COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Knjižne novosti 2014-5

(nazaj na domačo stran)


VSEBINA
0 SPLOŠNO


1. HART-DAVIS, Adam. Knjiga o času : skrivnosti časa, kako deluje in kako ga merimo. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-251-341-2. [COBISS.SI-ID 262924544]


001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH


2. HARGITTAI, Balazs, HARGITTAI, Magdolna, HARGITTAI, István. Great minds : reflections of 111 top scientists. Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2014. XIII, 386 str., ilustr. ISBN 978-0-19-933617-3. [COBISS.SI-ID 37512709]


3 DRUŽBENE VEDE


3. KIRCHNER, Richard. Surveillance and threat detection : prevention versus mitigation. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham (MA); Kidlington (UK) cButterworth-Heinemann: Butterworth-Heinemann, cop. 2014. IX, 253 str., ilustr. ISBN 978-0-12-407780-5. ISBN 0-12-407780-3. [COBISS.SI-ID 37363717]


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO PRI DELU


4. STRBAN, Grega. Pravne osnove varnosti : učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. 193 str. ISBN 978-961-6756-35-8. [COBISS.SI-ID 263438080]


37 VZGOJA


5. DOMINKO, Ciril, GOLLI, Bojan. Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj : 4. del, (Knjižnica Sigma, 96). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 402 str., ilustr. ISBN 978-961-212-259-1. [COBISS.SI-ID 273635840]


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


6. The challenge of food security : international policy and regulatory frameworks. Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar, cop. 2012. XVIII, 299 str., ilustr. ISBN 0-85793-937-8. ISBN 978-0-85793-937-1. [COBISS.SI-ID 37465349]

7. ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, KALČÍKOVÁ, Gabriela, ZAGORC-KONČAN, Jana. Industrijski procesi in trajnostni razvoj : praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-44-0. [COBISS.SI-ID 267523328]


51 MATEMATIKA


8. BATAGELJ, Vladimir, KLAVŽAR, Sandi. DS1, Logika in množice, Naloge, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 25). 3. razširjena izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-212-039-9. [COBISS.SI-ID 269140480]

9. CIMPRIČ, Jaka. Rešene naloge iz analize III, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 41). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 130 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-212-119-8. [COBISS.SI-ID 271410176]

10. DOBOVIŠEK, Mirko. Matematika 2, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 48). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 337 str., ilustr. ISBN 978-961-212-254-6. [COBISS.SI-ID 269141248]

11. DOLINAR, Gregor. Matematika 1. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2010. 169 str., ilustr. ISBN 978-961-243-164-8. [COBISS.SI-ID 254056448]

12. DROBNIČ VIDIC, Andreja. Izbrana poglavja iz matematike in statistike : zbirka rešenih nalog iz diferencialnih enačb, trigonometrijskih vrst, verjetnostnega računa in statistike. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-49-5. [COBISS.SI-ID 270054144]

13. MAGAJNA, Bojan. Linearna algebra, metrični prostor in funkcije več spremenljivk, (Matematika - fizika, 50). 2. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-212-244-7. [COBISS.SI-ID 271410688]

14. VENKATESHAN, S. P., SWAMINATHAN, Prasanna. Computational methods in engineering. 1st ed. Oxford (England); Waltham (MA): Academic Press; [Amsterdam]: Elsevier, 2014. XVII, 672 str., ilustr. ISBN 0-12-416702-0. ISBN 978-0-12-416702-5. [COBISS.SI-ID 37355781]

15. ZAKRAJŠEK, Egon. Analiza III, (Matematični rokopisi, 21). 3. popravljena izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 339 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-212-130-3. [COBISS.SI-ID 269299968]


519.68 RAČUNALNIŠTVO


16. ZIKOPOULOS, Paul, LIGHTSTONE, Sam, HURAS, Matt, SACHEDINA, Aamer, BAKLARZ, George. DB2 10.5 with BLU Acceleration : [new dynamic in-memory analytics for the era of big data]. New York [etc.]: McGraw-Hill Education, cop. 2014. XX, 147 str., ilustr. ISBN 978-0-07-182349-4. ISBN 0-07-182349-2. [COBISS.SI-ID 37379589]

17. CROSS, Michael. Social media security : leveraging social networking while mitigating risk. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham (MA): Syngress, cop. 2014. XVII, 328 str., ilustr. ISBN 978-1-59749-986-6. ISBN 1-59749-986-2. [COBISS.SI-ID 37366533]

18. Face recognition in adverse conditions, (Advances in computational intelligence and robotics (ACIR)). Hershey (PA): Information Science Refrence: IGI Global, cop. 2014. XXIV, 480 str., ilustr. ISBN 978-1-4666-5966-7. [COBISS.SI-ID 37558533]

19. FAIRCLOTH, Jeremy. Enterprise applications administration : the definitive guide to implementation and operations. Amsterdam: Elsevier; Waltham (MA); Oxford: Morgan Kaufmann, cop. 2014. XII, 388 str., ilustr. ISBN 978-0-12-407773-7. ISBN 0-12-407773-0. [COBISS.SI-ID 37357317]

20. GADDIS, Tony. Starting out with Visual C# 2012. 3rd ed. Boston [etc.]: Pearson, cop. 2014. 786 str., ilustr. ISBN 978-1-292-06119-1. ISBN 1-292-06119-7. [COBISS.SI-ID 37617413]

21. JOHNSON, Jeffrey C.. Designing with the mind in mind : simple guide to understanding user interface design guidelines. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham: Morgan Kaufmann, cop. 2014. XVI, 234 str., ilustr. ISBN 978-0-12-407914-4. [COBISS.SI-ID 37366021]

22. LIAO, Beishui. Efficient computation of argumentation semantics, (Intelligent systems series). 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2014. X, 137 str., ilustr. ISBN 978-0-12-410406-8. ISBN 0-12-410406-1. ISBN 978-0-12-410451-8. [COBISS.SI-ID 37370629]

23. MACDONALD, Matthew. Wordpress : the missing manual : the book that should have been in the box, (The missing manual). 1st ed. Beijing [etc.]: O'Reilly, cop. 2014. XIV, 596 str., ilustr. ISBN 978-1-449-34190-9. ISBN 1-449-34190-X. [COBISS.SI-ID 37616645]

24. MALIN, Cameron H., CASEY, Eoghan, AQUILINA, James M.. Malware forensics field guide for Linux systems, (Digital forensics field guides). Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 2014. XXXIX, 574 str., ilustr. ISBN 978-1-59749-470-0. [COBISS.SI-ID 37354757]

25. MOSCO, Vincent. To the cloud : big data in a turbulent world. Boulder; London: Paradigm Publishers, cop. 2014. X, 273 str. ISBN 978-1-61205-615-9. ISBN 978-1-61205-616-6. [COBISS.SI-ID 37557509]

26. NETTLETON, David. Commercial data mining : processing, analysis and modeling for predictive analytics projects. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham: Morgan Kaufmann, cop. 2014. XI, 288 str., ilustr. ISBN 978-0-12-416602-8. [COBISS.SI-ID 37366277]

27. QUICK, Darren, MARTINI, Ben, CHOO, Kim-Kwang Raymond. Cloud storage forensics. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham (MA): Syngress, cop. 2014. XVIII, 189 str. ISBN 978-0-12-419970-5. [COBISS.SI-ID 37366789]

28. Relevance ranking for vertical search engines. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham: Morgan Kaufmann, cop. 2014. XXIII, 239 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-12-407171-1. [COBISS.SI-ID 37365765]

29. RYDBERG, Terry. Exploring Adobe InDesign Creative Cloud. Boston [etc.]: Delmar, Cengage Learning, cop. 2015. XV, 418 str., ilustr. ISBN 978-1-305-26364-2. ISBN 1-305-26364-2. [COBISS.SI-ID 37617157]

30. SANDERS, Chris, SMITH, Jason. Applied network security monitoring : collection, detection, and analysis. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham: Syngress, cop. 2014. XXIV, 472 str., ilustr. ISBN 978-0-12-417208-1. [COBISS.SI-ID 37368837]

31. STANEK, William R.. Windows Server 2012 R2 : essentials & configuration : pocket consultant. 2nd printing. Redmond: Microsoft Press, cop. 2014. XIX, 379 str., ilustr. ISBN 0-7356-8257-7. ISBN 978-0-7356-8257-3. [COBISS.SI-ID 37617669]

32. SUH, Jung W., KIM, Youngmin. Accelerating MATLAB with GPU computing : a primer with examples. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham (MA): Morgan Kaufmann, 2014. X, 248 str., ilustr. ISBN 0-12-408080-4. ISBN 978-0-12-408080-5. [COBISS.SI-ID 37355269]

33. TOUHILL, Gregory J., TOUHILL, C. Joseph. Cybersecurity for executives : a practical guide. Hoboken: J. Wiley, cop. 2014. XXIII, 386 str., ilustr. ISBN 978-1-118-88814-8. ISBN 1-118-88814-6. [COBISS.SI-ID 37511685]

34. Transactions on computational science XXIII : special issue on cyberworlds, (Lecture notes in computer science, 8490), (Transactions on computational science (Internet), 8490), (Lecture notes in computer science (Internet), 8490), (Transactions on computational science (Print), 8490). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2014. XVI, 223 str., ilustr. ISBN 978-3-662-43789-6. ISBN 3-662-43789-9. ISBN 978-3-662-43790-2, doi: 10.1007/978-3-662-43790-2. [COBISS.SI-ID 37512453]

35. ZHAO, Yanchang, CEN, Yonghua. Data mining applications with R. Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 2014. XXI, 470 str., ilustr. ISBN 978-0-12-411511-8. [COBISS.SI-ID 37354501]


53 FIZIKA


36. ČADEŽ, Andrej. Teorija gravitacije, (Matematika - fizika, 49). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-212-243-0. [COBISS.SI-ID 256557568]

37. GIANNAKOPOULOS, Theodoros, PIKRAKIS, Aggelos. Introduction to audio analysis : a MATLAB approach. 1st ed. Kidlington (Oxford): Academic Press; Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2014. XVI, 266 str., ilustr. ISBN 978-0-08-099388-1. ISBN 0-08-099388-5. ISBN 978-0-08-099389-8. [COBISS.SI-ID 37364485]

38. HALILOVIČ, Miroslav, UREVC, Janez, STARMAN, Bojan. Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi : delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2013. XIV, 277 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-65-3. [COBISS.SI-ID 266801408]

39. KOLLER, Jože. Struktura atomov in molekul, Osnove kvantne mehanike, atomi : visokošolski učbenik. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-22-8. [COBISS.SI-ID 253269760]

40. KOLLER, Jože. Struktura atomov in molekul, Zbirka nalog z rešitvami : visokošolski učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 121 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6756-48-8. [COBISS.SI-ID 269750528]

41. KOLOINI, Tine. Prenos toplote in snovi. Ljubljana: Založba FKKT, 2009. 273 str., graf. prikazi. ISBN 961-6286-09-9. [COBISS.SI-ID 33338373]

42. MCPHEE, Isaac. Fizika za lahko noč : duhovito razmišljanje za bistre ljudi : od elektrike do ubežne hitrosti : E=mc [na] 2 vsakdanjega življenja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-251-308-5. [COBISS.SI-ID 261476096]

43. GROS, Mladen, HRIBAR, Marjan, KODRE, Alojz, STRNAD, Janez. Naloge iz fizike, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 9). 13. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-212-013-9. [COBISS.SI-ID 269300480]

44. STRNAD, Janez. Fizika. Del 2, Elektrika, optika, (Matematika - fizika, 11). 7. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. Str. 294-562, ilustr. ISBN 978-961-212-048-1. [COBISS.SI-ID 271410944]

45. ZUPANČIČ-VALANT, Andreja. Uvod v reologijo : [opis osnovnih reoloških pojmov in reološka klasifikacija tekočin, reološki modeli, reometrija in slovarček reoloških izrazov]. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2007. 98 str., ilustr. ISBN 961-6286-66-8. ISBN 978-961-6286-66-4. [COBISS.SI-ID 222193664]


54 KEMIJA


46. Advanced synthetic materials in detection science, (RSC detection science, no. 3). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2014. XII, 246 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-593-3. ISBN 978-1-84973-707-4. [COBISS.SI-ID 37582597]

47. Advances in transport properties of fluids, (Experimental thermodynamics, vol. IX). Cambridge: The Royal Society of Chemistry, cop. 2014. XXIV, 401 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-677-0. ISBN 1-84973-677-4. ISBN 978-1-78262-525-4. [COBISS.SI-ID 37496325]

48. ALBRIGHT, Thomas A., BURDETT, Jeremy K., WHANGBO, Myung-Hwan. Orbital interactions in chemistry. 2nd ed. Hoboken: J. Wiley, cop. 2013. XII, 819 str., ilustr. ISBN 978-0-471-08039-8. ISBN 0-471-08039-X. [COBISS.SI-ID 37393669]

49. BRECHER, Jonathan. Grafična predstavitev stereokemične konfiguracije : (priporočila IUPAC 2006). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-99-2. [COBISS.SI-ID 241101056]

50. BUKOVEC, Nataša, CERC KOROŠEC, Romana, TRATAR-PIRC, Elizabeta. Praktikum iz splošne in anorganske kemije. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-18-1. [COBISS.SI-ID 252396544]

51. Catalysis for alternative energy generation. New York [etc.]: Springer, cop. 2012. XIII, 536 str., ilustr. ISBN 978-1-4899-9589-6. ISBN 978-1-4614-0344-9, doi: 10.1007/978-1-4614-0344-9. [COBISS.SI-ID 37512197]

52. Chemosensors : principles, strategies, and applications, (Wiley series in drug discovery and development). Hoboken: J. Wiley, cop. 2011. X, 498 str., [12] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-470-59206-9. ISBN 0-470-59206-0. ISBN 978-1-118-01958-0. ISBN 1-118-01958-X. ISBN 978-1-118-01956-6. ISBN 1-118-01956-3. ISBN 978-1-118-01957-3. ISBN 1-118-01957-1. [COBISS.SI-ID 37393157]

53. Comprehensive enantioselective organocatalysis : catalysts, reactions, and applications. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2013. 3 zv. (XLV, 1438 str.), ilustr. ISBN 978-3-527-33236-6. ISBN 3-527-33236-7. ISBN 978-3-527-65889-3. ISBN 978-3-527-65888-6. ISBN 978-3-527-65887-9. ISBN 978-3-527-65886-2. [COBISS.SI-ID 37395973]

54. DAL BORGO, Sebastiano. Study on novel approaches for application of bismuth and antimony electrodes in analytical electrochemistry : Ph. D. Dissertation. Ljubljana: [S. D. Borgo], 2014. X, 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 274565632]

