Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 2
marec - april 2007

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 006 STANDARDIZACIJA.


  1.
          BARRIEREFREIES Planen und Bauen : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 5. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2005. - XV, 582 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 199) (Bauwesen ; 25)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: November 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15934-7
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) gradnja brez arhitektonskih ovir e) oblikovanje prostorov f) oblikovanje okolja g) grafični simboli h) informiranje

  006.7/.8:364.65-056.26
  COBISS.SI-ID 28443909

  2.
          BAUBETRIEB. Schalung, Gerüste, Geräte, Baustelleneinrichtung [Elektronski vir] : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 115) (Bauwesen ; 18)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5 ali Windows 2000. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Juli 2003". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15627-5
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) gradbena dela e) opaži f) opaženje g) odri

  006.7/.8:[694.3+69.057.6]
  COBISS.SI-ID 28439813

  3.
          BAUPHYSIK. 1, Brandschutz, Schallschutz : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2001. - XIII, 533 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 189)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: April 2001". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15124-9
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) gradbena dela e) protipožarna zaščita f) protihrupna zaščita

  006.7/.8:699.8
  COBISS.SI-ID 28445189

  4.
          BAUWERKSABDICHTUNGEN, Dachabdichtungen, Feuchteschutz : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 9. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2006. - XVII, 670 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 129) (Bauwesen ; 19)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Februar 2006". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-16257-7
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeni materiali d) izolacijski materiali e) hidroizolacije f) zaščita pred vlago g) umetni materiali h) bitumni i) figurni materiali

  006.7/.8:699.82
  COBISS.SI-ID 28443653

  5.
          BEWÄSSERUNG, Entwässerung : Normen / Herausgeber DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 5. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2007. - XV, 512 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 187)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: November 2006". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-16461-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-410-16461-6 (ISBN-13)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) namakanje e) odvodnjavanje f) načrtovanje

  006.7/.8:626.81
  COBISS.SI-ID 28445701

  6.
          BRANDSCHUTZ in Europa. Prüfverfahren und Klassifizierungen zur Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen : Normen / Herausgegeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - XV, 461 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 300) (Bauwesen ; 31)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: August 2002". - Kazalo
  ISBN 3-410-15509-0
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbena dela d) protipožarna zaščita e) preprečevanje požarov f) materiali g) preskušanje zaščitnih materialov h) toksičnost materialov i) Evropa

  006.7/.8:614.84(4)
  COBISS.SI-ID 1050471

  7.
          BRANDSCHUTZ in Europa. Prüfverfahren und Klassifizierungsnormen zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bauteilen [Elektronski vir] : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 305)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5 ali Windows 2000. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe März 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15510-4
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbena dela d) gradbeni elementi e) protipožarna zaščita f) preprečevanje požarov g) negorljivi materiali

  006.7/.8:614.84(4)
  COBISS.SI-ID 28440581

  8.
          BRANDSCHUTZTECHNISCHE Planung und Auslegung bei Sonderbauten [Elektronski vir] : Normen, bauaufsichtliche Vorschriften / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 306)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5, Windows 2000 ali Windows XP. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe April 2005". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-16019-1
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) protipožarna zaščita e) planiranje požarne varnosti f) protipožarna gradnja g) materiali h) gradbeni elementi

  006.7/.8:614.84
  COBISS.SI-ID 28441349

  9.
          DÄMMSTOFFE, Baustoffe [Elektronski vir] : Wärmedämmung, Trittschalldämmung / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 309)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5, Windows 2000 ali Windows XP. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe November 2005". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-16156-2
  a) standardi DIN b) gradbeništvo c) izolacijski materiali d) toplotna izolacija e) zvočna izolacija

  006.7/.8:699.86
  COBISS.SI-ID 28441093

  10.
          EINBRUCHSCHUTZ [Elektronski vir] : Normen, technische Regeln / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 253) (Bauwesen ; 27)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5 ali Windows 2000. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Juli 2003". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15675-5
  a) standardi DIN b) polni teksti c) zaščita pred vlomi d) vlomi v zgradbe e) protivlomna vrata f) protivlomna okna

  006.7/.8
  COBISS.SI-ID 28440069

  11.
          ERKUNDUNG und Untersuchung des Baugrunds [Elektronski vir] : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 113)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5, Windows 2000 ali Windows XP. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe August 2005". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-16041-8
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) gradbena zemljišča e) raziskave f) preiskave g) geotehnika h) podtalne vode i) vrtanje j) sondiranje

  006.7:624.13
  COBISS.SI-ID 28442629

  12.
          FEUERWEHRWESEN [Elektronski vir] : bauliche Anlagen, Einrichtungen, organisatorischer Brandschutz, Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 297)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5, Windows 2000 ali Windows XP. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Juli 2005". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-16027-2
  a) standardi DIN b) polni teksti c) varstvo pred požari d) požarna varnost e) gašenje f) organiziranje varnosti g) grafični simboli

  006.8:814.84
  COBISS.SI-ID 28441605

  13.
          GESTEINSKÖRNUNGEN, Wasserbausteine, Gleisschotter, Füller [Elektronski vir] : Prüfverfahren, Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 358)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5 ali Windows 2000. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Februar 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15762-X
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeni materiali d) agregati za beton e) preskušanje lastnosti f) fizikalne g) geometrične h) mehanske i) termične j) kemijske k) napake v materialu

  006.7/.8:691.3
  COBISS.SI-ID 28440325

  14.
          INSTANDHALTUNG Gebäudetechnik : Normen, technische Regeln / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 3. Aufl., 3. Nachdruck. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2006. - XVII, 392 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 255)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen und technischen Regeln: Januar 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15614-3
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) vzdrževanje e) vzdrževalna dela

  006.7/.8:69.059.1
  COBISS.SI-ID 28444933

  15.
          Die NEUEN Normen zu Beton, Zement und Gesteinskörnung [Elektronski vir] : DIN EN 206-1 : DIN EN 1045-1 bis 4 / Verlag Bau + Technik. - Besedilni podatki. - Düsseldorf : Verlag Bau + Technik, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader. - Na CD-ROM-u: "Stand, Oktober 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeni materiali d) betoni e) cementi

  006.7/.8:691.3
  COBISS.SI-ID 28193541

  16.
          PRODUCT standards for geosynthetics [Elektronski vir] : terminology, CE-marking and on-site quality control / [editor], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN handbook, ISSN 0722-7337 ; 385)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5, Windows 2000 ali Windows XP. - Na CD-ROM-u: "July 2006". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-16274-7
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) geosintetični materiali f) geotekstil g) definicije h) terminologija i) karakteristike j) kontrola kakovosti

  006.7/.8:691.4
  COBISS.SI-ID 28442885

  17.
          SCHWINGUNGSFRAGEN im Bauwesen [Elektronski vir] : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 289)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5, Windows 2000 ali Windows XP. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Juni 2006". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-16256-9
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) gradbene konstrukcije e) dinamične obremenitve f) statika

  006.7/.8:624.04
  COBISS.SI-ID 28442373

  18.
          STAHLHOCHBAU [Elektronski vir] : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 69)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5, Windows 2000 ali Windows XP. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe November 2005". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-16140-6
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) jeklene konstrukcije e) materiali f) načrtovanje g) stabilnosti konstrukcij h) dimenzije i) zagotavljanje kakovosti j) tolerance

  006.77:624.04
  COBISS.SI-ID 28441861

  19.
          TÜREN und Türzubehör : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 3. Aufl., 1. Nachdruck. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - XV, 444 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 240) (Bauwesen ; 26)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: August 2003". - Kazalo
  ISBN 3-410-15700-X
  a) standardi DIN b) polni teksti c) stavbno pohištvo d) vrata e) pribor za vrata f) dimenzije g) konstrukcije h) protipožarna vrata

  006.7/.8:692.81
  COBISS.SI-ID 28444165

  20.
          UNTERSUCHUNG von Bodenproben und Messtechnik [Elektronski vir] : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 376)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Intel Pentium ali novejši); 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 SE, Windows Millenium, Windows NT 4.0 opremljen z najmanj Service Pack 5, Windows 2000 ali Windows XP. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe August 2005". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-16085-X
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) zemeljska dela e) preiskave tal f) raziskave tal

  006.7/.8:624.13
  COBISS.SI-ID 28440837

  21.
          WÄRMESCHUTZ. 1, Bauwerksplanung, Wärmeschutz, Wärmebedarf : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 8. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XV, 509 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 158) (Bauwesen ; 24)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: November 2003". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15760-3
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) gradbena dela e) toplotna zaščita f) izolacijski materiali g) gradbeni elementi

  006.7/.8:699.86
  COBISS.SI-ID 28445445

  22.
          WÄRMESCHUTZ. 2, Wärmebedarf und energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XIII, 571 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 357)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: November 2003". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15767-0
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbena dela d) toplotna zaščita e) potreba po toploti f) ogrevanje g) prezračevanje naprav

  006.7/.8:699.86
  COBISS.SI-ID 28443397

  23.
          WASSERBAU. 1, Stauanlagen, Stahlwasserbau, Wasserkraftanlagen, Wasserbauwerke, Schöpfwerke : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 5. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2005. - XVI, 541 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 179)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Januar 2005". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15942-8
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) vodogradnja e) akomulacije f) zajezitve g) jeklene konstrukcije h) vodne naprave i) črpalke

  006.7/.8:628.2
  COBISS.SI-ID 28443141

  24.
          WASSERWESEN. Begriffe : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 3. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 1996. - XI, 408 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 211)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Oktober 1994". - Kazalo
  ISBN 3-410-13587-1
  a) standardi DIN b) polni teksti c) vodovodi d) gradnja e) voda f) hidromehanika g) preskrba z vodo h) hidrologija

  006.7/.8:628.1
  628.1/.3:556:626.8
  COBISS.SI-ID 1037153


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  25.
  BAJD, Tadej
          Robotika / Tadej Bajd. - 5. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 130
  ISBN 961-243-042-X
  a) elektrotehnika b) robotika c) industrijski roboti d) homogene transformacije e) dvosegmentni robotski manipulator f) regulacije mehanizmov g) robotski mehanizmi h) prijemala i) podajalne naprave j) robotski vid k) robotsko sestavljanje l) standardi m) učbeniki za visoke šole

  007.52(075.8)
  COBISS.SI-ID 228448000

  26.
  MCCOMB, Gordon
          Robot builder's bonanza / Gordon McComb, Myke Predko. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXXI, 733 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 695-703. - Kazalo
  ISBN 0-07-146893-5
  a) Robotics b) robotika c) roboti d) zgradba robotov e) gradnja robotov f) sestavni deli g) programiranje h) konstruiranje i) materiali j) krmiljenje k) pogonski sistemi l) senzorji m) navigacija n) aplikacije o) priročniki

  007.52
  COBISS.SI-ID 5605716


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  27.
  TUCKER, Martha A.
          Guide to information sources in mathematics and statistics / Martha A. Tucker and Nancy D. Anderson. - Westport ; London : Libraries Unlimited, cop. 2004. - XI, 348 str. ; 25 cm. - (Reference sources in science and technology)

  Kazalo
  ISBN 1-56308-701-4
  a) Mathematical literature b) Mathematics - Bibliography c) Statistics - Bibliography d) knjižničarstvo e) informatika f) matematika g) statistika h) bibliografija i) informavijski viri j) iskanje podatkov

  51:028.7
  COBISS.SI-ID 28156165

  28.
          UDC : universal decimal classification. - Standard ed., fully updated 3rd ed. - London : British Standard Institution, 2005-2006. - 2 zv. ; 31 cm

  Nadomešča BS 1000M: Part 1: 1993 in Part 2: 1993
  Vsebina:
  Vol. 1: Systematic tables. - XXXII, 898 str.
  Vol. 2: Alphabetical index. - XVI, 526 str.
  ISBN 0-580-45469-X (zv. 1) ISBN 0-580-45470-3 (zv. 2)
  a) knjižničarstvo b) informatika c) univerzalna decimalna klasifikacija d) tabele e) abecedni register

  025.45(0.046.4)=111
  COBISS.SI-ID 28473093


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  29.
  GAJIČ, Saša
          Elektrotehnični priročnik : usposabljanje za varno delo / Saša Gajić. - Ljubljana : Inštitut Prevent, 2007. - 192 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl. - Avtor naveden na hrbtu. - 1.000 izv.
  ISBN 961-6462-05-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6462-05-1 (ISBN-13)
  a) varstvo pri delu b) elektrotehnika c) analize nevarnosti d) uporaba delovnih naprav e) nevarnost električnega toka f) poškodbe z električnim tokom g) varnostni ukrepi h) elektroenergetski objekti i) varnostna pravila j) lestve k) delo pod napetostjo l) prva pomoč m) udar strele n) statična elektrika o) eksplozije p) elektrostatične neelektrike q) iskrno razelektrenje r) razpršeno razelektrenje s) krogelno razelektrenje t) električne inštalacije u) gašenje požarov na inštalacijah v) gasilni aparati w) gašenje gorečih oseb x) točka samovžiga y) ocena opeklin z) vrste opeklin {) priročniki

  331.45:621.3(035)
  COBISS.SI-ID 230162688


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  30.
          ZAKON o javnem naročanju s komentarjem / Margit Čampa ... [et al.]. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Impress). - 364 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 351-357. - Kazalo
  ISBN 978-961-204-380-3
  a) Slovenija b) pravo c) Zakon o javnem naročanju d) komentar

  351.712(497.4)(094.5)
  COBISS.SI-ID 231897344


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  31.
  DURJAVA, Mojca
          Vpliv raztopljenih organskih snovi na porazdeljevanje hidrofobnih organskih spojin v vodnih sistemih : doktorska disertacija / Mojca Kos Durjava. - Ljubljana : [M. Kos Durjava], 2006. - 99 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 91-99. - Univ. Ljubljana, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) ekologija b) analizna kemija c) analitska kemija d) onesnaževanje okolja e) onesnaževalci f) hidrofobne organske spojine g) policiklični aromatski ogljikovodiki h) poliklorirani bifenili i) porazdelitveni koeficienti j) HPLC k) GC-MS l) doktorske disertacije

  504.054:543.544.5.068.7:547(043.3)
  COBISS.SI-ID 28316677

  32.
  GORE, Albert, 1948-
          An inconvenient truth : the planetary emergency of global warming and what we can do about it / Al Gore. - London : Bloomsbury, 2006. - 325 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

  ISBN 0-7475-8906-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7475-8906-8 (ISBN-13)
  a) Global warming b) Global warming - Prevention c) Climatic changes d) Global warming - Pictorial works e) Climatic changes - Pictorial works f) Environmental protection g) Ekologija - Varstvo okolja h) ekologija i) varstvo okolja j) klimatske spremembe k) onesnaževanje zraka l) globalno ogrevanje

  504.12
  COBISS.SI-ID 13355573

  33.
  HOMMEL, Günter
          Handbuch der gefährlichen Güter. 7, Merkblätter 2503-2708. Teil 1 / bearbeitet und gestaltet im Auftrag der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg von Günter Hommel ; unter Mitarbeit von Herbert F. Bender ... [et al.]. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2007-. - 1 mapa (loč. pag.) ; 30 cm

  Opis po: izd. iz 2007. - Se letno spreminja in dopolnjuje
  ISBN 978-3-540-47577-4
  a) ekologija b) kemija c) toksikologija d) nevarne snovi e) kemikalije f) predpisi g) oznake h) spremni dokumenti i) skladiščenje j) transport k) varstvo pri delu l) prva pomoč m) nesreče n) varnostni ukrepi o) zaščita voda p) priročniki

  620.26(083)
  COBISS.SI-ID 28306949

  34.
  HOMMEL, Günter
          Handbuch der gefährlichen Güter. Erläuterungen I und Synonymliste, Allgemeine Erläuterungen, Anhänge 1-8, Synonymliste, Literaturnachweis / bearbeitet und gestaltet im Auftrag der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg von Günter Hommel ; unter Mitarbeit von Herbert F. Bender ... [et al.]. - 18., neubearbeitete Aufl. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2007-. - 1 mapa (loč. pag.) ; 30 cm

  Opis po: izd. iz 2007. - Se letno spreminja in dopolnjuje
  ISBN 978-3-540-47577-4 ISBN 978-3-540-29596-9 (18. izd.)
  a) kemija b) ekologija c) nevarne snovi d) transport e) klasifikacija f) oznake g) simboli h) predpisi i) testne metode j) toksikologija k) einecs števila l) cas števila m) un števila n) priročniki

  620.26(083)
  COBISS.SI-ID 28305413

  35.
  HOMMEL, Günter
          Handbuch der gefährlichen Güter. Erläuterungen II, Anhang 9 / bearbeitet und gestaltet im Auftrag der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg von Günter Hommel ; unter Mitarbeit von Herbert F. Bender ... [et al.]. - 18., neubearbeitete Aufl. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2007-. - 1 mapa (loč. pag.) ; 30 cm

  Opis po: izd. iz 2007. - Se letno spreminja in dopolnjuje
  ISBN 978-3-540-47578-1 ISBN 978-3-540-29596-9 (18. izd.)
  a) kemija b) ekologija c) nevarne snovi d) transport e) klasifikacije f) oznake g) simboli h) predpisi i) testne metode j) toksikologija k) einecs števila l) cas števila m) un števila n) priročniki

  620.26(083)
  COBISS.SI-ID 28308229

  36.
          MANAGING protected areas : a global guide / edited by Michael Lockwood, Graeme L. Worboys and Ashish Kothari. - London ; Sterling : Earthscan, 2006. - XXX, 802 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 756-793. - Kazalo
  ISBN 1-84407-303-3 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-1-84407-303-0 (ISBN-13, broš.) ISBN 1-84407-302-5 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-1-84407-302-3 (ISBN-13, vezano)
  a) Protected areas - Management b) ekologija c) varstvo okolja d) zaščitena območja e) naravna dediščina f) socialno kulturni vplivi g) vodenje h) upravljanje i) financiranje j) personal k) trajnostni razvoj l) preprečevanje nesreč m) turizem n) rekreacija o) kulturna dediščina p) morska zaščitena območja q) evalviranje menedžmenta r) pridobivanje podpore

  502.4
  COBISS.SI-ID 28343301

  37.
          MONITORING stream and watershed restoration / edited by Philip Roni ; Ed Quimby, technical editor. - Bethesda : American Fisheries Society, 2005. - X, 350 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-888569-63-8 (American Fisheries Society) ISBN 0-85199-907-7 (CABI Publishing)
  a) Stream restoration - Monitoring b) Watershed restoration - Monitoring c) ekologija d) varstvo okolja e) vodotoki f) porečja g) restavriranje h) zmanjševanje usedlin i) učinki cest j) obrežni gozdovi k) poplavna območja l) rečna ustja m) vodni habitati n) monitoring o) sladkovodni ekosistemi p) vpliv hranilnih snovi q) ribe r) projekti restavriranja s) ekonomski učinki

  504.453.062.4
  COBISS.SI-ID 27382533

  38.
  OCHOA, George
          Climate : the force that shapes our world - and the future of life on earth / George Ochoa, Jennifer Hoffman, Tina Tin. - London : Rodale, cop. 2005. - 288 str. : ilustr. ; 24 x 29 cm

  Bibliografija: str. 278. - Kazalo
  ISBN 1-4050-8782-X
  a) Climatic changes b) Climatology c) ekologija d) varstvo okolja e) klimatologija f) klimatske spremembe g) vpliv človeka h) spreminjanje ekosistemov i) ekstremno vreme j) prilagajanje spremembam

  551.583:502/504
  COBISS.SI-ID 5443379

  39.
          OK priročnik : okoljski priročnik za avtomehanike, kleparje, ličarje in avtopralničarje / [Janez Pucelj ... [et al.] ; redaktor Janez Pucelj]. - Ljubljana : samozal. : Hermes oprema, 2006. - 182 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 177-181
  ISBN 961-245-246-6 (ISBN-10) ISBN 978-961-245-246-9 (ISBN-13)
  a) ekologija b) varstvo okolja c) avtomobilska industrija d) nevarni odpadki e) nevarna embalaža f) ločevanje odpadkov g) izrabljena motorna vozila h) inšpekcijski pregledi i) varstvo pri delu j) varstvo pred požati k) priročniki

  504.05/.06:629.3.081.4(035)
  COBISS.SI-ID 230414080

  40.
          REGIONAL development and cultural landscape change in the Alps : from analysis and scenarios to policy recommendations / (eds.) Wolfgang Pfefferkorn, Hans-Rudolf Egli, Antonio Massarutto. - Bern : University of Berne, Institute of Geography, cop. 2005. - 212 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Geographica Bernesia. Series G, Basic research ; 74)

  Na ov.: The challenge of polarisation. - Summary ; Résumé ; Zusammenfassung ; Povzetek ; Riassunto
  ISBN 3-906151-84-0
  a) ekologija b) geografija c) urejanje krajine d) kulturna krajina e) regionalni razvoj f) trajnostni razvoj g) evropska politika h) Alpe

  [913+911.53+502.131.1]"71"(234.3)
  COBISS.SI-ID 2142403

  41.
          SMALL-scale freshwater toxicity investigations / edited by Christian Blaise and Jean-François Férard. - Dordrecht : Springer, cop. 2005. - 2 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo na koncu obeh zv. - Vsebina: Vol. 1.: Toxicity test methods. - XX, 551 str. ; Vol. 2.: Hazard assessment schemes. - XVIII, 422 str.
  ISBN 1-4020-3119-X (ISBN-10, zv. 1) ISBN 978-1-4020-3119-9 (ISBN-13, zv. 1) ISBN 1-4020-3543-8 (ISBN-10, zv. 2) ISBN 978-1-4020-3543-2 (ISBN-13, zv. 2)
  a) Water quality bioassay b) Toxicity testing c) Freshwater ecology d) Eau - Qualité - Essais biologiques e) Toxicité f) Écologie d'eau douce g) ekologija h) varstvo okolja i) onesnaževanje okolja j) nevarne snovi k) težke kovine l) organske spojine m) vodni ekosistemi n) toksikologija o) testne metode toksičnosti p) testni organizmi q) bakterije r) mikroalge s) vodni makrofiti t) praživali u) mikro nevretenčarji v) celice rib

  574.64:504.4:543
  COBISS.SI-ID 27996677


  51 MATEMATIKA.


  42.
  HOFFMANN, Laurence D., 1943-
          Applied calculus : for business, economics, and the social and life sciences / Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley. - Expanded 9th ed. - New York : McGraw-Hill/Higher Education, 2007. - XXXII, 1011 str. : ilustr. ; 27 cm

  Potiskani spojni listi. - Kazalo
  ISBN 0-07-110818-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-110818-8 (ISBN-13)
  a) Calculus b) matematika c) matematična analiza d) funkcije e) grafi f) limite g) odvodi h) integrali i) diferencialne enačbe j) zaporedja k) verjetnost l) trigonometrične funkcije

  51(075.8)
  COBISS.SI-ID 28190725

  43.
          JURIJ baron Vega in njegov čas : zbornik ob 250-letnici rojstva = Baron Jurij Vega and his times : celebrating 250 years / uredniki, editors Tomaž Pisanski ... [et al.] ; [prevod povzetkov Agnes Pisanski Peterlin]. - Ljubljana : DMFA-založništvo : Arhiv Republike Slovenije, 2006 (Gapro). - 543 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 961-6137-98-0 (Arhiv Republike Slovenije) ISBN 978-961-6137-98-0 (Arhiv Republike Slovenije)
  a) Vega, Jurij (1754-1802) - Zborniki b) Matematika - Zgodovina - Zborniki c) matematika d) zgodovina matematike e) Jurij Vega f) biografija g) bibliografija

  51:929 Vega J.(082)
  51:929 Vega J.(082)
  51(091)(082)
  COBISS.SI-ID 229151232

  44.
  KNEŽEVIĆ, Mladen, 1949-
          Statistika z uporabo računalnika / Mladen Knežević. - 1. natis. - Portorož : Turistica, Visoka šola za turizem, 2006 (Izola : Pigraf). - V, 246 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

  1.500 izv. - Bibliografija: str. 239
  - - Statistika z uporabo računalnika. Sprotno preverjanje znanja. - 32 str.
  ISBN 961-6469-18-5
  a) Statistika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) statistika d) zbiranje podatkov e) metodologija f) predstavitev podatkov g) porazdelitve h) korelacije i) linearna korelacija j) neparametrične metode k) časovne vrste l) množica m) vzorec n) analiza variance

  311.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 227577344

  45.
  KUSSE, Bruce R., 1938-
          Mathematical physics : applied mathematics for scientists and engineers / Bruce R. Kusse and Erik A. Westwig. - 2nd ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XI, 678 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Physics textbook)

  Bibliografija: str. 671. - Kazalo
  ISBN 3-527-40672-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40672-2 (ISBN-13)
  a) Mathematical physics b) matematika c) matematična fizika d) vektorska algebra e) matrična algebra f) vektorska polja g) skalarna polja h) diferencialne operacije i) integralske operacije j) krivočrtni koordinatni sistem k) tenzorji l) kompleksne spremenljivke m) Fourierove vrste n) Fourierove transformacije o) Laplaceove transformacije p) diferencialne enačbe q) integralne enačbe r) kompleksna analiza s) teorija grup

  517.1/.9
  COBISS.SI-ID 28190213

  46.
  MOORE, David S.
          Statistics : concepts and controversies / David S. Moore, William I. Notz. - 6th ed. - New York : W. H. Freeman, cop. 2006. - XXIX, 561 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7167-8636-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7167-8636-8 (ISBN-13)
  a) Statistics b) Statistiek c) matematika d) statistika e) zbiranje podatkov f) obdelava podatkov g) verjetnost h) sklepanje

  519.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 28353029

  47.
  NAHIN, Paul J.
          Dr. Euler's fabulous formula : cures many mathematical ills / Paul J. Nahin. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2006. - XX, 380 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-691-11822-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-691-11822-2 (ISBN-13)
  a) matematika b) kompleksna števila c) vektorji d) operatorji e) Fourierove vrste f) Fourierovi integrali g) aplikacije h) elektronika

  511.14
  MSC 2000:
  26-01
  COBISS.SI-ID 14220633


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  48.
  ANDERSEN, Virginia
          How to do everything with Microsoft Office Access 2007 / Virginia Andersen. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXI, 617 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226346-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-226346-6 (ISBN-13)
  a) Microsoft Access (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Microsoft Office Access 2007 e) baze podatkov f) upravljanje baz podatkov g) nadgradnje h) prenos podatkov i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28375045

  49.
  ANDERSEN, Virginia
          Microsoft Office Access 2007 : the complete reference / Virginia Andersen. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXIV, 775 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-07-226350-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-226350-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft Access b) Database management c) računalništvo d) programska oprema e) Microsoft Office Access 2007 f) baze podatkov g) upravljanje baz podatkov h) vzdrževanje i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28375557

  50.
          ANTI-hacker tool kit / Mike Shema ... [et al.]. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2006. - XXVI, 799 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-07-226287-7
  a) Data protection b) Computer networks - Security measures c) računalništvo d) računalniški sistemi e) vdori f) vlamljanje g) okužbe h) virusi i) varnostni ukrepi j) zagotavljanje varnosti k) priročniki

