Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 3
maj - junij 2013

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO


  1. ADAM, Frane, MODIC, Dolores. Stanje in trendi inovacijske ter raziskovalno-razvojne dejavnosti v Evropski uniji : (problemi merjenja in uporabe kazalnikov). Ljubljana: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize, 2013. 114 str., tabele. ISBN 978-961-92399-8-8. [COBISS.SI-ID 265125632]

  2. CREME, Phyllis, LEA, Mary Rosalind. Kako pisati na univerzi. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-241-698-0. [COBISS.SI-ID 265280256]

  3. KOBAL, Edvard (ur.), RADOŠEVIĆ, Slavo (ur.). Modernisation of science policy and management approaches in Central and South East Europe : [proceedings of the NATO Advanced Training Course on Modernisation of Science Policy and Management Approaches in Central and South Eastern Europe, Ljubljana, Slovenia, 28-29 Novermber 2003], (NATO science series, Series 5, Science and technology policy, vol. 48). Amsterdam: IOS Press, cop. 2005. XVI, 199 str., ilustr. ISBN 1-58603-517-7. [COBISS.SI-ID 24253533]

  4. TRUNK ŠIRCA, Nada, JOŠT, Valentina, SKRBINJEK, Vesna. Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja, (Učbeniki MFDPŠ). Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2012. VII, 48 str., [15] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6813-12-9. [COBISS.SI-ID 263237888]

  5. WHITBECK, Caroline. Ethics in engineering practice and research. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2011. XXIII, 414 str., ilustr. ISBN 978-0-521-72398-5. ISBN 978-0-521-89797-6. [COBISS.SI-ID 36715269]


  001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH


  6. LEAL FILHO, Walter (ur.), GRAMATIKOV, Plamen Svetoslavov (ur.). R & D priorities in innovation policy and financing in former socialist countries : [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on R&D Priorities in Innovation Policy and Financing in Former Socialist Countries, Blagoevgrad, Bulgaria, 5-8 May 2004], (NATO science series, Series 5, science and technology policy, vol. 46). Amsterdam: IOS Press, cop. 2005. XIII, 209 str., ilustr. ISBN 1-58603-478-2. [COBISS.SI-ID 1756366]


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA


  7. COOK, Gerald. Mobile robots : navigation, control and remote sensing. Hoboken (New Jersey): Wiley; Piscataway (New Jersey): IEEE Press, cop. 2011. XVI, 307 str., ilustr. ISBN 978-0-470-63021-1. ISBN 0-470-63021-3. [COBISS.SI-ID 8770132]

  8. KIM, MinJun (ur.). Microbiorobotics : biologically inspired microscale robotic systems, (Micro & nano technologies series). 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier: William Andrew, 2012. XXVI, 299 str., ilustr. ISBN 978-1-4557-7891-1. [COBISS.SI-ID 36685573]


  3 DRUŽBENE VEDE


  9. MOROZOVA, Irina (ur.). Towards social stability and democratic governance in Central Eurasia : challenges to regional security, (NATO Science Series, Series 5, Science and Technology Policy, vol. 49). Amsterdam: IOS Press, cop. 2005. XIV, 309 str., zvd. ISBN 1-58603-545-2. ISBN 978-1-58603-545-7. [COBISS.SI-ID 36376581]


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO PRI DELU


  10. GALLO, Carmine. Skrivnosti inovacij Steva Jobsa : noro drugačna načela za prodoren uspeh. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. XIII, 241 str., ilustr. ISBN 978-961-251-327-6. [COBISS.SI-ID 263896832]


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE


  11. KOSELJ, Nina, ŠTRAVS, Luka, RISTANOVIĆ, Sonja, JEREB, Sabina, GALONJA, Saša, IVANIČ, Luka, LOVŠIN, Peter. Gradbeno in uporabno dovoljenje. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 535 str., obrazci. ISBN 978-961-204-493-0. [COBISS.SI-ID 260290560]


  37 VZGOJA


  12. CSERMELY, Peter. Science education : best practices of research training for students under 21 : [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Science Education : Best Practices of Research Training for Students unders under 21, Budapest, Hungary, 1-3 October 2004], (NATO science series, Series 5, Science and technology policy, vol. 47). Amsterdam [etc.]: IOS Press, cop. 2005. XII, 235 str., ilustr. ISBN 1-58603-504-5. [COBISS.SI-ID 36374533]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


  13. ALKALAJ, Mišo. Zelene laži. 1. izd. Ljubljana: Orbis, 2012. 208 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6372-77-0. [COBISS.SI-ID 264280576]

  14. SADLER, Barry (ur.). Handbook of strategic environmental assessment : [International Conference on Strategic Environmental Assessment (SEA) organized by the International Association for Impact Assessment (Prague, September 2005)]. London: Earthscan, 2011. XVIII, 621 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-84407-365-8. ISBN 1-84407-365-3. [COBISS.SI-ID 36769541]


  51 MATEMATIKA


  15. BALLUFFI, R. W.. Introduction to elasticity theory for crystal defects. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012. XVIII, 440 str., ilustr. ISBN 978-1-107-01255-4. ISBN 1-107-01255-4. [COBISS.SI-ID 36714245]

  16. BELEGUNDU, Ashok D., CHANDRUPATLA, Tirupathi R.. Optimization concepts and applications in engineering. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2011. XII, 463 str., ilustr. ISBN 978-0-521-87846-3. ISBN 0-521-87846-2. [COBISS.SI-ID 36715525]

  17. LAMPRET, Vito. Matematika 1. Del 1, Preslikave, števila in vektorski prostori : [univerzitetni učbenik]. 1. izdaja. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012. XIV, 292 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-02-0. [COBISS.SI-ID 260841728]

  18. TURK, Goran. Verjetnostni račun in statistika. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012. VI, 264 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-04-4. [COBISS.SI-ID 263794688]

  19. WEIR, Maurice D., HASS, Joel (ur.), THOMAS, George Brinton (ur.). Thomas' calculus. 12th ed. Boston [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2010. XVI, 988 str., [132] str., ilustr. ISBN 978-0-321-64363-6. ISBN 0-321-64363-1. [COBISS.SI-ID 66946561]

  20. ZHANG, Wenjun. Computational ecology : graphs, networks and agent-based modeling. Singapore; Hackensack, NJ: World Scientific, cop. 2012. XII, 369 str., ilustr. ISBN 978-981-4343-61-9. ISBN 981-4343-61-7. [COBISS.SI-ID 36748293]


  519.68 RAČUNALNIŠTVO


  21. ALEXANDER, Michael, KUSLEIKA, Dick. Access 2013 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2013. XLIII, 1250 str., ilustr. ISBN 978-1-118-49035-8. ISBN 978-1-118-49034-1. ISBN 978-1-118-49155-3. ISBN 978-1-118-49154-6. [COBISS.SI-ID 36781829]

  22. ALTMAN, Yair. Undocumented secrets of MATLAB-Java programming. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2012. XXI, 663 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-6903-1. [COBISS.SI-ID 12571163]

  23. ANDERSON, Paul David. Web 2.0 and beyond : principles and technologies, (Chapman & Hall/CRC textbooks in computing). Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XXIX, 378 str., illustr. ISBN 978-1-4398-2867-0. ISBN 1-4398-2867-9. [COBISS.SI-ID 36757765]

  24. ANGEL, Edward, SHREINER, Dave. Interactive computer graphics : a top-down approach with shader-based OpenGL. 6th ed., international ed. Boston [etc.]: Pearson, cop. 2012. 760 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 0-273-75226-X. ISBN 978-0-273-75226-4. ISBN 978-0-13-254523-5. [COBISS.SI-ID 68057345]

  25. BALOH, Peter, VREČAR, Peter. Ob praktičnih primerih skozi MS Excel 2010, Podpora pisarniškemu poslovanju. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2012. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-34-8. [COBISS.SI-ID 259832576]

  26. BALOH, Peter, VREČAR, Peter. Ob praktičnih primerih skozi MS Excel 2010, Podpora poslovnemu odločanju. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2012. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-35-5. [COBISS.SI-ID 259985920]

  27. BANACH, Daniel T., JONES, Travis. Autodesk Inventor essentials plus : 2013 and beyond. Clifton Park, NY: Delmar: Cengage Learning, cop. 2013. XIII, 761 str., ilustr. ISBN 978-1-133-94222-1. ISBN 1-133-94222-9. [COBISS.SI-ID 36744453]

  28. BEATTY, Joy, CHEN, Anthony. Visual models for software requirements, (Best practices). 1st printing. Redmond, Wash.: Microsoft Press, cop. 2012. XXXIV, 442 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6772-3. ISBN 0-7356-6772-1. [COBISS.SI-ID 36647685]

  29. BEAZLEY, David M.. Python : essential reference, (Developer's library). 4th ed. Upper Saddle River, NJ [etc.]: Addison-Wesley, 2013. XXI, 717 str. ISBN 978-0-672-32978-4. ISBN 0-672-32978-6. [COBISS.SI-ID 36712197]

  30. BOUTON, Gary David. CorelDRAW X6 : the official guide. New York [etc.]: McGraw Hill, cop. 2012. XXXIV, 826 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-07-179007-9. ISBN 0-07-179007-1. [COBISS.SI-ID 72948481]

  31. BRADNAM, Keith, KORF, Ian. UNIX and Perl to the rescue! : a field guide for the life sciences (and other data-rich pursuits). New York: Cambridge University Press, 2012. VII, 419 str. ISBN 978-1-107-00068-1. ISBN 1-107-00068-8. ISBN 978-0-521-16982-0. ISBN 0-521-16982-8. [COBISS.SI-ID 36754437]

  32. CARVER, Robert H., NASH, Jane Gradwohl. Doing data analysis with SPSS : version 18. [International ed.]. Australia [etc.]: Brooks/Cole Cengage Learning, cop. 2012. XVI, 323 str., ilustr. ISBN 978-0-8400-6538-4. ISBN 0-8400-6538-8. [COBISS.SI-ID 68332289]

  33. CATUHE, David. Programming with the Kinect for Windows software development kit. 1st printing. Redmond, Wash.: Microsoft Press, cop. 2012. XIV, 207 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6681-8. ISBN 0-7356-6681-4. [COBISS.SI-ID 36636421]

  34. CROOKS, Clayton. iPhone game development for teens. Boston, MA: Course Technology: Cengage Learning, cop. 2013. X, 294 str., ilustr. ISBN 978-1-4354-5992-2. ISBN 1-4354-5992-X. [COBISS.SI-ID 36744709]

  35. DAILEY, David, FROST, Jon, STRAZZULLO, Domenico. Building web applications with SVG. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XXII, 267 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6012-0. ISBN 0-7356-6012-3. [COBISS.SI-ID 36630789]

  36. DALAL, Mamta, GHODA, Ashish. XAML developer reference. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media: Microsoft Press, cop. 2011. XX, 318 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-5896-7. ISBN 0-7356-5896-X. [COBISS.SI-ID 36635653]

  37. DEITEL, Paul J., DEITEL, Harvey M., DEITEL, Abbey. Android : how to program, (How to program series). International ed. Harlow: Pearson Education, cop. 2013. 902 str., ilustr. ISBN 978-0-273-77688-8. ISBN 0-273-77688-6. [COBISS.SI-ID 23818040]

  38. DEITEL, Paul J., DEITEL, Harvey M.. Java for programmers, (Deitel developer series). 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, cop. 2012. XXXI, 1126 str., ilustr. ISBN 978-0-13-282154-4. ISBN 0-13-282154-0. [COBISS.SI-ID 15541014]

  39. DERAKHSHANI, Dariush. Introducing Autodesk Maya 2013, (Autodesk official training guide), (Sybex serious skills). Indianapolis, Ind.: J. Wiley & Sons, cop. 2012. XXII, 626 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 1-118-13056-1. ISBN 978-1-118-13056-8. ISBN 978-1-118-22570-7. ISBN 978-1-118-23846-2. ISBN 978-1-118-26312-9. [COBISS.SI-ID 36785669]

  40. ESPOSITO, Dino. Architecting mobile solutions for the enterprise. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XX, 445 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6302-2. ISBN 0-7356-6302-5. [COBISS.SI-ID 36636677]

  41. FOROUZAN, Behrouz A., MOSHARRAF, Firouz. Computer networks : a top-down approach, (Connect, learn, succeed). International student ed. New York (NY): McGraw-Hill, cop. 2012. XXIII, 931 str., ilustr. ISBN 978-0-07-352326-2. ISBN 0-07-352326-7. ISBN 978-0-07-131515-9. ISBN 0-07-131515-2. [COBISS.SI-ID 8756564]

  42. FORSYTH, David, PONCE, Jean. Computer vision : a modern approach. 2nd ed., International ed. Harlow: Pearson Education, 2012. 791 str., ilustr. ISBN 978-0-273-76414-4. ISBN 0-273-76414-4. [COBISS.SI-ID 15886614]

  43. FOX, Bud, WENZU, Zhang, LING, Tan May. Software application development : a Visual C++, MFC, and STL tutorial, (Chapman & Hall/CRC computer & information science series). Boca Raton: CRC Press, cop. 2013. XXXVIII, 1177 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-1100-2. [COBISS.SI-ID 36767749]

  44. GILAT, Amos. MATLAB : an introduction with applications. 4th ed., SI version. Hoboken (NJ): J. Wiley & Sons, cop. 2011. X, 418 str., ilustr. ISBN 978-0-470-87373-1. [COBISS.SI-ID 12733723]

  45. GRABOWSKI, Ralph. The illustrated AutoCAD quick reference for 2013 and beyond. Clifton Park, NY: Delmar: Cengage Learning, cop. 2013. XI, 1087 str., ilustr. ISBN 978-1-133-96387-5. ISBN 1-133-96387-0. [COBISS.SI-ID 36743941]

  46. GREGORY, Kate, MILLER, Ade. C++ AMP : accelerated massive parallelism with Microsoft Visual C++. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XXIV, 326 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6473-9. ISBN 0-7356-6473-0. [COBISS.SI-ID 36635397]

  47. GUCKENHEIMER, Sam, LOJE, Neno. Visual Studio Team Foundation Server 2012 : adopting agile software practices : from backlog to continuous feedback. Harlow: Addison-Wesley, cop. 2013. XXVI, 292 str., ilustr. ISBN 978-0-321-86487-1. ISBN 0-321-86487-5. [COBISS.SI-ID 9505620]

  48. HALVORSON, Michael. Learn Microsoft Visual Basic 2012, (Start here!). Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2013. XXIV, 336 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-7298-7. [COBISS.SI-ID 36722693]

  49. HARPER, Jeffrey M.. Mastering Autodesk 3ds Max 2013, (Serious skills). Indianapolis, IN: J. Wiley & Sons, cop. 2012. XXVI, 982 str., ilustr. ISBN 978-1-118-12971-5. ISBN 978-1-118-22567-7. ISBN 978-1-118-23847-9. ISBN 978-1-118-26307-5. [COBISS.SI-ID 36788485]

  50. HENNESSY, John L., PATTERSON, David A.. Computer architecture : a quantitative approach. 5th ed. Waltham, MA: Morgan Kaufmann; Elsevier, cop. 2012. XXVII, 493, [325] str., ilustr. ISBN 978-0-12-383872-8. ISBN 0-12-383872-X. [COBISS.SI-ID 15554838]

  51. HILL, Brett. Working with Microsoft Office 365 : running your small business in the cloud. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XVI, 349 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-5899-8. ISBN 0-7356-5899-4. [COBISS.SI-ID 36640261]

  52. HUDDLESTON, Rob. Teach yourself visually Adobe Muse, (Teach yourself visually), (Visual). Indianapolis: J. Wiley & Sons, cop. 2012. 303 str., ilustr. ISBN 978-1-118-24051-9. [COBISS.SI-ID 36788229]

  53. HUNDHAUSEN, Richard. Professional Scrum development with Microsoft Visual Studio 2012. Redmond, Washington: Microsoft Press, cop. 2012. XXIV, 353 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-5798-4. ISBN 0-7356-5798-X. [COBISS.SI-ID 2046277]

  54. KOŽUH, Boris, STARC, Sonja (ur.). Knjiga o računalniški obdelavi podatkov, (Annales Ludus Manualis). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-13-4. [COBISS.SI-ID 262356736]

  55. LEONHARD, Woody. Windows 8 all-in-one for dummies, (For dummies). Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, cop. 2012. XXVI, 1050 str., ilustr. ISBN 978-1-118-11920-4. ISBN 978-1-118-22461-8. ISBN 978-1-118-23799-1. ISBN 978-1-118-26270-2. [COBISS.SI-ID 72901889]

  56. LOMBARD, Matt. SolidWorks 2013 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2013. XLV, 1249 str., ilustr. ISBN 978-1-118-50840-4. [COBISS.SI-ID 36782597]

  57. MALIK, D. S.. C++ programming : from problem analysis to program design. 6th ed., International ed. [Independence, KY]: Cengage Learning, cop. 2013. XLI, 1398 str., ilustr. ISBN 978-1-133-52634-6. ISBN 1-133-52634-9. [COBISS.SI-ID 36743685]

  58. MARQUES, Oge. Practical image and video processing using MATLAB. Hoboken: J. Wiley & Sons: IEEE Press, cop. 2011. L, 639 str., ilustr. ISBN 0-470-04815-8. ISBN 978-0-470-04815-3. [COBISS.SI-ID 9445460]

  59. MCFEDRIES, Paul. Teach yourself visually Windows 8 : [the fast and easy way to learn], (Teach yourself visually), (Visual). Indianapolis: J. Wiley & Sons, cop. 2012. 340 str., ilustr. ISBN 978-1-118-13528-0. ISBN 1-118-13528-8. [COBISS.SI-ID 1101614686]

  60. MEHNER, Paul. Developing cloud applications with Windows Azure storage, (Microsoft professional editions). 1st printing. Redmond, Washington: Microsoft Press, cop. 2013. XXV, 204 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6798-3. [COBISS.SI-ID 36722437]

  61. MILES, Rob S.. Learn Microsoft Kinect API, (Start here!). Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XVIII, 250 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6396-1. ISBN 0-7356-6396-3. [COBISS.SI-ID 36630533]

  62. MUIR, Nancy. Windows 8 : hitro in jasno. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2013. 316 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-45-4. [COBISS.SI-ID 265654784]

  63. OMURA, George, BENTON, Brian C.. Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013, (Serious skills), (Autodesk official training guide). Indianapolis: J. Wiley & Sons, cop. 2012. XXXIV, 1165 str., ilustr. ISBN 978-1-118-17407-4. ISBN 978-1-118-22703-9. ISBN 978-1-118-23999-5. ISBN 978-1-118-26468-3. [COBISS.SI-ID 36788741]

  64. MUNSHI, Aaftab, GASTER, Benedict R., MATTSON, Timothy G., FUNG, James, GINSBURG, Dan. OpenCL programming guide. Upper Saddle River [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2012. XLIV, 603 str., ilustr. ISBN 978-0-321-74964-2. ISBN 0-321-74964-2. [COBISS.SI-ID 8766036]

  65. PAVEŠIĆ, Nikola. Razpoznavanje vzorcev : uvod v analizo in razumevanje vidnih in slušnih signalov. 3., popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2012. 2 zv. ([XVI], 707 str.), ilustr. ISBN 978-961-243-201-0. [COBISS.SI-ID 260256256]

  66. PIERCE, John. MOS 2010 study guide for Microsoft OneNote, (Microsoft Office Specialist). Redmond, Wash.: Microsoft Press, cop. 2011. XVI, 141 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6594-1. ISBN 0-7356-6594-X. [COBISS.SI-ID 36648197]

  67. PIERCE, John. MOS study guide for Microsoft Office 365, (Microsoft Office Specialist). 1st printing. Redmond, Wash.: Microsoft Press, cop. 2012. XIII, 205 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6903-1. ISBN 0-7356-6903-1. [COBISS.SI-ID 36647941]

  68. RICHTER, Jeffrey. CLR via C#, (Developer refrence). 4th ed. Redmond, Wash.: Microsoft Press, cop. 2012. XXV, 863 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6745-7. ISBN 0-7356-6745-4. [COBISS.SI-ID 36637189]

  69. RUSSINOVICH, Mark E., SOLOMON, David A., IONESCU, Alex. Windows internals. Part 1. 6th ed. Redmond (Wash.): Microsoft Press, cop. 2012. XXII, 726 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-4873-9. ISBN 0-7356-4873-5. [COBISS.SI-ID 16554006]

  70. RUSSINOVICH, Mark E., SOLOMON, David A., IONESCU, Alex. Windows internals. Part 2. 6th ed. Redmond (Wash.): Microsoft Press, cop. 2012. XXI, 645 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6587-3. [COBISS.SI-ID 16554262]

  71. SAVITCH, Walter J., MOCK, Kenrick. Java : an introduction to problem solving & programming. 6th ed., [International ed.]. Boston [etc.]: Pearson, cop. 2012. 984 str., ilustr. ISBN 0-273-75142-5. ISBN 978-0-273-75142-7. [COBISS.SI-ID 67777793]

  72. SHARP, John. Microsoft Visual C# 2012 : step by step, (Step by step). Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XXXII, 806 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6801-0. ISBN 0-7356-6801-9. [COBISS.SI-ID 36646917]

  73. SHELLY, Gary B., JONES, Mali B.. Microsoft Office 2011 for Mac : introductory, (Shelly cashman series). International ed. [Independence, KY]: Cengage Learning: Course Technology, cop. 2013. 1 zv. (loč. Pag.), ilustr. ISBN 978-1-133-62727-2. ISBN 1-133-62727-7. [COBISS.SI-ID 36744965]

