COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Knjižne novosti 2016-3

(nazaj na domačo stran)

VSEBINA
0 SPLOŠNO


1. DOLENC, Sašo. Od genov do zvezd : osupljive zgodbe iz sveta znanosti, (Zbirka Najst). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-282-112-8. [COBISS.SI-ID 282739200]


001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH


2. BRABEN, Donald W.. Promoting the Planck Club : how defiant youth, irreverent researchers and liberated universities can foster prosperity indefinitely. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2014. XVI, 222 str., ilustr. ISBN 978-1-118-54642-0. [COBISS.SI-ID 38161669]


007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA


3. CROON, G. C. H. E. de. The DelFly : design, aerodynamics, and artificial intelligence of a flapping wing robot. Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2016. XIV, 218 str., ilustr. ISBN 978-94-017-9207-3. ISBN 94-017-9207-0. ISBN 978-94-017-9208-0, doi: 10.1007/978-94-017-9208-0. [COBISS.SI-ID 38516997]


02 KNJIŽNIČARSTVO


4. Research within the disciplines : foundations for reference and library instruction. 2nd ed. Lanham [etc.]: Rowman & Littlefield, cop. 2014. X, 357 str. ISBN 978-1-4422-3275-4. ISBN 1-4422-3275-7. ISBN 978-1-4422-3276-1. [COBISS.SI-ID 38433285]


3 DRUŽBENE VEDE


5. Kaj nam prinaša e-Šolska torba : zbornik zaključne konference projekta e-Šolska torba, Kranjska Gora, 27.-29. 5. 2015. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2015. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0313-8. http://www.zrss.si/pdf/kaj-nam-prinasa-esolska-torba.pdf. [COBISS.SI-ID 279435008]

6. Še vedno na prepihu : pripovedi iz dežele med Logatcem in Črnim vrhom, Uncem in Rovtami, (Zbirka Glasovi, knj. 46). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 380 str., [9] f. pril. ISBN 978-961-254-854-4. [COBISS.SI-ID 282500096]

7. TURKLE, Sherry. Reclaiming conversation : the power of talk in a digital age. New York: Penguin Press, 2015. 436 str. ISBN 978-1-59420-555-2. ISBN 1-59420-555-8. ISBN 978-1-10198-046-0. ISBN 1-10198-046-X. [COBISS.SI-ID 38402821]

8. ŽIDOV, Nena. Rovaši : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Tally sticks : the collection of the Slovene Ethnographic Museum, (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja, 11). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2010. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-24-5. [COBISS.SI-ID 249753344]


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO PRI DELU


9. FORD, Martin R.. Rise of the robots : technology and the threat of a jobless future. New York: Basic Books, cop. 2015. XVIII, 334 str., ilustr. ISBN 978-0-465-05999-7. [COBISS.SI-ID 22719206]

10. VAROUFAKIS, Yanis. Globalni minotaver : Amerika, Evropa in prihodnost svetovnega gospodarstva. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-282-135-7. [COBISS.SI-ID 283806720]

11. VAROUFAKIS, Yanis. Što sam rekao kćeri o ekonomiji : [svijet bi mogao biti bolje mjesto]. Zagreb: Sandorf, 2015. 158 str. ISBN 978-953-7715-75-5. [COBISS.SI-ID 514190711]


34 PRAVO


12. FLEISCHER, Dirk. Wirtschaftsspionage : Phänomenologie, Erklärungsansätze, Handlungsoptionen. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, cop. 2016. XVII, 147 str., ilustr. ISBN 978-3-658-11988-1. ISBN 3-658-11988-8. ISBN 978-3-658-11989-8, doi: 10.1007/978-3-658-11989-8. [COBISS.SI-ID 38509061]

13. MARINIČ, Milena. Zdravstvena dokumentacija in pravica do zasebnosti. Ljubljana: Morel tiskovna agencija, 2016. 450 str., ilustr. ISBN 978-961-90983-1-8. [COBISS.SI-ID 283856896]


37 VZGOJA


14. ŠALEHAR, Andrej, GLAVAR, Peter Pavel. Pravila Petra Pavla Glavarja za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 = Peter Pavel Glavars Regeln für die Bienenzucht-Gärtnerschule auf Landspreis aus dem Jahr 1781 = Peter Pavel Glavar's rules for the apiculture-horticulture school at Lanšprež from 1781. Novo mesto: Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, 2013. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-281-160-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GU6NHIQO. [COBISS.SI-ID 268889088]

15. 90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze, 2009. 783 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-24-3. [COBISS.SI-ID 247609856]


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


16. MENARD, Anja. Časovna odvisnost odziva modelnega nevretenčarskega organizma (kopenski rak enakonožec, Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) na nanodelce TiO [spodaj] 2 v hrani : doktorska disertacija = Time dependent response of model invertebrate organism (terrestrial isopod, Porcelio scaber, Isopoda, Crustacea) to TiO [sub] 2 nanoparticles in food. Ljubljana: [A.M. Srpčič], 2016. IV, 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 283526656]

17. ROBBINS, David M., LIGON, Grant C.. How to design wastewater systems for local conditions in developing countries. London: IWA Publishing, 2014. VII, [9], 130 str., ilustr. ISBN 978-1-78040-476-9. ISBN 978-1-78040-477-6. [COBISS.SI-ID 38506501]

18. ROY, Arup, BHATTACHARYA, Jayanta. Nanotechnology in industrial wastewater treatment. London: IWA Publishing, 2015. XX, 157 str., ilustr. ISBN 978-1-78040-687-9. ISBN 978-1-78040-688-6. [COBISS.SI-ID 38505221]


51 MATEMATIKA


19. FARLOW, Stanley J.. Partial differential equations for scientists and engineers, (Dover books on mathematics). Dover ed. New York: Dover, 2015, cop. 1993. IX, 414 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-486-67620-3. ISBN 0-486-67620-X. [COBISS.SI-ID 38465797]

20. KAVKA, Dušan. Matematika za poklicno maturo : pregled temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike : priprava na poklicno maturo. 6. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-16-8. [COBISS.SI-ID 278055168]

21. KELLEY, W. Michael. The humongous book of calculus problems : translated for people who don't speak math!!. Indianapolis (IN): Alpha, cop. 2006. X, 565 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-59257-512-1. ISBN 1-59257-512-9. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0721/2006930703-b.html, http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0721/2006930703-d.html. [COBISS.SI-ID 38466053]

22. ARNUŠ, Olga, BON KLANJŠČEK, Mirjam, DVORŽAK, Bojana, FELDA, Darjo, FRANCE, Sonja, ŠKRLEC, Mateja. Matematika 1, Zbirka nalog za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0094-9. [COBISS.SI-ID 260392448]

23. NOVAK, Tina, PEPERKO, Aljoša, RUPNIK POKLUKAR, Darja, ZAKRAJŠEK, Helena. Matematika 2 : naloge in postopki reševanja. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2016. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-10-4. [COBISS.SI-ID 283586304]

24. ARNUŠ, Olga, BON KLANJŠČEK, Mirjam, DVORŽAK, Bojana, FELDA, Darjo, FRANCE, Sonja, ŠKRLEC, Mateja. Matematika 2, Zbirka nalog za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0136-6. [COBISS.SI-ID 278080512]

25. BON KLANJŠČEK, Mirjam, DVORŽAK, Bojana, FELDA, Darjo, FRANCE, Sonja, ŠKOF, Mirko, ŠKRLEC, Mateja. Matematika 3, Zbirka nalog za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0224-0. [COBISS.SI-ID 278080768]

26. ĆIRKOVIĆ, Svjetlana, DOLINAR, Gregor, DRETNIK, Lovro, HAFNER, Marijan, IVANČIČ, Sonja, JAN, Draga, JUG SKLEDAR, Mira, PAVLIŠIČ, Jože, SUBAN, Mojca, ŠKRINAR MAJDIČ, Majda. Matematika na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014, (Zbirke nalog za poklicno maturo). 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2015. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6899-13-0. [COBISS.SI-ID 279629824]

27. BENKO, Drago. Matematika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2013, (Maturitetni izpiti). 1. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2014 [i. e.] 2015. 246 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6899-08-6. [COBISS.SI-ID 277751808]

28. PRIAMI, Corrado, MORINE, Melissa J.. Analysis of biological systems. London: Imperial College Press, cop. 2015. XV, 414 str., ilustr. ISBN 978-1-78326-687-6. ISBN 1-78326-687-2. [COBISS.SI-ID 38445829]

29. SLUBAN, Boris. Izpiski in rešeni zgledi iz Matematike za inženirje 2. Maribor: samozal., 2015. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-283-257-5. [COBISS.SI-ID 278300672]

30. ŠIRCA, Simon. Verjetnost v fiziki, (Matematika-fizika, 53). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. XIV, 354 str., ilustr. ISBN 978-961-212-267-6. [COBISS.SI-ID 283051264]

31. ŽITKO, Tomislav. Zbirka nalog iz matematike IV. 9. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE, 2016. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-243-300-0. [COBISS.SI-ID 283281664]


519.68 RAČUNALNIŠTVO


32. NEMEC-PEČJAK, Marko. Obvladovanje projektov s Project Libre = Project management with Project Libre. Delno dvojezična izd. Ljubljana: samozal., 2015. 1 optični disk (DVD-ROM). ISBN 978-961-283-546-0. [COBISS.SI-ID 283148544]


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA


33. RAPP, Donald. Human missions to Mars : enabling technologies for exploring the red planet, (Springer Praxis Books). 2nd ed. Cham [etc.]: Springer; Chichester: Praxis Publishing, cop. 2016. XXVIII, 582 str., ilustr. ISBN 3-319-22248-1. ISBN 978-3-319-22248-6. ISBN 978-3-319-22249-3, doi: 10.1007/978-3-319-22249-3. [COBISS.SI-ID 38516741]


53 FIZIKA


34. Annual book of ASTM standards 2016. Section 14, General methods and instrumentation. Vol. 14.03, Temperature measurement, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XIII, 724 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4939-4. ISBN 978-1-6220-4942-4. [COBISS.SI-ID 38503429]

35. SAXBY, Graham, ZACHAROVAS, Stanislovas. Practical holography. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2016. XXXIV, 642 str., [20] str. pril., ilustr. ISBN 978-1-4822-5157-9. ISBN 1-4822-5157-4. [COBISS.SI-ID 38277125]


54 KEMIJA


36. Ambient ionization mass spectrometry, (New developments in mass spectrometry, no. 2). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2015. XX, 508 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-926-9. ISBN 978-1-78262-802-6. [COBISS.SI-ID 38494981]

37. Betaine : chemistry, analysis, function and effects, (Food and nutritional components in focus, no. 7). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2015. XIX, 445 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-886-6. ISBN 978-1-78262-844-6. [COBISS.SI-ID 38494725]

38. BUKOVEC, Nataša, CERC KOROŠEC, Romana, TRATAR-PIRC, Elizabeta. Praktikum iz splošne in anorganske kemije. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-63-1. [COBISS.SI-ID 281255936]

39. Chemometrics applications and research : QSAR in medicinal chemistry. Toronto: Apple Academic Press, cop. 2016. XXV, 430 str., ilustr. ISBN 978-1-77188-113-5. ISBN 978-1-4987-2259-9. [COBISS.SI-ID 38446597]

40. COMPTON, Richard G., LABORDA, Eduardo, WARD, Kristopher R. Understanding voltammetry : simulation of electrode processes. London: Imperial College Press, cop. 2014. IX, 249 str., ilustr. ISBN 978-1-78326-323-3. [COBISS.SI-ID 1536182467]

41. ČERNIGOJ, Urh, BAVCON KRALJ, Mojca. Kemijsko računanje : zbirka nalog z rešitvami za študente Okolja in drugih naravoslovnih programov. Ponatis. V Novi Gorici: Univerza, 2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-63-2. [COBISS.SI-ID 282671872]

42. DE GRAEF, Marc, MCHENRY, Michael E.. Structure of materials : an introduction to crystallography, diffraction, and symmetry. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, cop. 2012. XXXII, 739 str., ilustr. ISBN 978-1-107-00587-7. ISBN 1-107-00587-6. [COBISS.SI-ID 38493701]

43. FAKIN, Tomaž. Napredni granulirani zeoliti s hierarhično strukturo por na pol-industrijskem nivoju : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Fakin], 2016. 145 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536825283]

44. FRANČIČ, Nina. Sol-gel nanos z encimom His [spodaj] 6 -OPH za detekcijo organofosfatov = Sol-gel based layer containing enzyme His [sub] 6 -OPH for organophosphate detection : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Frančič], 2016. 138 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 284547840]

45. Hyperpolarized xenon-129 magnetic resonance : concepts, production, techniques, and applications, (New developments in NMR, 4). Cambridge: Royal Society Of Chemistry, cop. 2015. XX, 484 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-889-7. ISBN 1-84973-889-0. ISBN 978-1-78262-837-8. [COBISS.SI-ID 38495493]

46. KUHELJ, Robert. Biokemija v praksi : načela in tehnike. 3. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-57-2. [COBISS.SI-ID 265742336]

47. LEDERER, Albena, BURCHARD, Walther. Hyperbranched polymers : macromolecules in between deterministic linear chains and dendrimer structures, (RSC polymer chemistry series, no. 16). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2015. XVII, 286 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-394-6. ISBN 1-84973-394-5. ISBN 978-1-78262-246-8. [COBISS.SI-ID 38489349]

48. Mobile NMR and MRI : developments and applications, (New developments in NMR, 5). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XII, 352 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-915-3. ISBN 1-84973-915-3. ISBN 978-1-78262-809-5. [COBISS.SI-ID 38495749]

49. MURPHY, Robert C.. Tandem mass spectrometry of lipids : molecular analysis of complex lipids, (New developments in mass spectrometry, 4). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2015. XIII, 280 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-827-9. ISBN 1-84973-827-0. ISBN 978-1-78262-635-0. [COBISS.SI-ID 38495237]

50. Nitroxide mediated polymerization : from fundamentals to applications in materials science, (RSC polymer chemistry series, 19). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XII, 500 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-061-7. ISBN 978-1-78262-263-5. [COBISS.SI-ID 38493189]

51. OLOVSSON, Ivar. Snow, ice and other wonders of water : a tribute to the hydrogen bond. New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2016. VIII, 116 str., ilustr. ISBN 978-981-4749-35-0. ISBN 978-981-4749-36-7. [COBISS.SI-ID 2938980]

52. Phosphorus-based polymers : from synthesis to applications, (RSC Polymer Chemistry series, no. 11). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2014. XV, 318 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-646-6. ISBN 1-84973-646-4. ISBN 978-1-78262-452-3. [COBISS.SI-ID 38489605]

53. Solar energy conversion and storage : photochemical modes, (Electrochemical energy storage and conversion), (Electrochemical energy storage and conversion). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. XII, 271 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-4630-8. ISBN 1-4822-4630-9. [COBISS.SI-ID 38367237]


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE


54. Pradavnina, (Velika ilustrirana enciklopedija). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 512 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3969-0. [COBISS.SI-ID 282904576]


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA


55. FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe. A foot in the river : why our lives change-and the limits of evolution. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. 294 str. ISBN 978-0-19-874442-9. [COBISS.SI-ID 38158341]

56. GEISTER, Iztok. Doživeti Škocjanski zatok. Koper: Zavod za favnistiko; Ljubljana: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 2016. 331 str., ilustr. ISBN 978-961-93250-4-9. [COBISS.SI-ID 284083968]

57. HADŽI, San. Structural and thermodynamic basis of transcription regulation of the higBA2 toxin-antitoxin module from Vibrio cholerae : doctoral thesis. Brussels: [S. Hadži], 2015. 164 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536882883]

58. KRETSINGER, Robert. History and philosophy of biology. New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2015. IX, 351 str., ilustr. ISBN 978-981-4635-03-5. ISBN 981-4635-03-0. ISBN 978-981-4635-04-2. ISBN 981-4635-04-9. [COBISS.SI-ID 38434053]

59. LAUßER, Martin. Živali okoli nas : odkrivanje in določanje najpogostejših sledov in odtisov, (Zbirka Narava na dlani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4014-6. [COBISS.SI-ID 282779136]

60. STODDART, Michael. Adam's nose, and the making of humankind. London: Imperial College Press, cop. 2015. XXI, 258 str., ilustr. ISBN 978-1-78326-517-6. ISBN 1-78326-517-5. ISBN 978-1-78326-518-3. ISBN 1-78326-518-3. [COBISS.SI-ID 38433541]


58 BOTANIKA


61. BELSINGER, Susan, TUCKER, Arthur O.. The culinary herbal : growing & preserving 97 flavorful herbs. 1st ed. Portland: Timber Press, cop. 2016. 328 str., ilustr. ISBN 978-1-60469-519-9. ISBN 1-60469-519-6. [COBISS.SI-ID 38505733]

62. HEWITT-COOPER, Nigel. Carnivorous plants : gardening with extraordinary botanicals. Portland: Timber Press, cop. 2016. 231 str., ilustr. ISBN 978-1-60469-579-3. ISBN 1-60469-579-X. [COBISS.SI-ID 38528773]

63. NORRIS, Kelly. Plants with style : a plantsman's choices for a vibrant, 21st-century garden. 1st ed. Portland: Timber Press, cop. 2015. 268 str., ilustr. ISBN 978-1-60469-401-7. ISBN 1-60469-401-7. [COBISS.SI-ID 38506245]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA


64. ŠIVIC, Franc, JUSTINEK, Jure, VESELIČ, Živan, KANDOLF BOROVŠAK, Andreja, LILEK, Nataša, ČERNE, Rok. Čebelje paše v Sloveniji. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, 2015. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-62-4. [COBISS.SI-ID 282351616]


61 MEDICINA


65. Annual book of ASTM standards 2016. Section 14, General methods and instrumentation. Vol. 14.01, Healthcare informatics, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XII, 767 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4939-4. ISBN 978-1-6220-4940-0. [COBISS.SI-ID 38521093]

66. DEXTREIT, Raymond. Glina zdravi : moč žive zemlje. Predelana izd. Ljubljana: Gral VE, 2016. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-93030-7-8. [COBISS.SI-ID 283052544]

67. GOKHALE, Esther, ADAMS, Susan. Rešite se bolečin v hrbtu v osmih korakih : naravna drža kot rešitev za bolečine v hrbtu, vratu, ramenih, kolenih, kolkih in stopalih : Spomnite se, ko vas ni bolelo!. Šmarješke Toplice: Stella, 2015. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-246-556-8. ISBN 978-961-246-555-1. [COBISS.SI-ID 280915456]

68. JUKIČ, Marko. Uporaba naravnih spojin vodnic ter in silico podprto rešetanje kemijskih knjižnic pri načrtovanju in sintezi novih protibakterijskih učinkovin in modulatorjev ionskih kanalčkov = Use of natural lead compounds and in silico screening of compound libraries in the design and synthesis of new antibacterials and ion channel modulators : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Jukič], 2016. XX, 205 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 283454976]

