Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november-december 2005

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  ATKINS, Peter William, 1940-
          Galileo's finger : the ten great ideas of science / Peter Atkins. - Oxford : Oxford University Press, 2003. - VIII, 380 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 365-368. - Kazalo
  ISBN 0-19-860664-8 (vezano)
  a) Znanost b) Znanstvena odkritja c) znanost d) odkritja e) zgodovinski razvoj f) evolucija življenja g) DNA h) energija i) entropija j) atomi k) simetrija l) kvantna mehanika m) kozmologija n) čas-prostor o) aritmetika

  001
  COBISS.SI-ID 125065216

  2.
          SCIENCE, technology, and society : an encyclopedia / Sal Restivo, editor in chief. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - XXIV, 701 str. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip055/20040311 21.html. - Bibliografija na koncu gesel. - Kazalo
  ISBN 0-19-514193-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-514193-1 (ISBN-13)
  a) Technology - Social aspects - Encyclopedias b) Technological innovations - Social aspects - Encyclopedias c) Science - Social aspects - Encyclopedias d) znanost e) tehnika f) inovacije g) enciklopedija

  001.895
  COBISS.SI-ID 26810373


  006 STANDARDIZACIJA.


  3.
          BAUPLANUNG : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 10. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - XIII, 462 str., [2] f uvezanih pril. : načrti, zvd. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 38) (Bauwesen ; 7)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Mai 2003". - Kazalo
  ISBN 3-410-15699-2 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) stroški gradnje e) površine f) prostornine g) tolerance h) planiranje gradnje i) planiranje gradbenih del

  006.3:69
  COBISS.SI-ID 27121413

  4.
          BOHRTECHNIK [Elektronski vir] : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - Besedilni podatki. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 272)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Nasl. z nasl. zaslona. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe August 2005"
  ISBN 3-410-16099-X (CD-ROM)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbena tehnika d) vrtanje e) tehnike vrtanja f) vrtalni stroji g) geotehnika

  006.3:622.23/.24
  COBISS.SI-ID 27112709

  5.
          BRANDSCHUTZMAßNAHMEN : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e.V. - 10. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XVI, 750 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 120) (Bauwesen ; 18)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Januar 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-15863-4 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) protipožarna zaščita d) varnostni sistemi e) požarna varnost f) gradbeni materiali g) ognjevarni materiali h) gradbeni elementi i) industrijska gradnja

  006:614.84
  COBISS.SI-ID 27118085

  6.
          DRAHTSEILE : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XVIII, 689 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 59)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: März 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-15620-8 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) žične vrvi d) jeklene vrvi e) dodatni pribor f) preskušanje

  006.74/.83:621.86
  COBISS.SI-ID 27116037

  7.
          FASTENERS. 3, Standards for technical delivery conditions for bolts, screws, nuts and washers / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 3rd ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XVII, 524 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN handbook, ISSN 0722-7337 ; 55)

  Na nasl. str.: "Complete to June 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-15986-X (English ed.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) strojni elementi d) dobavni pogoji e) vijačne zveze f) sorniki g) matice h) vijaki i) podložke

  006.74/.83:621.882
  COBISS.SI-ID 27112197

  8.
          FEDERN. 1, Berechnungen, Maße, Qualitätsanforderungen, Darstellungen, Bestellangaben : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 9. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - XVII, 437 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 29)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Februar 2003". - Kazalo
  ISBN 3-410-15369-1 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) strojni elementi d) tlačne vzmeti e) vijačne vzmeti f) natezne vzmeti g) torzijske vzmeti h) listnate vzmeti i) krožnikaste vzmeti j) vzvojne paličaste vzmeti k) dimenzije l) zagotavljanje kakovosti

  006.85:621.791
  COBISS.SI-ID 27114757

  9.
          HALBZEUGE aus thermoplastischen Kunststoffen : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 5. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2001. - XVIII, 523 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 51) (Kunststoffe ; 8)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Februar 2001"
  ISBN 3-410-14833-7 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) termoplasti d) lastnosti materialov e) označevanje termoplastov f) polizdelki iz termoplastov g) okrogle palice h) ploščate palice i) votle palice j) plošče k) profili

  006.3:678.073.002.22
  COBISS.SI-ID 27115525

  10.
          HOLZSCHUTZ : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 4. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 1998. - XVIII, 387 : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 132)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Februar 1998". - Kazalo
  ISBN 3-410-14278-9 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) lesna industrija d) zaščita lesa e) impregnacijska sredstva f) zaščita pred insekti g) zaščita pred gobami h) zaščitna sredstva

  006.85:674.04
  COBISS.SI-ID 27119365

  11.
          HOLZWERKSTOFFE. Bd. 1, Holzfaserplatten, Spanplatten, Sperrholz, Massivholzplatten, Paneele : Normen, Richtlinien / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XIX, 434 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 60)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: März 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-15951-7 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) lesna industrija d) lesni izdelki e) iverne plošče f) vezane plošče g) vezan les h) masivne plošče i) leseni opaž

  006.74:674-419
  COBISS.SI-ID 27116293

  12.
          KINDERSPIELGERÄTE : Normen, Gerätesicherheitsgesetz / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 5. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - XVII, 342 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 105) (Sport und Freizeit ; 3)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Juli 2003". - Kazalo
  ISBN 3-410-15623-2 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) otroška igrala d) igrišča e) varnost igral

  006.3:[688.72+685.6]
  COBISS.SI-ID 27116549

  13.
          KOSTEN im Hochbau, Flächen, Rauminhalte : Normen, Gesetze, Verordnungen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2000. - XIV, 512 str. : tabele ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 114) (Bauwesen ; 15)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Oktober 1999". - Kazalo
  ISBN 3-410-12966-9
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) visoke gradnje e) vodenje projektov f) bivalni prostori g) bivalne površine h) stroški i) standardizacija j) DIN k) Nemčija l) standardi m) stroški

  006.3:624.9
  COBISS.SI-ID 45676801

  14.
          KUNSTSTOFF-Dachbahnen, Kunststoff-Dichtungsbahnen, Kunststoff-Folien und kunststoffbeschichtete Flächengebilde (Kunstleder) : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 2. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 1998. - XVII, 372 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 150) (Kunststoffe ; 10)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Juli 1998". - Kazalo
  ISBN 3-410-14248-7 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) plastične mase d) izravnalni materiali e) tesnilni materiali f) folije g) preskušanje materialov h) uporaba v gradbeništvu

  006.86:661.17:675.92:69
  COBISS.SI-ID 27120645

  15.
          LABORGERÄTE aus Glas : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 3. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 1997. - XIX, 520 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 128)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Mai 1997". - Kazalo
  ISBN 3-410-12955-3 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) laboratorijske naprave d) steklene naprave e) hidrometri f) merilni kozarci g) baloni h) cevke i) termometri j) stekleni aparati k) preskušanje naprav

  006.3:542.23
  COBISS.SI-ID 27118853

  16.
          MEDIZINISCHE Instrumente : Normen und weitere Unterlagen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 3. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 1990. - XIX, 444 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 100)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Oktober 1989". - Kazalo
  ISBN 3-410-12297-4 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) medicinski instrumenti d) pincete e) sponke f) sonde g) kirurške igle h) klešče i) skalpeli j) noži k) škarje l) raspiratorji m) dleta n) tehnični podatki

  006.3:615.471/.472
  COBISS.SI-ID 5611022

  17.
          NORMEN über Holz / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2000. - XIX, 597 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 31)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: April 2000". - Kazalo
  ISBN 3-410-14637-7 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) lesna industrija d) terminologija e) rezanje lesa f) hlodovina g) sortiranje h) zagotavljanje kakovosti i) preskušanje lesa

  006.7:674
  COBISS.SI-ID 27115013

  18.
          PAPIER, Pappe und Faserstoff. 1, DIN 198 bis DIN 53119-2 / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - XXII, 491 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 118)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Februar 2003". - Kazalo
  ISBN 3-410-15552-X (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) industrija papirja d) papir e) lepenka f) vlaknine g) dimenzije h) lastnosti i) tehnični podatki

  006.3:676
  COBISS.SI-ID 27117829

  19.
          SCHALLSCHUTZ. Anforderungen, Nachweise, Berechnungsverfahren und bauakustische Prüfungen : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 11. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - XIV, 682 str. : graf. prikazi, načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 34) (Bauwesen ; 4)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Juli 2002". - Kazalo
  ISBN 3-410-15285-7 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) varstvo pri delu d) zaščita pred hrupom e) zvočne izolacije f) izolacijski materiali g) preiskušanje h) izračuni izolacije

  006.88:699.844
  COBISS.SI-ID 27121157

  20.
          SCHWEIßTECHNIK. 3, Begriffe, Zeichnerische Darstellung : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V., DVS, Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e. V. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth ; Düsseldorf : DVS, 2003. - XVII, 405 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-DVS-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 145)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen/Entwürfe: November 2002". - Kazalo
  ISBN 3-410-15547-3 (Beuth) ISBN 3-87155-859-1 (DVS)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) varilni postopki d) tehniške risbe e) izrazoslovje f) strokovni izrazi

  006.85:621.791
  COBISS.SI-ID 27120133

  21.
          SCHWEIßTECHNIK. 8, Europäische, internationale Normung. Schweißtechnisches Personal, Verfahrensprüfung, Qualitätsanforderungen : Normen, Richtlinien, Merkblätter / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V., DVS, Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e. V. - 4. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth ; Düsseldorf : DVS, 2005. - XIX, 512 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-DVS-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 290)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen/Entwürfe: August 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-15265-2 (Beuth) ISBN 3-87155-949-0 (DVS)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) varilni postopki d) zagotavljanje kakovosti e) kontrola kakovosti f) preiskave materialov

  006.86:621.791
  COBISS.SI-ID 27112965

  22.
          SPORTGERÄTE für Turnen, Ballspiele, Training, Skateboard, Klettern und Schwimmen : Normen, Gerätesicherheitsgesetz / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - XX, 655 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 116) (Sport und Freizeit ; 1)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Juni 2002". - Kazalo
  ISBN 3-410-15429-9 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) športna orodja d) igre z žogo e) telovadba f) treningi g) rolkanje h) plavanje i) plezanje j) gimnastika

