COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Knjižne novosti 2017-1

(nazaj na domačo stran)

VSEBINA
0 SPLOŠNO


1. Konserviranje knjig in papirja 2 = Book and Paper Conservation 2. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2016. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-31-9. [COBISS.SI-ID 286774784]


001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH


2. HAMES, Irene. Peer review and manuscript management in scientific journals : guidelines for good practice. Malden (Mass.); Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2007. XII, 293 str., ilustr. ISBN 1-4051-3159-4. ISBN 978-1-4051-3159-9. [COBISS.SI-ID 3556193]


006 STANDARDIZACIJA


3. Elektrotechniker-Handwerk : DIN-Normen und technische Regeln für die Elektroinstallation, (Normen-Handbuch). 8., aktualisierte Aufl. Berlin; Wien; Zürich: Beuth, 2016 . XIX, 809 str., ilustr. ISBN 978-3-410-26881-9. ISBN 3-410-26881-2. [COBISS.SI-ID 38832645]


007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA


4. Microbiorobotics : biologically inspired microscale robotic systems, (Micro & nano technologies series). 1st ed. Amsterdam [etc.]: W. Andrew: Elsevier, 2012. XXVI, 299 str., ilustr. ISBN 978-0-12-810334-0. [COBISS.SI-ID 38907397]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


5. ČEFERIN, Petra. Niti uporabni niti estetski objekt : strukturna logika arhitekture, (TPA - Teoretska praksa arhitekture). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-254-956-5. [COBISS.SI-ID 286877952]

6. Drugo pedagoškega diskurza : znanstvena monografija, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 23). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-270-164-2. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_23_ISBN_978-961-270-167-3_PDF/DK_CC%202. 5_Dissertationes_23_ISBN_978-961-270-167-3.pdf. [COBISS.SI-ID 267001344]

7. POEL, Ibo van de, ROYAKKERS, Lambèr M. M.. Ethics, technology, and engineering : an introduction. Malden; Oxford; Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. XI, 364 pages, ilustr. ISBN 978-1-4443-3095-3. ISBN 978-1-4443-3094-6. [COBISS.SI-ID 30842973]

8. ROŠKER, Jana S.. Kjer vlada sočlovečnost, je ljudstvo srečno : tradicionalne kitajske teorije države, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 27). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-270-204-5. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=148. [COBISS.SI-ID 273281792]


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO PRI DELU


9. MARNELL, Paul. Engineering economics for the 21st century. Hoboken: Wiley, cop. 2016. XVIII, 218 str., ilustr. ISBN 978-1-118-92903-2. ISBN 1-118-92903-9. [COBISS.SI-ID 38710789]


34 PRAVO


10. Robot law. Cheltenham; Northampton: E. Elgar, cop. 2016. XXIII, 402 str., ilustr. ISBN 978-1-78347-672-5. ISBN 978-1-78347-673-2. [COBISS.SI-ID 4777902]


37 VZGOJA


11. BRAČUN SOVA, Rajka. Umetnina - ljubezen na prvi pogled? : pedagoški pomen interpretacije v umetnostnem muzeju, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 28). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2016. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-270-239-7. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_28_ISBN_978-961-270-240-3_PDF/978-961-270-240-3.pdf. [COBISS.SI-ID 284257280]

12. Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 6). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-192-5. ISBN 978-961-270-191-8. ISBN 978-961-270-193-2. ISBN 978-961-270-194-9. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=144. [COBISS.SI-ID 270320384]

13. Izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 8). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-198-7. ISBN 978-961-270-195-6. ISBN 978-961-270-196-3. ISBN 978-961-270-197-0. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=143. [COBISS.SI-ID 270322688]

14. Izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 7). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-202-1. ISBN 978-961-270-200-7. ISBN 978-961-270-199-4. ISBN 978-961-270-201-4. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=145. [COBISS.SI-ID 270443008]

15. LOGAR, Ana. Opredelitev in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost eksperimentalnega dela pri učenju in poučevanju kemije : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Logar], 2016. IX, 121 str., [116] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87665. [COBISS.SI-ID 62507106]

16. Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih : znanstvena monografija, (Digitalna knjižnica, Documenta, 5). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-270-187-1. ISBN 978-961-270-189-5. ISBN 978-961-270-188-8. ISBN 978-961-270-190-1. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=142. [COBISS.SI-ID 270083584]

17. Neformalno učenje? : kaj pa je to?, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 24). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-174-1. ISBN 978-961-270-175-8. ISBN 978-961-270-176-5. ISBN 978-961-270-177-2. ISBN 978-961-270-178-9. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=140. [COBISS.SI-ID 267921152]

18. Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj, (Digitalna knjižnica, Documenta, 10). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-222-9. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Documenta_10_ISBN_978-961-270-223-6_PDF/978-961-270-223-6.pdf. [COBISS.SI-ID 281424640]

19. ŠIMENC, Marjan, SARDOČ, Mitja, MLEKUŽ, Ana. Državljanska vzgoja v Sloveniji : nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009, (Digitalna knjižnica, Documenta, 9). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-270-217-5. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=151. [COBISS.SI-ID 277905920]


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


20. Agricultural chemicals and the environment : issues and potential solutions, (Issues in environmental science and technology, vol. 43). 2nd ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XV, 223 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-690-9. ISBN 978-1-78262-691-6. ISBN 978-1-78262-930-6. [COBISS.SI-ID 38871301]

21. Airborne particulate matter : sources, atmospheric processes and health, (Issues in environmental science and technology, vol. 42). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XVIII, 387 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-491-2. ISBN 978-1-78262-658-9. ISBN 978-1-78262-886-6. [COBISS.SI-ID 38870533]

22. BOUCHER, Olivier. Atmospheric aerosols : properties and climate impacts. Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2015. XVII, 311 str., ilustr. ISBN 978-94-017-9648-4. ISBN 978-94-017-9649-1, doi: 10.1007/978-94-017-9649-1. [COBISS.SI-ID 38864133]

23. Chemistry in the urban atmosphere : London, United Kingdom, 6-8 April 2016, (Faraday discussions, vol. 189). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. 677 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-476-9. [COBISS.SI-ID 38880773]

24. AGGARWAL, Pradeep Kumar. The Danube River Basin, (The handbook of environmental chemistry, vol. 39). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2015. XV, 523 str., ilustr. ISBN 978-3-662-47738-0. ISBN 978-3-662-47739-7, doi: 10.1007/978-3-662-47739-7. [COBISS.SI-ID 38862853]

25. GRAY, N. F.. Facing up to global warming : what is going on and how you can make a difference?. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XIV, 406 str., ilustr. ISBN 978-3-319-20145-0. ISBN 978-3-319-20146-7. [COBISS.SI-ID 38862341]

26. Personal care products in the aquatic environment, (The handbook of environmental chemistry, vol. 36). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XIV, 413 str., ilustr. ISBN 978-3-319-18808-9. ISBN 978-3-319-18809-6, doi: 10.1007/978-3-319-18809-6. [COBISS.SI-ID 28984871]

27. RANKE, Ulrich. Natural disaster risk management : geosciences and social responsibility. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XX, 514 str., ilustr. ISBN 978-3-319-20675-2. ISBN 978-3-319-20674-5, doi: 10.1007/978-3-319-20675-2. [COBISS.SI-ID 38864389]

28. RAULAND, Vanessa, NEWMAN, Peter. Decarbonising cities : mainstreaming low carbon urban development, (Green energy and technology). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XVIII, 266 str., ilustr. ISBN 978-3-319-15505-0. ISBN 978-3-319-15506-7, doi: 10.1007/978-3-319-15506-7. [COBISS.SI-ID 38864645]

29. Sustainable water management and technologies. Vol. 2, Sustainable water technologies, (Green chemistry and chemical engineering). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XV, 391 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-1510-6. ISBN 1-4822-1510-1. [COBISS.SI-ID 38826245]


519.68 RAČUNALNIŠTVO


30. Artificial intelligence and computer vision, (Studies in computational intelligence, vol. 672). Cham: Springer, cop. 2017. X, 211 str., ilustr. ISBN 978-3-319-46244-8. ISBN 978-3-319-46245-5, doi: 10.1007/978-3-319-46245-5. [COBISS.SI-ID 38904069]

31. BAI, Ying. Microcontroller engineering with MSP432 : fundamentals and applications. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXV, 817 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-7298-3. ISBN 1-4987-7298-6. [COBISS.SI-ID 38886661]

32. CATRINESCU, Vlad, SEWARD, Trevor. Deploying SharePoint 2016 : best practices for installing, configuring, and maintaining SharePoint server 2016. [S. l.]: Apress, cop. 2016. XXV, 394 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-1998-0. ISBN 978-1-4842-1999-7, doi: 10.1007/978-1-4842-1999-7. [COBISS.SI-ID 38910213]

33. DONAJ, Gregor, KAČIČ, Zdravko. Language modeling for automatic speech recognition of inflective languages : an applications-oriented approach using lexical data, (Springer briefs in electrical and computer engineering). [Cham]: Springer, cop. 2017. VIII, 71 str., ilustr. ISBN 978-3-319-41605-2. ISBN 978-3-319-41607-6, doi: 10.1007/978-3-319-41607-6. [COBISS.SI-ID 38906373]

34. HALSEY, Mike. Windows 10 troubleshooting, (Windows troubleshooting series), (The expert's voice in Windows 10). [S. l.]: Apress, cop. 2016. XXIX, 493 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-0925-7. ISBN 978-1-4842-0926-4, doi: 10.1007/978-1-4842-0925-7. [COBISS.SI-ID 38909957]

35. LABROSSE, Jean J.. MicroC/OS-II : the real-time kernel. 2nd ed. Lawrence: CMP Books, cop. 2002. XXVI, 606 str., ilustr. ISBN 1-57820-103-9. [COBISS.SI-ID 3285076]

36. MATTHEW, Neil, STONES, Richard. Professional Linux programming, (Programmer to programmer), (Linux programming series). Birmingham: Wrox Press, cop. 2000. XXIII, 1155 str., ilustr. ISBN 1-861003-01-3. [COBISS.SI-ID 45599745]

37. MORGADO, Flavio. Programming Excel with VBA : a practical real-world guide. [S. l.]: Apress, cop. 2016. XXIV, 789 str., ilustr. ISBN 978-1-4842-2205-8. ISBN 978-1-4842-2204-1, doi: 10.1007/978-1-4842-2205-8. [COBISS.SI-ID 38909189]


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA


38. WESTFALL, John Edward, SHEEHAN, William. Celestial shadows : eclipses, transits, and occultations, (Astrophysics and space science library, 410). New York [etc.]: Springer, cop. 2015. XXIV, 713 str., ilustr. ISBN 978-1-4939-1534-7. ISBN 978-1-4939-1535-4, doi: 10.1007/978-1-4939-1535-4. [COBISS.SI-ID 38865413]


53 FIZIKA


39. BARRON, Randall F., NELLIS, Gregory. Cryogenic heat transfer. 2nd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XXI, 682 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-2744-4. ISBN 1-4822-2744-4. ISBN 978-1-4822-2745-1. ISBN 1-4822-2745-2. [COBISS.SI-ID 38717957]

40. CAREY, William M., EVANS, Richard B.. Ocean ambient noise : measurement and theory, (Monograph series in underwater acoustics). New York [etc.]: Springer, cop. 2011. XIV, 263 str., ilustr. ISBN 978-1-4419-7831-8. ISBN 978-1-4419-7832-5, doi: 10.1007/978-1-4419-7832-5. [COBISS.SI-ID 38865669]

41. A flash of light : the science of light and colour. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XI, 115 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-731-9. ISBN 978-1-78262-859-0. [COBISS.SI-ID 38859013]

42. SLAWINSKI, Michael A.. Waves and rays in seismology : answers to unasked questions. New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2016. XXIII, 379 str., ilustr. ISBN 978-981-4644-80-8. ISBN 981-4644-80-3. [COBISS.SI-ID 38871045]

43. STRNAD, Janez. Fizika. Del 1, Mehanika, toplota, (Matematika - fizika, 9). 2. izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 338 str., ilustr. ISBN 978-961-212-276-8. [COBISS.SI-ID 287425536]

44. Triboluminescence : theory, synthesis, and application. [Cham]: Springer, cop. 2016. VIII, 454 str., ilustr. ISBN 978-3-319-38841-0. ISBN 978-3-319-38842-7, doi: 10.1007/978-3-319-38842-7. [COBISS.SI-ID 38827525]

45. WOLF, Rogér. The Higgs boson discovery at the Large Hadron Collider, (Springer tracts in modern physics, vol. 264). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. IX, 187 str., ilustr. ISBN 978-3-319-18511-8. ISBN 978-3-319-18512-5, doi: 10.1007/978-3-319-18512-5. [COBISS.SI-ID 38861317]


54 KEMIJA


46. THOMPSON, Michael. Biological fluid-surface interactions in detection and medical devices, (RSC detection science series, no. 8). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XIV, 290 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-097-6. ISBN 978-1-78262-204-8. ISBN 978-1-78262-894-1. [COBISS.SI-ID 38874885]

47. BIRDI, K. S.. Surface chemistry and geochemistry of hydraulic fracturing. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XI, 223 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-5718-2. [COBISS.SI-ID 38854149]

48. Calcium : chemistry, analysis, function and effects, (Food and nutritional components in focus, no. 10). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XXV, 640 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-887-3. ISBN 978-1-78262-213-0. [COBISS.SI-ID 38875141]

49. CLAYDEN, Jonathan, GREEVES, Nick, WARREN, Stuart G.. Organic chemistry. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, cop. 2012. XXV, 1234 str., ilustr. ISBN 978-0-19-927029-3. http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199270293.do. [COBISS.SI-ID 3231089]

50. Food biosensors, (Food chemistry, function and analysis, no. 1). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XVIII, 521 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-361-8. ISBN 978-1-78262-390-8. ISBN 978-1-78262-893-4. [COBISS.SI-ID 38839301]

51. HARGREAVES, Tony. Poisons and poisonings : death by stealth. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XXII, 297 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-717-3. [COBISS.SI-ID 38885125]

52. MCDOWALL, R. D.. Validation of chromatography data systems : ensuring data integrity, meeting business and regulatory requirements, (RSC chromatography monographs, no. 20). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XLIV, 733 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-662-6. ISBN 978-1-78262-407-3. ISBN 978-1-78262-980-1. [COBISS.SI-ID 38884869]

53. OTTO, Matthias. Chemometrics : statistics and computer application in analytical chemistry. 3rd ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2017. X, 383 str., ilustr. ISBN 978-3-527-34097-2. ISBN 978-3-527-69936-0. ISBN 978-3-527-69938-4. ISBN 978-3-527-69939-1. ISBN 978-3-527-69937-7. [COBISS.SI-ID 38882053]

54. SCHWARZBAUER, Jan, JOVANČIĆEVIĆ, Branimir. Fossil matter in the geosphere, (Fundamentals in organic geochemistry). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. VIII, 158 str., ilustr. ISBN 978-3-319-11552-8. ISBN 978-3-319-11938-0, doi: 10.1007/978-3-319-11938-0. [COBISS.SI-ID 38863109]

55. TUŠAR, Simona. Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmosferi : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Tušar], 2016. 137 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 287248128]

56. ZALAR, Petra. Termodinamske in transportne lastnosti polianetolsulfonatov z različnimi protiioni : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Zalar], 2016. IX, 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 287247360]


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE


57. PAVLIČ, Matevž Uroš. Geološko-geomehanski model zgradbe tal na območju mesta Ljubljane : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. U. Pavlič], 2016. X f., 133 str., 13 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87632. [COBISS.SI-ID 1298782]

58. PAVLIČ, Urša. Ocena zalog podzemne vode v kraškem vodonosniku na podlagi analize pretokov izvirov ob nizkem vodnem stanju : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Pavlič], 2016. XVI, 150, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1279326]

59. SCHEFFERS, Anja, MAY, Simon Matthias, KELLETAT, Dieter. Landforms of the world with Google Earth : understanding our environment. Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 391 str., ilustr., zvd. ISBN 978-94-017-9712-2. ISBN 978-94-017-9713-9, doi: 10.1007/978-94-017-9713-9. [COBISS.SI-ID 38866949]


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA


60. MARKERT, Bernd A., FRÄNZLE, Stefan, WÜNSCHMANN, Simone. Chemical evolution : the biological system of the elements. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XVII, 282 str., ilustr. ISBN 978-3-319-14355-2. ISBN 978-3-319-14354-5, doi: 10.1007/978-3-319-14355-2. [COBISS.SI-ID 38865925]

61. Simulating enzyme reactivity, (RSC theoretical and computational chemistry series, no. 9). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XXI, 535 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-429-5. ISBN 978-1-78262-683-1. ISBN 978-1-78262-967-2. [COBISS.SI-ID 38884613]

62. YONG, Ed. I contain multitudes : the microbes within us and a grander view of life. London: The Bodley Head, 2016. 354 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-1-847-92328-8. ISBN 978-1-84792-418-6. [COBISS.SI-ID 38825221]


59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO


63. Urban wildlife conservation : theory and practice. New York [etc.]: Springer, cop. 2014. XI, 406 str., ilustr. ISBN 978-1-4899-7499-0. ISBN 978-1-4899-7500-3, doi: 10.1007/978-1-4899-7500-3. [COBISS.SI-ID 38863621]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA


64. MARTEL, Sylvain. A microscopic submarine in my blood : science based on Fantastic voyage : how technology has transformed into reality a classic Hollywood science-fiction movie about a submarine crew that shrinks to microscopic size and ventures into the body. Singapore: Pan Stanford Publishing, cop. 2016. XVIII, 141 str., ilustr. ISBN 978-981-4745-78-9. ISBN 978-981-4745-79-6. [COBISS.SI-ID 38852357]


61 MEDICINA


65. BOLKO SELJAK, Katarina. Tehnološki pristopi za razvoj na lipidih osnovanih trdnih sistemov = Technological approaches for the development of solid lipid based formulations : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Bolko Seljak], 2016. 190 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 288017152]

66. KRISTANC, Luka. Učinki porotvornega nistatina na lipidne mehurčke celičnih velikosti = Effects of the pore-forming nystatin on the cell-sized lipid vesicles : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kristanc], 2016. 220 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 288033024]

67. LUZAR, Jernej. Identifikacija in ovrednotenje mimotopov izbranih alergenov Fel d 1 in Ara h 2 = Identification and characterization of allergens Fel d 1 and Ara h 2 mimotopes : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Luzar], 2016. 139 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4264049]

68. MOSA FATHY, Osama. Vloga proteinov Klotho in CYR61 pri zgodnjem odkrivanju akutne poškodbe ledvic po operaciji srca = The role of Klotho and CYR61 proteins in early diagnosis of acute kidney injury after cardiac surgery : doctoral thesis. Ljubljana: [O. Mosa], 2016. V,116 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 287149824]

69. ROŽMAN, Samo. Farmakokinetične lastnosti in klinična učinkovitost rituksimaba pri bolnikih z difuznim velikoceličnim limfomom B : doktorska disertacija = Pharmacokinetic properties and clinical efficacy of rituximab in patients with diffuse large B-cell lymphoma : doctoral dissertstion. [Ljubljana: S. Rožman, 2016]. XI, 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 288112640]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


70. RAZPET, Alojz. Elektroenergetski sistemi : učbenik za program Elektrotehnik in Elektrotehnik (PTI). 4. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2007. 189 str., ilustr. ISBN 978-86-365-0223-5. [COBISS.SI-ID 125784064]


620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


71. Advanced environmental analysis, Applications of nanomaterials, (RSC detection science series, vol. 9, vol. 10). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. 2 zv. (XXV, 534; XXV, 430) str., ilustr. ISBN 978-1-78262-907-8. ISBN 978-1-78262-144-7. ISBN 978-1-78262-362-5. ISBN 978-1-78262-912-2. ISBN 978-1-78262-906-1. ISBN 978-1-78262-913-9. ISBN 978-1-78262-914-6. [COBISS.SI-ID 38872069]

72. Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.11, Building constructions (I): E72-E2110, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXVIII, 1524 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4882-3. ISBN 978-1-6220-4893-9. [COBISS.SI-ID 38793733]

73. Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.12, Building constructions (II): E2112-latest, sustainability, asset management, technology and underground utilities, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXVIII, 1726 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4882-3. ISBN 978-1-6220-4894-6. [COBISS.SI-ID 38793477]

74. Annual book of ASTM standards 2016. Section 7, Textiles. Vol. 07.01, Textiles (I): D76-D4391, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXV, 1156 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4908-0. ISBN 978-1-6220-4909-7. [COBISS.SI-ID 38780165]

75. Annual book of ASTM standards 2016. Section 7, Textiles. Vol. 07.02, Textiles (II): D4393 - latest, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXV, 1102 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4908-0. ISBN 978-1-6220-4910-3. [COBISS.SI-ID 38779909]

76. Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialties, and end use products. Vol. 15.07, Sports equipment, playing surfaces and facilities, pedestrian/walkway safety and footwear, amusement rides and devices, snow skiing, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXIII, 1440 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4945-5. ISBN 978-1-6220-4952-3. [COBISS.SI-ID 38779653]

77. Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialties, and end use products. Vol. 15.08, Sensory evaluation, vacuum cleaners, security systems and equipment, detention and correctional facilities, homeland security applications, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XX, 1708 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4945-5. ISBN 978-1-6220-4953-0. [COBISS.SI-ID 38794245]

78. Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialties, and end use products. Vol. 15.11, Consumer products, light sport aircraft, unmanned aircraft systems, aircraft systems, unmanned maritime vehicle systems (UMVS), language services and products, general aviation aircraft, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXIV, 1758 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4945-5. ISBN 978-1-6220-4956-1. [COBISS.SI-ID 38794501]

79. Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialties, and end use products. Vol. 15.12, Livestock, meat, and poultry evaluation systems, food service equipment, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XVI, 882 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4945-5. ISBN 978-1-6220-4957-8. [COBISS.SI-ID 38793989]

80. Bio-inspired polymers, (RSC polymer chemistry series, no. 22). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2017. XX, 592 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-413-4. ISBN 978-1-78262-666-4. ISBN 978-1-78262-923-8. [COBISS.SI-ID 38839045]

81. BITENC, Jan. Materials for magnesium batteries : doctoral dissertation = Materiali za magnezijeve akumulatorje : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Bitenc], 2016. X, 144 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 287032064]

82. Food nanoscience and nanotechnology, (Food engineering series). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XVIII, 300 str., ilustr. ISBN 978-3-319-13596-0. ISBN 978-3-319-13595-3, doi: 10.1007/978-3-319-13596-0. [COBISS.SI-ID 38865157]

83. Nanotechnologies in food and agriculture. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XV, 347 str., ilustr. ISBN 978-3-319-14024-7. ISBN 978-3-319-14023-0, doi: 10.1007/978-3-319-14024-7. [COBISS.SI-ID 38866181]

84. Polymers for personal care products and cosmetics, (RSC polymer chemistry series, no. 20). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XIV, 248 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-295-6. ISBN 978-1-78262-398-4. ISBN 978-1-78262-800-2. [COBISS.SI-ID 38876165]

85. Self-assembled organic-inorganic nanostructures : optics and dynamics. Singapore: Pan Stanford Publishing, cop. 2016. XX, 391 str., ilustr. ISBN 978-981-4745-43-7. ISBN 978-981-4745-44-4. [COBISS.SI-ID 38856197]

86. Skyrmions : topological structures, properties, and applications, (Series in materials science and engineering). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XIX, 481 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-5388-3. [COBISS.SI-ID 38885637]


