Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2008

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1. BARROW, John D.. Cosmic imagery : key images in the history of science. London: The Bodley Head, 2008. XV, 608 str., ilustr. ISBN 978-0-224-07523-7. ISBN 0-224-07523-3. [COBISS.SI-ID 29919493]

  2. KREBS, Robert E.. Encyclopedia of scientific principles, laws, and theories. Westport, Conn.; London: Greenwood Press, 2008. 2 zv. (XXXIII, 323 str.; XIX, str. 326-678 ), ilustr., zvd. ISBN 978-0-313-34005-5. ISBN 978-0-313-34006-2. ISBN 978-0-313-34007-9. [COBISS.SI-ID 29892613]


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  3. BISHOP, Owen Neville. The robot builder's cookbook : [build and design your own robots]. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Newnes, cop. 2007. VI, 366 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-6556-8. ISBN 0-7506-6556-4. [COBISS.SI-ID 11849750]


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  4. BRYAN, Cheryl. Managing facilities for results : optimizing space for services, (PLA results series). Chicago: American Library Association, 2007. XVIII, 221 str., ilustr. ISBN 0-8389-0934-5. ISBN 978-0-8389-0934-8. [COBISS.SI-ID 29981445]


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  5. POLAJNAR, Andrej, VERHOVNIK, Vekoslav, SABADIN, Argio, HRAŠOVEC, Bogomil. Ergonomija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. X, 383 str., ilustr. ISBN 86-435-0550-1. [COBISS.SI-ID 50485761]

  6. POLAJNAR, Andrej, VERHOVNIK, Vekoslav. Oblikovanje dela in delovnih mest za delo v praksi. 2. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. IV, 212 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-248-057-8. [COBISS.SI-ID 59523585]

  7. POLAJNAR, Andrej. Študij dela. 2. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. IV, 339 str., ilustr. ISBN 86-435-0808-X. [COBISS.SI-ID 57704449]


  34 PRAVO.


  8. VERUKI, Peter (ur.). Veliki kadrovski priročnik : obrazci za uporabo zakona o delovnih razmerjih v praksi. Nova, spremenjena in razširjena izd. zbirke. Ljubljana: Primath, 2008. 743 str. ISBN 978-961-6431-32-3. [COBISS.SI-ID 239789312]


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  9. HORE, Peter. Battleships of World War II : an illustrated history and country-by-country directory of warships that fought in the Second World War and beyond, including battlecruisers and pocket battleships. London: Southwater, cop. 2007. 96 str., ilustr. ISBN 978-1-84476-389-4. ISBN 1-84476-389-7. [COBISS.SI-ID 12952118]

  10. HORE, Peter. The ironclads : an illustrated history of battleships from 1860 through to the First World War. London: Southwater, cop. 2006. 96 str., ilustr. ISBN 1-84476-299-8. ISBN 978-1-84476-299-6. [COBISS.SI-ID 12548145]

  11. IRELAND, Bernard. Aircraft carriers of the world : an illustrated guide to over 140 ships, with 400 identification photographs and illustrations. London: Southwater, cop. 2007. 160 str., ilustr. ISBN 978-1-84476-363-4. ISBN 1-84476-363-3. [COBISS.SI-ID 2629326]

  12. IRELAND, Bernard. The history of aircraft carriers : an authoritative guide to 100 years of aircraft carrier development, from the first flights from ships in the early 1900s through to the present day. London: Southwater, cop. 2008. 96 str., ilustr. ISBN 978-1-84476-474-7. ISBN 1-84476-474-5. [COBISS.SI-ID 29998085]

  13. MCMANNERS, Hugh. Ultimate special forces. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2008. 192 str., ilustr. ISBN 978-1-4053-3445-7. ISBN 1-4053-3445-2. [COBISS.SI-ID 15944251]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  14. GSPAN, Primož. Varstvo okolja I : skripta. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2000-. 104 str., graf. prikazi. ISBN 961-6286-27-7. [COBISS.SI-ID 110279936]

  15. TILL, John E. (ur.). Radiological risk assessment and environmental analysis. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. XXVI, 702 str., ilustr. ISBN 978-0-19-512727-0. [COBISS.SI-ID 30005509]

  16. STANDER, Leo, THEODORE, Louis. Environmental regulatory calculations handbook. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XXXI, 561str., ilustr. ISBN 978-0-471-67171-8. ISBN 0-471-67171-1. [COBISS.SI-ID 29944837]


  51 MATEMATIKA.


  17. ALUJEVIČ, Andro. Numerične metode : [zbrano gradivo]. Maribor: Tehniška fakulteta, Strojništvo, 1993. 98 str. [COBISS.SI-ID 1517334]

  18. BRASE, Charles Henry, BRASE, Corrinne Pellillo. Understandable statistics : concepts and methods. 9th ed. Boston; New York: Houghton Mifflin, cop. 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-0-618-94989-2. ISBN 0-618-94989-5. ISBN 978-0-618-94992-2. ISBN 0-618-94992-5. [COBISS.SI-ID 29986821]

  19. ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika 4, Zaporedja, kombinatorika, statistika, verjetnostni račun. 5. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2005. 231 str., ilustr. ISBN 86-341-3868-2. [COBISS.SI-ID 221447424]

  20. BLACKLEDGE, Jonathan M. (ur.). Fractal geometry : mathematical methods, algorithms, applications, (Horwood Publishing series in mathematics and applications). Chichester: Horwood Publishing, cop. 2002. XII, 232 str., ilustr. ISBN 1-904275-00-1. [COBISS.SI-ID 29920517]

  21. GIBILISCO, Stan, CROWHURST, Norman H.. Mastering technical mathematics. 3rd ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2008. XVI, 627 str., ilustr. ISBN 978-0-07-149448-9. [COBISS.SI-ID 29889797]

  22. GLOBEVNIK, Josip, BROJAN, Miha. Analiza I, (Matematični rokopisi, 25). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2008. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-212-204-1. [COBISS.SI-ID 239482624]

  23. JORDAN, Dominic William, SMITH, Peter. Mathematical techniques : an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. XX, 976 str., ilustr. ISBN 978-0-19-928201-2. [COBISS.SI-ID 30005253]

  24. KAPUS, Sergej, AVSEC, France, COKAN, Aleksander. Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika, (Matematika). 3. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2008. 82 str., ilustr. ISBN 978-86-341-3711-8. [COBISS.SI-ID 237220864]

  25. LAWSON, Terry. Topology : a geometric approach, (Oxford graduate texts in mathematics, 9). Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. XV, 388 str., ilustr. ISBN 0-19-920248-6. ISBN 978-0-19-920248-5. [COBISS.SI-ID 30006789]

  26. LIBESKIND, Shlomo. Euclidean and transformational geometry : a deductive inquiry. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2008. IX, 371 str., ilustr. ISBN 978-0-7637-4366-6. ISBN 0-7637-4366-6. [COBISS.SI-ID 29918469]

  27. MATHEWS, John H., HOWELL, Russell W.. Complex analysis for mathematics and engineering. 5th ed. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2006. XIII, 633 str., ilustr. ISBN 0-7637-3748-8. ISBN 978-0-7637-3748-1. [COBISS.SI-ID 29919237]

  28. MCQUARRIE, Donald Allan. Mathematics for physical chemistry. Sausalito: University Science Books, cop. 2008. XV, 345 str., ilustr. ISBN 978-1-891389-56-6. ISBN 1-891389-56-4. [COBISS.SI-ID 29970693]

  29. PAVEŠIĆ, Petar. Splošna topologija, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 43). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2008. VI, 89 str., ilustr. ISBN 978-961-212-205-8. [COBISS.SI-ID 240425984]

  30. ROSSMANN, Wulf. Lie groups : an introduction through linear groups, (Oxford graduate texts in mathematics, 5). Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. X, 265 str., ilustr. ISBN 0-19-920251-6. ISBN 978-0-19-920251-5. [COBISS.SI-ID 30007557]

  31. SLUBAN, Boris. Uporaba statističnih metod v tekstilstvu. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 125 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0595-1. [COBISS.SI-ID 52698625]

  32. STAHL, Saul. A gateway to modern geometry : the Poincaré half-plane. 2nd ed. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2008. VIII, 255 str., ilustr. ISBN 978-0-7637-5381-8. ISBN 0-7637-5381-5. [COBISS.SI-ID 29918725]

  33. TAO, Terence. Solving mathematical problems : a personal perspective, (Oxford mathematics). New York; Oxford: Oxford University Press, cop. 2006. XII, 103 str., ilustr. ISBN 978-0-19-920560-8. ISBN 978-0-19-920561-5. [COBISS.SI-ID 60546049]

  34. VIDAV, Ivan. Višja matematika I, (Matematika-fizika, 6). 12. nespremenjena izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2008. 477 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-212-031-3. [COBISS.SI-ID 239180800]

  35. ŽEROVNIK, Janez, BANIČ, Iztok, HRASTNIK, Irena, ŠPACAPAN, Simon. Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike. 2. popravljena izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. 270 str. + pril., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-046-2. [COBISS.SI-ID 59268865]

  36. ŽEROVNIK, Janez. Matematika : (1. del). Ponatis 2., popravljene izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. 165 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-435-0682-6. [COBISS.SI-ID 10905366]

  37. ŽEROVNIK, Janez. Osnove teorije grafov in diskretne optimizacije. 2. popravljena izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 173 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-435-0683-4. [COBISS.SI-ID 54389249]


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  38. Adobe Illustrator CS3 : učionica u knjizi. Beograd: CET, 2008. XIV, 454 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-321-0. [COBISS.SI-ID 145867020]

  39. Adobe Photoshop CS3 : učionica u knjizi : zvanični udžbenik za obuku koji su napisali eksperti firme Adobe Systems. Beograd: CET, 2007. XIII, 477 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-318-0. [COBISS.SI-ID 144084748]

  40. AMBROSIUS, Lee. AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 : all-in-one desk reference for dummies, (--For dummies). Hoboken: Wiley Publishing, cop. 2008. XXVIII, 759 str., ilustr. ISBN 978-0-470-24378-7. ISBN 0-470-24378-3. [COBISS.SI-ID 29952261]

  41. ANDERSON, Andy, JOHNSON, Steve. Adobe Flash CS3 Professional, (Kompjuter biblioteka, Edicija Na dlanu, br. knj. 391). 1. izd. Beograd: Kompjuter Biblioteka, 2008. XX, 572 str., ilustr. ISBN 978-86-7310-410-2. [COBISS.SI-ID 147075852]

  42. ANDERSON, Andy, JOHNSON, Steve. Adobe Photoshop CS3, (Kompjuter biblioteka, Edicija Na dlanu, br. knj. 392). 1. izd. Beograd: Kompjuter Biblioteka, 2007. XXII, 569 str., ilustr. ISBN 978-86-7310-411-9. [COBISS.SI-ID 145218316]

  43. ANDREWS, Philip. Adobe Photoshop Elements 6 : a visual introduction to digital photography. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Focal Press, 2008. X, 411 str., ilustr. ISBN 978-0-240-52099-5. ISBN 0-240-52099-8. [COBISS.SI-ID 29942789]

  44. ANDREWS, Philip. The complete raw workflow guide : how to get the most from your raw images in Adobe Camera Raw, lightroom, Photoshop and elements. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Focal Press, 2008. VIII, 359 str., ilustr. ISBN 978-0-240-81027-0. ISBN 0-240-81027-9. [COBISS.SI-ID 29942277]

  45. BEUCHER, Ottmar, WEEKS, Michael. Introduction to MATLAB & SIMULINK : a project approach, (Engineering series). 3rd ed. Hingham; New Delhi: Infinity Science Press, cop. 2008. XVIII, 386 str., ilustr. ISBN 978-1-934015-04-9. [COBISS.SI-ID 29997573]

  46. BILLO, E. Joseph. Excel for chemists : a comprehensive guide. 2nd ed. New York [etc.]: Wiley-VCH, cop. 2001. XXV, 483 str., ilustr. ISBN 0-471-39462-9. [COBISS.SI-ID 23721733]

  47. BRUTZMAN, Don, DALY, Leonard. X3D : extensible 3D graphics for web authors, (Series in interactive 3D technology). Amsterdam [etc.]: Elsevier/Morgan Kaufmann, cop. 2007. XXVII, 441 str., ilustr. ISBN 978-0-12-088500-8. ISBN 0-12-088500-X. [COBISS.SI-ID 6029875]

  48. BYRNES, David. AutoCAD 2009 for dummies, (--For dummies). Hoboken: Wiley Publishing, cop. 2008. XII, 420 str., ilustr. ISBN 978-0-470-22977-4. ISBN 0-470-22977-2. [COBISS.SI-ID 29952005]

  49. BRANDLE, Stefan. C++ data structures : a laboratory course. 3rd ed. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2009. XIII, 173 str., ilustr. ISBN 978-0-7637-5564-5. [COBISS.SI-ID 29923333]

  50. Ubuntu desktop : student guide : [the official training course for Ubuntu beginners]. [Johannesburg]: Ubuntu: Canonical, 2007. X, 378 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29966085]

  51. CHAPPLE, Mike. Microsoft SQL Server 2008 for dummies. Hoboken: Wiley, cop. 2008. XVIII, 383 str., ilustr. ISBN 978-0-470-22465-6. [COBISS.SI-ID 30004997]

  52. CINNAMON, Ian. Programming video games for the evil genius, (Evil genius series). New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2008. XIV, 319 str., ilustr. ISBN 978-0-07-149752-7. ISBN 0-07-149752-8. [COBISS.SI-ID 29901829]

  53. CLINTON, Jason. Ruby phrasebook : essential code and commands, (Developer's library). Upper Saddle River (N.Y.) [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2009. VII, 204 str., ilustr. ISBN 978-0-672-32897-8. ISBN 0-672-32897-6. [COBISS.SI-ID 29897477]

  54. ZHU, Zhongkai (ur.). Computer vision research progress. New York: Nova Science Publishers, 2008. XIII, 335 str., ilustr. ISBN 978-1-60021-992-4. ISBN 1-60021-992-6. [COBISS.SI-ID 29954053]

  55. ČABARKAPA, Milan, SPALEVIĆ, Nevenka. Metodička zbirka zadataka iz programiranja : sa rešenjima u PASCAL-u. Beograd: CET: Računarska gimnazija, 2007. VI, 358 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-326-5. [COBISS.SI-ID 143566348]

  56. DALE, Nell B.. C++ plus data structures. 4th ed. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2007. XVI, 781 str., ilustr. ISBN 978-0-7637-4158-7. ISBN 0-7637-4158-2. [COBISS.SI-ID 29924613]

  57. DALE, Nell B., LEWIS, John Allan. Computer science illuminated, (Jones and Bartlett illuminated series). 3rd ed. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2007. XXVIII, 636 str., ilustr. ISBN 0-7637-4149-3. ISBN 978-0-7637-4149-5. [COBISS.SI-ID 29925381]

  58. DALE, Nell B., WEEMS, Chip. Programming and problem solving with Java. 2nd ed. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2008. XXX, 838 str., ilustr. ISBN 978-0-7637-3402-2. ISBN 0-7637-3402-0. [COBISS.SI-ID 29925125]

  59. DOLŠAK, Bojan. Inteligentni računalniški sistemi za konstruiranje. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2002. 79 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0464-5. [COBISS.SI-ID 46988033]

  60. ELFERDINK, Jim. Office 2008 for Macintosh, (The missing manual). 4th ed. Beijing [etc.]: Pogue Press/O'Reilly, cop. 2008. XXXII, 876 str., ilustr. ISBN 978-0-596-51431-0. [COBISS.SI-ID 29945349]

  61. GUBELJAK, Nenad, PREDAN, Jožef. Risanje z računalnikom I : navodila za vaje. Dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 84 str., graf. prikazi, ilustr. ISBN 86-435-0476-9. [COBISS.SI-ID 9485846]

  62. HAMMER, Kay, TIMMERMAN, Tina. Fundamentals of software integration. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2008. XVIII, 305 str., ilustr. ISBN 978-0-7637-4133-4. ISBN 0-7637-4133-7. [COBISS.SI-ID 29923845]

