COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Knjižne novosti 2020-1

(nazaj na domačo stran) • VSEBINA
0 SPLOŠNO

1. KONCILJA, Brane. Zgodovina in razvoj znanosti. 3. izd. Rumanja vas: [samozal.] B. Koncilja, 2013. 80 str. [COBISS.SI-ID 22759479]


001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH

2. CHEVASSUS-AU-LOUIS, Nicolas. Fraud in the lab : the high stakes of scientific research. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2019. XI, 205 str. ISBN 978-0-674-97945-1, ISBN 0-674-97945-1. [COBISS.SI-ID 97332737]
3. DOLENC, Sašo, OMLADIČ, Luka (urednik). Kratke zgodbe o skoraj vsem : o zvezdah, genih in atomih. Ljubljana: Kvarkadabra - društvo za tolmačenje znanosti, 2008. 429 str. ISBN 978-961-92545-0-9. [COBISS.SI-ID 242137856]
4. HELLIWELL, John R. Skills for a scientific life. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XV, 197 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-6875-7, ISBN 1-4987-6875-X. [COBISS.SI-ID 40364549]
5. ŠMITEK, Zmago. Šelest divjine : zeleno dno našega kozmosa. Ljubljana: Beletrina, 2019. 500 str., ilustr. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-284-530-8. [COBISS.SI-ID 299353088]


3 DRUŽBENE VEDE

6. REPE, Božo, VITEZ, Primož (urednik). Univerza v Ljubljani : 100 let : 1919-2019 : svoboda duha. Ljubljana: Univerza, 2019. 318 str., [28] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6410-67-0. [COBISS.SI-ID 302641152]


37 VZGOJA

7. Dnipropetrovs' kij nacional' nij universitet zalizničnogo transportu imeni akademika V. Lazarjana. Kijev: Logos, cop. 2015. 343 str., ilustr. ISBN 978-966-97440-3-6, ISBN 966-97440-3-2. [COBISS.SI-ID 40415493]
8. FLECHA, Ramón. Sharing words : theory and practice of dialogic learning. Lanham (Maryland) [etc.]: Rowman & Littlefield, cop. 2000. x, 133 str. Critical perspectives series. ISBN 0-8476-9595-6, ISBN 0-8476-9596-4. [COBISS.SI-ID 1101926]
9. GOENS, George, STREIFER, Philip Alan. Straitjacket : how overregulation stifles creativity and innovation in education. Lanham [etc.]: Rowman & LIttlefield Education, cop. 2013. VII, 154 str., ilustr. ISBN 1-4758-0566-7, ISBN 978-1-4758-0566-6. [COBISS.SI-ID 40319237]
10. MAURRASSE, David. Beyond the campus : how colleges and universities form partnerships with their communities. New York; London: Routledge, 2001. X, 214 str. ISBN 0-415-92621-1, ISBN 978-0-415-92621-8, ISBN 0-415-92622-X, ISBN 978-0-415-92622-5. [COBISS.SI-ID 40318981]
11. RUDOLPH, John L. How we teach science : what's changed, and why it matters. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2019. 308 str., ilustr. ISBN 978-0-674-91934-1. [COBISS.SI-ID 40409861]
12. JACOBY, Barbara (urednik). Service-learning in higher education : concepts and practices. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, cop. 1996. XXIX, 381 str. The Jossey-Bass higher and adult education series. ISBN 978-0-7879-0291-9. [COBISS.SI-ID 40316421]


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA

13. EWEJE, Gabriel (urednik), BATHURST, Ralph J. (urednik). Clean, green and responsible? : soundings from Down Under. Cham: Springer, cop. 2019. XII, 252 str., ilustr. CSR, sustainability, ethics & governance. ISBN 3-030-21435-4, ISBN 978-3-030-21435-7. ISSN 2196-7075. [COBISS.SI-ID 40358661]
14. DREV, Darko (avtor, fotograf, ilustrator), ČUVAN, Janja (avtor, fotograf). Okoljevarstvene tehnologije : učbenik za modul Okoljevarstvene tehnologije v programu Okoljevarstveni tehnik. Celje: Fit media, 2013. 164 str., ilustr. Zbirka Zelena Slovenija. ISBN 978-961-6283-50-2. [COBISS.SI-ID 268612352]
15. HARRISON, Roy M. (urednik). Indoor air pollution. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XVI, 222 str., ilustr. Issues in environmental science and technology, no. 48. ISBN 978-1-78801-514-1. ISSN 1350-7583. DOI: 10.1039/9781788016179. [COBISS.SI-ID 40370693]
16. ATELŠEK, Rafko, ČANJI, Vanesa (urednik, avtor dodatnega besedila). Prehod v zeleno gospodarstvo : priročnik. Celje: Fit media, 2018. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-58-8. [COBISS.SI-ID 296412160]
17. RAIMI, Daniel. The fracking debate : the risks, benefits, and uncertainties of the shale revolution. New York: Columbia University Press, cop. 2018. X, 262 str., ilustr. Center on global energy policy series. ISBN 978-0-231-18487-8, ISBN 978-0-231-18486-1. [COBISS.SI-ID 40345093]


51 MATEMATIKA

18. WARSI, Karl. The math book. 1st American ed. New York: DK Publishing, 2019. 351 str., ilustr. Big ideas simply explained. ISBN 978-1-4654-8024-8. [COBISS.SI-ID 40386053]
19. TRAMPUŽ, Marko. Matematično modeliranje šaržne kristalizacije učinkovine pri različnih pogojih obratovanja = Mathematical modelling of active pharmaceutical ingredient batch crystallization under various operating conditions : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Trampuž], 2019. XII f., 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538477763]


519.68 RAČUNALNIŠTVO

20. BRATUŽ, Nika. Uporaba enovitega modela barvnega zaznavanja pri upodabljanju barv v statični tridimenzionalni računalniški grafiki : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Bratuž], 2019. XVII, 175 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113142&lang=slv. [COBISS.SI-ID 303172352]
21. DUHOVNIK, Jože, DREŠAR, Primož, DEMŠAR, Ivan. Modeliranje z značilkami na osnovi NX. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014. VI, 314 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-88-2. [COBISS.SI-ID 277224704]
22. ROCA, Xevi (urednik), LOSEILLE, Adrien (urednik). 27th International Meshing Roundtable. Cham: Springer, cop. 2019. IX, 479 str., ilustr. Lecture notes in computational science and engineering, 127. ISBN 978-3-030-13991-9, ISBN 3-030-13991-3, ISBN 978-3-030-13992-6. ISSN 1439-7358. DOI: 10.1007/978-3-030-13992-6. [COBISS.SI-ID 40357125]
23. LESZCZYNA, Rafał. Cybersecurity in the electricity sector : managing critical infrastructure. Cham: Springer, cop. 2019. XVI, 213 str., ilustr. ISBN 3-030-19537-6, ISBN 978-3-030-19537-3, ISBN 978-3-030-19538-0. DOI: 10.1007/978-3-030-19538-0. [COBISS.SI-ID 40345349]
24. LIZHE, Wang, YAN, Jining, MA, Yan. Cloud computing in remote sensing. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2020. XII, 280 str., ilustr. ISBN 978-1-138-59456-2, ISBN 1-138-59456-3. [COBISS.SI-ID 40376837]
25. New memory paradigms: memristive phenomena and neuromorphic applications, RWTH Aachen, Germany, 15-17 October 2018. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. 597 str., ilustr. Faraday discussions, vol. 213. ISBN 978-1-78801-525-7. ISSN 1359-6640. [COBISS.SI-ID 40369413]


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA

26. BARBIERI, Cesare. A brief introduction to the search for extra-terrestrial life. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XIV, 131 str., ilustr. CRC focus. ISBN 978-0-367-19194-8, ISBN 0-367-19194-6. [COBISS.SI-ID 40365317]
27. MARR, Jonathan M., SNELL, Ronald Lee, KURTZ, Stanley E. Fundamentals of radio astronomy. Observational methods. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XV, 330 str., ilustr. Series in astronomy and astrophysics. ISBN 978-1-4200-7676-9. [COBISS.SI-ID 901505]
28. BAÙ, Giulio (urednik). Satellite dynamics and space missions. Cham: Springer, cop. 2019. XI, 328 str., ilustr. Springer INdAM series, vol. 34. ISBN 978-3-030-20632-1. ISSN 2281-518X. [COBISS.SI-ID 40346629]
29. SCHILLING, Govert. Constellations : the story of space told through the 88 star patterns in the night sky. New York: Black Dog & Leventhal, 2019. 224 str., ilustr. ISBN 978-0-316-48388-9. [COBISS.SI-ID 40329989]
30. SNELL, Ronald Lee, KURTZ, Stanley E., MARR, Jonathan M. Fundamentals of radio astronomy. Astrophysics. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XIII, 346 str., ilustr. Series in astronomy and astrophysics. ISBN 978-1-4987-2577-4, ISBN 1-4987-2577-5. [COBISS.SI-ID 40381189]
31. TYSON, Neil deGrasse. Letters from an astrophysicist. 1st ed. New York: W. W. Norton, cop. 2019. XV, 247 str., ilustr. ISBN 978-1-324-00331-1, ISBN 1-324-00331-6. [COBISS.SI-ID 40329733]


53 FIZIKA

32. QIN, Ning (urednik), PERIAUX, Jacques (urednik), BUGEDA, Gabriel (urednik). Advances in effective flow separation control for aircraft drag reduction : modeling, simulations and experimentations. Cham: Springer, cop. 2020. X, 341 str., ilustr. Computational methods in applied sciences, vol. 52. ISBN 978-3-030-29687-2, ISBN 978-3-030-29688-9. ISSN 1871-3033. DOI: 10.1007/978-3-030-29688-9. [COBISS.SI-ID 40346373]
33. AHMED, Noor A. Coanda effect : flow phenomenon and applications. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2020. XV, 320 str., ilustr. ISBN 978-1-138-33915-6. [COBISS.SI-ID 40411909]
34. ALLDAY, Jonathan. Space-time : an introduction to Einstein's theory of gravity. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XV, 353 str., ilustr. ISBN 978-1-138-05668-8, ISBN 1-138-05668-5, ISBN 978-1-315-16514-1, ISBN 1-315-16514-7. [COBISS.SI-ID 40367877]
35. ALTIERI, Ada. Jamming and glass transitions : in mean-field theories and beyond. Cham: Springer, cop. 2019. XXI, 220 str., ilustr. Springer theses. ISBN 978-3-030-23599-4. ISSN 2190-5053. DOI: 10.1007/978-3-030-23600-7. [COBISS.SI-ID 40353797]
36. ESTERSON, Allen, CASSIDY, David C. Einstein's wife : the real story of Mileva Einstein-Marić. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, cop. 2019. XXI, 313 str., ilustr. ISBN 978-0-262-03961-1, ISBN 0-262-03961-3. [COBISS.SI-ID 40316677]
37. FERZIGER, Joel H., PERIĆ, Milovan, STREET, Robert L. Computational methods for fluid dynamics. 4th ed. Cham: Springer, cop. 2020. XVIII, 596 str., ilustr. ISBN 978-3-319-99691-2, ISBN 3-319-99691-6, ISBN 978-3-319-99693-6. DOI: 10.1007/978-3-319-99693-6. [COBISS.SI-ID 40359173]
38. NEW, Daniel T. H. (urednik). Flow control through bio-inspired leading-edge tubercles : morphology, aerodynamics, hydrodynamics and applications. Cham: Springer, cop. 2020. XIII, 178 str., ilustr. ISBN 978-3-030-23791-2. DOI: 10.1007/978-3-030-23792-9. [COBISS.SI-ID 40396037]
39. SAHA, Sujoy Kumar. Introduction to enhanced heat transfer. Cham: Springer, cop. 2020. XI, 103 str., ilustr. SpringerBriefs in applied sciences and technology, Thermal Engineering and applied science. ISBN 978-3-030-20742-7. ISSN 2191-530X. DOI: 10.1007/978-3-030-20740-3. [COBISS.SI-ID 40383749]
40. LUSCOMBE, James H. Core principles of special and general relativity. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XII, 388 str., ilustr. ISBN 978-1-138-54294-5, ISBN 1-138-54294-6. [COBISS.SI-ID 40376581]
41. MAYERSON, Daniel R., CHARLES, Anthony M., GOLEC, Joseph E. Relativity : a journey through warped space and time. Cham: Springer, cop. 2019. XI, 170 str., ilustr. ISBN 978-3-030-18913-6. DOI: 10.1007/978-3-030-18914-3. [COBISS.SI-ID 40383493]
42. QIU, Xiaojun. An introduction to virtual sound barriers. New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2020. XIII, 155 str., ilustr. CRC Focus. ISBN 978-0-8153-4810-8. [COBISS.SI-ID 40411141]
43. RANGACHARYULU, Chary, POLACHIC, Christopher. From atoms to Higgs boson : voyages in quasi-spacetime. Singapore: Jenny Stanford Publishing, cop. 2019. XXII, 250 str., ilustr. ISBN 978-981-4800-24-2, ISBN 981-4800-24-4, ISBN 978-0-429-02765-9. [COBISS.SI-ID 40364805]
44. RODRIGUEZ, Sal. Applied computational fluid dynamics and turbulence modeling : practical tools, tips and techniques. Cham: Springer, cop. 2019. XV, 306 str., ilustr. ISBN 978-3-030-28690-3, ISBN 978-3-030-28691-0. DOI: 10.1007/978-3-030-28691-0. [COBISS.SI-ID 40345861]
45. SARICA, Ulascan. aMeasurements of Higgs boson properties in proton-proton collisions at ▫$\sqrt s$▫ =7, 8 and 13 TeV at the CERN Large Hadron Collider. Cham: Springer, cop. 2019. XI, 103 str., ilustr. Springer theses. ISBN 978-3-030-25473-5. ISSN 2190-5053. [COBISS.SI-ID 40346885]
46. VERMA, Mahendra K. Introduction to mechanics. Boca Raton; London; New york: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2008, 2018. XIII, 341 str., ilustr. ISBN 978-1-138-11677-1, ISBN 1-138-11677-7, ISBN 978-1-4398-0127-7. [COBISS.SI-ID 40382725]
47. WALTER, Ulrich. Astronautics : the physics of space flight. 3rd ed. Cham: Springer, cop. 2019. XXXVI, 828 str., ilustr. ISBN 978-3-319-74372-1, ISBN 978-3-319-74373-8. DOI: 10.1007/978-3-319-74373-8. [COBISS.SI-ID 40316165]
48. YVONNET, Julien. Computational homogenization of heterogeneous materials with finite elements. Cham: Springer, cop. 2019. XVI, 223 str., ilustr. Solid mechanics and its applications, vol. 258. ISBN 978-3-030-18382-0, ISBN 3-030-18382-3, ISBN 978-3-030-18383-7. ISSN 0925-0042. DOI: 10.1007/978-3-030-18383-7. [COBISS.SI-ID 40358917]


54 KEMIJA

49. BROOKS, Marianne Su-Ling (urednik), CELLI, Giovana B. (urednik). Anthocyanins from natural sources : exploiting targeted delivery for improved health. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XV, 315 str., ilustr. Food chemistry, function and analysis, no. 12. ISBN 978-1-78801-215-7, ISBN 1-78801-215-1, ISBN 978-1-78801-261-4, ISBN 978-1-78801-736-7. ISSN 2398-0656. [COBISS.SI-ID 40366853]
50. ERDURAN, Sibel (urednik). Argumentation in chemistry education : research, policy and practice. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XXII, 295 str., ilustr. Advances in chemistry education series, no. 2. ISBN 978-1-78801-212-6, ISBN 1-78801-212-7, ISBN 978-1-78801-264-5, ISBN 978-1-78801-579-0. ISSN 2056-9335. [COBISS.SI-ID 40366085]
51. MERCADANTE, Adriana Z. (urednik). Carotenoid esters in foods : physical, chemical and biological properties. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2019. XVI, 472 str., ilustr. Food chemistry, function and analysis, 13. ISBN 978-1-78801-242-3. [COBISS.SI-ID 40373253]
52. KELLY, R. G. Electrochemical techniques in corrosion science and engineering. Boca Raton: CRC Press, cop. 2003. VIII, 426 str., ilustr. Corrosion technology, 18. ISBN 0-8247-9917-8, ISBN 978-0-8247-9917-5. [COBISS.SI-ID 40412165]
53. EFTEKHARI, Ali (urednik). Future lithium-ion batteries. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XV, 367 str., ilustr. ISBN 978-1-78801-418-2. DOI: 10.1039/9781788016124. [COBISS.SI-ID 40371717]
54. GABERŠEK, Martin. Celostna obravnava geokemije trdnih anorganskih delcev v urbanem okolju : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Gaberšek], 2019. XVII, 215 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113514&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1546334]
55. GATALO, Matija. Razvoj sinteze nanodelcev binarnih in ternarnih zlitin platine na ogljikovem nosilcu kot elektrokatalizatorju = Synthesis development of binary and ternary alloy nanoparticles of platinum on carbon support as electrocatalyst : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Gatalo], 2019. XXIV, 122 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113525. [COBISS.SI-ID 303189760]
56. GUPTA, Vipul. 3D printing in chemical sciences : applications across chemistry. Croydon: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XI, 250 str., ilustr. ISBN 978-1-78801-440-3. [COBISS.SI-ID 40374277]
57. Hot-electron science and microscopic processes in plasmonics and catalysis : London, UK, 18-20 February 2019. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. 519 str., ilustr. Faraday discussions, vol. 214. ISBN 978-1-78801-670-4. ISSN 1359-6640. [COBISS.SI-ID 40370949]
58. JUDSON, Philip. Knowledge-based expert systems in chemistry : artificial intelligence in decision making. 2nd ed. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XIII, 283 str., ilustr. Theoretical and computational chemistry, no. 15. ISBN 978-1-78801-471-7. ISSN 2041-3181. [COBISS.SI-ID 40370181]
59. KOEL, Mihkel, KALJURAND, Mihkel. Green analytical chemistry. 2nd ed. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XVII, 331 str., ilustr. ISBN 978-1-78801-486-1. [COBISS.SI-ID 40371461]
60. KRAŠEVEC, Ida. Razvoj analiznih metod za določanje benzotriazolnih spojin v okoljskih vzorcih : doktorska disertacija = Development of analytical methods for determination of benzotriazole compounds in environmental samples. Ljubljana: [I. Kraševec], 2019. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 302142720]
61. MEDOŠ, Žiga. Thermodynamic studies of micellization of alkali and quaternary ammonium alkyl carboxylates and their precursors = Termodinamske raziskave micelizacije alkalijskih in kvaternih amonijevih alkil karboksilatov ter njihovih prekurzorjev : doctoral dissertation. Ljubljana: [Ž. Medoš], 2019. XIII, 212 str., ilustr.,. [COBISS.SI-ID 303222528]
62. MAHMUDOV, Kamran T. (urednik). Noncovalent interactions in catalysis. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XXI, 653 str., ilustr. Catlysis series, no. 36. ISBN 978-1-78801-468-7. ISSN 1757-6725. [COBISS.SI-ID 40369157]
63. BAŁCZEWSKI, Piotr, ALLEN, David William (urednik). Organophosphorus chemistry. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XXII, 439 str., ilustr. Specialist periodical reports, vol. 48. ISBN 1-78801-499-5, ISBN 978-1-78801-499-1, ISBN 978-1-78801-698-8, ISBN 978-1-78801-699-5. ISSN 0306-0713. DOI: 10.1039/9781788016988. [COBISS.SI-ID 40342533]
64. LAMY DE LA CHAPELLE, Marc (urednik), FELIDJ, Nordin (urednik). Plasmonics in chemistry and biology. Singapore: Jenny Stanford Publishing, cop. 2019. XIV, 309 str., ilustr. ISBN 981-4800-03-1, ISBN 978-981-4800-03-7, ISBN 978-0-429-45875-0. [COBISS.SI-ID 40314629]
65. Quantum effects in small molecular systems, University of Edinburgh, UK 10-12 September 2018. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2018. 613 str., ilustr. Faraday discussions, vol. 212. ISBN 978-1-78801-201-0, ISBN 978-1-78801-678-0. ISSN 1359-6640. [COBISS.SI-ID 40368901]
66. STRATHERN, Paul. Mendeleyev's dream : the quest for the elements. 1st Pegasus books hardcover ed. New York; London: Pegasus Books, 2019, cop. 2001. 308 str., ilustr. ISBN 1-64313-069-2, ISBN 978-1-64313-069-9. [COBISS.SI-ID 40307461]
67. VIRANT, Miha. Development of homogeneous palladium catalytic systems for selected transformations of terminal acetylenes = Razvoj homogenih paladijevih katalitskih sistemov za izbrane pretvorbe terminalnih acetilenov : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Virant], 2019. X f., 164 str., ilustr.,. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113031. [COBISS.SI-ID 303177472]
68. NIKI, Etsuo (urednik). Vitamin E : chemistry and nutritional benefits. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XIV, 269 str., ilustr. Food chemistry, function and analysis, 11. ISBN 978-1-78801-240-9. ISSN 2398-0656. DOI: 10.1039/9781788016216. [COBISS.SI-ID 40366341]
69. ŽENER, Boštjan. Optimizacija priprave in strukturne lastnosti dopiranega nanodimenzioniranega titanovega dioksida : doktorska disertacija = Optimization of the preparation and structural properties of doped nanosized titanium dioxide. Ljubljana: [B. Žener], 2019. XXIII, 136 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111447. [COBISS.SI-ID 302135552]
70. ŽNIDERŠIČ, Luka. Razvoj analizne metode za določevanje izbranih onesnaževal iz materialov za stik z živili v pijačah = Development of analytical method for the determination of selected contaminants from food contact material in beverages : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Žnideršič], 2019. 87 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113485. [COBISS.SI-ID 303714816]


