Knji?ne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 5
september - oktober 2013

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO


  1. LOKMER, Juraj. Izložba glagoljica : vodič. 2. promijenj. i dopunjeno izd. Rijeka: Sveučilišna knjižnica, 2001. 143 str., ilustr. ISBN 953-97789-1-3. [COBISS.SI-ID 121179904]


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA


  2. GAUTHIER, Michaël (ur.). Robotic microassembly. Hoboken: Wiley, cop. 2010. XVII, 306 str., ilustr. ISBN 978-0-470-48417-3. [COBISS.SI-ID 36886021]


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO PRI DELU


  3. JURINČIČ, Igor. Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem : (znanstvena monografija). 1. izd. Portorož: Fakulteta za turistične študije - Turistica; Ljubljana: Javna agencija za knjigo RS, 2009. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-6469-44-9. [COBISS.SI-ID 248755968]

  4. MCCORMACK, Nancy, COTTER, Catherine. Managing burnout in the workplace : a guide for information professionals, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos Publishing, cop. 2013. VII, 213 str. ISBN 978-1-84334-734-7. ISBN 978-1-78063-400-5. [COBISS.SI-ID 36998917]

  5. SEDMAK, Gorazd. Avtentičnost turističnega proizvoda. Portorož: Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2010. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6469-53-1. [COBISS.SI-ID 253841408]


  34 PRAVO


  6. KOVAČ, Polonca (ur.). Presoja učinkov regulacije v Sloveniji, (Upravna misel). Ljubljana: Fakulteta za upravo: Ministrstvo za javno upravo, 2009. XX, 235 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-262-020-2. [COBISS.SI-ID 246471680]


  37 VZGOJA


  7. BOGATAJ, Nevenka. Gozd v učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj : prispevek k uveljavljanju ideje trajnosti in kroženja znanja o gozdu v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 108 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-167-5. [COBISS.SI-ID 248577536]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


  8. HESTER, Ronald E. (ur.). Chemical alternatives assessments, (Issues in environmental science and technology, no. 36). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XIX, 301 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-605-3. ISBN 1-84973-605-7. [COBISS.SI-ID 36896773]


  51 MATEMATIKA


  9. WALPOLE, Ronald E., MYERS, Raymond H., MYERS, Sharon L.. Probability and statistics for engineers and scientists, (Pearson custom library). 9th ed., Parson new international ed. Harlow: Pearson, cop. 2014. II, 854 str., ilustr. ISBN 1-292-02392-9. ISBN 978-1-292-02392-2. [COBISS.SI-ID 36941061]


  519.68 RAČUNALNIŠTVO


  10. AXELROD, C. Warren. Engineering safe and secure software systems, (Artech House information security and privacy series). Norwood: Artech House, cop. 2013. XXII, 326 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-472-3. ISBN 1-60807-472-2. [COBISS.SI-ID 36915973]

  11. DAVID, Michael M., FESPERMAN, Lee. Advanced standard SQL dynamic structured data modeling and hierarchical processing, (Artech House computing library). Boston: Artech House, cop. 2013. XXVI, 379 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-533-1. ISBN 1-60807-533-8. [COBISS.SI-ID 36913413]

  12. DOWNEY, Allen B.. Think complexity. Bejing [etc.]: O'Reilly, 2012. XI, 142 str., ilustr. ISBN 978-1-449-31463-7. [COBISS.SI-ID 26399783]

  13. GOWARD, Chris. You should test that : conversion optimization for more leads, sales and revenue or the art and science of optimized marketing. Hoboken (N.J.): J. Wiley & Sons; Chichester: J. Wiley [distributor], cop. 2013. XXVIII, 332 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-1-118-30130-2. ISBN 1-118-30130-7. ISBN 978-1-118-33415-7. ISBN 978-1-118-46383-3. ISBN 978-1-118-33528-4. [COBISS.SI-ID 36796933]

  14. UTLEY, Craig. A programmer's introduction to Visual Basic.NET. Indianapolis (IN): Sams, cop. 2001. IX, 204 str., ilustr. ISBN 0-672-32203-X. [COBISS.SI-ID 3308116]


  53 FIZIKA


  15. KOSHEL, R. John. Illumination engineering : design with nonimaging optics. Hoboken (N.J.): J. Wiley & Sons; Piscataway (N.J.): IEEE Press, cop. 2013. XXI, 302 pages, ilustr. ISBN 978-0-470-91140-2. ISBN 047-0-91140-9. [COBISS.SI-ID 36734213]

  16. WEINBERG, Steven. Lectures on quantum mechanics. Cambridge [etc.]: Camabridge University Press, cop. 2013. XIX, 358 str. ISBN 978-1-107-02872-2. [COBISS.SI-ID 2526052]


  54 KEMIJA


  17. CRONIN, Mark T. D.. Chemical toxicity prediction : category formation and read-across, (Issues in toxicology, vol. 17). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XIV, 191 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-384-7. ISBN 1-84973-384-8. [COBISS.SI-ID 37009413]

  18. AVGOUROPOULOS, George (ur.), TABAKOVA, Tatyana (ur.). Environmental catlysis over gold-based materials, (RSC catalysis series, no. 13). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2013. X, 227 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-571-1. [COBISS.SI-ID 37006085]

  19. LLABRÉS I XAMENA, Francesc X. (ur.), GASCON, Jorge (ur.). Metal organic frameworks as heterogeneous catalysts, (RSC catalysis series, no. 12). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2013. XIII, 432 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-572-8. [COBISS.SI-ID 37007365]

  20. SCHNEIDER, Hans-Jörg (ur.). Supramolecular systems in biomedical fields, (Monographs in supramolecular chemistry, no. 13). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XVI, 531 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-658-9. [COBISS.SI-ID 37000453]


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE


  21. REČNIK, Aleksander. Minerals of the mercury ore deposit Idria. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013. 110 str., ilustr. ISBN 978-3-642-31631-9. ISBN 978-3-642-31631-9, doi: 10.1007978-3-642-31632-6. [COBISS.SI-ID 26639911]

  22. RAKOVEC, Jože, ŽAGAR, Mark, BERTALANIČ, Renato, CEDILNIK, Jure, GREGORIČ, Gregor, SKOK, Gregor, ŽAGAR, Nedjeljka. Vetrovnost v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-254-160-6. [COBISS.SI-ID 248250112]


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


  23. KUTZ, Myer (ur.). Handbook of measurement in science and engineering. Hoboken (New Jersey): Wiley, cop. 2013. 2 zv. (XXX, 1942, 43 str. [16] str. pril.), ilustr. ISBN 978-0-470-40477-5. ISBN 0-470-40477-9. ISBN 978-1-118-38464-0. ISBN 1-118-38464-4. ISBN 978-1-118-38463-3. ISBN 1-118-38463-6. [COBISS.SI-ID 36940293]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


  24. TASIS, Dimitrios (ur.). Carbon nanotube-polymer composites, (RSC nanoscience & nanotechnology, no. 27). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XI, 279 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-568-1. ISBN 1-84973-568-9. [COBISS.SI-ID 36897285]

  25. JIANG, Shan (ur.). Janus particle synthesis, self-assembly and applications, (RSC smart materials, no. 1). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2012. XX, 292 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-423-3. ISBN 1-84973-423-2. [COBISS.SI-ID 36877829]

  26. FRATZL, Peter (ur.). Materials design inspired by nature : function through inner architecture, (RSC smart materials, no. 4). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XVIII, 402 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-553-7. ISBN 1-84973-553-0. [COBISS.SI-ID 36880901]

  27. WONG, Wai-Yeung (ur.). Molecular design and applications of photofunctional polymers and materials, (RSC polymer chemistry series, no. 2). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2012. XVI, 493 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-575-9. ISBN 1-84973-575-1. [COBISS.SI-ID 36877573]

  28. BAGLIONI, Piero (ur.). Nanoscience for the conservation of works of art, (RSC nanoscience & nanotechnology, no. 28). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XVIII, 495 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-566-7. ISBN 1-84973-566-2. [COBISS.SI-ID 36899589]

  29. PISIGNANO, Dario. Polymer nanofibers : building blocks for nanotechnology, (RSC nanoscience & nanotechnology, no. 29). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XV, 427 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-574-2. ISBN 1-84973-574-3. [COBISS.SI-ID 36896005]

  30. MITTAL, Vikas (ur.). Polymer-graphene nanocomposites, (RSC nanoscience & nanotechnology, no. 26). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2012. XI, 267 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-567-4. ISBN 1-84973-567-0. [COBISS.SI-ID 36877317]

  31. LOH, Xian Jun (ur.). Polymeric and self assembled hydrogels : from fundamental understanding to applications, (Monographs in supramolecular chemistry, no. 11). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XII, 262 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-561-2. ISBN 1-84973-561-1. [COBISS.SI-ID 36892421]

  32. YIN, Yadong (ur.). Responsive photonic nanostructures : smart nanoscale optical materials, (RSC smart materials, no. 5). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XIV, 338 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-653-4. ISBN 1-84973-653-7. [COBISS.SI-ID 36881413]

  33. ALVAREZ-LORENZO, Carmen (ur.). Smart materials for drug delivery. Vol. 1, (RSC smart materials, no. 2). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XXIII, 393 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-877-4. ISBN 1-84973-877-7. [COBISS.SI-ID 36892933]

  34. ALVAREZ-LORENZO, Carmen (ur.). Smart materials for drug delivery. Vol. 2, (RSC smart materials, no. 3). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XXIII, 393 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-878-1. ISBN 1-84973-878-5. [COBISS.SI-ID 36893189]

  35. NI, Meng (ur.). Solid oxide fuel cells : from materials to system modeling, (RSC energy and environment series, no. 7). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2013. XIII, 523 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-654-1. [COBISS.SI-ID 37013253]

  36. LOWE, Andrew B. (ur.), BOWMAN, Christopher N. (ur.). Thiol-X chemistries in polymer and materials science, (RSC polymer chemistry series, Vol. 6). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XVII, 317 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-660-2. ISBN 1-84973-660-X. [COBISS.SI-ID 37008901]


