COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Knjižne novosti 2017-2

(nazaj na domačo stran)VSEBINA
0 SPLOŠNO


1. JOHNSON, Alan P.. Improving your research management : a guide for senior university research managers. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, cop. 2013. 156 str. ISBN 978-94-915-9801-2. ISBN 94-915-9801-5. [COBISS.SI-ID 3669524]


001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH


2. HLADNIK, Miran. Nova pisarija : strokovno pisanje na spletu. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-237-845-5. [COBISS.SI-ID 285920000]

3. KELLEY, Tom, KELLEY, David. Creative confidence : unleashing the creative potential within us all. 1st ed. New York: Drown Business, cop. 2013. XV, 288 str., ilustr. ISBN 978-0-385-34936-9. [COBISS.SI-ID 21810150]

4. World of research 2015 : revealing patterns and archetypes in scientific research. Amsterdam: Elsevier, cop. 2015. 347 str., ilustr. ISBN 978-0-444-53513-9. [COBISS.SI-ID 38942725]


007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA


5. RID, Thomas. Rise of the machines : a cybernetic history. 1st ed. New York; London: W. W. Norton & Company, cop. 2016. XVI, 414 str., ilustr. ISBN 978-0-393-28600-7. [COBISS.SI-ID 38950661]


02 KNJIŽNIČARSTVO


6. KOCIANČIČ, Štefan. Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica; Nova Gorica: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-4-6. [COBISS.SI-ID 282167296]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


7. Ethik und Technik, (Austria, Forschung und Wissenschaft, Philosophie, Bd. 10). Wien: Lit, 2009. 221 str., ilustr. ISBN 978-3-643-50098-4. ISBN 3-643-50098-X. [COBISS.SI-ID 38977541]

8. FUNDUK, Irena. Seksizem ženskih poročnik oblek : doktorska disertacija. ljubljana: [I. Funduk], 2013. XVI, 195 F., ilustr. [COBISS.SI-ID 289458176]

9. MARTIN, Mike W., SCHINZINGER, Roland. Introduction to engineering ethics, (Basic engineering series and tools). 2nd ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill Higher Education, cop. 2010. XV, 270 str., ilustr. ISBN 978-0-07-248311-6. [COBISS.SI-ID 38910725]

10. PEASE, Allan, PEASE, Barbara. Velika šola govorice telesa : nebesedno izražanje, kulturni vzorci sporazumevanja in branje med vrsticami, (Zbirka Ogledalo). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 384 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17588-1. [COBISS.SI-ID 284412160]


3 DRUŽBENE VEDE


11. BAUK, Dino, CVIJIĆ, Valter, ERDEI, Ildiko, JANOVIĆ KOLENC, Nikola, KOMEL, Mirt, KOMNENOVIĆ, Dora, LUTHAR, Breda, MLEKUŽ, Jernej, PANIĆ, Ana, PETROVIĆ, Tanja, POGAČAR, Martin, PUŠNIK, Maruša, RADEŽ, Tanja, SITAR, Polona, TRČEK, Franc. Made in YU 2015, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-254-876-6. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1314. [COBISS.SI-ID 283752192]

12. MAKAROVIČ, Marija, MODREJ, Ivan. Črna in Črnjani : narodopisna podoba koroškega delavskega naselja do druge svetovne vojne. 2., nekoliko dopolnjen natis. Črna na Koroškem: Občina, 2013. XXIII, 518 str., ilustr. ISBN 978-961-281-092-4. [COBISS.SI-ID 74846977]

13. MEDVEŠČEK, Pavel. Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 576 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-784-4. [COBISS.SI-ID 285077248]

14. POGAČAR, Martin. Fičko po Jugoslaviji : zvezda domačega avtomobilizma med cestami in spomini, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-254-916-9. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1160. [COBISS.SI-ID 285012224]


34 PRAVO


15. (S)poznajte svoje obveznosti : priročnik za preprečevanje prisilnih izselitev. London: Amnesty international, 2012. 40 str. [COBISS.SI-ID 11697971]

16. Spoštuj moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 2, Pravica do ustreznega bivališča je človekova pravica, (Zbirka Izobraževanje za človekovo dostojanstvo). London: Amnesty International, 2012. V, 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9490505]


37 VZGOJA


17. KROFLIČ, Robi, KLARIČ, Tina, ŠTIRN JANOTA, Petra, STOLNIK, Karmen, GIBBS, John C., SKIBA, Russell, BOONE, Kimberly, FONTANINI, Angela, WU, Tony, STRUSSELL, Allison, PETERSON, Reece Loren, CREMIN, Hilary. Kazen v šoli? : izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2011. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-6246-93-4. http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf. [COBISS.SI-ID 257014016]

18. Lean education : an overview of current issues. [Cham]: Springer, cop. 2017. XIV, 179 str., ilustr. ISBN 978-3-319-45828-1. ISBN 978-3-319-45830-4, doi: 10.1007/978-3-319-45830-4. [COBISS.SI-ID 38903045]

19. Student (under) achievement : perspectives, approaches, challenges, (Digitalna knjižnica, Documenta, 11). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-270-249-6. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Documenta_11_ISBN_978-961-270-248-9_HTML/mobile/index.html#p=267. [COBISS.SI-ID 287383040]


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


20. Chemical ecology, (Ecological science series). London: ISTE; Hoboken: J. Wiley, cop. 2016. XVI, 222 str., ilustr. ISBN 978-1-84821-924-3. ISBN 1-84821-924-5. [COBISS.SI-ID 38833413]

21. YANAGISAWA, Yukio. Chemical sensitivity and sick-building syndrome. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXIII, 193 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-5634-8. ISBN 978-1-315-37445-1. [COBISS.SI-ID 38944517]

22. Improving urban environments : strategies for healthier and more sustainable cities. Oakville; Waretown: Apple Academic Press, cop. 2016. XXIII, 276 str., ilustr. ISBN 978-1-77188-416-7. ISBN 1-77188-416-9. ISBN 978-1-77188-417-4. [COBISS.SI-ID 38823173]

23. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius. Naravoslovje. 1, Kozmologija in geografija : knjige 1-6, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 362 str. ISBN 978-961-254-425-6. [COBISS.SI-ID 265275392]

24. STRASSER, Kurt A.. Myths and realities of business environmentalism : good works, good business or greenwash?, (New horizons in environmental and energy law). Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, cop. 2011. XII, 198 str. ISBN 978-1-84980-066-2. ISBN 1-84980-066-9. [COBISS.SI-ID 38822149]

25. KLAUER, Bernd. Sustainability and the art of long-term thinking, (Routledge studies in sustainability). London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group: Earthscan, cop. 2017. XX, 243 str., ilustr. ISBN 978-1-138-68990-9. ISBN 1-138-68990-4. ISBN 978-1-315-53731-3. ISBN 1-315-53731-1. [COBISS.SI-ID 38822405]


51 MATEMATIKA


26. BURDEN, Richard L., FAIRES, J. Douglas, BURDEN, Annette M.. Numerical analysis. 10th ed. Australia [etc.]: Cengage Learning, cop. 2016. XVI, 896 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-1-305-25366-7. ISBN 1-305-25366-3. [COBISS.SI-ID 13924123]

27. STEWART, James. Calculus : early transcendentals - metric version. 8th ed., metric version. Australia [etc.]: Cengage learning, cop. 2016. XXX, 1182 str., 152 str. pril., ilustr. ISBN 978-1-305-27237-8. ISBN 1-305-27237-4. [COBISS.SI-ID 7851617]


519.68 RAČUNALNIŠTVO


28. Advances in mobile cloud computing and big data in the 5G era, (Studies in big data, vol. 22). Cham: Springer, cop. 2017. VIII, 382 str., ilustr. ISBN 978-3-319-45143-5. ISBN 978-3-319-45145-9, doi: 10.1007/978-3-319-45145-9. [COBISS.SI-ID 38966533]

29. BAXTER, Christopher. Beginning CareKit development : develop CareKit applications using Swift. [S. l.]: Apress, cop. 2016. XIX, 177 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-2225-6. ISBN 978-1-4842-2226-3, doi: 10.1007/978-1-4842-2226-3. [COBISS.SI-ID 38909445]

30. BLAIN, John M.. Test drive Blender : a starter manual for new users. Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2017. XVI, 211 str., ilustr. ISBN 978-1-1386-2879-3. ISBN 978-1-4987-9914-0. [COBISS.SI-ID 38928645]

31. BORCEA, Cristian, TALASILA, Manoop, CURTMOLA, Reza. Mobile crowdsensing. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XVII, 165 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-3844-6. [COBISS.SI-ID 38926085]

32. Computing platforms for software-defined radio. Cham: Springer, cop. 2017. XII, 240 str., ilustr. ISBN 978-3-319-49678-8. ISBN 978-3-319-49679-5, doi: 10.1007/978-3-319-49679-5. [COBISS.SI-ID 38958597]

33. DI CATALDO, Giuseppe. Stack frames : a look from inside. [S. l.]: Apress, cop. 2016. XVIII, 171 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-2181-5. ISBN 978-1-4842-2180-8, doi: 10.1007/978-1-4842-2181-5. [COBISS.SI-ID 38966277]

34. DIEHL, Eric. Ten laws for security. Cham: Springer, cop. 2016. XIX, 181 str., ilustr. ISBN 978-3-319-42639-6. ISBN 978-3-319-42641-9, doi: 10.1007/978-3-319-42641-9. [COBISS.SI-ID 38939397]

35. DUHOVNIK, Jože, DEMŠAR, Ivan, DREŠAR, Primož. Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks. Prenovljena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017. VI, 274 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-28-9. [COBISS.SI-ID 288756992]

36. HAINICH, Rolf R., BIMBER, Oliver. Displays : fundamentals & applications. 2nd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXXVII, 562 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-6568-8. ISBN 1-4987-6568-8. [COBISS.SI-ID 38929925]

37. LAMMLE, Todd. CCNA routing and switching complete : study guide. Indianapolis: Sybex, a Wiley brand, cop. 2016. LXV, 1069 str., ilustr. ISBN 978-1-119-28828-2. ISBN 978-1-119-28830-5. ISBN 978-1-119-28829-9. [COBISS.SI-ID 38930181]

38. LEWIS, Mark Christopher, LACHER, Lisa L.. Object-orientation, abstraction, and data structures using Scala, (Chapman & Hall/CRC textbooks in computing). 2nd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXX, 631 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-3216-1. [COBISS.SI-ID 38927365]

39. MÜLLER, Andreas C., GUIDO, Sarah. Introduction to machine learning with Python : a guide for data scientists. Sebastopol (CA): O'Reilly, cop. 2017. XII, 376 str., ilustr. ISBN 978-1-449-36941-5. [COBISS.SI-ID 15030555]

40. HAGAN, Martin T., DEMUTH, Howard B., BEALE, Mark Hudson, DE JESÚS, Orlando. Neural network design. 2nd ed. [S. l.: s. n.], 2016. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-9717321-1-7. [COBISS.SI-ID 14696987]

41. Normally-off computing. Tokyo [etc.]: Springer, cop. 2017. VII, 136 str., ilustr. ISBN 978-4-431-56503-1. ISBN 978-4-431-56505-5, doi: 10.1007/978-4-431-56505-5. [COBISS.SI-ID 38958085]

42. PARUI, Uttam, SANIL, Vivek. Pro SQL server always on availability groups : [enterprise-level high-availability and disaster recovery]. [S. l.]: Apress, cop. 2016. XIX, 313 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-2070-2. ISBN 978-1-4842-2071-9, doi: 10.1007/978-1-4842-2071-9. [COBISS.SI-ID 38910469]

43. PATTERSON, David A., HENNESSY, John L.. Computer organization and design : the hardware/software interface. ARM ed. Amsterdam [etc.]: Morgan Kaufman, an imprint of Elsevier, cop. 2017. 589, A-86, I-22 str., ilustr. ISBN 978-0-12-801733-3. [COBISS.SI-ID 1536992451]

44. QIU, Meikang, DAI, Wenyun, GAI, Keke. Mobile applications development with Android : technologies and algorithms. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2017. XXIX, 289 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-6186-4. [COBISS.SI-ID 38925317]

45. SELLERS, Graham. Vulkan programming guide : the official guide to learning Vulkan. Boston [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2017. XXIX, 448 str., ilustr. ISBN 978-0-13-446454-1. ISBN 0-13-446454-0. [COBISS.SI-ID 1537291459]

46. Semantic web technologies for intelligent engineering applications. Cham: Springer, cop. 2016. XX, 405 str., ilustr. ISBN 978-3-319-41488-1. ISBN 978-3-319-41490-4, doi: 10.1007/978-3-319-41490-4. [COBISS.SI-ID 38971909]

47. SENEVIRATNE, Pradeeka. Building Arduino PLCs : the essential techniques you need to develop Arduino-based PLCs. [S. l.]: Apress, cop. 2017. XIII, 183 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-2631-5. ISBN 978-1-4842-2632-2, doi: 10.1007/978-1-4842-2632-2. [COBISS.SI-ID 38959877]

48. WOLFRAM, Stephen. Idea makers : personal perspectives on the lives & ideas of some notable people. Champaign: Wolfram Media, 2016. X, 239 str., ilustr. ISBN 978-1-57955-003-5. [COBISS.SI-ID 14941723]

49. ZHANG, Yin, CHEN, Min. Cloud based 5G wireless networks, (SpringerBriefs in computer science). Cham: Springer, cop. 2016. XII, 87 str., ilustr. ISBN 978-3-319-47342-0. ISBN 978-3-319-47343-7. [COBISS.SI-ID 38905861]


53 FIZIKA


50. Laser cooling : fundamental properties and applications. Singapore: Pan Stanford Publishing, cop. 2017. XVIII, 459 str., ilustr. ISBN 978-981-4745-04-8. ISBN 978-981-4745-05-5. [COBISS.SI-ID 38944005]

51. STRNAD, Janez. Mala zgodovina Dopplerjevega pojava, (Knjižnica Sigma, 97). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-212-269-0. [COBISS.SI-ID 284268800]


54 KEMIJA


52. Aromatic interactions : frontiers in knowledge and application, (Monographs in supramolecular chemistry, no. 20). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XIV, 282 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-417-2. ISBN 978-1-78262-662-6. ISBN 978-1-78262-959-7. [COBISS.SI-ID 38883845]

53. CULLEN, William R., REIMER, Kenneth J.. Arsenic is everywhere : cause for concern?. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XIX, 293 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-314-4. ISBN 978-1-78262-663-3. ISBN 978-1-78262-984-9. [COBISS.SI-ID 38883333]

54. Gums and stabilisers for the food industry. 18, Hydrocolloid functionality for affordable and sustainable global food solutions, (Special publication, no. 353). Cambridge: Royal Society Of Chemistry, cop. 2016. XIV, 351 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-327-4. ISBN 1-78262-327-2. ISBN 978-1-78262-383-0. [COBISS.SI-ID 38878981]

55. KOLB, Vera M.. Green organic chemistry and its interdisciplinary applications. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XVII, 175 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-0207-2. ISBN 1-4987-0207-4. [COBISS.SI-ID 38769925]

56. Light scattering technology for food property, quality and safety assessment, (Contemporary food engineering). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XXIII, 459 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-6334-3. [COBISS.SI-ID 38768133]

57. Solar fuel generation. Boca Raton; London; New York: CRC Press, is an imprint of the Taylor & Francis Group, cop. 2017. XIV, 169 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-2551-4. [COBISS.SI-ID 38967813]

58. ZOREC, Barbara. Proučevanje fizikalnih metod in dostavnih sistemov za povečanje dermalnega vnosa učinkovin = Delineation of physical methods and carriers for dermal drug delivery enhancement : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Zorec], 2017. 215 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4285553]


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE


59. ENGI, Zsuzsanna. Slovensko madžarski priročnik za varstvo pred poplavami in odpravljanje posledic onesnaženj vodotokov = Magyar-szlovén árvízvédekezési és vízminőség kárelhárítási kézikönyv. Ljubljana: Inštitut za vode Republike Slovenije, 2016. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-90074-9-5. [COBISS.SI-ID 283626496]

60. TORKAR, Anja. Analiza iztoka podzemne vode na izvirih v fluvioglacialnih medzrnskih vodonosnikih : doktorska disertacija = Analysis of groundwater outflow through springs in fluvioglacial intergranular aquifers : doctoral thesis. Ljubljana: [A. Torkar], 2016. XXXIV, 135, [23] str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/6157/. [COBISS.SI-ID 1312350]


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA


61. Epigenetics for drug discovery, (RSC drug discovery series, no. 48). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XV, 321 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-882-8. ISBN 1-84973-882-3. ISBN 978-1-78262-848-4. [COBISS.SI-ID 38877957]

62. Metalloenzymes in denitrification : applications and environmental impacts, (RSC metallobiology series, no. 9). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XVI, 452 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-334-2. ISBN 978-1-78262-376-2. ISBN 978-1-78262-926-9. [COBISS.SI-ID 38929669]

63. WANG, Xiaoyu. Nanozymes : next wave of artificial enzymes, (Springer briefs in molecular science). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2016. X, 127 str., ilustr. ISBN 978-3-662-53066-5. ISBN 978-3-662-53068-9, doi: 10.1007/978-3-662-53068-9. [COBISS.SI-ID 38796293]

64. BATTELLI, Claudio, TOME, Staša. Naše malo veliko morje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2016. 285 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6367-39-4. [COBISS.SI-ID 287931392]

65. The perfect slime : microbial extracellular polymeric substances (EPS). London: IWA Publishing, cop. 2017. XI, 320 str., ilustr. ISBN 978-1-780-40741-8. ISBN 978-1-780-40742-5. [COBISS.SI-ID 38953477]

66. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, et al. Naravoslovje. 2, Antropologija in zoologija : knjigi 7 in 8, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 456 str. ISBN 978-961-254-851-3. [COBISS.SI-ID 282508032]

67. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius, HRIBERŠEK, Matej, et al. Naravoslovje. 3, Zoologija in primerjalna anatomija : knjige 9-11, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 451 str. ISBN 978-961-254-944-2. [COBISS.SI-ID 286594304]

68. SALGUEIRO, Carlos A., DANTAS, Joana M.. Multiheme cytochromes, (Springer briefs in molecular science, Protein folding and structure). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2016. XVI, 39 str., ilustr. ISBN 978-3-642-44960-4. ISBN 978-3-642-45176-8. [COBISS.SI-ID 38796037]

69. KLIPP, Edda, LIEBERMEISTER, Wolfram, WIERLING, Christoph, KOWALD, Axel. Systems biology : a textbook. 2nd, completely revised and enlarged ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2016. XIII, 488 str., ilustr. ISBN 978-3-527-33636-4. ISBN 978-3-527-67566-1. ISBN 978-3-527-67567-8. ISBN 978-3-527-67568-5. [COBISS.SI-ID 1537251523]


58 BOTANIKA


70. AUDERS, Aris G., SPICER, Derek P.. Royal Horticultural Society encyclopedia of conifers : a comprehensive guide to cultivars and species. Nicosia (Cyprus): Kingsblue; [London]: Royal Horticultural Society, 2012. 2 zv. (1507 str.), ilustr. ISBN 978-1-90705-715-1. ISBN 1-90705-715-3. [COBISS.SI-ID 1101490526]

71. KINGSBURY, Noël. Garden flora : the natural and cultural history of the plants in your garden. Portland: Timber Press, 2016. 368 str., ilustr. ISBN 978-1-60469-565-6. [COBISS.SI-ID 38832133]

72. ALLARDICE, Pamela. Naravna zdravila : po izboru zdravnikov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 335 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4458-8. [COBISS.SI-ID 286900736]

73. TYCHONIEVICH, Joseph. Rock gardening : reimagining a classic style. Portland (Oregon): Timber Press, 2016. 295 str., barvne fotogr. ISBN 978-1-60469-587-8. [COBISS.SI-ID 38952453]


59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO


74. HOOTEN, Mevin B.. Animal movement : statistical models for animal telemetry data. Boca Raton; London; New York: CRC Press, is an imprint of the Taylor & Francis Group, cop. 2017. XIII, 306 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-8214-9. ISBN 1-4665-8214-6. [COBISS.SI-ID 38967557]

75. WOHLLEBEN, Peter. Skrivno življenje živali : ljubezen, žalost, sočutje - razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 194 str. ISBN 978-961-6893-91-6. [COBISS.SI-ID 288470272]


61 MEDICINA


76. NERAT, Tomaž. Vpliv vodljivosti bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 na breme bolezni in stroškovno učinkovitost zdravil = Adherence in diabetes type 2 patients and its impact on the burden of disease and medication cost-effectiveness : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Nerat], 2016. 139 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 288158976]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


77. TAYA, Minoru. Bioinspired actuators and sensors. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. XIII, 523 str., [24] str. pril., ilustr. ISBN 978-1-107-06538-3. [COBISS.SI-ID 38965253]


620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


78. Bioactive glasses : fundamentals, technology and applications, (RSC smart materials, no. 23). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XIX, 530 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-976-4. ISBN 978-1-78262-201-7. ISBN 978-1-78262-169-0. [COBISS.SI-ID 38882821]

79. Diffusion NMR of confined systems : fluid transport in porous solids and heterogeneous materials, (New developments in NMR, no. 9). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XVII, 576 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-190-4. ISBN 978-1-78262-377-9. ISBN 978-1-78262-970-2. [COBISS.SI-ID 38955013]

80. DUAN, Yuping, GUAN, Hongtao. Microwave absorbing materials. Singapore: Pan Stanford Publishing, cop. 2017. XIV, 387 str., ilustr. ISBN 981-4745-10-3. ISBN 978-981-4745-10-9. ISBN 981-4747-10-6. ISBN 978-981-4747-10-3. [COBISS.SI-ID 38777605]

81. Functional polymer composites with nanoclays, (RSC smart materials, no. 22). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XVI, 433 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-422-6. ISBN 978-1-78262-672-5. ISBN 978-1-78262-904-7. [COBISS.SI-ID 38884101]

82. Green photo-active nanomaterials : sustainable energy and environmental remediation, (RSC green chemistry, no. 42). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XVII, 414 str., ilustr. ISBN 1-84973-959-5. ISBN 978-1-84973-959-7. ISBN 978-1-78262-264-2. [COBISS.SI-ID 38878725]

83. GREENWOOD, John H., SCHROEDER, Hartmut F., VOSKAMP, Wim. Durability of geosynthetics. Revised ed. Boca Raton [etc.]: CRC Press, Taylor & Francis Group; [Delft, Netherlands]: SBRCUnet, [2015]. 351 str., ilustr. ISBN 978-90-5367-599-1. [COBISS.SI-ID 38774021]

