Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 4
julij - avgust 2007

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1. TIEZZI, Enzo. Beauty and science, (The sustainable world, vol. 10). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2005. 118 str., ilustr. ISBN 1-85312-740-X. [COBISS.SI-ID 27770629]

  2. TIEZZI, Enzo. Steps towards an evolutionary physics, (The sustainable world, vol. 15). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2006. XV, 157 str., ilustr. ISBN 1-84564-035-7. [COBISS.SI-ID 27923717]


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  3. HEINRICH, Helen. E-journal invasion : a cataloger's guide to survival, (Chandos information professional series). Oxford: Chandos, cop. 2007. XXIII, 233 str., ilustr. ISBN 1-84334-193-X. ISBN 978-1-84334-193-2. ISBN 1-84334-144-1. ISBN 978-1-84334-144-4. [COBISS.SI-ID 233763072]

  4. HILYER, Lee Andrew. Interlibrary loan and document delivery : best practices for operating and managing interlibrary loan services in all libraries. New York: The Haworth Information Press, 2006. XIX, 150 str., ilustr. ISBN 0-7890-3128-0. ISBN 978-0-7890-3128-0. ISBN 0-7890-3129-9. ISBN 978-0-7890-3129-7. [COBISS.SI-ID 28598789]


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


  5. POST, Stephen Garrard (ur.). Encyclopedia of bioethics. 3rd ed. New York: Macmillan Reference USA, cop. 2004. 5 zv. ISBN 0-02-865774-8. ISBN 0-02-865775-6. ISBN 0-02-865776-4. ISBN 0-02-865777-2. ISBN 0-02-865778-0. ISBN 0-02-865779-9. [COBISS.SI-ID 3198042]


  34 PRAVO.


  6. BOGATAJ JANČIČ, Maja, MAKAROVIČ, Boštjan (ur.), TOPLIŠEK, Janez (ur.). Pravni vodnik po internetu. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2007. 420 str. ISBN 978-961-247-015-9. [COBISS.SI-ID 232747264]


  37 VZGOJA.


  7. JAKOŠA, Suzana, BRILEJ, Roman (ur.), NOVAK, Mojca (ur.). Veliki srednješolski priročnik. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Ataja, 2006. 763 str., ilustr. ISBN 961-6225-80-4. [COBISS.SI-ID 227354880]


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  8. BRENNAN, Scott R., WITHGOTT, Jay. Environment : the science behind the stories. San Francisco [etc.]: Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005. XXXI, 641, [73] str., ilustr. ISBN 0-8053-4427-6. ISBN 978-0-8053-4427-1. [COBISS.SI-ID 28613381]

  9. HESTER, Ronald E. (ur.). Chemicals in the environment : assessing and managing risk, (Issues in environmental science and technology, 22). Cambridge: RSC Publishing, cop. 2006. XIV, 158 str., ilustr. ISBN 0-85404-206-7. ISBN 978-0-85404-206-7. [COBISS.SI-ID 28342533]

  10. RICH, Catherine (ur.). Ecological consequences of artificial night lighting. Washington; Covelo; London: Island Press, cop. 2006. XX, 458 str., ilustr. ISBN 1-55963-129-5. ISBN 1-55963-128-7. [COBISS.SI-ID 255105]

  11. The environmental regulatory dictionary. 4th ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2005. XI, 507 str. ISBN 0-471-70526-8. ISBN 978-0-471-70526-0. [COBISS.SI-ID 26974469]

  12. GORE, Albert. Neprijetna resnica : svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo, (Zbirka Esenca). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 325 str., ilustr. ISBN 86-11-17815-7. ISBN 978-86-11-17815-8. [COBISS.SI-ID 231088896]

  13. HENSON, Robert. The rough guide to climate change, (Rough Guides reference). London: Rough Guides, [2006]. X, 341 str., ilustr. ISBN 1-84353-711-7. ISBN 978-1-84353-711-3. [COBISS.SI-ID 28486149]

  14. KOSI, Branko, ŠNUDERL, Branko. Ravnanje s komunalnimi odpadki : višješolski učbenik, (Program Komunala). 2. ponatis. Maribor: Doba Epis, 2006. 161 str., ilustr. ISBN 961-6084-30-5. [COBISS.SI-ID 57445377]

  15. MCDERMOTT, Henry J.. Air monitoring for toxic exposures. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2004. XII, 688 str., ilustr. ISBN 0-471-45435-4. ISBN 978-0-471-45435-9. [COBISS.SI-ID 26975237]

  16. PLUT, Dušan. Zeleni planet? : prebivalstvo, energija in okolje v 21. stoletju. Radovljica: Didakta, 2004. 239 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-6463-91-8. ISBN 978-961-6463-91-1. [COBISS.SI-ID 213416704]

  17. KOPPMANN, Ralf (ur.). Volatile organic compounds in the atmosphere. Oxford; Ames; Carlton: Blackwell, 2007. XII, 500 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-1-4051-3115-5. [COBISS.SI-ID 28803845]


  51 MATEMATIKA.


  18. CEDILNIK, Anton. Matematični priročnik. 3. izd. Radovljica: Didakta, 2006. 462 str., ilustr. ISBN 961-6214-19-5. ISBN 978-961-6214-19-3. [COBISS.SI-ID 229138176]

  19. DOBOVIŠEK, Mirko. Matematika za farmacevte, (Učbeniki in priročniki). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2007. 258 str., ilustr. ISBN 978-961-212-194-5. [COBISS.SI-ID 232417792]

  20. GHILANI, Charles D., WOLF, Paul R.. Adjustment computations : spatial data analysis. 4th ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XXIII, 611 str., ilustr. ISBN 0-471-69728-1. ISBN 978-0-471-69728-2. [COBISS.SI-ID 28634117]

  21. JUVAN, Martin, POTOČNIK, Primož. Teorija grafov in kombinatorika : primeri in rešene naloge, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 39). 2. natis. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2007. VI, 173 str., ilustr. ISBN 978-961-212-105-1. [COBISS.SI-ID 231685120]

  22. VERMA, A. K., SRIVIDYA, A., GAONKAR, R. S. Prabhu. Fuzzy-reliability engineering : concepts and applications. New Delhi [etc.]: Narosa, cop. 2007. XII, 289 str., ilustr. ISBN 978-81-7319-669-0. [COBISS.SI-ID 28689925]

  23. ŽIŽEK, Adolf. Kompleksni sistemi. 1, Novi formalni modeli, (Ptujski učbeniki in znanstvene monografije). Ptuj: samozal., 2006. 207 str., ilustr. ISBN 961-245-168-0. [COBISS.SI-ID 228089344]


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  24. BOYCE, Jim. 2007 Microsoft Office system inside out, (Inside out). Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XXXIII, 1272 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2324-8. ISBN 0-7356-2324-4. [COBISS.SI-ID 28641541]

  25. ARMSTRONG, Ben. Professional Microsoft Virtual Server 2005, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXV, 591 str., ilustr. ISBN 978-0-470-10917-5. [COBISS.SI-ID 28694533]

  26. AVERY, James, HOLMES, Jim. Windows developer power tools : [turbocharge Windows development with 170+ free tools]. Sebastopol [etc.]: O'Reilly, cop. 2007. XLII, 1263 str., ilustr. ISBN 0-596-52754-3. ISBN 978-0-596-52754-9. [COBISS.SI-ID 28641285]

  27. BALDWIN, Kenneth, GRAY, Andrew, MISFELDT, Trevor. The elements of C# style. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2006. X, 146 str. ISBN 0-521-67159-0. ISBN 978-0-521-67159-0. [COBISS.SI-ID 27839237]

  28. HUDDLESTON, James. Beginning C# 2005 databases : from novice to professional, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2006. XXV, 500 str., ilustr. ISBN 1-59059-777-X. ISBN 978-1-59059-777-4. [COBISS.SI-ID 28628741]

  29. LEWIS, Andre. Beginning Google maps applications with Rails and Ajax : from novice to professional, (The expert's voice in open source). Berkeley: Apress, cop. 2007. XV, 365 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-787-3. ISBN 1-59059-787-7. [COBISS.SI-ID 28794117]

  30. HUDDLESTON, James. Beginning VB 2005 databases : from novice to professional, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXVI, 492 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-810-8. ISBN 1-59059-810-5. [COBISS.SI-ID 28791045]

  31. BELL, Charles Andrew. Expert MySQL, (The expert's voice in open source). Berkeley: Apress, cop. 2007. XIX, 577 str., ilustr. ISBN 1-59059-741-9. ISBN 978-1-59059-741-5. [COBISS.SI-ID 28566277]

  32. BENNETT, Simon, MCROBB, Steve, FARMER, Ray. Object-oriented systems analysis and design using UML. 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, cop. 2006. XX, 698 str., ilustr. ISBN 0-07-711000-5. ISBN 978-0-07-711000-0. [COBISS.SI-ID 28700165]

  33. BILLO, E. Joseph. Excel for scientists and engineering : numerical methods. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XIX, 454 str., ilustr. ISBN 978-0-471-38734-3. [COBISS.SI-ID 28820741]

  34. BOWERS, Michael. Pro CSS and HTML design patterns, (The expert's voice in web development). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXXII, 494 str., ilustr. ISBN 1-59059-804-0. ISBN 978-1-59059-804-7. [COBISS.SI-ID 28670725]

  35. BRADLEY, Julia Case, MILLSPAUGH, Anita C.. Advanced programming using Visual Basic 2005. 3rd ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill/Irwin, cop. 2007. XXII, 650 str., ilustr. ISBN 0-07-351717-8. ISBN 978-0-07-351717-9. ISBN 0-07-331701-2. ISBN 978-0-07-331701-4. [COBISS.SI-ID 28569349]

  36. BUTTRESS, Rob, THORNTON, Tim. Using PCs on board. 2nd ed. London: Adlard Coles Nautical, 2002. 158 str., ilustr. ISBN 0-7136-6210-7. [COBISS.SI-ID 14947730]

  37. CALISHAIN, Tara, DORNFEST, Rael. Google trikovi : saveti i alati za inteligentnije pretraživanje, (Kompjuter biblioteka, 357). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, 2006. XXXIV, 445 str., ilustr. ISBN 86-7310-396-7. ISBN 978-86-7310-396-9. [COBISS.SI-ID 134993164]

  38. CALISHAIN, Tara. Information trapping : real-time research on the web. Berkeley: New Riders, cop. 2007. VII, 320 str., ilustr. ISBN 0-321-49171-8. ISBN 978-0-321-49171-8. [COBISS.SI-ID 28574981]

  39. CANTU, Marco. Delphi 2005 : bez tajni, (Kompjuter biblioteka, Edicija Stvarni svet, 329). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, 2006. XXX, 962 str., ilustr. ISBN 86-7310-347-9. ISBN 978-86-7310-347-1. [COBISS.SI-ID 129841676]

  40. COLES, Michael. Pro T-SQL 2005 programmer's guide, (The expert's voice in SQL server). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXV, 532 str., ilustr. ISBN 1-59059-794-X. ISBN 978-1-59059-794-1. [COBISS.SI-ID 28671749]

  41. COOPER, Peter. Beginning Ruby : from novice to professional, (The expert's voice in open source). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXX, 631 str., ilustr. ISBN 1-59059-766-4. ISBN 978-1-59059-766-8. [COBISS.SI-ID 28633349]

  42. COWART, Robert, KNITTEL, Brian. Special edition using Microsoft Windows Vista. Special ed. Indianapolis: Que, cop. 2007. XLV, 1458 str., ilustr. ISBN 0-7897-3472-9. ISBN 978-0-7897-3472-3. [COBISS.SI-ID 28575493]

  43. CVETKOVIĆ, Dragan, MARKOVIĆ, Dragan, DULANOVIĆ, Nenad. OpenGL : praktikum. Beograd: Računarski fakultet: CET, cop. 2006. X, 564 str., ilustr. ISBN 86-7991-301-4. ISBN 978-86-7991-301-2. [COBISS.SI-ID 58172929]

  44. DASWANI, Neil, KERN, Christoph, KESAVAN, Anita. Foundations of security : what every programmer needs to know, (The expert's voice in security). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXVII, 290 str., ilustr. ISBN 1-59059-784-2. ISBN 978-1-59059-784-2. [COBISS.SI-ID 28630277]

  45. DURHAM, Joel, TORRES, Derek. Windows Vista ultimate bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXX, 762 str., [32] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-0-470-09713-7. [COBISS.SI-ID 58784769]

  46. EERNISSE, Matthew. Build your own AJAX web applications. 1st ed. Collingwood: SitePoint, cop. 2006. XVI, 297 str., ilustr. ISBN 0-9758419-4-7. [COBISS.SI-ID 27852037]

  47. FOUCHÉ, Guy, NASH, Trey. Accelerated VB 2005, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXIII, 414 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-801-6. ISBN 1-59059-801-6. [COBISS.SI-ID 28791813]

  48. GAGNÉ, Marcel. Prelazak na Linux : zbogom Windowsu!, (Kompjuter biblioteka, 341). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, 2006. XVIII, 477 str., ilustr. ISBN 86-7310-361-4. ISBN 978-86-7310-361-7. [COBISS.SI-ID 132756748]

  49. GERBER, Barry, MCBEE, Jim. Mastering Microsoft Exchange Server 2007. Indianapolis: Wiley Publishing, cop. 2007. XXVIII, 788 str., tabele. ISBN 978-0-470-04289-2. [COBISS.SI-ID 58785025]

  50. GOFF, Kevin S., PADDOCK, Rod. Pro VS 2005 reporting using SQL server and crystal reports. New York: Apress, cop. 2006. XXVII, 498 str., ilustr. ISBN 1-59059-688-9. ISBN 978-1-59059-688-3. [COBISS.SI-ID 28398853]

  51. GOOD, Nathan A., KENT, Allan. Foundations of PEAR : rapid PHP development, (The expert's voice in open source). Berkeley: Apress, cop. 2006. XXVIII, 610 str. ISBN 1-59059-739-7. ISBN 978-1-59059-739-2. [COBISS.SI-ID 28573189]

  52. GROTH, David, SKANDIER, Toby. Network+ : studijski priručnik : udžbenik [za] ispit N10-003, (Kompjuter biblioteka, 324). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, 2006. XL, 518 str., ilustr. ISBN 86-7310-342-8. ISBN 978-86-7310-342-6. [COBISS.SI-ID 129861132]

  53. HALLBERG, Bruce A.. Networking : a beginner's guide. 4th ed. New York [etc.]: McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. XXIII, 447 str., ilustr. ISBN 0-07-226212-5. ISBN 978-0-07-226212-4. [COBISS.SI-ID 28569861]

  54. HAROLD, Elliotte Rusty, MEANS, W. Scott. XML za programere : [referentni priručnik]. Beograd: Mikro knjiga, cop. 2006. XVIII, 695 str., ilustr. ISBN 86-7555-294-7. ISBN 978-86-7555-294-9. [COBISS.SI-ID 134967308]

  55. HARTMAN, Annesa. Istražite Illustrator CS2. Beograd: Mikro knjiga, cop. 2006. XVIII, 316 str., ilustr. ISBN 86-7555-285-8. ISBN 978-86-7555-285-7. [COBISS.SI-ID 129324812]

  56. HASAN, Jeffrey, DURAN, Mauricio. Expert service-oriented architecture in C# 2005, (The expert's voice in .NET). 2nd ed. Berkeley: Apress, cop. 2006. XXIV, 246 str., ilustr. ISBN 1-59059-701-X. ISBN 978-1-59059-701-9. [COBISS.SI-ID 28566021]

  57. HILLIER, Scot. Microsoft SharePoint : building Office 2007 solutions in VB 2005, (The expert's voice in SharePoint). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXV, 519 str., ilustr. ISBN 1-59059-813-X. ISBN 978-1-59059-813-9. [COBISS.SI-ID 1024638]

  58. HLADNI, Ivan. Pascal & Delphi programiranje. Zagreb: Školska knjiga, cop. 2004. 299 str., ilustr. ISBN 953-0-21153-8. ISBN 978-953-0-21153-7. [COBISS.SI-ID 12441650]

  59. HOLZNER, Steven. Beginning Ruby on rails, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXII, 380 str., ilustr. ISBN 0-470-06915-5. ISBN 978-0-470-06915-8. [COBISS.SI-ID 12331570]

  60. HOLZNER, Steven. Skok u PHP 5, (Kompjuter biblioteka, Skok u..., 313). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, 2006. XVIII, 341 str., ilustr. ISBN 86-7310-331-2. ISBN 978-86-7310-331-0. [COBISS.SI-ID 128397324]

  61. HOWARD, Michael, LEBLANC, David. Writing secure code for Windows Vista, (Best practices). Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XXII, 196 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2393-4. ISBN 0-7356-2393-7. [COBISS.SI-ID 58781441]

  62. HOWE, Arthur, MARSHALL, Brian E.. Lightwave 3D 7.5 : za Windows i Macintosh : bukvar za nestrpljive : prevod prvog izdanja. Beograd: CET, cop. 2003. X, 391 str., ilustr. ISBN 86-7991-239-5. ISBN 978-86-7991-239-8. [COBISS.SI-ID 109325324]

  63. HUGHES, Bob, COTTERELL, Mike. Software project management. 4th ed. Maidenhead: McGraw-Hill, cop. 2006. XVIII, 357 str., ilustr. ISBN 0-07-710989-9. ISBN 978-0-07-710989-9. [COBISS.SI-ID 28570117]

  64. HUNT, Andrew, THOMAS, David. The pragmatic programmer : from journeyman to master. 19th printing. Boston [etc.]: Addison-Wesley, 2006, cop. 2000. XXIV, 321 str., ilustr. ISBN 0-201-61622-X. ISBN 978-0-201-61622-4. [COBISS.SI-ID 28679429]

  65. SKOVGAARD, Hans J.. Inside Microsoft dynamics AX 4.0. Redmond: Microsoft Press, cop. 2006. XXVI, 514 str., ilustr. ISBN 0-7356-2257-4. ISBN 978-0-7356-2257-9. [COBISS.SI-ID 28642565]

  66. JACOBSON, Reed. Microsoft Office Excel 2007 Visual basic for applications step by step, (Step by step). Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XXI, 354 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2402-3. ISBN 0-7356-2402-X. [COBISS.SI-ID 28761605]

  67. JACOBSON, Reed, MISNER, Stacia. Microsoft SQL server 2005 analysis services step by step. [2005 ed.]. Redmond: Microsoft Press, cop. 2006. XII, 384 str., ilustr. ISBN 0-7356-2199-3. ISBN 978-0-7356-2199-2. [COBISS.SI-ID 5299284]

  68. JANUS, Philo. Pro InfoPath 2007, (The expert's voice). Berkeley: Apress, cop. 2007. XIX, 278 str., ilustr. ISBN 1-59059-730-3. ISBN 978-1-59059-730-9. [COBISS.SI-ID 28632325]

  69. JARZABEK, Stan. Effective software maintenance and evolution : a reuse-based approach. Boca Raton: Auerbach, cop. 2007. XXV, 392 str., ilustr. ISBN 0-8493-3592-2. ISBN 978-0-8493-3592-1. [COBISS.SI-ID 27843845]

  70. JENDROCK, Eric. The Java EE 5 tutorial : for Sun Java system application server platform edition 9, (The Java series). 3rd ed. Upper Saddle River [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2006. XLI, 1304 str., ilustr. ISBN 0-321-49029-0. ISBN 978-0-321-49029-2. [COBISS.SI-ID 28576005]

  71. ZAKHOUR, Sharon. The Java tutorial : a short course on the basics, (The Java series). 4th ed. Upper Saddle River [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2006. XXV, 637 str., ilustr. ISBN 978-0-321-33420-6. ISBN 0-321-33420-5. [COBISS.SI-ID 28576261]

  72. JELEN, Bill. Charts and graphs for Microsoft Office Excel 2007, (Business solutions). Indianapolis: Que, cop. 2007. XIV, 461 str., ilustr. ISBN 0-7897-3610-1. ISBN 978-0-7897-3610-9. [COBISS.SI-ID 28577029]

  73. JOSHI, Bipin. Pro. NET 2.0 XML, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXIV, 499 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-825-2. ISBN 1-59059-825-3. [COBISS.SI-ID 28790533]

  74. KENNEDY, Michael. Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS : featuring GIS software from environmental systems research institute. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XXXV, 588 str., ilustr. ISBN 0-471-79229-2. ISBN 978-0-471-79229-1. [COBISS.SI-ID 4840825]

  75. KRAUS, Laslo. Rešeni zadaci iz programskog jezika C. 2. izd. Beograd: Akademska misao, 2005. 184 str., ilustr. ISBN 86-7466-210-2. [COBISS.SI-ID 125963020]

