Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2012

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO


  1. Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 20.-22. oktober 2011 = Professional Conference of Slovenian Library Association, Maribor, October 20-22, 2011, AMBROŽIČ, Melita (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižnica : odprt prostor za dialog in znanje : zbornik referatov = Library : open space for dialogue and knowledge : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2011. 366 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-21-0. [COBISS.SI-ID 258130944]


  02 KNJIŽNIČARSTVO


  2. JAKAC-BIZJAK, Vilenka (ur.). Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča : zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v Ljubljani. Ljubljana: Mestna knjižnica, 2011. 299 str., ilustr. ISBN 978-961-92567-3-2. [COBISS.SI-ID 258718720]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


  3. MILER, Miloš. Application of SEM/EDS to environmental mineralogy and geochemistry : ph. d. thesis. Ljubljana: [M. Miler], 2012. XIII, 169 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 262812672]


  51 MATEMATIKA


  4. PALMAN, Dominik. Stereometrija. Zagreb: Element, 2005. 187 str., ilustr. ISBN 978-953-197-485-1. [COBISS.SI-ID 34991877]


  53 FIZIKA


  5. PERUŠ, Mitja, LOO, Chu Kiong. Biological and quantum computing for human vision : holonomic models and applications, (Permier reference source). Hershey; New York: Medical Information Science Reference, cop. 2011. XV, 296 str., ilustr. ISBN 978-1-61520-785-5. ISBN 1-61520-785-6. [COBISS.SI-ID 35371269]


  54 KEMIJA


  6. ČELAN KOROŠIN, Nataša. Priprava in karakterizacija luminiscentnih aluminatov : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Čelan Korošin], 2012. 100 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 263395328]

  7. FERJAN STANIČ, Tamara. Določanje izvora embaliranih vod : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Ferjan], 2012. XVII, 209 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 262813952]

  8. SPYROS, Apostolos, DAIS, Photis. NMR spectroscopy in food analysis, (RSC food analysis monographs, no 10). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2013. XI, 329 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-175-1. ISBN 1-84973-175-6. [COBISS.SI-ID 36372485]

  9. ŠMIGOVEC LJUBIČ, Tina. Opredelitev linearnih in razvejanih blok-kopolimerov z dvo-dimenzionalno tekočinsko kromatografijo : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Šmigovec Ljubič], 2012. 102 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 263881216]


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE


  10. GALE, Luka. Biostratigrafija in sedimentologija norijsko-retijskih plasti zahodnega Slovenskega bazena, Južne Alpe, Slovenija : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Gale], sep. 2012. XIX, 268 str., [145] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 998494]


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA


  11. GOBEC, Martina. Vrednotenje sinteznih inhibitorjev serinskih proteaz kot induktorjev apoptoze in modulatorjev imunskega odziva = Synthetic serine protease inhibitors : relevance in apoptosis triggering and immune response modulation : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Gobec], 2012. 140 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 263090176]

  12. ZELENIK, Andreja. Biotransformacija arzenovega trioksida in uravnavanje izražanja metalotioneinov v humani glioblastomski celični liniji U87 MG = Arsenic trioxide biotransformation and metallothionein expression in human cell line U87 MG : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Zelenik Pevec], 2012. XIV, 136 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3283313]


  61 MEDICINA


  13. ŠANTL, Maja. Vpliv načina aglomeriranja trdnih delcev na proces stiskanja in lastnosti tablet = The effect of agglomeration method on compaction and on the properties of tablets : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Šantl], 2012. XVI, 187 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3334001]

  14. VEHOVEC, Tanja. Vpliv s funkcionalnostjo povezanih in ostalih lastnosti mikrokristalne celuloze na stabilnostni profil zdravilnih učinkovin = Influence of functionality-related and other characteristics of microcrystalline cellulose on stability profile of active substances : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Vehovec], 2012. XVI, 117 f., ilustr., tabele. http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Knjiznica/doktorske/2012/Vehovec_Tanja_dokt_nal_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 264191744]


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


  15. HEINZEL, Angelika (ur.), MAHLENDORF, Falko (ur.), ROES, Jürgen (ur.). Brennstoffzellen : Entwicklung, Technologie, Anwendung. 3., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. Heidelberg: Müller, 2006. XIII, 273 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 3-7880-7741-7. [COBISS.SI-ID 9389595]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


  16. GORJAN, Lovro. Odstranjevanje veziva iz nizkotlačno brizganih oblikovancev : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Gorjan], 2012. 166 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1251423]

  17. JOHN, Maya J. (ur.). Natural polymers. Vol. 1, Composites, (RSC green chemistry, no. 16). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2012. XVIII, 349 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-402-8. [COBISS.SI-ID 36365061]

  18. JOHN, Maya J. (ur.). Natural polymers. Vol. 2, Nanocomposites, (RSC green chemistry, no. 17). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2012. XVIII, 313 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-403-5. [COBISS.SI-ID 36365829]

  19. PASKVALE, Srečko. Zaščitne prevleke na osnovi ogljika, narejene s fizikalnimi postopki nanašanja iz parne faze : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Paskvale], 2012. VI, 187 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1246047]


  624/625 GRADBENIŠTVO


  20. DÜNSER, Christian. Simulation of sequential tunnel excavation with the boundary element method : doctoral thesis, (Monographic series TU Graz). Graz: Verlag der Technischen Universität, cop. 2007. 156 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-3-902465-65-8. [COBISS.SI-ID 35543301]

  21. HOLSCHEMACHER, Klaus, MÜLLER, Torsten, LOBISCH, Frank. Bemessungshilfsmittel für Betonbauteile nach Eurocode 2. 1. Aufl. Berlin: Ernst & Sohn, cop. 2012. X, 361 str., ilustr. ISBN 978-3-433-02971-8. ISBN 978-3-433-60211-9. ISBN 978-3-433-60212-6. ISBN 978-3-433-60213-3. ISBN 978-3-433-60210-2. [COBISS.SI-ID 35986437]

  22. JONES, Norman. Structures under shock and impact XI, (WIT transactions on the built environment, vol. 113). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2010. 336 str., ilustr. ISBN 978-1-84564-466-6. ISBN 1-84564-466-2. [COBISS.SI-ID 35773957]

  23. KHURMI, R. S.. Theory of structures : a textbook for the students of B. E., B. Tech, B. Arch., B. Sc. Engg., Section "B" of AMIE (I), UPSC (Engg. services), diploma courses and other engineering examinations : (SI units). 11th ed. Ram Nagar; New Delhi: S. Chand & Company, 2011. XXII, 702 str., ilustr. ISBN 81-219-0520-6. [COBISS.SI-ID 35435781]