  006.3:796.02
  COBISS.SI-ID 27117573

  23.
          STAHL und Eisen ; Gütenormen. 2, Bauwesen, Metallverarbeitung. Betonstahl, Stähle für den Stahlbau, Flacherzeugnisse für Kaltumformung ohne Überzüge, Flacherzeugnisse mit Überzügen, Spundbohlen, Verpackungsblech / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 4. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XV, 757 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 402)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: August 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-16011-6 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) železo d) gradbena jekla e) uporaba v gradbeništvu f) obdelave kovin g) betonska jekla h) toplotne obdelave

  006.3:669.13/.1:69
  COBISS.SI-ID 27113221

  24.
          STAHL und Eisen ; Gütenormen. 3, Druckgeräte, Rohrleitungsbau. Flacherzeugnisse, Schmiedestücke, Stahlguss, Stahlrohre, Stähle für bestimmte Druckgeräte, - kaltzäh, - warmfest, - allgemeine Lieferbedingungen, - Feinkornstähle : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 4. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XV, 861 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 403)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: September 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-15821-9 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) železo d) jekla e) cevovodi f) tlačne posode g) tehnični podatki

  006.83:621.64:669.13
  COBISS.SI-ID 27113733

  25.
          STAHL und Eisen ; Gütenormen. 4, Maschinenbau, Werkzeugbau. Stahlauswahl, Maschinenbaustahl für allgemeine Verwendung, Maschinenbaustahl für besondere Verarbeitung oder Verwendung, Präzisionsstahlrohre, Werkzeugstähle, Stahlguss : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 4. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XVIII, 750 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 404)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: August 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-16094-9 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) orodna jekla d) valjane žice e) kaljena jekla f) jekla za avtomate g) hladno valjani trakovi h) odkovki i) jeklene žice j) jeklene litine

  006.74:669.13
  COBISS.SI-ID 27113989

  26.
          STAHL und Eisen ; Gütenormen. 5, Nichtrostende und andere hochlegierte Stähle. Nichtrostende Stähle, hochwarmfeste und hitzebeständige Stähle, Ventilwerkstoffe, Heizleiterlegierungen : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 4. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XV, 664 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 405)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: September 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-16095-7 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) železo d) orodna jekla e) legirana jekla f) visokoobstojna jekla g) nerjavna jekla h) tehnične zahteve

  006.83:669.13
  COBISS.SI-ID 27114245

  27.
          STAHL und Eisen. 1, Allgemeines : Begriffe, Beyeichnungen, allgemeine technische Lieferbedingungen, Probenahme, Oberflächengüte, Kennzeichnung, Konformitätsbescheinigungen, Datenverarbeitung / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 4. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XV, 559 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 401)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Juni 2005". - Kazalo
  ISBN 3-410-16093-0 (broš.)
  a) metalurgija - železo - jeklo - preiskava materiala - standardizacija - DIN - Nemčija - standardizacija b) standardi DIN c) polni teksti d) železo e) jekla f) označevanje g) tehnični podatki h) preskušanje materialov

  006.3:669.13/.15
  COBISS.SI-ID 27113477

  28.
          STAHLBAU. Ingenieurbau : Normen, Richtlinien / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - XI, 485 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 144) (Bauwesen ; 22)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: September 2002". - Kazalo
  ISBN 3-410-15489-2 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) jeklene konstrukcije e) jekleni nosilni elementi f) žerjavi g) izračuni h) stabilnost

  006.3:624.04
  COBISS.SI-ID 27119621

  29.
          STAHLROHRLEITUNGEN. 3, Zubehör und Prüfung : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 6., Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XVII, 612 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 142)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: September 2005". - Bibliografija: str. 607. - Kazalo
  ISBN 3-410-16147-3 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) jekleni cevovodi d) dodatni pribor e) preskušanje

  006.85:621.643
  COBISS.SI-ID 27112453

  30.
          VERMESSUNGSWESEN : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - XIV, 552 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 111) (Bauwesen ; 12)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Oktober 1998". - Kazalo
  ISBN 3-410-13498-0 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) geodezija d) merilne tehnike e) gradbeništvo f) tolerance g) geodetski instrumenti h) fotogrametrija

  006.3:528
  COBISS.SI-ID 1403489

  31.
          VERZAHNUNGSTERMINOLOGIE : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 5. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - XV, 441 str. : ilustr. graf. prikazi ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 106) (Antriebstechnik ; 1)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: August 2002". - Kazalo
  ISBN 3-410-15517-1 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) zobniki d) terminologija ozobljenja

  006.72:621.833
  COBISS.SI-ID 27116805

  32.
          ZAHNRADFERTIGUNG : Normen / Herausgeber, DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 4. Aufl., 2. Nachdruck. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - XIII, 367 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 123) (Antriebstechnik ; 2)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Dezember 1993". - Kazalo
  ISBN 3-410-13213-9 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) zobniki d) tolerance e) ozobljena orodja f) dimenzije

  006.74:621.833
  COBISS.SI-ID 27118597


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  33.
  ASSOCIATION of College and Research Libraries
          Information literacy competency standards for higher education / Association of College and Research Libraries. - Chicago : ACRL, 2000. - 16 str. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.ala. org/acrl/ilcomstan.html. - Na nasl. str.: "Approved by the Board of Directors of the Association of College and Research Libraries on January 18, 2000"
  a) Academic libraries - Standards - United States b) Information technology - Study and teaching - United States c) knjižničarstvo d) visokošolske knjižnice e) informacijska tehnologija f) informacijska pismenost g) učenje h) poučevanje i) standardi

  027.7:004
  COBISS.SI-ID 26701317

  34.
  BURGETT, James, 1948-
          Collaborative collection development : a practical guide for your library / James Burgett, John Haar, Linda L. Phillips. - Chicago : American Library Association, 2004. - XI, 211 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 187-202. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0881-0 (broš.)
  a) Cooperative collection development (Libraries) b) Collection management (Libraries) c) Library cooperation d) knjižničarstvo e) knjižnice f) razvoj zbirk g) sodelovanje knjižnic h) skupni razvoj zbirk i) metode j) praktični nasveti k) strategija l) investicije m) stiki z javnostmi

  021:025.2
  COBISS.SI-ID 25957637

  35.
          LEADERSHIP, higher education, and the information age : a new era for information technology and libraries / edited by Carrie E. Regenstein and Barbara I. Dewey. - New York ; London : Neal-Schuman Publishers, 2003. - XIV, 233 str. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-55570-455-7 (broš.)
  a) Education, Higher - United States - Effect of technological innovations on b) Educational technology - United States - Planning c) Information technology - United States - Planning d) Computer-assisted instruction - United States - Planning e) Academic libraries - Automation - Management f) knjižničarstvo g) univerzitetne knjižnice h) izobraževanje i) visoko šolstvo j) informacijska tehnologija k) uporaba računalnika l) učenje m) poučevanje n) planiranje o) strateško planiranje p) tehnološka podpora q) organizacijske spremembe r) vodenje s) digitalne knjižnice t) ZDA

  027.021:004.3/.4
  COBISS.SI-ID 25711109

  36.
          NET effects : how librarians can manage the unintended consequences of the Internet / edited by Marylaine Block. - Medford : Information Today, 2003. - XIII, 380 str. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip043/20030088 72.html. - Bibliografija: str. 333-355. - Kazalo
  ISBN 1-57387-171-0 (vezano)
  a) Libraries and the Internet b) knjižničarstvo c) knjižnice d) računalniške mreže e) uporaba interneta f) izbor gradiva g) katalogizacija h) nabava gradiva i) izobraževanje uporabnika j) dostop do informacijskih virov k) izobraževanje knjižničarjev l) regulativa m) zaščita podatkov

  021:004.738.5
  COBISS.SI-ID 25764101

  37.
  NOVLJAN, Silva
          Načrtovanje gradnje in opreme knjižnic / Silva Novljan, Robert Potokar, Rajko Slokar. Premišljeno načrtovanje knjižnične zgradbe / William W. Sannwald ; [prevedla Irena Sešek]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001 (Ljubljana : Biro M). - 175 str. ; 24 cm

  Prevod 2. dela: Checklist of library building design considerations, 3rd ed. - 1.000 izv. - Ali v času interneta še potrebujemo knjižnične zgradbe? / Vilenka Jakac-Bizjak: str. 7-8. - Bibliografija: str. 87-89 in 171-173
  ISBN 961-6162-70-5
  a) Knjižnične zgradbe - Gradnja - Priročniki b) knjižničarstvo c) knjižnice d) knjižnične zgradbe e) gradnja f) projektiranje g) načrtovanje h) notranja oprema

  022:727.82(035)
  727.82(035)
  COBISS.SI-ID 112945920

  38.
  POLL, Roswitha
          Die effektive Bibliothek : Roswitha Poll zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Klaus Hilgemann und Peter te Boekhorst. - München : Saur, 2004. - 156 str. : ilustr. ; 25 cm

  7 nemških in 5 angleških prispevkov. - Bibliografija: str. 148-154
  ISBN 3-598-11669-1 (vezano)
  a) knjižničarstvo b) univerzitetne knjižnice c) evalvacija knjižnic d) evalvacija storitev e) informacijske službe f) razvoj zbirk g) prilagajanje uporabnikom h) statistika i) razvoj knjižnic

  021
  COBISS.SI-ID 26020357

  39.
  SEEFELDT, Jürgen, 1953-
          Portals to the past and to the future : libraries in Germany / Jürgen Seefeld and Ludger Syré ; published by the Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. (Federal Union of German Library Associations) ; with an introductory essay and an epilogue by Georg Ruppelt ; translated by Diann Rusch-Feja. - Hildesheim [etc.] : G. Olms, 2003. - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 104-107. - Kazalo
  ISBN 3-487-11713-4
  a) Knjižnice - Razvoj - Delovanje - Nemčija b) knjižničarstvo c) knjižnice d) Nemčija e) zgodovinski razvoj f) delovanje g) strokovna združenja h) medsebojno sodelovanje i) vizija razvoja

  027.1/7(430)
  02(430)
  COBISS.SI-ID 127881472

  40.
          The THESAURUS : review, renaissance, and revision / Sandra K. Roe, Alan R. Thomas, editors. - Binghamton : Haworth Information Press, 2004. - 209 str. ; 22 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0412/2003027 318.html. - V kolofonu: "Co-published simultaneously as Cataloging & classification quarterly, volume 37, numbers 3/4 2004.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7890-1978-7 (vezano) ISBN 0-7890-1979-5 (broš.)
  a) Subject headings b) Information retrieval c) Electronic information resource searching d) knjižničarstvo e) informatika f) tezavri g) zgodovinski pregled h) izdelava tezavra i) klasifikacija j) zgradba tezavra k) uporaba tezavra l) iskaanje informacij m) baze podatkov n) internet o) kontrolirani slovarji p) indeksiranje q) programska oprema r) večjezični slovarji