  76. KRUETZFELD, Rod. Pro SMS 2003, (The expert's voice in networking). Berkeley: Apress, cop. 2006. XVIII, 227 str., ilustr. ISBN 1-59059-698-6. ISBN 978-1-59059-698-2. [COBISS.SI-ID 28632581]

  77. LAINE, Jarkko. Beginning Ruby on rails e-commerce : from novice to professional, (The expert's voice in open source). Berkeley: Apress, cop. 2006. XX, 424 str., ilustr. ISBN 1-59059-736-2. ISBN 978-1-59059-736-1. [COBISS.SI-ID 28398597]

  78. LANGVILLE, Amy N., MEYER, Carl Dean. Google's pagerank and beyond : the science of search engine rankings. Princeton; Oxford: Princeton University Press, cop. 2006. X, 224 str., ilustr. ISBN 0-691-12202-4. ISBN 978-0-691-12202-1. [COBISS.SI-ID 28619525]

  79. LEE, Wei Meng. Practical .NET 2.0 networking projects, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2007. XVII, 272 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-790-3. ISBN 1-59059-790-7. [COBISS.SI-ID 28791557]

  80. LEMKE, Judy. Microsoft Office Visio 2007, (Step by step). Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XLIII, 288 str., ilustr. ISBN 0-7356-2357-0. ISBN 978-0-7356-2357-6. [COBISS.SI-ID 5848916]

  81. LEONHARD, Woody. Windows Vista timesaving techniques for dummies. Hoboken: Wiley, cop. 2007. XIV, 560 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05368-3. [COBISS.SI-ID 58795777]

  82. LIVINGSTON, Brian, THURROTT, Paul B.. Windows Vista secrets. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXI, 647 str., ilustr. ISBN 0-7645-7704-2. ISBN 978-0-7645-7704-8. [COBISS.SI-ID 13649973]

  83. LÖWY, Juval. Programming WCF services. Sebastopol [etc.]: O'Reilly, cop. 2007. XXII, 610 str., ilustr. ISBN 0-596-52699-7. ISBN 978-0-596-52699-3. [COBISS.SI-ID 28641029]

  84. MACDONALD, Matthew, SZPUSZTA, Mario. Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005, (The expert's voice in .NET). Special ed. Berkeley: Apress, cop. 2006. XXXIV, 1426 str., ilustr. ISBN 1-59059-768-0. ISBN 978-1-59059-768-2. [COBISS.SI-ID 28632837]

  85. MAGID, Lawrence J., SILVERMAN, Dwight. Microsoft Windows Vista, (Peachpit learning series). Berkeley: Peachpit Press, cop. 2007. XI, 403 str., ilustr. ISBN 978-0-321-44192-8. ISBN 0-321-44192-3. [COBISS.SI-ID 28772101]

  86. MANNINO, Michael V.. Database design, application development and administration. 3rd ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill Irwin, cop. 2007. XXIII, 712 str., ilustr. ISBN 0-07-294220-7. ISBN 978-0-07-294220-0. [COBISS.SI-ID 28569605]

  87. LONDER, Olga M.. Microsoft Windows SharePoint services 3.0 step by step, (Step by step). Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XXV, 448 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2363-7. ISBN 0-7356-2363-5. [COBISS.SI-ID 28760837]

  88. MINASI, Mark, MUELLER, John. Mastering Windows Vista business : ultimate, business and enterprise. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XL, 1064 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04615-9. [COBISS.SI-ID 28660485]

  89. MOLINARO, Anthony. SQL kuvar. Beograd: Mikro knjiga, cop. 2006. XXIX, 605 str. ISBN 86-7555-301-3. ISBN 978-86-7555-301-4. [COBISS.SI-ID 136626444]

  90. MONCUR, Michael G.. Sams teach yourself JavaScript in 24 hours, (Sams teach yourself). 4th ed. Indianapolis: Sams, cop. 2007. XII, 442 str., ilustr. ISBN 0-672-32879-8. ISBN 978-0-672-32879-4. [COBISS.SI-ID 28182789]

  91. MORONEY, Laurence. Foundations of WPF : an introduction to Windows presentation foundation, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2006. XVII, 324 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-760-6. ISBN 1-59059-760-5. [COBISS.SI-ID 28630789]

  92. NANDY, A.. Practical numerical analysis using Microsoft Excel. Pangbourne: Alpha Science International, cop. 2004. XVII, 285 str., ilustr. ISBN 1-84265-167-6. ISBN 978-1-84265-167-4. [COBISS.SI-ID 28542469]

  93. NISCHWITZ, Alfred, FISCHER, Max, HABERÄCKER, Peter. Computergrafik und Bildverarbeitung : alles für Studium und Praxis - Bildverarbeitungswerkzeuge, Beispiel-Software und interaktive Vorlesungen online verfügbar. 2., verbesserte und erweiterte Aufl. Wiesbaden: Vieweg, cop. 2007. XVIII, 873 str., ilustr. ISBN 978-3-8348-0186-9. [COBISS.SI-ID 28678661]

  94. WALKENBACH, John. Office 2007 bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XLI, 1174 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04691-3. [COBISS.SI-ID 27869701]

  95. ONION, Fritz, BROWN, Keith. Essential ASP .NET 2.0, (Microsoft .NET development series). Upper Saddle River [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2007. XXXI, 345 str., ilustr. ISBN 0-321-23770-6. ISBN 978-0-321-23770-5. [COBISS.SI-ID 28577285]

  96. MATKOVIĆ, Stanka. Osnovi programiranja u okruženju grafičkih operativnih sistema : programski jezik C#. Beograd: Računarska gimnazija: CET, cop. 2006. 178 str., ilustr. ISBN 86-7991-304-9. ISBN 978-86-7991-304-3. [COBISS.SI-ID 58163969]

  97. PASTORE, Michael A., DULANEY, Emmett A.. Security+ : udžbenik : studijski priručnik [za] ispit SY0-101, (Kompjuter biblioteka, 326). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, 2007. XL, 495 str., ilustr. ISBN 86-7310-344-4. ISBN 978-86-7310-344-0. [COBISS.SI-ID 136857868]

  98. PERRY, Bruce W.. Ajax trikovi : saveti i alati za inteligentnije pretraživanje, (Kompjuter biblioteka, 262). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, cop. 2006. XVII, 413 str., ilustr. ISBN 86-7310-280-4. ISBN 978-86-7310-280-1. [COBISS.SI-ID 135762956]

  99. PERRY, Greg M.. Sams teach yourself Microsoft Office 2007 all in one, (Sams teach yourself). Indianapolis: Sams, cop. 2007. VIII, 657 str., ilustr. ISBN 0-672-32901-8. ISBN 978-0-672-32901-2. [COBISS.SI-ID 28575749]

  100. PFLEEGER, Shari Lawrence, ATLEE, Joanne M.. Softversko inženjerstvo : teorija i praksa. Beograd: Računarski fakultet: CET, cop. 2006. XVII, 716 str., tabele. ISBN 86-7991-284-0. ISBN 978-86-7991-284-8. [COBISS.SI-ID 58190081]

  101. PRINZ, Peter, CRAWFORD, Tony. C za programere : [referentni priručnik]. Beograd: Mikro knjiga, cop. 2006. XVI, 602 str., ilustr. ISBN 86-7555-297-1. ISBN 978-86-7555-297-0. [COBISS.SI-ID 135917836]

  102. PEIRIS, Chris. Pro WCF : practical Microsoft SOA implementation, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2007. XXIX, 475 str., ilustr. ISBN 1-59059-702-8. ISBN 978-1-59059-702-6. [COBISS.SI-ID 20497703]

  103. VLIST, Eric van der. Professional web 2.0 programming, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXVII, 522 str., ilustr. ISBN 978-0-470-08788-6. ISBN 0-470-08788-9. [COBISS.SI-ID 12436274]

  104. EVJEN, Bill. Professional XML, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXIX, 856 str., ilustr. ISBN 978-0-471-77777-9. ISBN 0-471-77777-3. [COBISS.SI-ID 28760069]

  105. RIORDAN, Rebecca M.. Projektovanje baza podataka. Beograd: Mikro knjiga, cop. 2006. XVI, 358 str., ilustr. ISBN 86-7555-291-2. ISBN 978-86-7555-291-8. [COBISS.SI-ID 131388940]

  106. SARKNAS, Paul. Pro ASP.NET 2.0 e-commerce in C# 2005, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2006. XX, 617 str., ilustr. ISBN 1-59059-724-9. ISBN 978-1-59059-724-8. [COBISS.SI-ID 28633093]

  107. SCHWARTZ, Randal L., PHOENIX, Tom, FOY, Brian D.. Naučite Perl. Beograd: Mikro knjiga, cop. 2006. XVII, 282 str., ilustr. ISBN 86-7555-290-4. ISBN 978-86-7555-290-1. [COBISS.SI-ID 130385164]

  108. SCHWARTZ, Steve, DAVIS, Phyllis. CorelDRAW X3 za Windows : bukvar za nestrpljive. 1. izd., autorizovano, dopunjeno i prilagođeno izd. Beograd: CET, cop. 2006. IX, 252 str., ilustr. ISBN 86-7991-295-6. ISBN 978-86-7991-295-4. [COBISS.SI-ID 58189825]

  109. SHNEIDERMAN, Ben, PLAISANT, Catherine. Dizajniranje korisničkog interfejsa : strategije za uspešnu interakciju ljudi i računara. Beograd: Računarski fakultet: CET, cop. 2006. XII, 652 str., ilustr. ISBN 86-7991-282-4. ISBN 978-86-7991-282-4. [COBISS.SI-ID 128342540]

  110. STALLINGS, William. Operativni sistemi : principi unutrašnje organizacije i dizajna. Beograd: Računarski fakultet: CET, cop. 2007. XI, 822 str., ilustr. ISBN 978-86-7991-291-6. [COBISS.SI-ID 58694145]

  111. STALLINGS, William. Organizacija i arhitektura računara : projekat u funkciji performansi. Beograd: Računarski fakultet: CET, cop. 2006. XIV, 778 str., ilustr. ISBN 86-7991-290-5. ISBN 978-86-7991-290-9. [COBISS.SI-ID 136704780]

  112. SUHADOLC, Jasna. Nove priložnosti e-komuniciranja, (Zbirka PR). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-247-018-0. [COBISS.SI-ID 233255680]

  113. SYME, Philip, AITKEN, Peter G.. Naučite za 21 dan C# Web programiranje, (Kompjuter biblioteka, 198). 1. izd. Čačak: Kompjuter biblioteka, 2003. XXIII, 534 str., ilustr. ISBN 86-7310-214-6. ISBN 978-86-7310-214-6. [COBISS.SI-ID 104983052]

  114. THANGARATHINAM, Thiru. Professional ASP.NET 2.0 databases, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXII, 504 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04179-6. [COBISS.SI-ID 28540933]

  115. THOMAS, Keir. Beginning SUSE linux, (The expert's voice in open source). 2nd ed. Berkeley: Apress, cop. 2006. XXIV, 698 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-674-6. ISBN 1-59059-674-9. [COBISS.SI-ID 28573445]

  116. TICKOO, Sham, MAINI, Deepak. Autodesk Inventor 11 for designers. Schererville: CADCIM Technologies, [2006]. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 1-932709-17-7. ISBN 978-1-932709-17-9. [COBISS.SI-ID 28790277]

  117. TICKOO, Sham. CATIA for designers : V5R14. Schererville: CADCIM Technologies, [2005]. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 1-932709-08-8. ISBN 978-1-932709-08-7. [COBISS.SI-ID 28539397]

  118. TISSEGHEM, Patrick. Inside Microsoft Office SharePoint server 2007. Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XII, 339 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2368-2. ISBN 0-7356-2368-6. [COBISS.SI-ID 28760325]

  119. ULLMAN, Chris, DYKES, Lucinda. Beginning Ajax, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXVI, 498 str., ilustr. ISBN 978-0-470-10675-4. [COBISS.SI-ID 28694789]

  120. WALKENBACH, John. Excel 2007 formulas, (Mr. spreadsheet's bookshelf). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXXII, 804 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04402-5. [COBISS.SI-ID 28695045]

  121. WALKENBACH, John. Excel 2007 power programming with VBA, (Mr. spreadsheet's bookshelf). Hoboken: Wiley, cop. 2007. XXXVIII, 1061 str., ilustr. ISBN 978-0-470-04401-8. [COBISS.SI-ID 28759813]

  122. WALKER, Mark H.. Microsoft Office Visio 2007 inside out, (Inside out). Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XXVI, 946 str., ilustr. ISBN 0-7356-2329-5. ISBN 978-0-7356-2329-3. [COBISS.SI-ID 28642821]

  123. WATT, Andrew. Professional Windows powershell, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XIX, 531 str., ilustr. ISBN 978-0-471-94693-9. [COBISS.SI-ID 28659717]

  124. WELLING, Luke, THOMSON, Laura. PHP i MySQL : razvoj aplikacija za Web : prevod trećeg izdanja. Beograd: Mikro knjiga, cop. 2006. XVIII, 882 str., ilustr. ISBN 86-7555-287-4. ISBN 978-86-7555-287-1. [COBISS.SI-ID 128830476]

  125. WILLIAMS, Vanessa L.. Microsoft SharePoint 2007 for dummies. Hoboken: Wiley, cop. 2007. XVIII, 438 str., ilustr. ISBN 978-0-470-09941-4. [COBISS.SI-ID 58781953]

  126. WILLS, Dean C.. Pro Visual C++ 2005 for developers : featuring C++/CLI, (The expert's voice in .NET). Berkeley: Apress, cop. 2006. XXXII, 379 str., ilustr. ISBN 1-59059-608-0. ISBN 978-1-59059-608-1. [COBISS.SI-ID 28792581]

  127. WILSON, Ed. Microsoft Windows powershell step by step. Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XVIII, 296 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2395-8. ISBN 0-7356-2395-3. [COBISS.SI-ID 28760581]

  128. TULLOCH, Mitch. Windows Vista resource kit. Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XXXIII, 1527 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2283-8. ISBN 0-7356-2283-3. [COBISS.SI-ID 28761093]

  129. WINSTON, Wayne L.. Microsoft Office Excel 2007 : data analysis and business modeling. Redmond: Microsoft Press, cop. 2007. XIX, 601 str., ilustr. ISBN 978-0-7356-2396-5. ISBN 0-7356-2396-1. [COBISS.SI-ID 28761349]

  130. WOOLSTON, Daniel. Foundations of BizTalk server 2006, (The expert's voice in BizTalk). Berkeley: Apress, cop. 2007. XX, 242 str., ilustr. ISBN 978-1-59059-775-0. ISBN 1-59059-775-3. [COBISS.SI-ID 28793349]

  131. YANG, Baijian, ZHENG, Pei, NI, Lionel M.. Professional Microsoft smartphone programming, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXIV, 494 str., ilustr. ISBN 978-0-471-76293-5. ISBN 0-471-76293-8. [COBISS.SI-ID 28694277]

  132. YARNOLD, Stuart. Building a PC in easy steps : do it yourself from start to finish. 2nd ed. Southam: In easy steps, cop. 2007. 192 str., ilustr. ISBN 978-1-84078-326-1. ISBN 1-84078-326-5. [COBISS.SI-ID 28404229]

  133. YARWOOD, Alfred. Introduction to AutoCAD 2008 : 2D and 3D design. 1st ed. Oxford; Burlington: Newnes, 2007. XII, 358 str., ilustr. ISBN 978-0-7506-8512-2. [COBISS.SI-ID 28830469]

  134. ZAMMETTI, Frank W.. Practical JavaScript, DOM scripting and Ajax projects, (The expert's voice in web development). Berkeley: Apress, cop. 2007. [XXV], 546 str., ilustr. ISBN 1-59059-816-4. ISBN 978-1-59059-816-0. [COBISS.SI-ID 28632069]


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  135. GEMINUS, EVANS, James, BERGGREN, John Lennart. Geminos's Introduction to the phenomena : a translation and study of a Hellenistic survey of astronomy. Princeton: Princeton University Press, cop. 2006. XVIII, 325 str., ilustr. ISBN 0-691-12339-X. ISBN 978-0-691-12339-4. [COBISS.SI-ID 28433157]

  136. OSTERBROCK, Donald E., FERLAND, Gery J.. Astrophysics of gaseous nebulae and active galactic nuclei. 2nd ed. Sausalito: University Science Books, cop. 2006. XVII, 461 str., ilustr. ISBN 1-891389-34-3. [COBISS.SI-ID 27405061]

  137. REES, Martin J.. Pred začetkom : naše in druga vesolja. Radovljica: Didakta, 2003. 297 str. ISBN 961-6463-74-8. [COBISS.SI-ID 125917184]

  138. SCHOFIELD, Wilfred, BREACH, Mark. Engineering surveying. 6th ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2007. VI, 622 str., ilustr. ISBN 0-7506-6949-7. ISBN 978-0-7506-6949-8. [COBISS.SI-ID 3527009]


  53 FIZIKA.


  139. BAEHR, Hans Dieter, STEPHAN, Karl. Heat and mass transfer. 2nd revised ed. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2006. XXII, 688 str., ilustr. ISBN 3-540-29526-7. ISBN 978-3-540-29526-6. [COBISS.SI-ID 28590341]

  140. FASTL, Hugo, ZWICKER, Eberhard. Psychoacoustics : facts and models, (Springer series in information sciences). 3rd ed. Berlin: Springer, cop. 2007. XII, 402 str., ilustr. ISBN 3-540-23159-5. ISBN 978-3-540-23159-2. [COBISS.SI-ID 27888389]

  141. GIANCOLI, Douglas C.. Physics for scientists & engineers with modern physics. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2000. XXXI, 1172, A-58 str., ilustr. ISBN 0-13-021517-1. [COBISS.SI-ID 3946523]

  142. MASTINU, Giampiero, GOBBI, Massimiliano, MIANO, Carlo. Optimal design of complex mechanical systems : with applications to vehicle engineering. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2006. XLIV, 359 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 3-540-34354-7. ISBN 978-3-540-34354-7. [COBISS.SI-ID 27987461]

  143. MAUTE, Dieter. Technische Akustik und Lärmschutz. München; Wien: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, cop. 2006. 217 str., ilustr. ISBN 3-446-40222-5. ISBN 978-3-446-40222-5. [COBISS.SI-ID 28311045]

  144. VÉR, István L. (ur.). Noise and vibration control engineering : principles and applications. 2nd ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2006. X, 966 str., ilustr. ISBN 0-471-44942-3. ISBN 978-0-471-44942-3. [COBISS.SI-ID 27950341]

  145. ROSSI, Leonardo. Pixel detectors : from fundamentals to applications, (Particle acceleration and detection). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2006. X, 304 str., ilustr. ISBN 3-540-28332-3. ISBN 978-3-540-28332-4. [COBISS.SI-ID 27885573]

  146. RANDALL, Lisa. Warped passages : unraveling the mysteries of the Universe's hidden dimensions. 1st ed. New York: Ecco, cop. 2005. XII, 499 str., ilustr. ISBN 0-06-053108-8. ISBN 978-0-06-053108-9. [COBISS.SI-ID 639327]

  147. STENGER, Victor J.. The comprehensible cosmos : where do the laws of physics come from?. Amherst: Prometheus Books, 2006. 340 str., ilustr. ISBN 1-59102-424-2. ISBN 978-1-59102-424-8. [COBISS.SI-ID 28433413]


  539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI.


