Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 4
julij - avgust 2006

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  1.
  INTERNATIONAL Workshop on Multi-Robot Systems (3 ; 2005 ; Washington)
          Multi-robot systems. Vol. 3, From swarms to intelligent automata : proceedings from the 2005 international workshop on multi-robot systems / edited by Lynne E. Parker, Frank E. Schneider and Alan C. Schultz. - Dordrecht : Springer, cop. 2005. - IX, 299 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-4020-3388-5 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-1-4020-3388-9 (ISBN-13, vezano) ISBN 1-4020-3389-3 (ISBN-10, e-knjiga) ISBN 978-1-4020-3389-6 (ISBN-13, e-knjiga)
  a) robotika b) robotski sistemi c) roboti d) mobilni roboti e) avtomatska vozila f) načrtovanje gibanja g) zborniki

  007.5
  COBISS.SI-ID 27249157


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  2.
  BAKER, David, 1952-
          The strategic management of technology : a guide for library and information services / David Baker. - Oxford ; New Hampshire : Chandos Publishing, 2004. - XXIV, 305 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 291-298. - Kazalo
  ISBN 1-84334-042-9 (vezano) ISBN 1-84334-041-0 (broš.)
  a) Library science - Technological innovations - Management b) Strategic planning c) knjižničarstvo d) menedžment e) strateško planiranje f) tehnološke informacije g) implementacija strategije

  026.007.1
  COBISS.SI-ID 27679493

  3.
  CLYDE, Laurel Anne
          Weblogs and libraries / Laurel A. Clyde. - Oxford : Chandos, 2004. - XXIV, 181 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-84334-096-8 (vezano) ISBN 1-84334-085-2 (broš.)
  a) Internet b) Libraries c) Databases d) Data collection e) Information storage and retrieval f) Internet g) Knjižnice h) Podatkovne zbirke i) Zbiranje podatkov j) Shranjevanje in priklic informacij k) knjižničarstvo l) knjižnice m) iskanje informacij n) internet o) blogi p) spletni dnevniki q) knjižnični blogi

  02:004.738.5
  COBISS.SI-ID 2905620

  4.
  HEYE, Dennie
          Characteristics of the successful twenty-first century information professional / Dennie Heye. - Oxford : Chandos, 2006. - IX, 167 str. ; 25 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija: str. 163-164. - Kazalo
  ISBN 1-84334-197-2 (vezano) ISBN 1-84334-145-X (broš.)
  a) Information scientists b) knjižničarstvo c) informacijski specialisti d) knjižničarji e) osebnostne lastnosti f) uspešno delo

  023:659.2
  COBISS.SI-ID 31624546

  5.
  LANGLEY, Anne
          Building bridges : collaboration within and beyond the academic library / Anne Langley, Edward G. Gray and K. T. L. Vaughan. - Oxford : Chandos Publishing, 2006. - XVIII, 143 str. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84334-151-4 (broš.) ISBN 1-84334-200-6 (vezano)
  a) Library cooperation b) Academic libraries - Administration c) knjižničarstvo d) visokošolske knjižnice e) knjižničarji f) medsebojno sodelovanje g) skupni projekti h) projektne grupe i) administracija

  023.007.1
  COBISS.SI-ID 27680773

  6.
  LANGLEY, Anne
          The role of the academic librarian / Anne Langley, Edward Gray and K. T. L. Vaughan. - Oxford ; New Hampshire : Chandos Publishing, 2003. - XII, 163 str. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-84334-058-5 ISBN 1-84334-057-7 (broš.)
  a) Librarians b) Libraries - Organization and administration c) Libraries - Trends d) Academies and institutes e) Knjižničarji f) Knjižnice - Organizacija in vodenje g) Knjižnice - Trendi h) Akademije in inštituti i) knjižničarstvo j) knjižnice k) knjižničarji l) menedžment m) organizacija dela n) komunikacije o) razvoj zbirk p) elektronsko gradivo q) javna služba r) računalniške mreže

  02.007.1
  COBISS.SI-ID 2905364

  7.
  MEREDITH, Meri
          Dealing with an international clientele : communications, diplomacy and etiquette / Meri Meredith. - München : K. G. Saur, 2005. - XXI, 241 str. ; 24 cm. - (Information services management series)

  Bibliografija: str. 223-233. - Kazalo
  ISBN 3-598-24370-7
  a) Reference services (Libraries) b) Libraries and immigrants c) Reference librarians - Attitudes d) Communication in library administration e) Inlichtingenwerk (dienstverlening) f) Internationale communicatie g) Interculturele communicatie h) knjižničarstvo i) visokošolske knjižnice j) knjižničarji k) knjižnice l) relacija knjižnica-fakulteta m) razvoj zbirk n) javna služba o) informacijska pismenost p) vloga knjižničarjev q) intervjuji

  027.7/.8
  COBISS.SI-ID 27682821

  8.
  MÜLLER, Jeanne Froidevaux
          A librarian's guide to the Internet : searching and evaluating information / Jeanne Froidevaux Müller. - Oxford : Chandos, 2003. - XIII, 188 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija ob koncu nekaterih pogl. - Kazalo
  ISBN 1-84334-056-9 ISBN 1-84334-055-0 (broš.)
  a) Internet b) Multimedia library services c) Libraries and the Internet d) Internet (Red de computadoras) e) Bibliotecas e Internet f) knjižničarstvo g) knjižničarji h) iskanje podatkov i) internet j) iskalne strategije k) iskalni programi l) iskalna orodja m) vmesniki n) interpretacija rezultatov o) izobraževanje uporabnikov

  023:004.738.5:659.2
  COBISS.SI-ID 28041058

  9.
  READ, Jane M.
          Cataloguing without tears : managing knowledge in the information society / Jane M. Read ; with cartoons by Adrian Czajkowski. - Oxford ; New Hampshire (USA) : Chandos Publishing, 2003. - XXI, 236 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija: str. 219-229. - Kazalo
  ISBN 1-84334-044-5 (vezano) ISBN 1-84334-043-7 (broš.)
  a) Katalogizacija b) knjižničarstvo c) katalogizacija d) vrste gradiva e) tuji jeziki f) posebno gradivo

  025.3
  COBISS.SI-ID 217692672

  10.
  RIKOWSKI, Ruth
          Globalisation, information and libraries : the implications of the World Trade Organisation's GATS and TRIPS Agreements / Ruth Rikowski. - Oxford : Chandos Publishing, cop. 2005. - XXVII, 393 str. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija: str. 337-367. - Kazala
  ISBN 1-84334-092-5 (vezano) ISBN 1-84334-084-4 (broš.)
  a) Library legislation b) Globalization c) Commercial treaties d) World Trade Organization e) Handelsverdragen f) Bibliotheken g) Internationalisatie h) Recht van de intellectuele eigendom i) knjižničarstvo j) knjižnice k) zakonodaja l) globalizacija m) trgovinski sporazumi n) svetovna trgovinska organizacija o) GATS p) intelektualna lastnina

  341.241.8:02
  COBISS.SI-ID 27681029

  11.
  RYDBERG-Cox, Jeffrey A.
          Digital libraries and the challenges of digital humanities / Jeffrey A. Rydberg-Cox. - Oxford : Chandos Publishing, 2006. - XV, 103 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija: str. 93-100. - Kazalo
  ISBN 1-84334-134-4
  a) Digital libraries b) Humanities - Digital libraries c) Humanities - Electronic information resources d) Humanities - Computer network resources e) Bibliotheques virtuelles f) Sciences humaines - Bibliotheques virtuelles g) Systemes d'information - Sciences humaines h) Sciences humaines - Ressources Internet i) knjižničarstvo j) digitalne knjižnice k) elektronski informacijski viri l) računalniške mreže m) humanistične znanosti

  02:004.7
  COBISS.SI-ID 27680005

  12.
  SECKER, Jane
          Electronic resources in the virtual learning environment : a practical guide for librarians / Jane Secker. - Oxford : Chandos Publishing, cop. 2004. - XV, 177 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84334-060-7 (vezano) ISBN 1-84334-059-3 (broš.)
  a) Electronic information resources b) Computer-assisted instruction c) Digitale bibliotheken d) Computergestuurd onderwijs e) knjižničarstvo f) digitalne knjižnice g) e-učenje h) informacijska pismenost i) elektronski informacijski viri j) avtorsko pravo k) tehnični standardi l) študije primerov

  02:004.6/.7
  COBISS.SI-ID 27679237

  13.
  STACEY, Alison
          Effective information retrieval from the Internet : an advanced user's guide / Alison Stacey and Adrian Stacey. - Oxford ; New Hampshire : Chandos, 2004. - XIII, 310 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos series for information professionals)

  Bibliografija: str. 293-296. - Kazalo
  ISBN 1-84334-078-X (vezano) ISBN 1-84334-077-1 (broš.)
  a) Internet searching b) Internet c) Spletišča d) Web sites e) Računalniško poizvedovanje f) Information retrieval g) Informacijski viri h) Information sources i) Priročniki j) Handbooks k) knjižničarstvo l) iskanje informacij m) internet n) iskalne strategije o) evalvacija spletnih strani p) izobraževanje uporabnikov

  023:004.738.5:659.2
  COBISS.SI-ID 23587933

  14.
  WOLFE, Lisa A.
          Library public relations, promotions, and communications : a how-to-do-it manual / Lisa A. Wolfe. - 2nd ed. - New York ; London : Neal-Schuman, cop. 2005. - XV, 326 str. : ilustr. ; 27 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 126)

  O avtorici: str. 325-326. - Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-55570-471-9
  a) Libraries - Public relations - United States b) knjižničarstvo c) knjižnice d) stiki z javnostjo e) komuniciranje f) promocija g) ZDA h) priročniki

  025:659.44(035)=111
  COBISS.SI-ID 13610041


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


  15.
          DECISION-making in engineering design : theory and practice / Yotaro Hatamura (ed.) ; translated from the Japanese by Kenji Iino. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XIII, 265 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Decision engineering)

  Kazalo
  ISBN 1-84628-000-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-000-9 (ISBN-13)
  a) Engineering design - Decision making b) procesi mišljenja c) odločanje d) procesi odločanja e) ustvarjalno mišljenje f) inženirji g) konstruiranje h) proizvodnja i) načrtovanje j) primeri k) pregledno delo

  159.95
  COBISS.SI-ID 27095301

  16.
  STECKER, Robert, 1947-
          Interpretation and construction : art, speech, and the law / Robert Stecker. - Malden : Blackwell Publishing, 2003. - X, 212 str. ; 24 cm. - (New directions in aesthetics ; 1)

  Bibliografija: str. 201-207. - Kazalo
  ISBN 1-40510-174-1 (vezano) ISBN 1-40510-175-X (broš.)
  a) Hermeneutics b) Constructivism (Philosophy) c) Art - Philosophy d) Law - Interpretation and construction e) Hermeneutiek f) Interpretatie g) Kunst h) Wetten i) Constructivisme j) umetnost k) filozofija l) astetika m) teorija n) konstruktivizem o) interpretacija umetnosti

  111.852
  122/129
  COBISS.SI-ID 27660549


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  17.
          FACT sheets on the European Union / [contributors: Aila Asikainen ... [et al.] ; [prepared by] European Parliament. - 10th ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. - 393 str. ; 30 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.europarl.eu.int. - Hrbtni stv. nasl.: Fact sheets on the European Union 2004
  ISBN 92-823-1810-9
  a) Evropska unija b) European Union c) Evropske povezave d) European integration e) Ustanova Skupnosti - Delovanje ustanov in organov f) Community institution - Operation of the Institutions g) Politika Skupnosti h) Community policy i) Gospodarska in denarna unija j) Economic and Monetary Union k) Zunanja politika l) Foreign policy m) mednarodno gospodarstvo n) Evropska unija o) gospodarska unija p) denarna unija q) delovanje ustanov r) delovanje organov s) zunanja politika t) zborniki

  339.92:061.1EU
  COBISS.SI-ID 207871

  18.
          HUMAN factors methods : a practical guide for engineering and design / Neville A. Stanton ... [et al.]. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2005. - XX, 571 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 549-564. - Kazalo
  ISBN 0-7546-4660-2 (vezano) ISBN 0-7546-4661-0 (broš.)
  a) Human engineering b) Design, Industrial c) organizacija d) človeški faktor e) ergonomija f) metode g) opisi metod h) primeri i) pregledno delo

  331.1
  COBISS.SI-ID 27456005

  19.
          OBRAČUN plač : strokovni praktični priročnik za obračun plač s primeri, vzorčnimi rešitvami in novostmi na področju zaposlovanja / Etelka Korpič-Horvat ... [et al.] ; sodelovali Borut Brezovar ... [et al.]. - Ljubljana : Dashöfer, cop. 2004-2006 ([s. l.] : I. M. print). - 2 zv. (loč. pag.) : ilustr., tabele ; 24 cm

  Občasne spremembe in dopolnitve. - Stanje: maj 2006. - Številka: 2/2006
  ISBN 961-91412-0-2
  a) Plače - Obračun - Priročniki

  331.2(035)
  65.015.3(035)
  657.471.12(035)
  COBISS.SI-ID 214532352

  20.
  STRANKS, Jeremy W., 1937-
          Stress at work : management and prevention / Jeremy Stranks. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. - X, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 222-224. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6542-4 (broš.)
  a) Job stress b) Job stress - Law and legislation - Great Britain c) Stres - Zaposleni d) organizacija dela e) obremenitve delovnih mest f) delovni stresi g) vzroki h) odzivi na stres i) zmanjševanje stresa j) varstvo pri delu k) vodenje l) zakonodaja m) Velika Britanija n) pregledno delo

  331.1
  COBISS.SI-ID 13630521


  34 PRAVO.


  21.
  CAREY, Peter, pravnik
          Data protection : a practical guide to UK and EU law / Peter Carey. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - XLII, 532 str. ; 23 cm

  Prenovljena izdaja: Data protection in the UK. 2000. - Kazalo
  ISBN 0-19-926568-2
  a) Data protection - Law and legislation - Great Britain b) Records - Law and legislation - Great Britain c) Privacy, Right of - Great Britain d) Data protection - Law and legislation - European Union countries e) Records - Law and legislation - European Union countries f) Privacy, Right of - European Union countries g) pravo h) ustavno pravo i) varovanje podatkov j) zakonodaja k) Evropska unija l) Velika Britanija m) priročniki

  341(4)
  COBISS.SI-ID 2149038


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  22.
  JONES, James V.
          Integrated logistics support handbook / James V. Jones. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. C.1-C.4. - Kazalo
  ISBN 0-07-147168-5
  a) Logistics - Handbooks, manuals, etc b) United States - Armed Forces - Procurement - Handbooks, manuals, etc c) United States - Armed Forces - Supplies and stores - Handbooks, manuals, etc d) vojna tehnika e) oborožene sile f) vojne veščine g) usposabljanje oboroženih sil h) metodologije izobraževanja i) testiranje vojne opreme j) MIL standardi k) vzdrževanje opreme l) varnostni sistemi m) pregledno delo

  355/359:623.4/.6
  COBISS.SI-ID 27633413

  23.
  RADIĆ, Aleksandar
          Vazdušna moć Amerike / Aleksandar Radić. - Beograd : Tricontinental : Vojnoizdavački zavod, 2005. - 272 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 267-268. - Kazalo
  ISBN 86-84269-05-5 ISBN 86-335-0174-0
  a) Vojno letalstvo - ZDA b) vojna tehnika c) vojno letalstvo d) vojna letala e) letalska tehnika f) Združene države Amerike g) vojaška letala h) strateška letala i) transportna letala j) sistem protizračne obrambe k) pregledno delo

  358.4:623.74(73)=163.4
  COBISS.SI-ID 2283470


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  24.
  CALDER, Ian R.
          Blue revolution : integrated land and water resource management / Ian R. Calder. - 2nd ed. - London ; Sterling : Earthscan, 2005. - XIX, 353 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 325-346. - Kazalo
  ISBN 1-84407-239-8 (ISBN-10, broš.) ISBN 1-84407-240-1 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-1-84407-239-2 (ISBN-13, broš.) ISBN 978-1-84407-240-8 (ISBN-13, vezano)
  a) Integrated water development b) Land use - Environmental aspects c) ekologija d) upravljanje z vodnimi viri e) integralno gospodarjenje z vodami f) nemenska izraba površin g) gozdovi h) izhlapevanje vode i) kmetijstvo j) interakcije

  556:626/627:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27201029

  25.
  GLASSON, John, 1946-
          Introduction to environmental impact assessment / John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwick. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, 2005. - XIX, 423 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (The natural and built environment series)

  Predhodna izd.: London: UCL, 1999. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-415-33836-0 (vezano) ISBN 0-415-33837-9 (broš.)
  a) Environmental impact analysis - Great Britain b) Environmental impact analysis c) urbanizem d) urejanje okolja e) ekologija f) trajnostni razvoj g) nadzor projektov h) vrednotenje projektov i) industrijski projekti j) izkoriščanje naravnih virov k) turizem l) socialno-ekonomsko okolje m) nacionalni razvoj n) študija primerov

  50
  COBISS.SI-ID 27328517

  26.
          SEIBT Industrie-Informationen [Elektronski vir]. Umweltechnik-Datenbank = Environmental technology database : Qualitätsadressen für den Einkauf von Umwelttechnik = High-quality addresses for purchasing. - El. podatki. - Darmstadt : Hoppenstedt, 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Windows; pregledovalnik za WWW; CD-ROM enota. - Besedilo v nem. in angl. - Podatki z nasl. zaslona. - "Edition II, '04"
  ISBN 3-936865-44-2
  a) ekološka tehnologija b) katalog proizvodov c) katalog proizvajalcev d) adresar e) imenik

  504
  COBISS.SI-ID 26372357


  51 MATEMATIKA.


  27.
          MODELING and simulation : life sciences, materials and technology / editors, A. Avudainayagam, P. Misra, S. Sundar. - New Delhi [etc.] : Narosa Publishing House, cop. 2005. - 335 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 81-7319-670-2 (vezano)
  a) matematično modeliranje b) numerične simulacije c) primeri d) kemijski inženiring e) obdelava vzorca f) analize energetske učinkovitosti stavb g) kontinuirano litje h) modeliranje procesov i) prenos toplote j) električni pogoni k) pregledno delo

  51-7
  COBISS.SI-ID 27208965

  28.
          OPTIMIZED Bayesian dynamic advising : theory and algorithms / Miroslav Kárný (ed.). - London : Springer, cop. 2006. - XV, 529 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Advanced information and knowledge processing)

  Bibliografija: str. 511-521. - Kazalo
  ISBN 1-85233-928-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-85233-928-9 (ISBN-13)
  a) Bayesian statistical decision theory b) statistika c) teorija verjetnosti d) Bayesianove metode e) Markove verige f) teorija odločanja g) teorije učenja h) algoritmi i) uporaba j) kompleksni sistemi k) vzdrževanje sistemov l) pregledno delo

  519.2
  COBISS.SI-ID 27247621

  29.
  ZECHER, Jack E., 1949-
          Finite element analysis : tutorial using Algor version 14 / Jack Zecher. - [Mission] : SDC Publications, cop. 2003. - VI, 241 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58503-112-7
  a) Algor b) Finite element method - Data processing c) matematika d) matematična anliza e) metoda končnih elementov f) uporaba proghramska opreme g) Algor 14 h) aplikacije i) priročniki

  517.962.2
  COBISS.SI-ID 27437829


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  30.
  ABBOTT, Doug
          Linux for embedded and real-time appplications / by Doug Abbot. - 2nd ed. - Burlington : Elsevier/Newnes, 2006. - XVIII, 300 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Embedded technology series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7932-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7932-9 (ISBN-13)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Embedded computer systems - Programming d) Real-time programming e) račuanlništvo f) operacijski sistemi g) delo v realnem času h) vgrajene aplikacije i) programiranje v realnem času j) vgrajeni sistemi k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27542277

  31.
  ABELAR, Greg
          Securing your business with Cisco ASA and PIX firewalls / Greg Abelar. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2005. - XX, 266 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58705-214-8
  a) Firewalls (Computer security) b) Business enterprises - Computer networks - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) varnost f) varnostni ukrepi g) varovanje omrežij h) požarni zid i) ASA j) PIX k) ASDM - Adaptive Security Device Manager l) upravljanje varnostnih naprav m) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 27573253

  32.
  ALEXZANDER, Alex
          Designing menus with DVD Studio Pro / Alex Alexzander, John Skidgel & Ron Dabbs. - San Francisco : CMP Books, cop. 2005. - VI, 249 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 1-57820-280-9 (broš.)
  a) DVD Studio Pro (Computer file) b) DVD-Video discs c) DVD-Video discs - Authoring programs d) User interfaces (Computer systems) - Design e) računalništvo f) programska oprema g) DVD Studio PRO h) upravljanje DVD predvajalnikov i) kreiranje menijev j) grafika k) animacija l) priročniki

  004.4:520.374
  COBISS.SI-ID 27645701

  33.
  AMES, Kevin
          Digital SLR photography with photoshop CS2 all-in-one desk reference for dummies / by Kevin Ames. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXII, 449 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9577-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9577-6 (ISBN-13)
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) Photography - Digital techniques c) računalništvo d) računalniška grafika e) Photoshop CS2 f) obdelava slike g) digitalna fotografija h) SLRC - Single Lens Reflex Camers i) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27602693

  34.
  ANDREWS, Philip, 1964-
          Advanced Photoshop Elements 4.0 for digital photographers / Philip Andrews. - Oxford : Elsevier/Focal Press, 2005. - VIII, 346 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-240-51990-6
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) digitalne slike d) digitalna tehnika e) obdelava slik f) programska orodja g) Photoshop Elements h) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27551237

  35.
  ARNOLD, Ken, 1958-
          The Java programming language / Ken Arnold, James Gosling, David Holmes. - 4th ed. - Upper Saddle River [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2006. - XXVIII, 891 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 755-760. - Kazalo
  ISBN 0-321-34980-6
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java e) objektno orientirano programiranje f) računalniške mreže g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 2976097

  36.
  ASSADI, Barbara
          InDesign CS2 for dummies / by Barbara Assadi and Galen Gruman. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XX, 386 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9572-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9572-1 (ISBN-13)
  a) Adobe InDesign b) Desktop publishing c) računalništvo - grafično oblikovanje d) računalništvo e) računalniška grafika f) namizno založništvo g) programska oprema h) InDesign CS2 i) obdelava teksta j) obdelava slike k) priročniki

  004.91/.92:004.42
  COBISS.SI-ID 5142835

  37.
          AUTODESK 3ds max 8 MAXScript essentials. - Burlington : Elsevier/Focal Press, cop. 2006. - XI, 230 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Na ov.: "Autodesk media and entertainment courseware". - Ov. nasl.: 3ds max 8 MAXScript essentials. - Kazalo
  ISBN 0-240-80858-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-240-80858-1 (ISBN-13)
  a) 3ds max (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) 3D Studio MAX i) MAXScript funkcije j) 3D načrtovanje k) posebni efekti l) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27644421

  38.
  BAKER, Richard H.
          Microsoft Office 2004 for Mac : in a snap / Richard Baker. - Indianapolis : Sams Publishing, cop. 2005. - VI, 424 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32669-8
  a) Microsoft Office b) Integrated software c) Business - Computer programs d) računalništvo e) programska oprema f) Office 2004 g) Mac h) Worf 2004 i) Excel 2004 j) PowerPoint 2004 k) Entourage 2004 l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27482629

  39.
  BALENA, Francesco, 1960-
          Programming Microsoft Visual C# 2005 : the base class library / Francesco Balena. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXI, 604 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2308-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2308-8 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual C# .NET b) C# (Computer program language) c) Visual programming languages (Computer science) d) računalništvo e) programski jeziki f) C# 2005 g) vizuelno programiranje h) .NET Framework i) WEB aplikacije j) programske knjižnice k) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27643141

  40.
  BALL, Bill
          Red Hat Linux Fedora punom snagom / Bill Ball, Hoyt Duff ; [prevodioci, Miloš Bobić ... et al.]. - Beograd : CET, cop. 2004 (Čačak : Svetlost). - XXVIII, 1026 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Red Hat Linux Fedora Unleashed. - Kazalo
  - - Fedora core 1 [Elektronski vir]. - Publisher's ed. - 2 el. optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  - - Fedora core 1 [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (DVD) ; 12 cm. - Nasl. z DVD-ja
  ISBN 86-7991-260-3
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Fedora d) namestitev e) upravljanje sistema f) programiranje g) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 27668741

  41.
  BARTLETT, Kynn
          Sams teach yourself CSS in 24 hours / Kynn Bartlett. - 2nd ed. - Indianapolis : Sams, 2006. - IX, 489 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32906-9
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) spletne strani d) načrtovanje e) razvoj f) izdelovanje g) CSS - Cascading Style Sheets h) priročnik

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27562501

  42.
  BASS, Len
          Software architecture in practice / Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman. - 2nd ed. - Boston : Addison-Wesley, 2003. - XXII, 528 str. : ilustr. ; 25 cm. - (SEI series in software engineering)

  Bibliografija: str. 489-494. - Kazalo
  ISBN 0-321-15495-9
  a) Computer software b) Computer architecture c) System design d) računalništvo e) sistemsko načrtovanje f) programska oprema g) arhitektura programov h) računalniška arhitektura i) gradnja sistemov j) dokumentiranje k) Unified Modeling Language (UML) l) analize

  004.41
  COBISS.SI-ID 27496453

  43.
  BATEMAN, David, 1964-
          Configuring CallManager and Unity : a step-by-step guide / David Bateman. - 2nd printing. - Indianapolis : Cisco Press, 2005. - XXIV, 550 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 535-537. - Kazalo
  ISBN 1-58705-196-6
  a) Internet telephony b) računalništvo c) računalniške mreže d) komunikacije e) IP telefonija f) internetni protokoli g) govorna omrežja h) programska oprema i) CallManager j) upravljanje sistema k) implementacije l) priročniki

  004.7:621.395
  COBISS.SI-ID 27621381

  44.
  BAUER, Peter J.
          Photoshop CS2 for dummies / by Peter Bauer. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XVIII, 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9571-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9571-4 (ISBN-13)
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) Adobe Photoshop CS2 f) računalniška grafika g) urejanje slik h) obdelava slik i) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27602437

  45.
  BEHTASH, Behzad
          CCSP flash cards and exam practice pack / Behzad Behtash, Grant Moerschel. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XV, 778 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 1-58720-133-X
  a) Computer networks - Examinations - Study guides b) računalništvo c) računalniške mreže d) arhitektura mrež e) načrtovanje f) telekominikacije g) SND - Securing Network Devices h) SNRS - Securing Network with Routers and Switches i) SNPA - Securing Network with PIX and ASA j) IPS - Implementig Cisco Intrusion Prevention Systems k) CSUPN - Cisco Secure Virtual l) Private Networks m) primeri n) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27618821

  46.
  BEN-Gan, Itzik
          Inside Microsoft SQL server 2005 : T-SQL querying / Itzik Ben-Gan, Lubor Kollar, Dejan Sarka. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXV, 610 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2313-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2313-2 (ISBN-13)
  a) SQL server b) SQL (Computer program language) c) Client-server computing d) računalništvo e) upravljanje baz podatkov f) relacijske baze podatkov g) poizvedovalni jeziki h) SQL i) T - SQL - Transact Structored Query Language j) obdelave poizvedb k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27642629

  47.
  BINDER, Kate
          Easy Adobe Photoshop Elements 4 / Kate Binder. - [Indianapolis] : Que, cop. 2006. - XI, 239 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7897-3524-5
  a) Adobe Photoshop elements b) Photography - Digital techniques c) Image processing - Digital techniques d) računalništvo e) računalniška grafika f) digitalne tehnike g) digitalna fotografija h) obdelave slik i) programska oprema j) Photoshop Elements 4 k) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27618309

  48.
  BITTNER, Kurt
          Managing iterative software development projects / Kurt Bittner, Ian Spence. - 1st printing. - Harlow : Addison-Wesley, 2006. - XXXI, 630 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-26889-X
  a) Computer software - Development - Management b) računalništvo c) programska oprema d) razvoj e) projektno vodenje f) iterativni projekti g) projektno planiranje h) fazno planiranje i) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 27447813

  49.
  BOLLAPRAGADA, Vijay
          IPSec VPN design / Vijay Bollapragada, Mohamed Khalid, Scott Wainner. - Indianapolis : Cisco Press, 2005. - XVII, 352 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Networking technology series)

  Kazalo
  ISBN 1-58705-111-7 (broš.)
  a) IPSec (Computer network protocol) b) Extranets (Computer networks) - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) VPN - Virtual Private Networks f) IPSec - protokol g) načrtovanje mrež h) varnost i) zaščita j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27645957

  50.
  BRUCE, Betsy
          Sams teach yourself Macromedia Dreamweaver 8 in 24 hours / Betsy Bruce. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XI, 514 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32753-8
  a) Dreamweaver (računalniški program) b) Spletne strani - Oblikovanje - Izdelava - Priročniki c) računalništvo d) programska oprema e) Dreamweaver 8 f) računalniška grafika g) animacija h) večpredstavnost i) spletne strani j) razvoj spletnih strani k) izdelava spletnih strani l) priročniki

  004.42:004.7
  004.738.12(035)
  COBISS.SI-ID 11577138

  51.
          CISCO CallManager fundamentals / John Alexander ... [et al.]. - 2nd ed. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XXXIX, 932 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58705-192-3
  a) Internet telephony b) računalništvo c) računalniške mreže d) računalniške komunikacije e) IP telefonija f) internetni protokoli g) govorna omrežja h) programska oprema i) CallManager j) upravljanje sistema k) arhitektura sistema l) priročniki

  004.7:621.395
  COBISS.SI-ID 27811589

  52.
  CISCO Certified Design Professional
          CCDP self-study : designing Cisco network architectures (ARCH) / [edited by] Keith Hutton, Amir Ranjbar. - 2nd printing. - Indianapolis : Cisco Press, 2005. - XXVIII, 667 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Certification self-study series)

  Na ov.: "Cisco authorized self-study book for CCDP 642-871 architectures foundation learning". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58705-185-0
  a) Computer network architectures b) Computer networks - Design - Examinations - Study guides c) Internetworking (Telecommunication) - Examinations - Study guides d) računalništvo e) računalniške mreže f) načrtovanje mrež g) internet h) AVVID - Architecture for Voice, Video and Integrated Data i) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27621637

  53.
  CVETKOVIĆ, Dragan, računalnikar
          Računarska grafika / Dragan Cvetković. - Beograd : Računarski fakultet : CET, 2006 (Čačak : Svetlost). - X, 462 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 447-454. - Kazalo
  ISBN 86-7991-287-5
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) grafični sistemi d) grafične komunikacije e) geometrijsko modeliranje f) strojna oprema g) priročniki

  004.92
  COBISS.SI-ID 27671557

  54.
  DARIE, Cristian
          Beginning PHP 5 and MySQL E-commerce : from novice to professional / Christian Darie and Mihai Bucica. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XXIII, 537 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-392-8
  a) MySQL (Computer file) b) PHP (Computer program language) c) Electronic commerce d) računalništvo e) programski jeziki f) PHP 5 g) računalniške mreže h) Web aplikacije i) elektronsko poslovanje j) razvoj spletnih strani k) gradnja strani l) priročniki

  004.44:004.7
  COBISS.SI-ID 26380037

  55.
  DE Levie, Robert, 1933-
          Advanced Excel for scientific data analysis / Robert de Levie. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2004. - 619 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-515275-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-515275-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Chemistry, Analytic - Data processing c) Electronic spreadsheets d) računalništvo e) elektronske preglednice f) programska oprema g) Excel h) obdelave podatkov i) aplikacije j) kemija k) kemijske analize l) priročniki

  004.42:54
  COBISS.SI-ID 27320581

  56.
  DIAZ, Christopher
          Introduction to UNIX/LINUX / Christopher Diaz. - Boston : Charles River Media, 2006. - X, 435 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-58450-449-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-58450-449-8 (ISBN-13)
  a) UNIX (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) UNIX f) LINUX g) namestitev h) upravljanje procesov i) programiranje j) C k) C++ l) računalniške mreže m) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27477765

  57.
  DUFFY, Joe, 1980-
          Professional .NET framework 2.0 / Joe Duffy. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXI, 601 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-7135-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7135-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft .NET Framework b) računalništvo c) računalniške mreže d) CLR - Common Language Runtime e) programski jeziki f) .NET Framework g) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27642117

  58.
  EILAM, Eldad
          Reversing : secrets of reverse engineering / Eldad Eilam. - Indianapolis : Wiley, cop. 2005. - XXVIII, 589 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7481-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7481-8 (ISBN-13)
  a) Programsko inženirstvo - Priročniki b) računalništvo c) programiranje d) programski inženiring e) vzvratno inženirstvo f) operacijski sistemi g) formati datotek h) pravni vidiki i) zaščita pred kopiranjem j) primeri k) pregledno delo

  004.4
  COBISS.SI-ID 11313202

  59.
  ERICSON, Christer
          Real-time collision detection : Christer Ericson. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Morgan Kaufmann, 2005. - XXXVIII, 593 : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (The Morgan Kaufmann series in interactive 3D technology)

  Bibliografija: str. 553-575. - Kazalo
  ISBN 1-55860-732-3
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) programiranje grafike d) programiranje v realnem času e) 3D grafika f) računalniške igre g) detekcija trkov h) kolizije i) detekcijski sistemi j) načrtovanje sistemov k) metode l) optimiranje m) algoritmi n) pregledno delo

  004.92
  COBISS.SI-ID 4604756

  60.
  FOXALL, James D.
          Microsoft Visual C# 2005 in 24 hours : complete starter kit / James Foxall. - Express ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XI, 509 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32740-6
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C# e) objektno orientirano programiranje f) kreiranje aplikacij g) gradnja baz podatkov h) ADO .NET i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27795461

  61.
  FROOM, Richard
          CCNP self-study : Building Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN) / Richard Froom, Balaji Sivasubramanian, Erum Frahim. - 3rd ed., 1st printing. - Indianapolis : Cisco Press, 2006. - XXXIII, 807 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58705-219-9
  a) Telecommunication - Switching systems - Examinations - Study guides b) Telecommuncation engineers - Examinations - Certification c) računalništvo d) računalniške mreže e) večplastna preklopna omrežja f) telekomunikacije g) upravljanje IP naslovov h) omrežna okolja i) konfiguracije mrež j) preklopni sistemi k) simulacije l) učbeniki

  004.7(075)
  COBISS.SI-ID 27812101

  62.
          FUNDAMENTALS of mobile and pervasive computing / Frank Adelstein ... [et al.]. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIX, 402 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering. Communications engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-141237-9
  a) Wireless communication systems b) Mobile computing c) računalništvo d) računalniške komunikacije e) senzorska omrežja f) mobilno računalništvo g) aplikacije h) protokoli i) varnost j) priročniki

  004.7.05
  COBISS.SI-ID 10538518

  63.
          GAME programming gems 6 / edited by Michael Dickheiser. - Boston : C. River Media, 2006. - XL, 695 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58450-450-1
  a) Computer games - Programming b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniška grafika e) računalniške igre f) razvoj iger g) matematične osnove h) fizikalne osnove i) umetna inteligenca j) skriptanje k) avdio l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27477509

  64.
  GLENN, Walter J.
          Linksys networks : the official guide / Walter Glenn. - 3rd ed. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXI, 472 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-225858-6
  a) Home computer networks b) računalništvo c) računalniške mreže d) hišna omrežja e) Linksys f) strojna oprema g) programska oprema h) inštalacije i) brezžične mreže j) ethernet k) telefonske linije l) električna napeljava m) povezava z internetom n) varnost o) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 27572741

  65.
  GONZALES de Santos, Pablo
          Quadrupedal locomotion : an introduction to the control of four-legged robots / Pablo Gonzalez de Santos, Elena Garcia and Joaquin Estremera. - London : Springer, cop. 2006. - XIII, 267 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 251-260. - Kazalo
  ISBN 1-84628-306-X (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-306-2 (ISBN-13)
  a) Mobile robots b) Robots - Control systems c) Robots - Motion d) strojništvo e) robotika f) mobilni roboti g) korakajoči roboti h) štirinožni roboti i) krmiljenje robotov j) gibanje robotov k) stabilnost robotov l) kinematika robotov m) dinamika robotov n) strojni vid o) robotski senzorji p) vmesniki človek-stroj q) simulacije robotov r) primeri s) pregledno delo

  007.5
  COBISS.SI-ID 27479045

  66.
  GONZALEZ, James
          Macromedia Flash professional 8 : includes exercise files and demo movies / by James Gonzalez. - Berkeley : lynda.com, cop. 2006. - XV, 624 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Lynda Weinman's hands-on training)

  Bibliografija: str. 602-606. - Kazalo
  ISBN 0-321-29388-6
  a) Flash (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) računalniška animacija e) programska oprema f) Flash Profesional 8 g) obdelava teksta h) obdelava slike i) video j) filmi k) spletne strani l) multimedia m) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27621125

  67.
  GORE, Chris, 1965-
          The complete DVD book : designing, producing, and marketing your independent film on DVD / Chris Gore & Paul J. Salamoff. - Studio City (California) : M. Wiese, 2005. - XVI, 224 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 1-932907-09-2
  a) računalništvo b) multimedija c) programska oprema d) video e) avdio f) tehnike snemanja g) distribucija DVD h) priročniki

  004.55
  COBISS.SI-ID 27552517

  68.
  GUMASTE, Ashwin
          DWDM network designs and engineering solutions / Ashwin Gumaste and Tony Antony. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2003. - XVIII, 346 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 325-329. - Kazalo
  ISBN 1-58705-074-9
  a) Wavelength division multiplexing b) Computer networks - Design and construction c) Optical communications d) računalništvo e) računalniške mreže f) načrtovanje g) optične komunikacije h) zgoščeno valovno dolžinsko multipleksiranje i) DWDM - Dense Wavelenght Division Multiplexing j) optična omrežja k) optične komponente l) optični ojačevalniki m) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 27811077

  69.
  HAROLD, Elliotte Rusty
          Java I/O / Elliotte Rusty Harold. - 2nd ed. - Farnham : O'Reilly, 2006. - XXIV, 700 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Java series)

  Kazalo
  ISBN 0-596-52750-0
  a) Java (Computer program language) b) Computer input-output equipment c) računalništvo d) programski jeziki e) Java f) WEB programiranje g) I/O - input output h) filtriranje podatkov i) kodiranje j) zgoščevanje k) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27478021

  70.
  HASSELL, Jonathan
          Learning Windows server 2003 / Jonathan Hassell. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2006. - XV, 723 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: Covers SP1 and R2. - Kazalo
  ISBN 0-596-10123-6 !
  a) Microsoft Windows server b) Microsoft .NET Framework c) računalništvo d) računalniške mreže e) operacijski sistemi f) Windows Server 2003 g) upravljanje mrež h) strežniki i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27637253

  71.
  HERNANDEZ, José Antonio
          SAP R/3 handbook / José Antonio Hernandez, Jim Keogh, Franklin Martinez. - 3rd ed. - Emeryville : McGraw Hill/Osborne, cop. 2006. - XVII, 606 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-225716-4
  a) SAP R/3 b) Client/server computing c) računalništvo d) programska oprema e) SAP R/3 f) SAP NetWeaver g) transportni sistemi h) baze podatkov i) industrijska organizacija j) ABAP k) poslovni procesi l) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 27624709

  72.
  HESTER, Nolan
          Retouching photos in Photoshop Elements 4 / by Nolan Hester. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2006. - XII, 132 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickproject guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-41248-6
  a) Adobe Photoshop elements b) Photographs - Conservation and restoration - Computer programs c) računalčništvo d) računalniška grafika e) digitalne tehnike f) digitalna fotografija g) obdelave slik h) programska oprema i) Photoshop Elements 4 j) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27620357

  73.
  HIRSCH, Scott
          Pro tools 7 session secrets : professional recipes for high-octane results / Scott Hirsch, Steve Heithecker. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XX, 300 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-93398-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-93398-4 (ISBN-13)
  a) Pro Tools (Computer file) b) Digital audio editors c) računalništvo d) programska oprema e) Pro Tools 7 f) digitalni avdio g) snemanje zvoka h) midi i) urejanje posnetkov j) mešanje k) priročniki

  004.42:681.84
  COBISS.SI-ID 27444229

  74.
  HODA, Mynul
          Cisco network security troubleshooting handbook / Mynul Hoda. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XXXVII, 1108 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58705-189-3
  a) Computer networks - Security measures - Handbooks, manuals, etc b) računalništvo c) računalniške mreže d) varnost e) zanesljivost f) odpravljanje napak g) orodja za odpravljanje napak h) varnostni ukrepi i) požarni zid j) preventivni sistemi k) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 27573509

  75.
  HOLDEN, Greg
          How to do everything with your eBay business / Greg Holden. - 2nd ed. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXI, 470 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226164-1
  a) eBay (Firm) b) Internet auctions c) Internet marketing d) računalništvo e) spletne strani f) internet g) elektronsko poslovanje h) elektronsko trgovanje i) eBay j) spletne avkcije k) spletne dražbe l) priročniki

  004.738.5:658.8
  COBISS.SI-ID 27647237

  76.
  HOLDEN, Paul
          How to Pass ECDL for Office 2003 / Paul Holden and Brendan Munnelly. - Harlow : Pearson/Prentice Hall, 2006. - VII, 564, [14] str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 0-13196-430-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-13196-430-3 (ISBN-13)
  a) European Computer Driving Licence - Examinations - Study guides b) računalništvo c) programska oprema d) Office e) evropsko računalniško spričevalo f) učbeniki

  004.42(075)
  COBISS.SI-ID 27820037

  77.
  HOOK, David, 1962-
          Beginning cryptography with Java / David Hook. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXXII, 448 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox beginning guides)