84. High-entropy alloys : fundamentals and applications. [Cham]: Springer, cop. 2016. XIII, 516 str., ilustr. ISBN 978-3-319-27011-1. ISBN 978-3-319-27013-5, doi: 10.1007/978-3-319-27013-5. [COBISS.SI-ID 38795269]

85. Ionic polymer metal composites (IPMCs). Vol. 2, Smart multi-functional materials and artificial muscles, (RSC smart materials, no. 18). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XXIII, 434 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-721-0. ISBN 978-1-78262-723-4. [COBISS.SI-ID 38880261]

86. KUMAR, Pankaj. Organic solar cells : device physics, processing, degradation, and prevention. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XI, 325 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-2327-5. [COBISS.SI-ID 38766853]

87. Metrology and diagnostic techniques for nanoelectronics. Singapore: Pan Stanford Publishing, cop. 2017. XII, 1411 str., ilustr. ISBN 978-981-4745-08-6. ISBN 978-981-4745-09-3. [COBISS.SI-ID 38944261]

88. Multicomponent polymeric materials, (Springer series in materials science, vol. 223). Dordrecht: Springer, cop. 2016. IX, 410 str., ilustr. ISBN 978-94-017-7323-2. ISBN 978-94-017-7324-9, doi: 10.1007/978-94-017-7324-9. [COBISS.SI-ID 38906117]

89. Non-wettable surfaces, (RSC soft matter series, no. 5). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XIV, 391 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-154-6. ISBN 978-1-78262-395-3. ISBN 978-1-78262-968-9. [COBISS.SI-ID 38884357]

90. OTERO, Toribio Fernández. Conducting polymers : bioinspired intelligent materials and devices, (RSC smart materials, no. 19). Cambridge: Royal Society Of Chemistry, cop. 2016. XX, 248 str., ilustr. ISBN 1-78262-315-9. ISBN 978-1-78262-315-1. ISBN 978-1-78262-374-8. [COBISS.SI-ID 38877445]

91. The recovery of gold from secondary sources. London: Imperial College Press, cop. 2016. IX, 225 str., ilustr. ISBN 978-1-78326-989-1. ISBN 1-78326-989-8. [COBISS.SI-ID 38823429]

92. SANYAL, Tapobrata. Jute geotextiles and their applications in civil engineering, (Developments in geotechnical engineering). Singapore: Springer, cop. 2017. XXIII, 218 str., ilustr. ISBN 978-981-10-1931-9. ISBN 978-981-10-1932-6, doi: 10.1007/978-981-10-1932-6. [COBISS.SI-ID 38941189]

93. Self-cleaning coatings : structure, fabrication and application, (RSC smart materials, no. 21). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XIV, 327 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-286-4. ISBN 978-1-78262-399-1. ISBN 978-1-78262-911-5. [COBISS.SI-ID 38877189]

94. Semiconducting polymers : controlled synthesis and microstructure, (RSC polymer chemistry series, no. 21). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XIII, 278 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-034-1. ISBN 978-1-78262-400-4. ISBN 978-1-78262-920-7. [COBISS.SI-ID 38877701]

95. Thermoelectric materials and devices, (RSC energy and environment series, vol. 17). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XI, 255 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-323-6. ISBN 978-1-78262-404-2. ISBN 978-1-78262-902-3. [COBISS.SI-ID 38879749]

96. Unconventional thin film photovoltaics, (RSC energy and environment series, vol. 16). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XVI, 485 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-293-2. ISBN 978-1-78262-406-6. ISBN 978-1-78262-824-8. [COBISS.SI-ID 38880005]


620.1./.2


97. KNEZ, Mojca, LOJEN, Gorazd, TORELLI, Niko. Materiali in okolje : [učbenik za modul Materiali in okolje v programu Okoljevarstveni tehnik], (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-55-7. [COBISS.SI-ID 285162752]


620.9 ENERGETIKA


98. NELSON, Vaughn, STARCHER, Kenneth. Introduction to bioenergy, (Energy and the environment). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XVI, 261 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-1698-7. [COBISS.SI-ID 38767877]

99. ROCCO, Matteo Vincenzo. Primary exergy cost of goods and services : an input-output approach, (SpringerBriefs in applied sciences and technology). [Cham]: Springer, cop. 2016. XIII, 141 str., ilustr. ISBN 978-3-319-43655-5. ISBN 978-3-319-43656-2, doi: 10.1007/978-3-319-43656-2. [COBISS.SI-ID 38906885]

100. ZHENG, Hongfei. Solar energy desalination technology. Amsterdam; Oxford; Cambridge (Mass.): Elsevier, cop. 2017. XVI, 768 str., ilustr. ISBN 0-12-805411-5. ISBN 978-0-12-805411-6. [COBISS.SI-ID 38961669]


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


101. ASHBY, M. F.. Materials selection in mechanical design. 5th ed. Amsterdam [etc.]: Butterworth-Heinemann, is an imprint of Elsevier, cop. 2017. XIII, 646 str., ilustr. ISBN 0-08-100599-7. ISBN 978-0-08-100599-6. [COBISS.SI-ID 38938117]

102. FELDMANN, Carsten, PUMPE, Andreas. 3D-Druck - Verfahrensauswahl und Wirtschaftlichkeit : Entscheidungsunterstützung für Unternehmen, (Essentials). 1. Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler, cop. 2016. IX, 63 str., ilustr. ISBN 978-3-658-15195-9. ISBN 978-3-658-15196-6, doi: 10.1007/978-3-658-15196-6. [COBISS.SI-ID 38906629]

103. HOČEVAR, Marko, DULAR, Matevž. Diagnostika v okoljskem strojništvu. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2016. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-25-8. http://lab.fs.uni-lj.si/kes/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu.pdf. [COBISS.SI-ID 286734848]

104. STEPHENSON, David A., AGAPIOU, John S.. Metal cutting theory and practice. 3rd ed. Boca Raton: CRC, Taylor & Francisn group, 2016. XXI, 947 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-8753-3. [COBISS.SI-ID 38575109]


621.039 JEDRSKA TEHNIKA


105. GUIDEZ, Joël, PRÊLE, Gérard. Superphenix : technical and scientific achievements. [Paris?]: Atlantis Press, cop. 2017. XL, 342 str., ilustr. ISBN 978-94-6239-245-8. ISBN 978-94-6239-246-5, doi: 10.2991/978-94-6239-246-5. [COBISS.SI-ID 38958853]


621.3 ELEKTROTEHNIKA


106. Advances in magnetic materials : processing, properties, and performance, (Advances in materials science and engineering). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. X, 747 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-0671-1. [COBISS.SI-ID 38968069]

107. CHUDNOVSKY, Bella H.. Transmission, distribution, and renewable energy generation power equipment : aging and life extension techniques. 2nd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXXVII, 639 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-5475-0. [COBISS.SI-ID 38963973]

108. Effective communication during disasters : making use of technology, media, and human resources. Oakville; Waretown: Apple Academic Press, cop. 2017. XXVI, 284 str., ilustr. ISBN 978-1-77188-511-9. ISBN 978-1-315-36564-0. ISBN 978-1-77188-512-6. [COBISS.SI-ID 38924549]

109. ELBASET, Adel A., HASSAN, M. S.. Design and power quality improvement of photovoltaic power system. Cham: Springer, cop. 2017. XXIII, 138 str., ilustr. ISBN 978-3-319-47463-2. ISBN 978-3-319-47464-9, doi: 10.1007/978-3-319-47464-9. [COBISS.SI-ID 38971141]

110. GHAYVAT, Hemant, MUKHOPADHYAY, Subhas Chandra. Wellness protocol for smart homes : an integrated framework for ambient assisted living, (Smart sensors, measurement and instrumentation, vol. 24). Cham: Springer, cop. 2017. XI, 160 str., ilustr. ISBN 978-3-319-52048-3. ISBN 978-3-319-52047-6, doi: 10.1007/978-3-319-52048-3. [COBISS.SI-ID 38957317]

111. HOU, Shaocong. Fiber solar cells : materials, processing and devices : doctoral thesis accepted by Peking University, Beijing, China, (Springer theses). Singapore: Springer, cop. 2017. XI, 114 str., ilustr. ISBN 978-981-10-2862-5. ISBN 978-981-10-2864-9, doi: 10.1007/978-981-10-2864-9. [COBISS.SI-ID 38965765]

112. KALAGA, Sriram, YENUMULA, Prasad. Design of electrical transmission lines. Vol. 1, Structures and foundations. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XLII, 425 str., ilustr. ISBN 978-1-138-00091-9. ISBN 1-138-00091-4. ISBN 978-1-315-75568-7. [COBISS.SI-ID 38929413]

113. LUPI, Sergio. Fundamentals of electroheat : electrical technologies for process heating. Cham: Springer, cop. 2017. XVII, 620 str., ilustr. ISBN 978-3-319-46014-7. ISBN 978-3-319-46015-4, doi: 10.1007/978-3-319-46015-4. [COBISS.SI-ID 38972165]

114. PARKIN, Robert E.. Building-integrated solar energy systems. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXXIX, 548 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-2776-1. [COBISS.SI-ID 38940677]

115. Sea - wind - power : research at the first German offshore wind farm Alpha Ventus. Berlin: Springer, cop. 2017. XXV, 252 str., ilustr. ISBN 978-3-662-53178-5. ISBN 978-3-662-53179-2, doi: 10.1007/978-3-662-53179-2. [COBISS.SI-ID 38939653]

116. STRAUSS, Florian Alexander. Insertion cathode materials based on borate compounds : doctoral dissertation = Insercijski katodni materiali na osnovi boratnih spojin : doktorska disertacija. Ljubljana: [F. A. Strauss], 2016. XI, 174 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537328835]

117. TANG, Wanrong, ZHANG, Ying Jun (Angela). Optimal charging control of electric vehicles in smart grids, (Springer briefs in electrical and computer engineering). Cham: Springer, cop. 2017. XI, 106 str., ilustr. ISBN 978-3-319-45861-8. ISBN 978-3-319-45862-5, doi: 10.1007/978-3-319-45862-5. [COBISS.SI-ID 38966789]

118. ZHANG, Ji-Guang, WU, Xu, HENDERSON, Wesley A.. Lithium metal anodes and rechargeable lithium metal batteries, (Springer series in materials science, vol. 249). [Cham]: Springer, cop. 2017. XV, 194 str., ilustr. ISBN 978-3-319-44053-8. ISBN 978-3-319-44054-5, doi: 10.1007/978-3-319-44054-5. [COBISS.SI-ID 38902533]


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


119. Advances in memristors, memristive devices and systems, (Studies in computational intelligence, vol. 701). Cham: Springer, cop. 2017. XII, 511 str., ilustr. ISBN 978-3-319-51723-0. ISBN 978-3-319-51724-7, doi: 10.1007/978-3-319-51724-7. [COBISS.SI-ID 38957829]

120. DESHAYES, Yannick, BÉCHOU, Laurent. Reliability, robustness and failure mechanisms of LED devices : methodology and evaluation, (Durability, robustness and reliability of photonic devices set). London: ISTE Press; Oxford: Elsevier, cop. 2016. VIII, 160 str., ilustr. ISBN 978-1-78548-152-9. ISBN 1-78548-152-5. [COBISS.SI-ID 38937861]

121. ALIOTO, Massimo. Enabling the internet of things : from integrated circuits to integrated systems. Cham: Springer, cop. 2017. XIV, 520 str., ilustr. ISBN 978-3-319-51480-2. ISBN 978-3-319-51482-6, doi: 10.1007/978-3-319-51482-6. [COBISS.SI-ID 38967045]

122. FAN, Qinwen, MAKINWA, Kofi A. A., HUIJSING, Johan H.. Capacitively-coupled chopper amplifiers, (Analog circuits and signal processing). Cham: Springer, cop. 2017. VIII, 125 str., ilustr. ISBN 978-3-319-47390-1. ISBN 978-3-319-47391-8, doi: 10.1007/978-3-319-47391-8. [COBISS.SI-ID 38971653]

123. Handbook of visual display technology. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2016. 4 zv. (XLIV, 3564 str.), ilustr. ISBN 978-3-319-14345-3. ISBN 978-3-319-14346-0. ISBN 978-3-319-14347-7, doi: 10.1007/978-3-319-14346-0. [COBISS.SI-ID 38954245]

124. KODEN, Mitsuhiro. OLED displays and lighting. Chichester; Hoboken: J. Wiley & Sons, 2017. VIII, 222 str., ilustr. ISBN 978-1-119-04045-3. ISBN 978-1-119-04050-7. ISBN 978-1-119-04050-7. [COBISS.SI-ID 38929157]

125. OMURA, Yasuhisa, MALLIK, Abhijit, MATSUO, Naoto. MOS devices for low-voltage and low-energy applications. 1st ed. Singapore: J. Wiley & Sons, 2017. XVII, 465 str., ilustr. ISBN 978-1-119-10735-4. [COBISS.SI-ID 38940421]

126. PEDDAPELLI, Satish Kumar. Pulse width modulation. Berlin; Boston: De Gruyter, cop. 2017. XXVII, 179 str., ilustr. ISBN 978-3-11-046817-5. ISBN 3-11-046817-4. [COBISS.SI-ID 38942981]

127. Plasma etching processes for CMOS device realization. London: ISTE Press; Kidlington, Oxford: Elsevier, 2017. X, 121 str., ilustr. ISBN 978-1-78548-096-6. [COBISS.SI-ID 38957573]

128. KHATTAB, Ahmed. RFID security : a lightweight paradigm, (Analog circuits and signal processing). Cham: Springer, cop. 2017. XXII, 171 str., ilustr. ISBN 978-3-319-47544-8. ISBN 978-3-319-47545-5, doi: 10.1007/978-3-319-47545-5. [COBISS.SI-ID 38939141]

129. ROUT, Saroj, SONKUSALE, Sameer. Active metamaterials : tarahertz modulators and detectors. Cham: Springer, cop. 2017. XIII, 118 str., ilustr. ISBN 978-3-319-52218-0. ISBN 978-3-319-52219-7, doi: 10.1007/978-3-319-52219-7. [COBISS.SI-ID 38959365]

130. Smart textiles : fundamentals, design, and interaction, (Human-computer interaction series). Cham: Springer, cop. 2017. IX, 396 str., ilustr. ISBN 978-3-319-50123-9. ISBN 978-3-319-50124-6, doi: 10.1007/978-3-319-50124-6. [COBISS.SI-ID 38959109]

131. SPECOVIUS, Joachim. Grundkurs Leistungselektronik : Bauelemente, Schaltungen und Systeme. 8., erweiterte und aktualisierte Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, cop. 2017. XVI, 416 str., ilustr. ISBN 978-3-658-16910-7. ISBN 978-3-658-16911-4, doi: 10.1007/978-3-658-16911-4. [COBISS.SI-ID 38953733]

132. 3D microelectronic packaging : from fundamentals to applications, (Springer series in advanced microelectronics, vol. 57). Cham: Springer, cop. 2017. IX, 463 str., ilustr. ISBN 978-3-319-44584-7. ISBN 978-3-319-44586-1, doi: 10.1007/978-3-319-44586-1. [COBISS.SI-ID 38943749]

133. VAN, Vien. Optical microring resonators : theory, techniques, and applications, (Series in optics and optoelectronics). Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2017. X, 287 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-5124-4. [COBISS.SI-ID 38927877]

134. WELCH, Thad B., WRIGHT, Cameron H. G., MORROW, Michael G.. Real-time digital signal processing from MATLAB to C with the TMS320C6x DSPs. 3rd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXXV, 444 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-8101-5. ISBN 978-1-3153-6568-8. [COBISS.SI-ID 38964229]


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE


135. Advanced ultrawideband radar : signals, targets, and applications. Boca Raton; London; New York: CRC Press, is an imprint of Taylor & Francis Group, cop. 2017. XVII, 475 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-8657-4. ISBN 1-4665-8657-5. ISBN 978-1-4665-8660-4. [COBISS.SI-ID 38928901]

136. ALUF, Ofer. Microwave RF antennas and circuits : nonlinearity applications in engineering. Cham: Springer, cop. 2017. XVII, 1052 str., ilustr. ISBN 978-3-319-45425-2. ISBN 978-3-319-45427-6, doi: 10.1007/978-3-319-45427-6. [COBISS.SI-ID 38940165]

137. CHEN, Min, CHEN, Shigang. RFID technologies for Internet of Things, (Wireless Networks). Cham: Springer, cop. 2016. VII, 95 str., ilustr. ISBN 978-3-319-47354-3. ISBN 978-3-319-47355-0, doi: 10.1007/978-3-319-47355-0. [COBISS.SI-ID 38972933]

138. DIMITRAKOPOULOS, George, BRAVOS, George. Current technologies in vehicular communication. Cham: Springer, cop. 2017. XII, 121 str., ilustr. ISBN 978-3-319-47243-0. ISBN 978-3-319-47244-7, doi: 10.1007/978-3-319-47244-7. [COBISS.SI-ID 38972677]

139. MUSTAFA, H. D.. Green symbiotic cloud communications. Singapore: Springer, cop. 2017. XI, 96 str., ilustr. ISBN 978-981-10-3511-1. ISBN 978-981-10-3512-8, doi: 10.1007/978-981-10-3512-8. [COBISS.SI-ID 38966021]

140. GUAN, Lei. FPGA-based digital convolution for wireless applications, (Springer series in Wireless technology). Cham: Springer, cop. 2017. XVII, 151 str., ilustr. ISBN 978-3-319-51999-9. ISBN 978-3-319-52000-1, doi: 10.1007/978-3-319-52000-1. [COBISS.SI-ID 38959621]

141. Towards 5G : applications, requirements, and candidate technologies. Chichester: J. Wiley, cop. 2017. XXX, 434 str., ilustr. ISBN 978-1-118-97983-9. ISBN 978-1-118-97991-4. [COBISS.SI-ID 38968837]


624/625 GRADBENIŠTVO


142. Beton = Concrete, (Best of Detail), (Edition Detail). 1. Auflage. München: Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, cop. 2016. 199 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-95553-286-4. ISBN 978-3-95553-287-1. ISBN 978-3-95553-288-8. [COBISS.SI-ID 3433092]

143. BINGGELI, Corky. Building systems for interior designers. 3rd ed. Hoboken: Wiley, cop. 2016. XII, 420 str., ilustr. ISBN 978-1-118-92554-6. ISBN 1-118-92554-8. ISBN 978-1-118-92556-0. ISBN 978-1-118-92555-3. [COBISS.SI-ID 38931205]

144. Earthquake engineering for nuclear facilities. Singapore: Springer, cop. 2017. X, 303 str., ilustr. ISBN 978-981-10-2515-0. ISBN 978-981-10-2516-7, doi: 10.1007/978-981-10-2516-7. [COBISS.SI-ID 38971397]

145. High-speed rail and sustainability : decision-making and the political economy of investment, (Routledge explorations in environmental studies). London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group: Earthscan, cop. 2017. XV, 369 str., ilustr. ISBN 978-1-138-89197-5. ISBN 978-1-315-70940-6. [COBISS.SI-ID 38969861]

146. KHAN, Mohiuddin Ali. Flood scour for bridges and highways : prevention and control of soil erosion. New York [etc.]: McGraw-Hill Education, cop. 2015. XIII, 365 str., ilustr. ISBN 978-0-07-182507-8. ISBN 0-07-182507-X. [COBISS.SI-ID 38916101]

147. MIDDLETON, Campbell, FIDLER, Paul R. A., VARDANEGA, Paul J.. Bridge monitoring : a practical guide. London: ICE Publishing, cop. 2016. XV, 120 str., ilustr. ISBN 978-0-7277-6059-3. [COBISS.SI-ID 38912261]


629 TEHNIKA VOZIL


148. BURGESS, Colin. Faith 7 : L. Gordon Cooper, Jr. and the Final Mercury Mission, (Pioneers in early spaceflight). [Cham]: Springer; Chichester: Praxis Publishing, cop. 2016. XVIII, 291 str., ilustr. ISBN 978-3-319-30562-2. ISBN 978-3-319-30563-9, doi: 10.1007/978-3-319-30563-9. [COBISS.SI-ID 38908677]

149. Chemical rocket propulsion : a comprehensive survey of energetic materials, (Springer aerospace technology). [Cham]: Springer, cop. 2017. XX, 1084 str., ilustr. ISBN 978-3-319-27746-2. ISBN 978-3-319-27748-6, doi: 10.1007/978-3-319-27748-6. [COBISS.SI-ID 38907909]

150. KNOTHE, Klaus, STICHEL, Sebastian. Rail vehicle dynamics. Cham: Springer, cop. 2017. XVI, 321 str., ilustr. ISBN 978-3-319-45374-3. ISBN 978-3-319-45376-7, doi: 10.1007/978-3-319-45376-7. [COBISS.SI-ID 38908421]

151. LIU, Zhigang. Detection and estimation research of high-speed railway catenary, (Advances in high-speed rail technology). Cham: Springer, cop. 2017. XIV, 287 str., ilustr. ISBN 978-981-10-2752-9. ISBN 978-981-10-2753-6, doi: 10.1007/978-981-10-2753-6. [COBISS.SI-ID 38904581]

152. Robust control design for active driver assistance systems : a linear-parameter-varying approach, (Advances in industrial control). Cham: Springer, cop. 2017. XIII, 293 str., ilustr. ISBN 978-3-319-46124-3. ISBN 978-3-319-46126-7, doi: 10.1007/978-3-319-46126-7. [COBISS.SI-ID 38903557]


656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA


153. The automobile revolution : towards a new electro-mobility paradigm. [Cham]: Springer, cop. 2017. X, 148 str., ilustr. ISBN 978-3-319-45837-3. ISBN 978-3-319-45838-0, doi: 10.1007/978-3-319-45838-0. [COBISS.SI-ID 38903301]


658 UPRAVLJANJE. VODENJE


154. ARCISZEWSKI, Tomasz. Inventive engineering : knowledge and skills for creative engineers. Boca Raton: CRC: Taylor & Francis, 2016. XX, 397 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-1124-1. [COBISS.SI-ID 14597659]

155. Handbuch Industrie 4.0. Bd. 1, Produktion, (Springer Reference Technik). 2., erweiterte und bearbeitete Aufl. Berlin: Springer Vieweg, cop. 2017. XXXIV, 263 str., ilustr. ISBN 978-3-662-45278-3. ISBN 978-3-662-45389-6. ISBN 978-3-662-45279-0, doi: 10.1007/978-3-662-45279-0. [COBISS.SI-ID 38941445]

156. Handbuch Industrie 4.0. Bd. 3, Logistik, (Springer Reference Technik). 2., erweiterte und bearbeitete Aufl. Berlin: Springer Vieweg, cop. 2017. XXXVII, 397 str., ilustr. ISBN 978-3-662-53250-8. ISBN 978-3-662-53251-5. ISBN 978-3-662-53252-2, doi: 10.1007/978-3-662-53251-5. [COBISS.SI-ID 38907141]

