Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 4
julij - avgust 2012

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO


  1. PODMENIK, Darka, HAFNER, Ana, GRAH WHATMOUGH, Andrej, ADAM, Alja, BERDAVS, Janez. Kako do učinkovitega izkoristka izumov samostojnih inovatorjev? : finančni, pravni in drugi aktualni vidiki ekonomskega izkoriščanja izuma v praksi. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize - IRSA, 2011. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-92399-6-4. [COBISS.SI-ID 257704704]


  02 KNJIŽNIČARSTVO


  2. BRIDGES, Karl. Beyond the browser : Web 2.0 and librarianship. Santa Barbara (California); Denver; Oxford: Libraries Unlimited, cop. 2012. XII, 89 str. ISBN 978-1-59158-816-0. ISBN 978-1-59158-817-7. [COBISS.SI-ID 35988485]


  3 DRUŽBENE VEDE


  3. RUS, Vojan. Reforma sodobnega človeštva. Ljubljana: Društvo T. G. Masaryk za filozofsko antropologijo, za etiko ter za humanistične in družbene vede, 2012. 57 str. ISBN 978-961-91557-2-1. [COBISS.SI-ID 261282048]

  4. CIPERLE, Jože (ur.), ANŽUR, Tea (ur.). Ljubljanska univerza in njeni študenti : 1945-1960 : fotografski zbornik, III. del. V Ljubljani: Univerza, 2007. 326 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-13-7. [COBISS.SI-ID 234630400]


  37 VZGOJA


  5. CINDRIČ, Alojz. Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918, (Zbirka Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, zv. 3). 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2009. 590 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-23-6. [COBISS.SI-ID 245956864]

  6. CIPERLE, Jože, DEKLEVA, Tatjana. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor. Ljubljana: Univerza, 2008. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90443-6-0. [COBISS.SI-ID 242136064]

  7. DEKLEVA, Tatjana. Dogodki iz študentskega gibanja 1968-1972 v Ljubljani : občasna razstava Univerze v Ljubljani (Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze) v prostorih Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana. Ljubljana: Univerza, 2006. 24 str., Ilustr. ISBN 961-6410-11-3. ISBN 978-961-6410-11-3. [COBISS.SI-ID 229743104]

  8. MIHEVC, Bogomir. Ključ je v naših rokah! : študentska gibanja za univerzo in boljši študij, (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, zv. 2). Ljubljana: Univerza, 2008. 455 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-20-5. [COBISS.SI-ID 239953664]

  9. CIPERLE, Jože, DEKLEVA, Tatjana. Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : 1919-1957 : Univerza v Ljubljani (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze), občasna razstava od decembra 2010 do februarja 2011. Ljubljana: Univerza, 2010. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-31-1. [COBISS.SI-ID 253221888]

  10. FISTER, Peter (ur.), CIPERLE, Jože (ur.), DOLINAR, France M. (ur.). Iz arhivov o ljubljanski Univerzi = From the archives on the University of Ljubljana. Ljubljana: Univerza, 1999. 11 str., 38 pril., ilustr. ISBN 961-90154-5-2. [COBISS.SI-ID 104757760]

  11. CIPERLE, Jože (ur.), ANŽUR, Tea (ur.), DEKLEVA, Tatjana (ur.). Ljubljanska univerza in njeni profesorji : 1919-1960 : fotografski zbornik, IV. del. V Ljubljani: Univerza, 2010. 278 str., fotogr. ISBN 978-961-6410-30-4. [COBISS.SI-ID 252544768]

  12. CIPERLE, Jože, DEKLEVA, Tatjana, ANŽUR, Tea, STEINER, Igor. Univerza v Ljubljani in njeni rektorji : Univerza v Ljubljani (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze), občasna razstava z razstavnim katalogom 2001. 1. ponatis razstavnega kataloga iz leta 2001 s popravki, razširitvijo poglavij o virih in literaturi in z dodanim besedilom za 40. rektorja dr. Jožeta Mencingerja. Ljubljana: Univerza, 2006. 51 str., fotogr. ISBN 961-6410-10-5. [COBISS.SI-ID 227969280]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA


  13. HARTIG, John H.. Burning rivers : revival of four urban-industrial rivers that caught on fire, (Ecovision world monograph series). Burlington: Aquatic Ecosystem Health and Management Society, 2010. XII, 183 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 35281925]

  14. THOMPSON, Kenneth Clive (ur.). Water contamination emergencies : monitoring, understanding, and acting, (Special publication, no. 331). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2011. VIII, 170 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-156-0. ISBN 1-84973-156-X. [COBISS.SI-ID 35554309]

  15. SUHADOLC, Marjetka, SUŠNIK, Andreja, LOBNIK, Franc, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GREGORIČ, Gregor, BERGANT, Klemen. Izzivi Slovenije na področju suš in degradacije tal : uresničevanje ciljev Konvencije ZN o boju proti degradaciji/dezertifikaciji tal (UNCCD). Ljubljana: Agencija RS za okolje, 2010. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6324-48-9. http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/document/sl/IZZIVI_Slovenije_na_podrocju_sus_in_degradacije_tal.pdf. [COBISS.SI-ID 251453184]

  16. NATEK, Karel (ur.), OGRIN, Darko (ur.). Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane, (GeograFF, 10). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-237-465-5. [COBISS.SI-ID 258815488]

  17. HESTER, Ronald E. (ur.). Marine pollution and human health, (Issues in environmental science and technology, vol. 33). Cambridge: RSC Publishing, 2011. XIV, 168 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-240-6. ISBN 1-84973-240-X. [COBISS.SI-ID 35555333]

  18. MORAWICKI, Rubén O.. Handbook of sustainability for the food sciences. Ames; Chichester; Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. XVII, 375 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-8138-1735-4. [COBISS.SI-ID 35923717]

  19. HESTER, Ronald E. (ur.). Nuclear power and the environment, (Issues in environmental science and technology, vol. 32). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2011. XVIII, 228 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-194-2. ISBN 1-84973-194-2. [COBISS.SI-ID 35420421]

  20. SORENSEN, Bent. Life-cycle analysis of energy systems : from methodolgy to applications. Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. IX, 336 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-145-4. [COBISS.SI-ID 35558917]

  21. HESTER, Ronald E. (ur.), HARRISON, R. M. (ur.). Sustainable water, (Issues in environmental science and technology, vol. 31). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XV, 169 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-019-8. [COBISS.SI-ID 67113217]

  22. KAZNER, Christian (ur.), WINTGENS, Thomas (ur.), DILLON, Peter (ur.). Water reclamation technologies for safe managed aquifer recharge. Londen; New York: IWA Publishing, cop. 2012. XXIV, 429 str., ilustr. ISBN 978-1-84339-344-3. ISBN 978-1-78040-064-8. [COBISS.SI-ID 36036101]


  51 MATEMATIKA


  23. BUUREN, Stef van. Flexible imputation of missing data, (Chapman & Hall/CRC interdisciplinary statistics series). Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XXV, 316 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-6824-9. [COBISS.SI-ID 35988229]

  24. GILSDORF, Thomas E.. Introduction to cultural mathematics : with case studies in the Otomies and Incas. Hoboken (New Jersey): Wiley, cop. 2012. XVII, 287 str., ilustr. ISBN 978-1-118-11552-7. [COBISS.SI-ID 35985925]

  25. WOO, Gordon. Calculating catastrophe. London: Imperial College Press, cop. 2011. XI, 355 str., ilustr. ISBN 978-1-84816-738-4. ISBN 1-84816-738-5. ISBN 978-1-84816-739-1. ISBN 1-84816-739-3. [COBISS.SI-ID 35320069]


  519.68 RAČUNALNIŠTVO


  26. Adobe Illustrator CS6 : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems, (Classroom in a book). San Jose: Adobe Press, 2012. XIV, 463 str., ilustr. ISBN 978-0-321-82248-2. ISBN 0-321-82248-X. [COBISS.SI-ID 2756464]

  27. SAMUEL, Stephen M.. Basic to advanced NX7.5 modeling, drafting, and assemblies : a project oriented learning manual. San Jose (California): Design Visionaries, cop. 2010. 718 str., ilustr. ISBN 978-0-9754377-9-7. [COBISS.SI-ID 36036357]

  28. PEČENKO, Nikolaj, ŠALAMON, Brane, PRAPROTNIK, Gorazd, SLABE, Adi, ŠETINC, Zlatko. Brez skrbi, kar naprej!. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2012. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-31-7. [COBISS.SI-ID 261448704]

  29. COHEN, Sandee. InDesign CS6 : for Windows and Macintosh, (Visual quickstart guide). Berkeley: Peachpit Press, cop. 2012. VIII, 566 str., ilustr. ISBN 0-321-82253-6. ISBN 978-0-321-82253-6. [COBISS.SI-ID 36139013]

  30. CRUISE, John, ANTON, Kelly Kordes. Adobe InDesign CS6 : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems, (Classroom in a book). San Jose: Adobe Press; Berkeley: Peachpit Press, cop. 2012. IX, 419 str., ilustr. ISBN 978-0-321-82249-9. ISBN 0-321-82249-8. [COBISS.SI-ID 2755952]

  31. LANE, Jonathan. Foundation Website creation with HTML5, CSS3, and JavaScript. [Berkeley, Calif.]: friends of ED; New York: Distributed to the book trade worldwide by Springer Science+Business Media, cop. 2012. XVIII, 277 str., ilustr. ISBN 978-1-4302-3789-1. ISBN 1-4302-3789-9. ISBN 978-1-4302-3790-7. [COBISS.SI-ID 36132869]

  32. GYNCILD, Brie. Adobe Photoshop CS6 : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems, (Classroom in a book). Berkeley: Peachpit: Adobe Press, cop. 2012. VIII, 385 str., ilustr. ISBN 978-0-321-82733-3. ISBN 0-321-82733-3. [COBISS.SI-ID 2756720]

  33. FILIPIČ, Bogdan (ur.), ŠILC, Jurij (ur.). Bioinspired optimization methods and their applications : proceedings of the Fifth International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2012, 24-25 May 2012, Bohinj, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 36040709]

  34. FILIPIČ, Bogdan (ur.), ŠILC, Jurij (ur.). Bioinspired optimization methods and their applications : proceedings of the Fifth International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2012, 24-25 May 2012, Bohinj, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2012. XXVI, 358 str., ilustr. ISBN 978-961-264-043-9. [COBISS.SI-ID 261676288]

  35. JOHNSON, Richard K.. The elements of MATLAB style. New York: Cambridge University Press, 2011. X, 169 str. ISBN 978-0-521-73258-1. [COBISS.SI-ID 35785989]

  36. JOHNSON, Steve. Adobe Illustrator CS6 on demand. 1st printing. Indianapolis: Que, 2012. XX, 523 str., ilustr. ISBN 978-0-7897-4935-2. ISBN 0-7897-4935-1. [COBISS.SI-ID 36138501]

  37. JOHNSON, Steve. Adobe Indesign CS6 on demand. 1st printing. Indianapolis: Que Publishing, 2012. XX, 587 str., ilustr. ISBN 978-0-7897-4934-5. ISBN 0-7897-4934-3. [COBISS.SI-ID 36138245]

  38. JOHNSON, Steve. Adobe Photoshop CS6 on demand. 1st printing. Indianapolis: Que, 2012. XXII, 585 str., ilustr. ISBN 978-0-7897-4933-8. ISBN 0-7897-4933-5. [COBISS.SI-ID 36137989]

  39. KRÄMER, Jan. Bundling telecommunications services : competitive strategies for converging markets, (Studies on e-organisation and market engineering, 10). Karlsruhe: Universitätsverlag, print on demand 2009. XII, 189 str., ilustr. ISBN 978-3-86644-377-8. [COBISS.SI-ID 35582725]

  40. LOWERY, Joseph W.. Adobe Dreamweaver CS6 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2012. XLVII, 1176 str., ilustr. ISBN 978-1-118-17063-2. ISBN 978-1-118-22779-4. ISBN 978-1-118-23977-3. ISBN 978-1-118-26447-8. [COBISS.SI-ID 36086533]

  41. TURNER, Kirby, HARRINGTON, Tom. Learning iPad programming : a hands-on guide to building iPad apps with iOS 5. 2nd printing. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2012. XLII, 742 str., ilustr. ISBN 978-0-321-75040-2. ISBN 0-321-75040-3. ISBN 0-132-48993-7. ISBN 978-0-132-48993-5. [COBISS.SI-ID 36138757]

  42. TYLER, Jason, VERDUZCO, Will. XDA Developers' Android hacker's toolkit : the complete guide to rooting, roms and theming. Chichester: Wiley, 2012. XVI, 175 str., ilustr. ISBN 978-1-119-95138-4. ISBN 1-119-95138-0. ISBN 978-1-119-96154-3. ISBN 978-1-119-96155-0. ISBN 978-1-119-96156-7. [COBISS.SI-ID 36036869]


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA


  43. JEMEC AUFLIČ, Mateja. Uporaba metode permanentnih sipalcev v geologiji kot podpora pri proučevanju plazljivih območij : doktorska disertacija = Application of the permanent scatterers technique in geology as a support for the landslide prone areas investigation : Ph. D. thesis. Ljubljana: [M. Jemec Auflič], 2012. 197 str., [20] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2045525]


  54 KEMIJA


  44. HU, Yun Hang (ur.). Advances in CO [spodaj] 2 convrsion and utilization, (ACS symposium series, 1056). Washington: American Chemical Society, cop. 2010. IX, 280 str., ilustr. ISBN 978-0-8412-2596-1. [COBISS.SI-ID 35557125]

  45. MOTTRAM, Donald S. (ur.). Controlling Maillard pathways to generate flavors, (ACS symposium series, 1042). Washington: American Chemical Society, cop. 2010. X, 164 str., ilustr. ISBN 978-0-8412-2579-4. ISBN 0-8412-2579-6. [COBISS.SI-ID 35294213]

  46. GIUNTA, Carmen (ur.). Atoms in chemistry : from Daltons predecessors to complex atoms and beyond, (ACS symposium series, 1044). Washington: American Chemical Society, cop. 2010. VII, 116 str., ilustr. ISBN 978-0-8412-2557-2. [COBISS.SI-ID 35585541]

  47. BACHORZ, Rafał A.. Implementation and application of the explicitly correlated coupled-cluster method in Turbomole : [zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften : disertation]. Karlsruhe: Universitätsverlag Karlsruhe, 2009. 102 str., ilustr. ISBN 978-3-86644-392-1. [COBISS.SI-ID 35545093]

  48. BROCK, William Hodson. Case of the poisonous socks : tales from chemistry. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2011. XIV, 348 str., ilustr. ISBN 1-84973-324-4. ISBN 978-1-84973-324-3. [COBISS.SI-ID 35421445]

  49. BRVAR, Matjaž. Structure-based design of DNA gyrase B inhibitors : phd thesis. Ljubljana: [M. Brvar], 2012. 140 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 262426624]

  50. BICHOUTSKAIA, Elena (ur.). Computational nanoscience, (RSC theoretical and computational chemistry series, no. 4). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XIV, 429 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-133-1. [COBISS.SI-ID 35557893]

  51. GRUNENBERG, Jörg (ur.). Computational spectroscopy : methods, experiments and applications. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2010. XV, 416 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32649-5. [COBISS.SI-ID 35569925]

  52. DEVJAK NOVAK, Sabina. Proučevanje nekaterih s funkcionalnostjo povezanih lastnosti hipromeloze kot tvorilca ogrodnih tablet = The study of some functionality-related characteristics of hypromellose used as a matrix forming agent : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Devjak Novak], 2012. XI f., 159 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 262185728]

  53. LIVINGSTONE, David (ur.). Drug design strategies : quantitative approaches, (RSC drug discovery series, no. 13). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2012. XVII, 498 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-166-9. ISBN 1-84973-166-7. [COBISS.SI-ID 35923973]

  54. APOTHEKER, Jan (ur.), SARKADI, Livia Simon (ur.). European women in chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2011. XVI, 239 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32956-4. [COBISS.SI-ID 66887937]

  55. Frontiers in spectroscopy : University of Basel, Switzerland, 6-8 April 2011, (Faraday discussions, vol. 150). Cambridge: RSC Publishing, 2011. 578 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-235-2. ISBN 1-84973-235-3. [COBISS.SI-ID 35554565]

  56. LÓPEZ, Óscar (ur.), FERNÁNDEZ-BOLANOS, José G. (ur.). Green trends in insect control, (RSC green chemistry series, no. 11). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XX, 353 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-149-2. [COBISS.SI-ID 35558149]

  57. HANSON, James Ralph. Chemistry in the kitchen garden. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2011. 1 zv. (ločena pag.), ilustr. ISBN 1-84973-323-6. ISBN 978-1-84973-323-6. [COBISS.SI-ID 35420933]

  58. RENOU, J.-P. (ur.), BELTON, P. S. (ur.), WEBB, G. A. (ur.). Magnetic resonance in food science : an exciting future : [the proceedings of the 10th Internation Conference on the Applications of Magnetic resonance in Food Science held in Clermont Ferrand, France, September 13-15, 2010], (Special publication, no. 332). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2011. IX, 202 str., ilustr. ISBN 1-84973-233-7. ISBN 978-1-84973-233-8. [COBISS.SI-ID 24918823]

  59. DE VISSER, Sam P. (ur.). Iron-containing enzymes : versatile catalysts of hydroxylation reactions in nature. Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XIII, 448 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-181-2. ISBN 1-84973-181-0. [COBISS.SI-ID 35555077]

  60. JERŠEK, Miha. Dragi in okrasni kamni : z osnovami brušenja kabošonov. Sežana: Visokošolsko središče, 2010. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-91955-3-6. [COBISS.SI-ID 252371200]

  61. LUNN, George, SANSONE, Eric Brandfon. Destruction of hazardous chemicals in the laboratory. 3rd ed. Hoboken: Wiley, cop. 2012. XIII, 779 str., ilustr. ISBN 978-0-470-48755-6. ISBN 047-0-48755-0. [COBISS.SI-ID 36036613]

  62. THOMAS, Merlin C. (ur.), FERBES, Josephine (ur.). The Maillard reaction : interface between aging, nutrition and metabolism, (Special publication, no. 322). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2010. IX, 240, [1] str., ilustr. ISBN 978-1-84973-079-2. ISBN 1-84973-079-2. [COBISS.SI-ID 3898744]

  63. MARIN, Guy B., YABLONSKY, Gregory S.. Kinetics of chemical reactions : decoding complexity. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2011. XVII, 428 str., ilustr. ISBN 978-3-527-31763-9. [COBISS.SI-ID 35568645]