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


  37. ISHIDA, Yukio, YAMAMOTO, Toshiro. Linear and nonlinear rotordynamics : a modern treatment with applications. 2nd enlarged and improved ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2012. XXV, 447 str., ilustr. ISBN 978-3-527-40942-6. ISBN 978-3-527-65192-4. ISBN 978-3-527-65191-7. ISBN 978-3-527-65190-0. ISBN 978-3-527-65189-4. [COBISS.SI-ID 73162241]


  621.3 ELEKTROTEHNIKA


  38. AHMAD, Mukhtar. Power system state estimation, (Artech House power engineering series). Boston (Mass.); London: Artech House, cop. 2013. 205 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-511-9. ISBN 1-60807-511-7. [COBISS.SI-ID 36916485]

  39. CVIJETIC, Milorad, DJORDJEVIC, Ivan. Advanced optical communication systems and networks, (Artech House applied photonics series). Boston: Artech House, cop. 2013. XX, 804 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-555-3. ISBN 1-60807-555-9. [COBISS.SI-ID 36913669]

  40. HUIJSING, Johan H.. Operational amplifiers : theory and design. 2nd ed. Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2011. XXV, 408 str., ilustr. ISBN 978-94-007-0595-1. ISBN 978-94-007-0596-8, doi: 10.1007/978-94-007-0596-8. [COBISS.SI-ID 9027924]

  41. ADAMS, Martin. Robotic navigation and mapping with radar. Boston; London: Artech House, cop. 2012. XXIX, 346 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-482-2. ISBN 1-60807-482-X. [COBISS.SI-ID 36916741]

  42. RYLANDER, Thomas, INGELSTRÖM, Pär, BONDESON, Anders. Computational electromagnetics, (Texts in applied mathematics, 51). 2nd ed. New York: Springer, cop. 2013. XIX, 286 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-4614-5350-5. ISBN 1-4614-5350-X. ISBN 978-1-4614-5351-2, doi: 10.1007/978-1-4614-5351-2. [COBISS.SI-ID 36910341]


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


  43. BARSUKOV, Yevgen, QIAN, Jinrong. Battery power management for portable devices, (Artech House power engineering series). Boston: Artech House, cop. 2013. XVI, 241 str., ilustr. ISBN 1-60807-491-9. ISBN 978-1-60807-491-4. [COBISS.SI-ID 36915717]

  44. BASSO, Christophe. Designing control loops for linear and switching power supplies : a tutorial guide. Boston: Artech House, cop. 2012. XVII, 593 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-557-7. ISBN 1-60807-557-5. [COBISS.SI-ID 36915461]

  45. BREITENSTEIN, Otwin, WARTA, Wilhelm, LANGENKAMP, Martin. Lock-in thermography : basics and use for evaluating electronic devices and materials, (Springer series in advanced microelectronics, 10). 2nd ed. Heidelberg: Springer, 2010. X, 255 str., ilustr. ISBN 978-3-642-26478-8. ISBN 978-3-642-02416-0. ISBN 3-642-02416-5. [COBISS.SI-ID 36908805]

  46. FERREIRA, Mário F. S.. Nonlinear effects in optical fibers. Hoboken: Wiley, cop. 2011. XII, 374 str., ilustr. ISBN 978-0-470-46466-3. ISBN 978-1-118-00337-4. ISBN 978-1-118-00338-1. ISBN 978-1-118-00339-8. [COBISS.SI-ID 36882949]

  47. FRANK, Randy. Understanding smart sensors, (Artech House integrated microsystems library). 3rd ed. Boston: Artech House, cop. 2013. XIX, 367 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-507-2. ISBN 1-60807-507-9. [COBISS.SI-ID 36914693]

  48. JOINES, William T., PALMER, William Devereux, BERNHARD, Jennifer Lyn Truman. Microwave transmission line circuits. Boston: Artech House, cop. 2013. X, 300 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-569-0. ISBN 1-60807-569-9. [COBISS.SI-ID 36914437]

  49. STANKOVIĆ, Ljubiša, DAKOVIĆ, Miloš, THAYAPARAN, Thayananthan. Time-frequency signal analysis with applications, (Artech House radar series). Boston: Artech House, cop. 2013. XII, 659 str., ilustr. ISBN 1-60807-651-2. ISBN 978-1-60807-651-2. [COBISS.SI-ID 36940805]

  50. ZHU, Lei, SUN, Sheng, LI, Rui. Microwave bandpass filters for wideband communications. Hoboken: Wiley, cop. 2012. XI, 221 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36889093]


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE


  51. ARAI, Hiroyuki. Measurement of mobile antenna systems, (Artech House antennas and propagation series). 2nd ed. Boston: Artech House, cop. 2013. 204 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-541-6. ISBN 1-60807-541-9. [COBISS.SI-ID 36916229]

  52. BARTON, David Knox. Radar equations for modern radar, (Artech House radar series). Boston (Mass.): Artech House, cop. 2013. XIX, 428 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-521-8. ISBN 1-60807-521-4. [COBISS.SI-ID 36913925]

  53. GUPTA, Naresh. Inside bluetooth low energy, (Artech House mobile communications series). Boston; London: Artech House, cop. 2013. XXVI, 395 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-579-9. ISBN 1-60807-579-6. [COBISS.SI-ID 36915205]

  54. PU, Di, WYGLINSKI, Alexander M.. Digital communication systems engineering with software-defined radio, (Mobile communications series). Boston: Artech House, cop. 2013. XV, 289 str., ilustr. ISBN 1-60807-525-7. ISBN 978-1-60807-525-6. [COBISS.SI-ID 36916997]

  55. JOHNSON, Eric E.. Third-generation and wideband HF radio communications, (Artech House mobile communications series). Norwood (MA): Artech House, cop. 2013. X, 250 str., ilustr. ISBN 978-1-60807-503-4. ISBN 1-60807-503-6. [COBISS.SI-ID 36914181]

  56. VISSER, Hubregt J.. Approximate antenna analysis for CAD. Chichester: J. Wiley & Sons, 2009. XVI, 304 str., ilustr. ISBN 978-0-470-51293-7. ISBN 0-470-51293-8. [COBISS.SI-ID 36794885]


  624/625 GRADBENIŠTVO


  57. BRUNEAU, Michel, UANG, Chia-Ming, SABELLI, Rafael. Ductile design of steel structures. 2nd ed. New York [etc.]: McGraw Hill, cop. 2011. XXI, 905 str., ilustr. ISBN 978-0-07-162395-7. ISBN 0-07-162395-7. [COBISS.SI-ID 68306433]

  58. EMMITT, Stephen, GORSE, Christopher A.. Barry's advanced construction of buildings. 2nd ed. Chichester (UK); Ames (Iowa): Wiley-Blackwell, 2010. IX, 582 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-8853-1. ISBN 1-4051-8853-7. [COBISS.SI-ID 14130454]

  59. EMMITT, Stephen, GORSE, Christopher A.. Barry's introduction to construction of buildings. 2nd ed. Chichester (UK); Ames (Iowa): Wiley-Blackwell, 2010. IX, 756 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-8854-8. ISBN 1-4051-8854-5. [COBISS.SI-ID 14130710]

  60. GOSWAMI, Indranil.. Civil engineering PE practice exams : breadth and depth, (All in one). New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2012. XIII, 334 str., ilustr. ISBN 978-0-07-177711-7. ISBN 0-07-177711-3. [COBISS.SI-ID 72626689]


  626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA


  61. LU, Ning, GODT, Jonathan W.. Hillslope hydrology and stability. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. XXIV, 437 str., ilustr. ISBN 978-1-107-02106-8. ISBN 1-107-02106-5. [COBISS.SI-ID 6240609]


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA


  62. HUNT, James Andrew (ur.). Element recovery and sustainability, (RSC green chemistry, no. 22). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2013. XVII, 267 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-616-9. [COBISS.SI-ID 37010693]

  63. KOOIJ, Dirk van der (ur.). Microbial growth in drinking-water supplies : problems, causes, prevention and research needs. London: IWA Publishing, 2014. XXVII, 453 str., ilustr. ISBN 978-1-780-40040-2. ISBN 978-1-780-40041-9. [COBISS.SI-ID 36999685]

  64. HESTER, Ronald E. (ur.), HARRISON, R. M. (ur.). Waste as a resource, (Issues in environmental science and technology, no. 37). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XVIII, 234 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-84973-668-8. [COBISS.SI-ID 37010437]

  65. BORCHERS, Ulrich (ur.). Water contamination emergencies : managing the threats, (Special publication, no. 345). Cambridge: Royal Society of Chemistry: = RSC Publishing, cop. 2013. X, 376 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-84973-441-7. ISBN 1-84973-441-0, doi: 10.1039/9781849737890. [COBISS.SI-ID 17039638]


  629 TEHNIKA VOZIL


  66. LARDIER, Christian, BARENSKY, Stefan. The Soyuz launch vehicle : the two lives of an engineering triumph, (Springer-Praxis books in space exploration). New York: Springer; Chichester (UK): Praxis Publishing, cop. 2013. XV, 487 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4614-5458-8. ISBN 1-4614-5458-1. [COBISS.SI-ID 36911109]


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO


  67. KLEMENČIČ, Stane, ŽAGAR, Mark, ROZMAN, Črtomir, KLEMENČIČ KOSI, Stanislava, STRAJNAR, Benedikt. Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov in dreves odločanja. Maribor: Kmetijsko gozdarski zavod, 2009. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6488-14-3. [COBISS.SI-ID 63382529]


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU


  68. KERN PIPAN, Karmen (ur.). EFQM model odličnosti. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, 2011. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6215-28-2. [COBISS.SI-ID 254698240]


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE


  69. LI, Weidong (ur.). Cloud manufacturing : distributed computing technologies for global and sustainable manufacturing, (Springer Series in Advanced Manufacturing). London: Springer, cop. 2013. X, 259 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-4471-4934-7. ISBN 1447-1-4934-3. ISBN 978-1-4471-4935-4, doi: 10.1007/978-1-4471-4935-4. [COBISS.SI-ID 36910597]

  70. GROOVER, Mikell P.. Principles of modern manufacturing : SI version. 5th ed. Hoboken: Wiley, cop. 2013. XV, 1003 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-118-47420-4. [COBISS.SI-ID 12756507]

