Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2007

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO


 • 1. HORSTMANN, Cay S., CORNELL, Gary. Java 2. Tom 1, Osnove. 7. izd. Beograd: CET: Računarski fakultet, cop. 2007. XXI, 762 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-288-6. [COBISS.SI-ID 140459788]

  2. MARTIN, Peter. Bottom-line automation. 2nd ed. Research Triangle Park: ISA, cop. 2006. XXI, 211 str., ilustr. ISBN 1-55617-962-6. [COBISS.SI-ID 28204293]


  0 SPLOŠNO.


  3. PUCER, Mitja (ur.). Rekordi, nagrade, zmage. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 63 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17199-9. [COBISS.SI-ID 233066496]


  001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  4. BRAND, Ralf. Synchronizing science and technology with human behaviour. London; Sterling: Earthscan, 2005. X, 174 str., ilustr. ISBN 1-84407-251-7. ISBN 978-1-84407-251-4. ISBN 1-84407-247-9. ISBN 978-1-84407-247-7. [COBISS.SI-ID 27468037]

  5. DOLENC, Sašo. Darwinova nevarna ideja in druge zgodbe o vesoljih, ljudeh in molekulah, (Zbirka Varia). Ljubljana: Studia humanitatis: Kvarkadabra - društvo za tolmačenje znanosti, 2006. 295 str. ISBN 961-6262-80-7. ISBN 978-961-6262-80-4. [COBISS.SI-ID 230351616]

  6. KOYRÉ, Alexandre. Znanstvena revolucija : izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli, (Zbirka Historia scientiae). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 262 str. ISBN 961-6568-67-1. ISBN 978-961-6568-67-8. [COBISS.SI-ID 230561280]

  7. MOED, Henk F.. Citation analysis in research evaluation, (Information science and knowledge management, Vol. 9). Dordrecht: Springer, cop. 2005. XIII, 346 str., graf. prikazi. ISBN 1-4020-3713-9. ISBN 978-1-4020-3713-9. [COBISS.SI-ID 13872217]


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  8. HAIKONEN, Pentti O.. Robot brains : circuits and systems for conscious machines. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. X, 213 str., ilustr. ISBN 978-0-470-06204-3. [COBISS.SI-ID 29004805]


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  9. CASE, Donald Owen. Looking for information : a survey of research on information seeking, needs and behavior, (Library and information science). San Diego (Cal.); London: Academic Press, cop. 2002. XVI, 350 str. ISBN 0-12-150381-X. [COBISS.SI-ID 1835029]

  10. CRAWFORD, John C.. The culture of evaluation in library and information services, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos Publishing, 2006. XI, 192 str., tabele. ISBN 1-84334-102-6. ISBN 1-84334-101-8. [COBISS.SI-ID 13877817]

  11. ŠAUPERL, Alenka (ur.), JUŽNIČ, Primož (ur.). Jubilejni zbornik : ob 20 letnici Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter 80 letnici dr. Branka Berčiča, (BiblioThecaria, 16). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2007. 153 str., tabele. ISBN 978-961-237-176-0. ISBN 961-237-176-8. [COBISS.SI-ID 230039040]

  12. FOURIE, Ina. How LIS professionals can use alerting services, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos Publishing, 2006. XVI, 178 str. ISBN 1-84334-129-8. ISBN 978-1-84334-129-1. ISBN 1-84334-128-X. ISBN 978-1-84334-128-4. [COBISS.SI-ID 28151813]

  13. COPE, Bill (ur.). The future of the book in the digital age, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos Publishing, 2006. XX, 226 str., ilustr. ISBN 1-84334-241-3. ISBN 978-1-84334-241-0. ISBN 1-84334-240-5. ISBN 978-1-84334-240-3. [COBISS.SI-ID 32749922]

  14. FARMER, Lesley S. J. (ur.). The human side of reference and information services in academic libraries : adding value in the digital world. Oxford: Chandos, 2007. XXII, 134 str. ISBN 1-84334-258-8. ISBN 1-84334-257-X. ISBN 978-1-84334-258-8. ISBN 978-1-84334-257-1. [COBISS.SI-ID 28419845]

  15. JORDAN, Mark. Putting content online : a practical guide for libraries, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos Publishing, 2006. XVII, 349 str., ilustr. ISBN 1-84334-177-8. ISBN 978-1-84334-177-2. ISBN 1-84334-176-X. ISBN 978-1-84334-176-5. [COBISS.SI-ID 28152837]

  16. JACOBS, Neil (ur.). Open access : key strategic, technical and economic aspects, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos Publishing, 2006. XVII, 243 str., ilustr. ISBN 1-84334-203-0. ISBN 978-1-84334-203-8. ISBN 1-84334-204-9. ISBN 978-1-84334-204-5. [COBISS.SI-ID 228996352]

  17. RICE-LIVELY, Mary Lynn, CHEN, Hsin-Liang. Scenarios and information design : a user-oriented practical guide, (Information professional series). Oxford: Chandos Publishing, 2006. XII, 178 str., ilustr. ISBN 1-84334-061-5. ISBN 1-84334-062-3. [COBISS.SI-ID 228421888]

  18. STEBBINS, Leslie Foster. Student guide to research in the digital age : how to locate and evaluate information sources. Westport: Libraries Unlimited, 2006. XIII, 202 str., ilustr. ISBN 1-59158-099-4. [COBISS.SI-ID 28151045]

  19. TAYLOR, Arlene G.. The organization of information, (Library and information science text series). 2nd ed. Westport (Conn.); London: Libraries Unlimited, 2004. XXVII, 417 str., ilustr. ISBN 1-56308-976-9. ISBN 1-56308-969-6. [COBISS.SI-ID 217319936]

  20. WILLIAMS, Joe M. (ur.), GOODWIN, Susan P. (ur.). Teaching with technology : an academic librarian's guide, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos, 2007. XVIII, 157 str., ilustr. ISBN 978-1-84334-173-4. ISBN 1-84334-173-5. [COBISS.SI-ID 28420357]

  21. FISHER, Karen E. (ur.). Theories of information behavior, (ASIST monograph series). 2nd printing. Medford (New Jersey): Information Today, 2006. XXII, 431 str., ilustr. ISBN 1-57387-230-X. [COBISS.SI-ID 29050629]

  22. WOOD, Aileen. A comprehensive library staff training programme in the information age, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos Publishing, 2007. XVIII, 357 str. ISBN 1-84334-119-0. ISBN 978-1-84334-119-2. ISBN 1-84334-118-2. ISBN 978-1-84334-118-5. [COBISS.SI-ID 27679749]


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


  23. LATHROP, Ann, FOSS, Kathleen. Guiding students from cheating and plagiarism to honesty and integrity : strategies for change. Westport; London: Libraries Unlimited, 2005. XIX, 264 str. ISBN 1-59158-275-X. [COBISS.SI-ID 28151301]


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  24. HLATAN, Tomaž. Znanje kot ekonomska kategorija. Ljubljana: samozal., 2007. 48 str. ISBN 978-961-92013-1-2. [COBISS.SI-ID 232277760]

  25. NINČEVIĆ, Alan. Ocjena primijenjenosti zakona o sigurnosti i zdravlju na radu u Republici Sloveniji : magistarski rad. Zagreb: [A. Ninčević], 2005. 215 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28888069]


  34 PRAVO.


  26. PAVLIHA, Marko, VLAČIČ, Patrick. Prevozno pravo : pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2007. 354 str., ilustr. ISBN 978-961-247-005-0. [COBISS.SI-ID 231583744]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  27. BELL, Frederic Gladstone, DONNELLY, Laurance J.. Mining and its impact on the environment. London; New York: Taylor & Francis, 2006. X, 547 str., ilustr. ISBN 0-415-28644-1. ISBN 978-0-415-28644-2. ISBN 0-203-96951-0. ISBN 978-0-203-96951-9. [COBISS.SI-ID 28874245]

  28. KEINER, Marco (ur.). The future of sustainability. Dordrecht: Springer, cop. 2006. IX, 257 str. ISBN 1-4020-4734-7. ISBN 978-1-4020-4734-3. [COBISS.SI-ID 28020741]

  29. KRAJNC, Marjeta, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca. Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letih 2004 in 2005. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007. 272 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6024-30-3. [COBISS.SI-ID 229569280]

  30. SALLARES, Robert. The ecology of the ancient Greek world. Ithaca: Cornell University Press, 1991. X, 588 str. ISBN 0-8014-2615-4. [COBISS.SI-ID 29005573]

  31. HINCHLIFFE, Steve (ur.), BLOWERS, Andrew (ur.), FREELAND, Joanna (ur.). Understanding environmental issues, (Environment). Chichester; Milton Keynes: Wiley; The Open University, cop. 2003. VIII, 179 str., ilustr. ISBN 0-47084-998-3. [COBISS.SI-ID 10261298]

  32. ZAGORC-KONČAN, Jana, ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, ROŠ, Milenko, DROLC, Andreja. Vaje iz ekološkega inženirstva. 3. razširjena izd. 2001. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za kemijsko, biokemijsko in ekološko inženirstvo, 2007. 66 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29112325]


  51 MATEMATIKA.


  33. BRUMEN, Gorazd. Models of financial networks : doctoral thesis. Ljubljana: [G. Brumen], 2007. XIV, 90 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14410329]

  34. DOBOVIŠEK, Mirko. Matematika za farmacevte, (Učbeniki in priročniki). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2007. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-212-194-5. [COBISS.SI-ID 232417792]

  35. DOBOVIŠEK, Mirko, KOBAL, Damjan, MAGAJNA, Bojan. Naloge iz algebre I, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 20). 7. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2005. 146 str. ISBN 961-212-108-7. [COBISS.SI-ID 223196160]

  36. FEDERER, Walter Theodore, KING, Freedom. Variations on split plot and split block experiment designs, (Wiley series in probability and statistics). Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XIV, 270 str., ilustr. ISBN 0-470-08149-X. ISBN 978-0-470-08149-5. [COBISS.SI-ID 28986885]

  37. HALL, James W., MERCER, Brian A.. Intermediate algebra : the language and symbolism of mathematics. Boston [etc.]: McGraw-Hill Higher Education, cop. 2007. XXXI, 895 str., ilustr. ISBN 0-07-249582-0. ISBN 978-0-07-249582-9. ISBN 0-07-322968-7. ISBN 978-0-07-322968-3. [COBISS.SI-ID 29000965]

  38. HERCEG, Dragoslav. Matematične formule, (Hepkov knjižni klub). Kranj: Družina Krumpak, 2004. 54 str., ilustr., tabele. ISBN 961-91203-1-0. [COBISS.SI-ID 213452032]

  39. HOYRUP, Jens. Jacopo da Firenze's Tractatus Algorismi and early Italian Abbacus culture, (Science networks - historical studies, vol. 34). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, cop. 2007. XII, 482 str., ilustr. ISBN 978-3-7643-8390-9. [COBISS.SI-ID 29045509]

  40. HVALA, Bojan. Zbirka izpitnih nalog iz analize : z namigi, nasveti in rezultati, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 35). 3. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2007. 137 str. ISBN 978-961-212-062-7. [COBISS.SI-ID 233392640]

  41. JURČIČ-ZLOBEC, Borut, MRAMOR KOSTA, Neža. Zbirka nalog iz matematike I. 6. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2007. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6371-81-0. [COBISS.SI-ID 235681280]

  42. KEJŽAR, Nataša. Evolution of networks : doctoral thesis. Ljubljana: [N. Kejžar], 2007. VIII, 147 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14409817]

  43. KUŠČER, Ivan, KODRE, Alojz, NEUNZERT, Helmut. Matematika v fiziki in tehniki, (Matematika-fizika, 36). 2. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2006. 394 str. ISBN 961-212-033-1. ISBN 978-961-212-033-7. [COBISS.SI-ID 230034944]

  44. LEON, Steven J.. Linear algebra : with applications. 7th ed. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. XVII, 523 str., graf. prikazi. ISBN 0-13-200306-6. [COBISS.SI-ID 27248901]

  45. LEP, Jože. Izbrana poglavja višje matematike : s primeri in z nalogami : priročnik za samostojni študij (v snopičih). Sn. 2, Navadne diferencialne enačbe (napotila), Sistemi navadnih linearnih diferencialnih enačb prvega reda, Informacija o varijacijskem računu. Maribor: Tehniška fakulteta, 1996. 39 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0068-2. [COBISS.SI-ID 35326721]

  46. LEP, Jože. Izbrana poglavja višje matematike : s primeri in z nalogami : priročnik za samostojni študij (v snopičih). Sn. 3, Vektorski prostori, Linearne transformacije. Maribor: Tehniška fakulteta, 1994. V, 136 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0069-0. [COBISS.SI-ID 35326977]

  47. LEP, Jože. Izbrana poglavja višje matematike : s primeri in z nalogami : priročnik za samostojni študij (v snopičih). Sn. 4, Vektorske funkcije. Maribor: Tehniška fakulteta, 1994. III, 114 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0070-4. [COBISS.SI-ID 35327233]

  48. LEP, Jože. Izbrana poglavja višje matematike : s primeri in z nalogami : priročnik za samostojni študij (v snopičih). Sn. 5, Določeni integrali funkcij več neodvisnih spremenljivk. 1. ponatis. Maribor: Tehniška fakulteta, 1996. III, 101 str., ilustr. ISBN 86-435-0135-2. [COBISS.SI-ID 39086593]

  49. LEP, Jože. Izbrana poglavja višje matematike : s primeri in z nalogami : priročnik za samostojni študij (v snopičih). Sn. 6, Krivuljni integrali, Ploskovni integrali, Osnove teorije polj, O integralih, odvisnih od parametra. Maribor: Tehniška fakulteta, 1996. IV, 163 str., ilustr. ISBN 86-435-0072-0. [COBISS.SI-ID 35327745]

  50. LEP, Jože. Izbrana poglavja višje matematike : s primeri in z nalogami : priročnik za samostojni študij (v snopičih). Sn. 7, Izbrana poglavja iz parcialnih diferencialnih enačb, Osnovno o Laplaceovi transformaciji. Maribor: Tehniška fakulteta, 1994. VIII, 103 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0059-3. [COBISS.SI-ID 34986241]

  51. LEP, Jože. Izbrana poglavja višje matematike : s primeri in z nalogami : priročnik za samostojni študij (v snopičih). Sn. 8, Osnovno o analitičnih funkcijah. Maribor: Tehniška fakulteta, 1994. XI, 151 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0060-7. [COBISS.SI-ID 34986497]

  52. LEP, Jože. Matematika z vajami in z nalogami (v 2 zvezkih) : priročnik za samostojni študij : za prvi letnik Tehniških fakultet in visokih strokovnih šol. Zv. 1. 2. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 1996. IX, 312 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0147-6. [COBISS.SI-ID 39678977]

  53. LEP, Jože. Matematika z vajami in z nalogami (v 2 zvezkih) : priročnik za samostojni študij : za prvi letnik tehniških fakultet in visokih strokovnih šol. Zv. 2, Analiza. 2. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 1996. XVI, 443 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0148-4. [COBISS.SI-ID 39679489]

  54. LEP, Jože. Uvajalni tečaj iz matematike : za izredne študente, ki nameravajo študirati na Univerzi v Mariboru na eni od tehniških fakultet oziroma na eni od tehniških visokih strokovnih šol. 1. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 1996. VI, 74 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0137-9. [COBISS.SI-ID 39111937]

  55. MENCINGER, Matej. Zbirka rešenih nalog iz matematične analize in algebre. 2. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2006. 453 str., ilustr. ISBN 86-435-0769-5. [COBISS.SI-ID 56759041]

  56. MENCINGER, Matej, ŠPARL, Petra, ZALAR, Borut. Zbirka rešenih nalog iz Matematike II. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2007. 158 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-000-4. [COBISS.SI-ID 58128129]

  57. SHAPIRO, Stewart (ur.). The Oxford handbook of philosophy of mathematics and logic, (Oxford handbooks in philosophy). Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. XV, 833 str., skice. ISBN 0-19-514877-0. ISBN 978-0-19-514877-0. [COBISS.SI-ID 30695010]

  58. PETRIŠIČ, Jože. Reševanje enačb. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1996. VI, 166 str., graf. prikazi. ISBN 86-7217-127-6. [COBISS.SI-ID 62368000]

  59. SHARMA, J. N.. Numerical methods for engineers and scientists. 2nd ed. Oxford: Alpha Science International, cop. 2007. XV, 369 str., ilustr. ISBN 978-1-84265-365-4. ISBN 1-84265-365-2. [COBISS.SI-ID 28699653]