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE

71. CULVER, David C., PIPAN, Tanja. The biology of caves and other subterranean habitats. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2019. XX, 301 str., ilustr. Biology of habitats. ISBN 978-0-19-882076-5, ISBN 978-0-19-882077-2. [COBISS.SI-ID 44574765]
72. IVANČIČ, Kristina. Sedimentna evolucija Slovenjgraškega bazena v neogenu : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Ivančič], 2019. XV f., 104 str., str. A-R, ilustr., zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113226. [COBISS.SI-ID 1530462]
73. MICHAUX, Bernard. Biogeology : evolution in a changing landscape : a journey through space, time and form. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2020. VII, 277 str., ilustr. CRC biogeography series. ISBN 978-0-367-14723-5, ISBN 978-0-367-14793-8. [COBISS.SI-ID 40411653]
74. NOVAK, Ana. Holocenska transgresija in tektonska aktivnost v sedimentnem zapisu Tržaškega zaliva : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Novak], 2020. 65, [71] str., ilustr., zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113749&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1548638]


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA

75. CHIANESE, A., RYADNOV, Maxim (urednik), HUDECZ, Ferenc (urednik). Amino acids, peptides and proteins. Vol. 43. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XVI, 153 str., ilustr. Specialist periodical report. ISBN 978-1-78801-367-3, ISBN 1-78801-367-0, ISBN 978-1-78801-385-7, ISBN 978-1-78801-866-1. [COBISS.SI-ID 40367365]
76. GRADIŠAR, Špela. Sinteza dobro definiranih polipeptidov in polipeptidnih hibridnih polimerov z uporabo hidroksilnih skupin za iniciacijo = Synthesis of well-defined polypeptides and polypeptide hybrid polymers using hydroxyl groups for initiation : doktorska disertacija. Ljubljana: [Š. Gradišar], 2019. XIV, 164 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113144. [COBISS.SI-ID 6771738]
77. KOLB, Vera M. (urednik). Handbook of astrobiology. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XIX, 846 str., ilustr. ISBN 978-1-138-06512-3, ISBN 1-138-06512-9, ISBN 978-1-315-15996-6, ISBN 978-1-351-66111-9, ISBN 978-1-351-66110-2, ISBN 978-1-351-66109-6. [COBISS.SI-ID 40377349]
78. MIYAUCHI, Akihiro (urednik), SHIMOMURA, Masatsugu (urednik). Industrial biomimetics. Singapore: Jenny Stanford Publishing, cop. 2019. XI, 293 str., ilustr. ISBN 981-4800-07-4, ISBN 978-981-4800-07-5, ISBN 978-0-429-05883-7. [COBISS.SI-ID 40365061]
79. KESSEL, Amit, BEN-TAL, Nir. Introduction to proteins : structure, function, and motion. 2nd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2018. LII, 932 str., ilustr. Chapman & Hall/CRC mathematical and computational biology series. ISBN 978-1-4987-4717-2, ISBN 1-4987-4717-5, ISBN 978-1-315-11387-6. [COBISS.SI-ID 40377093]
80. KOTAR, Anita. Strukturne študije z gvanini bogatih zaporedij v promotorskih regijah protoonkogenov = Structural investigation of G-rich sequences in human promotor regions of proto-oncogenes : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kotar], 2019. VI, 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 302960384]
81. MILO, Ron, PHILLIPS, Rob. Cell biology by the numbers. New York (NY): Garland Science, cop. 2016. XLII, 356 str., ilustr. ISBN 978-0-815-34537-4, ISBN 0-815-34537-2. [COBISS.SI-ID 3801620]
82. ELSAS, Jan D. (urednik). Modern soil microbiology. 3rd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XV, 472 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-6353-0, ISBN 1-4987-6353-7, ISBN 978-0-4296-0792-9, ISBN 978-0-4296-0240-5, ISBN 978-0-4295-9688-9. [COBISS.SI-ID 40368389]
83. SINCLAIR, David A., LAPLANTE, Matthew D. Lifespan : why we age--and why we don't have to. 1st Atria Books hardcover ed. New York [etc.]: Atria Books, 2019. XXIII, 406 str., ilustr. ISBN 978-1-5011-9197-8. [COBISS.SI-ID 40318725]
84. GUAN, Wanyi (urednik). Synthetic glycomes. [Cambridge]: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XVII, 469 str., ilustr. Chemical biology, 11. ISBN 978-1-78801-164-8. DOI: 10.1039/9781788016575. [COBISS.SI-ID 40367621]
85. KHUDYAKOV, Yury E. (urednik). Viral nanotechnology. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2016. XIX, 504 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-8352-8. [COBISS.SI-ID 40412933]


58 BOTANIKA

86. REDOUTÉ, Pierre Joseph (umetnik), LACK, H. Walter. Pierre-Joseph Redouté : the book of flowers = das Buch der Blumen = le livre des fleurs. Köln: Taschen, cop. 2019. 607 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-6893-7. [COBISS.SI-ID 40375045]
87. SLATNER, Jure. Mesojede rastline : lepotice in zveri. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-37-9. [COBISS.SI-ID 302580736]


59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO

88. ALFORD, David V. Beneficial insects. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2019. XV, 383 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-6260-5. [COBISS.SI-ID 40411397]
89. SEELEY, Thomas D. The lives of bees : the untold story of the honey bee in the wild. Princeton: Princeton University Press, cop. 2019. XIII, 353 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-691-16676-6. [COBISS.SI-ID 1024504143]
90. SVERDRUP-THYGESON, Anne. Buzz, sting, bite : why we need insects. 1st Simon & Schuster ed. New York [etc.]: Simon & Schuster, 2019. XIX, 235 str., ilustr. ISBN 978-1-9821-1287-5, ISBN 1-9821-1287-5, ISBN 978-1-9821-1289-9. [COBISS.SI-ID 40387333]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

91. MCDONALD, Roger B. Biology of aging. 2nd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2019. XXII, 432 str., ilustr. ISBN 978-0-8153-4567-1. [COBISS.SI-ID 24628530]


61 MEDICINA

92. AHMAD, Irfan, AL-HARBI, Fahad. 3D printing in dentistry 2019/2020. London [etc.]: Quintessence Publishing, cop. 2019. XIV, 242 str., ilustr. ISBN 978-1-78698-026-7. [COBISS.SI-ID 40345605]
93. WU, Jianping (urednik). Eggs as functional foods and nutraceuticals for human health. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XV, 406 str., ilustr. Food chemistry, function and analysis, 14. ISBN 978-1-78801-213-3. ISSN 2398-0656. DOI: 10.1039/9781788013833. [COBISS.SI-ID 40372229]
94. European pharmacopoeia : supplement 10.2 : published in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia (European Treaty Series no. 50). 10th ed. Strasbourg: Council of Europe: European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare, 2020, cop. 2019. XXXI-XXXII, 4577-4748 str., ilustr. European treaty series, no. 50. ISBN 978-92-871-8918-9. [COBISS.SI-ID 40335877]
95. HABJANIČ, Nina. Biofarmacevtsko in klinično vrednotenje generičnega mazila s kalcipotriolom in betametazonom = Biopharmaceutical and clinical evaluation of generic ointment containing calcipotriol and betamethasone : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Habjanič], 2019. 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303596544]
96. ASTLEY, Siân (urednik). Health claims and food labelling. Croydon: Royal Society of Chemistry, cop. 2020. XIV, 204 str., ilustr. Food chemistry, function and analysis, no. 22. ISBN 978-1-78801-073-3, ISBN 978-1-78801-303-1, ISBN 978-1-83916-087-5. ISSN 2398-0656. [COBISS.SI-ID 40342021]
97. HIGUCHI, Akon. Biomaterial control of therapeutic stem cells. Croydon: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XVII, 390 str., ilustr. Biomaterials science series, 4. ISBN 978-1-78801-207-2. ISSN 2397-1401. [COBISS.SI-ID 40374021]
98. CASINI, Angela (urednik), VESSIÈRES, Anne (urednik), MEIER-MENCHES, Samuel M. (urednik). Metal-based anticancer agents. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XIII, 355 str., ilustr. Metallobiology series, vol. 14. ISBN 978-1-78801-406-9. ISSN 2045-547X. [COBISS.SI-ID 32645927]
99. PETROVIČ, Maja. Primerjalna učinkovitost in stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije = Comparative effectiveness and cost-effectiveness of drug therapy for treatment of pulmonary arterial hypertension : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Petrovič], 2020. 167 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303973888]
100. SOČAN, Aljaž. Razvoj in vrednotenje novih postopkov za radiooznačevanje krvotvornih matičnih celic = Development and evaluation of novel approaches for radiolabelling of haematopoietic stem cells : doctoral thesis. Ljubljana: [A. Sočan], 2019. 179 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 302985472]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH

101. BOBNAR, Jernej. Modification of lithium surface for batteries applications = Modifikacija površine litija za akumulatorske aplikacije : doctoral dissertation. Ljubljana: [J. Bobnar], 2019. XI, 146 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113030. [COBISS.SI-ID 303218176]
102. KORICA, Predrag. Evaluation of drivers and impacts of waste management focusing on waste prevention = Določitev faktorjev vpliva in posledic ravnanja z odpadki s poudarkom na preprečevanju njihovega nastajanja : doctoral dissertation. Ljubljana: [P. Korica], 2019. 366 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 303226368]
103. KRAUT, Bojan, ŽEROVNIK, Janez, GABROVŠEK, Boštjan, KUTIN, Jože, SLEMENIK PERŠE, Lidija, BOLTEŽAR, Miha, ČEPON, Gregor, ŠARLER, Božidar, ŠAJN, Viktor, BOMBAČ, Andrej, SENEGAČNIK, Andrej, KITANOVSKI, Andrej, TUŠEK, Jaka, LORBEK, Luka, POREDOŠ, Primož, KLINAR, Katja, TOMC, Urban, VIDRIH, Boris, PETELIN, Nada, JENKO, Marjan, PETKOVŠEK, Rok, AGREŽ, Vid, PREZELJ, Jurij, DIACI, Janez, ŠTURM, Roman, KEK, Tomaž, TRDAN, Uroš, ŽAGAR, Sebastjan, SUŠNIK, Janez, BERGANT, Zoran, MOJŠKERC, Bor, MARKEŽIČ, Rok, NAGODE, Marko, KUNC, Robert, ZUPAN, Samo, KALIN, Mitjan, ARNŠEK, Aleš, POLAJNAR, Marko, PEPELNJAK, Tomaž, KLOBČAR, Damjan, PUŠAVEC, Franci, POHLEVEN, Franc, KUŠAR, Janez, BUTALA, Vincenc, DIACI, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), KALIN, Mitjan (urednik), HERAKOVIČ, Niko (urednik), ARKAR, Ciril (urednik), BUTALA, Vincenc (urednik). Krautov strojniški priročnik. 17. slovenska popravljena izd., predelana. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2019. XX, 832 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-68-5. [COBISS.SI-ID 302515200]
104. PANDIT, Aniruddha Bhalchandra, KUMAR, Jyoti Kishen. Drinking water treatment for developing countries : physical, chemical and biological pollutants. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XVI, 212 str., ilustr. ISBN 978-1-78801-019-1. [COBISS.SI-ID 40372997]
105. ADROVIĆ, Edo, AGREŽ, Vid, AMBROŽ, Miha, ARKAR, Ciril, AULOVA, Alexandra, BABNIK, Aleš, BEK, Marko, BERGANT, Zoran, BERLEC, Tomaž, BEŠTER, Tomaž, BOBOVNIK, Gregor, BOMBAČ, Andrej, BRAČUN, Drago, BROJAN, Miha, CORN, Marko, ČEBRON, Matjaž, ČEPON, Gregor, ČERNE, Luka, ČERNE, Borut, ČESNIK, Martin, ČOGA, Lucija, ČOK, Vanja, DEBEVEC, Mihael, DEMŠAR, Ivan, DIACI, Janez, DOMJAN, Suzana, DREŠAR, Primož, DROBNIČ, Boštjan, DUGAR, Jaka, DULAR, Matevž, FINŽGAR, Miha, GREGORC, Jurij, GREGORČIČ, Peter, GRGURAŠ, Damir, HALILOVIČ, Miroslav, HAMOUDA, Karim, HERAKOVIČ, Niko, HLADNIK, Jurij, HOČEVAR, Marko, HOMAR, David, HORVAT, Darja, JENKO, Marjan, JERMAN, Boris, JERMAN, Marko, JEZERŠEK, Matija, JURIŠEVIČ, Anja, KALIN, Mitjan, KATRAŠNIK, Tomaž, KAVČIČ, Tadeja, KEK, Tomaž, KELVIŠAR, Matic, KERN, Matjaž, KITANOVSKI, Andrej, KNEZ, Luka, KOC, Pino, KOS, Andrej, KOSEL, Tadej, KOTAR, Andrej, KOZJEK, Dominik, KRAMAR, Davorin, KRAŠNA, Simon, KREBELJ, Kristjan, KRÓL, Elżbieta, KRŽAN, Boris, KUNC, Robert, KUS, Maja, KUŠAR, Janez, KUTIN, Jože, LALOŠ, Jernej, LEBAR, Andrej, LEŠNJAK, Andrej, LOKAR, Žiga, MAČEK, Andraž, MAJDIČ, Franc, MALUS, Andreja, MARKEŽIČ, Rok, MATKOVIČ, Sebastjan, MEDVED, Sašo, MIHELČIČ, Mohor, MOJŠKERC, Bor, MOLE, Nikolaj, MUR, Jaka, NABERGOJ, Matija, OKORN, Ivan, OSELI, Alen, PAVLOVČIČ, Urban, PEPELNJAK, Tomaž, PERPAR, Matjaž, PETELIN, Jaka, PETKOVŠEK, Rok, PETROVIĆ, Igor, PIPAN, Miha, PLETERSKI, Matej, PODRŽAJ, Primož, POHL, Marjan, POLAJNAR, Marko, POREDOŠ, Alojz, POVH, Janez, POŽAR, Tomaž, POŽRL, Tomaž, et al., BERLEC, Tomaž (urednik), HALILOVIČ, Miroslav (urednik), KALIN, Mitjan (urednik), KITANOVSKI, Andrej (urednik), PODRŽAJ, Primož (urednik), TRENC, Ferdinand (urednik), VALENTINČIČ, Joško (urednik), VUKAŠINOVIĆ, Nikola (urednik). Razlagalni slovar strojništva. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2019. 400 str. ISBN 978-961-6980-63-0. [COBISS.SI-ID 302219008]
106. RÖDER, Fridolin. Multiscale modeling of degradation in lithium-ion batteries. Berlin: Logos, 2019. XXIV, 148 str., ilustr. ISBN 978-3-8325-4927-5. [COBISS.SI-ID 40384517]
107. ROŠ, Milenko. Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod. Celje: Fit media, 2015. 208 str., ilustr. Zbirka Zelena Slovenija. ISBN 978-961-6283-54-0. [COBISS.SI-ID 274777856]


620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH

108. FURIMSKY, Edward. Carbon nanomaterials in hydrogenation catalysis. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XVI, 205 str., ilustr. Catalysis series, no. 37. ISBN 978-1-78801-723-7. ISSN 1757-6725. [COBISS.SI-ID 40373765]
109. GENG, Dongsheng (urednik, avtor). Layered materials for energy storage and conversion. Croydon: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XII, 315 str., ilustr. Smart materials, no. 34. ISBN 978-1-78801-426-7. [COBISS.SI-ID 40369925]
110. LUQUE, Rafael (urednik). Nanoparticle design and characterization for catalytic applications in sustainable chemistry. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XVIII, 351 str., ilustr. Catalysis series, no. 38. ISBN 978-1-78801-490-8. [COBISS.SI-ID 40369669]
111. YARIN, Alexander L. Self-healing nanotextured vascular engineering materials. Cham: Springer, cop. 2019. XIV, 265 str., ilustr. Advanced structured materials, vol. 105. ISBN 978-3-030-05266-9. ISSN 1869-8433. DOI: 10.1007/978-3-030-05267-6. [COBISS.SI-ID 40355333]
112. CHU, Liang-Yin (urednik). Smart membranes. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XXI, 426 str., ilustr. Smart materials, no. 35. ISBN 978-1-78801-243-0. DOI: 10.1039/9781788016377. [COBISS.SI-ID 40368133]
113. AKPAN, Emmanuel Isaac. Sustainable lignin for carbon fibers: principles, techniques, and applications. Cham: Springer, cop. 2019. XI, 454 str., ilustr. ISBN 978-3-030-18791-0. DOI: 10.1007/978-3-030-18792-7. [COBISS.SI-ID 40355845]