  71. KLYATIS, Lev M.. Accelerated reliability and durability testing technology, (Wiley series in systems engineering and management). Hoboken (N.J.): Wiley, cop. 2012. XVIII, 411 str., ilustr. ISBN 978-0-470-45465-7. [COBISS.SI-ID 36730885]


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


  72. KERTON, Francesca M., MARRIOTT, Ray. Alternative solvents for green chemistry, (RSC green chemistry series, no. 20). 2nd ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XIII, 350 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-595-7. ISBN 1-84973-595-6. [COBISS.SI-ID 36898053]


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE


  73. KARER, Gorazd, ŠKRJANC, Igor. Predictive approaches to control of complex systems, (Studies in computational intelligence, 454). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013. XII, 258 str., ilustr. ISBN 978-3-642-33946-2. ISBN 978-3-642-33947-9, doi: 10.1007/978-3-642-33946-2. [COBISS.SI-ID 9548628]


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA


  74. PETROVČIČ, Simon. Potresna izolacija kot sistem za povečanje varnosti arhitekturne dediščine : doktorska disertacija = Seismic base isolation as a system for earthquake mitigation of architectural heritage = doctoral thesis. Ljubljana: [S. Petrovčič], 2013. XX, 266 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2879620]


  7 UMETNOST


  75. NICKEL, Kristina. Ready to print : handbook for media designers. Berlin: Gestalten, 2011. 288 str., ilustr. ISBN 978-3-89955-325-3. ISBN 3-89955-325-X. ISBN 978-3-89955-310-9. ISBN 3-89955-310-1. [COBISS.SI-ID 2897006]

  76. PUNCER, Mojca. Sodobna umetnost in estetika, (Zbirka Eos, knj. 1). 1. natis. Ljubljana: Publicistično društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti; Maribor: Pedagoška fakulteta, 2010. 333 str., ilustr. ISBN 978-961-6747-05-9. [COBISS.SI-ID 254087936]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


  77. KLANTEN, Robert (ur.). Going public : public architecture, urbanism and interventions. Berlin: Gestalten, cop. 2012. 265 str., ilustr. ISBN 9-783-8995-5440-3. ISBN 3-899-55440-X. [COBISS.SI-ID 74533889]

  78. JUTRAŽ, Anja. Sistem vizualnih digitalnih orodij za participacijo splošne javnosti pri prostorskem načrtovanju = Visual digital system of tools for public participation in urban design : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Jutraž], 2013. 332 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2879876]


  72 ARHITEKTURA


  79. CAVATAIO, S. Christine. Manual drafting for interiors. Hoboken: Wiley, 2012. VI, 150 str., ilustr. ISBN 978-0-470-87940-5. ISBN 0-470-87940-8. [COBISS.SI-ID 36867077]

  80. DUSHKES, Laura S.. The architect says : quotes, quips, and words of wisdom. 1st ed. New York: Princeton Architectural Press, 2012. 159 str. ISBN 978-1-61689-093-3. ISBN 1-61689-093-2. [COBISS.SI-ID 36871685]

  81. EICKER, Ursula. Low energy cooling for sustainable buildings. Chichester: J. Wiley and Sons, 2009. X, 264 str., ilustr. ISBN 978-0-470-69744-3. [COBISS.SI-ID 65351681]

  82. EMMITT, Stephen. Architectural technology. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2012. XV, 247 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-9479-2. ISBN 1-4051-9479-0. [COBISS.SI-ID 36870149]

  83. KARLEN, Mark, BENYA, James, SPANGLER, Christina. Lighting design basics. 2nd ed. Hoboken: Wiley, cop. 2012. VII, 246 str., ilustr. ISBN 978-0-470-47427-3. ISBN 0-470-47427-0. ISBN 978-0-470-95101-9. ISBN 0-470-95101-X. ISBN 978-0-470-95118-7. ISBN 0-470-95118-4. ISBN 978-1-118-28792-7. ISBN 1-118-28792-4. ISBN 978-1-118-28794-1. ISBN 1-118-28794-0. ISBN 978-1-118-28795-8. ISBN 1-118-28795-9. [COBISS.SI-ID 36866821]

  84. KLANTEN, Robert (ur.). Once in a lifetime : travel and leisure redefined. 2nd printing. Berlin: Gestalten, 2012. 239 str., ilustr. ISBN 978-3-89955-419-9. ISBN 3-89955-419-1. [COBISS.SI-ID 36874245]

  85. RAUTERBERG, Hanno. Talking architecture : interviews with architects. Munich; London; New York: Prestel, cop. 2012. 159 str., ilustr. ISBN 978-3-7913-4684-7. [COBISS.SI-ID 2781316]


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


  86. GLASNER, Barbara, OTT, Stephan. Wonder wood : a favorite material for design, architecture and art. Basel: Birkhäuser, cop. 2013. 295 str., ilustr. ISBN 978-3-0346-0674-5. [COBISS.SI-ID 72685569]


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA


  87. COSSUTTA, Rada, ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Romanizmi v poljedelskem in vinogradniškem izrazju slovenske Istre, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. 310 str., fotogr. ISBN 978-961-6732-23-9. [COBISS.SI-ID 254662912]


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA


  88. NEMEC-PEČJAK, Marko (ur.). Slovenski projekti in njihovi ustvarjalci : zgodovina slovenskih projektnih dosežkov v štirih tisočletjih. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2013. 1 optični disk (DVD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-276-774-7. [COBISS.SI-ID 267894016]


  91 GEOGRAFIJA


  89. DABOVIĆ, Tijana, KREVS, Marko (ur.), ?OR?EVIĆ, Dejan P. (ur.), PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša (ur.), ŠPES, Metka (ur.), OGRIN, Darko (ur.). Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, (GeograFF, 8). Ljubljana: Scientific Publishing House of the Faculty of Arts, 2010. 423 str., ilustr. ISBN 978-961-237-399-3. [COBISS.SI-ID 254111232]

  90. ČERNE, Andrej, KUŠAR, Simon, OGRIN, Darko (ur.), ŠPES, Metka (ur.). The system of indicators for regional development, structure and potentials, (GeograFF, 6). Ljubljana: Faculty of Arts, 2010. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-237-346-7. [COBISS.SI-ID 250188288]

  91. GOSAR, Anton (ur.), TURČIN, Nina (ur.). Razvojne priložnosti obmejnih območij Slovenije = Development opportunities of Slovenian border regions, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. 424 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6732-09-3. [COBISS.SI-ID 248392704]

  92. VINTAR MALLY, Katja. Države v razvoju - med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami, (GeograFF, 4). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 186 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-237-292-7. [COBISS.SI-ID 246102016]


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE


  93. BOBIČ, Pavlina, GRDINA, Igor, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja, RAHTEN, Andrej, TESTEN, Petra, ZAJC, Neža, RAHTEN, Andrej (ur.), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.), GRDINA, Igor (ur.), GANTAR, Kajetan (ur.). Nova slovenska biografija, (Zbirka Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 4, 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-254-131-6. [COBISS.SI-ID 245589760]


  93 ZGODOVINSKA ZNANOST


  94. LAZAR, Irena (ur.), HOLAUBEK, Johanna (ur.). Egypt's heritage in Europe = Ägyptens Erbe in Europa, (Annales Mediterranea). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2009. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-76-0. [COBISS.SI-ID 250013952]

  95. LAZAR, Irena (ur.). Slovenci in čar Egipta : diplomati, zbiralci, misijonarji in popotniki, (Annales Mediterranei). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2010. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-79-1. [COBISS.SI-ID 253781760]


  NASLOVNO KAZALO
  • Accelerated reliability and durability testing technology 71
  • Advanced optical communication systems and networks 39
  • Advanced standard SQL dynamic structured data modeling and hierarchical processing 11
  • Ägyptens Erbe in Europa 94
  • Alternative solvents for green chemistry 72
  • Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov in dreves odločanja 67
  • Approximate antenna analysis for CAD 56
  • The architect says 80
  • Architectural technology 82
  • Avtentičnost turističnega proizvoda 5


  • Barry's advanced construction of buildings 58
  • Barry's introduction to construction of buildings 59
  • Battery power management for portable devices 43


  • Carbon nanotube-polymer composites 24
  • Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade 89
  • Chemical alternatives assessments 8
  • Chemical toxicity prediction 17
  • Civil engineering PE practice exams 60
  • Cloud manufacturing 69
  • Computational electromagnetics 42


  • Designing control loops for linear and switching power supplies 44
  • Development opportunities of Slovenian border regions 91
  • Digital communication systems engineering with software-defined radio 54
  • Države v razvoju - med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami 92
  • Ductile design of steel structures 57


  • EFQM model odličnosti 68
  • Egypt's heritage in Europe 94
  • Element recovery and sustainability 62
  • Engineering safe and secure software systems 10
  • Environmental catlysis over gold-based materials 18


  • Going public 77
  • Gozd v učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj 7


  • Handbook of measurement in science and engineering 23
  • Hillslope hydrology and stability 61


  • Illumination engineering 15
  • Inside bluetooth low energy 53
  • Izložba glagoljica 1


  • Janus particle synthesis, self-assembly and applications 25


  • Lectures on quantum mechanics 16
  • Lighting design basics 83
  • Linear and nonlinear rotordynamics 37
  • Lock-in thermography 45
  • Low energy cooling for sustainable buildings 81


  • Managing burnout in the workplace 4
  • Manual drafting for interiors 79
  • Materials design inspired by nature 26
  • Measurement of mobile antenna systems 51
  • Metal organic frameworks as heterogeneous catalysts 19
  • Microbial growth in drinking-water supplies 63
  • Microwave bandpass filters for wideband communications 50
  • Microwave transmission line circuits 48
  • Minerals of the mercury ore deposit Idria 21
  • Molecular design and applications of photofunctional polymers and materials 27


  • Nanoscience for the conservation of works of art 28
  • Nonlinear effects in optical fibers 46
  • Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem 3
  • Nova slovenska biografija 93