  60. STRAŠEK, Rok, ZALAR, Borut. Zbirka nalog iz Matematike 1 za študente gradbeništva. 1. ponatis. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2005. 177 str., ilustr. ISBN 86-435-0632-X. [COBISS.SI-ID 55693057]

  61. BARANENKOV, Georgij Sergeevič, DEMIDOVIČ, Boris Pavlovič (ur.). Zadaci i riješeni primeri iz matematičke analize : za tehničke fakultete : redaktor B. P. Demidovič. 7. ispravljeno izd. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2003. 487 str., ilustr. ISBN 953-212-149-8. [COBISS.SI-ID 26588421]

  62. ŽITKO, Tomislav. Zbirka nalog iz matematike III. 9. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2006. 97 str., ilustr. ISBN 961-243-051-9. ISBN 978-961-243-051-1. [COBISS.SI-ID 229606144]


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  63. ALSPACH, Ted. Illustrator CS3 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXXI, 711 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-470-12634-9. [COBISS.SI-ID 20991015]

  64. MCCLURE, Wallace B.. Beginning ASP.NET 2.0 AJAX, (Wrox beginning guides). Indianapolis: Wrox/Wiley, cop. 2007. XXVI, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-470-11283-0. [COBISS.SI-ID 29093637]

  65. BILLO, E. Joseph. Excel for scientists and engineering : numerical methods. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XIX, 454 str., ilustr. ISBN 978-0-471-38734-3. [COBISS.SI-ID 28820741]

  66. BORDINI, Rafael H., HÜBNER, Jomi Fred, WOOLDRIDGE, Michael J.. Programming multi-agent systems in AgentSpeak using Jason, (Wiley series in agent technology). Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XV, 273 str., ilustr. ISBN 978-0-470-02900-8. [COBISS.SI-ID 29040901]

  67. CHOPRA, Vivek, LI, Sing, GENENDER, Jeff M.. Professional Apache Tomcat 6, (Wrox professional guides). Indianapolis: Wrox/Wiley, cop. 2007. XXVIII, 629 str., ilustr. ISBN 978-0-471-75361-2. [COBISS.SI-ID 29094917]

  68. KRAUT, Robert E. (ur.). Computers, phones and the Internet : domesticating information technology, (Oxford series in human-technology interaction, 2). Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. XIII, 326 str., ilustr. ISBN 0-19-517963-3. ISBN 978-0-19-517963-7. ISBN 0-19-531280-5. ISBN 978-0-19-531280-5. [COBISS.SI-ID 28098565]

  69. COX, Joyce, PREPPERNAU, Joan. Microsoft Office PowerPoint 2007 : korak po korak. Beograd: CET, cop. 2007. LXIII, 297 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-310-4. [COBISS.SI-ID 142352140]

  70. COX, Joyce, PREPPERNAU, Joan. Microsoft Office Word 2007 : korak po korak. Beograd: CET, cop. 2007. LXIII, 381 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-311-1. [COBISS.SI-ID 141707788]

  71. ČABARKAPA, Milan. C++ osnove programiranja. Beograd: Računarska gimnazija: CET, 2007. 201 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-319-7. [COBISS.SI-ID 142962444]

  72. DAVIES, Jeff, KRISHNA, Ashish, SCHOROW, David. The definitive guide to SOA : BEA AquaLogic Service Bus. Berkeley: Apress, cop. 2007. XXIII, 382 str., ilustr. ISBN 1-59059-797-4. ISBN 978-1-59059-797-2. [COBISS.SI-ID 1875269]

  73. DAVISON, Andrew. Pro Java 6 3D game development : Java 3D, JOGL, JInput, and JOAL APIs, (Expert's voice in Java technology). Berkeley: Appress, cop. 2007. XXVIII, 498 str., ilustr. ISBN 1-59059-817-2. [COBISS.SI-ID 29128453]

  74. Ethernet toolbox : software tools & hardware tips, (Elektor designer's companion). [Beek]: Segment, cop. 2007. 1 el. optični disk (CD-ROM). ISBN 978-90-5381-214-3. Sistemske zahteve: Win 9x/NT/200x/XP, program Adobe Acrobat Reader. [COBISS.SI-ID 29089029]

  75. FARRELL, Joyce. Java programming. 4th ed. Boston (Mass.): Thomson Course Technology, cop. 2008. XXV, 811 str., ilustr. ISBN 978-1-4239-0128-0. ISBN 1-4239-0128-2. [COBISS.SI-ID 29159429]

  76. FLOWERS, Brian Hilton. An introduction to numerical methods in C++. Revised ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. XXII, 555 str., ilustr. ISBN 0-19-850693-7. [COBISS.SI-ID 29111045]

  77. FRYE, Curtis. Microsoft Office Excel 2007 : korak po korak. Beograd: CET, cop. 2007. LXIII, 367 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-308-1. [COBISS.SI-ID 141298700]

  78. GLASSBOROW, Francis. C++ od začetka : uvod za programerje. Ljubljana: Pasadena, 2007. X, 413 str. ISBN 978-961-6361-73-6. [COBISS.SI-ID 234886912]

  79. GOOKIN, Dan. Programmer's guide to NCurses. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XX, 556 str., ilustr. ISBN 978-0-470-10759-1. [COBISS.SI-ID 29099013]

  80. GORUP, Žarko, JANKOVEC, Marko, PIRC, Matija. Računalniška orodja : laboratorijske vaje. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2007. VI, 68 str., ilustr. ISBN 978-961-243-037-5. [COBISS.SI-ID 231557120]

  81. GRUMAN, Galen. Adobe InDesign CS3 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XLIII, 988 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-470-11938-9. [COBISS.SI-ID 20989991]

  82. GUINDON, Marc-André, MCGINNIS, Cathy. Learning Autodesk Maya 2008 : foundation. San Rafael: Autodesk, cop. 2007. 635 str., barvne ilustr. ISBN 978-1-897177-42-6. [COBISS.SI-ID 29090053]

  83. HEEGE, Marcus. Expert C++/CLI : .NET for Visual C++ programmers, (The expert's voice in .NET), (Books for professionals by professionals). Berkeley, CA: Apress, cop. 2007. XVII, 330 str., ilustr. ISBN 1-59059-756-7. ISBN 978-1-59059-756-9. [COBISS.SI-ID 29101317]

  84. HILD, Ed, ADAMS, Susie. ProSharePoint Solution development : combining .NET, SharePoint and Office 2007, (The expert's voice in SharePoint). Berkeley: Apress, cop. 2007. XX, 376 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-808-5. ISBN 1-59059-808-3. [COBISS.SI-ID 59295745]

  85. HOWARD, Michael, LEBLANC, David. Writing secure code for Windows Vista, (Best practices). Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XXII, 196 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2393-4. ISBN 0-7356-2393-7. [COBISS.SI-ID 58781441]

  86. SOBH, Tarek (ur.). Innovations and advanced techniques in computer and information sciences and engineering. Dordrecht: Springer, cop. 2007. XVIII, 562 str., ilustr. ISBN 978-1-4020-6267-4. ISBN 978-1-4020-6268-1. [COBISS.SI-ID 28972293]

  87. IVERS, Karen S., BARRON, Ann E.. Multimedia projects in education : designing, producing and assessing. 2nd ed. Westport (Conn.): Libraries Unlimited, A Divison of Greenwood Publishing Group, Teacher Ideas Press, 2002. XV, 230 str., ilustr. ISBN 1-56308-943-2. ISBN 978-1-56308-943-5. [COBISS.SI-ID 213642752]

  88. JOYCE, Jerry, MOON, Marianne. Microsoft Office Word 2007 hitro in jasno. Ljubljana: Pasadena, 2007. XII, 252 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-02-7. [COBISS.SI-ID 235108864]

  89. JOYCE, Jerry, MOON, Marianne. Sistem Microsoft Office 2007 hitro in jasno. Ljubljana: Pasadena, 2007. XV, 364 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-01-0. [COBISS.SI-ID 234222080]

  90. KAINKA, Burkhard, BERNDT, Hans-Joachim. PC interfaces under Windows : measurement, control and regulation under Windows. Dorchester: Elektor Electronics, 2001. 296 str., ilustr. ISBN 0-905705-65-3. [COBISS.SI-ID 28854789]

  91. LAMBERT, Steve, LAMBERT, Dow M., PREPPERNAU, Joan. Microsoft Office Access 2007 : korak po korak. Beograd: CET, cop. 2007. LXV, 313 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-312-8. [COBISS.SI-ID 141295372]

  92. LEVITUS, Bob. Mac OS X Leopard for dummies, (For dummies). Hoboken: Wiley, cop. 2008. XVI, 414 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05433-8. [COBISS.SI-ID 29096965]

  93. LOVE, Robert. Linux systems programming. Sebastopol: O'Reilly, cop. 2007. XVII, 368 str. ISBN 978-0-596-00958-8. ISBN 0-596-00958-5. [COBISS.SI-ID 28371461]

  94. LOWERY, Joseph W.. Dreamweaver CS3 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXXVII, 1112 str., ilustr. ISBN 978-0-470-12214-3. [COBISS.SI-ID 1849456]

  95. MACHANIC, Adam, KORNELIS, Hugo, RUBBELKE, Lara. Expert SQL server 2005 development, (Expert's voice in SQL server programming), (Books for professionals by professionals). Berkeley: Apress, cop. 2007. XX, 449 str., ilustr. ISBN 1-59059-729-X. ISBN 978-1-59059-729-3. [COBISS.SI-ID 29045253]

  96. FITZEK, Frank H. P. (ur.), REICHERT, Frank (ur.). Mobile phone programming and its application to wireless networking. Dordrecht: Springer, cop. 2007. XXIV, 473 str., ilustr. ISBN 978-1-4020-5968-1. ISBN 978-1-4020-5969-8. [COBISS.SI-ID 28834053]

  97. MOODIE, Matthew. Pro Apache Tomcat 6, (The expert's voice in java technology). Berkley: Apress, cop. 2007. XXI, 325 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-785-9. ISBN 1-59059-785-0. [COBISS.SI-ID 18270519]

  98. TERPSTRA, John H. (ur.). The official Samba-3 HOWTO and reference guide, (Bruce Perens' open source series). 2nd ed. Upper Saddle River [etc.]: Prentice Hall professional technical reference, cop. 2006. LI, 873 str., ilustr. ISBN 0-13-188222-8. [COBISS.SI-ID 28631813]

  99. OULTON, Nicholas B.. Killer presentations : power the imagination to visualise your point - with PowerPoint. 2nd ed., revised and updated. Oxford: How To Books, 2007. XX, 193 str., [16] str. barv. pril., ilustr. ISBN 978-1-84528-184-7. [COBISS.SI-ID 6009428]

  100. PETZOLD, Charles. 3D programming for Windows : three-dimensional graphics programming for the Windows presentation foundation. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XV, 430 str., ilustr. ISBN 0-7356-2394-5. ISBN 978-0-7356-2394-1. [COBISS.SI-ID 29030917]

  101. PLATT, David S.. Programming Microsoft composite UI application block and smart client software factory. Redmond: Microsoft Press, cop. 2008. XIV, 199 str., ilustr. ISBN 0-7356-2414-3. ISBN 978-0-7356-2414-6. [COBISS.SI-ID 29030405]

  102. PREPPERNAU, Joan, COX, Joyce. Microsoft Windows Vista : korak po korak. Beograd: CET, cop. 2007. LXXIII, 390 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-313-5. [COBISS.SI-ID 141366284]

  103. PEIRIS, Chris. Pro WCF : practical Microsoft SOA implementation, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXIX, 475 str., ilustr. ISBN 1-59059-702-8. ISBN 978-1-59059-702-6. [COBISS.SI-ID 20497703]

  104. PRUDKOV, Saša, PRUDKOV, Slavica. Top 20 besplatnih programa koji su vam potrebni, (Kompjuter biblioteka, Edicija Kompjuter u džepu, knj. 381). 1. izd. Beograd: Kompjuter biblioteka, 2007. IX, 152 str., ilustr. ISBN 978-86-7310-400-3. [COBISS.SI-ID 138067724]

  105. RAHMEL, Dan. Beginning Joomla! : from novice to professional, (The expert's voice in web development). Berkeley: Apress, cop. 2007. XVII, 475 str., ilustr. ISBN 1-59059-848-2. ISBN 978-1-59059-848-1. [COBISS.SI-ID 29132037]

  106. ROBERTAZZI, Thomas G.. Networks and grids : technology and theory, (Information technology). New York: Springer, cop. 2007. XII, 277 str., ilustr. ISBN 978-0-387-36758-3. ISBN 978-0-387-68235-8. [COBISS.SI-ID 29103365]

  107. SCHILDT, Herbert. Swing : a beginner's guide. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2007. XVIII, 590 str., ilustr. ISBN 0-07-226314-8. ISBN 978-0-07-226314-5. [COBISS.SI-ID 57985537]

  108. SCOTT, Joel. GoldMine 8 for dummies, (For dummies). Hoboken: Wiley, cop. 2008. XX, 364 str., ilustr. ISBN 978-0-764-59834-0. [COBISS.SI-ID 29088773]

  109. SILBERSCHATZ, Abraham, GALVIN, Peter Baer, GAGNE, Greg. Operating system concepts with Java. 7th ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XXIV, 966 str., ilustr. ISBN 0-471-76907-X. ISBN 978-0-471-76907-1. [COBISS.SI-ID 6019412]

  110. THELIN, Johan. Foundations of Qt development, (Expert's voice in open source). Berkeley (CA): Apress, cop. 2007. XXI, 528 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-831-3. ISBN 1-59059-831-8. [COBISS.SI-ID 59291905]

  111. TROELSEN, Andrew W.. Pro C# with .NET 3.0, (The expert's voice in .NET). Special ed. Berkeley, CA: Apress, cop. 2007. LI, 1186 str., ilustr. ISBN 1-59059-823-7. ISBN 978-1-59059-823-8. [COBISS.SI-ID 29101061]

  112. VELTE, Anthony T., GLENDENNING, Dennis R., VELTE, Toby J.. Microsoft Windows Vista administration, (Network professional's library). New York [etc.]: McGraw-Hill Osborne; Lake Elmo: Velte, cop. 2007. XXIV, 599 str., ilustr. ISBN 978-0-07-149303-1. ISBN 0-07-149303-4. [COBISS.SI-ID 29135365]

  113. VIEIRA, Robert. SQL Server 2005 Programiranje : od početka---, (Wroxovi Professional vodiči). Beograd: CET, cop. 2006. XIX, 691 str., ilustr. ISBN 86-7991-300-6. [COBISS.SI-ID 134741516]

  114. WALKENBACH, John. Excel 2007 charts, (Mr. Spreadsheet's bookshelf). Hoboken: Wiley, cop. 2007. XVII, 555 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04400-1. [COBISS.SI-ID 28373765]

  115. WITHALL, Stephen. Software requirement patterns, (Best practices). Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XVI, 366 str., ilustr. ISBN 0-7356-2398-8. ISBN 978-0-7356-2398-9. [COBISS.SI-ID 29030149]

  116. WOODS, Dan, THOENY, Peter. Wikis for dummies, (For dummies). Hoboken: Wiley, cop. 2007. XVIII, 318 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04399-8. [COBISS.SI-ID 28855301]

  117. ZUKOWSKI, John. The definitive guide to Java Swing, (The expert's voice in Java). 3rd ed. Berkeley: Apress, cop. 2005. XXVII, 899 str., ilustr. ISBN 1-59059-447-9. ISBN 978-1-59059-447-6. [COBISS.SI-ID 29127941]


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  118. AVSEC, France, PROSEN, Marijan. Astronomija, (Učbeniki in priročniki). 5. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2006. 176 str., Ilustr. ISBN 961-212-017-X. [COBISS.SI-ID 225483264]

  119. KRONE, Bob (ur.). Beyond earth : the future of humans in space. Burlington: Apogee Books, cop. 2006. 296 str., [8] str. barvnih pril., portreti. ISBN 1-894959-41-8. ISBN 978-1-894959-41-4. [COBISS.SI-ID 12207666]

  120. DANSON, Edwin. Weighing the world : the quest to measure the earth. New York: Oxford University Press, 2006. X, 289 str., ilustr. ISBN 0-19-518169-7. ISBN 978-0-19-518169-2. [COBISS.SI-ID 28798981]

