COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Knjižne novosti 2023-1

(nazaj na domačo stran)
Izpis po UDK
Vsebina
0 SPLOŠNO

1. HUŠ, Matej. Od kvarkov do galaksij in skoraj vse vmes. 1. izd. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2022. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-82-1. [COBISS.SI-ID 127142915]


001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH

2. WRIGHT, Nicolas. Izjemni znanstveniki. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-251-370-2. [COBISS.SI-ID 302487808]


007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA

3. MUNIH, Marko (urednik). SI robotika. Ljubljana: Slovenska matica, 2017. XL, 317 str., ilustr. ISBN 978-961-213-266-8. [COBISS.SI-ID 288886016]
4. YANG, Guilin, CHEN, I-Ming. Modular robots : theory and practice. Singapore: Springer, cop. 2022. XV, 187 str., ilustr. Research on intelligent manufacturing. ISBN 981-16-5009-8, ISBN 978-981-16-5009-3. ISSN 2523-3386. [COBISS.SI-ID 134156547]


3 DRUŽBENE VEDE

5. MLINAR, Zdravko (urednik). Izzivi občanskega raziskovanja : izkušnje in pričakovanja iz Žirov in od drugod. Žiri: Muzejsko društvo; Občina Žiri, 2022. 2 zv. (495; 558 str.), ilustr. Zbirka Knjižnica Žirovskega občasnika, zv. 28. ISBN 978-961-92275-2-7, ISBN 978-961-92275-3-4. [COBISS.SI-ID 125383683]


34 PRAVO

6. ČALETA, Denis (urednik), POWERS, James F. (urednik). Cyber terrorism and extremism as threat to critical infrastructure protection. Ljubljana: Ministry of Defense Republic of Slovenia: Institute for Corporative Security Studies; Tampa: Joint Special Operations University, 2020. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-94444-7-4. https://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1121. [COBISS.SI-ID 28906755]


37 VZGOJA

7. BREGAR, Lea, ZAGMAJSTER, Margerita, RADOVAN, Marko. E-izobraževanje za digitalno družbo. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2020. VII, 397 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-96-1. https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/03/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo.pdf. [COBISS.SI-ID 28267779]
8. MOŽINA, Tanja (avtor, urednik), KLEMENČIČ, Sonja, RADOVAN, Marko, OREŠNIK CUNJA, Jasmina (urednik). Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje : kazalniki, standardi in merila kakovosti. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2022. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-7116-33-5. [COBISS.SI-ID 124802563]


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA

9. EISENSTEIN, Charles. Podnebje : nova zgodba. 1. natis. Ljubljana: Chiara, 2022. 333 str. ISBN 978-961-7060-83-6. [COBISS.SI-ID 112595459]
10. GOLDSTEIN, Joshua S., QVIST, Staffan A. Svetla prihodnost : kako so nekatere države rešile podnebne spremembe, druge pa jim lahko sledijo. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2020. 281 str., ilustr. Zbirka Angažirano. ISBN 978-961-7050-72-1. [COBISS.SI-ID 23304963]
11. VIDEMŠEK, Boštjan. Plan B : pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: UMco, 2021. 294 str., ilustr., zvd. Zbirka S terena. ISBN 978-961-7136-03-6. [COBISS.SI-ID 67212291]


51 MATEMATIKA

12. KARP, Alexander (urednik). Advances in the history of mathematics education. Cham: Springer, cop. 2022. XVII, 249 str., ilustr. International studies in the history of mathematics and its teaching. ISBN 978-3-030-95234-1. ISSN 2524-8022. DOI: 10.1007/978--3-030-95235-8. [COBISS.SI-ID 142253315]
13. DOLINAR, Gregor. Matematika v bioznanostih : naloge s postopki in rešitvami. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019. IX, 310 str., ilustr. Učbeniki in priročniki, 20. ISBN 978-961-212-298-0. [COBISS.SI-ID 302798336]
14. FATHEDDIN, Parisa. Teaching and research in mathematics : a guide with applications to industry. 1st ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, 2022, cop. 2023. XIV, 208 str., ilustr. ISBN 978-1-032-28910-6, ISBN 978-1-032-28911-3. [COBISS.SI-ID 141336579]
15. FRAME, Michael, NEGER, Nial. Kitchen science fractals : a lab manual for fractal geometry. Singapore; Hackensack; London: World Scientific Publishing, cop. 2022. XIX, 447 str., ilustr. ISBN 978-981-121-845-3, ISBN 978-981-121-892-7. [COBISS.SI-ID 142157827]
16. GALPERIN, Yevgeniy V. An image processing tour of college mathematics. 1st ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, 2021. XI, 336 str., ilustr. ISBN 978-0-367-69448-7, ISBN 978-0-367-00202-2. [COBISS.SI-ID 139744771]
17. JONES, Bradley, MONTGOMERY, Douglas C. Design of experiments : a modern approach. 1st ed. Hoboken: Wiley, cop. 2020. X, 214, [47] str., ilustr. ISBN 978-1-119-74601-0, ISBN 978-1-119-61132-5. [COBISS.SI-ID 141467395]
18. MA, Allen, KUANG, Amber. Geometry : 1001 practice problems for dummies. Hoboken: John Wiley & Sons, 2022. 439 str., ilustr. ISBN 978-1-119-88368-5. [COBISS.SI-ID 142358019]
19. MILETI, Joseph. Modern mathematical logic. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2023. XIV, 502 str., ilustr. Cambridge mathematical textbooks. ISBN 978-1-108-83314-1. DOI: 10.1017/9781108973106. [COBISS.SI-ID 139299075]
20. MIYAKE, Toshitsune. Linear algebra : from the beginnings to the Jordan normal forms. Singapore: Springer Nature, cop. 2022. XVII, 361 str., ilustr. ISBN 978-981-16-6993-4. DOI: 10.1007/978-981-16-6994-1. [COBISS.SI-ID 141746947]
21. O'REGAN, Cornelius Gerard. A guide to business mathematics. 1st ed. Boca Raton; London; New York: Chapman & Hall, CRC Press, 2023. XXI, 390 str., ilustr. ISBN 978-1-032-31119-7, ISBN 978-1-032-31116-6. [COBISS.SI-ID 139724547]
22. RAMADEVI, Pichai, DUBEY, Varun. Group theory for physicists : with applications. Cambridge; New York [etc.]: Cambridge University Press, 2019. XIV, 159 str., ilustr. ISBN 978-1-108-42947-4, ISBN 978-1-108-45427-8. DOI: 10.1017/9781108554862. [COBISS.SI-ID 132200451]


519.68 RAČUNALNIŠTVO

23. BOOBIER, Tony. AI and the future of the public sector : the creation of public sector 4.0. Chichester: Wiley, 2022. XXVI, 260 str., ilustr. Wiley finance. ISBN 978-1-119-86810-1. [COBISS.SI-ID 140431875]
24. DOLNIČAR, Danica. Razvoj in evalvacija spletnih uporabniških vmesnikov za interaktivne virtualne 3D modele kemijskih spojin : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Dolničar], 2022. XXVIII f., 220 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138054&lang=slv. [COBISS.SI-ID 125976835]
25. SHEN, Jia (urednik). 5G NR and enhancements : from R15 to R16. Amsterdam: Elsevier, 2022. XXV, 1014 str., ilustr. ISBN 978-0-323-91060-6. [COBISS.SI-ID 142456579]
26. GABRIJELČIČ TOMC, Helena (avtor, ilustrator), KOČEVAR, Tanja Nuša (avtor, ilustrator), ISKRA, Andrej (avtor, ilustrator). 3D animacije ustvarjanje od giba do simulacije. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2021. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-6900-28-7. [COBISS.SI-ID 67358979]
27. HART-DAVIS, Guy, HART-DAVIS, Ted. Teach yourself visually Python©. Hoboken (N. J.): Visual, 2022. [10], 294 str., ilustr. ISBN 978-1-119-86025-9. [COBISS.SI-ID 134660867]
28. LIPTON, Jacqueline D. Our data, ourselves : a personal guide to digital privacy. Oakland, California: University of California Press, cop. 2022. 224 str. ISBN 978-0-520-39050-8. [COBISS.SI-ID 134643715]
29. MARINESCU, Dan C. Cloud computing : theory and practice. 3rd ed. Cambridge (Mass.): Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2023. XVII, 653 str., ilustr. ISBN 978-0-323-85277-7. [COBISS.SI-ID 142651395]
30. AWASTHI, Mukesh Kumar (urednik). Mathematical modeling for intelligent systems : theory, methods, and simulation. 1st ed. Boca Raton; Abingdon: CRC Press, 2023. XII, 246 str., ilustr. ISBN 978-1-032-27225-2, ISBN 978-1-032-27226-9. DOI: 10.1201/9781003291916. [COBISS.SI-ID 141569795]
31. MCDANIEL, Troy (urednik). Multimedia for accessible human computer interfaces. Cham: Springer, cop. 2021. XIII, 307 str., ilustr. ISBN 3-030-70718-0, ISBN 978-3-030-70718-7. DOI: 10.1007/978-3-030-70716-3. [COBISS.SI-ID 134177283]
32. RUSSELL, Stuart Jonathan, NORVIG, Peter. Artificial intelligence : a modern approach. 4th ed., global ed. Harlow: Pearson Education, cop. 2022. 1166 str., ilustr. Pearson series in artificial intelligence. ISBN 978-1-292-40113-3. [COBISS.SI-ID 72247555]
33. SAJOVIC, Irena. Bibliometrične analize na področju računalniške grafike : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Sajovic], 2022. XIX, 189 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=137982&lang=slv. [COBISS.SI-ID 124757763]
34. SYLVAN, Rob. Adobe Photoshop Lightroom Classic for dummies. 2nd ed. Indianapolis: John Wiley & Sons Inc., 2022. 386 str., ilustr. ISBN 978-1-119-87321-1. [COBISS.SI-ID 142447107]
35. TOURLAKIS, George J. Computability. Cham: Springer, cop. 2022. XXVII, 637 str., ilustr. ISBN 978-3-03-083201-8, ISBN 3-03-083201-5. DOI: 10.1007/978-3-030-83202-5. [COBISS.SI-ID 134322179]
36. WANG, Wallace. Beginning programming all-in-one for dummies. 2nd ed. Hoboken (N. J.): J. Wiley & Sons, cop. 2022. XIX, 774 str., ilustr. For dummies. ISBN 978-1-119-88440-8, ISBN 1-119-88440-3. [COBISS.SI-ID 129880579]
37. WEINGERL, Primož. Razvoj modela za samodejno določanje in prilagoditev barv uporabniškega vmesnika : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Weingerl], 2022. XVII, 157 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=137981&lang=slv. [COBISS.SI-ID 126105603]
38. WHITT, Phillip. Practical Paint.NET : the powerful no-cost image editor for Microsoft Windows. New York: Apress, 2022. XXII, 329 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-7282-4. DOI: 10.1007/978-1-4842-7283-1. [COBISS.SI-ID 141571331]


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA

39. BAUMANN, Daniel. Cosmology. Cambridge [etc.]: Cambridge Universty Press, 2022. XIX, 463 str., ilustr. ISBN 978-1-108-83807-8. DOI: 10.1017/9781108937092. [COBISS.SI-ID 118352643]
40. CIGLIČ, Rok (urednik, recenzent), PERKO, Drago (urednik, recenzent), ZORN, Matija (urednik, recenzent). Digitalni prostor. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 226 str., ilustr. GIS v Sloveniji, 12. ISBN 978-961-254-714-1, ISBN 978-961-05-0359-0. ISSN 1855-4954. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/860/3645/333-2, DOI: 10.3986/9789610503590. [COBISS.SI-ID 274990848]


53 FIZIKA

41. AVRIN, Jack. On complementarity : a universal organizing principle. Singapore; Hackensack (N.J.); London: World Scientific Publishing, cop. 2021. XXI, 254 str., ilustr. Series on knots and everything, vol. 67. ISBN 978-981-3278-97-4. ISSN 0219-9769. [COBISS.SI-ID 142142467]
42. COLEMAN, Sidney, WRIGHT, Aaron S. (urednik). Theoretical physics in your face : selected correspondence of Sidney Coleman. Singapore; Hackensack (N. J.); London: World Scientific, cop. 2023. VII, 478 str., ilustr. ISBN 978-981-120-135-6, ISBN 978-981-120-204-9. [COBISS.SI-ID 141872643]
43. BRUTIN, David (urednik). Drying of complex fluid drops : fundamentals and applications. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XII, 262 str., ilustr. Soft matter series, no. 14. ISBN 978-1-78801-790-9. ISSN 2048-7681. DOI: 10.1039/9781839161186. [COBISS.SI-ID 141680899]
44. GU, Yipeng. Solving physics problems : exploring new thinking paradigms. Singapore: Jenny Stanford Publishing, cop. 2022. XXI, 784 str., ilustr. ISBN 978-981-4877-41-1. DOI: 10.1201/9781003162544. [COBISS.SI-ID 141575427]
45. BAMBI, Cosimo (urednik). Handbook of gravitational wave astronomy. Vol. 1. Singapore: Springer, cop. 2022. XXVII, 945 str., ilustr. ISBN 978-981-16-4305-7. DOI: 10.1007/978-981-16-4306-4. [COBISS.SI-ID 141751043]
46. BAMBI, Cosimo (urednik). Handbook of gravitational wave astronomy. Vol. 2. Singapore: Springer, cop. 2022. XXVII, 947-1899 str., ilustr. ISBN 978-981-16-4305-7. DOI: 10.1007/978-981-16-4306-4. [COBISS.SI-ID 141752067]
47. HOLZNER, Steven. Physics I. 3rd ed. Hoboken (N. J.): J. Wiley and Sons, cop. 2022. XX, 762 str., ilustr. For dummies. ISBN 978-1-119-87222-1. [COBISS.SI-ID 137818371]
48. FREIRE JUNIOR, Olival (urednik). Oxford handbook of the history of quantum interpretations. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2022. XIV, 1296 str., ilustr. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-884449-5. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198844495.001.0001. [COBISS.SI-ID 140556291]
49. PILEIO, Giuseppe. Lectures on spin dynamics : the theoretical minimum. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XVII, 210 str., ilustr. ISBN 978-1-83916-668-6. DOI: 10.1039/9781837670871. [COBISS.SI-ID 141604867]
50. SCHMIDT, Achim. Technical thermodynamics for engineers : basics and applications. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2022. XXXVIII, 973 str., ilustr. ISBN 978-3-030-97149-6, ISBN 3-030-97149-X. DOI: 10.1007/978-3-030-97150-2. [COBISS.SI-ID 134192643]
51. SIBINOVSKA, Nadica. Suitability and reliability of in vitro epithelial cell models for nasal and pulmonary drug permeability determination : doctoral thesis = Ustreznost in zanesljivost in vitro epitelijskih celičnih modelov za določanje nazalne in pulmonalne permeabilnosti zdravilnih učinkovin : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Sibinovska], 2021. 185 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 80440579]
52. JENSEN, Kaare H. (urednik). Soft matter in plants : from biophysics to biomimetics. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2023. XIII, 244 str., ilustr. Soft matter series, no. 15. ISBN 978-1-78801-724-4. ISSN 2048-7681. DOI: 10.1039/9781839161162. [COBISS.SI-ID 141647107]
53. STEVENS, Alan. Monte-Carlo simulation : an introduction for engineers and scientists. 1st ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, 2023. XIII, 98 str., ilustr. ISBN 978-1-032-28077-6, ISBN 978-1-032-28080-6. DOI: 10.1201/9781003295235. [COBISS.SI-ID 141505027]
54. DYK, Jacob van (urednik). True tales of medical physics : insights into a life-saving specialty. Cham: Springer, cop. 2022. XXXII, 575 str., ilustr. ISBN 978-3-030-91723-4. DOI: 10.1007/978-3-030-91724-1. [COBISS.SI-ID 142244099]