  • Once in a lifetime 84
  • Operational amplifiers 40


  • Polymer nanofibers 29
  • Polymer-graphene nanocomposites 30
  • Polymeric and self assembled hydrogels 31
  • Potresna izolacija kot sistem za povečanje varnosti arhitekturne dediščine 74
  • Power system state estimation 38
  • Predictive approaches to control of complex systems 73
  • Presoja učinkov regulacije v Sloveniji 6
  • Principles of modern manufacturing 70
  • Probability and statistics for engineers and scientists 9
  • A programmer's introduction to Visual Basic.NET 14


  • Radar equations for modern radar 52
  • Razvojne priložnosti obmejnih območij Slovenije 91
  • Ready to print 75
  • Responsive photonic nanostructures 32
  • Robotic microassembly 2
  • Robotic navigation and mapping with radar 41
  • Romanizmi v poljedelskem in vinogradniškem izrazju slovenske Istre 87


  • Seismic base isolation as a system for earthquake mitigation of architectural heritage 74
  • Sistem vizualnih digitalnih orodij za participacijo splošne javnosti pri prostorskem načrtovanju 78
  • Slovenci in čar Egipta 95
  • Slovenski projekti in njihovi ustvarjalci 88
  • Smart materials for drug delivery. Vol. 1 33
  • Smart materials for drug delivery. Vol. 2 34
  • Sodobna umetnost in estetika 76
  • Solid oxide fuel cells 35
  • The Soyuz launch vehicle 66
  • Supramolecular systems in biomedical fields 20
  • The system of indicators for regional development, structure and potentials 90


  • Talking architecture 85
  • Think complexity 12
  • Thiol-X chemistries in polymer and materials science 36
  • Third-generation and wideband HF radio communications 55
  • Time-frequency signal analysis with applications 49


  • Understanding smart sensors 47


  • Vetrovnost v Sloveniji 22
  • Visual digital system of tools for public participation in urban design 78


  • Waste as a resource 64
  • Water contamination emergencies 65
  • Wonder wood 86


  • You should test that 13

  IMENSKO KAZALO
  • Adams, Martin (profesor elektroinženirstava, avtor) 41
  • Ahmad, Mukhtar (1948-) 38
  • Alvarez-Lorenzo, Carmen (urednik) 33, 34
  • Arai, Hiroyuki (1960-) 51
  • Avgouropoulos, George (urednik) 18
  • Axelrod, C. Warren 10


  • Baglioni, Piero (urednik) 28
  • Barensky, Stefan (avtor) 66
  • Barry, Robin (bibliografski predhodnik) 58, 59
  • Barsukov, Yevgen 43
  • Barton, David Knox (1927-) 52
  • Basso, Christophe 44
  • Benya, James (avtor) 83
  • Bernhard, Jennifer Lyn Truman (1966-, avtor) 48
  • Bertalanič, Renato (avtor) 22
  • Biščak, Breda (prevajalec) 87
  • Bobič, Pavlina (avtor) 93
  • Bogataj, Nevenka 7
  • Bondeson, Anders (avtor) 42
  • Borchers, Ulrich (urednik) 65
  • Bowman, Christopher N. (1967-, urednik) 36
  • Breitenstein, Otwin 45
  • Bruce, Laura (prevajalec) 86
  • Bruneau, Michel (1937-) 57


  • Cavataio, S. Christine 79
  • Cedilnik, Jure (avtor) 22
  • Cossutta, Rada 87
  • Cotter, Catherine (avtor) 4
  • Crasnich, Sergio (prevajalec) 87
  • Cronin, Mark T. D. (avtor) 17
  • Cvijetic, Milorad 39


  • Čar, Jože (recenzent) 21
  • Černe, Andrej (1950-) 90
  • Černe, Andrej (1950-, recenzent) 3
  • Črešnar, Matija (1979-, recenzent) 95
  • Čuš, Franc (1953-, redaktor prevoda) 68


  • Dabović, Tijana (avtor) 89
  • Daković, Miloš (avtor) 49
  • Daneu, Nina (prevajalec) 21
  • David, Michael M. 11
  • Djordjevic, Ivan (avtor) 39
  • Dolar, Mladen (recenzent) 76
  • Dolinar, Mojca (1972-, kartograf) 22
  • Downey, Allen B. 12
  • Dushkes, Laura S. (1960-) 80


  • ?orđević, Dejan P. (urednik) 89
  • ?orđević, Jasmina (1963-, recenzent) 89


  • Eicker, Ursula 81
  • Emmitt, Stephen 58, 59, 82


  • Ferfila, Bogomil (recenzent) 6
  • Ferreira, Mário F. S. 46
  • Fesperman, Lee (avtor dodatnega besedila) 11
  • Frank, Randy 47
  • Fratzl, Peter (urednik) 26
  • Frelih, Marko (fotograf) 95


  • Gantar, Kajetan (urednik) 93
  • Gascon, Jorge (urednik) 19
  • Gauthier, Michaël (1975-, urednik) 2
  • Glasner, Barbara 86
  • Godt, Jonathan W. (avtor) 61
  • Gorse, Christopher A. (avtor) 58, 59
  • Gosar, Anton (1945-, recenzent) 3
  • Gosar, Anton (1945-, urednik) 91
  • Goswami, Indranil. 60
  • Goward, Chris 13
  • Grdina, Igor (1965-, avtor) 93
  • Grdina, Igor (1965-, urednik) 93
  • Gregorič, Gregor (avtor) 22
  • Groover, Mikell P. (1939-) 70
  • Gupta, Naresh 53
  • Guštin, Mitja (1947-, recenzent) 95


  • Habič, Marko (1956-, fotograf) 95
  • Harrison, R. M. (urednik) 64
  • Hester, Ronald E. (urednik) 8, 64
  • Holaubek, Johanna (urednik) 94
  • Huijsing, Johan H. (1938-) 40
  • Hunt, James Andrew (1942-, urednik) 62


  • Ingelström, Pär (avtor) 42
  • Ishida, Yukio (1948-) 37


  • Jiang, Shan (urednik) 25
  • Johnson, Eric E. (Elektroinženir, avtor) 55
  • Joines, William T. 48
  • Jurinčič, Igor 3
  • Jutraž, Anja 78


  • Kajfež, Tomislav (fotograf) 95
  • Kajfež-Bogataj, Lučka (recenzent) 22
  • Karer, Gorazd 73
  • Karlen, Mark 83
  • Karničar, Ludvik (recenzent) 87
  • Kern Pipan, Karmen (urednik) 68
  • Kerton, Francesca M. 72
  • Kilar, Vojko (mentor) 74
  • Klanten, Robert (urednik) 77, 84
  • Klarić, Zoran (recenzent) 3
  • Klemenčič Kosi, Stanislava (1963-, avtor) 67
  • Klemenčič, Matjaž (1955-, recenzent) 91
  • Klemenčič, Stane (avtor) 67
  • Klyatis, Lev M. 71
  • Koderman, Miha (tehnični urednik) 91
  • Koletnik, Mihaela (recenzent) 87
  • Kooij, Dirk van der (urednik) 63
  • Koshel, R. John (avtor, urednik) 15
  • Kovač, Polonca (1971-, redaktor prevoda) 68
  • Kovač, Polonca (1971-, urednik) 6
  • Kreft, Lev (recenzent) 76
  • Krevs, Marko (urednik) 89
  • Križman, Vojko (redaktor prevoda) 68
  • Kušar, Simon (avtor, fotograf, kartograf, prevajalec povzetka) 90
  • Kutz, Myer (urednik) 23


  • Langenkamp, Martin (1964-, avtor) 45
  • Lardier, Christian 66
  • Lauko, Tomaž (fotograf) 95
  • Lazar, Irena (1962-, urednik) 94, 95
  • Leon, Loredana (redaktor prevoda) 68
  • Li, Rui (1981-, avtor) 50
  • Li, Weidong (1971-, urednik) 69
  • Llabrés i Xamena, Francesc X. (urednik) 19
  • Loh, Xian Jun (urednik) 31
  • Lokmer, Juraj 1
  • Lowe, Andrew B. (1972-, urednik) 36
  • Lu, Ning (1960-) 61


  • Marriott, Ray (avtor) 72
  • Matjašič Friš, Mateja (avtor) 93
  • Matjašič Friš, Mateja (urednik) 93
  • McCormack, Nancy 4
  • Mihalič, Tanja (recenzent) 5
  • Miklavič, Blaž (prevajalec) 21
  • Mirtič, Breda (recenzent) 21
  • Mittal, Vikas (urednik) 30
  • Muri, Boštjan (1984-, kartograf) 22
  • Myers, Raymond H. (avtor) 9
  • Myers, Sharon L. (1944-, avtor) 9


  • Nabernik, Marija (ilustrator) 21
  • Nemec-Pečjak, Marko (urednik) 88
  • Ni, Meng (urednik) 35
  • Nickel, Kristina 75


  • O'Donovan, Roderick (prevajalec) 86
  • Ogrin, Darko (odgovorni urednik) 89
  • Ogrin, Darko (urednik) 90
  • Ott, Stephan (avtor) 86


  • Palmer, William Devereux (1957-, avtor) 48
  • Pavlin, Primož (fotograf) 95
  • Pekarovič, Dean (fotograf) 95
  • Petrovčič, Simon 74
  • Pflaum, Miran (fotograf) 95
  • Pichler-Milanović, Nataša (urednik) 89
  • Pintarič, Vesna (1983-, prevajalec) 94, 95
  • Pisignano, Dario 29
  • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 92
  • Pobežin, Gregor (prevajalec) 95
  • Prah, Jože (fotograf) 7
  • Pu, Di 54
  • Puncer, Mojca 76


  • Qian, Jinrong (avtor) 43


  • Rahten, Andrej (avtor) 93
  • Rahten, Andrej (urednik) 93
  • Rakovec, Jože (1946-, avtor, urednik) 22
  • Ratoša, Katja (fotograf) 87
  • Rauterberg, Hanno (1967-) 85
  • Rebernik, Dejan (recenzent) 90
  • Rečnik, Aleksander 21
  • Rozman, Črtomir (avtor) 67
  • Rožac-Darovec, Vida (odgovorni urednik) 87
  • Rylander, Thomas 42