620.9 ENERGETIKA

114. QADRDAN, Meysam. The future of gas networks : the role of gas networks in a low carbon energy system. Cham: Springer, cop. 2020. VIII, 69 str., ilustr. SpringerBriefs in energy. ISBN 978-3-319-66783-6. ISSN 2191-5520. DOI: 10.1007/978-3-319-66784-3. [COBISS.SI-ID 40346117]


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA

115. DIEGEL, Olaf, NORDIN, Axel, MOTTE, Damien. A practical guide to design for additive manufacturing. Singapore: Springer, cop. 2020. XX, 226 str., ilustr. Springer series in advanced manufacturing. ISBN 978-981-13-8280-2, ISBN 981-13-8280-8, ISBN 978-981-13-8281-9. ISSN 1860-5168. DOI: 10.1007/978-981-13-8281-9. [COBISS.SI-ID 40356357]
116. HUANG, Yiming, CHEN, Shanben. Key technologies of intelligentized welding manufacturing : the spectral diagnosis technology for pulsed gas tungsten arc welding of aluminum alloys. Singapore: Springer, cop. 2020. XIII, 173 str., ilustr. ISBN 978-981-13-7548-4. DOI: 10.1007/978-981-13-7549-1. [COBISS.SI-ID 40354053]
117. AFONSO, Daniel, SOUSA, Ricardo J. Alves de, TORCATO, Ricardo, PIRES, Liliana. Incremental forming as a rapid tooling process. Cham: Springer, cop. 2019. IX, 99 str., ilustr. SpringerBriefs in applied sciences and technology, Manufacturing and surface engineering. ISBN 3-030-15359-2, ISBN 978-3-030-15359-5, ISBN 978-3-030-15360-1. ISSN 2191-530X, ISSN 2365-8223. [COBISS.SI-ID 40382981]
118. GUPTA, Kapil (urednik). Materials forming, machining and post processing. Singapore: Springer, cop. 2020. VIII, 268 str., ilustr. Materials forming, machining and tribology. ISBN 978-3-03-018853-5. ISSN 2195-0911. [COBISS.SI-ID 40354309]
119. REBOHLE, Lars, PRUCNAL, Slawomir, REICHEL, Denise. Flash lamp annealing : from basics to applications. Cham: Springer, cop. 2019. XVIII, 288 str., ilustr. Springer series in materials science, vol. 288. ISBN 978-3-030-23298-6. ISSN 0933-033X. DOI: 10.1007/978-3-030-23299-3. [COBISS.SI-ID 40384005]
120. RUŽBARSKÝ, Juraj. Al-Si alloys casts by die casting : a case study. Cham: Springer, cop. 2019. VIII, 71 str, ilustr. SpringerBriefs in applied sciences and technology. ISBN 978-3-030-25149-9, ISBN 978-3-030-25150-5. ISSN 2191-530X. [COBISS.SI-ID 40383237]
121. YIN, Yaobao. High speed pneumatic theory and technology. Vol. 1, Servo system. Shanghai: SSTP; Singapore: Springer, cop. 2019. XV, 360 str., ilustr. ISBN 978-981-13-5985-9, ISBN 981-13-5985-7, ISBN 978-981-13-5986-6. DOI: 10.1007/978-981-13-5986-6. [COBISS.SI-ID 40344837]


621.3 ELEKTROTEHNIKA

122. SAYIGH, A. A. M. (urednik). The age of wind energy : progress and future directions from a global perspective. Cham: Springer, cop. 2020. IX, 338 str., ilustr. Innovative renewable energy. ISBN 978-3-030-26445-1. ISSN 2522-8927. DOI: 10.1007/978-3-030-26446-8. [COBISS.SI-ID 40356101]
123. The electrician's guide to emergency lighting. 3rd ed. London: The Institution of Engineering & Technology, 2019. 112 str., ilustr. ISBN 978-1-78561-613-6. [COBISS.SI-ID 40396293]
124. SANG, Yong. System and measurements. 1. Auflage. Berlin; Boston: De Gruyter, cop. 2020. XI, 301 str., ilustr. De Gruyter Textbook. ISBN 978-3-11-062437-3. [COBISS.SI-ID 40410373]


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA

125. EL-KAREH, Badih, HUTTER, Lou N. Silicon analog components : device design, process integration, characterization, and reliability. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2020. XLIX, 648 str., ilustr. ISBN 978-3-030-15084-6, ISBN 3-030-15084-4, ISBN 978-3-030-15085-3. [COBISS.SI-ID 40395781]
126. KOUL, Shiban Kishen, DEY, Sukomal. Radio frequency micromachined switches, switching networks, and phase shifters. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XVI, 287 str., ilustr. ISBN 978-0-8153-6143-5, ISBN 0-8153-6143-2, ISBN 978-1-351-02134-0, ISBN 1-351-02134-6. [COBISS.SI-ID 40365829]
127. SELVAM, K. C. Design of analog multipliers with operational amplifiers. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2020. XX, 162 str., ilustr. ISBN 978-0-367-22894-1, ISBN 0-367-22894-7. [COBISS.SI-ID 40365573]


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE

128. DAHANE, Amine, BERRACHED, Nasr-Eddine. Mobile, wireless and sensor networks : a clustering algorithm for energy efficiency and safety. Oakville; Palm Bay: Apple Academic Press, cop. 2020. XIV, 217 str., ilustr. ISBN 978-1-77188-679-6, ISBN 1-77188-679-X, ISBN 978-1-351-19075-6. [COBISS.SI-ID 40368645]
129. RAHMAN, Habibur. Fundamental principles of radar. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XVII, 321 str., ilustr. ISBN 978-1-138-38779-9, ISBN 1-138-38779-7, ISBN 978-0-4292-7947-8. [COBISS.SI-ID 40376325]


624/625 GRADBENIŠTVO

130. VÖLKLE, Peter. Werkplanung und Steinbearbeitung im Mittelalter : Grundlagen der handwerklichen Arbeitstechniken im mittleren Europa von 1000 bis 1500. 1. Aufl. Ulm: Ebner, 2016. 178 str., ilustr. ISBN 978-3-87188-258-6, ISBN 3-87188-258-5. [COBISS.SI-ID 40193797]


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA

131. SRIVASTAVA, Sudhakar (urednik). Arsenic in drinking water and food. Singapore: Springer, cop. 2020. XIII, 460 str., ilustr., zvd. ISBN 978-981-13-8586-5, ISBN 981-13-8586-6, ISBN 978-981-13-8587-2. DOI: 10.1007/978-981-13-8587-2. [COBISS.SI-ID 40318469]


629 TEHNIKA VOZIL

132. BABUROV, S. V., BESTUGIN, A. R., GALYAMOV, A. M., SAUTA, O. I., SHATRAKOV, Y. G. Development of navigation technology for flight safety. Singapore: Springer, cop. 2020. XVI, 233 str., ilustr. Springer aerospace technology. ISBN 978-981-13-8374-8, ISBN 981-13-8374-X, ISBN 978-981-13-8375-5. ISSN 1869-1730. DOI: 10.1007/978-981-13-8375-5. [COBISS.SI-ID 40359429]
133. KRISHNA, Kowligi R. Unmanned aerial vehicle systems in crop production : a compendium. Oakville; Palm Bay: Apple Academic Press, cop. 2020. XIX, 689 str., ilustr. Innovations in agricultural and biological engineering. ISBN 978-1-77188-756-4. [COBISS.SI-ID 40413189]
134. MADRY, Scott. Disruptive space technologies and innovations : the next chapter. Cham: Springer, cop. 2020. XV, 252 str., color illustrations. Space and society. ISBN 3-030-22187-3, ISBN 978-3-030-22187-4, ISBN 978-3-030-22188-1. ISSN 2199-3882. DOI: 10.1007/978-3-030-22188-1. [COBISS.SI-ID 40359685]
135. RAYMER, Daniel P. Aircraft design : a conceptual approach. 6th ed. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, cop. 2018. XXX, 1062 str., ilustr. AIAA education series. ISBN 978-1-62410-490-9, ISBN 1-62410-490-8, ISBN 978-1-62410-573-9. [COBISS.SI-ID 40322821]
136. MEYER, Gereon (urednik). Road vehicle automation 6. Cham: Springer, cop. 2019. VIII, 144 str., ilustr. Lecture notes in mobility. ISBN 978-3-030-22932-0. ISSN 2196-5544. DOI: 10.1007/978-3-030-22933-7. [COBISS.SI-ID 40354821]
137. SCIARRETTA, Antonio, VAHIDI, Ardalan. Energy-efficient driving of road vehicles : toward cooperative, connected, and automated mobility. Cham: Springer, cop. 2020. XIX, 294 str., ilustr. Lecture notes in intelligent transportation and infrastructure. ISBN 978-3-030-24126-1. ISSN 2523-3440. DOI: 10.1007/978-3-030-24127-8. [COBISS.SI-ID 40351493]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO

138. POJE, Anton, ŠKULJ, Danilo, SMOLEJ, Igor, LIPOGLAVŠEK, Marjan, MIHELIČ, Matevž, LEBAN, Vasja (avtor, urednik). Gozdarski slovar za lastnike gozdov : izbrani gozdarski termini za vsakdanjo rabo. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6142-29-8. [COBISS.SI-ID 300155392]
139. HACHADOURIAN, Marc. Orchid modern : living & designing with the world's most elegant houseplants. Portland: Timber Press, in association with The New York Botanical Garden, 2019. 247 str., ilustr. ISBN 978-1-60469-816-9. [COBISS.SI-ID 40384261]
140. IMHOOF, Markus, LIECKFELD, Claus-Peter. Več kot med : o življenju in preživetju čebel. Ljubljana: Medtem, zavod za kulturo in naturo: Društvo Urbani čebelar, 2019. 188 str., fotogr. ISBN 978-961-94700-0-8. [COBISS.SI-ID 299826432]


655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO

141. BLAZNIK, Barbara. Analiza dejavnikov pri fotodegradaciji odtisov v kapljičnem tisku : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Blaznik], 2019. XXIV, 134 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113268&lang=slv. [COBISS.SI-ID 303238912]


658 UPRAVLJANJE. VODENJE

142. ABELE, Eberhard, METTERNICH, Joachim, TISCH, Michael. Learning factories : concepts, guidelines, best-practice examples. Cham: Springer, cop. 2019. XX, 464 str., ilustr. ISBN 978-3-319-92260-7. DOI: 10.1007/978-3-319-92261-4. [COBISS.SI-ID 40414213]
143. DHILLON, Balbir S. Engineering maintenance : a modern approach. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2019. [14], 224 str., ilustr. ISBN 978-0-367-34209-8, ISBN 978-1-58716-142-1. [COBISS.SI-ID 40412421]
144. FUKUDA, Shuichi. Self engineering : learning from failures. Cham: Springer, cop. 2019. VIII, 68 str., ilustr. SpringerBriefs in applied sciences and technology. ISBN 978-3-030-26724-7. ISSN 2191-530X. DOI: 10.1007/978-3-030-26725-4. [COBISS.SI-ID 40355077]
145. KÜHN, Wolfgang. Handbook of digital enterprise systems : digital twins, simulation and AI. Singapore; Hackensack (N.J.): World Scientific Publishing, cop. 2019. XV, 231 str., ilustr. ISBN 978-981-120-073-1. [COBISS.SI-ID 40341765]
146. MIRANDA OLIVEIRA, Moacir de (urednik). Startups and innovation ecosystems in emerging markets : a Brazilian perspective. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. XVI, 231 str., ilustr. ISBN 978-3-030-10864-9. DOI: 10.1007/978-3-030-10865-6. [COBISS.SI-ID 40355589]


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE

147. MUJUMDAR, Arun S. (urednik). Advanced drying technologies for foods. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, 2020. XII, 245 str., ilustr. Advances in drying science and technology. ISBN 978-1-138-58490-7. [COBISS.SI-ID 40410629]
148. BOMBAČ, Andrej. Zbirka nalog iz mehanske procesne tehnike. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2019. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-62-3. [COBISS.SI-ID 302146560]
149. CONKLING, John A., MOCELLA, Christopher J. Chemistry of pyrotechnics : basic principles and theory. 3rd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2019. XVII, 297 str., ilustr. ISBN 978-1-138-07992-2. [COBISS.SI-ID 1538255555]
150. LAŠIČ JURKOVIĆ, Damjan. Plazemski in katalitski procesi aktivacije metana in ogljikovega dioksida = Plasma and catalytic processes for methane and carbon dioxide activation : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Lašič Jurković], 2019. IX, 136 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113668. [COBISS.SI-ID 1538525891]
151. LESKOVAR, Blaž. Nadzorovana tvorba kvazikristalov v zlitinah Al-Mn : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Leskovar], 2019. XXI, 102 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111326. [COBISS.SI-ID 1840991]
152. PARISI, Salvatore. Maillard reaction in foods : mitigation strategies and positive properties. Cham: Springer, cop. 2019. VI, 52 str., ilustr. SpringerBriefs in molecular science, Chemistry of foods. ISBN 978-3-030-22555-1. ISSN 2191-5407, ISSN 2199-689X. DOI: 10.1007/978-3-03-022556-8. [COBISS.SI-ID 40280837]
153. TAYLOR, Glenn. The horse who came to dinner : the first criminal case of food fraud. [Cambridge]: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XXII, 236 str., ilustr. ISBN 978-1-78801-137-2. [COBISS.SI-ID 40367109]
154. PORRETTA, Sebastiano (urednik). Tomato chemistry, industrial processing and product development. London: Royal Society of Chemistry, cop. 2019. XXVIII, 335 str., ilustr. Food chemistry, function and analysis, vol. 9. ISBN 978-1-78801-396-3. [COBISS.SI-ID 40366597]


669 METALURGIJA

155. BIZHANOV, Aitber, CHIZHIKOVA, Valentina. Agglomeration in metallurgy. Cham: Springer, cop. 2020. XVIII, 454 str., ilustr. Topics in mining, metallurgy and materials engineering. ISBN 978-3-030-26024-8, ISBN 3-030-26024-0, ISBN 978-3-030-26025-5. DOI: 10.1007/978-3-030-26025-5. [COBISS.SI-ID 40357893]
156. CAVALIERE, Pasquale. Clean ironmaking and steelmaking processes : efficient technologies for greenhouse emissions abatement. Cham: Springer, cop. 2019. XXXVIII, 596 str., ilustr. ISBN 978-3-030-21208-7, ISBN 3-030-21208-4, ISBN 978-3-030-21209-4. DOI: 10.1007/978-3-030-21209-4. [COBISS.SI-ID 40358149]
157. MALEJ, Simon. Razvoj mikrostrukture v deformirani nikljevi zlitini 625 : doktroska disertacija. Ljubljana: [S. Malej], 2019. XXV, 130 f., pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111489. [COBISS.SI-ID 1844063]
158. MITROVIĆ, Danijel. Razvoj nove aktivne komore za tlačno litje s hladno komornim strojem : doktorska disertacija = development of new active shot sleeve for a cold chamber die casting machine : Ph. D. Thesis. Ljubljana: [D. Mitrović], 2019. XXXIII, 164 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114097. [COBISS.SI-ID 304072192]


677 TEKSTILNA INDUSTRIJA

159. CAFUTA, Danijela. Specialna regenerirana celulozna vlakna za notranjo opremo in možnosti njihovega trženja : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Cafuta], 2019. XXII, 254 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 302155520]
160. KOSTAJNŠEK, Klara. Razvoj modela za napovedovanje ultravijoličnih zaščitnih lastnosti tkanin : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Kostajnšek], 2019. XXXVI, 182 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112999&lang=slv. [COBISS.SI-ID 302947328]
161. PUC, Sabina. Matematični pristopi pri oblikovanju tekstilnih površin : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Puc], 2019. XVIII, 203 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111118&lang=slv. [COBISS.SI-ID 302103808]
162. ŠTULAR, Danaja. Oblikovanje pametnih tekstilij z uporabo temperaturno in pH odzivnega hidrogela kot nosilca protimikrobnih učinkovin : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Štular], 2019. XXIII, 244 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111497&lang=slv. [COBISS.SI-ID 302153728]


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA

163. MERON, Ehud. Nonlinear physics of ecosystems. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2019. XIII, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-367-37771-7, ISBN 978-1-4398-2631-7. [COBISS.SI-ID 40412677]
164. WANG, Shan Kuo, LAVAN, Zalman, NORTON, Paul M. Air conditioning and refrigeration engineering. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2019. 174 str., [94] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-367-39917-7, ISBN 978-0-8493-0057-8. [COBISS.SI-ID 40410885]


7 UMETNOST

165. KONČIĆ, Jasminka. Raba jezika mode in oblačil v sodobni umetnosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Končić], 2019. XXV, 280 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112810&lang=slv. [COBISS.SI-ID 302917120]


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE

166. HILL, John. 100 years, 100 landscape designs. Munich; London; New York: Prestel, cop. 2017. 224 str., ilustr. ISBN 978-3-7913-8310-1. [COBISS.SI-ID 39974405]
167. MAKAROVIČ, Marija. Jazbina : mikroetnološka predstavitev jazbinskih in podgorskih družin z gorskega kmečkega naselja v občini Črna na Koroškem. Črna na Koroškem: Občina, 2019. 845 str., ilustr. ISBN 978-961-290-540-8. [COBISS.SI-ID 97436673]
168. ŠUKLJE ERJAVEC, Ina (avtor, fotograf), KOZAMERNIK, Jana (avtor, fotograf), ŽLENDER, Vita (avtor, fotograf). Ven za zdravje : priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2019. 103 str., ilustr. Zbirka Urbani izziv - publikacije. ISBN 978-961-6390-53-8. [COBISS.SI-ID 302126592]
169. DAVOUDIAN, Navaz (urednik). Urban lighting for people : evidence-based lighting design for the built environment. London: RIBA Publishing, cop. 2019. XV, 172 str., ilustr. ISBN 978-1-85946-821-0, ISBN 1-85946-821-7, ISBN 978-1-85946-822-7. [COBISS.SI-ID 39999237]