54 KEMIJA

55. BARD, Allen J., FAULKNER, Larry R., WHITE, Henry S. Electrochemical methods : fundamentals and applications. 3rd ed. Hoboken; Chichester: J. Wiley & Sons, 2022. LIII, 1044 str., ilustr. ISBN 978-1-119-33406-4. [COBISS.SI-ID 140476163]
56. BOZOVIČAR, Krištof. Načrtovanje in karakterizacija peptidnih ligandov za vezavo regije Fc imunoglobulinov = Design and characterization of peptide ligands that bind the Fc region of immunoglobulins : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Bozovičar], 2021. XVIII, 123 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 73571075]
57. PILLI, Ronaldo. The chemistry of carbonyl compounds and derivatives. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XXV, 813 str., ilustr. ISBN 978-1-78801-783-1. DOI: 10.1039/9781837670888. [COBISS.SI-ID 141688323]
58. PURRELLO, Roberto (urednik). Fundamentals of supramolecular chirality. London; Singpore; Hackensack (N.J.): World Scientific Publishing, cop. 2022. XI, 212 str., ilustr. ISBN 978-1-80061-024-8. [COBISS.SI-ID 142025987]
59. GUIJARRO, Albert. The origin of chirality in the molecules of life : from awareness to current theories and perspectives of this unsolved problem. 2nd ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XIV, 227 str., ilustr. ISBN 978-1-83916-234-3. DOI: 10.1039/9781839163685. [COBISS.SI-ID 141618947]
60. HORVAT, Monika. Uporabne spojine in materiali na osnovi lignina in barvil invazivnih tujerodnih rastlin = Useful compounds and materials based on lignin and dyes of invasive alien plants : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Horvat], 2022. 211 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 117009923]
61. KOPAČ, Tilen. Designing and mathematical modeling of pH responsive biopolymer hydrogels for targeted drug delivery in controlled release systems = Načrtovanje in matematično modeliranje pH odzivnih biopolimernih hidrogelov za ciljno dostavo učinkovin s kontroliranim sproščanjem : doctoral dissertation. Ljubljana: [T. Kopač], 2022. XIV, 167 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 126021635]
62. LIDDLE, Stephen Taylor (urednik). The lanthanides and actinides : synthesis, reactivity, properties and applications. London; Singpore; Hackensack: World Scientific Publishing, cop. 2022. XXI, 704 str., ilustr. ISBN 978-1-80061-015-6. DOI: 10.1142/9781800610163_fmatter. [COBISS.SI-ID 142206467]
63. MCGLINCHEY, Michael J. Making and breaking symmetry in chemistry : syntheses, mechanisms and molecular rearrangements. Singapore; Hackensack; London: World Scientific, cop. 2022. XVIII, 274 str., ilustr. ISBN 978-981-124-965-5. [COBISS.SI-ID 141834243]
64. METLIČAR, Valentina. Stabilizacija karotenoidov, izoliranih iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in karakterizacija njihovih pripravkov = Stabilization of carotenoids isolated from invasive alien plant species and characterization of their preparations : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Metličar], 2022. XV f., 120 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 103075843]
65. PODJED, Nina. Preučevanje reakcij cinkovega(ll) in bakrovega(ll) kinaldinata s cikličnimi amini ter amino alkoholi = Study of zinc(ll) and copper(ll) quinaldinate reactions with cyclic amines and amino alcohols : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Podjed], 2022. XXVII, 270 str., P1-P23, ilustr. [COBISS.SI-ID 126043139]
66. INAGI, Shinsuke (urednik). Sustainable and functional redox chemistry. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XVI, 386 str., ilustr. Green chemistry series, no. 69. ISBN 978-1-83916-246-6. ISSN 1757-7039. DOI: 10.1039/9781839164828. [COBISS.SI-ID 141678595]
67. TEMOVA RAKUŠA, Žane. Razvoj stabilnostno indikativnih analiznih metod za vrednotenje stabilnosti hidrofilnih in lipofilnih vitaminov ter načrtovanje njihove stabilizacije = Development of stability-indicating methods for stability evaluation of hydrophilic and lipophilic vitamins and design of their stabilization : doktorska disertacija. Ljubljana: [Ž. Temova Rakuša], 2021. 421 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 73496067]
68. ZUPANC, Anže. Pretvorbe halogeniranih in halkogeniranih organskih spojin po načelih zelene kemije = Transformations of halogenated and chalcogenated organic compounds following the principles of green chemistry : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Zupanc], 2022. 211 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 126027523]


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE

69. EHLERS, Jürgen. The ice age. Berlin: Springer, cop. 2022. IX, 411 str., ilustr. ISBN 978-3-662-64589-5. DOI: 10.1007/978-3-662-64590-1. [COBISS.SI-ID 142286083]
70. GARAŠIĆ, Mladen. The Dinaric karst system of Croatia : speleology and cave exploration. Cham: Springer, cop. 2021. XXV, 437 str., ilustr., zvd. Cave and Karst Systems of the World. ISBN 978-3-030-80586-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978--3-030-80587-6. [COBISS.SI-ID 142296835]
71. LOCKWOOD, John P., HAZLETT, Richard W., CRUZ-REYNA, Servando de la. Volcanoes : global perspectives. 2nd ed. Hoboken: Wiley Blackwell, 2022. XII, 465 str., ilustr. ISBN 978-1-119-47885-0. [COBISS.SI-ID 140542723]
72. RAJH, Gregor. Raziskave strukture Zemljine skorje v severozahodnih Dinaridih z metodo lokalne seizmične tomografije : doktorska disertacija = Investigations of the Earth's crust structure in the Northwestern Dinarides using local earthquake tomography method : doctoral dissertation. Ljubljana: [G. Rajh], 2022. XLIV, 238 str., A-1-B-3, ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143310. [COBISS.SI-ID 133782531]
73. SERIANZ, Luka. Hidrogeološka analiza iztoka termalne vode iz karbonatnega vodonosnika vzhodnega dela Julijskih Alp : doktorska disertacija = Hydrogeological analysis of thermal water outflow from a carbonate aquifer in the Eastern part of the Julian Alps : doctoral dissertation. Ljubljana: [L. Serianz], 2022. XXVI, 138 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=137195. [COBISS.SI-ID 110193411]


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA

74. AVERY, John. Information theory and evolution. 3rd ed. Singapore; Hackensack; London: World Scientific, cop. 2022. XII, 316 str., ilustr. ISBN 978-981-125-036-1, ISBN 978-981-125-309-6. [COBISS.SI-ID 141874691]
75. BUNC, Marko. Mehanizem, termodinamika in kinetika agregacije terapevtskih monoklonskih protiteles = Mechanism, thermodynamics and kinetics of aggregation of therapeutic monoclonal antibodies : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Bunc], 2022. VIII, 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 126075651]
76. GORIČAN, Tjaša. Racionalno načrtovanje optimiziranih alosteričnih efektorjev človeških katepsinov K in S = Rational design of optimised allosteric effectors of human cathepsins K and S : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Goričan], 2022. XII, 106 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 117017091]
77. KARSHIKOFF, Andrey. Non-covalent interactions in proteins. 2nd ed. Singapore; Hackensack; London: World Scientific, cop. 2021. XIX, 424 str., ilustr. ISBN 978-981-122-808-7. [COBISS.SI-ID 141904643]
78. PAVC, Daša. Vpliv terminalnih koncev in narave kationov na tvorbo G-kvadrupleksov = Influence of terminal ends and nature of cations on G-quadruplex formation : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Pavc], 2022. V, 108 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 115484419]
79. PLAVEC, Tina Vida. Površinska predstavitev vezalcev tumorskih antigenov na bakterijah Lactococcus lactis NZ9000 in vrednotenje njihove vezave na izbrane človeške tumorske celične linije = Surface display of tumor antigen binders on Lactococcus lactis NZ9000 and evaluation of their binding to selected human tumor cell lines : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. V. Plavec], 2021. XIV, 241 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 76278531]
80. PLOMIN, Robert. Osnovni načrt : kako nas DNK oblikuje v to, kar smo. 1. izd. Ljubljana: UMco, 2022. 396 str., ilustr. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7136-09-8. [COBISS.SI-ID 71675651]
81. PRAH, Alja. Raziskovanje vloge elektrostatskih interakcij pri encimski katalizi monoamin-oksidaz s pomočjo večnivojskega računskega modela = Exploring the role of electrostatic interactions in monoamine oxidase enzyme catalysis using a multiscale computational model : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Prah], 2021. 194 str., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 91896067]
financer: ARRS, program, P1-0012
82. SINGH, Bal Ram, KUMAR, Raj. Practical techniques in molecular biotechnology. 1st published. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2021. XXII, 355 str., ilustr. ISBN 978-1-108-48640-8. [COBISS.SI-ID 129827843]
83. WÜTHRICH, Kurt. NMR with biological macromolecules in solution : a selection of papers published from 1996 to 2020 by Kurt Wüthrich 1995-2020. Singapore; Hackensack (N.J.); London: World Scientific, cop. 2021. XIV, 250 str., ilustr. ISBN 978-981-123-578-8, ISBN 978-981-123-913-7. [COBISS.SI-ID 142151683]


58 BOTANIKA

84. BOSCH, Meike. Drevesa : prepoznavanje po listih : 64 listavcev in iglavcev. 1. natis. Kranj: Narava, 2018. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-23-2. [COBISS.SI-ID 296923648]
85. CAPON, Brian. Botany for gardeners : an introduction to the science of plants. 4th ed. Portland: Timber Press, cop. 2022. 279 str., ilustr. ISBN 978-1-64326-143-0. [COBISS.SI-ID 137810691]
86. CAREY, Jenny Rose. The ultimate flower gardener's guide : how to combine shape, color, and texture to create the garden of your dreams. Portland (Or.): Timber Press, cop. 2022. 363 str., ilustr. ISBN 978-1-64326-038-9. [COBISS.SI-ID 139303171]
87. DIEZ, Otmar (avtor, fotograf). Naša užitna drevesa in grmi : 81 vrst natančno določiti, pazljivo nabirati, preprosto pripraviti. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-36-2. [COBISS.SI-ID 301739520]
88. FLEISCHHAUER, Steffen Guido, GUTHMANN, Jürgen, SPIEGELBERGER, Roland. Užitne rastline iz narave : prepoznavanje, nabiranje in uporaba 200 najpomembnejših vrst. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 290 str., ilustr. Zbirka Narava na dlani. ISBN 978-961-01-3327-8. [COBISS.SI-ID 24517635]


59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO

89. ESENKO, Ivan (avtor, fotograf). Svet vrtnih živali. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2019. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0578-8. [COBISS.SI-ID 299410688]


61 MEDICINA

90. BERGANT LOBODA, Kaja. Načrtovanje in optimizacija katalitičnih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze ▫$II\alpha$▫ kot potencialnih protirakavih učinkovin. Ljubljana: [K. Bergant Loboda], 2021. 279 str., tabele, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 79768579]
financer: ARRS, P1-0012, Raziskovalni program: Molekulske simulacije, bioinformatika in načrtovanje zdravilnih učinkovin
91. BROVČ, Ema Valentina. Razvoj in implementacija analiznih metod za spremljanje sestave in razgradnih poti polisorbatov v medijih in formulacijah terapevtskih proteinov = Development and implementation of the analytical methods to study composition and degradation of polysorbates in media and formulations of therapeutic proteins : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. V. Brovč], 2021. 230 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 73154307]
92. DOLŠAK, Ana. Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev indolamin 2,3-dioksigenaze in modulatorjev Toll-u podobnih receptorjev tipa 7 in 8 = Structure based design, synthesis and evaluation of novel indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors and Toll-like receptors 7 and 8 modulators : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Dolšak], 2021. XXV, 377 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 77698563]
financer: P1-0208, Raziskovalni program: Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin
93. FABJAN, Teja. Antimüllerjev hormon in označevalci oksidativnega stresa kot prognostični dejavniki oploditve v postopku zunajtelesne oploditve = Antimüllerian hormone and oxidative stress biomarkers as predictors of successful fertilization in medically assisted conception : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Fabjan], 2022. XIV, 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 104028931]
94. GRŽELJ, Jasna. Farmakogenetski dejavniki odziva na metotreksat pri bolnikih z luskavico = Pharmacogenetic factors of methotrexate response in patients with psoriasis : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Grželj], 2021. XVIII, 217 str., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 91905539]
financer: ARRS, raziskovalni projekt, P1-0208, C333-19-952061 EATRIS-TRI.SI.
95. GUZELJ, Samo. Development of novel NOD2 agonists and dual NOD2 and TLR7 agonists as vaccine adjuvants = Razvoj novih agonistov NOD2 in dvojnih agonistov NOD2 in TLR7 kot novih adjuvansov za cepiva : doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Guzelj], 2022. 392 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 120062211]
financer: ARRS, P1-0208, Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin; ARRS, P1-0420, Napredna imunološka zdravila in celični pristopi v farmaciji; ARRS, J3-9256, Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva; Croatian Science Foundation, IP-2018-01-6910; COST action CA16231, STSM-CA16231-130120-114265, European Network of Vaccine Adjuvants (ENOVA); COST actions CA15135, Multi-target paradigm for innovative ligand identifictiopn in drug discovery process (MuTaLig)
96. JAZBAR, Janja. Vpliv uporabe zdravil in alkohola na sindrom krhkosti pri starejših odraslih = The influence of medication and alcohol use on frailty syndrome among older adults : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Jazbar], 2021. 174 str., tabele. [COBISS.SI-ID 73176323]
97. JEREB, Rebeka. Razvoj in uporaba fizioloških farmakokinetičnih modelov za vrednotenje vplivov na biološko uporabnost zdravil in napovedovanje bioekvivalence = Development and application of physiologically based pharmacokinetic models for evaluation of influences on drug bioavailability and bioequivalence prediction : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Jereb], 2021. 191 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 77678083]
98. JORDAN, Nika. Uporaba načrtovanja eksperimentov in multivariabilnih statističnih metod za opredelitev stabilnosti zdravila = Application of Design of Experiments and multivariable statistical methods for evaluation of drug stability : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Jordan], 2021. 158 str., tabele. [COBISS.SI-ID 87344131]
99. KENDA, Maša. Vpliv motilcev endokrinega sistema na delovanje imunskega sistema in celične adhezijske procese = The effect of endocrine disrupting chemicals on the function of the immune system and cell adhesion processes : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kenda], 2021. 321 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 73151747]
100. KUMER, Kristina. Pomen placentnega proteina 13, topnega endoglina in inhibina A v kombinaciji z merjenjem endotelijske funkcije pri preeklampsiji = Significance of placental protein 13, soluble endoglin and inhibin A in combination with measurement of endothelial function in preeclampsia : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Kumer], 2022. XV, 102 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 112579843]
101. LONČAR, Sanja (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf), BOŽNIK, Klemen (avtor, fotograf), VOVK, Ana. Naravne rešitve za radiacijo. Ponatis. Ljubljana: Jasno in glasno, 2022. 171 str., ilustr. Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje. ISBN 978-961-94031-1-2. [COBISS.SI-ID 101110275]
102. NABERGOJ, Sanja. Iskanje modulatorjev programirane smrti celic kronične limfocitne levkemije = Identification of programmed cell death modulators in chronic lymphocytic leukemia cells : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Nabergoj], 2021. IX, 262 str., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 76236291]
103. NOBLE, Mark I. M. Electromagnetism, quanta, and electron flow in the electrophysiology of living cells. Singapore; Hackensack; London: World Scientific, cop. 2021. XVIII, 201 str., ilustr. ISBN 978-981-123-494-1. [COBISS.SI-ID 142135555]
104. NOVAK, Doroteja. Novi radiooznačeni antagonisti holecistokinin-2/gastrinskega receptorja = Novel radiolabelled cholecystokinin-2/gastrin receptor antagonists : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Novak], 2021. 173 f., tabele, graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 80452867]
105. CHATOUI, Hicham (urednik). Nutrition and human health : effects and environmental impacts. Cham: Springer, cop. 2022. XVII, 341 str., ilustr. ISBN 978-3-030-93970-0. DOI: 10.1007/978-3-030-93971-7. [COBISS.SI-ID 142238467]
106. PRIKERŽNIK, Marcel. Uporaba multivariatne analize in nevronskih mrež za identifikacijo in optimizacijo kritičnih lastnosti materialov ter procesnih parametrov valjčnega kompaktiranja in tabletiranja = Application of multivariate analysis and artificial neural networks for identification and optimization of critical material attributes and process parameters of roller compaction and tablet compression : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Prikeržnik], 2022. 108 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 108228355]
107. REDE, Katarina. Razvoj biorelevantne in vitro metode za vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz lipidnih dostavnih sistemov = Development of a biorelevant in vitro method for evaluation of drug release from lipid-based systems : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Rede], 2022. 180 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 125441283]
108. SENJOR, Emanuela. Cystatin F as a mediator of immune suppression in tumor microenvironment = Cistatin F kot mediator imunske supresije v tumorskem mikrookolju : doctoral thesis. Ljubljana: [E. Senjor], 2022. XX, 158 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 121229059]
financer: ARRS, P4-0127, Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje; ARRS, J3-2516, Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrookolju glioblastoma; ARRS, J4-1776, Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F
109. STREHLOW, Wighard. Hildegardino zdravilstvo od A do Ž : zdravi od glave do peta. 1. ponatis. Ljubljana: Družina, 2021. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0615-0. [COBISS.SI-ID 81285379]
110. ŠTERMAN, Andrej. Novi pristopi za sintezo α-aminoborovih kislin kot ključnih gradnikov za zaviralce proteasoma = Novel approaches for the synthesis of α-aminoboronic acids as key building blocks for proteasome inhibitors : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Šterman], 2022. 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 103977731]
111. TOPLAK, Žan. Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 s protitumornim delovanjem = Computer-aided design and synthesis of novel voltage-gated potassium channel hEAG1 inhibitors with anticancer activity : doktorska disertacija. Ljubljana: [Ž. Toplak], 2021. VI, 262 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 73162755]
112. VRHOVNIK, Katarina (avtor, fotograf). Farmacevtska kemija. Učbenik za modul Zdravila v programu Farmacevtski tehnik. 2. izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-251-379-5. [COBISS.SI-ID 268168448]
113. WEISS, Matjaž. In vitro modulation of O-GlcNAcylation and its impact on the function of selected immune and cancer cells = Vpliv modulacije N-acetilglukozaminilacije na delovanje izbranih imunskih in rakavih celic in vitro : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Weiss], 2022. 171 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 97407491]
financer: ARRS, P1-0208; Slovenian Research Agency Young Researcher programme, 50503 (MW); European Union’s Horizon2020 programme under the Marie Skłodowska-Curie, projekt, 765581 projekt PhD4GlycoDrug; www.phd4glycodrug.eu
114. ŽEROVNIK, Špela. Dolgoročni klinični izidi zdravil za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 = Long-term clinical outcomes of medicines for patients with type 2 diabetes : doktorska disertacija. Ljubljana: [Š. Žerovnik], 2022. 191 str., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 96687619]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH

115. BANČIČ, Tanja. Poliimidi kot organski katodni materiali za magnezijeve akumulatorje = Polyimides as organic cathode materials for magnesium batteries : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Bančič], 2022. IX, 125 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 103066115]
116. BERTINO, Massimo F. Introduction to nanotechnology. Singapore; Hackensack; London: World Scientific, cop. 2022. XI, 222 str., ilustr. ISBN 978-981-123-160-5, ISBN 978-981-123-303-6. [COBISS.SI-ID 141829891]
117. KENDA, Ivan. Emisije v predoru in njihov vpliv na okolje : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Kenda], 2022. XVIII f., 104 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 126637827]
118. PAL, Andrej. Hibridni model za napoved dinamičnega posedanja površine nad podzemnim odkopom : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Pal], 2022. XVIII, 118 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 126636035]
119. LI, Zibiao (urednik). Sustainable nanotechnology. [London]: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XIV, 310 str., ilustr. Nanoscience et nanotechnology series, no. 57. ISBN 978-1-83916-255-8. ISSN 1757-7136. DOI: 10.1039/9781839165771. [COBISS.SI-ID 141597187]