  64. MARUŠIČ, Jaka. Termodinamika vezanja fragmentov protiteles na dejavnik tumorske nekroze alfa : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Marušič], 2012. IX, 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36039173]

  65. RAI, Beena (ur.). Molecular modeling for the design of novel performance chemicals and materials. Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. 382 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-4078-8. ISBN 1-4398-4078-4. [COBISS.SI-ID 35899397]

  66. MASCINI, Marco (ur.), PALCHETTI, Ilaria (ur.). Nucleic acid biosensors for environmental pollution monitoring. Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. X, 176 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-131-7. [COBISS.SI-ID 35559173]

  67. PELLISSIER, Hélene. Chirality from dynamic kinetic resolution. Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XVIII, 299 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-197-3. [COBISS.SI-ID 35558661]

  68. PETELIN, Petra. Proučevanje vpliva stabilizatorjev in drugih pomožnih snovi ter tehnoloških parametrov nanonizacije na stabilnost slabo topne učinkovine v trdni farmacevtski obliki = Study of the influence of stabilizers and other excipients and technological parameters of nanonisation on stability of poorly soluble drug substance in solid dosage form : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Petelin], 2012. VIII, 125 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 262427136]

  69. PLETCHER, Derek. A first course in electrode processes. 2nd ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2009. XIII, 301 str., ilustr. ISBN 978-1-84755-893-0. ISBN 1-84755-893-3. [COBISS.SI-ID 35420677]

  70. POLLET, Bruno G. (ur.). Power ultrasound in electrochemistry : from versatile laboratory tool to engineering solution. Chichester: Wiley, 2012. XVIII, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-470-97424-7. ISBN 0-470-97424-9. [COBISS.SI-ID 35913221]

  71. LETZEL, Thomas (ur.). Protein and peptide analysis by LC-MS : experimental strategies, (RSC chromatography monographs, no. 15). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2011. XX, 173 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-84973-182-9. [COBISS.SI-ID 35557381]

  72. ROJNIK, Matija. Vloga in delovanje katepsina H v človeških celicah = The role of cathepsin H in human cells : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Rojnik], 2012. VI, 143 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 262426880]

  73. NICOLI, Maria Cristina (ur.). Shelf life assessment of food, (Food preservation technology series). Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2012. XIII, 302 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-4600-1. [COBISS.SI-ID 36035589]

  74. SWARTZ, Michael E., KRULL, Ira S.. Handbook of analytical validation. Boca Raton: Crc Press, Taylor & Francis, cop. 2012. XIV, 206 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-8247-0689-0. ISBN 0-8247-0689-7. [COBISS.SI-ID 36037125]

  75. ŠARAC, Bojan. Vpliv temperature in dodanega elektrolita na termodinamiko micelizacije dodeciltrimetilamonijevega klorida : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Šarac], 2012. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36046085]

  76. ŠČAVNIČAR, Andrej. Določevanje biogenih aminov in nitrozaminov v ribjem mesu ter sirih : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Ščavničar], 2012. 98 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36038149]

  77. ŠKEDELJ, Veronika. Načrtovanje, sinteza in vrednotenje inhibitorjev D-aspartat ligaze in D-alanil-D-alanin ligaze = Design, synthesis and evaluation of inhibitors of D-aspartate ligase and D-alanyl-D-alanine ligase : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Škedelj], 2012. 229 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3283569]

  78. VEHAR, Blaž. Uporaba molekularnega modeliranja pri načrtovanju encimskih inhibitorjev kot potencionalnih protibakterijskih učinkovin = Use of molecular modeling to design enzyme inhibitors as potential antibacterial agents : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Vehar], 2012. 86 str., [36] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 262620672]


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE


  79. FERK, Mateja, STEPIŠNIK, Uroš, KLADNIK, Drago (ur.), PERKO, Drago (ur.). Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana, (Georitem, 17). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 70 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-324-2. [COBISS.SI-ID 258055680]

  80. SHAW, Trevor R., ČUK, Alenka. Slovene caves & Karst pictured 1545-1914. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 230 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-254-369-3. [COBISS.SI-ID 261765888]


  58 BOTANIKA


  81. PRAPROTNIK, Nada. Alpski botanični vrt Juliana. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2011. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-6367-27-1. [COBISS.SI-ID 258933760]

  82. BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-14-5. [COBISS.SI-ID 260206848]


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO


  83. SEELEY, Thomas D.. Honeybee democracy. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2010. 273 str., ilustr. ISBN 978-0-691-14721-5. [COBISS.SI-ID 2331983]


  61 MEDICINA


  84. ASHCROFT, Frances M.. Življenje v skrajnostih : umetnost preživetja. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-234-991-2. [COBISS.SI-ID 257812736]

  85. OBREZA, Aleš, ŠMID-KORBAR, Jelka, HUMAR, Marjeta, JANEŠ, Damjan, RAZINGER-MIHOVEC, Barbara, FRANKIČ, Darja, KOSIRNIK, Breda, LUNDER, Mojca, JERAS, Matjaž, MARC, Janja, GAŠPERLIN, Mirjana, BAUMGARTNER, Saša, KOS, Mitja, MRHAR, Aleš, ČERNE, Darko, ŠVAJGER, Branka, HRIBAR, Maruša, TOMAZIN, Evgen, BOŽIČ, Borut, MARINKO, Petra, KREFT, Samo, VUČKO MOLE, Simona. Farmacevtski terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 371 str. ISBN 978-961-254-330-3. [COBISS.SI-ID 259485184]

  86. SARNO, John E.. Ozdravimo bolečine hrbta : povezanost uma in telesa. Ljubljana: [samozal.] M. Šubelj Sagmeister, 2004. 197 str. ISBN 961-6058-33-9. [COBISS.SI-ID 213065984]

  87. So, you live behind a levee! : what you should know to protect your home and loved ones from floods. [Reston (Va.)]: American Society Of Civil Engineers, cop. 2010. 28 str., ilustr. ISBN 978-0-78441-083-7. ISBN 0-78441-083-6. [COBISS.SI-ID 35704325]

  88. ZUPAN, Janja. Vpliv vnetnih citokinov na sistem dejavnikov RANK/RANKL/OPG v kostnem tkivu pri bolnikih z osteoporozo = The influence of the pro-inflammatory cytokines on RANK/RANKL/OPG system in human osteporotic and osteoarthritic bone tissue : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Zupan], 2012. XII, 186 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3283825]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIALA. NAUK O MATERIALIH


  89. BIGGINS, Peter, HILTZ, John, KUSTERBECK, Anne. Bio-inspired materials and sensing systems. Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XI, 151 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-121-8. [COBISS.SI-ID 35558405]

  90. BOCH, Philippe (ur.). Ceramic materials : processes, properties and applications. London; Newport Beach, CA: ISTE, 2007. XVII, 573 str., ilustr. ISBN 1-905209-23-1. ISBN 978-1-905209-23-1. [COBISS.SI-ID 35435269]

  91. BANSAL, Narottam P. (ur.), BOCCACCINI, Aldo R. (ur.). Ceramics and composites processing methods. Hoboken: Wiley, cop. 2012. X, 585 str., ilustr. ISBN 978-0-470-55344-2. ISBN 0-470-55344-8. [COBISS.SI-ID 25729063]

  92. ČOLOVIĆ, Marija. Priprava in uporaba trdnih elektrolitov na osnovi ionskih tekočin za fotoelektrokemijske celice : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Čolović], 2012. VIII, 145 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36046853]

  93. STEVENSON, Paul (ur.). Foam engineering : fundamentals and applications. 1st ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. XVI, 530 str., [4] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-470-66080-5. ISBN 0-470-66080-5. [COBISS.SI-ID 35912453]

  94. WANG, Qing (ur.). Functional polymer nanocomposites for energy storage and conversion, (ACS symposium series, 1034). Washington: American Chemical Society, cop. 2010. XII, 226 str., ilustr. ISBN 978-0-8412-2543-5. ISBN 0-8412-2543-5. [COBISS.SI-ID 35439365]

  95. Hydrogen storage materials : Rutherford Appleton Laboratory, Didcot, Oxon, United Kingdom, 18-20 April 2011, (Faraday discussions, vol. 151). Cambridge: RSC Publishing, 2011. 424 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-236-9. ISBN 1-84973-236-1. [COBISS.SI-ID 35554821]

  96. KLANČNIK, Grega. Thermodynamic characterization of aluminium- and zinc-rich corner in the Al-Sb-Zn ternary system : Ph. D. Thesis. Ljubljana: [G. Klančnik], 2012. X, 175 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1208671]

  97. MATHER, Robert R., WARDMAN, Roger H.. The Chemistry of textile fibres. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2011. XVII, 367 str., ilustr. ISBN 978-1-84755-867-1. ISBN 1-84755-867-4. [COBISS.SI-ID 14770198]

  98. DECHER, Gero (ur.), SCHLENOFF, Joseph B. (ur.). Multilayer thin films : sequential assembly of nanocomposite materials. 2nd completely revised and enlarged ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2012. 2 zv. (XXXIV, 1085 str.), ilustr. ISBN 978-3-527-31648-9. ISBN 978-3-527-64677-7. ISBN 978-3-527-64674-6. ISBN 978-3-527-64676-0. [COBISS.SI-ID 36035845]

  99. NAVI, Parviz, SANDBERG, Dick. Thermo-hydro-mechanical processing of wood, (Engineering sciences). 1st ed. Lausanne: EPFL Press; Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XI, 360 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-4398-6042-7. ISBN 1-4398-6042-4. [COBISS.SI-ID 35922437]

  100. HABIBI, Youssef (ur.), LUCIA, Lucian A. (ur.). Polysaccharide building blocks : a sustainable approach to the development of renewable biomaterials. Hoboken (New Jersey): Wiley, cop. 2012. XIII, 415 str., ilustr. ISBN 978-0-470-87419-6. [COBISS.SI-ID 35987205]

  101. WILLIAMS, Peter A. (ur.). Renewable resources for functional polymers and biomaterials : [polysaccharides, proteins and polyesters], (RSC polymer chemistry series, no. 1). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XVI, 440 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-245-1. [COBISS.SI-ID 35557637]

  102. GENZER, Jan (ur.). Soft matter gradient surfaces : methods and applications. Hoboken: Wiley, cop. 2012. XIII, 443 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-470-52265-3. ISBN 0-470-52265-8. [COBISS.SI-ID 35922181]

  103. MITTAL, Vikas (ur.). Surface modification of nanotube fillers, (Polymer nano-, micro- and macrocomposites, vol. 1). Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2011. XV, 316 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32878-9. [COBISS.SI-ID 35568133]


  620.9 ENERGETIKA


  104. SPEIGHT, James G. (ur.). The biofuels handbook, (RSC energy series, no. 5). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XVII, 555 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-026-6. [COBISS.SI-ID 35730437]


  621.3 ELEKTROTEHNIKA


  105. Lightning electromagnetics, (IET power and energy series, 62). London: Institution of Engineering and Technology, 2012. XXIV, 950 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-84919-215-6. ISBN 1-84919-215-4. ISBN 978-1-84919-216-3. [COBISS.SI-ID 36134917]

  106. WYDRZYNSKI, Thomas John (ur.). Molecular solar fuels, (RSC energy and environment series, no. 5). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2012. XXI, 553 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-034-1. [COBISS.SI-ID 35730181]


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA


  107. OWENS, Alan. Compound semiconductor radiation detectors, (Series in sensors). Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2012. XLIII, 521 str., [12] str. uvez. pril., ilustr. ISBN 978-1-4398-7312-0. [COBISS.SI-ID 36035333]


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA


  108. HAANDEL, Adrianus C. van, LUBBE, J. G. M. van der. Handbook of biological wastewater treatment : design and optimisation of activated sludge systems. 2nd ed. London: IWA Publishing, cop. 2012. XLVI, 770 str., ilustr. ISBN 978-1-7804-0000-6. ISBN 978-1-7804-0080-8. [COBISS.SI-ID 35899653]

  109. VOLFAND, Jože. Upravljanje voda v Sloveniji = Water management in Slovenia, (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2011. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-44-1. [COBISS.SI-ID 257461760]


  629 TEHNIKA VOZIL


  110. GRBIĆ, Gordan. Bojni brodovi : (1920-2000), (Biblioteka O. & O., knj. 4). Zagreb: Omnes, 2012. 127 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-6-3. [COBISS.SI-ID 7964190]

  111. GRBIĆ, Gordan. Lovački zrakoplovi 2/3 : (1935-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 6). Zagreb: Omnes, 2012. 139 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-2-5. ISBN 978-953-56571-5-6. [COBISS.SI-ID 15759922]

  112. GRBIĆ, Gordan. Tenkovi (1914-1935). i Laki tenkovi (1935-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 5). Zagreb: Omnes, 2012. 194 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-4-9. [COBISS.SI-ID 7964446]

  113. HUMMEL, Christopher B. (ur.). Plug-in hybrid electric vehicles and energy use, (Energy science, engineering and technology). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012. VII, 190 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-61470-633-5. [COBISS.SI-ID 36147205]


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO


  114. UMELJIĆ, Veroljub. Čebelarstvo za začetnike in strokovnjake : 892 barvnih fotografij, 51 tehničnih risb, 9 tabel. Kamnik: [samozal.] F. Prezelj; Grosuplje: Partner graf, 2012. 536 str., ilustr. ISBN 978-961-93264-0-4. [COBISS.SI-ID 260468992]


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU


  115. REBERNIK, Miroslav, ŠIREC, Karin, TOMINC, Polona, MOČNIK, Dijana, BRADAČ, Barbara, KOREZ-VIDE, Romana, ŠTRUKELJ, Tjaša, HAUPTMAN, Lidija, ŠIREC, Karin (ur.), REBERNIK, Miroslav (ur.). Razvojni potenciali slovenskega podjetništva : slovenski podjetniški observatorij 2011/12, (Slovenski podjetniški observatorij). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2012. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6802-11-6. [COBISS.SI-ID 69329665]

  116. Uporabniški priročnik : GS1 - globalni jezik poslovanja. 12 izd. Ljubljana: GS1 Slovenija, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 35995141]


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE


  117. REBERNIK, Miroslav, TOMINC, Polona, CRNOGAJ, Katja. Usihanje podjetništva v Sloveniji : GEM Slovenija 2011, (Slovenski podjetniški observatorij). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2012. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6802-13-0. [COBISS.SI-ID 70055169]


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE


  118. AKHAVAN, Jacqueline. The chemistry of explosives. 3rd ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2011. XII, 193 str., ilustr. ISBN 1-84973-330-9. ISBN 978-1-84973-330-4. [COBISS.SI-ID 35421701]

  119. WALDRON, Keith (ur.). Bioalcohol production : biochemical conversion of lignocellulosic biomass, (Woodhead publishing series in energy, No. 3). Boca Raton [etc.]: CRC Press; Oxford; Cambridge; New Delhi: Woodhead Publishing, cop. 2010. XX, 476 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-0171-0. ISBN 978-1-84569-510-1. [COBISS.SI-ID 35459333]

  120. SIMMONS, Blake (ur.). Chemical and biochemical catalysis for next generation biofuels, (RSC energy and environmental series, no. 4). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2011. XI, 194 str., ilustr. ISBN 978-1-84973-030-3. [COBISS.SI-ID 35464197]

  121. HUI, Yiu H. (ur.). Handbook of animal-based fermented food and beverage technology. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XVI, 798 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-5022-0. ISBN 1-4398-5022-4. [COBISS.SI-ID 36034821]

  122. AHMED, Jasim (ur.), RAHMAN, M. Shafiur (ur.). Handbook of food process design. 1st ed. Chichester: Wiley-Blackwell, cop. 2012. 2 zv. (XXXIV, 1470, I30 str.), ilustr. ISBN 978-1-4443-3011-3. ISBN 1-4443-3011-X. [COBISS.SI-ID 35985669]

  123. HUI, Yiu H. (ur.). Handbook of plant-based fermented food and beverage technology. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2012. XIX, 801 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-4904-0. ISBN 1-4398-4904-8. [COBISS.SI-ID 36035077]

  124. POHAR, Andrej. Intenzifikacija kemijskih procesov z miniaturizacijo naprav : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Pohar], 2012. VIII, 158 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36018181]

  125. HOUSON, Ian (ur.). Process understanding : for scale-up and manufacture of active ingredients. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2011. XVIII, 351 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32584-9. [COBISS.SI-ID 35570437]

  126. ULBER, Roland (ur.), SELL, Dieter (ur.), HIRTH, Thomas (ur.). Renewable raw materials : new feedstocks for the chemical industry. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2011. XIII, 229 str., ilustr. ISBN 978-3-527-32548-1. [COBISS.SI-ID 35559941]


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA


  127. ILEC, Eva. Vpliv nanokompozitne protimikrobne apreture na lastnosti tekstilij iz naravnih vlaken : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Ilec], 2012. XXXII, 153 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 262183936]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE


  128. FRIEDMANN, John. Insurgencies : essays in planning theory, (The RTPI library series). Abingdon; New York: Routledge, 2011. XVI, 255 str., ilustr. ISBN 978-0-415-78151-0. ISBN 0-415-78151-5. ISBN 978-0-415-78152-7. ISBN 0-415-78152-3. ISBN 978-0-203-83211-0. ISBN 0-203-83211-6. [COBISS.SI-ID 36089605]

  129. FURMAN OMAN, Mojca. Razpršena gradnja v luči razvoja slovenske prostorske zakonodaje : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Furman Oman], 2012. X, 239 str., [22] str. prilog, ilustr. [COBISS.SI-ID 2719876]

  130. LUKAN KLAVŽER, Tea. Triglavski narodni park in kulturna dediščina, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 214). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6037-60-0. [COBISS.SI-ID 257892608]

  131. PUST, Viktor. Kako so nastajala moja naselja : zakaj potrebujemo program razvoja stanovanjske gradnje in zakon o arhitekturi. Ljubljana: Ajax studio: Fakulteta za arhitekturo, 2012. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-269-589-7. [COBISS.SI-ID 259223552]

  132. RESINI, Daniele. Venezia manutenzione urbana : Insula : 10 anni di lavori per la citta. [Venezia]: Insula; Ponzano Veneto (Treviso): Vianello libri, 2007. 207 str., ilustr. ISBN 88-7200-295-8. ISBN 978-88-7200-295-7. [COBISS.SI-ID 35364869]

  133. TURNER, Tom. European gardens : history, philosophy and design. London; New York: Routledge, 2011. X, 411 str., ilustr. ISBN 978-0-415-49684-1. [COBISS.SI-ID 1098477150]