72 ARHITEKTURA

170. DEU, Živa (avtor, fotograf). Prenova stanovanjskih stavb. Dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2019. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-203-489-4. [COBISS.SI-ID 300527360]
171. FRAMPTON, Kenneth. Kengo Kuma : complete works. 2nd ed. London: Thames & Hudson, 2018. 351 str., ilustr., načrti. ISBN 978-0-500-34342-5. [COBISS.SI-ID 39966469]
172. HOFMEISTER, Sandra (urednik). Herzog & de Meuron : Architektur und Baudetails = architecture and construction details. 2. Auf. München: Detail Business Information, cop. 2018. 192 str., ilustr. Edition Detail. ISBN 978-3-95553-378-6. [COBISS.SI-ID 40315141]
173. HESS, Stephanie, KEMPEN, Thomas, KRAUSE, Hans-Jürgen. Barrierefrei-Konzept : Praxis-Leitfaden zum Nachweis der Barrierefreiheit. Köln: RM Rudolf Müller, cop. 2019. 192 str., ilustr. ISBN 978-3-481-03532-7. [COBISS.SI-ID 40245509]
174. JUNAKOV, Oleg. Arhitektor Iosif Karakis : žiznʹ, tvorčestvo i sudʹba. Pervoe izd. Nʹju-Jork: Almaz, cop. 2016. 544 str., ilustr. ISBN 978-1-68082-000-3. [COBISS.SI-ID 40380421]
175. MCCARTER, Robert. Grafton Architects. London; New York: Phaidon, 2018. 255 str., ilustr. ISBN 978-0-7148-7594-1. [COBISS.SI-ID 39984133]
176. MILLS, Samuel. Fundamentals of architectural lighting : [graphic guidelines for the design of architectural interior lightning]. London; New York: Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, cop. 2018. IX, 212 str., ilustr. ISBN 978-1-138-50676-3, ISBN 978-1-138-50675-6, ISBN 978-1-315-14700-0. [COBISS.SI-ID 39983365]


92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE

177. STARIKOV, Evgenij B. A different thermodynamics and its true heroes. Singapore: Pan Stanford Publishing, cop. 2019. X, 872 str., ilustr. ISBN 978-981-4774-91-8. [COBISS.SI-ID 40314885]


93 ZGODOVINSKA ZNANOST

178. ANDERSSON, Jenny. The future of the world : futurology, futurists, and the struggle for the post-Cold War imagination. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, cop. 2018. XI, 267 str., ilustr. ISBN 978-0-19-881433-7. [COBISS.SI-ID 40317445]Naslovno kazalo


 • 100 years, 100 landscape designs 166


 • 27th International Meshing Roundtable 22


 • Advanced drying technologies for foods 147
 • Advances in effective flow separation control for aircraft drag reduction 32
 • The age of wind energy 122
 • Agglomeration in metallurgy 155
 • Air conditioning and refrigeration engineering 164
 • Aircraft design 135
 • Al-Si alloys casts by die casting 120
 • aMeasurements of Higgs boson properties in proton-proton collisions at ▫$\sqrt s$▫ =7, 8 and 13 TeV at the CERN Large Hadron Collider 45
 • Amino acids, peptides and proteins. Vol. 43 75
 • Analiza dejavnikov pri fotodegradaciji odtisov v kapljičnem tisku 141
 • Anthocyanins from natural sources 49
 • Applied computational fluid dynamics and turbulence modeling 44
 • Argumentation in chemistry education 50
 • Arhitektor Iosif Karakis 174
 • Arsenic in drinking water and food 131
 • Astronautics 47


 • Barrierefrei-Konzept 173
 • Beneficial insects 88
 • Beyond the campus 10
 • Biofarmacevtsko in klinično vrednotenje generičnega mazila s kalcipotriolom in betametazonom 95
 • Biogeology 73
 • Biology of aging 91
 • The biology of caves and other subterranean habitats 71
 • Biomaterial control of therapeutic stem cells 97
 • Biopharmaceutical and clinical evaluation of generic ointment containing calcipotriol and betamethasone 95
 • A brief introduction to the search for extra-terrestrial life 26
 • Buzz, sting, bite 90


 • Carbon nanomaterials in hydrogenation catalysis 108
 • Carotenoid esters in foods 51
 • Cell biology by the numbers 81
 • Celostna obravnava geokemije trdnih anorganskih delcev v urbanem okolju 54
 • Chemistry of pyrotechnics 149
 • Clean ironmaking and steelmaking processes 156
 • Clean, green and responsible? 13
 • Cloud computing in remote sensing 24
 • Coanda effect 33
 • Comparative effectiveness and cost-effectiveness of drug therapy for treatment of pulmonary arterial hypertension 99
 • Computational homogenization of heterogeneous materials with finite elements 48
 • Computational methods for fluid dynamics 37
 • Constellations 29
 • Core principles of special and general relativity 40
 • Cybersecurity in the electricity sector 23


 • Design of analog multipliers with operational amplifiers 127
 • Development and evaluation of novel approaches for radiolabelling of haematopoietic stem cells 100
 • Development of analytical method for the determination of selected contaminants from food contact material in beverages 70
 • Development of analytical methods for determination of benzotriazole compounds in environmental samples 60
 • Development of homogeneous palladium catalytic systems for selected transformations of terminal acetylenes 67
 • Development of navigation technology for flight safety 132
 • development of new active shot sleeve for a cold chamber die casting machine 158
 • A different thermodynamics and its true heroes 177
 • Disruptive space technologies and innovations 134
 • Dnipropetrovs' kij nacional' nij universitet zalizničnogo transportu imeni akademika V. Lazarjana 7
 • Določitev faktorjev vpliva in posledic ravnanja z odpadki s poudarkom na preprečevanju njihovega nastajanja 102
 • Drinking water treatment for developing countries 104


 • Eggs as functional foods and nutraceuticals for human health 93
 • Einstein's wife 36
 • The electrician's guide to emergency lighting 123
 • Electrochemical techniques in corrosion science and engineering 52
 • Energy-efficient driving of road vehicles 137
 • Engineering maintenance 143
 • European pharmacopoeia 94
 • Evaluation of drivers and impacts of waste management focusing on waste prevention 102


 • Flash lamp annealing 119
 • Flow control through bio-inspired leading-edge tubercles 38
 • The fracking debate 17
 • Fraud in the lab 2
 • From atoms to Higgs boson 43
 • Fundamental principles of radar 129
 • Fundamentals of architectural lighting 176
 • Fundamentals of radio astronomy. Astrophysics 30
 • Fundamentals of radio astronomy. Observational methods 27
 • Future lithium-ion batteries 53
 • The future of gas networks 114
 • The future of the world 178


 • Gozdarski slovar za lastnike gozdov 138
 • Grafton Architects 175
 • Green analytical chemistry 59


 • Handbook of astrobiology 77
 • Handbook of digital enterprise systems 145
 • Health claims and food labelling 96
 • Herzog & de Meuron 172
 • High speed pneumatic theory and technology. Vol. 1, Servo system 121
 • Holocenska transgresija in tektonska aktivnost v sedimentnem zapisu Tržaškega zaliva 74
 • The horse who came to dinner 153
 • Hot-electron science and microscopic processes in plasmonics and catalysis 57
 • How we teach science 11


 • Incremental forming as a rapid tooling process 117
 • Indoor air pollution 15
 • Industrial biomimetics 78
 • Introduction to enhanced heat transfer 39
 • Introduction to mechanics 46
 • Introduction to proteins 79
 • An introduction to virtual sound barriers 42


 • Jamming and glass transitions 35
 • Jazbina 167


 • Kengo Kuma 171
 • Key technologies of intelligentized welding manufacturing 116
 • Knowledge-based expert systems in chemistry 58
 • Kratke zgodbe o skoraj vsem 3
 • Krautov strojniški priročnik 103


 • Layered materials for energy storage and conversion 109
 • Learning factories 142
 • Letters from an astrophysicist 31
 • Lifespan 83
 • The lives of bees 89


 • Maillard reaction in foods 152
 • Matematični pristopi pri oblikovanju tekstilnih površin 161
 • Matematično modeliranje šaržne kristalizacije učinkovine pri različnih pogojih obratovanja 19
 • Materials forming, machining and post processing 118
 • The math book 18
 • Mathematical modelling of active pharmaceutical ingredient batch crystallization under various operating conditions 19
 • Mendeleyev's dream 66
 • Mesojede rastline 87
 • Metal-based anticancer agents 98
 • Mobile, wireless and sensor networks 128
 • Modeliranje z značilkami na osnovi NX 21
 • Modern soil microbiology 82
 • Modification of lithium surface for batteries applications 101
 • Modifikacija površine litija za akumulatorske aplikacije 101
 • Multiscale modeling of degradation in lithium-ion batteries 106


 • Nadzorovana tvorba kvazikristalov v zlitinah Al-Mn 151
 • Nanoparticle design and characterization for catalytic applications in sustainable chemistry 110
 • New memory paradigms: memristive phenomena and neuromorphic applications, RWTH Aachen, Germany, 15-17 October 2018 25
 • Noncovalent interactions in catalysis 62
 • Nonlinear physics of ecosystems 163


 • Oblikovanje pametnih tekstilij z uporabo temperaturno in pH odzivnega hidrogela kot nosilca protimikrobnih učinkovin 162
 • Okoljevarstvene tehnologije 14
 • Optimizacija priprave in strukturne lastnosti dopiranega nanodimenzioniranega titanovega dioksida 69
 • Optimization of the preparation and structural properties of doped nanosized titanium dioxide 69
 • Orchid modern 139
 • Organophosphorus chemistry 63


 • Pierre-Joseph Redouté 86
 • Plasma and catalytic processes for methane and carbon dioxide activation 150
 • Plasmonics in chemistry and biology 64
 • Plazemski in katalitski procesi aktivacije metana in ogljikovega dioksida 150
 • A practical guide to design for additive manufacturing 115
 • Prehod v zeleno gospodarstvo 16
 • Prenova stanovanjskih stavb 170
 • Primerjalna učinkovitost in stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije 99


 • Quantum effects in small molecular systems, University of Edinburgh, UK 10-12 September 2018 65


 • Raba jezika mode in oblačil v sodobni umetnosti 165
 • Radio frequency micromachined switches, switching networks, and phase shifters 126
 • Razlagalni slovar strojništva 105
 • Razvoj analizne metode za določevanje izbranih onesnaževal iz materialov za stik z živili v pijačah 70
 • Razvoj analiznih metod za določanje benzotriazolnih spojin v okoljskih vzorcih 60
 • Razvoj homogenih paladijevih katalitskih sistemov za izbrane pretvorbe terminalnih acetilenov 67
 • Razvoj in vrednotenje novih postopkov za radiooznačevanje krvotvornih matičnih celic 100
 • Razvoj mikrostrukture v deformirani nikljevi zlitini 625 157
 • Razvoj modela za napovedovanje ultravijoličnih zaščitnih lastnosti tkanin 160
 • Razvoj nove aktivne komore za tlačno litje s hladno komornim strojem 158
 • Razvoj sinteze nanodelcev binarnih in ternarnih zlitin platine na ogljikovem nosilcu kot elektrokatalizatorju 55
 • Relativity 41
 • Road vehicle automation 6 136


 • Satellite dynamics and space missions 28
 • Sedimentna evolucija Slovenjgraškega bazena v neogenu 72
 • Self engineering 144
 • Self-healing nanotextured vascular engineering materials 111
 • Service-learning in higher education 12
 • Sharing words 8
 • Silicon analog components 125
 • Sinteza dobro definiranih polipeptidov in polipeptidnih hibridnih polimerov z uporabo hidroksilnih skupin za iniciacijo 76
 • Skills for a scientific life 4
 • Smart membranes 112
 • Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod 107
 • Space-time 34
 • Specialna regenerirana celulozna vlakna za notranjo opremo in možnosti njihovega trženja 159
 • Startups and innovation ecosystems in emerging markets 146
 • Straitjacket 9
 • Structural investigation of G-rich sequences in human promotor regions of proto-oncogenes 80
 • Strukturne študije z gvanini bogatih zaporedij v promotorskih regijah protoonkogenov 80
 • Sustainable lignin for carbon fibers: principles, techniques, and applications 113
 • Synthesis development of binary and ternary alloy nanoparticles of platinum on carbon support as electrocatalyst 55
 • Synthesis of well-defined polypeptides and polypeptide hybrid polymers using hydroxyl groups for initiation 76
 • Synthetic glycomes 84
 • System and measurements 124


 • Šelest divjine 5


 • Termodinamske raziskave micelizacije alkalijskih in kvaternih amonijevih alkil karboksilatov ter njihovih prekurzorjev 61
 • Thermodynamic studies of micellization of alkali and quaternary ammonium alkyl carboxylates and their precursors 61
 • 3D printing in chemical sciences 56
 • 3D printing in dentistry 2019/2020 92
 • Tomato chemistry, industrial processing and product development 154


 • Univerza v Ljubljani 6
 • Unmanned aerial vehicle systems in crop production 133
 • Uporaba enovitega modela barvnega zaznavanja pri upodabljanju barv v statični tridimenzionalni računalniški grafiki 20
 • Urban lighting for people 169


 • Več kot med 140
 • Ven za zdravje 168
 • Viral nanotechnology 85
 • Vitamin E 68


 • Werkplanung und Steinbearbeitung im Mittelalter 130


 • Zbirka nalog iz mehanske procesne tehnike 148
 • Zgodovina in razvoj znanosti 1
Imensko kazalo


 • Abele, Eberhard 142
 • Adrović, Edo (avtor) 105
 • Afonso, Daniel (avtor) 117
 • Agrež, Vid (avtor) 103, 105
 • Ahmad, Irfan (BDS) 92
 • Ahmed, Noor A. 33
 • Akpan, Emmanuel Isaac (avtor) 113
 • Al-Harbi, Fahad (avtor) 92
 • Albreht, Alen (član komisije za zagovor) 70
 • Alford, David V. 88
 • Allday, Jonathan 34
 • Allen, David William (urednik) 63
 • Altieri, Ada 35
 • Ambrož, Miha (strojnik, 1974-) (avtor) 105
 • Anderluh, Marko (član komisije za zagovor) 80
 • Andersson, Jenny (1974-) 178
 • Arkar, Ciril (avtor) 105
 • Arkar, Ciril (urednik) 103
 • Arnšek, Aleš (1964-) (avtor) 103
 • Astley, Siân (urednik) 96
 • Atelšek, Rafko (avtor) 16
 • Aulova, Alexandra (avtor) 105


 • Babnik, Aleš (avtor) 105
 • Baburov, S. V. (avtor) 132
 • Bajsič, Ivan (recenzent) 148
 • Bałczewski, Piotr (avtor) 63
 • Barbieri, Cesare (1942-) 26
 • Bathurst, Ralph J. (urednik) 13
 • Baù, Giulio (urednik) 28
 • Bek, Marko (avtor) 105
 • Ben-Tal, Nir (avtor) 79
 • Bergant, Zoran (avtor) 103, 105
 • Berlec, Tomaž (avtor) 105
 • Berlec, Tomaž (urednik) 105
 • Berrached, Nasr-Eddine (avtor) 128
 • Bestugin, A. R. (avtor) 132
 • Bešter-Rogač, Marija (član komisije za zagovor) 69
 • Bešter-Rogač, Marija (mentor) 61
 • Bešter, Tomaž (strojnik) (avtor) 105
 • Bizhanov, Aitber 155
 • Blaznik, Barbara (1977-) 141
 • Bobnar, Jernej 101
 • Bobovnik, Gregor (1978-) (avtor) 105
 • Boltežar, Miha (avtor) 103
 • Bombač, Andrej 148
 • Bombač, Andrej (avtor) 103, 105
 • Bračko, Sabina (1967-) (mentor) 141
 • Bračun, Drago (avtor) 105
 • Bratuž, Nika 20
 • Brojan, Miha (avtor) 105
 • Brooks, Marianne Su-Ling (urednik) 49
 • Buchmeister, Borut (recenzent) 103
 • Buchner, Richard (član komisije za zagovor) 61
 • Bugeda, Gabriel (urednik) 32
 • Butala, Vincenc (avtor) 103
 • Butala, Vincenc (urednik) 103


 • Cafuta, Danijela 159
 • Casini, Angela (urednik) 98
 • Cassidy, David C. (1945-) (avtor) 36
 • Cavaliere, Pasquale 156
 • Celli, Giovana B. (urednik) 49
 • Cerc Korošec, Romana (mentor) 69
 • Cerkovnik, Janez (član komisije za zagovor) 67
 • Charles, Anthony M. (avtor) 41
 • Chen, Shanben (avtor) 116
 • Chevassus-au-Louis, Nicolas 2
 • Chianese, A. (avtor) 75
 • Chizhikova, Valentina (avtor) 155
 • Chu, Liang-Yin (urednik) 112
 • Cirman, Andreja (somentor) 102
 • Conkling, John A. 149
 • Corn, Marko (avtor) 105
 • Council of Europe 94
 • Culver, David C. (1944-) 71


 • Čanji, Vanesa (urednik, avtor dodatnega besedila) 16
 • Časar, Zdenko (član komisije za zagovor) 67
 • Čebron, Matjaž (avtor) 105
 • Čepon, Gregor (avtor) 103, 105
 • Černe, Borut (1989-) (avtor) 105
 • Černe, Luka (1991-) (avtor) 105
 • Černetič, Jan (1998-) (fotograf) 167
 • Česnik, Martin (strojnik) (avtor) 105
 • Čoga, Lucija (avtor) 105
 • Čok, Vanja (avtor) 105
 • Čuvan, Janja (avtor, fotograf) 14


 • Dahane, Amine 128
 • Davoudian, Navaz (urednik) 169
 • Debevec, Mihael (1976-) (avtor) 105
 • Dekleva, Tatjana (recenzent) 6
 • Demšar, Ivan (avtor) 21, 105
 • Deu, Lidija (fotograf) 168
 • Deu, Matjaž (fotograf) 170
 • Deu, Živa 170
 • Dey, Sukomal (avtor) 126
 • Deželak, Ferdinand (recenzent) 103
 • Dhillon, Balbir S. (1947-) 143
 • Diaci, Janez (avtor) 103, 105
 • Diaci, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila) 103
 • Diegel, Olaf 115
 • Dimitrovski, Krste (mentor) 160
 • Dobnik-Dubrovski, Polona (član komisije za zagovor, recenzent) 160
 • Dolar, Mladen (avtor dodatnega besedila) 6
 • Dolenc, Sašo (1973-) 3
 • Dominko, Robert (somentor) 101
 • Domjan, Suzana (avtor) 105
 • Drešar, Primož (avtor) 21, 105
 • Drev, Darko 14
 • Drobnič, Boštjan (avtor) 105
 • Dugar, Jaka (avtor) 105
 • Duhovnik, Jože (1948-) 21
 • Dular, Matevž (avtor) 105


 • Eftekhari, Ali (urednik) 53
 • El-Kareh, Badih 125
 • Elliott, Nicholas (prevajalec) 2
 • Elsas, Jan D. (urednik) 82
 • Erduran, Sibel (urednik) 50
 • Esterson, Allen 36
 • European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare 94
 • European Pharmacopoeia Commission 94
 • Eweje, Gabriel (urednik) 13


 • Fabjančič, Peter (1975-) (fotograf) 168
 • Felidj, Nordin (urednik) 64
 • Ferziger, Joel H. (1937-) 37
 • Finžgar, Miha (avtor) 105
 • Flašker, Jože (recenzent) 21
 • Flecha, Ramón 8
 • Frampton, Kenneth 171
 • Fukuda, Shuichi (1943-) 144
 • Furimsky, Edward 108