  148. KISTRYN, Stanisław. Three-nucleon force effects in the deuteron-proton breakup reaction. 1st ed. Kraków: Jagiellonian University, 2005. 112 str., ilustr. ISBN 83-86774-42-8. [COBISS.SI-ID 28105221]


  54 KEMIJA.


  149. TOLMAN, William B. (ur.). Activation of small molecules : organometallic and bioinorganic perspectives. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2006. XVII, 363 str., ilustr. ISBN 3-527-31312-5. ISBN 978-3-527-31312-9. [COBISS.SI-ID 28820485]

  150. ADMOUR, Isra' Mahmoud. Solid state modifications and transformations in sildenfil citrate and terfenadine salts. [Irbid]: [I. M. Admour], 1999. XIV, 154 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28637445]

  151. KÖNIGSBERGER, Erich (ur.). Biomineralization : medical aspects of solubility. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XII, 284 str., [8] barvnih pril., ilustr., graf. prikazi. ISBN 0-470-09209-2. ISBN 978-0-470-09209-5. [COBISS.SI-ID 28819717]

  152. BROWN, Ian David. The chemical bond in inorganic chemistry : the bond valence model, (International Union of Crystallography monographs on crystallography, 12). Oxford: Oxford University Press, 2006. X, 278 str., graf. prikazi. ISBN 0-19-929881-5. ISBN 978-0-19-929881-5. ISBN 0-19-850870-0. ISBN 978-0-19-850870-0. [COBISS.SI-ID 28052229]

  153. Chemistry : Nobel lectures : including presentation speeches and laureates' biographies, (Nobel lectures in chemistry). Singapore [etc.]: World Scientific, 1999. Zv. <1-4>, ilustr. ISBN 981-02-3405-8. ISBN 981-02-3406-6. ISBN 981-02-3407-4. ISBN 981-02-3408-2. [COBISS.SI-ID 28444421]

  154. CRAGG, Peter J.. A practical guide to supramolecular chemistry. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2005. X, 203 str., ilustr. ISBN 0-470-86653-5. ISBN 978-0-470-86653-5. ISBN 0-470-86654-3. ISBN 978-0-470-86654-2. [COBISS.SI-ID 28037893]

  155. CROWE, Jonathan, BRADSHAW, Tony, MONK, Paul M. S.. Chemistry for the biosciences : the essential concepts. New York: Oxford University Press, 2006. XX, 571 str., ilustr. ISBN 0-19-928097-5. ISBN 978-0-19-928097-1. [COBISS.SI-ID 28795653]

  156. ČEH, Boris. Kemijsko računanje in osnove kemijskega ravnotežja. (Ponatis). Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo, 2006. V, 198 str., ilustr. ISBN 961-6286-51-X. [COBISS.SI-ID 227625472]

  157. KUO, John (ur.). Electron microscopy : methods and protocols, (Methods in molecular biology, 369). 2nd ed. Totowa: Humana Press, cop. 2007. XV, 608 str., ilustr. ISBN 1-58829-573-7. ISBN 978-1-58829-573-6. [COBISS.SI-ID 28625925]

  158. CARSON, Phillip A. (ur.), DENT, Nigel J. (ur.). Good clinical, laboratory and manufacturing practices : techniques for the QA professional. Cambridge: RSC, cop. 2007. XXXIV, 622 str., ilustr. ISBN 978-0-85404-834-2. [COBISS.SI-ID 28624901]

  159. HATHAWAY, Gloria J., PROCTOR, Nick H.. Proctor and Hughes' chemical hazards of the workplace. 5th ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2004. XI, 785 str. ISBN 0-471-26883-6. ISBN 978-0-471-26883-3. [COBISS.SI-ID 26975493]

  160. JERŠEK, Miha, DOBNIKAR, Meta, ARBEITER, Franc. Dragulji : v kamen ujeta barva. Olševek: Narava; Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2005. 168 str., barv. ilustr. ISBN 961-91407-6-1. [COBISS.SI-ID 222156288]

  161. JOVANOVSKI, Vasko. Priprava elektrolitov na osnovi ionskih tekočin in njihova uporaba v fotoelektrokemijskih celicah : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Jovanovski], 2007. 144 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28768005]

  162. KOSEC, Tadeja. Mehanizem inhibicije korozije bakra in njegovih zlitin s cinkom z derivati benzotriazola v kloridnih raztopinah : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Kosec], 2007. VI, 116 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28768517]

  163. KRISTL, Janja. Uporaba tekočinske kromatografije s fluorescenčno detekcijo za določitev jasmonske kisline v vodolečevkah (Lemnaceae) : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Kristl], 2007. 99 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28768261]

  164. LEWIS, Richard J.. Hawley's condensed chemical dictionary. 15th ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XIII, 1379 str., ilustr. ISBN 978-0-471-76865-4. ISBN 0-471-76865-0. [COBISS.SI-ID 28628485]

  165. CSERHÁTI, Tibor (ur.). Liquid chromatography of natural pigments and synthetic dyes, (Journal of chromatography library, vol. 71). 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. IX, 591 str., graf. prikazi. ISBN 0-444-52222-0. ISBN 978-0-444-52222-1. [COBISS.SI-ID 28013061]

  166. MRAVLJAK, Janez. Interakcije spinsko označenih derivatov perifosina in milefosina z modelnimi in celičnimi membranami = Interactions of spin-labeled derivatives of perifosine and miletefosine with model and cell membranes : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Mravljak], 2007. 127 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2127473]

  167. OHSHIMA, Hiroyuki. Theory of colloid and interfacial electric phenomena, (Interface science and technology, vol. 12). 1st ed. London: Elsevier/Academic Press, 2006. XVI, 473 str., graf. prikazi. ISBN 0-12-370642-4. ISBN 978-0-12-370642-3. [COBISS.SI-ID 28016389]

  168. HART, Harold. Organic chemistry : a short course. 12th ed. Boston; New York: Houghton Mifflin, cop. 2007. XXIV, 577 str., ilustr. ISBN 0-618-59073-0. ISBN 978-0-618-59073-5. [COBISS.SI-ID 28614149]

  169. GREEN, M. L. H. (ur.). Organometallic chemistry. Vol. 33, A review of the literature published during 2003, (Specialist periodical report). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2007. XVII, 302 str., ilustr. ISBN 0-85404-348-9. ISBN 978-0-85404-348-4. [COBISS.SI-ID 28598533]

  170. LI, Jie Jack (ur.). Palladium in heterocyclic chemistry : a guide for the synthetic chemist, (Tetrahedron organic chemistry series, vol. 26). 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2007. XX, 638 str., ilustr. ISBN 0-08-045116-0. ISBN 978-0-08-045116-9. ISBN 0-08-045117-9. ISBN 978-0-08-045117-6. [COBISS.SI-ID 28028165]

  171. PETRIČ, Andrej, KOČEVAR, Marijan. Organska kemija, Praktikum. 5. ponatis. V Ljubljani: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo, 2006. 205 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 230201344]

  172. BAIRD, Davis (ur.). Philosophy of chemistry : synthesis of a new discipline, (Boston studies in the philosophy of science, vol. 242). Dordrecht: Springer, cop. 2006. VII, 362 str., ilustr. ISBN 1-4020-3256-0. ISBN 978-1-4020-3256-1. [COBISS.SI-ID 28159493]

  173. ALLEN, Norman S., DUNKIN, I. (ur.). Photochemistry. Vol. 36, A review of the literature published between July 2003 and June 2004, (A specialist periodical report), (Photochemistry). Cambridge: RCS Publishing, cop. 2007. IX, 297 str. ISBN 978-0-85404-450-4. [COBISS.SI-ID 28609285]

  174. POHANISH, Richard P.. HazMat data : for first response, transportation, storage and security. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2004. XLVI, 1263 str. ISBN 0-471-27328-7. ISBN 978-0-471-27328-8. [COBISS.SI-ID 26976005]

  175. PRISLAN, Iztok. Termodinamika in kinetika konformacijskih prehodov nekaterih biološko pomembnih makromolekul : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Prislan], 2007. VIII, 112 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28768773]

  176. QUINTIERE, James G.. Fundamentals of fire phenomena. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XIX, 439 str., ilustr. ISBN 0-470-09113-4. ISBN 978-0-470-09113-5. [COBISS.SI-ID 28189957]

  177. ROGERS, David. Nobel laureate contributions to 20th century chemistry. Cambridge: RSC, cop. 2006. XII, 656 str., ilustr., portreti. ISBN 0-85404-356-X. ISBN 978-0-85404-356-9. [COBISS.SI-ID 28623621]

  178. HAWKES, Peter William (ur.). Science of microscopy. New York: Springer, cop. 2007. 2 zv. (XVIII, 747, I26; XVIII, 751-1265, I26), [32] str. pril., ilustr. ISBN 0-387-25296-7. ISBN 978-0-387-25296-4. [COBISS.SI-ID 27388677]

  179. SEIDMAN, Lisa A.. Basic laboratory calculations for biotechnology. San Francisco [etc.]: Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2008. XVI, 472, [10] str., ilustr. ISBN 0-13-223810-1. ISBN 978-0-13-223810-6. [COBISS.SI-ID 27709701]

  180. SMITH, Michael B., MARCH, Jerry. March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms and structure. 6th ed. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XX, 2357 str., ilustr. ISBN 0-471-72091-7. ISBN 978-0-471-72091-1. [COBISS.SI-ID 20614951]

  181. STOKER, Howard Stephen. General, organic, and biological chemistry. 4th ed. Boston; New York: Houghton Mifflin, cop. 2007. XXII, 816, 55 str., ilustr. ISBN 0-618-60606-8. ISBN 978-0-618-60606-1. [COBISS.SI-ID 370504]

  182. ŠEGEDIN, Primož. Zbirka izpitnih nalog iz kemije. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 1995. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50782976]

  183. ŠELIH, Vid Simon. Določevanje in vloga nekaterih prehodnih kovin med oksidativno razgradnjo celuloze : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. S. Šelih], 2007. VI, 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28769285]


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  184. YAMAMURO, Jerry A. (ur.). Soil constitutive models : evaluation, selection, and calibration : January 24-26, 2005, Austin, Texas, (Geotechnical special publication, no. 128). Reston: American Society of Civil Engineers, 2005. VIII, 497 str., graf. prikazi. ISBN 0-7844-0771-1. [COBISS.SI-ID 27325189]

  185. HISCOCK, Kevin M.. Hydrogeology : principles and practice. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell, 2007. XVI, 389 str., ilustr. ISBN 978-0-632-05763-4. [COBISS.SI-ID 28824325]

  186. BERTALANIČ, Renato, DOLINAR, Mojca, GREGORIČ, Gregor, HERLEC, Uroš, HORVAT, Bogdan, JERMAN, Jure, JERNEJC KODRIČ, Mojca, JERŠEK, Barbara, JERŠEK, Miha, KUNAVER, Jurij, MATAJC, Iztok, RAKOVEC, Jože, SKET, Boris, STOPAR, David, SUŠNIK, Andreja, TOME, Staša, VIDRIH, Renato, ŽUST, Ana, JERŠEK, Miha (ur.), TOME, Staša (ur.), VIDRIH, Renato (ur.), GREGORIČ, Gregor (ur.). Kaj spreminja svet. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: Agencija RS za okolje, 2006. 149 str., ilustr., zvd. ISBN 961-6367-14-5. [COBISS.SI-ID 225120768]

  187. KASTELEC, Damijana, RAKOVEC, Jože, ZAKŠEK, Klemen. Sončna energija v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-254-002-9. [COBISS.SI-ID 233151488]

  188. KEAREY, Philip, VINE, Frederick J.. Global tectonics. 2nd ed. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Science, 2006. IX, 333 str., ilustr. ISBN 0-86542-924-3. ISBN 978-0-86542-924-6. [COBISS.SI-ID 28824069]

  189. VRHOVEC, Tomaž, KASTELEC, Damijana, PETKOVŠEK, Zdravko. Vreme in podnebje v gorah. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2006. 241 str., ilustr. ISBN 86-365-0630-1. ISBN 978-86-365-0630-1. [COBISS.SI-ID 229108480]


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  190. KLUSSMANN, Sven (ur.). The aptamer handbook : functional oligonucleotides and their applications. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2006. XXVIII, 490 str., ilustr. ISBN 3-527-31059-2. ISBN 978-3-527-31059-3. [COBISS.SI-ID 27923973]

  191. BEGON, Michael, TOWNSEND, Colin R., HARPER, John L.. Ecology : from individuals to ecosystems. 4th ed. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell, 2006. XII, 738 str., ilustr., graf.prikazi. ISBN 1-4051-1117-8. ISBN 978-1-4051-1117-1. [COBISS.SI-ID 5699379]

  192. MIYAKE, Jun (ur.). Biohydrogen III : renewable energy system by biological solar energy conversion. 1st ed. Oxford: Elsevier, 2004. VIII, 187 str., ilustr. ISBN 0-08-044356-7. [COBISS.SI-ID 26085125]

  193. LENGAUER, Thomas (ur.). Bioinformatics : from genomes to therapies. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. 3 zv., ilustr. ISBN 3-527-31278-1. ISBN 978-3-527-31278-8. [COBISS.SI-ID 58893825]

  194. BERTINI, Ivano (ur.). Biological inorganic chemistry : structure and reactivity. Sausalito: University Science Books, cop. 2007. XXV, 739 str., ilustr. ISBN 1-891389-43-2. ISBN 978-1-891389-43-6. [COBISS.SI-ID 28565509]

  195. WINSTON, Robert (ur.). Človek, (Velika ilustrirana enciklopedija). 1. natis. Ljubljana [etc.]: Mladinska knjiga, cop. 2007. 512 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17871-4. ISBN 86-11-17871-8. [COBISS.SI-ID 231342080]

  196. GRIFFITHS, Anthony J. F., WESSLER, Susan R., LEWONTIN, Richard C., GELBART, William M., SUZUKI, David T., MILLER, Jeffrey H.. Introduction to genetic analysis. 8th ed. New York: W. H. Freeman, cop. 2005. XVI, 782 str., ilustr. ISBN 0-7167-4939-4. ISBN 978-0-7167-4939-4. [COBISS.SI-ID 13399304]

  197. LUMSDEN, Charles J., WILSON, Edward O.. Genes, mind, and culture : the coevolutionary process. 25th anniversary ed. Hackensack: World Scientific, cop. 2005. LXVIII, 428 str., ilustr. ISBN 981-256-274-5. [COBISS.SI-ID 27933189]

  198. MINKOFF, Eli C., BAKER, Pamela J.. Biology today : an issues approach. 3rd ed. New York: Garland, cop. 2004. XV, 752 str., ilustr. ISBN 0-8153-4157-1. ISBN 978-0-8153-4157-4. [COBISS.SI-ID 28613125]

  199. MORGAN, David Owen. The cell cycle : principles of control, (Primers in biology). London: New Science Press; Oxford: Oxford University Press; Sunderland: Sinauer, cop. 2007. XXVII, 297 str., ilustr. ISBN 978-0-19-920610-0. ISBN 0-19-920610-4. [COBISS.SI-ID 28795909]

  200. NELSON, David Lee, COX, Michael M.. Lehninger principles of biochemistry. 4th ed. New York: W. H. Freeman, cop. 2005. XXV, 1119, [81] str., barvne ilustr. ISBN 0-7167-4339-6. [COBISS.SI-ID 1511025]

  201. POLANSKI, Andrzej, KIMMEL, Marek. Bioinformatics. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2007. XVII, 376 str., ilustr. ISBN 978-3-540-24166-9. [COBISS.SI-ID 28789253]

  202. SMITH, John E.. Biotechnology, (Studies in biology). 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. XII, 271 str., ilustr. ISBN 0-521-83332-9. ISBN 0-521-54077-1. [COBISS.SI-ID 26743813]

  203. BONGSO, Ariff (ur.). Stem cells : from bench to bedside. Singapore: World Scientific, 2005. XX, 565 str., ilustr. ISBN 981-256-126-9. [COBISS.SI-ID 27934725]

  204. TOME, Davorin. Ekologija : organizmi v prostoru in času. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2006. 344 str., ilustr. ISBN 86-365-0649-2. ISBN 978-86-365-0649-3. [COBISS.SI-ID 229411840]

  205. Ullmann's biotechnology and biochemical engineering. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. 2 zv. ([XXXVI], 855 str.), ilustr. ISBN 978-3-527-31603-8. [COBISS.SI-ID 28820997]

  206. WILLIAMS, Ernest Herbert. The nature handbook : a guide to observing the great outdoors. New York: Oxford University Press, 2005. XIV, 263 str., ilustr. ISBN 0-19-517194-2. ISBN 978-0-19-517194-5. [COBISS.SI-ID 28799493]

  207. XIA, Xuhua. Bioinformatics and the cell : modern computational approaches in genomics, proteomics and transcriptomics. New York: Springer, cop. 2007. XV, 349 str., ilustr. ISBN 978-0-387-71336-6. ISBN 0-387-71336-0. [COBISS.SI-ID 28625669]


  58 BOTANIKA.


  208. CUERDA QUINTANA, Pep. Vodnik po botaniki. 1. izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2006. 96 str., ilustr. ISBN 86-365-0620-4. [COBISS.SI-ID 226898688]

  209. DARKE, Rick. The encyclopedia of grasses for livable landscapes. Portland: Timber Press, 2007. 487 str., barvne ilustr. ISBN 978-0-88192-817-4. [COBISS.SI-ID 28586757]

  210. PRIDGEON, Alec M. (ur.). Genera orchidacearum. Vol. 1, General introduction, Apostasioideae, Cypripedioideae. Reprinted. New York: Oxford University Press, 2003. XIV, 197 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-19-850513-2. ISBN 978-0-19-850513-6. [COBISS.SI-ID 28800517]

  211. PRIDGEON, Alec M. (ur.). Genera orchidacearum. Vol. 2, Orchidoideae : part 1. New York: Oxford University Press, 2001. XIX, 416 str., 24 str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-19-850710-0. ISBN 978-0-19-850710-9. [COBISS.SI-ID 28800773]

  212. PRIDGEON, Alec M. (ur.). Genera orchidacearum. Vol. 3, Orchidoideae : part 2, Vanilloideae. New York: Oxford University Press, 2003. XVIII, 358 str., [21] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-19-850711-9. ISBN 978-0-19-850711-6. [COBISS.SI-ID 28801029]

  213. HOBSON, Jake. Niwaki : pruning, training and shaping trees the Japanese way. Portland: Timber Press, 2007. 144 str., ilustr. ISBN 978-0-88192-835-8. [COBISS.SI-ID 28587013]

  214. MARTINČIČ, Andrej, WRABER, Tone, JOGAN, Nejc, PODOBNIK, Andrej, TURK, Boris, VREŠ, Branko, RAVNIK, Vlado. Mala flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk. 4., dopolnjena in spremenjena izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, cop. 2007. 967 str., ilustr. ISBN 978-961-251-026-8. [COBISS.SI-ID 232273664]

  215. PRAPROTNIK, Nada. Blagajev volčin - naša botanična znamenitost = Blagay's Daphne - our botanical treasure. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 2004. 65 str., ilustr. ISBN 961-6367-10-2. [COBISS.SI-ID 215661056]

  216. ROGERS, Raymond Joseph. Pots in the garden : expert design and planting techniques. Portland: Timber Press, cop. 2007. 247 str., barvne ilustr. ISBN 978-0-88192-834-1. [COBISS.SI-ID 28453381]

  217. VAUGHAN, John Griffith, JUDD, Patricia Ann. The Oxford book of health foods. New York: Oxford University Press, 2006. XXXIII, 188 str., ilustr. ISBN 0-19-280680-7. ISBN 978-0-19-280680-2. [COBISS.SI-ID 20526392]


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  218. ALFORD, David V.. Pests of fruit crops : a color handbook, (Plant protection handbooks series). London: Manson, cop. 2007. 461 str., ilustr. ISBN 1-84076-051-6. ISBN 978-1-84076-051-4. [COBISS.SI-ID 28824837]

  219. GREGORI, Janez, ŠERE, Dare. Ptiči Šaleških jezer in okolice : ob 130-letnici Premogovnika Velenje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2005. 227 str., ilustr. ISBN 961-6367-12-9. [COBISS.SI-ID 223124480]


  61 MEDICINA.


  220. JAPELJ, Boštjan. Strukturne in biofizikalne lastnosti antimikrobnih peptidov = Structural and biophysical properties of antimicrobial peptides : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Japelj], 2007. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2112881]

  221. KOTNIK, Miha. Računalniško in strukturno podprto načrtovanje novih zaviralcev Mur ligaz = Computer-aided and structure-based design of novel inhibitors of Mur ligases : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kotnik], 2007. 136 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2092657]

  222. VRBINC, Miha. Študij fizikalnih oblik donepezilijevega klorida in njihovih pretvorb pod vplivom farmacevtsko-tehnoloških procesov = The study of physical forms of donepezil hydrochloride and their transformation under the influence of pharmaceutical-technologies processes : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Vrbinc], 2007. 176 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2089841]


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  223. HARMS, A. A., BAETZ, Brian W., VOLTI, Rudi. Engineering in time : the systematics of engineering history and its contemporary context. Reprinted. London: Imperial College Press, 2005. XV, 331 str., ilustr. ISBN 1-86094-433-7. [COBISS.SI-ID 28064517]

  224. SMIL, Vaclav. Energy at the crossroads : global perspectives and uncertainties. 1st paperback ed. Cambridge (Mass.); London: MIT Press, 2005. XIV, 427 str., ilustr. ISBN 0-262-19492-9. ISBN 0-262-69324-0. [COBISS.SI-ID 56542721]