  004.056
  COBISS.SI-ID 2381774

  51.
          AUTONOMIC computing : concepts, infrastructure, and applications / edited by Manish Parashar and Salim Hariri. - Boca Raton : CRC Pres/Taylor & Francis, 2007. - 539 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-9367-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-9367-9 (ISBN-13)
  a) Autonomic computing b) računalništvo c) računalniški sistemi d) avtonomni sistemi e) samo-upravljanje f) samo-konfiguriranje g) samo-optimiranje h) samo-zaščita i) pregledno delo

  004.5
  COBISS.SI-ID 27844869

  52.
  BAKER, Donna L., 1955-
          Adobe Acrobat 8 in the office / Donna L. Baker. - San Jose : Adobe Press, cop. 2007. - XIX, 364 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-47080-X (ISBN-10) ISBN 978-0-321-47080-5 (ISBN-13)
  a) Adobe Acrobat (Computer file) b) File conversion (Computer science) c) Portable document software d) računalništvo e) programska oprema f) Acrobat 8 g) delo z dokumenti h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28373253

  53.
  BATES, Martin, 1952-
          Interfacing PIC microcontrollers : embedded design by interactive simulation / Martin Bates. - Oxford : Elsevier/Newnes, cop. 2006. - XIV, 298 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-8028-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-8028-8 (ISBN-13)
  a) Programmable controllers b) računalništvo c) računalniški sistemi d) programabilni mikrokrmilniki e) serija PIC16 f) uporaba g) aplikacije h) vmesniki i) priročniki

  004.3
  COBISS.SI-ID 28235269

  54.
  BLANCHETTE, Jasmin
          C++ GUI programiranje sa Qt 3 / Jasmin Blanchette, Mark Summerfield ; prevod Milan Jakšić, Dubravka Stamenić, Miloslav Stamenić. - Beograd : Računarski fakultet : CET, cop. 2006. - XIV, 440 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Serija Otvoreni izvor / Bruce Perens)

  Prevod dela: C++ GUI Programming with Qt 3. - Kazalo
  ISBN 86-7991-286-7
  a) računalništvo b) programski jeziki c) C++ d) grafični vmesniki e) GUI f) Qt 3 g) programiranje h) priročniki

  004.42:004.43 C++
  COBISS.SI-ID 58189313

  55.
  BLUTTMAN, Ken
          Microsoft Office Excel 2007 formulas & functions for dummies / by Ken Bluttman and Peter Aitken. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XIV, 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-04655-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04655-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Excel 2007 e) elektronske preglednice f) formula g) funkcije h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27862533

  56.
  BOTT, Ed
          Windows Vista inside out / Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - XXVIII, 1101 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2270-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2270-8 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows Vista f) varnost g) računalniške mreže h) vzdrževanje i) upravljanje j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28365317

  57.
  CAMPBELL, Tony
          Pro Windows Small business server 2003 / Tony Campbell. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XXXIII, 444 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice in networking)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-703-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-703-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft Small business server b) Client/server computing c) Windows (Computer programs) d) Small business - Data processing e) računalništvo f) operacijski sistemi g) odjemalec - strežnik h) Windows Server 2003 i) konfiguracije sistemov j) ISA k) SQL l) FrontPage 2003 m) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28188677

  58.
          CRYSTAL Reports XI : official guide / Neil Fitzgerald ... [et al.] ; previous contributors Kelly Byrne ... [et al.]. - Indianapolis : Sams ; [San Jose] : Business Objects Press, cop. 2007. - XXVIII, 932 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32917-4
  a) Seagate Crystal reports b) Business report writing - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Crystal Reports XI f) izdelava poslovnih poročil g) obdelava podatkov h) Crystal Reports Server i) spletne aplikacije j) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 28427525

  59.
  DAVIES, Justin, 1979-
          SUSE Linux 10 bible / Justin Davies, Roger Whittaker, William von Hagen. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XLVII, 852 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-471-75488-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75488-6 (ISBN-13)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Suise Linux 10 f) namestitev g) upravljanje h) računalniške mreže i) strežniki j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 57011201

  60.
  DEITEL, Harvey M., 1945-
          Visual C# 2005 : how to program / H. M. Deitel, P. J. Deitel. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson Education, cop. 2006. - XXXVIII, 1591 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-204361-0
  a) računalništvo b) programski jeziki c) objektno orientirano programiranje d) Visual C# 2005 e) Windows aplikacije f) spletni servisi g) mrežne aplikacije h) XML i) baze podatkov j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 10918422

  61.
  DEUBERT, John
          Adobe Acrobat 8 for Windows and Macintosh / John Deubert. - Berkeley : Peachpit, cop. 2007. - VIII, 254 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Bibliografija: str. 242-243. - Kazalo
  ISBN 0-321-47079-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-321-47079-9 (ISBN-13)
  a) Adobe Acrobat (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Acrobat 8 e) delo z dokumenti f) računalniška grafika g) PDF h) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 28372997

  62.
  DIX, Mark, 1948-
          Discovering AutoCAD 2007 / Mark Dix, Paul Riley. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XIII, 721 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-175315-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-13-175315-0 (ISBN-13)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD 2007 f) računalniška grafika g) 3D načrtovanje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28345861

  63.
  DODGE, Mark, 1952-
          Microsoft Office Excel 2007 inside out / Mark Dodge, Craig Stinson. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - XXVIII, 1056 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Inside out)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2321-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2321-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Business - Computer programs c) Electronic spreadsheets d) računalništvo e) programska oprema f) Excel 2007 g) elektronske preglednice h) grafi i) formule j) analize podatkov k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28365573

  64.
  DOUGLASS, Bruce Powel
          Real-time UML workshop for embedded systems / by Bruce Powell Douglass. - Burlington : Elsevier/Newnes, cop. 2007. - XXI, 408 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Embedded technology series)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7906-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7906-0 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) objektno orientirano programiranje c) vgrajeni sistemi d) UML e) C++ f) modeliranje g) zgradba sistemov h) analiza i) naloge j) rešitve k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28240389

  65.
  GEHTLAND, Justin
          Pragmatic Ajax : a Web 2.0 primer / Justin Gehtland, Ben Galbraith, Dion Almaer. - Raleigh ; Dallas : The Pragmatic Bookshelf, 2006. - X, 296 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The pragmatic programmers)

  Kazalo
  ISBN 0-9766940-8-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-9766940-8-3 (ISBN-13)
  a) Ajax (Computer programming language) b) Web sites - Authoring programs c) Web site development d) Websites e) Programmatuurtechniek f) XML g) JavaScript h) računalništvo i) programski jeziki j) spletne aplikacije k) WEB 2.0 l) XHTML m) JavaScript n) CSS o) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28306181

  66.
  GOODWIN, Steven, 1973-
          Game developer's open source handbook / Steven Goodwin. - Boston : C. River Media, cop. 2007. - XIII, 450 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Game development series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58450-497-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-58450-497-9 (ISBN-13)
  a) Computer games - Programming b) Cross-platform software development c) računalništvo d) računalniške igre e) odprtokodni sistemi f) programiranje g) razvoj programske opreme h) priročniki

  004.42:794
  COBISS.SI-ID 28370437

  67.
  GORUP, Žarko, 1951-
          Uvod v Labview / Žarko Gorup. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IV, 141 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 139-141. - Kazalo
  ISBN 961-243-036-5
  a) računalništvo b) grafično programiranje c) G-jezik d) sistemi za zajemanje podatkov e) LabVIEW f) meritve g) analize h) virtualni instrumenti i) učbeniki za visoke šole

  004.43(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 225872640

  68.
  GRAY, James Edward II
          Best of Ruby Quiz. Vol. 1 / James Edward Gray II. - Raleigh ; Dallas : The Pragmatic Bookshelf, 2006. - VIII, 298 str. ; 23 cm. - (The facets of Ruby series)

  Bibliografija: str. 291. - Kazalo
  ISBN 0-9766940-7-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-9766940-7-6 (ISBN-13)
  a) Ruby (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Ruby e) Ruby Quiz f) računalniške igre g) reševanje problemov h) algoritmi i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28478725

  69.
  HART-Davis, Guy
          Mastering Microsoft Windows Vista home : premium and basic / Guy Hart-Davis. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXXV, 1042 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 978-0-470-04614-2 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-470-04614-7 (ISBN-10, broš.)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows Vista f) upravljanje g) odpravljanje napak h) računalniške mreže i) avdio j) video k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28448261

  70.
  HEATH, Craig
          Symbian OS platform security : software developing using the Symbian OS security architecture / Craig Heath ; with Andy Harker ... [et al.]. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XIX, 249 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 237-238. - Kazalo
  ISBN 0-470-01882-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01882-8 (ISBN-13)
  a) Computer networks - Security measures b) World Wide Web - Security measures c) računalništvo d) operacijski sistemi e) programska oprema f) Symbian g) varnost platforme h) razvoj aplikacij i) vzdrževanje j) varnost mobilnih naprav k) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 28286981

  71.
  HEILMANN, Christian
          Beginning JavaScript with DOM scripting and Ajax : from novice to professional / Christian Heilmann. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XXIII, 485 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice in Web development)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-680-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-680-7 (ISBN-13)
  a) Web site development b) Web sites - Authoring programs c) Ajax (Web site development technology) d) JavaScript (Computer program language) e) Document Object Model (Web site development technology) f) računalništvo g) programski jeziki h) JavaScript i) izdelava spletnih strani j) DOM - Document Object Model k) Ajax l) DHTML m) HTML n) priročniki

  004.43:004.738.5
  COBISS.SI-ID 28181509

  72.
  HERBERT, Thomas F.
          Linux TCP/IP networking for embedded systems / Thomas F. Herbert. - 2nd ed. - Boston : Charles River Media, cop. 2007. - XII, 627 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Charles River Media networking series)

  Bibliografija: str. 609-612. - Kazalo
  ISBN 1-58450-481-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-58450-481-8 (ISBN-13)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) TCP/IP (Computer network protocol) d) Embedded computer systems e) računalništvo f) operacijski sistemi g) računalniške mreže h) TCP/IP protokoli i) vgrajeni sistemi j) podatkovne komunikacije k) internetni protokoli l) IPv6 m) priročniki

  004.451:004.7
  COBISS.SI-ID 28371717

  73.
  INTERNATIONAL Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications (2 ; 2006 ; Ljubljana)
          Bioinspired optimization methods and their applications : proceedings of the Second International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2006, 9-10 October 2006, Ljubljana, Slovenia / edited by Bogdan Filipič, Jurij Šilc. - Ljubljana : Jožef Stefan Institute, 2006 (Ljubljana : Jožef Stefan Institute). - XIX, 176 str. : ilustr.

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 961-6303-81-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-6303-81-1 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) optimizacijske metode d) računalniški algoritmi e) evolucijsko računanje f) genetski algoritmi g) metode h) aplikacije i) roji delcev j) populacije k) migracije l) biološki sistemi

  004.8:519.8(063)(082)
  COBISS.SI-ID 228727552

  74.
  JACKSON, Daniel
          Software abstractions : logic, language and analysis / Daniel Jackson. - Cambridge ; London : The MIT Press, 2006. - XVI, 350 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 333-339. - Kazalo
  ISBN 0-262-10114-9
  a) Computer software - Development b) računalništvo c) programska oprema d) razvoj e) načrtovanje f) logika g) programski jeziki h) primeri i) vaje j) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 19999015

  75.
  JACOBS, Sas
          Beginning XML with DOM and Ajax : from novice to professional / Sas Jacobs. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XIX, 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice in Web development)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-676-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-676-0 (ISBN-13)
  a) XML (Document markup language) b) Ajax (Web site development technology) c) Web site development d) XML (Lenguaje de marcado de documentos) e) Ajax (Tecnología para el desarrollo de sitios web) f) Desarrollo de sitios Web g) računalništvo h) programski jeziki i) Meta jeziki j) XML k) Ajax l) spletni seznami m) xHTML n) xSLT o) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28188421

  76.
  KIPPER, Gregory
          Wireless crime and forensic investigation / Gregory Kipper. - Boca Raton : Auerbach Publications/Taylor & Francis Group, cop. 2007. - XXVIII, 251 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3188-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-3188-6 (ISBN-13)
  a) Wireless communication systems - Security measures b) Computer crimes - Investigation c) Cellular telephones - Security measures d) Pocket computers - Security measures e) računalništvo f) brezžične komunikacije g) komunikacijski sistemi h) varnost sistemov i) grožnje j) ranljivost k) kriminal l) zaščita m) forenzičnost n) preiskovanje o) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 27844101

  77.
  KNEE, Michael
          Computer science and computing : a guide to the literature / Michael Knee. - Westport ; London : Libraries Unlimited, 2006. - XI, 168 str. ; 25 cm. - (Reference sources in science and technology series)

  Kazala
  ISBN 1-59158-160-5
  a) Computer science literature - Bibliography b) Computer science - Bibliography c) Informatique - Documentation - Bibliographie d) Informatique - Bibliographie e) računalništvo f) literatura g) računalniška znanost h) baze podatkov i) indeksiranje j) enciklopedije k) priročniki l) slovarji

  004:087
  COBISS.SI-ID 28155653

  78.
  KOLOŽVARI, Andrej
          Linux danes in jutri / Andrej Koložvari. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2007. - 189 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str.153-155
  ISBN 961-6176-77-4
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) namestitev e) Pingo 4.1 f) upravljanje g) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 226031360

  79.
  LERDORF, Rasmus
          Programming PHP / Rasmus Lerdorf, Kevin Tatroe, and Peter MacIntyre. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XVI, 521 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Covers PHP 5". - Kazalo
  ISBN 0-596-00681-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-596-00681-5 (ISBN-13)
  a) PHP (Computer program language) b) Web sites - Design c) PHP d) računalništvo e) računalniške mreže f) spletne strani g) oblikovanje h) programiranje i) programski jeziki j) PHP 5 k) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 28184069

  80.
  LI, Qing, 1971-
          IPv6 core protocols implementation / Qing Li, Tatuya Jinmei, Keiichi Shima. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers, 2007. - XXIX, 937 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM-a). - (The Morgan Kaufmann series in networking)

  Bibliografija: str. 909-913. - Kazalo
  ISBN 0-12-447751-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-447751-3 (ISBN-13)
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) računalništvo c) računalniške mreže d) Internet e) IPv6 naslavljanje f) KAME g) protokoli h) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 28237573

  81.
  LIU, Bing, 1963-
          Web data mining : exploring hyperlinks, contents, and usage data / Bing Liu. - Berlin : Springer, cop. 2007. - XIX, 532 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Data-centric systems and applications)

  Bibliografija: str. 485-515. - Kazalo
  ISBN 3-540-37881-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-37881-5 (ISBN-13)
  a) Data mining b) Web databases c) računalništvo d) računalniške mreže e) Internet f) Data Mining g) podatkovno rudarjenje h) struktura podatkov i) vsebina podatkov j) uporaba podatkov k) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 28385797

  82.
  LOWE, Doug, 1959-
          Word 2007 all-in-one desk reference for dummies / Doug Lowe. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXIV, 668 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-04058-0 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-470-04058-4 (ISBN-13, broš.)
  a) Microsoft Word (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) urejevalniki besedil e) Word 2007 f) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28466693

  83.
  LUTAR, Boris
          SolidWorks 2006 - 1 [Elektronski vir] : avdiovizualen učbenik za učenje uporabe programa SolidWorks 2006 / Boris Lutar ; recenzenta Janez Duhovnik, Bojan Zupan. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2006. - 1 DVD

  Sistemske zahteve: zvočna kartica, grafična kartica ločljivosti 1024x768. - 100 izv. - Izšlo tudi na 2 CD-ROM-ih z nasl.: Uvod v SolidWorks, SolidWorks 2006
  Vsebina na enoti:
  Risar
  Osnovne značilnosti
  Zahtevnejše konstrukcije osnovnih značilnosti in aplicirane značilnosti
  ISBN 86-435-0810-1
  a) računalništvo b) programska oprema c) SolidWorks 2006 d) konstruiranje e) gradbene konstrukcije f) tehniško risanje g) učbeniki za visoke šole

  004.42:744:624.04(075.8)
  COBISS.SI-ID 57724929

  84.
  MACDONALD, Matthew
          The book of Visual Basic 2005 : .NET insight for classic VB developers / by Matthew MacDonald. - San Francisco : No Starch Press, cop. 2006. - XVIII, 490 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59327-074-7
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Microsoft .NET Framework d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic 2005 g) objektno orientirano programiranje h) baze podatkov i) ADO.NET j) računalniške mreže k) ASP.NET l) Windows aplikacije m) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28186373

  85.
  MANN, William P.
          How to do everything with Microsoft Office Outlook 2007 / Bill Mann. - Emeryville : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXIV, 466 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226338-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-226338-1 (ISBN-13)
  a) Microsoft Outlook (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Outlook 2007 e) osebni informacijski sistemi f) upravljanje s časom g) urejanje sporočil h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28101893

  86.
  MARMEL, Elaine
          Microsoft Project 2007 bible / Elaine Marmel. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXXV, 921 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Project 2007 bible. - Kazalo
  ISBN 0-470-00992-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-00992-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Project (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Project 2007 e) vodenje podatkov f) poročila g) analize h) priročniki

  004.42:65.012
  COBISS.SI-ID 58539265

  87.
  MCFARLAND, David Sawyer
          CSS : the missing manual / David Sawyer McFarland. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2006. - XV, 476 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Missing manual)

  Kazalo
  ISBN 0-596-52687-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-596-52687-0 (ISBN-13)
  a) Cascading style sheets b) Web site development c) Computer graphics d) Web sites - Authoring programs e) Web sites - Design f) Web publishing g) računalništvo h) računalniške mreže i) spletne strani j) oblikovanje k) načrtovanje l) CSS - Cascading Style Sheets m) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 28471045

  88.
  MCGRATH, Mike, 1956-
          Javascript / Mike McGrath. - 3rd ed. - Southam : Computer Step, cop. 2006. - 192 str. : ilustr. ; 23 cm. - (In easy steps)

  Na nasl. str.: "Create dynamic web pages with logic, DHTML & AJAX". - Kazalo
  ISBN 1-84078-315-X (ISBN-10) ISBN 978-1-84078-315-5 (ISBN-13)
  a) JavaScript (Computer program language) b) Websites - Design c) računalništvo d) programski jeziki e) JavaScript f) izdelava spletnih strani g) DOM - Document Object Model h) HTML i) DHTML j) priročniki

  004.43:004.738.5
  COBISS.SI-ID 28182277

  89.
          MCTS self-paced training kit (exam 70-529) : Microsoft .NET framework 2.0 distributed application development / Sarah Morgan ... [et al.]. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - XXXV, 713 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM in DVD)

  Ov. nasl.: MCTS exam 70-529 : Microsoft .NET framework 2.0 distributed application development. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2332-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2332-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft .NET Framework b) Electronic data processing - Distributed processing c) Electronic data processing personnel - Certification d) računalništvo e) računalniške mreže f) XML spletni servisi g) .NET Framework 2.0 h) spletne aplikacije i) WSE 3.0 - Web Services Enhancements j) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 28351749

  90.
  MINASI, Mark
          Administering Windows Vista security : the big surprises / Mark Minasi, Byron Hynes. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXII, 266 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mark Minasi Windows administrator library)

  Kazalo
  ISBN 0-470-10832-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-10832-1 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Computer security c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows Vista f) uporaba g) upravljanje h) varnost i) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 28350213

  91.
  MORRIS, Stephen, 1955-
          Visual Basic 2005 made simple / Stephen Morris. - 1st ed. - Oxford ; Burlington : Elsevier/Made Simple, 2006. - VIII, 344 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6349-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6349-6 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) Microsoft Windows (Computer file) c) BASIC (Computer program language) d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic 2005 g) objektno orientirano programiranje h) Visual Studio i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28186885

  92.
  MURDOCK, Kelly
          3ds Max 9 bible / Kelly L. Murdock. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XLV, 1248 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-470-10089-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-10089-9 (ISBN-13)
  a) 3ds Max (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) 3DS Max 9 e) računalniška grafika f) aplikacije g) animacija h) obdelava slik i) posebni efekti j) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 28521221

  93.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Linux bible : boot up to Ubuntu, Fedora, KNOPPIX, Debian, SUSE, and 11 other distributions / Christopher Negus. - 2007 ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXXI, 848 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM in DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-470-08279-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-08279-9 (ISBN-13)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) Ubuntu g) Fedora h) KNOPPIX i) Debian j) SUSE k) namestitev l) aplikacije m) strežniki n) programiranje o) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 28520709

  94.
  ORSINI, Rob
          Rails cookbook / Rob Orsini. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2007. - XVIII, 514 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-52731-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-596-52731-0 (ISBN-13)
  a) Web site development b) Ruby (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Ruby f) izdelava spletnih strani g) MySQL h) aplikacije i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28065285

  95.
  PETRUSHA, Ronald, 1951-
          Visual Basic 2005 : the complete reference / Ron Petrusha. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXII, 874 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226033-5
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic 2005 f) vrste podatkov g) spremenljivke h) zgradba programa i) objektno orientirano programiranje j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28186629

  96.
  PETZOLD, Charles, 1953-
          Applications = code + markup : a guide to the Microsoft Windows presentation foundation / Charles Petzold. - Redmond : Microsoft Press, 2006. - XII, 1002 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1957-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-1957-9 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Microsoft foundation class library c) Coding theory d) Application program interfaces (Computer software) e) Application software - Development f) C# (Computer program language) g) računalništvo h) programski jeziki i) .NET okolje j) XAML k) programska oprema l) Windows Vista m) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28188165

  97.
  POWELL, Gavin
          Oracle performance tuning for 10gR2 / Gavin Powell. - 2nd ed. - Burlington : Elsevier Digital Press, cop. 2007. - XLIX, 904 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-55558-345-8 (ISBN-13) ISBN 0-1-55558-345-8 ! ISBN 978-1-55558-345-3 (ISBN-13)
  a) Oracle (Computer file) b) Relational databases c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) upravljanje baz f) Oracle 10gR2 g) programski jeziki h) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 28233733

  98.
          PROFESSIONAL SQL server 2005 administration / Brian Knight ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXX, 735 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Kazalo
  ISBN 0-470-05520-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-05520-5 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Database management c) Client/server computing d) računalništvo e) relacijske baze f) upravljanje baz g) SQL Server 2005 h) strežniki i) inštalacija j) nadgrajevanje k) optimiranje l) varnost m) priročniki

  004.65
  COBISS.SI-ID 28349445

  99.
  PUERTA, Frank E.
          AutoCAD 2007 in 3D : a modern perspective / Frank E. Puerta. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XV, 687 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Autodesk Design Institute Press)

  Kazalo
  - - Student resource CD to accompany AutoCAD 2007 in 3D [Elektronski vir] : a modern perspective. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-13-227659-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-13-227659-7 (ISBN-13)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) programska oprema f) AutoCAD 2007 g) računalniška grafika h) 3D načrtovanje i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28373509

  100.
  REICHMAN, Rachel
          Getting computers to talk like you and me : discourse context, focus, and semantics : (an ATN model) / Rachel Reichman. - 2nd printing. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 1986. - XIII, 221 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 211-218. - Kazalo
  ISBN 0-262-18118-5
  a) Discourse analysis - Data processing b) Artificial intelligence c) Intelligence artificielle d) Analyse du discours - Informatique e) Gesprekken f) Computers g) računalništvo h) obdelave zvoka i) govor j) sinteza govora k) teorija razgovora l) elementi razgovora m) slovnica razgovora n) teorija jezikoslovja o) pregledno delo

  004:801.318
  COBISS.SI-ID 28473861

  101.
  ROBBINS, Arnold
          Classic shell scripting / Arnold Robbins and Nelson H. F. Beebe. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2005. - XXII, 534 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 478-483. - Kazalo
  ISBN 0-596-00595-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-596-00595-5 (ISBN-13)
  a) UNIX (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) Programming languages (Electronic computers) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) programski jeziki g) skriptni jeziki h) Shell i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28185605

  102.
  ROBERTS, Scott, 1969-
          Designing forms for Microsoft Office InfoPath and forms services 2007 / Scott Roberts, Hagen Green. - Harlow : Addison-Wesley, cop. 2007. - LXV, 1223 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 1149-1156. - Kazalo
  ISBN 0-321-41059-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-321-41059-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft InfoPath (Computer file) b) Business - Forms - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) InfoPath f) informacijska tehnologija g) XML h) Access i) ASP.NET j) obrazci k) poročila l) delovni procesi m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28103429

  103.
  SCHMIDT, Maik, 1972-
          Enterprise integration with Ruby : a pragmatic guide / Maik Schmidt. - Raleigh : The Pragmatic Bookshelf, 2006. - VIII, 346 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The facets of Ruby series)

  Na ov.: "The Pragmatic Programmers". - Bibliografija: str. 325. - Kazalo
  ISBN 0-9766940-6-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-9766940-6-9 (ISBN-13)
  a) Object-oriented programming (Computer science) b) Ruby (Computer program language) c) Enterprise application integration (Computer systems) d) Application software - Development e) računalništvo f) programski jeziki g) Ruby h) objektno otientirano programiranje i) uporaba relacijskih baz j) XML dokumenti k) aplikacije l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28305157

  104.
          SECOND life : the official guide / by Michael Rymaszewski ... [et al.] ; foreword by Philip Rosedale. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XI, 342 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 0-470-09608-X (ISBN-10) ISBN 978-0-470-09608-6 (ISBN-13)
  a) Video games b) računalništvo c) programska oprema d) računalniška grafika e) Second life f) navidezni svet g) pravila h) kreiranje objektov i) LSL - Linden Scripting Language j) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 28348933

  105.
  SEELING, Patrick
          Video traces for network performance evaluation : a comprehensive overview and guide on video traces and their utilization in networking research / by Patrick Seeling, Frank H. P. Fitzek and Martin Reisslein. - Dordrecht : Springer, cop. 2007. - X, 272 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Bibliografija: str. 255-265. - Kazalo
  ISBN 1-4020-5565-X (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-5565-2 (ISBN-13)
  a) Image transmission b) Video compression c) Telecommunication - Traffic d) Network performance (Telecommunication) e) računalništvo f) računalniške mreže g) Internet h) multimedija i) prenos video podatkov j) Video Traces k) digitalni video l) MPEG-4 m) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 28369925

  106.
  SHIFLET, Angela B.
          Introduction to computational science : modeling and simulation for the sciences / Angela B. Shiflet and George W. Shiflet. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2006. - XXIV, 554 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-691-12565-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-691-12565-7 (ISBN-13)
  a) Computer science b) Computer simulation c) Mathematical models d) Computational complexity e) računalništvo f) računalniške simulacije g) matematični modeli h) simulacijske tehnike i) dinamika sistemov j) avtomatske simulacije k) pregledno delo

  004.4
  COBISS.SI-ID 28478469

  107.
  SIMPSON, Alan, 1953-
          Alan Simpson's Windows Vista bible / Alan Simpson, Todd Meister. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XLV, 1176 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-04030-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04030-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows Vista f) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28448517

