Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2013

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH


  1. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu : monografija : 1919.-2009.. Zagreb: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2009. 480 str., ilustr. ISBN 978-953-6470-45-7. [COBISS.SI-ID 37074693]


  02 KNJIŽNIČARSTVO


  2. Uspostava kvalitete u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama - knjižnice u bolonjskom okruženju : zbornik radova, (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 46). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. XI, 258 str., ilustr. ISBN 978-953-6001-57-6. [COBISS.SI-ID 245780992]

  3. Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova, (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 51). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. XII, 320 str., ilustr. ISBN 978-953-6001-68-2. [COBISS.SI-ID 253272576]

  4. Zbornik radova, (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 54). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. XVIII, 392 str., ilustr. ISBN 978-953-6001-77-4. [COBISS.SI-ID 47316322]

  5. Zbornik radova, (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 57). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. XIV, 463 str., ilustr. ISBN 978-953-6001-87-3. [COBISS.SI-ID 8421728]

  6. Pola stoljeća nam je tek : 1961.-2011. : spomenica Središnje knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Zagreb: Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. 93 str., ilustr. ISBN 978-953-184-166-5. ISBN 978-953-184-167-2. [COBISS.SI-ID 37085701]


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


  7. ŽEROVNIK, Eva, MARKIČ, Olga, ULE, Andrej. Philosophical insights about modern science, (Scientific revolutions series). New York: Nova Science, cop. 2009. VIII, 344 str., ilustr. ISBN 978-1-60741-373-8. ISBN 1-60741-373-6. [COBISS.SI-ID 37090565]


  3 DRUŽBENE VEDE


  8. HOLCMAN, Borut, JENČE, Ljoba, POGAČNIK, Marko, POTOČAN, Branko, PANGERŠIČ, Irena. Alegorična prostorska fenomenologija o mitični ribi Faroniki, gospodarici Zemlje : vabljeno predavanje dne 10. 1. 2013 ob 17-ti uri v Atriju ZRC SAZU. [S. l.]: samozal. I. Pangeršič, 2013. 1 video DVD (ca 156 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 36554757]


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO PRI DELU


  9. GHARAJEDAGHI, Jamshid. Systems thinking : managing chaos and complexity : a platform for designing business architecture. 3rd ed. Burlington (MA): M. Kaufmann, cop. 2011. XXI, 351 str., ilustr. ISBN 978-0-12-385915-0. [COBISS.SI-ID 8770900]

  10. Spomin si, vendar živiš v prostoru : 60-letnica ustanovitve Investbiroja Koper : 1953-2013. Koper: Investbiro, 2013. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37107717]


  37 VZGOJA


  11. CIPERLE, Jože, DEKLEVA, Tatjana. Biotehniška fakulteta skozi čas in prostor : šest desetletij ljubljanskega študija biotehnike : občasna razstava od decembra 2007 do konca februarja 2008. V Ljubljani: Univerza, 2007. 32 str., fotogr. ISBN 978-961-6410-16-8. [COBISS.SI-ID 235940096]

  12. CREEMERS, Bert, P. M., KYRIAKIDES, Leonidas. Dinamični model učinkovitosti izobraževanja : o oblikovanju politike, teorije in prakse v sodobnih šolah. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2013. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-6899-01-7. [COBISS.SI-ID 266803712]

  13. Faculty of Economics & Business Zagreb : 1920-2008. Zagreb: Faculty of Economics & Business, 2008. 95 str., ilustr. ISBN 978-953-6025-30-5. [COBISS.SI-ID 21581542]

  14. IVANUŠ-GRMEK, Milena, ČAGRAN, Branka, SADEK, Lidija. Eksperimentalna študija primera pri pouku spoznavanja okolja. 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. 220 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-270-023-2. [COBISS.SI-ID 248974336]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


  15. Green materials for sustainable water remediation and treatment, (RSC Green chemistry series, no. 23). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XV, 259 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-621-3. [COBISS.SI-ID 37068805]

  16. LANSDOWN, Alan B. G.. The carcinogenicity of metals : human risk through occupational and environmental exposure, (Issues in toxicology, no. 18). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2014. XVII, 429 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-718-0. [COBISS.SI-ID 37095941]

  17. VRHOVNIK, Petra. Geokemične značilnosti in ocena onesnaženosti površinskih sedimentov Kameniškega jezera (Republika Makedonija) : doktorska disertacija = Geochemical characteristics and pollution evaluation of surface sediments from the Kalimanci lake (Republic Macedonia) : doctoral thesis. Ljubljana: [P. Vrhovnik], 2013. XV, 138, XXXI f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1066078]


  51 MATEMATIKA


  18. GRABEC, Igor. Verjetnost in statistika. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1988. III, 156 str., graf. prikazi. ISBN 86-7217-028-8. [COBISS.SI-ID 6588928]

  19. GUPTA, Bhisham C., GUTTMAN, Irwin. Statistics and probability with applications for engineers and scientists. Hoboken: John Wiley & Sons, cop. 2013. XX, 876 str., ilustr. ISBN 978-1-118-46404-5. [COBISS.SI-ID 37108997]

  20. Algorithms in bioinformatics : proceedings, (Lecture notes in computer science), (Lecture notes in bioinformatics, 7534). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2012. XIII, 454 str., graf. prikazi. ISBN 978-3-642-33121-3. ISBN 3-642-33121-1. ISBN 978-3-642-33122-0. ISBN 3-642-33122-X, doi: 10.1007/978-3-642-33122-0. [COBISS.SI-ID 37056517]

  21. ROOS, A. J.. Electromathematics. 1, Scalars. Bad Wörishofen: A. J. Roos, cop. 2011. 72 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 37065733]

  22. ROOS, A. J.. Electromathematics. 2, Functions and positions. Bad Wörishofen: A. J. Roos, cop. 2013. 140 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 37065989]


  519.68 RAČUNALNIŠTVO


  23. ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John. Adobe InDesign CC, (Classroom in a book). San Francisco (Calif.): Peachpit: Adobe Press, cop. 2013. IX, 419 str., ilustr. ISBN 978-0-321-92697-5. ISBN 032-1-92697-8. [COBISS.SI-ID 37111301]

  24. JOHNSON, Steve. Adobe InDesign CC on demand, (On demand). Indianapolis (IN): Que Publishing, cop. 2013. XX, 588 str., ilustr. ISBN 978-0-7897-5163-8. ISBN 0-7897-5163-1. [COBISS.SI-ID 24330040]

  25. GYNCILD, Brie. Adobe Photoshop CC : classroom in a book, (Classroom in a book). [San Francisco (CA)]: Peachpit: Adobe Press, cop. 2013. VIII, 390 str., ilustr. ISBN 0-321-92807-5. ISBN 978-0-321-92807-8. [COBISS.SI-ID 37113605]

  26. BERGERON, Bryan P., TALBOT, Thomas B.. Androids : build your own lifelike robots. New York: McGraw Hill Education, cop. 2014. XVI, 315 str., ilustr. ISBN 978-0-07-181404-1. ISBN 0-07-181404-3. [COBISS.SI-ID 17336854]

  27. CASTRO, Elizabeth, HYSLOP, Bruce. HTML and CSS : visual quickstart guide, (Visual quickstart guide). 8th ed. [Berkeley (CA)]: Peachpit Press, cop. 2014. XXVI, 549 str., ilustr. ISBN 0-321-92883-0. ISBN 978-0-321-92883-2. [COBISS.SI-ID 37113349]

  28. CHRISTIANSEN, Mark. Adobe After Effects CC : visual effects and compositing : studio techniques. San Francisco: Peachpit: Adobe Press books, cop. 2014. XXVI, 469 str., ilustr. ISBN 978-0-321-93469-7. ISBN 0-321-93469-5. [COBISS.SI-ID 37110789]

  29. HUGHES, John F., DAM, Andries van, MCGUIRE, Morgan, SKLAR, David, FOLEY, James D., FEINER, Steven Keith, AKELEY, Kurt. Computer graphics : principles and practice. 3rd ed. Upper Saddle River [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2014. XLVII, 1209 str., ilustr. ISBN 0-321-39952-8. ISBN 978-0-321-39952-6. [COBISS.SI-ID 37113093]

  30. COWAN, Don. HTML5 Canvas for dummies, (For dummies). Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons, cop. 2013. XX, 360 str., ilustr. ISBN 978-1-118-38535-7. ISBN 1-118-38535-7. ISBN 978-1-118-41747-8. ISBN 978-1-118-42082-9. ISBN 978-1-118-45964-5. [COBISS.SI-ID 37110021]

  31. Iskorak prema novome knjižničnom sustavu Voyager : zbornik radova, (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 44). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008. XI, 248 str., ilustr. ISBN 978-953-6001-51-4. [COBISS.SI-ID 513580057]

  32. SHAENING-POKRASSO, Adam, YOUNG, Sam, KENNEDY, Adam E.. Digital video with Adobe Creative Cloud, (Classroom in a book). San Francisco (CA): Peachpit: Adobe Press, cop. 2014. XIX, 378 str., ilustr. ISBN 978-0-321-93402-4. ISBN 0-321-93402-4. [COBISS.SI-ID 37111557]

  33. 20th European Symposium on Algorithms - ESA 2012, September 10-12, Ljubljana, Slovenia. Algorithms - ESA 2012 : 20th Annual European Symposium, Ljubljana, Slovenia, September 10-12, 2012 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 7501). Heidelberg: Springer, cop. 2012. XX, 839 str., ilustr. ISBN 978-3-642-33089-6. ISBN 978-3-642-33090-2. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31155-0. [COBISS.SI-ID 16376921]

  34. GÖRANSSON, Andreas, CUARTIELLES RUIZ, David. Professional Android Open Accessory programming with Arduino, (Wrox programer to programer). Indianapolis (Ind.): John Wiley & Sons, cop. 2013. XXVII, 379 str., ilustr. ISBN 978-1-118-45476-3. ISBN 1-118-45476-6. [COBISS.SI-ID 37110533]

  35. HALSEY, Mike. Troubleshoot and optimize Windows 8 inside out, (Inside out). Sebastopol (Calif.): O'Reilly Media; Redmond (Wash.): Microsoft Press, cop. 2013. XXII, 644 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-7080-8. ISBN 0-7356-7080-3. [COBISS.SI-ID 37117957]

  36. Handbook of 3D machine vision : optical metrology and imaging, (Series in optics and optoelectronics). Boca Raton: CRC Press, cop. 2013. XIII, 400 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-1-4398-7219-2. [COBISS.SI-ID 37107973]

  37. Parameterized and exact computation : 7th international symposium : proceedings, (Lecture notes in computer science, 7535), (LNCS sublibrary, SL 1, Theoretical computer science and general issues). Berlin; New York: Springer, cop. 2012. X, 273 str., ilustr. ISBN 978-3-642-33292-0. ISBN 3-642-33292-7. ISBN 978-3-642-33293-7, doi: 10.1007/978-3-642-33293-7. [COBISS.SI-ID 37059077]