  24. KING, Bruce. Making better concrete : guidelines to using fly ash for higher quality, eco-friendly structures. 1st ed. San Rafael: Green Building Press, 2005. VI, 53 str., ilustr. ISBN 0-9764911-0-9. ISBN 978-0-9764911-0-1. [COBISS.SI-ID 35345157]

  25. KRIŽAN, Božidar. Osnove proračuna i oblikovanja konstrukcijskih elemenata, (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci). Zagreb: Školska knjiga, 2008. XXII, 361 str., ilustr. ISBN 978-953-0-31691-1. [COBISS.SI-ID 10574875]

  26. ZAJC, Andrej (ur.). Možnost pocenitve izvajanja betonarskih del : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2011. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-91378-7-1. [COBISS.SI-ID 256043264]


  669 METALURGIJA


  27. BOMBAČ, David. Atomistic simulation of precipitation kinetics in multicomponent interstitial/substitutional alloys : phd thesis. Ljubljana: [D. Bombač], 2012. XXVII, 190 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1242975]


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA


  28. PAJAGIČ BREGAR, Gojka. Analiza koptskih tkanin iz Narodnega muzeja Slovenije : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Pajagič Bregar], 2012. XXXII, 423 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 263668736]

  29. ŠTRUKELJ, Dijana. Vpliv teksturirane polibutilentereftalatne preje in konstrukcijskih parametrov na elastičnost ploskovnih tekstilij : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Štrukelj], 2012. XVIII, 163 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 263670016]


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA


  30. HALAMA, Gerard, TORNOW, Sven-Erik. Handbuch geneigtes Dach : Konstruktion - Werkstoffe - Details. 1. Aufl. Köln: R. Müller, 2009. 175 str., ilustr. ISBN 978-3-481-02596-0. ISBN 3-481-02596-3. [COBISS.SI-ID 35100677]

  31. GRAMLICH, Thomas, IBOLD, Stefan (ur.). Sanieren im Dach- und Holzbau : Grundlagen - Anforderungen - Beispiele. 1. Aufl. Köln: R. Müller: Bruderverlag, 2010. 177 str., ilustr. ISBN 978-3-481-02680-6. ISBN 3-481-02680-3. [COBISS.SI-ID 35108613]


  7 UMETNOST


  32. KOCIJANČIČ, Gorazd (ur.). Biblije na Slovenskem : Narodna galerija, Ljubljana, 19. september 1996-5. januar 1997. V Ljubljani: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996. 230 str., barvne ilustr. ISBN 961-6162-11-X. [COBISS.SI-ID 61675520]

  33. FAKIN BAJEC, Jasna, FIKFAK, Jurij (ur.). Procesi ustvarjanja kulturne dediščine : Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe, (Ethnologica - Dissertationes, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 327 str., ilustr. ISBN 978-961-254-343-3. [COBISS.SI-ID 259249408]

  34. FLUSSER, Vilém. K filozofiji fotografije. Ljubljana: ZSKZ: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010. 90 str. ISBN 978-961-93053-0-0. [COBISS.SI-ID 255445248]

  35. GLAVAN, Mihael, GRDINA, Igor. Prve slovenske knjige : slovenski reformacijski tiski v izvirnikih in v ponatisih : ob 450. obletnici prve slovenske knjige : razstavni katalog : Galerija Cankarjevega doma, 23. november 2000 - 2. januar 2001. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000. 93 str., ilustr. ISBN 961-6162-42-X. [COBISS.SI-ID 109918208]

  36. KOCIJANČIČ, Gorazd, ŠPELIČ, Miran, SNOJ, Vid, SMOLIK, Marijan, GERM, Tine. Patres : cerkveni očetje v Narodni in univerzitetni knjižnici : Razstavna dvorana NUK, 3.-30. november 2005 : [razstavni katalog]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2005. 143 str., ilustr. ISBN 961-6551-09-4. [COBISS.SI-ID 222610688]

  37. Okolje Consulting art collection. Ljubljana: Okolje Consulting; Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, 2010. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-92988-0-0. [COBISS.SI-ID 253776896]

  38. REBHAN, Helga (ur.). Die Wunder der Schöpfung : Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek aus dem islamischen Kulturkreis = The wonders of creation : manuscripts of the Bavarian state library from the islamic world, (Ausstellungskataloge, Nr.83). Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. 238 str., ilustr. ISBN 978-3-88008-005-8. [COBISS.SI-ID 36267781]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


  39. FALKENBERG, Haike. Interior gardens : designing and constructing green spaces in private and public buildings. Basel: Birkhäuser, cop. 2011. 223 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-0346-0620-2. [COBISS.SI-ID 2601348]

  40. FREUDENDAL-PEDERSEN, Malene. Mobility in daily life : between freedom and unfreedom, (Transport and society). Farnham; Burlington: Ashgate, 2009. 155 str. ISBN 978-0-7546-7490-0. ISBN 0-7546-7490-8. [COBISS.SI-ID 35045125]

  41. OTGAAR, Alexander H. J.. Industrial tourism : opportunities for city and enterprise, (Euricur series). Farnham; Burlington: Ashgate, 2010. XI, 229 str. ISBN 978-1-4094-0220-6. ISBN 1-4094-0220-7. [COBISS.SI-ID 35044357]

  42. JANKOVIČ POTOČNIK, Aleksander, MARN, Anton. Žica okrog Ljubljane : ob 70. obletnici začetka gradnje italijanskih utrdb in žičnih ovir okrog Ljubljane, (Zbirka Utrdbe na Slovenskem). Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2012. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-93091-2-4. [COBISS.SI-ID 261602048]

  43. NESSMANN, Pierre. Gartenhäuser, Lauben & Pavillons : ein Ideenbuch mit vielen praktischen Tipps und Anleitungen. Aarau; München: AT Verlag, 2011. 159 str., ilustr. ISBN 978-3-03800-558-2. ISBN 3-03800-558-4. [COBISS.SI-ID 35047941]

  44. ALMANDOZ MARTE, Arturo (ur.). Planning Latin America's capital cities, 1850-1950, (Planning, history and the environment series). London; New York: Routledge, 2010. XII, 282 str., ilustr. ISBN 978-0-415-55308-7. ISBN 0-415-55308-3. [COBISS.SI-ID 35139845]

  45. SCHIEFELBUSCH, Martin (ur.), DIENEL, Hans-Liudger (ur.). Public transport and its users : the passenger's perspective in planning and customer care, (Transport and society). Farnham; Burlington: Ashgate, 2009. XXIV, 304 str., ilustr. ISBN 978-0-7546-7447-4. ISBN 0-7546-7447-9. [COBISS.SI-ID 1096597086]

