COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Knjižne novosti 2020-2

(nazaj na domačo stran) • VSEBINA

Vsebina
007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA

1. BARATTINI, Paolo (urednik). Human-robot interaction : safety, standardization, and benchmarking. Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2019. XIV, 207 str., ilustr. ISBN 978-1-138-62675-1, ISBN 1-138-62675-9, ISBN 978-1-315-21378-1. [COBISS.SI-ID 40249093]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

2. ZIMAN, John M. Real science : what it is, and what it means. 1st paperback ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. XII, 399 str. ISBN 0-521-89310-0, ISBN 978-0-521-89310-7. [COBISS.SI-ID 21676130]


3 DRUŽBENE VEDE

3. MEGLIČ, Nina. Statistika za fakultete : zapiski, excel & spss. Novo mesto: v samozal. N. Kebe Krhin, 2019. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-93658-5-4. [COBISS.SI-ID 298147584]


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO PRI DELU

4. IRŠIČ, Matjaž, MILFELNER, Borut, SELINŠEK, Aleksandra. Marketing : temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okolju : [znanstvena monografija]. 2. izd. Harlow (England) [etc.]: Pearson, cop. 2019. [X], 222 str., ilustr. ISBN 978-1-78764-261-4. [COBISS.SI-ID 13307420]


35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE

5. BREZOVNIK, Boštjan, TRPIN, Gorazd, PLIČANIČ, Senko. Sistem javne uprave. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2019. 335 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6447-80-5. [COBISS.SI-ID 298723584]


5

6. KODBA, Stane (avtor, ilustrator). Matura.Fizika : za pripravo na splošno maturo. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 136 str., ilustr. Tako lahko. ISBN 978-961-02-0504-3. [COBISS.SI-ID 277980160]


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA

7. DEBNATH, Somnath. Environmental accounting, sustainability & accountability. New Delhi [etc.]: SAGE Publications, 2019. XXI, 397 str., ilustr. ISBN 978-93-532-8464-0. [COBISS.SI-ID 40422917]


51 MATEMATIKA

8. COLGAN, Lynda. Čarobna matematika : triki s števili. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-251-292-7. [COBISS.SI-ID 258174976]
9. DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, STRLE, Sašo. Naloge iz analize 1 : z odgovori, nasveti in rešitvami. 2. izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 285 str., ilustr. Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 46. ISBN 978-961-212-251-5. ISSN 1408-0850. [COBISS.SI-ID 287122944]
10. GAZI, Orhan. Polar codes : a non-trivial approach to channel coding. Singapore: Springer, cop. 2019. VI, 170 str., ilustr. Springer topics in signal processing, vol. 15. ISBN 978-981-13-0736-2, ISBN 981-13-0736-9, ISBN 978-981-13-0737-9. ISSN 1866-2609. [COBISS.SI-ID 40434437]
11. PAVLIČ, Gregor. Na vrtiljaku števil. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5140-1. [COBISS.SI-ID 300702208]
12. ŠKRLEC, Mateja, STERNAD, Soraya. Matura.Matematika : za pripravo na splošno maturo. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 207 str., ilustr. Tako lahko. ISBN 978-961-02-0505-0. [COBISS.SI-ID 293442816]


519.68 RAČUNALNIŠTVO

13. SAID, Alan (urednik). Data science in practice. Cham: Springer, cop. 2019. VIII, 195 str., ilustr. Studies in big data, vol. 46. ISBN 978-3-319-97555-9. DOI: 10.1007/978-3-319-97556-6. [COBISS.SI-ID 40434181]
14. JAPIKSE, Philip, GROSSNICKLAUS, Kevin, DEWEY, Ben. Building web applications with .NET Core 2.1 and JavaScript : leveraging modern JavaScript frameworks. 2nd ed. Berkeley: Apress, cop. 2020. XXXVI, 615 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-5351-9. [COBISS.SI-ID 40461061]
15. JO, Taeho. Text mining : concepts, implementation, and big data challenge. Cham: Springer, cop. 2019. XIII, 373 str., ilustr. Studies in big data, vol. 45. ISBN 3-319-91814-1, ISBN 978-3-319-91814-3, ISBN 978-3-319-91815-0. ISSN 2197-6511. [COBISS.SI-ID 40434949]
16. SARCAR, Vaskaran. Interactive object-oriented programming in Java : learn and test your programming skills. [Berkeley]: Apress, cop. 2020. XXXV, 588 str., ilustr. For professionals by professionals. ISBN 1-4842-5403-1, ISBN 978-1-4842-5403-5, ISBN 978-1-4842-5404-2. [COBISS.SI-ID 40460293]
17. WOLFRAM, Stephen. The Mathematica book. 5th ed. Champaign (IL): Wolfram Media, cop. 2003. XXIV, 1464 str., ilustr. ISBN 1-57955-022-3. [COBISS.SI-ID 2037089]


53 FIZIKA

18. BEER, Gernot, MARUSSIG, Benjamin, DUENSER, Christian. The isogeometric boundary element method. Cham: Springer, cop. 2020. XIV, 335 str., ilustr. Lecture notes in applied and computational mechanics, vol. 90. ISBN 978-3-03-023338-9. ISSN 1613-7736. DOI: 10.1007/978-3-030-23339-6. [COBISS.SI-ID 40439813]


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE

19. SHEARER, Peter M. Introduction to seismology. 3rd ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2019. XVI, 424 str., ilustr. ISBN 978-1-107-18447-3, ISBN 1-107-18447-9, ISBN 978-1-316-63574-2, ISBN 1-316-63574-0. [COBISS.SI-ID 40416773]