  • Sabelli, Rafael (avtor) 57
  • Schneider, Hans-Jörg (1935-, urednik) 20
  • Sedmak, Gorazd 5
  • Sedmak, Gorazd (recenzent) 3
  • Setnikar-Cankar, Stanka (recenzent) 6
  • Skok, Gregor (avtor) 22
  • Skubic, Ivan (redaktor prevoda) 68
  • Smrke, Franc (prevajalec) 95
  • Spangler, Christina (avtor) 83
  • Stanković, Ljubiša 49
  • Staut, Miha (tehnični urednik) 91
  • Strajnar, Benedikt (avtor) 67
  • Sun, Sheng (1980-, avtor) 50


  • Škrjanc, Igor (1963-, avtor) 73
  • Špes, Metka (1950-, odgovorni urednik) 89
  • Špes, Metka (1950-, recenzent) 90, 92
  • Špes, Metka (1950-, urednik) 90


  • Tabakova, Tatyana (urednik) 18
  • Tasis, Dimitrios (1969-, urednik) 24
  • Testen, Petra (avtor) 93
  • Thayaparan, Thayananthan (avtor) 49
  • Turčin, Nina (urednik) 91
  • Turk, Jernej (recenzent) 67


  • Uang, Chia-Ming (avtor) 57
  • Utley, Craig 14


  • Vintar Mally, Katja 92
  • Visser, Hubregt J. 56
  • Vraber, Emilija (prevajalec) 68
  • Vrešnik, Irena (fotograf) 7


  • Walpole, Ronald E. 9
  • Warta, Wilhelm (avtor) 45
  • Water Contamination Emergencies. Managing the Threats Conferece (2012 ; Mülheim) 65
  • Weber, Irena (recenzent) 5
  • Weinberg, Steven (1933-) 16
  • Wong, Wai-Yeung (urednik) 27
  • Wyglinski, Alexander M. (avtor) 54


  • Yamamoto, Toshiro (1921-2007, avtor) 37
  • Yin, Yadong (urednik) 32


  • Zajc, Neža (avtor) 93
  • Zhu, Lei (1963-) 50
  • Zupančič, Jernej (1963-, recenzent) 89, 91
  • Zupančič-Strojan, Tadeja (mentor) 78


  • Žagar, Mark (avtor) 22, 67
  • Žagar, Nedjeljka (avtor) 22

  PREDMETNO KAZALO
  • 20.st. 76
  • 21.st. 85


  • ADO.NET 14
  • aktinidi 62
  • aktuatorji 24
  • akustične meritve 23
  • algoritmi 12
  • Alpsko-Jadranski prostor 91
  • alternativna goriva 35
  • alternativna topila 72
  • alternativne spojine 8
  • analitične metode 37
  • analiza 52
  • analiza anten 56
  • analiza pojavljanja 67
  • analiza upravljanja 67
  • analiza vezij 48
  • analiza zmogljivosti 3
  • analize 61
  • analize mehanskih sistemov 37
  • analize plastičnosti 57
  • Ankaranski polotok 3
  • anodni materiali 35
  • anorganski nanomateriali 28
  • antene 56
  • Antennas (Electronics)
   • - Computer-aided design 56
   • - Measurement 51
  • antiadhezivne površine 26
  • antikvitete 95
  • Anton Tomaž Linhart 93
  • aplikacije 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 90
  • aplikacije za prenosne naprave 43
  • Architects - Interviews 85
  • Architectural drawing - Technique 79
  • Architecture
   • - Citations 80
   • - Philosophie 80
  • Architecture, Modern
   • - 20th century. 85
   • - 21st century. 85
  • arheološki les 28
  • arhitekti 85
  • arhitektura 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 94, 95
  • arhitekturna dediščina 74
  • artefakti 28
  • Arts graphiques - Guides, manuels, etc 75
  • asimetrična kataliza 19
  • ASP.NET 14
  • Astronautics
   • - Europe 66
   • - French Guiana - Kourou 66
   • - History - Russia (Federation) 66
  • astronavtika 66
  • Autonomous robots 41
  • avtentičnost turističnega proizvoda 5
  • avtocestni mostovi 23
  • avtonomni roboti 41


  • bakterije 26
  • Balmond, Cecil (1943-) 85
  • bančništvo 88
  • barve 75
  • BASIC (Computer program language) 14
  • baterije 43
  • baterijsko napajanje 43
  • Behnisch, Günter(1022-2010) 85
  • Beograd 89
  • biofilmi 63
  • biografije 93
  • biološka stabilnost vode 63
  • biološke funkcionalne lastnosti 29
  • biološko navdahnjena izdelava 32
  • biološko navdahnjeni materiali 26
  • biomedicina 29
  • biomedicinske aplikacije 20, 31
  • biomimetična mineralizacija 26
  • biomimetični lesu podobni materiali 26
  • biomineralizacija 28
  • bioodzivni polipleksi 33
  • bioslikanje 27
  • biosorbcija 62
  • biozaznavanje 27
  • bivaki 84
  • bivalne ladje 84
  • bivalni prostori 83
  • Blasius Schemua 93
  • blok kopolimerni hidrogeli 20, 31
  • Bluetooth technology 53
  • brezžične komunikacije 56
  • brezžični senzorji 47
  • brežične komunikacije 53
  • brežine 61
  • Brillouinovo sipanje 46
  • Broadband communication systems 50
  • buildings 58, 59


  • Carbon composites 24
  • CD-ROM 88
  • celične sonde 27
  • celični avtomati 12
  • centralna naselja 90
  • ceplenje polimerov 24
  • certificiranje 72
  • cevovodi 63
  • charged particles 16
  • Civil engineering - Examinations - Study guides 60
  • Civil engineers - Certification - United States - Study guides 60
  • Colloids 31
  • Computational complexity 12
  • construction sustainability 58, 59


  • časovno frekvenčna analiza signalov 49
  • čebelarstvo 87
  • čezmejno sodelovanje 91
  • čiščenje 28
  • čiščenje odpadne vode 64
  • čiščenje vode 63


  • daljinsko sprožilo 34
  • Danilo Gregorič 93
  • Data structures (Computer science) 11
  • definiranje kemijskih podobnosti 17
  • deformacije 32
  • degradacija umetniških del 28
  • dekoracija 86
  • delo 4
  • delovanje 40
  • delovanje oblasti 6
  • delovna mesta 4
  • delovni prostori 83
  • demogeografija 89, 92
  • demografske karakteristike 89
  • deponijski plin 64
  • detajli 58
  • detekcija signalov 39
  • detekcija slabih podatkov 38
  • detektiranje patogenih organizmov 63
  • developing countries 92
  • dezinfekcijska sredstva 63
  • Digital communications 54
  • digitalna orodja 78
  • digitalne komunikacije 54
  • digitalni modernizem 85
  • dimenzije 23
  • dinamična analiza 37
  • dinamika delcev 25
  • dinamika konstrukcij 57
  • dinamika rotorjev 37
  • diplomacija 94
  • diplomati 95
  • diskretne porazdelitve 9
  • distribucijski sistemi 38
  • distribuirani sistemi 69
  • dnevna migracija 89
  • dobivanje fosfatov 64
  • dobre prakse 65
  • doktorske disertacije 74, 78
  • dolgotrajna stabilnost delovanja 35
  • določevanje encimov 20
  • določevanje strukture 19
  • dostava celic 34
  • dostava tkiv 34
  • dostava zdravilnih učinkovin 20, 31, 33, 34
  • Dragonja 3
  • drevesni polimeri 36
  • Drug delivery systems - Technological innovations 33, 34
  • družbena geografija 92
  • družbeni razvoj 91, 92
  • države v razvoju 92
  • DSSC 27
  • duktilnost 57
  • dušenje prostih sil 37
  • Dynamic testing 23


  • economic development 92
  • economic geography 92
  • egipčanska kultura 94
  • Egipčanska kultura - Vplivi - Evropa - Zborniki 95
  • Egipt 95
   • - Kulturna zgodovina - Zborniki 94, 95
   • - Vplivi - Srednja Evropa - Zborniki 94
  • egiptologija 94, 95
  • Eisenman, Peter (1932-) 85
  • ekologija 8, 62, 64, 65, 92
  • ekonomska geografija 91, 92
  • ekonomski razvoj 92
  • eksoskelet členonožcev 26
  • eksotične pokrajine 84
  • eksperimentalne tehnike 45
  • elastinu podobni hidrogeli 34
  • Electric batteries 43
  • Electric current converters 44
  • Electric power systems - State estimation 38
  • electrodynamics 16
  • Electromagnetic fields - Computer simulation 56
  • Electromagnetism - Data processing 42
  • Electronic apparatus and appliances
   • - Power supply 43
   • - Testing 45
   • - Thermal properties 45
  • električne lastnosti 29
  • električni in elektronski odpadki 62
  • električno prevodni polimeri 30
  • elektroenergetika 38
  • elektroliti 35
  • elektronika 40, 44, 45, 49
  • elektronska transmisijska mikroskopija 26
  • elektronski odpadki 64
  • elektrostatsko sukanje 29
  • elektrotehnika 2, 15, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 73
  • elementi platinske grupe 62
  • emisije 23
  • emulzije 28
  • enačbe za pretok energije 38
  • encimski odziv 33
  • enčbe radarja 52
  • energetika 81
  • energetska učinkovitost 23
  • energetski sistemi 38
  • energetsko učinkovite stavbe 81
  • energija vetra 23
  • energijska učinkovitost 39
  • energijsko varčne aplikacije 53
  • Engineering 69
  • enkapsulacija učinkovin 33
  • entanglement 16
  • environmental protection 92
  • erozija 61
  • Estetika 76
  • etimološka razčlemba 87
  • evalvacija proizvodnih sistemov 23
  • evalvacija proizvodov 8
  • evalvacija projektov 23
  • evropska iniciativa 8
  • Evropska unija 91
  • evropska zakonodaja 6
  • evtektične zmesi 72