  108.
  STANEK, William R., 1966-
          Microsoft Exchange Server 2007 : administrator's pocket consultant / William R. Stanek. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - XXIV, 526 str. : tabele ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2348-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2348-4 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) odjemalec-strežnik d) Exchange Server 2007 e) administracija f) optimiranje g) vzdrževanje h) priročniki

  004.75
  004.5
  COBISS.SI-ID 28365829

  109.
  STANEK, William R., 1966-
          Microsoft Windows server 2003 administrator's pocket consultant / William R. Stanek. - 2nd ed., updated for Service Pack 1 and R2. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXVI, 564 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2245-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2245-6 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows server b) Operating systems (Computers) c) Client/server computing d) računalništvo e) računalniške mreže f) operacijski sistemi g) Windows Server 2003 h) upravljanje i) vzdrževanje

  004.451:004.7
  COBISS.SI-ID 28187909

  110.
  STANEK, William R., 1966-
          Windows Vista : administrator's pocket consultant / William R. Stanek. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - XXI, 547 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2296-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2296-8 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows Vista f) upravljanje g) konfiguracija h) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28365061

  111.
  STICHBURY, Jo
          The accredited symbian developer primer : fundamentals of symbian OS / by Jo Stichbury and Mark Jacobs ; reviewed by Jehad Al-Ansari ... [et al.]. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XLV, 312 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 295-296. - Kazalo
  ISBN 0-470-05827-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-05827-5 (ISBN-13)
  a) Operating systems (Computers) b) Computer networks c) Computer software - Development d) računalništvo e) operacijski sistemi f) programska oprema g) Symbian h) C++ i) uporaba j) mobilna telefonija k) programiranje l) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 28286725

  112.
  STOCKMAN, Joseph C.
          Access 2007 VBA programming for dummies / by Joseph C. Stockman and Alan Simpson. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XVI, 386 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Access 2007 VBA programming for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-470-04653-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04653-1 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual Basic for applications (Computer file) b) Visual programming (Computer science) c) računalništvo d) programski jeziki e) programiranje f) VBA - Visual Basic for Applications g) programska oprema h) Acess 2007 VBA i) baze podatkov j) upravljanje baz podatkov k) priročniki

  004.43:004.42
  COBISS.SI-ID 27864325

  113.
  SYMMONDS, Nicholas
          Beginning DotNetNuke 4.0 website creation in VB 2005 with Visual Web Developer 2005 Express : from novice to professional / Nick Symmonds. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XX, 424 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice in .net)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-767-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-767-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual Basic for Windows b) Microsoft .NET c) Web sites - Design d) računalništvo e) programski jeziki f) DotNetNuke 4.0 g) inštalacije h) Visual Basic i) spletne predstavitve j) spletni portali k) .NET Express l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28376069

  114.
  TATE, Bruce, 1965-
          Ruby on rails : up and running / Bruce A. Tate and Curt Hibbs. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XI, 167 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-10132-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-596-10132-9 (ISBN-13)
  a) Ruby (Computer program language) b) Web site development c) računalništvo d) programski jeziki e) Ruby f) spletne strani g) razvoj spletnih strani h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28184581

  115.
  TRZESNIOWSKI, Michael
          CAD mit CATIA V5 : Handbuch mit praktischen Konstruktionsbeispielen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik / Michael Trzesniowski. - 2., verbesserte und erweiterte Aufl. - Wiesbaden : Vieweg, 2003. - XXII, 650 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-528-15813-1
  a) CATIA 5.0 - Kraftfahrzeugtechnik b) računalništvo c) računalniški programi d) CAD e) CATIA V5 f) opisi programov g) uporaba v avtomobilski industriji h) parametrično modeliranje i) konstruiranje j) priročniki

  004.42:629.3
  COBISS.SI-ID 28058629

  116.
  TYSON, Herbert L.
          Microsoft Word 2007 bible / Herb Tyson. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2007. - XXXIX, 915 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Word 2007 bible. - Kazalo
  ISBN 0-470-04689-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04689-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Word b) Word processing c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2007 f) urejevalniki besedil g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 5848404

  117.
  ULLMAN, Larry Edward, 1972-
          MySQL / Larry Ullman. - 2nd ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2006. - XVI, 464 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-37573-4
  a) MySQL (Electronic resource) b) SQL (Computer program language) c) Database management d) računalništvo e) programski jeziki f) MySQL g) podatkovne zbirke h) PHP i) Perl j) Java k) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28185349

  118.
  WEMPEN, Faithe
          PowerPoint 2007 bible / Faithe Wempen. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXXII, 801 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.: Microsoft Office PowerPoint 2007 bible. - Kazalo
  ISBN 0-470-04368-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04368-4 (ISBN-13)
  a) Microsoft PowerPoint (Computer file) b) Microsoft PowerPoint 2007 (računalniški program) - Multimedia - Elektronske predstavitve - Priročniki c) Microsoft Office (zbirka računalniških programov) - Priročniki d) Microsoft Windows Vista (operacijski sistem) - Priročniki e) računalništvo f) programska oprema g) PowerPoint 2007 h) računalniška grafika i) predstavitve j) prezentacije k) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27870213

  119.
  WRIGHT, Peter L.
          Beginning Visual Basic 2005 express edition : from novice to professional / Peter Wright. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XX, 520 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (The expert's voice in .net)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-622-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-622-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) Web databases c) Client/server computing d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic 2005 g) objektno orientirano programiranje h) Windows aplikacije i) baze podatkov j) spletne aplikacije k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28187141

  120.
  WRIGHT, Peter L.
          Beginning visual C# 2005 express edition : from novice to professional / Peter Wright. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XVIII, 458 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (The expert's voice in .net)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-549-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-549-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual C# .NET b) C# (Computer program language) c) C# (Langage de programmation) d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual C# 2005 g) objektno orientirano programiranje h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28188933


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  121.
  FERLAN, Miran, 1955-
          Evidentiranje nepremičnin / Miran Ferlan. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. - 262 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.: Geodetske evidence. - Bibliografija: str.253-257
  ISBN 961-6167-67-7
  a) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Ljubljana) - Študijski programi b) geodezija c) gradbeništvo d) evidentiranje nepremičnin e) zemljiški kataster f) zemljiška knjiga g) nepremičninska zakonodaja

  528
  336.211.1:681.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 217548544


  53 FIZIKA.


  122.
  AVSEC, Matija
          Dynamic properties of nematic liquid crystal dispersions : doctoral thesis : disertacija / Matija Avsec. - Ljubljana : [M. Avsec], 2006. - 129 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Dinamične lastnosti nematskih tekočekristalnih disperzij : disertacija. - Bibliografija: str. 121-128. - Univ. Ljubljana, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika kondenzirane snovi b) tekoči kristal c) orientacijske fluktuacije d) dinamično sipanje svetlobe e) dispergirani tekoči kristal f) H-PDLC g) kvaziperiodičnost h) kvazikristal i) nanocevke j) doktorske disertacije

  538.9(043.3)
  COBISS.SI-ID 1944164

  123.
  COHEN-Tannoudji, Claude
          Quantum mechanics / Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë ; translated from the French by Susan Reid Hemley, Nicole Ostrowsky, Dan Ostrowsky. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons ; Paris : Hermann, 2002-2003. - 2 zv. (XV, 898 str; XV, str. 902-1524) : ilustr. ; 25 cm. - (Textbook physics)

  Prevod dela: Mécanique quantique. - Bibliografija: str. 873-889 in str. 1499-1515. - Kazalo na koncu obeh zv.
  ISBN 0-471-16432-1 (zv. 1) ISBN 0-471-16433-X (zv. 1, broš.) ISBN 0-471-16434-8 (zv. 2) ISBN 0-471-16435-6 (zv. 2, broš.) ISBN 0-471-16435-X ! ISBN 2-7056-5833-5 (zv. 1, Hermann) ISBN 2-7056-5834-3 (zv. 2, Hermann)
  a) fizika b) kvantna mehanika c) kvantna teorija d) postulati e) enodimenzijski harmonski oscilatirji f) sipanje g) SPIN h) perturbacijska teorija i) atom ogljika j) aproksimacijske metode k) časovno odvisni problemi l) identifikacija delcev m) učbeniki za visoke šole

  530.145(075.8)
  COBISS.SI-ID 28475397

  124.
  DOMINIS, Markantun de
          Opera physica. De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride. Euripus seu de fluxu et refluxu maris = Radovi iz fizike. O zrakama vida i svjetla u optičkim staklima i dugi. Eurip ili o plimi i oseci mora / Marcus Antonius de Dominis ; [prijevod s latinskog Stanko Hondl, Ivica Martinović ; predgovor Žarko Dadić]. - Split : Lamaro ; Zagreb : HAZU, 2005. - XXI, 341 str. : ilustr. ; 24 cm

  Vzpor. lat. izvornik in hrv. prevod. - Prevajalca in pisec spremne besede navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 181-187, 294-341
  ISBN 953-97256-2-3
  a) fizika b) optika c) svetloba d) optični žarki e) mavrica f) plima g) oseka h) Marcus Antonius de Dominis i) dela iz fizike

  53:929 DOMINIS M. A.
  COBISS.SI-ID 28312069

  125.
  ESPAGNAT, Bernard d'
          On physics and philosophy / Bernard d'Espagnat. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2006. - IX, 503 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Traité de physique et de philosophie. - Bibliografija: str. 485-491. - Kazali
  ISBN 0-691-11964-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-691-11964-9 (ISBN-13)
  a) Physics - Philosophy b) fizika c) filozofija d) fizikalna dejstva e) konceptualni problemi f) objektivnost g) empirična realnost h) meritve i) filozofska analiza j) materializem k) pojasnevanje pojavov l) empiričnost m) kavzalnost n) predvidljivost opazovanja

  53.000.141
  COBISS.SI-ID 28307205

  126.
  KLINGSHIRN, Claus F., 1944-
          Semiconductor optics / Claus Klingshirn. - 3rd ed. - Berlin : Springer, cop. 2007. - XXVII, 809 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-38345-X (ISBN-10) ISBN 978-3-540-38345-1 (ISBN-13)
  a) fizika b) polprevodniška optika c) Maxwellove enačbe d) polaritoni e) oscilatorji f) Kramer-Kronigova razmerja g) kristali h) fononi i) elektroni j) trioni k) plazmoni l) optične lastnosti m) spektroskopija n) bistabilnost o) teorija grup p) priročniki

  533.9
  COBISS.SI-ID 28368901

  127.
  LASIČ, Samo
          Študij translacijske dinamike sipke snovi z metodo magnetne resonance : disertacija / Samo Lasič. - Ljubljana : [S. Lasič], 2006. - 159 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 149-159. - Univ. Ljubljana, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika kondenzirane snovi b) sipka snov c) vtekočinjeno stanje d) translacijska dinamika e) stohastično gibanje f) spektralna gostota g) fluktuacije h) avtokorelacijska funkcija i) difuzijski spekter j) NMR k) CPMG l) modulirani gradient m) lastna difuzija n) omejena difuzija o) porozna snov p) doktorske disertacije

  538.9(043.3)
  COBISS.SI-ID 1943908

  128.
  MIHELIČ, Andrej, 1977-
          Fluorescence of doubly excited states of helium in homogeneous electric field : doctoral thesis / Andrej Mihelič. - Ljubljana : [A. Mihelič], 2006. - 151 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Fluorescenca dvojno vzbujenih stanj helijevega atoma v električnem polju : doktorska disertacija. - Bibliografija: str. 105-110. - Univ. Ljubljana, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) atomska fizika b) atom helija c) dvojno vzbujena stanja d) Starkov efekt e) fotoionizacija f) neelastično sipanje fotonov g) avtoionizacija h) fluorescenca i) metoda kompleksne rotacije j) doktorske disertacije

  539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1943652

  129.
  NIKNEJAD, Ali M., 1972-
          Electromagnetics for high-speed analog and digital communication circuits / Ali M. Niknejad. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - XI, 452 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 441-444. - Kazalo
  ISBN 0-521-85350-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-85350-7 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) elektromagnetizem c) vpliv elektromagnetnega polja d) komunikacijska vezja e) analogna vezja f) digitalna vezja g) mikrovalovna vezja h) stikalna vezja i) elementi vezij j) transformatorji k) elektromagnetno sevanje l) priročniki

  537.87
  COBISS.SI-ID 27561989

  130.
  STANOVNIK, Aleš
          Fizika I. Zapiski predavanj / Aleš Stanovnik ; [urednik Peter Šega ; recenzent Gabriel Kernel]. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - IV, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6371-03-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-6371-03-2 (ISBN-13)
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) kinematika d) dinamika e) gravitacija f) druge sile g) gibalna količina h) vrtilna količina i) delo j) energija k) nihanje l) mehanika tekočin m) mehansko valovane n) termodinamika

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 229418752

  131.
  STANOVNIK, Aleš
          Fizika II. Zapiski predavanj / Aleš Stanovnik. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - IV, 206 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6371-28-2
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) električno polje d) električni tok e) magmetno polje f) elektromagnetno valovanje g) fotometrija h) geometrijska optika i) valovna optika j) teorija relativnosti k) kvantna mehanika l) zgradba atoma m) atomsko jedro n) osnovni delci

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 225039360

  132.
  STRNAD, Janez
          O poučevanju fizike / Janez Strnad ; [slike Slavko Sraka]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2006 (Kočevje : Kočevski tisk). - 317 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 81)

  500 izv. - Ilustrator naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 301-307. - Kazalo
  ISBN 961-212-191-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-212-191-4 (ISBN-13)
  a) Fizika - Pouk b) fizika c) poučevanje fizike d) srednje šole

  371.3:53(035)
  COBISS.SI-ID 230654464

  133.
  TANNOR, David Joshua, 1958-
          Introduction to quantum mechanics : a time-dependent perspective / David J. Tannor. - Sausalito : University Science Books, cop. 2007. - XXIV, 662 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-891389-23-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-891389-23-8 (ISBN-13)
  a) Quantum theory b) fizika c) kvantna mehanika d) časovno odvisna Schrödingerjeva enačba e) korelacijske funkcije f) spektri g) formalna teorija h) metode aproksimacije i) aplikacije j) molekularna dinamika k) spektroskopije l) vzbujanje v močnem polju m) fotodisociacija n) sipanje o) kompozitni sistemi

  514.84:530.14
  COBISS.SI-ID 28477445

  134.
  TIPLER, Paul Allen, 1933-
          Physics for scientists and engineers : extended / [Paul A. Tipler, Gene Mosca]. - 5th ed., 1st printing. - New York : W. H. Freeman and Company, cop. 2004. - XXX, 1356, [107] str. : ilustr. ; 29 cm

  Avtorja navedena na ov. - Fizikalne tabele na spojnih listih. - Kazalo
  ISBN 0-7167-4389-2
  a) Physics b) Fizika - Mehanika - Optika - Termodinamika - Elektrika - Magnetizem - Svetloba c) fizika d) mehanika e) nihanje f) valovanje g) termodinamika h) elektrika i) magnetizem j) svetloba k) kvantna mehanika l) relativnost m) struktura snovi n) jedrska fizika o) elementarni delci

  53(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 10165298


  54 KEMIJA.


  135.
  FIR, Mojca
          Sol-gel zaščitne nanokompozitne prevleke za Al-Cu zlitino in sončne absorberje : doktorska disertacija / Mojca Fir. - Ljubljana : [M. Fir], 2006. - VIII, 115 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 105-115. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analizna kemija b) IR spektroskopija c) antikorozijska zaščita d) elektrokemijske metode e) organsko-anorganski hibridi f) ureasil g) doktorske disertacije

  543.552:546.62:621.928.18(043.3)
  COBISS.SI-ID 28320005

  136.
  GÜNZLER, Helmut
          Uvod u infracrvenu spektroskopiju / Helmut Günzler i Hans-Ulrich Gremlich ; s njemačkog preveli četvrto, potpuno prerađeno i aktualizirano izdanje Zlatko Meić i Goran Baranović. - Zagreb : Školska knjiga, 2006. - 286 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: IR-Spektroskopie : eine Einführung. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 953-0-30913-9
  a) analizna kemija b) infrardeča spektroskopija c) spektrometer d) priprava vzorca e) metode preiskave f) kvalitataivna interpretacija spektra g) kvantitativne meritve h) zbirke spektrov i) interpretacija sestave zmesi

  543.422.3-74
  COBISS.SI-ID 28391429

  137.
  HÄDENER, Alfons
          Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie / A. Hädener, H. Kaufmann. - 14., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser Verlag, cop. 2006. - XII, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

  Potiskani spojni listi. - Bibliografija: str. 213-216. - Kazalo
  ISBN 3-7643-7041-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-7041-1 (ISBN-13)
  a) anorganska kemija b) atomi c) spojine d) periodni sistem e) kemijske vezi f) kemijske reakcije g) raztopine h) redoks reakcije i) radioaktivnost j) jedrske reakcije

  546(075.8)
  COBISS.SI-ID 28395269

  138.
  KUMAR Chopra, Harish
          Engineering chemistry : a textbook / Harish Kumar Chopra, Anupama Parmar. - Oxford : Alpha Science International, cop. 2007. - XIII, 610 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84265-362-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-84265-362-3 (ISBN-13)
  a) Chemistry, Technical - Textbooks b) Chemical engineering - Textbooks c) kemija d) protikorozijska zaščita e) kemijska tehnologija f) priprava vode g) maziva h) kemija polimerov i) elektrokemija j) fotokemija k) kromatografija l) fazno ravnotežje m) goriva n) energetski viri o) zgorevanje p) molekularna spektroskopija q) NMR r) naprave za shranjevanje s) učbeniki

  54:66(078.5)
  COBISS.SI-ID 28395525

  139.
          MAK value documentations. Vol. 23 / edited by Helmut Greim. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2007. - 301 str. ; 25 cm. - (The MAK-collection for occupational health and safety. Pt. 1, MAK value documentations, ISSN 1860-496X)

  Hrbtni nasl.: The MAK-collection. - Na vrhu nasl. str.: "DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31595-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31595-6 (ISBN-13)
  a) kemija b) varstvo pri delu c) industrijska toksikologija d) nevarne snovi e) mejne vrednosti f) antimon g) kobalt h) karbidi i) rodij j) volfram k) spojine l) obdelava kovin m) hladilne tekočine

  66.013.8:620.26
  COBISS.SI-ID 28549125

  140.
          NOMENCLATURE of inorganic chemistry : IUPAC recommendations 2005 / prepared for publication by Neil G. Connelly ... [et al.]. - Cambridge : Royal Society of Chemistry Publishing : IUPAC, cop. 2005. - XII, 366 str. : ilustr. ; 29 cm

  Na nasl. str.: "Issued by the Division of Chemical Nomenculature and Structure Representation in collaboration with the Division of Inorganic Chemistry". - Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-438-8
  a) Chemistry, Inorganic - Nomenclature b) anorganska kemija c) kemijska nomenklatura d) priporočila IUPAC e) elementi f) 2005 g) formule h) organske spojine i) hidridi j) koordinacijske spojine k) trdne snovi

  546(083.72)
  COBISS.SI-ID 10206998

  141.
  SLANC, Petra
          Vpliv ksantohumola, izvlečka bele omele (Viscum album L.) in mikrocistina, na izražanje genov v limfocitnih in hepatocitnih celičnih kulturah = Influence of xanthohumol, mistletoe (Viscum album L.) exctract and microcystinon gene expression in lymphatic and hepatic cell cultures : doktorska disertacija / Petra Slanc. - Ljubljana : [B. Štrukelj], 2006. - 136 str. : ilustr., preglednice, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 121-129. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Borut Štrukelj
  a) farmacija b) farmakologija c) biokemija d) ksenobiotika e) zdravilne rastline f) bela omela g) Viscum album L. h) ksantohumol i) mikrocistin-LR j) učinki k) izražanje genov l) limfocitne celične kulture m) hepatocitne celične kulture n) doktorske disertacije

  542:615(043.3)
  581.19
  COBISS.SI-ID 1968241

  142.
          TASCHENBUCH der Chemie / herausgegeben von Karl Schwister ; [Autoren Gerhard Duré ... et al.]. - 3., neu bearbeitete Aufl. - München : Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, cop. 2005. - 829 str. : ilustr. ; 20 cm

  Avtorji navedeni na vzpor. nasl. str. - Potiskani spojni listi. - Bibliografija: str. 782-785. - Kazalo
  ISBN 3-446-22841-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-446-22841-2 (ISBN-13)
  a) kemija b) splošna kemija c) anorganska kemija d) organska kemija e) analizna kemija f) priročnik

  54(035)
  COBISS.SI-ID 28395013

  143.
  ZUMDAHL, Steven S.
          Chemistry / Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl. - 7th ed. - Boston ; New York : Houghton Mifflin, cop. 2007. - XXII, 1056, A88 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-618-52844-X (ISBN-10) ISBN 978-0-618-52844-8 (ISBN-13)
  a) Chemistry b) kemija c) atomi d) molekule e) stehiometrija f) kemijske reakcije g) plini h) termokemija i) struktura atoma j) kemijske vezi k) tekočine l) trdne snovi m) raztopine n) kemijska kinetika o) kemijsko ravnotežje p) kisline q) baze r) elektrokemija s) radiometrija t) kemija elementov u) organske spojine v) biološke molekule

  54(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 28395781


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  144.
  BEAR, Jacob
          Hydraulics of groundwater / Jacob Bear. - Mineola : Dover Publications, 2007. - XIII, 569 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dover ed.)

  Bibliografija: str. 541-555. - Kazali
  ISBN 0-486-45355-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-486-45355-2 (ISBN-13)
  a) Groundwater flow b) Groundwater c) Hydrodynamics d) hidrodinamika e) podtalnica f) vodonosniki g) gibanje podtalnice h) matematične metode i) nezasičena cona j) hidrodinamična disperzija k) kvaliteta podtalnice l) črpanje vode m) priobalni vodonosniki n) ravnotežje sladka-slana voda o) modeliranje sistema vodonosnika p) linearno programiranje

  556.3
  COBISS.SI-ID 28432389

  145.
  JARC, Simona
          Izvor marmorja iz nekaterih slovenskih arheoloških najdišč : doktorska disertacija : Ph. D. thesis / Simona Jarc. - Ljubljana : [S. Jarc], sep. 2006. - VI, 111 f. : graf. prikazi, priloge ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Provenance of marble from some Slovenian archaeological sites. - Bibliografija: f. 75-90. - Univ. v Ljubljanai, Naravoslovnotehniška fak., Odd. za geologijo
  a) geologija b) geokemija c) izvor marmorja d) arheološka najdišča e) arheometrične raziskave f) doktorske disertacije

  55(043.3)
  COBISS.SI-ID 582238

  146.
  KENIG, Maja
          Razvoj metod afinitetne kromatografije za izolacijo rekombinantnih proteinov iz bakterije Escherichia coli = Development of affinity chromatography methods for isolation of recombinant proteins from Escherichia coli : doktorska disertacija / Maja Kenig. - Ljubljana : [M. Kenig], 2007. - VIII, 137 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 126-134. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) pridobivanje biofarmacevtikov b) izolacija rekombinantnih proteinov c) afinitetna kromatografija d) analizne metode e) Escherichia coli f) proteomika g) rekombinantni proteini h) razvoj metod i) analizne metode j) doktorske disertacije

  577.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 2048113

  147.
  OBLAK, Katarina
          Foraminiferna taksonomija, biostratigrafija in paleoekologija badenija v Planinski sinklinali (vzhodna Slovenija, Centralna Paratetida) : doktorska disertacija / Katarina Oblak. - Ljubljana : [K. Oblak], 2006. - XIII, 310 str., [121] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Foraminiferal taxonomy, biostratigraphy and palaeoecology of badenian in the Planina syncline (eastern Slovenia, Central Paratethys) : dissertation. - Mentor Jernej Pavšič. - Bibliografija: str. 297-310. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) paleoekologija c) biostratigrafija d) miocen e) badenij f) sarmatij g) foraminifere h) taksonomija i) planinska sinklinala j) centralna paratetida k) doktorske disertacije

  55:56:593.12(043.2)
  COBISS.SI-ID 231428864

  148.
  VIDRIH, Renato
          Geološki vidiki potresa 12. aprila 1998 v zgornjem Posočju : doktorska disertacija / Renato Vidrih. - Ljubljana : [R. Vidrih], dec. 2006. - XXVI, 432 str. : ilustr. ; 30 cm + 11 pril.