  63. HARRINGTON, Richard. Photoshop for video. 3rd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Focal Press, cop. 2007. XX, 403 str., ilustr. ISBN 978-0-240-80926-7. [COBISS.SI-ID 2216027]

  64. HETLAND, Magnus Lie. Beginning Python : from novice to professional, (The expert's voice in open source). 2nd ed. Berkeley: Apress, cop. 2008. XXX, 656 str., ilustr. ISBN 1-59059-982-9. ISBN 978-1-59059-982-2. ISBN 978-1-4302-0634-7. [COBISS.SI-ID 29925637]

  65. How to cheat at securing SQL server 2005. Burlington: Syngress, cop. 2007. XVII, 400 str., ilustr. ISBN 978-1-59749-196-9. ISBN 1-59749-196-9. [COBISS.SI-ID 29938437]

  66. GAFFIN, Julie C. (ur.). Internet protocol 6. New York: Novinka Books, cop. 2007. XII, 110 str., ilustr. ISBN 978-1-60021-349-6. ISBN 1-60021-349-9. [COBISS.SI-ID 29960965]

  67. JACKSON, Benjamin, CLARK, Champ. Asterisk hacking : toolkit and live CD. Burlington: Syngress, cop. 2007. XII, 253 str., ilustr. ISBN 978-1-59749-151-8. ISBN 1-59749-151-9. [COBISS.SI-ID 29936645]

  68. JOHNSON, Steve, ANDERSON, Andy. Adobe Dreamweaver CS3, (Kompjuter biblioteka, Edicija Na dlanu, br. knj. 400). 1. izd. Beograd: Kompjuter biblioteka, 2008. XX, 588 str., ilustr. ISBN 978-86-7310-419-5. [COBISS.SI-ID 148254988]

  69. KADHEIM, Ayob. Digital filters in hardware : a practical guide for firmware engineers. 2nd ed. Victoria: Trafford, cop. 2008. 253 str., ilustr. ISBN 978-1-4251-4246-9. [COBISS.SI-ID 29922309]

  70. KAPUNO, Raul Raymond A.. Programming for chemical engineers using C, C++, and MATLAB©. Hingham; New Delhi: Infinity Science Press, cop. 2008. XIX, 449 str., ilustr. ISBN 978-1-934015-09-4. [COBISS.SI-ID 30001157]

  71. KRAUS, Laslo. Rešeni zadaci iz programskog jezika Java. 2. prerađeno izd. Beograd: Akademska misao, 2007. 265 str., ilustr. ISBN 978-86-7466-281-6. [COBISS.SI-ID 138080780]

  72. LAZAR, Janez. Domino Sedmica : sistemska administracija Domino. Ljubljana: SRC.SI, 2007. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-6113-01-4. [COBISS.SI-ID 232158208]

  73. MAHANTI, Aniket. Remote analysis of a distributed WLAN using passive wireless-side measurement : characterising usage of the AirUC WLAN. Saarbrücker: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. X, 109 str., ilustr. ISBN 978-3-639-00948-4. [COBISS.SI-ID 29969413]

  74. MAHNIČ, Viljan, FÜRST, Luka, ROŽANC, Igor. Java skozi primere. Šenčur: Bi-tim, 2008. XIV, 478 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6046-10-7. [COBISS.SI-ID 242338304]

  75. MAXFIELD, Clive. FPGAs : instant access, (The Newnes instant access series). Amsterdam [etc.]: Elsevier/Newnes, 2008. IX, 204 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8974-8. ISBN 0-7506-8974-9. [COBISS.SI-ID 30003461]

  76. MCFARLAND, Jon. AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009 : no experience required, (Serious skills). Indianapolis: Wiley Publishing, cop. 2008. XXII, 818 str., ilustr. ISBN 978-0-470-26058-6. ISBN 0-470-26058-0. [COBISS.SI-ID 29948933]

  77. METLAPALLI, Prabhakar. JavaServer pages illuminated, (Jones and Bartlett illuminated series). Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2008. XVI, 531 str., ilustr. ISBN 0-7637-3592-2. ISBN 978-0-7637-3592-0. [COBISS.SI-ID 29923077]

  78. MINASI, Mark, LAYFIELD, Rhonda, MUELLER, John. Mastering Windows Server 2008 networking foundations, (Serious skills). 1st ed. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008. XXVI, 500 str., ilustr. ISBN 978-0-470-24984-0. ISBN 0-470-24984-6. [COBISS.SI-ID 29948677]

  79. MUELLER, John. Administering Windows server 2008 server core, (Serious skills). 1st ed. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008. XXVI, 668 str., ilustr. ISBN 978-0-470-23840-0. ISBN 0-470-23840-2. [COBISS.SI-ID 29946629]

  80. MUELLER, John. Windows Server 2008 : all-in-one desk reference fot dummies, (--For dummies). Indianapolis: Wiley Publishing, cop. 2008. XXII, 866 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-0-470-18044-0. [COBISS.SI-ID 60833537]

  81. MAGNENAT-THALMANN, Nadia (ur.). New advances in virtual humans : artificial intelligence environment, (Studies in computational intelligence, vol. 140). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2008. 176 str., ilustr. ISBN 978-3-540-79867-5. ISBN 3-540-79867-6. [COBISS.SI-ID 29909253]

  82. TERIKHOVSKY, Oleg N. (ur.). New topics in theoretical computer science. New York: Nova Science Publishers, 2008. XII, 325 str., ilustr. ISBN 978-1-60456-100-5. ISBN 1-60456-100-9. [COBISS.SI-ID 29957893]

  83. OMURA, George. Introducing AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009, (Serious skills). Indianapolis: Wiley Publishing, 2008. XVIII, 413 str., ilustr. ISBN 978-0-470-26060-9. ISBN 0-470-26060-2. [COBISS.SI-ID 29946373]

  84. OMURA, George. Mastering AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009, (Serious skills). 1st ed. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008. XXXIV, 1142 str., ilustr. ISBN 978-0-470-28704-0. ISBN 0-470-28704-7. [COBISS.SI-ID 29945861]

  85. PCI compliance : implementing effective PCI data security standards. Burlington: Syngress, cop. 2007. XXII, 329 str., ilustr. ISBN 978-1-59749-165-5. ISBN 1-59749-165-9. [COBISS.SI-ID 29938181]

  86. PETROVIĆ, Miloš, SMILJANIĆ, Aleksandra. Programiranje Alterinih FPGA čipova. Beograd: Akademska misao, 2008. III, 196 str., ilustr. ISBN 978-86-7466-311-0. [COBISS.SI-ID 147114508]

  87. PRICE, John, PRICE, Brad, FENSTERMACHER, Scott. Mastering active directory for Windows Server 2008, (Serious skills). Indianapolis: Wiley Publishing, cop. 2008. XXVIII, 738 str., ilustr. ISBN 978-0-470-24983-3. ISBN 0-470-24983-8. [COBISS.SI-ID 9583900]

  88. KNIGHT, Brian. Professional SQL server 2008 integration services, (Wrox professional guides). Indianapolis: Wiley, cop. 2008. XXXIII, 972 str., ilustr. ISBN 978-0-470-24795-2. [COBISS.SI-ID 29968389]

  89. PRUDKOV, Saša, PRUDKOV, Slavica. Ubuntu 8 za svakog : kako da koristite najpoznatiji Linux, (Kompjuter biblioteka, Edicija Kompjuter u džepu, br. knj. 382). 1. izd. Beograd: Kompjuter biblioteka, 2008. IX, 161 str., ilustr. ISBN 978-86-7310-401-0. [COBISS.SI-ID 150418188]

  90. PUPPIS, Sašo. 1001 bit : zbirka vaj iz informatike. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-241-285-2. [COBISS.SI-ID 240733952]

  91. RANDOLPH, Nick, GARDNER, David. Professional Visual Studio 2008. Indianapolis: Wiley Publishing, cop. 2008. XLIII, 982 str., ilustr. ISBN 978-0-470-22988-0. ISBN 0-470-22988-8. [COBISS.SI-ID 29874437]

  92. HAUCK, Scott (ur.), DEHON, André (ur.). Reconfigurable computing : the theory and practice of FPGA-based computation, (The Morgan Kaufmann series in systems on silicon). Amsterdam [etc.]: Elsevier/Morgan Kaufmann, cop. 2008. XXIX, 908 str., ilustr. ISBN 978-0-12-370522-8. ISBN 0-12-370522-3. [COBISS.SI-ID 21548327]

  93. REN, Zoran, ULBIN, Miran. MKE praktikum za NASTRAN : navodila za vaje. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2002. IV, 197 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0515-3. http://lace.uni-mb.si/Num_meth_konst/Praktikum/. [COBISS.SI-ID 48448001]

  94. ROBINSON, Morgan, STEIN, Nathaniel. Maya 8 : vizuelni brzi vodič za Windows i Macintosh, (Kompjuter biblioteka, br. knj. 359). 1. izd. Beograd: Kompjuter biblioteka, 2007. XII, 534 str., ilustr. ISBN 978-86-7310-377-8. [COBISS.SI-ID 142706700]

  95. SHAPIRO, Jeffrey R.. Windows server 2008 bible. Indianapolis: Wiley Publishing, cop. 2008. XXXV, 971 str., ilustr. ISBN 978-0-470-17069-4. ISBN 0-470-17069-7. [COBISS.SI-ID 29945605]

  96. SHROCK, Cheryl R.. Beginning AutoCAD 2009 : exercise workbook. New York: Industrial Press, cop. 2008. 1 zv. (ločena pag.), ilustr. ISBN 978-0-8311-3359-7. [COBISS.SI-ID 29981701]

  97. SOSINSKY, Barrie A.. Windows server 2008 : implementation and administration. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008. XXVI, 356 str., ilustr. ISBN 978-0-470-17459-3. ISBN 0-470-17459-5. [COBISS.SI-ID 29945093]

  98. KUTAIS, B. G. (ur.). Spam and internet privacy. New York: Novinka Books, cop. 2007. 129 str. ISBN 978-1-59454-577-1. ISBN 1-59454-577-4. [COBISS.SI-ID 29962245]

  99. VANDER VEER, Emily A., GROVER, Chris. Flash CS3 : uputstvo koje vam nedostaje. Beograd: Mikro knjiga, 2008. XII, 504 str., ilustr. ISBN 978-86-7555-322-9. [COBISS.SI-ID 149157644]

  100. CROSS, Michael. Web application vulnerabilities : detect, exploit, prevent. Burlington: Syngress, cop. 2007. XV, 460 str., ilustr. ISBN 978-1-59749-209-6. ISBN 1-59749-209-4. [COBISS.SI-ID 29936901]

  101. WRIGHT, Marie A., KAKALIK, John S.. Information security : contemporary cases. Sudbury [etc.]: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2007. XVI, 214 str., ilustr. ISBN 0-7637-3819-0. ISBN 978-0-7637-3819-8. [COBISS.SI-ID 29918213]

  102. HILL, Benjamin Mako. Zvanična Ubuntu knjiga. 2. izd. Beograd: CET, cop. 2008. XL, 462 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-322-7. [COBISS.SI-ID 146354956]


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  103. AUGHTON, Peter. The story of astronomy : from Babylonian stargazers to the search for the big bang. London: Quercus, 2008. 222 str., ilustr. ISBN 978-1-84724-622-6. ISBN 978-1-84724-186-3. [COBISS.SI-ID 29923589]

  104. BHATTACHARYA, Asit B., JOARDAR, Schubhendu, BHATTACHARYA, Rina. Astronomy and astrophysics. Hingham; New Delhi: Infinity Science Press, cop. 2008. XV, 364 str., ilustr. ISBN 978-1-934015-05-6. ISBN 1-934015-05-9. [COBISS.SI-ID 29917957]

  105. BINNEY, James, TREMAINE, Scott. Galactic dynamics, (Princeton series in astrophysics). 2nd ed. Princeton; Woodstock: Princeton University Press, cop. 2008. XVI, 885 str., ilustr. ISBN 978-0-691-13026-2. ISBN 978-0-691-13027-9. [COBISS.SI-ID 29920261]

  106. GIACCONI, Riccardo. Secrets of the hoary deep : a personal history of modern astronomy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, cop. 2008. XIII, 411 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-8018-8809-0. ISBN 0-8018-8809-3. [COBISS.SI-ID 29920773]

  107. KIDGER, Mark Richard. Cosmological enigmas : pulsars, quasars, & other deep-space questions. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, cop. 2007. VIII, 224 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-8018-8460-3. ISBN 0-8018-8460-8. [COBISS.SI-ID 29920005]

  108. OSBORNE, Richard. The universe : explained, condensed and exploded. Harpenden: Pocket Essentials, 2007. 144 str. ISBN 978-1-904048-82-4. ISBN 1-904048-82-X. [COBISS.SI-ID 29924357]

  109. PROSEN, Marijan. Anton Peterlin v slovenski astronomiji : [Peterlinov prispevek slovenski znanosti], (Svet naravoslovja). Ljubljana: Jutro; Kranj: Mestna občina, 2008. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6433-99-0. [COBISS.SI-ID 239511808]

  110. PROSEN, Marijan. Perger, Perlah in Strauss : slovenski astronomi 15. in 16. stoletja, (Svet naravoslovja). Ljubljana: Jutro, 2008. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6433-98-3. [COBISS.SI-ID 239511552]

  111. SCHARF, Caleb A.. Extrasolar planets and astrobiology. Sausalito: University Science Books, cop. 2009. XVII, 470 str., ilustr. ISBN 978-1-891389-55-9. [COBISS.SI-ID 29943813]

  112. VAMPLEW, Anton. Stargazing secrets. 1st ed. New York: Collins, 2008. 176 str., ilustr. ISBN 978-0-06-143494-5. ISBN 0-06-143494-9. [COBISS.SI-ID 29924101]

  113. CHISHOLM, Joanna (ur.), HOUSTON, Rob (ur.), SIMMONDS, Jane (ur.), SPARROW, Giles (ur.), TWYMAN, Nikky (ur.). Vesolje, (Velika ilustrirana enciklopedija). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 512 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0460-5. [COBISS.SI-ID 239825152]

  114. VIETRI, Mario. Foundations of high-energy astrophysics, (Theoretical astrophysics). Chicago; London: University of Chicago Press, cop. 2008. XVII, 554 str., ilustr. ISBN 978-0-226-85569-1. ISBN 0-226-85569-4. [COBISS.SI-ID 29943045]

  115. VITA-FINZI, Claudio. The Sun : a user's manual. [New York]: Springer Science + Business Media, cop. 2008. XII, 156 str., ilustr. ISBN 978-1-4020-6880-5. [COBISS.SI-ID 29910021]

  116. ZIMMERMAN, Robert. The universe in a mirror : the saga of the Hubble Telescope and the visionaries who built it. Princeton; Woodstock: Princeton University Press, cop. 2008. XV, 287 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-691-13297-6. ISBN 0-691-13297-6. [COBISS.SI-ID 29925893]


  53 FIZIKA.


  117. AČKO, Bojan. Osnove meroslovja in merjenje dolžin. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2008. VII, 293 str., ilustr. ISBN 978-961-248-107-0. [COBISS.SI-ID 61170433]

  118. ALUJEVIČ, Andro, HARL, Boštjan. Mehanika I. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. II, 201 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0809-8. [COBISS.SI-ID 57710593]

  119. ALUJEVIČ, Andro, ŠKERGET, Leopold. Prenos toplote. Maribor: Tehniška fakulteta, 1990. VI, 138, [45] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 567062]

  120. BUKOŠEK, Vili (ur.). Anton Peterlin 1908-1993 : življenje in delo = his life and work. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Institut Jožef Stefan, 2008. 520 str., ilustr. ISBN 978-961-6242-93-6. [COBISS.SI-ID 239936256]

  121. BAIS, Sander. Very special relativity : an illustrated guide. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 2007. 120 str., ilustr. ISBN 978-0-674-02611-7. ISBN 0-674-02611-X. ISBN 978-0-674-01967-6. ISBN 0-674-01967-9. [COBISS.SI-ID 29926149]

  122. ČREPINŠEK, Ljubomir. Fizika. Del 1, Mehanika, nihanje, toplota. Predelana izd. iz leta 1967. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 202, 27 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 216772096]

