Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2008

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO.


  2. Applied territorial research : building a scientific platform for competitiveness and cohesion : ESPON synthesis report II, autumn 2006. Luxembourg: Ministry of interior and spatial development, 2006. 85 str., zvd. ISBN 2-9599669-5-3. [COBISS.SI-ID 4910713]

  3. ROSENBERG, Barry J.. Pisanje tehničke i projektne dokumentacije : za inženjere, naučnike i studente, (Kompjuter biblioteka, Edicija Skok u---, br. knj. 340). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, 2006. XVII, 319 str., ilustr. ISBN 86-7310-359-2. ISBN 978-86-7310-359-4. [COBISS.SI-ID 130886412]


  001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  4. KATZ, Michael Jay. From research to manuscript : a guide to scientific writing. Dordrecht: Springer, cop. 2006. XII, 152 str., ilustr. ISBN 1-4020-4045-8. ISBN 978-1-4020-4045-0. ISBN 1-4020-4071-7. ISBN 978-1-4020-4071-9. [COBISS.SI-ID 27885829]


  005 ŠTUDIJ ORGANIZACIJE.


  5. ROTHMAN, Johanna. Manage it! : your guide to modern, pragmatic project management, (The pragmatic programmers). Raleigh; Dallas: The pragmatic bookshelf, cop. 2007. XIX, 351 str., ilustr. ISBN 0-9787392-4-8. ISBN 978-0-9787392-4-9. [COBISS.SI-ID 28944901]

  6. SAVIČ, Nenad, KERN-PIPAN, Karmen, GUNČAR, Uroš. Poslovati odlično : z uporabo Modela odličnosti EFQM : priročnik. Ljubljana: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, 2007. VII, 104 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6434-21-8. [COBISS.SI-ID 235329280]


  006 STANDARDIZACIJA.


  7. Fassadenarbeiten - Vorgehängte hinterlüftete Fassaden VOB/STLB-Bau : Normen (Bauleistungen 25). Teil B, DIN 1961. Teil C, ATV DIN 18351, (DIN-Taschenbuch, 94). 2. Aufl. Berlin; Wien; Zürich: Beuth, 2007. XXXV, 702 str., ilustr. ISBN 978-3-410-15054-1. [COBISS.SI-ID 29032709]


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  8. CARR, Reg. The academic research library in a decade of change. Oxford: Chandos Publishing, 2007. XVII, 237 str. ISBN 1-84334-246-4. ISBN 978-1-84334-246-5. ISBN 1-84334-245-6. ISBN 978-1-84334-245-8. [COBISS.SI-ID 28151557]

  9. MEREDITH, Meri. Dealing with an international clientele : communications, diplomacy and etiquette, (Information services management series). München: K. G. Saur, 2005. XXI, 241 str. ISBN 3-598-24370-7. [COBISS.SI-ID 27682821]

  10. TOUGH, Alistair George (ur.). Record keeping in a hybrid environment : managing the creation, use, preservation and disposal of unpublished information objects in context, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos Publishing, cop. 2006. XXIV, 275 str., ilustr. ISBN 1-84334-186-7. ISBN 978-1-84334-186-4. ISBN 1-84334-142-5. ISBN 978-1-84334-142-0. [COBISS.SI-ID 27680261]

  11. STOPAR, Karmen (ur.). 60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev : spominski zbornik. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. V, 182 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-02-9. [COBISS.SI-ID 234904576]


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


  12. LLOYD, Geoffrey Ernest Richard. Grška znanost po Aristotelovem času, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2007. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6262-85-9. [COBISS.SI-ID 235675904]

  13. VERBEEK, Peter-Paul. What things do : philosophical reflections on technology, agency, and design. University Park: The Pennsylvania State University Press, 2005. VIII, 249 str., ilustr. ISBN 0-271-02539-5. ISBN 0-271-02540-9. [COBISS.SI-ID 27770117]


  3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


  14. BARKER, Alan. Improve your communication skills, (Creating success). 2nd ed. London; Philadelphia: Kogan page, 2007. VIII, 145 str., ilustr. ISBN 0-7494-4822-9. ISBN 978-0-7494-4822-6. [COBISS.SI-ID 29004037]

  15. MAJCEN, Milena. Redni letni razgovor : priročnik za vodje, (Zbirka Kaj moram vedeti). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 87 str., ilustr. ISBN 86-7061-355-7. [COBISS.SI-ID 215579648]

  16. ZIELINSKI, Siegfried. Deep time of the media : toward an archaeology of hearing and seeing by technical means, (Electronic culture : history, theory, and practice). Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, cop. 2006. XIV, 375 str., ilustr. ISBN 0-262-24049-1. ISBN 978-0-262-24049-9. [COBISS.SI-ID 28391941]


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  17. CVIKL, Milan M., KORPIČ-HORVAT, Etelka. Proračunsko pravo : priprava, izvrševanje in nadzor proračunov. Ljubljana: GV založba, 2007. 374 str. ISBN 978-961-247-035-7. [COBISS.SI-ID 235468032]

  18. VRANIČAR, Mateja, BEČ, Nevenka. Zakon o davku na dodano vrednost : ZDDV-1 : s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2007. 991 str., tabele, obrazci. ISBN 978-961-247-038-8. [COBISS.SI-ID 236336128]


  34 PRAVO.


  19. PETRACO, Nicholas, KUBIC, Thomas. Color atlas and manual of microscopy for criminalists, chemists and conservators. Boca Raton [etc.]: CRC Press, cop. 2004. 313 str., ilustr. ISBN 0-8493-1245-0. [COBISS.SI-ID 25917701]


  37 VZGOJA.


  20. LETNAR, Tomaž. Predstavitev poklicev, (Vedeti). Ljubljana: Zavod Moja soseska: Zavod 23, 2007. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 18647351]

  21. LABERNIK, Zvonka (ur.), VARŠEK, Matjaž (ur.). 10. mednarodna konferenca - MIRK'05, 19. - 21. maj 2005, Osnovna šola Cirila Kosmača Piran. [Zbornik povzetkov] = [Book of abstracts]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije; Piran: Osnovna šola Cirila Kosmača, 2005. 167 str. ISBN 961-234-539-2. [COBISS.SI-ID 220171520]

  22. LABERNIK, Zvonka (ur.), VARŠEK, Matjaž (ur.). 10. mednarodna konferenca - MIRK'05, 19. - 21. maj 2005, Osnovna šola Cirila Kosmača Piran. [Zbornik] = [Proceedings]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije; Piran: Osnovna šola Cirila Kosmača, 2005. 1 el. optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 961-234-538-4. [COBISS.SI-ID 220171776]

  23. RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : [povzetki referatov] = Education in information society : [paper abstract]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2006. 56 str. ISBN 961-6101-32-3. ISBN 978-961-6101-32-5. [COBISS.SI-ID 228902400]

  24. RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference = Education in information society : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2006. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 961-6101-33-1. ISBN 978-961-6101-33-2. [COBISS.SI-ID 228902656]

  25. PISKURICH, George M.. Rapid instructional design : learning ID fast and right, (Pfeiffer essential resources for training and HR professionals). 2nd ed. San Francisco: Pfeiffer, 2006. XIX, 484 str., ilustr. ISBN 0-7879-8073-0. ISBN 978-0-7879-8073-3. [COBISS.SI-ID 27855877]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  26. BABE, Robert E.. Culture of ecology : reconciling economics and environment. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2006. XIV, 231 str. ISBN 0-8020-3595-7. ISBN 978-0-8020-3595-0. [COBISS.SI-ID 28393989]

  27. GRIFFITHS, Howard (ur.). The carbon balance of forest biomes, (Experimental biology reviewes). Oxon; New York: Taylor & Francis, 2005. XXIII, 356 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 1-8599-6214-9. [COBISS.SI-ID 28872965]

  28. CHEW, Sing C.. The recurring dark ages : ecological stress, climate changes and system transformation. Lanham: Altamira Press, cop. 2007. XVIII, 295 str., ilustr. ISBN 978-0-7591-0452-5. ISBN 0-7591-0452-2. ISBN 978-0-7591-0451-8. ISBN 0-7591-0451-4. [COBISS.SI-ID 28932357]

  29. DIMENTO, Joseph F. (ur.). Climate change : what it means for us, our children, and our grandchildren, (American and comparative environmental policy). Cambridge (Mass.): MIT Press, cop. 2007. XII, 217 str., ilustr. ISBN 978-0-262-54193-0. ISBN 0-262-54193-9. ISBN 978-0-262-04241-3. ISBN 0-262-04241-X. [COBISS.SI-ID 29173253]

  30. FLANNERY, Tim Fridtjof. The weather makers : how man is changing the climate and what it means for life on Earth. International ed. New York: Grove Press, 2006. XV, 357 str., [4] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 0-8021-6502-8. ISBN 978-0-8021-6502-2. [COBISS.SI-ID 32394850]

  31. GÖTZ, Andreas. Mi, Alpe! : ljudje ustvarjamo prihodnost : 3. poročilo o Alpah. 1. izd. Šmarje-Sap: Buča, 2007. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-00-7. [COBISS.SI-ID 235334144]

  32. HOMMEL, Günter (ur.). Hommel interaktiv, Handbuch der gefährlichen Güter : Version 6.0 Einzelplatzversion. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2007. 1 el. optični disk (CD-ROM). ISBN 978-3-540-47410-4. Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. [COBISS.SI-ID 29126917]

  33. BRUIJN, Theo J. N. M. de (ur.). Industrial transformation : environmental policy innovation in the United States and Europe. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 2005. X, 408 str., ilustr. ISBN 0-262-04228-2. ISBN 978-0-262-04228-4. ISBN 0-262-54181-5. ISBN 978-0-262-54181-7. [COBISS.SI-ID 28392453]

  34. KUNSTLER, James Howard. The long emergency : surviving the end of oil, climate change and other converging catastrophes of the twenty-first century. New York: Grove Press, cop. 2006. VII, 324 str. ISBN 0-8021-4249-4. ISBN 978-0-8021-4249-8. [COBISS.SI-ID 28936453]

  35. LEVINE, Marvin J.. Pesticides : a toxic time bomb in our midst. Westport: Praeger, 2007. VIII, 256 str. ISBN 978-0-275-99127-2. ISBN 0-275-99127-X. [COBISS.SI-ID 28936709]

  36. LYONS, Callie. Stain-resistant, nonstick, waterproof and lethal : the hidden dangers of C8. Westport (Conn.); London: Praeger, 2007. X, 191 str., [8] str. pril. ISBN 978-0-275-99452-5. ISBN 0-275-99452-X. [COBISS.SI-ID 28978437]

  37. MCGUIRE, Bill. Global catastrophes : a very short introduction, (Very short introductions, 145). New York: Oxford University Press, 2005. XVI, 132 str., ilustr. ISBN 0-19-280493-6. ISBN 978-0-19-280493-8. [COBISS.SI-ID 28800005]

  38. MONBIOT, George. Heat : how to stop the planet burning. London: Allen Lane/Penguin Books, 2006. XIX, 276 str. ISBN 0-713-99923-3. ISBN 978-0-713-99923-5. ISBN 0-713-99924-1. ISBN 978-0-713-99924-2. [COBISS.SI-ID 28393477]

  39. PRETTY, Jules N.. The Earth only endures : on reconnecting with nature and our place in it. London; Sterling: Earthscan, 2007. XIII, 274 str., ilustr. ISBN 978-1-84407-432-7. ISBN 1-84407-432-3. [COBISS.SI-ID 28933893]

  40. RANA, S. V. S.. Environmental pollution : health and toxicology. Oxford: Alpha Science International, cop. 2006. XVI, 269 str., ilustr., zvd. ISBN 1-84265-243-5. ISBN 978-1-84265-243-5. [COBISS.SI-ID 28394501]

  41. SCRAGG, Alan H.. Environmental biotechnology. New York [etc.]: Oxford University Press, cop. 2005. VIII, 447 str., ilustr. ISBN 0-19-926867-3. ISBN 978-0-19-926867-2. [COBISS.SI-ID 30644578]

  42. STEINMAN, David. Safe trip to Eden : 10 steps to save planet Earth from the global warming meltdown. New York: Thunder's Mouth Press, 2007. XVII, 510 str. ISBN 978-1-56025-806-3. ISBN 1-56025-806-3. [COBISS.SI-ID 28933381]

  43. GIRARDET, Herbert (ur.). Surviving the century : facing climate chaos and other global challenges. London; Sterling: Earthscan, 2007. XIV, 210 str., ilustr. ISBN 978-1-84407-458-7. ISBN 1-84407-458-7. [COBISS.SI-ID 28936197]

  44. SWEET, William. Kicking the carbon habit : global warming and the case for renewable and nuclear energy. New York: Columbia University Press, 2006. X, 256 str., ilustr., zvd. ISBN 0-231-13710-9. ISBN 978-0-231-13710-2. [COBISS.SI-ID 28392709]

  45. DROZG, Vladimir (ur.), JORDAN, Peter (ur.), ZSILINCSAR, Walter (ur.). Umweltpolitik und Umweltbewusstsein in Slowenien und im mitteleuropäischen Vergleich, (Wiener Osteuropa Studien, Bd. 25). Wien; Berlin: LIT, cop. 2007. IV, 152 str., ilustr. ISBN 978-3-7000-0588-9. ISBN 978-3-8258-0036-9. [COBISS.SI-ID 15161864]

  46. VUJOŠEVIČ, Niko. Vodilo za okoljske standarde ISO 14001 in EMAS : sistemi ravnanja z okoljem : [razlaga zahtev, potrebni ukrepi, koristni namigi, vzorci dokumentov, poteki procesov, vprašanja za presojo, certifikacija sistema, integracija z ISO 9001]. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006. 367 str., ilustr. ISBN 86-7061-413-8. [COBISS.SI-ID 225471744]

  47. HORNBORG, Alf (ur.). The world system and the Earth system : global socioenvironmental change and sustainability since the Neolithic. Walnut Creek: Left Coast Press, cop. 2007. XII, 395 str., ilustr., zvd. ISBN 1-59874-100-4. ISBN 978-1-59874-100-1. ISBN 1-59874-101-2. ISBN 978-1-59874-101-8. [COBISS.SI-ID 28393221]


  51 MATEMATIKA.


  48. ALBERT, Michael H., NOWAKOWSKI, Richard J., WOLFE, David. Lessons in play : an introduction to combinatorial game theory. Wellesley (Mass.): A K Peters, cop. 2007. XV, 288 str., ilustr. ISBN 978-1-56881-277-9. ISBN 1-56881-277-9. [COBISS.SI-ID 29146885]

  49. PESIC, Peter (ur.). Beyond geometry : classic papers from Riemann to Einstein, (Dover books on mathematics). Dover ed. Mineola: Dover Publications, 2007. III, 209 str., ilustr. ISBN 0-486-45350-2. ISBN 978-0-486-45350-7. [COBISS.SI-ID 28563717]

  50. DEAKIN, Michael A. B.. Hypatia of Alexandria : mathematician and martyr. New York: Prometheus books, 2007. 231, [4] str. pril., ilustr. ISBN 978-1-59102-520-7. [COBISS.SI-ID 28923909]

  51. DEZA, Elena, DEZA, Michel-Marie. Dictionary of distances. Amsterdam; Oxford: Elsevier, 2006. XV, 391 str., [4] str. barv. pril. ISBN 0-444-52087-2. ISBN 978-0-444-52087-6. [COBISS.SI-ID 57953025]

  52. GARDINER, Anthony. Discovering mathematics : the art of investigation. Dover ed. Mineola: Dover, 2007, cop. 1987. XIV, 206 str., ilustr. ISBN 0-486-45299-9. ISBN 978-0-486-45299-9. [COBISS.SI-ID 28615941]

  53. GIAQUINTO, Marcus. Visual thinking in mathematics : an epistemological study. Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. VII, 287 str., ilustr. ISBN 978-0-19-928594-5. [COBISS.SI-ID 28983557]

  54. ENGESSER, Kurt (ur.). Handbook of quantum logic and quantum structures : quantum structures. Amsterdam; Oxford: Elsevier, 2007. XVI, 801 str., ilustr. ISBN 978-0-444-52870-4. [COBISS.SI-ID 28995589]

  55. HODGES, Wilfrid. Logic : [an introduction to elementary logic]. 2nd ed. London [etc.]: Penguin books, 2001. VII, 292 str., ilustr. ISBN 978-0-14-100314-6. ISBN 978-0-141-00314-6. ISBN 0-141-00314-6. [COBISS.SI-ID 28923397]

  56. JOURDAIN, Philip Edward Bertrand. The nature of mathematics. Dover ed. Mineola: Dover, 2007, cop. 1913. IV, 68 str. ISBN 0-486-45885-7. ISBN 978-0-486-45885-4. [COBISS.SI-ID 28614405]

  57. KRAITCHIK, Maurice. Mathematical recreations, (Dover science books). 2nd revised [Dover] ed. Mineola: Dover Publications, 2006. 328 str., ilustr. ISBN 0-486-45358-8. ISBN 978-0-486-45358-3. [COBISS.SI-ID 28563205]

  58. MCCARTHY, Michael A.. Bayesian methods for ecology. New York: Cambridge University Press, 2007. XIII, 296 str., ilustr. ISBN 0-521-61559-3. ISBN 978-0-521-61559-4. ISBN 0-521-85057-6. ISBN 978-0-521-85057-5. [COBISS.SI-ID 28839685]

  59. NARASIMHAN, Giri, SMID, Michiel. Geometric spanner networks. New York: Cambridge University Press, 2007. XV, 500 str., ilustr. ISBN 0-521-81513-4. ISBN 978-0-521-81513-0. [COBISS.SI-ID 28094725]

  60. GASCUEL, Olivier (ur.). Reconstructing evolution : new mathematical and computational advances. Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. XXIX, 318 str., ilustr. ISBN 978-0-19-920822-7. [COBISS.SI-ID 28979973]

  61. ROTMAN, Joseph J.. Journey into mathematics : an introduction to proofs, (Dover books on mathematics). Dover ed. Mineola: Dover Publications, cop. 2007. XIII, 237 str., ilustr. ISBN 0-486-45306-5. ISBN 978-0-486-45306-4. [COBISS.SI-ID 28562949]

  62. SAMPATH, S.. Sampling theory and methods. 2nd ed. Harrow: Alpha Science International, cop. 2005. XII, 199 str. ISBN 1-84265-214-1. [COBISS.SI-ID 13945945]

  63. SHESSO, Renna. Math for mystics : from the Fibonacci sequence to luna's labyrinth to golden sections and other secrets of sacred geometry. San Francisco; Newburyport: Red Wheel/Weiser, 2007. XI, 193 str., ilustr. ISBN 1-57863-383-4. ISBN 978-1-57863-383-8. [COBISS.SI-ID 28563461]

  64. TASCHNER, Rudolf. Numbers at work : a cultural perspective. Wellesley (Mass.): A K Peters, cop. 2007. X, 209 str., ilustr., portreti. ISBN 978-1-56881-290-8. ISBN 1-56881-290-6. [COBISS.SI-ID 29146629]

  65. TOŠIĆ, Dobrilo Đ.-. Matematika III : kratak kurs : funkcije više promenljivih, krivolinijski i višestruki integrali, površinski integrali, teorija polja, Fourierovi redovi, kompleksna analiza, Laplaceova transformacija, diferencijalne jednačine. 4. izd. Beograd: Akademska misao, 2002. XIV, 362 str., ilustr. ISBN 86-7466-077-0. [COBISS.SI-ID 184518663]

  66. TURNŠEK, Aleksej. Tehniška matematika. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2007. 306 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-20-2. [COBISS.SI-ID 235192064]


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  67. BALLEW, Joli. Windows Vista : home networking. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XV, 263 str., ilustr. ISBN 0-7356-2500-X. ISBN 978-0-7356-2500-6. [COBISS.SI-ID 29271301]

  68. BALOH, Peter, VREČAR, Peter. Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office Project 2007 in Microsoft Office Groove 2007. Ljubljana: Pasadena, 2007. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6361-86-6. [COBISS.SI-ID 236412928]

  69. ORAM, Andrew (ur.). Beautiful code : [leading programmers explain how they think], (Theory in practice). Sebastapol: O'Reilly, 2007. XXI, 593 str., ilustr. ISBN 978-0-596-51004-6. ISBN 0-596-51004-7. [COBISS.SI-ID 29156869]

  70. BOJOVIĆ, Miroslav. Upravljanje transakcijama. Beograd: Akademska misao, 2003. VIII, 223 str., ilustr. ISBN 86-7466-105-X. [COBISS.SI-ID 105553676]

  71. BORMANN, Alexander, HILGENKAMP, Ingo. Industrielle Netze : Ethernet-Kommunikation für Automatisierungsanwendungen, (Praxis). Heidelberg: Hüthig Verlag, cop. 2006. XIII, 300 str., ilustr. ISBN 3-7785-2950-1. [COBISS.SI-ID 28307973]

  72. BURKE, Pariah S.. Mastering Indesign CS3 : for print design and production. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XIX, 492 str., ilustr. ISBN 978-0-470-11456-8. [COBISS.SI-ID 29153541]

  73. CHRISTY, Craig T.. Engineering with the spreadsheet : structural engineering templates using Excel. Reston: ASCE Press, 2006. XV, 317 str., ilustr. ISBN 0-7844-0827-0. [COBISS.SI-ID 27793925]

  74. LIKAR, Boštjan (ur.). Sixth Computer Vision Winter Wrokshop, Bled, Slovenia, February 7-9, 2001. Computer vision : proceedings. Ljubljana: Slovenian Pattern Recognition Society, 2001. VI, 285 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90901-0-1. [COBISS.SI-ID 110936576]

  75. COOPER, Alan, REIMANN, Robert, CRONIN, David. About face 3 : the essentials of interaction design. [3rd ed. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXXV, 610 str., ilustr. ISBN 978-0-470-08411-3. [COBISS.SI-ID 29153029]

  76. COULTON, Paul, EDWARDS, Reuben. S60 programming : a tutorial guide. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XVIII, 310 str., ilustr. ISBN 978-0-470-02765-3. [COBISS.SI-ID 29149957]

  77. COVENTRY, Penelope. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 step by step. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XXVI, 386 str., ilustr. ISBN 0-7356-2533-6. ISBN 978-0-7356-2533-4. [COBISS.SI-ID 9365276]

  78. DAVIES, Joseph Glenn, NORTHRUP, Anthony. Windows Server 2008 Networking and Network Access Protection NAP. Redmond: Microsoft, cop. 2008. XXVII, 816 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2422-1. ISBN 0-7356-2422-4. [COBISS.SI-ID 29270533]

  79. DAVIES, Joseph Glenn. Windows Server 2008 TCP/IP Protocols and Services. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-0-7356-2447-4. ISBN 0-7356-2447-X. [COBISS.SI-ID 60198145]

  80. ĐORĐEVIĆ, Jovan. Arhitektura računara : edukacioni računarski sistem : arhitektura i organizacija računarskog sistema. Beograd: Akademska misao, 2003. III, 330 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-7466-090-8. [COBISS.SI-ID 102726668]

  81. FINKELSTEIN, Ellen. AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XL, 1251 str., ilustr. ISBN 978-0-470-12049-1. [COBISS.SI-ID 6027827]

  82. FOWLER, Chad. Rails recipes, (Facets of Ruby series). 2nd ed. Raleigh: Pragmatic Bookshelf, 2006. XIII, 332 str., ilustr. ISBN 978-0-9776166-0-2. ISBN 0-9776166-0-6. [COBISS.SI-ID 29171717]

  83. FRYE, Curtis. Microsoft Office Excel 2007 hitro in jasno : [preprost, slikovit in pregleden priročnik za Excel!]. Ljubljana: Pasadena, 2007. XI, 270 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-03-4. [COBISS.SI-ID 235782400]

  84. GAN, Woon-Seng, KUO, Sen-Maw. Embedded signal processing with the micro signal architecture. Hoboken: Wiley-Interscience; [Piscataway]: IEEE Press, cop. 2007. XIX, 486 str., ilustr. ISBN 978-0-471-73841-1. [COBISS.SI-ID 29149189]

  85. GRAHAM, Adrian W., KIRKMAN, Nicholas C., PAUL, Peter M.. Mobile radio network design in the VHF and UHF bands : a practical approach. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XXI, 399 str., ilustr. ISBN 978-0-470-02980-0. ISBN 0-470-02980-3. [COBISS.SI-ID 20452647]

  86. GREY, Tim. Adobe Photoshop lightroom workflow : the digital photographer's guide, (Tim Grey guides). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XV, 207 str., ilustr. ISBN 978-0-470-11919-8. [COBISS.SI-ID 29152261]

  87. HALVORSON, Michael. Microsoft Visual Basic 2008 Step by Step, (Step by step). Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XXX, 544 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2537-2. ISBN 0-7356-2537-9. [COBISS.SI-ID 60197633]

  88. HORSTMANN, Cay S.. Java concepts : [compatible with Java 5 & 6]. 5th ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2008. XXXIII, 702 str., ilustr. ISBN 978-0-470-10555-9. [COBISS.SI-ID 29151749]

  89. HUDDLESTON, Rob. XML : your visual blueprint for building expert Web sites with XML, CSS, XHTML and XSLT, (Read less - learn more). Hoboken: Wiley, cop. 2008. XII, 292 str., ilustr. ISBN 978-0-471-93383-0. [COBISS.SI-ID 29139205]

  90. SCHUSTER, Alfons J. (ur.). Intelligent computing everywhere. London: Springer, cop. 2007. X, 259 str., ilustr. ISBN 1-84628-942-4. ISBN 978-1-84628-942-2. ISBN 978-1-84628-943-9. ISBN 1-84628-943-2. [COBISS.SI-ID 29039877]

  91. CORMEN, Thomas H.. Introduction to algorithms. 2nd. ed. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press; Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2007. XXI, 1180 str., ilustr. ISBN 0-262-03293-7. ISBN 0-07-013151-1. [COBISS.SI-ID 2161111]

  92. IORDACHE, Marian Valentin, ANTSAKLIS, Panos J.. Supervisory control of concurrent systems : a Petri net structural approach, (Systems and control). Boston: Birkhäuser, cop. 2006. XIV, 281 str., ilustr. ISBN 0-8176-4357-5. ISBN 978-0-8176-4357-7. [COBISS.SI-ID 28059909]

  93. JEWELL, Rick, PIERCE, John, PREPPERNAU, Barry. Microsoft Office Groove 2007 step by step, (Step by step). Redmond (Washington): Microsoft Press, cop. 2008. XXIII, 273 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2523-5. ISBN 0-7356-2523-9. [COBISS.SI-ID 6288980]