  72 ARHITEKTURA


  134. CIGLENEČKI, Slavko, MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana (ur.). Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu : naselbinski ostanki in interpretacija = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid : settlement remains and interpretation, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 23). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2011. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-254-331-0. [COBISS.SI-ID 258819584]

  135. KNIPPERS, Jan (ur.), CREMERS, Jan (ur.), GABLER, Markus (ur.), LIENHARD, Julian (ur.). Construction manual for polymers + membranes : materials, semi-finished products, form-finding, design. Basel: Birkhäuser; München: Edition Detail, cop. 2011. 296 str., ilustr. ISBN 978-3-0346-0726-1. ISBN 978-3-0346-0733-9. [COBISS.SI-ID 2617988]

  136. EBERHARD, John Paul. Brain landscape : the coexistance of neuroscience and architecture. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2009. XVIII, 259 str., ilustr. ISBN 978-0-19-533172-1. ISBN 0-19-533172-9. [COBISS.SI-ID 35095045]

  137. KITCHER, Chris. A practical guide to renewable energy : power systems and their installation. 1st ed. Abingdon; New York: Routledge, 2012. X, 152 str., ilustr. ISBN 978-0-08-097064-6. [COBISS.SI-ID 35708677]

  138. KOS, Marija. Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj : [Galerija Prešernove hiše v Kranju]. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2011. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6247-31-3. [COBISS.SI-ID 256980224]

  139. KOVAČ, Edvard. Park spomina Teharje : [arhitekt Marko Mušič], (Vodniki k arhitekturi, knj. 4). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Atelje Marko Mušič, 2011. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-268-016-9. [COBISS.SI-ID 256671744]

  140. MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina. Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu, Najdbe = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid, Finds, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011. 557 str., ilustr. ISBN 978-961-254-352-5. [COBISS.SI-ID 259569664]

  141. NAPPO, Donato, VAIRELLI, Stefania. Homes on the move : mobile architecture = mobile Architektur, (Style series). Königswinter: H. F. Ullmann, cop. 2010. 192 str., ilustr. ISBN 978-3-8331-5632-8. [COBISS.SI-ID 1098465886]

  142. PRELOVŠEK, Damjan. Cerkev sv. Mihaela na Ljubljanskem barju : ob 140. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, (Umetnine v žepu, 5). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-254-355-6. [COBISS.SI-ID 259698944]

  143. RESMAN, Blaž. Uršulinke v Ljubljani, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 213). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6037-59-4. [COBISS.SI-ID 256266240]

  144. ROŽMAN, Helena. Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Rožman], 2012. 203 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2649732]

  145. SCHUMACHER, Patrik (ur.). Total fluidity : Studio Zaha Hadid : projects 2000 - 2010, University of Applied Arts Vienna. Wien; New York: Springer, cop. 2011. 248 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-7091-0486-6. [COBISS.SI-ID 2604164]

  146. ŠTEPEC, Dušan, GERIĆ, Dunja, ČUFAR, Katarina. Kozolec na prepihu časa : Simončičev toplar v Bistrici na Dolenjskem, (Vestnik, 22). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 132 str., [3] zganj. f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6420-84-6. [COBISS.SI-ID 260173568]

  147. ŽABOTA, Barbara. Kongresni trg : zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske, (Umetnine v žepu, 4). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-254-338-9. [COBISS.SI-ID 259176704]


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST


  148. KRYŽANOWSKI, Špela. Feng shui : primerjalna študija izbranih tradicionalnih priporočil in sodobnih dognanj : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Kryžanowski], 2012. 258 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2720132]


  79 PROSTI ČAS.


  149. BASSIN, Aleksander, SLIVNIK, Francka, HOČEVAR, Meta, INKRET, Andrej, KREFT, Mojca, LJUBIČ, Milan, MLAKAR, Dušan, MÖDERNDORFER, Vinko, NEDIČ, Lilijana, NEUBAUER, Henrik, ŠEDLBAUER, Zvone, TREKMAN, Borut. Alenka Bartl : kostumografka. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2012. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6860-04-8. [COBISS.SI-ID 261037824]

  150. KRISTAN, Silvo. Športni terminološki slovar : delovni izvod za širšo strokovno razpravo. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2012. 262 str. ISBN 978-961-6843-26-3. [COBISS.SI-ID 260416768]


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA


  151. KEBER, Janez. Slovar slovenskih frazemov, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 1158 str. ISBN 978-961-254-329-7. [COBISS.SI-ID 258693888]

  152. ŠMALC, Andrej, MÜLLER, Jakob, GLAVIČ, Peter, SPANRING, Jože, ŽELE, Andreja (ur.). Slovensko tehniško izrazje : jezikovni priročnik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-254-358-7. [COBISS.SI-ID 260151552]


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA


  153. CINDRIČ, Alojz. Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848, (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, zv. 4). 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2010. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-29-8. [COBISS.SI-ID 252544512]

  154. SERUČNIK, Miha. Trtna uš, ta strašno drobna pošast, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 9). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 250 str., [1] zganj. f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-254-307-5. [COBISS.SI-ID 257520640]


  91 GEOGRAFIJA


  155. BEZIN, Erika, DOLHAR, Poljanka, KAFOL, Martina (ur.), TRETJAK, Mitja (ur.). Kako lep je Trst : prvi slovenski vodnik po Trstu in okolici. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2011. 183 str., str. A-H, [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-88-7174-137-6. [COBISS.SI-ID 4522988]

  156. BRATEC MRVAR, Rožle, BIRSAK, Lukas, FRIDL, Jerneja, KLADNIK, Drago, KUNAVER, Jurij, KLADNIK, Drago (ur.), PERKO, Drago (ur.). Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica, (Geografija Slovenije, 22). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 120 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-335-8. [COBISS.SI-ID 259084800]

  157. KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-254-334-1. [COBISS.SI-ID 258948608]

  158. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-254-340-2. [COBISS.SI-ID 259195648]

  159. MRAK, Irena. High mountain areas and their resilience to tourism development = Visokogorska območja in njihovo odzivanje na razvoj turizma, (GeograFF, 11). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2011. 168 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-237-487-7. [COBISS.SI-ID 260715008]

  160. PLUT, Dušan. Geografija okoljskih virov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 167 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-237-481-5. [COBISS.SI-ID 259739904]

  161. NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, (Regionalni razvoj, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 200 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-321-1. [COBISS.SI-ID 257942016]

  162. REPE, Blaž, BRUS, Robert, KLADNIK, Drago (ur.). Kalifornija, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Amerika, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-254-361-7. [COBISS.SI-ID 260498432]


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE


  163. BAVCON, Jože (ur.), PRAPROTNIK, Nada (ur.). Franc Hladnik : ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-13-8. [COBISS.SI-ID 260129792]


  93 ZGODOVINSKA ZNANOST


  164. JORGENSEN, Christer (ur.). Great battles : [decisive conflicts that have shaped history]. Bath [etc.]: Parragon, 2011. 256 str., ilustr. ISBN 978-1-4454-2436-1. [COBISS.SI-ID 2055140]

  165. MAKUC, Neva. Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 8). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-254-306-8. [COBISS.SI-ID 257520384]

  166. MLINAR, Miha, GERBEC, Teja, TOŠKAN, Borut. Keltskih konj topot : najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu : [katalog razstave] = Hear the horses of Celts : the Bizjakova hiša site in Kobarid : [exhibition catalogue]. Tolmin: Tolminski muzej, 2011. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-20-2. [COBISS.SI-ID 259478528]

  167. CIPERLE, Jože (ur.). Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani, (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, zv. 1). Ljubljana: Univerza, 2007. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-14-4. [COBISS.SI-ID 234971136]


  NASLOVNO KAZALO
  • A practical guide to renewable energy 137
  • Adobe Dreamweaver CS6 bible 40
  • Adobe Illustrator CS6 26
  • Adobe Illustrator CS6 on demand 36
  • Adobe InDesign CS6 30
  • Adobe Indesign CS6 on demand 37
  • Adobe Photoshop CS6 32
  • Adobe Photoshop CS6 on demand 38
  • Advances in CO [spodaj] 2 convrsion and utilization 44
  • Alenka Bartl 149
  • Alpski botanični vrt Juliana 81
  • Application of the permanent scatterers technique in geology as a support for the landslide prone areas investigation 43
  • Atoms in chemistry 46

  • Basic to advanced NX7.5 modeling, drafting, and assemblies 27
  • Beyond the browser 2
  • Bio-inspired materials and sensing systems 89
  • Bioalcohol production 119
  • The biofuels handbook 104
  • Bioinspired optimization methods and their applications 33 , 34
  • Bojni brodovi 110
  • Brain landscape 136
  • Brez skrbi, kar naprej! 28
  • Bundling telecommunications services 39
  • Burning rivers 13

  • Calculating catastrophe 25
  • Case of the poisonous socks 48
  • Ceramic materials 90
  • Ceramics and composites processing methods 91
  • Cerkev sv. Mihaela na Ljubljanskem barju 142
  • Chemical and biochemical catalysis for next generation biofuels 120
  • Chemistry in the kitchen garden 57
  • The chemistry of explosives 118
  • The Chemistry of textile fibres 97
  • Chirality from dynamic kinetic resolution 67
  • Compound semiconductor radiation detectors 107
  • Computational nanoscience 50
  • Computational spectroscopy 51
  • Construction manual for polymers + membranes 135
  • Controlling Maillard pathways to generate flavors 45

  • Čebelarstvo za začetnike in strokovnjake 114

  • Design, synthesis and evaluation of inhibitors of D-aspartate ligase and D-alanyl-D-alanine ligase 77
  • Destruction of hazardous chemicals in the laboratory 61
  • Dogodki iz študentskega gibanja 1968-1972 v Ljubljani 7
  • Določevanje biogenih aminov in nitrozaminov v ribjem mesu ter sirih 76
  • Dragi in okrasni kamni 60
  • Drug design strategies 53

  • The elements of MATLAB style 35
  • European gardens 133
  • European women in chemistry 54

  • Farmacevtski terminološki slovar 85
  • Feng shui 148
  • A first course in electrode processes 69
  • Flexible imputation of missing data 23
  • Foam engineering 93
  • Foundation Website creation with HTML5, CSS3, and JavaScript 31
  • Franc Hladnik 163
  • From the archives on the University of Ljubljana 10
  • Frontiers in spectroscopy 55
  • Functional polymer nanocomposites for energy storage and conversion 94

  • Geografija okoljskih virov 160
  • Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana 79
  • Great battles 164
  • Green trends in insect control 56

  • Handbook of analytical validation 74
  • Handbook of animal-based fermented food and beverage technology 121
  • Handbook of biological wastewater treatment 108
  • Handbook of food process design 122
  • Handbook of plant-based fermented food and beverage technology 123
  • Handbook of sustainability for the food sciences 18
  • Hear the horses of Celts 166
  • High mountain areas and their resilience to tourism development 159
  • Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški 165
  • Homes on the move 141
  • Honeybee democracy 83
  • Hydrogen storage materials 95

  • i Laki tenkovi (1935-1945) 112
  • Implementation and application of the explicitly correlated coupled-cluster method in Turbomole 47
  • InDesign CS6 29
  • Index seminum anno 2011 collectorum 82
  • The influence of the pro-inflammatory cytokines on RANK/RANKL/OPG system in human osteporotic and osteoarthritic bone tissue 88
  • Insurgencies 128
  • Intenzifikacija kemijskih procesov z miniaturizacijo naprav 124
  • Introduction to cultural mathematics 24
  • Iron-containing enzymes 59
  • Iz arhivov o ljubljanski Univerzi 10
  • Izzivi Slovenije na področju suš in degradacije tal 15

  • Kako do učinkovitega izkoristka izumov samostojnih inovatorjev? 1
  • Kako lep je Trst 155
  • Kako so nastajala moja naselja 131
  • Kalifornija 162
  • Karstology and development challenges on karst 157 , 158
  • Keltskih konj topot 166
  • Kinetics of chemical reactions 63
  • Ključ je v naših rokah! 8
  • Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica 156
  • Kongresni trg 147
  • Kozolec na prepihu časa 146
  • Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda. 1, Water 157
  • Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje. 2, Construction, tourism, ecology, protection 158

  • Laki tenkovi (1935-1945) 112
  • Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid 134 , 140
  • Learning iPad programming 41
  • Life-cycle analysis of energy systems 20
  • Lightning electromagnetics 105
  • Ljubljanska univerza in njeni profesorji 11
  • Ljubljanska univerza in njeni študenti 4
  • Lovački zrakoplovi 2/3 111

  • Magnetic resonance in food science 58
  • The Maillard reaction 62
  • Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane 16
  • Marine pollution and human health 17
  • Molecular modeling for the design of novel performance chemicals and materials 65
  • Molecular solar fuels 106
  • Multilayer thin films 98

  • Načrtovanje, sinteza in vrednotenje inhibitorjev D-aspartat ligaze in D-alanil-D-alanin ligaze 77
  • Nuclear power and the environment 19
  • Nucleic acid biosensors for environmental pollution monitoring 66

  • Ozdravimo bolečine hrbta 86

  • Park spomina Teharje 139
  • Plug-in hybrid electric vehicles and energy use 113
  • Polysaccharide building blocks 100
  • Power ultrasound in electrochemistry 70
  • Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu 134
  • Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. Finds 140
  • Priprava in uporaba trdnih elektrolitov na osnovi ionskih tekočin za fotoelektrokemijske celice 92
  • Process understanding 125
  • Protein and peptide analysis by LC-MS 71
  • Proučevanje nekaterih s funkcionalnostjo povezanih lastnosti hipromeloze kot tvorilca ogrodnih tablet 52
  • Proučevanje vpliva stabilizatorjev in drugih pomožnih snovi ter tehnoloških parametrov nanonizacije na stabilnost slabo topne učinkovine v trdni farmacevtski obliki 68

  • Razpršena gradnja v luči razvoja slovenske prostorske zakonodaje 129
  • Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji 161
  • Razvojni potenciali slovenskega podjetništva 115
  • Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki 144
  • Reforma sodobnega človeštva 3
  • Renewable raw materials 126
  • Renewable resources for functional polymers and biomaterials 101
  • The role of cathepsin H in human cells 72

  • Shelf life assessment of food 73
  • Slovar slovenskih frazemov 151
  • Slovene caves & Karst pictured 1545-1914 80
  • Slovensko tehniško izrazje 152
  • So, you live behind a levee! 87
  • Soft matter gradient surfaces 102
  • Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu 138
  • Structure-based design of DNA gyrase B inhibitors 49
  • The study of some functionality-related characteristics of hypromellose used as a matrix forming agent 52
  • Study of the influence of stabilizers and other excipients and technological parameters of nanonisation on stability of poorly soluble drug substance in solid dosage form 68
  • Surface modification of nanotube fillers 103
  • Sustainable water 21

  • Športni terminološki slovar 150
  • Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918 5
  • Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848 153

  • Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 9
  • Tenkovi (1914-1935) 112
  • Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor 6
  • Termodinamika vezanja fragmentov protiteles na dejavnik tumorske nekroze alfa 64
  • Thermo-hydro-mechanical processing of wood 99
  • Thermodynamic characterization of aluminium- and zinc-rich corner in the Al-Sb-Zn ternary system 96
  • Total fluidity 145
  • Triglavski narodni park in kulturna dediščina 130
  • The tropical greenhouse in Ljubljana 82
  • Tropski rastlinjak v Ljubljani 82
  • Trtna uš, ta strašno drobna pošast 154

  • Univerza v Ljubljani in njeni rektorji 12
  • Uporaba metode permanentnih sipalcev v geologiji kot podpora pri proučevanju plazljivih območij 43
  • Uporaba molekularnega modeliranja pri načrtovanju encimskih inhibitorjev kot potencionalnih protibakterijskih učinkovin 78
  • Uporabniški priročnik 116
  • Upravljanje voda v Sloveniji 109
  • Uršulinke v Ljubljani 143
  • Use of molecular modeling to design enzyme inhibitors as potential antibacterial agents 78
  • Usihanje podjetništva v Sloveniji 117

  • Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani 167
  • Venezia manutenzione urbana 132
  • Visokogorska območja in njihovo odzivanje na razvoj turizma 159
  • Vloga in delovanje katepsina H v človeških celicah 72
  • Vpliv nanokompozitne protimikrobne apreture na lastnosti tekstilij iz naravnih vlaken 127
  • Vpliv temperature in dodanega elektrolita na termodinamiko micelizacije dodeciltrimetilamonijevega klorida 75
  • Vpliv vnetnih citokinov na sistem dejavnikov RANK/RANKL/OPG v kostnem tkivu pri bolnikih z osteoporozo 88

  • Water contamination emergencies 14
  • Water management in Slovenia 109
  • Water reclamation technologies for safe managed aquifer recharge 22

  • XDA Developers' Android hacker's toolkit 42

  • Življenje v skrajnostih 84


  IMENSKO KAZALO
  • Adam, Alja (avtor) 1
  • Adobe Systems 26 , 30
  • Ahmed, Jasim (urednik) 122
  • Akhavan, Jacqueline 118
  • American Chemical Society. National Meeting (238th ; 2009 ; Washington D. C.) 45
  • Anton, Kelly Kordes (avtor) 30
  • Anžur, Tea (avtor) 12
  • Anžur, Tea (urednik, avtor dodatnega besedila) 4 , 11
  • Apotheker, Jan (urednik) 54
  • Ashcroft, Frances M. 84
  • Azinović, Luka (fotograf) 162

  • Bac, Drago (fotograf) 130 , 143
  • Bachorz, Rafał A. 47
  • Balbi, Damjan (fotograf) 155
  • Bansal, Narottam P. (urednik) 91
  • Bartl, Alenka (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, urednik) 149
  • Bassin, Aleksander (avtor) 149
  • Batič, Franc (pisec recenzij) 82
  • Baumgartner, Saša (1969-, avtor) 85
  • Baumgartner, Saša (1969-, mentor) 52
  • Bavcon, David (fotograf) 82
  • Bavcon, Jože (urednik, fotograf) 82 , 163
  • Bec, Damijan (kartograf) 16 , 159
  • Belak, Mateja (1958-, tehnični urednik) 140
  • Belton, P. S. (urednik) 58
  • Berdavs, Janez (avtor) 1
  • Bergant, Klemen (1973-, avtor) 15
  • Bernik, Stane (fotograf) 131
  • Bešter-Rogač, Marija (mentor) 75
  • Bezin, Erika 155
  • Bichoutskaia, Elena (urednik) 50
  • Biggins, Peter 89
  • Birsak, Lukas (avtor) 156
  • Bizjak, Aleš (1968-, fotograf) 109
  • Bobek, Vito (pisec recenzij) 115
  • Boccaccini, Aldo R. (urednik) 91
  • Boch, Philippe (urednik) 90
  • Bogataj, Janez (1947-, komentor) 144
  • Bohanec, Simona (komentor) 68
  • Bole, David (pisec recenzij) 161
  • Boschin, Francesco (avtor dodatnega besedila) 140
  • Božič, Borut (1959-, avtor) 85
  • Božič, Danijel (avtor dodatnega besedila) 60
  • Božič, Dragan (avtor dodatnega besedila) 140
  • Bradač, Barbara (1980-, avtor) 115
  • Bratec Mrvar, Rožle (avtor, fotograf) 156
  • Bricelj, Mitja (član uredniškega odbora) 109
  • Bridges, Karl (1964-) 2
  • Brock, William Hodson 48
  • Brown, Hugh (prevajalec) 10
  • Brus, Robert (avtor, fotograf) 162
  • Brvar, Matjaž 49
  • Burnik, Stojan (pisec recenzij) 159
  • Buuren, Stef van 23