620.9 ENERGETIKA


87. BODEN, David R.. Geologic fundamentals of geothermal energy, (Energy and the environment). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXV, 399 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-0877-7. ISBN 1-4987-0877-3. [COBISS.SI-ID 38886405]

88. Smart bioenergy : technologies and concepts for a more flexible bioenergy provision in future energy systems. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. VIII, 181 str., ilustr. ISBN 978-3-319-16192-1. ISBN 978-3-319-16193-8, doi: 10.1007/978-3-319-16193-8. [COBISS.SI-ID 38861829]


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


89. DIXIT, Uday Shanker, HAZARIKA, Manjuri, DAVIM, J. Paulo. A brief history of mechanical engineering, (Materials forming, machining and tribology). [Cham]: Springer, cop. 2017. XVI, 178 str., ilustr. ISBN 978-3-319-42914-4. ISBN 978-3-319-42916-8. [COBISS.SI-ID 38855429]

90. LINKE, Heinz, BÖRNER, Jörg, HEß, Ralf. Cylindrical gears : calculation, materials, manufacturing. Munich: C. Hanser, cop. 2016. XXIV, 848 str., ilustr. ISBN 978-1-56990-489-3. ISBN 978-1-56990-490-9. [COBISS.SI-ID 38874117]

91. YOUSSEF, Helmi A.. Machining of stainless steels and super alloys : traditional and nontraditional techniques. Chichester: J. Wiley, cop. 2016. XXVIII, 275 str., ilustr. ISBN 978-1-118-91956-9. ISBN 1-118-91956-4. [COBISS.SI-ID 38710533]

92. ZOHURI, Bahman. Heat pipe design and technology : modern applications for practical thermal management. 2nd ed. [Cham]: Springer, cop. 2016. XXVI, 513 str., ilustr. ISBN 978-3-319-29840-5. ISBN 978-3-319-29841-2, doi: 10.1007/978-3-319-29841-2. [COBISS.SI-ID 38825733]


621.3 ELEKTROTEHNIKA


93. BUDIN, Jožko. Razširjanje radijskih valov. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1975. 226 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25735425]

94. BUKSNAITIS, Jonas Juozas. Sinusoidal three-phase windings of electric machines. [Cham]: Springer, cop. 2016. XIII, 100 str., ilustr. ISBN 978-3-319-42929-8. ISBN 978-3-319-42931-1, doi: 10.1007/978-3-319-42931-1. [COBISS.SI-ID 38862085]

95. CALLEGARO, Luca. Electrical impedance : principles, measurement, and applications, (Series in sensors). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016, cop. 2013. XXIII, 282 str., ilustr. ISBN 978-1-138-19943-9. ISBN 978-1-4398-4910-1. [COBISS.SI-ID 38887173]

96. DESPOTOVIĆ, Slobodan T.. Matematički modeli pouzdanosti i optimalnosti elektroenergetskih sistema. Beograd: Zajednica jugoslovenske elektroprivrede, 1976. 291 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11275265]

97. DOLENC, Anton. Asinhroni strojevi. Zagreb: Sveučilište, 1967. 104 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3192073]

98. DOLENC, Anton, JURKOVIĆ, Berislav. Kolektorski strojevi. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1963. 163 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 844566]

99. DUTTA, Aradhana, DEKA, Bidyut, SAHU, Partha Pratim. Planar waveguide optical sensors : from theory to applications, (Engineering materials). [Cham]: Springer, cop. 2016. XXV, 179 str., ilustr. ISBN 978-3-319-35139-1. ISBN 978-3-319-35140-7, doi: 10.1007/978-3-319-35140-7. [COBISS.SI-ID 38908933]

100. ESPE, Werner. Werkstoffe der Elektrotechnik in Tabellen und Diagrammen : unter besonderer Berücksichtigung der Hochfrequenz- und Hochvakuum-Technik. Berlin: Akademie-Verlag, 1954. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 38640389]

101. GERIĆ, Ljubomir, ĐAPIĆ, Predrag. Razvodna postrojenja : zbirka zadataka. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Institut za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, 2000. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 165298695]

102. GIRON-SIERRA, Jose Maria. Digital signal processing with Matlab examples. Vol. 2, Decomposition, recovery, data-based actions, (Signals and communication technology). Singapore: Springer, cop. 2017. XXXIX, 913 str., ilustr. ISBN 978-981-10-2536-5. ISBN 978-981-10-2537-2, doi: 10.1007/978-981-10-2537-2. [COBISS.SI-ID 38905605]

103. Lightning protection guide : [lightning protection, surge protection, safety equipment]. 2nd updated ed. Neumarkt: Dehn + Söhne, cop. 2007. 328 str., ilustr. ISBN 3-00-015975-4. ISBN 978-3-00-015975-6. [COBISS.SI-ID 38665477]

104. KENDA, Milan, ŠUBIC, Jože, PRVINŠEK, Mihael, OKRUPA, Marijan, ŠKANTAR, Miroslav, NADIŽAR, Matija, HROVATIN, Janez. Male hidroelektrarne : (izobraževanje upravljalcev), (Elektrotehniška zveza Slovenije, zv. 11). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 1989. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7466240]

105. MUŽDEKA, Gojko, RAJAKOVIĆ, Nikola. Zbirka zadataka iz prenosa električne energije. Beograd: Naučna knjiga, 1982. 247 str. [COBISS.SI-ID 12970497]

106. Navodila za gradnjo in priključevanje malih hidroelektrarn moči do 36 kVa. Zv. 2. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 1984. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1367838]

107. SELIGER, Bogdan, GUZELJ, Janez, ZORKO, Rudi, FLIS, Boštjan, KAUBE, Peter. Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele. 2. izd. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2015. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-6187-57-2. [COBISS.SI-ID 278974976]

108. OGORELEC, Anton, BAKIĆ, Krešimir. Elementi visokonapetostnih elektroenergetskih sistemov. [3. dopolnjena izd.]. Ljubljana: Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije, 1991. 172 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23885824]

109. OGORELEC, Anton, GUBINA, Ferdo. Matematično modeliranje za potrebe vodenja in zaščite elektroenergetskega sistema. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1981. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19272192]

110. PIHLER, Jože. Stikalne naprave elektroenergetskega sistema. 2., dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003. XIV, 276 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 86-435-0590-0. [COBISS.SI-ID 51962625]

111. Power cables and their application. Part 1, Materials, construction, criteria for selection, project planning, laying and installation, accessoires, measuring and testing. 3. revised ed. Berlin; München: Siemens Aktiengesellschaft, 1990. 464 str., ilustr. ISBN 3-8009-1535-9. ISBN 978-3-8009-1535-4. [COBISS.SI-ID 38659845]

112. Power cables and their application. Part 2, Tables including project planning data for cables and accessories : details for the determination of the cross sectional area. 3rd revised ed. Berlin; München: Siemens Aktiengesellschaft, 1993. 419 str., ilustr. ISBN 3-8009-1575-8. ISBN 978-3-8009-1575-0. [COBISS.SI-ID 38660357]

113. Pregledi objektov z zahtevnimi sistemi nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav za zaščito pred delovanjem strele. 1. izd. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2012. 152, 136 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6187-51-0. [COBISS.SI-ID 262679808]

114. RAAB, Veiko. Prenapetostna zaščita porabniških omrežij : izbira, montaža, preizkušanje : [priročnik], (Knjižna zbirka Agencija Poti). 1. natis. Ljubljana: Agencija Poti, 1999. 165 str., ilustr. ISBN 961-90747-0-X. [COBISS.SI-ID 100694272]

115. Razvoj elektroenergetike Slovenije : 1945-1980. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1982. 309 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13529345]

116. ADAM, Bernd. Schalten, schützen, verteilen in Niederspannungsnetzen : Handbuch mit Auswahlkriterien und Projektierungshinweisen für Schaltgeräte, Steuerungen und Schaltanlagen. 4., wesentlich überarbeitete und erweiterte Aufl. Erlangen; München: Publicis MCD, 1997. 779 str., ilustr. ISBN 3-89578-041-3. [COBISS.SI-ID 460157]

117. SILL, Udo, ZÖRNER, Walter. Steam turbine generators process control and diagnostics : modern instrumentation for the greatest economy of power plants. Erlangen: Publicis MCD, cop. 1996. 216 str., ilustr. ISBN 3-89578-040-5. ISBN 978-3-89578-040-0. [COBISS.SI-ID 38667269]

118. HOSTNIK, Janez, LESKOVEC, Franc, KALIŠNIK, Peter, TABOR, Mihael, URBAS, Vinko. Strokovno izpopolnjevanje za delo z elektroenergetskimi napravami v elektrodistribuciji. Ljubljana: Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije, 1992. 93 str. [COBISS.SI-ID 29684992]

119. NADIŽAR, Matija, KUMP, Drago, VOZEL, Igor, SKUBER, Miha, LAVTAR, Peter, BALANTIČ, Bernard. Strokovno izpopolnjevanje za delo z elektroenergetskimi napravami v elektrodistribuciji, Testna vprašanja : publikacija ICES, Ljubljana, april 1991. Ljubljana: ELES - Elektro Slovenija, Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije, 1991. 22 str. [COBISS.SI-ID 29024768]

120. ŠUHEL, Peter. Mikroračunalnik v avtomatskih merilnih sistemih : pripomoček za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje in podiplomski študij. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1980. 156 str., tabele, skice. [COBISS.SI-ID 5203713]

121. Testi za preizkus znanja iz varstva pri delu : tehnični del : vprašanja in odgovori. Dopolnjena izdaja. Ljubljana: Distribucija električne energije Slovenije, 1988. [COBISS.SI-ID 16256256]

122. HROVATIN, Janez, JAKL, Franc, JAMŠEK, Saša, JEVŠENAK, Milan, KOROŠEC, Vekoslav, LESJAK, Srečko, MARCON, Marjeta, SALOBIR, Uroš, SKUBIN, Gorazd, TRAMPUŽ, Mirjan. Trideset let sinhronega obratovanja z Evropo = Thirty years of synchronous operation with Europe. Ljubljana: Elektro-Slovenija, 2004. 80 str., ilustr. ISBN 961-91382-0-1. [COBISS.SI-ID 213910528]

123. Very high-frequency techniques. 1st ed. New York; London: McGraw-Hill Book, 1947. 2 zv. (1057 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 38626821]

124. VIDMAR, Mitja. Načrtovanje, projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskega sistema, njegovih objektov, postrojev in napeljav : skladno s pravno ureditvijo. Ljubljana: ELEK svetovanje, 2005. 1080 str., ilustr., tabele. ISBN 961-238-471-1. [COBISS.SI-ID 220442880]

125. VIDMAR, Mitja, ŽITNIK, Boris. Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred strelo. 2. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, 2012. [2015] str., ilustr. ISBN 978-961-6688-05-5. [COBISS.SI-ID 38656005]

126. VIDMAR, Mitja. Obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih objektov, postrojev, naprav in napeljav v skladu z veljavnimi predpisi. Ljubljana: Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije, 1997. 396 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64905984]

127. VOGT, Karl. Berechnung elektrischer Maschinen, (Elektrische Maschinen). Weinheim [etc.]: VCH, cop. 1996. 524 str., ilustr. ISBN 3-527-28391-9. ISBN 978-3-527-28391-0. [COBISS.SI-ID 38657541]

128. VRTIKAPA, Gojko. Automatizacija elektroenergetskih objekata : hidroelektrana, (Priručnici, knj. 5). Beograd: Radna zajednica Stručne službe, 1987. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38667781]

129. ZORIČ, Tine. Električni elementi elektroenergetskih sistemov. Ljubljana: Elektro-Slovenija, ICES, Višja strokovna šola za elektroenergetiko, 1998. 282 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 73781760]


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


130. COHEN, Andrew R.. Outline of electronic circuit analysis : including problems with step-by-step solutions, (Unitech outlines, UO 110). New York: Sloves & Frey, cop. 1964. 314 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38809349]

131. CVEKIĆ, Mirjana. Zbirka zadataka iz elektronike. Beograd: Tehnička knjiga, 1969. 280 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7980289]

132. KHANNA, Vinod Kumar. Integrated nanoelectronics : nanoscale CMOS, post -CMOS and allied nanotechnologies, (Nanoscience and technology). [S. l.]: Springer, cop. 2016. XLI, 451 str., ilustr. ISBN 978-81-322-3623-8. ISBN 978-81-322-3625-2, doi: 10.1007/978-81-322-3625-2. [COBISS.SI-ID 38862597]

133. LEONARDIS, Savo. Konstruiranje elektronskih naprav. Ljubljana: Fakulteta za elektroniko, 1975. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9083137]

134. Microwave magnetrons, (M.I.T. radiation laboratory series, 6). 1st ed. New York; Toronto; London: McGraw-Hill, 1948. XVIII, 806 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14581287]

135. SAURABH, Sneh, KUMAR, Mamidala Jagadesh. Fundamentals of tunnel field-effect transistors. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XIV, 291 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-6713-2. ISBN 978-1-4987-6716-3. [COBISS.SI-ID 38886149]

136. STINY, Leonhard. Aktive elektronische Bauelemente : Aufbau, Struktur, Wirkungsweise, Eigenschaften und praktischer Einsatz diskreter und integrierter Halbleiter-Bauteile. 3., überarbeitete Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, cop. 2016. XXIII, 718 str., ilustr. ISBN 978-3-658-14386-2. ISBN 3-658-14386-X. ISBN 978-3-658-14387-9. ISBN 3-658-14387-8. [COBISS.SI-ID 38861061]

137. Verstärker und Empfänger, (Lehrbuch der drahtlosen Nachrichtentechnik, Bd. 4). Berlin: Springer, 1943. XIV, 384 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38630149]

138. ŽIDAN, Alfred, MILOBAR, Božo. Spojevi s tranzistorima : sheme za samogradnju. Knj. 1. 6. izd. Zagreb: Tehnička knjiga, 1981. 324 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12219905]


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE


139. AISBERG, Eugène. Sedaj vem, kaj je radio. V Ljubljani: Učiteljska tiskarna, 1932. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5404210]

140. BINH, Le Nguyen. Noises in optical communications and photonic systems, (Optics and phototonics, 14). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XXIV, 449 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-4694-0. ISBN 1-4822-4694-5. [COBISS.SI-ID 38886917]

141. Budavox handbook of telecommunication. 4th ed. Budapest: Budavox Telecommunication Foreign Trading Company, cop. 1978. XXVIII, 1267 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1055316]

142. CALHOUN, George. Digital cellular radio, (The Artech house telecommunication library). Norwood: Artech Hause, cop. 1988. XIII, 448 str., ilustr. ISBN 0-89006-266-8. [COBISS.SI-ID 2274343]

143. DAUDT, Walter. Radiotehnika. Dio 1, Fizikalne osnove radiotehnike. Zagreb: Radiostanica, 1947. 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13944833]

144. GIRON-SIERRA, Jose Maria. Digital signal processing with Matlab examples. Vol. 1, Signals and data, filtering, non-stationary signals, modulation, (Signals and communication technology). Singapore: Springer, cop. 2017. XXXVII, 622 str., ilustr. ISBN 978-981-10-2533-4. ISBN 978-981-10-2534-1, doi: 10.1007/978-981-10-2534-1. [COBISS.SI-ID 38905349]

145. MASSON, Émilie, BERBINEAU, Marion. Broadband wireless communications for railway applications : for onboard internet access and other applications, (Studies in systems, decision and control, vol. 82). Cham: Springer, cop. 2017. XVIII, 123 str., ilustr. ISBN 978-3-319-47202-7. ISBN 978-3-319-47201-0. [COBISS.SI-ID 38861573]

146. MEGLA, Gerhard. Nachrichtenübertragung mittels sehr hoher Frequenzen. Leipzig: Fachbuchverlag, 1954. 271 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38639877]

147. MILANOVIĆ, Dragoslav R.. Radiolokacija : radarski ciljevi i domet radara : (predavanja na Elektrotehničkom fakultetu). Beograd: Naučna knjiga, 1976. 155 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512720021]

148. Personal & mobile radio systems, (IEE telecommunications series, vol. 25). Reprinted. London: P. Peregrinus, 1992. XII, 328 str., ilustr. ISBN 0-86341-219-X. ISBN 0-86341-286-6. [COBISS.SI-ID 38744069]

149. Radio designer's handbook. 4th ed. London: Iliffe, 1960. XL, 1498 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38743813]

150. Tables graphs and nomograms : for the ready solution of some problems related to telecommunication techniques. Milan: Telettra, 1970. XIII str., 37 zganj. f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38745093]

151. WARRING, Ronald Horace. Simple single-channel radio control : 1. Hemel Hempstead: Model and Allied Publications, 1973. 144 str., ilustr. ISBN 0-85242-321-7. ISBN 978-0-85242-321-9. [COBISS.SI-ID 38628869]


624/625 GRADBENIŠTVO


152. Ceste na Slovenskem skozi čas. Ljubljana: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2014. 2 zv. ([1]-623 ; 637-1135 str.), fotogr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-6527-25-5. ISBN 978-961-6527-26-2. [COBISS.SI-ID 273564416]


629 TEHNIKA VOZIL


153. Advanced materials in automotive engineering, (Woodhead publishing in materials). Oxford [etc.]: Woodhead Publishing, 2016, cop. 2012. XI, 340 str., ilustr. ISBN 978-0-08-101640-4. ISBN 978-0-85709-546-6. [COBISS.SI-ID 38873861]

154. SPIRYAGIN, Maksym. Design and simulation of heavy haul locomotives and trains, (Ground vehicle engineering series). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XVIII, 459 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-3352-6. [COBISS.SI-ID 38853637]

155. DUDENHÖFFER, Ferdinand. Wer kriegt die Kurve? : Zeitenwende in der Autoindustrie. Frankfurt; New York: Campus Verlag, cop. 2016. 272 str., ilustr. ISBN 978-3-593-50607-4. ISBN 3-593-50607-6. [COBISS.SI-ID 38876421]

156. FISCHER, Robert. Das Getriebebuch, (Der Fahrzeugantrieb). 2., überarbeitete Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, cop. 2016. XIX, 387 str., ilustr. ISBN 978-3-658-13103-6. ISBN 3-658-13103-9. ISBN 978-3-658-13104-3, doi: 10.1007/978-3-658-13104-3. [COBISS.SI-ID 38827013]

157. MANLEY, Pat, HOLMES, Rupert. Essential boat maintenance : a comprehensive guide to boat improvement, refitting, and repair. Dobbs Ferry: Sheridan House, cop. 2011. 303 str., ilustr. ISBN 978-1-57409-305-6. ISBN 1-57409-305-3. [COBISS.SI-ID 38710021]

158. OGNJEVIĆ, Aleksandar M.. Bristol Blenheim : the Yugoslav story : operational Record 1937-1958. Zemun: Leadensky Books, 2014. 152, VIII str., ilustr. ISBN 978-86-917625-0-6. [COBISS.SI-ID 206066956]

159. SMITH, Craig. The car hacker's handbook : a guide for the penetration tester. 1st printing. San Francisco: No Starch Press, cop. 2016. XXV, 278 str., ilustr. ISBN 978-1-59327-703-1. ISBN 1-59327-703-2. [COBISS.SI-ID 38821893]

160. Sustainable aviation : energy and environmental issues. [Cham]: Springer, cop. 2016. IX, 423 str., ilustr. ISBN 978-3-319-34179-8. ISBN 978-3-319-34181-1, doi: 10.1007/978-3-319-34181-1. [COBISS.SI-ID 38826757]

161. ŠPOLAR, Ivan. Moj avtomobil : nasveti za avtomobiliste. [2. predelana in razširjena izd.]. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966. 230 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4179969]

162. TAGHAVIFAR, Hamid, MARDANI, Aref. Off-road vehicle dynamics : analysis, modelling and optimization, (Studies in systems, decision and control, vol. 70). [Cham]: Springer, cop. 2017. X, 183 str., ilustr. ISBN 978-3-319-42519-1. ISBN 978-3-319-42520-7, doi: 10.1007/978-3-319-42520-7. [COBISS.SI-ID 38825989]

163. ZHANG, Quansheng, LI, Shengbo Eben, DENG, Kun. Automotive air conditioning : optimization, control and diagnosis. [Cham]: Springer, cop. 2016. VIII, 366 str., ilustr. ISBN 978-3-319-33589-6. ISBN 978-3-319-33590-2, doi: 10.1007/978-3-319-33590-2. [COBISS.SI-ID 38855685]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO


164. ATKINSON, Caitlin. Plant craft : 30 projects that add natural style to your home. Portland: Timber Press, 2016. 255 str., ilustr. ISBN 978-1-60469-649-3. [COBISS.SI-ID 38831621]

165. FOX, P. F.. Dairy chemistry and biochemistry. 2nd ed. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XX, 584 str., ilustr. ISBN 978-3-319-14891-5. [COBISS.SI-ID 3695240]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU


166. BROWN, Tim, KATZ, Barry. Change by design : how design thinking transforms organizations and inspires innovation. 1st ed. New York: Harper Business, cop. 2009. VIII, 264 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-06-176608-4. [COBISS.SI-ID 1980485]

167. Handbook on life cycle assessment : operational guide to the ISO standards, (Eco-efficiency in industry and science, Vol. 7). Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. XI, 692 str., ilustr. ISBN 1-4020-0228-9. ISBN 1-4020-0557-1. http://www.loc.gov/catdir/toc/fy031/2002071089.html. [COBISS.SI-ID 10612502]


656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA


168. ADAM, Markus. Accelerating e-mobility in Germany : a case for regulation, (SpringerBriefs in law). Cham: Springer, cop. 2016. XVII, 98 str., ilustr. ISBN 978-3-319-44883-1. ISBN 978-3-319-44884-8. [COBISS.SI-ID 38855941]

169. Handbook of ocean container transport logistics : making global supply chains effective, (International series in operations research & management science, vol. 220). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XVII, 552 str., ilustr. ISBN 3-319-37620-9. ISBN 978-3-319-37620-2. ISBN 978-3-319-11891-8. [COBISS.SI-ID 38885893]

170. Sailing directions for small craft. Vol. 1, Adriatic east coast. Ljubljana; Zagreb: Mladinska knjiga, 1989. 297 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8367872]


658 UPRAVLJANJE. VODENJE


171. BEN-DAYA, Mohammed, KUMAR, Uday, MURTHY, D. N. Prabhakar. Introduction to maintenance engineering : modelling, optimization and management. Hoboken: J. Wiley, cop. 2016. XL, 643 str., ilustr. ISBN 978-1-118-48719-8. ISBN 1-118-48719-2. [COBISS.SI-ID 38711301]

172. BLANCHARD, Kenneth H., CAREW, Donald, PARISI-CAREW, Eunice. Enominutni vodja oblikuje učinkovito delovno skupino, (Zbirka Enominutni vodja). Ljubljana: Taxus, 1995. 121 str., graf. prikazi. ISBN 961-6061-08-9. [COBISS.SI-ID 49493248]

173. Ergonomics in design : methods & techniques, (Human factors and ergonomics). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XX, 508 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-6070-6. [COBISS.SI-ID 38854405]

174. MITAL, Anil, DESAI, Anoop, MITAL, Aashi. Fundamentals of work measurement : what every engineer should know. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XIV, 216 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-4582-6. [COBISS.SI-ID 38854917]

175. SELJAK, Iztok. Embedded business model innovation in the European automotive industry : business model innovation as dynamic capabilities within a moderately dynamic industry : doctoral dissertation, (IEDC - Bled School of Management postgraduate studies, Doctoral disertation series, vol. 1). Bled: IEDC - Bled School of Management, Fakulteta za podiplomski študij managementa, 2016. 268 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6720-29-8. [COBISS.SI-ID 282029568]