  121. GAJIĆ, Dragan Ž.. Fizika Sunca. 1. izd. Niš: Prosveta: Prirodno-matematički fakultet, 2005. IX, 270 str., ilustr. ISBN 86-83481-29-8. [COBISS.SI-ID 124651788]

  122. GALILEI, Galileo, FROVA, Andrea (ur.), MARENZANA, Mariapiera (ur.). Thus spoke Galileo : the great scientist's ideas and their relevance to the present day. New York: Oxford University Press, 2006. XX, 493 str., ilustr. ISBN 0-19-856625-5. ISBN 978-0-19-856625-0. [COBISS.SI-ID 28618757]

  123. GARDNER, James N.. Intelligent universe : AI, ET, and the emerging mind of the cosmos. Franklin Lakes: New Page Books, 2007. 271 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 1-56414-919-6. ISBN 978-1-56414-919-0. [COBISS.SI-ID 28564997]

  124. KOVAČIČ, Boštjan. Geodezija za gradbene inženirje : učbenik. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2004. 111 str., ilustr. ISBN 86-435-0597-8. [COBISS.SI-ID 52320001]

  125. ULIVI, Paolo, HARLAND, David Michael. Robotic exploration of the solar system. Part 1, The golden age 1957-1982. Berlin; Heidelberg; New York: Springer; Chichester: Praxis, cop. 2007. LX, 534 str., ilustr. ISBN 978-0-387-49326-8. [COBISS.SI-ID 28970757]

  126. VUJNOVIĆ, Vladis. Astronomija 1 : osnove astronomije i planetski sustav. 4. dopunjeno izd. Zagreb: Školska knjiga, 2005. 270 str., ilustr. ISBN 953-0-30844-2. [COBISS.SI-ID 28565765]

  127. ZAKŠEK, Klemen. Določitev temperature zraka iz modela temperature površja visoke prostorske in časovne ločljivosti : doktorska disertacija = Air temperature determination from land surface temperature model of high spatial and temporal resolution : doctoral thesis. Ljubljana: [K. Zakšek], 2007. XXVI, 143 str., [XVII] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3628641]


  53 FIZIKA.


  128. ARROYO CAMEYO, Silvia. Skurrile Quantenwelt. Korrigierter Nachdruck. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2006. XIII, 246 str., ilustr. ISBN 3-540-29720-0. ISBN 978-3-540-29720-8. [COBISS.SI-ID 13882425]

  129. KLANJŠEK GUNDE, Marta (ur.), REMŠKAR, Maja (ur.), IPAVEC, Marija (ur.), ŽELEZNIK, Nadja (ur.). Fizika, moj poklic : življenje in delo naših fizičark. 1. izd. Ljubljana: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 2007. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6207-27-0. [COBISS.SI-ID 234688000]

  130. GROSS, Herbert (ur.). Handbook of optical systems. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005-. <3> zv., ilustr. ISBN 3-527-40382-5. ISBN 978-3-527-40382-0. ISBN 3-527-40377-9. ISBN 978-3-527-40377-6. ISBN 3-527-40378-7. ISBN 978-3-527-40379-0. ISBN 978-3-527-40382-0. [COBISS.SI-ID 5046100]

  131. IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, GYERGYEK, Tomaž. Vaje iz fizike II. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2004. 103 str., ilustr. ISBN 961-6371-74-6. [COBISS.SI-ID 128825088]

  132. KAMENIK, Jernej. Role of resonances in heavy meson processes within standard model and beyond : Ph. D. thesis. Ljubljana: [J. Fesel Kamenik], 2007. LIV, 124 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2015844]

  133. MOHORIČ, Aleš. Naloge iz fizike I za fizikalno merilno tehniko, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 45). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2007. 115 str. ISBN 978-961-212-195-2. [COBISS.SI-ID 233431808]

  134. SKRINAR, Matjaž. Tehniška mehanika za študente prometa : zbirka rešenih vaj. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2004. 265 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0651-6. [COBISS.SI-ID 53719041]

  135. SMOLIN, Lee. The trouble with physics : the rise of string theory, the fall of a science and what comes next. London: Penguin Books/A. Lane, 2007. XXIII, 392 str., ilustr. ISBN 0-7139-9799-0. ISBN 978-0-7139-9799-6. [COBISS.SI-ID 28564229]

  136. STRNAD, Janez. Fizika. Del 1, (Matematika-fizika, 9). 10. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2007. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-212-047-4. [COBISS.SI-ID 233392384]

  137. ŠIBER, Antonio. Svemir kao slagalica. Zagreb: Školska knjiga, 2005. 202 str., ilustr. ISBN 953-0-60915-9. [COBISS.SI-ID 28589317]

  138. TILLERY, Bill W.. Physical science : laboratory manual. 7th ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill Higher Education, cop. 2007. X, 412 str., ilustr. ISBN 978-0-07-304993-9. ISBN 0-07-304993-X. [COBISS.SI-ID 29001221]


  54 KEMIJA.


  139. AHLUWALIA, V. K., PARASHAR, Rakesh Kumar. Organic reaction mechanisms. 3rd ed. Oxford: Alpha Science International, cop. 2007. XXIII, 669 str., ilustr. ISBN 1-84265-295-8. ISBN 978-1-84265-295-4. [COBISS.SI-ID 28613893]

  140. CHAN, Weng C.. Amino acids, peptides and proteins. Vol. 35, (A specialist periodical reports). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2006. XX, 434 str., ilustr. ISBN 0-85404-247-4. ISBN 978-0-85404-247-0. [COBISS.SI-ID 27779077]

  141. ARAS, Namik K., ATAMAN, Osman Y.. Trace element analysis of food and diet, (RSC food analysis monographs). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2006. XVII, 344 str., ilustr. ISBN 0-85404-576-7. ISBN 978-0-85404-576-1. [COBISS.SI-ID 27774213]

  142. BALL, Philip. Elegant solutions : ten beautiful experiments in chemistry. Cambridge: RSC, cop. 2005. VII, 212 str., ilustr. ISBN 0-85404-674-7. [COBISS.SI-ID 668284]

  143. BRATKOVIČ, Tomaž. Razvoj novih peptidnih inhibitorjev cisteinskih proteaz in Mur-ligaz z metodo prikaza na bakteriofagu = Development of peptide inhibitors of cysteine proteases and Mur ligases through phage display technology : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Bratkovič], 2007. 110 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2168945]

  144. CAREY, Francis A., SUNDBERG, Richard J.. Advanced organic chemistry. Part B, Reactions and synthesis. 5th ed. New York: Springer, cop. 2007. XXX, 1321 str., ilustr. ISBN 978-0-387-68350-8. ISBN 978-0-387-68354-6. [COBISS.SI-ID 29045765]

  145. RUSSELL, Colin Archibald (ur.). Chemical history : reviews of the recent literature. Cambridge: RSC Publishing, cop. 2005. XII, 247 str. ISBN 0-85404-464-7. [COBISS.SI-ID 27785989]

  146. DAVISON, Sydney G., SULSTON, Kenneth Ward. Green-function theory of chemisorption. Dordrecht: Springer, cop. 2006. XX, 211 str., graf. prikazi. ISBN 1-4020-4404-6. ISBN 978-1-4020-4404-5. [COBISS.SI-ID 28017925]

  147. DE GRAEF, Marc, MCHENRY, Michael E.. Structure of materials : an introduction to crystallography, diffraction and symmetry. New York: Cambridge University Press, 2007. XXXI, 844 str., ilustr. ISBN 978-0-521-65151-6. [COBISS.SI-ID 28856069]

  148. LETCHER, Trevor Melvyn (ur.). Developments and applications in solubility. Cambridge: RSC, cop. 2007. XVII, 414 str., ilustr. ISBN 0-85404-372-1. ISBN 978-0-85404-372-9. [COBISS.SI-ID 3658266]

  149. DILON, K. B., RANKIN, David W. H., ROBERTSON, Heather E.. Spectroscopic properties of inorganic and organometallic chemistry. Vol. 38, (A specialist periodical report). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2006. XI, 361 str., ilustr. ISBN 0-85404-451-5. ISBN 978-0-85404-451-1. [COBISS.SI-ID 27774725]

  150. DOLENC, Darko. Vaje iz organske analize : praktikum. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2007. 118 str., ilustr. ISBN 961-6286-45-5. [COBISS.SI-ID 28323589]

  151. ELIEL, Ernest Ludwig, WILEN, Samuel H., DOYLE, Michael P.. Basic organic stereochemistry. New York [etc.]: Wiley-Interscience, cop. 2001. XIV, 688 str., ilustr. ISBN 0-471-37499-7. [COBISS.SI-ID 24092677]

  152. GREGORY, John. Particles in water : properties and processes. London: IWA Publishing; Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 180 str., ilustr. ISBN 1-58716-085-4. ISBN 978-1-58716-085-1. [COBISS.SI-ID 27932933]

  153. MARKS, Robert S. (ur.). Handbook of biosensors and biochips. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. 2 zv. ([LXII], 1305 str., [LXXX] str.), ilustr. ISBN 978-0-470-01905-4. ISBN 0-470-01905-0. [COBISS.SI-ID 29041925]

  154. SPANIER, Arthur M. (ur.). Food flavor and chemistry : explorations into the 21st century, (Special publication, no. 300). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2005. XI, 510 str., ilustr. ISBN 0-85404-653-4. [COBISS.SI-ID 27774469]

  155. JACOBSON, Jean L.. Introduction to wine laboratory practices and procedures. New York: Springer, cop. 2006. XVII, 375 str., ilustr. ISBN 0-387-24377-1. ISBN 978-0-387-24377-1. ISBN 0-387-25120-0. [COBISS.SI-ID 3260536]

  156. KNAPP, Daniel R.. Handbook of analytical derivatization reactions. New York [etc.]: Wiley Interscience, 1979. XVIII, 741 str., ilustr. ISBN 0-471-03469-X. [COBISS.SI-ID 468506]

  157. LAGERKVIST, Ulf. The enigma of ferment : from the philosopher's stone to the first biochemical Nobel prize. Hackensack: World Scientific, cop. 2005. VII, 161 str., ilustr., portreti. ISBN 981-256-421-7. [COBISS.SI-ID 27933957]

  158. LOWE, John P., PETERSON, Kirk A.. Quantum chemistry. 3rd ed. Burlington; San Diego; London: Elsevier Academic Press, cop. 2006. XXII, 703 str., ilustr. ISBN 978-0-12-457551-6. ISBN 0-12-457551-X. [COBISS.SI-ID 28828677]

  159. BRAGA, Dario. Making crystals by design : methods, techniques and applications. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XIV, 347 str., ilustr. ISBN 3-527-31506-3. ISBN 978-3-527-31506-2. [COBISS.SI-ID 28350469]

  160. MÜLLER, Ulrich. Anorganische Strukturchemie, (Teubner Studienbücher Chemie). 5., überarbeitete und erweiterte Aufl. Wiesbaden: Teubner, 2006. 391 str., ilustr. ISBN 3-8351-0107-2. ISBN 978-3-8351-0107-4. [COBISS.SI-ID 28774917]

  161. ALLEN, David William (ur.), TEBBY, John C. (ur.). Organophosphorus chemistry, (Specialist periodical reports, 35). Cambridge: RSC, cop. 2006. XIII, 560 str., ilustr. ISBN 0-85404-349-7. ISBN 0-85404-344-6. ISBN 978-0-85404-344-6. [COBISS.SI-ID 27779589]

  162. PETRIČEK, Saša, DEMŠAR, Alojz. Vaje iz anorganske kemije za visokošolski strokovni študij kemijske tehnologije : smer Uporabna kemija. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2007. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-90-9. [COBISS.SI-ID 235267584]

  163. CROZIER, Alan (ur.). Plant secondary metabolites : occurrence, structure and role in the human diet. Oxford; Ames; Carlton: Blackwell, 2006. XII, 372 str., ilustr. ISBN 1-4051-2509-8. ISBN 978-1-4051-2509-3. [COBISS.SI-ID 28826117]

  164. BEŠTER-ROGAČ, Marija, GSPAN, Primož, JUG, Aleš, KOŠIR, Iztok, PUC, Miha Dominik, TOMŠIČ, Matija. Praktikum. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2007. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-76-3. [COBISS.SI-ID 229928192]

  165. KRBAVČIČ, Aleš, SOLLNER DOLENC, Marija, STANOVNIK, Branko, ŠKRLJ, Milan. Priročnik izbrane nevarne kemikalije : splošne oznake, imena, fizikalno-kemijske lastnosti, uporaba, pridobivanje, toksikološki podatki, razvrstitve in označevanje v prometu. V Ljubljani: Slovensko farmacevtsko društvo, 2007. 368 str., ilustr. ISBN 978-961-90099-7-0. [COBISS.SI-ID 232075008]

  166. ROGERS, David. The chemistry of photography : from classical to digital technologies. Cambridge: RSC, cop. 2007. IX, 232 str., ilustr. ISBN 0-85404-273-3. ISBN 978-0-85404-273-9. [COBISS.SI-ID 28625157]

  167. SCHUBERT, Ulrich, HOFMEIER, Harald, NEWKOME, George Richard. Modern terpyridine chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2006. VIII, 229 str., ilustr. ISBN 3-527-31475-X. ISBN 978-3-527-31475-1. [COBISS.SI-ID 28043269]

  168. SESSLER, Jonathan L., GALE, Philip A., CHO, Won-Seob. Anion receptor chemistry, (Monographs in supramolecular chemistry). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2006. XV, 413 str., ilustr. ISBN 0-85404-974-6. ISBN 978-0-85404-974-5. [COBISS.SI-ID 27784453]

  169. SISKA, Peter E.. University chemistry. San Francisco [etc.]: Pearson Benjamin Cummings, cop. 2006. XX, 818 str., ilustr. ISBN 0-8053-9349-8. ISBN 0-8053-8324-7. [COBISS.SI-ID 29024517]

  170. SOLOMONS, T. W. Graham, FRYHLE, Craig B.. Organic chemistry. 9th ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2008. XXXV, 1191, [49] str., ilustr. ISBN 978-0-471-68496-1. [COBISS.SI-ID 8504884]

  171. TELLE, Helmet H., GONZÁLEZ URENA, Angel, DONOVAN, Robert John. Laser chemistry : spectroscopy, dynamics and applications. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIV, 502 str., ilustr. ISBN 0-471-48570-5. ISBN 0-471-48571-3. ISBN 978-0-471-48570-4. ISBN 978-0-471-48571-1. [COBISS.SI-ID 27698437]


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  172. O'HARE, Greg, SWEENEY, John, WILBY, Robert L.. Weather, climate and climate change : human perspectives. Harlow [etc.]: Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. XV, 403 str., ilustr. ISBN 0-13-028319-3. [COBISS.SI-ID 29379682]

  173. RAKOVEC, Jože, VRHOVEC, Tomaž. Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike, (Matematika - fizika, 39). 3. izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2007. 313 str., ilustr. ISBN 978-961-212-111-2. [COBISS.SI-ID 231714560]

  174. SOROKHTIN, Oleg Georgievich, CHILINGAR, George V., KHILYUK, Leonid F.. Global warming and global cooling : evolution of climate on earth, (Developments in earth & environmental sciences, 5). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2007. XVI, 313 str., ilustr. ISBN 978-0-444-52815-5. [COBISS.SI-ID 28829701]


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  175. MICHAL, Gerhard (ur.). Biochemical pathways : an atlas of biochemistry and molecular biology. New York [etc.]: Wiley; Heidelberg; Berlin: Spektrum, cop. 1999. XI, 277 str., ilustr. ISBN 0-471-33130-9. [COBISS.SI-ID 28986117]

  176. WIKSTRÖM, Marten (ur.). Biophysical and structural aspects of bioenergetics, (RSC biomolecular sciences). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2005. XVII, 396 str., ilustr. ISBN 0-85404-346-2. ISBN 978-0-85404-346-0. [COBISS.SI-ID 28340997]

  177. EISENBACH, Michael. Chemotaxis. London: Imperial College Press, cop. 2004. XVI, 499 str., ilustr. ISBN 1-86094-413-2. [COBISS.SI-ID 27933445]

  178. DANELL, Kjell (ur.). Large herbivore ecology, ecosystem dynamics and conservation, (Conservation biology, 11). Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006. XVI, 506 str., ilustr. ISBN 0-521-53687-1. ISBN 978-0-521-53687-5. ISBN 0-521-83005-2. [COBISS.SI-ID 1666383]