  94. KEOGH, Jim. The unofficial guide to Microsoft Office Access 2007. Hoboken: Wiley, cop. 2007. XXXI, 638 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04597-8. [COBISS.SI-ID 29151493]

  95. KRAUS, Laslo. Zbirka zadataka iz objektno orijentisanog softvera. Beograd: Akademska misao, 2002. 124 str., ilustr. ISBN 86-7466-084-3. [COBISS.SI-ID 102297356]

  96. KRAUS, Laslo. Zbirka zadataka iz programskih jezika i metoda programiranja. Beograd: Akademska misao: Elektrotehnički fakultet, 2001. 162 str., ilustr. ISBN 86-7466-053-3. [COBISS.SI-ID 47755009]

  97. LARSON, Lisa, COSTANTINI, Renée. Flash video for professionals : expert techniques for integrating video on the Web. [San Francisco]: Sybex; Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXI, 362 str., ilustr. ISBN 978-0-470-13113-8. [COBISS.SI-ID 29152773]

  98. LEEDS, Chris. Microsoft Expression Web step by step, (Step by step). Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XX, 308 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2440-5. [COBISS.SI-ID 60195585]

  99. LEON, Wynne, TYNES, Wayne, CATHEY, Simeon. Microsoft SharePoint Server 2007 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XIX, 765 str., ilustr. ISBN 978-0-470-00861-4. [COBISS.SI-ID 29140997]

  100. MARINACCI, Joshua, ADAMSON, Chris. Swing hacks : [tips & tools for building killer GUIs]. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2005. XIX, 519 str., ilustr. ISBN 0-596-00907-0. ISBN 978-0-596-00907-6. [COBISS.SI-ID 29033477]

  101. MASTERS, Jon, BLUM, Richard. Professional Linux programming, (Wrox professional guides). Indianapolis: Wiley/Wrox, cop. 2007. XXIII, 465 str., ilustr. ISBN 978-0-471-77613-0. [COBISS.SI-ID 29154309]

  102. MAXFIELD, Brent. Engineering with Mathcad : using Mathcad to create and organize your engineering calculations. Oxford; Burlington: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. XXVI, 494 str., ilustr. ISBN 0-7506-6702-8. ISBN 978-0-7506-6702-9. [COBISS.SI-ID 27553541]

  103. BUCH, Jeremy. Microsoft Office Communications Server 2007 Resource Kit. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XXIV, 758 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2406-1. ISBN 0-7356-2406-2. [COBISS.SI-ID 29271045]

  104. MIKKONEN, Tommi. Programming mobile devices : an introduction for practitioners. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XX, 222 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05738-4. [COBISS.SI-ID 29147909]

  105. MUELLER, John. Mastering IIS7 implementation and administration. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XX, 364 str., ilustr. ISBN 978-0-470-17893-5. [COBISS.SI-ID 29141253]

  106. NITSCHKE, Benjamin. Professional XNA game programming : for Xbox 360 and Windows, (Wrox professional guides). Indianapolis: Wrox/Wiley, cop. 2007. XXI, 476 str., ilustr. ISBN 978-0-470-12677-6. [COBISS.SI-ID 29140741]

  107. O'CONNOR, Errin. Windows SharePoint services 3.0 inside out. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XXVIII, 641 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2323-1. ISBN 0-7356-2323-6. [COBISS.SI-ID 29273861]

  108. Osnove računarskih mreža. Beograd: CET: Microsoft, 2007. XIII, 342 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-305-0. [COBISS.SI-ID 142163468]

  109. PICKERING, Robert. Foundations of F#, (Expert's voice in .NET). Berkeley, CA: Apress, cop. 2007. XXI, 360 str., ilustr. ISBN 1-59059-757-5. ISBN 978-1-59059-757-6. [COBISS.SI-ID 29162501]

  110. PROTIĆ, Jelica, MILENKOVIĆ, Aleksanadar. Osnovi računarske tehnike : zbirka rešenih ispitnih zadataka. Beograd: Akademska misao, 2000. 108 str., ilustr. ISBN 86-7466-023-1. [COBISS.SI-ID 167329031]

  111. BRANK, Janez (ur.). Rešene naloge s srednješolskih računalniških tekmovanj : 1988-2004. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2006. 2 zv., ilustr. ISBN 961-6303-86-4. ISBN 978-961-6303-86-6. ISBN 961-6303-87-2. ISBN 978-961-6303-87-3. http://rtk.ijs.si/. [COBISS.SI-ID 230265600]

  112. RICHTER, Jeffrey, NASARRE, Christophe. Windows via C/C++. 5th ed. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XXVI, 820 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2424-5. ISBN 0-7356-2424-0. [COBISS.SI-ID 29274373]

  113. ROMANIELLO, Stephen. Photoshop CS3 channels and masks bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXI, 510 str., ilustr. ISBN 978-0-470-10264-0. [COBISS.SI-ID 29153797]

  114. PYLES, James. SharePoint 2007 : the definitive guide. Sebastopol, CA: O'Reilly, cop. 2007. XXIII, 794 str., ilustr. ISBN 978-0-596-52958-1. ISBN 0-596-52958-9. [COBISS.SI-ID 29157381]

  115. SHARP, John. Microsoft Visual C# 2008 step by step, (Step by step). Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XXVIII, 666 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2430-6. [COBISS.SI-ID 60196865]

  116. Simple computer security : disinfect your PC, (Simple). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XX, 332 str., ilustr. ISBN 978-0-470-06854-0. [COBISS.SI-ID 12717618]

  117. Simple computer tune-up : speed up your PC, (Simple). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XVI, 235 str., ilustr. ISBN 978-0-470-06855-7. [COBISS.SI-ID 12718386]

  118. SLACK, S. E., SLACK, Greg. Windows Vista : home entertainment with Windows Media Center and Xbox 360. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XVII, 358 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2448-1. ISBN 0-7356-2448-8. [COBISS.SI-ID 29271557]

  119. BENESTY, Jacob (ur.), SONDHI, M. Mohan (ur.), HUANG, Yiteng (ur.). Springer handbook of speech processing. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2008. XXXVI, 1176 str., ilustr. ISBN 978-3-540-49125-5. ISBN 978-3-540-49127-9. [COBISS.SI-ID 6252628]

  120. STANEK, William R.. Internet information services (IIS) 7.0 : administrator's pocket consultant. Redmond: Microsoft, cop. 2008. XXIV, 516 str., ilustr. ISBN 0-7356-2364-3. ISBN 978-0-7356-2364-4. [COBISS.SI-ID 29274117]

  121. STANEK, William R.. Windows Server 2008 Administrator's Pocket Consultant : William R. Stanek. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XXII, 647 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2437-5. ISBN 0-7356-2437-2. [COBISS.SI-ID 29274629]

  122. BAŠIĆ, Nino, GABRIJELČIČ, Primož, JOVANOVIČ, Uroš, MARTINEC, Mark, MIKLAVEC, Mojca, ŠTERK, Marjan, TRAMPUŠ, Mitja, VUK, Miha, ŽAGAR, Klemen, BRANK, Janez (ur.). Bilten. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2007. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-6303-97-2. [COBISS.SI-ID 235859712]

  123. THELWALL, Michael Arijan. Link analysis : an information science approach, (Library and information science). 1st ed. San Diego: Elsevier/Academic Press, 2004. XII, 269 str., ilustr. ISBN 0-12-088553-0. [COBISS.SI-ID 24426333]

  124. THOMAS, David, HANSSON, David Heinemeier. Agile web development with rails, (The facets of Ruby series). 2nd ed. Raleigh; Dallas: The Pragmatic Bookshelf, 2007. XVI, 719 str., ilustr. ISBN 0-9776166-3-0. ISBN 978-0-9776166-3-3. [COBISS.SI-ID 29171461]

  125. VAHID, Frank, LYSECKY, Roman. Verilog for digital design. Hoboken: Wiley, cop. 2007. XVI, 173 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05262-4. [COBISS.SI-ID 11857686]

  126. VELAŠEVIĆ, Dušan, BOJIĆ, Dragan. Zbirka zadataka iz programskih prevodilaca I. Beograd: Elektrotehnički fakultet: Akademska misao, 2001. VI, 325 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 47800321]

  127. VIRANT, Jernej. Načrtovanje nanoračunalniških struktur : uvod v nanoračunalniško logiko. Radovljica: Didakta, 2007. 385 str., ilustr. ISBN 978-961-6646-38-3. [COBISS.SI-ID 234760704]

  128. WEBB, Jeff. Essential SharePoint 2007. 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2007. XV, 428 str., ilustr. ISBN 978-0-596-51407-5. ISBN 0-596-51407-7. [COBISS.SI-ID 29157125]

  129. WHITE, Ron. Kako rade računari. Jubilarno izd. Beograd: CET, Computer Equipment and Trade, 2004. XI, 404 str., ilustr. ISBN 86-7991-257-3. [COBISS.SI-ID 14617864]

  130. WILTON, Paul, MCPEAK, Jeremy. Beginning JavaScript, (Wrox beginning guides). 3rd ed. Indianapolis: Wrox/Wiley, cop. 2007. XXII, 767 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05151-1. [COBISS.SI-ID 29152005]


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  131. Astronomically speaking : a dictionary of quotations on astronomy and physics. New York; London: Taylor & Francis, cop. 2003. XVIII, 545 str., ilustr. ISBN 0-7503-0868-0. [COBISS.SI-ID 52802561]

  132. HOCKEY, Thomas A. (ur.). The biographical encyclopedia of astronomers, (Springer reference). New York: Springer, cop. 2007. 2 zv., ilustr., portreti. ISBN 978-0-387-31022-0. ISBN 978-0-387-33628-2. ISBN 978-0-387-30400-7. [COBISS.SI-ID 29137157]

  133. WILLIAMSON, Ian P. (ur.). Developing spatial data infrastructures : from concept to reality. Boca Raton: CRC Press, cop. 2003. XXVIII, 316 str., ilustr. ISBN 0-415-30265-X. [COBISS.SI-ID 27727109]

  134. FABRIKANT, Sara Irina (ur.), WACHOWICZ, Monica (ur.). The European information society : leading the way with geo-information, (Lecture notes in geoinformation and cartography). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2007. 486 str., ilustr. ISBN 978-3-540-72384-4. ISBN 3-540-72384-6. [COBISS.SI-ID 28837125]

  135. FARRELL, John. The day without yesterday : Lemaître, Einstein and the birth of modern cosmology. New York: Thunder's Mouth Press, cop. 2005. VIII, 262 str., ilustr. ISBN 1-56025-660-5. ISBN 978-1-56025-660-1. ISBN 978-1-56025-902-2. ISBN 1-56025-902-7. [COBISS.SI-ID 28345605]

  136. GINZBURG, Vladimir B.. Prime elements of ordinary matter, dark matter & dark energy : beyond standard model & string theory. Boca Raton: Universal, cop. 2007. XII, 434 str., ilustr. ISBN 1-58112-946-7. ISBN 978-1-58112-946-5. [COBISS.SI-ID 28930821]

  137. HOOPER, Dan. Dark cosmos : in search of our universe's missing mass and energy. New York: Smithsonian Books/Collins, 2006. XIII, 240 str., ilustr. ISBN 0-06-113032-X. ISBN 978-0-06-113032-8. [COBISS.SI-ID 28487173]

  138. SVENSMARK, Henrik, CALDER, Nigel. The chilling stars : a new theory of climate change. Reprinted. Thriplow: Icon Books, 2007. X, 246 str., ilustr. ISBN 1-84046-815-7. ISBN 978-1-84046-815-1. [COBISS.SI-ID 28486917]

  139. THOMPSON, Robert Bruce, THOMPSON, Barbara Fritchman. Illustrated guide to astronomical wonders. 1st ed. Farnham: O'Reilly, 2007. 519 str., ilustr. ISBN 0-596-52685-7. ISBN 978-0-596-52685-6. [COBISS.SI-ID 28370693]

  140. VELJANOVSKI, Tatjana. Zaznavanje sprememb na površju s podatki daljinskega zaznavanja : doktorska disertacija = Surface change detection from remote sensing data : doctoral thesis. Ljubljana: [T. Veljanovski], 2007. XX, 192 str., [23] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3712353]

  141. ZIRKER, Jack B.. An acre of glass : a history and forecast of the telescope. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005. 343 str., ilustr. ISBN 0-8018-8234-6. ISBN 978-0-8018-8234-0. [COBISS.SI-ID 28478213]


  53 FIZIKA.


  142. AL-AZZAWI, Abdul. Light and optics : principles and practices. Boca Raton: CRC: Taylor & Francis, cop. 2007. 378 str., [10] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-8493-8313-7. ISBN 978-0-8493-8313-7. [COBISS.SI-ID 29281797]

  143. AL-AZZAWI, Abdul. Physical optics : principles and practices. Boca Raton: CRC: Taylor & Francis, cop. 2007. 216 str., ilustr. ISBN 0-8493-8297-1. ISBN 978-0-8493-8297-0. [COBISS.SI-ID 29279749]

  144. AULETTA, Gennaro. Foundations and interpretation of quantum mechanics : in the light of a critical-historical analysis of the problems and of a synthesis of the results. Revised ed. Singapore [etc.]: World Scientific, 2001. XXXII, 981 str., ilustr. ISBN 981-02-4039-2. ISBN 981-02-4614-5. [COBISS.SI-ID 55802113]

  145. CHU, Benjamin. Laser light scattering : basic principles and practice. 2nd ed. Mineola: Dover, 2007. IX, 343 str., ilustr. ISBN 978-0-486-45798-7. ISBN 0-486-45798-2. [COBISS.SI-ID 10106139]

  146. SCHANDA, János (ur.). Colorimetry : understanding the CIE system. [Vienna]: CIE; Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XXIX, 459 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-470-04904-4. [COBISS.SI-ID 29078533]

  147. DINÇER, Ibrahim, ROSEN, Marc A.. Exergy : energy, environment and sustainable development. Oxford; Burlington: Elsevier, 2007. XVII, 454 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-0-08-044529-8. [COBISS.SI-ID 28994821]

  148. DUKKIPATI, Rao V.. Advanced mechanical vibrations. Oxford: Alpha Science International, cop. 2006. XVII, 468 str., ilustr. ISBN 1-84265-222-2. ISBN 978-1-84265-222-0. [COBISS.SI-ID 28046341]

  149. EISENSTAEDT, Jean. The curious history of relativity : how Einstein's theory of gravity was lost and found again. Princeton; Oxford: Princeton University Press, cop. 2006. IX, 363 str., ilustr., portreti. ISBN 0-691-11865-5. ISBN 978-0-691-11865-9. [COBISS.SI-ID 29134597]

  150. FRANC, Jean-Pierre, MICHEL, Jean-Marie. Fundamentals of cavitation, (Fluid mechanics and its applications, vol. 76). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, cop. 2004. XXII, 300 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 1-4020-2232-8. [COBISS.SI-ID 8168475]

  151. GHIRARDI, GianCarlo. Sneaking a look at God's cards : unraveling the mysteries of quantum mechanics. Revised ed. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2007. XIX, 488 str., ilustr. ISBN 978-0-691-13037-8. ISBN 0-691-13037-X. [COBISS.SI-ID 28613637]

  152. GRAHAM SMITH, Francis, KING, Terry A., WILKINS, Dan. Optics and photonics : an introduction. 2nd ed. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. X, 506 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-470-01784-5. ISBN 978-0-470-01783-8. [COBISS.SI-ID 12690482]

  153. CROCKER, Malcolm J. (ur.). Handbook of noise and vibration control. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XXIV, 1569 str., ilustr. ISBN 978-0-471-39599-7. [COBISS.SI-ID 10213659]

  154. HERVOUET, Jean-Michel. Hydrodynamics of free surface flows : modelling with the finite element method. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XII, 341 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-470-03558-0. [COBISS.SI-ID 29063941]

  155. JENNY, Hans. Cymatics : a study of wave phenomena and vibration : a complete compilation of the original two volumes. 3rd printing. Newmarket: MACROmedia, 2007. 295 str., ilustr. ISBN 978-1-888-13807-8. ISBN 1-888-13807-6. [COBISS.SI-ID 29237509]

  156. KHARE, Purnima, SWARUP, Abhaba. Engineering physics : fundamentals & modern applications. Hingham: Infinity Science Press, cop. 2007. XIII, 566 str., ilustr. ISBN 978-1-934015-26-1. ISBN 1-934015-26-1. [COBISS.SI-ID 29221637]

  157. MANNEVILLE, Paul. Instabilities, chaos and turbulence : an introduction to nonlinear dynamics and complex systems. London: Imperial College Press, cop. 2004. XIV, 391 str., ilustr. ISBN 1-86094-483-3. ISBN 1-86094-491-4. [COBISS.SI-ID 1852772]

  158. MÖLLER, Karl Dieter. Optics : learning by computing with examples using MathCAD, Matlab, mathematica and Maple, (Undergraduate texts in contemporary physics). 2nd ed. New York: Springer, cop. 2007. XVI, 453 str., ilustr. ISBN 978-0-387-26168-3. [COBISS.SI-ID 29100549]

  159. MUKHERJI, Uma. Engineering physics. 2nd ed. Oxford: Alpha Science International, 2007. XVIII, 414 str., ilustr. ISBN 978-1-84265-285-5. ISBN 1-84265-285-0. [COBISS.SI-ID 669279]

  160. RATHAKRISHNAN, Ethirajan. Instrumentation, measurements and experiments in fluids. Boca Raton: CRC Press, cop. 2007. 492 str., ilustr. ISBN 978-0-8493-0759-1. ISBN 0-8493-0759-7. [COBISS.SI-ID 28875525]

  161. DONGEN, Marinus E.H. van (ur.). Shock wave science and technology reference library. Vol. 1, Multiphase flows I. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2007. XVI, 358 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 3-540-35845-5. ISBN 978-3-540-35845-9. [COBISS.SI-ID 28628229]

  162. TROPEA, Cameron (ur.). Springer handbook of experimental fluid mechanics. Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2007. XXVIII, 1557 str., ilustr. ISBN 978-3-540-25141-5. ISBN 978-3-540-30299-5. [COBISS.SI-ID 29032965]

  163. TABELING, Patrick. Introduction to microfluidics. Reprinted. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2006. VII, 301 str., ilustr. ISBN 0-19-856864-9. ISBN 978-0-19-856864-3. [COBISS.SI-ID 28692997]

  164. WOIT, Peter. Not even wrong : the failure of string theory and the continuing challenge to unify the laws of physics. London: Vintage, 2007. XIII, 290 str. ISBN 978-0-099-48864-4. [COBISS.SI-ID 28930309]


  539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI.


  165. HORE-LACY, Ian. Nuclear energy in the 21st century : the world nuclear university primer. London: World Nuclear University Press; Burlington: Elsevier, cop. 2006. 167 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 0-12-373622-6. ISBN 978-0-12-373622-2. [COBISS.SI-ID 28822533]

  166. International evaluation of neutron cross-section standards. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 173 str., ilustr. ISBN 92-0-100807-4. [COBISS.SI-ID 456688]

  167. LESZCZYNSKI, F., LOPEZ ALDAMA, D., TRKOV, Andrej. WIMS-D library update. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 307 str., ilustr. ISBN 92-0-105006-2. [COBISS.SI-ID 401136]

  168. Update of X ray and gamma ray decay data standards for detector calibration and other applications. Vol. 1, Recommended decay data, high energy gamma ray standards and angular correlation coefficients. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 38 str., ilustr. ISBN 92-0-113606-4. [COBISS.SI-ID 457200]

  169. Update of X ray and gamma ray decay data standards for detector calibration and other applications. Vol. 2, Data selection, assessment and evaluation procedures. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 172 str., ilustr. ISBN 92-0-113606-4. [COBISS.SI-ID 457456]


  54 KEMIJA.


  170. PIVONKA, Don E. (ur.). Applications of vibrational spectroscopy in pharmaceutical research and development. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XII, 372 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-470-87087-7. ISBN 0-470-87087-7. [COBISS.SI-ID 28986629]

  171. BACHRACH, Steven M.. Computational organic chemistry. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XVIII, 478 str., ilustr. ISBN 978-0-471-71342-5. [COBISS.SI-ID 29058309]

  172. BAZLER, Judith A.. Chemistry resources in the electronic age, (Science resources in the electronic age). Westport; London: Greenwood Press, 2003. XIII, 291 str. ISBN 1-57356-379-X. [COBISS.SI-ID 28154629]

  173. BENEDIX, Roland. Bauchemie : Einführung in die Chemie für Bauingenieure. 3., durchgesehene and aktualisierte Aufl. Wiesbaden: Teubner, 2006. XII, 535 str., ilustr. ISBN 3-519-20226-3. [COBISS.SI-ID 28775173]

  174. BREN, Urban. Računalniške simulacije proste energije pri obravnavi stabilnosti in reaktivnosti DNA : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Bren], 2007. 128 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 29190661]

  175. BRULC, Petra. Raziskave nanosov in porazdelitve platine na keramičnih nosilcih : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Brulc], 2006. 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28196613]

  176. CARSTENSEN, Jens Thuro. Pharmaceutical preformulation. Boca Raton [et al.]: CRC Press, cop. 1998. XIV, 306 str., graf. prikazi. ISBN 1-56676-690-7. [COBISS.SI-ID 28842245]

  177. CROMPTON, Thomas Roy. Toxicants in terrestrial ecosystems : a guide for the analytical and environmental chemist. Berlin: Springer, cop. 2006. XIII, 268 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-33694-X. ISBN 978-3-540-33694-5. [COBISS.SI-ID 28020229]

  178. CHOI, H.D., FIRESTONE, R.B., LINDSTROM, R.M., MOLNÁR, Gábor L., MUGHABGHAB, S.F., REVAY, Z., TRKOV, Andrej, ZERKIN, V., ZHOU, C.. Database of prompt gamma rays from slow neutron capture for elemental analysis. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 251 str., ilustr. ISBN 92-0-101306-X. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1263_web.pdf. [COBISS.SI-ID 366320]

  179. DEMTRÖDER, Wolfgang. Molecular physics : theoretical principles and experimental methods, (Physics textbook). Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005. XIV, 470 str., ilustr. ISBN 3-527-40566-6. ISBN 978-3-527-40566-4. [COBISS.SI-ID 28453893]

  180. CAROLI, Sergio (ur.). The determination of chemical elements in food : applications for atomic and mass spectrometry. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XVI, 733 str., ilustr. ISBN 978-0-471-68784-9. ISBN 0-471-68784-7. [COBISS.SI-ID 29061125]

  181. DOBLE, Mukesh, KUMAR KRUTHIVENTI, Anil. Green chemistry and processes [i.e. engineering]. Burlington; San Diego; London: Academic Press, cop. 2007. XV, 326 str., ilustr. ISBN 978-0-12-372532-5. [COBISS.SI-ID 28996869]

  182. GRDENIĆ, Drago. Zgodovina kemije. Ptujska Gora: In obs medicus, 2007. XIII, 931 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-6513-21-0. [COBISS.SI-ID 59595521]

  183. GRIFFITHS, Peter R., DE HASETH, James A.. Fourier transform infrared spectrometry, (Chemical analysis, 171). 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XVII, 529 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-471-19404-0. [COBISS.SI-ID 28802565]

  184. GROS, Nataša. Analizna kemija, Eksperimentalni del. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2007. IV, 234, [16] str., ilustr. ISBN 978-961-6286-81-7. [COBISS.SI-ID 230998528]

  185. ZOSKI, Cynthia G. (ur.). Handbook of electrochemistry. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2007. XX, 892 str., [19] str. pril., ilustr. ISBN 0-444-51958-0. ISBN 978-0-444-51958-0. [COBISS.SI-ID 29212421]

  186. COX, Michael M. (ur.). Handbook of proteins : structure, function and methods, (Encyclopedia of life sciences). Chichester: John Wiley&Sons, cop. 2007. 2 zv. (XXI; XXI, 1319 str.), ilustr. ISBN 978-0-470-06098-8. [COBISS.SI-ID 29278469]

  187. NOLLET, Leo M. L. (ur.). Handbook of water analysis. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2007. XIV, 769 str., ilustr. ISBN 978-0-8493-7033-5. ISBN 0-8493-7033-7. [COBISS.SI-ID 29138437]

  188. HAREJ, Maja. Vpliv strukture hidrazonov na potek avtooksidacije : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Harej], 2007. VI, 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29060357]

  189. HOFFMANN, Edmond de, STROOBANT, Vincent. Mass spectrometry : principles and applications. 3rd ed. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XII, 489 str., ilustr. ISBN 978-0-470-03310-4. ISBN 978-0-470-03311-1. [COBISS.SI-ID 29062149]

  190. HUMLJAN, Jan. Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih sulfonamidnih inhibitorjev Mur ligaz = Design, synthesis and characterization of new sulfonamide inhibitors of Mur ligases : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Humljan], 2007. 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2226289]

  191. KOROŠEC, Tina. Načrtovanje in sinteza novih inhibitorjev biosinteze holesterola = Design and synthesis of novel cholesterol biosynthesis inhibitors : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Korošec], 2007. 154 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2181233]

  192. KREBS, Robert E.. The history and use of our earth's chemical elements : a reference guide. 2nd ed. Westport; London: Greenwood Press, 2006. XXV, 422 str., ilustr. ISBN 0-313-33438-2. [COBISS.SI-ID 28432645]

  193. LI, Chao-Jun, CHAN, Tak-Hang. Comprehensive organic reactions in aqueous media. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XVI, 417 str., ilustr. ISBN 978-0-471-76129-7. [COBISS.SI-ID 29065221]

  194. LINDHORST, Thisbe K.. Essential[s] of carbohydrate chemistry and biochemistry. 3rd, completely revised and enlarged ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XIII, 317 str., ilustr. ISBN 978-3-527-31528-4. [COBISS.SI-ID 28739589]

  195. LORD, Eric A., MACKAY, Alan Lindsay, RANGANATHAN, Srinivasa. New geometries for new materials. New York: Cambridge University Press, 2006. X, 238 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-521-86104-7. ISBN 978-0-521-86104-5. [COBISS.SI-ID 28839941]

  196. SANDERSON, Mark R. (ur.). Macromolecular crystallography : conventional and high-throughput methods, (Oxford biosciences). Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. X, 281 str., ilustr. ISBN 978-0-19-852097-9. [COBISS.SI-ID 28979717]