  225. ŠIVAK, Marijan. Centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija. Zagreb: Nakladnička djelatnost Marijan Šivak, 1998. 476 str., ilustr. ISBN 953-97447-0-9. [COBISS.SI-ID 28811781]

  226. ZAPPE, R. W., SMITH, Peter (ur.). Valve selection handbook : engineering fundamentals for selecting the right valve design for every industrial flow application. 5th ed. Burlington; Oxford: Gulf Professional, cop. 2004. XIII, 399 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 0-7506-7717-1. ISBN 978-0-7506-7717-2. [COBISS.SI-ID 7673627]


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  227. CARTER, C. Barry, NORTON, M. Grant. Ceramic materials : science and engineering. New York: Springer, cop. 2007. XXII, 716 str., ilustr. ISBN 978-0-387-46270-7. ISBN 0-387-46270-8. [COBISS.SI-ID 28627205]

  228. MARTIN, John Wilson (ur.). Concise encyclopedia of the structure of materials. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2007. XI, 499 str., ilustr. ISBN 0-08-045127-6. ISBN 978-0-08-045127-5. [COBISS.SI-ID 28822021]

  229. FAHLMAN, Bradley D.. Materials chemistry. Dordrecht: Springer, cop. 2007. XI, 485 str., ilustr. ISBN 978-1-4020-6119-6. [COBISS.SI-ID 28626949]

  230. ÂMPOL'SKIJ, Jurij (ur.). Materials science of membranes for gas and vapor separation. Chichester: J. Wiley & Sons, 2006. XX, 445 str., ilustr. ISBN 0-470-85345-X. ISBN 978-0-470-85345-0. [COBISS.SI-ID 28042501]

  231. SCHUBERT, Ulrich (ur.). Metal-containing and metallosupramolecular polymers and materials, (ACS symposium series, 928). Washington: American Chemical Society, 2006. XIX, 575 str., ilustr. ISBN 0-8412-3929-0. ISBN 978-0-8412-3929-6. [COBISS.SI-ID 27934213]

  232. SUHIR, Ephraim (ur.). Micro- and opto-electronic materials and structures : physics, mechanics, design, reliability, packaging. New York: Springer, cop. 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 0-387-27974-1. ISBN 978-0-387-27974-9. [COBISS.SI-ID 28590085]

  233. KOTOV, Nicholas A. (ur.). Nanoparticle assemblies and superstructures. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006. 626 str., ilustr. ISBN 0-8247-2524-7. ISBN 978-0-8247-2524-2. [COBISS.SI-ID 28159237]

  234. NAVODNIK, Janez. Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije : izdelki in tehnologije prihodnosti. 1. izd. Celje: Navodnik, 2007. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-92027-0-8. [COBISS.SI-ID 231905280]

  235. PRAGER, Franz H., ROSTECK, Helmut. Polyurethane and fire : fire performance testing under real conditions. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2006. VI, 511 str., ilustr. ISBN 3-527-30805-9. ISBN 978-3-527-30805-7. [COBISS.SI-ID 28042757]

  236. ADACHI, Motonari (ur.). Self-organized nanoscale materials, (Nanostructure science and technology). New York: Springer, cop. 2006. XV, 317 str., ilustr. ISBN 0-387-27975-X. ISBN 978-0-387-27975-6. [COBISS.SI-ID 27769861]

  237. SILVA, Vitor Dias da. Mechanics and strength of materials. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2006. XVI, 529 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-25131-6. ISBN 978-3-540-25131-6. [COBISS.SI-ID 3171681]

  238. WOOL, Richard P., SUN, Xiuzhi Susan. Bio-based polymers and composites. Burlington: Elsevier/Academic Press, 2005. XIX, 620 str., ilustr. ISBN 0-12-763952-7. ISBN 978-0-12-763952-9. [COBISS.SI-ID 27716101]


  620.9 ENERGETIKA.


  239. BRADFORD, Travis. Solar revolution : the economic transformation of the global energy industry. Cambridge (Mass.); London: MIT Press, 2006. XVI, 238 str., ilustr., zvd. ISBN 0-262-02604-X. ISBN 978-0-262-02604-8. [COBISS.SI-ID 28339973]

  240. HAUGEN, David M. (ur.). Coal, (Fueling the future). Farmington Hills: Greenhaven Press, cop. 2007. 119 str., ilustr. ISBN 978-0-7377-3591-8. ISBN 0-7377-3591-0. [COBISS.SI-ID 28836613]

  241. HAUGEN, David M. (ur.). Hydrogen, (Fueling the future). Farmington Hills: Greenhaven Press, cop. 2006. 136 str., ilustr. ISBN 0-7377-3592-9. [COBISS.SI-ID 28836357]

  242. FREDERICKS, Carrie (ur.). Natural gas, (Fueling the future). Farmington Hills: Greenhaven Press, cop. 2007. 124 str., ilustr. ISBN 978-0-7377-3598-7. ISBN 0-7377-3598-8. [COBISS.SI-ID 28835845]

  243. MCCAGE, Crystal (ur.). Oil, (Fueling the future). Farmington Hills: Greenhaven Press, cop. 2007. 138 str., ilustr. ISBN 978-0-7377-3588-8. ISBN 0-7377-3588-0. [COBISS.SI-ID 28836869]

  244. ROCK, Brian Allan. Ventilation for environmental tobacco smoke. Burlington; Oxford: Butterworth-Heinemann Elsevier, cop. 2006. V, 205 str., ilustr. ISBN 0-12-370886-9. ISBN 978-0-12-370886-1. [COBISS.SI-ID 28489989]

  245. ŽITNIK, Boris, ŽITNIK, Boris. Komunalna energetika : višješolski učbenik, (Program Komunala). 2. ponatis. Maribor: Doba Epis, 2006. 149 str., ilustr. ISBN 961-6084-19-4. [COBISS.SI-ID 57441793]


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  246. BOYCE, Meherwan P.. Gas turbine engineering handbook. 3rd ed. Boston [etc.]: Gulf Professional, cop. 2006. XVIII, 936 str., ilustr. ISBN 0-7506-7846-1. ISBN 978-0-7506-7846-9. [COBISS.SI-ID 58853377]

  247. CALDER, Nigel. Marine diesel engines : maintenance, troubleshooting and repair. 3rd ed. London: Adlard Coles Nautical, cop. 2007. XVII, 294 str., ilustr. ISBN 978-0-7136-8266-3. ISBN 0-7136-8266-3. [COBISS.SI-ID 28618245]

  248. KEATS, David J.. Underwater wet welding : a welder's mate. Leicester: Matador, cop. 2004. X, 300 str., ilustr. ISBN 1-899293-99-X. [COBISS.SI-ID 28051461]

  249. LLOYD-JONES, Roger, LEWIS, Myrddin John. Alfred Herbert Ltd. and the British machine tool industry, 1887-1983, (Modern economic and social history). Aldershot: Ashgate, cop. 2006. X, 352 str., ilustr. ISBN 0-7546-0523-X. ISBN 978-0-7546-0523-2. [COBISS.SI-ID 27457029]

  250. MARGHITU, Dan B.. Kinematic chains and machine components design. Burlington; San Diego; London: Elsevier Academic Press, cop. 2005. XI, 778 str., ilustr. ISBN 0-12-471352-1. [COBISS.SI-ID 28822277]

  251. MORTON, Thomas Dunn, JACKSON, Leslie. Reed's motor engineering knowledge for marine engineers, (Reed's marine engineering series, 12). 3rd ed. London: Adlard Coles Nautical, 2006, cop. 1994. 299 str., ilustr. ISBN 0-7136-6947-0. ISBN 978-0-7136-6947-3. [COBISS.SI-ID 28691205]

  252. Ottomotor-Management : [Systeme und Komponenten : Neu: Bifuel-Motronic]. 3., überarbeitete und ergänzte Aufl. Wiesbaden: Vieweg, 2005. 358 str., ilustr. ISBN 3-8348-0037-6. ISBN 978-3-8348-0037-4. [COBISS.SI-ID 28537605]

  253. PALLAS, Jean-Luc. The Adlard Coles book of maintenance and repair for outboard motors. 1st UK ed. London: Adlard Coles Nautical, cop. 2006. 125 str., ilustr. ISBN 0-7136-7615-9. ISBN 978-0-7136-7615-0. [COBISS.SI-ID 12223026]

  254. REAY, David Anthony, KEW, Peter A.. Heat pipes : [theory, design and applications]. 5th ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006. XVII, 377 str., ilustr. ISBN 0-7506-6754-0. ISBN 978-0-7506-6754-8. [COBISS.SI-ID 28826629]

  255. TAUBE, Karl. Umformtechnik der Metalle : Lehrbuch für Produktionstechnik und Fertigungsverfahren. 2. Aufl. Konstanz: Christiani, 2007. XV, 480 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-3-87125-891-6. [COBISS.SI-ID 28776965]

  256. RAJ, Baldev (ur.), SHANKAR, V. (ur.), BHADURI, A. K. (ur.). Welding technology for engineers. Oxford: Alpha Science International, cop. 2006. XII, 411 str., ilustr. ISBN 1-84265-194-3. ISBN 978-1-84265-194-0. [COBISS.SI-ID 28059397]

  257. ZIMA, Stefan. Motorkolben : Bauarten, Betrieb, Schäden, (ATZ/MTZ Fachbuch). 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg, 2005. XII, 1200 str., ilustr. ISBN 3-528-03986-8. ISBN 978-3-528-03986-8. [COBISS.SI-ID 28537093]


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  258. THEDE, Leslie D.. Practical analog and digital filter design, (Artech house microwave library). Boston; London: Artech House, cop. 2005. XIII, 267 str., ilustr. ISBN 1-58053-915-7. ISBN 978-1-58053-915-9. [COBISS.SI-ID 28765701]


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  259. BENINI, Luca, DE MICHELI, Giovanni. Networks on chips : technology and tools, (The Morgan Kaufmann series in systems on silicon). San Francisco: Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2006. X, 395 str., ilustr. ISBN 0-12-370521-5. ISBN 978-0-12-370521-1. [COBISS.SI-ID 28479237]

  260. DE SILVA, Clarence W.. Sensors and actuators : control systems instrumentation. Boca Raton: CRC Press, cop. 2007. 671 str., ilustr. ISBN 1-4200-4483-4. ISBN 978-1-4200-4483-6. [COBISS.SI-ID 28581637]

  261. RANKL, Wolfgang. Smart card applications : design models for using and programming smart cards. Chichester: Wiley, cop. 2007. XVIII, 217 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05882-4. [COBISS.SI-ID 28583429]

  262. TRONT, Joseph G.. PSpice for basic circuit analysis. 2nd ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill Higher Education, cop. 2007. XI, 145 str., ilustr. ISBN 0-07-310365-9. ISBN 978-0-07-310365-5. ISBN 978-0-07-310366-2. ISBN 0-07-310366-7. [COBISS.SI-ID 28569093]

  263. YARIV, Amnon, YEH, Pochi. Photonics : optical electronics in modern communications, (The Oxford series in electrical and computer engineering). 6th ed. New York; Oxford: Oxford University Press, cop. 2007. XII, 836 str., ilustr. ISBN 0-19-517946-3. ISBN 978-0-19-517946-0. [COBISS.SI-ID 28285189]


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  264. BIGLIERI, Ezio. Coding for wireless channels, (Information technology). New York: Springer, cop. 2005. XIV, 427 str., ilustr. ISBN 1-4020-8083-2. ISBN 978-1-4020-8083-8. [COBISS.SI-ID 28589829]

  265. BROSNAN, John, COPELAND, Kyle. Beginning TiVo programming, (Programmer to programmer). Indianapolis: Wiley, cop. 2007. XXIV, 298 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05427-7. [COBISS.SI-ID 28540165]

  266. BURKE, Dave. Speech processing for IP networks : media resource control protocol (MRCP). Chichester: John Wiley & Sons, cop. 2007. XIV, 354 str., ilustr. ISBN 978-0-470-02834-6. [COBISS.SI-ID 28585221]

  267. KOCAREV, Ljupco (ur.), VATTAY, Gabor (ur.). Complex dynamics in communication networks, (Understanding complex systems). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2005. X, 361 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 3-540-24305-4. ISBN 978-3-540-24305-2. [COBISS.SI-ID 28580613]

  268. CESAR, Pablo (ur.). Interactive TV : a shared experience : proceedings, (Lecture notes in computer science, 4471). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2007. XIII, 236 str., ilustr. ISBN 978-3-540-72558-9. ISBN 3-540-72558-X. [COBISS.SI-ID 28627461]

  269. FOROUZAN, Behrouz A., FEGAN, Sophia Chung. Data communications and networking. 4th ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill Higher Education, cop. 2007. XXXIV, 1134 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5603412]

  270. HARRIS, Mike. Communications at sea. 1st ed. London: A. Coles Nautical, cop. 2003. XII, 172 str., ilustr. ISBN 0-7136-6271-9. [COBISS.SI-ID 1310563]

  271. HELD, Gilbert. Understanding IPTV, (Informa telecoms and media, 3). Boca Raton; New York: Auerbach, cop. 2007. XIII, 189 str., ilustr. ISBN 0-8493-7415-4. ISBN 978-0-8493-7415-9. [COBISS.SI-ID 28580869]

  272. HUNT, V. Daniel, PUGLIA, Albert, PUGLIA, Mike. RFID - a guide to radio frequency identification. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XXIV, 214 str., ilustr. ISBN 978-0-470-10764-5. [COBISS.SI-ID 28361733]

  273. LATHI, Bhagwandas Pannalal. Signal processing and linear systems, (Oxford series in electrical and computer engineering). New York; Oxford: Oxford University Press, cop. 1998. X, 850 str., ilustr. ISBN 0-19-521917-1. ISBN 978-0-19-521917-3. [COBISS.SI-ID 28284677]

  274. MOTT, Harold. Remote sensing with polarimetric radar. Hoboken: Wiley-Interscience, cop. 2007. XVI, 309 str., ilustr. ISBN 0-470-07476-0. ISBN 978-0-470-07476-3. [COBISS.SI-ID 28584965]

  275. BORRE, Kai. A software-defined GPS and Galileo receiver : a single-frequency approach, (Applied and numerical harmonic analysis). Boston; Basel; Berlin: Birkhhäuser, cop. 2007. XXI, 176 str., ilustr. ISBN 0-8176-4390-7. ISBN 978-0-8176-4390-4. [COBISS.SI-ID 28429317]

  276. ZHANG, Yan (ur.), LUO, Jijun (ur.), HU, Honglin (ur.). Wireless mesh networking : architectures, protocols and standards, (Wireless networks and mobile communications series). Boca Raton; New York: Auerbach, cop. 2007. XIII, 592 str., ilustr. ISBN 0-8493-7399-9. ISBN 978-0-8493-7399-2. [COBISS.SI-ID 28581381]


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  277. WEBER, Jürgen (ur.). Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung : Verfahren und juristische Betrachtungsweise. 1. Aufl. Wiesbaden: Teubner, 2006. XIV, 383 str., ilustr. ISBN 3-519-00460-7. ISBN 978-3-519-00460-8. [COBISS.SI-ID 27323397]

  278. LEE, E. Mark, JONES, David K. C.. Landslide risk assessment. London: T. Telford, 2004. X, 454 str., graf. prikazi. ISBN 0-7277-3171-8. [COBISS.SI-ID 2901601]

  279. LOHMEYER, Gottfried, BERGMANN, Heinz, POST, Matthias. Praktische Bauphysik : eine Einführung mit Berechnungsbeispielen. 5., vollständing überarbeitete Aufl. Wiesbaden: Teubner, 2005. XVII, 743 str., graf. prikazi, načrti. ISBN 3-519-45013-5. [COBISS.SI-ID 27323653]

  280. MEHTA, Povindar Kumar, MONTEIRO, Paulo J. M.. Concrete : microstructure, properties, and materials. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, cop. 2006. XXI, 659 str., ilustr. ISBN 0-07-146289-9. [COBISS.SI-ID 3000673]

  281. WEINGARDT, Richard George. Engineering legends : great American civil engineers : 32 profiles of inspiration and achievement. Reston: American Society of Civil Engineers, 2005. XXV, 165 str., ilustr. ISBN 0-7844-0801-7. [COBISS.SI-ID 27686149]


  625 TEHNIKA PROMETNIH POTI. GRADNJA ŽELEZNIC CEST IN POTOV.


  282. SHAHIN, Mohamed Y.. Pavement management for airports, roads, and parking lots. 2nd ed. New York: Springer, cop. 2005. XVIII, 572 str., ilustr. ISBN 0-387-23464-0. ISBN 978-0-387-23464-9. [COBISS.SI-ID 28019973]


  626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


  283. FRÖHLICH, Martin (ur.). Flüsse und Bäche : Lebensadern Bayerns, (SpektrumWasser, 4). München: Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003. 96 str., ilustr., zvd. ISBN 3-930253-95-X. [COBISS.SI-ID 28162565]

  284. HOEKSEMA, Robert J.. Designed for dry feet : flood protection and land reclamation in the Netherlands. Reston: American Society of Civil Engineers, 2006. XI, 155 str., ilustr., zvd. ISBN 0-7844-0829-7. [COBISS.SI-ID 27685125]


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  285. CADENA, Richard. Automated lighting : the art and science of moving light in theatre, live performance, broadcast and entertainment. Burlington; Oxford: Focal Press, cop. 2006. XXI, 474 str., ilustr. ISBN 0-240-80703-0. ISBN 978-0-240-80703-4. [COBISS.SI-ID 28648197]

  286. GARBRECHT, Jürgen D. (ur.). Climate variations, climate change, and water resources engineering. Reston: American Society of Civil Engineers, cop. 2006. V, 192 str., graf. prikazi, zvd. ISBN 0-7844-0824-6. [COBISS.SI-ID 27684869]

  287. KUTZ, Myer. Environmentally conscious material and chemical processing, (Wiley series in environmentally conscious engineering, vol. 3). Hoboken: Wiley, cop. 2007. XVI, 464 str., ilustr. ISBN 978-0-471-73904-3. ISBN 0-471-73904-9. [COBISS.SI-ID 28422917]

  288. NEWCOMBE, Gayle (ur.). Interface science in drinking water treatment : theory and applications, (Interface science and technology, vol. 10). 1st ed. London: Elsevier/Academic Press, 2006. X, 365 str., graf. prikazi. ISBN 0-12-088380-5. ISBN 978-0-12-088380-6. [COBISS.SI-ID 28029957]

  289. KUMER, Samo, KOPAČ, Irena. Vodovod : višješolski učbenik, (Program Komunala). Maribor: Doba Epis, 2006. [VI], 159 str., ilustr. ISBN 961-6084-24-0. [COBISS.SI-ID 57439745]

  290. TUŠAR, Božena. Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode : s zakonskom regulativom. Zagreb: Croatiaknjiga, 2004. 249 str., graf. prikazi. ISBN 953-6321-34-3. [COBISS.SI-ID 512081583]

  291. MAYS, Larry W. (ur.). Water resources sustainability. New York [etc.]: McGraw-Hill; Alexandria: WEF Press, cop. 2007. XIV, 330 str., ilustr., zvd. ISBN 0-07-146230-9. ISBN 978-0-07-146230-3. [COBISS.SI-ID 33093730]


  629 TEHNIKA VOZIL.


  292. AHMED, Syed Rafeeq, HUCHO, Wolf-Heinrich (ur.). Aerodynamik des Automobils : Strömungsmechanik, Wärmetechnik, Fahrdynamik, Komfort, (ATZ/MTZ-Fachbuch). 5., völlig neubearbeitete und erweiterte Aufl. Wiesbaden: Vieweg, 2005. XXIV, 1135 str., ilustr. ISBN 3-528-03959-0. ISBN 978-3-528-03959-2. [COBISS.SI-ID 28536837]

  293. BIRMINGHAM, Richard. Boat building techniques illustrated. 1st paperback ed. London: Adlard Coles Nautical, 2006. VIII, 312 str., ilustr. ISBN 0-7136-7621-3. [COBISS.SI-ID 28689669]

  294. BREUER, Bert (ur.). Bremsenhandbuch : Grundlagen, Komponenten, Systeme, Fahrdynamik, (ATZ-MTZ-Fachbuch). 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. Wiesbaden: Vieweg, 2006. XXXVII, 509 str., ilustr. ISBN 3-8348-0064-3. ISBN 978-3-8348-0064-0. [COBISS.SI-ID 28777221]

  295. DALY, Steven. Automotive air-conditioning and climate control systems. 1st ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006. XVII, 362 str., ilustr. ISBN 0-7506-6955-1. ISBN 978-0-7506-6955-9. [COBISS.SI-ID 28823813]