  179. MÜLLER-SCHWARZE, Dietland. Chemical ecology of vertebrates. New York: Cambridge University Press, 2006. XIV, 563 str., ilustr. ISBN 0-521-36377-2. ISBN 978-0-521-36377-8. [COBISS.SI-ID 58051329]

  180. ZHAO, Yuliang (ur.). Nanotoxicology : interactions of nanomaterials with biological systems, (Nanotechnology book series, 19). Stevenson Ranch, Calif.: American Scientific Publishers, cop. 2007. XXIV, 300 str., ilustr. ISBN 1-58883-088-8. ISBN 978-1-58883-088-3. [COBISS.SI-ID 2188401]

  181. TURK, Tom, RICHTER, Marjan. Pod gladino Mediterana. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2007. 590 str., ilustr. ISBN 961-241-144-1. ISBN 978-961-241-144-2. [COBISS.SI-ID 230804480]


  58 BOTANIKA.


  182. EDDISON, Sydney. The gardener's palette : creating color in the garden. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2003. XXI, 233 str., ilustr. ISBN 0-8092-9893-7. [COBISS.SI-ID 29000709]

  183. KUTZ, Myer (ur.). Environmentally conscious manufacturing, (Wiley series in environmentally conscious engineering, vol. 2). Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XVI, 343 str., ilustr. ISBN 0-471-72637-0. ISBN 978-0-471-72637-1. [COBISS.SI-ID 28085765]

  184. JANEŠ, Damjan. Raziskave gliv kot virov novih protimikrobnih učinkovin = The research of fungi as sources of new antimicrobial compounds : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Janeš], 2007. 121 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2169201]


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  185. VEENVLIET, Paul, KUS VEENVLIET, Jana. Ribe slovenskih celinskih voda : priročnik za določanje. Grahovo: Zavod Symbiosis, 2006. VIII, 168 str., ilustr. ISBN 961-91109-2-7. ISBN 978-961-91109-2-8. [COBISS.SI-ID 230185216]


  61 MEDICINA.


  186. BISHOP, J. Michael. How to win the Nobel Prize : an unexpected life in science, (The Jerusalem-Harvard lectures). Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 2004. XIII, 271 str., ilustr. ISBN 0-674-01625-4. ISBN 0-674-00880-4. [COBISS.SI-ID 23530589]

  187. TRONTELJ, Jurij. Raziskave metabolizma raloksifena z eksperimentalnimi modeli naraščajoče kompleksnosti : doktorska disertacija = Study of raloxifene metabolism by experimental models with increasing complexity : doctoral disertation. Ljubljana: [J. Trontelj], 2007. XII, 122 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2148465]


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  188. CHRIST, Robert D., WERNLI, Robert L.. The ROV manual : a user guide to observation-class remotely operated vehicles. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2007. XVIII, 308 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8148-3. [COBISS.SI-ID 28242181]

  189. DUNWOODY, Bruce. Fundamental competencies for engineers. Don Mills: Oxford University Press, cop. 2006. XII, 187 str., ilustr. ISBN 0-19-542217-1. ISBN 978-0-19-542217-7. [COBISS.SI-ID 28798725]

  190. KOHLHAGE, Ernst Hermann. Der erfolgreiche Ingenieur : was man nicht auf der Hochschule lernt, (Expert Taschenbuch, 72). 3., durchgesehene Aufl. Renningen: Expert, 2004. 283 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 3-8169-2423-9. [COBISS.SI-ID 28424965]

  191. PIGNATO, Nicola, CAPPELLANO, Filippo. Gli autoveicoli tattici e logistici del r. esercito italiano fino al 1943 : Nicola Pignato, Filippo Cappellano. Roma: Stato maggiore dell'esercito, Ufficio storico, 2005. 2 zv. (503; 483 str.), ilustr. ISBN 88-87940-46-0. [COBISS.SI-ID 29165317]

  192. AßMANN, Dirk (ur.). Renewable energy : a global review of technologies, policies and markets. London; Sterling: Earthscan, 2006. XXVIII, 320 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 1-84407-261-4. ISBN 978-1-84407-261-3. [COBISS.SI-ID 28342277]

  193. SCHEER, Hermann. Energy autonomy : the economic, social and technological case for renewable energy. London; Sterling: Earthscan, 2007. X, 310 str. ISBN 1-84407-355-6. ISBN 978-1-84407-355-9. [COBISS.SI-ID 28390917]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  194. ADAMS, Robert D. (ur.). Adhesive bonding : science, technology and applications. Boca Raton: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing, cop. 2005. XVI, 543 str., ilustr. ISBN 0-8493-2584-6. ISBN 1-85573-741-8. [COBISS.SI-ID 28050949]

  195. ALONSO, Julio A.. Structure and properties of atomic nanoclusters. London: Imperial College Press, cop. 2005. XV, 410 str., ilustr. ISBN 1-86094-551-1. ISBN 978-1-86094-551-9. [COBISS.SI-ID 28341253]

  196. FORSGREN, Amy. Corrosion control through organic coatings, (Corrosion technology). Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 161 str., ilustr. ISBN 0-8493-7278-X. [COBISS.SI-ID 27975173]

  197. BROCKMANN, Walter. Klebtechnik : Klebstoffe, Anwendungen und Verfahren. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005. XIV, 434 str., ilustr. ISBN 3-527-31091-6. ISBN 978-3-527-31091-3. [COBISS.SI-ID 28037381]

  198. KÖHLER, J. Michael, FRITZSCHE, Wolfgang. Nanotechnology : an introduction to nanostructuring techniques. 2nd, completely revised ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XII, 321 str., ilustr. ISBN 978-3-527-31871-1. [COBISS.SI-ID 28532229]

  199. LOADMAN, John. Tears of the tree : the story of rubber - a modern marvel. New York: Oxford University Press, 2005. XXX, 336 str., ilustr. ISBN 0-19-856840-1. ISBN 978-0-19-856840-7. [COBISS.SI-ID 28620037]

  200. URAGAMI, Tadashi (ur.). Material science of chitin and chitosan. Tokyo: Kodansha; New York: Springer, cop. 2006. XIV, 284 str., ilustr. ISBN 3-540-32813-0. ISBN 978-3-540-32813-1. ISBN 4-06-212194-8. [COBISS.SI-ID 28016645]

  201. OHLROGGE, Klaus (ur.). Membranen : Grundlagen, Verfahren und industrielle Anwendungen. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2006. XXI, 566 str., ilustr. ISBN 3-527-30979-9. ISBN 978-3-527-30979-5. [COBISS.SI-ID 28036869]

  202. MILLS, Nigel J.. Polymer foams handbook : engineering and biomechanics applications and design guide. 1st ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2007. XXV, 535 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8069-1. ISBN 0-7506-8069-5. [COBISS.SI-ID 28828421]

  203. SOGA, Tetsuo (ur.). Nanostructured materials for solar energy conversion. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2006. XIII, 600 str., ilustr. ISBN 0-444-52844-X. ISBN 978-0-444-52844-5. [COBISS.SI-ID 28829189]

  204. PARINOV, Ivan A.. Microstructure and properties of high-temperature superconductors. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2007. XV, 583 str., ilustr. ISBN 978-3-540-70976-3. [COBISS.SI-ID 28626693]

  205. RODUNER, Emil. Nanoscopic materials : size-dependent phenomena. Cambridge: RSC Publishing, cop. 2006. XII, 285 str., ilustr. ISBN 0-85404-857-X. ISBN 978-0-85404-857-1. [COBISS.SI-ID 28038917]

  206. STACHERL, Rudolf. Das Glaserhandwerk : Leitfaden für Ausbildung und Weiterbildung. 2. Aufl. Renningen: Expert Verlag, 2006. 403 str., ilustr. ISBN 3-8169-2618-5. [COBISS.SI-ID 28343813]

  207. STEIN, Richard S., POWERS, Joseph. Topics in polymer physics. London: Imperial College Press, cop. 2006. XV, 414 str., ilustr. ISBN 1-86094-412-4. ISBN 978-1-86094-412-3. ISBN 1-86094-411-6. ISBN 978-1-86094-411-6. [COBISS.SI-ID 28340741]

  208. ONATE, Eugenio (ur.), KRÖPLIN, Bern (ur.). Textile composites and inflatable structures, (Computational methods in applied sciences, vol. 3). Berlin: Springer, cop. 2005. VI, 322 str., ilustr. ISBN 1-4020-3316-8. ISBN 978-1-4020-3316-2. [COBISS.SI-ID 28019461]


  620.9 ENERGETIKA.


  209. ROSILLO CALLÉ, Francisco. The biomass assessment handbook : bioenergy for a sustainable environment. London; Sterling: Earthscan, cop. 2007. XXIII, 269 str., ilustr. ISBN 1-84407-285-1. ISBN 978-1-84407-285-9. [COBISS.SI-ID 28340229]

  210. KLEMM, Marco. Heißentteerung von Brenngas aus der Vergasung von Biomasse durch katalytische partielle Oxidation, (Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 6, Energietechnik, Nr. 525). Düsseldorf: VDI, cop. 2005. XII, 229 S., tabele, graf. prikazi. ISBN 3-18-352506-2. [COBISS.SI-ID 28424453]

  211. SCHOBERT, Harold H.. Energy and society : an introduction. New York; London: Taylor & Francis, 2002. VIII, 656 str., ilustr. ISBN 1-56032-767-7. ISBN 978-1-56032-767-7. [COBISS.SI-ID 28886533]


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  212. BAIR, Scott S.. High-pressure rheology for quantitative elastohydrodynamics, (Tribology and interface engineering series, 54). 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 2007. XIX, 240 str., [1] f. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-444-52243-6. ISBN 0-444-52243-3. [COBISS.SI-ID 28531717]

  213. ROLLER, Rolf. Fachkunde Modellbau : Technologie des Modell- und Formenbaus. 5., überarbeitete und erweiterte Aufl. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer, 2006. 479 str., ilustr. ISBN 3-8085-1245-8. [COBISS.SI-ID 28314117]

  214. SANTNER, Erich. Reibung und Verschleiß von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen : tribologische Optimierung und Schadensbekämpfung, (Kontakt & Studium, Bd. 602). Renningen: Expert, cop. 2004. 231 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 3-8169-2076-4. [COBISS.SI-ID 28421125]

  215. LIEDTKE, Dieter. Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen : Nitrieren und Nitrocarburieren. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Renningen: Expert Verlag, 2006. 342 str., ilustr. ISBN 3-8169-2416-6. [COBISS.SI-ID 28309253]

  216. WATTON, John. Modelling, monitoring and diagnostic techniques for fluid power systems. London: Springer, cop. 2007. XIII, 360 str., ilustr. ISBN 1-84628-373-6. ISBN 978-1-84628-373-4. [COBISS.SI-ID 27987973]


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  217. Regulations for the safe transport of radioactive material : safety requirements, (IAEA safety standards series, no. TS-R-1). 2005 ed. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2005. 153 str., ilustr., tabele. ISBN 92-0-103005-3. [COBISS.SI-ID 223398400]


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  218. CARTER, Jodie. Wiring 101 : 25 projects you really can do yourself. Chanhassen (Minn.): Creative publishing international, cop. 2006. 142 str., ilustr. ISBN 978-1-58923-246-4. ISBN 1-58923-246-1. [COBISS.SI-ID 28942853]

  219. CHOMA, John, CHEN, Wai-Kai. Feedback networks : theory and circuit applications, (Advanced series in circuits and systems, vol. 5). Singapore; Hackensack, NJ; London: World Scientific, cop. 2007. XXI, 863 str., ilustr. ISBN 981-02-2770-1. ISBN 978-981-02-2770-8. [COBISS.SI-ID 29015557]

  220. CUKJATI, David. Električni in neelektrični servomotorji, Delovni zvezek za laboratorijske vaje. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006. 1 zv. (nepag.), ilustr. ISBN 961-243-034-9. [COBISS.SI-ID 225170944]

  221. CUKJATI, David. Električni in neelektrični servomotorji, Laboratorijske vaje. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006. IV, 79 str., ilustr. ISBN 961-6371-73-8. [COBISS.SI-ID 225170432]

  222. GOSWAMI, D. Yogi. (ur.), KREITH, Frank (ur.). Energy conversion, (Mechanical engineering series). Boca Raton: CRC Press, cop. 2008. 1 zv. (loč. pag.), [3] str. barvnih pril., ilustr., graf. prikazi. ISBN 1-42004-431-1. ISBN 978-1-42004-431-7. [COBISS.SI-ID 28969477]

  223. FOWLER, Kim Randal. What every engineer should know about developing real-time embedded products, (What every engineer should know, 41). Boca Raton: CRC Press, cop. 2008. XXV, 467 str., ilustr. ISBN 978-0-8493-7959-8. ISBN 0-8493-7959-8. [COBISS.SI-ID 29138949]

  224. HANSEN, Shirley J.. Performance contracting : expanding horizons. 2nd ed. Lilburn: The Fairmont Press; Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. X, 332 str., ilustr. ISBN 0-88173-530-2. ISBN 978-0-88173-530-7. ISBN 0-8493-9380-9. ISBN 978-0-8493-9380-8. [COBISS.SI-ID 28281093]

  225. HARPER, Gavin D. J.. Solar energy projects for the evil genius : [50 build-it-yourself projects]. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2007. X, 196 str., ilustr. ISBN 0-07-147772-1. ISBN 978-0-07-147772-7. [COBISS.SI-ID 28405253]

  226. HEATHCOTE, Martin J.. The J & P transformer book. 13th ed. Oxford; Burlington: Newnes, cop. 2007. XIV, 974 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8164-3. [COBISS.SI-ID 29044997]

  227. JARM, Tomaž, CUKJATI, David. Elektronika : priročnik in navodila za laboratorijske vaje. 3. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2006. XII, 126 str., ilustr. ISBN 961-6371-48-7. [COBISS.SI-ID 224947968]

  228. JARM, Tomaž, REBERŠEK, Stanislav. Obdelava biomedicinskih signalov. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. X, 228 str., ilustr. ISBN 961-243-005-5. [COBISS.SI-ID 219655680]

  229. JARM, Tomaž. Obdelava biomedicinskih signalov : priročnik in navodila za laboratorijske vaje. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2004. 64 str., ilustr. ISBN 961-6371-64-9. [COBISS.SI-ID 215781632]

  230. PAPIČ, Igor, ŽUNKO, Peter. Elektroenergetska tehnika I. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2007. VIII, 200 str., ilustr. ISBN 978-961-243-015-3. ISBN 961-243-015-2. [COBISS.SI-ID 235681536]

  231. COOMBS, Clyde F. (ur.). Printed circuits handbook, (McGraw-Hill handbooks). 6th ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2008. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 0-07-146734-3. ISBN 978-0-07-146734-6. [COBISS.SI-ID 29136133]

  232. BOYLE, Godfrey (ur.). Renewable electricity and the grid : the challenge of variability. London; Sterling, VA: Earthscan, 2007. XXIII, 219 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 1-84407-418-8. ISBN 978-1-84407-418-1. [COBISS.SI-ID 28994565]

  233. SABEL, Thomas. Betriebsoptimierung von Kohlekraftwerksfeuerungen durch Experiment und Simulation, (Berichte aus der Energietechnik). Aachen: Shaker, 2004. XIV, 140 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 3-8322-3223-0. [COBISS.SI-ID 28423685]

  234. CIUPRINA, Gabriela (ur.), IOAN, Daniel (ur.). Scientific computing in electrical engineering, (Mathematics in industry, 11). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2007. XXII, 464 str., ilustr. ISBN 978-3-540-71979-3. [COBISS.SI-ID 28834565]

  235. SRB, Neven. Elektromotori i elektromotorni pogoni : [s katalogom elektrotehničkih tvrtki], (Biblioteka Elektrotehničkog društva - Zagreb, sv. 4). Zagreb: Graphis, [2007?]. XVI, 556 str., ilustr. ISBN 978-953-6647-78-1. [COBISS.SI-ID 28943109]

  236. SRB, Neven. Ispitivanje i prematanje elektromotora, (Biblioteka Elektrotehničkog društva - Zagreb, sv. 3). Zagreb: Graphis, 2005. XIV, 212 str., ilustr. ISBN 953-6647-71-0. [COBISS.SI-ID 1364942]

  237. 309 circuits. [Brentford]: Elektor-Electronics, 2007. 431 str., ilustr. ISBN 978-0-905705-69-9. [COBISS.SI-ID 29089285]