  38. KELLER, Eric, DAYAN, Max. Maya visual effects : the innovator's guide. 2nd ed. Indianapolis (Ind.): John Wiley & Sons: Autodesk: SYBEX, cop. 2013. XVII, 382 str., ilustr. ISBN 978-1-118-44160-2. ISBN 978-1-118-65455-2. ISBN 978-1-118-65488-0. ISBN 978-1-118-65462-0. [COBISS.SI-ID 37110277]

  39. KONONENKO, Igor, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, BOSNIĆ, Zoran. Programiranje in algoritmi. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2008. VIII, 352 str. ISBN 978-961-6209-66-3. [COBISS.SI-ID 241554688]

  40. KREBELJ, Peter. Python 3 za začetnike : vse kar potrebujete, da boste postali python programerji, (Zbirka Kreativno računalništvo). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2013. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-19-7. [COBISS.SI-ID 268880384]

  41. NEGRINO, Tom, SMITH, Dori. Dreamweaver CC, (Visual quickstart guide). [San Francisco]: Peachpit press, cop. 2014. XIII, 513 str., ilustr. ISBN 978-0-321-92951-8. ISBN 0-321-92951-9. [COBISS.SI-ID 37111813]

  42. ROVAN, Jože, TURK, Tomaž. Analiza podatkov s SPSS za Windows. 3. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-240-248-8. [COBISS.SI-ID 264160256]

  43. ROY, Kenny, RIVERA, Fiona. Sams teach yourself Maya in 24 hours, (Sams teach yourself). Indianapolis (Ind.): Sams, cop. 2014. XVI, 486 str., ilustr. ISBN 0-672-33683-9. ISBN 978-0-672-33683-6. [COBISS.SI-ID 37112581]

  44. Approximation and online algorithms : 10th International Workshop : revised selected papers, (Lecture notes in computer science, 7846), (LNCS sublibrary, SL 1, Theoretical computer science and general issues). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2013. XI, 297 str., ilustr. ISBN 978-3-642-38015-0. ISBN 3-642-38015-8. ISBN 978-3-642-38016-7. ISBN 3-642-38016-6, doi: 10.1007/978-3-642-38016-7. [COBISS.SI-ID 37055237]

  45. WEINMANN, Elaine, LOUREKAS, Peter. Illustrator CC : for Windows and Macintosh, (Visual quickstart guide). Berkeley (CA): Peachpit Press, cop. 2014. VIII, 472 str., ilustr. ISBN 0-321-92897-0. ISBN 978-0-321-92897-9. [COBISS.SI-ID 16216722]

  46. Fourth workshop on Massive data algorithmics, Ljubljana, Slovenia, September 13, 2012. [Aarhus]: Madalgo, 2012. 144 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 37074949]

  47. Fifth workshop on Massive data algorithmics, Sophia Antipolis, France, September 5, 2013. [Aarhus]: Madalgo, 2013. 119 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 37075205]


  53 FIZIKA


  48. DAS, Braja M., KASSIMALI, Aslam, SAMI, Sedat. Mechanics for engineers, Dynamics. Fort Lauderdale: J. Ross, 2010. XII, 516 str., ilustr. ISBN 978-1-60427-030-3. ISBN 1-60427-030-6. [COBISS.SI-ID 35022085]


  54 KEMIJA


  49. Chemical information for chemists : a primer. Cambridge (UK): Royal Society of Chemistry, cop. 2014. XV, 306 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-551-3. ISBN 1-84973-551-4. [COBISS.SI-ID 37093637]

  50. ABREU, Heitor Avelino de. Chemical modelling : applications and theory. Vol. 10, A review of recent literature, (A specialist periodical reports). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2014. IX, 228 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-586-5, doi: 10.1039/9781849737241. [COBISS.SI-ID 37095429]

  51. Chromatographic methods in metabolomics, (RSC chromatography monographs, no. 18). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XII, 246 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-84973-607-7. [COBISS.SI-ID 37068549]

  52. KITANOVSKI, Zoran. Characterization of water-soluble organic compounds and their multiphase chemistry as a source of secondary organic aerosols in the atmosphere : doctoral dissertation. Ljubljana: [Z. Kitanovski], 2013. XI, 178 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 269550592]

  53. LAVRIČ, Zoran. Uporaba [zgoraj] 14N jedrske kvadrupolne resonance za proučevanje polimorfizma farmacevtskih učinkovin = Application of [above] 14N nuclear quadrupole resonance to the study of solid state of active pharmaceutical ingredients : doktorska disertacija. Ljubljana: [Z. Lavrič], 2013. 197 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 269348096]

  54. MOŽIR, Alenka. Nove analizne metode za študij razgradnje pergamenta : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Možir], 2013. 106 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36922373]

  55. NADRAH, Peter. Funkcionalizacija poroznih silikatnih delcev za nadzorovano sproščanje učinkovin = Functionalization of porous silica particles for controlled release of drugs : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Nadrah], 2013. 168 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 267996416]

  56. NOSE, Žiga. Študij oksidacije C- in N- aril substituiranih iminov : doktorska disertacija. Ljubljana: [Ž. Nose], 2013. 102 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 269626624]

  57. Photoelectrochemical water splitting : materials, processes and architectures, (RSC energy and environment series, no. 9). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2013. XXVIII, 468 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-647-3. [COBISS.SI-ID 37068293]

  58. POTTER, Edmund C.. Elektrokemija : osnove i primjena, (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu). Zagreb: Školska knjiga, 1968. XI, 347 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 22399232]

  59. Reaction rate constant computations : theories and applications, (RSC theoretical and computational chemistry series, no. 6). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2014. XIX, 572 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-650-3. [COBISS.SI-ID 37094917]

  60. Slovenski kemijski dnevi 2012, Portorož, 12. in 14. september 2012. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-248-354-8. [COBISS.SI-ID 71051265]

  61. SMRKE, Samo. Coupled chromatographic techniques for determination of proanthocyanidins and antioxidant activities : doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Smrke], 2013. XI, 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5338650]

  62. ŠEBEZ, Bine. Študij in razvoj novih elektrodnih prevlek za sodobno elektrokemijsko detekcijo nekaterih okoljsko in biološko pomembnih spojin : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Šebez], 2013. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 269385472]


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA


  63. Biological conversion of biomass for fuels and chemicals : explorations from natural utilization systems, (RSC energy and environment series, no. 10). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2014. XVII, 407 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-424-0. [COBISS.SI-ID 37106693]

  64. KLEMENČIČ, Marina. Vloga proteinov SMOC-1 in SMOC-2 v zunajceličnem matriksu : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Klemenčič], 2013. VIII, 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 269190144]

  65. SCHMIDT, Jan. In vitro preučevanje nastajanja reaktivnih metabolitov izbranih okoljskih estrogenov in njihovih analogov = In vitro investigation of reactive metabolite formation from selected environmental oestrogens and their analogs : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Schmidt], 2013. 175 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 269016320]


  61 MEDICINA


  66. ARTENJAK, Andrej. Vplivi visoko avidnih protiteles proti ß2-glikoproteinu I in oksidativno spremenjenih naravnih protiteles na človeške endotelijske celice koronarne arterije, gojene in vitro = Influence of high avidity anti-ß2-glycoprotein I antibodies and oxidatively modified natural antibodies on human coronary artery endothelial cells grown in vitro : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Artenjak], 2013. X, 173 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 269011968]

  67. PETRUŠEVSKA, Marija. Uvedba novih visoko zmogljivih eksperimentalnih metod za določitev in izboljšanje topnosti zdravilnih učinkovin = Development and implementation of high-throughput experimentation methods in characterizing and improving solubility of poorly soluble drugs : doktorska disertacije. Ljubljana: [M. Petruševska], 2013. 174 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 268849920]


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


  68. LÖDDING, Hermann. Handbook of manufacturing control : fundamentals, description, configuration. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2013. XXV, 577 str., ilustr. ISBN 978-3-642-24457-5. ISBN 364-2-24457-2. ISBN 978-3-642-24458-2, doi: 10.1007/978-3-642-24458-2. [COBISS.SI-ID 37107461]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


  69. ALIČ, Branko. Mikroinkapsulacija z melaminsko-formaldehidno smolo : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Alič], 2013. VI, IX, 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 269385216]

  70. ŽNIDARŠIČ, Andrej. Funkcionalizacija nanocevk s posameznimi molekulami in mikroskopska karakterizacija za nove senzorske naprave : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Žnidaršič], 2013. 124 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 269380864]
  Nagrada: Nagrada Maksa Samca za doktorsko disertacijo s področja kemijskega inženirstva ter kemijske tehnologije


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


  71. ČRETNIK, Darja. Tehnologija spajanja in preoblikovanja : učbenik za predmet Tehnologija v 4. letniku programa Strojni tehnik in 2. letniku programa Strojni tehnik (PTI). 6. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2008. 267 str., ilustr. ISBN 978-86-365-0315-7. [COBISS.SI-ID 238685184]


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


  72. CRAFT, Brock. Arduino projects for dummies, (For dummies). Chichester: John Wiley & Sons, cop. 2013. XVIII, 386 str., ilustr. ISBN 978-1-118-55147-9. ISBN 1-118-55147-8. ISBN 978-1-118-55150-9. ISBN 978-1-118-55151-6. [COBISS.SI-ID 37109765]

  73. NUSSEY, John. Arduino for dummies, (For dummies). Chichester: John Wiley & Sons, cop. 2013. XVIII, 438 str., ilustr. ISBN 978-1-118-44637-9. ISBN 1-118-44637-2. [COBISS.SI-ID 37109253]


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE


  74. Algorithms for sensor systems : revised selected papers, (Lecture notes in computer science, 7718), (LNCS sublibrary, SL 5, Computer communication networks and telecommunications). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2013. XI, 143 str., graf. prikazi. ISBN 978-3-642-36091-6. ISBN 978-3-642-36092-3, doi: 10.1007/978-3-642-36092-3. [COBISS.SI-ID 37057797]


  624/625 GRADBENIŠTVO


  75. Empfehlungen des Arbeitskreises "Pfähle" : EA-Pfähle. 2. Aufl. Berlin: Ernst & Sohn, cop. 2012. XXI, 498 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-3-433-03005-9. ISBN 978-3-433-60156-3. ISBN 978-3-433-60155-6. ISBN 978-3-433-60154-9. ISBN 978-3-433-60111-2. [COBISS.SI-ID 35910661]

  76. HENCHER, Steve. Practical engineering geology, (Applied geotechnics, Vol. 4). London; New York: Spon Press, 2012. XIII, 450 str., ilustr. ISBN 978-0-415-46908-1. ISBN 978-0-415-46909-8. ISBN 978-0-203-89482-8. [COBISS.SI-ID 72856065]

  77. Rock mechanics : achievements and ambitions : proceedings of the 2nd ISRM International Young Scholars' Symposium on Rock Mechanics, Beijing, China, 14-16 October 2011. Leiden: CRC Press, cop. 2012. XIX, 1037 str., ilustr. ISBN 978-0-415-62080-2. ISBN 0-415-62080-5. ISBN 978-0-203-13392-7. ISBN 0-203-13392-7. [COBISS.SI-ID 72968193]