  025.43
  COBISS.SI-ID 26451461


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  41.
          PRIROČNIK za lastni preizkus za majhna in srednja podjetja / [priredba Primož Gspan]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 (v Ljubljani : Tiskarna Univerze). - 159 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Varnost in zdravje pri delu)

  Prevod dela: Self audit handbook for SME. - 250 izv.
  ISBN 961-6286-28-5
  a) Varstvo pri delu - Priročniki b) varstvo pri delu c) preskus varnosti d) podjetje e) ocena preventive f) ocena tveganja

  331.45(049.5)(035)
  COBISS.SI-ID 110280448


  37 VZGOJA.


  42.
  JUG, Jurij
          Nastanek in razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem od 1918 do 1945 : slovenski projekt : poročilo / nosilec projekta Jurij Jug. - Kranj : Fakulteta za organizacijske vede, 1996. - 461 str., [54] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Opombe z bibliografijo na dnu str.
  a) Izobraževanje odraslih - Slovenija - 1918-1945 - Raziskovalne naloge b) izobraževanje odraslih c) Slovenija d) zgodovinski pregledi e) šolski sistem f) 1918-1945

  374.7(497.12)(091)"1918-1945"
  374.7(497.12)(091)"1918/1945"
  COBISS.SI-ID 157542

  43.
  ZGAGA, Pavel
          Bolonjski proces : oblikovanje skupnega evropskega visokošolskega prostora / Pavel Zgaga ; [prevod posameznih dokumentov Mateja Peršak]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2004 (Ljubljana : Littera Picta). - 363 str. ; 24 cm. - (Obrazi edukacije / Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij ; 2004, 4)

  Beležka o avtorju: str. 363. - Podatki o prevodu so na str. 180 in 277. - Bibliografija: str. 343-362
  ISBN 86-7735-080-2
  a) National Unions of Students in Europe b) European Union - Visoke šole - Zagotavljanje kakovosti - Slovenija c) European Union - Izobraževalna politika - Mednarodna konkurenca - Slovenija d) European Union - Institucionalni mehanizmi - Primerjalna analiza e) Izobraževalni sistemi - Študenti - Mobilnost - Evropa - Slovenija - Raziskovalni projekti f) Izobraževalni sistemi - Profesorji - Mobilnost - Evropa - Slovenija - Raziskovalni projekti g) visoko šolstvo h) Evropa i) evropska skupnost j) izobraževalni sistemi k) univerzitetni študij l) študijski programi m) raziskovalni projekti n) mednarodni sporazumi o) magna charta universitatum p) lizbonska konvencija q) sorbonska deklaracija r) bolonjska deklaracija s) konvencija v Salamanci t) deklaracija iz Göteborga u) praški komunike v) graška deklaracija w) berlinski komunike x) priznavanje skupnih stopenj

  378(4)
  378.12/.18(047.1):37.014.5(4)
  COBISS.SI-ID 217282304


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  44.
  ATANASOVA, Nataša
          Priprava in uporaba ekspertnega predznanja za avtomatizirano modeliranje vodnih ekosistemov : doktorska disertacija / Nataša Atanasova. - Ljubljana : [N. Atanasova], 2005. - 1 zv. [loč. pag.] : graf. prikazi ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) ekologija b) vodni ekosistemi c) matematično modeliranje d) konceptualno modeliranje e) dinamični sistemi f) avtomatizirano modeliranje g) strojno učenje h) domenska knjižnica znanja i) doktorske disertacije

  004:007.52:504.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 2751585

  45.
  DAY, Bob
          Health, safety and environment legislation : a pocket guide / R. Day, E. Rowland ; coordinating editor, J. A. Reader. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2003. - XXIII, 332 str. ; 15 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85404-497-3 (broš.)
  a) Environmental law - Great Britain - Handbooks, manuals, etc b) Industrial safety - Law and legislation - Great Britain - Handbooks, manuals, etc c) ekologija d) varstvo pri delu e) zakonodaja f) Velika Britanija g) nafta h) radioaktivne snovi i) azbest j) biocidi k) embalaža l) nevarne snovi m) svinec n) naprave o) varovanje okolja p) preprečevanje onesnaževanja q) onesnaževanje zraka r) onesnaževanje vode s) gensko modificirani organizmi t) hrup u) varovanje narave v) racionalna raba energije

  504.05/.06:340.134(410)
  COBISS.SI-ID 26746885

  46.
          ENERGY indicators for sustainable development : guidelines and methodologies / International Atomic Energy Agency ... [et al.]. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. - 161 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 133-147
  ISBN 92-0-116204-9 (broš.)
  a) IAEA b) IAEA c) energetika d) poraba energije e) viri energije f) varstvo okolja g) trajnostni razvoj h) dokument IAEA

  504.06:62-67
  615.849.2
  COBISS.SI-ID 26701573

  47.
          NATURA 2000 v Sloveniji. Metulji = Lepidoptera / Tatjana Čelik, Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan ; [uredila Tatjana Čelik ; izdelava tematskih kart Tomaž Seliškar ; avtor fotografij Tatjana Čelik ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 288 str. : fotogr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 277-287. - Povzetek ; Summary
  ISBN 961-6500-95-3
  a) Naravna dediščina - Zaščita - Projekti - Evropa b) Metulji - Ogrožene vrste - Evropa c) Varstvena območja - Slovenija d) biologija e) ekologija f) naravna dediščina g) slovenski habitat h) ogrožena območja i) ogrožene vrste j) metulji k) zaščita l) Slovenija m) Evropa n) projekt Natura 2000

  595.78:502.74(497.4)
  719:502(497.4)
  502.74:595.78(497.4)
  574:719(497.4)(082)
  COBISS.SI-ID 220944384

  48.
  PRITCHARD, Seth G.
          Crops and environmental change : an introduction to effects of global warming, increasing atmospheric CO [sub] 2 and O [sub] 3 concentrations, and soil salinization on crop physiology and yield / Seth G. Pritchard, Jeffrey S. Amthor. - New York : Food Products Press, cop. 2005. - xii, 421 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0420/2004016 359.html. - Bibliografija: str. 345-410. - Kazalo
  ISBN 1-56022-912-8 (vezano) ISBN 1-56022-913-6 (broš.)
  a) Crops - Physiology b) Crops - Effect of atmospheric carbon dioxide on c) Plants - Effect of global warming on d) Soil salinization e) ekologija f) klimatske spremembe g) zasoljevanje tal h) vplivi na poljščine i) fiziologija rastlin j) vegetativna rast k) razvoj rastlin l) biotsko okolje

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 26816773

  49.
          VAJE iz ekološkega inženirstva / J. Zagorc-Končan, A. Žgajnar Gotvajn, M. Roš, A. Drolc. - 3. razširjena izd. 1995, ponatis. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za kemijsko, biokemijsko in ekološko inženirstvo, 2004. - 66 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 66
  a) ekološko inženirstvo b) ekologija c) površinske vode d) odpadne vode e) laboratorijske vaje

  504(076.5)
  COBISS.SI-ID 1449584

  50.
  VEENVLIET, Paul
          Dvoživke Notranjskega regijskega parka / Paul Veenvliet in Jana Kus Veenvliet ; ilustracije Paul Veenvliet. - Grahovo : Zavod Symbiosis, 2005 (Studio print). - 25 str. : ilustr. ; 15 cm

  ISBN 961-91109-1-9
  a) Dvoživke - Notranjska b) biologija c) dvoživke d) Notranjski regijski park e) Cerkniško jezero

  597.6(497.4-13)
  COBISS.SI-ID 222597888


  51 MATEMATIKA.


  51.
  BREŠAR, France
          Analiza I / France Brešar, Boštjan Brešar. - 1. ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - VI, 328 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 321. - Kazalo
  ISBN 86-435-0643-5
  a) Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) matematična analiza d) realna števila e) zaporedje f) funkcije g) odvodi h) funkcijske vrste i) Taylorjeva vrsta j) naloge k) rešitve l) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)
  COBISS.SI-ID 54358017

  52.
  BREŠAR, France
          Analiza II / France Brešar, Boštjan Brešar. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - VI, 384 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 379. - Kazalo
  ISBN 86-435-0689-3
  a) matematika b) matematična analiza c) nedoločeni integrali d) določeni integrali e) funkcije dveh ali več spremenljivk f) Fourierove vrste g) diferencialne enačbe h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 54471681

  53.
  GRABE, Michael
          Measurement uncertainties in science and technology / Michael Grabe. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XI, 269 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 263-265. - Kazalo
  ISBN 3-540-20944-1 (vezano)
  a) Mensuration b) Error analysis (Mathematics) c) Instrumental variables (Statistics) d) matematika e) statistika f) analiza napak g) materialni procesi h) eksperimentalni podatki i) porazdelitve j) napake meritve k) statistična ocena l) metoda zadnjih kvadratov m) specialni linearni sistemi n) linearni sistemi

  519.21
  COBISS.SI-ID 26490629

  54.
  GUMEROV, Nail A.
          Fast multipole methods for the Helmholtz equation in three dimensions / Nail A. Gumerov, Ramani Duraiswami. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XXIX, 520 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Elsevier electromagnetism series)

  Bibliografija: str. 509-513. - Kazalo
  ISBN 0-08-044371-0 (vezano)
  a) Helmholtz equation b) fizika c) numerične metode d) Helmholthzove enačbe e) integralske enačbe f) metode končnih elementov g) algoritmi h) elektromagnetizem i) akustika j) pregledno delo

  519.62
  COBISS.SI-ID 26653957

  55.
          HIGHLY structured stochastic systems / edited by Peter J. Green, Nils Lid Hjort, Sylvia Richardson. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XXII, 509 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Oxford statistical science series ; 27)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-19-851055-1 (vezano)
  a) Stochastic systems b) matematika c) matematična statistika d) strukturirani sholastični sistemi e) matematični modeli f) grafično modeliranje g) markovske verige h) metode Monte Carlo i) časovne vrste j) analiza podatkov k) aplikacije l) medicina m) ekologija n) analiza slik o) genetika p) Bayesova statistika