  Nasl. str. tudi v angl.: Geological aspects of the earthquake on 12 April 1998 in upper Soča valley. - Bibliografija: str. 411-430. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fak., Odd. za geologijo
  a) seizmologija b) geologija c) potresi d) Posočje e) doktorske disertacije

  550.34(497.473)(043.3)
  COBISS.SI-ID 603486

  149.
  VIŽINTIN, Goran
          Ocena zablatenosti brežin rečnih akumulacij z analizo periodičnih nihanj gladin in temperatur podzemne vode : doktorska disertacija / Goran Vižintin. - Ljubljana : [G. Vižintin], 2007. - XIII, 69 str., [13] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 64-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za gradbeništvo in geodezijo
  a) gradbeništvo b) hidrologija c) rečni bregovi d) rečne struge e) akumulacije f) zablatenje g) meritve

  556.3:556.53:556.55(043.3)
  COBISS.SI-ID 3427681


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  150.
          CHEMICAL biology : from small molecules to systems biology and drug design / edited by Stuart L. Schreiber, Tarun M. Kapoor, and Günther Wess. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2007. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Vsebina: Vol. 1: XXV, 479 str. ; Vol. 2: XXIII, str. 483-786 ; Vol. 3: XXIII, str. 789-1205. - Kazalo
  ISBN 3-527-31150-5 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31150-7 (ISBN-13)
  a) Biochemistry b) Molecular biology c) biokemija d) organska kemija e) biološki mehanizmi f) naravni produkti g) funkcija proteinov h) interakcije i) genetska koda j) kemijska genetika k) kemijska biologija l) kontrola proteinskih interakcij m) velike biološke molekule n) sinteze o) kemija sladkorjev p) kemijskaninformatika q) odkrivanje zdravilnih učinkovin r) računalniške metode s) modeliranje t) raziskave genoma u) raziskave proteoma

  547:577:615.2'1
  COBISS.SI-ID 28089605

  151.
          HANDBOOK of biological effects of electromagnetic fields / edited by Frank S. Barnes, Ben Greenebaum. - 3rd ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press/Taylor & Francis, cop. 2007. - 2 zv. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo pri obeh zv. - Vsebina: [1]: Biological and medical aspects of electromagnetic fields. - 439 str. ; [2]: Bioengineering and biophysical aspects of electromagnetic fields. - 440 str.
  ISBN 0-8493-9538-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-9538-3 (ISBN-13)
  a) Electromagnetism - Physiological effect - Handbooks, manuals, etc b) biologija c) biokemija d) biomedicina e) elektromagnetizem f) elektromagnetno sevanje g) učinki na tkiva h) učinki na zdravje i) terapevtski učinki j) varstvo pri delu k) eksperimentalne raziskave l) elektromagnetno slikanje m) biološki sistemi

  537.86:61:577
  COBISS.SI-ID 1240228

  152.
  JAY, James Monroe, 1927-
          Modern food microbiology / James M. Jay, Martin J. Loessner, David A. Golden. - 7th ed. - New York : Springer, cop. 2005. - XX, 790 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Food science text series)

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-387-23180-3
  a) Food - Microbiology b) Food Microbiology c) živilska tehnologija d) mikrobiologija živil e) mikroorganizmi f) taksonomija g) okužba živil h) meso i) perutnina j) morski sadeži k) zelenjava l) sadje m) mleko n) mlečni izdelki o) fermentirana hrana p) žitarice q) pekovski proizvodi r) oreščki s) določevanje mikroorganizmov t) kemijske metode u) biološke metode v) fizikalne metode w) biološki testi x) konzerviranje hrane y) kemijski konzervansi z) modificirana atmosfera {) obsevanje živil |) temperaturna obdelava }) kontrola kvalitete ~) varnost hrane ) mikrobiološki kriteriji !) bolezni

  579.67
  COBISS.SI-ID 1799048

  153.
  NOVAK Štagoj, Mateja
          Heterologna ekspresija iz promotorja Gal1 v načrtovanih mutantah kvasovke Saccharomyces cerevisiae = Heterologous expression in designed mutant strains of yeast Saccharomyces cerevisiae using the Gal1 promoter : doktorska disertacija / Mateja Novak Štagoj. - Ljubljana : [M. Novak Štagoj], 2006. - 96 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Besedilo v slov. ali angl. - Bibliografija na koncu poglavij. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) biotehnologija b) biotransformacije c) tehnologija rekombinantne DNK d) kvasovka Saccharomyces cerevisiae e) načrtovanje mutacij f) heterologna ekspresija g) promotor GAL 1 h) doktorske disertacije

  577.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 229690112


  58 BOTANIKA.


  154.
  BAILES, Christopher
          Hollies for gardeners / Christopher Bailes ; Susyn Andrews, botanical editor. - Portland : Timber Press, 2006. - 287 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 275-280. - Kazalo
  ISBN 0-88192-774-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-774-0 (ISBN-13)
  a) Hollies b) botanika c) vrtnarstvo d) bodikovke e) Ilex

  582.687.26:635.924/.925
  COBISS.SI-ID 28385541

  155.
  HALDA, Josef J.
          The genus Paeonia / Josef J. Halda ; with notes on cultivation by James W. Waddick ; botanical illustrations by Jarmila Haldová. - Portland ; Cambridge : Timber Press ; [Gladstone] : in association with the Heartland Peony Society, 2004. - 227 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 214-221. - Kazali
  ISBN 0-88192-612-4
  a) Peonies b) Pivoines c) botanika d) vrtnarstvo e) potonike

  582.951:635.922
  COBISS.SI-ID 28282373

  156.
  KAC, Javor
          Dokazovanje antimutagenih učinkov hmelja (Humulus lupulus L.), izolacija učinkovin ter ravoj analiznih metod za njihovo ugotavljanje = Antimutagenic effects of hops (Humulus lupulus L.) isolation of active compounds and development of analytical methods for their determination : doktorska disertacija / Javor Kac. - Ljubljana : [J. Kac], 2006. - 120 str. : ilustr., preglednice, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 108-114. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) botanika b) farmacevtska biologija c) navadni hmelj d) mutacije e) mutageni f) mutagenost hmelja g) farmakologija h) Humulus lupulus L. i) doktorska disertacija

  581:615(043.3)
  581.19
  COBISS.SI-ID 1977457

  157.
  LE Hardy de Beaulieu, Antoine
          An illustrated guide to maples / Antoine le Hardy de Beaulieu ; translated by André L. Mechelynck ; photography by Michel Timacheff, Philippe de Spoelberch, J. R. P. van Hoey Smith. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2003. - 464 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

  Prevod dela: Guide illustré des érables. - Bibliografija: str. 461. - Kazala
  ISBN 0-88192-601-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-601-9 (ISBN-13)
  a) Maple - Identification b) Maple - Pictorial works c) botanika d) vrtnarstvo e) javor

  582.746.51:635.924/.925
  COBISS.SI-ID 28379397

  158.
  RICHARDS, A. J.
          Primula / John Richards ; illustrations by Brigid Edwards. - New ed. - London : B. T. Batsford, 2002. - 346 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 330-334. - Kazalo
  ISBN 0-7134-8728-3
  a) Primroses b) Primroses - Classification c) botanika d) vrtnarstvo e) primule f) jegliči

  582.689.2:635.922/.923
  COBISS.SI-ID 28282117

  159.
  ROLFE, Jim
          Camellias : a practical gardening guide / Jim Rolfe & Yvonne Cave. - Portland : Timber Press, cop. 2003. - 141 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 135-136. - Kazalo
  ISBN 0-88192-577-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-577-7 (ISBN-13)
  a) Camellias b) botanika c) vrtnarstvo d) kamelije

  582.687.21:635.921/.922
  COBISS.SI-ID 28379909

  160.
  VALDER, Peter
          The garden plants of China / Peter Valder. - London : Weidenfeld & Nicolson, 1999. - 400 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 387-393. - Kazalo
  ISBN 0-88192-470-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-470-1 (ISBN-13) ISBN 0-297-82549-6
  a) Plants, Ornamental - United States b) Plants, Ornamental - China c) Landscape plants - United States d) Landscape plants - China e) Native plants for cultivation - China f) botanika g) vrtnarstvo h) kitajska kultura i) urejanje vrtov j) okrasne rastline k) vrste rastlin

  582.4/.9:635.92
  COBISS.SI-ID 28381189


  6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


  161.
          EVROKOD 8 = EC 8. Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija / editor, Radomir Folić ; [prevodioci, Stanko Brčić ... [et al.]. - Beograd : Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1997-. - Zv. <1,2,5> : ilustr. ; 30 cm

  Prevod dela: EC8. - Čelni nasl.: ENV 1998-5:1994
  Vsebina:
  D. 1-1: Seizmička dejstva i opšti zahtevi za konstrukcije
  D. 1-2: Opšta pravila za zgrade
  D. 1-3: Posebna pravila za različite materijale i elementea
  D. 2: Mostovi. - 114 str.
  D. 5: Temelji, potporni zidovi i geotehnički aspekti
  ISBN 86-80049-61-1 (D. 1) ISBN 86-80049-76-X (D. 2) ISBN 86-80049-62-X (D. 5)
  a) Eurocode 8 b) standardi c) potresno inženirstvo d) mostovi

  006.3/.8(4):624.042.7
  COBISS.SI-ID 410209


  61 MEDICINA.


  162.
          PRIROČNIK o požarni varnosti [Elektronski vir]. - Besedilni podatki. - Kamnik : Gospodarski informator, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC. - Nasl. z nasl. zaslona: Zakon o požarni varnosti
  a) Požarna varnost - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) požarna varnost c) zakon o gasilstvu d) zakon o varstvu pred požarom e) pravilniki požarne varnosti f) slovenski standardi g) pravilniki h) osebna varovalna oprema i) namestitev gasilnih aparatov j) izvajanje požarnega varovanja k) usposabljanje zaposlenih l) preizkušanje hidrantnih omrežij m) preizkušanje vgrajenih sistemov zaščite n) priročniki

  614.841(035)
  COBISS.SI-ID 230814976

  163.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Priročnik o požarni varnosti / [pripravil Matej Kogej]. - Kamnik : Gospodarski informator, 2006 (Ljubljana : Nučič). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm

  Iz vsebine: Zakon o gasilstvu ; Zakon o varstvu pred požarom
  ISBN 961-91349-8-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-91349-8-6 (ISBN-13)
  a) požarna varnost b) zakon o gasilstvu c) zakon o varstvu pred požarom d) pravilniki požarne varnosti e) slovenski standardi f) pravilniki g) osebna varovalna oprema h) namestitev gasilnih aparatov i) izvajanje požarnega varovanja j) usposabljanje zaposlenih k) preizkušanje hidrantnih omrežij l) preizkušanje vgrajenih sistemov zaščite m) priročniki

  614.841(035)
  COBISS.SI-ID 230442240


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  164.
          PRVA pomoč : priročnik s praktičnimi primeri / [glavni urednik] Uroš Ahčan. - 1. izd. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2006. - 742 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  BSDOCID124597. - Kazalo
  ISBN 961-6103-20-2
  a) medicina b) prva pomoč c) začetni pregled d) motnje zavesti e) klic v sili f) temeljni postopki oživljanja g) uporaba avtomatičnega defribrilatorja h) oživljanje otrok i) krvavitve j) zastrupitve k) poškodbe l) rane m) zlomi n) bolezni o) reševanje iz vode p) reševanje v gorah q) zastrupitve r) kemično orožje s) biološko orožje t) ionizirajoče sevanje

  614.88(035)
  COBISS.SI-ID 226129664


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  165.
  GIECK, Kurt
          Engineering formulas / by Kurt Gieck, Reiner Gieck. - 8th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 16 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-145774-7
  a) Engineering - Tables b) tehnika c) formule d) fizika e) matematika

  62
  COBISS.SI-ID 27892485


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  166.
          ASFALT / [avtorji Henigman Slovenko ... [et al.] ; ureditev Žmavc Janez]. - Ljubljana : Združenje asfalterjev Slovenije, 2006 (RM design). - 285 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
  ISBN 961-90448-6-X
  a) materiali b) gradbeništvo c) asfalt d) veziva e) dodatki f) sestava asfaltnih zmesi g) receptura h) posebni postopki i) preskusi j) proizvodnja k) prevoz l) vgrajevanje asfaltnih zmesi m) dimenzioniranje voziščnih konstrukcij n) poškodbe vozišča o) kontrola kakovosti p) varstvo pri delu q) novi postopki r) tehnične specifikacije s) SIST EN

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 228113408

  167.
  HEAD, K. H.
          Manual of soil laboratory testing. Vol. 1, Soil classification and compaction tests / K. H. Head. - 3rd ed. - Dunbeath : Whittles ; Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2006. - XI, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-904445-36-5 (Whittles) ISBN 1-4200-4467-2 (CRC)
  a) Soils - Testing - Laboratory manuals b) mehanika tal c) zemljina d) geomehanika e) preskušanje zemljine f) laboratorijske preiskave

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 28146949

  168.
  INTERNATIONAL Conference on Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Other Quasi-Brittle Materials (7 ; 2005 ; Nantes)
          Creep, shrinkage and durability of concrete and concrete structures / CONCREEP 7, September 12-14, 2005 - Nantes, France ; edited by Gilles Pijaudier-Cabot, Bruno Gérard, Paul Acker. - London : Hermes Science Publishing, 2005. - 642 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-905209-50-9
  a) Concrete - Creep - Congresses b) Concrete - Expansion and contraction - Congresses c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) preskušanje betona f) preskusne metode g) lezenje betona h) krčenje betona i) trajnost betona

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27947781

  169.
  JENKO, Darja
          Sinteza keramike na osnovi (K,Na)NbO [spodaj] 3 : doktorska disertacija / Darja Jenko. - Ljubljana : [D. Jenko], 2006. - 151 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Synthesis of (K,Na)NbO [sub] 3 ceramics : ph. d. thesis. - Mentor Marija Kosec. - Bibliografija: f. 136-141. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
  a) materiali b) piezoelektrična keramika c) sinteze d) sintranje e) mikrostruktura f) električne lastnosti g) doktorske disertacije

  621.1/.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 231121152

  170.
  KOLLO, Helmut
          Massenbeton / Helmut Kollo. Feuerbeton / Eberhard Lang. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2001. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriftenreihe Spezialbetone ; Bd. 4)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-7640-0402-9
  a) gradbeništvo b) materiali c) betoni d) specialni betoni e) gradbeni materiali f) priprava betonov g) lastnosti

  624/625
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 23948549

  171.
  MOUTON, Yves
          Organic materials in civil engineering / Yves Mouton. - London ; Newport Beach : ISTE, 2006. - 356 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Materiaux organiques pour le genie civil. - Bibliografija: str. 341-349. - Kazalo
  ISBN 1-905209-11-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-905209-11-8 (ISBN-13)
  a) Polymers b) Organic compounds c) Civil engineering - Materials d) gradbeništvo e) materiali f) gradbeni materiali g) organska veziva h) polimeri i) zgodovinska dediščina j) organski polimeri k) kompozitni materiali l) betonske mešanice m) fizikalne lastnosti n) kemične lastnosti

  620.1/.2
  624/625
  COBISS.SI-ID 27948037

  172.
          NANOCATALYSIS / U. Heiz, U. Landman (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2007. - XVI, 503 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Nanoscience and technology, ISSN 1434-4904)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-32645-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-32645-8 (ISBN-13)
  a) Nanoscience b) Nanoparticles c) Nanostructures d) Nanotechnology e) Catalysis f) materiali g) nanaotehnologija h) nanodelci i) nanostrukture j) kataliza k) kovinski klastri l) tanki oksidni filmi m) kemijske reakcije n) računalniške metode o) teoretični modeli p) litografske metode q) študije primerov

  66.017:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 28248325

  173.
          STRUCTURAL health monitoring / edited by Daniel Balageas, Claus-Peter Fritzen and Alfredo Güemes. - London ; Newport Beach : ISTE, 2006. - 495 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-905209-01-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-905209-01-9 (ISBN-13)
  a) Structural analysis (Engineering) b) Automatic data collection systems c) Detectors d) gradbeništvo e) opazovanje stanja konstrukcij f) odkrivanje poškodb g) monitoring h) metode opazovanja i) stanje konstrukcije j) sanacija konstrukcij k) senzorji l) vibracijske tehnike m) SHM n) elektromagnetske tehnike

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 10533910

  174.
  WOLF, Edward L.
          Nanophysics and nanotechnology : an introduction to modern concepts in nanoscience / Edward L. Wolf. - 2nd, updated and enlarged ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XV, 292 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Physics textbook)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-40651-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40651-7 (ISBN-13)
  a) Nanoscience b) Nanotechnology c) nanotehnologije d) nanfizika e) kvantne posledice f) nanostrukture g) nanoproizvodnja h) kvantne tehnologije i) silicijeva nanoelektronika j) učbeniki za višje šole

  620.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 28366597


  620.9 ENERGETIKA.


  175.
          RENEWABLE energy policy and politics : a handbook for decision-making / edited by Karl Mallon. - London ; Sterling : Earthscan, 2006. - XX, 268 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-84407-126-X (ISBN-10) ISBN 978-1-84407-126-5 (ISBN-13)
  a) Energy policy b) Renewable energy sources c) Energy development - Environmental aspects d) Sustainable development

  502.174.3:620.97
  COBISS.SI-ID 28391173

  176.
          SUSTAINABLE energy : choosing among options / Jefferson W. Tester ... [et al.]. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, cop. 2005. - XXIII, 846 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-262-20153-4
  a) energetika - obnovljivi viri energije - ekonomski vidik - okoljski vidik - učbeniki za visoke šole b) Renewable energy sources c) energetika d) trajnostni razvoj e) obnovljivi viri energije f) energetski resursi g) dostopnost h) učinkovitost i) proizvodnja j) učinki na okolje k) ekonomski aspekti l) energetski sistemi m) fosilna goriva n) jedrska energija o) geotermalna energija p) vodna energija q) sončna energija r) energija vetrov s) energija valov t) shranjevanje energije u) transport energije v) distribucija energije w) elektrarne x) transportni sistemi y) industrijska izraba energije z) stavbe {) ogrevanje |) prezračevanje }) sinergistični kompleksni sistemi

  620.91/.98
  COBISS.SI-ID 56541953


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  177.
  HAYCOCK, Roger F.
          Automotive lubricants reference book / first edition by Arthur J. Caines and Roger F. Haycock ; revised and updated by Roger F. Haycock and John E. Hillier. - 2nd ed. - Warrendale : SAE International, 2004. - XXI, 737 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7680-1251-1
  a) Lubricating oils b) Automobiles - Lubrication c) strojništvo d) maziva e) mazanje f) kakovost olja g) preskušanje olj h) ostala maziva i) shranjevanje j) mešanje k) pregledno delo

  621.89:629.3
  COBISS.SI-ID 28195589

  178.
  RESISTANCE Welder Manufacturers' Association
          Resistance welding manual / RWMA. - Revised 4th ed. - Philadelphia : RWMA, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-9624382-0-0
  a) Electric welding b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) uporovno varjenje e) točkovno f) kolutno g) z odžiganjem h) bradavično i) materiali j) varilna oprema k) varilni aparati l) kakovost zvarov m) priročniki

  621.791.76
  COBISS.SI-ID 27452933


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  179.
          APPLIED photovoltaics / S. R. Wenham ... [et al.]. - 2nd ed. - London ; Sterling : Earthscan, cop. 2007. - XII, 323 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84407-401-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-84407-401-3 (ISBN-13)
  a) Photovoltaic power generation b) Photovoltaic cells c) elektrotehnika d) sončne celice e) fotoelektrične celice f) lastnosti g) načrtovanje h) povezovanje celic i) sistemi j) uporaba k) črpanje vode l) standardi m) pregledno delo

  621.311.243
  COBISS.SI-ID 28331525

  180.
  BALIGA, B. Jayant, 1948-
          Silicon carbide power devices / B. Jayant Baliga. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2005. - XXI, 503 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-256-605-8
  a) Silicon carbide - Electric properties b) Semiconductors c) elektrotehnika d) polprevodniki e) močnostna integrirana vezja f) lastnosti materialov g) tehnologija h) prebojna napetost i) usmerniki j) PiN k) Schottky l) tranzistorji m) MOSFET n) FET o) aplikacije p) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 28306693

  181.
  BLAABJERG, Frede
          Power electronics for modern wind turbines / Frede Blaabjerg and Zhe Chen. - 1st ed. - [San Rafael] : Morgan & Claypool Publishers, cop. 2006. - VII, 60 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Synthesis lectures on power electronics, ISSN 1931-9525 ; 1)

  Bibliografija: str. 55-58
  ISBN 1-59829-032-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-59829-032-5 (ISBN-13)
  a) Wind energy conversion systems b) Wind turbines c) Power electronics d) elektrotehnika e) energetika f) vetrne elektrarne g) vetrne turbine h) krmiljenje i) kvaliteta napetosti j) vetrna energija k) pretvorba l) vetrna polja m) priročniki

  621.311
  COBISS.SI-ID 28332805

  182.
  BLACKBURN, J. Lewis, 1913-1997
          Protective relaying : principles and applications / J. Lewis Blackburn, Thomas J. Domin. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2007. - 633 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power engineering)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-716-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-57444-716-3 (ISBN-13)
  a) Protective relays b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) energetski sistemi e) zaščita sistemov f) relejna zaščita g) ozemljitve h) polariteta i) simetrične komponente j) načrtovanje zaščite k) aplikacije l) generatorji m) transformatorji n) električni vodi o) pregledno delo

  621.316.925
  COBISS.SI-ID 28100869

  183.
  BUSO, Simone
          Digital control in power electronics / Simone Buso and Paolo Mattavelli. - 1st ed. - [San Rafael] : Morgan & Claypool Publishers, cop. 2006. - VI, 151 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Synthesis lectures on power electronics, ISSN 1931-9525 ; 2)

  Bibliografija: str. 146-147
  ISBN 1-59829-112-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-59829-112-4 (ISBN-13)
  a) Power electronics b) Digital control systems c) Electric current converters d) elektrotehnika e) močnostna elektronika f) krmiljenje naprav g) digitalno h) napetostno i) tokovno j) inverterji k) priročniki

  621.313
  COBISS.SI-ID 28331781

  184.
  ĐEKIĆ, Milić
          Zbirka rešenih zadataka iz osnova elektrotehnike / Milić Đekić, Zoran Ristanović. - 3. izd. - Čačak : Tehnički fakultet, 2001. - 404 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 402-404
  ISBN 86-23-42083-7
  a) elektrotehnika b) elektrostatika c) enosmerni tok d) časovne konstante e) elektromagnetizem f) lektrična vezja g) izmenični tok h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 7685654

  185.
  ECCLES, William J.
          Pragmatic circuits : signals and filters / William J. Eccles. - [San Rafael] : Morgan & Claypool Publishers, cop. 2006. - VI, 110 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Synthesis lectures on digital circuits and systems, ISSN 1932-3166 ; 4)

  ISBN 1-59829-072-X (ISBN-10) ISBN 978-1-59829-072-1 (ISBN-13)
  a) Signal processing b) Spectrum analysis c) Fourier series d) Fourier transformations e) elektrotehnika f) digitalna tehnika g) signali h) filtri i) načrtovanje j) izračuni k) Fourierova transformacija l) priročniki

  621.372.54
  COBISS.SI-ID 28332549

  186.
  GRAHAM, Brad [One hundred and one]
          101 spy gadgets for the evil genius / Brad Graham, Kathy McGowan. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XI, 259 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Evil genius series)

  Kazalo
  ISBN 0-07-146894-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-146894-7 (ISBN-13)
  a) Electronic surveillance - Equipment and supplies - Design and construction - Juvenile literature b) Electronic security systems - Equipment and supplies - Design and construction - Juvenile literature c) Electronic apparatus and appliances - Design and construction - Juvenile literature d) elektrotehnika e) naprave za opazovanje f) prisluškovalne naprave g) naprave h) nadzor i) hobi elektronika j) sheme k) načrti l) opisi delovanja m) priročniki

  621.3.049:379.826
  COBISS.SI-ID 28197381

  187.
  GUBINA, Ferdinand
          Delovanje elektroenergetskega sistema / Ferdinand Gubina. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2006, cop. 2004 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - X, 314 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 961-243-048-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-243-048-1 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) elektroenergetski sistem d) modeli elementov e) pretoki moči v omrežju f) obremenitev g) regulacija frekvence in napetosti h) rezerve moči i) trg električne energije j) sistemske storitve k) prenosne zmogljivosti l) zanesljivost m) kazalci zanesljivosti n) učbeniki za visoke šole

  621.31(075.8)
  COBISS.SI-ID 228705024

  188.
  HICKMAN, Ian
          Practical radio-frequency handbook / Ian Hickman. - 4th ed. - Oxford : Elsevier/Newnes, 2007. - IX, 285 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-8039-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-8039-4 (ISBN-13)
  a) Radio circuits - Design and construction - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) komunikacijski sistemi d) radijske komunikacije e) RF sistemi f) transformatorji g) komponente h) modulatorji i) demodulatorji j) oscilatorji k) RF ojačevalniki l) oddajniki m) sprejemniki n) antene o) meritve p) priročniki

  621.396/.398
  COBISS.SI-ID 28238341

  189.
  NAWROCKI, Waldemar
          Measurement systems and sensors / Waldemar Nawrocki. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XI, 325 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-945-9
  a) Electronic instruments b) Mensuration c) Detectors d) elektrotehnika e) tehnike merjenja f) merilni instrumenti g) senzorji h) temperaturni i) tlaka j) pritiska k) D/A pretvorniki l) A/D pretvorniki m) merilni sistemi n) serijski vmesniki o) brezžični sistemi p) modularni sistemi q) IEEE - 488 r) LAN s) virtualni instrumenti t) priročniki

  621.317
  COBISS.SI-ID 4895060

  190.
  PETRUZZELLIS, Thomas
          Electronic sensors for the evil genius : [54 electrifying projects] / Tom Petruzzellis. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XIII, 330 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Evil genius series)

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 0-07-147036-0
  a) Detectors - Design and construction b) Electric alarms - Design and construction c) elektrotehnika d) senzorji e) detektorji f) hobi elektronika g) sheme h) načrti i) opisi delovanja j) priročniki

  621.3.049:379.826
  COBISS.SI-ID 28197637

  191.
  PRÉVÉ, Christophe, 1964-
          Protection of electrical networks / Christophe Prévé. - London ; Newport Beach : ISTE, 2006. - 508 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-905209-06-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-905209-06-4 (ISBN-13)
  a) Electric networks - Protection b) elektrotehnika c) električna omrežja d) zaščita omrežij e) ozemljitveni sistemi f) kratki stiki g) posledice h) transformatorji i) tokovni j) napetostni k) zaščitni sistemi l) zaščita elementov omrežij m) priročniki

  621.31
  COBISS.SI-ID 28302341

  192.
  SANDLER, Steven M.
          Switchmode power supply simulation with PSpice and SPICE 3 / Steven M. Sandler. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XIII, 235 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (McGraw-Hill electronic engineering)

  Bibliografija: str. 221-225. - Kazalo
  ISBN 0-07-146326-7
  a) SPICE (Computer file) b) PSpice c) Switching power supplies - Computer simulation d) CD-ROMs e) elektrotehnika f) napajalne naprave g) stikalni napajalniki h) simulacije vezij i) računalniški programi j) PSPICE k) SPICE3 l) magnetne komponente m) pretvorniki n) regulatorji o) priročniki

  621.3.06:004.43
  COBISS.SI-ID 28199429

  193.
  SELF, Douglas
          Self on audio / Douglas Self. - 2nd ed. - Oxford : Elsevier/Newnes, 2006. - XIII, 467 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-8166-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-8166-7 (ISBN-13)
  a) Audio amplifiers - Design and construction b) elektrotehnika c) avdio tehnika d) ojačevalniki e) predojačevalniki f) načrti g) projekti iz revij h) priročniki

  621.375.4
  COBISS.SI-ID 5630003

  194.
  STALLCUP, James G.
          Stallcup's electrical calculations simplified : 2005 / author James Stallcup, Sr. ; editor James Stallcup, Jr. - Sudbury : Jones and Bartlett Publishers, cop. 2007. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

  Hrbtni stv. nasl.: 2005 Stallcup's electrical calculations simplified. - Kazala
  ISBN 0-7637-4408-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7637-4408-3 (ISBN-13)
  a) National Fire Protection Association - Handbooks, manuals, etc b) National Electrical Code (1996) c) Electric engineering - Mathematics d) Electric engineering - Insurance requirements - United States e) Engineering mathematics - Formulae - Handbooks, manuals, etc f) elektrotehnika g) električni izračuni h) inštalacije i) zaščita proti električnemu udaru j) električni stroji k) zgradbe l) javni objekti m) priročniki

  621.3
  COBISS.SI-ID 28333317

  195.
  SURUTKA, Jovan V.
          Osnovi elektrotehnike. Deo 4, Naizmenične električne struje / Jovan V. Surutka, Milić D. Đekić. - 1. izd. - Čačak : Tehnički fakultet, 2000. - 165 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 165
  ISBN 86-81745-52-2
  a) elektrotehnika b) izmenični tokovi c) uporaba izmeničnih tokov d) izračuni e) induktivna vezja f) transformatorji g) oscilatorji h) prehodni pojavi i) resonanca j) trifazni sistemi k) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 2162516

  196.
  VASILESKA, Dragica
          Computational electronics / Dragica Vasileska and Stephen M. Goodnick. - 1st ed. - [San Rafael] : Morgan & Claypool Publishers, cop. 2006. - VII, 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Synthesis lectures on computational electromagnetics, ISSN 1932-1252 ; 6)

  Bibliografija: str. 199-206
  ISBN 1-59829-056-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-59829-056-1 (ISBN-13)
  a) Semiconductors - Mathematical models b) elektrotehnika c) polprevodniške naprave d) simulacije e) metode f) numerične tehnike g) fizikalni modeli h) TCAD - Technology Computer Aided Design i) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 28331013

