Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 3
maj - junij 2006

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
          EXPLANATIONS : styles of explanation in science / edited by John Cornwell. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - XXV, 238 str. : tabele ; 25 cm

  Bibliografija: str. 228. - Kazalo
  ISBN 0-19-860778-4 (vezano)
  a) Explanation b) znanost c) filozofija d) naravoslovje e) matematika f) socialna anropologija g) znanstvena razlaga h) matematična razlaga i) razlaga v kemiji j) razlaganje vesolja k) biološka razlaga l) ontologija znanstvenega pojasnjevanja m) interpretacija razlage n) tolmačenje znanstvene razlage o) zborniki

  001.891.000.141
  COBISS.SI-ID 27277829

  2.
  MATTHEWS, Robert, naravoslovec, kozmolog
          Q & A : cosmic conundrums and everyday mysteries of science / Robert Matthews. - Oxford : Oneworld, cop. 2005. - XI, 237 str. ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85168-449-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-85168-449-6 (ISBN-13)
  a) znanost b) vsakodnevno življenje c) zdravje d) miti e) religija f) števila g) igre h) zabava i) meteorologija j) naravoslovje k) astronomija

  001
  COBISS.SI-ID 27218949


  006 STANDARDIZACIJA.


  3.
          2005 SAE handbook. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2005. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (SAE handbook, ISSN 0362-8205)

  Na nasl. str.: "Standard Development Program"
  Vsebina:
  Vol. 1: Metals, materials, fuels, emissions, threads, fasteners, and common parts. - 1 zv. (loč. pag.). - Kazali
  Vol. 2: Parts & components and on-highway vehicles (Part I). - 1 zv. (loč. pag.)
  Vol. 3: On-highway vehicles (Part II) and off-highway machinery. - 1 zv. (loč. pag.)
  ISBN 0-7680-1535-9 (komplet)
  a) Automobiles - Handbooks, manuals, etc b) standardi SAE c) polni teksti d) priporočila e) poročila f) avtomobilska industrija g) cestno motorna vozila h) kovine i) materiali j) goriva k) emisije l) navoji m) spojni elementi n) sestavni deli vozil o) komponente

  006:629.3
  COBISS.SI-ID 27091205

  4.
          MECHANICAL engineering : basic standards 2 / issued by DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 3rd ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - XVIII, 652 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN handbook, ISSN 0722-7337 ; 3)

  Na nasl. str.: "Complete to February 2003". - Kazalo
  ISBN 3-410-15557-0
  a) Mechanical engineering - Standards b) Mechanical movements - Standards c) standardi DIN d) polni teksti e) strojništvo f) strojni elementi g) vezi h) materiali i) osi j) vzmeti k) obroči l) kotalni ležaji m) prenosniki moči n) škripci o) verige p) prirobnice

  006.74/.83:621.8
  COBISS.SI-ID 27114501

  5.
          ROHRE, Rohrleitungsteile und Rohrverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen : Grundnormen, Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 5. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - XIX, 575 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 52) (Kunststoffe ; 5)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: September 2003". - Kazalo
  ISBN 3-410-14774-8
  a) standardi b) polni teksti c) cevovodi d) cevi e) dodatni pribor f) termoplastični materiali

  006.74:621.643/.644
  COBISS.SI-ID 27115781


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  6.
          SPEECH separation by humans and machines / edited by Pierre Divenyi. - Norwell : Kluwer Academic Publishers, cop. 2005. - XXIV, 319 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-4020-8001-8 (vezano)
  a) Automatic speech recognition b) Speech perception c) umetna inteligenca d) računalništvo e) razpoznavanje zvoka f) akustika g) psihoakustika h) zaznavanje zvoka i) sluh j) računalniške metode k) modeli

  007.5:534.78
  COBISS.SI-ID 26840069


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  7.
  DURRANCE, Joan C.
          How libraries and librarians help [Elektronski vir] : a guide to identifying user-centered outcomes / Joan C. Durrance and Karen E. Fisher with Marian Bouch Hinton. - Besedilni in slikovni podatki. - Chicago : American Library Association ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2005

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149125 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega X, 183 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-83-899887-9
  a) Libraries - Evaluation b) Libraries - United States - Evaluation c) Public services (Libraries) - Evaluation d) Public services (Libraries) - United States - Evaluation e) Public libraries - United States - Evaluation - Case studies f) Libraries and community - United States g) Electronic books h) knjižničarstvo i) informacijski sistemi j) informacijski specialisti k) evalvacije l) javne knjižnice m) Združene države

  027.082(73)
  COBISS.SI-ID 27578117

  8.
          UNIVERZALNA decimalna klasifikacija : priročnik / Tatjana Kovač ... [et al.]. - V Ljubljani : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006 (Brežice : Utrip). - 130 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 129-130
  ISBN 961-6551-11-6
  a) Univerzalna decimalna klasifikacija - Priročniki b) knjižničarstvo c) klasifikacijski sistemi d) univerzalna decimalna klasifikacija

  025.45UDC(035)
  COBISS.SI-ID 224442624

  9.
  ZVEZA bibliotekarskih društev Slovenije. Strokovno posvetovanje (2005 ; Portorož)
          Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju : zbornik referatov = Information resources and library services in electronic environment : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Portorož, 24.-26. oktober 2005 = Professional Conference of Union of Associations of Slovene Librarians, Portorož, October 24-26, 2005 ; [urednica Melita Ambrožič]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2005 (Ljubljana : Toja propaganda). - XVI, 323 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prispevki v slov., angl. ali hrv. - 500 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
  ISBN 961-90557-7-2
  a) Digitalne knjižnice - Poslovanje - Posvetovanja b) Elektronski informacijski viri - Posvetovanja c) knjižničarstvo d) digitalne knjižnice e) informacijska tehnologija f) knjižnično poslovanje g) uporaba e-virov h) izobraževanje i) zborniki

  004.9:02(063)(082)
  02:004.65(063)(082)
  COBISS.SI-ID 222013184


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  10.
  NIEBEL, Benjamin W.
          Methods, standards, and work design / Benjamin W. Niebel, Andris Freivalds. - 11th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - XIX, 747 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in industrial engineering and management science)

  Potiskani spojni listi. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-07-246824-6 ISBN 0-07-119863-6 (mednarodna izd.)
  a) Work design b) Human engineering c) Time study d) Motion study e) Delovni proces - Načrtovanje f) Ergonomija - Standardi g) ergonomija h) načrtovanje dela i) delovni procesi j) delovni prostor k) delovno okolje l) delovni čas m) urniki n) stroški dela o) nagrajevanje p) izraba delovnega časa q) učbeniki za visoke šole

  331.101.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 11617842

  11.
          PRAXISVIDEO Gefahrstoffe [Videoposnetek]. 1, Gefahrstoffe sicher handhaben. - [Kissing] : Weka Media ; [Savannah] : Coastal, cop. 2000. - 1 videokaseta (VHS, PAL) : barve, zvok. - (WEKA Praxislösungen)

  a) varnost pri delu b) nevarne snovi c) kemikalije d) označevanje kemikalij e) zaščita pri delu f) varno delo g) navodila za varno delo h) zaščitna sredstva i) skaldiščenje j) pregledno delo

  331.45
  COBISS.SI-ID 25689093

  12.
          PRAXISVIDEO Gefahrstoffe [Videoposnetek]. 2, Gefährdungen durch Lösungsmittel. - [Kissing] : Weka Media ; [Savannah] : Coastal, cop. 2002. - 1 videokaseta (VHS, PAL) : barve, zvok. - (WEKA Praxislösungen)

  a) varnost pri delu b) nevarne snovi c) kemikalije d) topila e) zaščita pri delu f) varno delo g) navodila za varno delo h) zaščitna sredstva i) skladiščenje j) pregledno delo

  331.45
  COBISS.SI-ID 25689605

  13.
          PRAXISVIDEO Gesundheitsschutz [Videoposnetek]. 1, Vorbeugender Gesundheitsschutz bei der Bildschirmarbeit. - [Kissing] : Weka Media ; [Savannah] : Coastal, cop. 2000. - 1 videokaseta (VHS, PAL) : barve, zvok. - (WEKA Praxislösungen)

  a) delo z računalnikom b) vplivi na človeka c) zaščita pri delu d) delovna mesta e) ureditev delovnega mesta f) ergonomija delovnih mest g) osvetlitev delovnega mesta h) organizacija dela i) pregledno delo

  331.45
  COBISS.SI-ID 25688837

  14.
          PRAXISVIDEO Schweißtechnik [Videoposnetek] : Gefahrenabwehr beim Schweißen. - [Kissing] : Weka Media ; [Savannah] : Coastal, cop. 2002. - 1 videokaseta (VHS, PAL) : barve, zvok. - (WEKA Praxislösungen)

  a) varnost pri delu b) varjenje c) varilna tehnika d) termično rezanje e) trdo lotanje f) obločno varjenje g) plamensko varjenje h) varno delo i) navodila za varno delo j) delovno mesto varilca k) zaščitna sredstva l) pregledno delo

  331.45
  COBISS.SI-ID 25689349

  15.
          PRIROČNIK za varno in zdravo delo / Strokovni urednik Viktor Koselj ; oblikovanje naslovnice Ernest Krnaič Enči ; fotografije na zadnji strani Jože Nose. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002. - 504 str. : graf. prikazi ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 86-365-0407-4
  a) Varstvo pri delu - Priročniki b) medicina dela c) analiza nevarnosti d) tehnika e) človekovo vedenje f) organizacija g) varnost h) prva pomoč

  33.45
  COBISS.SI-ID 119403008


  34 PRAVO.


  16.
  IRISH, Vivien, 1942-
          Intellectual property rights for engineers / Vivien Irish. - 2nd ed. - London : Institution of Electrical Engineers, cop. 2005. - XI, 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE management of technology series ; 22)

  Kazalo
  ISBN 0-86341-490-7
  a) Intellectual property - Great Britain b) Engineers - Great Britain c) intelektualna lastnina d) avtorske pravice e) zaščita avtorskih pravic f) avtorsko pravo g) pravice v načrtovanju h) patenti i) zaupne informacije j) blagovne znamke k) lastništvo pravic l) pravice zaposlenih m) nelojalna konkurenca n) licence o) pravdanje p) upravljanje avtorskih pravic q) pregledno delo

  347.78
  COBISS.SI-ID 27459077


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  17.
  JAMISON, Lewis
          High-altitude airships for the future force Army / Lewis Jamison, Geoffrey S. Sommer, Isaac R. Porche III. - Santa Monica : Rand, 2005. - XXIII, 49 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip056/20050019 79.html. - Na hrbtni str. nasl. str.: "TR-234.". - Bibliografija: str. 47-49
  ISBN 0-8330-3759-5 (broš.)
  a) United States. Army - Aviation b) Airships - United States c) Command and control systems - United States d) Military surveillance - United States e) vojna tehnika f) vojne veščine g) komunikacijski sistemi h) prisluškovanje i) Echelon j) sistem za globalno prisluškovanje k) satelitske komunikacije l) geosinhroni sateliti m) orbitalni sateliti n) komunikacijska zmogljivost o) USA p) tehnična poročila

  355.40:621.39
  COBISS.SI-ID 27077125


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  18.
  COLLINS, M. W.
          Nature and design / M. W. Collins, M. A. Atherton and J. A. Bryant. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2005. - [XXXII], 325 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International series on design and nature ; [1])

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-85312-852-X (vezano)
  a) Engineering design b) Design c) Nature d) naravoslovje e) matematična reprezentacija f) tehnični opis g) biološke oblike h) zakoni termodinamike i) robustnost organizmov j) kompleksnost organizmov k) rastline l) drevesa m) mehanske lastnosti n) geometrija o) fizikalni model p) homeostatični model q) lupine r) rast s) živali t) optični reflektorji u) antireflektorji v) medicinsko slikanje w) Leonardo da Vinci x) znanstveno delo y) evolucija gibanja z) aerodinamika živali {) vozila |) kreativnost }) tehnika ~) načrtovanje ) oblikovanje !) projektiranje ¤) konstruiranje ©) zborniki

  50:744:62
  COBISS.SI-ID 26837765

  19.
  DAVIS, Devra Lee
          When smoke ran like water : tales of environmental deception and the battle against pollution / Devra Davis. - New York : Basic Books, 2002. - XX, 316 str., [16] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 287-304. - Kazalo
  ISBN 0465015220 (broš.)
  a) Environmental health b) Environmentally induced diseases - Epidemiology c) Pollution - Health aspects d) ekologija e) onesnaževanje okolja f) onesnaževanje zraka g) učinki na zdravje h) polutanti i) ekološko tveganje j) bolezni k) zgodovinski pregled

  504.3.054(091)
  COBISS.SI-ID 27201797

  20.
          The EFFECTS of air pollution on the built environment / editor, Peter Brimblecombe. - London : Imperial College Press, cop. 2003. - XIX, 428 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Air pollution reviews ; vol. 2)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-291-1 (vezano)
  a) Air - Pollution - Environmental aspects b) Weathering of buildings c) Building materials - Deterioration d) ekologija e) onesnaževanje zraka f) mesta g) vpliv vremena h) degradacija gradbenih materialov i) opeka j) beton k) malta l) kovine m) steklo n) preperevanje naravnega kamna o) poškodbe gradbenih materialov p) biodegradacija q) sanacija poškodb

  504.054:691
  COBISS.SI-ID 27204357

  21.
          ENVIRONMENTAL biotechnology : concepts and applications / edited by Hans-Joachim Jördening and Josef Winter. - 1st ed., 1st reprint. - Weinheim : Wiley-VCH, 2005. - XXIII, 463 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija za vsakim poglavjem. - Kazalo
  ISBN 3-527-30585-8 (vezano)
  a) Bioremediation b) ekologija c) varstvo okolja d) ekološka tehnologija e) biotehnologija f) čiščenje odpadnih vod g) industrijske odpadne vode h) metode čiščenja i) proces aktiviranega blata j) aerobni procesi k) anaerobni procesi l) mikroorganizmi m) bioplinski reaktor n) degradacija organskih spojin o) čiščenje zemljin p) kompostiranje q) fermentacija odpadkov r) trdni odppadki

  66.098:628.3:504.064
  COBISS.SI-ID 2311034

  22.
          The EUROPEAN Environment : state and outlook 2005 / [prepared by] European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2005. - 570 str. : ilustr. ; 31 cm

  Dostopno tudi na: http://reports.eea.eu. int/state_of_environment _report_2005_1/en. - Bibliografija: str. 529-570
  ISBN 92-9167-776-0
  a) Evropska unija b) European Union c) Kakovost okolja d) Quality of the environment e) Kakovost življenja f) Quality of life g) Trajnostni razvoj h) Sustainable development i) Naravni viri j) Natural resources k) Podnebna sprememba l) Climate change m) Onesnaževanje ozračja n) Atmospheric pollution o) Vodno okolje p) Aquatic environment q) Biološka raznovrstnost r) Biodiversity s) Onesnaževanje tal t) Soil pollution u) Ekološki davek v) Environmental tax w) Odpadki x) Waste y) Obnovljiva energija z) Renewable energy {) Evropa |) Europe }) Statistika ~) Statistics ) Poročilo !) Report ¤) ekologija ©) onesnaževanje okolja °) varstvo okolja Â) Evropska skupnost Ă) kvaliteta okolja A) kvaliteta življenja Á) trajnostni razvoj A) analiza stanja indikatorjev Ä) države članice EU A) statistika A) poročilo EUROVOCS Ą) 2005

  504(4)
  COBISS.SI-ID 505411

  23.
          GROUND and water bioengineering for erosion control and slope stabilization / editors, David H. Barker ... [et al.]. - Enfiled ; Plymouth : Science Publishers, cop. 2004. - XIX, 419 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-57808-209-9
  a) Bioengineering b) Soil stabilization c) Soil-binding plants d) ekologija e) eerozija tal f) stabilizacija tal g) brežine h) protierozijska zaščita i) biotehnični ukrepi j) gozdarstvo k) hidrotehnika l) urejanje povirij m) kmetijstvo n) obnavljanje brežin o) obnavljanje vegetacije p) zborniki

  551.311:614.13:504.75.05/.06
  COBISS.SI-ID 27181317

  24.
  HABIČ, Alojz
          ADR 2005 : evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga / [pripravili Alojz Habič, Sašo Golob, Otilija Dremel]. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2005 (Ljubljana : Tipografija). - V, 1199 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Avtorji navedeni v kolofonu. - 200 izv.
  ISBN 961-6538-07-1
  a) Nevarno blago - Transport - Predpisi b) Cestni promet - Varnost - Predpisi c) kemija d) ekologija e) varstvo okolja f) nevarne snovi g) klasifikacija kemikalij h) cestni transport i) mednarodni transport j) evropski sporazum k) priročniki

  656.073.436:620.26(4)
  COBISS.SI-ID 217470976

  25.
  SPENCE, Christopher, 1970-
          Global warming : personal solutions for a healthy planet / Christopher Spence. - New York : Palgrave/Macmillan, 2005. - 191 str. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 177-184. - Kazalo
  ISBN 1-4039-6698-2 (vezano)
  a) Global warming - Popular works b) ekologija c) onesnaževanje okolja d) klimatske spremembe e) posledice f) ukrepi

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27204869

  26.
          SUSTAINABILITY science and engineering : defining principles / edited by M. A. Abraham. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2006. - XVII, 518 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sustainability science and engineering ; vol. 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-51712-X (ISBN-10) ISBN 978-0-444-51712-8 (ISBN-13)
  a) ekologija b) trajnostni razvoj c) ekološka tehnologija d) raziskave e) okolju prijazne tehnologije f) čiste tehnologije g) obnovljivi viri h) recikliranje odpadkov i) aplikacije j) študije primerov k) zborniki

  504.064.4
  COBISS.SI-ID 27158021

  27.
          WILDLIFE and roads : the ecological impact / editors, Bryan Sherwood, David Cutler, John A. Burton. - Reprinted. - London : Imperial College Press, 2003. - X, 299 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy042/2002024249 .html. - Na nasl. str.: "Occasional publication of the Linnean Society of London". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-86094-321-7
  a) Roads - Environmental aspects - Congresses b) ekologija c) zaščita živali d) promet e) transport f) ceste g) trajnostni razvoj h) biološka pestrost i) onesnaževanje okolja j) osvetlitev k) zmanjševanje habitatov l) ceste kot ovire m) prehodi za živali

  504.74:504.056:656
  COBISS.SI-ID 27378949


  51 MATEMATIKA.


  28.
  ATKINSON, Kendall E.
          Elementary numerical analysis / Kendall Atkinson, Weimin Han. - 3rd ed., Wiley international ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XVI, 560 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003053 836.html. - Bibliografija: str. 555-556. - Kazalo
  ISBN 0-471-43337-3 (v CIP-u) ISBN 0-471-45226-2 (na ovoju)
  a) Numerical analysis b) Numerična analiza - Učbeniki za visoke šole c) matematika d) numerična analiza e) računalniška aritmetika f) napake g) interpolacije h) aproksimacije i) numerično integriranje j) numerično odvajanje k) sistemi linearnih enačb l) numerična linearna algebra m) diferencialni račun n) metoda končnih elementov

  519.6
  COBISS.SI-ID 10896178

  29.
  BANKS, Robert B.
          Ledene gore, padajoče domine in druge prigode iz uporabne matematike / Robert B. Banks ; [prevedla Eva Mejak]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2004-2005 (Ljubljana : Migraf). - 2 zv. : ilustr., tabele ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 78; 79)

  Prevod dela: Towing icebergs, falling dominoes, and other adventures in applied mathematics. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
  Vsebina:
  Del 1. - 2004. - 165 str.
  Del 2. - 2005. - 175 str.
  ISBN 961-212-157-5 (zv. 1) ISBN 961-212-158-3 (zv. 2) ISBN 961-212-182-6 (komplet)
  a) Matematika b) uporabna matematika c) matematika d) matematična analiza e) matematični opisi f) pojavi v realnem svetu g) uporabna matematika

  51-7
  COBISS.SI-ID 217543424

  30.
  BRILEJ, Roman, matematik
          Rešene naloge iz matematike 2 : za drugi razred srednjih šol / Roman Brilej ; [risbe Nada Štajdohar]. - Ljubljana : [samozal.] R. Brilej, 1995 ([Ljubljana] : Alfagraf trade). - 301 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) geometrija d) vektorji e) elementarne funkcije f) kompleksna števila g) ploščine h) prostorninr i) naloge j) rešitve

  51(075.3)(076.2)
  COBISS.SI-ID 48083200

  31.
  BRILEJ, Roman, matematik
          Rešene naloge iz matematike 3 : za tretji razred srednjih šol / Roman Brilej ; [risbe Nada Štajdohar]. - Ljubljana : [samozal.] R. Brilej, 1995 ([Ljubljana] : Cicerograf). - 301 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) kotne funkcije d) polinomi e) racionalne funkcije f) krivulje drugega reda g) zaporedja h) naloge i) rešitve

  51(075.3)(076.2)
  372.851(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 47209216

  32.
  BRILEJ, Roman, matematik
          Rešene naloge iz matematike 4 : za četrti razred srednjih šol / Roman Brilej ; [risbe Nada Štajdohar]. - Ljubljana : [samozal.] R. Brilej, 1994 ([Ljubljana] : Cicerograf). - 300 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) diferencialni račun d) integralni račun e) kombinatorika f) verjetnostni račun g) statistika h) naloge i) rešitve

  51(075.3)(076.2)
  372.851(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 45765376

  33.
  CHAUDHURI, Arijit, 1940-
          Survey sampling : theory and methods / Arijit Chaudhuri, Horst Stenger. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, 2005. - XXXIV, 380 str. ; 24 cm. - (Statistics, textbooks and monographs ; vol. 181)

  Bibliografija: str. 345-368. - Kazali
  ISBN 0-82475-754-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-82475-754-0 (ISBN-13)
  a) Sampling (Statistics) b) matematika c) statistika d) vzorčenje e) populacije f) strategije vzorčenja g) ocene h) napovedovanje i) varianca j) pregledovanje podatkov k) učbeniki

  519.22:311.1
  COBISS.SI-ID 27168261

  34.
  CHOE, Geon Ho
          Computational ergodic theory / Geon Ho Choe. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XIX, 453 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Algorithms and computation in mathematics, ISSN 1431-1550 ; vol. 13)

  Bibliografija: str. 439-447. - Kazalo
  ISBN 3-540-23121-8 (vezano)
  a) Ergodic theory b) Ergodic theory - Data processing c) matematika d) teorija verjetnosti e) diskretni dinamični sistemi f) računalniške simulacije g) teorija mere h) invariantne mere i) Birkhoffov izrek j) verjetnostni račun k) centralni limitni izrek l) homeomorfizem kroga m) enotna porazdelitev n) entropija o) Lyapinov eksponent p) mnogoterosti q) komprimiranje podatkov r) učbeniki

  519.21:004.94
  COBISS.SI-ID 27247365

  35.
  COLLEY, Susan Jane
          Vector calculus / Susan Jane Colley. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2006. - XV, 551 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 509-510. - Kazalo
  ISBN 0-13-185874-2
  a) Vector analysis b) matematika c) diferencialna geeometrija d) vektorski račun e) vektorji f) odvodi g) vektorska polja h) vektorske funkcije i) ekstremi j) integrali k) vektorska analiza

  514.742
  COBISS.SI-ID 8749339

  36.
  ENSLEY, Douglas E.
          Discrete mathematics : mathematical reasoning and proof with puzzles, patterns, and games / Douglas E. Ensley, J. Winston Crawley. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XII, 691 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 682-683. - Kazalo
  ISBN 0-471-47602-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-47602-3 (ISBN-13)
  a) Logic, Symbolic and mathematical b) Mathematical recreations c) Computer science - Mathematics d) diskretna matematika e) matematični simboli f) matematična logika g) množice h) Boolova algebra i) funkcije j) relacije k) kombinatorika l) verjetnost m) grafi n) odločitvena drevesa o) matrike p) rekreacijska matematika q) naloge r) rešitve s) priročniki

  51-8
  COBISS.SI-ID 27574277

  37.
          FIELDS medallists' lectures / editors, Michael Atiyah, Daniel Iagolnitzer. - 2nd ed. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2003. - XV, 806 str. : ilustr. ; 25 cm. - (World Scientific series in 20th century mathematics ; vol. 9)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 981-238-259-3 (broš.) ISBN 981-238-256-9
  a) Mathematics b) Mathematicians - Biography c) Fields Prizes d) matematika e) mednarodne nagrade f) Fieldsova naagrada g) nagrajenci h) biografije i) predstavitev dela j) bibliografija

  06.068FIELDS:51
  COBISS.SI-ID 27164933

  38.
  GALLIAN, Joseph A.
          Contemporary abstract algebra / Joseph A. Gallian. - 6th ed. - Boston ; New York : H. Mifflin, cop. 2006. - X, 576, A54 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-618-51471-6
  a) Algebra, Abstract - Textbooks b) matematika c) algebra d) lastnosti števil e) modularna aritmetika f) matematična indukcija g) ekvivalence h) funkcije i) grupe j) izomorfitmi k) kolobarji l) kristalografske grupe m) simetrija n) algebrajska teorija kodiranja o) Galoisova teorija

  512.1/.6
  COBISS.SI-ID 27414277

  39.
  GHYKA, Matila
          The geometry of art and life / Matila Ghyka. - Dover ed. - New York : Dover publications, 1977. - 174, [15] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Dover science books)

  Kazala
  ISBN 0-486-23542-4 (broš.)
  a) umetnost b) teorija c) kompozicija d) proporci e) živa bitja f) razmerja g) zlati rez h) geometrija i) matematika

  51-7:7.01
  COBISS.SI-ID 1283694

  40.
  ISTAS, Jacques, 1966-
          Mathematical modeling for the life sciences / Jacques Istas. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - VI, 164 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Universitext)

  Bibliografija: str. 157-160. - Kazalo
  ISBN 978-3-540-25305-1 (ISBN-13) ISBN 3-540-25305-X (ISBN-10)
  a) Biometry b) Biomathematics c) Biology - Mathematical models d) matematika e) matematično modeliranje f) dianmični sistemi g) teorija iger h) evolucija i) Markovske verige j) odločitvena drevesa k) statistika l) aplikacije m) biologija n) naravoslovje o) učbeniki

  51-7.001.573
  COBISS.SI-ID 27389445

  41.
  KAVKA, Dušan
          Matematika v srednji šoli : pregled temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike / Dušan Kavka ; [ilustracije Martin Zemljič]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 1998 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 192 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Priprava na zaključni izpit in maturo)

  2.000 izv.
  ISBN 961-6183-35-4
  a) Matematika - Priročniki b) Matematika - Vaje za maturo c) matematika d) množice e) števila f) geometrija g) vektorji h) funkcije i) polinomi j) krivulje drugega reda k) kotne funkcije l) zaporedja m) kombinatorika n) verjetnostni račun o) statistika p) odvodi q) integrali r) naloge s) rešitve

  51(075.3)(076.2)
  371.274/.276:51(076.1)
  51(075.3)(035)
  COBISS.SI-ID 72733696

  42.
  LUCE, Robert Duncan
          Individual choice behavior : a theoretical analysis / R. Duncan Luce. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - XII, 153 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Dover books on mathematics)

  Bibliografija: str. 147-149. - Kazalo
  ISBN 0-486-44136-9 (broš.)
  a) Psychometrics b) Choice (Psychology) c) matematika d) statistika e) verjetnost f) psihometrija g) teorija koristnosti h) učenje

  51-7
  COBISS.SI-ID 27169285

  43.
  POLKING, John C.
          Differential equations with boundary value problems / John Polking, Albert Boggess, David Arnold. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XIV, 703, [48] str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-186236-7
  a) matematika - matematična analiza - diferencialne enačbe - mejne vrednosti - robni pogoji - učbeniki za visoke šole b) Differential equations c) Boundary value problems d) matematika e) matematična analiza f) diferencialne enačbe g) Laplaceova transformacija h) numerične metode i) matrična algebra j) linearni sistemi k) Fourierove vrste l) parcialne diferencialne enačbe

  517.9:519.6(075.8)
  COBISS.SI-ID 55831553

  44.
  PREGL, Miroslav
          Osnove matričnega računa / Miroslav Pregl. - 2. dop. izd. - 1977. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. - 43 str. : ilustr. ; 29 cm

  a) matematika b) matrični račun

  512.643.4
  COBISS.SI-ID 19069185

  45.
  SORIĆ, Jurica
          Metoda konačnih elemenata / Jurica Sorić. - Zagreb : Golden marketing : Tehnička knjiga, 2004. - 442 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka tehnička mehanika ; knj. 8)

  O avtorju: str. 441-442. - Bibliografija: str. 429-434. - Kazalo
  ISBN 953-212-210-9
  a) Metoda končnih elementov - Strojništvo - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) metoda končnih elementov d) matrični račun e) enačbe teorije elastičnosti f) variacije g) formulacija končnih elementov h) konvergenca rešitev i) naravne koordinate j) interpolacijski polinomi k) uporaba metode l) zvijanje plošč m) lupinaste konstrukcije n) učbeniki za visoke šole

  519.61/.64:62(075.8)
  COBISS.SI-ID 11035442

  46.
  UNGAR, Šime
          Matematička analiza u R [na] n / Šime Ungar. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. - 332 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udzbenici Sveučilista u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 305. - Kazalo
  ISBN 953-212-237-0
  a) matematika b) matematična analiza c) množice d) preslikave e) limite f) diferencialni račun g) integralni račun h) naloge i) rešitve j) učbeniki

  517.1/.4
  COBISS.SI-ID 27415045


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  47.
  ALSPACH, Jennifer
          Adobe Creative Suite 2 workflow / by Jennifer Alspach, Shari Nakano, Steve Samson. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2006. - [16], 614 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-10236-4
  a) Computer graphics b) Web sites - Design c) Desktop publishing d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniško oblikovanje g) programska oprema h) CS 2 Creative Suite 2 i) namizno založništvo j) spletne strani k) obdelava slik l) Photoshop m) Illustrator n) Acrobat o) InDesign p) GoLive q) aplikacije r) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27440645

  48.
  ANDERSON, Andy
          Brilliant Adobe Photoshop CS2 / Andy Anderson, Steve Johnson. - Harlow : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XX, 524 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-236998-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-13-236998-5 (ISBN-13)
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Photoshop CS2 e) računalniška grafika f) urejanje slik g) obdelave slik h) priročniki

  004.42:oo4.92
  COBISS.SI-ID 27287045

  49.
  ANDERSON, Andy
          Brilliant Macromedia Flash 8 / Andy Anderson, Steve Johnson. - Harlow : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XX, 539 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-236962-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-13-236962-6 (ISBN-13)
  a) Flash (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) računalniška grafika e) Flash 8 f) računalniška animacija g) video h) multimedia i) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27286789

  50.
  ANDERSSON, Eve Astrid
          Software engineering for Internet applications / Eve Andersson, Philip Greenspun, and Andrew Grumet. - Cambridge ; London : MIT Press, 2006. - VIII, 399 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-262-51191-6
  a) Internet programming b) Application software c) Software engineering d) računalništvo e) internetno programiranje f) programska oprema g) porazdeljeno programiranje h) HTTP i) XML j) SOAP k) WSDL l) večuporabniške aplikacije m) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 27445509

  51.
  ARCHIBALD, Neil
          Nessus, Snort, & Ethereal power tools : customizing open source security applications / Neil Archibald, Gilbert Ramirez, Noam Rathaus ; technical editor[s], Josh Burke, Brian Caswell, Renaud Deraison. - Rockland : Syngress Publishing, cop. 2005. - XXVI, 445 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Jay Beale's open source security series)

  Kazalo
  ISBN 1-59749-020-2
  a) računalništvo b) programski jeziki c) skriptni jeziki d) protivirusna zaščita e) Nessus f) NASL - Nessus Attack Scripting Language g) Snort h) Ethereal i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26868997

  52.
  BAGLEY, Dean
          Adobe Illustrator CS2. Level one / Dean Bagley. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XVIII, 494 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Essentials for design)