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA

20. ARMSTRONG, Lyle. Epigenetics. New York; London: Garland Science, cop. 2014. XII, 306 str., ilustr. ISBN 978-0-8153-6511-2. [COBISS.SI-ID 40416517]
21. JARRET, Robert L. (urednik), MCCLUSKEY, Kevin (urednik). The biological resources of model organisms. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2020. XVII, 281 str., ilustr. ISBN 978-1-138-29461-5, ISBN 1-138-29461-6, ISBN 978-1-315-10099-9. [COBISS.SI-ID 40421125]
22. BRENNER, Sydney. Loose ends --- false starts. Hackensack: World Scientific Publishing, cop. 2019. XIV, 255 str., [16] f. pril., ilustr. ISBN 978-981-120-816-4, ISBN 978-981-120-817-1. [COBISS.SI-ID 40418309]
23. HARPER, David R. Viruses : biology, applications, control. New York: Garland Science, cop. 2012. XI, 324 str., ilustr. ISBN 978-0-8153-4150-5, ISBN 0-8153-4150-4. [COBISS.SI-ID 3439892]
24. LOSTROH, Phoebe. Molecular and cellular biology of viruses. Boca Raton: Taylor & Francis, cop. 2019. XVI, 501 str., ilustr. ISBN 978-0-8153-4523-7, ISBN 978-0-3670-7632-0. [COBISS.SI-ID 40417797]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

25. SFPE guide to human behavior in fire. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2019. XIV, 159 str., ilustr. ISBN 978-3-319-94696-2. DOI: 10.1007/978-3-319-94697-9. [COBISS.SI-ID 1117315422]
26. TILL, Robert C., COON, J. Walter. Fire protection : detection, notification, and suppression. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2019. XIX, 205 str., ilustr. ISBN 978-3-319-90843-4. DOI: 10.1007/978-3-319-90844-1. [COBISS.SI-ID 1117310814]


61 MEDICINA

27. CHALLONER, Jack. Možgani : z obogateno resničnostjo se podaj v svojo glavo. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-251-428-0. [COBISS.SI-ID 290039808]
28. JACKSON, Tom. Možgani : ilustrirana zgodovina nevroznanosti. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-251-452-5. [COBISS.SI-ID 299350784]
29. KODRIČ, Klemen. Vpliv izbranih transkripcijskih dejavnikov iz družine SOX in c-MYB na uravnavanje izražanja gena RANKL v kostnih celicah pri osteoporozi = Influence of selected transcription factors from the SOX family and c-MYB in regulation of RANKL gene expression in bone cells in osteoporosis : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Kodrič], 2019. 191 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 302178816]


620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH

30. HU, Yuan (urednik). Flame retardant polymeric materials : a handbook. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2020. XII, 337 str., ilustr. ISBN 978-1-138-29579-7. [COBISS.SI-ID 40417029]
31. KUMAR, R. N., PIZZI, Antonio. Adhesives for wood and lignocellulosic materials. 1st ed. Hoboken: J. Wiley; Beverly: Scrivener Publishing, cop. 2019. XXIV, 487 str., ilustr. Adhesion and adhesives. ISBN 978-1-119-60543-0, ISBN 1-119-60543-1. [COBISS.SI-ID 40417541]


620.9 ENERGETIKA

32. MARTÍNEZ, Daniel M., EBENHACK, Ben W., WAGNER, Travis. Energy efficiency : concepts and calculations. Amsterdam; Oxford; Cambridge: Elsevier, cop. 2019. XII, 314 str., ilustr. ISBN 978-0-12-812111-5, ISBN 0-12-812111-4. [COBISS.SI-ID 40416261]
33. NAGEL, Janet. Optimization of energy supply systems : modelling, programming and analysis. Cham: Springer, cop. 2019. XI, 294 str., ilustr. Lecture notes in energy, vol. 69. ISBN 3-319-96354-6, ISBN 978-3-319-96354-9, ISBN 978-3-319-96355-6. ISSN 2195-1284. [COBISS.SI-ID 40433669]


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA

34. MARGHITU, Dan B., DUPAC, Mihai. Machine component analysis with MATLAB. Oxford; Cambridge: Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, cop. 2019. VII, 224 str., ilustr. ISBN 0-12-804229-X, ISBN 978-0-12-804229-8. [COBISS.SI-ID 40417285]
35. NO, Soo-Young. Application of liquid biofuels to internal combustion engines. Singapore: Springer, cop. 2019. XVIII, 466 str., ilustr. Green energy and technology. ISBN 978-981-13-6736-6, ISBN 978-981-13-6737-3. ISSN 1865-3529. [COBISS.SI-ID 40430341]
36. PAWLUS, Pawel, DZIERWA, Andrzej, LENART, Agnieszka. Dry gross fretting of rough surfaces : influential parameters. Cham: Springer, cop. 2020. VII, 57 str., ilustr. SpringerBriefs in applied sciences and technology, SpringerBriefs in applied sciences and technology, Manufacturing and surface engineering. ISBN 978-3-030-31562-7, ISBN 978-3-030-31563-4. ISSN 2191-530X, ISSN 2365-8223. [COBISS.SI-ID 40443397]


621.039 JEDRSKA TEHNIKA

37. AMIARD, Jean-Claude. Industrial and medical nuclear accidents : environmental, ecological, health and socio-economic consequences. London: ISTE; Hoboken: J. Wiley, 2019. XXII, 310 str., ilustr. Ecological sciences series, Radioactive risk set, vol. 2. ISBN 978-1-78630-334-9, ISBN 1-78630-334-5. [COBISS.SI-ID 40418053]