  46. RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika. Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij : doktorska disertacija = The role of part-time farms in the economic, environmental and spatial transformation of the urban fringe : doctoral thesis. Ljubljana: [N. Razpotnik Visković], 2012. XVI f., 182 str., 42 slik, 41 preglednic, 8 fotogr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/3830/1/IPUN__0225_Razpotnik.pdf. [COBISS.SI-ID 5864033]

  47. VALE, Lawrence J., CAMPANELLA, Thomas J. (ur.). The resilient city : how modern cities recover from disaster. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2005. XIV, 376 str., ilustr. ISBN 0-19-517584-0. ISBN 978-0-19-517584-4. ISBN 0-19-517583-2. ISBN 978-0-19-517583-7. [COBISS.SI-ID 35097861]

  48. WATERMAN, Tim. The fundamentals of landscape architecture. Lausanne: AVA Academia, cop. 2009. 200 str., ilustr. ISBN 978-2-940373-91-8. ISBN 2-940373-91-4. [COBISS.SI-ID 35921413]


  72 ARHITEKTURA


  49. BOYS, Jos. Towards creative learning spaces : re-thinking the architecture of post-compulsory education. London; New York: Routledge, 2011. VIII, 194 str., ilustr. ISBN 978-0-415-57062-6. ISBN 0-415-57062-X. ISBN 0-415-57064-6. ISBN 978-0-415-57064-0. ISBN 978-0-203-83589-0. [COBISS.SI-ID 34994949]

  50. COYNE, Richard. Derrida for architects, (Thinkers for architects, 07). London; New York: Routledge, 2011. XXIV, 115 str., ilustr. ISBN 978-0-415-59178-2. ISBN 0-415-59178-3. ISBN 978-0-415-59179-9. ISBN 0-415-59179-1. ISBN 978-0-203-81662-2. [COBISS.SI-ID 34993413]

  51. KOCATÜRK, Tuba (ur.), MEDJDOUB, Benachir (ur.). Distributed intelligence in design. Chichester; Ames: Wiley-Blackwell, 2011. XIV, 265 str., ilustr. ISBN 978-1-4443-3338-1. [COBISS.SI-ID 35650053]

  52. FERNÁNDEZ PER, Aurora, MOZAS, Javier, ARPA, Javier. This is hybrid : [an analysis of mixed-use buildings by a+t]. Vitoria-Gasteiz, Spain: a+t architecture publishers, 2011. 277 str., ilustr., načrti, zvd. ISBN 978-84-614-6452-4. [COBISS.SI-ID 2627460]

  53. SHORT, Charles Alan. Geometry and atmosphere : theatre buildings from vision to reality. Farnham; Burlington: Ashgate, cop. 2011. XXVI, 266 str., ilustr. ISBN 978-0-7546-7404-7. ISBN 0-7546-7404-5. ISBN 978-0-7546-9039-9. ISBN 0-7546-9039-3. [COBISS.SI-ID 35769093]

  54. YEANG, Ken (ur.), SPECTOR, Arthur (ur.). Green design : from theory to practice. London: Black Dog Publishing, 2011. 143 str., ilustr. ISBN 978-1-907317-12-5. [COBISS.SI-ID 68148481]

  55. HAGEMANN, Ingo B.. Gebäudeintegrierte Photovoltaik : architektonische Integration der Photovoltaik in die Gebäudehülle. Köln: R. Müller, 2002. 433 str., ilustr. ISBN 3-481-01776-6. ISBN 978-3-481-01776-7. [COBISS.SI-ID 35048197]

  56. HORN, Gerrit. Passivhäuser in Holzbauweise : planen, bauen, betreiben. 1. Aufl. Köhln: Bruderverlag, 2011. 288 str., ilustr. ISBN 978-3-87104-175-4. ISBN 3-87104-175-0. [COBISS.SI-ID 35705861]

  57. KOTTJÉ, Johannes. 55 Treppen für Wohnhäuser : Material, Konstruktion, Raumwirkung. 1. Aufl. München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2010. 128 str., ilustr. ISBN 978-3-421-03757-2. [COBISS.SI-ID 2486916]

  58. LONČARIĆ, Rudolf, PATAFTA, Zdenko. Dimnjak : kulturno-povjesni i tehnički element hrvatskog graditeljstva. Varaždin: Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2009. 208 str., ilustr. ISBN 978-953-7686-00-0. [COBISS.SI-ID 34990853]

  59. HERRMANN, Michael (ur.). Öfen und Kamine : Raumheizungen fachgerecht planen und bauen, (Beuth Praxis). 7., vollständig überarbeitete Aufl. Berlin; Wien; Zürich: Beuth, cop. 2011. 304 str., ilustr. ISBN 3-410-21307-4. ISBN 978-3-410-21307-9. [COBISS.SI-ID 35304453]


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


  60. DIEHN, Gwen. The decorated page : journals, scrapbooks & albums made simply beautiful. 1st paperback ed. New York: Lark Books, 2003. 127 str., ilustr. ISBN 1-57990-299-5. ISBN 1-57990-512-9. [COBISS.SI-ID 35988741]

  61. MARKS, Andrea. Writing for visual thinkers : a guide for artists and designers. 2nd ed. Berkeley: New Riders: AIGA, 2011. IX, 131 str., ilustr. ISBN 978-0-321-76745-5. ISBN 0-321-76745-4. [COBISS.SI-ID 35072773]

  62. Neuland : the future of German graphic design. Barcelona; New York: Actar, [2009]. 485 str., ilustr. ISBN 978-84-96954-56-4. ISBN 84-96954-56-0. [COBISS.SI-ID 35284997]


  77 FOTOGRAFIJA


  63. PERELLO, Ibarionex. Chasing the light : improving your photography with available light. Berkeley: New Riders, 2011. VII, 265 str., ilustr. ISBN 978-0-321-75250-5. ISBN 0-321-75250-3. [COBISS.SI-ID 35074053]


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA


  64. MANN, Chris (ur.), FORSHAW, Terry (ur.), BUTLER, Rupert (ur.). Great battles of world war II. Bath [etc.]: Parragon, 2011. 240 str., ilustr. ISBN 978-1-4454-2456-9. [COBISS.SI-ID 2054884]

  65. SUBRAMANYAM, R. R., MAHAJAN, Shobhit, MADHUKAR, Archana, SAHAY, Suman, ROONWAL, G. S.. The story of science : from antiquity to the present. Potsdam: H. F. Ullmann, cop. 2010. 216 str., ilustr. ISBN 978-3-8331-5248-1. [COBISS.SI-ID 5942933]


  NASLOVNO KAZALO
  • Analiza koptskih tkanin iz Narodnega muzeja Slovenije 28
  • Application of SEM/EDS to environmental mineralogy and geochemistry 3
  • Arsenic trioxide biotransformation and metallothionein expression in human cell line U87 MG 12
  • Atomistic simulation of precipitation kinetics in multicomponent interstitial/substitutional alloys 27