  Na ov. str.: "Programmer to programmer". - Bibliografija: str. 425-429. - Kazalo
  ISBN 0-7645-9633-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9633-9 (ISBN-13)
  a) Computer security b) Cryptography c) Public key infrastructure (Computer security) d) Java (Computer program language) e) računalništvo f) računalniška varnost g) kriptografija h) kodni ključi i) ASN.1 j) CMS - Cryptographic Message Syntax k) S/MIME - Secure/Multipurpose Internet Mail Extension l) SSL protokoli m) TSL protokoli n) programski jeziki o) Java p) objektno orientiraano programiranje q) priročniki

  004.43.056
  COBISS.SI-ID 8792471

  78.
  HORTON, Ivor
          Ivor Horton's beginning Java 2 / Ivor Horton. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2005. - XLI, 1470 str. : ilustr. ; 24 cm

  "Programmer to programmer" --> na ovoju. - Kazalo
  ISBN 0-7645-6874-4
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) objektno orientirano programiranje e) ava 2 f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 5034068

  79.
  INDIANO, Cate Brosseau
          Adobe InDesign CS2 @ work : projects you can use on the job / Cate Brosseau Indiano. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XII, 320 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32802-X
  a) Adobe InDesign b) Desktop publishing c) InDesign (računalniški program) d) Namizno založništvo - Grafično oblikovanje - Priročniki e) računalništvo f) grafično oblikovanje g) namizno založništvo h) programska oprema i) InDesign CS2 j) obdelave teksta k) obdelave slike l) priročniki

  004.91/.92(035)
  004.42(035)
  COBISS.SI-ID 27620101

  80.
          INTRODUCING Delphi programming : theory through practice / John Barrow ... [et al.]. - 4th ed. - Cape Town : Oxford University Press, cop. 2005. - XX, 547 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-578911-3
  a) Delphi (Computer file) b) Computer software - Development c) Object-oriented programming (Computer science) d) računalništvo e) vizualno programiranje f) objektno orientirano programiranje g) programska oprema h) programski jeziki i) Delphi 6 j) Delphi 7 k) Delphi 8 l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27810565

  81.
  KENT, Jeffrey Alan, 1952-
          Visual Basic 2005 demystified / Jeff Kent. - Emeryville : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXVI, 333 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: "A self-teaching guide". - Kazalo
  ISBN 0-07-226171-4
  a) BASIC (Computer program language) b) Visual programming (Computer science) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic 2005 f) uporaba programa g) logični operatorji h) potek programa i) uporabniški vmesnik j) dostop do podatkov k) primeri l) vaje m) priročniki

  004.42:004.6
  COBISS.SI-ID 27707141

  82.
  KERMAN, Phillip
          Sams teach yourself Macromedia Flash 8 in 24 hours / Phillip Kerman. - Indianapolis (Indiana) : Sams, cop. 2006. - VIII, 612 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32754-6
  a) Flash (Computer file) b) računalništvo - multimedia - računalniški programi - Macromedia Flash 8 - računalniška grafika - računalniška animacija - spletne strani c) Computer animation d) Web sites - Design e) računalništvo f) računalniška grafika g) programska oprema h) Flash 8 i) računalniška animacija j) spletne strani k) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 56687105

  83.
  KLEIN, Scott, 1966-
          Professional SQL Server 2005 XML / Scott Klein. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XX, 526 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-9792-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9792-3 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Client/server computing c) XML (Document markup language) d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) upravljanje baz g) obdelava podatkov h) strežnik-odjemalec i) SQL strežnik j) Visual Studio 2005 k) SQLXML 4.0 l) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 20343352

  84.
  KUROSE, James F.
          Umrežavanje računara : od vrha ka dnu sa Internetom u fokusu / James F. Kurose, Keith W. Ross ; prevod 3. izdanja [Jasna Gonda, Stanislav Košćal, Radomir Janković]. - Beograd : Računarski fakultet : CET, cop. 2005 (Čačak : Svetlost). - XX, 821 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Computer networking. - Bibliografija: str. 763-796. - Kazalo
  ISBN 86-7991-267-0
  a) računalčništvo b) povezovanje računalnikov c) računalniške mreže d) brezžične komunikacije e) internet f) mrežna aplikacija g) mobilne mreže h) multimediji i) varnost j) zanesljivost k) upravljanje l) učbeniki za visoke šole

  004.7
  COBISS.SI-ID 27666949

  85.
  LACHEV, Teo
          Applied Microsoft analysis services 2005 and Microsoft Business Intelligence platform : a guide to the leading OLAP platform / Teo Lachev. - 3rd printing. - [Atlanta] : Prologika Press, 2006. - XIV, 696 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-9766353-0-5
  a) SQL server b) OLAP technology c) Client/server computing d) Business intelligence - Data processing e) računalništvo f) analitične podatkovne baze g) OLAP tehnologija h) OLAP - On Line Analytical Processing i) skladiščenej podatkov j) iskanje podatkov k) gradnja OLAP rešitev l) programska orodja m) Analysis Service 2005 n) poslovnoi inteligenčni sistemi o) UDM - Unified Dimensional Model p) pregledno delo

  004:659.2
  COBISS.SI-ID 27804933

  86.
  LANGER, Maria
          Quicken 2006 : the official guide / Maria Langer. - New York : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXVII, 483 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Covers Quicken Deluxe and Premier". - Kazalo
  ISBN 0-07-226162-5
  a) Quicken (Computer file) b) Finance, Personal - Computer programs c) Small business - Finance - Computer programs d) računalništvo e) programska oprema f) Quicken 2006 g) finančno poslovanje h) mala podjetja i) priročniki

  004.42:336.6/.7
  COBISS.SI-ID 27572485

  87.
  LARSON, Brian
          Delivering business intelligence with Microsoft SQL Server 2005 / Brian Larson. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2006. - XIII, 776 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226090-4
  a) SQL server b) Business intelligence c) Client/server computing d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) poslovni sistemi g) poslovno obveščanje h) zbiranje podatkov i) odločanje j) SQL strežnik k) priročniki

  004.6:659.2
  COBISS.SI-ID 56687361

  88.
  LARSON, Brian
          Microsoft SQL Server 2005 reporting services / Brian Larson. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2006. - XVI, 767 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226239-7
  a) SQL server b) računalništvo c) relacijske baze podatkov d) upravljanje baz e) SQL Server 2005 f) interpretacije podtkov g) kreiranje baz h) izdelovanje poročil i) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27641861

  89.
          LAYER 2 VPN architectures / Wei Luo ... [et al.]. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2005. - XXIII, 623 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Networking technology series)

  Kazalo
  ISBN 1-58705-168-0
  a) Extranets (Computer networks) b) računalčništvo c) računalniške mreže d) VPN - Virtual Private NetWorking e) Layer 2 f) omrežni protokoli g) L2TPv3 - Layer2 Tunneling Protocol Version 3 h) infrastrukture omrežij i) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27811845

  90.
  LEE, Kok-Keong
          Building resilient IP networks / Kok-Keong Lee, [Fung Lim, Beng-Hui Ong]. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XXI, 408 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Networking technology series)

  Avtorja navedena na ov. - Ov. nasl.: Building resilient IP networks : the practical guide to building resilient and highly available IP networks. - Kazalo
  ISBN 1-58705-215-6
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) Computer networks c) računalnišđtvo d) računalniške mreže e) mrežni protokoli f) TCP/IP g) visoko dostopna omrežja h) kakovost servisov i) WAN modul j) upravljanje mrež k) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 27619333

  91.
  LEETE, Mary
          Free software for dummies / by Mary Leete. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XX, 410 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9579-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9579-0 (ISBN-13)
  a) Free computer software b) računalništvo c) brezplačna programska oprema d) odprta koda e) iskanje programske opreme f) namestitev g) uporaba h) OpenOffice.org i) prosta večpredstavnost j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27604741

  92.
  LOCASCIO, Ted
          Combining images with Photoshop Elements : selecting, layering, masking, and compositing / Ted LoCascio. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XIX, 268 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-471-91863-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-91863-9 (ISBN-13)
  a) Adobe Photoshop elements b) Photography - Digital techniques c) Image processing - Digital techniques d) računalništvo e) računalniška grafika f) digitalne tehnike g) digitalna fotografija h) obdelave slik i) mešanje slik j) sestavljanje slik k) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27448325

  93.
  MACFARLANE, James, 1953-
          Network routing basics : understanding IP routing in Cisco systems / James Macfarlane. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2006. - XXI, 408 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 381-382. - Kazalo
  ISBN 0-471-77273-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-77273-6 (ISBN-13)
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) Routers (Computer networks) c) računalništvo d) računalniške mreže e) mrežni protokoli f) TCP/IP g) usmerjevalniki h) povezovalniki i) RIP j) računalniško izmenjavanje podatkov k) IGRP - Inter Geteway Routing Protocol l) EIGRP - Enhanced GRP m) OSPF - Open Shortest Path First n) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27571205

  94.
  MATTHEWS, Martin S.
          Adobe Acrobat 7 : QuickSteps / Marty Matthews, John Cronan. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - VIII, 231 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226032-7
  a) Adobe Acrobat b) File conversion (Computer science) c) Portable document software d) računalništvo e) programska oprema f) Acrobat 7 g) PDF dokumenti h) računalniška grafika i) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27625221

  95.
  MCCLELLAND, Deke, 1962-
          Photoshop CS2 bible / Deke McClelland and Laurie Ulrich Fuller. - Completely revised and updated. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXVII, 1052 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8972-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8972-0 (ISBN-13)
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) računalniška grafika f) grafično oblikovanje g) Photoshop CS2 h) obdelava slike i) digitalna fotografija j) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 1606256

  96.
  MCCLURE, Stuart
          Hacking exposed : network security secrets & solutions / Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz. - 5th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne ; London : McGraw-Hill [distributor], 2005. - XXIII, 692 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226081-5
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Computer security c) Computer networks - Security measures d) Data protection e) računalništvo f) informacijski sistemi g) računalniške mreže h) varnost i) zaščite sistemov j) vdori v sistem k) hekerji l) računalniški zanesenjaki m) varnostni ukrepi n) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 4953940

  97.
  MCDOUGALL, Richard
          Solaris internals : Solaris 10 and OpenSolaris Kernel Architecture / Richard McDougall, Jima Mauro. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2007. - XLVI, 1020 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 979-982. - Kazalo
  ISBN 0-13-148209-2
  a) Solaris (Computer file) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Solaris 10 e) upravljanje f) arhitektura sistema g) TCP/IP implementacije h) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27449861

  98.
  MCPHERSON, Frank
          How to do everything with Windows Mobile / Frank McPherson. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XVIII, 414 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226250-8
  a) Pocket computers b) računalništvo c) računalniški programi d) Windows Mobile Software e) žepni računalniki f) povezava s PC-jem g) mobilne komunikacije h) internet i) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27739653

  99.
  MELTON, Jim, 1946-
          Querying XML : XQuery, XPath, and SQL/XML in context / Jim Melton and Stephen Buxton. - Amsterdam [etc.] : Elsevier ; San Francisco : M. Kaufmann, cop. 2006. - XXVII, 815 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Morgan Kaufmann series in data management systems)

  Kazalo
  ISBN 1-55860-711-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-55860-711-8 (ISBN-13)
  a) XML (Document markup language) b) računalništvo c) programski jeziki d) XML e) baze podatkov f) meta podatki g) obdelava podatkov h) iskanje podatkov i) XPath j) XQuery k) SQL/XML l) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 27450373

  100.
  MEYER, Trish, 1961-
          After effects in production : a tutorial companion from the authors of creating motion graphics with after affects / Trish & Chris Meyer. - 2nd ed. - San Francisco : CMP Books, cop. 2005. - X, 354 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (DV expert series)

  Na ov.: "2nd ed. for After Effects 6.5.". - Kazalo
  ISBN 1-57820-264-7
  a) Adobe After Effects b) Cinematography - Special effects - Data processing c) Computer animation d) Computer graphics e) računalništvo f) računalniška grafika g) posebni efekti h) računalniška animacija i) aplikacije j) programske opreme k) Afte Effects l) video m) priročniki

  004.92:778.52
  COBISS.SI-ID 27810821

  101.
          MICROSOFT BizTalk server 2004 unleashed / Scott Woodgate ... [et al.]. - Indianapolis : Sams, cop. 2005. - XVI, 745 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32598-5 (broš.)
  a) Microsoft BizTalk server b) Client/server computing c) računalništvo d) strežniki e) BizTalk Server 2004 f) načrtovanje g) upravljanje h) implementacije i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27637509

  102.
  MIDDLEBROOK, Mark, 1961-
          AutoCAD 2006 for dummies / by Mark Middlebrook and David Byrnes. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XVI, 413 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8925-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8925-6 (ISBN-13)
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer-aided design c) AutoCAD d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) AutoCAD 2006 h) računalniško podprto načrtovanje i) tehniško risanje j) projektioranje k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 5143091

  103.
  MIHALIČ, Robert
          Hitri vodnik skozi CorelDraw X3 / Robert Mihalič. - Ljubljana : Pasadena, 2006 (Ljubljana : Itagraf). - VI, 150 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6361-68-6
  a) CorelDRAW X3 (računalniški program) - Priročniki b) Računalniška grafika - Računalniški programi - Priročniki c) računalništvo d) programska oprema e) CorelDRAW X3 f) računalniška grafika g) vektorske slike h) poslovne aplikacije i) popravljanje fotografij j) priročniki

  004.42
  004.92(035)
  COBISS.SI-ID 226543616

  104.
  MITCHELL, Scott
          ASP.NET 2.0 in 24 hours / Scott Mitchell. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XIX, 672 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  - - ASP.NET.20 in 24 hours [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-672-32738-4
  a) Active server pages b) Microsoft Internet information server c) SQL server d) računalništvo - Internet - spletne strani - izdelava - informacijski strežniki - Microsoft ASP.NET 2.0 - Active Server Pages e) Web sites - Design f) Web servers g) računalništvo h) računalniške mreže i) programska oprema j) ASP.NET 2.0 k) spletne strani l) baze podatkov m) Web aplikacije n) izdelava foto albuma o) priročniki

  004.738.5:004.42
  COBISS.SI-ID 57012481

  105.
  MITNICK, Kevin David, 1963-
          The art of intrusion : the real stories behind the exploits of hackers, intruders & deceivers / Kevin D. Mitnick, William L. Simon. - Indianapolis : Wiley, cop. 2005. - XVII, 270 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija v opombah pri nekaterih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-7645-6959-7
  a) Hekerstvo - Analiza b) računalništvo c) računalniška varnost d) varstvo podatkov e) računalniški hekerji f) intelektualna lastnina g) primeri h) pregledno delo

  004
  COBISS.SI-ID 11314994

  106.
  MOSTAFAVI, Mike
          Visual Basic 2005 by practice / Mike Mostafavi. - Boston : Charles River Media, cop. 2006. - XIX, 507 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Charles River Media programming series)

  Kazalo
  ISBN 1-58450-441-2
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic 2005 f) objektno orientirano programiranje g) Visual Studio 2005 h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27478533

  107.
  MUELLER, Scott
          Upgrading and repairing Microsoft Windows / Scott Mueller, Brian Knittel. - Indianapolis : Que, cop. 2006. - VII, 705 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Ov. stv. nasl.: Scott Mueller's upgrading and repairing Microsoft Windows. - Kazalo
  ISBN 0-7897-3403-6
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Microcomputers - Maintenance and repair c) Microcomputers - Upgrading d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows g) nadgradnja h) popravila i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27620869

  108.
          MULTILINGUAL speech processing / [edited by] Schultz & Kirchhoff. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XXIX, 508 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 449-490. - Kazalo
  ISBN 0-12-088501-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-088501-5 (ISBN-13)
  a) Multilingual computing b) Speech processing systems c) računalništvo d) razpoznavanje govora e) govor f) obdelave govora g) karakteristike jezika h) akustika i) večjezični slovarji j) modeliranje slovarjev k) avtomatsko prepoznavanje jezika l) dialekti m) prevajanje govora v govor n) pregledno delo

  004.9
  COBISS.SI-ID 27287557

  109.
  MUNDY, Joy, 1961-
          The Microsoft data warehouse toolkit : with SQL Server 2005 and the Microsoft Business Intelligence toolset / Joy Mundy and Warren Thornthwaite with Ralph Kimball. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2006. - XLIII, 746 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-26715-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-26715-7 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Data warehousing c) računalništvo d) baze podatkov e) skladiščenje podatkov f) poslovni procesi g) načrtovanje sistema h) modeli i) poslovno obveščanje j) upravljanje sistema k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27502597

  110.
  MUNNELLY, Brendan
          ECDL4 : the complete coursebook for Microsoft Office 2003 / Brendan Munnelly and Paul Holden ; ed. Patrick Scully. - Harlow : Pearson/Prentice Hall, 2005. - XXXVI, 804 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. nasl.: ECDL : the complete coursebook for Microsoft Office 2003. - Kazalo
  ISBN 0-13-196431-3
  a) Microsoft Office b) European Computer Driving Licence c) Electronic data processing personnel - Certification - Europe d) Information technology - Examinations - Study guide e) računalništvo f) programska oprema g) Office 2003 h) evropsko računalniško spričevalo i) informacijske tehnologije j) računalniške mreže k) podatkovne strukture l) obdelave podatkov m) baze podatkov n) predstavitve o) preglednice p) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27822085

  111.
  MYKLAND, Robert
          Palm OS Cobalt programming from the ground up / Robert Mykland, James Keogh, Matthew Graham. - 2nd ed. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XX, 314 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-222289-1
  a) Palm OS b) PalmPilot (Computer) - Programming c) računalništvo d) operacijski sistemi e) PALM OS Cobalt f) osebni organizator g) aplikacije h) programiranje aplikacij i) priročniki

  004.45:004.42
  COBISS.SI-ID 27646469

  112.
  OPPEL, Andrew J.
          SQL demystified / Andy Oppel. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XVII, 312 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: "A self-teaching guide". - Kazalo
  ISBN 0-07-226224-9
  a) SQL (Computer program language) b) Relational databases c) računalništvo d) poizvedovalni jeziki e) SQL f) relacijske baze podatkov g) DQL - Data Query Language h) upravljanje baz i) primeri j) vaje k) priročniki

  004.42:004.6
  COBISS.SI-ID 27706885

  113.
  OTEY, Michael, 1958-
          Microsoft SQL Server 2005 developer's guide / Michael Otey, Denielle Otey. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2006. - XX, 507 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: "Essential skills for database professionals". - Kazalo
  ISBN 0-07-226099-8
  a) SQL server b) Client/server computing c) Database management d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) upravljanje baz g) SQL Server 2005 h) optimizacija baz i) dostopnost j) optimiranje lastnosti k) varnost l) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27810309

  114.
  PETKOVIC, Dušan
          Microsoft SQL Server 2005 : a beginner's guide / Dušan Petkovic. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2006. - XXIX, 704 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Essential skills for database professionals". - Kazalo
  ISBN 0-07-226093-9
  a) SQL server b) Relational databases c) Client/server computing d) računalništvo e) podatkovne baze f) upravljanje baz g) SQL strežniki h) SQL Server 2005 i) programska orodja j) priročniki

  004.65
  COBISS.SI-ID 27502341

  115.
  PETZOLD, Charles, 1953-
          Programming Microsoft Windows forms / Charles Petzold. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XV, 382 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2153-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2153-4 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) C# (Computer program language) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) programski jeziki f) Windows aplikacije g) Windows oblike h) programski jeziki i) C# j) .NET Framework 2.0 k) Windows Forms programiranje l) objektno programiranje m) priročniki

  004.451:004.42
  COBISS.SI-ID 27642373

  116.
  PROCHNOW, Dave
          PSP hacks, mods, and expansions / Dave Prochnow. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XIII, 223 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-146908-7
  a) Sony video games b) Computer games - Programming c) računalništvo d) igralne konzole e) PSP - PlayStation Portable f) računalniške igre g) strojna oprema h) programska oprema i) igre na spletu j) priročniki

  004.3/.4
  COBISS.SI-ID 27632389

  117.
          PROFESSIONAL ASP.NET 2.0 / Bill Evjen ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXV, 1258 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-7610-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7610-2 (ISBN-13)
  a) Active server pages b) Microsoft .NET c) Web sites - Design d) Web servers e) Web site development f) Internet programming g) računalništvo h) računalniške mreže i) spletne strani j) baze podatkov k) Visual Studio 2005 l) upravljanje strežnika m) ASP.NET 2.0 n) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 1146302

  118.
          PROFESSIONAL MOM 2005, SMS 2003, and WSUS / Randy Holloway ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 412 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8963-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8963-9 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) Computer systems - Management d) računalništvo e) operacijski sistemi f) upravljanje g) programska orodja h) MOM 2005 - Microsoft Operations Maneger i) SMS 2003 - Systems Management Server j) WSUS - Windows Server Update Services Tools k) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 27676933

  119.
  RATLIFF, Bud, 1970-
          Microsoft Internet security and acceleration (ISA) server 2004 administrator's pocket consultant / Bud Ratliff and Jason Ballard with the Microsoft ISA Server Team. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXII, 405 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 377-381. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2188-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2188-6 (ISBN-13)
  a) Computer networks - Security measures - Software b) Computer security - Software c) Internet - Security measures - Software d) računalništvo e) računalniške mreže f) internet g) varnost h) ISA strežniki i) požarni zid j) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 27502085

  120.
  SHAH, Steve
          Linux administration : a beginner's guide / Steve Shah and Wale Soyinka. - 4th ed. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXVI, 621 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Network professional's library)

  Kazalo
  ISBN 0-07-226259-1
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 2.6 f) upravljanje g) računalniške mreže h) DNS i) DHCP j) FTP k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27572229

  121.
  SHEPPARD, Rob
          Adobe Camera Raw for digital photographers only / Rob Sheppard. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - 345 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9683-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9683-4 (ISBN-13)
  a) Adobe Photoshop b) Raw file formats (Digital photography) c) Photography - Digital techniques d) Image processing - Digital techniques e) File conversion (Computer science) f) Photography, Artistic g) računalništvo h) računalniška grafika i) digitalne tehnike j) digitalna fotografija k) obdelave slik l) neobdelani formati zbirk m) pretvarjanje datotek n) priročniki

  004.92:771.31
  COBISS.SI-ID 27605509

  122.
  SHERMAN, Jackie
          Practical exercises for ECDL : Syllabus 4.0 / Jackie Sherman. - Harlow : Prentice Hall, 2006. - XI, 251 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-13-147958-X (ISBN-10) ISBN 978-0-13-147958-6 (ISBN-13)
  a) Electronic data processing personnel - Certification - Europe b) Microcomputers c) ECDL d) računalništvo e) uporaba računalnikov f) licence g) pismenost h) ECDL moduli i) informacijska tehnologija j) obdelava teksta k) urejevalniki besedil l) preglednice m) baze podatkov n) naloge o) pregledno delo

  004
  COBISS.SI-ID 27821829

  123.
  SHERROD, Allen
          Ultimate game programming with Directx / Allen Sherrod. - Boston : Charles River Media, cop. 2006. - XV, 734 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-58450-458-7
  a) DirectX b) Computer games - Programming c) računalništvo d) programska oprema e) DirectX f) Direct 3D g) računalniška grafika h) računalniške igre i) razvoj iger j) programoranje k) animacije l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27478277

  124.
  SHORT, Daniel
          Macromedia Dreamweaver 8 : hands-on training / by Daniel Short and Garo Green. - Berkeley : Lynda.com, cop. 2006. - XIII, 514 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (H.O.T.)

  Na nasl. str.: "Includes exercise files and demo movies". - Kazalo
  ISBN 0-321-29389-4
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Web site development c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) Dreamweaver 8 g) animacije h) večpredstavnost i) vmesniki j) tipografija k) XHTML l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27369733

  125.
  SPENCE, Colin
          Sams teach yourself Microsoft Sharepoint 2003 in 10 minutes / Colin Spence and Michael Noel. - Indianapolis : Sams, 2004, cop. 2005. - VII, 213 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 0-672-32723-6
  a) računalništvo b) informacijske tehnologije c) računalniške mreže d) programska oprema e) SharePoint 2003 f) upravljanje g) strežniki h) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 4291859

  126.
  TANG, ZhaoHui
          Data mining with SQL Server 2005 / ZhaoHui Tang and Jamie MacLennan. - Indianapolis : Wiley, 2005. - XIX, 460 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 421-422. - Kazalo
  ISBN 0-471-46261-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-46261-3 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Data mining c) računalništvo d) iskanje podatkov e) analiza podatkov f) SQL strežniki g) metode iskanja h) pregledno delo

  004.43
  COBISS.SI-ID 19521063

  127.
  TEKMOVANJE IJS v znanju računalništva (1 ; 2006 ; Ljubljana)
          Bilten / 1. tekmovanje IJS v znanju računalništva, Ljubljana, 6. maja 2006 ; [avtorji nalog Gorazd Božič ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2006 (Ljubljana : Present). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 961-6303-76-7
  a) Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija b) računalništvo c) programiranje d) srednješolska tekmovanja e) naloge f) rešitve g) Slovenija h) priročniki

  004.42:371.27(497.4)
  COBISS.SI-ID 226985216

  128.
  THEODORIDIS, Sergios, 1951-
          Pattern recognition / Sergios Theodoridis and Konstantinos Koutroumbas. - 3rd ed. - San Diego : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XVI, 837 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-369531-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-369531-4 (ISBN-13)
  a) Pattern recognition systems b) računalništvo c) prepoznavanje vzorcev d) teorija odločitev e) linearni klasifikatorji f) transformacije g) ujemanje vzorcev h) razvrščanje v skupine i) razvrstilni algoritmi j) veljavnost razvrstitve k) učbeniki za visoke šole

  004.6
  COBISS.SI-ID 27443973

  129.
  TRULOVE, James
          LAN wiring / James Trulove. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XIX, 532 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 486. - Kazalo
  ISBN 0-07-145975-8
  a) Local area networks (Computer networks) - Equipment and supplies b) Electric wiring c) računalništvo d) računalniške mreže e) LAN f) lokalna omrežja g) načrtovanje h) topologija i) ožičenje j) povezovanje k) optična vlakna l) konektorji m) brezžičnost n) upravljanje o) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27646981

  130.
          UPGRADING Visual Basic 6.0 applications to Visual Basic .NET and Visual Basic 2005 : patterns & practices / Microsoft. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXIV, 694 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2298-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2298-2 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual Basic .NET d) Visual Basic 2005 e) Visual Basic 6.0 f) objektno orientirano programiranje g) nadgradnja aplikacij h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27643653

  131.
  VATOVEC-Krmac, Evelin
          Računalništvo in informatika : izbrana poglavja / Evelin Vatovec Krmac. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2006 ([Vodice] : Kubelj, Pe Tiskarna univerze). - VI, 208 str. : ilustr. ; 28 cm

  600 izv. - Bibliografija: str. 207-208
  ISBN 961-6044-77-X
  a) Računalništvo - Učbeniki za visoke šole b) Informatika - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) računalniški sistemi e) predstavitve podatkov f) programska oprema g) programski jeziki h) programiranje i) informacijski sistemi j) podatkovne baze k) poizvedovalni jeziki l) računalniške mreže m) internet n) elektronsko poslovanje o) učbeniki za visoke šole

  004(075.8)
  659.2:004(075.8)
  COBISS.SI-ID 224217600

  132.
  VICKERY, Brian Campbell
          Information science in theory and practice / Brian C. Vickery, Alina Vickery : third revised and enlarged edition. - München : K. D. Saur, 2004. - 400 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 343-367
  ISBN 3-598-11658-6
  a) računalništvo b) informatika c) informacijska znanost d) komunikacije e) informacijske zahteve f) informacijski viri g) pretok informacij h) znanstvenoraziskovalno delo i) iskanje informacij j) informacijski sistemi k) pregledno delo

  659.2:004
  659.2.01(081)
  007(081)
  COBISS.SI-ID 25770850

  133.
  VIEIRA, Robert
          Beginning SQL server 2005 programming / Robert Vieira. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXV, 688 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8433-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8433-6 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) relacijske baze podatkov c) upravljanje baz d) SQL Server 2005 e) programiranje f) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 1189054

  134.
          VISUAL Basic 2005 in a nutshell / Tim Patrick ... [et al.]. - 3rd ed. - Sebastopol : O'Reilly Media, cop. 2006. - XVII, 746 str. : ilustr. ; 23 cm. - (In a nutshell)

  Kazalo
  ISBN 0-596-10152-X (broš.)
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) računalništvo d) programska oprema e) Visual Basic 2005 f) objektno orientirano programiranje g) programiranje h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27636997

  135.
          VISUALIZING the Semantic Web : XML-based Internet and information visualization / Vladimir Geroimenko and Chaomei Chen (eds.). - 2nd ed. - London : Springer, cop. 2006. - XIV, 248 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-976-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-85233-976-0 (ISBN-13)
  a) Web site development b) Visualization c) Internet d) XML (Document markup language) e) Semantic Web f) računalništvo g) računalniške mreže h) semantični splet i) spletne strani j) razvoj strani k) internet l) vizualizacijske tehnike m) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 27450629

  136.
  WATTERS, Paul A.
          Solaris 10 : the complete reference / Paul A. Watters. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXVII, 738 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-222998-5
  a) Solaris (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Solaris 10 f) upravljanje g) računalniške mreže h) računalniške komunikacije i) mrežni protokoli j) namestitev k) varnost l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27624453

  137.
  WEAKLEY, Russ
          Sams teach yourself CSS in 10 minutes / Russ Weakley. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - VIII, 244 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32745-7
  a) Cascading style sheets b) računalništvo c) računalniške mreže d) spletne strani e) načrtovanje f) razvoj g) izdelovanje h) kaskadni stiki i) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27645189

  138.
  WESCOTT, Tim
          Applied control theory for embedded systems / by Tim Wescott. - Burlington : Elsevier/Newnes, 2006. - IX, 303 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Embedded technology series)

  Bibliografija: str. 295-296. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7839-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7839-1 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) računalniški sistemi c) vgrajeni sistemi d) načrtovanje e) digitalni krmilni sistemi f) matematični modeli g) aplikacije h) priročniki

  004.3.031.4
  COBISS.SI-ID 27548421

  139.
  WHITE, Elliott III
          PHP 5 in practice / Elliott White III and Jonathan Eisnehamer. - Indianapolis : Sams, cop. 2007. - XII, 440 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Developer's library)

  Na ov.: "Recipes and solutions for PHP programmers". - Kazalo
  ISBN 0-672-32888-7
  a) računalništvo b) programski jeziki c) PHP 5 d) strukturirano programiranje e) Web aplikacije f) objektno orientirano programiranje g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27562757

  140.
  WILLIS, Thearon
          Beginning Visual Basic 2005 / Thearon Willis and Bryan Newsome. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXIII, 799 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox beginning guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Bibliografija: str. 726-727. - Kazalo
  ISBN 0-7645-7401-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7401-6 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic 2005 f) baze podatkov g) aplikacije h) ADO.NET i) priročniki

  004.42:004.6
  COBISS.SI-ID 27601669


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  141.
  EMMERICH, Mark
          Astronomija : čudovito vesolje, opazovanje planetov, zvezd in galaksij / Mark Emmerich, Sven Melchert ; [prevedel, dodatek v slovenski izdaji Messierjevi objekti Ludvik Jevšenak]. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2006. - 181 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: Astronomie. - Kazalo
  ISBN 961-6582-03-8
  a) Astronomija b) astronomija c) raziskovanje vesolja d) instrumentacija e) osončenje f) vesolje

  523/524
  COBISS.SI-ID 225057024


  53 FIZIKA.


  142.
  ASTM Committee G-4 on Compatibility and Sensitivity of Materials in Oxygen-Enriched Atmospheres (10 ; 2003 ; Brisbane)
          Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres : tenth vol. / Theodore A. Steinberg, Barry E. Newton, and Harold D. Beeson, editors. - West Conshohocken : ASTM, 2003. - X, 389 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1454)

  V uvodu: "This is the 10th in a series of Special Technical Publications produced by ASTM Committee G4 ... as a result of the Tenth International Symposium on Flammability and Sensitivity of Mateirals in Oxygen-Enriched Atmospheres held in Brisbane, Queensland, Australia in November 2003". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8031-3470-3
  a) Fire-testing - Congresses b) Flammable materials - Congresses c) Metals - Flammability - Congresses d) Oxygen - Safety measures - Congresses e) Oxygen index of materials - Congresses f) materiali g) gorljivost materialov h) vžig materialov i) kisik j) s kisikom obogatena atmosfera k) kovine l) zlitine m) analize tveganj n) varnost o) ASTM standardi p) zborniki

  536.46:66.018.4(063)
  COBISS.SI-ID 27452677

  143.
  BADER, Rolf
          Computational mechanics of the classical guitar / Rolf Bader. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XVI, 182 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 173-180
  ISBN 3-540-25136-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-25136-1 (ISBN-13)
  a) Guitar - Acoustics b) fizika c) mehanika kitare d) klasična kitara e) geometrija kitare f) matematični modeli g) računalniško podprto modeliranje h) MTMS - Musical Transient Modeling Softweare i) glasbena akustika j) zvok k) simulacija kitare l) generiranje zvoka m) vibracije n) akustika inštrumenta o) časovno odvisne tranzientne analize p) diskretni modeli q) pregledno delo

  534:787.6
  COBISS.SI-ID 27700229

  144.
  FINNIS, Mike
          Interatomic forces in condensed matter / Mike Finnis. - Reprinted. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XV, 286 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford series on materials modelling ; 1)

  Bibliografija: str. 275-281. - Kazalo
  ISBN 0-19-850977-4
  a) Intermolecular forces b) Density functionals c) Condensed matter d) Density functionals - Computer simulation e) fizika f) kondenzirane snovi g) molekularne sile h) kvantna mehanika i) modeliranje atomov j) sile med atomi k) računalniške simulacije l) Lennard-Jonesov model m) pregleno delo

  538.9:004
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27809797

  145.
  MOTT, Robert L.
          Applied fluid mechanics / Robert L. Mott. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XIV, 626 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) + [1] f. pril.

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-201721-0
  a) Fluid mechanics b) CD-ROMs c) fizika d) mehanika fluidov e) hidromehanika f) lastnosti fluidov g) viskoznost h) tlaki i) trenje j) sile k) tok fluida l) turbulenca m) laminarni tokovi n) tok v cevi o) cevovodi p) tok v kanalu q) meritve pretoka r) črpalke s) plini t) vzgon u) kompresorji v) energijske enačbe w) naloge x) učbeniki za visoke šole

  532(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 27512581

  146.
  SHUKLA, Arun
          Practical fracture mechanics in design / Arun Shukla. - 2nd ed., revised and expanded. - New York : M. Dekker, cop. 2005. - XIV, 525 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 183)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5885-4 (vezano)
  a) Engineering design b) Fracture mechanics c) mehanika d) lomna mehanika e) napetost f) energijski kriteriji g) izračuni h) preskusi i) analize j) dinamični lom k) študije primerov

  539.42
  COBISS.SI-ID 26912773

  147.
  SOEDEL, Werner, 1936-
          Vibrations of shells and plates / Werner Soedel. - 3rd ed., revised and expanded. - New York : M. Dekker, cop. 2004. - XXIV, 553 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 177)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5629-0
  a) Shells (Engineering) - Vibration b) Plates (Engineering) - Vibration c) fizika d) dinamika e) nihanja f) vibracije g) plošče h) lupine i) enačbe gibanj j) vsiljene vibracije k) poškodbe zaradi vibracij l) osnove elastičnosti m) Greenova funkcija n) materiali o) oblike p) učbeniki

  531.3:624.073
  COBISS.SI-ID 27591429


  54 KEMIJA.


  148.
  ENGHAG, Per
          Encyclopedia of the elements : technical data, history, processing, applications / Per Enghag. - 1st reprint. - Weinheim : Wiley-VCH, 2005. - LXVI, 1243 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazalo
  ISBN 3-527-30666-8
  a) Chemical elements - Encyclopedias b) anorganska kemija c) kemija elementov d) lastnosti e) zgodovina f) nahajališča g) pridobivanje h) uporaba i) ekologija j) biološka vloga k) enciklopedije

  546.1/.9
  COBISS.SI-ID 27822597

  149.
          HANDBOOK of C-H transformations : applications in organic synthesis / edited by Gerald Dyker. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2 zv. (XXVI, 316 str.; XXVI, str. 317-661) : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo v zv. 2. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-52-731074-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-52-731074-6 (ISBN-13)
  a) Organic compounds - Synthesis b) organska kemija c) organske reakcije d) transformacije vezi C-H e) aktivacija vezi f) industrijski procesi g) terminalni alkini h) alkeni i) asimetrično hidrocianiranje j) areni k) alkeni l) aldehidi m) alkani n) formiranje vezi C-O o) aplikacije

  547.057
  COBISS.SI-ID 1844849

  150.
          HANDBOOK of functionalized organometallics : applications in synthesis / edited by Paul Knochel. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2 zv. (XIX, 346, I1-I17 str.; XIX, str. 347-653, I1-I17) : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo na koncu obeh zv.
  ISBN 3-527-31131-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31131-6 (ISBN-13)
  a) Organometallic compounds - Synthesis b) organska kemija c) organske sinteze d) organokovinske spojine e) organolitijeve spojine f) organoborove spojine g) organomagnezijeve spojine h) organosislicijeve spojine i) organokositrove spojine j) organobakrove spojine k) organonikljeve spojine l) polifunkcionalni kovinski karbeni m) organocirkonove spojine n) organotitanove spojine o) organomanganove spojine p) kemoselektivna sinteza q) organokobaltove spojine r) organoželezove spojine s) elektrosinteze

  547.057
  COBISS.SI-ID 27696389

  151.
  KOVAČIĆ, Nataša
          Sorpcije nekaterih triazinov in metabolitov atrazina v tleh : doktorska disertacija / Nataša Kovačić. - Ljubljana : [N. Kovačić], 2006. - 113 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 109-113. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analizna kemija b) triazinski pesticidi c) metaboliti atrazina d) vzorci tal e) kromatografska analiza f) LC-UV metode g) LC-MS/MS metode h) doktorske disertacije

  543.544.5:661.162.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 27522821

  152.
  KRALJ, Petra
          Reakcije alkil substituiranih aromatskih molekul z F-L reagenti : doktorska disertacija / Petra Kralj. - Ljubljana : [P. Kralj], 2006. - 137 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 128-137. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske reakcije c) alkil-substituirani benzeni d) N-F reagenti e) funkcionalizacije f) transformacije g) fluoriranje h) iodiranje i) doktorske disertacije

  547.53:66.094.412:66.094.415(043.3)
  COBISS.SI-ID 27504901


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  153.
  BLOETSCHER, Frederick
          Groundwater injection : modeling, risks, and regulations / Frederick Bloetscher, Albert Muniz, Gerhardt M. Witt. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XI, 337 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-144466-1
  a) hidrologija b) talna voda c) vodovodni sistemi d) viri podtalnice e) podtalnica f) oskrba z vodo g) tok podtalnice h) črpališča i) komunalni inženiring j) modeliranje

  556
  COBISS.SI-ID 27496709

  154.
          ENCYCLOPEDIA of hydrological sciences / editor-in-chief, Malcolm G. Anderson ; senior advisory editor, Jeffrey J. McDonnell. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - 5 zv. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazalo v zv. 5. - Vsebina: 1: XL, 656 str. ; 2: XL, str. 660-1370 ; 3: XL, str. 1374-2098 ; 4: XL, str. 2102-2693 ; 5: XL, str. 2698-3243
  ISBN 0-471-49103-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-49103-3 (ISBN-13) ISBN 978-0-471-49103-9 !
  a) Hydrology - Encyclopedias b) hidrologija c) ekologija d) enciklopedija

  556:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27698949

  155.
          UPGRADING and retrofitting water and wastewater treatment plants / Water Environment Federation. - New York [etc.] : McGraw-Hill : WEF Press, cop. 2005. - XXI, 230 str. : ilustr. ; 25 cm. - (WEF manual of practice ; no. 28)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004061046 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04061046.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200406104 6.html. - Na vzpor. nasl. str.: "Prepared by Upgrading and Retrofitting Water and Wastewater Treatment Plants Task Force of the Water Environment Federation". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145303-2 (vezano)
  a) Sewage disposal plants - Upgrading b) Sewage disposal plants - Retrofitting c) Water treatment plants - Upgrading d) Water treatment plants - Retrofitting e) hidrologija f) talna voda g) odpadna voda h) zbiralni sistemi i) infrastruktura j) dobava vode k) odvodnjavanje l) inženirska dela m) komunalno inženirstvo

  556
  COBISS.SI-ID 27309829

  156.
  VERNON, Ronald Holden
          A practical guide to rock microstructure / Ron H. Vernon. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. - XII, 594 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 495-578. - Kazalo
  ISBN 0-521-89133-7 (broš.) ISBN 0-521-81443-X (vezano)
  a) Rocks - Analysis b) Metamorphism (Geology) c) geologija d) petrografija e) materiali f) sedimentne kamnine g) mikrostruktura kamnine h) kamenine i) kristalografija

  552
  COBISS.SI-ID 479326

  157.
  ZHANG, Lianyang
          Engineering properties of rocks / Lianyang Zhang. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2005. - XIII, 290 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Elsevier geo-engineering book series ; vol. 4)

  Bibliografija: str. 253-276. - Kazalo
  ISBN 0-080-44672-8
  a) Rock mechanics b) Rocks - Testing c) geologija d) kamnine e) lastnosti kamnin f) mehanika kamnin g) fizikalne lastnosti h) deformacijsko utrjevanje i) prepustnost j) odpornost k) pregledno delo

  552
  COBISS.SI-ID 27683845


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  158.
  HARGITTAI, István
          Candid science II : conversations with famous biomedical scientists / István Hargittai ; edited by Magdolna Hargittai. - London : Imperial College Press, cop. 2002. - X, 604 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86094-280-6 (vezano) ISBN 1-86094-288-1 (broš.)
  a) Chemists - Interviews b) Scientists - Interviews c) Chemists - Biography d) Chemistry - History - 20th century. e) biokemija f) biomedicina g) razvoj biomedicine h) 20. stol. i) znanstveniki j) biografije k) zanimivosti