176. SHIBATA, Hiromichi. Explaining productivity differences : comparative analysis of automotive plants in Japan, the United States, Thailand and China, (SpringerBriefs in business). Singapore: Springer, cop. 2016. XI, 59 str., ilustr. ISBN 978-981-10-1958-6. ISBN 981-10-1958-4. ISBN 978-981-10-1959-3. ISBN 981-10-1959-2, doi: 10.1007/978-981-10-1959-3. [COBISS.SI-ID 38827269]


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


177. DHILLON, Balbir S.. Safety and reliability in the oil and gas industry : a practical approach. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XVII, 213 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-4656-4. ISBN 1-4987-4656-X. [COBISS.SI-ID 38823941]

178. The geography of beer : regions, environment, and societies. Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2014. XIII, 212 str., ilustr. ISBN 978-94-007-7786-6. ISBN 978-94-007-7787-3, doi: 10.1007/978-94-007-7787-3. [COBISS.SI-ID 38867205]

179. GIUDICI, Paolo, LEMMETTI, Federico, MAZZA, Stefano. Balsamic vinegars : tradition, technology, trade. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. IX, 167 str., ilustr. ISBN 978-3-319-13758-2. ISBN 978-3-319-13757-5, doi: 10.1007/978-3-319-13758-2. [COBISS.SI-ID 38864901]

180. HARTINGS, Matthew. Chemistry in your kitchen. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, cop. 2017. IX, 320 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-313-7. [COBISS.SI-ID 38882309]

181. LIU, Jiping. Liquid explosives. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2015. XI, 344 str., ilustr. ISBN 978-3-662-45846-4. ISBN 978-3-662-45847-1, doi: 10.1007/978-3-662-45847-1. [COBISS.SI-ID 38863877]

182. Microbial enzyme technology in food applications, (Food biology series). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XIII, 506 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-4983-1. [COBISS.SI-ID 38885381]

183. Multiphase catalytic reactors : theory, design, manufacturing, and applications. Hoboken (N.J.): J. Wiley & Sons, cop. 2016. XIII, 381 str., ilustr. ISBN 978-1-118-11576-3. ISBN 978-1-119-24847-7. ISBN 978-1-119-24846-0. [COBISS.SI-ID 38832901]

184. PIHURA, Derviš. Zažlindranje mangana v grodlju : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Pihura], 2016. 94 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1637471]

185. ROZMAN, Nejc. Razvoj nanodimenzioniranega TiO [spodaj] 2, fotokatalitsko aktivnega v vidni svetlobi = Development of visible light active nanodimensional TiO [sub] 2 : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Rozman], 2016. IX, 138 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 287029760]

186. SENČIČ, Sandra. Vrednotenje emisij prašnih delcev v metalurški industriji : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Senčič], 2016. VII, 100 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1649247]

187. YATES, John G., LETTIERI, Paola. Fluidized-bed reactors : processes and operating conditions, (Particle technology series, vol. 26). [Cham]: Springer, cop. 2016. XVIII, 205 str., ilustr. ISBN 978-3-319-39591-3. ISBN 978-3-319-39593-7, doi: 10.1007/978-3-319-39593-7. [COBISS.SI-ID 38823685]


669 METALURGIJA


188. GRUSHKO, Olga, OVSYANNIKOV, Boris, OVCHINNIKOV, Viktor. Aluminum-lithium alloys : process metallurgy, physical metallurgy, and welding, (Advances in metallic alloys, vol. 8). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2017. XI, 308 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-3717-3. [COBISS.SI-ID 38853125]

189. LEGAT, Franc. Orodna jekla v praksi. Žirovnica: samozal. F. Legat: Medium, 2013. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-92318-9-0. [COBISS.SI-ID 266102784]

190. LEGAT, Franc. Priročnik za kovače : kovanje v hladnem in vročem. Zabreznica: samozal.; Žirovnica: Medium, 2011. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-92318-6-9. [COBISS.SI-ID 258197760]

191. Tehnologija jekla v praksi. Žirovnica: samozal. F. Legat: Medium, 2015. 515 str., ilustr. ISBN 978-961-93499-2-2. [COBISS.SI-ID 278378496]

192. Uporabni podatki jekel. Zabreznica: samozal.; Žirovnica: Medium, 2010. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-92318-4-5. [COBISS.SI-ID 253736704]


677 TEKSTILNA INDUSTRIJA


193. ŠALEJ, Alenka. Uporaba NiTi zlitin v tekstilijah : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Šalej Lah], 2016. XV, 103 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1621343]


681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE


194. PROBST, Uwe. Servoantriebe in der Automatisierungstechnik : Komponenten, Aufbau und Regelverfahren, (Lehrbuch). 2., korrigierte Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, cop. 2016. VIII, 203 str., ilustr. ISBN 978-3-658-03591-4. ISBN 3-658-03591-9. ISBN 978-3-658-03592-1, doi: 10.1007/978-3-658-03592-1. [COBISS.SI-ID 38860805]


7 UMETNOST


195. BERGANT, Maks. Rezbar Maks Bergant : življenje, posvečeno lepoti = Woodcarver Maks Bergant : a life dedicated to beauty. Kamnik: Društvo sv. Jakoba; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-278-300-6. ISBN 978-961-285-484-3. [COBISS.SI-ID 287067392]

196. BETHMANN, Laura Donnelly. Hand printing from nature : create unique prints for fabric, paper, and other surfaces using natural and found materials. North Adams (Mass.): Storey Publishing, cop. 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-1-60342-559-9. [COBISS.SI-ID 38754565]

197. BOTTICELLI, Sandro. Botticelli : življenje in delo, (Zbirka Umetnostne monografije). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. 79 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-14561-5. [COBISS.SI-ID 56438528]

198. CARRIER, David, JONES, Darren. The contemporary art gallery : display, power and privilege. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016. XVI, 103 str., ilustr. ISBN 978-1-4438-9786-0. ISBN 1-4438-9786-8. [COBISS.SI-ID 38874373]

199. The field guide to human-centered design : design kit. 1st ed. [San Francisco]: IDEO, cop. 2015. 189 str., ilustr. ISBN 978-0-9914063-1-9. [COBISS.SI-ID 38851589]

200. GERM, Tine. Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse : arhitektura in kiparstvo. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-237-808-0. [COBISS.SI-ID 283343872]

201. KELLEY, Tom, LITTMAN, Jonathan. The art of innovation : lessons in creativity from IDEO, America's leading design firm. 1st ed. New York: Currency/Doubleday, 2001. [VIII], 307 str., ilustr. ISBN 0-385-49984-1. ISBN 978-0-385-49984-2. [COBISS.SI-ID 10417435]

202. KELLEY, Tom, LITTMAN, Jonathan. The ten faces of innovation : IDEO's strategies for beating the devil's advocate & driving creativity throughout your organization. New York: Currency/Doubleday, cop. 2005. XI, 273 str., ilustr. ISBN 0-385-51207-4. ISBN 978-0-385-51207-7. http://www.tenfacesofinnovation.com/. [COBISS.SI-ID 2349678]

203. KLEON, Austin. Steal like an artist : 10 things nobody told you about being creative. New York: Workman Publishing, 2012. 140 str., ilustr. ISBN 978-0-7611-6925-3. [COBISS.SI-ID 3982427]

204. The little book of design research ethics. [S. l.]: IDEO, 2015. 55 str., ilustr. ISBN 978-0-5781-6303-1. [COBISS.SI-ID 3524462]

205. MAECHTIG, Saša J.. Sistemi, strukture, strategije. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2016. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-37-5. [COBISS.SI-ID 283519232]

206. PELIKAN, Egon. Tone Kralj in prostor meje. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-282-187-6. [COBISS.SI-ID 285626880]

207. QUILLER, Stephen. Color choices : [making color sense out of color theory]. 1st paperback printing. New York: Watson-Guptill Publications, 2002. 144 str., ilustr. ISBN 978-0-8230-0697-7. ISBN 0-8230-0697-2. [COBISS.SI-ID 38854661]

208. SCOTT, Marylin. The acrylic artist's bible : an essential reference for the practising artist. Kent: Search Press, 2016. 192 str., ilustr. ISBN 978-1-78221-395-6. ISBN 1-7822-1395-3. [COBISS.SI-ID 38844421]


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


209. BANDELJ, Andrej, MIHELIČ, Jože, ZUPANČIČ, Jernej. Zamejska Koroška, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 213 str., ilustr, zvd. ISBN 978-961-254-937-4. [COBISS.SI-ID 286381824]

210. Citizen's right to the digital city : urban interfaces, activism, and placemaking. Singapore [etc.]: Springer, cop. 2015. XXVII, 259 str., ilustr. ISBN 978-981-287-917-2. ISBN 978-981-287-919-6, doi: 10.1007/978-981-287-919-6. [COBISS.SI-ID 38863365]

211. A cultural history of gardens in the age of empire, (A cultural history of gardens, vol. 5). London; New York: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2016. XIII, 278 str., ilustr. ISBN 978-0-8578-5033-1. ISBN 978-1-8478-8265-3. ISBN 978-1-3500-0993-6. ISBN 978-1-3500-0995-0. [COBISS.SI-ID 38858501]

212. A cultural history of gardens in the Renaissance, (A cultural history of gardens, vol. 3). London; New York: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2016. XIII, 298 str., ilustr. ISBN 978-0-8578-5031-7. ISBN 978-1-8478-8265-3. ISBN 978-1-3500-0991-2. ISBN 978-1-3500-0995-0. [COBISS.SI-ID 38858757]

213. BIRSA, Uroš, CIMOLINI, Mika, ČELIK, Matevž, DEŠMAN, Miha, GAJŠEK, Miran, GOLJAR, Andrej, GRILC, Matjaž, HUDOKLIN, Jelka, JANKOVIČ, Liljana, KOBETIČ, Leon, KOVAČ, Helena, KUŠAR, Simon, LAJOVIC, Janez, LIPNIK, Martina, MLAKAR, Aleš, PUST, Viktor, SIMONETI, Maja, SMODIŠ, Robert Š., ŠKRABA, Barbara, VIDIC, Luka, et al. Kultura prostora in graditve zdaj! : cilji in predlogi sistemskih rešitev za trajnostno graditev in vzdržno ravnanje s prostorom. Ljubljana: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije: Inženirska zbornica Slovenije (IZS), 2016. 118 str., fotogr. ISBN 978-961-92885-5-9. [COBISS.SI-ID 282967552]

214. RELPH, Edward. The modern urban landscape : 1880 to the present : with a new preface. Baltimore: Johns Hopkins University Press, cop. 2016. XVIII, 279 str., ilustr. ISBN 978-1-4214-2150-6. ISBN 1-4214-2150-X. [COBISS.SI-ID 38849029]

215. REYNOLDS, Mary. The garden awakening : designs to nurture our land & ourselves. Cambridge: Green Books, cop. 2016. 271 str., ilustr. ISBN 978-0-85784-313-5. ISBN 978-0-85784-314-2. ISBN 978-0-85784-315-9. [COBISS.SI-ID 38857733]

216. SVOLJŠAK, Drago, DULAR, Janez. Železnodobno naselje Most na Soči : gradbeni izvidi in najdbe = The Iron Age settlement at Most na Soči : settlement structures and small finds, (Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 33). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 364 str., ilustr. ISBN 978-961-254-935-0. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1367. [COBISS.SI-ID 286394880]

217. VINČEC, Milan. Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras : izbirni vodnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2016. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-26-9. [COBISS.SI-ID 287069440]


72 ARHITEKTURA


218. BROTO, Carles. Apartment buildings now : conception et design: logments collectifs = Innovación en vivienda colectiva. Barcelona: LINKS, 2016. 298 str., ilustr. ISBN 978-84-16239-89-4. [COBISS.SI-ID 38908165]

219. DALY, Mark. London uncovered. 1st Frances Lincoln ed. London: Frances Lincoln, cop. 2016. 304 str., barvne fotogr. ISBN 0-7112-3809-X. ISBN 978-0-7112-3809-1. [COBISS.SI-ID 38879237]

220. DIAMONSTEIN, Barbaralee. The landmarks of New York : an illustrated, comprehensive record of New York city's historic buildings, historic districts, interior landmarks, sidewalk clocks, streetlights and cultural medallions. 6th ed. New York: Washington Mews Books, an imprint of New York University Press, cop. 2016. IX, 902 str., ilustr. ISBN 978-1-4798-8301-1. ISBN 1-4798-8301-8. [COBISS.SI-ID 38910981]

221. Home by Dekleva Gregorič Architects. Ljubljana: Museum of Architecture and Design (MAO), 2016. 299 str., fotogr. ISBN 978-961-6669-39-9. [COBISS.SI-ID 284603136]

222. HUNTSMAN, Penny. Thinking about art : a thematic guide to art history. Chichester: Wiley Blackwell: AAH, Association of Art Historians, cop. 2016. IX, 294 str., ilustr. ISBN 978-1-118-90517-3. ISBN 978-1-118-90497-8. [COBISS.SI-ID 38883077]

223. FRAMPTON, Kenneth, LEEB, Franziska, MORAVÁNSZKY, Ákos, PODRECCA, Boris, PRELOVŠEK, Damjan, VYBÍRAL, Jindřich. Josef Plečnik Zacherlhaus : Geschichte und Architektur eines Wiener Stadthauses = The Zacherl House by Jože Plečnik : the history and architecture of a Viennese townhouse. Basel: Birkhäuser, cop. 2016. 286 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-0356-0937-0. [COBISS.SI-ID 39676717]

224. LENARČIČ, Vinko. Plečnik, kot se ga je spominjal njegov najljubši učenec Vinko Lenarčič : dopolnjena izdaja ob 50-letnici smrti Vinka Lenarčiča ter ob 60-letnici smrti Jožeta Plečnika in 10-letnici začetka postopka za njegovo beatifikacijo. 1. izd. Ješovec pri Kozjem: samozal. S. Lenarčič, 2016. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-283-675-7. [COBISS.SI-ID 285322496]

225. PETERS, Luc. Cliché and organization : thinking with Deleuze and film. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016. VIII, 248 str. ISBN 978-1-4438-8683-3. ISBN 1-4438-8683-1. [COBISS.SI-ID 38859781]

226. PORPHYRIOS, Demetri. Porphyrios Associates : the allure of the classical. New York [etc.]: Rizzoli, cop. 2016. 351 str., ilustr. ISBN 0-8478-4803-5. ISBN 978-0-8478-4803-4. [COBISS.SI-ID 38890245]

227. BUCHTOVÁ, Vladimíra. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové = [The research library in Hradec Králové = Forschungs und wissenschaftliche Bibliothek in Hradec Králové. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2009. [10] str., [12] f. pril., [1] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 37098501]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


228. HOPPING, Lucy. String craft : create 35 fantastic projects by winding, looping, and stitching with string. London; New York: Cico Books, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-78249-361-7. ISBN 1-78249-361-1. [COBISS.SI-ID 38870789]

229. MAKAROVIČ, Gorazd, ROGELJ ŠKAFAR, Bojana. Poslikane panjske končnice : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Painted beehive panels : the collection of the Slovene Ethnographic Museum, (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja, 8). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2000. 657 str., ilustr. ISBN 961-6388-00-2. [COBISS.SI-ID 110120704]

230. MILLER, Judith, HILL, Mark. Collectables handbook & price guide. London: Miller's, 2016. 432 str., ilustr. ISBN 978-1-78472-077-3. [COBISS.SI-ID 38844677]

231. NEUBAUER, Crystal. The art of expressive collage : techniques for creating with paper & glue. 1st ed. Cincinnati: North Light Books, cop. 2015. 127 str., ilustr. ISBN 978-1-4403-3585-3. ISBN 1-4403-3585-0. [COBISS.SI-ID 38871557]


77 FOTOGRAFIJA


232. BOMBEK, Zdenko. Obrazi Izole = I volti di Isola. [Izola]: Pigraf Izola, 2014. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7907985]

233. BOMBEK, Zdenko. Obrazi Kopra = I volti di Capodistria. [Koper]: Pokrajinski muzej Koper, 2014. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7913361]


79 PROSTI ČAS.


234. VIDMAR, Milan. Pol stoletja ob šahovnici. Ljubljana: Koros, 1997. 637 str., pril., ilustr. ISBN 961-90465-0-1. [COBISS.SI-ID 65060352]


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA


235. SNOJ, Jerica, AHLIN, Martin, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka. Sinonimni slovar slovenskega jezika. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 1292 str. ISBN 978-961-254-918-3. [COBISS.SI-ID 286687744]

236. BAKIĆ, Krešimir, GUBINA, Ferdinand, OGORELEC, Anton, SENČAR, Marko, UNK, Jože, VORŠIČ, Jože, PIRNAT, Rajko, RIBNIKAR, Ivan. Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo z razlagami v slovenskem in angleškem jeziku = Glossary of terms used in the field of electricity market with Slovenian and English interpretations. Ljubljana: Slovensko društvo elektroenergetikov CIGRÉ - CIRED, 2003. 133 str. ISBN 961-6265-13-X. [COBISS.SI-ID 123655168]

237. BAKIĆ, Krešimir, GUBINA, Ferdinand, PIRNAT, Rajko, SENČAR, Marko, VORŠIČ, Jože. Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika, Slovar izrazov za trg z električno energijo = Glossary of terms in the field of electricity market development. Ljubljana: SLOKO-CIGRÉ, 2001. V, 96 str. ISBN 961-6265-11-3. [COBISS.SI-ID 111209216]

238. ŠKERJANC, Lucijan Marija. Glasbeni slovarček : v dveh delih: imenski-stvarni, (Knjižnica Kozmos, 6). 2., pregledana in izpopolnjena izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1970. 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2693889]

239. What do we know about the world? : rhetorical and argumentative perspectives, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 25), (Windsor studies in argumentation, 1). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-169-7. ISBN 978-961-270-170-3. ISBN 978-961-270-171-0. ISBN 978-961-270-172-7. ISBN 978-961-270-173-4. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=139. [COBISS.SI-ID 267920896]


9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA


240. LASIČ, Vida. 99 d : radiotehnika v slovenskem osvobodilnem boju. Ljubljana: Borec, 1977. 381 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2086942]

241. VIDLER, Anthony. Zgodovine neposredne sedanjosti : invencije arhitekturnega modernizma, (Teoretska praksa arhitekture). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-254-895-7. [COBISS.SI-ID 285297408]


92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE


242. PREMRL, Božidar. Kraški kruh : vas Kopriva - njeni kamnolomi in kamnarji. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 432 str., ilustr. ISBN 978-961-254-893-3. [COBISS.SI-ID 285244416]


93 ZGODOVINSKA ZNANOST


243. OAKESHOTT, Ewart. The sword in the age of chivalry. Reprinted. Woodbridge: The Boydell Press, 2002. 144 str., ilustr. ISBN 0-85115-715-7. ISBN 978-0-85115-715-3. [COBISS.SI-ID 21708386]


NASLOVNO KAZALO


 • Accelerating e-mobility in Germany 168
 • The acrylic artist's bible 208
 • Advanced environmental analysis. Applications of nanomaterials 71
 • Advanced materials in automotive engineering 153
 • Agricultural chemicals and the environment 20
 • Airborne particulate matter 21
 • Aktive elektronische Bauelemente 136
 • Aluminum-lithium alloys 188
 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.11, Building constructions (I): E72-E2110 72
 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.12, Building constructions (II): E2112-latest, sustainability, asset management, technology and underground utilities 73
 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 7, Textiles. Vol. 07.01, Textiles (I): D76-D4391 74
 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 7, Textiles. Vol. 07.02, Textiles (II): D4393 - latest 75
 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialties, and end use products. Vol. 15.07, Sports equipment, playing surfaces and facilities, pedestrian/walkway safety and footwear, amusement rides and devices, snow skiing 76
 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialties, and end use products. Vol. 15.08, Sensory evaluation, vacuum cleaners, security systems and equipment, detention and correctional facilities, homeland security applications 77
 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialties, and end use products. Vol. 15.11, Consumer products, light sport aircraft, unmanned aircraft systems, aircraft systems, unmanned maritime vehicle systems (UMVS), language services and products, general aviation aircraft 78
 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialties, and end use products. Vol. 15.12, Livestock, meat, and poultry evaluation systems, food service equipment 79
 • Apartment buildings now 218
 • The art of expressive collage 231
 • The art of innovation 201
 • Artificial intelligence and computer vision 30
 • Asinhroni strojevi 97
 • Atmospheric aerosols 22
 • Automatizacija elektroenergetskih objekata 128
 • Automotive air conditioning 163


 • Balsamic vinegars 179
 • Beljak in okoliška jezera 209
 • Berechnung elektrischer Maschinen 127
 • Bio-inspired polymers 80
 • Biological fluid-surface interactions in detection and medical devices 46
 • Book and Paper Conservation 2 1
 • Botticelli 197
 • A brief history of mechanical engineering 89
 • Bristol Blenheim 158
 • Broadband wireless communications for railway applications 145
 • Budavox handbook of telecommunication 141


 • Calcium 48
 • The car hacker's handbook 159
 • Celestial shadows 38
 • Celovec in Gosposvetsko polje 209
 • Ceste na Slovenskem skozi čas 152
 • Change by design 166
 • Chemical evolution 60
 • Chemistry in the urban atmosphere 23
 • Chemistry in your kitchen 180
 • Chemometrics 53
 • Citizen's right to the digital city 210
 • Cliché and organization 225
 • Collectables handbook & price guide 230
 • Color choices 207
 • The contemporary art gallery 198
 • Cryogenic heat transfer 39
 • A cultural history of gardens in the age of empire 211
 • A cultural history of gardens in the Renaissance 212
 • Cylindrical gears 90


 • Dairy chemistry and biochemistry 165
 • The Danube River Basin 24
 • Decarbonising cities 28
 • Deploying SharePoint 2016 32
 • Design and simulation of heavy haul locomotives and trains 154
 • Development of visible light active nanodimensional TiO [sub] 2 185
 • 99 d 240
 • Digital cellular radio 142
 • Digital signal processing with Matlab examples. Vol. 1, Signals and data, filtering, non-stationary signals, modulation 144
 • Digital signal processing with Matlab examples. Vol. 2, Decomposition, recovery, data-based actions 102
 • Drugo pedagoškega diskurza 6
 • Državljanska vzgoja v Sloveniji 19


 • Effects of the pore-forming nystatin on the cell-sized lipid vesicles 66
 • Electrical impedance 95
 • Električni elementi elektroenergetskih sistemov 129
 • Elektroenergetski sistemi 70
 • Elektrotechniker-Handwerk 3
 • Elementi visokonapetostnih elektroenergetskih sistemov 108
 • Embedded business model innovation in the European automotive industry 175
 • Engineering economics for the 21st century 9
 • Enominutni vodja oblikuje učinkovito delovno skupino 172
 • Ergonomics in design 173
 • Essential boat maintenance 157
 • Ethics, technology, and engineering 7
 • Explaining productivity differences 176


 • Facing up to global warming 25
 • Farmakokinetične lastnosti in klinična učinkovitost rituksimaba pri bolnikih z difuznim velikoceličnim limfomom B 69
 • The field guide to human-centered design 199
 • Fizika. Del 1, Mehanika, toplota 43
 • A flash of light 41
 • Fluidized-bed reactors 187
 • Food biosensors 50
 • Food nanoscience and nanotechnology 82
 • Forschungs und wissenschaftliche Bibliothek in Hradec Králové 227
 • Fossil matter in the geosphere 54
 • Fundamentals of tunnel field-effect transistors 135
 • Fundamentals of work measurement 174