  74. SHREVES, Ric. Joomla! bible. 2nd ed. Indianapolis: Wiley, cop. 2013. XXVII, 714 str., ilustr. ISBN 978-1-118-47491-4. [COBISS.SI-ID 36782341]

  75. SOULAMI, Tarik. Inside Windows debugging : [practical debugging and tracing strategies]. Sebastopol, Calif.: O'Reilly; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XXVIII, 560 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6278-0. ISBN 0-7356-6278-9. [COBISS.SI-ID 36624133]

  76. SRINIVAS SAJJA, Priti, AKERKAR, Rajendra. Intelligent technologies for web applications, (Chapman & Hall/CRC data mining and knowledge discovery series). Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XXV, 341 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-7162-1. ISBN 1-4398-7162-0. [COBISS.SI-ID 36756997]

  77. STALLINGS, William, MIHELIČ, Jurij, KLEMENC, Bojan, PEER, Peter. Koncepti operacijskih sistemov z Linuxovo lupino in programiranjem v Bashu : compiled from Operating sistems, Internals and design principles. Custom book ed. Harlow (England) [etc.]: Pearson, cop. 2013. VIII, 795 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-78273-530-4. [COBISS.SI-ID 9669460]

  78. STALLINGS, William. Operating systems : internals and design principles. 7th ed., international ed. Boston [etc.]: Pearson, cop. 2012. 788 str., ilustr. ISBN 978-0-273-75150-2. ISBN 0-273-75150-6. [COBISS.SI-ID 15525910]

  79. SUEHRING, Steve. Learn JavaScript, (Start here!). Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XVII, 210 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6674-0. ISBN 0-7356-6674-1. [COBISS.SI-ID 36630277]

  80. SVENSON, Mikael, JOHANSSON, Marcus, PIDDOCKE, Robert. Working with Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2012. XXI, 460 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6222-3. ISBN 0-735-66222-3. [COBISS.SI-ID 36627973]

  81. ŠTIHEC, Jože. Baze znanja v športu. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6583-95-4. [COBISS.SI-ID 251384576]

  82. WALKENBACH, John. Excel 2013 formulas, (Mr. Spreadsheet's bookshelf). Hoboken: Wiley, cop. 2013. XXVI, 836 str., ilustr. ISBN 978-1-118-49044-0. ISBN 978-1-118-49045-7. ISBN 978-1-118-49179-9. ISBN 978-1-118-49189-8. [COBISS.SI-ID 36785413]

  83. WALKENBACH, John. Excel 2013 power programming with VBA, (Mr. Spreadsheet's bookshelf). Hoboken: Wiley, cop. 2013. XXVI, 1074 str., ilustr. ISBN 978-1-118-49039-6. ISBN 978-1-118-49040-2. ISBN 978-1-118-49180-5. ISBN 978-1-118-49182-9. [COBISS.SI-ID 36785157]

  84. ABITEBOUL, Serge, MANOLESCU, Ioana, RIGAUX, Philippe, ROUSSET, Marie-Christine, SENELLART, Pierre. Web data management. New York: Cambridge University Press, 2012. XIV, 435 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-107-01243-1. [COBISS.SI-ID 36755717]

  85. WEMPEN, Faithe. Learn HTML5, (Start here!). Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2013. XIX, 337 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6982-6. ISBN 0-7356-6982-1. [COBISS.SI-ID 36630021]

  86. WEMPEN, Faithe. Microsoft PowerPoint 2013 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2013. XXXVI, 804 str., ilustr. ISBN 978-1-118-48811-9. ISBN 978-1-118-64715-8. ISBN 978-1-118-68009-4. [COBISS.SI-ID 36782085]

  87. WILSON, Ed. Windows Powershell 3.0 : step by step, (Step by step). Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media; [Redmond, Wash.]: Microsoft Press, cop. 2013. XXV, 666 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-6339-8. ISBN 0-7356-6339-4. [COBISS.SI-ID 36646405]


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA


  88. ARNTZENIUS, Frank, DORR, Cian. Space, time, & stuff. 1st ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. VII, 288 str., ilustr. ISBN 978-0-19-969660-4. ISBN 0-19-969660-8. [COBISS.SI-ID 36761605]

  89. CURTIS, Howard D.. Orbital mechanics for engineering students, (Elsevier aerospace engineering series). 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Boston, MA: Butterworth-Heinemann, cop. 2012. XIII, 722 str., ilustr. ISBN 978-1-85617-954-6. [COBISS.SI-ID 36689925]

  90. PRAKASH, Nirmala. Dark matter, neutrinos, and our solar system. Singapore; Hackensack, NJ: World Scientific, cop. 2013. XXVI, 647 str., ilustr. ISBN 978-981-4304-54-2. ISBN 978-981-4304-53-5. [COBISS.SI-ID 36748549]

  91. RIEKE, George Henry. Measuring the universe : a multiwavelength perspective. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. XII, 343 str., ilustr. ISBN 978-0-521-76229-8. [COBISS.SI-ID 36752389]

  92. SEEDS, Michael A., BACKMAN, Dana E.. Stars and galaxies. 8th ed. Boston, MA: Brooks/Cole: Cangage Learning, cop. 2013. XII, 466 str., barvne ilustr. ISBN 978-1-111-99066-4. ISBN 1-111-99066-2. [COBISS.SI-ID 36745733]


  53 FIZIKA


  93. DODD, Bradley (ur.), BAI, Yilong (ur.). Adiabatic shear localization : frontiers and advances, (Elsevier insights). 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2012. VIII, 454 str., ilustr. ISBN 978-0-08-097781-2. [COBISS.SI-ID 36687877]

  94. GALITSKII, Viktor Mikhailovich. Exploring quantum mechanics : a collection of 700+ solved problems for students, lecturers, and researchers. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, cop. 2013. XIII, 881 str., ilustr. ISBN 978-0-1992-3272-7. ISBN 0-199-23272-5. ISBN 978-0-1992-3271-0. [COBISS.SI-ID 74531073]

  95. HALASZ, Boris. Uvod u termodinamiku, (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu). 1. izd. Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2012. 349 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 36742917]

  96. VAN TENDELOO, Gustaaf (ur.), VAN DYCK, Dirk (ur.), PENNYCOOK, Stephen J. (ur.). Handbook of nanoscopy. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, cop. 2012. 2 zv. (XXX, 671 str.; XXXII, str. 673-1380 str.), ilustr. ISBN 978-3-527-31706-6. ISBN 978-3-527-64188-8. ISBN 978-3-527-64186-4. ISBN 978-3-527-64187-1. ISBN 978-3-527-64189-5. [COBISS.SI-ID 74073089]

  97. NOVOTNY, Lukas, HECHT, Bert. Principles of nano-optics. 2nd ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2012. XVII, 564 str., ilustr. ISBN 978-1-107-00546-4. [COBISS.SI-ID 2508132]


  54 KEMIJA


  98. BOWMAN-JAMES, Kristin (ur.). Anion coordination chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2012. XIV, 559 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32370-8. ISBN 978-3-527-63952-6. ISBN 978-3-527-63950-2. ISBN 978-3-527-63951-9. ISBN 978-3-527-63953-3. [COBISS.SI-ID 36711429]

  99. BEZENŠEK, Jure. Nove sinteze karbocikličnih in heterocikličnih sistemov na osnovi adicij elektronsko revnih [pi]-sistemov na enaminone : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Bezenšek], 2013. 294 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266246656]

  100. BRAHMACHARI, Goutam (ur.). Bioactive natural products : opportunities and challenges in medicinal chemistry. Singapore; Hackensack, NJ: World Scientific, cop. 2012. XXIII, 670 str., ilustr. ISBN 978-981-4335-37-9. ISBN 981-4335-37-1. [COBISS.SI-ID 36747781]

  101. ČEBAŠEK, Sašo. Vpliv gostote naboja na poliionu in narave protiiona na fizikalnokemijske lastnosti raztopin ionen halogenidov v vodi : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Čebašek], 2013. XII, 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266760448]

  102. GOPALAN, R.. Textbook of inorganic chemistry. Hyderabad, India: Universities Press (India) Private Ltd., 2012. VII, 953 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-1814-8. ISBN 1-4665-1814-6. [COBISS.SI-ID 36765701]

  103. HARNUNG, Sven E., JOHNSON, Matthew Stanley. Chemistry and the environment. New York: Cambridge University Press, cop. 2012. XIII, 427 str., ilustr. ISBN 978-1-107-02155-6. ISBN 978-1-107-68257-3. [COBISS.SI-ID 72846337]

  104. SIGEL, Astrid (ur.), SIGEL, Helmut (ur.), SIGEL, Roland K. O. (ur.). Interplay between metal ions and nucleic acids, (Metal ions in life sciences, vol. 10). Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2012. XXXIII, 353 str., ilustr. ISBN 978-94-007-2171-5. ISBN 978-94-007-2172-2. [COBISS.SI-ID 35789061]

  105. JURANOVIČ, Amadej. 2H-piran-2-oni kot dieni pri cikloadicijah z izbranimi alkeni in alkini : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Juranovič], 2013. 164 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266257408]

  106. KHATIB, Rémi. The origins of voltage hysteresis in Li-ion batteries : doctoral dissertation. Ljubljana; Montpellier: [R. Khatib], 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 36730117]

  107. KLJUN, Jakob. Sinteza in fizikalno-kemijska karakterizacija novih rutenijevih koordinacijskih spojin s kinoloni : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Kljun], 2013. VIII, 121 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 266499072]

  108. KOVAČEVIĆ, Nataša. Interactions of azole corrosion inhibitors with transition metal surfaces : doctorate dissertation. Ljubljana: [N. Kovačević], 2013. VI, 85 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36680197]

  109. KROFLIČ, Ana. Termodinamske raziskave micelizacije in drugih oblik asociacije v modelnih farmacevtskih sistemih : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kroflič], 2013. 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 266964736]

  110. LANCASTER, Mike. Green chemistry : an introductory text. 2nd ed. Cambridge: RSC Publishing, cop. 2010. IX, 328 str., ilustr. ISBN 978-1-84755-873-2. [COBISS.SI-ID 66718209]

  111. LAND, C. M. van't. Drying in the process industry. Hoboken: Wiley, cop. 2012. XII, 381 str., ilustr. ISBN 978-0-470-13117-6. [COBISS.SI-ID 36668165]

  112. GREIM, Helmut (ur.). MAK value documentations. Vol. 27, (The MAK-collection for occupational health and safety, Pt. 1, MAK value documentations, Vol. 27). Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2013. 309 str. ISBN 978-3-527-32308-1. [COBISS.SI-ID 36709637]

  113. O'NEIL, Maryadele J. (ur.). The Merck index : an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals. 15th ed. Whitehouse Station: The Royal Society of Chemistry, 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-1-84973-670-1. [COBISS.SI-ID 3457649]

  114. RAFF, Lionel M.. Neural networks in chemical reaction dynamics. Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2012. XIV, 283 str., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-19-976565-2. [COBISS.SI-ID 73175553]

  115. NOVAK, Ana. Sinteza heterocikličnih analogov aminokislin in peptidov na osnovi 3-pirazolidinona : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Novak], 2013. 258 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266927104]

  116. PILLAI, C. N.. Textbook of organic chemistry. Hyderabad (India): Universities Press; Boca Raton; London; New York: CRC Press [distributor outside Southeast Asia], 2012. VII, 632 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-5144-2. [COBISS.SI-ID 72716289]

  117. REICHARDT, Christian, WELTON, Thomas. Solvents and solvent effects in organic chemistry. 4th, updated and enlarged ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2011. XXVI, 692 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32473-6. [COBISS.SI-ID 69101057]

  118. SHIMOMURA, Osamu. Bioluminescence : chemical principles and methods. Revised ed. Singapore; Hackensack, NJ: World Scientific, cop. 2012. XXVII, 468 str., ilustr. ISBN 978-981-4366-08-3. ISBN 981-4366-08-0. [COBISS.SI-ID 36747525]

  119. STARKEY, Laurie Shaffer. Introduction to the strategies of organic synthesis. Hoboken, NJ: Wiley, cop. 2012. XVIII, 340 str., ilustr. ISBN 978-0-470-48409-8. ISBN 047-0-48409-8. [COBISS.SI-ID 36711685]

  120. ŠAUTA OGOREVC, Jerneja. Karakterizacija in fotokatalitska aktivnost po sol-gel postopku pripravljenih tankih plasti TiO [spodaj] 2 : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Š. Ogorevc], 2013. 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 266902784]

  121. WELLS, Alexander Frank. Structural inorganic chemistry, (Oxford classic texts in the physical sciences). 5th ed. Oxford: Clarendon Press, 2012. XXXI, 1382 str., [7] str. uvez. pril., ilustr. ISBN 978-0-19-965763-6. ISBN 0-19-965763-7. [COBISS.SI-ID 36768773]


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA


  122. PATRICK, Graham L.. An introduction to medicinal chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, cop. 2013. XXIII, 789 str., ilustr. ISBN 978-0-19-969739-7. ISBN 0-19-969739-6. [COBISS.SI-ID 36766725]

  123. TRAJKOVSKI, Marko. Zvijanje in prostorske strukture DNA G-kvadrupleksov : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Trajkovski], 2013. XI, 115 f., [31] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 266538752]


  58 BOTANIKA


  124. BAVCON, Jože. Naše rastline. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0744-3. [COBISS.SI-ID 266027008]

  125. KREFT, Samo. Sodobna fitoterapija : z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2013. 692 str., ilustr. ISBN 978-961-92900-4-0. [COBISS.SI-ID 266260736]


  61 MEDICINA


  126. Operational guidance on hospital radiopharmacy : a safe and effective approach. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2008. 75 str., ilustr. ISBN 978-92-0-106708-1. [COBISS.SI-ID 490736]


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


  127. BASTIAN, Peter. Elektrotehniški priročnik. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, cop. 2013. 645 str., ilustr. ISBN 978-961-251-330-6. [COBISS.SI-ID 265755648]

  128. KOSKY, Philip G., BALMER, Robert, KEAT, William, WISE, George. Exploring engineering : an introduction to engineering and design. 3rd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier: Academic Press, cop. 2013. XXIII, 462 str., ilustr. ISBN 978-0-12-415891-7. ISBN 0-12-415891-9. [COBISS.SI-ID 1101505118]

  129. FLAŠKER, Jože, REN, Zoran, TAŠNER, Frančišek. Gonila s polžnimi pari. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2012. XIV, 278 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-43-0. [COBISS.SI-ID 264504832]

  130. GRBIĆ, Gordan. Nosači zrakoplova : (1900-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 7). Zagreb: Omnes, 2013. 134 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-7-0. [COBISS.SI-ID 1102341726]

  131. GRBIĆ, Gordan. Oklopni automobili : (1900-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 8). Zagreb: Omnes, 2013. 150 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-8-7. [COBISS.SI-ID 1102340702]

  132. PIRNAT, Klemen. Litijevi ionski akumulatorji na osnovi redoks aktivnih organskih molekul. Ljubljana: [K. Pirnat], 2013. XIV, 148 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 266454528]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


  133. BOURNE, Neil. Materials in mechanical extremes : fundamentals and applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. XI, 528 str., ilustr. ISBN 978-1-107-02375-8. [COBISS.SI-ID 36725509]

  134. MARCUS, Philippe (ur.). Corrosion mechanisms in theory and practice, (Corrosion technology). 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XII, 929 str., ilustr. ISBN 978-1-4200-9462-6. [COBISS.SI-ID 72604417]

  135. LIN, Zhiqun. Evaporative self-assembly of ordered complex structures. Singapore; Hackensack, NJ: World Scientific, cop. 2012. XIV, 380 str., ilustr. ISBN 978-981-4304-68-9. ISBN 981-4304-68-9. [COBISS.SI-ID 36747269]

  136. KHARISOV, Boris I., KHARISSOVA, Oxana Vasilievna, ORTIZ-MÉNDEZ, Ubaldo. Handbook of less-common nanostructures. Boca Raton, FL: CRC Press, cop. 2012. XXVII, 836 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-5343-6. ISBN 1-4398-5343-6. [COBISS.SI-ID 36775685]

  137. SCHMITZ, Georg J. (ur.), PRAHL, Ulrich (ur.). Integrative computational materials engineering : concepts and applications of a modular simulation platform. Weinheim: Wiley-VCH; Chichester: John Wiley [distributor], cop. 2012. XVI, 328 str., ilustr. ISBN 978-3-527-33081-2. ISBN 978-3-527-64612-8. ISBN 978-3-527-64611-1. ISBN 978-3-527-64610-4. ISBN 978-3-527-64609-8. [COBISS.SI-ID 73473025]

  138. MADOU, Marc J.. Fundamentals of microfabrication and nanotechnology. Vol. 1, Solid-state physics, fluidics, and analytical techniques in micro- and nanotechnology. 3rd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2012. XIII, 641 str., ilustr. ISBN 978-1-4200-5511-5. [COBISS.SI-ID 13981238]

  139. WINPENNY, Richard (ur.). Molecular cluster magnets, (World Scientific series in nanoscience and nanotechnology, vol. 3). Singapore; Hackensack, NJ: World Scientific, cop. 2012. XII, 299 str., ilustr. ISBN 978-981-4322-94-2. ISBN 981-4322-94-6. [COBISS.SI-ID 36748037]


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


  140. ALTINTAS, Yusuf. Manufacturing automation : metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and CNC design. 2nd ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012. XII, 366 str., ilustr. ISBN 978-0-521-17247-9. ISBN 0-521-17247-0. ISBN 978-1-1070-0148-0. [COBISS.SI-ID 16594966]

  141. BANKS, David. An introduction to thermogeology : ground source heating and cooling. Chichester: Wiley: Wiley-Blackwell, 2012. XVIII, 526 str., ilustr. ISBN 978-0-470-67034-7. [COBISS.SI-ID 36667397]

  142. BRANDAU, Ottmar (ur.). Bottles, preforms and closures : a design guide for PET packaging, (Plastics design library), (PDL handbook series). 2nd ed. Waltham, Mass.: William Andrew; Amsterdam: Elsevier, 2012. XIII, 170 str., ilustr. ISBN 978-1-4377-3526-0. ISBN 1-4377-3526-6. [COBISS.SI-ID 36688645]

  143. BRANDAU, Ottmar. Stretch blow molding, (Plastics design library), (PDL handbook series). 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier: William Andrew, 2012. XVIII, 308 str., ilustr. ISBN 978-1-43-773527-7. [COBISS.SI-ID 36689413]

  144. DOONER, David B.. Kinematic geometry of gearing. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, cop. 2012. XVI, 496 str., ilustr. ISBN 978-1-119-95094-3. [COBISS.SI-ID 73322497]

  145. Engineering safety aspects of the protection of nuclear power plants against sabotage : technical guidance, (IAEA nuclear security series, no. 4). Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 58 str. ISBN 92-0-109906-1. [COBISS.SI-ID 350704]

  146. JUVINALL, Robert C., MARSHEK, Kurt M.. Machine component design. 5th ed., International student version. Singapore: J. Wiley & Sons, cop. 2012. XIX, 899 str., ilustr. ISBN 978-1-118-09226-2. [COBISS.SI-ID 36667653]

  147. PARISHER, Roy A., RHEA, Robert A.. Pipe drafting and design. 3rd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier: Gulf Professional Publishing, 2012. XI, 463 str., ilustr. ISBN 978-0-12-384700-3. [COBISS.SI-ID 36690693]

  148. RADZEVICH, Stepan Pavlovich. Dudley"s handbook of practical gear design and manufacture. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XXV, 862 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-6601-6. [COBISS.SI-ID 72968961]

  149. SZERI, Andras Z.. Fluid film lubrication. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2011. XV, 547 str., ilustr. ISBN 978-0-521-89823-2. [COBISS.SI-ID 36713733]

  150. WEN, Shizhu, HUANG, Ping. Principles of tribology. Singapore: John Wiley & Sons (Asia), cop. 2012. XVIII, [2], 455 str., ilustr. ISBN 978-1-118-06289-0. ISBN 978-1-118-06290-6. ISBN 978-1-118-06291-3. ISBN 978-1-118-06292-0. ISBN 978-1-118-08302-4. [COBISS.SI-ID 73370625]


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA


  151. Identification of radioactive sources and devices : reference manual, (IAEA Nuclear security series, Technical guidance, no. 5). Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 138 str., ilustr. ISBN 92-0-111406-0. ISBN 978-92-0-111406-8. [COBISS.SI-ID 21278247]

  152. Preventive and protective measures against insider threats : implementing guide, (IAEA nuclear security series, no. 8). Vienna: International Atomic Energy Agency, 2008. 25 str. ISBN 978-92-0-109908-2. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1359_web.pdf. [COBISS.SI-ID 488176]


  621.3 ELEKTROTEHNIKA


  153. JHA, A. R.. Next-generation batteries and fuel cells for commercial, military, and space applications. Boca Raton; London; New York: Taylor & Francis, 2012. XXIX, 386 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-5066-4. [COBISS.SI-ID 73179137]

  154. KRIŽAJ, Dejan. Osnove elektrotehnike II, Magnetika. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2012. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-243-221-8. [COBISS.SI-ID 264929024]

  155. AGREŽ, Dušan, BEGEŠ, Gaber, GERŠAK, Gregor, HUDOKLIN, Domen, BATAGELJ, Valentin. Merilna instrumentacija : laboratorijski praktikum. 3. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013. IV, 142 str., ilustr. ISBN 978-961-243-225-6. [COBISS.SI-ID 265440512]

  156. PARK, Jung-Ki. Principles and applications of lithium secondary batteries. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2012. XIV, 366 str., ilustr. ISBN 978-3-527-33151-2. ISBN 978-3-527-65043-9. ISBN 978-3-527-65042-2. ISBN 978-3-527-65041-5. ISBN 978-3-527-65040-8. [COBISS.SI-ID 73464833]