  [577:61](091)(092)
  COBISS.SI-ID 26378501

  159.
          MODERN biopharmaceuticals : design, development and optimization / edited by Jörg Knäblein. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 4 zv. (CXXXVIII, 373 str.; XVI, str. 377-719; XVII, str. 723-1358; XVI, str. 1361-1886) : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Na ov.: "Dedicated to Francis Crick (1916-2004)". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo in CD-ROM v zv. 4
  ISBN 3-527-31184-X (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31184-2 (ISBN-13)
  a) Biopharmaceutics b) Drugs - Testing - Research c) farmacija d) farmakologija e) farmacevtska tehnologija f) farmacevtska biotehnologija g) farmakokinetika h) farmakogenomika i) razvoj zdravil j) strategije genske terapije k) biološka zdravila l) zarodne matične celice m) aplikacije n) kardiovaskularne bolezni o) transplantacije p) delovanje zdravil q) optimizacija r) zdravljenje rakastih bolezni s) zdravljenje AODSa t) industrijska proizvodnja u) transgeni organizmi v) bioreaktorji w) celične kulture x) diagnostika bolezni y) medicinsko slikanje z) dostava učinkovin {) cepiva |) liposomi }) bionanotehnologija ~) regulativa ) pridobivanje

  615.2/.3:663.03:577
  COBISS.SI-ID 27696901


  58 BOTANIKA.


  160.
  HEISER, Charles Bixler, 1920-
          Weeds in my garden : observations on some misunderstood plants / Charles B. Heiser. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2003. - 247 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 223-227. - Kazalo
  ISBN 0-88192-562-4
  a) Weeds b) Weeds - Identification c) botanika d) vrtnarstvo e) pleveli f) botanično ime g) rastišče h) opis i) lastnosti

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 27557125

  161.
  SCHERF, Gertrud
          Samorasle rastline in plodovi / Gertrud Scherf ; [prevod Petra Piber]. - Ljubljana : Erimas, 2006. - 127 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: Wildfrüchte und Wildkräuter
  ISBN 961-91145-8-2
  a) Samonikle rastline - Prehrana - Priročniki b) botanika c) samonikle rastline d) prehrana e) vrste rastlin f) nabiranje g) recepti

  582:641.3:613.26(035)
  COBISS.SI-ID 225392640

  162.
  SCHÖNFELDER, Ingrid
          Zdravilne rastline - vodnik / Ingrid in Peter Schönfelder ; [prevedel Janko Rode]. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2006 (Italija : Printer Trento). - 446 str. : Ilustr. ; 20 cm

  Prevod dela: Das neue Kosmos Heilpflanzenführer
  ISBN 961-6582-05-4
  a) Zdravilne rastline b) botanika c) zdravilne rastline d) vrste rastlin e) opis f) rastišče g) učinkovine h) uporaba

  582:615.322:615.89(035)
  615.89
  COBISS.SI-ID 225685248

  163.
  YOSHIDA, Toshio, 1949-
          Portraits of Himalayan flowers / Toshio Yoshida ; with a foreword by Daniel J. Hinkley. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2002. - 124 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

  Prevod dela: Hana no Himaraya. - Bibliografija: str. 122. - Kazalo
  ISBN 0-88192-551-9
  a) Wild flowers - Himalaya Mountains b) Wild flowers - Himalaya Mountains - Pictorial works c) Fleurs sauvages - Himalaya d) Fleurs sauvages - Himalaya - Ouvrages illustrés e) botanika f) rastlinstvo g) Himalajsko pogorje

  582(235.242/.244)
  COBISS.SI-ID 27435781


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  164.
          UNDERSTANDING and preventing falls / edited by Roger Haslam and David Stubbs. - Boca Raton ; London ; New York : CRC/Taylor & Francis, cop. 2006. - XII, 253 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-25636-4 (vezano)
  a) Falls (Accidents) - Prevention b) varnost pri delu c) poškodbe na delu d) nesreče e) preprečevanje nesreč f) nesreče pri hoji g) padci h) vzroki i) primeri j) pregledno delo

  614.8
  COBISS.SI-ID 27237381


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  165.
          EDUCATING the engineer of 2020 : adapting engineering education to the new century / National Academy of Engineering of The National Academies. - Washington : National Academies Press, 2005. - XVI, 192 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-309-09649-9 (broš.) ISBN 0-309-55006-8
  a) Engineering - Study and teaching (Higher) - United States b) gradbeništvo c) inženirstvo d) izobraževanje inženirstva e) nove tehnologije f) znanost g) prihodnost h) informacijska tehnologija i) izobraževalni sistem j) reforme k) kurikulum l) globalizacija

  62:377
  COBISS.SI-ID 27575045

  166.
          ENGINEERING ethics / edited by Michael Davis. - Aldershot : Ashgate, 2005. - XXIII, 620 str. : načrti ; 25 cm. - (The international library of essays in public and professional)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7546-2524-9 (vezano)
  a) Engineering ethics b) inženirska etika c) inženirji d) odgovornost e) profesionalna avtonomnost f) etični kodeks g) etika odločanja h) primeri i) nesreče j) pregledno delo

  62
  COBISS.SI-ID 27078149

  167.
          HISTORY of technology. Vol. 26, 2005 / edited by Ian Inkster. - London ; New York : Continuum, 2006. - X, 202 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8264-8970-2
  a) Technology - History b) Technology - Social aspects c) tehnika d) zgodovina tehnike e) socialni vidik f) vplivi na ljudi g) nesreče h) primeri nesreč i) onesnaževanje okolja j) poškodbe mostov k) letalske nesreče l) Space Shuttle m) pomorske nesreče n) pregledno delo

  62
  COBISS.SI-ID 27464197

  168.
          MAKE : technology on your time. - [Sebastopol] : O'Reilly, cop. 2005. - 4 zv. : ilustr. ; 25 x 5 cm

  Ov. nasl. - Izšlo v kompletu štirih knjig v skupni škatli. - Nasl. na škatli: "Make : technology on your time : the first year". - Na hrbtu škatle: "In this special re-release, all 4 volumes of MAKE's first year are combined in this special Collector's Set". - Potiskane notr. str. ov.
  ISBN 0-596-52677-6 (komplet) ISBN 0-596-00922-4 (zv. 1) ISBN 0-596-10078-7 (zv. 2) ISBN 0-596-10080-9 (zv. 3) ISBN 0-596-10081-7 (zv. 4)
  a) Make (Sebastopol, Calif.) b) Technology c) Electronics d) Periodicals - Publishing e) naredi sam f) hobi g) elektrotehnika h) strojništvo i) robotika j) računalništvo k) akustika l) glasbeni inštrumenti m) gospodinjski pripomočki n) priročniki

  62:689
  COBISS.SI-ID 27444997

  169.
  TOOLEY, Michael H.
          Engineering A Level : compulsory units for AS and A Level engineering / Mike Tooley. - Oxford [etc.] : Newnes, 2005. - IX, 420 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6692-7 (broš.)
  a) Engineering b) tehnika c) inženiring d) konstruiranje e) načrtovanje f) planiranje g) materiali h) procesi i) inženirji j) razvoj izdelkov k) učbeniki

  62(075.8)
  COBISS.SI-ID 26866949


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  170.
  AGARWAL, Bhagwan D.
          Analysis and performance of fiber composites / Bhagwan D. Agarwal, Lawrence J. Broutman, K. Chandrashekhara. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XIII, 562 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-26891-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-26891-8 (ISBN-13)
  a) Fibrous composites b) Reinforced plastics c) materiali d) kompoziti e) vlakna f) lastnosti g) analize h) proizvodnja vlaknastih kompozitov i) laminatni kompoziti j) utrujenost materialov k) karakteristike l) plastičnost m) elastičnost n) priročniki

  620.22-419.8.001.4
  COBISS.SI-ID 27024645

  171.
  ASHBY, M. F.
          Engineering materials 2 : an introduction to microstructures, processing and design / by Michael F. Ashby and David R. H. Jones. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Butterworth Heinemann ; Elsevier, 2005. - XIII, 451 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6381-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6381-6 (ISBN-13)
  a) materiali b) kovine c) keramika d) steklo e) polimeri f) kompoziti g) mikrostrukture h) obdelave i) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 8777755

  172.
  ASHBY, M. F.
          Materials selection in mechanical design / Michael F. Ashby. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Elsevier - Butterworth Heinemann, 2005. - XIV, 603 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6168-2
  a) materiali b) izbor materialov c) lastnosti d) študije Case e) materiali f) lastnosti materialov g) izvori podatkov h) konstruiranje i) industrijsko oblikovanje j) procesi konstruiranja k) obdelave materialov l) uporaba materialov m) študije Case n) pregledno delo

  620.16
  COBISS.SI-ID 7871771

  173.
  ASTHANA, Rajiv
          Materials processing and manufacturing science / Rajiv Asthana, Ashok Kumar, Narendra B. Dahotre. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XXV, 628 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7716-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7716-5 (ISBN-13)
  a) Materials science b) Manufacturing processes c) materiali d) lastnosti materialov e) litje f) strjevanje g) praškasta metalurgija h) oblikovanje keramike i) površine j) podpovršinski sloji k) površinske tehnike l) prevleke m) kompoziti n) proizviodnja polprevodnikov o) nanomateriali p) nanoproizvodnja q) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27718149

  174.
  FERNANDEZ, John, 1963-
          Material architecture : emergent materials for innovative buildings and ecological construction / John Fernandez. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2006. - IX, 332 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 307-330. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6497-5
  a) Building materials - Environmental aspects b) Sustainable buildings - Design and construction c) arhitektura d) gradbeništvo e) materiali f) zgodovinski pregled g) vrste materialov h) lastnosti i) kovine j) polimeri k) keramika l) kompoziti m) biomateriali n) uporaba materialov o) sestava materialov

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27373317

  175.
  HANŽIČ, Lucija
          Kapilarnost v betonih : doktorska disertacija = Capitally in concrete : Ph. D. Thesis / Lucija Hanžič. - Ljubljana : [L. Hanžič], 2005. - XVII, 85 str. : ilustr. ; 30 cm

  Disert. v slov. in angl. - Bibliografija: str. 79-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za materiale in metalurgijo
  a) beton b) materiali c) kapilarnost d) poroznost e) viskoznost f) kemični dodatki g) nevtronska radiografija h) doktorske disertacije

  620.1/.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 608095

  176.
  KOO, Joseph H.
          Polymer nanocomposites : processing, characterization, and applications / Joseph H. Koo. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XII, 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill nanoscience and technology series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145821-2
  a) Polymeric composites b) Nanostructured materials c) materiali d) polimerni kompoziti e) nanotehnologije f) nanomateriali g) sinteze h) karakterizacija i) lastnosti j) aplikacije k) visokotemperaturni materiali l) raziskave m) razvoj

  620.1/.2:678
  COBISS.SI-ID 27635205

  177.
          MULTISCALE modelling of damage and fracture processes in composite materials / edited by Tomasz Sadowski. - Wien : Springer, cop. 2005. - 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (CISM courses and lectures ; no. 474)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-211-29558-5 (ISBN-10) ISBN 978-3-211-29558-8 (ISBN-13)
  a) materiali b) kompoziti c) cementni d) laminatni e) keramični f) modeliranje poškodb g) mehanika loma h) mehanika poškodb i) poškodbe površin j) zborniki

  539.422.5(063)
  COBISS.SI-ID 27464965

  178.
  NICHOLAS, Theodore
          High cycle fatigue : a mechanics of materials perspective / Theodore Nicholas. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2006. - XIV, 641 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044691-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-08-044691-2 (ISBN-13)
  a) Materials - Fatigue b) materiali c) utrujenost materiala d) plinske turbine e) obnašanje materialov f) visoke vrekvence g) ponavljajoče obremenitve h) periodične obremenitve i) Jasperjeva enačba j) Dixonova metoda k) pregledno delo

  620.178.3:621.438
  COBISS.SI-ID 27717125

  179.
  VOYIADJIS, George Z.
          Damage mechanics / George Z. Voyiadjis, Peter I. Kattan. - Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. - XI, 257 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering)

  Bibliografija: str. 241-254. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2757-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-2757-4 (ISBN-13)
  a) Continuum damage mechanics b) materiali c) preiskušanje materialov d) poškodbe materialov e) mehanika poškodb f) teorija elastičnosti g) kinematični opisi poškodb h) elastoplastični materiali i) pregledno delo

  620.1:539.3
  COBISS.SI-ID 27591685


  620.9 ENERGETIKA.


  180.
  BULJAK, Vladeta
          Instalacije za propan-butan : projektovanje, gradnja i eksploatacija malih postrojenja / Vladeta Buljak. - Beograd : Građevinska knjiga : Termogas, 2005 (Zrenjanin : Budućnost). - 367 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Tehnika)

  Bibliografija: str. 367
  ISBN 86-395-0433-4 (vezano)
  a) energetika b) strojništvo c) tekoči plin d) rezervoarji e) načrtovanje f) inštalacije g) plin h) cevi i) regulatorji pritiska j) plinska napeljava k) strojne inštalacije

  620.9
  COBISS.SI-ID 121484556

  181.
  RADOSAVLJEVIĆ, Jasmina M., 1961-
          Solarna energetika i održivi razvoj / Jasmina M. Radosavljević, Tomislav M. Pavlović, Miroslav R. Lambić. - Beograd : Građevinska knjiga, 2004 (Novi Sad : Stylos print). - 388 str., [16] str. ilustr. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Na hrbtni str. nasl. str.: Solar energy and sustainable development. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 86-395-0405-9 (broš.)
  a) energetika b) ekologija c) sončna energija d) kolektorji e) pasivno ogrevanje f) načrtovanje zgradb g) izračun prevodnosti

  620.9
  621
  COBISS.SI-ID 116798988

  182.
  TIWARI, G. N.
          Renewable energy resources : basic principles and applications / G. N. Tiwari, M. K. Ghosal. - Harrow : Alpha Science International, cop. 2005. - XVI, 649 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-84265-125-0
  a) Renewable energy sources b) Power resources c) ekologija d) energetika e) sončna energija f) kolektorji g) sončne celice h) principi sončnega ogrevanja i) sončno sevanja j) numerično modeliranje k) učinkovitost sončnih celic l) geotermalni vplivi m) toplotne črpalke n) preskušanje

  620.92
  COBISS.SI-ID 8994075


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  183.
  ANTAKI, George A.
          Fitness-for-service and integrity of piping, vessels, and tanks : ASME code simplifed / George Antaki. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIII, 456 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill mechanical engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145399-7 (vezano)
  a) Piping - Design and construction b) Pressure vessels - Design and construction c) strojništvo d) strojni elementi e) cevovodi f) ASME standardi g) konstruiranje cevovodov h) načrtovanje cevovodov i) tlačne posode j) načrtovanje posod k) konstruiranje tlačnih posod l) rezervoarji m) kontrola posod n) materiali za cevi o) izdelava cevi p) napake q) razpoke r) preobremenitve s) analize napak t) popravila u) pregledno delo

  621.643
  COBISS.SI-ID 27309573

  184.
  BULLACK, Hans-Jürgen
          Berechnung metallischer Rohrleitungsbauteile [Elektronski vir]. 1, nach EN 13480-3 : 2002 / Hans-Jürgen Bullack. - El. podatki. - Würzburg : Vogel, cop. 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm + priročnik. - (Kamprath interaktiv)

  Sistemske zahteve: Microsoft-Excel vsaj verzija 97, Adobe Acrobat Reader vsaj verzija 4.0. - Nasl. z enote
  ISBN 3-8023-1977-X
  a) strojništvo b) strojni elementi c) kovinske cevi d) cevovodi e) konstrukcijski elementi f) računanje konstrukcij g) izračuni h) dimenzioniranje i) uporaba programov j) elektronske preglednice k) Excel l) baze podatkov m) podatki o materialih n) programski moduli o) primeri izračunov

  621
  COBISS.SI-ID 26125061

  185.
  BULLACK, Hans-Jürgen
          Berechnung metallischer Rohrleitungsbauteile [Elektronski vir]. 2, nach EN 13480-3 : 2002 / Hans-Jürgen Bullack. - El. podatki. - Würzburg : Vogel, cop. 2005. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm + priročnik. - (Kamprath interaktiv)

  Sistemske zahteve: Microsoft-Excel vsaj verzija 97. - Nasl. z enote
  ISBN 3-8343-3005-1
  a) strojništvo b) strojni elementi c) kovinske cevi d) cevovodi e) konstrukcijski elementi f) računanje konstrukcij g) izračuni h) dimenzioniranje i) uporaba programov j) elektronske preglednice k) Excel l) baze podatkov m) podatki o materialih n) programski moduli o) primeri izračunov

  621
  COBISS.SI-ID 26360325

  186.
  FINDEISEN, Dietmar
          Ölhydraulik : Handbuch für die hydrostatische Leistungsübertragung in der Fluidtechnik / Dietmar Findeisen. - 5., neu bearbeitete Aufl. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XXVIII, 816 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-23880-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-23880-5 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) hidravlični pogoni c) hidrostatični pogoni d) oljna hidravlika e) krmilne naprave f) regulacijske naprave g) pregledno delo

  62-82:62-85
  COBISS.SI-ID 27702789

  187.
  INTERNATIONAL congress on "continuous casting" (2005 ; Neu-Ulm)
          Continuous casting : proceedings of the International conference on continuous casting of non-ferrous metals / edited by, H. R. Müller. - Weinheim : Wiley-VCH : DGM, cop. 2006. - XII, 382 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 3-527-31341-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31341-9 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) kontinuirano litje d) tehnologije zlitin e) litine f) simulacija g) modeliranje h) struktura zlitin i) zborniki

  621.74
  COBISS.SI-ID 27238405

  188.
  JHA, A. R., 1928-
          Cryogenic technology and applications / [A. R. Jha]. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XXI, 267 str. : ilustr. ; 24 cm

  Avtor naveden na ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7887-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7887-2 (ISBN-13)
  a) hladilna tehnika b) nizkotemperaturna tehnika c) zgodovinski razvoj d) zgodnje aplikacije e) industrijske aplikacije f) učinkovitost hlajenja g) termodinamika h) prehod toplote i) izmenjevalci toplote j) nizkotemperaturni hladilniki k) načrtovanje l) kapacitete hlajenja m) pregledno delo

  621.59
  COBISS.SI-ID 27549701

  189.
  LEJZEROVIČ, Aleksander
          Wet-steam turbines for nuclear power plants / Alexander S. Leyzerovich. - 1st American ed. - Tulsa : PennWell, 2005. - XXXV, 456 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-59370-032-6
  a) Boiling water reactors - Equipment and supplies b) Steam-turbines c) strojništvo d) energetski stroji e) parne turbine f) konstruiranje turbin g) turbinska postrojenja h) remont i) uporaba j) jedrske elektrarne k) pregledno delo

  621.1
  COBISS.SI-ID 27596549

  190.
  MENON, E. Shashi
          Gas pipeline hydraulics / E. Shashi Menon. - Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. - 404 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2785-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-2785-8 (ISBN-13)
  a) Natural gas pipelines - Design and construction b) Pipe - Hydrodynamics c) strojništvo d) plinovodi e) naravni plin f) lastnosti plinov g) kompresija plinov h) kompresorji i) kompresorske postaje j) analize cevovodov k) termična hidravlika l) meritve pretokov m) ventili n) ekonomski vidik o) pregledno delo

  621.644.02
  COBISS.SI-ID 27591941

  191.
  MILLER, Rex, 1929-
          Air conditioning and refrigeration / Rex Miller, Mark R. Miller. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2006. - XVII, 603 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 529. - Kazalo
  ISBN 0-07-146788-2
  a) Air conditioning b) Refrigeration and refrigerating machinery c) strojništvo d) hladilna tehnika e) prezračevalni sistemi f) klimatizacija g) hladilni sistemi h) razvoj sistemov i) ventili j) elektromagneti k) električne naprave l) električni motorji m) karakteristike delovanja n) hladilna sredstva o) kompresorji p) hladilni stolpi q) hlajenje vode r) evapoatorji s) pretoki hladilnih sredstev t) zanesljivost naprav u) varnost naprav v) popravila w) zmrzovalne naprave x) nadzorovanje kakovosti zraka y) komercialni sistemi z) toplotne črpalke {) cevovodi |) izolacije cevovodov }) priročniki

  621.56/.59
  COBISS.SI-ID 27635461

  192.
  MILLS, David, pisec
          Pneumatic conveying design guide / David Mills. - 2nd ed., reprinted. - Oxford ; Burlington : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. - XII, 637 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5471-6
  a) Pneumatic-tube transportation b) strojništvo c) pnevmatski transport d) transportni sistemi e) projektiranje sistemov f) vrste sistemov g) komponente sistemov h) delovanje sistemov i) izbor sistemov j) optimiranje sistemov k) transport materiala l) praškasti material m) lastnosti materialov n) cevovodi o) problemi delovanja p) erozija cevi q) kondenz r) varnost s) zdravje t) primeri u) pregledno delo

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 27457541

  193.
  POPRAWE, Reinhart
          Lasertechnik für die Fertigung : Grundlagen, Perspektiven und Beispiele für den innovativen Ingenieur / Reinhart Poprawe. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XVII, 526 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-21406-2
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) laserji d) laserske obdelave e) delovanje laserja f) fizika plazme g) obdelave površin h) rezanje i) odrezavanje j) spajanje materialov k) vrtanje l) laserske meritve m) pregledno delo

  621.7/.9:535.374:621.375.8
  COBISS.SI-ID 27453445

  194.
  RANGWALA, Abdulla S., 1943-
          Turbo-machinery dynamics : design and operation / A. S. Rangwala. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2005. - XVI, 535 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill mechanical engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145369-5
  a) Turbines - Design and construction b) strojništvo c) turbinski stroji d) turbine e) načrtovanje f) konstruiranje g) parne turbine h) plinske turbine i) letalski pogoni j) sestavni deli k) kompresorji l) sistemi zgorevanja m) lopatice turbin n) pogonska kolesa o) zobniki p) materiali q) super jekla r) proizvodne metode s) priročniki

  621-135
  COBISS.SI-ID 27458309

  195.
          RECENT advances in laser processing of materials / editors, Jacques Perriere, Eric Millon, Eric Fogarassy. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2006. - XXI, 446 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-080-44727-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-080-44727-8 (ISBN-13)
  a) Lasers - Industrial applications b) strojništvo c) obdelave materialov d) obdelovalni postopki e) laserske obdelave f) obdelovanje z odrezavanjem g) aplikacije h) nanotehnologije i) mikroelektronika j) biologija k) biomateriali l) pregledno delo

  621.9:621.375.826
  COBISS.SI-ID 27720709

  196.
  RECKNAGEL, Hermann
          Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik : einschließlich Warmwasser- und Kältetechnik : mit über 2100 Abbildungen und über 350 Tafeln sowie 4 Einschlagtafeln / [Recknagel, Sprenger, Schramek] ; herausgegeben von Ernst-Rudolf Schramek. - 72. Aufl. - München : Oldenbourg Industrieverlag, cop. 2005. - XXXIX, 2036, 56 str., [3] f. zganj. pril. : ilustr. ; 21 cm

  Avtorji navedeni na ov. - Ov. nasl.: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik 05/06. - Kazala
  ISBN 3-486-26534-2
  a) sanitarna tehnika - ogrevanje - hlajenje - prezračevanje - klimatizacija - priročniki

  697(035)
  628.8(035)
  621.56/.59(035)
  COBISS.SI-ID 55796737

  197.
  RISHEL, James B.
          HVAC pump handbook / James B. (Burt) Rishel, Thomas H. Durkin, Benny L. Kincaid. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-HiIl, cop. 2006. - XVII, 684 str. : graf. prikazi, načrti ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145784-4
  a) Hydronics - Equipment and supplies - Handbooks, manuals, etc b) Pumping machinery - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) črpalke e) HVAC - Heating, Ventilating and Air Conditioning f) ogrevanje g) prezračevanje h) HVAC črpalke i) HVAC sistemi j) lastnost črpalk k) pogoni črpalk l) konfiguracija HVAC sistema m) hladilni sistemi n) zaprti hladilni sistemi o) toplovodni sistemi p) delovanje črpalk q) vzdrževanje r) priročniki

  697:621.6.9(035)
  COBISS.SI-ID 27634181

  198.
  RONG, Yiming, 1958-
          Advanced computer-aided fixture design / Yiming (Kevin) Rong, Samuel H. Huang, Zhikun Hou. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, 2005. - X, 414 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip054/20040267 84.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-594751-8 (vezano)
  a) Jigs and fixtures - Computer-aided design b) strojništvo c) proizvodne naprave d) vpenjalne naprave e) vpenjalne priprave f) pozicionirane naprave g) konstruiranje naprav h) računalniško konstruiranje i) CAD j) CAD/CAM k) primeri l) proizvodnja m) pregledno delo

  621.9
  COBISS.SI-ID 27089669

  199.
          SEIBT Industrie-Informationen [Elektronski vir]. Verpackungstechnik Datenbank = Packaging technology database : Qualitätsadressen für die Verpackungswirtschaft = High-quality adresses for purchasing. - El. podatki. - Darmstadt : Hoppenstedt, 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Windows; pregledovalnik za WWW; CD-ROM enota. - Besedilo v nem. in angl. - Podatki z nasl. zaslona. - "Edition II, '04"
  ISBN 3-936865-43-4
  a) tehnologija pakiranja b) katalog proizvodov c) katalog proizvajalcev d) adresar e) imenik

  621.798
  COBISS.SI-ID 26371077

  200.
  STACHOWIAK, Gwidon W.
          Engineering tribology / Gwidon W. Stachowiak, Andrew W. Batchelor. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. - XXIV, 801 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7836-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7836-0 (ISBN-13)
  a) Tribology b) strojništvo c) tribologija d) maziva e) hidrostatična f) hidrodinamična g) elastohidrodinamična h) fizikalne lastnosti maziv i) viskoznost j) kapilarnost k) pregledno delo

  621.89
  COBISS.SI-ID 10031126

  201.
          VACUUM technology : practical heat treating and brazing / edited by Roger Fabian. - 3rd printing. - Materials Park : ASM International, 1998. - XVIII, 253 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-477-3
  a) Vacuum technology b) Metals - Heat treatment c) Brazing d) strojništvo e) vakuumska tehnologija f) vakuumske obdelave g) toplotne obdelave h) trdo lotanje i) vakuumske toplotne obdelave j) vakuumske naprave k) sistemi regulacije temperature l) uporaba m) pregledno delo

  621.9:621.521
  COBISS.SI-ID 27804421

  202.
          WER baut Maschinen in Deutschland [Elektronski vir] = Who makes machinery in Germany = Qui construit des machines en Allemagne = Quién construye máquinas en Alemania / VDMA. - 1st ed. - El. podatki. - Darmstadt : Hoppenstedt, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška Sorodni elektronski vir: http://www.vdma. org/wps/portal/Home/en. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-935774-16-8
  a) strojništvo b) Nemčija c) strojna industrija d) stroji e) katalog proizvodov f) katalog proizvajalcev g) adresar h) imenik

  621
  COBISS.SI-ID 26699269

  203.
          WER baut Maschinen in Deutschland [Elektronski vir] = Who makes machinery in Germany = Qui construit machines en Allemagne = Quién construye máquinas en Alemania / [Herausgeber] VDMA, Verband Deutscher Maschinen- u. Anlagenbau ; software by Mogul. - Besedilni podatki. - Darmstadt : Hoppenstedt Bonnier Produktinformationen, [2006]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v nem., angl., špan. in franc. jeziku. - Na CD-ROM-u: "Edition I, 2006"
  ISBN 3-935774-22-2
  a) strojništvo b) strojna industrija c) stroji d) katalog proizvodov e) katalog proizvajalcev f) Nemčija

  621(430)(085.2)
  COBISS.SI-ID 27825413


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  204.
  BOLDEA, I.
          The electric generators handbook. Synchronous generators / Ion Boldea. - Boca Raton ; London ; New York : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (The electric power engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-5725-X (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-5725-1 (ISBN-13) ISBN 0-8493-1481-X (komplet)
  a) Synchronous generators b) elektrotehnika c) električni stroji d) sinhronski generatorji e) pogonske turbine f) modeli g) topologija h) matematične osnmove i) regulacija j) načrtovanje k) testiranje l) numerični primeri m) priročniki

  621.31.12
  COBISS.SI-ID 5209428

  205.
  BOLDEA, I.
          The electric generators handbook. Variable speed generators / Ion Boldea. - Boca Raton ; London ; New York : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (The electric power engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-5715-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-5715-2 (ISBN-13) ISBN 0-8493-1481-X (komplet)
  a) Variable speed generators b) elektrotehnika c) električni stroji d) generatorji e) samovzbudni indukcijski f) reluktančni g) sinhronski s trajnim magnetom h) alternatorji i) generatorski sistemi j) WRIG - Wound Rotor Induction Generators k) SCIG - Stator Converter Controlled Inovction Generators l) ISA - Induction Starter Alternators m) LMA - Linear Motion Alternators n) priročniki

  621.313.12
  COBISS.SI-ID 5209172

  206.
  CROWDER, Richard M.
          Electric drives and electromechanical systems / Richard Crowder. - 1st ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - XV, 292 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 285-287. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6740-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6740-1 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) električni pogoni c) elektromehanski sistemi d) prenosi moči e) pretvorniki f) električni motorji g) brezkontaktni motorji h) indikcijski motorji i) koračni motorji j) krmilniki k) priročniki

  621.313
  COBISS.SI-ID 27550469

  207.
  EDWARDS, Rodger
          Handbook of domestic ventilation / Rodger Edwards. - Oxford : Elsevier, 2005. - X, 257 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5097-4
  a) energetika b) elektrotehnika c) prezračevanje d) ventilacija e) stanovanja f) načini ventilacije g) regulativa h) standardi

  620.9
  621.3
  COBISS.SI-ID 1766788

  208.
  FOWLER, Nick
          Electrician's calculations manual / Nick Fowler. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - VII, 263 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-143654-5
  a) Electric engineering - Problems, exercises, etc b) Electric engineering - Mathematics - Handbooks, manuals, etc c) Mathematics - Formulae - Handbooks, manuals, etc d) elektrotehnika e) izračuni f) formule g) izmenični tok h) enosmerni tok i) transformatorji j) električni motorji k) priročniki

  621.3:51
  COBISS.SI-ID 27571973

  209.
          HIGH magnetic fields : science and technology / editors Fritz Herlach, Noboru Miura. - Hackensack : World Scientific, cop. 2006. - 3 zv. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Vsebina: Zv. 1: Magnet technology and experimental techniques. - VIII, 326 str. ; Zv. 2: Theory and experiments I. - VIII, 271 str. ; Zv. 3: Theory and experiments II. - VIII, 311 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-02-4964-0 (zv. 1) ISBN 981-02-4965-9 (zv. 2) ISBN 981-02-4966-7 (zv. 3) ISBN 981-02-4698-6 (komplet)
  a) Magnetic fields - Experiments b) Magnetics c) Physics d) Champs magnétiques - Expériences e) Substances magnétiques f) Physique g) elektrotehnika h) magnetizem i) visokomagnetna polja j) organski prevodniki k) resonanca ciklotrona l) superprevodniki m) permanentni magneti n) jedrska magnetna resonanca o) biološki sistemi p) zborniki

  537.6(063)
  COBISS.SI-ID 27696133

  210.
  HUGHES, Austin
          Electric motors and drives : fundamentals, types and applications / Austin Hughes. - 3rd ed. - Oxford : Elsevier/Newnes, 2006. - XIX, 410 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 400. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4718-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-4718-2 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) električni motorji c) delovanje d) elektronski pretvorniki e) krmiljenje motorjev f) enosmerni motorji g) indukcijski motorji h) ekvivalentna vezja i) koračni motorji j) priročniki

  621.313.13
  COBISS.SI-ID 27550725

  211.
  KATSENELENBAUM, Boris Zakarovič
          High-frequency electrodynamics / Boris Z. Katsenelenbaum. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XIII, 329 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 321-323. - Kazalo
  ISBN 3-527-40529-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40529-9 (ISBN-13)
  a) Electrodynamics b) elektrotehnika c) elektromagnetizem d) elektrodinamika e) Maxwellove enačbe f) zaprti valovodi g) zaprti resonatorji h) teorija anten i) odprti vodi j) uklon na objektih k) kovinski objekti l) dielektrični objekti m) pregledno delo

  537.8
  COBISS.SI-ID 27600645

  212.
  LESLIE, Russell P.
          The outdoor lighting pattern book / Russell P. Leslie, Paula A. Rodgers ; Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute ; editing by Kevin Heslin. - New York : McGraw-Hill, 1996. - XI, 218 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 206. - Kazalo
  ISBN 0-07-037188-1
  a) Exterior lighting b) Electric lighting c) elektrotehnika d) osvetlitev e) arhitektura f) zunanja osvetlitev g) načrtovanje h) tipologija stavb i) javne stavbe j) javne površine k) igrišča l) šole m) trgovina n) parkirišča o) skladišča

  621.3:72
  COBISS.SI-ID 27524869

  213.
  LYNE, William
          Occult ether physics : Tesla's hidden space propulsion system and the conspiracy to conceal it / by William Lyne. - 2nd revised ed., 6th production. - Lamy : Creatopia Productions, 1998. - 106 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 106
  ISBN 0-9637467-6-6
  a) Tesla, Nikola (1856-1943) b) Unidentified flying objects - Government policy - United States c) Government information - United States d) Conspiracies - United States e) Nikola Tesla f) pogonski sistemi g) neznani leteči predmeti h) električni pogoni i) ZDA j) pregledno delo

  621.3
  COBISS.SI-ID 27171333

  214.
  MANIKTALA, Sanjaya
          Switching power supplies A to Z / Sanjaya Maniktala. - Burlington : Elsevier/Newnes, cop. 2006. - XVIII, 503 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 489-491. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7970-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7970-1 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) energetska elektronika c) stikalni način močnostnih pretvornikov d) DC-DC pretvorniki e) načrtovanje pretvornikov f) elektromagnetna interferenca g) EMI filtri h) magnetne komponente i) meritve j) krmiljenje k) učbeniki

  621.314(075)
  COBISS.SI-ID 27549189

  215.
  MCPARTLAND, Brian J.
          McGraw-Hill's national electrical code handbook / by Brian J. McPartland and Joseph F. McPartland. - 25th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXI, 1345 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill NEC series)

  Kazalo
  ISBN 0-07-144340-1
  a) Electric apparatus and appliances - Installation b) Buildings - Electric equipment c) priporočila d) standardi e) instalacije f) materiali g) električna oprema h) zaščitne naprave i) varnostne naprave j) priročniki

  621.36(73)(083.95)
  COBISS.SI-ID 27646213

  216.
  NAGSARKAR, T. K.
          Basic electrical engineering / T. K. Nagsarkar, M. S. Sukhija. - New Delhi : Oxford University Press, cop. 2005. - XIII, 634 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 625-626. - Kazalo
  ISBN 0-19-567392-1 (broš.)
  a) Electric engineering b) elektrotehnika c) osnove elektrike d) analize vezij e) teoremi vezij f) magnetna vezja g) trofazni sistemi h) principi pretvarjanja i) sinhronski stroji j) indukcijski motorji k) enosmerni stroji l) analogni instrumenti m) močnostni sistemi n) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 27622405

  217.
          NANOMAGNETISM : ultrathin films, multilayers and nanostructures / [editors] D. L. Mills, J. A. C. Bland. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2006. - XIII, 334 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Contemporary concepts of condensed matter science)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-444-51680-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-51680-0 (ISBN-13)
  a) Magnetic films b) Nanostructured materials c) Ferromagnetic materials d) Thin films - Magnetic properties e) elektrotehnika f) nanomagnetizem g) lastnosti magnetnih struktur h) ultratanke plasti i) dinamične plasti j) statične plasti k) termične plasti l) anizotropija m) spinski prenos n) tunelski spoji o) feromagnetni materiali p) pregledno delo

  537.6/.8
  COBISS.SI-ID 27684101

  218.
  OKAMOTO, Katsunari, 1949-
          Fundamentals of optical waveguides / Katsunari Okamoto. - 2nd ed. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XVI, 561 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-525096-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-525096-2 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) optoelektronika c) optični valovodi d) optična vlakna e) metoda širjenja valov f) nelinearni optični efekti g) širjenje žarkov h) pregledno delo

  621.372.8
  COBISS.SI-ID 27549957

  219.
  SPIELER, Helmuth
          Semiconductor detector systems / Helmuth Spieler. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XVI, 489 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series on semiconductor science and technology ; 12) (Oxford science publications)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-852784-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-852784-8 (ISBN-13)
  a) Semiconductor nuclear counters b) elektrotehnika c) polprevodniški detektorji d) detektorski sistemi e) elektronski šum f) obdelave signalov g) tranzistorji h) ojačevalniki i) sevanje j) elektronska vezja k) senzorji l) pregledno delo

  621.382
  539.1.074.55
  COBISS.SI-ID 19475239

  220.
  TARKHANYAN, Roland H.
          Radiowaves and polaritons in anisotropic media / Roland H. Tarkhanyan and Nikolaos K. Uzunoglu. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XIV, 210 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 205-208. - Kazalo
  ISBN 3-527-40615-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40615-9 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) elektromagnetno valovanje c) anizotropni kristali d) valovanje v kristalih e) širjenje valovanja f) širjenje optičnih vibracij g) anizotropni polprevodniki h) Maxwellove enačbe i) radijski valovi j) polarizacija k) zunanje statično magnetno polje l) elektromagnetna nestabilnost m) pregledno delo

  537.8
  COBISS.SI-ID 27597573

  221.
  TARRICONE, Luciano
          Grid computing for electromagnetics / Luciano Tarricone, Alessandra Esposito. - Boston ; London : Artech House, 2004. - XVIII, 246 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Artech House electromagnetic analysis series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-777-4
  a) Computational grids (Computer systems) b) Electromagnetism - Data processing c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) računalniški sistemi f) omrežno računanje g) elektromagnetne aplikacije h) obdelave podatkov i) postavitev mreže j) FDTD - Finite Difference Time Domain k) brezžične tehnologije l) radijske postaje m) kriptografija n) pregledno delo

  537.8:004.4
  COBISS.SI-ID 27640325

  222.
  WU, Keng C., 1948-
          Switch-mode power converters : design and analysis / Keng C. Wu. - Burlington : Elsevier/Academic Press, 2006. - XV, 392 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 385-386
  ISBN 0-12-088795-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-088795-8 (ISBN-13)
  a) Electric current converters b) Switching power supplies c) elektrotehnika d) energetska elektronika e) močnostni pretvorniki f) tokovni pretvorniki g) stikalni način močnostnih pretvornikov h) vrste pretvornikov i) pretvorniške vezja j) načrtovanje k) matematični modeli l) pregledno delo

  621.314
  COBISS.SI-ID 27443205

  223.
  YAO, Libin
          Low-power low-voltage sigma-delta modulators in nanometer CMOS / by Libin Yao, Michiel Steyaert and Willy Sansen. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - XXIII, 158 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The international series in engineering and computer science ; SECS 868)

  Bibliografija: str. 151-156. - Kazalo
  ISBN 1-4020-4139-X (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-4139-6 (ISBN-13)
  a) Analog-to-digital converters b) Modulators (Electronics) c) elektrotehnika d) sigma-delta modulatorji e) nizkonapetostni modulatorji f) ADC načrtovanje g) CMOS tehnologije h) nanotehnologije i) pregledno delo

  621.3
  COBISS.SI-ID 27476741


  621.352 PRIMARNI ČLENI IN BATERIJE


  224.
          FUEL cells compendium / edited by Nigel P. Brandon, David Thompsett. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XV, 619 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044696-5
  a) Fuel cells b) Fuel cells - Research c) elektrokemijska tehnika d) gorivne celice e) goriva f) predelave goriv g) alkalne h) trdno oksidne i) DMFC - Direct Methanol Fuel Cells j) MCFC - Molten Carbonate Feul Cells k) protonske izmenjevalne membrane l) PEM - Proton Exchange Membrane m) hranjenje vodika n) aplikacije o) priročniki

  621.352
  COBISS.SI-ID 9403163


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  225.
  BALIGA, B. Jayant, 1948-
          Silicon RF power MOSFETS / B. Jayant Baliga. - Hackensack : World Scientific, cop. 2005. - XVI, 302 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-256-121-8
  a) Metal oxide semiconductor field-effect transistors b) elektrotehnika c) brezžične komunikacije d) kovinooksidni polprevodniški tranzistorji na poljski efekt e) MOSFET-i f) močnostni ojačevalniki g) visokofrekvenčna tehnika h) pregledno delo

  621.382.3
  COBISS.SI-ID 27595269

  226.
          CONCEPTS in spin electronics / edited by Sadamichi Maekawa. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XIV, 398 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series on semiconductor science and technology ; 13)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-856821-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-856821-6 (ISBN-13)
  a) Spintronics b) elektrotehnika c) spinska elektronika d) feromagnetni materiali e) magnetni polprevodniki f) spinska dinamika g) spinski efekti kvantnih točk h) elektronska polnjenja i) spintronika j) pregledno delo

  621.382:537.8
  COBISS.SI-ID 27647493

  227.
  DRAGOMAN, Mircea, 1955-
          Nanoelectronics : principles and devices / Mircea Dragoman, Daniela Dragoman. - Boston ; London : Artech House, cop. 2006. - XII, 426 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Nanotechnology series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-694-8
  a) Molecular electronics b) Nanotechnology c) elektrotehnika d) mikroelektronika e) nanotehnologije f) molekularna elektronika g) nanostrukture h) nanomateriali i) fizikalne osnove j) MEMS k) NEMS l) ogljikove nanocevne naprave m) magnetoelektronske naprave n) optoelektronske naprave o) molekularne nanonaprave p) biološke nanonaprave q) pregledno delo