  519.2
  COBISS.SI-ID 26753541

  56.
  LEONOV, Sergei Aleksandrovich
          Mathematical handbook for electrical engineers / Sergey A. Leonov, Alexander I. Leonov. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XVIII, 495 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House technology management and professional development library)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-779-0 (vezano)
  a) Electric engineering - Mathematics - Handbooks, manuals, etc b) Engineering mathematics - Handbooks, manuals, etc c) Electric engineering - Mathematics - Problems, exercises, etc d) matrike e) vektorji f) teorija verjetnosti g) matematična statistika h) matematični algooritmi i) uporaba v elektrotehniki j) električna vezja k) električne naprave l) obdelave signalov m) telekomunikacije n) pregledno delo

  51:621.3
  COBISS.SI-ID 4895316

  57.
  MCQUARRIE, Donald Allan
          Mathematical methods for scientists and engineers / Donald A. McQuarrie ; [illustrator Mervin Hanson]. - Sausalito : University Science Books, 2003. - XIII, 1161 str. : ilustr. ; 25 cm

  Potiskani vezni listi. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-891389-24-6 (vezano) ISBN 1-891389-29-7 (broš.)
  a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) funkcije d) neskončne vrste e) integrali f) kompleksna števila g) vektorji h) linearna algebra i) vektorski prostori j) matrike k) diferencialne enačbe l) polinomi m) Fourierove vrste n) transformacije o) verjetnostna teorija p) stohastični procesi q) matematična statistika

  51(075.8)
  COBISS.SI-ID 10319410

  58.
  ROBIN, Stéphane, 1965-
          DNA, words, and models : [statistics of exceptional words] / Stéphane Robin, François Rodolphe, Sophie Schbath. - New York : Cambridge University Press, 2005. - XX, 138 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prevod dela: ADN, mots, et modéles. - Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 134-136. - Kazalo
  ISBN 0-521-84729-X (vezano)
  a) Genetics - Mathematical models b) Markov processes c) matematika d) verjetnost e) matematični modeli f) modeli markovskih verig g) aplikacije h) genetika i) sekvence DNA

  51-7:519.217:577
  COBISS.SI-ID 26758149

  59.
  SEMPLE, Charles
          Phylogenetics / Charles Semple and Mike Steel. - Reprinted, with corrections. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XIII, 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford lecture series in mathematics and its applications ; 24)

  Bibliografija: str. 218-229. - Kazalo
  ISBN 0-19-850942-1 (vezano)
  a) Cladistic analysis - Mathematics b) Evolutionary genetics - Mathematics c) uporabna matematika d) diskretna matematika e) grafi f) evolucijska drevesa g) algoritmi h) verjetnostna teorija i) aplikacije j) evolucijska biologija k) epidemiologija l) ekologija m) medicina

  519.8:519.172:51-7
  COBISS.SI-ID 26753797

  60.
  TREFETHEN, Lloyd N.
          Spectra and pseudospectra : the behavior of nonnormal matrices and operators / Lloyd N. Trefethen and Mark Embree. - Princeton ; London : Princeton University Press, 2005. - XVII, 606 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 555-595. - Kazalo
  ISBN 0-691-11946-5 (vezano)
  a) Spectral theory (Mathematics) b) Spectrum analysis c) Eigenvalues d) Differential operators e) matematika f) matematična analiza g) numerične metode h) spektralna teorija i) matrike j) lastne vrednosti k) diferencialni operatorji l) dinamika fluidov m) matrične interakcije n) diferencialne enačbe o) numerične rešitve p) naključne matrike q) računanje psevdospektrov r) aplikacije

  517.984
  COBISS.SI-ID 27069445

  61.
  VIRANT, Jernej
          Svet mehkega računanja, sklepanja in delovanja : novo znanje za mlade in strokovnjake vseh strok / Jernej Virant. - Radovljica : Didakta, 2003 ([Ljubljana : Bori]). - X, 245 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 231-232, 237-238 in 245
  ISBN 961-6463-60-8
  a) Mehka logika - Učbeniki b) Mehki sistemi - Učbeniki c) matematika d) logika e) logično računanje f) mehka logika g) mehke relacije h) mehki sistemi i) mehki čas j) simulacija mehkih sistemov k) Matlab l) Fuzzy logic toolbox m) aplikacije n) biomedicina o) odločanje p) tehnika q) računalništvo r) okolje s) naloge

  519.7/.8(075)
  519.7/.8(075)
  007(075)
  COBISS.SI-ID 124525824

  62.
  YATES, Daniel S.
          Statistics through applications / Daniel S. Yates, Daren S. Starnes, David S. Moore. - New York : W. H. Freeman, cop. 2005. - XV, 599, [24] str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. N1-N8. - Kazalo
  ISBN 0-7167-4772-3 (vezano)
  a) Statistics b) matematika c) statistika d) zbiranje podatkov e) vzorčevanje f) načrtovanje eksperimentov g) porazdelitve h) korelacija i) regresija j) napovedovanje k) verjetnost l) sklepanje m) naloge n) rešitve

  [519.2+311.1](075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 27165189


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  63.
          ADOBE InDesign cs : classroom in a book : [the official training workbook from Adobe Systems]. - San Jose : Adobe Press, cop. 2004. - X, 523 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ovoju: The official training workbook from Adobe Systems. - Kazalo
  - - Adobe InDesign cs [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. z enote
  ISBN 0-321-19377-6
  a) Adobe InDesign b) Desktop publishing c) računalništvo d) programska oprema e) InDesign f) namizno založništvo g) obdelava teksta h) obdelava slike i) priročniki

  004.42:655
  COBISS.SI-ID 1274992

  64.
  BALL, Bill
          Red Hat Linux 9 unleashed / Bill Ball, Hoyt Duff. - Indianapolis (Indiana) : Sams, cop. 2003. - XXVII, 1002 str. : ilustr. ; 23 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-672-32588-8 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Linux 9 d) operacijski sistemi e) računalništvo f) namestitev g) konfiguracija h) upravljanje sistema i) prirročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 3874388

  65.
  BELOGLAVEC, Simon
          Metoda za realizacijo kompleksnih sestavljenih načrtovalskih vzorcev : doktorska disertacija / Simon Beloglavec ; mentor Marjan Heričko. - Maribor : [S. Beloglavec], 2005. - XII, 264 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 227-242. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) računalništvo b) informacijski sistemi c) načrtovanje sistemov d) načrtovalski vzorci e) Rococo metode f) programska orodja g) doktorske disertacije

  681.7.068:681.586(043.3)
  COBISS.SI-ID 9955606

  66.
  BRADAČ, Primož
          Popolni vodič skozi Access 2003 / Primož Bradač. - Ljubljana : Pasadena, 2005 (Ljubljana : Itagraf). - XIII, 1118 str. : ilustr. ; 22 cm

  Ov. in hrbtni nasl: Access 2003 : popolni vodič. - Kazalo
  ISBN 961-6361-42-2
  a) Access 2003 b) računalništvo c) izdelovanje zbirke podatkov d) vnos podatkov e) iskanje informacij f) delo s poročili g) priprava zbirke podatkov h) napredni Access 2003 i) relacijske zbirke podatkov j) povezava med aplikacijami k) SQL in Access l) Visual basic for applicatioons m) vmesnik Ado n) Access in splet o) Access in XML p) varnost zbirke podatkov

  004.42/.43(035)
  004.5/.6(035):004.738.5
  COBISS.SI-ID 221526528

  67.
  CASTRO, Elizabeth
          Creating a Web page with HTML / by Elizabeth Castro. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2005. - XVI, 127 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickproject guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-27847-X (broš.)
  a) računalništvo - Internet - svetovni splet - HTML dokumenti - spletne strani - oblikovanje - označevalni jeziki - HTML b) Web sites - Design c) HTML (Document markup language) d) World Wide Web e) računalništvo f) označevalni jeziki g) HTML dokumenti h) računalniške mreže i) spletne strani j) oblikovanje k) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 54147841

  68.
          COMPUTER-aided intelligent recognition techniques and applications / edited by Muhammad Sarfraz. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XX, 497 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip055/20040309 87.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-09414-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-09414-3 (ISBN-13)
  a) Logic circuits - Computer-aided design b) Pattern perception c) računalništvo d) računalniško podprto razpoznavanje e) zaznavanje f) inteligentni sistemi g) arabski znaki h) rokopis i) prstni odtisi j) prepoznavanje obrazov k) tehnike prepoznavanja l) razvoj računalniškega vida m) priročniki

  004.93:004.352.24
  COBISS.SI-ID 27037189

  69.
  CRUPI, Kristen
          Microsoft Outlook version 2002 step by step / Kristen Crupi. - Redmond (WA) : Microsoft Press, 2001. - XXIX, 328 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step)

  Kazalo
  - - Microsoft Outlook version 2002 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. z enote
  ISBN 0-7356-1298-6
  a) Microsoft Outlook b) Time management - Computer programs c) Personal information management - Computer programs d) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Outlook 2002 e) računalništvo f) programska oprema g) Outlook 2002 h) osebni informacijski sistemi i) urejanje sporočil j) upravljanje s časom k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 46636545

  70.
  ČRETNIK, Samo
          Priročnik za uporabo programa Pro/Engineer Wildfire V.2.0 / Samo Čretnik ; [ilustrator Borut Čretnik]. - Ljubljana : Pasadena, 2005 ([Ljubljana] : Hren). - 371 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 371
  ISBN 961-6361-65-1
  a) Pro/Engineer Wildfire V.2.0 (računalniški program) - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) Pro/Engineer Wildfire e) računalniška grafika f) načrtovanje g) 3D risbe h) razvoj izdelkov i) parametrično konstruiranje teles j) delavniške risbe k) konstruiranje sestavov l) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 222185984

  71.
  DOMINUS, Mark Jason
          Higher-order Perl : a guide to program transformation / Mark Jason Dominus. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2005. - XVIII, 582 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0421/2004017 815.html. - Kazali
  ISBN 1-55860-701-3 (broš.)
  a) Perl (Computer program language) b) Object-oriented programming (Computer science) c) računalništvo d) programski jeziki e) Perl f) objektivno orientirano programiranje g) transformacija programa h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26856453