69. MILOSHESKA, Daniela. Klinična farmakokinetika lamotrigina, okskarbazepina in topiramata pri bolnikih z epilepsijo = Clinical pharmacokinetics of lamotrigine, oxcarbazepine and topiramate in patients with epilepsy : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Milosheska], 2016. X, 233 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 284076288]

70. ROBLEK, Tina. Vloga kliničnega farmacevta pri obravnavi klinično pomembnih interakcij med zdravili pri bolnikih s srčnim popuščanjem = The role of clinical pharmacist in the management of clinically relevant drug-drug interactions in patients with chronic heart failure : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Roblek], 2016. 123 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 283379200]

71. WILLIAMS, John Reynold. Priročnik zdravniške etike. Maribor: Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2016. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-66-5. [COBISS.SI-ID 281048832]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


72. The engineering approach to winter sports. New York [etc.]: Springer, cop. 2016. VIII, 383 str., ilustr. ISBN 978-1-4939-3019-7. ISBN 1-4939-3019-2. ISBN 978-1-4939-3020-3, doi: 10.1007/978-1-4939-3020-3. [COBISS.SI-ID 38515973]


620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


73. Annual book of ASTM standards 2016. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.01, Copper and copper alloys, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XVII, 1022 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4869-4. ISBN 978-1-6220-4870-0. [COBISS.SI-ID 38449925]

74. Annual book of ASTM standards 2016. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.03, Electrical conductors, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XV, 499 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4869-4. ISBN 978-1-6220-4872-4. [COBISS.SI-ID 38450949]

75. Annual book of ASTM standards 2016. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.04, Nonferrous metals - nickel, titanium, lead, tin, zinc, zirconium, precious, reactive, refractory metals and alloys, materials for thermostats, electrical heating and resistance contact, and connectors, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXII, 1310 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4869-4. ISBN 978-1-6220-4873-1. [COBISS.SI-ID 38503941]

76. Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.03, Road and paving materials, vehicle-pavement systems, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXIV, 1766 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4882-3. ISBN 978-1-6220-4885-4. [COBISS.SI-ID 38520837]

77. Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.04, Roofing and waterproofing, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XIX, 734 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4882-3. ISBN 978-1-6220-4886-1. [COBISS.SI-ID 38521349]

78. Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.05, Chemical-resistant nonmetallic materials, vitrified clay pipe, concrete pipe, fiber-reinforced cement products, mortars and grouts, masonry, precast concrete, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXIV, 1576 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4882-3. ISBN 978-1-6220-4887-8. [COBISS.SI-ID 38503685]

79. Annual book of ASTM standards 2016. Section 8, Plastics. Vol. 08.01, Plastics (I): C1147-D3159, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXXII, 896 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4911-0. ISBN 978-1-6220-4912-7. [COBISS.SI-ID 38520581]

80. Annual book of ASTM standards 2016. Section 8, Plastics. Vol. 08.02, Plastics (II): D3222-D5083, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXXII, 890 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4911-0. ISBN 978-1-6220-4913-4. [COBISS.SI-ID 38521861]

81. Annual book of ASTM standards 2016. Section 8, Plastics. Vol. 08.03, Plastics (III): D5117 - latest, reinforced plastic piping systems and chemical equipment, plastic building products, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXXII, 1492 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4911-0. ISBN 978-1-6220-4914-1. [COBISS.SI-ID 38521605]

82. Annual book of ASTM standards 2016. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.01, Electrical insulation (I): D69 - D2484, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XVII, 563 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4919-6. ISBN 978-1-6220-4920-2. [COBISS.SI-ID 38451973]

83. Annual book of ASTM standards 2016. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.02, Electrical insulation (II): D2519 - latest, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XVII, 697 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4919-6. ISBN 978-1-6220-4921-9. [COBISS.SI-ID 38451717]

84. Annual book of ASTM standards 2016. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.03, Electrical insulating liquids and gases, electrical protective equipment, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XVI, 664 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4919-6. ISBN 978-1-6220-4922-6. [COBISS.SI-ID 38451461]

85. Annual book of ASTM standards 2016. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.01, Water (I), (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXVI, 1369 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4924-0. ISBN 978-1-6220-4925-7. [COBISS.SI-ID 38452485]

86. Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialities, and end use products. Vol. 15.09, Paper and paper products, business imaging products, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XV, 322 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4945-5. ISBN 978-1-6220-4954-7. [COBISS.SI-ID 38486533]

87. Cell and material interface : advances in tissue engineering, biosensor, implant, and imaging technologies, (Devices, circuits, and systems). Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2016. XXIV, 270 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-5612-3. [COBISS.SI-ID 38272773]

88. FERRY, David K.. 50 years in the semiconductor underground. Singapore: Pan Stanford Publishing, cop. 2015. XII, 161 str., ilustr. ISBN 978-981-4613-34-7. ISBN 978-981-4613-35-4. [COBISS.SI-ID 38358789]

89. Green materials from plant oils, (RSC Green Chemistry, 29). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2015. XV, 323 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-901-6. ISBN 1-84973-901-3. ISBN 978-1-78262-185-0. [COBISS.SI-ID 38496005]

90. Handbook of granular materials. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XVI, 506 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-0996-2. [COBISS.SI-ID 38434565]

91. Ionic polymer metal composites (IPMCs) : smart multi-functional materials and artificial muscles, (RSC smart materials, 17). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2016. XIII, 429 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-077-8. ISBN 978-1-78262-258-1. [COBISS.SI-ID 38493957]

92. Poly(lactic acid) science and technology : processing, properties, additives and applications, (RSC polymer chemistry series, 12). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2015. XVII, 353 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-879-8. ISBN 1-84973-879-3. ISBN 978-1-78262-480-6. [COBISS.SI-ID 38489861]

93. Polymeric materials with antimicrobial activity : from synthesis to applications, (RSC polymer chemistry series, 10). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2014. XVII, 414 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-807-1. ISBN 1-84973-807-6. [COBISS.SI-ID 38492933]


620.9 ENERGETIKA


94. ČINKOLE KRISTAN, Eva, RAJER, Borut. Obnovljivi viri energije v Sloveniji : [prerez časa in prostora]. Ljubljana: Borzen, 2016. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-285-219-1. [COBISS.SI-ID 284537344]

95. SCHABBACH, Thomas, LEIBBRANDT, Pascal. Solarthermie : wie Sonne zu Wärme wird, (Technik im Fokus). Berlin; Heidelberg: Springer Vieweg, cop. 2014. IX, 147 str., ilustr. ISBN 3-642-53906-8. ISBN 978-3-642-53906-0. ISBN 978-3-642-53907-7. ISBN 3-642-53907-6, doi: 10.1007/978-3-642-53907-7. [COBISS.SI-ID 38400517]

96. SCHRÖDER, Wolfgang. Inspektion, Prüfung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen : Analyse, Bewertung, Instandsetzung. Stuttgart: Fraunhofer-IRB-Verl., cop. 2015. 254 str., ilustr. ISBN 978-3-8167-9264-2. ISBN 978-3-8167-9265-9. [COBISS.SI-ID 38410757]


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


97. BUCHMEISTER, Borut, GUSEL, Leo. Preoblikovalne tehnologije : učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2015. VIII, 196 str., ilustr. ISBN 978-961-248-476-7. [COBISS.SI-ID 81508353]

98. GUPTA, Kapil, JAIN, Neelesh K., LAUBSCHER, R. F.. Hybrid machining processes : perspectives on machining and finishing, (SpringerBriefs in applied sciences and technology). Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. VIII, 68 str., ilustr. ISBN 3-319-25920-2. ISBN 978-3-319-25920-8. ISBN 978-3-319-25922-2, doi: 10.1007/978-3-319-25922-2. [COBISS.SI-ID 38518277]

99. HEISEL, Uwe. Handbuch Spanen, (Edition Handbuch der Fertigungstechnik.). München: Hanser, cop. 2014. XXXIV, 1358 str., ilustr. ISBN 978-3-446-42826-3. ISBN 978-3-446-43699-2. [COBISS.SI-ID 38032645]

100. LIANG, Steven Y., SHIH, Albert J.. Analysis of machining and machine tools. New York [etc.]: Springer, cop. 2016. XIV, 230 str., ilustr. ISBN 978-1-4899-7643-7. ISBN 978-1-4899-7645-1, doi: 10.007/978-1-4899-7645-1. [COBISS.SI-ID 38509317]

101. PAPLER, Drago. 100 let kranjske deželne elektrarne Završnica : od proizvodnje električne energije do spomenika tehniške dediščine. Medvode: Družba Savske elektrarne Ljubljana, 2015. 272 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279327744]

102. STEWART, Maurice. Surface production operations. Vol. 3, Facility piping and pipeline systems. Amsterdam [etc.]: GPP, Elsevier, cop. 2016. XIV, 1108 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-85617-808-2. ISBN 1-85617-808-0. [COBISS.SI-ID 38482437]

103. UM, Dugan. Solid modeling and applications : rapid prototyping, CAD and CAE theory. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. IX, 298 str., ilustr. ISBN 3-319-21821-2. ISBN 978-3-319-21821-2. ISBN 978-3-319-21821-2, doi: 10.1007/978-3-319-21821-2. [COBISS.SI-ID 38516229]


621.3 ELEKTROTEHNIKA


104. BERKOPEC, Aleš. Osnove elektrotehnike s pomočjo rešenih nalog. 1. izd. Ljubljana: Založba FE, 2015. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-243-273-7. [COBISS.SI-ID 277961984]

105. GANGULI, Sushil Kumar, KOHLI, Vivek. Power cable technology. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XVI, 427 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-0909-5. [COBISS.SI-ID 38435077]

106. GÖNEN, Turan. Electric power distribution engineering. 3rd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2014. XXV, 1035 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-0700-2. [COBISS.SI-ID 38432773]

107. HÜBERT, Thomas, BOON-BRETT, Lois, BUTTNER, William J.. Sensors for safety and process control in hydrogen technologies, (Series in sensors). Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XXV, 387 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-9654-2. [COBISS.SI-ID 38435333]

108. KONRAD, Frank. Planung von Photovoltaik-Anlagen : Grundlagen und Projektierung, (Praxis). 2., erweiterte und aktualisierte Aufl. Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2008. X, 162 str., ilustr. ISBN 978-3-8348-0586-7. [COBISS.SI-ID 30245125]

109. KOS, Andrej. Električne meritve. Ljubljana: Agencija Poti, 2016. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-93951-0-3. [COBISS.SI-ID 282544896]

110. LOGONDER, Rado, SIMOVIĆ, Srećko. Osnove elektrotehnike I : zbirka nalog. 6. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. VI, 234 str., ilustr. ISBN 978-961-234-479-5. [COBISS.SI-ID 280192512]


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


111. DEY, Nilanjan, MUKHERJEE, Amartya. Embedded systems and robotics with open source tools. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XIX, 181 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-3438-7. [COBISS.SI-ID 38445573]

112. PAUL, Clayton R.. Transmission lines in electronic systems for EMC practitioners. Hoboken: J. Wiley, cop. 2012. XIII, 270 str., ilustr. ISBN 978-1-118-14399-5. ISBN 1-118-14399-X. [COBISS.SI-ID 38493445]


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE


113. PARINI, Clive. Theory and practice of modern antenna range measurements, (IET electromagnetic waves series, 55). London: The Institution of Engineering and Technology, cop. 2015. XXIII, 759 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-1-84919-560-7. ISBN 1-84919-560-9. ISBN 978-1-84919-563-8. [COBISS.SI-ID 38457349]


624/625 GRADBENIŠTVO


114. Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.09, Soil and rock (II): D5877 - latest, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2016. XXIX, 1679 str., ilustr. ISBN 978-1-6220-4859-5. ISBN 978-1-6220-4882-3. ISBN 978-1-6220-4891-5. [COBISS.SI-ID 38451205]

115. ROSS, Peter. Concise illustrated guide to timber connections. High Wycombe: TRADA Technology, cop. 2012. 40 str., ilustr. ISBN 978-1-900510-85-1. ISBN 1-900510-85-5. [COBISS.SI-ID 37614853]

116. LANCASHIRE, Robin, TAYLOR, Lewis. Innovative timber construction : new ways to achieve energy efficiency. High Wycombe: Trada Technology, cop. 2012. 56 str., ilustr. ISBN 978-1-900510-87-5. ISBN 1-900510-87-1. [COBISS.SI-ID 37615365]

117. ŠELIH, Jana. Zagotavljanje in kontrola kakovosti : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2015. II, 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7066209]


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA


118. LOOSDRECHT, Marc C. M. van. Experimental methods in wastewater treatment. London: IWA Publishing, cop. 2016. 323 str., ilustr. ISBN 978-1-78040-474-5. ISBN 978-1-78040-475-2. [COBISS.SI-ID 38466565]

119. Internal corrosion control of water supply systems : code of practice, (Metals and related substances in drinking water, Code of practice series). London; New York: IWA Publishing, 2012. XX, 92 str., ilustr. ISBN 978-1-78040-454-7. ISBN 978-1-78040-455-4. [COBISS.SI-ID 38505989]


629 TEHNIKA VOZIL


120. Automotive NVH technology, (SpringerBriefs in applied sciences and technology). Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XVIII, 117 str., ilustr. ISBN 978-3-319-24053-4. ISBN 3-319-24053-6. ISBN 978-3-319-24055-8, doi: 10.1007/978-3-319-24055-8. [COBISS.SI-ID 38517765]

121. MALEC, Marko. Konstrukcijski biro pri Republiškem odboru LZS, Letov, Libis in njihova letala 1945-1964, (Publikacija TMS, 51). 1. izd. Bistra pri Vrhniki: Tehniški muzej Slovenije, 2014. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6464-25-3. [COBISS.SI-ID 271328000]

122. PELTON, Joseph N.. New solutions for the space debris problem, (Springer briefs in space development). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XI, 94 str., ilustr. ISBN 3-319-17150-X. ISBN 978-3-319-17150-0. ISBN 978-3-319-17151-7, doi: 10.1007/978-3-319-17151-7. [COBISS.SI-ID 38513413]

123. ŠKOFIČ, Peter. Začetki starodobništva na Slovenskem, (Zbirka HMV). 1. izd. Ljubljana: samozal., 2014. 215 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-283-173-8. [COBISS.SI-ID 276500224]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO


124. AALTO, Kathryn. The natural world of Winnie-the-Pooh : a walk through the forest that inspired the Hundred Acre Wood. 1st ed. Portland: Timber Press, cop. 2015. 307 str., ilustr. ISBN 978-1-60469-599-1. ISBN 1-60469-599-4. [COBISS.SI-ID 38504965]

125. HROVATIN, Marjetka. Okrasni vrt od januarja do decembra. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-203-380-4. [COBISS.SI-ID 261055744]

126. POHL, Friedrich, AUMEIER, Pia. Vse o sodobnem čebelarjenju : oskrba in narejanje čebeljih družin. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3773-3. [COBISS.SI-ID 282972416]

127. PUŠENJAK, Miša. Rastlinjaki na vrtu : gojenje vrtnin v rastlinjaku. Ljubljana: Kmečki glas, 2016. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-203-451-1. [COBISS.SI-ID 283354368]

128. ŠALEHAR, Andrej, KOMPAN, Drago, ŽAN LOTRIČ, Metka, KOVAČ, Milena, HOLCMAN, Antonija, ČEPON, Marko, POTOČNIK, Klemen, BOJKOVSKI, Danijela. Razvoj pasem domačih živali v Sloveniji : prvotne, izgubljene in pretopljene pasme. 2. dopolnjena izd. Rodica: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2014. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-6204-65-1. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FJ4A344Z. [COBISS.SI-ID 273956352]

129. ROZMAN LUŽAIČ, Barbara. V čem je trik? : preprost vodič po pasjih trikih. 1. izd. Ljubljana: Ad Lucem, 2015. [VII], 87 str., fotogr. ISBN 978-961-93832-1-6. [COBISS.SI-ID 281228800]

130. ŠALEHAR, Andrej. Prva slovenska čebelarska knjiga. Rodica [i. e.] Domžale: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko; Novo mesto: Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, 2016. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 284684288]

131. ŠALEHAR, Andrej. Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra. Novo mesto: Partner graf, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-93264-9-7. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WRZVJ0CK). [COBISS.SI-ID 275761408]

132. FERRIE, Suzie, HARRAR, Sarí, LORD, Melody, MCPHEE, Margaret, NIXON, Deborah, RUTHERFORD, Tracy, THOMPSON, Sophie. Velika knjiga o zelenjavi : vrtnarjenje, zdravje, lepota, ročna dela, recepti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 319 str., fotogr. ISBN 978-961-01-4321-5. [COBISS.SI-ID 283681792]

133. Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem : Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba: Zavod za gozdove Slovenije: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, 2014. 416 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6142-31-1. [COBISS.SI-ID 276775936]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU


134. ŠTERMAN, Sonja. Večkriterijski odločitveni model razvoja uniformiranih oblačil : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Šterman], 2015. XVI, 187 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 283212032]


655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO


135. KAVČIČ, Urška. Tiskana pametna embalaža z vključitvijo funkcionalnih elementov : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Kavčič], 2016. XXIII, 165 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 283196160]


656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA


136. OVEN, Mihael, MOZETIČ, Matjaž, PAUŠER, Boštjan, LEBEN, Stanko, KOLANDER, Aleksander, GORENC, Tomaž, BOŠTAR, Vesna, CERAR ESIH, Irena, VOGRINC, Ivan. Na cesti : priročnik za bodoče voznike in prekaljene mačke. 9. izd. Dobrova: Društvo TečajCPP.com, 2015. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-91666-8-0. [COBISS.SI-ID 281720832]

137. SCHMITT, Dieter, GOLLNICK, Volker. Air transport system. Wien [etc.]: Springer, cop. 2016. XII, 377 str., ilustr. ISBN 978-3-7091-1879-5. ISBN 3-7091-1879-4. ISBN 978-3-7091-1880-1, doi: 10.1007/978-3-7091-1880-1. [COBISS.SI-ID 38516485]


658 UPRAVLJANJE. VODENJE


138. ČOK, Vanja, DUHOVNIK, Jože, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Uvod v kansei inženiring : pomemben dejavnik pri razvoju izdelka. Ljubljana: LECAD, Fakulteta za strojništvo, 2015. XI, 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-94-3. [COBISS.SI-ID 278675968]

139. GARCÍA-ALCARAZ, Jorge Luis, MALDONADO-MACÍAS, Aidé Aracely. Just-in-time elements and benefits, (Management and indistrial engineering). Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XVII, 313 str., ilustr. ISBN 3-319-25917-2. ISBN 978-3-319-25917-8. ISBN 978-3-319-25919-2, doi: 10.1007/978-3-319-25919-2. [COBISS.SI-ID 38509573]

140. GARVEY, Paul R., BOOK, Stephen A., COVERT, Raymond P.. Probability methods for cost uncertainty analysis : a systems engineering perspective. 2nd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2016. XXI, 501 str., ilustr. ISBN 978-1-4822-1975-3. [COBISS.SI-ID 38401541]