  238. VASEGHI, Saeed V.. Multimedia signal processing : theory and applications in speech, music and communications. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XXV, 648 str., ilustr. ISBN 978-0-470-06201-2. [COBISS.SI-ID 28346885]

  239. VERHAEGEN, Michel, VERDULT, Vincent. Filtering and system identification : a least squares approach. New York: Cambridge University Press, 2007. XV, 405 str., ilustr. ISBN 978-0-521-87512-7. ISBN 0-521-87512-9. [COBISS.SI-ID 28347653]

  240. WING, Charles. Boatowner's illustrated wiring handbook. 2nd ed. London: Adlard Coles Nautical, 2007. VI, 266 str., ilustr. ISBN 978-0-7136-8292-2. [COBISS.SI-ID 28941829]


  621.31


  241. CUTSEM, Thierry Van, VOURNAS, Costas. Voltage stability of electric power systems, (The Kluwer international series in engineering and computer science, Power electronics and power systems, SECS 441). 2nd printing. Boston; London; Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. XI, 378 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29134085]


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  242. GERLACH, Gerald, DÖTZEL, Wolfram. Einführung in die Mikrosystemtechnik : ein Kursbuch für Studierende. München; Wien: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, cop. 2006. 384 str., ilustr. ISBN 3-446-22558-7. ISBN 978-3-446-22558-9. [COBISS.SI-ID 28310021]

  243. GORUP, Žarko, PIRC, Matija. Realizacija elektronskih sklopov : laboratorijske vaje. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2007. VI, 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6371-49-0. [COBISS.SI-ID 231556864]

  244. IANNINI, Robert E.. Electronic gadgets for the evil genius : [28 build-it-yourself projects]. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2004. XVII, 302 str., ilustr. ISBN 0-07-142609-4. [COBISS.SI-ID 4835924]

  245. PETRUZZELLIS, Thomas. Electronic games for the evil genius : [35 do-it-yourself entertaining projects]. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2007. XIII, 290 str., ilustr. ISBN 978-0-07-147556-3. ISBN 0-07-147556-7. [COBISS.SI-ID 28890629]

  246. PREDKO, Michael. 123 robotics experiments for the evil genius. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2004. IX, 355 str., ilustr. ISBN 0-07-141358-8. [COBISS.SI-ID 28892421]

  247. TROST, Andrej. Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2007. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-243-075-7. [COBISS.SI-ID 235910656]


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  248. BUCKLEY, Peter, CLARK, Duncan. The rough guide to the iPhone : [the essential guide to the greatest gadget ever created], (Rough guides). London; New York: Rough guides, 2007. 255 str., ilustr. ISBN 978-1-84353-924-7. ISBN 1-84353-924-1. [COBISS.SI-ID 28945669]

  249. GORANSSON, Paul, GREENLAW, Raymond. Secure roaming in 802.11 networks, (Communications engineering series). Burlington; Oxford: Newnes, cop. 2007. XXIV, 343 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8211-4. [COBISS.SI-ID 28837637]

  250. IBRAHIM, K. F.. Newnes guide to television and video technology. 4th ed. Oxford; Burlington: Newnes, 2007. XXII, 586 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8165-0. [COBISS.SI-ID 28872197]

  251. JACK, Keith. Video demystified : a handbook for the digital engineer. 5th ed. Burlington; Oxford: Newnes, cop. 2007. XIX, 920 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8395-1. [COBISS.SI-ID 28837893]

  252. RADHA KRISHNA RAO, G.S.V., RADHAMANI, G.. WiMAX : a wireless technology revolution. Boca Raton: Auerbach, cop. 2008. XXVII, 368 str., ilustr. ISBN 978-0-8493-7059-5. ISBN 0-8493-7059-0. [COBISS.SI-ID 29104645]

  253. TOMAŽIČ, Sašo. Osnove telekomunikacij I. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2002. 148 str., ilustr. ISBN 961-6210-97-1. [COBISS.SI-ID 121153280]


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  254. HANN, Damjan. Vpliv nekaterih lastnosti na tečenje sipkih snovi : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Hann], 2007. VIII, 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 234728448]


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  255. BASBAS, S. (ur.). Advances in city transport : case studies, (Advances in transport, vol. 17). Southhampton; Boston: WIT Press, cop. 2006. 193 str., ilustr. ISBN 1-85312-799-X. [COBISS.SI-ID 28623109]

  256. AYSEN, A.. Problem solving in soil mechanics. Lisse [etc.]: A. A. Balkema Publishers, cop. 2005. IX, 183 str., ilustr. ISBN 90-5809-531-2. ISBN 0-415-38392-7. [COBISS.SI-ID 3010145]

  257. BALLAST, David Kent. Handbook of construction tolerances. 2nd ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIX, 363 str., ilustr. ISBN 978-0-471-93151-5. [COBISS.SI-ID 29059077]

  258. BEDENIK, Branko. Statika konstrukcij. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 1998. 487 str., ilustr. ISBN 86-435-0210-3. [COBISS.SI-ID 42332929]

  259. LASSEN, Tom, RÉCHO, Naman. Fatigue life analyses of welded structures. Newport Beach: ISTE, 2006. XVI, 407 str., ilustr. ISBN 1-905209-54-1. ISBN 978-1-905209-54-5. [COBISS.SI-ID 27947525]

  260. LUTAR, Boris. MicroStation Modeler in modeliranje. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2004. 3 el. optični diski (CD-ROM), ilustr. ISBN 86-435-0628-1. ISBN 86-435-0629-X. ISBN 86-435-0630-3. ISBN 86-435-0631-1. [COBISS.SI-ID 53240321]

  261. LUTAR, Boris. Uporaba geometrijskega modeliranja v gradbeništvu : konstrukcija in izračun hibridnega spoja : konstrukcija in izračun nadvoza. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2002. 1 el. optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 86-435-0484-X. Program TSCC.exe; zvočna kartica; program Windows Media Player. [COBISS.SI-ID 47662593]

  262. LUTAR, Boris. Uporaba geometrijskega modeliranja v gradbeništvu : v praksi in izobraževalnem procesu : pri projektiranju cest. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2002. 1 el. optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 86-435-0483-1. Program TSCC.exe; zvočna kartica; program Windows Media Player. [COBISS.SI-ID 47662337]

  263. LUTAR, Boris. Uvod v MicroStation Modeler. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2003. XII, 252 str., ilustr. ISBN 86-435-0548-X. [COBISS.SI-ID 50359297]

  264. MACUH, Borut. Mehanika tal. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2007. 79 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-011-0. [COBISS.SI-ID 58318081]

  265. MACUH, Borut. Zbirka enačb, diagramov in tabel s področja geotehnike. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2007. 42 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0606-0. [COBISS.SI-ID 52689409]

  266. MACUH, Borut. Zemeljska dela in temeljenje. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2007. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-248-010-3. [COBISS.SI-ID 58317825]

  267. UMEK, Andrej. Dinamika in stabilnost konstrukcij. 1. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2003. VII, 261 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0542-0. [COBISS.SI-ID 50217473]

  268. ZEVNIK, Jaka. Potresna ranljivost armiranobetonskih viaduktov s škatlastimi stebri : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Zevnik], 2007. X, 182 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3628385]


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  269. LIU, Sean X.. Food and agricultural wastewater utilization and treatment. 1st ed. Ames; Oxford; Carlton: Blackwell, 2007. X, 277 str., ilustr. ISBN 978-0-8138-1423-0. [COBISS.SI-ID 28824581]


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  270. Technology pathways : assessing the integrated plan for a next generation air transportation system. Washington: The National Academies Press, cop. 2005. XI, 48 str. ISBN 0-309-09733-9. [COBISS.SI-ID 27439109]

  271. THORNTON, Tim. Computers on board : yachting monthly. London: Adlard Coles Nautical, 2007. 108 str., ilustr. ISBN 978-0-7136-8354-7. [COBISS.SI-ID 28942085]

  272. ZELENIKA, Ratko, KAMNIK ZEBEC, Sabina. Multimodalni prometni sistemi, (Učbeniki Univerze v Mariboru). Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2007. XXI, 384 str., ilustr. ISBN 86-435-0795-4. [COBISS.SI-ID 57495553]


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  273. KUTZ, Myer (ur.). Environmentally conscious mechanical design, (Wiley series in environmentally conscious engineering, vol. 1). Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIII, 394 str., ilustr. ISBN 0-471-72636-2. ISBN 978-0-471-72636-4. [COBISS.SI-ID 28086021]

  274. CHA, Jianzhong (ur.), JARDIM-GONÇALVES, Ricardo (ur.). Concurrent engineering : the vision for the future generation in research and applications : proceedings of the 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, Research and Applications, Madeira, 26-30 July 2003. r1. Lisse: A. A. Balkema Publishers, cop. 2003. 2 zv., ilustr. ISBN 90-5809-622-X. ISBN 90-5809-623-8. ISBN 90-5809-625-4. [COBISS.SI-ID 27462917]

  275. NICHOLAS, John M., SONI, Avi. The portal to lean production : principles and practices for doing more with less, (St. Lucie Press series on resource management). Boca Raton: Auerbach Publications/Taylor & Francis Group, 2006. XVIII, 323 str., ilustr. ISBN 0-8493-5031-X. [COBISS.SI-ID 27970309]

  276. PEARN, W. L., KOTZ, Samuel. Encyclopedia and handbook of process capability indices : a comprehensive exposition of quality control measures, (Series on quality, reliability and engineering statistics, vol. 12). New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2006. XI, 378 str., ilustr. ISBN 981-256-759-3. ISBN 978-981-256-759-8. [COBISS.SI-ID 28311301]

  277. RAMACHANDER, S.. Creativity @ work. New Delhi: Response Books; Thousand Oaks; London: Sage Publications, 2006. 203 str., ilustr. ISBN 0-7619-3494-4. ISBN 978-0-7619-3494-3. ISBN 81-7829-646-2. ISBN 978-81-7829-646-3. [COBISS.SI-ID 28280325]

  278. ONG, S. K. (ur.). Virtual and augmented reality applications in manufacturing. New York [etc.]: Springer, 2004. XXI, 388 str., ilustr. ISBN 1-85233-796-6. [COBISS.SI-ID 5025876]


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  279. SUBRAMANIAN, Ganapathy (ur.). Bioseparation and bioprocessing : a handbook. 2nd, completely revised ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. 2 zv. ([LVI], 770 str.), ilustr. ISBN 978-3-527-31585-7. [COBISS.SI-ID 29011205]

  280. ŽLENDER, Božidar (ur.), GAŠPERLIN, Lea (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Moderne tehnologije predelave in kakovost živil = Modern processing technologies and food quality. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1997. 366 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-90397-3-4. [COBISS.SI-ID 67502848]

  281. SIMONS, Stefaan J. R. (ur.). Concepts of chemical engineering 4 chemists, (4 chemists). Cambridge: RSC, cop. 2007. XX, 350 str., ilustr. ISBN 978-0-85404-951-6. [COBISS.SI-ID 28625413]

  282. DOBRE, Tanase G., SANCHEZ MARCANO, José G.. Chemical engineering : modelling, simulation and similitude. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XV, 552 str., ilustr. ISBN 978-3-527-30607-7. [COBISS.SI-ID 28844293]

  283. HAGEN, Jens. Chemiereaktoren : Auslegung und Simulation. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2004. XVII, 380 str., ilustr. ISBN 3-527-30827-X. [COBISS.SI-ID 28037125]

  284. HORNSEY, Ian Spencer. The chemistry and biology of winemaking. Cambridge: RSC, cop. 2007. XI, 457 str., ilustr. ISBN 978-0-85404-266-1. [COBISS.SI-ID 28623877]

  285. HUTKINS, Robert Wayne. Microbiology and technology of fermented foods, (IFT Press series). 1st ed. [Chicago]: IFT Press; Ames: Blackwell Publishing, 2006. XI, 473 str., ilustr. ISBN 0-8138-0018-8. ISBN 978-0-8138-0018-9. [COBISS.SI-ID 28119557]

  286. ASUA, José M. (ur.). Polymer reaction engineering. Oxford; Ames; Carlton: Blackwell, 2007. XXIII, 367 str., ilustr. ISBN 978-1-4051-4442-1. ISBN 1-4051-4442-4. [COBISS.SI-ID 28918533]

  287. ZLOKARNIK, Marko. Scale-up : Modellübertragung in der Verfahrenstechnik. 2., vollständig überarbeite und erweiterte Aufl. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005. XIX, 275 str., ilustr. ISBN 3-527-31422-9. ISBN 978-3-527-31422-5. [COBISS.SI-ID 10325014]


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  288. BELIČ, Aleš. Elementi za avtomatiko in robotiko : praktikum za visokošolski strokovni študijski program. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2007. 121 str., ilustr. ISBN 961-243-032-2. [COBISS.SI-ID 29152517]

  289. BLAŽIČ, Sašo. Osnove sistemov in vodenja : praktikum. 3. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2007. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-243-018-4. [COBISS.SI-ID 235869952]

  290. GRIMES, Craig A. (ur.), DICKEY, Elizabeth C. (ur.), PISHKO, Michael V. (ur.). Encyclopedia of sensors. Stevenson Ranch: American Scientific Publishers, cop. 2006. 10 zv., ilustr. ISBN 1-58883-056-X. ISBN 1-58883-057-8. ISBN 1-58883-058-6. ISBN 1-58883-059-4. ISBN 1-58883-060-8. ISBN 1-58883-061-6. ISBN 1-58883-062-4. ISBN 1-58883-063-2. ISBN 1-58883-064-0. ISBN 1-58883-065-9. ISBN 1-58883-066-7. [COBISS.SI-ID 3172216]

  291. SOBH, Tarek (ur.). Innovative algorithms and techniques in automation, industrial electronics and telecommunications. Dordrecht: Springer, cop. 2007. XVI, 551 str., ilustr. ISBN 978-1-4020-6265-0. ISBN 978-1-4020-6266-7. [COBISS.SI-ID 28970501]

  292. PELZ, Georg. Mechatronic systems : modelling and simulation with HDLs. Chichester: J. Wiley & Sons, 2003. IX, 223 str., ilustr. ISBN 0-470-84979-7. [COBISS.SI-ID 27950085]


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  293. BANK, Lawrence Colin. Composites for construction : structural design with FRP materials. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XVII, 551 str., ilustr. ISBN 0-471-68126-1. ISBN 978-0-471-68126-7. [COBISS.SI-ID 28144645]


  7 UMETNOST.


  294. Letterhead & logo design 8. 1st paperback ed. Gloucester: Rockport, 2005. 232 str., barvne ilustr. ISBN 1-59253-131-8. [COBISS.SI-ID 6823864]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  295. BALMORI, Diana, BENOIT, Gaboury. Land and natural development (LAND) code : guidelines for sustainable land development, (A Wiley book on sustainable design). Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. IX, 243 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04984-6. [COBISS.SI-ID 29059589]

  296. MCCLURE, Wendy Rule (ur.). The built environment : a collaborative inquiry into design and planning. 2nd ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XV, 404 str., ilustr. ISBN 978-0-470-00752-5. [COBISS.SI-ID 29075461]

  297. TACOLI, Cecilia (ur.). The Earthscan reader in rural-urban linkages. London; Sterling: Earthscan, 2006. XX, 329 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-84407-316-0. ISBN 1-84407-316-5. ISBN 978-1-84407-315-3. ISBN 1-84407-315-7. [COBISS.SI-ID 32323426]

  298. Enhancing urban safety and security : global report on human settlements 2007. London; Sterling, VA: Earthscan, 2007. XXXII, 448 str., ilustr. ISBN 978-1-84407-475-4. ISBN 1-84407-475-7. ISBN 978-1-84407-479-2. ISBN 1-84407-479-X. [COBISS.SI-ID 29051653]

  299. FISTER, Peter. Reurbanizacija/prenova naselbin in arhitekture : (metodologija načrtovanja) = Reurbanisation of architecture and urban structures : (planning methodology). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2007. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6160-69-8. [COBISS.SI-ID 231072768]

  300. GABRIJELČIČ, Peter, FIKFAK, Alenka. Rurizem in ruralna arhitektura : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2002. 163 str., ilustr. ISBN 961-6160-34-6. [COBISS.SI-ID 115267840]

  301. REID, Grant W.. From concept to form in landscape design. 2nd ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. IX, 180 str., ilustr. ISBN 978-0-470-11231-1. [COBISS.SI-ID 29078021]