  157. REGTIEN, P. P. L.. Sensors for mechatronics, (Elsevier insights). 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2012. XII, 310 str., ilustr. ISBN 978-0-12-391497-2. [COBISS.SI-ID 72576257]

  158. ZHONG, Qing-Chang, HORNIK, Tomas. Control of power inverters in renewable energy and smart grid integration. Chichester, West Sussex: Wiley; [Hoboken]: IEEE Press, 2013. XXV, 411 str., ilustr. ISBN 978-0-470-66709-5. ISBN 047-0-66709-5. [COBISS.SI-ID 36668677]


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


  159. LIPIANSKY, Ed. Embedded systems hardware for software engineers. New York: McGraw-Hill, cop. 2012. XVII, 298 str., ilustr. ISBN 978-0-07-163948-4. ISBN 0-07-163948-9. [COBISS.SI-ID 36660485]

  160. BARQUINHA, Pedro, MARTINS, Rodrigo, PEREIRA, Luis, FORTUNATO, Elvira. Transparent oxide electronics : from materials to devices. Chichester: Wiley, 2012. XVI, 295 str., [24] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-470-68373-6. ISBN 0-470-68373-2. ISBN 978-1-119-96700-2. ISBN 978-1-119-96699-9. ISBN 978-1-119-96774-3. ISBN 978-1-119-96775-0. [COBISS.SI-ID 26284583]

  161. WHITAKER, Jerry C.. The TAB guide to vacuum tube audio : understanding and building tube amps, (The TAB guide to). New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2012. XXII, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-07-175321-0. ISBN 0-07-175321-4. [COBISS.SI-ID 36659205]


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE


  162. CARR, Joseph J., HIPPISLEY, George W.. Practical antenna handbook. 5th ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2012. XVI, 767 str., ilustr. ISBN 978-0-07-163958-3. ISBN 0-07-163958-6. [COBISS.SI-ID 36658949]

  163. HAN, Zhu, NIYATO, Dusit, SAAD, Walid, BAŞAR, Tamer, HJORUNGNES, Are. Game theory in wireless and communication networks : theory, models, and applications. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012. XVIII, 535 str., ilustr. ISBN 978-0-521-19696-3. ISBN 0-521-19696-5. [COBISS.SI-ID 25601063]

  164. REAY, Donald. Digital signal processing and applications with the OMAP-L138 eXperimenter. Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2012. XVII, 340 str., ilustr. ISBN 978-0-470-93686-3. ISBN 0-470-93686-X. [COBISS.SI-ID 36724741]

  165. ŠTRANCAR, Matjaž, MAROLT, Andrej, STARC, Janez Jožef, BUTALA, Matej. iPriročnik iPhone : uporaba in triki za iPhone. Ljubljana: Štrancar.com, 2013. X, 193 str., ilustr. ISBN 978-961-6877-08-4. ISBN 978-961-6877-09-1. [COBISS.SI-ID 265216768]


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA


  166. CUKJATI, Nevenka. Vpliv kompostnega biofiltra na emisije metana iz odlagališča komunalnih odpadkov : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Cukjati], 2013. [XX], 124 str., 44 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 266366208]

  167. Radiation processing : environmental applications. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 71 str., ilustr. ISBN 92-0-100507-5. [COBISS.SI-ID 379120]

  168. ROŠ, Milenko, PANJAN, Jože. Gospodarjenje z odpadnimi vodami : učbenik za modul Gospodarjenje z odpadnimi vodami v programu Okoljevarstveni tehnik, (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2012. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-45-8. [COBISS.SI-ID 257676544]


  629 TEHNIKA VOZIL


  169. KHOURY, Gabriel Alexander (ur.). Airship technology. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2012. XVIII, 749 str., ilustr. ISBN 978-1-107-01970-6. [COBISS.SI-ID 36715013]

  170. TRAPP, Martin (ur.), CHEN, Frank (ur.). Automotive buzz, squeak and rattle : mechanisms, analysis, evaluation and prevention. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier: Butterworth-Heinemann, 2012. V, 287 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8496-5. ISBN 0-7506-8496-8. [COBISS.SI-ID 36687621]

  171. GRBIĆ, Gordan. Lovački zrakoplovi : (1935-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 3; 6; 9). Zagreb: Omnes, 2011-2013. 3 zv., ilustr. ISBN 978-953-56571-2-5. ISBN 978-953-56571-3-2. ISBN 978-953-56571-5-6. ISBN 978-953-56571-9-4. [COBISS.SI-ID 12323996]

  172. MASHADI, Behrooz, CROLLA, David. Vehicle powertrain systems. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley, 2012. XIX, 538 str., ilustr. ISBN 978-0-470-66602-9. ISBN 047-0-66602-1. ISBN 978-1-119-95836-9. ISBN 1-119-95836-9. ISBN 978-1-119-95837-6. ISBN 1-119-95837-7. ISBN 978-1-119-96102-4. ISBN 1-119-96102-5. ISBN 978-1-119-96103-1. ISBN 1-119-96103-3. [COBISS.SI-ID 36667909]

  173. SADRAEY, Mohammad H.. Aircraft design : a systems engineering approach, (Aerospace series). Chichester: Wiley, 2013. XXX, 778 str., ilustr. ISBN 978-1-119-95340-1. [COBISS.SI-ID 36667141]

  174. SERRA, Joao Vitor Fernandes. Electric vehicles : technology, policy and commercial development. London; New York: Earthscan, 2012. XII, 207 str., ilustr. ISBN 978-1-84971-415-0. [COBISS.SI-ID 72859137]

  175. SFORZA, Pasquale M.. Theory of aerospace propulsion, (Elsevier aerospace engineering series). Amsterdam [etc.]: Elsevier; Boston, MA; oxford: Butterworth-Heinemann, cop. 2012. XVIII, 684 str., ilustr. ISBN 978-1-85617-912-6. [COBISS.SI-ID 36688901]


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU


  176. RALSTON, Bill, WILSON, Ian. The scenario-planning handbook : a practitioner's guide to developing and using scenarios to direct strategy in today's uncertain times. Mason (Ohio): Thomson South-Western, cop. 2006. VIII, 264 str., ilustr. ISBN 0-324-31285-7. ISBN 978-0-324-31285-0. [COBISS.SI-ID 16711398]

  177. KUNSTLER, Miha, KOČEVAR, Boris, BOLE, Dragomil, MLADENOVIĆ, Mirko, MOŽE, Vinko. Varna vožnja : priročnik za voznike. 2. spremenjena izd. Ljubljana: Avto-moto zveza Slovenije, 2013. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-6408-16-5. [COBISS.SI-ID 264533760]


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA


  178. BREZNIK, Peter. Kdo ima prednost?. Maribor: Primotehna, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-91400-5-5. [COBISS.SI-ID 67861505]

  179. Security in the transport of radioactive material : implementing guide, (IAEA nuclear security series, no. 9). Vienna: International Atomic Energy Agency, 2008. 39 str., ilustr. ISBN 978-92-0-107908-4. [COBISS.SI-ID 488432]

  180. ZUPANČIČ, Mitja. Svetilniki : svetilniki vzhodne Jadranske obale od Trsta do Dubrovnika, 19. stoletje, (Zbirka Bukva, št. 5). 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2013. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-90961-8-5. ISBN 978-961-90961-9-2. [COBISS.SI-ID 266705408]


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE


  181. MOLLER, Louise, TOLLESTRUP, Christian. Creating shared understanding in product development teams : how to 'build the beginning'. London: Springer, cop. 2013. XIV, 133 str., ilustr. ISBN 978-1-4471-4179-2. ISBN 978-1-4471-4180-8, doi: 10.1007/978-1-4471-4180-8. [COBISS.SI-ID 36658437]

  182. PLENERT, Gerhard Johannes. Strategic continuous process improvement : which quality tools to use, and when to use them. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2012. XII, 234 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-07-176718-7. ISBN 0-07-176718-5. [COBISS.SI-ID 36658693]

  183. DICKMANN, Philipp (ur.). Schlanker Materialfluss mit Lean-production, Kanban und Innovationen, (VDI-Buch). 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. Berlin; Heidelberg: Springer, 2009. XXX, 499 str., ilustr. ISBN 978-3-540-79514-8. ISBN 978-3-540-79515-5, doi: 10.1007/978-3-540-79515-5. [COBISS.SI-ID 36547845]


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


  184. BIRSA ČELIČ, Tadeja. Razvoj poroznih kovinsko-organskih adsorbentov za shranjevanje plinov in toplote : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Birsa Čelič], 2013. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266498048]

  185. CER KERČMAR, Ksenija. Koordinacijske spojine s ksanturinsko kislino in drugimi biološko zanimivimi ligandi : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Cer-Kerčmar], 2013. X, 199 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 267004160]

  186. CESAR, Andrea. Odstranjevanje nitratov in organskih mikroonesnaževal iz podtalnice : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Cesar], 2013. X, 121 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 267003136]

  187. HICKS, Tyler Gregory (ur.). Handbook of chemical engineering calculations. 4th ed. New York: McGraw-Hill, cop. 2012. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-0-07-176804-7. ISBN 0-07-176804-1. [COBISS.SI-ID 72845313]

  188. LUYBEN, William L.. Principles and case studies of simultaneous design. Hoboken, N.J.: J. Wiley & Sons, cop. 2011. XVI, 324 str., grafi, graf. prikazi. ISBN 978-0-470-92708-3. ISBN 978-1-118-00163-9. ISBN 978-1-118-00165-3. ISBN 978-1-118-00164-6. [COBISS.SI-ID 36714501]

  189. NGUYEN, Nam-Trung. Micromixers : fundamentals, design and fabrication, (Micro & nano technologies series). 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier: William Andrew, 2012. XIV, 351 str., ilustr. ISBN 978-1-4377-3520-8. [COBISS.SI-ID 36689669]

  190. OSOJNIK ČRNIVEC, Ilja Gasan. Pridobivanje sinteznega plina iz obnovljivih virov z integriranimi biološkimi in katalitskimi procesi : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. G. Osojnik Črnivec], 2013. XII, 130 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 267011584]

  191. RANGAIAH, Gade Pandu (ur.), KARIWALA, Vinay (ur.). Plantwide control : recent developments and applications. Chichester, West Sussex: Wiley, 2012. XVIII, 478 str., ilustr. ISBN 978-0-470-98014-9. ISBN 0-470-98014-1. [COBISS.SI-ID 36712965]

  192. Recognizing catastrophic incident warning signs in the process industries, (A CCPS concept book). Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2012. XXIX, 227 str., ilustr. ISBN 978-0-470-76774-0. [COBISS.SI-ID 36711941]

  193. SUĆESKA, Muhamed. Eksplozije i eksplozivi : njihova mirnodopska primjena. Zagreb: Brodarski institut, 2001. XI, 305 str., ilustr. ISBN 978-953-6017-11-9. [COBISS.SI-ID 36741893]

  194. THEODORE, Louis. Chemical reactor analysis and applications for the practicing engineer. Hoboken, NJ: Wiley, cop. 2012. XVI, 575 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-470-91535-6. [COBISS.SI-ID 36710661]


  669 METALURGIJA


  195. YIN, Ruiyu. Metallurgical process engineering : with 125 figures. Beijing: Metallurgical Industry Press; Heidelberg: Springer, 2011. XXXII, 328 str., ilustr. ISBN 978-7-5024-4956-8. ISBN 978-3-642-13955-0. ISBN 978-3-540-13956-7. [COBISS.SI-ID 68528897]


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE


  196. NAJJARIYAN, Siyamik. Mechatronics in medicine : a biomedical engineering approach. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2012. XIII, 183 str., ilustr. ISBN 978-0-07-176896-2. ISBN 0-07-176896-3. [COBISS.SI-ID 36660229]

  197. MONK, Simon. Programming Arduino : getting started with sketches. New York [etc.]: McGraw-Hill, 2012. XIV, 162 str., ilustr. ISBN 978-0-07-178422-1. ISBN 0-07-178422-5. [COBISS.SI-ID 73178625]


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA


  198. ANGEL, W. Larsen. HVAC design sourcebook. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2012. XV, 379 str., ilustr. ISBN 978-0-07-175303-6. ISBN 0-07-175303-6. [COBISS.SI-ID 72629249]


  7 UMETNOST


  199. LESKOVEC, Ivana, GNEZDA, Mirjam, SVETLIK, Maja, TERPIN, Marija, KODER, Tina, ŽIGON, Tanja, FERLE, Mojca, HODNIK, Mira, PAVŠIČ, Majda, BAJEC, Urška, BOGATAJ, Janez, FORTUNA, Metka, MARINKO, Petra. Idrijska čipka : z nitjo pisana zgodovina. Idrija: Mestni muzej, 2012. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6563-23-9. [COBISS.SI-ID 264565248]

  200. IVANOVIĆ, Nataša, RESMAN, Blaž, KERMAVNAR, Simona, KOŠAK, Tina, LAZARINI, Franci, MARTELANC, Tanja, MOHAR, Katarina, MUŠINOVIĆ, Mina, OTER GORENČIČ, Mija, POTOČNIK, Tina, SERAŽIN, Helena, SERAŽIN, Helena (ur.), RESMAN, Blaž (ur.). Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava, (Umetnostna topografija Slovenije). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 2 zv. (739 str.), ilustr. ISBN 978-961-254-415-7. [COBISS.SI-ID 264992768]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


  201. KRMELJ, Vesna. Rožnik, (Umetnine v žepu, 6). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-254-418-8. [COBISS.SI-ID 265057280]

  202. KUKOČ, Višnja. Metoda za načrtovanje javnih mestnih prostorov v obdobju tranzicije na primeru Split III : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Kukoč], 2013. 188 str., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 2830724]


  72 ARHITEKTURA


  203. DEŠMAN, Miha. Arhitektura : pet let slovenske arhitekture = Architecture : five years of Slovene architecture, (Ab, Posebna izdaja, = Special issue, št. 192). Ljubljana: Društvo arhitektov, 2012. 153 str., fotogr. ISBN 978-961-90787-4-7. [COBISS.SI-ID 263784960]

  204. BROTO, Carles. New facades. Barcelona: Links, [2011]. 299 str., ilustr. ISBN 978-84-92796-83-0. [COBISS.SI-ID 2594948]

  205. DEU, Živa. Najlepše slovenske prenovljene hiše 2. 1. izd. Ljubljana: Delo, 2012. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6155-24-3. [COBISS.SI-ID 264115456]

  206. JURAK, Gregor, KOLAR, Edvard, KOVAČ, Marjeta, BEDNARIK, Jakob. Management športnih objektov : od zamisli do uporabe. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2012. 295 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6843-36-2. [COBISS.SI-ID 264893952]


  73 KIPARSTVO IN SORODNE UMETNOSTI


  207. CIUHA, Jože, ZGONIK, Nadja. Commedia umana : mostra di mosaici e dipinti su tela e plexiglass = razstava mozaikov, slik na platnu in plexi steklu : [monografia = monografija : Villa Manin, 2 agosto 2012 - 23 settembre 2012]. Ljubljana: Fundacija Jože Ciuha, 2012. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-90463-3-3. [COBISS.SI-ID 262611712]


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


  208. GORDON, Beverly. Textiles : the whole story : uses, meanings, significance. London: Thames & Hudson, 2011. 304 str., ilustr. ISBN 978-0-500-51566-2. ISBN 0-500-51566-2. [COBISS.SI-ID 2672496]


  77 FOTOGRAFIJA


  209. KOKELJ, Jernej, KOKELJ, Borut. Karavanke 360° : panoramski pogledi. 1. izd. Lesce: samozal. J. Kokelj, 2012. 24 zganjenih listov, fotogr. ISBN 978-961-276-587-3. [COBISS.SI-ID 264368384]

  210. LEBAN, Damjan, KOKELJ, Jernej. Julijske Alpe 360° : panoramski pogledi. 2. izd. [Kobarid]: Društvo za panoramsko fotografijo, 2012. 24 zganjenih listov, fotogr. ISBN 978-961-93085-1-6. [COBISS.SI-ID 261797888]


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA


  211. BIZJAK KONČAR, Aleksandra, SNOJ, Marko, GLOŽANČEV, Alenka, KERN, Boris, KOSTANJEVEC, Polona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, MICHELIZZA, Mija, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, ŽELE, Andreja, MIRTIČ, Tanja, GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, (Zbirka Slovarji). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 407 str. ISBN 978-961-254-413-3. [COBISS.SI-ID 36707077]


  91 GEOGRAFIJA


  212. DARWIN, Charles. Dnevnik raziskovanj s področja prirodoslovja in geologije v deželah, obiskanih med plovbo ladje Nj. V. Beagle okoli sveta, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 465 str., ilustr. ISBN 978-961-254-427-0. [COBISS.SI-ID 265597696]

  213. GAŠPERIČ, Primož, OROŽEN ADAMIČ, Milan, ŠUMRADA, Janez. Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 = Carte des Provinces illyriennes de 1812. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 114 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-390-7. [COBISS.SI-ID 263348224]

  214. OGRIN, Darko (ur.). Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva, (GeograFF, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 341 str., ilustr. ISBN 978-961-237-551-5. [COBISS.SI-ID 264100096]

  215. PEČEK, Dušan (ur.). Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo : topografski zemljevidi = Discover and experience Slovenia : topographic maps. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2013. 1 atlas (194 str.), barve. ISBN 978-961-276-632-0. [COBISS.SI-ID 265000448]

  216. RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika. Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij, (Georitem, 21). Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 85 str., ilustr., preglednice, zvd. ISBN 978-961-254-434-8. [COBISS.SI-ID 266102528]

  217. KLADNIK, Drago (ur.). Slovenija VI : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva], (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa, 10). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-254-395-2. [COBISS.SI-ID 263604992]

  218. FILIPOVIĆ, Valerija, LOVRINČEVIĆ, Dejan. Wild sea area = Divji akvatorij : Murter - Palagruža : navtična karta, (Zbirka Bukva, št. 4). Ljubljana: Osminka & Co., 2013. 1 zvd., barve. ISBN 978-961-90961-7-8. [COBISS.SI-ID 266659072]


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE


  219. TESLA, Nikola. Moji izumi : avtobiografija Nikole Tesla = My inventions : Nikola Tesla’s autobiography, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-6767-78-1. [COBISS.SI-ID 262431744]

  220. ZAVODNIK, Uroš. Jože Ciuha : slikar svojega časa = a painter of his time. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012. 1 video DVD (ca 52 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1101778782]


  NASLOVNO KAZALO
  • 2H-piran-2-oni kot dieni pri cikloadicijah z izbranimi alkeni in alkini 105


  • Access 2013 bible 21
  • Adiabatic shear localization 93
  • Aircraft design 173
  • Airship technology 169
  • Android 37
  • Anion coordination chemistry 98
  • Architecting mobile solutions for the enterprise 40
  • Architecture 203
  • Arhitektura 203
  • Autodesk Inventor essentials plus 27
  • Automotive buzz, squeak and rattle 170


  • Baze znanja v športu 81
  • Bioactive natural products 100
  • Bioluminescence 118
  • Bottles, preforms and closures 142
  • Building web applications with SVG 35


  • C++ AMP 46
  • C++ programming 57
  • Carte des Provinces illyriennes de 1812 213
  • Carte des Próvinces illyriennes, comprenant la Bosnie l'Herzegovine le Monténéro et quelques pays adjacens 213
  • Chemical reactor analysis and applications for the practicing engineer 194
  • Chemistry and the environment 103
  • CLR via C# 68
  • Commedia umana 207
  • Computational ecology 20
  • Computer architecture 50
  • Computer networks 41
  • Computer vision 42
  • Control of power inverters in renewable energy and smart grid integration 158
  • CorelDRAW X6 30
  • Corrosion mechanisms in theory and practice 134
  • Creating shared understanding in product development teams 181


  • Dark matter, neutrinos, and our solar system 90
  • Developing cloud applications with Windows Azure storage 60
  • Digital signal processing and applications with the OMAP-L138 eXperimenter 164
  • Discover and experience Slovenia 215
  • Divji akvatorij 218
  • Dnevnik raziskovanj s področja prirodoslovja in geologije v deželah, obiskanih med plovbo ladje Nj. V. Beagle okoli sveta 212
  • Doing data analysis with SPSS 32
  • Drying in the process industry 111
  • Dudley"s handbook of practical gear design and manufacture 148


  • Eksplozije i eksplozivi 193
  • Electric vehicles 174
  • Elektrotehniški priročnik 127
  • Embedded systems hardware for software engineers 159
  • Engineering safety aspects of the protection of nuclear power plants against sabotage 145
  • Ethics in engineering practice and research 5
  • Evaporative self-assembly of ordered complex structures 135
  • Excel 2013 formulas 82
  • Excel 2013 power programming with VBA 83
  • Exploring engineering 128
  • Exploring quantum mechanics 94


  • Fluid film lubrication 149
  • Fundamentals of microfabrication and nanotechnology. Vol. 1, Solid-state physics, fluidics, and analytical techniques in micro- and nanotechnology 138


  • Game theory in wireless and communication networks 163
  • Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva 214
  • Gonila s polžnimi pari 129
  • Gospodarjenje z odpadnimi vodami 168
  • Gradbeno in uporabno dovoljenje 11
  • Green chemistry 110


  • Handbook of chemical engineering calculations 187
  • Handbook of less-common nanostructures 136
  • Handbook of nanoscopy 96
  • Handbook of strategic environmental assessment 14
  • HVAC design sourcebook 198