  78. JUREČIČ, Nina. Modeliranje obnašanja prekonsolidiranih in strukturiranih zemljin z modeli s kinematičnim utrjevanjem : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Jurečič], 2013. XIII, 211, [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 268012544]

  79. Kommentar zum Handbuch Eurocode 7 - Geotechnische Bemessung : allgemeine Regeln. 1. Aufl. Berlin: Ernst & Sohn, cop. 2012. XVIII, 294 str., ilustr. ISBN 978-3-433-01528-5. ISBN 978-3-433-60108-2. ISBN 978-3-433-60153-2. ISBN 978-3-433-60152-5. ISBN 978-3-433-60151-8. [COBISS.SI-ID 35921669]

  80. O'BRIEN, Eugene J., DIXON, Andrew S., SHEILS, Emma. Reinforced and prestressed concrete design to EC2 : the complete process. 2nd ed. London; New York: Spon Press, 2012. IX, 524 str., ilustr. ISBN 978-0-415-57195-1. [COBISS.SI-ID 5693025]


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


  81. BABIČ, Janja. Vpliv naravnih induktorjev na produkcijo ligninolitičnih encimov glive Dichomitus squalens v laboratorijskih bioreaktorjih : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Babič], 2013. XVI, 143 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 269184256]

  82. BERLOT, Matjaž. Vpliv procesnih parametrov na potek alkoholne fermentacije : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Berlot], 2013. 147 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 269166080]

  83. The economic utilisation of food co-products, (RSC green chemistry, no. 24). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XII, 234 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-615-2. [COBISS.SI-ID 37094661]

  84. KALČÍKOV?, Gabriela. The effect of sustainable waste management on municipal landfill leachate composition and treatment : doctoral dissertation. Ljubljana: [G. Kalčíková], 2013. VI, 137 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 269168640]

  85. Magnetic resonance in food science : food for thought, (Special publication, no. 343). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2013. XIV, 235 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-634-3. ISBN 1-84973-634-0. [COBISS.SI-ID 37093893]

  86. BURSAĆ, Željko, GALOVIĆ, Iso, HRVAČIĆ, Nikola, KOCIJAN, Slobodan. Opasne tvari : mjere sigurnosti, sprečavanje, saniranje posljedica. Zagreb: Zavod za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu SRH, 1990. 280 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23323]


  669 METALURGIJA


  87. VEČKO PIRTOVŠEK, Tatjana. Prispevek k izboljšanju vroče plastičnosti ledeburitnih orodnih jekel : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Večko Pirtovšek], 2011 [i. e. 2013]. IX, 139 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1311583]


  676 INDUSTRIJA PAPIRJA


  88. KÖNIG, Silva. Lastnosti recikliranih papirjev in njihova tiskovna kakovost : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. König], 2013. XVIII, 146 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 268668160]


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA


  89. GOLJA, Barbara. Funkcionalizacija tekstilij z nanosom mikrokapsul : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Golja], 2013. XVI, 170 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 269097984]


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE


  90. ELLIS, George H.. Control system design guide : using your computer to understand and diagnose feedback controllers. 4th ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2012. XXI, 498 str., ilustr. ISBN 978-0-12-385920-4. [COBISS.SI-ID 37106949]


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA


  91. DUCMAN, Vilma. Študij uporabnosti kremenovega odpadnega mulja z ustreznimi dodatki za pridobitev lahkega agregata : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Ducman], 2013. XIX, 158 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 268017408]

  92. NEVILLE, Adam Matthew. Properties of concrete. 5th ed. Harlow [etc.]: Pearson, 2011. XX, 846 str., ilustr. ISBN 978-0-273-75580-7. [COBISS.SI-ID 68305921]


  7 UMETNOST


  93. ARISTIDES, Juliette. Lessons in classical drawing : essential techniques from inside the atelier. 1st ed. New York: Watson-Guptill Publications, cop. 2011. 208 str., ilustr. ISBN 978-0-8230-0659-5. [COBISS.SI-ID 16244274]

  94. BROMMER, Gerald F.. Collage techniques : a guide for artists and illustrators. 1st printing. New York: Watson-Guptill, 1994. 159 str., ilustr. ISBN 0-8230-0655-7. [COBISS.SI-ID 8239154]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


  95. FREEMAN, Claire, TRANTER, Paul J.. Children and their urban environment : changing worlds. London; Washington: Earthscan, 2011. XIV, 265 str., ilustr. ISBN 1-84407-853-1. ISBN 978-1-84407-853-0. [COBISS.SI-ID 35018757]


  72 ARHITEKTURA


  96. BALOCCO, Carla, GRAZZINI, Giuseppe. Cool power : natural ventilation systems in historic buildings, (Energy science, engineering and technology series). New York: Nova Science Publishers, cop. 2010. XII, 88 str., ilustr. ISBN 978-1-60876-129-6. ISBN 1-60876-129-0. [COBISS.SI-ID 35693829]

  97. BELL, Jonathan, STATHAKI, Ellie. The new modern house : redefining functionalism. London: L. King, 2010. 240 str., ilustr. ISBN 978-1-85669-684-5. [COBISS.SI-ID 2776964]

  98. DUNN, Nick. Digital fabrication in architecture. London: L. King, 2012. 192 str., ilustr. ISBN 978-1-85669-891-7. [COBISS.SI-ID 2777476]

  99. KRARTI, Moncef. Weatherization and energy efficiency improvement for existing homes : an engineering approach, (Mechanical and aerospace engineering). Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XVII, 415 pages, illustrations. ISBN 978-1-4398-5128-9. ISBN 1-4398-5128-X. [COBISS.SI-ID 36666629]

  100. LAH, Dean, TOMAC, Milan. Enota, (Design peak, 11). Seoul: Equal Books, [2011]. 351 str., ilustr. ISBN 978-89-966336-5-5. ISBN 978-89-962904-0-7. [COBISS.SI-ID 2621828]

  101. LANGE, Alexandra. Writing about architecture : mastering the language of buildings and cities, (Architecture briefs). 1st ed. New York: Princeton Architectural Press, cop. 2012. 192 str., ilustr. ISBN 978-1-61689-053-7. ISBN 1-61689-053-3. [COBISS.SI-ID 36831237]

  102. MITROVIĆ, Branko. Philosophy for architects, (Architecture briefs). New York: Princeton Architectural Press, cop. 2011. 200 str., ilustr. ISBN 978-1-56898-994-5. ISBN 1-56898-994-6. [COBISS.SI-ID 35921157]

  103. ROBERTS, Paul, TAYLOR, Isabelle. Racecourse architecture. London: Turnberry Consulting; New York: Acanthus Press, cop. 2013. 271 str., ilustr. ISBN 978-0-926494-83-1. ISBN 0-926494-83-X. [COBISS.SI-ID 36859141]


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA


  104. TRUBAR, Primož, VINKLER, Jonatan, et al. Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor : 1557. En regišter, ena kratka postila : 1558, (Zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja, 8). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. 1 optični disk. ISBN 978-961-270-141-3. ISBN 978-961-270-142-0. ISBN 978-961-270-143-7. ISBN 978-961-270-144-4. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=125. [COBISS.SI-ID 264801792]


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE


  105. KOŽIČIĆ BENJA, Šimun. Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov, Rijeka 1531. Rijeka: Sveučilišna knjižnica, 2007. Zv. <1-2>. ISBN 978-953-97789-6-3. ISBN 978-953-97789-8-7. ISBN 978-953-97789-9-4. [COBISS.SI-ID 36643682]


  NASLOVNO KAZALO
  • HTML5 Canvas for dummies 30


  • Adobe After Effects CC 28
  • Adobe InDesign CC 23
  • Adobe InDesign CC on demand 24
  • Adobe Photoshop CC 25
  • Alegorična prostorska fenomenologija o mitični ribi Faroniki, gospodarici Zemlje 8
  • Algorithms - ESA 2012 33
  • Algorithms for sensor systems 74
  • Algorithms in bioinformatics 20
  • Analiza podatkov s SPSS za Windows 42
  • Androids 26
  • Application of [above] 14N nuclear quadrupole resonance to the study of solid state of active pharmaceutical ingredients 53
  • Approximation and online algorithms 44
  • Arduino for dummies 73
  • Arduino projects for dummies 72


  • Biological conversion of biomass for fuels and chemicals 63
  • Biotehniška fakulteta skozi čas in prostor 11


  • The carcinogenicity of metals 16
  • Characterization of water-soluble organic compounds and their multiphase chemistry as a source of secondary organic aerosols in the atmosphere 52
  • Chemical information for chemists 49
  • Chemical modelling. Vol. 10, A review of recent literature 50
  • Children and their urban environment 95
  • Chromatographic methods in metabolomics 51
  • Collage techniques 94
  • Computer graphics 29
  • Control system design guide 90
  • Cool power 96
  • Coupled chromatographic techniques for determination of proanthocyanidins and antioxidant activities 61


  • Development and implementation of high-throughput experimentation methods in characterizing and improving solubility of poorly soluble drugs 67
  • Digital fabrication in architecture 98
  • Digital video with Adobe Creative Cloud 32
  • Dinamični model učinkovitosti izobraževanja 12
  • Dreamweaver CC 41


  • The economic utilisation of food co-products 83
  • The effect of sustainable waste management on municipal landfill leachate composition and treatment 84
  • Eksperimentalna študija primera pri pouku spoznavanja okolja 14
  • Electromathematics. 1, Scalars 21
  • Electromathematics. 2, Functions and positions 22
  • Elektrokemija 58
  • Empfehlungen des Arbeitskreises "Pfähle" 75
  • En regišter, ena kratka postila 104
  • Enota 100


  • Faculty of Economics & Business Zagreb 13
  • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 1
  • Fifth workshop on Massive data algorithmics, Sophia Antipolis, France, September 5, 2013 47
  • Fourth workshop on Massive data algorithmics, Ljubljana, Slovenia, September 13, 2012 46
  • Functionalization of porous silica particles for controlled release of drugs 55
  • Funkcionalizacija nanocevk s posameznimi molekulami in mikroskopska karakterizacija za nove senzorske naprave 70
  • Funkcionalizacija poroznih silikatnih delcev za nadzorovano sproščanje učinkovin 55
  • Funkcionalizacija tekstilij z nanosom mikrokapsul 89


  • Geochemical characteristics and pollution evaluation of surface sediments from the Kalimanci lake (Republic Macedonia) 17
  • Geokemične značilnosti in ocena onesnaženosti površinskih sedimentov Kameniškega jezera (Republika Makedonija) 17
  • Green materials for sustainable water remediation and treatment 15


  • Handbook of 3D machine vision 36
  • Handbook of manufacturing control 68
  • HTML and CSS 27