141. Industrie 4.0 im internationalen Kontext : Kernkonzepte, Ergebnisse, Trends. Berlin: Beuth: VDE Verlag, cop. 2016. 261 str., ilustr. ISBN 978-3-410-26049-3. ISBN 978-3-410-26049-3. ISBN 978-3-8007-3671-3. ISBN 978-3-8007-4065-9. [COBISS.SI-ID 38506757]

142. MES - Manufacturing Execution System : moderne Informationstechnologie unterstützt die Wertschöpfung. 2. Aufl. Berlin; Heidelberg: Springer Vieweg, cop. 2015. XIX, 288 str., ilustr. ISBN 978-3-662-46901-9. ISBN 3-662-46901-4. ISBN 978-3-662-46902-6, doi: 10.1007/978-3-662-46902-6. [COBISS.SI-ID 38508805]


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


143. JAKLIČ, Miha Tomaž. Segregacija v vertikalnih cevnih povezavah z zaprtim dnom: obravnava procesa s postopkom numerične analize tokov in eksperimentalno potrditvijo modela = Segregation of powders in vertical pipes with closed outlet: computational fluid dynamics simulation and experimental model validation : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Jaklič], 2016. 149 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 283043584]

144. KOČEVAR GLAVAČ, Nina, JANEŠ, Damjan, LUMPERT, Mateja, STOJILKOVSKI, Katja, KOKALJ, Meta, TAVČAR BENKOVIĆ, Eva, GOSENCA, Mirjam, HENDRYCHOVÁ, Helena, GAŠPERLIN, Mirjana, LUNDER, Mojca, BAUMGARTNER, Saša. Sodobna kozmetika : sestavine naravnega izvora. 1. izd. Velenje: Širimo dobro besedo, 2015. 943 str., ilustr. ISBN 978-961-285-016-6. [COBISS.SI-ID 281719808]

145. STRATHMANN, Heiner. Introduction to membrane science and technology. 1st reprint. Weinheim: Wiley-VCH, 2013. XXIII, 473 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32451-4. ISBN 3-527-32451-8. [COBISS.SI-ID 38528517]


677 TEKSTILNA INDUSTRIJA


146. SHAIKH, Tasnim N., BHATTACHARYA, Someshwar S.. Engineering techniques of ring spinning, (Woodhead Publishing India in textiles). New Delhi: Woodhead Publishing India, 2015. X, 213 str., ilustr. ISBN 978-93-80308-05-0. ISBN 978-93-85059-56-8. [COBISS.SI-ID 38374917]


678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI


147. PRIVŠEK, Henrik. Umetnost brizganja. Škofljica: Profidtp, 2015. VII, 228 str., ilustr. ISBN 978-961-92659-7-0. [COBISS.SI-ID 278699776]


689 HOBBY


148. GOSTINČAR, Karmen. Eko darila : naravna mila in izdelki za lepoto ter dobro počutje. Ljubljana: Kmečki glas, 2013. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-203-411-5. [COBISS.SI-ID 264240896]


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA


149. ALLMENDINGER, Dietmar. Heizstrategie - die Simulation von Heizungsanlagen : für Studierende, Techniker und interessierte Laien, (Essentials). Wiesbaden: Springer Vieweg, cop. 2015. IX, 71 str., ilustr. ISBN 978-3-658-11939-3. ISBN 3-658-11939-X. ISBN 978-3-658-11940-9, doi: 10.1007/978-3-658-11940-9. [COBISS.SI-ID 38508549]

150. LABUDOVIĆ, Boris. Osnove tehnike inštalacij vode in plina. 2. izd. Ljubljana: Energetika marketing, 2016. 490 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-90741-6-9. [COBISS.SI-ID 284023808]

151. WATSON, Richard D., CHAPMAN, Kirby S.. Radiant heating and cooling handbook, (McGraw-Hill handbooks). New York: McGraw-Hill, cop. 2002. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-0-07-148556-2. ISBN 0-07-148556-2. [COBISS.SI-ID 62528257]


7 UMETNOST


152. COOK, William. Reviving & repairing surfaces : professional techniques to bring your furniture back to life, (Furniture care). London: Lorenz Books, cop. 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-0-7548-2917-1. ISBN 0-7548-2917-0. [COBISS.SI-ID 38437381]

153. DEMŠAR VREŠ, Tina. Model in metode upravljanja kulturne krajine z avtohtono arhitekturo na primeru otokov severnega Kvarnerja : doktorska disertacija = Model and methods of management of cultural landscape with vernacular architecture - example of the northern Kvarner islands : doctoral disertation. Ljubljana: [T. Demšar Vreš], 2015. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 283098624]

154. NORTH, Jonathan, BLACK, Jeremy. An illustrated encyclopedia of uniforms of World War I : a expert guide to the uniforms of Britain, France, Russia, America, Germany and Austria-Hungary with additional detail on armies of Portugal, Belgium, Italy, Serbia, the Ottomans, Japan and more. London: Lorenz Books: Anness Publishing, cop. 2014. 256 str., ilustr. ISBN 978-0-7548-2340-7. [COBISS.SI-ID 20401970]

155. Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, (Opera Instituti Artis Historiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2015. 804 str., ilustr. ISBN 978-961-254-873-5. [COBISS.SI-ID 283453440]

156. SEO, Danny. Upcycling : create beautiful things with the stuff you already have. Philadelphia; London: Running Press, cop. 2011. 221 str., ilustr. ISBN 978-0-7624-4179-2. ISBN 0-7624-4179-8. ISBN 978-0-7624-4358-1. [COBISS.SI-ID 38094085]

157. SMILJANIĆ, Zoran, VURNIK, Blaž. Spomini in sanje Kristine B. : Ljubljana 1941-1945. 1. izd. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2015. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-40-4. [COBISS.SI-ID 278731264]

158. YOUNGS, Clare. Letter art : 35 stylish letters to make and give. London: Cico Books, cop. 2014. 142 str., ilustr. ISBN 1-78249-084-1. ISBN 978-1-7824-9084-5. [COBISS.SI-ID 83329025]


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


159. BARBER, Emily. London, (Blue guide). 18th ed. Taunton: Blue Guides, 2014. 608 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-905131-63-1. [COBISS.SI-ID 38387461]

160. GRAY-DURANT, Delia. Paris, (Blue guide). 12th ed. Taunton: Blue Guides, 2015. 592 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-905131-67-9. [COBISS.SI-ID 38387205]

161. Green infrastructure implementation : a special publication, (WEF special publication). Alexandria (VA): Water Environment Federation, 2014. XL, 491 str., ilustr. ISBN 978-1-57278-305-8. ISBN 1-57278-305-2. [COBISS.SI-ID 38498053]

162. MCDONOUGH, William, BRAUNGART, Michael. Cradle to cradle : remaking the way we make things. New York: North Point Press: Farrar, Straus and Giroux, 2002. 193 str. ISBN 0-86547-587-3. ISBN 0-978-86547-587-8. [COBISS.SI-ID 7320860]

163. Urban allotment gardens in Europe. New York: Routledge, 2016. 384 str., ilustr. ISBN 978-1-138-92109-2. ISBN 978-1-315-68660-8. [COBISS.SI-ID 2749123]


72 ARHITEKTURA


164. BROTO, Carles. Libraries : innovation and design. Barcelona: Links, 2014. 298 str., ilustr. ISBN 978-84-15492-95-5. ISBN 84-15492-95-2. [COBISS.SI-ID 38109445]

165. DELANEY, Miriam, GORMAN, Anne. Studio craft & technique for architects. London: Laurence King Publishing, 2015. 528 str., ilustr. ISBN 978-1-78067-657-9. [COBISS.SI-ID 38401285]

166. DEMŠAR VREŠ, Tina. Model in metode upravljanja kulturne krajine z avtohtono arhitekturo na primeru otokov severnega Kvarnerja : doktorska disertacija = Model and methods of management of cultural landscape with vernacular architecture - example of the northern Kvarner islands : doctoral disertation. Ljubljana: [T. Demšar Vreš], 2015. 332 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3262596]

167. HISLOP, Patrick, O'LEARY, Philip. External solar shading with wood : a design guide for architects. High Wycombe: Trada Technology, cop. 2012. 40 str., ilustr. ISBN 978-1-900510-86-8. ISBN 1-900510-86-3. [COBISS.SI-ID 37615109]

168. ITO, Toyo, BUNTROCK, Dana, IGARASHI, Taro, YAMAMOTO, Riken. Toyo Ito. New York: Phaidon Press, cop. 2014. 231 str., ilustr. ISBN 978-0-7148-6860-8. ISBN 0-7148-6860-4. [COBISS.SI-ID 38494213]

169. JANČIČ, Luka. Implications of the use of additive manufacturing in architectural design : doctoral dissertation = Posledice uporabe dodajalnega izdelovanja v arhitekturnem načrtovanju : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Jančič], 2016. XI, 185 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3299716]

170. PREMK, Janez, PREMK, Anja. Mariborska sinagoga, (Umetnine v žepu, 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-254-867-4. [COBISS.SI-ID 283094016]

171. STOJNIĆ, Brankica. Privacy of residential space in the digital age = Zasebnost stanovanjskega prostora v digitalni dobi : doctoral disertation. Ljubljana: [B. Stojnić], 2016. 225 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3291780]

172. BLATTNER, Evamarie. Venice : [travel with insider tips], (Marco Polo handbooks). 1st ed. Basingstoke (Hampshire): Marco Polo Travel Publishing, 2015. 326 str., ilustr., delno zvd. ISBN 978-3-8297-6830-6. [COBISS.SI-ID 4125083]

173. WORPOLE, Ken. Contemporary library architecture : a planning and design guide. London; New York: Routledge, cop. 2013. XIV, 197 str., ilustr. ISBN 978-0-415-59229-1. ISBN 0-415-59229-1. ISBN 978-0-415-59230-7. ISBN 0-415-59230-5. ISBN 0-203-58403-1. ISBN 978-0-203-58403-3. [COBISS.SI-ID 10281044]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


174. The big green book of recycled crafts : [over 100 Earth-friendly projects]. Little Rock (Arkansas): Leisure Arts, cop. 2009. 160 str., ilustr. ISBN 978-1-60140-147-2. ISBN 1-60140-147-7. [COBISS.SI-ID 15267122]

175. JONES, Stephanie. Upstyle your furniture : techniques and creative inspiration to style your home. London: Apple Press, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-1-84543-604-9. [COBISS.SI-ID 20395570]

176. ZDRAVIČ POLIČ, Nina, SGUBIN, Raffaella, MUZZARELLI, Maria Giuseppina, SUŠNIK, Dragica, NEDIČ, Lilijana. Moda v gibanju : italijanski slog 1951-1990 : utrinki slovenske mode = Fashion in motion : Italian style 1951-1990 : glimpses of Slovenian fashion. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2015. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-44-3. [COBISS.SI-ID 279886080]

177. SLATER, Stephen. The illustrated book of heraldry : an international history of heraldry and its contemporary uses. Leicestershire: Lorenz Books, cop. 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-0-7548-2659-0. ISBN 0-7548-2659-7. [COBISS.SI-ID 38437893]

178. ŽAGAR, Janja. Pokrivala : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Headwear : the collection of the Slovene Ethnographic Museum, (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja, 9). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2004. 644 str., ilustr. ISBN 961-6388-08-8. [COBISS.SI-ID 217185792]


77 FOTOGRAFIJA


179. JESENIČNIK, Tomo. Slovenija v presežnikih. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0431-5. [COBISS.SI-ID 280521728]


91 GEOGRAFIJA


180. CAMERON, Garth James. From Pole to Pole : Roald Amundsen's journey in flight. 1st North American ed., 1st Skyhorse Publishing ed. New York: Skyhorse Publishing, 2014. VIII, 199 str., ilustr. ISBN 978-1-62914-699-7. ISBN 1-62914-699-4. ISBN 978-1-62914-960-8. [COBISS.SI-ID 38403077]

181. WEINER, Weiner bEric. The geography of genius : a search for the world's most creative places from ancient Athens to Silicon Valley. New York [etc.]: Simon & Schuster, 2016. 353 str. ISBN 978-1-4516-9165-8. ISBN 978-1-4516-9168-9. [COBISS.SI-ID 38460677]


92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE


182. VILHAR, Matjaž. Rodovnik rodbine Vilhar. Pivka: samozal. M. Vilhar, 2015. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-283-458-6. [COBISS.SI-ID 281831424]


93 ZGODOVINSKA ZNANOST


183. PRUNK, Janko. Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1775-2015. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 607 str. ISBN 978-961-282-131-9. [COBISS.SI-ID 281575424]

184. Slovenski pravični med narodi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 167 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-254-862-9. [COBISS.SI-ID 282956544]


NASLOVNO KAZALO


 • Adam's nose, and the making of humankind 60

 • Air transport system 137

 • Ambient ionization mass spectrometry 36

 • Analysis of biological systems 28

 • Analysis of machining and machine tools 100

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.01, Copper and copper alloys 73

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.03, Electrical conductors 74

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.04, Nonferrous metals - nickel, titanium, lead, tin, zinc, zirconium, precious, reactive, refractory metals and alloys, materials for thermostats, electrical heating and resistance contact, and connectors 75

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.03, Road and paving materials, vehicle-pavement systems 76

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.04, Roofing and waterproofing 77

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.05, Chemical-resistant nonmetallic materials, vitrified clay pipe, concrete pipe, fiber-reinforced cement products, mortars and grouts, masonry, precast concrete 78

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 4, Construction. Vol. 04.09, Soil and rock (II): D5877 - latest 114

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 8, Plastics. Vol. 08.01, Plastics (I): C1147-D3159 79

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 8, Plastics. Vol. 08.02, Plastics (II): D3222-D5083 80

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 8, Plastics. Vol. 08.03, Plastics (III): D5117 - latest, reinforced plastic piping systems and chemical equipment, plastic building products 81

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.01, Electrical insulation (I): D69 - D2484 82

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.02, Electrical insulation (II): D2519 - latest 83

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.03, Electrical insulating liquids and gases, electrical protective equipment 84

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.01, Water (I) 85

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 14, General methods and instrumentation. Vol. 14.01, Healthcare informatics 65

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 14, General methods and instrumentation. Vol. 14.03, Temperature measurement 34

 • Annual book of ASTM standards 2016. Section 15, General products, chemical specialities, and end use products. Vol. 15.09, Paper and paper products, business imaging products 86

 • Automotive NVH technology 120 • Betaine 37

 • The big green book of recycled crafts 174

 • Biokemija v praksi 46 • Carnivorous plants 62

 • Cell and material interface 87

 • Chemometrics applications and research 39

 • Clinical pharmacokinetics of lamotrigine, oxcarbazepine and topiramate in patients with epilepsy 69

 • Concise illustrated guide to timber connections 115

 • Contemporary library architecture 173

 • Cradle to cradle 162

 • The culinary herbal 61 • Časovna odvisnost odziva modelnega nevretenčarskega organizma (kopenski rak enakonožec, Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) na nanodelce TiO [spodaj] 2 v hrani 16

 • Čebelje paše v Sloveniji 64 • The DelFly 3

 • 90 let Univerze v Ljubljani 15

 • Doživeti Škocjanski zatok 56 • Eko darila 148

 • Electric power distribution engineering 106

 • Električne meritve 109

 • Embedded systems and robotics with open source tools 111

 • The engineering approach to winter sports 72

 • Engineering techniques of ring spinning 146

 • Experimental methods in wastewater treatment 118

 • External solar shading with wood 167 • Fashion in motion 176

 • 50 years in the semiconductor underground 88

 • A foot in the river 55

 • From Pole to Pole 180 • The geography of genius 181

 • Glina zdravi 66

 • Globalni minotaver 10

 • Green infrastructure implementation 161

 • Green materials from plant oils 89 • Handbook of granular materials 90

 • Handbuch Spanen 99

 • Headwear 178

 • Heizstrategie - die Simulation von Heizungsanlagen 149

 • History and philosophy of biology 58

 • How to design wastewater systems for local conditions in developing countries 17

 • Human missions to Mars 33

 • The humongous book of calculus problems 21

 • Hybrid machining processes 98

 • Hyperbranched polymers 47

 • Hyperpolarized xenon-129 magnetic resonance 45 • The illustrated book of heraldry 177

 • An illustrated encyclopedia of uniforms of World War I 154

 • Implications of the use of additive manufacturing in architectural design 169

 • Industrie 4.0 im internationalen Kontext 141

 • Innovative timber construction 116

 • Inspektion, Prüfung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen 96

 • Internal corrosion control of water supply systems 119

 • Introduction to membrane science and technology 145

 • Ionic polymer metal composites (IPMCs) 91

 • Izpiski in rešeni zgledi iz Matematike za inženirje 2 29 • Just-in-time elements and benefits 139 • Kaj nam prinaša e-Šolska torba 5

 • Kemijsko računanje 41

 • Klinična farmakokinetika lamotrigina, okskarbazepina in topiramata pri bolnikih z epilepsijo 69

 • Konstrukcijski biro pri Republiškem odboru LZS, Letov, Libis in njihova letala 1945-1964 121 • Letter art 158

 • Libraries 164

 • London 159 • Mariborska sinagoga 170

 • Matematika 1. Zbirka nalog za gimnazije 22

 • Matematika 2 23

 • Matematika 2. Zbirka nalog za gimnazije 24

 • Matematika 3. Zbirka nalog za gimnazije 25

 • Matematika na poklicni maturi 26

 • Matematika za poklicno maturo 20

 • Matematika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2013 27

 • MES - Manufacturing Execution System 142

 • Mobile NMR and MRI 48

 • Moda v gibanju 176

 • Model and methods of management of cultural landscape with vernacular architecture - example of the northern Kvarner islands 153, 166

 • Model in metode upravljanja kulturne krajine z avtohtono arhitekturo na primeru otokov severnega Kvarnerja 153, 166 • Na cesti 136

 • Nanotechnology in industrial wastewater treatment 18

 • Napredni granulirani zeoliti s hierarhično strukturo por na pol-industrijskem nivoju 43

 • The natural world of Winnie-the-Pooh 124

 • Navodila za laboratorijske vaje 46

 • New solutions for the space debris problem 122

 • Nitroxide mediated polymerization 50 • Obnovljivi viri energije v Sloveniji 94

 • Obvladovanje projektov s Project Libre 32

 • Od genov do zvezd 1

 • Okrasni vrt od januarja do decembra 125

 • Osnove elektrotehnike I 110

 • Osnove elektrotehnike s pomočjo rešenih nalog 104

 • Osnove tehnike inštalacij vode in plina 150 • Paris 160

 • Partial differential equations for scientists and engineers 19

 • Patriae et orbi 155

 • Peter Pavel Glavars Regeln für die Bienenzucht-Gärtnerschule auf Landspreis aus dem Jahr 1781 14

 • Peter Pavel Glavar's rules for the apiculture-horticulture school at Lanšprež from 1781 14