620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH

120. CHOUDHURY, Namita Roy (urednik). Biomimetic protein based elastomers : emerging materials for the future. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XII, 250 str., ilustr. Biomaterials science series, no. 10. ISBN 978-1-78801-078-8. ISSN 2397-1401. DOI: 10.1039/9781788012720. [COBISS.SI-ID 141673987]
121. OBATA, Akiko (urednik). Phosphate and borate bioactive glasses. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XIV, 281 str., ilustr. Biomaterials science series, no. 11. ISBN 978-1-83916-164-3. ISSN 2397-1401. DOI: 10.1039/9781839164750. [COBISS.SI-ID 141653507]


620.9 ENERGETIKA

122. DEB, Dipankar, BHARGAVA, Kshitij. Degradation, mitigation and forecasting approaches in thin film photovoltaics. London: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2021. XXI, 168 str., ilustr. ISBN 978-0-12-823483-9. [COBISS.SI-ID 140652803]
123. PREZELJ, Iztok, KOCJANČIČ, Klemen, KOŠNJEK, Zvonko, KOLAK, Anja. E-armagedon : družbene posledice večjih izpadov električne energije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. 431 str., ilustr. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-295-025-5. [COBISS.SI-ID 119155715]
124. ALBADI, Mohammed (urednik), AL-BADI, Abdullah (urednik). Solar photovoltaic power intermittency and implications on power systems. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2021. IX, 283 str., ilustr. ISBN 978-1-5275-7129-7. [COBISS.SI-ID 140719363]
125. SRIVASTAVA, Dinesh Kumar, RAMAMURTHY, Valangiman Subramanian. Climate change and energy options for a sustainable future. Singapore; Hackensack (N.J.); London: World Scientific, cop. 2021. XXXIII, 329 str., ilustr. ISBN 978-981-123-347-0. [COBISS.SI-ID 142148355]


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA

126. BABU, Viswanathan. Fundamentals of propulsion. Cham: Springer, cop. 2022. XIII, 159 str., ilustr. ISBN 978-3-030-79944-1. DOI: 10.1007/978-3-030-79945-8. [COBISS.SI-ID 134178307]
127. MURRAY, Charles J. Long hard road : the lithium-ion battery and the electric car. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, cop. 2022. XIII, 326 str., ilustr. ISBN 978-1-61249-762-4. [COBISS.SI-ID 139311107]
128. THAKUR, Lalit (urednik). Thermal spray coatings. 1st ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, 2022. XIII, 352 str., ilustr. ISBN 978-1-032-08148-9, ISBN 978-1-032-08153-3. DOI: 10.1201/9781003213185. [COBISS.SI-ID 141568003]


621.3 ELEKTROTEHNIKA

129. HAUER, Andreas (urednik). Advances in energy storage : latest developments from R&D to the market. Hoboken; Chichester: J. Wiley & Sons, 2022. XXVIII, 899 str., ilustr. ISBN 978-1-119-23935-2. [COBISS.SI-ID 117389827]
130. BIRD, J. O. Bird's electrical and electronic principles and technology. 7th ed. Abingdon; New York: Routledge, 2022. XV, 576 str., ilustr. ISBN 978-0-367-67237-9, ISBN 978-0-367-67235-5. [COBISS.SI-ID 141527043]
131. BIRD, J. O. Bird's electrical circuit theory and technology. 7th ed. Abingdon; New York: Routledge, 2022. XVII, 911 str., ilustr. ISBN 978-0-367-67222-5, ISBN 978-0-367-67224-9. DOI: 10.1201/9781003130338. [COBISS.SI-ID 139765251]
132. SHEN, Guozhen (urednik). Flexible supercapacitors : materials and applications. 1st ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, 2022. XV, 320 str., ilustr. ISBN 978-1-119-50616-4. [COBISS.SI-ID 140443651]
133. PAPLER, Drago. 40 let Elektra Gorenjska : 1963-2003 : na stoletnih elektrifikacijskih temeljih predhodnikov in ustvarjalnosti sodobnikov. 2. dopolnjena izd. Kranj: Elektro Gorenjska, 2003. 207 str., ilustr. Elektroenergetika skozi čas. ISBN 961-91196-0-6. [COBISS.SI-ID 126878464]
134. TRICKER, Ray. Wiring regulations pocket book. Abingdon; New York: Routledge, 2022. XXVI, 526 str., ilustr. ISBN 978-0-367-76009-0, ISBN 978-0-367-76030-4. [COBISS.SI-ID 141517571]


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA

135. ASADI, Farzin. Electric circuit analysis with EasyEDA. Cham: Springer, cop. 2022. IX, 111 str., ilustr. Synthesis lectures on engineering, science, and technology. ISBN 978-3-031-00291-5. ISSN 2690-0300. DOI: 10.1007/978-3-031-00292-2. [COBISS.SI-ID 142131459]
136. RAJ, Balwinder (urednik). Nanoelectronic devices for hardware and software security. 1st ed. Boca Raton; Abingdon: CRC Press, Taylor & Francis, 2022. XI, 340 str., ilustr. Security, privacy, and trust in mobile communications. ISBN 978-0-367-64542-7. DOI: 10.1201/9781003126645. [COBISS.SI-ID 139768323]
137. DHIMAN, Rohit (urednik), CHANDEL, Rajeevan (urednik). Nanoscale VLSI : devices, circuits and applications. Singapore: Springer, 2020. XIII, 319 str., ilustr. Energy systems in electrical engineering. ISBN 978-981-15-7939-4. ISSN 2199-8582. DOI: 10.1007/978-981-15-7939-4. [COBISS.SI-ID 142136323]
138. HIROYOSHI, Naito (urednik). Organic semiconductors for optoelectronics. 1st ed. Hoboken (N. J.): Wiley & Sons, 2021. XVIII, 364 str., ilustr. Wiley Series in Materials for Electronic and Optoelectronic Applications. ISBN 978-1-119-14610-0. [COBISS.SI-ID 142624515]
139. RAHMANI-ANDEBILI, Mehdi. Advanced electrical circuit analysis : practice problems, methods, and solutions. Cham: Springer, cop. 2022. IX, 152 str., ilustr. ISBN 3-030-78539-4, ISBN 978-3-030-78539-0. DOI: 10.1007/978-3-030-78540-6. [COBISS.SI-ID 134141443]
140. TONG, Xingcun Colin. Advanced materials for printed flexible electronics. Cham: Springer, cop. 2022. XVII, 632 str., ilustr. Springer series in materials science, 317. ISBN 978-3-030-79803-1. ISSN 0933-033X. DOI: 10.1007/978-3-030-79804-8. [COBISS.SI-ID 141687299]


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE

141. MA, Huadong, LIU, Liang, LUO, Hong. Multimedia sensor networks. Singapore: Springer, cop. 2021. XII, 249 str., ilustr. Advances in computer science and technology. ISBN 978-981-16-0109-5. ISSN 2198-2686. DOI: 10.1007/978-981-16-0107-1. [COBISS.SI-ID 141707011]
142. SOBOT, Robert. Wireless communication electronics : introduction to RF circuits and design techniques. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2021. XX, 522 str., ilustr. ISBN 978-3-030-48632-7. DOI: 10.1007/978-3-030-48630-3. [COBISS.SI-ID 142265603]


624/625 GRADBENIŠTVO

143. PYRGIDIS, Christos N. Railway transportation systems : design, construction and operation. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2016. XXXVI, 475 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-6215-5. [COBISS.SI-ID 140559363]
144. SMITH, Melanie, GORSE, Christopher A. Building surveyor's pocket book. Abingdon; New York: Routledge, 2021. X, 379 str., ilustr. Routledge pocket books. ISBN 978-1-138-30790-2, ISBN 978-1-138-30791-9. DOI: 10.1201/9781315142647. [COBISS.SI-ID 139721731]


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA

145. MADON, Igor. Razvoj tipskega nizkostroškovnega odlagališča komunalnih odpadkov kot trajnostnega objekta javne komunalne infrastrukture : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Madon], 2022. XXVII, 235 str., 179 str. uv. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 133535747]


629 TEHNIKA VOZIL

146. SAUNDERS, Andy. Apollo remastered : remastered. [London]: Particular Books, cop. 2022. 443 str., ilustr. ISBN 978-0-241-50869-5. [COBISS.SI-ID 142413059]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO

147. BEN, Dark. The grove : a history of everything in 19 1/2 front gardens. London: M. Beazley, 2022. XV, 320 str., ilustr. ISBN 978-1-78472-738-3. [COBISS.SI-ID 139231235]
148. MURPHY, Emily. Grow now : how we can save our health, communities, and planet - one garden at a time : go beyond organic, rewild your land, sequester carbon, support biodiversity. Portland: Timber Press, 2022. 247 str., ilustr. ISBN 978-1-64326-047-1. [COBISS.SI-ID 139033859]
149. SEVER, Matic. Trajnice za slovenski vrt. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0810-9. [COBISS.SI-ID 55185411]
150. SUHADOLC, Anton. Sadje po svetu. 1. natis. Kranj: Narava, 2022. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-60-7. [COBISS.SI-ID 102432003]
151. THOMPSON, Jo. The gardener's palette : creating colour harmony in the garden. Portland: Timber Press, cop. 2021. 388 str., ilustr. ISBN 978-1-60469-959-3. [COBISS.SI-ID 142313731]


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE

152. SHUKLA, Ashutosh Kumar (urednik). Advanced spectroscopic techniques for food quality. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XIII, 246 str., ilustr. Food chemistry, function and analysis, no. 32. ISBN 978-1-83916-404-0. ISSN 2398-0656. DOI: 10.1039/9781839165849. [COBISS.SI-ID 141650179]
153. AGGARWAL, Neeraj K., KUMAR, Naveen, MITTAL, Mahak. Bioethanol production : past and present. Cham: Springer, cop. 2022. XVI, 199 str., ilustr. Green chemistry and sustainable technology. ISBN 978-3-031-05090-9, ISBN 3-031-05090-8. ISSN 2196-6982. DOI: 10.1007/978-3-031-05091-6. [COBISS.SI-ID 134320643]
154. KLIMIS-ZACAS, Dorothy (urednik). Berries and berry bioactive compounds in promoting health. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2022. XIX, 396 str., ilustr. Food chemistry, function and analysis, no. 33. ISBN 978-1-83916-216-9. ISSN 2398-0656. DOI: 10.1039/9781839165450. [COBISS.SI-ID 141722883]
155. BJELOŠEVIĆ ŽIBERNA, Maja. Razvoj in optimizacija procesa liofilizacije formulacij z biološkimi učinkovinami = Development and optimization of lyophilization process of biopharmaceuticals : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Bjelošević], 2021. XXII, 221 str., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 83259907]
156. NÚÑEZ BURCIO, Oscar (urednik). Chromatographic and related separation techniques in food integrity and authenticity. Vol. A, Advances in chromatographic techniques. London; Singapore; Hackensack: World Scientific, cop. 2021. XIII, 205 str., ilustr. ISBN 978-1-78634-991-0, ISBN 978-1-78634-994-1. [COBISS.SI-ID 142212867]
157. NÚÑEZ BURCIO, Oscar (urednik). Chromatographic and related separation techniques in food integrity and authenticity. Vol. B, Relavant applications. London; Singapore; Hackensack: World Scientific, cop. 2021. XIV, 298 str., ilustr. ISBN 978-1-78634-991-0, ISBN 978-1-78634-996-5. DOI: 10.1142/q0292. [COBISS.SI-ID 142212099]
158. LIEBERMAN, Norman P., LIEBERMAN, Elizabeth T. A working guide to process equipment. 5th ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2022. XIX, 722 str., ilustr. ISBN 978-1-260-46166-4. [COBISS.SI-ID 142665475]
159. POHLEN, Mitja. Development of dry emulsion production methods and compositions intended for delivery of highly lipophilic drugs : doctoral thesis = Razvoj metod izdelave in sestave posušenih emulzij za dostavljanje zdravilnih učinkovin z izrazito lipofilnimi lastnostmi : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Pohlen], 2021. XX, 228 str., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 83339267]
160. POTRČ, Tanja. Razvoj polimernih nanovlaken in magnetnih nanoverig za dostavo učinkovin pri zdravljenju raka = Development of polymer nanofibers and magnetic nanochains for drug delivery in cancer treatment : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Potrč], 2022. 242 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 127476483]
161. STOJANOV, Spase. Engineering of fluorescent vaginal Lactobacillus species for their monitoring in nanofibers and cell models = Razvoj fluorescentnih vaginalnih vrst iz rodu Lactobacillus za njihovo spremljanje v nanovlaknih in celičnih modelih : doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Stojanov], 2022. 180 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 124677891]
financer: ARRS, P4­0127, Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje; ARRS, P1­0189, Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih; ARRS, J1­9194, Nanozdravila z antibiotiki in probiotiki za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni
162. STRNIŠA, Filip. Večnivojsko modeliranje kemijskih in biokemijskih procesov v mikrofluidnih napravah = Multiscale modelling of chemical and biochemical processes in microfluidic devices : doktorska disertacija. Ljubljana: [F. Strniša], 2022. XVI, 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 108519683]
163. VIDOVIČ, Sara. Evaluation of critical material attributes and critical process parameters in development of pellets with quality by design approaches = Vrednotenje kritičnih lastnosti pomožnih snovi in kritičnih procesnih parametrov pri razvoju pelet s pristopi vgrajene kakovosti : doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Vidovič], 2022. 169 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 112585219]


681 FINA MEHANIKA

164. ORZEL, Chad. A brief history of timekeeping : the science of marking time, from Stonehenge to Atomic Clocks. Dallas: BenBella Books, cop. 2022. 324 str., ilustr. ISBN 978-1-953295-60-6. [COBISS.SI-ID 126301955]


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE

165. HAMBLY, Vivienne. Amazing gardens of the world : spectacular classic & contemporary gardens. London: Amber Books, cop. 2022. 223 str., ilustr. Wonders of our planet. ISBN 978-1-83886-198-8. [COBISS.SI-ID 142331395]


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA

166. MITCHELL, J. Brian A., FLORESCU-MITCHELL, Anca Irina. A practical guide to scientific and technical translation : publishing, style and terminology. Singapore; Hackensack; London: World Scientific, cop. 2022. XII, 173 str., ilustr. ISBN 978-981-12-4155-0, ISBN 978-981-12-4314-1. [COBISS.SI-ID 141796867]


91 GEOGRAFIJA

167. BRENNER, Falko. 100 mest sveta : [slikovito potovanje po najlepših mestih sveta]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1140-8. [COBISS.SI-ID 252226560]


92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE

168. GUNDERMAN, Richard B. Tesla : vizionar, izumitelj in doba elektrike. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 160 str., ilustr. Zbirka Veliki umi. ISBN 978-961-01-6305-3. [COBISS.SI-ID 74124547]Naslovno kazalo


 • Adobe Photoshop Lightroom Classic for dummies 34
 • Advanced electrical circuit analysis : practice problems, methods, and solutions 139
 • Advanced materials for printed flexible electronics 140
 • Advanced spectroscopic techniques for food quality 152
 • Advances in energy storage : latest developments from R&D to the market 129
 • Advances in the history of mathematics education 12
 • AI and the future of the public sector : the creation of public sector 4.0 23
 • Amazing gardens of the world : spectacular classic & contemporary gardens 165
 • Antimüllerian hormone and oxidative stress biomarkers as predictors of successful fertilization in medically assisted conception 93
 • Antimüllerjev hormon in označevalci oksidativnega stresa kot prognostični dejavniki oploditve v postopku zunajtelesne oploditve 93
 • Apollo remastered : remastered 146
 • Application of Design of Experiments and multivariable statistical methods for evaluation of drug stability 98
 • Application of multivariate analysis and artificial neural networks for identification and optimization of critical material attributes and process parameters of roller compaction and tablet compression 106
 • Artificial intelligence : a modern approach 32


 • Beginning programming all-in-one for dummies 36
 • Berries and berry bioactive compounds in promoting health 154
 • Bibliometrične analize na področju računalniške grafike : doktorska disertacija 33
 • Bioethanol production : past and present 153
 • Biomimetic protein based elastomers : emerging materials for the future 120
 • Bird's electrical and electronic principles and technology 130
 • Bird's electrical circuit theory and technology 131
 • Botany for gardeners : an introduction to the science of plants 85
 • A brief history of timekeeping : the science of marking time, from Stonehenge to Atomic Clocks 164
 • Building surveyor's pocket book 144


 • The chemistry of carbonyl compounds and derivatives 57
 • Chromatographic and related separation techniques in food integrity and authenticity. Vol. A, Advances in chromatographic techniques 156
 • Chromatographic and related separation techniques in food integrity and authenticity. Vol. B, Relavant applications 157
 • Cistatin F kot mediator imunske supresije v tumorskem mikrookolju 108
 • Climate change and energy options for a sustainable future 125
 • Cloud computing : theory and practice 29
 • Computability 35
 • Computer-aided design and synthesis of novel voltage-gated potassium channel hEAG1 inhibitors with anticancer activity 111
 • Cosmology 39
 • Cyber terrorism and extremism as threat to critical infrastructure protection 6
 • Cystatin F as a mediator of immune suppression in tumor microenvironment 108