  • Illustrator CC 45
  • In vitro investigation of reactive metabolite formation from selected environmental oestrogens and their analogs 65
  • In vitro preučevanje nastajanja reaktivnih metabolitov izbranih okoljskih estrogenov in njihovih analogov 65
  • Influence of high avidity anti-ß2-glycoprotein I antibodies and oxidatively modified natural antibodies on human coronary artery endothelial cells grown in vitro 66
  • Iskorak prema novome knjižničnom sustavu Voyager 31


  • Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov, Rijeka 1531 105
  • Knjižnice: kamo i kako dalje? 3
  • Kommentar zum Handbuch Eurocode 7 - Geotechnische Bemessung 79


  • Lastnosti recikliranih papirjev in njihova tiskovna kakovost 88
  • Lessons in classical drawing 93


  • Magnetic resonance in food science 85
  • Maya visual effects 38
  • Mechanics for engineers. Dynamics 48
  • Mikroinkapsulacija z melaminsko-formaldehidno smolo 69
  • Modeliranje obnašanja prekonsolidiranih in strukturiranih zemljin z modeli s kinematičnim utrjevanjem 78


  • The new modern house 97
  • Nove analizne metode za študij razgradnje pergamenta 54


  • Opasne tvari 86


  • Parameterized and exact computation 37
  • Philosophical insights about modern science 7
  • Philosophy for architects 102
  • Photoelectrochemical water splitting 57
  • Pola stoljeća nam je tek 6
  • Practical engineering geology 76
  • Prispevek k izboljšanju vroče plastičnosti ledeburitnih orodnih jekel 87
  • Professional Android Open Accessory programming with Arduino 34
  • Programiranje in algoritmi 39
  • Properties of concrete 92
  • Python 3 za začetnike 40


  • Racecourse architecture 103
  • Reaction rate constant computations 59
  • Reinforced and prestressed concrete design to EC2 80
  • Rock mechanics 77


  • Sams teach yourself Maya in 24 hours 43
  • Spomin si, vendar živiš v prostoru 10
  • Statistics and probability with applications for engineers and scientists 19
  • Systems thinking 9


  • Študij in razvoj novih elektrodnih prevlek za sodobno elektrokemijsko detekcijo nekaterih okoljsko in biološko pomembnih spojin 62
  • Študij oksidacije C- in N- aril substituiranih iminov 56
  • Študij uporabnosti kremenovega odpadnega mulja z ustreznimi dodatki za pridobitev lahkega agregata 91


  • Tehnologija spajanja in preoblikovanja 71
  • Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor 104
  • Troubleshoot and optimize Windows 8 inside out 35


  • Uporaba [zgoraj] 14N jedrske kvadrupolne resonance za proučevanje polimorfizma farmacevtskih učinkovin 53
  • Uspostava kvalitete u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama - knjižnice u bolonjskom okruženju 2
  • Uvedba novih visoko zmogljivih eksperimentalnih metod za določitev in izboljšanje topnosti zdravilnih učinkovin 67


  • Verjetnost in statistika 18
  • Vloga proteinov SMOC-1 in SMOC-2 v zunajceličnem matriksu 64
  • Vpliv naravnih induktorjev na produkcijo ligninolitičnih encimov glive Dichomitus squalens v laboratorijskih bioreaktorjih 81
  • Vpliv procesnih parametrov na potek alkoholne fermentacije 82
  • Vplivi visoko avidnih protiteles proti ß2-glikoproteinu I in oksidativno spremenjenih naravnih protiteles na človeške endotelijske celice koronarne arterije, gojene in vitro 66


  • Weatherization and energy efficiency improvement for existing homes 99
  • Writing about architecture 101


  • Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja 60
  • Zbornik radova 4, 5

  IMENSKO KAZALO
  • Abreu, Heitor Avelino de (avtor) 50
  • Adobe Systems 23, 32
  • Afshani, Peyman (urednik) 47
  • Akeley, Kurt (avtor) 29
  • Alič, Branko 69
  • Anton, Kelly Kordes (avtor) 23
  • Aristides, Juliette 93
  • Artenjak, Andrej 66


  • Babič, Janja (1981-) 81
  • Baker, Jennifer (likovna umetnica, ilustrator) 93
  • Balaban, Jelka (drugo) 10
  • Balocco, Carla 96
  • Bar-Noy, Amotz (urednik) 74
  • Baraga, Gordana (drugo) 10
  • Bell, Jonathan (1972-) 97
  • Bergeron, Bryan P. 26
  • Berlot, Matjaž 82
  • Bernetič, Vladimir (fotograf) 10
  • Berovič, Marin (mentor) 82
  • Biotehniška fakulteta (Ljubljana) 11
  • Bogataj, Miloš (urednik) 60
  • Boh, Bojana (član komisije za zagovor) 61, 89
  • Bosnić, Zoran (avtor) 39
  • Božič, Borut (1959-, mentor) 66
  • Bren, Matevž (recenzent) 12
  • Brodnjak-Vončina, Darinka (urednik) 60
  • Brommer, Gerald F. 94
  • Bursać, Željko (avtor) 86


  • Cai, Meifeng (urednik) 77
  • Cankar, Gašper (recenzent) 12
  • Castro, Elizabeth 27
  • Christiansen, Mark 28
  • Ciperle, Jože (avtor) 11
  • Cowan, Don 30
  • Craft, Brock 72
  • Creemers, Bert, P. M. 12
  • Cruise, John (avtor) 23
  • Cuartielles Ruiz, David (avtor) 34
  • Currano, Judith N. (urednik) 49


  • Čagran, Branka (avtor) 14
  • Čretnik, Borut (ilustrator) 71
  • Čretnik, Darja 71
  • Čučnik, Saša (somentor) 66


  • Dam, Andries van (1938-, avtor) 29
  • Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (10 ; 2008 ; Opatija) 2
  • Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (11 ; 2009 ; Opatija) 3
  • Dani specijalnih i visokošolskih knjižnica (9 ; 2007 ; Opatija) 31
  • Das, Braja M. (1941-) 48
  • Dayan, Max (avtor) 38
  • Dekleva, Tatjana (avtor) 11
  • Dermastja, Tadeja (prevajalec) 12
  • Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. (Hamburg) 75
  • Dixon, Andrew S. (1968-, avtor) 80
  • Dolenec, Tadej (mentor) 17
  • Ducman, Vilma 91
  • Dunn, Nick 98


  • Ekonomski fakultet (Zagreb) 13
  • Ellis, George H. 90
  • Epstein, Leah (urednik) 33
  • Erlebach, Thomas (urednik) 44
  • European Symposium on Algorithms (20 ; 2012 ; Ljubljana) 33


  • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (Zagreb) 1
  • Faletar Tanacković, Sanjica (urednik) 4
  • Feiner, Steven Keith (1952-, avtor) 29
  • Ferragina, Paolo (1969-, urednik) 33
  • Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske znanosti (Zagreb) 5
  • Fluksi, Tea (prevajalec) 5
  • Foley, James D. (1942-, avtor) 29
  • Forte-Tavčer, Petra (mentor) 89
  • Fošnarič, Samo (recenzent) 14
  • Freeman, Claire 95


  • Gaberšček, Miran (mentor) 70
  • Gaberšček, Miran (somentor) 55
  • Galović, Iso (avtor) 86
  • Gavranović, Drahomira (avtor dodatnega besedila) 4
  • Geržina, Breda (drugo) 10
  • Gharajedaghi, Jamshid 9
  • Golja, Barbara (1981-) 89
  • Göransson, Andreas 34
  • Grabec, Igor 18
  • Grazzini, Giuseppe (1949-, avtor) 96
  • Gregor-Svetec, Diana (mentor) 88
  • Grgić, Irena (1957-, mentor) 52
  • Gupta, Bhisham C. (1942-) 19
  • Guttman, Irwin (avtor) 19
  • Gyncild, Brie (avtor) 25


  • Halsey, Mike 35
  • Han, Keli (urednik) 59
  • Hasenay, Damir (urednik) 4, 5
  • Hauptman, Alenka (recenzent) 12
  • Hencher, Steve 76
  • Holcman, Borut (avtor) 8
  • Hribar, Janez (1947-, avtor dodatnega besedila) 11
  • Hrvačić, Nikola (avtor) 86
  • Hrvatsko arhivističko društvo 4, 5
  • Hrvatsko knjižničarsko društvo 4, 5
  • Hrvatsko knjižničarsko društvo. Sekcija za specijalne i visokoškolske knjižnice 2, 3
  • Hrvatsko muzejsko društvo 4, 5
  • Hughes, John F. (avtor) 29
  • Hyötyläinen, Tuulia (urednik) 51
  • Hyslop, Bruce (avtor) 27


  • Iacono, John (urednik) 46
  • Institut Jožef Stefan (Ljubljana) 60
  • International conference on Applications of magnetic resonance in food science (11 ; 2012) 85
  • International symposium IPEC (7 ; 2012 ; Ljubljana, Slovenia) 37
  • International symposium on Algorithms for sensor systems, wireless ad hoc networks and autonomous mobile entities (8 ; 2012 ; Ljubljana, Slovenia) 74
  • International workshop WABI (12 ; 2012 ; Ljubljana, Slovenia) 20
  • Investbiro (Koper) 10
  • ISRM International Young Scholar?s Symposium on Rock Mechanics (2 ; 2011 ; Bejing, China) 77
  • Ivanuš-Grmek, Milena 14


  • Javornik Krečič, Marija (lektor) 14
  • Jenče, Ljoba (avtor) 8
  • Jeraša, Jaka (1953-, fotograf) 10
  • Johnson, Steve (1961-, avtor) 24
  • Joswig, Jan-Ole (urednik) 50
  • Jovičić, Vojkan (mentor) 78
  • Jurečič, Nina 78


  • Kalčíková, Gabriela 84
  • Kassimali, Aslam (avtor) 48
  • Kaštelan-Macan, Marija (1939-, urednik) 1
  • Kazmi, Abbas (urednik) 83
  • Keller, Eric (1969-) 38
  • Kemijski inštitut (Ljubljana) 60
  • Kennedy, Adam E. (avtor) 32
  • Kitanovski, Zoran (1980-) 52
  • Klemenčič, Marina 64
  • Kocijan, Slobodan (avtor) 86
  • Kočar, Drago (somentor) 61
  • Kompare, Boris (član komisije za zagovor) 84
  • König, Silva 88
  • Kononenko, Igor 39
  • Košmerl, Tatjana (somentor) 82
  • Kovač, Franci (1951-, mentor) 56
  • Kožičić Benja, Šimun 105
  • Krajna, Tamara (urednik) 3
  • Krajnc, Matjaž (1969-, mentor) 69
  • Krarti, Moncef 99
  • Kravanja, Zdravko (urednik) 60
  • Krebelj, Peter 40
  • Križaj, Igor (član komisije za zagovor) 64
  • Krtalić, Maja (urednik) 5
  • Kyriakides, Leonidas (avtor) 12