  302. Scenarios on the territorial future of Europe : ESPON project 3.2. Luxembourg: ESPON, 2007. 66 str., ilustr. ISBN 2-9600467-4-9. http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/publications/98/1378/file_2995/espon3.2_60p._final_16-7-2007-c.pdf. [COBISS.SI-ID 17361894]

  303. SIPES, James L., LINDHULT, Mark S.. Digital land : integrating technology into the land planning process. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. X, 230 str., ilustr. ISBN 978-0-471-72228-1. [COBISS.SI-ID 29080581]

  304. The state of the world's cities report 2006/2007 : the millennium development goals and urban sustainability : 30 years of shaping the habitat agenda. Reprint. London; Sterling: Earthscan, 2007. XII, 204 str., ilustr. ISBN 978-1-84407-378-8. ISBN 1-84407-378-5. ISBN 978-1-84407-379-5. ISBN 1-84407-379-3. ISBN 92-1-131811-4. ISBN 978-92-1-131811-1. ISBN 92-1-131812-2. ISBN 978-92-1-131812-8. [COBISS.SI-ID 29051397]

  305. TANNERFELDT, Göran, LJUNG, Per. More urban, less poor : an introduction to urban development and management. London; Sterling, VA: Earthscan, 2006. 190 str., ilustr. ISBN 1-84407-381-5. ISBN 978-1-84407-381-8. ISBN 1-84407-382-3. ISBN 978-184407-382-5. [COBISS.SI-ID 34226018]

  306. TILSTON, Caroline. Small family gardens : [the step-by-step guide to creating stylish modern spaces]. Chichester: J. Wiley & Sons, 2007. 159 str., ilustr. ISBN 978-0-470-06555-6. [COBISS.SI-ID 29080837]

  307. KALIŠNIK, Miroslav, FISTER, Peter, LAH, Ljubo, DEKLEVA SMREKAR, Doris. Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju arhitekture in urbanizma. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2003. 120 str., ilustr. ISBN 961-6160-42-7. [COBISS.SI-ID 121069312]


  72 ARHITEKTURA.


  308. CHING, Frank. Architecture : form, space & order. 3rd ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XIV, 431 str., ilustr., načrti. ISBN 978-0-471-75216-5. [COBISS.SI-ID 29061893]

  309. ELVIN, George. Integrated practice in architecture : mastering design-build, fast-track and building information modeling. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XI, 255 str., ilustr. ISBN 978-0-471-99849-5. [COBISS.SI-ID 29062661]

  310. FLETCHER, Banister, CRUICKSHANK, Dan (ur.). A history of architecture. 20th ed. Oxford; Burlington: Elsevier/Architectural Press, 2006. XXXVIII, 1794 str., ilustr. ISBN 0-7506-2267-9. ISBN 978-0-7506-2267-7. [COBISS.SI-ID 28574213]

  311. HAUPT, Edgar, WIKTORIN, Anne. Wintergärten : ein Praxis-Handbuch. 4. Aufl. Staufen bei Freiburg: Ökobuch, 2004. 189 str., ilustr., načrti. ISBN 3-922964-62-1. [COBISS.SI-ID 27378693]

  312. KRESAL, Janez, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Površinska obdelava gradiv v arhitekturi : glosar : učbenik za arhitekte : [pomožni učbenik]. 3. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2002. 56 str., ilustr. ISBN 961-6160-41-9. [COBISS.SI-ID 120503808]

  313. LERUM, Vidar. High-performance building. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2008. VIII, 287 str., ilustr. ISBN 978-0-471-77535-5. [COBISS.SI-ID 29064965]

  314. MANN, Thorbjoern. Time management for architects and designers : challenges and remedies. New York; London: W. W. Norton & Company, cop. 2004. 175 str., ilustr. ISBN 0-393-73133-2. [COBISS.SI-ID 28921861]

  315. NIELSON, Karla J.. Interior textiles : fabrics, applications, & historical styles. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. X, 470 str., [32] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-471-60640-6. [COBISS.SI-ID 29075973]

  316. PLACE, Jeffrey Wayne. Architectural structures. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XII, 627 str., ilustr. ISBN 978-0-471-72551-0. [COBISS.SI-ID 29076229]

  317. ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina (ur.). Steklene fasade : zbornik predavanj strokovnega izpopolnjevanja, 17. junij 2005, Plečnikova predavalnica Fakultete za arhitekturo. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2005. 63 str., ilustr. ISBN 961-6160-55-9. [COBISS.SI-ID 220710656]

  318. ŠEME, Špela. V vrtincu potrošnje. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2006. 288 str., ilustr. ISBN 961-6160-62-1. [COBISS.SI-ID 228285184]

  319. WILLIAMS, Daniel Edward. Sustainable design : ecology, architecture and planning, (A Wiley book on sustainable design). Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XXVII, 275 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-471-70953-4. [COBISS.SI-ID 29081093]

  320. ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina, KRESAL, Janez. Fasadni ovoj. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2004. 88 str., ilustr. ISBN 961-6160-44-3. [COBISS.SI-ID 126434560]

  321. ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Pasivna hiša. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2007. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6160-74-2. ISBN 961-6160-74-5. [COBISS.SI-ID 232580352]


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  322. GINKEL, Dirk van (ur.). Nederlandse designprijzen 2003 = Dutch design awards 2003. Amsterdam: Stichting Nederlandse Designprijzen, cop. 2003. 237 str., ilustr. ISBN 90-807861-1-X. ISBN 978-90-807861-1-0. [COBISS.SI-ID 28416773]

  323. ZEC, Peter (ur.). Who's who in design. Vol. 3, The leading designers of the world. Essen: Red Dot, cop. 2007. 431 str., ilustr. ISBN 978-3-89939-083-4. [COBISS.SI-ID 28114693]


  77 FOTOGRAFIJA.


  324. GÓMEZ, Diego Andrés. Diego Andrés Gómez. Ljubljana: Zavod Aksioma, 2007. fotograf. ISBN 978-961-92192-0-1. [COBISS.SI-ID 234810880]


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  325. BRKAN, Metka. Angleško-slovenski prometni slovar = English-Slovene dictionary of traffic and transportation. 1. ponatis. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2006 [i. e.] 2007. XIV, 112 str. ISBN 86-435-0817-9. ISBN 978-86-435-0817-6. [COBISS.SI-ID 231831808]

  326. CRANE, Dale. Dictionary of aeronautical terms. 4th ed. Newcastle: Aviation Supplies & Academics, 2006. VIII, 747 str., ilustr. ISBN 1-56027-610-X. ISBN 978-1-56027-610-4. [COBISS.SI-ID 28563973]

  327. MOSER, Josip. Petojezični elektroenergetski rječnik : hrvatski, engleski, francuski, njemački, talijanski. Zagreb: Kigen, 2005. 265 str. ISBN 953-6970-14-7. [COBISS.SI-ID 12725554]


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  328. SKRINJAR, Pavel. Sežana : sonce nad prestolnico Krasa. Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2006. 285 str., ilustr. ISBN 961-91721-2-4. ISBN 978-961-91721-2-4. [COBISS.SI-ID 229833472]


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE.


  329. HUNTER, Graeme K.. Light is a messenger : the life and science of William Lawrence Bragg. New York: Oxford University Press, 2004. XXI, 301 str., [10] str. pril., ilustr. ISBN 0-19-852921-X. ISBN 978-0-19-852921-7. [COBISS.SI-ID 14849938]


  NASLOVNO KAZALO
  • Del 1 260

  • Del 2 260

  • Del 3 260

  • Aberration theory and correction of optical systems 130
  • Adhesive bonding 194
  • Adobe InDesign CS3 bible 81
  • Advanced design, production and management systems 274
  • Advanced organic chemistry. Part B, Reactions and synthesis 144
  • Advances in city transport 255
  • Air temperature determination from land surface temperature model of high spatial and temporal resolution 127
  • Amino acids, peptides and proteins. Vol. 35 140
  • Angleško-slovenski prometni slovar 325
  • Anion receptor chemistry 168
  • Anorganische Strukturchemie 160
  • Architectural structures 316
  • Architecture 308
  • Aritmetično in geometrijsko zaporedje 54
  • Astronomija 118
  • Astronomija 1 126

  • Basic organic stereochemistry 151
  • Beginning ASP.NET 2.0 AJAX 64
  • Beginning Joomla! 105
  • Betriebsoptimierung von Kohlekraftwerksfeuerungen durch Experiment und Simulation 233
  • Beyond earth 119
  • Biochemical pathways 175
  • The biomass assessment handbook 209
  • Biophysical and structural aspects of bioenergetics 176
  • Bioseparation and bioprocessing 279
  • Boatowner's illustrated wiring handbook 240
  • Bottom-line automation 2
  • The built environment 296

  • C++ od začetka 78
  • C++ osnove programiranja 71
  • Chemical ecology of vertebrates 179
  • Chemical engineering 282
  • Chemical history 145
  • Chemiereaktoren 283
  • The chemistry and biology of winemaking 284
  • The chemistry of photography 166
  • Chemotaxis 177
  • Citation analysis in research evaluation 7
  • Composites for construction 293
  • A comprehensive library staff training programme in the information age 22
  • Computers on board 271
  • Computers, phones and the Internet 68
  • Concepts of chemical engineering 4 chemists 281
  • Concurrent engineering 274
  • Corrosion control through organic coatings 196
  • Creativity @ work 277
  • The culture of evaluation in library and information services 10

  • Darwinova nevarna ideja in druge zgodbe o vesoljih, ljudeh in molekulah 5
  • The definitive guide to Java Swing 117
  • The definitive guide to SOA 72
  • Development of peptide inhibitors of cysteine proteases and Mur ligases through phage display technology 143
  • Developments and applications in solubility 148
  • Dictionary of aeronautical terms 326
  • Diego Andrés Gómez 324
  • Digital land 303
  • Dinamika in stabilnost konstrukcij 267
  • Določitev temperature zraka iz modela temperature površja visoke prostorske in časovne ločljivosti 127
  • Dreamweaver CS3 bible 94
  • Dutch design awards 2003 322

  • The Earthscan reader in rural-urban linkages 297
  • The ecology of the ancient Greek world 30
  • Einführung in die Mikrosystemtechnik 242
  • Electronic gadgets for the evil genius 244
  • Electronic games for the evil genius 245
  • Elegant solutions 142
  • Električni in neelektrični servomotorji. Delovni zvezek za laboratorijske vaje 220
  • Električni in neelektrični servomotorji. Laboratorijske vaje 221
  • Elektroenergetska tehnika I 230
  • Elektromotori i elektromotorni pogoni 235
  • Elektronika 227
  • Elementi za avtomatiko in robotiko 288
  • Enačbe in sistemi enačb 54
  • Encyclopedia and handbook of process capability indices 276
  • Encyclopedia of sensors 290
  • Energy and society 211
  • Energy autonomy 193
  • Energy conversion 222
  • English-Slovene dictionary of traffic and transportation 325
  • Enhanced interoperable systems 274
  • Enhancing urban safety and security 298
  • The enigma of ferment 157
  • Environmentally conscious manufacturing 183
  • Environmentally conscious mechanical design 273
  • Der erfolgreiche Ingenieur 190
  • Ethernet toolbox 74
  • Evolution of networks 42
  • Excel 2007 charts 114
  • Excel for scientists and engineering 65
  • Expert C++/CLI 83
  • Expert SQL server 2005 development 95

  • Fachkunde Modellbau 213
  • Fasadni ovoj 320
  • Fatigue life analyses of welded structures 259
  • Feedback networks 219
  • Filtering and system identification 239
  • Fizika Sunca 121
  • Fizika. Del 1 136
  • Fizika, moj poklic 129
  • Food and agricultural wastewater utilization and treatment 269
  • Food flavor and chemistry 154
  • Foundations of Qt development 110
  • From concept to form in landscape design 301
  • Fundamental competencies for engineers 189
  • Fundamentals of technical optics 130
  • Funkcije 54
  • The future of sustainability 28
  • The future of the book in the digital age 13

  • The gardener's palette 182
  • Geodezija za gradbene inženirje 124
  • Geometrija in trigonometrija 54
  • Das Glaserhandwerk 206
  • Gli autoveicoli tattici e logistici del r. esercito italiano fino al 1943 191
  • Global warming and global cooling 174
  • GoldMine 8 for dummies 108
  • Green-function theory of chemisorption 146
  • Guiding students from cheating and plagiarism to honesty and integrity 23

  • Handbook of analytical derivatization reactions 156
  • Handbook of biosensors and biochips 153
  • Handbook of construction tolerances 257
  • Handbook of optical systems 130
  • Heißentteerung von Brenngas aus der Vergasung von Biomasse durch katalytische partielle Oxidation 210
  • High-performance building 313
  • High-pressure rheology for quantitative elastohydrodynamics 212
  • A history of architecture 310
  • How LIS professionals can use alerting services 12
  • How to win the Nobel Prize 186
  • The human side of reference and information services in academic libraries 14

  • Illustrator CS3 bible 63
  • Innovations and advanced techniques in computer and information sciences and engineering 86
  • Innovative algorithms and techniques in automation, industrial electronics and telecommunications 291
  • Integrated practice in architecture 309
  • Intelligent universe 123
  • Interior textiles 315
  • Intermediate algebra 37
  • An introduction to numerical methods in C++ 76
  • Introduction to wine laboratory practices and procedures 155
  • Ispitivanje i prematanje elektromotora 236
  • Izbrana poglavja višje matematike. Sn. 2, Navadne diferencialne enačbe (napotila). Sistemi navadnih linearnih diferencialnih enačb prvega reda. Informacija o varijacijskem računu 45
  • Izbrana poglavja višje matematike. Sn. 3, Vektorski prostori. Linearne transformacije 46
  • Izbrana poglavja višje matematike. Sn. 4, Vektorske funkcije 47
  • Izbrana poglavja višje matematike. Sn. 5, Določeni integrali funkcij več neodvisnih spremenljivk 48
  • Izbrana poglavja višje matematike. Sn. 6, Krivuljni integrali. Ploskovni integrali. Osnove teorije polj. O integralih, odvisnih od parametra 49
  • Izbrana poglavja višje matematike. Sn. 7, Izbrana poglavja iz parcialnih diferencialnih enačb. Osnovno o Laplaceovi transformaciji 50
  • Izbrana poglavja višje matematike. Sn. 8, Osnovno o analitičnih funkcijah 51

  • The J & P transformer book 226
  • Jacopo da Firenze's Tractatus Algorismi and early Italian Abbacus culture 39
  • Java 2. Tom 1, Osnove 1
  • Java programming 75
  • Jubilejni zbornik 11

  • Killer presentations 99
  • Klebtechnik 197
  • Konstrukcijska dokumentacija 260
  • Konstrukcijski problemi 260

  • Land and natural development (LAND) code 295
  • Large herbivore ecology, ecosystem dynamics and conservation 178
  • Laser chemistry 171
  • Learning Autodesk Maya 2008 82
  • Letterhead & logo design 8 294
  • Light is a messenger 329
  • Linear algebra 44
  • Linux systems programming 93
  • Looking for information 9

  • Mac OS X Leopard for dummies 92
  • Making crystals by design 159
  • Matematične formule 38
  • Matematika v fiziki in tehniki 43
  • Matematika z vajami in z nalogami (v 2 zvezkih). Zv. 1 52
  • Matematika z vajami in z nalogami (v 2 zvezkih). Zv. 2, Analiza 53
  • Matematika za farmacevte 34
  • Material science of chitin and chitosan 200
  • Mechatronic systems 292
  • Mehanika 136
  • Mehanika tal 264
  • Membranen 201
  • Microbiology and technology of fermented foods 285
  • Microsoft Office Access 2007 91
  • Microsoft Office Excel 2007 77
  • Microsoft Office PowerPoint 2007 69
  • Microsoft Office Word 2007 70
  • Microsoft Office Word 2007 hitro in jasno 88
  • Microsoft PowerPoint 2007 69
  • Microsoft Windows Vista 102
  • Microsoft Windows Vista administration 112
  • Microsoft Word 2007 70
  • MicroStation Modeler in modeliranje 260
  • Microstructure and properties of high-temperature superconductors 204
  • Mining and its impact on the environment 27
  • Mobile phone programming and its application to wireless networking 96
  • Modeliranje sklopov 260
  • Modelling, monitoring and diagnostic techniques for fluid power systems 216
  • Models of financial networks 33
  • Modern processing technologies and food quality 280
  • Modern terpyridine chemistry 167
  • Moderne tehnologije predelave in kakovost živil 280
  • More urban, less poor 305
  • Multimedia projects in education 87
  • Multimedia signal processing 238
  • Multimodalni prometni sistemi 272

  • Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL 247
  • Naloge iz algebre I 35
  • Naloge iz fizike I za fizikalno merilno tehniko 133
  • Nanoscopic materials 205
  • Nanostructured materials for solar energy conversion 203
  • Nanotechnology 198
  • Nanotoxicology 180
  • Navodila 260
  • Nederlandse designprijzen 2003 322
  • Networks and grids 106
  • Newnes guide to television and video technology 250
  • Numerical methods for engineers and scientists 59

  • Obdelava biomedicinskih signalov 228 , 229
  • Oblikovanje plastičnih delov 260
  • Ocjena primijenjenosti zakona o sigurnosti i zdravlju na radu u Republici Sloveniji 25
  • The official Samba-3 HOWTO and reference guide 98
  • 123 robotics experiments for the evil genius 246
  • Open access 16
  • Operating system concepts with Java 109
  • Organic chemistry 170
  • Organic reaction mechanisms 139
  • The organization of information 19
  • Organophosphorus chemistry 161
  • Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike 173
  • Osnove modeliranja površin 260
  • Osnove sistemov in vodenja 289
  • Osnove telekomunikacij I 253
  • The Oxford handbook of philosophy of mathematics and logic 57

  • Particles in water 152
  • Pasivna hiša 321
  • PC interfaces under Windows 90
  • Performance contracting 224
  • Petojezični elektroenergetski rječnik 327
  • Physical image formation 130
  • Physical science 138
  • Plant secondary metabolites 163
  • Pod gladino Mediterana 181
  • Pogledi in uporaba B-zlepkov 260
  • Polymer foams handbook 202
  • Polymer reaction engineering 286
  • Pomik profila - 1 260
  • Pomik profila - 2 260
  • Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letih 2004 in 2005 29
  • The portal to lean production 275
  • Potence, koreni, eksponentna funkcija, logaritmi 54
  • Potresna ranljivost armiranobetonskih viaduktov s škatlastimi stebri 268
  • Površinska obdelava gradiv v arhitekturi 312
  • Praktikum 164
  • Pretvorba datotek v grafične formate 260
  • Prevozno pravo 26
  • Printed circuits handbook 231
  • Priročnik izbrane nevarne kemikalije 165
  • Pro Apache Tomcat 6 97
  • Pro C# with .NET 3.0 111
  • Pro Java 6 3D game development 73
  • Pro WCF 103
  • Problem solving in soil mechanics 256
  • Professional Apache Tomcat 6 67
  • Programmer's guide to NCurses 79
  • Programming Microsoft composite UI application block and smart client software factory 101
  • Programming multi-agent systems in AgentSpeak using Jason 66
  • ProSharePoint Solution development 84
  • Prvi koraki 260
  • Putting content online 15

  • Quantum chemistry 158

  • Računalniška orodja 80
  • Raziskave gliv kot virov novih protimikrobnih učinkovin 184
  • Raziskave metabolizma raloksifena z eksperimentalnimi modeli naraščajoče kompleksnosti 187
  • Razvoj novih peptidnih inhibitorjev cisteinskih proteaz in Mur-ligaz z metodo prikaza na bakteriofagu 143
  • Realizacija elektronskih sklopov 243
  • Regulations for the safe transport of radioactive material 217
  • Reibung und Verschleiß von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen 214
  • Rekordi, nagrade, zmage 3
  • Renewable electricity and the grid 232
  • Renewable energy 192
  • The research of fungi as sources of new antimicrobial compounds 184
  • Reševanje enačb 58
  • Reurbanisation of architecture and urban structures 299
  • Reurbanizacija/prenova naselbin in arhitekture 299
  • Ribe slovenskih celinskih voda 185
  • Robot brains 8
  • Robotic exploration of the solar system. Part 1, The golden age 1957-1982 125
  • Role of resonances in heavy meson processes within standard model and beyond 132
  • The rough guide to the iPhone 248
  • The ROV manual 188
  • Rurizem in ruralna arhitektura 300

  • Scale-up 287
  • Scenarios and information design 17
  • Scenarios on the territorial future of Europe 302
  • Scientific computing in electrical engineering 234
  • Secure roaming in 802.11 networks 249
  • Sežana 328
  • Sistem Microsoft Office 2007 hitro in jasno 89
  • Skurrile Quantenwelt 128
  • Small family gardens 306
  • Software requirement patterns 115
  • Solar energy projects for the evil genius 225
  • Spectroscopic properties of inorganic and organometallic chemistry. Vol. 38 149
  • SQL Server 2005 Programiranje 113
  • The state of the world's cities report 2006/2007 304
  • Statika konstrukcij 258
  • Steklene fasade 317
  • Structure and properties of atomic nanoclusters 195
  • Structure of materials 147
  • Student guide to research in the digital age 18
  • Study of raloxifene metabolism by experimental models with increasing complexity 187
  • Sustainable design 319
  • Svemir kao slagalica 137
  • Swing 107
  • Synchronizing science and technology with human behaviour 4

  • Teaching with technology 20
  • Tears of the tree 199
  • Technology pathways 270
  • Tehniška mehanika za študente prometa 134
  • Tehnologiji RP/SFF in TCT 260
  • Textile composites and inflatable structures 208
  • Theories of information behavior 21
  • 309 circuits 237
  • 3D programming for Windows 100
  • Thus spoke Galileo 122
  • Time management for architects and designers 314
  • Top 20 besplatnih programa koji su vam potrebni 104
  • Topics in polymer physics 207
  • Toplota 136
  • Trace element analysis of food and diet 141
  • Trirazsežne konstrukcijske tehnike 260
  • The trouble with physics 135

  • Understanding environmental issues 31
  • University chemistry 169
  • Uporaba geometrijskega modeliranja v gradbeništvu 261 , 262
  • Uporaba geometrijskih značilnosti 260
  • Uvajalni tečaj iz matematike 54
  • Uvod v MicroStation Modeler 263
  • Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju arhitekture in urbanizma 307

  • V vrtincu potrošnje 318
  • Vaje iz anorganske kemije za visokošolski strokovni študij kemijske tehnologije 162
  • Vaje iz ekološkega inženirstva 32
  • Vaje iz fizike II 131
  • Vaje iz organske analize 150
  • Variations on split plot and split block experiment designs 36
  • Video demystified 251
  • Virtual and augmented reality applications in manufacturing 278
  • Voltage stability of electric power systems 241
  • Vpliv nekaterih lastnosti na tečenje sipkih snovi 254
  • Vrtenina 260
  • Vrtenina in izbočina 260

  • Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen 215
  • Weather, climate and climate change 172
  • Weighing the world 120
  • What every engineer should know about developing real-time embedded products 223
  • Who's who in design. Vol. 3, The leading designers of the world 323
  • Wikis for dummies 116
  • WiMAX 252
  • Windows Vista korak po korak 102
  • Wintergärten 311
  • Wiring 101 218
  • Writing secure code for Windows Vista 85

  • Zadaci i riješeni primeri iz matematičke analize 61
  • Zahtevne upodobitve modelov 260
  • Zbirka enačb, diagramov in tabel s področja geotehnike 265
  • Zbirka izpitnih nalog iz analize 40
  • Zbirka nalog iz Matematike 1 za študente gradbeništva 60
  • Zbirka nalog iz matematike I 41
  • Zbirka nalog iz matematike III 62
  • Zbirka rešenih nalog iz matematične analize in algebre 55
  • Zbirka rešenih nalog iz Matematike II 56
  • Zemeljska dela in temeljenje 266
  • Znanje kot ekonomska kategorija 24
  • Znanstvena revolucija 6


  IMENSKO KAZALO
  • Adams, Robert D. (urednik) 194
  • Adams, Susie (avtor) 84
  • Ahluwalia, V. K. 139
  • Allen, David William (urednik) 161
  • Alonso, Julio A. (1948-) 195
  • Alspach, Ted 63
  • Alujevič, Andro (pisec recenzij) 267
  • Aras, Namik K. 141
  • Arroyo Cameyo, Silvia 128
  • Aßmann, Dirk (1968-, urednik) 192
  • Asua, José M. (urednik) 286
  • Ataman, Osman Y. (avtor) 141
  • Avsec, France (1930-) 118
  • Aysen, A. 256

  • Bair, Scott S. 212
  • Ball, Philip (1962-) 142
  • Ballast, David Kent 257
  • Balmori, Diana 295
  • Bank, Lawrence Colin (1956-) 293
  • Baranenkov, Georgij Sergeevič (avtor) 61
  • Barron, Ann E. (avtor) 87
  • Baruca, Dorjano (pisec recenzij) 263
  • Basbas, S. (urednik) 255
  • Batagelj, Vladimir (mentor) 42
  • Bedenik, Branko 258
  • Belič, Aleš 288
  • Bell, Frederic Gladstone 27
  • Benoit, Gaboury (avtor) 295
  • Berčič, Branko (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 11
  • Berndt, Hans-Joachim (avtor) 90
  • Bešter-Rogač, Marija (avtor) 164
  • Billo, E. Joseph 65
  • Bishop, J. Michael (1936-) 186
  • Bitenčevi živilski dnevi (18 ; 1997 ; Ljubljana) 280
  • Blažič, Sašo 289
  • Blowers, Andrew (urednik) 31
  • Boekbinder, James (prevajalec) 322
  • Bordini, Rafael H. 66
  • Borštnik, Anamarija (član uredniškega odbora) 129
  • Boyle, Godfrey (urednik) 232
  • Braga, Dario (avtor) 159
  • Brand, Ralf 4
  • Bratkovič, Tomaž 143
  • Breznikar, Aleš (pisec recenzij) 124
  • Brkan, Metka 325
  • Brockmann, Walter (1939-, avtor) 197
  • Brumen, Gorazd 33
  • Buckley, Peter (1971-) 248

  • Cappellano, Filippo (avtor) 191
  • Carey, Francis A. (1937-) 144
  • Carter, Jodie 218
  • Case, Donald Owen 9
  • Cha, Jianzhong (urednik) 274
  • Chan, Weng C. (avtor) 140
  • Chen, Hsin-Liang (avtor) 17
  • Chen, Wai-Kai (avtor) 219
  • Chilingar, George V. (1929-, avtor) 174
  • Ching, Frank (1943-) 308
  • Cho, Won-Seob (avtor) 168
  • Choma, John (1941-) 219
  • Chopra, Vivek 67
  • Christ, Robert D. 188
  • Ciuprina, Gabriela (urednik) 234
  • Clark, Duncan (avtor) 248
  • Conradi, Marjetka (član uredniškega odbora) 129
  • Coombs, Clyde F. (glavni urednik) 231
  • Cope, Bill (urednik) 13
  • Cornell, Gary (avtor) 1
  • Cox, Joyce (1946-) 69 , 70
  • Cox, Joyce (1946-, avtor) 102
  • Crane, Dale 326
  • Crawford, John C. 10
  • Crozier, Alan (kemik, urednik) 163
  • Cruickshank, Dan (urednik) 310
  • Cukjati, David 220 , 221
  • Cukjati, David (avtor) 227
  • Cutsem, Thierry Van 241

  • Čabarkapa, Milan 71
  • Čepič, Mojca (član uredniškega odbora) 129

  • Danell, Kjell (urednik) 178
  • Danilović, Nataša (prevajalka, prevajalec) 113
  • Danson, Edwin (1948-) 120
  • Davies, Jeff 72
  • Davison, Andrew 73
  • Davison, Sydney G. 146
  • De Graef, Marc 147
  • Dekleva Smrekar, Doris (avtor) 307
  • Demidovič, Boris Pavlovič (urednik) 61
  • Demšar, Alojz (1955-, avtor) 162
  • Devetak, Silvo (avtor dodatnega besedila) 324
  • Dickey, Elizabeth C. (urednik) 290
  • Dilon, K. B. 149
  • Dobnikar-Tehovnik, Mojca (avtor) 29
  • Dobovišek, Mirko 34 , 35
  • Dobre, Tanase G. 282
  • Dolenc, Darko 150
  • Dolenc, Sašo (1973-) 5
  • Dolšek, Matjaž (komentor) 268
  • Donnelly, Laurance J. (avtor) 27
  • Donovan, Robert John (1941-, avtor) 171
  • Dötzel, Wolfram (1941-, avtor) 242
  • Doyle, Michael P. (avtor) 151
  • Drolc, Andreja (avtor) 32
  • Duhovnik, Janez (1942-, pisec recenzij) 260 , 263
  • Dunwoody, Bruce (avtor) 189

  • Eddison, Sydney (1932-) 182
  • Eisenbach, Michael (1945-) 177
  • Eliel, Ernest Ludwig (1921-) 151
  • Elvin, George 309
  • ESPON 302

  • Fajfar, Peter (1943-, pisec recenzij) 267
  • Fajfer, Svjetlana (mentor) 132
  • Farmer, Lesley S. J. (urednik) 14
  • Farrell, Joyce 75
  • Federer, Walter Theodore (1915-) 36
  • Feist, Wolfgang (avtor dodatnega besedila) 321
  • Fikfak, Alenka (avtor) 300
  • Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (Ljubljana) 11
  • Fisher, Karen E. (1966-, urednik) 21
  • Fister, Peter 299
  • Fister, Peter (avtor) 307
  • Fister, Robert (ilustrator) 181
  • Fitzek, Frank H. P. (urednik) 96
  • Fletcher, Banister (Sir 1866-1953) 310
  • Flowers, Brian Hilton (Sir) 76
  • Forsgren, Amy 196
  • Forstnerič, Franc (1958-, mentor) 33
  • Fortuna, Špela (avtor dodatnega besedila) 181
  • Foss, Kathleen (avtor) 23
  • Fourie, Ina 12
  • Fowler, Kim Randal 223
  • Frantar, Peter (1975-, fotograf) 29
  • Freeland, Joanna (urednik) 31
  • Fritzsche, Wolfgang (avtor) 198
  • Frova, Andrea (1936-, urednik) 122
  • Frye, Curtis (1968-) 77
  • Fryhle, Craig B. (avtor) 170
  • Furlan, Borut (fotograf) 181

  • Gaborovič, Svitan (pisec recenzij) 55 , 56
  • Gabrijelčič, Peter 300
  • Gacin, Marina (kartograf, avtor) 29
  • Gagne, Greg (avtor) 109
  • Gajić, Dragan Ž. 121
  • Gale, Philip A. (avtor) 168
  • Galilei, Galileo (1564-1642) 122
  • Galvin, Peter Baer (avtor) 109
  • Garantini, Mojca (1967-, lektor) 258 , 325
  • Gardner, James N. 123
  • Gašperlin, Lea (urednik) 280
  • Genender, Jeff M. (avtor) 67
  • Gerlach, Gerald 242
  • Ginkel, Dirk van (urednik) 322
  • Glassborow, Francis 78
  • Glendenning, Dennis R. (avtor) 112
  • Gomboc, Andreja (član uredniškega odbora) 129
  • Gómez, Diego Andrés 324
  • Gonda, Jasna (prevajalec) 91
  • González Urena, Angel (avtor) 171
  • Goodwin, Susan P. (urednik) 20
  • Gookin, Dan 79
  • Goransson, Paul 249
  • Gorup, Žarko (1951-) 80 , 243
  • Goswami, D. Yogi. (urednik) 222
  • Greenlaw, Raymond (avtor) 249
  • Gregorič, Gregor (ilustrator) 173
  • Gregory, John (1938-) 152
  • Grimes, Craig A. (urednik) 290
  • Gross, Herbert (1955-, urednik) 130
  • Gross, Herbert (avtor, urednik) 130
  • Gruman, Galen 81
  • Gspan, Primož (avtor) 164
  • Guindon, Marc-André 82
  • Gyergyek, Tomaž (avtor) 131