  72.
  ESPOSITO, Dino, 1965-
          Introducing Microsoft ASP.NET 2.0 / Dino Esposito. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XVI, 427 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2024-5
  a) Active server pages b) Web sites - Design c) Microsoft .NET d) računalništvo e) računalniške mreže f) spletne strani g) aplikacije h) načrtovanje strani i) prirročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 4652372

  73.
  FINKELSTEIN, Ellen
          AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 bible / Ellen Finkelstein. - Indianapolis : Wiley, [2004], cop. 2005. - XXXIX, 1158 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 bible [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm
  ISBN 0-7645-6989-9
  a) AutoCAD (računalniški program) - Računalniška grafika - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) AutoCAD 2005 e) AutoCAD LT 2005 f) računalniška grafika g) risanje h) načrtovanje i) aplikacije j) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 10788658

  74.
  FOROUZAN, Behrouz A.
          TCP/IP protocol suite / Behrouz A. Forouzan ; with Sophia Chung Fegan. - 3rd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill/Higher education, 2006. - XXXII, 861 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill Forouzan networking series)

  Bibliografija: str. 833-834. - Kazalo
  ISBN 0-07-296772-2 (vezano)
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) OSPF c) BGP d) prenos podatkov e) FTP f) TFTP g) elektronska pošta h) SMTP i) POP j) MAP k) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 26824197

  75.
  GILBERG, Richard F.
          Data structures : a pseudocode approach with C / Richard F. Gilberg, Behrouz A. Forouzan. - 2nd ed. - Boston : Thomson : Course Technology, cop. 2005. - XVI, 720 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-534-39080-3
  a) C (programski jezik) b) računalništvo c) baze podatkov d) strukture podatkov e) razvoj f) fleksibilnost podatkov g) dostopnost h) načrtovanje algoritmov i) uporaba prevdokod j) programski jeziki k) C l) dostopnost podatkov m) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 11318834

  76.
  GRALLA, Preston
          Windows XP hacks : [100 industrial-strength tips & tools] / Preston Gralla. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2003. - XVIII, 392 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 0-596-00511-3
  a) Računalništvo - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows XP e) zagon f) zaustavitev g) uporabniški vmesniki h) raziskovalec i) splet j) omrežja k) E-pošta l) register m) pripomočki n) grafika o) zmogljivost sistema p) strojna oprema q) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 269437

  77.
  GRUMAN, Galen
          Adobe InDesign CS bible / Galen Gruman ; [foreword by Shellie L. Hall and B. Mark Hilton]. - Indianapolis : Wiley, cop. 2004. - XLVI, 938 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4227-3
  a) Adobe InDesign b) Desktop publishing c) računalništvo d) programska oprema e) InDesign CS f) grafično oblikovanje g) namizno založništvo h) obdelava teksta i) obdelava slike j) tipografija k) priročniki

  004.42:655
  COBISS.SI-ID 1275760

  78.
  HOCK, Randolph, 1944-
          The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher / Randolph Hock ; foreword by Gary Price. - 2nd printing. - Medford : CyberAge Books, 2004. - XXV, 265 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip049/20030205 96.html. - Kazalo
  ISBN 0-910965-68-4 (broš.)
  a) Internet searching - Handbooks, manuals, etc b) Web search engines - Handbooks, manuals, etc c) Computer network resources - Handbooks, manuals, etc d) Web sites - Directories e) Internet addresses - Directories f) računalništvo g) računalniške mreže h) internet i) spletni iskalniki j) direktoriji

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 26376709

  79.
  JOHNSON, Glenn, 1956-
          Programming Microsoft ADO.NET 2.0 applications : advanced topics / Glenn Johnson. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXIV, 495 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2141-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2141-1 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) objektno orientirano programiranje c) programski jeziki d) ADO.NET 2.0 e) Web aplikacije f) varnost sistema g) delo z velikimi objekti h) SQLCLR i) aplikacije j) priročniki

  004.42:004.6
  COBISS.SI-ID 27081733

  80.
  JONES, Don, 1971-
          Microsoft Windows administrator's automation toolkit / Don Jones. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXXV, 429 str. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Windows administrator's automation toolkit [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-2166-7 (broš.)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows f) upravljanje sistema g) avtomatsko upravljanje h) avtomatizacija i) varnost j) priročniki

  004.451:681.5
  COBISS.SI-ID 26960389

  81.
  KIFER, Michael, 1954-
          Database systems : an application-oriented approach / Michael, Kifer, Arthur Bernstein, Philip M. Lewis. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Pearson/Addison Wesley, cop. 2005. - XXI, 666 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na vrhu nasl. str.: "Introductory version". - Bibliografija: str. 639-647. - Kazalo
  ISBN 0-321-26983-7 (broš.)
  a) Database management b) Transaction systems (Computer systems) c) računalništvo d) podatkovne baze e) baze podatkov f) upravljanje baz g) SQL h) načrtovanje baz i) DBMS j) obdelave transakcij k) obdelave poizvedb l) priročniki

  004.62
  COBISS.SI-ID 27045893

  82.
  KIM, John [Forty]
          40 digital photography techniques / [John Kim]. - Seoul : Youngjin.com, cop. 2004. - 215 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Go digit@l)

  Avtor naveden v uvodu. - Kazalo
  - - 40 digital photography techniques [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 89-314-3511-8 (broš.)
  a) Photography - Digital techniques b) računalništvo c) obdelava podatkov d) digitalna fotografija e) obdelave slik f) digitalne slike g) programska opreama h) Photoshop i) priročniki

  004.92:77
  COBISS.SI-ID 27072261

  83.
  LEE, Zack [Forty]
          40 digital photo retouching techniques / [Jack Lee]. - 2nd ed. - Seoul : Youngjin.com, cop. 2005. - 214 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Go digit@l)

  Avtor naveden v uvodu. - Kazalo
  - - 40 digital photo retouching techniques [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 89-314-3512-6 (broš.)
  a) Photography - Digital techniques b) Photography - Retouching c) računalništvo d) obdelava podatkov e) digitalna fotografjija f) tehnike retuširanja g) obdelave slik h) digitalne slike i) programska oprema j) Photoshop k) priročniki

  004.92:77
  COBISS.SI-ID 26704133

  84.
  MAR-Elia, Darren, 1964-
          Microsoft Windows group policy guide / Darren Mar-Elia, Derek Melber, William Stanek. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXXIII, 763 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Windows group policy guide [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-2217-5 (broš.)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) računalniški sistemi e) operacijski sistemi f) varnost g) varstvo podatkov h) varnostni sistemi i) varnostni ukrepi j) zagotavljanje varnosti k) planiranje varovanja l) priročniki

  004.451.056
  COBISS.SI-ID 26960645

  85.
  MAYNE, Roger, 1942-
          Introduction to Windows and graphics programming with Visual C++.NET / Roger Mayne. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2005. - XII, 338 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Introduction to Windows and graphics programming with Visual C++.NET [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 981-256-199-4 (broš.) ISBN 981-256-455-1 (vezano)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) C ++ d) Visual C++.NET e) Windows okolje f) grafično programiranje g) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27185157

  86.
          MICROSOFT Exchange server 2003 resource kit / Kay Unkroth ... [et al.] ; [foreword by Terry Myerson]. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXXI, 1374 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Exchange Server 2003 resource kit [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-2072-5 (broš.)
  a) Microsoft Exchange server b) Client/server computing c) računalništvo d) računalniške mreže e) izmenjevalni sistemi f) strežniki g) inerakcija človek-računalnik h) programska oprema i) Wxchange Server 2003 j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 26958085

  87.
          MICROSOFT Office specialist study guide : Office 2003 edition / Online Training Solutions. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - XXVI, 771 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Office specialist study guide [Elektronski vir] : Office 2003 edition. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-2110-1 (broš.)
  a) Microsoft Office b) Business - Computer programs c) Electronic data processing personnel - Certification d) Microsoft software - Examinations - Study guides e) računalništvo f) programska oprema g) Office 2003 h) Word i) Excel j) PowerPoint k) Access l) Outlook m) proročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26917125

  88.
  MUKHOPADHYAY, A. K.
          Microprocessor microcomputer and their applications / A. K. Mukhopadhyay. - 2nd revised and enlarged ed., 1st reprint. - New Delhi [etc.] : Narosa Publishing House, 2001. - XV, 342 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 337. - Kazalo
  ISBN 81-7319-315-0 (broš.)
  a) Microprocessors b) Microcomputers c) računalništvo d) strojna oprema e) mikroračunalniki f) mikroprocesorji g) 8085 A h) spominske enote i) vmesniki j) programiranje k) 8086

  004.382
  COBISS.SI-ID 27081221

  89.
  NEWARD, Ted
          Effective Enterprise Java / Ted Neward. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2005. - XIX, 470 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0418/2004012 164.html. - Kazalo
  ISBN 0-321-13000-6 (broš.)
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java e) objektno orientirano programiranje f) arhitektura jezika g) varnost h) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 9199638

  90.
  OTEY, Michael, 1958-
          Microsoft SQL Server 2005 new features : [essential skills for database professionals] / Michael Otey. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XII, 275 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. dodatek k nasl. - Kazalo
  ISBN 0-07-222776-1
  a) računalništvo b) podatkovne baze c) baze podatkov d) upravljanje baz e) SQL strežniki f) programska orodja g) SQL server 2005 h) priročniki

  004.65
  COBISS.SI-ID 54950657

  91.
  PRATA, Stephen
          C++ primer plus / Stephen Prata. - 5th ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2005. - XVII, 1202 str. : ilustr. ; 23 cm

  Predhodna izd.: 2001. - Kazalo
  ISBN 0-672-32697-3 (broš.)
  a) C (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) priročniki f) programming language g) object-oriented programming h) generic programming

  004.43
  COBISS.SI-ID 9506582

  92.
  ROMANIELLO, Stephen
          Photoshop CS / Stephen Romaniello. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2004. - 735 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 693-696. - Kazalo
  - - Photoshop CS [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-4280-X (broš.)
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) Photoshop CS f) digitalne tehnike g) rotografija h) obdelave slik i) priročniki