621.3 ELEKTROTEHNIKA

38. PREGLA, Reinhold, HELFERT, Stefan. Analysis of electromagnetic fields and waves : the method of lines. Baldock: Research Studies Press; Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2008. XI, 507 str., ilustr. ISBN 978-0-470-03360-9. [COBISS.SI-ID 40425477]
39. ASAKA, Kinji (urednik), OKUZAKI, Hidenori (urednik). Soft actuators : materials, modeling, applications, and future perspectives. 2nd ed. Singapore: Springer, cop. 2019. X, 740 str., ilustr. ISBN 978-981-13-6849-3, ISBN 981-13-6849-X, ISBN 978-981-13-6850-9. [COBISS.SI-ID 40443909]


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA

40. YANG, Deren (urednik). Handbook of photovoltaic silicon. Berlin: Springer, cop. 2019. XVIII, 967 str., ilustr. Springer reference. ISBN 978-3-662-56471-4, ISBN 3-662-56471-8, ISBN 978-3-662-56472-1, ISBN 978-3-662-56473-8. [COBISS.SI-ID 40443653]


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE

41. VAEZI, Mojtaba (urednik). Multiple access techniques for 5G wireless networks and beyond. Cham: Springer, cop. 2019. XXIII, 685 str., ilustr. ISBN 978-3-319-92089-4. DOI: 10.1007/978-3-319-92090-0. [COBISS.SI-ID 40441349]
42. NICKELSON, Liudmila. Electromagnetic theory and plasmonics for engineers. Singapore: Springer, cop. 2019. XXIII, 749 str., ilustr. ISBN 978-981-13-2350-8. DOI: 10.1007/978-981-13-2352-2. [COBISS.SI-ID 40441093]


625

43. BENSALAH, Mounir, ELOUADI, Abdelmajid, MHARZI, Hassan. Railway information modeling RIM : the track to rail modernization. London: ISTE; Hoboken: Wiley, 2019. XII, 142 str., ilustr. Systems and industrial engineering series. ISBN 978-1-78630-387-5, ISBN 1-78630-387-6. [COBISS.SI-ID 40418565]


629 TEHNIKA VOZIL

44. WOODSTOCK, Julian. A practical guide to vehicle refinishing. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2020. XI, 231 str., ilustr. ISBN 978-1-138-48666-9, ISBN 978-1-138-48664-5. [COBISS.SI-ID 40423429]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO

45. SEVER, Matic (avtor, fotograf). Cvetoče posode. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-203-461-0. [COBISS.SI-ID 288935680]


655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO

46. IZDEBSKA, Joanna (urednik), THOMAS, Sabu (urednik). Printing on polymers : fundamentals and applications. Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 2016. XIX, 424 str., ilustr. ISBN 978-0-323-37468-2. [COBISS.SI-ID 29025063]


658 UPRAVLJANJE. VODENJE

47. AVELAR-SOSA, Liliana, GARCÍA-ALCARAZ, Jorge Luis, MALDONADO-MACÍAS, Aidé Aracely. Evaluation of supply chain performance : a manufacturing industry approach. Cham: Springer, cop. 2019. XXXI, 411 str., ilustr. Management and industrial engineering. ISBN 978-3-319-93875-2. ISSN 2365-0532. DOI: 10.1007/978-3-319-93876-9. [COBISS.SI-ID 40434693]
48. KASSER, Joseph Eli. Systemic and systematic project management. Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2020. XXXII, 402 str., ilustr. ISBN 978-0-367-07540-8, ISBN 0-367-07540-7, ISBN 978-0-429-02128-2. [COBISS.SI-ID 40420357]
49. LATINO, Mark A., LATINO, Robert J., LATINO, Kenneth C. Root cause analysis : improving performance for bottom-line results. 5th ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, an imprint of Taylor & Francis Group, cop. 2020. XXX, 332 str., ilustr. ISBN 978-1-138-33245-4, ISBN 1-138-33245-3, ISBN 978-0-429-44657-3. [COBISS.SI-ID 40420101]
50. ZIJM, W. Henk M. (urednik). Operations, logistics and supply chain management. Cham: Springer, cop. 2019. XVIII, 734 str., ilustr. Lecture notes in logistics. ISBN 978-3-319-92446-5. ISSN 2194-8917. DOI: 10.1007/978-3-319-92447-2. [COBISS.SI-ID 40435205]


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE

51. KOREN, Mirjana. Kulturna dediščina mizarskih delavnic. Maribor: Pokrajinski muzej, 2019. 188 str., ilustr. Zbirka Osvetljena dediščina, št. 6. ISBN 978-961-94532-2-3. [COBISS.SI-ID 96219905]
52. GRMOVŠEK, Tanja, JEGLIČ, Maja, JERNEJEC BABIČ, Petra, KLEMEN, Milana, KORUZA, Nataša, KRIVEC, Miran, LAH, Marvy, MIHELČIČ KOŽELJ, Andreja, MLAKAR, Barbara, PERGOVNIK, Darja, SIMIČ, Mitja, TAVČAR, Etbin, VIVODA, Ervin, PESKAR, Robert (urednik). Vrtnoarhitekturna dediščina v Sloveniji in njeno ohranjanje. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2017. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-94163-1-0. [COBISS.SI-ID 293302528]


72 ARHITEKTURA

53. FLANNERY, John A, SMITH, Karen. Eco-library design. Dordrecht; London: Springer, cop. 2014. 231 str., ilustr. ISBN 978-9-4007-4077-8, ISBN 9-40074-077-8. [COBISS.SI-ID 83153153]
54. KRAMER, Sibylle. Design solutions for urban densification. 1st ed. [Salenstein]: Braun, 2018. 253 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-03-768228-9. [COBISS.SI-ID 40077573]


92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE

55. MILINKOVIĆ, Aleksandar. Nikola Tesla, izumitelj za tretje tisočletje : izumitelj za tretje tisočletje. 2. ponatis razširjene izd. Ljubljana: Ara, 2012. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6005-94-4. [COBISS.SI-ID 261712896]Naslovno kazalo