  • Celarc, Aljaž (fotograf) 162
  • Cerar, Sonja (fotograf) 109
  • Ciglenečki, Slavko (1949-) 134
  • Ciglič, Rok (kartograf, fotograf) 162
  • Cindrič, Alojz 5 , 153
  • Ciperle, Jože 6
  • Ciperle, Jože (avtor) 9 , 12
  • Ciperle, Jože (urednik) 4 , 10 , 11 , 167
  • Cohen, Sandee (1948-) 29
  • Cooray, Vernon (iluminator) 105
  • Cremers, Jan (urednik) 135
  • Crnogaj, Katja (1983-, avtor) 117
  • Cruise, John 30
  • Culver, David C. (1944-, avtor) 158
  • Cvikl, Marko (član uredniškega odbora) 109

  • Čaval, Saša (avtor dodatnega besedila) 134
  • Čelik, Leon (konzultant) 152
  • Černe, Darko (avtor) 85
  • Čerpes, Ilka (avtor dodatnega besedila) 131
  • Češarek, Pavel (lektor) 85
  • Čolović, Marija (1980-) 92
  • Čuden, Jože (1955-, fotograf) 60
  • Čufar, Katarina (avtor) 146
  • Čuk, Alenka (1964-, avtor) 80

  • Dakskobler, Igor (pisec recenzij) 82 , 163
  • De Visser, Sam P. (urednik) 59
  • Debevec, Bogdan (avtor) 158
  • Decher, Gero (urednik) 98
  • Dekleva, Tatjana 7
  • Dekleva, Tatjana (avtor) 6 , 9 , 12
  • Dekleva, Tatjana (urednik) 11
  • Deu, Živa (mentor) 144
  • Devjak Novak, Sabina 52
  • Dillon, Peter (urednik) 22
  • Dirjec, Janez (avtor dodatnega besedila) 140
  • Dolhar, Poljanka (avtor) 155
  • Dolinar, France M. (1941-, urednik, avtor dodatnega besedila) 10
  • Drčar, Gregor (fotograf) 162

  • Eberhard, John Paul 136
  • Erhartič, Bojan (fotograf) 162
  • Erhartič, Bojan (pisec recenzij) 162

  • Fazioli, K. Patrick (avtor dodatnega besedila) 140
  • Ferbes, Josephine (urednik) 62
  • Ferk, Mateja 79
  • Fernández-Bolanos, José G. (urednik) 56
  • Filipič, Bogdan (urednik) 33 , 34
  • Fister, Peter (urednik) 10
  • Frankič, Darja (avtor) 85
  • Fridl, Jerneja (avtor) 156
  • Friedmann, John 128
  • Furlan, Vladimir (fotograf) 131
  • Furman Oman, Mojca 129

  • Gabler, Markus (urednik) 135
  • Gabrijelčič, Peter (mentor) 129
  • Gale, Damjan (fotograf) 131
  • Gaspari, Andrej (avtor dodatnega besedila) 166
  • Gašperlin, Mirjana (avtor) 85
  • Gedei, Peter (fotograf) 60
  • Genzer, Jan (urednik) 102
  • Gerbec, Teja (avtor, fotograf, ilustrator) 166
  • Gerić, Dunja (avtor, ilustrator) 146
  • Gerić, Dunja (ilustrator) 146
  • Gilsdorf, Thomas E. 24
  • Giunta, Carmen (urednik) 46
  • Glavič, Peter (avtor) 152
  • Globevnik, Lidija (član uredniškega odbora) 109
  • Gobec, Stanislav (1970-, komentor) 78
  • Golec, Boris (pisec recenzij) 154
  • Gosar, Anton (1945-, fotograf) 162
  • Gostinčar, Petra (1984-, fotograf) 162
  • Grah Whatmough, Andrej (avtor) 1
  • Granda, Stane (pisec recenzij) 154
  • Grbić, Gordan 110 , 111 , 112
  • Grego, Marko (fotograf) 166
  • Gregorič, Gregor (avtor) 15
  • Grobovšek, Jovo (fotograf) 146
  • Gruevski, Zvonko (fotograf) 60
  • Grum, Nataša (ilustrator) 166
  • Grunenberg, Jörg (urednik) 51
  • Guštin, Mitja (1947-, pisec recenzij) 134 , 140
  • Gyncild, Brie 32

  • Haandel, Adrianus C. van 108
  • Habibi, Youssef (urednik) 100
  • Hadid, Zaha M. (umetnik) 145
  • Hafner, Ana (1973-, avtor) 1
  • Hanson, James Ralph 57
  • Harrington, Tom (avtor) 41
  • Harrison, R. M. (urednik) 21
  • Hartig, John H. (1952-) 13
  • Hauptman, Lidija (avtor) 115
  • Hawlina, Ana (kartograf) 166
  • Hester, Ronald E. (urednik) 17 , 19 , 21
  • Hiltz, John (avtor) 89
  • Hirth, Thomas (urednik) 126
  • Hladnik, Franc (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 163
  • Hočevar, Meta (avtor) 149
  • Horvat, Jana (pisec recenzij) 134 , 140
  • Houson, Ian (urednik) 125
  • Hrastel, Iztok (član uredniškega odbora) 109
  • Hribar, Maruša (avtor) 85
  • Hu, Yun Hang (urednik) 44
  • Hui, Yiu H. (urednik) 121 , 123
  • Humar, Marjeta (avtor, urednik) 85
  • Hummel, Christopher B. (urednik) 113

  • Iglič, Božo (konzultant) 152
  • Ihan, Anton (fotograf) 156
  • Ilec, Eva 127
  • Inkret, Andrej (avtor) 149
  • Institution of Engineering and Technology 105
  • International Conference on Applications of Magnetic Resonance in Food Science (10th ; 2010 ; Clermont-Ferrand, France) 58
  • International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications (5 ; 2012 ; Bohinj) 33 , 34
  • International Conference on Water Contamination Emergencies (4th ; 2010 ; Mülheim an der Ruhr, Germany) 14

  • Janeš, Damjan (avtor) 85
  • Janežič, Dušanka (1952-, mentor) 78
  • Jarni, Kristjan (fotograf) 162
  • Jazbec, Lili (fotograf) 162
  • Jemec Auflič, Mateja 43
  • Jeras, Matjaž (avtor) 85
  • Jerič, Marjeta (član uredniškega odbora) 109
  • Jeršek, Miha 60
  • Johnson, Richard K. 35
  • Johnson, Steve (1961-) 36 , 37 , 38
  • Jorgensen, Christer (urednik) 164

  • Kafol, Martina (urednik) 155
  • Kajfež-Bogataj, Lučka (avtor) 15
  • Kališnik, Janez (fotograf, fotograf) 131
  • Kambič, Miran (1965-, fotograf) 139
  • Kapus, Marko (fotograf) 146
  • Kavka, Martin (kemik, član uredniškega odbora) 109
  • Kazner, Christian (urednik) 22
  • Keber, Janez (1943-) 151
  • Kerč, Janez (mentor) 68
  • Kitcher, Chris 137
  • Kladnik, Drago (1955-, avtor) 156
  • Kladnik, Drago (1955-, urednik) 79 , 156
  • Kladnik, Drago (1955-, urednik, fotograf) 162
  • Kladnik, Jernej (fotograf) 162
  • Klančnik, Grega 96
  • Knez, Martin (1964-, avtor) 158
  • Knez, Martin (1964-, urednik) 157 , 158
  • Knific Lunder, Dragica (ilustrator) 140
  • Knippers, Jan (urednik) 135
  • Kocijančič, Andreja (avtor dodatnega besedila) 4 , 5 , 6
  • Komac, Blaž (pisec recenzij) 16 , 79
  • Komac, Marko (mentor) 43
  • Korez-Vide, Romana (avtor) 115
  • Korez-Vide, Romana (pisec recenzij) 115
  • Korošec, Tamara (ilustrator) 140 , 157 , 158
  • Kos, Janko (1959-, mentor) 72
  • Kos, Marija (1963-) 138
  • Kos, Mitja (1973-, avtor) 85
  • Kos, Peter (1950-, avtor dodatnega besedila) 140
  • Kosirnik, Breda (avtor) 85
  • Kotnik, Žiga (fotograf) 162
  • Kovacic, Cyril (fotograf) 60
  • Kovač, Edvard 139
  • Kovačič, Gregor (1976-, avtor) 158
  • Koželj, Janez (1945-, mentor) 148
  • Koželj, Tanja (kartograf) 16 , 160
  • Krajnc, Uroš (član uredniškega odbora) 109
  • Krämer, Jan 39
  • Kranjc, Andrej (1943-, avtor) 158
  • Kranjc, Andrej (1943-, pisec recenzij) 157 , 158
  • Krbavčič, Aleš (pisec recenzij) 85
  • Kreft, Mojca (avtor) 149
  • Kreft, Samo (avtor) 85
  • Kristan, Silvo 150
  • Krull, Ira S. (1940-, avtor) 74
  • Kryžanowski, Špela 148
  • Kučej, Franjo (fotograf) 131
  • Kunaver, Jurij (1933-, avtor) 156
  • Kusterbeck, Anne (avtor) 89

  • Lah, Jurij (mentor) 64
  • Lamovšek, Vili (fotograf) 146
  • Lampič, Barbara (pisec recenzij) 159
  • Lane, Jonathan (avtor) 31
  • Lauko, Tomaž (fotograf) 166
  • Leben-Seljak, Petra (avtor dodatnega besedila) 140
  • Letzel, Thomas (urednik) 71
  • Lienhard, Julian (urednik) 135
  • Likar, Borut (1962-, ilustrator) 1
  • Lipar, Matej (fotograf) 79
  • Livingstone, David (urednik) 53
  • Ljubič, Milan (avtor) 149
  • Lobnik, Aleksandra (član uredniškega odbora) 109
  • Lobnik, Franc (1942-, avtor) 15
  • López, Óscar (urednik) 56
  • Lovka, Milan (fotograf) 81
  • Lowery, Joseph W. 40
  • Lozar, Janko (prevajalec) 5
  • Lubbe, J. G. M. van der (avtor) 108
  • Lucia, Lucian A. (urednik) 100
  • Lukan Klavžer, Tea 130
  • Lunder, Mojca (1977-, avtor) 85
  • Lunn, George 61

  • MacCollister, Jean (prevajalec) 159 , 165
  • Makuc, Neva (1978-) 165
  • Malej-Kveder, Sonja (konzultant) 152
  • Marc, Janja (avtor) 85
  • Marc, Janja (mentor) 88
  • Marin, Guy B. 63
  • Marinko, Petra (avtor) 85
  • Markoli, Boštjan (komentor) 96
  • Marot, Naja (fotograf, pisec recenzij) 162
  • Marušič, Branko (1938-, pisec recenzij) 165
  • Marušič, Jaka 64
  • Mascini, Marco (urednik) 66
  • Mather, Robert R. 97
  • Maver, Andreja (prevajalec) 166
  • Medved, Jože (mentor) 96
  • Melik, Vasilij (avtor dodatnega besedila) 10
  • Mihelič, Darja (pisec recenzij) 165
  • Mihelič, Jože (1946-, fotograf) 81
  • Mihevc, Andrej (1952-, pisec recenzij) 79
  • Mihevc, Bogomir 8
  • Milavec, Tina (1979-, avtor) 140
  • Milavec, Tina (1979-, avtor, prevajalec) 134
  • Milavec, Tina (1979-, prevajalec) 140
  • Mirtič, Breda (avtor dodatnega besedila) 60
  • Mittal, Vikas (urednik) 103
  • Mlakar, Dušan (1939-, avtor) 149
  • Mlinar, Ciril (fotograf) 60 , 81 , 163
  • Mlinar, Miha 166
  • Močnik, Dijana (avtor) 115
  • Möderndorfer, Vinko (1958-, avtor) 149
  • Modrijan, Zvezdana 140
  • Modrijan, Zvezdana (avtor) 134
  • Modrijan, Zvezdana (prevajalec) 140
  • Modrijan, Zvezdana (urednik) 134
  • Morawicki, Rubén O. 18
  • Moreau, Nicole (avtor dodatnega besedila) 54
  • Mottram, Donald S. (urednik) 45
  • Mrak, Irena (1973-) 159
  • Mrak, Irena (1973-, fotograf) 16 , 159
  • Mrhar, Aleš (avtor) 85
  • Mulec, Janez (avtor) 158
  • Mulej, Matjaž (pisec recenzij) 115 , 117
  • Müller, Jakob (1941-, avtor, urednik, lektor) 152
  • Murovec, Barbara (avtor dodatnega besedila) 142 , 147
  • Mušič, Marko (umetnik, ilustrator) 139

  • Nappo, Donato 141
  • Narat, Jožica (lektor) 152
  • Nared, Janez (urednik, pisec recenzij) 161
  • Natek, Karel (fotograf) 16
  • Natek, Karel (prevajalec) 16
  • Natek, Karel (urednik) 16
  • Natek, Milan (fotograf) 156
  • Navi, Parviz 99
  • Nedič, Lilijana (avtor, avtor dodatnega besedila) 149
  • Neubauer, Henrik (avtor) 149
  • Nicoli, Maria Cristina (urednik) 73
  • Novak, France (1934-, pisec recenzij) 151
  • Novak, Jože (1957-, avtor dodatnega besedila) 131

  • Obreza, Aleš (avtor, urednik) 85
  • Ogrin, Darko (fotograf) 16
  • Ogrin, Darko (odgovorni urednik) 16
  • Orel, Boris (1943-, mentor) 92
  • Orožen Adamič, Milan (pisec recenzij, fotograf) 156
  • Owens, Alan 107

  • Palchetti, Ilaria (urednik) 66
  • Papenberg, Daniela (prevajalec) 141
  • Papež, Jože (gozdar 1967-, član uredniškega odbora) 109
  • Paulin, Andrej (konzultant) 152
  • Paulin, Andrej (pisec recenzij) 152
  • Pavlovec, Rajko (pisec recenzij) 157 , 158
  • Pečenko, Nikolaj (avtor) 28
  • Pečenko, Nikolaj (prevajalec) 84
  • Pejovnik, Stane (avtor dodatnega besedila) 153
  • Pellissier, Hélene 67
  • Perko, Drago (1961-, urednik) 79 , 156
  • Perko, Drago (1961-, urednik, pisec recenzij) 161
  • Petelin, Petra 68
  • Peterlin, Stane (avtor dodatnega besedila) 130
  • Peterlin, Stane (fotograf) 81
  • Peterlin-Mašič, Lucija (komentor) 49
  • Petrič, Metka (1966-, urednik) 157 , 158
  • Pipan, Tanja (1970-, avtor) 158
  • Pirkovič, Jelka (avtor dodatnega besedila) 146
  • Plazl, Igor (mentor) 124
  • Pletcher, Derek 69
  • Plut, Dušan 160
  • Plut, Martin (član uredniškega odbora) 109
  • Podmenik, Darka (avtor) 1
  • Pohar, Andrej (1980-) 124
  • Polič, Marko (1946-, komentor) 148
  • Pollet, Bruno G. (urednik) 70
  • Pompe, Matevž (mentor) 76
  • Potter, Jim (prevajalec) 141
  • Praprotnik, Gorazd (avtor) 28
  • Praprotnik, Nada 81
  • Praprotnik, Nada (pisec recenzij) 82
  • Praprotnik, Nada (urednik) 163
  • Praznik, Zvonka (konzultant) 152
  • Prelovšek, Damjan 142
  • Prelovšek, Mitja (1980-, avtor) 158
  • Prezelj, Franc (1939-, prevajalec, urednik) 114
  • Pršina, Marko (fotograf) 146
  • Pukšič, Janez (fotograf) 10
  • Pust, Viktor 131

  • Rahman, M. Shafiur (urednik) 122
  • Rai, Beena (urednik) 65
  • Ravbar, Marjan (pisec recenzij) 161
  • Ravbar, Nataša (avtor) 158
  • Razinger-Mihovec, Barbara (avtor) 85
  • Razpotnik Visković, Nika (urednik) 161
  • Rebernik, Miroslav 117
  • Rebernik, Miroslav (avtor) 115
  • Rebernik, Miroslav (urednik) 115
  • Rejec Brancelj, Irena (član uredniškega odbora) 109
  • Renou, J.-P. (urednik) 58
  • Repe, Blaž 162
  • Repe, Blaž (kartograf) 159
  • Repe, Blaž (pisec recenzij) 16
  • Repnik Mah, Petra (fotograf) 16
  • Resini, Daniele 132
  • Resman, Blaž 143
  • Rogelj, Tea (avtor dodatnega besedila) 149
  • Rojc, Branko (avtor dodatnega besedila, pisec recenzij) 156
  • Rojnik, Matija 72
  • Roš, Milenko (član uredniškega odbora) 109
  • Roškar, Borut (član uredniškega odbora) 109
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 53 , 58 , 69
  • Rožman, Helena 144
  • Rus, Vojan 3