  123. ČREPINŠEK, Ljubomir. Fizika. D. 2, Valovanje. Optika. Atomika.. [Ponatis]. Maribor: TF, 1990, [i.e. 1978]. 238 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 710166]

  124. ČREPINŠEK, Ljubomir. Zbirka fizikalnih problemov : skripta. Ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 2 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 216772608]

  125. ČREPINŠEK, Ljubomir. Zbirka fizikalnih problemov. Del 1, Skripta. Ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2008. 143 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30024965]

  126. FINN, John Michael. Classical mechanics, (Physics series). Hingham (Mass.); New Delhi: Infinity Science Press, cop. 2008. XV, 576 str., ilustr. ISBN 978-1-934015-32-2. [COBISS.SI-ID 29966597]

  127. GRANT, R. G.. Battle at sea : 3.000 years of naval warfare. London: Dorling Kindersley, cop. 2008. 360 str., ilustr. ISBN 978-1-4053-3094-7. ISBN 1-4053-3094-5. [COBISS.SI-ID 3669943]

  128. HAND, Louis N., FINCH, Janet D.. Analytical mechanics. Reprinted. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2005. XV, 575 str., ilustr. ISBN 978-0-521-57327-6. ISBN 0-521-57327-0. ISBN 978-0-521-57572-0. ISBN 0-521-57572-9. [COBISS.SI-ID 29872133]

  129. HORE, Peter. Battleships of World War I : over 185 archive photographs and illustrations of 70 ships. London: Southwater, 2008. 96 str., ilustr. ISBN 978-1-84476-377-1. ISBN 1-84476-377-3. [COBISS.SI-ID 15936059]

  130. HORVAT, Darja, MOŽINA, Janez, PETKOVŠEK, Rok. Naloge iz tehniške fizike. 1. izd. V Ljubljani: Fakulteta za strojništvo, 2007. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-18-9. [COBISS.SI-ID 235079680]

  131. KEGL, Marko. Mehanika I : učbenik za smer Tekstilna tehnologija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2002. VI, 113 str. ISBN 86-435-0501-3. [COBISS.SI-ID 48041985]

  132. KEGL, Marko, ZAFOŠNIK, Boštjan, HARL, Boštjan. Mehanika I : zbirka nalog za smer Tekstilstvo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. IV, 147 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-014-1. [COBISS.SI-ID 58450433]

  133. KEGL, Marko. Mehanika II : za program Tekstilstvo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. V, 71 f., graf. prikazi. ISBN 86-435-0663-X. [COBISS.SI-ID 53913857]

  134. KRAMER, Branko, OBLAK, Maks. Rešene naloge iz hidromehanike : zbrano gradivo. 2. ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. 273 str., ilustr. ISBN 86-435-0423-8. [COBISS.SI-ID 57522177]

  135. LANDAU, Rubin H., PÁEZ MEJÍA, Manuel José, BORDEIANU, Cristian C.. A survey of computational physics : introductory computational science. Princeton; Oxford: Princeton University Press, cop. 2008. XXV, 658 str., ilustr. ISBN 978-0-691-13137-5. [COBISS.SI-ID 29996805]

  136. LESNIKA, Aleš, OBLAK, Maks. Kinematika in dinamika : zbirka rešenih nalog. 1. ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. I, 199 str., ilustr. ISBN 86-435-0581-1. [COBISS.SI-ID 56916481]

  137. MARN, Jure, ZGAGA, Franc. Termodinamika. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. XX, 364 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0778-4. [COBISS.SI-ID 57040385]

  138. MUSSER, George. The complete idiot's guide to string theory. New York: Alpha, cop. 2008. XXV, 334 str., ilustr. ISBN 978-1-59257-702-6. [COBISS.SI-ID 30015493]

  139. OBLAK, Maks, AVSEC, Jurij, GUBENŠEK, Ivan. Dinamika strojev : zbirka rešenih nalog. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 144 str., ilustr. ISBN 86-435-0613-3. [COBISS.SI-ID 52869121]

  140. OBLAK, Maks. Hidromehanika : zapiski predavanj z rešenimi nalogami : zbrano gradivo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 114 str., ilustr., tabele. ISBN 86-435-0648-6. [COBISS.SI-ID 53713921]

  141. OBLAK, Maks. Rešene naloge iz dinamike : zbrano gradivo. Ponatis 1. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo - založništvo, 2002. I, 201 str., ilustr., tabele. ISBN 86-435-0480-7. [COBISS.SI-ID 47550209]

  142. PADEŽNIK GOMILŠEK, Jana, ČREPINŠEK, Ljubomir. Naloge iz tehniške fizike : zbirka nalog. 2. [i. e. 3.] ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2008. 106 str., ilustr. ISBN 86-435-0438-6. ISBN 978-86-435-0438-3. [COBISS.SI-ID 242204416]

  143. PADEŽNIK GOMILŠEK, Jana. Osnove fizike : učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2008. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-248-110-0. [COBISS.SI-ID 61287169]

  144. SADIKU, Matthew N. O.. Elements of electromagnetics, (Oxford series in electrical and computer engineering). 4th ed. New York; Oxford: Oxford University Press, 2007. XVII, 818 str., ilustr. ISBN 0-19-530048-3. ISBN 978-0-19-530048-2. [COBISS.SI-ID 12918322]

  145. SNOKE, David W.. Solid state physics : essential concepts. San Francisco [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2009. XVI, 619 str., ilustr. ISBN 978-0-8053-8664-6. ISBN 0-8053-8664-5. [COBISS.SI-ID 29892101]

  146. STRNAD, Janez. Fiziki. 1. izd. Ljubljana: Mihelač in Nešović: Tretji program Radia Slovenija: Modrijan, 1995-<2008>. Zv. <1-6>, ilustr. ISBN 961-6183-04-4. ISBN 961-6183-56-7. ISBN 961-6357-33-6. ISBN 961-6465-71-6. ISBN 961-241-049-6. ISBN 978-961-241-238-8. [COBISS.SI-ID 53716736]


  54 KEMIJA.


  147. BAKER, Charles J.. Fire fighter's handbook of hazardous materials. 7th ed. Sudbury: Jones and Bartlett, cop. 2006. X, 494 str. ISBN 0-7637-3408-X. [COBISS.SI-ID 29993989]

  148. BECKER, Johanna Sabine. Inorganic mass spectrometry : principles and applications. Chichester: J. Wiley & Sons, 2007. XX, 496 str., ilustr. ISBN 978-0-470-01200-0. ISBN 0-470-01200-5. [COBISS.SI-ID 21568295]

  149. RAHMAN, Atta-ur- (ur.). Bioactive natural products. Pt. N, (Studies in natural products chemistry, vol. 34). 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008. XIV, 1007 str., ilustr. ISBN 978-0-444-53180-3. [COBISS.SI-ID 30002949]

  150. GOMEZ, Frank A. (ur.). Biological applications of microfluidics. Hoboken: Wiley-Interscience, 2008. XXV, 517 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-470-07483-1. ISBN 0-470-07483-3. [COBISS.SI-ID 29951749]

  151. NARASIMHAN, Balaji (ur.). Combinatorial materials science. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XII, 233 str., ilustr. ISBN 978-0-471-72833-7. ISBN 0-471-72833-0. [COBISS.SI-ID 29875717]

  152. COTTERILL, Rodney. The material world. New expanded ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. X, 593 str., ilustr. ISBN 978-0-521-45147-5. [COBISS.SI-ID 29964805]

  153. DIKSHITH, T. S. S.. Safe use of chemicals : a practical guide. Boca Raton: CRC Press, cop. 2009. XVII, 290 str. ISBN 978-1-4200-8051-3. [COBISS.SI-ID 29890565]

  154. PICÓ, Yolanda (ur.). Food contaminants and residue analysis, (Wilson & Wilson's comprehensive analytical chemistry, vol. 51). 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008. XXIV, 821 str., ilustr. ISBN 978-0-444-53019-6. [COBISS.SI-ID 30002693]

  155. HAMMES, Gordon G.. Spectroscopy for the biological sciences. Hoboken: Wiley-Interscience, 2005. X, 172 str., ilustr. ISBN 978-0-471-71344-9. ISBN 0-471-71344-9. [COBISS.SI-ID 2887444]

  156. HANSON, Robert M., GREEN, Susan M. E.. Introduction to molecular thermodynamics. Sausalito: University Science Books, cop. 2008. XVII, 296 str., ilustr. ISBN 978-1-891389-49-8. [COBISS.SI-ID 29944069]

  157. HERMANSON, Greg T.. Bioconjugate techniques. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Academic Press, 2008. XXX, 1202 str., ilustr. ISBN 978-0-12-370501-3. ISBN 0-12-370501-0. [COBISS.SI-ID 3957530]

  158. JELER, Slava, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka. Izbrana poglavja iz kemije : vaje za strojnike. 5. ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 92 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 223640576]

  159. JELER, Slava, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka. Kemija : vaje za tekstilce. Ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 133 str., [1] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 216921344]

  160. JELER, Slava, LANG, Brigita. Kemija, Izbrana poglavja : (zapiski predavanj). Ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. 125 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 126460928]

  161. KONTTURI, Kyösti, MURTOMÄKI, Lasse, MANZANARES, José A.. Ionic transport processes : in electrochemistry and membrane science. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. XIV, 289 str., ilustr. ISBN 978-0-19-953381-7. [COBISS.SI-ID 30006533]

  162. MAJCEN LE MARECHAL, Alenka. Organska kemija : UN tekstilstvo : skripta. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2008. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-248-091-2. [COBISS.SI-ID 60562689]

  163. MAJCEN LE MARECHAL, Alenka. Organska kemija : VS tekstilstvo : skripta. Maribor: Založniška dejavnost Fakultete za strojništvo, 2005. 89 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0741-5. [COBISS.SI-ID 55772929]

  164. MAJCEN LE MARECHAL, Alenka. Organska kemija, Navodila za vaje. Maribor: Založniška dejavnost Fakultete za strojništvo, 1996. 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 63330048]

  165. ROVNYAK, David (ur.). Modern NMR spectroscopy in education, (ACS symposium series, 969). Washington: American Chemical Society, cop. 2007. XVI, 390 str., ilustr. ISBN 978-0-8412-3995-1. ISBN 0-8412-3995-9. [COBISS.SI-ID 29964293]

  166. MOHRIG, Jerry R., HAMMOND, Christina Noring, SCHATZ, Paul F.. Techniques in organic chemistry : miniscale, standard taper microscale, and Williamson microscale. 2nd ed. New York: W. H. Freeman, cop. 2006. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-0-7167-6935-4. ISBN 0-7167-6935-2. [COBISS.SI-ID 29974277]

  167. LIKHTENSHTEIN, Gerts Il"ich. Nitroxides : applications in chemistry, biomedicine, and materials science. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2008. XIX, 419 str., barvne ilustr. ISBN 978-3-527-31889-6. ISBN 3-527-31889-5. [COBISS.SI-ID 2257777]

  168. HERDEWIJN, Piet (ur.). Origin of life : chemical approach. Zürich: Verlag Helvetica Chimica Acta; Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2008. XI, 418 str., ilustr. ISBN 978-3-906390-50-5. ISBN 3-906390-50-0. [COBISS.SI-ID 29950469]

  169. RAMACHANDRAN, K. I., DEEPA, G., NAMBOORI, Krishnan. Computational chemistry and molecular modeling : principles and applications. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2008. XXI, 397 str., ilustr. ISBN 978-3-540-77302-3. ISBN 3-540-77302-9. [COBISS.SI-ID 29702661]

  170. BUKOVEC, Nataša. Vaje iz anorganske kemije II. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999. 76 str., ilustr. ISBN 961-6286-13-7. [COBISS.SI-ID 97755392]

  171. PANICO, R... (ur.), POWELL, W... H. (ur.), RICHER, Jean-Claude (ur.), STANOVNIK, Branko (ur.), TIŠLER, Miha (ur.). Vodnik po nomenklaturi organskih spojin IUPAC : priporočila 1993 (vključno s spremembami glede na nomenklaturo organske kemije IUPAC 1979). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1999. 185 str. ISBN 961-6242-24-5. [COBISS.SI-ID 98213632]


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  172. FOKEN, Thomas. Micrometeorology. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2008. XIX, 306 str., ilustr. ISBN 978-3-540-74665-2. ISBN 3-540-74665-X. [COBISS.SI-ID 29856261]


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  173. SCHÄFER, Günter (ur.). Bioenergetics : energy conservation and conversion, (Results and problems in cell differentiation, 45). Berlin: Springer, cop. 2008. XVII, 312 str., ilustr. ISBN 978-3-540-78621-4. ISBN 3-540-78621-X. [COBISS.SI-ID 29697285]

  174. HAMMES, Gordon G.. Physical chemistry for the biological sciences, (Methods of biochemical analysis, vol. 50). Hoboken: Wiley-Interscience, 2007. XII, 363 str., [12] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-470-12202-0. ISBN 0-470-12202-1. [COBISS.SI-ID 29951237]

  175. ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 5th ed. New York: Garland Science, 2008. XXXIII, 1268 str., [89] str., ilustr. ISBN 978-0-8153-4105-5. ISBN 0-8153-4105-9. ISBN 978-0-8153-4106-2. ISBN 0-8153-4106-7. [COBISS.SI-ID 2255729]

  176. ROAT-MALONE, Rosette M.. Bioinorganic chemistry : a short course. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XIX, 501 str., ilustr. ISBN 978-0-471-76113-6. [COBISS.SI-ID 29174789]

  177. BLITTERSWIJK, Clemens A. van (ur.). Tissue engineering, (Academic Press series in biomedical engineering). 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Academic Press, 2008. XXXVI, 740 str., ilustr. ISBN 978-0-12-370869-4. ISBN 0-12-370869-9. [COBISS.SI-ID 29941509]


  58 BOTANIKA.


  178. BAVCON, Jože. Sredozemske in tropske rastline. Ljubljana: Kmečki glas, 2008. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-203-315-6. [COBISS.SI-ID 237527040]

  179. BLANC, Patrick. The vertical garden : from nature to the city. New York; London: W.W. Norton & Company, cop. 2008. 192 str., ilustr. ISBN 978-0-393-73259-7. [COBISS.SI-ID 29934853]

  180. CHRISTOPHER, Marina. Late summer flowers. photographs by Steven Wooster. Portland: Timber Press, cop. 2006. 208 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-756-6. ISBN 0-88192-756-2. [COBISS.SI-ID 29960453]

  181. KOHLI, Ravinder Kumar (ur.). Invasive plants and forest ecosystems. Boca Raton; London; New York: CRC Press: Taylor & Francis Group, cop. 2009. XV, 437 str., ilustr. ISBN 1-4200-4337-4. ISBN 978-1-4200-4337-2. [COBISS.SI-ID 29968133]

  182. IRISH, Mary, IRISH, Gary. Agaves, yuccas, and related plants : a gardener's guide. 6th printing. Portland; London: Timber Press, 2007. 312 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-442-8. ISBN 0-88192-442-3. [COBISS.SI-ID 29964037]

  183. MEREDITH, Ted. The complete book of garlic : a guide for gardeners, growers, and serious cooks. Portland; London: Timber Press, cop. 2008. 330 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-883-9. ISBN 0-88192-883-6. [COBISS.SI-ID 29963525]

  184. MILLER, Diana. 400 trees and shrubs for small spaces. Portland; London: Timber Press, 2008. 216 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-88192-875-4. ISBN 0-88192-875-5. [COBISS.SI-ID 29963781]

  185. SMALL, Ernest. Culinary herbs. 2nd ed. Ottawa: NRC Research Press, 2006. XXVII, 1036 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-660-19073-0. ISBN 0-660-19073-7. [COBISS.SI-ID 29960197]


  6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


  186. THOMAS, Charles E.. Process technology troubleshooting. [Clifton Park]: Delmar Cengage Learning, cop. 2009. XIV, 460 str., ilustr. ISBN 978-1-4283-1100-8. ISBN 1-4283-1100-9. [COBISS.SI-ID 29784581]