 • Adhesives for wood and lignocellulosic materials 31
 • Analysis of electromagnetic fields and waves 38
 • Application of liquid biofuels to internal combustion engines 35


 • The biological resources of model organisms 21
 • Building web applications with .NET Core 2.1 and JavaScript 14


 • Cvetoče posode 45


 • Čarobna matematika 8


 • Data science in practice 13
 • Design solutions for urban densification 54
 • Dry gross fretting of rough surfaces 36


 • Eco-library design 53
 • Electromagnetic theory and plasmonics for engineers 42
 • Energy efficiency 32
 • Environmental accounting, sustainability & accountability 7
 • Epigenetics 20
 • Evaluation of supply chain performance 47


 • Fire protection 26
 • Flame retardant polymeric materials 30


 • Handbook of photovoltaic silicon 40
 • Human-robot interaction 1


 • Industrial and medical nuclear accidents 37
 • Influence of selected transcription factors from the SOX family and c-MYB in regulation of RANKL gene expression in bone cells in osteoporosis 29
 • Interactive object-oriented programming in Java 16
 • Introduction to seismology 19
 • The isogeometric boundary element method 18


 • Kulturna dediščina mizarskih delavnic 51


 • Loose ends --- false starts 22


 • Machine component analysis with MATLAB 34
 • Marketing 4
 • The Mathematica book 17
 • Matura.Fizika 6
 • Matura.Matematika 12
 • Molecular and cellular biology of viruses 24
 • Možgani 27, 28
 • Multiple access techniques for 5G wireless networks and beyond 41


 • Na vrtiljaku števil 11
 • Naloge iz analize 1 9
 • Nikola Tesla, izumitelj za tretje tisočletje 55


 • Operations, logistics and supply chain management 50
 • Optimization of energy supply systems 33


 • Polar codes 10
 • A practical guide to vehicle refinishing 44
 • Printing on polymers 46


 • Railway information modeling RIM 43
 • Real science 2
 • Root cause analysis 49


 • SFPE guide to human behavior in fire 25
 • Sistem javne uprave 5
 • Soft actuators 39
 • Statistika za fakultete 3
 • Systemic and systematic project management 48


 • Text mining 15


 • Viruses 23
 • Vpliv izbranih transkripcijskih dejavnikov iz družine SOX in c-MYB na uravnavanje izražanja gena RANKL v kostnih celicah pri osteoporozi 29
 • Vrtnoarhitekturna dediščina v Sloveniji in njeno ohranjanje 52
Imensko kazalo


 • Amiard, Jean-Claude 37
 • Armstrong, Lyle 20
 • Asaka, Kinji (urednik) 39
 • Avelar-Sosa, Liliana (1977-) 47


 • Barattini, Paolo (urednik) 1
 • Beer, Gernot 18
 • Bensalah, Mounir 43
 • Brenner, Sydney 22
 • Brezovnik, Boštjan 5


 • Challoner, Jack 27
 • Colgan, Lynda 8
 • Coon, J. Walter (avtor) 26


 • Debnath, Somnath 7
 • Dewey, Ben (avtor) 14
 • Drinovec-Drnovšek, Barbara 9
 • Drofenik, Urša (1986-) (fotograf) 52
 • Duenser, Christian (avtor) 18
 • Dupac, Mihai (avtor) 34
 • Dzierwa, Andrzej (avtor) 36


 • Ebenhack, Ben W. (avtor) 32
 • Elouadi, Abdelmajid (avtor) 43


 • Fister, Peter (recenzent) 51
 • Flannery, John A 53


 • García-Alcaraz, Jorge Luis (avtor) 47
 • Gazi, Orhan 10
 • Grad, Franc (recenzent) 5
 • Grmovšek, Tanja (1976-) (avtor) 52
 • Grossnicklaus, Kevin (avtor) 14


 • Harper, David R. 23
 • Helfert, Stefan (avtor) 38
 • Hu, Yuan (materiali) (urednik) 30


 • Iršič, Matjaž 4
 • Izdebska, Joanna (urednik) 46


 • Jackson, Tom (1972-) 28
 • Japikse, Philip 14
 • Jarret, Robert L. (urednik) 21
 • Jeglič, Maja (avtor) 52
 • Jerman, Marjan (1972-) (recenzent) 11
 • Jernejec Babič, Petra (avtor) 52
 • Jeseničnik, Tomo (fotograf) 51
 • Jo, Taeho 15


 • Kasser, Joseph Eli 48
 • Klemen, Milana (avtor) 52
 • Klinar, Alenka (fotografinja) (fotograf) 45
 • Kodba, Stane 6
 • Kodrič, Klemen (biomedicinec) 29
 • Kolar, Tomaž (1968-) (recenzent) 4
 • Konvalinka, Ksenija (ilustrator) 12
 • Koren, Mirjana 51
 • Koruza, Nataša (avtor) 52
 • Kovač, Polonca (1971-) (recenzent) 5
 • Kramer, Sibylle (1967-) 54
 • Krivec, Miran (1963-) (avtor) 52
 • Kumar, R. N. 31
 • Kurisu, Jane (ilustrator) 8


 • Lah, Marvy (avtor) 52
 • Latino, Kenneth C. (avtor) 49
 • Latino, Mark A. 49
 • Latino, Robert J. (avtor) 49
 • Lenart, Agnieszka (avtor) 36
 • Limon, David (prevajalec povzetka) 51
 • Lostroh, Phoebe 24