  296. DERRETT, D. R., BARRASS, C. B.. Ship stability for masters and mates. 6th consolidated ed. Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006. XIV, 534 str., ilustr. ISBN 0-7506-6784-2. ISBN 978-0-7506-6784-5. [COBISS.SI-ID 58499585]

  297. FILIPPONE, Antonio. Flight performance of fixed and rotary wing aircraft, (Elsevier aerospace engineering series). Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006. XXVII, 565 str., ilustr. ISBN 0-7506-6817-2. ISBN 978-0-7506-6817-0. [COBISS.SI-ID 9743643]

  298. IHME, Joachim. Logistik im Automobilbau : Logistikkomponenten und Logistiksysteme im Fahrzeugbau. München; Wien: Hanser, cop. 2006. 376 str., ilustr. ISBN 3-446-40221-7. ISBN 978-3-446-40221-8. [COBISS.SI-ID 28312837]

  299. PREBIL, Ivan (ur.), CIGLARIČ, Iztok (ur.). Lecture notes in road vehicle accident reconstruction. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, 2002. 191 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6238-65-5. [COBISS.SI-ID 119794944]

  300. MANLEY, Pat. Essential boat electrics. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2007. XII, 136 str., ilustr. ISBN 1-904475-17-5. ISBN 978-1-904475-17-0. [COBISS.SI-ID 28611333]

  301. PADFIELD, Gareth D.. Helicopter flight dynamics : the theory and application of flying qualities and simulation modelling. 2nd ed. Oxford; Carlton: Blackwell, 2007. XXXV, 641 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-4051-1817-0. ISBN 1-4051-1817-2. [COBISS.SI-ID 28825349]

  302. PAYNE, John C.. The marine electrical & electronics bible : a practical handbook for cruising sailors. 3rd ed. London: A. Coles Nautical, cop. 2007. 468 str., ilustr. ISBN 978-0-7136-8267-0. ISBN 0-7136-8267-1. [COBISS.SI-ID 28611589]

  303. REID, George H.. Practical guide to compass correction. Shrewsbury: Waterline, cop. 1998. 69 str., ilustr. ISBN 1-84037-025-4. [COBISS.SI-ID 1305955]

  304. Safety, comfort and convenience systems. Chichester: J. Wiley & Sons, 2006. 399 str., ilustr. ISBN 0-470-05903-6. [COBISS.SI-ID 27926021]

  305. SEDDON, John, NEWMAN, Simon. Basic helicopter aerodynamics : an account of first principles in the fluid mechanics and flight dynamics of the single rotor helicopter. 2nd ed. Oxford [etc.]: Blackwell Science, 2002. XXII, 160 str., ilustr. ISBN 0-632-05283-X. ISBN 978-0-632-05283-7. [COBISS.SI-ID 28825605]

  306. STOKOE, Edward Alan. Reed's ship construction for marine students, (Reed's marine engineering series, 5). 5th ed. London: Adlard Coles Nautical, 2005, cop. 1985. 192 str., ilustr. ISBN 0-7136-7178-5. ISBN 978-0-7136-7178-0. [COBISS.SI-ID 28617733]


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  307. TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2006 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2006 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [7. in 8. december] 2006. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2006. 310 str., ilustr. ISBN 961-90884-4-1. ISBN 978-961-90884-4-9. [COBISS.SI-ID 229995776]

  308. REJEC BRANCELJ, Irena. Kmetijsko obremenjevanje okolja v Sloveniji : pokrajinski vidiki obremenjevanja iz razpršenih virov = Agricultural environmental pollution in Slovenia : landscape aspects of agricultural pollution from dispersed sources. Ljubljana: Inštitut za geografijo, 2001. 104 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 961-90443-5-5. [COBISS.SI-ID 112500992]

  309. SCHWEINGRUBER, Fritz Hans. Wood structure and environment, (Springer series in wood science). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2007. X, 279 str., ilustr. ISBN 978-3-540-48299-4. [COBISS.SI-ID 28626437]


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  310. HAUC, Anton. Projektni management, (Zbirka Projektni management). 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2007. 409 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-247-001-2. [COBISS.SI-ID 231122944]


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  311. ZELENIKA, Ratko, PAVLIĆ SKENDER, Helga. Upravljanje logističkim mrežama, (Udžbenici sveučilišta u Rijeci). Rijeka: Ekonomski fakultet, cop. 2007. XXII, 466 str., ilustr. ISBN 978-953-6148-59-2. [COBISS.SI-ID 20585016]


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  312. BOGNER, Martin, ISAILOVIĆ, Miodrag. Tehnički i medicinski gasovi : propisi i primeri iz prakse. Beograd: ETA, 2005. 496 str., [6] zganjenih pril., ilustr. ISBN 86-85361-04-4. [COBISS.SI-ID 124469004]

  313. PUIGJANER, Luis (ur.). CAPE : computer aided process and product engineering. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2006. 2 zv. (XXIX, 442 str.; XXIX, str. 445-881), ilustr. ISBN 3-527-30804-0. ISBN 978-3-527-30804-0. [COBISS.SI-ID 26986245]

  314. INGHAM, John. Chemical engineering dynamics : an introduction to modelling and computer simulation. 3rd, completely revised ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XXI, 618 str., ilustr. ISBN 978-3-527-31678-6. [COBISS.SI-ID 28728325]

  315. GUTIÉRREZ-LOPEZ, Gustavo F. (ur.). Food science and food biotechnology, (Food preservation technology series). Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2003. 338 str., ilustr. ISBN 1-56676-892-6. [COBISS.SI-ID 24634885]

  316. JONES, John Clifford. Numerical exercises on heat transfer in a hydrocarbon safety paradigm. Caithness: Whittles Publishing, cop. 2004. 101 str., ilustr. ISBN 1-904445-13-6. ISBN 978-1-904445-13-5. [COBISS.SI-ID 28341765]

  317. KANDIYOTI, Rafael, HEROD, Alan A., BARTLE, Keith D.. Solid fuels and heavy hydrocarbon liquids : thermal characterization and analysis. 1st ed. Oxford: Elsevier, 2006. X, 353 str., ilustr. ISBN 0-080-44486-5. ISBN 978-0-080-44486-4. [COBISS.SI-ID 27904005]

  318. KOCH, Melvin V. (ur.). Micro instrumentation : for high throughput experimentation and process intensification - a tool for PAT. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XXIII, 495 str., ilustr. ISBN 978-3-527-31425-6. [COBISS.SI-ID 28821765]

  319. KEIL, Frerich (ur.). Modeling of process intensification. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XV, 405 str., graf. prikazi. ISBN 978-3-527-31143-9. [COBISS.SI-ID 28821509]

  320. ŽAGAR, Zora (ur.). Muzej solinarstva = Museo delle saline = Museum of Salt-making = Salzgartenmuseum : Krajinski park Sečoveljske soline = Parco naturale delle Saline di Sicciole, (Katalog, št. 13). Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2006. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 225221376]

  321. ROJAC, Tadej. Mehanokemijska sinteza NaNbO [spodaj] 3 : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Rojac], 2007. 162 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28769029]

  322. STEPHANOPOULOS, George. Chemical process control : an introduction to theory and practice, (Prentice-Hall international series in the physical and chemical engineering sciences). Upper Saddle River: Prentice-Hall, [200?]. XXI, 696 str., ilustr. ISBN 0-13-128629-3. [COBISS.SI-ID 24919813]

  323. WOODS, Donald R.. Rules of thumb in engineering practice. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2007. XIX, 458 str., ilustr. ISBN 978-3-527-31220-7. [COBISS.SI-ID 28821253]


  674 LESNA INDUSTRIJA.


  324. ČUFAR, Katarina. Anatomija lesa : [univerzitetni učbenik]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2006. V, 185 str., [1] zganj. f. pril., ilustr. ISBN 961-6144-15-4. ISBN 978-961-6144-15-5. [COBISS.SI-ID 229449984]


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  325. ALONSO, Julio A.. Structure and properties of atomic nanoclusters. London: Imperial College Press, cop. 2005. XV, 410 str., ilustr. ISBN 1-86094-551-1. ISBN 978-1-86094-551-9. [COBISS.SI-ID 28341253]

  326. RÖTHEMEYER, Fritz, SOMMER, Franz. Kautschuk Technologie : Werkstoffe, Verarbeitung, Produkte. 2. überarbeitete Aufl. München; Wien: Hanser, cop. 2006. XXIX, 1080 str., ilustr. ISBN 3-446-40480-5. ISBN 978-3-446-40480-9. [COBISS.SI-ID 28343557]


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  327. ARAI, Eiji (ur.), ARAI, Tatsuo (ur.). Mechatronics for safety, security and dependability in a new era. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, cop. 2007. XVI, 447 str., ilustr. ISBN 0-080-44963-8. ISBN 978-0-08044-963-0. [COBISS.SI-ID 28535557]


  681.8 TEHNIČNA AKUSTIKA. GLASBILA. PRIPRAVE ZA ZAPISOVANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA.


  328. BARTLETT, Bruce, BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques : [the step-by-step approach to professional audio recording]. 4th ed. Burlington; Oxford: Focal Press, cop. 2005. XXVII, 600 str., ilustr. ISBN 0-240-80685-9. ISBN 978-0-240-80685-3. ISBN 0-240-80686-7. ISBN 978-0-240-80686-0. [COBISS.SI-ID 28648709]


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  329. LECHNER, Hans (ur.). Baubetrieb und Bauwirtschaft : Festschrift Prof. Gert Stadler. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2004. 335 str., ilustr. ISBN 3-902465-09-3. [COBISS.SI-ID 10554134]

  330. BLAGOJEVIĆ, Biljana. Vodovod i kanalizacija : sa propisima i standardima, (Uradi sam). 3. dopunjeno izd. Beograd: Tehnička kniga, 2002. 275 str., ilustr. ISBN 86-325-0499-1. [COBISS.SI-ID 101555980]

  331. KOURKOULIS, Stavros K. (ur.). Fracture and failure of natural building stones : applications in the restoriation of ancient monuments. Dordrecht: Springer, cop. 2006. XVI, 592 str., ilustr. ISBN 1-4020-5076-3. ISBN 978-1-4020-5076-3. [COBISS.SI-ID 28036357]

  332. FRANZ, Rainer, SCHWARZ, Eugen, WEIßERT, Markus. Kommentar ATV DIN 18 350 und DIN 18 299 : Putz- und Stuckarbeiten. 11., überarbeitete Aufl. Wiesbaden: Vieweg; [Geisslingen]: C. Maurer, 2006. VII, 210 str., ilustr. ISBN 3-8348-0047-3. [COBISS.SI-ID 27322885]

  333. HANUS, Bo. Sanitäranlagen selbst warten und installieren : leicht gemacht, Geld und Ärgergespart!, (Franzis do it yourself - im Haus, Bd. 5). Poing: Franzis, cop. 2006. 128 str., ilustr. ISBN 3-7723-4503-4. [COBISS.SI-ID 28148229]

  334. HUGHES, Phil, FERRETT, Ed. Introduction to health and safety in construction. 2nd ed. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007. XXVII, 501 str., ilustr. ISBN 0-7506-8111-X. ISBN 978-0-7506-8111-7. [COBISS.SI-ID 27663877]

  335. KITEK KUZMAN, Manja. Leseni prostorski konstrukcijski elementi v procesu arhitekturnega načrtovanja (novi načini oblikovanja lesa) : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kitek Kuzman], 2007. 223 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1984644]

  336. MARTIN, Ross. Guide for surface finish of concrete slabs on ground. St. Louis: American Society of Concrete Contractors, 2006. 21 str., ilustr. ISBN 0-9708843-9-7. [COBISS.SI-ID 27916293]

  337. RADONIĆ, Milorad. Vodovod i kanalizacija u zgradama. Obnovljeno izd. Zagreb: Croatiaknjiga, cop. 2003. 573 str., ilustr., tabele. ISBN 953-6321-31-9. [COBISS.SI-ID 53034241]

  338. SCHÖNBURG, Kurt. Historische Beschichtungstechniken : Erhalten und Bewahren. 2., überarbeitete Aufl. Berlin: Huss, cop. 2006. 350 str., ilustr. ISBN 3-345-00889-0. [COBISS.SI-ID 20462392]

  339. SCHÖNBURG, Kurt. Korrosionsschutz am Bau : Korrosionsgefahren am Bauwerk, vorbeugen gegen Korrosion, Ökologie des Korrosionsschutzes, Funktions- und Werterhaltung, Korrosionsschutztechniken am Bauwerk, Korrosions- und Denkmalschutz, Gesetze, Verordnungen, Vorschriften. Berlin: Huss-Medien Verlag Bauwesen; Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, cop. 2006. 382 str., ilustr. ISBN 3-345-00880-7. ISBN 3-8167-6908-X. [COBISS.SI-ID 28144901]

  340. SCHRÖDER, Manfred. Schutz und Instandsetzung von Stahlbeton : Anleitung zur sachkundigen Planung und Ausführung, (Kontakt & Studium, Bd. 552). 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Renningen: Expert Verlag, 2006. 490 str., ilustr. ISBN 3-8169-2599-5. ISBN 978-3-8169-2599-6. [COBISS.SI-ID 28149765]

  341. SMITH, Jim, JAGGAR, David. Building cost planning for the design team. 2nd ed. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007. XII, 401 str., ilustr. ISBN 0-7506-8016-4. ISBN 978-0-7506-8016-5. [COBISS.SI-ID 28054789]

  342. PIETRASZKIEWICZ, Wojciech (ur.). Shell structures : theory and applications. London: Taylor & Francis, cop. 2005. XIV, 624 str., ilustr. ISBN 0-415-38390-0. [COBISS.SI-ID 28144133]


  7 UMETNOST.


  343. AJMAR-WOLLHEIM, Marta (ur.). At home in renaissance Italy. London: V & A Publications, 2006. 420 str., ilustr. ISBN 1-85177-488-2. ISBN 978-1-85177-488-3. ISBN 1-85177-489-0. ISBN 978-1-85177-489-0. [COBISS.SI-ID 28122373]

  344. LEONARDO DA VINCI. Traktat o slikarstvu, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2005. 443 str., ilustr. ISBN 961-6262-72-6. [COBISS.SI-ID 224204544]


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  345. BOLHUIS, Peter van. Het verzonnen land : [Nederlandse landschapsarchitectuur in vogelvlucht] = The invented land : [a bird's-eye view of Dutch landscape architecture. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk, cop. 2004. 175 str., ilustr., zvd. ISBN 90-75271-17-4. [COBISS.SI-ID 26954245]

  346. MILLER LANE, Barbara (ur.). Housing and dwelling : perspectives on modern domestic architecture. London; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2007. XI, 467 str., ilustr. ISBN 0-415-34655-X. ISBN 978-0-415-34655-9. ISBN 0-415-34656-8. ISBN 978-0-415-34656-6. [COBISS.SI-ID 27688709]

  347. BREGANT, Boris. Jesenice : mesto jekla in cvetja. Jesenice: Občina, 2007. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-91197-2-3. [COBISS.SI-ID 230059776]

  348. LAWSON, Laura J.. City bountiful : a century of community gardening in America. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2005. XIX, 363 str., ilustr., zvd. ISBN 0-520-23150-3. ISBN 0-520-24343-9. [COBISS.SI-ID 27686405]

  349. ARNOLD, Dana (ur.). The metropolis and its image : constructing identities for London, c. 1750-1950. Reprinted. Oxford; Malden: Blackwell Publishers, 2003. 176 str., ilustr., zvd. ISBN 0-631-21667-7. [COBISS.SI-ID 27847173]

  350. OLONETZKY, Nadine. Sensations : a time travel through garden history. Basel: Birkhäuser, cop. 2007. 127 str., ilustr. ISBN 3-7643-7623-6. ISBN 978-3-7643-7623-9. [COBISS.SI-ID 28110085]

  351. PODGORNIK REŠ, Ruth. Naša pokopališča : priročnik o urejanju grobov. Ljubljana: Družina, 2005. 183 str., fotogr. ISBN 961-222-559-1. [COBISS.SI-ID 219689216]

  352. POGAČNIK, Andrej. Kako izdelamo prostorske načrte. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2006. 300 str., ilustr. ISBN 961-230-288-X. [COBISS.SI-ID 57305345]

  353. PARKER, Deborah (ur.), BRICKELL, Christopher (ur.). Royal Horticultural Society essential garden planning & construction. Reprinted. London: M. Beazley, 2006. 230 str., ilustr., načrti. ISBN 1-845330-59-5. ISBN 978-1-845330-59-0. [COBISS.SI-ID 28133893]

  354. SUZUKI, Akira. Do android crows fly over the skies of an electronic Tokyo? : [the interactive urban landscape of Japan], (Architecture landscape urbanism, 5). London: Architectural Association, cop. 2001. 72 str., ilustr. ISBN 1-902902-07-6. [COBISS.SI-ID 25078277]


  72 ARHITEKTURA.


  355. ALREAD, Jason, LESLIE, Thomas. Design-tech : building science for architects. 1st ed. Oxford: Elsevier/Architectural Press, 2007. XIV, 528 str., ilustr. ISBN 0-7506-6557-2. ISBN 978-0-7506-6557-5. [COBISS.SI-ID 28054277]

  356. ELIZABETH, Lynne (ur.). Alternative construction : contemporary natural building methods. Hoboken: J. Wiley & Sons, 2005. XXIII, 392 str., ilustr. ISBN 0-471-71938-2. ISBN 978-0-471-71938-0. [COBISS.SI-ID 28298501]

  357. Architectural map Amsterdam : map of Amsterdam, map of city centre, historical notes and photos = Architectuurkaart Amsterdam : kaart van Amsterdam, centrumkaart, historische beschrijvingen en architectuurfoto's. Amsterdam: Stichting ARCAM, Architectura & Natura, 2005. 1 zvd., barve. ISBN 90-76863-24-5. [COBISS.SI-ID 27648773]

  358. BAER, Roland (ur.). Beleuchtungstechnik, Grundlagen. 3., vollständing überarbeitete Aufl. Berlin: Huss-Medien, cop. 2006. 416 str., ilustr. ISBN 3-341-01497-7. ISBN 978-3-341-01497-4. [COBISS.SI-ID 28149509]

  359. CHARLESWORTH, Esther Ruth. Architects without frontiers : war, reconstruction and design responsibility. Oxford: Elsevier/Architectural Press, 2006. XII, 175 str., ilustr. ISBN 0-75-066840-7. ISBN 978-0-75-066840-8. [COBISS.SI-ID 28053509]

  360. HEGGER, Manfred. Construction materials manual. Basel: Birkhäuser; Munich: Edition Detail, cop. 2006. 280 str., ilustr. ISBN 3-7643-7570-1. ISBN 978-3-7643-7570-6. [COBISS.SI-ID 28109573]

  361. CRAFTI, Stephen. H2O architecture. Reprinted. Mulgrave: Images, 2005. 216 str., ilustr., načrti. ISBN 1-86470-114-5. ISBN 978-1-86470-114-2. [COBISS.SI-ID 28606213]

  362. CRAFTI, Stephen. The Office : designing for success. Mulgrave: Images, 2004. 224 str., ilustr., načrti. ISBN 1-920744-65-7. [COBISS.SI-ID 11010097]

  363. CROSBIE, Michael J.. Architecture for architects. Mulgrave: Images, 2006. 183 str., ilustr., načrti. ISBN 1-920744-91-6. ISBN 978-1-920744-91-5. [COBISS.SI-ID 28595205]

  364. CROSBIE, Michael J.. Architecture for science. Mulgrave: Images, 2004. 207 str., ilustr., načrti. ISBN 1-920744-64-9. ISBN 978-1-920744-64-9. [COBISS.SI-ID 1991812]

  365. CROSBIE, Michael J.. Houses of God : religious architecture for a new millennium. Mulgrave: Images, 2006. 191 str., barvne ilustr., načrti. ISBN 1-920744-97-5. ISBN 978-1-920744-97-7. [COBISS.SI-ID 28605957]

  366. CROSBIE, Michael J.. Multi-family housing : the art of sharing. Mulgrave: Images, 2003. 208 str., ilustr., načrti. ISBN 1-87690-769-X. [COBISS.SI-ID 1724804]

  367. Design for aging review. 7th ed. Mulgrave: Images, 2004. 243 str., barvne ilustr., načrti. ISBN 1-920744-69-X. ISBN 978-1-920744-69-4. [COBISS.SI-ID 28606469]

  368. KING KOMISKE, Bruce (ur.). Designing the world's best children's hospitals : the future of healing environments. [Expanded & updated ed.]. Mulgrave: Images, 2005. 168 str., barvne ilustr. ISBN 1-920744-32-0. ISBN 978-1-920744-32-8. [COBISS.SI-ID 28592901]