  61 MEDICINA.


  187. MENCEJ BEDRAČ, Simona. Vloga genov signalne poti Wnt in gena TNFSF11 v kostni homeostazi = The role of Wnt signalling pathway genes and TNFSF11 gene in bone homeostasis : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Mencej Bedrač], 2008. 153 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2434161]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  188. ANŽEL, Ivan, GUSEL, Leo. Preoblikovanje gradiv : praktikum. 1. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 113 str., ilustr. ISBN 86-435-0698-2. [COBISS.SI-ID 54636289]

  189. ASENTIĆ, Risto. Ilustrovani leksikon mašinskih materijala. Beograd: Građevinska knjiga, 2008. 272 str., ilustr. ISBN 978-86-395-0557-8. [COBISS.SI-ID 147438604]

  190. SHACKELFORD, James F. (ur.). Ceramic and glass materials : structure, properties and processing. New York: Springer, cop. 2008. XII, 201 str., ilustr. ISBN 978-0-387-73361-6. ISBN 0-387-73361-2. [COBISS.SI-ID 29689605]

  191. CRAWFORD, Roy James, KEARNS, Mark P.. Practical guide to rotational moulding. Shrewsbury: Rapra Technology, cop. 2003. VIII, 174 str., ilustr. ISBN 1-85957-387-8. [COBISS.SI-ID 29982469]

  192. DEMIRBAS, Ayhan. Biodiesel : a realistic fuel alternative for diesel engines. London: Springer, cop. 2008. X, 208 str., ilustr. ISBN 978-1-84628-994-1. ISBN 1-84628-994-7. ISBN 1-84628-995-5. ISBN 978-1-84628-995-8. [COBISS.SI-ID 29689093]

  193. FREIMAN, S. W. (ur.). Global roadmap for ceramics and glass technology. Hoboken: Wiley-Interscience, 2007. XIV, 951 str., ilustr. ISBN 978-0-470-10491-0. ISBN 0-470-10491-0. [COBISS.SI-ID 29861381]

  194. LEE, Yoon Seob. Self-assembly and nanotechnology : a force balance approach. Hoboken: John Wiley & Sons, cop. 2008. XVI, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-470-24883-6. ISBN 0-470-24883-1. [COBISS.SI-ID 29875461]

  195. LOJEN, Gorazd, ANŽEL, Ivan. Neporušitvene preiskave : zbrano gradivo. 1. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. IV, 106 str., ilustr. ISBN 86-435-0811-X. ISBN 978-86-435-0811-4. [COBISS.SI-ID 57886721]

  196. VALTCHEV, Valentin (ur.). Ordered porous solids : recent advances and prospects. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2009. XII, 788 str., pril., ilustr. ISBN 978-0-444-53189-6. [COBISS.SI-ID 29999877]

  197. ROGACH, Andrey L. (ur.). Semiconductor nanocrystal quantum dots : synthesis, assembly, spectroscopy and applications. Wien: Springer, cop. 2008. X, 372 str., ilustr. ISBN 978-3-211-75235-7. ISBN 3-211-75235-8. [COBISS.SI-ID 29846533]

  198. ZUPANIČ, Franc, ANŽEL, Ivan. Gradiva. 1. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-248-006-6. [COBISS.SI-ID 58197505]

  199. ZUPANIČ, Franc. Gradiva : zbirka nalog in tabel. 2. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. 145 str., ilustr. ISBN 86-435-0727-X. [COBISS.SI-ID 57285633]


  620.9 ENERGETIKA.


  200. LETCHER, Trevor Melvyn (ur.). Future energy : improved, sustainable and clean options for our planet. Oxford; Amsterdam: Elsevier, 2008. XXII, 376 str., [16] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-0-08-054808-1. ISBN 0-08-054808-3. [COBISS.SI-ID 29873669]

  201. LÉON, Aline (ur.). Hydrogen technology : mobile and portable applications, (Green energy and technology). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2008. XV, 687 str., ilustr. ISBN 978-3-540-79027-3. ISBN 3-540-79027-6. [COBISS.SI-ID 3976986]


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  202. AVSEC, Jurij, MARČIČ, Milan. Zbirka nalog iz hladilne tehnike : zbirka rešenih nalog. 2. razš. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-248-051-6. [COBISS.SI-ID 59377153]

  203. BALIČ, Jože, PAHOLE, Ivo. Proizvodne tehnologije : učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. 372 str., ilustr. ISBN 86-435-0531-5. [COBISS.SI-ID 49486849]

  204. BARTLETT, Tim. The Adlard Coles book of outboard motors. 2nd ed. London: Adlard Coles Nautical, 2007. VII, 86 str., ilustr. ISBN 978-0-7136-7575-7. [COBISS.SI-ID 29911301]

  205. BUCHMEISTER, Borut. Izdelovalni postopki - preoblikovanje. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2002. IV, 197 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0463-7. [COBISS.SI-ID 46991873]

  206. ČUŠ, Franc. Visokohitrostno rezanje in posebni postopki obdelav. 1. nat. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 338 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0639-7. [COBISS.SI-ID 53430785]

  207. DOLŠAK, Bojan, NOVAK, Marina. Konstruiranje za proizvodnjo : gradivo za predavanja. V Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2006. VI, 140 str., ilustr. ISBN 86-435-0755-5. [COBISS.SI-ID 55980033]

  208. FLAŠKER, Jože, PEHAN, Stanislav. Prenosniki moči : učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. VIII, 380 str., ilustr., preglednice. ISBN 86-435-0742-3. [COBISS.SI-ID 55774209]

  209. GLIHA, Vladimir, PUČKO, Bogdan. Postopki spajanja : skripta. 1. izd. s popravki. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. IV, 130 str., ilustr. ISBN 978-961-248-041-7. [COBISS.SI-ID 59192833]

  210. GLODEŽ, Srečko, FLAŠKER, Jože. Dimenzioniranje na življenjsko dobo : znanstvena monografija. Maribor: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za strojništvo, 2006. VI, 304 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0771-7. [COBISS.SI-ID 56870145]

  211. KAMPUŠ, Zlatko, KUZMAN, Karl. Priporočila preoblikovanja. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, cop. 2008. IV, 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-21-9. [COBISS.SI-ID 237486336]

  212. KEGL, Breda. Osnove motorjev z notranjim zgorevanjem. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. VI, 280 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0759-8. [COBISS.SI-ID 56210177]

  213. MARN, Jure, BAŠIČ, Sani. Vzdrževanje prenosnikov toplote. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. VIII, 242 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0584-6. [COBISS.SI-ID 51795713]

  214. PAHOLE, Ivo, BALIČ, Jože. Obdelovalni stroji : [učbenik]. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. VI, 401 str., ilustr. ISBN 86-435-0522-6. [COBISS.SI-ID 49964545]

  215. PEHAN, Stanislav, FLAŠKER, Jože. Tribologija. V Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2008. 438 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-077-6. [COBISS.SI-ID 60192769]

  216. PRISTAVEC, Anton, KRAMBERGER, Janez. Konstrukcije in naprave - osnovno gradivo. Del 1, Linijske konstrukcije : zapiski predavanj s tabelami in računskimi primeri : visokošolski študij. 2. (popravljena in dopolnjena) izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. VI, 237 str., ilustr. ISBN 978-961-248-053-0. [COBISS.SI-ID 59386881]

  217. PRISTAVEC, Anton, KRAMBERGER, Janez. Konstrukcije in naprave - priročnik. Del 2, Stiki in ploskovne konstrukcije : zapiski predavanj s tabelami in računskimi primeri : visokošolski študij. 2. (popravljena in dopolnjena) izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. VI, 203 str., ilustr. ISBN 978-961-248-052-3. [COBISS.SI-ID 59387137]

  218. RAK, Inoslav. Tehnologija varjenja. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008. 460 str., ilustr. ISBN 978-961-241-251-7. [COBISS.SI-ID 239269376]

  219. REN, Zoran, GLODEŽ, Srečko. Strojni elementi : uvod v gonila, torna, jermenska in verižna gonila : univerzitetni učbenik. 3. natis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. III, 220 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0612-5. [COBISS.SI-ID 58694657]

  220. REN, Zoran, BELŠAK, Aleš. Zbirka nalog iz strojnih elementov. Del 1, Zbirka nalog. 3. natis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. II, 179 str., ilustr. ISBN 86-435-0415-7. [COBISS.SI-ID 54659329]

  221. REN, Zoran, GLODEŽ, Srečko, BELŠAK, Aleš. Zbirka nalog iz strojnih elementov, Torna, jermenska in verižna gonila : zbirka nalog. 3. natis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. II, 77 str., gra. prikazi. ISBN 86-435-0681-8. [COBISS.SI-ID 58695425]

  222. SAMEC, Niko, KOKALJ, Filip. Rešene naloge iz zgorevanja. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. VI, 140 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0763-6. ISBN 978-86-435-0763-6. [COBISS.SI-ID 58343681]

  223. ZGAGA, Franc. Toplotni postroji in naprave. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. XVI, 354 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 86-435-0787-3. [COBISS.SI-ID 57266177]


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  224. HARPER, Gavin D. J.. Fuel cell projects for the evil genius, (Evil genius series). New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2008. X, 196 str., ilustr. ISBN 978-0-07-149659-9. ISBN 0-07-149659-9. [COBISS.SI-ID 29901317]

  225. LINSLEY, Trevor. Advanced electrical installation work : [level 3 City & Guilds 2330 technical certificate & 2356 NVQ]. 5th ed. Oxford; Burlington: Newnes, 2008. IX, 400 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8752-2. [COBISS.SI-ID 29910533]

  226. PUŠENJAK, Rudi. Elektrooprema in pogoni : zbrano gradivo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1997. 108 str., ilustr. ISBN 86-435-0205-7. [COBISS.SI-ID 42226945]

  227. PUŠENJAK, Rudi. Elektrotehnika za strojnike : [skripta]. 2. ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. 222 str., ilustr. ISBN 86-435-0019-4. [COBISS.SI-ID 225107712]

  228. PUŠENJAK, Rudi, KASTREVC, Mitja. Zbirka nalog z rešitvami iz elektrotehnike in elektronike za strojnike in tekstilce. 2. ponatis. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. 81 str., ilustr. ISBN 86-435-0204-9. [COBISS.SI-ID 225107456]

  229. RADAKOVIĆ, Zoran, JOVANOVIĆ, Milan. Specijalne električne instalacije. Beograd: Akademska misao, 2008. 280 str., ilustr. ISBN 978-86-7466-312-7. [COBISS.SI-ID 147109644]

  230. RAJAKOVIĆ, Nikola, TASIĆ, Dragan. Distributivne i industrijske mreže. 2. izd. Beograd: Akademska misao, 2008. VIII, 492 str., ilustr. ISBN 978-86-7466-313-4. [COBISS.SI-ID 147133452]

  231. ZACHARIASON, Rob. Electrical materials. Clifton Park: Thomson/Delmar Learning, cop. 2007. IX, 116 str., ilustr. ISBN 1-4180-6496-3. ISBN 978-1-4180-6496-9. [COBISS.SI-ID 29924869]


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  232. ASHENDEN, Peter J.. The student's guide to VHDL. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Morgan Kaufmann/Elsevier, cop. 2008. XVII, 510 str., ilustr. ISBN 978-1-55860-865-8. ISBN 1558608656. [COBISS.SI-ID 6773588]

  233. WINDER, Steve. Power supplies for LED driving. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Newnes, cop. 2008. VII, 232 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8341-8. ISBN 0-7506-8341-4. [COBISS.SI-ID 29938949]


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  234. IBNKAHLA, Mohamed (ur.). Adaptation in wireless communications. [1], Adaptive signal processing in wireless communications, (The electrical engineering and applied signal processing series). Boca Raton; London; New York: CRC Press: Taylor & Francis Group, cop. 2009. XV, 504 str., ilustr. ISBN 978-1-4200-4601-4. [COBISS.SI-ID 29993221]

  235. IBNKAHLA, Mohamed (ur.). Adaptation in wireless communications. [2], Adaptation and cross layer design in wireless networks, (The electrical engineering and applied signal processing series). Boca Raton; London; New York: CRC Press: Taylor & Francis Group, cop. 2009. XV, 508 str., ilustr. ISBN 978-1-4200-4603-8. [COBISS.SI-ID 29993477]

  236. MING, Geyong (ur.). Advances in wireless networks : performance modelling, analysis and enhancement, (Wireless networks and mobile computing). New York: Nova Science Publishers, cop. 2008. XII, 478 str., ilustr. ISBN 978-1-60021-713-5. ISBN 1-60021-713-3. [COBISS.SI-ID 29953797]

  237. JACK, Keith. Digital video and DSP : instant access, (The Newnes instant access series). Amsterdam [etc.]: Elsevier/Newnes, cop. 2008. VII, 231 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8975-5. ISBN 0-7506-8975-7. [COBISS.SI-ID 30003717]

  238. KUMAR, Amitabh. Mobile TV : DVB-H, DMB, 3G systems and rich media applications, (Focal Press media technology professional). Amsterdam [etc.]: Elsevier/Focal Press, cop. 2007. XXIII, 508 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-240-80946-5. ISBN 0-240-80946-7. [COBISS.SI-ID 29935877]

  239. LEE, Jae-Beom, KALVA, Hari. The VC-1 and H.264 video compression standards for broadband video services, (Multimedia systems and applications series, 32). New York: Springer, cop. 2008. XIV, 496 str., ilustr. ISBN 978-0-387-71042-6. ISBN 978-0-387-71043-3. [COBISS.SI-ID 29926405]

  240. MAXSON, David P.. The IBOC handbook : understanding HD radio technology. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Focal Press; [Washington]: National Association of Broadcasters, cop. 2007. XIV, 497 str., ilustr. ISBN 978-0-240-80844-4. ISBN 0-240-80844-4. [COBISS.SI-ID 29936389]

  241. HARPER, Alvin C. (ur.). Mobile telephones : networks, applications, and performance. New York: Nova Science Publishers, cop. 2008. XII, 291 str., ilustr. ISBN 978-1-60456-436-5. ISBN 1-60456-436-9. [COBISS.SI-ID 29980165]

  242. NILSSON, Fredrik. Intelligent network video : understanding modern video surveillance systems. Boca Raton; London; New York: CRC Press: Taylor & Francis Group, cop. 2009. XXXI, 389 str., col. ilustr. ISBN 978-1-4200-6156-7. [COBISS.SI-ID 29899269]

  243. MARTINHOFF, Alfred P. (ur.). Progress in wireless communications research. New York: Nova Science Publishers, cop. 2007. XII, 354 str., ilustr. ISBN 978-1-60021-675-6. ISBN 1-60021-675-7. [COBISS.SI-ID 29979141]

  244. SIMPSON, Wes, GREENFIELD, Howard Alan. IPTV and Internet video : new markets in television broadcasting, (NAB executive technology briefings). Amsterdam [etc.]: Focal Press; [Washington]: National Association of Broadcasters, cop. 2007. XXI, 240 str., ilustr. ISBN 978-0-240-80954-0. ISBN 0-240-80954-8. [COBISS.SI-ID 29936133]

  245. SLATTERY, Kevin, SKINNER, Harry. Platform interference in wireless systems : models, measurement, and mitigation. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Newnes, cop. 2008. VII, 333 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8757-7. ISBN 0-7506-8757-6. [COBISS.SI-ID 29939205]

  246. LEVY, Joe. SonicWALL secure wireless network integrated solutions guide. Burlington: Syngress, cop. 2008. XXII, 483 str., ilustr. ISBN 978-1-59749-193-8. ISBN 1-59749-193-4. [COBISS.SI-ID 29958405]

  247. CHANDRA, Praphul. Wireless networking, (Newnes know it all series). Amsterdam [etc.]: Elsevier/Newnes, cop. 2008. XIII, 558 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-7506-8582-5. ISBN 0-7506-8582-4. [COBISS.SI-ID 29940997]

  248. MA, Maode (ur.). Wireless quality of service : techniques, standards, and applications, (Wireless networks and mobile communications). Boca Raton; London; New York: Auerbach Publications: CRC Press, cop. 2009. XIII, 356 str., ilustr. ISBN 978-1-4200-5130-8. [COBISS.SI-ID 29967877]