157. HIPPENMEYER, Heinrich, MOOSMANN, Thomas. Automatische Identifikation für Industrie 4.0. Berlin: Springer Vieweg, cop. 2016. VIII, 80 str., ilustr. ISBN 978-3-662-52700-9. ISBN 978-3-662-52701-6, doi: 10.1007/978-3-662-52701-6. [COBISS.SI-ID 38956293]

158. KHOJASTEH, Yacob. Production control systems : a guide to enhance performance of pull production systems, (Management for professionals). Tokyo [etc.]: Springer, cop. 2016. XX, 105 str., ilustr. ISBN 978-4-431-55196-6. ISBN 978-4-431-55197-3, doi: 10.1007/978-4-431-55197-3. [COBISS.SI-ID 14331675]

159. SUTHERLAND, Jeff. V gruču do uspeha : umetnost vodenja projektov z metodo Scrum : [naredi 2x več v pol časa]. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2016. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-67-6. [COBISS.SI-ID 284644352]


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


160. Alternative energy sources for green chemistry, (RSC green chemistry, 47). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XVI, 411 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-140-9. ISBN 978-1-78262-363-2. ISBN 978-1-78262-872-9. [COBISS.SI-ID 38874629]

161. Carbon dioxide utilisation : University of Sheffield, UK, 7-9 September 2015, (Faraday discussions, vol. 183). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2015. 509 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-469-1. [COBISS.SI-ID 38880517]

162. Ionic liquids in the biorefinery concept : challenges and perspectives, (RSC green chemistry, no. 36). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XVIII, 297 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-976-4. ISBN 978-1-78262-259-8. [COBISS.SI-ID 38875653]


669 METALURGIJA


163. MESQUITA, Rafael Agnelli, KUBIN, Michael, SCHNEIDER, Reinhold Stefan Ernst. Tool steels eproperties and performance. Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2017. XI, 245 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-8171-2. [COBISS.SI-ID 38928133]


67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


164. CERAR, Estera. Razvoj in preoblikovanje tekstilne industrije v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Cerar], 2017. XV f., 185 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 288733440]


677 TEKSTILNA INDUSTRIJA


165. VASILJEVIĆ, Jelena. Oblikovanje večfunkcionalnih zaščitnih lastnosti tekstilij s plazmo in tehnologijo sol-gel : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Vasiljević], 2016. XX, 299 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 38911237]


681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE


166. KOCIJAN, Juš, STRMČNIK, Stanko. Osnove avtomatskega vodenja. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2016. VIII, 463 str., Ilustr. ISBN 978-961-6311-94-6. [COBISS.SI-ID 286382080]


681.8 TEHNIČNA AKUSTIKA. GLASBILA. PRIPRAVE ZA ZAPISOVANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA


167. ZIOMEK, Lawrence J.. An introduction to sonar systems engineering. Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2014. XVII, 675 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-7872-5. [COBISS.SI-ID 38928389]


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA


168. BARR, Brian, GRUTTERS, Leo. FIDIC quick reference guide, Pink book. London: ICE Publishing, cop. 2015. XI, 121 str. ISBN 978-0-7277-6042-5. ISBN 0-7277-6042-4. [COBISS.SI-ID 38873349]

169. BARR, Brian, GRUTTERS, Leo. FIDIC quick reference guide, Red book. London: ICE Publishing, cop. 2015. XI, 112 str. ISBN 0-7277-6036-X. ISBN 978-0-7277-6036-4. [COBISS.SI-ID 38872837]

170. BARR, Brian, GRUTTERS, Leo. FIDIC quick reference guide, Silver book. London: ICE Publishing, cop. 2015. XI, 107 str. ISBN 978-0-7277-6038-8. ISBN 0-7277-6038-6. [COBISS.SI-ID 38873093]

171. BARR, Brian, GRUTTERS, Leo. FIDIC quick reference guide, Yellow book. London: ICE Publishing, cop. 2015. XI, 114 str. ISBN 978-0-7277-6046-3. ISBN 0-7277-6046-7. [COBISS.SI-ID 38871813]

172. REDA, Francesco. Solar assisted ground source heat pump solutions : effective energy flows climate management, (SpringerBriefs in applied sciences and technology). Cham: Springer, cop. 2017. XX, 56 str., ilustr. ISBN 978-3-319-49696-2. ISBN 978-3-319-49698-6, doi: 10.1007/978-3-319-49698-6. [COBISS.SI-ID 38972421]


7 UMETNOST


173. ANĐELKOVIĆ, Bojan. Umetniški ustroj Noordung : filozofija in njen dvojnik. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 454 str., ilustr. ISBN 978-961-254-934-3. [COBISS.SI-ID 286248448]

174. BARTLETT, Sarah. Skrivnosti vesolja v 100 simbolih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4295-9. [COBISS.SI-ID 284515584]

175. BENSON, Peter. Whittling handbook. Reprinted. Lewes (East Sussex): Guild of Master Craftsman Publications, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-1-78494-075-1. [COBISS.SI-ID 1112261470]

176. CHWALKOWSKI, Farrin. Symbols in arts, religion and culture : the soul of nature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. XII, 586 str., [22] str. pril., ilustr. ISBN 1-4438-9957-7. ISBN 978-1-4438-9957-4. [COBISS.SI-ID 38857989]

177. COVEY, Sylvie. Modern printmaking : a guide to traditional and digital techniques. 1st ed. Berkeley: Watson-Guptill, cop. 2016. X, 309 str., ilustr. ISBN 978-1-60774-759-8. ISBN 1-60774-759-6. ISBN 978-1-60774-760-4. [COBISS.SI-ID 38925829]

178. GODDARD, Janet. Simply modern patchwork bags : 10 bags for every occasion. Tunbridge Wells: Search Press, 2016. 95 str., fotogr. ISBN 978-1-78221-319-2. ISBN 1-78221-319-8. [COBISS.SI-ID 22229813]

179. JAMES, Andrew, JAMES, Paul. Painting self-portraits. Marlborough: The Crowood Press, cop. 2015. 111 str., ilustr. ISBN 978-1-78500-049-2. ISBN 1-78500-049-7. [COBISS.SI-ID 38889989]

180. KOMEL, Dean. Obeležja smisla, (Zbirka Forhum). Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2016. 117 str. ISBN 978-961-7014-00-6. [COBISS.SI-ID 287997696]

181. NEILL, Bob. Pyrography : [18 step-by-step projects to make]. Lewes: GMC Publications, 2016. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-78494-161-1. [COBISS.SI-ID 22132530]

182. SCHLEE, Jemima. Take a tin : 16 beautiful projects for your home. Lewes (East Sussex): Guild of Master Craftsman Publications, 2016. 135 str., ilustr. ISBN 978-1-78494-110-9. ISBN 1-78494-110-7. [COBISS.SI-ID 38941701]

183. SPOSITO, Stefanella. Fashion, the ultimate history of costume : from prehistory to the present day. 1st English ed. Barcelona: Promopress, 2016. 256 str., ilustr. ISBN 978-84-15967-82-8. [COBISS.SI-ID 38937349]

184. STOPAR, Ivan. Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja : upodobitve slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2016. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6055-47-5. [COBISS.SI-ID 88947969]

185. GOODYEAR, Anne Collins. This is a portrait if i say so : identity in American art, 1912 to today. [Brunswick, Maine]: Bowdoin College Museum of Art; New Haven; London: Yale University Press, cop. 2016. XI, 252 str., ilustr. ISBN 978-0-300-21193-1. [COBISS.SI-ID 38937605]

186. VOGEL, Joshua. The artful wooden spoon : how to make exquisite keepsakes for the kitchen. San Francisco: Chronicle Books, cop. 2015. 175 str., barvne fotogr. ISBN 1-4521-3772-2. ISBN 978-1-4521-3772-8. [COBISS.SI-ID 38942469]


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


187. ABUHELALEH, Bellal. Alla ricerca di Bologna antica e medievale : da Felsina a Bononia negli scavi di via D'Azeglio, (Quaderni di archeologia dell'Emilia Romagna, 25). Borgo S. Lorenzo: All'insegna del Giglio, cop. 2010. 239 str., ilustr. ISBN 978-88-7814-416-3. ISBN 88-7814-416-9. [COBISS.SI-ID 38828805]

188. BROTO, Carles. Vertical gardens : design guide & 42 case studies. Barcelona: Links, 2016. 250 str., ilustr. ISBN 978-84-16239-91-7. [COBISS.SI-ID 38922245]

189. BROWN, David, WILLIAMSON, Tom. Lancelot Brown and the Capability men : landscape revolution in eighteenth-century England. London: Reaktion Books, cop. 2016. 270 str., ilustr. ISBN 978-1-78023-644-5. ISBN 1-78023-644-1. [COBISS.SI-ID 38889221]

190. ENGLER, Mira. Cut and paste urban landscape : the work of Gordon Cullen, (Routledge research in architecture). London; New York: Routledge, cop. 2016. XVII, 271 str., ilustr. ISBN 978-1-138-84883-2. [COBISS.SI-ID 38291973]

191. KOREN, Mirjana. Metodologija celostnega ohranjanja kulturne dediščine mizarskih delavnic na primeru slovenske Štajerske = Integrated conservation methodology of the cultural heritage of joinery with the case study in the Styrian region of Slovenia : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Koren], 2016. 298 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3424900]

192. ORSENNA, Erik. Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700, (Zbirka Varia). Ljubljana: Založba /*cf., 2016. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-257-074-3. [COBISS.SI-ID 287289088]

193. Paths, tracks, and trails : designing for pedestrians and cyclists. Mulgrave (Victoria): Images, 2016. 271 str., ilustr., načrti. ISBN 978-1-86470-656-7. [COBISS.SI-ID 3395972]

194. SHANNON, Kelly, SMETS, Marcel. The landscape of contemporary infrastructure. Rotterdam: Nai010, cop. 2016. 272 str., ilustr. ISBN 978-94-6208-239-7. [COBISS.SI-ID 38902021]

195. UNETIČ, Ines. Kultura vrtov : oblikovane zelene površine v Ljubljani od sredine 18. stoletja do zgodnjega 19. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-237-861-5. [COBISS.SI-ID 286543360]

196. WARE, Chuck. Landscape architecture documentation standards : principles, guidelines, and best practices. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., cop. 2016. V, 424 str., ilustr. ISBN 978-0-4704-0217-7. ISBN 0-470-40217-2. [COBISS.SI-ID 89985281]

197. WAY, Thaïsa. The landscape architecture of Richard Haag : from modern space to urban ecological design. Seattle; London: University of Washington Press, 2015. XVI, 232 str., ilustr. ISBN 978-0-295-99448-2. [COBISS.SI-ID 38931717]


72 ARHITEKTURA


198. ACKERMAN, James S.. Origins, invention, revision : studying the history of art and architecture. New Haven; London: Yale University Press, cop. 2016. XVII, 177 str., ilustr. ISBN 978-0-300-21871-8. [COBISS.SI-ID 38887941]

199. ALLEN, Edward, RAND, Patrick. Architectural detailing : function, constructibility, aesthetics. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: Wiley, cop. 2016. XIII, 363 str., ilustr. ISBN 978-1-118-88199-6. [COBISS.SI-ID 15142195]

200. BLAIR, Barb. Furniture makes the room : create special pieces to style a home you love. San Francisco (California): Chronicle Books, cop. 2016. 190 str., ilustr. ISBN 978-1-4521-3999-9. ISBN 1-4521-3999-7. [COBISS.SI-ID 38942213]

201. Ephemeral architecture : 100 projects, 1000 ideas. Barcelona: Promopress, 2016. 1 zv., ilustr., načrti. ISBN 978-84-15967-70-5. [COBISS.SI-ID 3394436]

202. FRIEDMAN, Avi, WYBOR, John. Innovative student residences : new directions in sustainable design. Mulgrave, Vic.: Images, 2016. 207 str., ilustr., načrti. ISBN 978-1-86470-579-9. [COBISS.SI-ID 3393412]

203. HOFFMANN, Hans Wolfgang. Museum buildings : construction and design manual. Berlin: DOM Publishers; Munich: Edition Detail, cop. 2016. 415 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-86922-217-2. ISBN 978-3-95553-295-6. ISBN 978-3-95553-296-3. ISBN 978-3-95553-297-0. [COBISS.SI-ID 3432580]

204. JAMES, Mary, BILL, James. Passive house in different climates : the path to net zero. New York; London: Routledge, cop. 2016. VII, 208 str., ilustr., načrti. ISBN 978-1-138-90405-7. ISBN 978-1-138-90403-3. [COBISS.SI-ID 3393156]

205. JODIDIO, Philip. European house. Victoria: Images Publishing, cop. 2015. 255 str., ilustr. ISBN 978-1-864-70636-9. ISBN 1-864-70636-8. [COBISS.SI-ID 38930693]

206. JUVANEC, Borut. Vodnjak. 1. izd. Ljubljana: i2, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-95-9. [COBISS.SI-ID 286863616]

207. KRESAL, Janez. Edo Mihevc : izbrana dela. Ljubljana: Beletrina: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2016. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-284-223-9. [COBISS.SI-ID 287477760]

208. LECKART, Steven. Cabin porn : inspiration for your quiet place somewhere. [London]: Penguin Books, 2016. 317 str., ilustr. ISBN 978-0-141-98214-4. ISBN 0-141-98214-4. [COBISS.SI-ID 38930437]

209. LEVIČNIK, Nina. Preučevanje sistema odnosov med arhitekturo ter vinogradništvom in vinarstvom na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Levičnik], 2017. IX, 162 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3421828]

210. MAHOVIČ, Andrej. Razvoj stadiona in športne dvorane v večnamenski objekt spektakla : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Mahovič], 2017. 530 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 3422084]

211. MORO, José Luis. Flooring. Vol. 1, Function and technology : standards, solution principles, materials, (Detail Practice). 1st ed. Munich: Edition Detail, 2016. 119 str., ilustr. ISBN 978-3-95553-301-4. ISBN 978-3-95553-302-1. ISBN 978-3-95553-303-8. ISBN 978-3-95553-258-1. [COBISS.SI-ID 38930949]

212. PALMER, Marilyn, WEST, Ian. Technology in the country house. Swindon: Historic England: National Trust, cop. 2016. IX, 205 str., ilustr. ISBN 1-84802-280-8. ISBN 978-1-84802-280-5. [COBISS.SI-ID 38940933]

213. Planning architecture : dimensions and typologies. Basel: Birkhäuser, cop. 2016. 567 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-0356-0323-1. ISBN 978-3-0356-0324-8. ISBN 978-3-0356-0318-7. ISBN 978-3-0356-0320-0. [COBISS.SI-ID 3390852]

214. PLUNKETT, Drew, REID, Olga. Detail in contemporary hotel design. London: Laurence King, cop. 2013. 192 str., ilustr., načrti. ISBN 978-1-78067-285-4. [COBISS.SI-ID 2936708]

215. Sports parks : directions in design for recreational zones. Mulgrave (Victoria): Images, 2016. 255 str., ilustr., načrti. ISBN 978-1-86470-647-5. [COBISS.SI-ID 3392644]

216. STEINFELD, Edward, WHITE, Jonathan. Inclusive housing : a pattern book : design for diversity and equality. 1st ed. New York; London: W. W. Norton; Buffalo: The Center for Inclusive Design & Environmental Access, School of Architecture & Planning, cop. 2010. VI, 138 str., ilustr. ISBN 978-0-393-73316-7. [COBISS.SI-ID 38902789]

217. SUHADOLC, Janez. Ljubi se mi ne, smisla nima, nehati ne morem. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 347 str., ilustr. ISBN 978-961-278-263-4. [COBISS.SI-ID 284560128]

218. VALENA, Tomáš. O Plečniku : prispevki k preučevanju, interpretaciji in popularizaciji njegovega dela. 1. izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-278-046-3. [COBISS.SI-ID 267081728]

219. WATTS, Andrew. Modern construction handbook. 4th ed. Basel: Birkhauser, cop. 2016. 503 str., ilustr. ISBN 978-3-0356-0955-4. ISBN 978-3-0356-0959-2. ISBN 978-3-0356-0771-0. [COBISS.SI-ID 38954501]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


220. Art and book : illustration and innovation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016. XVIII, 179 str., ilustr. ISBN 1-4438-9769-8. ISBN 978-1-4438-9769-3. [COBISS.SI-ID 38859525]

221. ATSUMI, MINAKO, Chiba, KAMIO, Mari. Japanese paper embroidery. Tunbridge Wells: Search Press, 2015. 119 str., ilustr. ISBN 978-1-78221-248-5. ISBN 1-78221-248-5. [COBISS.SI-ID 38925573]

222. BIRMINGHAM, Duncan. Pop-up design and paper mechanics : 18 shapes to make. Lewes (East Sussex): Guild of Master Craftsman Publications, 2016. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-78494-165-9. [COBISS.SI-ID 15737246]

223. CIVARDI, Giovanni. Figure drawing : a complete guide, (The art of drawing). Tunbridge Wells: Search Press, cop. 2016. 440 str., ilustr. ISBN 1-78221-279-5. ISBN 978-1-78221-279-9. [COBISS.SI-ID 38925061]

224. JONES, Andrew, GEORGE, Clive. Stickmaking handbook. Lewes: Guild of Master Craftsman, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-1-78494-098-0. [COBISS.SI-ID 15869598]

225. MATTESI, Michael D.. Force, Drawing human anatomy. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2017. XX, 313 str., ilustr. ISBN 978-0-4157-3397-7. ISBN 978-1-1387-3123-3. [COBISS.SI-ID 38924805]

226. Papercrafts & paper fun : over 300 projects with papier-mâché, paper-cutting, paper-making, quilling, decoupage, paper engineering, montage and collage. London: Southwater, cop. 2015. 512 str., ilustr. ISBN 978-1-78019-455-4. ISBN 1-78019-455-2. [COBISS.SI-ID 38939909]

227. STROTHER, Jane. The coloured pencil artist's drawing bible. Tunbridge Wells: Search Press, 2016. 192 str., ilustr. ISBN 1-78221-396-1. ISBN 978-1-78221-396-3. [COBISS.SI-ID 38924293]

228. VAUGHAN, Susie. Handmade baskets : from nature's colourful materials. Tunbridge Wells, Kent: Search Press, 2015. 80 str., ilustr. ISBN 978-1-78221-209-6. [COBISS.SI-ID 655313]


77 FOTOGRAFIJA


229. BOMBEK, Zdenko. Obrazi Pirana = I volti di Pirano. Koper: samozal. Z. Bombek, 2016. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-283-734-1. [COBISS.SI-ID 286731520]


79 PROSTI ČAS.


230. HILL, Jens, FREIBERG, Jonas. The medieval fighting man : costume and equipment 800-1500, (Europa militaria special, no. 18). Ramsbury; Marlborough: The Crowood, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-1-78500-009-6. ISBN 1-78500-009-8. [COBISS.SI-ID 15738270]

231. SOFRONAS, Anthony. Survival techniques for the practicing engineer. Hoboken (N.J.): Wiley, cop. 2016. XVI, 183 str., ilustr. ISBN 978-1-119-25045-6. ISBN 978-1-119-25048-7. ISBN 978-1-119-25050-0. [COBISS.SI-ID 38796805]


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA


232. AHAČIČ, Kozma. Kratkoslovnica : slovenska slovnica za osnovno šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-804-6. [COBISS.SI-ID 289028096]

233. AHAČIČ, Kozma. Slovnica na kvadrat : slovenska slovnica za srednjo šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-803-9. [COBISS.SI-ID 289028608]

234. HRIBERŠEK, Matej. Po Plinijevem nebu in zemlji : komentar h knjigam 1-6 Plinijevega Naravoslovja, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 806 str. ISBN 978-961-254-462-1. [COBISS.SI-ID 268184320]

235. SNOJ, Marko. Slovenski etimološki slovar, (Zbirka Slovarji). 3. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 1051 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-886-5. ISBN 978-961-254-825-4. http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar. [COBISS.SI-ID 284476160]


91 GEOGRAFIJA


236. FERK, Mateja. Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice, (Geografija Slovenije, 33). Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 187 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-843-8. [COBISS.SI-ID 282130432]

237. KOZINA, Jani. Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji, (Geografija Slovenije, 35). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 137 str., graf. prikazi, tabele, zvd. ISBN 978-961-254-959-6. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1273. [COBISS.SI-ID 287033344]


92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE


238. TESLA, Nikola. My Inventions : the autobiography of Nikolas Tesla. [Hamburg]: Severus, cop. 2017. 80 str. ISBN 978-3-95801-614-9. ISBN 3-95801-614-6. [COBISS.SI-ID 38974981]


93 ZGODOVINSKA ZNANOST


239. GOLEC, Boris. Valvasor : njegove korenine in potomstvo do danes, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 506 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-955-8. [COBISS.SI-ID 286797312]

240. ŠTIH, Peter, SIMONITI, Vasko, VODOPIVEC, Peter. Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (875 str.), ilustr., zvd. ISBN 978-961-241-971-4. [COBISS.SI-ID 284841984]


NASLOVNO KAZALO


 • (S)poznajte svoje obveznosti 15


 • Active metamaterials 129
 • Adherence in diabetes type 2 patients and its impact on the burden of disease and medication cost-effectiveness 76
 • Advanced ultrawideband radar 135
 • Advances in magnetic materials 106
 • Advances in memristors, memristive devices and systems 119
 • Advances in mobile cloud computing and big data in the 5G era 28
 • Alla ricerca di Bologna antica e medievale 187
 • Alternative energy sources for green chemistry 160
 • Analiza iztoka podzemne vode na izvirih v fluvioglacialnih medzrnskih vodonosnikih 60
 • Analysis of groundwater outflow through springs in fluvioglacial intergranular aquifers 60
 • Animal movement 74
 • Architectural detailing 199
 • Aromatic interactions 52
 • Arsenic is everywhere 53
 • Art and book 220
 • The artful wooden spoon 186
 • Automatische Identifikation für Industrie 4.0 157
 • The automobile revolution 153


 • Beginning CareKit development 29
 • Beton 142
 • Bioactive glasses 78
 • Bioinspired actuators and sensors 77
 • Bridge monitoring 147
 • Building Arduino PLCs 47
 • Building systems for interior designers 143
 • Building-integrated solar energy systems 114