  • Lah, Dean 100
  • Lange, Alexandra 101
  • Lange, Jeremy M. (fotograf) 101
  • Lansdown, Alan B. G. 16
  • Lavrič, Zoran 53
  • Lenarčič, Brigita (mentor) 64
  • Leskovic, Zdravko (drugo) 10
  • Lewerenz, Hans-Joachim (urednik) 57
  • Lisek, Jadranka (urednik) 6
  • Lödding, Hermann 68
  • Lourekas, Peter (avtor, ilustrator) 45
  • Lovreček, Branko (1918-, prevajalec, urednik) 58


  • Magušar, Barbara (drugo) 10
  • Markič, Olga (urednik, avtor) 7
  • Martek, Alisa (urednik) 3, 31
  • Matić, Božo (urednik) 13
  • McGuire, Morgan (1976-, avtor) 29
  • Medved, Jože (somentor) 87
  • Mikolj, Jože (drugo) 10
  • Mirtič, Breda (mentor) 91
  • Mishra, Anuradha (urednik) 15
  • Mitrović, Branko 102
  • Možir, Alenka (1981-) 54
  • Muck, Tadeja (somentor) 88


  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb) 2
  • Nadrah, Peter 55
  • Nazor, Anica (urednik, avtor dodatnega besedila) 105
  • Negrino, Tom 41
  • Neville, Adam Matthew (1923-) 92
  • Nose, Žiga 56
  • Nussey, John 73


  • O'Brien, Eugene J. (1958-) 80
  • Ogorevc, Božidar (mentor) 62


  • Pahulje, Branko (fotograf, grafični oblikovalec) 10
  • Pangeršič, Irena (avtor) 8
  • Pavko, Aleksander (mentor) 81
  • Persiano, Giuseppe (urednik) 44, 74
  • Peterlin-Mašič, Lucija (mentor) 65
  • Peternel, Luka (somentor) 67
  • Petruševska, Marija 67
  • Pilaš, Irena (urednik) 2, 31
  • Planinšek, Odon (mentor) 55
  • Pogačnik, Marko (1944-, avtor) 8
  • Potočan, Branko (avtor) 8
  • Potter, Edmund C. 58
  • Pšunder, Majda (recenzent) 14


  • Raphael, Ben (urednik) 20
  • Ravbar, Nikolaja (drugo) 10
  • Ribnikar, Sonja (drugo) 10
  • Rivera, Fiona (avtor) 43
  • Roberts, Paul (1964-) 103
  • Robnik Šikonja, Marko (avtor) 39
  • Roos, A. J. 21, 22
  • Rossi, Rett (prevajalec) 68
  • Roth, Dana (1935-, urednik) 49
  • Rovan, Jože (1953-) 42
  • Roy, Kenny 43


  • Sadek, Lidija (avtor) 14
  • Sakara Sučević, Maša (avtor dodatnega besedila) 10
  • Sami, Sedat (avtor) 48
  • Schmidt, Jan (1984-) 65
  • Schuppener, Bernd (urednik) 79
  • Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (14 ; 2010 ; Poreč) 4
  • Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (15 ; 2011 ; Poreč) 5
  • Serafimovski, Todor (somentor) 17
  • Shaening-Pokrasso, Adam (avtor) 32
  • Sheils, Emma (avtor) 80
  • Shuttleworth, Peter (urednik) 83
  • Sklar, David (avtor) 29
  • Slovenski kemijski dnevi (2012 ; Portorož) 60
  • Slovensko kemijsko društvo 60
  • Smith, Dori (avtor) 41
  • Smrke, Samo (kemik) 61
  • Song, Zhang (urednik) 36
  • Srčič, Stanko (mentor) 53
  • Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Zagreb) 6
  • Stathaki, Ellie (avtor) 97
  • Strlič, Matija (mentor) 54
  • Sun, Jianzhong (urednik) 63
  • Sveučilišna knjižnica (Rijeka) 2, 3


  • Šebez, Bine 62


  • Talbot, Thomas B. (avtor) 26
  • Tang, Jijun (urednik) 20
  • Taylor, Isabelle (avtor) 103
  • Terčelj, Milan (mentor) 87
  • Thilikos, Dimitros M. (urednik) 37
  • Tomac, Milan (arhitekt, umetnik) 100
  • Toman, Mihael Jožef (somentor) 84
  • Tranter, Paul J. (avtor) 95
  • Trontelj, Zvonko (somentor) 53
  • Trubar, Primož 104
  • Turk, Radomir (somentor) 87
  • Turk, Tomaž (1966-, avtor) 42


  • Ule, Andrej (urednik, avtor) 7
  • Ule, Bojanka (drugo) 10
  • Univerza. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Ljubljana) 60
  • Univerza. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Maribor) 60
  • Urleb, Uroš (mentor) 67


  • van Duynhoven, John (urednik) 85
  • Veber, Marjan (1951-, somentor) 52, 62
  • Večko Pirtovšek, Tatjana 87
  • Vinkler, Jonatan (avtor) 104
  • Vovk, Irena (1965-, mentor) 61
  • Vrhovnik, Petra (1984-) 17


  • WAOA (10 ; 2012 ; Ljubljana, Slovenia) 44
  • Weinmann, Elaine 45
  • Woeginger, Gerhard J. (urednik) 37
  • Workshop on Massive Data Algorithmics (4 ; 2012 ; Ljubljana, Slovenia) 46
  • Workshop on Massive Data Algorithmics (5 ; 2013 ; Sophia Antipolis, France) 47


  • Young, Sam (Video editor, avtor) 32


  • Zabukovec, Branislav (drugo) 10
  • Zupanc, Darko (1960-, recenzent) 12


  • Žerovnik, Eva (urednik, avtor) 7
  • Žgajnar Gotvajn, Andreja (mentor) 84
  • Žnidaršič, Andrej (1985-) 70

  PREDMETNO KAZALO
  • 1.-16. st. 105
  • 1919-2009 1
  • 1920-2008 13
  • 1947-2007 11
  • 1961-2011 6


  • 3D grafika 29, 43
  • 3D orodja 28
  • 3D slike 25


  • absorpcija 67
  • abstrakni podatkovni tipi 39
  • AD HOC omrežja 74
  • Adobe After effects 28
  • Adobe Creative Cloud 32
  • Adobe InDesign (Electronic resource) 23, 24
  • Adobe Photoshop 25
  • Aerosoli - Disertacije 52
  • After Effects CC 28
  • aktivnost ionov 58
  • akumulatorji 58
  • algoritem BLAST 49
  • Algorithms - Congresses 20
  • algoritmi 29, 33, 37, 39, 74
  • Algoritmi - Učbeniki za visoke šole 39
  • alkoholna fermentacija 82
  • aluminij 16
  • analitika živil 85
  • analiza variance 18
  • analize 96
  • analize podatkov 19
  • analizna kemija 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 85
  • analizne metode 52, 54, 61
  • Android (Electronic resource) 34
  • androids 26
  • Androids - Popular works 26
  • anizotropija 78
  • anodni procesi 58
  • anonimna omrežja 33
  • anorganska kemija 60
  • antifosfolipidna protitelesa 66
  • Antifosfolipidna protitelesa - Disertacije 66
  • antifosfolipidni sindrom 66
  • Antifosfolipidni sindrom - Komplikacije - Disertacije 66
  • antimon 16
  • antimonove tankoslojne elektrode 62
  • antimony film electrode 62
  • antioksidanti 61
  • antioksidativna aktivnost 61
  • antioxidants 61
  • AOA - Android Open Accessory 34
  • aplikacije 21, 22, 29, 34, 51, 61, 62, 81
  • aplikacije v industriji 90
  • Approximation algorithms - Congresses 44
  • Architect-designed houses - History - 21st century. 97
  • Architectural criticism 101
  • Architectural design - Data processing 98
  • Architecture and philosophy 102
  • Architecture, Domestic - History - 21st century. 97
  • Arduino 34
  • Arduino (Programmable controller) 34, 73
   • - Popular works 72
  • arhitektura 10, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
  • arhitekturna kritika 101
  • arhitekturne skupine 100
  • Arhivi - Hrvaška - Posvetovanja 4, 5
  • arhivistika 4, 5
  • Aristoteles (384-322 pr.n.š.) 102
  • armirani beton 80
  • artificial inteligence 26
  • Artificial intelligence - Popular works 26
  • arzen 16
  • asimetrično oddajanje več prejemnikom 33
  • aterogeneza 66
  • ateroskleroza 66
  • atmosfera 52
  • atmosferske kemične reakcije 59
  • atmosferski aerosoli 52
  • atmospheric aerosol 52
  • AutoCAD 98
  • Autodesk Maya 2014 43
  • Automatic control 90
  • avtoimunske bolezni 66
  • avtomatizacija poslovanja 31
  • avtonomni roboti 26


  • bajeslovna bitja 8
  • baker 16
  • barvila 81
  • bela trohnoba 81
  • berilij 16
  • beton 80, 91, 92
  • betonske mešanice 92
  • biografije 105
  • Bioinformatics - Mathematics - Congresses 20
  • bioinformatika 20
  • biokemija 60, 64
  • biokemijsko inženirstvo 81, 82
  • biokibernetika 26
  • biološka konverzija 63
  • biološka obdelava 84
  • biološka predobdelava 63
  • biološki sistemi 59
  • biomasa 63
  • biomasa alg 15
  • biomedicina 7
  • biorafinerije 63, 83
  • bioremediacija 15, 81
  • bioremediation 81
  • biosinteza 81
  • biosinteza glicerola 82
  • Biotehniška fakulteta 11
   • - Zgodovina - 1947-2007 - Razstavni katalogi 11
  • biotehnologija 60, 63, 83
  • bisfenoli 65
  • bismuth film electrode 62
  • bizmut 16
  • bizmutove tankoslojne elektrode 62
  • bližnja infrardeča spektroskopija 54
  • bombaž 89
  • brezžična senzorska omrežja 74
  • brezžične komunikacije 74
  • business schools 13


  • C-AFM 70
  • CAD programi 98
  • calcium binding protein 64
  • Canvas 30
  • carbides 87
  • carbon nanotube junctions 70
  • carboxylic acids 52
  • Cascading style sheets 27
  • CE tehnike 51
  • celična adhezija 64
  • cell adhesion 64
  • cement 92
  • cenilke funkcij 18
  • Centralna knjižnica 6
  • chemical kinetics 56
  • Chemical literature 49
  • Chemistry - Information services 49
  • Cinematography - Special effects - Data processing 28
  • cink 16
  • cirkonij 16
  • citokrom P450 65
  • City children 95
  • City planning - Citizen participation 95
  • Clostridium phytofermentans 63
  • coffee 61
  • column bioreactor 81
  • Communication in chemistry 49
  • Computational Biology - Congresses 20
  • Computer algorithms - Congresses 37
  • Computer animation 30, 38, 43
  • Computer games - Programming 30
  • Computer vision 36
  • Computer-aided design 98
  • conductive atomic force microscopy 70
  • Croatia 13
  • CSS 27