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  249. ALLEN, Edward, THALLON, Rob. Fundamentals of residential construction. 2nd ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XII, 628 str., ilustr. ISBN 0-471-68179-2. ISBN 978-0-471-68179-3. [COBISS.SI-ID 1931908]

  250. Plateia 6 : Geo Engineering : program za načrtovanje novih in rekonstrukcije starih cest. Ljubljana: CGS, [2002]. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28374533]

  251. GUBELJAK, Nenad. Celovitost konstrukcij : znanstvena monografija. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. 145 str., ilustr. ISBN 86-435-0813-6. [COBISS.SI-ID 57836289]


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  252. ROŠ, Milenko, SIMONIČ, Marjana, ŠOSTAR-TURK, Sonja. Priprava in čiščenje vod. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2005. VI, 170 str., ilustr. ISBN 86-435-0702-4. [COBISS.SI-ID 54766849]


  629 TEHNIKA VOZIL.


  253. BODDINGTON, David. Building & flying radio controlled model aircraft. 4th ed. Poole: Special Interest Model Books, 2005. 240 str., ilustr. ISBN 1-85486-239-1. ISBN 978-1-85486-239-6. [COBISS.SI-ID 29917701]

  254. CROSBY, Francis. Bombers of World Wars I and II. London: Southwater, cop. 2005. 128 str., ilustr. ISBN 1-84476-207-6. ISBN 978-1-84476-207-1. [COBISS.SI-ID 12951606]

  255. FORTY, George. Modern tanks : 60 years of armoured fighting vehicles : an illustrated A-Z of tanks, armoured vehicles, tank destroyers, command versions, and specialized tanks from 1945 to the present day. London: Southwater, 2008. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-84476-341-2. ISBN 1-84476-341-2. [COBISS.SI-ID 15935803]

  256. GIDMARK, David, ALSFORD, Denis. Building a birchbark canoe : the Algonquin Wâbanäki Tcîmân. 1st printing. Buffalo: Firefly Books, 2002. IX, 147 str., ilustr. ISBN 1-55297-569-X. ISBN 978-1-55297-569-5. ISBN 1-55209-569-X. ISBN 978-1-55209-569-0. [COBISS.SI-ID 29912325]

  257. LIVESEY, Jack. Modern armoured fighting vehicles : from 1946 to the present day : an illustrated A-Z guide to AFVs of the world, featuring 76 vehicles and over 330 stunning photographs. London: Southwater, cop. 2008. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-84476-462-4. ISBN 1-84476-462-1. [COBISS.SI-ID 2704078]

  258. PETTITT, Joe. How to design and install high-performance car stereo, (S-A design, 45). North Branch: CarTech, cop. 2003. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-884089-85-5. ISBN 1-884089-85-2. [COBISS.SI-ID 29931013]

  259. PIKE, Dag. 50 ways to improve your power boat handling, (The 50 ways series). London: Adlard Coles Nautical, 2008. 95 str., ilustr. ISBN 978-0-7136-8269-4. [COBISS.SI-ID 29911045]

  260. SCHLEICHER, Robert H.. How to build and fly electric model aircraft. St. Paul: MBI Publishing, 2005. 159 str., ilustr. ISBN 0-7603-2139-6. ISBN 978-0-7603-2139-3. [COBISS.SI-ID 15926587]

  261. SCHULTE, Hinrik. Parkflyer. Poole: Special Interest Model Books, 2005. 128 str., ilustr. ISBN 1-85486-236-7. ISBN 978-1-85486-236-5. [COBISS.SI-ID 29916933]

  262. SINTICH, Jack. How to build Egyptian boat models : patterns and instructions for three royal vessels. Mineola: Dover Publications, cop. 2007. 61 str., ilustr. ISBN 0-486-45566-1. ISBN 978-0-486-45566-2. [COBISS.SI-ID 29913861]

  263. STEPHENS, William Picard. Canoe and boat building : a complete manual for amateurs. Dover ed. Mineola: Dover Publications, 2006. [128] str., ilustr. ISBN 0-486-44774-X. ISBN 978-0-486-44774-2. [COBISS.SI-ID 29912581]

  264. THOMAS, David, KING, Sid (ur.). Radio control foam modelling. Revised ed. Swanley: Nexus Special Interests Books, 1999. 190 str., ilustr. ISBN 1-85486-179-4. [COBISS.SI-ID 15250745]


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  265. ABERŠEK, Boris. Tehnologija sporazumevanja za inženirje : poslovno in strokovno sporazumevanje v teoriji in praksi. 1. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. 271 str., ilustr. ISBN 86-80693-66-9. [COBISS.SI-ID 49216001]

  266. ANDROJNA, Andrej (ur.), ROSI, Bojan (ur.). Celostno obvladovanje vzdrževanja. Tržič: Učila International, 2008. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-00-0607-7. [COBISS.SI-ID 240739072]

  267. ČUŠ, Franc. Vrednostna analiza, (Zbirka Tehnologija). Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1998. 250, X str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0207-3. [COBISS.SI-ID 42194177]

  268. DAVENPORT, Noa, SCHWARTZ, Ruth Distler, ELLIOTT, Gail Pursell. Mobbing : emotional abuse in the American workplace. Ames: Civil Society Publishing, cop. 2005. 216 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29997829]

  269. KOTLER, Philip. Management trženja, (Knjižnica Marketing). Posušje: Mate; Ljubljana: GV založba, 2004. XXIX, 706, 2, 37 str., ilustr. ISBN 86-7061-365-4. ISBN 9958-9326-2-8. [COBISS.SI-ID 215731456]

  270. MOČNIK, Dijana. Management malih podjetij. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. XII, 182 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0540-4. [COBISS.SI-ID 50183169]

  271. ŠOSTAR, Adolf. Management kakovosti. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2000. VII, 274 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0345-2. [COBISS.SI-ID 45230337]

  272. VUJICA-HERZOG, Nataša. Merjenje uspešnosti poslovanja, (Zbirka Management, [Knj. 2]). Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. VIII, 86 str., ilustr. ISBN 961-248-002-8. [COBISS.SI-ID 58080513]


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  273. ABERŠEK, Boris, FLAŠKER, Jože. Vzdrževanje : sistemi, strategije, procesi in optimiranje. 1. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 364 str., graf. prikazi. ISBN 86-80693-84-7. [COBISS.SI-ID 54593025]

  274. BALIČ, Jože. CAD/CAM postopki. Maribor: Fakulteta za strojništvo, cop. 2002. VIII, 402 str., ilustr. ISBN 86-435-0505-6. [COBISS.SI-ID 7777558]

  275. BALIČ, Jože. Inteligentni obdelovalni sistemi. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. XII, 348 str., graf. prikazi, ilustr. ISBN 86-435-0579-X. [COBISS.SI-ID 51748865]

  276. BALIČ, Jože. Računalniške integracije v orodjarstvu. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za inteligentne obdelovalne sisteme, 2007. XVI, 361 str., ilustr. ISBN 86-435-0820-9. [COBISS.SI-ID 58007297]

  277. BALIČ, Jože. Teorija tehniških sistemov. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za inteligentne obdelovalne sisteme, 2002. X, 310 str., ilustr. ISBN 86-435-0467-X. [COBISS.SI-ID 47085057]

  278. DOLŠAK, Bojan, NOVAK, Marina. Računalniško modeliranje proizvodov : gradivo za predavanja. 2. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2008. V, 141 str., ilustr. ISBN 978-961-248-071-4. [COBISS.SI-ID 60087297]

  279. KREŽE, Tatjana. Standardizacija in kakovost. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, 2008. 215 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-112-4. [COBISS.SI-ID 61409025]

  280. LEBER, Marjan. Leksikon metod inovacijskega menedžmenta in menedžmenta kakovosti. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 123 str., ilustr. ISBN 86-435-0662-1. [COBISS.SI-ID 53904129]

  281. POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, LEBER, Marjan, PANDŽA, Krsto, KALPIČ, Branko, ROJS, Tomaž, VUJICA-HERZOG, Nataša, PALČIČ, Iztok, FULDER, Tatjana, MEŽA, Peter. Menedžment proizvodnih sistemov - sodobni pristopi. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. VII, 506 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0666-4. [COBISS.SI-ID 53981697]

  282. PEHAN, Stanislav. Metodika konstruiranja. V Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2005. X, 218 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0710-5. [COBISS.SI-ID 54945025]

  283. POLAJNAR, Andrej. Priprava proizvodnje. 2. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. IV, 176 str., ilustr. ISBN 86-435-0807-1. [COBISS.SI-ID 57916417]

  284. ULAGA, Samo, LOVREC, Darko. Metode diagnostike in vzdrževanja : slikovni material za predmet Metode diagnostike in vzdrževanja. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. [128] str., ilustr., preglednice. ISBN 86-435-0730-X. [COBISS.SI-ID 55496193]


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  285. SCHAEFFLER, Jimmy. Digital signage : software, networks, advertising, and displays : a primer for understanding the business, (NAB executive technology briefings). Amsterdam [etc.]: Focal Press; [Washington]: National Association of Broadcasters, cop. 2008. XXI, 273 str., ilustr. ISBN 978-0-240-81041-6. ISBN 0-240-81041-4. [COBISS.SI-ID 29942021]


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  286. BERTHIER, Jean. Microdrops and digital microfluidics, (Micro & nano technologies). Norwich: W. Andrew, 2008. XVIII, 441 str., ilustr. ISBN 978-0-8155-1544-9. ISBN 0-8155-1544-8. [COBISS.SI-ID 29741573]

  287. DEUBLEIN, Dieter (ur.), STEINHAUSER, Angelika (ur.). Biogas from waste and renewable resources : an introduction. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2008. XXIV, 443 str., ilustr. ISBN 978-3-527-31841-4. ISBN 3-527-31841-0. [COBISS.SI-ID 2322056]

  288. CALKIN, Robert R., JELLINEK, Joseph Stephan. Perfumery : practice and principles. New York [etc.]: John Wiley & Sons, cop. 1994. XIII, 287 str., ilustr. ISBN 0-471-58934-9. ISBN 978-0-471-58934-1. [COBISS.SI-ID 29874693]

  289. HUI, Yiu H. (ur.). Handbook of food products manufacturing. Hoboken (New Jersey): Wiley-Interscience, cop. 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 978-0-470-04964-8. ISBN 978-0-470-12524-3. ISBN 978-0-470-12525-0. [COBISS.SI-ID 3383160]

  290. HRIBERŠEK, Matjaž. Procesna tehnika. Del 1, Osnove, mešanje, sušenje. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. XIV, 497 str., graf. prikazi, ilustr. ISBN 86-435-0674-5. [COBISS.SI-ID 54256897]

  291. JELLINEK, Paul, JELLINEK, Joseph Stephan (ur.). The psychological basis of perfumery. 4th ed. London [etc.]: Blackie Academic & Professional, 1997. XVII, 262 str., ilustr. ISBN 0-7514-0368-7. [COBISS.SI-ID 29973509]

  292. SCHMIDT, Lanny D.. The engineering of chemical reactions, (Topics in chemical engineering). 2nd ed. New York; Oxford: Oxford University Press, 2005. XX, 618 str., ilustr. ISBN 978-0-19-516925-6. ISBN 0-19-516925-5. [COBISS.SI-ID 29952517]


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  293. DOBNIK-DUBROVSKI, Polona. Konstrukcija tekstilij : univerzitetni učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, 2007. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-248-042-4. [COBISS.SI-ID 59229441]

  294. GERŠAK, Jelka. Mehanske in fizikalne lastnosti tekstilnih materialov. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2006. IV, 156 str., ilustr. ISBN 86-435-0754-7. [COBISS.SI-ID 55950081]

  295. KRUNIĆ, Stevan, KRUNIĆ, Jelena. Limarski radovi : konstruisanje i krojenje oblika od lima, alati, spojevi i veze, izvođenje limarskih radova. 2. izd. Zemun: AGM knjiga, 2007. 191 str., ilustr. ISBN 978-86-86363-06-0. [COBISS.SI-ID 144227340]

  296. LOBNIK, Aleksandra, NERAL, Branko. Ekotekstilije : skripta iz vaj. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, 2008. 51 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-108-7. [COBISS.SI-ID 61186305]

  297. STANA-KLEINSCHEK, Karin, ŠAUPERL, Olivera. Kemični postopki apretiranja. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-248-045-5. [COBISS.SI-ID 59255297]

  298. STRNAD, Simona, KREŽE, Tatjana, FRAS ZEMLJIČ, Lidija. Poškodbe in reklamacije : navodila za vaje. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, 2007. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-248-019-6. [COBISS.SI-ID 58663425]

  299. ŠOSTAR-TURK, Sonja. Odstranjevanje madežev : skripta. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilstvo, 2005. VI, 102 str., ilustr. ISBN 86-435-0619-2. [COBISS.SI-ID 53011969]

  300. VONČINA, Bojana. Tehnične tekstilije : skripta : tekstilstvo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. 91 str., ilustr. ISBN 86-435-0774-1. [COBISS.SI-ID 56886785]

  301. ŽUNIČ-LOJEN, Darja, JEVŠNIK, Simona. Projektiranje tekstilnih in konfekcijskih procesov. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, 2008. II, 147 str., ilustr. ISBN 978-961-248-060-8. [COBISS.SI-ID 59622657]


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  302. HEIMANN, K. Peter. Regulator clock construction. Poole: Special Interest Model Books, cop. 2007. 144 str., ilustr. ISBN 978-1-85486-249-5. ISBN 1-85486-249-9. [COBISS.SI-ID 29917189]


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  303. LIGGINS, Martin E.. Handbook of multisensor data fusion : theory and practice, (The electrical engineering and applied signal processing series). 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2009. XX, 849 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4200-5308-1. ISBN 1-4200-5308-6. [COBISS.SI-ID 29952773]

  304. KIKER, Edvard. Krmilna tehnika : skripta za program VSŠ. 2., predelana izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2003. 153 str., ilustr. ISBN 86-435-0541-2. [COBISS.SI-ID 50183681]

  305. KIKER, Edvard. Proporcionalna in servo pnevmatika in hidravlika : zbrano gradivo. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 50 str., ilustr. ISBN 86-435-0700-8. [COBISS.SI-ID 54672385]


  689 HOBBY.


  306. PILEGAARD, Ulrik, DOOLEY, Mike. Forbidden LEGO : build the models your parents warned you against!. San Francisco: No Starch Press, cop. 2007. VI, 186 str., ilustr. ISBN 978-1-59327-137-4. ISBN 1-59327-137-9. [COBISS.SI-ID 29913605]


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  307. COLLINS, Mike, MCGOWAN, John (ur.). Do-it-yourself : the home DIY handbook. London: Lorenz Books, cop. 2007. 96 str., ilustr. ISBN 978-0-7548-1732-1. ISBN 0-7548-1732-6. [COBISS.SI-ID 29913349]

  308. COLLINS, Mike. Do-it-yourself workshop : the expert's guide to tools and techniques. London: Lorenz Books, 2008. 96 str., ilustr. ISBN 978-0-7548-1840-3. ISBN 0-7548-1840-3. [COBISS.SI-ID 29913093]

  309. WATSON, Paul. Surveying and engineering : principles and practice. Oxford: Blackwell, 2008. XVIII, 286 str., ilustr., načrti. ISBN 978-1-4051-5923-4. ISBN 1-4051-5923-5. [COBISS.SI-ID 29963013]


  7 UMETNOST.


  310. CAPLIN, Steve. Art & design in Photoshop. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Focal Press, 2008. VIII, 248 str., ilustr. ISBN 978-0-240-81109-3. ISBN 0-240-81109-7. [COBISS.SI-ID 30009093]

  311. KORŠIČ ZORN, Verena. Tone Kralj : cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini = le pitture murali nelle chiese dell'area triestina, del Goriziano e della Val Canale. Gorica = Gorizia: Goriška Mohorjeva družba, 2008. 109 str., ilustr. ISBN 978-88-87407-89-1. [COBISS.SI-ID 238917888]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  312. DUNNETT, Nigel, CLAYDEN, Andy. Rain gardens : managing water sustainably in the garden and designed landscape. Portland: Timber Press, 2007. 188 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-826-6. [COBISS.SI-ID 28919557]