 • Cabin porn 208
 • Calculus 27
 • Capacitively-coupled chopper amplifiers 122
 • Carbon dioxide utilisation 161
 • CCNA routing and switching complete 37
 • Chemical ecology 20
 • Chemical rocket propulsion 149
 • Chemical sensitivity and sick-building syndrome 21
 • Cloud based 5G wireless networks 49
 • The coloured pencil artist's drawing bible 227
 • Computer organization and design 43
 • Computing platforms for software-defined radio 32
 • Concrete 142
 • Conducting polymers 90
 • Creative confidence 3
 • Current technologies in vehicular communication 138
 • Cut and paste urban landscape 190


 • Črna in Črnjani 12


 • Delineation of physical methods and carriers for dermal drug delivery enhancement 58
 • Design and power quality improvement of photovoltaic power system 109
 • Design of electrical transmission lines. Vol. 1, Structures and foundations 112
 • Detail in contemporary hotel design 214
 • Detection and estimation research of high-speed railway catenary 151
 • Diagnostika v okoljskem strojništvu 103
 • Diffusion NMR of confined systems 79
 • Displays 36
 • 3D-Druck - Verfahrensauswahl und Wirtschaftlichkeit 102
 • Durability of geosynthetics 83


 • Earthquake engineering for nuclear facilities 144
 • Edo Mihevc 207
 • Effective communication during disasters 108
 • Enabling the internet of things 121
 • Ephemeral architecture 201
 • Epigenetics for drug discovery 61
 • Ethik und Technik 7
 • European house 205


 • Faith 7 148
 • Fashion, the ultimate history of costume 183
 • Fiber solar cells 111
 • Fičko po Jugoslaviji 14
 • FIDIC quick reference guide. Pink book 168
 • FIDIC quick reference guide. Red book 169
 • FIDIC quick reference guide. Silver book 170
 • FIDIC quick reference guide. Yellow book 171
 • FPGA-based digital convolution for wireless applications 140
 • Figure drawing 223
 • Flood scour for bridges and highways 146
 • Flooring. Vol. 1, Function and technology 211
 • Force. Drawing human anatomy 225
 • Functional polymer composites with nanoclays 81
 • Fundamentals of electroheat 113
 • Furniture makes the room 200


 • Garden flora 71
 • Green organic chemistry and its interdisciplinary applications 55
 • Green photo-active nanomaterials 82
 • Green symbiotic cloud communications 139
 • Grundkurs Leistungselektronik 131
 • Gums and stabilisers for the food industry. 18, Hydrocolloid functionality for affordable and sustainable global food solutions 54


 • Handbook of visual display technology 123
 • Handbuch Industrie 4.0. Bd. 1, Produktion 155
 • Handbuch Industrie 4.0. Bd. 3, Logistik 156
 • Handmade baskets 228
 • High-entropy alloys 84
 • High-speed rail and sustainability 145


 • Idea makers 48
 • Improving urban environments 22
 • Improving your research management 1
 • Inclusive housing 216
 • Innovative student residences 202
 • Insercijski katodni materiali na osnovi boratnih spojin 116
 • Insertion cathode materials based on borate compounds 116
 • Integrated conservation methodology of the cultural heritage of joinery with the case study in the Styrian region of Slovenia 191
 • Introduction to bioenergy 98
 • Introduction to engineering ethics 9
 • Introduction to machine learning with Python 39
 • An introduction to sonar systems engineering 167
 • Inventive engineering 154
 • Ionic liquids in the biorefinery concept 162
 • Ionic polymer metal composites (IPMCs). Vol. 2, Smart multi-functional materials and artificial muscles 85
 • Iz nevidne strani neba 13


 • Japanese paper embroidery 221
 • Jute geotextiles and their applications in civil engineering 92


 • Kazen v šoli? 17
 • Knjižnice 6
 • Kratkoslovnica 232
 • Kultura vrtov 195


 • Lancelot Brown and the Capability men 189
 • Landscape architecture documentation standards 196
 • The landscape architecture of Richard Haag 197
 • The landscape of contemporary infrastructure 194
 • Laser cooling 50
 • Lean education 18
 • Light scattering technology for food property, quality and safety assessment 56
 • Lithium metal anodes and rechargeable lithium metal batteries 118
 • Ljubi se mi ne, smisla nima, nehati ne morem 217


 • Made in YU 2015 11
 • Magyar-szlovén árvízvédekezési és vízminőség kárelhárítási kézikönyv 59
 • Mala zgodovina Dopplerjevega pojava 51
 • Materiali in okolje 97
 • Materials selection in mechanical design 101
 • The medieval fighting man 230
 • Metal cutting theory and practice 104
 • Metalloenzymes in denitrification 62
 • Metodologija celostnega ohranjanja kulturne dediščine mizarskih delavnic na primeru slovenske Štajerske 191
 • Metrology and diagnostic techniques for nanoelectronics 87
 • Microwave absorbing materials 80
 • Microwave RF antennas and circuits 136
 • Mobile applications development with Android 44
 • Mobile crowdsensing 31
 • Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks 35
 • Modern construction handbook 219
 • Modern printmaking 177
 • MOS devices for low-voltage and low-energy applications 125
 • Multicomponent polymeric materials 88
 • Multiheme cytochromes 68
 • Museum buildings 203
 • My Inventions 238
 • Myths and realities of business environmentalism 24


 • Nanozymes 63
 • Naravna zdravila 72
 • Naravoslovje. 1, Kozmologija in geografija 23
 • Naravoslovje. 2, Antropologija in zoologija 66
 • Naravoslovje. 3, Zoologija in primerjalna anatomija 67
 • Naše malo veliko morje 64
 • Neural network design 40
 • Non-wettable surfaces 89
 • Normally-off computing 41
 • Nova pisarija 2
 • Numerical analysis 26


 • O Plečniku 218
 • Obeležja smisla 180
 • Object-orientation, abstraction, and data structures using Scala 38
 • Oblikovanje večfunkcionalnih zaščitnih lastnosti tekstilij s plazmo in tehnologijo sol-gel 165
 • Obrazi Pirana 229
 • OLED displays and lighting 124
 • Optical microring resonators 133
 • Optimal charging control of electric vehicles in smart grids 117
 • Organic solar cells 86
 • Origins, invention, revision 198
 • Osnove avtomatskega vodenja 166


 • Painting self-portraits 179
 • Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice 236
 • Papercrafts & paper fun 226
 • Passive house in different climates 204
 • Paths, tracks, and trails 193
 • The perfect slime 65
 • Planning architecture 213
 • Plasma etching processes for CMOS device realization 127
 • Po Plinijevem nebu in zemlji 234
 • Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja 184
 • Pop-up design and paper mechanics 222
 • Portret srečnega človeka 192
 • Preučevanje sistema odnosov med arhitekturo ter vinogradništvom in vinarstvom na Slovenskem 209
 • Primary exergy cost of goods and services 99
 • Pro SQL server always on availability groups 42
 • Production control systems 158
 • Proučevanje fizikalnih metod in dostavnih sistemov za povečanje dermalnega vnosa učinkovin 58
 • Pulse width modulation 126
 • Pyrography 181


 • Rail vehicle dynamics 150
 • Razvoj in preoblikovanje tekstilne industrije v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja 164
 • Razvoj stadiona in športne dvorane v večnamenski objekt spektakla 210
 • Real-time digital signal processing from MATLAB to C with the TMS320C6x DSPs 134
 • The recovery of gold from secondary sources 91
 • Reliability, robustness and failure mechanisms of LED devices 120
 • RFID security 128
 • RFID technologies for Internet of Things 137
 • Rise of the machines 5
 • Robust control design for active driver assistance systems 152
 • Rock gardening 73
 • Royal Horticultural Society encyclopedia of conifers 70


 • Sea - wind - power 115
 • Seksizem ženskih poročnik oblek 8
 • Self-cleaning coatings 93
 • Semantic web technologies for intelligent engineering applications 46
 • Semiconducting polymers 94
 • Simply modern patchwork bags 178
 • Skrivno življenje živali 75
 • Skrivnosti vesolja v 100 simbolih 174
 • Slovenska zgodovina 240
 • Slovenski etimološki slovar 235
 • Slovensko madžarski priročnik za varstvo pred poplavami in odpravljanje posledic onesnaženj vodotokov 59
 • Slovnica na kvadrat 233
 • Smart textiles 130
 • Solar assisted ground source heat pump solutions 172
 • Solar energy desalination technology 100
 • Solar fuel generation 57
 • Sports parks 215
 • Spoštuj moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 2, Pravica do ustreznega bivališča je človekova pravica 16
 • Stack frames 33
 • Stickmaking handbook 224
 • Student (under) achievement 19
 • Superphenix 105
 • Survival techniques for the practicing engineer 231
 • Sustainability and the art of long-term thinking 25
 • Symbols in arts, religion and culture 176
 • Systems biology 69


 • Take a tin 182
 • Technology in the country house 212
 • Ten laws for security 34
 • Test drive Blender 30
 • Thermoelectric materials and devices 95
 • This is a portrait if i say so 185
 • 3D microelectronic packaging 132
 • Tool steels eproperties and performance 163
 • Towards 5G 141
 • Transmission, distribution, and renewable energy generation power equipment 107


 • Umetniški ustroj Noordung 173
 • Unconventional thin film photovoltaics 96


 • V gruču do uspeha 159
 • Valvasor 239
 • Velika šola govorice telesa 10
 • Vertical gardens 188
 • Vodnjak 206
 • I volti di Pirano 229
 • Vpliv vodljivosti bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 na breme bolezni in stroškovno učinkovitost zdravil 76
 • Vulkan programming guide 45


 • Wellness protocol for smart homes 110
 • Whittling handbook 175
 • World of research 2015 4


 • Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji 237

IMENSKO KAZALO


 • Abram, Sandi (fotograf) 11
 • Abuhelaleh, Bellal (avtor) 187
 • Ackerman, James S. (1919-2016) 198
 • Agapiou, John S. (avtor) 104
 • Ahačič, Kozma 232, 233
 • Alauf, Tomaž (fotograf) 11, 14
 • Alexander, Perry (1962-, avtor dodatnega besedila) 43
 • Alioto, Massimo (avtor) 121
 • Allardice, Pamela (avtor) 72
 • Allen, Edward 199
 • Aluf, Ofer 136
 • Alves, Anabela (urednik) 18
 • Anđelković, Bojan 173
 • Arciszewski, Tomasz 154
 • Ashby, M. F. 101
 • Atsumi 221
 • Attias, Danielle (urednik) 153
 • Auders, Aris G. 70
 • Ažman Momirski, Lučka (mentor) 210
 • Ažman Momirski, Lučka (somentor) 209


 • Bagnères, Anne-Geneviève (urednik) 20
 • Bahovec, Tina (prevajalec povzetka) 239
 • Bailey, Anthony (fotograf) 175, 181, 222
 • Barnum, Jim (urednik) 215
 • Barr, Brian 168, 169, 170, 171
 • Bartlett, Sarah (1952-) 174
 • Battelli, Claudio (avtor, fotograf) 64
 • Bauk, Dino (avtor) 11
 • Baxter, Christopher 29
 • Beale, Mark Hudson (avtor) 40
 • Béchou, Laurent (avtor) 120
 • Belak, Mateja (1958-, kartograf) 13
 • Beličanska, Iskra (ilustrator) 17
 • Benson, Peter (1936-) 175
 • Bielefeld, Bert (urednik) 213
 • Biffl, Stefan (urednik) 46
 • Bill, James (avtor) 204
 • Bimber, Oliver (avtor) 36
 • Binggeli, Corky 143
 • Birmingham, Duncan 222
 • Bjelčevič, Aleksander (recenzent) 2
 • Blain, John M. (1942-) 30
 • Blair, Barb 200
 • Boccaccini, Aldo R. (urednik) 78
 • Bogel-Lukasik, Rafal (urednik) 162
 • Bole, David (urednik) 237
 • Bombek, Zdenko 229
 • Boone, Kimberly (avtor) 17
 • Borcea, Cristian 31
 • Bossman, Peter (avtor dodatnega besedila) 229
 • Bravos, George (avtor) 138
 • Brenčič, Mihael (mentor) 60
 • Broto, Carles 188
 • Brown, David (zgodovinar) 189
 • Bujanda Miguel, Marta (prevajalec) 206
 • Burden, Annette M. (avtor) 26
 • Burden, Richard L. 26
 • Burgess, Colin (1947-) 148


 • Carey, Nessa (urednik) 61
 • Ceccon, Paolo (urednik) 193
 • Cerar, Estera 164
 • Chaudhary, Yatendra S. (urednik) 57
 • Chen, Janglin (urednik) 123
 • Chen, Min 137
 • Chen, Min (avtor) 49
 • Chen, Shigang (avtor) 137
 • Chudnovsky, Bella H. 107
 • Chwalkowski, Farrin 176
 • Ciglič, Marjan (1924-1998, fotograf) 14
 • Civardi, Giovanni 223
 • Cohen, Marc (Dr., avtor dodatnega besedila) 72
 • Covey, Sylvie 177
 • Cremin, Hilary (avtor) 17
 • Cullen, William R. 53
 • Curina, Renata (urednik) 187
 • Curtmola, Reza (avtor) 31
 • Cvijić, Valter (avtor, fotograf) 11


 • Čelik, Matevž (avtor dodatnega besedila) 207
 • Čermak, Joco (fotograf) 14
 • Črnič, Špela (prevajalec) 159
 • Čuvan, Janja (recenzent) 97


 • Da Como, Enrico (urednik) 96
 • Dai, Wenyun (avtor) 44
 • Dantas, Joana M. (avtor) 68
 • Dariš, Miha (fotograf) 14
 • De Jesús, Orlando (avtor) 40
 • De la Bédoyère, Charlotte (fotograf) 228
 • De Luca, Luigi T. (urednik) 149
 • Demšar, Ivan (avtor) 35
 • Demuth, Howard B. (avtor) 40
 • Dermastja, Janko (fotograf) 11
 • Deshayes, Yannick 120
 • Di Cataldo, Giuseppe 33
 • Diehl, Eric 34
 • Dimitrakopoulos, George 138
 • Dolar, Mladen (recenzent) 173
 • Dominko, Robert (mentor) 116
 • Drešar, Primož (avtor) 35
 • Duan, Yuping 80
 • Ducman, Vilma (recenzent) 97
 • Duhovnik, Jože (1948-) 35
 • Dular, Matevž (avtor) 103
 • Durstewitz, Michael (urednik) 115
 • Duša, Zdravko (avtor dodatnega besedila) 14


 • Elbaset, Adel A. 109
 • Elsevier Analytical Services 4
 • Engi, Zsuzsanna (avtor, prevajalec, urednik) 59
 • Engler, Mira (1957-) 190
 • Erdei, Ildiko (avtor) 11


 • Faires, J. Douglas (1941-2012, avtor) 26
 • Fan, Qinwen 122
 • Feldmann, Carsten 102
 • Ferk, Andreja (1991-, fotograf) 236
 • Ferk, Mateja (1984-) 236
 • Ferreira Stražišar, Janez (fotograf) 236
 • Fidler, Paul R. A. (avtor) 147
 • Fister, Peter (avtor dodatnega besedila, recenzent) 206
 • Fister, Peter (somentor) 191
 • Flemming, Hans-Curt (1947-, urednik) 65
 • Fontanini, Angela (avtor) 17
 • Freiberg, Jonas (avtor) 230
 • French, Paige (fotograf) 200
 • Friedman, Avi 202
 • Funduk, Irena 8


 • Gai, Keke (avtor) 44
 • Gao, Michael C. (urednik) 84
 • Gáspár, Péter (urednik) 152
 • George, Clive (1942-, avtor) 224
 • Geppert, Susanne (ilustrator) 72
 • Germ, Tine (recenzent) 195
 • Ghayvat, Hemant 110
 • Gibbs, John C. (avtor) 17
 • Glavič, Tina (fotograf) 14
 • Goddard, Janet 178
 • Golec, Boris 239
 • Gombač, Jure (recenzent) 14
 • Goodyear, Anne Collins (avtor) 185
 • Greenberg, Marc L. (recenzent) 235
 • Greenwood, John H. 83
 • Grutters, Leo (avtor) 168, 169, 170, 171
 • Guan, Hongtao (avtor) 80
 • Guan, Lei 140
 • Guidez, Joël 105
 • Guido, Sarah (avtor) 39


 • Haag, Richard (umetnik) 197
 • Hagan, Martin T. (avtor) 40
 • Hainich, Rolf R. 36
 • Hamada, Masanori (urednik) 144
 • Hassan, M. S. (avtor) 109
 • He, Junhui (urednik) 93
 • Henderson, Wesley A. (avtor) 118
 • Hennessy, John L. (avtor) 43
 • Hernavs, Nuša (fotograf) 11
 • Hill, Jens 230
 • Hippenmeyer, Heinrich 157
 • Hladnik, Miran 2
 • Hočevar, Marko (1972-) 103
 • Hoffmann, Hans Wolfgang (1970-) 203
 • Hooten, Mevin B. (avtor) 74
 • Hou, Shaocong 111
 • Hriberšek, Matej 234
 • Hriberšek, Matej (avtor, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 67
 • Hriberšek, Matej (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 23, 66
 • Hrobat Virloget, Katja (recenzent) 13
 • Huijsing, Johan H. (1938-, avtor) 122
 • Hussain, Waqar (urednik) 32


 • Ifko, Sonja (mentor) 191
 • Italy. Soprintendenza archeologica per l'Emilia Romagna 187


 • James, Andrew (slikar) 179
 • James, Mary (1956-) 204
 • James, Paul (avtor, ilustrator) 179
 • Janović Kolenc, Nikola (avtor, fotograf) 11
 • Jodidio, Philip 205
 • Johnson, Alan P. 1
 • Johnson, Darren W. (urednik) 52
 • Jones, Andrew (obdelovalec lesa) 224
 • Juvanec, Borut 206


 • Kalaga, Sriram 112
 • Kamio, Mari (avtor) 221
 • Kapla, Andrej (ilustrator) 64
 • Kapur, G. Bobby (urednik) 108
 • Karer, Marjana (prevajalec) 218
 • Katonar, Gianni (prevajalec) 229
 • Keene, Edwina (ilustrator) 72
 • Kelley, David (1951-, avtor) 3
 • Kelley, Tom (1955-) 3
 • Kemperl, Metoda (recenzent) 195
 • Kessenich, John M. (avtor dodatnega besedila) 45
 • Khan, Mohiuddin Ali 146
 • Khattab, Ahmed (avtor) 128
 • Khojasteh, Yacob 158
 • Kim, Jin Kuk (urednik) 88
 • Kingsbury, Noël 71
 • Kitek Kuzman, Manja (avtor dodatnega besedila, recenzent) 206
 • Kladnik, Drago (1955-, urednik) 237
 • Klarič, Tina (avtor) 17
 • Klauer, Bernd (avtor) 25
 • Klipp, Edda (1965-, avtor) 69
 • Knez, Mojca (1960-) 97
 • Knoflacher, Hermann (urednik) 7
 • Knothe, Klaus 150
 • Kobolt, Alenka (recenzent) 17
 • Kociančič, Štefan 6
 • Kocijan, Juš 166
 • Koden, Mitsuhiro 124
 • Kodre, Alojz (avtor dodatnega besedila) 51
 • Kolb, Vera M. 55
 • Kolenc, Petra (1977-, urednik, avtor dodatnega besedila, fotograf) 6
 • Komac, Blaž (urednik) 236
 • Komel, Dean (1960-) 180
 • Komel, Mirt (avtor) 11
 • Komnenović, Dora (avtor, fotograf) 11
 • Koren, Mirjana 191
 • Kos, Mitja (1973-, mentor) 76
 • Kowald, Axel (avtor) 69
 • Kozina, Jani 237
 • Kozorog, Miha (recenzent) 11
 • Kranjc, Andrej (1943-, avtor dodatnega besedila) 206
 • Krell, Kevin (prevajalec) 183
 • Kresal, Janez 207
 • Krevs, Marko (recenzent) 237
 • Kristl, Julijana (somentor) 58
 • Kroflič, Robi (avtor, urednik) 17
 • Kropej Telban, Monika (recenzent) 13
 • Kubin, Michael (avtor dodatnega besedila) 163
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila, fotograf) 192
 • Kumar, Pankaj (1981-) 86
 • Kunst, Bojana (recenzent) 173
 • Kurkina, Ljubov´ Viktorovna (recenzent) 235


 • Lacher, Lisa L. (avtor) 38
 • Lammle, Todd 37
 • Leckart, Steven 208
 • Lesjak, Romana (avtor dodatnega besedila) 12
 • Levičnik, Nina (1978-) 209
 • Lewis, Lynn (urednik) 72
 • Lewis, Mark Christopher 38
 • Li, Yan (urednik) 132
 • Liebermeister, Wolfram (avtor) 69
 • Liu, Zhigang 151
 • Lively, Kate (urednik) 226
 • Lojen, Gorazd (avtor, ilustrator) 97
 • Lorenčič, Danaja (prevajalec) 72
 • Lu, Renfu (1957-, urednik) 56
 • Lupi, Sergio 113
 • Lusa, Ondina (prevajalec) 229
 • Luscombe, Christine Keiko (urednik) 94
 • Luthar, Breda (avtor) 11
 • Luthar, Oto (recenzent) 11, 14
 • Lvov, Yuri (1952-, urednik) 81


 • Ma, Zhiyong (urednik) 87
 • Mahovič, Andrej 210
 • Makarovič, Gorazd (ilustrator) 12
 • Makarovič, Marija 12
 • Makinwa, Kofi A. A. (avtor) 122
 • Mallik, Abhijit (avtor) 125
 • Malneršič, Aleš (ilustrator) 103
 • Malovrh, Živa (prevajalec) 237
 • Manojlović, Ivan (fotograf) 11
 • Marshall, Hannah (avtor dodatnega besedila, fotograf) 14
 • Martin, Mike W. (1946-) 9
 • Marvin, Nives (avtor dodatnega besedila) 229
 • Matsuo, Naoto (avtor) 125
 • Mattesi, Michael D. 225
 • Mavromoustakis, Constandinos X. (urednik) 28
 • Medvešček, Pavel 13
 • Mesquita, Rafael Agnelli 163
 • Middleton, Campbell 147
 • Mihelčič, Lana (1985-, fotograf) 11
 • Minako, Chiba (avtor) 221
 • Mlekuž, Jernej (avtor, fotograf) 11
 • Mlekuž, Jernej (urednik) 11
 • Modrej, Ivan (avtor) 12
 • Moosmann, Thomas (avtor) 157
 • Moro, José Luis 211
 • Morrow, Michael G. (avtor) 134
 • Moura, Isabel (urednik) 62
 • Movrin, David (recenzent) 66, 67
 • Mukhopadhyay, Subhas Chandra (avtor) 110
 • Müller, Andreas C. 39
 • Munda Hirnök, Katalin (avtor dodatnega besedila) 240
 • Murnik, Maja (avtor dodatnega besedila) 173
 • Mustafa, H. D. (avtor) 139
 • Mutić, Mare (fotograf) 11, 14