  004.932
  COBISS.SI-ID 27079941

  93.
  SCHWARTZ, Steven A.
          Microsoft Office 2004 for Mac OS X / Steve Schwartz. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2005. - XVII, 453 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Ovojni nasl.: Microsoft Office for Mac OS X
  ISBN 0-321-24747-7 (broš.)
  a) Mac OS b) Microsoft Office c) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Office 2004 d) Business - Computer programs e) Integrated software f) računalništvo g) programska oprema h) Office 2004 i) sistem MAC 05 X j) računalniške mreže k) Word l) Excel m) PowerPoint n) Entourage o) priročniki

  004.42
  004.91:651
  COBISS.SI-ID 54153985

  94.
  SHEPHERD, George
          Microsoft ASP.NET 2.0 : step by step / George Shepherd. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXXII, 419 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft ASP.NET 2.0 [Elektronski vir] : step by step. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-2201-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2201-2 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) spletne strani d) aplikacije e) programska oprema f) Visual Studio 2005 g) upravljanje aplikacij h) kreiranje strani i) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27084549

  95.
  SHINDER, Thomas W.
          Tom Shinder's configuring ISA Server 2004 / Thomas W. Shinder, Debra Littlejohn Shinder. - Rockland : Syngress, cop. 2005. - XXXIV, 1022 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-931836-19-1 (broš.)
  a) Microsoft ISA server b) Client/server computing c) računalništvo d) računalniške mreže e) računalniški sistemi f) ISA strežniki g) požarni zid h) Proxy 1.0 i) razvoj j) odjemalec-strežnik k) namestitev ISA serverja l) konfiguracija m) upravljanje n) priročniki

  004.738.52
  COBISS.SI-ID 27096837

  96.
  SIERRA, Kathy
          Head first Java / Kathy Sierra, Bert Bates. - 2nd ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2005. - XXXII, 688 str. : ilustr. ; 24 cm

  Your brain on Java - a learner's guide --> na ovoju. - 2nd ed. - covers Java 5.0 --> na ovoju. - Kazalo
  ISBN 0-596-00920-8 (broš.)
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java e) objektno orientirano programiranje f) GUI programiranje g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 4923220

  97.
  VERDONIK, Ivan
          Hekerski vdori in zaščita / Ivan Verdonik in Tomaž Bratuša. - Ljubljana : Pasadena, 2005 ([Ljubljana] : Itagraf). - XIV, 276 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6361-54-6
  a) računalništvo b) računalniški sistemi c) računalniške mreže d) hekerski vdori e) hekerska orodja f) hekerske metode g) zaščita h) proročniki

  004.056.53
  COBISS.SI-ID 221971712

  98.
  ZAZULA, Damjan
          Operacijski sistemi / Damjan Zazula. - 1. izd., ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laboratorij za sistemsko programsko opremo, 2005 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - XV, 244 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0195-6
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) delitev operacijskih sistemov d) upravljanje s posli e) upravljanje s procesi f) upravljanje s pomnilnikom g) upravljanje z zbirčnimi siistemi h) zaščita i) varovanje j) učbeniki za visoke šole

  004.45(075.8)
  COBISS.SI-ID 54246401


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  99.
  MCCRACKEN, Garry
          Fusion : the energy of the universe / Garry McCracken and Peter Stott. - Amsterdam [etc.] : Elsevier Academic Press, cop. 2005. - XX, 186 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Complementary science series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els051/200401192 6.html. - Bibliografija: str. 177-180. - Kazalo
  ISBN 0-12-481851-X (broš.)
  a) Nuclear fusion b) astronomija c) energetika d) jedrska fizika e) soonce f) vodikova bomba g) tokamaki h) fuzijske elektrarne

  539.17:[524.3+621.039.6]
  COBISS.SI-ID 26728965

  100.
  NASS, Atle, 1949-
          Galileo Galilei - when the earth stood still / Atle Nass ; [translater, James Anderson]. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2005. - VIII, 221 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Da jorden stod stille : Galileo Galilei og hans tid. - Bibliografija: str. 213-217. - Kazalo
  ISBN 3-540-21961-7 (vezano)
  a) astronomija b) znanost c) Galileo Galilei d) biografija

  52:929 GALILEI GALILEO
  COBISS.SI-ID 26490885


  53 FIZIKA.


  101.
  CHRISTMAN, J. Richard
          A student's companion to accompany Fundamentals of physics, seventh edition [by] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker / J. Richard Christman. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - VI, 473 str. ; 28 cm

  Hrbtni nasl.: Fundamentals of physics : a student's companion. - Na str. III: " ... designed to be used closely with the text Fundamentals of physics by Halliday, Resnick and Walker."
  ISBN 0-471-47062-7 (broš.)
  a) Physics - Problems, exercies, etc b) fizika c) mehanika d) termodinamika e) valovanje f) elektromagnetizem g) optika h) jedrska fizika i) naloge j) rešitve

  53(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 27035653

  102.
  EDMONDS, Donald T.
          Electricity and magnetism in biological systems / D. T. Edmonds. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - XII, 286 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-850679-1 (broš.) ISBN 0-19-850680-5 (vezano)
  a) elektrika b) magnetizem c) biofizika d) biološki sistemi e) elektrostatična polja f) ionski prevodniki g) dielektriki h) statična magnetna polja i) magnetna polarizacija j) indukcija k) aplikacije l) ionske vodne raztopine m) Debyjeva plast n) ionski kanali organizmov o) živalski magnetni kompas p) jedrska magnetna resonanca

  537.8:577.3
  COBISS.SI-ID 46676481

  103.
  HARTMANN, Alexander K.
          Phase transitions in combinatorial optimization problems : basics, algorithms and statistical mechanics / Alexander K. Hartmann and Martin Weigt. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XI, 348 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-40473-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40473-5 (ISBN-13)
  a) Statistical physics b) Combinatorial optimization c) statistična fizika d) statistična mehanika e) kombinatorična optimizacija f) algoritmi g) grafi h) numerične rešitve i) aplikacije j) fazni prehodi

  531.19
  COBISS.SI-ID 26976261

  104.
  KUEHNI, Rolf G.
          Color : an introduction to practice and principles / Rolf G. Kuehni. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2004. - X, 199 str. + [8] str. barvnih pril. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 171-182. - Kazalo
  ISBN 0-471-66006-X
  a) Color b) Color in art c) fizika d) optika e) svetloba f) barve g) percepcija barve h) barvila i) mešanje barv j) reprodukcija barve k) teorija barv l) umetnost m) harmonija barv n) zgodovinski pregled

  159.937.51:7:535.6
  COBISS.SI-ID 1850468

  105.
  MAGGIORE, Michele
          A modern introduction to quantum field theory / Michele Maggiore. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XV, 291 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Oxford master series in physics ; 12)

  Bibliografija: str. 285-286. - Kazalo
  ISBN 0-19-852073-5 (vezano) ISBN 0-19-852074-3 (broš.)
  a) Quantum field theory b) teoretična fizika c) kvantna teorija polja d) perturbacijska teorija e) Feynmanovi diagrami f) kvantna elektrodinamika g) naloge h) rešitve

  530.19(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 26815749

  106.
          PRAKTIKUM / Primož Gspan ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 ([Ljubljana : Skušek]). - II, 112 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. [113]
  ISBN 961-6286-26-9
  a) varstvo pri delu b) delovno okolje c) meritve d) inštrumentacija e) laboratorijske vaje

  331.45:53.08(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 109715456

  107.
          SPRINGER handbook of atomic, molecular, and optical physics / Gordon W. F. Drake, ed. - New York : Springer, cop. 2006. - LVIII, 1504 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Springer handbook of atomic, molecular, and optical physics [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-387-20802-X (vezano)
  a) atomska fizika b) molekularna fizika c) optika d) molekule e) teorija sipanja f) eksperimenti g) kvantna optika h) aplikacije i) priročnik

  535+539
  COBISS.SI-ID 26810629

  108.
  STRNAD, Janez
          Einstein. E = mc [na] 2 / Janez Strnad. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 164 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 160. - Kazalo
  ISBN 961-241-036-4
  a) Einstein, Albert (1879-1955) b) Fizika c) Teorija relativnosti - Zgodovina d) teoretična fizika e) zgodovinski razvoj f) Albert Einstein g) teorija relativnosti

  530.12:929EINSTEIN A.
  929 Einstein A.
  COBISS.SI-ID 220223744

  109.
          ZAKAJ je nebo modro? : začasni odgovori na večna vprašanja / [pripravila] Kvarkadabra Jure Zupan ... [et al.] ; uredili Jure Derganc ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2004 (Biro M). - 313 str. : skice, grafi, fotografije ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 127)

  Kazali
  ISBN 961-6174-66-5
  a) fizika b) matematika c) astronomija d) kozmologija e) kronologija f) vprašanja g) odgovori

  51/53
  COBISS.SI-ID 215111168


  54 KEMIJA.


  110.
          ANALYTICAL applications of nuclear techniques. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2004. - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali
  ISBN 92-0-114703-1
  a) Nuclear industry b) Jedrska industrija c) Nuclear medicine d) Nuklearna medicina e) Nuclear chemistry f) Jedrska kemija g) Environment h) Okolje i) Monitoring j) Monitoring k) analizna kemija l) jedrska industrija m) nuklearna medicina n) radiokemija o) ekologija p) monitoring q) uporaba izotopov r) aplikacije s) industrija t) analiza umetniških del u) forenzične preiskave v) arheološke raziskave

  543:621.039.8
  COBISS.SI-ID 224752

  111.
  BURDOCK, George A.
          Encyclopedia of food and color additives / George A. Burdock. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 1997. - 3 v. (XXXVII, 3153 str.) ; 26 cm

  Kazali na koncu zv. 3. - Vsebina: Vol. 1: A-E ; Vol. 2: F-O ; Vol. 3: P-Z, Indexes
  ISBN 0-8493-9416-3 (komplet) ISBN 0-8493-9412-0 (zv. 1) ISBN 0-8493-9413-9 (zv. 2) ISBN 0-8493-9414-7 (zv. 3)
  a) Food additives - Encyclopedias b) Coloring matter in food - Encyclopedias c) kemija d) kemikalije e) prehrambeni aditivi f) barvila g) število CAS h) lastnosti i) regulativa