  621.38.049.774
  COBISS.SI-ID 27606277

  228.
  IBRAHIM, Dogan
          PIC BASIC projects : 30 projects using PIC BASIC and PIC BASIC PRO / by Dogan Ibrahim. - Burlington : Elsevier, cop. 2006. - X, 367 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.: PICBASIC projects : 30 projects using PICBASIC and PICBASIC PRO. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6879-2
  a) elektrotehnika b) mikrokrmilni sistemi c) programabilni krmilniki d) programabilna integrirana vezja e) PIC aplikacije f) načrtovanje vezij g) zbirni jeziki h) programska orodja i) PICBASIC j) PIC BASIC PRO k) aplikacije l) PIC 16F627 m) PIC 16F73 n) PIC 16F84 o) PIC 16F877 p) PICBASIC prevajalniki q) programiranje krmilnikov r) priročniki

  621.382.049.7:004.3
  COBISS.SI-ID 27547909

  229.
  ISLAM, S. S.
          Semiconductor physics and devices / S. S. Islam. - New Delhi : Oxford University Press, 2006. - XVII, 546 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 538-542. - Kazalo
  ISBN 0-19-567729-3
  a) Semiconductors b) elektrotehnika c) polprevodniki d) fizika polprevodnikov e) vezi f) rast polprevodnikov g) polprevodniške naprave h) analize spojev i) polprevodniški tranzistorji j) tranzistorji na poljski efekt k) optoelektronske naprave l) mikrovalovne naprave m) močnostna elektronika n) učbeniki za visoke šole

  621.382(075.8)
  COBISS.SI-ID 27725061

  230.
          MEMS/NEMS handbook : handbook techniques and applications / edited by, Cornelius T. Leondes. - New York : Springer, cop. 2006. - 5 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Ov. nasl.: MEMS/NEMS handbook : techniques and applications
  Vsebina:
  Vol. 1: Design methods. - XVIII, 380 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  Vol. 2: Fabrication techniques. - XVIII, 332 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  Vol. 3: Manufacturing methods. - XVIII, 434 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  Vol. 4: Sensors and actuators. - XVIII, 386 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  Vol. 5: Medical applications and MOEMS. - XVIII, 556 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-24520-0 (ISBN-10, komplet) (ISBN-10) ISBN 978-0-387-24520-2 ! ISBN 978-0-387-25786-2 !
  a) Microelectromechanical systems - Design and construction b) Nanotechnology c) elektrotehnika d) elektromehanski sistemi e) mikro sistemi f) nano tehnologije g) MEMS - Micro Electro Mechanical System h) NEMS - Nano Electro Mechanical System i) načrtovanje j) dinamične simulacije k) mikromehanski vibracijski žiroskop l) MEFS - Micro Electro Fluidic System m) mikroelektrofluidni sistemi n) elektrostatične analize o) hitri mikro rotorji p) ultrazvočni pretvorniki q) proizvodne tehnike r) tehnologije integriranih vezij s) razvoj prototipov t) mikro obdelave u) tehnologije vbrizgavanja v) injekcijsko vbrizgavanje w) pulzni laserji x) akustična mikroskopija y) senzorji z) aktivatorji {) mikročrpalke |) medicinske aplikacije }) MOEMS - Micro Opto Electro Mechanical System ~) pregledno delo

  621.38.049.77
  COBISS.SI-ID 27539973

  231.
  MOORTHI, V. R.
          Power electronics : devices, circuits, and industrial applications / V. R. Moorthi. - Delhi : Oxford University Press, 2005. - XII, 1013 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 1005-1006. - Kazalo
  ISBN 0-19-567092-2 (broš.)
  a) Power electronics b) elektrotehnika c) močnostna elektronika d) fizika tiristorjev e) krmiljni usmerniki f) enosmerni čoperji g) inverterji h) motorji brez ščetk i) krmilna vezja j) industrijske aplikacije k) mikroprocesorji l) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 27622149

  232.
  SMITH, Dave W.
          PIC in practice ; a project-based approach / D. W. Smith. - 2nd ed. - Oxford : Elsevier/Newnes, 2006. - VIII, 308 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6826-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6826-2 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) programabilni mikrokrmilniki c) PIC d) programiranje mikrokrmilnikov e) 16F84 f) 16C54 g) 16F87X h) 16F62X i) projekti j) aplikacije k) priročniki

  621.38.049:004.42
  COBISS.SI-ID 27550213

  233.
  THOMPSON, Marc T.
          Intuitive analog circuit design : a problem-solving approach using design case studies / by Marc T. Thompson. - Burlington : Elsevier/Newnes, 2006. - XIV, 480 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7786-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7786-8 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) elektronika c) elektronska vezja d) analogna vezja e) načrtovanje vezij f) obdelave signalov g) fizika diod h) bipolarni tranzistorji i) tranzistorski ojačevalniki j) tranzistorska stikala k) MOSFET naprave l) filtri m) operacijski ojačevalniki n) pregledno delo

  621.382.049.7
  COBISS.SI-ID 27548677

  234.
  TOOLEY, Michael H.
          Electronic circuits : fundamentals & applications / Michael Tooley. - 3rd ed. - Oxford : Newnes, 2006. - VIII, 430 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6923-3 (broš.)
  a) Electronic circuits b) Electronic circuits - Problems, exercises, etc c) elektrotehnika d) elektronika e) elektronska vezja f) pasivni elementi g) polprevodniki h) ojačevalniki i) oscilatorji j) mikroprocesorji k) mikrokrmilniki l) načrtovanje vezij m) aplikacije n) priročniki

  621.38.049.77
  COBISS.SI-ID 27718661


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  235.
  CHEN, Hsiao-Hwa
          Next generation wireless systems and networks / Hsiao-Hwa Chen, Mohsen Guizani. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XIV, 498 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 449-480. - Kazalo
  ISBN 0-470-02434-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-02434-8 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) brezžične komunikacije c) 3G mobilne tehnologije d) IEEE 802.11 standard e) B3G omrežja f) arhitektura brezžičnih sistemov g) internetna telefonija h) večkratni dostopi i) MIMO sistemi j) radijske komunikacije k) pregledno delo

  621.396
  COBISS.SI-ID 27705093

  236.
  CLARK, Cory L.
          LabVIEW digital signal processing : and digital communications / Cory L. Clark. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2005. - XIII, 205 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-144492-0
  a) LabVIEW b) Signal processing - Digital techniques c) elektrotehnika d) digitalne komunikacije e) obdelave signalov f) računalniško podprte obdelave g) LabVIEW h) digitalni filtri i) generiranje signalov j) gradnja komunikacijskih sistemov k) pregledno delo

  621.39:004.42
  COBISS.SI-ID 9986838

  237.
  FLETCHER, Sue
          Reeds VHF-DSC handbook / Sue Fletcher. - 2nd ed. - London : Adlard Coles Nautical, 2006. - IX, 150 str. : ilustr. ; 21 cm

  Ov. nasl.: Reeds VHF DSC handbook. - Kazalo
  ISBN 0-7136-7573-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7136-7573-3 (ISBN-13)
  a) Radio on boats - Handbooks, manuals, etc b) Shortwave radio - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) radijske komunikacije e) komunikacije na morju f) varnost plovbe g) VHF radiofonija h) selektivni klici i) GMDSS - Global Maritime and Safety System j) priročniki

  621.396:656.61
  COBISS.SI-ID 27806981

  238.
          HISTORY of wireless / Tapan K. Sarkar ... [et al.] ; with contributions from, Duncan C. Baker ... [et al.]. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2006. - XIX, 655 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Wiley series in microwave and optical engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-71814-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-71814-7 (ISBN-13)
  a) Radio - History b) Wireless communication systems - History c) Electromagnetism - Research - History d) Antennas (Electronics) - History e) elektrotehnika f) radijske komunikacije g) brezžične komunikacije h) komunikacijski sistemi i) elektromagnetizem j) razvoj k) 19. stol. l) zgodovinski pregled m) Oliver Headviside n) Marconi o) Nikola Tesla p) John Ambrose Fleming q) antene r) pregledno delo

  621.396(091)
  COBISS.SI-ID 27599621

  239.
          HSDPA/HSUPA for UMTS : high speed radio access for mobile communications / edited by Harri Holma and Antti Toskala. - Reprinted. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XXI, 245 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-01884-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01884-2 (ISBN-13)
  a) Mobile communication systems b) Very high speed integrated circuits c) Code division multiple access d) elektrotehnika e) radijske komunikacije f) mobilne komunikacije g) HSDPA - High Speed Downlink Packet Access h) WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access i) HSUPA - High Speed Uplink Packet Access j) 3GPP standardi k) mobilna omrežja tretje generacije l) HSPA standardizacija m) omrežni protokoli n) pregledno delo

  621.396
  COBISS.SI-ID 27601157

  240.
  IMAI, Hideki, 1943-
          Wireless communications security / Hideki Imai, Mohammad Ghulam Rahman, Kazukuni Kobara. - Boston ; London : Artech House, cop. 2006. - XI, 179 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Universal personal communications)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-520-8
  a) Wireless communication systems - Security measures b) Mobile communication systems - Security measures c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) brezžične komunikacije f) varnostni ukrepi g) kriptologija h) standardni protokoli i) IEEE 802.11 j) varnost v 2G sistemih k) varnost v 3G sistemih l) varnost v 4G sistemih m) aplikacijski protokoli n) pregledno delo

  621.396.001.2
  COBISS.SI-ID 27605765

  241.
  KAMEN, Edward W.
          Fundamentals of signals and systems using the Web and MATLAB / Edward W. Kamen, Bonnie S. Heck. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XII, 658 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 644. - Kazalo
  ISBN 0-13-168737-9
  a) Signal processing - Digital techniques b) System analysis c) elektrotehnika d) digitalne tehnike e) obdelave signalov f) modeli sistemov g) Fourierova transformacija h) Fourierova analiza i) diskretni časovni signali j) Laplaceova transformacija k) Z transformacija l) aplikacije m) krmiljenje n) načrtovanje digitalnih filtrov o) načrtovanje krmilnikov p) pregledno delo

  621.391
  COBISS.SI-ID 27726853

  242.
  KIM, Young Kyun
          4G roadmap and emerging communication technologies / Young Kyun Kim, Ramjee Prasad. - Boston ; London : Artech House, cop. 2006. - XVII, 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House universal personal communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-931-9
  a) Wireless communication systems - Technological innovations b) Cellular telephone systems - Technological innovations c) Wireless LANs - Technological innovations d) elektrotehnika e) brezžične komunikacioje f) 4G tehnologije g) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 27606533

  243.
  MIRON, Douglas B.
          Small antenna design / by Douglas B. Miron. - Burlington : Newnes/Elsevier, cop. 2006. - XV, 283 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Communications engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7861-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7861-2 (ISBN-13)
  a) Radio - Antennas - Design and construction b) elektrotehnika c) komunikacije d) antene e) miniaturizacija anten f) osnove g) elektromagnetna valovanja h) polarizacija i) pasovne širine j) vrste anten k) lastnosti anten l) pregledno delo

  621.396.67
  COBISS.SI-ID 27527173

  244.
          MULTIANTENNA channels : capacity, coding and signal processing : DIMACS workshop signal processing for wireless transmission, October 7-9, 2002, DIMACS Center / Gerard J. Foschini, Sergio Verdú, eds. - Providence : American Mathematical Society, cop. 2003. - X, 299 str. : graf. prikazi ; 27 cm. - (DIMACS series in discrete mathematics and theoretical computer science, ISSN 1052-1798 ; Vol. 62)

  Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 0-8218-3407-X
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) antenski nizi d) antenski kanali e) obdelave signalov f) kodiranje g) kapaciteta kanalov h) radiofuzijski kanali i) zborniki

  621.396.67
  MSC 2000:
  94A05
  94A13
  94A14
  94A15
  94A24
  94A40
  94B99
  15A52
  COBISS.SI-ID 13227609

  245.
  OHRTMAN, Frank
          WiMAX handbook : building 802.16 wireless networks / Frank Ohrtman. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - XX, 261 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill communications)

  Kazalo
  ISBN 0-07-145401-2
  a) Mobile communication systems b) Wireless communication systems c) Broadband communication systems d) Wireless LANs - Standards e) elektrotehnika f) brezžične komunikacije g) brezžični širokopasovni dostop h) WiMAX i) brezžična omrežja j) delovanje k) IEEE 802.16 WiMAX l) varnost m) prednosti n) tehnologija o) priročniki

  621.396
  COBISS.SI-ID 1797957

  246.
          RFID security / Frank Thornton ... [et al.]. - Rockland : Syngress, cop. 2006. - XIX, 242 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59749-047-4
  a) Inventory control - Automation b) Radio frequency identification systems c) Business logistics d) elektrotehnika e) avtomatizacija delovnih procesov f) pametne kartice g) RFID sistemi h) varnost i) uporaba RFID j) napadi na RFID k) zaščita RFID l) priročniki

  621.396.029:658.787.6
  COBISS.SI-ID 27718405

  247.
  SHEPARD, Steven
          IMS crash course / Steven Shepard. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXIV, 312 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: "Drivers behind IMS development; network, software, and system requirements; implementation and regulatory issues; fixed-mobile convergence". - Bibliografija: str. 289-291. - Kazalo
  ISBN 0-07-226306-7
  a) Multimedia communications b) Convergence (Telecommunication) c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) IMS IP Multimedia Subsystem f) brezžične komunikacije g) mobilne komunikacije h) multimedijske komunikacije i) razvoj j) IMS standardizacija k) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27633157

  248.
  SHEPARD, Steven
          WiMax crash course / Steven Shepard. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XVIII, 339 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226307-5
  a) Wireless communication systems b) Broadband communication systems c) elektrotehnika d) brezžične komunikacije e) brezžična omrežja f) arhitektura omrežij g) širokopasovni dostop h) WIMAX i) delovanje j) varnost k) prednosti l) priročniki

  621.396
  COBISS.SI-ID 27632901

  249.
          TOWARDS the wireless information society. Vol. 2, Heterogeneous networks / Ramjee Prasad, editor. - Boston ; London : Artech House, cop. 2006. - XVI, 540 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House universal personal communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-364-7
  a) Personal communication service systems b) Internetworking (Telecommunication) c) Telecommunication systems d) Heterogeneous computing e) Information society f) elektrotehnika g) komunikacijski sistemi h) brezžične komunikacije i) 3 G j) upravljanje mobilnih sistemov k) tehnike l) radijske komunikacije m) mobilni satelitski sistemi n) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 27441925

  250.
  WILCOX, James R.
          Video communications : the whole picture / by James R. Wilcox, with David K. Gibson ; illustrations by Laura Long and Michel L. Bayard. - 4th ed. - San Francisco : CMP Books, cop. 2005. - XVIII, 506 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57820-316-3
  a) Videoconferencing b) Computer conferencing c) Interactive multimedia d) Telecommunication systems e) elektrotehnika f) digitalne komunikacije g) video komunikacije h) video konference i) računalniške podprte konference j) interaktivni multimediji k) kodiranje l) zgoščevanje m) standardi za videokonference n) standardi za avdio grafične konference o) mobilne video konference p) uporaba IP omrežioj q) standardi za konference preko IP omrežij r) omrežja s preklapljanjem s) omrežja s preklapljanjem paketov t) osebne konference u) informacijska varnost v) pregledno delo

  621.397.4
  COBISS.SI-ID 27645445

  251.
  WOODS, John William, 1943-
          Multidimensional signal, image, and video processing and coding / John W. Woods. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XV, 493 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-088516-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-088516-9 (ISBN-13) ISBN 0-12-372566-6 (ISBN-10, CD-ROM) ISBN 978-0-12-372566-0 (ISBN-13, CD-ROM)
  a) Image processing - Digital techniques b) Signal processing - Digital techniques c) elektrotehnika d) digitalne slike e) video f) televizija g) brezžična telefonija h) internet i) kamere j) medicinske aplikacije k) industrijske aplikacije l) obdelave slik m) zgoščevanje slik n) zaznavanje slik o) dvodimezionalni signali p) vzorčenje slik q) transformacije r) filtri s) 3D t) video prenosi u) prenosna omrežja v) pregledno delo

  621.397
  COBISS.SI-ID 27449605


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  252.
  ADDIS, William, 1949-
          Building with reclaimed components and materials : a design handbook for reuse and recycling / Bill Addis. - London ; Sterling : Earthscan, 2006. - XVI, 208 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 201-203. - Kazalo
  ISBN 1-84407-274-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-84407-274-3 (ISBN-13)
  a) Building materials b) Recycling (Waste, etc.) c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) reciklažni materiali f) ponovna uporaba materialov g) recikliranje odpadnih materialov h) študije primerov i) temeljne konstrukcije j) nosilne konstrukcije k) ovoj stavbe l) obrtniška dela m) regeneriranje materialov n) obnavljanje

  624/625
  COBISS.SI-ID 27575813

  253.
  ANG, Alfredo Hua-Sing, 1930-
          Probability concepts in engineering : emphasis on applications in civil & environmental engineering / Alfredo H.-S. Ang, Wilson H. Tang. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2007. - XIII, 406 str. : ilustr. ; 26 cm

  Ov. nasl.: Probability concepts in engineering : emphasis on applications to civil and environmental engineering. - Na nasl. str.: "This title is the 2nd ed. of Probability concepts in engineering planning and design, Vol. I: Basic principles". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-72064-X (ISBN-10) ISBN 978-0-471-72064-5 (ISBN-13)
  a) Engineering - Statistical methods b) gradbeništvo c) konstrukcije d) statisstične metode e) verjetnost f) rizičnost g) izračuni h) analitični modeli i) Baye-ov pristop j) Bayesianove metode

  624.04
  COBISS.SI-ID 27514373

  254.
          ASSESSING building performance / edited by Wolfgang F. E. Preiser, Jacqueline C. Vischer. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth Heinemann, 2005. - XX, 243 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6174-7 (broš.)
  a) Buildings - Performance b) gradbeništvo c) izvedba del d) gradnja zgradb e) planiranje del f) vodenje del g) procesi gradnje h) evalvacija stroškov i) gradbeno planiranje j) študija primerov-Japonska k) trajnostna gradnja l) vrednotenje m) ocenjevanje gradnje

  624/625
  COBISS.SI-ID 27226885

  255.
  BALL, James T.
          The McGraw-Hill civil engineering PE exam depth guide : transportation engineering / James T. Ball. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : načrti ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh023/2002279568 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh041/200227956 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh024/20 02279568.html. - Hrbtni stv. nasl.: McGraw-Hill PE exam depth guide, transportation engineering. - Kazalo
  ISBN 0-07-136180-4 (broš.)
  a) Transportation engineering - Examinations, questions, etc b) gradbeništvo c) transport d) ceste e) križišča f) inženirska dela g) načrtovanje cest h) krivine i) zemeljska dela j) drenaže k) ekologija l) letališča m) mostovi n) železnice

  624/625
  COBISS.SI-ID 27366149

  256.
  BOŽILOVIĆ, Slavko
          Organizacija građenja u građevinarstvu i protiverozionim radovima / Slavko Božilović. - Beograd : Nauka, 1995. - VIII, 317 str. : ilustr. ; 30 cm + [6] f. pril.

  Bibliografija: str. 315-317
  a) gradbeništvo - poslovanje - gradbena dela - organizacija - tehnologija - dokumentacija - planiranje projektov - mrežno planiranje - uporaba računalnika - učbeniki za visoke šole b) analize c) normativi dela

  624/625
  COBISS.SI-ID 44631297

  257.
  BUCHANAN, Andrew Hamilton, 1948-
          Structural design for fire safety / Andrew H. Buchanan. - Reprinted. - Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, 2005. - XXII, 421 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 399-415. - Kazalo
  ISBN 0-471-89060-X (broš.) ISBN 0-471-88993-8 (vezano)
  a) gradbeništvo b) požar c) požarna obremenitev d) numerično modeliranje e) odpornost konstrukcij f) požarna varnost g) lesene konstrukcije h) jeklene konstrukcije i) betonske konstrukcije j) temperatura k) obremenitev konstrukcij l) načrtovanje konstrukcij

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 26940165

  258.
  BUDHU, Muni
          Soil mechanics and foundations / Muni Budhu. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2007. - XXI, 634 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 621-625. - Kazalo
  - - Interactive soil mechanics and foundations [Elektronski vir] : version 1.0. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-471-43117-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-43117-6 (ISBN-13) ISBN 0-471-79329-9 (ISBN-10, CD-ROM) ISBN 978-0-471-79329-9 (ISBN-13, CD-ROM)
  a) Soil mechanics b) Foundations c) gradbeništvo d) temeljenje e) mehanika tal f) numerično modeliranje g) stabilnost zemljine h) konsolidacija zemljine i) preskušanje j) stružne napetosti k) piloti l) globoko temeljenje m) točkovni temelji n) napetostno stanje

  624/625
  COBISS.SI-ID 27515141

  259.
  CHING, Francis D.K., 1943-
          Building codes illustrated : a guide to understanding the 2000 international building code / Francis D. K. Ching, Steven R. Winkel. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - XIII, 401 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 385. - Kazalo
  ISBN 0-471-09980-5 (broš.)
  a) Standards, Engineering b) Buildings - Specifications c) arhitektura d) gradbeništvo e) gradbene regulative f) nosilnost tal g) kode h) predpisi i) dostopnost j) temelji k) omejitve prostora l) protipožarna zaščita m) tipi stavb n) nosilni sistemi o) ostrešja p) garaže q) osvetlitev r) temperatura s) odvodnjavanje

  624/625
  COBISS.SI-ID 25527045

  260.
          CONCRETE systems for homes and low-rise construction : a Portland Cement Association guide / Pieter A. VanderWerf ... [et al.]. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XIII, 425 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-145236-2
  a) Concrete houses b) Precast concrete c) Concrete products d) gradbeništvo e) betonske konstrukcije f) betonski elementi g) polproizvodi h) strehe i) tla j) stene k) stroški gradnje l) izvedbena dela m) načini uporabe n) gradbeni materiali

  624/625
  COBISS.SI-ID 2999905

  261.
  DAGOSTINO, Frank R., 1939-
          Estimating in building construction / Frank R. Dagostino, Leslie Feigenbaum. - 6th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. - XIII, 362 str. : načrti ; 29 cm + 35 f. pril.

  Kazalo
  - - WinEst [Elektronski vir] : project estimate : cost integration. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-130-60405-4 (vezano)
  a) Building - Estimates b) Building - Estimates - Data processing c) gradbeništvo d) vodenje gradbenih del e) ocena gradbenih del f) priprava dela g) operativno planiranje

  624/625
  COBISS.SI-ID 27328261

  262.
  DANUBE European Conference on Geotechnical Engineering (13 ; 2006 ; Ljubljana)
          Active geotechnical design in infrastructure development = Aktive geotechnische Planung in der Infrastruktur-Entwicklung : proceedings of the XIIIth Danube European Conference on Geotechnical Engineering, 29-31 May 2006, Ljubljana, Slovenia = Tagungsband der XIII. Danau-Europäische Konferenz für Geotechnik, 29.-31. Mai 2006, Ljubljana, Slowenien / edited by Janko Logar, Ana Gaberc, Bojan Majes. - Ljubljana : Slovensko geotehniško društvo = Slovenian Geotechnical Society, 2006. - 2 zv. (5, 277; XIII, 1034) : ilustr. ; 24 cm

  Vsebina:
  Vol. 1: Special and keynote lectures = Spezialvorträge und Hauptbeiträge
  Vol. 2: Papers = Beiträge
  ISBN 961-90043-8-8 (zv. 1) ISBN 961-90043-9-6 (zv. 2)
  a) Geotehnika - Mednarodna posvetovanja b) zborniki c) geotehnika d) mehanika tal e) zemeljska dela f) cestogradnja g) inženirski objekt h) infrastruktura

  624.131(063)(082)
  COBISS.SI-ID 226520064

  263.
  DEUTSCHER Ausschuss für Stahlbeton DAfStb im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
          Zerstörungsfreie Prüfverfahren und Bauwerksdiagnose im Betonbau : Beiträge zur Fachtagung des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 11.03.2005 Berlin / Herausgeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2006. - 83, 14 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 565)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-410-65765-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni elementi c) gradbeni materijali d) preskušanje e) gradbene poškodbe f) zagotavljanje kakovosti g) mostovi h) poškodbe i) odkrivanje poškodb

  624/625
  COBISS.SI-ID 27490309

  264.
  FITZGERALD, Robert W.
          Building fire performance analysis / Robert W. Fitzgerald. - Chichester [etc.] : J. Wiley, cop. 2004. - XVIII, 515 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-470-86326-9
  a) gradbeništvo b) vzdrževanje stavb c) požarna varnost d) pregled požarov e) analize požarov f) načrtovanje zgradb g) preprečevanje požarov h) sistem požarne varnosti i) predpostavke za analizo

  624/625
  COBISS.SI-ID 959335

  265.
          The FOUNDATION engineering handbook / edited by Manjriker Gunaratne. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 608 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1159-4
  a) Foundations - Handbooks, manuals, etc b) Soil mechanics - Handbooks, manuals, etc c) gradbeništvo d) temeljenje e) modeliranje temeljev f) preskušanje g) utrditev zemljine h) nosilnost tal i) numerično modeliranje j) temelji k) oporni zidovi l) sidranje zemljine m) brežine n) globoko temeljenje

  624/625
  COBISS.SI-ID 27514629

  266.
  GARBER, George
          Design and construction of concrete floors / George Garber. - 2nd ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - IX, 384 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 365-367. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6656-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6656-5 (ISBN-10) ISBN 098-0-75-066656-5 !
  a) Floors, Concrete - Design and construction b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) beton e) tlaki f) tehnologija g) talna konstrukcija h) industrijski tlaki i) stiki j) odpornost tlakov k) obdelava površin

  624/625
  COBISS.SI-ID 27554565

  267.
          GRADBENIŠKI priročnik / napisali Andrej Berdajs ... [et al.] ; redaktor Davorin Žitnik. - 3., predelana in razširjena izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - XVI, 560 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 551-552. - Kazalo
  ISBN 86-365-0505-4
  a) Gradbeništvo - Priročniki

  [624+69](035)
  COBISS.SI-ID 224321280

  268.
  HIBBELER, Russell Charles
          Engineering mechanics : principles of statics / R. C. Hibbeler. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XV, 432 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-186674-5
  a) Statics b) Dynamics c) gradbeništvo d) inženirska mehanika e) statika f) računanje konstrukcij g) numerično modeliranje h) preskušanje konstrukcij i) primeri j) obtežba k) obremenitev

  624.04
  COBISS.SI-ID 27514117

  269.
  INTERNATIONAL Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (2 ; 1999 ; Lisboa)
          Earthquake geotechnical engineering : proceedings of the second international conference on earthquake geotechnical engineering, Lisboa, Portugal, 21-25 June 1999 / edited by Pedro S. Seco e Pinto. - Rotterdam : A. A. Balkema, 1999. - 3 zv. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazala. - Vsebina: Vol. 1. - Dynamic characterization of soil ; Strong motions and site amplification ; Soil-structure interaction and retaining structures. - XIV, 462 str. ; Vol. 2. - Underground and buried structures/Liquefaction ; Slopes and embankments ; Codes, standards and safety evaluation ; Recent earthquakes. - VHIII, str. 465-792 ; Keynote lecture ; Theme lectures ; General reports ; Panelist's contributions. - VIII, str. 795-1135
  ISBN 90-5809-116-3 ISBN 90-5809-117-1 (zv. 1) ISBN 90-5809-118-X (zv. 2) ISBN 90-5809-119-8 (zv. 3)
  a) seizmologija b) grafotehnika c) potresno inženirstvo d) študija primerov e) temeljenje f) odziv tal g) odzivna analiza h) piloti i) oporne stene j) plavajoči temelji k) EC l) potresna odpornost

  624-04
  COBISS.SI-ID 357991

  270.
  IVKOVIĆ, Branislav
          Upravljanje projektima u građevinarstvu / Branislav Ivković, Željko Popović. - 2. izd. - Beograd : Nauka, 1995 (Bor : Bakar). - VII, 480 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Naklada 500 izv. - Bibliografija: str. 473-480
  a) gradbeništvo b) projektiranje c) popisi del d) ponudbe e) FIDIC f) ocena stroškov g) gradbene norme h) normativi dela

  624/625
  COBISS.SI-ID 27512069

  271.
  KRAUß, Matias
          Probabilistischer Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen gegen frühe Trennrisse in massigen Betonbauteilen / von Matias Krauß ; Herausgeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2006. - 173, 14 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 556)

  Bibliografija: str. 131-138
  ISBN 3-410-65756-8
  a) gradbeništvo b) gradbene konstrukcije c) računanje konstrukcij d) materiali e) probabilistično modeliranje f) obremenitve g) temperature h) izračuni i) razpoke j) beton k) recepture betona l) analize cementa

  624/625
  COBISS.SI-ID 27491333

  272.
  KURIAN, Nainan P.
          Design of foundation systems : principles and practices / Nainan P. Kurian. - 3rd ed., revised and enlarged. - Harrow : Alpha Science International, cop. 2005. - XXVII, 830 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-84265-127-7 (vezano)
  a) Foundations b) Soil mechanics c) gradbeništvo d) temeljenje e) načrtovanje temeljev f) numerično modeliranje g) izračun h) izvedba i) obremenitve j) napetosti k) obtežbe

  624/625
  COBISS.SI-ID 27209989

  273.
  KURIAN, Nainan P.
          Shell foundations : geometry, analysis, design and construction / Nainan P. Kurian. - Harrow : Alpha Science International, cop. 2006. - XX, 379 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-84265-316-4
  a) gradbeništvo b) geotehnika c) temeljenje d) načrtovanje e) numerično modeliranje f) temeljni sistemi g) temelji h) lupine i) napetosti j) obremenitve k) primeri

  624/625
  COBISS.SI-ID 27514885

  274.
  KURTZ, Jean-Paul
          Dictionary of civil engineering : English-French / Jean-Paul Kurtz. - New York ... [etc.] : Kluwer Academic/Plenum Publishers, cop. 2004. - V, 1515 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podatki o avtorju na str. 1515
  ISBN 0-306-48317-3 (vezano) ISBN 0-306-48474-9 (el. knjiga)
  a) Gradbeno inženirstvo - Slovarji b) Angleščina - Slovarji - Francoščina c) gradbeništvo d) geslovnik e) inženirski objekti f) slovar strokovnih izrazov

  624.03
  811.111'373.46:624
  811.133.1'373.46:624
  COBISS.SI-ID 167673

  275.
  LANGSTON, Craig A.
          Life-cost approach to building evaluation / Craig A. Langston. - Oxford ; Burlington : Butterworth Heinemann, 2005. - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 251. - Kazalo
  ISBN 0-75066-630-7
  a) Building - Estimates b) Building cost control c) gradbeništvo d) gradbeno poslovanje e) kalkulacije f) evalvacija gradbenih stroškov g) načrtovanje h) stroški i) dodana vrednost j) trajnostni vpliv k) metodologija dela

  624/625
  COBISS.SI-ID 26656773

  276.
  LEWIŃSKI, T.
          Plates, laminates, and shells : asymptotic analysis and homogenization / T. Lewiński, J. J. Telega. - Singapore : World Scientific, cop. 2000. - XVII, 739 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Series on advances in mathematics for applied sciences ; vol. 52)

  Bibliografija: str. 703-732. - Kazalo
  ISBN 981-02-3206-3
  a) Elastic plates and shells b) Homogenization (Differential equations) c) gradbeništvo d) matematika e) statika f) matematično modeliranje g) računanje konstrukcij h) metodologije izračunov i) plošče j) lupine k) matematika l) elastičnost m) plastičnost n) optimiranje o) aplikacije metod p) upogibi

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 27330309

  277.
          MANAGEMENT of accelerated low water corrosion in steel maritime structures / J. E. Breakell ... [et al.]. - London : CIRIA, 2005. - 220 str. : ilustr. ; 30 cm. - (CIRIA ; C634)

  Na nasl. str.: "Prepared under contract to CIRIA by Mott MacDonald in partnership with BAC Corrosion Control Ltd., Nuttall John Martin and the Corrosion and Protection Centre at the University of Manchester". - Bibliografija: str. 204-211
  ISBN 0-86017-634-7
  a) Steel - Corrosion b) Offshore structures - Corrosion c) Underwater construction - Inspection d) gradbeništvo e) podvodne konstrukcije f) morske gradnje g) jeklene konstrukcije h) korozija konstrukcij i) zmanjševanje korozije j) zaščita k) popravila l) preventiva m) pregledno delo

  624.014.2:627.2:620.19
  COBISS.SI-ID 27464709

  278.
  MEGSON, Thomas Henry Gordon
          Structural and stress analysis / T. H. G. Megson. - 2nd ed. - Oxford ; Burlington : Elsevier Butterworth-Heinemann, cop. 2005. - XIV, 724 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prva izd.: London : Arnold, 1996. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6221-2 (broš.)
  a) Structural analysis (Engineering) b) Strains and stresses c) gradbeništvo d) statika e) računanje konstrukcij f) napetostna analiza g) numerično modeliranje h) analiza konstrukcij i) obtežba j) nosilnost k) obremenitve konstrukcij l) napetostno stanje m) teorija n) študije primerov

  624.04
  COBISS.SI-ID 27374085

  279.
  MILLER, Rex, 1929-
          Miller's guide to foundations & sitework / Rex Miller, Mark R. Miller. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - XII, 212 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Home reference)

  Kazalo
  ISBN 0-07-145145-5
  a) Gradbišča - Organizacija - Učbeniki za visoke šole b) Fundiranje gradenj - Učbeniki za visoke šole c) gradbeništvo d) gradbena dela e) gradbena jama f) zakoličba objekta g) oroodja h) geodetska dela i) alternativni načini gradnje j) pripravljalna dela k) zaščita temeljev l) izkop m) opaženje n) polaganje armature o) toplotna črpalka p) načrtovanje q) ogrevanje r) sončna energija

  624/625
  COBISS.SI-ID 11609394

  280.
  MIRKOVIĆ, Slobodan
          Građevinska mehanizacija / Slobodan Mirković. - Beograd : Građevinska knjiga, 2005 (Zrenjanin : Budućnost). - 588 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 587-588
  ISBN 86-395-0434-2 (vezano)
  a) gradbeništvo b) mehanizacija c) gradbena operativa d) vrste strojev e) transportni stroji f) zemeljska dela g) gradbena mehanizacija h) učinkovitost mehanizacije

  624/625
  COBISS.SI-ID 122049036

  281.
          NORMATIVI i standardi rada u gradjevinarstvu : visokogradnja. 1, Gradjevinski radovi : [pripremni radovi na gradilištu, zemljani radovi, zidarski radovi, prenos građevinskog materijala] / [odgovorni urednik Stana Šehalić]. - 10. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2004 (Novi Sad : Stylos print). - 387 str. : tabele ; 30 cm

  Tiraž 700.
  ISBN 86-395-0391-5 (broš)
  a) gradbeništvo b) normativi c) standardi d) gradbena dela e) zemeljska dela f) zidarska dela g) transport materiala

  624/625
  COBISS.SI-ID 112402444

  282.
          NORMATIVI i standardi rada u gradjevinarstvu : visokogradnja. 2, Gradjevinski radovi : [pripremni radovi na gradilištu, zemljani radovi, zidarski radovi, prenos građevinskog materijala] / [odgovorni urednik Stana Šehalić]. - 10. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2004 (Novi Sad : Stylos print). - 403 str. : tabele ; 30 cm

  Tiraž 700.
  ISBN 86-395-0392-3 (broš.)
  a) gradbeništvo b) normativi c) standardi d) gradbena dela e) armiraška dela f) betonerska dela g) tesarska dela

  624/695
  COBISS.SI-ID 26939397

  283.
          NORMATIVI i standardi rada u gradjevinarstvu : visokogradnja. 3, Zanatsko-završni radovi : [montažni radovi... ] / [odgovorni urednik Stana Šehalić]. - 10. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2004 (Novi Sad : Stylos print). - 405 str. : tabele ; 30 cm

  Tiraž 700.
  ISBN 86-395-0393-1 (broš.)
  a) gradbeništvo b) normativi c) standardi d) zaključna dela e) krovska dela f) keramičarska dela g) umetni kamen h) teracerska dela i) steklarska dela j) pleskarska dela k) izolacijska dela l) kleparska dela

  624/625
  COBISS.SI-ID 113339916

  284.
          NORMATIVI i standardi rada u gradjevinarstvu. 6, Niskogradnja : zemljani radovi... / [odgovorni urednik Stana Šehalić]. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2004 (Novi Sad : Stylos print). - 523 str. : tabele ; 30 cm + 1 rač. disketa

  Urednica navedena v kolofonu
  ISBN 86-395-0409-1 (broš.)
  a) gradbeništvo b) normativi c) standardi d) nizke gradnje e) inženirski objekti f) zemeljska dela g) prednapetost betona h) mostovi i) vodovod j) kanalizacija k) temeljenje l) tuneli m) ceste n) vozišče o) železnice

  624/625
  COBISS.SI-ID 117002508

  285.
  O'BRIEN, James Jerome, 1929-
          CPM in construction management / James J. O'Brien, Fredric L. Plotnick. - 6th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XX, 652 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill construction engineering)

  Kazalo
  - - Primavera [Elektronski vir] : working models. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-145769-0
  a) Construction industry - Management b) Critical path analysis c) gradbeništvo d) računalništvo e) načrtovanje f) logistične mreže g) študije primerov h) priprava dela i) terminski plan j) revizije načrtov k) kontrolne točke l) vodenje projektov

  624/625
  COBISS.SI-ID 27496197

  286.
  ONOUYE, Barry
          Statics and strength of materials : foundations for structural design / Barry Onouye. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - VIII, 465 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-111837-4
  a) Structural design b) Statics c) Strength of materials d) gradbeništvo e) statika f) računanje konstrukcij g) napetost materialov h) obtežba konstrukcij i) nosilnost konstrukcij j) raznost obtežbe k) analize l) konstrukcijski sistemi m) elementi konstrukcije n) lastnosti nosilnih elementov o) nosilci p) stebri q) numerična analiza

  624.04
  COBISS.SI-ID 3005793

  287.
  O'ROURKE, Michael J.
          Snow loads : a guide to the use and understanding of the snow load provisions of ASCE 7-02 / Michael O'Rourke, Peter D. Wrenn. - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2004. - XV, 133 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 113-114. - Kazalo
  ISBN 0-7844-0725-8
  a) Snow loads b) Structural dynamics c) gradbeništvo d) računanje konstrukcij e) statični izračun f) obtežba g) sneg h) numerično modeliranje i) obremenitve j) analize

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 2424417

  288.
  PAUSER, Alfred, 1930-
          Brücken in Wien : ein Führer durch die Baugeschichte / Alfred Pauser. - Wien : Springer, cop. 2005. - 294 str. : ilustr., načrti, zvd. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-211-25255-X (ISBN-10) ISBN 978-3-211-25255-0 (ISBN-13)
  a) Bridges - Austria - Vienna b) gradbeništvo c) mostovi d) Dunaj e) pregled mostov f) značilnosti g) zgodovina h) tehnični podatki

  624.2/.8
  COBISS.SI-ID 27566085

  289.
  PETER, Günther
          Überfälle und Wehre : Grundlagen und Berechnungsbeispiele / Günter Peter. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Vieweg, 2005. - XV, 302 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 296-298. - Kazalo
  ISBN 3-528-01762-7
  a) gradbeništvo b) hidrotehnika c) računanje konstrukcij d) dimenzioniranje e) numerično modeliranje f) prelivi g) pregrade h) zapornice i) izračuni j) voda

  624.4/.07
  COBISS.SI-ID 26661893

  290.
  PETERSON, Steven J.
          Construction accounting and financial management / Steven J. Peterson. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2005. - XIX, 556 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0415/2004003 199.html. - Kazalo
  ISBN 0-13-110939-1 (vezano)
  a) Construction industry - Accounting b) Construction industry - Finance c) Managerial accounting d) gradbeništvo e) operativno planiranje f) stroški g) kalkulacija del h) analiza trendov i) orodja za odločanje j) denarni tokovi k) analiza finančnega stanja

  624/625
  COBISS.SI-ID 27329029

  291.
  RADONJIĆ, Valentina
          English in construction management / Valentina Radonjić. - Beograd : Građevinska knjiga : Fakultet za graditeljski menadžment, 2005 (Zrenjanin : Budućnost). - II, 145 str. : ilustr. ; 26 cm

  Avtoričina slika. - 500 izv. - O avtorici: str. 145. - Str. [146]: Recenzija / Ana Tomić, Ranka Gajić. - Bibliografija: str. 143-144
  ISBN 86-395-0425-3 (broš.)
  a) Engleski jezik - Građevinska terminologija b) gradbeništvo c) poslovanje d) gradbena dela e) gradbišče f) organizacija dela g) osnove gradnje h) gradbene specifikacije i) popisi del j) vodenje gradbenih del

  624/625
  COBISS.SI-ID 120611852

  292.
  ROMBACH, Günter Axel
          Finite element design of concrete structures : practical problems and their solutions / G. A. Rombach. - London : Telford, 2004. - XII, 285 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 273-275. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3274-9
  a) gradbeništvo b) ravnanje konstrukcij c) nosilni elementi d) numerično modeliranje e) obtežbe f) obremeniitve g) okviri h) nosilci i) plošče j) lupine k) stene l) metode končnih elementov

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 1036903

  293.
          SAN Simeon earthquake of December 22, 2003 and Denali, Alaska, earthquake of November 3, 2002 / edited by Mark Yashinsky. - Reston : American Society of Civil Engineers, 2004. - XIII, 147 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Technical Council on Lifeline Earthquake Engineering monograph ; no. 28)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7844-0747-9 (broš.)
  a) Earthquake engineering b) Earthquakes - United States c) gradbeništvo d) potresi e) protipotresno načrtovanje f) poškodbe g) letališke proge h) ceste i) plinovodi j) mostovi