  Kazalo
  ISBN 0-13-187557-4
  a) Adobe Illustrator (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) Illustrator CS2 g) bitne slike h) obdelave slik i) posebni efekti j) risalna orodja k) delo z objekti l) tiskanje m) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27448581

  53.
  BARKER, F. Scott
          Wrox's Visual C# 2005 Express Edition starter kit [Elektronski vir] / F. Scott Barker. - Besedilni in slikovni podatki. - Indianapolis : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=151799 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XXIV, 305 str. - Kazalo
  ISBN 0-47-175699-7
  a) Microsoft Visual BASIC b) C# (Computer program language) c) BASIC (Computer program language) d) Microsoft .NET e) Electronic books f) računalništvo g) programski jeziki h) C# i) objektno orientirano programiranje j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27580165

  54.
  BIAFORE, Bonnie
          Quicken 2006 for starters : exactly what you need to get started / Bonnie Biafore. - 1st ed. - Sebastopol : Pogue Press/O'Reilly, cop. 2006. - XVII, 407 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The missing manual)

  Kazalo
  ISBN 0-596-10127-9
  a) Quicken (Computer file) b) Finance, Personal - Computer programs c) Investments - Computer programs d) računalništvo e) programska oprema f) Quicken 2006 g) finančno poslovanje h) mala podjetja i) priročniki

  004.42:336.6/.7
  COBISS.SI-ID 27445253

  55.
  BISHOP, Robert H., 1957-
          LabView7Express / Robert H. Bishop. - Student ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XX, 572 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - LabView7Express [Elektronski vir]. - 2 el. optična diska (CD-ROM-a)
  ISBN 0-13-188054-3 ISBN 0-13-188052-7 (CD-ROM)
  a) LabVIEW b) Scientific apparatus and instruments - Computer simulation c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) LabVIEW7Express g) računalniške simulacije h) laboratorijske aparature i) laboratorijski instrumenti j) priročniki

  004.42:53.08
  COBISS.SI-ID 10035990

  56.
  CAMPBELL, Marc
          Dreamweaver 8 : design and construction / Marc Campbell. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XIV, 295 str. : ilustr. ; 25 cm. - (O'Reilly digital studio)

  Kazalo
  ISBN 0-596-10163-5
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Web sites - Design c) računalništvo d) računalniška grafika e) spletne strani f) načrtovanje g) konstruiranje h) večpredstavnost i) programska oprema j) Dreamweaver 8 k) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 27441413

  57.
  CELLIER, François E.
          Continuous system simulation / François E. Cellier, Ernesto Kofman. - New York : Springer, cop. 2006. - XXI, 643 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-387-26102-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-26102-7 (ISBN-13)
  a) Computer simulation b) Simulation methods c) Mathematical models d) računalništvo e) računalniške simulacije f) matematični modeli g) principi numerične integracije h) integracijske metode i) Runge-Kuttovi algoritmi j) parcialne diferencialne enačbe k) diferencialne algebrske enačbe l) rešitve enačb m) simulacije prekinjenih sistemov n) simulacije v realnem času o) simulacije v realnem času p) kvantizacija q) pregledno delo

  004:519.876.5
  COBISS.SI-ID 5285460

  58.
  CHESHIRE, Stuart
          Zero configuration networking : the definitive guide / Stuart Cheshire and Daniel H. Steinberg. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2006. - XXIII, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-10100-7
  a) Computer networks b) računalništvo c) račuinalniške mreže d) povezovanje računalnikov e) Zeroconf standard f) gradnja nmaprav g) aplikacije h) samokonfiguracija i) mrežni protokoli j) DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol k) DNS - Domain Name System l) priroičniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27446277

  59.
  DAVIES, Justin, 1979-
          SUSE Linux 10 bible [Elektronski vir] / Justin Davies, Roger Whittaker, William von Hagen. - Besedilni in slikovni podatki. - Indianapolis : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=147925 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XLVII, 852 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-47-179109-1
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Electronic books d) računalništvo e) operacijski sistemi f) SUSE Linux 10 g) namestitev h) upravljanje i) delovanje j) varnost k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27583749

  60.
  DHILLON, Gurpreet, 1963-
          Principles of information systems security : text and cases / Gurpreet Dhillon. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2007. - XII, 451 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-45056-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-45056-6 (ISBN-13)
  a) Computer security b) Computer networks - Security measures c) računalništvo d) informacijski sistemi e) varovanje sistemov f) varnostni ukrepi g) tehnične zahteve h) tehnične izvedbe i) kriptografija j) varnost omrežij k) planiranje varnostnih sistemov l) regulativa m) priročniki

  004.6/.7.056
  COBISS.SI-ID 27571461

  61.
  EBERSBACH, Anja
          Wiki [Elektronski vir] : Web collaboration / Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl ; foreward by Gunter Dueck. - Besedilni in slikovni podatki. - Berlin ; New York : Springer Science & Business Media ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=146595 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - Prevod dela: Wiki-Tools. - El. publikacija v PDF formatu obsega XVII, 383 str. - Bibliografija: str. 377-380. - Kazalo
  ISBN 3-54-029267-5
  a) Web sites - Authoring programs b) Wikis (Computer science) c) Electronic books d) računalništvo e) programska oprema f) Wiki g) spletne strani h) spletne enciklopedije i) programi za pregledovanje j) Wikepedia k) priročniki

  004.42:031
  COBISS.SI-ID 27577605

  62.
  EBERSBACH, Anja
          Wiki-Tools [Elektronski vir] : Kooperation im Web / Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl ; mit einem Vorwort von Gunter Dueck. - 1. Aufl. - Besedilni in slikovni podatki. - Berlin : Springer Science & Business Media ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2005. - (Xpert.press)

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=145683 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XVII, 401 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-54-027543-6
  a) Wikis (Computer science) b) Web sites - Authoring programs c) Electronic books d) računalništvo e) računalniške mreže f) programska oprema g) Wiki h) programi za pregledovanje enciklpecije i) Wikepedia priročniki

  004.42:031
  COBISS.SI-ID 27590149

  63.
  GLASS, Graham
          Linux for programmers and users / Graham Glass and King Ables. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXX, 619 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 609-610. - Kazalo
  ISBN 0-13-185748-7
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) GNU - Gnu's not Unix g) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27447301

  64.
  GOSSELIN, Don
          PHP programming with MySQL / Don Gosselin. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2006. - XVI, 688 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Web warrior series)

  Kazalo
  ISBN 0-619-21687-5
  a) MySQL (Electronic resource) b) PHP (Computer program language) c) Web sites - Design d) računalništvo e) programski jeziki f) MySQL g) PHP programiranje h) računalniške mreže i) dinamične spletne strani j) uporaba odprtih kod k) podatkovne zbirke l) delo s podatki m) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27442181

  65.
  HARVEY, Greg
          Excel workbook for dummies / by Greg Harvey. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XIV, 354 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-79845-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-79845-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Business - Computer programs - Problems, exercises, etc c) računalništvo d) programska oprema e) Excel f) elektronske preglednice g) analize podatkov h) formule i) funkcije j) grafi k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27448837

  66.
  HAYEN, Roger
          SAP/R3 enterprise software : an introduction / Roger Hayen. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2007. - XII, 180 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-299067-8 (alk. paper)
  a) SAP R/3 b) Business - Data processing c) Management information systems d) računalništvo e) programska oprema f) SAP R\3 g) baze podatkov h) poslovni procesi i) finančno poslovanje j) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 27442437

  67.
  HORTON, Ivor
          Ivor Horton's beginning Visual C++ 2005 [Elektronski vir]. - Besedilni in slikovni podatki. - Hoboken : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149085 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XL, 1182 str. - Kazalo
  ISBN 0-47-196503-0
  a) Microsoft Visual C b) C (Computer program language) c) Electronic books d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual C++ g) objektno orientirano programiranje h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27585797

  68.
  JANG, Michael H.
          Linux Patch Management : keeping Linux systems up to date / Michael Jang. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2006. - XXI, 262 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bruce Perens' Open Source series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-236675-4
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Computer security d) Software maintenance e) računalništvo f) operacijski sistemi g) Linux h) varnost sistema i) programska oprema j) vzdrževanje k) upravljanje sistema l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27446789

  69.
  KITTEL, Michael A.
          ASP.NET 2.0 cookbook / Michael A. Kittel and Geoffrey T. LeBlond. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2006. - XXII, 989 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "125 solutions in C# and Visual Basic for web developers". - Kazalo
  ISBN 0-596-10064-7
  a) Active server pages b) Microsoft .NET c) Internet programming d) računalništvo e) računalniške mreže f) spletne strani g) razvoj strani h) aplikacije i) programska oprema j) ASP.NET 2.0 k) razvoj strani l) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27440389

  70.
  LIBERTY, Jesse
          Learning C# 2005 / Jesse Liberty and Brian MacDonald. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XXII, 528 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-10209-7
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C# 2005 e) Windows aplikacije f) Web aplikacije g) interaktivni razvoj okolja h) naloge i) rešitve j) učbeniki

  004.43(075+076)
  COBISS.SI-ID 27444741

  71.
  MAGEE, Jeff, 1952-
          Concurrency : state models & Java programs / Jeff Magee & Jeff Kramer. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XVIII, 413 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 401-406. - Kazalo
  ISBN 0-470-09355-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-09355-9 (ISBN-13)
  a) Parallel programming (Computer science) b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) paralelno programiranje e) programski jeziki f) Java g) sočasnost h) modeli stanj i) sočasni programi j) načrtovanje programov k) analiziranje programov l) priročniki

  004.43.032.26
  COBISS.SI-ID 27639813

  72.
  MANGANO, Sal
          XSLT cookbook / Sal Mangano. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2006. - XIX, 751 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Covers XSLT 1.0 and 2.0". - Na ov.: "Solutions and examples for XML and XSLT developers". - Kazalo
  ISBN 0-596-00974-7
  a) XSLT (Computer program language) b) XML (Document markup language) c) računalništvo d) razširljivi označevalni jeziki e) programski jeziki f) XSLT g) Web aplikacije h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27446021

  73.
  MCCLELLAND, Deke, 1962-
          Photoshop Elements 4 : one-on-one / Deke McClelland, with Galen Fott. - 1st ed. - Sebastopol : Deke Press/O'Reilly, 2005. - XXII, 407 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-596-10098-1
  a) Adobe Photoshop elements b) Computer graphics - Computer programs c) Image processing - Digital techniques d) Photography - Digital techniques e) računalništvo f) računalniška grafika g) digitalne tehnike h) digitalna fotografija i) programska oprema j) Photoshop oprema k) Photoshop Elements 4 l) obdelave fotografij m) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27440901

  74.
  MCFARLAND, David Sawyer
          Dreamweaver 8 : the missing manual / David Sawyer McFarland ; [edited by David Pogue]. - 1st ed. - Sebastopol : Pogue Press/O'Reilly, cop. 2006. - XIV, 936 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Includes 140 pages of hands-on tutorials". - Kazalo
  ISBN 0-596-10056-6
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Web sites - Authoring programs c) Web site development d) Web sites - Design e) Web publishing f) računalništvo g) računalniška grafika h) večpredstavnost i) spletne strani j) razvoj strani k) načrtovanje l) spletno založništvo m) programska oprema n) Dreamweaver 8 o) primeri p) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 27441157

  75.
  METSKER, Steven John
          Design patterns in Java / Steven John Metsker, William C. Wake. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, 2006. - XIV, 461 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 447-448. - Kazalo
  ISBN 0-321-33302-0
  a) Java (Computer program language) b) Software patterns c) računalništvo d) programski jeziki e) Java f) načrtovanje vzorcev g) programski vzorci h) konstruiranje vzorcev i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27444485

  76.
  MILLER, Dick R.
          Putting XML to work in the library : tools for improving access and management / Dick R. Miller and Kevin S. Clarke. - Chicago : American Library Association, 2004. - XIV, 205 str. : ilustr. ; 26 cm

  Način dostopa (URL): http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip045/20030139 16.html. - Bibliografija: str. 191-194. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0863-2
  a) XML (Document markup language) b) Libraries - Data processing c) Cataloging - Data processing d) Digital libraries e) XML (Lenguaje de marcado de documentos) f) Bibliotecas digitales g) računalništvo h) programski jeziki i) XML j) aplikacije k) knjižničarstvo l) knjižnice m) digitalne knjižnice n) obdelava podatkov o) katalogizacija p) avtomatizacija q) priročniki

  02:004.43
  02:004
  COBISS.SI-ID 1807125

  77.
  MOLINARO, Anthony
          SQL cookbook / Anthony Molinaro. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2006. - XXIX, 595 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Covers SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL, and DB2". - Kazalo
  ISBN 0-596-00976-3
  a) SQL (Computer program language) b) Database management c) računalništvo d) programski jeziki e) poizvedovalni jeziki f) SQL g) relacijske baze podatkov h) aplikacije baz i) PIVOT operatorji j) UNPIVOT operatorji k) POST GRE SQL l) priročniki

  004.6:004.42
  COBISS.SI-ID 27441669

  78.
  MOSS, Kevin L.
          Camera Raw with Photoshop for dummies [Elektronski vir] / by Kevin L. Moss. - Besedilni in slikovni podatki. - Hoboken : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149083 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XII, 308 str. - Kazalo
  ISBN 0-47-193432-1
  a) Adobe Photoshop b) Raw file formats (Digital photography) c) Electronic books d) računalništvo e) računalniška grafika f) digitalna fotografija g) programska oprema h) Photoshop CS2 i) neobdelani formati j) obdelava slik k) bitne slike l) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27588357

  79.
  NAHTIGAL, Franci
          Naučimo se uporabljati Access 2003 : priročnik za vodeno samoizobraževanje z vajami / Franci Nahtigal. - Cerknica : Nahtigal, 2005. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 961-90782-4-1
  a) Access 2003(računalniški program) - Priročniki b) Podatkovne baze - Priročniki c) računalništvo d) programska oprema e) Access 2003 f) podatkovne zbirke g) tabele h) struktura i) obrazvi j) poizvedbe k) poročila l) priročniki

  004.42
  004.67(035)
  COBISS.SI-ID 222012672

  80.
  NAHTIGAL, Franci
          Naučimo se uporabljati Excel 2003 : priročnik za vodeno samoizobraževanje z vajami / Franci Nahtigal. - Cerknica : Nahtigal, 2005. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 961-90782-3-3
  a) Excel 2003(računalniški program) - Priročniki b) Elektronske preglednice - Računalniški programi - Priročniki c) računalništvo d) programska oprema e) Excel 2003 f) elektronske preglednice g) delo s celicami h) delovni list i) formule j) funkcije k) grafikoni l) seznami m) vrtilne tabele n) vrtilni grafikoni o) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 222012416

  81.
  NAHTIGAL, Franci
          Ukrotimo podatke : uporaba Worda, Excela, Accessa in PowerPointa v poslovnem svetu : priročnik za vodeno samoizobraževanje z vajami / Franci Nahtigal. - Cerknica pri Begunjah : Samozaložba Nahtigal, 2005 ([s.l.] : Tiskarna Oman, Franci Nahtigal). - 253 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

  Priložen CD-ROM z rešitvami vaj --> na ov. - Kazalo
  ISBN 961-90782-5-X
  a) Podatkovne baze - Uporaba računalnikov - Priročniki b) Elektronska obdelava podatkov - Poslovni informacijski sistemi - Priročniki c) Poslovne informacije - Urejanje - Priročniki d) Elektronske preglednice - Računalniški programi - Priročniki e) Urejevalniki besedil - Priročniki f) Word (računalniški program) - Priročniki g) Excel (računalniški program) - Priročniki h) Access (računalniški program) - Podatkovne baze - Podatkovne zbirke - Priročniki i) PowerPoint (računalniški program) - Priročniki j) Microsoft Office 2003 (računalniški program) - Priročniki k) računalništvo l) programska oprema m) MS Office 2003 n) Word o) Excel p) Access q) PowerPoint r) delo s podatki s) poslovanje t) primeri u) nasveti v) naloge w) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 222676992

  82.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Linux bible [Elektronski vir] : boot up to Fedora, KNOPPIX, Debian, SUSE, Ubuntu, and 7 other distributions / Chris Negus. - 2006 ed. - Besedilni in slikovni podatki. - Indianapolis : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=148696 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XXIX, 870 str. - Kazalo
  ISBN 0-47-198053-6
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Electronic books d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Linux g) Fedora h) Debian i) Ubuntu j) SUSE k) KNOPPIX l) namestitev m) uporaba n) varnost o) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27586309

  83.
  NOYES, Brian
          Data binding with Windows Forms 2.0 : programming smart client data applications with .NET / Brian Noyes. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, 2006. - XXXVII, 696 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-26892-X
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Computer software - Development c) User interfaces (Computer systems) d) Microsoft .NET e) računalništvo f) programska oprema g) uporabniški vmesniki h) poslovne aplikacije i) dosegljivost podatkov j) Windows Forms 2.0 k) Visual Studio 2005 l) .NET 2.0 m) predstavitev podatkov n) DataGridView o) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27447557

  84.
  PARKER, Philip M., 1960-
          The 2006-2011 world outlook for MP3 players [Elektronski vir] / by Philip M. Parker. - Besedilni podatki. - San Diego : ICON Group International ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2005

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=148238 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega VIII, 557 str.
  ISBN 1-42-375056-X
  a) MP3 players - Forecasting - Statistics b) Digital music players - Forecasting - Statistics c) Market surveys d) Electronic books e) računalništvo f) strojna oprema g) predvajalniki glasbe h) MP3 i) digitalni predvajalniki j) svetovno tržišče k) proizvajalci l) statistični podatki m) raziskave tržišča n) pregledno delo

  004.357:658.8(100)
  COBISS.SI-ID 27588869

  85.
  PICKELS, Ellen
          The Visibooks guide to Photoshop CS2 [Elektronski vir] / by Ellen Pickels. - Besedilni in slikovni podatki. - [Frederick] : Visibooks ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=151522 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega
  ISBN 1-42-375785-8
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) Electronic books d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) Photoshop CS2 h) digitalne slike i) urejanje slik j) obdelava slik k) posebni efekti l) priročnik

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27584005

  86.
  PLANCHARD, David C.
          Engineering design with SolidWorks 2005 : a step-by-step project based approach utilizing 3D solid modeling / David C. Planchard & Marie P. Planchard. - [Mission] : SDC Publications, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.: Engineering design with SolidWorks 2005 and multimedia CD. - Kazalo
  ISBN 1-58503-221-2
  a) SolidWorks b) Computer graphics c) Computer-aided design d) Engineering models e) računalništvo f) računalniška grafika g) računalniško podprto načrtovanje h) konstruiranje i) skiciranje j) 3D modeliranje k) delavniške risbe l) programska oprema m) SolidWorks 2005 n) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27459589

  87.
  SKINTIK, Catherine
          Learning Macromedia Dreamweaver 8 / Catherine Skintik. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall DDC, cop. 2007. - IX, 309 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-186887-X
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Web sites - Design c) Web sites - Authoring programs d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) Dreamweaver 8 h) večpredstavnost i) spletne strani j) aplikacije k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27450117

  88.
  SLAY, Jill
          Information technology security & risk management / Jill Slay, Andy Koronios. - Milton : J. Wiley & Sons Australia, cop. 2006. - XII, 356 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-80574-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-80574-9 (ISBN-13)
  a) Computer security b) Data protection c) Risk assessment d) računalništvo e) informacijske tehnologije f) informacijski sistemi g) računalniške mreže h) varnost sistemov i) tveganje j) ocene tveganja k) načrtovanje varnosti l) gradnja zaščit m) etika n) standardi o) elektronski kriminal p) kriptografija q) javni ključi r) varnost elektronskega poslovanja s) priročniki

  004.056.2
  COBISS.SI-ID 27570949

  89.
  STERN, Judith L.
          iTunes 6 and iPod : for Windows and Macintosh / Judith Stern and Robert Lettieri. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2006. - XI, 284 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-32045-X
  a) ITunes b) iPod (Digital music player) c) Music - Computer programs d) računalništvo e) programska oprema f) multimedija g) iTUNES 6 h) iPOD i) instalacija programov j) uporaba programov k) zvočni zapisi l) glasba m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27449093

  90.
  THALENBERG, Marcelo
          Managing your business with Outlook 2003 for dummies [Elektronski vir] / by Marcelo Thalenberg. - Besedilni in slikovni podatki. - Hoboken : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006. - (--For dummies)

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=148693 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega. - Kazalo
  ISBN 0-47-000731-1
  a) Microsoft Outlook (Computer file) b) Electronic books c) računalništvo d) programska oprema e) Outlook 2003 f) osebni informacijski sistemi g) upravljanje s časom h) urejanje sporočil i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27583237

  91.
          VIRTUALIZATION with VMware ESX Server / Al Muller ... [et al.] ; foreword by Ralph Troupe. - Rockland : Syngress Publishing, cop. 2005. - XXIII, 463 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 450. - Kazalo
  ISBN 1-59749-019-9
  a) računalništvo b) programska oprema c) vMware d) ESX strežnik e) navidezni strežniki f) navidezni stroji g) navidezne mreže h) navidezna infrastruktura i) konfiguracija j) priročniki

  004.7:004.94
  COBISS.SI-ID 26869253

  92.
  WATT, Andrew, 1953-
          Microsoft SQL Server 2005 for dummies [Elektronski vir] / Andrew Watt. - Besedilni in slikovni podatki. - Hoboken : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XX, 406 str. - Kazalo
  ISBN 0-47-000741-9
  a) SQL server b) Client/server computing c) Electronic books d) računalništvo e) baze podatkov f) upravljanje baz g) SQL Server 2005 h) kreiranje baz i) obdelave podatkov j) aplikacije k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27583493

  93.
  WEIXEL, Suzanne
          Learning Macromedia Flash 8 / Suzanne Weixel. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall DDC, 2007. - VIII, 239 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-187233-8
  a) Flash (Computer file) b) Computer Animation c) računalništvo d) računalniška grafika e) Macromedia Flash 8 f) računalniške animacije g) spletne strani h) razvoj aplikacij i) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27478789


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  94.
  CHAISSON, Eric, 1946-
          Astronomy : a beginner's guide to the universe / Eric Chaisson, Steve McMillan. - 5th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XXII, 499, [49] str., [6] f. pril. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-187165-X
  a) Astronomy - Textbooks b) astronomija c) sončni sistem d) zvezde e) galaksije f) vesolje g) učbeniki

  523/524
  COBISS.SI-ID 27334149

  95.
  HOWELL, Steve B.
          Handbook of CCD astronomy / Steve B. Howell. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XIV, 208 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge observing handbooks for research astronomers ; 5)

  Bibliografija: str. 198-205. - Kazalo
  ISBN 0-521-85215-3 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-521-85215-9 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-521-61762-6 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-521-61762-8 (ISBN-13, broš.)
  a) Astronomy - Technique b) Charge coupled devices c) astronomija d) astronomski instrumenti e) CCD f) Charge Couoled Devices g) delovanje h) karakterizacija i) slikanje j) fotometrija k) astronomija l) spektroskopija

  520.2/.9
  COBISS.SI-ID 27490053

  96.
  PERKINS, Donald H.
          Particle astrophysics / D. H. Perkins. - Reprinted (with corrections). - Oxford : Oxford University Press, 2004. - XII, 256 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford master series in particle physics, astrophysics, and cosmology)

  Bibliografija: str. 249-252. - Kazalo
  ISBN 0-19-850951-0 (vezano) ISBN 0-19-850952-9 (broš.)
  a) fizika delcev b) astronomija c) vesolje d) kvarki e) leptoni f) interakcije delcev g) širjenje vesolja h) simetrije i) temna snov j) temna energija k) struktura vesolja l) kozmični delci m) razvoj zvezd

  539.126.3:524
  COBISS.SI-ID 341243

  97.
  SCHILLING, Govert
          Evolving cosmos / Govert Schilling. - Cambridge ; New York : Cambridge Univerisity Press, 2004. - VII, 135 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-83325-6 (vezano)
  a) Cosmology - Popular works b) astronomija c) kozmologija d) evolucija vesolja e) nastanek zvezd f) sončni sistem g) nastanek življenja

  523/524
  COBISS.SI-ID 23541805


  53 FIZIKA.


  98.
  ALFIREVIĆ, Ivo
          Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma / Ivo Alfirević. - Zagreb : Golden marketing, 2003. - 662 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka tehnička mehanika ; knj. 6)

  Bibliografija: str. 645-649. - Kazali
  ISBN 953-212-130-7
  a) fizika b) tehniška mehanika c) mehanika kontinuuma d) tenzorska algebra e) tenzorska analiza f) kinematika kontinuuma g) osnovni zakoni mehanike h) mehanika elastičnih teles i) sile j) elastoplastična telesa k) mehanika fluidov l) visokoelastična telesa m) eksperimentalna mehanika n) učbeniki za visoke šole

  539.3:517(075.8)
  COBISS.SI-ID 27513093

  99.
  BOLTON, William, 1933-
          Mechanical science / W. Bolton. - 3rd ed. - Oxford : Blackwell Publishing, cop. 2006. - IX, 486 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4051-3794-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-4051-3794-2 (ISBN-13)
  a) Mechanics, Applied b) fizika c) statika d) mehanika materialov e) dinamika strojev f) sile g) obremenitve h) napetosti i) raztezki j) mehanizmi k) nihanja l) ravnotežja m) žarki n) odklon o) teorija p) cilindrične luipine q) gibanje r) pogonski sistemi s) proste vibracije t) žiroskopsko gibanje u) dušene vibracije v) oscilacije w) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 27456261

  100.
          COMPUTATIONAL fluid dynamics : applications in environmental hydraulics / editors, Paul D. Bates, Stuart N. Lane, Robert I. Ferguson. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - VIII, 531 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip054/20040284 99.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84359-4 (vezano)
  a) Environmental hydraulics - Mathematical models b) Fluid dynamics - Mathematical models c) fizika d) mehanika tekočin e) dinamika fluidov f) računalniški modeli g) aplikacije h) hidrotehnika i) rečni pretoki j) poplavni pretoki k) rečna ustja l) prodonosne reke m) določanje zrnavosti n) odlaganje peska o) arheološka območja p) pretok skozi vegetacijo q) zborniki

  556.001.573:532.5
  COBISS.SI-ID 26836741

  101.
  COWAN, B. P., 1951-
          Topics in statistical mechanics / Brian Cowan. - London : Imperial College Press, cop. 2005. - XVI, 319 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Imperial College Press advanced physics texts ; vol. 3)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-564-3 (vezano) ISBN 1-86094-569-4 (broš.)
  a) Statistical mechanics b) fizika c) statistična mehanika d) metodologija mehanike e) praktični izračuni f) neidealni plini g) fazni prehodi h) dinamika i) fluktuacija j) pregledno delo

  531.19
  COBISS.SI-ID 27532549

  102.
  GREGORY, R. Douglas
          Classical mechanics : an undergraduate text / R. Douglas Gregory. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2006. - XII, 596 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 589-590. - Kazalo
  ISBN 0-521-82678-0 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-521-82678-5 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-521-53409-7 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-521-53409-3 (ISBN-13, broš.)
  a) Mechanics b) fizika c) klasična mehanika d) mehanika delca e) dinamika f) linearno nihanje g) ohranitev energije h) nelinearno nihanje i) sistemi delcev j) gibalna količina k) vrtilna količina l) analitična mehanika m) Lagrangeove enačbe n) Hamiltonove enačbe o) kotna hitrost p) rotacija q) majhne vibracije r) dinamika togih teles s) naloge t) rešitve u) učbeniki

  531(075.3)
  COBISS.SI-ID 537577

  103.
  JOHNSTON, Ian D.
          Measured tones : the interplay of physics and music / Ian Johnston. - 2nd ed., reprinted with corrections. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, 2003. - XIV, 406 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 369-374. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0762-5 (broš.)
  a) fizika b) akustika c) glasba d) zgodovinski pregled e) nihala f) strune g) meritev frekvenc h) standardizacija višine tona i) instrumenti j) višji harmonični toni k) akustika v arhitekturi l) elektronski instrumenti m) teorija informacij n) računalniška kompozicvija o) glasbena notacija p) meritve tonskih intervalov q) glasnost r) akustična impendanca s) pentatonične lestvice t) učbeniki

  78:534
  COBISS.SI-ID 26188549

  104.
  KAMINSKI, Deborah A.
          Introduction to thermal and fluids engineering / Deborah A. Kaminski, Michael K. Jensen. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XVI, 783 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-471-26873-9 ISBN 0-471-45236-X (WIE)
  a) Thermodynamics b) Heat - Transmission c) Fluid mechanics d) fizika e) termodinamika f) mehanika fluidov g) zakoni termodinamike h) termodinamične lastnosti i) termodinamični ciklusi j) hlajenje k) toplotne črpalke l) pretoki fluidov m) zunanji pretoki n) upor o) vzgon p) prenos toplote q) prevajanje toplote r) konvekcija toplote s) toplotni izmenjevalci t) sevanje toplote u) zgorevanje plinov v) učbeniki

  536.7(075.8)
  COBISS.SI-ID 8176411

  105.
  LAURENDEAU, Normand M., 1944-
          Statistical thermodynamics : fundamentals and applications / Normand M. Laurendeau. - New York : Cambridge University Press, 2005. - XVI, 448 str. : graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 439-441. - Kazalo
  ISBN 0-521-84635-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-84635-6 (ISBN-13)
  a) Statistical thermodynamics b) fizika c) statistična termodinamika d) statistika e) verjetnost f) porazdelitev g) neodvisni delci h) termodinamske lastnosti i) notranja energija j) kvantna analiza k) dvoatomarne molekule l) spektroskopija m) plini n) termodinamične lastnosti o) trdne snovi p) ravnotežno stanje q) sevanje r) kinetična teorija s) molekularni transport t) kemijska kinetika u) naloge v) rešitve w) učbeniki

  536.75(075.8)_
  COBISS.SI-ID 27512837

  106.
  MATTIS, Daniel Charles, 1932-
          The theory of magnetism made simple : an introduction to physical concepts and to some useful mathematical methods / Daniel C. Mattis. - Hackensack : World Scientific, 2006. - XIII, 565 str., [3] f. pril. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 549-560. - Kazalo
  ISBN 981-238-579-7 ISBN 981-238-671-8 (broš.)
  a) Magnetism b) Mathematical physics c) matematična fizika d) magnetizem e) zgodovinski pregled f) kvantna teorija g) kotni moment h) problem več teles i) dinamika spinov j) magnetne lastnosti k) statistična termodinamika l) Isingov model

  530.145:537.6:517.958
  COBISS.SI-ID 27573765

  107.
  MUNSON, Bruce R.
          Fundamentals of fluid mechanics / Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi. - 5th ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XIX, 770, [20] str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-471-67582-2
  a) fizika b) mehanika tekočin c) statika fluidov d) dinamika fluidov e) kinematika fluidov f) Bernoullijeva enačba g) diferencialne analize pretokov h) modeliranje i) viskoznost j) cevovodi k) upor vode l) vzgon m) pretoki v odprtih kanalih n) stisljivi tok o) turbinski stroji p) učbeniki

  532(075.8)
  COBISS.SI-ID 9019163

  108.
  POVH, Bogdan
          Scattering and structures : essentials and analogies in quantum physics / Bogdan Povh, Mitja Rosina ; translated by Martin Lavelle. - Berlin : Springer, 2005. - XVIII, 264 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prevod dela: Streuung und Strukturen : ein Streifzug durch die Quantenphänomene. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 3-540-23156-0 (broš.)
  a) fizika b) kvantna mehanika c) sipanje fotonov d) sipanje leptonov e) kvazielastično sipanje lepton-kvark f) vodikov atom g) atomi h) hadroni i) kovalentna vez j) ionska vez k) medmolekularne sile l) sipanje hladnih nevtronov m) devteron n) jedrske sile o) kvantni plini p) kvantne tekočine q) kovine r) atomska jedra s) Fermijeve tekočine t) zvezde u) planeti v) asteroidi w) učbeniki

