COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Knjižne novosti 2013-1

(nazaj na domačo stran)


VSEBINA
33 GOSPODARSTVO. VARSTVO PRI DELU


1. PEZDIR, Rado. Uvod v matematično ekonomijo, Učbenik. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije: = International School for Social and Business Studies, 2012. 442 str., ilustr. ISBN 978-961-92486-9-0. [COBISS.SI-ID 259876608]


34 PRAVO


2. The 1997 Vienna convention on Civil liability for nuclear damage and the 1997 convention on Supplementary compensation for nuclear damage : explanatory texts, (IAEA international law series, no. 3). Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 160 str. ISBN 92-0-114106-8. [COBISS.SI-ID 373744]


51 MATEMATIKA


3. ŽEROVNIK, Janez, BANIČ, Iztok, HRASTNIK LADINEK, Irena, ŠPACAPAN, Simon. Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike. 4. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2011. 289, [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6536-56-1. [COBISS.SI-ID 257568768]

4. ŽEROVNIK, Janez. Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6536-58-5. [COBISS.SI-ID 260424192]


519.68 RAČUNALNIŠTVO


5. BOTELLO, Chris. Adobe Illustrator CS6 revealed, (The revealed series). International ed. [Clifton Park]: Delmar: Cengage Learning, cop. 2013. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-1-133-76572-1. ISBN 1-133-76572-6. [COBISS.SI-ID 36405253]

6. DEMŠAR, Janez. Python za programerje. 2. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2012. 191 str. ISBN 978-961-6209-79-3. [COBISS.SI-ID 260785920]

7. PETRIŠIČ, Jože. Uvod v MATLAB : za inženirje. 2. natis. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. VI, 231 str. ISBN 978-961-6536-47-9. [COBISS.SI-ID 261182208]

8. HÖLLWARTH, Tobias (ur.). Pot v oblak. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2012. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-37-9. [COBISS.SI-ID 263730688]

9. ŠTRANCAR, Matjaž, MAROLT, Andrej, STARC, Janez Jožef, BUTALA, Matej. iPriročnik iPAD : uporaba in triki za iPAD 3. generacije [iOS 5.1 in 6.0]. 1. izd. Ljubljana: Štrancar.com, 2012. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6877-02-2. [COBISS.SI-ID 261741568]


53 FIZIKA


10. STRNAD, Janez. Fizika. Del 1, Mehanika, toplota, (Matematika - fizika, 9). 11. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-212-047-4. [COBISS.SI-ID 257734912]


54 KEMIJA


11. KOLLER, Jože. Struktura atomov in molekul : (bolonjski program) : visokošolski učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-21-1. [COBISS.SI-ID 252887296]


58 BOTANIKA


12. BRUS, Robert. Drevesne vrste na Slovenskem. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: samozal., 2012. 406 str., ilustr. ISBN 978-961-276-395-4. [COBISS.SI-ID 260969472]


59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO


13. ŠKORNIK, Iztok. Favnistični in ekološki pregled ptic sečoveljskih solin = Faunistic and ecological survey of birds in the Sečovlje Salina. 1. izd. Seča: Soline Pridelava soli, 2012. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-91550-7-3. [COBISS.SI-ID 260114944]


61 MEDICINA


14. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 13, Medical devices and services. Vol. 13.01, Medical and surgical materials and devices (I) : E667 - F2477, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXIV, 1738 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8843-3. ISBN 978-0-8031-8845-7. [COBISS.SI-ID 36497925]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


15. DUHOVNIK, Jože, DEMŠAR, Ivan. Modeliranje prostora I : zbirka vaj, Delovni učbenik za NX. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-55-4. [COBISS.SI-ID 257568512]

16. NOVAK, Gorazd. Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva : doktorska disertacija = Velocity field of water flow at side weir : doctoral thesis. Ljubljana: [G. Novak], 2012. XIII, 100 str., [34] str. pril., 36 slik, 22 preglednic. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3829/1/GRD_0224_Novak.pdf. [COBISS.SI-ID 5862497]


620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


17. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 00, Index. Vol. 00.01, Subject index; Alphanumeric list, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XIV, 1683 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8885-3. [COBISS.SI-ID 36482053]

18. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.01, Copper and copper alloys, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XIX, 986 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8711-5. ISBN 978-0-8031-8713-9. [COBISS.SI-ID 36482565]

19. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.02, Aluminum and magnesium alloys, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XVII, 893 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8711-5. ISBN 978-0-8031-8715-3. [COBISS.SI-ID 36483333]

20. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.03, Electrical conductors, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XVII, 477 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8711-5. ISBN 978-0-8031-8717-7. [COBISS.SI-ID 36484101]

21. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.04, Nonferrous metals - nickel, cobalt, lead, tin, zinc, cadmium, precious, reactive, refractory metals and alloys; materials for thermostats, electrical heating and resistance contacts, and connectors, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXV, 1273 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8711-5. ISBN 978-0-8031-8719-1. [COBISS.SI-ID 36484613]

22. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.05, Metallic and inorganic coatings; metal powders and metal powder products, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXII, 1014 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8711-5. ISBN 978-0-8031-8721-4. [COBISS.SI-ID 36484869]

23. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.01, Metals-mechanical testing, elevated and low-temperature tests, metallography, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XX, 1652 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8723-8. ISBN 978-0-8031-8725-2. [COBISS.SI-ID 36485381]

24. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.02, Corrosion of metals, wear and erosion, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XIX, 976 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8723-8. ISBN 978-0-8031-8727-6. [COBISS.SI-ID 36485637]

25. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.03, Nondestructive testing, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXI, 1669 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8723-8. ISBN 978-0-8031-8729-0. [COBISS.SI-ID 36485893]

26. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.04, Magnetic properties, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XV, 327 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8723-8. ISBN 978-0-8031-8731-3. [COBISS.SI-ID 36487941]

27. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.05, Analytical chemistry for metals, ores and related materials; E 32-latest, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: Americal Society for Testing Materials, cop. 2012. XIX, 1076 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8723-8. ISBN 978-0-8031-8733-7. [COBISS.SI-ID 36486149]

28. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.06, Molecular spectroscopy; surface analysis, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: Americal Society for Testing Materials, cop. 2012. XVIII, 848 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8723-8. ISBN 978-0-8031-8735-1. [COBISS.SI-ID 36486405]

29. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 4, Construction. Vol. 04.01, Cement, lime, gypsum, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XIX, 777 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8737-5. ISBN 978-0-8031-8739-9. [COBISS.SI-ID 36486661]

30. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 4, Construction. Vol. 04.03, Road and paving materials; vehicle-pavement systems, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXVII, 1707 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8737-5. ISBN 978-0-8031-8743-6. [COBISS.SI-ID 36487173]

31. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 4, Construction. Vol. 04.04, Roofing and waterproofing, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXI, 740 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8737-5. ISBN 978-0-8031-8745-0. [COBISS.SI-ID 36486917]

32. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 4, Construction. Vol. 04.05, Chemical-resistant nonmetallic materials; Vitrified clay pipe; Concrete pipe; Fiber-reinforced cement products; Mortars and grouts; Masonry; Precast concrete, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXVII, 1503 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8737-5. ISBN 978-0-8031-8747-4. [COBISS.SI-ID 36488453]

33. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 4, Construction. Vol. 04.13, Geosynthetics, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XIX, 720 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8737-5. ISBN 978-0-8031-8763-4. [COBISS.SI-ID 36489221]

34. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 5, Construction. Vol. 05.02, Petroleum products and lubricants (II) : D3711 - D6122, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. LI, 1749 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8765-8. ISBN 978-0-8031-8769-6. [COBISS.SI-ID 36489477]

35. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 5, Petroleum products, lubricants, and fossil fuels. Vol. 05.03, Petroleum products and lubricants (III) : D6138 - D6971, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. LI, 1611 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8765-8. ISBN 978-0-8031-8771-9. [COBISS.SI-ID 36489733]

36. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 5, Petroleum products, lubricants, and fossil fuels. Vol. 05.04, Petroleum products and lubricants (IV) : D6973 - latest, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. LI, 1705 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8765-8. ISBN 978-0-8031-8773-3. [COBISS.SI-ID 36489989]

37. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 5, Petroleum products, lubricants, and fossil fuels. Vol. 05.06, Gaseous fuels, coal and coke, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XIX, 854 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8765-8. ISBN 978-0-8031-8777-1. [COBISS.SI-ID 36490245]

38. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 6, Paints, related coatings, and aromatics. Vol. 06.03, Paint-pigments, drying oils, polymers, resins, naval stores, cellulosic esters, and ink vehicles, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XLIX, 619 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8779-5. ISBN 978-0-8031-8785-6. [COBISS.SI-ID 36490501]

39. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 6, Paints, related coatings, and aromatics. Vol. 06.04, Paint-solvents; Aromatic hydrocarbons, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XLIX, 703 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8779-5. ISBN 978-0-8031-8787-0. [COBISS.SI-ID 36490757]

40. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 7, Textiles. Vol. 07.01, Textiles (I) : D76 - D4391, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXVI, 1129 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8789-4. ISBN 978-0-8031-8791-7. [COBISS.SI-ID 36491269]

41. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 7, Textiles. Vol. 07.02, Textiles (II) : D4393 - latest, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXVI, 1053 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8789-4. ISBN 978-0-8031-8793-1. [COBISS.SI-ID 36491013]

42. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 8, Plastics. Vol. 08.03, Plastics (III) : D5117 - latest : reinforced plastic piping systems and chemical equipment, plastic building products, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXXV, 1388 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8795-5. ISBN 978-0-8031-8801-3. [COBISS.SI-ID 36491525]

43. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 9, Rubber. Vol. 09.01, Rubber, natural and synthetic - general test methods, carbon black, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXVIII, 1267 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8805-1. ISBN 978-0-8031-8807-5. [COBISS.SI-ID 36492037]

44. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 9, Rubber. Vol. 09.02, Rubber products, industrial - specifications and related test methods, gaskets, tires, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXVIII, 733 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8805-1. ISBN 978-0-8031-8809-9. [COBISS.SI-ID 36492805]

45. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.01, Electrical insulation (I) : D69 - D2484, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXI, 612 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8811-2. ISBN 978-0-8031-8813-6. [COBISS.SI-ID 36493061]

46. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.02, Electrical insulation (II) : D2518 - latest, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXI, 678 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8811-2. ISBN 978-0-8031-8815-0. [COBISS.SI-ID 36493317]

47. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.03, Electrical insulating liquids and gases; Electrical protective equipment, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XVIII, 633 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8811-2. ISBN 978-0-8031-8817-4. [COBISS.SI-ID 36493573]

48. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.04, Electronics; Declarable substances in materials; 3D imaging systems; Additive manufacturing technologies, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XX, 762 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8811-2. ISBN 978-0-8031-8819-8. [COBISS.SI-ID 36493829]

49. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.01, Water (I), (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXVII, 1221 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8821-1. ISBN 978-0-8031-8823-5. [COBISS.SI-ID 36494085]

50. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.02, Water (II), (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXVII, 1545 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8821-1. ISBN 978-0-8031-8825-9. [COBISS.SI-ID 36494341]

51. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.03, Occupational health and safety; Protective clothing, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XVIII, 688 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8821-1. ISBN 978-0-8031-8827-3. [COBISS.SI-ID 36494853]

52. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.04, Waste management, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XVII, 907 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8821-1. ISBN 978-0-8031-8829-7. [COBISS.SI-ID 36495365]

53. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.05, Pesticides, antimicrobials, and alternative control agents; Environmental assessment; Hazardous substances and oil spill response, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXII, 1727 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8821-1. ISBN 978-0-8031-8831-0. [COBISS.SI-ID 36495877]

54. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.06, Biological effects and environmantal fate; Biotechnology, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XVIII, 1461 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8821-1. ISBN 978-0-8031-8833-4. [COBISS.SI-ID 36496389]

55. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.07, Atmospheric analysis, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXI, 1596 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8821-1. ISBN 978-0-8031-8835-8. [COBISS.SI-ID 36496645]

56. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 12, Nuclear, solar, and geothermal energy. Vol. 12.01, Nuclear energy (I), (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXII, 1452 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8837-2. ISBN 978-0-8031-8839-6. [COBISS.SI-ID 36497157]

57. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 12, Nuclear, solar, and geothermal energy. Vol. 12.02, Nuclear (II), solar, end geothermal energy, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXI, 1330 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8837-2. ISBN 978-0-8031-8841-9. [COBISS.SI-ID 36497669]

58. JOVANOVIĆ, Miloš. Zlepi v zvarih maloogljičnih jekel : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Jovanović], 2012. 122 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1256799]

59. PUZYN, Tomasz (ur.), LESZCZYNSKI, Jerzy (ur.). Towards efficient designing of safe nanomaterials : innovative merge of computational approaches and experimental techniques, (RSC nanoscience & nanotechnology, no. 25). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2012. XV, 362 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-453-0. [COBISS.SI-ID 36422405]


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA


60. DÖRFLER, Peter, SICK, Mirjam, COUTU, André. Flow-induced pulsation and vibration in hydroelectric machinery : engneer's guidebook for planning, design and troubleshooting. London [etc.]: Springer, 2013. XXIV, 242 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-4471-4251-5. ISBN 978-1-4471-4252-2, doi: 10.1007/978-1-4471-4252-2. [COBISS.SI-ID 36268805]

61. TREMBLAY, Thom. Injection modeling part design for dummies, (For dummies). Protomold special ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2011. V, 66 str., ilustr. ISBN 978-1-118-11376-9. [COBISS.SI-ID 36286213]

62. VIŽINTIN, Jože. Gonila in pogonski sklopi : gonila s stalnim prestavnim razmerjem, gonila z ročno in avtomatsko nastavljivim prestavnim razmerjem, gonila z avtomatsko nastavljivim prestavnim razmerjem - CVT-gonila, kombinirani pogoni, zadnji pogonski sistem - diferencial, poškodbe zobnikov, maziva. Ljubljana: Slovensko društvo za tribologijo, 2012. XVIII, 408 str., ilustr. ISBN 978-961-92950-1-4. [COBISS.SI-ID 260126976]


621.3 ELEKTROTEHNIKA


63. ZAGRADIŠNIK, Ivan, SLEMNIK, Bojan. Električni rotacijski stroji : učbenik. 6. izd. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2012. V, 321 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-319-7. [COBISS.SI-ID 68009985]

64. ZAGRADIŠNIK, Ivan, SLEMNIK, Bojan. Izbrana poglavja iz transformatorjev : skripta. 1. dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2012. 72 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-248-008-0. [COBISS.SI-ID 260018432]


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


65. KUMAR, V. C., UNDERDAHL, Brian. Texas Instruments FRAM MCUs for dummies, (For dummies). Hoboken: Wiley, cop. 2012. V, 63 str., ilustr. ISBN 978-1-118-15983-5. [COBISS.SI-ID 36408325]

66. TREVENNOR, Alan. Practical AVR microcontrollers : Alan Trevennor. [Berkley]: Apress, cop. 2012. XXVII, 386 str., ilustr. ISBN 978-1-4302-4446-2. ISBN 978-1-4302-4447-9. [COBISS.SI-ID 36405509]