 • The garden awakening 215
 • The geography of beer 178
 • Geologic fundamentals of geothermal energy 87
 • Geološko-geomehanski model zgradbe tal na območju mesta Ljubljane 57
 • Das Getriebebuch 156
 • Glasbeni slovarček 238
 • Glossary of terms in the field of electricity market development 237
 • Glossary of terms used in the field of electricity market with Slovenian and English interpretations 236


 • Hand printing from nature 196
 • Handbook of ocean container transport logistics 169
 • Handbook on life cycle assessment 167
 • Heat pipe design and technology 92
 • The Higgs boson discovery at the Large Hadron Collider 45
 • Home by Dekleva Gregorič Architects 221


 • I contain multitudes 62
 • Identification and characterization of allergens Fel d 1 and Ara h 2 mimotopes 67
 • Identifikacija in ovrednotenje mimotopov izbranih alergenov Fel d 1 in Ara h 2 67
 • Integrated nanoelectronics 132
 • Introduction to maintenance engineering 171
 • The Iron Age settlement at Most na Soči 216
 • Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse 200
 • Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog 12
 • Izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog 13
 • Izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog 14


 • Josef Plečnik Zacherlhaus 223
 • Južna pobočja Svinške planine in Velikovško čezdravje 209


 • Karavanke in Rož 209
 • Kjer vlada sočlovečnost, je ljudstvo srečno 8
 • Kolektorski strojevi 98
 • Konserviranje knjig in papirja 2 1
 • Konstruiranje elektronskih naprav 133
 • Kraški kruh 242
 • Kultura prostora in graditve zdaj! 213


 • Labotska dolina 209
 • Landforms of the world with Google Earth 59
 • The landmarks of New York 220
 • Language modeling for automatic speech recognition of inflective languages 33
 • Lightning protection guide 103
 • Liquid explosives 181
 • The little book of design research ethics 204
 • London uncovered 219


 • Machining of stainless steels and super alloys 91
 • Male hidroelektrarne 104
 • Matematički modeli pouzdanosti i optimalnosti elektroenergetskih sistema 96
 • Matematično modeliranje za potrebe vodenja in zaščite elektroenergetskega sistema 109
 • Materiali za magnezijeve akumulatorje 81
 • Materials for magnesium batteries 81
 • Microbial enzyme technology in food applications 182
 • Microbiorobotics 4
 • MicroC/OS-II 35
 • Microcontroller engineering with MSP432 31
 • A microscopic submarine in my blood 64
 • Microwave magnetrons 134
 • Mikroračunalnik v avtomatskih merilnih sistemih 120
 • Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmosferi 55
 • The modern urban landscape 214
 • Moj avtomobil 161
 • Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih 16
 • Multiphase catalytic reactors 183


 • Nachrichtenübertragung mittels sehr hoher Frequenzen 146
 • Načrtovanje, projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskega sistema, njegovih objektov, postrojev in napeljav 124
 • Nanotechnologies in food and agriculture 83
 • Natural disaster risk management 27
 • Navodila za gradnjo in priključevanje malih hidroelektrarn moči do 36 kVa. Zv. 2 106
 • Neformalno učenje? 17
 • Niti uporabni niti estetski objekt 5
 • Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele 107
 • Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred strelo 125
 • Noises in optical communications and photonic systems 140


 • Obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih objektov, postrojev, naprav in napeljav v skladu z veljavnimi predpisi 126
 • Obrazi Izole 232
 • Obrazi Kopra 233
 • Ocean ambient noise 40
 • Ocena zalog podzemne vode v kraškem vodonosniku na podlagi analize pretokov izvirov ob nizkem vodnem stanju 58
 • Off-road vehicle dynamics 162
 • Opredelitev in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost eksperimentalnega dela pri učenju in poučevanju kemije 15
 • Organic chemistry 49
 • Orodna jekla v praksi 189
 • Outline of electronic circuit analysis 130


 • Painted beehive panels 229
 • Peer review and manuscript management in scientific journals 2
 • Personal & mobile radio systems 148
 • Personal care products in the aquatic environment 26
 • Pharmacokinetic properties and clinical efficacy of rituximab in patients with diffuse large B-cell lymphoma 69
 • Planar waveguide optical sensors 99
 • Plant craft 164
 • Plečnik, kot se ga je spominjal njegov najljubši učenec Vinko Lenarčič 224
 • Podjuna 209
 • Pogorje in biosferni park Nockberge 209
 • Poisons and poisonings 51
 • Pol stoletja ob šahovnici 234
 • Polymers for personal care products and cosmetics 84
 • Porphyrios Associates 226
 • Poslikane panjske končnice 229
 • Power cables and their application. Part 1, Materials, construction, criteria for selection, project planning, laying and installation, accessoires, measuring and testing 111
 • Power cables and their application. Part 2, Tables including project planning data for cables and accessories 112
 • Pregledi in preizkusi sistemov zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele 113
 • Pregledi objektov z zahtevnimi sistemi nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav za zaščito pred delovanjem strele 113
 • Prenapetostna zaščita porabniških omrežij 114
 • Priročnik za kovače 190
 • Professional Linux programming 36
 • Programming Excel with VBA 37


 • Radio designer's handbook 149
 • Radiolokacija 147
 • Radiotehnika. Dio 1, Fizikalne osnove radiotehnike 143
 • Razširjanje radijskih valov 93
 • Razvodna postrojenja 101
 • Razvoj elektroenergetike Slovenije 115
 • Razvoj nanodimenzioniranega TiO [spodaj] 2, fotokatalitsko aktivnega v vidni svetlobi 185
 • [The research library in Hradec Králové 227
 • Rezbar Maks Bergant 195
 • Robot law 10
 • The role of Klotho and CYR61 proteins in early diagnosis of acute kidney injury after cardiac surgery 68


 • Safety and reliability in the oil and gas industry 177
 • Sailing directions for small craft. Vol. 1, Adriatic east coast 170
 • Schalten, schützen, verteilen in Niederspannungsnetzen 116
 • Sedaj vem, kaj je radio 139
 • Self-assembled organic-inorganic nanostructures 85
 • Servoantriebe in der Automatisierungstechnik 194
 • Simple single-channel radio control 151
 • Simulating enzyme reactivity 61
 • Sinonimni slovar slovenskega jezika 235
 • Sinusoidal three-phase windings of electric machines 94
 • Sistemi, strukture, strategije 205
 • Skyrmions 86
 • Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo z razlagami v slovenskem in angleškem jeziku 236
 • Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras 217
 • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Slovar izrazov za trg z električno energijo 237
 • Smart bioenergy 88
 • Spojevi s tranzistorima. Knj. 1 138
 • Steal like an artist 203
 • Steam turbine generators process control and diagnostics 117
 • Stikalne naprave elektroenergetskega sistema 110
 • String craft 228
 • Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj 18
 • Strokovno izpopolnjevanje za delo z elektroenergetskimi napravami v elektrodistribuciji 118
 • Strokovno izpopolnjevanje za delo z elektroenergetskimi napravami v elektrodistribuciji. Testna vprašanja 119
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 227
 • Surface chemistry and geochemistry of hydraulic fracturing 47
 • Sustainable aviation 160
 • Sustainable water management and technologies. Vol. 2, Sustainable water technologies 29
 • The sword in the age of chivalry 243


 • Tables graphs and nomograms 150
 • Technological approaches for the development of solid lipid based formulations 65
 • Tehnični predpisi in standardi 113
 • Tehnologija jekla v praksi 191
 • Tehnološki pristopi za razvoj na lipidih osnovanih trdnih sistemov 65
 • The ten faces of innovation 202
 • Termodinamske in transportne lastnosti polianetolsulfonatov z različnimi protiioni 56
 • Testi za preizkus znanja iz varstva pri delu 121
 • Thinking about art 222
 • Thirty years of synchronous operation with Europe 122
 • Tone Kralj in prostor meje 206
 • Triboluminescence 44
 • Trideset let sinhronega obratovanja z Evropo 122


 • Učinki porotvornega nistatina na lipidne mehurčke celičnih velikosti 66
 • Umetnina - ljubezen na prvi pogled? 11
 • Uporaba NiTi zlitin v tekstilijah 193
 • Uporabni podatki jekel 192
 • Urban wildlife conservation 63


 • Validation of chromatography data systems 52
 • Verstärker und Empfänger 137
 • Very high-frequency techniques 123
 • Vloga proteinov Klotho in CYR61 pri zgodnjem odkrivanju akutne poškodbe ledvic po operaciji srca 68
 • I volti di Capodistria 233
 • I volti di Isola 232
 • Vrednotenje emisij prašnih delcev v metalurški industriji 186


 • Waves and rays in seismology 42
 • Wer kriegt die Kurve? 155
 • Werkstoffe der Elektrotechnik in Tabellen und Diagrammen 100
 • What do we know about the world? 239
 • Windows 10 troubleshooting 34
 • Woodcarver Maks Bergant 195


 • The Zacherl House by Jože Plečnik 223
 • Zamejska Koroška 209
 • Zažlindranje mangana v grodlju 184
 • Zbirka zadataka iz elektronike 131
 • Zbirka zadataka iz prenosa električne energije 105
 • Zgodovine neposredne sedanjosti 241
 • Zgodovinski kraji severne Koroške 209
 • Ziljska dolina 209


 • Železnodobno naselje Most na Soči 216

IMENSKO KAZALO


 • Adam, Bernd (avtor) 116
 • Adam, Markus 168
 • Aggarwal, Pradeep Kumar (avtor) 24
 • Ahlin, Martin (avtor) 235
 • Ahmed, Minhaz Uddin (urednik) 50
 • Aisberg, Eugène (1905-) 139
 • Ajlec, Kornelija (recenzent) 152
 • American Society for Testing Materials 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • Andrée, Leopold (1879-1952, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 139
 • Atkinson, Caitlin 164
 • Austin, Robert (prof., mentor) 175


 • Babič, Agnese (prevajalec) 232
 • Bai, Ying 31
 • Bakić, Krešimir (avtor) 108, 236, 237
 • Balantič, Bernard (avtor) 119
 • Bandelj, Andrej 209
 • Bandelj, Andrej (1980-) 209
 • Bandur, Anka (urednik) 119
 • Barceló, Damià (urednik) 26
 • Barič, Ana (prevajalec) 12, 13
 • Barle Lakota, Andreja (recenzent) 16
 • Barron, Randall F. 39
 • Ben-Daya, Mohammed 171
 • Berbineau, Marion (avtor) 145
 • Bergant, Damijan (1951-, avtor dodatnega besedila) 195
 • Bergant, Maks 195
 • Bethmann, Laura Donnelly (1953-) 196
 • Binh, Le Nguyen 140
 • Birdi, K. S. (1934-) 47
 • Birsa, Uroš (avtor) 213
 • Bitenc, Jan 81
 • Bizjak, Silvo (fotograf) 209
 • Blakeney, Peter (prevajalec) 223
 • Blanchard, Kenneth H. (1939-) 172
 • Bobnar, Miranda (prevajalec) 14
 • Boden, David R. 87
 • Bolko Seljak, Katarina 65
 • Bombek, Zdenko 232, 233
 • Börner, Jörg (1960-, avtor) 90
 • Botticelli, Sandro 197
 • Boucher, Olivier 22
 • Božič, Borut (1959-, mentor) 66
 • Bračun Sova, Rajka 11
 • Brenčič, Mihael (mentor) 58
 • Broto, Carles 218
 • Brown, Tim 166
 • Browne, Christopher (avtor dodatnega besedila) 36
 • Bruns, Nico (urednik) 80
 • Buchtová, Vladimíra (1967-, avtor) 227
 • Budin, Jožko 93
 • Buksnaitis, Jonas Juozas 94


 • Caharija, Lea (prevajalec) 233
 • Calhoun, George 142
 • Callegaro, Luca 95
 • Calo, M. Ryan (urednik) 10
 • Carew, Donald (avtor) 172
 • Carey, William M. (1943-2012) 40
 • Carrier, David (1944-) 198
 • Catrinescu, Vlad 32
 • Chen, Daniel H. (urednik) 29
 • Ciglenečki, Slavko (1949-, recenzent) 216
 • Cimolini, Mika (avtor) 213
 • Cimolini, Mika (urednik) 213
 • Cirman, Hana (prevajalec) 221
 • Clayden, Jonathan 49
 • Cohen, Andrew R. 130
 • Collins, George Briggs (urednik) 134
 • Cvekić, Mirjana 131
 • Cvirn, Janez (recenzent) 152


 • Čagran, Branka (recenzent) 18
 • Čebron Lipovec, Neža (prevajalec) 232
 • Čeferin, Petra 5
 • Čeferin, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila) 241
 • Čelik, Matevž (avtor) 213
 • Černič, Marjeta (recenzent) 1
 • Čotar Konrad, Sonja (recenzent) 18


 • Daly, Mark (Novinar) 219
 • Daudt, Walter 143
 • Davim, J. Paulo (avtor) 89
 • Dawe, Tony (prevajalec) 170
 • Dazeley, Peter (Fotograf, fotograf) 219
 • Dehn + Söhne 103
 • Deka, Bidyut (avtor) 99
 • Dekleva, Aljoša (urednik) 221
 • Deng, Kun (avtor) 163
 • Desai, Anoop (avtor) 174
 • Despotović, Slobodan T. 96
 • Dešman, Miha (avtor) 213
 • Dhillon, Balbir S. (1947-) 177
 • Diamonstein, Barbaralee 220
 • Díaz-Cruz, M. Silvia (urednik) 26
 • DIN Deutsches Institut für Normung (urednik) 3
 • Dixit, Uday Shanker 89
 • Dobrila, Karmen (prevajalec) 12, 14
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 14
 • Dolenc, Anton (1905-1984) 97, 98
 • Dominko, Robert (mentor) 81
 • Donaj, Gregor 33
 • Drobnič Vidic, Andreja (recenzent) 13, 14
 • Dudenhöffer, Ferdinand (1951-) 155
 • Duempelmann, Sonja (urednik) 211
 • Dukič, Davorin (lektor) 12, 13, 14, 16
 • Dular, Janez (1948-, avtor) 216
 • Dular, Janez (1948-, recenzent) 152
 • Dutta, Aradhana 99


 • Đapić, Predrag (avtor) 101


 • Eržen, Sonja (1966-, urednik, grafični oblikovalec) 152
 • Espe, Werner 100
 • Evans, Richard B. (avtor) 40


 • Fajfar, Peter (1958-, mentor) 193
 • Ferk Savec, Vesna (mentor) 15
 • Ficko, Gregor (1964-, urednik, avtor dodatnega besedila) 152
 • Filipič, Karmen (prevajalec) 12, 14
 • Fischer, Robert (inženir, avtor) 156
 • Flis, Boštjan (1964-, avtor) 107
 • Foth, Marcus (urednik) 210
 • Fox, P. F. (avtor) 165
 • Frampton, Kenneth (avtor) 223
 • Fränzle, Stefan (1961-, avtor) 60
 • Froomkin, Michael (1960-, urednik) 10
 • Fulton Suri, Jane (avtor dodatnega besedila) 204


 • Gaberšček, Miran (somentor) 185
 • Gabrovec, Matej (fotograf) 209
 • Gajšek, Miran (avtor) 213
 • Galić, Roman (prevajalec) 143
 • Gašperlin, Mirjana (mentor) 65
 • Gerić, Ljubomir (1946-) 101
 • Germ, Tine 200
 • Giron-Sierra, Jose Maria 102, 144
 • Giudici, Paolo (1952-) 179
 • Goljar, Andrej (avtor) 213
 • Goljar, Andrej (urednik) 213
 • Golob, Nataša (1947-, recenzent) 1
 • Gorišek, Gorazd (fotograf) 217
 • Grabnar, Iztok (mentor) 69
 • Gray, N. F. 25
 • Greeves, Nick (avtor) 49
 • Gregorič, Tina (urednik) 221
 • Grilc, Matjaž (avtor) 213
 • Grilc, Matjaž (urednik) 213
 • Grushko, Olga 188
 • Gubina, Ferdinand (avtor) 236, 237
 • Gubina, Ferdo (avtor) 109
 • Guinée, Jeroen B. (urednik) 167
 • Guzelj, Janez 113
 • Guzelj, Janez (avtor) 107
 • Guzelj, Janez (urednik) 113


 • Halsey, Mike 34
 • Hames, Irene 2
 • Hargreaves, Tony 51
 • Hartings, Matthew 180
 • Harvard University. Radio Research Laboratory (Cambridge) (urednik) 123
 • Hasenay, Damir (recenzent) 1
 • Hazarika, Manjuri (avtor) 89
 • Heinhold, Lothar (urednik) 111, 112
 • Hejl, Ondřej (ilustrator) 227
 • Hernández-Sánchez, Humberto (urednik) 82
 • Heß, Ralf (1957-, avtor) 90
 • Hester, Ronald E. (urednik) 20, 21
 • Hikmet Karakoç, T. (urednik) 160
 • Hill, Mark (1975-, avtor) 230
 • Holmes, Rupert (avtor) 157
 • Hopping, Lucy 228
 • Horvatič, Darja (1970-, prevajalec) 205
 • Hostnik, Janez (1941-, avtor) 118
 • Hrovatin, Janez (1932-2016, avtor) 104, 122
 • Hudoklin, Jelka (avtor) 213
 • Hudoklin, Jelka (urednik) 213
 • Huntsman, Penny 222
 • Hussain, Chaudhery Mustansar (urednik) 71
 • Hyde, Elizabeth (urednik) 212


 • IDEO (Firm) 204
 • IDEO (San Francisco) 199
 • Izsák, M. (urednik) 141


 • Jakl, Franc (avtor) 122
 • Jamšek, Saša (avtor) 122
 • Jankovič, Liljana (avtor) 213
 • Jaritz, Johann (fotograf) 209
 • Jelenc-Krašovec, Sabina (recenzent) 17
 • Jenko, Brigita (prevajalec) 232
 • Jerič, Monika (prevajalec) 241
 • Jerin, Aleš (somentor) 68
 • Jevšenak, Milan (avtor) 122
 • Jezeršek Novaković, Barbara (somentor) 69
 • Jež, Jernej (kartograf) 242
 • Jones, Darren (avtor) 198
 • Jovančićević, Branimir (avtor) 54
 • Jurković, Berislav (avtor) 98
 • Jurkovšek, Bogdan (kartograf) 242


 • Kačič, Zdravko (avtor) 33
 • Kališnik, Peter (avtor) 118
 • Katz, Barry (avtor) 166
 • Kaube, Peter (avtor) 107
 • Kelava, Polona (urednik) 17
 • Kelletat, Dieter (avtor) 59
 • Kelley, David (1951-, avtor dodatnega besedila) 204
 • Kelley, Tom (1955-) 201, 202
 • Kenda, Milan (avtor) 104
 • Kerč, Janez (somentor) 65
 • Kerr, Ian (pravnik, urednik) 10
 • Keßler, Norma (prevajalec) 223
 • Khanna, Vinod Kumar (1952-) 132
 • Kim, MinJun (urednik) 4
 • Kinchin, Juliet (intervjuvanec) 205
 • Kišiček, Gabrijela (urednik) 239
 • Kladnik, Drago (1955-, fotograf, urednik) 209
 • Kleon, Austin 203
 • Kobetič, Leon (avtor) 213
 • Kolenc, Aljoša (ilustrator) 5
 • Komelj, Miklavž (avtor dodatnega besedila) 195
 • Komelj, Milček (recenzent) 206
 • Komić Marn, Renata (prevajalec) 12
 • Korošec, Peter (1970-, somentor) 67
 • Korošec, Vekoslav (1948-, avtor) 122
 • Kosec, Borut (mentor) 186
 • Košir, Katja (recenzent) 18
 • Kovač, Helena (avtor) 213
 • Koželj, Tanja (kartograf) 209
 • Krečič, Peter (1947-, recenzent) 5
 • Kreft, Lev (recenzent) 5
 • Kristanc, Luka 66
 • Križ, Borut (fotograf) 216
 • Kumar, Mamidala Jagadesh (avtor) 135
 • Kumar, Uday (avtor) 171
 • Kumer, Peter (1988-, fotograf) 209
 • Kump, Drago (avtor) 119
 • Kušar, Simon (avtor) 213
 • Kutanjac, Miroslav (urednik) 170


 • Labrosse, Jean J. 35
 • Lajovic, Janez (avtor) 213
 • Lamut, Jakob (mentor) 184
 • Langford-Smith, F. (urednik) 149
 • Lasič, Vida 240
 • Lavrič, Miran (recenzent) 16
 • Lavtar, Peter (avtor) 119
 • Lazar, Branka (avtor) 235
 • Lee, Chung-Yee (urednik) 169
 • Leeb, Franziska (avtor) 223
 • Legat, Franc 189, 190
 • Legat, Franc (urednik) 191, 192
 • Lemmetti, Federico (avtor) 179
 • Lenarčič, Simon (urednik, avtor dodatnega besedila, fotograf) 224
 • Lenarčič, Vinko 224
 • Leonardis, Savo 133
 • Lesar, Antonija (mentor) 55
 • Lesjak, Srečko (avtor) 122
 • Leskovec, Franc (avtor) 118
 • Lettieri, Paola (avtor) 187
 • Li, Shengbo Eben (avtor) 163
 • Limon, David (prevajalec) 229
 • Linke, Heinz 90
 • Lipnik, Martina (avtor) 213
 • Liška, Igor (urednik) 24
 • Littman, Jonathan (1958-, avtor) 201, 202
 • Liu, J. Ping (urednik) 86
 • Liu, Jiping 181
 • Logar, Ana (1983-) 15
 • Loh, Xian Jun (urednik) 84
 • Lommée, Thomas (intervjuvanec) 205
 • Lorch, Mark (urednik) 41
 • Lovrenov, Maja (prevajalec) 241
 • Lu, Huimin (urednik) 30
 • Lukan Klavžer, Tea (fotograf) 195
 • Lunder, Mojca (1977-, mentor) 67
 • Luskovec, Tone (urednik) 118
 • Luzar, Jernej (farmacevt) 67


 • Macario, Raymond Charles Vincent (urednik) 148
 • Maechtig, Saša J. 205
 • Magajna, Zlatan (recenzent) 13, 14
 • Majhenič, Tadej (fotograf) 195
 • Makarovič, Gorazd 229
 • Manley, Pat 157
 • Marcon, Marjeta (avtor) 122
 • Mardani, Aref (avtor) 162
 • Margariti, Christina (recenzent) 1
 • Markert, Bernd A. (1958-) 60
 • Marnell, Paul 9
 • Marot, Naja (recenzent) 209
 • Martel, Sylvain (1959-) 64
 • Masson, Émilie 145
 • Matthew, Neil 36
 • Maver, Andreja (prevajalec) 216
 • May, Simon Matthias (avtor) 59
 • Mazza, Stefano (avtor) 179
 • McCleery, Robert A. (1972-, urednik) 63
 • McDowall, R. D. 52
 • Meden, Anton (somentor) 81
 • Medved, Jože (somentor) 184
 • Megla, Gerhard 146
 • Mihelčič, Žiga (fotograf) 195
 • Mihelič, Jože 209
 • Mihelič, Jože (1946-, avtor) 209
 • Mihelič, Jože (1946-, fotograf) 195, 209
 • Milanović, Dragoslav R. 147
 • Miller, Judith 230
 • Milobar, Božo (avtor) 138
 • Mital, Aashi (avtor) 174
 • Mital, Anil 174
 • Mlakar, Aleš (1967-, avtor) 213
 • Mlakar, Aleš (1967-, urednik) 213
 • Mlekuž, Ana (avtor) 19
 • Moravánszky, Ákos (1950-, avtor) 223
 • Morgado, Flavio 37
 • Mosa Fathy, Osama 68
 • Müller, Barbara (prevajalka, prevajalec) 12, 13, 14
 • Murthy, D. N. Prabhakar (avtor) 171
 • Muždeka, Gojko 105