  539:514.84
  COBISS.SI-ID 1863780

  109.
  PRELOVŠEK, Peter
          Teorija trdne snovi : podiplomski študij fizike / [[besedilo in] izdelava slik] Peter Prelovšek. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, DMFA - založništvo, 1999 [i. e.] 2000 ([Ljubljana] : Migraf). - 134 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 33)

  200 izv.
  ISBN 961-212-101-X
  a) Fizika trdne snovi - Učbeniki za visoke šole b) fizika trdne snovi c) teorija grup d) simetrija v kristalih e) Bravaisova mreža f) sklopljeni sistemi g) elektroni h) ioni i) mrežna nihanja j) fononski procesi k) dielektrična konstanta l) Fermijeva tekočina m) magnetne lastnosti n) transportne lastnosti o) spinski modeli p) fazni prehodi q) superprevodnost r) učbeniki za visoke šole

  538.9(075.8)
  COBISS.SI-ID 105689856

  110.
  RILEY, William Franklin, 1925-
          Mechanics of materials / William F. Riley, Leroy D. Sturges, Don H. Morris. - 6th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2007. - VIII, 711 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-70511-X (ISBN-10) ISBN 978-0-471-70511-6 (ISBN-13)
  a) Strength of materials b) Structural analysis (Engineering) c) fizika d) mehanika materialov e) mehanika elastičnih teles f) deformacije g) obremenitve h) vrste obremenitev i) analize pritiskov j) nateg k) uklon l) upogib m) priročniki

  539.3/.4
  COBISS.SI-ID 27513349

  111.
  SMIRNOV, Boris Mihajlovič, 1938-
          Principles of statistical physics : distributions, structures, phenomena, kinetics of atomic systems / Boris M. Smirnov. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XIV, 460 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 449-453. - Kazalo
  ISBN 3-527-40613-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40613-5 (ISBN-13)
  a) Statistical physics b) statistična fizika c) sistemi atomov d) porazdelitve delcev e) diskretni spekter f) kontinuirani spekter g) ravnotežna stanja h) fazni prehodi i) zmesi j) raztopine k) neravnotežna stanja l) trki m) transportni pojavi n) plini o) kondenzirana snov p) ioni q) kompleksni sistemi atomov r) struktura s) klastri t) velike molekule u) fraktalni sistemi v) pojavi nukleacije w) rast klastrov x) ekspandirani plini y) plazme

  531.19
  COBISS.SI-ID 27493637

  112.
          THERMODYNAMICS : an integrated learning system / Philip Schmidt ... [et al.]. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XVI, 458 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-14343-X ISBN 0-471-66126-0 (WIE)
  a) Thermodynamics b) Termodinamika - Učbeniki za visoke šole c) fizika d) termodinamika e) energija f) delo g) prenos toplote h) čiste snovi i) termodinamske lastnosti j) zakoni termodinamike k) reversibilni ciklusi l) ireversibilni ciklusi m) hlajenje n) toplotne črpalke o) zmesi p) psihrometrija q) termodinamična analiza r) novi energetski sistemi s) učbeniki

  536.7(075.8)
  COBISS.SI-ID 11316786

  113.
  TONGUE, Benson H.
          Dynamics : analysis and design of systems in motion / Benson H. Tongue, Sheri D. Sheppard. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XIX, 540 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 535. - Kazalo
  ISBN 0-471-40198-6
  a) Dinamika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) mehanika d) kinematika delcev e) energija delcev f) sistemi delcev g) toga telesa h) gibanje i) vibracije j) dinamika strojev k) sistemska analiza l) učbeniki

  531.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 11318322


  54 KEMIJA.


  114.
  ADAMS, Dave J.
          Chemistry in alternative reaction media / Dave J. Adams, Paul J. Dyson and Stewart J. Tavener. - Chichester : Wiley, 2004. - XVI, 251 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-49848-3 (vezano) ISBN 0-471-49849-1 (broš.)
  a) Solvents b) Solvation c) Chemical reactions d) Chemical kinetics e) fizikalna kemija f) kemijske reakcije g) nevodna topila h) večfazni sistemi topil i) fluorirana topila j) ionske tekočine k) voda l) superkritični fluidi m) Diels-Alderjeve reakcije n) hidrogeniranje o) oksidacije p) polimerizacije q) aplikacije r) industrijski procesi

  544
  COBISS.SI-ID 18176295

  115.
  ATKINS, Peter William, 1940-
          Physical chemistry for the life sciences / Peter Atkins, Julio de Paula. - Oxford : Oxford University Press ; New York : W. H. Freeman, cop. 2006. - XVIII, 699 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7167-8628-1 (W. H. Freeman) ISBN 0-19-928095-9 (Oxford University Press)
  a) Physical biochemistry b) Physical chemistry c) Life sciences d) Chemistry, Physical e) Biochemistry f) Biophysics g) Spectrum Analysis h) Thermodynamics i) fizikalna kemija j) biokemija k) termodinamika l) kemijska kinetika m) kompleksni biokemijski procesi n) makromolekule o) struktura p) spektroskopske metode q) naloge r) reešitve

  544:577(075.8)
  COBISS.SI-ID 3085688

  116.
  BARKER, Kathy, 1953-
          At the bench : a laboratory navigator / Kathy Barker. - Updated ed. - Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, cop. 2005. - XIV, 465 str. : ilustr. ; 27 cm

  Nevezani listi. - Bibliografija: str. 453. - Kazalo
  ISBN 0-87969-708-3
  a) Medical sciences - Laboratory manuals b) Clinical Laboratory Techniques - methods - Laboratory Manuals c) kemija d) biokemija e) laboratorijski priročnik f) klinična biokemija g) laboratorijske tehnike

  543:577(076.5)
  COBISS.SI-ID 27422213

  117.
  BOHR, Niels Henrik David, 1885-1962
          On the quantum theory of line-spectra / Niels Bohr. - Dover ed. - Mineola : Dover Publications, 2005. - 118 str. ; 24 cm. - (Dover books on physics)

  ISBN 0-486-44248-9
  a) Spectrum analysis b) Quantum theory c) fizikalna kemija d) kvantna teorija e) spektralna analiza f) Niels Bohr

  543.42:544.14
  COBISS.SI-ID 27399941

  118.
  COYNE, Gary S.
          The laboratory companion : a practical guide to materials, equipment, and technique / Gary S. Coyne. - Revised ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2006. - XVIII, 527 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 511-516. - Kazalo
  ISBN 978-0-471-78086-1 (ISBN-13) ISBN 0-471-78086-3 (ISBN-10)
  a) Chemical apparatus - Handbooks, manuals, etc b) Chemical laboratories - Handbooks, manuals, etc c) eksperimentalna kemija d) laboratorijski priročnik e) kemijski laboratorij f) laboratorijska posoda g) laboratorijski pribor h) steklovina i) merilni pribor j) meritve k) komprimirani plini l) segrevanje m) hlajenje n) vakuumski sistemi

  542.1.004
  COBISS.SI-ID 27332869

  119.
  DEWICK, Paul M.
          Essentials of organic chemistry : for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry / Paul M. Dewick. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XIV, 696 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-01665-5 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-470-01665-7 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-470-01666-3 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-470-01666-4 (ISBN-13, broš.)
  a) Chemistry, Organic - Textbooks b) Pharmaceutical chemistry - Textbooks c) Biochemistry - Textbooks d) organska kemija e) nomenklatura f) struktura atoma g) kemijske vezi h) stereokemija i) kisline j) baze k) mehanizmi reakcij l) nukleofilne reakcije m) elektrofilne reakcije n) radikalske reakcije o) heterociklične spojine p) ogljikovi hidrati q) aminokisline r) peptidi s) proteini t) nukleozidi u) nukleotidi v) nukleinske kisline w) metabolizem

  547(075.8)
  COBISS.SI-ID 27612677

  120.
  EISENBERG, David S., 1939-
          The structure and properties of water / by D. Eisenberg and W. Kauzmann. - Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 2005. - XII, 296 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford classic texts in the physical sciences)

  Izvirna izd.: Oxford: Clarendon, 1969. - Bibliografija: str. 271-282. - Kazali
  ISBN 0198570260 (broš.)
  a) Water b) fizikalna kemija c) voda d) molekula vode e) vodna para f) led g) tekoča voda h) struktura i) termodinamične lastnosti j) optične lastnosti k) električne lastnosti l) spektroskopija m) vodikova vez n) modeli

  546.212:544
  COBISS.SI-ID 27420677

  121.
  ENGEL, Thomas, 1942-
          Physical chemistry / Thomas Engel, Philip Reid. - San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2006. - XIX, 1061 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8053-3842-X
  a) Chemistry, Physical and theoretical - Textbooks b) fizikalna kemija c) termodinamika d) termokemija e) kemijsko ravnotežje f) plini g) fazni diagrami h) raztopine i) elektroliti j) elektrokemija k) kvantna mehanika l) molekule m) molekularna spektroskopija n) atomi o) kemijske vezi p) elektronska spektroskopija q) računalniško modeliranje r) molekularna simetrija s) jedrska magnetna resonančna spektroskopija t) verjetnost u) statistična termodinamika v) transportni pojavi w) mehanizmi kompleksnih reakcij x) učbeniki

  544(075.8)
  COBISS.SI-ID 27420165

  122.
  HINCHLIFFE, Alan
          Molecular modelling for beginners [Elektronski vir] / Alan Hinchliffe. - Besedilni in slikovni podatki. - Chichester ; Hoboken : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2003

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=148689 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XVIII, 410 str. - Bibliografija: str. 403-406. - Kazalo
  ISBN 0-47-003005-4
  a) Molecules - Mathematical models b) Molecules - Computer simulation c) Electronic books d) fizikalna kemija e) molekularna kemija f) mehanika molekul g) molekularna dinamika h) matematično modeliranje i) statistična termodinamika j) HF-LCAO model k) medmolekularne sile l) empirični modeli m) pregledno delo

  COBISS.SI-ID 27579141

  123.
  HOUSECROFT, Catherine E., 1955-
          Chemistry : an introduction to organic, inorganic, and physical chemistry / Catherine E. Housecroft, Edwin C. Constable. - 3rd ed. - Harlow : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XXIX, 1285 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-127567-4
  a) Chemistry - Textbooks b) anorganska kemija c) kemijske spojine d) stehiometrija e) termokemija f) atomi g) elementi h) molekule i) kemijske vezi j) spektroskopske metode k) kinetika reakcij l) kemijsko ravnotežje m) termodinamika n) elektrokemija o) periodni sistem p) kemija elementov q) organska kemija r) organske spojine s) sinteze t) organske reakcije u) naravne spojine v) naloge w) rešitve

  54(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 27208709

  124.
  KOTZ, John C.
          Chemistry & chemical reactivity / John C. Kotz, Paul M. Treicher, Gabriela C. Weaver. - 6th ed. - Southbank : Thomson, cop. 2006. - XXXIX, 1145, [142] str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-495-01035-9
  a) chemistry - textbook b) university studies c) kemija - učbenik d) univerzitetni študij e) kemija f) struktura atoma g) periodni sistem h) struktura molekuč i) stehiometrija j) kemijske reakcije k) reaktivnost l) biokemija m) plini n) tekočine o) trdne snovi p) raztopine q) kemijska kinetika r) kemijsko ravnotežje s) kemija elementov t) jedrska kemija

  54(075.8)
  COBISS.SI-ID 6403145

  125.
  NAIR, K. P. R.
          Atoms, molecules and lasers / K. P. R. Nair. - Oxford : Alpha Science International, cop. 2006. - IX, 416 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 355-361. - Kazalo
  ISBN 1-84265-054-8
  a) Nuclear physics b) fizikalna kemija c) atomska spektroskopija d) molekularna spektroskopija e) molekularna geometrija f) laserji g) vrste laserjev h) lastnosti laserske svetlobe i) aplikacije

  543.421/.422:681.7.069.24
  COBISS.SI-ID 27399429

  126.
          RAMAN spectroscopy in archaeology and art history / edited by Howell G. M. Edwards, John M. Chalmers. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2005. - XXI, 476 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (RSC analytical spectroscopy monographs)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-522-8 (vezano)
  a) Raman spectroscopy b) Archaeology - Methodology c) Art - Expertising d) kemija e) arheologija f) umetnostna zgodovina g) konzervatorstvo h) restavriranje i) raman spektroskopija j) kemijske analize k) umetniški izdelki l) muzejski objekti

  54:535.33
  COBISS.SI-ID 26636549

  127.
  SEIGLER, David S.
          Plant secondary metabolism / David S. Seigler. - 2nd printing. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - IX, 759 str. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-412-01981-7
  a) organska kemija b) biokemija c) fitokemija d) rastline e) sekundarni metabolizem f) sinteza naravnih spojin g) maščobne kisline h) rastlinski voski i) kumarini j) tanini k) peptidi l) ogljikovi hidrati m) terpeni n) steroidi o) saponini p) karotenoidi q) alkaloidi

  547.9:577.344
  577.1+547:58
  COBISS.SI-ID 27419397

  128.
  SHAFER, Donald A.
          Hazardous materials characterization : evaluation methods, procedures, and considerations / Donald A. Shafer. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXVII, 350 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-46257-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-46257-6 (ISBN-13)
  a) Hazardous substances - Management b) Hazardous - Risk management c) kemija d) nevarne snovi e) regulativa f) standardizacija g) varnost pri delu h) OSHA i) zaščitna oprema j) ravnanje s kemikalijami k) izobraževanje l) kemijske lastnosti m) toksičnost n) biološke snovi o) radiacija p) karakterizacija nevarnosti q) vzorčevanje r) nesreče s) varnostni ukrepi t) korozivne snovi u) vnetljive snovi v) človeško zdravje w) nesreče x) področje onesnaženja y) ukrepi z) terorizem {) orožje za množično uničevanje |) priročniki

  620.26:62-78:54.01
  COBISS.SI-ID 27402245

  129.
          SHRIVER & Atkins inorganic chemistry / Peter Atkins ... [et al.]. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XXI, 822 str. : ilustr. ; 28 cm

  Potiskani spojni listi. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-926463-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-926463-6 (ISBN-13)
  a) anorganska kemija b) struktura atoma c) struktura molekul d) kemijske vezi e) kisline f) baze g) oksidacija h) redukcija i) spektroskopija j) molekularna simetrija k) koordinacijske spojine l) elementi m) spojine n) kemija trdne snovi o) materiali p) nanotehnologija q) kataliza r) biološka anorganska kemija

  546(075.8)
  COBISS.SI-ID 1891697

  130.
  SIME, Rodney J.
          Physical chemistry calculations : with Excel, Visual Basic, Visual Basic for applications, Mathcad, Mathmatica / Rodney J. Sime. - San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005. - XIX, 671 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 661-662. - Kazalo
  ISBN 0-8053-3089-5
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Microsoft Visual BASIC c) Microsoft Visual Basic for applications d) MathCAD e) Chemistry, Physical and Theoretical - Computer programs f) fizikalna kemija g) termodinamika h) kvantna mehanika i) statistična termodinamika j) plini k) kinetika l) statistika m) tridimenzionalni grafi n) izračuni o) programska oprema p) Excel q) Visual Basic r) Mathcad s) Mathematica t) aplikacije u) učbeniki

  544:004.9
  COBISS.SI-ID 27422725

  131.
  SPENCER, James Nelson
          Chemistry : structure and dynamics / James N. Spencer, George M. Bodner, Lyman H. Rickard. - 3rd ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, 2006. - XXI, 735, [105] str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-65552-X
  a) kemija b) kemijski elementi c) soijine d) stehiometrija e) struktura atoma f) kemijske vezi g) plini h) tekočine i) raztopine j) trdne snovi k) kemijska kinetika l) kemijsko ravnotežje m) kisline n) baze o) okssidacijsko redukcijske reakcije p) kemijska termodinamika q) jedrska kemija r) analizna kemija

  54(075.8)
  COBISS.SI-ID 5126451


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  132.
  CECH, Thomas V.
          Principles of water resources : history, development, management, and policy / Thomas V. Cech. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XX, 468 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-48475-X ISBN 0-471-65810-3 (WIE)
  a) Water resources development b) Water-supply - Management c) Water resources development - Government policy d) Water-supply - Government policy e) hidrologija f) vodni viri g) preskrba z vodo h) zgodovinski pregled i) hidrološki ciklus j) klima k) meteorološki vplivi l) površinske vode m) podtalnica n) kvaliteta vode o) vodovod p) jezovi q) zakonodaja r) zvezne agencije s) ZDA t) pitna voda u) čiščenje odpadne vode v) divjad w) ribe x) racionalna raba vode y) izraba vodnih virov z) meddržavni konflikti {) učbeniki

  556:628.1
  COBISS.SI-ID 54943745


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  133.
  BOYER, Rodney F.
          Concepts in biochemistry / Rodney Boyer. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XVI, 720 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija pri prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-471-66179-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-66179-5 (ISBN-13)
  a) Biochemistry b) Biokemija c) biokemija d) aminokisline e) proteini f) encimi g) ogljikovi hidrati h) lipidi i) struktura j) biološka funkcija k) biološke membrane l) DNK m) RNK n) metabolizem o) energija p) prenos signalov q) molekularna imunologija

  577(075.8)
  COBISS.SI-ID 2893332

  134.
  CAPPUCCINO, James G., 1930-
          Microbiology : a laboratory manual / James G. Cappuccino, Natalie Sherman. - 7th ed. - San Francisco : Benjamin/Cummings, 2005. - XVI, 528 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-27006-1 ISBN 0-0853-2836-X ! (broš., v CIP-u)
  a) Microbiology - Laboratory manuals b) Microbiology - Laboratory Manuals c) mikrobiologija d) laboratorijski priročnik e) laboratorijske tehnike f) mikroskopiranje g) bakterije h) tehnike gojenja i) biokemijska aktivnost j) protozoa k) gljive l) virusi m) kontrola mikroorganizmov n) hrana o) voda p) genetika bakterij q) medicinska mikrobiologija r) imunologija s) eksperimentalne vaje

  579(076.5)
  COBISS.SI-ID 27425285

  135.
  CEMBER, Herman
          Introduction to health physics / Herman Cember. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1996. - XVIII, 733 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija ob koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-105461-8
  a) medicinska fizika b) varstvo pred sevanjem c) elektrika d) radioaktivnost e) sevanja f) biološki učinki g) dozimetrija h) varstvo pri delu i) regulativa j) instrumentacija k) zaščitna oprema l) varnostni ukrepi m) evalvacija n) neionizirajoče sevanje o) učbeniki

  577
  539.12.08:577
  COBISS.SI-ID 1484308

  136.
  FARRELL, Shawn O.
          Experiments in biochemistry : a hands-on approach : a manual for the undergraduate laboratory / Shawn O. Farrell, Lynn E. Taylor. - 2nd ed. - Belmont : Thomson/Brooks/Cole, cop. 2006. - XIX, 375 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 375
  ISBN 0-495-01317-X
  a) Biochemistry - Laboratory manuals b) biokemija c) laboratorijski priročniki d) eksperimentalno delo e) priprava kemikalij f) spektrofotometrija g) čiščenje encimov h) kromatografske metode i) encimska kinetika j) elektroforeza k) Western blot l) restrikcijski encimi m) kloniranje n) ekspresija proteinov o) verižna reakcija s polimerazo

  577(076.5)
  COBISS.SI-ID 27614725

  137.
  HAMES, David B.
          Biochemistry / David Hames & Nigel Hooper. - 3rd ed. - New York : Taylor & Francis, 2005. - VI, 438 str. : ilustr. ; 25 cm. - (BIOS Instant notes)

  Bibliografija: str. 419-424. - Kazalo
  ISBN 0-4153-6778-6
  a) biokemija - učbeniki za visoke šole b) biokemija c) struktura celice d) aminokisline e) proteini f) encimi g) protitelesa h) biološke membrane i) DNK j) RNK k) sinteza proteinov l) rekombinantna tehnologija m) metabolizem n) dihanje o) fotosinteza

  577(075.8)
  COBISS.SI-ID 56543745

  138.
          PRINCIPLES of biochemistry / H. Robert Horton ... [et al.]. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXXV, 852 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-197736-9
  a) Biokemija - Učbeniki za visoke šole b) biokemija c) aminokisline d) proteini e) encimi f) koencimi g) vitamini h) ogljikovi hidrati i) lipidi j) membrane k) metabolizem l) bioenergetika m) nukleinske kisline n) DNA o) sinteza proteinov p) rekombinantna tehnologija

  577(075.8)
  COBISS.SI-ID 16023607

  139.
  WISTREICH, George A., 1932-
          Microbiology laboratory : fundamentals and applications / George A. Wistreich. - 2nd ed. - New Jersey : Prentice-Hall, cop. 2003. - XX, 668 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-010074-9 (broš.)
  a) Microbiology - Laboratory manuals b) mikrobiologija c) laboratorijski priročnik d) laboratorijska oprema e) varstvo pri delu f) mikroskopiranje g) mikroorganizmi h) bakterije i) diferenciacija j) anatomija k) bakterijska aktivnost l) kontrola mikroorganizmov m) virusi n) genetika mikroorganizmov o) uporabna mikrobiologija p) imunologija q) epidemiologija r) medicinska mikrobiologija s) parazitologija t) eksperimentalne vaje

  579(076.5)
  COBISS.SI-ID 27333381


  58 BOTANIKA.


  140.
  SEIDEMANN, Johannes
          World spice plants / Johannes Seidemann. - Berlin : Springer, cop. 2005. - VIII, 591 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 407-502. - Kazalo
  ISBN 3-540-22279-0 (vezano)
  a) Spice plants b) Spice plants - Geographical distribution c) Spice plants - Composition d) Materia medica, Vegetable e) botanika f) dišavnice g) začimbnice h) aromatske rastline i) zdravilne rastline j) botanično ime k) sinonimi l) trivialna imena m) uporaba n) geografska nahajališča o) taksonomija

  635.7:582
  COBISS.SI-ID 27101445


  61 MEDICINA.


  141.
  MATJAČIĆ, Zlatko
          Osnove biomehanike bipedalne hoje / Zlatko Matjačić. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2006 ([Ljubljana : Birografika Bori]). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 73
  ISBN 961-6060-63-5
  a) Bipedalnost - Biomehanika - Učbeniki b) biomehanika c) kineziologija d) bipedalna hoja e) biomehanski modeli f) mišice g) normalna hoja h) patološka hoja

  612.766(075)
  572.511.2(075)
  COBISS.SI-ID 225887744


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  142.
  CORNFORTH, Derek
          Landslides in practice : investigations, analysis, and remedial/preventive options in soils / Derek H. Cornforth. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XXIII, 596 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0417/2004007 921.html. - Bibliografija: str. 573-585. - Kazalo
  ISBN 0-471-67816-3
  a) Soil mechanics b) Landslide hazard analysis c) Landslides d) Mehanika tal - Zemeljski plazovi e) gradbeništvo f) geomehanika g) plazovi h) zemljine i) preiskave j) analize k) preprečevanje l) izračuni m) lastnosti n) primeri

  624.13
  COBISS.SI-ID 11523634

  143.
  STARIČ, Peter
          Izdelava prvih atomskih bomb / Peter Starič. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1995. - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

  ISBN 86-365-0175-X
  a) strojništvo b) vojna tehnika c) atomsko orožje d) 2.sv. vojna e) zgodovinski razvoj

  623.454.8(091)
  COBISS.SI-ID 51745536


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  144.
  BATCHELOR, Andrew W.
          Materials degradation and its control by surface engineering / A. W. Batchelor, Loh Nee Lam, Margam Chandrasekaran. - 2nd ed. - London : Imperial College Press, cop. 2002. - XV, 412 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-334-9
  a) Surfaces (Technology) b) Corrosion and anti-corrosives c) Mechanical wear d) Fracture mechanics e) materiali f) propadanje materialov g) kontrola materialov h) površine materialov i) korozija j) protikorozijska zaščita k) poškodbe l) vzroki propadanja m) zaščite površin n) pregledno delo

  620.1/.2.004.6
  COBISS.SI-ID 27323909

  145.
  COUSSOT, Philippe
          Rheometry of pastes, suspensions, and granular materials : applications in industry and environment / Philippe Coussot. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - XVIII, 291 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040219 08.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-65369-1 (vezano)
  a) Amorphous substances b) Rheology c) materiali d) amorfne snovi e) reologija f) mehanika kontinuuma g) paste h) granulati i) viskozimetrija j) eksperimentalne metode k) neviskozni pretoki l) pretok granulatov m) trenje

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26985989

  146.
  HARRISON, Paul
          Quantum wells, wires, and dots : theoretical and computational physics of semiconductor nanostructures / Paul Harrison. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XXVI, 482 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 461-476. - Kazalo
  ISBN 0-978-470-01079-2 (ISBN-13, vezano) ISBN 978-0-470-01080-8 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-470-01079-7 (ISBN-10, vezano) ISBN 0-470-01080-0 (ISBN-10, broš.)
  a) Quantum wells b) Nanowires c) Quantum dots d) materiali e) polprevodniške hetero strukture f) nanostrukture g) elektronske lastnosti h) optične lastnosti i) magnetne lastnosti j) Schrödingerjeva enačba k) numerične rešitve l) difuzija m) nečistoče n) ekscitoni o) teoretična fizika p) računalniška obdelava podatkov

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27344901

  147.
  KAW, Autar K.
          Mechanics of composite materials / Autar K. Kaw. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 466 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Mechanical engineering series ; vol. 29)

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1343-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-1343-1 (ISBN-13)
  a) Composite materials - Mechanical properties b) Kompozitni materiali - Lastnosti - Učbeniki za visoke šole c) materiali d) kompoziti e) kompozitni materiali f) mehanske lastnosti g) makrokemijske analize h) analize tankih plasti i) Hookov zakon j) mikrokemijske analize k) obremenitve materialov l) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 11612210

  148.
  WANG, Frederick E.
          Bonding theory for metals and alloys / Frederick E. Wang. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XII, 206 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-51978-5 (vezano)
  a) Chemical bonds b) Metal bonding c) Alloys d) materiali e) kemijske vezi f) kovinska vez g) kovine h) zlitine i) diagrami faznega ravnotežja j) tališče k) superprevodnost l) materiali s spominom m) nitinol n) mehanske lastnosti

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27346437


  620.9 ENERGETIKA.


  149.
  CAPEHART, Barney L.
          Guide to energy management [Elektronski vir] / by Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy. - 5th ed. - Besedilni in slikovni podatki. - Lilburn : Fairmont Press ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149806 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega VIII, 557 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-88-173478-0
  a) Energy conservation - Handbooks, manuals, etc b) Energy consumption - Handbooks, manuals, etc c) Electronic books d) elektrotehnika e) energetika f) upravljanje z energijo g) stroški energije h) skladiščenje i) shranjevanje j) raba energije k) vzdrževanje energetskih sistemov l) priročniki

  620.9:65011.44
  COBISS.SI-ID 27587845

  150.
  FANCHI, John Richard
          Energy : in the 21st century / John R. Fanchi. - Singapore [etc.] : World Scientific, cop. 2005. - IX, 243 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 227-233. - Kazalo
  ISBN 981-256-195-1 (broš.) ISBN 981-256-185-4 (vezano)
  a) elektrotehnika b) energetika c) zgodovinski pregled porabe energije d) viri energije e) fosili f) sonce g) veter h) voda i) biomasa j) jedrska goriva k) sintetična goriva l) nosilci energije m) vodik n) porazdeljevanje energije o) ekonomika p) vpliv na okolje q) predvidenja za prihodnost r) pregledno delo

  620.9
  COBISS.SI-ID 27379717

  151.
  ROBERTS, Paul, 1961-
          The end of oil : the decline of the petroleum economy and the rise of a new energy order / Paul Roberts. - Paperback ed. - London : Bloomsbury, 2005. - 399 str. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 360-368. - Kazalo
  ISBN 0-7475-7081-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7475-7081-3 (ISBN-13)
  a) Petroleum reserves - Forecasting b) Petroleum industry and trade - Forecasting c) Renewable energy sources d) Energy development e) Naftna industrija f) Alternativni energetski viri g) energetika h) naftna industrija i) naftne rezerve j) obnovljivi viri energije k) goriva l) varčna raba energentov m) alternativni viri energije n) napovedovanje energetske ekonomije o) priročniki

  62-67
  665.6
  COBISS.SI-ID 11305266

  152.
  WITZEL, Walter, 1949-
          Das Solarbuch : Fakten, Argumente, Strategien / Walter Witzel, Dieter Seifried. - 2., überarbeitete and ergänzte Aufl. - Freiburg : Energieagentur Regio, 2004. - 197 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ökobuch Politik)

  - - Solarbuch [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 3-936896-02-X
  a) elektrotehnika b) alternativi viri energije c) energija sonca d) toplotna energija e) fotoelektrični sistemi f) gradnja solarnih sistemov g) biomasa h) elektrarne na veter i) hidroelektrarne j) geotermična energija k) nove tehnologije l) pregledno delo

  620.9
  COBISS.SI-ID 54348801


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  153.
  BARTLETT, Tim
          The Adlard Coles book of diesel engines / Tim Bartlett. - London : Adlard Coles Nautical, 2005. - V, 90 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7136-7402-4
  a) Marine diesel motors b) Marine diesel motors - Maintenance and repair - Amateurs' manuals c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) dizelski motorji f) osnove dizelskega motorja g) gorivni sistemi h) hladilni sistemi i) oljni sistemi j) električni sistemi k) zračni sistemi l) priročniki

  621.436
  COBISS.SI-ID 27463941

  154.
  BLOCH, Heinz P., 1933-
          Pump user's handbook [Elektronski vir] : life extension / by Heinz P. Bloch & Allan R. Budris. - 2nd ed. - Besedilni in slikovni podatki. - Lilburn : Fairmont Press ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149808 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega X, 477 str. - Bibliografija: str. 447-453. - Kazalo
  ISBN 0-88-173518-3
  a) Pumping machinery - Handbooks, manuals, etc b) Electronic books c) strojništvo d) črpalke e) življenjska doba f) izbira črpalke g) cevovodi h) inštalacije i) delovanje j) vzdrževanje k) vrste črpalke l) lastnosti črpalke m) materiali n) mazanje o) popravila p) priročniki

  621.65/.66
  COBISS.SI-ID 27586821

  155.
  BOOTHROYD, Geoffrey
          Fundamentals of machining and machine tools / by Geoffrey Boothroyd and Winston A. Knight. - 3rd ed. - Boca Raton : Taylor and Francis, 2006. - 573 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-659-2 (alk. paper)
  a) Machining b) Machine-tools c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) orodni stroji f) oblikovanje z odrezavanjem g) mehanika rezanja kovin h) temperature pri rezanju i) življenska doba orodja j) orodni materiali k) nomenklatura orodij l) vibracije orodij m) brušenje n) proizvodni sistemi o) avtomatizacija p) računalniško podprta proizvodnja q) nekonvecionalne obdelave r) pregledno delo

  621.9
  COBISS.SI-ID 27090949

  156.
          DECKER Maschinenelemente : Funktion, Gestaltung und Berechnung / bearbeitet von Karlheinz Kabus. - 15., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - München ; Wien : Hanser, cop. 2004. - 706 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Decker Maschinenelemente : Tabellen und Diagramme. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm
  - - Decker Maschinenelemente [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM)
  ISBN 3-446-21525-5
  a) strojništvo b) strojni elementi c) konstrukcijske tehnike d) tolerance e) nasedi f) nerazstavljivi spoji g) varjeni spoji h) lotani spoji i) lepljenj spoji j) kovičeni spoji k) razstavljivi spoji l) vijaki m) vzmeti n) gredi o) ležaji p) tesnila q) sklopke r) zavore s) gonila t) čelni zobniki u) stožčasti zobniki v) nosilnost zobnikov w) verižna gonila x) jermenska gonila y) cevovodi z) cevne armature {) izračun elementov |) matematične formule }) tabele ~) diagrami ) priročniki