624/625 GRADBENIŠTVO


67. Annual book of ASTM standards : 2012. Section 4, Construction. Vol. 04.09, Soil and Rock (II) : D5877 - latest, (Annual book of ASTM standards). West Conshohocken: ASTM International, cop. 2012. XXXI, 1649 str., ilustr. ISBN 978-0-8031-8691-0. ISBN 978-0-8031-8737-5. ISBN 978-0-8031-8755-9. [COBISS.SI-ID 36488965]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO


68. ČEH, Barbara, ČERENAK, Andreja, ČREMOŽNIK, Bojan, FERANT, Nataša, FRIŠKOVEC, Irena, KNAPIČ, Matej, KOŠIR, Iztok Jože, LESKOŠEK, Gregor, LIVK, Joško, MAJER, Dušica, NAGLIČ, Boštjan, OSET LUSKAR, Monika, PAVLOVIČ, Martin, RADIŠEK, Sebastjan, RAK CIZEJ, Magda, ROVAN, Alojz, ZMRZLAK, Marko, ŽOLNIR, Milan, ŽVEPLAN, Silvo, ČEH, Barbara (ur.). Hmelj od sadike do storžkov : zbirka vsebin za izobraževanje za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Hmeljar/hmeljarka. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2012. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-93322-0-7. [COBISS.SI-ID 262007808]


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


69. KUKEC, Simon. Raziskave aglomeracije karvedilola s talinami v zvrtinčenih plasteh = Study of carvedilol fluid bed melt agglomeration : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Kukec], 2012. 179 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3367537]

70. MEDVEŠČEK, Simona. Vpliv karbonatov na hidratacijo Portland cementa : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Medvešček], 2012. IX, 107 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 36403973]

71. MOHORIČ, Ines. Anionska emulzijska polimerizacija ciklosiloksanov z odiranjem [!] obroča : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Mohorič], 2012. 141 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36405765]


669 METALURGIJA


72. FAZARINC, Matevž. Temperaturno utrujanje materialov s funkcionalno porazdeljenimi lastnostmi : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Fazarinc], 2012. XIX, 107 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1252959]

73. GONTAREV, Jurij. Vpliv nukleacijskega potenciala in ohlajevalne hitrosti na mikrostrukturo litine iz zlitinskega sistema Fe-C-Cr-W-Mo-V : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Gontarev], 2012. V, 139 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1253471]

74. KASTELIC, Sebastjan. Postavitev fizikalno-matematičnega modela za spajanje tlačno ulitih delov iz aluminijevih zlitin z gnetenjem : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Kastelic], 2012. XII, 96 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1253215]


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA


75. NEMECEK, Jonas (ur.). Buildings and the environment, (Environmental science, engineering and technology series). New York: Nova Science, cop. 2009. XV, 330 str., ilustr. ISBN 978-1-60876-128-9. ISBN 1-60876-128-2. [COBISS.SI-ID 35685637]

76. RADIŠEK, Jure. Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč : magistrsko delo = Evaluation of motorway's spatial impact in context of agricultural land protection : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [J. Radišek], 2012. XX, 112 str., 10 pregl., 25 sl., 3 pril., ilustr. 1 optični disk (CD ROM). http://drugg.fgg.uni-lj.si/3828/1/IPUN_0065_Radisek.pdf. [COBISS.SI-ID 5872737]

77. SOMMER, Adolf-W.. Passivhäuser : Planung - Konstruktion - Details - Beispiele. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. Köln: R. Müller, 2011. 412 str., ilustr. ISBN 978-3-481-02716-2. ISBN 3-481-02716-8. [COBISS.SI-ID 67004673]


7 UMETNOST


78. ZGONIK, Nadja. 60 let Akademije za likovno umetnost in oblikovanje : 1945-2005, (Acta, 1). Ljubljana: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2006. 129 str., ilustr. ISBN 961-91062-3-7. ISBN 978-961-91062-3-5. [COBISS.SI-ID 229004288]

79. MIDDENDORP, Jan. Type navigator : the independent foundries handbook. Berlin: Gestalten, 2011. [319] str., ilustr. ISBN 978-3-89955-377-2. ISBN 3-89955-377-2. [COBISS.SI-ID 2676592]

80. PERRY, Michael. Hand job : a catalog of type. New York: Princeton Architectural Press, cop. 2007. 254 str., ilustr. ISBN 978-1-56898-626-5. ISBN 1-568986-26-2. [COBISS.SI-ID 2496110]


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


81. BÜHRMANN, Sebastian, WEFERING, Frank, RUPPRECHT, Siegfried, PLEVNIK, Aljaž, MLADENOVIČ, Luka, BALANT, Mojca, RUŽIĆ, Lea. Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost : smernice za pripravo celostne prometne strategije. Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-90875-9-6. [COBISS.SI-ID 262261504]

82. TOMŠIČ, Martina, KOŽELJ, Janez. Park Dragonja : krajinska in arhitekturna zasnova. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo; Koper: KUD AAC Zrakogled, 2012. 107 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6823-26-5. [COBISS.SI-ID 263167744]


72 ARHITEKTURA


83. FISHER, Thomas. Ethics for architects : 50 dilemmas of professional practice, (Architecture briefs). 1st ed. New York: Princeton Architectural Press, cop. 2010. 151 str. ISBN 978-1-56898-946-4. ISBN 1-56898-946-6. [COBISS.SI-ID 36133893]

84. KOMAC, Urša, GUILLÉN, Pablo. Aus der Erinnerungskiste von Bogdan Bogdanović. Klagenfurt: Wieser, cop. 2011. 97 str., ilustr. ISBN 978-3-85129-888-8. ISBN 3-85129-888-8. [COBISS.SI-ID 36537861]

85. LONG, Kieran. Young Architects - Die Avantgarde. 1. Aufl. München: Callwey, 2008. 352 str., ilustr. ISBN 978-3-7667-1760-3. ISBN 3-7667-1760-X. [COBISS.SI-ID 36133125]

86. LEERS, Andrea. Made to measure : the architecture of Leers Weinzapfel Associates. 1st ed. New York: Princeton Architectural Press, cop. 2011. 176 str., ilustr., barvne fotogr. ISBN 978-1-56898-957-0. ISBN 1-56898-957-1. [COBISS.SI-ID 36134661]

87. ZWERGER, Klaus. Das Holz und seine Verbindungen : traditionelle Bautechniken in Europa, Japan und China. Basel: Birkhäuser, cop. 2012. 320 str., ilustr. ISBN 978-3-0346-0684-4. [COBISS.SI-ID 36136709]