  • časovne vrste 20
  • čiščenje odpadnih vod 84
  • čiščenje vode 15
  • človeška družba 7
  • človeška figura 93


  • degradacija lignoceluloze 63
  • dejavniki tveganja 66
  • delo 48
  • delovno mesto 16
  • Desktop publishing 23, 24
  • development of microstructure 87
  • Dichomitus squalens 81
  • didaktični pristopi 14
  • difuzometrija 85
  • Digital video
   • - Computer programs 32
   • - Editing - Data processing 32
  • digitalizacija 4
  • digitalizacija gradiva 3
  • digitalizirana izdelava 98
  • digitalne knjižnice 4, 5
  • digitalne zbirke 5
  • digitalni arhivi 5
  • digitalni repozitoriji 3
  • digitalni video 32
  • dimethyldioxirane 56
  • dimetildioksiran 56
  • dinamični model učinkovitosti 12
  • dinamični modeli 20
  • dinamika 48
  • diskretni algoritmi 20
  • dišave 89
  • dobaviteljske verige 68
  • doctoral dissertations 61
  • doktorske disertacije 17, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 91
  • dokumentacija 5, 86
  • določevanje glukoze 62
  • določevanje insekticidov 62
  • določevanje strukture 63
  • določevanje težkih kovin 62
  • določevanje topnosti 67
  • dostopnost 95
  • Dreamweaver (Computer file) 41
  • Dreamweaver CC 41
  • DVD 8, 104
  • Dwellings - Energy conservation 99
  • Dynamics 48


  • ekologija 15, 16, 83, 91
  • ekološko inženirstvo 84
  • Ekonomska fakulteta Zagreb 13
  • ekonomska izraba odpadkov 83
  • ekonomske analize 99
  • eksperimentalna študija 14
  • eksperimentalne tehnike visokih zmogljivosti 67
  • eksperimentalni model 14
  • elastičnost 92
  • electric pulses 82
  • Electronic publishing 27
  • Electronics - Data processing 73
  • električni dipolni momenti 50
  • električni impulzi 82
  • električno 71
  • elektroanaliza 62
  • elektrodne prevleke 62
  • elektrodni senzorji 62
  • elektrofotografija 88
  • elektrokemija 57, 58, 62
  • Elektrokemija - Učbeniki za visoke šole 58
  • Elektrokemijska analiza - Elektrode - Disertacije 62
  • elektrokemijske meritve 58
  • elektrokinetični pojavi 58
  • elektronika 21, 22, 36, 72, 73
  • elektronske publikacije 4
  • elektrotehnika 21, 22, 26, 34, 72, 73, 74, 90
  • elementi redkih zemelj 17
  • elementi v sledovih 16
  • embriogeneza 64
  • empirična podpora 12
  • empirični del 14
  • encimska hidroliza 63
  • encimske reakcije 59
  • Endotelij - Disfunkcija - Disertacije 66
  • endotelijske celice 66
  • energetika 7, 99
  • energetska prenova stavb 99
  • energetske rastline 63
  • energija 48
  • Engineering geology 76
  • enodružinske hiše 97
  • Enota 100
  • enzyme activity 81
  • Escherichia coli 64
  • etika 7
  • Eurocode 7 79
  • Evrokod 7 79
  • Evropska unija 83


  • faculties 13
  • faksimile 105
  • Fakulteta kemijskega inženirstva in tehnologije 1
  • Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo 6
  • fakultete 13
  • farmacija 53, 55, 65, 67
  • farmakokinetika 67
  • fazno spremenljivi materiali 69
  • fenomenologija 102
  • fermentacija 82
  • fermentacija rastlinske biomase 63
  • filmski tisk 89
  • filogenetika 20
  • filozofi 102
  • filozofija 7, 102
  • filtri v krmilnih sistemih 90
  • fitoremediacija 15
  • fizikalna kemija 59, 60
  • fizikalne lastnosti 49, 53
  • fizikalno kemijska karakterizacija 55
  • fizikalno-kemijska obdelava 84
  • fiziološki procesi 64
  • flavanoli 61
  • Food - Analysis 85
  • fotoelektrokemična cepitev vode 57
  • fotoelektrokemične celice 57
  • fotokatalizatorji 57
  • fotokemija 57
  • frekvenčna odvisnost 90
  • Functionalism (Architecture) 97
  • funkcije 21, 22
  • funkcije naključnih spremenljivk 18
  • funkcionalizacija 55
  • funkcionalizacija tekstilij 89
  • funkcionaliziran silikagel 15
  • funkcionalnost živil 85


  • galij 16
  • genetska manipulacija rastlin 63
  • genska ekspresija 20
  • geodezija 10
  • geokemija 17
  • geologija 76, 78, 91
  • geološki procesi 78
  • geomehanika 75, 77
  • geometrija 21
  • geotehnika 75, 79
  • gibanje 48
  • glagoljski tekst 105
  • glikozaminoglikan 64
  • glina 91
  • glive 81
  • globalna informacijska infrastruktura 4
  • globalno sodelovanje 4
  • globoko vlečenje 71
  • glycerol 82
  • glycosaminoglycan 64
  • goriva 63
  • gradbena jama 75
  • gradbeni materiali 80, 92
  • gradbeni nadzor 10
  • gradbeništvo 19, 48, 75, 76, 77, 79, 80, 91, 96
   • - gradiva - učbeniki za visoke šole 92
  • gradbeno inženirstvo - inženirska geologija - mehanika skale - študije primerov - zborniki 77
  • gradiva 60
  • grafi 21
  • grafične metode 19
  • grafični papir 88
  • grafični vmesniki 30
  • grafika 30
  • grozdni mošt 82
  • gvaš 94


  • Hammett correlation 56
  • Hammettova korelacija 56
  • heparan sulfat 64
  • heparan sulfate 64
  • heparin 64
  • heparin-binding protein 64
  • heparin-vezavni protein 64
  • hermenevtika 102
  • hidravlične stiskalnice 71
  • hidrogeniranje 57
  • hipodromi 103
  • historične zgradbe 96
  • history 13
  • hišne inštalacije 96
  • hitra izdelava prototipov 98
  • hitrosti reakcij 59
  • hladno preoblikovanje 71
  • hlajenje 96
  • Home automation 34
  • horizontalna obtežba 75
  • hormonski motilci 65
  • hot workability 87
  • HPLC 52, 61
  • HPLC method development 52
  • HPSEC 61
  • Hrvaška 13, 31, 105
  • HTML 27
  • HTML (Document markup language) 27, 30
  • HTML5 30
  • human cybernetic systems 26
  • human simulation 26


  • ikonografija 8
  • Illustrator 45
  • Image processing - Digital techniques 25, 28
  • Imaging systems 36
  • imine 56
  • Imini - Oksidacija - Disertacije 56
  • impregnacija 89
  • in situ microencapsulation 69
  • in situ mikroinkapsulacija 69
  • indeksiranje 49
  • InDesign CC 23, 24
  • indij 16
  • induction with beech wood sawdust 81
  • industrijski management 9
  • industrijski mulj 91
  • industrijski odpadki 83, 91
  • industrijski procesi 68
  • informacijska tehnologija 4, 5, 13
  • inhibitorji 67
  • intermediati 56
  • interpretacija podatkov 14
  • inverzno načrtovanje molekul 50
  • Investbiro Koper 10
  • inženirstvo 19, 48, 76
  • ionske tekočine 15
  • ionsko ravnotežje 58
  • ireverzibilni elektrodni procesi 58
  • iskanje 49
  • iskanje po strukturi 49
  • iskanje polimerov 49
  • iskanje reakcij 49
  • iskanje sekvenčne podobnosti 49
  • izbira metodologije 51
  • izboljšanje topnosti 67
  • izcedne vode 81, 84
  • izdelava dokumentov 23, 24
  • izdelava spletnih strani 27
  • izobraževalna politika 12
  • izobraževalna praksa 12
  • izobraževanje 2, 11, 12, 13, 14, 31
  • Izobraževanje - Učinkovitost 12
  • izpostavljenost 16
  • izračuni 75, 80, 96
  • izvajanje Monte-Carlo 29
  • izvedena dela 10
  • izvoz dokumentov 24


  • jedrska kvadrupolna resonanca 53
  • jedrska magnetna resonanca 85
  • jetra 65
  • jezersko okolje 17


  • kadmij 16
  • kalcij 16
  • kalcij-vezavni protein 64
  • kaljenje 71
  • Kameniško jezero 17
  • kamnine 77
  • Kant, Immanuel (1724-1804) 102
  • kaos 9
  • karakteristike 86
  • karbidi 87
  • karboksilne kisline 52
  • karcinogenost 16
  • kardiovaskularne bolezni 66
  • katalogizacija 31
  • katodni procesi 58
  • kava 61
  • kemične metode 15
  • kemija 49, 60, 86
  • Kemija - Mednarodna posvetovanja 60
  • kemija polimerov 60, 69
  • kemijska fizika 60
  • kemijska informatika 49
  • kemijska kinetika 56
  • kemijska literatura 49
  • kemijska tehnika 60
  • Kemijska tehnologija - Mednarodna posvetovanja 60
  • kemijski patenti 49
  • kemijsko inženirstvo 70
  • kemijsko izobraževanje 60
  • kemijsko modeliranje 50
  • kemikalije 63, 86
  • kemiluminometrija 54
  • kemometrija 60
  • kinematično utrjevanje 78
  • kinetics 54
  • kinetika oksidacije 56
  • kinetika razgradnje 54
  • kinetika reakcij 57, 59
  • klaritromicin 53
  • klasifikacija 31
  • kleti 96
  • kloniranje 63
  • klorogenske kisline 61
  • kmetijstvo 83
  • knjižnice 3
  • Knjižnice - Hrvaška - Posvetovanja 4, 5
  • knjižničarstvo 2, 3, 4, 5, 6, 31
  • kobalt 16
  • kognitivne znanosti 7
  • kolagen 54
  • kolaž 94
  • komercialno dostopni viri 49
  • kompoziti 57
  • komunalni odpadki 84
  • koncepti 29
  • konferenčni zborniki 49
  • konjske dirke 103
  • konstitutivni modeli 78
  • konstruiranje robotov 26
  • konstruiranje vezij 73
  • kontrola kvalitete 19
  • kontrola proizvodnje 68
  • konverzija biomase 63, 83
  • koronarne arterije 66
  • korozija kovin 58
  • kovine 16
  • kovine kot hranila 16
  • Kožičić Benja, Šimun 105
  • kreiranje PDF datotek 24
  • kristalne oblike 53
  • krmilni sistemi 90
  • krom 16
  • kromati 16
  • kromatografija 51
  • kromatografske metode 51, 61
  • ksenobiotiki 16, 65
  • Ksenoestrogeni - Metabolizem - Disertacije 65
  • ksilofagni insekti 63
  • kulturne ustanove 95
  • kvantna dinamika elektronov 50
  • kvantna mehanika 59