  • Bemessungshilfsmittel für Betonbauteile nach Eurocode 2 21
  • Biblije na Slovenskem 32
  • Biological and quantum computing for human vision 5
  • Biostratigrafija in sedimentologija norijsko-retijskih plasti zahodnega Slovenskega bazena, Južne Alpe, Slovenija 10
  • Biotransformacija arzenovega trioksida in uravnavanje izražanja metalotioneinov v humani glioblastomski celični liniji U87 MG 12
  • Brennstoffzellen 15


  • Chasing the light 63


  • The decorated page 60
  • Derrida for architects 50
  • Dimnjak 58
  • Distributed intelligence in design 51
  • Določanje izvora embaliranih vod 7


  • The effect of agglomeration method on compaction and on the properties of tablets 13


  • The fundamentals of landscape architecture 48
  • 55 Treppen für Wohnhäuser 57


  • Gartenhäuser, Lauben & Pavillons 43
  • Gebäudeintegrierte Photovoltaik 55
  • Geometry and atmosphere 53
  • Great battles of world war II 64
  • Green design 54


  • Handbuch geneigtes Dach 30


  • Industrial tourism 41
  • Influence of functionality-related and other characteristics of microcrystalline cellulose on stability profile of active substances 14
  • Interior gardens 39


  • K filozofiji fotografije 34
  • Knjižnica 1


  • Library 1


  • Making better concrete 24
  • Mobility in daily life 40
  • Možnost pocenitve izvajanja betonarskih del 26


  • Natural polymers. Vol. 1, Composites 17
  • Natural polymers. Vol. 2, Nanocomposites 18
  • Neuland 62
  • NMR spectroscopy in food analysis 8


  • Odstranjevanje veziva iz nizkotlačno brizganih oblikovancev 16
  • Öfen und Kamine 59
  • Okolje Consulting art collection 37
  • Opredelitev linearnih in razvejanih blok-kopolimerov z dvo-dimenzionalno tekočinsko kromatografijo 9
  • Osnove proračuna i oblikovanja konstrukcijskih elemenata 25


  • Passivhäuser in Holzbauweise 56
  • Patres 36
  • Planning Latin America's capital cities, 1850-1950 44
  • Priprava in karakterizacija luminiscentnih aluminatov 6
  • Procesi ustvarjanja kulturne dediščine 33
  • Prve slovenske knjige 35
  • Public transport and its users 45


  • The resilient city 47
  • The role of part-time farms in the economic, environmental and spatial transformation of the urban fringe 46


  • Sanieren im Dach- und Holzbau 31
  • Simulation of sequential tunnel excavation with the boundary element method 20
  • Stereometrija 4
  • Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča 2
  • The story of science 65
  • Structures under shock and impact XI 22
  • Synthetic serine protease inhibitors 11


  • Theory of structures 23
  • This is hybrid 52
  • Towards creative learning spaces 49


  • Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij 46
  • Vpliv načina aglomeriranja trdnih delcev na proces stiskanja in lastnosti tablet 13
  • Vpliv s funkcionalnostjo povezanih in ostalih lastnosti mikrokristalne celuloze na stabilnostni profil zdravilnih učinkovin 14
  • Vpliv teksturirane polibutilentereftalatne preje in konstrukcijskih parametrov na elastičnost ploskovnih tekstilij 29
  • Vrednotenje sinteznih inhibitorjev serinskih proteaz kot induktorjev apoptoze in modulatorjev imunskega odziva 11


  • The wonders of creation 38
  • Writing for visual thinkers 61
  • Die Wunder der Schöpfung 38


  • Zaščitne prevleke na osnovi ogljika, narejene s fizikalnimi postopki nanašanja iz parne faze 19


  • Žica okrog Ljubljane 42

  IMENSKO KAZALO
  • a+t architecture publishers 52
  • Almandoz Marte, Arturo (1960-, urednik) 44
  • Ambrožič, Melita (1956-, urednik) 1
  • Arpa, Javier (avtor) 52


  • Baumgartner, Saša (1969-, mentor) 13
  • Bayerische Staatsbibliothek (München) 38
  • Beer, Gernot (mentor) 20
  • Bizjak, Matejka (1965-, komentor) 28
  • Bogataj, Janez (1947-, avtor dodatnega besedila) 33
  • Bombač, David 27
  • Boys, Jos 49
  • Bratuš, Lucijan (fotograf) 32, 35, 36
  • Brenčič, Mihael (mentor) 7
  • Bukovec, Nataša (mentor) 6
  • Butler, Rupert (zgodovinar, urednik) 64


  • Campanella, Thomas J. (urednik) 47
  • Coyne, Richard 50


  • Čelan Korošin, Nataša 6


  • Dais, Photis (avtor) 8
  • Davies, Trevor G. (1954-, komentor) 20
  • Dečman, Sabina (avtor dodatnega besedila) 37
  • Diehn, Gwen (1943-) 60
  • Dienel, Hans-Liudger (1961-, urednik) 45
  • Dimitrovski, Krste (mentor) 29
  • Dolinšek, Janez (1957-, mentor) 19
  • Dünser, Christian 20


  • Fakin Bajec, Jasna 33
  • Falkenberg, Haike 39
  • Falnoga, Ingrid (komentor) 12
  • Ferjan Stanič, Tamara 7
  • Fernández Per, Aurora 52
  • Fikfak, Jurij (urednik) 33
  • Flusser, Vilém (1920-1991) 34
  • Forshaw, Terry (urednik) 64
  • Freudendal-Pedersen, Malene 40


  • Gale, Luka 10
  • Germ, Tine (avtor) 36
  • Glavan, Mihael 35
  • Glavan, Polona (prevajalec) 35
  • Gobec, Martina (farmacevtka 1983-) 11
  • Golob, Nataša (1947-, avtor dodatnega besedila, urednik) 32
  • Gorjan, Lovro (1982-) 16
  • Gosar, Mateja (komentor) 3
  • Gramlich, Thomas (avtor) 31
  • Grdina, Igor (1965-, avtor) 35


  • Hagemann, Ingo B. 55
  • Halama, Gerard 30
  • Heinzel, Angelika (urednik) 15
  • Herrmann, Michael (arhitekt, urednik) 59
  • Holl, Steven (1947-, avtor dodatnega besedila) 52
  • Holschemacher, Klaus 21
  • Horn, Gerrit 56
  • Hrovat, Jasna (1950-, avtor dodatnega besedila) 32, 36


  • Ibold, Stefan (urednik) 31
  • International Conference on Structures Under Shock and Impact (11 ; 2010 ; Tallinn) 22