 • Gaberšček, Miran (član komisije za zagovor) 101
 • Gaberšček, Miran (mentor) 55
 • Gaberšek, Martin 54
 • Gabrič, Aleš (1963-) (recenzent) 6
 • Gabrijelčič Tomc, Helena (1976-) (somentor) 20
 • Gabrovšek, Boštjan (matematik, 1981-) (avtor) 103
 • Galyamov, A. M. (avtor) 132
 • Gatalo, Matija 55
 • Geng, Dongsheng (urednik, avtor) 109
 • Genorio, Boštjan (član komisije za zagovor) 55
 • Genorio, Boštjan (mentor) 101
 • Gmeiner, Tanja (mentor) 100
 • Godec, Matjaž (1961-) (mentor) 157
 • Goens, George 9
 • Golec, Joseph E. (avtor) 41
 • Goršič, Nina (drugo, fotograf) 168
 • Gosar, Mateja (1963-) (mentor) 54
 • Gradišar, Špela 76
 • Grau, Petr (avtor dodatnega besedila) 107
 • Gregorc, Jurij (strojnik) (avtor) 105
 • Gregorčič, Peter (fizik) (avtor) 105
 • Grguraš, Damir (avtor) 105
 • Grošelj, Uroš (somentor) 76
 • Guan, Wanyi (urednik) 84
 • Gupta, Kapil (urednik) 118
 • Gupta, Vipul 56


 • Habjanič, Nina 95
 • Hachadourian, Marc 139
 • Halilovič, Miroslav (avtor) 105
 • Halilovič, Miroslav (urednik) 105
 • Hamouda, Karim (avtor) 105
 • Harrison, Roy M. (1948-) (urednik) 15
 • Heath, Ester (član komisije za zagovor) 60
 • Helliwell, John R. 4
 • Herakovič, Niko (avtor) 105
 • Herakovič, Niko (urednik) 103
 • Herzog, Jacques Bernard (drugo) 172
 • Heß, Stephanie 173
 • Higuchi, Akon 97
 • Hill, John (arhitekt, 1973-) 166
 • Hladnik, Jurij (strojnik, 1984-) (avtor) 105
 • Hočevar, Marko (strojnik, 1972-) (avtor) 105
 • Hofmeister, Sandra (urednik) 172
 • Homar, David (avtor) 105
 • Horvat, Darja (1963-) (avtor) 105
 • Huang, Yiming 116
 • Hudecz, Ferenc (urednik) 75
 • Hudnik, Andrej (fotograf) 168
 • Hudolin, Jernej (avtor dodatnega besedila) 170
 • Hutter, Lou N. (avtor) 125


 • Imhoof, Markus (1941-) 140
 • International Meshing Roundtable (27 ; 2018 ; Albuquerque) 22
 • Ivančič, Kristina (1984-) 72


 • Jacoby, Barbara (urednik) 12
 • Jambriško, Matjaž (fotograf) 14
 • Javoršek, Dejana (mentor) 20
 • Jenko, Marjan (1961-) (avtor) 103, 105
 • Jereb, Marjan (1974-) (član komisije za zagovor) 67
 • Jerman, Boris (strojnik, 1967-) (avtor) 105
 • Jerman, Ivan (1973-) (somentor) 162
 • Jerman, Marko (strojnik) (avtor) 105
 • Jezeršek, Matija (avtor) 105
 • Jezeršek, Matija (recenzent) 103
 • Judson, Philip 58
 • Junakov, Oleg 174
 • Juriševič, Anja (avtor) 105


 • Kalin, Mitjan (avtor) 103, 105
 • Kalin, Mitjan (urednik) 103, 105
 • Kaljurand, Mihkel (avtor) 59
 • Katrašnik, Tomaž (avtor) 105
 • Kavčič, Tadeja (1972-) (avtor) 105
 • Kek, Tomaž (1974-) (avtor) 103, 105
 • Kelly, R. G. (avtor) 52
 • Kelvišar, Matic (1991-) (avtor) 105
 • Kempen, Thomas (avtor) 173
 • Kerec Kos, Mojca (mentor) 95
 • Kern, Matjaž (avtor) 105
 • Kessel, Amit 79
 • Khudyakov, Yury E. (urednik) 85
 • Kitanovski, Andrej (avtor) 103, 105
 • Kitanovski, Andrej (urednik) 105
 • Klinar, Katja (1992-) (avtor) 103
 • Klobčar, Damjan (avtor) 103
 • Knez, Luka (strojništvo, 1986-) (avtor) 105
 • Koc, Pino (avtor) 105
 • Kočar, Drago (član komisije za zagovor) 70
 • Koel, Mihkel 59
 • Kogej, Ksenija (član komisije za zagovor) 61
 • Kolar, Mitja (član komisije za zagovor) 60
 • Kolb, Vera M. (urednik) 77
 • Koncilja, Brane 1
 • Končić, Jasminka (1973-) 165
 • Korica, Predrag 102
 • Kortnik, Jože (recenzent) 148
 • Kos, Andrej (1980-) (avtor) 105
 • Kosel, Tadej (avtor) 105
 • Kostajnšek, Klara 160
 • Košmrlj, Janez (mentor) 67
 • Kotar, Andrej (strojnik) (avtor) 105
 • Kotar, Anita (farmacevtka) 80
 • Koul, Shiban Kishen 126
 • Kovač, Franci (1951-) (somentor) 141
 • Kovač, Janez (1965-) (član komisije za zagovor) 101
 • Kovačič, Sebastijan (član komisije za zagovor) 76
 • Kozamernik, Jana (avtor, fotograf) 168
 • Kozjek, Dominik (avtor) 105
 • Krajnc, Matjaž (1969-) (član komisije za zagovor) 19, 150
 • Krajnc, Peter (član komisije za zagovor) 76
 • Krajnc, Robert (1966-) (ilustrator) 138
 • Kralj Cigić, Irena (član komisije za zagovor) 60, 70
 • Kramar, Davorin (avtor) 105
 • Kraševec, Ida 60
 • Krašna, Simon (avtor) 105
 • Krause, Hans-Jürgen (avtor) 173
 • Kraut, Bojan (1908-1991) (avtor) 103
 • Kravanja, Zdravko (član komisije za zagovor) 19
 • Krebelj, Kristjan (avtor) 105
 • Krishna, Kowligi R. 133
 • Kristan, Katja (1975-) (somentor) 95
 • Król, Elżbieta (avtor) 105
 • Kržan, Boris (avtor) 105
 • Kühn, Wolfgang (informatik) 145
 • Kuma, Kengo (umetnik, avtor dodatnega besedila) 171
 • Kumar, Jyoti Kishen (avtor) 104
 • Kunaver, Matevž (1980-) (recenzent) 103
 • Kunc, Robert (avtor) 103, 105
 • Kurtz, Stanley E. (avtor) 27, 30
 • Kus, Maja (avtor) 105
 • Kušar, Janez (1958-) (avtor) 103, 105
 • Kutin, Jože (avtor) 103, 105


 • Lack, H. Walter (1949-) (avtor) 86
 • Lah, Jurij (član komisije za zagovor) 80
 • Laloš, Jernej (avtor) 105
 • Lamy de la Chapelle, Marc (urednik) 64
 • LaPlante, Matthew D. (avtor) 83
 • Lašič Jurković, Damjan 150
 • Lavan, Zalman (avtor) 164
 • Lavrenčič Štangar, Urška (član komisije za zagovor) 69
 • Leban, Vasja (1984-) (avtor, urednik) 138
 • Lebar, Andrej (strojnik) (avtor) 105
 • Lesjak, Romana (avtor dodatnega besedila) 167
 • Leskovar, Blaž (1991-) 151
 • Leszczyna, Rafał 23
 • Lešnjak, Andrej (avtor) 105
 • Lieckfeld, Claus-Peter (1948-) (avtor) 140
 • Likozar, Blaž (mentor) 19
 • Lipoglavšek, Marjan (avtor) 138
 • Lizhe, Wang 24
 • Locatelli, Igor (mentor) 99
 • Lokar, Žiga (avtor) 105
 • Lorbek, Luka (strojnik) (avtor) 103
 • Loseille, Adrien (urednik) 22
 • Luque, Rafael (urednik) 110
 • Luscombe, James H. 40


 • Ma, Yan (računalničar) (avtor) 24
 • Maček, Andraž (1994-) (avtor) 105
 • Madry, Scott 134
 • Mahmudov, Kamran T. (1980-) (urednik) 62
 • Majdič, Franc (avtor) 105
 • Makarovič, Marija 167
 • Malej, Simon 157
 • Malus, Andreja (avtor) 105
 • Marinšek, Marjan (1968-) (član komisije za zagovor) 55
 • Markežič, Rok (avtor) 103, 105
 • Marr, Jonathan M. 27
 • Marr, Jonathan M. (avtor) 30
 • Matkovič, Sebastjan (avtor) 105
 • Maurrasse, David (1968-) 10
 • Mayerson, Daniel R. 41
 • McCarter, Robert 175
 • McDonald, Roger B. 91
 • Medoš, Žiga 61
 • Medved, Jože (somentor) 157
 • Medved, Sašo (avtor) 105
 • Meier-Menches, Samuel M. (urednik) 98
 • Mercadante, Adriana Z. (urednik) 51
 • Meron, Ehud (1954-) 163
 • Metternich, Joachim (avtor) 142
 • Meuron, Pierre de (1950-) (drugo) 172
 • Meyer, Gereon (urednik) 136
 • Michaux, Bernard 73
 • Mihelčič, Mohor (avtor) 105
 • Mihelič, Matevž (avtor) 138
 • Mills, Samuel 176
 • Milo, Ron 81
 • Miranda Oliveira, Moacir de (Jr.) (urednik) 146
 • Mitrović, Danijel 158
 • Miyauchi, Akihiro (urednik) 78
 • Mladenovič, Luka (drugo) 168
 • Mladenovič, Luka (fotograf) 168
 • Mocella, Christopher J. (avtor) 149
 • Moffatt, Lucy (prevajalec) 90
 • Mojškerc, Bor (avtor) 103, 105
 • Mole, Nikolaj (avtor) 105
 • Motte, Damien (avtor) 115
 • Mozetič, Miran (1961-) (član komisije za zagovor) 150
 • Mrvar, Primož (mentor) 158
 • Mujumdar, Arun S. (urednik) 147
 • Mur, Jaka (avtor) 105


 • Nabergoj, Matija (1984-) (avtor) 105
 • Naglič, Iztok (mentor) 151
 • Nagode, Marko (avtor) 103
 • New, Daniel T. H. (urednik) 38
 • Niki, Etsuo (urednik) 68
 • Nikšič, Matej (drugo) 168
 • Nordin, Axel (avtor) 115
 • Norton, Paul M. (avtor) 164
 • Novak, Ana (geologinja) 74
 • Novak, Matevž (somentor) 72
 • Novljan, Tomaž (ilustrator) 170
 • Novosel, Barbara (član komisije za zagovor) 102


 • Oder, Karla (avtor dodatnega besedila, recenzent) 167
 • Okorn, Ivan (strojnik) (avtor) 105
 • Okorn, Žiga (fotograf) 168
 • Omladič, Luka (urednik) 3
 • Orme, Nigel (ilustrator) 81
 • Oseli, Alen (avtor) 105


 • Pandit, Aniruddha Bhalchandra 104
 • Papič, Igor (avtor dodatnega besedila) 6
 • Parisi, Salvatore (avtor) 152
 • Pavlovčič, Urban (avtor) 105
 • Pepelnjak, Tomaž (avtor) 103, 105
 • Periaux, Jacques (urednik) 32
 • Perić, Milovan (1957-) (avtor) 37
 • Perpar, Matjaž (strojnik) (avtor) 105
 • Peskar, Robert (recenzent) 170
 • Petelin, Jaka (avtor) 105
 • Petelin, Nada (1992-) (avtor) 103
 • Petkovšek, Rok (fizik) (avtor) 103, 105
 • Petrović, Igor (avtor) 105
 • Petrovič, Maja (farmacevtka) 99
 • Phillips, Rob (biologija celice) (avtor) 81
 • Pipan, Miha (1982-) (avtor) 105
 • Pipan, Tanja (1970-) (avtor) 71
 • Pires, Liliana (avtor) 117
 • Plavec, Janez (mentor) 80
 • Plazl, Igor (član komisije za zagovor) 150
 • Pleterski, Matej (avtor) 105
 • Podgornik, Aleš (član komisije za zagovor) 19
 • Podržaj, Primož (avtor) 105
 • Podržaj, Primož (recenzent) 103
 • Podržaj, Primož (urednik) 105
 • Pohar, Andrej (1980-) (mentor) 150
 • Pohl, Marjan (avtor) 105
 • Pohleven, Franc (avtor) 103
 • Poje, Anton (avtor) 138
 • Polachic, Christopher (avtor) 43
 • Polajnar, Marko (avtor) 103, 105
 • Polič, Marko (1946-) (član komisije za zagovor) 102
 • Poredoš, Alojz (avtor) 105
 • Poredoš, Primož (strojništvo, 1986-) (avtor) 103
 • Porretta, Sebastiano (urednik) 154
 • Povh, Janez (1973-) (avtor) 105
 • Požar, Tomaž (avtor) 105
 • Požrl, Tomaž (1968-) (avtor) 105
 • Prezelj, Jurij (strojnik) (avtor) 103
 • Prosen, Helena (mentor) 60, 70
 • Prucnal, Slawomir (avtor) 119
 • Puc, Sabina 161
 • Pušavec, Franci (avtor) 103


 • Qadrdan, Meysam (avtor) 114
 • Qin, Ning (urednik) 32
 • Qiu, Xiaojun 42


 • Rahman, Habibur 129
 • Raimi, Daniel 17
 • Rangacharyulu, Chary 43
 • Ravnikar, Živa (drugo, fotograf) 168
 • Raymer, Daniel P. 135
 • Rebohle, Lars 119
 • Redek, Tjaša (član komisije za zagovor) 102
 • Redouté, Pierre Joseph (1759-1840) 86
 • Reichel, Denise (avtor) 119
 • Remec, Janko (recenzent) 103
 • Remškar, Maja (1960-) (član komisije za zagovor) 55
 • Repanšek, Alojz (fotograf) 167
 • Repanšek, Borut (fotograf, prevajalec) 167
 • Repe, Božo 6
 • Rijavec, Tatjana (1962-) (mentor) 159
 • Roca, Xevi (urednik) 22
 • Röder, Fridolin 106
 • Rodriguez, Sal 44
 • Rogelj, Boris (član komisije za zagovor) 80
 • Roš, Milenko 107
 • Royal Society of Chemistry. Faraday Division (Great Britain) 25, 57, 65
 • Rožman, Helena (recenzent) 170
 • Rudolph, John L. (1964-) 11
 • Ružbarský, Juraj 120
 • Ryadnov, Maxim (urednik) 75


 • Saha, Sujoy Kumar (avtor) 39
 • Sang, Yong 124
 • Sarica, Ulascan 45
 • Sarkar, Biprajit (član komisije za zagovor) 67
 • Sauta, O. I. (avtor) 132
 • Sayigh, A. A. M. (urednik) 122
 • Schilling, Govert 29
 • Sciarretta, Antonio 137
 • Seeley, Thomas D. 89
 • Seljak, Tine (strojnik) (recenzent) 103
 • Selvam, K. C. 127
 • Senegačnik, Andrej (avtor) 103
 • Sever Škapin, Andrijana (član komisije za zagovor) 69
 • Shatrakov, Y. G. (avtor) 132
 • Shimomura, Masatsugu (urednik) 78
 • Sime, Ruth Lewin (avtor dodatnega besedila) 36
 • Simič, Zala (fotograf) 168
 • Sinclair, David A. 83
 • Skitek, Vinko (recenzent) 167
 • Skoberne, Peter (avtor dodatnega besedila) 87
 • Slatner, Jure 87
 • Slemenik Perše, Lidija (avtor) 103
 • Smolej, Igor (1943-) (avtor) 138
 • Snell, Ronald Lee 30
 • Snell, Ronald Lee (avtor) 27
 • Sočan, Aljaž 100
 • Sousa, Ricardo J. Alves de (avtor) 117
 • Srivastava, Sudhakar (urednik) 131
 • Starikov, Evgenij B. 177
 • Strathern, Paul 66
 • Street, Robert L. (avtor) 37
 • Streifer, Philip Alan (avtor) 9
 • Stritih, Uroš (recenzent) 103
 • Strle, Marjetka (recenzent) 103
 • Strmčnik, Dušan (član komisije za zagovor) 55
 • Sušnik, Janez (strojništvo, 1977-) (avtor) 103
 • Sverdrup-Thygeson, Anne 90
 • Sverdrup-Thygeson, Tuva (ilustrator) 90
 • Svete, Jurij (član komisije za zagovor) 76


 • Šajn, Viktor (avtor) 103
 • Šarac, Bojan (član komisije za zagovor) 61
 • Šarler, Božidar (avtor) 103
 • Šebenik, Urška (član komisije za zagovor) 76
 • Šebenik, Urška (recenzent) 103
 • Škrekovski, Riste (mentor) 161
 • Škulj, Danilo (avtor) 138
 • Šmitek, Zmago 5
 • Šmuc, Andrej (mentor) 72
 • Šmuc, Andrej (somentor) 74
 • Štular, Danaja 162
 • Šturm, Roman (1965-) (avtor) 103
 • Šuklje Erjavec, Ina 168
 • Švajger, Urban (somentor) 100


 • Taylor, Glenn 153
 • Tirion, Wil (ilustrator) 29
 • Tisch, Michael (1985-) (avtor) 142
 • Tomc, Urban (avtor) 103
 • Tomšič, Brigita (mentor) 162
 • Torcato, Ricardo (avtor) 117
 • Trampuž, Marko (farmacevt) 19
 • Trdan, Uroš (avtor) 103
 • Trenc, Ferdinand (1946-) (urednik) 105
 • Tušek, Jaka (avtor) 103
 • Tyson, Neil deGrasse 31


 • Univerza v Ljubljani 6
 • Urbas, Raša (somentor) 160


 • Vahidi, Ardalan (avtor) 137
 • Valant, Matjaž (član komisije za zagovor) 101
 • Valentinčič, Joško (urednik) 105
 • Verma, Mahendra K. 46
 • Vessières, Anne (urednik) 98
 • Vidic, Luka (1977-) (fotograf) 168
 • Vidrih, Boris (avtor) 103
 • Virant, Miha (1991-) 67
 • Vitez, Primož (1966-) (urednik) 6
 • Vodeb, Vlasta (drugo) 168
 • Völkle, Peter 130
 • Vrabec, Marko (1969-) (mentor) 74
 • Vranič, Matej (fotograf) 168
 • Vukašinović, Nikola (urednik) 105


 • Walter, Ulrich (1954-) 47
 • Wang, Shan Kuo 164
 • Warsi, Karl (avtor) 18
 • Wu, Jianping (kemik) (urednik) 93
 • Wührer, Gerhard (somentor) 159


 • Yan, Jining (avtor) 24
 • Yarin, Alexander L. (1953-) (avtor) 111
 • Yin, Yaobao 121
 • Yvonnet, Julien 48