  624/625
  COBISS.SI-ID 26659077

  294.
  SHEPPARD, Sheri
          Statics : analysis and design of systems in equilibrium / Sheri D. Sheppard, Benson H. Tongue ; with special contributions by Thalia Anagnos. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XX, 636 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-37299-4 (vezano)
  a) Statika - Učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) statika d) numerično modeliranje e) vektorska analiza f) statična analiza g) uravnoteženje sil h) momenti i) obremenitve konstrukcije j) nosilci k) nosilni sistemi

  624.04/.05
  COBISS.SI-ID 11318066

  295.
  SIMIU, Emil
          Design of buildings and bridges for wind : a practical guide for ASCE-7 standard users and designers of special structures / Emil Simiu, Toshio Miyata. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - X, 308 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-65743-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-65743-9 (ISBN-13)
  a) Wind-pressure b) Buildings - Aerodynamics c) Bridges - Aerodynamics d) Wind resistant design e) gradbeništvo f) inženerski objekti g) mostovi h) načrtovanje i) obtežba j) veter k) standardi l) ASCE-7 m) obremenitve konstrukcije n) preskušanje o) vetrovnik p) numerično modeliranje

  624/625
  COBISS.SI-ID 27575557

  296.
  SMITH, Ronald C.
          Principles and practices of light construction / Ronald C. Smith, Ted L. Honkala, Malcolm W. Sharp. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2004. - VIII, 420 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-049662-6
  a) Building b) Carpentry c) gradbeništvo d) zgradbe e) lesene konstrukcije f) tesarstvo g) tesarska dela h) lesene hiše i) ostrešja j) stopnice k) lesena stopnišča l) izračuni m) vrste stopnic

  624/625
  COBISS.SI-ID 27524357

  297.
  STAVEREN, Martin van
          Uncertainty and ground conditions : a risk management approach / Martin van Staveren. - 1st ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - X, 321 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 294-305. - Kazalo
  ISBN 0-75-066958-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-75-066958-0 (ISBN-13)
  a) gradbeništvo b) temeljenje c) negotovost nosilnosti tal d) stopnja tveganja e) načrtovanje f) gradnja g) urbanizem h) procesi gradnje i) socialni vodiki j) odgovornost načrtovanja

  624/625
  COBISS.SI-ID 27663109

  298.
          STEEL designers' manual / The Steel Construction Institute ; edited by Buick Davison, Graham W. Owens. - 6th ed., reissued in paperback. - Oxford [etc.] : Blackwell, 2005. - XXX, 1337 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4051-3412-7 (broš.) ISBN 978-14051-3412-5 !
  a) Building, Iron and steel - Great Britain b) Structural design - Great Britain c) Building, Iron and steel - Handbooks, manuals, etc d) Steel, Structural - Handbooks, manuals, etc e) gradbeništvo f) jeklene konstrukcije g) jeklo h) nosilni elementi i) jeklene zveze j) stiki k) numerično modeliranje l) obtežba m) detajli n) konstruiranje o) analize

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 55908865

  299.
  STEGMAIER, Michael
          Eigenschaften von wärmebehandeltem Selbstverdichtendem Beton / von Michael Stegmaier ; Herausgeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2006. - 182, 14 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 562)

  Bibliografija: str. 143-148
  ISBN 3-410-65762-2
  a) gradbeništvo b) preskušanje materialov c) beton d) poškodbe betona e) toplota f) preskušanje beton g) razpoke h) trajnost betona i) nega betona j) poroznost

  624/625
  COBISS.SI-ID 27490821

  300.
  TARANATH, Bungale S.
          Wind and earthquake resistant buildings : structural analysis and design / Bungale S. Taranath. - New York : M. Dekker, cop. 2005. - XIV, 892 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm. - (Civil and environmental engineering ; 18)

  Bibliografija: str. 873-876. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5934-6 (vezano)
  a) Tall buildings b) Structural analysis (Engineering) c) Structural design d) gradbeništvo e) računanje konstrukcij f) numerično modeliranje g) obtežbe h) veter i) potres j) dušenje k) potresna analiza stavb l) protipotresno načrtovanje m) jeklene stavbe n) betonske stavbe o) kompozitne stavbe p) sestavljene stavbe q) metode izračunov

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 26911749

  301.
  TARBOX, Roger
          Carpenter's calculations manual / Roger Tarbox, R. Dodge Woodson. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - IX, 278 str. : načrti ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004057934 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04057934.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200405793 4.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-143799-1 (broš.)
  a) Carpentry - Mathematics - Handbooks, manuals, etc b) Mathematics - Formulae - Handbooks, manuals, etc c) gradbeništvo d) mizarstvo e) lesarstvo f) detajli g) stopnišča h) ostrešja i) strešna okna

  624/625
  COBISS.SI-ID 27329285

  302.
          TIMBER construction manual / American Institute of Timber Construction. - 5th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XVII, 477 str. : načrti ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0414/2004000 225.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley042 /2004000225.html. - Bibliografija: str. 461-467. - Kazalo
  ISBN 0-471-23687-X (vezano)
  a) Building, Wooden - Handbooks, manuals, etc b) gradbeništvo c) računanje konstrukcij d) les e) lesene konstrukcije f) izračuni g) numerično modeliranje h) obtežbe i) obremenitve j) detajli k) vozlišča

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 26912005

  303.
  TUNG, Yeou-Koung
          Hydrosystems engineering reliability assessment and risk analysis / Yeou-Koung Tung, Ben-Chie Yen, Charles S. Melching. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XVI, 495 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (McGraw-Hill civil engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145158-7 (vezano)
  a) Water-supply engineering b) Reliability (Engineering) c) Risk management d) hidrotehnika e) numerično modeliranje f) hidrotehnični sistemi g) probabilistične metode h) analize i) hidrologija j) matematična orodja k) obtežbe l) odpornost m) Monte Carlo simulacija n) optimiranje o) načrtovanje p) ocenjevanje verjetnosti dogodka q) varnost

  624/625
  COBISS.SI-ID 27310341

  304.
  TUNG, Yeou-Koung
          Hydrosystems engineering uncertainty analysis / Yeou-Koung Tung, Ben-Chie Yen. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XV, 273 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill civil engineering series)

  Bibliografija: str. 264-267. - Kazalo
  ISBN 0-07-145159-5
  a) Hydraulic structures b) Uncertainty c) hidrotehnika d) numerično modeliranje e) hidrotehnični sistem f) probabilistične metode g) varnost h) načrtovanje i) verjetnost j) negotovost k) statistične metode l) analize

  624/625
  COBISS.SI-ID 2902881

  305.
          VOM Altbau zum Niedrigenergiehaus : energietechnische Gebäudesanierung in der Praxis / Ingo Gabriel, Heinz Ladener, Hrsg. ; mit Beiträgen von Maria Feldhaus ... [et al.]. - 5. verbesserte Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2006. - 261 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 257. - Kazalo
  ISBN 3-922964-64-8 ISBN 3-936896-23-2 (5. Aufl.) ISBN 978-3-936896-23-7 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) energetika d) ekologija e) sanacija f) ogrevanje g) izolacija stavb h) elektroinštalacije i) sanitarne inštalacije j) obnova stavb k) stanovanjske stavbe

  624/625
  COBISS.SI-ID 27380229

  306.
  VRKLJAN, Zvonimir
          Građevne konstrukcije : 1. semestar : (slike) / Zvonimir Vrkljan. - 3. izd. - Zagreb : Litografija, 1956. - 62 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  a) stene b) lesene stene c) železne stene d) stropovi e) železni stropovi

  624.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 27816709

  307.
  VRKLJAN, Zvonimir
          Građevne konstrukcije : 1. semestar : (tekst) / Zvonimir Vrkljan. - 3. izd. - Zagreb : Litografija, 1956. - 179 str. ; 29 cm

  a) stene b) lesene stene c) železne stene d) stropovi e) železni stropovi

  624.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 27816965

  308.
  WANG, Binbing
          Free-standing tension structures : from tensegrity systems to cable-strut systems / Wang Bin Bing. - London ; New York : Spon Press, 2004. - XIX, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 226-229. - Kazalo
  ISBN 0-415-33595-7
  a) Lightweight construction b) Cable structures c) Tensile architecture d) gradbeništvo e) konstrukcije f) nosilne konstrukcije g) lahke konstrukcije h) natezne konstrukcije i) prostorske konstrukcije j) načrtovanje k) modeliranje l) numerično modeliranje m) geometrijske strukture

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 27523333

  309.
  WENZEL, Helmut
          Ambient vibration monitoring / Helmut Wenzel, Dieter Pichler. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XVI, 291 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-02430-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-02430-0 (ISBN-13)
  a) Bridges - Vibration b) gradbeništvo c) monitoring d) konstrukcije e) ocenjevanje konstrukcij f) model ocenjevanja g) vibracije h) mostovi i) opazovanje mostov j) numerično modeliranje

  624/625
  COBISS.SI-ID 27036933

  310.
  WILLOUGHBY, David A.
          Horizontal directional drilling : utility and pipeline applications / by David A. Willoughby. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIII, 393 str. : ilustr., načrti ; 24 cm. - (McGraw-Hill civil engineering)

  Bibliografija: str. 365. - Kazalo
  ISBN 0-07-145473-X (vezano)
  a) Directional drilling b) Horizontal oil well drilling c) Horizontal gas well drilling d) gradbeništvo e) gradbena dela f) izkopi g) prekopi h) prepusti i) izkopi pod ovirami j) geološke raziskave k) gradbena mehanizacija l) tuneli m) numerično modeliranje n) izračuni o) študije primerov p) cevast prostor pod cesto

  624/625
  COBISS.SI-ID 27227141


  629 TEHNIKA VOZIL.


  311.
  BARTLETT, Tim
          The Adlard Coles book of electronic navigation : [radar, chart plotters, GPS, computers, autopilots] / Tim Bartlett. - 1st ed. - London : Adlard Coles Nautical, 2005. - IV, 132 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 0-7136-5715-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-7136-5715-9 (ISBN-13)
  a) Electronics in navigation b) strojništvo c) vodna vozila d) elektronska navigacija e) navigacijske naprave f) programska oprema g) GPS h) digitalne karte i) uporaba računalnika j) elektronski kompasi k) radar l) ultrazvočni globinomer m) priročniki

  629.5:527
  COBISS.SI-ID 27807237

  312.
  CALDER, Nigel
          Boatowner's mechanical and electrical manual : how to maintain, repair, and improve your boat's essential systems / Nigel Calder. - 3rd ed. - London : Adlard Coles Nautical, 2005. - XIII, 818 str. : ilustr. ; 29 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Kazalo
  ISBN 0-7136-7226-9
  a) Boats and boating - Electric equipment b) Boats and boating - Maintenance and repair c) strojništvo d) tehnika vozil e) vodna vozila f) čolni g) električne naprave h) vzdrževanje i) popravila j) izboljšave k) priročniki

  629.5.004.5/.6
  COBISS.SI-ID 3502775

  313.
  COOMBS, Mark, 1969-
          Nissan Primera service and repair manual / Mark Coombs and Steve Rendle. - Sparkford : Haynes, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 1851)

  Ov. nasl.: Nissan Primera : 1990 to Aug. 1999 (H to T registration) petrol. - Hrbtni nasl.: Nissan Primera : '90 to '99 (H to T reg.). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-85960-700-4
  a) Nissan automobile - Maintenance and repair - Amateurs' manuals b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) Nissan f) osebni avtomobili g) rimera h) bencinski i) 1597 cc j) 1998 cc k) popravila l) vzdrževanje m) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27831557

  314.
  DORRIES, Elisabeth H.
          TechOne : automotive engine repair / Elisabeth H. Dorries ; Jack Erjavec, series editor. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, 2005. - XVI, 316 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4018-5941-0
  a) Automobiles - Motors - Maintenance and repair b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobili e) motorji z notranjim zgorevanjem f) popravila avtomobilskih motorjev g) vzdrževanje h) varnost i) konstrukcija motorja j) sestavni deli k) priročniki

  629.331:621.43.004.6
  COBISS.SI-ID 27455493

  315.
  GARNER, Ronald Adam, 1966-
          The service consultant : working in an automotive facility / Ron Garner, C. William Garner. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, 2005. - IX, 242 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4018-7990-X
  a) Service stations - Management b) Automobiles - Maintenance and repair c) Consultants d) Automobile industry and trade - Customer services e) strojništvo f) tehnika vozil g) avtomobilski servisi h) upravljanje servisa i) odnosi s strankami j) nadzorovanje dela k) medsebojni odnosi l) komuniciranje s strankami m) vzdrževanje vozil n) popravila vozil o) pregledno delo

  629.3.082:65.012
  COBISS.SI-ID 27454981

  316.
  GILLES, Tim, 1951-
          Automotive chassis : brakes, suspension, and steering / Tim Gilles. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, 2005. - XX, 551 str. : ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl.: Automotive chassis : brakes, steering & suspension. - Kazalo
  ISBN 1-4018-5630-6
  a) Automobiles - Chassis b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobili e) podvozje f) zavore g) krmiljenje h) vzmetenje i) popravila j) oprema servisov k) valji l) hidravlični sistemi m) boben n) rotor o) mazanje delov p) tesnila q) pnevmatike r) kolesa s) priročniki

  629.3.004.6
  COBISS.SI-ID 27454213

  317.
  GODDARD, Andrea
          Aviation meteorology [Elektronski vir] : version 1.1 : [a comprehensive training package in meteorology for pilots : interactive training CD-ROM] / created by, Andrea Goddard, Vanessa Selway ; programming, Jan Kalicki. - El. podatki. - Oxford : Oxford Aviation Training ; Devon : Met Office, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: 300 MHz Intel Pentium procesor; Windows 9x, ME, 2000 ali XP, 32 MB RAM-a; 4x CD-ROM Drive. - Nasl. z nasl. zaslona. - Na nasl. zaslonu: "Release date 28.10.2001". - Dodatek k nasl. iz ovitka in CD-ROM-a
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) učenje pilotiranja f) meteorologija

  629.7
  COBISS.SI-ID 26614277

  318.
  HAYNES, John Harold
          Volkswagen Beetle 1200 owners workshop manual / by J. H. Haynes and D. H. Stead. - Sparkford ; Newbury Park : Haynes, cop. 1989. - 252 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 036)

  Ov. nasl.: VW 1200 Beetle : 1954 to 1977 : all models, 1192 cc. - Hrbtni nasl.: VW 1200 Beetle. - Na ov.: "Every manual based on a stripdown and rebuild". - Kazalo
  ISBN 0-85696-524-3
  a) Volkswagen Beetle automobile b) Volkswagen automobiles c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) VW g) Volkwagen h) osebni avtomobili i) Beetle j) Hrošč k) 1192 cc l) popravila m) vzdrževanje n) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27836421

  319.
  HAYNES, John Harold
          Volkswagen Beetle 1300/1500 owners workshop manual / by J. H. Haynes and D. H. Stead. - Sparkford ; Newbury Park : Haynes, cop. 1991. - 205 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 039)

  Ov. nasl.: VW 1300 & 1500 Beetle : 1965 to 1975 : 1285 cc, 1493 cc. - Hrbtni nasl.: VW 1300 & 1500 Beetle. - Na ov.: "Every manual based on a stripdown and rebuild". - Kazalo
  ISBN 0-85696-494-8
  a) Volkswagen Beetle automobile b) Volkswagen automobiles c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) VW g) Volswagen h) osebni avtomobili i) Beetle j) Hrošč k) 1300 l) 1500 m) popravila n) vzdrževanje o) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27835909

  320.
  HAYNES, John Harold
          Volkswagen Beetle owners workshop manual / by J. H. Haynes and K. F. Kinchin. - Sparkford ; Newbury Park : Haynes, cop. 1989. - 214 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 159)

  Ov. nasl.: VW 1303, 1303S & GT Beetle : 1972 to 1975 : all models, 1285 cc, 1584 cc. - Hrbtni nasl.: VW 1303, 1303S & GT Beetle. - Na ov.: "Every manual based on a stripdown and rebuild". - Kazalo
  ISBN 0-85696-645-2
  a) Volkswagen Beetle automobile b) Volkswagen automobiles c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) VW g) osebni avtomobili h) Beetle i) 1303 j) 1303S k) 1303 GT l) modeli v Veliki Britaniji m) modeli v YDA n) vzdrževanje o) popravila p) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27835141

  321.
  HAYNES, John Harold
          VW Super Beetle 1970 to 1972 owners workshop manual / by J. H. Haynes and D. H. Stead. - Sparkford ; Newbury Park : Haynes, cop. 1989. - 184 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 110)

  Ov. nasl.: VW 1302 & 1302S Beetle : 1970 to 1972 : all models, 1285 cc, 1584 cc. - Hrbtni nasl.: VW 1302 & 1302S Beetle. - Na ov.: "Every manual based on a stripdown and rebuild". - Kazalo
  ISBN 0-85696-110-8
  a) Volkswagen Beetle automobile b) Volkswagen automobiles c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) vW g) Volkswagen h) osebni avtomobili i) Beetle j) Hrošč k) 1302 l) 1302S m) popravila n) vzdrževanje o) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27835397

  322.
          HOME away from home : the world of camper vans and motorhomes / edited by Kate Trant. - London : Black Dog Publishing, cop. 2005. - 207 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 203-204
  ISBN 1-904772-27-7
  a) Recreational vehicles b) strojništvo c) tehnika vozil d) dom na kolesih e) avtodomi f) zgodovinski razvoj g) udobnost h) konfort i) pregledno delo

  629.334(035)
  COBISS.SI-ID 27628037

  323.
          INTERACTIVE training CBT for the Navigation Computer [Elektronski vir] : v1.0. - El. podatki. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: 300 MHz Intel Pentium procesor; Windows 9x, ME, 2000 ali XP, 32 MB RAM-a; 4x CD-ROM Drive. - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. s CD-ROM-a: Interactive computer based training for the Navigation Computer
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) učenje pilotiranja f) letalska navigacija

  629.7
  COBISS.SI-ID 26613765

  324.
          JAA ATPL questions [Elektronski vir]. - El. podatki. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: 300 MHz Intel Pentium procesor; Windows 9x, ME, 2000 ali XP, 32 MB RAM-a; 4x CD-ROM Drive. - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. s CD-ROM-a: JAA ATPL exam preparation
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) učenje pilotiranja f) učni programi g) izpiti h) JAA - Joint Aviation Authory

  629.7
  COBISS.SI-ID 26613253

  325.
  JEX, R. M.
          Renault Mégane service & repair manual / R. M. Jex. - Sparkford : Haynes, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 4284)

  Ov. nasl.: Renault Megane : Oct. 2002 to 2005 (52 to 55 reg.) petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: Renault Megane : '02 to '05 (52 to 55 reg.). - Na ov.: "The best selling car manuals in the world". - Na ov.: "The best selling car manuals in the world". - Kazalo
  ISBN 1-84425-284-1
  a) Skoda automobile - Maintenance and repair - Amateurs' manuals b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) Renualt f) osebni avtomobili g) Megane h) bencinski i) 1390 cc j) 1598 cc k) dizelski l) 1461 cc m) 1870 cc n) popravila o) vzdrževanje p) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27833861

  326.
  JEX, R. M.
          VW Polo service and repair manual / R. M. Jex. - Sparkford : Haynes, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 3500)

  Ov. nasl.: VW Polo : 1994 to 1999 (M to S registration) petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: VW Polo : '94 to '99 (M to S reg.). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-85960-598-2
  a) Volkswagen automobile - Maintenance and repair - Amateurs' manuals b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) VW f) osebni avtomobili g) Polo h) bencinski i) 999 cc j) 1043 cc k) 1296 cc l) 1390 cc m) 1598 cc n) dizelski o) 1716 cc p) 1896 cc q) popravila r) vzdrževanje s) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27834629

  327.
  LAGAN, Jack
          The barefoot navigator : [navigating with the skills of the ancients] / Jack Lagan. - 1st ed. - London : Adlard Coles Nautical, 2006. - XI, 148 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 0-7136-7429-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7136-7429-3 (ISBN-13)
  a) Navigation b) strojništvo c) tehnika vozil d) plovila e) navigacija f) spretnost prednikov g) vikingi h) faraoni i) Feničani j) Arabci k) Kitajci l) prebivalci pacifiških otokov m) netehnična navigacija n) navigacijske naprave o) naredi sam p) novosti v navigaciji q) pregledno delo

  629.5.072
  COBISS.SI-ID 27439621

  328.
  LEGG, A. K.
          Renault Clio diesel service and repair manual / A. K. Legg. - Sparkford : Haynes, cop. 1996. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 3031)

  Ov. nasl.: Renault Clio diesel : 1991 to June 1996 (H to N registration). - Hrbtni nasl.: Renault Clio diesel : '91 to '96 (H to N reg.). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-85960-098-0
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) Renualt e) osebni avtomobili f) Clio g) dizelski h) 1870 cc i) popravila j) vzdrževanje k) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27837445

  329.
  LEGG, A. K.
          Renault Clio service and repair manual / A. K. Legg & Peter Gill. - Sparkford : Haynes, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 3906)

  Ov. nasl.: Renault Clio : May 1998 to May 2001 (R to Y registration) petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: Renault Clio : '98 to '01 (R to Y reg.). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-85960-906-6
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) Renualt e) osebni avtomobili f) Clio g) bencinski h) 1149 cc i) 1390 cc j) 1598 cc k) dizelski l) 1870 cc m) popravila n) vzdrževanje o) priročniki

  629.331.004.6 Clio
  COBISS.SI-ID 27837701

  330.
  LEGG, A. K.
          Renault Clio service and repair manual / A. K. Legg & Peter T. Gill. - Sparkford : Haynes, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 4168)

  Ov. nasl.: Renault Clio : June 2001 to 2004 (Y registration onwards) petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: Renault Clio : '01 to '04 (Y reg. onwards). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-84425-168-3
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) Renualt e) osebni avtomobili f) Clio g) bencinski h) 1149 cc i) 1390 cc j) 1598 cc k) dizelski l) 1461 cc m) popravila n) vzdrževanje o) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27833093

  331.
  LEGG, A. K.
          Skoda Octavia owners workshop manual / A. K. Legg. - Sparkford : Haynes, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 4285)

  Ov. nasl.: Skoda Octavia : 1998 to April 2004 (R to 04 reg.) petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: Skoda Octavia : '98 to '04 (R to 04 reg.). - Na ov.: "The best selling car manuals in the world". - Kazalo
  ISBN 1-84425-285-X
  a) Skoda automobile - Maintenance and repair - Amateurs' manuals b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) Škoda f) osebni avtomobili g) Octavia h) bencinski i) 1390 cc j) 1595 cc k) 1598 cc l) 1781 cc m) 1984 cc n) dizelski o) 1896 cc p) popravila q) vzdrževanje r) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27833605

  332.
  LEGG, A. K.
          Toyota Carina E service and repair manual / A. K. Legg, Steve Rendle and John S. Mead. - Sparkford : Haynes, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 3256)

  Ov. nasl.: Toyota Carina E : May 1992 to 1997 (J to P registration) petrol. - Hrbtni nasl.: Toyota Carina E : '92 to '97 (J to P reg.). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-85960-256-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) Toyota e) osebni avtomobili f) Carina g) bencinski h) 1587 cc i) 1762 cc j) 1998 cc k) popravila l) vzdrževanje m) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27836933

  333.
  LEGG, A. K.
          VW Passat service and repair manual / A. K. Legg. - Sparkford : Haynes, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 4279)

  Ov. nasl.: VW Passat 4-cyl : Dec. 2000 to May 2005 (X to 05 reg.) petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: VW Passat : '00 to '05 (X to 05 reg.). - Na ov.: "The best selling car manuals in the world". - Kazalo
  ISBN 1-84425-279-5
  a) Volkswagen Beetle automobile b) Volkswagen automobiles c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) VW g) osebni avtomobili h) Passat i) bencinski j) 1781 cc k) 1984 cc l) dizelski m) 1896 cc n) vzdrževanje o) popravila p) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27836677

  334.
  MEAD, John S.
          Citroën Berlingo & Peugeot Partner owners workshop manual / John S. Mead. - Sparkford : Haynes, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 4281)

  Ov. nasl.: Citroën Berlingo & Peugeot Partner : 1996 to 2005 (P to 55 registration) petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: Citroën Berlingo & Peugeot Partner : '96 to '05 (P to 55 reg.). - Na ov.: "The best selling car manuals in the world". - Kazalo
  ISBN 1-84425-281-7
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) osebni avtomobili e) Berlingo f) Citroën g) Partner h) Peugeot i) bencinski j) 1360 cc k) 1587 cc l) dizelski m) 1769 cc n) 1868 cc o) 1905 cc p) 1997 cc q) popravila r) vzdrževanje s) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27834117

  335.
  MEAD, John S.
          Citroën Xsara Picasso service and repair manual / John S. Mead. - Sparkford : Haynes, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 3944)

  Ov. nasl.: Citroën Xsara Picasso : 2000 to 2002 (W registration onwards) petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: Citroën Xsara Picasso : '00 to '02 (W reg. onwards). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-85960-944-9
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) Citroën e) osebni avtomobili f) Xsara Picasso g) bencinski h) 1587 cc i) 1749 cc j) dizelski k) 1997 cc l) popravila m) vzdrževanje n) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27832837

  336.
  MINTER, Matthew, 1952-
          Renault Clio service and repair manual / Matthew Minter and Steve Rendle. - Sparkford : Haynes, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 1853)

  Ov. nasl.: Renault Clio : 1991 to May 1998 (H to R registration) petrol. - Hrbtni nasl.: Renault Clio : '91 to '98 (H to R reg.). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-85960-459-5
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) Renualt e) osebmi avtomobili f) Clio g) bencinski h) 1108 cc i) 1149 cc j) 1171 cc k) 1390 cc l) 1783 cc m) 1794 cc n) popravila o) vzdrževanje p) priročniki

  629.331.006.6 Clio
  COBISS.SI-ID 27837189

  337.
          NAVIGATION. 1, General navigation. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 10)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-09-5 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) navigacija e) navigacijski sistemi f) računalniško podprta navigacija g) priročniki

  629.7.087
  COBISS.SI-ID 26609925

  338.
          NAVIGATION. 2, Radio navigation. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 11)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-10-9 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) navigacija e) radarji f) radarski sistemi g) Dopplerjev radar h) VDF postaja i) ADF - Automatic Direction Finding j) VOR - VHF 0mni-Directional Range k) pristajalni sistemi l) mikrovalovi m) radijska navigacija n) zemeljski radarji o) vremenski radarji p) sekundarni radarski sistemi q) DME - Distance Measuring Equipment r) EHSI - Electronic Horizontal Situation Indication s) globalni satelitski navigacijski sistemi t) širokopasovna navigacija u) LORAN C v) priročniki

  629.7.087
  COBISS.SI-ID 26610181

  339.
  NORBYE, Jan P.
          An historical who's who of the automotive industry in Europe / Jan P. Norbye. - Jefferson ; London : McFarland & Company, 2006. - VII, 366 str. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7864-1283-6
  a) Automobile engineers - Europe - Biography - Dictionaries b) Industrialists - Europe - Biography - Dictionaries c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) zgodovinski pregled g) Evropa h) biografije i) pregledno delo

  629.3:92(091)(4)
  COBISS.SI-ID 27463429

  340.
  PAGÉ, Victor Wilfred, 1885-1947
          Early motorcycles : construction, operation and repair / Victor W. Pagé. - Dover ed. - Mineola : Dover Publications, 2004. - 693 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-486-43671-3
  a) Motorcycles b) Motorcycles - Conservation and restoration c) strojništvo d) tehnika vozil e) motorna vozila f) motorna kolesa g) zgodovinski pregled h) stari modeli i) konstrukcija j) sestavni deli k) popravila l) priročniki

  629.326
  COBISS.SI-ID 27463173

  341.
  SKINNER, Stephen, 1948-
          BAe 146/RJ : Britain's last airliner / Stephen Skinner. - Stroud : Tempus, 2005. - 192 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 190. - Kazalo
  ISBN 0-7524-3562-0 (broš.)
  a) British Aerospace airplanes b) strojništvo c) tehnika vozil d) potniška letala e) BAe 146/RJ/RJX f) Velika Britanija g) raazvoj h) opis i) vojaška verzija letala j) pregledno delo

  629.73
  COBISS.SI-ID 27075589

  342.
          VW Golf & Bora service and repair manual / Pete Gill ... [et al.]. - Sparkford : Haynes, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Haynes service and repair manual series ; 3727)

  Ov. nasl.: VW Golf & Bora : April 1998 to 2000 (R to X registration) 4-cyl petrol & diesel. - Hrbtni nasl.: VW Golf & Bora : '98 to '00 (R to X reg.). - Na ov.: "Includes roadside repairs and MOT test checks". - Kazalo
  ISBN 1-85960-727-6
  a) Golf automobile - Maintenance and repair - Amateurs' manuals b) Volkswagen automobile - Maintenance and repair - Amateurs' manuals c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) VW g) osebni avtomobili h) Golf i) Bora j) bencinski k) 1390 cc l) 1595 cc m) 1781 cc n) 1984 cc o) dizelski p) 1896 cc q) popravila r) vzdrževanje s) priročniki

  629.331.004.6
  COBISS.SI-ID 27833349


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  343.
  BELL, Arthur Henry, 1946-
          Building your network through communication / Arthur H. Bell, Dayle M. Smith. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2004. - X, 166 str. ; 24 cm. - (NetEffect series)

  Bibliografija: str. 162. - Kazalo
  ISBN 0-13-091759-1
  a) Business networks b) Business communication c) Success in business d) organizacija poslovanja e) poslovno komuniciranje f) poslovna omrežja g) poslovne komunikacije h) komunikacijski odnosi i) negovorne komunikacije j) medmrežja k) pisanje za medmrežje l) priročniki

  65.012.6
  COBISS.SI-ID 27710725

  344.
  BURTIS, John Orville
          Group communication pitfalls : overcoming barriers to an effective group experience / John O. Burtis, Paul D. Turman. - Thousand Oaks : Sage Publications, 2006. - XVI, 247 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0510/2005008 159.html. - Bibliografija: str. 229-236. - Kazalo
  ISBN 1-4129-1534-1 (vezano) ISBN 1-4129-1535-X (broš.)
  a) Communication in small groups b) organizacija c) vodenje d) timsko delo e) vodenje tima f) skupinsko delo g) medčloveške komunikacije h) napake pri komuniciranju i) opisi napak j) tehnike dela k) oblikovanje tima l) pregledno delo

  65.012
  COBISS.SI-ID 27074053

  345.
  KERZNER, Harold, 1940-
          Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling / Harold Kerzner. - 9th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XXI, 1014 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazali
  ISBN 0-471-74187-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-74187-9 (ISBN-13)
  a) Project management b) organizacija poslovanja c) management d) vodenje projektov e) razvoj f) definicije g) organizacijske strukture h) kadri i) stres j) konflikti k) delovna uspešnost l) etika m) vrednotenje n) uspeh o) planiranje p) grafika q) oblikovanje cen r) predvidevanja s) stroški t) kontrola u) tveganje v) TQM w) pogodbe x) priročniki

  658.001.63
  COBISS.SI-ID 27740165

  346.
  PHEASANT, Stephen
          Bodyspace : anthropometry, ergonomics, and the design of work / Stephen Pheasant [and] Christine M. Haslegrave. - 3rd ed. - Boca Raton : Taylor & Francis, 2006. - 332 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 297-323. - Kazalo
  ISBN 0-415-28520-8
  a) Human engineering b) Anthropometry c) Engineering design d) proizvodnja e) organizacija dela f) oblikovanje delovnega prostora g) delovna mesta h) antropometrija i) ergonomija j) načrtovanje dela k) pisarne l) kuhinje m) kopalnice n) spalnice o) antropometerični podatki p) pregledno delo

  65.015
  COBISS.SI-ID 27101189


  655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


  347.
  THOMPSON, John Brookshire
          Books in the digital age : the transformation of academic and higher education publishing in Britain and the United States / John B. Thompson. - Cambridge : Polity, 2005. - XI, 468 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija str. [444]-447
  ISBN 0-7456-3477-X ISBN 0-7456-3478-8 (broš.)
  a) Publishers and publishing - Great Britain b) Publishers and publishing - United States c) Electronic publishing - Great Britain d) Electronic publishing - United States e) Scholarly publishing - Great Britain f) Scholarly publishing - United States g) založniška dejavnost h) knjige i) elektronsko založništvo j) založniki k) univerzitetni založniki l) tranzicija m) spreminjanje organizacijske strukture n) digitalizacija gradiva

  655.4
  COBISS.SI-ID 30160226


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  348.
  BLAB, Ronald
          Analytische Methoden zur Modellierung der Verformungseigenschaften flexibler Fahrbahnaufbauten / Ronald Blab. - Wien : ISTU, 2001. - 334 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mitteilungen ; H. 11)

  Bibliografija: str. 319-331
  ISBN 3-901912-10-X
  a) gradbeništvo b) poškodbe cest c) asfaltne ceste d) tvorjenje kolesnic e) obremenitve cest f) prometne obremenitve g) meritve stanja cest h) metode preskušanja i) analitične metode j) lastnosti materialov k) Avstrija l) habilitacijsko delo

  656.1
  COBISS.SI-ID 27415301


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  349.
          AUTONOME Produktion / Fritz Klocke, Günter Pritschow (Hrsg.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XVI, 644 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-540-00518-8
  a) proizvodnja b) proizvodni sistemi c) avtonomni sistemi d) proizvodni procesi e) mehatronika f) merilna tehnika g) simulacije h) organizacija proizvodnje i) uporaba j) primeri k) mikroobdelave l) izdelava ozobij m) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27668485

  350.
  CARAMIA, Massimiliamo
          Effective resource management in manufacturing systems : optimization algorithms for production planning / Massimiliano Caramia and Paolo Dell'Olmo. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XXII, 216 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer series in advanced manufacturing)

  Bibliografija: str. 201-213. - Kazalo
  ISBN 1-84628-005-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-005-4 (ISBN-13)
  a) Production management - Mathematical models b) Mathematical optimization c) Algorithms d) proizvodnja e) organizacija proizvodnje f) planiranje proizvodnje g) proizvodni sistemi h) upravljanje z viri i) razvrščanje j) teorija razvrščanja k) matematični modeli l) optimiranje m) algoritmi razvrščanja n) problemi razvrščanja o) primeri p) razvrščanje obdelovancev q) menjava orodij r) robotska celica s) proizvodnje linije t) obdelovalni stroji u) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27237637

  351.
  FOUSSIER, Pierre
          From product description to cost : a practical approach. Vol. 1, The parametric approach / Pierre Foussier. - London : Springer, cop. 2006. - XXXII, 296 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Decision engineering)

  Bibliografija: str. 293-294. - Kazalo
  ISBN 1-85233-973-X (ISBN-10) ISBN 1-85233-973-9
  a) Production planning - Mathematical models b) Start-up costs - Mathematical models c) New products - Decision making d) proizvodnja e) planiranje proizvodnje f) parameterske metode g) določanje stroškov h) napovedi stroškov i) metode napovedovanja j) primeri k) matematični modeli l) merjenje stroškov m) stroškovni model n) analize rizikov o) stroški izdelave p) priprava podatkov q) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27349509

  352.
          Der INGENIEUR und seine Designer : Entwurf technischer Produkte im Spannungsfeld zwischen Konstruktion und Design / Jens Reese (Hrsg.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XVII, 323 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-540-21173-X
  a) organizacija proizvodnje b) strojništvo c) razvoj izdelkov d) tehnični izdelki e) konstruiranje f) oblikovanje izdelkov g) sodelovanje h) primeri i) letala j) tovornjaki k) avtomobili l) bionika m) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27654917

  353.
  INTERNATIONAL Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering (6 ; 2006 ; Ljubljana, Slovenia)
          Tools and methods of competitive engineering : proceedings of the Sixth international symposium on tools and methods of competitive engineering - TMCE 2006, April 18-22, Ljubljana, Slovenia / edited by Imre Horváth, Jože Duhovnik. - Delft : University of Technology ; Ljubljana : Faculty of Mechanical Engineering, cop. 2006 (Brezje : Euroteh 2). - 2 zv. ([XXV], 1260 str.) : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Abstract in bibliografija pri vseh prispevkih. - Avtorsko kazalo
  ISBN 961-6536-04-4 (komplet)
  a) organizacija proizvodnje b) organizacija poslovanja c) vodenje podjetij d) upravljanje podjetij e) management f) industrijsko načrtovanje g) razvoj proizvodov h) realizacija proizvodnje i) konkurenčnost j) zborniki

  658.512.2(063)(082)
  COBISS.SI-ID 225911296

  354.
  LINDEMANN, Udo
          Methodische Entwicklung technischer Produkte : Methoden flexibel und situationsrecht anwenden / Udo Lindemann. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XII, 295 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 211-215. - Kazalo
  ISBN 3-540-14041-7
  a) organizacija proizvodnje b) strojništvo c) razvoj izdelkov d) tehnični izdelki e) metode razvoja f) uporaba metod g) opisi metod h) strukturiranje ciljev i) iskanje rešitev j) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27655941

  355.
          MANUFACTURING engineering handbook / Hwaiyu Geng, editor-in-chief. - New York : McGraw-Hill, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  ISBN 0-07-139825-2
  a) industrijska proizvodnja - proizvodno inženirstvo - priročniki - zborniki b) Production engineering c) organizacija proizvodnje d) industrijska proizvodnja e) proizvodno inženirstvo f) proizvodni procesi g) razvoj proizvodov h) načrtovanje izdelkov i) prototipi j) avtomatizacija proizvodnje k) upravljanje proizvodnje l) aplikacije m) priročniki

  658.5(035)
  COBISS.SI-ID 55100673

  356.
          PRODUCT concept design : a review of the conceptual design of products in industry / Turkka Keinonen and Roope Takala (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2006. - XII, 203 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84628-125-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-125-9 (ISBN-13) ISBN 1-84628-126-1 (e-ISBN)
  a) New products - Management b) proizvodnja c) razvoj izdelkov d) razvojni procesi e) konceptualni razvoj f) strategije razvoja g) metode razvoja h) razvojne skupine i) upoštevanje uporabnikov j) planiranje k) primeri l) industrija m) avtomobilska industrija n) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27350533

  357.
          RECONFIGURABLE manufacturing systems and transformable factories / Anatoli I. Dashchenko (ed.). - Berlin : Springer, cop. 2006. - XXXIII, 759 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-540-29391-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-29391-0 (ISBN-13)
  a) proizvodnja b) proizvodni sistemi c) rekonfigurabilni proizvodni sistemi d) primerjave e) fleksibilni sistemi f) modeliranje sistemov g) ekonomika sistemov h) razvoj sistemov i) optimiranje izdelkov j) optimiranje procesov k) tovarne l) obdelovalni stroji m) orodni stroji n) konstruiranje strojev o) vpenjalne naprave p) primeri q) robotske celice r) fleksibilne montažne celice s) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27442693


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  358.
  ASH, Michael
          Handbook of plastic and rubber additives / compiled by Michael and Irene Ash. - 2nd ed. - Endicott : Synapse Information Resources, cop. 2005. - 2 zv. (XIV, 2186 str.) ; 29 cm

  ISBN 1-890595-69-1 (komplet)
  a) Plastics - Additives b) Rubber - Additives c) Plastics - Additives - Handbooks, manuals, etc d) Rubber - Additives - Handbooks, manuals, etc e) kemija polimerov f) plastične mase g) guma h) aditivi i) kemijska imena j) trgovska imena k) uporaba l) lastnosti m) varnostni podatki n) priročniki

  678.04
  COBISS.SI-ID 27592453

  359.
          CHEMISCHE Technologie : Sammelwerk in fünf Bänden. Bd. 1, Anorganische Technologie I / hrsg. von Karl Winnacker und Leopold Küchler. - München : Carl Hanser, 1950. - XIX, 609 str. : ilustr. ; 25 cm

  a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) anorganska tehnologija d) kemijska industrija e) voda f) borove spojine g) kalij h) kalijeve spojine i) soda j) klor k) kuhinjska sol l) fluor m) fluorove spojine n) fosfor o) fosforjeve spojine p) karbid q) grafit r) dušik s) nitrati

  661(035)
  COBISS.SI-ID 27816453

  360.
  NAGLIČ, Iztok
          Karakterizacija aluminija in zlitine Al-Fe z dodatkom sredstev za zmanjševanje zrn AlTi5B1 in AlTi3C0,15 : doktorska disertacija = Characterization of aluminium and Al-Fe alloy with the addition of AlTi5B1 and AlTi3C0.15 garin refiners : Ph. D. Thesis / Iztok Naglič. - Ljubljana : [I. Naglič], 2005. - 112 f. : ilustr. ; 30 cm

  Disert. v slov. in angl. - Bibliografija: f. 107-112. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za materiale in metalurgijo
  a) metalurgija b) aluminij c) strjevanje d) termična analiza e) nukleacija f) zmanjševanje kristalnih zrn g) doktorska disertacija

  669.71(043.3)
  COBISS.SI-ID 608607

  361.
  PIETSCH, Wolfgang, 1938-
          Agglomeration in industry : occurence and applications / Wolfgang Pietsch. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2 zv. (X, 478, I104 str.; X, str. 479-824) : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo v zv. 1
  ISBN 3-527-30582-3 (komplet)
  a) Agglomeration b) Agglomeration - Industrial applications c) kemijska industrija d) aglomeracija e) tehnološki postopki f) nezaželena aglomeracija g) aplikacije h) farmacevtska industrija i) prehrambena industrija j) živinska krma k) gnojila l) fitofarmacevtska sredstva m) gradbeni materiali n) keramika o) rudarstvo p) metalurgija q) praškasta metalurgija r) trda goriva s) razvoj industrijskih aplikacij t) optimizacija postopkov u) nanotehnologija

  66.05
  COBISS.SI-ID 27697669

  362.
  TESLIČ, Dušan
          Dinamični model industrijskega šaržnega obarjanja natrijevega perborata : doktorska disertacija / Dušan Teslić. - Ljubljana : [D. Teslić], 2006. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 83-85. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijsko inženirstvo b) kemijski procesi c) separacijska tehnika d) industrijska kristalizacija e) modeliranje parametrov f) precipitacija g) natrijev perborat h) doktorske disertacije