  641.002.35
  COBISS.SI-ID 26630917

  112.
          The CHEMISTRY of cyclobutanes / edited by Zvi Rappoport and Joel F. Liebman. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - 2 zv. (XIX, 1226 str.) : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Patai series : the chemistry of functional groups)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0421/2004018 410.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-470-86400-1 (zv. 1 in 2)
  a) Cyclobutane - Synthesis b) organska kemija c) kemija funkcionalnih grup d) ciklobutani e) fizikalne lastnosti f) kemijske lastnosti g) sinteze h) priprava derivatov i) spektrometričana analiza

  547.513
  COBISS.SI-ID 26986757

  113.
  ČEH, Boris
          Kemijsko računanje in osnove kemijskega ravnotežja / Boris Čeh. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003 (Ljubljana : Pleško). - V, 198 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 198
  ISBN 961-6286-51-X
  a) Kemijsko računanje - Učbeniki za visoke šole b) Kemijsko ravnotežje - Učbeniki za visoke šole c) kemija d) stehiometrija e) naloge f) rešitve

  54(075.8)(076.2)
  544.34(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 124744704

  114.
  ČEH, Boris
          Splošna in anorganska kemija : zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami / Boris Čeh. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo, 2005 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarne). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 240. - Kazalo
  ISBN 961-6286-65-X ISBN 961-6286-66-8 (na ov.)
  a) Anorganska kemija - Vaje za visoke šole b) Kemija - Vaje za visoke šole c) anorganska kemija d) atomi e) molekule f) kemijske reakcije g) termokemija h) kemijske vezi i) kemijska kinetika j) kemijsko ravnotežje k) elektrokemija l) jedrska kemija m) naloge n) rešitve o) učbeniki za visoke šole

  546(075.8)(076.2)
  546(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 222193152

  115.
  EICEMAN, Gary Alan
          Ion mobility spectrometry / G. A. Eiceman, Z. Karpas. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - 350 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2247-2 (vezano)
  a) Ion mobility spectroscopy b) analizna kromatografija c) plinska kromatografija d) spektrometrija e) detekcija mobilnosti ionov f) IMS g) instrumentacija h) aplikacije i) forenzične preiskave j) biološke preiskave k) medicinske preiskave l) industrija m) ekološki monitoring

  543.544.19
  COBISS.SI-ID 26803461

  116.
  GROS, Nataša
          Analizna kemija. Eksperimentalni del / Nataša Gros. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1998 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 265 str., [17] str. : ilustr. ; 30 cm

  210 izv.
  ISBN 961-6286-07-2
  a) Analitska kemija - Učbeniki za visoke šole b) analizna kemija c) kvantitativna analiza d) kvalitativna analiza e) učbeniki za visoke šole f) laboratorijske vaje

  543(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 78025984

  117.
  HARGITTAI, István
          Candid science : conversations with famous chemists / István Hargittai ; edited by Magdolna Hargittai. - London : Imperial College Press, cop. 2000. - XII, 516 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86094-151-6 (vezano) ISBN 1-86094-228-8 (broš.)
  a) Chemists - Interviews b) Scientists - Interviews c) Chemists - Biography d) Chemistry - History - 20th century. e) kemija f) razvoj kemije g) kemiki h) znanstveniki i) biografije j) intervjuji k) zanimivosti

  54(091)(092)
  COBISS.SI-ID 26377477

  118.
  KOLLER, Jože
          Struktura atomov in molekul. Molekule, osnove spektroskopije : visokošolski učbenik / Jože Koller ; [ilustracije izdelal Vinko Volk]. - Ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 114 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 113
  ISBN 961-6286-21-8
  a) strukturna kemija b) struktura molekul c) spektroskopija molekul d) kvantna mehanika

  544.17/.18
  539.1/.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 109319168

  119.
  KOLLER, Jože
          Struktura atomov in molekul. Osnove kvantne mehanike, atomi : visokošolski učbenik / Jože Koller. - Popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2002 (Ljubljana : Mida). - 116 str. : ilustr. ; 24 cm

  250 izv. - Bibliografija: str. 114
  ISBN 961-6286-46-3
  a) kvantna teorija b) začetek kvantne teorije c) sevanje črnega telesa d) modeli atoma e) valovni značaj materije f) Heisenbergov princip nedoločljivosti g) Bohrov princip h) valovanje snovi i) kvantna stanja j) metode za približno računanje k) elektroni l) magnetno polje m) spinska vrtilna količina n) Paulijev izključitveni princip o) Hartreejeva in Hartree-Fockova metoda za atome p) večelektronski atomi q) ionizacijski potenciali, elektronske afinitete

  544.18(075.8)
  539.1/.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 119357184

  120.
  LAPANJE, Savo
          Makromolekulska kemija / S. Lapanje in C. Pohar. - Ljubljana : Katedra za fizikalno kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 53 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 52
  ISBN 961-6286-31-5
  a) Makromolekulska kemija - Učbeniki za visoke šole b) makromolekulska kemija c) fizikalna kemija d) polimeri e) fizikalne lastnosti

  544.7:678(075.8)
  COBISS.SI-ID 110496768

  121.
  LEWIS, Richard J., Sr.
          Sax's dangerous properties of industrial materials / Richard J. Lewis, Sr. - 11th ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - 3 zv. ; 29 cm

  Bibliografija v zv. 1: str. 979-1036. - Kazalo v zv. 1. - Vsebina: Vol. 1: Index. - Str. XXVIII, 1036 ; Vol. 2: A-G. - Str. XXVIII, 1891 ; Vol. 3: H-Z. - Str. XXVIII, 1892-3734
  ISBN 0-471-47662-5 (komplet)
  a) Hazardous Substances - poisoning b) Occupational Diseases - chemically induced c) Hazardous substances - Handbooks, manuals, etc d) kemija e) nevarne snovi f) industrijske kemikalije g) sinonimi h) kemijska imena i) števla j) čas k) toksikološki podatki l) reference m) varnostni ukrepi n) priročnik

  66.017:620.26
  COBISS.SI-ID 26973701

  122.
  LISTER, Ted
          Conservation chemistry : an introduction / [written by] Ted Lister and Janet Renshaw ; [edited by Colin Osborne and Maria Pack]. - London : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - IV, 114 str. : ilustr. ; 30 cm

  Urednika navedena v kolofonu
  ISBN 0-85404-395-0 (broš.)
  a) Chemistry - Study and teaching b) Plastics - Preservation c) Stone - Preservation d) Wood - Preservation e) kemija f) materiali g) zaščita materialov h) konservacija i) plastične mase j) kamen k) les l) arheološki artefakti m) umetnine

  54:902.2
  COBISS.SI-ID 26926341

  123.
  MARTIN, Richard M., 1942-
          Electronic structure : basic theory and practical methods / Richard M. Martin. - Reprinted. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - XXIII, 624 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam032/200304402 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam032/2 003044028.html. - Bibliografija: str. 576-617. - Kazalo
  ISBN 0-521-78285-6 (vezano)
  a) Electronic structure b) teoretična kemija c) kvantna teorija d) atomi e) elektronska struktura f) funkcionalna teorija gostote g) določevanje elektronske strukture h) Schrödingerjeva enačba i) metoda Abinitio j) lokalizirane orbitale k) napovedovanje lastnosti snovi l) kvantna molekularna dinamika m) spektri n) optične lastnosti o) polarizacija

  54-123:544.18
  COBISS.SI-ID 27179781

  124.
  MEDEN, Anton
          Navodila za vaje iz kristalne kemije / Anton Meden. - Ljubljana : Katedra za anorgansko kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 35 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  300 izv.
  ISBN 961-6286-22-6
  a) kristalografija b) kristalna kemija c) laboratorijske vaje

  548(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 109319424

  125.
  MUELLER-Harvey, Irene
          Chemical analysis in the laboratory : a basic guide / I. Mueller-Harvey and R. M. Baker. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2002. - XIV, 92 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 79-80. - Kazalo
  ISBN 0-85404-646-1 (broš.)
  a) Chemistry, Analytic b) analizna kemija c) laboratorijske vaje d) priročnik

  543(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 26752773

  126.
          MULTIPLE bonds between metal atoms / edited by F. Albert Cotton, Carlos A. Murillo and Richard A. Walton. - 3rd ed. - New York : Springer Science and Business Media, Inc., cop. 2005. - XXX, 818 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-25084-0 (vezano) ISBN 0-387-25829-9 (el. knjiga)
  a) Metal-metal bonds b) anorganska kemija c) kemijske vezi d) multiple vezi e) sinteze f) strukture g) lastnosti h) aplikacije i) spektri

  546.7.057
  COBISS.SI-ID 26985221

  127.
  NOVOSEL, Barbara
          Računska obravnava kemijskih procesov : zbirka nalog / B. Novosel in M. Marinšek. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 131
  ISBN 961-6286-56-0
  a) Kemijski procesi - Vaje za visoke šole b) kemija c) kemijska tehnologija d) kemijski procesi e) stehiometrija f) naloge g) rešitve h) učbeniki za visoke šole

  [66.01+54](075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 125977600

  128.
  ONE hundred
          100 years of physical chemistry : [a collection of landmark papers]. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2003. - VII, 376 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
  ISBN 0-85404-987-8 (vezano)
  a) Chemistry, Physical and theoretical - History b) fizikalna kemija c) zgodovinski pregled d) kemijske vezi e) intermolekularne sile f) molekularna spektroskopija g) magnetna resonanca h) kvantna kemija i) fotokemijska dinamika j) kemijska kinetika k) ultrahitri procesi l) dinamika molekularnih reakcij m) kemija atmosfere n) statistična termodinamika o) polimeri p) koloidi q) tekoči kristali r) mejne ploskve s) površinska kemija t) biofizikalna kemija u) kemija trdnega stanja v) kataliza

  544
  COBISS.SI-ID 26926597

  129.
  OWEN, Roger, učitelj kemije
          Chemistry at a glance / Roger Owen, Sue King ; illustrations by Cathy Martin. - London : Manson, cop. 2005. - 128 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84076-039-7 (broš.)
  a) Chemistry b) kemija c) elementi d) spojine e) zmesi f) struktura atoma g) periodni sistem elementov h) kemijske vezi i) kemijske enačbe j) struktura k) ogljikovodiki l) rudnine m) atmosfera n) zemlja o) kemija elementov p) stehiometrija q) encimi r) naloge s) rešitve