  • Identification of radioactive sources and devices 151
  • Idrijska čipka 199
  • Idrijska čipka. Katalog predmetov stalne razstave 199
  • The illustrated AutoCAD quick reference for 2013 and beyond 45
  • Inside Windows debugging 75
  • Integrative computational materials engineering 137
  • Intelligent technologies for web applications 76
  • Interactions of azole corrosion inhibitors with transition metal surfaces 108
  • Interactive computer graphics 24
  • Interplay between metal ions and nucleic acids 104
  • Introducing Autodesk Maya 2013 39
  • Introduction to elasticity theory for crystal defects 15
  • An introduction to medicinal chemistry 122
  • Introduction to the strategies of organic synthesis 119
  • An introduction to thermogeology 141
  • iPhone game development for teens 34
  • iPriročnik iPhone 165


  • Java 71
  • Java for programmers 38
  • Joomla! bible 74
  • Jože Ciuha 220
  • Julijske Alpe 360° 210


  • Kako pisati na univerzi 2
  • Karakterizacija in fotokatalitska aktivnost po sol-gel postopku pripravljenih tankih plasti TiO [spodaj] 2 120
  • Karavanke 360° 209
  • Kdo ima prednost? 178
  • Kinematic geometry of gearing 144
  • Knjiga o računalniški obdelavi podatkov 54
  • Koncepti operacijskih sistemov z Linuxovo lupino in programiranjem v Bashu 77
  • Koordinacijske spojine s ksanturinsko kislino in drugimi biološko zanimivimi ligandi 185


  • Learn HTML5 85
  • Learn JavaScript 79
  • Learn Microsoft Kinect API 61
  • Learn Microsoft Visual Basic 2012 48
  • Litijevi ionski akumulatorji na osnovi redoks aktivnih organskih molekul 132
  • Lovački zrakoplovi 171


  • Machine component design 146
  • MAK value documentations. Vol. 27 112
  • Management športnih objektov 206
  • Manufacturing automation 140
  • Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013 63
  • Mastering Autodesk 3ds Max 2013 49
  • Matematika 1. Del 1, Preslikave, števila in vektorski prostori 17
  • Materials in mechanical extremes 133
  • MATLAB 44
  • Measuring the universe 91
  • Mechatronics in medicine 196
  • The Merck index 113
  • Merilna instrumentacija 155
  • Metallurgical process engineering 195
  • Metoda za načrtovanje javnih mestnih prostorov v obdobju tranzicije na primeru Split III 202
  • Microbiorobotics 8
  • Micromixers 189
  • Microsoft Office 2011 for Mac 73
  • MOS 2010 study guide for Microsoft OneNote 66
  • MOS study guide for Microsoft Office 365 67
  • Microsoft PowerPoint 2013 bible 86
  • Microsoft Visual C# 2012 72
  • Mobile robots 7
  • Modernisation of science policy and management approaches in Central and South East Europe 3
  • Moji izumi 219
  • Molecular cluster magnets 139
  • My inventions 219


  • Najlepše slovenske prenovljene hiše 2 205
  • Naše rastline 124
  • Neural networks in chemical reaction dynamics 114
  • New facades 204
  • Next-generation batteries and fuel cells for commercial, military, and space applications 153
  • Nosači zrakoplova 130
  • Nove sinteze karbocikličnih in heterocikličnih sistemov na osnovi adicij elektronsko revnih [pi]-sistemov na enaminone 99


  • Ob praktičnih primerih skozi MS Excel 2010. Podpora pisarniškemu poslovanju 25
  • Ob praktičnih primerih skozi MS Excel 2010. Podpora poslovnemu odločanju 26
  • Odkrivajmo in izkusimo Slovenijo 215
  • Odstranjevanje nitratov in organskih mikroonesnaževal iz podtalnice 186
  • Oklopni automobili 131
  • OpenCL programming guide 64
  • Operating systems 78
  • Operational guidance on hospital radiopharmacy 126
  • Optimization concepts and applications in engineering 16
  • Orbital mechanics for engineering students 89
  • The origins of voltage hysteresis in Li-ion batteries 106
  • Osnove elektrotehnike II. Magnetika 154


  • Pipe drafting and design 147
  • Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja 4
  • Plantwide control 191
  • Practical antenna handbook 162
  • Practical image and video processing using MATLAB 58
  • Preventive and protective measures against insider threats 152
  • Pridobivanje sinteznega plina iz obnovljivih virov z integriranimi biološkimi in katalitskimi procesi 190
  • Principles and applications of lithium secondary batteries 156
  • Principles and case studies of simultaneous design 188
  • Principles of nano-optics 97
  • Principles of tribology 150
  • Professional Scrum development with Microsoft Visual Studio 2012 53
  • Programming Arduino 197
  • Programming with the Kinect for Windows software development kit 33
  • Python 29


  • R & D priorities in innovation policy and financing in former socialist countries 6
  • Radiation processing 167
  • Razpoznavanje vzorcev 65
  • Razvoj poroznih kovinsko-organskih adsorbentov za shranjevanje plinov in toplote 184
  • Recognizing catastrophic incident warning signs in the process industries 192
  • Rožnik 201


  • The scenario-planning handbook 176
  • Schlanker Materialfluss mit Lean-production, Kanban und Innovationen 183
  • Science education 12
  • Security in the transport of radioactive material 179
  • Sensors for mechatronics 157
  • Sinteza heterocikličnih analogov aminokislin in peptidov na osnovi 3-pirazolidinona 115
  • Sinteza in fizikalno-kemijska karakterizacija novih rutenijevih koordinacijskih spojin s kinoloni 107
  • Skrivnosti inovacij Steva Jobsa 10
  • Slovar novejšega besedja slovenskega jezika 211
  • Slovenija VI 217
  • Sodobna fitoterapija 125
  • Software application development 43
  • SolidWorks 2013 bible 56
  • Solvents and solvent effects in organic chemistry 117
  • Space, time, & stuff 88
  • Stanje in trendi inovacijske ter raziskovalno-razvojne dejavnosti v Evropski uniji 1
  • Stars and galaxies 92
  • Strategic continuous process improvement 182
  • Stretch blow molding 143
  • Structural inorganic chemistry 121
  • Svetilniki 180


  • The TAB guide to vacuum tube audio 161
  • Teach yourself visually Adobe Muse 52
  • Teach yourself visually Windows 8 59
  • Termodinamske raziskave micelizacije in drugih oblik asociacije v modelnih farmacevtskih sistemih 109
  • Textbook of inorganic chemistry 102
  • Textbook of organic chemistry 116
  • Textiles 208
  • Theory of aerospace propulsion 175
  • Thomas' calculus 19
  • Towards social stability and democratic governance in Central Eurasia 9
  • Transparent oxide electronics 160


  • Undocumented secrets of MATLAB-Java programming 22
  • UNIX and Perl to the rescue! 31
  • Upravna enota Ajdovščina 200
  • Uvod u termodinamiku 95


  • Varna vožnja 177
  • Vehicle powertrain systems 172
  • Verjetnostni račun in statistika 18
  • Visual models for software requirements 28
  • Visual Studio Team Foundation Server 2012 47
  • Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij 216
  • Vpliv gostote naboja na poliionu in narave protiiona na fizikalnokemijske lastnosti raztopin ionen halogenidov v vodi 101
  • Vpliv kompostnega biofiltra na emisije metana iz odlagališča komunalnih odpadkov 166


  • Web 2.0 and beyond 23
  • Web data management 84
  • Wild sea area 218
  • Windows 8 62
  • Windows 8 all-in-one for dummies 55
  • Windows internals. Part 1 69
  • Windows internals. Part 2 70
  • Windows Powershell 3.0 87
  • Working with Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint 80
  • Working with Microsoft Office 365 51


  • XAML developer reference 36


  • Zakon o graditvi objektov 11
  • Zelene laži 13
  • Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 213
  • Zvijanje in prostorske strukture DNA G-kvadrupleksov 123

  IMENSKO KAZALO
  • Abiteboul, Serge (avtor) 84
  • Adam, Frane 1
  • Agrež, Dušan (avtor) 155
  • Akerkar, Rajendra (avtor) 76
  • Alexander, Michael (1950-) 21
  • Alkalaj, Mišo 13
  • Altintas, Yusuf 140
  • Altman, Yair 22
  • American Institute of Chemical Engineers. Center for Chemical Process Safety 192
  • Anderson, Paul David (1964-) 23
  • Angel, Edward 24
  • Angel, W. Larsen 198
  • Arntzenius, Frank 88
  • ARS 213
  • Arsov, Aleksander (skladatelj, izvajalec) 220


  • Backman, Dana E. (avtor) 92
  • Bai, Yilong (urednik) 93
  • Bajec, Urška (avtor, ilustrator) 199
  • Balluffi, R. W. 15
  • Balmer, Robert (avtor) 128
  • Baloh, Peter (1976-) 25, 26
  • Banach, Daniel T. 27
  • Banks, David (1961-) 141
  • Barquinha, Pedro (avtor) 160
  • Bartoluci, Mato (recenzent) 206
  • Başar, Tamer (avtor) 163
  • Bastian, Peter (avtor) 127
  • Batagelj, Valentin (avtor) 155
  • Bavcon, Jože 124
  • Beatty, Joy 28
  • Beazley, David M. 29
  • Bec, Damijan (kartograf) 214
  • Bednarik, Jakob (avtor) 206
  • Begeš, Gaber (avtor) 155
  • Belegundu, Ashok D. (1956-) 16
  • Belšak, Nataša (1965-, prevajalec) 129
  • Benton, Brian C. (avtor) 63
  • Bernik, Nejc (ilustrator) 200
  • Bešter-Rogač, Marija (mentor) 109
  • Bezenšek, Jure 99
  • Birsa Čelič, Tadeja 184
  • Bizjak Končar, Aleksandra (avtor, urednik) 211
  • Bizjak, Grega (1966-, prevajalec) 127
  • Bizjak, Milan (1955-, recenzent) 154
  • Bogataj, Janez (1947-, avtor dodatnega besedila) 205
  • Bogataj, Janez (1947-, avtor) 199
  • Bole, Dragomil (avtor, fotograf) 177
  • Bourne, Neil (1964-) 133
  • Bouton, Gary David (1953-) 30
  • Bowman-James, Kristin (1946-, urednik) 98
  • Bradnam, Keith 31
  • Brahmachari, Goutam (urednik) 100
  • Brandau, Ottmar 143
  • Brandau, Ottmar (urednik) 142
  • Breznik, Mira (fotograf) 178
  • Breznik, Peter (1955-) 178
  • Bricelj, Mitja (recenzent) 168
  • Broto, Carles 204
  • Bukovec, Peter (mentor) 120, 185
  • Butala, Matej (računalnikar, avtor) 165


  • Caharija, Lea (prevajalec) 207
  • Carr, Joseph J. 162
  • Carver, Robert H. 32
  • Catuhe, David 33
  • Celarc, Aljaž (fotograf) 217
  • Cer Kerčmar, Ksenija 185
  • Cesar, Andrea 186
  • Chandrupatla, Tirupathi R. (avtor) 16
  • Chen, Anthony (avtor) 28
  • Chen, Frank (urednik, avtor) 170
  • Ciglič, Rok (kartograf) 217
  • Ciuha, Jože 207
  • Ciuha, Jože (umetnik) 220
  • Ciuha, Peter (fotograf) 207
  • Ciuha, Peter (skladatelj, izvajalec) 220
  • Conference on Strategic Environmental Assessment, International Experience and Perspectives in SEA (2005 ; Prag) 14
  • Cook, Gerald 7
  • Cortese, Dario (avtor dodatnega besedila) 209
  • Cotič, Mara (recenzent) 54
  • Creme, Phyllis (1942-) 2
  • Crnkovič, Marko (prevajalec) 10
  • Crolla, David (avtor) 172
  • Crooks, Clayton 34
  • Csermely, Peter (avtor) 12
  • Cukjati, Nevenka 166
  • Curtis, Howard D. 89


  • Čebašek, Sašo 101
  • Čerpes, Ilka (mentor) 202


  • Dailey, David 35
  • Dalal, Mamta 36
  • Darwin, Charles (1809-1882) 212
  • Deitel, Abbey (avtor) 37
  • Deitel, Harvey M. (1945-, avtor) 37, 38
  • Deitel, Paul J. 37, 38
  • Derakhshani, Dariush 39
  • Dešman, Miha (avtor, urednik) 203
  • Detela, Andrej (avtor dodatnega besedila) 219
  • Deu, Matjaž (fotograf) 205
  • Deu, Živa 205
  • Deu, Živa (avtor dodatnega besedila) 205
  • Deu, Živa (fotograf) 205
  • Dickmann, Philipp (urednik) 183
  • Dobrovoljc, Helena (recenzent) 211
  • Dodd, Bradley (urednik) 93
  • Dominko, Robert (somentor) 132
  • Donaj, Gregor (prevajalec) 127
  • Dooner, David B. 144
  • Dorr, Cian (avtor) 88
  • Doublet, Marie-Liesse (somentor) 106
  • Drev, Darko (recenzent) 168
  • Drobne, Matjaž (prevajalec povzetka) 216


  • Erhartič, Bojan (fotograf) 217
  • Esposito, Dino (1965-) 40


  • Fabjan, Luka (fotograf) 205
  • Ferle, Mojca (avtor) 199
  • Filipović, Valerija (avtor) 218
  • Flašker, Jože 129
  • Forouzan, Behrouz A. 41
  • Forsyth, David 42
  • Fortuna, Metka (avtor) 199
  • Fortunato, Elvira (avtor) 160
  • Fox, Bud 43
  • Frost, Jon (avtor) 35
  • Fung, James (avtor) 64
  • Furlan, Andrej (1966-, drugo) 213
  • Furlan, Andrej (1966-, ilustrator) 199


  • Gaberšček, Miran (mentor) 106
  • Gabrijelčič, Peter (avtor dodatnega besedila) 205
  • Gabrovec, Matej (fotograf) 217
  • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 213
  • Galitskii, Viktor Mikhailovich (avtor) 94
  • Gallo, Carmine 10
  • Galonja, Saša (avtor) 11
  • Garbajs, Marjan (fotograf) 217
  • Gaster, Benedict R. (avtor) 64
  • Gašperič, Primož 213
  • Geodetski inštitut Slovenije 215
  • Geršak, Gregor (avtor) 155
  • Ghoda, Ashish (avtor) 36
  • Gilat, Amos 44
  • Ginsburg, Dan (avtor) 64
  • Gliha Komac, Nataša (avtor) 211
  • Glodež, Srečko (recenzent) 129
  • Gložančev, Alenka (avtor) 211
  • Gnezda, Mirjam (avtor) 199
  • Gopalan, R. 102
  • Gordon, Beverly 208
  • Grabowski, Ralph 45
  • Gradišnik, Bogdan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 212
  • Gramatikov, Plamen Svetoslavov (urednik) 6
  • Grbić, Gordan 130, 131, 171
  • Gregorčič, Brigita (fotograf) 217
  • Gregory, Kate 46
  • Greim, Helmut (urednik) 112
  • Guckenheimer, Sam 47
  • Güttes, Sabrina (recenzent) 18


  • Halasz, Boris 95
  • Halvorson, Michael (1963-) 48
  • Han, Zhu (1974-, avtor) 163
  • Hanrahan, Patrick Matthew (avtor dodatnega besedila) 64
  • Harnung, Sven E. 103
  • Harper, Jeffrey M. 49
  • Harry, Brian (avtor dodatnega besedila) 47
  • Hass, Joel (urednik) 19
  • Hecht, Bert (avtor) 97
  • Hennessy, John L. 50
  • Hicks, Tyler Gregory (urednik) 187
  • Hill, Brett 51
  • Hippisley, George W. (avtor) 162
  • Hjorungnes, Are (avtor) 163
  • Hodnik, Mira (avtor) 199
  • Hornik, Tomas (avtor) 158
  • Hrvaški hidrografski inštitut 218
  • Hrvatin, Aljaž (fotograf) 217
  • Huang, Ping (1957-, avtor) 150
  • Huddleston, Rob 52
  • Hudoklin, Domen (avtor) 155
  • Hundhausen, Richard 53


  • International Association for Impact Assessment 14
  • International Atomic Energy Agency 151, 152, 179
  • Ionescu, Alex (avtor) 69, 70
  • Ivanič, Luka (avtor) 11
  • Ivanović, Nataša (avtor) 200


  • Jereb, Sabina (avtor) 11
  • Jeseničnik, Tomo (fotograf) 205
  • Jha, A. R. 153
  • Johansson, Marcus (avtor) 80
  • Johnson, Matthew Stanley (1966-, avtor) 103
  • Jones, Mali B. (avtor) 73
  • Jones, Travis (avtor) 27
  • Jordovič Potočnik, Mateja (fotograf) 205
  • Jošt, Bojan (recenzent) 81
  • Jošt, Valentina (avtor) 4
  • Jurak, Gregor (avtor, fotograf) 206
  • Juranovič, Amadej 105
  • Jurišić, Aleksandar (recenzent) 18
  • Jurkovič, Ivan (1967-, fotograf) 217
  • Juvinall, Robert C. 146


  • Kariwala, Vinay (urednik) 191
  • Karpljuk, Damir (recenzent) 81
  • Kastelic, Bojan (snemalec, fotograf) 220
  • Kaučič, Venčeslav (mentor) 184
  • Kavalir, Monika (prevajalec) 219
  • Keat, William (avtor) 128
  • Kermavnar, Simona (avtor) 200
  • Kern, Boris (avtor) 211
  • Kharisov, Boris I. (avtor, urednik) 136
  • Kharissova, Oxana Vasilievna (avtor, urednik) 136
  • Khatib, Rémi 106
  • Khoury, Gabriel Alexander (1947-, urednik) 169
  • Kim, MinJun (urednik) 8
  • Kladnik, Drago (1955-, recenzent) 213, 216
  • Kladnik, Drago (1955-, urednik, fotograf) 217
  • Klemenc, Bojan (avtor) 77
  • Klemenc, Branka (prevajalec povzetka) 214
  • Klemenčič, Simona (avtor) 211
  • Kljun, Jakob 107
  • Kobal, Edvard (1957-, urednik) 3
  • Kočevar, Boris (1945-, avtor) 177
  • Kočevar, Marijan (mentor) 105
  • Koder, Tina (1979-, avtor) 199
  • Kodrič, Ravel (prevajalec) 207
  • Kogej, Ksenija (somentor) 108
  • Kokalj, Anton (mentor) 108
  • Kokelj, Borut (avtor, fotograf) 209
  • Kokelj, Jernej 209
  • Kokelj, Jernej (avtor, fotograf) 210
  • Kolanović, Josip (zgodovinar, avtor dodatnega besedila) 213
  • Kolar, Edvard (1970-, avtor) 206
  • Komac, Blaž (fotograf) 217
  • Kopitar, Adrijan (avtor dodatnega besedila) 213
  • Kordić, Jakov (avtor dodatnega besedila) 180
  • Korf, Ian (avtor) 31
  • Koselj, Nina (avtor, urednik) 11
  • Kosky, Philip G. (avtor) 128
  • Kostanjevec, Polona (avtor) 211
  • Košak, Tina (1980-, avtor) 200
  • Košir, Matevž (avtor dodatnega besedila) 213
  • Kovač, Marjeta (1956-, avtor, fotograf) 206
  • Kovačević, Nataša (1985) 108
  • Kožuh, Boris 54
  • Kramar Fijavž, Marjeta (recenzent) 17
  • Kreft, Samo (avtor, urednik) 125
  • Krevs, Marko (recenzent) 214
  • Križaj, Dejan (1962-) 154
  • Krmelj, Vesna 201
  • Krofel, Miha (fotograf) 217
  • Kroflič, Ana 109
  • Krvina, Domen (avtor) 211
  • Kržišnik, Zoran (avtor dodatnega besedila) 207
  • Kukoč, Višnja 202
  • Kunstler, Miha (avtor) 177
  • Kusleika, Dick (avtor) 21


  • Lampret, Vito 17
  • Lancaster, Mike 110
  • Land, C. M. van't (1937-) 111
  • Lauko, Tomaž (fotograf) 199
  • Lazarini, Franci (avtor) 200
  • Lea, Mary Rosalind (1950-, avtor) 2
  • Leal Filho, Walter (urednik) 6
  • Leban, Damjan 210
  • Ledinek, Nina (1980-, avtor) 211
  • Lenarčič, Franc (1976-, fotograf) 217
  • Leonhard, Woody 55
  • Leskovec, Ivana (avtor) 199
  • Levec, Janez (1943-, somentor) 190
  • Likar, Vojislav (avtor dodatnega besedila) 212
  • Likon, Rado (fotograf) 220
  • Lin, Zhiqun (1972-, avtor) 135
  • Ling, Tan May (avtor) 43
  • Lipej, Lovrenc (fotograf) 214
  • Lipiansky, Ed 159
  • Loje, Neno (avtor) 47
  • Lombard, Matt 56
  • Lovrinčević, Dejan (avtor) 218
  • Lovšin, Peter (1968-, avtor) 11
  • Luyben, William L. 188