 • Maldonado-Macías, Aidé Aracely (avtor) 47
 • Mansoor, Milojka (lektor) 4
 • Marc, Janja (mentor) 29
 • Marghitu, Dan B. 34
 • Martínez, Daniel M. 32
 • Marussig, Benjamin (avtor) 18
 • McCluskey, Kevin (urednik) 21
 • Meglič, Nina (1990-) 3
 • Mharzi, Hassan (avtor) 43
 • Mihelčič Koželj, Andreja (avtor) 52
 • Mihelič Erbežnik, Nives (recenzent) 12
 • Milfelner, Borut (avtor) 4
 • Milinković, Aleksandar 55
 • Mlakar, Barbara (inž. krajinske arhitekture) (avtor) 52
 • Muhovič, Jožef (avtor dodatnega besedila) 11
 • Mullick, Avirup (avtor dodatnega besedila) 16
 • Mumel, Damijan (recenzent) 4


 • Nagel, Janet 33
 • Nickelson, Liudmila 42
 • No, Soo-Young 35


 • Okuzaki, Hidenori (urednik) 39
 • Oman, Drago (ilustrator) 51


 • Pavlič, Gregor (1954-) 11
 • Pavlič, Mojca (1995-) (ilustrator) 11
 • Pawlus, Pawel 36
 • Pergovnik, Darja (avtor) 52
 • Peskar, Robert (urednik) 52
 • Pizzi, Antonio (1946-) (avtor) 31
 • Pličanič, Senko (avtor) 5
 • Počivavšek, Marija (recenzent) 51
 • Pregla, Reinhold 38


 • Rudman, Matej (ilustrator) 11


 • Said, Alan (urednik) 13
 • Sarcar, Vaskaran 16
 • Selinšek, Aleksandra (1972-) (avtor) 4
 • Sever, Matic 45
 • Sever, Vital (prevajalec) 8
 • Shearer, Peter M. 19
 • Simič, Mitja (avtor) 52
 • Smith, Karen (M) (avtor) 53
 • Society of Fire Protection Engineers 25
 • Sternad, Soraya (avtor) 12
 • Strle, Sašo (avtor) 9


 • Škrlec, Mateja 12


 • Tavčar, Etbin (avtor) 52
 • Thomas, Sabu (urednik) 46
 • Till, Robert C. 26
 • Trpin, Gorazd (avtor) 5


 • Vaezi, Mojtaba (urednik) 41
 • Vidic, Ksenija (prevajalec povzetka) 51
 • Vivoda, Ervin (avtor) 52
 • Vouk, Rado (prevajalec) 55


 • Wagner, Travis (avtor) 32
 • Wolfram, Stephen 17
 • Woodstock, Julian 44


 • Yang, Deren (urednik) 40


 • Zijm, W. Henk M. (urednik) 50
 • Ziman, John M. 2


 • Žontar, Eva (biologinja) (prevajalec) 27, 28
Predmetno kazalo


 • .NET Core 14


 • 5G brezžična omrežja 41


 • Adhesives 31
 • adhezivi 31
 • albumi 51
 • analize 49
 • analize podatkov 3
 • analize pretokov energij 32
 • analize priložnosti 49
 • analize vzrokov 49
 • anatomija 27, 28
 • Antiviral agents 23
 • Antivirusna sredstva 23
 • Apache Spark 13
 • aplikacije 23, 30, 31
 • arboretumi 52
 • Architectural drawings 54
 • Architecture - Environmental aspects - Case studies 53
 • Architecture, Domestic - Designs and plans 54
 • arhitektura 53, 54
 • Arhitektura - Knjižnice - Študije primerov - Svet 53
 • Arhitekturna dediščina - Ohranjanje - Slovenija 52
 • aritmetične akrobacije 11
 • Artificial intelligence - Data processing 13
 • Automobiles - Painting - Handbooks, manuals, etc 44
 • avtomatizacija analiz 49
 • avtomatska identifikacija predmetov 50
 • avtomatski sistemi 26


 • B-zlepki 18
 • Bauökologie 53
 • beljakovine 29
 • biblična števila 11
 • Bibliotheksbau 53
 • Big data 13, 15
 • bio-aktuatorji 39
 • bio-olja 35
 • biobutanol 35
 • biodizel 35
 • bioetanol 35
 • biokemija 20
 • Biological Specimen Banks 21
 • biologija 21, 22, 23, 24
 • Biology 22
 • biometanol 35
 • bolezni 20
 • bolnišnični parki 52
 • botanični vrtovi 52
 • botanika 45
 • Boundary element methods 18
 • Brand name products 4
 • brezžične komunikacije 41
 • brizgalniki 26
 • Business & Economics - Production & Operations Management 47
 • Business enterprises - Environmental aspects 7
 • Business intelligence 13
 • Business logistics - Management 47


 • Catalanova števila 11
 • Catalogs 54
 • celična biologija 24
 • cene 4
 • centralno živčevje 28
 • cepljenja 23
 • citokini 29
 • Coding theory 10
 • Collections as Topic 21
 • Critical incident technique 49
 • CSR 7
 • cvetlične posode 45
 • cvetoče rastline 45
 • Cytology 24


 • čarobna števila 8
 • časovnice 48
 • čelni zobniki 34
 • Černobil 37
 • človeške napake 49
 • človeški faktor 48
 • človeški viri 50
 • črnila 46
 • črpalke 26
 • čustvovanje 27


 • Data mining 13, 15
 • Databases, Genetic 21
 • dekodiranje 10
 • delovanje 27
 • detektorji 26
 • diagnostika 23
 • diferenciacija celic 20
 • Differential equations, Partial - Numerical solutions 38
 • digitalizacija 43
 • digitalna tehnologija 4
 • digitalni agenti 50
 • dimenzioniranje 34
 • dimni plini 25
 • dizelski motorji 35
 • dodajalne tehnologije 50
 • drevoredi 52
 • drsni ležaji 34
 • državna uprava 5
 • Dwellings - Remodeling 54