  • Salaj, Bojan (fotograf) 146
  • Samuel, Stephen M. (avtor) 27
  • Sandberg, Dick (avtor) 99
  • Sansone, Eric Brandfon (1939-, avtor) 61
  • Sarkadi, Livia Simon (urednik) 54
  • Sarno, John E. (1923-) 86
  • Savski, Mojca (prevajalec) 163
  • Schlenoff, Joseph B. (urednik) 98
  • Schumacher, Patrik (1961-, urednik) 145
  • Seeley, Thomas D. 83
  • Sell, Dieter (urednik) 126
  • Semeja, Aleš (avtor) 158
  • Seručnik, Miha 154
  • Shaw, Trevor R. 80
  • Simić, Marko (1956-, fotograf) 60
  • Simmons, Blake (urednik) 120
  • Simončič, Barbara (mentor) 127
  • Skoberne, Peter (fotograf) 81
  • Slabe, Adi (avtor) 28
  • Slabe, Tadej (avtor) 158
  • Slabe, Tadej (urednik) 157 , 158
  • Slivnik, Francka (avtor, urednik) 149
  • Smolej, Helena (prevajalec) 82 , 163
  • Smrekar, Aleš (1967-, fotograf) 162
  • Smrekar, Aleš (1967-, pisec recenzij) 161
  • Smrekar, Andrej (1954-, avtor dodatnega besedila) 80
  • Sodnik, Jošt (član uredniškega odbora) 109
  • Sorensen, Bent 20
  • Spanring, Jože (avtor) 152
  • Speight, James G. (1940-, urednik) 104
  • Spiller-Muys, Franc (konzultant) 152
  • Steiner, Igor (avtor) 12
  • Stepišnik, Uroš (1975-, avtor, kartograf) 79
  • Stepišnik, Uroš (1975-, fotograf) 16
  • Stepišnik, Uroš (1975-, kartograf) 16
  • Stevenson, Paul (1973-, urednik) 93
  • Stojilković, Borut (fotograf) 162
  • Stone, Sunčan (prevajalec) 134 , 140
  • Stramljič Breznik, Irena (pisec recenzij) 151
  • Studio Zaha Hadid 145
  • Stušek, Anton (konzultant) 152
  • Suhadolc, Marjetka (avtor) 15
  • Sušnik, Andreja (1965-, avtor) 15
  • Sužnik, Maja (prevajalec) 140
  • Swartz, Michael E. 74

  • Šalamon, Brane (avtor) 28
  • Šarac, Bojan 75
  • Ščavničar, Andrej 76
  • Šebela, Stanka (avtor) 158
  • Šedlbauer, Zvone (avtor) 149
  • Šere, Dare (fotograf) 81
  • Šetinc, Zlatko (avtor) 28
  • Šiftar, Aleksander (pisec recenzij) 82
  • Šilc, Jurij (urednik) 33 , 34
  • Širec, Karin (avtor) 115
  • Širec, Karin (urednik, pisec recenzij) 115
  • Škedelj, Veronika (farmacevtka) 77
  • Škerlep, Miha (fotograf) 60
  • Šmalc, Andrej 152
  • Šmid-Korbar, Jelka (1934-, avtor) 85
  • Šolmajer, Tomaž (mentor) 49
  • Špes, Metka (1950-, pisec recenzij) 16 , 160
  • Šprajc, Ivan (1955-, avtor dodatnega besedila) 134
  • Štepec, Dušan 146
  • Štrukelj, Tjaša (avtor) 115
  • Štular, Benjamin (avtor dodatnega besedila) 134
  • Šubelj Sagmeister, Miran (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 86
  • Šumrada, Janez (pisec recenzij) 163
  • Švajger, Branka (avtor) 85

  • Tavzes, Cvetana (konzultant) 152
  • Tehniška fakulteta (Ljubljana) 9
  • Tekavčič Glover, Tanja (lektor) 85
  • Thomas, Merlin C. (urednik) 62
  • Thompson, Kenneth Clive (1944-, urednik) 14
  • Tomazin, Evgen (avtor) 85
  • Tominc, Polona (avtor) 115 , 117
  • Tomšič, Zoran (fotograf) 82
  • Toškan, Borut (avtor dodatnega besedila) 140
  • Toškan, Borut (avtor) 166
  • Toškan, Borut (prevajalec) 140
  • Trekman, Borut (avtor) 149
  • Tretjak, Mitja (urednik) 155
  • Turk, Matija (1977-, avtor dodatnega besedila) 140
  • Turner, Kirby 41
  • Turner, Tom 133
  • Tyler, Jason (1976-) 42

  • Ulber, Roland (urednik) 126
  • Umeljić, Veroljub 114
  • Univerza (Ljubljana) 4 , 10 , 11 , 12 , 167
  • Urbanc, Janko (1958-, član uredniškega odbora, fotograf) 109

  • Vahčič, Aleš (1944-, pisec recenzij) 117
  • Vairelli, Stefania (avtor) 141
  • Vehar, Blaž 78
  • Verček Rems, Mojca (ilustrator) 146
  • Verduzco, Will (avtor) 42
  • Vidrih, Renato (fotograf) 60
  • Vintar Mally, Katja (pisec recenzij) 160
  • Visenjak-Limon, Maja (prevajalec) 149
  • Volarič, Tina (ilustrator) 166
  • Volfand, Jože (avtor, urednik) 109
  • Volk, Manca (kartograf) 79
  • Vovk Korže, Ana (član uredniškega odbora) 109
  • Vrbanac, Darinka (fotograf) 162
  • Vrečer, Franc (komentor) 52
  • Vučko Mole, Simona (avtor) 85

  • Waldron, Keith (urednik) 119
  • Wang, Qing (kemik, urednik) 94
  • Wardman, Roger H. (avtor) 97
  • Watton, Irena (prevajalec) 8
  • Webb, G. A. (urednik) 58
  • Williams, Peter A. (urednik) 101
  • Wintgens, Thomas (urednik) 22
  • Woo, Gordon 25
  • Wraber, Tone (1938-2010, fotograf) 81
  • Wydrzynski, Thomas John (1947-, urednik) 106

  • Yablonsky, Gregory S. (avtor) 63

  • Zaletelj, Bojan (ilustrator) 146
  • Zega, Anamarija (mentor) 77
  • Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Zgodovinski inštitut Milka Kosa 165
  • Zupan Hajna, Nadja (avtor) 158
  • Zupan, Janja (farmacevtka) 88

  • Žabota, Barbara 147
  • Žagar, Mojca (1981-, pisec recenzij) 152
  • Žele, Andreja (1963-, pisec recenzij) 85
  • Žele, Andreja (1963-, urednik) 152


  PREDMETNO KAZALO
  • 1545-1914 80
  • 1804-18048 153
  • 1848-1918 5
  • 19. stol. 48
  • 19. stoletje 156
  • 19.-20.st. 147
  • 1919-1957 9
  • 1919-1960 11
  • 1945-1960 4
  • 1968-1972 7

  • 20.stol. 48
  • 2011 82
  • 20th cent. 142

  • 3D modeliranje 27

  • abstraktni slog vrtov 133
  • Adobe Illustrator 36
  • Adobe Illustrator (Computer file) 26
  • Adobe InDesign 37
  • Adobe InDesign (Electronic resource) 30
  • Adobe Photoshop 32 , 38
  • adsorbcija paladija 65
  • Afrika 21
  • AGE 62
  • agrarne panoge 154
  • aktivirano blato 108
  • aktivna mesta 106
  • akumulatorji 94
  • Al-Sb-Zn ternary system 96
  • alginati 101
  • algoritmi 23 , 50
  • Alpski botanični vrt Julijana 81
  • alternativni viri energije 106 , 120
  • aluminijev kot 96
  • aluminium- and zinc-rich corner 96
  • aminska funkcionalizacija 103
  • amonijev nitrat 118
  • anaerobna predobdelava 108
  • analitika živil 73
  • analiza arhivskega gradiva 5 , 153
  • analiza peptidov 71
  • analiza podatkov 73
  • analiza pripisanih podatkov 23
  • analiza proteinov 71
  • analiza sistemov 122
  • analiza tveganja 122
  • analiza živil 45 , 58 , 76
  • analiza življenjskega cikla 20 , 126
  • analize 133 , 134 , 166
  • analize skeletov 140
  • analizna kemija 55 , 58 , 66 , 71 , 74 , 76
  • analizne metode 74 , 76
  • Android (Electronic resource) 42
  • Android SDK 42
  • angleški 85
  • Anglija 21
  • Animal products - Handbooks, manuals, etc 121
  • anorganska kemija 92
  • antibody binding 64
  • antimikrobni premazi 98
  • antropogeni vplivi 159
  • aplikacije 20 , 40 , 55 , 58 , 65 , 93 , 94 , 98 , 101 , 116
  • Application software
  • arabski gumi 101
  • aramidna vlakna 97
  • Architecture 136
   • - Conservation and restoration - Italy - Venice 132
  • Architecture as Topic - methods 136
  • arheologija 134 , 140 , 166
  • arheološka najdišča 166
  • arhitekti 139 , 145
  • arhitektura 131 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148
  • arhitektura komunikacijskih omrežij 39
  • arhitektura nanotehnologijananokristali 50
  • arhitektura polibenzimidazolna vlaknafluoropolimerna vlakna 97
  • arhitekturna dediščina 138 , 144
  • arhitekturni biroji 145
  • arhiv 167
  • arhiv Univerze 10
  • arhivi 153
  • arhivi fakultet 5
  • arhiviranje 167
  • arhivski dokumenti 138
  • arhivsko gradivo 167
  • Arhivsko gradivo - Zaščita - Zborniki 167
  • aromatski poliestri 97
  • arome 45
  • aseptični procesi 122
  • astronomija 55
  • astronomska molekularna spektroskopija 51
  • atmosferske razelektritve 105
  • atomi 46
  • atomska teorija 46
  • ATP kompetitivni inhibitorji 77
  • atroposelektivne reakcije 67
  • Avstralija 111
  • Avstro-Ogrska monarhija 5 , 153
  • Avtoceste - Gradnja - Zborniki 158
  • avtodomi 141
  • avtomatizacija procesov 122

  • bakterije 77
  • bakterijska DNA giraza 49
  • bakterijske celične stene 78
  • bakterijski sevi 49
  • balzamični kis 123
  • baročni vrtovi 133
  • Bartl, Alenka (1930-) 149
  • Bartl, Alenka - Razstavni katalogi 149
  • baze podatkov 2
  • Belgija 112
  • belina 127
  • Benetke 132
  • beta-glukani 101
  • Beverages - Microbiology - Handbooks, manuals, etc 121 , 123
  • bibliografija 163
  • bilance snovi 122
  • bioadhezivni materiali 100
  • bioaktivni proteini 71
  • bioaktivni samourejeni enoplastni gradienti 102
  • bioalkohol 119
  • biocatalysis 124
  • biodegradacija 101
  • biofizikalna kemija 64
  • biogeni amini 76
  • biogenic amines 76
  • biogeokemijski cikli 18
  • biogoriva 104 , 120
  • biografija 163
  • biografije 12
  • biografski podatki 5
  • bioinformacijska orodja 71
  • bioinformatika 49 , 53
  • biokataliza 124
  • biokemična kataliza 120
  • biokemija 59 , 64
  • biokemijska konverzija 119
  • biokonjugatni sistemi 106
  • biologija 83
  • biološka aktivnost 49
  • biološka raznovrstnost 15
  • biološka razpoložljivost 68
  • biološke lastnosti 97
  • biološke raziskave 102
  • biološki učinki 84
  • biološko čiščenje odpadnih vod 108
  • biološko navdahnjena kataliza 120
  • biološko navdahnjeni materiali 89
  • biomateriali 101
  • biomedicinske aplikacije 98
  • biomimetika 59
  • biomolekule 98
  • bioprocesi 124
  • bioproizvodi 126
  • biorafinerije 104 , 126
  • biorazgradljiva vlakna 97
  • biorazgradljivost odpadkov 18
  • biorazgradnja 127
  • bioreaktorji z nepritrjeno maso 108
  • biosenzorji 66 , 98
  • biosinteza 78
  • biosinteza peptidoglikana 77
  • biosinteze 101
  • Biotehniška fakulteta. Oddelek za biologijo. Botanični vrt - Zgodovina 163
  • biotehnologija 18
  • biotehnološki postopki 101
  • Biotic communities - Great Lakes Watershed (North America) 13
  • biotska raznovrstnost 160
  • bisacilhidrazinski insekticidi 56
  • bivalni zabojniki 141
  • bivanjske prikolice 141
  • Blasius Kozenn 156
  • Blaž Kocen 156
  • blaženje eksplozij 93
  • bliski 105
  • blok kopolimeri 102 , 103
  • bolezni 62 , 114
  • botanični insekticidi 56
  • Botanični vrt 82
  • Botanični vrt v Ljubljani 163
  • botanični vrtovi 81 , 82 , 163
  • botanika 81 , 163
  • Brain - physiology 136
  • breztežnost 84
  • Buildings - Repair and reconstruction - Italy - Venice 132

  • CAD sistemi 27
  • Cascading style sheets 31
  • celične stene 77
  • celostno zatiranje škodljivcev 56
  • celulaze 120
  • celuloza 101 , 104
  • celulozna vlakna 97
  • celulozni aerogeli 100
  • cementni klinker 65
  • Ceramic materials 90 , 91
  • cerkve 136
  • cerkveni sklop 134
  • Chemical laboratories - Safety measures 61
  • chemistry 97
  • Chemistry 57
   • - History
    • - 19th century 48
    • - 20th century 48
  • Chemistry, Analytic
   • - Methodology - Handbooks, manuals, etc 74
   • - Quality control - Handbooks, manuals, etc 74
  • churches 142
  • cinkov kotadoktorske disertacije 96
  • cisteinske proteaze 72
  • City planning 128
   • - Citizen participation 128
  • civilizacija 164
  • cmc 75
  • Composite materials 91
  • Computer graphics 26 , 36
  • Conducting polymers 94
  • CSS3 31
  • cvetenje alg 17
  • cvrtje 122

  • čaji 123
  • časovna analiza produktov 63
  • časovni vplivi 25
  • čebelarstvo 114
  • Čebelarstvo - Priročniki 114
  • Čebele - Priročniki 114
  • čebelja paša 114
  • čebelje družine 114
  • Čebelje matice - Vzreja - Priročniki 114
  • čebelji proizvodi 114
  • Češka 112
  • čiščenje 71
  • čiščenje vode 100
  • človeška fiziologija 84
  • človeške žrtve 25
  • črni smodnik 118

  • D-alanil-D-alanin ligaza 77
  • D-aspartat ligaza 77
  • daljinsko zaznavanje 43
  • Dalton 46
  • Decision Support Techniques 53
  • definicija energetskega sistema 20
  • degenerativni procesi 62
  • degradacija biomase 120
  • dejavnik tumorske nekroze alfa 64
  • dekoracija 24 , 142
  • delavci 19
  • delo z datotekami 28
  • delovanje 72 , 106
  • delovanje imunskega sistema 64
  • demografske značilnosti 117
  • denarne spodbude 154
  • denaturacija proteinov 64
  • deponijski plin 104
  • derivati hitosana 100
  • Desktop publishing 30 , 37
  • detajli 135
  • detekcija poškodb DNA 66
  • detektorji sevanja 107
  • detonacija 118
  • Dezertifikacija 15
  • diagnostika 23
  • didaktika geografije 156
  • diferenčna dinamična kalorimetrija 75
  • difuzija nanodelcev 98
  • digitalna konvergenca 39
  • dikarbonilni intermediati 45
  • diktorske disertacije 77
  • dinamični podatki 40
  • dinamika 63
  • dinamika mehurčkov 70
  • dinamit 118
  • dipolarne cikloadicije 103
  • dipolni momenti 51
  • Disaster Planning - Congresses 14
  • Discoveries in science 48
  • dodeciltrimetilamonijev klorid 75
  • dodecyltrimethylammonium chloride 75
  • dojemanje priložnosti 117
  • doktorske disertacije 39 , 43 , 47 , 49 , 52 , 64 , 68 , 72 , 75 , 76 , 78 , 88 , 92 , 124 , 127 , 129
  • dokumentarno gradivo 167
  • Dokumentarno gradivo - Zaščita - Zborniki 167
  • Dolenjska 146
  • Dolina Radovne 130
  • Dolini Predelice in Koritnice 130
  • Dolini Zadlaščice in Tolminke 130
  • določevanje aminov 76
  • določevanje encimatske aktivnosti 71
  • določitev specifikacij 74
  • dostava DNA 98
  • dragi kamni 60
  • Dragi kamni - Učbeniki 60
  • Dreamweaver (Computer file) 40
  • Dreamweaver CS6 40
  • Drinking water - Contamination - Congresses 14
  • Drug Design 53
  • Drug Discovery 53
  • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
  • Drugs - Design 53 , 65
  • družabno življenje 5 , 153
  • družbeni odnosi 24
  • družbeni učinki 126
  • družboslovje 25
  • DSC 75
  • DTAC 75
  • duhovna dimenzija 3
  • Dunajska univerza 5 , 153
  • duroplastična vlakna 97
  • dvofazni paralelni tok 124
  • dvojni kozolci 146

  • egipčanski vrtovi 133
  • eklektični vrtovi - mešanice slogov 133
  • ekologija 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 44 , 84 , 108 , 120 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161
  • ekologija podzemlja 158
  • ekološke aplikacije 70
  • ekološke katastrofe 25
  • ekonomija 115
  • ekonomska dimenzija 3
  • ekonomski aspekt 39
  • ekonomski učinki 126 , 159
  • ekoremediacija 16
  • ekosistemi 18
  • ekosistemske storitve 160
  • eksaktna rešitev 47
  • eksperimentalna elektrokemija 69
  • eksperimentalne metode 69
  • eksperimentalno delo 63
  • ekspertni sistemi 53
  • eksplozivi 118
  • ekspresija 71
  • ekstrakcije 122
  • ekstremne razmere 84
  • ekstremofilni organizmi 84
  • ekstruzija 122
  • ekstruzijsko kuhanje 45
  • elasto-viskoplastičnost 99
  • Electrochemistry 69 , 70
  • Electrodes 69
  • Electromagnetism 105
  • električna prevodnost 100
  • električna vozila 113
  • električne lastnosti 94 , 97
  • električno prevodna vlakna 97
  • električno prevodne nanocevke 103
  • Elektrochemie 69
  • elektrode 69
  • Elektrode 69
  • Elektrodenreaktion 69
  • elektrodne reakcije 69
  • elektroenergetika 105
  • elektroforezno nanašanje 91
  • elektrokatalitična redukcija 44
  • elektrokemični biosenzorji 66
  • elektrokemično kartiranje 102
  • elektrokemija 69 , 70
  • elektrokromna okna 92
  • elektrokromni sklopi 92
  • elektrolizna celica 69
  • elektromagnetika 105
  • elektronika 98 , 107
  • elektronska pošta 28
  • elektronske komunikacije 39
  • elektronski cirkularni dihroizem 51
  • elektronsko poslovanje 116
  • elektrostatičnost 127
  • elektrotehnika 105 , 107 , 137
  • elementarne nesreče 16
  • elestrochromic windows 92
  • embalaža 18
  • embalažni materiali 122
  • Emergencies - Congresses 14
  • emisije 113
  • encimatika 124
  • encimatske metode 67
  • encimi 126
  • encimi z železom 59
  • encimska hidroliza 119
  • encimska obdelava 97
  • encimske reakcije 124
  • energeski sitemi 105
  • energetika 20 , 104 , 106 , 109
  • energetska učinkovitost 18
  • energetske bilance 122
  • energetski sistemi 20
  • energetski viri 160
  • energetski vodi 105
  • enkapsulacija 50
  • enotni trg 115
  • entalpija micelizacije 75
  • Environment Design 136
  • Environmental Monitoring - Congresses 14
  • EPR spektri 51
  • erozija 15
  • ESRS raziskave 58
  • estetika 139
  • Esthetics - psychology 136
  • etika 139
  • etiologija 86
  • etnologija 144
  • etnomatematika 24
  • evolucijski algoritmi 33 , 34
  • evolucijsko računanje 33 , 34
  • Evropa 54
  • Evropska okvirna direktiva o vodah 21
  • Evropska unija 115
  • evropska zakonodaja 39
  • Explosives 118