 • Phosphorus-based polymers 52

 • Plants with style 63

 • Planung von Photovoltaik-Anlagen 108

 • Pokrivala 178

 • Poly(lactic acid) science and technology 92

 • Polymeric materials with antimicrobial activity 93

 • Posledice uporabe dodajalnega izdelovanja v arhitekturnem načrtovanju 169

 • Power cable technology 105

 • Practical holography 35

 • Pradavnina 54

 • Praktikum iz splošne in anorganske kemije 38

 • Pravila Petra Pavla Glavarja za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 14

 • Preoblikovalne tehnologije 97

 • Priročnik zdravniške etike 71

 • Privacy of residential space in the digital age 171

 • Probability methods for cost uncertainty analysis 140

 • Project management with Project Libre 32

 • Promoting the Planck Club 2

 • Prva slovenska čebelarska knjiga 130 • Radiant heating and cooling handbook 151

 • Rastlinjaki na vrtu 127

 • Razvoj pasem domačih živali v Sloveniji 128

 • Reclaiming conversation 7

 • Research within the disciplines 4

 • Rešite se bolečin v hrbtu v osmih korakih 67

 • Reviving & repairing surfaces 152

 • Rise of the robots 9

 • Rodovnik rodbine Vilhar 182

 • The role of clinical pharmacist in the management of clinically relevant drug-drug interactions in patients with chronic heart failure 70

 • Rovaši 8 • Segregacija v vertikalnih cevnih povezavah z zaprtim dnom: obravnava procesa s postopkom numerične analize tokov in eksperimentalno potrditvijo modela 143

 • Segregation of powders in vertical pipes with closed outlet: computational fluid dynamics simulation and experimental model validation 143

 • Sensors for safety and process control in hydrogen technologies 107

 • Slovenija v presežnikih 179

 • Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra 131

 • Slovenski pravični med narodi 184

 • Snow, ice and other wonders of water 51

 • Sodobna kozmetika 144

 • Sol-gel based layer containing enzyme His [sub] 6 -OPH for organophosphate detection 44

 • Sol-gel nanos z encimom His [spodaj] 6 -OPH za detekcijo organofosfatov 44

 • Solar energy conversion and storage 53

 • Solarthermie 95

 • Solid modeling and applications 103

 • Spomini in sanje Kristine B. 157

 • 100 let kranjske deželne elektrarne Završnica 101

 • Structural and thermodynamic basis of transcription regulation of the higBA2 toxin-antitoxin module from Vibrio cholerae 57

 • Structure of materials 42

 • Studio craft & technique for architects 165

 • Surface production operations. Vol. 3, Facility piping and pipeline systems 102 • Še vedno na prepihu 6

 • Što sam rekao kćeri o ekonomiji 11 • Tally sticks 8

 • Tandem mass spectrometry of lipids 49

 • Theory and practice of modern antenna range measurements 113

 • Time dependent response of model invertebrate organism (terrestrial isopod, Porcelio scaber, Isopoda, Crustacea) to TiO [sub] 2 nanoparticles in food 16

 • Tiskana pametna embalaža z vključitvijo funkcionalnih elementov 135

 • Toyo Ito 168

 • Transmission lines in electronic systems for EMC practitioners 112 • Umetnost brizganja 147

 • Understanding voltammetry 40

 • Upcycling 156

 • Uporaba naravnih spojin vodnic ter in silico podprto rešetanje kemijskih knjižnic pri načrtovanju in sintezi novih protibakterijskih učinkovin in modulatorjev ionskih kanalčkov 68

 • Upstyle your furniture 175

 • Urban allotment gardens in Europe 163

 • Use of natural lead compounds and in silico screening of compound libraries in the design and synthesis of new antibacterials and ion channel modulators 68

 • Uvod v kansei inženiring 138 • V čem je trik? 129

 • Večkriterijski odločitveni model razvoja uniformiranih oblačil 134

 • Velika knjiga o zelenjavi 132

 • Venice 172

 • Verjetnost v fiziki 30

 • Vloga kliničnega farmacevta pri obravnavi klinično pomembnih interakcij med zdravili pri bolnikih s srčnim popuščanjem 70

 • Vse o sodobnem čebelarjenju 126 • Wirtschaftsspionage 12 • Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem 133

 • Začetki starodobništva na Slovenskem 123

 • Zagotavljanje in kontrola kakovosti 117

 • Zasebnost stanovanjskega prostora v digitalni dobi 171

 • Zbirka nalog iz matematike IV 31

 • Zdravstvena dokumentacija in pravica do zasebnosti 13

 • Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1775-2015 183 • Živali okoli nas 59


IMENSKO KAZALO


 • Aalto, Kathryn 124

 • Adams, Susan (1944-, avtor) 67

 • Allmendinger, Dietmar 149

 • Ambrose, Jamie (urednik) 54

 • American Society for Testing Materials 34, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 114

 • Ameta, Suresh C. (urednik) 53

 • Anderluh, Marko (mentor) 68

 • Anžel, Ivan (recenzent) 97

 • Anžur, Tea (avtor dodatnega besedila) 15

 • Arnuš, Olga (1951-, avtor) 22

 • Arnuš, Olga (1951-, avtor, fotograf) 24

 • Aumeier, Pia (avtor, fotograf) 126 • Barber, Emily 159

 • Baumgartner, Saša (1969-2015, avtor) 144

 • Bavcon Kralj, Mojca (1977-, avtor) 41

 • Becner, Brina (prevajalec) 71

 • Beiřao, José Nuno Dinis Cabral (somentor) 169

 • Bell, Simon (24.5.1957-, urednik) 163

 • Belsinger, Susan 61

 • Benko, Drago (avtor) 27

 • Berkopec, Aleš (1968-) 104

 • Bernot, Natan (avtor dodatnega besedila) 121

 • Bevec, Tadeja (avtor) 46

 • Bhattacharya, Jayanta (1958-, avtor) 18

 • Bhattacharya, Someshwar S. (avtor) 146

 • Black, Jeremy (avtor) 154

 • Blattner, Evamarie (avtor) 172

 • Bojkovski, Danijela (avtor, prevajalec) 128

 • Bojkovski, Danijela (prevajalec) 131

 • Bon Klanjšček, Mirjam (avtor) 22, 24, 25

 • Bončina, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent) 133

 • Book, Stephen A. (avtor) 140

 • Boon-Brett, Lois (avtor) 107

 • Boštar, Vesna (1974-, avtor) 136

 • Braben, Donald W. 2

 • Braghin, Francesco (urednik) 72

 • Brajnik, Igor (fotograf) 56

 • Braungart, Michael (1958-, avtor) 162

 • Broto, Carles 164

 • Buchmeister, Borut 97

 • Bukovec, Nataša 38

 • Buntrock, Dana (1958-, avtor) 168

 • Burchard, Walther (avtor) 47

 • Buttner, William J. (avtor) 107 • Cameron, Garth James 180

 • Cerar Esih, Irena (avtor) 136

 • Cerc Korošec, Romana (avtor) 38

 • Chapman, Kirby S. (avtor) 151

 • Ciperle, Jože (urednik, avtor dodatnega besedila) 15

 • Compton, Richard G. 40

 • Cook, William 152

 • Covert, Raymond P. (avtor) 140

 • Croon, G. C. H. E. de (avtor) 3 • Čebulj, Janez (1957-, avtor dodatnega besedila) 13

 • Čepon, Marko (avtor) 128

 • Černe, Rok (1978-, avtor) 64

 • Černigoj, Urh 41

 • Čerpes, Ilka (član komisije za zagovor) 166

 • Činkole Kristan, Eva (avtor, urednik) 94

 • Čok, Vanja 138

 • Čuk, Andreja (1972-, urednik) 5 • Ćirković, Svjetlana (avtor) 26 • De Graef, Marc 42

 • Dekleva, Tatjana (avtor dodatnega besedila) 15

 • Delaney, Miriam 165

 • Demšar Vreš, Tina 153, 166

 • Dextreit, Raymond (1908-2001) 66

 • Dey, Nilanjan (1984-) 111

 • Dobrovoljc, Helena (lektor) 184

 • Dodič-Fikfak, Metoda (avtor) 138

 • Dolenc, Sašo (1973-) 1

 • Dolinar, Gregor (11.08.1971-, avtor) 26

 • Dolinar, Marko (1961-, avtor) 46

 • Domin, Marek (urednik) 36

 • Dovč, Peter (prevajalec) 130

 • Dretnik, Lovro (avtor) 26

 • Drobne, Damjana (mentor) 16

 • Drolc, Aleš (1971-, urednik) 27

 • Družba Savske elektrarne (Ljubljana) 101

 • Duchhardt, Heinz (avtor dodatnega besedila) 183

 • Duhovnik, Jože (1948-, avtor) 138

 • Dvoržak, Bojana (avtor) 22, 24, 25 • Elze, Karsten (ilustrator) 126 • Fajfar, Peter (1958-, član uredniškega odbora) 15

 • Fakin, Tomaž 43

 • Farlow, Stanley J. (1937-) 19

 • Felda, Darjo (avtor) 22, 24, 25

 • Fernández-Armesto, Felipe 55

 • Ferrie, Suzie (avtor) 132

 • Ferry, David K. 88

 • Fleischer, Dirk 12

 • Ford, Martin R. 9

 • France, Sonja (avtor) 22, 24, 25

 • Frančič, Nina 44

 • Franklin, Scott V. (urednik) 90

 • Fuchs, Anton (1977-, urednik) 120

 • Furlan, Andrej (1966-, grafični oblikovalec) 155 • Gaberšček, Silvester (prevajalec) 133

 • Gallus, Christoph (kartograf) 172

 • Ganguli, Sushil Kumar 105

 • García-Alcaraz, Jorge Luis 139

 • Garvey, Paul R. (1956-) 140

 • Gašperlin, Mirjana (avtor) 144

 • Geister, Iztok 56

 • Gigmes, Didier (urednik) 50

 • Glavač, Igor (ilustrator, fotograf) 144

 • Glavar, Peter Pavel (avtor) 14

 • Gogala, Andrej (1962-, fotograf) 56

 • Gokhale, Esther 67

 • Gollnick, Volker (avtor) 137

 • Gomilšek, Dona (fotograf) 129

 • Gönen, Turan 106

 • Gorenc, Tomaž (1973-, avtor) 136

 • Gorman, Anne (avtor) 165

 • Gosenca, Mirjam (avtor) 144

 • Gostinčar, Karmen 148

 • Grabnar, Iztok (mentor) 69

 • Gray-Durant, Delia 160

 • Grundy, Neal (fotograf) 175

 • Gunčar, Gregor (avtor) 46

 • Gupta, Kapil 98

 • Gusel, Leo (1968-, avtor) 97 • Habič, Marko (1956-, fotograf) 8

 • Hadži, San 57

 • Hafner, Marijan (avtor) 26

 • Harrar, Sarí (avtor) 132

 • Hayes, Colin Raymond (urednik) 119

 • Heisel, Uwe (avtor) 99

 • Hendrychová, Helena (avtor) 144

 • Hewitt-Cooper, Nigel 62

 • Hislop, Patrick 167

 • Hodnik, Mira (avtor dodatnega besedila) 6

 • Hofman, Ana (recenzent) 184

 • Holcman, Antonija (avtor) 128

 • Horvat, Damjana (1976-, avtor dodatnega besedila) 150

 • Hrovat, Uroš (ilustrator) 22, 24, 25

 • Hrovatin, Marjetka 125

 • Hübert, Thomas 107

 • Human, Delon (avtor dodatnega besedila) 71 • Igarashi, Taro (1967-, avtor) 168

 • Institution of Engineering and Technology 113

 • Ito, Toyo (1941-) 168

 • Ivančič, Sonja (avtor) 26

 • Ivanovski, Gabriela (avtor) 46 • Jagodič, Mateja (urednik) 26

 • Jain, Neelesh K. (avtor) 98

 • Jaklič, Miha Tomaž 143

 • Jan, Draga (avtor) 26

 • Jančič, Luka (1979-) 169

 • Janeš, Damjan (1977-, avtor, urednik, ilustrator) 144

 • Jerala, Roman (avtor) 46

 • Jeseničnik, Tomo 179

 • Jež, Dušan (fotograf) 15

 • Jiménez, Alfonso (1965-, urednik) 92

 • Johnson, Michael L. (1947-, urednik) 48

 • Jones, Stephanie (oblikovalka) 175

 • Jug Skledar, Mira (avtor) 26

 • Jukič, Marko 68

 • Justinek, Jure (avtor) 64 • Kandolf Borovšak, Andreja (1979-, avtor) 64

 • Karer, Marjana (prevajalec) 10

 • Kaučič, Venčeslav (mentor) 43

 • Kavčič, Urška (1985-) 135

 • Kavka, Dušan 20

 • Kavšek, Petra (fotograf) 148

 • Keeran, Peggy (urednik) 4

 • Kelley, W. Michael 21

 • Kermavnar, Simona (avtor dodatnega besedila) 155

 • Kessler, Georg (avtor dodatnega besedila) 59

 • Klančar, Darja (ilustrator) 8

 • Kletti, Jürgen (urednik) 142

 • Kljajić, Miroljub (mentor) 134

 • Knop, Seta (prevajalec) 10

 • Kočevar Glavač, Nina (avtor, urednik) 144

 • Kočevar, Klemen (somentor) 143

 • Kohli, Vivek (avtor) 105

 • Kokalj, Meta (farmacevtka, avtor) 144

 • Kolander, Aleksander (avtor) 136

 • Komar, Gvido (avtor dodatnega besedila) 6

 • Kompan, Drago (avtor) 128

 • Konrad, Frank 108

 • Konvalinka, Ksenija (ilustrator) 22, 24, 25

 • Kos, Andrej (1973-) 109

 • Kos, Mateja (1958-, recenzent) 155

 • Kosi-Ulbl, Irena (recenzent) 29

 • Kovač, Milena (1957-, avtor) 128

 • Kozinc, Brane (avtor dodatnega besedila, fotograf) 126

 • Kozorog, Edo (urednik, avtor dodatnega besedila) 133

 • Koželj, Anton (1950-, fotograf) 14, 130

 • Krajnc, Ivan (1948-, avtor dodatnega besedila) 71

 • Kralj Kastelic, Mateja (prevajalec) 176

 • Krašovec, Sašo (ilustrator) 121

 • Krbavčič, Aleš (urednik) 15

 • Kreft, Samo (recenzent) 144

 • Kretsinger, Robert 58

 • Križan, Matejka (1979-, prevajalec) 67

 • Kuhelj, Robert 46

 • Kuhelj, Robert (avtor) 46 • Laborda, Eduardo (avtor) 40

 • Labudović, Boris 150

 • Lah, Jurij (mentor) 57

 • Lah, Ljubo (mentor) 153, 166

 • Lainščak, Mitja (mentor) 70

 • Lancashire, Robin 116

 • Laubscher, R. F. (avtor) 98

 • Laußer, Martin 59

 • Lavrič, Ana (1951-, urednik) 155

 • Lazarini, Franci (urednik) 155

 • Leben, Stanko (1976-, avtor) 136

 • Lederer, Albena 47

 • Leibbrandt, Pascal (avtor) 95

 • Lenarčič, Brigita (somentor) 44

 • Liang, Steven Y. 100

 • Ligon, Grant C. (avtor) 17

 • Likar, Jakob (član uredniškega odbora) 15

 • Lilek, Nataša (avtor) 64

 • Limon, David (prevajalec) 176

 • Liu, Zengshe (urednik) 89

 • Lobnik, Aleksandra (mentor) 44

 • Ločniškar, Franc (1923-2010, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 128