 • ekološki pristop 53
 • ekonomske posledice 37
 • eksotična števila 11
 • Electromagnetic devices - Mathematical models 38
 • Electromagnetic theory 42
 • Electromagnetism - Mathematics 38
 • elektrika 39
 • elektromagnetika 42
 • elektromagnetna valovanja 38
 • elektromagnetno valovanje 42
 • Elektronske preglednice - Računalniški programi 3
 • elektrotehnika 1, 33, 38, 39, 40, 41, 42
 • Elektrotehnika 55
 • elementi projekta 48
 • emisije 35
 • encimi 20
 • energetika 32, 33
 • energetska učinkovitost 32
 • energetska varčnost 53
 • energija v transportu 32
 • energija v zgradbah 32
 • energijski trendi 32
 • Energy conservation 32
 • Engineered wood 31
 • Environmental auditing 7
 • Environmental responsibility 7
 • Epigenesis, Genetic 20
 • Epigenetics 20
 • epigenetika 20
 • Epigenomics 20
 • etika 48
 • evakuacijski modeli 25
 • Excel (računalniški program) 3


 • Fareyevi ulomki 11
 • Fibonaccijevo zaporedje 11
 • filozofija 2
 • Fire resistant materials 30
 • Fire resistant polymers 30
 • fizika 6, 18, 38, 42
 • Fizika
  • Matura - Priročniki 6
  • Učbeniki za srednje šole 6
 • fizikalna kemija 40
 • Fordovi krogi 11
 • formalna organizacija 5
 • fotovoltaika 40
 • frekvenca 36
 • freting 36
 • Friedmanova števila 11
 • Fukušima 37
 • funkcije 9
 • funkcionalna zasnova 53


 • gasilska intervencija 26
 • Gasilstvo - Reševanje - Priročniki 25
 • gašenje s peno 26
 • Gene Expression Regulation, Viral 24
 • Genetic Predisposition to Disease 20
 • Genomics 21
 • genomika 23
 • gensko izražanje 29
 • geofizika 19
 • geologija 19
 • geomehanika 18
 • globalna tekmovalnost 47
 • gradbeništvo 25, 43
 • grafična predstavitev 43
 • grajski parki 52
 • gručenje teksta 15


 • hibridne konstrukcije 53
 • hidravlični sistemi 26
 • histoni 20
 • Host Microbial Interactions 24
 • Human-robot interaction 1


 • Immunity 23
 • imprinting 20
 • Imunost 23
 • imunski odziv 23
 • indeksiranje 15
 • Industrial accidents - Investigation 49
 • industrija 4.0 50
 • industrijske nesreče 37, 49
 • industrijski roboti 1
 • informacijska teorija 10
 • informacijske tehnologije 50
 • informacijski model 43
 • informatika 13, 15
 • inretesne skupnosti 5
 • integracija modela 43
 • integrali 9
 • integrativni modeli 47
 • interpolacije 54
 • iskanje podobnosti 15
 • izbor besedil 15
 • izbor materialov 53
 • izdelava poročil 49
 • izdelki 4
 • Izdelki z blagovno znamko 4
 • iznajdbe 55
 • izobraževanje 51
 • izračuni 32
 • izražanje genov 20


 • Java 16
 • Java (Computer program language) 16
 • JavaScript 14
 • JavaScript (Computer program language) 14
 • javljalniki požara 26
 • Javna uprava 5
 • javna uprava 5
 • javne službe 5
 • jedrska tehnika 37
 • jedrske elektrarne 37
 • jedrske nesreče 37
 • jesen 45


 • kadrovanje 48
 • kakovost 46
 • kategorizacija teksta 15
 • klasifikacija 23, 37
 • klasifikacija nesreč 49
 • klimatski pogoji 53
 • knjižnica 33
 • knjižnice 53
 • kodiranje 15
 • Kognitivna nevroznanost - Zgodovina 28
 • kombinacije 11
 • kompleksne analize 13
 • komuniciranje 4
 • komunikacija človek-robot 1
 • konstrukcijska zasnova 53
 • kotalni ležaji 34
 • krajinska arhitektura 52
 • kriptografija 11
 • kriteriji 47
 • kromatin 20
 • kulturna dediščina 51, 52


 • lakiranje 44
 • lepila 31
 • les 31
 • leseni izdelki 51
 • Library architecture - Case studies 53
 • Library buildings - Designs and plans 53
 • lignoceluloza 35
 • lignocelulozni materiali 31
 • linearna mehanika trdnih teles 18
 • linearno programiranje 33
 • Ljutomer 51
 • lofti 54
 • logistika 50
 • lokalna samouprava 5
 • lončnice 45
 • Lončnice - Zasajevalni načrti - Priročniki 45