 • Degradation, mitigation and forecasting approaches in thin film photovoltaics 122
 • Design and characterization of peptide ligands that bind the Fc region of immunoglobulins 56
 • Design of experiments : a modern approach 17
 • Designing and mathematical modeling of pH responsive biopolymer hydrogels for targeted drug delivery in controlled release systems 61
 • Development and application of physiologically based pharmacokinetic models for evaluation of influences on drug bioavailability and bioequivalence prediction 97
 • Development and implementation of the analytical methods to study composition and degradation of polysorbates in media and formulations of therapeutic proteins 91
 • Development and optimization of lyophilization process of biopharmaceuticals 155
 • Development of a biorelevant in vitro method for evaluation of drug release from lipid-based systems 107
 • Development of dry emulsion production methods and compositions intended for delivery of highly lipophilic drugs 159
 • Development of novel NOD2 agonists and dual NOD2 and TLR7 agonists as vaccine adjuvants 95
 • Development of polymer nanofibers and magnetic nanochains for drug delivery in cancer treatment 160
 • Development of stability-indicating methods for stability evaluation of hydrophilic and lipophilic vitamins and design of their stabilization 67
 • Digitalni prostor 40
 • The Dinaric karst system of Croatia : speleology and cave exploration 70
 • Dolgoročni klinični izidi zdravil za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 114
 • Drevesa : prepoznavanje po listih : 64 listavcev in iglavcev 84
 • Drying of complex fluid drops : fundamentals and applications 43


 • E-armagedon : družbene posledice večjih izpadov električne energije 123
 • The effect of endocrine disrupting chemicals on the function of the immune system and cell adhesion processes 99
 • E-izobraževanje za digitalno družbo 7
 • Electric circuit analysis with EasyEDA 135
 • Electrochemical methods : fundamentals and applications 55
 • Electromagnetism, quanta, and electron flow in the electrophysiology of living cells 103
 • Emisije v predoru in njihov vpliv na okolje : doktorska disertacija 117
 • Engineering of fluorescent vaginal Lactobacillus species for their monitoring in nanofibers and cell models 161
 • Evaluation of critical material attributes and critical process parameters in development of pellets with quality by design approaches 163
 • Exploring the role of electrostatic interactions in monoamine oxidase enzyme catalysis using a multiscale computational model 81


 • Farmacevtska kemija. Učbenik za modul Zdravila v programu Farmacevtski tehnik 112
 • Farmakogenetski dejavniki odziva na metotreksat pri bolnikih z luskavico 94
 • 5G NR and enhancements : from R15 to R16 25
 • Flexible supercapacitors : materials and applications 132
 • Fundamentals of propulsion 126
 • Fundamentals of supramolecular chirality 58


 • The gardener's palette : creating colour harmony in the garden 151
 • Geometry : 1001 practice problems for dummies 18
 • Group theory for physicists : with applications 22
 • The grove : a history of everything in 19 1/2 front gardens 147
 • Grow now : how we can save our health, communities, and planet - one garden at a time : go beyond organic, rewild your land, sequester carbon, support biodiversity 148
 • A guide to business mathematics 21


 • Handbook of gravitational wave astronomy. Vol. 1 45
 • Handbook of gravitational wave astronomy. Vol. 2 46
 • Hibridni model za napoved dinamičnega posedanja površine nad podzemnim odkopom : doktorska disertacija 118
 • Hidrogeološka analiza iztoka termalne vode iz karbonatnega vodonosnika vzhodnega dela Julijskih Alp 73
 • Hildegardino zdravilstvo od A do Ž : zdravi od glave do peta 109
 • Hydrogeological analysis of thermal water outflow from a carbonate aquifer in the Eastern part of the Julian Alps 73


 • The ice age 69
 • Identification of programmed cell death modulators in chronic lymphocytic leukemia cells 102
 • An image processing tour of college mathematics 16
 • In vitro modulation of O-GlcNAcylation and its impact on the function of selected immune and cancer cells 113
 • The influence of medication and alcohol use on frailty syndrome among older adults 96
 • Influence of terminal ends and nature of cations on G-quadruplex formation 78
 • Information theory and evolution 74
 • Introduction to nanotechnology 116
 • Investigations of the Earth's crust structure in the Northwestern Dinarides using local earthquake tomography method 72
 • Iskanje modulatorjev programirane smrti celic kronične limfocitne levkemije 102
 • Izjemni znanstveniki 2
 • Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje : kazalniki, standardi in merila kakovosti 8
 • Izzivi občanskega raziskovanja : izkušnje in pričakovanja iz Žirov in od drugod 5


 • Kitchen science fractals : a lab manual for fractal geometry 15


 • The lanthanides and actinides : synthesis, reactivity, properties and applications 62
 • Lectures on spin dynamics : the theoretical minimum 49
 • Linear algebra : from the beginnings to the Jordan normal forms 20
 • Long hard road : the lithium-ion battery and the electric car 127
 • Long-term clinical outcomes of medicines for patients with type 2 diabetes 114


 • Making and breaking symmetry in chemistry : syntheses, mechanisms and molecular rearrangements 63
 • Matematika v bioznanostih : naloge s postopki in rešitvami 13
 • Mathematical modeling for intelligent systems : theory, methods, and simulation 30
 • Mechanism, thermodynamics and kinetics of aggregation of therapeutic monoclonal antibodies 75
 • Mehanizem, termodinamika in kinetika agregacije terapevtskih monoklonskih protiteles 75
 • Modern mathematical logic 19
 • Modular robots : theory and practice 4
 • Monte-Carlo simulation : an introduction for engineers and scientists 53
 • Multimedia for accessible human computer interfaces 31
 • Multimedia sensor networks 141
 • Multiscale modelling of chemical and biochemical processes in microfluidic devices 162


 • Načrtovanje in karakterizacija peptidnih ligandov za vezavo regije Fc imunoglobulinov 56
 • Načrtovanje in matematično modeliranje pH odzivnih biopolimernih hidrogelov za ciljno dostavo učinkovin s kontroliranim sproščanjem 61
 • Načrtovanje in optimizacija katalitičnih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze ▫$II\alpha$▫ kot potencialnih protirakavih učinkovin 90
 • Nanoelectronic devices for hardware and software security 136
 • Nanoscale VLSI : devices, circuits and applications 137
 • Naravne rešitve za radiacijo 101
 • Naša užitna drevesa in grmi : 81 vrst natančno določiti, pazljivo nabirati, preprosto pripraviti 87
 • NMR with biological macromolecules in solution : a selection of papers published from 1996 to 2020 by Kurt Wüthrich 1995-2020 83
 • Non-covalent interactions in proteins 77
 • Novel approaches for the synthesis of α-aminoboronic acids as key building blocks for proteasome inhibitors 110
 • Novel radiolabelled cholecystokinin-2/gastrin receptor antagonists 104
 • Novi pristopi za sintezo α-aminoborovih kislin kot ključnih gradnikov za zaviralce proteasoma 110
 • Novi radiooznačeni antagonisti holecistokinin-2/gastrinskega receptorja 104
 • Nutrition and human health : effects and environmental impacts 105


 • Od kvarkov do galaksij in skoraj vse vmes 1
 • On complementarity : a universal organizing principle 41
 • Organic semiconductors for optoelectronics 138
 • The origin of chirality in the molecules of life : from awareness to current theories and perspectives of this unsolved problem 59
 • Osnovni načrt : kako nas DNK oblikuje v to, kar smo 80
 • Our data, ourselves : a personal guide to digital privacy 28
 • Oxford handbook of the history of quantum interpretations 48


 • Pharmacogenetic factors of methotrexate response in patients with psoriasis 94
 • Phosphate and borate bioactive glasses 121
 • Physics I 47
 • Plan B : pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti 11
 • Podnebje : nova zgodba 9
 • Poliimidi kot organski katodni materiali za magnezijeve akumulatorje 115
 • Polyimides as organic cathode materials for magnesium batteries 115
 • Pomen placentnega proteina 13, topnega endoglina in inhibina A v kombinaciji z merjenjem endotelijske funkcije pri preeklampsiji 100
 • Površinska predstavitev vezalcev tumorskih antigenov na bakterijah Lactococcus lactis NZ9000 in vrednotenje njihove vezave na izbrane človeške tumorske celične linije 79
 • A practical guide to scientific and technical translation : publishing, style and terminology 166
 • Practical Paint.NET : the powerful no-cost image editor for Microsoft Windows 38
 • Practical techniques in molecular biotechnology 82
 • Pretvorbe halogeniranih in halkogeniranih organskih spojin po načelih zelene kemije 68
 • Preučevanje reakcij cinkovega(ll) in bakrovega(ll) kinaldinata s cikličnimi amini ter amino alkoholi 65


 • Racionalno načrtovanje optimiziranih alosteričnih efektorjev človeških katepsinov K in S 76
 • Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 s protitumornim delovanjem 111
 • Railway transportation systems : design, construction and operation 143
 • Rational design of optimised allosteric effectors of human cathepsins K and S 76
 • Raziskave strukture Zemljine skorje v severozahodnih Dinaridih z metodo lokalne seizmične tomografije 72
 • Raziskovanje vloge elektrostatskih interakcij pri encimski katalizi monoamin-oksidaz s pomočjo večnivojskega računskega modela 81
 • Razvoj biorelevantne in vitro metode za vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz lipidnih dostavnih sistemov 107
 • Razvoj fluorescentnih vaginalnih vrst iz rodu Lactobacillus za njihovo spremljanje v nanovlaknih in celičnih modelih 161
 • Razvoj in evalvacija spletnih uporabniških vmesnikov za interaktivne virtualne 3D modele kemijskih spojin : doktorska disertacija 24
 • Razvoj in implementacija analiznih metod za spremljanje sestave in razgradnih poti polisorbatov v medijih in formulacijah terapevtskih proteinov 91
 • Razvoj in optimizacija procesa liofilizacije formulacij z biološkimi učinkovinami 155
 • Razvoj in uporaba fizioloških farmakokinetičnih modelov za vrednotenje vplivov na biološko uporabnost zdravil in napovedovanje bioekvivalence 97
 • Razvoj metod izdelave in sestave posušenih emulzij za dostavljanje zdravilnih učinkovin z izrazito lipofilnimi lastnostmi 159
 • Razvoj modela za samodejno določanje in prilagoditev barv uporabniškega vmesnika : doktorska disertacija 37
 • Razvoj novih agonistov NOD2 in dvojnih agonistov NOD2 in TLR7 kot novih adjuvansov za cepiva 95
 • Razvoj polimernih nanovlaken in magnetnih nanoverig za dostavo učinkovin pri zdravljenju raka 160
 • Razvoj stabilnostno indikativnih analiznih metod za vrednotenje stabilnosti hidrofilnih in lipofilnih vitaminov ter načrtovanje njihove stabilizacije 67
 • Razvoj tipskega nizkostroškovnega odlagališča komunalnih odpadkov kot trajnostnega objekta javne komunalne infrastrukture : doktorska disertacija 145


 • Sadje po svetu 150
 • SI robotika 3
 • Significance of placental protein 13, soluble endoglin and inhibin A in combination with measurement of endothelial function in preeclampsia 100
 • Soft matter in plants : from biophysics to biomimetics 52
 • Solar photovoltaic power intermittency and implications on power systems 124
 • Solving physics problems : exploring new thinking paradigms 44
 • Stabilizacija karotenoidov, izoliranih iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in karakterizacija njihovih pripravkov 64
 • Stabilization of carotenoids isolated from invasive alien plant species and characterization of their preparations 64
 • 100 mest sveta : [slikovito potovanje po najlepših mestih sveta] 167
 • Structure based design, synthesis and evaluation of novel indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors and Toll-like receptors 7 and 8 modulators 92
 • Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev indolamin 2,3-dioksigenaze in modulatorjev Toll-u podobnih receptorjev tipa 7 in 8 92
 • Study of zinc(ll) and copper(ll) quinaldinate reactions with cyclic amines and amino alcohols 65
 • Suitability and reliability of in vitro epithelial cell models for nasal and pulmonary drug permeability determination 51
 • Surface display of tumor antigen binders on Lactococcus lactis NZ9000 and evaluation of their binding to selected human tumor cell lines 79
 • Sustainable and functional redox chemistry 66
 • Sustainable nanotechnology 119
 • Svet vrtnih živali 89
 • Svetla prihodnost : kako so nekatere države rešile podnebne spremembe, druge pa jim lahko sledijo 10


 • 40 let Elektra Gorenjska : 1963-2003 : na stoletnih elektrifikacijskih temeljih predhodnikov in ustvarjalnosti sodobnikov 133


 • Teach yourself visually Python© 27
 • Teaching and research in mathematics : a guide with applications to industry 14
 • Technical thermodynamics for engineers : basics and applications 50
 • Tesla : vizionar, izumitelj in doba elektrike 168
 • Theoretical physics in your face : selected correspondence of Sidney Coleman 42
 • Thermal spray coatings 128
 • Trajnice za slovenski vrt 149
 • Transformations of halogenated and chalcogenated organic compounds following the principles of green chemistry 68
 • 3D animacije ustvarjanje od giba do simulacije 26
 • True tales of medical physics : insights into a life-saving specialty 54


 • The ultimate flower gardener's guide : how to combine shape, color, and texture to create the garden of your dreams 86
 • Uporaba multivariatne analize in nevronskih mrež za identifikacijo in optimizacijo kritičnih lastnosti materialov ter procesnih parametrov valjčnega kompaktiranja in tabletiranja 106
 • Uporaba načrtovanja eksperimentov in multivariabilnih statističnih metod za opredelitev stabilnosti zdravila 98
 • Uporabne spojine in materiali na osnovi lignina in barvil invazivnih tujerodnih rastlin 60
 • Useful compounds and materials based on lignin and dyes of invasive alien plants 60
 • Ustreznost in zanesljivost in vitro epitelijskih celičnih modelov za določanje nazalne in pulmonalne permeabilnosti zdravilnih učinkovin 51
 • Užitne rastline iz narave : prepoznavanje, nabiranje in uporaba 200 najpomembnejših vrst 88


 • Večnivojsko modeliranje kemijskih in biokemijskih procesov v mikrofluidnih napravah 162
 • Volcanoes : global perspectives 71
 • Vpliv modulacije N-acetilglukozaminilacije na delovanje izbranih imunskih in rakavih celic in vitro 113
 • Vpliv motilcev endokrinega sistema na delovanje imunskega sistema in celične adhezijske procese 99
 • Vpliv terminalnih koncev in narave kationov na tvorbo G-kvadrupleksov 78
 • Vpliv uporabe zdravil in alkohola na sindrom krhkosti pri starejših odraslih 96
 • Vrednotenje kritičnih lastnosti pomožnih snovi in kritičnih procesnih parametrov pri razvoju pelet s pristopi vgrajene kakovosti 163


 • Wireless communication electronics : introduction to RF circuits and design techniques 142
 • Wiring regulations pocket book 134
 • A working guide to process equipment 158
Avtorsko kazalo


 • Aggarwal, Neeraj K., 1973- (avtor) 153
 • Ahlin Grabnar, Pegi (mentor) 155
 • Al-Badi, Abdullah (urednik) 124
 • Albadi, Mohammed (urednik) 124
 • Albreht, Alen (mentor) 64
 • Anderluh, Marko (mentor) 104
 • Anderluh, Marko (somentor) 113
 • Asadi, Farzin (avtor) 135
 • Avery, John, 1933- (avtor) 74
 • Avrin, Jack (avtor) 41
 • Awasthi, Mukesh Kumar, matematik (urednik) 30


 • Babu, Viswanathan, strojnik (avtor) 126
 • Bajd, Tadej (recenzent) 3
 • Bambi, Cosimo (urednik) 45, 46
 • Bančič, Tanja (avtor) 115
 • Bard, Allen J., 1933- (avtor) 55
 • Baumann, Daniel, fizik (avtor) 39
 • Bellmann, Heiko (fotograf) 84
 • Ben, Dark (avtor) 147
 • Bergant Loboda, Kaja (avtor) 90
 • Berlec, Aleš (mentor) 79, 161
 • Bertino, Massimo F. (avtor) 116
 • Bhargava, Kshitij (avtor) 122
 • Bird, J. O. (avtor) 130, 131
 • Bjelošević Žiberna, Maja (avtor) 155
 • Bogataj, Marija, 1963- (mentor) 107
 • Boh Podgornik, Bojana (član komisije za zagovor) 64
 • Boh Podgornik, Bojana (mentor) 24, 33
 • Bole, David (recenzent) 40
 • Bončina, Matjaž, 1981- (somentor) 75
 • Boobier, Tony, 1956- (avtor) 23
 • Bosch, Meike (avtor) 84
 • Bozovičar, Krištof (avtor) 56
 • Božnik, Klemen (avtor, fotograf) 101
 • Bratkovič, Tomaž, farmacevt (mentor) 56
 • Breg Valjavec, Mateja (recenzent) 40
 • Bregar, Lea (avtor) 7
 • Brejc, Mateja (recenzent) 8
 • Brenčič, Mihael (mentor) 73
 • Brenner, Falko (avtor) 167
 • Brovč, Ema Valentina (avtor) 91
 • Brutin, David (urednik) 43
 • Bunc, Marko, farmacevt (avtor) 75
 • Butala, Matej, biokemik, 1979- (član komisije za zagovor) 76


 • Capon, Brian (avtor) 85
 • Carey, Jenny Rose (avtor) 86
 • Chandel, Rajeevan (urednik) 137
 • Chang, Ming-Wei (avtor dodatnega besedila) 32
 • Chatoui, Hicham, 1984- (urednik) 105
 • Chen, I-Ming (avtor) 4
 • Choudhury, Namita Roy (urednik) 120
 • Ciglič, Rok (urednik, recenzent) 40
 • Cikajlo, Imre (recenzent) 3
 • Coleman, Sidney, 1937-2007 (avtor) 42
 • Cortese, Dario (avtor, fotograf) 101
 • Cruz-Reyna, Servando de la (avtor) 71
 • Cvetković, Jelena, biologija, 1982 (prevajalec) 84, 87