  197. GREIM, Helmut (ur.). MAK value documentations. Vol. 24, (The MAK-collection for occupational health and safety, Pt. 1, MAK value documentations). Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. 192 str. ISBN 978-3-527-31594-9. [COBISS.SI-ID 28946693]

  198. DOWNARD, Kevin M.. Mass spectrometry of protein interactions, (Wiley-Interscience series in mass spectrometry). Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XII, 137 str., ilustr. ISBN 978-0-471-79373-1. [COBISS.SI-ID 29062405]

  199. Sample preparation : tools for protein research : Novagen & Calbiochem. Darmstadt: Merck, cop. 2004. 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29251077]

  200. MILIVOJEVIČ, Tadeja. Razvoj analiznih postopkov za določanje organokositrovih spojin v morskem okolju : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Milivojevič-Nemanič], 2007. VIII, 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21366567]

  201. MYRDAL, Roar. The electrochemistry and characteristics of embeddable reference electrodes for concrete, (European federation of corrosion publications, 43). Cambridge: Woodhead; Boca Raton [etc.]: CRC Press, cop. 2007. XII, 26 str., ilustr. ISBN 978-1-84569-234-6. ISBN 1-84569-234-9. ISBN 978-1-84569-255-1. ISBN 978-1-4200-5118-6. ISBN 1-4200-5118-0. [COBISS.SI-ID 28762373]

  202. NAGIEV, Tofik Murtuza. Coherent synchronised oxidation reactions by hydrogen peroxide. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. XIII, 325 str., graf. prikazi. ISBN 0-444-52851-2. ISBN 978-0-444-52851-3. [COBISS.SI-ID 28015621]

  203. PRICHARD, Florence Elizabeth, BARWICK, Vicki. Quality assurance in analytical chemistry, (Analytical techniques in the sciences). Chichester: J. Wiley & Sons; [Teddington]: VAM/LGC, cop. 2007. XXII, 293 str., ilustr. ISBN 978-0-470-01204-8. ISBN 978-0-470-01203-1. [COBISS.SI-ID 29077765]

  204. PLATZ, Matthew S. (ur.). Reviews of reactive intermediate chemistry. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. X, 472 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-471-73166-5. [COBISS.SI-ID 29076741]

  205. ROPRET, Polona. Karakterizacija in stabilnost barvnih slojev umetniških predmetov : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Ropret], 2007. 127 f., [1] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 28455173]

  206. ROSS, John, SCHREIBER, Igor, VLAD, Marcel O.. Determination of complex reaction mechanisms : analysis of chemical, biological and genetic networks. New York: Oxford University Press, 2006. IX, 226 str., [2] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-19-517868-5. ISBN 0-19-517868-8. [COBISS.SI-ID 28979205]

  207. SANGWAL, Keshra. Additives and crystallization processes : from fundamentals to applications. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XVI, 451 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-470-06153-4. [COBISS.SI-ID 29004549]

  208. SAVÉANT, Jean Michel. Elements of molecular and biomolecular electrochemistry : an electrochemical approach to electron transfer chemistry. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2006. XVIII, 485 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 0-471-44573-8. ISBN 978-0-471-44573-9. [COBISS.SI-ID 28794629]

  209. SHMUELI, Uri. Theories and techniques of crystal structure determination, (International union of crystallography book series, IUCr texts on crystallography, 9). Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. XII, 269 str., [1] f. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-19-921966-7. ISBN 978-0-19-921350-4. [COBISS.SI-ID 28981253]

  210. SHULTZ, Mary Jane. Chemistry for engineers : an applied approach. Boston; New York: Houghton Mifflin, cop. 2007. XXI, 522, [26] str., ilustr. ISBN 0-618-27194-5. ISBN 978-0-618-27194-8. [COBISS.SI-ID 28565253]

  211. GOMPPER, Gerhard (ur.). Soft matter. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2006. 2 zv., ilustr. ISBN 3-527-30500-9. ISBN 978-3-527-30500-1. ISBN 3-527-31369-9. ISBN 978-3-527-31369-3. [COBISS.SI-ID 28454405]

  212. STANFORTH, Stephen P.. Natural product chemistry at a glance. Oxford; Malden; Carlton: Blackwell, 2006. VI, 141 str., ilustr. ISBN 1-4051-4562-5. ISBN 978-1-4051-4562-6. [COBISS.SI-ID 28826373]

  213. STRMČNIK, Dušan. Active sites for PEM fuel cell reactions in model and real systems : ph. d. dissertation = Aktivna mesta za reakcije v PEM gorivnih celicah v modelnih in realnih sistemih : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Strmčnik], 2007. 99, IX f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29192197]

  214. ULRICH, Henri. Chemistry and technology of carbodiimides. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIV, 294 str., ilustr. ISBN 978-0-470-06510-5. [COBISS.SI-ID 29089797]

  215. EVERALL, Neil J. (ur.). Vibrational spectroscopy of polymers : principles and practice. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XII, 574 str., ilustr. ISBN 978-0-470-01662-6. [COBISS.SI-ID 3769114]

  216. VINCE, Jelica. Strukturne in spektroskopske lastnosti po sol-gel postopkih narejenih protonsko prevodnih membran : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Vince], 2007. VI, 135 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29158661]

  217. WEIL, John Ashley, BOLTON, James R.. Electron paramagnetic resonance : elementary, theory and practical applications. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XXIII, 664 str., ilustr. ISBN 978-0-471-75496-1. [COBISS.SI-ID 59011585]

  218. WILLIAMS, Dudley H., FLEMING, Ian. Spectroscopic methods in organic chemistry. 6th ed. London: McGraw-Hill, cop. 2008. X, 291 str., ilustr. ISBN 0-07-711812-X. ISBN 978-0-07-711812-9. [COBISS.SI-ID 29175557]

  219. YATES, John T., JOHNSON, J. Karl. Molecular physical chemistry for engineers. Sausalito: University Science Books, cop. 2007. XII, 482 str., ilustr. ISBN 1-891389-27-0. ISBN 978-1-891389-27-6. [COBISS.SI-ID 29145349]

  220. ZEVNIK, Luka. Karakterizacija s plinom ekspandiranih tekočin z akustično metodo : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Zevnik], 2007. XVI, 177 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28456453]


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  221. BAZLER, Judith A.. Earth science resources in the electronic age, (Science resources in the electronic age). Westport; London: Greenwood Press, 2003. XIII, 303 str. ISBN 1-57356-381-1. [COBISS.SI-ID 28155909]

  222. BELL, Frederic Gladstone. Basic environmental and engineering geology. Caithness: Whittles Publishing; Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, cop. 2007. IX, 342 str., ilustr. ISBN 1-904445-02-0. ISBN 978-1-904445-02-9. ISBN 1-4200-4470-2. ISBN 978-1-4200-4470-6. [COBISS.SI-ID 28486661]

  223. BODRI, Louise, ČERMÁK, Vladimír. Borehole climatology : a new method on how to reconstruct climate. Oxford; Amsterdam: Elsevier, 2007. IX, 335 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-08-045320-0. [COBISS.SI-ID 29017093]

  224. BOIA, Lucian. The weather in the imagination. London: Reaktion books, 2005. 200 str. ISBN 1-86189-214-4. [COBISS.SI-ID 1179533]

  225. SPICHAK, Viacheslav Valentinovich (ur.). Electromagnetic sounding of the Earth's interior, (Methods in geochemistry and geophysics, 40). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2007. XVI, 388 str., ilustr. ISBN 0-444-52938-1. ISBN 978-0-444-52938-1. [COBISS.SI-ID 28830725]

  226. HLATAN, Tomaž. Nastanek tornadov. Ljubljana: samozal., 2008. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-92013-4-3. [COBISS.SI-ID 236843776]

  227. JANŽA, Mitja. Modeliranje napajanja regionalnega vodonosnika z uporabo metod daljinskega zaznavanja. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2006. VIII, 133, 50 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-6498-05-3. ISBN 978-961-6498-05-0. [COBISS.SI-ID 229436672]

  228. PARFITT, Elizabeth Ann, WILSON, Lionel. Fundamentals of physical volcanology. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2008. XXI, 230 str., ilustr. ISBN 978-0-632-05443-5. ISBN 0-632-05443-3. [COBISS.SI-ID 29233413]

  229. KOZMUS, Klemen (ur.), KUHAR, Miran (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2006 : zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2007. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6167-70-3. [COBISS.SI-ID 230283264]

  230. WAGENER, Thorsten, WHEATER, Howard S., GUPTA, Hoshin Vijai. Rainfall-runoff modelling in gauged and ungauged catchments. London: Imperial College Press, cop. 2004. XXV, 306 str., graf. prikazi. ISBN 1-86094-466-3. [COBISS.SI-ID 27324165]

  231. ŽIBRET, Gorazd. Uporaba nevronskih mrež pri izbiri okoljsko ustrezne lokacije potencialnih pridobivalnih prostorov trdnih mineralnih surovin : doktorska disertacija = use of neural networks as a tool for the decission support system for the determination of environmentally suitable locations of mineral resources exploitation : Ph. D. Thesis. Ljubljana: [G. Žibret], 2007. 180 str., ilustr., priloge. [COBISS.SI-ID 674654]

  232. CEGNAR, Tanja, MEKINDA MAJARON, Tajda, NADBATH, Mateja, DOLINAR, Mojca, VERTAČNIK, Gregor, OVSENIK-JEGLIČ, Tadeja, BERTALANIČ, Renato, VIČAR, Zorko. Živeti s podnebnimi spremembami. Ljubljana: MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6024-34-1. [COBISS.SI-ID 233875200]


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  233. BAZLER, Judith A.. Biology resources in the electronic age, (Science resources in the electronic age). Westport; London: Greenwood Press, 2003. XIII, 286 str. ISBN 1-57356-380-3. [COBISS.SI-ID 28154373]

  234. ORENGO, Christine (ur.). Bioinformatics : genes, proteins and computers, (Bios advanced text). Reprinted. New York; Abingdon: Taylor & Francis, 2005. XIV, 298 str., [7] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 1-8599-6054-5. [COBISS.SI-ID 28875013]

  235. SUTHERLAND, William J. (ur.). Ecological census techniques : a handbook. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2006. XV, 432 str., ilustr. ISBN 0-521-84462-2. ISBN 978-0-521-84462-8. ISBN 978-0-521-60636-3. ISBN 0-521-60636-5. [COBISS.SI-ID 1186259]

  236. BARTON, Nicholas H.. Evolution. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, cop. 2007. XIV, 833 str., ilustr. ISBN 978-0-87969-684-9. [COBISS.SI-ID 59610369]

  237. FRIDELL, Ron. DNA fingerprinting : the ultimate identity. New York: Franklin Watts, cop. 2001. 112 str., ilustr. ISBN 0-531-11858-4. ISBN 978-0-531-11858-0. [COBISS.SI-ID 29282821]

  238. DUFFUS, John H. (ur.). Fundamental toxicology. Cambridge, UK: RSC, cop. 2006. XXVI, 490 str., ilustr. ISBN 0-85404-614-3. [COBISS.SI-ID 829820]

  239. HARISHA, Sharma. Biotechnology procedures and experiments handbook, (Engineering series). Hingham: Infinity Science Press, cop. 2007. XV, 694 str., ilustr. ISBN 978-1-934015-11-7. ISBN 1-934015-11-3. [COBISS.SI-ID 29221125]

  240. WALTERS, Dale (ur.), NEWTON, Adrian (ur.), LYON, Gary D. (ur.). Induced resistance for plant defence : a sustainable approach to crop protection. Oxford: Blackwell, 2007. XI, 258 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-3447-7. [COBISS.SI-ID 1725263]

  241. REHM, Bernd (ur.). Microbial bionanotechnology : biological self-assembly systems and biopolymer-based nanostructures. Norfolk: Horizon bioscience, cop. 2006. VIII, 373 str., [3] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 1-904933-16-5. [COBISS.SI-ID 28874501]

  242. SCHMID, Rolf (ur.). Modern biooxidation : enzymes, reactions and applications. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XVII, 299 str., ilustr. ISBN 978-3-527-31507-9. [COBISS.SI-ID 28986373]

  243. MÜLHARDT, Cornel. Molecular biology and genomics, (The experimenter series). Burlington; San Diego; London: Academic Press, cop. 2007. IX, 257 str., ilustr. ISBN 978-0-12-088546-6. ISBN 0-12-088546-8. [COBISS.SI-ID 28996357]

  244. GRAFEN, Alan (ur.), RIDLEY, Mark (ur.). Richard Dawkins : how a scientist changed the way we think : reflections by scientists, writers and philosophers. New York: Oxford University Press, 2006. XIII, 283 str., ilustr. ISBN 0-19-929116-0. ISBN 978-0-19-929116-8. [COBISS.SI-ID 25806381]

  245. SOLÉ, Ricard V., BASCOMPTE, Jordi. Self-organization in complex ecosystems, (Monographs in population biology, 42). Princeton; Oxford: Princeton University Press, cop. 2006. XIV, 373 str., ilustr. ISBN 0-691-07039-3. ISBN 978-0-691-07039-1. ISBN 0-691-07040-7. ISBN 978-0-691-07040-7. [COBISS.SI-ID 58042113]

  246. SAX, Dov F. (ur.), STACHOWICZ, John J. (ur.), GAINES, Steven Dean (ur.). Species invasions : insights into ecology, evolution and biogeography. Sunderland: Sinauer Associates, cop. 2005. XIII, 495 str., ilustr. ISBN 0-87893-811-7. ISBN 0-87893-821-4. [COBISS.SI-ID 56281857]

  247. BARTON, Larry L. (ur.). Sulphate-reducing bacteria : environmental and engineered systems. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. XVIII, 533 str., [5] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-521-85485-6. ISBN 0-521-85485-7. [COBISS.SI-ID 28999173]


  58 BOTANIKA.


  248. BARTHLOTT, Wilhelm. The curious world of carnivorous plants : a comprehensive guide to their biology and cultivation. English language ed. Portland: Timber Press, 2007. 224 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-792-4. ISBN 0-88192-792-9. [COBISS.SI-ID 29234693]

  249. DIRR, Michael A.. Viburnums : flowering shrubs for every season. Portland: Timber Press, 2007. 262 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-853-2. [COBISS.SI-ID 29133573]

  250. FENNER, Michael, THOMPSON, Ken. The ecology of seeds. Reprinted. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. X, 250 str., ilustr. ISBN 0-521-65311-8. ISBN 0-521-65368-1. [COBISS.SI-ID 57994241]

  251. GLATTSTEIN, Judy. Consider the leaf : foliage in garden design. Portland; Cambridge: Timber Press, 2003. 227, [80] str. barv. pril. ISBN 0-88192-571-3. [COBISS.SI-ID 29150725]

  252. SCHMIDT, Diane. Guide to reference and information sources in plant biology, (Reference sources in science and technology). 3rd ed. Westport; London: Libraries Unlimited, 2006. IX, 282 str. ISBN 1-56308-968-8. [COBISS.SI-ID 28156421]

  253. JUNKER, Karan. Gardening with woodland plants. Portland: Timber Press, 2007. 384 str., ilustr. ISBN 0-88192-821-6. ISBN 978-0-88192-821-1. [COBISS.SI-ID 28474117]

  254. LLOYD, Christopher. Exotic planting for adventurous gardeners. Portland: Timber Press, 2007. 192 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-842-6. [COBISS.SI-ID 29150981]

  255. THOMPSON, Peter. The self-sustaining garden : the guide to matrix planting. Portland: Timber Press, 2007. 192 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-837-2. [COBISS.SI-ID 29133317]


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  256. MOLLER, Anders Pape (ur.). Birds and climate change, (Advances in ecological research, vol. 35). Oxford [etc.]: Academic Press, 2004. XVI, 259 str., ilustr. ISBN 0-12-013935-9. [COBISS.SI-ID 29015813]


  61 MEDICINA.


  257. CARTER, Simon. Rise and shine : sunlight, technology and health. Oxford; New York: Berg, 2007. 134 str. ISBN 978-1-84520-130-2. ISBN 1-84520-130-2. ISBN 978-1-84520-131-9. ISBN 1-84520-131-0. [COBISS.SI-ID 28977925]

  258. KRISTL, Jernej. Diferencialno izražanje genov v človeških keratinocitih po dodatku kalcipotriola = Differential expression of genes in human keratinocytes after treatment with calcipotriol : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Kristl], 2007. 189 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 236537344]

  259. PENNINGTON, Thomas Hugh. When food kills : BSE, E. coli and disaster science. Reprinted. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2006. IX, 226 str., ilustr. ISBN 0-19-852517-6. [COBISS.SI-ID 28838405]

  260. Radiation sterilization of tissue allografts : requirements for validation and routine control : a code of practice. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2008. 55 str., ilustr. ISBN 978-92-0-109007-2. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1307_web.pdf. [COBISS.SI-ID 460784]

  261. SILIČ, Anja. Proučevanje mehanizmov nastanka insulinske rezistence pri bolnikih, okuženih z virusom HIV = Investigation of insulin resistance in HIV infected patients : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Silič], 2007. 108 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 236537088]

  262. Zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, [2001]. 206 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1454955]


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  263. Addressing verification challenges : proceedings of an International Safeguards Symposium on Addressing Verification Challenges, (Proceedings series). Vienna: IAEA, 2007. 278 str., ilustr. ISBN 978-92-0-104707-6. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/P1298_webstart.pdf. [COBISS.SI-ID 453360]

  264. LANGFORD, Roland E.. Introduction to weapons of mass destruction : radiological, chemical and biological. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2004. XXV, 394 str., ilustr. ISBN 0-471-46560-7. ISBN 978-0-471-46560-7. [COBISS.SI-ID 25955077]

  265. BAINBRIDGE, William Sims (ur.), ROCO, Mihail C. (ur.). Managing nano-bio-info-cogno innovations : converging technologies in society. Dordrecht: Springer, cop. 2006. VI, 390 str., ilustr. ISBN 1-4020-4106-3. ISBN 978-1-4020-4106-8. [COBISS.SI-ID 27888133]

  266. PETROSKI, Henry. Pushing the limits : new adventures in engineering. 1st Vintage Books ed. New York: Vintage Books, 2004. XII, 288 str., ilustr. ISBN 1-4000-3294-6. ISBN 978-1-4000-3294-5. [COBISS.SI-ID 28309509]

  267. ALFIREVIĆ, Ivo (ur.), ŠIKIĆ, Zvonimir (ur.), BUDIN, Ivan (ur.). Temelji inženjerskih znanja, (Biblioteka Inženjerski priručnik, 1). 1. izd. Zagreb: Školska knjiga, 1996. XIV, 1098 str., ilustr. ISBN 953-0-31662-3. [COBISS.SI-ID 39264513]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  268. ASHBY, M. F., SHERCLIFF, Hugh, CEBON, David. Materials : engineering, science, processing and design. 1st ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2007. X, 514 str., barv. ilustr. ISBN 978-0-7506-8391-3. ISBN 0-7506-8391-0. [COBISS.SI-ID 10066459]

  269. SMITH, Ray (ur.). Biodegradable polymers for industrial applications. Boca Raton: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing, 2005. XVI, 531 str., ilustr. ISBN 1-85573-934-8. ISBN 0-8493-3466-7. [COBISS.SI-ID 28050693]

  270. LABHASETWAR, Vinod (ur.). Biomedical applications of nanotechnology. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. X, 249 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-471-72242-7. [COBISS.SI-ID 29064709]

  271. BUKHINA, Maya F., KURLYAND, Sergei K.. Low-temperature behaviour of elastomers, (New concepts in polymer science, 31). Leiden; Boston: VSP, 2007. VII, 187 str., ilustr. ISBN 978-90-04-15720-0. [COBISS.SI-ID 28534533]

  272. CAO, Guozhong. Nanostructures & nanomaterials : synthesis, properties & applications. Reprinted. London: Imperial College Press, 2005. XIV, 433 str., ilustr. ISBN 1-86094-415-9. ISBN 1-86094-480-9. [COBISS.SI-ID 20185895]

  273. JANSSENS, Koenraad G. F. (ur.). Computational materials engineering : an introduction to microstructure evolution. Burlington (Mass.); San Diego; London: Elsevier Academic Press, cop. 2007. XIII, 343 str., ilustr. ISBN 978-0-12-369468-3. ISBN 0-12-369468-X. [COBISS.SI-ID 29081349]

  274. DONALD, Athene Margaret, WINDLE, Alan, HANNA, Simon. Liquid crystalline polymers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. XIV, 589 str., ilustr. ISBN 0-521-58001-3. ISBN 978-0-521-58001-4. [COBISS.SI-ID 28840197]

  275. ANDREWS, David L. (ur.). Energy harvesting materials. Hackensack: World Scientific Publishing, cop. 2005. X, 388 str., ilustr. ISBN 981-256-412-8. [COBISS.SI-ID 27934469]

  276. BAILLIE, Caroline (ur.). Green composites : polymer composites and the environment. Boca Raton: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing, 2004. XII, 308 str., ilustr. ISBN 0-8493-2576-5. ISBN 1-85573-739-6. [COBISS.SI-ID 8614428]

  277. GUTOFF, Edgar B., COHEN, Edward D., KHEBOIAN, Gerald I.. Coating and drying defects : troubleshooting operating problems. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006. XXII, 337 str., ilustr. ISBN 0-471-71368-6. ISBN 978-0-471-71368-5. [COBISS.SI-ID 28037637]

  278. WILLIAMS, Peter A. (ur.). Handbook of industrial water soluble polymers. Oxford; Ames; Carlton: Blackwell, 2007. X, 331 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-3242-8. [COBISS.SI-ID 28825861]

  279. KIPPHAN, Helmut (ur.). Handbook of print media : technologies and production methods. Berlin [etc.]: Springer, cop. 2001. XX, 1207 str., ilustr. ISBN 3-540-67326-1. [COBISS.SI-ID 951408]

  280. HOSFORD, William F.. Materials science : an intermediate text. New York: Cambridge University Press, 2007. XIII, 237 str., ilustr. ISBN 978-0-521-86705-4. ISBN 0-521-86705-3. [COBISS.SI-ID 698975]

  281. BÖLLINGHAUS, Thomas (ur.). Hot cracking phenomena in welds. Berlin: Springer, cop. 2005. IX, 394 str., ilustr. ISBN 3-540-22332-0. [COBISS.SI-ID 28007941]

  282. HUTTEN, Irwin Marshall. Handbook of nonwoven filter media. 1st ed. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007. XVII, 473 str., ilustr. ISBN 1-85-617441-7. ISBN 978-1-85-617441-1. [COBISS.SI-ID 27904773]

  283. SADHAL, S. S. (ur.). Interdisciplinary transport phenomena in the space sciences, (Annals of the New York academy of sciences, vol. 1077). Malden; Oxford; Carlton: Blackwell, 2006. XIV, 682 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 1-57331-615-6. ISBN 978-1-57331-615-6. [COBISS.SI-ID 28918277]

  284. KLYOSOV, Anatole Alex. Wood-plastic composites. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XXVII, 698 str., [4] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-470-14891-4. [COBISS.SI-ID 29090821]

  285. JENKO, Monika (ur.). 15. konferenca o materialih in tehnologijah = 15th Conference on Materials and Technology, 8-10 October, 2007 Portorož, Slovenia. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2007. 136 str. ISBN 978-961-91448-7-9. [COBISS.SI-ID 235283968]

  286. KUZYK, Mark G.. Polymer fiber optics : materials, physics, and applications, (Optical science and engineering, 117). Boca Raton: CRC Press: Taylor & Francis, cop. 2007. 399 str., ilustr. ISBN 1-57444-706-8. ISBN 978-1-57444-706-4. [COBISS.SI-ID 29278981]

  287. LIU, Tianshu, SULLIVAN, John P.. Pressure and temperature sensitive paints, (Experimental fluid mechanics). Berlin: Springer, cop. 2005. XI, 328 str., ilustr. ISBN 3-540-22241-3. [COBISS.SI-ID 27988229]

  288. SORRELL, Charles C. (ur.). Materials for energy conversion devices, (Woodhead Publishing in materials). Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton: CRC Press, 2005. XVI, 416 str., ilustr. ISBN 1-85573-932-1. ISBN 978-1-85573-932-1. ISBN 0-8493-3448-9. [COBISS.SI-ID 27924485]

  289. MEHTA, Anita. Granular physics. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. XII, 305 str., ilustr. ISBN 978-0-521-66078-5. ISBN 0-521-66078-5. [COBISS.SI-ID 28998661]

  290. LINERT, Wolfgang (ur.). Molecular magnets : recent highlights. Wien; New York: Springer, cop. 2003. XII, 210 str., ilustr. ISBN 3-211-83891-0. [COBISS.SI-ID 17416743]

  291. HOSOKAWA, Masuo (ur.). Nanoparticle technology handbook. Oxford; Amsterdam: Elsevier, 2007. XXI, 622 str., ilustr. ISBN 978-0-444-53122-3. [COBISS.SI-ID 29089541]

  292. CAMERON, Nigel M. de S. (ur.). Nanoscale : issues and perspectives for the nano century. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XXVI, 462 str. ISBN 978-0-470-08419-9. [COBISS.SI-ID 29059845]

  293. ROBESON, Lloyd M.. Polymer blends : a comprehensive review. Munich; Cincinnati: Hanser, cop. 2007. XII, 459 str., ilustr. ISBN 978-1-56990-408-4. ISBN 1-56990-408-1. [COBISS.SI-ID 29220357]

  294. SCHWEITZER, Philip A.. Corrosion resistance tables : metals, nonmetals, coatings, mortars, plastics, elastomers and linings and fabrics, (Corrosion technology, 21). 5th ed., revised and expanded. New York; Basel: M. Dekker, cop. 2004. 4 zv., tabele. ISBN 0-8247-5673-8. ISBN 0-8247-5674-6. ISBN 0-8247-5675-4. ISBN 0-8247-5676-2. [COBISS.SI-ID 27944965]

  295. ZAJC, Andrej (ur.). Posebne lastnosti betonov z dodatki : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2007. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-91378-3-3. [COBISS.SI-ID 233207808]

  296. MOHAMMAD, Faiz (ur.). Specialty polymers : materials and applications. Tunbridge Wells: Anshan, 2007. XIX, 588 str., ilustr. ISBN 978-1-904798-95-8. ISBN 1-904798-95-0. [COBISS.SI-ID 29220613]

  297. VISWANATHAN, B. (ur.). Structure and properties of solid state materials. Oxford: Alpha Science International, cop. 2006. VIII, 131 str., ilustr. ISBN 1-84265-336-9. ISBN 978-1-84265-336-4. [COBISS.SI-ID 28564741]