 • Nadižar, Matija (avtor) 104, 119
 • Nadižar, Matija (urednik) 118
 • Napast, Aleš (prevajalec) 114
 • Nared, Andrej (recenzent) 1
 • Nekrep, Sibila (etnografinja, ilustrator) 242
 • Nellis, Gregory (avtor) 39
 • Neubauer, Crystal 231
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 197
 • Newman, Peter (1945-, avtor) 28


 • Oakeshott, Ewart 243
 • Oblak, Majda (prevajalec) 12, 13
 • Ognjević, Aleksandar M. 158
 • Ogorelec, Anton (1924-) 108, 109
 • Ogorelec, Anton (1924-, avtor, urednik) 236
 • Ogorelec, Anton (1924-, urednik) 237
 • Okrupa, Marijan (avtor) 104
 • Olawale, David O. (urednik) 44
 • Önsan, Zeynep Ilsen (urednik) 183
 • Ostan, Aleksander (urednik, fotograf) 213
 • Otto, Matthias 53
 • Ovchinnikov, Viktor (avtor) 188
 • Ovsyannikov, Boris (avtor) 188


 • Parisi-Carew, Eunice (avtor) 172
 • Patterson, Mark (urednik) 178
 • Pavlič, Matevž Uroš 57
 • Pavlič, Urša (1977-) 58
 • Pavšek, Miha (fotograf) 209
 • Pečjak, Sonja (recenzent) 12
 • Peklaj, Cirila (somentor) 15
 • Pelikan, Egon 206
 • Petan, Mateja (prevajalec) 12, 14
 • Peters, Luc 225
 • Pihler, Jože (1955-) 110
 • Pihura, Derviš (metalurg) 184
 • Pipan, Primož (fotograf) 209
 • Pirnat, Rajko (1951-, avtor) 236
 • Pirnat, Rajko (strojnik, avtor) 237
 • Pobežin, Vesna (urednik) 6
 • Podrecca, Boris (avtor) 223
 • Poel, Ibo van de (1966-) 7
 • Pogačnik, Barbara (1973-, prevajalec) 12, 14
 • Pohar, Ciril (mentor) 56
 • Porphyrios, Demetri 226
 • Potrč, Marjetica (intervjuvanec) 205
 • Poznanovič, Mojca (recenzent) 12
 • Praznik, Zvonka (avtor) 235
 • Predan, Barbara (avtor dodatnega besedila) 205
 • Preedy, Victor R. (urednik) 48
 • Prelovšek, Damjan (avtor) 223
 • Premrl, Božidar 242
 • Prešeren, Matjaž (1955-, fotograf) 206
 • Pretnar, Darja (1972-, prevajalec) 195
 • Prijatelj Pavičić, Ivana (recenzent) 200
 • Probst, Uwe 194
 • Prvinšek, Mihael (avtor) 104
 • Puch, Johannes (fotograf) 209
 • Puklek Levpušček, Melita (urednik) 16
 • Pust, Viktor (avtor) 213


 • Quiller, Stephen 207


 • Raab, Veiko 114
 • Rai, Mahendra (urednik) 83
 • Rajaković, Nikola (1942-, avtor) 105
 • Ranke, Ulrich 27
 • Rauland, Vanessa 28
 • Ravnik, Andraž (prevajalec) 221
 • Ray, Ramesh C. (urednik) 182
 • Razpet, Alojz 70
 • Reich, Herbert Joseph (urednik) 123
 • Relph, Edward 214
 • Repe, Blaž (1972-, recenzent) 209
 • Reynolds, Mary (krajinska arhitektka) 215
 • Ribičič, Mihael (mentor) 57
 • Ribnikar, Ivan (avtor) 236
 • Riha, Rado (urednik) 5
 • Rijavec, Tatjana (1962-, somentor) 193
 • Rogelj Škafar, Bojana (avtor) 229
 • Rošker, Jana S. 8
 • Rowe, Jason (urednik) 153
 • Royakkers, Lambèr M. M. (avtor) 7
 • Rozman, Nejc 185
 • Rožman, Samo 69


 • Sahu, Partha Pratim (avtor) 99
 • Saje, Mitja (recenzent) 8
 • Sajevic, Tomaž (ilustrator) 106
 • Sajovic, Tomaž (1950-, ilustrator) 104
 • Salobir, Uroš (avtor) 122
 • Sardoč, Mitja (avtor) 19
 • Sassen, Saskia (avtor dodatnega besedila) 210
 • Saurabh, Sneh 135
 • Scheffers, Anja 59
 • Schöffler, Christine (prevajalec) 223
 • Schwarzbauer, Jan 54
 • Scott, Marylin 208
 • Seliger, Bogdan (avtor) 107
 • Seliger, Bogdan (urednik) 107, 113
 • Seljak, Iztok (1964-) 175
 • Senčar, Marko (avtor) 236, 237
 • Senčič, Sandra 186
 • Seršić, Danijel (prevajalec) 170
 • Sever Škapin, Andrijana (mentor) 185
 • Seward, Trevor (avtor) 32
 • Sheehan, William (1954-, avtor) 38
 • Shibata, Hiromichi 176
 • Sill, Udo 117
 • Simoneti, Maja (avtor) 213
 • Skitek, Milan (mentor) 68
 • Skuber, Miha (avtor) 119
 • Skubin, Gorazd (avtor) 122
 • Slawinski, Michael A. 42
 • Slokar, Tonja (recenzent) 115
 • Slovenski etnografski muzej 229
 • Smith, Craig (inženir) 159
 • Smodiš, Robert Š. (avtor) 213
 • Smrke, Franc (prevajalec) 229
 • Snoj, Jerica (avtor, urednik) 235
 • Soares, Marcelo M. (urednik) 173
 • Sollner Dolenc, Marija (somentor) 66
 • Spiryagin, Maksym (avtor) 154
 • St. Laurent, Ada (prevajalec) 223
 • Stiny, Leonhard 136
 • Stones, Richard (avtor) 36
 • Strnad, Janez (1934-2015) 43
 • Strnad, Milena (avtor dodatnega besedila) 43
 • Strutt, Maximilian Julius Otto (1903-, urednik) 137
 • Sutherland, Ian (somentor) 175
 • Svoljšak, Drago 216
 • Swinglehurst, Edmund (avtor dodatnega besedila) 197


 • Šalej, Alenka (1980-) 193
 • Šašel Kos, Marjeta (recenzent) 152
 • Šimenc, Marjan 19
 • Škantar, Miroslav (avtor) 104
 • Škerjanc, Lucijan Marija 238
 • Škraba, Barbara (1969-, avtor) 213
 • Škraba, Barbara (1969-, urednik) 213
 • Šmid Hribar, Mateja (fotograf) 209
 • Špolar, Ivan 161
 • Šprajc, Ivan (1955-, recenzent) 216
 • Šterman Ivančič, Klaudija (urednik) 16
 • Šterman Ivančič, Klaudija (urednik, prevajalec) 12, 13, 14
 • Štrajn, Darko (recenzent) 6
 • Šubic, Jože (1947-, avtor) 104
 • Šubic, Špela (1968-, avtor dodatnega besedila) 205
 • Šuhel, Peter (1933-) 120


 • Tabor, Mihael (avtor) 118
 • Taghavifar, Hamid 162
 • Tecco Hvala, Sneža (ilustrator) 216
 • Thompson, Michael (kemik, avtor) 46
 • Thrän, Daniela (urednik) 88
 • Tollazzi, Tomaž (recenzent) 152
 • Topole, Gregor (fotograf) 195
 • Trampuž, Mirjan (avtor) 122
 • Troha, Tadej (1979-, recenzent) 6
 • Tuñón, Iñaki (urednik) 61
 • Tušar, Simona (1987-) 55


 • Ule, Andrej (recenzent) 8
 • Unk, Jože (avtor) 236
 • Urbančič, Aleksander (prevajalec) 172
 • Urbas, Vinko (avtor) 118
 • Urbič, Tomaž (somentor) 55


 • Valenčič, Boris (urednik) 115
 • Vardjan, Maja (1971-, urednik, avtor dodatnega besedila, oseba, ki intervjuva) 205
 • Vidic, Luka (1977-, avtor) 213
 • Vidler, Anthony 241
 • Vidmar, Milan 234
 • Vidmar, Mitja 113, 124, 125, 126
 • Vidmar, Mitja (urednik) 113
 • Vidrih, Rebeka (recenzent) 200
 • Vinčec, Milan 217
 • Vinkler, Jonatan (tehnični urednik) 12, 13, 14, 16, 17, 239
 • Vodopivec, Jedert (urednik) 1
 • Vogt, Karl 127
 • Voršič, Jože (avtor) 236, 237
 • Vozel, Igor (avtor) 119
 • Vrabič, Vesna (prevajalec) 13
 • Vrečer, Natalija (recenzent) 17
 • Vršnik Perše, Tina (urednik) 18
 • Vrtikapa, Gojko 128
 • Vukelja Dawe, Volga (prevajalec) 170
 • Vybíral, Jindřich (avtor) 223


 • Warren, Stuart G. (1938-, avtor) 49
 • Warring, Ronald Horace (1920-1984) 151
 • Westfall, John Edward (1938-) 38
 • Wolf, Rogér 45
 • Wünschmann, Simone (1967-, avtor) 60


 • Yates, John G. 187
 • Yong, Ed 62
 • Youssef, Helmi A. (1938-) 91


 • Zacherl, Nikolaus (urednik) 223
 • Zacherl, Peter (urednik) 223
 • Zacherl, Ulrich (urednik) 223
 • Zajc, Neva (prevajalec) 232
 • Zalar, Petra (1975-) 56
 • Zenkevich, Eduard (urednik) 85
 • Zhang, Quansheng 163
 • Zohuri, Bahman 92
 • Zorič, Tine 129
 • Zorko, Rudi (avtor) 107
 • Zorko, Rudi (urednik) 113
 • Zörner, Walter (avtor) 117
 • Zupančič, Jernej 209
 • Zupančič, Jernej (1963-, avtor) 209
 • Zwitter, Savina (lektor) 152
 • Zwitter, Žiga (fotograf, drugo) 152


 • Žagar, Igor Ž. (1960-, urednik) 8, 239
 • Židan, Alfred 138
 • Žitnik, Boris (1945-, avtor dodatnega besedila) 124
 • Žitnik, Boris (1945-, avtor) 113, 125
 • Žitnik, Boris (1945-, urednik) 113
 • Žmavc, Janez (1932-, recenzent) 152
 • Žmavc, Janja (recenzent) 239

PREDMETNO KAZALO


 • 15./16.st. 197
 • 1901/1946 234


 • 20.st. 224
 • 2D obdelave signalov 102


 • 3D modeliranje 57


 • 4D tiskanje 84


 • abiotični faktorji vpliva 63
 • Acrylic painting - Technique 208
 • adsorbcija 71
 • adsorbcija na površine 46
 • adsorbcija-desorbcija 47
 • adsorbcijska selektivnost 71
 • adsorbenti 71
 • aerodinamika 160
 • aerosoli v atmosferi 22
 • agregacija nanodelcev 71
 • Agricultural innovations 83
 • agroekologija 20
 • agrokemikalije 83
 • air emissions 186
 • akril 208
 • Aktives Bauelement 136
 • aktivni elementi 136
 • aktivno državljanstvo 19
 • akustika 40
 • akutna ledvična odpoved glej Akutna ledvična okvara
 • Akutna ledvična okvara - Biološki označevalci - Disertacije 68
 • akutne poškodbe ledvic 68
 • akvakultura 20, 50
 • Al-Li zlitine 188
 • alergeni 67
 • Alergija 67
 • alergije 67
 • algoritmi 30, 57, 58
 • aluminij 188
 • aluminijasta pločevina 153
 • aluminijeve zlitine 153, 188
 • amaterska elektronika 138
 • analitika živil 50
 • Analiza diskurza - Zborniki 239
 • analiza občutljivosti 9
 • analiza okolja 71
 • analiza podatkov 177
 • analiza vezij 130
 • analiza živil 82
 • analize 222
 • analize obstoječih vrtin 57
 • analize podatkov 102, 171
 • analize produktivnosti 176
 • analize zanesljivosti 177
 • analizna kemija 46, 50, 52, 53
 • analizna nanotehnologija 71
 • analizne metode 48, 51
 • analizne metodologije 26
 • analogni filtri 144
 • angleški 236, 237
 • antene 123
 • antenske naprave 126
 • antibacterial activity 185
 • antibakterijska aktivnost 84
 • antibakterijsko delovanje 185
 • antični vzori 226
 • antikvitete 230
 • antimikrobne površine 80
 • antimikrobni polimeri 80
 • antioksidacijska kapaciteta živil 50
 • antiquities 216
 • antropogene oblike 59
 • antropološka analiza 6
 • aplikacije 40, 52, 61, 71, 82, 83, 84, 86, 92, 181, 182
 • archaeological sites 216
 • archaeology 216
 • Architecture, Modern - 20th century - Pictorial works 226
 • Architektur 222
 • argument 239
 • argumentacija 239
 • Argumentacija - Zborniki 239
 • arheologija mest 216
 • arheološka izkopavanja 216
 • arheološke ostaline 216
 • arhetipi 212
 • arhitekti 221, 224, 226
 • arhitektura 200, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 242
 • Arhitektura
  • - Dunaj - 1900-1905 223
  • - Hiše - Slovenija 221
  • - Modernizem 241
  • - Teorija 5
 • arhitektura komunikacijskih sistemov 142
 • arhitektura krmilnika 31
 • arhitekturna teorija 5
 • arhitekturne skupine 221
 • arhitekturni biroji 226
 • arhitekturni prostor 213
 • arhivsko gradivo 1
 • Arhivsko gradivo - Restavriranje - Zborniki 1
 • Art
 • Art museums 198
 • Art, Modern - 21st century. 198
 • asimetrična sinteza 49
 • asinhronski generator 97
 • asinhronski stroji 97
 • asteroidi 38
 • astronomija 38
 • atmosfera 55, 60
 • atmosferska kemija 55
 • atmosferske koncentracije 55
 • Atmospheric aerosols 22
 • atmospheric concentrations 55
 • atomska zgradba 43
 • Automatic control 31
 • automatic recognition 33
 • Automation 194
 • Automatisierungstechnik 194
 • Automobile industry and trade 155
 • Automobiles
  • - Customizing - Handbooks, manuals, etc 159
  • - Performance - Handbooks, manuals, etc 159
  • - Technological innovations 155
  • - Vandalism - Prevention - Handbooks, manuals, etc 159
 • Automotive computers - Security measures - Handbooks, manuals, etc 159
 • Autonomous vehicles 155
 • avtobigrafije 234
 • avtomatizacija 10, 194
 • avtomatizacija agregata 128
 • avtomatizacija elektrarne 128
 • avtomatizacijske tehnike 194
 • avtomatski merilni sistemi 120
 • avtomatsko prepoznavanje govora 33
 • avtomobili 151, 155, 156, 163
 • avtomobilska elektronika 159
 • avtomobilska industrija 155, 175, 176
 • Avtomobilska industrija 175
 • avtomobilske karoserije 153
 • avtomobilske pnevmatike 162
 • avtomobilski menjalniki 156
 • avtomobilski računalniki 159
 • avtorski pristop 218


 • Balsamic vinegar 179
 • balzamični kis 179
 • barva 180
 • barve 41
 • barve živali 41
 • baterijski sprejemniki 143
 • Battery charging stations (Electric vehicles) - Law and legislation - Germany 168
 • Bautechnik 3
 • baze podatkov 53
 • Beljak 209
 • Benetke 200
 • bentoška nevretenčarska favna 24
 • bentoške alge 24
 • bentoški makrofiti 24
 • Berechnung 127
 • Bergant, Maks - Monografije 195
 • besedotvorje 235
 • Besedotvorje 235
 • Bevk Perović arhitekti 218
 • bioanaliza 50
 • biodegradacija 29
 • biodiverziteta 24
 • biodiverziteta vrst 63
 • biofizika 66
 • biogeokemična karakterizacija 24
 • biogeokemični učinek 22
 • biogoriva 23
 • biografije 197
 • biographies 234
 • biokemija 49, 61, 165, 182
 • biokemija kalcija 48
 • biologija 24, 60, 63
 • biološka aktivnost 66
 • biološka funkcija kalcija 48
 • biološka razpoložljivost kalcija 48
 • biološka uporabnost 65
 • biološka vloga 60
 • biološke tekočine 46
 • biološke vloge 48, 60
 • biološki materiali 60
 • biološki odziv 46
 • biološki sistemi 60
 • biološko aktivne spojine 66, 165
 • biološko navdahnjeni polimeri 80
 • biomasa 88
 • biomimetične strukturne barve 80
 • biomimetika 71
 • bionanotehnologija 50
 • bioplin 88
 • bioremediacija 29
 • biorobotika 4
 • biosenzorji hrane 50
 • biotehnologija 20, 29, 179
 • bipolarni tranzistorji 136
 • bitumen 54
 • blagovne znamke piva 178
 • Boats and boating - Maintenance and repair 157
 • bolezni 25, 48
 • bombaž 74, 75
 • bombniki 158
 • botanika 164
 • Botticelli, Sandro - Likovne monografije 197
 • bralna pismenost 12, 13, 16
 • Bralna pismenost - Raziskave 12
 • bralni dosežki 16
 • branje 16
 • Bristol Blenheim 158
 • Brje pri Koprivi - Arhitekturna dediščina 242
 • Brkini 217
 • Business - Computer programs 37


 • Calcium 48
 • Calcium, Dietary 48
 • CAN bus 159
 • Carbon dioxide - Environmental aspects 28
 • Carbon dioxide mitigation 28
 • Carinthia 209
 • CD-ROM 6, 8, 11
 • celice 46, 62
 • celična biologija 4
 • celična mehanika 4
 • celični sistemi 148
 • celokupne emisije 186
 • Celovec 209
 • cerkvene poslikave 206
 • cerkveno okrasje 195
 • Cerkveno slikarstvo - Tržaška pokrajina - 20.st. 206
 • certificiranje 28
 • ceste 152
 • Ceste - Gradnja - Zgodovina - Slovenija 152
 • cestni tuneli 23
 • chemistry 15
 • Chemistry, Organic 49
 • chess 234
 • Chromium-cobalt-nickel-molybdenum alloys 91
 • ciklične molekule 49
 • ciklodekstrini 84
 • citati 203
 • Cities and towns - History - 20th century. 214
 • Citizens band radio 148
 • City planning
  • - Environmental aspects 28
  • - History - 20th century. 214
 • Clichés in motion pictures 225
 • CMOS 132
 • CMOS normiranje 135
 • CNT - carbon nanotubes 135
 • Collage 231
 • Color - Psychological aspects 207
 • Color in art 207
 • Colors - Analysis 207
 • Communications Engineering, Networks 145
 • concentration of nickel in particles PM10 186
 • Corporate reorganizations 166
 • Creation (Literary, artistic, etc.) 203
 • Creative ability 203
 • Creative ability in business - Case studies 201
 • Créativité dans les affaires - Cas, Études de 201
 • Crocheting 228
 • Cross-stitch 228
 • cvetje 196


 • časovne konstante 127
 • časovno frekvenčne analize 144
 • čebelnjaki 229
 • Češka 227
 • Čičarija 217
 • čiščenje odpadne vode 29, 47
 • čiščenje vode 71
 • človekove pravice 210
 • človeku usmerveno načrtovamje 199
 • človeški faktor 177
 • človeški vid 41
 • človeštvo 25
 • čolni 151, 157
 • črevesna absorpcija 48


 • daljinsko krmiljenje 151
 • daljinsko vodenje 151
 • daljinsko zaznavanje 22
 • daljnovodi 115
 • Dampfturbine 117
 • daoistični pogled 8
 • Datenfunknetz 145
 • Dauermagneterregte Synchronmaschine 194
 • davki 9
 • debata 239
 • Debugging in computer science 34
 • definicije 27
 • deformacije 43
 • degradacija okolja 28
 • Dekleva Gregorič arhitekti 221
 • dekompozicija 102
 • dekontaminacija okolja 71
 • dekoracija 230
 • dekorativni predmeti 228
 • delci PM10 186
 • Deleuze, Gilles - Criticism and interpretation 225
 • delno hlapne organske spojine 24
 • delo s tranzistorji 138
 • delo z motorno žago 121
 • delo z nevarnimi snovmi 121
 • delovanje 136, 137
 • delovanje elektronke 139
 • delovne naprave 121
 • delovne skupine 172
 • Demetri Porphyrios 226
 • Demetri Porphyrios Associates 226
 • demodulatorji 143
 • denar 13
 • denarne transakcije 13
 • desalinacija 29, 71
 • design 166, 199, 201, 202
 • Design - Research 204
 • desorbcija 71
 • detajli 218, 223
 • detekcija 50
 • detekcija aflatoksinov 50
 • detekcija bakterij 50
 • detergenti 47
 • Deutschland 3
 • Diagnosesystem 117
 • diagnostična uporabnost 68
 • diagnostični sistem DIGEST 117
 • diagnostika napak 30, 163
 • diagrami 150
 • dialog 17
 • dialoško raziskovanje 17
 • diastereoselektivnost 49
 • Dictionaries 235
 • Dietetics 48
 • difuzni velikocelični limfom B 69
 • digitalizacija 210
 • digitalna svetloba 41
 • digitalne komunikacije 142
 • digitalni filtri 144
 • digitalni radio 142
 • digitalni signali 102, 144
 • dijaki 16
 • dimenzioniranje 110, 112
 • dinamika populacij 63
 • dinamika vozil 154, 162
 • diode 136
 • Disasters 27
 • distribucija energije 96
 • divjadi prijazne ceste 63
 • dizelski izpuhi 23
 • dobava električne energije 126
 • dobiček 13
 • dobra laboratorijska praksa 52, 53
 • doctoral dissertations 15
 • dodajanje kalcija 48
 • dodalanje kalcija 48
 • dodatki 84
 • dodatki materialom 100
 • dojenje 48
 • doktorska disertacija 175
 • doktorske disertacije 8, 11, 15, 55, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 81, 184, 185, 186, 193
 • dokumentacija 3
 • dokumentacija sistema 52
 • dokumentarne fotografije 152
 • določevanje spojin 26
 • določevanje strukture 49
 • domet radarja 147
 • dominante v prostoru 220
 • domoznanstvo 242
 • doping 185
 • dopiranje 185
 • dostava antimikrobnih spojin 83
 • dostavni sistemi nanodelcev 83
 • dostopnost muzejev 11
 • druga svetovna vojna 240
 • Država - Teorija - Kitajska 8
 • državljanska vzgoja 19
 • Državljanska vzgoja - Slovenija 19
 • duh zemlje 215
 • Dunaj 223
 • dušikovi oksidi 23
 • dušilke 108
 • dvofazni katalitični reaktorji 183