 • Čaleta, Denis (urednik) 6
 • Čamernik, Damjan (fotograf) 101
 • Časar, Zdenko (mentor) 110
 • Čebašek, Eva, 1990- (recenzent) 3


 • Deb, Dipankar (avtor) 122
 • Detela, Andrej (avtor dodatnega besedila) 9
 • Dhiman, Rohit (urednik) 137
 • Diez, Otmar (avtor, fotograf) 87
 • Dinevski, Dejan (recenzent) 7
 • Dolinar, Adriana (fotograf) 101
 • Dolinar, Gregor, 08.06.1971- (avtor) 13
 • Dolničar, Danica, 1966- (avtor) 24
 • Dolšak, Ana, farmacevtka (avtor) 92
 • Dominko, Robert (mentor) 115
 • Dougalis, Pascalis (ilustrator) 84
 • Dreu, Rok (mentor) 159
 • Drev, Darko (somentor) 145
 • Dubey, Varun (avtor) 22
 • Dyk, Jacob van (urednik) 54


 • Ehlers, Jürgen (avtor) 69
 • Eisenstein, Charles, 1967- (avtor) 9
 • Elektro Gorenjska (Kranj) 133
 • Esenko, Ivan (avtor, fotograf) 89


 • Fabjan, Teja, 1985- (avtor) 93
 • Fatheddin, Parisa (avtor) 14
 • Faulkner, Larry R., 1944- (avtor) 55
 • Ferk Savec, Vesna (somentor) 24
 • Fleischhauer, Steffen Guido (avtor) 88
 • Florescu-Mitchell, Anca Irina (avtor) 166
 • Frame, Michael (avtor) 15
 • Freire Junior, Olival (urednik) 48


 • Gabrijelčič Tomc, Helena, 1976- (avtor, ilustrator) 26
 • Gabrijelčič Tomc, Helena, 1976- (somentor) 33
 • Galperin, Yevgeniy V. (avtor) 16
 • Garašić, Mladen (avtor) 70
 • Gašperlin, Mirjana (somentor) 107
 • Gazvoda, Martin (član komisije za zagovor) 68
 • Genorio, Boštjan (član komisije za zagovor) 115
 • Gobec, Martina, 1983- (mentor) 113
 • Goldstein, Joshua S., 1952- (avtor) 10
 • Golte-Bechtle, Marianne (ilustrator) 87
 • Gordon, Skevoulla (ilustrator) 147
 • Goričan, Tjaša (avtor) 76
 • Gorse, Christopher A. (avtor) 144
 • Gosar, Andrej, 1963- (mentor) 72
 • Grabnar, Iztok (mentor) 98
 • Grassi, Mario (član komisije za zagovor) 61
 • Grželj, Jasna (avtor) 94
 • Gu, Yipeng, fizik (avtor) 44
 • Guijarro, Albert (avtor) 59
 • Gunderman, Richard B. (avtor) 168
 • Guthmann, Jürgen (avtor) 88
 • Guzelj, Samo (avtor) 95


 • Hace, Aleš (recenzent) 3
 • Hacker, Frank (fotograf) 87
 • Hambly, Vivienne (avtor) 165
 • Hart-Davis, Guy (avtor) 27
 • Hart-Davis, Ted (avtor) 27
 • Hauer, Andreas (urednik) 129
 • Hazlett, Richard W., 1953- (avtor) 71
 • Heath, Ester (član komisije za zagovor) 64
 • Hiroyoshi, Naito (urednik) 138
 • Hladnik, David (recenzent) 40
 • Holzner, Steven (avtor) 47
 • Horvat, Monika, kemičarka (avtor) 60
 • Huš, Matej (avtor) 1


 • Inagi, Shinsuke (urednik) 66
 • Iskra, Andrej (avtor, ilustrator) 26
 • Iskra, Jernej, kemik (mentor) 60


 • Jakopin, Žiga (mentor) 95, 102
 • Janković, Biljana, 1982- (somentor) 163
 • Javoršek, Dejana (mentor) 37
 • Jazbar, Janja, farmacevtka (avtor) 96
 • Jensen, Kaare H. (urednik) 52
 • Jerala, Roman (član komisije za zagovor) 75
 • Jereb, Marjan, kemik (mentor) 68
 • Jereb, Rebeka (avtor) 97
 • Jones, Bradley, 1953- (avtor) 17
 • Jordan, Nika (avtor) 98


 • Kajfež-Bogataj, Lučka (avtor dodatnega besedila) 9, 11
 • Kajfež-Bogataj, Lučka (somentor) 117
 • Karas Kuželički, Nataša (mentor) 99
 • Karp, Alexander (urednik) 12
 • Karshikoff, Andrey (avtor) 77
 • Kenda, Ivan, strojnik (avtor) 117
 • Kenda, Maša, farmacevtka (avtor) 99
 • Klemenčič, Sonja, 1952- (avtor) 8
 • Klimis-Zacas, Dorothy (urednik) 154
 • Klopčič, Alenka (avtor dodatnega besedila) 9
 • Kocbek, Petra, farmacevtka (mentor) 160
 • Kocjančič, Klemen (avtor) 123
 • Kočevar, Tanja Nuša (avtor, ilustrator) 26
 • Kodrič, Svetlana (prevajalec) 9
 • Kokalj, Žiga (recenzent) 40
 • Kolak, Anja (avtor) 123
 • Kolenc, Petra, 1976- (somentor) 104
 • Kopač, Tilen (avtor) 61
 • Kos, Janko, 1959- (mentor) 108
 • Kos, Mitja, 1973- (mentor) 96
 • Kos, Mitja, 1973- (somentor) 114
 • Kosmos, Tina (grafični oblikovalec) 26
 • Košnjek, Zvonko (avtor) 123
 • Kovačič, Stanislav (recenzent) 3
 • Kozina, Jani (recenzent) 40
 • Krajnc, Matjaž, kemijski inženir (član komisije za zagovor) 61
 • Kralj, Alojz (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 3
 • Kralj Cigić, Irena (član komisije za zagovor) 75
 • Kranjc, Krištof (član komisije za zagovor) 68
 • Kristan, Katja, 1975- (mentor) 51
 • Kristl, Albin (mentor) 97
 • Kristl, Albin (somentor) 67
 • Krivic, Matjaž (fotograf) 11
 • Kuang, Amber (avtor) 18
 • Kumar, Naveen, mikrobiolog (avtor) 153
 • Kumar, Raj, biokemik (avtor) 82
 • Kumer, Kristina (avtor) 100
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 10


 • Lah, Jurij (član komisije za zagovor) 78
 • Lah, Jurij (mentor) 75
 • Lah, Nina (član komisije za zagovor) 65
 • Lavrenčič Štangar, Urška (član komisije za zagovor) 60
 • Lavrin, Marko (oblikovalec ščitnega ovitka) 26
 • Li, Zibiao, kemik (urednik) 119
 • Ličen, Nives (recenzent) 7
 • Liddle, Stephen Taylor, prof. kemije (urednik) 62
 • Lieberman, Elizabeth T. (avtor) 158
 • Lieberman, Norman P. (avtor) 158
 • Likar, Jakob (mentor) 117, 145
 • Lipton, Jacqueline D. (avtor) 28
 • Liu, Liang (avtor) 141
 • Lobnik-Zorko, Alenka (prevajalec) 109
 • Locatelli, Igor (mentor) 114
 • Locatelli, Igor (somentor) 96
 • Lockwood, John P. (avtor) 71
 • Logar, Grega, 1988- (recenzent) 3
 • Lončar, Sanja, 1965- (avtor, fotograf) 101
 • Lozinšek, Matic, kemik (član komisije za zagovor) 68
 • Luo, Hong (avtor) 141
 • Luštek Preskar, Barbara (lektor) 26


 • Ma, Allen (avtor) 18
 • Ma, Huadong (avtor) 141
 • Madon, Igor (avtor) 145
 • Marinescu, Dan C. (avtor) 29
 • Marinšek, Marjan, kemijski inženir (član komisije za zagovor) 115
 • Marolt, Matija, računalništvo (recenzent) 26
 • Mastnak, Lara (ilustrator) 89
 • Matjačić, Zlatko (recenzent) 3
 • McDaniel, Troy (urednik) 31
 • McGlinchey, Michael J. (avtor) 63
 • Metličar, Valentina (avtor) 64
 • Mileti, Joseph (avtor) 19
 • Milošev, Ingrid (član komisije za zagovor) 115
 • Minovski, Nikola (član komisije za zagovor) 90
 • Mitchell, J. Brian A. (avtor) 166
 • Mittal, Mahak (avtor) 153
 • Miyake, Toshitsune, 1944- (avtor) 20
 • Mlinar, Zdravko (urednik) 5
 • Mlinarič-Raščan, Irena (mentor) 94
 • Mlinarič-Raščan, Irena (somentor) 102
 • Modec, Barbara (mentor) 65
 • Montgomery, Douglas C. (avtor) 17
 • Možina, Tanja, 1969- (avtor, urednik) 8
 • Mravljak, Janez, farmacevt (somentor) 91
 • Muck, Deja (recenzent) 26
 • Munih, Marko, 1962- (urednik) 3
 • Murphy, Emily (avtor) 148
 • Murray, Charles J. (avtor) 127


 • Nabergoj, Sanja (avtor) 102
 • Neger, Nial (avtor) 15
 • Nemec, Bojan (recenzent) 3
 • Noble, Mark I. M., kardiolog (avtor) 103
 • Norvig, Peter (avtor) 32
 • Novak, Doroteja, farmacevtka, 1993- (avtor) 104
 • Novinec, Marko (mentor) 76
 • Núñez Burcio, Oscar (urednik) 156, 157


 • Obata, Akiko (urednik) 121
 • Obreza, Aleš (član komisije za zagovor) 65
 • O'Regan, Cornelius Gerard (avtor) 21
 • Orešnik Cunja, Jasmina (urednik) 8
 • Orzel, Chad (avtor) 164
 • Osredkar, Joško, 1955- (mentor) 93, 100


 • Pajer, Urška (prevajalec) 2
 • Pajk, Stane, 1983- (mentor) 91
 • Pal, Andrej, 1990- (avtor) 118
 • Papler, Drago (avtor) 133
 • Pavc, Daša (avtor) 78
 • Pavšič, Miha (član komisije za zagovor) 76
 • Perdih, Andrej, farmacevt (član komisije za zagovor) 92
 • Perdih, Andrej, farmacevt (mentor) 90
 • Perišić, Milica (somentor) 108
 • Perko, Drago, 1961- (urednik, recenzent) 40
 • Peterlin-Mašič, Lucija (somentor) 111
 • Petković, Hrvoje (član komisije za zagovor) 60
 • Petrovič, Nara (avtor dodatnega besedila) 9
 • Pileio, Giuseppe (avtor) 49
 • Pilli, Ronaldo (avtor) 57
 • Pinker, Steven, 1954- (avtor dodatnega besedila) 10
 • Planinšek, Odon (mentor) 163
 • Plavec, Janez (član komisije za zagovor) 78
 • Plavec, Tina Vida (avtor) 79
 • Plazl, Igor (mentor) 162
 • Plešej, Jože, 1931-2015 (prevajalec) 167
 • Plomin, Robert, 1948- (avtor) 80
 • Podgornik, Aleš (član komisije za zagovor) 61
 • Podjed, Nina (avtor) 65
 • Podlipnik, Črtomir (član komisije za zagovor) 75
 • Podobnik, Janez, 1964- (recenzent) 3
 • Podobnikar, Tomaž (recenzent) 40
 • Pohar, Andrej, 1980- (član komisije za zagovor) 162
 • Pohlen, Mitja (avtor) 159
 • Potrč, Tanja, farmacevtka (avtor) 160
 • Powers, James F., jr. (urednik) 6
 • Prah, Alja (avtor) 81
 • Prezelj, Iztok (avtor) 123
 • Prikeržnik, Marcel (avtor) 106
 • Prosen, Helena (član komisije za zagovor) 64
 • Purrello, Roberto (urednik) 58
 • Pyrgidis, Christos N. (avtor) 143


 • Qvist, Staffan A. (avtor) 10


 • Radovan, Marko (avtor) 7, 8
 • Rahmani-Andebili, Mehdi (avtor) 139
 • Raj, Balwinder, 1980- (urednik) 136
 • Rajh, Gregor (avtor) 72
 • Ramadevi, Pichai (avtor) 22
 • Ramamurthy, Valangiman Subramanian, nuklearni fizik (avtor) 125
 • Rede, Katarina (avtor) 107
 • Rejc, Jure (recenzent) 3
 • Repe, Blaž, 1972- (recenzent) 40
 • Reščič, Jurij (član komisije za zagovor) 162
 • Rman, Nina (somentor) 73
 • Rošer, Janez (mentor) 118
 • Roškar, Robert, 1975- (mentor) 67
 • Roškar, Robert, 1975- (somentor) 98
 • Ručigaj, Aleš, kemijski inženir (mentor) 61
 • Rugelj, Samo (avtor dodatnega besedila) 11
 • Russell, Stuart Jonathan (avtor) 32


 • Sajovic, Irena, 1967- (avtor) 33
 • Samide, Marjana (prevajalec) 88
 • Saunders, Andy (avtor) 146
 • Schmidt, Achim, prof. strojništva (avtor) 50
 • Senjor, Emanuela (avtor) 108
 • Serianz, Luka (avtor) 73
 • Sever, Matic (avtor) 149
 • Shen, Guozhen, elektronik (urednik) 132
 • Shen, Jia, 1977- (urednik) 25
 • Shukla, Ashutosh Kumar, 1978- (urednik) 152
 • Sibinovska, Nadica (avtor) 51
 • Singh, Bal Ram (avtor) 82
 • Smith, Melanie, gradbenica (avtor) 144
 • Sobot, Robert (avtor) 142
 • Sodnik, Jošt (recenzent) 40
 • Sollner Dolenc, Marija (somentor) 81, 99
 • Sosič, Izidor (somentor) 90, 110
 • Sova, Matej, 1979- (mentor) 92
 • Spiegelberger, Roland (avtor) 88
 • Spindler, Lea (član komisije za zagovor) 78
 • Srčič, Stanko (mentor) 106
 • Srivastava, Dinesh Kumar (avtor) 125
 • Stanič, Ivan, 1961- (ilustrator) 5
 • Stare, Jernej, 1973- (mentor) 81
 • Stavber, Stojan (član komisije za zagovor) 60
 • Stevens, Alan, fizik (avtor) 53
 • Stipčević, J. (somentor) 72
 • Stojanov, Spase (avtor) 161
 • Strehlow, Wighard (avtor) 109
 • Strniša, Filip (avtor) 162
 • Suhadolc, Anton, 1935- (avtor) 150
 • Svete, Jurij (član komisije za zagovor) 76
 • Svete, Jurij (somentor) 115
 • Sylvan, Rob, računalništvo (avtor) 34


 • Škarič, Rajko (fotograf) 101
 • Šket, Primož, 1977- (mentor) 78
 • Škrjanc, Igor (recenzent) 3
 • Šmid, Alenka, farmacevtka (somentor) 94
 • Špringer, Janez (avtor dodatnega besedila) 109
 • Štefe, Drago (avtor dodatnega besedila) 133
 • Šterman, Andrej, farmacevt (avtor) 110
 • Štrukelj, Borut (somentor) 79
 • Šušteršič, Andrej, 1955- (avtor dodatnega besedila) 133
 • Švajger, Urban (somentor) 92


 • Temova Rakuša, Žane (avtor) 67
 • Thakur, Lalit (urednik) 128
 • Thompson, Jo (avtor) 151
 • Tomašič, Tihomir (mentor) 111
 • Tong, Xingcun Colin (avtor) 140
 • Toplak, Žan (avtor) 111
 • Tourlakis, George J. (avtor) 35
 • Tricker, Ray (avtor) 134
 • Triglav Čekada, Mihaela (recenzent) 40
 • Tul, Nataša (somentor) 100
 • Turel, Iztok (član komisije za zagovor) 65
 • Turk, Boris, 1964- (član komisije za zagovor) 76


 • Ude, Aleš (recenzent) 3
 • Urbič, Tomaž (somentor) 162


 • Videmšek, Boštjan (avtor) 11
 • Vidovič, Sara, farmacevtka (avtor) 163
 • Vodopivec, Špela, 1979- (prevajalec) 80
 • Vovk, Ana (avtor) 101
 • Vrhovnik, Katarina (avtor, fotograf) 112
 • Vrtačnik-Bokal, Eda (somentor) 93


 • Wang, Wallace (avtor) 36
 • Weingerl, Primož (avtor) 37
 • Weiss, Matjaž (avtor) 113
 • White, Henry S., prof. kemije (avtor) 55
 • Whitt, Phillip (avtor) 38
 • Wright, Aaron S. (urednik) 42
 • Wright, Nicolas (avtor) 2
 • Wüthrich, Kurt (avtor) 83


 • Yang, Guilin (avtor) 4


 • Zagmajster, Margerita (avtor) 7
 • Zelić, Bruno (član komisije za zagovor) 162
 • Zorn, Matija (urednik, recenzent) 40
 • Zupanc, Anže, kemik (avtor) 68
 • Zupančič, Špela, farmacevtka (somentor) 161


 • Žakelj, Simon, 1976- (somentor) 51, 97
 • Žerovnik, Špela, farmacevtka (avtor) 114
 • Žlajpah, Leon (recenzent) 3
 • Žlof, Milan (prevajalec) 168
Predmetno kazalo