  66.065.5:548.512(043.3)
  COBISS.SI-ID 27521797


  669 METALURGIJA.


  363.
  POLMEAR, I. J.
          Light alloys : from traditional alloys to nanocrystals / I. J. Polmear. - 4th ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - XIV, 421 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6371-5
  a) Light metals - Metallurgy b) Light metal alloys c) metalurgije d) kovine e) lahke zlitine f) aluminij g) magnezij h) titan i) berilij j) lastnosti zlitin k) proizvodni procesi l) aplikacije m) aeronavtika n) avtomobilska industrija o) pregledno delo

  669.7.018
  COBISS.SI-ID 27714053


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  364.
          SEIBT Industrie-Informationen [Elektronski vir]. Industrie-Datenbank = Industrial database : Qualitätsadressen für den technischen Einkauf mit DIN-Bezugsquellen = Industrial database for the purchase of technical equipment with sources of supply for DIN products. - El. podatki. - Darmstadt : Hoppenstedt, 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Windows; pregledovalnik za WWW; CD-ROM enota. - Besedilo v nem. in angl. - Podatki z nasl. zaslona. - "Edition II, '04"
  ISBN 3-936865-46-9
  a) industrijske naprave b) katalog proizvodov c) katalog proizvajalcev d) adresar e) imenik

  67/68
  COBISS.SI-ID 26372613


  676 INDUSTRIJA PAPIRJA.


  365.
          HANDBOOK of pulp / edited by Herbert Sixta. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - 2 zv. (XXXII, 608 str.; XXII, str. 609-1352) : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo v zv. 2
  ISBN 3-527-30999-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-30999-3 (ISBN-13)
  a) Pulping b) Wood-pulp c) kemijska industrija d) celuloza e) industrijska proizvodnja f) surovine g) kemijska sestava lesa h) priprava surovine i) tehnološki postopek j) kemijski procesi k) mehanski procesi l) recikliranje papirja m) predelava starega papirja n) regulativa o) zakonodaja p) standardizacija

  676.01/.08
  COBISS.SI-ID 27697413


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  366.
          SCIENCE and technology of rubber / edited by James E. Mark, Burak Erman, Frederick R. Eirich. - 3rd ed. - Burlington : Elsevier/Academic Press, 2005. - XVIII, 743 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.: The science and technology of rubber. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-464786-3
  a) Rubber b) Rubber c) Rubberindustrie d) Elastomeren e) materiali f) guma g) lastnosti h) elestičnost i) polimerizacija j) sinteze elastomerov k) visokelastično obnašanje gume l) nevulkanizirana guma m) vulkanizacija gume n) kemijsko modificiranje polimerov o) elastične vezi p) termoplasti q) recikliranje gume r) pregledno delo

  678.4
  COBISS.SI-ID 27716613


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  367.
  EUROPEAN Conference for the Advancement of Assistive Technology (8 ; 2005 ; Lille)
          Assistive technology : from virtuality to reality / edited by Alain Pruski, Harry Knops. - Amsterdam [etc.] : IOS press, 2005. - XXI, 781 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Assistive technology research series ; vol. 16)

  "... 8th European Conference for the Advancement of Assistive Technology..."--> v predgovoru. - Bibliografija in povzetek pri vsakem prispevku
  ISBN 1-58603-543-6 (vezano)
  a) podporna tehnologija b) robotika c) pomožna tehnologija d) uporabniki s posebnimi potrebami e) informacijski sistemi f) medicina g) biomehanika h) pametna hiša i) informacijska družba j) interakcija človek-stroj k) zborniki

  004
  COBISS.SI-ID 618089


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  368.
  GRAOVAC, Stevica
          Automatsko vođenje objekata u prostoru / Stevica Graovac. - Beograd : Akademska misao : Elektrotehnički fakultet, 2005 (Beograd : Planeta print). - IV, 342 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 338-341
  ISBN 86-7466-202-1
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) modeli gibanja d) kinetični e) dinamični f) navigacijski sistemi g) spremljanje cilja h) naprave za nadzor i) sledilniki j) modeliranje avtopilota k) avtomatsko vodenje l) avtomatsko upravljanje m) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 27671301

  369.
  MOHEIMANI, S. O. Reza, 1967-
          Piezoelectric transducers for vibration control and damping / S. O. Reza Moheimani and Andrew J. Fleming. - London : Springer, cop. 2006. - XVI, 271 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in industrial control, ISSN 1430-9491)

  Bibliografija: str. 257-268. - Kazalo
  ISBN 1-84628-331-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-331-4 (ISBN-13)
  a) Damping (Mechanics) b) Piezoelectric materials c) Vibration transducers d) elektrotehnika e) piezoelektrični pretvorniki f) meritve vibracij g) nadzorovanje vibracij h) nadzorovanje vlažnosti i) meritve vlažnosti j) piezoelektrični materiali k) merilni senzorji l) pregledno delo

  681.586.773
  COBISS.SI-ID 27476997

  370.
  RAMSDEN, Edward
          Hall-effect sensors : theory and applications / by Edward Ramsden. - 2nd ed. - Burlington : Elsevier/Newnes, cop. 2006. - XIII, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 229-230. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7934-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7934-3 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) odkrivanje magnetnih polj c) senzorji d) Hallov efekt e) fizikalne osnove f) pretvorniki g) elektronski vmesniki h) senzorski sistemi i) razvoj senzorjev j) načrtovanje senzorjev k) aplikacije senzorjev l) pregledno delo

  681.586
  COBISS.SI-ID 27552261

  371.
          ROBOT motion and control : recent developments / Krzysztof Kozłowski (ed.). - Berlin : Springer, cop. 2006. - XV, 404 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in control and information sciences ; 335)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-84628-404-X (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-404-5 (ISBN-13)
  a) Robots - Control systems - Congresses b) Robots - Motion - Congresses c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) krmiljenje f) robotika g) mobilni roboti h) gibanje robotov i) krmilni sistemi j) mehanski sistemi k) nevronske mreže l) manipulatorji m) programska podpora n) zborniki

  681.5:621.865.8
  COBISS.SI-ID 27479301

  372.
  ROSENWASSER, Efim
          Multivariable computer-controlled systems : a transfer function approach / Efim N. Rosenwasser and Bernhard P. Lampe. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XVII, 478 str. ; 25 cm. - (Communications and control engineering)

  Bibliografija: str. 461-471. - Kazalo
  ISBN 1-84628-431-7 (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-431-1 (ISBN-13)
  a) Automatic control b) elektrotehnika c) avtomatsko krmiljenje d) avtomatizacija e) LTI - sistemi f) LTI - Linear Time Inuariant g) matematično modeliranje h) MIMO - Multi Input Multi Output i) MIMO krmiljenje j) LTI procesi k) frekvenčni sistemi l) SD sistemi m) SD - Sampled Data n) stabilnost SD sistemov o) analize sistemov p) sinteze sistemov q) načrtovanje sistemov r) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 27477253

  373.
  SCHRAFT, Rolf-Dieter
          Service, Roboter, Visionen / Rolf Dieter Schraft, Martin Hägele, Kai Wegener ; unter Mitarbeit von, Matthias Hans ... [et al.]. - München : Hanser, cop. 2004. - 223 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 3-446-22840-3
  a) elektrotehnika b) roboti c) robotski sistemi d) krmilni sistemi e) robotski vid f) uporaba g) navigacija h) kmetijska tehnika i) podvodna dela j) medicina k) gospodinjstvo l) inšpekcija m) vesolje n) bionika o) pregledno delo

  681.586
  COBISS.SI-ID 27451653


  681.8 TEHNIČNA AKUSTIKA. GLASBILA. PRIPRAVE ZA ZAPISOVANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA.


  374.
  STRONG, Jeff
          Home recording for musicians for dummies / by Jeff Strong. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XX, 364 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8884-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8884-6 (ISBN-13)
  a) Sound - Recording and reproducing b) Sound studios c) elektrotehnika d) avdio tehnika e) akustika f) snemanje zvoka doma g) naprave za snemanje h) načini snemanja i) urejanje posnetkov j) mešamje posnetkov k) priročniki

  681.84
  COBISS.SI-ID 27602949


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  375.
  CHUDLEY, Roy
          Building construction handbook / R. Chudley and R. Greeno. - 6th ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - 728 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6822-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6822-4 (ISBN-13)
  a) Building - Handbooks, manuals, etc b) Construction industries - Handbooks, manuals, etc c) gradbeništvo d) izvedbena dela e) mehanizacija f) materiali g) konstrukcije h) temeljenje i) gradbeni elementi j) zaključna dela k) regulativa l) detajli m) osnove načrtovanja n) gradnja o) gradbišče p) vzdrževanje q) nosilne konstrukcije r) zidanje s) betoniranje t) opaženje u) priročniki

  69(035)
  COBISS.SI-ID 27643397

  376.
          DAFSTB-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton : (WU-Richtlinie) / Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton - DAfStb im DIN, Deutsches Institut für Normung. - Berlin ; Köln : Beuth, 2003. - 18 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutcher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197)

  Bibliografija: str. 18
  a) gradbeništvo b) materiali c) standardi d) beton e) razpoke f) fuge g) tesnenje

  620.1/.2:691
  COBISS.SI-ID 26003973

  377.
  KALABA, Jovan
          Normativi i standardi rada u građevinarstvu. 5, Elektroinstalacije / [autor Jovan Kalaba]. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2006 (Zrenjanin : Budućnost). - 447 str. : tabele ; 31 cm

  Avtor naveden na hrbtni str. nasl. str.
  ISBN 86-395-0463-6
  a) Električne instalacije - Normativi b) Zgrade - Instalacije - Normativi c) gradbeništvo d) normativi e) standardi f) obrtniška dela g) električne instalacije h) instalacijske cevi i) vodniki j) kabli k) polaganje l) kabelske spojke m) povezovanje vodnikov n) razvodne omarice o) stikala p) svetilke q) telefonske inštalacije r) optične inštalacije s) pregledno delo

  696.6:006.44
  COBISS.SI-ID 27669253

  378.
  MATIĆ, Vjačeslava
          Materijali u protiverozionim radovima / Vjačeslava Matić ; [ilustracije Predrag Stanković]. - Beograd : Šumarski fakultet, 1994 (Beograd : Makarije). - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

  Naklada 100 izv. - Bibliografija: str. 165-166. - Kazalo
  ISBN 86-7299-018-8
  a) Protiverozioni materijali b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) kamen e) agregati f) veziva g) mineralna veziva h) bitumen i) asfalt j) malta k) beton l) les

  691(075.8)
  COBISS.SI-ID 178086663


  7 UMETNOST.


  379.
          ART nouveau en projet = Art nouveau in progress. - [Bruxelles = Brussel] : Réseau Art Nouveau Network, [2003]. - 120 str. : ilustr. ; 29 cm

  Vzpor. franc. in angl. besedilo. - Katalog razstave, ki bo od 9.5.2003 do 25.6.2006 v različnih evropskih mestih, med njimi tudi v Ljubljani (od 19.1.-19.3.2006). - "Cette publication a été réalisée par le Réseau Art Nouveau Network dans le cadre du projet "Art nouveau en projet" avec le soutien du Programme Culture 2000 de l'Union européenne" --> kolofon
  a) arhitektura b) uporabna umetnost c) notranja oprema d) art nouveau e) razstavni katalogi f) javne stavbe g) opisi stavb

  72
  COBISS.SI-ID 3874400

  380.
  BRAY, Natalie, 1897-1977
          Dress pattern designing : the basic principles of cut and fit / Natalie Bray ; with fashion supplement and illustrations by Ann Haggar. - Oxford : Blackwell Science, 2006. - VI, 176 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Classic ed.)

  Kazalo
  ISBN 0-632-06501-X (ISBN-10) ISBN 978-0-632-06501-1 (ISBN-13)
  a) umetnost b) tekstilstvo c) oblikovanje tekstilij d) oblikovanje oblačil e) krojenje f) tekstilna tehnologija g) izdelava krojev h) modeliranje i) klasična oblačila j) slogi k) izrezi l) všitki m) učinki

  7:687.1
  COBISS.SI-ID 27779333

  381.
  BRAY, Natalie, 1897-1977
          More dress pattern designing / Natalie Bray ; illustrations by Adrienne Slack ; with fashion supplement and illustrations by Ann Haggar. - Classic ed. - Oxford : Blackwell Science, 2003. - 204 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Classic ed.)

  Kazalo
  ISBN 0-632-06502-8
  a) Dressmaking - Pattern design b) umetnost c) tekstilstvo d) oblikovanje tekstilij e) oblikovanje oblačil f) krojenje g) tekstilna tehnologija h) izdelava krojev i) modeliranje j) klasična oblačila k) slogi l) izrezi m) všitki n) učinki

  7:687.1
  COBISS.SI-ID 27660293

  382.
          DIGITAL heritage : applying digital imaging to cultural heritage / edited by Lindsay MacDonald. - 1st ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - XXII, 583 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-75-066183-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-75-066183-6 (ISBN-13)
  a) Image processing - Digital techniques b) umetnost c) digitalizacija d) kulturna dediščina e) vizualizacija f) konzervacija g) digitalna kamera h) tehnologija shranjevanja i) knjige j) slike k) numerično modeliranje l) procesiranje slike

  7
  COBISS.SI-ID 27636485

  383.
  DURBIN, Lesley
          Architectural tiles : conservation and restoration : from the medieval period to the twentieth century / Lesley Durbin. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Butterworth-Heinemann, 2005. - XXI, 203 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Butterworth-Heinemann series in conservation and museology)

  Bibliografija: str. 197-200. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5832-0
  a) Keramične ploščice - Konserviranje - Restavriranje - Priročniki b) Dekorativna umetnost - Keramične ploščice - 13.-20.st. c) arhitektura d) obloge e) talne obloge f) študije primerov g) konzervatorstvo h) restavratorstvo i) keramika j) dekoracija k) design l) arhitekturni detajli m) zgodovina

  7.025
  72.04:693.7"12/19"=111
  COBISS.SI-ID 13338169

  384.
  ECO, Umberto
          Zgodovina lepote / Umberto Eco, Girolamo de Michele ; [prevedla Maja Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 (Italija). - 438 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Storia della bellezza
  ISBN 961-241-078-X
  a) Lepota - Zgodovina b) umetnost c) teorija d) zgodovina e) razmerja f) arhitektura g) barve h) uporaba i) grdota j) stroji k) mediji l) upodobitve

  7.01
  COBISS.SI-ID 224258304

  385.
  KRIŽNAR, Anabelle
          Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem / Anabelle Križnar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 311-320. - Kazala. - Summary
  ISBN 961-6568-23-X
  a) Freske - Tehnologija - Slovenija - Srednji vek b) slikarstvo c) tehnike poslikav d) srednjeveške poslikave e) stenske poslikave f) pigmenti g) tehnologija poslikav h) tehnološke metode i) raziskovanja sestavin j) primeri poslikav k) študije primerov

  75.052
  75.033
  COBISS.SI-ID 225123072

  386.
          NOVA umetnost - vizije in resničnost = Art nouveau in progress ; Art Nouveau en projet : vizije, živa in prenovljena dediščina, izgubljena dediščina, Ljubljana : [Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 18.01-18.03.2005] / [uredila / editor Breda Mihelič]. - Ljubljana : Urbanistični inštutut RS, 2006. - 43 str. : ilustr. ; 34 cm

  Besedilo v slovenščini in angleški prevod. - Katalog je priredba in ponatis katalonsko-angleškega povzetka kataloga razstave, ki bo od 9.5.2003 do 25.6.2006 v različnih evropskih mestih, med njimi tudi v Ljubljani (od 19.1.-19.3.2006)
  a) Fabiani, Maks (1865-1962) b) Olbrich, Josef Maria c) Bihl, Alfred d) Bihl, Richard e) Gambini, Silvio f) Parellada, Lluís Muncuill i g) Carretero, Antoni Pascual i h) Alksnis, Janis i) Peksense, Konstantins j) Montaner, Lluis Domenech i k) Tarrats, Pere Caselles l) Koch, Ciril Metod m) Gesellius, Herman n) Lindgren, Armas o) Saarinen, Eliel p) Salmon, James q) Mackintosh, Charles Rennie r) Medgyaszay, István s) Neuschloss-Knüsli, Kornél t) Hankar, Paul u) Horta, Victor v) Gaudi, Antoni w) Schytte-Berg, Hagbarth x) Riverz, Kristian y) Jürgensen, Heinrich z) Hoffmann, Josef {) Sommarunga, Giuseppe |) Rippl-Rónai, József }) Puig i Cadafalch, Josep ~) Fürst, Hans ) Fürst, Christian !) Roure, Miquel Curet ¤) Bockslaff, Wilhelm ©) Vallin, Eugene °) Saarinen, Eliel Â) Clifford, Henry Edwards Ă) Lajta, Béla A) Nissen, Henrik Á) Narodni muzej Slovenije - razstave - Ljubljana - 18.1.-18.3.2006 A) secesijska arhitektura Ä) zač. 20. st. A) kon. 20. stž A) Alesund Ą) Barcelona Č) Bruselj Ć) Budimpešta Ç) Dunaj Đ) Glasgow Ď) Helsinki D) Ljubljana E) Reus Ě) Terrassa E) Varese É) Avignon Ë) urbanizem Ę) uporabna umetnost G) notranja oprema G) art nouveau Î) razstavni katalogi

  7
  COBISS.SI-ID 513802367

  387.
          SPOON. - London ; New York : Phaidon, 2004. - 444 str. : ilustr. ; 21 x 31 cm

  Izvirna izd.: 2002. - Kazalo
  ISBN 0-7148-4455-1 (broš.)
  a) Design, Industrial b) Designers

  7.05
  COBISS.SI-ID 26544133


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  388.
  BAKER, Martha
          The swimming pool : inspiration and style from around the world / Martha Baker ; text with Anne Marie Cloutier. - London : Thames & Hudson, cop. 2005. - 224 str. : ilustr. ; 32 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-51232-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-500-51232-6 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) bazeni d) zunanji bazeni e) družinski bazeni f) zunanji bivalni prostor g) zunanja ureditev h) primeri i) fotografije

  712.5
  COBISS.SI-ID 7555746

  389.
  BARTH, Ursula
          Design in the garden : inspiration, design, structure / Ursula Barth ; [photos by] Gary Rogers. - Newton Abbot : David & Charles, 2004. - 134 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7153-1926-4
  a) Vrtovi - Vrtna arhitektura - Design - Priročniki b) urbanizem c) krajinska arhitektura d) vrtovi e) oblikovanje f) barve g) les h) kamen i) opeka j) vrtni elementi k) tlaki l) stopnice m) klopi n) ograje

  712
  635.92(035)=111
  COBISS.SI-ID 14449975

  390.
  BLOMLEY, Nicholas K.
          Unsettling the city : urban land and the politics of property / Nicholas Blomley. - New York ; London : Routledge, 2004. - XXI, 207 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip043/20030105 28.html. - Bibliografija: str. 189-202. - Kazalo
  ISBN 0415933153 (vezano) ISBN 0415933161 (broš.)
  a) Land use, Urban b) City planning c) Real property d) Gentrification e) urbanizem f) mesta g) načrtovanje mest h) uporaba zemljišč i) lastništvo j) dedovanje lastništva k) razvoj mest l) urbana krajina m) nenaseljene površine

  71
  COBISS.SI-ID 26720261

  391.
  CLARK, David, 1946-
          Urban world/global city / David Clark. - 2nd ed., digital printing. - London ; New York : Routledge, 2005. - XIX, 235 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip042/20030085 80.html. - Bibliografija: str. 223-231. - Kazalo
  ISBN 0-415-32097-6 (vezano) ISBN 0-415-32098-4 (broš.)
  a) Cities and towns b) Urbanization c) Sociology, Urban d) urbanizem e) urbano planiranje f) prostorsko planiranje g) razvoj mest h) mesta i) razvoj urbanega okolja j) zgodovinski vzorci k) socialno-ekonomski faktorji l) urbana družba m) globalni vzorci

  71
  COBISS.SI-ID 26930693

  392.
  CORBETT, Nick
          Transforming cities : revival in the square / Nick Corbett. - London : RIBA Enterprises, 2004. - 167 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 155-159. - Kazalo
  ISBN 1-85946-160-3
  a) odprti prostori mesta b) urbanizem c) urejanje mest d) mesta e) načrtovanje mest f) študije primerov g) trgi h) javni prostori mesta i) oživljanje mesta

  71
  COBISS.SI-ID 2106819

  393.
          DOWN the garden path : the artist's garden after modernism / [editors, Valerie Smith, Domenick Ammirati, Jennifer Liese]. - New York : Queens Museum of Art, cop. 2005. - 176 str. : ilustr. ; 31 cm

  Uredniki navedeni na hrbtni str. nasl. str. - Na hrbtni str. nasl. str.: "This catalogue was published on the occasion of the exhibition "Down the Garden Path: The Artist's Garden After Modernism" at the Queens Museum of Art, June 26-October 9, 2005". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-929641-06-0
  a) Gardens - Design - Philosophy - Exhibitions b) Gardens - Design - Political aspects - Exhibitions c) Gardens - Design - Social aspects - Exhibitions d) Modernism (Art) e) oblikovanje krajine f) vrtovi g) oblikovanje vrtov h) razstave na vrtovih i) zgodovinski pregled j) umetniki

  7
  71
  COBISS.SI-ID 27649541

  394.
          EUROPÄISCHE Landschaftsarchitektur : Ausgewählte Projekte von 2000 bis heute = European landscape architecture : squares, parks and promenades - recent projects / Herausgegeben von, edited by Peter Zöch, Gesa Loschwitz ; Vorwort von, introduction by Robert Schäfer ; [translations German/English Almuth Seebohm]. - München : Callwey, [2005]. - 158 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edition Topos)

  ISBN 3-7667-1655-7
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) mestni parki d) trgi e) odprti javni prostor f) promenade g) obale h) obrežja i) spominska obeležja j) primeri

  712
  COBISS.SI-ID 1803396

  395.
  HAYES, Brian
          Infrastructure : a field guide to the industrial landscape / Brian Hayes. - 1st ed. - New York ; London : W. W. Norton, 2005. - V, 536 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 509-523. - Kazalo
  ISBN 0-393-05997-9
  a) Industrial buildings - Landscape architecture b) Infrastructure (Economics) c) Architecture, Industrial d) urbanizem e) industrijske zgradbe f) vklapljanje v okolje g) industrijska krajina h) kamnolomi i) tovarne j) hidroelektrarne k) vodni zbiralniki l) kmetijska proizvodnja m) naftovodi n) elektrarne o) veterne elektrarne p) telekomunikacije q) oddajniki r) avtoceste s) promet t) železnice u) mostovi v) predori w) letališča x) pristanišča

  711.554
  COBISS.SI-ID 27279109

  396.
  HOSAGRAHAR, Jyoti
          Indigenous modernities : negotiating architecture and urbanism / Jyoti Hosagrahar. - London ; New York : Routledge, 2005. - XIII, 234 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Architext series)

  Bibliografija v opombah: str. 193-228. - Kazalo
  ISBN 0-415-32375-4 (vezano) ISBN 0-415-32376-2 (broš.)
  a) Architecture - India - Delhi - 19th century. b) Architecture - India - Delhi - 20th century. c) City planning - India - Delhi - History - 19th century. d) City planning - India - Delhi - History - 20th century. e) Delhi (India) - History f) arhitektura g) urbanizem h) teorija i) namembnost prostora j) prirejanje prostora k) sociološki razvoj l) bivalno okolje m) zgodovinski razvoj n) razvoj mest o) domačnost bivalnega okolja

  71/72
  COBISS.SI-ID 27329797

  397.
          MANAGEMENT of historic centres / edited by Robert Pickard. - London ; New York : Spon Press, 2001. - XIV, 294 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Conservation of the European built heritage series)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-419-23290-7 (broš.)
  a) urbanizem b) arhitektura c) historična mesta d) arhitekturna dediščina e) upravljanje f) oddločanje g) prenova h) načrtovanje i) študije primerov

  711.168
  COBISS.SI-ID 1136516

  398.
  OSWALD, Franz, 1938-
          Netzstadt : designing the urban / Franz Oswald and Peter Baccini in association with Mark Michaeli ; [translation Adam Blauhut, Joseph O'Donnell, Susan E. Richter]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 303 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 300-301. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6963-9 ISBN 3-7643-6962-0 (German ed.)
  a) urbanizem b) načrtovanje c) mesta d) razvoj e) omrežja f) metode g) analize h) modeli i) interdisciplinarnost

  711
  COBISS.SI-ID 1659524

  399.
          PLANNING for cycling : principles, practice and solutions for urban planners / edited by Hugh McClintock. - Boca Raton : CRC Press ; Cambridge : Woodhead Publishing, cop. 2002. - XVII, 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Woodhead Publishing in environmental management)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1553-0 (CRC Press) ISBN 1-85573-581-4 (Woodhead Publishing)
  a) Cycling - Government policy b) Commuting - Government policy c) urbanizem d) mesta e) kolesarjenje f) principi g) praksa h) rešitve i) urbano planiranje j) kolesarske steze k) kolesarske povezave l) kolesa-javni prevoz

  711.4
  COBISS.SI-ID 27372037

  400.
          PROSTORSKI razvoj in prometna omrežja : IV. srečanje, Poreče ob Vrbskem jezeru, Koroška, 2005 / [pripravila] Delovna skupnost Alpe-Jadran, I. komisija - urejanje prostora in varstvo okolja, Delovna skupina za urejanje prostora ; [uredila Margarita Jančič ; prevodi Tanja Koprivc-Kolenc, Helena Zver, Bojana Weiss-Hatić ; kartografija Alenka Bošnak Miklavžin]. - Slovenska verzija. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, 2005 (Simčič). - 72 str. : ilustr., zemljevidi ; 30 cm

  ISBN 961-6276-39-5
  a) Delovna skupnost Alpe-Jadran - Prostorski razvoj - Posvetovanja b) Prostorsko urejanje - Trajnostna strategija - Srednja Evropa - Posvetovanja c) Varstvo okolja - Srednja Evropa - Posvetovanja d) urbanizem e) prostorsko planiranje f) prometno omrežje g) Slovenija h) Alpe-Jadran i) Avstrija j) Italija k) Hrvaška l) Nemčija m) Madžarska

  711
  COBISS.SI-ID 222789888

  401.
          SPATIAL development and transport networks : fourth meeting, Pörtschach am Wörthersee, Carinthia, 2005 / [prepared by] Working Community for Cantons, Provinces, Counties, Regions and Republics of East-Alpine Area, Alpine Adriatic Working Community, First Commission - Spatial Planning and Environmental Protection, Working Group for Spatial Planning ; [translation Mojca Japelj Mužič, Toni Luburić, Ursula Stachl-Peier]. - English version. - Ljubljana : Ministry for the Environment and Spatial Planning, Office for Spatial Development, 2005 (Simčič). - 74 str. : ilustr., zemljevidi ; 30 cm

  ISBN 961-6276-40-9
  a) Delovna skupnost Alpe-Jadran - Prostorski razvoj - Posvetovanja b) Prostorsko urejanje - Trajnostna strategija - Srednja Evropa - Posvetovanja c) Varstvo okolja - Srednja Evropa - Posvetovanja d) urbanizem e) prostorsko planiranje f) prometno omrežje g) Slovenija h) Alpe-Jadran i) Avstrija j) Italija k) Hrvaška l) Nemčija m) Madžarska

  711
  COBISS.SI-ID 223621376

  402.
  STEELE, James, 1943-
          Ecological architecture : a critical history / James Steele. - London : Thames & Hudson, cop. 2005. - 272 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Kazalo. - Bibliografija: str. 266-267
  ISBN 978-0-500-34210-7 (ISBN-13) ISBN 0-500-34210-5 (ISBN-10)
  a) Architecture - Environmental aspects b) Sustainable architecture - History - 20th century. c) Architecture, Modern - 20th century. d) arhitektura e) teorija f) ekološka arhitektura g) estetika h) tehnologija i) zeleno gibanje j) zgodovina k) tradicija l) trajnostni razvoj m) ozelenjevanje

  711
  COBISS.SI-ID 27103237

  403.
          TRANSFORMATION of cities in Central and Eastern Europe : towards globalization / edited by F. E. Ian Hamilton, Kaliopa Dimitrovska Andrews, and Nataša Pichler-Milanović. - Tokyo ; New York ; Paris : United Nations University Press, cop. 2005. - XVI, 519 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija pri poglavjih
  ISBN 92-808-1105-3 (broš.)
  a) Cities and towns - Europe, Central b) Cities and towns - Europe, Eastern c) Globalization d) Post-communism - Europe, Central e) Post-communism - Europe, Eastern f) mesta g) globalizacija h) transformacija mest i) Evropa j) Vzhodna Evropa k) Centralna Evropa l) Berlin m) Varšava n) Budimpešta o) Praga p) Ljubljana q) Sofia r) Moskva

  71/72
  COBISS.SI-ID 2128835

  404.
  WOODSON, Roger Dodge, 1955-
          Be a successful residential land developer / R. Dodge Woodson. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXII, 359 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 351. - Kazalo
  ISBN 0-07-144171-9 (broš.)
  a) Residential real estate b) Real estate development c) Real estate investment d) Land subdivision e) Construction industry f) arhitektura g) urbanizem h) urbano okolje i) razvoj krajine j) ocenjevanje zemljišč k) regulativa l) kvaliteta zemljišč m) pogoji za gradnjo n) določanje lokacij o) specifikacija p) načrti

  71/72
  COBISS.SI-ID 27330053


  72 ARHITEKTURA.


  405.
  ABEL, Chris
          Architecture, technology and process / Chris Abel. - Oxford : Elsevier/Arhitectural Press, 2004. - XIV, 268 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 247-262. - Kazalo
  ISBN 0-7506-3792-7
  a) arhitektura b) teorija c) procesi načrtovanja d) arhitekturni stili e) tehnologija f) Foster g) Gehry h) Seidler i) biotech j) modeliranje k) tehnike dinamičnega modeliranja

  72
  COBISS.SI-ID 1631108

  406.
          The ARCHITECTS' handbook / edited by Quentin Pickard. - Reissued in paperback. - Oxford ; Malden ; Carlton : Blackwell Science, 2005. - IX, 454 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 419-427. - Kazalo
  ISBN 1-4051-3505-0 (ISBN 10) ISBN 978-14051-3505-4 ! (ISBN 13)
  a) arhitektura - načrtovanje - arhitekturno risanje - priročniki b) Architecture - Handbooks, manuals, etc c) Architectural drawing - Handbooks, manuals, etc d) arhitektura e) načrtovanje f) javne stavbe g) programske zasnove h) šole i) javni prostori j) kmetijske stavbe k) industrijske stavbe l) hoteli m) bolnišnice n) stanovanjske stavbe o) laboratoriji p) pisarne q) trgovine r) gledališča s) knjižnice

  72.01/.04
  COBISS.SI-ID 55907841

  407.
  ARETS, Wiel, 1955-
          Living library / Wiel Arets ; [editor Marijke Beek ; texts Marijke Beek, Eva DeCarlo ; translations Jim Tucker ... et al.]. - London : Prestel, cop. 2005. - 453 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl. - Podatki o odgovornosti iz kolofona
  ISBN 3-7913-3455-7
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) knjižnice d) Univerzitetna knjižnica Utrecht e) zgodovina f) proces gradnje g) načrtovanje h) oblikovanje i) motivi j) izhodišča k) Arets, Wiel (1955- )

  727.8
  COBISS.SI-ID 1807492

  408.
  ASCHOFF, Carsten
          Frischlufttechnik im Wohnungsbau / Carsten Aschoff, Hartmut Grotjan. - 1. Aufl. - Stuttgart : Gentner Verlag, 2004. - 146 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 119. - Kazalo
  ISBN 3-87247-616-5
  a) arhitektura b) hišne inštalacije c) prezračevanje d) zračenje e) stanovanjske stavbe f) izračuni g) toplotna prevodnost

  72
  COBISS.SI-ID 27465477

  409.
          BAUEN für Kinder / herausgegeben von der Wüstenrot Stiftung ; mit beiträgen von Alessandro Busa ... [et al.]. - Stuttgart ; Zürich : K. Krämer Verlag ; Ludwingsburg : Wüstenrot Stiftung, cop. 2006. - 336 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7828-1521-1
  a) arhitektura b) izobraževalne ustanove c) vrtci d) teorija e) zgodovina f) Nemčija g) sodobni primeri h) načrtovanje i) raziskave j) igralnice k) igrala

  725.57
  COBISS.SI-ID 27559429

  410.
  BECHER, Bernd, 1931-
          Typologies / Bernd & Hilla Becher ; edited and with an introduction by Armin Zweite. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2004. - 35 str., 130 str. of plates : ilustr. ; 30 cm + 130 str. uvezanih pril.

  Prevod dela: Typologien industrieller bauten. - Bibliografija: str. 31-35
  ISBN 0-262-02565-5 (vezano)
  a) Becher, Bernd (1931-) - Catalogs b) Becher, Hilla - Catalogs c) Photography, Artistic - Catalogs d) Architectural photography - Catalogs e) Industrial buildings - Pictorial works - Catalogs f) arhitektura g) tipologija h) industrijske zgradbe i) arhitekturna fotografija

  725.4
  COBISS.SI-ID 26873349

  411.
          BELGIUM new architecture = Belgique nouvelles architectures = België nieuwe bouwkunst. 3 / [editeur, Liliane Knopes ... et al.]. - Brussels : Prisme Editions, 2005. - 264 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Besedilo v angl., franc. in nizozem. jeziku. - Uredniki navedeni v kolofonu
  ISBN 2-930451-00-9
  a) Architecture - Belgium - 21st century. b) Architecture - Belgium - Designs and plans c) arhitektura d) Belgija e) arhitekti f) zbrana dela g) arhitekturni atelje h) javne stavbe i) stanovanjske stavbe

  72.071(493)
  COBISS.SI-ID 27648261

  412.
  BENNETT, David, gradbeništvo
          The art of precast concrete : colour, texture, expression / David Bennett. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2005. - 160 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 3-7643-7150-1 (ISBN-10) ISBN 7643-7150-1 ! ISBN 978-3-7643-7150-0 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) montažna gradnja d) izgotovljeni beton e) predbetonirani elementi f) prefabricirani elementi g) primeri uporabe h) tehnologija izdelave

  72.01:691.3
  COBISS.SI-ID 1805700

  413.
  BERANEK, Leo Leroy, 1914-
          Concert halls and opera houses : music, acoustics, and architecture / Leo Beranek. - 2nd ed. - New York [etc.] : Springer, cop. 2004. - XXII, 661 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. [641]-645. - Kazali
  ISBN 0-387-95524-0 (vezano)
  a) Architectural acoustics b) Music-halls c) Theaters d) študije primerov e) akustika f) gradbena akustika g) koncertne dvorane h) opere i) arhitektura j) strukture k) detajli l) tehniške značilnosti m) arhitekturne značilnosti

  72
  534
  COBISS.SI-ID 7906843

  414.
  BLOW, Christopher J.
          Transport terminals and modal interchanges : planning and design / Christopher Blow. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Architectural Press, 2005. - X, 196 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Bibliografija: str. 194. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5693-X
  a) Terminals (Transportation) - Planning b) Terminals (Transportation) - Design c) Choice of transportation d) arhitektura e) zgradbe za promet f) prometni terminali g) letališča h) železniške postaje i) postaje podzemne železnice j) javni potniški promet k) programske sheme l) funkcionalni sklopi m) primeri n) prestopanje med prometnimi sredstvi o) potniška pristanišča p) normativi

  725.3
  COBISS.SI-ID 27320069

  415.
          BOUGE l'architecture : villes et mobilités / [commissaires de l'exposition, Francis Rambert ... et al.] = Architecture on the move : cities and mobilities / [exhibition organizers, Francis Rambert ... et al.]. - Barcelona : Actar, 2003. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

  V kolofonu: "Catalog of a travelling exhibition presented by the Institut pour la ville en mouvement, PSA Peugeot Citroën (City on the move)". - Avtorji navedeni v kolofonu
  ISBN 2-9517805-1-6 (broš.)
  a) Public spaces - History - 20th century. b) City planning - History - 20th century. c) Public buildings - History - 20th century. d) Architecture, Modern - 20th century. e) arhitektura f) javni prostor g) javne zgradbe h) teorija i) načrtovanje mest j) mobilnost

  725
  COBISS.SI-ID 25891077

  416.
  BRADBURY, Dominic
          New country house / Dominic Bradbury. - London : L. King Publishing, 2005. - 208 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 208. - Kazalo
  ISBN 1-85669-396-1
  a) arhitektura b) načrtovanje c) stanovanjske gradnje d) podeželjska hiša e) hiše v gozdu f) vile g) atelje h) fleksibilni prostor i) veruinkularna arhitektura j) odprti prostor k) študije primerov

  72.01/.04
  COBISS.SI-ID 1797252

  417.
          Das BUNDESVERFASSUNGSGERICHT in Karlsruhe : Architektur und Rechtsprechung = The Federal Constitutional Court of Germany : architecture and jurisdiction / Verein der Richter des Bundesverfassungsgerichts e.V. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser-Publishers for Architecture, cop. 2004. - 95 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  Vzporedno nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7643-6949-3
  a) Baumgarten, Paul (1900-1984) b) Bundesverfassungsgericht (Karlsruhe, Germany : Building) c) International style (Architecture) - Germany - Karlsruhe d) Karlsruhe (Germany) - Buildings, structures, etc e) arhitektura f) javne zgradbe g) sodišča h) Karlsruhe

  72.01
  COBISS.SI-ID 26529285

  418.
          BÜROBAUATLAS : Grundlagen, Planung, Technologie, Arbeitsplatzqualitäten / Johann Eisele, Bettina Staniek (Hrsg.). - München : Callwey, cop. 2005. - 300 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Bibliografija: str. 280-285. - Kazali
  ISBN 3-7667-1649-2
  a) arhitektura b) poslovne stavbe c) pisarne d) tehnologija gradnje e) notranja oprema f) funkcionalnost g) prezračevanje h) osvetlitev i) standardi j) tlorisi

  725.23
  COBISS.SI-ID 1799556

  419.
          DICTIONARY of architecture & construction / edited by Cyril M. Harris. - 4th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XI, 1089 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-07-145237-0
  a) Architecture - Dictionaries b) Building - Dictionaries c) Architecture - Dictionnaires anglais d) Construction - Dictionnaires anglais e) arhitektura f) gradbeništvo g) tehniški izrazi h) slovarji i) angleeški j) konstrukcije k) detajli l) tipologija zgradb m) arhitekturni elementi

  801.316.4:72=20
  COBISS.SI-ID 3005025

  420.
  DREXEL, Thomas
          Low budget : Wohnhäuser unter 200.000 Euro / Thomas Drexel. - 2. Aufl. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2006. - 143 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. [144]
  ISBN 3-421-03483-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-421-03483-0 (ISBN-13) ISBN 978-421-03483-0 !
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) individualne stanovanjske hiše d) enodružinske hiše e) nizkoproračunske izvedbe f) majhne hiše g) primeri

  728.3
  COBISS.SI-ID 27744773

  421.
  EMERY, Anthony
          Greater medieval houses of England and Wales, 1300-1500. Vol. 3, Southern England / Anthony Emery. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - XV, 727 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija v opombah. - Kazala
  ISBN 978-0-521-58132-5 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-521-58132-X (ISBN-10, vezano)
  a) Architecture, Medieval - England b) Architecture, Domestic - England c) Architecture, Medieval - Wales d) Architecture, Domestic - Wales e) arhitektura f) zgodovina g) srednji vek h) Anglija i) Wales j) 1300-1500 k) palače l) gradovi m) cerkve n) posestva o) kmetije

  72.03
  COBISS.SI-ID 26947845

  422.
  EMMITT, Stephen
          Architectural management in practice : a competitive approach / Stephen Emmitt. - Harlow : Longman, cop. 1999. - VIII, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 186-191. - Kazalo
  ISBN 0-582-35696-2
  a) Architectural practice - Management b) arhitektura c) arhitekturne pisarne d) upravljanje e) arhitekturne skupine f) poslovne strategije g) načrtovanje h) kakovost i) promocija

  721
  COBISS.SI-ID 27327749

  423.
  FINDLEY, Lisa, 1955-
          Building change : architecture, politics and cultural agency / Lisa Findley. - London ; New York : Routledge, 2006. - XIII, 225 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 214-222. - Kazalo
  ISBN 0-415-31875-0 (vezano) ISBN 0-415-31876-9 (broš.)
  a) Architecture and society b) Architecture - Political aspects c) Architecture, Modern - 20th century. d) Architecture, Modern - 21st century. e) Social change f) arhitektura g) moderna arhitektura h) 20.st-21.st i) teorija j) socialne spremembe k) politika l) kultura m) javni prostor n) javne zgradbe o) kulturni centri p) muzeji

  72.01
  COBISS.SI-ID 27328005

  424.
  FULLER, Richard Buckminster, 1895-1983
          Buckminster Fuller : designing for mobility / Michael John Gorman. - 1st ed. - Milano : Skira, cop. 2005. - 207 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 207
  ISBN 88-7624-265-1
  a) Fuller, Richard Buckminster (1895-1983) b) arhitektura c) arhitekturna teorija d) Fuller, Buckminster e) kupola f) geodetska kupola g) lahke konstrukcije h) mobilne konstrukcije i) ameriška arhitektura j) biografija k) 19./20.st. l) arhitekti m) monografije n) mobilni objekti o) sinergija p) zložljive kupole q) prostorska paličja r) trikotna strukturna mreža s) nosilnost t) konstrukcije u) futuristični modeli v) mobilnost w) bibliografija

  72.071
  COBISS.SI-ID 1829508

  425.
  GIANINO, Andrew
          The modular home / Andrew Gianino. - North Adams : Storey Publishing, 2005. - IX, 325 str. : ilustr. ; 28 cm

  Gl. stv. nasl. raztegnjen čez dve strani. - Bibliografija: str. 314. - Kazalo
  ISBN 1-58017-526-0 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-1-58017-526-5 (ISBN-13, broš.) ISBN 1-58017-576-7 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-1-58017-576-0 (ISBN-13, vezano)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) stanovanjske stavbe d) individualne stanovanjske hiše e) montažna gradnja f) postopek gradnje g) primeri

  728.3
  COBISS.SI-ID 1760900

  426.
  GREY, Johnny
          Kitchen culture : re-inventing kitchen design / Johnny Grey ; location photoghraphy by Alex Wilson. - London : Jacqui Small, cop. 2004. - 192 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-903221-28-5
  a) Kuhinje - Notranja oprema - Design - Priročniki b) arhitektura c) načrtovanje d) kuhinje e) notranja oprema f) načrti g) izvedbe

  72.01
  COBISS.SI-ID 11701818

  427.
  GRIMM, Friedrich B.
          Familien Häuser : Viel Raum auf wenig Grundfläche / Friedrich Grimm. - München : Callwey, cop. 2005. - 159 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  Kazali
  ISBN 3-7667-1648-4
  a) arhitektura b) stanovanjske hiše c) individualne stanovanjske hiše d) enodružinske hiše e) majhne hiše f) prostorne hiše g) primeri

  728.37
  COBISS.SI-ID 6764984

  428.
  GUNßER, Christoph, 1963-
          Energiesparhäuser : neue Konzepte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz / Christoph Gunßer. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2005. - 159 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  ISBN 3-421-03402-8
  a) arhitektura b) energetsko varčne hiše c) individualne stanovanjske hiše d) enodružinske hiže e) večstanovanjske hiše f) tloriisne zasnove g) detajli h) trajnostna gradnja i) primeri

  728
  COBISS.SI-ID 1805444

  429.
  HAWKES, Dean
          The selective environment : [an approach to environmentally responsive architecture] / Dean Hawkes, Jane McDonald and Koen Steemers. - London ; New York : Spon Press, 2002. - VIII, 164 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija: str. 152-157. - Kazalo
  ISBN 0-419-23530-2 (broš.)
  a) Architecture and society b) Architecture - Environmental aspects c) arhitektura d) načrtovanje e) teorija f) odzivnost na okolje g) klimatska prilagodljivost h) vpliv na okolje i) primeri

  72:504
  COBISS.SI-ID 26674949

  430.
  HUGUES, Theodor
          Dressed stone : types of stone, details, examples / Theodor Hugues, Ludwig Steiger, Johann Weber ; [translation (German/English) Gerd H. Söffker, Philip Thrift]. - 1st ed. - Basel : Birkhäuser ; München : Edition Detail, cop. 2005. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Detail praxis)

  Kazalo
  ISBN 3-7643-7273-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-7273-6 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) detajli d) kamen e) oblaganje s kamnom f) vrste g) elementi h) stikovanje i) vzorci j) struktura k) spojna sredstva l) tlaki m) fasade n) stopnice

  72.011:691.2
  COBISS.SI-ID 1804420

  431.
  HUTH, Mark W.
          Understanding construction drawings / Mark W. Huth. - 4th ed. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, cop. 2005. - VIII, 367 str. : ilustr. ; 28 cm + [22] pril.