  • faksimile 1
  • farmacevtska industrija 72
  • Fault location (Engineering) 23
  • fazni diagrami 25
  • Feedback control systems 44
  • Fiber optics 46
  • filozofija 76
  • filozofska estetika 76
  • filtracija 63
  • fizična geografija 61
  • fizično-geografski faktorji 89
  • fizika 15
  • fizikalna kemija 18, 19
  • fizikalne osnove 45
  • fizikokemijske lastnosti 18
  • florova topila 72
  • formati 75
  • Foster, Norman (1935-) 85
  • fotodinamična terapija 20
  • fotoelektrični odzivi 24
  • fotofunkcionalni organski polimeri 27
  • fotofunkcionalni polimeri 27
  • fotokataliza 19
  • fotokemično razgradljivi polimeri 27
  • fotokemija 27
  • fotonski kristali 32
  • fotovoltaične naprave 27
  • Franc Kovačič 93
  • Franc Ksaver Lukman 93
  • funkcije 9
  • funkcionalizacija 30
  • funkcionalizacija končnih grup 36
  • funkcionalizacija polimerov 36
  • fuzzy models 73


  • Gehry, Frank (1929-) 85
  • geli 28
  • geliranje 30
  • geografija naselij 89, 90
  • geologija 21, 61
  • geološka dediščina 21
  • geopolimeri 28
  • Gerkan, Meinhard von (1935-) 85
  • gibanje človeka 23
  • GIS 23
  • Glagolica - Zgodovina - Hrvaška - Razstavni katalogi 1
  • glagolska abeceda 1
  • glagolski rokopisi 1
  • glagolski spomeniki 1
  • Glagolski spomeniki - Zgodovina - Hrvaška - Razstavni katalogi 1
  • Godel Lannoy, Rudolf (1814-1883) 95
  • gorivne celice 35
  • gospodarjenje z vodo 65
  • gospodarski razvoj 92
  • gostote moči 22
  • gozdovi 7
  • gradbena industrija 8
  • gradbene konstrukcije 58, 59
  • gradbeni elementi 58, 59
  • gradbeni materiali 59
  • gradbeništvo 57, 58, 59, 60, 74, 88
  • gradbeno inženirstvo - jeklene konstrukcije - dimenzioniranje - učbeniki za visoke šole 57
  • gradnja 59, 82
  • grafen 30
  • grafen oksid 30
  • grafi 12
  • grafično oblikovanje 75
  • Graphic arts - Handbooks, manuals, etc 75
  • Graphic design (Typography) - Handbooks, manuals, etc 75
  • gredi 37
  • Groundwater flow 61
  • grupiranje spojin 17


  • Hadid, Zaha (1950-) 85
  • HDS reacije 18
  • Herzog, Jacques (1950-) 85
  • heterogena kataliza 19
  • hibridni nanokompoziti 28
  • hidro-mehanski procesi 61
  • hidrogeli 34
  • hidrologija 61
  • hidrološke meritve 23
  • hidromehanika 61
  • hierarhična struktura 26
  • hierarhični proteinski skupki 26
  • Hilbert 16
  • hiperakumulacija rastlin 62
  • history of quantum mechanics 16
  • hiter prenos podatkov 69
  • hitra izdelava prototipov 70
  • hitrost 23
  • hladilne naprave 81
  • hladilni sistemi 81
  • hotel na drevesu 84
  • hotel v ceveh 84
  • Hotels
   • - Decoration 84
   • - Guidebooks 84
   • - Pictorial works 84
  • Hrvaška 1
  • hrvaška književnost 1
  • Hrvaško primorje 1
  • human geography 92


  • identification 73
  • identifikacija 73
  • Idrija 21
  • in situ polimerizacija 30
  • in vivo aplikacije 20, 31
  • industrija 23, 88
  • industrijske aplikacije 72
  • industrijski inženiring 23
  • industrijski nanomateriali 24
  • industrijski odpadki 23
  • industrijsko oblikovanje 86
  • informacijski specialisti 4
  • informatika 4
  • infrardeči senzorji 24
  • infrastruktura 88
  • instrumentacija 23
  • integrirana vezja 48
  • inteligentna dostava učinkovin 33
  • inteligentne površine 34
  • Interior decoration rendering - Technique 79
  • internet 13
  • Internet marketing - Evaluation 13
  • internetna trgovina 13
  • intervjuji 85
  • inverzne opalne strukture 32
  • inverzni opalni geli 32
  • ionometalurgija 62
  • ionske tekočine 72
  • IR sprožilo 33
  • Istra 1, 87
  • Ivan Slokar 93
  • izboljšave kakovosti 71
  • izbor manj strupenih spojin 8
  • Izidor Cankar 93
  • izjave 80
  • izkušnje 80
  • izobraževanje 88
  • izobraževanje odraslih 7
  • izreki 80


  • Janko Brejc 93
  • Janusovi delci 25
  • Japonska 63
  • javna uprava 6
  • javni prostori 83
  • jeklene konstrukcije 57
  • jezikoslovje 87
  • Johnson, Philip (1906-2005) 85
  • Jugovzhodna Evropa 91


  • kakovost izdelkov 71
  • kapaciteta kanalov 39
  • karakterizacija 19
  • karakterizacija materialov 23
  • karta pogostosti pojavljanja 67
  • karte hitrosti 22
  • kataliza 18, 19
  • katalizatorji 18
  • kategorije 17
  • katodni materiali 35
  • Kavčič, Franc (1755-1828) 95
  • kazalci 90
  • kemična funkcionalizacija 24
  • kemična industrija 72
  • kemična onesnaženja 65
  • kemična procesna tehnika 23
  • kemična reaktivnost 19
  • kemija bioloških materialov 26
  • kemija brez topil 72
  • kemijske informacije 17
  • kemijske osnove baterij 43
  • kemikalije 8, 17
  • kemoinformatika 17
  • kemomehanski hidrogeli 20, 31
  • keramika 23, 70
  • kiralni kovinsko-organski materiali 19
  • Kitajska 8
  • klimatizacija stavb 35
  • klimatske spremembe 67
  • kmetijstvo 67, 87
  • knjige 1
  • knjižničarstvo 4
  • Knoblehar, Ignacij (1819-1858) 95
  • koče 84
  • kodiranje 39
  • kolagenski materiali 26
  • koloidni fotonski kristali 32
  • kompenzatorji 44
  • kompleksiranje 20
  • kompleksni sitemi 73
  • kompostiranje 64
  • kompozicija 75
  • kompoziti 23, 70
  • komunalni odpadki 62
  • komunikacije 52
  • komunikacije za pametne senzorje 47
  • komunikacijski sitemi 39
  • konservatorska dela 28
  • konservatorstvo 28
  • konstrukcije 58
  • kontrola kvalitete 65
  • Koolhaas, Rem (1944-) 85
  • kovalentni kovinsko-organski materiali 19
  • kovine 62, 70
  • kovinska vozlišča 19
  • kovinske enoslojne ogljikove nanocevke 24
  • kovinske konstrukcije 58
  • kovinski karbidi 18
  • kovinski materiali 23
  • kovinsko-organski porozni materiali 19
  • krajinska arhitektura 77
  • kreiranje aktivnih mest 19
  • kristalizacijska kinetika 30
  • krmiljenje 41
  • krmilna mehanika 16
  • krmilne tehnike 47
  • krmilni sistemi s povratno zvezo 44
  • krožno gospodarstvo 64
  • kultura 5
  • kulturna dediščina 28, 94
  • kulturna zgodovina 1
  • kulturne rastline 67
  • kulturni dosežki 88
  • kulturni stiki 94
  • kvantna mehanika 16


  • Lambert Ehrlich 93
  • Landslides 61
  • lantanidi 62
  • lastnosti 28, 30, 57
  • lastnosti materialov 70
  • lastnosti površin 23
  • lastnosti snovi 23
  • Launch vehicles (Astronautics) - Russia (Federation) 66
  • Lavrin, Anton (1789-1869) 95
  • Layout (Printing) - Handbooks, manuals, etc 75
  • les 86
   • - leseni izdelki - v umetnosti - katalogi 86
  • lesena hiša 86
  • Libeskind, Daniel (1946-) 85
  • Lighting 15, 83
  • Lighting, Architectural and decorative 83
  • linearna regresija 9
  • LIT - Lock-in Thermography 45
  • livarstvo 70
  • Ljubljana 89
  • lokalizacija delcev 25
  • luminiscentna metoda 23
  • Lynn, Greg (1964-) 85


  • Machinery 69
  • magnetni nanodelci 26
  • magnetni nanonosilci 34
  • magnetno nastavljanje 32
  • magnetno sestavljanje 32
  • makromolekularni inženiring 25
  • manj strupene kemikalije 8
  • mapiranje 41
  • Maquettes (Industries graphiques) - Guides, manuels, etc 75
  • Marg, Volkwin (1936-) 85
  • matematična statistika 9
  • matematični modeli 48
  • matematično upanje 9
  • materiali 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 63, 70, 79
  • materials 59
  • Materials science 36
  • Matlab 42
  • MATLAB 49
  • medicinske slike 20
  • mednarodno sodelovanje 91
  • mehanika 16
  • mehanika hribin 61
  • mehanizmi delovanja 17
  • mehanske lastnosti 20, 31
  • mehanske obremenitve 26
  • mehatronika 47
  • mehčalci za kable 8
  • mehka snov 29
  • mehki hidrogeli 32
  • mehki modeli 73
  • mejne plasti 28
  • MEMS - Micro Electro Mechanical System 2
  • MEMS - MicroElectro Mechanical Systems 47
  • menedžment 4, 68
  • merilne naprave 23
  • meritve 4, 45, 63
  • meritve antenskih sistemov 51
  • meritve baznih postaj 51
  • meritve kvalitete vode 65
  • meritve razširjanja 51
  • meritve sil 23
  • merjenje faze 38
  • merjenje tokov 38
  • mesta 89
  • meteorologija 22
  • metode 13
  • metode ocenjevanja 8
  • metode testiranja 71
  • metodologija 90
  • metodologije raziskav 5
  • Meuron, Pierre de (1950-) 85
  • micele 33
  • Microfabrication 2
  • Microsoft Visual BASIC 14
  • Microwave transmission lines 48
   • - Mathematical models 48
  • mikrobiologija 63
  • mikroemulzije 28
  • mikromontaža 2
  • mikroobdelava 47
  • mikrostruktura 30
  • mikrovalovna elektronika 48
  • mikrovalovna vezja 48
  • mikrovalovne prenosne linije 48
  • mikrovalovni pasovni filtri 50
  • mineralizirana povrhnjica rakov 26
  • mineralogija 21
  • miniemulzije 30
  • misijonarji 95
  • Mobile communication systems 51
  • Mobile robots - Automatic control 41
  • mobilna arhitektura 84
  • mobilne komunikacije 51
  • mobilni antenski sistemi 51
  • model odličnosti EFQM 68
  • modeli 56
  • modeling 73
  • modeliranje 9, 22, 26, 57, 73
  • modelne kalkulacije 67
  • modifikacije 19
  • modulacija 39
  • MOF 19
  • molekularne naprave 27
  • molekularne žice 27
  • monitoring korozije 23
  • Mountain hydrology 61
  • možnost opazovanja mrež 38
  • MR antene 56
  • mreža 75
  • mumija Isahte 95