NASLOVNO KAZALO


 • Adobe Illustrator CS6 revealed 5
 • Anionska emulzijska polimerizacija ciklosiloksanov z odiranjem [!] obroča 71
 • Annual book of ASTM standards. Section 00, Index. Vol. 00.01, Subject index; Alphanumeric list 17
 • Annual book of ASTM standards. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.01, Copper and copper alloys 18
 • Annual book of ASTM standards. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.02, Aluminum and magnesium alloys 19
 • Annual book of ASTM standards. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.03, Electrical conductors 20
 • Annual book of ASTM standards. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.04, Nonferrous metals - nickel, cobalt, lead, tin, zinc, cadmium, precious, reactive, refractory metals and alloys; materials for thermostats, electrical heating and resistance contacts, and connectors 21
 • Annual book of ASTM standards. Section 2, Nonferrous metal products. Vol. 02.05, Metallic and inorganic coatings; metal powders and metal powder products 22
 • Annual book of ASTM standards. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.01, Metals-mechanical testing, elevated and low-temperature tests, metallography 23
 • Annual book of ASTM standards. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.02, Corrosion of metals, wear and erosion 24
 • Annual book of ASTM standards. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.03, Nondestructive testing 25
 • Annual book of ASTM standards. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.04, Magnetic properties 26
 • Annual book of ASTM standards. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.05, Analytical chemistry for metals, ores and related materials; E 32-latest 27
 • Annual book of ASTM standards. Section 3, Metals test methods and analytical procedures. Vol. 03.06, Molecular spectroscopy; surface analysis 28
 • Annual book of ASTM standards. Section 4, Construction. Vol. 04.01, Cement, lime, gypsum 29
 • Annual book of ASTM standards. Section 4, Construction. Vol. 04.03, Road and paving materials; vehicle-pavement systems 30
 • Annual book of ASTM standards. Section 4, Construction. Vol. 04.04, Roofing and waterproofing 31
 • Annual book of ASTM standards. Section 4, Construction. Vol. 04.05, Chemical-resistant nonmetallic materials; Vitrified clay pipe; Concrete pipe; Fiber-reinforced cement products; Mortars and grouts; Masonry; Precast concrete 32
 • Annual book of ASTM standards. Section 4, Construction. Vol. 04.09, Soil and Rock (II) 67
 • Annual book of ASTM standards. Section 4, Construction. Vol. 04.13, Geosynthetics 33
 • Annual book of ASTM standards. Section 5, Construction. Vol. 05.02, Petroleum products and lubricants (II) 34
 • Annual book of ASTM standards. Section 5, Petroleum products, lubricants, and fossil fuels. Vol. 05.03, Petroleum products and lubricants (III) 35
 • Annual book of ASTM standards. Section 5, Petroleum products, lubricants, and fossil fuels. Vol. 05.04, Petroleum products and lubricants (IV) 36
 • Annual book of ASTM standards. Section 5, Petroleum products, lubricants, and fossil fuels. Vol. 05.06, Gaseous fuels, coal and coke 37
 • Annual book of ASTM standards. Section 6, Paints, related coatings, and aromatics. Vol. 06.03, Paint-pigments, drying oils, polymers, resins, naval stores, cellulosic esters, and ink vehicles 38
 • Annual book of ASTM standards. Section 6, Paints, related coatings, and aromatics. Vol. 06.04, Paint-solvents; Aromatic hydrocarbons 39
 • Annual book of ASTM standards. Section 7, Textiles. Vol. 07.01, Textiles (I) 40
 • Annual book of ASTM standards. Section 7, Textiles. Vol. 07.02, Textiles (II) 41
 • Annual book of ASTM standards. Section 8, Plastics. Vol. 08.03, Plastics (III) 42
 • Annual book of ASTM standards. Section 9, Rubber. Vol. 09.01, Rubber, natural and synthetic - general test methods, carbon black 43
 • Annual book of ASTM standards. Section 9, Rubber. Vol. 09.02, Rubber products, industrial - specifications and related test methods, gaskets, tires 44
 • Annual book of ASTM standards. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.01, Electrical insulation (I) 45
 • Annual book of ASTM standards. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.02, Electrical insulation (II) 46
 • Annual book of ASTM standards. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.03, Electrical insulating liquids and gases; Electrical protective equipment 47
 • Annual book of ASTM standards. Section 10, Electrical insulation and electronics. Vol. 10.04, Electronics; Declarable substances in materials; 3D imaging systems; Additive manufacturing technologies 48
 • Annual book of ASTM standards. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.01, Water (I) 49
 • Annual book of ASTM standards. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.02, Water (II) 50
 • Annual book of ASTM standards. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.03, Occupational health and safety; Protective clothing 51
 • Annual book of ASTM standards. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.04, Waste management 52
 • Annual book of ASTM standards. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.05, Pesticides, antimicrobials, and alternative control agents; Environmental assessment; Hazardous substances and oil spill response 53
 • Annual book of ASTM standards. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.06, Biological effects and environmantal fate; Biotechnology 54
 • Annual book of ASTM standards. Section 11, Water and environmental technology. Vol. 11.07, Atmospheric analysis 55
 • Annual book of ASTM standards. Section 12, Nuclear, solar, and geothermal energy. Vol. 12.01, Nuclear energy (I) 56
 • Annual book of ASTM standards. Section 12, Nuclear, solar, and geothermal energy. Vol. 12.02, Nuclear (II), solar, end geothermal energy 57
 • Annual book of ASTM standards. Section 13, Medical devices and services. Vol. 13.01, Medical and surgical materials and devices (I) 14
 • Aus der Erinnerungskiste von Bogdan Bogdanović 84


 • Buildings and the environment 75


 • Drevesne vrste na Slovenskem 12


 • Električni rotacijski stroji 63
 • Ethics for architects 83
 • Evaluation of motorway's spatial impact in context of agricultural land protection 76


 • Faunistic and ecological survey of birds in the Sečovlje Salina 13
 • Favnistični in ekološki pregled ptic sečoveljskih solin 13
 • Fizika. Del 1, Mehanika, toplota 10
 • Flow-induced pulsation and vibration in hydroelectric machinery 60


 • Gonila in pogonski sklopi 62


 • Hand job 80
 • Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva 16
 • Hmelj od sadike do storžkov 68
 • Das Holz und seine Verbindungen 87


 • Injection modeling part design for dummies 61
 • iPriročnik iPAD 9
 • Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav 4
 • Izbrana poglavja iz transformatorjev 64


 • Made to measure 86
 • Modeliranje prostora I. Delovni učbenik za NX 15


 • The 1997 Vienna convention on Civil liability for nuclear damage and the 1997 convention on Supplementary compensation for nuclear damage 2


 • Park Dragonja 82
 • Passivhäuser 77
 • Postavitev fizikalno-matematičnega modela za spajanje tlačno ulitih delov iz aluminijevih zlitin z gnetenjem 74
 • Pot v oblak 8
 • Practical AVR microcontrollers 66
 • Python za programerje 6


 • Raziskave aglomeracije karvedilola s talinami v zvrtinčenih plasteh 69


 • Struktura atomov in molekul 11
 • Study of carvedilol fluid bed melt agglomeration 69


 • 60 let Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 78


 • Temperaturno utrujanje materialov s funkcionalno porazdeljenimi lastnostmi 72
 • Texas Instruments FRAM MCUs for dummies 65
 • Towards efficient designing of safe nanomaterials 59
 • Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost 81
 • Type navigator 79


 • Uvod v matematično ekonomijo. Učbenik 1
 • Uvod v MATLAB 7


 • Velocity field of water flow at side weir 16
 • Vpliv karbonatov na hidratacijo Portland cementa 70
 • Vpliv nukleacijskega potenciala in ohlajevalne hitrosti na mikrostrukturo litine iz zlitinskega sistema Fe-C-Cr-W-Mo-V 73
 • Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč 76


 • Young Architects - Die Avantgarde 85


 • Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike 3
 • Zlepi v zvarih maloogljičnih jekel 58

IMENSKO KAZALO


 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Ljubljana) 78
 • American Society for Testing Materials 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67
 • Arlinghaus, Claudia (prevajalec) 85


 • Bajcar, Tom (komentor) 16
 • Balant, Mojca (1980-, avtor) 81
 • Banič, Iztok (avtor) 3
 • Batič, Franc (pisec recenzij) 12
 • Bernik, Stane (avtor dodatnega besedila) 78
 • Botello, Chris 5
 • Brus, Robert 12
 • Bührmann, Sebastian 81
 • Butala, Matej (računalnikar, avtor) 9


 • Coutu, André (avtor) 60


 • Čeh, Barbara (1973-, avtor) 68
 • Čeh, Barbara (1973-, urednik) 68
 • Čerenak, Andreja (avtor) 68
 • Čerenak, Andreja (pisec recenzij) 68
 • Čremožnik, Bojan (1979-, avtor) 68