  298. RODRÍGUEZ, José A. (ur.). Synthesis, properties and applications of oxide nanomaterials. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XI, 717 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-471-72405-6. [COBISS.SI-ID 29078277]

  299. UGURAL, A. C.. Mechanics of materials. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2008. XIX, 716 str., ilustr. ISBN 978-0-471-72115-4. [COBISS.SI-ID 12700466]

  300. VASILIEV, Valery V., MOROZOV, Evgeny V.. Advanced mechanics of composite materials. [2nd ed.]. Oxford; Amsterdam: Elsevier, 2007. XII, 491 str., ilustr. ISBN 978-0-08-045372-9. [COBISS.SI-ID 28534021]

  301. ZHANG, Zhuomin M.. Nano/microscale heat transfer, (McGraw-Hill nanoscience & technology series). New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2007. XXI, 479 str., ilustr. ISBN 0-07-143674-X. ISBN 978-0-07-143674-8. [COBISS.SI-ID 28711685]


  620.9 ENERGETIKA.


  302. DRENNEN, Thomas E., ROSTHAL, Jennifer E.. Pathways to a hydrogen future. Oxford: Elsevier, 2007. XIV, 288 str., ilustr. ISBN 978-0-08-046734-4. ISBN 978-0-08-046730-6. [COBISS.SI-ID 28920581]

  303. SAVAGE, Lorraine (ur.). Geothermal power, (Fueling the future). Farmington Hills: Greenhaven Press, cop. 2007. 128 str., ilustr. ISBN 978-0-7377-3579-6. ISBN 0-7377-3579-1. [COBISS.SI-ID 28868869]

  304. PRAG, Peter A. B.. Renewable energy in the countryside, (EG Practice). 2nd ed. London: EG Books, cop. 2007. V, 54 str. ISBN 0-7282-0507-6. [COBISS.SI-ID 28841221]

  305. VEDAVARZ, Ali, KUMAR, Sunil, HUSSAIN, Muhammed Iqbal. HVAC : handbook of heating, ventilation and air conditioning for design and implementation. 1st ed. New York: Industrial Press, 2007. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 0-8311-3163-2. ISBN 978-0-8311-3163-0. [COBISS.SI-ID 29260805]


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  306. BAYER, Raymond George. Engineering design for wear, (Mechanical engineering, 176). 2nd ed., revised and expanded. New York; Basel: M. Dekker, cop. 2004. XI, 422 str., ilustr. ISBN 0-8247-4772-0. [COBISS.SI-ID 27968261]

  307. Bosch automotive handbook. 7th ed., revised and expanded. Plochingen: R. Bosch, 2007. 1192 str., ilustr. ISBN 978-0-470-51936-3. [COBISS.SI-ID 29097221]

  308. TRBIŽAN, Katarina (ur.). Casting simulation : background and examples from Europe and USA. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije: WFO International Commission 3.3, 2002. 346 str., ilustr. ISBN 961-90130-2-6. [COBISS.SI-ID 119728384]

  309. HELLWIG, Waldemar. Spanlose Fertigung : Stanzen : Grundlagen für die Produktion einfacher und komplexer Präzisions-Stanzteile, (Viewegs Fachbücher der Technik). 8., aktualisierte und ergänzte Aufl. Wiesbaden: Vieweg, 2006. XII, 308 str., ilustr. ISBN 3-528-74042-6. ISBN 978-3-528-74042-9. [COBISS.SI-ID 530045]

  310. JOVIČIĆ, Milenko M., TANOVIĆ, Ljubodrag. Alati i pribori : proračuni i konstrukcije alata za izradu delova od lima. Beograd: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2002. IV, 249 str., ilustr. ISBN 86-7083-427-8. [COBISS.SI-ID 49022465]

  311. LEE, Youngseog. Rod and bar rolling : theory and applications, (Manufacturing engineering and materials processing, 64). New York; Basel: M. Dekker, cop. 2004. IX, 465 str., ilustr. ISBN 0-8247-5649-5. [COBISS.SI-ID 27969029]

  312. LINDENAU, Klaus. Wirtschaftliche Fertigung mit Schleifen : Kostensenkung durch Prozesssicherheit und gezielte Maschinenbeschaffung, (Kostengünstig produzieren). München; Wien: Hanser, cop. 2006. XIII, 154 str., ilustr. ISBN 3-446-40648-4. ISBN 978-3-446-40648-3. [COBISS.SI-ID 28312325]

  313. MORAN, Michael J., SHAPIRO, Howard N.. Fundamentals of engineering thermodynamics. 6th ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2008. XV, 928 str., ilustr. ISBN 978-0-471-78735-8. [COBISS.SI-ID 29075717]

  314. NEE, Andrew Yeh Chris, TAO, Zhen Jun, SENTHIL KUMAR, A.. An advanced treatise on fixture design and planning, (Series on manufacturing systems and technology, vol. 1). Singapore: World Scientific, cop. 2004. XIV, 248 str., ilustr. ISBN 981-256-059-9. [COBISS.SI-ID 28045317]

  315. KOVAČIČEK, Franjo, MULC, Andrija (ur.). Proizvodno strojarstvo. Sv. 1, Materijali, (Biblioteka Inženjerski priručnik, 4). 1. izd. Zagreb: Školska knjiga, 1998-. 1 zv. (X, 308 str.), ilustr. ISBN 953-0-31677-1. ISBN 953-0-31665-8. [COBISS.SI-ID 54971]

  316. THAKE, Jeremy. The micro-hydro Pelton turbine manual : design, manufacture and installation for small-scale hydro-power. London: ITDG, 2000. XI, 180 str., ilustr. ISBN 1-85339-460-2. [COBISS.SI-ID 9780246]

  317. WECK, Manfred, BRECHER, Christian. Werkzeugmaschinen. 5, Messtechnische Untersuchung und Beurteilung, dynamische Stabilität : Messtechnische Untersuchung und Beurteilung, dynamische Stabilität, (VDI-Buch), (Werkzeugmaschinen Fertigungssyteme, 5). 7., neu bearbeitete Aufl. Berlin [etc.]: Springer, cop. 2006. XXVII, 474 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 3-540-22505-6. ISBN 978-3-540-22505-8. [COBISS.SI-ID 9533723]


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  318. Energy, electricity and nuclear power : developments and projections - 25 years past and future. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 77 str., ilustr. ISBN 978-92-0-107407-2. [COBISS.SI-ID 459760]

  319. Challenges faced by technical and scientific support organizations in enhancing nuclear safety : proceedings of an International Conference on Challenges Faced by Technical and Scientific Support Organizations in Enhancing Nuclear Safety, (Proceedings series). Vienna: IAEA, 2007. 297 str., ilustr. ISBN 978-92-0-106907-8. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1301_web.pdf. [COBISS.SI-ID 453104]

  320. Milestones in the development of a national infrastructure for nuclear power, (IAEA nuclear energy series, no. NG-G-3.1). Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 88 str., ilustr. ISBN 978-92-0-107707-3. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1305_web.pdf. [COBISS.SI-ID 453872]

  321. Risk management of knowledge loss in nuclear industry organizations. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2006. 31 str., ilustr. ISBN 92-0-105406-8. [COBISS.SI-ID 320496]

  322. Utilization related design features of research reactors : a compendium, (Technical reports series, no. 455). Vienna: International Atomic Energy Agency, 2007. 606 str., ilustr. ISBN 92-0-112206-3. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TRS455_web.pdf. [COBISS.SI-ID 452848]


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  323. 302 neue professionelle Schaltungen : Applikationsschaltungen für Praxis, Labor und Studium, (Elektronik). Poing: Franzis, cop. 2007. 475 str., ilustr. ISBN 978-3-7723-4036-9. ISBN 3-7723-4036-9. [COBISS.SI-ID 29262085]

  324. AL-AZZAWI, Abdul. Fiber optics : principles and practices. Boca Raton: CRC: Taylor & Francis, cop. 2007. 386 str., [2] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-8493-8295-5. ISBN 978-0-8493-8295-6. [COBISS.SI-ID 29282053]

  325. BELL, David A.. Electronic instrumentation and measurements. 2nd ed. Sarnia: D. A. Bell, cop. 1997. XI, 451 str., ilustr. ISBN 0-13-249954-1. ISBN 978-0-13-249954-5. [COBISS.SI-ID 29245445]

  326. BELL, David A.. Laboratory manual for Electric circuits. 6th ed. Sarnia: D. A. Bell, cop. 1998. IV, 169 str., ilustr. ISBN 0-9682502-4-6. ISBN 978-0-9682502-4-2. [COBISS.SI-ID 28368133]

  327. BELL, David A.. Operational amplifiers and linear ICs. 2nd ed. Sarnia, (Ont.): D.A. Bell, cop. 1997. [8], 348 str., ilustr. ISBN 0-9682502-0-3. ISBN 978-0-9682502-0-4. [COBISS.SI-ID 28368389]

  328. BELL, David A.. Transparency masters for Electric circuits. 6th ed. Sarnia: D. A. Bell, cop. 1998. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 0-9682502-7-0. ISBN 978-0-9682502-7-3. [COBISS.SI-ID 28369157]

  329. BLADEL, Jean. Electromagnetic fields, (IEEE press series on electromagnetic wave theory). 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XIV, 1155 str., ilustr. ISBN 978-0-471-26388-3. [COBISS.SI-ID 6144852]

  330. CAMERON, Richard J., KUDSIA, Chandra M., MANSOUR, Raafat R.. Microwave filters for communication systems : fundamentals, design and applications. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XXXI, 771 str., ilustr. ISBN 978-0-471-45022-1. [COBISS.SI-ID 29139717]

  331. PLACKO, Dominique (ur.). DPSM for modeling engineering problems. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XIX, 372 str., ilustr. ISBN 978-0-471-73314-0. [COBISS.SI-ID 29076485]

  332. ESSIG, Mark Regan. Edison & the electric chair : a story of light and death. New York: Walker & Company, 2003. 358 str., ilustr. ISBN 0-8027-1406-4. [COBISS.SI-ID 28648965]

  333. GREBENNIKOV, Andrei. RF and microwave transistor oscillator design. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIV, 441 str., ilustr. ISBN 978-0-470-02535-2. [COBISS.SI-ID 29140229]

  334. BROUSSELY, Michel (ur.). Industrial applications of batteries : from cars to aerospace and energy storage. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2007. XXII, 770 str., ilustr. ISBN 978-0-444-52160-6. ISBN 0-444-52160-7. [COBISS.SI-ID 29212165]

  335. ŠORLI, Iztok, KOSEC, Marija (ur.), BELAVIČ, Darko (ur.). 38th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Packaging and Interconnections in Electronics, October 09.-11. 2002, Lipica, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2002. X, 378 str., ilustr. ISBN 961-91023-0-4. [COBISS.SI-ID 120281600]

  336. TRONTELJ, Janez (ur.), CVIKL, Bruno (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 40th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Non-ionizing Electromagnetic Fields from Overvoltage, Overcurrent and Electrostatic Discharge Protection to Bioeffects, September 29. - October 01. 2004, Maribor, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2004. X, 334 str., ilustr. ISBN 961-91023-2-0. [COBISS.SI-ID 215572736]

  337. Lithium mobile power 2007 : advances in lithium battery technologies for mobile applications. Brookline: The Knowledge Press, cop. 2007. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 1-59430-129-8. [COBISS.SI-ID 29165573]

  338. KOVAČEVIĆ, Branko, ĐUROVIĆ, Željko. Fundamentals of stochastic signals, systems and estimation theory with worked examples. Belgrade: Academic mind, 1999. 392 str., ilustr. ISBN 86-7466-007-X. [COBISS.SI-ID 6783254]

  339. LANGLEY, Billy C., CURTIS, Dan. Going with the flow : small scale water power. Machynlleth: The Centre for Alternative Technology, cop. 2004. 149 str., ilustr. ISBN 1-898049-18-1. ISBN 978-1-898049-18-0. [COBISS.SI-ID 12931378]

  340. LEO, Donald J.. Engineering analysis of smart material systems. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIV, 556 str., ilustr. ISBN 978-0-471-68477-0. [COBISS.SI-ID 29097477]

  341. BREUER, Kenneth S. (ur.). Microscale diagnostic techniques. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2005. XII, 259 str., ilustr. ISBN 3-540-23099-8. ISBN 978-3-540-23099-1. [COBISS.SI-ID 27887877]

  342. MOMOH, James A.. Electric power distribution, automation, protection and control. Boca Raton: CRC Press, cop. 2008. XVII, 360 str., ilustr. ISBN 978-0-8493-6835-6. ISBN 0-8493-6835-9. [COBISS.SI-ID 29033733]

  343. PARET, Dominique. Multiplexed networks for embedded systems : CAN, LIN, Flexray, Safe-by-Wire.... Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIII, 418 str., ilustr. ISBN 978-0-470-03416-3. [COBISS.SI-ID 29131269]

  344. PAUL, Clayton R.. Introduction to electromagnetic compatibility, (Wiley series in microwave and optical engineering). 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2006. XXI, 983 str., ilustr. ISBN 0-471-75500-1. ISBN 978-0-471-75500-5. [COBISS.SI-ID 10261526]

  345. RAKOVIĆ, Dejan I.. Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala. 3. izd. Beograd: Akademska misao, 2000. 6, 455 str., ilustr. ISBN 86-7466-024-X. [COBISS.SI-ID 115192320]

  346. SLADE, Paul G.. The vacuum interrupter : theory, design, and application. Boca Raton: CRC Press, cop. 2008. XV, 510 str., ilustr. ISBN 978-0-8493-9091-3. ISBN 0-8493-9091-5. [COBISS.SI-ID 29217797]

  347. Standardschaltungen der Digital- und Analogtechnik : [Gatter, Flip-Flops, Multivibratoren, Zähler, 7-Segment-Treiber, Schieberegister, Multiplexer, Schmitt-Trigger, Bustreiber, Decoder, u.v.m.], (Elektronik). Poing: Franzis, cop. 2007. 309 str., ilustr. ISBN 978-3-7723-4198-4. ISBN 3-7723-4198-5. [COBISS.SI-ID 29265669]

  348. BÖGE, Wolfgang (ur.). Vieweg-Handbuch Elektrotechnik : Grundlagen und Anwendungen für Elektrotechniker. 4., überarbeitete Aufl. Wiesbaden: Vieweg, 2007. XXXVIII, 1143 str., ilustr. ISBN 978-3-8348-0136-4. ISBN 3-8348-0136-4. [COBISS.SI-ID 29265413]

  349. WHITAKER, Jerry C.. AC power systems handbook, (Electronics handbook series). 3rd ed. Boca Raton: CRC: Taylor & Francis, 2007. XVIII, 428 str., ilustr. ISBN 0-8493-4034-9. ISBN 978-0-8493-4034-5. [COBISS.SI-ID 10933526]


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  350. JOHNSON, David E.. Basic electric circuit analysis. 5th ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 1999. XIV, 762 str., ilustr. ISBN 0-470-11725-7. [COBISS.SI-ID 29140485]

  351. BELL, David A.. Laboratory manual for Electronic devices and circuits. 4th ed. Sarnia: D. A. Bell, cop. 2001. 246 str., ilustr. ISBN 0-9683705-6-X. ISBN 978-0-9683705-6-8. [COBISS.SI-ID 28362501]

  352. BELL, David A.. Laboratory manual for Operational amplifiers and linear ICs. 2nd ed. Sarnia: D. A. Bell, cop. 1997. 120 str., ilustr. ISBN 0-9682502-1-1. ISBN 978-0-9682502-1-1. [COBISS.SI-ID 28367877]

  353. Eagle : easily applicable graphical layout editor : schematic, layout, autorouter. 2nd ed. Delray Beach: CadSoft, cop. 2004. 2 el. optična diska (CD-ROM). Sistemske zahteve: IBM kompatibilen PC (586 ali več); Windows 95/98/ME, Windows NT/2000/XP ali Linux 2.x, libc6 in X11 z min. barvno globino 8bpp; trdi disk z min. 50 MB prostega prostora; barvna resolucija vsaj 1027 x 768; miška s tremi gumbi. [COBISS.SI-ID 29165829]

  354. PIGNATEL, Giorgio (ur.), ŽEMVA, Andrej (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 39th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Embedded Systems, October 01.-03. 2003, Ptuj, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2003. XI, 417 str., ilustr. ISBN 961-91023-1-2. [COBISS.SI-ID 126115840]

  355. MALIČ, Barbara (ur.), BELAVIČ, Darko (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005. X, 372 str., ilustr. ISBN 961-91023-3-9. [COBISS.SI-ID 222011136]

  356. MITIN, Vladimir V., KOCHELAP, Viatcheslav A., STROSCIO, Michael A.. Introduction to nanoelectronics : science, nanotechnology, engineering and applications. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008. XV, 329 str., ilustr. ISBN 978-0-521-88172-2. [COBISS.SI-ID 29142533]

  357. WILLIAMS, Al. Build your own printed circuit board. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2004. XV, 206 str., ilustr. ISBN 0-07-142783-X. [COBISS.SI-ID 29033989]


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  358. BREEBAART, Jeroen, FALLER, Christof. Spatial audio processing : MPEG surround and other applications. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIV, 209 str., ilustr. ISBN 978-0-470-03350-0. [COBISS.SI-ID 29096709]

  359. DUMAN, Tolga M., GHRAYEB, Ali. Coding for MIMO communication systems. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XXVIII, 338 str., ilustr. ISBN 978-0-470-02809-4. [COBISS.SI-ID 29096453]

  360. GHAVAMI, M., MICHAEL, L. B., KOHNO, Ryuji. Ultra wideband signals and systems in communication engineering. 2nd ed. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XXX, 304 str., ilustr. ISBN 978-0-470-02763-9. [COBISS.SI-ID 29148933]

  361. HANZO, Lajos, CHERRIMAN, Peter J., STREIT, Jürgen. Video compression and communications : from basics to H.261, H.263, H.264, MPEG4 for DVB and HSDPA-style adaptive turbo-transceivers. 2nd ed. Chichester: J. Wiley & Sons; [Piscataway]: IEEE Press, cop. 2007. XXIV, 677 str., ilustr. ISBN 978-0-470-51849-6. [COBISS.SI-ID 29141765]

  362. HANZO, Lajos, SOMERVILLE, F. Clare A., WOODARD, Jason P.. Voice and audio compression for wireless communications. 2nd ed. Chichester: J. Wiley & Sons; [Piscataway]: IEEE Press, cop. 2007. XXXV, 843 str., ilustr. ISBN 978-0-470-51581-5. [COBISS.SI-ID 29141509]

  363. LUZZATTO, Ariel, SHIRAZI, Gadi. Wireless transceiver design : mastering the design of modern wireless equipment and systems. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XX, 265 str., ilustr. ISBN 978-0-470-06076-6. [COBISS.SI-ID 29148421]

  364. SOLDANI, David (ur.). QoS and QoE management in UMTS cellular systems. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XXVII, 459 str., ilustr. ISBN 0-470-01639-6. ISBN 978-0-470-01639-8. [COBISS.SI-ID 1825605]

  365. BANKS, Jerry.. RFID applied. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XVIII, 509 str., ilustr. ISBN 978-0-471-79365-6. [COBISS.SI-ID 29149445]

  366. VAN BOSSE, John G., DEVETAK, Fabrizio U.. Signaling in telecommunication networks, (Wiley series in telecommunications and signal processing). 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XIV, 810 str., ilustr. ISBN 0-471-66288-7. ISBN 978-0-471-66288-4. [COBISS.SI-ID 29148677]

  367. WALKE, Bernhard H., MANGOLD, Stefan, BERLEMANN, Lars. IEEE 802 wireless systems : protocols, multi-hop mesh/relaying, performance and spectrum coexistence. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XIX, 382 str., ilustr. ISBN 978-0-470-01439-4. ISBN 0-470-01439-3. [COBISS.SI-ID 29148165]

  368. ZIMMERMANN, Werner, SCHMIDGALL, Ralf. Bussysteme in der Fahrzeugtechnik : Protokolle und Standards, (ATZ-MTZ-Fachbuch). 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg, 2006. X, 298 str., ilustr. ISBN 3-8348-0166-6. ISBN 978-3-8348-0166-1. [COBISS.SI-ID 28313861]


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  369. KORTNIK, Jože (ur.), BAJŽELJ, Uroš (ur.), ŽERDIN, Franc (ur.), VESELIČ, Miran (ur.). Zbornik Strokovnega posvetovanja rudarjev in geotehnologov ob 38. skoku čez kožo, Ljubljana, 04. Mali traven 2003. Ljubljana: Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov - SRDIT, 2003. 149 str., ilustr., tabele. ISBN 961-91096-0-0. [COBISS.SI-ID 123507456]


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  370. AGHAYERE, Abi O., VIGIL, Jason. Structural wood design : a practice-oriented approach using the ASD method. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XII, 396 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05678-3. [COBISS.SI-ID 29098501]

  371. SHANMUGAM, N. E. (ur.). Analysis and design of plated structures. Vol. 2, Dynamics, (Woodhead publishing in materials). Cambridge: Woodhead; Boca Raton: CRC Press, 2007. XVI, 480 str., ilustr. ISBN 978-1-84569-116-5. ISBN 1-84569-116-4. ISBN 978-1-84569-229-2. ISBN 1-84569-229-2. ISBN 978-1-4200-4457-7. ISBN 1-4200-4457-5. [COBISS.SI-ID 29162245]

  372. ANDROIĆ, Boris. Čelični i spregnuti mostovi, (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu). Zagreb: IA projektiranje, 2006. XXXVI, 1236 str., ilustr. ISBN 953-96572-5-3. ISBN 978-953-96572-5-1. [COBISS.SI-ID 28823045]

  373. ESSERY, R. J.. Railway signalling and track plans. Reprinted. Hersham: Ian Allan, 2007. 112 str., ilustr. ISBN 978-0-7110-3215-6. ISBN 0-7110-3215-7. [COBISS.SI-ID 29240581]

  374. Gebaute Visionen : 100 Jahre Deutscher Ausschuss für Stahlbeton : 1907 - 2007. 1. Aufl. Berlin; Wien; Zürich: Beuth, 2007. 276 str., ilustr. ISBN 978-3-410-65044-7. [COBISS.SI-ID 29137925]

  375. LAMM, Ruediger. How to make two-lane rural roads safer : scientific background and guide for practical application. Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2007. 118 str., ilustr., tabele. ISBN 1-84564-156-6. ISBN 978-1-84564-156-6. [COBISS.SI-ID 28622853]

  376. ILIĆ, Slobodan N.. Klasični drveni krovovi. 6. izd. Beograd: Građevinska knjiga, 2003. 716 str., ilustr., načrti, avtorj. sl. ISBN 86-395-0385-0. [COBISS.SI-ID 107691020]

  377. FU, Gongkang (ur.). Inspection and monitoring techniques for bridges and civil structures, (Woodhead publishing in materials). Cambridge, UK: Woodhead; Boca Raton: CRC Press, 2005. XI, 270 str., ilustr. ISBN 1-85573-939-9. ISBN 978-1-85573-939-0. ISBN 978-1-84569-095-3. ISBN 1-84569-095-8. ISBN 0-8493-9544-5. [COBISS.SI-ID 29161221]

  378. KAY, Melvyn. Practical hydraulics. 2nd ed. London; New York: Taylor & Francis, 2008. XII, 253 str., ilustr. ISBN 978-0-415-35114-0. ISBN 0-415-35114-6. ISBN 978-0-415-35115-7. ISBN 0-415-35115-4. [COBISS.SI-ID 10339611]

  379. POLJANŠEK, Karmen. Vpliv kumulativnih poškodb na odziv armiranobetonskih konstrukcij pri potresni obtežbi : doktorska disertacija = Influence of comulative damage on the seismic response of reinforced concrete structures : doctoral thesis. Ljubljana: [K. Poljanšek], 2007. XI, 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3721569]

  380. HALDAR, Achintya (ur.). Recent developments in reliability-based civil engineering. Hackensack: World Scientific, cop. 2006. XVIII, 277 str., ilustr. ISBN 981-256-419-5. [COBISS.SI-ID 27949061]

  381. ROUTSCHKA, Gerald. Feuerfest und Feuerfestbau Wörterbuch : deutsch-englisch, englisch-deutsch = Dictionary of refractory and refractory engineering : German-English, English-German. 2. Aufl. Essen: Vulkan, cop. 2006. IX, 364 str. ISBN 978-3-8027-3156-3. ISBN 3-8027-3156-5. [COBISS.SI-ID 28929029]

  382. Schlussberichte zur ersten Phase des DAfStb/BMBF-Verbundforschungsvorhabens "Nachhaltig Bauen mit Beton", (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, H. 572). 1. Aufl. Berlin; Wien; Zürich: Beuth, 2007. 340, 14 str., ilustr. ISBN 978-3-410-65772-9. [COBISS.SI-ID 29137413]

  383. XIE, Wei-Chau. Dynamic stability of structures. New York: Cambridge University Press, 2006. XVII, 435 str., ilustr. ISBN 0-521-85266-8. ISBN 978-0-521-85266-1. [COBISS.SI-ID 12389938]


  626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


  384. HLATAN, Tomaž. Hudourniški jez. Ljubljana: samozal., 2008. 18 str., ilustr. ISBN 978-961-92013-3-6. [COBISS.SI-ID 236843264]

  385. MARA, David Duncan. Domestic wastewater treatment in developing countries. London; Sterling, VA: Earthscan, 2004. XVI, 293 str., ilustr. ISBN 1-84407-020-4. ISBN 1-84407-019-0. [COBISS.SI-ID 29034245]


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  386. ROGERS, Heather. Gone tomorrow : the hidden life of garbage. New York; London: The New Press, 2005. XI, 288 str., ilustr. ISBN 1-59558-120-0. ISBN 978-1-59558-120-4. [COBISS.SI-ID 28393733]

  387. SENEVIRATNE, Mohan. A practical approach to water conservation for commercial and industrial facilities. 1st ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2007. XX, 380 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-85617-489-3. [COBISS.SI-ID 28828165]

  388. ROŠ, Milenko (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2005. 139 str., ilustr. ISBN 961-90605-9-8. [COBISS.SI-ID 222164224]

  389. THOMPSON, Kenneth Clive (ur.). Water contamination emergencies : enhancing our response, (Special publication, no. 302). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2006. X, 372 str., ilustr., zvd. ISBN 0-85404-658-5. ISBN 978-0-85404-658-4. [COBISS.SI-ID 28394245]