  369. Educational facilities. Mulgrave: Images, 2002. 232 str., ilustr., načrti. ISBN 1-86470-098-X. [COBISS.SI-ID 11785009]

  370. BOEKEL, Andrea (ur.). 50+ vacation homes. Mulgrave: Images, 2006. 324 str., ilustr., načrti. ISBN 1-92074-499-1. [COBISS.SI-ID 1932164]

  371. FRANCK, Karen A., LEPORI, R. Bianca. Architecture from the inside out : from the body, the senses, the site, and the community. 2nd ed. Chichester: Wiley, cop. 2007. 200 str., ilustr. ISBN 978-0-470-05783-4. ISBN 978-0-47005785-8. [COBISS.SI-ID 28492549]

  372. HANUS, Bo. Hauselektrik selbst installieren und reparieren : leicht gemacht, Geld und Ärger gespart!, (Franzis do it yourself - im Haus, Bd. 3). Poing: Franzis, cop. 2006. 128 str., ilustr. ISBN 3-7723-4405-4. [COBISS.SI-ID 28147973]

  373. Health facilities review : 2003-2004. Mulgrave: Images, 2004. 168 str., ilustr., načrti. ISBN 1-920744-18-5. ISBN 978-1-920744-18-2. [COBISS.SI-ID 28606725]

  374. Kids spaces : architecture for children. Mulgrave: Images, 2004. 175 str., barvne ilustr. ISBN 1-876907-54-1. ISBN 978-1-876907-54-9. [COBISS.SI-ID 28593157]

  375. KIESSLER, Uwe (ur.). Kiessler + Partner : Architekten. Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser - Publishers for Architecture, cop. 2007. 374 str., ilustr. ISBN 3-7643-7627-9. ISBN 978-3-7643-7627-7. [COBISS.SI-ID 28419077]

  376. KUNZ, Martin Nicholas, MASSÓ, Patricia. Best designed affordable hotels. 1st ed. Ludwigsburg: Avedition, cop. 2006. 168 str., ilustr., zvd. ISBN 3-89986-070-5. ISBN 978-3-89986-070-2. [COBISS.SI-ID 28112645]

  377. KUNZ, Martin Nicholas, MASSÓ, Patricia. Best designed beach hotels. 1st ed. Ludwigsburg: Avedition, cop. 2006. 168 str., ilustr., zvd. ISBN 3-89986-078-0. ISBN 978-3-89986-078-8. [COBISS.SI-ID 28113413]

  378. KUNZ, Martin Nicholas, MASSÓ, Patricia. Best designed ecological hotels. 1st ed. Ludwigsburg: Avedition, cop. 2006. 168 str., ilustr., zvd. ISBN 3-89986-071-3. ISBN 978-3-89986-071-9. [COBISS.SI-ID 28113157]

  379. KUNZ, Martin Nicholas, MARTIN, Hannah. Best designed honeymoon hotels. 1st ed. Ludwigsburg: Avedition, cop. 2006. 168 str., ilustr., zvd. ISBN 3-89986-075-6. ISBN 978-3-89986-075-7. [COBISS.SI-ID 28112901]

  380. KUNZ, Martin Nicholas. Best designed wellness hotels : North & South Africa, Caribbean, Mexico = Nord- und Südamerika, Karibik, Mexiko. 2nd updated ed. Ludwigsburg: Avedition, cop. 2006. 168 str., ilustr. ISBN 3-89986-058-6. ISBN 978-3-89986-058-0. [COBISS.SI-ID 28113669]

  381. 100 of the world's best bars. Mulgrave: Images, 2005. 340 str., ilustr. ISBN 1-92074-450-9. [COBISS.SI-ID 5283552]

  382. SENDI, Richard, COTIČ, Boštjan, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, ERJAVEC, Andrej, SLAČEK, Mojmir, TRŽAN, Milena, TOMŠIČ, Miha. Priročnik za gradnjo družinske hiše v lastni režiji. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2007. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-251-018-3. [COBISS.SI-ID 232305920]

  383. SLIVNIK, Lara. Zgradbe svetovnih razstav - konstrukcija, arhitektura, urbanizem, oblikovanje : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Slivnik], 2007. 220 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1984388]

  384. Sporting spaces : a pictorial review of significant spaces, (International spaces series). Melbourne: Images, 1999-. Zv. <1->, barvne ilustr. ISBN 1-86470-011-4. [COBISS.SI-ID 28605701]

  385. MICAL, Thomas. Surrealism and architecture. London; New York: Routledge, cop. 2005. XIV, 362 str., ilustr. ISBN 0-415-32519-6. ISBN 0-415-32520-X. [COBISS.SI-ID 27373061]

  386. CIGLENEČKI, Marjeta (ur.), KERBLER, Stojan (ur.), FERLINC, Darko (ur.). Talum : 1954-2004 : [almanah ob petdesetletnici tovarne]. Kidričevo: Talum, 2004. 97 str., ilustr. ISBN 961-238-373-1. [COBISS.SI-ID 53927681]

  387. Transport spaces : a pictorial review : [a pictorial review of significant interiors], (International spaces series). Melbourne: Images, 1999-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 1-86470-01-22. [COBISS.SI-ID 28605445]

  388. WEBB, Mike. Adventurous wine architecture. Mulgrave: Images, 2005. 204 str., ilustr. ISBN 1-920744-33-9. [COBISS.SI-ID 11497266]


  73 KIPARSTVO IN SORODNE UMETNOSTI.


  389. BLÁZQUEZ ABASCAL, Jimena. Sculpture parks in Europe : a guide to art and nature. English ed. Basel: Birkhäuser, cop. 2006. 239 str., ilustr. ISBN 3-7643-7625-2. ISBN 978-3-7643-7625-3. [COBISS.SI-ID 28110341]


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  390. LANGFORD, Joseph D. (ur.). Focus groups : supporting effective product development. London; New York: Taylor & Francis, 2003. X, 230 str., ilustr. ISBN 0-415-26208-9. [COBISS.SI-ID 25965317]

  391. FUAD-LUKE, Alastair. Eco design : the sourcebook. Revised ed. San Francisco: Chronicle Books, cop. 2004. 352 str., ilustr. ISBN 0-8118-5532-5. ISBN 978-0-8118-5532-7. [COBISS.SI-ID 27695365]

  392. GORMAN, Carma (ur.). The industrial design reader. New York: Allworth Press, 2004. XI, 243 str., ilustr. ISBN 1-58115-310-4. [COBISS.SI-ID 25854725]

  393. Interior spaces of Asia and the Pacific rim : a pictorial review, (Interial spaces series). Melbourne: Images, 2001-. Zv. <1->, barvne ilustr. ISBN 1-87690-716-9. [COBISS.SI-ID 28605189]

  394. KUPETZ, Günter, KUPETZ, Andrej (ur.). Günter Kupetz : industrial design. Basel: Birkhauser, cop. 2006. 248 str., ilustr. ISBN 3-7643-7688-0. ISBN 978-3-7643-7688-8. [COBISS.SI-ID 28111109]

  395. PAO, Imin (ur.). 30 essential typefaces for a lifetime. Gloucester: Rockport, cop. 2006. 302 str., ilustr. ISBN 1-59253-278-0. [COBISS.SI-ID 28129541]

  396. PIEDMONT-PALLADINO, Susan C. (ur.). Tools of the imagination : drawing tools and technologies from the eighteenth century to the present. New York: Princeton Architectural Press, cop. 2007. XI, 124 str., ilustr. ISBN 1-56898-599-1. ISBN 978-1-56898-599-2. [COBISS.SI-ID 28116485]


  77 FOTOGRAFIJA.


  397. DAWES, Brendan. Analog in, digital out : Brendan Dawes on interaction design, (Voices that matter). Berkeley: New Riders, cop. 2007. V, 331 str., ilustr. ISBN 0-321-42916-8. [COBISS.SI-ID 28402693]


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  398. Elsevier's dictionary of chemoetymology : the whies and whences of chemical nomenclature and terminology. 1st ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2007. VIII, 433 str. ISBN 0-444-52239-5. ISBN 978-0-444-52239-9. [COBISS.SI-ID 28624645]

  399. GOOCH, Jan Woodall (ur.). Encyclopedic dictionary of polymers, (Springer reference). New York: Springer, cop. 2007. 2 zv., ilustr. ISBN 978-0-387-31021-3. [COBISS.SI-ID 28619013]

  400. PAVŠIČ, Jernej (ur.). Geološki terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 331 str. ISBN 961-6568-84-1. ISBN 978-961-6568-84-5. [COBISS.SI-ID 230796800]

  401. GRAEBIG, Klaus. Wörterbuch Qualitätsmanagement : normgerechte Definitionen mit Übersetzungen : zweisprachig Deutsch - Englisch = Dictionary of quality management : standard definitions with translations : bilingual English - German, (Qualität, Dienstleistungen, Management). 1. Aufl. Kissing: WEKA; Berlin; Wien; Zürich: Beuth, 2006. VII, 144 str. ISBN 978-3-8276-1510-7. ISBN 3-8276-1510-0. ISBN 978-3-410-16050-2. ISBN 3-410-16050-7. [COBISS.SI-ID 28104453]

  402. WIESTHALER, Fran, AUBELJ, Bronislava, CIMERMAN, Marjan, GEISTER, Ksenja, HROVATIČ, Renata, LOGAR, Marija Helena. Latinsko-slovenski slovar, (Zbirka Veliki slovarji). Ljubljana: Kres, 1993-<2007>. Zv. <1-7>. ISBN 86-7823-024-X. ISBN 86-7823-073-8. ISBN 86-7823-205-6. ISBN 86-7823-292-7. ISBN 86-7823-389-3. ISBN 978-961-250-000-9. [COBISS.SI-ID 36707072]


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  403. TAYLOR, George, BLEWITT, Geoff. Intelligent positioning : GIS-GPS unification. Chichester: J. Wiley & Sons, cop. 2006. XVII, 181 str., [4] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-470-85003-5. ISBN 978-0-470-85003-9. [COBISS.SI-ID 28634373]


  NASLOVNO KAZALO
  • 2007 Microsoft Office system inside out 24

  • Accelerated VB 2005 47
  • Activation of small molecules 149
  • Adjustment computations 20
  • The Adlard Coles book of maintenance and repair for outboard motors 253
  • Advanced programming using Visual Basic 2005 35
  • Adventurous wine architecture 388
  • Aerodynamik des Automobils 292
  • Agricultural environmental pollution in Slovenia 308
  • Air monitoring for toxic exposures 15
  • Ajax trikovi 98
  • Alfred Herbert Ltd. and the British machine tool industry, 1887-1983 249
  • Alternative construction 356
  • Analog in, digital out 397
  • Anatomija lesa 324
  • The aptamer handbook 190
  • Architects without frontiers 359
  • Architectural map Amsterdam 357
  • Architecture for architects 363
  • Architecture for science 364
  • Architecture from the inside out 371
  • Architectuurkaart Amsterdam 357
  • Astrophysics of gaseous nebulae and active galactic nuclei 136
  • At home in renaissance Italy 343
  • Autodesk Inventor 11 for designers 116
  • Automated lighting 285
  • Automotive air-conditioning and climate control systems 295

  • Basic helicopter aerodynamics 305
  • Basic laboratory calculations for biotechnology 179
  • Baubetrieb und Bauwirtschaft 329
  • Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung 277
  • Beauty and science 1
  • Beginning Ajax 119
  • Beginning C# 2005 databases 28
  • Beginning Google maps applications with Rails and Ajax 29
  • Beginning Ruby 41
  • Beginning Ruby on rails 59
  • Beginning Ruby on rails e-commerce 77
  • Beginning SUSE linux 115
  • Beginning TiVo programming 265
  • Beginning VB 2005 databases 30
  • Beleuchtungstechnik. Grundlagen 358
  • Best designed affordable hotels 376
  • Best designed beach hotels 377
  • Best designed ecological hotels 378
  • Best designed honeymoon hotels 379
  • Best designed wellness hotels 380
  • Bio-based polymers and composites 238
  • Biohydrogen III 192
  • Bioinformatics 201 , 193
  • Bioinformatics and the cell 207
  • Biological inorganic chemistry 194
  • Biology today 198
  • Biomineralization 151
  • Biotechnology 202
  • Blagajev volčin - naša botanična znamenitost 215
  • Blagay's Daphne - our botanical treasure 215
  • Boat building techniques illustrated 293
  • Bremsenhandbuch 294
  • Build your own AJAX web applications 46
  • Building a PC in easy steps 132
  • The building blocks 193
  • Building cost planning for the design team 341

  • C za programere 101
  • CAPE 313
  • CATIA for designers 117
  • The cell cycle 199
  • Centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija 225
  • Ceramic materials 227
  • Charts and graphs for Microsoft Office Excel 2007 72
  • The chemical bond in inorganic chemistry 152
  • Chemical engineering dynamics 314
  • Chemical process control 322
  • Chemicals in the environment 9
  • Chemistry 153
  • Chemistry for the biosciences 155
  • City bountiful 348
  • Climate variations, climate change, and water resources engineering 286
  • Coal 240
  • Coding for wireless channels 264
  • Communications at sea 270
  • Complex dynamics in communication networks 267
  • The comprehensible cosmos 147
  • Computer-aided and structure-based design of novel inhibitors of Mur ligases 221
  • Computergrafik und Bildverarbeitung 93
  • Concise encyclopedia of the structure of materials 228
  • Concrete 280
  • Construction materials manual 360
  • CorelDRAW X3 za Windows 108

  • Človek 195

  • Data communications and networking 269
  • Database design, application development and administration 86
  • Delphi 2005 39
  • Design for aging review 367
  • Design-tech 355
  • Designed for dry feet 284
  • Designing the world's best children's hospitals 368
  • Dial 358
  • Dictionary of quality management 401
  • Dizajniranje korisničkog interfejsa 109
  • Do android crows fly over the skies of an electronic Tokyo? 354
  • Določevanje in vloga nekaterih prehodnih kovin med oksidativno razgradnjo celuloze 183
  • Dragulji 160

  • E-journal invasion 3
  • Eco design 391
  • Ecological consequences of artificial night lighting 10
  • Ecology 191
  • Educational facilities 369
  • Effective software maintenance and evolution 69
  • Ekologija 204
  • Electron microscopy 157
  • The elements of C# style 27
  • Elsevier's dictionary of chemoetymology 398
  • Encyclopedia of bioethics 5
  • The encyclopedia of grasses for livable landscapes 209
  • Encyclopedic dictionary of polymers 399
  • Energy at the crossroads 224
  • Engineering in time 223
  • Engineering legends 281
  • Engineering surveying 138
  • Environment 8
  • The environmental regulatory dictionary 11
  • Environmentally conscious material and chemical processing 287
  • Essential ASP .NET 2.0 95
  • Essential boat electrics 300
  • Excel 2007 formulas 120
  • Excel 2007 power programming with VBA 121
  • Excel for scientists and engineering 33
  • Expert MySQL 31
  • Expert service-oriented architecture in C# 2005 56

  • 50+ vacation homes 370
  • Flight performance of fixed and rotary wing aircraft 297
  • Flüsse und Bäche 283
  • Focus groups 390
  • Food science and food biotechnology 315
  • Foundations of BizTalk server 2006 130
  • Foundations of PEAR 51
  • Foundations of security 44
  • Foundations of WPF 91
  • Fracture and failure of natural building stones 331
  • Fundamentals of fire phenomena 176
  • Fuzzy-reliability engineering 22

  • Gas turbine engineering handbook 246
  • Geminos's Introduction to the phenomena 135
  • Genera orchidacearum. Vol. 1, General introduction, Apostasioideae, Cypripedioideae 210
  • Genera orchidacearum. Vol. 2, Orchidoideae 211
  • Genera orchidacearum. Vol. 3, Orchidoideae. Vanilloideae 212
  • General, organic, and biological chemistry 181
  • Genes, mind, and culture 197
  • Geološki terminološki slovar 400
  • Getting at the inner workings 193
  • Global tectonics 188
  • Good clinical, laboratory and manufacturing practices 158
  • Google trikovi 37
  • Google's pagerank and beyond 78
  • Guide for surface finish of concrete slabs on ground 336
  • Günter Kupetz 394

  • H2O architecture 361
  • Hauselektrik selbst installieren und reparieren 372
  • Hawley's condensed chemical dictionary 164
  • HazMat data 174
  • Health facilities review 373
  • Heat and mass transfer 139
  • Heat pipes 254
  • Helicopter flight dynamics 301
  • Historische Beschichtungstechniken 338
  • The holy grail 193
  • Houses of God 365
  • Housing and dwelling 346
  • Hydrogen 241
  • Hydrogeology 185

  • The industrial design reader 392
  • Information trapping 38
  • Inside Microsoft dynamics AX 4.0 65
  • Inside Microsoft Office SharePoint server 2007 118
  • Intelligent positioning 403
  • Interactions of spin-labeled derivatives of perifosine and miletefosine with model and cell membranes 166
  • Interactive TV 268
  • Interakcije spinsko označenih derivatov perifosina in milefosina z modelnimi in celičnimi membranami 166
  • Interface science in drinking water treatment 288
  • Interior spaces of Asia and the Pacific rim 393
  • Interlibrary loan and document delivery 4
  • Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS 74
  • Introduction to AutoCAD 2008 133
  • Introduction to genetic analysis 196
  • Introduction to health and safety in construction 334
  • The invented land 345
  • Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode 290
  • Istražite Illustrator CS2 55

  • The Java EE 5 tutorial 70
  • The Java tutorial 71
  • Jesenice 347

  • Kaj spreminja svet 186
  • Kako izdelamo prostorske načrte 352
  • Kautschuk Technologie 326
  • Kemijsko računanje in osnove kemijskega ravnotežja 156
  • Kids spaces 374
  • Kiessler + Partner 375
  • Kinematic chains and machine components design 250
  • Kmetijsko obremenjevanje okolja v Sloveniji 308
  • Kommentar ATV DIN 18 350 und DIN 18 299 332
  • Kompleksni sistemi. 1, Novi formalni modeli 23
  • Komunalna energetika 245
  • Korrosionsschutz am Bau 339

  • Landslide risk assessment 278
  • Latinsko-slovenski slovar 402
  • Lecture notes in road vehicle accident reconstruction 299
  • Lehninger principles of biochemistry 200
  • Leseni prostorski konstrukcijski elementi v procesu arhitekturnega načrtovanja (novi načini oblikovanja lesa) 335
  • Lightwave 3D 7.5 62
  • Liquid chromatography of natural pigments and synthetic dyes 165
  • Logistik im Automobilbau 298

  • Mala flora Slovenije 214
  • March's advanced organic chemistry 180
  • Marine diesel engines 247
  • The marine electrical & electronics bible 302
  • Mastering Microsoft Exchange Server 2007 49
  • Mastering Windows Vista business 88
  • Matematični priročnik 18
  • Matematika za farmacevte 19
  • Materials chemistry 229
  • Materials science of membranes for gas and vapor separation 230
  • Mechanics and strength of materials 237
  • Mechatronics for safety, security and dependability in a new era 327
  • Mehanizem inhibicije korozije bakra in njegovih zlitin s cinkom z derivati benzotriazola v kloridnih raztopinah 162
  • Mehanokemijska sinteza NaNbO [spodaj] 3 321
  • Metal-containing and metallosupramolecular polymers and materials 231
  • The metropolis and its image 349
  • Micro instrumentation 318
  • Micro- and opto-electronic materials and structures 232
  • Microsoft Office Excel 2007 129
  • Microsoft Office Excel 2007 Visual basic for applications step by step 66
  • Microsoft Office Visio 2007 80
  • Microsoft Office Visio 2007 inside out 122
  • Microsoft SharePoint 2007 for dummies 125
  • Microsoft SharePoint 57
  • Microsoft SQL server 2005 analysis services step by step 67
  • Microsoft Windows powershell step by step 127
  • Microsoft Windows SharePoint services 3.0 step by step 87
  • Microsoft Windows Vista 85
  • Modeling of process intensification 319
  • Motorkolben 257
  • Multi-family housing 366
  • Museo delle saline 320
  • Museum of Salt-making 320
  • Muzej solinarstva 320