 • Nakada, Takashi (urednik) 41
 • Nandhakumar, Iris (urednik) 95
 • Neill, Bob 181
 • Nelson, Vaughn 98
 • Nemova, Galina (urednik) 50
 • Nerat, Tomaž 76
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 174
 • Novljan, Tomaž (mentor) 209
 • Nuraje, Nurxat (urednik) 82


 • Ogrin, Darko (recenzent) 236
 • Omura, Yasuhisa 125
 • Orsenna, Erik (1947-) 192
 • Otero, Toribio Fernández 90


 • Pahor, David (avtor dodatnega besedila) 159
 • Paliaga, Daniela (prevajalec) 229
 • Palmer, Marilyn 212
 • Panić, Ana (avtor) 11
 • Parkin, Robert E. (1939-) 114
 • Parui, Uttam 42
 • Paškulin, Rudi (fotograf) 14
 • Patterson, David A. 43
 • Pavšelj, Nataša (mentor) 58
 • Pease, Allan 10
 • Pease, Barbara (avtor) 10
 • Peddapelli, Satish Kumar 126
 • Pejovnik, Stane (somentor) 116
 • Perenič, Urška (1982-, recenzent) 2
 • Pérez Henríquez, Blas Luis (urednik) 145
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 239
 • Petaros Kmetec, Ksenija (avtor dodatnega besedila) 229
 • Peternel, Marija Mojca (somentor) 164
 • Peterson, Reece Loren (avtor) 17
 • Petrović, Tanja (1974-, avtor, fotograf, grafični oblikovalec) 11
 • Petrović, Tanja (1974-, urednik) 11
 • Piber, Petra (prevajalec) 75
 • Plahuta, Marko (avtor dodatnega besedila) 173
 • Pleterski, Andrej (1955-, urednik) 13
 • Plinius Caecilius Secundus, Gaius (maior 23-79) 23, 66, 67
 • Plunkett, Drew 214
 • Pogačar, Martin 14
 • Pogačar, Martin (avtor) 11
 • Poljanšek, Urša (1982-, prevajalec) 17
 • Posseme, Nicolas (urednik) 127
 • Preinfalk, Miha (urednik) 239
 • Prêle, Gérard (avtor) 105
 • Primožič, Bogo (fotograf) 14
 • Pumpe, Andreas (avtor) 102
 • Pušnik, Maruša (avtor) 11


 • Qiu, Meikang 44


 • Radež, Tanja (avtor dodatnega besedila, grafični oblikovalec) 14
 • Radež, Tanja (avtor, fotograf) 11
 • Ragazzi, Marco (urednik) 22
 • Rand, Patrick (avtor) 199
 • Ras, Robin H. A. (urednik) 89
 • Ravbar, Marjan (recenzent) 237
 • Reda, Francesco 172
 • Reid, Olga (avtor) 214
 • Reimer, Kenneth J. (avtor) 53
 • Repanšek, Borut (prevajalec) 12
 • Rid, Thomas 5
 • Rihtaršič, Mateja (kartograf) 239, 240
 • Rocco, Matteo Vincenzo 99
 • Rojec, Manuela (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 229
 • Rout, Saroj 129
 • Royal Horticultural Society (Great Britain) 70


 • Sabir, Syed (urednik) 91
 • Salgueiro, Carlos A. 68
 • Sanil, Vivek (avtor) 42
 • Sanyal, Tapobrata 92
 • Schinzinger, Roland (avtor) 9
 • Schittich, Christian (urednik) 142, 203
 • Schlee, Jemima 182
 • Schneegass, Stefan (urednik) 130
 • Schneider, Reinhold Stefan Ernst (avtor dodatnega besedila) 163
 • Schroeder, Hartmut F. (avtor) 83
 • Schulze, Carl (fotograf) 230
 • Sellers, Graham 45
 • Seneviratne, Pradeeka 47
 • Shahinpoor, Mohsen (urednik) 85
 • Shannon, Kelly 194
 • Simončič, Barbara (mentor) 165
 • Simoniti, Primož (recenzent) 66, 67
 • Simoniti, Vasko (avtor) 240
 • Sitar, Polona (avtor, fotograf) 11
 • Skiba, Russell (avtor) 17
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 192
 • Smets, Marcel (1947-, avtor) 194
 • Smolej, Mojca (1973-, recenzent) 232, 233
 • Snoj, Marko (1959-) 235
 • Sofronas, Anthony 231
 • Sonkusale, Sameer (avtor) 129
 • Specovius, Joachim 131
 • Spicer, Derek P. (avtor, fotograf) 70
 • Sposito, Stefanella 183
 • Stankovič Elesini, Urška (mentor) 164
 • Stanković, Peter (mentor) 8
 • Stanković, Peter (recenzent) 14
 • Starcher, Kenneth (avtor) 98
 • Stefanidis, Georgios (urednik) 160
 • Steinfeld, Edward 216
 • Stephenson, David A. (1959-) 104
 • Stewart, James 27
 • Stibilj, Matjaž (fotograf) 6
 • Stichel, Sebastian (avtor) 150
 • Stipanov, Liliana (prevajalec) 229
 • Stolnik, Karmen (1985-, avtor) 17
 • Stopar, Ivan (1929-) 184
 • Strasser, Kurt A. 24
 • Strauss, Florian Alexander 116
 • Strmčnik, Stanko (avtor) 166
 • Strnad, Janez (1934-2015) 51
 • Strother, Jane 227
 • Strussell, Allison (avtor) 17
 • Stupples, Peter (urednik) 220
 • Suhadolc, Janez 217
 • Sutherland, Jeff 159


 • Šekli, Matej (recenzent) 232, 233
 • Šelhaus, Edi (1919-2011, fotograf) 14
 • Šimenc, Marjan (recenzent) 180
 • Šmuc, Andrej (recenzent) 236
 • Štih, Peter (1960-) 240
 • Štirn Janota, Petra (avtor) 17
 • Štremfel, Urška (urednik) 19


 • Talasila, Manoop (avtor) 31
 • Tang, Wanrong 117
 • Tarascon, Jean-Marie (mentor) 116
 • Taya, Minoru (avtor) 77
 • Taylor, James D. (1941-, urednik) 135
 • Tesla, Nikola 238
 • Tome, Staša (avtor) 64
 • Tome, Staša (urednik) 64
 • Toplak, Kristina (fotograf) 11
 • Torelli, Niko (avtor) 97
 • Torkar, Anja 60
 • Trampuš, Mojca (1981-, prevajalec) 17
 • Trček, Franc (avtor, fotograf) 11
 • Trošt, Bogomir (prevajalec) 6
 • Troughton, Guy (ilustrator) 72
 • Turk, Tom (recenzent, fotograf) 64
 • Tuševljak, Marjeta Ana (prevajalec) 10
 • Tychonievich, Joseph 73


 • Unetič, Ines 195
 • Urbas, Špela (prevajalec) 218


 • Vaidyanathan, Sundarapandian (urednik) 119
 • Valena, Tomáš 218
 • Valiullin, Rustem (urednik) 79
 • Van, Vien (1971-) 133
 • Vannithamby, Rath (urednik) 141
 • Vardanega, Paul J. (avtor) 147
 • Vasiljević, Jelena 165
 • Vaughan, Susie 228
 • Velikonja, Mitja (recenzent) 11
 • Verhülsdonk, Torsten (fotograf) 230
 • Vidiella, Àlex Sánchez (urednik) 201
 • Vidrih, Nives (prevajalec) 218
 • Vodopivec, Nina (1974-, somentor) 191
 • Vodopivec, Peter (avtor) 240
 • Vodopivec, Peter (recenzent) 239
 • Vogel, Joshua 186
 • Vogel-Heuser, Birgit (1961-, urednik) 155, 156
 • Volk Bahun, Manca (kartograf) 234, 236
 • Vörös, Sebastjan (recenzent) 180
 • Voskamp, Wim (avtor) 83
 • Vukotič, Jaka (ilustrator, ilustrator) 232, 233


 • Wang, Xiaoyu (avtor) 63
 • Ware, Chuck 196
 • Watts, Andrew 219
 • Way, Thaïsa 197
 • Welch, Thad B. 134
 • West, Ian (avtor) 212
 • White, Jonathan (arhitekt, avtor) 216
 • Wierling, Christoph (avtor) 69
 • Williams, Peter A. (urednik) 54
 • Williamson, Tom (1955-, avtor) 189
 • Wohlleben, Peter 75
 • Wolfram, Stephen 48
 • Wright, Cameron H. G. (avtor) 134
 • Wu, Tony (avtor) 17
 • Wu, Xu (avtor) 118
 • Wybor, John (avtor) 202


 • Yanagisawa, Yukio (avtor) 21
 • Yenumula, Prasad (avtor) 112


 • Zajc, Nada (prevajalec) 229
 • Zampieri, Laura (urednik) 193
 • Zaplatil, Marko (fotograf) 13
 • Zhang Shanyoung, Sam (urednik) 106
 • Zhang, Ji-Guang 118
 • Zhang, Yin (računalničar) 49
 • Zhang, Ying Jun (Angela) (avtor) 117
 • Zheng, Hongfei 100
 • Ziomek, Lawrence J. 167
 • Zorec, Barbara (1986-) 58
 • Zorn, Matija (fotograf, urednik) 236
 • Zudič, Fulvia (prevajalec) 229
 • Zupet, Janez (redaktor prevoda) 6


 • Žele, Andreja (1963-, recenzent) 232, 233
 • Žgajnar, Igor (avtor dodatnega besedila) 239
 • Žuraj, Mateja (prevajalec) 19

PREDMETNO KAZALO


 • 18. stol. 189
 • 18.st. 195
 • 18th cent. 195
 • 19. stoletje 184
 • 19.st. 195
 • 19th cent. 195


 • 20. stol. 164
 • 20.st. 207, 229
 • 21.st. 229


 • 3D displeji 123
 • 3D elektronska tomografija 87
 • 3D modeliranje 35
 • 3D nanostrukture 87
 • 3D oblikovanje 35
 • 3D računalniška grafika 30
 • 3D tehnika zapiranja elementov 132
 • 3D tiskanje 102
 • 3D-AFM 87
 • 3D-Druck 102


 • 5G 28, 141
 • 5G aplikacije 49
 • 5G brezžične mreže 49


 • AAL - ambient assisted living 110
 • absorbcija mikrovalovanja 80
 • absorbcija svetlobe 56
 • abstraktna umetnost 185
 • acetiliranje histona 61
 • Ackerman, James S. 198
 • Ada Lovelace 48
 • adaptability 210
 • adaptive signal processing 40
 • ADAS - Advanced Driver Assistence Systems 138
 • aditivna proizvodnja 102
 • aditivna tehnologija 102
 • adsorbcija 91
 • aeronavtika 148
 • Afrika 23
 • aktivne molekule 20
 • aktivni metamateriali 129
 • aktivni sistemi 152
 • aktuatorji 77
 • akumulatorji 116
 • akumulatorke baterije 118
 • Alan Turing 48
 • albumi 70
 • Alfred Whitehead 48
 • algoritmi 117, 126, 138
 • alosterične spremembe 90
 • Alpha Ventus 115
 • alternativna goriva 57
 • alternativna medicina 53, 72
 • alternativni viri 117
 • alternativni viri energije 57, 98, 100, 109, 160, 172
 • amiloidi 65
 • anaerobna redukcija nitratov 62
 • analitični modeli 133, 231
 • analiza hrane 56
 • analiza LED 120
 • analiza napak 132
 • analiza porabe energije 22
 • analiza sipanja 87
 • analiza stroškov 86
 • analiza zanesljivosti 120
 • analize 102, 115
 • analize sistemov 136
 • analizna kemija 55, 56, 79
 • anatomija 223, 225
 • Android 44
 • angleška hiša 212
 • angleški vrtovi 189
 • angleško stranišče 212
 • Anglija 145
 • Animal behavior - Mathematical models 74
 • anion ▫$\pi$▫ interakcije 52
 • antene za prenosne naprave 136
 • antibakterijski kompoziti 81
 • antioksidanti 81
 • Antisocialno vedenje - Zborniki 17
 • antropologija 66
 • Antropologija - Antika 66
 • antropomatika 155
 • aplikacije 27, 51, 53, 55, 65, 78, 81, 84, 92, 96, 101, 118, 121, 130, 133, 134, 140, 141
 • aplikacije IoT - Internet of Things 128
 • aplikacijska programska oprema 45
 • approximating eigenvalues 26
 • approximation theory 26
 • aproksimacija 26
 • aproksimacijska teorija 26
 • Architectural contracts 169
 • Architectural design 201, 216
 • architecture 209
 • Architecture
  • - 21st century. 201
  • - Composition, proportion, etc 213
  • - Details 199
  • - Human factors 216
 • Architecture, Domestic
  • - Europe - Pictorial works 205
  • - European influences 205
 • Arduino 47
 • arenas 210
 • arene 210
 • arheologija 187
 • arhitekti 197, 207, 218
 • arhitektura 40, 142, 143, 144, 188, 191, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
 • aritmetika 43
 • ARM Cortex-A53 43
 • aromatske spojine 52
 • aromatski peptidi 52
 • aromatski proteini 52
 • Arquitectura - Factores humanos 216
 • art history 195
 • Art metal-work 182
 • Artists' books 220
 • arzen 53
 • arzen v hrani 53
 • asistenca v vozilih 138
 • asistenčni sistemi 152
 • Astronauts - United States - Biography 148
 • astronavtika 148
 • astronomija 51
 • atmosfera 53
 • Auersperg Gardens 195
 • Auerspergovi vrtovi 195
 • Aufsatzsammlung 7
 • Automation - Social aspects 5
 • avtobiografije 238
 • avtoceste 146
 • avtomatizacija 5, 166
 • avtomatizacija delovnih procesov 128
 • avtomatizacija proizvodnje 157
 • avtomatizirana orodja 87
 • avtomatsko vodenje 166
 • avtomobili 22
 • Avtomobili - Jugoslavija 14
 • avtomobilska industrija 153
 • avtomobilski pogoni 95
 • avtomobilski sistemi 152
 • avtonomna vozila 153
 • avtonomna vožnja 138
 • avtonomni roboti 5
 • avtoportret 179
 • avtorski pristop 203
 • avtorsko pravo 2
 • Azija 23


 • bakterijska denitrifikacija 62
 • bakterijski eksopolisaharidi 65
 • barakarska naselja 16
 • barok 192
 • barve 36
 • Basket making 228
 • baterije za električna vozila 153
 • Baukonstruktion 142
 • Benoit Mandelbrot 48
 • besedne vrste 232
 • besedne zveze 232, 233
 • besedni red 233
 • besedoslovje 233
 • besedotvorje 233
 • beton 97, 142
 • Betonbau 142
 • betonske konstrukcije 142
 • Bicycle trails 193
 • bio navdahnjeni fotokatalizatorji 82
 • bioaktivna nanovlakna 78
 • bioaktivna silikatna stekla 78
 • bioaktivna steklokeramika 78
 • bioaktivni nanodelci 78
 • bioaktivni polimerni nanokompoziti 78
 • bioaplikacije 93
 • Biochemical Processes 69
 • bioenergija 98
 • biofilmi 65
 • Biofilms 65
 • biogoriva 98
 • biografija 238
 • biografije 197, 239
 • bioinspiracija 154
 • biokemične lastnosti 54
 • biokemični procesi 69
 • biokemija 62, 63, 65, 68
 • biologija 62, 65, 69, 74, 75, 77
 • biološke površine 93
 • biološki materiali 56
 • biološki procesi 162
 • biološki sistemi 82
 • biološko nalaganje 65
 • biomedicinske naprave 85
 • biomimetični superhidrofobni premazi 93
 • biomimetika 161
 • bionavdahnjeni pametni materiali 90
 • bionavdahnjeno načrtovanje aktuatorjev 77
 • bionavdahnjeno načrtovanje senzorjev 77
 • biorafinerije 162
 • biosenzorji 77
 • biosprejemljivost 162
 • biotehnologija 160
 • Biotelemetry 74
 • biotransformacije 53, 161
 • bivaki 208
 • bivalne kapacitete 214
 • bizmut oksiborat 116
 • blagovne znamke 11
 • Blagoznanstvo - Okoljski vidik - Učbeniki za srednje šole 97
 • Blender 30
 • bojna oprema 230
 • bolezni 61
 • Bolniki - Zdravljenje - Sodelovanje - Disertacije 76
 • Bologna 187
 • Bologna (Italy) - Antiquities 187
 • Bombek, Zdenko - Razstavni katalogi 229
 • bondiranje 132
 • Books - Technological innovations - History
    • - 20th century. 220
    • - 21st century. 220
 • Books / History 220
 • boratna stekla 78
 • boratni anion 116
 • botanične risbe 71
 • botanika 70, 71, 72, 73
 • brezdomstvo 16
 • brezžične komunikacije 138, 139, 140, 141
 • brezžične mreže 44
 • Bridges - Maintenance and repair 146
 • Brown, Lancelot 189
 • Brown, Lancelot (1716-1783) 189
 • Buchkunst 220
 • buče 54
 • Building - Handbooks, manuals, etc 219
 • Building sites - Planning 196
 • Buildings
  • - Electric equipment - Design and construction 143
  • - Environmental engineering 143
  • - Mechanical equipment - Design and construction 143
 • bungalovi 208
 • burek 11
 • Business 102
 • Business logistics 102
 • business process 3


 • CAD 35
 • calculus 27
 • Carniola 195
 • CCNA - Cisco Certified Network Associate 37
 • Cekin Mansion 195
 • Cekinov grad 195
 • celostno ohranjanje 191
 • cementni elektromagnetni funkcionalni materiali 80
 • cepitev vode 82
 • Cerkniško polje 236
 • cestni profil 193
 • Chemical ecology 20
 • Chemistry, Organic - Textbooks 55
 • cikloadicije 161
 • Circuits and Systems 119
 • citokrom ▫$cd_1$▫ 62
 • City planning - Environmental aspects 22
 • Clean energy 82, 160
 • cloud computing 43
 • CMOS elementi 125
 • CMOS tehnologija 127
 • Cockta 11
 • Colored pencil drawing - Technique 227
 • comparative anatomy 67
 • competitive networks 40
 • Computational intelligence 119
 • Computational Intelligence 119
 • computer architecture 43
 • computer interfaces 43
 • computer program language 39, 48
 • computer science 39, 40
 • Computer Simulation 69
 • Conducting polymers 90
 • Conifers - Encyclopedias 70
 • Construction contracts 169, 170, 171
 • Construction industry - Standards 196
 • Cooper, Gordon 148
 • Cottages - United States 208
 • Country homes - History - England 212
 • Creative ability 3
 • Creative ability in business 3
 • creativeness 3
 • critical control point 158
 • Cullen, Gordon 190
 • Cullen, Gordon - Criticism and interpretation 190
 • Cullen, Gordon - Influence 190
 • Cullen, Thomas Gordon (1914 - 1994) 190
 • cultural heritage 191
 • cunamiji 144
 • Cybernetics - History 5


 • časovna komponenta 25
 • časovni podatki 74
 • časovno frekvenčne obdelave signalov 135
 • čistilne naprave 22
 • čiščenje 54
 • čiščenje biomolekul 162
 • čiščenje odpadne vode 62
 • čiščenje odpadnih vod 22
 • človekove pravice 16
  • - prisilna izselitev 15
 • Človekove pravice 16
 • človeška figura 223, 225
 • človeški vid 123
 • človeški viri 237
 • človeški vizualni sistemi 36
 • Črna na Koroškem - Etnografija 12
 • Črnjani 12
 • čustveni svet živali 75
 • čustveno zavedanje 75


 • Decoration and ornament, Architectural - Europe 205
 • dekoracija iz papirja 226
 • dekorativna umetnost 175
 • delavnice 16
 • deljenje besed 232, 233
 • delovanje 115, 167
 • delovanje črpalk 172
 • delovanje reaktorja 105
 • delovno okolje 231
 • denitrifikacija 62
 • derivatives 27
 • dermalni vnos učinkovin 58
 • desalinacija 100
 • Desarrollo urbano sustentable 216
 • design 3
 • designing green spaces 195
 • Detail 142
 • detajli 142, 143, 199, 204, 211, 219
 • detekcija kemikalij 21
 • diagnostične metode 87
 • diagnostika 103, 107
 • diagnostika tokokrogov 87
 • diagnoza 21
 • didušikov oksid reduktaza 62
 • dielektrični filmi 87
 • diferenciacija 26
 • diferencialne enačbe 27
 • differential equations 27
 • differentiation 26
 • difuzijsko magnetno resonančno slikanje 79
 • digitalna humanistika 2
 • digitalna obdelava podatkov 167
 • dimenzije 213
 • dimenzioniranje 112, 213
 • dimni plini 103
 • dinamični sistemi 166
 • dinamično programiranje 44
 • dinamika difuzije 79
 • dinamika fluidov 79
 • dinamika vozil 150
 • Dinarski kras 236
 • diode 131
 • Diseño arquitectónico 216
 • disertacije 191
 • Disertacije 58
 • displeji 123
 • distribucija energije 107
 • DIY 182
 • dobrine 99
 • doctoral dissertation 209, 210
 • doktorska disertacija 165
 • doktorske disertacije 8, 58, 60, 76, 99, 116, 164, 209, 210
 • dokumentacija 196
 • dokumentiranje dela 231
 • dolgoročno razmišljanje 25
 • Domača zdravila - Priročniki 72
 • domovi 12
 • domoznanstvo 12
 • dopirana stekla 50
 • dopirana vlakna 50
 • dopirani fluoridi 50
 • Dopplerjev efekt 51
 • Dopplerjev pojav 51
 • Dopplerjev pojav glej Dopplerjev efekt
 • doprinos sodelavcev 231
 • dostava zdravil 85
 • dostava zdravilnih učinkovin 81
 • doziranje 61
 • Drug Delivery Systems 61
 • Drug targeting 61
 • društva 12
 • družabno življenje 12
 • družinska skupnost 12
 • družinsko drevo 239
 • držala orodij 104
 • dušikov cikel 62
 • dvojne zvezde 51
 • dvorci 212
 • dvosmerni 36
 • Dwellings - Europe - Pictorial works 205
 • dynamic networks 40