  621.8
  COBISS.SI-ID 8796694

  157.
  FREDRIKSSON, Hasse
          Materials processing during casting / Hasse Fredriksson, Ulla Akerlind. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - VI, 434 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-01513-6 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-470-01513-1 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-470-01514-4 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-470-01514-8 (ISBN-13, broš.)
  a) Founding b) Materials science c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) obdelave brez odrezavanja f) litje g) livarstvo h) hidrodinamika litja i) prenos toplote j) mikrostrukture zlitin k) toplotne obdelave l) plastično oblikovanje m) strjevalni procesi n) pregledno delo

  621.74
  COBISS.SI-ID 27344645

  158.
  GRILJ, Ciril
          Vzdrževanje strojev in naprav : priročnik za vzdrževanje in proizvodnjo / Ciril Grilj. - Slovenska Bistrica : Izza, 2005 ([s. l.] : Petrič). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-91657-0-5
  a) Stroji - Vzdrževanje - Priročniki b) strojništvo c) vzdrževanje strojev d) vzdrževanje naprav e) cilji vzdrževanja f) postavitev stroja g) dokumentacija stroja h) organizacija vzdrževanja i) mazanje j) poteki vzdrževanja k) novosti l) varnost m) priročniki

  62-7(035)
  658.58(035)
  COBISS.SI-ID 222059520

  159.
          HANDBUCH der Gewindetechnik und Frästechnik : Anwendungen, Tipps, Tabellen / herausgegeben von Emuge-Franken. - Erlangen : Publicis Corporate Publishing, cop. 2004. - 752 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazalo
  - - Tool Finder 2.3 [Elektronski vir] : Elektronischer Katalog. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-89578-232-7
  a) strojništvo b) strojni elementi c) obdelave z odrezavanjem d) navoji e) vrezovanje navojev f) obdelovalni stroji g) naprave za vrezovanje navojev h) orodja za vrezovanje navojev i) oblike stebel za stroje j) hitrorezna jekla k) trdna jekla l) obrabe površine m) protiobrabe površine n) hladilna maziva o) navojni svedri p) frezanje navoja q) rezalniki navojev r) vtiskavanje navojev s) valjanje navojev t) freze u) tabele v) priročniki

  621.99(035)
  COBISS.SI-ID 27452421

  160.
          INTERNAL combustion engine handbook : basics, components, systems, and perspectives / edited by Richard van Basshuysen and Fred Schäfer. - Warrendale : SAE International, 2004. - XXXIX, 811 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Handbuch Verbrennungsmotor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7680-1139-6
  a) Internal combustion engines b) strojništvo c) motorji z notranjim zgorevanjem d) batni motorji e) karakteristike f) termodinamične osnove g) komponente motorja h) maziva i) mešanje goriva j) vžig k) zgorevanje l) senzorji m) prenosniki moči n) emisije o) priročniki

  621.432(035)
  COBISS.SI-ID 27077637

  161.
          MACAW'S pipeline defects : manufacturing, construction, operation, coating and CP, defect interaction / [editor, Colin Argent]. - Basingstoke : Yellow Pencil Marketing, [2003]. - VI, 200 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

  Leto izida navedeno na spletnih str. založnika. - Urednik naveden v kolofonu
  ISBN 0954429508
  a) Pipeline failures b) Pipelines - Design and construction c) Pipe, Steel d) strojništvo e) jekleni cevovodi f) visokotlačni cevovodi g) defekti na cevovodih h) vrste okvar i) protikorozijska zaščita j) odkrivanje okvar k) analize okvar l) priročniki

  621.643/.644.004.6
  COBISS.SI-ID 26546437

  162.
  PIRES, J. Norberto
          Welding robots : technology, system issues and applications / J. Norberto Pires, Altino Loureiro and Gunnar Bölmsjo. - London : Springer, cop. 2006. - XVIII, 180 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-953-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-85233-953-1 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelovalni stroji d) varilni roboti e) varilne tehnologije f) TIG varjenje g) GTAW - Gas Tungsten Arc Welding h) senzorji i) pregledno delo

  621.791:007.52
  COBISS.SI-ID 26920709

  163.
          ROLOFF/MATEK Maschinenelemente. Normung, Berechnung, Gestaltung / Dieter Muhs ... [et al.]. - 17., überarbeitete Aufl. - Wiesbaden : Vieweg, cop. 2005. - XIX, 791 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Viewegs Fachbücher der Technik)

  Bibliografija pri večini poglavij. - Kazalo
  - - Roloff/Matek Maschinenelemente : Tabellen. - VIII, 222 str. : graf. prikazi ; 24 cm
  - - Roloff/Matek Maschinenelemente [Elektronski vir] : Berechnungssoftware. - 1 el. optični disk (CD-ROM)
  ISBN 3-528-07028-X
  a) strojništvo b) strojni elementi c) osnove konstruiranja d) tolerance e) standardi f) lotanje g) varjenje h) netanje i) vijačne zveze j) elastične vzmeti k) sklopke l) ležaji m) zobniki n) jermenski pogoni o) verižni pogoni p) tabele q) priročniki

  621.81
  COBISS.SI-ID 9089819

  164.
          STANDARD handbook of chains : chains for power transmission and material handling / American Chain Association. - 2nd ed. - Boca Raton ; London ; New York : Taylor & Francis : CRC, 2006. - 409 str. : ilustr., načrti, graf. prikazi ; 26 cm. - (Mechanical engineering ; 195)

  Kazalo
  ISBN 1-57444-647-9 (ISBN-10) ISBN 978-1-57444-647-0 (ISBN-13)
  a) Chain drive - Handbooks, manuals, etc b) Chain conveyors - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) strojni elementi e) verižna gonila f) verige g) verižniki h) verižni transporterji i) zgodovinski pregled j) razvoj k) uporaba l) načrtovanje m) konstruiranje n) sestavni deli o) zob kolesa p) oblike zob q) vrste gonil r) mazanje gonil s) namestitve verig t) vzdrževanje u) priročniki

  621.855(035)
  COBISS.SI-ID 27181829

  165.
  STEPHENSON, David A., 1959-
          Metal cutting theory and practice / David A. Stephenson, John S. Agapiou. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - XVII, 846 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 68)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5888-9
  a) Metal-cutting b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) preoblikovanje z odrezavanjem e) rezanje kovin f) obdelovalni stroji g) orodja za rezanje h) mehanika rezanja i) temperature rezanja j) držala orodij k) obdelave površin l) rezalne tekočine m) priročniki

  621.9
  COBISS.SI-ID 27512325

  166.
          TASCHENBUCH der Werkzeugmaschinen / herausgegeben von Klaus-Jörg Conrad. - 2., aktualisierte Aufl. - Leipzig : Fachbuchverlag ; München ; Wien : C. Hanser Verlag, cop. 2006. - 806 str. : ilustr. ; 20 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazalo
  ISBN 3-446-40641-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-446-40641-4 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) obdelovalni stroji c) obdelovalni postopki d) obdelave z odrezavanjem e) obdelave brez odrezavanja f) planiranje g) ekonomski vidik h) priročniki

  621-11(035)
  COBISS.SI-ID 27526661


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  167.
  CAPRI, Anton Z.
          Introduction to electrodynamics / A. Z. Capri and P. V. Panat. - Reprint. - Harrow : Alpha Science International, 2005. - XVII, 465 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84265-065-3
  a) Electrodynamics b) Electrodynamics - Problems, exercises, etc c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) elektrodinamika f) elektrostatika g) magnetostatika h) magnetni materiali i) Maxwellove enačbe j) elektromagnetni valovi k) valovodi l) pregledno delo

  537.8
  COBISS.SI-ID 27589637

  168.
          FUEL cell fundamentals / Ryan P. O'Hayre ... [et al.]. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XXII, 409 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 389-393. - Kazalo
  ISBN 0-471-74148-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-74148-0 (ISBN-13)
  a) Fuel cells - Textbooks b) elektrokemijska tehnika c) gorivne celice d) osnove e) delovanje f) termodinamika celic g) kinetika reakcij h) polnjenje i) prenos snovi j) vrste gorivnih celic k) sistemi gorivnih celic l) vpliv na okolje m) pregledno delo

  621.35
  COBISS.SI-ID 27515397

  169.
  HEIER, Siegfried
          Windkraftanlagen : Systemauslegung, Netzintegration und Regelung : mit 305 Abbildungen und 14 Tabellen / Siegfried Heier. - 4., überarbeitete und aktualisierte Aufl. - Stuttgart ; Leipzig ; Wiesbaden : Teubner, 2005. - X, 450 str. : ilustr., ; 24 cm

  Bibliografija: str. 415-432. - Kazali
  ISBN 3-519-36171-X
  a) elektoenergetika - elektrarne na veter - krmilne naprave - regulacije b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) energija vetra e) elektrarne na veter f) pretvarjanje energije g) krmiljenje h) regulacije i) pridobivanje električne energije j) izkoriščanje energije vetra k) razvoj l) planiranje m) pregledno delo

  621.311.245:621.548
  COBISS.SI-ID 55755777

  170.
  KOTHARI, D. P.
          Electric machines / D. P. Kothari, I. J. Nagrath. - 3rd ed., 4th reprint. - New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2006. - XVII, 834 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Electric power systems)

  Bibliografija: str. 814-817. - Kazalo
  ISBN 0-07-058377-3
  a) Electric machinery b) elektrotehnika c) električni stroji d) magnetna vezja e) indukcija f) transformatorji g) pretvarjanje elektromehanske energije h) osnove rotirajočih strojev i) navitja j) enosmerni motorji k) sinhronski motorji l) indukcijski motorji m) regulacija motorjev n) statični močnostni pretvorniki o) priročniki

  621.313
  COBISS.SI-ID 27628549

  171.
  VASEGHI, Saeed V.
          Advanced digital signal processing and noise reduction [Elektronski vir] / Saeed V. Vaseghi. - 3rd ed. - Besedilni in slikovni podatki. - Chichester ; Hoboken : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149325 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XXVI, 453 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-47-009495-8
  a) Signal processing b) Electronic noise c) Digital filters (Mathematics) d) Electronic books e) elektrotehnika f) obdelave signalov g) elektronski šum h) zmanjševanje šuma i) digitalni filtri j) matematični modeli k) prilagojeni filtri l) interpolacije m) popačeni signali n) nepopolni signali o) pregledno delo

  621.372.5:519.8
  COBISS.SI-ID 27580421

  172.
  WU, Bin
          High-power converters and AC drives / Bin Wu. - Hoboken : IEEE Press : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XIV, 333 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-73171-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-73171-9 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) močnostna elektronika c) polprevodniške naprave d) pretvorniki e) usmerniki f) AC krmilniki g) priročniki

  621.31:621.38
  COBISS.SI-ID 26919173


  621.31


  173.
  PARKER, Philip M., 1960-
          The 2006-2011 World Outlook for Wire Connectors for Electrical Circuitry [Elektronski vir] / by Philip M. Parker. - Besedilni podatki. - San Diego : ICON Group International ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2005

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=148433 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega VIII, 557 str.
  ISBN 1-42-375126-4
  a) Electric connectors - Forecasting - Statistics b) Electronic circuits - Forecasting - Statistics c) Market surveys d) Electronic books e) elektrotehnika f) kabelski konektorji g) svetovno tržišče h) raziskave tržišča i) predvidevanja j) proizvodnja k) napovedi potrošnje l) statistični podatki m) pregledno delo

  621.315.682
  COBISS.SI-ID 27589125


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  174.
  NEAMEN, Donald A.
          Microelectronics : circuit analysis and design / Donald A. Neamen. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, 2007. - XXI, 1370 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 1335-1338. - Kazalo
  ISBN 0-07-252362-X (ISBN-10) ISBN 978-0-07-252362-1 (ISBN-13) ISBN 0-07-328596-X (ISBN-10) ISBN 978-0-07-328596-2 (ISBN-13)
  a) Electronic circuit design b) Semiconductors - Design and construction c) elektrotehnika d) analogna elektronika e) mikroelektronika f) polprevodniki g) elektronska vezja h) načrtovanje vezij i) polprevodniške naprave j) polprevodniški materiali k) diode l) tranzistorji na poljski efekt m) FET ojačevalniki n) frekvenčni odzivi o) izhodne stopnje p) operacijski ojačevalniki q) povratne zanke r) stabilnost s) digitalna elektronika t) MOSFET u) priročniki

  621.38(035)
  COBISS.SI-ID 27284229

  175.
  UYEMURA, John Paul, 1952-2003
          Chip design for submicron VLSI : CMOS layout and simulation / John P. Uyemura. - Toronto : Thomson/Nelson, cop. 2006. - XVI, 411 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-534-46629-X
  a) Microwind b) Metal oxide semiconductors, Complementary - Design and construction c) Integrated circuits - Very large scale integration - Design and construction d) elektrotehnika e) integrirana vezja f) načrtovanje vezij g) VLSI h) računalniško podprto načrtovanje i) Microwind j) CMOS tehnologije k) MOSFET l) programska oprema m) SPICE n) računalniške simulacije o) aplikacije vezij p) vrste vezij q) priročniki

  621.38.0497:004.42
  COBISS.SI-ID 26827269

  176.
  VIRDEE, Bal S.
          Broadband microwave amplifiers / Bal S. Virdee, Avtar S. Virdee, Ben Y. Banyamin. - Boston ; London : Artech House, cop. 2004. - XV, 231 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-892-4
  a) Microwave amplifiers b) elektrotehnika c) širokopasovni ojačevalniki d) mikrovalovni ojačevalniki e) TWDA - Traveling Wave Distributed Amplifier f) CSSDA- Cascaded Single Stage Distributed Amplifier g) karakteristike h) modeli i) delovanje j) izdelovanje k) hibridni ojačevalniki l) monolitni ojačevalniki m) pregledno delo

  621.375
  COBISS.SI-ID 27640581


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  177.
  BECH, Soren
          Perceptual audio evaluation : theory, method and application / Soren Bech, Nick Zacharov. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XX, 442 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: 389-434. - Kazalo
  ISBN 0-470-86923-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-86923-9 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) avdio tehnike c) zvok d) proizvajanje zvoka e) snemanje zvoka f) meritve zvoka g) visoka kakovost predvajanja h) tehnične zahteve i) umerjanje j) kakovost zvoka k) pregledno delo

  681.84
  COBISS.SI-ID 27570437

  178.
  FLICKENGER, Rob
          Wireless hacks / Rob Flickenger and Roger Weeks. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2006. - XXII, 440 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Wireless hacks : tips & tools for building, extending, and securing your network. - Kazalo
  ISBN 0-596-10144-9
  a) Wireless communication systems b) elektrotehnika c) brezžične komunikacije d) mobilna telefonija e) mobilni telefoni f) GPS g) Bluetooth h) nadziranje omrežij i) varnost j) hekerji k) načrtovanje brezžičnega omrtežja l) priročniki

  621.396
  COBISS.SI-ID 27445765

  179.
  GOLDSMITH, Andrea, 1964-
          Wireless communications [Elektronski vir] / Andrea Goldsmith. - Besedilni in slikovni podatki. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2005

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=146119 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XXVIII, 644 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-51-113675-7
  a) Wireless communication systems b) Electronic books c) elektrotehnika d) brezžične komunikacije e) komunikacijski sistemi f) senčna območja g) kanali h) kapaciteta kanalov i) digitalna modulacija j) kodiranje k) antene l) razširjanje spektra m) večuporabniški sistemi n) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27579397

  180.
          HANDBOOK on theoretical and algorithmic aspects of sensor, ad hoc wireless, and peer-to-peer networks [Elektronski vir] / edited by Jie Wu. - Besedilni in slikovni podatki. - Boca Raton : CRC Press ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=115783 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XVII, 874 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-20-332368-8
  a) Wireless LANs b) Réseaux locaux sans fil c) Electronic books d) elektrotehnika e) brezžične komunikacije f) omrežni senzorji g) senzorska omrežja h) P2P omrežja i) arhitekture omrežij j) topologije k) širokopasovnost l) senzorski sistemi m) sinhronizacija n) vzdrževanje o) varnost p) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27582981

  181.
          The MPEG-21 book / edited by Ian S. Burnett ... [et al.]. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XXVI, 436 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-01011-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01011-2 (ISBN-13)
  a) MPEG (Video coding standard) b) Computer animation - Standards c) Digital video d) elektrotehnika e) video komunikacije f) digitalni video g) multimedija h) video zgoščevanje i) MPEG-21 j) IPMP - Intellectual Property Managament and Protection k) priročniki

  621.397.4:004
  COBISS.SI-ID 27443461

  182.
          SKYPE me! [Elektronski vir] : from single user to small enterprise and beyond / Michael Gough ... [et al.] ; foreword by Bill Campbell. - Besedilni in slikovni podatki. - Rockland : Syngress Publishing ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149569 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XXX, 416 str. - Kazalo
  ISBN 1-42-375416-6
  a) Internet telephony b) Internetworking (Telecommunication) c) Electronic books d) računalništvo e) računalniško podprte komunikacije f) internetna telefonija g) spletne storitve h) programska oprema i) Skype j) namestitev k) uporaba l) strojna oprema m) priročniki

  004.7:621.395
  COBISS.SI-ID 27579653

  183.
  STEEB, Willi-Hans
          Mathematical tools in signal processing with C++ & Java simulations / Willi-Hans Steeb. - Hackensack : World Scientific, cop. 2005. - X, 283 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 275-279. - Kazalo
  ISBN 981-256-500-0
  a) Signal processing - Mathematics b) C (Computer program language) c) Java (Computer program language) d) elektrotehnika e) obdelave signalov f) teorija vzorčenja g) Nyquistov teorem h) Lagrangeov teorem i) kvantizacija j) Mu zakon k) A zakon l) digitalni linearni filtri m) konvolucija n) transformacije o) zgoščevanje podatkov p) x žarkovna tomografija q) uporaba matematičnih orodij r) C++ s) Java simulacije t) pregledno delo

  621.39:004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27589893


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  184.
  BÖSE, Karl Heinz
          Regenwasser für Garten und Haus / Karl-Heinz Böse. - 4. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2004. - 108 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ökobuch Faktum)

  Kazalo
  ISBN 3-922964-67-2
  a) ekologija b) deževnica c) uporaba deževnice d) meteorna voda e) napeljava za deževnico f) uporaba v gospodinjstvu g) napeljave h) črpalke

  624/625
  COBISS.SI-ID 27374597

  185.
  DJURIĆ, Milan, gradbenik
          Statika konstrukcija / Milan Đurić, Olga Đurić-Perić. - 6. izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2003 (Novi Sad : Stylos-print). - IX, 427 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 86-395-0381-8 (vezano)
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) konstrukcije d) statika e) numerično modeliranje f) statično določeni nosilci g) statično nedoločeni nosilci h) okviri i) deformacije

  624.04:531.2
  COBISS.SI-ID 105841164

  186.
  FRIA, Richard T.
          Successful RFPs in construction : managing the request for proposal process / Richard T. Fria. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XV, 172 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-144909-4 (broš.)
  a) Buildings - Specifications b) Construction industry - Subcontracting c) Requests for proposals (Public contracts) d) Contractors - Selection and appointment e) gradbeništvo f) gradbeno gospodarstvo g) javni razpisi h) ponudbe i) REP (Request for Proposal) j) postopki k) analize l) pogajanja m) primer ponudbe

  624
  COBISS.SI-ID 27227653

  187.
  GOULD, Frederick E., 1954-
          Managing the construction process : estimating, scheduling, and project control / Frederick E. Gould. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2005. - XI, 385 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-113406-X (vezano)
  a) Building - Superintendence b) gradbeništvo c) orodja d) proces gradnje e) vodenje projektov f) gradbene pogodbe g) kalkulacije h) terminski plan i) gradbeni nadzor

  624
  COBISS.SI-ID 27269637

  188.
  INTERNATIONAL Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (2 ; 1999 ; Lisboa)
          Earthquake geotechnical engineering : proceedings of the second international conference on earthquake geotechnical engineering, Lisboa, Portugal, 21-25 June 1999 / edited by Pedro S. Seco e Pinto. - Rotterdam : A. A. Balkema, 1999. - 3 zv. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazala. - Vsebina: Vol. 1. - Dynamic characterization of soil ; Strong motions and site amplification ; Soil-structure interaction and retaining structures. - XIV, 462 str. ; Vol. 2. - Underground and buried structures/Liquefaction ; Slopes and embankments ; Codes, standards and safety evaluation ; Recent earthquakes. - VHIII, str. 465-792 ; Keynote lecture ; Theme lectures ; General reports ; Panelist's contributions. - VIII, str. 795-1135
  ISBN 90-5809-116-3 ISBN 90-5809-117-1 (zv. 1) ISBN 90-5809-118-X (zv. 2) ISBN 90-5809-119-8 (zv. 3)
  a) seizmologija b) grafotehnika c) potresno inženirstvo d) študija primerov e) temeljenje f) odziv tal g) odzivna analiza h) piloti i) oporne stene j) plavajoči temelji k) EC l) potresna odpornost

  624-04
  COBISS.SI-ID 357991

  189.
  NAJAFI, Mohammad
          Trenchless technology : pipeline and utility design, construction, and renewal / Mohammad Najafi ; with contributions by Sanjiv Gokhale. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIX, 489 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004062405 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200406240 5.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-142266-8 (vezano)
  a) Pipelines - Design and construction b) Trenchless construction c) gradbeništvo d) komunalne naprave e) cevovodi f) zemeljska dela g) horizontalno vrtanje h) postopki i) mikrotuneli j) polaganje kablov k) upravljanje l) vzdrževanje

  624.13
  COBISS.SI-ID 27270405

  190.
  NATIONAL Research Council. Committee to Develop a Long-Term Research Agenda for the Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES)
          Preventing earthquake disasters : the grand challenge in earthquake engineering : a research agenda for the Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES) / Committee to Develop a Long-Term Research Agenda for the Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES), Board on Infrastructure and the Constructed Environment, Division on Engineering and Physical Sciences, National Research Council of the National Academies. - Washington : The National Academies Press, cop. 2003. - XX, 172 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://books.nap. edu/books/0309090644/html/ind ex.html. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-309-09064-4 (broš.) ISBN 0-309-52723-6 (PDF)
  a) Earthquake resistant design b) Earthquake engineering c) Emergency management d) gradbeništvo e) potresno inženirstvo f) potresno varna gradnja g) nesreče h) varnostni ukrepi i) simulacije potresov j) seizmologija k) raziskave l) tsunamiji m) geotehnika n) zgradbe o) komunikacije p) transportni sistemi q) cevovodi r) ocena tveganja s) informacijska tehnologija t) ukrepi

  624.042.7.002.27
  COBISS.SI-ID 27209221

  191.
          SITE engineers manual / edited by David Doran. - Latheronwheel : Whittles Publishing, cop. 2004. - XII, 452 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-870325-24-9
  a) Structural engineering - Handbooks, manuals, etc b) gradbeništvo c) gradbišče d) delovni procesi e) zemeljska dela f) temeljenje g) zidanje h) odri i) beton j) nosilne jeklene konstrukcije k) zunanje obdelave l) priročniki

  624
  COBISS.SI-ID 27513861

  192.
  VINNAKOTA, Sriramulu
          Steel structures : behavior and LRFD / Sriramulu Vinnakota. - International ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2006. - XXIII, 904 str. : ilustr., načrti ; 24 cm. - (The McGraw-Hill series in civil engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-113107-8 (broš.)
  a) Building, Iron and steel b) Structural design c) Steel, Structural d) Load factor design e) gradbeništvo f) računanje konstrukcij g) numerično modeliranje h) jeklene konstrukcije i) jeklo j) analiza konstrukcij k) obtežba l) obremenitve m) nosilni elementi konstrukcije n) sile o) stiki p) kompozitne nosilne konstrukcije

  624.04
  COBISS.SI-ID 26827525

  193.
  WORLD conference on earthquake engineering (10 ; 1992 ; Madrid)
          Proceedings of the tenth world conference on earthquake engineering, 19-24 July 1992, Madrid, Spain / organized by Asociación Espanola de Ingenieria Sismica ; sponsored by International Association for Earthquake Engineering. - Rotterdam : A. A. Balkema, 1992. - 11 zv. : ilustr. ; 27 cm

  Vsebina:
  1: LXXVII, 570 str. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  2: Str. XII, 573-1134. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  3: Str. XV, 1137-1974. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  4: Str. X, 1977-2526. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  5: Str. XII, 2529-3076. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  6: Str. XII, 3077-3616. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  7: Str. X, 3619-4208. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  8: Str. XIV, 4209-4910. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  9: Str. XII, 4911-5614. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  10: Str. XII, 5617-6336. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  11: Str. XXV, 7234-. - Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  ISBN 90-5410-060-5 (komplet) ISBN 90-5410-061-3 (zv. 1) ISBN 90-5410-062-1 (zv. 2) ISBN 90-5410-063-X (zv. 3) ISBN 90-5410-064-8 (zv. 4) ISBN 90-5410-065-6 (zv. 5) ISBN 90-5410-066-4 (zv. 6) ISBN 90-5410-067-2 (zv. 7) ISBN 90-5410-068-0 (zv. 8) ISBN 90-5410-069-9 (zv. 9) ISBN 90-5410-070-2 (zv. 10) ISBN 90-5410-071-0 (zv. 11)
  a) gradbeništvo b) seizmologija c) potresi d) bibliografija e) proti potresna gradnja f) poškodbe g) konstrukcije h) geologija i) napoved potresov

  624.042
  624.131.58
  COBISS.SI-ID 31726336


  626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


  194.
  ERBISTI, Paulo C. F.
          Design of hydraulic gates / Paulo C. F. Erbisti. - Lisse : A. A. Balkema, cop. 2004. - XII, 351 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 90-5809-621-1
  a) Hydraulic gates - Design and construction b) hidrotehnika c) hidromehanika d) hidravlična vrata e) hidravlične zapornic f) vrste vrat g) uporaba h) ocena teže i) operativne silke j) sistemi dviganja vrat k) hidrostatične sile l) hidrodinamične sile m) konstruiranje vrat n) načtrovanje vrat o) materiali p) vzdrževanje vrat q) dodatna oprema r) priročniki

  627.833
  COBISS.SI-ID 2925921


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  195.
  MONTGOMERY Watson Harza
          Water treatment : principles and design / MWH ; revised by John C. Crittenden ... [et al.]. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XX, 1948 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-11018-3
  a) Water - Purification b) Odpadne vode - Priročniki c) voda d) priprava pitne vode e) kvaliteta vode f) mikrobiologija g) čiščenje h) separacija i) filtracija j) prezračevanje k) adsorbcija l) ionska izmenjava m) reverzna osmoza n) dezinfekcija o) oksidacija p) odstranjevanje sledov čistoč q) korozija cevovodov r) priročniki

  628.16(035)
  COBISS.SI-ID 11799602


  629 TEHNIKA VOZIL.


  196.
  ANDERSON, John David, Jr.
          Introduction to flight / John D. Anderson, Jr. - 5th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XVIII, 814 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in aeronautical and aerospace engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-123818-2
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) konstruktorji f) aerodinamika g) konstrukcija letal h) načrtovanje i) elementi letal j) principi letenja k) astronavtika l) pogonski motorji m) pregledno delo

  629.7
  COBISS.SI-ID 365819

  197.
  ANDRZEJEWSKI, Ryszard
          Nonlinear dynamics of a wheeled vehicle / by Ryszard Andrzejewski, Jan Awrejcewicz. - New York : Springer, cop. 2005. - VII, 328 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in mechanics and mathematics ; 10)

  Bibliografija: str. [319]-324. - Kazalo
  ISBN 0-387-24358-5 (hd.bd.)
  a) Motor vehicles - Stability b) strojništvo c) tehnika vozil d) kolesna vozila e) stabilnost vozil f) analiza stabilnosti g) aplikacije h) analize obnašanja vozil i) Lyapunov metoda j) matematična stabilnost k) tehnična stabilnost l) Lyapunov pomen m) Lagrangeov pomen n) Poincarejev pomen o) Poissonov pomen p) podolžna dinamika q) prečna dinamika r) navpična dinamika s) rotacijska dinamika t) modeliranje batov u) modeliranje servo zavor v) ročična gred w) pregledno delo

  629.3.017.2
  COBISS.SI-ID 530153

  198.
          AUTOMOTIVE steering, suspension, and wheel alignment / Chek-Chart ; John F. Kershaw, revision author ; James D. Halderman, series advisor. - 3rd ed. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson/Prentice Hall, 2007. - 2 zv. : ilustr. ; 28 cm

  Vsebina: [1]: Classroom manual. - X, 434 str. - Kazalo ; [2]: Shop manual. - X, 461 str. - Vezani listi
  ISBN 0-13-118481-4 (zv. 1) ISBN 0-13-118482-2 (zv. 2)
  a) Automobiles - Steering-gear b) Automobiles - Springs and suspension c) Automobiles - Wheels - Alignment d) strojništvo e) tehnika vozil f) avtomobilska industrija g) krmilje h) volanski obroč i) krmilno gonilo j) štirikolesni pogon k) vzmetenje l) komponente vzmetenja m) načrtovanje vzmetenja n) elektronski nadzor o) kolesa p) pnevmatike q) poravnavanje koles r) vzdrževanje s) popravila t) učbeniki

  629.3(075)
  COBISS.SI-ID 27023877

  199.
          BEYOND the international space station [Elektronski vir] : the future of human spaceflight : proceedings of an international symposium, 4-7 June 2002, Strasbourg, France / edited by M. Rycroft. - Besedilni podatki (zbornik prispekov). - Strasbourg : ISU, 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC, Acrobat Reader, QuickTime, Power Point Viewer. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija na koncu prispevkov
  a) Manned space flight - Congresses b) strojništvo c) astronavtika d) vesoljska tehnika e) vesoljske postaje f) zborniki

  629.786(061)
  COBISS.SI-ID 25659397

  200.
          CHILTON European mechanical service. - 2005 ed. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

  Hrbtni stv. nasl.: Chilton European. - Na ov.: "For professional technicians". - Na ov.: "Part no. 126720". - Na hrbtu: "2001-05 models"
  ISBN 1-4018-6720-0
  a) Automobiles, Foreign - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc b) Automobiles - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) vzdrževanje g) popravila h) Audi i) BMW j) Jaguar k) Land Rover l) Mercedes-Benz m) Mini n) Saab o) Volkswagen p) Volvo q) priročniki

  629.3.004.6
  COBISS.SI-ID 27454725

  201.
  CUTLER, John
          Understanding aircraft structures / John Cutler ; revised by Jeremy Liber. - 4th ed. - Malden : Blackwell Publishing, 2005. - VII, 213 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4051-2032-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-4051-2032-6 (ISBN-13)
  a) Airframes b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letala f) strukture letal g) načrtovanje h) oblike i) materiali j) detajli k) kakovost l) obremenitve m) popravila n) priročniki

  629.73
  COBISS.SI-ID 27074309

  202.
  DU Plessis, Hugo
          Fibreglass boats / Hugo du Plessis. - 4th ed. - London : Adlard Coles Nautical, cop. 2006. - VIII, 288 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7136-7395-8 (ISBN-10) ISBN 9-780-7136-7395-1 (ISBN-13)
  a) Fiberglass boats - Maintenance and repair b) Fiberglass boats - Design and construction c) strojništvo d) tehnika vozil e) vodna plovila f) čolni g) umetne snovi h) steklena vlakna i) konstrukcija j) načrtovanje k) obremenitve l) vzdrževanje m) popravila n) priročniki

  629.5:666.189.2
  COBISS.SI-ID 27341829

  203.
  ERJAVEC, Jack
          TechOne : automatic transmissions / Jack Erjavec. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, 2005. - XV, 464 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7668-1169-7
  a) Automobiles - Transmission devices, Automatic - Maintenance and repair b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobili e) prenosni sistemi f) avtomatsko krmiljenje g) avtomatski prenosi moči h) diagnostika i) popravila j) prenosni zobniki k) hidravlika l) priročniki

  629.3-585.9.004.6
  COBISS.SI-ID 27455237

  204.
  ETKIN, Bernard
          Dynamics of flight : stability and control / Bernard Etkin, Lloyd Duff Reid. - 3rd ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 1996. - XI, 382 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 373-375. - Kazalo
  ISBN 0-471-03418-5
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) dinamika leta e) aerodinamika f) stabilnost letal g) krmiljenje letal h) enačbe gibanja i) nekontrolirano gibanje j) analitska orodja k) priročniki