 • Logonder, Rado 110

 • Lokovšek, Jure (avtor dodatnega besedila) 121

 • Loosdrecht, Marc C. M. van (avtor) 118

 • Lord, Melody (avtor) 132

 • Loris, Remy (mentor) 57

 • Lotrič, Marta (ilustrator) 136

 • Lovšin, Nika (avtor) 46

 • Lumpert, Mateja (farmacevtka, avtor) 144

 • Lunder, Mojca (1977-, avtor) 144

 • Luthar, Oto (urednik) 184 • Maček, Marijan (somentor) 135

 • Makarovič, Gorazd (recenzent) 8

 • Makovec, Tihomir (fotograf) 56

 • Maldonado-Macías, Aidé Aracely (avtor) 139

 • Malec, Marko 121

 • Manzei, Christian (urednik) 141

 • Marinčič, Marjeta (fotograf) 182

 • Marinič, Milena 13

 • Martin, Andre (fotograf) 132

 • McDonough, William (1951-) 162

 • McHenry, Michael E. (avtor) 42

 • McPhee, Margaret (1967-, avtor) 132

 • Meden, Anton (somentor) 43

 • Meersmann, Thomas (urednik) 45

 • Menard, Anja 16

 • Mercader, Andrew G. (urednik) 39

 • Mihelič, Darja (recenzent) 155

 • Mihevc, Bibijana (avtor dodatnega besedila) 6

 • Mikuletič, Vitomir (prevajalec) 133

 • Milavec, Mitja (1959-, ilustrator, kartograf) 6

 • Miljavec, Damijan (recenzent) 104

 • Milosheska, Daniela (farmacevtka) 69

 • Mlinar, Ciril (1954-, fotograf) 56

 • Monge, Sophie (urednik) 52

 • Morine, Melissa J. (avtor) 28

 • Mozetič, Matjaž (avtor) 136

 • Možina, Andrej (avtor dodatnega besedila) 71

 • Mrhar, Aleš (somentor) 70

 • Muck, Tadeja (mentor) 135

 • Mukherjee, Amartya (avtor) 111

 • Muñoz-Bonilla, Alexandra (urednik) 93

 • Murovec, Barbara (avtor dodatnega besedila) 170

 • Murovec, Barbara (urednik) 155

 • Murphy, Robert C. 49

 • Muzzarelli, Maria Giuseppina (avtor) 176 • Nedič, Lilijana (avtor) 176

 • Nemec-Pečjak, Marko 32

 • Nixon, Deborah (avtor) 132

 • Norris, Kelly 63

 • North, Jonathan 154

 • Novak, Andrej (1940-1995, prevajalec) 66

 • Novak, Edvina (urednik) 66

 • Novak, Tina (matematika 1977-, avtor) 23

 • Novljan, Tomaž (mentor) 171 • O'Leary, Philip (avtor) 167

 • Olovsson, Ivar 51

 • Oter Gorenčič, Mija (lektor) 155

 • Oven, Mihael (avtor, fotograf) 136 • Pahole, Ivo (recenzent) 97

 • Papler, Drago 101

 • Parini, Clive (avtor) 113

 • Paternoster, Matevž (fotograf) 157

 • Paul, Clayton R. 112

 • Paušer, Boštjan (avtor, fotograf) 136

 • Pavlišič, Jože (avtor) 26

 • Pavlovčič, Anton (ilustrator) 121

 • Pelton, Joseph N. 122

 • Pepelnjak, Tomaž (recenzent) 97

 • Peperko, Aljoša (avtor) 23

 • Perko, Franc (1942-, urednik, avtor dodatnega besedila) 133

 • Perman, Mihael (recenzent) 23

 • Perme, Tomaž (modelar, ilustrator) 121

 • Piber, Petra (prevajalec) 59, 126

 • Pogačar, Martin (recenzent) 184

 • Pohl, Friedrich 126

 • Polak, Drago (avtor dodatnega besedila) 101

 • Poredoš, Pavel (avtor dodatnega besedila) 71

 • Potočnik, Klemen (avtor) 128

 • Preedy, Victor R. (urednik) 37

 • Prelovšek, Damjan (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 155

 • Premk, Anja (1981-, avtor) 170

 • Premk, Janez (1973-) 170

 • Priami, Corrado 28

 • Privšek, Henrik 147

 • Prunk, Janko 183

 • Pušenjak, Miša 127 • Radulović, Jelena (prevajalka 1971-, prevajalec) 11

 • Rajer, Borut (avtor, urednik) 94

 • Rakovec, Andreja (1980-, avtor dodatnega besedila) 155

 • Rapp, Donald (1934-) 33

 • Renko, Metka (avtor) 46

 • Resman, Blaž (lektor) 155

 • Rhodes, Hannah (ilustrator) 175

 • Robbins, David M. (svetovalec) 17

 • Roblek, Tina 70

 • Rojs, Vlasta (lektor) 97

 • Rokavec, Maja (fotograf) 129

 • Ross, Peter (avtor) 115

 • Roy, Arup 18

 • Rozman Lužaič, Barbara 129

 • Rupnik Poklukar, Darja (1969-, avtor) 23

 • Rutherford, Tracy (avtor) 132 • Sambolić Beganović, Amela (urednik) 5

 • Savski, Krištof (prevajalec) 14

 • Savski, Mojca (prevajalec) 14

 • Saxby, Graham 35

 • Schabbach, Thomas 95

 • Schmitt, Dieter 137

 • Schröder, Wolfgang (1961-) 96

 • Senič, Lidija (urednik) 64

 • Seo, Danny 156

 • Sgubin, Raffaella (avtor) 176

 • Shahinpoor, Mohsen (urednik) 91

 • Shaikh, Tasnim N. 146

 • Shih, Albert J. (avtor) 100

 • Simeršek, Darko (ilustrator) 20

 • Simović, Srećko (avtor) 110

 • Slater, Stephen (heraldik) 177

 • Slavec Gradišnik, Ingrid (recenzent) 8

 • Slavec Gradišnik, Ingrid (urednik, avtor dodatnega besedila) 6

 • Slivnik, Tomaž (1948-, recenzent) 104

 • Slovenski etnografski muzej 8, 178

 • Sluban, Boris 29

 • Sluga, Franci (1948-, somentor) 134

 • Smiljanić, Zoran 157

 • Smrke, Franc (prevajalec) 8, 176, 178

 • Srčič, Stanko (mentor) 143

 • Stegman, Deirdre (avtor dodatnega besedila) 67

 • Stewart, Maurice 102

 • Stoddart, Michael 60

 • Stojanović, Marko (1988-, fotograf) 129

 • Stojilkovski, Katja (avtor) 144

 • Stojnić, Brankica 171

 • Strathmann, Heiner 145

 • Suban, Mojca (avtor) 26

 • Sullivan, Susan White (urednik) 174

 • Sušnik, Dragica (avtor) 176

 • Sykes, John (1956-, prevajalec) 172 • Šalehar, Andrej 14, 130, 131

 • Šalehar, Andrej (avtor, urednik, fotograf) 128

 • Šelih, Jana 117

 • Šinkovec, Igor (ilustrator) 1

 • Širca, Alen Albin (avtor dodatnega besedila) 6

 • Širca, Simon 30

 • Šivic, Franc (avtor) 64

 • Škof, Mirko (avtor) 25

 • Škofič, Peter (1952-) 123

 • Škrinar Majdič, Majda (avtor) 26

 • Škrlec, Mateja (avtor) 22, 24, 25

 • Špacapan, Simon (recenzent) 29

 • Šterman, Sonja 134

 • Štok, Boris (recenzent) 23

 • Šukarov, Maja (prevajalec) 132

 • Šumi, Irena (1959-, urednik) 184

 • Šušteršič, Vanda (prevajalec) 130 • Tavčar Benković, Eva (avtor) 144

 • Taylor, Lewis (avtor) 116

 • Thompson, Sophie (avtor) 132

 • Tomšič, Gabrijel (recenzent) 31

 • Toš, Igor (član komisije za zagovor) 166

 • Toš, Igor (mentor) 169

 • TRADA Technology 115

 • Tratar-Pirc, Elizabeta (avtor) 38

 • Trkov, Joži (urednik) 26, 27

 • Trobič, Milan (zbiratelj ljudskega gradiva, avtor dodatnega besedila) 6

 • Trpin, Drago (prevajalec) 133

 • Tucker, Arthur O. (avtor) 61

 • Turkle, Sherry 7 • Um, Dugan 103

 • Univerza (Ljubljana) 15 • Varoufakis, Yanis (1961-) 10, 11

 • Veselič, Živan (avtor) 64

 • Vilhar, Matjaž (1949-) 182

 • Vogrin, Milan (avtor dodatnega besedila, fotograf) 59

 • Vogrinc, Ivan (avtor) 136

 • Voljč, Božidar (avtor dodatnega besedila) 71

 • Volk Bahun, Manca (kartograf) 6

 • Volk, Vinko (ilustrator) 38

 • Vovk, Tomaž (1972-, somentor) 69

 • Vrana, Nihal Engin (urednik) 87

 • Vurnik, Blaž (avtor, avtor dodatnega besedila) 157 • Ward, Kristopher R (avtor) 40

 • Watson, Richard D. 151

 • Weiner, Weiner bEric (1963-) 181

 • Williams, John Reynold (1942-) 71

 • Worpole, Ken 173 • Yamamoto, Riken (1945-, avtor) 168

 • Youngs, Clare 158 • Zacharovas, Stanislovas (avtor) 35

 • Zakrajšek, Helena (1965-, avtor) 23

 • Zaviršek, Jožef (prevajalec) 150

 • Zdravič Polič, Nina (avtor, urednik) 176

 • Zemljič, Martin (ilustrator) 20

 • Zupančič, Domen (član komisije za zagovor) 166

 • Zupančič-Strojan, Tadeja (član komisije za zagovor) 166

 • Zvonar Pobirk, Alenka (recenzent) 144

 • Zwitter, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 71 • Žagar, Janja (1961-, avtor, fotograf) 178

 • Žan Lotrič, Metka (avtor, fotograf, prevajalec) 128

 • Žerovnik, Janez (1958-, recenzent) 23

 • Židov, Nena 8

 • Žitko, Tomislav 31

 • Žmitek, Katja (recenzent) 144

 • Župunski, Vera (avtor) 46


PREDMETNO KAZALO


 • 1. svetovna vojna 154

 • 1919-2009 15 • 2. svetovna vojna 157

 • 20.stol 10

 • 21.stol 10

 • 2D-kode 135 • 3D tiskanje 169 • Abfall 122

 • absoluti 144

 • acetali 89

 • adsorbenti 144

 • aerobno odstranjevanje 118

 • aerodinamika 3

 • Aerodynamics 3

 • Aeronautics, Commercial 137

 • Agelas 68

 • Aircraft industry 137

 • aksonometrični prerezi 172

 • aktivna embalaža 92

 • aktivno blato 118

 • akustična holografija 120

 • albumi 179

 • algebrske enačbe 20, 26

 • algebrske funkcije 20, 26

 • algebrski izrazi 22, 27

 • algoritmična sistemska biologija 28

 • alilni monomeri 52

 • alkimija 58

 • alkohol 37

 • Allotment gardens - Europe 163

 • alpsko smučanje 72

 • alternativni viri energije 53

 • alternativno zdravljenje 66

 • amidi 49

 • amorfni kristali 42

 • Amundsen, Roald - Travel - Arctic regions 180

 • analitične metode 79, 80, 81, 140

 • analiza kamnin 48

 • analiza podatkov 48, 118

 • analiza površin na prostem 36

 • analiza vode 85

 • analize 33

 • analize hrupa 120

 • analize končnih elementov 103

 • analize materialov 76

 • analize podatkov 65

 • analize procesov 100

 • analize vibracij 120

 • analizna kemija 36, 40, 45, 48, 49

 • analizne metode 37, 40, 69, 85

 • anatomija 58

 • Anglija 124

 • anizotropija kemijskega premika 45

 • anorganska kemija 38, 43

 • Anorganska kemija - Vaje za visoke šole 38

 • anorganske spojine 38

 • anorganski pigmenti 144

 • antene 113

 • Antennas (Electronics) 113

 • Anti-Infective Agents - metabolism 93

 • antična Grčija 58

 • antične Atene 181

 • antiepileptiki 69

 • antikorozijski polimerni premazi 52

 • antikvitete 152

 • Antimicrobial polymers 93

 • antimikrobna aktivnost 93

 • antimikrobna oblačila 93

 • antimikrobne tekstilije 93

 • antimikrobni peptidi 93

 • antimikrobni polimerni materiali 93

 • antimikrobni polimerni zobozdravstveni materiali 93

 • antimikrobni premazi 93

 • antimikrobni tanki filmi 93

 • antioksidanti 144

 • aperiodična teselacija 42

 • aplikacije 19, 30, 36, 39, 45, 52, 89, 93, 107, 111, 144

 • aproksimacije 19

 • Arbeitsplatzvernichtung 9

 • Architecture and solar radiation - Handbooks, manuals, etc 167

 • Architecture, Japanese 168

 • Architecture, Modern

  • - 20th century. 168

  • - 21st century. 164

 • Arctic regions - Aerial exploration 180

 • arhaik 54

 • arheološke raziskave 170

 • arhitekti 168

 • arhitektura 155, 157, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173

 • arhitekturna dediščina 155, 159, 160, 170

 • arhitekturni elementi 165

 • arome 60

 • art history 155

 • Artificial intelligence 3

 • asfalt 76

 • Ashdown Forest (England) 124

 • Astronautics 33

 • astronavtika 33, 122

 • astronomija 33, 58

 • atomski magnetometri 48

 • Automation 9

 • Automobiles

 • avtohtona arhitektura 153, 166

 • avtohtone pasme 128

 • avtomatizirana analiza vzorcev 36

 • avtomobili 123

 • avtonomna letala 3

 • avtorski pristop 164

 • azbest 78 • baker 73, 74

 • bakrove zlitine 73, 74

 • balzami 144

 • bariatrična kirurgija 37

 • barvanje z zelenjavo 132

 • barve 177

 • barve v vrtu 63

 • barvila 144

 • barvno občutljive sončne celice 53

 • Benetke 172

 • Beschäftigungsgrad 9

 • Besselove funkcije 31

 • betain 37

 • betonske cevi 78

 • betonski izdelki 78

 • Bibliothek 4

 • Bibliotheksbau 173

 • bio-sensor receptor 44

 • bio-senzorski receptorji 44

 • bioaktivni mediatorji lipidov 49

 • biodegradacija 92

 • biofizikalna kemija 57

 • biografije 2

 • biokemija 39, 44, 46, 58

 • Biokemija - Vaje za visoke šole 46

 • biokemija betaina 37

 • biokompatibilni materiali 50, 87

 • biokompatibilnost materialov 87

 • Biological Evolution 60

 • Biological systems

  • - Analysis 28

  • - Computer simulation 28

  • - Mathematical models 28

 • biologija 2, 55, 58, 60

 • Biology

  • - History 58

  • - Philosophy 58

 • biološka aktivnost 39, 68

 • biološka redukcija sulfata 118

 • biološke molekule 46

 • biološki materiali 42, 87

 • biološki sistemi 28

 • biološko odstranjevanje dušika 118

 • biološko odstranjevanje fosforja 118

 • biomateriali 92

 • biomedicina 93

 • biomedicinska tehnika 87

 • biomedicinske aplikacije 52, 91, 92

 • biomedicinski materiali 87

 • biomedicinsko inženirstvo 87

 • biomimetični poliuretani 93

 • biomimetično plavalno gibanje 91

 • bioplastika 89

 • bioplinarne 94

 • Biosenzorji - Disertacije 44

 • biosinteza 37

 • bitumenski materiali 76, 77

 • bivališča 59

 • bivalne zgradbe 167

 • bivalni komfort 151

 • bivalni prostor 171

 • bivalni prostori 167

 • bob 72

 • bogastvo 11

 • bolečine v hrbtenici 67

 • bolečine v mišicah 67

 • bolezni 66, 125

 • bolezni jeter 37

 • bolnišnične okužbe 93

 • botanika 58, 61, 62, 63, 64, 125, 127, 132

 • Bovško 133

 • Branched polymers 47

 • branje sledov 59

 • brizganje polimerov 147

 • brušenje 99, 100

 • Building, Wooden 116 • C.P. Snow 58

 • CAD 103

 • CAE 103

 • Calculus - Problems, exercises, etc 21

 • Carnivorous plants 62

 • CD-ROM 32

 • celice 87

 • celična biologija 58

 • celična telefonija 7

 • celični procesi 28

 • Cell phones and teenagers 7

 • celostna podoba oblačil 134

 • celulozna funkcionalna vlakna 93

 • cene 11

 • ceramidi 144

 • Cerkev 177

 • cerkvena umetnost 155

 • cesarsko-kraljevi gozdovi 133

 • ceste 76

 • cestni promet 136

 • Cestni promet - Priročniki 136

 • cevi 73

 • cevovodi 102

 • cevovodni sistemi 102

 • Chemistry Techniques, Synthetic - methods 93

 • church architecture 155

 • church art 155

 • Communication - Technological innovations 7

 • Computer-aided design 103

 • Computer-aided engineering 103

 • construction product 117

 • Conversation 7

 • Cooking (Herbs) 61

 • Crystallography 42

 • curling 72

 • cvetni prah 64 • časovna analiza 112

 • časovna odvisnost 16

 • čebelarsko vrtnarska šola 14

 • čebelarstvo 14, 64, 126, 130, 131

 • Čebelarstvo

  • - Izobraževanje - Zgodovina - Slovenija 14

  • - Priročniki 126

  • - Slovenije - ...-1945 - Bibliografije 131

 • čebele 126, 131

 • Čebelja družina - Vzreja - Priročniki 126

 • čebelja paša 64

 • Čebelja paša - Slovenija 64

 • čebelje matice 126

 • čebelji panji 126

 • čebelnjaki 64

 • čiščenje odpadnih vod 17, 18, 52, 118

 • čiščenje površin 152

 • človek 60

 • človekovi predniki 54

 • človeška pljuča 45

 • človeške figure 177

 • črke 158

 • čustva 138

 • čustveni odziv kupca 138 • Darila - Naredi sam 148

 • DART 36

 • decentralizirani sistemi 17

 • Decoration and ornament 158

 • deduktivna logika 58

 • definiranje kriterijev 134

 • degradacija 92

 • dekorativni predmeti 156, 174

 • delovanje 10, 144

 • delovna uspešnost 9

 • denar 11

 • dendrimeri 47

 • design 162

 • desorbcijska elektrosprej masna spektrometrija 36

 • detajli 116, 164, 165

 • detekcija 45

 • determinante 23, 29

 • detoksifikacija 44

 • devon 54

 • dežele v razvoju 17

 • didušikov oksid 118

 • diferencialna enačba 31

 • diferencialne enačbe 23

 • diferencialni račun 26, 27

 • diferenčne zaščite 109

 • Diffraction 42

 • difrakcijski vzorci 42

 • difuzija 19

 • difuzija v nanocevkah 45

 • Digital media - Social aspects 7

 • digitalna holografija 35

 • digitalne tehnologije 171

 • digitalni mediji 7

 • digitalno holografsko tiskanje 35

 • digitalno podprto izdelovanje 169

 • dimenzioniranje 151

 • dinamične tehnike modeliranja 28

 • direktna analiza v realnem času 36

 • disertacije 16, 70, 153

 • diskretne vejetnostne porazdelitve 30

 • distribucija električne energije 106

 • dišave 60

 • dlaka 59

 • DNA 28

 • dnevna svetloba 167

 • dobiček 11

 • dobre okoljske prakse 163

 • dobrine 162

 • doktorske disertacije 43, 44, 57, 68, 69, 134, 135, 143, 166, 169, 171

 • dokumentacija 65

 • dolgovi 11

 • določanje 30

 • določevanje 44

 • določevanje molske mase 47

 • določevanje velikosti 47

 • določevanje vsebnosti 37

 • domača kozmetika 148

 • domača zdravila 66, 132

 • domače živali 129

 • Domače živali - Pasme - Razvoj - Slovenija 128

 • domači parfumi 148

 • domači vrt 132

 • domoznanstvo 172

 • dostava zdravil 91

 • dostopnost podatkov 13

 • dresura 129

 • drevesa 63

 • Drinking water - Purification 119

 • drsanje 72

 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945

 • društva 123

 • družba 58, 71

 • družinski grbi 177

 • država 11

 • Dunaj 181

 • dvoletnice 125

 • dvožilni vodniki 112

 • dvoživke 56

 • Dwellings

  • - Heating and ventilation - Handbooks, manuals, etc 167

  • - Lighting - Handbooks, manuals, etc 167


 • e-gradiva glej Elektronska učna gradiva

 • e-izobraževanje glej Elektronsko izobraževanje

 • EASI 36

 • ECM - elektrokemična obdelava 98, 100

 • EDM - Electro Disharge Machining 98

 • EDM odrezavanje 100

 • ekolgija 18

 • ekologija 17, 56, 162, 163

 • Ekološka politika - Ekološka učinkovitost - Predelava odpadkov - Priročniki 162

 • ekonomija 10, 11

 • ekonomska zgodovina 11

 • ekosistemi 56, 163

 • eksperimentalne metode 28, 118

 • eksperimentalne tehnike 18

 • eksperimentalne vaje 38

 • eksperimentalno delo 45, 46

 • eksponencialne enačbe 21

 • ekstrakcija DNA 118

 • elastomeri 79, 80, 81

 • Electromagnetic compatibility 112

 • elektrarne 101

 • električna moč 110

 • električna vezja 104

 • električna zaščita 84

 • električne izolacije 82, 83, 84

 • električne meritve 109, 110, 113

 • Električne meritve - Priročniki 109

 • električni kontakti 75

 • električni preskusi 82, 83, 84

 • električni prevodniki 74

 • električni stroji 109

 • električno delo 110

 • električno polje 110

 • elektrika 58

 • elektroaktivni papirni aktuatorji 91

 • elektroaktivni polimeri 91

 • elektrode 40

 • elektroenergetika 94, 96, 101, 105, 106

 • elektroenergetski sistemi 106

 • elektrokemična energija 53

 • elektrokemično aktivne elektrode 91

 • elektrokemija 40, 53, 110

 • elektrokemijske simulacije 40

 • elektrokemijski sistemi 40

 • elektroliza 41

 • elektromehanski modeli 91

 • elektromehanski odzivi 91

 • elektronika 82, 83, 84, 112

 • elektronska difrakcija 42

 • Elektronska učna gradiva - Zborniki 5

 • elektronski sistemi 70

 • Elektronsko izobraževanje - Zborniki 5

 • elektrosprej laserska desorbcijska ionizacijska masna spektrometrija 36

 • elektrostatika 104

 • elektrostatsko sukana polimerna nanovlakna 93

 • elektrostatsko sukanje 92

 • elektrotehnika 3, 94, 96, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 150