 • Machine design 34
 • Machine learning 13
 • Machine parts 34
 • magnetno polje 39
 • mansarde 54
 • Maribor 51
 • Marketing 4
 • marketing 4
 • matematična analiza 9, 38
 • Matematična analiza - Vaje za visoke šole 9
 • matematični modeli 38, 39
 • matematični opisi 33
 • matematično modeliranje 10
 • matematika 8, 9, 10, 12, 38
 • Matematika
  • Matura - Priročniki 12
  • Teorija števil 11
  • Učbeniki za srednje šole 12
  • Zgodovina 11
 • Mathematica Version 5 17
 • MATLAB 34
 • Matlab 34
 • Maxwellove enačbe 42
 • medicina 28
 • medicinska radiologija 37
 • mehanika 18
 • mehanizmi obrabe 36
 • mehanske lastnosti 46
 • mehki aktuatorji 39
 • mejne integralske enačbe 18
 • Mersennova števila 11
 • mestne zazidave 54
 • mestni parki 52
 • metilacija DNA 20
 • metoda dreves 49
 • metoda robnih elementov 18
 • metodologije 47, 48, 49
 • Microsoft .NET Framework 14
 • Microsoft Visual studio 14
 • mikrokapsule 46
 • mikrovalovi 38
 • miselne igre 8
 • mitoza 20
 • mizarske delavnice 51
 • mizarski izdelki 51
 • Mizarstvo - Obrtništvo - Zgodovina - Štajerska (Slovenija) - 19.-21.st. 51
 • modeli 47
 • modelni organizmi 21
 • modifikacije materiala 30
 • moduli 33
 • MOL - method of lines 38
 • Molecular virology 24
 • molekularna biologija 20, 22, 24
 • Možgani - Knjige za otroke 27
 • možganske bolezni 28
 • mreža 50
 • Multiple access protocols (Computer network protocols) 41
 • muzejske zbirke 51


 • nabava 50
 • Nachhaltigkeit 53
 • načini kombiniranj 45
 • načrtovanje 48, 53
 • nadzidave 54
 • naloge 6, 9, 12
 • naloge logistike 50
 • nano strukturni silicijevi materiali 40
 • nanomateriali 46
 • nanos vrhnjih slojev 44
 • napetosti 34
 • napredne metode 15
 • napredno vodenje proizvodnje 50
 • narcistična števola 11
 • navodila 33
 • nedržavna javna uprava 5
 • nehomogenosti 18
 • nelinearnost 18
 • nestacionarni pojavi 18
 • nevrofiziologija 28
 • nevrologija 28
 • nevroznanstveniki 28
 • Nobelove nagrade 22
 • NOMA - Non-ortogonal multiple access 41
 • normalne sile 36
 • novogradnje 53
 • Nuclear accidents 37
 • Numerical analysis - Computer programs 34
 • numerična integracija 18
 • numerične metode 18
 • NURBS geometrija 18


 • obdelava podatkov 13, 15, 17
 • Object-oriented programming (Computer science) 16
 • objekti 33
 • objektno orientirano programiranje 16
 • obvladovanje situacije 25
 • ocenjevanje kakovosti verig 47
 • ocenjevanje stroškov 48
 • odgovornost 7
 • odjemalci 4
 • odločitve 25
 • odnosi z javnostjo 4
 • odprta javna uprava 5
 • odprtokodni model 33
 • odprtokodni programski jezik 13
 • odvodi 9
 • OFDM - Ortogonal frequency division multiple access 41
 • oglaševanje 4
 • ohranjanje vrtnoarhitekturne dediščine 52
 • okoljska trajnost 46
 • okoljski vidik 37
 • okrasne rastline 45
 • Okrasne rastline - Gojitev - Priročniki 45
 • okužbe 23
 • oprema 26, 44
 • optimizacija 33
 • optimizacija stroškov 43
 • organizacija javne uprave 5
 • orodje 51
 • osebna prodaja 4
 • oskrba z energijo 32
 • oskrbovalne verige 47, 50
 • osteoblasti 29
 • osteoklasti 29
 • Osteoporoza - Genetika - Disertacije 29


 • parafini 35
 • parki dvorcev 52
 • patenti 55
 • patogeneza 29
 • Photovoltaic power generation - Materials - Handbooks, manuals, etc 40
 • Plasmonics 42
 • plazmonika 42
 • plombe 54
 • podatki 3
 • področja uporabe 13
 • pohištvo 51
 • polarizacija kanalov 10
 • polarne kode 10
 • polarno kodiranje 10
 • poletje 45
 • polikristalinični silicij 40
 • polimeri 46
 • polimerni materiali 30
 • polimerni nanokompoziti 30
 • pomen tekmovalnosti 47
 • pomiki 34
 • pomlad 45
 • popravila karoserij 44
 • poraba 32
 • porušitev zaradi utrujenosti 34
 • pospeševanje prodaje 4
 • postopki tiskanja 46
 • posttranslacijske modifikacije 20
 • poškodbe avtomobilov 44
 • potresi 19
 • povezave 27
 • Power resources - Germany - Mathematical models 33
 • požari 26
 • Požari - Človeško vedenje - Priročniki 25
 • požarni alarmi 26
 • pravne osebe 5
 • pravo javne uprave 5
 • pregled nesreč 37
 • pregledno delo 46, 48, 50
 • preiskava materiala 30, 31
 • prenos elektromagnetnega valovanja 42
 • prenova obstoječih stavb 53
 • preračuni 26, 34
 • pretvorba podatkov 15
 • pridobivanje 35
 • primeri 4, 33, 49
 • primeri uporabe 39, 46
 • princip delovanja 39
 • priprava na maturo 6, 12
 • priprava podatkov 15
 • priprava površin 44, 46
 • priprava silicijevih rezin 40
 • priročniki 14, 16, 17, 32, 34, 38, 42, 44, 45
 • proaktivna usmerjenost 49
 • programiranje 34
 • programska ogrodja 14
 • programski jezik Phyton 33
 • programski jeziki 16, 17, 34
 • proizvodna podjetja 47
 • proizvodne prakse 47
 • proizvodnja 47, 48, 49, 50
 • proizvodnja črnil 46
 • proizvodnja električne energije 32
 • proizvodnja energije 33
 • Project management 48
 • projekti 43
 • projektiranje 25
 • projektno vodenje 43, 48
 • promet 43
 • promotorji 29
 • Protipožarna zaščita - Učbeniki za visoke šole 26
 • psihologija 25, 28