55. DOLENC, Darko. Praktikum iz organske kemije : [univerzitetni učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. VII, 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-38-9. [COBISS.SI-ID 265176576]

56. DOLENC, Darko. Vaje iz organske analize : navodila za laboratorijske vaje : [praktikum]. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008 [i. e.] 2013. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-03-7. [COBISS.SI-ID 265689088]

57. BONČINA, Matjaž, CERAR, Janez, GODEC, Andrej, HRIBAR, Barbara, JAMNIK, Andrej, LAH, Jurij, LAJOVIC, Andrej, LUKŠIČ, Miha, PODLIPNIK, Črtomir, PRISLAN, Iztok, REŠČIČ, Jurij, ŠARAC, Bojan, TOMŠIČ, Matija, VESNAVER, Gorazd. Fizikalna kemija - praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. XXXII, 227 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-32-7. [COBISS.SI-ID 261552640]

58. GALER, Petra. Sinteza, transformacije in lastnosti substituiranih derivatov 1,3-diketonov : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Galer], 2014. 170 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37477125]

59. Handbook of polymer synthesis, characterization, and processing. Hoboken: J. Wiley, cop. 2013. XXI, 622 str., ilustr. ISBN 978-0-470-63032-7. ISBN 0-470-63032-9. [COBISS.SI-ID 37392901]

60. JAMNIK, Andrej. Fizikalna kemija : visokošolski učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 2 zv. (458 str.), ilustr. ISBN 978-961-6756-39-6. ISBN 978-961-6756-40-2. [COBISS.SI-ID 265780736]

61. KOSKINEN, Ari. Asymmetric synthesis of natural products. 2nd ed. Chichester (West Sussex): Wiley, cop. 2012. XVI, 306 str., ilustr. ISBN 978-1-119-97668-4. ISBN 1-119-97668-5. ISBN 978-1-119-97669-1. ISBN 1-119-97669-3. [COBISS.SI-ID 37392645]

62. LI, Na, HEFFERREN, John J., LI, Ke'an. Quantitative chemical analysis. Singapur: World Scientific, cop. 2013. XII, 308 str., ilustr. ISBN 978-981-4452-28-1. ISBN 981-4452-28-9. ISBN 981-4452-29-7. ISBN 978-981-4452-29-8. [COBISS.SI-ID 37515013]

63. MEDEN, Anton, GOLOBIČ, Amalija. Zgradba in lastnosti trdnin : vaje. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2011. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-12-9. [COBISS.SI-ID 257836800]

64. Metals in cells, (EIBC books). Chichester (West Sussex): Wiley, 2013. XVII, 579 str., ilustr. ISBN 978-1-119-95323-4. ISBN 1-119-95323-5. [COBISS.SI-ID 37393413]

65. MIESSLER, Gary L., FISCHER, Paul J., TARR, Donald Arthur. Inorganic chemistry. 5th ed. Harlow: Pearson, cop. 2014. II, 674 str., ilustr. ISBN 978-1-292-02075-4. ISBN 1-292-02075-X. [COBISS.SI-ID 37094149]

66. BUKOVEC, Nataša, CERC KOROŠEC, Romana, GOLOBIČ, Amalija, LAH, Nina, TRATAR-PIRC, Elizabeta. Osnove kemijskega računanja : zbirka nalog. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2011. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-28-0. [COBISS.SI-ID 258079744]

67. PETRIČEK, Saša, PERDIH, Franc, DEMŠAR, Alojz. Vaje iz anorganske kemije za visokošolski strokovni študij kemijske tehnologije. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-19-8. [COBISS.SI-ID 263168768]

68. PINTO, Madalena M. M.. Chemistry of love and sex. Zurich: Helvetica Chimica Acta; Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2012. XIV, 98 str., ilustr. ISBN 978-3-906390-68-0. ISBN 3-906390-68-3. [COBISS.SI-ID 37392133]

69. POŽGAN, Franc, ŠTEFANE, Bogdan. Uvod v laboratorijsko organsko kemijo. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-26-6. [COBISS.SI-ID 267873536]

70. BEŠTER-ROGAČ, Marija, GSPAN, Primož, JUG, Aleš, KOŠIR, Iztok, PUC, Miha Dominik, TOMŠIČ, Matija. Praktikum. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. II-IV, 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-76-3. [COBISS.SI-ID 272296192]

71. PROSEN, Helena, KRALJ CIGIĆ, Irena, STRLIČ, Matija. Praktikum iz analizne kemije : za univerzitetni študij kemije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-34-1. [COBISS.SI-ID 263437824]

72. Stereoselective synthesis of drugs and natural products. Hoboken: J. Wiley, cop. 2013. 2 zv. (XXXI, 1772 str.), ilustr. ISBN 978-1-118-03217-6. ISBN 978-1-118-61228-6. ISBN 978-1-118-61222-4. [COBISS.SI-ID 37404677]

73. Supported ionic liquids : fundamentals and applications. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2014. XXI, 473 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32429-3. ISBN 3-527-32429-1. ISBN 978-3-527-65481-9. ISBN 978-3-527-65480-2. ISBN 978-3-527-65479-6. ISBN 978-3-527-65478-9. [COBISS.SI-ID 37399813]

74. TIŠLER, Miha. Organska kemija. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 538 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-43-3. [COBISS.SI-ID 267435008]

75. Transition-metal-mediated aromatic ring construction. Hoboken: Wiley, cop. 2013. XXII, 807 str., ilustr. ISBN 978-1-118-14892-1. ISBN 1-118-14892-4. [COBISS.SI-ID 37393925]

76. TRATAR-PIRC, Elizabeta, PEVEC, Andrej, DEMŠAR, Alojz. Vaje iz anorganske kemije, Navodila za vaje z zbirko računskih nalog. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010 [i. e.] 2013. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-17-4. [COBISS.SI-ID 268032256]

77. TUREL, Iztok, ZUPANČIČ, Marija. Vaje iz splošne kemije. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-46-4. [COBISS.SI-ID 268528384]


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE


78. GABERŠEK, Saša, SKOK, Gregor, ŽABKAR, Rahela. Rešene naloge iz osnov meteorologije, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 46). 2. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-212-199-0. [COBISS.SI-ID 269346816]


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA


79. Binding, transport and storage of metal ions in biological cells, (RSC metallobiology series, no. 2). Cambridge: The Royal Society of Chemistry, cop. 2014. XXV, 911 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-599-5. ISBN 978-1-84973-997-9. [COBISS.SI-ID 27894567]

80. LEGIŠA, Matic, BENČINA, Mojca. Vaje iz mikrobiologije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008. 64 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6756-01-3. [COBISS.SI-ID 241471744]

81. TORTORA, Gerard J., FUNKE, Berdell R., CASE, Christine L.. Microbiology : an introduction, (Always learning). 11th ed. Harlow (Essex): Pearson, cop. 2014. X, 970 str., ilustr. ISBN 129-2-02630-8. ISBN 978-1-292-02630-5. ISBN 978-1-447-96324-0. ISBN 1-447-96324-5. [COBISS.SI-ID 37465861]

82. ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona, PODGORNIK, Helena. Vaje iz biotehnologije. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-23-5. [COBISS.SI-ID 254454016]


61 MEDICINA


83. ŠTEFANIČ, Marko. Pomen kinetike prehoda gastrorezistentnih pelet skozi želodec v stanju na tešče za vrednotenje in vitro sproščanja ter in vitro/in vivo korelacijo = The importance of gastric emptying kinetics of enteric coated pellets in fasted state for in vitro release and in vitro/in vivo correlation : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Štefanič], 2014. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274552064]

84. ŽIGON, Polona. Vezava antiprotrombinskih protiteles v in vitro in ex vivo modelih ter njihova klinična uporabnost pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi = Antiprothrombin antibodies binding using in vitro and ex vivo models indicate their clinical relevance for autoimmune patients : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Žigon], 2014. 140 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274544128]


620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


85. Mechanochromic fluorescent materials : phenomena, materials and applications, (RSC smart materials, no. 8). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2014. X, 274 str., ilustr. ISBN 978-1-78262-322-9. [COBISS.SI-ID 37458437]

86. Organic electronics : emerging concepts and technologies. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2013. XVIII, 443 str., ilustr. ISBN 978-3-527-41131-3. ISBN 3-527-41131-3. ISBN 978-3-527-65099-6. ISBN 978-3-527-65098-9. ISBN 978-3-527-65097-2. ISBN 978-3-527-65096-5. [COBISS.SI-ID 37513221]

87. Polymers for personal care and cosmetics, (ACS symposium series, 1148). Washington: American Chemical Society, cop. 2013. X, 329 str., ilustr. ISBN 978-0-8412-2905-1. [COBISS.SI-ID 37515781]


620.9 ENERGETIKA


88. Lithium-ion batteries : advances and applications. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2014. XXI, 612 str., [24] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-444-59513-3. ISBN 978-0-444-59516-4. [COBISS.SI-ID 37368069]


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


89. JEREB, Janez. MHE Zabukovec : kako ubrano smo peli trije Janezi v dolini pod Storžičem. Ljubljana: Društvo Machinatores, 2014. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-93699-0-6. [COBISS.SI-ID 274752768]


621.3 ELEKTROTEHNIKA


90. DEMPSEY, Paul K.. Home generator selection, installation, and repair. New York [etc.]: McGraw-Hill Education, cop. 2014. XIV, 226 str., ilustr. ISBN 978-0-07-181297-9. ISBN 0-07-181297-0. [COBISS.SI-ID 37382149]

91. GIBILISCO, Stan. Beginner's guide to reading schematics. Third edition. New York [etc.]: McGraw-Hill Education, cop. 2014. VIII, 173 str., ilustr. ISBN 978-0-07-182778-2. ISBN 0-07-182778-1. [COBISS.SI-ID 37381893]

92. KOKELJ, Peter. Osnove elektrotehnike : rešeni primeri in izpitne naloge. 4. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2004. II, 247 str., ilustr. ISBN 961-6371-78-9. [COBISS.SI-ID 214550528]

93. PAPIČ, Igor, ŽUNKO, Peter. Elektroenergetska tehnika I. 3. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2007 [i. e. 2009]. VIII, 200 str., ilustr. ISBN 978-961-243-015-3. [COBISS.SI-ID 247920128]

94. SINIGOJ, Anton R.. Elektrotehnika 1. 2. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-243-044-3. [COBISS.SI-ID 247465216]

95. SINIGOJ, Anton R.. Elektrotehnika 2. 2. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-243-045-0. [COBISS.SI-ID 247465472]

96. SINIGOJ, Anton R.. Elektrotehnika 3. 2. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-243-046-7. [COBISS.SI-ID 247465728]

97. WOOD, Allen J., WOLLENBERG, Bruce F., SHEBLÉ, Gerald B.. Power generation, operation, and control. 3rd ed. Hoboken (New Jersey): J. Wiley & Sons, cop. 2014. XXII, 632 str., ilustr. ISBN 978-0-471-79055-6. [COBISS.SI-ID 10495060]

98. ZAGRADIŠNIK, Ivan, SLEMNIK, Bojan. Izbrana poglavja iz transformatorjev : skripta. 1. dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014. 77 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-248-008-0. [COBISS.SI-ID 37618693]


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


99. DÍAZ ORTEGA, Roberto. Design of low-noise amplifiers for ultra-wideband communications. New York [etc.]: McGraw-Hill Education, cop. 2014. XIV, 114 str., ilustr. ISBN 978-0-07-182312-8. ISBN 0-07-182312-3. [COBISS.SI-ID 37378565]

100. Organic light-emitting diodes (OLEDs) : materials, devices and applications, (Woodhead Publishing series in electronic and optical materials, no. 36). Oxford [etc.]: Woodhead Publishing, 2013. XVII, 647 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-85709-425-4. ISBN 0-85709-425-4. [COBISS.SI-ID 37385477]

101. SMOLE, Franc. Polprevodniška elektronika. 2. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013. X, 287 str., ilustr. ISBN 978-961-243-224-9. [COBISS.SI-ID 265293824]

102. WANG, Yinshun. Fundamental elements of applied superconductivity in electrical engineering. Singapore: Wiley, 2013. XXV, 444 str., ilustr. ISBN 978-1-118-45114-4. ISBN 1-118-45114-7. [COBISS.SI-ID 37432325]

103. WILLIAMS, Arthur Bernard. Analog filter and circuit design handbook. New York [etc.]: McGraw-Hill Education, cop. 2014. XVIII, 618 str., ilustr. ISBN 978-0-07-181671-7. ISBN 0-07-181671-2. [COBISS.SI-ID 37381637]

104. WILLIAMS, Edgar M.. Design and analysis of magnetoresistive recording heads. New York [etc.]: J. Wiley & Sons, cop. 2001. XIX, 309 str., ilustr. ISBN 0-471-36358-8. [COBISS.SI-ID 37582853]

105. ZHUIYKOV, Serge. Nanostructured semiconductor oxides for the next generation of electronics and functional devices : properties and applications, (Woodhead Publishing series in electronic and optical materials, no. 53). Oxford [etc.]: Woodhead Publishing, 2014. XXIII, 439 str., [20] str. pril., ilustr. ISBN 978-1-78242-220-4. ISBN 1-78242-220-X. [COBISS.SI-ID 37387013]


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE


106. CHAPARRO, Luis F.. Signals and systems using MATLAB. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier: Academic Press, 2015. XXIII, 855 str., ilustr. ISBN 978-0-12-394812-0. ISBN 0-12-394812-6. [COBISS.SI-ID 37353221]

107. Cognitive radio and its application for next generation cellular and wireless networks, (Lecture notes in electrical engineering, vol. 116), (Lecture notes in electrical engineering (Online), vol. 116). 1st ed. Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2012. XI, 409 str., ilustr. ISBN 978-94-007-9653-9. ISBN 94-007-9653-6. ISBN 978-94-007-1827-2, doi: 10.1007/978-94-007-1827-2. [COBISS.SI-ID 37491717]

108. HADDOW, George D., HADDOV, Kim S.. Disaster communications in a changing media world. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Waltham (MA); Kidlington (UK): Butterworth-Heinemann, cop. 2014. XXII, 259 str., ilustr. ISBN 978-0-12-407868-0. [COBISS.SI-ID 37363461]

109. LARSSON, Christofer. Design of modern communication networks : methods and applications. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Kidlington (Oxford): Academic Press, 2014. XVI, 446 str., ilustr. ISBN 978-0-12-407238-1. ISBN 0-12-407238-0. [COBISS.SI-ID 37365509]