  • Nanoparticle assemblies and superstructures 233
  • Naša pokopališča 351
  • Natural gas 242
  • The nature handbook 206
  • Naučite Perl 107
  • Naučite za 21 dan C# Web programiranje 113
  • Neprijetna resnica 12
  • Network+ 52
  • Networking 53
  • Networks on chips 259
  • New challenges in field crop production 2006 307
  • Niwaki 213
  • Nobel laureate contributions to 20th century chemistry 177
  • Noise and vibration control engineering 144
  • Nove priložnosti e-komuniciranja 112
  • Novi izzivi v poljedelstvu 2006 307
  • Numerical exercises on heat transfer in a hydrocarbon safety paradigm 316

  • Object-oriented systems analysis and design using UML 32
  • Office 2007 bible 94
  • The Office 362
  • Oil 243
  • 100 of the world's best bars 381
  • OpenGL 43
  • Operativni sistemi 110
  • Optimal design of complex mechanical systems 142
  • Organic chemistry 168
  • Organizacija i arhitektura računara 111
  • Organometallic chemistry. Vol. 33, A review of the literature published during 2003 169
  • Organska kemija. Praktikum 171
  • Osnovi programiranja u okruženju grafičkih operativnih sistema 96
  • Ottomotor-Management 252
  • The Oxford book of health foods 217

  • Palladium in heterocyclic chemistry 170
  • Pascal & Delphi programiranje 58
  • Pavement management for airports, roads, and parking lots 282
  • Pests of fruit crops 218
  • Philosophy of chemistry 172
  • Photochemistry. Vol. 36, A review of the literature published between July 2003 and June 2004 173
  • Photonics 263
  • PHP i MySQL 124
  • Physics for scientists & engineers with modern physics 141
  • Pixel detectors 145
  • Polyurethane and fire 235
  • Pots in the garden 216
  • Practical .NET 2.0 networking projects 79
  • Practical analog and digital filter design 258
  • Practical guide to compass correction 303
  • A practical guide to supramolecular chemistry 154
  • Practical JavaScript, DOM scripting and Ajax projects 134
  • Practical numerical analysis using Microsoft Excel 92
  • Practical recording techniques 328
  • The pragmatic programmer 64
  • Praktische Bauphysik 279
  • Pravni vodnik po internetu 6
  • Pred začetkom 137
  • Prelazak na Linux 48
  • Priprava elektrolitov na osnovi ionskih tekočin in njihova uporaba v fotoelektrokemijskih celicah 161
  • Priročnik za gradnjo družinske hiše v lastni režiji 382
  • Pro ASP.NET 2.0 e-commerce in C# 2005 106
  • Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005 84
  • Pro CSS and HTML design patterns 34
  • Pro InfoPath 2007 68
  • Pro SMS 2003 76
  • Pro T-SQL 2005 programmer's guide 40
  • Pro Visual C++ 2005 for developers 126
  • Pro VS 2005 reporting using SQL server and crystal reports 50
  • Pro WCF 102
  • Pro. NET 2.0 XML 73
  • Proctor and Hughes' chemical hazards of the workplace 159
  • Professional ASP.NET 2.0 databases 114
  • Professional Microsoft smartphone programming 131
  • Professional Microsoft Virtual Server 2005 25
  • Professional web 2.0 programming 103
  • Professional Windows powershell 123
  • Professional XML 104
  • Programming WCF services 83
  • Projektni management 310
  • Projektovanje baza podataka 105
  • PSpice for basic circuit analysis 262
  • Psychoacoustics 140
  • Ptiči Šaleških jezer in okolice 219

  • Računalniško in strukturno podprto načrtovanje novih zaviralcev Mur ligaz 221
  • Ravnanje s komunalnimi odpadki 14
  • Reed's motor engineering knowledge for marine engineers 251
  • Reed's ship construction for marine students 306
  • Remote sensing with polarimetric radar 274
  • Rešeni zadaci iz programskog jezika C 75
  • RFID - a guide to radio frequency identification 272
  • The rough guide to climate change 13
  • Royal Horticultural Society essential garden planning & construction 353
  • Rules of thumb in engineering practice 323

  • Safety, comfort and convenience systems 304
  • Salzgartenmuseum 320
  • Sams teach yourself JavaScript in 24 hours 90
  • Sams teach yourself Microsoft Office 2007 all in one 99
  • Sanitäranlagen selbst warten und installieren 333
  • Schutz und Instandsetzung von Stahlbeton 340
  • Science of microscopy 178
  • Sculpture parks in Europe 389
  • Security+ 97
  • Self-organized nanoscale materials 236
  • Sensations 350
  • Sensors and actuators 260
  • Shell structures 342
  • Ship stability for masters and mates 296
  • Signal processing and linear systems 273
  • Skok u PHP 5 60
  • Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije 234
  • Smart card applications 261
  • Softversko inženjerstvo 100
  • Software project management 63
  • A software-defined GPS and Galileo receiver 275
  • Soil constitutive models 184
  • Solar revolution 239
  • Solid fuels and heavy hydrocarbon liquids 317
  • Solid state modifications and transformations in sildenfil citrate and terfenadine salts 150
  • Sončna energija v Sloveniji 187
  • Special edition using Microsoft Windows Vista 42
  • Speech processing for IP networks 266
  • Sporting spaces 384
  • SQL kuvar 89
  • Stem cells 203
  • Steps towards an evolutionary physics 2
  • Structural and biophysical properties of antimicrobial peptides 220
  • Structure and properties of atomic nanoclusters 325
  • Strukturne in biofizikalne lastnosti antimikrobnih peptidov 220
  • The study of physical forms of donepezil hydrochloride and their transformation under the influence of pharmaceutical-technologies processes 222
  • Surrealism and architecture 385

  • Študij fizikalnih oblik donepezilijevega klorida in njihovih pretvorb pod vplivom farmacevtsko-tehnoloških procesov 222

  • Talum 386
  • Technische Akustik und Lärmschutz 143
  • Tehnički i medicinski gasovi 312
  • Teorija grafov in kombinatorika 21
  • Termodinamika in kinetika konformacijskih prehodov nekaterih biološko pomembnih makromolekul 175
  • Theory of colloid and interfacial electric phenomena 167
  • 30 essential typefaces for a lifetime 395
  • Three-nucleon force effects in the deuteron-proton breakup reaction 148
  • Tools of the imagination 396
  • Traktat o slikarstvu 344
  • Transport spaces 387

  • Ullmann's biotechnology and biochemical engineering 205
  • Umformtechnik der Metalle 255
  • Understanding IPTV 271
  • Underwater wet welding 248
  • Uporaba tekočinske kromatografije s fluorescenčno detekcijo za določitev jasmonske kisline v vodolečevkah (Lemnaceae) 163
  • Upravljanje logističkim mrežama 311
  • Using PCs on board 36

  • Valve selection handbook 226
  • Veliki srednješolski priročnik 7
  • Ventilation for environmental tobacco smoke 244
  • Het verzonnen land 345
  • Vodnik po botaniki 208
  • Vodovod 289
  • Vodovod i kanalizacija 330
  • Vodovod i kanalizacija u zgradama 337
  • Volatile organic compounds in the atmosphere 17
  • Vreme in podnebje v gorah 189

  • Warped passages 146
  • Water resources sustainability 291
  • Welding technology for engineers 256
  • Windows developer power tools 26
  • Windows Vista resource kit 128
  • Windows Vista secrets 82
  • Windows Vista timesaving techniques for dummies 81
  • Windows Vista ultimate bible 45
  • Wireless mesh networking 276
  • Wood structure and environment 309
  • Wörterbuch Qualitätsmanagement 401
  • Writing secure code for Windows Vista 61

  • XML za programere 54

  • Zbirka izpitnih nalog iz kemije 182
  • Zeleni planet? 16
  • Zgradbe svetovnih razstav - konstrukcija, arhitektura, urbanizem, oblikovanje 383


  IMENSKO KAZALO
  • Adachi, Motonari (urednik) 236
  • Admour, Isra' Mahmoud 150
  • Ahačič, Kozma (drugo, korektor, lektor) 402
  • Ahmed, Syed Rafeeq (avtor) 292
  • Aitken, Peter G. (avtor) 113
  • Ajmar-Wollheim, Marta (urednik) 343
  • Alford, David V. 218
  • Allen, Norman S. (avtor) 173
  • Alonso, Julio A. (1948-) 325
  • Alread, Jason 355
  • American Institute of Architects 369
  • American Institute of Architects. Academy of architecture for health 373
  • American Institute of Architects. Design for Aging Center 367
  • Âmpol'skij, Jurij (1938-, urednik) 230
  • Arai, Eiji (urednik) 327
  • Arai, Tatsuo (urednik) 327
  • Arbeiter, Franc (avtor) 160
  • ARCAM 357
  • Armstrong, Ben (1980-) 25
  • Arnold, Dana (urednik) 349
  • Asta, Mia (ilustrator) 160 , 186
  • Atlee, Joanne M. (avtor) 100
  • Aubelj, Bronislava (avtor) 402
  • Avery, James 26

  • Babič, Matjaž (1962-, korektor, lektor) 402
  • Baehr, Hans Dieter 139
  • Baer, Roland (urednik) 358
  • Baetz, Brian W. (avtor) 223
  • Baird, Davis (urednik) 172
  • Baker, Pamela J. (1947-, avtor) 198
  • Baldwin, Kenneth (1964-) 27
  • Barrass, C. B. (avtor) 296
  • Bartle, Keith D. (avtor) 317
  • Bartlett, Bruce 328
  • Bartlett, Jenny (avtor) 328
  • Batič, Franc (pisec recenzij) 204
  • Begon, Michael 191
  • Bell, Charles Andrew (1962-) 31
  • Benedik, Martin (1950-, korektor, lektor) 402
  • Benini, Luca (1967-) 259
  • Bennett, Simon 32
  • Berggren, John Lennart (avtor) 135
  • Bergmann, Heinz (1933-, avtor) 279
  • Bernik, Tina (1978-, drugo) 402
  • Bertalanič, Renato (avtor) 186
  • Bertini, Ivano (urednik) 194
  • Bhaduri, A. K. (metalurg, urednik) 256
  • Biglieri, Ezio 264
  • Billo, E. Joseph 33
  • Birmingham, Richard 293
  • Blagojević, Biljana 330
  • Blázquez Abascal, Jimena 389
  • Blewitt, Geoff (avtor) 403
  • Bobić, Miloš (prevajalec) 109
  • Boekel, Andrea (urednik) 370
  • Bogataj Jančič, Maja (avtor) 6
  • Bogner, Martin 312
  • Bolhuis, Peter van 345
  • Bongso, Ariff (urednik) 203
  • Borak, Živa (drugo) 402
  • Borre, Kai (avtor) 275
  • Bowers, Michael 34
  • Boyce, Jim (1958-, avtor) 24
  • Boyce, Meherwan P. 246
  • Bradford, Travis 239
  • Bradley, Julia Case 35
  • Bradshaw, Tony (avtor) 155
  • Breach, Mark (avtor) 138
  • Bregant, Boris (1940-, avtor) 347
  • Brennan, Scott R. 8
  • Breuer, Bert (urednik) 294
  • Brickell, Christopher (glavni urednik) 353
  • Brilej, Roman (matematik, urednik) 7
  • Brosnan, John (1978-) 265
  • Brown, Ian David 152
  • Brown, Keith (1967-, avtor) 95
  • Burke, Dave 266
  • Buttress, Rob 36

  • Cadena, Richard 285
  • Caf, Bojan (fotograf) 189
  • Calder, Nigel 247
  • Calishain, Tara 37 , 38
  • Cantu, Marco 39
  • Carson, Phillip A. (1944-, urednik) 158
  • Carter, C. Barry 227
  • Cedilnik, Anton 18
  • Cerar, Franc (1922-, avtor dodatnega besedila) 351
  • Cerar, Milan (fotograf) 219
  • Cesar, Pablo (urednik) 268
  • Charlesworth, Esther Ruth 359
  • Ciglarič, Iztok (urednik) 299
  • Ciglenečki, Marjeta (urednik) 386
  • Ciglič, Henrik (prevajalec) 215 , 219 , 320
  • Cimerman, Marjan (avtor) 402
  • Coles, Michael (računalničar) 40
  • Cooper, Peter (računalničar) 41
  • Copeland, Kyle (1975-, avtor) 265
  • Cotič, Boštjan (avtor, urednik) 382
  • Cotterell, Mike (avtor) 63
  • Cowart, Robert 42
  • Cox, Michael M. (avtor) 200
  • Crafti, Stephen (1959-) 361 , 362
  • Cragg, Peter J. 154
  • Crawford, Tony (avtor) 101
  • Crosbie, Michael J. 363 , 364 , 365 , 366
  • Crosbie, Michael J. (avtor dodatnega besedila) 367
  • Crowe, Jonathan 155
  • Cserháti, Tibor (urednik) 165
  • Cuerda Quintana, Pep 208
  • Cvetković, Dragan (računalnikar) 43

  • Čeh Brežnik, Barbara (tehnični urednik) 307
  • Čeh, Boris 156
  • Češarek, Pavel (korektor, lektor) 402
  • Čop, Breda (korektor, lektor) 402
  • Čufar, Katarina 324

  • Daly, Steven (inženir) 295
  • Darke, Rick 209
  • Daswani, Neil 44
  • Davis, Phyllis (1963-, avtor) 108
  • Dawes, Brendan 397
  • De Micheli, Giovanni (avtor) 259
  • De Silva, Clarence W. 260
  • Dent, Nigel J. (urednik) 158
  • Derrett, D. R. 296
  • Dobnikar, Meta (1964-, avtor) 160
  • Dobovišek, Mirko 19
  • Dolinar, Miha (fotograf) 189
  • Dolinar, Mojca (1972-, avtor) 186
  • Dornfest, Rael (avtor) 37
  • Dulaney, Emmett A. (avtor) 97
  • Dulanović, Nenad (avtor) 43
  • Dunkin, I. (urednik) 173
  • Duran, Mauricio (avtor) 56
  • Durham, Joel 45
  • Dykes, Lucinda (avtor) 119

  • Đorđević, Jasmina (prevajalka, prevajalec) 55

  • Eernisse, Matthew 46
  • Elizabeth, Lynne (urednik) 356
  • Erjavec, Andrej (avtor, ilustrator) 382
  • European Conference EurolTV (5 ; 2007 ; Amsterdam) 268
  • Evans, James (1948-, avtor) 135
  • Evjen, Bill (1970-, avtor) 104

  • Fahlman, Bradley D. 229
  • Farmer, Ray (avtor) 32
  • Fastl, Hugo 140
  • Fegan, Sophia Chung (avtor) 269
  • Ferland, Gery J. (avtor) 136
  • Ferlinc, Darko (urednik, avtor dodatnega besedila) 386
  • Ferrett, Ed (avtor) 334
  • Filippone, Antonio 297
  • Fischer, Max (avtor) 93
  • Forouzan, Behrouz A. 269
  • Foški, Mojca (tehnični urednik) 352
  • Fouché, Guy (računalničar) 47
  • Foy, Brian D. (avtor) 107
  • Franck, Karen A. 371
  • Frantar, Slavko (fotograf) 189
  • Franz, Rainer 332
  • Fredericks, Carrie (urednik) 242
  • Frice, Jurij (1975-, drugo) 402
  • Fröhlich, Martin (urednik) 283
  • Fuad-Luke, Alastair 391

  • Gagné, Marcel 48
  • Gantar, Kajetan (avtor dodatnega besedila, mentor) 402
  • Gaonkar, R. S. Prabhu (avtor) 22
  • Garbrecht, Jürgen D. (urednik) 286
  • Gedei, Tibor (fotograf) 186
  • Geister, Ksenja (avtor) 402
  • Gelbart, William M. (avtor) 196
  • Geminus 135
  • Geo-Frontiers Conference (2005 ; Austin) 184
  • Gerber, Barry 49
  • Ghilani, Charles D. 20
  • Giancoli, Douglas C. 141
  • Gobbi, Massimiliano (avtor) 142
  • Goff, Kevin S. 50
  • Gooch, Jan Woodall (1946-, urednik) 399
  • Good, Nathan A. 51
  • Gore, Albert (1948-) 12
  • Gorman, Carma (urednik) 392
  • Gostinčar, Matjaž (ilustrator) 186
  • Graebig, Klaus (1954-) 401
  • Graphic Image Studio 374
  • Gray, Andrew (1971-, avtor) 27
  • Green, M. L. H. (urednik) 169
  • Gregori, Janez (1941-) 219
  • Gregori, Janez (1941-, fotograf) 186
  • Gregorič, Gregor (avtor) 186
  • Gregorič, Gregor (urednik) 186
  • Griffiths, Anthony J. F. (avtor) 196
  • Gril Juvan, Maja (1975-, drugo) 402
  • Grm, Marjan (avtor dodatnega besedila) 400
  • Grohar, Dejan (fotograf) 219
  • Grošelj, Nada (drugo) 402
  • Groth, David 52
  • Gutiérrez-Lopez, Gustavo F. (urednik) 315

  • Haberäcker, Peter (avtor) 93
  • Hallberg, Bruce A. (1964-) 53
  • Hanus, Bo 333 , 372
  • Harms, A. A. (1934-) 223
  • Harold, Elliotte Rusty 54
  • Harper, John L. (avtor) 191
  • Harris, Mike (1948-) 270
  • Hart, Harold (1922-, avtor) 168
  • Hartlage, Richard (fotograf) 216
  • Hartman, Annesa (1968-) 55
  • Hasan, Jeffrey 56
  • Hathaway, Gloria J. 159
  • Hauc, Anton 310
  • Haugen, David M. (1969-, urednik) 240 , 241
  • Hawkes, Peter William (urednik) 178
  • Hawking, S. W. (1942-, avtor dodatnega besedila) 137
  • Hegger, Manfred (avtor) 360
  • Heinrich, Helen 3
  • Held, Gilbert (1943-) 271
  • Henson, Robert (1960-) 13
  • Herakovič, Andrej (kartograf) 16
  • Herlec, Uroš (avtor) 186
  • Herod, Alan A. (avtor) 317
  • Hester, Ronald E. (urednik) 9
  • Hillier, Scot 57
  • Hilyer, Lee Andrew 4
  • Hiscock, Kevin M. 185
  • Hlacer, Jože (fotograf) 186
  • Hladni, Ivan 58
  • Hobson, Jake 213
  • Hoeksema, Robert J. 284
  • Holmes, Jim (1963-, avtor) 26
  • Holtz, Shel (avtor dodatnega besedila) 112
  • Holzner, Steven 59 , 60
  • Horvat, Bogdan (1961-, avtor) 186
  • Howard, Michael (1965-) 61
  • Howe, Arthur 62
  • Hoyer, Martina (1974-, drugo) 402
  • Hriberšek, Matej (avtor dodatnega besedila, urednik, korektor, lektor) 402
  • Hrovat, Tomaž (1964-, fotograf) 189
  • Hrovatič, Renata (avtor, lektor) 402
  • Hu, Honglin (1975-, urednik) 276
  • Hucho, Wolf-Heinrich (urednik) 292
  • Huddleston, James (avtor) 28 , 30
  • Hughes, Bob 63
  • Hughes, Phil 334
  • Hunt, Andrew (1964-) 64
  • Hunt, V. Daniel 272

  • Ihme, Joachim 298
  • Images Publishing Group 384 , 387 , 393
  • Ingham, John (avtor) 314
  • Isailović, Miodrag (avtor) 312
  • Isak, Jelena (1974-, drugo) 402
  • Ivanc, Jera (1975-, drugo) 402

  • Jackson, Leslie (avtor) 251
  • Jacobson, Reed 66 , 67
  • Jaggar, David (avtor) 341
  • Jakoša, Suzana (avtor) 7
  • Jakšić, Milan (prevajalec) 110
  • Janaćković, Goran (prevajalec) 37
  • Janković, Rade (prevajalec) 110 , 111
  • Janus, Philo 68
  • Japelj, Boštjan (1978-) 220
  • Jarzabek, Stan 69
  • Jelen, Bill 72
  • Jendrock, Eric (avtor) 70
  • Jerala, Roman (mentor) 220
  • Jerman, Jure (avtor) 186
  • Jerman, Jure (fotograf) 186
  • Jernejc Kodrič, Mojca (avtor) 186
  • Jeršek, Barbara (avtor) 186
  • Jeršek, Barbara (fotograf) 186
  • Jeršek, Miha 160
  • Jeršek, Miha (avtor) 186
  • Jeršek, Miha (urednik, fotograf) 186
  • Ješić, Ana (prevajalec) 101
  • Jogan, Nejc (avtor) 214
  • Jones, David K. C. (avtor) 278
  • Jones, John Clifford (1952-) 316
  • Joshi, Bipin 73
  • Jovanović, Sveta (prevajalec, prevajalec) 100
  • Jovanovski, Vasko 161
  • Judd, Patricia Ann (avtor) 217
  • Jurca, Tomaž (1973-, prevajalec) 344
  • Juvan, Martin 21