 • Demšar, Ivan (avtor) 15
 • Demšar, Janez (1971-) 6
 • Doberšek, Mirko (komentor) 73
 • Dörfler, Peter 60
 • Dremelj, Denis (ilustrator) 63
 • Dreu, Rok (komentor) 69
 • Duhovnik, Jože (1948-) 15


 • Fazarinc, Matevž 72
 • Ferant, Nataša (avtor) 68
 • Fisher, Thomas 83
 • Friškovec, Irena (avtor) 68


 • Gontarev, Jurij 73
 • Guillén, Pablo (avtor) 84


 • Hadžiselimović, Miralem (ilustrator) 63, 64
 • Höllwarth, Tobias (urednik) 8
 • Hrastnik Ladinek, Irena (avtor) 3


 • Jakac, Božidar (1899-1989, fotograf) 78
 • Jovanović, Miloš 58
 • Jurjec, Alojz (avtor dodatnega besedila) 13


 • Kastelic, Sebastjan (1982-) 74
 • Kastelič-Vodovc, Mirjam (prevajalec povzetka) 82
 • Klasinc, Roman (član komisije za zagovor) 16
 • Knapič, Matej (avtor) 68
 • Koller, Jože 11
 • Komac, Urša 84
 • Kompare, Boris (član komisije za zagovor) 16
 • Kosec, Ladislav (mentor) 58
 • Košir, Iztok Jože (1970-, avtor) 68
 • Koželj, Janez (1945-, avtor) 82
 • Krmelj, Vesna (avtor dodatnega besedila) 78
 • Kukec, Simon 69
 • Kumar, V. C. 65


 • Leers, Andrea (avtor) 86
 • Leskošek, Gregor (avtor) 68
 • Leszczynski, Jerzy (1949-, urednik) 59
 • Lipej, Lovrenc (avtor dodatnega besedila) 13
 • Livk, Joško (avtor) 68
 • Long, Kieran 85


 • Majer, Dušica (avtor) 68
 • Marčič, Tine (ilustrator) 64
 • Marolt, Andrej (1977-, avtor) 9
 • Masi, Alberto (fotograf) 13
 • Meden, Anton (mentor) 70
 • Medvešček, Simona 70
 • Middendorp, Jan 79
 • Mikoš, Matjaž (član komisije za zagovor) 16
 • Mladenovič, Luka (avtor) 81
 • Mohorič, Ines 71
 • Mrvar, Primož (mentor) 73, 74


 • Naglič, Boštjan (avtor) 68
 • Nemecek, Jonas (urednik) 75
 • Novak, Gorazd (1978-) 16


 • Oset Luskar, Monika (avtor) 68


 • Pavlovič, Martin (avtor, vodja projekta) 68
 • Perman, Mihael (pisec recenzij) 3
 • Perry, Michael (1981-) 80
 • Petrišič, Jože 7
 • Pezdir, Rado 1
 • Plevnik, Aljaž (avtor) 81
 • Pogačnik, Andrej (1944-, član komisije za zagovor) 76
 • Prosen, Anton (komentor) 76
 • Puzyn, Tomasz (urednik) 59


 • Radišek, Jure 76
 • Radišek, Sebastjan (avtor) 68
 • Rak Cizej, Magda (avtor) 68
 • Rovan, Alojz (avtor) 68
 • Rupprecht, Siegfried (avtor) 81
 • Ružić, Lea (avtor) 81


 • Sick, Mirjam (avtor) 60
 • Slemnik, Bojan (avtor) 63, 64
 • Sluban, Boris (pisec recenzij) 3
 • Sommer, Adolf-W. 77
 • Starc, Janez Jožef (avtor) 9
 • Steinman, Franci (mentor) 16
 • Strnad, Janez 10


 • Šebenik, Urška (mentor) 71
 • Širok, Brane (član komisije za zagovor) 16
 • Škornik, Iztok 13
 • Špacapan, Simon (avtor) 3
 • Štrancar, Matjaž 9


 • Terčelj, Milan (mentor) 72
 • Tomšič, Martina (1972-) 82
 • Tremblay, Thom (1967-) 61
 • Trevennor, Alan 66
 • Tušek, Janez (1952-, komentor) 74
 • TwoPoints.Net 79


 • Underdahl, Brian (1948-, avtor) 65


 • Vižintin, Jože 62
 • Vovk Korže, Ana (pisec recenzij) 82
 • Vrečer, Franc (mentor) 69
 • Vrščaj, Borut (komentor) 76


 • Wefering, Frank (avtor) 81
 • Wraber, Tone (1938-2010, pisec recenzij) 12


 • Zagradišnik, Ivan 63, 64
 • Zavodnik Lamovšek, Alma (mentor) 76
 • Zgonik, Nadja (avtor, urednik) 78
 • Zmrzlak, Marko (avtor) 68
 • Zwerger, Klaus 87


 • Žbona, Tilen (oblikovalec ščitnega ovitka) 13
 • Žerovnik, Janez (1958-) 4
 • Žerovnik, Janez (1958-, avtor) 3
 • Žolnir, Milan (avtor) 68
 • Žveplan, Silvo (avtor) 68

PREDMETNO KAZALO


 • 3D modeliranje 15


 • AA1050 alloy 74
 • AA413.0 alloy 74
 • aglomeriranje 69
 • agricultural land 76
 • agroekološke razmere 68
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje - 1945-2005 78
 • akustično emisijsko testiranje 25
 • albumi 13
 • algoritmi 4
 • aluminij 19
 • aluminijeve zlitine 74
 • analitične metode 27, 42
 • analitska kemija 27
 • analitske metode 37
 • analiza površin 28
 • analiza vode 49, 50
 • analiza zraka 55
 • analize 1
 • analize materialov 30
 • analize stanja 82
 • analizne metode 49
 • anestezijski aparat 14
 • anionic ring opening polymerization 71
 • anionska polimerizacija z odpiranjem obroča 71
 • anorganska kemija 70
 • anorganske prevleke 22
 • aplikacije 6, 9, 65, 66
 • apno 29
 • Apple 9
 • Architects - Professional ethics 83
 • Architecture - History - United States
    • - 20th century. 86
    • - 21st century. 86
  • - Moral and ethical aspects 83
 • Arduino 66
 • arhitekti 83, 84, 85
 • arhitektura 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87
 • arhitekturna dediščina 87
 • arhitekturne prakse 83
 • arhitekturne skupine 86
 • aromatski ogljikovodiki 39
 • asfalt 30
 • asinhronski stroji 63
 • atom helija 11
 • atomi 11
 • Atomi - Struktura - Učbeniki za visoke šole 11
 • Atomic energy laws 2
 • atomska energija 2
 • AVR mikrokrmilniki 66
 • avtomatski menjalniki 62
 • avtomobilska gonila 62
 • avtomobilski menjalniki 62
 • azbest 32, 55


 • baker 18, 20
 • bakrove zlitine 18, 20
 • Baukonstruktion 77
 • baze nukleinskih kislin 59
 • betonske cevi 32
 • betonski izdelki 32
 • biofarmacevtska proizvodnja 14
 • biologija 12, 13
 • biološki sistemi 59
 • biomasa 54
 • biomedicinske aplikacije 59
 • biotehnologija 54
 • bitumenski materiali 30, 31
 • bočni preliv 16
 • Bogdanović, Bogdan 84
 • Bohrov princip korespondence 11
 • bolezni 68
 • bombaž 40, 41
 • botanika 12
 • brezstopenjski menjalniki 62
 • brizganje polimerov 61
 • Buildings
  • - Energy conservation 75
  • - Environmental aspects 75
  • - Environmental engineering 75