 • Elektrotehnika

  • - Učbeniki za visoke šole 104

  • - Vaje za srednje šole 110

  • - Varnost - Priročniki 109

 • Embalaža - Disertacije 135

 • embriologija 58

 • employment 9

 • Employment forecasting 9

 • emulgatorji 144

 • emulzije 48, 50, 90

 • enačbe 21, 24

 • enciklopedije 54

 • encimi 44

 • encimska kinetika 44

 • energetika 95, 101, 108, 151

 • energetska učinkovitost 116

 • energetski kabli 105

 • Energy conversion 53

 • Energy storage 53

 • enodružinske hiše 171

 • enoletnice 125

 • enosmerna linearna 104

 • entropija 30

 • epilepsija 69

 • epoksi smole 89

 • estri 89

 • eterična olja 144

 • etika 71

 • etiologija 67

 • etnologija 6, 8, 178

 • evolucija 55, 58

 • evolucija življenja 54

 • evolucijska zoologija 60

 • Evropa 163

  • - Zgodovina - 1775-2015 183

 • Evropska unija 13 • fakultete 15

 • FAPA 36

 • farmacevtska industrija 143

 • farmacevtska kemija 39, 68

 • farmacevtski praški 143

 • farmacevtski preparati 143

 • farmakologija 58

 • farmakoterapija 70

 • favna 56, 124

 • Ferry, David K. 88

 • Fertigungslogistik 142

 • filozofija 58

 • financiranje 161

 • finančne krize 10

 • finančni vidiki 122

 • Finishes and finishing 98

 • Firence 181

 • fizika 2, 30, 58

 • fizikalna kemija 47, 51, 53

 • fizikalne lastnosti 51, 92

 • fizikalno preskušanje 84

 • fizikokemijske lastnosti 37

 • fiziologija 58

 • fiziološka vloga 37

 • Flameckov načrt 133

 • flogiston 58

 • flokulacija 118

 • flora 56, 124

 • folkloristika 6

 • forenzika 36

 • Forests and forestry - England 124

 • Forschung 4

 • fosfazenski polimeri 52

 • fosfolipidne membrane 45

 • fosforilholin polimeri 52

 • fosili 54

 • Fosili - Leksikoni 54

 • fotoelektrokemične celice 53

 • fotogalvanske celice 53

 • fotoionizacija pri zračnem tlaku 36

 • fotokatalitična redukcija 53

 • fotokatalitični oksidni polimeri 93

 • fotokemična konverzija 53

 • fotokemija 53

 • fotovoltaične naprave 96

 • fotovoltaika 94, 96, 108

 • fotovulkanizacija 89

 • Fourierova transformacija 31

 • Francija 160

 • Francis Bacon 58

 • frekvenčna analiza 112

 • frezanje 99, 100

 • funkcije 21, 25, 27

 • funkcionalni elementi 135

 • funkcionalnost 45

 • furmanstvo 6

 • Furniture finishing 152

 • futurologija 9

 • futurology 9 • galvanski členi 41

 • Gardening 63

 • Geisteswissenschaften 4

 • genealogija 182

 • generatorji naključnih števil 30

 • genetika 58

 • geni 28, 57

 • GEOGEBRA 24

 • geografska odkritja 180

 • geologija 58

 • geološka časovna lestvica 54

 • geometrija 20, 24, 25, 26, 27, 42

 • geometrija magnetov 48

 • geometrijska telesa 25

 • geometrijski liki 24

 • geometrijski vektorji 29

 • geometrijsko modeliranje 103

 • Gibalna terapija - Vaje - Priročniki 67

 • glasovne sledi 59

 • Glavar, Peter Pavel - "Pogovor o čebelnih rojih" 130

 • glicerilni estri 49

 • glicerofosfolipidi 49

 • glina 66

 • Glina - Zdravilnost - Priročniki 66

 • globalno segrevanje 58

 • globoki temelji 114

 • gnojenje 127

 • gojenje 132

 • gojenje vrtnin 127

 • Gospodarjenje z gozdovi - Zgodovina - Goriška (Slovenija) - 18.st. 133

 • gospodarnost 95

 • gospodarske krize 10

 • gospodarski kriminal 12

 • gospodarstvo 12

 • govedo 128

 • gozd Ashdown 124

 • gozdarstvo 124, 133

 • Gozdarstvo - Zgodovina - Goriška (Slovenija) - 18.st. 133

 • gozdno gospodarstvo 133

 • Gozdnogospodarski načrti 133

 • gozdovi 64

 • gradben proizvod 117

 • gradbena dela 150

 • gradbeništvo 76, 77, 78, 114, 115, 116, 150, 151

  • - zgradbe - klimatizacija prostorov - ogrevalni sistemi - hladilni sistemi - teorija - industrijske aplikacije - študije primerov - priročniki 151

 • gradnja 116

 • grafenski ionski polimerni aktuatorji 91

 • grafi 25

 • grafična tehnologija 135

 • grafično oblikovanje 177

 • granularni tok 143

 • granulati 90

 • granulation 43

 • granuliranje 43

 • gravitacijski transport 143

 • grbi 177

 • Green chemistry 89

 • grmovnice 63, 125 • Handicraft 156, 158, 174

 • Hangzhou 181

 • Heat

  • - Radiation and absorption - Handbooks, manuals, etc 151

  • - Transmission - Handbooks, manuals, etc 151

 • heraldične pošasti 177

 • heraldika 177

 • Heraldry 177

  • - Pictorial works 177

 • Herb gardening 61

 • heterogene površine 40

 • hibridni postopki 98

 • hibridni sistemi 151

 • hidrodinamična voltametrija 40

 • Hidroelektrarna Završnica - Zgodovina 101

 • Hidroelektrarne - Zgodovina - Slovenija 101

 • hierarchical zeolites 43

 • hierarhični zeoliti 43

 • high technology 9

 • higienski papirji 93

 • hiperbolične enačbe 19

 • hiperpolarizirana ksenon-129 magnetna resonanca 45

 • hiperpolarizirani ksenonovi biosenzorji 45

 • hiperrazvejane strukture 47

 • hiperrazvejani polimeri 47

 • hišne inštalacije 150

 • Hišne inštalacije - Priročniki 150

 • hitosan 93

 • hitra izdelava prototipov 103

 • hlajenje 151

 • hlajenje s sevanjem 151

 • hobi 148

 • hokej 72

 • holografija 35

 • hologrami 35

 • Holography 35

 • holokavst 184

 • homogeni pogoji 50

 • homogenizacija 46

 • honanje 99

 • hormonsko delovanje 144

 • hortikulturne posebnosti 63

 • hrana 36

 • Hrbtenica - Bolečina - Priročniki 67

 • hrup motornih vozil 120

 • Human evolution 60

 • hydrogen bond 51 • ice 51

 • immobilization 44

 • imobilizacija 44

 • impregnacija 77

 • indikacijsko specifične učinkovine 68

 • indukcija 104

 • induktivna logika 58

 • induktivni model 112

 • Industrial management - Environmental aspects 162

 • Industrija 4.0 141

 • industrijska politika 162

 • industrijska proizvodnja 141

 • industrijska špijonaža 12

 • industrijska uporaba 92

 • industrijske aplikacije 145

 • industrijske odpadne vode 18

 • Industrijski management - Ekološki management - Ekološka zavest - Priročniki 162

 • industrijski oblikovanje 138

 • industrijski procesi 143

 • informacija 30

 • informacije uporabnikov 134

 • informacijska tehnologija 5

 • informacijska zasebnost 13

 • informacijske potrebe 4

 • informacijski sistemi 142

 • informacijski upravljalni sistemi 142

 • informacijsko vedenje 4

 • Information Retrieval 4

 • Infrastructure (Economics) - Management - Handbooks, manuals, etc 161

 • Innovation 9

 • inovacije 164

 • inštalacijske tehnike 150

 • intarzije 152

 • integrali 21, 23

 • integralske transformacije 31

 • integralski račun 27

 • integriteta 58

 • inteligentna embalaža 135

 • inteligentni načrt 58

 • intenzitete 42

 • interakcije z biomolekulami 37

 • interaktivnost 135

 • Internet 7

 • Internet addiction 7

 • Internet and teenagers 7

 • Interpersonale Kommunikation 7

 • interpretacija 47

 • interpretacija rezultatov 28

 • intervencijska randomizirana raziskava 70

 • inženirski sistemi 140

 • ionizacija okolja 36

 • ionizacija z zvokom 36

 • ionizacijski mehanizmi 36

 • ionomerske elektrodne mejne plasti 91

 • ionski kanalčki 68

 • ionski polimerni kovinski kompoziti 91

 • iskanje informacij 4

 • islamska znanost 58

 • Ito, Toyo (1941-) 168

 • Ito, Toyoo 168

 • izbira lokacije 17

 • izbira načina vzorčenja 118

 • izbira rastlin 62, 125

 • izbire tehnologij 17

 • izbor materialov 3, 147

 • izdelava 105, 148, 158

 • izdelava letal 137

 • izdelava maket 169

 • izdelki 138

 • Izdelki - Ročne spretnosti - Priročniki 174

 • izdelki iz filca 148

 • izdelki široke potrošnje 36

 • izdelki za dom 148

 • izdelki za sončenje 148

 • izgube 106

 • izhodni materiali 46

 • izmenična 104

 • izmenjava energije 91

 • izobraževalna tehnologija 5

 • izobraževanje 5, 14

 • izolacija 46, 105, 116

 • izolacijske tekočine 84

 • izolacijski materiali 82, 83, 84

 • izpitne naloge 20, 26

 • izračuni 108

 • iztiskavanje 97

 • iztrebki 59

 • izvajanje inštalacij 150

 • izvlečki 144

 • izvlečki živalskega izvora 144 • jadralna letala 121

 • Jager, Franc - Zasebne knjižnice 131

 • jajca 59

 • javne površine 161

 • javne zgradbe 164, 173

 • jedrska magnetna resonanca 48

 • Jeseničnik, Tomo - Monografije 179

 • JIT - Just in Time 139

 • JIT koncepti 139

 • JIT metoda 139

 • Judje 170

  • - Genocid - Zborniki 184

  • - Preganjanje - 1939-1945 - Zborniki 184

 • jura 54

 • Just-in-time systems 139 • kačji pastirji 56

 • kalcijev hidroksid 18

 • kalcijev oksid 18

 • kalcijev sulfid 18

 • Kalkuta 181

 • kambrij 54

 • kamenodobna jamska umetnost 54

 • kanalizacijska tehnika 150

 • kansei inženiring 138

 • kapacitivni model 112

 • kapilarna elektroforeza 37

 • kapital 10

 • karakteristične funkcije 30

 • karakteristike bremena 106

 • karakterizacija 18, 38, 43, 92, 145

 • karakterizacija biomase 118

 • karakterizacija nečistoč 17

 • karakterizacija odpadnih vod 118

 • karbon 54

 • Karl Popper 58

 • kataster čebelje paše 64

 • kemična odpornost 78

 • kemična sestava 144

 • kemične sinteze 18, 89

 • kemija 2, 41

 • Kemija - Vaje za visoke šole 38, 41

 • kemija betaina 37

 • kemija naravnih spojin 37

 • kemijska kinetika 40

 • kemijska tehnologija 145

 • kemijske enačbe 41

 • kemijske knjižnice 68

 • kemijske lastnosti 51

 • kemijske reakcije 38

 • kemijske vezi 42

 • kemijski premik 45

 • kemijski testi 84

 • kemijsko inženirstvo 145

 • kemijsko računanje 41

 • Kemijsko računanje - Vaje za visoke šole 41

 • kemijsko ravnotežje 41

 • kemikalije 36

 • kemometrija 39

 • keramične strukture 42

 • kinetična teorija 90

 • kinetika reakcij 50

 • klatrodin 68

 • klinična farmacija 69, 70

 • klinična farmakokinetika 69

 • klinične aplikacije 48

 • kmetijstvo 93

 • knjižnice 164, 173

 • knjižničarstvo 4

 • kolobarjenje 127

 • koloidi 90

 • kombinatorika 26, 27, 30

 • komorbidnost 70

 • kompleksna števila 24

 • kompleksne geometrijsko determinirane strukture 42

 • kompleksne makromolekularne strukture 50

 • komponente sistemov 95, 102

 • komponente strojev 100

 • kompost 125

 • kompozicija iz črk 158

 • komunalni odpadki 156, 174

 • komunikacije 134

 • koncepti 141

 • kondezatorska 104

 • konformacije 47

 • konji 128

 • konsenz 58

 • konstruiranje 103

 • konstruiranje cevovodov 102

 • konstrukcije 3

 • kontinuirno čiščenje 18

 • kontrasti 63

 • kontrola 119

 • kontrola kvalitete 105

 • konverzija energije 53

 • konzorciji 141

 • koordinatni sistem 22

 • korelacije 47

 • koreni 27

 • koristni organizmi 125

 • koristni učinki 37

 • kotne funkcije 24, 25

 • kovanje 97

 • kovine 97

 • kovinski kompleksi 93

 • kovinski materiali 73, 74, 75

 • koze 128

 • Kozmetični izdelki

  • - Priprava 148

  • - Sestavine naravnega izvora 144

 • kozmetični preparati 144

 • kozmetični recepti 132

 • Kozmetika 144

 • krajinska arhitektura 161

 • Kranjska 130

 • Kras 64

 • kreativnost človeštva 181

 • kreda 54

 • kreme 148

 • kri 45

 • kriminologija 12

 • kristalizacija 43, 57, 92

 • kristalne strukture 42

 • kristalografija 42

 • kristalografski izračuni 42

 • kritina 77

 • krivulje 21, 25

 • kriza 11

 • krovstvo 77

 • krščanska znanost 58

 • Kuharski recepti - Zelenjava 132

 • kultura 160, 181

 • kulturna dediščina 179

 • kulturna mesta 181

 • kulturna zgodovina 170, 183

 • kulturne krajine 153, 166

 • kulturne znamenitosti 179

 • kulturni turizem 153

 • kulturni vplivi 138

 • Künstliche Intelligenz 9

 • kvaliteta 106, 143

 • kvantili porazdelitev 30

 • kvartar 54

 • kvazikristali 42 • Labor supply

  • - Effect of automation on 9

  • - Effect of technological innovations on 9

 • laboratorijska kemija 38

 • laboratorijska oprema 118

 • laboratorijske aplikacije 48

 • laboratorijske vaje 38, 46

 • labour efficiency 9

 • labour market 9

 • lahke kovine 74

 • lamotrigin 69

 • Lanšprež 14

 • Laplaceova transformacija 31

 • laserska ablacijska elektrosprej ionizacijska masna spektrometrija 36

 • lasrske obdelave 100

 • lastne vrednosti 23

 • lastni vektorji 23

 • lastnosti funkcij 24

 • lastnosti ledu 72

 • lastnosti materialov 42, 47, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86

 • lastnosti snega 72

 • lastnosti tal 114

 • lastnosti termoplastov 147

 • led 51

 • ledene gore 51

 • Legendreovi polinomi 31

 • lepanje 99

 • LESA MS 36

 • lesena senčila 167

 • lesene nosilne konstrukcije 115, 116

 • leseni koledarji 8

 • Lesseckov načrt 133

 • letala 180

 • Letala - Konstruiranje - Zgodovina 121

 • letališča 137

 • letalske delavnice 121

 • letalske tovarne 121

 • letalski prevozi 137

 • letalski promet 137

 • letalski transport 137

 • Letalstvo - Zgodovina - Slovenija 121

 • leteči roboti 3

 • letni časi 63

 • Lettering in art 158

 • Libraries - Designs and plans - Pictorial works 164

 • Library architecture 173

  • - Pictorial works 164

 • Library buildings

  • - Design and construction 173

  • - Pictorial works 164

 • Library orientation 4

 • Library research 4

 • limite 21

 • linearno programiranje 22

 • linije 177

 • Lipid Metabolism 49

 • lipidi 49

 • Lipids

  • - Analysis 49

  • - chemistry 49

 • litje kovin 73

 • Ljubljana 157

  • - NOB - Stripi 157

 • ljudsko izročilo 6

 • ljudsko slovstvo 6

 • logaritmi 21, 24

 • lokalne rastline 63

 • London 159

 • luščila 144 • Machining 98

 • Magnetic resonance imaging 48

 • magnetilne karakteristike 110

 • magnetizem 58

 • magnetno polje 110

 • magnetostatika 104

 • mahokrilo letalo 3

 • male elektrarne 94

 • mana 64

 • management 32, 162

 • Management - Okoljska kultura - Recikliranje odpadkov - Priročniki 162

 • Managementinformationssystem 142

 • Manufacturing Execution System 142

 • Maribor

  • - Judovska četrt - Zgodovina 170

  • - Sinagoga - Umetnostni vodniki 170

 • Mars 33

 • Mars (Planet) - Exploration 33

 • masna spektrometrija 36

 • masna spektrometrija ioniziranega ambienta 36

 • maščobne kisline 49

 • matematična analiza 19

 • Matematična analiza - Vaje za visoke šole 31

 • matematična fizika 19

 • matematična statistika 30

 • matematični modeli 40

 • matematično modeliranje 28

 • matematika 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 58

 • Matematika

  • - Parcialne diferencialne enačbe - Učbeniki za visoke šole 19

  • - Učbeniki za visoke šole 23

  • - Vaje za maturo 27

  • - Vaje za poklicne šole 20

  • - Vaje za poklicno maturo 26

  • - Vaje za srednje šole 22, 24, 25

  • - Vaje za visoke šole 29

 • material 152

 • materiali 36, 42, 43, 44, 45, 76, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 105, 115, 145, 147, 150, 175