  • Kajfež-Bogataj, Lučka (redaktor prevoda) 12
  • Kandiyoti, Rafael 317
  • Kartalovski, Andon (prevajalec) 89 , 105 , 124
  • Kastelec, Damijana 187
  • Kastelec, Damijana (avtor, fotograf) 189
  • Kastelec, Franci (fotograf) 189
  • Kastelec, Janez (fotograf) 189
  • Kearey, Philip 188
  • Keats, David J. 248
  • Keil, Frerich (1947-, urednik) 319
  • Kennedy, Michael (1939-) 74
  • Kent, Allan (avtor) 51
  • Kerbler, Stojan (urednik, fotograf) 386
  • Kern, Christoph (1975-, avtor) 44
  • Kesavan, Anita (avtor) 44
  • Kew, Peter A. (avtor) 254
  • Kiessler, Uwe (urednik, z enoto povezano ime) 375
  • Kimmel, Marek (1959-, avtor) 201
  • King Komiske, Bruce (urednik) 368
  • King, James J. (zbiratelj) 11
  • Kistryn, Stanisław (1960-) 148
  • Kitek Kuzman, Manja 335
  • Klemenc, Branka (prevajalec) 308
  • Klussmann, Sven (urednik) 190
  • Knittel, Brian (avtor) 42
  • Kocarev, Ljupco (urednik) 267
  • Koch, Melvin V. (urednik) 318
  • Kocić, Aleksandar (prevajalec) 124
  • Kočevar, Marijan (avtor) 171
  • Königsberger, Erich (urednik) 151
  • Kopač, Irena (1955-, avtor) 289
  • Koppmann, Ralf (urednik) 17
  • Koršič, Matej (fotograf) 186
  • Kosec, Marija (1947-, mentor) 321
  • Kosec, Tadeja 162
  • Kosi, Branko (1964-) 14
  • Košćal, Stanislav (prevajalec) 62 , 109 , 111
  • Kotnik, Miha 221
  • Kotov, Nicholas A. (1965-, urednik) 233
  • Kourkoulis, Stavros K. (urednik) 331
  • Krajnčič, Božidar (komentor) 163
  • Kraus, Laslo 75
  • Kristl, Janja 163
  • Krošelj, Lucija (1974-, drugo) 402
  • Kruetzfeld, Rod 76
  • Kumer, Samo 289
  • Kunaver, Jurij (1933-, avtor) 186
  • Kunaver, Jurij (1933-, fotograf) 186
  • Kunšič, Mirko (fotograf) 186
  • Kunz, Martin Nicholas 376 , 377 , 378 , 379 , 380
  • Kuo, John (urednik) 157
  • Kupetz, Andrej (1968-, urednik) 394
  • Kupetz, Günter (1925-) 394
  • Kušar, Jože (1940-, mentor) 335 , 383
  • Kutz, Myer (avtor) 287

  • Laine, Jarkko (1979-) 77
  • Langford, Joseph D. (urednik) 390
  • Langville, Amy N. 78
  • Lapajne, Janez (kartograf) 186
  • Lathi, Bhagwandas Pannalal 273
  • Lawson, Laura J. (1966-) 348
  • LeBlanc, David (1960-, avtor) 61
  • Lechner, Hans (urednik) 329
  • Lee, E. Mark 278
  • Lee, Wei Meng 79
  • Lemke, Judy (1965-) 80
  • Lengar, Tinka (prevajalec) 208
  • Lengauer, Thomas (urednik) 193
  • Leonardo da Vinci 344
  • Leonhard, Woody 81
  • Lepori, R. Bianca (avtor) 371
  • Leslie, Thomas (1967-, avtor) 355
  • Lewis, Andre (avtor) 29
  • Lewis, Myrddin John (1957-, avtor) 249
  • Lewis, Richard J. (Sr.) 164
  • Lewontin, Richard C. (1929-, avtor) 196
  • Li, Jie Jack (urednik) 170
  • Likar, Maja (1978-, drugo) 402
  • Livingston, Brian 82
  • Ljubetič, Sonja (1976-, drugo) 402
  • Lloyd-Jones, Roger (1944-) 249
  • Logar, Marija Helena (1978-, avtor) 402
  • Lohmeyer, Gottfried 279
  • Londer, Olga M. (avtor) 87
  • Lovka, Milan (prevajalec) 195
  • Löwy, Juval 83
  • Lumsden, Charles J. (1949-) 197
  • Luo, Jijun (urednik) 276

  • MacDonald, Matthew 84
  • Magid, Lawrence J. 85
  • Maini, Deepak (avtor) 116
  • Makarovič, Boštjan (urednik) 6
  • Manley, Pat 300
  • Mannino, Michael V. 86
  • March, Jerry (avtor) 180
  • Marghitu, Dan B. 250
  • Marković, Dragan (računalnikar, avtor) 43
  • Marshall, Brian E. (avtor) 62
  • Martin, Hannah (avtor) 379
  • Martin, John Wilson (1926-, urednik) 228
  • Martin, Ross 336
  • Martinčič, Andrej (avtor) 214
  • Massó, Patricia (avtor) 376 , 377 , 378
  • Mastinu, Giampiero 142
  • Matajc, Iztok (avtor) 186
  • Matajc, Iztok (fotograf) 186
  • Matković, Stanka (avtor) 96
  • Maute, Dieter 143
  • Maver, Aleš (drugo) 402
  • Mays, Larry W. (odgovorni urednik) 291
  • McBee, Jim (avtor) 49
  • McCage, Crystal (urednik) 243
  • McDermott, Henry J. 15
  • McRobb, Steve (avtor) 32
  • Means, W. Scott (avtor) 54
  • Mehta, Povindar Kumar 280
  • Merše, Janko (fotograf) 186
  • Meyer, Carl Dean (avtor) 78
  • Miano, Carlo (avtor) 142
  • Mical, Thomas (1965-, avtor) 385
  • Mihevc-Gabrovec, Erika (mentor) 402
  • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 137
  • Mikuletič, Jurij (ilustrator) 186
  • Mikuž, Jure (1949-, avtor dodatnega besedila) 344
  • Mikuž, Mojca (drugo) 402
  • Miller Lane, Barbara (urednik) 346
  • Miller, Jeffrey H. (avtor) 196
  • Millspaugh, Anita C. (avtor) 35
  • Milošev, Ingrid (mentor) 162
  • Milošević, Milan D. (prevajalec) 109 , 110 , 111
  • Milotti-Bertoni, Daniela (prevajalec) 320
  • Milutinović, Darko (prevajalec) 107
  • Minasi, Mark 88
  • Minkoff, Eli C. 198
  • Mirtič, Breda (avtor dodatnega besedila) 160
  • Misfeldt, Trevor (1969-, avtor) 27
  • Misner, Stacia (avtor) 67
  • Mišić, Dragan (prevajalec) 60 , 98
  • Miyake, Jun (urednik) 192
  • Mlakar, Darja (1977-, drugo) 402
  • Mlinar, Ciril (fotograf) 160 , 186 , 215
  • Molinaro, Anthony 89
  • Moncur, Michael G. 90
  • Monk, Paul M. S. (avtor) 155
  • Monteiro, Paulo J. M. (avtor) 280
  • Morgan, David Owen (1958-) 199
  • Moroney, Laurence 91
  • Morton, Thomas Dunn 251
  • Mott, Harold 274
  • Movrin, David (1977-, drugo, korektor, lektor) 402
  • Mravljak, Janez 166
  • Mueller, John (1958-, avtor) 88
  • Murenc, Elizabeta (drugo) 402

  • Nandy, A. 92
  • Nash, Trey (avtor) 47
  • Navodnik, Janez 234
  • Nelson, David Lee (1942-) 200
  • Newcombe, Gayle (urednik) 288
  • Newman, Simon (1947-, avtor) 305
  • Ni, Lionel M. (avtor) 131
  • Nischwitz, Alfred 93
  • Nobel Foundation 153
  • Norton, M. Grant (avtor) 227
  • Novak, Mojca (21.7.1969-, urednik) 7

  • Ohshima, Hiroyuki (1944-) 167
  • Olonetzky, Nadine (1962-) 350
  • Onion, Fritz 95
  • Orel, Boris (mentor) 161
  • Osterbrock, Donald E. 136

  • Paddock, Rod (avtor) 50
  • Padfield, Gareth D. 301
  • Pallas, Jean-Luc 253
  • Pao, Imin (urednik) 395
  • Parker, Deborah (urednik) 353
  • Pastore, Michael A. 97
  • Pavlić Skender, Helga (avtor) 311
  • Pavšek, Miha (fotograf) 189
  • Pavšič, Jernej (urednik) 400
  • Payne, John C. (1954-) 302
  • Pečar, Slavko (mentor) 166
  • Pehani, Peter (1968-, fotograf) 189
  • Peiris, Chris (avtor) 102
  • Perry, Bruce W. 98
  • Perry, Greg M. 99
  • Pešić, Aleksandar (prevajalec) 113
  • Petkovšek, Zdravko (avtor, fotograf) 189
  • Petrič, Andrej 171
  • Pfleeger, Shari Lawrence 100
  • Phoenix, Tom (avtor) 107
  • Piedmont-Palladino, Susan C. (urednik) 396
  • Pietraszkiewicz, Wojciech (urednik) 342
  • Pihlar, Boris (komentor) 162
  • Plaisant, Catherine (avtor) 109
  • Pleničar, Mario (avtor dodatnega besedila) 400
  • Plut, Dušan 16
  • Podgornik Reš, Ruth 351
  • Podgornik, Dušan (fotograf) 320
  • Podobnik, Andrej (avtor) 214
  • Pogačnik, Andrej (1944-) 352
  • Pogačnik, Tjaša (prevajalec) 208
  • Pohanish, Richard P. 174
  • Polanski, Andrzej 201
  • Post, Matthias (avtor) 279
  • Post, Stephen Garrard (1951-, urednik) 5
  • Postružnik, Natalija (avtor dodatnega besedila) 112
  • Potočnik, Primož (1971-, avtor) 21
  • Prager, Franz H. 235
  • Praprotnik, Nada 215
  • Prebil, Ivan (urednik) 299
  • Premk, Ana (klasična filologinja, drugo) 402
  • Pridgeon, Alec M. (1950-, urednik) 210 , 211 , 212
  • Prinz, Peter 101
  • Prislan, Iztok 175
  • Proctor, Nick H. (avtor) 159
  • Puglia, Albert (avtor) 272
  • Puglia, Mike (avtor) 272
  • Puigjaner, Luis (urednik) 313

  • Quintiere, James G. 176

  • Radonić, Milorad 337
  • Raj, Baldev (1947-, urednik) 256
  • Rakovec, Jože (1946-, avtor dodatnega besedila, fotograf) 189
  • Rakovec, Jože (1946-, avtor) 186 , 187
  • Randall, Lisa 146
  • Rankl, Wolfgang 261
  • Ravnik, Vlado (1924-, avtor, ilustrator) 214
  • Razpet, Marko (ilustrator) 18
  • Razpet, Nada (ilustrator) 18
  • Reay, David Anthony 254
  • Rees, Martin J. (1942-) 137
  • Reid, George H. (1924-) 303
  • Rejec Brancelj, Irena 308
  • Resources Online 80
  • Ribarič, Vladimir (1928-2002, kartograf) 186
  • Rich, Catherine (urednik) 10
  • Riordan, Rebecca M. 105
  • Robert Bosch GmbH 252 , 304
  • Rock, Brian Allan 244
  • Rogel, Špela (tehnični urednik) 352
  • Rogelj, Boštjan (kartograf) 16
  • Rogelj, Nace (ilustrator) 7
  • Rogers, David (1954-) 177
  • Rogers, Raymond Joseph 216
  • Rojac, Tadej (1979-) 321
  • Rossi, Leonardo (avtor) 145
  • Rosteck, Helmut (avtor) 235
  • Rotar, Katarina (prevajalec) 195
  • Röthemeyer, Fritz 326
  • Royal Society of Chemistry (Cambridge) 158

  • Sadek, Mitja (drugo) 402
  • Sarknas, Paul 106
  • Sašek, Simona (1975-, drugo) 402
  • Schofield, Wilfred 138
  • Schönburg, Kurt 338 , 339
  • Schröder, Manfred 340
  • Schubert, Ulrich (urednik) 231
  • Schwartz, Randal L. 107
  • Schwartz, Steve 108
  • Schwarz, Eugen (avtor) 332
  • Schweingruber, Fritz Hans 309
  • Seddon, John 305
  • Seidman, Lisa A. 179
  • Sekirnik, Jože (lektor) 402
  • Selič, Tinka (drugo) 402
  • Sendi, Richard (avtor, urednik) 382
  • Senning, Alexander (zbiratelj) 398
  • Shahin, Mohamed Y. 282
  • Shankar, V. (metalurg, urednik) 256
  • Shneiderman, Ben 109
  • Silič, Tina (drugo) 402
  • Silva, Vitor Dias da 237
  • Silverman, Dwight (avtor) 85
  • Sivec, Ignac (fotograf) 186
  • Skandier, Toby (avtor) 52
  • Sket, Boris (1936-, avtor) 186
  • Skovgaard, Hans J. (avtor) 65
  • Slaček, Mojmir (avtor) 382
  • Slivnik, Lara 383
  • Slovensko agronomsko društvo 307
  • Sluga, Gregor (meteorologija, fotograf) 189
  • Smil, Vaclav 224
  • Smith, Jim 341
  • Smith, John E. 202
  • Smith, Michael B. (1946-) 180
  • Smith, Peter (1935-, urednik) 226
  • Sommer, Franz (avtor) 326
  • Soss, Konstanca (tehnični urednik) 352
  • Srividya, A. (avtor) 22
  • SSTA Conference (8 ; 2005 ; Jurata) 342
  • Stallings, William 110 , 111
  • Stenger, Victor J. (1935-) 147
  • Stephan, Karl (avtor) 139
  • Stephanopoulos, George 322
  • Stoker, Howard Stephen (1939-) 181
  • Stokoe, Edward Alan 306
  • Stopar, David (avtor) 186
  • Strašek, Rok (pisec recenzij) 23
  • Strlič, Matija (mentor) 183
  • Strmole, Dragica (avtor dodatnega besedila) 400
  • Suhadolc, Jasna 112
  • Suhir, Ephraim (urednik) 232
  • Sun, Xiuzhi Susan (avtor) 238
  • Sušnik, Andreja (1965-, avtor) 186
  • Suzuki, Akira (1953-) 354
  • Suzuki, David T. (1936-, avtor) 196
  • Syme, Philip 113
  • Szpuszta, Mario (avtor) 84

  • Šećerovski, Slobodan (prevajalec) 39 , 48
  • Šegedin, Primož 182
  • Šelih, Vid Simon 183
  • Šere, Dare (avtor, fotograf) 219
  • Šinko, Franc (ilustrator) 7
  • Šivak, Marijan 225
  • Šket Motnikar, Barbara (kartograf) 186
  • Škornik, Iztok (fotograf) 219
  • Šnuderl, Branko (avtor) 14
  • Šolmajer, Tomaž (mentor) 221
  • Štrukelj, Borut (komentor) 220
  • Štupar, Franci (fotograf) 189
  • Šućur, Miljenko (prevajalec) 54
  • Šuklje Erjavec, Ina (avtor) 382

  • Tajnšek, Anton (urednik) 307
  • TALUM. Tovarna aluminija (Kidričevo) 386
  • Taube, Karl 255
  • Taylor, George (matematik) 403
  • Thangarathinam, Thiru 114
  • Thede, Leslie D. 258
  • Thomas, David (1956-, avtor) 64
  • Thomas, Keir 115
  • Thomson, Laura (avtor) 124
  • Thornton, Tim (avtor) 36
  • Thurrott, Paul B. (avtor) 82
  • Tickoo, Sham 116 , 117
  • Tiezzi, Enzo (1938-) 1 , 2
  • Tisseghem, Patrick 118
  • Tolman, William B. (urednik) 149
  • Tome, Benjamin (fotograf) 186
  • Tome, Davorin 204
  • Tome, Davorin (fotograf) 186
  • Tome, Staša (avtor) 186
  • Tome, Staša (urednik) 186
  • Tomšič, Miha (1962-, avtor) 382
  • Toplišek, Janez (urednik) 6
  • Torres, Derek (avtor) 45
  • Townsend, Colin R. (avtor) 191
  • Trilar, Tomi (fotograf) 186
  • Tront, Joseph G. 262
  • Tržan, Milena (avtor) 382
  • Tulloch, Mitch (avtor) 128
  • Turk, Boris (1963-, avtor) 214
  • Tušar, Božena 290
  • Tuttle, Wayne (prevajalec) 308

  • Ullman, Chris 119

  • Váňa, Filip (fotograf) 189
  • Vattay, Gabor (urednik) 267
  • Vaughan, John Griffith 217
  • Veber, Marjan (1951-, mentor) 163
  • Vér, István L. (1934-, urednik) 144
  • Verma, A. K. (inženir) 22
  • Vesnaver, Gorazd (mentor) 175
  • Vičar, Zorko (fotograf) 186
  • Vidic, Ksenija (prevajalec) 386
  • Vidrih, Renato (avtor) 186
  • Vidrih, Renato (urednik, fotograf) 186
  • Vilhelm, Neža (drugo) 402
  • Vine, Frederick J. (avtor) 188
  • Visočnik, Julijana (drugo) 402
  • Vlist, Eric van der (avtor) 103
  • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 195
  • Voglar, Dušan (prevajalec) 195
  • Voglar, Nada (prevajalec) 195
  • Volti, Rudi (avtor) 223
  • Vrbinc, Miha (1976-) 222
  • Vrečer, Franc (mentor) 222
  • Vreš, Branko (avtor) 214
  • Vrhovec, Tomaž 189
  • Vuk, Nina (1978-, drugo) 402

  • Walkenbach, John (1952-) 120 , 121
  • Walkenbach, John (1952-, avtor) 94
  • Walker, Mark H. 122
  • Watt, Andrew (1953-) 123
  • Webb, Mike 388
  • Weber, Jürgen (gradbenik, urednik) 277
  • Weingardt, Richard George 281
  • Weißert, Markus (avtor) 332
  • Welling, Luke (1972-) 124
  • Wessler, Susan R. (avtor) 196
  • Wiesthaler, Fran 402
  • Williams, Ernest Herbert (1946-) 206
  • Williams, Vanessa L. 125
  • Wills, Dean C. 126
  • Wilson, Ed 127
  • Wilson, Edward O. (1929-, avtor) 197
  • Winston, Robert (urednik) 195
  • Winston, Wayne L. (1950-) 129
  • Withgott, Jay (avtor) 8
  • Wolf, Paul R. (avtor) 20
  • Woods, Donald R. 323
  • Wool, Richard P. 238
  • Woolston, Daniel 130
  • Wraber, Tone (avtor) 214

  • Xia, Xuhua (1959-) 207

  • Yamamuro, Jerry A. (16.8.1954-, urednik) 184
  • Yang, Baijian (1972-) 131
  • Yariv, Amnon 263
  • Yarnold, Stuart 132
  • Yarwood, Alfred (1917-) 133
  • Yeh, Pochi (1948-, avtor) 263

  • Zakhour, Sharon (avtor) 71
  • Zakšek, Klemen (avtor, kartograf) 187
  • Zammetti, Frank W. 134
  • Zappe, R. W. (1912-) 226
  • Zavec, Martina (1977-, ilustrator) 7
  • Zelenika, Ratko 311
  • Zhang, Yan (1977-, urednik) 276
  • Zheng, Pei (1972-, avtor) 131
  • Zibelnik, Monika (prevajalec) 320
  • Zima, Stefan 257
  • Zrnec, Ciril (fotograf) 186
  • Zupančič, Polona (1967-, kartograf) 186
  • Zwicker, Eberhard (avtor) 140

  • Žagar, Zora (urednik) 320
  • Žalohar, Jure (fotograf) 186
  • Žaucer, Tadej (tehnični urednik) 352
  • Žener, Nataša (prevajalec) 12
  • Žitnik, Boris (1970-, avtor) 245
  • Žitnik, Boris (oče 1945-) 245
  • Žižek, Adolf 23
  • Žlajpah, Zdenka (fotograf) 186
  • Žlender, Marina (prevajalec) 344
  • Žlof, Milan (lektor) 402
  • Žmavc, Janja (drugo) 402
  • Žujović, Dragan (prevajalec) 52 , 97
  • Žust, Ana (avtor) 186


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 11.9.2007 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si