  • lahki agregati 91
  • laktaze 81
  • landfill leachate 84
  • lastnosti 87, 88
  • lastnosti agregatov 92
  • lastnosti betona 92
  • lastnosti funkcij 22
  • lastnosti učinkovin 67
  • latinska transkripcija 105
  • ledeburitic tool steels 87
  • ledeburitna orodna jekla 87
  • lepljenje 71
  • lepljenka 94
  • ligninolytic enzymes 81
  • lignoceluloza 63
  • likovna kompozicija 93
  • likovne tehnike 94
  • lindan 81
  • linearne transformacije 18
  • linearno programiranje 33
  • lipidi 54
  • lipids 54
  • Ljubljana 11


  • magnetic field 82
  • Magnetic resonance imaging 85
  • magnetno polje 82
  • magnezij 16
  • majhne poliatomarne molekule 50
  • Makedonija 17
  • mangan peroksidaze 81
  • MARC format - Bibliografski opis - Posvetovanja 31
  • masna spektrometrična detekcija 51
  • masna spektrometrija 52, 61
  • matematična statistika 18
  • Matematična statistika - Učbeniki za visoke šole 18
  • matematične operacije 21
  • matematične osnove 29
  • matematični modeli 82
  • matematika 18, 19, 21, 22, 37, 44
  • materiali 57, 87
  • Materiali
   • - Preoblikovanje - Učbeniki za srednje šole 71
   • - Spajanje - Učbeniki za srednje šole 71
  • Mathematical statistics 19
  • matična dejavnost 31
  • Maya 38
  • Maya (Computer file) 38, 43
  • Mechanics, Applied 48
  • medicinska biokemija 66
  • medicinska kemija 60
  • mednarodne oznake 86
  • mehanika 48
  • mehanika hribin 77
  • mehanika tal 77, 78
  • mehanizmi karcinogeneze 16
  • mehanizmi reakcij 57
  • mehanske stiskalnice 71
  • mehki sistemi 9
  • mehko 71
  • melamine-formaldehyde resin 69
  • melaminsko-formaldehidne smole 69
  • melanoidini 61
  • menedžment 2
  • mesta 97, 101
  • mestna središča 95
  • mešalni bioreaktorji 81
  • metabolizem vinskih kvasovk 82
  • metabolomika 51
  • metabolonomika 85
  • metalizacija 71
  • metalografija 71
  • metaloidi 16
  • metode elektronske korelacije 50
  • metodologije 36
  • Microcontrollers - Programming 34
  • mikrobiota prežvekovalcev 63
  • mikrobni encimi 63
  • mikrokapsule 69
  • mikrokrmilniki 72, 73
  • mikrovalovna piroliza 83
  • Mobile computing 34
  • mobilnost 95
  • modeliranje 43, 59, 68, 78
  • modelna bakterija 63
  • moderne tehnologije 7
  • modifikacija lignina 63
  • modularni proteini 64
  • molekularna biologija 20
  • molekularna genetika 20
  • molekularne interakcije 20
  • molekularne simulacije 59
  • molekulsko kloniranje 64
  • molibdenove nanožičke 70
  • molybdenum nanowires 70
  • monoaromatic nitro-compounds 52
  • monoaromatske nitro-spojine 52
  • multiphase reactions 52
  • multivariante data analysis 54
  • multivariantna analiza 54
  • municipal waste 84
  • mutacije 63
  • Muzeji - Hrvaška - Posvetovanja 4, 5
  • muzeologija 4, 5


  • načrtovanje 76, 80, 90, 98
  • načrtovanje mrež 33
  • načrtovanje procesov 9
  • nadzorovano sproščanje učinkovin 55
  • naključne spremenljivke 18
  • naključni procesi 18
  • namizno založništvo 23, 24
  • Nanocevke - Funkcionalizacija - Disertacije 70
  • nanocomposite microelectrode 62
  • nanokompozitne mikroelektrode 62
  • nanomateriali 15, 70
  • nanos mikrokapsul 89
  • nanotehnologija 70
  • naravna ventilacija 96
  • naravni induktorji 81
  • naravni polisaharidi 15
  • naravni sistemi 57, 96
  • naravno okolje 95
  • natančno računanje 37
  • nebotičniki 101
  • nesreče 86
  • neural networks 87
  • nevarne snovi 86
  • nevarnosti 49
  • nevrobiologija 7
  • nevronske mreže 87
  • nikelj 16
  • nitron 56
  • nitrone 56
  • nosilnost sten 75
  • nove tehnologije 63
  • novi materiali 50
  • novi testament 104
  • nukleotidi 49
  • numerične metode 19, 78


  • obarjanje 67
  • obdelava besedil 23, 24
  • obdelava filmov 28
  • obdelava podatkov 14, 46, 47, 51, 85
  • obdelava slik 25
  • obdelovalni postopki 71
  • oblika korozije 71
  • oblikovanje 24
  • oblikovanje za otroke 95
  • obločno 71
  • obremenitev 75
  • obremenitve 80
  • obstojnost 88
  • obtežbe 75, 80
  • ocena gostote filmov 70
  • oddelki 1
  • odlagališča 84
  • odlagališča odpadkov 81
  • odlaganje odpadkov 84
  • odpadna hrana 83
  • odpadne maščobe 83
  • odpadne vode 15
  • odpadni kremenov mulj 91
  • odpadni škrob 83
  • odpadno steklo 91
  • odpornost proti koroziji 71
  • odpravljanje napak 35, 39
  • odstranjevanje težkih kovin 15
  • odvisnosti 22
  • odzivi na motnje 90
  • ofsetni tisk 88
  • ogljikov dioksid 57
  • ogljikove nanocevke 70
  • ogrevanje 99
  • okoljski estrogeni 65
  • okoljski estrogeni glej Ksenoestrogeni
  • okoljski polutanti 81
  • okolju prijazne metode 15
  • oksaziridin 56
  • oksidacija 54
  • oksidacijski procesi 84
  • oksidanti 56
  • oksidativno spremenjena protitelesa 66
  • oksinitridi 57
  • oljne pogače 83
  • onesnaževalci 81
  • onesnaževanje okolja 16, 17
  • onesnaževanje zraka 52
  • Online algorithms - Congresses 44
  • online algoritmi 33, 44
  • Open source software 73
  • operacijski sistemi 35
  • operatorji 21
  • optika 36
  • optimiranje 35
  • optimizacija programske kode 39
  • organska kemija 56, 60
  • organska kemijska tehnologija 69
  • organske reakcije 56, 59
  • organske spojine 56
  • Organske spojine - Karakterizacija - Disertacije 52
  • osebje 1
  • osnove prostoročnega risanja 93
  • osnovna šola 14
  • otroci 95
  • otroška igrišča 95
  • otroški kotički 95
  • oxaziridine 56
  • oxidation 54, 56
  • oznake 86


  • palača Pitti Firence 96
  • papeži 105
  • papirni mulj 91
  • papirništvo 88
  • paracetomol 53
  • Parameter estimation - Congresses 37
  • parametrično računanje 37
  • parchment 54
  • parki 101
  • peči za toplotno obdelavo 71
  • pelet growth 81
  • penilci 91
  • penjenje 91
  • pergament 54
  • Pergament - Razgradnja - Kemijska analiza - Disertacije 54
  • perifitonski biofilmi 15
  • peroralna aplikacija 67
  • phase change materials 69
  • Photography - Digital techniques 25
  • Photoshop CC 25
  • phytotoxicity 84
  • PID krmilniki 90
  • pilotiranje 76
  • piroksikam 53
  • pisanje o arhitekturi 101
  • pisne podlage 54
  • plamensko rezanje 71
  • plazemsko 71
  • plinska kromatografija 51
  • poboljšanje 71
  • Podatki - Obdelava - Učbeniki za visoke šole 42
  • podatkovne strukture 39
  • podatkovni algoritmi 46, 47
  • podeželje 97
  • podjetja 2
  • pokrajine 93
  • policiklični aromatski ogljikovodiki 50
  • poliester 89
  • polifenoli 61
  • polimeri 69
  • polimorfizem 53
  • polprevodniške elektrode 57
  • polyphenols 61
  • ponovna uporaba odpadkov 91
  • popularizacija kemije 60
  • poročila 49
  • porozni silikatni delci 55
  • poroznost 91
  • portret 93
  • porušitev jalovinske deponije 17
  • posebni efekti 45
  • posebni učinki 28
  • poslovna arhitektura 9
  • poslovne strukture 9
  • poslovne šole 13
  • poslovno sodelovanje 13
  • pospešeno staranje 88
  • postila 104
  • postopki 25
  • postopki proizvodnje 68
  • postopki zaščite kovin 71
  • posvetovanja 60, 77
  • potencialno toksični elementi 17
  • potenciranje 21
  • poučevanje 14
  • površine žlahtnih kovin 57
  • površinska reaktivnost 50
  • površinska zaščita 71
  • povzetki 60
  • pravila 68
  • prebavni trakt 67
  • predelava 91
  • predelava živil 85
  • predgovor 104
  • prednapeti beton 80
  • pregledno delo 75
  • prehodni elementi 57
  • preizkusi 92
  • prekonsolidirane zemljine 78
  • preoblikovalni stroji 71
  • preoblikovanje tkiv 64
  • preprinti 49
  • preskrba z vodo 15
  • pretok zraka 96
  • prevodna mikroskopija na atomsko silo 70
  • prevodnost elektrolitov 58
  • prezračevanje 96
  • primarna literatura 49
  • primarni členi 58
  • primeri 94, 97, 103
  • primeri dobre prakse 2
  • primeri pomembnih zapisov 101
  • primestno okolje 97
  • Primož Trubar 104
  • principi delovanja 90
  • principi programiranja 39
  • priprava datotek za splet 25
  • priprava vode 15
  • priprava vzorcev 51
  • priročnik 68
  • priročniki 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 72, 73, 86, 90
  • proantocianidini 61
  • Probabilities 19
  • procedure 68
  • procedure v SPSS 42
  • procesiranje podatkov 46, 47
  • procesna tehnika 60
  • procesna veriga izdelave 87
  • procesni parametri 82
  • process chain of steel production 87
  • Production management - Handbooks, manuals, etc 68
  • produkcija ligninolitičnih encimov 81
  • program Voyager 31
  • programabilni mikrokrmilniki 34
  • programiranje 29, 72, 73
  • programiranje robotov 26
  • Programmable controllers 34
   • - Popular works 72
  • programming 26
  • programska oprema 3, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 43, 45
  • programski jeziki 27, 30, 39, 40
  • proizvodnja 68
  • proizvodnja bioetanola 63
  • proizvodnja papirja 88
  • proizvodnja živil 83
  • projekti 72, 73, 100
  • projektivna podjetja 10
  • proporcije 93
  • prostori za otroke 95
  • prostoročno risanje 93
  • prostorska dinamika 48
  • prostorski načrti 10
  • prostorsko planiranje 95
  • protein BM-40 64
  • proteinske domene 64
  • Protestantske knjige - Predgovori 104
  • protimikrobna sredstva 89
  • protokoli 34
  • publishing 13
  • Python (programski jezik) - Priročniki 40
  • Python 3 40