 • CAD modeli 15
 • carbonates 70
 • Celostna prometna strategija 81
 • celuloza 38
 • cement 29
 • cementi 70
 • certificiranje storitev 8
 • ceste 30
 • cevi 18, 19
 • civilna odgovornost 2
 • computer tomography 58
 • continuum mechanics 72


 • človeški faktor 51
 • črke 79, 80
 • črkovne vrste 79


 • dekoriranje lesa 87
 • delovna mesta 55
 • dendrologija 12
 • detajli 87
 • determinante 3
 • diferencialne enačbe 3
 • digitalna obdelava slik 25
 • dileme pri poslovanju 83
 • dinamična analiza BDP 1
 • discharge coefficient 16
 • disertacije 16
 • diskontinuitete zvarov 58
 • dodatki cementu 70
 • doktorske disertacije 58, 69, 70, 71, 72, 73, 74
 • dokument IAEA 2
 • dolomit 70
 • dozimetrija 57
 • Drevesa - Slovenija - Priročniki 12
 • drevesne vrste 12


 • EDXS analiza 58
 • EDXS analysis 58
 • efektivni radii atomov 11
 • ekološki pogled 8
 • ekološki pomen 13
 • ekonometrija 1
 • ekonomski pogled 8
 • eksperimentalne tehnike 59
 • elastomeri 42
 • električna zaščita 47
 • električne izolacije 45, 46, 47
 • električni kontakti 21
 • električni preskusi 45, 46, 47
 • električni prevodniki 20
 • električni stroji 63, 64
 • elektroenergetika - rotacijski električni stroji - učbeniki za visoke šole 63
 • elektrokemične meritve 24
 • elektromagnetne metode 25
 • elektroni 11
 • elektronika 45, 46, 47, 48
 • elektronska struktura molekul 11
 • elektronske afinitete 11
 • elektrotehnika 60, 63, 64, 65, 66
 • emulsion polymerization 71
 • emulzijska polimerizacija 71
 • energetika 60, 77
 • energetska učinkovitost 75
 • energetska varčnost 77
 • energijski zakon 10
 • entropijski zakon 10
 • erozija 24
 • etika 83
 • evaluation of the spatial impacts 76
 • evalvacija modelov 59
 • Evropa 87


 • farmacevtska tehnologija 69
 • fasade 86
 • FEM 74
 • filtracija 33
 • finalne obdelave 86
 • finite element method 72
 • fizični modeli 15
 • fizično hidravlično modeliranje 16
 • fizika 10
 • Fizika - Učbeniki za visoke šole 10
 • fizikalna kemija 11
 • fizikalne lastnosti 37
 • fizikalno matematični model 74
 • fizikalno preskušanje 47
 • fizikalno-kemijska stabilnost 69
 • forme za brizganje 61
 • fosilna goriva 34, 35, 36, 37
 • fotovoltaika 57
 • FRAM - Ferroelectric RAM 65
 • Framing (Building)
 • friction stir welding 74
 • FSW 74
 • functionally graded materials 72
 • funkcionalno porazdeljene lastnosti 72


 • gas porosity 58
 • Gebäudeplanung 77
 • geodezija 76
 • geografska razširjenost 12
 • geografske značilnosti 13
 • geološke značilnosti 13
 • geomembrane 33
 • geometrijski modeli 15
 • geosintetiki 33
 • geotermalna energija 57
 • gibanja 10
 • gibanje cen 1
 • glinene pregrade 33
 • globoki temelji 67
 • gonila 62
 • gospodarska poslopja 87
 • gradbeni materiali 29, 33
 • gradbeništvo 16, 29, 30, 31, 32, 33, 67, 75, 77
 • grafen 59
 • grafi 4
 • grafično oblikovanje 79, 80
 • grafika 78
 • guma 43, 44
 • gumeni izdelki 44


 • Hartree-Fockova metoda 11
 • Hartreejeva metoda 11
 • heat treatment 73
 • Heisenbergov princip nedoločljivosti 11
 • hidratacija cementa 70
 • hidravlični model 16
 • Hidravlika - Modeliranje - Disertacije 16
 • hidroelektrarne 60
 • hidrotehnika 16
 • high-speed camera 58
 • hitra kamera 58
 • hitrost varjenja 58
 • hitrostno polje 16
 • hladilno mazalna sredstva 51
 • hmelj 68
 • Hmelj - Pridelovanje - Zborniki 68
 • hmeljarstvo 68
 • hobi elektronika 66
 • hydration 70
 • hydraulic model 16
 • hypereutectoid alloys 73


 • i PAD (tablični računalnik) - Priročniki 9
 • Illustrator CS6 5
 • impregnacija 31
 • in vitro ocena toksičnosti 59
 • in vivo preskušanje 59
 • indeks 17
 • Indoor air pollution - Prevention 75
 • induciranje napetosti 63
 • infrardeča spektroskopija 28
 • inovativni projekti 85
 • integrali 3
 • interakcije 59
 • investicije 1
 • inženirke analize 7
 • ionizacijski potenciali 11
 • iOS 5.1 9
 • iOS 6 9
 • iPAD 3 9
 • izbira ponudnika 8
 • izbrana dela 85
 • Izdelki - Geometrisko modeliranje - Učbeniki za visoke šole 15
 • izdelki široke potrošnje 44
 • izgube 63
 • izjemna drevesa 12
 • izkoristek 63
 • izolacijske tekočine 47
 • izolacijski materiali 45, 46, 47
 • izpusti v okolje 59
 • izrabljeno gorivo 56, 57
 • izračun preseka jedra 64
 • izvedba 77


 • Japonska 87
 • jedrska škoda 2
 • Jedrska škoda 2
 • jedrska tehnika 2, 57
 • jedrsko gorivo 56
 • jermenska gonila 62
 • jesensko-zimska dela 68


 • kakovost zraka 55
 • kalcijev karbonat 70
 • kalijev hidrogen karbonat 70
 • kalijev karbonat 70
 • kapljevine 10
 • karakterizacija odpadkov 52
 • karbidne trdine 22
 • karbonati 70
 • karvedilol 69
 • kašče 87
 • kemična odpornost 32
 • kemično preskušanje 29
 • kemija polimerov 71
 • kemijska analiza 43, 44
 • kemijska sestava 37
 • kemijske lastnosti 68
 • kemijski testi 47
 • keznesianska makroanaliza 1
 • kinetics 71
 • kinetika 71
 • kiparstvo 78
 • kmetijska zemljišča 76
 • kmetijstvo 68
 • koks 37
 • kolegialnost 83
 • komutatorski stroji 63
 • konflikti 83
 • konstruiranje 15
 • konstruiranje izdelkov 61
 • konstrukcijski materiali 57
 • kontrola erozije 33
 • kontrola onesnaženja 48
 • konvencije 2
 • korozija kovin 24
 • korozijske preiskave 24
 • kovine 23, 25, 27, 28
 • kovinske konstrukcije 86
 • kovinske prevleke 22
 • kovinski materiali 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 48
 • kovinski nanomateriali 59
 • kovinski prah 22
 • krajinski parki 82
 • kristalne mreže 10
 • kritina 31
 • krovstvo 31
 • kvantitativna fazna analiza 70
 • Kvantna mehanika - Učbeniki za visoke šole 11
 • kvantna stanja 11
 • kvantna teorija 11


 • laboratorijski preizkusi 24
 • lack of fusion 58
 • lack of metal continuum 58
 • lahke kovine 20
 • laser cladding 72
 • lasersko navarjanje 72
 • lastnosti 37, 56, 57, 59
 • lastnosti materialov 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
 • lastnosti tal 67
 • lastnosti tekstilij 40, 41
 • Leers Weinzapfel Associates 86
 • les 87
 • lesena gradnja 87
 • lesena hiša 77
 • lesene konstrukcije 87
 • lesene stavbe 87
 • lesne zveze 87
 • ležaji 22
 • Liability 2
 • likovne akademije 78
 • linearna algebra 3
 • litijev karbonat 70
 • litje kovin 18, 19
 • livarske zlitine 74
 • Ljubljana 81
 • load capacity of a welded structure 58
 • lom 23
 • lomna mehanika 23