 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 140
 • Zgonik, Nadja (avtor dodatnega besedila) 6
 • Zgonik, Nadja (mentor) 165
 • Zupan, Samo (avtor) 103
 • Zupan, Samo (recenzent) 21
 • Zupančič, Nina (1963-) (somentor) 54


 • Žagar, Ema (mentor) 76
 • Žagar, Sebastjan (strojnik) (avtor) 103
 • Žener, Boštjan 69
 • Žerovnik, Janez (1958-) (avtor) 103
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja (mentor) 102
 • Žigon, Borut (fotograf) 168
 • Žlender, Vita (avtor, fotograf) 168
 • Žnideršič, Luka 70
Predmetno kazalo


 • ▫$\alpha-amino$▫ acid N-carboxyanhydride 76


 • 3-D pregrada 42
 • 3D modeliranje 21
 • 3D računalniška grafika 20
 • 3D tisk 92
 • 3D tiskalniki 92
 • 3D tiskanje 56
 • 3D valovi 32


 • 4D tisk 118


 • absorpcijski hladilni sistemi 164
 • Absorption of sound 42
 • acoustic facies 74
 • aditivna proizvodnja 92
 • adult education 8
 • aerodinamika 32, 38, 135
 • aeromehanika 38
 • Aeronautics - Safety measures 132
 • Aerospace Technology and Astronautics 38
 • aging 157
 • aglomeracija 148, 155
 • agregatna stanja 35
 • Agriculture - Remote sensing 133
 • agronomija 82
 • Air conditioning 164
 • Airplanes - Design and construction 135
 • aktivne metode 32, 39, 42
 • akumulatorji s kovinskim litijem 101
 • akustični facies 74
 • akustika 42
 • akvakultura 87
 • algebrski sistem Wolfram mathematica 161
 • algoritmi 44, 128, 137
 • alkalijski amonijevi alkil karboksilati 61
 • alkimija 66
 • alternativna topila 59
 • alternativne tehnologije 156
 • aluminij 158
 • aluminijeve zlitine 116, 120, 151
 • Aluminijeve zlitine - Kvazikristali - Disertacije 151
 • aluminum alloys 151
 • Aluminum alloys - Welding 116
 • Alzheimerjeva bolezen 75
 • amfiteatri 166
 • Amino acids 75
 • aminokisline 75
 • anaerobno čiščenje 107
 • analiza napak 158
 • analiza niza podatkov 102
 • analiza okolja 59
 • analiza panela podatkov 102
 • analiza podatkov 24
 • analiza rezultatov 45
 • analiza tveganj 122
 • analizna kemija 56, 59
 • analizne metode 60, 94
 • Analog integrated circuits - Materials 125
 • Analog multipliers 127
 • analogna integrirana vezja 125
 • analogne polprevodniške komponente 125
 • analogni množilniki 127
 • anatomija 90
 • Animal Anatomy / Morphology / Histology 38
 • anionic polymerization 101
 • anionska polimerizacija 101
 • anodni materiali 53
 • Anthocyanins - Health aspects 49
 • antimikrobna aktivnost 93
 • antimoda 165
 • Antineoplastic agents 98
 • Antineoplastic Agents 98
 • antioksidanti 49
 • antioksidativnost 93
 • antisolvent addition 19
 • antivirusna aktivnost 93
 • antocianini 49
 • aplikacije 38, 53, 56, 57, 64, 68, 82, 85, 88, 93, 108, 109, 110, 112, 124, 163
 • Applied mathematics 28
 • Architects - Ireland - Dublin 175
 • Architectural firms - Ireland - Dublin - Catalogs 175
 • Architecture - Japan - History
  • 20th century - Catalogs 171
  • 21st century - Catalogs 171
 • Architecture, Medieval - Europe 130
 • Architecture, Modern - 21st century. 172
 • Architecture, Swiss - History - 21st century. 172
 • argumentiranje 50
 • arhitekti 171, 174
 • arhitektura 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
 • arhitekturne skupine 172, 175
 • aromatičnost spojin 58
 • Artificial intelligence 25
 • artificial SEI 101
 • arzenik 131
 • astrifizika 31
 • astrobiologija 26, 77
 • astrofizika 3, 30
 • astrofizikalni procesi 30
 • astronavtika 47
 • astronomija 26, 27, 28, 29, 30, 31, 47
 • Astronomy - Popular works 29
 • Astrophysicists - United States - Correspondence 31
 • Astrophysics 30, 31
 • atomi 43
 • atomska teorija 66
 • Automated vehicles - Congresses 136
 • Automobiles
  • Environmental aspects 137
  • Fuel consumption 137
 • Avstralija 13
 • avtomatizirana vozila 136, 137


 • baloni 133
 • Barrierefreies Bauen 173
 • barve 176
 • barvila 141
 • batch crystallization 19
 • Bayesova metoda 99
 • baze znanja 58
 • Beneficial insects 88
 • benzotriazoles 60
 • benzotriazoli 60
 • Bestuurlijke samenwerking 10
 • Betrug 153
 • bioaccessibility 54
 • biobariera 162
 • Biocompatible Materials 97
 • Biodiversity 73
 • biodiversity 71
 • biodostopnost 54
 • Biogeography 73
 • biogeologija 73
 • biografija 36
 • biografije 174
 • biokemija 56, 75, 79, 85, 91
 • Biological pest control agents 88
 • biologija 3, 77, 78, 81, 84, 90
 • biološke lastnosti 51
 • biološko čiščenje 107
 • biološko staranje 91
 • biomateriali 97
 • Biomedical materials 97, 111
 • biomedicina 93, 98
 • Biomimetics 78
 • biomimetika 38, 78
 • Biomimicry 78
 • bionanomateriali 85
 • bionika 78
 • Biospeleologija 71
 • biotehnološke strategije 131
 • Biotic communities - Mathematical models 163
 • biotska raznovrstnost 71
 • blato 107
 • bliskovka 119
 • Body fluid flow 33
 • bolezni čebel 140
 • Botanical illustration 86
 • botanika 86, 87, 139
 • bralni krožki 8
 • Brazil 146
 • Brazilija 146
 • brez arhitektonskih ovir 173
 • brezpilotna zračna vozila 133
 • brezžična senzorska omrežja 128
 • briketiranje 155
 • brizganje 117
 • brizganje kovinskih prašnatih materialov 118


 • c-KIT 80
 • Cancer - Treatment 98
 • carbenes 67
 • Carbohydrates 84
 • Carotenoids - Analysis 51
 • Catalysis - Congresses 57
 • catalysis 67
 • cave faunae 71
 • celice 91
 • Celice - Ultrastruktura 81
 • celična biologija 81
 • Cell culture 97
 • Cell Culture Techniques - methods 97
 • Cells - Ultrastructure 81
 • Celulozna vlakna - Disertacije 159
 • cepiva 85, 94
 • cestna vozila 137
 • cestni prah 54
 • CGI 158
 • Chemical elements 66
 • Chemistry
  • Data processing 58
  • History 66
  • Study and teaching 50
 • Chemistry, Analytic 59
 • Chemistry, Inorganic 118
 • Chemistry, Technical 56
 • Chemists - Russia (Federation) - Biography 66
 • CIECAM02 20
 • citologija 81
 • Climate change mitigation 122
 • Cloud computing 24
 • Cluster analysis 128
 • coanda efekt 33
 • Coanda effect
  • Industrial applications 33
  • Scientific applications 33
 • Cold War - Social aspects 178
 • Community and college - United States 10, 12
 • Community-Institutional Relations 12
 • Computational fluid dynamics 37
 • Computer algorithms 128
 • Computer security 23
 • Conference papers and proceedings 65
 • Constellations - Popular works 29
 • contact embalage 70
 • Cooperating objects (Computer systems) 128
 • Corrosion and anti-corrosives 52
 • Cosmology 31
 • Crops 133
 • Curriculum 12


 • čas 43
 • Čebelarstvo 140
 • čebelarstvo 140
 • čebele 89
 • Čebele
  • Biologija 140
  • Ekonomski vidik 140
  • Ogroženost 140
 • čebelja družina 140
 • čebelja paša 140
 • čiščenje 14
 • čiščenje odpadnih vod 107
 • čiščenje odpadnih voda 69
 • čiščenje voda 104, 112
 • človek 5
 • človekovo okolje 5
 • človeška napaka 143
 • človeško telo 3, 33
 • črne luknje 34
 • čustveno zadovoljstvo 144


 • daivobet (zdravilo) 95
 • daljinsko zaznavanje 24
 • Data interpretation, statistical 81
 • degradacijski procesi 106
 • delna oksidacija metana 150
 • delo v laboratoriju 50
 • dendrite growth suppression 101
 • Dental technology 92
 • depositional environment 72
 • detajli 172, 175
 • detekcija tujih snovi 94
 • dezinfekcija 107
 • dežele v razvoju 134
 • dialogue 8
 • digitalizacija 145
 • digitalna infrastruktura 136
 • digitalna podjetja 145
 • digitalna vizualizacija podatkov 161
 • digitalne aplikacije 125
 • digitalni dvojčki 145
 • dimenzioniranje 135
 • dimni plini 14
 • dinamika 57
 • dinamika degradacije 141
 • dinamika tekočin 32, 33
 • dinamika togega telesa 46
 • diplomanti 7
 • direktna redukcija železa 156
 • discussion 8
 • disertacije 159, 165
 • diskusija 8
 • dispersive liquid-liquid microextraction 60
 • disperzivna tekočinska mikroekstrakcija 60
 • Disruptive technologies 134
 • Divisijev indeks logaritemskih povprečij 102
 • divje čebele 89
 • DLLME 60
 • dobro definirani polipeptidi 76
 • dodajalne tehnologije 115
 • dodatek protitopila 19
 • doktorska dizertacija 45
 • doktorske disertacije 19, 55, 60, 61, 67, 69, 70, 76, 101, 102, 150
 • dolgoverižni karboksilati 61
 • dolgoživost 91
 • določanje lastnosti 154
 • določanje strukture 79
 • double passivation 55
 • dozirne oblike 94
 • Drinking water
  • Arsenic content 131
  • Contamination - Developed countries 104
  • Purification - Developing countries 104
 • drobljenje 148
 • Drone aircraft 133
 • droni 133
 • druga plovila 135
 • družba 10
 • družine 167
 • družinsko življenje 36
 • dry reforming of methane 150
 • države v razvoju 104
 • dvojna pasivacija 55
 • Dynamics 28


 • ECM 25
 • edge effect 101
 • Education - Social aspects - United States - History 11
 • Education and state - United States 9
 • Education, Higher
  • Curricula - United States 12
  • Social aspects - United States 10
 • Educational change - United States 9
 • Eggs as food 93
 • Einstein-Marić, Mileva (1875-1948) 36
 • Einstein-Marić, Mileva, 1875-1948 36
 • Einstein, Albert (1879-1955)
  • Family 36
  • Marriage 36
 • Einstein, Albert, 1879-1955 36
 • Einsteinove enačbe 41
 • ekologija 13, 14, 15, 16, 17, 35, 104, 107, 131
 • ekonomična vožnja 137
 • ekonomija 13
 • ekosistemi 5, 163
 • eksperimenti 32
 • ekspertni sistemi 58
 • ekstrakcija 49
 • ekstrakcija lignina 113
 • ekstraoralno skeniranje 92
 • Electric lighting - Design 169
 • Electric power distribution - Security measures 23
 • Electrochemical analysis 52
 • električne inštalacije 123
 • elektroenergetika 114
 • elektroerozija 118
 • elektrokataliza 109
 • Elektrokatalizatorji - Disertacije 55
 • elektrokemični procesi 52
 • elektrokemija 52, 53, 106
 • elektrokemijski postopki 107
 • elektroliza 156
 • elektromagnetni valovi 147
 • elektronika 125, 127
 • elektroobločne peči 156
 • elektrotehnika 23, 106, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
 • elektrotonika 126
 • elementi mrež 22
 • Emergency lighting - Handbooks, manuals, etc 123
 • Employees - Training of 142
 • enačba populacijske bilance 19
 • encimska kataliza 79
 • energetika 122
 • energetska izraba 14
 • energetska politika 17
 • energetska učinkovitost 128
 • energetski viri 17
 • energetsko varčne metode 59
 • energija 34, 46
 • Energy conversion 109
 • Energy storage 109
 • Engineering - Psychological aspects 144
 • Engineering Fluid Dynamics 38
 • Engineering mathematics 28
 • Enseignement supérieur - Aspect social - États-Unis 10
 • entalpija 61
 • Environmental chemistry - Industrial applications 59
 • Environmental geology 73
 • environmental samples 60
 • Ergodic theory 28
 • Esters - Analysis 51
 • etična vprašanja 136
 • etnologija 5
 • evolucija 77
 • ex-situ chemical activation 55
 • ex-situ kemijska aktivacija 55
 • Exobiology - Handbooks, manuals, etc 77
 • Experiential learning - United States 12
 • Expert systems (Computer science) 58


 • faktor kritja 160
 • fakultete 7
 • farmacevtska kemija 56
 • farmacija 94
 • farmakognozija 94
 • farmakokinetika 49
 • farmakologija 94
 • farmakopeja 94
 • fazni prehodi 35
 • fazni premikalniki 126
 • fazni prostor 46
 • fenolni antioksidanti 70
 • fenomenološka orodja 45
 • fesoterodin fumarat 19
 • fesoterodine fumarate 19
 • filmi 119
 • financiranje 146
 • Finite element method 48
 • fizika 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 177
 • fizika delcev 45
 • fizika plazme 57
 • fizika toplotnega sevanja 47
 • fizikalna kemija 56, 57, 65
 • fizikalne lastnosti 51
 • fizikalne osnove 125
 • fizikalni postopki 107
 • fizikalni procesi 30
 • fizikalno-kemijske lastnosti 111
 • fizikalno-kemijski postopki 107
 • FLA - flash lamp annealing 119
 • Fleisch 153
 • fleksibilni plinski sistemi 114
 • flogistonska teorija 66
 • Flowers - Pictorial works 86
 • Flowers in art 86
 • Fluid- and Aerodynamics 38
 • Fluidics 33
 • fluidna tehnika 121
 • fluorescenčna sonda DAOTA-M2 80
 • fluorinated reduced graphene oxide 101
 • fluoriran reduciran grafen oksid 101
 • Food
 • Food adulteration and inspection - Law and legislation 153
 • food contact material 70
 • Food contamination 131
 • Food fraud 153
 • Food science 152
 • Forecasting 178
 • forma viva 166
 • formulacije 94
 • fosfin 63
 • fosforne kisline 63
 • Fotodegradacija - Disertacije 141
 • fotodegradacija odtisov 141
 • fotodetekcija 57
 • fotokatalitska aktivnost 69
 • fotokatalizatorji 69
 • fotokemija 57
 • fotoni 43
 • fotovoltaika 109
 • Fraud in science 2
 • fuleren 108
 • funkcija 84
 • funkcije 68
 • funkcionalno ovirani 173
 • futurologija 178
 • Futurologists 178


 • G-kvadrupleksi 80
 • G-quadruplex 80
 • Gas tungsten arc welding - Technological innovations 116
 • GC-MS/MS 70
 • General relativity (Physics) - Textbooks 40
 • generatorji vrtincev 32
 • generična mazila 95
 • Generična zdravila - Učinkovitost - Disertacije 95
 • generiranje mrež 22
 • genetika 3, 83, 91
 • geologija 73
 • geometrijska logika 161
 • geometrijsko modeliranje 21
 • George Augustus Linhart 177
 • gerontologija 91
 • gibanje 46
 • gibanje po orbitali 47
 • gibljivi elementi 32
 • glikani 84
 • glikomi 84
 • glikomika 84
 • Glycomics - Synthesis 84
 • gojenje 87, 139
 • goljufije 153
 • goljufije v znanosti 2
 • goriva 149
 • gorivne celice 109
 • Gorivne celice - Disertacije 55
 • gorivne celice s protonsko prevodno membrano 55
 • gospodarska rast 13
 • Gospodarstvo - Trajnostni razvoj - Priročniki 16
 • gozdarstvo 138
 • Gozdarstvo - Terminologija - Slovarji - Slovenščina 138
 • gradbeništvo 130, 164
 • grafen 108
 • grafen oksid 101
 • Grafton Architects - Catalogs 175
 • Grafton arhitekti 175
 • graphene oxide 101
 • gravitacijski valovi 34
 • Green chemistry 110
 • Greenhouse gas mitigation 156
 • gručasti asteroidi 28
 • Gulf of Trieste 74


 • halkogenidi 63
 • HEALTH & FITNESS / Diseases / Genetic 83
 • Heat - Transmission 39
 • helikopterji 133
 • Herzog & de Meuron 172
 • Herzog in de Meuron 172
 • Herzog, Jacques 172
 • heterociklični karbeni 67
 • heterogena nukleacija 151
 • heterogeneous nucleation 151
 • heterogeni materiali 48
 • HFME 60
 • hibridni RANS-LES modeli 32
 • hibridni sistemi 122
 • hidratacija 61
 • hidravlično drobljenje 17
 • hidrodinamika 38
 • hidrogenizacija 108
 • Higgs bosons 45
 • Higgsov bozon 43
 • Higgsovi bozoni 45
 • Higher education - United States - Curricula 12
 • History 178
 • hitra izdelava orodij 117
 • hitrostni profili 137
 • hladilna sredstva 164
 • hladilni sistemi 164
 • hladna vojna 178
 • hladnokomorni stroji 158
 • hlajenje 164
 • hlapilno hlajenje 164
 • Hochschule 10
 • Hogescholen 10
 • hollow-fibre microextraction 60
 • holocen 74
 • Holocene 74
 • homeopatski pripravki 94
 • Homogenization (Differential equations) 48
 • Honeybee
  • Adaptation 89
  • Behavior 89
  • Ecology 89
  • Effect of human beings on 89
 • Hot carriers - Congresses 57
 • hot deformation 157
 • HPLC 60
 • hranilniki toplote 164
 • HSV membranski glikoproteini 75
 • Human engineering 144
 • humana zdravila 94
 • HWTS 158
 • Hydraulic engineering 33
 • Hydraulic fracturing
  • Environmental aspects - Risk assessment 17
  • Social aspects 17
 • Hydrogenation 108
 • hydroxyl group initiated ROP NCA 76