624/625 GRADBENIŠTVO


110. Sensor technologies for civil infrastructures. Vol. 1, Sensing hardware and data collection methods for performance assessment, (Woodhead Publishing series in electronic and optical materials, no. 55). Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 2014. XXV, 562 str., ilustr. ISBN 978-0-85709-432-2. ISBN 0-85709-432-7. ISBN 978-0-85709-913-6. ISBN 978-1-78242-244-0. ISBN 978-1-78242-428-4. [COBISS.SI-ID 37620229]

111. Sensor technologies for civil infrastructures. Vol. 2, Applications in structural health monitoring, (Woodhead Publishing series in electronic and optical materials, no. 56). Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 2014. XXV, 699 str., ilustr. ISBN 978-1-78242-242-6. ISBN 1-78242-242-0. ISBN 978-1-78242-243-3. ISBN 978-1-78242-244-0. ISBN 978-1-78242-428-4. [COBISS.SI-ID 37620485]


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA


112. MALOVRH REBEC, Katja. Optične lastnosti, fotobiološki in okoljski učinki svetilk s svetlečimi diodami : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Malovrh Rebec], 2014. XXIII, 130 str., Ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 275459584]

113. ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, ZAGORC-KONČAN, Jana. Osnove okoljskega inženirstva : praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-41-9. [COBISS.SI-ID 265968640]


629 TEHNIKA VOZIL


114. FISCHER, Richard, GSCHEIDLE, Rolf, HEIDER, Uwe, HOHMANN, Berthold, KEIL, Wolfgang, MANN, Jochen, SCHLÖGL, Bernd, WIMMER, Alois, WORMER, Günter. Motorno vozilo. 29. prenovljena izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 716 str., ilustr. ISBN 978-961-251-252-1. [COBISS.SI-ID 257453824]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO


115. MIHELIČ, Ivo. Otroci burje : Lipica in lipicanec = Kinder der Bora : Lipica und die Lipizzaner. Ljubljana: Kmečki glas, 2004. 134 str., ilustr. ISBN 961-203-268-8. [COBISS.SI-ID 128118272]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU


116. PENKO-NATLAČEN, Metka, VODOVNIK, Zvone, FINK RUŽIČ, Polona, FURLAN, Cvetka, TAVČAR, Rudi, TUŠAK, Matej, DJINOVIĆ, Marko, MARC, Ožbej, KNEZ, Igor. Kolektivna pogajanja : priročnik za prakso : z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti s pojasnili. 1. natis. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Pravna služba, 2014. XIV, 248 str., tabele. ISBN 978-961-6666-87-9. [COBISS.SI-ID 274733824]


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


117. Greener Fischer-Tropsch processes for fuels and feedstocks. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2013. XVIII, 372 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32945-8. ISBN 3-527-32945-5. ISBN 978-3-527-65686-8. ISBN 978-3-527-65685-1. ISBN 978-3-527-65684-4. ISBN 978-3-527-65683-7. [COBISS.SI-ID 37400069]

118. KLJAJIĆ, Alen. Razvoj in uporaba emulzijskih sistemov za selektivno kristalizacijo organskih spojin v kemijski industriji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kljajić], 2014. 132 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37477637]

119. LAKOTA, Ana. Skrivnosti idealnih reaktorjev? Ni jih.. 1. izd. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za kemijsko, biokemijsko in ekološko inženirstvo, 2009. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-98-5. [COBISS.SI-ID 241100032]

120. LONCNAR, Mojca. Vpliv hlajenja na izluževalne karakteristike žlinder : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Loncnar], 2014. XXIII, 290 str., 80 str. uv. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 274551808]

121. The Oxford handbook of food fermentations. Oxford: Oxford University Press, cop. 2014. XI, 805 str., ilustr. ISBN 978-0-19-974270-7. [COBISS.SI-ID 37581829]

122. ŠEBENIK, Urška. Osnove polimernega inženirstva : zbirka nalog. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-29-7. [COBISS.SI-ID 259131904]

123. TOPOROV, Dobrin D.. Combustion of pulverised coal in a mixture of oxygen and recycled flue gas, (Elsevier insights series). Waltham; London: Elsevier, cop. 2014. XXII, 174 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-08-099998-2. [COBISS.SI-ID 37407493]

124. UBRANI M., Manu Patel. New generation of composite electrodes for lithium-sulphur batteries : doctoral thesis = Nova generacija kompozitnih elektrod za litij žveplove akumulatorje : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Patel U M], 2014. XI, 295 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37429509]

125. ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona, PAVKO, Aleksander. Praktikum iz biokemijskega inženirstva. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2005. 89 str., graf. prikazi. ISBN 961-6286-48-X. [COBISS.SI-ID 223758336]


669 METALURGIJA


126. RAKOVSKIJ, V. S., SAKLINSKIJ, V. V.. Poroškovaja metallurgija v mašinostroenii : spravočnoe posobie. 3-e izd., ispravlennju i dopolnennju. Moskva: Mašinostroenie, 1973. 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37447429]


7 UMETNOST


127. BOGLE, Elizabeth. Museum exhibition planning and design. Lanham (Md.): AltaMira Press, cop. 2013. XX, 393 str., ilustr. ISBN 978-0-7591-2229-1. ISBN 978-0-7591-2230-7. [COBISS.SI-ID 37555717]

128. CUREDALE, Robert. Design methods 1 : 200 ways to apply design thinking. 1.10 September 2013 ed. Topanga: Design Community College, 2013. 382 str., ilustr. ISBN 0-9882362-0-6. ISBN 978-0-9882362-0-2. [COBISS.SI-ID 37554437]

129. HUGHES, Philip. Exhibition design, (Portfolio). Reprint. London: Laurence King, 2013. 224 str., ilustr. ISBN 978-1-85669-640-1. [COBISS.SI-ID 37554693]

130. KLING, Beate, KRÜGER, Torsten, BAUR, Ruedi. Signage : spatial orientation. 1st ed. München: Edition Detail, cop. 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-3-920034-94-2. ISBN 978-3-95553-145-4. ISBN 978-3-95553-156-0. [COBISS.SI-ID 3187310]

131. BENSA, Marta, BERGAMINI, Giuseppe, KOROŠEC, Josip, NEVYEL, Giovanna, RAGAZZONI, Claudia, ROPRET, Polonca, SITAR, Mateja Neža, ZOUBEK, Rado. Restavriranje Quaglievih poslikav v ljubljanski stolnici, (Res., 5). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 316 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-10-6. [COBISS.SI-ID 264727808]

132. SIMON, Nina. The participatory museum. Santa Cruz (Calif.): Museum 2.0, cop. 2010. V, 352, [19] str., ilustr. ISBN 978-0-615-34650-2. ISBN 0-615-34650-2. [COBISS.SI-ID 37555205]

133. BADOVINAC, Zdenka. Vmesna postaja = Stopover : 1 : 1 : [Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, 17. 10. 2013-12. 1. 2014, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, 17 October 2013-12 January 2014]. Ljubljana: Moderna galerija, 2014. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-206-106-7. [COBISS.SI-ID 272973568]


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


134. TAVČAR, Vojmir, TRETJAK, Mitja. Slovenija v žepu : vodnik za male popotnike in velike radovedneže. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2013. 247 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-166-6. [COBISS.SI-ID 6721516]

135. ŽUN, Klemen. Kino zemljevid : zemljevid ljubljanskih kino prizorišč (1896-2014). Ljubljana: Javni zavod Kinodvor, 2014. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-92710-4-9. [COBISS.SI-ID 273588224]


72 ARHITEKTURA


136. Büro = Office : best of, (Edition Detail). 1. Aufl. München: Edition Detail, cop. 2013. 200 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-920034-84-3. [COBISS.SI-ID 2947716]

137. DEBEVEC, Leon. Arhitekturni obrisi sakralnega. Ljubljana: Inštitut za sakralno arhitekturo: Teološka fakulteta, 2011. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-03-1. [COBISS.SI-ID 255631104]

138. BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris. Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015]. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-38-1. [COBISS.SI-ID 273886720]

139. Glas = Glass, (Best of Detail). 1. Aufl. München: Institut für Internationale Architektur-Dokumentation: Edition Detail, cop. 2014. 199 str., ilustr., načrti, barvne fotogr. ISBN 978-3-95553-202-4. ISBN 3-95553-202-X. [COBISS.SI-ID 37491461]

140. GONZALO, Roberto, VALLENTIN, Rainer. Passive house design : planning and design of energy-efficient buildings, (Detail green books). Munich: Redaktion Detail: Institut für internationale Architektur-Dokumentation, cop. 2014. 151 str., ilustr., načrti, barvne fotogr. ISBN 978-3-95553-220-8. ISBN 3-95553-220-8. [COBISS.SI-ID 37491205]

141. Holz = Wood, (Best of Detail). 1. Aufl. München: Institut für Internationale Architektur-Dokumentation: Edition Detail, cop. 2014. 200 str., ilustr., načrti, barvne fotogr. ISBN 978-3-95553-214-7. [COBISS.SI-ID 37491973]

142. JUVANEC, Borut, ZUPANČIČ, Domen. Besednjak vernakularne arhitekture = Dictionary of vernacular architecture. 1. izd. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti SAZU: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo: i2 Družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje, 2014. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-80-5. [COBISS.SI-ID 271168768]


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


143. HELLER, Steven, TALARICO, Lita. Typography sketchbooks. 1st ed. New York: Princeton Architectural Press, cop. 2011. 365 str., ilustr. ISBN 978-1-61689-042-1. [COBISS.SI-ID 3012718]


92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE


144. SITAR, Sandi. Slovenci, državljani sveta. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-203-414-6. [COBISS.SI-ID 263001600]


93 ZGODOVINSKA ZNANOST


145. HUGHES, Robert. Rim. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 567 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-812-0. [COBISS.SI-ID 273613312]


NASLOVNO KAZALO


 • DB2 10.5 with BLU Acceleration 16


 • Accelerating MATLAB with GPU computing 32
 • Advanced synthetic materials in detection science 46
 • Advances in transport properties of fluids 47
 • Analiza III 15
 • Analog filter and circuit design handbook 103
 • Antiprothrombin antibodies binding using in vitro and ex vivo models indicate their clinical relevance for autoimmune patients 84
 • Applied network security monitoring 30
 • Arhitekturni obrisi sakralnega 137
 • Asymmetric synthesis of natural products 61


 • Beginner's guide to reading schematics 91
 • Besednjak vernakularne arhitekture 142
 • Binding, transport and storage of metal ions in biological cells 79
 • Büro 136


 • Catalysis for alternative energy generation 51
 • The challenge of food security 6
 • Chemistry of love and sex 68
 • Chemosensors 52
 • Cloud storage forensics 27
 • Cognitive radio and its application for next generation cellular and wireless networks 107
 • Combustion of pulverised coal in a mixture of oxygen and recycled flue gas 123
 • Commercial data mining 26
 • Comprehensive enantioselective organocatalysis 53
 • Computational methods in engineering 14
 • Cybersecurity for executives 33


 • Data mining applications with R 35
 • Design and analysis of magnetoresistive recording heads 104
 • Design methods 1 128
 • Design of low-noise amplifiers for ultra-wideband communications 99
 • Design of modern communication networks 109
 • Designing with the mind in mind 21
 • Dictionary of vernacular architecture 142
 • Disaster communications in a changing media world 108
 • DS1. Logika in množice. Naloge 8


 • Efficient computation of argumentation semantics 22
 • Elektroenergetska tehnika I 93
 • Elektrostatika 92
 • Elektrotehnika 1 94
 • Elektrotehnika 2 95
 • Elektrotehnika 3 96
 • Emona 138
 • Enterprise applications administration 19
 • Exhibition design 129
 • Exploring Adobe InDesign Creative Cloud 29


 • Face recognition in adverse conditions 18
 • Fizika za lahko noč 42
 • Fizika. Del 2, Elektrika, optika 44
 • Fizikalna kemija 60
 • Fizikalna kemija - praktikum 57
 • Fundamental elements of applied superconductivity in electrical engineering 102


 • Glas 139
 • Glass 139
 • Grafična predstavitev stereokemične konfiguracije 49
 • Great minds 2
 • Greener Fischer-Tropsch processes for fuels and feedstocks 117


 • Handbook of polymer synthesis, characterization, and processing 59
 • Holz 141
 • Home generator selection, installation, and repair 90


 • The importance of gastric emptying kinetics of enteric coated pellets in fasted state for in vitro release and in vitro/in vivo correlation 83
 • Industrijski procesi in trajnostni razvoj 7
 • Inorganic chemistry 65
 • Introduction to audio analysis 37
 • Izbrana poglavja iz matematike in statistike 12
 • Izbrana poglavja iz transformatorjev 98


 • Kinder der Bora 115
 • Kino zemljevid 135
 • Knjiga o času 1
 • Kolektivna pogajanja 116


 • Linearna algebra, metrični prostor in funkcije več spremenljivk 13
 • Lithium-ion batteries 88


 • Magnetika 92
 • Malware forensics field guide for Linux systems 24
 • Matematika 1 11
 • Matematika 2 10
 • Mechanochromic fluorescent materials 85
 • Metals in cells 64
 • MHE Zabukovec 89
 • Microbiology 81
 • Motorno vozilo 114
 • Museum exhibition planning and design 127


 • Naloge iz fizike 43
 • Nanostructured semiconductor oxides for the next generation of electronics and functional devices 105
 • New generation of composite electrodes for lithium-sulphur batteries 124
 • Nova generacija kompozitnih elektrod za litij žveplove akumulatorje 124


 • Office 136
 • Optične lastnosti, fotobiološki in okoljski učinki svetilk s svetlečimi diodami 112
 • Orbital interactions in chemistry 48
 • Organic electronics 86
 • Organic light-emitting diodes (OLEDs) 100
 • Organska kemija 74
 • Osnove elektrotehnike 92
 • Osnove kemijskega računanja 66
 • Osnove okoljskega inženirstva 113
 • Osnove polimernega inženirstva 122
 • Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi 38
 • Otroci burje 115
 • The Oxford handbook of food fermentations 121


 • The participatory museum 132
 • Passive house design 140
 • Polprevodniška elektronika 101
 • Polymers for personal care and cosmetics 87
 • Pomen kinetike prehoda gastrorezistentnih pelet skozi želodec v stanju na tešče za vrednotenje in vitro sproščanja ter in vitro/in vivo korelacijo 83
 • Poroškovaja metallurgija v mašinostroenii 126
 • Power generation, operation, and control 97
 • Praktikum 70
 • Praktikum iz analizne kemije 71
 • Praktikum iz biokemijskega inženirstva 125
 • Praktikum iz organske kemije 55
 • Praktikum iz splošne in anorganske kemije 50
 • Pravne osnove varnosti 4
 • Prenos toplote in snovi 41