  ISBN 1-4018-6269-1
  a) Structural drawing b) Dwellings - Drawings c) arhitektura d) gradbeništvo e) načrtovanje f) risanje g) načrti h) detajli i) konstruiranje j) izdelava načrta

  72
  COBISS.SI-ID 27450885

  432.
          HYBRIDE Zonen : Kunst und Architektur in Basel und Zürich = Hybrid zones : art and architecture in Basel and Zurich / Herausgegeben von = edited by Sibylle Omlin, Karin Frei Bernasconi ; [Übersetzung = translation Adam Blauhut, Susan E. Richter]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 160 str. : ilustr. ; 22 cm

  ISBN 3-7643-0088-4
  a) sodobna arhitektura b) umetnost c) arhitekturni vodnik d) razstavni katalog e) Basel f) Zürich g) zbrana dela več avtorjev

  7/72.071
  COBISS.SI-ID 1659268

  433.
          INTERNATIONAL art galleries : post-war to post-millennium : a narrative chronology of the dealers, artists and spaces that have defined modern art / edited by Uta Grosenick and Raimar Stange. - London : Thames & Hudson, 2005. - 539 str. : ilustr. ; 30 cm

  O avtorjih: str. 531. - Izbrana bibliografija: str. 539. - Kazalo
  ISBN 0-500-51266-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-500-51266-1 (ISBN-13)
  a) Art museums b) Art, Modern - 20th century. c) Umetnostne galerije - Svet - 20.-21.st. d) arhitektura e) galerije f) umetnost g) moderne galerije h) zgodovina galerij i) galeristi j) umetniki k) umetnostni stili l) 1940-1990

  72.01/.04
  069(100):7
  COBISS.SI-ID 11548978

  434.
          KINDERGARTEN architecture / [consultant editor, Gunter Beltzig]. - Barcelona : Loft, cop. 2001. - 190 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Urednik naveden na str. [191]
  ISBN 1-58423-118-1
  a) Kindergarten facilities - Design b) Architecture and children c) Architecture et enfants d) Garderies - Conception et construction e) arhitektura f) izobraževalne ustanove g) vrtci h) predšolska vzgoja i) načrtovanje j) primeri k) notranja oprema l) igrišča m) igralnice n) igrala

  725.57
  COBISS.SI-ID 27437317

  435.
  KOS, Dušan
          Med gradom in mestom : odnos kranjskega, slovenještajerskega in koroškega plemstva do gradov in meščanskih naselij do začetka 15. stoletja / Dušan Kos. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1994 (Ljubljana : Povše). - 224 str. ; 30 cm. - (Zbirka ZRC ; 1)

  Hrbtni nasl.: Med gradom, mestom in plemstvom. - Predelana doktorska disertacija. - Bibliografija: str. 209-216. - Zusammenfassung
  ISBN 961-90125-0-X
  a) arhitektura b) urbanizem c) zgodovina d) gradovi e) plemstvo f) meščanstvo g) dvor

  728.8
  COBISS.SI-ID 42622976

  436.
  KUNZ, Martin Nicholas
          Best designed modular houses / Martin Nicholas Kunz, Michelle Galindo. - 1st ed. - Stuttgart : Avedition, cop. 2005. - 168 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 3-89986-055-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-89986-055-9 (ISBN-13)
  a) Prefabricated houses - Design and construction b) Modular construction c) arhitektura d) stanovanjske hiše e) individualne stanovanjske hiše f) enodružinske hiše g) modularne hiše h) sodobne izvedbe i) montažna gradnja j) prefabricirani elementi k) primeri

  728.3
  COBISS.SI-ID 27437061

  437.
  LAND, Carsten
          Arquitectura em Lisboa e sul de Portugal desde 1974 = Architecture in Lisbon and the south of Portugal since 1974 / Carsten Land, Klaus J. Hücking, Luiz Trigueiros. - Lisboa : Blau, cop. 2005. - 718 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 972-8311-17-6
  a) arhitektura b) arhitekturni vodniki c) Portugalska d) Lizbona e) sodobna arhitektura

  72(469)
  COBISS.SI-ID 1864324

  438.
  MITCHELL, C. Thomas
          Redefining designing : from form to experience / C. Thomas Mitchell. - New York : Van Nostrand Reinhold, cop. 1993. - XXIII, 162 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija v opombah: str. 133-145. - Kazalo
  ISBN 0-471-29081-5 (broš., na ovoju) ISBN 0-442-00987-9 (v CIP-u) (na hrbtni str. nasl. str.) ISBN 0-442-00987-6 !
  a) arhitektura b) teorija c) načrtovanje d) človeški faktor e) arhitekturni stili f) filozofije načrtovanja g) učinki skladnosti h) procesi načrtovanja i) navdihi j) izkušnje k) analize

  72.01
  COBISS.SI-ID 27289349

  439.
  MOSTAEDI, Arian
          Exhibition stands / [author Arian Mostaedi]. - Barcelona : Links International ; Garsington : Windsor, 2003. - 239 str. : barvne ilustr., načrti ; 30 cm

  Avtor naveden na hrbtni str. nasl. str. - Hrbtni nasl.: Architectural design
  ISBN 84-89861-80-3
  a) Exhibition buildings b) arhitektura c) notranja oprema d) javni prostori e) razstavišča f) sejmi g) stojnice h) razstavni prostori i) saloni j) primeri k) začasne postavitve

  725.91
  COBISS.SI-ID 25534469

  440.
  MURCUTT, Glenn, 1936-
          Glenn Murcutt : buildings + projects 1962-2003 / Françoise Fromonot ; [translated from the French by Charlotte Ellis]. - London : Thames & Hudson, cop. 2005. - 325 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliogafija: str. 322-325
  ISBN 0-500-28589-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-500-28589-3 (ISBN-13)
  a) Murcutt, Glenn (1936-) b) arhitektura c) arhitekti d) biografije e) zbrana dela f) Murcutt, Glenn(1936- ) g) enodružinske hiše h) vklapljanje v okolje i) tradicionalna gradnja j) Avstralija k) Aborgini l) javne zgradbe m) načrti

  72
  COBISS.SI-ID 27495685

  441.
  NABI Khan, Ahmad
          Islamic architecture in South Asia : Pakistan, India, Bangladesh / Ahmad Nabi Khan ; foreword by R. E. Mortimer Wheeler. - Karachi : Oxford University Press, 2003. - XXVIII, 310 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 301-302. - Kazalo
  ISBN 0-19-579065-0
  a) Architecture, Islamic - Pakistan b) Architecture, Islamic - India c) Architecture, Islamic - Bangladesh d) arhitektura e) arhitekturni stili f) zgodovina arhitekture g) islamska arhitektura h) južna Azija i) Pakistan j) Indija k) Bangladeš l) mošeje m) islamski centri n) džamije o) grobnice p) mavzoleji

  72.03
  COBISS.SI-ID 27524613

  442.
  NASHED, Fred
          Architectural quality control : an illustrated guide / Fred Nashed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XVII, 167 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Bibliografija: str. 161-162. - Kazalo
  ISBN 0-07-143920-X
  a) Architectural practice - Management b) Architectural drawing c) Quality control d) arhitektura e) načrtovanje f) načrt g) kakovost načrta h) preverjanje kakovosti načrta i) točke preverjanja

  72
  COBISS.SI-ID 10084118

  443.
          NEGOTIATING domesticity : spatial productions of gender in modern architecture / edited by Hilde Heynen and Gülsüm Baydar. - London ; New York : Routledge, 2005. - XIII, 322 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-34138-8 (vezano) ISBN 0-415-34139-6 (broš.)
  a) Architecture and women b) Feminism and architecture c) Architecture, Domestic d) Space (Architecture) e) Women - Social conditions f) arhitektura g) teorija h) sodobnost i) domačnost j) sociologija k) vpliv spola na arhitekturo l) seksualnost m) analize n) primeri

  72.01
  COBISS.SI-ID 27327493

  444.
  NELSON, Charles
          Managing quality in architecture : a handbook for creators of the built environment / Charles Nelson. - 1st ed. - Oxford : Elsevier/Architectural Press, 2006. - XVII, 318 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6818-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6818-7 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) kakovost c) sistem kakovosti d) efikasnost e) efektivnost f) ISO 9001 g) načrtovanje h) točke previrjanja i) študije primerov j) preverjanje kakovosti

  72
  COBISS.SI-ID 27662597

  445.
  NEUFERT, Ernst
          Architects' data / Ernst and Peter Neufert ; edited by Bousmaha Baiche and Nicholas Walliman. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Blackwell Science, 2000. - IX, 636 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 589-594. - Kazalo
  ISBN 0-632-05771-8
  a) Arhitektura - Priročniki b) arhitektura c) načrtovanje d) projektiranje e) arhitekturni elementi f) energetika g) ogrevanje h) hlajenje i) tipologija stavb j) javne stavbe k) stanovanjska gradnja l) industrijske zgradbe

  72.011
  COBISS.SI-ID 7119921

  446.
  NEUFERT, Ernst
          Architects' data / Ernst Neufert ; general editor Vincent Jones. - 2nd (international) English ed., reprinted. - Oxford [etc.] : Blackwell, 1999. - XIV, 433 str. : načrti ; 30 cm

  Na ov.: The handbook of building types. - Bibliografija: str. 413-428. - Kazalo
  ISBN 0-632-02339-2
  a) Arhitektura - Priročniki b) arhitektura c) načrtovanje d) normativi e) dimenzioniranje f) mere g) stanovanjske stavbe h) stavbe za izobraževanje i) zdravstvene ustanove j) cerkve k) trgovske stavbe l) letališča m) industrijske stavbe n) laboratoriji o) zgradbe za kmetijstvo p) športne stavbe q) kulturne ustanove r) materiali s) osvetlitev

  72.011
  COBISS.SI-ID 5392949

  447.
          NEW concepts in renovating / [text contributed by the architects, Tadao Ando ... et al. ; edited by, Jacobo Krauel and Amber Ockrassa]. - Barcelona : Structure, [2005]. - 359 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Avtorji in urednika navedeni na vzpor. nasl. str. in na str. 6
  ISBN 84-96263-03-7
  a) Buildings - Repair and reconstruction b) Buildings - Repair and reconstruction - Pictorial works c) Historic buildings - Remodeling for other use d) Historic buildings - Remodeling for other use - Pictorial works e) arhitektura f) urejanje prostora g) oprema prostorov h) notranja oprema i) načrti j) javne zgradbe k) renoviranje stavb l) primeri m) tlorisi n) prerezi o) izvedbe p) sprememba namembnosti

  72.01/.04
  COBISS.SI-ID 27629829

  448.
          NOVARTIS Campus, Forum 3 : Diener, Federle, Wiederin / [Herausgeberin = editor, Ulrike Jehle-Schulte Strathaus ; Übersetzungen = translations, Suzanne Leu, Tim J. Nevill, Michael Robinson]. - Basel : Architekturmuseum : C. Merian Verlag, 2005. - 95 str. : ilustr., načrti ; 32 cm

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Catalog of an exhibition at the Architekturmuseum Basel, June 11-Aug. 14, 2005". - Urednica in prevajalci navedeni na hrbtni str. nasl. str. - Besedilo v angl. in nem. jeziku
  ISBN 3-85616-256-9
  a) Novartis (Firm) - Buildings - Exhibitions b) Office buildings - Switzerland - Basel - Exhibitions c) Architecture - Switzerland - Basel - 21st century - Exhibitions d) Basel (Switzerland) - Buildings, structures, etc e) arhitektura f) javne zgradbe g) Novartis kampus h) Basel i) steklena fasada j) prosti tloris

  727
  COBISS.SI-ID 27567109

  449.
          ÖKOLOGISCHE Bauen : von Grundlagen zu Gesamtkonzepten / herausgegeben von Detlef Glücklich ... [et al.]. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2005. - 254 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 242-248. - Kazalo
  ISBN 3-421-03541-5
  a) arhitektura b) urbanizem c) ekološka gradnja d) energetsko varčne hiše e) obnovljeni viri energije f) ohranjanje vode g) ekološki gradbeni materiali h) ravnanje z odpadki i) stanovanjska naselja j) prenova naselij k) mobilnost l) urejanje prometa

  72.011:504
  COBISS.SI-ID 1804676

  450.
  OTTO, Frei, 1925-
          Frei Otto : complete works : lightweight construction : natural design / edited by Winfried Nordinger ; in collaboration with Irene Meissner, Eberhard Möller, Mirjana Grdanjski ; Architekturmuseum der Technischen Universität München. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2005. - 391 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 370-382. - Kazalo
  ISBN 3-7643-7231-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-7231-6 (ISBN-13)
  a) Otto, Frei (1925-) b) arhitektura c) gradbeništvo d) lahke konstrukcije e) lupine f) membrane g) šotori h) naravne oblike i) organske forme j) vzori v naravi k) veliki razponi l) modeli m) eksperimenti n) Frei, Otto (1925- ) o) zbrana dela

  72:624.074
  COBISS.SI-ID 1799044

  451.
          PHOTOVOLTAICS and architecture / edited by Randall Thomas. - London ; New York : Spon Press, 2001. - XI, 155 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm + [1] f. pril.

  Bibliografija: str. 145. - Kazalo
  ISBN 0-415-23182-5 (broš.)
  a) Photovoltaic power generation b) Solar buildings c) Architecture and solar radiation d) Conversion photovoltaique e) Constructions solaires f) Architecture et rayonnement solaire g) arhitektura h) energetika i) obnovljivi energetski viri j) energetsko varčne hiše k) sončna energija l) fotovoltaika m) teorija n) izračuni o) primeri uporabe

  72:621.31
  COBISS.SI-ID 26673413

  452.
  PORTER, Tom
          The architect's eye : visualization and depiction of space in architecture / Tom Porter. - London [etc.] : E & FN Spon, 1997. - VI, 160 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Bibliografija: str. 158. - Kazalo
  ISBN 0-419-21230-2 (broš.)
  a) Space (Architecture) b) Space perception c) arhitektura d) načrtovanje e) vizualizacija f) predstavitve arhitekture g) prostorski elementi h) simulacije i) simulatorji j) računalniški modeli k) navidezna resničnost

  72.01
  COBISS.SI-ID 26730501

  453.
  RUSKIN, John, 1819-1900
          The stones of Venice / John Ruskin ; edited and abridged by J. G. Links. - Reprinted. - London : Pallas editions, 2005. - XII, 253 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 1-873429-45-2 (broš.)
  a) Architecture - Italy - Venice b) Art - Italy - Venice c) arhitektura d) arhitekturni stili e) arhitekturni elementi f) kamen g) oblikovanje kamna h) oboki i) Benetke j) ornamenti k) napušči l) oporniki

  72.03
  COBISS.SI-ID 26903813

  454.
  SHEARD, Rod
          The stadium : architecture for the new global culture / Rod Sheard ; text Rod Sheard, Robert Powell, Patrick Bingham-Hall ; photography Patrick Bingham-Hall ; [introduction by Peter Cook]. - Singapore : Periplus, [2004]. - 208 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 0-7946-0335-1
  a) arhitektura b) športni objekti c) stadioni d) nogometni stadioni e) teorija f) primeri g) tlorisi h) situacije i) prerezi

  725.826
  COBISS.SI-ID 1807748

  455.
          SITUATION/KCAP : architects and planners / Kees Christiaanse ... [et al.]. - Rotterdam : NAi Publishers, cop. 2005. - 479 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  ISBN 90-5662-447-4
  a) Christiaanse, Kees b) KSAP (Firm) c) Architecture - Netherlands - 20th century. d) Architecture - Netherlands - 21st century. e) City planning - Netherlands f) Architects - Netherlands g) Architectural firms - Netherlands h) arhitektura i) arhitekti j) arhitekturne skupine k) KCAP l) Nizozemska m) zbrana dela n) ureditve obale o) poslovne zgradbe p) većstanovanjske stavbe q) degradirana urbana območja r) urbanistični načrti s) stanovanjske soseske t) tehnološki park u) Christiaanse, Kees (1952- ) v) Born, Han van den (1958- ) w) Gietema, Ruud (1964- ) x) Oort, Irma van (1965- )

  72(492)
  COBISS.SI-ID 27561733

  456.
  SLAVID, Ruth
          Holzarchitektur international / Ruth Slavid. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2005. - 239 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Wood architecture. - Kazalo
  ISBN 3-421-03496-6
  a) moderna arhitektura - javne zgradbe - stanovanjske zgradbe - gradiva - les - svetovni pregledi - albumi b) arhitektura c) lesena hiša d) gradnja z lesom e) stanovanjske huše f) javne zgradbe g) veliki razponi h) leseni nosilci i) lesene fasade j) primeri

  72:691.11
  COBISS.SI-ID 56581889

  457.
          STADIUM design / [editor and text, Anja Llorella]. - Köln : Daab, cop. 2006. - 399 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Urednica navedena v kolofonu
  ISBN 3-937718-38-9
  a) Stadiums - Design and construction b) arhitektura c) športni objekti d) stadioni e) nogometna igrišča f) tribune g) arene h) spremljajoči prostori i) primeri j) fotografije k) povezave

  725.826
  COBISS.SI-ID 27742213

  458.
          TRACING modernity : manifestations of the modern in architecture and the city / edited by Mari Hvattum and Christian Hermansen. - London ; New York : Routledge, 2004. - XII, 346 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 325-340. - Kazalo
  ISBN 0-415-30511-X (vezano) ISBN 0-415-30512-8 (broš.)
  a) Modern movement (Architecture) b) Architecture and society c) Modernism (Aesthetics) d) arhitektura e) sodobnost f) teorija g) načrtovanje h) arhitekturni stili i) razvoj arhitekture j) razvoj mest k) historicizem l) modernizem

  72.01
  COBISS.SI-ID 27329541

  459.
  TUNSTALL, Gavin
          Managing the building design process / Gavin Tunstall. - 2nd ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - XXIII, 367 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6791-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6791-3 (ISBN-13)
  a) Architecture - Designs and plans b) Construction industry - Management c) Architectural practice - Management d) arhitektura e) načrtovanje f) pproces načrtovanja g) upravljanje h) izgrajevanje i) usmeritve j) komuniciranje k) organizacija l) gradbeni nadzor

  72.011
  COBISS.SI-ID 27554821

  460.
  WILSON, David [One hundred]
          100 sunrooms : a hands-on design guide and sourcebook / David Wilson. - Gloucester : Quarry books, cop. 2004. - 176 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

  - - 100 sunrooms [Zvočni posnetek] : design template CD. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 1-59253-200-4
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) individualne stanovanjske hiše d) enodružinske hiše e) zimski vrtovi f) načrtovanje g) zgodovina h) slogi i) zasnova j) postopek gradnje k) primeri

  72.011
  COBISS.SI-ID 55845377

  461.
  ZUPANČIČ, Bogo, 1960-
          Usode ljubljanskih stavb in ljudi / Bogo Zupančič. - Ljubljana : KUD Polis, 2005- ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - Zv. <1-> : fotogr. ; 27 cm

  Dosedanja vsebina:
  [1]: 1-24. - 2005. - 128 str. - Predgovor / Janez Suhadolc: str. 6-7. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  [2]: 25-48. - 2005
  ISBN 961-91709-0-3 (zv. 1) ISBN 961-91709-1-1 (zv. 2)
  a) Zgradbe - Kulturna zgodovina - Ljubljana b) Ljubljana - Zgradbe c) arhitektura d) zgodovina e) teorija f) Slovenija g) Ljubljana h) arhitekturna kritika i) družbeno dogajanje j) arhitekti k) biografije

  721(497.4)
  930.85(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 223069184


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  462.
  DREXEL, Thomas
          Renovieren : Wohnungen, Häuser, Lofts umbauen und zeitgemäß gestalten / Thomas Drexel. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2005. - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 143
  ISBN 3-421-03480-X
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) individualne stanovanjske hiše d) stanovanja e) enodružinske hiše f) prenova g) lofti h) notranja oprema

  747
  COBISS.SI-ID 2817085

  463.
  FAYEK, Mamdouh
          Positioning people in space : clip art for interior designers, architects, landscape architects, and illustrators / Mamdouh Fayek. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 1997. - X, 326 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh022/97028554.h tml Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh041/97028554. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh023/97 028554.html. - Dodatek k nasl. na ov.: clip art in context for interior designers, architects, landscape architects, and illustrators
  ISBN 0-07-021949-4 (broš.)
  a) Clip art b) Decoration and ornament - Themes, motives c) umetnost d) slikarstvo e) risanje f) arhitektura g) človeška figura h) postavitev v prostor i) zunanji ambient j) drevesa k) vozila l) prodajalne m) pisarne n) zdravstvene ustanove o) gostinstvo p) stanovanja

  741
  COBISS.SI-ID 27228677

  464.
  KOLL, Randall
          The organized home : design solutions for clutter-free living / Randall Koll and Casey Ellis. - Gloucester : Quarry books, 2004. - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 1-59253-018-4
  a) arhitektura b) notranja oprema c) stanovanjske stavbe d) stanovanja e) uporabnost f) shranjevanje g) dekoriranje h) preurejanje

  747
  COBISS.SI-ID 7533474

  465.
  MACK, Daniel, 1947-
          Rustic garden furniture & accessories : making chairs, planters, birdhouses, gates & more / Daniel Mack & Thomas Stender. - 1st ed. - New York : Lark Books, 2004. - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57990-355-X
  a) Outdoor furniture - Design and construction b) Garden ornaments and furniture - Design and construction c) Woodwork d) pohištvo e) vrtno pohištvo f) rustikalno pohištvo g) uporabna umetnost h) pohištvo iz vej i) orodja j) pletena oprema k) dekoracija vrtov l) ograje m) svetila n) mize o) cvetlični lončki

  74
  COBISS.SI-ID 27372805

  466.
  SEGALL, Barbara
          Pots & plants : inspired year-round ideas for your outside space / Barbara Segall. - London : M. Beazley, 2006. - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84533-176-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-84533-176-4 (ISBN-13)
  a) Container gardening b) urejanje krajine c) urejanje prostora d) uporabna umetnost e) vrtovi f) balkoni g) cvetlični lonci h) lonci

  74
  745/749
  COBISS.SI-ID 27694085

  467.
  TROCMÉ, Suzanne
          Die Kunst liegt im Detail : die richtigen Materialen, Farben, Möbel und Dekorationen für jeden Raum / Suzanne Trocmé ; mit Fotos von Andrew Wood ; [aus dem Englishen übersetzt von Wiebke Krabbe]. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2005. - 223 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 3-421-03513-X
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) stanovanja d) enodružinske hiše e) notranja oprema f) materiali g) barve h) dekoracija i) detajli

  747
  COBISS.SI-ID 2816829

  468.
  WILLIAMS, Nancy
          More paperwork : exploring the potential of paper in design and architecture / written and designed by Nancy Williams. - London ; New York : Phaidon, 2005. - 176 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 172. - Kazalo
  ISBN 0-7148-4364-4
  a) Paper work b) Design c) Graphic arts d) umetnost e) grafično oblikovanje f) design g) industrijsko oblikovanje h) papir i) oblikovanje papirja j) zgodovina k) vrste l) površinska obdelava m) izrezovanje n) pregibanje o) gradnja iz papirja p) skulpture q) embalaža r) izdelki

  745.54
  COBISS.SI-ID 1553776

  469.
  ZIESEMANN, Gerd
          Natürliche Farben : Anstriche und Verputze selber herstellen / Gerd Ziesemann, Martin Krampfer, Heinz Knieriemen ; Unter Mitarbeit von Sabine Szameitat und Carlo Vagnieres. - 5. Aufl. - Aarau : AT Verlag, 2002. - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-85502-523-1
  a) meteriali b) naravni materiali c) barve d) naravne barve e) stenske barve f) razredčila g) barvila h) uporabna umetnost i) stare tehnike j) soboslikarstvo k) žganje kamna l) apnene barve m) apnene malte

  745/749
  COBISS.SI-ID 26931461


  77 FOTOGRAFIJA.


  470.
  BECHER, Bernd, 1931-
          Industrial landscapes / Bernd & Hilla Becher ; with an interview by Susanne Lange. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2002. - 11, 180 str. : ilustr. ; 25 x 31 cm

  Prevod dela: Bernd und Hilla Becher : Industriephotographie
  ISBN 0-262-02507-8
  a) Becher, Hilla b) Becher, Bernd (1931-) c) Becher, Hilla (1931-) d) Becher, Bernd e) Becher, Bernhard (1931-) f) Becher, Hilla (1934-) g) Photography, Industrial h) Photographie industrielle i) umetnost j) fotografija k) industrijska krajina l) rudniki m) železarne n) industrijska področja o) industrijske zgradbe

  77
  COBISS.SI-ID 26873093

  471.
  HOUSENBOLD, Jeffrey
          The shutterfly guide to great digital photos / Jeffrey Housenbold, Dave Johnson. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XV, 261 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Learn the essentials of great photography. Master image editing and get professional-quality prints. Share your photos with your friends and family.". - Kazalo
  ISBN 0-07-226166-8
  a) Photography - Digital techniques b) Photography - Handbooks, manuals, etc c) umetnost d) digitalna fotografija e) digitalni fotoaparati f) fotografske tehnike g) tehnike slikanja h) nastavitve i) obdelava slik j) priročniki

  77.02:004
  COBISS.SI-ID 27646725

  472.
  PEČENKO, Nikolaj
          Digitalne videokamere / Nikolaj Pečenko, Arnold Marko ; [ilustracije Bob Živkovic ; fotografije Peter Gedej ... et al.]. - Ljubljana : Pasadena, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 128 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  ISBN 961-6361-67-8
  a) Digitalne videokamere - Priročniki b) umetnost c) digitalna fotografija d) digitalne kamere e) montaža video f) priročniki

  773.1:621.377.6
  COBISS.SI-ID 226016000


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  473.
  ERNST, Richard
          Wörterbuch der industriellen Technik [Elektronski vir] = Dictionary of engineering and technology : Deutsch-Englisch : English-German / Richard Ernst. - El. podatki. - Wiesbaden : Brandstetter, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm + 1 brošura (30 str.)

  Sistemske zahteve: IBM-u kompatibilen PC, 32 MB RAM-a, 8 MB prostega za program, CD-ROM pogon, Windows 98/NT/ME/2000 in XP. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-87097-217-3
  a) strokovni izrazi b) industrijska tehnika c) tehniški slovarji d) nemški e) angleški f) slovar

  81'374
  COBISS.SI-ID 26706181

  474.
          GLOSSARY of the petroleum industry = Glosario de la industria petrolera : English-Spanish & Spanish-English / [translation editor] M. Dolores Proubasta. - 4th ed. - Tulsa : PennWell Books, cop. 2006. - XII, 418 str. ; 22 cm

  Besedilo v angl. in špan. jeziku. - Na nasl. str.: "More than 25.000 technical terms"
  ISBN 1-59370-041-5
  a) Petroleum engineering - Dictionaries b) Petroleum engineering - Dictionaries - Spanish c) Ingeniería petrolera - Diccionarios d) Ingeniería petrolera - Diccionarios - Inglés e) tehniški slovarji f) strokovni izrazi g) terminologija h) naftna industrija i) angleški j) španski

  801.316.4:665.7=20=60
  COBISS.SI-ID 27753989

  475.
  JOVANOVIĆ, Aleksandar, univ. dipl. inž. str.
          Enciklopedijski rečnik motora i motornih vozila : sa ilustracijama i prilozima : srpsko-engleski, englesko-srpski : 40.000 terminoloških jedinica / Aleksandar Jovanović. - Beograd : Građevinska knjiga, 2005 (Novi Sad : AMB grafika). - 1195 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 86-395-0441-5
  a) Motori - Srpsko-engleski rečnici, terminološki b) Motorna vozila - Srpsko-engleski rečnici, terminološki c) Motorna vozila - Englesko-srpski rečnici, terminološki d) tehniški slovarji e) enciklopedični slovarji f) terminologija g) strokovni izrazi h) motorji z notranjim zgorevanjem i) motorna vozila j) srbski k) angleški

  801.316.4:[629.3+621.4]=111=163.41
  629.3(038)=163.41=111
  621.4(038)=111=163.41
  629.3(038)=111=163.41
  COBISS.SI-ID 27672069

  476.
  KAHL, Günter
          The dictionary of gene technology : genomics, transcriptomics, proteomics / Günter Kahl. - 3rd, revised and enlarged ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2004. - 2 zv. (XXII, 622 str.; XXII, str. 623-1290 str.) : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 3-527-30765-6
  a) Genetics - Dictionary - English b) Molecular Biology - Dictionary - English c) Genetic engineering - Dictionaries d) Molecular biology - Dictionaries e) Genomics - Dictionaries f) Proteomics - Dictionaries g) Biologie moléculaire - Dictionnaires anglais h) Génomique - Dictionnaires anglais i) Protéomique - Dictionnaires anglais j) Genetische manipulatie k) Genomica l) Proteomen m) Transcriptie (biochemie) n) kemija o) genetika p) molekularna biologija q) genomika r) proteomika s) organska kemija t) enciklopedični slovar

  [577+547](083)=111
  COBISS.SI-ID 27697925


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  477.
          POSAVJE in Posotelje : A-Ž : enciklopedični priročnik za popotnika / besedilo Dejan Cigale ... [et al.] ; uredila Drago Kladnik in Bibijana Mihevc ; avtorji posameznih gesel David Bole ... [et al.] ; [fotografije Drago Perko ... [et. al.] ; zemljevid Iztok Sajko ; krajevni in stvarni vodnik Tinka Selič]. - Ljubljana : ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 246 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Slovenija total)

  Kazalo
  ISBN 961-6568-29-9
  a) Posavje - Turistični vodniki b) Posotelje - Turistični vodniki c) Posavje d) Posotelje e) opisi krajev f) geografski opisi g) kulturna zgodovina h) arhitektonski spomeniki i) informacije j) turistični vodnik

  913(497.4-111/-112)(036)
  908(497.4-111/-112)
  COBISS.SI-ID 226478336


  NASLOVNO KAZALO
  • 100 sunrooms 460

  • 4G roadmap and emerging communication technologies 242

  • Active geotechnical design in infrastructure development 262
  • The Adlard Coles book of electronic navigation 311
  • Adobe Acrobat 7 94
  • Adobe Camera Raw for digital photographers only 121
  • Adobe InDesign CS2 @ work 79
  • Advanced computer-aided fixture design 198
  • Advanced Excel for scientific data analysis 55
  • Advanced Photoshop Elements 4.0 for digital photographers 34
  • After effects in production 100
  • Agglomeration in industry 361
  • Air conditioning and refrigeration 191
  • Aktive geotechnische Planung in der Infrastruktur-Entwicklung 262
  • Ambient vibration monitoring 309
  • Analysis and performance of fiber composites 170
  • Analytische Methoden zur Modellierung der Verformungseigenschaften flexibler Fahrbahnaufbauten 348
  • Applied control theory for embedded systems 138
  • Applied fluid mechanics 145
  • Applied Microsoft analysis services 2005 and Microsoft Business Intelligence platform 85
  • Architects' data 445 , 446
  • The architect's eye 452
  • The architects' handbook 406
  • Architectural management in practice 422
  • Architectural quality control 442
  • Architectural tiles 383
  • Architecture in Lisbon and the south of Portugal since 1974 437
  • Architecture on the move 415
  • Architecture, technology and process 405
  • Arquitectura em Lisboa e sul de Portugal desde 1974 437
  • Art nouveau en projet 379
  • Art nouveau in progress 386 , 379
  • Art Nouveau en projet 386
  • The art of intrusion 105
  • The art of precast concrete 412
  • ASP.NET 2.0 in 24 hours 104
  • ASP.NET.20 in 24 hours 104
  • Assessing building performance 254
  • Assistive technology 367
  • Astronomija 141
  • AutoCAD 2006 for dummies 102
  • Autodesk 3ds max 8 MAXScript essentials 37
  • Automatsko vođenje objekata u prostoru 368
  • Automotive chassis 316
  • Autonome Produktion 349
  • Aviation meteorology 317

  • BAe 146/RJ 341
  • The barefoot navigator 327
  • Basic electrical engineering 216
  • Bauen für Kinder 409
  • Be a successful residential land developer 404
  • Beginning cryptography with Java 77
  • Beginning PHP 5 and MySQL E-commerce 54
  • Beginning SQL server 2005 programming 133
  • Beginning Visual Basic 2005 140
  • België nieuwe bouwkunst 411
  • Belgique nouvelles architectures 411
  • Belgium new architecture. 3 411
  • Berechnung metallischer Rohrleitungsbauteile. 1, nach EN 13480-3 : 2002 184
  • Berechnung metallischer Rohrleitungsbauteile. 2, nach EN 13480-3 : 2002 185
  • Best designed modular houses 436
  • Bilten 127
  • Blue revolution 24
  • Boatowner's mechanical and electrical manual 312
  • Bodyspace 346
  • Books in the digital age 347
  • Bouge l'architecture 415
  • Brücken in Wien 288
  • Buckminster Fuller 424
  • Building bridges 5
  • Building change 423
  • Building codes illustrated 259
  • Building construction handbook 375
  • Building fire performance analysis 264
  • Building resilient IP networks 90
  • Building with reclaimed components and materials 252
  • Building your network through communication 343
  • Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 417
  • BürobauAtlas 418

  • Candid science II 158
  • Capitally in concrete 175
  • Carpenter's calculations manual 301
  • Cataloguing without tears 9
  • CCNP self-study 61
  • CCSP flash cards and exam practice pack 45
  • Characteristics of the successful twenty-first century information professional 4
  • Characterization of aluminium and Al-Fe alloy with the addition of AlTi5B1 and AlTi3C0.15 garin refiners 360
  • Chemische Technologie. Bd. 1, Anorganische Technologie I 359
  • Cisco CallManager fundamentals 51
  • CCDP self-study 52
  • Cisco network security troubleshooting handbook 74
  • Citroën Berlingo & Peugeot Partner owners workshop manual 334
  • Citroën Xsara Picasso service and repair manual 335
  • Combining images with Photoshop Elements 92
  • The complete DVD book 67
  • Computational mechanics of the classical guitar 143
  • Concepts in spin electronics 226
  • Concert halls and opera houses 413
  • Concrete systems for homes and low-rise construction 260
  • Configuring CallManager and Unity 43
  • Construction accounting and financial management 290
  • Continuous casting 187
  • CPM in construction management 285
  • Cryogenic technology and applications 188

  • DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton 376
  • Damage mechanics 179
  • Data mining with SQL Server 2005 126
  • Data protection 21
  • Dealing with an international clientele 7
  • Decision-making in engineering design 15
  • Delivering business intelligence with Microsoft SQL Server 2005 87
  • Design and construction of concrete floors 266
  • Design in the garden 389
  • Design methods 230
  • Design of buildings and bridges for wind 295
  • Design of foundation systems 272
  • Designing menus with DVD Studio Pro 32
  • Dictionary of architecture & construction 419
  • Dictionary of civil engineering 274
  • Dictionary of engineering and technology 473
  • The dictionary of gene technology 476
  • Digital heritage 382
  • Digital libraries and the challenges of digital humanities 11
  • Digital SLR photography with photoshop CS2 all-in-one desk reference for dummies 33
  • Digitalne videokamere 472
  • Dinamični model industrijskega šaržnega obarjanja natrijevega perborata 362
  • Down the garden path 393
  • Dress pattern designing 380
  • Dressed stone 430
  • DWDM network designs and engineering solutions 68

  • Early motorcycles 340
  • Earthquake geotechnical engineering 269
  • Easy Adobe Photoshop Elements 4 47
  • ECDL4 110
  • Ecological architecture 402
  • Educating the engineer of 2020 165
  • Effective information retrieval from the Internet 13
  • Effective resource management in manufacturing systems 350
  • Eigenschaften von wärmebehandeltem Selbstverdichtendem Beton 299
  • Electric drives and electromechanical systems 206
  • The electric generators handbook. Synchronous generators 204
  • The electric generators handbook. Variable speed generators 205
  • Electric motors and drives 210
  • Electrician's calculations manual 208
  • Electronic circuits 234
  • Electronic resources in the virtual learning environment 12
  • Enciklopedijski rečnik motora i motornih vozila 475
  • Encyclopedia of hydrological sciences 154
  • Encyclopedia of the elements 148
  • Energiesparhäuser 428
  • Engineering A Level 169
  • Engineering ethics 166
  • Engineering materials 2 171
  • Engineering mechanics 268
  • Engineering properties of rocks 157
  • Engineering tribology 200
  • English in construction management 291
  • Estimating in building construction 261
  • Europäische Landschaftsarchitektur 394
  • European landscape architecture 394
  • Exhibition stands 439

  • Fabrication techniques 230
  • Fact sheets on the European Union 17
  • Familien Häuser 427
  • The Federal Constitutional Court of Germany 417
  • Fedora core 1 40
  • Finite element analysis 29
  • Finite element design of concrete structures 292
  • Fitness-for-service and integrity of piping, vessels, and tanks 183
  • Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres 142
  • The foundation engineering handbook 265
  • Free software for dummies 91
  • Free-standing tension structures 308
  • Frei Otto 450
  • Frischlufttechnik im Wohnungsbau 408
  • From product description to cost. Vol. 1, The parametric approach 351
  • Fuel cells compendium 224
  • Fundamentals of mobile and pervasive computing 62
  • Fundamentals of optical waveguides 218
  • Fundamentals of signals and systems using the Web and MATLAB 241

  • Game programming gems 6 63
  • Gas pipeline hydraulics 190
  • Glenn Murcutt 440
  • Globalisation, information and libraries 10
  • Glosario de la industria petrolera 474
  • Glossary of the petroleum industry 474
  • Gradbeniški priročnik 267
  • Građevinska mehanizacija 280
  • Građevne konstrukcije 306 , 307
  • Greater medieval houses of England and Wales, 1300-1500. Vol. 3, Southern England 421
  • Grid computing for electromagnetics 221
  • Groundwater injection 153
  • Group communication pitfalls 344

  • Hacking exposed 96
  • Hall-effect sensors 370
  • Handbook of C-H transformations 149
  • Handbook of domestic ventilation 207
  • Handbook of functionalized organometallics 150
  • Handbook of plastic and rubber additives 358
  • Handbook of pulp 365
  • High cycle fatigue 178
  • High magnetic fields 209
  • High-frequency electrodynamics 211
  • An historical who's who of the automotive industry in Europe 339
  • History of technology. Vol. 26, 2005 167
  • History of wireless 238
  • Hitri vodnik skozi CorelDraw X3 103
  • Holzarchitektur international 456
  • Home away from home 322
  • Home recording for musicians for dummies 374
  • Horizontal directional drilling 310
  • How to do everything with Windows Mobile 98
  • How to do everything with your eBay business 75
  • How to Pass ECDL for Office 2003 76
  • HSDPA/HSUPA for UMTS 239
  • Human factors methods 18
  • HVAC pump handbook 197
  • Hybrid zones 432
  • Hybride Zonen 432
  • Hydrosystems engineering reliability assessment and risk analysis 303
  • Hydrosystems engineering uncertainty analysis 304