 • 1-D and 3-D velocity model 72
 • 1-D in 3-D hitrostni model 72
 • 1900-1999 42


 • 2k-faktorski načrti 17


 • 3D animacije 26
 • 3D modeli kemijskih spojin 24
 • 3D modeli molekul 24
 • 3D modeliranje 3
 • 3D models of molecules 24
 • 3D tehnologija 140


 • 40 let 133


 • 5G 23
 • 5G omrežja 25


 • acilborani 110
 • Actinide elements 62
 • Actinides 62
 • Actinoid Series Elements 62
 • adjuvansi za cepiva 95
 • Adobe 34
 • Aerodynamics 126
 • aeroposnetki 40
 • afinitetna kromatografija 56
 • Afrika 165
 • agregacija 75
 • aktinoidi 62
 • Akumulatorji 115
 • akumulatorske baterije 127
 • albumi 87, 88, 149
 • alfa-aminoborova kislina 110
 • algebra 22
 • Algebras, Linear 20
 • Algèbre linéaire 20
 • algoritmi 36, 37
 • alosterija 76
 • alternativni viri energije 119
 • Ambulantno zdravljenje 96
 • Amerika 146
 • amidines 65
 • amidini 65
 • amino alcohols 65
 • amino alkoholi 65
 • analitične metode 152, 154
 • analitika 23, 67
 • analiza bibliografskega združevanja 33
 • analiza citiranja 33
 • analiza socitiranja 33
 • analiza učinkovitosti 33
 • analize 6, 66, 126, 135
 • analize varianc 17
 • analize vezij 142
 • Analizna kemija 91
 • analizne tehnike 83, 156, 157
 • analog minigastrina 104
 • andragogika 8
 • Anglija 165
 • animacije 26
 • animacijske tehnike 26
 • anode 127
 • anorganska kemija 62
 • anorganske zdravilne učinkovine 112
 • antagonisti CCK2R 104
 • antihiperglikemična zdravila 114
 • Antimüllerjev hormon 93
 • Antropologija 80
  • Molekularna genetika - Psihološki vidik - Osebnost posameznika - DNA - Vedenjska genetika 80
 • antropologija 80
 • aplikacije 14, 27, 29, 31, 36, 132, 136, 137, 138, 141
 • arhiviranje fotografij 146
 • Artificial intelligence 23
  • Mathematics 30
 • artificial intelligence 3
 • astronomija 45, 46, 146
 • Astronomy 45, 46
 • avtentičnost 156, 157
 • avtomatizacija 4
 • avtomatizacija procesov 3
 • avtomobilska industrija 127


 • baker(II) 65
 • barvna harmonija 37
 • barvna paleta 151
 • barvna tema 37
 • baterije 115
 • baterije za električna vozila 127
 • Berries
  • Health aspects 154
  • Postharvest technology 154
 • bibliographic coupling 33
 • bibliometric methods 33
 • bibliometrične metode 33
 • Bioactive glasses 121
 • bioaktivne substance 154
 • bioaktivno steklo 121
 • Biochemistry 59
 • Biochimie 59
 • biodiverziteta 148
 • bioetanol 153
 • biofizika 52
 • biofotonika 121
 • biogoriva 153
 • Biografije 168
 • biografije 168
 • biokemija 59, 74, 77, 83
 • biokemijske metode 93
 • biološka uporabnost zdravil 97
 • Biološka zdravila 91
 • biološke makromolekule 83
 • biološki označevalci 94
 • biološko vrednotenje 160
 • biomasa 153
 • biomass 60
 • biomedicinska uporaba 120
 • Biométrie - Informatique 74
 • biometrija 74
 • Biometry - Data processing 74
 • Biomimetics 52
 • biomimetika 52, 120
 • Biomolecules 83
 • biomolekule 59
 • Biophysics 52
 • Biopolymers 120
 • biorafinerije 119
 • biosenzorji 138
 • Biotechnology - methods 82
 • biotehnologija 153
 • bisfenoli 99
 • bolezni 109
 • Borates - Properties 121
 • borati 121
 • bortezomib 110
 • botanika 52, 84, 85, 87, 88, 147
 • Botany 52, 85
 • breme zdravljenja 96
 • Brezogljična družba 10
 • brezogljična energija 10
 • brezžična senzorska omrežja 141
 • brezžične komunikacije 141, 142
 • Building - Superintendence - Handbooks, manuals, etc 144
 • Building inspection - Handbooks, manuals, etc 144
 • Buildings
  • Evaluation - Handbooks, manuals, etc 144
  • Valuation - Handbooks, manuals, etc 144
 • burja 117
 • Business mathematics 21


 • CAM02-UCS 37
 • Carbonyl compounds - Derivatives 57
 • carotenoids 64
 • carvedilol 107
 • cathepsin 76
 • celice 103
 • celice NK 108
 • celična adhezija 99
 • celična linija AMO-1 113
 • celična linija Calu-3 51
 • celični model RPMI 2650 51
 • celični modeli 51
 • Cellules photovoltaïques - Matériaux 122
 • Cepljenje 95
 • ceste 70
 • cestni predori 117
 • Cestni predori - Disertacije 117
 • CFD simulacije 117
 • Chemical engineering - Equipment and supplies 158
 • Chemins de fer - Conception et construction 143
 • Chemistry Techniques, Analytical - methods 82
 • Chimie supramoléculaire 58
 • Chiralité 58, 59
 • Chirality 58, 59
 • Chromatographic analysis 156, 157
 • chromatography 64
 • Chronologies 164
 • Chronology 164
 • CIECAM02 37
 • ciklični amini 65
 • cink(II) 65
 • Circuits électriques 131
  • Analyse - Problèmes et exercices 139
 • cistatin F 108
 • citrusi 150
 • Climat - Changements 125
 • Climate Change 125
 • Climatic changes 125
 • Clocks and watches - History 164
 • Cloud computing 29
 • CMOS tehnologija 136, 137
 • co-author analysis 33
 • co-word analysis 33
 • coatings 60
 • Coatings - Thermal properties 128
 • Coleman, Sidney, 1937-2007 - Correspondence 42
 • color harmony 37
 • color theme 37
 • Complémentarité (Physique) 41
 • Complementarity (Physics) 41
 • Complex fluids - Drying 43
 • Composés carbonylés 57
 • Computable functions 35
 • Computational intelligence 30
 • Computer programming 36
 • Computer science 36
 • Computer security 136
 • Computer software - Development 136
 • computer vision 3
 • Construction
  • Direction des travaux - Guides, manuels, etc 144
  • Inspection - Guides, manuels, etc 144
 • Constructions - Évaluation - Guides, manuels, etc 144
 • controlled drug release 61
 • Conversion photovoltaïque 124
 • coordination chemistry 65
 • copper(II) 65
 • Couches minces 122
 • crosslink density 61
 • crystal structure 65
 • cvetenje 147
 • cvetje 86
 • cvetlice 151
 • cyclic amines 65
 • cystatin F 108


 • čaj 152
 • čipi 132
 • čiščenje voda 119
 • čudoviti vrtovi 165


 • daljinsko upravljanje 168
 • daljnovodi 133
 • Darwin, Charles Robert, 1809-1882 74
 • Data privacy 28
 • dedovanje 85
 • deep circulation 73
 • deglaciacija 69
 • dekontaminacija 101
 • delivery system 161
 • delo 47
 • delovanje 85, 122
 • delovanje naprav 129
 • delovanje opreme 158
 • demodulatorji 142
 • derivati 57
 • detekcija 154
 • detektorji 45
 • determinante 20
 • dezmuramilpeptidi 95
 • diagnosticiranje 144
 • diaprojekcije 34
 • diclofenac sodium 107
 • diferenciacija celice 74
 • diferencialne enačbe 13
 • digestive lipases 107
 • digitalizacija 7, 23
 • digitalization 7
 • digitalna fotografija 34
 • digitalna umetnost 38
 • digitalne slike 16, 38
 • digitalni modeli 40
 • dinamika 4, 26, 39, 44, 49
 • dinamika tekočin 43
 • dinamika teles 26
 • Dinarides 72
 • Dinaridi 72
 • dinarski kraški sistem 70
 • dipiridamol 107
 • dipyridamole 107
 • distance learning 7
 • distribucija električne energije 123
 • dizajn 132
 • DNA nanotechnology 78
 • DNA nanotehnologija 78
 • DNA topoizomeraza II[alfa] 90
 • DNK 80
 • dojemanje sveta 1
 • doktorske disertacije 60, 61, 64, 65, 76, 78, 115, 162
 • dokumentacija 146
 • določanje 87
 • domača zdravila 109
 • Dopplerjev ultrazvok 100, 163
 • dostava 79
 • dostavni sistemi 159
 • Dostavni sistemi 107, 161
 • dostopnost 40
 • Drevesa 87
  • Določevalni ključi - Priročniki 84
  • Morfološke lastnosti - Priročniki 84
 • drevesne iglice 84
 • drevesne vrste 84
 • drevesni listi 84
 • drug release 107
 • Družbena mobilnost 11
 • družbena mobilnost 11
 • družbena omrežja 28
 • družbene posledice 123
 • Družbeni razvoj 5
 • družbeni razvoj 5
 • družbeni vidik 123
 • Družbeni vidik 5
 • družbeni vidiki 5
 • dvo-faktorski eksperimenti 17


 • e-izobraževanje glej Elektronsko izobraževanje
 • Earth Sciences 69
 • Earth sciences 69
 • Earth System Sciences 69
 • earthquakes 72
 • earthquakes relocation 72
 • Earth's crust 72
 • education 7
 • ekologija 9, 11
 • ekološka gibanja 9
 • ekološka psihologija 9
 • ekološka zavest 9
 • ekonomski vidiki 7
 • eksperimentalni rezultati 141
 • ekstrahiranje barv iz slike 37
 • ekstremizem 6
 • elastomeri 120
 • Elastomers 120
 • Electric automobiles - Batteries - Popular works 127
 • Electric circuit analysis - Problems, exercises, etc 139
 • Electric circuits 131
 • Electric power systems 124
 • Electric wiring
  • Insurance requirements - Handbooks, manuals, etc 134
  • Specifications - Handbooks, manuals, etc 134
 • Electrical engineering 130, 131, 142
 • electrochemical reaction mechanism 115
 • Electrochemistry 55
 • Électrochimie 55
 • Electromagnetic Phenomena 103
 • Electronic circuits 137, 142
 • Electronic data processing 36
 • Electronics 137
 • Électronique flexible 132
 • Electrophysiological Phenomena 103
 • Electrophysiology - methods 103
 • electrospinning 161
 • elektrarne 133
 • električna varnost 130
 • električna vezja 131, 135, 139
 • Električna vozila 11
 • električna vozila 11
 • električne inštalacije 134
 • električne napeljave 134
 • električni avtomobili 127
 • električni principi 131
 • električni tokokrogi 131, 135, 139
 • električni vodi 134
 • elektrifikacija 168
 • elektro gorenjska 133
 • Elektro Gorenjska (Kranj) - Zgodovina - 1963-2003 133
 • elektroenergetika 122, 123, 124
 • Elektroenergetika - Krizni management 123
 • elektroenergetski sistemi 123, 124
 • Elektroenergetski sistemi - Izredne razmere - Družbeni vidik 123
 • elektroenergetsko omrežje 123, 133
 • elektrofiziologija 103
 • elektrokemija 55, 129, 132
 • elektromagnetizem 103
 • elektronika 130, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142
 • elektronska pošta 28
 • Elektronski kriminal - Zborniki 6
 • Elektronsko izobraževanje 7
 • elektrostatska kataliza 81
 • elektrostatske interakcije 77
 • elektrostatsko sukanje 161
 • Elektrotehnika 168
 • elektrotehnika 3, 4, 122, 124, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 168
 • emisije 117
 • emodin 60
 • enačbe 13
 • enačbe stanja 139
 • Encimi 81
 • encimi 76
 • Encimska aktivnost - Disertacije 81
 • encimska kinetika 76, 81
 • Endokrinologija 99
 • endotelijska disfunkcija 100, 163
 • energetika 10, 125, 129, 130, 133
 • energetski viri 10, 11
 • Énergie - Stockage 129
 • Énergies renouvelables 125
 • energija 47
 • energija vodika 129
 • Energy storage 129
 • Engineering mathematics 53
 • eno-faktorski eksperimenti 17
 • enosmerni tok 130, 131
 • entropija 50
 • Environment 105
 • esterification 64
 • estrenje 64
 • evaluation 24
 • evalvacija 24
 • evolucija 74
 • Evolution (Biology) - Statistical methods - Data processing 74
 • Evropa 165
 • Experimental design 17


 • Fallopia japonica Houtt 64
 • Farmacevtska kemija 92, 111
 • farmacevtska kemija 112
 • Farmacevtska tehnologija 163
 • Farmacevtske oblike 106, 163
 • farmakoforni model 111
 • Farmakogenetika - Disertacije 94
 • Farmakokinetika 97
 • fazne spremembe 50
 • ferulic acid 60
 • ferulna kislina 60
 • FET tranzistorji 136, 137
 • financiranje 23
 • finančni sektor 21
 • fitoremediacija 101
 • fitoterapija 109
 • fizična geografija 71
 • fizika 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54
 • fizika visokih energij 59
 • fiziki 22
 • fiziološki farmakokinetični model 97
 • fleksibilni elektronski sistemi 140
 • Fleurs - Histoire 147
 • Flexible electronics 132, 140
 • Flower gardening 86, 151
 • Flowers 86, 147
 • Fluid dynamics 43
 • fluidi 162
 • fluorescenca 138
 • fluorescent proteins 161
 • fluorescentni proteini 161
 • foliklova tekočina 93
 • Fonctions calculables 35
 • Food
 • Food Contamination - analysis 105
 • Food industry and trade - Quality control 152, 156, 157
 • Food Insecurity 105
 • Food Quality 105
 • Food Security 105
 • forced convection 73
 • forenzika 144
 • formulacije 75
 • formule 19
 • fosfati 121
 • fosforilacija 113
 • fotografija 34
 • fotografije 38, 146, 168
 • fotonski kristali 116
 • fotovoltaične celice 122
 • fotovoltaični sistemi 124
 • fotovoltaika 116, 122, 124
 • Fractales - Problèmes et exercices 15
 • Fractals - Problems, exercises, etc 15
 • fraktali 15
 • frekvenčni odziv 135
 • funkcije 13
 • funkcije dveh spremenljivk 13


 • G-kvadrupleksi 78
 • G-quadruplexes 78
 • G-wires 78
 • G-žičke 78
 • Gardening 85, 151
  • Climatic factors 148
 • Gardens
  • Designs and plans 86
  • England - London 147
  • History 165
 • GC 64
 • Génie électrique 131
 • Génie électrique 130
 • gensko modificiranje 79
 • geodezija 40, 144
 • geografija 40, 167
 • Geografski informacijski sistemi - Zborniki 40
 • geoinformatika 40
 • geologija 69, 70
 • geometrija 18, 39, 41
 • geomorfologija 71
 • geotermalna energija 11
 • gibanje 47
 • GIS 40
 • GIS glej Geografski informacijski sistemi - Zborniki
 • Glioblastom 108
 • glioblastom 108
 • glioblastoma 108
 • globalno segrevanje 10
 • globoko kroženje 73
 • globoko učenje 32
 • gojene rastline 87
 • gojenje rastlin 85
 • gojenje rož 151
 • gostota zamreženja 61
 • gradbena patologija 144
 • gradbeništvo 40, 143, 144
 • gradnja 70
 • gradnja železnic 143
 • grafen 137
 • grafi 19
 • grafično oblikovanje 38
 • gravitacijski valovi 45, 46
 • gravitacijsko induciran tok 73
 • Gravitational waves 45, 46
 • gravity-driven flow 73
 • green and sustainable chemistry 60
 • Green chemistry 66
 • Grmi 87
 • groundwater 73
 • Group theory - Textbooks 22
 • Groupes, Théorie des 22
 • Gruppentheorie 22


 • halkogeniranje 68
 • halogeniranje 68
 • haloimini 68
 • Handbooks and manuals 85, 148, 151
 • haptične naprave 3
 • haptični vmesniki 31
 • hard capsules 107
 • HCoV-NL63 60
 • hibridni model 118
 • hibridno izobraževanje 8
 • hidroenergija 129
 • hidrofobne interakcije 77
 • hidrogeli 61
 • hidroklorotiazidom 98
 • higher-order structures 78
 • Hildegard von Bingen, svetnica, 1098-1179 109
 • Hildegarda, svetnica glej Hildegard von Bingen, svetnica, 1098-1179
 • hiperbolični inhibitor 76
 • Historic gardens - Pictorial works 165
 • holecistokininski-1 receptor 104
 • holecistokininski-2/gastrinski receptor 104
 • homokiralnost 59
 • Hormonski motilci 99
 • HPLC 64
 • HPLC-DAD 67
 • HPLC-UV 67
 • HPMC–SDS interactions 107
 • HPMC–SDS interakcije 107
 • HPTLC 64
 • hranilna vrednost 87
 • hranilniki energije 140
 • Hrvaška 70
 • Human-computer interaction 31
 • Humana genetika 80
 • humana genetika 80
 • hybrid model 118
 • hydrogel 61
 • Hydrogen Bonding 77
 • hydrogen peroxide 60
 • hyperbolic inhibitor 76