 • Materiali - Preoblikovanje - Učbeniki za visoke šole 97

 • materialna kultura 8

 • Materials science 42

 • mathematics 19

 • matrike 23, 29

 • maturitetne naloge 27

 • mazila 148

 • maziva 89

 • med 64

 • medčloveške komunikacije 7

 • medicina 58, 71

 • Medicinska etika - Priročniki 71

 • medicinska oprema 109

 • medicinske raziskave 71

 • medičina 64

 • Medonosne rastline - Slovenija 64

 • medosebne komunikacije 7

 • medovite rastline 64

 • medsebojna povezanost 45

 • Medved Pu 124

 • mehanika 58

 • mehanika kamnin 114

 • mehanika odrezovanja 100

 • mehanizmi 40, 146

 • mehanizmi DESI 36

 • mehanske lastnosti 79, 80

 • mehansko preskušanje 76

 • mehke biomimetične robotske umetne mišice 91

 • membrane gorivnih celic 52

 • membranski moduli 145

 • membranski procesi 145

 • membransko inženirstvo 145

 • merilna tehnika 34, 110, 113

 • merilne tehnike 48

 • merilni instrumenti 109

 • meritve 118

 • meritve zaščitnih vodnikov 109

 • merjenje 24

 • merjenje temperature 34

 • merske enote 110

 • MES 142

 • mesečna opravila 125

 • mesojede rastline 62

 • mesoporous material 44

 • mesta 161

 • mestne knjižnice 164, 173

 • mestni grbi 177

 • mešanje materialov 90

 • mešanje z elastomeri 92

 • metabolični stres 37

 • metaboliti 28

 • metakrilatni monomeri 52

 • metakrilni estri 50

 • metan 118

 • meteorna voda 161

 • metoda maksimalnega verjetja 30

 • metoda Monte Carlo 30

 • metoda najmanjših kvadratov 30

 • metoda vpete krpice membrane 68

 • metode 12, 129

 • metode ionizacije 36

 • metode preskušanja 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 114

 • metode samozaznavanja 91

 • metode upravljanja 153

 • metodologija 118

 • metrologija 113

 • metulji 56

 • mezoporozni materiali 44

 • Micro air vehicles

  • - Mathematical models 3

  • - Wings 3

 • mikrobiologija 58

 • mikroelektronika 50

 • mikroobdelave 98

 • mikroporozne trdne snovi 45

 • mikroskop 118

 • mikroskopiranje 118

 • mikroskopske raziskave 118

 • mikroupravljanje 91

 • Mila - Izdelava 148

 • Milne, Alan Alexander - Homes and haunts 124

 • miniaturne črpalke 91

 • množice 22, 24, 27

 • množična izumrtja 54

 • mobilna NMR 48

 • močnostni kondenzatorji 106

 • model integriranega upravljanja 166

 • model upravljanja 153

 • model za natančno napoved presluha 112

 • modeli 28

 • modeliranje 22, 24, 39, 91, 119, 143, 169

 • modeliranje negotovosti 140

 • modelni izračuni 47

 • modelni nevretenčarski organizmi 16

 • modificiranje 92

 • modna fotografija 176

 • modni dodatki 178

 • modni oblikovalci 176

 • modno oblikovanje 176, 178

 • Modno oblikovanje

  • - Italija - 1951-1990 - Razstavni katalogi 176

  • - Slovenija - 20.st. - Razstavni katalogi 176

 • modul toksin-antitoksin 57

 • modulatorji 68

 • mokrišča 64

 • molekula vode 51

 • molekularna struktura 39

 • molekularne lastnosti 47

 • molekularne metode 118

 • molekularne trdne snovi 42

 • molekularni deskriptorji 39

 • molekularno slikanje 36

 • morfološke raziskave 118

 • morske spužve 68

 • mostovi 76

 • motorna kolesa 123

 • motorna letala 121

 • motorna vozila 120

 • MRI 48

 • mržne ravnine 42

 • Municipal engineering - Handbooks, manuals, etc 161 • nabiranje 61

 • nacionalne knjižnice 164

 • načini čebelarjenja 126

 • načrti 167

 • načrtovanje 68, 105, 115, 116, 132, 164, 165, 167, 173

 • načrtovanje cevovodov 119

 • načrtovanje eksperimentov 28

 • načrtovanje letal 137

 • načrtovanje procesov 145

 • načrtovanje prostora 163

 • načrtovanje vrta 63, 125

 • nadzor letalskega prometa 137

 • naftna industrija 102

 • naključni sprehodi 30

 • naloge 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 41, 106, 118

 • naloge sistemov 142

 • namakanje 127

 • nanobiokompoziti 92

 • nanocevke železovega dioksida 18

 • nanodelci 16

 • nanomateriali 18, 53

 • nanoporozni materiali 50

 • nanostrukturna polimlečna kislina 92

 • Nanotechnology - Environmental aspects 18

 • nanotehnologija 18, 88

 • napake 147, 162

 • napetostno odvisni natrijevi kanalčki 68

 • napovedovanje biološke aktivnosti 39

 • naravna dediščina 179

 • naravna kozmetika 144

 • naravna tekoča mila 148

 • naravna trda mila 148

 • naravne snovi 36

 • naravne spojine 93

 • naravne spojine vodnice 68

 • naravne učinkovine 144

 • naravne znamenitosti 179

 • naravni rezervati 56

 • naravni vir 144

 • naravno zdravljenje 66

 • naredi sam 156, 158, 174

 • narejanje novih družin 126

 • nastanek pasem 128

 • nastanek Zemlje 54

 • nastanek življenja 58

 • nasveti 67

 • natančnost strojev 100

 • natezno preoblikovanje 97

 • neenačbe 21

 • neenakost 11

 • nekovinski materiali 78

 • nekristalografske točkovne grupe 42

 • nemška industrija 141

 • neogen 54

 • nepolimerno srebro 93

 • Neue Medien 7

 • nevrobiologija 58

 • nevtralizacijski mehanizmi 57

 • nevtronska difrakcija 42

 • nezemeljski vzorci 42

 • neželeni učinki 70

 • neželezne kovine 73, 74, 75

 • neželezne zlitine 75

 • nizkonapetostne električne inštalacije 109

 • nizkotemperaturna plazma 36

 • njive 64

 • NMR 37, 45

 • North Pole - Aerial exploration 180

 • Nose - physiology 60

 • nosečnost 37

 • nosilci 73

 • Noša - Pokrivala - Slovenija - Razstavni katalogi 178

 • notranja korozija 119

 • Notranjska 6

 • nove metode 50

 • nove tehnologije 1

 • Nuclear magnetic resonance 45, 48

 • nukleinske kisline 46

 • numerične metode 19, 40

 • numerične simulacije 120, 143 • obdelava materiala 100

 • obdelava podatkov 13, 26, 118

 • obdelava površin 152

 • obdelave z odrezavanjem 99

 • obdelovalni postopki 97, 98, 99, 103

 • obdelovalni procesi 98

 • oblačila 176

 • oblačilna kultura 176

 • obleka 154

 • oblika listov 63

 • oblikovanje krajine 124

 • oblikovanje oblačil 154

 • obnova 175

 • obnove stavb 170

 • obnovljiva energija 106

 • Obnovljivi energetski viri - Slovenija 94

 • obnovljivi viri energije 94, 96, 108

 • obračunska sredstva 8

 • obrestni račun 20

 • obrtniška dela 150

 • obsegi 25

 • ocena tveganja 119

 • očesne bolezni 37

 • odkritja 2

 • odmerjanje zdravil 69

 • odnašanje 99

 • odpadki 162

 • Odpadki, ravnanje - Prehrambeni proizvodi - Odpadne snovi - Priročniki 162

 • odpadne vode 17, 118

 • odpadni material 158

 • odpadni materiali 174

 • odpadni plin 118

 • odpadni predmeti 175

 • odprava na Mars 33

 • odprte cisterne 118

 • odprtokodna orodja 111

 • odrezavanje 99, 100

 • odstotni račun 22

 • odstranjevanje kovinskih ionov 52

 • odstranjevanje odpadkov 122

 • odvodi 21

 • odziv organizma 16

 • ogljikov dioksid 53

 • ogljikovi polimerni nanokompoziti 93

 • ognja 107

 • ognjevarnost 115

 • Ogrevalna tehnika - Priročniki 150

 • ogrevalne naprave 149

 • ogrevalni sistemi 151

 • ogrevanje 149

 • ogrevanje zgradb 151

 • Oil fields

  • - Equipment and supplies 102

  • - Production methods 102

 • ojačani polimeri 79, 80, 81

 • ojačanje materialov 78

 • okoliščine holokavsta 184

 • okolje 162

 • Okoljska politika - Okoljski vidik - Ekološko ravnotežje - Priročniki 162

 • okoljski vidiki 137

 • okrasne rastline 62, 63

 • Okrasne rastline - Gojitev - Priročniki 125

 • okrasni predmeti 158, 174

 • okrasni vrt 125

 • okskarbazepin 69

 • oleorezini 144

 • Olfactory Perception - physiology 60

 • oljni izvlečki 148

 • onesnaževanje okolja 16

 • Online social networks 7

 • opeka 78

 • opisi metod 139

 • oprema 132

 • optika 35, 58

 • optimalna proizvodnja 91

 • optimizacija 45, 69

 • ordovicij 54

 • organizacija poslovanja 32

 • organizacija proizvodnje 139, 140

 • organofosfati 44

 • organofosforne spojine 44

 • organophosphates 44

 • organska kemija 37, 50, 52, 144

 • organska snov 118

 • organska topila 50

 • organske fotovoltaične celice 53

 • organske kisline 144

 • organske reakcije 89

 • organske sinteze 52

 • Ornithopters 3

 • orodje 132, 152, 165

 • orodni stroji 100

 • oroidin 68

 • orožje 177

 • ortogonalni polinomi 31

 • osebni podatki 13

 • oskrba 125

 • osnove 35

 • osnove elektrotehnike 104

 • osnovne šole 5

 • osvežitev površin 152

 • otok Krk 166

 • Outer space - Exploration 33

 • ovce 128

 • OVE 94

 • ozelenitev 161

 • označevanje dolga 8

 • označevanje ozemlja 59 • pacienti 71

 • paleobiologija 54

 • paleogen 54

 • paleontologija 54, 58

 • palice 73

 • pametna omrežja 106

 • pametni multifunkcionalni materiali 91

 • pametni sistemi 91

 • paneli 151

 • papir 86, 174

 • papirnati izdelki 86

 • papirni sprej 36

 • parabolične enačbe 19

 • parametri porazdelitev 30

 • parcialne diferencialne enačbe 19, 31

 • parfumi 60

 • Pariz 160

 • parki 64

 • partial differential equations 19

 • pehanje 99

 • pene 90

 • percepcija kupca 138

 • peresa 59

 • periodična teselacija 42

 • periodični sistem elementov 42, 58

 • perm 54

 • perutnina 128

 • Peter Pavel Glavar 14, 130

 • Petroleum engineering - Equipment and supplies 102

 • pH 41

 • Phosphorus 52

 • physical chemistry 51

 • pijača 36

 • Pipelines 102

 • pitna voda 119

 • PLA 92

 • planiranje 33

 • Plants, Ornamental 63

 • Planung 173

 • plastična deformacija 97

 • plastične mase 147

 • plastificiranje polilaktida 92

 • plastika 174

 • plinasti izolanti 84

 • plini 41

 • plinska tehnika 150

 • plinske enačbe 41

 • plinske inštalacije 150

 • Plinske inštalacije - Priročniki 150

 • plodovi 63

 • plošče 73, 78

 • ploščine 25

 • ploščinski liki 25

 • pnevmatike 76

 • področja raziskovanja 4

 • Pogovor o čebelnih rojih 130

 • pogovori 7

 • pohištvo 152

 • Pohištvo - Restavriranje - Tehnike - Priročniki 175

 • poklicna etika 71

 • poklicna matura 20, 26

 • pokrivala 178

 • Pokrivala - Razstavni katalogi 178

 • pol-industrijski nivo 43

 • Polar regions

  • - Aerial exploration 180

  • - Discovery and exploration - Norwegian 180

 • polarne odprave 180

 • poliestri 89

 • poliestrske smole 89

 • polifosfoestri 52

 • polimeri 79, 80, 81, 92, 93, 147

 • polimeri na osnovi fosforja 52

 • polimerizacije z nitroksidom 50

 • polimerni bakrovi kompoziti 93

 • polimerni filmi 79, 80, 81

 • polimerni materiali 97

 • polimerno srebro 93

 • polimlečna kislina 92

 • polinomi 21, 25

 • politično- ekonomsko načrtovanje 163

 • politika okolja 162

 • poliuretani 89

 • polni teksti 34, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 114

 • polnila 144

 • polprevodniki 88

 • polprevodniška fizika 88

 • polsintezne spojine 144

 • Polylactic acid 92

 • Polymers 52

  • - Biodegradation 92

  • - metabolism 93

 • pomen knjižnice za mesto 173

 • ponovna uporaba 156, 174

 • Porcellio scaber 16

 • porometrija 45

 • posintezna obdelava 43

 • poslikave 175

 • posnemanje 99

 • posvetlitev kože 144

 • poškodbe jeter 37

 • potence 22, 24, 27

 • potencialne interakcije 70

 • potenčna vrsta 31

 • pouk 5

 • povečanje prekrvavitve 144

 • površinska NMR 48

 • površinsko aktivne snovi 144

 • površinsko akustično razprševanje 36

 • pozitivna motivacija psa 129

 • praksa 162

 • prašiči 128

 • praškasti materiali 114

 • pravila 14

 • pravna ureditev 12

 • pravni akti 13

 • pravni vidiki 122, 141

 • pravni viri 13

 • predelava 92

 • predelava materialov 147

 • predenje 146

 • predilni stroji 146

 • predklinične študije 45

 • predpisi 107

 • pregled pisnih virov 128

 • pregled virov 94

 • pregledno delo 3, 12, 33, 35, 72, 87, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 120, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 147

 • prehodni pojavi 104

 • prehrambene rastline 37

 • prehrana 132, 162

 • prehrana rastlin 127

 • preizkušanje hipotez 30

 • Prelovšek, Damjan - Jubilejni zborniki 155

 • premazi 89

 • premica v prostoru 29

 • premiki 24

 • prenosne linije 112

 • prenova pohištva 175

 • preoblikovanje 97

 • preoblikovanje z velikimi hitrostmi 97

 • prepisi dokumentov 133

 • preprečevanje 12, 67

 • preprečevanje kršitev 13

 • preprečevanje napak 147

 • preskrba z vodo 119

 • preskusi usedanja 118

 • preskušanje 85

 • preskušanje lastnosti 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86

 • preskušanje materialov 119

 • preskušanje naprav 96

 • preskušanje polimerov 79, 80, 81

 • preslikave 24

 • presluh 112

 • pretok granulatov 90

 • pretoka plinov 107

 • preventiva 12

 • preventivni ukrepi 119

 • preverjanje varnosti 109

 • prevodna tiskarska barva 135

 • prevodni materiali 74

 • prevodni polimeri 52

 • pričakovane vrednosti 30

 • primeri 95, 151, 177

 • primeri uporabe 102

 • Primorje 64

 • pripomočki 175

 • priprava jedi 61

 • priprava membran 145

 • priprava programa 173

 • priprava zemlje 132

 • priročniki 13, 14, 17, 32, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 71, 90, 99, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 119, 125, 126, 127, 129, 132, 136, 144, 148, 150, 151, 167