 • Quality control - Data processing 49
 • Quantitative research 13


 • računalništvo 14, 16, 17
 • računanje 8
 • računske operacije 11
 • računski stroji 11
 • radioaktivno sevanje 37
 • Railroads
  • Data processing 43
  • Planning 43
 • RANKL 29
 • rastline 45
 • rastlinska olja 35
 • razdelitev 39
 • razvoj požara 26
 • RCA - Root Cause Analysis 49
 • regijske posebnosti 47
 • regijski faktorji 47
 • regulativa 26
 • reologija 46
 • replikacija 23
 • resonatorji 42
 • reševanje težav 48
 • rešitve 6, 9, 12
 • roboti v medicini 1
 • robotika 1, 50
 • Root cause analysis 49
 • rudarjenje 15


 • scenariji vedenja ljudi 25
 • Science - Philosophy 2
 • SEAR 7
 • segmentacija 15
 • Seismology - Textbooks 19
 • seizmologija 19
 • servisni roboti 1
 • shranjevanje podatkov 49
 • silicijevi materiali 40
 • Silicon - Electric properties - Handbooks, manuals, etc 40
 • simulacije 46
 • sistem javne uprave 5
 • sistemi obveščanja 25, 26
 • slavni matematiki 11
 • Slovenska Štajerska 51
 • Social responsibility of business 7
 • Space (Architecture) 54
 • spletne aplikacije 14
 • spomin 27
 • spremljanje napredka 48
 • sprinklerski sistemi 26
 • SPSS (računalniški program) 3
 • sredstva javne uprave 5
 • stacionarni pojavi 18
 • standardizacija 1
 • stanovanjske stavbe 54
 • staranje 46
 • staro in novo 54
 • statika 34
 • statistične metode 3
 • Statistika - Priročniki 3
 • stopnja polarizacije 10
 • stres 27
 • strojni elementi 34
 • strojništvo 34, 35, 36, 44
 • strojno učenje 13
 • struktura 23
 • suha sredstva 26
 • suhi stik 36
 • Sustainable architecture
  • Case studies 53
  • Designs and plans 54
 • Sustainable urban development 54
 • svetloba 39
 • Sydney Brenner 22


 • širjenje 23
 • širjenje valovanja 42
 • Števila 8
 • števila 9, 11
 • števila v glasbi 11
 • študije primerov 21


 • taksonomija 15
 • tankoslojni silicij 40
 • Technology & Engineering
  • General 47
  • Manufacturing 47
 • TECHNOLOGY & ENGINEERING - Mechanical 34
 • Teharje 51
 • tehnika vozil 44
 • tehnike večkratnega dostopa 41
 • tehniška dediščina 51
 • Tekačevo 51
 • tekmovanje med dobavitelji 47
 • tekoča biogoriva 35
 • tekstovno iskanje 15
 • teorija 4
 • teorija elektromagnetnega polja 38
 • Tesla, Nikola (1856-1943) - Biografije 55
 • Text data mining 15
 • tiskanje na polimere 46
 • tiskarstvo 46
 • toplota 39
 • topografija 36
 • trajnostna dobava 50
 • trajnostni razvoj 7, 43
 • transkripcija 20
 • transkripcijski dejavniki 29
 • trdnost 34
 • trenje 36
 • tribologija 36
 • trigliceridi 35
 • triki 8
 • Trženje 4
 • trženje 4
 • tržne poti 4
 • tveganja 47


 • učbeniki za srednje šole 6, 12
 • učbeniki za visoke šole 9
 • učenje 15, 27
 • učinki tekmovalnosti 47
 • umetna inteligenca 1, 13, 50
 • uporaba modela 43
 • upravljanje gibanja 25
 • upravljanje oskrbovalnih verig 50
 • upravljanje transporta 50
 • upravljanje tveganj 48
 • Upravno pravo 5
 • uravnavanje 29
 • urbanizem 51, 52
 • Urbanizem - Parki - Vrtovi - Slovenija 52
 • urejanje krajine 52


 • vaje 3
 • valovodi 38, 42
 • varnost 1, 46
 • varnostni ukrepi 25
 • varovanje okolja 7
 • varstvo podatkov 13
 • varstvo pred požari 26
 • varstvo pri delu 44
 • večstanovanjske hiše 54
 • veliki podatki 13
 • vijaki 34
 • viri energije 32
 • virologija 23, 24
 • virus 23
 • Viruses - genetics 24
 • Virusi 23
 • viskoznost 18
 • višji alkoholi 35
 • vizualizacija 13
 • vmesniki človek-stroj 1
 • vodenje proizvodnje 47
 • vodenje zalog 50
 • volumske sile 18
 • vplivi na okolje 53
 • vrste 9
 • vrste nesreč 37
 • vrste organizacij 5
 • vrtnarstvo 45
 • Vuzenica 51


 • Web applications 14
 • Wireless communication systems 41
 • Wood - Bonding 31


 • zahteve 26
 • zaključni izpiti 6, 12
 • zanesljivost obratovanja 49
 • zanimivosti 11
 • zapisovanje števil 11
 • zaporedja 9
 • zaščita nepoškodovanih delov 44
 • zaščita pred požari 25
 • zaviralci gorenja 30
 • zaznavanje 27
 • zbiranje podatkov 49
 • zborniki 1, 40, 41
 • zdravila 23
 • zdraviliški parki 52
 • zdravljenje 28
 • zdravstveni vidik 37
 • zelena logistika 50
 • zgodovinski pregledi 28, 51
 • zgorevanje 35
 • Zgradbe - Evakuacija prebivalstva - Priročniki 25
 • zima 45
 • znanost 2
 • znanstvena metodologija 2
 • zveznost 9


 • železniške strukture 43
 • železniški promet 43
 • življenjski cikli 48
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/CTK, 22. 5. 2020