 • identifikacija 94
 • imunologija 85
 • imunski serumi 94
 • Inconel 625 157
 • Indoor air pollution 15
 • industrija 90, 154
 • informacijske tehnologije 145
 • informatika 22
 • Information technology 145
 • infrastruktura daljinskega zaznavanja 24
 • iniciacija ROP NCA s hidroksilno skupino 76
 • inkrementalno preoblikovanje pločevine 117
 • inovacije 9
 • inovacije v preteklosti 134
 • inovativna podjetja 134
 • Insects 90
 • instrumentacija 59
 • instrumentalne metode 59
 • interakcija protein ligand 79
 • internet stvari 144
 • intraoralno skeniranje 92
 • invariantne mnogoterosti 28
 • inženirsko vzdrževanje 143
 • Iosif Karakis (1902-1988) 174
 • Iron industry and trade - Environmental aspects 156
 • Irska 175
 • iskanje kemijskih struktur 58
 • ITC 61
 • izbira rastlin 87
 • izboljšan prenos toplote 39
 • izboljšanje točnosti 37
 • izbor sistemov 164
 • izbrana dela 172, 175
 • izdelki 115
 • Izdelki - Geometrijsko modeliranje - Učbeniki za visoke šole 21
 • izobraževalni sistem 142
 • izobraževanje 7, 8, 9, 10, 12
 • izobraževanje odraslih 8
 • izobraževanje za trajnostni razvoj 13
 • izotermna titracijska kalorimetrija 61
 • izračuni 143
 • izračuni obremenitev 164
 • izračuni osvetlitve 176
 • izrastki na plavutih 38
 • izvleki 21
 • izvor življenja 77
 • izzivi proizvodnje 142


 • jajca 93
 • jamske živali 71
 • japonska arhitektura 171
 • javne površine 168
 • javno zdravje 168
 • jeklarstvo 156
 • jezik mode 165
 • Južni Pacifik 13


 • kakovost 143
 • kalcipotriol-betametazon mazilo 95
 • kamen 130
 • kanalizacija 107
 • kaos 46
 • Kapljični tisk - Disertacije 141
 • Karakis, Iosif (1902-1988) 174
 • Karakis, Joseph glej Karakis, Iosif
 • karakteristike 135
 • karakterizacija tankih plasti 69
 • karbonizacija 113
 • karcinomi 98
 • kardiovaskularne bolezni 93
 • Karl Alexius Franzen 177
 • karotenoidni estri 51
 • karst caves 71
 • katalitska aktivnost 67
 • kataliza 57, 62, 67, 108, 110
 • katalizatorji 150
 • katodni materiali 53
 • kemija 49, 50, 51, 56, 62, 64, 66, 68, 84, 149
 • kemija živil 154
 • kemijska informatika 58
 • kemijska modifikacija 162
 • kemijska tehnologija 76
 • kemijske lastnosti 51
 • kemijski elementi 66
 • kemijsko izobraževanje 50, 56
 • kemizem 152
 • kemometrija 59
 • kinetični parametri kristalizacije 19
 • klasična mehanika 41
 • klimatizacija 164
 • klinične raziskave 99
 • kmečke hiše 170
 • kmetijstvo 133
 • kolektivno znanje 5
 • kombinirana terapija 99
 • komore 158
 • kompaktni mionski detektor 45
 • kompleksna geometrija 37
 • komponente sistemov 164
 • komunikacijski sistemi 128
 • koncept 12
 • konfiguracija 135
 • konstalacije 29
 • konstruiranje letal 135
 • konstruiranje orodij 117
 • kontaktna embalaža 70
 • kontrola kvalitete 154
 • kontrola zračnega prometa 132
 • koristni produkti Maillardove reakcije 152
 • koristnost 88
 • koristnost žuželk 90
 • Koroška 167
 • korozija 52
 • korporativna odgovornost 13
 • kotni moment 46
 • kovariantni odvodi 41
 • kovine 98, 115
 • kovinske nanostrukture 57
 • kovinski fluoridi 101
 • kozmologija 34
 • krajinska arhitektura 166, 168
 • kraške jame 71
 • Kraške jame - Ekosistemi 71
 • kreativnost 9
 • krila aviona 38
 • kriogenska obdelava 118
 • Kristalizacija - Modeliranje - Disertacije 19
 • krivljenje pločevine 21
 • krmiljenje 135
 • krmilni ventili 121
 • kroženje 46
 • Krvotvorne matične celice - Radiooznačevanje - Disertacije 100
 • kulturna antropologija 5
 • kulturna dediščina 170
 • Kuma, Kengo (1954-) - Catalogs 171
 • Kuma, Kengo (1956-) 171
 • kurativno vzdrževanje 143
 • kvantna dinamika 65
 • kvantna fizika 43
 • kvantna gravitacija 34
 • kvantna mehanika 65
 • kvantna teorija polja 34
 • kvantni efekt 65
 • kvaterni amonijevi alkil karboksilati 61
 • kvazikristali 151


 • Landscape design - History
  • 20th century. 166
  • 21st century. 166
 • laserska obdelava površin 118
 • lastniki gozdov 138
 • lastnosti 65, 68, 112, 139
 • Late Pleistocene 74
 • Layer structure (Solids) 109
 • LC 60
 • Learning 12
 • Lebensmittel 153
 • letala 133, 135
 • letalska tehnika 32
 • letalske strukture 135
 • letni cikel 89
 • Li metal batteries 101
 • Li-sulfur batteries 101
 • life cycle assessment 102
 • Life on other planets 26
 • Life spans (Biology) 83
 • Light in architecture 176
 • Light sources 169
 • Lighting, Architectural and decorative 169, 176
 • Lignin 113
 • lignin 113
 • ligninska ogljikova vlakna 113
 • likovna umetnost 165
 • lilije 86
 • linearni moment 46
 • linearni viskoelastični materiali 48
 • liocel 159
 • literarni krožki 8
 • Lithium ion batteries 53
 • Litij - Površina - Disertacije 101
 • Litij žveplovi akumulatorji - Disertacije 101
 • litijeve baterije 53, 106, 109
 • litje v odprte kalupe 117
 • livarstvo 120
 • ljudje 144
 • Ljudska arhitektura - Slovenija 170
 • ljudska verovanja 5
 • logarithmic mean Divisia index 102
 • Lokale gemeenschappen 10
 • lokalizirani površinski plazmoni (LSP) 64
 • lokalno zdravljenje 95
 • Longevity 83
 • lov 5
 • Luna 26
 • luskavica 95
 • Luskavica v plakih - Zdravljenje - Disertacije 95


 • Maillardova reakcija 152
 • Maintainability (Engineering) 143
 • majhni molekularni sistemi 65
 • Management information systems 145
 • Mandala 5
 • manipulacije 2
 • Manufacturing processes 115
 • Mars 26
 • masa 34, 43
 • masna spektrometrija 60, 70
 • matematični modeli 35, 160
 • matematično modeliranje 19, 150
 • matematika 3, 18, 41
 • materiali 92, 94, 111, 113, 155, 156
 • materiali za stik z živili 70
 • Materials 109
 • mathematical modelling 19, 150
 • Mathematical physics 28
 • Mathematicians
  • Biography 36
  • Germany - Biography 36
  • Serbia - Biography 36
 • Mathematics
  • History 18
  • Popular works 18
 • matične celice 100
 • Max Bernhard Weinstein 177
 • Mean field theory 35
 • mechanical properties 151
 • Mechanics 28, 46
 • MEDICAL / Administration 4
 • medicina 97
 • mednarodne zaveze 16
 • Medonosna čebela - Bolezni 140
 • medonosne čebele 140
 • mehanika 37, 46
 • mehanika nebesnih teles 28
 • mehanika plinov 38
 • mehanika trdnin 48
 • mehanska procesna tehnika 148
 • mehanske lastnosti 151
 • mehanske obremenitve 117
 • mehanske poškodbe 111
 • mehanski preskusi 111
 • Membranes 112
 • membranski proteini 79
 • Memristors 25
 • Mendeleev, Dmitrij Ivanovič,1834-1907 66
 • Mendeleyev, Dmitry Ivanovich (1834-1907) 66
 • merilna oprema 116
 • merilna tehnologija 124
 • merilni instrumenti 124
 • meritve 124
 • meritve temperatur 119
 • Mesojede rastline 87
 • mesojede rastline 87
 • mesta 169
 • Mesta - Zelene površine - Športna rekreacija - Priročniki 168
 • mešani promet 137
 • mešanje 148
 • metal fluoride 101
 • Metallurgy 155
 • Metals
  • Therapeutic use 98
  • therapeutic use 98
 • metalurgija 155, 156
 • metan 150
 • metoda končnih elementov 22, 48
 • metoda končnih razlik 37
 • metoda končnih volumnov 37
 • metode 50, 79, 82, 108, 110, 120
 • metode izdelave 111
 • metode konstruiranja 115
 • metode opazovanja 27
 • metode poučevanja 11
 • metode sušenja 147
 • metodologije 59, 132
 • Meuron, Pierre de (1950-) 172
 • Microclusters - Congresses 65
 • microextraction 60
 • microstructure 151
 • migration of compounds 70
 • migriranje spojin 70
 • mikrobiologija 82
 • mikroekstrakcija na trdno fazo 70
 • mikroekstrakcija z votlim vlaknom 60
 • mikroekstrakcije 60
 • mikroorganizmi 82
 • mikropropagacija 87
 • mikrostruktura 151
 • Minkowskijev prostor 41
 • miocen 72
 • Miocene 72
 • mitologija 5
 • mitološka bitja 5
 • Mobile computing 128
 • mobilne komunikacije 128
 • moda 165
 • modal 159
 • model M-plasti 35
 • modeli 47
 • modeli barvnega zaznavanja 20
 • modeliranje 163
 • modeliranje kristalizacije 19
 • modeliranje vozil 137
 • moderna arhitektura 174
 • modification with Ti in Al 157
 • modifikacija s Ti in Al 157
 • Molecular microbiology 82
 • Molecular theory - Congresses 65
 • monitoring 14, 107
 • monoterapija 99
 • morfologija 38
 • mreže 22
 • mreže vaskularnih nanovlaken 111
 • mreže višjega reda 22
 • MS 60
 • multirotorji 133


 • N-karboksianhidridi ▫$\alfa-aminokislin$▫ 76
 • nabiranje hrane 89
 • načini izdelave 117
 • načini preprečevanja 152
 • načrti 171
 • načrtovanje 127, 168, 172, 173
 • načrtovanje cest 136
 • načrtovanje kemijskih sintez 58
 • načrtovanje naprav 125, 164
 • načrtovanje osvetlitve 176
 • načrtovanje osvetlitve mest 169
 • nadomestki zemeljskega plina 114
 • nadzorovana poroznost 162
 • nadzorovano sproščanje 162
 • najboljše razpoložljive tehnologije 155
 • nanodelci 110
 • nanoelektronika 25
 • nanomateriali 64, 109, 110
 • nanomteriali 108
 • Nanoparticles 110
 • Nanostructured materials 108, 109, 110, 111
 • Nanostructures - Optical properties 64
 • Nanotechnology 85
 • nanotehnologija 85
 • napake točnosti 28
 • napetosti 119
 • napovedi 17, 115, 134
 • napovedovanje biodegradacije 58
 • napovedovanje metabolizma 58
 • napovedovanje toksičnosti 58
 • napovedovanje zaščitnih lastnosti 160
 • naprave 125, 144
 • napredovanje razpoke 158
 • naravni mehanizmi 49
 • Naravoslovje 3
 • naravoslovje 3
 • naselbinska zasnova 167
 • nastajanje oblog 39
 • nastajanje odpadkov 102
 • nastanek 57
 • nasveti za uspešnost 4
 • natrijeve baterije 109
 • Natural gas - Transportation 114
 • Navier-Stokesove enačbe 37
 • navigacija 137
 • navigacijski sistemi 132
 • Navigation (Aeronautics) 132
 • NCA 76
 • neformalno učenje 142
 • negativno prekritje 121
 • nekovalentne interakcije 62
 • nelinearna dinamika 46
 • nelinearna fizika 163
 • nelinearni materiali 48
 • nestacionarni tok 37
 • nestalni energetski viri 114
 • nestrukturirani proteini 79
 • neurejeni sistemi 35
 • Neuromorphics 25
 • nevromorfne funkcije 25
 • nevronske mreže 35
 • New business enterprises - Technological innovations - Brazil 146
 • Newtonov zakon 46
 • Nikljeve zlitine - Mikrostruktura - Disertacije 157
 • Nils Engelbrektsson 177
 • nivojnice 161
 • nizkoogljični viri energije 114
 • NMR spektroskopija 80
 • Noise barriers - Mathematical models 42
 • Nonlinear theories 163
 • Nova Zelandija 13
 • nove raziskave 75
 • nove tehnologije 142
 • novi katalizni materiali 62
 • nukleacija 19
 • nuklearna medicina 100
 • nukleotidi 63
 • numerične metode 37
 • nutristika 93
 • Nutrition 152
 • Nutritive Value 68
 • NX (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole 21


 • obdelava 130
 • obdelava analiznih rezultatov 59
 • obdelava podatkov 24, 58
 • obdelava signalov 124
 • oblačilna moda 165
 • oblačilni znak 165
 • oblačilo 165
 • oblikovanje tekstilnih površin 161
 • obramba 89
 • obstoj življenja v vesolju 77
 • Occupational training 142
 • ocena spletne varnosti 23
 • ocenjevanje življenjskega cikla 102
 • odkritja 3, 18
 • odločanje 145
 • odnos med človekom in naravo 5
 • odpadki 14
 • Odpadki - Nastanek - Disertacije 102
 • odpadne vode 14, 107
 • Odpadne vode - Čiščenje - Postopki - Priročniki 107
 • odrezovanje 118
 • odtrganje mejne plasti 32
 • odzivni hidrogel poli(N-izopropilakrilamid)/hitozan 162
 • oglijkov dioksid 150
 • ogljik 108
 • ogljikova vlakna 113
 • ogrevalni sistemi 164
 • okoljevarstvene tehnologije glej Okoljske tehnologije
 • Okoljske tehnologije - Učbeniki za srednje šole 14
 • okoljski vzorci 60
 • okrasne rastline 87
 • oksidanti 149
 • onesnaženost zraka 15
 • onesnaževalci 15
 • onesnaževanje okolja 14, 17, 140
 • onesnaževanje voda 17, 131
 • onkologija 98
 • operacijski ojačevalniki 127
 • Operational amplifiers 127
 • opisi primerov 2
 • opisi rastlin 87
 • opraševanje 140
 • Orchid culture 139
 • Orchids 139
 • organizacija proizvodnje 143
 • organofosforne spojine 63
 • Organophosphorus compounds - Periodicals 63
 • organska kemija 63, 152
 • organski acetileni 67
 • orhideje 139
 • orodja 16, 115
 • ORR 55
 • oskrba s toploto 114
 • oskrba z vodo 33
 • osnove 40
 • osnovni delci 43
 • osvetlitev 169, 176
 • osvetlitev predmetov 176
 • oxygen reduction reaction 55
 • označevanje 96


 • padala 133
 • paladij 67
 • palladium 67
 • pametna omrežja 23
 • pametne membrane 112
 • Pametne tekstilije - Oblikovanje - Disertacije 162
 • pametno varjenje 116
 • panel data analysis 102
 • papir 141
 • parabeni 70
 • parabens 70
 • paradižnik 154
 • parki 166
 • partial oxidation of methane 150
 • Particles (Nuclear physics) 43
 • Partnerschaft 10
 • pasivne komponente 125
 • pasivne metode 39
 • Pattern formation (Physical sciences) 163
 • PCM 25
 • peči 156
 • PEMFC 55
 • Peptides 75
 • peptidi 75
 • percepcija svetlobe 176
 • perceptron 35
 • periodni sistem 66
 • permeabilnost 95
 • Personal correspondence 31
 • perturbacijske metode 28
 • Peter Boas Freuchen 177
 • petrokemijska industrija 108
 • Phase shifters 126
 • Phase transformations (Statistical physics) 35
 • phenolic antioxidants 70
 • Physical biochemistry 79
 • Physicists 177
 • Physics 28
 • Phytophagous insects 88
 • Pierre-Joseph Redoute 86
 • pilotni projekti 136
 • pirotehnična sredstva 149
 • pirotehnika 149
 • pisanje člankov 4
 • pisanje prošenj 4
 • pitna voda 104
 • plagiatorstvo 2
 • plasma catalysis 150
 • Plasmonics - Congresses 57
 • Plasmons (Physics) 64
 • plasticizers 70
 • plastifikatorji 70
 • plastoviti materiali 109
 • platforme 145
 • platina 55
 • plavži 156
 • plazemska kataliza 150
 • plazemska razelektritev 32, 119
 • plazemski aktuatorji 32
 • plazmoni 64
 • plazmonski materiali 64
 • plazmonski nanodelci 64
 • plen 5
 • plevel 88
 • plinska kromatografija 70
 • plinska omrežja 114
 • Pljučna hipertenzija - Farmakoterapija - Disertacije 99
 • ploskovni vzorci 161
 • Pluripotent Stem Cells 97
 • Pneumatics 121
 • pnevmatika 121
 • pobočni masni premiki 72
 • pobude 13
 • pobude za preprečevanje 2
 • podeželje 170
 • podhlajena tekočina 35
 • podjetniško okolje 146
 • podnebne spremembe 17
 • podpore 117
 • podporno zdravljenje 99
 • podpovršinski sonar 74
 • področja uporabe 33, 119
 • podstrešni prah 54
 • podzemni habitati 71
 • poenostavljene mreže 22
 • pogoji za življenje 26
 • pogonski sistemi 135
 • pokopališča 166
 • polimeri 115
 • polimerizacija z odpiranjem obroča 76
 • polipeptidni hibridni kopolimeri 76
 • poljudni prikazi 3
 • polnila 159
 • polprevodniki 119
 • polypeptide-based hybrid copolymers 76
 • pomožne snovi 95
 • ponarejanje 2
 • ponovna uporaba 107
 • Popular works 29
 • population balance equation 19
 • porozni mediji 48
 • posebna teorija relativnosti 41
 • posteljne tekstilije 159
 • potencialno strupeni elementi 54
 • potentially toxic elements 54
 • potresi 17
 • poučevanje 4, 11
 • povezana vozila 137
 • povratna reakcije vodnega plina 150
 • površinska obdelava 113
 • Površinsko aktivne snovi - Micelizacija - Disertacije 61
 • pozni pleistocen 74
 • praksa 12
 • praktični primeri 16
 • predpisi 123
 • pregled po državah 122
 • pregledno delo 143
 • prehajanje svetlobe v prostoru 176
 • prehod 16
 • prehodi 21
 • prehrana 96
 • prehranjevanje 90
 • prehranska industrija 147
 • preiskava materiala 108, 109, 110, 112
 • prenos tehnologij 146
 • prenos toplote 39
 • prenos toplote in snovi 33
 • prenos znanja 142
 • prenosniki toplote 39
 • prenova 170
 • prenovitveni posegi 170
 • preoblikovanje 118
 • preprečevanje bolezni 68
 • preprečitev dendritske rasti 101
 • presevna elektronska mikroskopija 55
 • preskusi 120
 • preskušanje 94
 • pretvorba energije 109
 • prevare v znanosti - znanstveno raziskovanje - ponaredki 2
 • preventivno vzdrževanje 143
 • prezračevanje 33
 • približki 44
 • pridobitev kompetenc 142
 • pridobivanje koksa 156
 • primeri 92, 137, 146, 153
 • primeri dobrih praks 142
 • primeri uporabe 42
 • principi delovanja 129
 • Printing, Three-Dimensional 92
 • priporočila 44, 115, 168
 • priprava učinkovin 94
 • priprava vzorca 59
 • priročniki 23, 24, 87, 94, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 149
 • pristajalni mehanizmi 135
 • procesi 164
 • procesi združevanja komponent 125
 • procesna analizna tehnologija 94
 • procesna tehnika 147
 • produkti 90, 152, 154
 • Produktsicherheit 153
 • programska oprema 22, 58, 133
 • programska oprema NX 21
 • programske rešitve 145
 • proizvodne tehnologije 117, 118
 • proizvodni procesi 33, 144, 145
 • proizvodnja 142, 143, 144, 145, 146
 • proizvodnja peletov 155
 • proizvodnja sintra 155
 • proizvodnja živil 153
 • promenade 166
 • promotorji 80
 • prostor 43
 • prostor-čas 34
 • prostorska ekologija 163
 • prostorska samoorganizacija 163
 • prostorski razvoj 6
 • Prostorsko modeliranje - Učbeniki za visoke šole 21
 • protective layer 101
 • proteini 75
 • Proteins - Structure-activity relationships 79
 • proteinska dinamika 79
 • protikorozijska zaščita 111
 • protimikrobna aktivnost 162
 • protivnetna aktivnost 93
 • proton exchange membrane fuel cell 55
 • Proton-proton interactions 45
 • Protoonkogeni - G-kvadrupleksi - Disertacije 80
 • provenance 72
 • provenienca 72
 • prst 82
 • psihometrija 164
 • psoriaza v plakih glej Luskavica v plakih
 • Pt-alloys 55
 • Pt-zlitine 55
 • Public schools - Decentralization - United States 9
 • pulzno sušenje 147