  • Jakac-Bizjak, Vilenka (avtor dodatnega besedila) 35
  • Jakac-Bizjak, Vilenka (urednik) 2
  • Jankovič Potočnik, Aleksander 42
  • Jelaska, Damir (pisec recenzij) 25
  • John, Maya J. (urednik) 17, 18
  • Jones, Norman (urednik) 22


  • Khurmi, R. S. 23
  • King, Bruce 24
  • Knjižnica Otona Župančiča (Ljubljana) 2
  • Kocatürk, Tuba (urednik) 51
  • Kocijančič, Gorazd (avtor) 36
  • Kocijančič, Gorazd (urednik, avtor dodatnega besedila) 32
  • Kocijančič-Pokorn, Nike (prevajalec) 36
  • Kolar-Jurkovšek, Tea (komentor) 10
  • Kos, Drago (1953-, komentor) 46
  • Kosmač, Tomaž (1948-, mentor) 16
  • Kottjé, Johannes 57
  • Kralj, Arven Šakti (prevajalec) 37
  • Krašovec, Jože (1944-, avtor dodatnega besedila) 32
  • Križan, Božidar 25
  • Kugler, Goran (mentor) 27


  • Lobisch, Frank (avtor) 21
  • Lončarić, Rudolf 58
  • Loo, Chu Kiong (avtor) 5


  • Madhukar, Archana (avtor) 65
  • Mahajan, Shobhit (avtor) 65
  • Mahlendorf, Falko (urednik) 15
  • Mann, Chris (1944-, urednik) 64
  • Marc, Janja (mentor) 12
  • Marks, Andrea 61
  • Marn, Anton (avtor, ilustrator) 42
  • Marn, Rafael (fotograf, avtor) 42
  • Martinčič, Vanja (avtor dodatnega besedila) 42
  • Medjdoub, Benachir (urednik) 51
  • Mikoš, Matjaž (član komisije za zagovor) 46
  • Miler, Miloš 3
  • Mirtič, Breda (mentor) 3
  • Mlinarič-Raščan, Irena (mentor) 11
  • Modlic, Žare (fotograf) 2
  • Mozas, Javier (avtor) 52
  • Müller, Torsten (gradbenik, avtor) 21


  • Naglič, Anja (1976-, prevajalec) 34
  • Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana) 36
  • Nessmann, Pierre 43


  • Obreza, Aleš (mentor) 14
  • Ograjenšek, Robert (fotograf) 37
  • Okolje Consulting (Ljubljana) 37
  • Otgaar, Alexander H. J. (avtor) 41


  • Pajagič Bregar, Gojka 28
  • Palman, Dominik 4
  • Panjan, Peter (komentor) 19
  • Paskvale, Srečko (1980) 19
  • Patafta, Zdenko (avtor) 58
  • Perdereau, Brigitte (fotograf) 43
  • Perdereau, Philippe (fotograf) 43
  • Perello, Ibarionex 63
  • Peruš, Mitja 5
  • Pogačnik, Andrej (1944-, mentor) 46
  • Prebil, Ivan (pisec recenzij) 25
  • Prosen, Anton (član komisije za zagovor) 46


  • Ravbar, Marjan (član komisije za zagovor) 46
  • Razpotnik Visković, Nika 46
  • Razstava Biblije na Slovenskem (1996 ; Ljubljana) 32
  • Rebhan, Helga (urednik) 38
  • Reindl, Donald F. (prevajalec) 36
  • Rijavec, Tatjana (1962-, komentor) 29
  • Roes, Jürgen (urednik) 15
  • Roonwal, G. S. (avtor) 65
  • Ropret, Alenka (prevajalec) 33


  • Sahay, Suman (avtor) 65
  • Schiefelbusch, Martin (urednik) 45
  • Short, Charles Alan (avtor) 53
  • Slovenski kolokvij o betonih (18 ; 2011 ; Ljubljana) 26
  • Sluga, Franci (1948-, mentor) 28
  • Smolik, Marijan (avtor dodatnega besedila, urednik, avtor dodatnega besedila) 32
  • Smolik, Marijan (avtor) 36
  • Snoj, Vid (avtor) 36
  • Spector, Arthur (urednik) 54
  • Spyros, Apostolos 8
  • Stanič, Ivan (1961-, avtor dodatnega besedila) 42
  • Subramanyam, R. R. (avtor) 65


  • Šantl, Maja (1979-) 13
  • Šivavec, Nevenka (avtor dodatnega besedila, urednik) 37
  • Škerl, Jure (1983-, prevajalec) 2
  • Šmigovec Ljubič, Tina 9
  • Šmuc, Andrej (mentor) 10
  • Špelič, Miran (avtor) 36
  • Štrukelj, Dijana 29
  • Štupar, Milan (fotograf) 35


  • Tornow, Sven-Erik (avtor) 30
  • Turk, Radomir (komentor) 27
  • TwoPoints.Net 62


  • Udovč, Andrej (član komisije za zagovor) 46


  • Vale, Lawrence J. (1959-, avtor) 47
  • Vehovec, Tanja 14
  • Vovk, Damjana (urednik) 1
  • Vrečer, Franc (komentor) 13


  • Wang, Xuan (prevajalec) 37
  • Waterman, Tim 48


  • Yeang, Ken (1948-, urednik) 54


  • Zadnikar, Ana (avtor dodatnega besedila) 32
  • Zajc, Andrej (1938-, urednik) 26
  • Zelenik, Andreja (1984-) 12
  • Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Strokovno posvetovanje (2011 ; Maribor) 1


  • Žagar, Ema (mentor) 9

  PREDMETNO KAZALO
  • 16.st. 35


  • 2. svetovna vojna 42
  • 21.st. 52
  • 2D NMR 8
  • 2D-LC 9


  • absorbcija vodnih par 17
  • aglomeriranje delcev 13
  • akutna promielocitna levkemija 12
  • akvarel 60
  • alkoholne pijače 8
  • aluminati 6
  • Ambrozij 36
  • analitika živil 8
  • analize 49, 55
  • analizna kemija 7, 8, 9
  • anodni ionski izvir 19
  • anorganska kemija 6
  • anorganska kemijska tehnologija 6
  • ANOVA 29
  • antika 65
  • aplikacije 3, 17, 18
  • architecture 9
  • Architecture
   • - Human factors 49
   • - Philosophy 50
  • Architecture and society 49
  • arheološke tekstilije 28
  • arhitekti 54
  • arhitektura 23, 30, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
  • arhitekturna dediščina 58
  • arhitekturni elementi 58
  • arhitekturno načrtovanje 52
  • Atanazij 36
  • atmosfera 39
  • atomistic Monte Carlo methods 27
  • atomistične simulacije 27
  • atrijski vrtovi 39
  • Available light photography 63
  • Avguštin 36
  • avtentikacija 7
  • avtomobilska industrija 17
  • avtorske knjige 60