 • e-mobilnost 168
 • efektivne simetrije 42
 • Eisenbahn 145
 • ekologija 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 59, 63
 • ekološka struktura 63
 • ekološki odtis 25
 • ekološko kmetovanje 20
 • ekonomija 9
 • eksogene oblike 59
 • eksogeni procesi 59
 • eksperimentalno delo 15
 • eksperimentalno modeliranje 102
 • ekspertni sistemi 53
 • eksplozivne lastnosti 181
 • eksplozivni materiali 181
 • Electric power distribution - Law and legislation - Germany 168
 • Electric vehicles - Law and legislation - Germany 168
 • Electrical engineering 145, 194
 • electrochemical reactions 81
 • Electronic circuits 130
 • Electronic noise 140
 • Electronic spreadsheets 37
 • elektonska vezja 138
 • elektrarne 117
 • električna impedanca 95
 • električna oprema 161
 • električna prevodnost 56
 • električna vozila 168
 • električne inštalacije 3, 107, 113, 125
 • Električne inštalacije - Nizka napetost 125
 • električne naprave 114
 • električne stikalne naprave 110
 • električni filtri 131
 • električni stikalni aparati 110
 • električni stroji 94, 97, 98, 127
 • Električno omrežje - Slovenija 122
 • električno polje 129
 • elektrifikacija 115
 • Elektrika - Proizvodnja elektrike - Učbeniki 105
 • Elektrische Anlage 3
 • Elektrische Maschine 127
 • Elektrische stroom 123
 • Elektroantrieb 194
 • elektrobiokemični testi 50
 • elektrode 81
 • elektrodistribucija 119
 • elektrodni materiali 81
 • elektroenergetika 70, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 122, 124, 126, 128, 129, 236, 237
 • Elektroenergetika - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 237
 • elektroenergetska omrežja 122
 • elektroenergetska postrojenja 121
 • elektroenergetska soglasja 126
 • elektroenergetske naprave 118, 119
 • elektroenergetski objekti 118
 • elektroenergetski postroji 118, 126
 • elektroenergetski sistemi 96, 105, 108, 109, 124, 129
 • Elektroenergetski sistemi
  • - Gradnja 124
  • - Načrtovanje 124
  • - Obratovanje 124
  • - Učbeniki za srednje šole 70
  • - Vzdrževanje 124
 • elektroerozijske obdelave 91
 • elektrogospodarstvo 115, 121
 • Elektroinstallation 3
 • elektrokemična obdelava 91
 • elektrokemični biosenzorji 82
 • elektrokemični monitoring 50
 • elektrokemični senzorji 50
 • elektrokemični senzorji DNA 50
 • elektrokemija 81
 • elektrokemijska aktivnost 81
 • elektrokemijske reakcije 81
 • elektromagnetna indukcija 129
 • elektroni 139
 • elektronika 131, 132, 133, 134, 136
 • Elektronisches Bauelement 136
 • elektronke 137, 143
 • elektronska vezja 130
 • elektronske naprave 133
 • elektronske preglednice 37
 • elektronski elementi 133
 • elektronski podpisi 52
 • elektronski sistemi 154
 • elektronski tok 139
 • elektronski zapisi 52
 • elektrostatsko sukanje 82
 • elektrotehnika 3, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 194
 • Elektrotehnika - Tranzistorji - Priročniki 138
 • elementi električnih vezij 129
 • elementi elektroenergetskega sistema 110
 • elementi sistemov 129
 • emancipatorični potencial 17
 • embalaža živil 82
 • emisije delcev 21
 • emisije ogljikovega dioksida 25
 • emisije v zrak 186
 • emisije vozil 23
 • emulzije 47
 • encimatske reakcije 61
 • encimi mikroorganizmov 182
 • encimologija 165
 • encimska kataliza 61
 • endogene oblike 59
 • endogeni procesi 59
 • energetika 25, 88, 119
 • energetska učinkovitost 79
 • energetski kabli 121
 • energetski sistemi 88, 101
 • energetski vodi 111, 112
 • energijski zakon 43
 • Engineering 145, 194
 • Engineering economy 9
 • enofazna linearna vezja 108
 • enofazni asinhronski motor 97
 • enosmerni motorji 98
 • entalpije mešanja 56
 • entropijski zakon 43
 • Environmental chemistry 26
 • environmental impacts 167
 • eolski procesi 59
 • epitaksialne tanke plasti 86
 • ergonomično oblikovanje 173
 • ergonomija 173
 • esencialni elementi 60
 • estrogeni 71
 • etanol v atmosferi 23
 • Ethical aspects 7
 • etična vprašanja 10
 • Etični vidik 7
 • etika 7
 • etika v oblikovanju 204
 • etnologija 229
 • evolucija življenja 60
 • Evropa 26
 • Evropska unija 175
 • evropska zaščitena poimenovanja 179
 • excavations 216
 • Excel 37
 • experimental work 15


 • Fahrzeugantrieb 156
 • farmacevtska biotehnologija 67
 • farmacevtska tehnologija 65
 • farmacevtske oblike 65
 • farmacija 66, 68, 69
 • farmakokinetika 69
 • fašizem 206
 • fazna porazdelitev 23
 • Feldorientierte Regelung 194
 • fermentacija v trdnem stanju 182
 • fermentacija živil 182
 • fermentirani mlečni izdelki 165
 • Ferrara 200
 • FET 132
 • FET tranzistorji 135
 • film 225
 • filozofija 5, 222
 • Filozofija politike - Kitajska 8
 • filtri 102
 • filtriranje signalov 144
 • finance 9
 • financiranje 210
 • finančna pismenost 13
 • Finančna pismenost - Raziskave 13
 • finančni zemljevid 13
 • FINFET 132
 • Firence 200
 • fitnes 76
 • fitoplankton 24
 • fizično preperevanje 59
 • fizika 40, 41, 42, 43
 • Fizika - Učbeniki za visoke šole 43
 • fizika delcev 45
 • fizika trdne snovi 44
 • fizikalna kemija 47, 56
 • fizikalna kemija površin 46
 • fizikalne karakteristike 87
 • fizikalne lastnosti 22, 86, 165
 • fizikalne osnove 40
 • fleksibilni vodniki 111
 • fluorescenčni optični biosenzorji 50
 • fluorescenčno nihanje 85
 • fluorescentni imunosenzorji 50
 • fluvialni procesi 59
 • Food - Biotechnology 82, 83
 • Food industry and trade - Technological innovations 82
 • forenzične raziskave 51
 • forenzika 51
 • fosfolipidni mehurčki celičnih velikosti 66
 • fosilna materija 54
 • fotodegradacija barvil 71
 • fotografija 232, 233
 • fotografije 221, 223
 • fotokatalitična degradacija 71
 • fotokataliza 185
 • fotokatalizatorji 185
 • fotokromnost 185
 • fotonski sistemi 140
 • fraktalne lastnosti 71
 • frekvenčni odzivi 130
 • frekvenčni pretvorniki 137
 • fugitive and diffuse emissions 186
 • Funkcionalna pismenost - Raziskave 12, 13


 • galerije 198
 • game of chess 234
 • Gardens - Design 215
 • genetski algoritmi 53
 • genetski polimorfizem 69
 • genska ekspresija 48
 • geografija 209
 • geografska porazdelitev 178
 • geografsko poreklo 178
 • geokemija 47, 54
 • geologija 27, 87
 • geološka zgradba 57
 • geološke osnove 87
 • geološko geotehnične vrtine 57
 • geomehanika 57
 • geomehanski modeli 57
 • geometrija ozobij 90
 • geomorfologija 59
 • geosfera 54
 • geotermalna energija 87
 • geotermični sistemi 87
 • Geothermal resources 87
 • Geothermik 87
 • Geothermische Energie 87
 • gibanje 43
 • glasba 238
 • Glasba - Terminologija - Slovarji 238
 • glikopolimeri 80
 • glivična biorazgradnja 26
 • globalizacija pivovarske industrije 178
 • globalna analiza 84
 • globalni trg 179
 • globalno segrevanje 25
 • globine morja 170
 • glukozni senzorji 50
 • glutamatni senzorji 50
 • gnojila 83
 • goli vodniki 108
 • gonila 156
 • Google Earth 59
 • Goriška 206
 • gospodarnost vzdrževanja 171
 • Gosposvedsko polje 209
 • gostota pozidanosti 214
 • gozdni vrt 215
 • gradbeni projekti 57
 • gradbeništvo 3, 72, 73, 152
 • graditev 124
 • gradnja 106
 • gradnja cest 152
 • gradnja postrojenj 121
 • grafenski biosenzorji 50
 • grafenski senzorji plinov 71
 • grafi 150
 • gravitacijski zakon 43
 • grodelj 184
 • grožnje 159


 • Handicraft 228
 • harmonija 215
 • Heat - Transmission 39
 • heat insulation 193
 • herbicidi 20
 • heterociklične spojine 49
 • heterogene površine 85
 • heterogeni kompoziti 80
 • hibridna tehnika 156
 • hibridni senzorji vlage 85
 • hidravlično lomljenje 47
 • hidroelektrarne 115, 128
 • hidrofilni ioni 56
 • hidrofobni ioni 56
 • hidrogeografija 178
 • hidrogeologija 58
 • hidrološka karakterizacija 24
 • hidromehanski viri zvoka 40
 • hidromorfologija 24
 • hiperkalcemija 48
 • hipertenzija 48
 • Historic buildings - New York (State) - New York 220
    • - Pictorial works 220
 • Historic sites - New York (State) - New York 220
    • - Pictorial works 220
 • history 234
 • hitrorezna jekla 191
 • hladilna tehnika 39
 • hladno orožje 243
 • hladno stiskanje 190
 • hlajenje vozil 163
 • hlajenje z vodikom 126
 • Hoge frequenties 123
 • HONO 23
 • Hradci Kralove 227
 • hrana 25
 • hrana v nanovelikosti 82
 • hranila 24
 • hranila v gnojilih 20
 • hrup v okolju 40
 • hydrogen-bonded complexes 55
 • Hygiene products - Environmental aspects 26


 • identifikacija onesnaženj 24
 • IDEO 166, 201, 202, 204
 • ideologija evalvacije 6
 • igrače 78
 • ikonografija 206
 • imenski 238
 • Imunoterapija 67
 • imunoterapije 67
 • imunska toleranca 67
 • imunski odziv 67
 • Indija 21
 • indikacija treh frekvenc 120
 • Industrial design 166
 • Industrial ecology - Handbooks, manuals, etc 167
 • Industrial productivity 176
 • industrializacija 211
 • industrija kemičnih izdelkov 181
 • industrija plina 177
 • industrijska ekologija 167
 • industrijska postrojenja 171
 • industrijska proizvodnja 177
 • industrijske aplikacije 183
 • industrijske odpadne vode 29
 • industrijsko oblikovanje 199, 201, 202, 204, 205
 • infekcijske bolezni 63
 • inflective languages 33
 • inflektivni jeziki 33
 • informacijska stojala 205
 • informacijski sistem TELEPERM XP 117
 • informacijski sistemi 145
 • informacijski viri 177
 • Information Systems Applications (incl. Internet) 145
 • Innovations - Cas, Études de 201
 • Inovacija 175
 • inovacije 201, 202
 • inovativne zasnove 218
 • inovativnost 166
 • inoviranje poslovnega modela 175
 • insekticidi 20
 • instalacija sistema 52
 • Instrumentni transformatorji - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 237
 • inštalacija energetskih vodov 111
 • integracija sistema 52
 • integracija sistemskih komponent 52
 • Integrated circuits - Design and construction 135
 • integrated environmental permit 186
 • integrirana nanoelektronika 132
 • integrirana vezja 132, 136
 • integrirano okoljevarstveno dovoljenje 186
 • intenzivna nega 48
 • interakcije 46
 • interakcije aerosol-oblak 22
 • interakcije kri-površina 46
 • interakcije s podlago 162
 • interakcije sevanje-snov 22
 • interferenca 111
 • interference signalov 46
 • International business enterprises 176
 • interpretacija muzejskih zbirk 11
 • invazivne tuje vrste 24
 • investicije 9
 • investicijski programi 9
 • inženirska geologija 57
 • inženirske vede 173
 • inženirstvo 7
 • ireverzibilne posledice 68
 • Iron Age 216
 • iskanje Higgsovega bozona 45
 • ISO 167
 • Italija 197, 200
 • Italijan art 200
 • Italijanska arhitektura - Renesansa - Učbeniki za visoke šole 200
 • italijanska umetnost 200
 • Italijansko kiparstvo - Renesansa - Učbeniki za visoke šole 200
 • izbira sistema 52
 • izbira vodnikov 112
 • izboljšave 157
 • izčrpavanje naravnih virov 28
 • izdelava 99
 • izdelava cevi 92
 • izdelava tiskanih vezij 138
 • izdelava vezij 138
 • izdelava vijakov 190
 • izdelava zobnikov 90
 • izdelki široke potrošnje 78
 • izdelki za osebno nego 84
 • izgradnja elektroenergetskih postrojenj 115
 • izguba aktivne moči 96
 • izgube 111, 127
 • izid zdravljenja 69
 • izkoriščanje sistemov 87
 • izkoriščanje vodne energije 124
 • izmenični kolektorski motorji 98
 • izmenjava podatkov 37
 • izobraževalna politika 6
 • izobraževanje 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 119, 121, 239
 • Izobraževanje - Motivacija 16
 • izobraževanje odraslih 17
 • Izolani 232
 • izolativni materiali 100
 • izolirani vodniki 111
 • izpostavljenost ljudi 21
 • izračuni 92, 105, 127
 • izračuni obremenitev 90
 • izrazoslovje v digitalni komunikaciji 142
 • izreki gibanja 43
 • izvajanje pregledov inštalacij 125
 • izvajanje pregledov nizkonapetostnih inštalacij 107
 • izvezena darila 228
 • izviri Vipave 58
 • izvirske vode 178
 • izvor 54


 • jadrnice 157
 • jahte 157
 • jajca 180
 • javna politika 10
 • javna razsvetljava 118
 • jedrski kvantni efekt 61
 • jekla 190, 191, 192
 • Jeklo 189
  • - Priročniki 192
  • - Proizvodnja - Disertacije 184
 • jezik vrtne umetnosti 212
 • jezikovno modeliranje 33
 • Jugoslavija 158
 • Jupiter 38
 • južnoevropska mesta 21


 • kabli 112
 • kakovost električne energije 107
 • kalcij 48
 • kalcij v slini 48
 • kalcij v telesu 48
 • Kamnik 195
 • Kamnolomi - Kras 242
 • Kamnoseki
  • - Brje pri Koprivi - Biografije 242
  • - Kopriva - Biografije 242
  • - Kras - Biografije 242
 • kamnoseštvo 242
 • Kamnoseštvo
 • Kanalska dolina 206
 • kapilarne sile 47
 • kapljevine 43
 • karaklterizacija delcev 23
 • karakteristike opreme hidroelektrarne 128
 • karakteristike tranzistorjev 130
 • karakteristike vakuumskih elektronk 130
 • karakterizacija encimov 182
 • Karavanke 209
 • karoserija 161
 • katalitični procesi 187
 • kataliza 185
 • kava 180
 • kemična industrija 183
 • kemična sestava 165, 179
 • kemične spremembe 180
 • kemično preperevanje 59
 • kemija 15, 51
 • kemija atnmosfere 23
 • kemija kalcija 48
 • kemija mlečnih izdelkov 165
 • kemija okolja 24, 26
 • kemija živil 180
 • kemijska evolucija 60
 • kemijska onesnaženja 24
 • kemijska sestava 21
 • kemijska termodinamika 55
 • kemijske karakteristike 87
 • kemijske lastnosti 22
 • kemijski elementi 60
 • kemijsko inženirstvo 183, 187
 • kemikalije v kmetijstvu 20
 • kemiluminiscenčni optični biosenzorji 50
 • kemometrija 53
 • kemoselektivnost 49
 • kerogen 54
 • kinetični izotopski efekti 61
 • kiosk 205
 • kiparstvo 195, 200
 • kisova omaka 180
 • Kitajska 21, 26
 • kitajska filozofija 8
 • kitajski koncept 8
 • klasificiranje vzorcev 53
 • klasifikacija nesreč 27
 • klimatizacija avtomobila 163
 • klimatske spremembe 22, 25, 28
 • klinična biokemija 46
 • klinična imunologija 67
 • klišeji 225
 • ključavnice 77
 • klorirane vode 26
 • kmetijske odpadne vode 83
 • kmetijstvo 25, 83
 • knited fabric 193
 • knjige 1
 • Knjige - Konserviranje - Zborniki 1
 • knjižnice 227
 • knjižnično gradivo 1
 • Knjižnično gradivo - Restavriranje - Zborniki 1
 • kodiranje signalov 148
 • koktaili 180
 • kolaži 231
 • kolektor 98
 • kolektorski stroji 98
 • kolesa 161
 • kolesarjenje 76
 • količina padavin 58
 • koloidne kvantne pike 85
 • koloidni sistemi 47
 • kolorimetrični biosenzorji 50
 • kolorimetrični senzorji 50
 • kompenzatorji jalove moči 108
 • komplementarnost 207
 • komponente hrane 50
 • komponente pogonov 194
 • komuniciranje v merilnem sistemu 120
 • komunikacije s pomočjo zelo visokih frekvenc 146
 • komutacija 127
 • koncentracija niklja v delcih PM10 186
 • koncentracije 21
 • kondenzatorji 108, 139
 • konfiguracija 32
 • konfiguracija sistema 52
 • konfiguracija specifikacij 52
 • konformacijski prehodi 61
 • Konkurenčnost 175
 • konserviranje 1
 • konstante hitrosti 61
 • konstruiranje 173
 • konstruiranje gonil 156
 • konstruiranje zobnikov 90
 • kontejnerji 169
 • kontejnerski terminali 169
 • kontejnerski transport 169
 • kontekstualna analiza 11
 • kontrasti 207
 • kontrola kvalitete 50
 • kontrola validacije 52
 • kontrolirana dostava 83
 • kontrolirane primarne strukture 80
 • konvekcija 39
 • konvencija 8
 • konverzija biomase 187
 • konverzija odpadnih goriv 187
 • Koprčani 233
 • Kopriva - Arhitekturna dediščina 242
 • Koroška (Avstrija)
  • - Domoznanstvo - Zborniki 209
  • - Turistični vodniki 209
 • Koroški Slovenci - Avstrija 209
 • korozija jekla 191
 • koš za smeti 205
 • kovanje 190
 • kovine 100
 • Kovine - Obdelava - Priročniki 190
 • kovinski materiali 91
 • kozmetični izdelki 26
 • kozmetika 84
 • Kraftwerkleittechnik 117
 • krajinska arhitektura 211, 212, 213, 215
 • Kralj, Tone - Študije 206
 • Kralj, Tone, 1900-1975 206
 • Kras 217, 242
 • kraške pokrajine 59
 • kraški vodonosniki 58
 • kratki stiki 105
 • kratki valovi 143
 • kratkostični pogoji 111
 • kratkostični tokovi 101
 • kreativnost 202
 • kriogenika 39
 • kristalne faze 185
 • krmilje z mikroračunalnikom 120
 • krmiljenje 116, 163
 • krmiljenje procesov 117
 • kromatografija 52, 71
 • kruh 180
 • kuhana živila 48
 • kuhanje 180
 • kulturni obrat 206
 • Kunst 222
 • KV sistemi 138
 • kvaliteta mleka 50
 • kvaliteta vode 24
 • kvaliteta zraka 23
 • kvantitativna detekcija 46
 • kvantne omejitve 140
 • kvantni tuneli 135
 • kvantno mehanske metode 55
 • kvantnokemijski izračuni 55


 • laboratorijska informatika 52
 • laboratorijsko okolje 52
 • Labotska dolina 209
 • lahka letala 78
 • lahke kovine 188
 • laktatni senzorji 50
 • laktoza 165
 • Landscape assessment - History - 20th century. 214
 • Landscape gardening 215
 • Landwirtschaft 83
 • language modeling 33
 • lastnosti 71, 72, 73, 78, 79, 94, 99, 136, 181
 • lastnosti jekel 189
 • lastnosti materialov 76, 77
 • lastnosti nanomaterilaov 132
 • lastnosti novega delca 45
 • lastnosti površin 47
 • lastnosti tekstilij 74, 75
 • LCA 167
 • learning 15
 • Lebensmittel 83
 • Lebensmitteltechnologie 82
 • ledeniki 59
 • Lehrbuch 194
 • Lenarčič, Vinko - Spomini 224
 • lepila školjk 80
 • lesene skulpture 195
 • letala 151
 • letala brez posadke 78
 • letalstvo 160
 • life cycle assessment 167
 • Lightning conductors 103
 • Lightning protection 103
 • Lightning-arresters 103
 • likovni motivi 229
 • linearni ojačevalniki 130
 • linearni sistemi 144
 • Linux 36
 • lipidni nanodelci 82
 • Literarno ustvarjanje 203
 • litij 188
 • local studies 209
 • logistika 169
 • lokomotive 154
 • lokostrelstvo 76
 • London 23
 • London (England) - Description and travel 219
 • Low temperature engineering 39
 • Low voltage integrated circuits 135
 • lune 38
 • Lunin mrk 38