  313. CASTILLO, Encarna (ur.). New garden design. Köln: daab, cop. 2005. 189 str., ilustr. ISBN 3-937718-19-2. [COBISS.SI-ID 13575993]

  314. POWELL, Ann-Marie. Urban gardens : plans and planting designs. London: Cassell illustrated, 2005. 144 str., ilustr. ISBN 1-84403-153-5. [COBISS.SI-ID 11703098]

  315. TILSTON, Caroline. Modern family gardens, (EA). Chichester: Wiley-Academy, cop. 2006. 224 str., ilustr. ISBN 0-470-01743-0. ISBN 978-0-470-01743-2. [COBISS.SI-ID 28491269]


  72 ARHITEKTURA.


  316. ANDERTON, Frances. Pop architecture : Kanner Architects, Los Angeles. Mulgrave: Images, 1998. 160 str., ilustr. ISBN 1-875498-64-8. [COBISS.SI-ID 6728632]

  317. DEU, Živa. Arhitektura domov znanih Slovencev : umetniki in umetnice : [odkrivanje vrednot domov slovenskih umetnikov] = Architecture of the homes of noted Slovenians : artists of both genders : [uncovering the value of the homes of Slovenian artists]. Ljubljana: Kmečki glas, 2008. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-203-347-7. [COBISS.SI-ID 241592064]

  318. DOYLE, Michael E.. Color drawing : design drawing skills and techniques for architects, landscape architects and interior designers. 3rd ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. VI, 425 str., ilustr. ISBN 0-471-74190-6. ISBN 978-0-471-74190-9. [COBISS.SI-ID 28498949]

  319. Educational spaces. Vol. 2, (A pictorial review). Melbourne: Images, 2000. 212 str., ilustr. ISBN 1-8647003-3-5. [COBISS.SI-ID 11170609]

  320. Educational spaces. Vol. 3, (A pictorial review). Melbourne: Images, 2003. 224 str., ilustr., načrti. ISBN 978-1-86470-109-8. ISBN 1-86470-109-9. [COBISS.SI-ID 29962757]

  321. Industrial spaces. Vol. 1, (A pictorial review). Mulgrave: Images, cop. 2003. 208 str., ilustr., načrti. ISBN 1-876907-63-0. [COBISS.SI-ID 1725060]

  322. JUVANČIČ, Matevž. Vpliv lastnosti in elementov izobraževalnih vmesnikov na njihovo učinkovitost v arhitekturnem izobraževanju splošne javnosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Juvančič], 2008. 191 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 239693312]

  323. MARINKO, Jože, DEBEVEC, Leon. Vpliv antike v arhitekturi : apologia pro architectura. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2008. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-218-763-7. [COBISS.SI-ID 241126144]

  324. MCGRATH, Brian, GARDNER, Jean. Cinemetrics : architectural drawing today. Chichester: Wiley-Academy, cop. 2007. 271 str., ilustr. ISBN 978-0-470-02669-4. ISBN 978-0-470-02671-7. [COBISS.SI-ID 28493317]

  325. MCLEOD, Virginia. Details - Wohnhäuser. 1. Aufl. München: Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2007. 239 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-421-03622-3. [COBISS.SI-ID 2057860]

  326. BEAVER, Robyn (ur.). Office spaces. Vol. 1, (A pictorial review). Mulgrave: Images, 2003. 224 str., ilustr. ISBN 1-876907-59-2. [COBISS.SI-ID 12291894]

  327. SAINT, Andrew. Architect and engineer : a study in sibling rivalry. New Haven; London: Yale University Press, 2008. IX, 541 str., ilustr. ISBN 978-0-300-12443-9. ISBN 0-300-12443-0. [COBISS.SI-ID 29963269]

  328. Social spaces. Vol. 2, (A pictorial review). Melbourne: Images, 2003. 224 str., ilustr. ISBN 1-87690-762-2. [COBISS.SI-ID 6745784]

  329. SWABACK, Vernon D.. The custom home, (Dreams, desire, design). Reprinted. Melbourne: The images Publishing Group, 2005. 224 str., ilustr. ISBN 1-876907-40-1. [COBISS.SI-ID 9890721]

  330. WELCH, Katherine E.. The Roman amphitheatre : from its origins to the Colosseum. New York: Cambridge University Press, 2007. XXII, 355, [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-521-80944-4. ISBN 978-0-521-80944-3. [COBISS.SI-ID 26946565]


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  331. LAUREL, Brenda (ur.). Design research : methods and perspectives. Cambridge (Mass.); London: MIT Press, 2003. 334 str., ilustr. ISBN 0-262-12263-4. [COBISS.SI-ID 1961838]


  77 FOTOGRAFIJA.


  332. BARNETT, Shawn. Sony A200, (Focal digital camera guides). Amsterdam [etc.]: Focal Press/Elsevier, cop. 2009. VI, 197 str., ilustr. ISBN 978-0-240-81110-9. [COBISS.SI-ID 29988613]

  333. BARNETT, Shawn. Sony A300/A350, (Focal digital camera guides). Amsterdam [etc.]: Elsevier/Focal Press, cop. 2009. 203 str., ilustr. ISBN 978-0-240-81143-7. [COBISS.SI-ID 29988869]

  334. HILZ, Corey. Nikon D60, (Focal digital camera guides). Amsterdam [etc.]: Elsevier/Focal Press, cop. 2009. XXVI, 247 str., ilustr. ISBN 978-0-240-81068-3. [COBISS.SI-ID 29988101]


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  335. BOKAL, Ljudmila, GREGORI, Janez, GRAJZAR, Franc, MIHELIČ, Janez, MAJDIČ, Viktor, HOČEVAR, Janez, ATELŠEK, Simon, DEBELAK, Marjan, HUMAR, Marjeta. Čebelarski terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). [Lukovica]: Čebelarska zveza Slovenije; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-254-078-4. ISBN 978-961-6516-20-4. [COBISS.SI-ID 240117248]

  336. DUNLOP, Storm. A dictionary of weather, (Oxford paperback reference). 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. 309 str., [8] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-0-19-954144-7. ISBN 0-19-954144-2. [COBISS.SI-ID 30010373]

  337. MANOILOV, G. (ur.), RADICHKOVA, B. (ur.). Elsevier's dictionary of information security : in English, German, French and Russian. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2007. VII, 764 str. ISBN 978-0-444-51770-8. ISBN 0-444-51770-7. [COBISS.SI-ID 29922565]

  338. KLEUT, Nikola, KLEUT, Duška. Glosar bezbednosti od požara : sa rečnikom ISO 13943 : 2000. Beograd: AGM knjiga, 2008. 210 str., ilustr. ISBN 978-86-86363-08-4. [COBISS.SI-ID 147813388]

  339. NARANG, Subhash C.. Military dictionary. Delhi: Prashant Publishing House, 2008. 560 str. ISBN 978-81-906344-0-3. [COBISS.SI-ID 29978117]


  NASLOVNO KAZALO
  • Adaptation in wireless communications. [1], Adaptive signal processing in wireless communications 234
  • Adaptation in wireless communications. [2], Adaptation and cross layer design in wireless networks 235
  • The Adlard Coles book of outboard motors 204
  • Administering Windows server 2008 server core 79
  • Adobe Dreamweaver CS3 68
  • Adobe Flash CS3 Professional 41
  • Adobe Illustrator CS3 38
  • Adobe Photoshop CS3 39 , 42
  • Adobe Photoshop Elements 6 43
  • Advanced electrical installation work 225
  • Advances in wireless networks 236
  • Agaves, yuccas, and related plants 182
  • Aircraft carriers of the world 11
  • Analiza I 22
  • Analytical mechanics 128
  • Anton Peterlin 1908-1993 120
  • Anton Peterlin v slovenski astronomiji 109
  • Architect and engineer 327
  • Architecture of the homes of noted Slovenians 317
  • Arhitektura domov znanih Slovencev 317
  • Art & design in Photoshop 310
  • Asterisk hacking 67
  • Astronomy and astrophysics 104
  • AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 40
  • AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009 76
  • AutoCAD 2009 for dummies 48

  • Battle at sea 127
  • Battleships of World War I 129
  • Battleships of World War II 9
  • Beginning AutoCAD 2009 96
  • Beginning Python 64
  • Bioactive natural products. Pt. N 149
  • Bioconjugate techniques 157
  • Biodiesel 192
  • Bioenergetics 173
  • Biogas from waste and renewable resources 287
  • Bioinorganic chemistry 176
  • Biological applications of microfluidics 150
  • Bombers of World Wars I and II 254
  • Building & flying radio controlled model aircraft 253
  • Building a birchbark canoe 256

  • C++ data structures 49
  • C++ plus data structures 56
  • CAD/CAM postopki 274
  • Canoe and boat building 263
  • Celostno obvladovanje vzdrževanja 266
  • Celovitost konstrukcij 251
  • Ceramic and glass materials 190
  • Cinemetrics 324
  • Classical mechanics 126
  • Color drawing 318
  • Combinatorial materials science 151
  • The complete book of garlic 183
  • The complete idiot's guide to string theory 138
  • The complete raw workflow guide 44
  • Complex analysis for mathematics and engineering 27
  • Computational chemistry and molecular modeling 169
  • Computer science illuminated 57
  • Computer vision research progress 54
  • Cosmic imagery 1
  • Cosmological enigmas 107
  • Culinary herbs 185
  • The custom home 329

  • Čebelarski terminološki slovar 335

  • Design research 331
  • Details - Wohnhäuser 325
  • A dictionary of weather 336
  • Digital filters in hardware 69
  • Digital signage 285
  • Digital video and DSP 237
  • Dimenzioniranje na življenjsko dobo 210
  • Dinamika strojev 139
  • Distributivne i industrijske mreže 230
  • Do-it-yourself 307
  • Do-it-yourself workshop 308
  • Domino Sedmica 72

  • Educational spaces. Vol. 2 319
  • Educational spaces. Vol. 3 320
  • Ekotekstilije 296
  • Electrical materials 231
  • Elektrooprema in pogoni 226
  • Elektrotehnika za strojnike 227
  • Elements of electromagnetics 144
  • Elsevier's dictionary of information security 337
  • Encyclopedia of scientific principles, laws, and theories 2
  • The engineering of chemical reactions 292
  • Environmental regulatory calculations handbook 16
  • Ergonomija 5
  • Euclidean and transformational geometry 26
  • Excel for chemists 46
  • Extrasolar planets and astrobiology 111

  • 50 ways to improve your power boat handling 259
  • Fire fighter's handbook of hazardous materials 147
  • Fizika. Del 1, Mehanika, nihanje, toplota 122
  • Fizika. D. 2, Valovanje. Optika. Atomika. 123
  • Fiziki 146
  • Flash CS3 99
  • Food contaminants and residue analysis 154
  • Forbidden LEGO 306
  • Foundations of high-energy astrophysics 114
  • 400 trees and shrubs for small spaces 184
  • FPGAs 75
  • Fractal geometry 20
  • Fuel cell projects for the evil genius 224
  • Fundamentals of residential construction 249
  • Fundamentals of software integration 62
  • Future energy 200

  • Galactic dynamics 105
  • A gateway to modern geometry 32
  • Global roadmap for ceramics and glass technology 193
  • Glosar bezbednosti od požara 338
  • Gradiva 198 , 199

  • Handbook of food products manufacturing 289
  • Handbook of multisensor data fusion 303
  • Health, meat, milk, poultry, seafood, and vegetables 289
  • Hidromehanika 140
  • The history of aircraft carriers 12
  • How to build and fly electric model aircraft 260
  • How to build Egyptian boat models 262
  • How to cheat at securing SQL server 2005 65
  • How to design and install high-performance car stereo 258
  • Hydrogen technology 201

  • The IBOC handbook 240
  • Ilustrovani leksikon mašinskih materijala 189
  • Industrial spaces. Vol. 1 321
  • Information security 101
  • Inorganic mass spectrometry 148
  • Inteligentni obdelovalni sistemi 275
  • Inteligentni računalniški sistemi za konstruiranje 59
  • Intelligent network video 242
  • Internet protocol 6 66
  • Introducing AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009 83
  • Introduction to MATLAB & SIMULINK 45
  • Introduction to molecular thermodynamics 156
  • Invasive plants and forest ecosystems 181
  • Ionic transport processes 161
  • IPTV and Internet video 244
  • The ironclads 10
  • Izbrana poglavja iz kemije 158
  • Izdelovalni postopki - preoblikovanje 205

  • Java skozi primere 74
  • JavaServer pages illuminated 77

  • Kemični postopki apretiranja 297
  • Kemija 159
  • Kemija. Izbrana poglavja 160
  • Kinematika in dinamika 136
  • Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika 24
  • Konstruiranje za proizvodnjo 207
  • Konstrukcija tekstilij 293
  • Konstrukcije in naprave - osnovno gradivo. Del 1, Linijske konstrukcije 216
  • Konstrukcije in naprave - priročnik. Del 2, Stiki in ploskovne konstrukcije 217
  • Krmilna tehnika 304

  • Late summer flowers 180
  • Leksikon metod inovacijskega menedžmenta in menedžmenta kakovosti 280
  • Lie groups 30
  • Limarski radovi 295
  • Lotus Notes klient 72

  • Management kakovosti 271
  • Management malih podjetij 270
  • Management trženja 269
  • Managing facilities for results 4
  • Mastering active directory for Windows Server 2008 87
  • Mastering AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009 84
  • Mastering technical mathematics 21
  • Mastering Windows Server 2008 networking foundations 78
  • Matematika 36
  • Matematika 4. Zaporedja, kombinatorika, statistika, verjetnostni račun 19
  • The material world 152
  • Mathematical techniques 23
  • Mathematics for physical chemistry 28
  • Maya 8 94
  • Mehanika I 118 , 131 , 132
  • Mehanika II 133
  • Mehanske in fizikalne lastnosti tekstilnih materialov 294
  • Menedžment proizvodnih sistemov - sodobni pristopi 281
  • Merjenje uspešnosti poslovanja 272
  • Metode diagnostike in vzdrževanja 284
  • Metodička zbirka zadataka iz programiranja 55
  • Metodika konstruiranja 282
  • Microdrops and digital microfluidics 286
  • Micrometeorology 172
  • Microsoft SQL Server 2008 for dummies 51
  • Military dictionary 339
  • MKE praktikum za NASTRAN 93
  • Mobbing 268
  • Mobile telephones 241
  • Mobile TV 238
  • Modern armoured fighting vehicles 257
  • Modern family gardens 315
  • Modern NMR spectroscopy in education 165
  • Modern tanks 255
  • Molecular biology of the cell 175

  • Naloge iz tehniške fizike 130 , 142
  • Neporušitvene preiskave 195
  • New advances in virtual humans 81
  • New garden design 313
  • New topics in theoretical computer science 82
  • Nikon D60 334
  • Nitroxides 167
  • Numerične metode 17

  • Obdelovalni stroji 214
  • Oblikovanje dela in delovnih mest za delo v praksi 6
  • Odstranjevanje madežev 299
  • Office 2008 for Macintosh 60
  • Office spaces. Vol. 1 326
  • Ordered porous solids 196
  • Organska kemija 162 , 163
  • Organska kemija. Navodila za vaje 164
  • Origin of life 168
  • Osnove fizike 143
  • Osnove meroslovja in merjenje dolžin 117
  • Osnove motorjev z notranjim zgorevanjem 212
  • Osnove teorije grafov in diskretne optimizacije 37

  • Parkflyer 261
  • PCI compliance 85
  • Perfumery 288
  • Perger, Perlah in Strauss 110
  • photographs by Steven Wooster 180
  • Photoshop for video 63
  • Physical chemistry for the biological sciences 174
  • Plateia 6 250
  • Platform interference in wireless systems 245
  • Pop architecture 316
  • Postopki spajanja 209
  • Poškodbe in reklamacije 298
  • Power supplies for LED driving 233
  • Practical guide to rotational moulding 191
  • Prenos toplote 119
  • Prenosniki moči 208
  • Preoblikovanje gradiv 188
  • Principles, bakery, beverages, cereals, cheese, confectionary, fats, fruits, and functional foods 289
  • Priporočila preoblikovanja 211
  • Priprava in čiščenje vod 252
  • Priprava proizvodnje 283
  • Procesna tehnika. Del 1, Osnove, mešanje, sušenje 290
  • Process technology troubleshooting 186
  • Professional SQL server 2008 integration services 88
  • Professional Visual Studio 2008 91
  • Programiranje Alterinih FPGA čipova 86
  • Programming and problem solving with Java 58
  • Programming for chemical engineers using C, C++, and MATLAB© 70
  • Programming video games for the evil genius 52
  • Progress in wireless communications research 243
  • Proizvodne tehnologije 203
  • Projektiranje tekstilnih in konfekcijskih procesov 301
  • Proporcionalna in servo pnevmatika in hidravlika 305
  • The psychological basis of perfumery 291