 • magistrsko delo 76
 • magnetilni tokovi 64
 • magnetne lastnosti 26
 • magnetno polje 11
 • magnezijev karbonat 70
 • magnezijeve zlitine 19
 • majhni skupki zlata 59
 • makroekonomska pričakovanja 1
 • maloogljična jekla 58
 • mapiranje struktura-lastnosti 59
 • matematična ekonomija 1
 • Matematična ekonomija - Učbeniki za visoke šole 1
 • matematične metode 4
 • matematika 3, 4
 • Matematika - Vaje za visoke šole 3
 • materiali 30, 42, 43, 44, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 86
 • MATLAB 7
 • Matlab (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole 7
 • matrike 3
 • mavčni izdelki 29
 • mavec 29
 • maziva 34, 35, 36, 62
 • medicinska tehnika 14
 • medicinski materiali 14
 • mehanika 10
 • Mehanika - Učbeniki za visoke šole 10
 • mehanika kamnin 67
 • mehanika kontinuuma 72
 • mehanika tekočin 10
 • mehanika trdnih teles 10
 • Mehanska gonila 62
 • mehanske lastnosti 33, 73
 • mehanske lastnosti spoja 74
 • mehansko preskušanje 23, 30
 • meritve 54, 55
 • meritve sevanja 57
 • metalografija 23
 • metalografska analiza 72
 • metalurgija 73, 74
 • metalurgija prahov 22
 • meteorologija 55
 • methods of evaluation 76
 • metoda končnih elementov 72
 • metoda motenj 11
 • metode preskušanja 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 67
 • metode vrednotenja 76
 • metode zbiranja podatkov 13
 • micrographic examinations 58
 • microstructural analysis 73
 • mikroekonomija 1
 • mikrokrmilniki 65
 • mikroskopske preiskave 58
 • mikrostrukturna analiza 73
 • MKE 74
 • mlajša generacija 85
 • modeli atoma 11
 • modeli rasti 1
 • modeliranje 4, 59
 • modelna zdravilna učinkovina 69
 • modelsko reševanje sistemov 1
 • molekularna spektroskopija 28
 • Molekule - Struktura - Učbeniki za visoke šole 11
 • monetarna politika 1
 • monetarni modeli 1
 • morfologija karbidov 73
 • morphology of carbides 73
 • mostovi 30
 • multivariantna analiza 28


 • načrtovanje 77, 86
 • načrtovanje eksperimentov 69
 • načrtovanje prometa 81
 • načrtovanje vezij 66
 • nadevtektoidne litine 73
 • nadomestila za škodo 2
 • nadzor 52
 • naftni proizvodi 34, 35, 36, 37
 • naloge 1, 3
 • nano QSAR 59
 • nanodelci 59
 • nanoinformatika 59
 • nanotehnologije 59
 • nanotoksičnost 59
 • napušči 87
 • naravna guma 43, 44
 • nasadi hmelja 68
 • nastanek razpok 24
 • nasveti 83
 • navitja izmeničnih strojev 63
 • nekovinski materiali 32
 • neporušitvene preiskave 25
 • nepucolanski dodatki 70
 • nesimetrične obremenitve 64
 • nevarne snovi 53
 • neželezne kovine 18, 19, 20, 21, 22
 • neželezne zlitine 21
 • nihanje 10
 • nizkoogljične litine 73
 • nosilci 18, 19
 • nosilnost zavarjene konstrukcije 58
 • nove vrste 13
 • Nuclear damage 2
 • numerične metode 7


 • obdelava podatkov 13
 • obdelovalni postopki 61
 • oblačila 40, 41
 • obletnice 78
 • oblikovanje 5
 • oblikovanje arhitekturnih elementov 82
 • obloge 86
 • obnašanje podjetja 1
 • obraba 24
 • obrabno obstojne litine 73
 • octamethylcyclotetrasiloxane 71
 • Odgovornost 2
 • odpadni materiali 56, 57
 • odvodi 3
 • ogljikove nanostrukture 59
 • ohlajevanje 64
 • ojačani polimeri 42
 • ojačanje materialov 32
 • okoljske študije 59
 • oksidativni stres 59
 • oktametilciklotetrasiloksan 71
 • onesnaževanje 75
 • onesnaževanje voda 53, 54
 • opeka 32
 • operacijsko raziskovanje 4
 • Operacijsko raziskovanje - Učbeniki za visoke šole 4
 • opis rastline 68
 • opis valovanja snovi 11
 • optimizacija 4
 • organska kemijska tehnologija 71
 • organske silicijeve spojine 71
 • ornitologija 13
 • orodja za brizganje 61
 • orodna jekla 72
 • ostrešja 87
 • označevanje 40, 41


 • palice 18, 19
 • Park Dragonja - Krajinska arhitektura - Zborniki 82
 • participacija deležnikov 81
 • pasivna hiša 77
 • Passivhaus 77
 • Paulijev izključitveni princip 11
 • pesticidi 53
 • petrografske analize 37
 • pigmenti 38
 • pisave 79
 • placement of infrastructure facilities 76
 • plakati 80
 • planetna gonila 62
 • plani občin 81
 • plast žlindre 58
 • plinasta goriva 37
 • plinasti izolanti 47
 • plini 10
 • plinska poroznost 58
 • plošče 18, 19, 32
 • pnevmatike 30, 44
 • podnebje 13
 • pogoji strjevanja 73
 • Pogonski sklopi 62
 • poletna dela 68
 • polimeri 38, 42, 71
 • polimerni filmi 42
 • polisiloksani 71
 • polisiloksanske emulzije 71
 • polisiloksanski nanokompoziti 71
 • polni teksti 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67
 • polprevodniki 48, 65
 • pomnilniki 65
 • pomožne snovi 69
 • ponovna uporaba 52
 • portfeljska analiza 1
 • Portland cement 70
  • - Hidratacija - Disertacije 70
 • posebne izvedbe 64
 • poslovna uporaba 8
 • poslovni cikli 1
 • postavitev novega nasada 68
 • poškodbe zobnikov 62
 • potrošnikovo obnašanje 1
 • povpraševanje in ponudba 1
 • požrešna metoda 4
 • praškasti materiali 67
 • pravni pogled 8
 • pravo 83
 • prefabricirani elementi 86
 • pregledno delo 60
 • prehodi 11
 • prehodni pojavi 64
 • preja 40, 41
 • prekinitev kovinskega kontinuuma 58
 • premazi 38, 39
 • premena v hmeljiščih 68
 • premog 37
 • prenapetsoti 64
 • preprečevanje onesnaževanja 53
 • prepustnost 33
 • preskušanje 17, 34, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 72
 • preskušanje kovin 25, 26, 27, 28
 • preskušanje lastnost 24
 • preskušanje lastnosti 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 56, 57
 • preskušanje polimerov 42
 • preskušanje tekstilij 40, 41
 • pretočni koeficient 16
 • prevleke 38, 39
 • prevodni materiali 20
 • približno računanje 11
 • pričakovanja o cenah 1
 • pridelava 68
 • primeri 77, 79, 80, 83, 86
 • Printing - History - 20th century. 80
 • pripadnost 83
 • pripovedi 84
 • priprava površin 22
 • priročniki 5, 8, 9, 12, 61, 65, 66
 • procesno analizne tehnologije 69
 • programiranje 6
 • programska oprema 5, 7
 • programski jeziki 6, 66
 • proizvodna funkcija 1
 • promet 81
 • prometna infrastruktura 76
 • proračunski primanjkljaj 1
 • prostorčne pisave 80
 • prostorska kohezija 76
 • prostorska zasnova 82
 • prostorsko modeliranje 15
 • Prostorsko modeliranje - Učbeniki za visoke šole 15
 • prostorsko načrtovanje 76
 • protokoli 2
 • ptice 13
 • Ptice - Krajinski park Sečoveljske soline 13
 • pulziranje 60
 • Python 6
 • Python (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole 6