  • načrtovanje 15, 40, 44, 50, 52, 56, 57, 79, 82
  • načrtovanje molekul 27
  • načrtovanje osvetlitve 83
  • načrtovanje strukture 26
  • načrtovanje turizma 3
  • nadzor vibracij 37
  • naključne spremenljivke 9
  • nanodelci 25, 33
  • nanodelci silicijevega oksida 34
  • nanodelci zlata 18, 34
  • nanokompoziti 30
  • nanomateriali 24, 28
  • Nanoparticles 25
  • nanoreaktorji 19
  • nanosistemi 33
  • Nanostructured materials 27
  • nanostruktura kosti 26
  • nanostrukturirane elektrode 35
  • nanostrukturirani materiali 27
  • nanotehnologije 29
  • Nanotubes 24
  • napovedno krmiljenje 73
  • napovedovanje in silico 17
  • napovedovanje toksičnosti 17
  • naravoslovne vede 88
  • narečja 87
  • narečni romanizmi 87
  • nastavljanje barve 32
  • nastavljive optične lastnosti 32
  • nastavljive strukturne barve 32
  • nastavljivi koloidni kristali 32
  • neformalno izobraževanje 7
  • nelinearna fazna modulacija 46
  • nelinearni efekti 46
  • neparametrična statistika 9
  • neslikovna optika 15
  • nevarne snovi 8
  • Niemeyer, Oscar (1907-2012) 85
  • Nizozemska 63
  • Nonlinear optics 46
  • nosilne zmogljivosti 3
  • nosilni elementi 60
  • nosilni sistemi 58
  • notranja oprema 79
  • numerične metode 42
  • numerično modeliranje 16, 35, 60, 65


  • občutljivost na biomolekule 34
  • obdelava materialov 70
  • obdelava merilnih podatkov 23
  • obdelava površin 70
  • obdelava signalov 46
  • obdelave z odrezavanjem 70
  • obdelovalni procesi 70
  • obmejna področja 91
  • obmejno sodelovanje 91
  • obmorski turizem 5
  • obnovljiva topila 72
  • obremenitve 60
  • obrti 88
  • ocena napovedi 17
  • ocena tveganja 65
  • ocene stanja 38
  • odlagališče odpadkov 64
  • odločitvena drevesa 67
  • odprti javni prostor 77
  • odzivne fotonske nanostrukture 32
  • odzivni reflektorji 32
  • ogljikov monoksid 18
  • ogljikova nanovlakna 24
  • ogljikove nanocevke 34
  • ogljikovi kompoziti 24
  • okoljsko inženirstvo 23
  • oljarstvo 87
  • onesnaževanje okolja 8, 72, 89
  • onesnaževanje voda 65
  • opalni fotonski kristali 32
  • operacijski ojačevalniki 40
  • Operational amplifiers 40
  • opisi metod 71
  • opozorilni sistemi 65
  • oprema 79, 86
  • Optical communications 39
  • Optical engineering 15
  • optična biomimetika 26
  • optična vlakna 46
  • optične komponente 39
  • optične komunikacije 39
  • optične lastnosti 29, 32
  • optične mreže 39
  • optični materiali 32
  • optični solitoni 46
  • optimiranje napajalnih vezij 43
  • optimizacija vodovodnih sistemov 63
  • optoelektronika 46
  • organizacija dela 23
  • organizacija poslovanja 4, 68
  • organizacija proizvodnje 69
  • organokovinski polimeri 27
  • Organometallic polymers 27
  • organska barvila 27
  • organska kemija 20
  • organska snov 63
  • organske reakcije 36
  • organski ligandi 19
  • osebje 4
  • osvetlitev 83
  • Otto, Frei (1925-) 85


  • pametni dendrimeri 33
  • pametni materiali 25, 26, 32, 33, 34
  • pametni senzorji 47
  • papir 28, 75
  • parki 77
  • participacija javnosti 78
  • patogeni organizmi 63
  • Pavlina Pajk 93
  • PCB antene 56
  • Pei, Ieoh Ming (1917-) 85
  • peptidni hidrogeli 20, 31
  • perturbations 16
  • pH občutljivi hidrogeli 34
  • pH občutljivi liposomi 33
  • pH občutljivost 30
  • Photochemistry 27
  • Phyton 12
  • Piran 5
  • piroliza 64
  • pisni viri 88
  • pitna voda 65
  • planiranje proizvodnje 69
  • plastična embalaža 64
  • plastične mase 23
  • plazine 61
  • plazovi 61
  • plinske turbine 35
  • počitnice 84
  • podatko o toksičnosti 17
  • podatkovne strukture 12
  • podatkovno modeliranje 11
  • podeželje 7
  • podtalnica 61, 65
  • pohištvo 79, 86
  • polietilen grafen oksidni nanokompoziti 30
  • polimeri 36, 70
  • polimerizacija 29
  • polimerizacije 36
  • polimerizacijske metode 24
  • polimerna nanovlakna 29
  • polimerne disperzije 28
  • polimerne micele 33
  • polimerne ojačitve 24
  • polimerni hidrogeli 20, 31
  • polimerni kompoziti 24
  • polimerni nanokompoziti 32
  • politika recikliranja 64
  • polje vetra 22
  • poljedelstvo 87
  • polprevodniki 47
  • Polymeric composites 24
  • Polymers 36
  • ponor ogljika 64
  • ponovna uporaba 64
  • popotniki 94, 95
  • population geography 92
  • porazdelitve 9
  • Poslovanje - Kvaliteta 68
  • poslovna uspešnost 68
  • poslovni modeli 68
  • pospešeni preskusi 71
  • potovanja 84
  • potresna izolacija 74
  • potresna varnost 57, 74
  • potresno odporna gradnja 74
  • povezava senzor-mikrokrmilnk 47
  • površine 23, 28
  • površinske lastnosti 29
  • površinsko aktivne snovi 28
  • Power electronics 44
  • praktični primeri 44
  • praškasta metalurgija 70
  • predictive control 73
  • prediktivno krmiljenje 73
  • preferenčna kataliza 18
  • pregledno delo 2, 15, 69, 71
  • preiskava elektronskih naprav 45
  • preizkušanje 57
  • prenos podatkov 55
  • preoblikovanje 70
  • prepoznavanje simptomov 4
  • preprečevanje zgorevanja 4
  • preskrba z vodo 63, 65
  • preskušanje konstrukcij 23
  • preskušanje potresne varnosti 23
  • presoja učinkov 6
  • pretoki 23
  • preverjanje hipotez 9
  • prevodni polimeri 24, 33
  • prevodnost 32
  • prilagoditev strukture kosti 26
  • primeri 40, 47
  • primerjalne raziskave 22
  • Primorska 5
  • princip od zibelke do zibelke 8
  • priprava predpisov 6
  • priprava za tisk 75
  • priročniki 10, 11, 12, 13, 14, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 73, 75
  • prisotnost legionele 63
  • pritisk 23
  • proces načrtovanja 82
  • Process control 44
  • programirljivi radio 54
  • programska oprema 10
  • programski jeziki 11, 12
  • programski sistemi 10
  • proizvodni informacijski sistemi 69
  • proizvodni sistemi 69, 70
  • proizvodnja 20, 30, 31, 69, 70
  • projektering 82
  • projekti 85, 86, 88
  • promet 89
  • prometni zastoji 23
  • prometno omrežje 90
  • prosti čas 84
  • prostorski razvoj 89
  • prostorsko načrtovanje 78
  • prostorsko planiranje 89, 90
  • proteinska vlakna 26
  • proteinski hidrogeli 20, 31
  • Public architecture 77
  • Public spaces - Design 77
  • Python (Computer program language) 12


  • QSAR 17
  • quantum mechanics 16


  • računalniška elektromagnetika 42
  • računalniška orodja 17
  • računalniške metode 19, 48
  • računalniški programski jeziki 14
  • računalniško modeliranje 12
  • računalništvo 10, 11, 12, 13, 14
  • računalništvo v oblaku 69
  • računanje konstrukcij 57, 60
  • Radar 52
  • Radar in navigation 41
  • radarji 52
  • radarska navigacija robotov 41
  • radiation 16
  • radikalske sklopitve 36
  • Radio
   • - Receivers and reception - Design and construction 55
   • - Transmitter-receivers 55
  • Radio frequency identification systems 55
  • radioaktivna onesnaženja 65
  • radioterapija 20
  • rakete 66
  • Ramanovo sipanje 46
  • ramanska mikroskopija 26
  • ramanska spektroskopija 24
  • rast biofilmov 63
  • rastline 26
  • ravnanje z odpadki 62, 64
  • razgradljivi polimeri 36
  • raziskave 4, 5, 26, 63, 67, 90
  • razkisanje 28
  • razlitje kemikalij 65
  • razsvetljava 83
  • razširjanje elektromagnetnih valov 46
  • razširjanje signala 39
  • raztopine 28
  • raztopine micel 28
  • razvejane makromolekule 36
  • razvoj izdelkov 69
  • razvoj materialov 35
  • razvoj programske opreme 10
  • reakcije hidrogeniranja 18
  • reaktivnost zlata 18
  • recikliranje 62
  • redki elementi 62
  • redukcije 33
  • regionalna geografija 89, 92
  • regionalni razvoj 90, 91
  • regionalno planiranje 90
  • regionalno sodelovanje 91
  • registracija topil 72
  • regulacija 6
  • regulativa 82
  • rekuperacija 62
  • rentgenska strukturna analiza 26
  • resonance 37
  • restavratorstvo 28
  • rešeni primeri 49
  • rezervati 84
  • RFID antene 56
  • Robotics 2
  • robotika 2, 41
  • robotizirana montaža 2
  • Robots - Control systems 41
  • Robots, Industrial 2
  • rotorji 37
  • Rotors - Dynamics 37
  • rudarjenje 62
  • rudarjenje na odlagališču 64
  • rudarstvo 21, 88
  • rudišče 21
  • rudnik 21
  • rudniški odpadki 64