 • QSAR 58
 • QSPR 59
 • Quantum chemistry - Congresses 65
 • Quantum gravity 34
 • quasicrystals 151


 • računalniška dinamika tekočin 37, 44
 • računalniška grafika 22
 • Računalniška grafika - Barve - Disertacije 20
 • računalniška homogenizacija modelov 48
 • računalniška kemija 58
 • računalniška orodja 115
 • računalniška tehnologija 50
 • računalniška tomografija 92
 • računalniške mreže 23
 • računalniške simulacije 32, 48
 • računalniško podprto konstruiranje 21, 92
 • računalništvo 23, 24
 • računalništvo v oblaku 24
 • računske naloge 148
 • računski primeri 129
 • Radar 129
 • radarji 129
 • radarske enačbe 129
 • radarski sistemi 129
 • radijska navigacija 132
 • radio astronomija 27, 30
 • Radio astronomy 30
 • radio frekvenčni mikroelektromehanski sistemi 126
 • Radio frequency microelectromechanical systems 126
 • radiofarmacevtski pripravki 94
 • radiofarmaki 100
 • radionuklidi 100
 • raketni motorji 47
 • raki 98
 • ranljivi udeleženci v prometu 136
 • Rapid thermal processing 119
 • Rapid tooling 117
 • rast kristalov 19
 • rastline 5
 • Ravnanje z odpadki - Disertacije 102
 • ravninska pregrada 42
 • ravninske disjunktne unije točkovnic 161
 • razcep vode 109
 • raziskave 53
 • raziskovalne ustanove 142
 • raziskovalno delo 4
 • razlaga 33
 • razmišljanja 31
 • razmnoževanje 90
 • razpihovanje 111
 • razsvetlitvene aplikacije 176
 • razsvetljava 169, 176
 • razvejani polimerni polipeptidi 75
 • razvlaževanje 164
 • razvoj 1, 167
 • razvoj naprav 32
 • razvoj novih izdelkov 146
 • razvoj visokega šolstva 6
 • razvrstitev po materialih 171
 • reaction kinetics 150
 • reaction mechanisms 67
 • ready-made 165
 • reagenti 94
 • reakcija redukcije kisika 55
 • reakcijska kinetika 150
 • reakcijski mehanizmi 67
 • Reasoning - Study and teaching 50
 • rebra 39
 • recikliranje 107
 • Redouté, Pierre Joseph (1759-1840) 86
 • reduced graphene oxide 101
 • reduciran grafen oksid 101
 • redukcijsko taljenje 156
 • Refrigeration and refrigerating machinery 164
 • Regenerative medicine 97
 • regenerirana celulozna vlakna 159
 • regulacija temperature 121
 • regulativa 17, 134
 • regulatorji tlaka 121
 • rekreacijske zelene površine 168
 • rekreativna območja 166
 • rektorat 7
 • Relations université-collectivité - États-Unis 10
 • Relativity (Physics)
  • Popular works 41
  • Problems, exercises, etc 41
  • Textbooks 40
 • relativnost 41, 47
 • Remote sensing - Data processing 24
 • Renewable energy sources 114
 • rentgenska praškovna difrakcija 55
 • reprezentacija strukture 58
 • reprodukcija 89
 • ReRAM 25
 • Research - Moral and ethical aspects 2
 • rešitve nalog 41
 • reverse water-gas shift reaction 150
 • Reynoldsova napetost 32
 • rezervni deli 143
 • RF MEMS 126
 • RGFR 80
 • ring-opening polymerization 76
 • risbe 86
 • robni efekt 101
 • ROP 76
 • rotoliv 117


 • samocelitveni nanoteksturirani materiali 111
 • satelitske komunikacije 132
 • satelitsko vodeni sistemi za pristajanje 132
 • School management and organization - United States 9
 • SCIENCE - Chemistry - Industrial & Technical 112
 • Science
  • Methodology - Study and teaching (Secondary) - United States - History 11
  • Social aspects 4
  • Study and teaching (Secondary) - United States - History 11
  • Vocational guidance 4
 • SCIENCE / Chemistry 4
 • SCIENCE / Life Sciences / Genetics & Genomics 83
 • SCIENCE / Life Sciences / Zoology / General 90
 • SCIENCE / Physics 4
 • Scientists 4
 • seabed sediments 74
 • sedimentacijsko okolje 72
 • sedimenti morskega dna 74
 • segregacije 157
 • segregation 157
 • sekvenčni cikli 72
 • Self-healing materials 111
 • SEM/EDS 54
 • Semiconductors - Heat treatment 119
 • senzorične spremembe živil 152
 • senzorji 116, 124, 133
 • separacija delcev 148
 • separacijske metode 59
 • sequence cycles 72
 • Service learning - United States 12
 • servo sistemi 121
 • servo ventili 121
 • servo ventili z dvojno zaslonko 121
 • Servomechanisms 121
 • sestava 96
 • sestavi 21
 • sestavni deli 114
 • sezonski koledar 139
 • sferični modeli 35
 • shranjevanje energije 53, 109, 122
 • shranjevanje ogljika 156
 • simetrija 161
 • simetrije 46
 • SiMoCr 158
 • simulacije 119
 • simulacije turbulence 44
 • simulacije v več merilih 48
 • sinteza elektrokatalizatorjev 55
 • sinteza tankih plasti 69
 • sintranje 156
 • sistemi izogibanja trkov 132
 • sistemi linearnih enačb 37
 • skupinske debate 8
 • skupinsko branje 8
 • slabosti 134
 • slikovni material 174
 • slope mass movements 72
 • Slovenija - Arhitekturna tipologija 170
 • slovenske pokrajine 167
 • Smart materials 112
 • smernice 115
 • snovanje 136
 • soavtorstvo 36
 • Social aspects 178
 • Social responsibility of business
  • Australia 13
  • New Zealand 13
 • Social Work 12
 • socialni marketing 13
 • socialno-ekonomski podatki 102
 • socio-economic data 102
 • sociologija znanosti 2
 • sodelovanje 10, 36
 • sodobna umetnost 165
 • Soil microbiology 82
 • sol-gel postopek 69
 • solid particles 54
 • sonaravne tehnologije 14
 • Sonogashira reakcija 67
 • Soundproofing 42
 • Space and time 34
 • Space sciences
  • Industrial applications 134
  • Technological innovations 134
 • Special relativity (Physics) - Textbooks 40
 • spektralna diagnostika 116
 • spektralna sestava svetlobe 141
 • spektralne črte 116
 • spektrometri 116
 • spektroskopske tehnike 64
 • speleobiologija 71
 • speleobiology 71
 • spletna varnost v elektroenergetskih sistemih 23
 • splošna teorija relativnosti 41
 • SPME 70
 • sproščanje 95
 • Srednji vek 130
 • sredstva za celjenje 111
 • stabilizacija vlaken 113
 • stabilnost 135
 • stabilnost proteinov 79
 • Stadt 10
 • standardi 23, 123, 173
 • stanovanjske hiše 170
 • stanovanjski prah 54
 • staranje 83, 157
 • Staranje - Biologija - Učbeniki za visoke šole 91
 • starostne bolezni 91
 • Stars - Popular works 29
 • Statistical physics 28
 • Statistična interpretacija podatkov 81
 • stavbarstvo 167
 • stavbe 123, 169
 • Steden 10
 • Steel industry and trade - Environmental aspects 156
 • steklasto stanje 35
 • Stem cells - Therapeutic use 97
 • stereokemija 58
 • stikalna omrežja 126
 • stisljiv tok 37
 • Stonemasonry - Europe - History 130
 • storitveno učenje 12
 • Street lighting - Design 169
 • stroji 3
 • strojništvo 21, 92, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 148
 • Strojništvo
  • Priročniki 103
  • Terminologija - Slovarji - Slovenščina - Angleščina 105
 • strokovno delo 128
 • stroški 143
 • stroški vodenja spletne varnosti 23
 • stroškovna analiza 135
 • stroškovna učinkovitost 99
 • structure 80
 • struktura 80
 • struktura proteinov 79
 • Student volunteers in social service - United States 12
 • Students 12
 • sub-bottom sonar 74
 • subterranean habitats 71
 • Success 144
 • suhi reforming metana 150
 • sukanje 111
 • superkondenzator 109
 • Surfaces (Physics) 118
 • surfaktanti 61
 • Sustainable development
  • Australia 13
  • New Zealand 13
 • sušenje s trkom 147
 • sušenje z nabrekanjem 147
 • sušenje z razprševanjem 147
 • svet 2.0 144
 • svetloba in senca 176
 • svetlobna telesa 176
 • svetlobni učinki 169, 176
 • svetlobni viri 176


 • šaržna kristalizacija 19
 • širjenje radarskih valov 129
 • škodljivci 88
 • škodljive prakse 2
 • šolstvo 8, 9
 • študentsko gibanje 6
 • študije 108
 • študije primerov 4, 10, 62, 73, 78, 104, 131
 • študijsko obdobje 36
 • šum 125


 • tabele 164
 • tanke plasti 69
 • tapetne grupe 161
 • Teams in the workplace 4
 • Technical education 142
 • TECHNOLOGY & ENGINEERING - Chemical & Biochemical 112
 • Technology, Dental 92
 • tehnična dokumentacija 21
 • tehnične značilnosti 133
 • tehnično risanje 21
 • tehnika vozil 132, 134, 135, 136, 137
 • tehnike 84
 • tehniška univerza 7
 • tehniški slovarji 138
 • tehnologija programske opreme 24
 • tehnologije 110, 154
 • tehnološke prilagoditve 144
 • tehnološki parametri 120
 • tehnološki parki 146
 • tehnološki postopki 94
 • tehnološki procesi 14
 • tekočinska kromatografija visoke ločljivosti 60
 • tekstilije 162
 • Tekstilije - Površina - Vzorci - Disertacije 161
 • tekstilije za notranjo opremo 159
 • tekstilno oblikovanje 161
 • telekomunikacije 129
 • teleskopi 27
 • telesna dejavnost 168
 • temperature cycling 19
 • temperaturno kroženje 19
 • teorija nastajanja vzorcev 163
 • teorija povprečnega polja 35
 • teorija relativnosti 34, 40, 43
 • teorije planetarnih valov 28
 • terapevtika 97
 • terapevtska uporaba 98, 100
 • terminologija 107
 • terminološki slovarji 138
 • termodinamika 35, 177
 • termodinamika micelizacije 61
 • termoelektrične naprave 109
 • testi 94
 • Thermodynamics - History 177
 • Three-dimensional printing - Industrial applications 56
 • TIG varjenje 116
 • titan 69
 • Titanov dioksid
  • Fotokataliza - Disertacije 69
  • Sinteza - Disertacije 69
 • tkanine 160
 • Tkanine
  • Lastnosti - Disertacije 160
  • Ultravijolično sevanje - Disertacije 160
 • tla 54
 • tlačno litje 158
 • tok fluidov 37
 • Tomato industry 154
 • Tomatoes 154
  • Analysis 154
  • Biotechnology 154
 • toplotna obdelava 119
 • toplotna tehnika 164
 • toplotne obremenitve 117
 • toplotno preoblikovanje 117
 • topnost 19
 • tovorna vozila 136
 • Toxicology 152
 • tradicionalna kitajska medicina 94
 • trajnostne dobavne verige 13
 • trajnostni razvoj 13, 110, 146
 • transgresija 74
 • transgression 74
 • trdni delci 54
 • trgi BRIIC 159
 • triazolijeve soli 67
 • triazolium salts 67
 • trimethylolpropane ethoxylate triacrylate 101
 • trimetilolpropan etoksilat triakrilat 101
 • Tržaški zaliv 74
 • trženje 159
 • turbulenca 44
 • turbulentni modeli 44
 • turbulentni tok 37
 • Tyson, Neil deGrasse - Correspondence 31


 • učbeniki 14, 21, 40, 58, 148
 • učeče tovarne 142
 • učenje v proizvodnji 142
 • učenje za proizvodnjo 142
 • učinkovita raba energije 156
 • Ukrajina 7, 174
 • ukrivljene mreže 22
 • ukrivljenost 41
 • ulice 169
 • ulivanje kovin 120
 • umetna inteligenca 25, 58, 134, 145
 • umetni curek 32
 • umetni SEI 101
 • umiranje čebeljih družin 140
 • Umschulungswerkstätten für Siedler und Auswanderer 10
 • United States 10, 12
 • Universiteiten 10
 • Universités - États-Unis - Services à la collectivité 10
 • Universités urbaines - États-Unis 10
 • Universities 12
 • Universities and colleges
  • Public services 10
  • United States - Public services 10
 • univerza 10
 • Univerza v Ljubljani - Zgodovina 6
 • univerze 146
 • univerzitetna mesta 6
 • upodabljanje barve 20
 • upodobljevalniki 20
 • uporaba 133
 • uporaba v industriji 78
 • upravljanje 145
 • upravljanje podjetij 16
 • upravljanje vzdrževanja 143
 • uracil v DNA 75
 • uravnavanje temperature 89
 • uravnavanje vlage 162
 • urban geochemistry 54
 • Urban universities and colleges - United States 10
 • urbana geokemija 54
 • urbana okolja 122
 • urbanizem 6, 166, 167, 168, 169
 • urejanje krajine 166
 • USA 10
 • usposabljanje zaposlenih 142
 • utekočinjenje lignina 113
 • UV sevanje 160
 • UV-sevanje 141


 • Valence (Theoretical chemistry) 62
 • varjene konstrukcije 21
 • varjenje 116, 118
 • varnost 95, 123, 128, 132
 • varovanje okolja 104
 • varstvo okolja 14, 15
 • varstvo pri delu 143
 • VCM 25
 • večnivojsko modeliranje 106
 • večobjektna optimalna kontrola 28
 • večplastne površine 111
 • vedenje 89
 • veliki hadronski trkalnik 45
 • veliki podatki 134
 • vesolje 2.0 134
 • vesoljska tehnika 134
 • vesoljske tehnologije 134
 • vesoljski odpadki 28
 • veterinarska zdravila 94
 • vetrna energija 122
 • vetrne elektrarne 114
 • video oprema 133
 • virologija 85
 • virtualna zvočna pregrada 42
 • visoko šolstvo 7
 • visokotehnološka zagonska podjetja 146
 • višje šolstvo 12
 • Vitamin E
  • chemistry 68
  • pharmacology 68
 • vitamin E 68
 • vizualna logika 161
 • vodenje 117
 • vodni sistemi 164
 • Volunteers 12
 • vpetje 117
 • vpliv na zdravje 15, 49, 68, 93
 • vplivi na zdravje 17
 • vremenske razmere 136
 • vroča deformacija 157
 • vroči elektroni 57
 • vrste dronov 133
 • vrste onesnaževalcev 104
 • vrste radarjev 129
 • vrtnarstvo 87, 139
 • vrtnice 86
 • vrtovi 166
 • vzdrževalnost 143
 • vzdrževanje programske opreme 143
 • vzglavniki 159
 • vzgoja rastlin 87
 • vzorčenje 107
 • vzporedne metode 22
 • vzreja matic 140


 • waste generation 102
 • waste management 102
 • well-defined polypeptides 76
 • Wind power 122
 • Wireless communication systems 128
 • Women mathematicians
  • Biography 36
  • Germany - Biography 36
  • Serbia - Biography 36


 • začetek razpoke 158
 • zajemanje ogljika 156
 • zanesljivost 143
 • zanesljivost integriranih vezij 125
 • zanimivosti 3
 • zarodne celice 97
 • zasilna razsvetljava 123
 • zaščitne lastnosti tkanin 160
 • zaščitni sloji 101
 • zaznavanje poroznosti 116
 • zbiranje in obdelava odpadkov 14
 • zbiranje podatkov 124
 • zborniki 22, 28, 32, 52, 136, 147
 • zbrana dela 171
 • zdravila 98, 112
 • Zdravila - Primerjalna učinkovitost - Disertacije 99
 • zdravilna zelišča 94
 • zdravilne učinkovine 95
 • zdravje kosti 93
 • zdravljenje bolezni 85
 • "zelena" kemija 59
 • zeleno gospodarstvo 16
 • zemeljski plin 114
 • zgodovina 6, 139, 166, 167, 178
 • zgodovina kemije 66
 • zgodovinski pregled 1, 7, 11, 18, 46, 77, 82
 • zgodovinski pregledi 5
 • zgodovinsko ozadje 86
 • zmanjševanje emisij 156
 • zmanjševanje hrupa 42
 • zmanjševanje zračnega upora 32
 • značilnosti 113
 • znamenite javne stavbe 172
 • znameniti strokovnjaki razvoja arhitekturne razsvetljave 176
 • znanost 1, 3, 4, 11
 • Znanost - Zgodovina 1
 • znanstvena kariera 36
 • znanstvena odkritja 36, 66
 • znanstveno delo 2
 • znotraj 15
 • zobozdravstvena protetika 92
 • zoologija 88, 89, 90, 140
 • zračna vozila 33, 132, 135
 • zračni sistemi 164
 • zunaj 15
 • zvezde 29


 • žarjenje 119
 • žarjenje z bliskavico 119
 • žarnice 176
 • železarstvo 156
 • železniški promet 7
 • živali 5
 • živalska simbolika 5
 • živila 49, 51, 68, 152
 • živilska kemija 108
 • živilska tehnologija 93, 154
 • življenje v vesolju 26
 • življenjepis 174
 • življenjepisi 177
 • življenjski cikel 90
 • žuželke 88, 90
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/CTK, 2. 3. 2020