 • Quantitative chemical analysis 62


 • Razvoj in uporaba emulzijskih sistemov za selektivno kristalizacijo organskih spojin v kemijski industriji 118
 • Relevance ranking for vertical search engines 28
 • Restavriranje Quaglievih poslikav v ljubljanski stolnici 131
 • Rešene naloge iz analize III 9
 • Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj 5
 • Rešene naloge iz osnov meteorologije 78
 • Rim 145


 • Sensor technologies for civil infrastructures. Vol. 1, Sensing hardware and data collection methods for performance assessment 110
 • Sensor technologies for civil infrastructures. Vol. 2, Applications in structural health monitoring 111
 • Signage 130
 • Signals and systems using MATLAB 106
 • Sinteza, transformacije in lastnosti substituiranih derivatov 1,3-diketonov 58
 • Skrivnosti idealnih reaktorjev? Ni jih. 119
 • Slovenci, državljani sveta 144
 • Slovenija v žepu 134
 • Social media security 17
 • Starting out with Visual C# 2012 20
 • Stereoselective synthesis of drugs and natural products 72
 • Stopover 133
 • Struktura atomov in molekul. Osnove kvantne mehanike, atomi 39
 • Struktura atomov in molekul. Zbirka nalog z rešitvami 40
 • Study on novel approaches for application of bismuth and antimony electrodes in analytical electrochemistry 54
 • Supported ionic liquids 73
 • Surveillance and threat detection 3


 • Teorija gravitacije 36
 • To the cloud 25
 • Tokovno polje in enosmerni tok 92
 • Transactions on computational science XXIII 34
 • Transition-metal-mediated aromatic ring construction 75
 • Typography sketchbooks 143


 • Uvod v laboratorijsko organsko kemijo 69
 • Uvod v reologijo 45


 • Vaje iz anorganske kemije za visokošolski strokovni študij kemijske tehnologije 67
 • Vaje iz anorganske kemije. Navodila za vaje z zbirko računskih nalog 76
 • Vaje iz biotehnologije 82
 • Vaje iz mikrobiologije 80
 • Vaje iz organske analize 56
 • Vaje iz splošne kemije 77
 • Vezava antiprotrombinskih protiteles v in vitro in ex vivo modelih ter njihova klinična uporabnost pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi 84
 • Vmesna postaja 133
 • Vpliv hlajenja na izluževalne karakteristike žlinder 120


 • Windows Server 2012 R2 31
 • Wood 141
 • Wordpress 23


 • Zgradba in lastnosti trdnin 63

IMENSKO KAZALO


 • Aichele-Platen, Antoinette (prevajalec) 130
 • Albright, Thomas A. 48
 • Andrushko, Natalia (urednik) 72
 • Andrushko, Vasyl (urednik) 72
 • Anslyn, Eric V. (1960-, urednik) 52
 • Aquilina, James M. (avtor) 24
 • Assael, Marc J. (urednik) 47
 • Avsec, Sašo (prevajalec) 114


 • Badovinac, David (fotograf) 138
 • Badovinac, Zdenka (avtor) 133
 • Baklarz, George (avtor) 16
 • Bamforth, Charles W. (urednik) 121
 • Baraga, France (avtor dodatnega besedila) 131
 • Batagelj, Vladimir 8
 • Baur, Ruedi (avtor) 130
 • Bekljanov Zidanšek, Iris (avtor) 138
 • Belak, Mateja (1958-, kartograf) 138
 • Benčina, Mojca (avtor) 80
 • Bensa, Marta (avtor) 131
 • Bergamini, Giuseppe (avtor) 131
 • Bešter-Rogač, Marija (avtor) 70
 • Bizjak, Grega (1966-, somentor) 112
 • Bogataj, Marija (1963-, mentor) 83
 • Bogle, Elizabeth 127
 • Bončina, Matjaž (1981-, avtor) 57
 • Božič, Borut (1959-, mentor) 84
 • Božinović, Mate (fotograf, ilustrator) 138
 • Brecher, Jonathan 49
 • Buckley, Alastair (urednik) 100
 • Bukovec, Nataša 50
 • Bukovec, Nataša (avtor) 66
 • Bukovec, Peter (mentor) 120
 • Burdett, Jeremy K. (1947-, avtor) 48


 • Case, Christine L. (1948-, avtor) 81
 • Casey, Eoghan (avtor) 24
 • Cen, Yonghua (avtor) 35
 • Cerar, Janez (1969-, avtor) 57
 • Cerc Korošec, Romana (avtor) 50, 66
 • Chang, Yih-Long (urednik) 28
 • Chaparro, Luis F. 106
 • Chi, Zhenguo (urednik) 85
 • Choo, Kim-Kwang Raymond (avtor) 27
 • Cicoira, Fabio (urednik) 86
 • Cimprič, Jaka 9
 • Cregeen, Martin (prevajalec) 142
 • Cross, Michael (1965-) 17
 • Culotta, Valeria (urednik) 64
 • Curedale, Robert 128


 • Čadež, Andrej 36
 • Čučnik, Saša (somentor) 84


 • Dal Borgo, Sebastiano 54
 • Dalko, Peter I. (urednik) 53
 • De Marsico, Maria (urednik) 18
 • Debevec, Leon 137
 • Dempsey, Paul K. 90
 • Demšar, Alojz (1955-, avtor) 67, 76
 • Díaz Ortega, Roberto (avtor) 99
 • Djinović, Marko (avtor) 116
 • Dobovišek, Mirko 10
 • Dolenc, Darko 55, 56
 • Dolinar, Gregor (11.08.1971-) 11
 • Domijan, Miljenko (avtor dodatnega besedila) 131
 • Dominko, Ciril 5
 • Dominko, Robert (mentor) 124
 • Drobnič Vidic, Andreja 12


 • Erdőhelyi, András (urednik) 51
 • Erjavec-Hoegger, Helene (prevajalec) 142


 • Faircloth, Jeremy 19
 • Fehrmann, Rasmus (urednik) 73
 • Ferle, Mojca (urednik) 138
 • Ferritto, Michael S. (urednik) 87
 • Fink Ružič, Polona (avtor) 116
 • Fischer, Paul J. (avtor) 65
 • Fischer, Richard (avtor) 114
 • Fister, Peter (avtor dodatnega besedila) 142
 • Funke, Berdell R. (avtor) 81
 • Furlan, Cvetka (1965-, avtor) 116


 • Gaberšek, Saša 78
 • Gaddis, Tony 20
 • Galer, Petra (1984-) 58
 • Gaspari, Andrej (ilustrator) 138
 • Gavrilova, Marina L. (urednik) 34
 • Giannakopoulos, Theodoros 37
 • Gibilisco, Stan 91
 • Godec, Andrej (1958-, avtor, urednik) 57
 • Golli, Bojan (avtor) 5
 • Golobič, Amalija (avtor) 63, 66
 • Gonzalo, Roberto 140
 • Grau, Rawley (prevajalec) 133
 • Gray, Alistair (prevajalec) 130
 • Gros, Mladen (avtor) 43
 • Grošelj, Nada (prevajalec) 145
 • Gscheidle, Rolf (avtor) 114
 • Gspan, Primož (avtor) 70
 • Guczi, L. (1932-, urednik) 51


 • Habicht, Dejan (fotograf) 133
 • Haddov, Kim S. (avtor) 108
 • Haddow, George D. 108
 • Hadžiselimović, Miralem (ilustrator) 98
 • Halilovič, Miroslav 38
 • Hargittai, Balazs 2
 • Hargittai, István (avtor) 2
 • Hargittai, Magdolna (avtor) 2
 • Hart-Davis, Adam 1
 • Haumann, Marco (urednik) 73
 • Hefferren, John J. (avtor) 62
 • Heider, Uwe (avtor) 114
 • Heller, Steven (1950-) 143
 • Hočevar, Samo B. (mentor) 54
 • Hohmann, Berthold (avtor) 114
 • Hribar Milič, Samo (avtor dodatnega besedila) 116
 • Hribar, Barbara (1970-, avtor) 57
 • Hribar, Marjan (1937-, avtor) 43
 • Hudolin, Jernej (avtor dodatnega besedila) 131
 • Hughes, Philip (1936-) 129
 • Hughes, Robert (1938-) 145
 • Huras, Matt (avtor) 16


 • Jamnik, Andrej (1961-) 60
 • Jamnik, Andrej (1961-, avtor) 57
 • Jereb, Janez (1945-) 89
 • Johnson, Jeffrey C. 21
 • Jug, Aleš (1969-, avtor) 70
 • Jurman, Urša (avtor dodatnega besedila) 133
 • Juvanec, Borut 142
 • Juvanec, Borut (avtor dodatnega besedila) 142


 • Kalčíková, Gabriela (avtor) 7
 • Kalman, Manuel (fotograf) 134
 • Karer, Marjana (prevajalec) 138
 • Keil, Wolfgang (avtor) 114
 • Kim, Youngmin (avtor) 32
 • Kirchner, Richard (Jr.) 3
 • Klanjšek Gunde, Marta (mentor) 112
 • Klavžar, Sandi (avtor) 8
 • Klerk, Arno de (urednik) 117
 • Kling, Beate 130
 • Kljajić, Alen 118
 • Knez, Igor (1981-, avtor) 116
 • Kodre, Alojz (avtor) 43
 • Kokelj, Peter 92
 • Koller, Jože 39, 40
 • Koloini, Tine (1940-2008) 41
 • Koporčič, Darko (prevajalec) 114
 • Korošec, Josip (1941-, avtor, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 131
 • Koskinen, Ari (kemik) 61
 • Košir, Iztok (1975-, avtor, ilustrator) 70
 • Kralj Cigić, Irena (avtor) 71
 • Kranjc, Andrej (1943-, avtor dodatnega besedila) 142
 • Krč, Janez (1974-, recenzent) 101
 • Krüger, Torsten (avtor) 130


 • Lah, Jurij (avtor) 57
 • Lah, Nina (avtor) 66
 • Lajovic, Andrej (avtor) 57
 • Lakota, Ana (1955-) 119
 • Lamut, Jakob (somentor) 120
 • Larsson, Christofer 109
 • Legiša, Matic 80
 • Li, Ke'an (avtor) 62
 • Li, Na (1965-) 62
 • Liao, Beishui 22
 • Lightstone, Sam (avtor) 16
 • Loncnar, Mojca 120
 • Long, Bo (urednik) 28
 • Lukšič, Miha (avtor) 57


 • MacDonald, Matthew 23
 • Magajna, Bojan 13
 • Maitlis, Peter M. (urednik) 117
 • Majce, Vita (ilustrator) 49
 • Malin, Cameron H. 24
 • Malovrh Rebec, Katja (1981-) 112
 • Mann, Jochen (avtor) 114
 • Marc, Ožbej (avtor) 116
 • Marčič, Tine (ilustrator) 98
 • Maret, Wolfgang (urednik) 79
 • Martini, Ben (1990-, avtor) 27
 • Masaryk, Rene (ilustrator) 138
 • McPhee, Isaac 42
 • Meden, Anton 63
 • Miessler, Gary L. (1949-) 65
 • Mihelič, Ivo 115
 • Milotti-Bertoni, Daniela (urednik) 131
 • Mizerit, Ana (avtor dodatnega besedila) 133
 • Mlekuž, Dimitrij (ilustrator) 138
 • Mosco, Vincent 25
 • Muhovič, Jožef (avtor dodatnega besedila, recenzent) 137
 • Muntean, Gabriel-Miro (urednik) 107


 • Nettleton, David (1963-) 26
 • Nevyel, Giovanna (avtor) 131
 • Novak, Mitja (1947-, avtor dodatnega besedila, recenzent) 116


 • Oblak, Polona (1978-, recenzent) 11
 • Ogorelec, Aleš (fotograf) 138


 • Papič, Igor 93
 • Paternoster, Matevž (fotograf) 138
 • Patil, Anjali (urednik) 87
 • Pavko, Aleksander (avtor) 125
 • Pavlovec, Matija (fotograf) 133
 • Pejovnik, Stane (mentor) 118
 • Pejovnik, Stane (somentor) 124
 • Penko-Natlačen, Metka (avtor, urednik) 116
 • Perdih, Franc (avtor) 67
 • Petriček, Saša 67
 • Pevec, Andrej (avtor) 76
 • Pihlar, Boris (somentor) 54
 • Pikrakis, Aggelos (avtor) 37
 • Pinto, Madalena M. M. 68
 • Pistoia, Gianfranco (urednik) 88
 • Podgornik, Helena (avtor) 82
 • Podlipnik, Črtomir (avtor) 57
 • Požgan, Franc (1974-) 69
 • Prislan, Iztok (avtor) 57
 • Prosen, Helena 71
 • Puc, Miha Dominik (avtor, ilustrator) 70


 • Quick, Darren 27


 • Ragazzoni, Claudia (avtor) 131
 • Rakovskij, V. S. 126
 • Rayfuse, Rosemary (urednik) 6
 • Reddy, Subrayal (urednik) 46
 • Reščič, Jurij (avtor) 57
 • Riisager, Anders (urednik) 73
 • Ropret, Polonca (kemik, avtor) 131
 • Rose, Curtis W. (tehnični urednik) 24
 • Rydberg, Terry 29


 • Sachedina, Aamer (avtor) 16
 • Saklinskij, V. V. (avtor) 126
 • Saldívar-Guerra, Enrique (urednik) 59
 • Sanders, Chris (1986-) 30
 • Santato, Clara (urednik) 86
 • Schittich, Christian (urednik) 136, 139, 141
 • Schlögl, Bernd (avtor) 114
 • Scott, Robert A. (1953-, urednik) 64
 • Sepin, Chiara Jasna (ilustrator) 134
 • Sever, Vital (prevajalec) 1
 • Sheblé, Gerald B. (avtor) 97
 • Shimonski, Robert J. (tehnični urednik) 17
 • Simon, Nina 132
 • Sinigoj, Anton R. 94, 95, 96
 • Sitar, Mateja Neža (1976-, avtor, urednik) 131
 • Sitar, Sandi 144
 • Skalerič, Larisa (ilustrator) 138
 • Skok, Gregor (avtor) 78
 • Slejko, Sibil (fotograf) 115
 • Slemnik, Bojan (avtor) 98
 • Slivnik, Tomaž (1948-, recenzent) 11
 • Smith, Jason (avtor) 30
 • Smole, Franc (1956-) 101
 • Smole, Vera (avtor dodatnega besedila) 142
 • Snoj, Rasto (prevajalec) 42
 • Soban, Tamara (urednik, prevajalec) 133
 • Stanek, William R. (1966-) 31
 • Starman, Bojan (1985-, avtor) 38
 • Stepanovič, Milan (1950-, prevajalec) 138
 • Strban, Grega 4
 • Strlič, Matija (avtor) 71
 • Strnad, Janez 44
 • Strnad, Janez (avtor) 43
 • Suh, Jung W. 32
 • Swaminathan, Prasanna (avtor) 14