  197.
  WIZELIUS, Tore
          Developing wind power projects : theory and practice / Tore Wizelius. - London ; Sterling : Earthscan, cop. 2007. - XIV, 290 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Vindkraft i teori och pratik. - Bibliografija: str. 277-281. - Kazalo
  ISBN 1-84407-262-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-84407-262-0 (ISBN-13)
  a) Wind power b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) obnovljivi viri energije e) energija vetra f) vetrne turbine g) načrtovanje h) vrste turbin i) elektrarne na veter j) vpliv na okolje k) pregledno delo

  621.311.248
  COBISS.SI-ID 28330501


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  198.
  ARMITAGE, David, 1937-
          Introduction to microdisplays / David Armitage, Ian Underwood, Shin-Tson Wu. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XVII, 377 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Wiley SID series in display technology)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-85281-X (ISBN-10) ISBN 978-0-470-85281-1 (ISBN-13)
  a) Microdisplays b) elektrotehnika c) mikrodispleji d) uporaba e) vrste f) krmiljenje g) CMOS tehnologija h) struktura i) LCD j) tekoči kristali k) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 28291077

  199.
  BARRETT, Steven F.
          Microcontrollers fundamentals for engineers and scientists / Steven F. Barrett, Daniel J. Pack. - 1st ed. - [San Rafael] : Morgan & Claypool Publishers, cop. 2006. - X, 115 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Synthesis lectures on digital circuits and systems, ISSN 1932-3166 ; 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-59829-058-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-59829-058-5 (ISBN-13)
  a) Systems on a chip b) Embedded computer systems c) elektrotehnika d) mikrokrmilniki e) načrtovanje f) vgrajeni sistemi g) računalniške mreže h) vmesniki i) priročniki

  621.38:004.3
  COBISS.SI-ID 28332293

  200.
          LEAD-free electronics / edited by Sanka Ganesan, Michael Pecht. - [Piscataway] : IEEE Press ; Hoboken : Wiley-Interscience, 2006. - XXV, 766 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-78617-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78617-7 (ISBN-13)
  a) Electronic apparatus and appliances b) Lead-free electronics manufacturing processes c) elektrotehnika d) elektronika brez svinca e) aparati f) naprave g) WEEE RoHS h) zlitine i) proizvodnja j) tehnologija k) smernice l) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 28289541

  201.
  MAY, Gary S.
          Fundamentals of semiconductor manufacturing and process control / Gary S. May, Costas J. Spanos. - [Piscataway] : IEEE ; Hoboken : Wiley-Interscience, 2006. - XIX, 463 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-78406-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78406-7 (ISBN-13)
  a) Semiconductors - Design and construction b) Integrated circuits - Design and construction c) Process control - Statistical methods d) elektrotehnika e) polprevodniki f) proizvodnja g) proizvodne tehnologije h) načrtovanje i) konstruiranje j) integrirana vezja k) vodenje procesov l) nadzorovanje procesov m) pregledno delo

  621.382:658.562
  COBISS.SI-ID 28366085

  202.
  MITROVIĆ, Vladimir
          Programiranje mikrokontrolera programskim jezikom Bascom / Vladimir Mitrović, Jurij Mikeln ; [stručni prijevodi Zdravko Pavleković]. - Ljubljana : AX elektronika, 2002 (Ljubljana : Mega tisk). - 236 str. : ilustr., tabele ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 961-90703-6-4
  a) elektrotehnika b) mikrokrmilniki c) programabilni krmilniki d) PIC e) programiranje f) Bascom g) priročniki

  621.382:004
  681.5(035)
  COBISS.SI-ID 119834112

  203.
          ORGANIC electronics : materials, manufacturing and applications / edited by Hagen Klauk. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XVII, 428 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31264-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31264-1 (ISBN-13)
  a) Organic electronics b) elektrotehnika c) elektronika d) organske tanke plasti e) tankoplastni tranzistorji f) organski materiali g) proizvodnja organske elektronike h) fleksibilni polimerni substrati i) izdelava z digitalno litografijo j) aplikacije k) prikazovalniki l) detektorji m) senzorji n) pregledno delo

  621.382.3:678.7
  COBISS.SI-ID 28367109

  204.
          SPACEBORNE antennas for planetary exploration / edited by William A. Imbriale. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXI, 570 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Deep-space communications and navigation series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-05150-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-05150-4 (ISBN-13)
  a) Space vehicles - Radio antennas b) Artificial satellites in telecommunication c) Outer space - Exploration - Equipment and supplies d) elektrotehnika e) brezžične komunikacije f) radijske antene g) umetni sateliti h) vesoljska vozila i) raziskovanje vesolja j) oprema k) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 28283909

  205.
          VLSI test principles and architectures : design for testability / edited by Laung-Terng Wang, Cheng-Wen Wu, Xiaoqing Wen. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2006. - XXX, 777 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Morgan Kaufmann series in systems on silicon)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-370597-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-370597-6 (ISBN-13)
  a) Integrated circuits - Very large scale integration - Testing b) Integrated circuits - Very large scale integration - Design c) elektrotehnika d) polprevodniki e) VLSI načrtovanje f) DFT metode g) DFS - Design for Testability h) simulacije i) diagnostika j) samo-testiranje k) samo-popravila l) priročniki

  621.382
  COBISS.SI-ID 57616129


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  206.
  ANDERSON, John B., 1945-
          Digital transmission engineering / John B. Anderson. - 2nd ed. - Piscataway : IEEE Press ; [New York] : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XX, 446 str. : ilustr. ; 25 cm. - (IEEE series on digital and mobile communication)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-69464-9 (ISBN-10) ISBN 0-471-46964-9 ! ISBN 978-0-471-67910-3 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) digitalne komunikacije c) prenos podatkov d) pulzni e) nosilnofrekvenčni f) sinhronizacija g) kanali h) pregledno delo

  621.391:004
  COBISS.SI-ID 5208660

  207.
  FETTE, Bruce Alan
          Cognitive radio technology / edited by Bruce A. Fette. - 1st ed. - Burlington : Elsevier/Newnes, 2006. - XXV, 622 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Communications engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7952-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7952-7 (ISBN-13)
  a) Software radio b) Artificial intelligence c) Wireless communication systems d) elektrotehnika e) telkomunikacije f) brezžične komunikacije g) radijske komunikacije h) kognitivni radio i) programsko določeni radijski sistemi j) tehnologija k) arhitektura l) priročniki

  621.396:004.6
  COBISS.SI-ID 28239621

  208.
  KOSTEVC, Drago
          Radarji in navigacijski sistemi / Drago Kostevc. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - VIII, 141 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 141
  ISBN 961-243-039-X
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) antenske definicije d) antenske skupine e) razširjanje radijskih valov f) šumne lastnosti g) radarji h) Dopplerjev i) pulzni j) sledilni k) frekvenčno moduliran l) FM - CW m) obdelave radarskih signalov n) zmanjšanje moči radarja o) navigacijski sistemi p) določanje položaja q) določanje smeri r) določanje oddaljenosti s) navigacijska naprave t) pristajalni sistemi u) hiperbolični sistemi v) sistemi OMEGA w) sistemi LORAN - C x) sistemi NAVSTAR - GPS y) sistemi GLONASS z) učbeniki za visoke šole

  621.396.96(075.8)
  COBISS.SI-ID 226467584

  209.
  KREHER, Ralf
          UMTS signaling : UMTS interfaces, protocols, message flows and procedures analyzed and explained / Ralf Kreher and Torsten Rüdebusch. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2007. - XV, 553 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 537-539. - Kazalo
  ISBN 0-470-06533-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-06533-4 (ISBN-13)
  a) Universal Mobile Telecommunications System b) Signal theory (Telecommunication) c) elektrotehnika d) telekomunikacijski sistemi e) brezžične komunikacije f) arhitektura brezžičnih omrežij g) UMTS sistemi h) internetni dostopi i) protokoli j) prenos podatkov k) ATM l) UTRAN procedure m) varnost n) pregledno delo

  621.39:004.7
  COBISS.SI-ID 28369413

  210.
  NAIDU, Prabhakar S.
          Modern digital signal processing : an introduction / Prabhakar S. Naidu. - 2nd ed. - Oxford : Alpha Science, 2006. - XXII, 480 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 465-468. - Kazalo
  ISBN 1-84265-307-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-84265-307-4 (ISBN-13)
  a) procesiranje signalov b) digitalna tehnika c) digitalni filtri d) signali e) elektrotehnika f) obdelave signalov g) digitalne tehnike h) analize signalov i) Fourierove transformacije j) digitalni filtri k) filtri s končnim impulznim odzivom l) filtri s neskončnim impulznim odzivom m) prilagojeni filtri n) digitalni procesorji o) aplikacije p) pregledno delo

  621.391
  COBISS.SI-ID 12437042

  211.
          OPTICAL networking standards : a comprehensive guide for professionals / edited by Khurram Kazi. - New York : Springer, cop. 2006. - XXXIV, 827 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-24062-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-24062-6 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) optične komunikacije c) transportne mreže d) zgradba e) upravljanje f) kontrola g) mrežni servisi h) standardi i) priročniki

  621.39:004.7
  COBISS.SI-ID 27973381

  212.
  VACCA, John R.
          Optical networking best practices handbook / John R. Vacca. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2007. - XXIX, 472 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-46052-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-46052-7 (ISBN-13)
  a) Optical communications b) Computer networks c) Fiber optics d) elektrotehnika e) optične komunikacije f) optične mreže g) konfiguracija h) tehnologija i) vrste j) komponente k) oddajniki l) vlakna m) optična stikala n) SONET - Synchronus Opical Network o) WDM - Wave Division Multiplexing p) priročniki

  621.39:004.7
  COBISS.SI-ID 27443717

  213.
  VIDMAR, Matjaž
          Radiokomunikacije / Matjaž Vidmar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2005 (Ljubljana : Mavrič). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 961-243-026-8
  a) Radiokomunikacije - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) radijske komunikacije d) radijske zveze e) lastnosti f) toplotni šum g) popačenje ojačevalnikov h) izkoristek ojačevalnikov i) presih sprejema j) izbira modulacije k) razdelitev frekvenčnega spektra l) vesoljska radijska tehnika m) osnove radijske navigacije n) učbeniki za visoke šole

  621.396(075.8)
  COBISS.SI-ID 223773696


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  214.
  CEZAR, Jožica
          Smernice za načrtovanje in vzdrževanje vozišč na državnih cestah / [avtorji izdelave Jožica Cezar, Slavenko Henigman, DDC Svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring]. - Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2004. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 41-42
  a) Gradbeništvo - Priročniki b) gradbeništvo c) sanacija d) vzdrževanje e) ceste f) državne ceste g) voziščne konstrukcije h) asfaltna vozišča i) investicijska vzdrževanja

  625.7/.8
  COBISS.SI-ID 395133

  215.
          COMPUTATIONAL mechanics for heritage structures / B. P. Leftheris ... [et al.]. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2006. - 262 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (High performance structures and materials, ISSN 1469-0071 ; vol. 9)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84564-034-9
  a) Historic buildings - Design and construction b) Mechanics, Analytic - Data processing c) Monuments - Design and construction d) gradbeništvo e) statika konstrukcij f) mehanika g) arhitektura oblike h) konstrukcijski sistemi i) zgodovinske stavbe j) načrtovanje k) študije primerov l) gradnja m) analiza nosilnih konstrukcij n) statična analiza konstrukcij o) dinamična analiza konstrukcij p) stanovanje

  624.04
  COBISS.SI-ID 27950597

  216.
          EARTHQUAKE engineering : from engineering seismology to performance-based engineering / edited by Yousef Bozorgnia, Vitelmo V. Bertero. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Posameznim poglavjem sledi bibliografija. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1439-9
  a) Earthquake engineering b) potresno inženirstvo c) gradbeništvo d) seizmologija e) geologija f) geotehnika g) temeljenje h) statična analiza i) nelinearna statična analiza j) betonske konstrukcije k) jeklene konstrukcije l) okvirne konstrukcije m) detajli n) numerično modeliranje

  624/625
  COBISS.SI-ID 963687

  217.
  EßER, Angelika
          Füllen von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen / von Angelika Eßer ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb Fachbereich 07 des NABau im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2006. - 200, 14 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 527)

  Bibliografija: str. 131-143
  ISBN 3-410-65727-4
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) beton e) poškodbe betona f) razpoke g) betonski elementi h) teoretične osnove i) poškodbe nosilne konstrukcije

  624/625
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 28256005

  218.
  The GLOBAL symposium on earthquake countermeasures (Hyogo ; 2000)
          The global Symposium on earthquake countermeasures in Hyogo / proceedings. - Kobe : [s. n., 2000]. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na nasl. str.: "Keep the lessons alive in the 21st century". - Ov. nasl. - Vzporedno besedilo v jap. in angl. jeziku
  a) gradbeništvo b) potresi c) protipotresna gradnja d) popotresna obnova e) poročila f) mednarodni simpozij

  624.131.55
  COBISS.SI-ID 28421381

  219.
          INTELLIGENT road design / M. K. Jha ... [et al.]. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2006. - 422 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in transport, ISSN 1462-608X ; vol. 19)

  Bibliografija: str. 405-415. - Kazalo
  ISBN 1-84564-003-9
  a) Roads - Design and construction - Data processing b) Highway planning - Data processing c) Roads - Computer simulation d) Roads - Mathematical models e) gradbeništvo f) cestogradnja g) načrtovanje cest h) študije primerov i) cestne konstrukcije j) prerezi k) numerično modeliranje

  624/625
  COBISS.SI-ID 27951109

  220.
  INTERNATIONAL conference on high performance structures and materials (3 ; 2006 ; Ostende)
          High performance structures and materials III / third international conference on high performance structures and materials, [Ostende, Belgium, 2006] ; [editor] C. A. Brebbia. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2006. - 717 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (WIT transactions on the built environment, ISSN 1469-0071 ; vol. 85)

  ISBN 1-84564-162-0
  a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) materiali d) kompozitni materiali e) kompozitne konstrukcije f) mehanske lastnosti g) beton h) preskušanje i) poškodbe j) mehanika loma k) adhezivnost l) analiza konstrukcij

  624/625
  COBISS.SI-ID 10390806

  221.
  KOLENC, Jurij, 1944-
          Infrastruktura cestnega prometa / Jurij Kolenc. - Portorož [i. e. Piran] : Fakulteta za pomorstvo in promet, 1997 (Koper : Gepard1). - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 238-239
  ISBN 961-6044-24-9
  a) gradbeništvo b) promet c) nizke zgradbe d) ceste e) klasifikacija cest f) elementi ceste g) trasiranje cest h) načrtovanje cest i) projekti j) vzdrževanje k) mestni cestni promet l) usmerjanje prometa m) parkirišča n) avtopoligoni o) avtobusne postaje p) učbeniki za visoke šole

  625.7
  COBISS.SI-ID 67252736

  222.
  KOLOKVIJ o asfaltih in bitumnih (10 ; 2005 ; Kranjska Gora)
          Zbornik referatov = Proceedings / 10. kolokvij o asfaltih in bitumnih = 10th Colloquium on Asphalt and Bitumen, Kranjska Gora, december 2005 ; [organiziral ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije v sodelovanju z energetsko družbo Petrol]. - Ljubljana : ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, 2005 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 267 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Prispevki v slov., angl. ali hrv. - 320 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-90448-5-1
  a) Asfalt - Posvetovanja b) gradbeništvo c) bitumni d) gradbeni materiali e) asfaltne zmesi f) standardizacija g) tehnična regulativa h) varstvo okolja

  625.752
  691.16
  COBISS.SI-ID 222833920

  223.
  KONFERENCA o obstojnosti betonov v konstrukcijah (2005 ; Lipica)
          Zbornik referatov / Konferenca o obstojnosti betonov v konstrukcijah, Lipica, [10.-11.] marec 2005 ; [organizator] Združenje za beton Slovenije - ZBS. - Ljubljana : ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2005 (Ljubljana : Alfagraf Trade). - 235 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Prispevki v slov., angl. ali hrv. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-91538-1-2
  a) Betoni - Obstojnost - Posvetovanja b) Betonske konstrukcije - Trajnost - Posvetovanja c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) betoni f) obstojnost betonskih konstrukcij g) tehnologija vgradnje betonov h) SIS-EN 206-1 i) projektiranje trajnosti j) življenska doba betonov

  624.012.4
  621.32
  COBISS.SI-ID 219025408

  224.
  LENTINI, John L.
          Scientific protocols for fire investigation / John L. Lentini. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - XX, 584 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Protocols in forensic science series)

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2082-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-2082-8 (ISBN-13)
  a) Fire investigation b) varnost c) požar d) preiskave požarov e) forenzične preiskave f) analize požarov g) požarna varnost h) vrednotenje podatkov i) zbiranje podatkov j) vzorci k) postopki analize

  624/625
  COBISS.SI-ID 1603784

  225.
  MALETIN, Mihailo, 1940-
          Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima / Mihailo Maletin. - 1. izd. - Beograd : Orion art, 2005 (Šabac : Zaslon). - X, 474 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 467-470
  ISBN 86-83305-23-6
  a) gradbeništvo b) ceste c) projektiranje d) gradnja cest e) mestni promet f) prevoz g) elementi projektiranja h) parkirišča i) lokalne mreže j) signalizacija

  624/625
  COBISS.SI-ID 27669509

  226.
  MEDNARODNO posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov (7 ; 2004 ; Ljubljana)
          Zbornik referatov = Book of proceedings / 7. mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, 17.-19. november 2004, Ljubljana, Slovenija = 7th International Symposium on Tunnel Construction and Underground Structures, 17-19th November 2004, Ljubljana, Slovenia ; [urednika Leon Kostiov, Jakob Likar]. - V Ljubljani : Društvo za podzemne in geotehnične konstrukcije = Society for underground and geotehnical constructions : Univerza, [2004] (Ljubljana : Collegium graphicum). - XIV, 403 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prispevki v slov. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov. in/ali angl. pri večini prispevkov
  a) Predori - gradnja - Mednarodna posvetovanja b) Podzemni prostori - Gradnja - Mednarodna posvetovanja c) gradbeništvo d) nizke gradnje e) predori f) tuneli g) podzemna gradnja h) geotehnične raziskave i) načrtovanje konstrukcij j) vzdrževanje k) varnost l) varstvo okolja m) odlaganje odpadkov n) prispevki na mednarodni konferenci o) primeri

  624.19
  COBISS.SI-ID 1091413

  227.
  PODJETJE za gradbeno dejavnost (Hrastnik)
          Desetletja gradbeništva / [avtor Marko Planinc ; fotografije GD Hrastnik ... et al.]. - Hrastnik : GD, 2001 (Izlake : Grafex). - 70 str. : ilustr. ; 28 cm

  400 izv.
  a) Podjetje za gradbeno dejavnost (Hrastnik) - Zgodovina - Zborniki b) gradbeništvo c) Gradbeno podjetje Hrastnik d) Slovenija e) zgodovinski pregledi f) izvedena dela

  624(497.4 Hrastnik)
  COBISS.SI-ID 113568512

  228.
          PRINCIPLES and practice of testing in construction / edited by David K. Doran and Clive R. Cockerton. - Dunbeath : Whittles Publishing, cop. 2006. - XI, 179 str., VIII str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Testing in construction series ; vol. 1)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-870325-22-2
  a) Building materials - Testing b) Construction industry c) gradbeništvo d) laboratoriji e) metode testiranja f) razvoj preskusnih metod g) preskušanje h) modeli preskušanja i) laboratorijska oprema j) nosilnost konstrukcij

  624/625
  COBISS.SI-ID 28146693

  229.
  PURKISS, John A.
          Fire safety engineering design of structures / John A. Purkiss. - 2nd ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007. - XXXIV, 389 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 349-375. - Kazali
  ISBN 0-7506-6443-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6443-1 (ISBN-13)
  a) Fire protection engineering b) gradbeništvo c) varnost konstrukcij d) materiali e) požar f) požarna varnost g) načrtovanje konstrukcij h) obnašanje ognja i) numerično modeliranje j) odpornost materiala k) jeklene konstrukcije

  624/625
  COBISS.SI-ID 28233989

  230.
          SACHSTANDBERICHT Frischbetondruck fließfähiger Betone / von C.-A. Graubner ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb Fachbereich 07 des NABau im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2006. - 75, 14 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 567)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-410-65767-3
  a) gradbeništvo b) gradbeni elementi c) numerično modeliranje d) preskušanje e) reologija f) betoni g) betoniranje h) vidni betoni i) opaži j) sveži betoni

  624/625
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 28256517

  231.
          SACHSTANDBERICHT Sulfatangriff auf Beton / von Rolf Breitenbücher ... [et al.] ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb Fachbereich 07 des NABau im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2006. - 172, 14 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 554)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-410-65754-1
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) poškodbe e) cementi f) laboratorijske preiskave g) portland cement h) betoni i) preskušanje betonov

  624/625
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 28257285

  232.
  SINGH, Bhawani
          Tunnelling in weak rocks / Bhawani Singh, Rajnish K. Goel. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2006. - XVIII, 489 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Elsevier geo-engineering book series ; vol. 5)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044987-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-08-044987-6 (ISBN-13)
  a) Tunneling b) Tunnels - Design and construction c) Rock mechanics d) gradbeništvo e) nizke gradnje f) predori g) tuneli h) gradnja v skali i) Himalaja j) Alpe k) preiskave tal l) klasifikacija kamnin m) metode n) vrtanje o) tveganja p) primeri

  624.19
  COBISS.SI-ID 28147461

  233.
  SLOVENSKI kongres o cestah in prometu (5 ; 2000 ; Bled)
          Zbornik povzetkov referatov / 5. slovenski kongres o cestah in prometu, Bled, [25. - 27.] oktober 2000 ; [organizirala] DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije [v sodelovanju z društvi cestnih in prometnih strokovnjakov ; uredila Andreja Gostinčar]. - Ljubljana : Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2000 (Ljubljana : Bori). - 122 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na ov. tudi: Povzetki referatov = Proceedings - abstracts. - Besedilo v slov. in angl. - 700 izv. - Kazalo
  ISBN 961-90709-1-7
  a) Cestno gospodarstvo - Slovenija - Posvetovanja b) Ceste - Gradnja - Posvetovanja c) Cestni promet - Slovenija - Posvetovanja d) gradbeništvo e) inženirske gradnje f) ceste g) promet h) prometna infrastruktura i) gradnja cest j) gospodarjenje s cestami k) prometnice l) okolje m) cestni objekti

  625.7/.8
  656.1
  COBISS.SI-ID 109505024

  234.
          STRUCTURAL steel designer's handbook : AISC, AASHTO, AISI, ASTM, and ASCE-07 design standards / Roger L. Brockenbrough, Frederick S. Merritt, editor[s]. - 4th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-143218-3
  a) Steel, Structural b) Building, Iron and steel c) gradbeništvo d) jeklene konstrukcije e) računanje konstrukcij f) detajli g) numerično modeliranje h) standardi i) AISC j) AASHTO k) ASCE l) ASTM m) AISI n) AREMA

  624.04
  COBISS.SI-ID 27945733

  235.
          TUNNELLING : a decade of progress : GeoDelft 1995-2005 / editors, A. Bezuijen, H. van Lottum. - London : Taylor & Francis, cop. 2006. - XV, 285 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-39133-4
  a) GeoDelft - Catalogs b) Tunneling - Netherlands - History - 20th century - Bibliography - Catalogs c) Tunneling - Netherlands - History - 21st century - Bibliography - Catalogs d) gradbeništvo e) nizke zgradbe f) predori g) tuneli h) Nizozemska i) mehka zemljina j) antologija prispevkov k) raziskave l) razvoj m) izmere n) preizkušanje o) numerične analize

  624.19
  COBISS.SI-ID 28143621

  236.
  ZHANG, Lianyang
          Drilled shafts in rock : analysis and design / Lianyang Zhang. - London : A. A. Balkema, cop. 2004. - X, 383 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 355-376. - Kazalo
  ISBN 90-5809-650-5
  a) Foundations b) Rock mechanics c) Shaft sinking d) gradbeništvo e) temeljenje f) uvrtani temelji g) jaški h) obtežbe i) obremenitve j) temeljenje v skalo k) numerično modeliranje l) analize m) načrtovanje

  624/625
  COBISS.SI-ID 28142085

  237.
  ŽEMVA, Štefan
          Gradbene kalkulacije in obračun gradbenih objektov : priročnik za prakso / Štefan Žemva. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, 2006. - 366 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 365-366
  ISBN 961-6226-88-6 (ISNB-10) ISBN 978-961-6226-88-2 (ISNB-13)
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) kalkulacije d) količina del e) zakonodaja f) merjenje g) prostornine stavb h) površine stavb i) oblikovanje cen j) amortizacija k) obračun l) pokalkulacije

  624:657.2
  COBISS.SI-ID 228663040


  629 TEHNIKA VOZIL.


  238.
  BASTOW, Donald
          Car suspension and handling / Donald Bastow, Geoffrey Howard, John P. Whitehead. - 4th ed. - Warrendale : SAE International, 2004. - XIX, 454 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7680-0872-7 (SAE) ISBN 1-86058-439-X
  a) Automobiles - Springs and suspension - Design and construction b) Automobiles - Steering-gear - Design and construction c) Schokdempers d) Vering e) Motorrijtuigen f) strojništvo g) tehnika vozil h) avtomobili i) obese j) vzmetenje k) načrtovanje l) konstrukcije m) krmiljenje n) pregledno delo

  629.371.21
  COBISS.SI-ID 28192261

  239.
  GLIMMERVEEN, John H.
          Hands-on race car engineer / John H. Glimmerveen. - Warrendale : SAE International, 2004. - XII, 252 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 217. - Kazalo
  ISBN 0-7680-0898-0
  a) Automobiles, Racing - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) dirkalni avtomobili e) načrtovanje f) konstrukcija g) geometrija vozila h) preskušanje i) karoserija j) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 28194565

  240.
  HARPER, Gavin D. J. [Fifty]
          50 model rocket projects for the evil genius / Gavin D. J. Harper. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2007. - X, 194 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Evil genius series)

  Kazalo
  ISBN 0-07-146984-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-146984-5 (ISBN-13)
  a) Rockets (Aeronautics) - Models - Juvenile literature b) Rockets (aeronautics) - Models c) strojništvo d) raketno modelarstvo e) projekti f) elektronske naprave g) sheme h) načrti i) opisi delovanja j) priročniki

  629.74:379.826
  COBISS.SI-ID 57849089

  241.
  LUPINI, Christopher Albert
          Vehicle multiplex communication : serial data networking applied to vehicular engineering / Christopher Albert Lupini. - Warrendale : SAE International, 2004. - VIII, 383 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7680-1218-X
  a) Automobiles - Electronic equipment - Computer networks b) Automotive computers c) Computer interfaces d) Data transmission systems e) Multiplexing f) strojništvo g) tehnika vozil h) elektronika v avtomobilu i) računalniške mreže j) komunikacije k) avtomobilski računalniki l) vmesniki m) multipleksiranje n) pregledno delo