 • iglavci 84
 • image color extraction 37
 • immunosuppression 108
 • impedanca 135
 • Imunoglobulini 56
 • imunoglobulini IgG 56
 • imunomodulacija 95
 • Imunomodulatorji 95
 • imunosupresija 108
 • Imunosupresivna biološka zdravila 108
 • imunska sinergija 95
 • Imunski sistem 92, 99
 • in vitro lipoliza 107
 • in vitro lipolysis 107
 • industrija 14, 156, 157
 • industrijska uporaba 120
 • industrijski standardi 129
 • informacijska tehnologija 6, 7
 • informacijski sistemi 40
 • informatics 7
 • informatika 7
 • information technology 7
 • inovacije 25
 • Installations électriques - Assurances - Guides, manuels, etc 134
 • integrali 13
 • integrirana vezja 137
 • integriteta 156, 157
 • inteligentni sistemi 30
 • interakcija polimerov 61
 • interakcije med zdravili 96
 • interakcije polisorbatov 91
 • interaktivni virtualni 3D modeli 24
 • internet 36
 • internet stvari 141
 • internetni kriminal glej Elektronski kriminal - Zborniki
 • interpolacija 26
 • invasive alien plant species 60
 • invazivne tujerodne rastline 60
 • ioni 127
 • ionizacijska ravnotežja 77
 • iz monocitov diferencirane dendritične celice 113
 • izdelava tablet 106
 • izhodne moči 124
 • izkoristki 122
 • izmenični tok 130, 131, 168
 • iznajdbe 2
 • Iznajdbe - Zgodovina 2
 • izobraževanje 7, 12, 23, 44
 • izobraževanje na daljavo 8
 • Izobraževanje odraslih 8
 • izpadi električne energije 123
 • Izpadi električne energije - Posledice 123
 • izstopajoče barve 37
 • izumi 168
 • izumitelji 2
 • izvor 45


 • jagodičevje 154
 • jagodičje 150
 • jame 70
 • Japanese knotweed 64
 • japonski dresnik 64
 • Jardins - Angleterre - Londres 147
 • Jardins historiques - Ouvrages illustrés 165
 • javna varnost 23
 • javne storitve 23
 • javni potniški promet 40
 • javni sektor 23
 • Jedrska magnetna resonanca 91
 • Jedrske nesreče - Zaščita - Priročniki 101
 • jedrsko orožje 10
 • Jordanova kanonična forma matrike 20
 • Južna Amerika 165


 • kakovost oskrbe 123
 • kalibracija 4
 • kalijevi kanali 111
 • Kalmanovi filtri 3
 • kamnolomi 70
 • karakterizacija lokacij 40
 • karakterizacijske tehnike 116
 • karbonilne spojine 57
 • Karotenoidi - Disertacije 64
 • Karst - Croatia - Pictorial works 70
 • kartiranje znanosti 33
 • karvedilol 107
 • kataliza 66, 116
 • katastrofe 144
 • Katepsini 76
 • katode 127
 • kava 152
 • kemija 55, 57, 58, 59, 62, 63, 66
 • kemijska proizvodna oprema 158
 • kemijska tehnologija 158
 • kemijske reakcije 50
 • kemijsko inženirstvo 153
 • Kennedyjeva enačba 117
 • kibernetska varnost 6
 • kibernetski napadi 6
 • kinaldinat 65
 • kinematika 3, 4, 26, 44
 • kinetika 39, 75
 • kinetika adsorpcije in desorpcije 61
 • kiralnost 58, 59
 • Klimatske spremembe 9, 10
 • klimatske spremembe 9, 105, 125
 • klinični izidi 114
 • klorofunkcionalizacija 68
 • kmetijstvo 105, 150
 • kodiranje 25, 27, 36
 • koencim Q10 67
 • kokosovo olje 152
 • kombinatorika 13
 • kombinirano izobraževanje 8
 • komparativna analiza 145
 • kompleksne tekočine 43
 • komponente 132
 • komunalna deponija 145
 • Komunalni odpadki - Odlagališča - Disertacije 145
 • komunikacija človek računalnik 31
 • komunikacije 31
 • kondenzatorji 132
 • konformacijska fleksibilnost 77
 • konjugati 95
 • konstrukcije 129, 144
 • kontaminacija hrane 105
 • kontrola gibanja 26
 • kontrola kakovosti 67
 • kontrola kvalitete 152, 156
 • kontrolirano sproščanje 61
 • Koordinacijske spojine 65
 • korespondenca 42
 • kovinski oksidi 132
 • Kozmetični izdelki 67
 • kozmologija 39
 • krajinsko urejanje 165
 • Kralj, Alojz, 1937- - Spomini sodobnikov 3
 • Kras 70
 • kristalinična polnila 155
 • kristalne strukture 65
 • kristaloterapija 109
 • kriteriji zanesljivosti 123
 • kritična infrastruktura 6
 • Kritična infrastruktura - Zaščita - Zborniki 6
 • kritične lastnosti materialov 106
 • kritični procesni parametri 106
 • krmiljenje 3
 • kromatografije 64
 • Kromatografska analiza 91
 • kromatografske tehnike 156, 157
 • Kronična limfocitna levkemija 102
 • kronologija 164
 • ksantofili 64
 • ksantofilni estri 64
 • kuharski recepti 87
 • Kurt Wüthrich 83
 • kvaliteta 8
 • kvantna mehanika 41
 • kvantna teorija 48
 • kvantno računalništvo 23


 • Laboratorijska kemija 56
 • laboratorijske vaje 131
 • lactobacilli 161
 • Lactococcus lactis 79
 • lantanoidi 62
 • Laplaceova transformacija 131, 139
 • laserski sistemi 3
 • lasersko skeniranje 40
 • lastnosti 62, 120, 121
 • lastnosti polprevodnikov 138
 • lattice Boltzmann method 162
 • learning 7
 • ledena doba 69
 • ledeniki 69
 • ledeniške doline 69
 • letalski pogoni 126
 • Lignin 60
 • lignin 60
 • lignocelulozna biomasa 60
 • linearna algebra 20
 • linearne enačbe 20
 • linearne transformacije 20
 • liofilizacija 155
 • liofilizacija formulacij 91
 • lipid-based drug delivery system (LBDDS) 107
 • lipidni dostavni sistem (LDS) 107
 • lipofilne lastnosti 159
 • listavci 84
 • Lithium cells - History - Popular works 127
 • Lithium ion batteries - History - Popular works 127
 • litij 127
 • litij ionske baterije 127
 • litijeve baterije 11
 • local earthquake tomography 72
 • Logic, Symbolic and mathematical 19
 • logika 19
 • lokalna seizmična tomografija 72
 • lumni 130
 • Luna 146
 • Luskavica 94


 • mAb 75
 • Macromolecules 83
 • magnetic properties 65
 • magnetizem 116
 • magnetne lastnosti 65
 • magnezij 115
 • masna spektrometrija 64
 • mass spectrometry 64
 • matematična logika 19
 • matematična statistika 13, 17
 • matematične analize 35
 • matematične osnove 130, 131
 • matematični modeli 30
 • matematično modeliranje 40, 61
 • matematika 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 35
 • Matematika - Vaje za visoke šole 13
 • materiali 66, 129, 132, 138, 140
 • mathematical modelling 61
 • Mathematical models 30
 • Mathematical physics - Textbooks 22
 • Mathematics - Study and teaching - Research 14
 • Mathématiques financières 21
 • Matrices 41
 • matrike 13, 20
 • matrix tablets 107
 • MEDICAL / Biotechnology 82
 • Medical physics 54
 • medicinska fizika 54
 • medicinske naprave 54
 • medicinski pripomočki 121
 • medmestni promet 143
 • medsebojno sporazumevanje 113
 • mehanizem 75
 • mehanizem elektrokemijske reakcije 115
 • mehanizmi 63
 • mehanske lastnosti 61
 • mehka kondenzirana snov 52
 • merilni instrumenti 134
 • meritve napetosti 135
 • meritve transmitance 107
 • merjenje časa 164
 • Mesta - Svetovni pregledi 167
 • mesta sveta 167
 • metabolizem 154
 • Metals, Rare Earth 62
 • Métaux des terres rares 62
 • metoda najmanjših kvadratov 13
 • metoda odzivnih površin 17
 • metode 30, 82, 103
 • metodologija 6
 • metodologija DoE 98
 • metotreksat 94
 • Mg batteries 115
 • Microelectronics 137
 • microfluidic devices 162
 • Microprocessors 142
 • microreactors 162
 • Mikrofluidne naprave 162
 • mikroreaktorji 162
 • Mineralne vode 73
 • mlečnokislinske bakterije 79
 • mobilni roboti 3
 • model dveh teles 44
 • modeli 69
 • modeliranje 4, 30, 43, 46, 77, 136, 137, 140, 142
 • modeliranje prostora 40
 • modelna celična linija MEC-1 97, 102
 • modificirana sigmoidna funkcija 118
 • modified sigmoid function 118
 • Modularity (Engineering) 4
 • modularni sistemi 4
 • modulatorji 142
 • moduli 122
 • Molecular Biology - methods 82
 • Molecular biotechnology 82
 • molecular modelling 24
 • Molecular theory 63
 • molekularna biologija 74, 82
 • molekularna biotehnologija 82
 • molekularna genetika 80
 • molekularna preureditev 63
 • Molekule - Modeli - Uporabniški vmesniki - Disertacije 24
 • molekulsko modeliranje 24
 • molekulsko sidranje 76
 • monitoring 118
 • monoamin-oksidaze 81
 • monoklonska protitelesa 56
 • Monoklonska protitelesa - Disertacije 75
 • Monte Carlo method 53
 • morena 69
 • morfologija 70
 • morfologija rastlin 84
 • mostovi 70
 • motilci endokrinega sistema 99
 • motnje v omrežju 123
 • motnje v oskrbi 123
 • motorji z notranjim zgorevanjem 126
 • mrežna Boltzmannova metoda 162
 • MRI 49
 • multidisciplinarnost 31
 • Multimedia systems 31
 • multimedija 31
 • multimerizacija 78
 • multimerization 78
 • Multimodal user interfaces (Computer systems) 31
 • multimodalnost 31
 • multiscale modelling 162
 • Multisensor data fusion 141
 • multivariantna analiza 106
 • multivitaminski izdelki 67
 • Municipal services - Technological innovations 23


 • N-acetilglukozaminilacija 93, 110, 113
 • N-glikozilacija 108
 • N-glycosylation 108
 • nabiranje 87, 88
 • načelo komplementarnosti 41
 • načini zdravljenja 109
 • načrtovanje 7, 26, 86, 124, 137, 143
 • načrtovanje eksperimentov 17
 • načrtovanje motorjev 126
 • načrtovanje naprav 140
 • načrtovanje split-plot 17
 • načrtovanje vezij 136, 142
 • nadzor 28
 • nadzor kakovosti 25
 • nagrade 168
 • naključni bloki 17
 • naloge 13, 15, 18, 44, 130, 142
 • nanodelci 140
 • nanodostavni sistemi 160
 • Nanoelectronics 136
 • Nanoélectronique 136
 • nanoelektronske naprave 136
 • nanofibers 161
 • nanometri 137
 • nanonaprave 136
 • nanostrukturirane elektrode 132
 • Nanotechnology 116, 119, 137
 • nanotehnologija 116, 119, 136, 153
 • Nanovlakna 160, 161
 • napovedni model posedanja 118
 • narava 9
 • naravna barvila 60
 • naravne celice ubijalke 113
 • naravne frekvence 139
 • naravne nesreče 71
 • naravni pojavi 26
 • naravno sevanje 101
 • naravno zdravljenje 101
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 109
 • NASA 146
 • natrijev diklofenakat 107
 • natural dyes 60
 • navidezno gibanje 26
 • neenačbe 13
 • negativni modulator TLR8 92
 • nekovalentne interakcije 77
 • nelinearni parametri 17
 • Neplodnost 93
 • nesreče 101
 • nevarno blago 143
 • Nevronske mreže 106
 • nevronske mreže 106
 • nihanje 44
 • Nikola Tesla 168
 • NK cells 108
 • NMR 49, 63, 78, 83
 • NOD2 95
 • Nosečnost 100
 • Nosečnostna toksemija 100
 • nove tehnologije 153
 • NR 25
 • Nuclear magnetic resonance spectroscopy 83
 • Nuclear spin 49
 • nuklearna magnetna resonanca 78
 • numerični eksperimenti 162
 • Nutrition 105
  • Aspect de l'environnement 105
  • Environmental aspects 105


 • občanska znanost 5
 • obdelava fotografij 34
 • obdelava informacij 141
 • obdelava podatkov 36, 74
 • obdelava slik 16
 • objave 166
 • objekti 144
 • oblikovanje 25, 86, 140
 • obnova tal 101
 • Obnovljivi energetski viri 10
 • obnovljivi viri 129
 • obnovljivi viri energije 119, 122, 124, 125, 153
 • obseg 69
 • obsevana živila 152
 • obvodne rastline 151
 • odgovori in rešitve 18
 • odpravljanje težav 34
 • odvodi 13
 • odziv na zdravljenje 94
 • OGA 113
 • ogljik 10
 • ogrodne tablete 107
 • ogroženost 6
 • OGT 113
 • Ohmov zakon 131
 • okolje 143
 • Okolje - Degradacija - Preprečevanje 9
 • okoljevarstveno tveganje 145
 • okoljska etika 9
 • Okoljska problematika 9
 • okoljska problematika 9
 • okoljski dejavniki 144
 • okoljski vidiki 105
 • okrasne rastline 86, 149
 • Okrasne rastline - Sajenje - Priročniki 149
 • okrasno vrtnarjenje 149
 • oksidacija 60, 68
 • Oksidativni stres - Disertacije 93
 • olivno olje 152
 • omočenje 43
 • onesnaževalci 10
 • onesneževanje okolja 10
 • opazovanje 144
 • opisi 89, 167
 • optimizacija 25, 122
 • optimizacija konfiguracije 4
 • Optoelectronics 138
 • optoelektronika 138
 • organi 103
 • organic cathode materials 115
 • Organic gardening 148
 • Organic semiconductors 138
 • organska kemija 57, 66, 68
 • organske optoelektronske naprave 138
 • organske sončne celice 138
 • Organske spojine - Pretvorbe - Disertacije 68
 • organske zdravilne učinkovine 112
 • organski katodni materiali 115
 • organski polprevodniki 138
 • organsko vrtnarjenje 148
 • orodja 7, 27
 • osebni podatki 28
 • Osebnost 80
 • osebnostni razvoj 80
 • oskrba z električno energijo 123
 • osnove 36, 47, 53, 55
 • osnove elektrotehnike 130, 131
 • osnovne enačbe 50
 • oxidation 60
 • Oxidation-reduction reaction 66
 • ozemljitve 134
 • označevalci oksidativnega stresa 93
 • ožičenje 134


 • Pacifik 165
 • Paint.NET 38
 • papainu podobne peptidaze 76
 • parki 86
 • pasivna aeracija 145
 • PAT glej Tumorji
 • pedagoško delo 7
 • peptidi 79
 • peptidni ligandi 56
 • performance analysis 33
 • periferna arterijska tonometrija 100, 163
 • permeabilne lastnosti 51
 • Permeabilnost 51
 • Phosphates - Properties 121
 • Photographie numérique 38
 • Photographs - Conservation and restoration 146
 • Photography - Digital techniques 38
 • Photovoltaic cells - Materials 122
 • Photovoltaic power generation 124
 • Physical Geography 69
 • Physical geography 69
 • Physicists - United States - Correspondence 42
 • Physics
  • History - 20th century. 42
  • Problems, exercises, etc 44
  • Study and teaching 44
 • Physique - Étude et enseignement 44
 • Physique mathématique 22
 • Physique médicale 54
 • Plan d'expérience 17
 • planeti 146
 • planiranje 7
 • planning 7
 • plasti 38
 • plazmonika 116
 • plinska dinamika 126
 • Plodovi 150
 • plodovi 84, 150
 • podatki 23, 28
 • podatkovne strukture 36
 • podatkovni centri 29
 • podnebna kriza 11
 • Podnebne spremembe 11
 • podnebne spremembe 11, 130
 • podzemna voda 73
 • podzemni odkop 118
 • pogonske tehnike 126
 • Polifarmakoterapija 96
 • polifenoli 154
 • poliimidi 115
 • polimeri 115, 140
 • polimerni polprevodniki 138
 • polisorbati 91
 • polprevodniki 137, 142
 • polprevodniška vezja 138
 • polprevodniške naprave 136, 138
 • polyimides 115
 • polymer interactions 61
 • polymers 115
 • pomožne snovi 106, 155
 • ponovna uporaba odpadkov 153
 • porazdeljeni sistemi 29
 • posedanje površine 118
 • posledice 123
 • poslovna matematika 21
 • post 109
 • postopki izdelave 140
 • posttranslacijske modifikacije 113
 • posušene emulzije 159
 • potniški promet 143
 • potniški sistemi 143
 • potresi 72
 • poučevanje 12, 14, 44
 • povratni tok 117
 • požarna varnost 144
 • praktični nasveti 18, 89
 • pravice 28
 • pravilniki 134
 • prebavne lipaze 107
 • prebiotska kemija 59
 • predikati 35
 • predpisi 134, 144
 • predstavitev na bakteriofagu 56
 • preeklampsija 100, 163
 • pregledi 144
 • preglednice 88
 • pregledno delo 3
 • prehrana 88, 105, 156, 157
 • Prehranska dopolnila 67
 • preiskava materiala 120, 121
 • premazi 128
 • premikanje 69
 • prenos električne energije 123
 • prenos informacij 141
 • prenos toplote 126, 129
 • presejalni eksperimenti 17
 • presejalni testi 99
 • preskušanje 134
 • presnova tablet 97
 • pretvorba CO2 119
 • pretvorba energije 50
 • prevajanje 166
 • prevleke 60
 • preživetje zdravila 94
 • pridelava hrane 148
 • prilagoditev barv 37
 • prilagoditve 85
 • primeri 4, 25, 28, 50, 122, 124, 131, 135, 139
 • primeri dobrih praks 10
 • primerjalni eksperimenti 17
 • primestni promet 143
 • Printed electronics 140
 • prirastne funkcije 13
 • priročniki 7, 17, 18, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 47, 85, 86, 130, 131, 134, 148, 151, 158
 • Priročniki, vodniki ipd. 87, 149
 • prisilna konvekcija 73
 • problemi 15, 44
 • Problems and Exercises 139
 • procesi 52, 69, 158
 • procesi zgorevanja 50
 • procesna tehnika 158
 • Processus électrophysiologiques 103
 • Production engineering - Equipment and supplies 158
 • programi 7
 • programiranje 27, 32, 36
 • programmes 7
 • Programming languages (Electronic computers) 36
 • programska oprema 29, 34, 38, 40, 136
 • programski jeziki 27, 36
 • proizvodnja 124, 153
 • proizvodnja električne energije 130, 131
 • Project Apollo (U.S.) - Pictorial works 146
 • promet 23
 • prometnice 143
 • prominent colors 37
 • Propulsion systems 126
 • prorakave učinkovine 111
 • prostaglandinski receptorji 102
 • prostor in čas 164
 • prostor s skalarnim produktom 20
 • prostor-čas 41
 • prostorske analize 40
 • prostorski informacijski sistemi 40
 • prostorski podatki 40
 • proteasom 110
 • Protein Structural Elements - physiology 77
 • proteini 77, 79, 120
 • Proteins 120
  • analysis 77
 • proteinsko zvitje 77
 • proti rakave učinkovine 90
 • protirakavo delovanje 111
 • protitumorno delovanje 102
 • prva pomoč 101
 • Psihologija 80
 • psihologija osebnosti 80
 • psoriaza 94
 • puščanje krvi 109
 • Python 27
 • Python (programski jezik) 27