 • quantitative phase analysis 70


 • računalniška grafika 5
 • računalniška tomografija 58
 • računalniške metode 59
 • računalništvo 5, 6, 7, 8, 9, 66
 • računalništvo v oblaku 8
 • Računalništvo v oblaku - Priročniki 8
 • računanje najkrajših poti 4
 • radiologija 25
 • radiološka zaščita 57
 • rastišče 12
 • rastlinska morfologija 12
 • ravnanje z odpadki 52
 • razdelilni energetski transformatorji 64
 • raziskave 75
 • razmnoževanje 68
 • razporeditev materialnih lastnosti 72
 • razvojno-varstvene usmeritve 82
 • realne funkcije 3
 • realne spremenljivke 3
 • redke vrste 13
 • rentgenska praškovna difrakcija 70
 • reološki testi 30
 • respiratorji 14
 • rešene naloge 4, 6
 • rešitve 1, 3
 • Rietveldova metoda 70
 • risanje 5
 • rotacijski stroji 63


 • sadilni material 68
 • saje 43
 • sajenje 68
 • samodekontaminacijski površinski materiali 59
 • Sečoveljske soline 13
 • Sečovlje - Soline 13
 • sedimenti 54
 • segrevanje 64
 • seniki 87
 • sestavi 15
 • shielding gas 58
 • side weir 16
 • SIMS 28
 • sinhronski stroji 63
 • sintetična guma 43, 44
 • sinteza polisiloksanov 71
 • skalarne funkcije 3
 • skriptni jeziki 6
 • slag layers 58
 • slikarstvo 78
 • Slovenija 12, 78
 • Slovensko Primorje 13
 • solarna tehnika 57
 • solidification of the metal materials 73
 • soline 13
 • solubility 70
 • sorte hmelja 68
 • spajanje z gnetenjem 74
 • spatial planning 76
 • specifikacije 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 67
 • spinska vrtilna količina 11
 • spoji cevi 32
 • spomladanska dela 68
 • spravilo hmelja 68
 • Sredozemlje 13
 • standardi ASTM 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67
 • standardne metode 49, 50
 • stanja 10
 • stenske površine 86
 • stohastični procesi 1
 • strjevanje kovinskih materialov 73
 • strojni elementi 15
 • Strojni elementi 62
 • strojništvo 15, 60, 61, 62
 • struktura 59
 • struktura-reaktivnost 59
 • strukturna kemija 11
 • stvarno kazalo 17
 • Sysweld 74


 • škodljivci 68
 • številske množice 3
 • študija primera 59


 • tablični računalniki 9
 • Taguchi method 58
 • Taguchi metoda 58
 • taksonomija 13
 • talna voda 67
 • tehnična dokumntacija 15
 • tehniško risanje 15
 • tehnologija okolja 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
 • tehnologije s talinami 69
 • tehnologije spajanja 74
 • tehnološki nanomateriali 59
 • tehnološki pogled 8
 • tekstilna tehnologija 40, 41
 • teoretične raziskave 59
 • termalna ugodnost 75
 • termična stabilnost polisiloksanov 71
 • termične lastnosti 42
 • termično utrujanje 72
 • terminologija 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 67
 • termodinamična kartografija 59
 • termodinamika 10
 • termofizikalne lastnosti 37
 • termogravimetrična analiza 70
 • termoplastika 42
 • termostatske kovine 21
 • territorial cohesion 76
 • tesnila 44
 • thermal fatigue 72
 • thermal stability 71
 • ThermoCalc 73
 • Timber joints 87
 • tipografija 79, 80
 • tlačno uliti deli 74
 • toksičnost 59
 • toksikologija 54
 • topila 39
 • toplota 10
 • Toplota - Učbeniki za visoke šole 10
 • toplotna obdelava 73
 • toplotni sistemi 77
 • topnost 70
 • torna gonila 62
 • tradicionalna gradnja 87
 • trakovi 18
 • transformatorji 64
 • Transformatorji - Učbeniki za visoke šole 64
 • transport infrastructure 76
 • transportni problemi 4
 • trenje 24
 • trifazni jedrni transformator 64
 • triki 9
 • tržne strukture 1
 • tržni model 1
 • tržno ravnotežje 1
 • Type and type-founding
  • - Directories 79
  • - Specimens 80
 • Type designers 80
 • Typographers 80


 • učbeniki 1, 11, 63, 68
 • učbeniki za visoke šole 4, 6, 7, 10, 62, 64
 • učinki sevanja 48
 • ultravijolična spektroskopija 28
 • umeščanje infrastrukturnih objektov 76
 • umetnost 78, 79, 80
 • Unigraphics NX 15
 • uporaba 9
 • uporaba pisav 79
 • uporaba v tehniki 7
 • uporabnost 12
 • uporovno segrevanje 21
 • upravljanje tveganja 53
 • urbanizem 81, 82


 • vaje za visoke šole 15
 • valovanje 10
 • valovni značaj materije 11
 • variacijska metoda 11
 • varjenje 58
 • varnost 53
 • varnost in zdravje pri delu 51
 • varstvo pri delu 51
 • večelektronski atomi 11
 • vegetacija 13
 • vektorji 3
 • velocity field 16
 • verižna gonila 62
 • vezalne skupine transformatorjev 64
 • vibracije 60
 • viri emisij 55
 • visoke gradnje 87
 • visoke šole 78
 • visualization method 16
 • vizualizacijska merilna tehnika 16
 • vizualizacijska metoda 16
 • vizualne komunikacije 80
 • vlakna 40, 41
 • vlaknaste ojačitve 32
 • voda 49, 50
 • vodna energija 60
 • vodne turbine 60
 • volna 40, 41
 • vozišče 30
 • vplivi na okolje 75
 • vrednotenje prostorskih vplivov 76
 • vrste 3
 • vrste korozije 24
 • vrstna pestrost 13
 • vrtilna količina 11
 • vsebinsko kazalo 17
 • vzbujanje navitij 63
 • vzdržljivost materialov 33
 • vzorci izpitov 3
 • vzorčenje 37, 54


 • wear resisting alloy 73
 • welding speed 58


 • x-žarkovna spektroskopija 28


 • zagotavljanje kakovosti 30, 37, 55
 • zakon o geometrijski rasti podobnih transformatorjev 64
 • zakonodaja 2
 • Zakonodaja na področju atomske energije 2
 • zanimivosti 12
 • zaporedja 3
 • zaposleni 83
 • zaščita delavcev 47
 • zaščita pred vlago 31
 • zaščita pred vodo 31
 • zaščitna obleka 51
 • zaščitna oprema 47, 51
 • zaščitni plin 58
 • zaščitni sloji 38, 39
 • zavarovana območja 82
 • zborniki 59
 • zgodovina 87
 • zgodovinski pregled 13
 • zgorevanje 34, 35, 36
 • zgornji ustroj 30
 • zgradbe 75
 • zlep 58
 • zlitina AA1050 74
 • zlitina AA413.0 74
 • zlitine 73
 • zobniška gonila 62
 • zoologija 13
 • zvrtinčene plasti 69


 • železne kovine 20
 • živali 13
 • živalska ekologija 13
 • življenjska okolja 13
 • žlahtne kovine 21