 • e-mobilnost 153
 • education 154
 • education designers 154
 • education of engineers 154
 • Education, graduate 1
 • efemerna arhitektura 201
 • ekogeokemija 20
 • ekologija 20, 21, 22, 24, 25, 53, 62, 236
 • ekologija lesa 97
 • ekološka gradnja 202, 204
 • ekološke prednosti 92
 • ekonomika proizvodnje 98
 • ekonomske prednosti 92
 • ekonomski vidik 123, 145
 • eksergija 99
 • eksopolimeri arhej 65
 • eksopolimeri gliv 65
 • eksperiment 185
 • ekstrakcija biomolekul 162
 • ekstrudiranje polimerov 88
 • Electric motors, Induction 126
 • Electric power distribution - High tension 112
 • Electromagnetic waves 80
 • Electronic circuits 119
 • Electronics 119
  • - Materials - Recycling 91
 • Electronics and Microelectronics, Instrumentation 119
 • elektrarne na veter 115
 • električna oprema 107
 • električna vezja 131
 • električni avtomobili 153
 • električni drogi 112
 • električni in elektronski odpadki 91
 • električni stroji 131
 • električno ogrevanje 113
 • električno omrežje 153
 • elektrika 98
 • elektro-kemo-biomimetične naprave 90
 • elektroaktivni ionski polimeri 85
 • elektrode 116
 • elektrodepozicija 95
 • elektroenergetika 105, 107, 112, 114, 115, 117
 • elektrokatalitična konverzija 161
 • elektrokemična redukcija 161
 • elektrokemične lastnosti 90
 • elektrokemične metode 90
 • elektrokemično aktivne elektrode 85
 • elektrokemija 116, 118
 • elektrokemijske reakcije 90
 • elektromagnetna kompatibilnost 131
 • elektromagnetno sevanje 36
 • elektromagnetno valovanje 80
 • elektronika 47, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130
 • elektronika v tekstilu 130
 • elektronske lastnosti 96
 • elektroobločne peči 113
 • elektroporacija 58
 • elektrosinteze 90
 • elektrotehnika 32, 77, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 167, 238
 • element ionski par ▫$\pi$▫ aren 52
 • elipsometrija 87
 • embalaža 182
 • Embroidery
 • Embryologie 61
 • emisivni displeji 123
 • emulzije 54
 • enciklopedije 70
 • encimi 61
 • energetika 98, 99, 100, 103, 204
 • energetski materiali 149
 • energetski stroški 99
 • energetski vodi 112
 • energetsko strojništvo 103
 • energetsko varčne stavbe 204
 • Énergie - Conversion directe 160
 • energija sonca 98
 • energija vetra 115
 • Engineering 119
 • Engineering contracts 168, 169, 170, 171
 • Engineering design 101
 • Engineering ethics 9
 • enkapsulacija 54
 • enodružinske hiše 205
 • enterprises 3
 • Environmental protection 22
  • - Management 24
 • Environmentalism 24
 • Epigenesis, Genetic 61
 • Epigenetics 61
 • epigenetika 61
 • epigenetska zdravila 61
 • epigenetski mehanizmi 61
 • EPS 65
 • equations in one variable 26
 • erozija 146
 • erozija zemlje 92
 • estetika 173
 • Ethik 7
 • etičnost inženirjev 9
 • etika 7, 9, 231
 • etimološki slovar 235
 • evalvacija toksičnosti 81
 • Evropa 23, 145, 205
 • Excavations (Archaeology) - Italy - Bologna 187


 • farmacevtska industrija 55
 • farmacevtski izdelki 82
 • farmacija 58
 • fazna pravila 84
 • fazne transformacije 84
 • fazni prehodi 89
 • feminizem 8
 • Fičo 11, 14
 • FIDIC form of contract 169
 • Figure drawing 223
 • fiksacija dušika s plazmo 160
 • filozofija 173, 180
 • Filozofija 180
 • filozofske osnove 25
 • filtri 136
 • fitoterapija 72
 • fizična geografija 236
 • fizika 50, 51, 167
 • fizika svetlobe 36
 • fizikalna kemija 57
 • fizikalna metalurgija 84
 • fizikokemična karakterizacija 81
 • fizikokemijske lastnosti 54
 • fleksibilna tehnologija 111
 • fleksibilnost 202
 • fluoridna stekla 50
 • fluoridna vlakna 50
 • fluoridni monokristali 50
 • Food additives - Congresses 54
 • formulacija izdelka 54
 • fosfatna stekla 78
 • fosfatna steklena vlakna 78
 • fosilna goriva 98
 • fotoaktivni nanomateriali 82
 • fotoelektrokemijski postopki 57
 • fotofizika 96
 • fotografija 229
 • fotokatalitična konverzija 82
 • fotokatalitični reaktorji 160
 • fotokatalitično čiščenje zraka 22
 • fotokatalitski postopki 57
 • fotokataliza 160
 • fotokatalizatorji 93
 • fotosintetski organizmi 64
 • fotovoltaični sistemi 109
 • fotovoltaika 111
 • FPGA - Field Programmable Gate Array 140
 • francoski arhitekti 192
 • Fuel - Technological innovations 57
 • functions 27
 • funkcije 27
 • funkcionalizacija površine 78
 • funkcionalne lastnosti 84
 • funkcionalne povezave 213
 • funkcionalni nanokompoziti 81
 • funkcionalni polimerni kompoziti 81
 • funkcionalno ovirani ljudje 216
 • Furniture finishing 200
 • Furniture painting 200


 • garden art 195
 • gardens 195
 • Gardens, English - History - 18th century. 189
 • gardners 195
 • gelske membranske elektrode 90
 • genetika 65
 • Genomics 69
 • genomika 69
 • geochemistry 60
 • geografija 23
 • Geografija - Antika 23, 234
 • geokemija 60
 • geomehanika 146
 • geomembrane 83
 • geometrija prostora 27
 • geometrijsko modeliranje 35
 • George Boole 48
 • geosintetika 83
 • geotehnika 144
 • geotekstil iz jute 92
 • geotekstilije 83, 92
 • gibanje bakterij 65
 • gibanje prebivalstva 12
 • gibanje živali 74
 • glasoslovje 233
 • glasovi 232
 • Gledališče - Igralska umetnost 173
 • gledališka umetnost 173
 • glinasti nanomateriali 81
 • gline 81
 • glive 62
 • globalno pravo 9
 • Gold - Recycling 91
 • goriva 82
 • gospodarnost 102
 • gospodarstvo 164
 • gosti plini 50
 • Gottfried Leibniz 48
 • governor's garden 195
 • govorica rok 10
 • govorica telesa 10
 • Govorica telesa - Priročniki 10
 • gradbena industrija 168, 169, 170, 171
 • gradbena regulativa 168, 169, 170, 171
 • gradbene norme 168, 169, 170, 171
 • gradbeni materiali 21, 142
 • gradbeni proizvodi 21
 • gradbeništvo 142, 144, 219
 • gradbeno inženirstvo 142, 199
 • gradniki sistemov vodenja 166
 • gradnja jedrskih reaktorjev 144
 • gradnja reaktorja 105
 • gradnja zgradb 114
 • grafenski ionski polimerni aktuatorji 85
 • grafično oblikovanje 220, 221
 • grafika 177
 • grajena okolja 22
 • gram-pozitivne bakterije 62
 • gravitacija 173
 • Green chemistry - Textbooks 55
 • groundwater 60
 • GSCC 139
 • guma 81
 • gumiji 54
 • Gums and resins - Congresses 54
 • guvernerjev vrt 195


 • Haag, Richard 197
 • Haag, Richard (1923-) 197
 • habitati 64
 • halkogenidni termoelektrični materiali 95
 • halojzit 81
 • Handbags 178
 • Handicraft - Pictorial works 226
 • hardware 43
 • Head-Worn displeji 123
 • hebbian learning 40
 • heterogeni materiali 79
 • hibridne sončne celice 96
 • hibridni materiali 101
 • hibridni mikrovalovni absorbenti 80
 • hibridni perovskiti 96
 • hibridni pogoni 149
 • hidrobiologija 64
 • hidrodinamična kavitacija 160
 • hidroliza biomase 162
 • hidrologija 59, 60
 • hidrometalurška predelava 91
 • hidrosfera 53
 • hidrotermična konverzija 161
 • hierarhične nanoheterostrukture 82
 • hierarhija spomina 43
 • High speed trains
  • - Economic aspects 145
  • - Environmental aspects 145
  • - Evaluation - California 145
 • histon demetilaze 61
 • histon lizinske metiltransferaze 61
 • hiša med krošnjami 208
 • hiša ob jezeru 208
 • hiša v gozdu 208
 • hitri reaktor hlajen z natrijem 105
 • hitri vlaki 145
 • hitrorezna jekla 163
 • hladne obdelave 163
 • hlajenje 50, 172
 • holografija 36
 • hologrami 36
 • Home automation 110
 • Home range (Animal geography) - Mathematical models 74
 • hoteli 214
 • Household appliances - History 212
 • Human figure in art 223
 • human rights 16
 • humanistika 180
 • hvaležnost 75
 • Hydrocolloids - Congresses 54


 • identiteta 8
 • IDEO 3
 • ideogrami 13
 • iglavci 70
 • Iglavci - Okrasne rastline - Leksikoni 70
 • iglokožci 64
 • igra 75
 • igrala 215
 • Illustration of books - History
   • - 20th century. 220
   • - 21st century. 220
 • ilustracija 220
 • imobilizacija biomakromolekul 81
 • implementacija sistema 110
 • impulzno sipanje 135
 • in vitro reaktivnost 78
 • indukcijsko ogrevanje 113
 • Industrial management 102
 • Industrie 4.0 157
 • Industrija 4.0 155, 156
 • industrija vozil 14
 • industrijska proizvodnja 14, 155, 156
 • industrijske aplikacije 79, 113
 • industrijski sistemi 156
 • industrijsko oblikovanje 3, 101, 217
 • informacije 231
 • informacije za investitorje 24
 • informacije za potrošnike 24
 • informacijska tehnologija 34, 108
 • informacijske vojne 5
 • informacijski sistemi 36
 • Information display systems 36
 • Information warfare - History 5
 • infrardeče LED naprave 120
 • infrastruktura 22, 194
 • innovations 3
 • innovativeness 3
 • inovacije 3, 154
 • inovations 154
 • inovative engineers 154
 • inovativno inženirstvo 154
 • inovativnost 3
 • input-output analiza 99
 • insercijski elektrodni materiali 116
 • inštalacije 143
 • inštitucije 25
 • integracija 26
 • integrali 27
 • integrals 27
 • integrated conservation 191
 • integration 26
 • integrirana vezja 121, 132
 • integrirani paneli 114
 • Intel Core i7 920 43
 • inteligentne aplikacije 46
 • inteligentni sistemi 166
 • inteligentni stroji 5
 • interakcije 52
 • interakcije med živalmi 75
 • interakcije pektin-voda 54
 • interakcije s celicami 78
 • interakcije s svetlobo 56
 • interakcije sončna svetloba-materiali 82
 • interdisciplinarno delo 231
 • interferenca 36
 • interferometrične meritve 50
 • Interior architecture 213
 • Interior decoration - Themes, motives 200
 • internet 108
 • internet stvari 121, 137
 • Internet stvari 128
 • interpolacija 26
 • interpolation 26
 • intervencijska onkologija 78
 • intervencijska radiologija 78
 • Intralogistik 157
 • inženirstvo 7, 9, 231
 • inženirstvo kostnega tkiva 78
 • ionske tekočine 162
 • ionski polimerni kovinski kompoziti 85
 • IPCMs 85
 • iskanje novih zdravil 61
 • isotope hydrograph separation 60
 • italijanski motivi pri Plečniku 218
 • izbira lesa 224
 • izbira materiala 101
 • izbor tehnologije 102
 • izdelava 106, 124
 • izdelava načrtov 196
 • izdelava polprevodnikov 87
 • Izdelki - Geometrijsko modeliranje - Učbeniki za visoke šole 35
 • izdelki iz papirja 221
 • izhodišča načrtovanja 202
 • izhodišča zgodovine umetnosti 198
 • izkopanine 187
 • izkušnje obstoječih železnic 145
 • izmenjava energije 85
 • izobraževalni programi 18
 • izobraževanje 19, 154, 155
 • izobraževanje inženirjev 18, 154
 • izobraževanje konstrukterjev 154
 • izolatorji 112
 • izotopska razdelitev hidrograma 60
 • izpiranje 91
 • izračuni 112
 • izselitve 15
 • izumi 238
 • izvedba 219
 • izvedba izselitve 15
 • izvori slik 123


 • Jadransko morje 64
 • James Sloss Ackerman (1919-2016) 198
 • Janez Vajkard Valvasor 239
 • Japonska 21, 145
 • japonsko vezenje papirja 221
 • javna infrastruktura 193
 • javni objekti 204
 • javni prostor 193
 • jedilni pribor 175
 • jedrska magnetna resonanca 106
 • jedrska tehnika 144
 • jedrske elektrarne 105
 • jedrski reaktorji 105
 • jezikoslovje 232, 233
 • John von Neumann 48
 • joinery 191
 • Jugoslavija 11, 14, 164
 • Jugoslovanska kuharica 11
 • jutine preje 92


 • kači podoben robot 85
 • kalcijeva fosfatna stekla 78
 • kampusi 202
 • kapacitivno sklopljeni stikalni ojačevalniki 122
 • kapacitivnost 96
 • karakterizacija 68, 87, 94
 • karakterizacija mikrostrukture 87
 • karakterizacija napak 87
 • karakterizacija povezav 87
 • karboksiliranje 161
 • kariera 231
 • karst aquifers 60
 • katalitična dehidrogenacija 161
 • kataliza 81
 • katalizatorji 94
 • kation ▫$\pi$▫ interackcije 52
 • katodni materiali 116
 • kava 11
 • kavbojke 11
 • Kaznovanje - Pedagoški vidik - Zborniki 17
 • kemična degradacija 86
 • kemična industrija 55, 160, 161, 162
 • kemična občutljivost 21
 • kemične lastnosti 87
 • kemični signali 20
 • kemično komuniciranje 20
 • kemija ogljikovega dioksida 161
 • kemija okolja 20, 55
 • kemijsko inženirstvo 55, 160
 • kemikalije 21, 82
 • keramični materiali 97
 • keramika 97
 • kibernetika 5
 • kibernetski prostor 5
 • kibernetski sistemi 155
 • kiosk K67 11
 • Kitajska 145
 • klimatizacija 172
 • klimatske spremembe 22, 24, 98
 • klimatski pogoji 204
 • klinični simptomi 21
 • klub Hajduk 11
 • kmečke hiše 212
 • kmetovanje 12
 • Knjižnice - Organizacija poslovanja - Navodila 6
 • knjižničarstvo 6
 • knjižnične storitve 6
 • koče 208
 • koherentne strukture tekočin 85
 • kolagen 54
 • kolaž 226
 • kolektivna inteligenca 75
 • kolesarji 193
 • kolesarske steze 193
 • kombinirana soba 11
 • komentar h knjigam 234
 • komplikacije 76
 • kompoziti 97
 • kompozitne membrane 81
 • kompozitni materiali 97
 • komunalne odpadne vode 22
 • komunalni trdni odpadki 22
 • komunikacije 137, 167, 194
 • komunikacije informacij 59
 • komunikacije možgani-organi 90
 • komunikacije v oblaku 139
 • komunikacijski sistemi 108, 136
 • koncept hitre dostopnosti 42
 • koncept hitre odprave napak 42
 • koncept trajnosti 25
 • konceptualni okvir 25
 • kondenzacijska polimerizacija 94
 • kondenzirani globularni proteini 54
 • konfiguracija 112
 • konformacijske spremembe 90
 • konjugirani blok kopolitiofeni 94
 • konjugirani polimeri 94
 • konstruiranje 115
 • konstruiranje izdelkov 101
 • konstrukcija 86
 • konstrukcija panelov 114
 • konstrukcijski elementi 199
 • kontrola opreme 107
 • kontrolirana rast verig 94
 • kontrolirane sinteze 94
 • kontrolirano sproščanje 54
 • kontrolirano sproščanje učinkovin 81
 • kontrolni sistemi 152
 • konzerve 182
 • kopenske živali 66
 • kopolimerizacije 161
 • korzet 8
 • košare 228
 • kovine 97, 149
 • kovinske površine 52
 • kovinski materiali 97
 • kovinski nanomateriali 63
 • kovinski oksidni nanomateriali 63
 • kozmologija 23
 • Kozmologija - Antika 23, 234
 • krajinska arhitektura 188, 189, 190, 192, 195, 196, 197
 • Krajinska arhitektura - Standardi - Študije primerov - Priročniki 196
 • Kranjska 195
 • Kras (geologija) - Geomorfologija 236
 • Krasoslovje 236
 • kraški vodonosniki 60
 • kredibilnost 2
 • kretnje 10
 • krila metuljev 93
 • kriptografija 5, 128
 • kristali 50
 • kriteriji izbora 102
 • kritična diskurzivna analiza 8
 • kritična kontrolna točka 158
 • kriza 180
 • krizno upravljanje 108
 • krmilni sistemi 155
 • kronološki pregled 240
 • krpanke 178
 • kultivarji 70
 • kultura 13, 176, 217
 • kultura vina 209
 • kulturna dediščina 191
 • kulturna zgodovina 14
 • Kurt Gödel 48
 • kvaliteta 56
 • kvaliteta vode 59
 • kvalitetna izvedba del 231
 • kvartar 236


 • laboratorijski eksperimenti 55
 • lahke konstrukcije 201
 • Land use - Planning 196
 • Landscape architecture
  • - History - Great Britain - 18th century. 189
  • - Standards 196
 • Landscape design - Environmental aspects 193
 • laserska mikroablacija 58
 • laserski 36
 • lasersko hlajenje 50
 • lastnosti 78, 81, 92, 94, 106, 124
 • lastnosti materialov 97, 101
 • lastnosti živil 56
 • Lattermann Avenue 195
 • Lattermannov drevored 195
 • LCD 36
 • Le Nôtre, André 192
 • lean principi 18
 • LED displeji 123
 • Leopoldsruhe 195
 • les 97, 181
 • lesena hiša 208
 • lesena veriga 175
 • lesene žlice 186
 • Leseni izdelki 224
 • Light emitting diodes 120
 • lignocelulozna biomasa 162
 • limite 27
 • limits 27
 • linear systems 26
 • linear transformations 40
 • linearna konvolucija 140
 • linearni sistemi 26, 152
 • linearno programiranje 40
 • litij bakrov piroborat 116
 • litij metalne baterije 118
 • litijeve metalne anode 118
 • Ljubljana 195, 217
  • - Vrtovi - 18.-19.st. 195
 • ljudska arhitektura 206
 • ljudska izročila 13
 • ljudska medicina 72
 • Ljudska verovanja - Posočje 13
 • ločevanje olje-voda 89
 • ločila 232, 233
 • Log cabins - United States 208
 • logično 166
 • logistika 59, 156
 • lom žarkov 36
 • lotusovi listi 93


 • Machinery - History 5
 • Madžarska 59
 • magnetne nanostrukture 87
 • magnetne separacije 160
 • magnetni materiali 106
 • magnetni nanodelci 160
 • magnetno mešanje fluidov 160
 • magnetoelektrični materiali 106
 • makete 222
 • mala začetnica 233
 • male začetnice 232
 • Management 102
 • mangan dioksidni absorbenti 80
 • Marvin Minsky 48
 • maskota Vučko 11
 • masovni podatki 28
 • matematični modeli 27
 • matematično modeliranje 74
 • matematika 26, 27
  • - numerična analiza - aplikacije - učbeniki za visoke šole 26
 • materiali 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 111, 124, 132, 163, 211
 • Materiali - Učbeniki za srednje šole 97
 • materiali za displeje 123
 • materiali za zaslone na dotik 123
 • materialna kultura 11, 14
 • materialne zaloge 25
 • Materials 101
 • materinska ljubezen 75
 • Mathematical Models of Cognitive Processes and Neural Networks 119
 • MATLAB 134
 • MATLAB/Simulink 109
 • matrična algebra 26
 • matrix algebra 26
 • mean recharge altitude 60
 • Mediacija - Zborniki 17
 • Médicaments
  • - Modes d'administration - Dispositifs 61
  • - Récepteurs 61
 • medicina 53, 76
 • medicinska dejstva 21
 • medicinski vsadki 78
 • mednarodni predpisi 59
 • mednarodni standardi 15
 • medosebne komunikacije 10
 • medsebojne kemične interakcije 20
 • medsebojni odnosi 12
 • medsebojno sodelovanje 231
 • medzrnski vodonosniki 60
 • mehanika rezanja 104
 • mehanizmi degradacije 83
 • mehanizmi delovanja 62
 • mehanizmi konverzij 161
 • mehanske lastnosti 84, 87
 • mehanske lastnosti biofilmov 65
 • mehke biomimetične robotske umetne mišice 85
 • mehki materiali 79
 • mehkužci 64
 • mejne plasti ionomeri-elektrode 85
 • mejne površine 87
 • memristivne naprave 119
 • memristorji 119
 • Memristors 119
 • mentorji 231
 • merilne metode 21
 • merilne tehnike 95
 • meritve 56, 103, 115
 • meritve difuzije 79
 • meritve interakcij 52
 • meritve relaksacijskih časov 79
 • meritve učinkovitosti 50
 • merjenje svetlobe 36
 • meso 56
 • mesta 22, 184, 187, 193
 • mestne ureditve 190
 • mešanice karagenana 54
 • metabolizem človeka 62
 • metabolomika 20
 • Metal-cutting 104
 • metaloencimi 62
 • metalurgija 84, 163
 • methodology 191
 • metiliranje DNA 61
 • metoda gruč 159
 • metode 126
 • metode dela 159
 • metode karakterizacije 84
 • metode ocene parametrov 56
 • metode samozaznavanja 85
 • metodologija 191
 • metodologije 120
 • metrologija 87, 123
 • mezoskopski organokovinski halidi 96
 • Microbial polymers 65
 • Microelectronics 119
 • microring resonatorji 133
 • Mihevc, Edo (1911-1985) 207
 • Mihevc, Edo - Likovne monografije 207
 • mikro optični filtri 133
 • mikrobiota 20
 • mikrobne zunajcelične polimerne snovi 65
 • mikrodispleji 123
 • mikroelektronika 119, 127, 132
 • mikroorganizmi 53
 • mikroprocesorji 134
 • mikroproizvodnja 95
 • mikroskopska difizijska anizotropija 79
 • mikroskopska teorija 50
 • mikrostruktura 56, 79, 94
 • mikrovalovna kavitacija 160
 • mikrovalovna vezja 136
 • mikrovalovne RF natene 136
 • mikrovalovni polprevodniški elementi 136
 • mikrovalovni reaktorji 160
 • mikrovalovni sistemi 136
 • mikrovalovno ogrevanje 113
 • mikrovalovno sevanje 160
 • Military uniforms - History - To 1500. 230
 • mini golf 215
 • miniaturne črpalke 85
 • mistika 174
 • mišice 225
 • mitologija 174
 • mizarstvo 191
 • mlečni izdelki 56
 • mleko 56
 • mlini 212
 • Mobile communication systems - Research 141
 • mobile computing 43
 • mobilne aplikacije 31, 44
 • mobilne komunikacije 28, 141
 • mobilni displeji 123
 • mobilni operacijski sistemi 44
 • mobilni telefoni 91, 108
 • mobilno računalništvo 43
 • mobilno računalništvo v oblaku 28, 44
 • mobilno zaznavanje množic 31
 • mobilnost v mestih 153
 • moč 225
 • močnostna elektronika 131
 • moda 8, 183
 • ModBus 47
 • modeli 40
 • Modeli LED 120
 • modeli odločanja 102
 • modeli površin 89
 • modeliranje 85, 96, 109, 152
 • modeliranje CALPHAD 84
 • modeliranje Monte Carlo 56
 • modeliranje prostora 35
 • modeliranje vozil 150
 • modelne spojine 62
 • modelni sistemi 52
 • Models, Biological 69
 • modifikacija površine 81
 • modifikacije histonov 61
 • modulacija svetlobe 36
 • molekularna biologija 61
 • molekularna dinamika 78
 • molekularne lastnosti 54
 • molekularne osnove 20
 • molekulsko prepoznavanje 62
 • monitoring 146, 147
 • monomere 94
 • montažna gradnja 219
 • montažne konstrukcije 219
 • moralni okvir 9
 • morfološke analize 154
 • Morje - Zborniki 64
 • morske ptice 64
 • Morske rastline - Zborniki 64
 • Morske živali - Zborniki 64
 • morski plazilci 64
 • morski raki 64
 • morski sesalci 64
 • MOS - metal oxide semiconductor 125
 • MOSFET - MOS field effect transistor 125
 • mostovi 146, 147
 • motivi 221, 227
 • motorna vozila 152
 • možgansko tkivo 79
 • multifazni sistemi polimerov 88
 • multihem citokromi 68
 • multikomponentni sistemi 88
 • multimedija 44
 • multiple integrals 27
 • Municipal engineering 22
 • muzeji 203