  629.7.015:533.6
  COBISS.SI-ID 1536027

  205.
          FUNDAMENTALS of space systems / edited by Vincent L. Pisacane. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XIII, 828 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory series in science and engineering)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-19-516205-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-516205-9 (ISBN-13)
  a) Astronautical instruments b) Astronautics - Systems engineering c) strojništvo d) tehnika vozil e) astronavtika f) vesoljska tehnika g) aerodinamika h) vesoljska vozila i) pogoni j) izstrelitveni sistemi k) mehanika izstrelitve l) načrtovanje vozil m) komunikacije n) telemetrija o) vesoljske odprave p) pregledno delo

  629.78
  COBISS.SI-ID 27403525

  206.
  GORN, Michael H.
          NASA : the complete illustrated history / Michael Gorn ; foreword by Buzz Aldrin. - London ; New York : Merrell, cop. 2005. - 304 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 294-295. - Kazalo
  ISBN 1-85894-254-3
  a) United States. National Aeronautics and Space Administration b) Aerospace industries - United States - History c) Astronautics - United States - History d) Outer space - Exploration - United States - History e) strojništvo f) tehnika vozil g) vesoljska tehnika h) astronavtika i) NASA j) delovanje NASE k) zgodovinski pregled l) NACA-National Advisory Committee for Aeronautics m) obdobje pred NASO n) prvi človek na luni o) Voyager p) Shuttle q) časovni trak r) pregledno delo

  629.78(091)
  COBISS.SI-ID 27492869

  207.
          HANDBOOK of automotive engineering / edited by Hans-Hermann Braess and Ulrich Seiffert ; translated by Peter L. Albrecht. - Warrendale : SAE International, 2005. - XXI, 635 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 0-7680-0783-6
  a) Automobiles - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) fizika vozil f) razvoj g) načrtovanje h) oblike i) pogonski sistemi j) pogonski motorji k) prenosniki moči l) podvozje m) zavorni sistemi n) karoserija o) oprema notranjosti p) varnost q) obešanje r) vzmetenje s) krmilni sistemi t) kolesa u) pnevmatike v) goriva w) gorivni sistemi x) električni sistemi y) elektronski sistemi z) materiali {) priročniki

  629.3(035)
  COBISS.SI-ID 27077381

  208.
  HATTON, Claire Louise
          You have control! : being a better flying instructor / Claire Louise Hatton. - Ramsbury : Crowood Press, 2006. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86126-818-1
  a) Airplanes - Piloting - Study and teaching b) Air pilots - Training of c) strojništvo d) tehnika vozil e) letala f) piloti g) pilotiranje h) letalski inštruktorji i) pridobivanje pilotskih kvalifikacij j) učenje letenja k) priročniki

  629.7.072
  COBISS.SI-ID 27464453

  209.
  HOLLEMBEAK, Barry
          Classroom manual for automotive fuels and emissions / Barry Hollembeak ; Jack Erjavec, series advisor. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, cop. 2005. - XIII, 390 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Today's technician)

  Ov. nasl.: Automotive fuels & emissions. - Kazalo
  - - Shop manual for automotive fuels and emissions. - XVI, 436 str. : ilustr. ; 28 cm
  ISBN 1-4018-3904-5 (broš.) ISBN 1-4018-3910-X
  a) Automobiles - Fuel systems b) Automobiles - Pollution control devices c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobilska industrija f) goriva g) emisije h) delovanje motorja i) sistem vžiga j) sistem vbrizgavanja k) nadzor emisij l) alternativna goriva m) diagnostika n) vzdrževanje o) popravila p) priročniki

  629.3(035)
  COBISS.SI-ID 27454469

  210.
  KELLY, Maurice
          Steam in the air : the application of steam power in aviation during the 19th and 20th centuries / Maurice Kelly. - Barnsley : Pen & Sword Aviation, cop. 2006. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 152-154. - Kazalo
  ISBN 1-84415-295-2
  a) aeronautics - History - 19th century. b) Steam engines - History - 19th century. c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) parni pogonski motorji g) zgodovinski pregled h) 19. stoletje i) 20. stoletje j) pregledno delo

  629.7:621.1(091)
  COBISS.SI-ID 27526917

  211.
  MACLEOD, Norman, 1954-
          Building safe systems in aviation : a CRM developer's handbook / Norman MacLeod. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, 2005. - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7546-4021-3
  a) Flight crews b) Human behavior c) Personnel management d) Aeronautics - Safety measures e) Aeronautics, Commercial - Employees f) strojništvo g) tehnika vozil h) aeronavtika i) varnostni sistemi j) CRM - Crew Resource Management k) letalske posadke l) človeško vedenje m) kadrovsko upravljanje n) razvoj varnostnih sistemov o) usposabljanje letalskih posadk p) človeški faktor q) varnostni ukrepi r) pregledno delo

  629.7.067
  COBISS.SI-ID 27458565

  212.
  MATHER, Phil
          Peugeot Scooters : service and repair manual / by Phil Mather. - Sparkford : Haynes Publishing, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (Haynes service and repair manual series)

  Ov. nasl.: Peugeot Speedfight, Trekker & Vivacity : 1996 to 2005. - Kazalo
  - - Technisches Wörterbuch : Englisch - Deutsch. - 32 str. ; 21 cm
  ISBN 1-84425-275-2
  a) Peugeot moped - Maintenance and repair - Amateurs' manuals b) strojništvo c) tehnika vozil d) motorna vozila e) skuterji f) vzdrževanje g) popravila h) slovarji i) angleški j) nemški k) priročniki

  629.312
  COBISS.SI-ID 27458821

  213.
  MOIR, Ian, 1942-
          Military avionics systems / Ian Moir, Allan Aeabridge ; displays chapter contributed by Malcolm Jukes. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XX, 520 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Aerospace series)

  Bibliografija: str. 483-486. - Kazalo
  ISBN 0-470-01632-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01632-9 (ISBN-13)
  a) vojna tehnika b) vojaško letalstvo c) vojaška letala d) vrste letal e) uporaba letal f) vrste bojevanja g) tehnologija letal h) arhitektura letal i) oprema letal j) radarski sistemi k) elektrooptika l) elektronsko bojevanje m) komunikacije n) navigacija o) oborožitev letal p) orožje q) strelivo r) prikazovalniki s) pregledno elo

  623.74
  COBISS.SI-ID 2234062

  214.
  PEREZ, Tristan, 1972-
          Ship motion control : course keeping and roll stabilisation using rudder and fins / Tristan Perez. - London : Springer, cop. 2005. - XXI, 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in industrial control, ISSN 1430-9491)

  Bibliografija: str. 283-295. - Kazalo
  ISBN 1-85233-959-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-85233-959-3 (ISBN-13)
  a) Stability of ships b) Motion control devices c) Automatic pilot (Ships) d) Steering-gear e) strojništvo f) tehnika vozil g) vodna plovila h) gibanje ladje i) krmiljenje ladij j) krmilne naprave k) avtomatski piloti l) kinetika ladje m) stabilnost ladje n) stabilizatorji o) krmila p) vrst krmil q) pregledno delo

  629.5.061.1
  COBISS.SI-ID 27094533

  215.
  TREGASKIS, Richard, 1916-1973
          X-15 diary : the story of America's first space ship / by Richard Tregaskis ; foreword by Scott Crossfield. - Lincoln ; London : University of Nebraska Press, 2004. - 317 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8032-9456-5
  a) X-15 (Rocket aircraft) b) Aerodynamics, Hypersonic - Research - United States c) strojništvo d) astronavtika e) vesoljska tehnika f) raketoplan g) X-15 h) prvi polet v vesolje i) pionirji-astronavti j) zgodovinski pregled k) pregledno delo

  629.78(091)
  COBISS.SI-ID 27455749


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  216.
          PRIROČNIK za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov : [Strukturni skladi - ESRR, Kohezijski sklad in ISPA] / [prevedli in uredili Milojka Burkeljca in Breda Zaletel]. - Ljubljana : Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, 2004 (Ljubljana : Bori). - 17, 136 str. : ilustr., tabele ; 31 cm

  Prevod dela: Guide to cost-benefit analysis of investment projects. - Podnasl. naveden na ov. - Na nasl. str. tudi: Strukturni skladi EU v Sloveniji. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 128-133
  ISBN 961-91352-2-9
  a) Evropska unija - Strukturni skladi - Priročniki b) Investicije - Stroški - Slovenija - Priročniki c) Evropska skupnost d) financiranje razvoja e) strukturni skladi f) projekti g) investicije h) stroški

  657.47:658.152(035)
  339.923:061.1EU
  COBISS.SI-ID 217203200


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  217.
  ANDERSON, David M., P.E.
          Design for manufacturability & concurrent engineering : how to design for low cost, design in high quality, design for lean manufacture, and design quickly for fast production / David M. Anderson. - Cambria : CIM Press, 2004. - XVIII, 414 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-878072-23-4
  a) organizacija proizvodnje b) upravljanje proizvodnje c) fleksibilna proizvodnja d) načrtovanje proizvodnje e) sočasno inženirstvo f) zmanjšanje stroškov g) razvoj izdelkov h) standardizacija i) pregledno delo

  658.5.011/.012
  COBISS.SI-ID 8958230

  218.
          CAD/CAM update. Vol. 18, no. 3 [Elektronski vir]. - Besedilni podatki. - Boynton Beach : Worldwide Videotex ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149633 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega VIII, 557 str.
  ISBN 1-42-375511-1
  a) CAD/CAM systems b) Engineering design c) Automation d) Electronic books e) organizacija proizvodnje f) proizvodni procesi g) računalniško podprta proizvodnja h) avtomatizacija proizvodnje

  658.512
  COBISS.SI-ID 27589381

  219.
  CHELSOM, John V.
          Management for engineers, scientists and technologists / John V. Chelsom, Andrew C. Payne, Lawrence R. P. Reavill. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XV, 542 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-02126-8
  a) Engineering - Management b) organizacija proizvodnje c) operacijski sistemi d) upravljanje e) aplikacije f) zagotavljanje kakovosti g) upravljanje z materiali h) razvoj novih proizvodov i) upravljanje s človeškimi viri j) upravljanje s stroji k) poslovno planiranje l) učbeniki za visoke šole

  658.012.4(075.8)
  COBISS.SI-ID 27515653

  220.
          FAILURE mode effects analysis [Videoposnetek]. - [Dearborn] : Society of Manufacturing Engineers, [200?]. - 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 12 min) : barve, zvok. - (Manufacturing Insights)

  a) proizvodnja b) kontola kakovosti c) analize napak d) FMEA e) opisi metod f) ugotavljanje napak g) odpravljanje napak h) napake izdelkov i) riziki j) analize tveganja k) primeri l) avtomobili m) avtomobilski deli n) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 25613317

  221.
  GROOVER, Mikell P., 1939-
          Fundamentals of modern manufacturing : materials, processes, and systems / Mikell P. Groover. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2007. - XII, 1022 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  - - Fundamental manufacturing processes [Elektronski vir] : sampler. - 1 el. optični disk (DVD) ; 12 cm
  ISBN 0-471-74485-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-74485-6 (ISBN-13) ISBN 0-471-78392-7 (DVD)
  a) Production engineering b) Manufacturing processes c) organizacija poslovanja d) obdelovalni procesi e) lastnosti materialov f) materiali g) kovine h) keramika i) polimeri j) kompoziti k) strjevanje materialov l) oblikovanje materialov m) odstranjevanje materialov n) površinske obdelave o) spajanje p) priročniki

  658.5:621.7/.9
  COBISS.SI-ID 27640069

  222.
  GROOVER, Mikell P.
          Fundamentals of modern manufacturing : materials, processes, and systems / Mikell P. Groover. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - X, 1008 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  - - Fundamental manufacturing processes [Elektronski vir] : sampler : version 1.0. - 1 el. optični disk (DVD) ; 12 cm
  ISBN 0-471-65654-2 (Wiley) ISBN 0-471-65676-3 ISBN 0-471-65670-4 (CD-ROM)
  a) Manufacturing processes b) Production engineering c) organizacija poslovanja d) obdelovalni procesi e) lastnosti materialov f) materiali g) kovine h) keramika i) polimeri j) kompoziti k) strjevanje materialov l) oblikovanje materialov m) odstranjevanje materialov n) površinske obdelave o) spajanje p) priročniki

  658.5:621.7/.9
  COBISS.SI-ID 8939803

  223.
  KHAN, Wasim A.
          Standards for engineering design and manufacturing / Wasim A. Khan, Abdul Raouf. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, cop. 2006. - 514 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Mechanical engineering ; 196)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5887-0
  a) Production management - Standards b) organizacija proizvodnje c) vodenje proizvodnje d) proizvodni inženiring e) inženirsko načrtovanje f) standardizacija proizvodnje g) standardizacija opreme h) standardizacija strojev i) standardi j) uporaba standardov k) pregledno delo

  658.5:006
  COBISS.SI-ID 27516165

  224.
  LOCH, Christoph H.
          Managing the unknown : a new approach to managing high uncertainty and risk in projects / Christoph H. Loch, Arnoud De Meyer, Michael T. Pich. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XII, 292 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 273-283. - Kazalo
  ISBN 0-471-69305-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-69305-5 (ISBN-13)
  a) Project management b) Risk management c) organizacija poslovanja d) vodenje projektov e) projektni management f) riziki g) vodenje rizikov h) negotovost i) orodje za planiranje j) planiranje projektov k) primeri l) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27025925

  225.
  MUCKSTADT, J. A., 1940-
          Analysis and algorithms for service parts supply chains / John A. Muckstadt. - New York : Springer, cop. 2005. - XV, 277 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Springer series in operations research and financial engineering)

  Bibliografija: str. 259-271. - Kazalo
  ISBN 0-387-22715-6
  a) Spare parts b) Inventory control c) organizacija proizvodnje d) skladiščni sistemi e) logistika f) rezervni deli g) verige dobaviteljev h) naročanje i) strateško planiranje j) taktično planiranje k) računalniške metodologije l) matematični modeli m) algoritmi

  658.5.001.573
  COBISS.SI-ID 27391237

  226.
  NAKAGAWA, Toshio, 1942-
          Maintenance theory of reliability / Toshio Nakagawa. - London : Springer, 2005. - IX, 269 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer series in reliability engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-939-X (vezano)
  a) Reliability (Engineering) b) organizacija proizvodnje c) inženirska zanesljivost d) vzdrževanje sistemov e) sistemi v tehniki f) preventivno vzdrževanje g) zamenjave delov h) časovne zamenjave i) periodične zamenjave j) zakonodaja k) pregledno delo

  658.5.004.5:62
  COBISS.SI-ID 27090693

  227.
          PLASTICS machining & assembly [Videoposnetek] / Society of Manufacturing Engineers ; executive producer, Steven R. Bollinger ; producer/director/cameraman, Jerome T. Cook ; written by Douglas Bryce. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 2002. - 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 27 min) : barve, zvok. - (Fundamental manufacturing processes series)

  a) Plastics b) Manufacturing processes c) Machining d) Plastics cutting e) Plastics - Welding f) proizvodnja g) proizvodni procesi h) obdelave polimerov i) odrezavanje j) rezanje k) spajanje polimerov l) mehanski spoji m) vijačenje n) lepljenje o) varjenje p) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 25988101

  228.
  REKIEK, Brahim
          Assembly line design : the balancing of mixed-model hybrid assembly lines with genetic algorithms / Brahim Rekiek and Alain Delchambre. - London : Springer, 2006. - XVIII, 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in advanced manufacturing)

  Bibliografija: str. 149-158. - Kazalo
  ISBN 1-84628-112-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-112-9 (ISBN-13)
  a) Assembly-line methods b) Genetic algorithms c) organizacija proizvodnje d) montažni sistemi e) načrtovanje montažnih linij f) avtomatizirano načrtovanje g) evolucijska kombinatorična optimizacija h) genetski algoritmi i) integrirane metode

  004.89:658.5
  COBISS.SI-ID 27251717

  229.
  TAGUCHI, Gen'ichi, 1924-
          Taguchi's quality engineering handbook / Genichi Taguchi, Subir Chowdhury, Yuin Wu ; associate editors, Shin Taguchi and Hiroshi Yano. - Hoboken : J. Wiley & Sons ; Livonia : ASI Consulting Group, cop. 2005. - XXXII, 1662 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004011 335.html Sorodni elektronski vir: http://www.e-streams. com/es0808/es0808%5F4238. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley042 /2004011335.html. - Bibliografija: str. 1625-1628. - Kazalo
  ISBN 0-471-41334-8 (vezano)
  a) Quality control - Statistical methods b) Production management - Quality control c) Engineering design d) organizacija proizvodnje e) proizvodnji menedžment f) zagotavljanje kakovosti g) kontrola kakovosti h) statistične metode i) "Quality Loss" funkcija j) Taguchi sistem k) primeri uporabe l) tehnika m) kemija n) priročniki

  658.562
  COBISS.SI-ID 27111685

  230.
          VALUE stream management [Videoposnetek] : eight steps to planning, mapping, & sustaining lean improvements. Tape 2, The fundamentals of lean / [created by the Productivity Development Team]. - Portland : Productivity Press, 2004. - 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 140 min) : barve, zvok

  a) proizvodnja b) izboljšave proizvodnje c) lean proizvodnja d) principi e) zmanjševanje stroškov f) JIT - Just in Time g) avtomatizacija h) proizvodne celice i) standardi dela j) Kanban metoda 5S k) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26290949


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  231.
          ASYMMETRIC catalysis on industrial scale : challenges, approaches and solutions / edited by H. U. Blaser, E. Schmidt. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XXVI, 454 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-527-30631-5 (vezano)
  a) Enantioselective catalysis b) Enantioselective catalysis - Industrial applications - Case studies c) kemijska tehnologija d) industrijski procesi e) asimetrične sinteze f) enantioselektivna kataliza g) asimetrično hidrogeniziranje h) proces L-dopa i) biokataliza j) kemični proizvodni procesi k) encimatski proizvodni procesi l) povečevanje procesov m) aplikacije n) farmacevtska industrija

  66.091.3:661.12
  COBISS.SI-ID 3283738

  232.
  BANSAL, Roop Chand
          Activated carbon adsorption / Roop Chand Bansal, Meenakshi Goyal. - Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. - 497 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali
  ISBN 0-8247-5344-5
  a) Carbon, Activated b) Carbon - Absorption and adsorption c) aktivno oglje d) adsorpcija e) kemijska tehnika f) fizikalna kemija g) površinska kemija h) adsorbcija i) aktivni ogljik j) struktura površine k) adsorbcijsko ravnotežje l) adsorbcija iz raztopine m) ogljikova molekularna sita n) aplikacije o) živilska tehnologija p) farmacevtska industrija q) rekuperacija zlata r) čiščenje goriv s) jedrska tehnika t) vakuumska tehnika u) ekologija v) čiščenje vode w) adsorbcija nevarnih snovi x) učbeniki

  544.732.261.183.2
  COBISS.SI-ID 3340314

  233.
  EDER, Barbara, 1967-
          Biogas-Praxis : Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit / Barbara Eder, Heinz Schulz ; mit Beiträgen von Andreas Krieg ... [et al.]. - 3. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2006. - 238 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 230-233. - Kazalo
  ISBN 3-936896-13-5 (ISBN-10) ISBN 978-3-936896-13-8 (ISBN-13)
  a) energetika b) naravni viri energije c) goriva d) bioplin e) pridobivanje goriv f) tehnologije predelave g) naprave za pridobivanje plina h) skladiščenje i) varnostni ukrepi j) vplivi na okolje k) pregledno delo

  661.9
  COBISS.SI-ID 27373829

  234.
          FOOD processing handbook / edited by James G. Brennan. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XXV, 582 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30719-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-30719-7 (ISBN-13)
  a) Food industry and trade b) kemijska tehnologija c) živilska tehnologija d) skladiščenje hrane e) predelava živil f) toplotni postopki g) uparjanje h) dehidracija i) zmrzovanje j) obsevanje hrane k) predelava pod visokim pritiskom l) nove tehnologije m) peka n) cvrenje o) pakiranje p) kontrola procesov q) sistem haccp r) ekološki aspekt s) čiščenje odpadnih vod t) ravnanje z odpadki u) separacije v) emulgiranje w) drobljenje

  641:66.03
  COBISS.SI-ID 27237893

  235.
          MAK value documentations. Pt. 1 / edited by Helmut Greim. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 325 str. ; 25 cm. - (The MAK-collection for occupational health and safety ; vol. 21)

  The MAK-collection for occupationa health and safety je nadaljevanje zbirke Occupational toxicants, ISSN 0944-4459
  ISBN 3-527-31134-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31134-7 (ISBN-13)
  a) Carcinogens b) Industrial hygiene c) Industrial safety d) Toxicity testing e) Carcinogens - Threshold limit values f) kemija g) varstvo pri delu h) medicina dela i) nevarne snovi j) karcinogene spojine k) toksikologija l) mejne vrednosti

  66.013.8:620.26
  COBISS.SI-ID 26856197

  236.
  OLAH, George Andrew, 1927-
          Beyond oil and gas : the methanol economy / George A. Olah, Alain Goeppert, and G. K. Surya Prakash. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XIV, 290 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 274-282. - Kazalo
  ISBN 3-527-31275-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31275-7 (ISBN-13)
  a) Methanol industry - Economic aspects b) kemijska industrija c) goriva d) premog e) nafta f) naravni plin g) fosilna goriva h) proizvodnja ogljikovodikov i) ekološki učinki j) klimatske spremembe k) obnovljivi viri energije l) atomska energija m) vodik n) metanol o) proizvodnja metanola p) kemikalije na osnovi metanola

  662.6/.9:547.261
  COBISS.SI-ID 27493381

  237.
  OMAN, Janez, 1947-
          Air, fuels and flue gases : physical properties and combustion constants / Janez Oman, Andrej Senegačnik, Alberto Mirandola. - Padova : Progetto, 2006. - 172 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 171-172
  ISBN 88-87331-83-9
  a) Zrak - Lastnosti b) Goriva - Lastnosti c) Dimni plini - Lastnosti d) goriva e) vrste goriv f) tehnologija goriv g) lastnosti goriv h) izgorevanje i) dimni plini j) lastnosti plinov k) diagrami plinov l) tabele m) konstante izgorevanja goriv n) pregledno delo

  662.6/.7
  546.217
  661.9
  COBISS.SI-ID 225706496

  238.
          VALUE creation : strategies for the chemical industry / edited by Florian Budde, Utz-Hellmuth Felcht and Heiner Frankemölle. - 2nd completely revised and enlarged ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XXXIV, 467 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31266-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31266-5 (ISBN-13)
  a) Value b) Chemical industry - Management c) Strategic planning d) kemijska industrija e) menedžment f) kapitalski trgi g) poslovni rezultati h) vrednotenje i) investicijsko odločanje j) inovacije k) strateško planiranje l) proizvodnja kemikalij m) Srednji vzhod n) industrija posebnih kemikalij o) agrokemija p) industrijski plini q) proizvodni koncepti r) infrastruktura s) trženje proizvodov t) trgovska mreža u) javno mnenje v) biotehnologija

  66.007.1
  COBISS.SI-ID 27238917


  669 METALURGIJA.


  239.
  CAPUS, Joseph M.
          Metal powders : a global survey of production, applications and markets to 2010 / Joseph M. Capus. - 4th ed. - Oxford : Elsevier, cop. 2005. - XVII, 220 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 1-85617-479-4
  a) Metal powders industry b) Market surveys c) praškasta metalurgija d) metalurgija prahov e) kovinski praški f) kovine v prahu g) proizvodnja h) analize končnih uporabnikov i) svetovna tržišča j) regionalne proizvodnje k) regionalno povpraševanje l) proizvajalci m) deleži proizvodnje n) pregledno delo

  669:621.762(100)
  COBISS.SI-ID 27438597


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  240.
  HARPER, Charles A.
          Plastics materials and processes [Elektronski vir] : a concise encyclopedia / Charles A. Harper, Edward M. Petrie. - Besedilni in slikovni podatki. - Hoboken : Wiley-Interscience ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2003

  Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XXXII, 974 str. - Kazalo
  ISBN 0-471-45920-8
  a) Plastics - Encyclopedias b) Electronic books c) plastične mase d) lastnosti e) obdelave f) preiskusne metode g) enciklpedije

  678.5(031)
  COBISS.SI-ID 27577349

  241.
          PLASTICS finishing [Videoposnetek] / produced by Society of Manufacturing Engineers. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 2001. - 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 23 min) : barve, zvok. - (Fundamental manufacturing processes. Plastics finishing)

  Sorodni elektronski vir: http://www.sme.org
  a) Plastics - Finishing b) proizvodnja c) proizvodni procesi d) brizganje polimerov e) odstranjevanje srha f) posnemanje g) obdelave površin h) barvanje i) vakuumsko nanašanje prevlek j) pregledno delo

  678
  COBISS.SI-ID 25988357


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  242.
  CETINKUNT, Sabri
          Mechatronics / Sabri Cetinkunt. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2007. - VIII, 615 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 607-609. - Kazalo
  ISBN 0-471-47987-X (ISBN-10) ISBN 978-0-471-47987-1 (ISBN-13)
  a) Mechatronics b) elektrotehnika c) avtomatizacija d) krmilni sistemi e) mehatronika f) prenosi gibanja g) mikrokrmilniki h) mehatronski sistemi i) elektronske komponente j) senzorji k) elektrohidravlično gibanje l) električni aktivatorji m) programabilni logični krmilniki n) simulacije dinamičnih sistemov o) pregledno delo

  681.51
  COBISS.SI-ID 27516421

  243.
  GIURGIUTIU, Victor
          Micromechatronics [Elektronski vir] : modeling, analysis, and design with MATLAB / Victor Giurgiutiu, Sergey Edward Lyshevski. - Besedilni in slikovni podatki. - Boca Raton : CRC Press ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2004. - (Nano- and microscience, engineering, technology, and medicine series)

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=110786 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 828 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-20-350371-6
  a) Mechatronics b) Microelectromechanical systems c) Electronic books d) elektrotehnika e) mirko sistemi f) elektromehanski sistemi g) mehatronika h) modeliranje sistemov i) krmiljenje sistemov j) aktivatorji k) senzorji l) integrirana vezja m) močnostni pretvorniki n) mini motorji o) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 27587589

  244.
  KUO, Benjamin C.
          Automatic control systems / Benjamin C. Kuo, Farid Golnaraghi. - 8th ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XIII, 609 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-471-13476-7 ISBN 0-471-38148-9 (International ed.)
  a) Automatic control b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) regulacijski sistemi e) dinamični sistemi f) linearni sistemi g) matematične osnove h) modeli fizikalnih sistemov i) stabilnost sistemov j) analize časovnih področij k) Root-Locus tehnika l) načrtovanje krmilnih sistemov m) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 3778132


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  245.
  CASSELL, Julian
          DIY : know-how with show-how / Julian Cassell, Peter Parham. - London : Dorling Kindersley, cop. 2006. - 512 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4053-0609-2
  a) Do-it-yourself work b) Dwellings - Maintenance and repair - Amateurs' manuals c) gradbena dela d) vzdrževalna dela e) ročna orodja f) električna orodja g) materiali h) popravila i) okna j) vrata k) tla l) strehe m) stopnišča n) kurišča o) kuhinje p) kopalnice q) prezračevanje r) varnostni sistemi s) električni sistemi t) komunikacijski sistemi u) ogrevanje v) priročniki

  69.059.1
  COBISS.SI-ID 27513605

  246.
  HOLZ, Thomas
          Holzpellet-Heizungen : Planung, Installation, Betrieb / Thomas Holz. - 2. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2006. - 101 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 93-94
  ISBN 978-3-936896-19-0 (ISBN-13) ISBN 3-936896-19-4 (ISBN-10)
  a) gradbena dela b) centralno ogrevanje c) kurilne naprave d) kurišča na pelete e) lesni peleti f) delovanje peči g) planiranje ogrevanja h) stroški ogrevanja i) pregledno delo

  697.3:662.63
  COBISS.SI-ID 27375109

  247.
  MACQUISTON, Faye C.
          Heating, ventilating, and air conditioning : analysis and design / Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker, Jeffrey D. Spitler. - 6th ed. - Danvers : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XVIII, 623 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-47015-5 ISBN 0-471-66154-6 (WIE)
  a) Heating b) Ventilation c) Air conditioning d) gradbeništvo e) ogrevanje f) prezračevanje g) klimatizacija h) klimatizacijski sistemi i) notranja atmosfera j) prenos toplote k) prostorska toplotna obremenitev l) sončno sevanje m) ohlajevanje n) energetski izračuni o) črpalke p) cevovodi q) prostorska difuzija zraka r) ventilatorji s) površinski izmenjevalci toplote t) učbeniki za visoke šole

  697(075.8)
  COBISS.SI-ID 8211227

  248.
  NILSON, Arthur H.
          Design of concrete structures / Arthur H. Nilson, David Darwin, Charles W. Dolan. - 13th, international ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004. - XVII, 779 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-123260-5 (na ovoju) ISBN 0-07-248305-9 (v CIP-u)
  a) Concrete construction b) Betonske konstrukcije - Načrtovanje c) gradbeništvo d) beton e) betonske konstrukcije f) načrtovanje g) izračuni h) cement i) agregat j) lastnosti k) armatura l) prednapenjanje m) gradbeni elementi n) napetosti o) pregledno delo

  691.3:624.07
  COBISS.SI-ID 10770482


  7 UMETNOST.


  249.
  ABEDINI, Reza, 1967-
          Reza Abedini : [graphiste-affichiste] / préfacé par Alain Le Quernec. - Paris : Pyramyd, cop. 2004. - 120 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Design & designer ; 26)

  Bibliografija: str. 119
  ISBN 2-910565-86-6 (broš.)
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) biografije avtorjev d) zbrana dela e) design

  766
  COBISS.SI-ID 26956037

  250.
          AMERICAN corporate identity 2005 / David E. Carter, editor. - 1st printing. - Scranton : Harper Design, 2004. - 320 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-06-073077-3 (vezano)
  a) Corporate image - United States b) Corporate image - United States - Pictorial works c) Commercial art - United States d) umetnost e) grafično oblikovanje f) korporativna identiteta g) zaščitni znak h) embalaža i) brošure j) znakovni sistem

  766
  COBISS.SI-ID 26908165

  251.
  CANTOR, Jeremy
          Inspired 3D short film production / by Jeremy Cantor, Pepe Valencia ; foreword by Bill Kroyer. - Boston : Thomson Course Technology, cop. 2004. - XXII, 470 str. : ilustr. ; 19 x 24 cm

  Bibliografija: str. 443-446. - Kazalo
  - - Inspired 3D short film production [Elektronski vir]. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
  Nasl. z DVD-ja
  ISBN 1-59200-117-3 (broš.)
  a) 3-D films - Production and direction b) Motion pictures - Production and direction c) Short films d) umetnost e) grafično oblikovanje f) računalniška grafika g) animacije h) risani filmi

  766
  COBISS.SI-ID 26397701

  252.
  DABNER, David
          Graphic design school : the principles and practices of graphic design / David Dabner. - London : Thames & Hudson, 2004. - 192 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 187. - Kazalo
  ISBN 0-500-28526-8 (broš.)
  a) Graphic arts - Technique b) Graphic design (Typography) c) umetnost d) grafično oblikovanje e) osnove f) barve g) tipografija h) orodje i) spretnosti j) tiskane publikacije k) propaganda l) korporativna identiteta m) spletne strani n) embalaža

  766
  COBISS.SI-ID 1427824

  253.
  ELAM, Kimberly, 1951-
          Grid systems : principles of organizing type / Kimberly Elam. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2004. - 120 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Design briefs)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0413/2004001 242.html. - Bibliografija: str. 118. - Kazalo
  ISBN 1-56898-465-0 (broš.)
  a) Graphic design (Typography) b) Type and type-founding c) umetnost d) tiskovine e) knjige f) spletne strani g) kompozicija h) analiza i) izvedbe