  • Računalniške integracije v orodjarstvu 276
  • Računalniško modeliranje proizvodov 278
  • Radio control foam modelling 264
  • Radiological risk assessment and environmental analysis 15
  • Rain gardens 312
  • Reconfigurable computing 92
  • Regulator clock construction 302
  • Remote analysis of a distributed WLAN using passive wireless-side measurement 73
  • Rešene naloge iz dinamike 141
  • Rešene naloge iz hidromehanike 134
  • Rešene naloge iz zgorevanja 222
  • Rešeni zadaci iz programskog jezika Java 71
  • Risanje z računalnikom I 61
  • The robot builder's cookbook 3
  • The role of Wnt signalling pathway genes and TNFSF11 gene in bone homeostasis 187
  • The Roman amphitheatre 330
  • Ruby phrasebook 53

  • Safe use of chemicals 153
  • Secrets of the hoary deep 106
  • Self-assembly and nanotechnology 194
  • Semiconductor nanocrystal quantum dots 197
  • Social spaces. Vol. 2 328
  • Solid state physics 145
  • Solving mathematical problems 33
  • SonicWALL secure wireless network integrated solutions guide 246
  • Sony A200 332
  • Sony A300/A350 333
  • Spam and internet privacy 98
  • Specijalne električne instalacije 229
  • Spectroscopy for the biological sciences 155
  • Splošna topologija 29
  • Sredozemske in tropske rastline 178
  • Standardizacija in kakovost 279
  • Stargazing secrets 112
  • The story of astronomy 103
  • Strojni elementi 219
  • Student resource disk for Java 6.0 58
  • The student's guide to VHDL 232
  • The Sun 115
  • A survey of computational physics 135
  • Surveying and engineering 309

  • Študij dela 7

  • Techniques in organic chemistry 166
  • Tehnične tekstilije 300
  • Tehnologija sporazumevanja za inženirje 265
  • Tehnologija varjenja 218
  • Teorija tehniških sistemov 277
  • Termodinamika 137
  • 1001 bit 90
  • Tissue engineering 177
  • Tone Kralj 311
  • Toplotni postroji in naprave 223
  • Topology 25
  • Tribologija 215

  • Ubuntu 8 za svakog 89
  • Ubuntu desktop 50
  • Ultimate special forces 13
  • Understandable statistics 18
  • The universe 108
  • The universe in a mirror 116
  • Uporaba statističnih metod v tekstilstvu 31
  • Urban gardens 314

  • Vaje iz anorganske kemije II 170
  • Varstvo okolja I 14
  • The VC-1 and H.264 video compression standards for broadband video services 239
  • Veliki kadrovski priročnik 8
  • The vertical garden 179
  • Very special relativity 121
  • Vesolje 113
  • Visokohitrostno rezanje in posebni postopki obdelav 206
  • Višja matematika I 34
  • Vloga genov signalne poti Wnt in gena TNFSF11 v kostni homeostazi 187
  • Vodnik po nomenklaturi organskih spojin IUPAC 171
  • Vpliv antike v arhitekturi 323
  • Vpliv lastnosti in elementov izobraževalnih vmesnikov na njihovo učinkovitost v arhitekturnem izobraževanju splošne javnosti 322
  • Vrednostna analiza 267
  • Vzdrževanje 273
  • Vzdrževanje prenosnikov toplote 213

  • Web application vulnerabilities 100
  • Windows server 2008 97
  • Windows Server 2008 80
  • Windows server 2008 bible 95
  • Wireless networking 247
  • Wireless quality of service 248

  • X3D 47

  • Zbirka fizikalnih problemov 124
  • Zbirka fizikalnih problemov. Del 1, Skripta 125
  • Zbirka nalog iz hladilne tehnike 202
  • Zbirka nalog iz strojnih elementov. Del 1, Zbirka nalog 220
  • Zbirka nalog iz strojnih elementov. Torna, jermenska in verižna gonila 221
  • Zbirka nalog z rešitvami iz elektrotehnike in elektronike za strojnike in tekstilce 228
  • Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike 35
  • Zvanična Ubuntu knjiga 102


  IMENSKO KAZALO
  • Aberšek, Boris 265 , 273
  • Ačko, Bojan (1961-) 117
  • Ačko, Bojan (1961-, pisec recenzij) 279
  • Alberts, Bruce (avtor) 175
  • Allen, Edward 249
  • Alsford, Denis (avtor) 256
  • Alujevič, Andro 17 , 118 , 119
  • Alujevič, Andro (pisec recenzij) 132 , 133
  • Amarantides, John (1928-, fotograf) 329
  • Ambrosius, Lee 40
  • Anderson, Andy (računalnikar) 41 , 42
  • Anderson, Andy (računalnikar, avtor) 68
  • Anderton, Frances 316
  • Andrews, Philip (1964-) 43 , 44
  • Androjna, Andrej (1965-, urednik, avtor dodatnega besedila) 266
  • Anžel, Ivan 188
  • Anžel, Ivan (avtor) 195 , 198
  • Asentić, Risto 189
  • Ashenden, Peter J. 232
  • Atelšek, Simon (avtor) 335
  • Aughton, Peter (1940-) 103
  • Avsec, France (1930-, avtor) 24
  • Avsec, Jurij 202
  • Avsec, Jurij (avtor) 139
  • Axis Communications 242

  • Bais, Sander 121
  • Bajde, Domen (prevajalec) 269
  • Baker, Charles J. 147
  • Bale, Norma (lektor) 137 , 223
  • Balič, Jože 203 , 274 , 275 , 276 , 277
  • Balič, Jože (avtor) 214
  • Balič, Jože (pisec recenzij) 206 , 281 , 283
  • Banič, Iztok (avtor) 35
  • Barnett, Shawn 332 , 333
  • Barrow, John D. (1952-) 1
  • Bartlett, Tim 204
  • Bašič, Sani (avtor) 213
  • Batič, Franc (pisec recenzij) 178
  • Bavcon, Jože 178
  • Beaver, Robyn (področni urednik) 321
  • Beaver, Robyn (urednik) 326
  • Becker, Johanna Sabine 148
  • Belšak, Aleš (avtor) 220 , 221
  • Beranek, Robert 72
  • Berthier, Jean (1952-) 286
  • Beucher, Ottmar 45
  • Bhattacharya, Asit B. 104
  • Bhattacharya, Rina (1955-, avtor) 104
  • Billo, E. Joseph 46
  • Binney, James (1950-) 105
  • Bird, Hilary (avtor dodatnega besedila) 113
  • Bishop, Owen Neville 3
  • Bizjak, Matejka (1965-, pisec recenzij) 301
  • Blackledge, Jonathan M. (urednik) 20
  • Blanc, Patrick 179
  • Blitterswijk, Clemens A. van (1957-, glavni in odgovorni urednik) 177
  • Boddington, David 253
  • Bodlaj, Mateja (prevajalec) 269
  • Bokal, Ljudmila (avtor, urednik) 335
  • Bordeianu, Cristian C. (avtor) 135
  • Boschetti, Joe (področni urednik) 328
  • Bradley, Tony (1969-, tehnični urednik) 85
  • Brandle, Stefan (avtor) 49
  • Brase, Charles Henry 18
  • Brase, Corrinne Pellillo (avtor) 18
  • Bren, Matevž (pisec recenzij) 35
  • Brezočnik, Miran (pisec recenzij) 275
  • Brezovnik, Simon (1980-, ilustrator) 276
  • Brojan, Miha (avtor) 22
  • Bruhn, Gregory (prevajalec) 179
  • Brutzman, Don 47
  • Bryan, Cheryl 4
  • Buchmeister, Borut 205
  • Buchmeister, Borut (avtor) 281
  • Buchmeister, Borut (pisec recenzij) 280
  • Bukošek, Vili (urednik) 120
  • Bukovec, Nataša (avtor) 170
  • Byrnes, David (1947-) 48

  • Calkin, Robert R. 288
  • Canonical 50
  • Caplin, Steve 310
  • Castillo, Encarna (urednik) 313
  • Cedilnik, Anton (pisec recenzij) 36
  • CGS (Ljubljana) 250
  • Chandra, Praphul (avtor) 247
  • Chapple, Mike 51
  • Chisholm, Joanna (urednik) 113
  • Christopher, Marina 180
  • Cinnamon, Ian 52
  • Clark, Champ (III, avtor) 67
  • Clayden, Andy (avtor) 312
  • Clinton, Jason 53
  • Cokan, Aleksander (avtor) 24
  • Collins, Mike (avtor) 307 , 308
  • Cotterill, Rodney (1933-) 152
  • Crawford, Roy James 191
  • Crosby, Francis 254
  • Cross, Michael (1965-, avtor) 100
  • Crowhurst, Norman H. (avtor) 21

  • Čabarkapa, Milan 55
  • Čala, Ivo (pisec recenzij) 273
  • Čater, Barbara (1976-, prevajalec) 269
  • Čibej, Jože Andrej 19
  • Črepinšek, Ljubomir 122 , 123 , 124 , 125
  • Črepinšek, Ljubomir (avtor) 142
  • Črepinšek, Ljubomir (pisec recenzij) 143 , 227
  • Čufer, Andrejka (ilustrator) 335
  • Čuš, Franc (1953-) 206 , 267
  • Čuš, Franc (1953-, pisec recenzij) 276 , 277

  • Dale, Nell B. 56 , 57 , 58
  • Daly, Leonard (avtor) 47
  • Davenport, Noa 268
  • Debelak, Marjan (1930-, avtor) 335
  • Debevec, Leon (avtor) 323
  • Deepa, G. (avtor) 169
  • DeHon, André (urednik) 92
  • Déjur, Rae (ilustrator) 2
  • Demirbas, Ayhan 192
  • Deu, Matjaž (fotograf) 317
  • Deu, Živa 317
  • Deublein, Dieter (urednik) 287
  • Dikshith, T. S. S. (1932-) 153
  • Dimitrovski, Krste (pisec recenzij) 293
  • Dobnik-Dubrovski, Polona 293
  • Dobrovoljc, Blaž (avtor dodatnega besedila) 72
  • Dolšak, Bojan 59 , 207 , 278
  • Dooley, Mike (avtor) 306
  • Doyle, Michael E. 318
  • Drnovšek, Janko (1952-, pisec recenzij) 117
  • Drstvenšek, Igor (pisec recenzij) 203 , 214
  • Družovec, Marjan (pisec recenzij) 271
  • Dunlop, Storm 336
  • Dunnett, Nigel 312

  • Elferdink, Jim 60
  • Elliott, Gail Pursell (avtor) 268

  • Fakin, Darinka (pisec recenzij) 296
  • Fenstermacher, Scott (računalničar, avtor) 87
  • Finch, Janet D. (1969-, avtor) 128
  • Finn, John Michael 126
  • Fister, Peter (avtor dodatnega besedila, pisec recenzij) 317
  • Flašker, Jože 208
  • Flašker, Jože (avtor) 210 , 215 , 273
  • Flašker, Jože (pisec recenzij) 220 , 282
  • Foken, Thomas 172
  • Forty, George 255
  • Fras Zemljič, Lidija (avtor) 298
  • Freiman, S. W. (urednik) 193
  • Fulder, Tatjana (avtor) 281
  • Fürst, Luka (avtor) 74
  • Fužir Bauer, Gabrijela (oblikovalec ščitnega ovitka) 294

  • Gaffin, Julie C. (urednik) 66
  • Garantini, Mojca (1967-, lektor) 267
  • Gardner, David (računalničar, avtor) 91
  • Gardner, Jean (avtor) 324
  • Geršak, Jelka 294
  • Giacconi, Riccardo 106
  • Gibilisco, Stan 21
  • Gidmark, David 256
  • Gliha, Vladimir 209
  • Globevnik, Josip (1945-) 22
  • Glodež, Srečko 210
  • Glodež, Srečko (avtor) 219 , 221
  • Glodež, Srečko (pisec recenzij) 216 , 217
  • Golob, Vera (1954-2005, pisec recenzij) 299
  • Gomez, Frank A. (urednik) 150
  • Grajzar, Franc (avtor) 335
  • Grajzar, Franc (fotograf) 335
  • Grant, R. G. 127
  • Green, Susan M. E. (1971-, avtor) 156
  • Greenfield, Howard Alan (avtor) 244
  • Gregor-Svetec, Diana (pisec recenzij) 300
  • Gregori, Janez (1941-, avtor, urednik, fotograf) 335
  • Grover, Chris (avtor) 99
  • Gspan, Primož 14
  • Gubeljak, Nenad 61 , 251
  • Gubenšek, Ivan (1966-, avtor) 139
  • Gusel, Leo (1968-, avtor) 188
  • Guštin, Andrej (1971-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 113

  • Hammer, Kay 62
  • Hammes, Gordon G. (1934-) 155 , 174
  • Hammond, Christina Noring (avtor) 166
  • Hand, Louis N. (1933-) 128
  • Hanson, Robert M. (1957-) 156
  • Harl, Boštjan (avtor) 118 , 132
  • Harper, Alvin C. (urednik) 241
  • Harper, Gavin D. J. 224
  • Harrington, Richard 63
  • Hartman, Matjaž (ilustrator) 275
  • Hauck, Scott (urednik) 92
  • Heimann, K. Peter 302
  • Herdewijn, Piet (urednik) 168
  • Hermanson, Greg T. 157
  • Hetland, Magnus Lie 64
  • Hill, Benjamin Mako (1980-, avtor) 102
  • Hilz, Corey 334
  • Hinkley, Daniel J. (avtor dodatnega besedila) 180
  • Hočevar, Janez (avtor) 335
  • Hore, Peter 9 , 10 , 129
  • Horninger, Mark (tehnični urednik) 65
  • Horvat, Darja (1963-) 130
  • Houston, Rob (urednik) 113
  • Howell, Russell W. (avtor) 27
  • Hrastnik, Irena (1975-, avtor) 35
  • Hrašovec, Bogomil (avtor) 5
  • Hrašovec, Bogomil (pisec recenzij) 6
  • Hribernik, Aleš (1960-, pisec recenzij) 212
  • Hriberšek, Matjaž 290
  • Hui, Y. H. 289
  • Hui, Yiu H. (urednik) 289
  • Humar, Marjeta (avtor) 335

  • Iano, Joseph (ilustrator) 249
  • Ibnkahla, Mohamed (urednik) 234 , 235
  • Ireland, Bernard 11 , 12
  • Irish, Gary (avtor) 182
  • Irish, Mary (1949-) 182

  • Jack, Keith (1955-) 237
  • Jackson, Benjamin 67
  • Jakšić, Milan (prevajalec) 38
  • Jarc, Jaka (prevajalec) 317
  • Jaušovec, Darja (1977-, ilustrator) 300
  • Jelaska, Damir (pisec recenzij) 210
  • Jeler, Slava 158 , 159 , 160
  • Jellinek, Joseph Stephan (avtor) 288
  • Jellinek, Joseph Stephan (urednik, prevajalec) 291
  • Jellinek, Paul 291
  • Jevšnik, Simona (avtor) 301
  • Joardar, Schubhendu (avtor) 104
  • Johnson, Steve (1961-) 68
  • Johnson, Steve (1961-, avtor) 41 , 42
  • Jordan, Dominic William 23
  • Jovanović, Marina (prevajalec) 94
  • Jovanović, Milan (elektrotehnik, avtor) 229
  • Juvančič, Matevž 322