 • Šarac, Bojan (avtor) 57
 • Šebenik, Urška 122
 • Širok, Lea (prevajalec) 131
 • Šket, Boris (mentor) 58
 • Šorli, Luka (ilustrator) 138
 • Španjol, Igor (avtor dodatnega besedila) 133
 • Štefane, Bogdan (avtor, ilustrator, fotograf) 69
 • Štefanič, Marko (1988-) 83
 • Štok, Boris (recenzent) 38


 • Talarico, Lita (avtor) 143
 • Tanaka, Ken (urednik) 75
 • Tarr, Donald Arthur (1932-, avtor) 65
 • Tavčar, Rudi (avtor) 116
 • Tavčar, Vojmir 134
 • Terček, Tomaž (prevajalec) 114
 • Tišler, Miha 74
 • Tišler, Miha (prevajalec) 49
 • Tomšič, Matija (1976-, avtor) 57, 70
 • Topič, Marko (recenzent) 101
 • Toporov, Dobrin D. 123
 • Tortora, Gerard J. 81
 • Touhill, C. Joseph (avtor) 33
 • Touhill, Gregory J. 33
 • Tratar-Pirc, Elizabeta 76
 • Tratar-Pirc, Elizabeta (avtor) 50, 66
 • Trenc, Ferdinand (1946-, prevajalec, recenzent) 114
 • Tretjak, Mitja (avtor) 134
 • Turel, Iztok 77
 • Tušak, Matej (avtor) 116


 • Ubrani M., Manu Patel 124
 • Uran, Alojz (avtor dodatnega besedila) 131
 • Urevc, Janez (avtor) 38


 • Valenčič Arh, Urška (prevajalec) 115
 • Valenčič, Rafko (recenzent) 137
 • Vallentin, Rainer (avtor) 140
 • Venkataraman, Hrishikesh (urednik) 107
 • Venkateshan, S. P. 14
 • Vesnaver, Gorazd (avtor) 57
 • Visenjak-Limon, Maja (prevajalec) 138
 • Vivaldo-Lima, Eduardo (urednik) 59
 • Vodovnik, Zvone (avtor) 116
 • Vojaković, Petra (ilustrator) 138
 • Volk, Vinko (ilustrator) 50, 66, 67, 70, 76
 • Volk, Vinko (ilustrator, fotograf) 56
 • Vrečer, Franc (somentor) 83


 • Wang, Binghe (PhD, urednik) 52
 • Wang, Ming L. (urednik) 110, 111
 • Wang, Yinshun 102
 • Ward, Robert Edwin (1968-, urednik) 121
 • Wedd, Anthony G. (urednik) 79
 • Weisfelt, Nicole (urednik) 6
 • Whangbo, Myung-Hwan (avtor) 48
 • Williams, Arthur Bernard (1940-) 103
 • Williams, Edgar M. 104
 • Wimmer, Alois (avtor) 114
 • Wollenberg, Bruce F. (avtor) 97
 • Wollrab, Mark (prevajalec) 142
 • Wood, Allen J. 97
 • Wormer, Günter (avtor) 114


 • Xu, Jiarui (urednik) 85


 • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 7, 113
 • Zagradišnik, Ivan 98
 • Zakrajšek, Egon (1941-2002) 15
 • Zhao, Yanchang (1977-) 35
 • Zhuiykov, Serge 105
 • Zikopoulos, Paul (avtor) 16
 • Zoubek, Rado (avtor) 131
 • Zupančič, Domen (avtor dodatnega besedila) 142
 • Zupančič, Domen (avtor, grafični oblikovalec, fotograf, ilustrator) 142
 • Zupančič, Marija (1968-, avtor) 77
 • Zupančič-Valant, Andreja 45


 • Žabkar, Rahela (avtor) 78
 • Željko, Matjaž (ilustrator) 11
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja 7, 113
 • Žigon, Polona (1978-) 84
 • Žmuc, Irena (fotograf) 138
 • Žnidaršič Plazl, Polona 82, 125
 • Žun, Klemen 135
 • Žunko, Peter (avtor) 93
 • Županek, Bernarda (ilustrator) 138

PREDMETNO KAZALO


 • 1,3-dikarbonilne spojine 58
 • 1,3-diketones 58
 • 1,3-diketoni 58


 • 2000-letnica izgradnje Emone 138
 • 21.st. 136


 • 4-electrode Swagelok cell 124
 • 4-elektrodna Swagelok celica 124


 • absorpcija 83
 • adiabatne spremembe 78
 • adicije 75
 • aditivi 59
 • Adobe InDesign (Electronic resource) 29
 • adsorbcijska katodna stripping voltametrija 54
 • adsorpcija 57
 • adsorptive cathodic stripping voltammetry 54
 • afektivno računalništvo 34
 • agregati 90
 • aktivacija katalizatorja 53
 • akustične metode 47
 • akustični senzorji 110, 111
 • akustika 37
 • albumi 115
 • algoritmi 109
 • alkaloidi 61
 • alternativni viri energije 51
 • aminokisline 61
 • aminokislinski katalizatorji 53
 • Amperov zakon 95
 • analitične metode 110, 111
 • analiza 104, 110, 111
 • analiza avdio signalov 37
 • analiza eksperimentalnih podatkov 119
 • analiza podatkov 26, 30, 62
 • analiza signalov 106
 • analiza sistemov 106
 • Analizna elektrokemija - Elektrode - Disertacije 54
 • analizna kemija 46, 52, 54, 62, 71
 • Analizna kemija - Vaje za visoke šole 71
 • analizne metode 62, 72
 • analogna električna vezja 103
 • analysis 9
 • anatomija celic 81
 • animacije 34
 • anodic stripping voltammetry 54
 • anodna stripping voltametrija 54
 • anorganska fiziologija 64
 • anorganska kemija 50, 65, 67, 76
 • Anorganska kemija - Vaje za visoke šole 50, 67, 76
 • anorganska kemijska tehnologija 120, 124
 • anorganske spojine 67
 • antifosfolipidna protitelesa 84
 • antifosfolipidni sindom 84
 • antimikrobna zdravila 81
 • antimony electrode 54
 • antiprotrombinska protitelesa 84
 • Anton Codelli 144
 • Anton Laščak 144
 • AOT 118
 • aplikacije 1, 16, 35, 37, 46, 52, 53, 73, 85, 86, 87, 88, 105, 107, 109, 126
 • Application software - Management 19
 • aptameri 52
 • Architecture - Environmental aspects 140
 • Architecture and energy conservation 140
 • Architecture, Domestic - Environmental aspects 140
 • arheologija 138
 • arhetipske podobe 137
 • arhitektura 127, 128, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
 • Aromatic compounds - Synthesis 75
 • aromatske spojine 75
 • Artificial intelligence 22
 • asimetrična kataliza 53
 • asimetrična sinteza 61
 • Asymmetry (Chemistry) 61
 • atom helija 39
 • atomi 39, 65
 • Atomi - Struktura
   • - Učbeniki za visoke šole 39
   • - Vaje za visoke šole 40
 • atomika 43
 • atomske orbitale 48
 • avdio 34
 • avtoimunske bolezni 84
 • avtomatska regulacija 97
 • azijska hrana 121


 • baker 64
 • Barši, Jože 133
 • barvna zaznava 112
 • baze 65
 • baze podatkov 28
 • benzanulacije 75
 • besedila umetnikov 133
 • Besselove funkcije 9
 • Big data 16
  • - Social aspects 25
 • bilanca energije 41
 • Bildband 143
 • bioanorganska kemija 64
 • biografije 144
 • Bioinorganic chemistry 64
 • biokatalitični procesi 73
 • biokemija 46, 64, 68, 79, 82
 • biokemijska tehnologija 125
 • biokemijsko inženirstvo 82
 • Biokemijsko inženirstvo - Vaje za visoke šole 125
 • Biological Products - chemical synthesis 72
 • biološke celice 79
 • biološke čistilne naprave 7, 113
 • biološki sistemi 79
 • biološko čiščenje 7, 113
 • biomakromolekulsko vtiskovanje 46
 • biomedicina 2
 • biomimetični materiali 46
 • biomimikrija 46
 • bioprocesi 125
 • Biosensing Techniques 52
 • Biosensor 52
 • Biosensors 52
 • biosinteza 68
 • Biotechnology - Materials 86
 • biotehnologija 81, 82, 121, 125
 • Biotehnologija - Vaje za visoke šole 82
 • bipolarni tranzistorji 101
 • bismuth electrode 54
 • Blogs - Computer programs 23
 • blok diagrami 91
 • BLU Acceleration 16
 • Bohrov princip korespondence 39
 • bolezni 64, 81
 • bolezni človeka 81
 • bolezni imunskega sistema 81
 • bolezni poljščin 6
 • Boštjan Kiauta 144
 • Brain Chemistry
  • - drug effects 68
  • - physiology 68
 • brendi 121
 • brezžične komunikacije 107
 • Broadband amplifiers - Design 99
 • Broadband communication systems 99
 • Brønstedove baze 53
 • Brønstedove kisline 53
 • Burgersov mehanski model 45
 • Business enterprises - Data processing 19


 • calculus of variations 9
 • Catalysis 73
 • cathode material/composite 124
 • celice 64
 • celične kulture 86
 • celični biosenzorji 46
 • Cell phone systems 107
 • Cell Physiological Phenomena 64
 • Cerkvena arhitektura 137
 • Cerkvena umetnost 137
 • cerkveno okrasje 131
 • ceste 110, 111
 • cevovodi 110, 111
 • Chemical detectors 52
 • Chemischer Sensor 52
 • Chemistry 68
 • Chemistry, Analytic - Quantitative 62
 • Chemistry, Inorganic 64
 • Chiral drugs 72
 • chromic processes 58
 • cianobakterijski modeli 64
 • cikloadicije 75
 • cikloaromatizacije 75
 • cilindrske funkcije 15
 • cink 54, 64
 • cirkoceni 75
 • Client/server computing 31
 • Cloud computing 27
  • - Social aspects 25
 • Cognitive radio networks 107
 • Collective bargaining 116
 • Communication - Network analysis - Mathematical models 109
 • Communication and culture 132
 • Computational auditory scene analysis 37
 • Computer crimes - Investigation 27
   • - Handbooks, manuals, etc 24
 • Computer networks 31
  • - Design and construction 109
  • - Security measures 30
  • - Security measures 33
 • Computer security 17, 30
  • - Handbooks, manuals, etc 24
 • Computer sound processing 37
 • Computer systems - Management 19
 • Computer viruses - Handbooks, manuals, etc 24
 • conformations 58
 • Cosmetics - Materials - Congresses 87
 • Coulombov zakon 94
 • Crime prevention - United States 3
 • crystallization in microemulsions 118
 • CUDA 32


 • čas 1
 • Čas 1
 • četveropoli 101
 • Čistilne naprave - Vaje za visoke šole 113
 • čiščenje odpadnih vod 113
 • čiščenje produkta 55
 • čokolada 68
 • črke 143
 • črke kot likovni element 143
 • črkovne kompozicije 143


 • DAS 118
 • Data mining 26
  • - Industrial applications - Case studies 35
 • Database management 16
 • Database searching 28
 • DB2 10.5 16
 • dearomatizacija-aromatizacija 75
 • deformacije 38
 • delo v laboratoriju 55
 • delovanje 89, 97
 • Delovne pogodbe 116
 • delovno okolje 70
 • delovno razmerje 4
 • delovnopravno varstvo 4
 • dendrimeri 52
 • dendritični polimeri 59
 • deponije 7
 • derivati šikimske kisline 61
 • design 128
 • Design 128
 • Desktop publishing 29
 • destilirane fermentirane pijače 121
 • detajli 131, 136, 139, 140, 141
 • Detectors 110, 111
 • detekcija podatkov 30
 • detekcija poškodb 110, 111
 • detekcijske metode 52
 • detektorji 110, 111
 • determinante 13
 • dezintegracija 80
 • diagnostična uporaba 84
 • diagnostika 84
 • diastereoselektivna sinteza 75
 • dielektriki 94
 • Diels-Alderjeve reakcije 75
 • diferencialne enačbe 9, 12, 14, 15
 • Diferencialne enačbe - Učbeniki za visoke šole 9
 • diferencialne forme 36
 • diferencialni račun 13
 • diferenciranje 14
 • difraktogrami 63
 • difuzija 41, 57
 • difuzivnost 47
 • digitalni snemalni sistemi 104
 • dimenzioniranje naprav 41
 • dimethoxy curcuminoids 58
 • dimetoksi kurkuminoidi 58
 • Disasters - Press coverage - Planning 108
 • dnevna svetloba 112
 • doktorske disertacije 54, 58, 83, 84, 112, 118, 120, 124
 • dolgoročni spomin 21
 • določanje intracelularnega volumna 80
 • določanje strukture 56
 • določene lastnosti 80
 • določevanje kristalne strukture 63
 • določevanje parametrov 63
 • določevanje strupenosti 113
 • določevanje učinkovitosti 113
 • dostop do hrane 6
 • Drug development 72
 • Drug Discovery 72
 • dvofazni kristalizacijski mediji 118
 • dvojne vezi 49
 • dvojni sistemi 36
 • dvopoli 101
 • Dwellings - Maintenance and repair 90