  766
  COBISS.SI-ID 2000494

  254.
  GATTER, Mark
          Getting it right in print : digital pre-press for graphic designers / Mark Gatter. - London : L. King Publishing, cop. 2005. - 172 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-421-6 (broš.)
  a) umetnost b) design c) grafika d) priprava na tisk e) barve f) fotografije g) papir h) skiciranje

  766
  COBISS.SI-ID 26144005

  255.
  MEDNARODNA likovna delavnica (2004 ; Štanjel)
          Esprima 04 / Mednarodna likovna delavnica Štanjel = International Art Workshop Štanjel, 20-26 junij 2004 ; [nagovor Uroš Slamič, predgovor Primož Nemec ; uvodni tekst in dokumentacija Nelida Nemec ; prevajalka Sonja Škvarč ; fotografije Rafael Podobnik in Marco Schievenin]. - Nova Gorica : Erina, 2004 (Ljubljana : Mat-format). - 48, [18] str. : ilustr. ; 21 cm

  a) Abram, Peter (1956-) b) Apollonio, Zvest (1935-) c) Gorup, Klemen (1977-) d) Grgulevič, Meta (1979-) e) Januš, Gustav (1939-) f) Kovačič, Janez (1942-) g) Logar, Lojze (1944-) h) Macanović, Momčilo (1966-) i) Makuc, Vladimir (1925-) j) Mrevlje, Jaša (1978-) k) Mulič, Radivoj (1968-) l) Oman, Valentin (1935-) m) Palčič, Klavdij (1940-) n) Podobnik, Rafael (1942-) o) Scievenin, Marco (1979-) p) Skočir, Rudi (1951-) q) Slivniker, Vida (1945-) r) Vecchiet, Franko (1941-) s) Galerija Lojzeta Spacala (Štanjel) - razstave - 26.6.-5.9.2004 t) Evropska umetnost - 21.st. - Razstavni katalogi u) Štanjel - Likovne kolonije v) umetnost w) Slovenija x) likovne delavnice y) katalogi

  7
  COBISS.SI-ID 214316288

  256.
  MÖLLER, Christian, 1959-
          A time and place : Christian Moeller : media architecture : 1991-2003 / [concept, Christian Moeller and Lars Müller]. - Baden : L. Müller publishers ; New York : Distributed Arts Publishers, cop. 2004. - 224 str. : ilustr. ; 23 cm

  Avtorja navedena v kolofonu. - V publikaciji: "Each installation described in the book has a media equivalent available on the internet. URLs are listed at the beginning of each work"
  ISBN 3-907078-91-8 (broš.)
  a) Installations (Art) b) Sound installations (Art) c) Video art d) Art, Modern - 20th century. e) Art, Modern - 21st century. f) arhitektura g) umetnost h) umetniške instalacije i) arhitekturne intervencije j) zvočne instalacije k) video umetnost l) Moeller, Christian (1959- ) m) zbrana dela

  7
  COBISS.SI-ID 26942725

  257.
  MÜLLER, Lars, 1955-
          Helvetica : homage to a typeface / Lars Müller. - Baden : L. Müller Publications, cop. 2002-2004. - [256] str. : ilustr. ; 16 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 3-03778-046-0 (broš.)
  a) Sans serif type - Switzerland - Specimens b) Posters - Pictorial works c) Signs and signboards - Pictorial works d) umetnost e) grafično oblikovanje f) tipografija g) črke h) pisave i) helvetika j) uporaba k) primeri

  766
  COBISS.SI-ID 26942213

  258.
  Le NEUVIEME
          9eme concept : [collectif d'artistes] / préfacé par Valérie Couderc. - Paris : Pyramyd, cop. 2004. - 120 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Design & designer, ISSN 1636-8150 ; 25)

  Dodatek k nasl. na ov.
  - - 9eme concept [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 2-910565-83-1 (broš.)
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) biografije avtorjev d) zbrana dela e) design

  766
  COBISS.SI-ID 26955781

  259.
  PILLET, Christophe
          Christophe Pillet : [designer] / préfacé par Pierre Doze. - Paris : Pyramyd, cop. 2004. - 120 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Design & designer, ISSN 1636-8150 ; 29)

  Dodatek k nasl. na ov.
  ISBN 2-910565-88-2 (broš.)
  a) Pillet, Christophe - Catalogs b) Design - France - History - 20th century - Catalogs c) Design - France - History - 21st century - Catalogs d) umetnost e) grafično oblikovanje f) biografije avtorjev g) zbrana dela h) design

  766
  COBISS.SI-ID 26956805

  260.
  ROBIAL, Etienne
          Etienne Robial : [graphiste] / préfacé par Pierre Lescure. - Paris : Pyramyd, 2004. - 120 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Design & designer, ISSN 1636-8150 ; 28)

  Dodatek k nasl. na ov. - Na ov.: "On". - Hrbtni nasl.: "Off"
  - - Etienne Robial [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 2-910565-84-X (broš.)
  a) Robial, Etienne - Catalogs b) Commercial art - France - History - 20th century - Catalogs c) Commercial art - France - History - 21st century - Catalogs d) umetnost e) grafično oblikovanje f) biografije avtorjev g) zbrana dela h) design

  766
  COBISS.SI-ID 26956549

  261.
  SAPAČ, Igor
          Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 3, Notranjska. Knj. 1, Med Planino, Postojno in Senožečami / Igor Sapač. - Ljubljana : Viharnik, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 175 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 17)

  Bibliografija v opombah in na str. 170-172
  ISBN 961-6057-45-6
  a) Gradovi - Arhitekturna dediščina - Notranjska b) arhitektura c) zgodovina d) gradovi e) grajske stavbe

  728.8
  COBISS.SI-ID 219235584

  262.
  TABAS
          Tabas : [graphiste] / préfacé par Mathieu Kendrick. - Paris : Pyramyd, 2005. - 120 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Design & designer, ISSN 1636-8150 ; 24)

  Dodatek k nasl. na ov.
  ISBN 2-910565-89-0 (broš.)
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) biografije avtorjev d) zbrana dela e) design

  766
  COBISS.SI-ID 27194885

  263.
  WILLIAMS, Robin, 1953-
          The non-designer's type book : insights and techniques for creating professional-level type / Robin Williams. - 2nd ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2006. - XIII, 239 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-30336-9 (broš.)
  a) Web printing presses b) Typesetting c) Web publishing d) Tipografija - Priročniki e) Namizno založništvo - Priročniki f) Spletne strani - Pisava - Priročniki g) umetnost h) grafično oblikovanje i) fotografaija j) pisave k) vrste črk l) presledki m) poravnave n) posebni učinki

  766
  004.915(035)
  COBISS.SI-ID 11612978


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  264.
  EMMANUEL, M. Rohinton, 1962-
          An urban approach to climate sensitive design : strategies for the tropics / M. Rohinton Emmanuel. - London ; New York : Spon Press, cop. 2005. - VIII, 172 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-33409-8 (vezano) ISBN 0-415-33410-1 (broš.)
  a) Architecture, Tropical b) Sustainable development - Tropics c) Climatic changes - Tropics d) urbanizem e) urbanizacija f) klimatski pogoji g) tropsko podnebje h) načrtovanje i) mestni promet

  711
  COBISS.SI-ID 26732037

  265.
  FROMMHERZ, Andrea
          Kinderwerkstatt Bäume : mit Kindern die Zauberwelt der Bäume und Sträucher entdecken / Andrea Frommherz, Edith Biedermann. - Aarau ; München : AT Verlag, cop. 2003. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 141. - Kazalo
  ISBN 3-85502-777-3 (vezano)
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) drevesa d) otroci e) aktivnosti v naravi f) igre g) ustvarjalne delavnice h) naravno okolje i) grmovje j) čarobni svet

  712
  COBISS.SI-ID 26777605

  266.
  HOLMES, Chris
          A new vision for housing / Chris Holmes. - London ; New York : Routledge, 2006. - XI, 220 str. : ilustr. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 208-212. - Kazalo
  ISBN 0-415-36080-3 (ISBN-10 vezano) ISBN 978-0-415-36080-7 (ISBN-13 vezano) ISBN 0-415-36081-1 (ISBN-10 broš.) ISBN 978-0-415-36081-4 (ISBN-13 broš.)
  a) Housing - Great Britain b) Housing policy - Great Britain c) Public housing - Great Britain d) urbanizem e) arhitektura f) stanovanjska gradnja g) teorija h) zgodovina i) množična stanovanjska gradnja j) reševanje brezdomcev k) socialna stanovanjska gradnja

  711.58
  COBISS.SI-ID 26963717

  267.
  HOWCROFT, Heidi
          Gestalten mit Holz im Garten : Bodenbeläge, Holzdecks, Zäune, Rankgerüste, grüner Holzbau, Flechtwerke, Lauben / Heidi Howcroft. - 1. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2004. - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 135. - Kazalo
  ISBN 3-936896-09-7
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) vrtovi d) uporaba lesa e) tlakovanje f) žagovina g) leseni vrtni podi h) ograje i) senčnice j) pergole k) vtrne lope l) vrtno pohištvo m) prepletanje šibja n) igrala o) skulpture p) postopki

  712.6
  COBISS.SI-ID 27376645

  268.
  NAEGELE, Isabel
          Scents of the city / Isabel Naegele, Ruedi Baur. - Baden : L. Müller Publishers, cop. 2004. - 478 str. : ilustr. ; 17 cm

  Angl. dodatek k nasl. na str. 4: "Guide to visual stumbling blocks in urban spaces". - Kazalo
  ISBN 3-03778-012-6 (broš.)
  a) Public spaces - Pictorial works b) Cities and towns - Pictorial works c) urbanizem d) mesta e) urbana oprema f) javni prostori g) znakovni sistemi h) označevanje i) transformacije j) osebni pristop

  711.523
  COBISS.SI-ID 26941957

  269.
          The NETWORK society : a new context for planning? / edited by Louis Albrechts and Seymour J. Mandelbaum. - London ; New York : Routledge, 2006. - XVII, 347 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The networked cities series)

  Bibliografija: str. 313-337. - Kazalo
  ISBN 0-415-70151-1 (ISBN-10, broš.) ISBN 0-415-70150-3 (ISBN-10, vezano) ISBN 0-203-79933-X (ISBN-10, el. knjiga) ISBN 978-0-415-70151-8 (ISBN-13, broš.) ISBN 978-0-415-70150-1 (ISBN-13, vezano) ISBN 978-0-203-79933-8 (ISBN-13, el. knjiga)
  a) City planning b) Regional planning c) Policy networks d) Sociology, Urban e) Globalization - Social aspects f) urbanizem g) prostorsko planiranje h) mesta i) omrežja j) nova paradigma k) organiziranost l) prostor m) nove tehnologije

  711.1
  COBISS.SI-ID 26963461

  270.
  ORBAŞLÍ, Aylin, 1968-
          Tourists in historic towns : urban conservation and heritage management / Aylin Orbaşlí. - London ; New York : E & FN Spon, 2000. - IX, 210 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 191-203. - Kazalo
  ISBN 0-419-25930-9 (broš.)
  a) Heritage tourism b) Historic sites c) Cities and towns d) Historic sites - Conservation and restoration e) Tourisme culturel f) Lieux historiques g) Villes h) Lieux historiques - Conservation et restauration i) urbanizem j) mesta k) historična mesta l) arhitekturna dediščina m) turizem n) turisti o) upravljanje p) odločanje q) načrtovanje r) študije primerov

  711.4:796.5
  COBISS.SI-ID 26673157

  271.
  PORTUGALI, Juval, 1941-
          Self-organization and the city / Juval Portugali ; with a foreword by Hermann Haken ; includes chapters in collaboration with I. Benenson, I. Omer, and N. Alfasi ; two special chapters on "synergetic cities" with Hermann Haken. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2000. - XVII, 352 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer series in synergetics, ISSN 0172-7389)

  Bibliografija: str. 337-348. - Kazalo
  ISBN 3-540-65483-6
  a) Cities and towns b) City planning c) Self-organizing systems d) urbanizem e) mesta f) koncepti g) prototipi mest h) samoorganiziranost i) načrtovanje j) planiranje k) teorija l) modeli

  711
  COBISS.SI-ID 27388165

  272.
  REED, Peter Shedd
          Groundswell : constructing the contemporary landscape / Peter Reed. - New York : Museum of Modern Art, cop. 2005. - 168 str. : ilustr., zvd. načrti ; 28 cm

  V kolofonu: "Published on the occasion of the exhibition Groundswell: constructing the contemporary landscape, February 25-May 16, 2005, at the Museum of Modern Art, New York, organized by Peter Reed, Curator, Department of Architecture and Design". - Bibliografija: str. 32
  ISBN 0-87070-379-X (MoMA) ISBN 3-7643-7240-0 (Birkhäuser) ISBN 0-87070-347-1 (broš.)
  a) Landscape design - Exhibitions b) Urban landscape architecture - Exhibitions c) Public art - Exhibitions d) Public spaces - Design - Exhibitions e) krajinska arhitektura f) urejanje obale g) vtrovi h) parki i) urejanje krajine j) obvodna ureditev krajine k) reke l) obrežja rek m) obala n) načrtovanje zelenih površin o) spominski parki p) botanični vrtovi q) trgi r) mestni trgi s) izvedeni projekti

  71
  COBISS.SI-ID 26874373

  273.
  TURNER, Tom
          City as landscape : a post-postmodern view of design and planning / Tom Turner. - 1st ed. - London ; New York : Spon Press, 1996. - VIII, 248 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 238-241. - Kazalo
  ISBN 0-419-20410-5
  a) urbanizem b) teorija c) zgodovina d) razvoj e) načrtovanje f) mesta g) vzorci h) krajinska arhitektura i) javni prostori j) odprti javni prostor k) parki l) prostorsko planiranje

  711
  COBISS.SI-ID 65156

  274.
          URBANSCAPE Switzerland : topology and regional development in Switzerland : investigations and case studies / Angelus Eisinger and Michel Schneider (eds.) ; [translations from German into English, Robin Benson, Mark Walz ; translation from French into English, Donald Nicholson-Smith]. - Zürich : Avenir Suisse ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 399 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: Stadtland Schweiz
  ISBN 3-7643-6961-2 (English ed.) ISBN 3-7643-6964-7 (German ed.)
  a) Regional planning - Switzerland b) City planning - Switzerland c) urbanizem d) zgodovina e) razvoj f) Švica g) urejanje krajine h) meje i) regije j) raba prostora k) gostota pozidanosti l) plani m) karte

  711
  COBISS.SI-ID 2592865

  275.
  WALDVOGEL, Christian, 1971-
          Globus Cassus : Boris Groys, Claude Lichtenstein, Michael Stauffer / Christian Waldvogel ; [Übersetzungen, Englisch, Michael Robinson ... et al.]. - Baden : L. Müller, cop. 2004. - 182 str., [11] f uvezanih pril. : ilustr. ; 22 cm

  Prevajalec naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 180
  ISBN 3-03778-045-2 (broš.)
  a) Waldvogel, Christian (1971-) b) Visionary architecture - Exhibitions c) umetnost d) urbanizem e) poselitev f) alternativni model sveta g) bivanje h) umetnostni projekti

  71
  COBISS.SI-ID 26942469

  276.
  WALTERS, David
          Design first : design-based planning for communities / David Walters and Linda Luise Brown. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2004. - X, 277 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 257-268. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5934-3
  a) urbanizem b) načrtovanje c) mesta d) predmestja e) širjenje mest f) teorija g) novi urbanizem h) smernice i) postopki j) primeri

  711
  COBISS.SI-ID 1660548

  277.
  WEISS, Allen S., 1953-
          Mirrors of infinity : the French formal garden and 17th-century metaphysics / Allen S. Weiss. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, 1995. - 111 str. : ilustr. ; 23 cm

  Prevod dela: Miroirs de l'infini. - Bibliografija: str. 108-111
  ISBN 1-56898-050-7 (broš.)
  a) Le Nôtre, André (1613-1700) b) Gardens, French - History - 17th century. c) Gardens, French - Philosophy - History - 17th century. d) Gardens - Symbolic aspects - France - History - 17th century. e) Parc de Versailles (Versailles, France) - History - 17th century. f) Jardins de Vaux-le-Vicomte (Maincy, France) - History - 17th century. g) Jardins de Chantilly (Chantilly, France) - History - 17th century. h) krajinska arhitektura i) zgodovina j) vrtovi k) francoski vrtovi l) Versailles m) načrtovanje vrtov n) barok o) neo-klasicizem

  71.01
  COBISS.SI-ID 26873605


  72 ARHITEKTURA.


  278.
          AFRICAN-American architects : a biographical dictionary 1865-1945 / edited by Dreck Spurlock Wilson. - New York ; London : Routledge, 2004. - XVIII, 550 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip043/20030096 75.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-415-92959-8 (vezano)
  a) African American architects - Biography - Dictionaries b) Architectes noirs américains - Biographies - Dictionnaires anglais c) arhitektura d) arhitekti e) biografije f) afro-ameriški arhitekti g) zgodovina h) seznami izvedenih del

  72
  COBISS.SI-ID 26671877

  279.
          ARCHITECTURE and its ethical dilemmas / edited by Nicholas Ray. - 1st ed. - London ; New York : Taylor & Francis, 2005. - XVII, 166 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip058/20050046 80.html. - Bibliografija: str. 157-162. - Kazalo
  ISBN 0-415-34869-2 (ISBN-10, broš.) ISBN 0-415-34868-4 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-415-34868-3 (ISBN-13, vezano) ISBN 978-0-415-34869-0 (ISBN-13, broš.)
  a) Architects - Professional ethics b) Architectural practice - Moral and ethical aspects c) arhitektura d) teorija e) etika f) dileme g) zgodovina

  72.01
  COBISS.SI-ID 26961925

  280.
          AS found : the discovery of the ordinary / edited by Claude Lichtenstein, Thomas Schregenberger. - English ed. - Baden : L. Müller, cop. 2001. - 319 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Bibliografija: str. 315-318
  ISBN 3-907078-43-8 (vezano)
  a) Independent Group (Association : Great Britain) b) Independent Group (Association : Grande-Bretagne) c) Arts, British - 20th century. d) Architecture - Great Britain - 20th century. e) Arts britanniques - 20e siecle. f) Architecture - Grande-Bretagne - 20e siecle. g) arhitektura h) zgodovina i) Velika Britanija j) umetnost k) novi brutalizem l) 20. stol. m) teorija

  72(41)
  COBISS.SI-ID 26942981

  281.
  BAUDRILLARD, Jean
          Mass, identity, architecture / architectural writings of Jean Baudrillard ; edited by Francesco Proto ; with a foreword by Mike Gane. - Chichester, West Sussex : Wiley-Academy, 2003. - XIII, 144 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. [145-146]
  ISBN 0-470-09019-7 (vezano)
  a) arhitektura b) teorija c) identiteta d) estetika e) filozofija f) mesta g) prostor

  72.01
  COBISS.SI-ID 1656452

  282.
          BELOW ground level : creating new spaces for contemporary architecture / Ernst von Meijenfeldt ... [et al.] ; [English translation Roz Vatter-Buck]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2003. - 264 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 3-7643-6908-6
  a) arhitektura b) teorija c) podzemlje d) podzemna arhitektura e) vkopane hiše f) postaje podzemne železnice g) urbanistične zasnove h) primeri

  72
  COBISS.SI-ID 1428868

  283.
          BRANDSCAPING : worlds of experience in retail design = Erlebnisdesign für Einkaufswelten / edited by = Herausgegeben von Otto Riewoldt. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2002. - 117 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

  ISBN 3-7643-6674-5 (broš.)
  a) Stores, Retail - Design and construction b) House brands c) Industrial disign coordination d) arhitektura e) teorija f) korporativna identiteta g) blagovne znamke h) trgovski centri i) trgovine j) prodajalne k) oblikovanje l) interier

  725.2
  COBISS.SI-ID 26662661

  284.
          BUILDING simply / Christian Schittich (ed.) ; with essays contributed by Florian Musso ... [et al.] ; [translation (German/English): Catherine Anderle-Neill, Engineering GmbH]. - München : Edition Detail ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2005. - 176 str. : ilustr. ; 30 cm. - (In Detail)

  Bibliografija: str. 175
  ISBN 3-7643-7271-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-7271-2 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) načtri d) detajli e) preproste zasnove f) študije primerov

  72.01
  COBISS.SI-ID 1797764

  285.
          DEFINING digital architecture : 2001 Far East international digital architectural design award / edited by Yu-Tung Liu ; [translation Hui-Lin Lee]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2002. - 220 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm

  ISBN 3-7643-6891-8 (broš.)
  a) arhitektura b) teorija c) virtualnost d) navidezna resničnost e) navidezna resničnost f) virtualna arhitektura g) projekti h) mednarodne nagrade

  72.01
  COBISS.SI-ID 1300100

  286.
          DESIGNMUSEEN der Welt : [eingeladen durch Die Neue Sammlung München] = Design museums of the world : [invited by Die Neue Sammlung München] / Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg ; [Herausgeber = chief editor, Florian Hufnagl]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 263 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dodatek k nasl. z ov.
  ISBN 3-7643-6741-5 (broš.)
  a) arhitektura b) umetnost c) industrijsko oblikovanje d) design e) muzeji f) oblikovalski muzeji g) izbrani objekti h) zgodovina

  727.7
  COBISS.SI-ID 26665733

  287.
          DEVELOPING digital architecture : 2002 FEIDAD Award / edited by Yu-Tung Liu. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 213 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm

  ISBN 3-7643-2165-2
  a) arhitektura b) teorija c) virtualnost d) navidezna resničnost e) računalniška grafika f) virtualna arhitektura g) projekti h) mednarodne nagrade

  72
  COBISS.SI-ID 1611908

  288.
  DIEHL, Lorraine B., 1940-
          Subways : the tracks that built New York City / Lorraine B. Diehl. - New York : Clarkson Potter/Publishers, 2004. - 123 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0412/2003026 130.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/random051/20030 26130.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/random05 1/2003026130.html. - Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. [127]. - Kazalo
  ISBN 1-4000-5227-0 (vezano)
  a) Subways - New York (State) - New York b) Technology - Social aspects - New York (State) - New York c) New York (N.Y.) - History d) arhitektura e) zgradbe za transport f) podzemne železnice g) mestni promet h) zgodovina i) železniške postaje

  725.3
  COBISS.SI-ID 27089413

  289.
  DIESTE, Eladio, 1917-
          Eladio Dieste : innovation in structural art / Stanford Anderson, editor. - New York : Princeton Architectural Press, 2004. - 263 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 251-254. - Kazalo
  ISBN 1-56898-371-9 (vezano)
  a) Dieste, Eladio (1917-) b) arhitektura c) zbrana dela d) biografije e) Dieste, Eladio(1917-2000) f) opeka g) zidaki h) konstrukcijske inovacije i) veliki razponi j) tehnične rešitve k) ojačane konstrukcije l) zidane konstrukcije m) armirani zidovi n) zidani oboki

  72:693.2
  COBISS.SI-ID 1603716

  290.
  FAIRWEATHER, Virginia
          Expressing structure : the technology of large-scale buildings / Virginia Fairweather. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser - Publishers for architecture, cop. 2004. - 181 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  ISBN 3-7643-6666-4 (vezano)
  a) Structural engineering b) Buildings - Design and construction c) Tall buildings - Design and construction d) arhitektura e) načrtovanje f) nosilni sistemi g) nebotičniki h) stolpnice i) študije primerov j) tlorisi k) detajli

  72.011
  COBISS.SI-ID 26663685

  291.
          GENDER space architecture : an interdisciplinary introduction / edited by Jane Rendell, Barbara Penner and Iain Borden. - London ; New York : Routledge, cop. 2000. - XVI, 432 str. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 399-423. - Kazalo
  ISBN 0-415-17252-7 (vezano) ISBN 0-415-17253-5 (broš.)
  a) arhitektura b) urbanizem c) teorija d) ženske študije e) feminizem f) prostor g) vloga ženske v arhitekturi h) zgodovina

  72.01:396
  COBISS.SI-ID 26732293

  292.
  GOLDBERGER, Paul, 1950-
          Up from zero : politics, architecture, and the rebuilding of New York / [Paul Goldberger]. - 1st ed. - New York : Random House, 2004. - XIV, 273 str. : ilustr. ; 25 cm + [16] str. uvezanih pril.

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/random052/20 04046769.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/random056/20040 46769.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/random05 3/2004046769.html. - Avtor naveden na vzpor. str. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 1-4000-6017-6 (vezano)
  a) Architecture - New York (State) - New York - 21st century. b) Memorials - New York (State) - New York - Planning c) City planning - New York (State) - New York d) World Trade Center Site (New York, N.Y.) e) New York (N.Y.) - Buildings, structures, etc f) arhitektura g) teorija h) politika i) New York j) načrtovanje mesta k) območje World Trade Center l) ponovna raba m) nebotičniki

  72
  COBISS.SI-ID 26964997

  293.
  HEENE, Gerd, 1926-
          Baustelle Pantheon : [Planung, Konstruktion, Logistik] / Gerd Heene. - Düsseldorf : Verlag Bau + Technik, 2004. - 108 str. : ilustr. načrti ; 22 x 25 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  - - Baustelle Pantheon [Elektronski vir] : Planung, Konstruktion, Logistik. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-7640-0448-7 (broš.)
  a) arhitektura b) zgodovina c) Rim d) Pantheon e) merska analiza f) načrti g) razmerja h) postopki gradnje i) tehnologija j) gradbeni elementi k) rekonstrukcija gradnje

  72.01
  COBISS.SI-ID 26529541

  294.
          HERZOG & de Meuron : natural history / edited by Philip Ursprung. - Montréal : Canadian Centre for Architecture : L. Müller, cop. 2005. - 459 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Herzog & de Meuron, histoire naturelle. - Prevod dela: Herzog & de Meuron, Naturgeschichte. - Bibliografija: str. 447-451
  ISBN 3-03778-049-5 (broš.)
  a) Herzog & de Meuron - Exhibitions (Firma Comercial : Suiza) b) Herzog & de Meuron - Expositions c) Herzog & de Meuron d) Architecture - Switzerland - 20th century - Exhibitions e) Architecture in art - Exhibitions f) Architecture - Suisse - 20e siecle - Expositions g) Architecture dans l'art - Expositions h) Arquitectura Moderna - Siglo 20 - Suiza i) arhitektura j) arhitekturne skupine k) ybrana dela l) Heryog, Jaccques (1950- ) m) Meuron, Pierre de (1950- ) n) teorija o) komentarji p) fotografije

  72
  COBISS.SI-ID 27046661

  295.
  HOLL, Steven, 1947-
          Steven Holl : written in water / [concept, Steven Holl and Lars Müller]. - Baden : L. Müller, cop. 2002. - 1 zv. (neoštevilčen) : ilustr. ; 13 x 18 cm

  Avtorja navedena v kolofonu. - V publikaciji: : "Selection of 365 watercolor sketches from the years 1992-2002". - V publikaciji: "Published on the occasion of an exhibition held at the Architekturzentrum, Vienna". - Vsebuje tudi: Without questions : a soliloquy conversation between Yehuda Safran and Steven Holl in February 2002
  ISBN 3-907078-87-X (vezano)
  a) Holl, Steven - Notebooks, sketchbooks, etc b) Holl, Steven - Notes, esquisses, etc c) Architectural drawing - United States - 20th century. d) Watercolor painting, American - 20th century. e) Dessin d'architecture - États-Unis - 20e siecle. f) arhitektura g) arhitekti h) Holl, Steven(1947- ) i) skiciranje j) skice k) akvareli l) arhitekturna grafika m) skicirke

  72
  COBISS.SI-ID 26944005

  296.
  HÖWELER, Eric, 1972-
          Skyscraper : designs of the recent past and for the near future / Eric Höweler. - London : Thames & Hudson, 2003. - 239 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Architecture/design series)

  ISBN 0-500-28446-6 (broš.)
  a) Skyscrapers b) Architecture, Modern - 20th century. c) Architecture, Modern - 21st century. d) arhitektura e) teorija f) stolpnice g) sodobni nebotičniki h) podrobni pregled i) opis j) tloris k) fotografije l) predlogi m) World trade center

  72.01
  COBISS.SI-ID 26598149

  297.
  HYMAN, Anthony
          Gentle bridges : architecture, art and science = Zwischen den Räumen : Architektur, Kunst und Wissenschaft / Anthony Hyman, Gerhard Mack, Juhani Pallasmaa. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2003. - 119 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 3-7643-6750-4 (vezano)
  a) Research institutes - Germany - Dresden - Design b) Architecture, Modern - 20th century. c) Art and science d) Architecture and science e) arhitektura f) teorija g) umetnost h) znanost i) povezave

  72.01
  COBISS.SI-ID 26660613

  298.
  IZU, Kenro
          Sacred places / Kenro Izu ; essay by Clark Worswick. - 1st ed. - Santa Fe : Arena, 2001. - 187 str. : ilustr. ; 26 x 32 cm

  ISBN 1-892041-47-2 (vezano)
  a) Izu, Kenro b) Photography, Artistic c) Landscape photography d) Photography of art e) Travel photography f) urbanizem g) umetnost h) potovanja i) popotniška fotografija j) arhitektura k) sveti prostori l) svetišča

  726.1
  COBISS.SI-ID 26873861

  299.
  JAIRAZBHOY, Rafique Ali, 1925-
          An outline of Islamic architecture / R. A. Jairazbhoy. - Revised ed. - Karachi : Oxford University Press, 2003. - XIV, 216 str. : ilustr., načrti, zvd. ; 24 cm

  Na ov.: "Core texts for colleges". - Bibliografija: str. 191-202. - Kazala
  ISBN 0-19-579516-4 (broš.)
  a) Architecture, Islamic - History b) Architecture islamique - Histoire c) arhitektura d) teorija e) zgodovina f) arhitekturni slogi g) islamska arhitektura h) primeri i) geografska razdelitev j) teorija k) tlorisi

  72.014
  COBISS.SI-ID 27310085

  300.
  KING, Margaret L., 1947-
          The Renaissance in Europe / Margaret L. King. - London : L. King Publishing, 2003. - XV, 368 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-85669-374-0
  a) Renesansa - Evropa b) Renesančna umetnost c) Evropa - Zgodovina - 1250-1700 d) Evropa - Kulturna zgodovina - 1250-1700 e) arhitektura f) umetnost g) zgodovina h) renesansa i) Evropa j) teorija

  72.014
  7.034
  94(4)"1250/1700"
  COBISS.SI-ID 213624064

  301.
  KIRK, Terry
          The architecture of modern Italy / Terry Kirk. - New York : Princeton Architectural Press, 2005. - 2 zv. : ilustr., načrti, zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 260-274 v zv. 1; str. 258-272 v zv. 2. - Kazalo na koncu obeh obeh zv. - Vsebina: Vol. 1: Visions of utopia : 1900-present ; Vol. 2: The challenge of tradition : 1750-1900
  ISBN 1-56898-438-3 (komplet) ISBN 1-56898-420-0 (zv. 1) ISBN 1-56898-436-7 (zv. 2)
  a) Architecture, Italy b) Architecture, Modern c) arhitektura d) urbanizem e) zgodovina f) teorija g) Halija h) 1750-1900 i) 1900 do danes j) avtorji k) načrtovalci l) znamenite stavbe m) mesta

  72(450)
  COBISS.SI-ID 27220741

  302.
  LAFFON, Martine
          A home in the world : houses and cultures / Martine and Caroline Laffon ; translated from the French by Leonora Ammon. - New York : Harry N. Abrams, 2004. - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prevod dela: Habitat du monde
  ISBN 0-8109-5607-1
  a) Stanovanjska arhitektura - Bivalna kultura - Albumi b) urbanizem c) arhitektura d) kultura bivanja e) prvinska bivališča f) ljudska arhitektura