  • sadjarstvo 87
  • samoozdravljivi materiali 26
  • samourejanje nanostruktur 34
  • samozdruževanje 20, 31
  • samozdruževanje DNA 25
  • samozdruževanje molekul 25
  • scattering 16
  • Schrödingerjeva enačba 16
  • Scott Brown, Denise (1031-) 85
  • SDR - Software Defined Radio 54
  • Semiconductors - Thermal properties 45
  • senzorski sistemi 47
  • Shroedingerjeva enačba 46
  • Signal processing 49
  • sile 60
  • Simon Jenko 93
  • simulacije 65
  • simulacije elektromagnetnega polja 42
  • sindrom izgorelosti 4
  • sintetični kompoziti 26
  • sinteza 29
  • sinteze 18, 19, 20, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 72
  • sistemi čiščenja vode 63
  • sistemi dostave učinkovin 33
  • sistemi topil 72
  • skeletna gradnja 58
  • skulpture 86
  • SLAM - Simultaneous Lokalization and Map building 41
  • Slopes (Physical geography) 61
  • slovar izrazov 87
  • Slovenci 93
   • - Zgodovina - Egipt - Zborniki 94, 95
   • - Znamenite osebnosti - Biografije 93
  • Slovenci v Egiptu 95
  • Slovenija 5, 6, 7, 22, 67, 88, 89, 90, 91
  • Slovenska Istra 3
  • slovenska umetnost 76
  • slovenščina 87
  • Smart materials 25, 26, 33, 34
  • socialna geografija 89, 90, 91
  • sodelovanje javnosti 6
  • sodelujoči inženiring 69
  • sodobna arhitektura 85
  • SOFC 35
  • Software engineering 10, 69
  • Software radio 54
  • Soil erosion 61
  • Soil mechanics 61
  • Sojuz 66
  • solarni koncentratorji 15
  • Solvents 72
   • - Environmental aspects 72
  • sončna energija 23
  • Soyuz spacecraft 66
  • spajanje 58
  • spin 16
  • spontano urejanje 29
  • sproščanje učinkovin 33
  • SQL (Computer program language) 11
  • Srbija 89
  • Srednja Evropa - Odnosi - Egipt - Zborniki 94
  • stabilnost 57, 58
  • stabilnost zemljine 61
  • standardi 23, 47
  • standardizacija 82
  • stanovanjske stavbe 59
  • stara cerkvena slovanščina 1
  • statika 57, 60
  • statistična kontrola kvalitete 9, 23
  • stikalni napajalniki 44
  • stopnja tveganja 67
  • Storage batteries 43
  • Strains and stresses - Measurement 23
  • strategija 13
  • strategije sproščanja učinkovin 34
  • strateško planiranje 89
  • stres 4
  • strojni elementi 37
  • strojništvo 2, 37
   • - strojni elementi - rotorji - dinamika rotorjev - aplikacije - priročniki 37
  • Structural analysis (Engineering) 23
  • struktura 20, 31
  • struktura bioloških materialov 26
  • struktura lesa 26
  • strukturirana obdelava podatkov 11
  • strukturne lastnosti 29
  • superkritični fluidi 72
  • supramolekularna kemija 20
  • supramolekularne tarče 20
  • supramolekularni hidrogeli 20, 31
  • sustainable development 92
  • svetleče diode 27
  • svetlobna tehnika 15
  • svetlobno inducirano nastavljanje 32
  • svetlovodi 15
  • Switching power supplies - Design and construction 44
  • Systems engineering 10, 54


  • širokopasovne komunikacije 50
  • širokopasovne radijske komunikacije 55
  • šolstvo 88
  • štirivalovno mešanje 46
  • študija primera 90
  • študije primerov 8, 16, 17, 28, 63, 64, 65
  • študijski krožki 7
  • šum 39
  • Švegel, Jožef (1836-1914) 95


  • tehnična dediščina 21, 88
  • tehnične meritve 23
  • tehnika 23
  • tehniško risanje 79
  • tehnologija Bluetooth Low Energy 53
  • tehnologija lateksa 30
  • tehnologija tiska 75
  • tehnologija tretje generacije 55
  • tehnologije dobivanja rude 64
  • tehnološke inovacije 82
  • tekoči kristali 32
  • tekoči polimeri 72
  • temperatura 23
  • temperaturna občutljivost 20, 31
  • temperaturno občutljivi hidrogeli 34
  • temperaturno občutljivi liposomi 33
  • teoretični izračuni 25
  • teorija 45, 80, 85
  • termična obdelava odpadkov 64
  • terminologija 87
  • testiranje strani 13
  • testiranje zanesljivosti 71
  • Thermography 45
  • Thiols 36
  • tioli 36
  • tipografija 75
  • tiskovina 75
  • tkivni inženiring 36
  • tkivni nadomestki 26
  • toča 67
  • topila 28
  • toplotni tok 23
  • Toxicology 17
  • tradicionalni proizvodni postopki 62
  • trajnostna gradnja - zgradbe - energetska učinkovitost - klimatizacija - hlajenje - prezračevanje - tehnologije - priročniki 81
  • trajnostna proizvodnja 69
  • trajnostni razvoj 3, 7, 62, 92
  • trajnostni sistemi 81
  • trajnostno gospodarjenje 7
  • trajnostno ravnanje 7
  • transportna infrastruktura 89
  • trdni oksidi 35
  • trgi 77
  • tribologija 23
  • tridimenzionalna rekonstrukcija 35
  • tridimenzionalni magnetofotonski kristali 32
  • trženje avtentičnosti 5
  • turistične destinacije 5
  • turistične kmetije 84
  • turistične ladje 84
  • turistični proizvodi 5
  • turistični resursi 3
  • turistični vlaki 84
  • turizem 3, 5


  • učbeniki 29, 70
  • učbeniki za visoke šole 9
  • učinkovite spletne strani 13
  • ultra širokopasovni pasovno prepustni filtri 50
  • Ultra-wideband devices 50, 55
  • ultrazvočno sprožilo 33
  • umetniške interpretacije 95
  • umetniški inštalacije 86
  • umetnost 75, 76, 86, 88, 94, 95
  • umetnostni kontekst 76
  • uporaba lesa 86
  • uporaba zunanjih storitev 69
  • uporabna matematika 9
  • upornost 23
  • upravljanje 38
  • upravljanje s tveganji 67
  • uravnoteženje mas 37
  • Urban landscape architecture 77
  • urbani prostor 78
  • urbanizem 77, 78, 88, 89
  • urejanje slik 75
  • utrditev 28
  • utrjevanje kamna 28
  • utrjevanje stenskih poslikav 28
  • UV sprožilo 33


  • varna distribucija vode 63
  • varnost 10, 43, 82
  • varstvo okolja 8, 89, 92
  • VB.NET 14
  • vdor mikroorganizmov 65
  • Venturi, Robert (1925-) 85
  • verjetnost 9
  • vesoljska vozila 66
  • vesoljski poleti 66
  • vetrna energija 22
  • vetrovi 22
  • vetrovnost 22
  • vibracije 23
  • vibracije gredi 37
  • vinogradništvo 87
  • viri 17
  • viri onesnaženj 65
  • viskoznost 23
  • visoke gradnje 59
  • visokofrekvenčni radio 55
  • Visual Basic.NET 14
  • vizualna umetnost 76
  • Vizualna umetnost 76
  • vladanje 6
  • Vladimir Vauhnik 93
  • vloga geoinformatike 89
  • voda 72
  • vododovodni sistemi 63
  • vodovodna instalacija 63
  • vodovodni sistemi 65
  • vozila 23
  • vplinjanje 64
  • vpliv Egipta 94
  • vplivi sevanja na človeško telo 51
  • vrste mineralov 21
  • vrtnarstvo 87
  • vsakdanje življenje 7
  • vsebnost nevretenčarjev 63
  • vzdržljivost 71
  • vzorčenje 9


  • Web sites - Evaluation 13
  • Wigner-Eckart 16
  • Wolffov zakon 26


  • XML povpraševalni procesor 11


  • zagotavljanje varnosti 65
  • zakonodaja 4, 6, 72
  • zanesljivost 71
  • zaščita 28, 43
  • zaščita pred točo 67
  • zaščitena območja 84
  • zaščiteni ambienti 84
  • zavarovalništvo 67, 88
  • zavarovanje pridelka 67
  • zaviralci gorenja 8
  • zaznava kovinskih ionov 20
  • zaznavanje dražljajev 32
  • zbiralci 95
  • zbirateljstvo 95
  • zborniki 8, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 62, 63, 64, 65, 89, 91
  • ZDA 8, 63
  • zelena kemija 72
  • zgodovina 1, 88, 94, 95
  • zgodovinski pregled 21, 66, 88
  • zgradbe 58, 63
  • značilnosti vetrov 22
  • znamenite osebnosti 93
  • znani arhitekti 80
  • znanost in tehnologija skozi umetnost 76
  • zračenje 81
  • Zumthor, Peter (1943-) 85
  • zvezdasto oblikovani polimeri 36
  • zvezne porazdelitve 9


  • živa polimerizacija 30
  • živilska industrija 72
  • živinoreja 87
  • živo srebro 21
  • živosrebrove rude 21
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 19.11.2013 Webmaster Po?ljite sporo?lo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si