  • faksimili listin 10
  • fakultete 4 , 11
  • farmacevtska biologija 72
  • farmacevtska industrija 74
  • farmacevtska kemija 53 , 77
  • farmacevtske oblike 68
  • farmacevtski izdelki 61
  • farmacevtski proteini 126
  • farmacija 49 , 52 , 68 , 72 , 77 , 78 , 85 , 88
  • farmakoforni model 49
  • farmakologija 52 , 68
  • fazni prehodi 50
  • feng shui 148
  • fermentacija 119
  • Fermentation - Handbooks, manuals, etc 121 , 123
  • Fermented foods - Handbooks, manuals, etc 121 , 123
  • fermentirana živila 121 , 123
  • fermentirano mleko 121
  • filozofska antropologija 3
  • Fischer-Tropscheva sinteza 104
  • fizična geografija 79
  • fizikalna kemija 51 , 63 , 75
  • fizikalna stabilnost 68
  • fizikalne lastnosti 50
  • fizikalne metode 91
  • fizikalni dokazi 46
  • fizikalni modeli 53
  • fizikalni parametri 73
  • fizikokemijske lastnosti učinkovin 53
  • fizikokemijski deskriptorji 53
  • fiziologija prehrane 62
  • fiziološki stresi 84
  • Flavor - Congresses 45
  • Floods - Safety measures 87
  • flotacija 65 , 93
  • Foam 93
   • - Industrial applications 93
   • - Technological innovations 93
  • Foamed materials 93
  • Food
   • - Analysis - Congresses 45 , 58
   • - Biotechnology 18
   • - Composition - Research - Congresses 58
  • Food industry and trade 18
  • Food of animal origin - Handbooks, manuals, etc 121
  • formiranje anorganskih nanocevk 50
  • formiranje aromatičnih spojin 45
  • formiranje arome 45
  • formiranje barve 45
  • fotodokumentacija 4
  • fotografija 80
  • fotografski zborniki 4 , 11
  • fotokatalitična razgradnja 44
  • fotokemijska konverzija 106
  • fotosintezni kompleksi 106
  • fotosintezni reakcijski centri 106
  • fotovoltaični sistemi 137
  • frakcioniranje s topili 119
  • fraktalni modeli 25
  • Franc Hladnik 163
  • Francija 110 , 112
  • frazemi 151
  • frazeologija 151
  • frazeološki slovar 151
  • FRC parametri 52
  • Fruit-culture 57
  • Functionally gradient materials 102
  • funkcionalizacija 50
  • funkcionalna analiza 71
  • funkcionalna konvergenca 39
  • funkcionalne membrane 98
  • funkcionalne nanocevke 98
  • funkcionalni materiali 98
  • funkcionalni nano-bio materiali 98
  • funkcionalni polimeri 101
  • funkcionalno gradientni materiali 102
  • Furlanija 165
  • furnir za krivine 99
  • Fužinske planine 130

  • gas chromatography 76
  • gašenje požarov 93
  • gemologija 60
  • genetski algoritmi 33 , 34
  • genetski dejavniki 88
  • genomika 53
  • genosenzorji 66
  • geografi 156
  • geografija 156
  • geografsko poreklo 5
  • geologija 43 , 158
  • geološke raziskave 79
  • geološki vzroki 25
  • geomehanske lastnosti kamnin 43
  • geomorfološke raziskave 79
  • geomorfološki vzroki 25
  • geste 24
  • glikacija 62
  • glikoproteini 101
  • global thermodynamic analysis 64
  • globalna enolična identifikacija 116
  • globalna termodinamska analiza 64
  • globokomorski izviri vroče vode 84
  • gnezdenje 83
  • gojenje povrtnin 57
  • gore 84
  • Goriška 165
  • goriva iz biomase 104
  • gorivne celice 69
  • gospodarski razvoj 115
  • gospodarstvo 115 , 117 , 128 , 162
  • gospodinjski ospadki 104
  • gradbene konstrukcije 135
  • gradnja 82
  • gradnja prometnic 158
  • grafen 50
  • grafit 50
  • Grätzels cells 92
  • Great Lakes Watershed (North America) - Environmental conditions 13
  • grobišča 139
  • grobovi 140
  • Grotthuss mechanism 92
  • Grotthussov mehanizem 92
  • guidebooks 142
  • gumi karaya 101

  • HACCP 122
  • Hadid, Zaha (1950-) 145
  • harmonizacija 74
  • Hazardous wastes - Safety measures 61
  • hemicelulaze 120
  • hemiceluloze 100
  • heterogene reakcije 63
  • hibernacija 84
  • hibridna vozila 113
  • hidrofilni ogrodni sistemi 52
  • hidrogenaze 106
  • hidrogeografija 16
  • hidrogeologija 157
  • hidrolizirani proteini 71
  • hidrologija 22
   • - hidrološki cikel - antropogeni vplivi - trajnostna oskrba z vodo 21
  • hidrološke raziskave 79
  • hidrotermična konverzija 44
  • hidrotermična predobdelava 119 , 120
  • hipromeloza 52
  • historična kartografija 156
  • hiše na kolesih 141
  • hišne vetrne turbine 137
  • hitin 100 , 101
  • hitinska nanovlakna 100
  • hitosan 101
  • hitro gibanje 84
  • Hladnik, Franc - Biografije 163
  • hlajenje 122
  • hlapne spojine 45
  • homogene reakcije 63
  • HPLC 74
  • hrana rastlinskega izvora 123
  • hrana živalskega izvora 121
  • hranila 57
  • Hrbtenica - Bolečina
    • - Psihološki vidik - Priročniki 86
    • - Samozdravljenje - Priročniki 86
  • HTML (Document markup language) 31
  • HTML5 31
  • Hybrid electric cars
   • - Energy consumption 113
   • - Power supply 113


  • identifikacija 71
  • identifikacijski ključi 116
  • igre 24
  • Illustrator CS6 26 , 36
  • Image processing - Digital techniques 32 , 38
  • implementacija nove tehnologije 74
  • impulzno električno polje 122
  • InDesign CS6 29 , 30 , 37
  • Index seminum 82
  • indijanci Otomi 24
  • industrijska biotehnologija 126
  • industrijska onesnaženja 17
  • industrijske aplikacije 70
  • industrijske nesreče 25
  • industrijski odpadki 104
  • industrijski standardi 71
  • informacijska tehnologija 116
  • informacijsko komunikacijske tehnologije 39
  • informatika 33 , 34
  • injektiranje 132
  • Inki 24
  • inovacije 1 , 18 , 125
  • Inovacije 1
  • Inovativno poslovanje - Slovenija 1
  • inovativnost 115
  • insekti 56
  • insekticidi 56
  • instrumentacija 71 , 122
  • intenzifikacija procesov 124
  • interakcije embalaža-živila 73
  • interakcije hitosan- kovine 100
  • interakcije rastline-mikroorganizmi 57
  • interakcije receptor-učinkovina 53
  • intermediati 63
  • internet 2 , 28
  • interpretacija 134
  • investicijski pristop 89
  • inženiring 91
  • ion chromatography 76
  • ionic liquids 92
  • ionosfera 105
  • ionska kromatografija 76
  • ionske tekočine 92
  • iOS (Electronic resource) 41
  • iOS 5 41
  • iPad 41
  • iPad (Computer)
   • - Computer software 41
   • - Programming 41
  • Irska 21
  • Italija 110 , 112 , 155
  • ITC 64 , 75
  • izbira črpalk 122
  • izbira gnezda 83
  • izbira materiala 122
  • izbira procesov 125
  • izbira senzorjev 122
  • izbira študija 5
  • izdelava lesenih ladij 99
  • izdelava plošč 99
  • izkoriščanje sončne svetlobe 106
  • izlitja nevarnih snovi 157
  • izobraževanje 8
  • izobraževanje deklet 5
  • izotermna titracijska kalorimetrija 64 , 75
  • izraba jedrskega goriva 19
  • izračunane vibracijske frekvence 51
  • izražanje genov 72
  • izumi 1
  • izvenzemeljske nevarnosti 25

  • jame 79
  • Japonska 110 , 112
  • JavaScript 31
  • JavaScript (Computer program language) 31
  • jedrska energija 19
  • jedrska magnetna resonanca 58 , 75
  • jedrska tehnika 19
  • jedrske nesreče 19
  • Jezerska kotanja 130
  • jezikoslovje 151
  • jezovi 87
  • jodidne ionske tekočine 92
  • Juliana 81

  • Kabošoni - Brušenje - Učbeniki 60
  • Kalifornija 162
  • Kalifornija (ZDA)
   • - Domoznanstvo 162
   • - Turistični vodniki 162
  • kamen 132
  • kanali 132
  • kanalizacija 132
  • kaos 25
  • kapilarna kondenzacija 65
  • karakterizacija 95 , 98 , 101
  • karbamatni insekticidi 56
  • kartografija 156
  • katalitična oksidacija vode 106
  • katalog najdb 140
  • katastrofalne goljufije 25
  • katastrofe 25
  • katepsin H 72
  • kava 123
  • kavitacija 70
  • Kelti 166
  • kemičarke 48 , 54
  • kemična analiza 22
  • kemična degradacija 99
  • kemična kataliza 120
  • kemična konverzija 44
  • kemična litografija 102
  • kemična sestava 97
  • kemična sestava lesa 99
  • kemične metode 91
  • kemične reakcije 97 , 122
  • kemično finiširanje 97
  • kemija 48 , 54 , 61 , 118
   • - zgodovina - ženske - biografije 54
  • kemija celuloze 100
  • kemija materialov 92
  • kemija okolja 51
  • kemijčna industrija 126
  • kemijska funkcionalizacija 103
  • kemijska industrija 125
  • kemijska kinetika 63
  • kemijska onesnaženja 21
  • kemijska sestava 57 , 60
  • kemijska siteza spojin 77
  • kemijska stabilnost 68
  • kemijska tehnolgija 119
  • kemijske knjige 48
  • kemijske reakcije 63 , 125
  • kemijske revije 48
  • kemijski laboratorij 61
  • kemijski parametri 73
  • kemijski procesi 124
  • kemijski reaktorji 125
  • kemijsko inženirstvo 124
  • kemikalije 61
  • kemikalije v okolju 53
  • kemiki 48
  • keramična vlakna 97
  • keramični materiali 91
  • keramika 90 , 140
  • Keramischer Werkstoff 90
  • kinetično modeliranje 45
  • kinetika korozije 70
  • kinetika reakcij 122
  • kinetika stacionarnega stanja 63
  • kiralne molekule 51
  • kiralne spojine 67
  • kiralni katalizatorji 67
  • kisanje 123
  • kislinska hidroliza 119
  • kislinska predobdelava 120
  • kitajska filozofija 148
  • klasični insekticidi 56
  • klasični vrtovi 133
  • klasifikacija eksplozivnih materialov 118
  • klasifikacija tekstilnih vlaken 97
  • klimatske naprave 122
  • klimatske spremembe 15 , 21 , 25 , 109
  • klobase 121
  • kmetijska politika 154
  • kmetijska proizvodnja 126
  • kmetijska zemljišča 15
  • kmetijstvo 18
  • Kneške Ravne 130
  • knjižnice 2
  • knjižničarji 2
  • knjižničarstvo 2
  • Kobarid - Arheološke najdbe - Latenska doba - Razstavni katalogi 166
  • Kobarid (Slovenia) 140
  • Kocen, Blaž 156
  • kofermentacija 119
  • koledarji 24
  • kolobarjenje 57
  • koloidne metode 91
  • kombinirani sistemi 137
  • komercialni eksplozivi 118
  • kompleksne elektrodne reakcije 69
  • kompleksnost katastrofe 25
  • kompoziti 91
  • komunikacije 89
  • komunikacijska infrastruktura 39
  • koncept SASS 89
  • konceptualni pristop 89
  • končni produkti 62
  • konduktometrična detekcija 76
  • konfiguracija terena 133
  • konstruiranje 27
  • kontaminacija pitne vode 14
  • kontaminacija zemljin 19
  • kontinuiran razklop proteinov 71
  • kontrola kvalitete 122
  • kontrola Maillardove reakcije 45
  • kontrola procesov 122
  • kontrolirana atmosfera 122
  • kontrolirano sproščanje učinkovin 98
  • konvencionalni viri goriv 104
  • konverzija energije 20
  • konzerviranje hrane 100 , 122
  • korona 105
  • Kostanjevica na Krki 144
  • kostno tkivo 88
  • kostumografija 149
  • kostumografinje 149
  • kovalentna vezava nanodelcev 103
  • kovinske najdbe 140
  • kovinski kompleksi 106
  • kozmično sevanje 84
  • kozolci 146
  • Kozolci - Tipologija - Dolenjska 146
  • krajinska arhitektura 133
  • Kranj 138
   • - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi 138
  • Kranjska 154
   • - Ekonomska zgodovina - 19.-20.st. 154
  • Kras 80 , 157 , 158
  • Kras (geologija - Zaščita - Zborniki 158
  • Kras (geologija) - Slovenija - Zborniki 157 , 158
  • krasoslovje 79 , 80 , 157 , 158
  • kraške jame 80 , 158
  • Kraške jame - Turizem - Zborniki 158
  • kraške vode 157
  • kraški vodonosniki 157
  • kreativnost 115
  • kristali 60 , 65
  • kristalizacija 125
  • kristalizacija učinkovin 65
  • kristalizacijski procesi 122
  • kristalna struktura 97
  • kristalografija 60
  • kritična micelna koncentracija 75
  • kritični kazalci 73
  • krivljenje lesa 99
  • krize 25
  • Krnsko pogorje 130
  • kromatografska analiza 76
  • kromatografske metode 71
  • kronične avtoimunske bolezni 64
  • kršitev parnosti 51
  • kruh 123
  • ksilan 101
  • ksilani 100
  • kuhanje hrane 45
  • kuharska zelišča 57
  • kulture 24
  • kulturna dediščina 130 , 167
  • kulturna dimenzija 3
  • kulturna identiteta 128
  • kulturne znamenitosti 155 , 162
  • kulturni vplivi 159
  • kvaliteta vode 22
  • kvantitativna analiza 58
  • kvantitativna proteomika 71
  • kvantitativno določevanje proteinov 71
  • kvantna kemija 47 , 51
  • kvantne pike 98
  • kvazitrdni redoks elektroliti 92

  • laboratorij na čipu 66
  • lahki tanki 112
  • laminarni tok 124
  • Laptop computers 41
  • lastnosti 56 , 90 , 146
  • lastnosti goriv 104
  • lastnosti ionskih tekočin 92
  • lastnosti tekstilij 127
  • late classical civilization 140
  • latinski 85
  • LC-MS 71
  • ledena voda 84
  • les 99
  • lesene stavbe 146
  • lesna biomasa 104
  • letalne mišice 84
  • Levees - Safety measures 87
  • lezenje zemljin 43
  • Lightning 105
  • ligninocelulozna biomasa 120
  • lignocelulozna biomasa 119
  • lignocelulozni materiali 104
  • litje gelov 91
  • Ljubljana 6 , 9 , 147
   • - Cerkev sv. Trojice 143
   • - Kongresni trg - Zgodovina 147
  • Ljubljansko barje 16
   • - Cerkev sv. Mihaela 142
  • Ljubljansko polje 16
  • ljudska arhitektura 146
  • log-log grafi 76
  • logistične enote 116
  • logistika 126
  • lokacije 116
  • longitudinalni podatki 23
  • lovska letala 111
  • luminiscentna vlakna 97