  728
  COBISS.SI-ID 10934322

  303.
  LEET, Stephen
          Richard Neutra's Miller House / Stephen Leet. - St. Louis : School of Architecture, Washington University in St. Louis ; New York : Princeton Architectural Press, 2004. - 191 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Primary material ; 1)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip049/20030215 31.html. - Bibliografija: str. 188
  ISBN 1-56898-274-7 (broš.)
  a) Neutra, Richard Joseph (1892-1970) - Criticism and interpretation b) Miller, Grace Lewis (b. 1895) - Homes and haunts - California - Palm Springs c) Neutra, Richard Joseph (1892-1970) - Critique et interprétation d) Miller, Grace Lewis (né 1895) - Résidences et lieux familiers - Californie - Palm Springs e) Miller House (Palm Springs, Calif.) f) Miller House (Palm Springs, Calif.) g) Architecture - California, Southern - 20th century. h) Architecture - Arid regions i) Mensendieck system - California - Palm Springs j) Architecture - Californie (Sud) - 20e siecle. k) Architecture - Régions arides l) Palm Springs (Calif.) - Buildings, structures, etc m) Palm Springs (Calif.) - Constructions n) arhitektura o) arhitekti p) izbrana dela q) Neutra, Richard J. (1892-1970) r) hisa Miller s) Kalifornija t) zgodovina u) korespondenca

  72
  COBISS.SI-ID 26659589

  304.
  LEFAIVRE, Liane
          Leon Battista Alberti's Hypnerotomachia Poliphili : re-cognizing the architectural body in the early Italian Renaissance / Liane Lefaivre. - Cambridge ; London : MIT Press, 1997. - 297 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 281-293. - Kazalo
  ISBN 0-262-12204-9 (vezano)
  a) Colonna, Francesco (d. 1527) b) Alberti, Leon Battista (1404-1472) - Authorship c) Colonna, Francesco (d. 1527) - Authorship d) Colonna, Francesco (d.1527) e) Alberti, Leon Battista (1404-1472) f) Colonna, Francesco (d.1527) - Authorship g) Hypnerotomachia Poliphili. h) Hypernotomachia Poliphili. i) Authorship. j) arhitektura k) teoorija l) zgodovina m) renesansa n) prva ilustrirana arhitekturna knjiga

  72.01
  COBISS.SI-ID 26387461

  305.
  LIBESKIND, Daniel, 1946-
          Breaking ground : [adventures in life and architecture] / Daniel Libeskind ; [with Sarah Crichton]. - Paperback ed. - New York : Riverhead Books, 2005. - 288 str. : ilustr. ; 20 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Avtorica navedena na vzpor. str. nasl. str.
  ISBN 0-7195-6673-8 (broš.)
  a) Libeskind, Daniel (1946-) b) World Trade Center (New York, N.Y.) c) Architects - United States - Biography d) Office buildings - Reconstruction - New York (State) - New York - Designs and plans e) arhitektura f) teorija g) arhitekti h) Libeskind, Daniel (1946- ) i) avtobiografija j) Židovski muzej Berlin k) Umetnostni muzej Denver l) imperialni vojni muzej North m) muzej Ontario n) World Trade Center

  72:929 Libeskind D.
  COBISS.SI-ID 26809861

  306.
  LINGERI, Pietro, 1894-1968
          Pietro Lingeri : 1894-1968 / a cura di Chiara Baglione, Elisabetta Susani ; con scritti di Annalisa Avon ... [et al.]. - Milano : Electa, cop. 2004. - 405 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 384-397. - Kazalo
  a) arhitektura b) arhitekti c) Lingeri, Pietro (1894-1968) d) biografije e) zbrana dela f) analiza g) teorija h) načrti i) fotografije

  72
  COBISS.SI-ID 26563333

  307.
  LOCHER, Adalbert
          Nomadic architecture : human practicality serves human emotion : exhibition design by Edgar Reinhard / text by Adalbert Locher ; [translation, Michael Robinson ; editing, David Gibbs]. - Baden : L. Müller, cop. 1998. - 319 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
  - - Nomadische Architektur : rationale Strukturen und emotionale Werte : Ausstellungdesign, Edgar Reinhard / Text, Adalbert Locher. - 35 str. : načrti ; 30 cm
  ISBN 3-907044-44-4 (vezano)
  a) Reinhard, Edgar b) Reinhard, Edgar c) Exhibit booths - Designs and plans d) Trade shows e) Exhibitions f) Architectural design g) Design architectural h) Expositions - Constructions - Dessins et plans i) Expositions - Dessins et plans j) Salons professionnels - Dessins et plans k) arhitektura l) razstavišča m) razstave n) predstavitve o) razstavni paviljoni p) prodajni saloni q) začasne zgradbe r) načrtovanje s) pprimeri t) modeli

  725.91
  COBISS.SI-ID 26945029

  308.
  LONG, Marshall
          Architectural acoustics / by Marshall Long. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XXVI, 844 str. : načrti, graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 813-828. - Kazalo
  ISBN 0-12-455551-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-455551-8 (ISBN-13)
  a) Architectural acoustics b) arhitektura c) fizika d) akustika e) zgodovina f) osnove akuastike g) zvok h) hrup i) meritve j) odboj zvoka k) zaprti prostori l) prenos zvoka m) vibracije n) zvočna izolacija o) talne konstrukcije p) večstanovanjske stavbe q) pisarne r) predavalnice s) zvočni ojačevalci t) dvorane u) avditoriji v) snemalni studiji w) izračuni

  72.011
  COBISS.SI-ID 27343365

  309.
  LORENZ-Ladener, Claudia
          Naturkeller : Umbau und Neubau von Räumen zur Frischlagerung von Obst und Gemüse / Claudia Lorenz-Ladener. - 7., durchgesehene Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2003. - 139 str. : ilustr., načrti ; 20 x 21 cm

  Bibliografija: str. 138-139
  ISBN 3-922964-98-2
  a) arhitektura b) načrtovanje c) kleti d) vinske kleti e) zemljanke f) podzemne shrambe g) vkopane hiše h) izolacija i) konstrukcije j) zgodovina k) primeri l) analize

  728.9
  COBISS.SI-ID 27377413

  310.
          MATERIAL world 2 : innovative materials for architecture and design / written by MatériO. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser--Publishers for Architecture, 2005. - 400 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 978-3-7643-7279-8 (ISBN-13) ISBN 3-7643-7279-6 (ISBN-10)
  a) Materials - Technological innovations b) Interior architecture c) arhitektura d) industrijsko oblikovanje e) materiali f) inovativni materiali g) sodobne izvedbe h) sintetika i) naravni materiali j) tekstil k) kovine l) primeri

  72.01
  COBISS.SI-ID 27254789

  311.
  MINKE, Gernot, 1937-
          Das neue Lehmbau-Handbuch : Baustoffkunde - Konstruktionen - Lehmarchitektur / Gernot Minke. - 6., verbesserte und erweiterte Aufl. - Staufen im Breisgau : Ökobuch, 2004. - 349 str. : ilustr., načrti ; 22 cm

  Bibliografija: str. 338-342. - Kazalo
  ISBN 3-936896-11-9
  a) arhitektura b) načrtovanje c) gradnja z ilovico d) zgodovina e) primeri f) postopki g) butana hiša h) opeka iz ilovice i) ekološka gradnja j) tradicionalne tehnike gradnje

  72.01
  COBISS.SI-ID 27377925

  312.
          MODERN movement heritage / edited by Allen Cunningham. - London ; New York : E & FN Spon, 1998. - XVII, 180 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-419-23230-3 (broš.)
  a) Architecture, Modern - 20th century - Conservation and restoration b) Architecture, Modern - 20th century. c) Architecture - Conservation and restoration d) ARQUITETURA MODERNA (SÉCULO 20) e) MONUMENTOS (CONSERVAÇAO;RESTAURAÇAO) f) Architecture - 20e siecle - Conservation et restauration g) arhitektura h) moderna arhitektura i) modernizem j) arhitekturna dediščina k) varstvo kulturne dediščine l) DOCOMOMO m) prenova n) registri o) primeri

  72:719
  COBISS.SI-ID 25535074

  313.
  PRAMAR, V. S., 1928-2004
          A social history of Indian architecture / V. S. Pramar. - Delhi : Oxford University Press, 2005. - IX, 256 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  ISBN 0-19-567039-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-567039-4 (ISBN-13)
  a) Architecture - India - History b) Architecture and society - India - History c) arhitektura d) teorija e) zgodovina f) arhitekturni slogi g) indijska arhitektura h) stanovanjska arhitektura i) svetišča

  72.014
  COBISS.SI-ID 27311109

  314.
  SCHILLBERG, Klaus
          Bauen und sanieren mit Lehm : Kork, Hanf und Schilf in modernen Lehmbautechniken / Klaus Schillberg, Heinz Knieriemen. - Aarau : AT Verlag, cop. 2001. - 159 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 3-85502-688-2 (vezano)
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) naravni gradbeni materiali d) ekološka gradnja e) tradicionalne tehnike gradnje f) ilovica g) pluta h) trstika i) slama j) sodobne izvedbe k) sanacije

  72:624.011
  COBISS.SI-ID 26776069

  315.
  SCHULZE, Franz, 1927-
          Illinois Institute of Technology : an architectural tour / by Franz Schulze ; with photographs by Richard Barnes ; foreword by Lew Collens. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, 2005. - XV, 111 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The campus guide)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip052/20040244 46.html. - Bibliografija: str. 106. - Kazalo
  ISBN 1-56898-482-0 (broš.)
  a) Illinois Institute of Technology b) arhitektura c) univerzitetne stavbe d) inštituti e) zgodovina f) arhitekturni vodniki g) kampusi h) Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969) i) Koolhaas, Rem (1944- )

  727.3
  COBISS.SI-ID 26648581

  316.
  SPUYBROEK, Lars, 1959-
          Nox : machining architecture / Lars Spuybroek. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 389 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 385-389
  ISBN 0-500-28519-5 (broš.)
  a) NOX (Firm) b) Architectural design - Computer simulation c) Virtual reality in architecture d) Architecture - Netherlands - 20th century. e) Architecture - Netherlands - 21st century. f) Architectural practice, International g) arhitektura h) arhitekturne skupine i) NoX j) Nizozemska k) načrtovanje s pomočjo računalnika l) organske strukture m) zbrana dela n) Spuybroek, Lars (1959- )

  72
  COBISS.SI-ID 27255045

  317.
          SUSTAINABLE architectures : cultures and natures in Europe and North America / edited by Simon Guy and Steven A. Moore. - 1st ed. - New York ; London : Spon Press, 2005. - XIII, 269 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 241-263. - Kazalo
  ISBN 0-415-70044-2 (vezano) ISBN 0-415-70045-0 (broš.)
  a) Sustainable architecture b) Architecture - Environmental aspects c) Architecture - Europe d) Architecture - North America e) arhitektura f) teorija g) trajnostna gradnja h) načrtovabje i) ekološka gradnja j) energetsko učinkovite hiše

  72
  COBISS.SI-ID 26673925

  318.
          VERNACULAR architecture in the 21st century : theory, education and practice / edited by Lindsay Asquith and Marcel Vellinga. - London ; New York : Taylor & Francis, 2006. - XVIII, 294 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0510/2005009 321.html. - Bibliografija: str. 269-287. - Kazalo
  ISBN 0-415-35795-0 (ISBN-10 broš.) ISBN 978-0-415-35795-1 (ISBN-13 broš.) ISBN 0-415-35781-0 (ISBN-10 vezano) ISBN 978-0-415-35781-4 (ISBN-13 vezano)
  a) Vernacular architecture b) arhitektura c) ljudska arhitektura d) vernakularna arhitektura e) 21. stol. f) teorija g) tradicija h) trajnostna gradnja i) vzori j) izkušnje k) razvoj l) izobraževanje

  72.01
  COBISS.SI-ID 26961669

  319.
  WACHSMANN, Konrad
          Building the wooden house : technique and design / Konrad Wachsmann ; with new contributions of Christa & Michael Grüning and Christian Sumi ; translation by Peter Reuss. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 1995. - 141 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  ISBN 3-7643-5134-9
  a) arhitektura b) zgodovina c) lesena hiša d) 30-a leta e) 20.stol. f) tramovna hiša g) panelna metoda h) brunarica i) primeri j) Wachsmann, Konrad(1901-1980)

  72:694
  COBISS.SI-ID 35716

  320.
          WHAT is architecture? / edited by Andrew Ballantyne. - London ; New York : Routledge, 2002. - XII, 206 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy044/2001040812 .html. - Bibliografija: str. 184-202. - Kazalo
  ISBN 0-415-25626-7 (vezano) ISBN 0-415-25627-5 (broš.)
  a) Architecture - Philosophy b) Architecture - Philosophie c) arhitektura d) teorija e) filozofija f) eseji

  72.01
  COBISS.SI-ID 26733061

  321.
  YANNI, Carla
          Nature's museums : Victorian science and the architecture of display / Carla Yanni. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2005. - XVI, 199 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 187-196. - Kazalo
  ISBN 1-56898-472-3 (broš.)
  a) Oxford University Museum of Natural History (London, England) b) Edinburgh Museum of Science and Art c) Natural History Museum d) Museum architecture - Great Britain - History - 19th century. e) Natural history museums - Great Britain - History - 19th century. f) Natural history - Great Britain - History - 19th century. g) arhitektura h) zgodovina i) javne zgradbe j) naravoslovni muzeji k) 19.stol. l) načrtovanje m) viktorijanska doba n) načrti o) študije primerov

  727.7
  COBISS.SI-ID 26649861

  322.
          YOUR private sky : discourse : R. Buckminster Fuller / edited by Joachim Krausse, Claude Lichtenstein. - Baden : L. Müller publishers ; Zürich : Museum of Design, cop. 2001. - 320 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 310-315. - Kazalo
  ISBN 3-907044-94-0 (vezano)
  a) Fuller, Richard Buckminster (1895-) b) Technology - Philosophy c) Technology and civilization d) Design e) arhitektura f) arhitekti g) Fuller, Richard Buckminster (1895-1983) h) biografija i) zbrana dela j) teorija k) komentarji

  72:929Fuller, R. B.
  COBISS.SI-ID 26943493

  323.
          YOUR private sky : R. Buckminster Fuller : the art of design science / edited by Joachim Krausse, Claude Lichtenstein ; [translation, Steven Lindberg, Julia Thorson]. - Baden : L. Müller, cop. 1999. - 527 str. : ilustr. ; 25 cm

  V kolofonu: "A collaborative project of: Museum für Gestaltung Zürich, Design Museum London, Kunsthalle Tirol, Stiftung Bauhaus Dessau, Zeppelin-Museum Friedrichshafen, Lars Müller Publishers, in cooperation with the Buckminster Fuller Institute". - Bibliografija: str. 520-521. - Kazalo
  ISBN 3-907044-88-6 (vezano)
  a) Fuller, Richard Buckminster (1895-) - Exhibitions b) Fuller, Richard Buckminster (1895-) - Catalogues c) Design - Exhibitions d) Ingénieurs - États-Unis - Biographies e) Architectes - États-Unis - Biographies f) Inventeurs - États-Unis - Biographies g) Conception technique h) arhitektura i) arhitekti j) Fuller, Richard Buckminster (1895-1983) k) biografije l) zbrana dela m) teorija n) komentarji

  72:929Fuller, R. B.
  COBISS.SI-ID 26943237


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  324.
          The BIG book of color in design / edited by David E. Carter. - 1st paperback printing. - New York : HDI, 2004. - 384 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-06-074800-1 (broš.)
  a) Color in design b) Commercial art c) umetnost d) grafično oblikovanje e) design f) barve g) barvne sheme h) kombinacije i) kompatibilnost j) barvni vtis k) primeri

  744
  COBISS.SI-ID 26624005

  325.
  BURTON, Kenneth S.
          Band saw tips & tricks / Kenneth Burton. - Cincinnati : Popular Woodworking Books, 2004. - 128 str. : ilustr., načrti ; 28 cm. - (Cutting-edge)

  Kazalo
  ISBN 1-55870-702-6 (broš.)
  a) Band saws b) Woodwork c) umetnost d) uporabna umetnost e) ročne spretnosti f) oblikovanje lesa g) obdelava h) orodje i) postopki

  745.51
  COBISS.SI-ID 27236869

  326.
          COMPLETE book of tips, tricks & techniques / by the editors of Popular Woodworking. - Cincinnati : Popular Wookworking Books, 2004. - 256 str. : ilustr., načrti ; 28 cm. - (Popular woodworking)

  Kazalo
  ISBN 1-55870-716-6 (broš.) ISBN 1-55870-717-4
  a) Woodwork b) Workshops - Equipment and supplies c) Woodworking tools d) Woodwork e) Workshops - Equipment and supplies f) Woodworking tools g) umetnost h) uporabna umetnost i) ročne spretnosti j) oblikovanje lesa k) obdelava l) orodje m) postopki

  745.51
  COBISS.SI-ID 27102213

  327.
          INFORMATION design source book : recent projects = anwendungen heute / IIDj, Institute for Information Design Japan, editor = Herausgeber ; [translation, English-German, Anja Welle]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2005. - 307 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 305-306
  ISBN 3-7643-7121-8 (broš.) ISBN 978-3-7643-7121-0
  a) Communication in design b) Visual communication c) Multimedia systems - Design d) umetnost e) grafično oblikovanje f) design g) zaščitni znaki h) znakovni sistemi i) izdelki j) grafika k) pregled l) viri informacij

  744
  COBISS.SI-ID 26732549

  328.
          JAPANESE design / [editors, Jaume Nasple & Kyoko Asakura]. - Köln : Daab, cop. 2004. - 399 str. : ilustr. ; 24 cm

  Urednika nevedena v kolofonu
  ISBN 3-937718-07-9 (broš.)
  a) Architecture, Modern b) Architecture, Japanese c) Interior decoration - Japan d) arhitektura e) notranja oprema f) Japonska g) interier h) design i) trgovine j) restaVRACIJE k) KAVARNE l) PROSTORI YA SPROSTITEV m) STANOVANJA n) PISARNE o) primeri

  747
  COBISS.SI-ID 26541317

  329.
  METCALFE, Jack
          Intarsien : [Technik und Gestaltung Schritt für Schritt] / [Text, Diagramme und Fotografien] Jack Metcalfe & John Apps ; [aus dem Englischen übersetzt von Maria Gurlitt-Sartori]. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2005. - 176 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dodatek k nasl. in prevajalka navedena na ov. - Kazalo
  ISBN 3-421-03511-3
  a) Intarzije - Izdelava - Priročniki b) umetnost c) uporabna umetnost d) ročne spretnosti e) oblikovanje lesa f) intarzije g) pohištvo h) dekoracije i) postopki j) primeri

  745
  684.62(035)
  COBISS.SI-ID 11501618

  330.
  ROBINSON, Larry, 1953-
          The art of inlay : design & technique for fine woodworking / by Larry Robinson ; photography by Richard Lloyd. - Revised & expanded [ed.]. - San Francisco : Backbeat Books, 2005. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0510/2005010 275.html. - Bibliografija: str. 126-127
  ISBN 0-87930-835-4 (broš.)
  a) Marquetry b) Musical instruments c) Decoration and ornament d) umetnost e) uporabna umetnost f) ročne spretnosti g) oblikovanje lesa h) intarzije i) dekoriranje

  745
  COBISS.SI-ID 27101701

  331.
  SOWLE, David
          Complete step-by-step upholstery / David Sowle and Ruth Dye. - London : New Holland, 2005. - 160 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84330-797-9 (vezano)
  a) Upholstery b) umetnost c) obrti d) oblazinjeno pohištvo e) izdelava f) orodje g) material h) postopki i) naredi sam

  749
  COBISS.SI-ID 27102981

  332.
  TABOR, Raymond
          Green woodworking pattern book : over 300 traditional craft designs / Ray Tabor. - London : Batsford, 2005. - 239 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Bibliografija: str. 236. - Kazalo
  ISBN 0-7134-8914-6 (broš.)
  a) Woodwork - Amateurs' manuals b) Woodwork - Patterns c) umetnost d) oblikovanje lesa e) neobdelan les f) šibje g) postopki h) izdelava i) ograje j) plotovi k) senčnice l) lesena posoda m) leseno vrtno orodje n) vrtno pohištvo o) košare p) igrače

  745.51
  COBISS.SI-ID 27102725


  77 FOTOGRAFIJA.


  333.
  LUDENS, Rebecca
          Teach yourself visually scrapbooking [Elektronski vir] / by Rebecca Ludens and Jennifer Schmidt. - Besedilni in slikovni podatki. - Hoboken : J. Wiley & Sons ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2006. - (Visual read less, learn more) (Teach yourself visually)

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=149916 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega X, 300 str. - Kazalo
  ISBN 0-47-003781-4
  a) Photography - Digital techniques b) Photographs - Conservation and restoration c) Scrapbooks d) Electronic books e) fotografija f) računalništvo g) računalniška grafika h) digitalne slike i) tehnike lepljenja j) digitalne tehnike k) obdelava slik l) priročniki

  77.024:004.9
  COBISS.SI-ID 27585541


  796 ŠPORT. REKREACIJA.


  334.
  NOICE, Alison
          Yachtmaster exercises : for sail & power / Alison Noice. - London : Adlard Coles Nautical, 2005. - V, 106 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 25 cm + 1 zvd. (100 x 77 cm zložen na 20 x 15 cm)

  ISBN 0-7136-7126-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7136-7126-1 (ISBN-13)
  a) Seamanship b) Seamanship - Examinations, questions, etc c) Yachting d) Yachting - Examinations, questions, etc e) vodni športi f) navtika g) pomorska plovba h) jadranje i) navigacija j) krmarjenje k) jadralne veščine l) učenje jadranja m) motorni čolni n) vaje o) učbeniki

  797.14/.15(075)
  COBISS.SI-ID 27463685


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  335.
  BURKELJCA, Milojka
          Pojmovnik izrazov iz naftno-plinske panoge / Milojka Burkeljca. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Društvo Slovenski nacionalni naftni komite Svetovnega naftnega kongresa (SNNK-WPC), 2005 (Ljubljana : Birografika Bori). - 136 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

  700 izv. - Bibliografija: str. 135-136
  ISBN 961-238-443-6
  a) naftna industrija b) petrokemija c) slovar izrazov d) angleški e) slovenski

  665.6/.7(038)=163.6
  COBISS.SI-ID 219780096

  336.
  COWAN, Henry J.
          Dictionary of architectural and building technology [Elektronski vir] / Henry J. Cowan and Peter R. Smith ; with contributions by W. K. Chow ... [et al.]. - 4th ed. - Besedilni in slikovni podatki. - London ; New York : Taylor & Francis Routledge ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2004

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=115491 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XIV, 338 str.
  ISBN 0-20-378638-6
  a) Architecture - Dictionaries b) Building - Dictionaries c) Architecture - Dictionnaires anglais d) Construction - Dictionnaires anglais e) Electronic books f) tehniški slovarji g) strokovni izrazi h) terminologija i) arhitektura j) gradbeništvo k) angleški slovarji

  801.316.4:[72+624]=20
  COBISS.SI-ID 27584261

  337.
  ŠLENC, Sergij
          Veliki slovensko-italijanski slovar = Grande dizionario sloveno italiano / Sergij Šlenc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 (Ljubljana : MKT print). - XIV, 1539 str. ; 24 cm. - (Slovarji DZS)

  ISBN 86-341-1999-8
  a) Slovarji - Slovenščina - Italijanščina b) slovar c) slovenski d) italijanski

  811.163.6'374=131.1
  COBISS.SI-ID 225272832

  338.
  WIESTHALER, Fran
          Latinsko-slovenski slovar / Fran Wiesthaler. - Ljubljana : Kres, 1993-<2005>. - Zv. <1-5> ; 25 cm. - (Zbirka Veliki slovarji)

  Dosedanja vsebina:
  1: A-Col / [sodelovali so Bronislava Aubelj, Ksenija Geister, Renata Hrovatič]. - 1993 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 650 str. - Predgovor / Kajetan Gantar: str. 7-9
  2: Coll-Ex / [sodelovali so Bronislava Aubelj ... et al.]. - 1995 (Ljubljana : Ljudska pravica)
  3: F-K / [sodelovali so Marjan Cimerman ... et al.]. - 1999 (Ljubljana : Optima)
  4: L-Perf / [sodelovali so Marija Helena Kališnik ... et al.]. - 2002. - 705 str.
  5: Perg-Sic / [sodelovali so Tina Bernik ... et al.]. - 2005. - 728 str.
  ISBN 86-7823-024-X (zv. 1) ISBN 86-7823-073-8 ISBN 86-7823-073-9 ! (zv. 2) ISBN 86-7823-205-6 (zv. 3) ISBN 86-7823-292-7 (zv. 4) ISBN 86-7823-389-3 (zv. 5)
  a) Slovarji - Latinščina - Slovenščina b) slovar c) latinski d) slovenski

  811.124'02'374=163.6
  COBISS.SI-ID 36707072


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  339.
          ALBANIA : a patrimony of European values : a short encyclopedia of Albanian history and cultural heritage / [project manager Genc Myftiu ; translators Stavri Pone ... et al.]. - Tirana : Seda, 2000 ([Kranj : Gorenjski tisk]). - 266 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nasl. na hrbtu knj.: Guide of Albanian history and cultural heritage. - Bibliografija
  a) Albanija - Domoznanstvo b) urbanizem c) geografija d) kultura e) zgodovina f) Albanija

  9
  308(496.5)
  94(496.5)
  930.85(496.5)
  COBISS.SI-ID 111755776

  340.
          ENCYCLOPEDIA of caves and karst science [Elektronski vir] / John Gunn, editor. - Besedilni in slikovni podatki. - New York : Taylor & Francis Routledge ; Boudler : Netlibrary [distributer], 2004

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=115572 (Dostopno članom UL do konca leta) . - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega XVIII, 902 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-20-348385-5
  a) Caves - Encyclopedias b) Karst - Encyclopedias c) Espeleologia d) Electronic books e) enciklopedije f) speleologija g) jamarstvo h) kraške jame i) kraški pojavi

  910.3:551.44(031)
  COBISS.SI-ID 27579909


  NASLOVNO KAZALO
  • 2005 SAE handbook 3
  • The 2006-2011 world outlook for MP3 players 84
  • The 2006-2011 World Outlook for Wire Connectors for Electrical Circuitry 173

  • 9eme concept 258

  • Activated carbon adsorption 232
  • The Adlard Coles book of diesel engines 153
  • Adobe Creative Suite 2 workflow 47
  • Adobe Illustrator CS2. Level one 52
  • ADR 2005 24
  • Advanced digital signal processing and noise reduction 171
  • African-American architects 278
  • Air, fuels and flue gases 237
  • Albania 339
  • American corporate identity 2005 250
  • Analysis and algorithms for service parts supply chains 225
  • Architectural acoustics 308
  • Architecture and its ethical dilemmas 279
  • The architecture of modern Italy 301
  • The art of inlay 330
  • As found 280
  • ASP.NET 2.0 cookbook 69
  • Assembly line design 228
  • Astronomy 94
  • Asymmetric catalysis on industrial scale 231
  • At the bench 116
  • Atoms, molecules and lasers 125
  • Automatic control systems 244
  • Automotive steering, suspension, and wheel alignment 198

  • Band saw tips & tricks 325
  • Bauen und sanieren mit Lehm 314
  • Baustelle Pantheon 293
  • Below ground level 282
  • Beyond oil and gas 236
  • Beyond the international space station 199
  • The big book of color in design 324
  • Biochemistry 137
  • Biogas-Praxis 233
  • Bonding theory for metals and alloys 148
  • Brandscaping 283
  • Breaking ground 305
  • Brilliant Adobe Photoshop CS2 48
  • Brilliant Macromedia Flash 8 49
  • Broadband microwave amplifiers 176
  • Building safe systems in aviation 211
  • Building simply 284
  • Building the wooden house 319

  • CAD/CAM update. Vol. 18, no. 3 218
  • Camera Raw with Photoshop for dummies 78
  • The challenge of tradition : 1750-1900 301
  • Chemistry & chemical reactivity 124
  • Chemistry 123 , 131
  • Chemistry in alternative reaction media 114
  • Chilton European mechanical service 200
  • Chip design for submicron VLSI 175
  • Christophe Pillet 259
  • City as landscape 273
  • Classical mechanics 102
  • Classroom manual 198
  • Classroom manual for automotive fuels and emissions 209
  • Complete book of tips, tricks & techniques 326
  • Complete step-by-step upholstery 331
  • Computational ergodic theory 34
  • Computational fluid dynamics 100
  • Concepts in biochemistry 133
  • Concurrency 71
  • Contemporary abstract algebra 38
  • Continuous system simulation 57

  • Data binding with Windows Forms 2.0 83
  • Decker Maschinenelemente 156
  • Defining digital architecture 285
  • Design first 276
  • Design for manufacturability & concurrent engineering 217
  • Design museums of the world 286
  • Design of concrete structures 248
  • Design of hydraulic gates 194
  • Design patterns in Java 75
  • Designmuseen der Welt 286
  • Developing digital architecture 287
  • Dictionary of architectural and building technology 336
  • Differential equations with boundary value problems 43
  • Discrete mathematics 36
  • DIY 245
  • Dreamweaver 8 56 , 74
  • Dynamics 113
  • Dynamics of flight 204

  • Earthquake geotechnical engineering 188
  • The effects of air pollution on the built environment 20
  • Eladio Dieste 289
  • Electric machines 170
  • Elementary numerical analysis 28
  • Encyclopedia of caves and karst science 340
  • The end of oil 151
  • Energy 150
  • Engineering design with SolidWorks 2005 86
  • Environmental biotechnology 21
  • Esprima 04 255
  • Essentials of organic chemistry 119
  • Etienne Robial 260
  • The European Environment 22
  • Evolving cosmos 97
  • Excel workbook for dummies 65
  • Experiments in biochemistry 136
  • Explanations 1
  • Expressing structure 290

  • Failure mode effects analysis 220
  • Fibreglass boats 202
  • Fields medallists' lectures 37
  • Food processing handbook 234
  • Fuel cell fundamentals 168
  • Fundamental manufacturing processes 221 , 222
  • Fundamentals of fluid mechanics 107
  • Fundamentals of machining and machine tools 155
  • Fundamentals of modern manufacturing 221 , 222
  • Fundamentals of space systems 205

  • Gender space architecture 291
  • Gentle bridges 297
  • The geometry of art and life 39
  • Gestalten mit Holz im Garten 267
  • Getting it right in print 254
  • Global warming 25
  • Globus Cassus 275
  • Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 3, Notranjska. Knj. 1, Med Planino, Postojno in Senožečami 261
  • Grande dizionario sloveno italiano 337
  • Graphic design school 252
  • Green woodworking pattern book 332
  • Grid systems 253
  • Ground and water bioengineering for erosion control and slope stabilization 23
  • Groundswell 272
  • Guide to energy management 149

  • Handbook of automotive engineering 207
  • Handbook of CCD astronomy 95
  • Handbook on theoretical and algorithmic aspects of sensor, ad hoc wireless, and peer-to-peer networks 180
  • Handbuch der Gewindetechnik und Frästechnik 159
  • Hazardous materials characterization 128
  • Heating, ventilating, and air conditioning 247
  • Helvetica 257
  • Herzog & de Meuron 294
  • High-altitude airships for the future force Army 17
  • High-power converters and AC drives 172
  • Holzpellet-Heizungen 246
  • A home in the world 302
  • How libraries and librarians help 7

  • Illinois Institute of Technology 315
  • Individual choice behavior 42
  • Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju 9
  • Information design source book 327
  • Information resources and library services in electronic environment 9
  • Information technology security & risk management 88
  • Inspired 3D short film production 251
  • Intarsien 329
  • Intellectual property rights for engineers 16
  • Internal combustion engine handbook 160
  • Introduction to electrodynamics 167
  • Introduction to flight 196
  • Introduction to health physics 135
  • Introduction to thermal and fluids engineering 104
  • iTunes 6 and iPod 89
  • Ivor Horton's beginning Visual C++ 2005 67
  • Izdelava prvih atomskih bomb 143