  629 TEHNIKA VOZIL.


  390. CLARKE, David. Gresley 4-6-2 A4 class, (Locomotives in detail, 3). Hersham: Ian Allan, 2005. 96 str., ilustr. ISBN 0-7110-3085-5. ISBN 978-0-7110-3085-5. [COBISS.SI-ID 29242117]

  391. CLARKE, David. Riddles Class 6/7 Standard Pacifics, (Locomotives in detail, 5). Hersham: Ian Allan, 2006. 96 str., ilustr. ISBN 978-0-7110-3177-7. ISBN 0-7110-3177-0. [COBISS.SI-ID 29242885]

  392. HALDERMAN, James D.. Steering, suspension and alignment, (General Motors fundamental curriculum series). Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, cop. 2008. XV, 457 str., ilustr. ISBN 0-13-241131-8. ISBN 978-0-13-241131-8. [COBISS.SI-ID 28535045]

  393. HALL, Stanley. Railway milestones and millstones : triumphs and disasters in British railway history. Hersham: Ian Allan, 2006. 160 str., ilustr. ISBN 0-7110-3110-X. ISBN 978-0-7110-3110-4. [COBISS.SI-ID 29241093]

  394. HARVEY, R. John. Bulleid 4-6-2 Merchant Navy class, (Locomotives in detail, 1). Hersham: Ian Allan, 2004. 104, [4] str., ilustr. ISBN 0-7110-3013-8. ISBN 978-0-7110-3013-8. [COBISS.SI-ID 29241349]

  395. HILLIER, V. A. W., COOMBES, Peter, ROGERS, David R.. Hillier's fundamentals of motor vehicle technology. Book 2, Powertrain electronics. 5th ed. Cheltenham: N. Thornes, 2006. 246 str., ilustr. ISBN 0-7487-8099-8. [COBISS.SI-ID 29005061]

  396. BELBRUNO, Edward (ur.). New trends in astrodynamics and applications : [an international conference], (Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1065). New York: The New York Academy of Sciences, 2005. X, 470 str., ilustr. ISBN 1-57331-630-X. ISBN 1-57331-631-8. [COBISS.SI-ID 2935828]

  397. JEFFERSON, Colin M., BARNARD, R. H.. Hybrid vehicle propulsion, (International series on advances in transport, vol. 10). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2002. [XX], 150 str., ilustr. ISBN 1-85312-887-2. [COBISS.SI-ID 24630021]

  398. JENNISON, John, CLARKE, David. Stanier 4-6-0 Class 5, (Locomotives in detail, 2). Hersham: Ian Allan, 2004. 104 str., ilustr. ISBN 0-7110-3014-6. ISBN 978-0-7110-3014-5. [COBISS.SI-ID 29241605]

  399. KRITZINGER, Duane. Aircraft system safety : military and civil aeronautical applications. Cambridge: Woodhead; Boca Raton: CRC Press, 2006. XV, 350 str., ilustr. ISBN 0-8493-9012-5. ISBN 978-1-84569-136-3. ISBN 1-84569-136-9. ISBN 978-1-84569-150-9. ISBN 1-84569-150-4. [COBISS.SI-ID 28874757]

  400. KROES, Michael J., WATKINS, William Alfred, DELP, Frank. Aircraft maintenance & repair, (Aviation technology series). 6th ed. New York [etc.]: Glencoe, 2002. X, 648 str., ilustr. ISBN 0-02-803459-7. ISBN 978-0-02-803459-1. [COBISS.SI-ID 29145605]

  401. GURFIL, Pini (ur.). Modern astrodynamics, (Elsevier astrodynamics series). 1st ed. Oxford [etc.]: Academic Press, 2006. XIII, 283 str., [8] barvnih pril., ilustr. ISBN 0-12-373562-9. ISBN 978-0-12-373562-1. [COBISS.SI-ID 28830213]

  402. MORTON, Ian. Digital command control, (Aspects of modelling). Reprinted. Hersham: Ian Allan, 2007. 79 str., ilustr. ISBN 978-0-7110-3152-4. ISBN 0-7110-3152-5. [COBISS.SI-ID 29240837]

  403. SWIFT, Peter. Maunsell 4-6-0 King Arthur class, (Locomotives in detail, 4). Hersham: Ian Allan, 2005. 96 str., ilustr. ISBN 0-7110-3086-3. ISBN 978-0-7110-3086-2. [COBISS.SI-ID 29242373]

  404. SWIFT, Peter. Maunsell 4-6-0 Lord Nelson class, (Locomotives in detail, 8). Hersham: Ian Allan, 2007. 96 str., ilustr. ISBN 978-0-7110-3247-7. ISBN 0-7110-3247-5. [COBISS.SI-ID 29243141]

  405. WATKINS, William Alfred. Aircraft maintenance & repair : student study guide, (Aviation technology series). 6th ed. New York [etc.]: Glencoe, 2000. IV, 230 str. ISBN 0-02-803461-9. [COBISS.SI-ID 29145861]

  406. WAY, Robert Barnard. Meet the locomotive. 3rd impression. Hersham: Ian Allan Publishing, 2006. 48 str., ilustr. ISBN 0-7110-2695-5. ISBN 978-0-7110-2695-7. [COBISS.SI-ID 29240325]


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  407. MUSSELMAN, Lytton John. Figs, dates, laurel, and myrrh : plants of the Bible and the Quran. Portland: Timber Press, 2007. 336 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-855-6. ISBN 0-88192-855-0. [COBISS.SI-ID 29232901]

  408. BONFIGLIO, Andrea (ur.), ESPOSTI, Roberto (ur.), SOTTE, Franco (ur.). Rural Balkans and EU integration : an input-output approach, (Collana Associazione Alessandro Bartola, 2). Milano: F. Angeli, cop. 2006. VII, 373 str., graf. prikazi, tabele, zvd. ISBN 88-464-8052-X. ISBN 978-88-464-8052-1. [COBISS.SI-ID 1952904]


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  409. MIHELČIČ, Miran. Ekonomika poslovanja za inženirje. 10. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, cop. 2007. IX, 340 str., ilustr. ISBN 978-961-6209-61-8. ISBN 961-6209-61-2. [COBISS.SI-ID 235671296]


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  410. TANIGUCHI, Eiichi (ur.). Innovations in freight transport, (Advances in transport, vol. 11). Southampton; Boston: WIT, cop. 2003. 264 str., ilustr. ISBN 1-85312-894-5. [COBISS.SI-ID 24318725]

  411. SINHA, Kumares Chandra, LABI, Samuel. Transportation decision making : principles of project evaluation and programming. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XXII, 544 str., ilustr. ISBN 978-0-471-74732-1. [COBISS.SI-ID 29097989]


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  412. BAUDIN, Michel. Lean logistics : the nuts and bolts of delivering materials and goods. New York: Productivity Press, 2004. IX, 387 str., ilustr. ISBN 1-56327-296-2. [COBISS.SI-ID 27945221]

  413. PERRONE, Giovanni (ur.). Designing and evaluating value added services in manufacturing e-market places. Dordrecht: Springer, cop. 2005. XV, 198 str., ilustr. ISBN 1-4020-3151-3. [COBISS.SI-ID 28007685]

  414. KELLY, Anthony. Maintenance systems and documentation, (The plant maintenance management set). 1st ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006. XII, 238 str., ilustr. ISBN 0-75-066994-2. ISBN 978-0-75-066994-8. ISBN 0-75-066995-0. [COBISS.SI-ID 5593940]

  415. KELLY, Anthony. Managing maintenance resources, (The plant maintenance management set). 1st ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006. XII, 292 str., ilustr. ISBN 0-75-066993-4. ISBN 978-0-75-066993-1. ISBN 0-75-066995-0. [COBISS.SI-ID 5593428]

  416. KELLY, Anthony. Strategic maintenance planning, (The plant maintenance management set). 1st ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006. XII, 284 str., ilustr. ISBN 0-75-066992-6. ISBN 978-0-75-066992-4. ISBN 0-75-066995-0. [COBISS.SI-ID 5593684]

  417. LI, W. D., ONG, S. K., NEE, Andrew Yeh Chris. Integrated and collaborative product development environment : technologies and implementations, (Series on manufacturing systems and technology, vol. 2). New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2006. XVI, 330 str., ilustr. ISBN 981-256-680-5. ISBN 978-981-256-680-5. [COBISS.SI-ID 28311813]

  418. SANTOS, Javier, WYSK, Richard A., TORRES, José Manuel. Improving production with lean thinking. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XIII, 247 str., ilustr. ISBN 0-471-75486-2. [COBISS.SI-ID 1646807]

  419. ŽARGI, Darinka (ur.). Kakovost : inovativnost in odgovornost : zbornik referatov. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, 2007. 236 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-90184-9-1. [COBISS.SI-ID 235722240]


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  420. AWAJA, Firas, PAVEL, Dumitru. Design aspects of used lubricating oil re-refining. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2006. VIII, 114 str., ilustr. ISBN 0-444-52228-X. ISBN 978-0-444-52228-3. [COBISS.SI-ID 28083973]

  421. BENČINA, Katja. Karakterizacija predhodno aktiviranih afinitetnih metakrilatnih monolitov : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Benčina], 2007. XIV, 169 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 29191685]

  422. Guidelines for safe and reliable instrumented protective systems. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XXIII, 405 str., ilustr. ISBN 978-0-471-97940-1. [COBISS.SI-ID 28844805]

  423. CLARK, James H. (ur.), MACQUARRIE, Duncan J. (ur.). Handbook of green chemistry and technology. Oxford [etc.]: Blackwell Science, 2002. XX, 540 str., ilustr. ISBN 0-6320-5715-7. [COBISS.SI-ID 2738970]

  424. STARCK, Axel von (ur.), MÜHLBAUER, Alfred (ur.), KRAMER, Carl (ur.). Handbook of thermoprocessing technologies : fundamentals, processes, components, safety. Essen: Vulkan, cop. 2005. XXXII, 807 str., ilustr. ISBN 3-8027-2933-1. [COBISS.SI-ID 18640]

  425. JEVŠEVAR, Simona. Biosinteza rekombinantnih proteinov v bakteriji E. coli pri nizki temperaturi : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Jevševar], 2007. XV, 103 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28455941]

  426. KENT, James Albert (ur.). Kent and Riegel's handbook of industrial chemistry and biotechnology. 11th ed. New York: Springer, cop. 2007. 2 zv. ([XXIV], 1793, [44] str.), ilustr. ISBN 0-387-27842-7. ISBN 978-0-387-27842-1. [COBISS.SI-ID 29135109]

  427. KOVAČ, Štefan. Les - od gozda do peči. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, projekt GEF, 2006. 43 str., ilustr. ISBN 961-6392-39-5. [COBISS.SI-ID 227612160]

  428. LEUNG, Wallace Woon-Fong. Centrifugal separations in biotechnology. Oxford: Academic Press, 2007. XIV, 298 str., ilustr. ISBN 978-1-85617-477-0. [COBISS.SI-ID 28995077]

  429. LUYBEN, William L.. Chemical reactor design and control. [New York]: AIChE; Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XVI, 419 str., ilustr. ISBN 978-0-470-09770-0. [COBISS.SI-ID 29091589]

  430. MARTINČIČ, Vito. Dezodorizacija olj z maksimalno retenco negliceridnih komponent : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Martinčič], 2007. 120 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29050373]

  431. PAHARI, Amal, CHAUHAN, Brajendra. Engineering chemistry. Hingham (Mass.); New Delhi: Infinity Science Press, cop. 2007. XX, 739 str., ilustr. ISBN 978-0-9778582-8-6. ISBN 0-9778582-8-6. [COBISS.SI-ID 29145093]

  432. PHYPER, John-David, DUCAS, Philippe, BAISH, Peter. Global materials compliance handbook. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2004. XV, 477 str., ilustr. ISBN 0-471-46739-1. ISBN 978-0-471-46739-7. [COBISS.SI-ID 25849861]

  433. PIRNAT, Urša. Fazne transformacije inkomenzurabilno - komenzurabilno moduliranih kristalnih struktur v oksidnih sistemih na osnovi Bi_2O_3 : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Pirnat], 2007. XII, 141 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29192709]

  434. PROBSTEIN, Ronald F., HICKS, R. Edwin. Synthetic fuels. Dover ed. Mineola (New York): Dover Publications, 2006. XIV, 490 str., graf. prikazi. ISBN 0-486-44977-7. [COBISS.SI-ID 56862465]

  435. RAZPOTNIK, Tanja. Poogljičenje anodnega materiala za visokotemperaturne gorivne celice : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Razpotnik], 2007. XII, 109 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29191941]

  436. SAMARDŽIJA, Zoran. Elektronska mikroanaliza dopirane keramike s perovskitno strukturo : doktorska disertacija. Ljubljana: [Z. Samardžija], 2007. VII, 169 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21316391]

  437. ŠOLINC, Hinko. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso : pregled zakonodajnih postopkov. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Projekt GEF, 2006. 62 str. ISBN 961-6392-44-1. [COBISS.SI-ID 228378880]

  438. TEHOVNIK, Franc. Preoblikovalna sposobnost avstenitnih nerjavnih jekel : doktorska disertacija. Ljubljana: [F. Tehovnik], 2007. 136 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 236073216]


  669 METALURGIJA.


  439. FARRAR, J.C.M.. The alloy tree : a guide to low-alloy steels, stainless steels and nickel-base alloys. Boca Raton [etc.]: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing, cop. 2004. XII, 192 str., ilustr. ISBN 1-85573-766-3. ISBN 0-8493-2575-7. [COBISS.SI-ID 958145]


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  440. TRES, Paul A.. Designing plastic parts for assembly. 6th ed. München: Hanser Publishers; Cincinnati: Hanser Gardner Publication, 2006. XIX, 290 str., ilustr. ISBN 3-446-40321-3. ISBN 978-3-446-40321-5. ISBN 1-56990-401-4. ISBN 978-1-56990-401-5. [COBISS.SI-ID 28203781]


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  441. KRIŽMAN LAVRIČ, Pavla. Vpliv različnih dejavnikov na hitrost razpada in porabe peroksiocetne kisline pri procesu beljenja bombaža : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Križman Lavrič], 2007. XXXI, 255 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 236301056]

  442. SPENCER, David J.. Knitting technology : a comprehensive handbook and practical guide. 3rd ed. England; Pennsylvania: Technomic publishing, 2001. XXV, 386 str., ilustr. ISBN 1-58716-121-4. ISBN 1-85573-333-1. [COBISS.SI-ID 7642134]


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  443. PHILLIPS, William J.. Master locksmithing : an expert's guide to masterkeying, intruder alarms, access control systems, high-security locks and safe manipulation and drilling. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2008. XV, 416 str., ilustr. ISBN 978-0-07-148751-1. ISBN 0-07-148751-4. [COBISS.SI-ID 29135621]


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  444. CAJHEN, Rafael. Pomnilniško programirljivi krmilni sistemi. Del 2. 2., popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1990. IX, 257 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24660]

  445. CREMER, Michael. Regelungstechnik : eine Einführung für Wirtschaftsingenieure und Naturwissenschaftler. Berlin [etc.]: Springer, cop. 1988. XIV, 192 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-19361-8. ISBN 0-387-19361-8. [COBISS.SI-ID 28104197]

  446. KUTTAN, Appuu K. K.. Introduction to mechatronics, (Oxford higher education). New Delhi: Oxford University Press, 2007. X, 331 str., ilustr. ISBN 0-19-568781-7. ISBN 978-0-19-568781-1. [COBISS.SI-ID 28980997]


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  447. FONTANA, Patrick. Einfluss der Mischungszusammensetzung auf die frühen autogenen Verformungen der Bindemittelmatrix von Hochleistungsbetonen, (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, H. 570). 1. Aufl. Berlin; Wien; Zürich: Beuth, 2007. 126, 14 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-410-65770-5. [COBISS.SI-ID 29138181]

  448. KUNIČ, Roman. Načrtovanje vrednotenja vpliva pospešenega staranja bitumenskih trakov na konstrukcijske sklope : doktorska disertacija = Planning an assessment of the impact of accelerated ageing of bituminous sheets on constructional complexes : doctoral thesis. Ljubljana: [R. Kunič], 2007. XVII, 108, 88 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3774305]

  449. PRUEITT, MELVIN L.. ART AND THE COMPUTER. New York [etc.]: McGraw-Hill Book Company, 1984. IX, 246 str., ilustr. ISBN 0-07-050899-2. [COBISS.SI-ID 16307969]

  450. ZAJC, Andrej (ur.). Novosti pri gradnji tlakov : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2005. 80 str., ilustr. ISBN 961-91378-1-7. [COBISS.SI-ID 220368384]


  7 UMETNOST.


  451. CONE, Steve. Singer Upholstery basics plus : complete step-by-step photo guide. Chanhassen: Creative Publishing International, cop. 2007. 155 str., ilustr. ISBN 1-58923-329-8. ISBN 978-1-58923-329-4. [COBISS.SI-ID 29211909]

  452. HORNUNG, David. Color : a workshop approach. London: McGraw-Hill, cop. 2005. 168 str., ilustr. ISBN 0-07-302305-1. [COBISS.SI-ID 29236997]

  453. RIVERS, Charlotte. CD art : innovation in CD packaging design. Mies; Hove: RotoVision, [2003?]. 160 str., ilustr. ISBN 2-88046-745-4. ISBN 978-2-88046-745-6. [COBISS.SI-ID 1988206]

  454. KENDA, Boštjan Botas, FIJAVŽ, Primož. Studiobotas. Ljubljana: Studiobotas, 2006. 313 str., ilustr. ISBN 961-238-649-8. [COBISS.SI-ID 226638336]

  455. TRIGGS, Teal. Experimentelle Typographie : Avantgarde im modernen Schriftdesign. München: Stiebner, cop. 2003. 224 str., ilustr. ISBN 3-8307-1283-9. ISBN 978-3-8307-1283-1. [COBISS.SI-ID 28416517]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  456. BELL, Simon, APOSTOL, Dean. Designing sustainable forest landscapes. London; New York: Taylor & Francis Group, 2008. XI, 356 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-419-25680-9. ISBN 0-419-25680-6. [COBISS.SI-ID 29235973]

  457. BERGER, Alan (ur.). Designing the reclaimed landscape. London; New York: Taylor & Francis, 2008. XXI, 167 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 0-415-77303-2. ISBN 978-0-415-77303-4. ISBN 0-203-93573-X. ISBN 978-0-203-93573-6. [COBISS.SI-ID 29219077]

  458. TACOLI, Cecilia (ur.). The Earthscan reader in rural-urban linkages. London; Sterling: Earthscan, 2006. XX, 329 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-84407-316-0. ISBN 1-84407-316-5. ISBN 978-1-84407-315-3. ISBN 1-84407-315-7. [COBISS.SI-ID 32323426]

  459. SCHMIDT-SEIWERT, Volker (ur.), PORSCHE, Lars (ur.), SCHÖN, Peter (ur.). ESPON atlas : mapping the structure of the European territory : October 2006 : [ESPON project 3.1]. Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2006. 88 str., ilustr., zvd. ISBN 3-87994-024-X. [COBISS.SI-ID 4909689]

  460. Preparing design codes : a practice manual. London: Department for Communities and Local Government, cop. 2006. 120 str., ilustr. ISBN 1-85946-260-X. ISBN 978-1-85946-260-7. [COBISS.SI-ID 2225603]

  461. INTERREG III B CADSES : project book : advancing transnational co-operation 2000-2006 : Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space. 3rd completely revised and updated ed. Dresden: Interreg III B CADSES, 2006. 160 str., ilustr. ISBN 3-00-019730-3. ISBN 978-3-00-019730-7. [COBISS.SI-ID 4911225]

  462. JARC, Pavla, KLADNIK, Drago, ROJŠEK, Daniel, MARUŠIČ, Branko. Posočje : A-Ž : enciklopedični priročnik za popotnika, (Zbirka Slovenija total). Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2002. 244 str., ilustr. ISBN 961-6358-57-X. [COBISS.SI-ID 119065600]

  463. KLADNIK, Drago, RAVBAR, Marjan. Členitev slovenskega podeželja : (prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja), (Geografija Slovenije, 8). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 196 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 961-6500-38-4. [COBISS.SI-ID 127143424]

  464. Meeting development goals in small urban centres : water and sanitation in the world's cities 2006. London; Sterling, VA: Earthscan, 2006. XXI, 273 str., ilustr. ISBN 1-84407-304-1. ISBN 978-1-84407-304-7. ISBN 1-84407-305-X. ISBN 978-1-84407-305-4. ISBN 92-1-131814-9. ISBN 92-1-131813-0. [COBISS.SI-ID 29033221]

  465. PAVŠEK, Miha. Snežni plazovi v Sloveniji : (geografske značilnosti in preventiva), (Geografija Slovenije, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002. 209 str., ilustr. ISBN 961-6358-71-5. [COBISS.SI-ID 120914688]

  466. PERKO, Drago. Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa, (Geografija Slovenije, 3). Ljubljana: ZRC, 2001. 229 str., ilustr. ISBN 961-6182-94-3. [COBISS.SI-ID 104535808]

  467. PETEK, Franci. Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu, (Geografija Slovenije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 2005. 216 str., ilustr. ISBN 961-6568-10-8. [COBISS.SI-ID 222812928]

  468. Program "Območje Alp" : Interreg III B : projekti 2000-2006. Rosenheim: Skupni tehnični sekretariat, [2006?]. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4910457]

  469. PRAPER, Sergeja, BAUSCH, Thomas, DAX, Thomas, JANIN RIVOLIN, Umberto, PARVEX, François, VANIER, Martin. Prospective study of the Alpine space Interreg III B programme : sustainable territorial development in the Alpine space : towards long term transnational cooperation : executive summary. [S. l.: Alpine Space Interreg III B Programme, 2005 ali 2006]. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4909945]

  470. KIBEL, Paul Stanton (ur.). Rivertown : rethinking urban rivers, (Urban and industrial environments). Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, cop. 2007. 216 str., ilustr. ISBN 978-0-262-11307-6. ISBN 978-0-262-61219-7. ISBN 0-262-61219-4. [COBISS.SI-ID 29161733]

  471. SMREKAR, Aleš, KLADNIK, Drago. Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane, (Georitem, 4). Ljubljana: Založba ZRC, 2007. 100 str., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-034-0. [COBISS.SI-ID 235881472]

  472. SMREKAR, Aleš. Zavest ljudi o pitni vodi, (Geografija Slovenije, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2006. 166 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 961-6568-58-2. [COBISS.SI-ID 228175616]

  473. BOLE, David, PETEK, Franci, RAVBAR, Marjan, REPOLUSK, Peter, TOPOLE, Maja. Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih, (Georitem, 5). Ljubljana: Založba ZRC, 2007. 148 str., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-035-7. [COBISS.SI-ID 235880960]

  474. BAŁUS, Wojciech, HAJÓS, Géza (ur.). Stadtparks in der österreichischen Monarchie : 1765-1918 : Studien zur bürgerlichen Entwicklung des urbanen Grüns in Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien und Krakau aus europäischer Perspektive. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, cop. 2007. 230 str., ilustr. ISBN 978-3-205-77638-3. [COBISS.SI-ID 5924382]

  475. Territory matters for competitiveness and cohesion : facets of reginal diversity and potentials in Europe : ESPON synthesis report III, results by autumn 2006. Luxembourg: Ministry of interior and spatial development, 2006. 103 str., zvd. ISBN 2-9599669-4-5. [COBISS.SI-ID 4910201]


  72 ARHITEKTURA.


  476. ALBERTI, Leon Battista. O arhitekturi, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2007. 243 str. ISBN 978-961-6262-86-6. [COBISS.SI-ID 236012032]

  477. KAISER, Gabriele. Architecture in Austria in the 20th & 21st century. Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, cop. 2006. 397 str., ilustr. ISBN 3-7643-7694-5. ISBN 978-3-7643-7694-9. [COBISS.SI-ID 1922180]

  478. BIELEFELD, Bert, SKIBA, Isabella. Technical drawing, (Basics). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, cop. 2007. 74 str., ilustr. ISBN 3-7643-7644-9. ISBN 978-3-7643-7644-4. [COBISS.SI-ID 1972356]

  479. HYDE, Richard. Bioclimatic housing : innovative designs for warm climates. London; Sterling (Vir.): Earthscan, cop. 2008. XXXVI, 440 str., ilustr. ISBN 1-84407-284-3. ISBN 978-1-84407-284-2. [COBISS.SI-ID 29173509]

  480. PECK, Martin (ur.). Concrete : design, construction, examples, (Detail practice). Basel: Birkhäuser; München: Edition Detail, cop. 2006. 110 str., ilustr. ISBN 3-7643-7631-7. ISBN 978-3-7643-7631-4. [COBISS.SI-ID 1962372]

  481. MAXWELL, Ingvel (ur.). Cost action C17 : built heritage : fire loss to historic buildings. final report. Edinburg: Historic scotland, 2007. 3 zv. (XVI, 284; VI, 156; VI, 22 str.), ilustr. ISBN 978-1-904966-53-1. [COBISS.SI-ID 3765601]

  482. DEAN, Corinna. The inspired retail space : attract customers, build branding, increase volume. 1st paperback ed. Gloucester: Rockport Publishers, 2005. 165 str., ilustr., načrti. ISBN 1-59253-134-2. [COBISS.SI-ID 27628293]

  483. ANDERZHON, Jeffrey W. (ur.). Design for aging post-occupancy evaluations : lessons learned from senior living environments featured in the AIA's Design for aging review. [Washington, DC]: American Institute of Architects; Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIV, 306, [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-471-75714-6. [COBISS.SI-ID 29092357]

  484. FÖRSTER, Wolfgang. Housing in the 20th and 21st centuries = Wohnen im 20. und 21. Jahrhundert. München [etc.]: Prestel, cop. 2006. 175 str., ilustr. ISBN 3-7913-3529-4. ISBN 978-3-7913-3529-2. [COBISS.SI-ID 28136709]

  485. GRIMM, Friedrich B.. Einfamilienhäuser unter 250 000 Euro : individuelle Traumhäuser, die Sie sich leisten können. Erwiterte Aufl. München: Callwey, 2006. 176 str., [2] str. pril., ilustr., načrti. ISBN 978-3-7667-1679-8. ISBN 3-7667-1679-4. [COBISS.SI-ID 29133829]

  486. HEATHCOTE, Edwin, MOFFATT, Laura. Contemporary church architecture. Chichester: Wiley & Academy, cop. 2007. 237 str., ilustr. ISBN 978-0-470-03156-8. [COBISS.SI-ID 28510469]