 • EAF stainless steel slag 120
 • Ecological houses 140
 • Edvard Rusjan 144
 • efektivni radii atomov 39
 • Einsteinove enačbe 36
 • ekologija 6, 7, 112
 • ekološka mikrobiologija 81
 • ekološko inženirstvo 7, 113
 • ekonomika procesa 117
 • eksistenčni izreki 9, 15
 • eksogene molekule 68
 • eksperimentalna termodinamika 47
 • eksperimentalne vaje 7, 50, 66, 77, 82
 • eksperimentalni podatki 41
 • eksperimenti 38, 69
 • ekstrakcije 62
 • Electric filters - Design and construction 103
 • Electric filters, Active - Design and construction 103
 • Electric generators
  • - Handbooks, manuals, etc 90
  • - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc 90
 • Electric power 102
 • Electrical engineering 102
 • electroanalytical measurements 54
 • Electroluminescent devices - Materials 100
 • Electronic polymers 86
 • Electronics - Charts, diagrams, etc 91
 • elektrarne 97
 • električna energija 97
 • električna oprema 114
 • električna polja 44
 • električna poljska jakost 94
 • električna prevodnost 57, 95
 • električna vezja 91
 • električne sheme 91
 • električni 93
 • električni pretok 94
 • električni tok 94
 • električno polje 94
 • elektrika 43, 44, 92, 94
 • Elektrika - Učbeniki za visoke šole 44
 • elektrociklične reakcije 75
 • elektroenergetika 90, 93, 97
 • Elektroenergetika - Učbeniki za visoke šole 93
 • elektroenergetska omrežja 93
 • elektroenergetski sistemi 97
 • elektrokemična detekcija 52
 • elektrokemija 54, 60, 77
 • elektrokemijska analiza 52, 71
 • elektrokemijska tehnika 88
 • elektrokemijski členi 60
 • elektroliti 57, 77
 • elektromagnetni senzorji 110, 111
 • elektronegativna perturbacija 48
 • elektroni 39
 • elektronika 100, 101, 103
 • elektronska spinska resonanca 40
 • elektronska struktura molekul 39, 40
 • elektronske afinitete 39
 • elektronski jeziki 46
 • elektrostatika 92
 • elektrotehnika 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
 • Elektrotehnika
  • - Učbeniki za srednje šole 94, 95
  • - Učbeniki za visoke šole 96
  • - Vaje za visoke šole 92
 • elementi Emone v sodobnosti 138
 • elementi oblikovanja 127
 • elementi vezij 95
 • emagrami 78
 • Emergency communication systems - Technological innovations 108
 • Emergency management - Information services 108
 • Emona 138
 • enačbe gravitacijskega polja 36
 • enantiomeri 49
 • Enantioselective catalysis 53
  • - Industrial applications 53
 • enantioselektivna organokataliza 53
 • enantioselektivna sinteza 75
 • endorfini 68
 • energetika 89
 • energetska učinkovitost 117
 • energetski sistemi 110, 111
 • energetski visokonapetostni kabli 93
 • energetsko varčne stavbe 140
 • energije stanja 48
 • Engineering mathematics 14
  • - Data processing 14
 • enosmerna vezja 95
 • enosmerni tok 92
 • entropija 60
 • epidemiologija 81
 • epoksidi 53
 • eumelanin 86
 • evalvacija 132
 • evalvacija projektov 26
 • evalvacija učinkovitosti mrež 109
 • evkarioti 81
 • evkariotične celice 81
 • ex-situ MAS NMR spektroskopija 124
 • Exhibit booths - Design and construction 129
 • Exhibitions - Design 129


 • Face perception 18
 • Faradayev indukcijski zakon 96
 • farmacevtske učinkovine 73, 118
 • farmacija 83, 84
 • farmakokinetika 83
 • fazna ravnotežja 60
 • fazni diagrami 60
 • Fermented foods 121
 • fermentirana zelenjava 121
 • fermentirana živila 121
 • fermentirane pijače 121
 • feromoni 68
 • filtri 103
 • Fischer-Tropsch process 117
 • Fischer-Tropschov proces 117
 • fitoestrogeni 68
 • fizika 2, 5, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 78, 102
 • Fizika 42
  • - Šolska tekmovanja - Srednje šole - Slovenija 5
  • - Učbeniki za visoke šole 44
  • - Vaje za visoke šole 43
 • fizikalna kemija 47, 48, 51, 57, 60, 73
 • Fizikalna kemija
  • - Učbeniki za visoke šole 60
  • - Vaje za visoke šole 57, 70
 • fizikalne strukturne spremembe 85
 • fizikalno-kemijsko čiščenje 7
 • fiziološki učinki 68
 • Fluid dynamics 47
 • fluidi 47
 • fluorescenčna detekcija 52
 • fluorescentni materiali 85
 • foliacija prostor-časa 36
 • Food security 6
 • Food supply - Law and legislation 6
 • Forensic sciences
  • - Data processing 27
  • - Handbooks, manuals, etc 24
 • forenzične analize 24
 • forenzični postopki 27
 • forenzično okolje v oblaku 27
 • formiranje vezi 72
 • fotobiološki učinki 112
 • fotodetektorji 101
 • fotofizikalne metode 86
 • fotokataliza 51
 • fotokromni procesi 58
 • fotometrija 44
 • fotonski elementi 101
 • fotoprevodniške lastnosti 86
 • fotovoltaične naprave 86
 • fotovoltaika 105
 • Fourierova vrsta 10
 • fragmenti 48
 • France Prešeren 144
 • freske 131
 • Friderik Irenej Baraga 144
 • Fritz Pregl 144
 • fronte 78
 • funkcije 8, 10, 11
 • funkcionalne skupine 56
 • funkcionalni materiali 85


 • galvanski členi 57
 • gastrorezistenca 83
 • genetika 81
 • genetsko spremenjeni organizmi 6
 • geochemical modelling 120
 • geokemijsko modeliranje 120
 • geometrična perturbacija 48
 • geometrijska optika 44
 • gibanje planetov 36
 • gibanje svetlobe 36
 • Giuseppe Tartini 144
 • Glass construction 139
 • glive 64, 80
 • Gonadal Steroid Hormones - chemistry 68
 • goriva 117
 • gorivne celice 73
 • gosti fluidi 47
 • gradbeni elementi 138
 • gradbeništvo 110, 111
 • grafen 124
 • grafične predstavitve 49
 • grafično oblikovanje 130, 143
 • graphene/cellulose host matrix 124
 • Graphic design (Typography) 143
 • Graphics processing units - Programming 32
 • gravimetrija 62
 • gravimetrijska analiza 71
 • gravitacija - učbeniki za visoke šole 36
 • gravitacijsko polje Sonca 36


 • Hanawaltova metoda 63
 • Hartree-Fockova metoda 39
 • Heisenbergov princip nedoločljivosti 39
 • Herman Potočnik Noordung 144
 • heterociklične spojine 74
 • heterogena kataliza 51
 • heterogeno ravnotežje 57
 • hidrostatika 78
 • hipergeometrične diferencialne enačbe 15
 • hipervalentne molekule 48
 • hišni generatorji 90
 • holomorfne funkcije 10
 • homeostaza 79
 • homeostaza kovin 64
 • Hormones, Sex 68
 • Hücklova teorija molekulskih orbital 40


 • IBM Database 2 16
 • idealni cevni reaktor 119
 • idealni mešalni reaktor 119
 • idealni reaktorji 119
 • idealni šaržni reaktor 119
 • idrijske čipke 144
 • idrijski rudnik 144
 • ilidi 53
 • in operando UV-Vis 124
 • indeksiranje difraktograma 63
 • InDesign 29
 • inducirano električno polje 96
 • induktivni razredi 8
 • induktivnost 96
 • industrijska mikrobiologija 81, 121
 • industrijske odpadne vode 7
 • industrijsko oblikovanje 129
 • informacijska grafika 130
 • informacijski servisi 108
 • informatika 18, 22, 26
 • Information storage and retrieval systems 27
 • inovacije 128
 • institucije umetnosti 133
 • inšpekcija dela 4
 • inšpektorji za delo 4
 • inštalacija 90
 • integrali 10, 11
 • integriranje 14
 • inteligentni sitemi 22
 • interakcije mikroorganizem-gostitelj 81
 • intermolekularni efekti 85
 • Internal security - United States 3
 • interpolacija 14
 • intervjuji 2
 • intramolekularni efekti 85
 • ionizacijski potenciali 39
 • ionska izmenjava 62
 • ionske tekočine 73
 • ionski prevodniki 86
 • IR spektroskopija 67
 • iridij 75
 • Irwin (umetniška skupina) 133
 • iskanje avksotrofnih mutantov 80
 • Ita Rina 144
 • Ivan Vurnik 144
 • izbira 90
 • izcedne vode 7
 • izdelava 88
 • izdelava spletnih strani 23
 • izdelki za osebno nego 87
 • izgradnja 89
 • izhlapevanje 73
 • izjavni račun 8
 • izluževalni testi 120
 • izluževanje kovin 120
 • izmenična vezja 96
 • izmenične izgube 102
 • izmenljive interakcije 52
 • izolacije spojin 56
 • izolanti 94
 • izparilna entalpija 57
 • izpitne naloge 92
 • izraba bioplina 51
 • izračun preseka jedra 98
 • izvedba kemičnih reakcij 55


 • Jacobus Gallus 144
 • Jakob Lorber 144
 • Janez Jager 144
 • Janez Puh 144
 • Janez Vajkard Valvasor 144
 • Janša Janša Janša (umetniška skupina) 133
 • jedrska magnetna resonanca 40
 • jedrske elektrarne 110, 111
 • jezovi 110, 111
 • Jože Plečnik 144
 • Jožef Stefan 144
 • Jurij Slatkonja 144
 • Jurij Vega 144


 • kadmij 54, 64
 • kakav 121
 • kaligrafija 143
 • kalikspirol 46
 • kalorimetrija 57
 • kapacitivnost 94
 • karakterizacija 73, 120
 • karakterizacija organskih spojin 55
 • karakterizacija polimerov 59
 • karbenska kataliza 53
 • kataliza 51, 65, 73, 75
 • katalizatorji 53
 • katalogi 138
 • katastrofe 108
 • kationske interakcije 52
 • katodni materiali 124
 • kava 121
 • kemična industrija 7, 117
 • kemične komunikacije 68
 • kemične strukturne spremembe 85
 • kemija 2, 66
 • Kemija - Vaje za visoke šole 50, 77
 • kemija možganov 68
 • kemija polimerov 59, 87
 • kemija površin 48
 • kemijska industrija 118
 • kemijska kinetika 57, 60
 • kemijska nomenklatura 77
 • kemijska tehnika 41
 • kemijska tehnologija 41
 • kemijska termodinamika 60
 • kemijske enačbe 77
 • kemijske spojine 77
 • kemijske vezi 48, 65, 74
 • Kemijski laboratoriji - Učbeniki za visoke šole 69
 • Kemijski reaktorji - Učbeniki za visoke šole 119
 • kemijski senzorji 52
 • kemijski simboli 77
 • kemijski zakoni 77
 • kemijsko inženirstvo 82, 118
 • kemijsko procesno inženirstvo 41, 119
 • kemijsko računanje 66, 76, 77
 • Kemijsko računanje - Vaje za visoke šole 66
 • kemijsko ravnotežje 60, 77
 • kemikalije 51
 • Kinematografija - Zgodovina - Ljubljana - 1896-2014 135
 • kinetična teorija plinov 60
 • kinetika homogene reakcije 119
 • kinetika rasti 125
 • kino prizorišča 135
 • kinodvorane 135
 • kiralna kataliza 53
 • kiralne aromatske spojine 75
 • kiralne onijeve soli 53
 • kiralnost 49, 61
 • kis 121
 • kisline 65
 • kislinsko-bazna titracija 62
 • kislinsko-bazno ravnotežje 62
 • klasična fizika 42
 • klasična teorija gravitacijskega polja 36
 • klasični kinematografi 135
 • klasifikacija 59
 • klasifikacija mikroorganizmov 81
 • klastrske spojine 48
 • klimatske spremembe 108
 • kloroplasti 64
 • kmetijstvo 6
 • knjige za otroke 134
 • kobalt 54, 64, 75
 • Kobilarna 115
 • kobilarna Lipica 115
 • kognitivna psihologija 21
 • kognitivni radio 107
 • Kolektivna pogajanja 116
 • Kolektivne delovne pogodbe - Poslovna pogajanja - Priročniki 116
 • kolorimetrična detekcija 52
 • kombinatorične metode 52
 • kompleksi prehodnih kovin 48
 • kompleksna neodvisna spremenljivka 15
 • kompleksna vezja 91
 • kompleksometrična titracija 62
 • kompozitni materiali 124
 • komunikacije 106, 109
 • komunikacijska omrežja 109
 • komunikacijski sistemi 108
 • kondenzatorska vezja 94
 • konfiguracije 49
 • konformacije 58
 • konjak 121
 • konjereja 115
 • konjugirani sistemi 48
 • konservatorsko-restavratorski projekt 131
 • konstrukcije vozila 114
 • kontinuirni bioproces 125
 • kontracepcijska sredstva 68
 • kontrola 126
 • kontrola rasti 81
 • kontrolni sistemi 97
 • konvekcija 41
 • konvektivni prenos snovi 41
 • koordinacijska kemija 65
 • kovalentne interakcije 52
 • kovalentne reakcije 53
 • kovanci 138
 • kovine 64
 • kovinska keramika 126
 • kovinski ioni 79
 • kozmetični izdelki 68, 87
 • Kranjec, Žiga 133
 • kratkoročni spomin 21
 • kreiranje dokumentov 29
 • kriminal 3
 • kriogeni izolacijski materiali 102
 • krioskopija 57
 • kristalinične trdne snovi 65
 • kristalizacija 118
 • kristalna struktura 63
 • kristalne strukture 63
 • Kristalografija - Vaje za visoke šole 63
 • kritične točke 47
 • kritika institucij 133
 • krivulje 10
 • krizni menedžment 108
 • krmiljenje 97
 • krogelne funkcije 9
 • kromatografija 56
 • kronologija 1
 • krščanstvo 137
 • kruh 121
 • kulturna dediščina 131, 134
 • kulturna zgodovina 144
 • kulturne institucije 132
 • kvadratna forma 13
 • kvalitativna analiza 69
 • kvalitativna elementna analiza 56
 • kvantitativna analiza 62, 71
 • kvantitativna praškovna analiza 63
 • kvantna kemija 39, 40
 • kvantna mehanika 40, 42
 • Kvantna mehanika
  • - Učbeniki za visoke šole 39
  • - Vaje za visoke šole 40
 • kvantna stanja 39
 • kvantna teorija 39
 • kvasovke 64


 • laboratorijska kemija 50
 • laboratorijska oprema 55, 69
 • laboratorijske vaje 50, 55, 56, 67, 69, 71, 76, 80, 113, 125
 • laboratorijski bioreaktor 125
 • laboratorijski dnevnik 69
 • laboratorijski praktukim 57
 • ladijski obok 131
 • ladle slag 120
 • laserji 101
 • laserski senzorji 110, 111
 • lastne vrednosti 13
 • lastni vektorji 13
 • lastnosti 59, 73
 • leaching 120
 • LED diode 101
 • Leitfähige Polymere 86
 • lelektrotehnika 109
 • les 141
 • lesene hiše 141
 • lesene konstrukcije 141
 • lesna gadnja 141
 • Levisove kisline 53
 • Lewisove baze 53
 • Li-S battery 124
 • Light emitting diodes 100
 • likerji 121
 • linearna algebra 13
 • Linearna algebra - Učbeniki za visoke šole 13
 • linearne diferencialne enačbe 15
 • linearne preslikave 13
 • linearni diferencialni operatorji 15
 • Linux 24
  • - Handbooks, manuals, etc 24
 • Lipicanci 115
 • lithium anode 124
 • lithium polysulphides 124
 • litij žveplovi akumulatorji 124
 • litij-ionske baterije 88
 • litijeve anode 124
 • litijevi polisulfidi 124
 • Ljubljana 135, 138
  • - Arheološke najdbe - Antika 138
  • - Stolnica - Restavriranje - Študije 131
 • Ljubljanska stolnica 131
 • ljudje 112
 • ljudska arhitektura 142
 • ločevanje enantiomer 72
 • logika 8
 • Love 68
  • - Physiological aspects 68
 • Low noise amplifiers - Design 99