  • Japanese design 328

  • Kinderwerkstatt Bäume 265

  • The laboratory companion 118
  • LabView7Express 55
  • Landslides in practice 142
  • Latinsko-slovenski slovar 338
  • Learning C# 2005 70
  • Learning Macromedia Dreamweaver 8 87
  • Learning Macromedia Flash 8 93
  • Ledene gore, padajoče domine in druge prigode iz uporabne matematike 29
  • Leon Battista Alberti's Hypnerotomachia Poliphili 304
  • Linux bible 82
  • Linux for programmers and users 63
  • Linux Patch Management 68

  • Macaw's pipeline defects 161
  • Maintenance theory of reliability 226
  • MAK value documentations. Pt. 1 235
  • Management for engineers, scientists and technologists 219
  • Managing the construction process 187
  • Managing the unknown 224
  • Managing your business with Outlook 2003 for dummies 90
  • Mass, identity, architecture 281
  • Matematička analiza u R [na] n 46
  • Matematika v srednji šoli 41
  • Material world 2 310
  • Materials degradation and its control by surface engineering 144
  • Materials processing during casting 157
  • Mathematical modeling for the life sciences 40
  • Mathematical tools in signal processing with C++ & Java simulations 183
  • Measured tones 103
  • Mechanical engineering 4
  • Mechanical science 99
  • Mechanics of composite materials 147
  • Mechanics of materials 110
  • Mechatronics 242
  • Metal cutting theory and practice 165
  • Metal powders 239
  • Metals, materials, fuels, emissions, threads, fasteners, and common parts 3
  • Methods, standards, and work design 10
  • Metoda konačnih elemenata 45
  • Microbiology 134
  • Microbiology laboratory 139
  • Microelectronics 174
  • Micromechatronics 243
  • Microsoft SQL Server 2005 for dummies 92
  • Military avionics systems 213
  • Mirrors of infinity 277
  • Modern movement heritage 312
  • Molecular modelling for beginners 122
  • The MPEG-21 book 181

  • NASA 206
  • Nature and design 18
  • Nature's museums 321
  • Naturkeller 309
  • Naučimo se uporabljati Access 2003 79
  • Naučimo se uporabljati Excel 2003 80
  • Nessus, Snort, & Ethereal power tools 51
  • The network society 269
  • Das neue Lehmbau-Handbuch 311
  • 9eme concept 258
  • A new vision for housing 266
  • Nomadic architecture 307
  • Nomadische Architektur 307
  • The non-designer's type book 263
  • Nonlinear dynamics of a wheeled vehicle 197
  • Nox 316

  • On the quantum theory of line-spectra 117
  • On-highway vehicles (Part II) and off-highway machinery 3
  • Osnove biomehanike bipedalne hoje 141
  • Osnove matričnega računa 44
  • An outline of Islamic architecture 299

  • Particle astrophysics 96
  • Parts & components and on-highway vehicles (Part I) 3
  • Perceptual audio evaluation 177
  • Peugeot Scooters 212
  • Photoshop Elements 4 73
  • PHP programming with MySQL 64
  • Physical chemistry 121
  • Physical chemistry calculations 130
  • Physical chemistry for the life sciences 115
  • Pietro Lingeri 306
  • Plant secondary metabolism 127
  • Plastics finishing 241
  • Plastics machining & assembly 227
  • Plastics materials and processes 240
  • Pojmovnik izrazov iz naftno-plinske panoge 335
  • Praxisvideo Gefahrstoffe. 1, Gefahrstoffe sicher handhaben 11
  • Praxisvideo Gefahrstoffe. 2, Gefährdungen durch Lösungsmittel 12
  • Praxisvideo Gesundheitsschutz. 1, Vorbeugender Gesundheitsschutz bei der Bildschirmarbeit 13
  • Praxisvideo Schweißtechnik 14
  • Preventing earthquake disasters 190
  • Principles of biochemistry 138
  • Principles of information systems security 60
  • Principles of statistical physics 111
  • Principles of water resources 132
  • Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov 216
  • Priročnik za varno in zdravo delo 15
  • Proceedings of the tenth world conference on earthquake engineering, 19-24 July 1992, Madrid, Spain 193
  • Pump user's handbook 154
  • Putting XML to work in the library 76

  • Q & A 2
  • Quantum wells, wires, and dots 146
  • Quicken 2006 for starters 54

  • Raman spectroscopy in archaeology and art history 126
  • Regenwasser für Garten und Haus 184
  • The Renaissance in Europe 300
  • Rešene naloge iz matematike 2 30
  • Rešene naloge iz matematike 3 31
  • Rešene naloge iz matematike 4 32
  • Reza Abedini 249
  • Rheometry of pastes, suspensions, and granular materials 145
  • Richard Neutra's Miller House 303
  • Rohre, Rohrleitungsteile und Rohrverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen 5
  • Roloff/Matek Maschinenelemente 163
  • Roloff/Matek Maschinenelemente. Normung, Berechnung, Gestaltung 163

  • Sacred places 298
  • SAP/R3 enterprise software 66
  • Scattering and structures 108
  • Scents of the city 268
  • Self-organization and the city 271
  • Ship motion control 214
  • Shop manual 198
  • Shop manual for automotive fuels and emissions 209
  • Shriver & Atkins inorganic chemistry 129
  • Site engineers manual 191
  • Skype me! 182
  • Skyscraper 296
  • A social history of Indian architecture 313
  • Software engineering for Internet applications 50
  • Das Solarbuch 152
  • Solarbuch 152
  • Speech separation by humans and machines 6
  • SQL cookbook 77
  • Standard handbook of chains 164
  • Standards for engineering design and manufacturing 223
  • Statika konstrukcija 185
  • Statistical thermodynamics 105
  • Steam in the air 210
  • Steel structures 192
  • Steven Holl 295
  • The structure and properties of water 120
  • Subways 288
  • Successful RFPs in construction 186
  • Survey sampling 33
  • SUSE Linux 10 bible 59
  • Sustainability science and engineering 26
  • Sustainable architectures 317

  • Tabas 262
  • Taguchi's quality engineering handbook 229
  • Taschenbuch der Werkzeugmaschinen 166
  • Teach yourself visually scrapbooking 333
  • Technisches Wörterbuch 212
  • TechOne 203
  • Teorija trdne snovi 109
  • The theory of magnetism made simple 106
  • Thermodynamics 112
  • A time and place 256
  • Tool Finder 2.3 159
  • Topics in statistical mechanics 101
  • Tourists in historic towns 270
  • Trenchless technology 189

  • Ukrotimo podatke 81
  • Understanding aircraft structures 201
  • Univerzalna decimalna klasifikacija 8
  • Up from zero 292
  • An urban approach to climate sensitive design 264
  • Urbanscape Switzerland 274
  • Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma 98

  • Value creation 238
  • Value stream management. Tape 2, The fundamentals of lean 230
  • Vector calculus 35
  • Veliki slovensko-italijanski slovar 337
  • Vernacular architecture in the 21st century 318
  • Virtualization with VMware ESX Server 91
  • The Visibooks guide to Photoshop CS2 85
  • Visions of utopia : 1900-present 301
  • Vzdrževanje strojev in naprav 158

  • Water treatment 195
  • Welding robots 162
  • What is architecture? 320
  • When smoke ran like water 19
  • Wiki 61
  • Wiki-Tools 62
  • Wildlife and roads 27
  • Windkraftanlagen 169
  • Wireless communications 179
  • Wireless hacks 178
  • Without questions : a soliloquy conversation between Yehuda Safran and Steven Holl in February 2002 295
  • World spice plants 140
  • Wrox's Visual C# 2005 Express Edition starter kit 53

  • X-15 diary 215
  • XSLT cookbook 72

  • Yachtmaster exercises 334
  • You have control! 208
  • Your private sky 322 , 323

  • Zero configuration networking 58
  • Zwischen den Räumen 297


  IMENSKO KAZALO
  • Abedini, Reza (1967-) 249
  • Ables, King (avtor) 63
  • Abraham, Martin A. (1961-, urednik) 26
  • Adams, Dave J. 114
  • Agapiou, John S. (avtor) 165
  • Ahačič, Kozma (drugo, korektor, lektor) 338
  • Akerlind, Ulla (avtor) 157
  • Alberti, Leon Battista (umetnik, z enoto povezano ime) 304
  • Albrechts, Louis (urednik) 269
  • Alfirević, Ivo 98
  • Alspach, Jennifer 47
  • Ambrožič, Melita (1956-, urednik) 9
  • American Chain Association 164
  • Ammon, Lenora (prevajalec) 302
  • Anderson, Andy 48 , 49
  • Anderson, David M. (P.E.) 217
  • Anderson, John David (Jr.) 196
  • Anderson, Stanford (urednik) 289
  • Andersson, Eve Astrid 50
  • Andrzejewski, Ryszard 197
  • Apps, John (avtor, fotograf) 329
  • Archibald, Neil 51
  • Architektur Zentrum Wien 295
  • Argent, Colin (urednik) 161
  • Arnold, David (matematik, avtor) 43
  • Asquith, Lindsay (urednik) 318
  • Atherton, Mark A. (avtor) 18
  • Atiyah, Michael Francis (1929-, urednik) 37
  • Atkins, Peter William (1940-) 115
  • Atkins, Peter William (1940-, avtor) 129
  • Atkinson, Kendall E. 28
  • Aubelj, Bronislava (korektor) 338
  • Awrejcewicz, Jan (1952-, avtor) 197

  • Babič, Matjaž (1962-, korektor, lektor) 338
  • Bagley, Dean 52
  • Baglione, Chiara (urednik) 306
  • Bajd, Tadej (pisec recenzij) 141
  • Ballantyne, Andrew (urednik) 320
  • Banks, Robert B. 29
  • Bansal, Roop Chand 232
  • Banyamin, Ben Y. (avtor) 176
  • Barker, David H. (urednik) 23
  • Barker, F. Scott 53
  • Barker, Kathy (1953-) 116
  • Bartlett, Tim 153
  • Batchelor, Andrew W. 144
  • Bates, Paul D. (urednik) 100
  • Batič, Martin (avtor) 15
  • Baudrillard, Jean 281
  • Baur, Ruedi (avtor) 268
  • Bech, Soren 177
  • Benedik, Martin (1950-, korektor, lektor) 338
  • Bernik, Tina (drugo) 338
  • Biafore, Bonnie 54
  • Biedermann, Edith (avtor) 265
  • Bishop, Robert H. (1957-) 55
  • Bizjak, Grega (1966-, avtor) 15
  • Blaser, Hans-Ulrich (urednik) 231
  • Bloch, Heinz P. (1933-) 154
  • Bodner, George M. (avtor) 131
  • Boggess, Albert (avtor) 43
  • Bohr, Niels Henrik David (1885-1962) 117
  • Bollinger, Steven R. (producent) 227
  • Bolmsjö, Gunnar (avtor) 162
  • Bolton, William (1933-) 99
  • Boothroyd, Geoffrey 155
  • Böse, Karl Heinz 184
  • Boyer, Rodney F. 133
  • Braess, Hans-Hermann (1936-, urednik) 207
  • Brennan, James G. (urednik) 234
  • Brilej, Roman (matematik) 30 , 31 , 32
  • Brimblecombe, Peter (1949-, avtor) 20
  • Brown, Linda Luise (avtor) 276
  • Bryant, J. A. (avtor) 18
  • Budde, Florian (urednik) 238
  • Budris, Allan R. (avtor) 154
  • Burkeljca, Milojka 335
  • Burkeljca, Milojka (urednik, prevajalec) 216
  • Burnett, Ian S. (avtor) 181
  • Burton, Kenneth S. 325
  • Butala, Vincenc (avtor) 15

  • Campbell, Marc 56
  • Cantor, Jeremy 251
  • Capehart, Barney L. 149
  • Cappuccino, James G. (1930-) 134
  • Capri, Anton Z. 167
  • Capus, Joseph M. 239
  • Carter, David E. (urednik) 250 , 324
  • Cassell, Julian 245
  • Cech, Thomas V. 132
  • Cellier, François E. 57
  • Cember, Herman 135
  • Centre canadien d'architecture 294
  • Cetinkunt, Sabri 242
  • Chaisson, Eric (1946-) 94
  • Chandrasekaran, Margam (avtor) 144
  • Chaudhuri, Arijit (1940-) 33
  • Chek-Chart 198
  • Chelsom, John V. 219
  • Cheshire, Stuart 58
  • Choe, Geon Ho 34
  • Chowdhury, Subir (avtor) 229
  • Cimerman, Marjan (drugo) 338
  • Clarke, Kevin S. (avtor) 76
  • Colley, Susan Jane 35
  • Collins, M. W. 18
  • Conrad, Klaus-Jörg (urednik) 166
  • Constable, Edwin C. (avtor) 123
  • Cornforth, Derek 142
  • Cornwell, John (1940-, urednik) 1
  • Coussot, Philippe 145
  • Cowan, B. P. (1951-) 101
  • Cowan, Henry J. 336
  • Coyne, Gary S. 118
  • Crawley, J. Winston (avtor) 36
  • Crichton, Sarah (avtor) 305
  • Cunningham, Allen (1932-, urednik) 312
  • Cutler, John 201

  • Češarek, Pavel (korektor, lektor) 338
  • Čop, Breda (korektor, lektor) 338
  • Čudina, Mirko (avtor) 15

  • Dabner, David 252
  • Darwin, David (avtor) 248
  • Davies, Justin (1979-) 59
  • Davis, Devra Lee 19
  • De Paula, Julio (avtor) 115
  • Decker, Karl-Heinz (bibliografski predhodnik) 156
  • Delchambre, Alain (avtor) 228
  • Deutsches Institut für Normung 4 , 5
  • Dewick, Paul M. 119
  • Dhillon, Gurpreet (1963-) 60
  • Diehl, Lorraine B. (1940-) 288
  • Dieste, Eladio (1917-) 289
  • Divenyi, Pierre (1937-, avtor) 6
  • Djurić, Milan (gradbenik) 185
  • Dolan, Charles William (1943-, avtor) 248
  • Doran, David K. (avtor) 191
  • Dremel, Otilija (avtor) 24
  • Du Plessis, Hugo 202
  • Durrance, Joan C. 7
  • Dye, Ruth (avtor) 331
  • Dyson, Paul J. (avtor) 114

  • Đurić-Perić, Olga (avtor) 185

  • Ebersbach, Anja 61 , 62
  • Eder, Barbara (1967-) 233
  • Edwards, Howell G. M. (1943-, urednik) 126
  • EEA 22
  • Eisenberg, David S. (1939-) 120
  • Eisinger, Angelus (1964-, urednik) 274
  • Elam, Kimberly (1951-) 253
  • Emmanuel, M. Rohinton (1962-) 264
  • Emuge-Franken 159
  • Engel, Thomas (1942-) 121
  • Ensley, Douglas E. 36
  • Erbisti, Paulo C. F. 194
  • Erjavec, Jack 203
  • Etkin, Bernard 204

  • Fairweather, Virginia 290
  • Fanchi, John Richard 150
  • Farrell, Shawn O. 136
  • Fisher, Karen E. (1966-, avtor) 7
  • Flickenger, Rob 178
  • Fott, Galen (avtor) 73
  • Fredriksson, Hasse 157
  • Freivalds, Andris (avtor) 10
  • Fria, Richard T. 186
  • Frice, Jurij (drugo) 338
  • Frommherz, Andrea 265
  • Fuller, Richard Buckminster (1895-1983, z enoto povezano ime) 323
  • Fuller, Richard Buckminster (1895-1983, z enoto povezano ime, umetnik) 322

  • Gallian, Joseph A. 38
  • Gane, Mike (avtor dodatnega besedila) 281
  • Gantar, Kajetan (avtor dodatnega besedila, mentor) 338
  • Gatter, Mark 254
  • Geister, Ksenja (korektor) 338
  • Ghyka, Matila 39
  • Giurgiutiu, Victor 243
  • Glaser, Markus (avtor) 61 , 62
  • Glass, Graham 63
  • Goeppert, Alain (1974-, avtor) 236
  • Gokhale, Sanjiv B. (avtor) 189
  • Goldberger, Paul (1950-) 292
  • Goldsmith, Andrea (1964-) 179
  • Golnaraghi, M. F. (avtor) 244
  • Golob, Sašo (1961-, avtor) 24
  • Gorn, Michael H. 206
  • Gosselin, Don 64
  • Gough, Michael (avtor) 182
  • Gould, Frederick E. (1954-) 187
  • Goyal, Meenakshi (avtor) 232
  • Greenspun, Philip (avtor) 50
  • Gregorič, Milan (1941-, pisec recenzij) 141
  • Gregory, R. Douglas 102
  • Greim, Helmut (urednik) 235
  • Grenc, Damjan (avtor) 15
  • Gril, Maja (drugo) 338
  • Grilj, Ciril 158
  • Groover, Mikell P. 222
  • Groover, Mikell P. (1939-) 221
  • Grošelj, Nada (drugo) 338
  • Grumet, Andrew (avtor) 50
  • Grüning, Christa (sodelavec) 319
  • Grüning, Michael (sodelavec) 319
  • Gunn, John (1952-, urednik) 340
  • Guy, Simon (urednik) 317

  • Habič, Alojz 24
  • Hames, David B. 137
  • Han, Weimin (avtor) 28
  • Harper, Charles A. 240
  • Harrison, Paul 146
  • Harvey, Greg 65
  • Hatton, Claire Louise 208
  • Hayen, Roger 66
  • Heene, Gerd (1926-) 293
  • Heier, Siegfried 169
  • Heigl, Richard (avtor) 61 , 62
  • Herzog & de Meuron 294
  • Hinchliffe, Alan 122
  • Hinton, Marian Bouch (avtor) 7
  • Holl, Steven (1947-) 295
  • Hollembeak, Barry 209
  • Holmes, Chris 266
  • Holz, Thomas 246
  • Hooper, Nigel M. (avtor) 137
  • Horton, Ivor 67
  • Horton, Robert M. (avtor) 138
  • Housecroft, Catherine E. (1955-) 123
  • Howcroft, Heidi 267
  • Höweler, Eric (1972-) 296
  • Howell, Steve B. 95
  • Hoyer, Martina (1974-, drugo) 338
  • Hriberšek, Matej (avtor dodatnega besedila, urednik, korektor, lektor) 338
  • Hrovatič, Renata (korektor, lektor) 338
  • Hufnagl, Florian (1948-, odgovorni urednik) 286
  • Hyman, Anthony 297

  • Institute for Information Design (Japan) 327
  • Institution of Electrical Engineers 16
  • International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (2 ; 1999 ; Lisboa) 188
  • Irish, Vivien (1942-) 16
  • Isak, Jelena (1974-, drugo) 338
  • Istas, Jacques (1966-) 40
  • ISU Annual International Symposium (7 ; 2002 ; Strasbourg) 199
  • Ivanc, Jera (drugo) 338
  • Izu, Kenro 298

  • Jairazbhoy, Rafique Ali (1925-) 299
  • Jamison, Lewis 17
  • Jang, Michael H. 68
  • Jensen, Michael K. (avtor) 104
  • Johnson, Steve (1961-, avtor) 48 , 49
  • Johnston, Ian D. 103
  • Jördening, Hans-Joachim (urednik) 21

  • Kabus, Karlheinz (prireditelj) 156
  • Kališnik, Marija Helena (drugo) 338
  • Kaminski, Deborah A. 104
  • Kavka, Dušan 41
  • Kaw, Autar K. 147
  • Kelly, Maurice 210
  • Kennedy, William J. (1938-, avtor) 149
  • Kershaw, John F. (urednik) 198
  • Khan, Wasim A. 223
  • King, Margaret L. (1947-) 300
  • Kirk, Terry 301
  • Kittel, Michael A. 69
  • Knieriemen, Heinz (avtor) 314
  • Knight, Winston Anthony (1941-, avtor) 155
  • Kofman, Ernesto (avtor) 57
  • Koronios, Andy (avtor) 88
  • Koselj, Viktor (avtor, urednik) 15
  • Kothari, D. P. 170
  • Kotz, John C. 124
  • Kovač, Tatjana (1950-, avtor) 8
  • Kramar, Zdravko (avtor) 15
  • Kramer, Jeff (avtor) 71
  • Krausse, Joachim (urednik) 322 , 323
  • Krnaič, Ernest (grafični oblikovalec) 15
  • Krošelj, Lucija (1974-, drugo) 338
  • Kuo, Benjamin C. 244

  • Laffon, Caroline (avtor) 302
  • Laffon, Martine 302
  • Lapuh, Rado (avtor) 15
  • Laurendeau, Normand M. (1944-) 105
  • Le Quernec, Alain (1944-, avtor dodatnega besedila) 249
  • LeBlond, Geoffrey T. (avtor) 69
  • Lee, Su-Ping (prevajalec) 285
  • Leet, Stephen 303
  • Lefaivre, Liane 304
  • Lettieri, Robert A. (avtor) 89
  • Liberty, Jesse 70
  • Libeskind, Daniel (1946-) 305
  • Lichtenstein, Claude (1949-, urednik) 280
  • Likar, Maja (1978-, drugo) 338
  • Lingeri, Pietro (1894-1968) 306
  • Ljubetič, Sonja (1976-, drugo) 338
  • Loch, Christoph H. 224
  • Locher, Adalbert 307
  • Loh Nee Lam (avtor) 144
  • Long, Marshall 308
  • Lorenz-Ladener, Claudia 309
  • Loureiro, Altino (avtor) 162
  • Luce, Robert Duncan 42
  • Ludens, Rebecca 333
  • Lyshevski, Sergey Edward (avtor) 243

  • MacDonald, Brian (avtor) 70
  • Mack, Gerhard (avtor) 297
  • MacLeod, Norman (1954-) 211
  • MacQuiston, Faye C. 247
  • Magee, Jeff (1952-) 71
  • Mangano, Sal 72
  • MatériO 310
  • Mather, Phil 212
  • Matjačić, Zlatko 141
  • Matthews, Robert (naravoslovec, kozmolog) 2
  • Mattis, Daniel Charles (1932-) 106
  • Maver, Aleš (drugo) 338
  • McClelland, Deke (1962-) 73
  • McFarland, David Sawyer 74
  • McMillan, Stephen (1955-, avtor) 94
  • Mednarodna likovna delavnica (2004 ; Štanjel) 255
  • Meijenfeldt, Ernst von (avtor) 282
  • Mejak, Eva (prevajalec) 29
  • Metcalfe, Jack 329
  • Metsker, Steven John 75
  • Meyer, Arnoud de (avtor) 224
  • Mihevc-Gabrovec, Erika (mentor) 338
  • Mikuž, Mojca (drugo) 338
  • Miller, Dick R. 76
  • Minke, Gernot (1937-) 311
  • Mirandola, Alberto (avtor) 237
  • Mlakar, Darja (drugo) 338
  • Moir, Ian (1942-) 213
  • Molan, Marija (avtor) 15
  • Molinaro, Anthony 77
  • Möller, Christian (1959-) 256
  • Montgomery Watson Harza 195
  • Morris, Don H. (1939-, avtor) 110
  • Moss, Kevin L. 78
  • Movrin, David (1977-, drugo, korektor, lektor) 338
  • Muckstadt, J. A. (1940-) 225
  • Muhs, Dieter (avtor) 163
  • Muller, Al (avtor) 91
  • Müller, Lars (1955-) 257
  • Müller, Lars (1955-, avtor) 256 , 295
  • Munson, Bruce R. 107
  • Murenc, Elizabeta (drugo) 338
  • Museum für Gestaltung Zürich 323
  • Museum of Modern Art (New York, N.Y.) 272
  • Myftiu, Genc (urednik) 339

  • Naegele, Isabel 268
  • Nagrath, I. J. (avtor) 170
  • Nahtigal, Franci 79 , 80 , 81
  • Nair, K. P. R. 125
  • Najafi, Mohammad 189
  • Nakagawa, Toshio (1942-) 226
  • Nakano, Shari (avtor) 47
  • Nasple, Jaume J. (urednik) 328
  • National Research Council. Board on Infrastructure and the Constructed Environment (U.S.) 190
  • National Research Council. Committee to Develop a Long-Term Research Agenda for the Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES) 190
  • Neamen, Donald A. 174
  • Negus, Christopher (1957-) 82
  • Nemec, Primož (avtor dodatnega besedila) 255
  • Neues Museum 286
  • Niebel, Benjamin W. 10
  • Nilson, Arthur H. 248
  • Noice, Alison 334
  • Nose, Jože (avtor) 15
  • Nose, Jože (fotograf) 15
  • NOX 316
  • Noyes, Brian 83

  • O'Hayre, Ryan P. (avtor) 168
  • Okiishi, Theodore H. (avtor) 107
  • Olah, George Andrew (1927-) 236
  • Oman, Janez (1947-) 237
  • Orbaşlí, Aylin (1968-) 270

  • Pallasmaa, Juhani (avtor) 297
  • Panat, Padmakar V. (1943-, avtor) 167
  • Parham, Peter (avtor) 245
  • Parker, Jerald D. (avtor) 247
  • Parker, Philip M. (1960-) 84 , 173
  • Payne, Andrew C. (avtor) 219
  • Peče Breznik, Barbara (avtor) 15
  • Pelhan, Aljoša (avtor) 8
  • Perez, Tristan (1972-) 214
  • Perkins, Donald H. 96
  • Petrie, Edward M. (avtor) 240
  • Pich, Michael T. (avtor) 224
  • Pickels, Ellen 85
  • Pillet, Christophe 259
  • Pires, J. Norberto 162
  • Pisacane, Vincent L. (urednik) 205
  • Planchard, David C. 86
  • Planchard, Marie P. (avtor) 86
  • Polking, John C. 43
  • Porche, Isaac (1968-, avtor) 17
  • Portugali, Juval (1941-) 271
  • Povh, Bogdan 108
  • Prakash, G. K. Surya (1953-, avtor) 236
  • Pramar, V. S. (1928-2004) 313
  • Pregl, Miroslav 44
  • Prelovšek, Peter 109
  • Premk, Ana (klasična filologinja, drugo) 338
  • Productivity Development Team 230
  • Proto, Francesco (urednik) 281

  • Ramirez, Gilbert (1972-, avtor) 51
  • Raouf, Abdul (1929-, avtor) 223
  • Rathaus, Noam (avtor) 51
  • Ray, Nicholas (urednik) 279
  • Razpotnik, Špela (25.12.1978-, avtor) 8
  • Reavill, Lawrence R. P. (avtor) 219
  • Reed, Peter Shedd 272
  • Reid, Lloyd D. (avtor) 204
  • Reid, Philip J. (avtor) 121
  • Rekiek, Brahim 228
  • Rendell, Jane (1967-, urednik) 291
  • Reuss, Peter (prevajalec) 319
  • Rickard, Lyman H. (avtor) 131
  • Riewoldt, Otto (urednik) 283
  • Riley, William Franklin (1925-) 110
  • Roberts, Paul (1961-) 151
  • Robial, Etienne 260
  • Robinson, Larry (1953-) 330
  • Rosina, Mitja (avtor) 108
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 126
  • Rozman, Darija (avtor) 8
  • Rupar Korošec, Mojca (avtor) 8
  • Rycroft, Michael J. (urednik) 199

  • Sadek, Mitja (drugo) 338
  • Samson, Steve (avtor) 47
  • Sapač, Igor 261
  • Sašek, Simona (drugo) 338
  • Schillberg, Klaus 314
  • Schilling, Govert 97
  • Schittich, Christian (1956-, urednik) 284
  • Schmidt, Philip S. (avtor) 112
  • Schulz, Heinz (avtor) 233
  • Schulze, Franz (1927-) 315
  • Seabridge, Allan G. (avtor) 213
  • Seco e Pinto, Pedro S. (urednik) 188
  • Seidemann, Johannes 140
  • Seifried, Dieter (1948-, avtor) 152
  • Seigler, David S. 127
  • Sekirnik, Jože (lektor) 338
  • Selič, Tinka (drugo) 338
  • Senegačnik, Andrej (avtor) 237
  • Shafer, Donald A. 128
  • Sheppard, Sheri (avtor) 113
  • Sherman, Natalie (avtor) 134
  • Sherwood, Bryan R. (urednik) 27
  • Shriver, Duward F. (1934-, z enoto povezano ime) 129
  • Silič, Tina (drugo) 338
  • Silič-Nemec, Nelida (avtor dodatnega besedila) 255
  • Sime, Rodney J. 130
  • Skintik, Catherine 87
  • Slay, Jill 88
  • Smirnov, Boris Mihajlovič (1938-) 111
  • Smith, Peter R. (avtor) 336
  • Society of Automotive Engineers 3
  • Society of Manufacturing Engineers 227 , 241
  • Sommer, Geoffrey (1957-, avtor) 17
  • Sorić, Jurica 45
  • Sowle, David 331
  • Spence, Christopher (1970-) 25
  • Spencer, James Nelson 131
  • Spitler, Jeffrey D. (avtor) 247
  • Spuybroek, Lars (1959-) 316
  • Starič, Peter 143
  • Steeb, Willi-Hans 183
  • Steinberg, Daniel Howard (1959-, avtor) 58
  • Stenger, Horst (1935-, avtor) 33
  • Stephenson, David A. (1959-) 165
  • Stern, Judith L. 89
  • Sternad, Metka (avtor) 8
  • Strel, Biserka (avtor) 15
  • Sturges, Leroy D. (avtor) 110
  • Sumi, Christian (sodelavec) 319

  • Šlenc, Sergij 337
  • Štajdohar, Nada (ilustrator) 30 , 31 , 32

  • Tabas 262
  • Tabor, Raymond 332
  • Taguchi, Gen'ichi (1924-) 229
  • Tavener, Stewart J. (avtor) 114
  • Taylor, Lynn E. (avtor) 136
  • Thalenberg, Marcelo 90
  • Tongue, Benson H. 113
  • Tregaskis, Richard (1916-1973) 215
  • Treichel, Paul (avtor) 124
  • Turner, Tom 273
  • Turner, Wayne C. (1942-, avtor) 149

  • Ungar, Šime 46
  • Ursprung, Philip (urednik) 294
  • Uyemura, John Paul (1952-2003) 175

  • Valencia, Pepe (avtor) 251
  • Van Basshuysen, Richard (1932-, urednik) 160
  • Vaseghi, Saeed V. 171
  • Vilhelm, Neža (drugo) 338
  • Vinnakota, Sriramulu 192
  • Virdee, Avtar S. (avtor) 176
  • Virdee, Bal S. 176
  • Visočnik, Julijana (drugo) 338
  • Von Hagen, William (avtor) 59
  • Vrhovšek, Darko (avtor) 8
  • Vuk, Nina (1978-, drugo) 338

  • Wachsmann, Konrad 319
  • Wake, William C. (1960-, avtor) 75
  • Waldvogel, Christian (1971-) 275
  • Walters, David 276
  • Wang, Frederick E. 148
  • Watt, Andrew (1953-) 92
  • Weaver, Gabriela C. (avtor) 124
  • Weeks, Roger (avtor) 178
  • Weiss, Allen S. (1953-) 277
  • Weixel, Suzanne 93
  • Whittaker, Roger (1955-, avtor) 59
  • Wiesthaler, Fran 338
  • Williams, Robin (1953-) 263
  • Wilson, Dreck Spurlock (urednik) 278
  • Wistreich, George A. (1932-) 139
  • Witzel, Walter (1949-) 152
  • World conference on earthquake engineering (10 ; 1992 ; Madrid) 193
  • Worldwide Videotex 218
  • Wu, Bin 172
  • Wu, Jie (1961-, avtor) 180
  • Wu, Yuin (avtor) 229

  • Yanni, Carla 321
  • Young, Donald F. (avtor) 107
  • Yu-Tung, Liu (urednik) 285 , 287

  • Zacharov, Nick (avtor) 177
  • Zaletel, Breda (urednik, prevajalec) 216
  • Zemljič, Martin (ilustrator) 41
  • Zorec-Karlovšek, Majda (avtor) 15
  • Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Strokovno posvetovanje (2005 ; Portorož) 9

  • Železnik, Nadja (avtor) 15
  • Žlof, Milan (lektor) 338
  • Žmavc, Janja (drugo) 338


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 26.7.2006 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si