 • Mächtig, Saša glej Maechtig, Saša J.
 • Macramé 228
 • Maechtig, Saša J. (1941-) 205
 • Maechtig, Saša J. - Monografije 205
 • Maechtig, Saša Janez glej Maechtig, Saša J.
 • magmatske prodornine 59
 • magnetna dinamika 86
 • magnetna polja 129
 • magnetne domene 86
 • magnetne nanostrukture 86
 • magnetni krog 127
 • magnetni materiali 86
 • magnetni nanomateriali 71
 • magnetroni 123, 134
 • magnezijeve zlitine 153
 • Magnezijevi akumulatorji - Materiali - Disertacije 81
 • Maintenance 171
 • makaroni 180
 • makrolidni polienski antimikotiki 66
 • mala plovila 170
 • male hidroelektrarne 104, 106
 • Male hidroelektrarne - Gradnja 106
 • management 172
 • mangan 184
 • manganese 184
 • manganovi oksidi 184
 • Mantova 200
 • marginalne skupine 210
 • marine 170
 • markacije prostora 206
 • Mars 38
 • masni premiki 59
 • matematična pismenost 13, 14
 • matematične simetrije 42
 • matematični modeli 4, 96, 109, 177
 • matematično modeliranje 92, 163
 • matematika 42
 • Matematika - Znanje 14
 • materiali 71, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 99, 153, 189, 191, 192
 • materiali v elektrotehniki 100
 • materiali z oblikovnim spominom 193
 • materialna kultura 195
 • MATLAB 102, 144
 • matrika sledljivosti 52
 • mazanje 190
 • Mechanical engineering - History 89
 • mechanism 81
 • meči 243
 • medcelična modulacija 48
 • medicina 51, 68
 • medicinske naprave 46
 • mediji 239
 • medkulturno učenje 17
 • mednarodna okoljska zakonodaja 71
 • mednarodne organizacije 27
 • mednarodne raziskave 12, 13, 14
 • mednarodni programi 12
 • medosebne komunikacije 172
 • međunarodna politika glej Međunarodni odnosi
 • Međunarodni odnosi
  • - Jugoslavija - 1937-1958 158
  • - Velika Britanija - 1937-1958 158
 • mehanika 43, 89
 • Mehanika - Učbeniki za visoke šole 43
 • mehanika kontinuuma 42
 • mehanika tekočin 43
 • mehanizmi adsorbcije 71
 • mehanizmi delovanja 51
 • mehanizmi reakcij 49, 81
 • mehanizmi širjenja 40
 • mehanokromni polimerni materiali 80
 • mehanski sistemi 154
 • mehansko prilagodljivi nanokompoziti 80
 • mehatronika 89
 • mejno območje zrak-morje 40
 • membranska tehnologija 29, 71
 • menjava prestav 156
 • merilna vezja 95
 • merilne metode 95
 • merilne naprave 120
 • merilni instrumenti 95
 • merilni postopki 120
 • merilni sistemi 138
 • meritve 40, 50
 • meritve delcev 23
 • meritve električne energije 118
 • meritve na kablih 121
 • merjenje dela 174
 • merjenje emisij 25
 • merjenje impedance 95
 • mesna industrija 182
 • meso 180
 • mesta 28, 214
 • mestna kartografija 210
 • mestna krajina 214
 • mestne politike 210
 • mestne posebnosti 219, 220
 • mestne storitve 210
 • mestne zgradbe 219
 • mesto Ljubljana 57
 • mešalniki 123
 • mešanje barv 207
 • metabolizem 48
 • metabolizem holesterola 48
 • metadyni 98
 • Metal-cutting 91
 • metaloproteini 61
 • metalurgija 184, 186, 188, 189, 191, 192, 193
 • Metalurgija
  • - Jeklo - Tehnologija - Zborniki 191
  • - Okoljski vidik - Disertacije 186
 • metalurška industrija 186
 • metode izračuna 61
 • metode ONIOM 61
 • metode preskušanja 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • metodologija 57
 • metodologija oblikovanja 173
 • metrologija 95
 • Mg akumulatorji 81
 • Mg batteries 81
 • MicroC/OS-II 35
 • Microcontrollers 31
 • Microgolven 123
 • Microsoft Excel (Computer file) 37
 • Microsoft Windows (Computer file) 34
 • mikroanalitične naprave 50
 • mikrobiologija 30, 62, 182
 • mikrobiološka kvaliteta vode 24
 • mikrobiomi organizmov 62
 • mikroemulzije 47
 • mikrokonjugirani sistemi 82
 • mikrokrmilniki 31, 35
 • mikroorganizmi v hrani 62
 • mikroračunalniki 120
 • mikrorobotika 4
 • mikrovalovni magnetroni 134
 • mila 47
 • Milano 200
 • mimotopi 67
 • mineralna sestava sedimentov 54
 • minevanje časa 232
 • miniaturizirane naprave 50
 • minimizacija interferenc 46
 • minimizacija vplivov 20
 • miniranje 121
 • mitohondrijska homeostaza 48
 • mlečni izdelki 48, 165
 • mlečni lipidi 165
 • mlečni proizvodi 182
 • mlečni proteini 165
 • mleko 48, 165
 • Mobile communication systems 148
 • mobilna telefonija 142
 • mobilne komunikacije 148
 • mobilni sistemi 148
 • moč 127
 • močnostni kabli 112
 • močnostni ojačevačniki 123
 • močnostni vodniki 111
 • model iz papirja 227
 • model zgradbe tal 57
 • modeli 15, 61, 130
 • modeli napak 171
 • modeli odločanja 171
 • modeli planiranja 96
 • modeling of particulate emissions 186
 • modeliranje 22, 23, 53, 58, 154, 160, 162, 171, 177, 183
 • modeliranje emisij delcev 186
 • modeliranje zanesljivosti 171
 • Moderna galerija v Ljubljani 11
 • moderni koncept 8
 • modulacija 144
 • modulacijske tehnike 148
 • Molecular evolution 60
 • molekularna alergologija 67
 • molekularna nanoelektronika 132
 • molekularna sestava 23
 • molekularno vtisnjeni plimeri 50
 • molekule barvil 85
 • molekulsko modeliranje 55
 • monitoring 71
 • monitoring endotoksinov 71
 • monitoring ribjega zdravja 50
 • monoklonska protitelesa 69
 • montaža postrojenj 121
 • morja 40
 • morski sadeži 182
 • morski tokovi 170
 • MOSFET 132
 • Most na Soči - Arheološke najdbe - Železna doba 216
 • mostovi 152
 • motivacijski dejavniki 16
 • motivacijski elementi 12
 • motorna vozila 156, 163
 • mountain guides 217
 • možnosti izdelave 231
 • MSP432 31
 • multivibratorji 131
 • Muzej za arhitekturo in oblikovanje - 26. 11. 2015-3. 4. 2016 205
 • Muzeji - Odnosi z javnostmi - Pedagoški vidik 11
 • muzejska pedagogika 11
 • muzejske zbirke 11
 • muzejski obiskovalci 11


 • na lipidih osnovani sistemi 65
 • nacionalne organizacije 27
 • nacionalne raziskave 13
 • nacionalno poročilo 19
 • nacizem 206
 • načini fluidizacije 187
 • načini razstavljanja 198
 • načrtovanje 99, 111, 112, 117, 134, 141, 173
 • načrtovanje delovnih mest 174
 • načrtovanje eksperimentov 53
 • načrtovanje encimov 61
 • načrtovanje financ 13
 • načrtovanje lastnosti 181
 • načrtovanje mest 63
 • načrtovanje reaktorjev 183
 • načrtovanje sistemov 124, 154
 • nadstrešek Evropa 205
 • nadzemni vodi 105, 108, 126
 • nafta 54
 • naftna industrija 177
 • naftne ploščadi 177
 • naftni ogljikovodiki 24
 • naftni skrilavci 54
 • nakup sistema 52
 • naloge 49, 101, 105, 131
 • namestitev 32
 • namestitev električnega števca 126
 • namestitev sistemov vodenja 151
 • nano biološko čiščenje 83
 • nanobiosenzorji 82, 83, 132
 • Nanobiotechnology 82
 • nanobiotehnologija 83
 • nanoceluloza 71
 • nanocimi 71
 • nanodelci 71, 84, 185
 • nanodelci kovinskih oksidov 82
 • nanodimenzioniran titanov dioksid 185
 • nanoelektromehanski sistemi - NEMS 132
 • nanoemulzije 82
 • nanoenkapsulacija 82
 • nanofotonika 132
 • nanokalcij v mleku 48
 • nanokatalizatorji 71
 • nanokonjugirani sistemi 82
 • nanolitografija 85
 • nanomagnetna logika 132
 • nanomateriali 71, 132, 185
 • nanonosilci 83
 • Nanopartikel 82
 • nanoskupki kvantne pike-barve 85
 • Nanostructured materials 135
 • nanostrukture 82
 • nanostrukturiran borov nitrid 71
 • nanostrukturirani kovinski oksidi 71
 • nanostrukturirani materiali 71
 • nanostrukturna jekla 153
 • nanostrukturno modificirane elektrode 50
 • Nanotechnologie 83
 • Nanotechnology 83
 • nanotehnologija 83, 132
 • nanotehnologije 29, 82
 • napake obdelave 189
 • napetostni transformatorji 101
 • napotki 208
 • napovedni biomarkerji 68
 • naravne nesreče 27
 • naravne spojine 49, 65
 • naravne vode 26
 • naravni materiali 196
 • naravni proteini 84
 • naravni viri 25
 • narcisizem 6
 • narodni simboli 206
 • nastanek ozona 23
 • nasveti 203
 • Natural disasters
  • - Risk assessment 27
  • - Social aspects 27
 • navitja 98, 127
 • navitja strojev 94
 • navodila 104, 106
 • navtika 170
 • Neapelj 200
 • nebesna telesa 38
 • nebesne sence 38
 • Neformalno izobraževanje - Zborniki 17
 • neformalno učenje 17
 • nekatalitični procesi 187
 • Nemčija 88, 168
 • nenaravni polimeri 80
 • nenavadni muzeji 219
 • nenukleofilni elektroliti 81
 • neobnovljivi viri 25
 • neoliberalna epistemiologija 6
 • nerjavna jekla 191
 • nerjavno jeklo 91
 • nesreče 177
 • netolerantnost 239
 • nevarne snovi 24
 • nevarnost eksplozije 71
 • nevarnost požara 71
 • nevodna topila 61
 • nevronske mreže 53, 57
 • New York 220
 • New York (N.Y.) - Buildings, structures, etc 220
   • - Pictorial works 220
 • ničelna toleranca prevare 239
 • nihanje 43
 • nihanje vozila 162
 • nistatin 66
 • Nistatin - Porotvorno delovanje - Disertacije 66
 • NiTi alloys 193
 • nitinol 193
 • nizek vodostaj 58
 • nizka napetost 116
 • nizke zgradbe 152
 • nizkofrekvenčni ojačevalniki 131, 137, 143
 • nizkonapetostna omrežja 116
 • nizkonapetostne inštalacije 107, 113, 125, 126
 • nizkoogljična mesta 28
 • nizkotemperaturna tehnika 39
 • nomogrami 150
 • non-nucleophilic electrolytes 81
 • Norm 3
 • normalna stanja sistema 105
 • nosečnost 48
 • nosilci bioenergije 88
 • nove tehnike sinteze 71
 • nove tehnologije 20
 • numerično modeliranje 40
 • NW - nanowire 135


 • OBD - II diagnostični sistemi 159
 • obdelava jekla 189
 • obdelava signalov 53
 • obdelave materialov 91
 • obdelave s curkom 91
 • obdelave signalov 102, 144
 • obdelovalni parameteri 190
 • objekt 5
 • oblačila 74, 75
 • oblike učenja 17
 • oblikovanje 166
 • oblikovni spomin 193
 • obnašanje divjadi 63
 • obnovitev 102
 • obnovljive količine 58
 • obnovljivi viri 25
 • obnovljivi viri enrgije 87
 • obratovalno tehnična dokumentacija 118
 • obratovanje 104, 124
 • obratovanje elementov 110
 • obratovanje postrojev 118
 • obremenljivost sistema 140
 • obstojnost sadja 82
 • obutev 76
 • obvladovanje tveganj sistema 52
 • obvladovanje tveganja nesreč 27
 • ocena ekološkega stanja 24
 • ocena nevarnosti 27
 • ocena ranljivosti 27
 • ocena tveganja 24, 26, 27, 71
 • ocena življenjskega cikla 167
 • ocene izpostavljenosti 21
 • ocenjevanje dobaviteljev 52
 • oddajniki 143, 149
 • odgovornost 7
 • odgovornost geoznanosti 27
 • odgovornosti 10
 • odjem električne energije 126
 • odkritje Higgsovega bozona 45
 • odkrivanje geotermičnih sistemov 87
 • odkrivanje napak 34
 • odlivanje žlindre 184
 • odpravljanje napak 34, 52
 • odrasli 16
 • odrezavanje 91
 • odstranjevanje nevarnih spojin 26
 • odstranjevanje odpadne vode 29
 • odstranjevanje onesnaženj 71
 • odstranjevanje težkih kovin 71
 • oglaševanje 139
 • ogljična nevtralnost 28
 • ogljikove nanocevke 82
 • ogrevanje 163
 • ohranjanje divjadi 63
 • OIN 16
 • ojačevalniki 137, 138
 • okolje 25, 71
 • okoljski vidik uporabe geotermalne energije 87
 • okostje 48
 • okrasni predmeti 230
 • oksidacija 184
 • oksidativni stres 82
 • oksidativno odstranjevanje 26
 • omarice za kino program 205
 • omejevanje rabe 28
 • omejevanje toka 127
 • omrežja 148
 • onesnaževalci 63
 • onesnaževanje atmosfere 22
 • onesnaževanje okolja 20, 21, 24, 26, 40
 • onesnaževanje podtalnice 24, 29
 • onesnaževanje zraka 23
 • onkološki bolniki 69
 • opazovanja 38
 • opazovanje oceanov 30
 • operacijski ojačevalniki 136
 • operacijski sistemi 34, 35, 36
 • Operating systems (Computers) 35
 • opis 221
 • opis sistema 52
 • oprema bazenov 78
 • oprema kuhinj 79
 • Optical communications 140
 • optična modulacija 140
 • optične komunikacije 140
 • optične lastnosti 22
 • optični senzorji 99
 • optični sistemi 140
 • optika 41
 • optimiranje 162, 163
 • optimiranje sistema vzdrževanja 171
 • optimizacija 53, 160
 • optimizacija moči 96
 • orbite 38
 • organic cathode materials 81
 • organizacija dela 174
 • organizacija mikroračunalnika 120
 • organizacija poslovanja 9
 • organizacija proizvodnje 171, 174
 • organizacije 225
 • Organizational behavior in motion pictures 225
 • Organizational change 166
 • Organizational effectiveness 202
 • organizmi 62
 • organokovinske spojine 49
 • organska kemija 48, 49, 54, 60, 180
 • organska snov 54
 • organske reakcije 49
 • organske spojine 24
 • organski aerosoli 23
 • organski katodni materiali 81
 • organsko-anorganske nanostrukture 85
 • orodna jekla 189
 • oscilacije 102
 • oscilatorji 123, 130, 131, 138
 • osebne razstave 205
 • osebne telekomunikacije 148
 • osebni avto 161
 • osebni avtomobili 159
 • osebni izobraževalni načrt 16
 • osebni komunikacijski sistemi 148
 • osmotski pojavi 66
 • osnove 94
 • osnove ojačevalnikov 137
 • osnove TFET 135
 • osnove zanesljivosti 96
 • osnovne šole 15
 • osteoklasti 48
 • otroci 16
 • oxidation 184
 • ozaveščenost lokalnih skupnosti 27
 • ozemljitve 101, 103, 105
 • označevanje 74, 75
 • označevanje vodnikov 126
 • označevanje živil 83


 • pačenje modulacijskega spektra 93
 • PAH 24
 • Painting - Technique 207
 • pakiranje živil 83
 • palačinke 180
 • pametna bioenergija 88
 • pametne tekstilije 193
 • pametni kompozitni materiali 71
 • pametni materiali 44
 • panjske končnice 229
 • Panjske končnice
  • - Muzejske zbirke - Katalogi 229
  • - Slovenija - Študije 229
 • papir 1
 • Papir - Konservacija - Zborniki 1
 • paramagnetni nanokompleksi 71
 • parametri 94
 • parametri senzorjev 99
 • parki 211, 212
 • parne turbine 117
 • participacija javnosti 210
 • particles PM10 186
 • partizanske radiodelavnice 240
 • patogeni v živilih 50
 • pedagogika 6
 • Pedagogika - Zborniki 6
 • pedagoški diskurz 6
 • Peer review 2
 • pekarstvo 182
 • pekovski izdelki 48
 • pektin 84
 • pene 47
 • Penetration testing (Computer security) - Handbooks, manuals, etc 159
 • peptidni polimeri 80
 • periglacialna območja 59
 • periodični siganli 144
 • permafrost 59
 • pesticidi 20, 83
 • Petroleum industry and trade
  • - Equipment and supplies - Reliability 177
  • - Safety measures 177
 • photocatalysis 185
 • photochromism 185
 • Photonics 140
 • pica 180
 • pig iron 184
 • PISA 13, 14, 16
 • pisarniško delo 174
 • pisatelji 203
 • pite 180
 • pitna voda 48
 • pivo 180
 • pivovarstvo 178
 • planarni valovodi 99
 • planeti 38
 • planinski vodniki 217
 • planiranje 160
 • planiranje vzdrževanja 171
 • platforme biosenzorjev 50
 • plavanje 4
 • Plečnik, Jože (1872-1957) 223, 224
 • Plečnik, Jože - Arhitekti 223
 • Plečnik, Jože - Spomini sodobnikov 224
 • Plečnikovi sodelavci 195
 • pletivo 193
 • plinasta biogoriva 88
 • plinasti materiali 100
 • plini 43
 • pločniki 76
 • plovila 157
 • Pluton 38
 • pnevmatike 161
 • poboljšanje jekel 190
 • podatki 57
 • podatki o nesrečah 177
 • podatkovne mreže 141
 • Podjuna 209
 • podnebni inženiring 22
 • podvodna akustika 40
 • podzemne vode 58
 • pogodbeni pogoji 3
 • pogoji delovanja 187
 • poklicna znanja 17
 • poklicno izobraževanje 18
 • Poklicno izobraževanje - Slovenija 18
 • pokrajine 242
 • pokrajinska nacionalna identiteta 206
 • poliakrilati 84
 • polianetolsulfonati 56
 • Polielektroliti - Disertacije 56
 • polifenoli 65
 • polimeri 81, 84, 153
 • polimerizacija 49
 • polimerne cevaste strukture 80
 • polimerne ionske tekočine 80
 • polimerne membrane 80
 • polimerne umetne mišice 80
 • polimerni nanokompoziti 82
 • polisaharidni nanodelci 82
 • politična zgodovina 206
 • politični diskurz 239
 • polni teksti 3, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • polnilne postaje 168
 • polnilni faktor navitja statorja 94
 • polprevodniki 136, 185
 • polprevodniška vezja 136
 • polprevodniške kvantne pike 85
 • polprevodniške nanostrukture 85
 • polprevodniške naprave 130
 • polprevodniški elementi 135, 138
 • polprevodniški pomnilniki 136
 • polprevodniški senzorji plinov 71
 • polymers 81
 • pomivalni stroji 79
 • pomorska plovba 170
 • pomorski promet 170
 • pomorski transport 169
 • ponovna uporaba 29
 • pooperativne komplikacije 68
 • popisi vrtin 57
 • popravila 157
 • porabniška omrežja 114
 • porazdelitev virov 21
 • portreti 232, 233
 • posebna mikrovezja 133
 • posebne izvedbe asinhronskih motorjev 97
 • posebni primeri inštalacij 107
 • poslovni cilji 166
 • poslovni modeli 155, 175
 • posredovanje informacij 2
 • postajališčna zavetja 205
 • poškodbe 177
 • potovanja 25
 • potrebe v železniškem prometu 145
 • poučevanje 15, 18
 • pouk 19
 • povezovanje z naravo 215
 • povodje Donave 24
 • povračilo investicij 9
 • povratna vezja 131
 • povratni ojačevalniki 130
 • površine 42
 • površine substrata 46
 • površinska kemija 47
 • površinska napetost 47
 • površinska nehomogenost 85
 • površinsko aktivne spojine 47
 • površje Zemlje 59
 • povzročitelji bolezni 62
 • požarna varnost 118
 • požarni standardi 72
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah 107
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 107
 • pravilniki 113
 • pravna ureditev 124, 168
 • pravne odločitve 239
 • praznjenje vodonosnika 58
 • prebavljivost kalcija 48
 • predelava živil 182
 • predlogi za izboljšave 168
 • predpisi 17
 • predpriprava vzorca 71
 • pregled objektov 113
 • pregled tehnologij 71
 • pregledno delo 4, 10, 39, 44, 90, 91, 92, 99, 102, 144, 153, 154, 156, 162, 163, 173, 188
 • prehrana 48
 • prehrana rastlin 83
 • prehranski viri 48
 • preizkuševalni protokoli 3
 • preja 74, 75
 • prekinitve 31
 • preklapljanje 116
 • preklopna teorija 141
 • prekomembranske pore 66
 • premogi 54
 • prenapetosti 114
 • prenapetostna zaščita 114
 • Prenapetostna zaščita 114
 • prenapetostni pojavi 114
 • prenos električne energije 105, 122
 • Prenos električne energije - Slovenija 122
 • prenos energije 96
 • prenos podatkov 52, 141
 • prenos toplote 39, 92
 • prenos toplote s sevanjem 39
 • prenosni sistemi 140, 141
 • preoblikovanje 190
 • preoblikovanje jekla 191
 • preporod konfucijanske harmonije 8
 • preprečevanje 68
 • preprečevanje interferenc 46
 • preprečevanje onesnaževanja 29
 • presih polja 93
 • preskušanje 72, 73
 • preskušanje lastnosti 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • preskušanje tekstilij 74, 75
 • preskušanje tranzistorjev 138
 • pretok 58
 • pretok fluidov 47
 • pretvarjanje električne energije 101
 • preverjanje znanja 12, 14
 • prevodnost 39
 • prezračevanje 163
 • preživetje 69
 • pričevanja 152
 • pridelava hmelja 178
 • pridobivanje podatkov 11
 • priključevanje 106
 • priključitev na elektroenergetski sistem 126
 • primary schools 15
 • primeri 171
 • primeri dobre prakse 213
 • primeri izračunov 9
 • primeri uporabe 136
 • primerjalne analize 176
 • primerjava stroškov 9
 • primerjave 175
 • Primorska 206
  • - Planinski vodniki 217
 • priporočila 17
 • priprava 181
 • priprava vzorca 71
 • priročniki 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 87, 94, 95, 103, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 124, 125, 126, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 149, 151, 157, 159, 164, 167, 169, 170, 172, 174, 177, 189, 190, 191, 192, 196, 208
 • priznavanje neformalnega izobraževanja 17
 • problem trajnostnih rešitev 88
 • proces načrtovanja 199
 • prodajni katalogi 230
 • Product life cycle - Environmental aspects - Handbooks, manuals, etc 167
 • product system 167
 • Production management 176
 • produktivnost 176
 • profesionalna odličnost učitelja 17
 • profesionalni razvoj 18
 • programiranje 37
 • programiranje mikrokrmilnika 31
 • programska oprema 31, 32, 37, 52
 • programsko orodje Austal View 186
 • proizvodni proces 179
 • proizvodni sistemi 167
 • proizvodnja 174, 176, 179
 • proizvodnja energije 88
 • proizvodnja jekla 184
 • proizvodnja mleka 165
 • proizvodnja piva 182
 • proizvodnja toplote 88
 • proizvodno delo 174
 • proizvodno strojništvo 89
 • Projektil arhitekti 227
 • projektiranje 116, 124, 173
 • prometna tehnika 145
 • prosta energija 61
 • prostorska analiza 57
 • prostorske analize 57
 • prostorski podatki 58
 • prostorsko načrtovanje 213
 • prostorsko planiranje 210
 • proteini 46
 • proteini Klotho 68
 • proteinski polimeri 80, 84
 • protitaktni močnostni ojačevalniki 130
 • psihoanaliza 5
 • psihologija vodenja 172