  • baški dolomit 10
  • Bauen im Bestand 31
  • Bazilij Veliki 36
  • beležke 60
  • besede 61
  • besedni seznami 61
  • beton 24, 26
  • Beton - Posvetovanja 26
  • betonske konstrukcije 21
  • Biblia - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 32
  • bibliografije 35
  • Bibliotekarstvo - Posvetovanja 1
  • Bildband 43
  • biofarmacevtske lastnosti 14
  • biokalcifikacijska kriza 10
  • biologija 65
  • biološki sistemi 17
  • biološko vrednotenje 11
  • biomimetika 17
  • bionanokompoziti amiloznega škroba 18
  • biostratigrafija 10
  • biotransformacija arzenovega trioksida 12
  • biserovina mehkužcev 18
  • Boetij 36
  • brezalkoholne pijače 8
  • Burkittov limfom 11


  • Capitals (Cities) - History - Latin America 44
  • case study 46
  • Catastrophes - Histoire 47
  • Centralna Amerika 44
  • Cerkveni očetje
   • - Biografije 36
   • - Razstavni katalogi 36
  • chemical composition 9
  • citokini 11
  • citotoksičnost 11
  • City planning - History - Latin America 44
  • civilizacija 64
  • College buildings 49
  • Communities 40
  • Computational neuroscience 5
  • Concrete 24
  • Consumer satisfaction - Europe - Case studies 45


  • človek 5
  • človekovo dojemanje slik 5


  • Dachdeckung 31
  • dediščina 33
  • dekoriranje 60
  • deli projekta 48
  • delovanje 2
  • delovanje možganov 61
  • delovni prostori 39
  • derivati furana 18
  • Derrida, Jacques 50
  • Derrida, Jacques (1930-2004) 50
  • Designers - Authorship - Handbooks, manuals, etc 61
  • detajli 30, 31, 43
  • Deutschland 62
  • diamantu podoben ogljik 19
  • diffusional phase transformations 27
  • digitalna kamera CMEX-5000 28
  • dimenzioniranje 21
  • dimniki 58, 59
  • Dionizij Areopagit 36
  • Disasters - History 47
  • Discoveries and science - History 65
  • disertacije 46
  • dnevniki 60
  • doktorske disertacije 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 27, 28, 29
  • dopustni nategi 25
  • drevesa v notranjosti stavb 39
  • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
  • družabne vsebine 1
  • duhovna zgodovina 36
  • dvo-dimenzionalna tekočinska kromatografija 9
  • dvorane 53


  • EDS-XRF analiza 28
  • Efrem Sirski 36
  • ekološki pristop 39
  • ekološko načrtovanje 54
  • eksperimentalni pogoji 8
  • elastične lastnosti 29
  • elektrofilterski pepel 24
  • elementna analiza 3
  • embalaža 7
  • embalirana voda 7
  • embalirana voda glej Ustekleničena voda
  • energetika 15, 55, 56
  • energetska varčnost 56
  • evaluation of the development potential of farms 46
  • evrokod 2 21
  • evropij 6
  • Evzebij Cezarejski 36


  • farmacevtski izdelki 14
  • farmacevtski prahi 13
  • farmacija 11, 12, 13, 14
  • farmakologija 12
  • fasadni ovoj 55
  • filozofija 36, 50
  • filozofija kulture 34
  • fizika 65
  • fizikalne lastnosti 7, 14
  • Fly ash 24
  • Food - Analysis 8
  • foramninifere 10
  • fosforji 6
  • fotografija 34, 63
  • Fotografija - Interpretacija 34
  • fotovoltaika 55
  • funkcionalnost 14


  • Gartenhaus 43
  • Gartenlaube 43
  • Gartenpavillon 43
  • Gebrauchsgraphik 62
  • Geneigtes Dach 30
  • geodezija 46
  • geokemija okolja 3
  • geologija 3, 7, 10, 65
  • geometrija 4
  • Geschiedenis 47
  • gesta fotografiranja 34
  • gLC 9
  • gledališča 53
  • glioblastom 12
  • gorivne celice 15
  • gradbena mehanika 25
  • gradbeni materiali 24, 26
  • gradbeništvo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 55, 56, 59
  • gradbeno inženirstvo - statika konstrukcij - učbeniki za visoke šole 23
  • gradient liquid chromatography 9
  • gradientna tekočinska kromatografija 9
  • grafično oblikovanje 35, 38, 60, 61, 62
  • grafika 32, 35, 36
  • granuliranje delcev 13
  • Graphic arts - Germany - Pictorial works 62
  • Gregor iz Nise 36
  • Gregor Veliki 36


  • hibridne stavbe 52
  • Hieronim 36
  • hišne inštalacije 59
  • Holzbau 31
  • Hrvaška 58


  • ilustrirana besedila 61
  • Impact - Congresses 22
  • imunosupresivi 11
  • imunski odziv 11
  • Individuality 40
  • indukcija apoptoze 11
  • Industrial relations 41
  • Industrial tours 41
  • industrija 41
  • industrijske aplikacije 18
  • industrijski turizem 41
  • informatizacija 1
  • inovacija 33
  • instrumentacija 8
  • integriranje 55
  • interdisciplinarna inteligenca 51
  • intersticijska mesta 27
  • islam 38
  • Izidor Seviljski 36
  • izkop 20
  • izkoriščanje plinov 15
  • izkušnje 41
  • izobraževanje knjižničarjev 1
  • izolacija 30
  • izotopska sestava 7
  • izpiski 61
  • izračun konstrukcij 23
  • izračuni 59
  • izražanje metalotioneinov 12
  • izumrtje 10
  • izvedba 30, 56
  • izvedbena dela 26


  • Janez Damaščan 36
  • Janez Krizostom 36
  • javne stavbe 52
  • javne zgradbe 53
  • javni promet 45
  • javni prostori 39
  • jedrni dejavnik kappa B 11
  • jedrska magnetna resonančna spektroskopija 8
  • Južna Amerika 44
  • Južne Alpe 10