  • Macintosh (Computer) 41
  • magistrske naloge 148
  • Magnetic resonance imaging - Congresses 58
  • magnetosfera 105
  • Maillard reaction - Congresses 45 , 62
  • Maillardova reakcija 45 , 62
  • makrofavna 140
  • maksimalne kratkotrajne padavine 16
  • maksimalni pretoki 16
  • markerji kvalitete 58
  • masna spektrometrija 76
  • mass spectrometry 76
  • matematične osnove 63
  • matematični modeli 124
  • matematika 23 , 24
  • materiali 71 , 89 , 90 , 91 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103
  • MATLAB 35
  • mednarodna dimenzija 3
  • mednarodne študije 22
  • medonosna čebela 83
  • mehanizem biološkega gretja 84
  • mehanizmi reakcij 59
  • mehanska degradacija 99
  • mehanske lastnosti 97
  • mehanske separacije 122
  • meje fizične sposobnosti 84
  • meje sprejemljivosti 73
  • mejne plasti 69
  • membrane 135
  • membranske separacije 122
  • membranski bioreaktorji 108
  • meritve 52
  • merjenje učinkov 18
  • mesni izdelki 121
  • mesta 132 , 138
  • mestna infrastruktura 132
  • mestne hiše 138
  • mešanice vlaken 97
  • mešanje 122
  • metaboliti 126
  • metabolizem 62
  • metabolizem bakterij 108
  • metabolni odziv 58
  • metabolomika 58
  • metabolozem zdravil 59
  • Metalloenzymes 59
  • metaloencimi 59
  • metalografska analiza 96
  • metalurgija 96
  • metoda sklopljenih skupkov 47
  • metode 44 , 55 , 71 , 148
  • metodologija 20
  • metodologija ugotavljanja 73
  • metodološki koncept 3
  • micelizacija 75
  • microfluidics 124
  • mikrobiologija 121 , 123
  • mikrobiološka analiza 22
  • mikrobiološki indikatorski parametri 73
  • mikrobni insekticidi 56
  • mikrobni poliestri 101
  • mikrofluidika 124
  • mikrogravitacija 84
  • mikroorganizmi 121 , 123
  • mikroprocesno inženirstvo 124
  • mikroreaktorska tehnologija 124
  • mikrostruktura 65
  • mikrostruktura živila 58
  • mikrovalovna obdelava živil 122
  • mikrovalovna predelava 91
  • minerali 60
  • mineralna kostna gostota 88
  • mineralna struktura prsti 57
  • mineralne surovine 65
  • mineralogija 60
  • miniaturizacija procesov 124
  • miniaturization 124
  • miniaturizirani sistemi 66
  • mišičje 58
  • mišična vzdržljivost 84
  • mnogokraten pripis 23
  • Mobile computing 41 , 42
  • mobilna arhitektura 141
  • mobilna bivališča 141
  • mobilna telefonija 42
  • mobilni operacijski sistemi 42
  • model CCSD(F12) 47
  • modeliranje 22 , 23 , 39 , 52 , 73 , 90 , 122
  • modeliranje kemijskih struktur 53
  • modeliranje procesov 119 , 125
  • modeliranje toksičnosti 53
  • Models, Chemical 53
  • Models, Molecular 53
  • modificirani koloidi 98
  • modificiranje lesa 99
  • modifikacija površin 103
  • Molecular pharmacology 65
  • Molecular spectroscopy - Congresses 55
  • Molecules - Models 65
  • molekularna farmakologija 65
  • molekularna sončna goriva 106
  • molekularna spektroskopija 55
  • molekularne simulacije 65
  • molekularni kompleksi 106
  • molekularni procesi 58
  • molekularno modeliranje 53 , 65 , 78
  • molekule DNA 98
  • monitoring 15 , 157
  • monitoring procesov 119
  • montažna gradnja 141
  • morfogeneza 79
  • morfologija gradientov 102
  • morfologija pene 93
  • morske globine 84
  • mostovi 132
  • možgani 136
  • MRSA 49
  • multimedijski elementi 40
  • Mušič, Marko 139
  • Mušič, Marko (1941-) 139
  • muzej 167

  • N-elektronski modeli 47
  • nabiti dipolarni sistemi 51
  • nacionalni parki 130
  • nacionalni programi 109
  • NaCl 75
  • načrti stavb 138
  • načrti za izdelavo 146
  • načrtovanje 50 , 82 , 133 , 135 , 136
  • načrtovanje celotnih procesov 125
  • načrtovanje encimskih inhibitorjev 78
  • načrtovanje energetskih sistemov 20
  • načrtovanje kemijskih knjižnic 53
  • načrtovanje nanoklastrov 50
  • načrtovanje novih učinkovin 65 , 78
  • načrtovanje novih zdravil 53
  • načrtovanje procesov 125
  • načrtovanje tehnoloških procesov 122
  • načrtovanje tovarne 125
  • načrtovanje učinkovin 77
  • nadzirano polnjenje vodonosnikov 22
  • nadzor telesne temperature 84
  • naftni pesek 93
  • najdbe 134 , 166
  • naloge 24
  • namakanje 15
  • namakanje poljščin 21
  • namizno založništvo 29 , 30 , 37
  • nanašanje plasti 98
  • nanašanje s plazmo 103
  • nanoceluloze 100
  • nanocevke 50 , 103
  • Nanocomposites (Materials) 94
  • nanodelci 17
  • nanokatalizatorji 98
  • nanokompoziti 94 , 98
  • nanokompoziti polimer-keramika 94
  • nanokompozitne protimikrobne apreture 127
  • nanomateriali 66
  • nanoporozni materiali 95
  • nanos kovinskih prevlek 70
  • nanostrukturirane elektrode 98
  • nanosuspenzije 68
  • nanotehnologija 21 , 103
  • nanovlakna 97
  • napake 65
  • naparevanje 91
  • napovedno modeliranje 45
  • napovedovanje 25 , 53
  • napovedovanje lastnosti 50
  • napovedovanje vezavnih mest 78
  • naravna dediščina 130
  • naravne nesreče 25 , 87
  • naravne spojine 57
  • naravne znamenitosti 155 , 162
  • naravni polimeri 101
  • naravni viri 160
  • naravni zaviralci giraze 49
  • naravoslovje 152
  • naravoslovne znanosti 25
  • narodnostno poreklo 5
  • nastajanje kisika 106
  • nastanek 93
  • nastanek raka 72
  • natrijev klorid 75
  • natrijev salicilat 75
  • nauk o materialih 90
  • navodila 74 , 87
  • ne-hemske železove dioksigenaze 59
  • neadiabatski izračun 51
  • neencimatsko rjavenje 45
  • neencimsko porjavenje živil 62
  • negotovost 25
  • nekonvencionalni viri goriv 104
  • nekovalentna funkcionalizacija 103
  • nelinearni sistemi 63
  • Nemčija 110 , 112
  • neobnovljivi okoljski viri 160
  • neoklasicistični vrtovi 133
  • neonikotinoidni insekticidi 56
  • nepremična kulturna dediščina 144
  • nerealizirani projekti 131
  • nespecifične metode 61
  • nespremenjeni proteini 71
  • nesreče 14
  • Neurosciences 136
  • nevarne snovi 61
  • nevodne pene 93
  • nevrologija 136
  • nevroznanost 136
  • nevtronska reflektometrija 98
  • nitroceluloza 118
  • nitroglicerin 118
  • nitrosamines 76
  • nitrozamini 76
  • Nizozemska 111
  • NMR 75
  • NMR kemijski premik 50
  • NMR mikroskopija 58
  • nosilnost 135
  • notacije 24
  • notranja oprema 148
  • notranjost 142 , 143
  • novčne najdbe 140
  • nove paradigme 136
  • nove tehnologije 18
  • novi materiali 65 , 102
  • novi tropski rastlinjak 82
  • nrušenje kabošonov 60
  • nukleinske kisline 66
  • numerične simulacije razelektritev 105
  • NX7.5 27

  • obdelava besedil 29 , 30 , 37
  • obdelava odpadnega mulja 108
  • obdelava podatkov 58
  • obdelava slik 32 , 38
  • obdelava z zračnim curkom 122
  • oblikovanje 26 , 36
  • oblikovanje prostora 148
  • obnova vinogradov 154
  • obnovljivi materiali 100
  • obnovljivi okoljski viri 160
  • obnovljivi viri 101 , 126
  • obnovljivi viri energije 18 , 104 , 137
  • obsevanje živil 122
  • ocena modela 53
  • ocena stroškov 108
  • ocena tveganja 22 , 25
  • ocena vpliva 157
  • ocena življenjskega cikla 20 , 119
  • odkritja 48
  • odlagališča odpadkov 104
  • odlaganje jedrskih odpadkov 19
  • odlaganje mulja 108
  • odpadna biomasa 104 , 120
  • odpadne kemikalije 61
  • odpadne vode 18 , 108 , 109
  • odpornost patogenih bakterij 78
  • odstranjevanje dušika 108
  • odstranjevanje fosforja 108
  • odzivi rastlin 82
  • ogljikov dioksid 44
  • ogljikova vlakna 97
  • ogljikove nanocevke 50 , 98
  • ogrevanje 122
  • ogrodni sistemi 52
  • ogroženost vodnih virov 157
  • ohmsko segrevanje 122
  • oklepna vozila 112
  • okolje 18 , 19
  • okoljska politika 17
  • okoljski monitoring 14 , 66
  • okrasni kamni 60
  • Okrasni kamni - Učbeniki 60
  • oksidacijske reakcije 59
  • oksidativni stres 62
  • olivno olje 58
  • oljni skrilavci 104
  • omočljivost 127
  • omrzline 84
  • onesnaževanje morja 17
  • onesnaževanje okolja 21 , 44 , 66
  • onesnaževanje tal 15
  • onesnaževanje voda 13 , 14 , 157
  • opazovane vibracijske frekvence 51
  • opeka 132
  • Open source software 42
  • opis stanja 16
  • opisna gemologija 60
  • oporni zidovi 132
  • oprema 114
  • optična vlakna 97
  • optične lastnosti 97
  • optični pojavi 60
  • Optimiranje - Mednarodna posvetovanja 33 , 34
  • optimizacija 33 , 34 , 74
  • optimizacija postopkov 108
  • optimizacija procesov 122
  • optimizacijske metode 33 , 34
  • optoelektronske naprave 98
  • optoelektronski materiali 98
  • organofosforjevi insekticidi 56
  • organoklorovi insekticidi 56
  • organska kemija 45 , 56 , 57 , 59 , 62 , 67
  • organska sonoelektrosinteza 70
  • organske reakcije 45 , 62 , 67
  • organske reakcijeorganske reakcije 67
  • organske sinteze 67
  • organske snovi 108
  • organske spojine 57
  • orientacijsko sidranje 102
  • orodja 28
  • orožje 164
  • oskrba z vodo 21 , 109
  • osteoartroza 88
  • osteoimunologija 88
  • osteoporoza 88
  • osvetlitev 136
  • ozračevanje 108
  • oživljanje 144
  • oživljanje rek 13

  • pakiranje živil 122
  • palmovo vino 123
  • pametni materiali 100
  • pandemija nalezljivih bolezni 25
  • parki 133
  • partecipacija javnosti 128
  • pasterizacija 122
  • paviljoni 141
  • peka 122
  • pektini 101
  • pene 93
  • peptidoglikan 77 , 78
  • permanentni sipalci 43
  • peščenjak 104
  • pH prsti 57
  • PHEV - Plug in Hybrid Electric Vehicles 113
  • Photography - Digital techniques 32
  • Photoshop CS6 32 , 38
  • PhotoWheel 41
  • piezoelektrični biosenzorjji 66
  • piretrini 56
  • piretroidni insekticidi 56
  • pitna voda 14 , 109
  • pivo 123
  • Planota Pokljuka 130
  • Plant chemical ecology 57
  • Plant products - Handbooks, manuals, etc 123
  • Plant proteins as food - Handbooks, manuals, etc 123
  • plastika 17 , 135
  • plazljiva območja 43
  • Plečnik, Jože 142
  • Plečnik, Jože (1872-1957) 142
  • Plečnikova cerkev na Barju 142
  • plinska kromatografija 76
  • podaljšano sproščanje 52
  • podatkovne zbirke 53
  • podhladitev 84
  • podjetniška aktivnost 117
  • podjetniške aspiracije 117
  • podjetniško okolje 117
  • podjetništvo 1 , 115
  • Podzemne vode - Onesnaževanje - Zborniki 157
  • podzemno odlaganje 19
  • pogoji obdelave 99
  • pojavi pri razelektritvah 105
  • poliestri 101
  • polijodidi 92
  • polimeri 94 , 135
  • polimeri nukleinskih kislin 101
  • polimerizacija 103
  • polisaharidi 100 , 101
  • polisaharidni porozni materiali 100
  • polisaharidni večplastni filmi 98
  • politična dimenzija 3
  • politično nasilje 25
  • politika cen 39
  • Poljska 112
  • poljščine 104
  • polprevodniške zlitine 65
  • poltrdi siri 121
  • Polymers - Electric properties 94
  • poplave 21 , 87
  • Poplave - Geografski vidik - Ljubljana - Zborniki 16
  • poplave na Krasu 157
  • poplavna območja 16
  • poplavna ogroženost 16
  • poraba energentov 20
  • porozni materiali 65
  • Portable computers 41
  • portreti profesorjev 11
  • poselitev 129
  • poslovni procesi 116
  • Posočje 134 , 140 , 166
  • pospeški 84
  • post-translacijske modifikacije 71
  • postavitev čebeljnjaka 114
  • postopek ocenjevanja 73
  • postopek sol-gel 127
  • postopki 32 , 38
  • poškodbe 132
  • potapljaška bolezen 84
  • potencialne protibakterijske učinkovine 78
  • potovanja 155 , 162
  • povezave 136
  • površine 89
  • površinska obdelava 97
  • površinska omočljivost 65
  • površinske lastnosti 97
  • površinsko zaznavanje 102
  • površinsko zgoščevanje 99
  • pozna antika 134 , 140
  • požar 118
  • pralna obstojnost obarvanj 127
  • prebivalstvo 162
  • predavatelji 4
  • predelava hrane 122
  • predelava pod zvišanim pritiskom 122
  • predelava polimerov 91
  • predelava silikatov 91
  • predlogi ukrepov 16
  • predmeti splošne uporabe 93
  • predobdelava biomase 119
  • predobdelava z amoniakom 120
  • predpisano okolje 74
  • predstavitev števil 24
  • prefabricirani elementi 135
  • pregled rastlin 81
  • pregledno delo 105 , 110 , 111 , 112 , 113
  • pregretje 84
  • prehodi trdna faza-tekoča faza 65
  • prehodni elementi 67
  • prehranska oskrbovalna veriga 18
  • prehranski dodatki 58
  • preiskava materialov 90
  • premog 104
  • prenašanje bolezni 56
  • prenos analizne metode 74
  • prenos elektronov 69
  • prenos snovi 69
  • prenos snovi plin-tekočina 93
  • prenos v proizvodnjo 1
  • prenos v večje merilo 125
  • prenova 144
  • prenova mest 132
  • preprečevanje poplav 16
  • prerokovanje 24
  • preskrba z vodo 22
  • preskušanje korozije 70
  • pretakanja podzemnih voda 157
  • pretok tekočin 122
  • preureditve 147
  • preventiva pred kriminalom 128
  • prevodni polimeri 94
  • pričevanja 149
  • pridelava hrane 18
  • pridobivanje nafte 93
  • pridobivanje vode 22
  • prihodnost knjižnic 2
  • prikaz gradnje 82
  • prilagoditev analiznih instrumentov 74
  • prilagoditve organizmov 84
  • primeri 133
  • primerjava 51
  • priprava 98
  • priprava vzorca 71
  • priročniki 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 35 , 36 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 61 , 74 , 107 , 114 , 116
  • prirodoslovje 15
  • priskave 90
  • prisotnost radionuklidov 19
  • probiotične pijače 123
  • probiotiki 121
  • problem manjkajočih podatkov 23
  • problematika izbora podatkov 23
  • problematika meritev 23
  • procesi frakcioniranja 119
  • procesi hidrolize 119
  • procesi odtajevanja 122
  • process intensification 124
  • produkti Maillardove reakcije 62
  • profesorji 4
  • programiranje 35 , 41
  • programska oprema 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 32 , 36 , 37 , 38 , 40
  • programska oprema TURBOMOLE 47
  • programski jeziki 31 , 35
  • proizvodne pogodbe 125
  • proizvodnja 90
  • proizvodnja energije 20
  • proizvodnja goriv 119
  • proizvodnja hidroliznih produktov 101
  • proizvodnja kemikalij 125
  • proizvodnja nanomaterialov 70
  • proizvodnja stekla 93
  • proizvodnja vodika 70
  • proizvodnja živil 121 , 123
  • projekti 145
  • prometne nesreče 25
  • proporci 136
  • prosti pad 84
  • prosti radikali 51
  • prostori učenja 136
  • prostorska politika 128
  • prostorska zakonodaja 131
  • prostorska zasnova 133 , 142
  • prostorske strategije 128
  • prostorski načrti 129
  • prostorsko načrtovanje 128
  • proteini 64 , 78 , 101
  • proteinska vlakna 97
  • protibakterijske učinkovine 49 , 77
  • protimikrobna učinkovitost 127
  • protitelesa 64
  • psihosomatika 86
  • pulzna UV svetloba 122
  • Pust, Viktor (1937-) 131

  • QSAR 53
  • Quantitative Structure-Activity Relationship 53
  • quasi-solid electrolytes 92

  • raba prostora 160
  • racionalna raba energije 18
  • računalniki 28
  • računalniška dielektrična spektroskopija 51
  • računalniška grafika 27 , 29 , 30 , 32 , 36 , 37 , 38 , 40
  • računalniška izmenjava podatkov 116
  • računalniška kemija 50 , 53 , 65
  • računalniška NMR spektroskopija 51
  • računalniška obdelava podatkov 89
  • računalniška orodja 122
  • računalniška spektrometrija 51
  • računalniške elektrodinamične metode 50
  • računalniške metode 51
  • računalniške raziskave 50
  • računalniški algoritmi 33 , 34
  • računalniškka grafika 26
  • računalništvo 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 116
  • Računalništvo - Priročniki 28
  • radarske metode 43
  • radiofrekvenčna obdelava živil 122
  • radiološka zaščita 19
  • rafiniranje nafte 104
  • RAGE 62
  • Rakov Škocjan 79
  • RANK 88
  • RANKL 88
  • rase čebel 114
  • rastline 82 , 126
  • rastlinjaki 82
  • razelektritveni procesi 105
  • razgradnja jedrskih reaktorjev 19
  • raziskave 89
  • raziskave lipolize 58
  • raziskovalno delo 54 , 131
  • razmnoževanje 114
  • razpršena gradnja 129
  • razprševanje plazme 91
  • razstavni katalogi 6 , 9
  • raztegljive prikolice 141
  • raztopine elektrolitov 69
  • razumevanje procesov 125
  • razvodje Velikih jezer 13
  • razvoj 128 , 141 , 147
  • razvoj aplikacij 41
  • razvoj biosenzorjev 66
  • razvoj metode 74
  • razvoj novih učinkovin 49
  • razvoj orožja 164
  • razvoj QSAR 53
  • razvoj visokega šolstva 8
  • razvojni potenciali 115
  • razvojno varstvo 144
  • realizirani projekti 131
  • receptorji 89
  • recikliranje 44
  • recikliranje pitne vode 21
  • recikliranje vode 22
  • rečni onesnaževalci 17
  • reforme 3
  • regenerirana vlakna 97
  • Regional planning 128
  • regionalna geografija 161
  • regionalna politika 161
  • regionalno planiranje 130
  • regulacija cen 39
  • rekreacija 159
  • Rekreacija - Visokogorje 159
  • rektorji 12
  • relaksacije 63
  • renesančni vrtovi 133
  • reprezentacije kemijskih struktur 53
  • reševanje konfliktov 25
  • reševanje Schrödingerjeve enačbe 47
  • rešitve 24
  • revitalizacija 16
  • ribe 76
  • ribji izdelki 121
  • risanje 26 , 36
  • risanje objektov 29 , 30 , 37
  • rojenje 83
  • rok uporabnosti 73
  • Romunija 111