  • Madou, Marc J. 138
  • Mahnič, Mateja (prevajalec) 2
  • Majc, Andrej (ilustrator) 178
  • Malečkar, Franc (fotograf) 217
  • Malik, D. S. 57
  • Manolescu, Ioana (avtor) 84
  • Marcus, Philippe (1953-, urednik) 134
  • Marinko, Petra (1983-, avtor) 199
  • Marinšek, Peter (1964-, fotograf) 168
  • Marolt, Andrej (1977-, avtor) 165
  • Marot, Naja (recenzent) 217
  • Marques, Oge 58
  • Marshek, Kurt M. (avtor) 146
  • Martelanc, Tanja (1983-, avtor) 200
  • Martins, Rodrigo (avtor) 160
  • Mashadi, Behrooz 172
  • Mattson, Timothy G. (avtor) 64
  • McFedries, Paul (1959-) 59
  • Mehner, Paul 60
  • Merše, Majda (recenzent) 211
  • Michelizza, Mija (avtor) 211
  • Mihalič, Rafael (prevajalec) 127
  • Mihelič, Jurij (avtor) 77
  • Mikoš, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 11
  • Miles, Rob S. 61
  • Miller, Ade (avtor) 46
  • Mirtič, Tanja (1983-, avtor) 211
  • Mladenović, Mirko (avtor, ilustrator) 177
  • Mock, Kenrick (avtor) 71
  • Modic, Dolores (avtor) 1
  • Mohar, Katarina (1982-, avtor) 200
  • Moller, Louise 181
  • Monk, Simon 197
  • Montenero, Giulio (avtor dodatnega besedila) 207
  • Morozova, Irina (urednik) 9
  • Mosharraf, Firouz (avtor) 41
  • Može, Vinko (avtor) 177
  • Muir, Nancy (1954-) 62
  • Mulej, Sabina (prevajalec) 129
  • Munshi, Aaftab (avtor) 64
  • Murovec, Barbara (avtor dodatnega besedila) 201
  • Mušinović, Mina (avtor) 200


  • Najjariyan, Siyamik (avtor) 196
  • Nash, Jane Gradwohl (avtor) 32
  • NATO Advanced Research Workshop : Towards social stability and democratic governance in Central Euroasia (2004 ; Leiden) 9
  • NATO advanced research workshop on R & D priorities in innovation Policy and financing in former socialist countries (2004 ; Blagoevgrad) 6
  • NATO Advanced Research Workshop on Science Education (2004 ; Budapest) 12
  • NATO Advanced Training Course on Modernisation of Science Policy and Management Approaches on Central and South East Europe (2003 ; Ljubljana, Slovenia) 3
  • Nguyen, Nam-Trung 189
  • Niyato, Dusit (avtor) 163
  • Novak, Ana (kemija 1982-) 115
  • Novotny, Lukas 97


  • Ogrin, Darko (urednik) 214
  • Omura, George 63
  • O'Neil, Maryadele J. (urednik) 113
  • Opalić, Milan (recenzent) 129
  • Orgulan, Andrej (prevajalec) 127
  • Orožen Adamič, Milan (avtor) 213
  • Ortiz-Méndez, Ubaldo (avtor, urednik) 136
  • Osojnik Črnivec, Ilja Gasan 190
  • Oter Gorenčič, Mija (avtor) 200


  • Palma, Gaetano (kartograf) 213
  • Panjan, Jože (avtor) 168
  • Parisher, Roy A. 147
  • Park, Jung-Ki (avtor, urednik) 156
  • Patrick, Graham L. 122
  • Patterson, David A. (avtor) 50
  • Paul, Goutam Kumar (avtor dodatnega besedila) 78
  • Pavešić, Nikola 65
  • Pavšek, Miha (fotograf) 217
  • Pavšič, Majda (avtor) 199
  • Peček, Dušan (urednik) 215
  • Pečenko, Nikolaj (avtor dodatnega besedila) 212
  • Peer, Peter (1975-, avtor) 77
  • Pelko, Zvone (fotograf) 207
  • Pennycook, Stephen J. (urednik) 96
  • Perdih, Andrej (30.10.1980-, avtor) 211
  • Pereira, Luis (avtor) 160
  • Perko, Drago (1961-, avtor dodatnega besedila) 213
  • Perko, Drago (1961-, recenzent) 216
  • Petric, Špela (avtor) 211
  • Piddocke, Robert (avtor) 80
  • Pierce, John 66, 67
  • Pillai, C. N. 116
  • Pintar, Albin (mentor) 190
  • Pipan, Primož (fotograf) 217
  • Pirnat, Klemen 132
  • Plavec, Janez (mentor) 123
  • Plenert, Gerhard Johannes (1948-) 182
  • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 214
  • Podobnik, Sašo (prevajalec) 203
  • Ponce, Jean (avtor) 42
  • Potočnik, Tina (1983-, avtor) 200
  • Prahl, Ulrich (urednik) 137
  • Prakash, Nirmala 90
  • Prelog, Marija (1954-, ilustrator) 180
  • Prelovšek, Damjan (recenzent) 200


  • Radošević, Slavo (urednik) 3
  • Radzevich, Stepan Pavlovich 148
  • Raff, Lionel M. (avtor) 114
  • Rahten, Andrej (recenzent) 213
  • Ralston, Bill 176
  • Rangaiah, Gade Pandu (urednik) 191
  • Raspor, Peter (avtor dodatnega besedila, recenzent) 13
  • Ravbar, Marjan (avtor dodatnega besedila) 216
  • Razpet, Marko (1949-, recenzent) 17
  • Razpotnik Visković, Nika 216
  • Reay, Donald 164
  • Regtien, P. P. L. (1946-) 157
  • Reichardt, Christian (1934-) 117
  • Ren, Zoran (avtor) 129
  • Repe, Blaž (1972-, recenzent) 217
  • Resman, Blaž (avtor) 200
  • Resman, Blaž (urednik) 200
  • Rhea, Robert A. (avtor) 147
  • Richter, Jeffrey 68
  • Rieke, George Henry 91
  • Rigaux, Philippe (avtor) 84
  • Ristanović, Sonja (avtor) 11
  • Ropret, Alenka (prevajalec) 219
  • Roš, Milenko 168
  • Roš, Milenko (mentor) 166, 186
  • Rousset, Marie-Christine (avtor) 84
  • Russinovich, Mark E. 69, 70
  • Rýdl, Karel (recenzent) 54


  • Saad, Walid (avtor) 163
  • Sadler, Barry (urednik) 14
  • Sadraey, Mohammad H. 173
  • Savitch, Walter J. (1943-) 71
  • Schmitz, Georg J. (urednik) 137
  • Seeds, Michael A. 92
  • Senellart, Pierre (avtor) 84
  • Seražin, Helena (avtor) 200
  • Seražin, Helena (urednik) 200
  • Serra, Joao Vitor Fernandes 174
  • Sever, Vital (prevajalec) 10
  • Sforza, Pasquale M. 175
  • Sharp, John 72
  • Shelly, Gary B. (1941-) 73
  • Shimomura, Osamu (1928-) 118
  • Shreiner, Dave (avtor) 24
  • Shreves, Ric 74
  • Sigel, Astrid (urednik) 104
  • Sigel, Helmut (urednik) 104
  • Sigel, Roland K. O. (urednik) 104
  • Skrbinek, Andrej (oblikovalec ščitnega ovitka) 129
  • Skrbinjek, Vesna (avtor) 4
  • Slovenija 11
  • Snoj, Marko (1959-, avtor, urednik) 211
  • Solomon, David A. (avtor) 69, 70
  • Soulami, Tarik 75
  • Srinivas Sajja, Priti 76
  • Stallings, William 77, 78
  • Stanovnik, Branko (mentor) 99
  • Starc, Janez Jožef (avtor) 165
  • Starc, Sonja (1954-, urednik) 54
  • Starkey, Laurie Shaffer (1969-) 119
  • Stepančič, Lucija (avtor dodatnega besedila) 205
  • Stergar, Janez (1968-, prevajalec) 127
  • Strazzullo, Domenico (avtor) 35
  • Strel, Janko (recenzent) 206
  • Sućeska, Muhamed 193
  • Suehring, Steve 79
  • Svenson, Mikael 80
  • Svete, Jurij (mentor) 115
  • Svetlik, Maja (avtor) 199
  • Szeri, Andras Z. 149


  • Šauta Ogorevc, Jerneja (1981-) 120
  • Šijanec-Novak, Majda (prevajalec) 127
  • Šircelj-Žnidaršič, Ivanka (avtor) 211
  • Šket, Boris (mentor) 132
  • Šolar, Renata (avtor dodatnega besedila) 213
  • Štefanac, Samo (recenzent) 200
  • Šterk, Irena (avtor dodatnega besedila) 210
  • Štihec, Jože 81
  • Štrancar, Matjaž 165
  • Štravs, Luka (avtor, urednik) 11
  • Šumrada, Janez (avtor) 213


  • Tadin, Ornata (avtor dodatnega besedila) 213
  • Tašner, Frančišek (avtor) 129
  • Terpin, Marija (avtor) 199
  • Tesla, Nikola 219
  • The Royal Society of Chemistry 113
  • Theodore, Louis 194
  • Thomas, George Brinton (1914-2006, urednik) 19
  • Tollestrup, Christian (avtor) 181
  • Toniato, Toni (avtor dodatnega besedila) 207
  • Trajkovski, Marko 123
  • Trapp, Martin (urednik, avtor) 170
  • Trlep, Mladen (recenzent) 154
  • Trunk Širca, Nada 4
  • Turel, Iztok (mentor) 107
  • Turk, Goran 18


  • Urbanc, Janko (1958-, fotograf) 168


  • Vadlja, Sibila (prevajalec) 127
  • Van Dyck, Dirk (urednik) 96
  • Van Tendeloo, Gustaaf (urednik) 96
  • Vlachy, Vojko (mentor) 101
  • Vodopivec, Aleš (1949-, somentor) 202
  • Volk, Manca (kartograf) 212
  • Vrečar, Peter (avtor) 25, 26
  • Vreš, Branko (avtor dodatnega besedila) 212


  • Walkenbach, John (1952-) 82, 83
  • Weir, Maurice D. 19
  • Wells, Alexander Frank (1912-) 121
  • Welton, Thomas (avtor) 117
  • Wempen, Faithe 85, 86
  • Wen, Shizhu (1932-) 150
  • Wenzu, Zhang (avtor) 43
  • Whitaker, Jerry C. 161
  • Whitbeck, Caroline 5
  • Wilson, Ed 87
  • Wilson, Ian (avtor) 176
  • Winpenny, Richard (urednik) 139
  • Wise, George (avtor) 128


  • Yin, Ruiyu (1935-) 195


  • Zagorc-Končan, Jana (somentor) 186
  • Zagradišnik, Ivan (prevajalec) 127
  • Zavodnik, Uroš 220
  • Zgonik, Nadja (avtor) 207
  • Zhang, Wenjun 20
  • Zhong, Qing-Chang 158
  • Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Geografski inštitut Antona Melika 213
  • Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 200
  • Zorec, Miha (prevajalec) 127
  • Zorn, Matija (fotograf) 217
  • Zupan, Dejan (1973-, recenzent) 18
  • Zupančič, Gregor Drago (somentor) 166
  • Zupančič, Mitja (17.5.1967-) 180


  • Žagar Grgič, Janja (1961-, recenzent) 199
  • Žbogar, Marinka (recenzent) 168
  • Žele, Andreja (1963-, avtor) 211
  • Žigon, Tanja (1974-, avtor) 199
  • Žigon, Viktor (fotograf) 205

  PREDMETNO KAZALO
  • / HTML5 85


  • .NET ogrodje 68


  • 1,3-dipolar cycloaddition 115
  • 1,3-dipolarne cikloadicije 115
  • 1812 213
  • 1831-1836 212
  • 19.stol. 180, 213, 218
  • 1D nanostrukture 136


  • [2+2] cikloadicija 99
  • [2+2] cycloaddition 99
  • 2-imidazolones 99
  • 2-imidazoloni 99
  • 2-oksabiciklo[2.2.2]okt-2-eni 105
  • 2-oxabicyclo[2.2.2]oct-2-enes 105
  • 21.st. 204, 207
  • 2D načrtovanje 63
  • 2D nanostrukture 136


  • 3-pirazolidinoni 115
  • 3-pyrazolidinones 115
  • 3D grafika 30, 39
  • 3D modeli 27
  • 3D modeliranje 56
  • 3D načrtovanje 49, 63
  • 3D nanostrukture 136
  • 3ds max (Computer file) 49


  • absorbcija 187
  • absorpcijski spektri 117
  • aceton 188
  • adiabatski strižni pasovi 93
  • Adobe Muse 52
  • adsorbenti 184
  • adsorbirane organske monoplasti 134
  • adsorpcija 108, 184
  • adsorpcijske lastnosti 184
  • adsorption 108
  • aerodinamika 169
  • aeronavtika 169, 173
  • aerostatika 169
  • Agile software development 53
  • agilne metode 47
  • agregatna stanja 95
  • Air conditioning - Equipment and supplies - Design and construction 198
  • Ajdovščina 200
  • aktivna mesta 109
  • aktuatorji 196
  • akumulatorske baterije 153, 156
  • alarmni sistemi 192
  • Albumi 210
  • algoritmi 20, 58, 164
  • algoritmi grafov 20
  • Alpski zid 217
  • alternativno združevanje baz 104
  • Alzheimerjeva bolezen 100
  • aminokisline 115
  • amoniak 191
  • AMP - Accelerated Massive Parallelism 46
  • Amperov zakon 154
  • Amplifiers, Vacuum-tube 161
  • anaerobic sludge 166
  • anaerobna mikrobna razgradnja 190
  • anaerobno blato 166
  • analgetiki 122
  • analiza 60
  • analiza ekoloških omrežij 20
  • analiza lastnosti materialov 156
  • analiza magnetnih struktur 154
  • analiza omrežij 20
  • analiza prenosa 135
  • analiza rojev vzorcev 65
  • analiza variance 18
  • analiza vzorcev 65
  • analiza vzrokov 192
  • analize procesov 195
  • analize vibracij 144, 148
  • analizne metode 123, 138
  • Analysis 19
  • anantioselektivna kataliza 104
  • andrografolid 100
  • Android 37, 40
  • Android (Electronic resource) 37
  • anionske koordinacijske spojine 98
  • anionski fluorescenčni senzorji 98
  • anodno raztapljanje 134
  • anorganska kemija 102, 107, 120
  • anorganska kvalitativna analiza 102
  • anorganske ne-ogljične nanocevke 136
  • anorganske spojine 120, 121
  • antene 162
  • antibakterijska zdravila 122
  • antiinfekcijski flavonoidi 100
  • antioksidacijske lastnosti 185
  • antioksidanti 125, 185
  • Antioksidanti - Disertacije 185
  • antioxidant activity 185
  • antivirusna zdravila 122
  • API 64
  • aplikacije 14, 19, 20, 22, 38, 60, 61, 79, 104, 106, 114, 120, 137, 141, 160, 167, 184, 191, 193, 194
  • aplikacije v komunikacijskih mrežah 163
  • Application software - Development 37, 40
  • Architectural design - Data processing 49
  • Arduino (Microcontroller) 197
  • argumentiranje 2
  • arhitektura 49, 200, 203, 204, 205, 206
  • arhitektura sistema 69, 70
  • aromatske tarčne molekule 119
  • artemizin 100
  • Artificial intelligence - Computer programs 76
  • asimetrične sinteze 119
  • asociacije 109
  • astrobiologija 92
  • astrofizika 88
  • astronavtika 89, 175
  • astronomija 89, 90, 91, 92
  • astronomska opazovanja 91
  • atmosfera 103
  • atmosferska korozija 134
  • atomi 94
  • atomska jedra 94
  • atomska tomografija 96
  • atrazin 186
  • AutoCAD 45
  • Autocad 2013 63
  • AutoCAD 2013 45
  • Autocad LT 2013 63
  • Autodesk 3Ds MAX 2013 49
  • Autodesk Inventor 2013 27
  • Autodesk Maya 2013 39
  • automation 140
  • Automobiles
  • avdio 34
  • avtomatizacija 127, 157
  • avtomatizacija proizvodnje 140
  • avtomobili 170
  • avtomobilska gonila 172
  • avtomobilska transmisija 172
  • avtomobilski menjalniki 172
  • avtorstvo 5
  • azbest 13
  • azole corrosion inhibitors 108
  • azoli 108
  • azolni korozijski inhibitorji 108
  • azomethine imines 115
  • azometin imini 115
  • azvojni sistemi 164


  • bakterije 118
  • bakterijski encimi 109
  • baterije 153
  • baterije za električna vozila 153
  • batnice 137
  • batterie Li-ion 106
  • baze podatkov 21
  • baze znanja 81
  • benzoantracen 112
  • benzopiren 112
  • Beverage containers 142
  • biciklo[2.2.2]okt-5-eni 105
  • bicyclo[2.2.2]oct-5-enes 105
  • Bildverarbeitung 58
  • binding 109
  • bio-mikroelektromehanski elementi 138
  • bioaktivne naravne spojine 100
  • bioanorganska kemija 102, 104, 107, 185
  • biodenitrification 186
  • biodenitrifikacija 186
  • biodiverziteta 14
  • biofilm 186
  • biofilter 166
  • biofiltri 166
  • biofizikalna kemija 123
  • biogas 190
  • biogeografska pestrost 214
  • biogeokemijske značilnosti 214
  • biografija 219
  • biografije 220
  • bioinženiring 138
  • biokemija 100, 104, 113, 118, 122, 123, 185
  • biokemijski reaktorji 194
  • biokemijsko inženirstvo 128
  • biological activity 107
  • Biologicals - Encyclopedias 113
  • biološka aktivnost 107
  • biološke lastnosti 107, 168
  • biološke združbe 20
  • biološki sistemi 104
  • biološko čiščenje 168
  • biološko pomembni anioni 98
  • biološko razgradljivi odpadki 166
  • Bioluminescence 118
  • bioluminiscenca 118
  • biomasa 110
  • Biomedical engineering 196
  • Biomedical Engineering 196
  • biomedicinsko inženirstvo 196
  • Biomolecules - Dictionaries 113
  • bioorganske spojine 116
  • bioplin 190
  • biopolimeri 160
  • biorafinerije 110
  • bioreaktorji 186
  • biorobotika 8
  • biosenzorji 104
  • biosfera 103
  • Biot-Savartov zakon 154
  • biotehnologije 187
  • biotehnološki postopki 190
  • biotribologija 149, 150
  • bivariantna analiza 18
  • bivše socialistične države 6
  • Boscalid 105
  • boskalid 105
  • botanika 124, 125
  • branje 2
  • Breginjski kot 217
  • brezični komunikacijski sistemi 163
  • brezizvornost magnetnega polja 154
  • brezžične računalniške omreže 41
  • brizganje polimerov 142, 143
  • Bržanija 217
  • Business
   • - Computer programs 82
   • - Computer software 82
  • Business planning 176
  • butil acetat 188


  • C sharp 68
  • c# 68
  • C# (Computer program language) 68
  • c++ 57
  • C++AMP 46
  • CAD/CAM systems 140
  • CAD sistemi 56
  • CAD-CAM 144
  • CAD-CAM sistemi 140
  • Calculus - Textbooks 19
  • calix[4]arene 132
  • catalytic decarboxylation 190
  • cations 123
  • celična biologija 8
  • celična mehanika 8
  • celovito upravljanje z obalo 214
  • Centralna Evrazija 9
  • Centralna Evropa 6
  • centralni živčni sistem 125
  • cestni promet 177, 178
  • cevi 147
  • cevne konstrukcije 147
  • cevovodi 141, 147
  • Charles Darwin 212
  • Chemical engineering - Mathematics 187
  • Chemical plants - Management 191
  • Chemical process control 191
  • Chemical reactions - Data processing 114
  • Chemical structure 121
  • Chemicals - Dictionaries 113
  • Chemiluminescence 118
  • Chemistry, Inorganic 102
  • Chemistry, Organic - Textbooks 116
  • Chemistry, Pharmaceutical 122
  • cikloadicije 99, 105
  • cikloheksadieni 105
  • ciklopentapiren 112
  • Ciuha, Jože (1924-) 207, 220
  • Ciuha, Jože - Biografski filmi - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 220
  • Ciuha, Jože - Razstavni katalogi 207
  • Clothing and dress - Social aspects 208
  • CLR common language runtime 68
  • CNC machine tools 140
  • CNC sistemi 140
  • CNC stroji 140
  • CNC systems 140
  • Command languages (Computer science) - Development 87
  • compost 166
  • Computer architecture 50
  • Computer games - Programming 61
  • Computer graphics 30, 35, 56
  • Computer input-output equipment - Programming 61
  • Computer networks 41, 163
  • computer vision 42
  • Computer vision 42
   • - Problems, exercises, etc 42
  • Computer-aided design 49, 56
  • COMPUTERS / Database Management / Data Mining 23, 76
  • COMPUTERS / Internet / General 23, 76
  • COMPUTERS / Social Aspects / Human-Computer Interaction 23
  • COMPUTERS / Software Development & Engineering / Systems Analysis & Design 76
  • Computing Methodologies 196
  • conformation 101
  • coordination compound 185
  • CorelDRAW X6 30
  • CorelDRAW! 30
  • Corrosion and anti-corrosives 134
  • counterion 101
  • crystal structure 185
  • crystal structures 107
  • crystallization 184
  • Crystallography 121
  • Crystallography, Mathematical 15
  • Crystals - Defects 15
  • cyclohexadienes 105


  • čas 88
  • čipkani izdelki 199
  • čiste tehnologije 110
  • čistilne naprave 167
  • Čiščenje 167
  • čiščenje odpadne vode 167
  • čiščenje plinov 184
  • črne luknje 90
  • črpalke 141