  • Kachelofenbau 59
  • kakovost 26, 45
  • kaligrafija 32, 36, 38
  • Kamin 59
  • kamini 59
  • Kaminofen 59
  • Kamniškobistriška ravnina 46
  • karakterizacija 6
  • Karibi 44
  • Kasian 36
  • Kasiodor 36
  • katastrofe 47
  • Katastrophe 47
  • kemične lastnosti 7
  • kemija 65
  • kemija polimerov 9
  • kemijska sestava 9
  • kemometrija 8
  • keramični oblikovanci 16
  • kinetika izločanja 27
  • kinetika odstranjevanja 16
  • kiparstvo 37
  • knjige 32, 38
  • Knjižnica Otona Župančiča - Zgodovina - Zborniki 2
  • knjižničarstvo 1, 2
  • kodeksi 36
  • kolaž 60
  • kolorimetrija 28
  • kompoziti 17
  • konodonti 10
  • konstruiranje 25
  • konstrukcije 22, 23
  • koptske tkanine 28
  • kovine 3
  • krajinska arhitektura 39, 43, 48
  • Kras 33
   • - Kulturna dediščina 33
  • kreativni učni prostor 49
  • kreativno mišljenje 51
  • kreativno pisanje 61
  • kristalne mreže 27
  • kritično razmišljanje 61
  • kronološki pregledi 35
  • krščanstvo 36
  • kserogeli 6
  • kurišča 59
  • kvantitativna NMR 8
  • kvantna fizika 5
  • kvantna informatika 5


  • Landscape architecture 48
  • LCCC 9
  • legirni elementi 27
  • lesena hiša 56
  • lesene konstrukcije 31
  • leseni elementi 31
  • lesna gradnja 31
  • Liberty 40
  • light-scattering 9
  • liquid chromatography at critical conditions 9
  • Ljubljana 42
   • - NOB - 1942-1945 42
  • lokacija 48
  • luminiscentni materiali 6


  • Magnetic resonance microscopy 8
  • magnetronsko razprševanje 19
  • mali vrtovi 39
  • manuskripti 38
  • masna spektrometrija 6
  • masna spektroskopija 9
  • mass spectroscopy 9
  • maščobe 8
  • matematika 4
  • materiali 16, 17, 18, 19, 25, 39, 54, 59
  • medfazne interakcije 17
  • medsebojne interakcije 14
  • mehanske lastnosti 17
  • meja norij-retij 10
  • meja trias-jura 10
  • mentalni modeli 51
  • meso 8
  • mesta 41, 42, 44, 45, 47
  • Mestna knjižnica Ljubljana 2
  • mešane kmetije 46
  • metalurgija 27
  • metodologija 7
  • Mežiška dolina 3
  • mikrokristalna celuloza 14
  • mikroskopiranje 28
  • mikroskopske raziskave 17
  • minerali 7
  • mineralogija 3
  • miselni diagrami 61
  • mladi oblikovalci 62
  • mlečni proizvodi 8
  • mleko 8
  • mobilnost 40
  • Models, Psychological 5
  • molar mass 9
  • molekularne interakcije 18
  • molska masa 9
  • Monte Carlo metoda 27
  • možganska obdelava slik 5
  • MRI 8
  • MS 9
  • multifaktorska analiza 29


  • načrtovanje 39, 48, 49, 53, 56, 59
  • nanoceluloza 18
  • nanokompoziti 18
  • nanokompoziti hitozana 18
  • nanokompoziti proteinskih polimerov 18
  • nanokompoziti sojinih proteinov 18
  • nanokompoziti škroba 18
  • naravna osvetlitev 63
  • naravna vlakna 17
  • naravni polimeri 17, 18
  • Narodni muzej Slovenije 28
  • nebotičniki 52
  • Nemčija 62
  • neodim 6
  • Neural networks (Neurobiology) 5
  • nevropsihologija 5
  • nizke zgradbe 20
  • nizkotlačno brizganje 16
  • NMR spectroscopy 9
  • NMR spektroskopija 9
  • NMR trdnega snovi 8
  • notranja klima 39
  • notranja oprema 57
  • notranje stopnice 57
  • notranji vrtovi 39


  • obarjanje 7
  • objava besedila 61
  • obmestja 46
  • obnašanje konstrukcij 22
  • obnova mest 47
  • obnovljivi viri energije 55
  • obremenitve 22
  • obstojna luminiscenca 6
  • obuditev 47
  • obujanje 33
  • odlagališča rudarsko-predelovalnih odpadkov 3
  • odnosi z javnostmi 1
  • odstranjevanje veziva 16
  • Ofenbau 59
  • ognjišče 58
  • ogrevanje 58, 59
  • ojačitve kompozitov 17
  • okkupirana mesta 42
  • Okolje Consulting - Umetnostne zbirke - Albumi 37
  • okolju prijazni polimeri 17
  • okras 36
  • okrasje 38
  • olja 8
  • onesnaženost okolja 3
  • onkologija 12
  • oplaščena preja 29
  • organizacija 2
  • organizacija knjižnic 1
  • Origen 36
  • oročje 64
  • osnove 48
  • osnove opisne geometrije 4
  • ostrešja 30, 31
  • ozelenjeni zidovi 39


  • pajkova svila 17
  • part-time farms 46
  • pasivna hiša 56
  • patristika 36
  • paviljoni 43
  • PBT 29
  • peči 59
  • Personal space 40
  • pešpoti 42
  • Photovoltaik - Gebäude 55
  • pisanje na socialnih omrežjih 61
  • pisanje tekstov 61
  • pitna voda 7
  • pocenitev 26
  • podobe 34
  • področja urejanja krajine 48
  • podstrešna okna 30
  • poli(stiren-b-t-butil metakrilat) 9
  • poli(stiren-ko-izopren) 9
  • polibutilentereftalat 29
  • poliedri 4
  • polnjenje 7
  • poly(styrene-b-t-butyl methacrylate) 9
  • poly(styrene-co-isoprene) 9
  • pomožne snovi 13, 14
  • ponovni razcvet 47
  • popravila 31
  • postopki 39
  • poševne strehe 30
  • poškodbe 31
  • Potniki - Potniški promet - Zadovoljstvo - Evropa 45
  • potočni sedimenti 3
  • potovalni albumi 60
  • potresi 47
  • pozni trias 10
  • požari 47
  • pravice potnikov 45
  • precipitation 27
  • predori 20
  • predstavitvene tehnike 48
  • prehajanje toplote 59
  • preverjanje skladnosti 7
  • prevodi 32
  • pridobivanje energije 15
  • priložnosti 41
  • primeri 31, 43, 53, 55, 56, 57
  • primeri vrtov 39
  • primerne rastline 39
  • pripovedne strukture 61
  • priprava vzorca 8
  • priprava vzorcev 6
  • prirodoslovje 5
  • proces načrtovanja 51
  • program načrtovanja 53
  • projektiranje 21
  • prostor in čas 40
  • prostoročno pisanje 61
  • prostoročno risanje 60
  • prostorska geometrija 4
  • prostorsko načrtovanje 46
  • prostorsko planiranje 44
  • protestantske knjige 35
  • pucolan 24
  • pulzna NMR 8