  • sadje 57 , 123
  • sadne arome 123
  • sadni izdelki 123
  • sadni sokovi 123
  • sakralna arhitektura 139
  • sakralne stavbe 136 , 142 , 143
  • salame 121
  • samooskrbovane stavbe 137
  • samostani 143
  • samostanski vrtovi 143
  • samourejanje 50
  • sanacija bregov 132
  • sanacija malih vodotokov 16
  • SCIENCE / Chemistry / Industrial & Technical 61
  • SCIENCE / Chemistry / Physical & Theoretical 65
  • SCIENCE / Solid State Physics 65
  • segrevanje ekstraktov mišic 45
  • senzorična analiza 73
  • senzorična evalvacija 45
  • senzorični parametri 73
  • senzorji 107
  • senzorski sistemiviri energije 89
  • separacija 44
  • sestavljanje 102
  • sestavljeni polprevodniki 107
  • sestavni deli 146
  • Severna Amerika 13
  • seznami 5 , 153
  • shranjevanje energije 106
  • shranjevanje hrane 73
  • shranjevanje vodika 95
  • shranjevanje živil 45
  • Si-QAC 127
  • simboli 24
  • simulacije 50 , 51 , 65 , 122 , 145
  • sintetična goriva 104
  • sintetična vlakna 97
  • sintetični fotokatalitični proteini 106
  • sinteze 56 , 95
  • sintranje 91
  • sir 58
  • siri 76
  • sistem GS1 116
  • sistemi kvalitete 125
  • sistemi nabiranja vzorcev 89
  • sistemi voda-površinsko aktivne snovi 65
  • sistemi zaznavanja 89
  • skice 149
  • slabo topne učinkovine 68
  • sledljivost živil 58
  • slikarstvo 80
  • slikovno gradivo 80 , 82
  • slovanska podjetja 115
  • Slovenci - Dunaj 153
    • - 1848-1918 5
  • Slovene language 152
  • Slovenia 142
  • Slovenija 6 , 9 , 16 , 79 , 80 , 81 , 82 , 115 , 117 , 129 , 156 , 157 , 160 , 161 , 163 , 166
   • - Arheološka najdišča 134 , 140
   • - Arhitekturna dediščina 146
   • - Naravna dediščina - Zaščita - Zborniki 161
   • - Regionalni razvoj - Zborniki 161
  • Slovenska arhitektura - Cerkve - 20.st. - Vodniki 142
  • slovenski 85 , 150
  • slovenski študenti 5 , 153
  • slovensko gledališče 149
  • slovensko ozemlje 165
  • slovenščina 151 , 152
  • Smartphones - Programming 42
  • socialna dimenzija 3
  • socialna pravičnost 21
  • socialne žuželke 83
  • socialni izvor 5
  • socialni izvor študentov 153
  • sodarstvo 99
  • sodium salicylate 75
  • sodobni gradbeni materiali 135
  • sodobno človeštvo 3
  • sojini izdelki 123
  • sol-gel procesi 92
  • sol-gel stekla 91
  • solarno ogrevanje 137
  • sonaravno upravljanje 160
  • sončarica 84
  • sončna energija 106
  • sončne celice Grätzalovega tipa 92
  • Sonic waves - Industrial applications 70
  • Sonochemistry 70
  • sonoelektroanaliza 70
  • sonoelektrodepozicija 70
  • sonoelektrokemija 70
  • sonoelektropolimerizacija 70
  • sorodstvena razmerja 24
  • soseske 131
  • Sovjetska zveza 110 , 111 , 112
  • Space perception - Physiological aspects 136
  • Space Perception - physiology 136
  • specifične metode 61
  • Spectrum analysis - Congresses 55
  • spektralna analiza 55
  • spektri prevodnosti 98
  • spektrofluorometrija 64
  • spektropolarimetrija 64
  • spektroskopija 92
  • spektroskopska analiza 92
  • spektroskopske metode 59
  • speleologija 79 , 80
  • spinozinski insekticidi 56
  • spletne aplikacije 31
  • spletne strani 31 , 40
  • spletni brskalniki 28
  • splošni manjkajoči podatki 23
  • spodbujanje razvoja 115
  • Spodnja Bohinjska dolina 130
  • spomini sodobnikov 149
  • spominska obeležja 139
  • spominski parki 139
  • spričevala 5
  • sproščanje zdravilnih učinkovin 52
  • srednjeveški vrtovi 133
  • stabilizacija 132
  • stabilnost 63 , 93
  • standardne strukture oštevilčevanja 116
  • Stanovanjska arhitektura - Mobilne hiše 141
  • stanovanjska gradnja 131
  • Stanovanjska gradnja - Razvoj 131
  • stanovanjska naselja 131
  • Stanovanjska naselja - Trajnostna strategija 131
  • stanovanjska oprema 148
  • stanovanjske skupnosti 128
  • stanovanjske stavbe 141
  • stanovska združenja arhitektov 131
  • stara mestna jedra 144
  • staranje 62
  • starterske kulture 121
  • statistične metode 73
  • statistika 23
  • stavbna dediščina 130 , 132 , 134 , 138 , 140 , 146
  • steklene najdbe 140
  • sterilizacija 122
  • stilna obdobja 133
  • stopnja substitucije 52
  • Storage batteries - Materials 94
  • storitve 116
  • strele 105
  • strjevanje krvi 100
  • strojna oprema 28
  • strojništv 27
  • strojništvo 110 , 111 , 112 , 113
  • struktura 56 , 59 , 89 , 106
  • struktura atoma 46
  • struktura lesa 99
  • struktura organskih spojin 46
  • struktura plasti polielektrolitov 98
  • struktura spojin 49
  • strukturne lastnosti 65
  • suprapene 93
  • Surfaces (Technology) 102
  • surovine 126
  • Sustainable agriculture 18
  • Suša - Posledice - Slovenija 15
  • suše 21
  • sušenje v zvrtinčeni plasti 122
  • sušenje z vročim zrakom 122
  • sušenje z zmrzovanjem 58 , 122
  • svetlobna obstojnost obarvanj 127
  • Svetovna vojna 1939-1945 - Letala 111
  • svetovne kapacitete 126
  • SWOT analiza 45

  • širokopasovne tehnologije 39
  • škodljivci 114
  • škrob 101
  • škrobni bionanokompoziti 100
  • šole 136
  • šolski atlas 156
  • šotoraste strehe 135
  • šotori 141
  • šport 150
  • Šport - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 150
  • številski sistemi 24
  • študenti 4
  • Študenti - Kranjska
    • - 1804-1848 153
    • - 1848-1918 5
   • - Ljubljana - 1968-1972 - Razstavni katalogi 7
   • - Politična angažiranost 8
   • - Slovenija - 1945-1960 - Albumi 4
  • študentsko gibanje 7 , 8
  • študija robustnosti 74
  • študije 145
  • študije primerov 21 , 22 , 23 , 24 , 73 , 122 , 135
  • Švedska 112

  • tablični računalniki 41
  • tanke plasti 102
  • Tanki - Zgodovina - 1900-1945 - Albumi 112
  • technics 152
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Chemical & Biochemical 93
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science 121 , 123
  • TECHNOLOGY & ENGINEERING / Material Science 65 , 102
  • Teharje - Park spomina 139
  • tehika 152
  • Tehnika - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 152
  • tehnika vozil 113
  • Tehniška fakulteta 9
  • tehnologija CVI 91
  • tehnologija čebelarjenja 114
  • tehnologija površin 102
  • tehnologija rekombinantne DNA 101
  • tehnologije 91
  • tehnologije gorivnih celic 70
  • tehnološki postopki 91
  • tek 84
  • tekoče vode 16
  • tekoči kristali 102
  • tekstilije 97
  • Tekstilije - Apretura - Disertacije 127
  • tekstilna kemija 97
  • tekstilna tehnologija 127
  • tekstilna vlakna 97
  • Teološka fakulteta 6
  • teoretična analiza defektov 50
  • teoretična kemija 46
  • teoretične raziskave 95 , 106
  • teoretske raziskave 48
  • teorija 128
  • teorija prenosa elektronov 50
  • termična oksidacija 58
  • termična razgradnja 118
  • terminological dictionaries 152
  • terminološki slovar 85 , 150 , 152
  • termodinamika 64 , 75
  • termodinamika procesov 122
  • termodinamika ravnotežnih procesov 64
  • termodinamska karakterizacija 96
  • termohidromehanska obdelava 99
  • termokemična predobdelava 119
  • termokemična razgradnja 44
  • termokemija eksplozivov 118
  • termomehansi pojavi 50
  • ternarni sistem Al-Sb-Zn 96
  • terorizem 25
  • tesarski mojstri 146
  • Textile chemistry 97
  • textile fibers 97
  • Textile fibers 97
  • thermodynamic characterization 96
  • thermodynamics 75
  • tipologija 146
  • tiskano gradivo 2
  • titanov dioksid 65
  • Tla - Degradacija - Slovenija 15
  • TNF 64
  • Tonovcov grad - Arheološke najdbe - Antika 134 , 140
  • topli kraji 84
  • toplogredni plini 20
  • toplota 58
  • toplotna obdelava 99
  • toplotne črpalke 122 , 137
  • toplotne lastnosti 97
  • toplotni stres 84
  • toplotno uparevanje 122
  • tradicionalna živila 121
  • tradicionalne pijače 123
  • tragant gumi 101
  • trajnostna priprava pitne vode 21
  • trajnostni razvoj 18 , 128 , 160 , 161
  • transformacije 128
  • transport 18 , 128
  • transport snovi 65
  • transportni procesi 98
  • trdi siri 121
  • trdni odpadki 18
  • trg komunikacij 39
  • trgovinski izdelki 116
  • Triglavski narodni park - Kulturne znamenitosti - Vodniki 130
  • Trst 155
   • - Turistični vodniki 155
  • trtna uš 154
  • Trtna uš - Kranjska 154
  • tržaška okolica 155
  • turbulentni tok 124
  • turistični vodnik 155 , 162
  • turizem 155 , 158 , 159 , 162
  • Turizem
   • - Trajnostni razvoj 159
   • - Visokogorje 159
  • tvorilec ogrodnih tablet 52

  • učbeniki 23 , 24 , 57 , 60 , 63 , 67 , 69 , 108 , 122 , 160
  • učinki na okolje 18 , 56 , 159
  • učinkovitost 128
  • udari strele 105
  • udornice 79
  • ultrazvočna obdelava živil 122
  • umetna fotosinteza 106
  • umetna vlakna 135
  • umetne mase 135
  • umetniške upodobitve 164
  • umetnost 24 , 142 , 143 , 147 , 149
  • umetnostni vodniki 142 , 147
  • uničevanje kemikalij 61
  • Univerza
   • - Kulturna dediščina - Varovanje - Zborniki 167
   • - Rektorji 12
   • - Učitelji - 1919-1960 - Albumi 11
   • - Zgodovina
    • - 1919-1960 - Albumi 11
    • - 1945-1960 - Albumi 4
  • Univerza v Ljubljani 4 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 82 , 167
  • Univerze - Zgodovina 8
  • uplinjanje 120
  • upogibanje lesa 99
  • uporaba 90
  • uporaba antibiotikov 49
  • uporaba interneta 28
  • uporaba ultrazvoka v kemiji 70
  • uporaba v medicini 101
  • upravljanje s vodami 109
  • urbani prostor 147
  • urbanizacija 15
  • urbanizem 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 138 , 143 , 147
  • urejanje jam 158
  • Uršulinke - Ljubljana 143
  • Uršulinska cerkev 143
  • usedanje blata 108
  • usmerjeno strjevanje 91
  • utrjena naselja 134 , 140
  • UV-VIS spektroskopija 51

  • vadozne cone 157
  • validacija metod 74
  • varjenje lesa 99
  • varnost pri delu 122
  • varnostna vprašanja 2 , 19
  • varnostni ukrepi 87
  • varovanje 167
  • varstvo kulturne dediščine 146
  • varstvo okolja 19 , 160
  • Varstvo okolja - Mednarodne konvencije 15
  • varstvo pri delu 61
  • varstvo voda 109
  • večfaktorska analiza 23
  • večfaktorski manjkajoči podatki 23
  • večplastne kapsule 98
  • večplastne tanke plasti 98
  • vedenje čebel 83
  • Vegetable gardening 57
  • Velika Britanija 110 , 112
  • velike bitke 164
  • velikost delcev 52
  • velikostna lestvica 25
  • Venice (Italy) - Buildings, structures, etc 132
  • verjetnost 25
  • vernakularna arhitektura 146
  • vesolje 84
  • vesoljska bolezen 84
  • vezava protiteles 64
  • vibracijski cirkularni dihroizem 51
  • vina 123
  • vino 58
  • vinogradi 154
  • vinogradništvo 154
  • Vinogradništvo - Zgodovina - Kranjska 154
  • vinska trta 154
  • virtualno rešetanje 49 , 77 , 78
  • viski 123
  • viskoznost 52
  • visoki objekti 105
  • visoko napetostna predelava hrane 122
  • visoko šolstvo 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 153
  • Visoko šolstvo - Zgodovina 8
  • visokogorska območja 159
  • višinska bolezen 84
  • vitka proizvodnja 18
  • vključki 60
  • vloga lokalnega prebivalstva 144
  • vnetni citokini 88
  • vnetni odzivi 64
  • voda 21
  • vode 18 , 25 , 109
  • vodni patogeni organizmi 17
  • vodni viri 109 , 157 , 160
  • Vodno gospodarstvo - Slovenija - Zborniki 109
  • Vodonosniki - Slovenija - Zborniki 157
  • vodotoki 16
  • Vodotoki - Urejanje - Ljubljana - Zborniki 16
  • vojaška oprema 164
  • vojaška strategija 164
  • vojaški eksplozivi 118
  • vojaško vadišče Poček 157
  • Vojna letala - Zgodovina 111
  • Vojna mornarica - Zgodovina - 1920-2000 - Albumi 110
  • vojna tehnika 110 , 111 , 112
  • vojne 25
  • vojne ladje 110
  • Vojne ladje - Zgodovina - 1920-2000 - Albumi 110
  • vojne operacije 164
  • vojne operacije na morju 110
  • vojno letalstvo 111
  • vpliv družbe 18
  • vpliv na lastnosti 127
  • vpliv pomožnih snovi 68
  • vpliv vode 132
  • vplive na porabo električne energije 113
  • vplivi na človeško zdravje 17
  • vplivi na toplo gredo 113
  • vplivi na zdravje 62
  • vplivi razelektritev 105
  • Vrata 130
  • vrelci vroče vode 84
  • vreme 25
  • vremenske spremembe 82
  • vroča voda 84
  • vročinska kap 84
  • vrste bolezni 56
  • vrste dragih kamnov 60
  • vrste insekticidov 56
  • vrste insektov 56
  • vrste onesnaženj 13
  • vrste panjev 114
  • vrste sirov 121
  • vrste spojin 57 , 61
  • vrtna arhitektura 133
  • vrtni elementi 133
  • vrtni paviljoni 133
  • vrtovi 133
  • Vrtovi - Oblikovanje - Zgodovinski pregledi 133
  • vsebnost toksičnih spojin 76
  • vsebost organskih spojin 57
  • vtični hibridi 113
  • vzdrževalna dela 132
  • vzdrževanje infrastrukture 132
  • vzgoja matic 114
  • vzorčevanje 89
  • vzroki 25
  • vzvodi kvalitete 39
  • vžig 118

  • Wales 21
  • Water - Pollution
    • - Congresses 14
    • - Great Lakes Watershed (North America) 13
  • Water Pollution - prevention & control - Congresses 14
  • Water quality management - Great Lakes Watershed (North America) 13
  • Web site development 31
  • Web sites
  • Women chemists - Europe - Biography 54
  • Wood
   • - Chemistry 99
   • - Thermomechanical treatment 99


  • začasna gradnja 141
  • zagotavljanje kvalitete 122 , 125
  • zakonodaja 18 , 128 , 129 , 154 , 157
  • zamejski Slovenci 155
  • zanimivosti 48
  • zaporedno sestavljanje 98
  • zaposleni 117
  • zasaditve 133
  • zaščita 16
  • zaščita podzemlja 158
  • zaščita površja 158
  • zaščita pred sevanjem 19
  • zaščita vodnih virov 157
  • zatiranje škodljivih insektov 56
  • zavarovana območja 161
  • Zavarovana območja - Slovenija - Zborniki 161
  • zavest 136
  • zaviralci ligaze 78
  • zboljševanje učinkovitosti 18
  • zborniki 1 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 , 22 , 33 , 34 , 44 , 45 , 46 , 50 , 51 , 53 , 55 , 56 , 58 , 59 , 62 , 65 , 66 , 70 , 71 , 73 , 82 , 91 , 93 , 94 , 95 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 106 , 119 , 120 , 121 , 123 , 125 , 126 , 157 , 161 , 163 , 167
  • ZDA 87
  • zdravljenje 86
  • Združene države 110 , 111 , 112
  • zelenjava 123
  • zelenjavni izdelki 123
  • zelenjavni sokovi 123
  • zelenjavnice 57
  • zemeljski plazovi 15 , 43
  • zgodovina 134 , 138 , 140 , 141 , 142 , 146 , 147 , 162 , 164 , 165 , 166
  • zgodovina kemije 48
  • zgodovina Slovencev 154
  • zgodovinopisje 165
  • Zgodovinopisje
  • zgodovinski pregled 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 46 , 53 , 81 , 82 , 99 , 118 , 133 , 153 , 154 , 156 , 163
  • zgodovinski pregledi 110 , 111 , 112 , 148
  • zgorevalna sinteza 91
  • zgorevanje 118
  • Zgornja Bohinjska dolina 130
  • Zgornja Soška dolina 130
  • zgoščevanje lesa 99
  • zmanjševanje emisij 18
  • zmanjševanje izgube vode 84
  • zmanjševanje velikosti delcev 122
  • zmrznjena živila 58
  • zmrzovanje 122
  • značilnosti vodonosnikov 157
  • znamenite stavbe 147
  • znamenitosti 155
  • znojenje 84
  • zoologija 83

  • žita 123
  • žitni izdelki 123
  • živalska fiziologija 84
  • živalske prilagoditve na tek 84
  • živila 62
  • živilska industrija 18 , 122
  • živilska kemija 45 , 58
  • živilska tehnologija 18 , 73 , 121 , 122 , 123
  • živilske sestavine 123
  • življenje čebel 114
  • življenje na tečajih 84
  • življenje v mrazu 84
  • življenje v vesolju 84
  • življenjepisi 48
  • življenjske združbe 13
  • življenjski stroški 153
  • živosrebrov fulminat 118
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 11.9.2012 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si