 • quantum chemical calculations 55


 • računalniška inteligenca 30
 • računalniška podpora 52
 • računalniška validacija 52
 • računalniška varnost 159
 • računalniške mreže 32
 • računalniški vid 30
 • računalniško modeliranje 61
 • računalništvo 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 159
 • radar 147
 • Radari 147
 • Radarska osmatranja 147
 • radarski cilji 147
 • radijska postaja Kričač 240
 • radijske frekvence 149
 • radijske komunikacije 139, 143, 149, 170
 • radijski kanali 148
 • radijski sistemi 148
 • radijski sprejemniki 149
 • radijski valovi 93, 149
 • radijsko vodenje 151
 • Radikali - Kemijske reakcije - Modeliranje - Disertacije 55
 • radikali v atmosferi 55
 • radikalske reakcije 55
 • radio 139
 • radio-lokacija glej Radari
 • radio-lokacija glej Radarska osmatranja
 • radio-lokacija glej Radiolokacija
 • radioaktivna onesnaženja 24
 • radioamaterstvo 240
 • Radiodiffusion en ondes décamétriques 123
 • Radiokomunikacije - Radio 139
 • Radiolokacija 147
 • radiolokacije 147
 • radiotehnika 139, 147, 240
 • radiotelegrafija 240
 • rast prebivalstva 28
 • rastlinska genetika 83
 • rastlinske čistilne naprave 26
 • rastlinski motivi 196
 • rastlinski strupi 51
 • ravnanje z naravnimi viri 28
 • ravnanje z odpadki 25
 • ravninske oblike 59
 • razdelilne transformatorske postaje 115
 • razdelitev naprave v podsestave 133
 • razelektritve 103
 • raziskava 11
 • raziskave 16, 19, 40, 84, 176
 • raziskave onesnaženja zraka 23
 • raziskave planetov 60
 • raziskovalni rezultati 2
 • razlitje nafte 177
 • razpoznavanje vzorcev 53
 • razpršene in ubežne emisije 186
 • razredčilne entalpije 56
 • razširjanje radijskih valov 93
 • razširjanje valov nad površino zemlje 93
 • razširjanje valov v praznem prostoru 93
 • razširjanje valov v tonosferi 93
 • razširjanje valov v troposferi 93
 • razvoj 31, 99
 • razvoj cestnega omrežja 152
 • razvoj industrije 155
 • razvoj mobilnih sistemov 142
 • razvoj prenosnega omrežja 122
 • rdeče krvničke 48
 • reakcije prenosa elektrona 61
 • reaktanza 127
 • reaktivnost 127
 • reaktivnost encimov 61
 • reaktor s fluidizirano plastjo 187
 • reaktorsko inženirstvo 183
 • Real-time control 35
 • recenziranje 2
 • recepture 84
 • reciklaža 231
 • recikliranje 25
 • recikliranje materialov 153
 • redni pregledi sistema 52
 • redukcija železove rude 184
 • Reengineering (Management) 166
 • regije 209, 217
 • regionalna industrija piva 178
 • regioselektivnost 49
 • regulacije pogonov 194
 • regulacuja vrtenja 97
 • regulativa 27, 52
 • remediacija 29
 • remont 104
 • Renaissance art 200
 • renesansa 200, 212
 • rentgenska svetloba 41
 • reološki modifikatorji 84
 • reorganizacija poslovanja 166
 • reprodukcije 197
 • Republika Kitajska 8
 • republiški center vodenja 122
 • Research - Moral and ethical aspects 204
 • resonančni sistemi 134
 • resonančno rentgensko sipanje 86
 • restavriranje 1
 • resveratrol 65
 • rešitve 101, 105, 131
 • retorika 239
 • retorika krize 239
 • retrospektivna validacija 52
 • reverse dispersion modeling 186
 • reverzno disperzno modeliranje 186
 • rezbarstvo 195
 • rezultati 52
 • ribe 24
 • ribocimi 61
 • Rim 200
 • Risk management 27
 • rituksimab 69
 • Rituksimab - Farmakokinetika - Disertacije 69
 • roboti 10
 • Robotics 194
 • robotika 10
 • robotski sistemi 4
 • ročna grafika 196
 • ročne spretnosti 196, 228
 • rojstne hiše 219
 • Rož 209
 • Ruska federacija 71


 • sadje 196
 • sadni sokovi 182
 • sakralna umetnost 195, 206
 • samopodoba 16
 • samosestavljanje 85
 • sateliti planetov 38
 • satelitske slike 59
 • Saturn 38
 • Science
  • - Evaluation - Periodicals 2
  • - Information services - United States 2
 • Scientific literature - Evaluation 2
 • sedimenti 24, 26
 • sedimentne kamnine 54
 • Seismic waves 42
 • Seismology - Mathematics 42
 • seizmični valovi 42
 • seizmologija 42
 • selektivna oksidacija mangana 184
 • selektivna površinska vezava 85
 • selektivne reakcije 49
 • selektivni ojačevalniki 131
 • selektivnost senzorjev 50
 • senzorične lastnosti 179
 • senzorji 44, 77, 194
 • senzorski sistemi 44
 • separacijske tehnike 71
 • Servomotor 194
 • servopogoni 194
 • sestavni deli 137, 156, 161
 • sestavni deli hidroelektrarne 104
 • Severna Amerika 21
 • severnoevropska mesta 21
 • shape memory 193
 • SharePoint 2016 32
 • sheme 138
 • Shortwave radio 123
 • silikoni 84
 • simboli 3
 • simulacija 154
 • simulacije 61
 • simulacije gibanj 4
 • sintetizirane spojine 51
 • sinteze 80
 • sinusna trifazna navitja 94
 • sinusni tokokrogi 129
 • sipanje 127
 • sir 165, 180
 • sistem pametne dostave 83
 • sistemi človek-narava 63
 • sistemi kromatografskih podatkov 52
 • sistemi linearnih enačb 130
 • sistemi upravljanja 72, 73
 • sistemi v realnem času 35
 • sistemske zahteve 52
 • situacijsko učenje 17
 • situacijsko vodenje 172
 • skirmioni 86
 • Skladatelji - Biografski leksikoni 238
 • skladnost 215
 • sklopke 156
 • skriti prostori 219
 • Skupinsko delo - Organizacija 172
 • skupinsko delo učencev 15
 • skupni javni prostori 218
 • slabo topne spojine 65
 • sladkovodna okolja 20
 • sladoled 180
 • slanina 180
 • slikarske tehnike 207
 • slikarstvo 197, 206, 207, 208, 229
 • slovar sinonimov 235
 • Slovarji 235
 • Slovenes of Carinthia 209
 • Slovenian Istria 217
 • Slovenian language 235
 • Slovenija 17, 19, 115, 122, 124, 152, 195, 205, 213, 221, 224, 240
  • - Arheološka najdišča 216
  • - Prostorsko planiranje 213
 • Slovenska Istra 217
 • slovenska ljudska umetnost 229
 • slovenske osnovne šole 6
 • slovenski 236, 237, 238
 • slovenski arhitekti 223
 • slovenščina 235
 • Slovenščina 235
  • - Sinonimi - Slovarji 235
 • smart textiles 193
 • smeri razvoja 155
 • smuči 76
 • snemanje časa 174
 • snovanje 215
 • sobne rastline 164
 • Social sciences - Research 204
 • socialni faktorji vpliva 63
 • socioekonomski učinek 27
 • SocketCan 159
 • sodelovanje prebivalstva 27
 • sodobna umetnost 198
 • sodobni klasicizem 226
 • sodobni pristop 201
 • software tool Austal View 186
 • soli v mleku 165
 • Sonce 38
 • Sončev mrk 38
 • spacifične lastnosti 179
 • specialni motorji 98
 • specifikacije 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • spektroskopske metode 49
 • spektroskopske tehnike 71
 • spinsko polarizirana elektronska mikroskopija 86
 • spletne aplikacije 32
 • spletni strežniki 32
 • spomin 31
 • spomini 224
 • spominske fotografije 232, 233
 • sprejemniki 123, 137, 138, 143
 • spremembe signalov 144
 • spreminjanje mesta 232, 233
 • srčna kirurgija 68
 • Srčna kirurgija - Komplikacije - Disertacije 68
 • srednjenapetostna omrežja 108
 • srednjeveško oblikovanje 243
 • srednji vek 243
 • stabilizacija 134
 • stabilnost sistema 105
 • stabilnost skirmionov 86
 • Stainless steel 91
 • standardi 95, 111, 113, 124, 125, 167
 • standardi ASTM 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • standardi DIN 3
 • standardni časi 174
 • standardni model 45
 • standards 167
 • stanja 43
 • Stanovanjska arhitektura - Slovenija 221
 • stanovanjske krajine 63
 • stanovanjski bloki 218
 • staranje 179
 • Starkstromkabel 111
 • Starkstromleitung 111
 • statistične metode 53
 • statistični vidik 144
 • statistika 177
 • Steam-turbines 117
 • steel production 184
 • stehiometrična analiza 60
 • stereokemija 49
 • sterol 66
 • stikala 116
 • stikala v omrežjih 108
 • stikališča 110
 • stoli 78
 • strateški razvoj 155
 • stratosferski aerosoli 22
 • strelovodi 103
 • stročnice 48
 • strojni elementi 90
 • strojništvo 89, 90, 91, 92, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 190, 243
 • strokovna znanja 17
 • strokovni delavci 18
 • strokovni izrazi 236, 237
 • strokovni slovarji 238
 • strokovno izobraževanje 18
 • Strokovno izobraževanje - Slovenija 18
 • stroškovna učinkovitost 50
 • struktura elementov 136
 • struktura molekul 49
 • struktura oblasti 8
 • strukture jekel 192
 • strukturirani nano sistemi 82
 • strukturirani reaktorji 183
 • strupene snovi 51
 • strupi mineralnega izvora 51
 • stvarni 238
 • subjekt 5
 • SUDEL - regionalna unija jugovzhodnih EES UCPTE 122
 • superomočljive polimerne površine 80
 • superponiranje 143
 • superzlitine 91
 • supramolekularni materiali 84
 • surovine 179
 • suspendirani delci 24
 • Sustainable engineering 29
 • sustainable production 167
 • svetloba 41
 • Svinška planina 209
 • synthesis 185


 • šah 234
 • šahovske partije 234
 • širokopasovne antene 123
 • širokopasovne brezžične komunikacije 145
 • širokopasovni ojačevalniki 131
 • škodljive snovi 26
 • šole 13, 14
 • šolstvo 6
 • športna oprema 76
 • štedilniki 79
 • štiritaktni motor 161
 • študij delovnega časa 174
 • študije primerov 11, 21, 23, 26, 28, 88, 177, 199, 210, 239
 • študije varnosti 82
 • šum v sistemih 140


 • tabele 38, 150
 • tabele s podatki 192
 • talne površine 76
 • tankerji 177
 • teachers 15
 • teaching 15
 • teamsko delo 172
 • teamsko delo glej Skupinsko delo
 • Technical writing - Evaluation - Analysis 2
 • Technological development 7
 • Technological innovations
  • - Case studies 201
  • - Social aspects 202
 • Technology 7
  • - Moral and ethical aspects 7
 • tečaj slikanja 208
 • tehnične inovacije 175
 • tehnične naprave 171
 • tehnične smernice 107, 113, 125
 • tehnične specifikacije 52
 • tehnični predpisi 107, 113, 125
 • tehnika 7
 • tehnika elektromagnetnih valovanj 99
 • tehnika vozil 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163
 • tehnike ekstrakcije 71
 • tehnike indentacije 82
 • tehniški slovarji 236, 237
 • tehnologija 7
 • Tehnologija 7
 • tehnologija biosenzorjev 46
 • tehnologije enkapsulacije encimov 182
 • tehnologije spajanja 153
 • tehnološke inovacije 175
 • tehnološki postopki 179
 • Tehnološki razvoj 7
 • tekmovalnost 16
 • tekoča biogoriva 88
 • tekoče eksplozivne zmesi 181
 • tekoči azido eksplozivi 181
 • tekoči eksplozivi 181
 • tekoči materiali 100
 • tekoči nitratni ester 181
 • tekoči nitro eksplozivi 181
 • Tekstilije - Disertacije 193
 • tekstilna tehnologija 74, 75, 193
 • tektonske reliefne oblike 59
 • telefonija 141
 • telefonska govorilnica 205
 • telefonski dušilnik 205
 • telegrafija 139, 141
 • telekomunikacije 141, 146, 150
 • telesa 42
 • telesna maščoba 48
 • tematski vodniki 219
 • teoretične osnove 61, 183, 239
 • teorija 198, 199, 201, 211, 212, 222, 225
 • teorija države 8
 • teorija oblikovanja 202
 • teorija prehodnega stanja 61
 • teorija sistemov 141
 • teorija verjetnosti 96
 • teorija zanesljivosti 171
 • tera bitni prenosi 140
 • terenska vozila 162
 • termične lastnosti 39
 • terminologija 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • terminološki slovarji 236, 237, 238
 • termodinamični sistemi 43
 • termodinamično optimiranje 117
 • termodinamika 39, 89
 • termoelektrarne 115
 • termogelirni polimeri 84
 • testi 52, 119, 121
 • tetraalkilamonijevi ioni 56
 • Texas Instruments MSP430 series microprocessors 31
 • težke kovine 24
 • TFET - tunnel field effect transistors 135
 • tiristorji 136
 • tiskana vezja 133
 • titanium dioxide 185
 • Titanov dioksid - Sinteza - Disertacije 185
 • tkiva 46
 • tkivno inženirstvo 80
 • tlačna oprema 124
 • tlorisi 218, 221, 223
 • tokovna polja 129
 • tokovni transformatorji 101
 • toksična onesnaženja zraka 71
 • toksični elementi 60
 • toksičnost 21
 • toksičnost nanomaterialov 71
 • toksikološki učinki 26
 • toksini v hrani 50
 • toplogredni plini 25
 • toplota 43
 • Toplota - Učbeniki za visoke šole 43
 • toplota notranjosti zemlje 87
 • toplotna izolativnost 193
 • toplotna obdelava 189
 • toplotna obdelava jekla 192
 • toplotna tehnika 3, 92
 • toplotne cevi 92
 • toplotne izgune 101
 • toplotne obdelave 191
 • toplotne spremembe 165
 • toplotni izmenjevalniki 39
 • topnost 65
 • topološke strukture 86
 • total emissions 186
 • tradicionalni balzamični kis 179
 • tradicionalno izročilo 8
 • Traffic engineering 145
 • trajnost konstrukcij 72
 • trajnostna gradnja 73
 • trajnostna raba 29
 • trajnostna raba energije 160
 • trajnostna strategija 213
 • trajnostni razvoj 7, 25, 167
 • transformatorji 105
 • transformatorske postaje 110
 • transport 88, 121, 168
 • transport sedimentov 24
 • Transportation engineering 145
 • Transportation Technology and Traffic Engineering 145
 • transportno število 56
 • tranzistorji 138
 • tranzistorji na poljski efekt 136
 • trasformacije 54
 • travel guides 209
 • trdna biogoriva 88
 • trdna telesa 43
 • trdne površine 47
 • trdnine 43
 • trgovanje z emisijami 25
 • triboluminiscenca 44
 • trifazni katalitični reaktorji 183
 • trifazni sinhronski generatorji 108
 • trifazni sistemi 108, 129
 • trifazni transformatorji 108
 • tržne raziskave 84
 • TSG-1-001:2010 113
 • TSG-1-004:2010 113
 • TSG-12640-001:2008 113
 • TSG-N-002:2013 107
 • TSG-N-003:2013 107
 • tuljave 139
 • tunelski poljski efekt 135
 • Tunnel field-effect transistors 135
 • Turbines à vapeur 117
 • Turbogenerators 117
 • turizem 209
 • tveganja 7
 • tveganje 13
 • tvorba napetostne pore 66


 • učbeniki 43, 49, 53, 119, 121
 • učbeniki za srednje šole 131
 • učbeniki za visoke šola 97
 • učbeniki za visoke šole 93, 98, 101, 105, 108, 109, 110, 120, 127, 129, 133, 147
 • učenci 19
 • učenje 15
 • učinek prebiotikov 48
 • učinki gravitacije 42
 • učinki na okolje 20
 • učinki na zdravje 21
 • učinki ogrevanja ozračja 25
 • učinkovitost 69
 • učitelji 15
 • Učitelji - Poklicni razvoj 18
 • učni cilji 15
 • učno gradivo 15
 • udarni kraterji 59
 • udobnost vožnje 162
 • UKV sistemi 138
 • ultrakratki valovi 143
 • umerjanje 134
 • umetna inteligenca 30, 33, 53
 • umetne nevronske mreže 58
 • umetni encimi 71
 • umetniki 203
 • Umetniško ustvarjanje 203
 • umetnost 11, 166, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233
 • umetnostne galerije 226
 • umetnostne tematike 222
 • umetnostni slogi 222
 • unipolarni 98
 • unipolarni tranzistorji 135
 • uporaba 99, 135
 • uporaba avtomatskih merilnih sistemov 120
 • uporaba energetskih kondenzatorjev 126
 • uporaba izotopov 24
 • uporaba karakterističnih diagramov 130
 • uporaba mikroračunalnika 120
 • uporaba računalniškega vida 30
 • uporaba umetne inteligence 162
 • uporaba v industriji 92
 • uporaba v železniškem transportu 145
 • uporabna umetnost 228
 • uporabni predmeti 228
 • uporabniške aplikacije 84
 • uporabniški računi 52
 • upravljanje financ 13
 • Uran 38
 • urban archaeology 216
 • Urban ecology (Sociology) 28
 • urbana informatika 210
 • urbana okolja 63, 210
 • urbana področja 23
 • urbane divje živali 63
 • urbane krajine 63
 • urbani ekosistemi 63
 • Urbani prostor - Kultura bivanja - Slovenija 213
 • urbani razvoj 28
 • urbani vmesniki 210
 • urbanizem 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 242
 • urbano vrtnarjenje 210
 • Urbino 200
 • urejanje vrtov 215
 • usmerniki 131, 137
 • usposabljanje uporabnikov 52
 • ustvarjalno mišljenje 166
 • ustvarjalnost 5, 203, 231
 • Ustvarjalnost 203
 • utopno kovanje 190


 • vaje 14
 • valjasti zobniki 90
 • valovanje 43
 • valovna mehanika 42
 • valovne enačbe 40, 42
 • variacijski principi 42
 • varnost 78
 • varnost avtomobilov 159
 • varnost nanomaterialov 71
 • varnostna oprema 77
 • varnostne analize 177
 • varnostni sistemi 77
 • varnostni standardi 84
 • varnostni ukrepi 177
 • varstvo okolja 25, 28, 118, 124
 • varstvo pred statično elektriko 126
 • varstvo pri delu 121, 126, 177
 • večfazni katalitični reaktorji 183
 • večje nesreče 177
 • večnivojske amplitude 140
 • večopravilni sistemi 35
 • večstanovanjske zgradbe 218
 • vedenjski elementi 12
 • vegetacija 63
 • Veliki hadronski trkalnik 45
 • Velikocelični limfom - Kemoterapija - Disertacije 69
 • velikostno pravilo 56
 • Velikovško čezdravje 209
 • ventilatorji 79
 • verige 191
 • verige dobaviteljev 169
 • verige nanodelcev 80
 • verjetnost 177
 • verjetnostna porazdelitev 177
 • vesolje 41
 • vesoljske raziskave 60
 • vetrovi 170
 • vezenje 228
 • vid živali 41
 • Vidmar, Milan - Avtobiografije 234
 • vile 226
 • vinarstvo 182
 • Vinegar industry 179
 • viri biomase 88
 • viri emisij 21
 • viri pitne vode 24, 58
 • visokofrekvenčne komunikacije 146
 • visokofrekvenčne tehnike 123
 • visokofrekvenčni ojačevalniki 137, 143
 • visokonapetostna omrežja 108
 • visokonapetostni kabli 111
 • visokonapetostni kablovodi 108
 • visokošolski učbeniki 171
 • Visual Basic aplikacije 37
 • Visual Basic for Applications (Computer program language) 37
 • vitamini 165
 • viteštvo 243
 • vključevanje divjadi 63
 • vlakna 74, 75
 • vloga skupnosti 19
 • vloga šole 19
 • vmesniki človek-stroj 173
 • vnaprej določeni časi 174
 • vnos kalcija 48
 • voda 25, 60, 165
 • vodenje 109, 172
 • Vodenje - Tehnike - Poslovni primeri 172
 • vodenje modelov 151
 • vodenje proizvodnje 176
 • vodenje vzdrževanja 171
 • vodikova vez v kompleksih 55
 • vodilni arhitekti 200
 • vodna okolja 26, 63
 • vodna topila 61
 • vodne raztopine 56
 • vodni viri 29
 • vodniki 101, 209, 230
 • vojaška uporaba 10
 • vojna tehnika 158, 243
 • vojno letalstvo 158
 • Vojno vazduhoplovstvo - Jugoslavija - 1937-1958 158
 • volna 74, 75
 • vplinjanje 187
 • vpliv na aromo 178
 • vpliv posameznika 25
 • vpliv temperature 42, 187
 • vpliv tlaka 187
 • vpliv višjih harmonikov 97
 • vpliv vitamina D 48
 • vpliv vode 55
 • vplivi 169
 • vplivi na okolje 26
 • vplivi na zdravje 48
 • vplivi okolja 60
 • vplivna umetniška dela 222
 • vračanje dobrodejnosti 215
 • vrednote 19
 • vrednotenje 2, 65, 167
 • vrste balzamičnih kisov 179
 • vrste delcev 21
 • vrste enosmernih motorjev 98
 • vrste jekel 189
 • vrste lokomotiv 154
 • vrste rastlin 164
 • vrste spojin 54
 • vrste strupov 51
 • vrste vodnikov 111
 • vrtnarstvo 20, 164
 • vrtovi 211, 212
 • vseživljenjsko učenje 6
 • vseživljensko izobraževanje 17
 • vulkanske reliefne oblike 59
 • vzdrževanje 104, 124, 157, 171
 • vzdrževanje elektroenergetskih naprav 126
 • vzdrževanje po stanju 171
 • vzdrževanje postrojev 118
 • vzgoja 6
 • vzhodna obala Jadrana 170
 • vzorci mleka 50
 • vzorci vode 26
 • vzorci živih organizmov 26


 • Wärmetechnik 3
 • Water quality management 29
 • water-mediated radical reactions 55
 • Water-supply 29
 • Wave mechanics 42
 • Windows 10 34
 • Word formation 235


 • Zacherlova hiša 223
 • zagon stroja 97
 • zagotavljanje celovitosti podatkov 52
 • zagotavljanje kvalitete 53
 • zajem podatkov 12
 • zakonodaja 10, 27, 124
 • zakonodajni aspekt 71
 • zaloge 58
 • zamejska Koroška 209
 • zanesljivost 101, 177
 • zanesljivost elektroenergetskih sistemov 96
 • zanesljivost opreme 177
 • zanesljivost senzorjev 50
 • zanimive zasaditve 164
 • zanimivosti 62
 • zapiranje sistema 52
 • zastrupitve 51
 • zastrupljevalci 51
 • zaščita 3, 109, 116
 • zaščita električnih sistemov 103
 • zaščita elektronskih sistemov 103
 • zaščita gradiva 1
 • zaščita naprav pred delovanjem strele 113
 • zaščita porabniških omrežij 114
 • zaščita pred delovanjem strele 103, 107, 125
 • zaščita pred električnim udarom 126
 • zaščita pred prenapetostjo 126
 • zaščita pred prenapetostmi 114
 • zaščita pred udarom strele 126
 • zaščita stavb 125
 • zaščita zgradb 72
 • zaščiteno geografsko poreklo 179
 • zaščitne čelade 76
 • zaščitni sistemi 103, 118
 • zaustavitev motorja 97
 • zavore 161
 • zbiralnik za steklo 205
 • zbirateljstvo 230
 • zbirno poročilo validacije 52
 • zborniki 1, 6, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 48, 50, 61, 63, 71, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 160, 178, 182, 183, 210
 • zbrana dela 30, 221
 • ZDA 26
 • zdravi organizmi 62
 • zdravilne učinkovine 51, 65, 69
 • zdravje ljudi 25
 • zdravljenje alergij 67
 • zdravljenje srca 68
 • zelena energija 25
 • zelenjava 48, 196
 • zemlja 60
 • Zemljina senca 38
 • zemljine 26
 • zgodovina 152, 195, 198, 200, 211, 212, 214, 219, 220, 222, 223, 242
 • zgodovinske stavbe 220
 • zgodovinski pregled 17, 38, 51, 60, 63, 89, 178, 179, 182, 187
 • zgodovinski pregledi 115, 158, 234, 243
 • zgodovinski razvoj mest 216
 • zgodovinski viri 152
 • zgorevanje 187
 • zgradba elementov 136
 • zgradbe 72, 73
 • Ziljska dolina 209
 • zlitine 100
 • zlitine NiTi 193
 • zmanjševanje hrupa 153
 • znanost 2
 • znanstvena besedila 2
 • znanstvena periodika 2
 • znanstvene objave 2
 • zobniki 90, 156
 • zobniški prenosi 90
 • zoologija 63
 • zvočna onesnaženost oceanov 40


 • žele 180
 • železniška vozila 154
 • železnodobna naselja 216
 • železovi nanomateriali 71
 • žitarice 48
 • živalski strupi 51
 • živila 48, 83, 182
 • živilska industrija 82, 182
 • živilska kemija 48
 • živilska tehnologija 82, 178, 179
 • življenjska doba 171
 • življenjski cikel izdelka 167
 • življenjski krog 167