 • Magnetic recorders and recording heads 104
 • magnetilni tokovi 98
 • magnetizem 92
 • magnetna polja 44
 • magnetna susceptibilnost 67
 • magnetna vezja 95
 • magnetne lastnosti 48
 • magnetne sile 95
 • magnetni pretok 95
 • magnetno polje 39, 95
 • magnetorezistivne snemalne glave 104
 • majhne molekule 48
 • majhne organske molekule 85
 • makro-porozne elektrode 54
 • makromolekule 74
 • Maks Fabiani 144
 • male hidroelektrarne 89
 • Malware (Computer software) - Handbooks, manuals, etc 24
 • Management
  • - Data processing 26
  • - Mathematical models 26
 • matematična analiza 9, 15
 • Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole 15
 • Matematična logika - Vaje za visoke šole 8
 • matematične osnove 93
 • matematično modeliranje 123
 • matematika 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 • Matematika
  • - Učbeniki za visoke šole 11
  • - Vaje za visoke šole 10, 12
 • materiali 2, 46, 85, 86, 87, 88, 100, 102, 105, 120, 127
 • Materials - Testing 110, 111
 • mathematics 9
 • MATLAB 32, 37, 106
 • MATLAB kode 14
 • matrike 13
 • medicina 46, 86
 • medicinska biokemija 84
 • mehanika 36, 43
 • mehanika tekočin 45
 • mehanizmi reakcij 117
 • mehanokromni materiali 85
 • mehanske lastnosti 102
 • mehanske obremenitve 85
 • mehanski 93
 • mejne plasti 73
 • melanin 86
 • menjalnik toplote 41
 • merilne metode 70
 • merilne tehnike 45
 • meritve 47, 57, 124
 • merjenje časa 1
 • merjenje parametrov 70
 • merski instrumenti 70
 • mesta 134, 138, 145
 • metabolizem 79, 81
 • metal oksidni polprevovodniki 105
 • Metal oxide semiconductors 105
  • - Industrial applications 105
 • metalom 64
 • Metals 64
 • Metals in the body 64
 • metalurgija 126
 • metan 51
 • metanolne gorivne celice 51
 • METAR 78
 • metateze 75
 • meteorologija 78
 • Meteorologija - Vaje za visoke šole 78
 • metode izolacije 55
 • metode približnega računanja 39
 • metodologija 72, 128
 • metodologije načrtovanja 109
 • metrični prostor 10
 • Metrični prostor - Učbeniki za visoke šole 13
 • metrični prostori 13
 • Microbiology - Textbooks 81
 • Microsoft Windows server 31
 • mikrobiologija 80, 81, 82
 • Mikrobiologija - Vaje za visoke šole 80
 • mikrobiološka gojišča 80
 • mikrobiološke zbirke 80
 • mikrobne celice 80
 • mikrobni mehanizmi patogenosti 81
 • mikroelektronika 105
 • mikroemulzije 118
 • mikroorganizmi 79, 80, 81, 125
 • mikroskopska opazovanja 81
 • Milan Zdravko Kovač 144
 • mitohondriji 79
 • mlečni proizvodi 121
 • mnogoterosti 36
 • množice 8
 • mobilne komunikacije 107
 • moč množic 8
 • močnostni polprevodniški elementi 101
 • modeli atoma 39
 • modeliranje 34
 • Models, Chemical 52
 • moderna fizika 42
 • modifikacije 59
 • Molecular orbitals 48
 • Molecular pharmacology 72
 • Molecular recognition 52
 • Molecular Structure 52
 • Molekulare Erkennung 52
 • molekularne orbitale 48, 65
 • molekularni odtisi 52
 • molekule 39
 • Molekule - Struktura
   • - Učbeniki za visoke šole 39
   • - Vaje za visoke šole 40
 • molekulske mase 122
 • molekulsko vtisnjeni polimeri 46
 • monokristali 86
 • monomeri 122
 • mošt 121
 • motnje 112
 • motorji z notranjim zgorevanjem 114
 • Motorna vozila - Učbeniki 114
 • Museum buildings - Designs and plans 127
 • Museum exhibits 132
 • Museum visitors - Education - Case studies 132
 • Museums
  • - Educational aspects - Case studies 132
  • - Philosophy 132
  • - Social aspects 132
 • mutacije 80
 • Muzej sodobne umetnosti Metelkova - 17. 10. 2013-12. 1. 2014 133
 • muzeji 132
 • muzejske predstavitve 127
 • muzejske razstave 129


 • n-razsežni prostori 36
 • nacepljanje mikroorganizmov 80
 • nacionalna varnost 3
 • načela 140
 • načrti 139, 141
 • načrtovanje 97, 103, 104, 109, 127, 128, 132, 136, 139, 140, 141
 • nadzemni elektroenergetski vodi 93
 • nadzor gradbene infrastrukture 110, 111
 • nadzor računalniških mrež 30
 • nadzor specifičnih objektov 110, 111
 • nakit 138
 • nalezljive bolezni 81
 • naloge 5, 8, 9, 10, 12, 14, 40, 43, 55, 57, 65, 66, 71, 78, 119, 122
 • naloge in vprašanja 74
 • namizno založništvo 29
 • nanašanje materialov 86
 • nanodelci 52, 73, 86
 • nanoelectrodes 54
 • nanoelektronika 101
 • nanoelementi 101
 • nanostrukture 105
 • nanotehnologija 101
 • napake 62
 • napetosti 38
 • napetostni tenzor 36
 • napovedovalni analitični projekti 26
 • naravne spojine 61, 72, 74, 75
 • naravne ure 1
 • nastavljanje časa 1
 • National security - United States 3
 • Natural products - Synthesis 61
 • navidezna okolja 34
 • ne-aminokislinski katalizatorji 53
 • neasimetrična sinteza 75
 • nekovalentne interakcije 53
 • nenewtonske tekočine 45
 • nerjavne jeklarske žlindre EOP 120
 • nesimetrične obremenitve 98
 • nestacionarno prevajanje 41
 • netetraedrski atomi 49
 • nevarna modra svetloba 112
 • nevrosteroidi 68
 • Newtonovi zakoni 36, 38
 • newtonske tekočine 45
 • nihanje vpete strune 39
 • nikelj 54, 64, 75
 • NMR metode 47
 • notranje veličine 38
 • nove tehnologije 59
 • novi fluidi 47
 • nukleinske kisline 61
 • nukleotidi 61
 • nukleozidi 61
 • Numerical analysis - Computer programs 32, 37
 • numerične metode 14
 • Nutrition policy 6


 • obarjanje 62
 • obdelava besedil 29
 • obdelava dobljenih podatkov 110, 111
 • oblike 21
 • oblikovanje 127, 128, 132
 • odpadne vode 113
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 7, 113
 • odstranjevanje celičnih sten 80
 • odstranjevanje odpadkov 7
 • odvodi 11
 • ogljikove nanocevke 105
 • ohlajevanje 98
 • ojačevalniki 103
 • okoljska trajnost 117
 • okoljski učinki 112
 • Okoljsko inženirstvo - Vaje za visoke šole 113
 • oksidi 53
 • oksitocin 68
 • OLED 100
 • OLED naprave 100
 • OLED zasloni 100
 • Online social networks - Security measures 17
 • Open source intelligence 30
 • operacijski sistemi 19, 24, 31
 • Operational amplifiers - Design and construction 103
 • operatorji 13
 • optične metode 47
 • optični senzorji 110, 111
 • optika 43
 • Optika - Učbeniki za visoke šole 44
 • optimizacija 32
 • orbitalne interakcije 48
 • ordinary differential equations 9
 • Organic compounds - Synthesis 53
 • Organic electronics 86
 • Organic field-effect transistors 86
 • Organic semiconductors 86
 • Organic thin films 86, 100
 • Organischer Halbleiter 86
 • organokovinske reakcije 65
 • organokovinske spojine 65
 • organska analiza 56
 • organska bioelektronika 86
 • organska kemija 53, 55, 56, 58, 59, 61, 68, 69, 72, 75
 • Organska kemija
  • - Učbeniki za visoke šole 74
  • - Vaje za visoke šole 55, 69
 • organska kemijska tehnologija 122
 • organska sinteza 55, 69
 • organska spintronika 86
 • organske LED diode 100
 • organske reakcije 53, 69, 74, 75
 • organske sinteze 58, 59, 61, 72, 75
 • organske spojine 56, 58, 69, 74
 • Organske spojine - Kemijska analiza - Vaje za visoke šole 56
 • organski amorfni polprevodniki 86
 • organski prevodniki 86
 • organsko-anorganski kompleksi 85
 • orientacija v prostoru 130
 • orlistat 118
 • orožje 138
 • oscilatorni testi 45
 • Oskar Kogoj 144
 • osnove elektrolize 94
 • osnovna celica 63
 • osnovni pojmi 92
 • osvetlitev 100


 • paličje 38
 • pametni materiali 46, 85
 • parametri vodov 93
 • parcialne diferencialne enačbe 14
 • parcialni molski volumen 57
 • parni tlak tekočin 57
 • participacija 132
 • pasivne hiše 140
 • patologija 84
 • Paulijev izključitveni princip 39
 • Pavel Emil Svetina 144
 • peleti 83
 • Peljhan, Marko 133
 • peptidi 61
 • percepcija 21
 • peroralne farmacevtske oblike 83
 • perturbacijska teorija 48
 • Pharmaceutical Preparations - chemical synthesis 72
 • Pheromones, Human - chemistry 68
 • piezokromni materiali 85
 • piezzoelektrični pretvorniki 110, 111
 • piktogrami 130
 • pisarne 136
 • pisava 143
 • pivo 121
 • plin-tekočina 73
 • plini 57, 77
 • ploskve 10
 • podatkovne zbirke 63
 • podatkovno rudarjenje 35
 • podvodni sistemi 110, 111
 • Pogačar, Tadej 133
 • pogodba o zaposlitvi 4
 • pogonska goriva 51
 • pogonske naprave 114
 • pokrajine 134, 145
 • polieni 48
 • poliketidi 61
 • polikristalinični vzorec 63
 • polimeri 59, 85, 87
 • polimerizacija 59
 • polimerni kompoziti 85
 • polimerni nanokompozioti 59
 • polimerno inženirstvo 122
 • Polimerno inženirstvo - Vaje za visoke šole 122
 • polimorfizem 118
 • poljudno delo 42
 • polprevodniki 86, 101
 • polprevodniške diode 101
 • Polprevodniške elektronske naprave - Učbeniki za visoke šole 101
 • polprevodniški nanokristali 105
 • polprevodniški polimeri 59
 • Polymerization 59
 • Polymers
  • - Electric properties 100
  • - Industrial applications - Congresses 87
 • popravila 90
 • popravilo 131
 • porazdelitev 122
 • porozni anorganski materiali 73
 • posebne izvedbe 98
 • poslovna okolja 33
 • poslovne stavbe 136
 • poslovni prostori 136
 • posoda 138
 • postopki 131
 • poškodbe celic 64
 • Potrč, Marjetica 133
 • potresna območja 110, 111
 • povprečje 122
 • površina por 73
 • površine 46
 • površinska kemija 60
 • površinska napetost 57
 • površinska plazmonska resonanca 52
 • praktične izkušnje 89
 • praktične vaje 63
 • praktični problemi 97
 • praktikum 125
 • praškasta metalurgija 126
 • pravila 17
 • pravna ureditev 4
 • pravni akti 4
 • pravo 4
 • pravo socialne varnosti 4
 • prebavila 83
 • predelava polimerov 59
 • predikati 8
 • pregledno delo 88, 89, 108, 110, 111
 • prehodi 39
 • prehodni elementi 64, 75
 • prehodni pojavi 96, 98
 • premog 123
 • premogov prah 123
 • prenapetsoti 98
 • prenos električne energije 97
 • prenos snovi 41
 • Prenos snovi - Učbeniki za visoke šole 41
 • prenos toplote 41
 • Prenos toplote - Učbeniki za visoke šole 41
 • prepoznavanje obrazov 18
 • prepustnost oči 112
 • presejalne metode 80
 • preskušanje 123
 • pretok informacij 108
 • pretvorba obnovljivih surovin 51
 • preventiva 3
 • prevodni polimeri 86
 • prevodniki 94
 • pridelava hrane 6
 • pridobljena imunost 81
 • primeri 14, 28, 37, 53, 97, 106, 139, 140, 141
 • primeri aplikacij 18
 • primeri kod 32
 • primerjalna analiza 63
 • Primož Trubar 144
 • prioni 81
 • priporočila IUPAC 49
 • priprava celičnega ekstrakta 80
 • priročnik 126
 • priročniki 3, 5, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 49, 50, 90, 91, 97, 99, 102, 103, 104, 106, 109, 125
 • prirojena imunost 81
 • prisvajanje rodovitne zemlje 6
 • Privacy, Right of 25
 • procesi polimerizacije 59
 • procesi zgorevanja 123
 • programska oprema 19, 23, 29, 37
 • programski jeziki 20, 35
 • programski paket 32
 • proizvodnja arom 121
 • proizvodnja biodizla 51
 • proizvodnja električne energije 97
 • proizvodnja goriv 51
 • proizvodnja kemikalij 117
 • projektiranje 126
 • projektiranje elektrarn 89
 • prokarioti 81
 • prokariotične celice 81
 • prosta energija 60
 • prosti radikali 122
 • prostor 10
 • proteini 61
 • proteini mikrobne biomase 121
 • protolitsko ravnotežje 57
 • psihologija 2
 • Pungerčar, Marija Mojca 133


 • Quagliev slikarski proces 131
 • Quaglio, Giulio - Restavriranje - Študije 131
 • Quantitative Analyse 62