  • daljinsko zaznavanje 7
  • Darwin, Charles - Dnevniki 212
  • data processing 44
  • Database management 21
  • DDT 13
  • Debugging in computer science 75
  • decision making 176
  • deformacije obdelovancev 140
  • delo z XAML 48
  • delovanje 125
  • delovanje zdravil 122
  • delovna mesta 5
  • delovne skupine 181
  • demokratično upravljanje 9
  • demokratizacija družbe 9
  • denitrifikacija 186
  • deoksiribonukleinska kislina 123
  • deponijski plini 166
  • derivati 104
  • destilacija 187, 188
  • detajli 204
  • detekcija 152
  • detektorji 91
  • DFT calculations 108
  • DFT izračuni 108
  • Diagnosis, Computer-Assisted - instrumentation 196
  • diagrami pretoka 147
  • Diels-Alder reaction 105
  • Diels-Alderjeva adicija 105
  • Diels-Alderjeva reakcija - Disertacije 105
  • difrakcijski vzorci 96
  • Digital video - Mathematics 58
  • digitalne informacije 5
  • digitalne tehnike 58
  • dihala 125
  • dinamična kompresija 133
  • dinamična transmisijska elektronska mikroskopija 96
  • dinamične obremenitve 133
  • dinamično programiranje 16
  • dinamika fluidov 103
  • dinamika okolja 103
  • dinamika vozil 172
  • direktno rotacijsko sušenje 111
  • disertacije 101
  • diskretne tehnike 24
  • diskretno deterministično programiranje 16
  • dislokacije 15
  • distribuirana kontrola 191
  • DNA 104, 135
  • dnevnik raziskovanj 212
  • Dobrovlje 217
  • doktorati 181
  • doktorske disertacije 99, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 120, 123, 132, 166, 184, 185, 186, 190
  • dokument IAEA 126, 145, 151, 152, 167, 179
  • dokumentacija 4, 126
  • določevanje strukture 116
  • Drug Design 122
  • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
  • Drugs - Dictionaries 113
  • družbeni vplivi 208
  • dry reforming of biogas 190
  • državnopravni status 213
  • Dubrovnik 180
  • dušikovi oksidi 167
  • dve funkcionalni grupi 119
  • dvostopenjski pretočni bioreaktor 186


  • ekologija 5, 13, 14, 20, 110, 168, 194, 214, 216
  • ekološka tehnologija 190
  • ekološko inženirstvo 166, 186
  • ekonomična raba energije 127
  • ekonomska geografija 216
  • ekonomske reforme 9
  • ekonomski aspekt 191
  • ekonomski interesi 13
  • ekoremediacija 168
  • ekosistemi 20
  • ekskurzije 217
  • eksperimentalne metode 133, 194
  • ekspertni sistemi 196
  • eksplozije 193
  • eksplozijsko graviranje 193
  • eksplozivi 133, 193
  • eksplozivne snovi 193
  • ekstrakcija 187
  • ekstremne obremenitve 133
  • ekstruzijsko pihanje 142, 143
  • Elastic analysis (Engineering) 15
  • Elasticity 15
  • elastična analiza 15
  • elastičnost 133
  • elastohidrodinamično mazanje 149
  • Electric batteries 153
  • Electric current converters 158
  • Electric inverters 158
  • Electric vehicles 174
  • Electrical Equipment and Supplies 196
  • Electronic spreadsheets 82
  • electronic structure 106
  • Električna merjenja - Vaje za visoke šole 155
  • električna vezja 161
  • električna vozila 174
  • električne meritve 155
  • električne napeljave 127
  • električne veličine 155
  • električni merilni instrumenti 155
  • električni stroji 127
  • električno polje 127
  • elektroenergetika 158
  • elektrofili 119
  • elektrokemične metode 138
  • elektrokemija 106, 132, 156
  • elektrokemijska aktivnost 106
  • elektrokemijska tehnika 156
  • elektrokemijske celice 132
  • elektronika 127, 160, 161
  • elektronska holografija 96
  • elektronska mikroskopija atomske ločljivosti 96
  • elektronska struktura 114
  • elektronska tomografija 96
  • elektronske cevi 161
  • elektronske preglednice 82
  • Elektronske preglednice - Računalniški programi 25, 26
  • elektronski merilni instrumenti 155
  • elektronski pospeševalniki 167
  • elektrotehnika 7, 127, 128, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 219
   • - zelene tehnologije - litijeve baterije - zborniki 156
  • Elektrotehnika
  • elektrotehnikia 165
  • elementarne nesreče 193
  • elementi prenove 205
  • elementi vadbenega prostora 206
  • embalaža 151
  • Embedded computer systems - Design and construction 159
  • empirični parametri 117
  • ena funkcionalna grupa 119
  • enakomerna obtežba 173
  • enantioselektivnost 119
  • encimi 122
  • energija magnetnega polja 154
  • energijska bilanca 95
  • Engineering
   • - Mathematical models 16
   • - Textbooks 128
  • Engineering design
  • Engineering models 16
  • enodružinske hiše 205
  • enoksimon 99
  • enostavne nanostrukture 136
  • enoximone 99
  • entalpije 101
  • Environment 167
  • Environmental chemistry 103
  • Environmental impact analysis - Handbooks, manuals, etc 14
  • EPR spektroskopija 139
  • etična presoja 5
  • etična utemeljitev 5
  • etični kodeksi 5
  • etil benzen 188
  • etnološke zanimivosti 124
  • Eulerjeve enačbe 89
  • evalvacija metodologije 145
  • evalvacija ukrepov 179
  • evolucija 20
  • Evropa 1
  • Evropska unija 1
  • Excel 2010 26
  • Excel 2013 83


  • farmacevtska kemija 122
  • farmacija 109, 113, 125
  • farmakokinetika 122
  • farmakologija 113
  • farmakološke raziskave 125
  • farmakološke učinkovine 100
  • fasade 204
  • FAST Search Server 2010 80
  • fazne meje 106
  • fazne transformacije 133
  • fazno ravnotežje 187
  • fermentacijski postopki 190
  • fermentacijski procesi 100
  • file 77
  • filtracija 187
  • filtri 164
  • financiranje 6
  • financiranje investicij 206
  • fitoterapija 125
  • fizika 94, 95
  • fizika trdnega stanja 138
  • fizika visokih pritiskov 193
  • fizikalna kemija 101, 106, 109, 117
  • fizikalne lastnosti 168
  • fizikalnokemijske meritve 101
  • fluidika 138
  • fluktuacije 97
  • formule 82, 113
  • fotografije 205, 218
  • fotoinducirana hidrofilnost 120
  • fotokatalitska aktivnost 120
  • fotokatalitsko čiščenje vode 120
  • fotometrija 91
  • fotonika 97
  • fotonski kristali 97
  • Francija 213
  • Fuel cells 153
  • fuleropirolidini 136
  • funkcija 122
  • funkcije 19
  • funkcionalna živila 100
  • funkcionalne molekularne naprave 139
  • funkcionalni peptidni kompleksi 100


  • G-kvadrupleksi 104, 123
  • G-quadruplexes 123
  • galaksije 90
  • Game theory 163
  • genetski algoritem 114
  • gensko spremenjeni organizmi 13
  • geografija 180, 209, 210, 213, 214, 215, 217, 218
  • geografija podeželja 216
  • geologija 103, 141, 212
  • geološka obdobja 103
  • geološke raziskave 193
  • geometrija 19, 88
  • geometrija ozobij 129, 144, 148
  • geometrijski vektorji 17
  • geometrijsko programiranje 16
  • Geometry in nature 88
  • geomorfološke značilnosti 214
  • geotermalna energija 141
  • gibanje 94
  • gibanje v vesolju 89
  • glive 118
  • globalno kroženje elementov 103
  • globalno segrevanje 13
  • gonila 129
  • goriva 95, 133
  • gorivne celice 110, 153
  • gorske rastline 124
  • gorski vrhovi 209, 210
  • gospodarjenje z odpadki 168
  • gospodarna raba 206
  • gospodarstvo 168
  • gospodinjstva 168
  • gozdne rastline 124
  • gradbeništvo 11, 128, 141, 193, 198
  • Gradbeništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 11
  • gradbeno dovoljenje 11
  • Gradbeno dovoljenje - Slovenija 11
  • gradnja objektov 11
  • grafen 136
  • grafi 20
  • grafični modeli 24
  • grafični sistemi 24
  • grafika 34, 220
  • grafting on nonsoluble particles 132
  • gredi 146
  • Ground source heat pump systems 141
  • groundwater 186


  • handbooks 44
  • Heating - Equipment and supplies - Design and construction 198
  • Helicobacter pylori 100
  • herbicidi 186
  • heterociklične spojine 99, 115
  • heterogena kataliza 190
  • hevristična kontrola tovarne 191
  • hibridna vozila 172
  • hidrodinamika mazanja 150
  • hidrodinamski volumni 101
  • hidrofobni efekt 109
  • Hidrofobni efekt - Disertacije 109
  • hidrofobnost 101
  • hidrogeografske značilnosti 214
  • hidrosfera 103
  • hidrotermična stabilnost 184
  • hierarhija pomnilnika 50
  • hiperpovršine potencialne energije 114
  • histereza 106
  • histon diacetilaze 100
  • Hiše - Prenova - Slovenija 205
  • hitrost kemijske reakcije 117
  • hlajeni reaktor 191
  • hlajenje 141, 198
  • homogena območja 15
  • hortikulturni nasveti 124
  • hranjenje energije 174
  • hrup motornih vozil 170
  • hrupnost gonil 129
  • Hrvaška 180, 218
  • HVAC - Heating Ventilation Air Conditoning 198
  • HVAC sistemi 198
  • hydrophobic effect 109
  • hydrophobicity 101
  • hydrothermal stability 184
  • hystérésis 106
  • hysteresis 106


  • idealni plini 95
  • idejna zasnova 173
  • identifikacija nevarnosti 192
  • idrijska čipka 199
  • Idrijska čipka - Zborniki 199
  • Ilirske province 213
   • - 1812 - Zemljevidi 213
   • - Zgodovina 213
  • image formation 42
  • Image processing
   • - Digital techniques 58
   • - Mathematics 58
  • image recognition 42
  • imaging 42
  • imidazoli 99
  • imunski sistem 125
  • individualne stanovanjske stavbe 205
  • inducirana napetost 154
  • induktivni senzorji 157
  • industrija nafte 193
  • industrija plina 193
  • industrijska anorganska kemija 102
  • industrijska proizvodnja 182
  • industrijska proizvodnja učinkovin 100
  • industrijska toksikologija 112
  • industrijske aplikacije 138
  • industrijske odpadne vode 168
  • industrijski procesi 191
  • informacijska tehnologija 183
  • informatizacija menedžmenta 206
  • infrardeča svetloba 91
  • infrastruktura 174
  • inhibicija korozije 108
  • inkluzije 15
  • inovacije 6
  • inovacijska dejavnost 1
  • inovacijska politika 1
  • inovativnost 10
  • Inovativnost 10
  • instrumentacija 97, 196
  • integracija procesov 195
  • integrali 19
  • integrirana logična vezja 159
  • integrirana vezja 138
  • integrirano ocenjevanje trajnosti 14
  • integrirano programiranje 16
  • intelektualna lastnina 5
  • inteligentno krmiljenje strojev 140
  • interakcije 15, 97, 98, 104, 108
  • interakcije med defekti 15
  • interakcije topljenec-topilo 117
  • Interconnected electric utility systems 158
  • interdisciplinarni projekti 181
  • interface 106
  • interferometrija 91
  • Internet 41, 163
   • - Social aspects 23
  • Intranets (Computer networks) 80
  • inženirji 5
  • inženirska analiza 128
  • inženirsko načrtovanje 27, 128
  • inženirstvo 128
  • ionen bromidi 101
  • ioneni 101
  • ionizirajoče sevanje 167
  • ionska vez 102
  • ionske tekočine 110
  • iOS 40
  • iPhone 34, 165
  • iPhone (pametni telefon) - Priročniki 165
  • Irradiation 167
  • iskalna orodja 80
  • iskanje informacij 76
  • izbira reagentov 119
  • izbira spremenljivk 191
  • izboljšave procesov 182
  • izbrana dela 203
  • izdelava 189, 208
  • izdelava dokumentacije 147
  • izdelava spletnih strani 52, 74, 79
  • izdelava zobnikov 129, 144, 148
  • izmenični sistemi 127
  • izmenjava toplote 95
  • izobraževalna politika 12
  • izobraževalni programi 192
  • izobraževanje 12, 14, 126
  • izolirane učinkovine 125
  • izračun prenosa 114
  • izračun stroškov 187, 188
  • izračuni 187, 194
  • izračuni zobnikov 144, 148
  • Izrael 12
  • izumi 219
  • izumiranje vrst 13
  • izvedba 206
  • izvengalaktični planeti 90
  • izvenzemeljsko življenje 92
  • izvor 208
  • izvori hrupa 170


  • Jadransko morje 180, 218
   • - Pomorske karte 218
  • jamičasta korozija 134
  • Java 22, 71
  • Java (Computer program language) 38
  • Java aplikacije 37
  • Java SE 7 38
  • JavaScript 79
  • JavaScript (Computer program language) 79
  • JavaServer 38
  • javni prostor 202
  • jedrska industrija 145
  • jedrska kemija 102
  • jedrska magnetna resonanca 123
  • jedrska tehnika 128, 151, 152, 167
  • jedrska varnost 179
  • jedrske elektrarne 145
  • jedrski terorizem 152
  • jekla 195
  • jeklarne 195
  • jeklene cevi 147
  • Jobs, Steve 10
  • Joomla 74
  • Joomla! (odprtokodni sistem) - Priročniki 74
  • Jugovzhodna Evropa 3
  • Julijske Alpe 210


  • kaliks[4]aren 132
  • kalorična vrednost 95
  • kalorimetrične meritve 101
  • kanalizacijski sistemi 168
  • Kanban 183
  • kaotična advekcija 189
  • kapacitivni senzorji 157
  • karakteristike cevi 161
  • karakterizacija 107, 123, 184
  • Karavanke 209
  • karbociklične spojine 99
  • karcinogene snovi 112
  • kartezični produkt 17
  • kartografija 213
  • Kartografija - Zgodovina - Francija - 19.st. 213
  • katalitične reakcije 194
  • kataliza 110
  • katalizatorji 190, 194
  • kationi 123
  • kemična industrija 103, 110
  • kemične tovarne 191
  • kemični procesi 111
  • kemija 112, 113, 193
  • kemija atmosfere 103
  • kemija elementov 102
  • kemija hidrosfere 103
  • kemija klimatskih sprememb 103
  • kemija pedosfere 103
  • kemijska industrija 192
  • kemijska kinetika 103
  • kemijska procesna industrija 111
  • kemijska procesna tehnika 191
  • kemijska struktura 118
  • kemijska tehnologija 166, 189, 191, 194
  • kemijska termodinamika 103
  • kemijske eksplozije 193
  • kemijske lastnosti 168
  • kemijske reakcije 114, 187
  • kemijske vezi 116, 121
  • kemijski reaktorji 194
  • kemijsko inženirstvo 128, 184, 187, 188, 190, 192
  • kemijsko ravnotežje 117, 187
  • kemikalije 103, 113
  • kemoterapija 100
  • Keplerjeva enačba 89
  • Kinect - Programming 33
  • Kinect senzor 33, 61
  • kinematični modeli 7
  • kinetika procesov 194
  • kinin 100
  • kinoloni 107
  • kinonske strukture 132
  • kiparstvo 200
  • klasična teorija polja 88
  • klasifikacija kristalov 121
  • klasifikacija procesov 195
  • klasifikacija topil 117
  • klastri 90
  • Kleklanje - Zgodovina - Idrija - Zborniki 199
  • klekljanje 199
  • klimatizacija zgradb 141
  • klimatizacijska tehnika 198
  • klinične raziskave 125
  • ključne besede 2
  • kmečke hiše 205
  • kmetijske odpadne vode 168
  • kmetijstvo 193, 216
  • Kmetijstvo - Geografski vidik - Slovenija 216
  • kognitvna omrežja 163
  • koherentno elektronsko difrakcijsko slikanje 96
  • kolobarniki 118
  • koloidi 135
  • kombinatorična sinteza 122
  • kometi 90
  • kompleksna omrežja 20
  • komponente sistemov 198
  • kompost 166
  • kompostni biofilter 166
  • komunalne odpadne vode 168
  • Komunalni odpadki - Odlagališča - Metan - Disertacije 166
  • komunalni prispevek 11
  • koncepti 137
  • koncepti operacijskega sitema 77
  • konceptualno načrtovanje 173
  • konfiguracija kontrolne zanke 191
  • konfiguracija prostora 114
  • konflikt interesov 5
  • konformacije 101
  • konformacijske spremembe 104
  • konstruiranje 27, 56, 128, 146, 150
  • konstruiranje cevovodov 147
  • konstruiranje gonil 129
  • konstruiranje izdelkov 142
  • konstruiranje orodij 148
  • konstruiranje strojev 140
  • konstruiranje zobnikov 144, 148
  • konstrukcija pogona 173
  • konstrukcije 169, 204
  • kontaktni materiali 170
  • kontaktni sušilniki 111
  • kontinuirne metode meritev 111
  • kontinuirno sušenje 111
  • kontrola 110, 188
  • kontrola kemijskih procesov 191
  • kontrola onesnaževanja 187
  • kontrola pretoka električne energije 158
  • kontrola procesov 111
  • kontrola valitete električne energije 158
  • kontrolni sistemi 196
  • konvekcija 95
  • konvekcijsko sušenje 111
  • konvekcijsko združevanje 135
  • koordinacija anionov 98
  • koordinacijske spojine 102, 107, 185
  • koordinacijski nanomateriali 136
  • koordinirana kontrola 191
  • Koreja 12
  • korozija 108, 134
  • korozija aluminijevih zlitin 134
  • korozijska odpornost kovin 108
  • korozijska utrujenost 134
  • korozijski mehanizmi 134
  • Kostel 217
  • kovalentna vez 102
  • kovice 146
  • kovine 108, 133, 134, 195
  • kovinski ioni 104
  • kovinski kompleksi 185
  • kovinsko-organski porozni materiali 184
  • kozmologija 90
  • koža 125
  • krajinska fotografija 209, 210
  • kraški rob 217
  • kratki opisi 130, 131
  • kreiranje spletnih strani 85
  • krhki materiali 133
  • kristali 121
  • kristalizacija 187
  • kristalizacijski mehanizem 184
  • kristalna struktura 120, 185
  • kristalne mreže 121
  • kristalne oblike spojin 121
  • kristalne strukture 107
  • kristalni defekti 15
  • kristalografija 15, 121, 138
  • krivulje 24
  • križišča 178
  • krmiljenje 7, 169, 198
  • krmiljenje inverterjev 158
  • krožni procesi 95
  • ksanturenati 185
  • ksanturinska kislina 185
  • kulturna dediščina 200, 201
  • kumen 188
  • kvantna mehanika 88, 94, 138
  • kvantna optika 97
  • kvantna statistika 94
  • kvantna teorija polja 88
  • kvantna teorija sevanja 94
  • kvantni oddajniki 97
  • kvazi klasična aproksimacija 94


  • landfill 166
  • landfill gas 166
  • lastna in medsebojna induktivnost 154
  • lastnosti 113, 118
  • lastnosti filmov 149
  • lastnosti materialov 137, 146
  • lastnosti maziv 150
  • lastnosti odpadnih voda 168
  • lastnosti prostorov 88
  • lean proizvodnja 183
  • letala 173
  • letalonosilke 130
  • Letalonosilke - Zgodovina - 1900-1945 - Albumi 130
  • letalska krila 173
  • letalska tehnika 169
  • ležaji 146, 149
  • Li-ion battery 106
  • ligandi 107, 185
  • limite 19
  • linear charge density 101
  • linearna elastičnost 15
  • linearna gostota naboja 101
  • linearne nanostrukture 136
  • linearne preslikave 17
  • linearni prostori 17
  • linearno programiranje 16
  • LINQ 48
  • Linux 77
  • literatura 125
  • Lithium cells 156
  • Lithium-Ionen-Akkumulator 156
  • litij ionske baterije 106
  • litijeve baterije 156
  • litijevi ionski akumulatorji 132
  • litosfera 103
  • Ljubljana 201
  • lobiranje 3, 13
  • ločevanje faz 111
  • ločljivost 97
  • lokalizacija 97
  • lokalno podnebje 214
  • lom materialov 93
  • Lorentzova mikroskopija 96
  • lovska letala 171
  • Luminescence 118
  • Luminescent Proteins - chemistry 118
  • luminiscentni organizmi 118
  • luminiscentni proteini 118
  • lupina bash 77
  • lupina operacijskega sistema 77
  • luščenje značilk 65
  • luženje 187