  487. HERTZBERGER, Herman, WORTMANN, Arthur. De theaters van [Herman Hertzberger] = The theatres of Herman Hertzberger. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 2005. 79 str., ilustr., načrti. ISBN 90-6450-563-2. [COBISS.SI-ID 27567877]

  488. KADLECOVÁ, Anna, KADLEC, Alex. Kamini. Zagreb: Tehnička knjiga, 1991. 358 str., ilustr. ISBN 86-7059-147-2. [COBISS.SI-ID 19478328]

  489. KNITTEL-AMMERSCHUBER, Susanne. Architecture - the element of success : building strategies and business objectives. Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, cop. 2006. 179 str., ilustr. ISBN 3-7643-7465-9. ISBN 978-3-7643-7465-5. [COBISS.SI-ID 1936004]

  490. KOŠIR, Fedja. K arhitekturi. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2006-2007. Zv. <1-3>, ilustr. ISBN 961-6160-64-8. ISBN 978-961-6160-64-3. [COBISS.SI-ID 228801536]

  491. KOŠIR, Fedja, KREČIČ, Peter, ZUPANČIČ, Bogo. Le Corbusier, 1887-1965 : ob stodvajsetletnici arhitektovega rojstva. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: Arhitekturni muzej, 2007. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-6160-77-3. [COBISS.SI-ID 234822400]

  492. KREBS, Jan. CAD, (Basics). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, cop. 2007. 94 str., ilustr. ISBN 978-3-7643-8109-7. [COBISS.SI-ID 28834821]

  493. KOVAČ, Mojca M., RIBNIKAR, Biserka (ur.). Krstilnica sv. Janeza Krstnika v Kopru = Il battistero di San Giovanni di Capodistria = The baptistery of St. John the Baptist in Koper, (Vestnik, št. 19). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Ljubljana: distribucija Buča, 2007. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-24-2. [COBISS.SI-ID 231543808]

  494. LEWERENTZ, Sigurd, FLORA, Nicola (ur.). Sigurd Lewerentz : 1885-1975. Reprinted in paperback. Milan: Electaarchitecture, 2006. 399 str., ilustr., načrti. ISBN 1-9043-1346-9. ISBN 978-1-9043-1346-5. [COBISS.SI-ID 28296453]

  495. MEYER, Ulf. Bauhaus : 1919-1933. München [etc.]: Prestel, cop. 2006. 140 str., barvne ilustr. ISBN 3-7913-3613-4. ISBN 978-3-7913-3613-8. [COBISS.SI-ID 225441280]

  496. MINKE, Gernot. Building with earth : design and technology of a sustainable architecture. Basel; Berlin; Boston: Birkhäuser, cop. 2006. 199 str., ilustr. ISBN 3-7643-7477-2. ISBN 978-3-7643-7477-8. [COBISS.SI-ID 1932676]

  497. NUTTGENS, Patrick, WESTON, Richard. The complete hanbook of architecture : from the first civilizations to the present day. London: Mitchell Beazley, cop. 2006. 208 str., ilustr. ISBN 1-84533-187-7. [COBISS.SI-ID 1924484]

  498. PELLETIER, Louise. Architecture in words : theatre, language and the sensuous space of architecture. London; New York: Routledge, 2006. XI, 241 str., ilustr. ISBN 0-415-39470-8. ISBN 978-0-415-39470-3. ISBN 0-415-39471-6. ISBN 978-0-415-39471-0. [COBISS.SI-ID 27689221]

  499. PEYTON, Jane. Fabulous food shops, (IA). Chichester: Wiley-Academy, cop. 2005. 224 str., ilustr. ISBN 0-470-01177-7. ISBN 0-470-01176-9. [COBISS.SI-ID 28490757]

  500. POPLE, Nicolas. Small houses. Paperback ed. London: Laurence King, cop. 2005. 208 str., barvne ilustr. ISBN 1-85669-476-3. ISBN 978-1-85669-476-6. [COBISS.SI-ID 1925252]

  501. RENČELJ, Stanislav. Kras : kamen in življenje. 1. ponatis. Koper: Libris, 2006. 162 str., ilustr. ISBN 961-90833-4-2. ISBN 978-961-90833-4-5. [COBISS.SI-ID 230005760]

  502. SPIEGEL, Ross, MEADOWS, Dru. Green building materials : a guide to product selection and specification. 2nd ed. New York [etc.]: J. Wiley & Sons, cop. 2006. VI, 361 str. ISBN 0-471-70089-4. ISBN 978-0-471-70089-0. [COBISS.SI-ID 1924996]

  503. THOMAS-EMBERSON, Steve. Airport interiors : design for business. Chichester: Wiley, cop. 2007. 232 str., ilustr. ISBN 978-0-470-03475-0. [COBISS.SI-ID 28509189]

  504. ARNOLD, Dana (ur.). Tracing architecture : the aesthetics of antiquarianism, (Art history special issues). Oxford: Blackwell Publishing, 2003. 149 str., ilustr. ISBN 1-40510-535-6. [COBISS.SI-ID 27660805]

  505. HASANOVIC, Aisha (ur.). Upstairs, downstairs. Mulgrave: Images Publishing, 2006. 224 str., ilustr. ISBN 1-920744-34-7. [COBISS.SI-ID 1867396]

  506. WIENAND, Norman, ZUNDE, Joan M.. Materials, specification and detailing : foundations of building design, (Technologies of architecture, vol. 3). Abingdon; New York: Taylor & Francis, 2008. XIV, 309 str., ilustr. ISBN 0-415-40358-8. ISBN 978-0-415-40358-0. ISBN 0-415-40359-6. ISBN 978-0-415-40359-7. ISBN 0-203-94017-2. ISBN 978-0-203-94017-4. [COBISS.SI-ID 29218309]

  507. WILLIS, David. Bäder! Bäder! Bäder! : Hunderte von Design-, Farb-, und Materialkombinationen zum Ausprobieren. 1. Aufl. München: Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2006. 256 str., ilustr., načrti. ISBN 978-3-421-03662-9. [COBISS.SI-ID 29244933]

  508. WOOLLEY, Tom. Natural building : a guide to materials and techniques. Ramsbury: The Crowood Press, cop. 2006. 192 str., ilustr. ISBN 1-86126-841-6. ISBN 978-1-86126-841-9. [COBISS.SI-ID 1932420]

  509. ZUPANČIČ, Bogo. Usode ljubljanskih stavb in ljudi. Ljubljana: KUD Polis, 2005-<2007>. Zv. <1-3>, fotogr. ISBN 961-91709-0-3. ISBN 961-91709-1-1. ISBN 978-961-91709-2-2. [COBISS.SI-ID 223069184]


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  510. Collins handy DIY : a complete A-Z guide. Revised ed. London: Collins, 2007. 443 str., ilustr. ISBN 978-0-00-725386-9. [COBISS.SI-ID 29144325]


  77 FOTOGRAFIJA.


  511. GEORGE, Chris. The book of digital photography : [everything you need to know from beginner to pro]. Lewes: ILEX, 2006. 320 str., ilustr. ISBN 1-904705-85-5. ISBN 978-1-904705-85-7. [COBISS.SI-ID 28975877]

  512. KIM, John. 40 digital photography techniques, (Go Digital). 3rd ed. Seoul: Youngjin.com, cop. 2007. 210 str., ilustr. ISBN 978-89-314-3369-2. [COBISS.SI-ID 28688389]

  513. QIN, Qing-Hua. Green's function and boundary elements of multifield materials. Oxford [etc.]: Elsevier, 2007. XII, 254 str., ilustr. ISBN 978-0-08-045134-3. ISBN 0-08-045134-9. [COBISS.SI-ID 28829957]

  514. SAMMON, Rick. Rick Sammon's complete guide to digital photography 2.0. New York; London: W.W. Norton, cop. 2007. XV, 477 str., ilustr. ISBN 0-393-32914-3. ISBN 978-0-393-32914-8. [COBISS.SI-ID 28612101]

  515. STEINMUELLER, Uwe, GULBINS, Jürgen. Fine art printing for photographers : exhibition quality prints with inkjet printers. 1st ed. Santa Barbara: Rocky Nook, cop. 2007. XIV, 230 str., ilustr. ISBN 1-933952-00-8. ISBN 978-1-933952-00-0. [COBISS.SI-ID 28612357]


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  516. Dictionary of pressure vessel and piping technology : English-German, Englisch-Deutsch = Wörterbuch der Druckbehälter- und Rohrleitungstechnik : German-English, Deutsch-Englisch, (FDBR-Fachwörterbuch, Bd. 1-2). 3. Aufl. Essen: Vulkan, cop. 2002. IX, 672, 181 str., ilustr. ISBN 3-8027-5804-8. [COBISS.SI-ID 29142277]

  517. IAEA safety glossary : terminology used in nuclear safety and radiation protection. Vienna: IAEA, 2007. 227 str. ISBN 92-0-100707-8. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1290_web.pdf. [COBISS.SI-ID 398064]

  518. Multilingual dictionary of the gas industry = Dictionnaire multilingue de l'industrie du gaz. 3rd completely revised and enlarged ed. Essen: Vulkan, 1997. 782, [381] str. ISBN 3-8027-3500-5. [COBISS.SI-ID 136232]

  519. SCHMITZ, Heinz-Peter. Dictionary of boiler, firing systems and flue gas-cleaning technology : English - German, German - English = Wörterbuch der Kessel-, Feuerungs- und Rauchgasreinigungstechnik : Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, (FDBR-Fachwörterbuch, Bd. 4). Essen: Vulkan, cop. 2005. IX, 407, 131 str., ilustr. ISBN 3-8027-2204-3. ISBN 978-3-8027-2204-2. [COBISS.SI-ID 28928773]

  520. MARTINČIČ, Polona. Splošni slovensko-nemški slovar. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2007. XVII, 909 str. ISBN 978-961-209-810-0. [COBISS.SI-ID 236080640]


  91 GEOGRAFIJA.


  521. Atlantika : veliki satelitski atlas sveta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 1 atlas (X, 501 str.), barve. ISBN 978-86-11-17783-0. [COBISS.SI-ID 234392064]

  522. WILSON, John Peter (ur.). The handbook of geographic information science, (Blackwell companions to geography, 7). Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2008. XVIII, 634 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4051-0795-2. ISBN 1-4051-0795-2. ISBN 978-1-4051-0796-9. ISBN 1-4051-0796-0. [COBISS.SI-ID 29240069]

  523. KLADNIK, Drago. Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta, (Geografija Slovenije, 14). Ljubljana: Založba ZRC, 2007. 220 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-026-5. [COBISS.SI-ID 235420672]

  524. KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Pobočni procesi in človek, (Geografija Slovenije, 15). Ljubljana: Založba ZRC, 2007. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-254-027-2. [COBISS.SI-ID 235568640]

  525. KLADNIK, Drago (ur.). Slovenija IV : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva], (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 127 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-024-1. [COBISS.SI-ID 235130368]

  526. NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.), RAVBAR, Marjan (ur.), HORVAT, Andrej (ur.), HREN, Marko (ur.), JUVANČIČ, Luka (ur.), PIRY, Ivo (ur.), RONČEVIĆ, Borut (ur.). Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj, (Regionalni razvoj, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 323 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-014-2. [COBISS.SI-ID 234656000]


  NASLOVNO KAZALO
  • 302 neue professionelle Schaltungen 323

  • About face 3 75
  • AC power systems handbook 349
  • The academic research library in a decade of change 8
  • An acre of glass 141
  • Active sites for PEM fuel cell reactions in model and real systems 213
  • Additives and crystallization processes 207
  • Addressing verification challenges 263
  • Adobe Photoshop lightroom workflow 86
  • Advanced mechanical vibrations 148
  • Advanced mechanics of composite materials 300
  • An advanced treatise on fixture design and planning 314
  • Agile web development with rails 124
  • Aircraft maintenance & repair 400 , 405
  • Aircraft system safety 399
  • Airport interiors 503
  • Aktivna mesta za reakcije v PEM gorivnih celicah v modelnih in realnih sistemih 213
  • Alati i pribori 310
  • The alloy tree 439
  • Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa 466
  • Analizna kemija. Eksperimentalni del 184
  • Analysis and design of plated structures. Vol. 2, Dynamics 371
  • Applications of vibrational spectroscopy in pharmaceutical research and development 170
  • Applied territorial research 2
  • Architecture - the element of success 489
  • Architecture in Austria in the 20th & 21st century 477
  • Architecture in words 498
  • Arhitektura računara 80
  • ART AND THE COMPUTER 449
  • Astronomically speaking 131
  • Atlantika 521
  • AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008 bible 81

  • Bäder! Bäder! Bäder! 507
  • The baptistery of St. John the Baptist in Koper 493
  • Basic electric circuit analysis 350
  • Basic environmental and engineering geology 222
  • Il battistero di San Giovanni di Capodistria 493
  • Bauchemie 173
  • Bauhaus 495
  • Bayesian methods for ecology 58
  • Beautiful code 69
  • Beginning JavaScript 130
  • Beyond geometry 49
  • Bilten 122
  • Bioclimatic housing 479
  • Biodegradable polymers for industrial applications 269
  • The biographical encyclopedia of astronomers 132
  • Bioinformatics 234
  • Biology resources in the electronic age 233
  • Biomedical applications of nanotechnology 270
  • Biosinteza rekombinantnih proteinov v bakteriji E. coli pri nizki temperaturi 425
  • Biotechnology procedures and experiments handbook 239
  • Birds and climate change 256
  • [Book of abstracts] 21
  • The book of digital photography 511
  • Borehole climatology 223
  • Bosch automotive handbook 307
  • Build your own printed circuit board 357
  • Building with earth 496
  • Bulleid 4-6-2 Merchant Navy class 394
  • Bussysteme in der Fahrzeugtechnik 368

  • CA internet security suite 2007 116
  • CAD 492
  • The carbon balance of forest biomes 27
  • Casting simulation 308
  • CD art 453
  • Centrifugal separations in biotechnology 428
  • Challenges faced by technical and scientific support organizations in enhancing nuclear safety 319
  • Chemical reactor design and control 429
  • Chemistry and technology of carbodiimides 214
  • Chemistry for engineers 210
  • Chemistry resources in the electronic age 172
  • The chilling stars 138
  • Climate change 29
  • Coating and drying defects 277
  • Coding for MIMO communication systems 359
  • Coherent synchronised oxidation reactions by hydrogen peroxide 202
  • Collins handy DIY 510
  • Color 452
  • Color atlas and manual of microscopy for criminalists, chemists and conservators 19
  • Colorimetry 146
  • The complete hanbook of architecture 497
  • Complex colloidal suspensions 211
  • Comprehensive organic reactions in aqueous media 193
  • Computational materials engineering 273
  • Computational organic chemistry 171
  • Computer vision 74
  • Concrete 480
  • Consider the leaf 251
  • Contemporary church architecture 486
  • Corrosion resistance tables 294
  • Cost action C17 481
  • Culture of ecology 26
  • The curious history of relativity 149
  • The curious world of carnivorous plants 248
  • Cymatics 155

  • Čelični i spregnuti mostovi 372
  • Členitev slovenskega podeželja 463

  • Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 437
  • Dark cosmos 137
  • Database of prompt gamma rays from slow neutron capture for elemental analysis 178
  • The day without yesterday 135
  • Dealing with an international clientele 9
  • Deep time of the media 16
  • Design and synthesis of novel cholesterol biosynthesis inhibitors 191
  • Design aspects of used lubricating oil re-refining 420
  • Design for aging post-occupancy evaluations 483
  • Design, synthesis and characterization of new sulfonamide inhibitors of Mur ligases 190
  • Designing and evaluating value added services in manufacturing e-market places 413
  • Designing plastic parts for assembly 440
  • Designing sustainable forest landscapes 456
  • Designing the reclaimed landscape 457
  • The determination of chemical elements in food 180
  • Determination of complex reaction mechanisms 206
  • Developing spatial data infrastructures 133
  • Dezodorizacija olj z maksimalno retenco negliceridnih komponent 430
  • Dictionary of boiler, firing systems and flue gas-cleaning technology 519
  • Dictionary of distances 51
  • Dictionary of pressure vessel and piping technology 516
  • Dictionary of refractory and refractory engineering 381
  • Dictionnaire multilingue de l'industrie du gaz 518
  • Diferencialno izražanje genov v človeških keratinocitih po dodatku kalcipotriola 258
  • Differential expression of genes in human keratinocytes after treatment with calcipotriol 258
  • Digital command control 402
  • Discovering mathematics 52
  • DNA fingerprinting 237
  • Domestic wastewater treatment in developing countries 385
  • DPSM for modeling engineering problems 331
  • Dynamic stability of structures 383

  • Eagle 353
  • The Earth only endures 39
  • Earth science resources in the electronic age 221
  • The Earthscan reader in rural-urban linkages 458
  • Ecological census techniques 235
  • The ecology of seeds 250
  • Edison & the electric chair 332
  • Education in information society 23 , 24
  • Einfamilienhäuser unter 250 000 Euro 485
  • Einfluss der Mischungszusammensetzung auf die frühen autogenen Verformungen der Bindemittelmatrix von Hochleistungsbetonen 447
  • Ekonomika poslovanja za inženirje 409
  • Electric power distribution, automation, protection and control 342
  • The electrochemistry and characteristics of embeddable reference electrodes for concrete 201
  • Electromagnetic fields 329
  • Electromagnetic sounding of the Earth's interior 225
  • Electron paramagnetic resonance 217
  • Electronic instrumentation and measurements 325
  • Elektronska mikroanaliza dopirane keramike s perovskitno strukturo 436
  • Elements of molecular and biomolecular electrochemistry 208
  • Embedded signal processing with the micro signal architecture 84
  • Energy harvesting materials 275
  • Energy, electricity and nuclear power 318
  • Engineering analysis of smart material systems 340
  • Engineering chemistry 431
  • Engineering design for wear 306
  • Engineering physics 156 , 159
  • Engineering with Mathcad 102
  • Engineering with the spreadsheet 73
  • Environmental biotechnology 41
  • Environmental pollution 40
  • ESP-PLUS Equipment selection program 2006 305
  • Essential SharePoint 2007 128
  • Essential[s] of carbohydrate chemistry and biochemistry 194
  • The European information society 134
  • ESPON atlas 459
  • Evolution 236
  • Exergy 147
  • Exotic planting for adventurous gardeners 254
  • Experimentelle Typographie 455

  • Fabulous food shops 499
  • Fassadenarbeiten - Vorgehängte hinterlüftete Fassaden VOB/STLB-Bau. Teil B, DIN 1961. Teil C, ATV DIN 18351 7
  • Fazne transformacije inkomenzurabilno - komenzurabilno moduliranih kristalnih struktur v oksidnih sistemih na osnovi Bi_2O_3 433
  • Feuerfest und Feuerfestbau Wörterbuch 381
  • Fiber optics 324
  • Figs, dates, laurel, and myrrh 407
  • final report 481
  • Fine art printing for photographers 515
  • Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala 345
  • Flash video for professionals 97
  • 40 digital photography techniques 512
  • Foundations and interpretation of quantum mechanics 144
  • Foundations of F# 109
  • Fourier transform infrared spectrometry 183
  • From research to manuscript 4
  • Fundamental toxicology 238
  • Fundamentals of cavitation 150
  • Fundamentals of engineering thermodynamics 313
  • Fundamentals of physical volcanology 228
  • Fundamentals of stochastic signals, systems and estimation theory with worked examples 338

  • Gardening with woodland plants 253
  • Gebaute Visionen 374
  • Geometric spanner networks 59
  • Geothermal power 303
  • Global catastrophes 37
  • Global materials compliance handbook 432
  • Going with the flow 339
  • Gone tomorrow 386
  • Granular physics 289
  • Green building materials 502
  • Green chemistry and processes [i.e. engineering] 181
  • Green composites 276
  • Green's function and boundary elements of multifield materials 513
  • Gresley 4-6-2 A4 class 390
  • Grška znanost po Aristotelovem času 12
  • Guide to reference and information sources in plant biology 252
  • Guidelines for safe and reliable instrumented protective systems 422

  • Handbook of electrochemistry 185
  • The handbook of geographic information science 522
  • Handbook of green chemistry and technology 423
  • Handbook of industrial water soluble polymers 278
  • Handbook of noise and vibration control 153
  • Handbook of nonwoven filter media 282
  • Handbook of print media 279
  • Handbook of proteins 186
  • Handbook of quantum logic and quantum structures 54
  • Handbook of thermoprocessing technologies 424
  • Handbook of water analysis 187
  • Heat 38
  • Hillier's fundamentals of motor vehicle technology. Book 2, Powertrain electronics 395
  • The history and use of our earth's chemical elements 192
  • Hommel interaktiv. Handbuch der gefährlichen Güter 32
  • Hot cracking phenomena in welds 281
  • Housing in the 20th and 21st centuries 484
  • How to make two-lane rural roads safer 375
  • Hudourniški jez 384
  • HVAC 305
  • Hybrid vehicle propulsion 397
  • Hydrodynamics of free surface flows 154
  • Hydrogen futures simulation model (H [spodaj] 2Sim) 302
  • Hypatia of Alexandria 50

  • IEEE 802 wireless systems 367
  • Illustrated guide to astronomical wonders 139
  • Improve your communication skills 14
  • Improving production with lean thinking 418
  • Induced resistance for plant defence 240
  • Industrial applications of batteries 334
  • Industrial transformation 33
  • Industrielle Netze 71
  • Influence of comulative damage on the seismic response of reinforced concrete structures 379
  • Innovations in freight transport 410
  • Inspection and monitoring techniques for bridges and civil structures 377
  • The inspired retail space 482
  • Instabilities, chaos and turbulence 157
  • Instrumentation, measurements and experiments in fluids 160
  • Integrated and collaborative product development environment 417
  • Intelligent computing everywhere 90
  • Interdisciplinary transport phenomena in the space sciences 283
  • IAEA safety glossary 517
  • International evaluation of neutron cross-section standards 166
  • Internet information services (IIS) 7.0 120
  • INTERREG III B CADSES 461
  • Introduction to algorithms 91
  • Introduction to electromagnetic compatibility 344
  • Introduction to mechatronics 446
  • Introduction to microfluidics 163
  • Introduction to nanoelectronics 356
  • Introduction to weapons of mass destruction 264
  • Investigation of insulin resistance in HIV infected patients 261

  • Java concepts 88
  • Journey into mathematics 61

  • K arhitekturi 490
  • K9 web protection from Blue coat 116
  • Kako rade računari 129
  • Kakovost 419
  • Kamini 488
  • Karakterizacija in stabilnost barvnih slojev umetniških predmetov 205
  • Karakterizacija predhodno aktiviranih afinitetnih metakrilatnih monolitov 421
  • Karakterizacija s plinom ekspandiranih tekočin z akustično metodo 220
  • Kent and Riegel's handbook of industrial chemistry and biotechnology 426
  • Kicking the carbon habit 44
  • Klasični drveni krovovi 376
  • Knitting technology 442
  • Kras 501
  • Krstilnica sv. Janeza Krstnika v Kopru 493

  • Laboratory manual for Electric circuits 326
  • Laboratory manual for Electronic devices and circuits 351
  • Laboratory manual for Operational amplifiers and linear ICs 352
  • Laser light scattering 145
  • Le Corbusier, 1887-1965 491
  • Lean logistics 412
  • Les - od gozda do peči 427
  • Lessons in play 48
  • Light and optics 142
  • Link analysis 123
  • Liquid crystalline polymers 274
  • Lithium mobile power 2007 337
  • Logic 55
  • The long emergency 34
  • Low-temperature behaviour of elastomers 271

  • Macromolecular crystallography 196
  • Maintenance systems and documentation 414
  • MAK value documentations. Vol. 24 197
  • Manage it! 5
  • Managing maintenance resources 415
  • Managing nano-bio-info-cogno innovations 265
  • Mass spectrometry 189
  • Mass spectrometry of protein interactions 198
  • Master locksmithing 443
  • Mastering IIS7 implementation and administration 105
  • Mastering Indesign CS3 72
  • Matematika III 65
  • Materials 268
  • Materials for energy conversion devices 288
  • Materials science 280
  • Materials, specification and detailing 506
  • Materijali 315
  • Math for mystics 63
  • Mathematical recreations 57
  • Maunsell 4-6-0 King Arthur class 403
  • Maunsell 4-6-0 Lord Nelson class 404
  • Mechanics of materials 299
  • Meet the locomotive 406
  • Meeting development goals in small urban centres 464
  • Mi, Alpe! 31
  • The micro-hydro Pelton turbine manual 316
  • Microbial bionanotechnology 241
  • Microscale diagnostic techniques 341
  • Microsoft Expression Web step by step 98
  • Microsoft Office Communications Server 2007 Resource Kit 103
  • Microsoft Office Excel 2007 hitro in jasno 83
  • Microsoft Office Groove 2007 step by step 93
  • Microsoft Office SharePoint Designer 2007 step by step 77
  • Microsoft SharePoint Server 2007 bible 99
  • Microsoft Visual Basic 2008 Step by Step 87
  • Microsoft Visual C# 2008 step by step 115
  • Microwave filters for communication systems 330
  • Milestones in the development of a national infrastructure for nuclear power 320
  • Mobile radio network design in the VHF and UHF bands 85
  • Modeliranje napajanja regionalnega vodonosnika z uporabo metod daljinskega zaznavanja 227
  • Modern astrodynamics 401
  • Modern biooxidation 242
  • Molecular biology and genomics 243
  • Molecular magnets 290
  • Molecular physical chemistry for engineers 219
  • Molecular physics 179
  • Multilingual dictionary of the gas industry 518
  • Multiplexed networks for embedded systems 343

  • Načrtovanje in sinteza novih inhibitorjev biosinteze holesterola 191
  • Načrtovanje nanoračunalniških struktur 127
  • Načrtovanje vrednotenja vpliva pospešenega staranja bitumenskih trakov na konstrukcijske sklope 448
  • Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih sulfonamidnih inhibitorjev Mur ligaz 190
  • Nano/microscale heat transfer 301
  • Nanoparticle technology handbook 291
  • Nanoscale 292
  • Nanostructures & nanomaterials 272
  • Nastanek tornadov 226
  • Natural building 508
  • Natural product chemistry at a glance 212
  • The nature of mathematics 56
  • New geometries for new materials 195
  • New trends in astrodynamics and applications 396
  • Not even wrong 164
  • Novosti pri gradnji tlakov 450
  • Nuclear energy in the 21st century 165
  • Numbers at work 64

  • O arhitekturi 476
  • Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office Project 2007 in Microsoft Office Groove 2007 68
  • Operational amplifiers and linear ICs 327
  • Optics 158
  • Optics and photonics 152
  • Osnove računarskih mreža 108
  • Osnovi računarske tehnike 110