  • IMS crash course 247
  • InDesign CS2 for dummies 36
  • Indigenous modernities 396
  • Industrial landscapes 470
  • Information science in theory and practice 132
  • Infrastructure 395
  • Der Ingenieur und seine Designer 352
  • Inside Microsoft SQL server 2005 46
  • Instalacije za propan-butan 180
  • Integrated logistics support handbook 22
  • Interactive soil mechanics and foundations 258
  • Interactive training CBT for the Navigation Computer 323
  • Interatomic forces in condensed matter 144
  • International art galleries 433
  • Interpretation and construction 16
  • Introducing Delphi programming 80
  • Introduction to environmental impact assessment 25
  • Introduction to UNIX/LINUX 56
  • Intuitive analog circuit design 233
  • IPSec VPN design 49
  • Islamic architecture in South Asia 441
  • Ivor Horton's beginning Java 2 78

  • JAA ATPL questions 324
  • Java I/O 69
  • The Java programming language 35

  • Kapilarnost v betonih 175
  • Karakterizacija aluminija in zlitine Al-Fe z dodatkom sredstev za zmanjševanje zrn AlTi5B1 in AlTi3C0,15 360
  • Kindergarten architecture 434
  • Kitchen culture 426
  • Die Kunst liegt im Detail 467

  • LabVIEW digital signal processing 236
  • LAN wiring 129
  • Lasertechnik für die Fertigung 193
  • Layer 2 VPN architectures 89
  • Learning Windows server 2003 70
  • A librarian's guide to the Internet 8
  • Library public relations, promotions, and communications 14
  • Life-cost approach to building evaluation 275
  • Light alloys 363
  • Linksys networks 64
  • Linux administration 120
  • Linux for embedded and real-time appplications 30
  • Living library 407
  • Low budget 420
  • Low-power low-voltage sigma-delta modulators in nanometer CMOS 223

  • Macromedia Dreamweaver 8 124
  • Macromedia Flash professional 8 66
  • Magnet technology and experimental techniques 209
  • Make 168
  • Management of accelerated low water corrosion in steel maritime structures 277
  • Management of historic centres 397
  • Managing iterative software development projects 48
  • Managing quality in architecture 444
  • Managing the building design process 459
  • Manufacturing engineering handbook 355
  • Manufacturing methods 230
  • Material architecture 174
  • Materials processing and manufacturing science 173
  • Materials selection in mechanical design 172
  • Materijali u protiverozionim radovima 378
  • The McGraw-Hill civil engineering PE exam depth guide 255
  • McGraw-Hill's national electrical code handbook 215
  • Med gradom in mestom 435
  • Medical applications and MOEMS 230
  • MEMS/NEMS handbook 230
  • Methodische Entwicklung technischer Produkte 354
  • Microsoft BizTalk server 2004 unleashed 101
  • The Microsoft data warehouse toolkit 109
  • Microsoft Internet security and acceleration (ISA) server 2004 administrator's pocket consultant 119
  • Microsoft Office 2004 for Mac 38
  • Microsoft SQL Server 2005 114
  • Microsoft SQL Server 2005 developer's guide 113
  • Microsoft SQL Server 2005 reporting services 88
  • Microsoft Visual C# 2005 in 24 hours 60
  • Miller's guide to foundations & sitework 279
  • Modeling and simulation 27
  • Modern biopharmaceuticals 159
  • The modular home 425
  • More dress pattern designing 381
  • More paperwork 468
  • Multi-robot systems. Vol. 3, From swarms to intelligent automata 1
  • Multiantenna channels 244
  • Multidimensional signal, image, and video processing and coding 251
  • Multilingual speech processing 108
  • Multiscale modelling of damage and fracture processes in composite materials 177
  • Multivariable computer-controlled systems 372

  • Nanoelectronics 227
  • Nanomagnetism 217
  • Natürliche Farben 469
  • Navigation. 1, General navigation 337
  • Navigation. 2, Radio navigation 338
  • Negotiating domesticity 443
  • Network routing basics 93
  • Netzstadt 398
  • New concepts in renovating 447
  • New country house 416
  • Next generation wireless systems and networks 235
  • Nissan Primera service and repair manual 313
  • Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu. 1, Gradjevinski radovi 281
  • Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu. 2, Gradjevinski radovi 282
  • Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu. 3, Zanatsko-završni radovi 283
  • Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu. 6, Niskogradnja 284
  • Normativi i standardi rada u građevinarstvu. 5, Elektroinstalacije 377
  • Nova umetnost - vizije in resničnost 386
  • Novartis Campus, Forum 3 448

  • Obračun plač 19
  • Occult ether physics 213
  • Ökologische Bauen 449
  • Ölhydraulik 186
  • 100 sunrooms 460
  • Optimized Bayesian dynamic advising 28
  • Organizacija građenja u građevinarstvu i protiverozionim radovima 256
  • The organized home 464
  • The outdoor lighting pattern book 212

  • Palm OS Cobalt programming from the ground up 111
  • Pattern recognition 128
  • Photoshop CS2 bible 95
  • Photoshop CS2 for dummies 44
  • Photovoltaics and architecture 451
  • PHP 5 in practice 139
  • PIC BASIC projects 228
  • PIC in practice 232
  • Piezoelectric transducers for vibration control and damping 369
  • Planning for cycling 399
  • Plates, laminates, and shells 276
  • Pneumatic conveying design guide 192
  • Polymer nanocomposites 176
  • Portraits of Himalayan flowers 163
  • Posavje in Posotelje 477
  • Positioning people in space 463
  • Pots & plants 466
  • Power electronics 231
  • Practical exercises for ECDL 122
  • Practical fracture mechanics in design 146
  • A practical guide to rock microstructure 156
  • Primavera 285
  • Principles and practices of light construction 296
  • Pro tools 7 session secrets 73
  • Probabilistischer Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen gegen frühe Trennrisse in massigen Betonbauteilen 271
  • Probability concepts in engineering 253
  • Product concept design 356
  • Professional .NET framework 2.0 57
  • Professional ASP.NET 2.0 117
  • Professional MOM 2005, SMS 2003, and WSUS 118
  • Professional SQL Server 2005 XML 83
  • Programming Microsoft Visual C# 2005 39
  • Programming Microsoft Windows forms 115
  • Project management 345
  • a project-based approach 232
  • Prostorski razvoj in prometna omrežja 400
  • PSP hacks, mods, and expansions 116

  • Quadrupedal locomotion 65
  • Querying XML 99
  • Qui construit des machines en Allemagne 202
  • Qui construit machines en Allemagne 203
  • Quicken 2006 86
  • Quién construye máquinas en Alemania 202 , 203

  • Računalništvo in informatika 131
  • Računarska grafika 53
  • Radiowaves and polaritons in anisotropic media 220
  • Reakcije alkil substituiranih aromatskih molekul z F-L reagenti 152
  • Real-time collision detection 59
  • Recent advances in laser processing of materials 195
  • Reconfigurable manufacturing systems and transformable factories 357
  • Red Hat Linux Fedora punom snagom 40
  • Redefining designing 438
  • Reeds VHF-DSC handbook 237
  • Renault Clio diesel service and repair manual 328
  • Renault Clio service and repair manual 329 , 330 , 336
  • Renault Mégane service & repair manual 325
  • Renewable energy resources 182
  • Renovieren 462
  • Retouching photos in Photoshop Elements 4 72
  • Reversing 58
  • RFID security 246
  • Robot motion and control 371
  • The role of the academic librarian 6
  • Rustic garden furniture & accessories 465

  • Samorasle rastline in plodovi 161
  • Sams teach yourself CSS in 10 minutes 137
  • Sams teach yourself CSS in 24 hours 41
  • Sams teach yourself Macromedia Dreamweaver 8 in 24 hours 50
  • Sams teach yourself Macromedia Flash 8 in 24 hours 82
  • Sams teach yourself Microsoft Sharepoint 2003 in 10 minutes 125
  • San Simeon earthquake of December 22, 2003 and Denali, Alaska, earthquake of November 3, 2002 293
  • SAP R/3 handbook 71
  • Science and technology of rubber 366
  • Securing your business with Cisco ASA and PIX firewalls 31
  • Seibt Industrie-Informationen. Industrie-Datenbank = Industrial database 364
  • Seibt Industrie-Informationen. Umweltechnik-Datenbank = Environmental technology database 26
  • Seibt Industrie-Informationen. Verpackungstechnik Datenbank = Packaging technology database 199
  • The selective environment 429
  • Semiconductor detector systems 219
  • Semiconductor physics and devices 229
  • Sensors and actuators 230
  • The service consultant 315
  • Service, Roboter, Visionen 373
  • Shell foundations 273
  • The shutterfly guide to great digital photos 471
  • Silicon RF power MOSFETS 225
  • Situation/KCAP 455
  • Skoda Octavia owners workshop manual 331
  • Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem 385
  • Small antenna design 243
  • Snow loads 287
  • Software architecture in practice 42
  • Soil mechanics and foundations 258
  • Solaris 10 136
  • Solaris internals 97
  • Solarna energetika i održivi razvoj 181
  • Sorpcije nekaterih triazinov in metabolitov atrazina v tleh 151
  • Spatial development and transport networks 401
  • Spoon 387
  • SQL demystified 112
  • The stadium 454
  • Stadium design 457
  • Statics 294
  • Statics and strength of materials 286
  • Steel designers' manual 298
  • The stones of Venice 453
  • The strategic management of technology 2
  • Stress at work 20
  • Structural and stress analysis 278
  • Structural design for fire safety 257
  • The swimming pool 388
  • Switch-mode power converters 222
  • Switching power supplies A to Z 214

  • Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 196
  • TechOne 314
  • Theory and experiments I 209
  • Theory and experiments II 209
  • Timber construction manual 302
  • Tools and methods of competitive engineering 353
  • Towards the wireless information society. Vol. 2, Heterogeneous networks 249
  • Toyota Carina E service and repair manual 332
  • Tracing modernity 458
  • Transformation of cities in Central and Eastern Europe 403
  • Transforming cities 392
  • Transport terminals and modal interchanges 414
  • Turbo-machinery dynamics 194
  • Typologies 410

  • Überfälle und Wehre 289
  • Ultimate game programming with Directx 123
  • Umrežavanje računara 84
  • Uncertainty and ground conditions 297
  • Understanding and preventing falls 164
  • Understanding construction drawings 431
  • Unsettling the city 390
  • Upgrading and repairing Microsoft Windows 107
  • Upgrading and retrofitting water and wastewater treatment plants 155
  • Upgrading Visual Basic 6.0 applications to Visual Basic .NET and Visual Basic 2005 130
  • Upravljanje projektima u građevinarstvu 270
  • Urban world/global city 391
  • Usode ljubljanskih stavb in ljudi 461

  • Vacuum technology 201
  • Vazdušna moć Amerike 23
  • Vibrations of shells and plates 147
  • Video communications 250
  • Visual Basic 2005 by practice 106
  • Visual Basic 2005 demystified 81
  • Visual Basic 2005 in a nutshell 134
  • Visualizing the Semantic Web 135
  • Volkswagen Beetle 1200 owners workshop manual 318
  • Volkswagen Beetle 1300/1500 owners workshop manual 319
  • Volkswagen Beetle owners workshop manual 320
  • Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus 305
  • VW Golf & Bora service and repair manual 342
  • VW Passat service and repair manual 333
  • VW Polo service and repair manual 326
  • VW Super Beetle 1970 to 1972 owners workshop manual 321

  • Weblogs and libraries 3
  • Weeds in my garden 160
  • Wer baut Maschinen in Deutschland 202 , 203
  • Wet-steam turbines for nuclear power plants 189
  • Who makes machinery in Germany 202 , 203
  • WiMax crash course 248
  • WiMAX handbook 245
  • Wind and earthquake resistant buildings 300
  • WinEst 261
  • Wireless communications security 240
  • Wörterbuch der industriellen Technik 473

  • Zdravilne rastline - vodnik 162
  • Zerstörungsfreie Prüfverfahren und Bauwerksdiagnose im Betonbau 263
  • Zgodovina lepote 384


  IMENSKO KAZALO
  • Abbott, Doug 30
  • Abel, Chris 405
  • Abelar, Greg 31
  • Addis, William (1949-) 252
  • Adelstein, Frank (avtor) 62
  • Agarwal, Bhagwan D. 170
  • Alexander, John (1945-, avtor) 51
  • Alexzander, Alex 32
  • Alpe Adriatic Working Community. First Commission - Spatial Planning and Environmental Protection. Working Group for Spatial Plannning 401
  • American Institute of Timber Construction 302
  • Ames, Kevin 33
  • Anderson, Malcolm G. (glavni urednik) 154
  • Ando, Tadao (1941-, avtor) 447
  • Andrews, Philip (1964-) 34
  • Ang, Alfredo Hua-Sing (1930-) 253
  • Antaki, George A. 183
  • Antony, Tony (avtor) 68
  • Architekturmuseum in Basel 448
  • Arets, Wiel (1955-) 407
  • Arnold, Ken (1958-) 35
  • Aschoff, Carsten 408
  • Ash, Irene (avtor) 358
  • Ash, Michael 358
  • Ashby, M. F. 171 , 172
  • Asikainen, Aila (avtor) 17
  • Assadi, Barbara 36
  • Asthana, Rajiv 173
  • ASTM Committee G-4 on Compatibility and Sensitivity of Materials in Oxygen-Enriched Atmospheres (10 ; 2003 ; Brisbane) 142
  • Autodesk 37
  • Avudainayagam, A. (urednik) 27

  • Baccini, Peter (1939-, avtor) 398
  • Bader, Rolf 143
  • Baker, David (1952-) 2
  • Baker, Martha 388
  • Baker, Richard H. 38
  • Balena, Francesco (1960-) 39
  • Baliga, B. Jayant (1948-) 225
  • Ball, Bill 40
  • Ball, James T. 255
  • Ballard, Jason (1974-, avtor) 119
  • Barrow, John (1951-, avtor) 80
  • Barth, Ursula 389
  • Bartlett, Kynn 41
  • Bartlett, Tim 311
  • Bass, Len 42
  • Batchelor, Andrew W. (avtor) 200
  • Bateman, David (1964-) 43
  • Bauer, Peter J. 44
  • Becher, Bernd (1931-) 410 , 470
  • Becher, Hilla (avtor) 410 , 470
  • Beek, Marijke (avtor, urednik) 407
  • Behtash, Behzad 45
  • Bell, Arthur Henry (1946-) 343
  • Beltzig, Günter (urednik) 434
  • Ben-Gan, Itzik 46
  • Bennett, David (gradbeništvo) 412
  • Beranek, Leo Leroy (1914-) 413
  • Berdajs, Andrej (avtor) 267
  • Binder, Kate 47
  • Bingham-Hall, Patrick (avtor, fotograf) 454
  • Bittner, Kurt 48
  • Blab, Ronald 348
  • Bloetscher, Frederick 153
  • Blomley, Nicholas K. 390
  • Blow, Christopher J. 414
  • Bobić, Miloš (prevajalec) 40
  • Boldea, I. 204 , 205
  • Bollapragada, Vijay 49
  • Božilović, Slavko 256
  • Bradbury, Dominic 416
  • Brandon, Nigel P. (urednik) 224
  • Brank, Janez (1979-, urednik) 127
  • Bray, Natalie (1897-1977) 380 , 381
  • Breakell, Jim E. (avtor) 277
  • Brezovar, Borut (avtor) 19
  • Broutman, Lawrence J. (avtor) 170
  • Bruce, Betsy 50
  • Buchanan, Andrew Hamilton (1948-) 257
  • Bucica, Mihai (avtor) 54
  • Budhu, Muni 258
  • Buljak, Vladeta 180
  • Bullack, Hans-Jürgen 184 , 185
  • Burtis, John Orville 344
  • Buxton, Stephen (avtor) 99
  • Byrnes, David (1947-, avtor) 102

  • Calder, Ian R. 24
  • Calder, Nigel 312
  • Caramia, Massimiliamo 350
  • Carey, Peter (pravnik) 21
  • Chadwick, Andrew (1960-, avtor) 25
  • Chandrashekhara, K. (avtor) 170
  • Chen, Hsiao-Hwa 235
  • Ching, Francis D.K. (1943-) 259
  • Christiaanse, Kees (avtor) 455
  • Chudley, Roy 375
  • Cigale, Dejan (avtor) 477
  • Clark, Cory L. 236
  • Clark, David (1946-) 391
  • Clements, Paul (1955-, avtor) 42
  • Clyde, Laurel Anne 3
  • Coombs, Mark (1969-) 313
  • Corbett, Nick 392
  • Crick, Francis (1916-2004, z enoto povezano ime, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 159
  • Cronan, John (avtor) 94
  • Crowder, Richard M. 206
  • Cvetko, Aleksej (avtor) 19
  • Cvetković, Dragan (računalnikar) 53

  • Dabbs, Ron (avtor) 32
  • Dagostino, Frank R. (1939-) 261
  • Dahotre, Narendra B. (avtor) 173
  • Danube European Conference on Geotechnical Engineering (13 ; 2006 ; Ljubljana) 262
  • Darie, Cristian 54
  • Dashchenko, Anatoli I. (urednik) 357
  • Davis, Michael (1943-, urednik) 166
  • Davison, Buick (urednik) 298
  • De Levie, Robert (1933-) 55
  • De Michele, Girolamo (avtor) 384
  • Dell'Olmo, Paolo (1958-, avtor) 350
  • Delovna skupnost Alpe-Jadran. 1. komisija - Urejanje prostora in varstvo okolja 400
  • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 376
  • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 263 , 271 , 299
  • Deutsches Institut für Normung 376
  • Diaz, Christopher 56
  • Dickheiser, Michael (1970-, urednik) 63
  • DIMACS Workshop Signal Processing for Wireless Transmission (2002 ; Rutgers University) 244
  • Dimitrovska Andrews, Kaliopa (urednik) 403
  • Dorries, Elisabeth H. 314
  • Dragoman, Daniela (1965-, avtor) 227
  • Dragoman, Mircea (1955-) 227
  • Drexel, Thomas 420 , 462
  • Duff, Hoyt (avtor) 40
  • Duffy, Joe (1980-) 57
  • Duhovnik, Jože (1948-, urednik) 353
  • Durbin, Lesley 383
  • Durkin, Thomas H. (avtor) 197
  • Dyker, Gerald (urednik) 149

  • Eco, Umberto 384
  • Edwards, Rodger 207
  • Eilam, Eldad 58
  • Eisele, Johann (urednik) 418
  • Eisenhamer, Jonathan (avtor) 139
  • Ellis, Casey (avtor) 464
  • Ellis, Charlotte (prevajalec) 440
  • Emery, Anthony 421
  • Emmerich, Mark 141
  • Emmitt, Stephen 422
  • Enghag, Per 148
  • Ericson, Christer 59
  • Ernst, Richard 473
  • Esposito, Alessandra (avtor) 221
  • Estremera, Joaquin (avtor) 65
  • European Conference for the Advancement of Assistive Technology (8 ; 2005 ; Lille) 367
  • European Parliament 17
  • Evjen, Bill (1970-, avtor) 117

  • Fabian, Roger (urednik) 201
  • Fayek, Mamdouh 463
  • Feigenbaum, Leslie (1958-, avtor) 261
  • Fernandez, John (1963-) 174
  • Findeisen, Dietmar 186
  • Findley, Lisa (1955-) 423
  • Finnis, Mike 144
  • Fitzgerald, Robert W. 264
  • Fleming, Andrew J. (avtor) 369
  • Fletcher, Sue 237
  • Foschini, Gerard J. (1940-, urednik) 244
  • Foussier, Pierre 351
  • Fowler, Nick 208
  • Foxall, James D. 60
  • Frahim, Erum (avtor) 61
  • Fromonot, Françoise (avtor) 440
  • Froom, Richard 61
  • Fuller, Richard Buckminster (1895-1983) 424

  • Gaberc, Ana Marija (urednik) 262
  • Gabriel, Ingo (urednik) 305
  • Galindo, Michelle (avtor) 436
  • Garber, George 266
  • Garcia, Elena (1955-, avtor) 65
  • Garner, C. William (1939-, avtor) 315
  • Garner, Ronald Adam (1966-) 315
  • Geng, Hwaiyu (urednik) 355
  • Geroimenko, Vladimir (1955-, urednik) 135
  • Ghosal, M. K. (avtor) 182
  • Gianino, Andrew 425
  • Gibson, David K. (avtor) 250
  • Gill, Pete (avtor) 342
  • Gill, Peter T. (avtor) 329 , 330
  • Gilles, Tim (1951-) 316
  • Glasson, John (1946-) 25
  • Glenn, Walter J. 64
  • Glücklich, Detlef (urednik) 449
  • Goddard, Andrea 317
  • Gonda, Jasna (prevajalec) 84
  • Gonzales de Santos, Pablo 65
  • Gonzalez, James 66
  • Gore, Chris (1965-) 67
  • Gorman, Michael John (avtor) 424
  • Gosling, James (avtor) 35
  • Graham, Matthew (avtor) 111
  • Graovac, Stevica 368
  • Gray, Edward G. (avtor) 5 , 6
  • Greeno, Roger (avtor) 375
  • Grey, Johnny 426
  • Grimm, Friedrich B. 427
  • Grosenick, Uta (1960-, urednik) 433
  • Grotjan, Hartmut (avtor) 408
  • Gruman, Galen (avtor) 36
  • Guizani, Mohsen (1961-, avtor) 235
  • Gumaste, Ashwin 68
  • Gunaratne, Manjriker (urednik) 265
  • Gunßer, Christoph (1963-) 428

  • Hägele, Martin (avtor) 373
  • Hamilton, F. E. Ian (urednik) 403
  • Hanžič, Lucija 175
  • Hargittai, István 158
  • Harold, Elliotte Rusty 69
  • Harris, Cyril M. (1917-, urednik) 419
  • Haslam, Roger (urednik) 164
  • Haslegrave, Christine M. (1953-, avtor) 346
  • Hassell, Jonathan 70
  • Hatamura, Yotaro (urednik) 15
  • Hawkes, Dean 429
  • Hayes, Brian 395
  • Haynes, John Harold 318 , 319 , 320 , 321
  • Heck, Bonnie S. (avtor) 241
  • Heiser, Charles Bixler (1920-) 160
  • Heithecker, Steve (avtor) 73
  • Herlach, Fritz (1932-, urednik) 209
  • Hernandez, José Antonio 71
  • Hester, Nolan 72
  • Heye, Dennie 4
  • Heynen, Hilde (urednik) 443
  • Hibbeler, Russell Charles 268
  • Hirsch, Scott 73
  • Hoda, Mynul 74
  • Holden, Greg 75
  • Holden, Paul 76
  • Holden, Paul (avtor) 110
  • Holloway, Randy (1974-, avtor) 118
  • Holma, Harri (1970-, avtor) 239
  • Holmes, David Colin (računalničar, avtor) 35
  • Honkala, Ted L. (avtor) 296
  • Hook, David (1962-) 77
  • Horton, Ivor 78
  • Horváth, Imre (urednik) 353
  • Hosagrahar, Jyoti 396
  • Hou, Zhikun (avtor) 198
  • Housenbold, Jeffrey 471
  • Huang, Samuel H. (avtor) 198
  • Hücking, Klaus J. (avtor) 437
  • Hughes, Austin 210
  • Hugues, Theodor 430
  • Huth, Mark W. 431
  • Hutton, Keith (urednik) 52
  • Hvattum, Mari (1966-, urednik) 458

  • Ibrahim, Dogan 228
  • Ilić, Radomir (komentor) 175
  • Imai, Hideki (1943-) 240
  • Indiano, Cate Brosseau 79
  • Inkster, Ian (urednik) 167
  • International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (2 ; 1999 ; Lisboa) 269
  • International congress on "continuous casting" (2005 ; Neu-Ulm) 187
  • International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering (6 ; 2006 ; Ljubljana, Slovenia) 353
  • International Workshop on Multi-Robot Systems (3 ; 2005 ; Washington) 1
  • Islam, S. S. 229
  • Ivković, Branislav 270

  • Jančič, Margarita (urednik) 400
  • Japelj Mužič, Mojca (prevajalec) 401
  • Jehle-Schulte Strathaus, Ulrike (urednik) 448
  • Jevšenak, Ludvik (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 141
  • Jex, R. M. 325 , 326
  • Jha, A. R. (1928-) 188
  • Johnson, Dave (1964-, avtor) 471
  • Joint Aviation Authorities. Airline Transport Pilot's Licence 324
  • Jones, David R. H. (avtor) 171
  • Jones, James V. 22
  • Jones, Vincent (urednik) 446
  • Jovanović, Aleksandar (univ. dipl. inž. str.) 475

  • Kahl, Günter 476
  • Kalaba, Jovan 377
  • Kalčič, Miran (avtor) 19
  • Kamen, Edward W. 241
  • Kárný, Miroslav (urednik) 28
  • Katsenelenbaum, Boris Zakarovič 211
  • Kattan, Peter I. (avtor) 179
  • Kazman, Rick (avtor) 42
  • Keinonen, Turkka (urednik) 356
  • Kent, Jeffrey Alan (1952-) 81
  • Keogh, James Edward (1948-, avtor) 111
  • Keogh, Jim (avtor) 71
  • Kerman, Phillip 82
  • Kerzner, Harold (1940-) 345
  • Khalid, Mohamed (avtor) 49
  • Kim, Young Kyun 242
  • Kimball, Ralph (avtor) 109
  • Kincaid, Benny L. (avtor) 197
  • Kinchin, K. F. (avtor) 320
  • Kladnik, Drago (1955-, avtor, urednik) 477
  • Klein, Scott (1966-) 83
  • Klocke, Fritz (urednik) 349
  • Knäblein, Jörg (urednik) 159
  • Knieriemen, Heinz (avtor) 469
  • Knittel, Brian (avtor) 107
  • Knochel, Paul (urednik) 150
  • Knopes, Liliane (urednik) 411
  • Knops, Harry (urednik) 367
  • Kobara, Kazukuni (avtor) 240
  • Koll, Randall 464
  • Kollar, Lubor (avtor) 46
  • Koo, Joseph H. 176
  • Koprivc-Kolenc, Tanja (prevajalec) 400
  • Korpič-Horvat, Etelka (avtor) 19
  • Kos, Dušan 435
  • Kosec, Ladislav (mentor) 175
  • Koutroumbas, Konstantinos (1967-, avtor) 128
  • Kovačić, Nataša 151
  • Kozłowski, Krzysztof (inženir, urednik) 371
  • Kralj, Petra 152
  • Krampfer, Martin (avtor) 469
  • Krauß, Matias 271
  • Križnar, Anabelle 385
  • Küchler, Leopold (1910-, urednik) 359
  • Kumar, Ashok (1938-, avtor) 173
  • Kunz, Martin Nicholas 436
  • Kurian, Nainan P. 272 , 273
  • Kurose, James F. 84
  • Kurtz, George (avtor) 96
  • Kurtz, Jean-Paul 274

  • Lachev, Teo 85
  • Lagan, Jack 327
  • Lambić, Miroslav R. (1948-, avtor) 181
  • Lampe, Bernhard P. (avtor) 372
  • Land, Carsten 437
  • Langer, Maria 86
  • Langley, Anne 5 , 6
  • Langston, Craig A. 275
  • Larson, Brian 87 , 88
  • Lee, Kok-Keong 90
  • Leete, Mary 91
  • Legg, A. K. 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333
  • Lejzerovič, Aleksander 189
  • Leondes, Cornelius T. (urednik) 230
  • Leslie, Russell P. 212
  • Lewiński, T. 276
  • Lim, Fung (avtor) 90
  • Lindemann, Udo 354
  • Llorella, Anja (urednik) 457
  • LoCascio, Ted 92
  • Logar, Janko (gradbenik 1962-, urednik) 262
  • Loschwitz, Gesa (urednik) 394
  • Luburić, Toni (prevajalec) 401
  • Luo, Wei (računalnikar, avtor) 89
  • Lyne, William 213

  • MacDonald, Lindsay W. (1950-, urednik) 382
  • Macfarlane, James (1953-) 93
  • Mack, Daniel (1947-) 465
  • MacLennan, Jamie (avtor) 126
  • Maekawa, Sadamichi (1946-, avtor) 226
  • Majes, Bojan (urednik) 262
  • Maniktala, Sanjaya 214
  • Mark, James E. (1934-, urednik) 366
  • Marko, Arnold (avtor) 472
  • Martinez, Franklin Foster (avtor) 71
  • Matić, Vjačeslava 378
  • Matthews, Martin S. 94
  • Mauro, Jim (avtor) 97
  • McClelland, Deke (1962-) 95
  • McClintock, Hugh (urednik) 399
  • McClure, Stuart 96
  • McDonald, Jane (1963-, avtor) 429
  • McDougall, Richard 97
  • McPartland, Brian J. 215
  • McPartland, Joseph F. (avtor) 215
  • McPherson, Frank 98
  • Mead, John S. 334 , 335
  • Mead, John S. (avtor) 332
  • Megson, Thomas Henry Gordon 278
  • Melchert, Sven (avtor) 141
  • Melching, Charles S. (avtor) 303
  • Melton, Jim (1946-) 99
  • Menon, E. Shashi 190
  • Meredith, Meri 7
  • Meyer, Chris (1961-, avtor) 100
  • Meyer, Trish (1961-) 100
  • Michaeli, Mark (1972-, avtor) 398
  • Microsoft 130
  • Microsoft ISA Server Team (avtor) 119
  • Middlebrook, Mark (1961-) 102
  • Mihalič, Robert 103
  • Mihelič, Breda (urednik) 386
  • Mihevc, Bibijana (avtor, urednik) 477
  • Miller, Mark R. (1961-, avtor) 191 , 279
  • Miller, Rex (1929-) 191 , 279
  • Mills, D. L. (urednik) 217
  • Mills, David (pisec) 192
  • Minter, Matthew (1952-) 336
  • Mirković, Slobodan 280
  • Miron, Douglas B. 243
  • Mitchell, C. Thomas 438
  • Mitchell, Scott 104
  • Mitnick, Kevin David (1963-) 105
  • Miyata, Toshio (1938-, avtor) 295
  • Moerschel, Grant (avtor) 45
  • Moheimani, S. O. Reza (1967-) 369
  • Moorthi, V. R. 231
  • Mostaedi, Arian 439
  • Mostafavi, Mike 106
  • Mott, Robert L. 145
  • Mueller, Scott 107
  • Müller, H. R. (urednik) 187
  • Müller, Jeanne Froidevaux 8
  • Mundy, Joy (1961-) 109
  • Muniz, Albert (avtor) 153
  • Munnelly, Brendan 110
  • Munnelly, Brendan (avtor) 76
  • Murcutt, Glenn (1936-) 440
  • Mykland, Robert 111

  • Nabi Khan, Ahmad 441
  • Naglič, Iztok 360
  • Nagsarkar, T. K. 216
  • Nashed, Fred 442
  • National Academy of Engineering 165
  • Nelson, Charles 444
  • Nerdinger, Winfried (avtor) 450
  • Neufert, Ernst 445 , 446
  • Neufert, Peter (avtor) 445
  • Newsome, Bryan (1971-, avtor) 140
  • Nicholas, Theodore 178
  • Noel, Michael (avtor) 125
  • Norbye, Jan P. 339
  • Novak, Simona (1962-, avtor) 19

  • O'Brien, James Jerome (1929-) 285
  • Ohrtman, Frank 245
  • Okamoto, Katsunari (1949-) 218
  • Omlin, Sibylle (urednik) 432
  • Ong, Beng-Hui (avtor) 90
  • Onouye, Barry 286
  • Oppel, Andrew J. 112
  • O'Rourke, Michael J. 287
  • Oswald, Franz (1938-) 398
  • Otey, Denielle (avtor) 113
  • Otey, Michael (1958-) 113
  • Otto, Frei (1925-) 450
  • Owens, Graham Wyford (urednik) 298
  • Oxford Aviation Services Limited 337 , 338

  • Pagé, Victor Wilfred (1885-1947) 340
  • Parker, Lynne E. (1961-, urednik) 1
  • Patrick, Tim (1966-, avtor) 134
  • Pauser, Alfred (1930-) 288
  • Pavlović, Tomislav M. (1949-, avtor) 181
  • Pečenko, Nikolaj 472
  • Perriere, Jacques (urednik) 195
  • Peter, Günther 289
  • Peterson, Steven J. 290
  • Petkovic, Dušan 114
  • Petzold, Charles (1953-) 115
  • Pheasant, Stephen 346
  • Piber, Petra (prevajalec) 161
  • Pichler, Dieter (avtor) 309
  • Pichler-Milanović, Nataša (urednik) 403
  • Pickard, Quentin (urednik) 406
  • Pickard, Robert (urednik) 397
  • Pietsch, Wolfgang (1938-) 361
  • Plotnick, Fredric L. (avtor) 285
  • Pohar, Ciril (mentor) 362
  • Polmear, I. J. 363
  • Popović, Željko (avtor) 270
  • Poprawe, Reinhart 193
  • Porter, Tom 452
  • Portland Cement Association 260
  • Powell, Robert (1942-, avtor) 454
  • Prasad, Ramjee (avtor) 242
  • Prasad, Ramjee (urednik) 249
  • Preiser, Wolfgang F. E. (urednik) 254
  • Prochnow, Dave 116
  • Proubasta, M. Dolores (urednik) 474
  • Pruski, Alain (urednik) 367
  • Pust, Katja (avtor) 19

  • Radić, Aleksandar 23
  • Radonjić, Valentina 291
  • Radosavljević, Jasmina M. (1961-) 181
  • Rahman, Mohammad Ghulam (avtor) 240
  • Rambert, Francis (avtor razstave, urednik) 415
  • Ramsden, Edward 370
  • Rangwala, Abdulla S. (1943-) 194
  • Ratliff, Bud (1970-) 119
  • Read, Jane M. 9
  • Recknagel, Hermann 196
  • Reese, Jens (1935-, urednik) 352
  • Rendle, Steve (avtor) 313 , 332 , 334 , 335 , 336
  • Rensselaer Polytechnic Institute. Lighting Research Center 212
  • Rikowski, Ruth 10
  • Rishel, James B. 197
  • Rode, Janko (prevajalec) 162
  • Rodgers, Paula A. (avtor) 212
  • Rogers, Gary (1938-, fotograf) 389
  • Rombach, Günter Axel 292
  • Rong, Yiming (1958-) 198
  • Rosenwasser, Efim 372
  • Ross, Keith W. (avtor) 84
  • Ruskin, John (1819-1900) 453
  • Rydberg-Cox, Jeffrey A. 11

  • Sadowski, Tomasz (urednik) 177
  • Salamoff, Paul J. (1971-, avtor) 67
  • Sansen, Willy M. C. (avtor) 223
  • Sarka, Dejan (avtor) 46
  • Sarkar, Tapan K. (avtor) 238
  • Scambray, Joel (avtor) 96
  • Scherf, Gertrud 161
  • Schönfelder, Ingrid 162
  • Schönfelder, Peter (avtor) 162
  • Schraft, Rolf-Dieter 373
  • Schramek, Ernst-Rudolf (avtor, urednik) 196
  • Schultz, Tanja (1964-, urednik) 108
  • Secker, Jane 12
  • Seco e Pinto, Pedro S. (urednik) 269
  • Segall, Barbara 466
  • Selway, Vanessa (avtor) 317
  • Senčur Peček, Darja (avtor) 19
  • Shah, Steve 120
  • Sharp, Malcolm W. (avtor) 296
  • Sheard, Rod 454
  • Shepard, Steven 247 , 248
  • Sheppard, Rob 121
  • Sheppard, Sheri 294
  • Sherman, Jackie 122
  • Sherrod, Allen 123
  • Short, Daniel 124
  • Shukla, Arun 146
  • Simič, Ivan (avtor) 19
  • Simiu, Emil 295
  • Simon, William L. (1930-, avtor) 105
  • Sivasubramanian, Balaji (avtor) 61
  • Sixta, Herbert (urednik) 365
  • Skidgel, John (avtor) 32
  • Skinner, Stephen (1948-) 341
  • Slavid, Ruth 456
  • Smith, Dave W. 232
  • Smith, Dayle M. (avtor) 343
  • Smith, Ronald C. 296
  • Smith, Valerie (1956-, urednik) 393
  • Smolej, Anton (1941-, mentor) 360
  • Soedel, Werner (1936-) 147
  • Soyinka, Wale (avtor) 120
  • Spence, Colin 125
  • Spence, Ian (1961-, avtor) 48
  • Spieler, Helmuth 219
  • Sprenger, Eberhard (avtor) 196
  • Stacey, Adrian (avtor) 13
  • Stacey, Alison 13
  • Stachl-Peier, Ursula (prevajalec) 401
  • Stachowiak, Gwidon W. 200
  • Stange, Raimar (1960-, urednik) 433
  • Staniek, Bettina (urednik) 418
  • Stanton, Neville A. (1960-, urednik) 18
  • Staveren, Martin van 297
  • Stead, David Horsfall (avtor) 318 , 319 , 321
  • Stecker, Robert (1947-) 16
  • Steel Construction Institute (Great Britain) 298
  • Steele, James (1943-) 402
  • Steemers, Koen (avtor) 429
  • Stegmaier, Michael 299
  • Steiger, Ludwig (avtor) 430
  • Steinberg, Theodore Aaron (1960-, urednik) 142
  • Stender, Thomas (avtor) 465
  • Steyaert, Michiel (1959-, avtor) 223
  • Stranks, Jeremy W. (1937-) 20
  • Strban, Grega (avtor) 19
  • Strong, Jeff 374
  • Suhadolc, Janez (avtor dodatnega besedila) 461
  • Sukhija, M. S. (avtor) 216

  • Šehalić, Stana (odgovorni urednik) 281 , 282 , 283 , 284
  • Štravs, Simona (avtor) 19

  • Tang, Wilson H. (avtor) 253
  • Tang, ZhaoHui 126
  • Taranath, Bungale S. 300
  • Tarbox, Roger 301
  • Tarkhanyan, Roland H. 220
  • Tarricone, Luciano 221
  • Tekmovanje IJS v znanju računalništva (1 ; 2006 ; Ljubljana) 127
  • Telega, Józef Joachim (avtor) 276
  • Teslič, Dušan 362
  • Theodoridis, Sergios (1951-) 128
  • Therivel, Riki (1960-, avtor) 25
  • Thomas, Randall (urednik) 451
  • Thompson, John Brookshire 347
  • Thompson, Marc T. 233
  • Thornthwaite, Warren (avtor) 109
  • Thornton, Frank (avtor) 246
  • Tiwari, G. N. 182
  • Tongue, Benson H. (avtor) 294
  • Tooley, Michael H. 169 , 234
  • Trant, Kate (urednik) 322
  • Trigueiros, Luiz (avtor) 437
  • Trocmé, Suzanne 467
  • Trulove, James 129
  • Tung, Yeou-Koung 303 , 304
  • Tunstall, Gavin 459
  • Turman, Paul D. (avtor) 344

  • Ulrich Fuller, Laurie (avtor) 95
  • Utrecht University Library 407
  • Uzunoglu, Nikolaos K. (1951-, avtor) 220

  • VanderWerf, Pieter A. (avtor) 260
  • Vatovec-Krmac, Evelin 131
  • Vaughan, Katherine Tabor Lawson (avtor) 5 , 6
  • Verband Deutscher Maschinen- u. Anlagenbau 203
  • Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - German Engineering Federation 202
  • Verdú, Sergio (1958-, urednik) 244
  • Verein der Richter des Bundesverfassungsgerichts 417
  • Vernon, Ronald Holden 156
  • Vickery, Alina (avtor) 132
  • Vickery, Brian Campbell 132
  • Vieira, Robert 133
  • Voyiadjis, George Z. 179
  • Vrkljan, Zvonimir 306 , 307

  • Wainner, Scott (avtor) 49
  • Wang, Binbing 308
  • Water Environment Federation. Upgrading and Retrofitting Water and Wastewater Treatment Plants Task Force 155
  • Watters, Paul A. 136
  • Weakley, Russ 137
  • Weber, Johann (avtor) 430
  • Wegener, Kai (1959-, avtor) 373
  • Weiss-Hatić, Bojana (prevajalec) 400
  • Wenzel, Helmut 309
  • Wescott, Tim 138
  • White, Elliott (III) 139
  • Wilcox, James R. 250
  • Williams, Nancy 468
  • Willis, Thearon 140
  • Willoughby, David A. 310
  • Wilson, Alex (fotograf) 426
  • Wilson, David 460
  • Winkel, Steven R. (avtor) 259
  • Winnacker, Karl (urednik) 359
  • Witt, Gerhardt M. (avtor) 153
  • Wolfe, Lisa A. 14
  • Wood, Andrew (fotograf) 467
  • Woodgate, Scott (avtor) 101
  • Woods, John William (1943-) 251
  • Woodson, Roger Dodge (1955-) 404
  • Woodson, Roger Dodge (1955-, avtor) 301
  • Wrenn, Peter D. (avtor) 287
  • Wu, Keng C. (1948-) 222
  • Wüstenrot Stiftung (urednik) 409

  • Yao, Libin 223
  • Yashinsky, Mark (urednik) 293
  • Yen, Ben Chie (1935-, avtor) 303 , 304
  • Yoshida, Toshio (1949-) 163

  • Zecher, Jack E. (1949-) 29
  • Zhang, Lianyang 157
  • Ziesemann, Gerd 469
  • Zöch, Peter (urednik) 394
  • Zupan, Marko (1947, mentor) 152
  • Zupančič, Bogo (1960-) 461
  • Zupančič-Kralj, Lucija (mentor) 151
  • Zver, Helena (prevajalec) 400

  • Žagar, Irena (1952-, avtor) 19
  • Žalik Huzjan, Milojka (grafični oblikovalec, likovni urednik) 435
  • Žitnik, Davorin (1928-, avtor, urednik) 267


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 12.9.2006 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si