  • Kadheim, Ayob 69
  • Kajzer, Štefan (pisec recenzij) 267
  • Kakalik, John S. (avtor) 101
  • Kaljun, Jasmin (oblikovalec ščitnega ovitka) 207 , 278
  • Kalpič, Branko (avtor) 281
  • Kalva, Hari (1970-, avtor) 239
  • Kambič, Boštjan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 113
  • Kambič, Miran (fotograf) 317
  • Kampuš, Zlatko 211
  • Kapuno, Raul Raymond A. 70
  • Kapus, Sergej (1954-) 24
  • Kastrevc, Mitja (avtor) 228
  • Kastrevc, Mitja (ilustrator) 226 , 227
  • Kearns, Mark P. (avtor) 191
  • Kegl, Breda 212
  • Kegl, Marko 131 , 132 , 133
  • Kidger, Mark Richard (1960-) 107
  • Kiker, Edvard 304 , 305
  • Kiker, Edvard (pisec recenzij) 227
  • King, Sid (urednik) 264
  • Kleut, Duška (avtor) 338
  • Kleut, Nikola 338
  • Klinar, Stanko (prevajalec) 323
  • Kljajin, Milan (pisec recenzij) 61
  • Knafelc, Jure (ilustrator) 24
  • Knight, Brian (1976-, avtor) 88
  • Kocjan, Tomaž (1966-, komentor) 187
  • Kohli, Ravinder Kumar (urednik) 181
  • Kokalj, Filip (avtor) 222
  • Kontturi, Kyösti 161
  • Kopač, Janez (1949-, pisec recenzij) 206 , 274 , 275 , 276 , 277
  • Koršič Zorn, Verena 311
  • Košćal, Stanislav (prevajalec) 39
  • Košir, Fedja (pisec recenzij) 317
  • Kotler, Philip (1931-) 269
  • Kozak, Dražan (pisec recenzij) 251
  • Kramberger, Janez (1963-, avtor) 216 , 217
  • Kramberger, Janez (1963-, pisec recenzij) 93
  • Kramer, Branko 134
  • Kraus, Laslo 71
  • Krebs, Robert E. (1922-) 2
  • Kreže, Tatjana 279
  • Kreže, Tatjana (avtor) 298
  • Kreže, Tatjana (pisec recenzij) 296
  • Križman, Alojz (pisec recenzij) 188 , 199
  • Krunić, Jelena (avtor) 295
  • Krunić, Stevan 295
  • Kumar, Amitabh 238
  • Kumperščak, Vitodrag (pisec recenzij) 143
  • Kutais, B. G. (urednik) 98
  • Kuzman, Karl (1941-, avtor) 211

  • Lalot, Véronique (fotograf) 179
  • Landau, Rubin H. 135
  • Lang, Brigita (avtor) 160
  • Laurel, Brenda (urednik) 331
  • Lawson, Terry (1945-) 25
  • Layfield, Rhonda (avtor) 78
  • Lazar, Janez (1962-) 72
  • Leber, Marjan 280
  • Leber, Marjan (avtor) 281
  • Lee, Jae-Beom 239
  • Lee, Yoon Seob 194
  • Léon, Aline (urednik) 201
  • Lesnika, Aleš 136
  • Lešnjak, Gorazd (pisec recenzij) 31
  • Letcher, Trevor Melvyn (urednik) 200
  • Levy, Joe (računalnikar, avtor) 246
  • Lewis, John Allan (1963-, avtor) 57
  • Libeskind, Shlomo 26
  • Liggins, Martin E. (avtor) 303
  • Likhtenshtein, Gerts Il"ich (avtor) 167
  • Linsley, Trevor 225
  • Livesey, Jack 257
  • Lobnik, Aleksandra 296
  • Lojen, Gorazd 195
  • Lovrec, Darko (avtor) 284

  • Ma, Maode (urednik) 248
  • Magajna, Ivanka (pisec recenzij) 299
  • Magnenat-Thalmann, Nadia (1946-, urednik) 81
  • Mahanti, Aniket 73
  • Mahnič, Viljan 74
  • Majcen Le Marechal, Alenka 162 , 163 , 164
  • Majcen Le Marechal, Alenka (avtor) 158 , 159
  • Majcen Le Marechal, Alenka (pisec recenzij) 297 , 299
  • Majdič, Viktor (avtor) 335
  • Majstorović, Vlado (pisec recenzij) 273
  • Manoilov, G. (urednik) 337
  • Manzanares, José A. (avtor) 161
  • Marc, Janja (mentor) 187
  • Marčič, Milan (avtor) 202
  • Marinko, Jože (1943-) 323
  • Marn, Jure 137 , 213
  • Marn, Jure (pisec recenzij) 223
  • Martinhoff, Alfred P. (urednik) 243
  • Mathews, John H. (1943-) 27
  • Maxfield, Clive (1957-) 75
  • Maxson, David P. 240
  • McFarland, Jon 76
  • McGowan, John (konzultant) 308
  • McGowan, John (urednik) 307
  • McGrath, Brian 324
  • McLeod, Virginia 325
  • McManners, Hugh 13
  • McQuarrie, Donald Allan 28
  • Mencej Bedrač, Simona 187
  • Meredith, Ted 183
  • Metlapalli, Prabhakar 77
  • Meža, Peter (avtor) 281
  • Mihelič, Janez (1946-, avtor) 335
  • Milfelner, Matjaž (ilustrator, oblikovalec ščitnega ovitka) 206
  • Miller, Diana (1940-) 184
  • Milošević, Milan D. (prevajalec) 102
  • Milotti-Bertoni, Daniela (prevajalec) 311
  • Minasi, Mark 78
  • Ming, Geyong (urednik) 236
  • Močnik, Dijana 270
  • Mohrig, Jerry R. 166
  • Možina, Janez (fizik 1945-, avtor) 130
  • Mudronja, Vedran (pisec recenzij) 117
  • Mueller, John (1958-) 79 , 80
  • Mueller, John (1958-, avtor) 78
  • Muršec, Bogomir (ilustrator) 267
  • Murtomäki, Lasse (avtor) 161
  • Musser, George 138

  • Namboori, Krishnan (avtor) 169
  • Narang, Subhash C. 339
  • Narasimhan, Balaji (1975-, urednik) 151
  • Neral, Branko (avtor) 296
  • Nikolić, Momir (1946-, pisec recenzij) 294
  • Nilsson, Fredrik (1967-) 242
  • Noal, Sarah (področni urednik) 320
  • Novak, Marina (1959-, avtor) 207 , 278

  • Oblak, Maks 139 , 140 , 141
  • Oblak, Maks (avtor) 134 , 136
  • Oblak, Maks (pisec recenzij) 118 , 131 , 133 , 294
  • Omura, George 83 , 84
  • Opalić, Milan (pisec recenzij) 208 , 210
  • Orlić, Željko (1941-, pisec recenzij) 208
  • Osborne, Richard 108

  • Padežnik Gomilšek, Jana 142 , 143
  • Páez Mejía, Manuel José (avtor) 135
  • Pahole, Ivo 214
  • Pahole, Ivo (avtor) 203
  • Pahole, Ivo (pisec recenzij) 205 , 274 , 276
  • Palčič, Iztok (avtor) 281
  • Palčič, Iztok (pisec recenzij) 272
  • Pandža, Krsto (avtor) 281
  • Panico, R... (urednik) 171
  • Paulin, Andrej (pisec recenzij) 198
  • Pavešić, Petar 29
  • Pehan, Stanislav 215 , 282
  • Pehan, Stanislav (avtor) 208
  • Peterlin, Anton (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 120
  • Petkovšek, Rok (avtor) 130
  • Petrović, Miloš 86
  • Pettitt, Joe 258
  • Picó, Yolanda (urednik) 154
  • Pike, Dag 259
  • Pilegaard, Ulrik 306
  • Plečko, Tomaž (ilustrator) 90
  • Polajnar, Andrej (1944-) 6 , 7 , 283
  • Polajnar, Andrej (1944-, avtor) 5 , 281
  • Polajnar, Andrej (1944-, pisec recenzij) 271 , 272 , 280
  • Poredoš, Alojz (pisec recenzij) 290
  • Powell, Ann-Marie 314
  • Powell, W... H. (urednik) 171
  • Prašnički, Martin (pisec recenzij) 282
  • Predan, Jožef (avtor) 61
  • Price, Brad (računalničar, avtor) 87
  • Price, John (1970-) 87
  • Pristavec, Anton 216 , 217
  • Prosen, Marijan 109 , 110
  • Prudkov, Saša 89
  • Prudkov, Saša (prevajalec) 42
  • Prudkov, Slavica (avtor) 89
  • Prudkov, Slavica (prevajalec) 42
  • Public Library Association 4
  • Pučko, Bogdan (avtor) 209
  • Puppis, Sašo 90
  • Pušenjak, Rudi (1947-) 226 , 227 , 228
  • Pušić, Tanja (pisec recenzij) 297

  • Radaković, Zoran (1965-) 229
  • Radichkova, B. (urednik) 337
  • Rahman, Atta-ur- (1942-, urednik) 149
  • Rajaković, Nikola (1942-) 230
  • Rak, Inoslav 218
  • Ramachandran, K. I. 169
  • Randolph, Nick (1978-) 91
  • Rebernik, Miroslav (pisec recenzij) 270
  • Rebula, Alojz (avtor dodatnega besedila) 323
  • Ren, Zoran 93 , 219 , 220 , 221
  • Richer, Jean-Claude (urednik) 171
  • Roat-Malone, Rosette M. 176
  • Robinson, Morgan 94
  • Rogach, Andrey L. (urednik) 197
  • Rogale, Dubravko (pisec recenzij) 294
  • Rojs, Tomaž (avtor) 281
  • Rosi, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila) 266
  • Rossmann, Wulf (1948-) 30
  • Roš, Milenko 252
  • Rovnyak, David (urednik) 165
  • Rožanc, Igor (avtor) 74

  • Sabadin, Argio (avtor) 5
  • Sadiku, Matthew N. O. 144
  • Saint, Andrew 327
  • Saje, Miran (pisec recenzij) 131
  • Sajovic, Mirko (ilustrator) 34
  • Samec, Niko 222
  • Schaeffler, Jimmy 285
  • Schäfer, Günter (urednik) 173
  • Scharf, Caleb A. (1968-) 111
  • Schatz, Paul F. (avtor) 166
  • Schleicher, Robert H. 260
  • Schmidt, Lanny D. (1938-) 292
  • Schulte, Hinrik 261
  • Schwartz, Ruth Distler (avtor) 268
  • Sclauzero, Carlo (fotograf) 311
  • Semenski, Damir (pisec recenzij) 251
  • Semolič, Brane (pisec recenzij) 267
  • Sfiligoj-Smole, Majda (pisec recenzij) 300
  • Shackelford, James F. (urednik) 190
  • Shapiro, Jeffrey R. 95
  • Shrock, Cheryl R. 96
  • Sikošek, Darinka (pisec recenzij) 162 , 163
  • Simeršek, Darko (ilustrator) 90
  • Simmonds, Jane (urednik) 113
  • Simonič, Marjana (avtor) 252
  • Simpson, Wes 244
  • Sintich, Jack 262
  • Skinner, Harry (avtor) 245
  • Slattery, Kevin 245
  • Sluban, Boris 31
  • Sluban, Boris (pisec recenzij) 35 , 36
  • Small, Ernest (1940-) 185
  • Smiljanić, Aleksandra (1970-, avtor) 86
  • Smith, Peter (1935-, avtor) 23
  • Snoke, David W. 145
  • Sosinsky, Barrie A. (1952-) 97
  • Spaić, Savo (pisec recenzij) 198
  • Spalević, Nevenka (avtor) 55
  • Sparrow, Giles (urednik) 113
  • Stahl, Saul (1942-) 32
  • Stana-Kleinschek, Karin 297
  • Stander, Leo 16
  • Stankovič Elesini, Urška (pisec recenzij) 279
  • Stanovnik, Branko (urednik, prevajalec) 171
  • Starman, Bernarda (prevajalec) 335
  • Stein, Nathaniel (avtor) 94
  • Steinhauser, Angelika (urednik) 287
  • Stephens, William Picard (1856-1946) 263
  • Stjepanović, Zoran (pisec recenzij) 293 , 301
  • Strnad, Janez 146
  • Strnad, Simona (1965-) 298
  • Strnad, Simona (1965-, pisec recenzij) 297
  • Swaback, Vernon D. 329

  • Šakić, Nikola (pisec recenzij) 281
  • Šauperl, Olivera (avtor) 297
  • Šimon, Ernest (ilustrator) 300
  • Škerget, Leopold (avtor) 119
  • Škerget, Leopold (pisec recenzij) 137 , 290
  • Šostar, Adolf 271
  • Šostar, Adolf (pisec recenzij) 280 , 281 , 283
  • Šostar-Turk, Sonja 299
  • Šostar-Turk, Sonja (avtor) 252
  • Špacapan, Simon (avtor) 35
  • Štok, Boris (pisec recenzij) 118

  • Taboršak, Drago (pisec recenzij) 6 , 7
  • Tao, Terence (1975-) 33
  • Tasić, Dragan (avtor) 230
  • Tašner, Frančišek (tehnični urednik) 208
  • Terikhovsky, Oleg N. (urednik) 82
  • Ternik, Primož (grafični oblikovalec, ilustrator) 137
  • Thallon, Rob (avtor) 249
  • Theodore, Louis (avtor) 16
  • Thomas, Charles E. 186
  • Thomas, David (1939) 264
  • Till, John E. (urednik) 15
  • Tilston, Caroline 315
  • Timmerman, Tina (avtor) 62
  • Tišler, Miha (urednik, prevajalec) 171
  • Tomšič, Mihael Gabrijel (pisec recenzij) 223
  • Tremaine, Scott (1950-, avtor) 105
  • Trenc, Ferdinand (1946-, pisec recenzij) 212
  • Tržan, Franc (pisec recenzij) 203
  • Tušek, Simona (ilustrator) 275
  • Twyman, Nikky (urednik) 113

  • Ubuntu Training community 50
  • Ulaga, Samo 284
  • Ulbin, Miran (avtor) 93
  • Uršič, Aleksandra (lektor) 294

  • Valh Lopert, Alenka (lektor) 6
  • Valtchev, Valentin (urednik) 196
  • Vamplew, Anton 112
  • Vander Veer, Emily A. 99
  • Verhovnik, Vekoslav (avtor) 5 , 6
  • Verhovnik, Vekoslav (pisec recenzij) 7
  • Veruki, Peter (urednik) 8
  • Vesel, Aleksander (pisec recenzij) 37
  • Vidav, Ivan 34
  • Vietri, Mario 114
  • Vita-Finzi, Claudio 115
  • Vončina, Bojana 300
  • Vončina, Ernest (pisec recenzij) 162 , 163
  • Vucina, Adisa (pisec recenzij) 282
  • Vujica-Herzog, Nataša 272
  • Vujica-Herzog, Nataša (avtor) 281

  • Wade, Juliette (fotograf) 315
  • Watson, Paul (profesor gradbeništva, avtor) 309
  • Weeks, Michael (avtor) 45
  • Weems, Chip (avtor) 58
  • Welch, Katherine E. 330
  • Winder, Steve 233
  • Wooster, Steven (fotograf) 180 , 314
  • Wright, Marie A. 101

  • Zachariason, Rob 231
  • Zafošnik, Boštjan (avtor) 132
  • Zemljič, Martin (ilustrator) 19
  • Zgaga, Franc 223
  • Zgaga, Franc (avtor) 137
  • Zhu, Zhongkai (urednik) 54
  • Zimmerman, Robert (1953-) 116
  • Zmazek, Blaž (pisec recenzij) 31 , 37
  • Zupan, Bogdan (1967-, fotograf) 317
  • Zupančič-Strojan, Tadeja (mentor) 322
  • Zupanič, Franc 198 , 199
  • Zupanič, Franc (pisec recenzij) 195

  • Žerovnik, Janez (1958-) 36 , 37
  • Žerovnik, Janez (1958-, avtor) 35
  • Žun, Iztok (pisec recenzij) 137
  • Žunič-Lojen, Darja 301
  • Župerl, Uroš (ilustrator) 206


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 19.1.2009 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si