  • Mac okolje 73
  • machine tools 140
  • Machine-tools
   • - Numerical control 140
   • - Vibration 140
  • Machining - Automation 140
  • madeži v sliki 96
  • magnetika 154
  • magnetna sila 154
  • magnetne lastnosti snovi 154
  • magnetne naprave za shranjevanje podatkov 134
  • magnetni materiali 96, 139
  • magnetni polioksometalati 139
  • magnetni senzorji 157
  • magnetno polje 94, 127, 154
  • majhni fulereni 136
  • majhni peptidi 100
  • malarija 100
  • mali poslovni sistemi 51
  • management 176
  • manufacturing automation 140
  • masna spektroskopija sekundarnih ionov 96
  • matematična analiza 19
  • matematična kristalografija 15
  • matematična logika 17
  • matematična statistika 18
  • matematični modeli 8, 135
  • matematika 16, 17, 18, 19, 20, 58, 163
  • materiali 93, 97, 108, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 146, 156, 160, 169, 184, 195, 204, 208
  • materiali za zobnike 148
  • Materials - Computer simulation 137
  • Mathematical optimization 16
  • Matlab 22
  • MATLAB 44, 58
  • matrična algebra 17
  • matrične reprezentacije 20
  • matrike 17
  • mazalni film 149, 150
  • mazanje 146, 149
  • mazanje gonil 129
  • maziva 150
  • Mechanical Processes 196
  • mechanics 140
  • Mechatronics 157, 196
  • medfazne površine 106
  • medicina 113
  • medicinska diagnostika 196
  • medicinska kemija 100
  • medicinske slike 196
  • medicinski centri 126
  • medosebno komuniciranje 2
  • medsebojno sodelovanje 181
  • mehanizem iniciacije 193
  • mehanizmi 196
  • mehanizmi obrabe 150
  • mehanizmi preboja 93
  • mehanizmi reakcij 119
  • mehanska konstrukcija 162
  • mehanska tehnologija 140
  • mehanske naprave 196
  • mehatronika 157, 196
  • mehkužci 118
  • mejne ploskve 15
  • mejne vrednosti 112
  • mejno mazanje 150
  • MEMS 138
  • menedžment 126
  • menedžment množic 206
  • Menišja 217
  • mentorstvo 4
  • merilna negotovost 155
  • merilna tehnika 127
  • merilni mostič 155
  • meritve 110
  • meritve vlage 111
  • merjenje 1
  • merjenje viskoznosti 101
  • merjenje zobnikov 129
  • mesta 202
  • mešanje tekočin 187
  • meščanske hiše 205
  • metal cutting 140
  • metal-organic frameworks 184
  • metals 108
  • metalurgija 195
   • - metalurški procesi - jeklo - proizvodnja - preoblikovanje - okoljski vidik - priročniki 195
  • metalurški procesi 195
  • metan 166
  • Metan - Katalitski reforming - Disertacije 190
  • metanol 188
  • methane removal 166
  • metoda agilnega vodenja projektov 53
  • metode 181
  • metode čiščenja 168
  • metode izdelave 148
  • metode prepričevanja 13
  • metode vzorčenja 114
  • metode zagotavljanja kakovosti 182
  • metodologija 2, 4
  • metodologija odločanja 145
  • metodologije 191
  • metoksi metil heptan 188
  • metolaklor 186
  • metrologija 176
  • metrology 176
  • micelizacije 109
  • micellization 109
  • Microelectromechanical systems 157
  • Microprocessors - Experiments 164
  • Microsoft .NET Framework 47
  • Microsoft Access 21
  • Microsoft Access 2013 21
  • Microsoft Excel (Computer software) 82
  • Microsoft Excel 2010 25
  • Microsoft Excel 2010 (računalniški program) - Priročniki 25, 26
  • Microsoft Excel 2013 82
  • Microsoft FAST Search Server 80
  • Microsoft Office 51
  • Microsoft Office 2011 73
  • Microsoft Office 365 51
  • Microsoft PowerPoint (Computer file) 86
  • Microsoft PowerPoint 2013 86
  • Microsoft SharePoint 80
  • Microsoft SharePoint (Electronic resource) 80
  • Microsoft VBA 83
  • Microsoft Visual C++ 46
  • Microsoft Visual studio 47, 53
  • Microsoft Windows 75
  • Microsoft Windows (Computer file) 59, 69, 70, 75
   • - Popular works 55
  • Microsoft Windows 7 69, 70
  • Microsoft Windows 8 62
  • Microsoft Windows 8 (operacijski sistem)
  • mikro tribologija 150
  • mikroelektromehanski elementi 138
  • mikroelektronika - mikrokrmilniki - Arduino - projekti - priročniki 197
  • mikroelektronske komponente 134
  • mikrofluidi 135
  • mikrokrmilniki 159
  • mikromešalci 189
  • mikromešalniki 189
  • mikrorobotika 8
  • mikroskopija 96
  • mikroskopija nizkoenergijskih elektronov 96
  • mikroskopske slike 96
  • mikroskopske tehnike 97
  • mikrostrukture loma 93
  • mikrotehnologija 189
  • minimizacija 16
  • minimizacija odpadkov 110
  • mirnodobna uporaba 193
  • mladi raziskovalci 12
  • mnogoterosti 88
  • množice 17
  • množični mediji 13
  • Mobile communication systems 163
  • Mobile computing 40
  • Mobile robots 7
  • mobilna telefonija 34, 165
  • mobilne komunikacije 163, 165
  • mobilne strani 40
  • mobilni operacijski sistemi 37
  • mobilni roboti 7
  • moč množice 17
  • modeli 192
  • modeli prehrambenih verig 20
  • modeliranje 20, 24, 27, 39, 133
  • modeliranje celičnih avtomatov 20
  • modeliranje podatkov 84
  • modelni farmacevtski sistemi 109
  • moderne države 9
  • modernizacija 3
  • modularne simulacije 137
  • MOF materiali 184
  • molekularna difuzija 189
  • molekularna dinamika 114
  • molekularne vibracije 114
  • molekularni klastri 139
  • molekule 94, 121
  • molekulsko modeliranje 108
  • momenti porazdelitev 18
  • monitoring 133, 168
  • mono-izopropil amin 188
  • monomolekularni magneti 139
  • moralna obveza 5
  • moralna pravila 5
  • morske zvezde 118
  • morsko dno 214
  • motorji z notranjim zgorevanjem 172
  • motorna vozila 170
  • mozaik 220
  • mozaiki 207
  • možgani 20
  • mreže avtonomnih kontrolerjev 191
  • multikriterijska optimizacija 16
  • multimedia 38
  • multimedija 41, 86
  • Multimodal user interfaces (Computer systems) 33, 61
  • Murter 218


  • nacionalna produkcija 203
  • načela Steva Jobsa 10
  • načini pisanja 2
  • načrtovanje 147, 204, 206
  • načrtovanje baterij 156
  • načrtovanje decentraliziranih kontrolerjev 191
  • načrtovanje kontrolnih sistemov 191
  • načrtovanje letal 173
  • načrtovanje prometa 14
  • načrtovanje reaktorjev 187, 188, 194
  • načrtovanje sistemov 141, 198
  • nadzor dejavnosti 206
  • naftalen 112
  • naftovodi 137
  • naloge 19, 94, 119
  • nano optična mikroskopija 97
  • nano-optics 97
  • nanodiamanti 136
  • nanoelektromehanski elementi 138
  • nanokovine 136
  • nanomateriali 135
  • nanomreže 136
  • nanoreaktorji 96
  • nanoroboti 196
  • nanosatovje 136
  • nanoskopija 96
  • nanostructured materials 97
  • Nanostructured materials - Handbooks, manuals, etc 136
  • nanostrukturirani materiali 97, 136
  • nanostrukturirani organski polimerni filmi 135
  • Nanotechnology 135
  • nanotehnologija 97, 135, 138
  • nanozlitine 136
  • nanožičke 123
  • napake na zobnikih 148
  • napake pri postopkih 126
  • napetostno korozijsko pokanje 134
  • napovedovanje lastnosti 137
  • naravne spojine 116
  • naravne znamenitosti 201
  • naravni aktivatorji 100
  • naravni inhibitorji 100
  • naravni plin 13
  • naravoslovje 212
  • NATO 6
  • NATO. Public Diplomacy Division glej North Atlantic Treaty Organization. Public Diplomacy Division
  • navajanje virov 2
  • navigacija 7
  • navodila 14
  • navtične karte 218
  • navtika 180
  • near-field optical microscopy 97
  • nebesna mehanika 89
  • nedestruktivne metode preskušanja 151
  • negativna sferična aberacija 96
  • negotovost 176
  • nehlapni topljenci 135
  • nehomogenosti 15
  • nekovalentne interakcije 109
  • nelinearno optimiranje 16
  • NEMS 138
  • neravnotežne spremembe stanja 95
  • nereverzibilni procesi 95
  • nesreče 192, 194
  • Neural networks (Computer science) 114
  • nevarne snovi 112, 166
  • nevarni izpusti 13
  • nevronske mreže 114
  • nevtrino 90
  • nevtronska spektroskopija 139
  • Newtonovi zakoni 89
  • Newtonska gravitacija 88
  • nezaželeni učinki 125
  • Nikola Tesla 219
  • nitrati 186
  • nizkotemperaturna katalitska dekarboksilacija 190
  • NMR 123
  • noble metals 190
  • nomenklatura 116
  • noncovalent interactions 109
  • normativna ureditev gradnje 11
  • North Atlantic Treaty Organization. Public Diplomacy Division 12
  • nosilnost zobnikov 129
  • notranja energija 114
  • notranja oprema 205
  • notranje zlorabe 152
  • novogradnje na podeželju 203
  • novogradnje v mestnem okolju 203
  • Nuclear industry 145
  • Nuclear medicine 126
  • Nuclear power plants 145
  • nuklearna medicina 126
  • nukleinske kisline 104, 122
  • nukleofili 119
  • numerical analysis 44
  • numerical methods 44
  • numerične analize 44, 93
  • numerične metode 44, 133
  • numerični izračuni 150
  • numerično krmiljenje 140


  • o avtomobilu 177
  • obala 214
  • obarjanje 187
  • obdelava filmov 58
  • obdelava kovin 193
  • obdelava materiala 140
  • obdelava odpadnih snovi 168
  • obdelava podatkov 26, 31, 54, 114
  • obdelava signalov 164
  • obdelava slik 58
  • obdelovalni postopki 142, 143
  • object recogntion 42
  • Object-oriented programming (Computer science) 38
  • objektno orientirano programiranje 38, 71
  • oblačila 208
  • oblike pisanja 2
  • oblikovanje 4, 128
  • oblikovanje javnega mnenja 13
  • oblikovanje tekstilij 208
  • oblikovanje tima 181
  • obmestja 216
  • obnovljivi viri energije 110, 158, 190
  • obraba 149, 150
  • obratovanje 206
  • obremenitve 15
  • obremenitve materialov 146
  • obsevanje 167
  • Obsevanje 167
  • oceanografske razmere 214
  • ocena usposobljenosti 192
  • ocene tveganja 141
  • ocenjevanje lastnosti baterij 156
  • ocenjevanje parametrov 18
  • odgovornost 5
  • odgovornost inženirja 5
  • odlagališča 166
  • odločanje 176
  • odločitvena drevesa 20
  • odpadne vode 168
  • odpadni plini 167
  • odpadno blato 167
  • Odplake 167
  • odpravljanje napak 75
  • odrezavanje 140
  • odstranjevanje metana 166
  • odstranjevanje vode 111
  • odvajanje 168
  • odvodi 19
  • Office 365 67
  • ogrevanje 198
  • ogroženost biodiverzitete 214
  • ohišja ležajev 137
  • ojačani polimeri 137
  • ojačevalniki 161
  • oklepna vozila 131
  • Oklepna vozila - Zgodovina - 1900-1945 - Albumi 131
  • oklepni kolesniki 131
  • okolje 5
  • Okolje 167
  • okoljevarstvena politika 13
  • okoljska kemija 102, 103, 110
  • okoljska problematika 13
  • okoljska učinkovitost 110
  • okoljski kazalci 14
  • okoljski problemi 20
  • oksidacija kovin 134
  • oksidacije 119
  • oksidativne poškodbe DNA 104
  • oligonukleotidi 104
  • oligonukleotidi DNA 123
  • OMAP-L138 eXperimenter 164
  • omrežja 20
  • OneNote 66
  • onesnaženost morja 214
  • onesnaževanje podtalnice 186
  • onesnaževanje vode 187
  • onesnaževanje zraka 187
  • Ontology 88
  • opazovanje neba 92
  • Open Computing Language 64
  • OpenCL 64
  • OpenCL (Computer program language) 64
  • OpenCL c programming language 64
  • OpenCL programming 64
  • OpenGL 24
  • operacijski nivoji 126
  • operacijski sistemi 55, 59, 62, 69, 70, 75, 77, 78, 87
  • operating system 77
  • Operating systems (Computers) 59, 78
   • - Management 75
   • - Popular works 55
  • operatorji 94
  • opis rastline 125
  • opisi 124, 205
  • opisna statistika 18
  • opozorila 125
  • opozorilni znaki 192
  • optična polja 97
  • optične analizne metode 138
  • optične antene 97
  • optične interakcije 97
  • optične sile 97
  • optični senzorji 157
  • optika 91
  • optimizacija 16
  • optimizacija predpomnilnika 50
  • optimizacijski problemi 16
  • optomehanika 97
  • orbitalna mehanika 89
  • orbitalna vrtilna količina 94
  • Organic compounds - Synthesis 119
  • organic Li-ion batteries 132
  • organizacija dela 181, 182
  • organizacija proizvodnje 182, 183
  • Organizational change - Management 176
  • organocatalysis 105
  • organokataliza 105
  • organokovinski nanomateriali 136
  • organorutenijeve spojine 107
  • organorutenijevi kompleksi 107
  • organoruthenium compounds 107
  • organska kemija 98, 99, 100, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 132
  • organska mikroonesnaževala 186
  • organska topila 110
  • organske reakcije 99, 105, 115, 116
  • organske redoks spojine 132
  • organske sinteze 99, 105, 115, 119
  • organske spojine 105, 116, 117
  • organski elektroaktivni materiali 132
  • organski inhibitorji korozije 108
  • organski litij ionski akumulatorji 132
  • organski premazi 134
  • orodja za odrezavanje 140
  • osebje 126
  • osebne razstave 207
  • osebni transport 174
  • Osilnica 217
  • osnove 162
  • osnove elektrotehnike 154
  • osnove raziskovanja 4
  • osnove razvoja iger 34
  • osnovne statistike 18
  • osnovni delci 90
  • otganizacija dela 10
  • Oxides - Electric properties 160
  • ozkokotno sipanje nevtronov 101
  • označevalni jeziki 35, 36


  • padavinska onesnažena voda 168
  • Palagruža 218
  • pametna kirurška orodja 196
  • pametne meže 158
  • pametni telefoni 165
  • panoramski pogledi 209, 210
  • papir v elektroniki 160
  • paralelna sinteza 122
  • paralelno programiranje 64
  • parallel programming 64
  • Parallel programming (Computer science) 46
  • pasivizacija kovin 134
  • patenti 219
  • peptidi 115
  • peptidne nukleinske kisline 104
  • periodični sistem elementov 102, 121
  • Perl 31
  • Perl (Computer program language) 31
  • perturbacijska teorija 94
  • Pharmaceutical chemistry 122
  • Pharmacokinetics 122
  • PhoneGap 40
  • photonics 97
  • piezoelektrični senzorji 157
  • pilotiranje 169
  • Piping
   • - Design and construction - Handbooks, manuals, etc 147
   • - Drawing - Handbooks, manuals, etc 147
  • Piridin - Disertacije 99
  • piridin N-oksidi 99
  • piridini 99
  • pirimidinski nukleozidi 104
  • pirotehnični materiali 133
  • pisne komunikacije 2
  • plagiatorstvo 4
  • planiranje proizvodnje 183
  • plastenke 142, 143
  • Plastics in packaging 142
  • plaščarji 118
  • plavanje 8
  • pleksi steklo 207
  • plinsko mazanje 149
  • Pocket computers - Programming 40
  • Podatki - Priročniki 26
  • podatkovni modeli 28
  • podjetništvo 10
  • podnebne spremembe 214
  • podrobna navodila 126
  • področja uporabe 153
  • podtalnica 186
  • Podtalnica
   • - Biodenitrifikacija - Disertacije 186
   • - Onesnaževanje - Disertacije 186
  • podvozja letal 173
  • podzemeljsko shranjevanje toplote 141
  • pogoji za izdajo dovoljenja 11
  • pogon letal 173
  • pogoni 169
  • pogoni vozil 172, 174
  • pogonske tehnike 175
  • poklicna etika 5
  • poklicni okoljevarstveniki 13
  • Pokokrje 217
  • polarimetrija 91
  • polarne koordinate 19
  • polarnost topila 117
  • policiklični aromatski ogljikovodiki 112
  • poliedri 121
  • polielektroliti 101
  • Polielektroliti - Disertacije 101
  • polihidroksibenzeni 132
  • poliioni 101
  • polimeri 133, 135
  • polimerni deli 137
  • polimorfna modifikacija 185
  • politična podpora 174
  • politične vede 9
  • politični razvoj 9
  • polkmetije 216
  • Polkmetije - Slovenija 216
  • polnilne baterije 153
  • polnjenje baterij 174
  • polprevodniki 160
  • polprevodniški oksidi 160
  • polyelectrolyte 101
  • Polyethylene terephthalate 142
  • polyhydroxybenzenes 132
  • polžasta gonila 129
  • polžna gonila 129
  • Polžna gonila 129
  • pomen 208
  • pomorska navigacija 180
  • Pomorska navigacija - Objekti - Vzhodni Jadran 180
  • pomorska potovanja 212
  • pomorstvo 130
  • poraba goriva 172
  • poraba vode 168
  • portreti 220
  • posebne oblike 136
  • poslovna uspešnost 10
  • Poslovna uspešnost 10
  • poslovne mobilne aplikacije 40
  • poslovni modeli 28
  • poslovno odločanje 26
  • postopki 192
  • poškodbe površin 146
  • potek procesov 28
  • Potovanja po morju - 1831-1836 - Dnevniki 212
  • povezava v mreže 69
  • povezava z električnim omrežjem 158
  • površine 24
  • površinski efekti 134
  • pravice 5
  • pravna sredstva 11
  • pravočasno ukrepanje 192
  • praživali 118
  • prebavila 125
  • predoblike 142, 143
  • predpisi 11
  • predstavitve 86
  • pregled razvoja ureditve 11
  • preglednice 26
  • pregledno delo 8, 93, 129, 130, 131, 144, 147, 149, 150, 153, 157, 171, 172, 174, 182, 183, 189, 195
  • preiskave materialov 96
  • preizkušanje domnev 18
  • prenos parne faze 135
  • prenos snovi 187
  • prenos toplote 187
  • prenosne elektronske naprave 106
  • prenova 203, 205
  • preoblikovanje kovin 150
  • preobrazba podeželja 216
  • preprečevanje hrupa 170
  • preprečevanje terorizma 152
  • Presentation graphics software 86
  • preskušanje 93
  • preskušanje vozil 170
  • preslikave 17
  • presojanje vrednost 5
  • pretok fluidov 187
  • prezračevanje 198
  • pridobitev certifikata 66, 67
  • pridobivanje bioplina 190
  • pridobivanje pitne vode 186
  • prijemališča zdravil 122
  • prikriti sistemi 50
  • prileganje krivulj 114
  • primeri 31, 49, 144, 204
  • primeri naprav 151
  • primeri programov 164
  • primeri uporabe 27
  • primeri virov sevanja 151
  • primerjava sistemov ureditve 11
  • principi delovanja 189
  • priobalna območja 14
  • priprava dokumentacije 206
  • priprava projektne dokumentacije 11
  • priprava vzorcev 96
  • prirobnice 147
  • priročniki 2, 4, 7, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 113, 125, 127, 136, 142, 143, 148, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 177, 178, 180, 187, 192, 198, 209, 210
  • pristajanje 169
  • pristojnost vlade 14
  • problemi razmejevanja 214
  • procesi 69
  • procesiranje podatkov 44
  • procesna tehnika 187, 188, 189, 192, 194
  • procesne spremenljivke 194
  • procesni sistemi 196
  • profili zob 129
  • programabibilne logične naprave 159
  • programiranje 24, 29, 33, 40, 61, 77
  • programirljivi krmilniki 197
  • Programmable controllers 197
  • programska oprema 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 39, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 66, 67, 73, 74, 80, 82, 86, 137
  • programska orodja 31, 87
  • programski jeziki 22, 29, 31, 36, 38, 43, 44, 46, 48, 57, 68, 71, 72, 79, 85
  • proizvodna oprema 188
  • proizvodni procesi 195
  • proizvodni sistemi 183
  • proizvodnja 156, 183
  • proizvodnja kemikalij 188, 192
  • proizvodnja para-ksilena 191
  • proizvodno inženirstvo 128, 138
  • projekti 161, 203
  • projektiranje sistemov 198
  • prometna nesreča 177
  • prometne obremenitve 214
  • prometni predpisi 177, 178
  • Prometni predpisi - Priročniki 177
  • prometni znaki 177
  • Prometni znaki - Priročniki 177
  • prosti radikali 185
  • prostor 88
  • prostorsko planiranje 14, 202, 216
  • prostorsko umeščanje 206
  • proteini 122
  • protiioni 101
  • protirakava zdravila 107
  • PSPP 54
  • Purification 167
  • purinski nukleozidi 104
  • pyridine N-oxides 99
  • pyridines 99
  • Python 3 29
  • Python knjižnica 29


  • QSAR 122
  • quantum optics 97
  • Quantum theory - Problems, exercises, etc 94
  • Query languages (Computer science) 80
  • quinolones 107
  • quinone 132