  • Quantum computers 5
  • Quantum Theory 5


  • računanje 22
  • računanje konstrukcij 25
  • rakasta obolenja 11
  • Rampen 47
  • razmišljanje 61
  • razstavni katalogi 32
  • razvoj 15, 41, 58
  • razvoj knjižnic 1
  • rečni sedimenti 3
  • reflektivno pisanje 61
  • regenerativna medicina 18
  • Rénovation urbaine - Histoire 47
  • rentgenska praškovna difrakcija 6
  • rigid lattice approximation 27
  • robni pogoji 20
  • rokovniki 60


  • SAD orodja 51
  • sadje 8
  • sanacije 31
  • Science - History 65
  • SEC 9
  • sedimentologija 10
  • sekvenčna stratigrafija 10
  • SEM mikroskopiranje 28
  • senčnice 43
  • serinske proteaze 11
  • sestava vzorca 3
  • Shock (Mechanics) - Congresses 22
  • simbolika 58
  • simulacije 20
  • sintezni inhibitorji 11
  • sipanje svetlobe 9
  • sistemi gorivnih celic 15
  • sistemska kognitivna nevrozivnost 5
  • size-exclusion chromatography 9
  • skicirke 60, 61
  • skladiščenje 7
  • sklopitev TG/DSC-MS 6
  • skupinske razstave 37
  • Slatniška formacija 10
  • slikarstvo 37
  • slike 61
  • slovenska nacionalna dediščina 32, 36
  • slovenske biblije 32
  • Slovenske knjige - 16.st. - Razstavni katalogi 35
  • Slovenski bazen 10
  • slovenski tiski 35
  • snežni depoziti 3
  • sodobnost 65
  • sol-gel metoda 6
  • Solararchitektur - Solarzelle 55
  • Solarzelle - Solararchitektur 55
  • spatial planning 46
  • spektroskopske metode 8
  • splošne knjižnice 2
  • sprejemanje fotografije 34
  • srednji vek 65
  • stabilnost zdravilnih učinkovin 14
  • Stadsvernieuwing 47
  • Stadt 47
  • Stadtsanierung 47
  • standardi 21
  • stanovanjske hiše 57
  • stari tiski 36
  • statični računi 20
  • statika 23
  • statistical mechanics 27
  • statistična mehanika 27
  • statistični podatki 2
  • stereomikroskop NOVEX 28
  • stisljivost delcev 13
  • strešniki 30
  • stripi 61
  • strojništvo 15, 59
  • Structural design - Congresses 22
  • struktura 9
  • struktura tkanine 28
  • strukturna analiza 6
  • strukturna anizotropija 17
  • strukturna organizacija 17
  • substitucijska mesta 27
  • svetloba in senca 63
  • Sveto pismo 32
  • sveto pismo glej Biblia
  • Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija 42
  • svetovne vojne 64
  • svila školjk 17


  • študija primera 46
  • študije primerov 41, 54, 63


  • tablete 13
  • tabletiranje 13
  • tehnologija goriv 15
  • tehnologija gorivnih celic 15
  • tekočinska kromatografija pri kritičnih pogojih 9
  • tekstilna tehnologija 28
  • tekstilno inženirstvo 29
  • teksturirana preja 29
  • teologija 36
  • teoretične osnove 8
  • teorija 34, 40, 50, 54
  • teorija Karla Pribrama 5
  • teorije 49
  • teorije možganov 5
  • terapevtska učinkovitost 12
  • termodinamični procesi 15
  • termogravimetrična analiza 6
  • termoluminiscenca 6
  • terorizem 47
  • the Kamniška Bistrica plain 46
  • Theater architecture 53
  • Thought and thinking 61
  • tkanine 29
  • Tolminski pokrov 10
  • tople grede 43
  • toplotni sistemi 56
  • Tourism
   • - Government policy 41
   • - Industrial capacity 41
   • - Political aspects 41
  • tradicija 33
  • trajnostna arhitektura - svetovni pregledi - zborniki 54
  • trajnostni razvoj 40, 54
  • Transportation - Environmental aspects - Europe - Case studies 45
  • trde prevleke 19
  • trdnost 25
  • trenje 25
  • trgovski centri 39
  • tribologija 19
  • turizem 41
  • two-dimensional liquid chromatography 9


  • učbeniki 8
  • učinkovine 14
  • učni slogi 61
  • umetnost 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 60, 61, 62, 63
  • Umetnost - 21.st. - Albumi 37
  • uničenja mest 47
  • uporaba SEM/EDS 3
  • uporabna umetnost 60
  • urban fringe 46
  • Urban renewal - History 47
  • Urbanization - History - Latin America 44
  • urbanizem 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
  • urejanje krajine 39
  • urejanje vrtov 43
  • Ustekleničena voda - Izvor - Disertacije 7
  • ustvarjalni proces 53
  • ustvarjalno razmišljanje 61
  • Utrdbe - Ljubljana - 1942-1945 42
  • UV-MALS-RI detektorski sistem 9
  • UV-MALS-RI multi-detection system 9


  • večkomponentne zlitine 27
  • večnamenske zgradbe 52
  • velike bitke 64
  • velikostna izključitvena kromatografija 9
  • verbalne in vizualne povezave 61
  • vertikalni vrtovi 39
  • vezave 28
  • Visual communication - Authorship - Handbooks, manuals, etc 61
  • Visual cortex - Mathematical models 5
  • Visual Perception - physiology 5
  • vizualne izkušnje 5
  • vizualne komunikacije 61
  • vključevanje bodočih uporabnikov 53
  • vključevanje javnosti 54
  • vlakna svile 17
  • vojaške utrdbe 42
  • vojna zgodovina 64
  • vojne 47
  • vozila 15
  • vrednotenje razvojnega potenciala kmetij 46
  • vrste dimnikov 58
  • vrtne lope 43
  • vrtovi 39
  • vrtovi na dvoriščih 39


  • Wiederaufbau 47
  • Written communication - Handbooks, manuals, etc 61


  • XRD 6


  • zadovoljstvo uporabnikov 45
  • zamisli 48
  • zaobljena telesa 4
  • zasebni vrtovi 39
  • zasnova 55
  • zasnove notranjih ozelenitev 39
  • zaščita materialov 19
  • zaščitne prevleke 19
  • zaviralci gorenja 17
  • zborniki 1, 17, 18, 26
  • zbrana dela 62
  • zdravljenje 12
  • zelene stene 39
  • zelene ureditve 42
  • zelenjava 8
  • Zerstörung 47
  • zgodovina 2, 32, 33, 36, 38, 42, 44, 47, 48, 58, 64, 65
  • zgodovinske tekstilije 28
  • zgodovinski pregledi 64
  • zimski vrt 39
  • znanje 51
  • znanost 65
  • Znanost - Zgodovina 65


  • žični obroč 42
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 7.1.2013 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si