 • nacionalne politike 98
 • načrtovanje 81, 84, 85, 86, 89, 112, 124, 142, 199, 203, 211, 213, 216, 219
 • načrtovanje avtonomnih sistemov 77
 • načrtovanje domačij 13
 • načrtovanje sistemov 172
 • nadomestna bivališča 15
 • nadzor proizvodnje 158
 • nadzorovanje 115
 • naglas 232, 233
 • nahajališča 53
 • naključne obdelave 167
 • naloge 27, 101, 167
 • namazane površine 89
 • namestitev panelov 114
 • nano-makro porozni bioskeleti 78
 • nanocimi 63
 • nanoelektronika 87
 • nanokalorimetrične meritve 87
 • nanokompoziti 93
 • nanomateriali 106
 • nanoproizvodnja 95
 • Nanostructured materials 82
 • nanostrukturirani kovinski oksidi 96
 • nanostrukturirani polimerni kompoziti 89
 • nanostrukturni antirefleksni premazi 93
 • nanotehnologija 63
 • nanotehnologije 106
 • nanotehnološki postopki 165
 • napake 231
 • napovedano vzdrževanje 155
 • napovedovanje strukture 84
 • naprave za identifikacijo 157
 • napredovanje 231
 • naravna fotosinteza 82
 • naravne aluminosilikatne nanocevke 81
 • naravne nesreče 108
 • naravne površine 89
 • naravne samočistilne površine 93
 • naravni kamen 97
 • naravni materiali 228
 • naravno okolje 208
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 72
 • naravnogeografske značilnosti 236
 • naravoslovje 23, 66, 67, 234
 • Naravoslovje - Antika 23, 67, 234
 • naredi sam 175, 182, 200, 228
 • naselje 12
 • nastanitveni objekti 202
 • natrijeve spojine 116
 • natural sciences 67
 • navadne diferencialne enačbe 26
 • navodila 221
 • navodila za izdelavo 182
 • ne tehniški vidiki vodenja 166
 • nebesedno izražanje 10
 • nekovalentne vezave 52
 • nelinearna konvolucija 140
 • nelinearni sistemi 26
 • nematerialne zaloge 25
 • Nemčija 21, 25, 115
 • neomočljive površine 89
 • nepregibne besedne vrste 233
 • neskončne vrste 27
 • network architectures 40
 • Neue slowenische Kunst 173
 • neural networks 40
 • Neural networks (Computer science) 119
 • neustrezna bivališča 16
 • Nevarne snovi - Učbeniki za srednje šole 97
 • neverbalno komuniciranje 10
 • nevronske mreže 40
 • nevtronsko sipanje 94
 • Nikola Tesla 238
 • nitrit reduktaza 62
 • nitroksid reduktaza 62
 • nizkoenergetske hiše 204
 • nizkoenergijske naprave 125
 • nizkonapetostne naprave 125
 • nizkotemperaturna piroliza 160
 • NMR 79
 • NMR difuzometrija 79
 • nonlinear systems 26
 • normativi 213
 • notable people 48
 • notranja atmosfera 21
 • notranja oprema 143, 200, 214, 216
 • nove naprave 87
 • nove paradigme 153
 • novi bioadsorbenti 91
 • novi materiali 87
 • Numerical analysis 26
 • numerical methods 26
 • numerične metode 26


 • obdelava 78, 224
 • obdelava digitalnih signalov 134
 • obdelava lesa 186
 • obdelava materialov 88
 • obdelava površin 165
 • obdelava s plazmo 165
 • obdelava signalov 140
 • obdelave 106
 • obdelave površin 104
 • obdelave slik 36
 • obdelovalni postopki 102, 104
 • obdelovalni stroji 104
 • object-oriented programming 39
 • Object-oriented programming (Computer science) 39
 • object-oriented programming languages 39
 • Object-oriented programming languages 39
 • objektno orientirano programiranje 38
 • objektno programiranje 39
 • oblikoslovje 233
 • oblikovanje iz lesa 228
 • oblikovanje iz papirja 222, 226
 • oblikovanje kapljic 89
 • oblikovanje knjig 220
 • oblikovanje krajine 192
 • oblikovanje lesa 175, 186
 • oblikovanje materialov 101
 • oblikovanje oblačil 183
 • oblikovanje tekstilij 178, 183
 • oblikovanje zelenih površin 195
 • obnovljiva energija 107
 • obredni predmeti 13
 • obremenitve 150
 • Obvladovanje tveganja 1
 • oceanografija 64, 167
 • ocena trajnosti 83
 • ocena tveganja 82
 • ocena varnosti 56
 • oddajni 36
 • odločanje 231
 • odnos struktura transport 79
 • odpadni silicijev prah 91
 • odpadni tekstil 178
 • odpisane knjige 11
 • odpornost 163
 • odpravljanje posledic 59
 • odsevni 36
 • odstranjevanje onesnaženosti 103
 • odstranjevanje organske snovi 22
 • odškodnine 15
 • odvajanje toplote 132
 • odvodi 27
 • ogljikov cikel 98
 • ogljikov dioksid 82, 161
 • ogljikovi nanomateriali 63
 • ogrevalni sistemi 212
 • ogrevanje 172
 • ojačevalniki 136
 • okolje 103
 • okoljevarstveni vidik 115, 145
 • okoljevarstvo 24
 • okoljska ocena 22
 • okoljska politika 24
 • okoljska vprašanja 98
 • okoljske aplikacije 160
 • okoljske razmere 93
 • okoljsko inženirstvo 103
 • okolju prijazni aktivni ogljik 91
 • okolju prijazni procesi 91
 • okrasne rastline 71
 • okrasni predmeti 175
 • okvir sklada 33
 • OLED - organic light emitting diode 124
 • OLED tehnologija 124
 • OLED zasloni 124
 • omejeni sistemi 79
 • omejitve resursov 98
 • omika 20
 • onesnaženje vode 59
 • onesnaževanje okolja 21
 • onesnažila v zraku 103
 • operacionalizacija trajnosti 25
 • opis rastline 71
 • opisi rastlin 70, 73
 • optične metode 56
 • optični mikro resonatorji 133
 • optično hlajeni laserji 50
 • optično hlajenje polprevodnikov 50
 • optika 51
 • optimalno napajanje avtomobilov 117
 • optimiranje postavitve panelov 109
 • optimizacija 40, 44
 • optimizacija porabe 41
 • optoelektronika 120, 133
 • ordinary differential equations 26
 • organizacija 1
 • organizacija dela 231
 • organizacija proizvodnje 158
 • organizmi 20
 • organska elektronika 86
 • organska kemija 52, 54, 55
 • organske reakcije 52, 55, 82
 • organske sinteze 160
 • organske sončne celice 96
 • organski polprevodniki 94
 • organsko-anorganski hibridni biomateriali 78
 • origami 226
 • Origami - Pictorial works 226
 • ornamenti 181
 • orodja 175
 • orodja za rezanje 104
 • orodje 224, 228
 • orodna jekla 163
 • oscilatorji 136
 • osebni pristop 198
 • osnove 112, 130
 • osnove displejev 36
 • osnove optike 123
 • osončenost 114
 • otroška igrišča 215
 • Overhead electric lines 112
 • ozelenitve 188
 • ozelenitve v objektih 188
 • ozelenjene fasade 188
 • ozelenjeni atriji 188
 • označevanje objektov 157
 • ožigalkarji 64


 • pacienti 21
 • paketne medsebojne povezave 87
 • paleopoplave 236
 • pametna mesta 153
 • pametna omrežja 117
 • pametne hiše 110
 • pametne naprave 93
 • pametni materiali 78, 81, 93
 • pametni senzorji 110
 • pametni sistemi 85
 • pametni tekstil 130
 • pantograf 151
 • Paper work 221, 222
  • - Pictorial works 226
 • papir 97
 • papirmaše 226
 • papirna masa 226
 • papirnate konstrukcije 226
 • parallel systems 43
 • parametri rekombinacije 96
 • parametrične enačbe 27
 • parcialne diferencialne enačbe 26
 • parcialni odvodi 27
 • parki 189, 192, 196
 • parks 195
 • partial derivatives 27
 • partial differential equations 26
 • pasivna gradnja 204
 • pasivne hiše 204
 • pasteli 227
 • Patchwork - Patterns 178
 • patenti 238
 • patogeni organizmi 56
 • patriarhat 8
 • paviljoni 201
 • peči 98
 • Pedestrian areas 193
 • pektinski polisaharidi 54
 • pene 54
 • pentaborati 116
 • People with disabilities - Housing 216
 • percepcija 123
 • perceptron learning rule 40
 • performance optimization 40
 • permanentni magneti 106
 • perovskiti svinčevih halidov 96
 • perovskitne sončne celice 96
 • personalizirano zdravljenje 61
 • Personas con discapacidades - Vivienda 216
 • Personel management 1
 • perspektive razvoja 22
 • peskovniki 215
 • peš cone 193
 • pešci 193
 • PGSE difuzometrija 79
 • Pharmacogenetics 61
 • Pharmacogénétique 61
 • Photocatalysis 57, 82
 • Photovoltaic cells - Materials 82
 • Photovoltaic power systems - Design and construction 109
 • piezoelektrični polprevodniki 50
 • piramidni absorberji 80
 • Piran - Fotografski motivi - Albumi 229
 • Pirančani - Fotografski motivi - Albumi 229
 • piroelektrični učinki 82
 • pirografija 181
 • piščalka 175
 • Pivka kotlina 236
 • Planinsko polje 236
 • planiranje 40, 145
 • platforma Carekit 29
 • playing field 210
 • plazemska konverzija 161
 • plazemsko jedkanje 127
 • Plečnik, Jože (1872-1957) 218
 • Plečnik, Jože - Monografije 218
 • Plečnikov načrt za Split 218
 • Plečnikove cerkve 218
 • plemenitenje tekstilij 165
 • plemiški vrtovi 195
 • pletenje iz šibja 228
 • plezalne stene 215
 • Plinij Sekund, Gaj glej Plinius Caecilius Secundus, Gaius
 • Plinij Starejši 23, 66, 67, 234
 • Plinij starejši glej Plinius Caecilius Secundus, Gaius
 • Plinius Caecilius Secundus, Gaius - "Naturalis historia" 23, 66, 67
 • Plinius Caecilius Secundus, Gaius - "Naturalis historia" - Komentarji 234
 • pločevinke 182
 • Ploski zasloni 123
 • ploskovne tekstilije 165
 • podeželske hiše 212
 • podiplomsko izobraževanje 231
 • Podiplomsko izobraževanje 1
 • podjetja 3, 24
 • podlaga cest 92
 • podnebje 73
 • podredje 233
 • podvodno širjenje zvoka 167
 • podzemna voda 60
 • podzemno shranjevanje toplote 172
 • pogodbe 168, 169, 170, 171
 • pogodbeni standardi 168, 169, 170, 171
 • pohištvo 200
 • poklici 12
 • poklicna kariera 231
 • poklicno usmerjanje 231
 • pokrajina 13
 • pokrajine 184
 • polarne koordinate 27
 • polimeri 88
 • polimerne ščetke 94
 • polimerni materiali 97
 • polimerni premazi 89
 • polimerni substrati 93
 • polinomska aproksimacija 26
 • politična vprašanja 98
 • politično odločanje 25
 • politika 25
 • polprevodni polimeri 94
 • polprevodniki 121
 • polprevodniške strukture 87
 • polprevodniški elementi 125, 131
 • polynomial approximation 26
 • pomen simbolov 176
 • pomen skiciranja 198
 • ponovna uporaba 178
 • ponovna uporaba odpadnih predmetov 182
 • poplave 146
 • Poplave - Ljubljanica 236
 • popotne skice 227
 • poraba 12
 • poraba energije 22, 41, 204
 • porečje Ljubljanice 236
 • poročna obleka 8
 • porous aquifers 60
 • porozni trdni materiali 79
 • Portrait painting 179
 • portret 185, 223
 • portretne fotografije 229
 • poslovne aplikacije 42
 • poslovne stavbe 22
 • poslovni modeli 156
 • poslovni proces 3
 • poslovno okoljevarstvo 24
 • posnemanje komunikacij 90
 • posode 73
 • postavljanke 222
 • Postonjski kras 236
 • postopek izdelave 228
 • postopki 177
 • postopki proizvodnje 84
 • poškodbe 146, 147
 • poti prenosa elektronov 68
 • potomci 239
 • potresno inženistvo 144
 • potresno varna gradnja 144
 • Potrošniška družba - Jugoslavija - Zborniki 11
 • potrošništvo 11
 • povedi 232, 233
 • poverty 16
 • povezovalni materiali 87
 • povezovanje elementov 132
 • povezovanje med omrežji 37
 • povezovanje v mreže 137
 • površinski odboj tekočin 89
 • pralna obstojnost 165
 • praskanje 227
 • Praški grad 218
 • pravica do bivališča 15
 • pravna ureditev EU 59
 • pravni predpisi 59
 • pravopis 232, 233
 • prebivalci 21
 • predobdelava 162
 • predstavniki 177
 • prefabricirani elementi 219
 • pregibne besedne vrste 233
 • pregledno delo 12, 18, 36, 48, 88, 105, 111, 115, 138, 151, 152, 153
 • pregreta voda 55
 • prehrambeni izdelki 11
 • prehrana 76
 • prehranska dopolnila 72
 • premi govor 232, 233
 • prenos električne energije 112
 • prenos elektronov 62
 • prenos energije 107
 • prenos naboja 96
 • prenos svetlobe 56
 • prenos toplote 113
 • prenosni 36
 • prenova rabljenega pohištva 200
 • preoblikovanje z odrezavanjem 104
 • prepoznavanje molekul 52
 • preprečevanje erozije 92
 • preprečevanje premikov 92
 • preprečevanje prisilnih izselitev 15
 • preprečevanje razpadanja 86
 • prerazporeditev sevanja s trki 50
 • preskusne metode 92
 • preskušanje zanesljivosti 87
 • pretvorniki 85
 • prevodni polianilin 80
 • prevodni polimeri 90
 • prezračevanje 172
 • pridevniki 233
 • pridobivanje energije 82
 • pridobivanje H2 57
 • pridobivanje tekočih goriv 161
 • prikazovalniki 36, 123
 • prilagajanje 210
 • primati 20
 • primeri 40, 99, 101, 112, 188, 202
 • primeri iz narave 77
 • primeri programov 18
 • primeri uporabe 88
 • primerjalna anatomija 67
 • Primerjalna anatomija - Antika 67
 • principi napak 120
 • principi optike 36
 • Prints - Technique 177
 • priobalni pas 115
 • pripomočki 175
 • priporočila 141
 • priprava 82
 • prireditvena površina 210
 • priredje 233
 • priročniki 10, 15, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 59, 71, 72, 73, 77, 100, 102, 104, 106, 110, 113, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 172, 179, 213, 231, 232, 233
 • prirodoslovje 69
 • prirročniki 109
 • prisilna izselitev 16
 • Pro SQL Server 42
 • Procédés chimiques 160
 • procesi ekstrakcije rastlin 160
 • procesi pretoka 79
 • procesno strojništvo 103
 • procesorji 43
 • processors 43
 • production control systems 158
 • Production management 102
 • production systems 158
 • prognoza 59
 • programabilna prototipna vezja 47
 • programiranje 33
 • programje 48
 • programska oprema 29, 30, 43, 134
 • programski jeziki 29, 38, 39, 48
 • proizvajanje svetlobe 36
 • proizvodni sistemi 155, 158
 • proizvodnja 85, 93, 155, 156, 157, 159, 163
 • proizvodnja biogoriv 82, 162
 • proizvodnja biomase 98
 • proizvodnja izdelkov 78
 • proizvodnja kemikalij 161, 162
 • project management 154
 • projekcijski 36
 • projekcijski zasloni 123
 • projekt Mercury 148
 • projekti 134, 214
 • Projekti - Vodenje - Priročniki 159
 • projektiranje 47, 109, 213
 • projektno delo 159
 • projektno vodenje 154
 • projektor - kamera sistemi 36
 • promet 138, 194
 • proporci 213
 • prortotip 31
 • proste vibracije 150
 • prostori za druženje 215
 • prostoročna risba 223, 227
 • prostorska mobilnost 237
 • prostorska razporeditev 237
 • prostorski podatki 74
 • Prostorsko modeliranje - Učbeniki za visoke šole 35
 • prostorsko naraščajiči val 85
 • protiukrepi 21
 • protizmrzovalne površine 89
 • protokoli 37
 • provizoriji 208
 • Prozesskette 157
 • prozorni eksopolimerni delci 65
 • prozorni superamfifobni premazi 93
 • prst 73, 98
 • Pseudomonas aeruginosa 65
 • psihiatrični aspekt 21
 • Psihologija živali 75
 • ptice 67
 • Public administration 145
 • pull production systems 158
 • Pulse frequency modulation 126
 • Pulse-duration modulation 126
 • pulzno širinska modulacija 126
 • Python 39
 • Python (Computer program language) 39


 • quality management systems 158


 • računalniška animacija 30
 • računalniška arhitektura 43
 • računalniška grafika 35, 45
 • računalniška orodja 20
 • računalniška programska oprema SolidWorks 35
 • računalniške arhitektura radia 32
 • računalniške metode 52
 • računalniške mreže 37, 40, 46, 49
 • računalniške simulacije 69
 • računalniški jeziki 43
 • računalniški spomin 33
 • računalniški vmesniki 43, 45
 • računalniško programiranje 39
 • računalniško risanje 45
 • računalniško vodenje 166
 • računalnišrvo 41
 • računalništvo 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
 • računalništvo v oblaku 43, 49, 139
 • radarji 51, 135
 • radarske tehnike 135
 • radarski sistemi 135
 • radial basis networks 40
 • radiofrekvenčni identifikacijski sistemi 137
 • Radovna river 60
 • rakasta obolenja 61
 • raketna goriva 149
 • raketna tehnika 149
 • raketni motorji 149
 • raketni pogoni 149
 • Ramanska spektroskopija 87
 • Ramansko sipanje 56
 • rast kristalov 50
 • rastline 53, 98
 • rastlinjaki 212
 • ravnanje z odpadki 22
 • razdeljevanje električne energije 112
 • razhroščevanje 87
 • raziskave 21, 54, 79, 115, 220, 236
 • Raziskovanje 1
 • razmerja 223
 • razpadanje 86
 • razsojanje 25
 • razsoljevanje vode 100
 • razstavni prostori 201
 • raztapljanje biomase 162
 • razvoj 106, 183, 188
 • razvoj aplikacij 29
 • razvoj fizike 51
 • razvojna biologija 61
 • razvrstitev 177
 • RBS - Redundant Bit Security 128
 • rdeči potni list SFRJ 11
 • Réactions chimiques 160
 • reakcije brez topil 55
 • reakcije v trdnem stanju 55
 • reakcije v zvrtinčeni plasti 160
 • reaktivnost 52
 • reciklaža 178, 182, 200
 • recikliranje 91
 • rečni bregovi 92
 • redke zemlje 106
 • redukcija 82
 • redukcija CO2 57
 • redukcija nitratov 62
 • redukcijske reakcije 161
 • referenčni vodnik 168, 169, 170, 171
 • regeneracija živcev 78
 • regionalizacija 237
 • regionalni razvoj 13
 • regulacija 61, 65
 • regulativa 24
 • reka Radovna 60
 • rekreacijske površine 193
 • relacijske baze podatkov 42
 • relaksacije 79
 • religije 174
 • Renewable energy sources 57
 • rentgenska metrologija 87
 • reološke karakteristike 54
 • reološke lastnosti 56
 • Research 1
 • residence time 60
 • respiratorne nitratne reduktaze 62
 • reševanje problemov 231
 • rešitve 27, 31, 34, 167
 • retrogardizem 173
 • revščina 16
 • Revščina 16
 • rezalne tekočine 104
 • rezanje kovin 104
 • rezbarstvo 175
 • Rezbarstvo - Priročniki 175
 • rezervoar za gorivo 88
 • rezljanje 175
 • RFID 136
 • RFID sistemi 128
 • RFID tehnologija 137
 • Rhizobia 65
 • ribe 64
 • Richard Crandall 48
 • Richard Feynman 48
 • risanje 223, 225, 227
 • risanje rok 223
 • risanje tkanine 223
 • Risk management 1
 • robotska kirurgija 85
 • Rock gardens 73
 • Rock plants 73
 • ročna dela 224, 228
 • Ročna dela - Priročniki 178
 • ročne spretnosti 175, 178, 181, 182, 186, 221, 222, 224, 226, 228
 • rokodelstvo 186
 • Russell Towle 48