  • Hagen, Jens 283
  • Haikonen, Pentti O. 8
  • Hall, James W. 37
  • Hann, Damjan 254
  • Hansen, Shirley J. (1928-) 224
  • Harland, David Michael (1955-, avtor) 125
  • Harper, Gavin D. J. 225
  • Haupt, Edgar (1958-) 311
  • Heathcote, Martin J. 226
  • Heege, Marcus 83
  • Herceg, Dragoslav 38
  • Herceg, Đorđe (ilustrator) 38
  • Hild, Ed 84
  • Hinchliffe, Steve (1955-, urednik) 31
  • Hlatan, Tomaž 24
  • Hočevar, Ivica (urednik, avtor dodatnega besedila) 280
  • Hočevar, Polona (avtor dodatnega besedila) 280
  • Hofmeier, Harald (avtor) 167
  • Hornsey, Ian Spencer 284
  • Horstmann, Cay S. (1959-) 1
  • Howard, Michael (1965-) 85
  • Hoyrup, Jens 39
  • Hübner, Jomi Fred (avtor) 66
  • Hunter, Graeme K. 329
  • Hutkins, Robert Wayne 285
  • Hvala, Bojan 40

  • Iannini, Robert E. 244
  • Ibrahim, K. F. (1943-) 250
  • Iglič, Aleš (1960-) 131
  • International Conference on Industrial Electronics, Technology & Automation (2006) 291
  • International Conference on Scientific Computing in Electrical Engineering (6 ; 2006 ; Sinaia) 234
  • International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (2006) 86
  • International Conference on Telecommunications and Networking (2006) 291
  • International Flavor Conference (11 ; 2004 ; Samos) 154
  • Ioan, Daniel (urednik) 234
  • Ipavec, Marija (urednik) 129
  • Isaković, Tatjana (mentor) 268
  • ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications (10 ; 2003 ; Madeira) 274
  • Ivers, Karen S. 87

  • Jack, Keith (1955-) 251
  • Jacobs, Neil (urednik) 16
  • Jacobson, Jean L. 155
  • Jakšić, Milan (prevajalec) 70
  • Janeš, Damjan 184
  • Jankovec, Marko (avtor) 80
  • Janžekovič, Franc (pisec recenzij) 185
  • Janžekovič, Helena (član uredniškega odbora) 129
  • Jardim-Gonçalves, Ricardo (urednik) 274
  • Jarm, Tomaž 227 , 228 , 229
  • Jerele, Saša (prevajalec) 6
  • Jordan, Mark 15
  • Joyce, Jerry (1950-) 88 , 89
  • Jug, Aleš (1955-, avtor) 164
  • Jurčič-Zlobec, Borut 41
  • Južnič, Primož (urednik) 11

  • Kainka, Burkhard 90
  • Kališnik, Miroslav (avtor, glavni urednik) 307
  • Kamenik, Jernej 132
  • Kamnik Zebec, Sabina (avtor) 272
  • Keiner, Marco (urednik) 28
  • Kejžar, Nataša 42
  • Khilyuk, Leonid F. (avtor) 174
  • King, Freedom (1955-, avtor) 36
  • Klanjšek Gunde, Marta (urednik) 129
  • Klemm, Marco 210
  • Klun, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 328
  • Knapp, Daniel R. 156
  • Kobal, Damjan (avtor) 35
  • Kodre, Alojz (avtor) 43
  • Köhler, J. Michael (1956-) 198
  • Kohlhage, Ernst Hermann 190
  • Kolenc, Alenka (1977-, prevajalec) 38
  • Kores, Teresa (prevajalec) 324
  • Kornelis, Hugo (avtor) 95
  • Korošak, Dean (pisec recenzij) 134
  • Košćal, Stanislav (prevajalec) 69
  • Košir, Iztok (1975-, avtor) 164
  • Kotz, Samuel (avtor) 276
  • Kovačič, Boštjan (1967-) 124
  • Koyré, Alexandre (1892-1964) 6
  • Krajnc, Marjeta 29
  • Kralj-Iglič, Veronika (avtor) 131
  • Kralj-Iglič, Veronika (član uredniškega odbora) 129
  • Kraut, Robert E. (urednik) 68
  • Krbavčič, Aleš (avtor) 165
  • Kreft, Samo (komentor) 184
  • Kreith, Frank (urednik) 222
  • Kresal, Janez 312
  • Kresal, Janez (avtor dodatnega besedila) 321
  • Kresal, Janez (avtor) 320
  • Krishna, Ashish (avtor) 72
  • Krone, Bob (urednik) 119
  • Kröplin, Bern (urednik) 208
  • Krsnik, Petra (kartograf) 29
  • Kus Veenvliet, Jana (avtor) 185
  • Kuščer, Ivan 43
  • Kutz, Myer (urednik) 183 , 273
  • Kvas, Damjan (pisec recenzij) 124

  • Lagerkvist, Ulf 157
  • Lah, Ljubo (avtor) 307
  • Lambert, Dow M. (avtor) 91
  • Lambert, Steve 91
  • Lassen, Tom 259
  • Lathrop, Ann 23
  • LeBlanc, David (1960-, avtor) 85
  • Leon, Steven J. (1943-) 44
  • Lep, Jože 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54
  • Lep, Marjan (pisec recenzij) 325
  • Lerum, Vidar 313
  • Lešnjak, Gorazd (pisec recenzij) 55
  • Letcher, Trevor Melvyn (urednik) 148
  • LeVitus, Bob 92
  • Li, Sing (avtor) 67
  • Liedtke, Dieter (avtor) 215
  • Likar, Vojislav (prevajalec) 6
  • Lindhult, Mark S. (avtor) 303
  • Lipej, Lovrenc (avtor dodatnega besedila) 181
  • Liu, Sean X. 269
  • Ljung, Per (avtor) 305
  • Loadman, John 199
  • Love, Robert 93
  • Lowe, John P. 158
  • Lowery, Joseph W. 94
  • Lugarič, Bogomir (fotograf) 60
  • Lutar, Boris 260 , 261 , 262 , 263

  • Machanic, Adam 95
  • Macuh, Borut 264 , 265 , 266
  • Magajna, Bojan (avtor) 35
  • Mankoč Borštnik, Norma (član uredniškega odbora) 129
  • Mann, Thorbjoern (1936-) 314
  • Marenzana, Mariapiera (urednik) 122
  • Marks, Robert S. (urednik) 153
  • Marn, Rafael (fotograf) 328
  • Martin, Peter (1952-) 2
  • McClure, Wallace B. (avtor) 64
  • McClure, Wendy Rule (urednik) 296
  • McGinnis, Cathy (avtor) 82
  • McHenry, Michael E. (avtor) 147
  • Mencinger, Matej 55 , 56
  • Mencinger, Matej (pisec recenzij) 124
  • Mercer, Brian A. (avtor) 37
  • Michal, Gerhard (urednik) 175
  • Mills, Nigel J. 202
  • Milošević, Milan D. (prevajalec) 102
  • Mirković, Vladan (prevajalec) 77
  • Moed, Henk F. 7
  • Mohorič, Aleš (1969-) 133
  • Moodie, Matthew 97
  • Moon, Marianne (avtor) 88 , 89
  • Moser, Josip 327
  • Mramor Kosta, Neža (avtor) 41
  • Mrhar, Aleš (mentor) 187
  • Mrnjavac, Edna (pisec recenzij) 272
  • Müller, Ulrich (kemik) 160
  • Müller-Schwarze, Dietland (1934-) 179

  • National Research Council. Aeronautics and Space Engineering Board. Committee on Technology Pathways, Assessing the Integrated Plan for a Next Generation Air Transportation System 270
  • Neunzert, Helmut (1936-, avtor) 43
  • Newkome, George Richard (avtor) 167
  • Nicholas, John M. (1945-) 275
  • Nielson, Karla J. 315
  • Ninčević, Alan 25

  • O'Hare, Greg 172
  • Ohlrogge, Klaus (urednik) 201
  • Onate, Eugenio (urednik) 208
  • Ong, S. K. (1969-, urednik) 278
  • Oštir, Krištof (mentor) 127
  • Oulton, Nicholas B. 99

  • Papič, Igor 230
  • Parashar, Rakesh Kumar (avtor) 139
  • Parinov, Ivan A. 204
  • Pavliha, Marko 26
  • Pearn, W. L. 276
  • Peiris, Chris (avtor) 103
  • Pelz, Georg (1962-) 292
  • Perman, Mihael (komentor) 33
  • Peterin, Iztok (pisec recenzij) 56
  • Peterson, Kirk A. (avtor) 158
  • Petriček, Saša 162
  • Petrišič, Jože 58
  • Petruzzellis, Thomas 245
  • Petzold, Charles (1953-) 100
  • Pignato, Nicola 191
  • Pirc, Matija (1980-, avtor) 80 , 243
  • Pishko, Michael V. (urednik) 290
  • Place, Jeffrey Wayne 316
  • Platt, David S. 101
  • Popović, Milica (prevajalec) 113
  • Powers, Joseph (avtor) 207
  • Praznik, Miha (fotograf) 321
  • Predko, Michael 246
  • Preppernau, Joan 102
  • Preppernau, Joan (avtor) 69 , 70 , 91
  • Primožič, Aljana (ilustrator) 26
  • Prosen, Marijan (avtor) 118
  • Prudkov, Saša 104
  • Prudkov, Slavica (avtor) 104
  • Puc, Miha Dominik (avtor) 164
  • Pucer, Mitja (urednik) 3

  • Radačić, Željko (pisec recenzij) 272
  • Radha Krishna Rao, G.S.V. (1973-) 252
  • Radhamani, G. (1968-, avtor) 252
  • Rahmel, Dan (1969-) 105
  • Rakovec, Jože (1946-) 173
  • Ramachander, S. (1945-) 277
  • Rankin, David W. H. (avtor) 149
  • Razpet, Marko (ilustrator) 43
  • Reberšek, Stanislav (avtor) 228
  • Rebolj, Danijel (pisec recenzij) 263
  • Récho, Naman (avtor) 259
  • Reichert, Frank (urednik) 96
  • Reid, Grant W. 301
  • Remškar, Maja (urednik) 129
  • Rice-Lively, Mary Lynn (1946-) 17
  • Richter, Marjan (avtor) 181
  • Rihtaršič, Mateja (kartograf) 181
  • Robertazzi, Thomas G. 106
  • Robertson, Heather E. (avtor) 149
  • Roduner, Emil (1947-) 205
  • Roethel Kovač, Metka (član uredniškega odbora) 129
  • Rogers, David (1954-) 166
  • Roller, Rolf (avtor) 213
  • Rosillo Callé, Francisco (1945-, avtor) 209
  • Roš, Milenko (avtor) 32
  • Rubbelke, Lara (avtor) 95
  • Russell, Colin Archibald (urednik) 145

  • Sabel, Thomas 233
  • Sallares, Robert 30
  • Sanchez Marcano, José G. (avtor) 282
  • Santner, Erich (avtor) 214
  • Scheer, Hermann (1944-) 193
  • Schildt, Herbert 107
  • Schobert, Harold H. (1943-) 211
  • Schorow, David (avtor) 72
  • Schubert, Ulrich 167
  • Scott, Joel 108
  • Sessler, Jonathan L. 168
  • Sever, Drago (pisec recenzij) 272
  • Shapiro, Stewart (1951-, urednik) 57
  • Sharma, J. N. 59
  • Silberschatz, Abraham 109
  • Simeršek, Darko (ilustrator) 181
  • Simons, Stefaan J. R. (urednik) 281
  • Sipes, James L. 303
  • Siska, Peter E. 169
  • Skrinar, Matjaž 134
  • Skrinar, Matjaž (pisec recenzij) 267
  • Skrinjar, Pavel 328
  • Slemenik, Barbka (avtor dodatnega besedila) 280
  • Smolin, Lee (1955-) 135
  • Sobh, Tarek (urednik) 86 , 291
  • Soga, Tetsuo (urednik) 203
  • Sollner Dolenc, Marija (avtor) 165
  • Solomons, T. W. Graham 170
  • Soni, Avi (avtor) 275
  • Sorokhtin, Oleg Georgievich 174
  • Spanier, Arthur M. (urednik) 154
  • Srb, Neven 235 , 236
  • Stacherl, Rudolf 206
  • Stamenić, Dubravka (prevajalec) 1
  • Stamenić, Miloslav (prevajalec) 1
  • Stanič, Ivan (1961-, prevajalec) 300
  • Stanovnik, Branko (avtor) 165
  • Stebbins, Leslie Foster 18
  • Stein, Richard S. 207
  • Strašek, Rok 60
  • Strašek, Rok (pisec recenzij) 55 , 56
  • Stražišar, Janez (1950-, mentor) 254
  • Strnad, Janez 136
  • Subramanian, Ganapathy (1935-, urednik) 279
  • Sulston, Kenneth Ward (1959-, avtor) 146
  • Sundberg, Richard J. (avtor) 144
  • Sweeney, John (1952-, avtor) 172

  • Šauperl, Alenka (1960-, urednik) 11
  • Šeme, Špela (1972-) 318
  • Šiber, Antonio (1972-) 137
  • Škrlj, Milan (avtor, urednik) 165
  • Škvorc, Miro (fotograf) 321
  • Šokčević, Svjetlana (mentor) 25
  • Šparl, Petra (avtor) 56
  • Štalec, Miha (ilustrator) 118
  • Štrukelj, Andrej (1962-, pisec recenzij) 260 , 325
  • Štrukelj, Borut (komentor) 143

  • Tacoli, Cecilia (urednik) 297
  • Tannerfeldt, Göran 305
  • Taylor, Arlene G. (1941-) 19
  • Tebby, John C. (1933-, urednik) 161
  • Telle, Helmet H. 171
  • Terpstra, John H. (urednik) 98
  • Thelin, Johan 110
  • Thoeny, Peter (avtor) 116
  • Thornton, Tim 271
  • Tillery, Bill W. 138
  • Tilston, Caroline 306
  • Tomažič, Sašo (1955-) 253
  • Tomšič, Matija (1976-, avtor) 164
  • Top Design Studio (Los Angeles) 294
  • Troelsen, Andrew W. 111
  • Trontelj, Jurij 187
  • Trost, Andrej (1972-) 247
  • Turk, Tom 181

  • Ulivi, Paolo (1971-) 125
  • Umek, Andrej (1938-) 267
  • Umek, Andrej (1951-, mentor) 184
  • United Nations Human Settlements Programme 298 , 304
  • Uragami, Tadashi (urednik) 200
  • Urleb, Uroš (mentor) 143

  • Vaseghi, Saeed V. 238
  • Vaupotič, Nataša (1967-, član uredniškega odbora) 129
  • Veenvliet, Paul 185
  • Velte, Anthony T. 112
  • Velte, Toby J. (avtor) 112
  • Vendramin, Valerija (prevajalec) 6
  • Verdult, Vincent (avtor) 239
  • Verhaegen, Michel 239
  • Vesel, Matjaž (1965-, avtor dodatnega besedila) 6
  • Vidic, Tjaša (avtor dodatnega besedila) 26
  • Vieira, Robert 113
  • Vlačič, Patrick (avtor) 26
  • Vournas, Costas (avtor) 241
  • Vrhovec, Tomaž (avtor) 173
  • Vujnović, Vladis (1933-) 126

  • Wade, Juliette (fotograf) 306
  • Walkenbach, John (1952-) 114
  • Watton, John (1944-) 216
  • Wernli, Robert L. (avtor) 188
  • Wikström, Marten (urednik) 176
  • Wiktorin, Anne (avtor) 311
  • Wilby, Robert L. (avtor) 172
  • Wilen, Samuel H. (avtor) 151
  • Williams, Daniel Edward 319
  • Williams, Joe M. (urednik) 20
  • Wing, Charles (1939-) 240
  • Withall, Stephen 115
  • Wood, Aileen 22
  • Woods, Dan (1960-) 116
  • Wooldridge, Michael J. (1966-, avtor) 66

  • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 32
  • Zakšek, Klemen 127
  • Zalar, Borut (avtor) 56 , 60
  • Zbašnik-Senegačnik, Martina 320 , 321
  • Zbašnik-Senegačnik, Martina (avtor, urednik) 312
  • Zbašnik-Senegačnik, Martina (urednik) 317
  • Zec, Peter (urednik) 323
  • Zelenika, Ratko 272
  • Zevnik, Jaka 268
  • Zhao, Yuliang (urednik) 180
  • Zlokarnik, Marko 287
  • Zukowski, John 117

  • Železnik, Nadja (urednik) 129
  • Žgajnar Gotvajn, Andreja (avtor) 32
  • Žigon, Viki (ilustrator) 321
  • Žitko, Berto (ilustrator) 136
  • Žitko, Tomislav 62
  • Žlebir, Silvo (avtor dodatnega besedila) 29
  • Žlender, Božidar (urednik, avtor dodatnega besedila) 280
  • Žunko, Peter (avtor) 230


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 7.1.2008 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si