  • Pathways to a hydrogen future 302
  • PC Pitstop optimize 1.5 117
  • Pesticides 35
  • Pharmaceutical preformulation 176
  • Photoshop CS3 channels and masks bible 113
  • Physical optics 143
  • Pisanje tehničke i projektne dokumentacije 3
  • Planning an assessment of the impact of accelerated ageing of bituminous sheets on constructional complexes 448
  • Pobočni procesi in človek 524
  • Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta 523
  • Polymer blends 293
  • Polymer fiber optics 286
  • Polymer melts and mixtures 211
  • Pomnilniško programirljivi krmilni sistemi. Del 2 444
  • Poogljičenje anodnega materiala za visokotemperaturne gorivne celice 435
  • Posebne lastnosti betonov z dodatki 295
  • Poslovati odlično 6
  • Posočje 462
  • A practical approach to water conservation for commercial and industrial facilities 387
  • Practical hydraulics 378
  • Predstavitev poklicev 20
  • Preoblikovalna sposobnost avstenitnih nerjavnih jekel 438
  • Preparing design codes 460
  • Pressure and temperature sensitive paints 287
  • Prime elements of ordinary matter, dark matter & dark energy 136
  • Proceedings 335 , 336 , 354 , 355
  • [Proceedings] 22
  • Professional Linux programming 101
  • Professional XNA game programming 106
  • Program and book of abstracts 285
  • Program in knjiga povzetkov 285
  • Program "Območje Alp" 468
  • Programming mobile devices 104
  • Proizvodno strojarstvo. Sv. 1, Materijali 315
  • Proračunsko pravo 17
  • Prospective study of the Alpine space Interreg III B programme 469
  • Proučevanje mehanizmov nastanka insulinske rezistence pri bolnikih, okuženih z virusom HIV 261
  • Pushing the limits 266

  • QoS and QoE management in UMTS cellular systems 364
  • Quality assurance in analytical chemistry 203

  • Računalniške simulacije proste energije pri obravnavi stabilnosti in reaktivnosti DNA 174
  • Radiation sterilization of tissue allografts 260
  • Rails recipes 82
  • Railway milestones and millstones 393
  • Railway signalling and track plans 373
  • Rainfall-runoff modelling in gauged and ungauged catchments 230
  • Rapid instructional design 25
  • Raziskave nanosov in porazdelitve platine na keramičnih nosilcih 175
  • Raziskave s področja geodezije in geofizike 2006 229
  • Razvoj analiznih postopkov za določanje organokositrovih spojin v morskem okolju 200
  • Recent developments in reliability-based civil engineering 380
  • Reconstructing evolution 60
  • Record keeping in a hybrid environment 10
  • The recurring dark ages 28
  • Redni letni razgovor 15
  • Regelungstechnik 445
  • Renewable energy in the countryside 304
  • Rešene naloge s srednješolskih računalniških tekmovanj 111
  • Reviews of reactive intermediate chemistry 204
  • RF and microwave transistor oscillator design 333
  • RFID applied 365
  • Richard Dawkins 244
  • Rick Sammon's complete guide to digital photography 2.0 514
  • Riddles Class 6/7 Standard Pacifics 391
  • Rise and shine 257
  • Risk management of knowledge loss in nuclear industry organizations 321
  • Rivertown 470
  • Rod and bar rolling 311
  • Rural Balkans and EU integration 408

  • S60 programming 76
  • Safe trip to Eden 42
  • Sample preparation 199
  • Sampling theory and methods 62
  • Schlussberichte zur ersten Phase des DAfStb/BMBF-Verbundforschungsvorhabens "Nachhaltig Bauen mit Beton" 382
  • Self-organization in complex ecosystems 245
  • The self-sustaining garden 255
  • SharePoint 2007 114
  • Shock wave science and technology reference library. Vol. 1, Multiphase flows I 161
  • Signaling in telecommunication networks 366
  • Sigurd Lewerentz 494
  • Simple computer security 116
  • Simple computer tune-up 117
  • Singer Upholstery basics plus 451
  • Slovenija IV 525
  • Small houses 500
  • Sneaking a look at God's cards 151
  • Snežni plazovi v Sloveniji 465
  • Soft matter 211
  • Spanlose Fertigung 309
  • Spatial audio processing 358
  • Specialty polymers 296
  • Species invasions 246
  • Spectroscopic methods in organic chemistry 218
  • Splošni slovensko-nemški slovar 520
  • Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih 473
  • Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu 467
  • Springer handbook of experimental fluid mechanics 162
  • Springer handbook of speech processing 119
  • Stadtparks in der österreichischen Monarchie 474
  • Stain-resistant, nonstick, waterproof and lethal 36
  • Standardschaltungen der Digital- und Analogtechnik 347
  • Stanier 4-6-0 Class 5 398
  • Steering, suspension and alignment 392
  • Strategic maintenance planning 416
  • Structural wood design 370
  • Structure and properties of solid state materials 297
  • Strukturne in spektroskopske lastnosti po sol-gel postopkih narejenih protonsko prevodnih membran 216
  • Studiobotas 454
  • Sulphate-reducing bacteria 247
  • Supervisory control of concurrent systems 92
  • Surface change detection from remote sensing data 140
  • Surviving the century 43
  • Swing hacks 100
  • Synthesis, properties and applications of oxide nanomaterials 298
  • Synthetic fuels 434

  • 60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev 11

  • Technical drawing 478
  • Tehniška matematika 66
  • Temelji inženjerskih znanja 267
  • Territory matters for competitiveness and cohesion 475
  • De theaters van [Herman Hertzberger] 487
  • The theatres of Herman Hertzberger 487
  • Theories and techniques of crystal structure determination 209
  • Toxicants in terrestrial ecosystems 177
  • Trace family building load and energy analysis software 305
  • Tracing architecture 504
  • Transparency masters for Electric circuits 328
  • Transportation decision making 411

  • Ultra wideband signals and systems in communication engineering 360
  • Umweltpolitik und Umweltbewusstsein in Slowenien und im mitteleuropäischen Vergleich 45
  • The unofficial guide to Microsoft Office Access 2007 94
  • Update of X ray and gamma ray decay data standards for detector calibration and other applications. Vol. 1, Recommended decay data, high energy gamma ray standards and angular correlation coefficients 168
  • Update of X ray and gamma ray decay data standards for detector calibration and other applications. Vol. 2, Data selection, assessment and evaluation procedures 169
  • Uporaba nevronskih mrež pri izbiri okoljsko ustrezne lokacije potencialnih pridobivalnih prostorov trdnih mineralnih surovin 231
  • Upravljanje transakcijama 70
  • Upstairs, downstairs 505
  • use of neural networks as a tool for the decission support system for the determination of environmentally suitable locations of mineral resources exploitation 231
  • Usode ljubljanskih stavb in ljudi 509
  • Utilization related design features of research reactors 322

  • The vacuum interrupter 346
  • Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj 526
  • Verilog for digital design 125
  • Vibrational spectroscopy of polymers 215
  • Viburnums 249
  • Video compression and communications 361
  • Vieweg-Handbuch Elektrotechnik 348
  • Visual thinking in mathematics 53
  • Vodilo za okoljske standarde ISO 14001 in EMAS 46
  • Voice and audio compression for wireless communications 362
  • Vpliv kumulativnih poškodb na odziv armiranobetonskih konstrukcij pri potresni obtežbi 379
  • Vpliv različnih dejavnikov na hitrost razpada in porabe peroksiocetne kisline pri procesu beljenja bombaža 441
  • Vpliv strukture hidrazonov na potek avtooksidacije 188
  • Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 23 , 24

  • Water contamination emergencies 389
  • The weather in the imagination 224
  • The weather makers 30
  • Werkzeugmaschinen. 5, Messtechnische Untersuchung und Beurteilung, dynamische Stabilität 317
  • What things do 13
  • When food kills 259
  • WIMS-D library update 167
  • Windows Server 2008 Administrator's Pocket Consultant 121
  • Windows Server 2008 Networking and Network Access Protection NAP 78
  • Windows Server 2008 TCP/IP Protocols and Services 79
  • Windows SharePoint services 3.0 inside out 107
  • Windows via C/C++ 112
  • Windows Vista 67 , 118
  • Wireless transceiver design 363
  • Wirtschaftliche Fertigung mit Schleifen 312
  • Wohnen im 20. und 21. Jahrhundert 484
  • Wood-plastic composites 284
  • The world system and the Earth system 47
  • Wörterbuch der Druckbehälter- und Rohrleitungstechnik 516
  • Wörterbuch der Kessel-, Feuerungs- und Rauchgasreinigungstechnik 519

  • XML 89

  • Zakon o davku na dodano vrednost 18
  • Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane 471
  • Zavest ljudi o pitni vodi 472
  • Zaznavanje sprememb na površju s podatki daljinskega zaznavanja 140
  • Zbirka zadataka iz objektno orijentisanog softvera 95
  • Zbirka zadataka iz programskih jezika i metoda programiranja 96
  • Zbirka zadataka iz programskih prevodilaca I 126
  • [Zbornik povzetkov] 21
  • Zbornik referatov 262 , 388
  • Zbornik Strokovnega posvetovanja rudarjev in geotehnologov ob 38. skoku čez kožo, Ljubljana, 04. Mali traven 2003 369
  • [Zbornik] 22
  • Zgodovina kemije 182

  • Živeti s podnebnimi spremembami 232


  IMENSKO KAZALO
  • Adamič Makuc, Alenka (pisec recenzij) 21
  • Adamič, Alenka (pisec recenzij) 23
  • Adamson, Chris (1967-, avtor) 100
  • Adlešič, Gregor (prevajalec) 521
  • Aghayere, Abi O. 370
  • Al-Azzawi, Abdul 142 , 143 , 324
  • Albert, Michael H. 48
  • Alberti, Leon Battista 476
  • Alfirević, Ivo (urednik, avtor) 267
  • American Institute of Architects 483
  • American Institute of Chemical Engineers. Center for Chemical Process Safety 422
  • Anderzhon, Jeffrey W. (urednik) 483
  • Andrews, David L. (1952-, urednik) 275
  • Androić, Boris (avtor) 372
  • Antsaklis, Panos J. (avtor) 92
  • Apostol, Dean (avtor) 456
  • Architekturzentrum Wien 477
  • Arnold, Dana (urednik) 504
  • Ashby, M. F. 268
  • Association of Geographic Information Laboratories for Europe. Conference (10 ; 2007 ; Aalborg) 134
  • Associazione Alessandro Bartola. Studi e ricerche di economia e di politica agraria (začetnik/ustanovitelj) 408
  • Auletta, Gennaro 144
  • Awaja, Firas 420
  • Ažman Momirski, Lučka (avtor dodatnega besedila) 491

  • Babe, Robert E. (1943-) 26
  • Bachrach, Steven M. (1959-) 171
  • Bagatelj, Vladimir (pisec recenzij) 21
  • Baillie, Caroline (1964-, urednik) 276
  • Bainbridge, William Sims (urednik) 265
  • Baish, Peter (avtor) 432
  • Bajželj, Uroš (urednik) 369
  • Ballew, Joli 67
  • Baloh, Peter (1976-) 68
  • Bałus, Wojciech (avtor) 474
  • Banks, Jerry. (avtor) 365
  • Barborič, Blaž (fotograf) 471
  • Barker, Alan (1956-) 14
  • Barnard, R. H. (avtor) 397
  • Barthlott, Wilhelm (avtor) 248
  • Barton, Larry L. (urednik) 247
  • Barton, Nicholas H. (avtor) 236
  • Barwick, Vicki (avtor) 203
  • Bascompte, Jordi (1967-, avtor) 245
  • Bašić, Nino (avtor) 122
  • Baudin, Michel 412
  • Bausch, Thomas (avtor) 469
  • Bayer, Raymond George (1935-) 306
  • Bazler, Judith A. 172 , 221 , 233
  • Beč, Nevenka (avtor) 18
  • Belavič, Darko (urednik) 335 , 355
  • Belbruno, Edward (urednik) 396
  • Bell, David A. (1930-) 325 , 326 , 327 , 328 , 351 , 352
  • Bell, Frederic Gladstone 222
  • Bell, Simon (24.5.1957-) 456
  • Benčina, Katja 421
  • Benedix, Roland 173
  • Benesty, Jacob (urednik) 119
  • Berger, Alan (1964-, urednik) 457
  • Berlemann, Lars (avtor) 367
  • Bernik, Igor (pisec recenzij) 23
  • Bernik, Mojca (1974-, pisec recenzij) 23
  • Bernik, Mojca (1974-, urednik) 23 , 24
  • Bertalanič, Renato (avtor) 232
  • Bielefeld, Bert 478
  • Bladel, Jean (1922-) 329
  • Blum, Richard (1962-, avtor) 101
  • Bodri, Louise 223
  • Böge, Wolfgang (urednik) 348
  • Boia, Lucian 224
  • Bojić, Dragan (avtor) 126
  • Bojović, Miroslav 70
  • Bole, David (avtor) 473
  • Bole, David (fotograf) 473
  • Böllinghaus, Thomas (urednik) 281
  • Bolton, James R. (1937-, avtor) 217
  • Bonfiglio, Andrea (urednik) 408
  • Bormann, Alexander 71
  • Brank, Janez (1979-, urednik) 111 , 122
  • Brecher, Christian (avtor) 317
  • Breebaart, Jeroen 358
  • Breedt, Leon (avtor dodatnega besedila) 124
  • Breg, Mateja (kartograf) 472 , 523
  • Bren, Urban 174
  • Breuer, Kenneth S. (urednik) 341
  • Broussely, Michel (urednik) 334
  • Bruijn, Theo J. N. M. de (urednik) 33
  • Brulc, Petra 175
  • Buch, Jeremy (avtor) 103
  • Buckley, Jonathan (fotograf) 254
  • Budin, Ivan (urednik) 267
  • Bukhina, Maya F. 271
  • Bukovec, Peter (mentor) 205
  • Burke, Pariah S. 72

  • CA (avtor) 116 , 117
  • Cafnik, Marko (režiser) 20
  • Cajhen, Rafael 444
  • Calder, Nigel (avtor) 138
  • Cameron, Nigel M. de S. (urednik) 292
  • Cameron, Richard J. 330
  • Cao, Guozhong 272
  • Caroli, Sergio (urednik) 180
  • Carr, Reg (1946-) 8
  • Carstensen, Jens Thuro (1926-) 176
  • Carter, Simon (1960-) 257
  • Cathey, Simeon (avtor) 99
  • Cebon, David (avtor) 268
  • Cegnar, Tanja (avtor, urednik) 232
  • Cerar, Milan (fotograf) 525
  • Chan, Tak-Hang (1941-, avtor) 193
  • Chauhan, Brajendra (1972-, avtor) 431
  • Chen, Suelin (prevajalec) 163
  • Cherriman, Peter J. (1972-, avtor) 361
  • Chew, Sing C. 28
  • Choi, H.D. (avtor) 178
  • Christy, Craig T. 73
  • Chu, Benjamin 145
  • Ciglenečki, Slavko (1949-, fotograf) 462
  • Clark, James H. (urednik) 423
  • Clarke, David (1948-) 390 , 391
  • Clarke, David (1948-, avtor) 398
  • Cohen, Edward D. (avtor) 277
  • Computer Vision Winter Workshop (6 ; 2001 ; Bled) 74
  • Cone, Steve (1948-) 451
  • Coombes, Peter (avtor) 395
  • Cooper, Alan (1952-) 75
  • Cormen, Thomas H. (avtor) 91
  • Costantini, Renée (avtor) 97
  • Coulton, Paul 76
  • Coventry, Penelope 77
  • Cox, Michael M. (urednik) 186
  • Cremer, Michael (1942-1998) 445
  • Crocker, Malcolm J. (urednik) 153
  • Crompton, Thomas Roy 177
  • Cronin, David (1972-, avtor) 75
  • Curtis, Dan (1928-2006, avtor) 339
  • Cvikl, Bruno (urednik) 336
  • Cvikl, Milan M. 17

  • Čampelj, Borut (pisec recenzij) 23
  • Čampelj, Borut (pisec recenzij, član uredniškega sveta) 21 , 22
  • Čeh, Miran (komentor) 436
  • Čermák, Vladimír (avtor) 223
  • Černetič, Metod (pisec recenzij) 23
  • Černuta, Romeo (fotograf) 524

  • Davies, Joseph Glenn (1962-) 78 , 79
  • Dax, Thomas (avtor) 469
  • De Haseth, James A. (avtor) 183
  • Deakin, Michael A. B. (1939-) 50
  • Dean, Corinna 482
  • Debevc, Matjaž (pisec recenzij) 21
  • Delp, Frank (avtor) 400
  • Demtröder, Wolfgang 179
  • Deutsches Institut für Normung 7
  • Deutsches Institut für Normung. Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 374 , 382
  • Devetak, Fabrizio U. (1946-, avtor) 366
  • Deza, Elena 51
  • Deza, Michel-Marie (avtor) 51
  • DiMento, Joseph F. (urednik) 29
  • Dimitrovska Andrews, Kaliopa (pisec recenzij) 491
  • Dinçer, Ibrahim 147
  • Dirr, Michael A. 249
  • Divjak, Saša (pisec recenzij) 23
  • Doble, Mukesh 181
  • Dolenc, Darko (mentor) 188
  • Dolenc, Tomislav (pisec recenzij) 21 , 23
  • Dolinar, Mojca (1972-, avtor) 232
  • Donald, Athene Margaret (1953-) 274
  • Dongen, Marinus E.H. van (urednik) 161
  • Downard, Kevin M. (avtor) 198
  • Downs, Timothy Edward (ilustrator) 129
  • Drennen, Thomas E. (1956-) 302
  • Drobne, Matjaž (prevajalec) 471
  • Drozg, Vladimir (urednik, avtor dodatnega besedila) 45
  • Ducas, Philippe (avtor) 432
  • Duffus, John H. (urednik) 238
  • Dukkipati, Rao V. (1945-) 148
  • Duman, Tolga M. 359

  • Đorđević, Jovan 80
  • Đurović, Željko (avtor) 338

  • Edwards, Reuben (avtor) 76
  • Eisenstaedt, Jean (1940-) 149
  • Engesser, Kurt (urednik) 54
  • Esposti, Roberto (urednik) 408
  • Essery, R. J. 373
  • Essig, Mark Regan (1969-) 332
  • European Federation of Corrosion 201
  • European Safeguards Research and Development Association 263
  • Everall, Neil J. (urednik) 215

  • Fabrikant, Sara Irina (urednik) 134
  • Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau 516
  • Fajfar, Peter (1943-, mentor) 379
  • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Ljubljana) 229
  • Faller, Christof (avtor) 358
  • Farrar, J.C.M. 439
  • Farrell, John (1961-) 135
  • Fenner, Michael (1949-) 250
  • Ferjan, Meta (kartograf) 465
  • Fijavž, Primož (avtor) 454
  • Finkelstein, Ellen 81
  • Firestone, R.B. (avtor) 178
  • Flannery, Tim Fridtjof (1956-) 30
  • Fleming, Ian (1935-, avtor) 218
  • Flora, Nicola (urednik) 494
  • Fontana, Patrick 447
  • Förster, Wolfgang (1953-) 484
  • Forte-Tavčer, Petra (mentor) 441
  • Fowler, Chad 82
  • Franc, Jean-Pierre 150
  • Frank, Benjamina (fotograf) 471
  • Frantar, Peter (1975-, kartograf) 472
  • Fridell, Ron 237
  • Fridl, Jerneja (kartograf) 463 , 465 , 467 , 472 , 523
  • Fridl, Jerneja (kartograf, fotograf) 466
  • Frye, Curtis (1968-) 83
  • Fu, Gongkang (urednik) 377

  • Gaberšček, Miran (komentor) 213
  • Gabrijelčič, Primož (avtor) 122
  • Gabrovec, Matej (fotograf) 466
  • Gabrovec, Matej (pisec recenzij) 467 , 524
  • Gaines, Steven Dean (1955-, urednik) 246
  • Gaither, Carl C. (1944-, zbiratelj) 131
  • Gan, Woon-Seng 84
  • Garbajs, Marjan (fotograf) 466
  • Gardiner, Anthony (1947-) 52
  • Gascuel, Olivier (1956-, urednik) 60
  • George, Chris 511
  • Gerlič, Ivan (pisec recenzij) 21
  • Ghavami, M. 360
  • Ghirardi, GianCarlo 151
  • Ghrayeb, Ali (avtor) 359
  • Giaquinto, Marcus 53
  • Ginzburg, Vladimir B. (1935-) 136
  • Girardet, Herbert (urednik) 43
  • Glattstein, Judy (1942-) 251
  • Gobec, Stanislav (1970-, mentor) 190
  • Golob, Janvit (mentor) 430
  • Gompper, Gerhard (urednik) 211
  • Götz, Andreas 31
  • Grafen, Alan (urednik) 244
  • Graham Smith, Francis (Sir) 152
  • Graham, Adrian W. 85
  • Grdenić, Drago 182
  • Great Britain. Department for Communities and Local Government 460
  • Grebennikov, Andrei (1956-) 333
  • Greim, Helmut (urednik) 197
  • Grey, Tim 86
  • Griffiths, Howard (1953-, urednik) 27
  • Griffiths, Peter R. (1942-) 183
  • Grimm, Friedrich B. 485
  • Gros, Nataša 184
  • Grošelj, Nada (prevajalec) 12
  • Gulbins, Jürgen (avtor) 515
  • Gunčar, Uroš (avtor) 6
  • Gupta, Hoshin Vijai (1957-, avtor) 230
  • Gurfil, Pini (urednik) 401
  • Gutoff, Edgar B. 277

  • Hajós, Géza (urednik) 474
  • Haldar, Achintya (urednik) 380
  • Halderman, James D. (1943-) 392
  • Hall, Stanley 393
  • Halvorson, Michael (1963-) 87
  • Hanc, Jože (fotograf) 466
  • Hanna, Simon (avtor) 274
  • Hansson, David Heinemeier (avtor) 124
  • Hanzo, Lajos (1952-) 361 , 362
  • Harej, Maja 188
  • Harisha, Sharma 239
  • Harvey, R. John 394
  • Hasanovic, Aisha (urednik) 505
  • Heathcote, Edwin 486
  • Hellwig, Waldemar 309
  • Hertzberger, Herman 487
  • Hervouet, Jean-Michel 154
  • Hicks, R. Edwin (avtor) 434
  • Hilgenkamp, Ingo (avtor) 71
  • Hillier, V. A. W. 395
  • Hlatan, Tomaž 226 , 384
  • Hockey, Thomas A. (glavni urednik) 132
  • Hodges, Wilfrid 55
  • Hodžić, Silvana (prevajalec) 108
  • Hoffmann, Edmond de 189
  • Hommel, Günter (urednik) 32
  • Hooper, Dan (1976-) 137
  • Hore-Lacy, Ian 165
  • Hornborg, Alf (urednik) 47
  • Hornung, David (1950-) 452
  • Horstmann, Cay S. (1959-) 88
  • Horvat, Andrej (9.4.1966-, urednik, pisec recenzij) 526
  • Hosford, William F. 280
  • Hosokawa, Masuo (urednik) 291
  • Hovelja, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 409
  • Howard, Robert (fotograf) 499
  • Hren, Marko (1959-, urednik, pisec recenzij) 526
  • Hribernik, Jasna (režiser) 20
  • Hrvatin, Mauro (fotograf) 466
  • Hrvatin, Mauro (kartograf) 465 , 467
  • Huang, Yiteng (1972-, urednik) 119
  • Huddleston, Rob 89
  • Humljan, Jan 190
  • Hussain, Muhammed Iqbal (avtor) 305
  • Hutten, Irwin Marshall 282
  • Hyde, Richard (avtor) 479

  • Ilić, Slobodan N. 376
  • Institute of Nuclear Materials Management 263
  • International Atomic Energy Agency 263 , 319 , 320 , 322
  • International Conference on Challenges Faced by Technical and Scientific Support Organizations in Enhancing Nuclear Safety (2007 ; Aix-en-Provence, France) 319
  • International Conference on Microelectronics, Devices and Materials (38 ; 2002 ; Lipica) 335
  • International Conference on Microelectronics, Devices and Materials (39 ; 2003 ; Ptuj) 354
  • International Conference on Microelectronics, Devices and Materials (40 ; 2004 ; Maribor) 336
  • International Conference on Microelectronics, Devices and Materials (41 ; 2005 ; Ribno) 355
  • International Conference on New Trends in Astrodynamics and Applications (2 ; 2005 ; Princeton University) 396
  • International Gas Union 518
  • International Safeguards Symposium on Addressing Verification Challenges (2006 ; Vienna, Austria) 263
  • INTERREG III B CADSES 461
  • Interreg III B Programme. Alpine Space 468
  • INTERREG IIIB Programme. Alpine space 469
  • Iordache, Marian Valentin (1973-) 92

  • Jakončič-Faganel, Janja (pisec recenzij) 21
  • Jamnik, Brigita (1966-, pisec recenzij) 471
  • Janež, Andrej (1971-, komentor) 261
  • Janin Rivolin, Umberto (avtor) 469
  • Janssens, Koenraad G. F. (1968-, urednik) 273
  • Janža, Mitja 227
  • Jarc, Pavla 462
  • Jefferson, Colin M. 397
  • Jenko, Monika (1947-, urednik) 285
  • Jennison, John 398
  • Jenny, Hans (1904-1972) 155
  • Jeraša, Jaka (1953-, fotograf) 501
  • Jevševar, Simona 425
  • Jewell, Rick 93
  • Johnson, David E. (avtor) 350
  • Johnson, J. Karl (1958-, avtor) 219
  • Jordan, Peter (1949-, urednik, avtor dodatnega besedila) 45
  • Jourdain, Philip Edward Bertrand (1879-1919) 56
  • Jovanovič, Uroš (1977-, avtor) 122
  • Jovičić, Milenko M. 310
  • Junker, Karan 253
  • Jurca, Tomaž (1973-, prevajalec) 476
  • Jurič, Nada (prevajalec) 182
  • Juričić, Đulijana (pisec recenzij) 21
  • Juvančič, Luka (urednik, pisec recenzij) 526