  629.3:004.7
  COBISS.SI-ID 28195845

  242.
  NAUJOK, Michael
          Boat interior construction : a bestselling guide to DIY interior boatbuilding / [Michael Naujok]. - 2nd ed., reprinted. - London : Adlard Coles Nautical, 2005. - 176 str. : ilustr. ; 25 cm

  Avtor naveden na ov. - Kazalo
  ISBN 0-7136-6357-X
  a) Sailboats - Design and construction - Amateurs' manuals b) Interior architecture - Amateurs' manuals c) strojništvo d) arhitektura e) tehnika vozil f) oblikovanje notranjosti plovil g) vodna plovila h) čolni i) jahte j) notranja oprema k) inštalacije l) izdelava m) naredi sam n) priročniki

  629.125
  COBISS.SI-ID 27808005

  243.
  NICOLSON, Ian, 1928-
          The boat data book / Ian Nicolson. - 5th ed. - London : Adlard Coles Nautical, 2003. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7136-6502-5
  a) Boats and boating - Equipment and supplies - Handbooks, manuals, etc b) Boats and boating - Specifications - Handbooks, manuals, etc c) jadrnice d) čolni e) navtika f) oprema g) materiali h) standardi i) načrtovanje j) gradnja k) dimenzije

  629.125.1
  626.74
  COBISS.SI-ID 27807493

  244.
  POST, Robert C.
          The SAE story : one hundred years of mobility / Robert C. Post. - 1st ed. - San Diego : Tehabi Books, cop. 2005. - 192 str. : ilustr. ; 32 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7680-1489-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7680-1489-1 (ISBN-13)
  a) Society of Automotive Engineers - History b) Motor vehicles - Technological innovations - History c) Engenharia automotiva (história) d) strojništvo e) tehnika vozil f) motorna vozila g) zgodovinski pregled h) tehnološke inovacije i) pregledno delo

  629.3(091)
  COBISS.SI-ID 28194821

  245.
          RACING chassis and suspension design / edited by Carroll Smith. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2004. - IX, 334 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT ; 90)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7680-1120-5
  a) Automobiles, Racing b) Automobiles, Racing - Aerodynamics c) Automobiles, Racing - Tires d) Automobiles, Racing - Chassis - Design and construction e) Automobiles, Racing - Springs and suspension - Design and construction f) Automobiles, Racing - Materials g) Ontwerpen h) Chassis i) Vering j) Raceauto's k) strojništvo l) tehnika vozil m) dirkalna vozila n) podvozja o) obese p) načrtovanje q) pnevmatike r) aerodinamika vozil s) zborniki

  629.371.21
  COBISS.SI-ID 28194309

  246.
  RUMREICH, Mark
          Car stereo cookbook : how to design, choose, and install car stereo systems / Mark Rumreich. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, 2005. - XXI, 357 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 341-344. - Kazalo
  ISBN 0-07-144847-0
  a) Automobiles - Audio equipment b) strojništvo c) tehnika vozil d) elektronika e) avdio sistemi f) avdio komponente g) zvočniki h) subwoofer-ji i) ojačevalniki j) video k) povezava sistema l) priročniki

  629.3:534.87
  COBISS.SI-ID 28197125

  247.
  STONE, Richard, strojnik
          Automotive engineering fundamentals / Richard Stone and Jeffrey K. Ball. - Warrendale : SAE International, 2004. - XIV, 594 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 525-539. - Kazalo
  ISBN 0-7680-0987-1
  a) Automobiles - Design and construction b) Engenharia automotiva c) Autotechniek d) strojništvo e) tehnika vozil f) avtomobili g) motorji z notranjim zgorevanjem h) termodinamične osnove i) gorivne celice j) dizelski motorji k) pomožni sistemi l) prenosi m) krmilni sistemi n) obese o) zavore p) gume q) aerodinamika vozila r) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 28194053


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  248.
  TRIDESET
          30 let Vrta zdravilnih aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije : zbornik referatov, Žalec, 16. junij 2006 / [uredila Barbara Čeh Brežnik]. - Žalec : Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2006 (Ljubljana : Bori). - 34 str. : fotogr. ; 21 cm

  ISBN 961-90603-5-0
  a) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Žalec). Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin - Zborniki b) zdravilne rastline c) aromatične rastline d) botanični vrt e) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

  633.88:069.029(497.4 Žalec)(082)
  COBISS.SI-ID 227147264


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  249.
          ALTERNATIVE diesel fuels / edited by Daniel J. Holt. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2004. - VI, 271 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT ; 111)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7680-1331-3
  a) Diesel motor - Alternative fuels b) Motor fuels c) Diesel fuels d) kemijska tehnika e) goriva f) motorji z notranjim zgorevanjem g) dizelski motorji h) alternativna goriva i) sončnična olja j) metanol k) biodizel l) sojino olje m) dietilni eter n) alkohol o) LPG p) naravni plin q) rastlinska olja r) mešanice z nizko vsebnostjo žvepla s) pregledno delo

  662.75:621.436
  COBISS.SI-ID 28195077

  250.
  FEDIJA Širca, Judita
          Powder rheometry as a tool for predicting the properties of wet masses and pellets produced with different granulation liquids = Uporaba praškovne reometrije pri napovedovanju procesnih lastnosti vlažnih zmesi in lastnosti pelet izdelanih z različnimi granulacijskimi tekočinami : doctoral thesis / Judita Fedija Širca. - Ljubljana : [J. Fedija Širca], 2006. - 99 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 94-99. - Povzetek ; Abstract
  a) farmacevtska tehnologija b) proizvodnja palet c) vlažne zmesi d) procesne lastnosti e) praškovna reometrija f) doktorske disertacije

  661.12(043.3)
  COBISS.SI-ID 2009713

  251.
  INGLEZAKIS, Vassilis J.
          Adsorption, ion exchange, and catalysis : design of operations and environmental applications / Vassilis J. Inglezakis, Stavros G. Poulopoulos. - Amsterdam : Elsevier, 2006. - XII, 602 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 581-593. - Kazalo
  ISBN 0-444-52783-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-52783-7 (ISBN-13)
  a) Environmental chemistry b) Adsorption c) Ion exchange d) Catalysis e) kemijsko inženirstvo f) adsorbcija g) ionska izmenjava h) kataliza i) kemijski reaktorji j) heterogeni procesi k) načrtovanje reaktorjev l) aplikacije m) ekologija n) ekološka kemija o) ekološka tehnologija p) onesnaževanje zraka q) onesnaževanje vode

  66.023:66.097:504.054
  COBISS.SI-ID 28015109

  252.
  LAND, C. M. van't, 1937-
          Industrial crystallization of melts / C. M. van't Land. - New York : M. Dekker, cop. 2005. - VII, 288 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4111-0
  a) Crystallization - Industrial applications b) kemijska tehnologija c) kemijska industrija d) kristalizacija e) taline f) hladilni tekoči trakovi g) boben za kosmičenje h) razprševanje taline i) kristalizacija iz taline j) vrtinčnoslojna granulacija

  66.065.5:54-143
  COBISS.SI-ID 27968005

  253.
          MEMBRANE technology : in the chemical industry / edited by, Suzana Pereira Nunes and Klaus-Viktor Peinemann. - 2nd, revised and extended ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XIV, 340 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31316-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31316-7 (ISBN-13)
  a) kemijska tehnika b) kemijska industrija c) membranska tehnologija d) membrane e) ločevanje tekočin f) površinska modifikacija membran g) gorivne celice h) ločevanje plinov i) aplikacije j) ločevanje organskih par k) pervaporacija l) nanofiltracija organskih topil m) industrijski membranski reaktorji n) elektromembranski procesi

  66.081.6
  COBISS.SI-ID 27721989

  254.
  MOKHATAB, Saeid
          Handbook of natural gas transmission and processing / Saeid Mokhatab, William A. Poe, James G. Speight. - Burlington : Elsevier/GPP, cop. 2006. - XXXI, 636 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7776-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7776-9 (ISBN-13)
  a) Natural gas b) Natural gas pipelines c) Gas manufacture and works d) kemija e) kemijska tehnika f) zemeljski plin g) naravni plin h) plinovodi i) plinovodni sistemi j) transport plinov k) obdelave plinov l) separacija m) stabilizacija n) zgoščevanje o) dehidracija p) pregledno delo

  665.612:621.6
  COBISS.SI-ID 28283653


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  255.
  KERT, Mateja
          Termodinamsko preučevanje interakcij barvilo-površinsko aktivna snov v trikomponentnih mešanicah : doktorska disertacija / Mateja Kert. - Ljubljana : [M. Kert], 2006. - XXIII, 117 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Nasl. str. tudi v angl.: Thermodynamic study of dye-surfactant interactions in ternary mixtures : ph. d. thesis. - Bibliografija: f. 108-117. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Odd. za tekstilstvo
  a) tekstilna tehnologija b) termodinamika c) interakcije d) barvilo-tenzid e) tenzid-tenzid f) mešanice tenzidov g) anionsko barvilo h) potenciometrija i) doktorske disertacije

  677.027.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 230048000

  256.
  MIKUŽ, Mašenka
          Primerjalna študija parametrov tiskanja in dezeniranja v procesu brizgalnega in filmskega tiska tekstilij s pigmentnimi barvili : doktorska disertacija / Mašenka Mikuž. - Ljubljana : [M. Mikuž], 2006. - XX, 292 f., [12] f. pril. (vzorci tkanin) : ilustr., tabele ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Comparative study of printing and design parameters in processes of inkjet printing and screen printing of textiles with pigment dyes. - Bibliografija: f. 250-260. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za tekstilstvo
  a) Tekstilije - Tiskanje - Disertacije b) tekstilna tehnologija c) tiskanje tekstilij d) digitalni tisk e) vrste tiskov f) pigmenti g) CAD/CAM sistem h) barvna metrika i) računalniško receptiranje j) obstojnost barve k) lastnosti tkanin l) SEM m) doktorske disertacije

  677.027.5(043.3)
  COBISS.SI-ID 230047488


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  257.
  O'DWYER, Aidan
          Handbook of PI and PID controller tuning rules / Aidan O'Dwyer. - 2nd ed. - London : Imperial College Press, cop. 2006. - XVII, 545 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 507-533. - Kazalo
  ISBN 1-86094-622-4
  a) PID controllers b) elektrotehnika c) avtomatsko krmiljenje d) PID krmilniki e) PI krmilniki f) nastavljanje krmilnikov g) metode nastavitve h) pravila nastavitve i) priročniki

  681.5.015
  COBISS.SI-ID 5602644


  681.8 TEHNIČNA AKUSTIKA. GLASBILA. PRIPRAVE ZA ZAPISOVANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA.


  258.
  MCCARTHY, Robert
          Sound systems : design and optimization : modern techniques and tools for sound system design and alignment / Bob McCarthy. - 1st ed. - Oxford : Elsevier/Focal Press, 2007. - XVII, 508 str. : ilustr. ; 22 x 28 cm

  Bibliografija: str. 492. - Kazalo
  ISBN 0-2405-2020-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-2405-2020-9 (ISBN-13)
  a) Sound - Recording and reproducing b) elektrotehnika c) avdio tehnika d) akustika e) prenos zvoka f) akustika prostorov g) sprejem zvoka h) načrtovanje i) ozvočenje j) priročniki

  681.8
  COBISS.SI-ID 28239877


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  259.
  BOŽILOVIĆ, Slavko
          Organizacija građenja u građevinarstvu i protiverozionim radovima / Slavko Božilović. - Beograd : Nauka, 1995 (Bor : Bakar). - VIII, 317 str. : ilustr. ; 30 cm + [6] f. pril.

  Bibliografija: str. 315-317
  a) Građevinski radovi - Organizacija b) gradbeništvo c) organizacija dela d) obračun izvedenih del e) investicijsko-tehnična dokumentacija f) terminski plani g) kontrola projektov h) mrežno planiranje i) informacijski sistem

  69.05
  COBISS.SI-ID 95154951

  260.
  BUNGEY, John H.
          Testing of concrete in structures / J. H. Bungey, S. G. Millard, M. G. Grantham. - 4th ed. - London ; New York : Taylor & Francis, 2006. - XII, 339 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 312-333. - Kazalo
  ISBN 0-415-26301-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-415-26301-6 (ISBN-13)
  a) Concrete - Testing b) Concrete construction - Testing c) gradbeništvo d) beton e) gradbeni proizvodi f) testiranje g) betonske konstrukcije h) in-situ preizkusi i) testne metode j) preskušanje na mesta vgradnje k) postopki l) oprema m) primeri

  691
  COBISS.SI-ID 28142853

  261.
  KANARE, Howard M., 1953-
          Concrete floors and moisture / by Howard M. Kanare. - Skokie : Portland Cement Association, cop. 2005. - VIII, 156 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Engineering bulletin ; 119)

  Bibliografija: str. 139-142. - Kazalo
  a) Floors, Concrete - Moisture b) Floors, Concrete - Deterioration c) Floors, Concrete - Maintenance and repair d) gradbeništvo e) arhitektura f) visoke gradnje g) tlaki h) vlaga i) betonski tlaki j) izvori vlage k) sušenje betona l) načrtovanje tlakov m) primeri dobre prakse n) detajli

  693.7
  COBISS.SI-ID 27906565

  262.
  PORTER, Brian, 1938-
          Carpentry and joinery. Vol. 3. / Brian Porter and Christoper Tooke. - 3rd ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007. - XIV, 402 str. : ilustr. ; 25 cm

  Na ov.: 2nd ed. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6505-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6505-6 (ISBN-13)
  a) Carpentry b) Joinery c) gradbeništvo d) obrtniška dela e) mizarska dela f) tesarska dela g) obrt h) gradbena obrt i) gradbena dela j) stopnice k) vrata l) ograja

  694.6/.7
  694.1
  COBISS.SI-ID 28055045


  7 UMETNOST.


  263.
          The BEST informational diagrams 2 : a collection of graphics that communicate information visually / [editor, Yu Kufushi]. - Tokyo : PIE, cop. 2005. - 224 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

  Urednik naveden v kolofonu. - Kazali
  ISBN 4-89444-392-9
  a) Charts, diagrams, etc - Design b) Graphic design (Typography) c) Signs and signboards - Design d) umetnost e) grafično oblikovanje f) grafi g) tabele h) shematski prikazi i) karte j) piktogrami k) znaki l) diagrami m) sheme n) izbor najboljših del

  766
  COBISS.SI-ID 28124677

  264.
          CHARACTER design collection / [editor Hiroko Kondo]. - Tokyo : PIE Books, cop. 2005. - 208, [24] str. : ilustr. ; 30 cm

  Besedilo v angl. in jap. jeziku. - Urednik naveden v kolofonu. - Kazalo
  ISBN 4-89444-495-X
  a) Commercial art - Themes, motives b) Logos (Symbols) c) umetnost d) grafično oblikovanje e) znaki f) maskote g) figurice h) karakterji i) ikone j) uspešne izvedbe k) primeri l) reklame m) tiskovine n) izdelki

  766
  COBISS.SI-ID 28123909

  265.
  EISENMAN, Sara
          Building design portfolios : innovative concepts for presenting your work / Sara Eisenman. - Gloucester : Rockport Publishers, cop. 2006. - 192 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Design field guides)

  Kazalo
  ISBN 1-59253-223-3
  a) Art portfolios - Design b) Graphic arts - Marketing c) Design services - Marketing d) umetnost e) grafično oblikovanje f) predstavitve umetniških del g) umetniška produkcija h) marketing i) promocija umetnikov j) predstavitve umetnikov k) tiskani mediji l) spletne strani m) inovativne izvedbe n) primeri

  766
  COBISS.SI-ID 28128005

  266.
  FLAJŠMAN, Božidar
          Vizualna ekologija : ekološki nagovori vidnih sporočil / Božidar Flajšman ; [predgovor Stane Bernik]. - Ljubljana : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje : Liberalna akademija, 2006 (Ljubljana : Littera Picta). - 245 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 3)

  1.000 izv. - Predgovor / Stane Bernik: str. 9-11. - O avtorju: str. 245. - Bibliografija: str. 231-242
  ISBN 961-91062-4-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-91062-4-2 (ISBN-13)
  a) Vizualne komunikacije - Ekološka zavest b) umetnost c) grafično oblikovanje d) vizualne komunikacije e) vidna sporočila f) ekologija g) odnos do narave h) raziskava i) ekološka sporočilnost j) Slovenija k) plakati

  766:54
  COBISS.SI-ID 229993984

  267.
  GATTER, Mark
          Software essentials for graphic designers : Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress, Dreamweaver, Flash and Acrobat / Mark Gatter. - London : L. King Publishing, cop. 2006. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-85669-499-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-85669-499-5 (ISBN-13)
  a) Computer drawing - Computer programs b) umetnost c) računalništvo d) grafično oblikovanje e) računalniški programi f) računalniška grafika g) računalniško risanje

  766:004.42
  COBISS.SI-ID 27794693

  268.
          HOME mosaics / [text, photography, design and illustrations Murdoch Books Pty Limited]. - London : Murdoch Books, 2005. - 100 str., [12] f. pril. : ilustr. ; 28 cm

  Avtor naveden v kolofonu
  ISBN 1-74045-695-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-74045-695-1 (ISBN-13)
  a) Mosaics b) umetnost c) ročne spretnosti d) mozaiki e) postopki f) orodje g) material h) izdelava i) primeri uporabe j) stanovanja k) notranja oprema l) dekoracije m) šablone

  7.02
  COBISS.SI-ID 28126981

  269.
  LANIER, Lee
          Advanced Maya texturing and lighting / Lee Lanier. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIII, 360 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-471-79404-X (ISBN-10) ISBN 978-0-471-79404-2 (ISBN-13)
  a) Maya (Computer file) b) Maya (Programa para computadora) c) Computer animation d) Animación por computadora e) umetnost f) grafično onblikovanje g) računalniška grafika h) informatika i) svetlobni učinki j) svetlobna telesa k) senčenje l) teksture m) računalniška animacija n) MAYA

  766:004
  COBISS.SI-ID 28079365

  270.
          PICTOGRAM and icon collection : from public signage to web icons / [editors, Kaoru Takahashi, Saeco Oikawa]. - Tokyo : PIE Books, cop. 2006. - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

  Besedilo angl. in jap. jeziku. - Urednika navedena v kolofonu
  ISBN 4-89444-505-0
  a) Signs and symbols b) Icons c) umetnost d) grafično oblikovanje e) znaki f) simboli g) piktogrami h) ikone i) vizualne komunikacije j) usmerjevalne table k) shematske karte l) turistični zemljevidi m) orientacijske sheme

  766
  COBISS.SI-ID 28124421

  271.
  STRATEN, Roelof van
          Uvod v ikonografijo : teoretični in praktični napotki / Roelof van Straten ; [prevod Alenka Vodnik (Teoretični del) in Barbara Murovec (Praktični del)]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Fundamenta artis historiae)

  Prevedeno po: Einführung in die Ikonographie; izv. stv. nasl.: Inleiding in de iconografie. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali
  ISBN 961-6568-36-1
  a) Ikonografija - Priročniki b) umetnost c) umetnostna zgodovina d) slikarstvo e) teorija f) ikonografija

  7.04
  COBISS.SI-ID 226752768

  272.
          URBAN sign design / [photographer, Hiroshi Tsujita ; editor, Kaori Saito]. - Tokyo : PIE Books, cop. 2005. - 248 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Urednik in fotograf navedena v kolofonu. - Besedilo v angl. in jap. jeziku. - Kazalo
  ISBN 4-89444-481-X
  a) Signs and signboards - Japan - Tokyo b) umetnost c) grafično oblikovanje d) znaki e) mesta f) zunanji javni prostor g) ulice h) pročelja i) ulične fasade j) reklamni panoji k) izveski l) izložbe m) restavracije n) trgovine o) servisi

  766
  COBISS.SI-ID 28125701

  273.
  ZALAZNIK, Janez, 1963-
          Dobre, umazane, prave! : barva in struktura v slikarstvu od gotike do današnjih dni / Janez Zalaznik. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2007. - 69 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 20)

  ISBN 978-961-6141-48-2
  a) Barve - Likovna umetnost - Priročniki b) umetnost c) slikarstvo d) analize e) barve f) likovne zakonitosti g) barvni kontrasti h) stilna obdobja

  7.017
  COBISS.SI-ID 230777344

  274.
  ZELEVANSKY, Lynn
          Beyond geometry : experiments in form, 1940s-70s / Lynn Zelevansky ; with contributions by Valerie L. Hillings ... [et al.]. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, 2004. - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-262-24047-5
  a) Morellet, François - Exhibitions b) Oiticica, Hélio (1937-1980) - Exhibitions c) Bochner, Mel (1940-) - Exhibitions d) Morellet, FranÇois e) Oiticica, HÉlio (1937-1980) f) Bochner, Mel (1940-) g) Morellet, François (1926-) - Expositions h) Oiticica, Hélio (1937-1980) - Expositions i) Bochner, Mel (1940-) - Expositions j) Art, Modern - 20th century - Exhibitions k) Avant-garde (Aesthetics) - Exhibitions l) Arts - Experimental methods - History - 20th century - Exhibitions m) Arte moderna n) Art - 20e siecle - Expositions o) Avant-garde (Esthétique) - Expositions p) Arts - Méthodes expérimentales - Histoire - 20e siecle - Expositions q) umetnost r) slikarstvo s) kiparstvo t) grafika u) moderna umetnost v) teorija w) angažirana umetnost x) avantgarda y) razstave z) zgodovina

  7
  COBISS.SI-ID 27272197


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  275.
  BUGARIČ, Boštjan
          Univerza in mesto : univerzitetne vsebine kot generator družbenega dogajanja : doktorska disertacija / Boštjan Bugarič. - Ljubljana : [B. Bugarič], 2006. - 154, XLVIII f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 141-146. - Univ. Ljubljana, Fak. za arhitekturo
  a) urbanizem b) arhitektura c) mestne univerze d) kampusi e) mestna jedra f) reurbanizacija g) mestni akterji h) javni prostor

  711.47
  COBISS.SI-ID 1062611

  276.
          DEMOGRAFSKE metode v prostorskem in urbanističnem planiranju / Lojze Gosar s sodelavci. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranje, 2006. - 116 str., 6 pril. : graf. prikazi ; 30 cm

  Ov. nasl. - Bibliografija: str. 113-114
  a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) prebivalstvo d) populacija e) projekcije f) prebivalstvene skupine g) zaposlitev h) vplivi

  711
  COBISS.SI-ID 3058017

  277.
  FORSYTH, Ann
          Designing small parks : a manual addressing social and ecological concerns / by Ann Forsyth and Laura Musacchio ; with Frank Fitzgerald. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XI, 205 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. 179-192. - Kazalo
  ISBN 0-471-73680-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-73680-6 (ISBN-13)
  a) Urban parks - Design - Social aspects b) Urban parks - Design - Environmental aspects c) Urban parks - Design - Case studies d) Parcs urbains - Conception et construction - Aspect social - États-Unis e) Parcs urbains - Conception et construction - Aspect de l'environnement - États-Unis f) Parcs urbains - États-Unis - Conception et construction - Cas, Études de g) urbanizem h) krajinska arhitektura i) zunanji javni prostor j) parki k) načrtovanje l) elementi parkov m) izhodišče n) primeri

  712.25
  COBISS.SI-ID 28135173

  278.
  GARMORY, Nicola
          Professional practice for landscape architects / Nicola Garmory, Rachel Tennant and Clare Winsch. - 2nd ed. - Oxford : Elsevier/Architectural Press, 2007. - VII, 297 str. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6902-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6902-3 (ISBN-13)
  a) Landscape architecture - Great Britain b) Planning - Law and legislation - Great Britain c) Landscape architecture - Practice - Great Britain d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) Velika Britanija g) Anglija h) načrtovanje i) zakoni j) regionalno planiranje k) profesionalno delo l) pogodbe m) delo krajinarjev n) projekti o) administracija p) varstvo narave q) onesnaženje okolja r) ekologija

  712:349.414(41)
  COBISS.SI-ID 28054021

  279.
  JENKINS, Paul, 1953-
          Planning and housing in the rapidly urbanising world / Paul Jenkins, Harry Smith and Ya Ping Wang. - London ; New York : Routledge/Taylor & Francis, 2007. - XV, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Housing, planning and design series)

  Bibliografija: str. 343-360. - Kazalo
  ISBN 0-415-35796-9 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-415-35796-8 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-415-35797-7 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-415-35797-5 (ISBN-13, broš.)
  a) Urbanization - Developing countries b) City planning - Developing countries c) urbanizem d) prostorsko planiranje e) stanovanjska gradnja f) urbanizacija g) širjenje mest h) teorija i) primeri

  711
  COBISS.SI-ID 26964485

  280.
  KONFERENCA Stanovanjske krajine (2006 ; Ljubljana)
          Stanovanjske krajine : trendi, perspektive : zbornik predavanj in prispevkov ob Konferenci Stanovanjske krajine, 31. marca 2006, Ljubljana / [organizatorja konference Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete in Zavod za prostorsko kulturo TrajekT ; uredila Maja Simoneti, Davorin Gazvoda]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo : Trajekt, zavod za prostorsko kulturo, 2006 ([Ljubljana : Skušek]). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

  500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-90792-6-4
  a) Krajinska arhitektura - Zborniki b) urbanizem c) krajinska arhitektura d) stanovanjska gradnja e) stanovanja f) stanovanjska naselja g) soseske h) zunanji javni prostor i) odprte površine

  712
  COBISS.SI-ID 225814528

  281.
          The LANDSCAPE urbanism reader / Charles Waldheim, editor. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, 2006. - 295 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-56898-439-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-56898-439-1 (ISBN-13)
  a) Urban landscape architecture b) urbanizem c) mesta d) urejanje krajine e) zunanji javni prostor f) odprti prostor g) krajina v mestu h) teorija i) zgodovina j) širjenje mest k) avtorski prispevki

  71
  COBISS.SI-ID 28134405

  282.
  MESSERVY, Julie Moir, 1951-
          Outside the not so big house : creating the landscape of home / Julie Moir Messervy and Sarah Susanka ; photographs by Grey Crawford. - Newtown : The Taunton Press, 2006. - 210 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 1-56158-734-6
  a) Landscape gardening b) Gardens - Philosophy c) Architecture, Domestic d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) urejanje vrtov g) enodružinske hiše h) zunanja ureditev i) terase j) atriji k) bivalni vrt

  712.26
  COBISS.SI-ID 28137477

  283.
          NOVO mesto - odsev Krke : [zbornik predavanj s simpozija] / [zbrala in uredila Sandra Hrovat Grum ; spremna beseda Mitja Simič ; avtorji posameznih prispevkov Vladimir Braco Mušič ... et al.]. - Novo mesto : Goga, 2005 ([Novo mesto] : Opara). - 75 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka AnaGoga)

  O avtorjih posameznih prispevkov: str. 68
  ISBN 961-6421-27-1
  a) Prostorsko urejanje - Novo mesto - Zborniki b) Novo mesto - Prostorski razvoj - Zborniki c) Krka (reka) - Zborniki d) urbanizem e) domoznanstvo f) Novo mesto g) reka Krka h) mestotvornost i) reke v mestih j) zgodovina k) teorija