  • računalniška animacija 39, 49
  • računalniška arhitektura 50
  • računalniška grafika 24, 30, 39, 49, 56, 63, 86
   • - OpenGL 3.1 - učbeniki za visoke šole 24
  • računalniška kemija 114
  • računalniška omrežja 163
  • računalniške aplikacije 44
  • računalniške metode 20, 196
  • računalniške mreže 76, 80, 84
  • računalniške omreže 41
  • računalniške simulacije 137, 139
  • računalniške slike 42
  • računalniški program SPSS 32
  • računalniški programi 56
  • računalniški programski jeziki 64
  • računalniški sistemi 78
  • računalniški vid 42
  • računalniški vmesniki 33, 61
  • računalništvo 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 128, 159, 163
   • - programski jeziki - Java - učbeniki za visoke šole 71
   • - računalniška grafika - računalniški programi
     • - CorelDRAW X6 - priročniki 30
     • - priročniki 56
  • računalništvo v oblaku 51, 60
  • Radiations 167
  • radio astronomija 91
  • Radioactive materials 152, 179
  • Radioactive substances 151
   • - Transportation 151
  • radioaktivne naprave 151
  • radioaktivne snovi 151, 152, 179
  • radioaktivno sevanje 167
  • radiofarmacevtski izdelki 126
  • radioizotopi 167
  • radioliza vode 167
  • Radiopharmaceuticals 126
  • raketni pogoni 175
  • raki 118
  • rastišča 124
  • Rastline - Slovenija 124
  • rastlinska prehranska dopolnila 125
  • rastlinske celične kulture 100
  • rastlinski pripravki 125
  • rastlinstvo 124
  • Raum 88
  • ravnanje z odpadki 110, 166
  • ravnanje z vodnimi viri 14
  • raziskave 6, 118
  • raziskovalna dejavnost 1
  • raziskovalna politika 1
  • raziskovalno delo 4, 5
  • raziskovalno usposabljanje 12
  • različne vrste pisanja 2
  • razpoznavanje slik 42
  • razpoznavanje vzorcev 65
  • Razpoznavanje vzorcev
   • - Govor - Učbeniki za visoke šole 65
   • - Slike - Učbeniki za visoke šole 65
  • raztopine 109
  • razumevanje vzorcev 65
  • razvoj 6, 199
  • razvoj aplikacij 37, 43, 83
  • razvoj držav 9
  • razvoj letalstva 171
  • razvoj narodov 9
  • razvoj novih zdravil 100, 122
  • razvoj onkoloških učinkovin 100
  • razvoj programov 28
  • razvojna orodja 47
  • razvojni projekti 181
  • razvrščanje vzorcev 65
  • reakcije enaminononov 99
  • reakcijska kinetika 187
  • reaktivni destilacijski proces 191
  • reaktivni pogoni 175
  • reaktorska tehnika 194
  • realni plini 95
  • recenzije 3
  • receptorji 98, 122
  • redoks prenašalci naboja 132
  • redoks reakcije 119
  • redukcija statistične napake 114
  • redukcije 119
  • refleksivno pisanje 2
  • regionalna geografija 214
  • regionalna stabilnost 9
  • regionalni razvoj 214
  • regionalno planiranje 216
  • regulativa 141
  • rekonstrukcija 3-D površin 96
  • Relational databases 21
  • relativistične valovne enačbe 94
  • relativnost 88
  • Renewable energy sources 158
  • rentgenska astronomija 91
  • resonančno tipalo 96
  • resonatorji 97
  • rešene naloge 77
  • reševanje Schrödingerjeve enačbe 114
  • rešitve 19, 94, 119
  • retrosinteze 119
  • reverzibilni procesi 95
  • revizije 192
  • rezidualna vlaga 111
  • ribe 118
  • Rieke metode 136
  • RML - Requirements Modeling Language 28
  • roboti 7
  • robotika 7
  • robotska kirurgija 196
  • robotski manipulatorji 7
  • robotski sistemi 8
  • ročna dela 199
  • ročne spretnosti 199
  • ropot 170
  • Rožnik 201
  • rudarjenje spleta 76
  • rudarstvo 14, 193
  • rutenij 107
  • ruthenium coordination compounds 107


  • Sabotage 145
  • sabotaže 145
  • safety measures 145, 179
  • samooptimizirajoča kontrola 191
  • samoorganizacija 123
  • scenario techniques 176
  • Science - Data processing 31
  • SCIENCE / Chemistry / General 136
  • SCIENCE / Chemistry / Organic 119
  • SCIENCE / Earth Sciences / General 103
  • SCIENCE / Life Sciences / Genetics & Genomics 31
  • SCIENCE / Solid State Physics 136
  • SCIENCE / Waves & Wave Mechanics 164
  • Science and state - Economic aspects - Europe, Central - Congresses 3
  • Scripting languages (Computer science) 87
  • Scrum 53
  • Scrum (Computer software development) 53
  • Search engines 80
  • security measures 145
  • segrevanje z mikrovalovi 105
  • sekundarni metaboliti 100
  • self-assembly 123
  • Self-assembly (Chemistry) 135
  • Semantic Web 76
  • semantični splet 76
  • semantika 84
  • Semiconductor films 160
  • senzorji 157, 196
  • separacija plinov 184
  • separacijske metode 111
  • sestava projektne dokumentacije 11
  • sestavljanje naloge 2
  • Sevanja 167
  • sevanje 95
  • Sewage 167
  • sferično simetrični potencial 94
  • shell 77
  • shranjevanje plinov 184
  • shranjevanje toplote 184
  • Signal processing - Digital techniques - Experiments 164
  • silicij 138
  • silicijevi monokristali 138
  • simetrija 121
  • simulacija 3D 34
  • simulacije 18, 114, 191
  • simulacije gibanj 8
  • simultaneous micropolutants removal 186
  • simultano odstranjevanje mikroonesnaževal 186
  • sinhronizacija 158
  • sinhronverter 158
  • sintetični ionski kanali 98
  • sinteza pod visokim tlakom 105
  • sinteze 98, 107, 113, 120, 184
  • sinteze cikličnih spojin 119
  • sinteze materialov 193
  • sintezni plin 190
  • sistem zagotavljanja varnosti 192
  • sistematični pogrešek 155
  • sistemi brez topil 110
  • sistemi datotek 70
  • sistemi jedrskih reaktorjev 134
  • sistemski inženiring 173
  • sistemski modeli 28
  • sklopke 146
  • slikarji 220
  • slikarstvo 200, 207, 220
  • slike na platnu 207
  • slovar izrazov 113
  • Slovenija 11, 124, 168, 201, 203, 205, 215, 216, 217
   • - Prostorski razvoj 216
  • Slovenska arhitektura
   • - 2008-2012 - Zborniki 203
   • - Avtohtoni slogi 205
  • slovenska Istra 214
  • slovensko morje 214
  • Slovensko Primorje 214
  • Slovenščina - Knjižni jezik - 1991- - Slovarji 211
  • slučajne spremenljivke 18
  • slušni signali 65
  • sluznice 125
  • Small business - Computer programs 51
  • Smart power grids 158
  • Smithov diagram 162
  • snov 95
  • Social sciences - Statistical methods - Computer programs 32
  • socialna geografija 216
  • socialna omrežja 76
  • socialna varnost 9
  • sodelovanje javnosti 14
  • Software engineering 47
  • sol-gel metoda 120
  • SolidWorks 56
  • sončna energija 110
  • Sončni sistem 90
  • sorption properties 184
  • Space and time 88
  • spektromikroskopija 96
  • spektroskopija 91, 123
  • spektroskopske metode 116
  • spektroskopske raziskave 98, 104
  • spin 94
  • spinska polarizacija 96
  • spletne aplikacije 35, 68, 84
  • spletne strani 35, 85
  • Spletne strani - Izdelava - Priročniki 74
  • spletni servisi 38
  • spletni strežniki 80
  • Split - Javni prostor - Urbanistično planiranje - Disertacije 202
  • Split III 202
  • splitski razvojni model 202
  • spominske enote 159
  • spontano urejanje z izhlapevanjem 135
  • Spreadsheet software 82
  • sprememba stanja 95
  • spremembe zemljiške rabe 216
  • SPSS (Computer file) 32
  • SPSS (računalniški program) - učbeniki za visoke šole 32
  • srčno-žilni sistem 125
  • Srednja Evropa 3
  • stabilnost 169
  • standardizacija 137
  • stanovanjske stavbe 205
  • Statistical Package for Social Sciences (računalniški program) glej SPSS (računalniški program)
  • statistična analiza podatkov 32
  • statistične metode 32
  • statistika 54
  • stehiometrija 187, 194
  • stereo vrstična mikroskopija 96
  • Stereochemistry 121
  • stereokemija 116, 119, 121
  • stereoselective synthesis 115
  • stereoselectivity 105
  • stereoselektivna sinteza 115
  • stereoselektivnost 105
  • stikalna tehnika 127
  • stiren 188
  • stonoge 118
  • Storage batteries 153, 156
  • strategic management 176
  • strategic planning 176
  • Strategic planning 176
   • - Environmental aspects - Handbooks, manuals, etc 14
  • strateška presoja vplivov na okolje 14
  • strateški management 176
  • strateško planiranje 176
  • stroji za brizganje 143
  • strojna oprema 159
  • strojni elementi 129, 144, 146, 148
  • Strojni elementi 129
  • strojništvo 27, 56, 128, 129, 130, 131, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 198
   • - strojni elementi - zobniki
     • - integrirano načrtovanje - priročniki 144
     • - konstruiranje - priročniki 148
  • strokovna odgovornost 5
  • strokovne prakse 5
  • strokovni sestavki 2, 4
  • Strokovni sestavki - Metodologija - Priročniki 2
  • stroški energije 188
  • stroškovni izračuni 174
  • structure 123
  • structure électronique 106
  • Struktur 88
  • struktura 98, 99, 122, 184
  • struktura atoma 102
  • struktura pisnih del 4
  • struktura Zemlje 103
  • strukture 123
  • strukturiranje podatkov 76
  • strukturna anorganska kemija 121
  • strukturna primerjava omrežij 20
  • strukturne lastnosti 184
  • suhi reforming metana 190
  • superkritična topila 110
  • supramolekularna kemija 98
  • supramolekularne polimetalne kovinske mreže 139
  • surface 106
  • sušenje 111
  • sušenje kapljic 135
  • sušenje s paro 111
  • sušenje z obsevanjem 111
  • sušenje z razprševanjem 111
  • sušilne naprave 111
  • sušilne tehnike 111
  • svetilniki 180, 218
  • Svetilniki - Vzhodni Jadran 180
  • Svetovna vojna 1939-1945 - Letala 171
  • svetovni splet 23
  • SVG (Document markup language) 35
  • SVG - Scalable Vector Graphics 35
  • Systems programming (Computer science) 87


  • šaržni sušilniki 111
  • šivanje 208
  • šport 81, 206
  • Šport - Podatkovne baze - Učbeniki za visoke šole 81
  • športna infrastruktura 206
  • športne dvorane 206
  • športni objekti 203, 206
  • špranjasta korozija 134
  • števila 17
  • študije medicinskih primerov 196
  • študije mehanizma 120
  • študije primerov 3, 5, 12, 14, 110, 122, 188, 191, 192, 205


  • tanke plasti 120, 160
  • tanke površinske plasti 134
  • tarčne molekule 119
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING - Imaging Systems 58
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Acoustics & Sound 161
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / General 153
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / Microelectronics 153, 197
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / General 16
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Material Science 15, 136
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Remote Sensing & Geographic Information Systems 7
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Telecommunications 153
  • tehnična dokumentacija 147, 198
  • tehnični podatki 130, 131
  • tehnično oblikovanje 4
  • tehnika 5
  • Tehnika - Design - Učbeniki za visoke šole 128
  • tehnika vozil 169, 170, 172, 173, 174, 175
  • tehnike miniranja 193
  • tehnike scenarijev 176
  • tehnike stalne izboljšave 182
  • tehniško risanje 56
  • tehnologija 153
  • tehnologija izdelave 142, 143
  • tehnologija vozil 174
  • tehnološka oprema 111
  • tehnološka politika 3
  • tekstilije 208
  • tekstilstvo 208
  • Telecommunication systems 163
  • telekomunikacije 162
  • telekomunikacijski sistemi 163
  • teleskopi 91
  • telovadnice 206
  • temna snov 90
  • temne zvezde 90
  • teoretična kemija 114
  • teoretične metode 97
  • teorija iger 163
  • teorija molekularnih orbital 102
  • teorija statistične ocene parametrov 96
  • termični učinki 194
  • termodinamika 95, 106, 109, 193
  • termodinamika reakcij 98
  • termodinamika sistema 187
  • termodinamska analiza 109
  • termogeologija 141
  • termokemija 193
  • Tesla, Nikola - Avtobiografije 219
  • testna oprema 159
  • Textile fabrics 208
   • - Social aspects 208
  • TFS - Team Foundation Server 47
  • Therapy, Computer-Assisted - instrumentation 196
  • thermodynamic 106
  • thermodynamics 109
  • thermodynamique 106
  • Thin film transistors 160
  • timsko delo 181
  • tipi prsti 214
  • titanov dioksid 120
  • titanov(IV) oksid 120
  • tkanje 208
  • tolerance 146
  • topila 117
  • toplotne črpalke 141
  • toplotni diagrami 95
  • toplotni izmenjevalniki 95
  • topne ogljikove nanocevke 136
  • topografski zemljevidi 215
  • topologija 20
  • topološka analiza 20
  • tovarna biodizla 191
  • tradicija 208
  • trajnostna raba 14
  • trajnostni razvoj 110, 214
  • trajnostno gospodarjenje 168
  • transformacije 18
  • transgene rastline 100
  • transmisijska elektronska mikroskopija 96
  • Transparent semiconductors 160
  • transport 151, 152, 179
  • travniške rastline 124
  • trdni organski odpadki 190
  • trdoživnjaki 118
  • trendi inovacijske uspešnosti 1
  • trenje 149, 150, 170
  • tribologija 149, 150
   • - mazanje - numerične metode - inženirske aplikacije - učbeniki za visoke šole 150
  • Tribology 150
  • tribološko preskušanje 150
  • trifazni sistemi 127, 135
  • trki delcev 94
  • Trst 180
  • trup letala 173
  • Tržaški zaliv 214
  • trženje objekta 206
  • turbinski stroji 175
  • turizem 214
  • two-body problem 89
  • two-stage continuous flow bioreactor 186


  • učbemiki 81
  • učbeniki 15, 16, 65, 88, 89, 92, 94, 95, 102, 111, 114, 119, 121, 128, 133, 154, 173, 175, 188, 193, 194, 196
  • učbeniki za srednje šole 168
  • učbeniki za visoke šole 17, 18, 19, 103, 110, 116, 138, 141, 146, 155, 206
  • učinek na ožilje 100
  • učinki na okolje 103
  • učinkovine 125
  • učni dnevnik 2
  • udarni val 193
  • uglaševanje 162
  • ukrepi v primeru nesreč 194
  • ultraločljiva elektronska mikroskopija 96
  • ultratanke plazemske polimerne plasti 134
  • umeritvena teorija 88
  • umetna inteligenca 196
  • umetna obrt 199
  • umetniki 220
  • umetnost 193, 199, 207, 208, 220
  • umetnostna topografija 200
  • umetnostna zgodovina 200
  • umetnostni vodniki 201
  • uncertainty 176
  • univerzitetni študij 12
  • Unix 31
  • UNIX (Computer file) 31
  • upodabljanje 24
  • uporaba 113, 125, 189
  • uporaba .NET ogrodja 48
  • uporaba aplikacij 165
  • uporaba deževnice 168
  • uporaba metod 182
  • uporaba programa 54
  • uporaba ultrazvoka 136
  • uporaba v medicini 151
  • uporabna mehanika 133
  • uporabniško programsko okolje 77
  • uporabno dovoljenje 11
  • Uporabno dovoljenje 11
  • upoštevanje obrabe 150
  • upravljanje 41, 69, 191, 206
  • upravljanje baz podatkov 21
  • upravljanje podatkov 84
  • upravljanje s človeškimi viri 3
  • upravljanje s podatki 60
  • upravljanje sistemov 87
  • upravljanje spletnega znanja 76
  • upravljanje spletnih vsebin 74
  • upravljanje spomina 70
  • upravna ureditev 213
  • urbane enote 202
  • urbanizem 202
  • ureditve javnega prostora 203
  • urejanje prostora 11
  • urejanje vodotokov 168
  • urejene kompleksne strukture 135
  • urogenitalni trakt 125
  • user 77
  • usmerjeni grafi 20
  • uspešne prakse 12
  • uspešnost 1
  • usposabljanje 192
  • ustvarjalno delo 220
  • Ustvarjalno delo 10
  • utrujenost delavca 192
  • utrujenost materialov 146


  • vakuumsko sušenje 111
  • validacija eksperimentov 133
  • variabilnost procesov 191
  • varna uporaba 126
  • varna vožnja 178
  • varnost 41, 69, 76
  • varnost pri delu 127
  • varnostna kultura podjetja 192
  • varnostni sistemi 192
  • varnostni ukrepi 145, 151, 152, 179
  • varovanje voda 168
  • varstvo okolja 14, 194
  • varstvo pri delu 112, 192
  • VBA programiranje 83
  • večjedrni procesorji 50
  • vektorji 19
  • vektorska grafika 35
  • vektorska polja 19
  • vektorski prostori 17, 88
  • Ventilation - Equipment and supplies - Design and construction 198
  • ventili 147
  • verifikacija eksperimentov 133
  • verige dobaviteljev 183
  • verjetnostne porazdelitve 18
  • verjetnostni račun 18
  • vesolje 90, 92
  • veterina 113
  • vezanje majhnih molekul 109
  • vezava na netopen nosilec 132
  • vezenje 208
  • vezja 127
  • vgrajeni sistemi 159
  • vhodne surovine 188
  • vhodno izhodne enote 159
  • vhodno izhodni sistemi 70
  • vibracije strojev 140
  • vibration 140
  • Video games - Equipment and supplies 61
  • vidni signali 65
  • vijaki 146
  • viri sevanja 151, 167
  • viri toplogrednih plinov 166
  • virusne infekcije 100
  • vision 42
  • viskoznost 101
  • visoko kontrastno slikanje 91
  • visokofrekvenčne antene 162
  • visokošolski študij 2
  • visokošolski učbeniki 140
  • visokotemperaturna korozija 134
  • Visual Basic 2012 48
  • Visual Basic for Applications 83
  • Visual C sharp 2012 72
  • Visual C# 2012 72
  • Visual C++ 43
  • Visual Studio 47
  • Visual Studio 2012 46, 53
  • vizualizacija 137
  • vizualni modeli 28
  • vključitev v naravo 203
  • vladna politika 3
  • vmesniki 159
  • voda 110
  • Voda 167
  • vodenje projektov 183
  • vodenje tima 181
  • vodeno urejanje 135
  • vodna para 95
  • vodni krog 168
  • vodni viri 168
  • vodniki 217
  • Vojna letala - Zgodovina 171
  • vojna mornarica 130
  • vojna tehnika 130, 131, 171
  • vojne ladje 130
  • vojno letalstvo 171
  • volumetrična analiza 102
  • vozniški izpit 177
  • vožnja 177
  • vpliv legirnih elementov 134
  • vpliv mikroorganizmov 134
  • vpliv topila 117
  • vpliv žvepla 134
  • vplivi 13
  • vplivi na okolje 141
  • vrednote 5
  • vrsta rastline 125
  • vrste 19
  • vrste anionov 98
  • vrste anten 162
  • vrste kristalnih struktur 121
  • vrste nevronskih mrež 114
  • vrste pogonov 175
  • vrste reaktorjev 194
  • vrste senzorjev 157
  • vrste spojin 116, 118
  • vrste trenja 150
  • vrste zobnikov 148
  • vrstična mikroskopija 96
  • vrtnarstvo 124
  • vstop vodika 134
  • vzdrževanje 21
  • vzdrževanje objekta 206
  • vzdrževanje strojne opreme 192
  • Vzhodna Evropa 6, 12
  • vzhodna jadranska obala 218
  • vzmeti 146
  • vzorci 208
  • vzorci nanašanja 135
  • vzorčenje 18, 168


  • Water 167
  • Web 2.0 23
  • Web 2.0 servisi 23
  • Web applications - Development 35
  • Web servers 80
  • Web site development 76, 79
  • Web sites
  • Windows (Computer programs) 69, 70
  • Windows 8 55, 59, 79
  • Windows 8 aplikacije 48
  • Windows aplikacije 33, 72
  • Windows Azure Storage 60
  • Windows Phone 40
  • Windows PowerShell (Computer program language) 87
  • Windows PowerShell 3.0 87
  • Windows Server 2008 R2 69, 70
  • Wireless communication systems 163


  • XAML 36
  • XAML (Document markup language) - Programming 40
  • XAML Extensible Application Markup Language 36
  • xanthurenic acid 185
  • XML 84


  • Zadrečka dolina 217
  • zagotavljanje kakovosti 182
  • zagotavljanje kvalitete 126
  • zagotavljanje kvalitete produktov 111
  • Zahodna Evropa 12
  • zahteva za pridobitev dovoljenja 11
  • zahteve 28
  • zakoni 11
  • zakoni termodinamike 95
  • zakonodaja 166, 206
  • zakonska ureditev 125
  • zaledje 214
  • zanimivosti 124
  • zaporedja 19
  • zaščita okolja 195
  • zaščitne grupe 119
  • zaščitni mehanizmi 185
  • zaščitni ukrepi 127
  • zavarovana območja 214
  • zavarovanje 177
  • zavore 146
  • zborniki 3, 6, 9, 12, 14, 96, 98, 100, 104, 134, 135, 137, 139, 191, 214, 217
  • ZDA 12
  • zdravila 113
  • zdravila proti raku 122
  • zdravilne gobe 125
  • zdravilne rastline 125
  • zdravilne učinkovine 109
  • zdravljenje diabetesa 100
  • zdravljenje kožnih bolezni 100
  • Zeit 88
  • zelena energija 128
  • zelena kemija 117, 120
  • zemljevid 213
  • zgodovina 199, 200, 208, 213
  • zgodovinski pregled 9, 98, 180, 193, 194, 201
  • zgodovinski pregledi 130, 131, 171
  • zgorevanje 95
  • Zgornja Savinjska dolina 217
  • zgradba računalnikov 159
  • zmanjševanje velikosti delcev 187
  • znanost 3, 6
  • znanstvena politika 3
  • znanstveni sestavki 2, 4
  • Znanstveni sestavki - Metodologija - Priročniki 2
  • znanstvenoraziskovalno delo 3
  • zobniki 137, 144, 146, 148
  • zobniške dvojice 129
  • zrakoplovi 169
  • zvari 146
  • zvezde 90, 92
  • zvijanje 123
  • zvrtinčena plast 111, 194


  • življenske izkušnje 220
  • živo srebro 13
  • žlahtne kovine 190
  • žuželke 118
  • žveplov dioksid 167
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 24.7.2013 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si