  • Kadlec, Alex (avtor) 488
  • Kadlecová, Anna 488
  • Kaiser, Gabriele (1967-, avtor) 477
  • Kalan, Valentin (1943-, prevajalec) 12
  • Katz, Michael Jay (1950-) 4
  • Kay, Melvyn (1944-) 378
  • Kelly, Anthony 414 , 415 , 416
  • Kemijski inštitut. Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo voda (Ljubljana) 388
  • Kenda, Boštjan Botas (avtor) 454
  • Kent, James Albert (1922-, urednik) 426
  • Keogh, Jim 94
  • Kern-Pipan, Karmen (avtor) 6
  • Khare, Purnima 156
  • Kheboian, Gerald I. (avtor) 277
  • Kibel, Paul Stanton (urednik) 470
  • Kim, John 512
  • King, Terry A. (avtor) 152
  • Kipphan, Helmut (urednik) 279
  • Kirkman, Nicholas C. (avtor) 85
  • Kladnik, Drago (1955-) 463 , 523
  • Kladnik, Drago (1955-, avtor) 462 , 471
  • Kladnik, Drago (1955-, pisec recenzij) 525
  • Kladnik, Drago (1955-, prireditelj, prevajalec, korektor) 521
  • Kladnik, Drago (1955-, urednik) 525
  • Klemenc, Stane (fotograf) 465
  • Klyosov, Anatole Alex 284
  • Knittel-Ammerschuber, Susanne 489
  • Knowledge Foundation. international conference (3 ; 2007 ; San Diego, CA) 337
  • Kochelap, Viatcheslav A. (avtor) 356
  • Kohno, Ryuji (1956-, avtor) 360
  • Koletnik, Franc (pisec recenzij) 409
  • Koller, Jože (komentor) 174
  • Komac, Blaž 524
  • Komelj, Miklavž (avtor dodatnega besedila) 509
  • Konferenca o materialih in tehnologijah (15 ; 2007 ; Portorož) 285
  • Konovšek, Andreja (fotograf) 471
  • Korošec, Tina 191
  • Korpič-Horvat, Etelka (avtor) 17
  • Kortnik, Jože (urednik) 369
  • Kosec, Ladislav (mentor) 438
  • Kosec, Marija (1947-, urednik) 335
  • Košir, Fedja 490 , 491
  • Košir, Manca (avtor dodatnega besedila) 509
  • Kovač, Franci (1951-, komentor) 441
  • Kovač, Mojca M. (avtor) 493
  • Kovač, Štefan (1965-) 427
  • Kovačević, Branko (elektrotehnik) 338
  • Kovačiček, Franjo (avtor) 315
  • Kozjek, Franc (mentor) 261
  • Kozmus, Klemen (urednik) 229
  • Koželj, Stanko (pisec recenzij) 409
  • Krabbe, Wiebke (prevajalec) 507
  • Krainer, Aleš (mentor) 448
  • Kraitchik, Maurice (1882-) 57
  • Kramer, Carl (Prof. Dr.-Ing., urednik) 424
  • Kraus, Laslo 95 , 96
  • Krause, Walter (1943-, avtor dodatnega besedila) 474
  • Krebs, Jan 492
  • Krebs, Robert E. (1922-) 192
  • Krečič, Peter (1947-, avtor) 491
  • Kristl, Jernej 258
  • Kritzinger, Duane 399
  • Križman Lavrič, Pavla 441
  • Kroes, Michael J. 400
  • Kubic, Thomas (avtor) 19
  • Kudsia, Chandra M. (avtor) 330
  • Kuhar, Miran (urednik) 229
  • Kumar Kruthiventi, Anil (avtor) 181
  • Kumar, Sunil (avtor) 305
  • Kunaver, Jurij (1933-, pisec recenzij) 523
  • Kunič, Roman 448
  • Kunstler, James Howard 34
  • Kuo, Sen-Maw (avtor) 84
  • Kurlyand, Sergei K. (avtor) 271
  • Kuttan, Appuu K. K. 446
  • Kuzyk, Mark G. (1958-) 286

  • Labernik, Zvonka (urednik) 21 , 22
  • Labhasetwar, Vinod (urednik) 270
  • Labi, Samuel (1962-, avtor) 411
  • Lamm, Ruediger (avtor) 375
  • Langford, Roland E. 264
  • Langley, Billy C. (1931-) 339
  • Lapajne, Igor (fotograf) 466
  • Larson, Lisa 97
  • Lauks, Daniela (prevajalec) 521
  • Lee, Youngseog (1962-) 311
  • Leeds, Chris 98
  • Lenarčič, Matevž (fotograf) 466
  • Leo, Donald J. 340
  • Leon, Wynne 99
  • Leszczynski, F. 167
  • Letnar, Tomaž 20
  • Leung, Wallace Woon-Fong 428
  • Levec, Janez (1943-, mentor) 220
  • Leverdier, Roger (prevajalec) 224
  • Levine, Marvin J. (1930-) 35
  • Lewerentz, Sigurd (1885-1975) 494
  • Li, Chao-Jun (1963-) 193
  • Li, W. D. 417
  • Likar, Boštjan (urednik) 74
  • Lindenau, Klaus 312
  • Lindhorst, Thisbe K. 194
  • Lindstrom, R.M. (avtor) 178
  • Linert, Wolfgang (urednik) 290
  • Liu, Tianshu 287
  • Lloyd, Christopher (1921-) 254
  • Lloyd, Geoffrey Ernest Richard (1933-) 12
  • Logar, Tanja (1974-, pisec recenzij) 21
  • Lopez Aldama, D. (avtor) 167
  • Lord, Eric A. 195
  • Lotrič, Ivan (pripovedovalec) 20
  • Lovrenčak, Franc (prevajalec, korektor) 521
  • Luyben, William L. 429
  • Luzzatto, Ariel 363
  • Lyon, Gary D. (urednik) 240
  • Lyons, Callie (1969-) 36
  • Lysecky, Roman (avtor) 125

  • MacCollister, Jean (prevajalec) 473
  • Mackay, Alan Lindsay (1926-, avtor) 195
  • Macquarrie, Duncan J. (urednik) 423
  • Maček, Jadran (mentor) 175 , 435
  • Maher, Igor (fotograf) 466
  • Majcen, Milena (1947-) 15
  • Malič, Barbara (urednik) 355
  • Mangold, Stefan (avtor) 367
  • Manneville, Paul (1946-) 157
  • Mansour, Raafat R. (avtor) 330
  • Mara, David Duncan (1944-) 385
  • Marinacci, Joshua 100
  • Marinšek, Robert (pisec recenzij) 21
  • Markoli, Boštjan (komentor) 436
  • Markovic, Nenad M. (mentor) 213
  • Martinčič, Polona (avtor) 520
  • Martinčič, Vito 430
  • Martinec, Mark (avtor) 122
  • Marušič, Branko (1938-, avtor) 462
  • Masterl, Tina (fotograf) 471
  • Masters, Jon (1981-) 101
  • Mavri, Janez (mentor) 174
  • Maxfield, Brent 102
  • Maxwell, Ingvel (urednik) 481
  • McCarthy, Michael A. (1968-) 58
  • McGuire, Bill (1954-) 37
  • McPeak, Jeremy (1979-, avtor) 130
  • Meadows, Dru (avtor) 502
  • Mednarodna konferenca MIRK (10 ; 2005 ; Piran) 21 , 22
  • Mednarodna multikonferenca Informacijska družba (9 ; 2006 ; Ljubljana) 23 , 24
  • Mehta, Anita 289
  • Mekinda Majaron, Tajda (avtor) 232
  • Menart, Viktor (1951-2007, mentor) 425
  • Merck Biosciences (Darmstadt) 199
  • Meredith, Meri 9
  • Meyer, Ulf (1970-) 495
  • Michael, L. B. (avtor) 360
  • Michel, Jean-Marie (avtor) 150
  • Mihelčič, Miran 409
  • Mikkonen, Tommi 104
  • Miklavec, Mojca (avtor) 122
  • Milačič, Radmila (mentor) 200
  • Milenković, Aleksanadar (inž. računalništva, avtor) 110
  • Milivojevič, Tadeja 200
  • Milotti-Bertoni, Daniela (prevajalec) 493
  • Minke, Gernot (1937-) 496
  • Mirtič, Breda (mentor) 231
  • Mitin, Vladimir V. 356
  • Mlakar, Vlasta (z enoto povezano ime) 521
  • Moffatt, Laura (avtor) 486
  • Mohammad, Faiz (urednik) 296
  • Moller, Anders Pape (urednik) 256
  • Möller, Karl Dieter (1927-) 158
  • Molnár, Gábor L. (avtor) 178
  • Momoh, James A. (1950-) 342
  • Monbiot, George (1963-) 38
  • Moran, Michael J. 313
  • Morozov, Evgeny V. (avtor) 300
  • Morton, Ian (1961-) 402
  • Mueller, John (1958-) 105
  • Mughabghab, S.F. (avtor) 178
  • Mühlbauer, Alfred (Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c., urednik) 424
  • Mukherji, Uma 159
  • Mulc, Andrija (urednik) 315
  • Mülhardt, Cornel 243
  • Musselman, Lytton John 407
  • Myrdal, Roar 201

  • Nadbath, Mateja (avtor) 232
  • Nagiev, Tofik Murtuza 202
  • Narasimhan, Giri 59
  • Nared, Janez (urednik, pisec recenzij) 526
  • Nasarre, Christophe (avtor) 112
  • Natek, Karel (fotograf) 524
  • Nee, Andrew Yeh Chris (1948-) 314
  • Nee, Andrew Yeh Chris (1948-, avtor) 417
  • Nemec-Pečjak, Marko (avtor dodatnega besedila) 68
  • Newton, Adrian (urednik) 240
  • Nitschke, Benjamin (1980-) 106
  • Nollet, Leo M. L. (1948-, urednik) 187
  • Northrup, Anthony (1974-, avtor) 78
  • Nowakowski, Richard J. (avtor) 48
  • Nuttgens, Patrick 497

  • O'Connor, Errin 107
  • Ong, S. K. (1969-, avtor) 417
  • Oram, Andrew (urednik) 69
  • Orel, Boris (komentor) 448
  • Orel, Boris (mentor) 216
  • Orel, Mojca (1971-, pisec recenzij) 21
  • Orengo, Christine (urednik) 234
  • Orožen Adamič, Milan (avtor dodatnega besedila) 472
  • Orožen Adamič, Milan (fotograf) 466 , 467
  • Orožen Adamič, Milan (pisec recenzij) 524
  • Oštir, Jana (prevajalec) 465
  • Oštir, Krištof (mentor) 140
  • Ovsenik-Jeglič, Tadeja (avtor) 232

  • Pahari, Amal (1964-) 431
  • Paret, Dominique 343
  • Parfitt, Elizabeth Ann 228
  • Parisi, Giorgio (avtor dodatnega besedila) 144
  • Parvex, François (avtor) 469
  • Paul, Clayton R. 344
  • Paul, Peter M. (avtor) 85
  • Pavel, Dumitru (avtor) 420
  • Pavko, Aleksander (komentor) 425
  • Pavšek, Miha 465
  • Pavšek, Miha (fotograf) 462 , 466 , 467 , 471 , 524
  • Peck, Martin (urednik) 480
  • Pelletier, Louise (1963-) 498
  • Pennington, Thomas Hugh 259
  • Perko, Drago (1961-) 466
  • Perko, Drago (1961-, urednik, pisec recenzij) 526
  • Perman, Mihael (pisec recenzij) 66
  • Perpar, Anton (kartograf) 463
  • Perrone, Giovanni (urednik) 413
  • Peršolja, Borut (fotograf) 525
  • Pesic, Peter (urednik, avtor dodatnega besedila) 49
  • Petek, Franci (1971-) 467
  • Petek, Franci (1971-, avtor) 473
  • Petek, Franci (1971-, fotograf, kartograf) 473
  • Petraco, Nicholas 19
  • Petrišič, Jože (pisec recenzij) 66
  • Petroski, Henry 266
  • Peyton, Helen (fotograf) 499
  • Peyton, Jane 499
  • Phillips, William J. (1960-) 443
  • Phyper, John-David 432
  • Pickering, Robert (računalničar) 109
  • Pierce, John (avtor) 93
  • Pignatel, Giorgio (urednik) 354
  • Pipan, Primož (fotograf) 471
  • Pirnat, Urša (1976-) 433
  • Piry, Ivo (urednik, pisec recenzij) 526
  • Piskurich, George M. 25
  • Pivonka, Don E. (urednik) 170
  • Placko, Dominique (urednik) 331
  • Platz, Matthew S. (urednik) 204
  • Podgornik, Aleš (mentor) 421
  • Pojbič, Jože (fotograf) 466
  • Polajnar, Katarina (kartograf) 471
  • Poljanšek, Karmen 379
  • Popit, Sabina (prevajalec, korektor) 521
  • Pople, Nicolas 500
  • Porsche, Lars (urednik) 459
  • Prag, Peter A. B. 304
  • Praper, Sergeja (avtor) 469
  • Preppernau, Barry (avtor) 93
  • Pretty, Jules N. 39
  • Prichard, Florence Elizabeth 203
  • Probstein, Ronald F. 434
  • Protić, Jelica 110
  • PRUEITT, MELVIN L. 449
  • Pust, Viktor (pisec recenzij) 491
  • Pyles, James (avtor) 114

  • Qin, Qing-Hua 513

  • Rajkovič, Vladislav (urednik) 23 , 24
  • Raković, Dejan I. 345
  • Rana, S. V. S. 40
  • Ranganathan, Srinivasa (1941-, avtor) 195
  • Rathakrishnan, Ethirajan 160
  • Ravbar, Marjan (avtor) 463 , 473
  • Ravbar, Marjan (urednik, pisec recenzij) 526
  • Razpotnik, Tanja 435
  • Rehm, Bernd (urednik) 241
  • Reimann, Robert (avtor) 75
  • Reindl, Donald F. (prevajalec) 523
  • Rejec Brancelj, Irena (pisec recenzij) 471
  • Renčelj, Stanislav 501
  • Repolusk, Peter (avtor) 473
  • Revay, Z. (avtor) 178
  • Ribnikar, Biserka (urednik) 493
  • Richter, Jeffrey 112
  • Ridley, Mark (urednik) 244
  • Riegel, Emil Raymond (1882-1963, z enoto povezano ime) 426
  • Rivers, Charlotte 453
  • Robert Bosch GmbH 307
  • Robeson, Lloyd M. 293
  • Roco, Mihail C. (urednik) 265
  • Rodríguez, José A. (urednik) 298
  • Rogelj, Boštjan (kartograf) 525
  • Rogers, David R. (avtor) 395
  • Rogers, Heather (1970-) 386
  • Rojšek, Daniel (avtor) 462
  • Romaniello, Stephen 113
  • Rončević, Borut (urednik, pisec recenzij) 526
  • Ropret, Polona 205
  • Rosen, Marc A. (avtor) 147
  • Rosenberg, Barry J. 3
  • Ross, John (kemik) 206
  • Rosthal, Jennifer E. (avtor) 302
  • Roš, Milenko (urednik) 388
  • Rothman, Johanna 5
  • Rotman, Joseph J. (1934-) 61
  • Routschka, Gerald 381
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 238

  • Sadhal, S. S. (urednik) 283
  • Sajko, Iztok (kartograf) 525
  • Samardžija, Zoran 436
  • Sammon, Rick 514
  • Sampath, S. 62
  • Sanderson, Mark R. (urednik) 196
  • Sangwal, Keshra 207
  • Santos, Javier 418
  • Savage, Lorraine (urednik) 303
  • Savéant, Jean Michel 208
  • Savič, Nenad 6
  • Sax, Dov F. (1971-, urednik) 246
  • Schanda, János (urednik) 146
  • Schmid, Rolf (1942-, urednik) 242
  • Schmidgall, Ralf (avtor) 368
  • Schmidt, Diane (1956-, avtor) 252
  • Schmidt-Seiwert, Volker (urednik) 459
  • Schmitz, Heinz-Peter 519
  • Schmitz, Heinz-Peter (prevajalec) 516
  • Schön, Peter (urednik) 459
  • Schreiber, Igor (avtor) 206
  • Schuster, Alfons J. (urednik) 90
  • Schweitzer, Philip A. 294
  • Scragg, Alan H. 41
  • Seneviratne, Mohan 387
  • Senthil Kumar, A. (1966-, avtor) 314
  • Shanmugam, N. E. (urednik) 371
  • Shapiro, Howard N. (avtor) 313
  • Sharp, John 115
  • Shercliff, Hugh (avtor) 268
  • Shesso, Renna 63
  • Shirazi, Gadi (avtor) 363
  • Shmueli, Uri 209
  • Shultz, Mary Jane 210
  • Silič, Anja 261
  • Simpozij Varnost in zdravje pri delu (6 ; 2001 ; Ljubljana) 262
  • Sinha, Kumares Chandra 411
  • Skiba, Isabella (avtor) 478
  • Skrinjar, Pavel (avtor dodatnega besedila, fotograf) 501
  • Skulj, Tomaž (pisec recenzij) 21
  • Slack, Greg (avtor) 118
  • Slack, S. E. 118
  • Slade, Paul G. (1941-) 346
  • Slovenija 18
  • Slovenija. Ministrstvo za šolstvo in šport 21 , 22
  • Slovenski kolokvij o betonih (12 ; 2005 ; Ljubljana) 450
  • Slovenski kolokvij o betonih (14 ; 2007 ; Ljubljana) 295
  • Slovensko društvo za zaščito voda 388
  • Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko. Strokovno srečanje (12 ; 2007 ; Ljubljana) 229
  • Slovensko združenje za kakovost 419
  • Slovensko združenje za kakovost. Letna konferenca (16 ; 2007 ; Bernardin (Portorož)) 419
  • Smid, Michiel (avtor) 59
  • Smith, Ray (kemik, urednik) 269
  • Smrekar, Aleš (1967-) 471 , 472
  • Smrekar, Aleš (1967-, pisec recenzij) 525
  • Soldani, David (urednik) 364
  • Solé, Ricard V. (1962-) 245
  • Somerville, F. Clare A. (avtor) 362
  • Sondhi, M. Mohan (1933-, urednik) 119
  • Sorrell, Charles C. (urednik) 288
  • Sotte, Franco (urednik) 408
  • Spencer, David J. 442
  • Spichak, Viacheslav Valentinovich (urednik) 225
  • Spiegel, Ross 502
  • Stachowicz, John J. (1971-, urednik) 246
  • Stančič, Zoran (komentor) 140
  • Stanek, William R. (1966-) 120 , 121
  • Stanforth, Stephen P. 212
  • Staničić, Damir (avtor dodatnega besedila) 437
  • Starck, Axel von (Prof. Dr.-Ing., urednik) 424
  • Steinman, David 42
  • Steinmueller, Uwe 515
  • Stopar, Karmen (urednik) 11
  • Streit, Jürgen (1968-, avtor) 361
  • Strmčnik, Dušan 213
  • Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (Ljubljana) 336 , 355
  • Strokovno posvetovanje rudarjev in geotehnologov (2003 ; Ljubljana) 369
  • Stroobant, Vincent (avtor) 189
  • Stroscio, Michael A. (1949-, avtor) 356
  • Studiobotas (Ljubljana) 454
  • Suhadolc, Janez (avtor dodatnega besedila) 509
  • Sullivan, John P. (1959-, avtor) 287
  • Sutherland, William J. (urednik) 235
  • Suvorov, Danilo (mentor) 433
  • Svensmark, Henrik 138
  • Swarup, Abhaba (avtor) 156
  • Sweet, William 44
  • Swift, Peter (1940-) 403 , 404

  • Šavli, Viljenka (pisec recenzij) 21
  • Šetina, Tina (1978-, fotograf) 471
  • Šifrer, Milan (kartograf) 525
  • Šikić, Zvonimir (urednik, avtor) 267
  • Šivic-Dular, Alenka (pisec recenzij) 523
  • Šolinc, Hinko (ml.) 437
  • Šoltes, Igor (avtor dodatnega besedila) 17
  • Šorli, Iztok (avtor) 335
  • Šorli, Iztok (urednik) 336 , 354 , 355
  • Šparovec, Lučka (fotograf) 524
  • Šterk, Marjan (avtor) 122
  • Štrukelj, Borut (mentor) 258

  • Tabeling, Patrick 163
  • Tacoli, Cecilia (urednik) 458
  • Taniguchi, Eiichi (urednik) 410
  • Tanović, Ljubodrag (avtor) 310
  • Tao, Zhen Jun (avtor) 314
  • Taschner, Rudolf 64
  • Tehovnik, Franc 438
  • Tekmovanje IJS v znanju računalništva (2 ; 2007 ; Ljubljana) 122
  • Thake, Jeremy 316
  • Thelwall, Michael Arijan 123
  • Thomas, David (1956-) 124
  • Thomas-Emberson, Steve 503
  • Thompson, Barbara Fritchman (avtor) 139
  • Thompson, Ken (1954-, avtor) 250
  • Thompson, Kenneth Clive (1944-, urednik) 389
  • Thompson, Peter (1948-) 255
  • Thompson, Robert Bruce 139
  • Topole, Maja (avtor) 473
  • Topole, Maja (fotograf) 473
  • Topole, Maja (pisec recenzij) 467
  • Torres, José Manuel (avtor) 418
  • Tošić, Dobrilo Đ.- 65
  • Tough, Alistair George (urednik) 10
  • Trampuš, Mitja (avtor) 122
  • Trbižan, Katarina (urednik) 308
  • Tres, Paul A. 440
  • Triggs, Teal 455
  • Trkov, Andrej (avtor) 167 , 178
  • Trontelj, Janez (1941-, urednik) 336
  • Tropea, Cameron (1954-, urednik) 162
  • Turk, Jani (avtor dodatnega besedila) 427 , 437
  • Turnšek, Aleksej 66
  • Tuttle, Wayne (prevajalec povzetka) 467
  • Tuttle, Wayne (prevajalec) 463 , 472
  • Tynes, Wayne (avtor) 99

  • Ugural, A. C. 299
  • Ulrich, Henri (1925-) 214
  • United Nations Human Settlements Programme 464
  • Universita politecnia delle Marche. Dipartimento di economia (Ancona) (začetnik/ustanovitelj) 408
  • Urbančič, Tanja (urednik) 23 , 24
  • Urleb, Uroš (mentor) 191

  • Vahid, Frank 125
  • Van Bosse, John G. 366
  • Vanier, Martin (avtor) 469
  • Varšek, Matjaž (urednik) 21 , 22
  • Vasiliev, Valery V. 300
  • Veber, Marjan (1951-, komentor) 421
  • Vedavarz, Ali 305
  • Velašević, Dušan 126
  • Veljanovski, Tatjana 140
  • Verbeek, Peter-Paul (1970-) 13
  • Vertačnik, Gregor (avtor) 232
  • Veselič, Miran (1946-, urednik) 369
  • Vičar, Zorko (avtor) 232
  • Vigil, Jason (1974-, avtor) 370
  • Vince, Jelica 216
  • Virant, Jernej 127
  • Viswanathan, B. (urednik) 297
  • Vlad, Marcel O. (avtor) 206
  • Vodni dnevi (2005 ; Portorož) 388
  • Vodopivec, Franc (komentor) 438
  • Vraničar, Mateja 18
  • Vrečar, Peter (avtor) 68
  • Vujoševič, Niko 46
  • Vuk, Miha (avtor) 122

  • Wachowicz, Monica (urednik) 134
  • Wagener, Thorsten 230
  • Walke, Bernhard H. 367
  • Walters, Dale (urednik) 240
  • Watkins, William Alfred 405
  • Watkins, William Alfred (avtor) 400
  • Way, Robert Barnard (1890-?) 406
  • Webb, Jeff (1961-) 128
  • Weck, Manfred 317
  • Weil, John Ashley (1929-) 217
  • Weston, Richard (1953-, avtor) 497
  • Wheater, Howard S. (avtor) 230
  • Whitaker, Jerry C. 349
  • White, Ron (1944-) 129
  • Wienand, Norman 506
  • Wilkins, Dan (avtor) 152
  • Williams, Al (1963-) 357
  • Williams, Dudley H. (1937-) 218
  • Williams, Peter A. (urednik) 278
  • Williamson, Ian P. (urednik) 133
  • Willis, David (arhitekt) 507
  • Wilson, Eric Montgomery (avtor dodatnega besedila) 339
  • Wilson, John Peter (11.1.1955-, urednik) 522
  • Wilson, Lionel (1943-, avtor) 228
  • Wilton, Paul 130
  • Windle, Alan (avtor) 274
  • Woit, Peter 164
  • Wolfe, David (1964-, avtor) 48
  • Woodard, Jason P. (avtor) 362
  • Woolley, Tom 508
  • Workshop on Embedded Systems (2003 ; Ptuj) 354
  • Workshop on Green Electronics (2005 ; Ribno) 355
  • Workshop on Non-ionizing Electromagnetic Fields from Overvoltage, Overcurrent and Electrostatic Discharge Protection to Bioeffects (2004 ; Maribor) 336
  • Workshop on Packaging and Interconnections in Electronics (2002 ; Lipica) 335
  • Wortmann, Arthur (avtor) 487
  • Wysk, Richard A. (avtor) 418

  • Xie, Wei-Chau 383

  • Yates, John T. (1935-) 219

  • Zajc, Andrej (1938-, urednik) 295 , 450
  • Zalar, Anton (mentor) 436
  • Zaplatil, Marko (fotograf) 467
  • Zbornica varnosti in zdravja pri delu 262
  • Zerkin, V. (avtor) 178
  • Zevnik, Luka (1978-) 220
  • Zhang, Zhuomin M. 301
  • Zhou, C. (avtor) 178
  • Zielinski, Siegfried 16
  • Zimmermann, Werner 368
  • Zirker, Jack B. 141
  • Zorn, Matija (avtor, fotograf) 524
  • Zorn, Matija (kartograf) 525
  • Zoski, Cynthia G. (urednik) 185
  • Zsilincsar, Walter (urednik, avtor dodatnega besedila) 45
  • Zunde, Joan M. (1928-, avtor) 506
  • Zupančič, Bogo (1960-) 509
  • Zupančič, Bogo (1960-, avtor) 491
  • Zupančič-Kralj, Lucija (komentor) 200
  • Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 11
  • Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije 262

  • Žagar, Klemen (avtor) 122
  • Žargi, Darinka (urednik) 419
  • Žemlja, Aleš (režiser) 20
  • Žemva, Andrej (1965-, urednik) 354
  • Žerdin, Franc (urednik) 369
  • Žibert, Alenka (1963-, pisec recenzij) 21
  • Žibret, Gorazd 231
  • Živković, Dejan B. (prevajalec) 129
  • Žlebir, Silvo (avtor dodatnega besedila) 232


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 12.3.2008 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si