  711.76
  711.4(497.4 Novo mesto)(082)_
  COBISS.SI-ID 217070848

  284.
  VODEB, Vlasta
          Dostopnost urbanega okolja : San Francisco, London, Ljubljana / Vlasta Vodeb. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2006. - 225 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 248-225
  ISBN 961-6390-20-1
  a) Invalidi - Diskriminacija b) Javne zgradbe - Dostopnost - Funkcionalno ovirani ljudje c) urbanizem d) mesta e) arhitektura f) dostopnost g) grajene ovire h) invalidi i) telesno hendikepirani j) grajeno okolje k) zakonodaja l) raziskave m) meerjenje dostopnosti n) modeliranje nedostopnosti o) GIS

  711.4:364.65-056.26
  711.4:364.65-056.26
  COBISS.SI-ID 228431872

  285.
  ZNANSTVENI skup Prometna problematika grada Zagreba (2006 ; Zagreb)
          Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006 ; [urednik Josip Božičević]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, 2006. - 542 str. : ilustr. ; 32 cm

  Urednik naveden na vzpor. nasl. str. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 953-154-716-5
  a) urbanizem b) promet c) transport d) prometna ureditev e) Zagreb f) razvoj g) spremembe h) perspektive i) problematika j) varstvo okolja k) javni potniški promet l) železnica m) mestni promet n) rečni promet o) letalski promet p) avtobusne povezave q) simpoziji

  711.553
  COBISS.SI-ID 28331269


  72 ARHITEKTURA.


  286.
          CONTEMPORARY Japanese houses : 1985-2005 / [supervising editors, Takeshi Ishido, Satoru Komaki]. - 2nd published. - Tokyo : TOTO Shuppan, 2006. - 497 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Urednika navedena na hrbtni str. nasl. str.
  ISBN 4-88706-263-X
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) individualne stanovanjske hiše d) enodružinske hiše e) večstanovanjske stavbe f) Japonska g) zazidava v gručah h) zazidava na podeželju i) mestna zazidava

  728
  COBISS.SI-ID 28087813

  287.
  ČELIGOJ, Ana
          Maks Fabiani : vodnik po arhitekturi v Sloveniji in Italiji / [besedilo Ana Čeligoj in Tina Jazbec ; fotografije Matej Mljač ; zemljevidi Tina Rugelj]. - 1. izd. - Štanjel : Ustanova Maks Fabiani, 2006 ([Vrhnika] : Schwarz). - 111 str. : ilustr. ; 22 cm

  Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Vodnik po arhitekturi Maksa Fabianija v Sloveniji in Italiji. - Avtorici navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Predgovor / Janez Koželj: str. 4. - Bibliografija: str. 110-111
  ISBN 961-91924-0-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-91924-0-5 (ISBN-13)
  a) Fabiani, Maks (1865-1962) - Umetnostni vodniki b) arhitektura c) urbanizem d) arhitekturni vodniki e) Fabiani, Maks (1865-1962) f) ohranjena izvedena dela g) Ljubljana h) Goriška i) Kras j) Štanjel k) Gorica l) Trst m) biografija

  72(497.4):929Fabiani M.
  COBISS.SI-ID 230184960

  288.
          EMERGING Hong Kong architects / [prepared by the Hong Kong Institute of Architects]. - Hong Kong : Hong Kong Institute of Architects, cop. 2004. - 318 str. : ilustr., načrti ; 19 cm

  Avtor naveden v kolofonu. - Ov. nasl.
  ISBN 962-7732-05-2
  a) Architects - China - Hong Kong b) Architecture - China - Hong Kong c) arhitektura d) mladi arhitekti e) Hing Kong f) Kitajska g) sodobne izvedbe h) zbrana dela i) eseji j) študije primerov

  73(512.317)
  COBISS.SI-ID 26954757

  289.
          ENVIRONMENTAL diversity in architecture / edited by Koen Steemers and Mary Ann Steane. - London ; New York : Spon Press, 2004. - XIV, 237 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-31478-X (broš.) ISBN 0-415-31477-1 (vezano)
  a) Architecture - Human factors b) Architectural design c) arhitektura d) urbanizem e) teorija f) okoljska različnost g) faktorji vpliva h) človeški faktor i) zunanji prostor j) javni prostor

  72.01
  COBISS.SI-ID 27310853

  290.
  HEIDER, Katharina
          Doppelhäuser und Reihenhäuser : Aktuelle Beispiele zeitgenössischer Architektur / Katarina Heider. - 1. Aufl. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2006. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-421-03504-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-421-03504-2 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) urbanizem c) večstanovanjske hiše d) vrstne hiše e) dvojčki f) stanovanjska naselja g) tlorisi h) situacije i) fotografije j) študije primerov

  728.31
  747
  COBISS.SI-ID 1927300

  291.
  HIX, John, 1938-
          The glasshouse / John Hix. - Reprinted in paperback. - London ; New York : Phaidon, 2005. - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 231-234. - Kazalo
  ISBN 0-7148-4525-6
  a) Zimski vrtovi - Arhitektura b) Zimski vrtovi - Zgodovina c) Glass construction d) Conservatories e) arhitektura f) zgodovina g) kristalna palača h) steklenjaki i) rastlinjaki j) pokriti vrtovi k) svetovne razstave l) razvoj m) botanični vrtovi n) drevesnice o) umetna klima p) konstrukcija q) sodobne izvedbe

  725.76
  COBISS.SI-ID 5128478

  292.
  KOŠIR, Fedja
          Edvard Ravnikar kot arhitekturni teoretik / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2006. - 164 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 961-6160-67-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6160-67-4 (ISBN-13)
  a) Ravnikar, Edvard (1907-1993) b) Slovenska arhitektura - Teorija - Zgodovina c) Urbanizem - Teorija - Slovenija d) arhitektura e) urbanizem f) industrijsko oblikovanje g) Slovenija h) Ravnikar, Edvard (1907-1993) i) teoretično delo j) arhitekturna kritika k) izobraževanje arhitektov l) funkcionalizem m) strukturalizem n) konceptualnost o) analiza tekstov

  72.01(497.4):929 Ravnikar E.
  711(497.4)(091)
  COBISS.SI-ID 230465792

  293.
  KOŠIR, Fedja
          K arhitekturi : razvoj arhitekturne teorije / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2006. - 2 zv. (260; 270 str.) : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 961-6160-64-8 (ISBN-10) ISBN 978-961-6160-64-3 (ISBN-13)
  a) Arhitektura - Teorija - Zgodovina b) Urbanizem - Teorija c) arhitektura d) arhitekturna teorija e) razvoj f) teorija urbanizma g) temeljni pojmi h) teoretski viri i) zgodovinski pregled

  72.01
  711
  COBISS.SI-ID 228801536

  294.
  LOOS, Adolf
          Adolf Loos : 1870-1933 : architect, cultural critic, dandy / August Sarnitz ; [translation Latido, Bremen]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Loos. - Bibliografija: str. 96
  ISBN 3-8228-2772-X
  a) Loos, Adolf (1870-1933) - Criticism and interpretation b) Architecture - Austria - 20th century c) Functionalism (Architecture) d) arhitektura e) arhitekti f) biografije g) zbraba dela h) Loos, Adolf (1870-1933) i) moderna arhitektura

  72:929 Loos A.
  COBISS.SI-ID 14251579

  295.
  MARTENS, Bob
          ArchiCAD : best practice : the virtual building revealed / Bob Martens, Herbert Peter ; [translation Pedro M. Lopez]. - 2nd, revised ed. - Vienna ; New York : Springer, cop. 2007. - 292 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 289. - Kazalo
  ISBN 3-211-32789-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-211-32789-0 (ISBN-13)
  a) Arhitektura - ArchiCAD (računalniški program) - Priročniki b) arhitektura c) načrtovanje d) računalniško risanje e) računalniška grafika f) delo s knjižnicami g) ArchiCAD

  72
  COBISS.SI-ID 12361010

  296.
  ONE thousand
          1000 x European architecture / [selection of projects Joachim Fischer, Chris van Uffelen ; editorial staff Alice Bayandin ... et al.]. - 1st ed. - [Berlin] : Verlagshaus Braun, cop. 2007. - 1026 str. : ilustr., načrti ; 34 cm

  Avtorji navedeni na vzpor. nasl. str. - V škatli 36 x 29 x 8 cm. - Kazalo
  ISBN 3-938780-10-X (ISBN-10) ISBN 978-3-938780-10-7 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) Evropa c) izbrana dela d) razvrstitev po državah e) študije primerov

  72
  COBISS.SI-ID 28464645

  297.
  SAPAČ, Igor
          Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 3, Notranjska. Knj. 2, Med Idrijo in Snežnikom / Igor Sapač. - Ljubljana : Viharnik, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 191 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 18)

  Opombe z bibliografijo ob posameznih prispevkih. - Bibliografija: str. 185-187
  ISBN 961-6057-54-5
  a) Gradovi - Notranjska b) arhitektura c) grajske stavbe d) stavbna dediščina e) gradovi f) dvorci g) Slovenija h) zgodovinski pregledi

  728.8(497.4-13)
  COBISS.SI-ID 226545408

  298.
          SAUERBRUCH Hutton : archive / [concept, Matthias Sauerbruch ... et al. ; texts, Matthias Sauerbruch, Louisa Hutton]. - Baden : L. Müller Publishers, cop. 2006. - 331 str. : ilustr., zvd., načrti ; 31 cm

  Avtorji navedeni v kolofonu. - Vzpor. nem. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 330-331
  ISBN 3-03778-083-5 (ISBN-10) ISBN 978-3-03778-083-1 (ISBN-13)
  a) Sauerbruch Hutton Architects - Catalogs b) Architecture, Modern - 20th century - Catalogs c) Architecture, Modern - 21st century - Catalogs d) arhitektura e) arhitekturne skupine f) zbrana dela g) študije primerov h) Sauerbruch, Mathias (1955- ) i) Hutton, Louisa (1957- ) j) 1989-2006

  72
  COBISS.SI-ID 28111877

  299.
  SCHAROUN, Hans, 1893-1972
          Hans Scharoun : 1893-1972 : outsider of modernism / Eberhard Syring, Jörg C. Kirschenmann. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2004. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 96
  ISBN 3-8228-2778-9
  a) Scharoun, Hans (1893-1972) b) arhitektura c) arhitekti d) biografije e) zbrana dela f) Scharoun, Hans (1893-1972) g) moderna arhitektura

  72:929Scharoun H.
  COBISS.SI-ID 1578628

  300.
          SEMI-detached and terraced houses / Christian Schittich (ed.) ; with essays contributed by Andrea Wiegelmann ... [et al.] ; [translation (German/English): Catherine Anderle-Neill, Allison Brown]. - München : Edition Detail ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2006. - 176 str. : ilustr. ; 31 cm. - (In Detail)

  Bibliografija: str. 175
  ISBN 3-7643-7489-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-7489-1 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) vrstne hiše d) terasaste hiše e) stanovanjski dvojčki f) stanovanja g) stanovanjska gradnja h) študije primerov i) situacije j) tlorisi k) detajli

  728.31
  COBISS.SI-ID 1929348

  301.
  VISCHER, Jacqueline C.
          Space meets status : designing workplace performance / Jacqueline C. Vischer. - London ; New York : Routledge, 2005. - XV, 168 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 159-163. - Kazalo
  ISBN 0-415-70104-X (ISBN-10) ISBN 978-0-415-70104-4 (ISBN-13) ISBN 0-415-70105-8 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-415-70105-1 (ISBN-13, vezano)
  a) Office layout b) Organizational behavior c) Work environment d) Performance e) Bureaux - Aménagement f) Comportement organisationnel g) Milieu de travail h) Rendement au travail i) arhitektura j) urbanizem k) teorija l) delovno okolje m) delovna mesta n) delo na domu

  72
  COBISS.SI-ID 27523845

  302.
  WAGNER, Otto
          Sketches, projects and executed buildings by Otto Wagner : complete reprint of the original volumes published in 1889, 1897, 1906, 1922 / with an introduction by Peter Hainko ; [translated from the German by Edward Vance Humprey]. - London : The Architectural Press, 1987. - 261 str. : ilustr. ; 32 cm

  ISBN 0-85139-993-2
  a) arhitektura b) arhitekti c) Wagner, Otto (1841-1918) d) skice e) risbe f) projekti g) izvedena dela h) avstrijska arhitektura i) reprinti

  72
  COBISS.SI-ID 945157


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  303.
  CALLERY, Emma
          The home decorator's colour sourcebook / Emma Callery. - Marshall ed. - Hove : Apple, cop. 2006. - 240 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84543-098-0
  a) Color in interior decoration b) Painting - Technique c) arhitektura d) notranja oprema e) interier f) stanovanja g) barve h) izbira i) značaj j) pleskanje k) barvni učinki l) primeri

  747
  COBISS.SI-ID 28126469

  304.
  HOPPEN, Kelly
          Kelly Hoppen style : the golden rules of design / Kelly Hoppen ; text by Helen Chislett ; photography by Vincent Knapp. - Reprinted. - New York ; Boston : Bluefinch Press, 2006. - 176 str. : ilustr. ; 28 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Ov. nasl.: Style : the golden rules of design. - Kazalo
  ISBN 0-8212-5849-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-8212-5849-1 (ISBN-13)
  a) Hoppen, Kelly b) Interior decoration c) Interior decoration - Pictorial works d) arhitektura e) notranja oprema f) stanovanja g) razkošna oprema h) primeri

  747
  COBISS.SI-ID 28128261

  305.
  WILSON, Judith, 1962-
          Babies' rooms : from zero to three / Judith Wilson ; photography by Winfried Heinze. - London ; New York : Ryland Peters & Small, cop. 2006. - 117 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84597-145-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-84597-145-8 (ISBN-13)
  a) Nurseries b) Children's rooms c) Interior decoration d) arhitektura e) notranja oprema f) stanovanja g) otroške sobe h) dojenčki i) malčki j) pohištvo k) ročno izdelani dodatki

  747
  COBISS.SI-ID 28299781


  77 FOTOGRAFIJA.


  306.
  FERJAN, Franc, 1885-1964
          Franc Ferjan : (1885-1964) : fotograf zasebne in socialne resničnosti = a photographer of private and social reality : Moderna galerija, 12. maj - 2. julij 2006 = Museum of Modern Art, Ljubljana, 12 May - 2 July 2006 / [besedilo Lara Štrumej ; prevod Ljubica Klančar, Tamara Soban]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 68 str. : ilustr. ; 27 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 700 izv.
  ISBN 961-206-053-3
  a) Ferjan, Franc (1885-1964) - Razstavni katalogi b) umetnost c) fotografija d) Slovenija e) Ferjan, Franc (1885-1964) f) izbrane fotografije

  77
  COBISS.SI-ID 226268416

  307.
  FROST, Lee
          The A-Z of creative digital photography : [inspirational techniques explained in full] / Lee Frost. - Cincinnati : David & Charles, 2006. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 0-7153-2299-0 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-7153-2299-4 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-7153-2285-0 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-7153-2285-7 (ISBN-13, vezano)
  a) Photography - Digital techniques b) Image processing - Digital techniques c) umetnost d) računalništvo e) digitalna fotografija f) osnove g) učinki h) postopki i) obdelava fotografij j) navodila k) uporabni primeri

  77:621.377.6
  COBISS.SI-ID 27892741


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  308.
  VRBAN, Marija
          Elektrostrojarski rječnik : englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski / Marija Vrban. - Zagreb : Graphis, 2003. - 153 str. ; 24 cm

  Vzpor. besedilo v angl. in hrv. jeziku
  ISBN 953-6647-58-3
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) elektrotehnika d) angleški e) hrvaški

  801.316.4:621.3=20=862
  COBISS.SI-ID 28422149


  91 GEOGRAFIJA.


  309.
  KOMAC, Blaž
          Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja / Blaž Komac ; [fotografi Matej Gabrovec, Blaž Komac, Matija Zorn ; prevajalec Wayne J. D. Tuttle]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2006 (Ivančna Gorica : Tiskarna Ljubljana). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Geografija Slovenije ; 13)

  400 izv. - O avtorju na notranji str. ov. - Predgovor / Karel Natek: str. 8. - Bibliografija: str. 145-154. - Summary
  ISBN 961-6568-70-1 ISBN 978-961-6568-70-8
  a) Geomorfologija - Slovenija b) Dolek c) geologija d) geografija e) geomorfologija f) geomorfni procesi g) reliefne oblike h) dolec i) morfološke značilnosti j) določevanje naklonov k) metode določevanja l) Slovenija

  911.2:551.435:552.543(497.4)
  551.435:552.543(497.4)
  COBISS.SI-ID 229142272


  NASLOVNO KAZALO
  • 3ds Max 9 bible 92

  • The A-Z of creative digital photography 307
  • Access 2007 VBA programming for dummies 112
  • The accredited symbian developer primer 111
  • Administering Windows Vista security 90
  • Adobe Acrobat 8 for Windows and Macintosh 61
  • Adobe Acrobat 8 in the office 52
  • Adolf Loos 294
  • Adsorption, ion exchange, and catalysis 251
  • Advanced Maya texturing and lighting 269
  • Alan Simpson's Windows Vista bible 107
  • Alphabetical index 28
  • Alternative diesel fuels 249
  • Anti-hacker tool kit 50
  • Antimutagenic effects of hops (Humulus lupulus L.) isolation of active compounds and development of analytical methods for their determination 156
  • Applications = code + markup 96
  • Applied calculus 42
  • Applied photovoltaics 179
  • ArchiCAD 295
  • Asfalt 166
  • AutoCAD 2007 in 3D 99
  • Automotive engineering fundamentals 247
  • Automotive lubricants reference book 177
  • Autonomic computing 51

  • Babies' rooms 305
  • Baron Jurij Vega and his times 43
  • Barrierefreies Planen und Bauen 1
  • Baubetrieb. Schalung, Gerüste, Geräte, Baustelleneinrichtung 2
  • Bauphysik. 1, Brandschutz, Schallschutz 3
  • Bauwerksabdichtungen, Dachabdichtungen, Feuchteschutz 4
  • Beginning DotNetNuke 4.0 website creation in VB 2005 with Visual Web Developer 2005 Express 113
  • Beginning JavaScript with DOM scripting and Ajax 71
  • Beginning Visual Basic 2005 express edition 119
  • Beginning visual C# 2005 express edition 120
  • Beginning XML with DOM and Ajax 75
  • The best informational diagrams 2 263
  • Best of Ruby Quiz. Vol. 1 68
  • Bewässerung, Entwässerung 5
  • Beyond geometry 274
  • Bioengineering and biophysical aspects of electromagnetic fields 151
  • Bioinspired optimization methods and their applications 73
  • Biological and medical aspects of electromagnetic fields 151
  • The boat data book 243
  • Boat interior construction 242
  • Book of proceedings 226
  • The book of Visual Basic 2005 84
  • Brandschutz in Europa. Prüfverfahren und Klassifizierungen zur Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen 6
  • Brandschutz in Europa. Prüfverfahren und Klassifizierungsnormen zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bauteilen 7
  • Brandschutztechnische Planung und Auslegung bei Sonderbauten 8
  • Building design portfolios 265

  • C++ GUI programiranje sa Qt 3 54
  • CAD mit CATIA V5 115
  • Camellias 159
  • Car stereo cookbook 246
  • Car suspension and handling 238
  • Carpentry and joinery. Vol. 3. 262
  • Character design collection 264
  • Chemical biology 150
  • Chemistry 143
  • Classic shell scripting 101
  • Climate 38
  • Cognitive radio technology 207
  • Computational electronics 196
  • Computational mechanics for heritage structures 215
  • Computer science and computing 77
  • Concrete floors and moisture 261
  • Contemporary Japanese houses 286
  • Creep, shrinkage and durability of concrete and concrete structures 168
  • Crystal Reports XI 58
  • CSS 87

  • Dämmstoffe, Baustoffe 9
  • Delovanje elektroenergetskega sistema 187
  • Demografske metode v prostorskem in urbanističnem planiranju 276
  • Desetletja gradbeništva 227
  • Designing forms for Microsoft Office InfoPath and forms services 2007 102
  • Designing small parks 277
  • Developing wind power projects 197
  • Development of affinity chromatography methods for isolation of recombinant proteins from Escherichia coli 146
  • Digital control in power electronics 183
  • Digital transmission engineering 206
  • Discovering AutoCAD 2007 62
  • Dobre, umazane, prave! 273
  • Dokazovanje antimutagenih učinkov hmelja (Humulus lupulus L.), izolacija učinkovin ter ravoj analiznih metod za njihovo ugotavljanje 156
  • Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja 309
  • Doppelhäuser und Reihenhäuser 290
  • Dostopnost urbanega okolja 284
  • Dr. Euler's fabulous formula 47
  • Drilled shafts in rock 236
  • Dynamic properties of nematic liquid crystal dispersions 122

  • Earthquake engineering 216
  • EC 8 161
  • Edvard Ravnikar kot arhitekturni teoretik 292
  • Einbruchschutz 10
  • Electromagnetics for high-speed analog and digital communication circuits 129
  • Electronic sensors for the evil genius 190
  • Elektrostrojarski rječnik 308
  • Elektrotehnični priročnik 29
  • Emerging Hong Kong architects 288
  • Engineering chemistry 138
  • Engineering formulas 165
  • Enterprise integration with Ruby 103
  • Environmental diversity in architecture 289
  • Erkundung und Untersuchung des Baugrunds 11
  • Evidentiranje nepremičnin 121
  • Evrokod 8. Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija 161

  • Feuerwehrwesen 12
  • 50 model rocket projects for the evil genius 240
  • Fire safety engineering design of structures 229
  • Fizika I. Zapiski predavanj 130
  • Fizika II. Zapiski predavanj 131
  • Fluorescence of doubly excited states of helium in homogeneous electric field 128
  • Foraminiferna taksonomija, biostratigrafija in paleoekologija badenija v Planinski sinklinali (vzhodna Slovenija, Centralna Paratetida) 147
  • Franc Ferjan 306
  • Füllen von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen 217
  • Fundamentals of semiconductor manufacturing and process control 201

  • Game developer's open source handbook 66
  • The garden plants of China 160
  • The genus Paeonia 155
  • Geološki vidiki potresa 12. aprila 1998 v zgornjem Posočju 148
  • Gesteinskörnungen, Wasserbausteine, Gleisschotter, Füller 13
  • Getting computers to talk like you and me 100
  • The glasshouse 291
  • The global Symposium on earthquake countermeasures in Hyogo 218
  • Gradbene kalkulacije in obračun gradbenih objektov 237
  • Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 3, Notranjska. Knj. 2, Med Idrijo in Snežnikom 297
  • Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie 137
  • Guide to information sources in mathematics and statistics 27

  • Handbook of biological effects of electromagnetic fields 151
  • Handbook of natural gas transmission and processing 254
  • Handbook of PI and PID controller tuning rules 257
  • Handbuch der gefährlichen Güter. 7, Merkblätter 2503-2708. Teil 1 33
  • Handbuch der gefährlichen Güter. Erläuterungen I und Synonymliste, Allgemeine Erläuterungen, Anhänge 1-8, Synonymliste, Literaturnachweis 34
  • Handbuch der gefährlichen Güter. Erläuterungen II, Anhang 9 35
  • Hands-on race car engineer 239
  • Hans Scharoun 299
  • Hazard assessment schemes 41
  • Heterologna ekspresija iz promotorja Gal1 v načrtovanih mutantah kvasovke Saccharomyces cerevisiae 153
  • Heterologous expression in designed mutant strains of yeast Saccharomyces cerevisiae using the Gal1 promoter 153
  • High performance structures and materials III 220
  • Hollies for gardeners 154
  • The home decorator's colour sourcebook 303
  • Home mosaics 268
  • How to do everything with Microsoft Office Access 2007 48
  • How to do everything with Microsoft Office Outlook 2007 85
  • Hydraulics of groundwater 144

  • An illustrated guide to maples 157
  • An inconvenient truth 32
  • Industrial crystallization of melts 252
  • Influence of xanthohumol, mistletoe (Viscum album L.) exctract and microcystinon gene expression in lymphatic and hepatic cell cultures 141
  • Infrastruktura cestnega prometa 221
  • Instandhaltung Gebäudetechnik 14
  • Intelligent road design 219
  • Interfacing PIC microcontrollers 53
  • Introduction to computational science 106
  • Introduction to microdisplays 198
  • Introduction to quantum mechanics 133
  • IPv6 core protocols implementation 80
  • Izvor marmorja iz nekaterih slovenskih arheoloških najdišč 145

  • Javascript 88
  • Jurij baron Vega in njegov čas 43

  • K arhitekturi 293
  • Kelly Hoppen style 304

  • The landscape urbanism reader 281
  • Lead-free electronics 200
  • Linux bible 93
  • Linux danes in jutri 78
  • Linux TCP/IP networking for embedded systems 72

  • MAK value documentations. Vol. 23 139
  • Maks Fabiani 287
  • Managing protected areas 36
  • Manual of soil laboratory testing. Vol. 1, Soil classification and compaction tests 167
  • Massenbeton 170
  • Mastering Microsoft Windows Vista home 69
  • Mathematical physics 45
  • MCTS self-paced training kit (exam 70-529) 89
  • Measurement systems and sensors 189
  • Membrane technology 253
  • Microcontrollers fundamentals for engineers and scientists 199
  • Microsoft Exchange Server 2007 108
  • Microsoft Office Access 2007 49
  • Microsoft Office Excel 2007 formulas & functions for dummies 55
  • Microsoft Office Excel 2007 inside out 63
  • Microsoft Project 2007 bible 86
  • Microsoft Windows server 2003 administrator's pocket consultant 109
  • Microsoft Word 2007 bible 116
  • Modern digital signal processing 210
  • Modern food microbiology 152
  • Monitoring stream and watershed restoration 37
  • MySQL 117

  • Nanocatalysis 172
  • Nanophysics and nanotechnology 174
  • Die neuen Normen zu Beton, Zement und Gesteinskörnung 15
  • Nomenclature of inorganic chemistry 140
  • Novo mesto - odsev Krke 283

  • O poučevanju fizike 132
  • Ocena zablatenosti brežin rečnih akumulacij z analizo periodičnih nihanj gladin in temperatur podzemne vode 149
  • Ok priročnik 39
  • On physics and philosophy 125
  • 101 spy gadgets for the evil genius 186
  • 1000 x European architecture 296
  • Opera physica. De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride. Euripus seu de fluxu et refluxu maris. O zrakama vida i svjetla u optičkim staklima i dugi. Eurip ili o plimi i oseci mora 124
  • Optical networking best practices handbook 212
  • Optical networking standards 211
  • Oracle performance tuning for 10gR2 97
  • Organic electronics 203
  • Organic materials in civil engineering 171
  • Organizacija građenja u građevinarstvu i protiverozionim radovima 259
  • Osnovi elektrotehnike. Deo 4, Naizmenične električne struje 195
  • Outside the not so big house 282