 • sadje 56
 • Saline water conversion 100
 • samočistilni premazi 93
 • samoobnovitveni premazi 81
 • samostalniki 233
 • sanacije 147
 • SCALA 38
 • Science
  • - Moral and ethical aspects 7
  • - Philosophy 7
 • Scour at bridges 146
 • Scrap metals - Recycling 182
 • Scrum 159
 • SDR - Software Defined Radio 32
 • seksizem 8
 • sekundarne surovine 91
 • sekundarni viri 91
 • sekvenčno 166
 • selektivne transformacije lignoceluloze 82
 • selektivno omočljive membrane 89
 • Self-portraits 179
 • semantične spletne tehnologije 46
 • semena čije 54
 • semiokemikalije 20
 • senzorika 156
 • senzorji 77
 • sequences 27
 • serial production lines 158
 • series 27
 • sestanki 231
 • sestava membrane 90
 • sestava mikrobnih polisaharidov 65
 • Sewing 178
 • shranjevanje 92
 • shranjevanje električne energije 85
 • shranjevanje energije 114
 • shranjevanje podatkov 44
 • Sidewalks 193
 • Signal processing - Digital techniques 134
 • signal vector spaces 40
 • signali 36, 135, 166
 • signalizacija 193
 • simboli 174, 176
 • Simboli - Svetovne znamenitosti 174
 • SIMS analiza 87
 • simulacije 78
 • simulacije molekularne dinamike 96
 • sindrom bolne stavbe 21
 • sintetične geotekstilije 92
 • sintetični encimi 63
 • sintetični senzorji 77
 • sintetični senzorski materiali 77
 • sinteze 82
 • sinteze kemikalij 161
 • sinteze makromolekul 161
 • sintranje 78
 • sistem McSense 31
 • sistem Medusa 31
 • sistem Vita 31
 • sistemi 119
 • sistemi biofilmov 65
 • sistemi identifikacije 157
 • sistemi pretoka materiala 156
 • sistemi serijskih proizvodnih linij 158
 • sistemi v vozilih 152
 • sistemi vodenja 166
 • sistemi vodenja kakovosti 158
 • sistemi za upravljanje okolja 24
 • Sistemi za vodenje - Kibernetika - Učbeniki za visoke šole 166
 • sistemi zaznavanja 31
 • sistemska biologija 69
 • sistemsko inženirstvo 166
 • skalnjaki 73
 • skate parki 215
 • skiciranje 223, 227
 • skladiščni sistemi 156
 • skladnja povedi 233
 • skladnja stavka 233
 • skladnost s standardi 15
 • sklanjatve 232
 • skrb za zasebnost 31
 • Skupinsko delo - Priročniki 159
 • sladkorna bolezen 76
 • Sladkorna bolezen tip 2 - Zdravljenje - Stroški - Disertacije 76
 • slikanje 179
 • slikanje napak 87
 • slikarstvo 176, 179, 185, 225
 • slog 2
 • slogovna obdobja 183
 • Slovenci - Zgodovina 240
 • Slovenija 59, 164, 207, 217, 237, 239, 240
  • - Arhitekturna dediščina 206
  • - Vedute - 19. st. - Albumi 184
  • - Zgodovina 240
 • Slovenska arhitektura
 • slovenska slovnica 232, 233
 • slovenska Štajerska 191
 • slovenski 235
 • slovenski kraji 184
 • Slovensko ljudsko izročilo - Posočje 13
 • slovensko ribištvo 64
 • slovenščina 232, 233
 • Slovenščina
  • - Etimologija - Slovarji 235
  • - Slovnica
   • - Učbeniki za osnovne šole 232
   • - Učbeniki za srednje šole 233
 • sluzi 54, 65
 • Small houses - United States 208
 • Smart materials 90
 • Smisel 180
 • snežnica 60
 • snowmelt 60
 • Social responsibility of business 24
 • Socialna geografija 237
 • socialni aspekt 21
 • socialni mediji 108
 • socialno življenje 20, 75
 • Sociologija kulture
  • - Avtomobilska industrija - Jugoslavija 14
  • - Zborniki 11
 • sočutje 75
 • sodelovanje bolnikov 76
 • Sodobna umetnost - Performans - Slovenija 173
 • sodobna urbana pokrajina 194
 • sodobne tehnike 177
 • sodobni pristopi 202
 • software 43
 • Software 33
 • Software engineering 33
 • SOI - silicon on insulator 125
 • SOI tehnologija 125
 • sol-gel stekla 78
 • Solar energy 57
 • solarna energija 204
 • solarna goriva 57
 • SolidWorks (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole 35
 • Solomon Golomb 48
 • sonarji 167
 • sonarni sistemi 167
 • sončne celice 86
 • sončni kolektorji 114, 172
 • sončni paneli 114
 • soočanje idej 154
 • sorte 70
 • Space (Architecture) 201
 • Space flights 148
 • spajkalne zlitine 132
 • spectacle 210
 • spektakel 210
 • spektralno sipanje 56
 • spetroskopske metode 56
 • spinski navor RAM 87
 • Spletna besedila - Učbeniki za visoke šole 2
 • spletna pismenost 2
 • spojine arzena 53
 • spojna sredstva 219
 • spominske fotografije 229
 • sports buildings 210
 • Sports facilities - Design and construction 215
 • sports halls 210
 • spregatve 232
 • sprehajalne palice 224
 • sprehajalne poti 215
 • srednja napajalna višina 60
 • srednjeveška mesta 187
 • Srinivasa Ramanujan 48
 • SSRM 87
 • stabile isotopes 60
 • stabilizacija 89
 • stabilizacija nasipov 92
 • stabilizatorji 54
 • stabilni izotopi 60
 • stabilnost sistemov 136
 • stadia 210
 • stadioni 210
 • Staffs (Sticks, canes, etc.) 224
 • standardi 92, 138, 213
 • Standardized terms of contract 168, 169, 170, 171
 • stands 210
 • stanovanjske hiše 204
 • stanovanjske stavbe 205
 • Stanovi - Plemstvo - Slovenija - 17.st. 239
 • staroverstvo 13
 • statistični modeli 74
 • statistični podatki 4
 • stavbna dediščina 206
 • stavčni členi 232, 233
 • stavek 232, 233
 • steklo 97
 • stenski elementi 114
 • Steve Jobs 48
 • stikalna tehnika 122
 • stol 4455 11
 • stol Lupina 11
 • stol Rex 11
 • stopnja emisij 21
 • storitve 99
 • storitve v oblaku 156
 • strategije prezračevanja 21
 • strešni elementi 114
 • strojna oprema 32, 36, 41, 43
 • strojni inženirji 18
 • strojništvo 77, 102, 104, 113, 144, 149, 150, 151, 152
 • Strojništvo
  • - Merilne metode - Učbeniki za visoke šole 103
  • - Okoljski vidik - Učbeniki za visoke šole 103
 • strojno učenje 39
 • strokovna politika 231
 • Strokovni sestavki - Učbeniki za visoke šole 2
 • strokovno pisanje 2
 • strokovnost 9
 • stroškovna učinkovitost 76
 • struktura 62, 93
 • struktura bioaktivnih stekel 78
 • struktura proteinov 68
 • strukturirani mediji 79
 • strukturiranje podatkov 38
 • strukturne lastnosti 54
 • strukturne spremembe 90
 • Student housing - Design and construction 202
 • Styrian region of Slovenia 191
 • subjekt 8
 • success 3
 • Success 3
 • Success in business 3
 • suha montaža 219
 • suhe barvice 227
 • superhidrofilne tanke plasti 93
 • superhidrofobne tanke plasti 93
 • superoleofobni materiali 89
 • Superphenix 105
 • supramolekularna kemija 52
 • Sustainable development
  • - Moral and ethical aspects 25
  • - Planning 25
 • Sustainable urban development 22, 216
 • sveti kraji 13
 • svetleči polprevodniki 94
 • svetloba 51
 • svetovalci 231
 • Swift 29
 • SWOT analiza 162
 • Systems biology - Textbooks 69
 • Systems Biology 69


 • širokopasovne mreže 37
 • šivanje 178
 • Šivanje - Priročniki 178
 • škode 59
 • Šole - Nasilje - Preprečevanje - Zborniki 17
 • Šolska disciplina - Zborniki 17
 • šolski uspeh 19
 • športna igrišča 215
 • športne dvorane 210
 • športni objekti 210, 215
 • športni parki 215
 • študentska naselja 202
 • študentski domovi 202
 • študije 218
 • študije primera 25
 • študije primerov 22, 52, 73, 92, 147, 203, 204, 215, 231


 • Taivan 145
 • talne konstrukcije 211
 • talne obloge 211
 • talne površine 193
 • tanke plasti 54
 • tankoplastna fotovoltaika 96
 • tarče 135
 • tarčne spojine 61
 • teamsko delo glej Skupinsko delo
 • Technik 7
 • Technological innovations - History - England 212
 • Technology
  • - Moral and ethical aspects 7
  • - Philosophy 7
  • - Social aspects 5
   • - History - England 212
 • tehnična akustika 167
 • tehnična oprema 231
 • tehnične lastnosti reaktorja 105
 • tehnične tekstilije 92
 • tehnični dosežki 105
 • tehnično risanje 35
 • tehnika 231
 • tehnika vozil 149, 150, 151, 152
 • tehnike jedkanja 89
 • tehnike risanja 227
 • tehniška dediščina 14
 • Tehniška dediščina - Jugoslavija 14
 • tehniška dokumentacija 35
 • tehnologija 7, 9, 124, 212
 • tehnologija izdelave 188
 • tehnologija razsoljevanja 100
 • tehnologija sipanja svetlobe 56
 • tehnologija sol-gel 165
 • tehnologija turbin 115
 • tehnologije sončnih celic 86
 • tehnologije zaslonov 36
 • tekaške poti 215
 • tekoča goriva 149
 • tekoči displeji 123
 • tekočinsko odbojne površine 89
 • tekstilna industrija 164
 • Tekstilna industrija - Zgodovina - Slovenija - 1945-1991 - Disertacije 164
 • tekstilne tovarne 164
 • tekstilstvo 8, 165
 • tekstura površine 89
 • telemetrični podatki 74
 • telesna aktivnost 76
 • temeljenje 112
 • temperature rezanja 104
 • temperaturne spremembe 50
 • teoretične osnove 79, 89
 • teoretične raziskave 50, 90
 • teoretične študije 52
 • teorija absorbcije 80
 • teorija razporeditve 167
 • teorija reže 167
 • teraherčni detektorji 129
 • teraherčni modulatorji 129
 • termalna sončna energija 100
 • termična prevodnost 95
 • termične karakteristike 54
 • termične lastnosti 95
 • termodinamika 98
 • termoelektrični generatorji 95
 • termoelektrični materiali 95
 • termoelektrični oksidi 95
 • termokemijski postopki 57
 • Tesla, Nikola, 1856-1943 238
 • tesnenje 21
 • testi aktivnosti 61
 • testiranje opreme 107
 • Texas Instruments TMS320 series microprocessors 134
 • textbooks 40
 • TFET - tunnel field effect transistor 125
 • timsko delo 231
 • Tin sculpture 182
 • tipologija 213
 • tiristorji 131
 • Tivoli 195
 • tkivno inženirstvo 78
 • tlakovanje 193
 • tlorisi 202, 203, 204, 214
 • točkovne slike 36
 • tokovni odjemnik 151
 • toksičnost 53, 162
 • toksikološke raziskave 61
 • toplogredne emisije plinov 98
 • toplota 98
 • toplotne črpalke 172
 • toplotne obdelave 163
 • topologija 126
 • torbe 178
 • Tote bags 178
 • Townscape 190
 • toyota production systems 158
 • toyota proizvodni sistemi 158
 • tradicija 212
 • tradicionalna medicina 53
 • trajnost 25
 • trajnostna kemijska proizvodnja 160
 • trajnostna politika 25
 • trajnostni način življenja 22
 • trajnostni razvoj 20, 25, 55, 97
 • trajnostni razvoj mest 22
 • transdermalni vnos učinkovin 58
 • transformacija 40
 • transparentni 36
 • transport 92, 96, 153
 • transport elektronov 95
 • transport fluidov 79
 • tranzistorji 131
 • trda goriva 149
 • trdne snovi 50
 • trdnost 120
 • Tree houses - United States 208
 • tribune 210
 • tridimenzionalni displeji 36
 • TRIZ - Theory of Inventive Problem Solving 154
 • trpežnost 83
 • Tržaški zaliv 64
 • tržni vidik 123
 • tujerodne vrste 64
 • tvorba besed 232
 • tvorba biofilma 65
 • tvorba dušikovega oksida 62
 • tvorba EPS 65


 • učbeniki 27, 55, 167
 • učbeniki za srednje šole 97
 • učbeniki za visoke šole 2, 26, 40, 69, 101, 103, 166
 • Učenci
  • - Konflikti - Reševanje - Zborniki 17
  • - Uspešnost - Zborniki 19
 • učenje 40
 • učinki na okolje 82
 • učinki na zdravje 21, 53, 54, 82
 • učinkovite komunikacije 108
 • učinkovito komuniciranje 231
 • učinkovitost hlajenja 50
 • učinkovitost komuniciranja 108
 • učinkovitost procesov 162
 • udobnost vožnje 150
 • ukrepi 59
 • ultra širokopasovne komunikacije 135
 • Ultra-wideband radar 135
 • ultrazvočna kavitacija 160
 • ultrazvok 58
 • ultrazvok v medicini 51
 • umetna inteligenca 39, 40
 • umetne površine 89
 • umetni polimeri 97
 • umetniške inštalacije 201
 • umetniške upodobitve 183
 • Umetniško oblikovanje - Papir - Priročniki 222
 • umetnost 3, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 240
 • Umetnost - Scenske umetnosti 173
 • unikati 181
 • univerze 1
 • Unix 33
 • Unternehmen 102
 • upodabljanje simbolov 176
 • upodobitve 184
 • upodobitve strojev 173
 • upodobitve v naravi 174
 • uporaba 71, 161, 167
 • uporaba materialov 88
 • uporabna umetnost 175, 176, 181, 182, 200, 221, 226
 • uporabni predmeti 175
 • uporovne peči 113
 • upoštevanje varnosti 61
 • upravljanje 6
 • upravljanje naprav 37
 • upravljanje sistemov 156
 • upravljanje skladišč 156
 • upravljanje z vodo 22
 • Urban archaeology - Italy - Bologna 187
 • urban development 195
 • Urban ecology (Sociology) 22
 • Urban landscape architecture 193
 • urbana okolja 22
 • urbanizacija 237
 • urbanizem 13, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 217, 218
 • urejanje krajine 189, 196
 • Urejanje prostora - Urejanje mest - Priročniki 196
 • urejanje vrtov 196
 • usmerniki 131
 • uspeh 3
 • ustvarjalni ljudje 237
 • ustvarjalnost 3
 • Ustvarjalnost - Geografski vidik - Slovenija 237
 • ute 208
 • Utopija 180
 • utrjevanje 163
 • utrjevanje mehkih tal 92
 • uvajanje 155
 • UWB - ultrawideband 135


 • Vacation homes - United States 208
 • vaje 40
 • valovanje 51
 • valovna optika 36
 • Valvasor (rodbina) - Zgodovina 239
 • Valvasor, Janez Vajkard 239
 • Valvasor, Johann Weikhard glej Valvasor, Janez Vajkard
 • varnost 31, 33, 37, 128, 155
 • varnost informacij 34
 • varnostni načrt 34
 • varstvo okolja 22, 97
 • varstvo podatkov 34
 • varstvo pred poplavami 59
 • varstvo pred visoko vodo 59
 • varstvo zraka 22
 • vectors 27
 • večfunkcionalne tekstilne površine 165
 • večkratni integrali 27
 • večnivojski pretvorniki 126
 • večplastne cevi 88
 • večplastne plastenke 88
 • večplastni filmi 88
 • vedenje živali 74
 • vedute 229
 • vektorji 27, 40
 • vektorska pulzno širinska modulacija 126
 • vektorske funkcije 27
 • vektorski račun 27
 • velika začetnica 233
 • velike začetnice 232
 • ventilacija 21
 • verifikacija sistema 140
 • verovanja 13
 • versko življenje 12
 • verstva 13, 176
 • vertikalna drenaža 92
 • vertikalne zasaditve 188
 • vertikalni membranski bioreaktorji 22
 • vertikalni vrtovi 188
 • vesolje 173
 • vesoljska tehnika 148
 • vesoljska vozila 148
 • vesoljski poleti 148
 • veter 92
 • vetrne farme 115
 • vezenje 221
 • veziva 97
 • Via D'Azeglio Site (Bologna, Italy) 187
 • vibracije 89
 • vinarstvo 209
 • viniculture 209
 • vinogradniška krajina 209
 • vinogradništvo 209
 • vinska arhitektura 209
 • vinska klet 209
 • viri vode 206
 • visoke vode 59
 • visokoentropijska kovinska stekla 84
 • visokoentropijske zlitine 84
 • visokoentropijski premazi 84
 • visokofrekvenčno ogrevanje 113
 • visokonapetostni vodi 112
 • visokošolski učbenik 35
 • visokošolski učbeniki 150
 • visokošolsko izobraževanje 18
 • viticulture 209
 • vizualizacija 45
 • vkopane hiše 208
 • vlakna jute 92
 • vlaknasta polnila 81
 • vlaknaste sončne celice 111
 • voda 92, 103
 • vodarstvo 59
 • vodenje 1
 • Vodenje osebja 1
 • vodenje projektov 159, 168, 169, 170, 171
 • vodenje sistemov 166
 • vodna igrala 215
 • vodne barvice 227
 • vodne živali 67
 • vodni medij 55
 • vodniki 112
 • vodnjaki 206
 • Vodnjaki - Slovenija 206
 • Vojaška oblačila - Zgodovina - 800-1500 230
 • Vojaška oprema - Zgodovina - 800-1500 230
 • vojaška uporaba 5
 • vojaški oklepi 230
 • vonji 20
 • voščilnice 222
 • vozila 138
 • vozno omrežje 151
 • vpliv na komunikacije 20
 • vpliv na okolje 115
 • vpliv na otroke 21
 • vplivi na družbo 5
 • vrečke 178
 • vrste 70
 • vrste geosintetike 83
 • vrste kemikalij 21
 • vrste modelov 74
 • vrste prikazovalnikov 36
 • vrste rastlin 73
 • vrste reakcij 55
 • vrste stavkov 233
 • vrste zlitin 84
 • vrstična elektronska mikroskopija 87
 • vrtnarstvo 70, 71, 73
 • vrtovi 195
 • Vrtovi - Ljubljana - 18.-19.st. 195
 • vsakdanje življenje 217
 • Vsakdanje življenje - Črna na Koroškem 12
 • vsakodnevno zivljenje 21
 • vsebina stavka 233
 • vseživljenjsko učenje 231
 • vsiljene vibracije 150
 • Vulkan 45
 • vzdrževanje 115
 • vzgoja 19, 73
 • vzorci 221
 • vzorčaste superfobne površine 89
 • vzporedni sistemi 43


 • WEEE 91
 • weight vector spaces 40
 • wellness protokol 110
 • wine architecture 209
 • wine cellar 209
 • wine culture 209
 • wine landscape 209
 • Wirtschaftlichkeit 102
 • Wissenschaft 7
 • Wolfram 48
 • Wolfram language 48
 • Wood-carving 186
 • Wooden spoons 186
 • Woodwork - Amateurs' manuals 224


 • začasna bivališča 208
 • zadrževalni čas 60
 • zajem slik 123
 • zajemanje 161
 • zakonodaja 98
 • zakonski predpisi 21
 • zaloge 25
 • zanesljivost 132
 • zanesljivost povezav 87
 • zanimivosti 71, 75
 • zapeljevanje 10
 • zaporedja 27
 • zaprta okolja 21
 • zasloni 36
 • zasnova vrta 73
 • Zastava (Avtomobili) - Zastava 750 (Avtomobil) - Jugoslavija 14
 • zastavljanje ciljev 231
 • zaščita kamna 93
 • zaščitna oblačila 230
 • zaustavitev reaktorja 105
 • zaviralci gorenja 81
 • zaznavanje 40, 167
 • zbiranje tekočine 89
 • zborniki 20, 21, 22, 28, 32, 41, 46, 50, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 65, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 107, 119, 121, 127, 130, 132, 144, 145, 149, 160, 161, 162
 • zbrana dela 108, 135, 190, 197
 • ZDA 145
 • zdravila 76
 • zdravilna zelišča 72
 • Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki 72
 • zdravilne učinkovine 58, 72
 • zdravje 29
 • zdravljenje 21, 76
 • zdravljenje infekcij 78
 • zdravstvene težave 72
 • zdravstveni nasveti 72
 • zdravstveno zavarovanje 21
 • zdravstvo 12
 • zelena kemija 55, 160, 162
 • zelena topila 91
 • zelene površine 196
 • zelene strehe 188
 • zeleni nanostrukturirani fotokatalizatorji 82
 • zelenjava 56
 • zelo hitri vlaki 151
 • zemeljska skorja 53
 • zemeljski toplotni izmenjevalci 172
 • zgibanke 222
 • zgodovina 174, 183, 184, 187, 188, 189, 195, 197, 198, 203, 206, 212, 230, 238, 239, 240
 • Zgodovina - Rodoslovje - Slovenija - 17.st. 239
 • zgodovina gojenja 71
 • zgodovinski parki 195
 • zgodovinski pregled 5, 8, 14, 55, 64, 148
 • zgodovinski razvoj 164
 • zgradba materialov 97
 • zgradba sistema 31
 • Zintl faze 95
 • zlato 91
 • zlog 233
 • zmanjševanje prometa 22
 • zmanjševanje trenja 89
 • zmanjševanje vsebnosti delcev 22
 • znane osebnosti 48
 • znanje 12
 • znanost 7, 9, 25
 • znanstveni dosežki 105
 • znanstveno raziskovanje 4
 • Zois Gardens 195
 • Zoisovi vrtovi 195
 • zoologija 66, 67, 75
 • Zoologija - Antika 66, 67
 • zoology 67
 • zrcaljenje 10
 • zunanja rekreacija 215
 • zunanje ureditve 196, 216
 • zvijanje proteinov 68
 • zvok 51


 • žanri 2
 • železnica 145, 150
 • železnice 151
 • železniška vozila 150
 • železniške proge 92
 • železniški promet 145
 • železove zlitine 80
 • želiranje 54
 • želirni galaktani 54
 • Živadinov, Dragan 173
 • živali 53, 75
 • živalski rogovi 224
 • živila 54, 56
 • živilska industrija 54
 • življenjska doba sistemov vodenja 166
 • življenjski procesi 53
 • življenjski slog 76
 • življenjsko okolje 237
 • župnije 6
 • župnijske knjižnice 6
 • žuželke 67