 • Quantitative research 53
 • Quantum theory - History 48
 • quinaldinate 65


 • Računalniška animacija 26
 • računalniška animacija 26
 • računalniška grafika 26
 • Računalniška grafika
  • Bibliometrična analiza - Disertacije 33
  • Vizualizacija - Disertacije 33
 • računalniška inteligenca 32
 • Računalniška obdelava podatkov - Priročniki 36
 • računalniška omrežja 25
 • računalniška varnost 23
 • računalniške komunikacije 25
 • računalniški podatki 141
 • računalniški programi 27, 38, 135
 • Računalniški programski jeziki - Priročniki 36
 • računalniški vmesniki 31
 • računalniško programiranje 35
 • Računalniško programiranje 27
  • Priročniki 36
 • računalništvo 6, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38
 • računalništvo v oblaku 29
 • radiacija 101
 • radikalizacija 6
 • radio 168
 • Radioaktivno sevanje - Zaščita - Naravne metode - Priročniki 101
 • radiofrekvenca 25
 • radiofrekvenčna vezja 142
 • radiološka zaščita 101
 • radionuklidi 104
 • Railroad engineering 143
 • Railroads - Design and construction 143
 • Rak (medicina) 79, 90, 108, 111, 113, 160
 • Rak debelega črevesa in danke 79
 • rakave celice 79
 • Rare earth metals 62
 • rast 85
 • rastišča 84
 • rastišče 87
 • Rastline - Invazivne tujerodne vrste - Disertacije 60
 • Ravnaje z odpadki - Disertacije 145
 • ravnanje s podatki 28, 29
 • ravnanje z odpadki 10
 • razdalje 40
 • razgradnja 91
 • raziskave 54, 114
 • raziskovalno delo 5
 • Raziskovalno delo - Družbeni vidik - Zborniki 5
 • Raziskovanje 5
 • raziskovanje 14, 146
 • razlage 18
 • razmerje ▫$v_p/v_s$▫ 72
 • razmnoževanje 85, 149
 • razogljičenje 10
 • razširjanje 43
 • raztapljanje 121
 • raztegljivi elektronski sistemi 140
 • raztopine 83
 • razvoj 127, 129, 132, 153
 • razvoj formulacij 91
 • reakcije v vodni raztopini 121
 • reaktivnost 62
 • realne tekočine 50
 • recepti 109
 • receptor EP4 102
 • receptor NOD2 102
 • receptorji za prepoznavo vzorcev 95
 • recikliranje 129
 • redke zemlje 62
 • redoks reakcije 66
 • redukcija 68
 • regeneracija kosti 121
 • regije 40
 • regionalni promet 143
 • regorafenib 113
 • regresijska analiza 17
 • Rekombinantni proteini 79
 • rekonstrukcije 69
 • rekurzivne funkcije 35
 • reliefi 40
 • relokacija potresov 72
 • Renewable Energy 125
 • Renewable energy sources 125
 • reologija 61
 • Research Design 17
 • Réseaux électriques (Énergie) 124
 • resnične zgodbe 54
 • reševanje težav 32, 136
 • rešitve 13, 130, 131, 139, 142
 • retuširanje 38
 • RF oddajniki 142
 • RF ojačevalniki 142
 • RF spejemniki 142
 • rheology 61
 • ribje olje 152
 • risanje likov 26
 • risarska orodja 38
 • RLC vezja 135
 • roboti 3
 • Robotics 4
 • robotika 3, 4, 32
 • Robotika - Zborniki 3
 • robots 3
 • robotsko gibanje 3
 • robotsko učenje 3
 • rože 147


 • Sadje 150
  • Države sveta 150
 • sadje 150, 152
 • sadne rastline 150
 • sadno drevje 150
 • sajenje 149
 • saksagliptin 98
 • samo-mikroemulgirajoči dostavni sistem (SMES) 107
 • samodejno določanje 37
 • samonikle rastline 87, 88
 • samoregulirano učenje 8
 • samostojno učenje 8
 • samozdruževanje 78
 • sanacija degradiranih območij 145
 • sanacija plastičnih odpadkov 119
 • satelitski posnetki 40
 • Science - Translating - Handbooks, manuals, etc 166
 • science mapping 33
 • Sécurité informatique 136
 • seismic P-waves 72
 • seizmično P-valovanje 72
 • seizmologija 72
 • seizmology 72
 • selenidi 68
 • selenoksidi 68
 • self-assembly 78
 • self-microemulsifying drug delivery system (SMEDDS) 107
 • semena 85
 • Sensor networks 141
 • sensors 3
 • senzorji 3
 • senzorski sistemi 3
 • sevanje 101
 • Severna Amerika 165
 • shranjevanje energije 119, 129
 • shranjevanje fotografij 34
 • shranjevanje podatkov v oblaku 29
 • Sidney Coleman 42
 • sidrne domene 79
 • signali 142
 • sile 47
 • simetrija 63
 • simulacije 26, 30, 32, 43
 • simulacije Monte-Carlo 53
 • simulacije vezij 137
 • simulatorji 3
 • sindrom krhkosti 96
 • sinergizem 113
 • sintetizirane spojine 90
 • sinteza 66, 76
 • sinteza na trdnem polimernem nosilcu 104
 • sinteze 62
 • sintezna kemija 63
 • sinusni oscilatorji 142
 • skice 168
 • sladkorna bolezen 114
 • Sladkorna bolezen - Disertacije 114
 • Sladkorna bolezen tip 2 114
 • Slovenija 40
 • smart food 105
 • smernice 144
 • soavtorska analiza 33
 • sobesedna analiza 33
 • Soft condensed matter 52
 • sokovi 152
 • sončne celice 124
 • sončne elektrarne 124
 • sončno obsevanje 124
 • sorte 150
 • Space and time 164
 • Space flight to the moon - Pictorial works 146
 • Spectrum analysis 152
 • spektroskopija 138
 • spektroskopske metode 83
 • spektroskopske tehnike 63, 152
 • speleologija 70
 • spin 49
 • spletna orodja 24
 • spletna učilnica 8
 • spletni seminar 8
 • spletno izobraževanje 8
 • splošna relativnost 41
 • spremembe 1
 • sproščanje učinkovin 97
 • Srednji vzhod 165
 • stability 64
 • stabilizacija 67
 • stabilizacija odlagališč 145
 • stabilnost 67, 77
 • stabilnost polisorbatov 91
 • stabilnost zdravil 98
 • stabilnostne študije 64
 • stabilnostno indikativne analizne metode 67
 • standardizacija 25
 • Starejši ljudje 96
 • Starkova spektroskopija 81
 • statistična mehanika 74
 • statistična termodinamika 53
 • statistične metode 74, 98
 • stavbe 144
 • stil 166
 • storitve v oblaku 29
 • storži 84
 • stratifikacija 117
 • strojna oprema 29, 136
 • strojništvo 126, 127, 143
 • strojno učenje 32
 • struktura 85, 120, 121
 • struktura površine 43
 • strukture proteina 77
 • strukture višjega reda 78
 • strukturna biologija 83
 • strupene rastline 87
 • subsidence prediction model 118
 • substituirani pirimidi 92
 • sulfidi 68
 • sulfoksidi 68
 • sulfoksimini 68
 • sulfoni 68
 • Supercapacitors 132
 • Supercondensateurs 132
 • superkondenzatorji 132
 • superprevodniki 129
 • Supramolecular chemistry 58
 • supramolekule 58
 • surface subsidence 118
 • Sustainable development 119
 • Sustainable horticulture 148
 • sušenje 43
 • sušenje z razprševanjem 159
 • sušenje z zamrzovanjem 155
 • Suzuki reakcija 92
 • sveta Hildegarda 109
 • svetovni pregledi 2
 • Symmetry (Physics) 63
 • synthesis 76


 • študij na daljavo 7


 • Tablete 106
 • tanki filmi 122, 140
 • Tarčna zdravila 79
 • teaching methods 7
 • Technical writing - Handbooks, manuals, etc 166
 • Technology - Translating - Handbooks, manuals, etc 166
 • tehnični jezik 166
 • tehnika vozil 126
 • tehnike 46, 82
 • tehnike tiskanja 140
 • tehnologija baterij 127
 • tehnologije 32, 122, 128, 131
 • tehnološke rešitve 144
 • tehnološko ekonomska ocena 153
 • tekočine 44
 • Tekočinska kromatografija 91
 • tektonika 71
 • telekomunikacije 130, 131, 141
 • Tellegenov teorem 139
 • temeljna načela 129
 • teoremi 19
 • teoretične osnove 30, 116
 • teoretični fizik 42
 • teoretični izračuni 65
 • teorija grup 22
 • teorija informacij 74
 • teorija izračunljivosti 35
 • teorija kompleksnosti 35
 • teorija modelov 19
 • teorija vezij 131
 • terapija bolnikov 102
 • termalni izvir 73
 • terminologija 166
 • termodinamični vidiki 126
 • termodinamika 41, 47, 50, 75
 • termokemija 129
 • terorizem 6
 • Terorizem - Preprečevanje - Zborniki 6
 • Tesla, Nikola, 1856-1943 168
 • testiranje 143
 • testiranje avtentičnosti živil 152
 • testiranje katalitskih sistemov 110
 • testiranje sproščanja 107
 • Textbooks 22
 • težki tovor 143
 • theoretical calculations 65
 • Théorie quantique - Histoire 48
 • thermal spring 73
 • Thermodynamics 50, 77
 • Thermodynamique 50, 77
 • Theveninov teorem 130, 131
 • Thin films 122
 • Timekeeping - History 164
 • tiskana elektronika 140
 • tiskane sončne celice 140
 • Tissue Engineering - methods 82
 • tkivno inženirstvo 82
 • TLR7 95
 • toga telesa 44
 • tok elektronov 103
 • Toksičnost 99
 • toksičnost 105
 • toksičnost motilcev 99
 • Toll-u podoben receptor 7 92
 • Toll-u podoben receptor 8 92
 • tomografska inverzija 72
 • tomographic inversion 72
 • toplotno razprševanje 128
 • tovorni promet 143
 • Trajnice 149
  • Vrste - Priročniki 149
 • trajnice 149
 • trajnostni razvoj 10, 11, 66, 119, 125, 144, 153
 • Trajnostni razvoj 11
 • trajnostno 148
 • transmittance measurements 107
 • transport 143
 • Transport - Technologie 143
 • Transportation engineering 143
 • tranziostorji 140
 • trde kapsule 107
 • trendi 138, 153
 • trg z električno energijo 129
 • tridimenzionalni modeli 26
 • Tridimenzionalni prikazovalniki 26
 • trifazna vezja 135
 • tropsko sadje 150
 • Tumorji 104
 • tuneli 70
 • turbinski stroji 126
 • turbostroji 126
 • tveganje 6
 • tvorba C-C vezi 92


 • Ubikinon 67
 • učbeniki 142
 • učbeniki za srednje šole 112
 • učbeniki za visoke šole 13
 • učenje 18
 • učenje odraslih 8
 • učinkovitost 29, 122
 • učne metode 7
 • učni viri 8
 • umetna inteligenca 6, 7, 23, 30, 31, 32, 34
 • Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki 3
 • umetniška dela 165
 • underground excavation 118
 • Univerzitetna in visokošolska dela 60, 61, 64, 65, 73, 76, 78, 115, 162
 • upogljiva vlakna 132
 • uporaba 21, 22, 55, 62, 87, 88, 116, 157
 • uporaba baterij 127
 • uporaba materialov 127
 • uporaba v biomedicini 121
 • uporabniške izkušnje 37
 • Uporabniški vmesniki - Barve - Disertacije 37
 • uporabnost 23
 • upravljanje knjižnice 34
 • upravljanje virov 29, 153
 • urbanizem 143
 • ure 164
 • urejanje okolice 151
 • urejanje slik 38
 • user experience 37
 • user interface 24, 37
 • usmerjena knjižnica 56
 • Užitne rastline 87
  • Priročniki 88


 • ▫$v_p/v_s$▫ ratio 72
 • vaginal infections 161
 • vaginalne okužbe 161
 • vaje 18, 50, 139
 • Van der Waalsove interakcije 77
 • vanilin 60
 • vanillin 60
 • varnost 29, 32, 123, 134, 136, 143
 • varnost hrane 105
 • varnostne zahteve 134
 • varnostni izzivi 6
 • varstvo okolja 9, 11, 125
 • varstvo podatkov 28
 • vati 130
 • večnivojsko modeliranje 162
 • večpredstavnost 31, 141
 • večpredstavnostni učni viri 8
 • vedenjska genetika 80
 • vektorji 13
 • vektorski prostori 20
 • verjetnost 13
 • vesolje 39, 59, 146
 • vesoljski leti 146
 • vetrovi s sunki 117
 • vgrajevanje zdravilnih učinkovin 160
 • viadukti 70
 • video igre 36
 • videokonferenčni sistem 8
 • vino 152
 • virtualizacija 29
 • virtualno rešetanje 92, 111
 • Vitamini 67
 • VLSI tehnologija 137
 • vmesniki človek-stroj 3, 31
 • vodikov peroksid 60
 • vodikove vezi 77
 • vodstvo 133
 • Volcanism - Textbooks 71
 • Volcanoes - Textbooks 71
 • Volcanology - Textbooks 71
 • vozni park 143
 • vpliv na zdravje 154
 • vplivi 23
 • vplivi na okolje 153
 • vrste 147, 149
 • vrste rastlin 151
 • vrste stekla 121
 • vrtnarjenje 151
 • vrtnarji 85
 • vrtnarstvo 85, 86, 147, 148
 • Vrtno oblikovanje 149
 • vrtno oblikovanje 149
 • vrtovi 86, 149
 • vulkani 71
 • vzdolžno prezračevanje 117
 • vzdrževanje 86, 134


 • web-based tool 24
 • Windows 38
 • Wüthrich, Kurt, 1938-, biokemik 83


 • xanthophylls 64
 • xantophyll esters 64


 • začimbe 101
 • zahteve 25
 • zajemanje CO2 119
 • zakoni termodinamike 50
 • zakonodaja 28
 • zanesljivost delovanja 123
 • zanimivosti 84
 • zaporedja 13
 • zasajevalni načrti 149
 • zasebnost podatkov 28
 • zastoj prometa 117
 • zastoj v rasti ploda 100, 163
 • zaščita 6, 134
 • zaščita podatkov 28
 • zaščita pred sevanjem 101
 • zaviralci hEAG1 111
 • zaviralci OGT 113
 • zaznava 37
 • zaznavanje gibanja 26
 • zborniki 25, 138
 • zdravila 67
 • Zdravila - Disertacije 98
 • zdravilne rastline 87, 88
 • Zdravilne učinkovine 51, 97, 98, 107, 155, 159
 • zdravilni pripravki 109
 • zdravilstvo 109
 • zdravje 23
 • zdravje ljudi 105
 • Zdravljenje 90, 94, 102, 160
 • zdravljenje z zdravili 96
 • zdravstveno varstvo 54
 • zdravstveno zavarovanje 28
 • zelena in trajnostna kemija 60
 • zelena kemija 66, 68
 • zemljevidi 69
 • Zemljina skorja 72
 • zgodovina 2, 127, 133
 • zgodovinski pregled 12, 48, 54, 74, 133, 164
 • zgodovinski vrtovi 165
 • zgorevanje v motorjih 126
 • zgradbe 144
 • zinc(II) 65
 • zmanjševanje onesnaženosti 119
 • zmogljivost 124
 • značilnosti 84
 • znakovni jezik 31
 • znanost 1, 2, 5, 166
 • znanstvena odkritja 2
 • Znanstvena odkritja - Zgodovina 2
 • znanstvene raziskave 129
 • znanstveniki 2
 • Znanstveniki - Zgodovina 2
 • znanstveno raziskovanje 1, 2
 • zoologija 89
 • Zunajtelesna oploditev 93


 • železniška infrastruktura 143
 • železniške proge 70, 143
 • železniški promet 143
 • Žiri - Družbeni razvoj - Zborniki 5
 • Žiri (Slovenija ; občina) 5
 • živali na vrtu 89
 • Živalstvo - Vrtne živali 89
 • živila 67
 • živilska industrija 152, 157
 • živilska tehnologija 154, 156
 • življenje 168
 • življenjska doba 124
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/CTK, 13. 3. 2023