  • Physics for scientists and engineers 134
  • Pictogram and icon collection 270
  • Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima 225
  • Planning and housing in the rapidly urbanising world 279
  • Powder rheometry as a tool for predicting the properties of wet masses and pellets produced with different granulation liquids 250
  • Power electronics for modern wind turbines 181
  • PowerPoint 2007 bible 118
  • Practical radio-frequency handbook 188
  • Pragmatic Ajax 65
  • Pragmatic circuits 185
  • Primerjalna študija parametrov tiskanja in dezeniranja v procesu brizgalnega in filmskega tiska tekstilij s pigmentnimi barvili 256
  • Primula 158
  • Principles and practice of testing in construction 228
  • Priročnik o požarni varnosti 163 , 162
  • Pro Windows Small business server 2003 57
  • Proceedings 222
  • Product standards for geosynthetics 16
  • Professional practice for landscape architects 278
  • Professional SQL server 2005 administration 98
  • Programiranje mikrokontrolera programskim jezikom Bascom 202
  • Programming PHP 79
  • Prometna problematika grada Zagreba 285
  • Protection of electrical networks 191
  • Protective relaying 182
  • Prva pomoč 164

  • Quantum mechanics 123

  • Racing chassis and suspension design 245
  • Radarji in navigacijski sistemi 208
  • Radiokomunikacije 213
  • Radovi iz fizike 124
  • Rails cookbook 94
  • Razvoj metod afinitetne kromatografije za izolacijo rekombinantnih proteinov iz bakterije Escherichia coli 146
  • Real-time UML workshop for embedded systems 64
  • Regional development and cultural landscape change in the Alps 40
  • Renewable energy policy and politics 175
  • Resistance welding manual 178
  • Robot builder's bonanza 26
  • Robotika 25
  • Ruby on rails 114

  • Sachstandbericht Frischbetondruck fließfähiger Betone 230
  • Sachstandbericht Sulfatangriff auf Beton 231
  • The SAE story 244
  • Sauerbruch Hutton 298
  • Schwingungsfragen im Bauwesen 17
  • Scientific protocols for fire investigation 224
  • Second life 104
  • Self on audio 193
  • Semi-detached and terraced houses 300
  • Semiconductor optics 126
  • Silicon carbide power devices 180
  • Sinteza keramike na osnovi (K,Na)NbO [spodaj] 3 169
  • Sketches, projects and executed buildings by Otto Wagner 302
  • Small-scale freshwater toxicity investigations 41
  • Smernice za načrtovanje in vzdrževanje vozišč na državnih cestah 214
  • Software abstractions 74
  • Software essentials for graphic designers 267
  • Sol-gel zaščitne nanokompozitne prevleke za Al-Cu zlitino in sončne absorberje 135
  • SolidWorks 2006 - 1 83
  • Sound systems 258
  • Space meets status 301
  • Spaceborne antennas for planetary exploration 204
  • Stahlhochbau 18
  • Stallcup's electrical calculations simplified 194
  • Stanovanjske krajine 280
  • Statistics 46
  • Statistika z uporabo računalnika 44
  • Statistika z uporabo računalnika. Sprotno preverjanje znanja 44
  • Structural health monitoring 173
  • Structural steel designer's handbook 234
  • Student resource CD to accompany AutoCAD 2007 in 3D 99
  • SUSE Linux 10 bible 59
  • Sustainable energy 176
  • Switchmode power supply simulation with PSpice and SPICE 3 192
  • Symbian OS platform security 70
  • Systematic tables 28

  • Študij translacijske dinamike sipke snovi z metodo magnetne resonance 127

  • Taschenbuch der Chemie 142
  • Termodinamsko preučevanje interakcij barvilo-površinsko aktivna snov v trikomponentnih mešanicah 255
  • Testing of concrete in structures 260
  • Toxicity test methods 41
  • 30 let Vrta zdravilnih aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 248
  • Tunnelling 235
  • Tunnelling in weak rocks 232
  • Türen und Türzubehör 19

  • UDC 28
  • UMTS signaling 209
  • Univerza in mesto 275
  • Untersuchung von Bodenproben und Messtechnik 20
  • Uporaba praškovne reometrije pri napovedovanju procesnih lastnosti vlažnih zmesi in lastnosti pelet izdelanih z različnimi granulacijskimi tekočinami 250
  • Urban sign design 272
  • Uvod u infracrvenu spektroskopiju 136
  • Uvod v ikonografijo 271
  • Uvod v Labview 67

  • Vehicle multiplex communication 241
  • Video traces for network performance evaluation 105
  • Visual Basic 2005 95
  • Visual Basic 2005 made simple 91
  • Visual C# 2005 60
  • Vizualna ekologija 266
  • VLSI test principles and architectures 205
  • Vpliv ksantohumola, izvlečka bele omele (Viscum album L.) in mikrocistina, na izražanje genov v limfocitnih in hepatocitnih celičnih kulturah 141
  • Vpliv raztopljenih organskih snovi na porazdeljevanje hidrofobnih organskih spojin v vodnih sistemih 31

  • Wärmeschutz. 1, Bauwerksplanung, Wärmeschutz, Wärmebedarf 21
  • Wärmeschutz. 2, Wärmebedarf und energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen 22
  • Wasserbau. 1, Stauanlagen, Stahlwasserbau, Wasserkraftanlagen, Wasserbauwerke, Schöpfwerke 23
  • Wasserwesen. Begriffe 24
  • Web data mining 81
  • Windows Vista 110
  • Windows Vista inside out 56
  • Wireless crime and forensic investigation 76
  • Word 2007 all-in-one desk reference for dummies 82

  • Zakon o gasilstvu 163
  • Zakon o javnem naročanju 30
  • Zakon o javnem naročanju s komentarjem 30
  • Zakon o varstvu pred požarom 163
  • Zbirka rešenih zadataka iz osnova elektrotehnike 184
  • Zbornik povzetkov referatov 233
  • Zbornik referatov 222 , 223 , 226


  IMENSKO KAZALO
  • Ahčan, Uroš (urednik) 164
  • Aitken, Peter G. (avtor) 55
  • Almaer, Dion (avtor) 65
  • Andersen, Virginia 48 , 49
  • Anderson, John B. (1945-) 206
  • Anderson, Nancy D. (1940-, avtor) 27
  • Armitage, David (1937-) 198
  • Avsec, Matija 122

  • Bailes, Christopher 154
  • Bajd, Tadej 25
  • Baker, Donna L. (1955-) 52
  • Balageas, Daniel (urednik) 173
  • Baliga, B. Jayant (1948-) 180
  • Ball, Jeffrey K. (avtor) 247
  • Barnes, Frank S. (1932-, urednik) 151
  • Barnes, Frank S. (urednik) 151
  • Barrett, Steven F. 199
  • Bastow, Donald 238
  • Bates, Martin (1952-) 53
  • Bear, Jacob 144
  • Beebe, Nelson H. F. (avtor) 101
  • Belec, Marjan (1949-, avtor) 276
  • Bernik, Stane (avtor dodatnega besedila) 266
  • Bertero, Vitelmo Victorio (urednik) 216
  • Bezuijen, Adam (urednik) 235
  • Biotehniška fakulteta. Oddelek za krajinsko arhitekturo (Ljubljana) 280
  • Blaabjerg, Frede 181
  • Blackburn, J. Lewis (1913-1997) 182
  • Blaise, Christian (urednik) 41
  • Blanchette, Jasmin 54
  • Bluttman, Ken 55
  • Boben, Marko (član uredniškega odbora) 43
  • Bott, Ed 56
  • Bozorgnia, Yousef (urednik) 216
  • Božilović, Slavko 259
  • Bradley, Gerald L. (1940-, avtor) 42
  • Brebbia, Carlos Alberto (urednik) 220
  • Breitenbücher, Rolf (avtor) 231
  • Brilly, Mitja (mentor) 149
  • Brockenbrough, Roger L. (urednik) 234
  • Bugarič, Boštjan 275
  • Bungey, John H. 260
  • Buso, Simone 183

  • Callery, Emma 303
  • Campbell, Tony 57
  • Cave, Yvonne (avtor) 159
  • Cezar, Jožica 214
  • Chen, Zhe (avtor) 181
  • Cimerman, Matej (pisec recenzij) 164
  • Cohen-Tannoudji, Claude 123
  • Comino, Aleksandra (komentor) 153
  • Connelly, Neil G. (urednik) 140

  • Čampa, Margit (avtor) 30
  • Čeh Brežnik, Barbara (urednik) 248
  • Čeligoj, Ana 287
  • Čenčur Curk, Barbara (komentor) 149
  • Čopič, Martin (mentor) 122

  • Davies, Justin (1979-) 59
  • Deitel, Harvey M. (1945-) 60
  • Deitel, Paul J. (avtor) 60
  • Derganc, Metka (pisec recenzij) 164
  • Deubert, John 61
  • Deutsches Institut für Normung 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24
  • Diu, Bernard (1935-, avtor) 123
  • Dix, Mark (1948-) 62
  • Dodge, Mark (1952-) 63
  • Domin, Thomas J. (avtor) 182
  • Dominis, Markantun de 124
  • Doran, David K. (urednik) 228
  • Douglass, Bruce Powel 64
  • Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije 233
  • Duré, Gerhard (avtor) 142
  • Durjava, Mojca 31

  • Đekić, Milić 184
  • Đekić, Milić D. (avtor) 195

  • Eccles, William J. 185
  • Egli, Hans-Rudolf (urednik) 40
  • Eisenman, Sara 265
  • Eßer, Angelika 217
  • Espagnat, Bernard d' 125

  • Fedija Širca, Judita 250
  • Ferjan, Franc (1885-1964) 306
  • Ferlan, Miran (1955-) 121
  • Fette, Bruce Alan 207
  • Filipič, Bogdan (urednik) 73
  • Filipič, Metka (1954-, komentor) 156
  • Fir, Mojca 135
  • Fischer, Joachim (1948-, drugo) 296
  • Fitzek, Frank H. P. (avtor) 105
  • FitzGerald, Neil (avtor) 58
  • Flajšman, Božidar 266
  • Folić, Radomir (urednik) 161
  • Forsyth, Ann 277
  • Forte-Tavčer, Petra (mentor) 256
  • Frost, Lee 307
  • Fukushi, Yu (urednik) 263

  • Gabrijelčič, Peter (avtor) 283
  • Gabrovec, Matej (fotograf) 309
  • Gajič, Saša 29
  • Galbraith, Ben (avtor) 65
  • Ganesan, Sanka (urednik) 200
  • Garmory, Nicola 278
  • Gatter, Mark 267
  • Gazvoda, Davorin (avtor) 283
  • Gazvoda, Davorin (urednik) 280
  • Gehtland, Justin 65
  • Gieck, Kurt 165
  • Gieck, Reiner (avtor) 165
  • Glimmerveen, John H. 239
  • The global symposium on earthquake countermeasures (Hyogo ; 2000) 218
  • Goel, R. K. (1960-, avtor) 232
  • Gogala, Matija (član uredniškega odbora) 43
  • Golden, David Allen (1963-, avtor) 152
  • Goodnick, Stephen Marshall (1955-, avtor) 196
  • Goodwin, Steven (1973-) 66
  • Gore, Albert (1948-) 32
  • Gorup, Žarko (1951-) 67
  • Gosar, Judita (avtor) 276
  • Gosar, Lojze (avtor) 276
  • Gostinčar, Andreja (urednik) 233
  • Graham, Brad 186
  • Granda, Stane (avtor) 283
  • Grantham, Mike (avtor) 260
  • Graubner, Carl-Alexander (avtor) 230
  • Gray, James Edward (II) 68
  • Green, Hagen (avtor) 102
  • Greim, Helmut (urednik) 139
  • Gremlich, Hans-Ulrich (avtor) 136
  • Gubina, Ferdinand 187
  • Günzler, Helmut 136

  • Hädener, Alfons 137
  • Haiko, Peter 302
  • Halda, Josef J. 155
  • Harper, Gavin D. J. 240
  • Hart-Davis, Guy 69
  • Haycock, Roger F. 177
  • Head, K. H. 167
  • Heath, Craig 70
  • Heider, Katharina 290
  • Heilmann, Christian 71
  • Heiz, Ulrich (urednik) 172
  • Henigman, Slovenko (avtor) 166 , 214
  • Herbert, Thomas F. 72
  • Hibbs, Curt (avtor) 114
  • Hickman, Ian 188
  • Hillier, John E. (avtor) 177
  • Hillings, Valerie L. (avtor) 274
  • Hix, John (1938-) 291
  • Hočevar, Marjan (komentor) 275
  • Hoffman, Jennifer Ruth (avtor) 38
  • Hoffmann, Laurence D. (1943-) 42
  • Holt, Daniel J. (urednik) 249
  • Hommel, Günter 33 , 34 , 35
  • Hong Kong Institute of Architects 288
  • Hoppen, Kelly 304
  • Horvat, Boris (1976-, tehnični urednik) 43
  • Horvat, Matija (1935-, pisec recenzij) 164
  • Howard, Geoffrey (avtor) 238
  • Hrovat Grum, Sandra (urednik) 283
  • Hynes, Byron (avtor) 90

  • Imbriale, William A. (urednik) 204
  • Inglezakis, Vassilis J. 251
  • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Žalec) 248
  • International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications (2 ; 2006 ; Ljubljana) 73
  • International Conference on Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Other Quasi-Brittle Materials (7 ; 2005 ; Nantes) 168
  • International conference on high performance structures and materials (3 ; 2006 ; Ostende) 220
  • International Union of Pure and Applied Chemistry 140
  • Ishido, Takeshi (odgovorni urednik) 286

  • Jackson, Daniel 74
  • Jacobs, Mark (1965-, avtor) 111
  • Jacobs, Sas 75
  • Jaklič, Gašper (tehnični urednik) 43
  • Jakoš, Aleksander (avtor) 276
  • Jakšić, Milan (prevajalec) 54
  • Jarc, Simona 145
  • Jay, James Monroe (1927-) 152
  • Jazbec, Tina (avtor) 287
  • Jenkins, Paul (1953-) 279
  • Jenko, Darja 169
  • Jenko, Marija (1961-, komentor) 256
  • Jha, Manoj Kumar (avtor) 219
  • Jinmei, Tatuya (1971-, avtor) 80
  • Južnič, Stanislav (član uredniškega odbora) 43

  • Kac, Javor 156
  • Kanare, Howard M. (1953-) 261
  • Kaufmann, Heinz (avtor) 137
  • Kazi, Khurram (urednik) 211
  • Kenig, Maja 146
  • Kerč, Janez (komentor) 250
  • Kernel, Gabrijel (pisec recenzij) 130
  • Kert, Mateja 255
  • Kipper, Gregory 76
  • Kirschenmann, Jörg C. (avtor) 299
  • Klančar, Ljubica (prevajalec) 306
  • Klauk, Hagen (urednik) 203
  • Klingshirn, Claus F. (1944-) 126
  • Knee, Michael 77
  • Knežević, Mladen (1949-) 44
  • Knight, Brian (1976-, avtor) 98
  • Kodela, Franci (avtor) 30
  • Kogej, Matej (urednik) 163
  • Kolenc, Jurij (1944-) 221
  • Kollo, Helmut 170
  • Kolokvij o asfaltih in bitumnih (10 ; 2005 ; Kranjska Gora) 222
  • Koložvari, Andrej 78
  • Komac, Blaž 309
  • Komel, Radovan (komentor) 153
  • Kondo, Hiroko (avtor) 264
  • Konferenca o obstojnosti betonov v konstrukcijah (2005 ; Lipica) 223
  • Konferenca Stanovanjske krajine (2006 ; Ljubljana) 280
  • Kosec, Marija (1947-, mentor) 169
  • Kostevc, Drago 208
  • Kostiov, Leon (urednik) 226
  • Košir, Fedja 292 , 293
  • Košir, Matevž (urednik) 43
  • Koželj, Janez (1945-, avtor dodatnega besedila) 287
  • Kreher, Ralf 209
  • Kumar Chopra, Harish 138
  • Kusse, Bruce R. (1938-) 45

  • Laloë, Franck (1940-, avtor) 123
  • Land, C. M. van't (1937-) 252
  • Lang, Eberhard (1939-, avtor) 170
  • Lanier, Lee 269
  • Lasič, Samo 127
  • Le Hardy de Beaulieu, Antoine 157
  • Leftheris, B. P. (avtor) 215
  • Lentini, John L. 224
  • Lerdorf, Rasmus 79
  • Li, Qing (1971-) 80
  • Likar, Jakob (urednik) 226
  • Liu, Bing (1963-) 81
  • Lockwood, Michael (1955-, urednik) 36
  • Loessner, Martin J. (avtor) 152
  • Loos, Adolf 294
  • Lopez, Pedro M. (prevajalec) 295
  • Lowe, Doug (1959-) 82
  • Lukšič, Primož (1980-, tehnični urednik) 43
  • Lupini, Christopher Albert 241
  • Lutar, Boris 83

  • MacDonald, Matthew 84
  • MacIntyre, Peter (avtor) 79
  • Maletin, Mihailo (1940-) 225
  • Mallon, Karl (urednik) 175
  • Mann, William P. 85
  • Marmel, Elaine 86
  • Martens, Bob 295
  • Massarutto, Antonio (urednik) 40
  • Matas, Sašo (avtor) 30
  • Mattavelli, Paolo (avtor) 183
  • May, Gary S. 201
  • McCarthy, Robert 258
  • McComb, Gordon 26
  • McFarland, David Sawyer 87
  • McGowan, Kathy (avtor) 186
  • McGrath, Mike (1956-) 88
  • Mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov (7 ; 2004 ; Ljubljana) 226
  • Meister, Todd (avtor) 107
  • Menart, Viktor (mentor) 146
  • Messervy, Julie Moir (1951-) 282
  • Mihelič, Andrej (1977-) 128
  • Mikeln, Jurij (avtor) 202
  • Mikoš, Matjaž (član komisije za zagovor) 149
  • Mikuž, Mašenka 256
  • Millard, S. G. (avtor) 260
  • Minasi, Mark 90
  • Ministrstvo za promet. Direkcija Republike Slovenije za ceste (avtor) 214
  • Mitrović, Vladimir 202
  • Mljač, Matej (fotograf) 287
  • Mokhatab, Saeid 254
  • Moore, David S. 46
  • Morgan Rea, Sara (avtor) 89
  • Morris, Stephen (1955-) 91
  • Mosca, Gene (avtor) 134
  • Mouton, Yves 171
  • Mujkić, Sabina (avtor) 276
  • Murdock, Kelly 92
  • Murovec, Barbara (prevajalec) 271
  • Musacchio, Laura (avtor) 277
  • Mušič, Vladimir Braco (avtor) 283

  • Nahin, Paul J. 47
  • Naidu, Prabhakar S. 210
  • Natek, Karel (avtor dodatnega besedila) 309
  • Naujok, Michael 242
  • Nawrocki, Waldemar 189
  • Negus, Christopher (1957-) 93
  • Nicolson, Ian (1928-) 243
  • Niknejad, Ali M. (1972-) 129
  • Notz, William (avtor) 46
  • Novak Štagoj, Mateja 153
  • Novaković, Slobodan (gradbenik, avtor) 283
  • Nunes, Suzana Pereira (urednik) 253

  • Oblak, Katarina 147
  • Ochoa, George 38
  • O'Dwyer, Aidan 257
  • Orbanić, Alen (član uredniškega odbora) 43
  • Orel, Boris (mentor) 135
  • Orsini, Rob 94
  • Oter Gorenčič, Mija (lektor) 271

  • Pack, Daniel J. (avtor) 199
  • Parashar, Manish (1967-, urednik) 51
  • Parmar, Anupama (avtor) 138
  • Pavleković, Zdravko (prevajalec) 202
  • Pavšič, Jernej (mentor) 147
  • Peter, Herbert (avtor) 295
  • Petrol (Ljubljana) 222
  • Petrusha, Ronald (1951-) 95
  • Petruzzellis, Thomas 190
  • Petzold, Charles (1953-) 96
  • Pfefferkorn, Wolfgang (urednik) 40
  • Pijaudier-Cabot, Gilles (urednik) 168
  • Pisanski, Tomaž (glavni urednik) 43
  • Planinc, Marko (avtor) 227
  • Planinšič, Gorazd (mentor) 127
  • Podjetje za gradbeno dejavnost (Hrastnik) 227
  • Poe, William, A. (avtor) 254
  • Porter, Brian (1938-) 262
  • Post, Robert C. 244
  • Poulopoulos, Stavros G. (avtor) 251
  • Powell, Gavin 97
  • Predko, Michael (avtor) 26
  • Prévé, Christophe (1964-) 191
  • Pucelj, Boštjan (1979-, fotograf) 283
  • Pucelj, Janez (1948-, avtor, urednik) 39
  • Puerta, Frank E. 99
  • Purkiss, John A. 229

  • Razpet, Marko (član uredniškega odbora) 43
  • Razpet, Nada (član uredniškega odbora) 43
  • Reichman, Rachel 100
  • Reisslein, Martin (avtor) 105
  • Resistance Welder Manufacturers' Association 178
  • Ribičič, Mihael (mentor) 148
  • Richards, A. J. 158
  • Riley, Paul (1943-, avtor) 62
  • Ristanović, Zoran (avtor) 184
  • Robbins, Arnold 101
  • Roberts, Scott (1969-) 102
  • Rolfe, Jim 159
  • Roni, Philip (urednik) 37
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 140
  • Rüdebusch, Torsten (avtor) 209
  • Rugelj, Tina (kartograf) 287
  • Rumreich, Mark 246
  • Rymaszewski, Michael (avtor) 104

  • Saito, Kaori (urednik) 272
  • Sandler, Steven M. 192
  • Sapač, Igor 297
  • Sarnitz, August (avtor) 294
  • Sarnitz, August (umetnik) 294
  • Sauerbruch, Matthias (1955-, avtor) 298
  • Scharoun, Hans (1893-1972) 299
  • Schittich, Christian (urednik) 300
  • Schmidt, Maik (1972-) 103
  • Schreiber, Stuart L. (1956-, urednik) 150
  • Schwister, Karl (urednik) 142
  • Seeling, Patrick 105
  • Self, Douglas 193
  • Shema, Mike (avtor) 50
  • Shiflet, Angela B. 106
  • Shiflet, George W. (1947-, avtor) 106
  • Shima, Keiichi (1970-, avtor) 80
  • Siechert, Carl (avtor) 56
  • Simič, Mitja (avtor dodatnega besedila) 283
  • Simončič, Barbara (mentor) 255
  • Simoneti, Maja (urednik) 280
  • Simpson, Alan (1953-) 107
  • Simpson, Alan (1953-, avtor) 112
  • Singh, Bhawani 232
  • Slanc, Petra 141
  • Slovenija 30 , 163
  • Slovenski kongres o cestah in prometu (5 ; 2000 ; Bled) 233
  • Smith, Carroll (1932-2003, urednik) 245
  • Smith, Harry (1963-, avtor) 279
  • Smrkolj, Vladimir (pisec recenzij) 164
  • Soban, Tamara (prevajalec) 306
  • Spanos, Costas J. (avtor) 201
  • Speight, James G. (1940-, avtor) 254
  • Sraka, Slavko (ilustrator) 132
  • Srčič, Stanko (mentor) 250
  • Stallcup, James G. 194
  • Stanek, William R. (1966-) 108 , 109 , 110
  • Stanovnik, Aleš 130 , 131
  • Steemers, Koen (urednik) 289
  • Stichbury, Jo 111
  • Stinson, Craig (1943-, avtor) 56 , 63
  • Stockman, Joseph C. 112
  • Stone, Richard (strojnik) 247
  • Straten, Roelof van 271
  • Strnad, Janez 132
  • Struijs, Jaap (komentor) 31
  • Suhadolc, Anton (1935-, urednik) 43
  • Summerfield, Mark (avtor) 54
  • Surutka, Jovan V. 195
  • Susanka, Sarah (avtor) 282
  • Symmonds, Nicholas 113
  • Syring, Eberhard (avtor) 299

  • Šega, Peter (urednik) 130
  • Šilc, Jurij (urednik) 73
  • Šircelj, Milivoja (konzultant) 276
  • Šoltes, Igor (avtor) 30
  • Šostar-Turk, Sonja (komentor) 256
  • Štrukelj, Borut (komentor) 146
  • Štrukelj, Borut (mentor) 141 , 153
  • Štrumej, Lara (avtor dodatnega besedila) 306
  • Štular, Tadej (avtor) 30

  • Takahashi, Kaoru (urednik) 270
  • Tannor, David Joshua (1958-) 133
  • Tate, Bruce (1965-) 114
  • Tatroe, Kevin (avtor) 79
  • Tennant, Rachel (avtor) 278
  • Tester, Jefferson W. (avtor) 176
  • Tiegl, Agata (urednik) 43
  • Tin, Tina (avtor) 38
  • Tipler, Paul Allen (1933-) 134
  • Tooke, Christopher (avtor) 262
  • TrajekT (Ljubljana) 280
  • Trzesniowski, Michael 115
  • Tsujita, Hiroshi (fotograf) 272
  • Tucker, Martha A. 27
  • Tuttle, Wayne (prevajalec) 309
  • Tyson, Herbert L. 116

  • Ullman, Larry Edward (1972-) 117
  • Umek, Andrej (1951-, mentor) 156
  • Underwood, Ian (1959-, avtor) 198

  • Vacca, John R. 212
  • Valder, Peter 160
  • Vasileska, Dragica 196
  • Vega, Jurij (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 43
  • Verlag Bau + Technik 15
  • Vidmar, Matjaž 213
  • Vidrih, Renato 148
  • Vischer, Jacqueline C. 301
  • Vižintin, Goran 149
  • Vodeb, Vlasta 284
  • Vodnik, Alenka (1963-, prevajalec) 271
  • Vodopivec, Aleš (1949-, mentor) 275
  • Von Hagen, William (avtor) 59
  • Vrban, Marija 308

  • Wagner, Otto 302
  • Waldheim, Charles (urednik) 281
  • Wang, Laung-Terng (urednik) 205
  • Wang, Ya Ping (1957-, avtor) 279
  • Wempen, Faithe 118
  • Wenham, Stuart R. (avtor) 179
  • Westwig, Erik A. (avtor) 45
  • Whitehead, John P. (avtor) 238
  • Whittaker, Roger (1955-, avtor) 59
  • Wilson, Judith (1962-) 305
  • Winsch, Clare (avtor) 278
  • Wizelius, Tore 197
  • Wolf, Edward L. 174
  • Wright, Peter L. 119 , 120
  • Wu, Shin-Tson (avtor) 198

  • Zalaznik, Janez (1963-) 273
  • ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije 222
  • Združenje za beton Slovenije 223
  • Zelevansky, Lynn 274
  • Zhang, Lianyang 236
  • Znanstveni skup Prometna problematika grada Zagreba (Zagreb) (2006) 285
  • Zorn, Matija (fotograf) 309
  • Zumdahl, Steven S. 143
  • Zumdahl, Susan A. (avtor) 143
  • Zupančič, Nina (1963-, mentor) 145
  • Zupančič-Kralj, Lucija (mentor) 31

  • Žargi, Matija (urednik) 43
  • Žemva, Štefan 237
  • Žitnik, Matjaž (1965-, mentor) 128
  • Žmavc, Janez (1932-, avtor, urednik) 166


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 11.5.2007 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si