 • R 35
 • R (Computer program language) 35
 • računalniška grafika 29
 • računalniška identifikacija 63
 • računalniška kemija 52
 • računalniške komunikacije 24
 • računalniške mreže 17, 19, 25, 27, 28, 30, 31
 • računalniške simulacije 47
 • računalniške tehnologije 34
 • računalniški kriminal 24, 27
 • računalniški sistemi 19
 • računalniški strežniki 31
 • računalniško oblikovanje 21
 • računalništvo 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 106
 • računalništvo v oblaku 25, 27
 • računske naloge 76
 • radijske komunikacije 107
 • radiofrekvenčni senzorji 110, 111
 • rafinacijske žlindre 120
 • rast 81
 • rastline 64
 • ravnina 10
 • razdelilni energetski transformatorji 98
 • raziskave 123
 • raziskovanja 42
 • raziskovanje barvnih slojev 131
 • razlike med spoloma 68
 • razredčeni plini 47
 • razstave 127, 132, 138
 • razstavišča 129
 • razstavni katalogi 133
 • razstavni prostori 129
 • raztopine 60, 77, 80
 • raztopine elektrolitov 60
 • razvoj 129
 • razvoj obratovalne enačbe 119
 • razvoj senzorjev 52
 • razvrščevalni algoritmi iskalnikov 28
 • reakcije polimerizacije 59
 • reakcijski medij 53
 • reakcijski mehanizmi 74
 • reakcijski pogoji 53
 • reaktor s čepastim tokom 119
 • reaktorsko inženirstvo 119
 • real water sample 54
 • recikliranje 88
 • redoks titracije 62
 • reforming 51
 • regeneracija katalizatorjev 117
 • regeneracija protoplastov 80
 • regioselective halogenation 58
 • regioselektivno halogeniranje 58
 • regulacijski mehanizmi 64
 • rekombinantna DNA 81
 • relacije 8
 • relacijske baze podatkov 16
 • Relevance 28
 • rentgenska praškovna analiza 67
 • rentgenska praškovna difrakcija 63
 • reologija 45
 • Reologija - Učbeniki za visoke šole 45
 • reološka klasifikacija tekočin 45
 • reološki modeli 45
 • reometri 45
 • reometrija 45
 • resonanca 96
 • respirometrija aktivnega blata 113
 • rešene naloge 106
 • rešitve 5, 8, 9, 10, 12, 40, 57, 65, 66, 78, 92, 119, 122
 • rešitve in odgovori 74
 • rešitve nadzora gradbene infrastrukture 110, 111
 • ribe 121
 • ribištvo 6
 • Riemannov integral 10
 • Rim - Zgodovina 145
 • Rimljani - Slovenija 138
 • Rimsko cesarstvo 145
 • risanje kristalnih struktur 63
 • risbe kemičnih struktur 49
 • Risk management - Social aspects 17
 • ročna identifikacija 63
 • rodij 75
 • rudarjenje podatkov 26
 • rum 121
 • rutenij 75


 • sakralna umetnost 131
 • sakralna umetnost glej Cerkvena umetnost
 • sakralne stavbe 137
 • Schwarzschildova črna luknja 36
 • SCIENCE - Chemistry - Organic 61
 • SCIENCE / Chemistry / Organic 52, 75
 • SCIENCE / Chemistry / Physical & Theoretical 48
 • Scientists
  • - Interviews 2
  • - Psychology 2
 • Search engines - Programming 28
 • segrevanje 98
 • sejmi 129
 • selektivno hidrogeniranje 73
 • selektivnost katalizatorja 53
 • Semantic computing 22
 • semantični argumenti 22
 • senzorji 46, 110, 111
 • senzoska tehnika 110, 111
 • separacija plinov 73
 • separacije 62
 • separacijska analiza 71
 • separacijski procesi 118
 • separatorji 124
 • separators 124
 • sestava ozračja 78
 • sestavine živil 68
 • sestavljanje kofaktorjev 64
 • sevanje 78
 • Sex 68
 • Sexuality - drug effects 68
 • seznam pulzarjev 36
 • sferne funkcije 15
 • shranjevanje podatkov 27
 • Signal processing - Digital techniques 106
 • Signs and signboards 130
 • sile 38
 • simboli 91
 • simetrija 48, 65
 • simetrija kristalov 63
 • simulacije 125
 • sinhronski trifazni generatorji 93
 • sintetični receptorji 46
 • sinteze 67, 73, 87
 • sinteze heterociklov 75
 • sintezni plin 117
 • sistem označevanja 130
 • sistemi enačb 14
 • sistemi ionskih tekočin 73
 • sistemi komponent 93
 • skeletne premestitve 75
 • skice 143
 • skicirke 143
 • sklopitve 75
 • skulpture 138
 • skupinske razstave 133
 • sladkorji 61
 • slikarstvo 131
 • slovarček reoloških izrazov 45
 • slovarji 142
 • Slovenci - Znamenite osebnosti 144
 • Slovenija 115, 134
  • - Arhitekturna dediščina - Besedišče 142
  • - Turistični vodniki 134
 • Slovenska arhitektura - Avtohtoni slogi - Besedišče 142
 • slovenska kultura 144
 • snovna bilanca 119
 • Social media - Security measures 17
 • socialna omrežja 17, 108
 • socialna varnost 4
 • socialni mediji 17
 • socialni vidik 25
 • socialnia omrežja v podjetjih 17
 • sodelovanje z uporabniki 132
 • sodobni pristopi 129
 • solved problems 9
 • sončne celice 101
 • Sončni sistem 36
 • Sorting (Electronic computers) 28
 • special functions 9
 • specialne funkcije 15
 • spektralna sestava 112
 • spektri molekul 40
 • spektrofotometrija 62
 • spektroskopija 73
 • spektroskopska analiza 71
 • spinska vrtilna količina 39
 • spletna varnost 33
 • spletno okolje 34
 • splošna kemija 50, 77
 • splošna teorija relativnosti 36
 • spojine 63
 • spolni hormoni 68
 • sprememba barve 85
 • spremembe 78
 • srednješolska tekmovanja 5
 • stabilizacija žlinder 120
 • stabilnost superprevodnikov 102
 • stacionarno prevajanje 41
 • Stanko Bloudek 144
 • statično nedoločeni primeri 38
 • statika 38
 • Statika - Učbeniki za visoke šole 38
 • statika vrvi 38
 • statistika 12, 35
 • stavbna dediščina 142
 • stehiometrija 66, 76, 77
 • Stehiometrija - Vaje za visoke šole 66, 76
 • steklene površine 139
 • steklo 139
 • stenske poslikave 131
 • Stereoisomerism 72
 • Stereokemična konfiguracija - Priročniki 49
 • stereokemične konfiguracije 49
 • stereokemija 49, 74
 • Stereokemija - Priročniki 49
 • stereoselektivna sinteza 72
 • stopenjska polimerizacija 122
 • strategija zaščite 33
 • strategije 72
 • strig 38
 • strojništvo 114, 126
 • Structural health monitoring 111
 • structurally related impurities 118
 • struktura 58, 74
 • struktura atomov 65
 • struktura molekul 48, 49
 • strukturna kemija 39, 40, 49, 63
 • strukturno-sorodne nečistoče 118
 • Superconductivity 102
 • Superconductors 102
 • superprevodni električni aparati 102
 • superprevodniki 102
 • superprevoni aparati v energetiki 102
 • surovine 117
 • Surveillance detection 3
 • Sustainable buildings - Design and construction 140
 • svetleče diode 112
 • svetleče naprave 86
 • svetlobna tehnika 112
 • svetlobni viri 112
 • Sveto 137
 • svinec 54
 • System analysis 106


 • šaržni bioproces 125
 • širokopasovne komunikacije 99
 • širokopasovni nizkošumni ojačevalniki 99
 • štetje časa 1
 • štetje dni 1
 • štetje let 1
 • štetje sekund 1
 • številske množice 11
 • številske vrste 11
 • Štromajer, Igor 133
 • študije primerov 3, 28, 52, 73, 102, 108, 110, 111, 117
 • Šušteršič, Apolonija 133


 • TAF 78
 • taksonomija 81
 • tanke plasti 86
 • tankoplastni magnetorezistivni senzorji 104
 • tankoslojne antimonove elektrode 54
 • tankoslojne bizmutove elektrode 54
 • tehnični podatki 89
 • tehnika 14
 • tehnike razpoznavanja vzorcev 46
 • tehnologija nanodelcev 46
 • tehnologija napajanja 102
 • tehnologije 126
 • tehnologije pametnih indikatorjev 46
 • tehnološki parametri 113
 • tehnološki postopki 117
 • tekoči ogljikovodiki 51
 • tekočine 57
 • telekomunikacije 107
 • teoretični vidiki 123
 • teorija 128, 137
 • teorija grup 65
 • Teorija množic - Vaje za visoke šole 8
 • teorija motenj 40
 • teorije 8
 • termična analiza 67
 • termična prevodnost 47
 • termična stabilnost 88
 • terminologija 142
 • termodinamika 41
 • termokemija 47, 60
 • terorizem 3
 • terpeni 61
 • Terrorism - Prevention - United States 3
 • testi lezenja 45
 • tetraedrske konfiguracije 49
 • Text processing (Computer science) 28
 • težke kovine v sledovih 54
 • tipografija 143
 • titanoceni 75
 • titrimetrijska analiza 71
 • tlorisi 136, 140
 • tokovno polje 92, 95
 • toplota 41, 43
 • toplotna stabilnost 73
 • toplotni stroji 60
 • topnost 77
 • topologija 61
 • torzija 38
 • trace analysis 54
 • Trade shows - Exhibition techniques 129
 • trajnostni razvoj 6
 • transformator 96
 • transformatorji 93, 98
 • Transformatorji - Učbeniki za visoke šole 98
 • Transition metal catalysts 75
 • transparentne elektrode 86
 • transport 79
 • Transport theory 47
 • transportne lastnosti 47
 • transportni mehanizmi 64
 • transportni pojavi 73
 • transportno število 57
 • tranzistorji 86
 • trdna snov-tekočina 73
 • trdne farmacevtske oblike 83
 • trdne površine 57
 • trdne snovi 48, 63
 • trdni nosilci 73
 • trdnost 38
 • Trdnost - Učbeniki za visoke šole 38
 • trenje 38
 • trgovanje s hrano 6
 • trgovina 26
 • trifazni jedrni transformator 98
 • trifazni sistem 96
 • trigonometrijske vrste 12
 • tromboza 84
 • tuneli 110, 111
 • turistični vodniki 134
 • Turšič, Miha 133
 • tveganja 17
 • tvorba melantonina 112
 • Type and type-founding 143
 • Typographie 143


 • učbeniki 8, 9, 10, 11, 13, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 56, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 113, 114, 119, 125
 • učbeniki za študente 66
 • učbeniki za visoke šole 4, 7, 12, 15, 40, 45, 55, 57, 65, 70, 71, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 122
 • učinki na okolje 117
 • uklonska slika 63
 • Ultra-wideband devices - Design 99
 • ultrafiltracija 125
 • ultrazvočni senzorji 110, 111
 • umetna inteligenca 18, 22
 • umetniki 143
 • umetniki o umetnosti 133
 • umetniška produkcija 133
 • umetniške prakse 133
 • umetnost 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 143, 145
 • unipolarni tranzistorji 101
 • unitarni prostori 13
 • upodabljanje 34
 • upogibi 38
 • uporaba 88
 • uporabna mikrobiologija 81
 • uporabniki 21
 • upravljanje 17
 • upravljanje s hrano 6
 • upravljanje strežnika 31
 • upravljanje velikih poslovnih računalniških aplikacij 19
 • urbanizem 134, 135, 138
 • usnerjevalne table 130
 • ustvarjalni proces 127, 128
 • UV spektroskopija 67
 • UV-vidna spektrometrija 56
 • UV-Vis spektroskopija 124


 • vaje 70
 • valovanje snovi 39
 • valovna optika 44
 • valovne funkcije stanja 48
 • Van der Waalsove interakcije 52
 • variacijska teorija 40
 • variacijski račun 9, 15
 • varna hrana 6
 • varnost 17, 19, 24, 30, 88
 • varnost pri delu 55
 • varnostno inženirstvo 70
 • varstvo okolja 112
 • varstvo pred požarom 4
 • varstvo pri delu 4, 69
 • vazopresin 68
 • večelektronski atomi 39
 • vektorska analiza 10
 • vektorske funkcije 13
 • vektorski prostori 13
 • verižna polimerizacija 122
 • verjetnostni račun 12
 • vernakularna arhitektura 142
 • Veronika Deseniška 144
 • vertikalni spletni iskalniki 28
 • vetrne turbine 110, 111
 • vetrovi 78
 • vez C-C 72
 • vez C-H 72
 • vez C-heteroatom 72
 • vez C-N 72
 • vez C-O 72
 • vezalne skupine transformatorjev 98
 • vezava ionov 79
 • vezave bremen 96
 • video 34
 • vino 121
 • viroidi 81
 • virusi 81
 • VIS spektroskopija 67
 • viski 121
 • viskoelastične lastnosti snovi 45
 • viskoelastičnost 45
 • viskozimeter 45
 • viskozimetri 47
 • viskoznost 47, 57
 • visoke zgradbe 110, 111
 • Visual C sharp 20
 • Visual C# 20
 • vizualne komunikacije 127, 130, 143
 • vizualne strukture 21
 • vlažnost 78
 • voda 6
 • vodikov atom 40
 • vodikova vez 58
 • vodno hlajenje 120
 • voljnost 45
 • volumen por 73
 • vplivi na okolje 88, 120
 • vrelni diagram 57
 • vrste katalizatorjev 117
 • vrste polimerov 87
 • vrste senzorjev 52
 • vsebnost mikroorganizmov 80
 • vzdrževanje 90


 • water cooling 120
 • Web site development 23
 • Web sites - Authoring programs 23
 • Windows Server 2012 R2 31
 • Wireless communication systems 107
 • WordPress 23
 • WordPress (Electronic resource) 23
 • Work contracts 116


 • XAS spectroscopy 124
 • XAS spektroskopija 124


 • zagotavljanje varnosti 97
 • zakon o geometrijski rasti podobnih transformatorjev 98
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu 4
 • zakoni termodinamike 60
 • zakonodaja 6
 • zamreženje 59
 • zanesljivost obratovanja 97
 • zanesljivost sistemov 97
 • zanimivosti 134
 • zaporedja 11
 • zasebnost 17
 • zasnova mesta 138
 • zasteklitve 139
 • zbiranje podatkov 30
 • zborniki 6, 18, 34, 46, 47, 51, 53, 59, 64, 72, 73, 75, 79, 85, 86, 87, 100, 105, 107, 117, 121, 131
 • ZDA 3
 • zdravila 68
 • zdravilne učinkovine 72
 • združevanje molekul 85
 • zgodovina 129, 131, 134, 135, 138, 145
 • zgodovinski pregled 42, 115
 • zgorevanje premoga 123
 • zgradba podatkovnih baz 19
 • zgradba sistemov 19
 • zlate nano-elektrode 54
 • znaki 130
 • Znamenite osebnosti - Slovenija 144
 • znanost 1, 2
 • znanstveniki 2
 • zniževanje stroškov 117
 • Zupančič, Dunja 133


 • železniški tiri 110, 111
 • železo 64
 • želodec 83
 • Živadinov, Dragan 133
 • živali 64
 • živo srebro 54
 • Žlindra - Izluževanje - Disertacije 120