  • QR kode 23


  • Racetracks (Horse racing) - Design and construction - History 103
  • računalniška animacija 28, 38, 43
  • računalniška grafika 23, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 41, 43, 45, 98
  • računalniška kemija 50
  • računalniške metode 20
  • računalniški programi 98
  • Računalniški programski jeziki - Učbeniki za visoke šole 39
  • računalniško generirane forme 98
  • računalniško modeliranje 70
  • računalniško oblikovanje 98
  • Računalniško programiranje - Učbeniki za visoke šole 39
  • računalništvo 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
  • računanje konstrukcij 80
  • računske metode 59
  • računske naloge 48
  • rastlinska biomasa 15, 63
  • rastlinski fenoli 61
  • ravnanje z odpadki 83
  • Ravnanje z odpadki - Disertacije 84
  • razgradnja biomase 63
  • razgradnja kolagena 54
  • razgradnja onesnaženj 81
  • razgradnja pergamenta 54
  • raziskave 51
  • raziskave tal 76
  • raziskovalna metoda 14
  • raziskovalni problem 14
  • raziskovanje učinkovitosti 12
  • raznos obtežbe 75
  • razpoložljivost 17
  • razvoj 103
  • razvoj metod 52
  • razvoj mikrostrukture 87
  • razvoj novih bioreaktorjev 63
  • reakcijske konstante 59
  • reaktivni intermediati 50
  • reaktivni metaboliti 65
  • Reaktivni metaboliti - Toksičnost - Disertacije 65
  • realizacije 100
  • recikliran papir 88
  • redukcija 57
  • redukcijski katalizatorji 57
  • regulacija metabolizma 82
  • rekombinantni proteini 64
  • relaksometrija 85
  • restavratorstvo 5
  • reševanje problemov 39
  • rešitve 48
  • reverzibilni elektrodni potenciali 58
  • riba Faronika 8
  • ribe 17
  • Rim 105
  • risanje 45
  • Risanje
   • - Priročniki 93
   • - Risarske tehnike - Kolaž - Priročniki 94
  • risanje po modelu 93
  • risba 93
  • robni problemi 78
  • robotics 26
  • Robotics - Popular works 26
  • robotika 26
  • Robots - Design and construction - Amateurs' manuals 26
  • robots construction 26
  • robots design 26
  • rudarjenje 17
  • rudarstvo 17
  • rudišče Sasa 17
  • rudniki 17
  • ruralno okolje 97


  • s kemijsko energijo 71
  • sedimenti 17
  • sekundarna literatura 49
  • sekundarni členi 58
  • sekundarni metaboliti 61
  • selen 16
  • shranjevanje podatkov 46, 47
  • silicij 16
  • silicijev dioksid 55
  • silver nanowires 70
  • simbiotski protisti 63
  • simbolika 8
  • simulacija človeka 26
  • simulacije procesov 55
  • sinteza ogljikovih nanocevk 70
  • sistemi velikih molekul 50
  • sistemska analiza 9
  • sistemska teorija 9
  • skice 93
  • skiciranje 93
  • skriptni jeziki 40
  • Slikanje
   • - Priročniki 93
   • - Slikarske tehnike - Kolaž - Priročniki 94
  • slikarstvo 94
  • Slovenija 100
  • slovenska obala 10
  • slovenski miti 8
  • slovensko ljudsko izročilo 8
  • SMOC-1 64
  • SMOC-2 64
  • snovi nevarne - nevarnosti eksplozijske - nevarnosti požarne - nevarnosti zastrupitve - označevanje vozil - prevoz snovi - ukrepi zaščitni - postopki - planiranje zaščite - predpisi varnostni 86
  • socialne spremembe 9
  • soseske 95
  • spajkanje 71
  • specialne knjižnice 2, 31
  • Specialne knjižnice
   • - Kulturna dediščina - Posvetovanja 3
   • - Kvaliteta - Posvetovanja 2
  • specialne tehnike iskanja 49
  • specialni stroji 71
  • spektri 49
  • spektroskopija 60
  • spektroskopske metode 85
  • spiro prehodno stanje 56
  • spiro transition state 56
  • spletne aplikacije 30
  • spletne strani 41, 43
  • spoznavanje okolja 14
  • Spoznavanje okolja - Didaktika 14
  • spremenljivke 22
  • SPSS - Statistical Package for the Social Science 42
  • SPSS za Windows (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole 42
  • srebrove nanožičke 70
  • stabilnost živil 85
  • standardi 79
  • standardne elektrode 58
  • standardni galvanski členi 58
  • stanovanjske stavbe 97
  • stari tiski 105
  • statistična povprečja 18
  • statistične hipoteze 18
  • statistične metode 42
  • statistika 18, 19, 42
  • stene gradbene jame 75
  • stiki ogljikovih nanocevk 70
  • stirrer tank bioreactor 81
  • stolpni bioreaktorji 81
  • striženje 71
  • strjevanje taline 71
  • strojna kladiva 71
  • strojništvo 48, 71
  • strojno učenje 20
  • strokovne revije 49
  • stroncij 16
  • struktura 54, 87
  • strukturirane zemljine 78
  • strukturirani materiali 57
  • strukturna kemija 60
  • strukturne metode 54
  • submerged cultivation 81
  • submerzno gojenje 81
  • substituirani imini 56
  • sulfidni minerali 50
  • sustainable waste management 84
  • svetloba 93
  • svinec 16
  • System design 90


  • šole 95
  • športni objekti 103
  • štancanje 71
  • študenti 1
  • študije 96
  • študije primerov 59, 99


  • tabele 86
  • tabele porazdelitev 18
  • talij 16
  • tanki filmi 70
  • tankoplastna kromatografija 61
  • tarčna dostava 55
  • tehnični elektrolitični procesi 58
  • tehnike 36, 93
  • tehnologija 29
  • tehnologija mikročipov 51
  • tehnologija okolja 60
  • tehnologija vina 82
  • tehnologije predobdelave 63
  • tehnološka kompleksnost 9
  • tehnološki postopki 83
  • tekoči jedrni materiali 69
  • tekočinska kromatografija 51
  • tekočinska kromatografija visoke ločljivosti 52, 61
  • Tekstilije - Funkcionalizacija - Disertacije 89
  • tekstilna tehnologija 89
  • temeljenje 76
  • temeljne stene 75
  • temperature shock 82
  • temperaturna odvisnost 59
  • temperaturna razporeditev 96
  • temperaturni šok 82
  • teoretični del 14
  • teorija 101
  • teorija cenilk 18
  • teorija disociacije 58
  • teorija F12 50
  • teorija sistemov 9
  • teorije 80
  • termična obstojnost 69
  • termične analize 99
  • termične metode 54
  • termiti 63
  • termodinamika 59
  • testi strupenosti 84
  • Three-dimensional display systems 38
  • Three-dimensional imaging 36
  • tihožitje 93
  • tipografija 24
  • tisk 89
  • tiskanje 24
  • tiskovna kvaliteta 88
  • titan 16
  • TLC-MS 61
  • tlorisi 97
  • toga telesa 48
  • toksičnost 84
  • toksikologija 16, 65
  • toplotne obdelave 71
  • torij 16
  • toxicity 81
  • training 13
  • trajnostni razvoj 15, 91
  • trajnostno ravnanje z odpadki 84
  • transformacije 22
  • transport kemikalij 86
  • trdne farmacevtske oblike 53
  • trdo 71
  • trends 13
  • tveganje za zdravje 17


  • učbeniki 12, 18, 21, 22, 39, 58
  • učbeniki za visoke šole 71
  • učenje 14
  • učinki na zdravje 85
  • učinkovitost izobraževanja 12
  • uglaševanje 90
  • ukrepi 86
  • umetna inteligenca 7, 26
  • umetnost 93, 94
  • university education 13
  • Univerza v Zagrebu 1
  • univerzitetne knjižnice 6
  • upogibanje 71
  • Uporabna umetnost - Oblikovanje - Umetniške tehnike - Kolaž - Priročniki 94
  • urbanizem 10, 95
  • ureditve za otroke 95
  • urejanje prostora 10
  • urejanje videa 25, 32


  • validacija metod 52
  • validation 52
  • varjenje 71
  • varnost pri delu 49
  • varnost živil 85
  • varnostni list 86
  • varstvo kulturne dediščine 3
  • varstvo pri delu 16
  • večfazne nanoarhitekture 55
  • večfazne reakcije 52
  • večopravilnost 39
  • vektorske spremenljivke 18
  • velika stzopnja svobode 50
  • verjetnost 18, 19
  • Verjetnostni račun - Učbeniki za visoke šole 18
  • vezava vode 57
  • vibracije 48
  • vinske kvasovke 82
  • visoke gradnje 10
  • visoko šolstvo 2, 11, 13
  • visokošolske knjižnice 2, 31
  • Visokošolske knjižnice
   • - Kulturna dediščina - Posvetovanja 3
   • - Kvaliteta - Posvetovanja 2
  • vitronektin 64
  • viziranje 93
  • vladarji 105
  • vmesniki 34
  • vodenje 68
  • vodne raztopine 58
  • vodni ekosistemi 15
  • vodni stolpec 17
  • vodotopne organske spojine 52
  • vodotopnost 67
  • volfram 16
  • voltametrija 62
  • voltammetry 62
  • Voyager - Programska oprema - Posvetovanja 31
  • vpliv pH 69
  • vpliv temperature 69
  • vplivi na fermentacijo 82
  • vroča plastičnost 87
  • vrste funkcij 22
  • vzorčenje procesov 18
  • vzroki korozije 71


  • Web site development 41
  • Web sites
  • Windows 8 35


  • z elektronskim snopom 71
  • z mehansko energijo 71
  • zagotavljanje kvalitete 2, 85
  • Zagreb 6
  • zakasnitve v digitalnih krmilnikih 90
  • zakoni elektrolize 58
  • založništvo 13
  • zaviralci gorenja 89
  • zbiranje sončne svetlobe 57
  • zbiranje vzorcev 51
  • zborniki 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 20, 31, 33, 37, 44, 46, 47, 50, 51, 57, 59, 60, 63, 74, 83, 85
  • zbrana dela 100, 104
  • zdravilne učinkovine 67
  • Zdravilne učinkovine - Topnost - Disertacije 67
  • zemeljske gradnje 77
  • zemeljski pritiski 75
  • zemljine 78
  • zeoliti 15
  • zgodovina 94, 96, 103, 105
  • zgodovinski pregled 6, 11, 13
  • zlitine 71
  • znanost 19
  • Znanost - Filozofija - Zborniki 7
  • znanstvena odkritja 7
  • zunajcelični matriks 64
  • zunanji športi 103


  • žarjenje 71
  • železo 16, 71
  • živilska kemija 60
  • živilska tehnologija 85
  • živo srebro 16
  • žlahtne kovine 16
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 31.1.2014 Webmaster Po?jite sporo?lo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si