 • pritiska 107

 • pritiski na okolje 163

 • problem mejne vrednosti 19

 • proces graditve 117

 • procesi Markova 30

 • procesi odrezavanja 100

 • procesi separacije 145

 • Production control 139

 • programi 161

 • programi monitoringa 119

 • programska oprema 32, 39

 • programski jeziki 28

 • proizvodni sistemi 139

 • proizvodnja 138, 139, 141, 142

 • proizvodnja učinkovin 143

 • proizvodno inženirstvo 138

 • ProjectLibre 32

 • projekcije 165

 • projekti 3, 32

 • Projektno vodenje - Računalniški programi - Priročniki 32

 • prometna nesreča 136

 • prometni predpisi 136

 • Prometni predpisi - Priročniki 136

 • prometni znaki 136

 • prostoročno risanje 157

 • prostorske grupe 42

 • proteini 28, 46, 57

 • proterozoik 54

 • protibakterijske učinkovine 68

 • protimikrobno delovanje 144

 • protivnetno delovanje 144

 • protokoli optimizacije postopkov 119

 • prototipi 42

 • Prozessfähigkeit 142

 • Psi - Šolanje - Pozitivna motivacija - Priročniki 129

 • PSPICE 112

 • Ptice - Opazovanje - Škocjanski zatok 56

 • ptiči 56 • QSAR/QSPR 39

 • QSAR metode 39

 • quality assurance 117

 • quality management 117 • raba rovašev 8

 • racionalizem 183

 • računalniška grafika 103

 • računalniške metode 39

 • računalniške simulacije 28, 149

 • računalništvo 111

 • računanje s števili 22

 • računski primeri 106

 • radikalske polimerizacije 50

 • rakaste bolezni 37

 • Rapid prototyping 103

 • rase 58

 • rastišča 64

 • rastlinjaki 127

 • rastlinska masla 144

 • rastlinska olja 37, 89, 144

 • rastlinske vrste 56

 • ravnanje z odpadki glej Odpadki, ravnanje

 • ravnina 29

 • ravninske grupe 42

 • razdelilni transformatorji 106

 • raziskava materialov 90

 • raziskave 16, 45, 128

 • raziskave vesolja 33

 • raziskovalne knjižnice 4

 • raziskovalne vede 4

 • razlike med disciplinami 4

 • razmnoževanje 60, 62

 • raztapljanje plinov 41

 • raztopine 41

 • razvoj 138

 • razvoj človeka 55

 • razvoj človeštva 60

 • razvoj čutil 60

 • razvoj gozdarstva 133

 • razvoj industrije 141

 • razvoj izdelkov 138

 • razvoj mest 163

 • razvoj novih zdravil 39

 • razvoj odločitvenega modela 134

 • razvoj pasem 128

 • razvoj pokrajin 6

 • razvoj programske opreme 48

 • razvoj transporta 137

 • razvoj znanosti 1

 • razvoj življenja 55

 • recepti z zelenjavo 132

 • recepture 61, 148

 • reciklaža 156, 158, 174

 • recikliranje 162, 175

 • recipročni prostor 42

 • Recycling (Waste, etc.) 156, 162, 174

 • redoks titracije 41

 • Reference services (Libraries) 4

 • Refuse as art material 156

 • regulacija 150

 • regulacija modulov 57

 • regulacija napetosti 106

 • regulacija transkripcije 57

 • regulacijski mehanizmi 57

 • regulativa 161

 • relaksacije 45

 • rendering 103

 • Rene Descartes 58

 • rentgenska difrakcija 42

 • reološki testi 76

 • Research - Methodology 4

 • respirometrija 118

 • restavriranje 152

 • rešene naloge 104, 110

 • rešetanje 68

 • reševanje 184

 • reševanje enačb 22

 • rešitve 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 41

 • rezanje 97

 • rezultati simulacij 149

 • ribe 56

 • RNA 28

 • Roald Amunsen 180

 • robotika 3, 111

 • robotska kirurgija 91

 • robovi 152

 • ročna dela 132, 174

 • ročne spretnosti 156, 158, 174, 175

 • ročno vodena dokumentacija 13

 • rodbina Vilhar 182

 • rodoslovje 182

 • rodovne funkcije 30

 • rojenje 126

 • rotacijski volumni 21

 • Rovaši - Študije 8 • sadovnjaki 64

 • sajenje 132

 • sakralna umetnost 170

 • sakralne stavbe 155, 170

 • samokontrola 129

 • samoporjavitev kože 144

 • sani 72

 • sanitarna tehnika 150

 • Satellit 122

 • segregacija 143

 • sejanje 132

 • sekundarna elektrosprej ionizacija 36

 • sekundarni metaboliti 68

 • sekundarni sistemi 106

 • sekvenciranje 118

 • semi-industrial scale 43

 • senčila 167

 • senzorji 48, 107

 • senzorji plinov 107

 • senzorji vodika 107

 • SEOP 45

 • separacija 47

 • sesalci 56

 • sevalno ogrevanje 151

 • severni pol 180

 • Sewage - Purification 18

   • - Developing countries 17

 • Sewage disposal - Developing countries 17

 • Sewage disposal plants - Design and construction 17

 • sfingolipidi 49

 • Shepard, Ernest Howard - Homes and haunts 124

 • shranjevanje 61

 • shranjevanje električne energije 91

 • shranjevanje energije 53, 91, 94, 106

 • silicijev dioksid 44

 • Silicijeva dolina 181

 • silicon dioxide 44

 • silurij 54

 • simboli 177

 • simbolika živali 177

 • simetrija 42

 • simulacije 45

 • simulacijski modeli 149

 • simuliranje naprav 149

 • sinagoge 170

 • sinteza 92

 • sinteza alkoksiaminov 50

 • sinteza nitroksidov 50

 • sinteze 38, 43, 68, 89, 93

 • sinteze nanodelcev 18

 • sipanje 47

 • sistematika 58

 • sistemi linearnih enačb 23, 29

 • sistemi za oskrbo z vodo 119

 • sistemski inženiring 134

 • sistemski stroški 140

 • slaba drža 67

 • sladila 144

 • sladkorna pesa 37

 • sladljivost 135

 • sledovi hranjenja 59

 • slikanje možgan 45

 • Slovenci - Biografije 184

 • Slovenija 8, 13, 14, 15, 56, 94, 123, 126, 128, 179, 182

  • - Kulturna dediščina - Monografije 179

  • - Naravne znamenitosti - Monografije 179

  • - Umetnostni spomeniki - Zborniki 155

 • slovenske knjige 130, 131

 • Slovenske ljudske pripovedke 6

 • Slovenski etnografski muzej - Muzejske zbirke 178

   • - Katalogi 8

 • Slovenski igrani film - Moda - 1950-1999 - Razstavni katalogi 176

 • slovenski Judje 184

 • slovenski konstruktorji 121

 • slovenski pravični 184

 • slovenski tiski 131

 • Službena oblačila - Uvajanje - Disertacije 134

 • slv 14, 31

 • Smell 60

  • - physiology 60

 • smučarski skoki 72

 • smuči 72

 • sneg 51

 • snežni festivali 51

 • snežni kristali 51

 • snow 51

 • snow crystals 51

 • Social interaction 7

 • socialna ekonomija 11

 • socialna omrežja 7

 • socialni aspekt 163

 • sočasne bolezni 70

 • sodelavci 71

 • sodelovanje javnosti 161

 • sodelujoči v načrtovanju 173

 • sodna praksa 13

 • sojino olje 89

 • sol-gel nanosi 44

 • Solar cells 53

 • solarne naprave 95

 • solarni sistemi 95

 • Solartechnik 95

 • Solarthermie 95

 • sončna energija 53, 96

 • sončne elektrarne 109

 • sončni kolektorji 95

 • sončno sevanje 95

 • Sozialwissenschaften 4

 • Space debris 122

  • - Law and legislation 122

 • spajanje s preoblikovanjem 97

 • specialne funkcije 31

 • specifikacije 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 114

 • spinska izmenjava z optičnim črpanjem 45

 • spletni viri 13

 • splošna kemija 38

 • splošna metodologija 118

 • splošne knjižnice 173

 • spoji 115

 • spoji cevi 78

 • Sporting goods

  • - Design and construction 72

  • - Materials 72

  • - Technological innovations 72

 • sprehod po gozdu 124

 • spremembe podnebja 54

 • spremembe v knjižnicah 173

 • spreminjanje krajine 124

 • sproščanje 67

 • sproščanje v okolje 16

 • SQUID 48

 • srčno popuščanje 70

 • srednje šole 5, 20, 26, 27

 • stabilne porazdelitve 30

 • standardi 102, 107, 147

 • standardi ASTM 34, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 114

 • standardizacija 141

 • standardne metode 85

 • stanovanjske stavbe 171

 • stanovanjski prostor 171

 • stara Kitajska 58

 • stare pasme 128

 • staro pohištvo 175

 • starodobniki 123

 • starostna vnetna stanja 37

 • statične tehnike modeliranja 28

 • statistične metode 90

 • statistični testi 30

 • statistično sklepanje 30

 • statistika 20, 26, 27

 • stehiometrija 41

 • steklo 174

 • stene 116

 • steroidi 49

 • stiki 115

 • Stilno pohištvo - Prenova - Priročniki 175

 • stohastično modeliranje populacij 30

 • Stoletna hosta 124

 • stopinje 59

 • stopnja razvejanosti 47

 • stožnice 27

 • strehe 116

 • strip 157

 • strojništvo 3, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 120, 121, 122, 123, 137, 147, 149, 150, 151

 • stropno ogrevanje 151

 • stroškovne analize 140

 • struktura 51, 57, 145

 • struktura celice 28

 • strukture 45

 • strukture kovin 42

 • strukture por 45

 • strukture sistemov 142

 • strukturna biologija 57

 • strukturna kemija 42

 • strukturne lastnosti 92

 • strukturni parametri 47

 • strupeni učinki 16

 • struženje 99, 100

 • success 9

 • supermreže 42

 • Supply Chain Management 142

 • suspenzije 50, 90

 • Sustainability - Handbooks, manuals, etc 161

 • Sustainable living 174

 • Sustainable urban development - Handbooks, manuals, etc 161

 • Svet Evrope 13

 • Svetovna vojna 1914-1918 - Uniforme - Leksikoni 154

 • Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - Zborniki 184

 • svetovno gospodarstvo 10

 • svobodna volja 58

 • Symmetry 42

 • synthesis 43 • ščiti 177

 • Škocjanski zatok 56

  • - Naravna dediščina - Albumi 56

 • škodljivci 125, 126

 • šolanje 129

 • šport 72

 • športna oprema 72

 • števila 22

 • številske množice 20, 26, 27

 • študija primera 153

 • študije 33

 • študije primerov 5, 18, 115, 164, 173 • tabele 30

 • taktilni senzorji 91

 • talna voda 114

 • talno ogrevanje 151

 • Tandem mass spectrometry 49

 • Tandem Mass Spectrometry - methods 49

 • tandemska masna spektrometrija 49

 • Technikbewertung 9

 • Technological innovations - Economic aspects 9

 • technology 9

 • tehnične zahteve 147

 • tehnični podatki 102, 121

 • tehnični pregledi 96

 • tehnični vidiki 122

 • tehnika 19, 58

 • tehnika vozil 120, 121, 123, 137

 • tehnike 165

 • tehnike čiščenja 18

 • tehnike meritev 113

 • tehnike restavriranja 152

 • tehnike sipanja 47

 • tehnike tiska 135

 • tehniška dediščina 123

 • tehniško risanje 165

 • tehnologija 9, 107

 • tehnologija brizganja 147

 • tehnologija dodajalnega izdelovanja 169

 • tehnologija okolja 85

 • tehnologija preoblikovanja 97

 • tehnologije čiščenja 17

 • tehnološke inovacije 169

 • tehnološki program 141

 • tekmovanja 123

 • tekočinska ekstrakcija površin 36

 • tekočinska kromatografija 37

 • tekočinski termometer 34

 • tekstil 174

 • tekstilna industrija 134

 • tekstilna tehnologija 146

 • tekstilstvo 134

 • tektonika plošč 54

 • Telecommunication lines 112

 • telekomunikacije 113

 • Telesna drža - Priročniki 67

 • telesni vonj 60

 • temperature 107

 • teoretične osnove 145

 • teoretične raziskave 1

 • terapevtsko spremljanje koncentracije zdravil 69

 • termična desorbcija 36

 • termične lastnosti 79, 80, 81

 • terminologija 73, 74, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 114

 • termočleni 34

 • termodinamične osnove 151

 • termodinamika 57, 58

 • termokemija 41

 • termokromna tiskarska barva 135

 • termokromni zasloni 135

 • Termoplasti - Brizganje - Tehnologija - Priročniki 147

 • termoplastični materiali 147

 • termoplastika 79, 80, 81

 • termostatske kovine 75

 • testi aktivnosti 118

 • tetajli 115

 • težke kovine 18

 • Thomas Kuhn 58

 • Timber joints 115

  • - Pictorial works 115

 • tiskana pametna embalaža 135

 • tiskarski papir 86

 • tiskarski postopki 86

 • titanium dioxide 44

 • titanov dioksid 16, 44

 • titracije 41

 • tkiva 37

 • tkivno inženirstvo 92

 • tlačni preskus 102

 • tlorisi 159, 160, 164

 • točkovne grupe 42

 • tokovno polje 104

 • Tolminsko 133

 • tonično delovanje 144

 • topiramat 69

 • toplotni mostovi 116

 • toplozračno ogrevanje 151

 • topnost 41

 • topnostni produkt 41

 • tradicionalne pasme 128

 • trajnice 63, 125

 • trajnostni razvoj 153, 166

 • trakovi 73

 • transcendentne enačbe 20, 26

 • transcendentne funkcije 20, 26

 • transdisciplinarno 153

 • transport 137

 • transport praškastih snovi 143

 • transportni sistemi 137

 • trata 125

 • travniki 64

 • trg delovne sile 9

 • trias 54

 • trigonometrija 21

 • triki 129

 • Trnovski gozd 133

 • trožilni vodniki 112

 • tržni aspekt 137

 • turistični vodniki 159, 160, 172

 • turizem 166 • učbeniki 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 46, 104, 118

 • učbeniki za srednje šole 110

 • učbeniki za visoke šole 38

 • učenje 5

 • učinki na zdravje 132

 • učinkovitost 162

 • učinkovitost čiščenja 18

 • UHF RFID-tehnologija 135

 • ulomki 22

 • umetna fotosinteza 53

 • umetne mišice 91

 • umetni sateliti 122

 • umetni snežni kristali 51

 • umetnine 36

 • umetno ogrevanje 151

 • umetnost 58, 60, 152, 154, 156, 157, 158, 174, 175, 176, 177, 178

 • umetnostna zgodovina 155

 • uniforme 134, 154

 • Univerza - Zborniki 15

 • Univerza v Ljubljani 15

 • univerzitetne knjižnice 164

 • upogibanje 97

 • uporaba 144

 • uporaba holografije 35

 • uporaba integrala 23

 • uporaba v gradnji 169

 • uporaba zeolitov 43

 • Uporabna umetnost

  • - Dekorativna umetnost - Priročniki 158

  • - Recikliranje odpadkov - Priročniki 174

 • uporabni predmeti 156, 174

 • upornosti izolacije 109

 • upornosti ozemljitev 109

 • upornosti zanke 109

 • uporovno segrevanje 75

 • upravljanje 119, 150

 • upravljanje informacij 142

 • upravljanje proizvodnje 142

 • upravljanje s podatki 65

 • Urban gardening - Social aspects - Europe 163

 • Urban gardens - Europe 163

 • Urban runoff - Management - Handbooks, manuals, etc 161

 • urbani vrtički 163

 • urbanizem 6, 159, 160, 161, 162, 163

 • urbano vrtnarjenje 163

 • ureditev 137

 • usedanje blata 118

 • uspeh 9

 • usposabljanje delavcev 141

 • UV filtri 144

 • uvajanje metod 139

 • užitne rastline 61 • vaje 129

 • vaje za visoke šole 23

 • valjanje 97

 • valovanje 19

 • variacijski račun 31

 • varnost podatkov 65

 • varnostni vidiki 141

 • varoa 126

 • varstvo narave 56

 • varstvo rastlin 127

 • večkriterijsko odločanje 134

 • Vegetable oils 89

 • vektorji 24, 25, 27

 • vektorski prostori 29

 • Velika Britanija 159

 • velikost maščobnih kapljic 48

 • Venice (Italy) - Guidebooks 172

 • Verjetnost 30

 • verjetnost kot mera 30

 • verjetnostne metode 140

 • verjetnostne porazdelitve 30

 • verjetnostni račun 26, 27, 31

 • Verjetnostni račun - Vaje za visoke šole 31

 • vertikalne cevne povezave z zaprtim dnom 143

 • vesoljska tehnika 122

 • vesoljski odpadki 122

 • veščine 129

 • vetrna energija 94

 • vgnezdeni sistemi 111

 • Vilhar (rodbina) - Rodovnik 182

 • vinilfosfonska kislina 52

 • vinilni monomeri 52

 • viri odpadnih vod 17

 • viskoznost raztopin 47

 • visoka tehnologija 9

 • visoke gostote ksenona 45

 • visoko šolstvo 15

 • visokotemperaturni superprevodniki 42

 • višinska območja 64

 • vitamini 144

 • vključevanje OVE v omrežje 94

 • vlaknaste ojačitve 78

 • vlažila 144

 • vlečenje 97

 • vložeba zelenjava 132

 • voda 41, 51, 85

 • vodenje 32

 • vodenje kakovosti 117

 • vodenje proizvodnje 139

 • vodik 53

 • vodikova vez 51

 • vodne raztopine 41

 • vodni bregovi 64

 • vodni sistemi 50

 • vodotopni antimikrobni polimeri 93

 • vodovodi 119

 • vodovodna tehnika 150

 • vodovodne inštalacije 150

 • Vodovodne inštalacije - Priročniki 150

 • vohunstvo 12

 • vojaki 154

 • vojaška oprema 154

 • vojaški čini 154

 • voltametrija 40

 • vonj 60

 • voskanje 152

 • voski 144

 • vozišče 76

 • vozniški izpiti 136

 • vožnja 136

 • vpliv na organizme 16

 • vplivi na arhitekturo 169

 • vplivi na kvaliteto 147

 • vplivi tehnologije 7, 9

 • vrednosti 11

 • vrednotenje 68

 • vrste 21, 27

 • vrste rastlin 62, 132

 • vrste rovašev 8

 • vrste snega 51

 • vrtanje 99

 • vrtine 48

 • vrtnarska opravila 125

 • vrtnarstvo 61, 62, 63, 125, 127, 132

 • Vrtnarstvo - Rastlinjaki - Priročniki 127

 • vrtnice 125

 • vrtovi 64

 • Vrtovi - Urejanje - Priročniki 125

 • vsebnost kisika 45

 • vsebnost svinca 119

 • vsebnost trdih maščob 48

 • vsebnost v sadju 37

 • vsebnost v semenih 37

 • vzdrževanje 102, 161

 • vzdrževanje naprav 96

 • vzgoja 129

 • vzgoja rastlin 61, 62

 • vzgoja sadik 127

 • Vzhodnoevropska umetnost - Študije 155

 • vzorci 30, 177

 • vzorci atmosfere 36

 • vzorci okolja 36

 • vzorčenje emisij 118

 • vzorčevanje 119

 • vzpon človeka 54

 • vzreja matic 126 • water 51

 • Water - Purification - Technological innovations 18

 • Water resources development - Environmental aspects 119

 • Water utilities - Management 119

 • Water-supply - Environmental aspects 119

 • Weltraum 122

 • Weltraumrecht 122

 • Wings (Anatomy) - Aerodynamics 3

 • Winnie-the-Pooh 124

 • Winter sports 72

 • Wirtschaftswissenschaften 4 • začimbnice 61

 • zagotavljanje kakovosti 76, 117

 • zakon o ohranitvi mase 41

 • zakonitosti pomenov 177

 • zakonodaja 92, 163

 • zakonski predpisi 13

 • zakonsko varstvo zasebnosti 13

 • zanesljivost 106

 • zanimivosti 51, 88, 179

 • zapisovanje podatkov 8

 • zaporedja 20, 21, 26, 27

 • zaposlovanje 9

 • zasaditev 63, 125

 • zasebni in javni prostor 171

 • zasebnost 13, 171

 • zasenčitev 167

 • zastave 177

 • zaščita delavcev 84

 • zaščita pred vlago 77

 • zaščita pred vodo 77

 • zaščita razdelilnih sistemov 106

 • zaščitna oprema 84

 • zatiranje 126

 • zaviralci gorenja 52

 • zaviranje pigmentacije 144

 • zaznavanje biomolekul 48

 • zbiranje podatkov 12, 118

 • zboprniki 48

 • zborniki 36, 37, 39, 45, 47, 50, 52, 53, 89, 91, 92, 93, 155, 163

 • zbrana dela 168

 • zdrava drža telesa 67

 • zdravila 70

 • zdravilne rastline 66

 • Zdravilne rastline - Uporaba - Kozmetika 144

 • zdravilni čaji 66

 • zdravje novih družin 126

 • zdravljenje 67, 69, 126

 • zdravniki 71

 • zdravstvena dokumentacija 13

 • Zdravstvena dokumentacija - Zasebnost 13

 • zdravstvena informatika 65

 • zdravstveni podatki 13

 • zdravstveni sistem 13

 • zdravstveno varstvo 65

 • zdravstvo 13

 • zelene sinteze 89

 • zeleni materiali 89

 • zelenjava 132

 • Zelenjava

  • - Pridelovanje - Priročniki 127, 132

  • - Zdravilnost - Priročniki 132

 • zelenjavnice 132

 • zelišča 61

 • zemeljski vzorci 42

 • zemljevidi 133

 • zeolit ZSM-5 43

 • zeolite ZSM-5 43

 • Zeoliti - Disertacije 43

 • zeolitni granulati 43

 • zeolitni katalizatorji 43

 • zeolitni materiali 43

 • zgodbe rešenih 184

 • zgodbe rešiteljev 184

 • zgodovina 6, 14, 157, 161, 177, 178, 181

 • zgodovina krajine 124

 • zgodovina znanosti 2

 • zgodovina živinoreje 128

 • zgodovinski pregled 1, 50, 51, 55, 60, 88, 131, 180

 • zgodovinski pregledi 1, 101, 121, 123, 130, 133, 176

 • zgodovinski razvoj 15, 58, 137

 • zgornji ustroj 76

 • zgoščevala 144

 • zgradba 10

 • zgradbe 119

 • zimski športi 72

 • zmanjševanje hrupa 120

 • zmesi poliolov 89

 • značilnosti rastlin 63

 • znaki 177

 • znamenite stavbe 172

 • znanost 1, 2, 58

 • Znanost - Knjige za mladino 1

 • znanstvena odkritja 1

 • znanstvena revolucija 58

 • znanstveniki 2

 • znanstveno raziskovanje 4

 • znastveniki 1

 • zobni materiali 52

 • zoologija 56, 59, 126, 128, 130

 • zračne ladje 180

 • zrnasti materiali 90

 • Zwischenmenschliche Beziehung 7 • žaganje 99

 • železne kovine 74

 • ženske 177

 • Židje glej Judje

 • živali 59, 60

 • Živali - Sledi - Priročniki 59

 • živalski sledovi 59

 • žive meje 125

 • živila 48, 93

 • žlahtne kovine 75