  54(076.3)
  COBISS.SI-ID 27203589

  130.
  PASHLEY, Richard M.
          Applied colloid and surface chemistry / Richard M. Pashley and Marilyn E. Karaman. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2004. - IX, 188 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0422/2004020 586.html. - Kazalo
  ISBN 0-470-86882-1 (vezano) ISBN 0-470-86883-X (broš.)
  a) Colloids b) Surface chemistry c) fizikalna kemija d) površinska kemija e) koloidi f) omakanje površin g) površinska napetost h) termodinamika adsorpcije i) surfaktanti j) emulzije k) mikroemulzije l) tanke plasti m) stabilnost koloidov n) koalescenca mehurčkov o) pene

  544.77(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 26989061

  131.
  PEČAR, Darja
          Termodinamske lastnosti binarnih raztopin pri povišanih temperaturah in tlakih : doktorska disertacija / Darja Pečar ; [mentor Valter Doleček ; komentor Aljana Petek]. - Maribor : [D. Pečar], 2005. - 83 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) fizikalna kemija b) binarne raztopine c) vodne raztopine etanola d) termodinamske lastnosti e) korelacije f) doktorske disertacije

  536.7:544.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 9891094

  132.
  PIHLAR, Boris
          Osnove analizne kemije : zapiski predavanj. Del 1 / Boris Pihlar. - Ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2005. - VII, 115 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 111
  ISBN 961-6286-42-0 (zv. 1)
  a) analizna kemija b) kvalitativna analiza c) kvantitativna analiza d) kemija raztopin e) topnost oborin f) gravimetrijska analiza g) volumetrijska analiza h) obarjalne titracije i) nevtralizacijske titracije j) kompleksometrične titracije k) primeri l) učbeniki za visoke šole

  543(075.8)
  COBISS.SI-ID 26784517

  133.
  PIHLAR, Boris
          Osnove analizne kemije : zapiski predavanj. Del 2 / Boris Pihlar. - Ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2005. - XI-XV, 117-240 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 235
  ISBN 961-6286-43-9 (zv. 2)
  a) analizna kemija b) vrednotenje rezultatov c) oksidacijsko redukcijsko ravnotežje d) kvantitativna analiza e) kemija raztopin f) topnost oborin g) gravimetrija h) volumetrija i) obarjalne titracije j) nevtralizacijske titracije k) kompleksometrične titracije l) elektrogravimetrije m) voltametrija n) kulometrija o) atomska spektrometrija p) učbeniki za visoke šole

  543(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 9964566

  134.
  POLANC, Slovenko
          Določevanje strukture organskih spojin s spektroskopskimi metodami. Problemi / S. Polanc in B. Stanovnik. - 5. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1996 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - V, 142 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Večina listov potiskanih samo po eni strani. - 250 izv.
  a) Organske spojine - Struktura - Spektroskopska analiza - Učbeniki za visoke šole b) organska kemija c) organske spojine d) določevanje strukture e) spektroskopske metode f) učbeniki za visoke šole

  547:54.022:543.42(076.3)
  COBISS.SI-ID 59495424

  135.
  POLANC, Slovenko
          Določevanje strukture organskih spojin s spektroskopskimi metodami. Tabele in primeri / S. Polanc in B. Stanovnik. - 5. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1996 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - IX, 120 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  250 izv. - Bibliografija: str. 119-120
  a) organska kemija b) organske spojine c) določevanje strukture d) spektroskopske metode e) učbeniki za visoke šole

  547.1/.9:543.42(075.8)(083.5)
  COBISS.SI-ID 59444224

  136.
          PRAKTIKUM iz instrumentalnih metod. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za fizikalno kemijo, 2003. - 141 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Ov. nasl.
  a) Fizikalna kemija - Učbeniki za visoke šole b) fizikalna kemija c) instrumentalne metode d) laboratorijske vaje

  544(075.8)
  COBISS.SI-ID 27107333

  137.
          PROGRESS in chemometrics research / Alexey L. Pomerantsev, editor. - New York : Nova Science Publishers, cop. 2005. - X, 325 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip058/20050021 69.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-59454-257-0 (vezano)
  a) Chemometrics - Research b) teoretična kemija c) kemometrija d) statistična obdelava podatkov e) modeliranje f) nevronske mreže g) metode razpoznavanja vzorcev h) statistična ocena i) programska oprema j) kalibracija k) aplikacije l) spektroskopija m) industrijske aplikacije

  543:[004.8+007.5]
  COBISS.SI-ID 26816261

  138.
          REAKCIJE in identifikacija ionov / [pripravili L. Kosta ... et al.]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1995 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 145, V str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. - Na vrhu nasl. str: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 144-145 in pri nekaterih poglavjih
  a) Kvalitativna analiza - Učbeniki za visoke šole b) Ioni - Identifikacija - Vaje za visoke šole c) analizna kemija d) kvalitativna analiza e) laboratorijske vaje f) učbeniki za visoke šole

  543.062(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 48524288

  139.
  SCHMIDT, Werner, 1941-
          Optical spectroscopy in chemistry and life sciences : [an introduction] / Werner Schmidt. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XIII, 369 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-29911-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-29911-9 (ISBN-13)
  a) Spectrum analysis b) analizna kemija c) optična spektroskopija d) instrumentacija e) atomska spektroskopija f) molekularna absorbcijska spektroskopija g) luminiscenčna spektrofotometrija h) fotoakustična spektroskopija i) svetloba j) sipanje k) difrakcija l) odboj m) cirkularni dihroizem n) optična rotacija o) bližnja infrardeča spektroskopija

  543.4
  COBISS.SI-ID 26984453

  140.
  SEAGER, Spencer L., 1935-
          Chemistry for today : general, organic, and biochemistry / Spencer L. Seager, Michael R. Slabaugh. - 5th ed. - Belmont : Thomson-Brooks/Cole, cop. 2005. - XXVI, 784, [86] str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-534-39969-X (student ed.) ISBN 0-534-39972-X (instructor's ed.)
  a) Chemistry b) kemija c) atomi d) molekule e) kemijske reakcije f) raztopine g) koloidi h) kemijske reakcije i) kisline j) baze k) radioaktivnost l) jedrski procesi m) organske spojine n) ogljikovi hidrati o) lipidi p) proteini q) encimi r) nukleinske kisline s) sinteza proteinov t) orehrana u) metabolizem v) telesne tekočine

  54(076.3)
  COBISS.SI-ID 27205381

  141.
  STRLIČ, Matija
          Analitika in spektroskopija : program za VSŠ Uporabna kemija ; Analizna kemija : za program VSŠ Kemijska tehnologija : gradivo za vaje. Del 1 / Matija Strlič. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

  a) analizna kemija b) laboratorijske vaje

  543.42(076.5)
  COBISS.SI-ID 21669893

  142.
          VAJE iz analizne kemije za univerzitetni študijski program kemijskega inženirstva : skripta / zbral in uredil Matija Strlič. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo, 2001 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6286-38-2
  a) Analizna kemija - Vaje za visoke šole b) analizna kemija c) analizne tehnike d) kvalitativna analiza e) kvantitativna analiza f) laboratorijske vaje

  543(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 114292480

  143.
          VAJE iz anorganske kemije. Zbirka nalog / N. Bukovec ... [et al.]. - 5. dopolnjena izd., (ponatis). - Ljubljana : Katedra za anorgansko kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004 (V Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 193 str. : graf. prikazi ; 21 cm

  ISBN 961-6286-52-8
  a) Anorganska kemija - Vaje za visoke šole b) anorganska kemija c) kemijsko računanje d) kemijske reakcije e) kemijski zakoni f) plinski zakoni g) povprečna molska masa h) raztopine i) topnost j) kemijska ravnotežja k) reakkcije oksidacije l) reakcije redukcije m) elektroliza n) naloge o) vaje p) učbeniki a visoke šole

  546(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 214626816

  144.
          The VOCABULARY and concepts of organic chemistry / Milton Orchin ... [et al.]. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - VIII, 894 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 0-471-68028-1 (vezano)
  a) Chemistry, Organic b) Chemistry, Organic - Terminology c) organska kemija d) koncepti e) teorija atomskih orbital f) kemijske vezi g) teorija mollekularnih orbital h) simetrija i) ogljikovodiki j) funkcionalne grupe k) stereokemija l) konformacijska analiaz m) sintetični polimeri n) organokovinska kemija o) fosilna goriva p) termodinamika q) reaktivni intermediati r) reakcijski mehanizmi s) jedrska magnetna resonanaca t) vibracijska spektroskopija u) rotacijska spektroskopija v) fotokemija w) terminologija spojin

  547(083.72)
  COBISS.SI-ID 26985477

  145.
  WALL, Peter E.
          Thin-layer chromatography : a modern practical approach / Peter E. Wall. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2005. - X, 184 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (RSC chromatography monographs)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-535-X (vezano)
  a) Thin layer chromatography b) analizna kemija c) tankoplastna kromatografija d) adsorbenti e) priprava vzorca f) tehnike razvijanja g) meritve

  543.544.943.3
  COBISS.SI-ID 26925829

  146.
  WARREN, Stuart
          Solutions manual to accompany Organic chemistry by Clayden, Greeves, Warren, and Wothers / Stuart Warren. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - 510 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-19-870038-5 (broš.)
  a) Chemistry, Organic - Examinations, questions, etc b) organska kemija c) organske reakcije d) naloge e) rešitve

  547(076.3)
  COBISS.SI-ID 26738693

  147.
  WINTER, Arthur
          Organic Chemistry 1 for dummies / by Arthur Winter. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XVI, 388 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-6902-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-6902-9 (ISBN-13)
  a) Chemistry, Organic - Problems, exercises, etc b) Chemistry, Organic c) organska kemija d) ogljikovodiki e) funkcionalne grupe f) spektroskopija g) določevanje strukture

  547(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 26984965

  148.
  ZUMDAHL, Steven S.
          Chemical principles / Steven S. Zumdahl. - 5th ed. - Boston ; New York : Houghton Mifflin, cop. 2005. - XIX, 1070, A94 str. : barvne ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) + navodila in koda

  Tabele na spojnih listih. - Kazalo
  ISBN 0-618-37206-7
  a) chemistry - textbook b) university studies c) kemija - učbenik d) univerzitetni študij e) kemija f) atomi g) molekule h) stehiometrija i) kemijske reakcije j) plini k) kemijsko ravnotežje l) kisline m) baze n) kemijska termodinamika o) elektrokemija p) kvantna mehanika q) atomska teorija r) kemijske vezi s) kemijska kinetika t) tekočine u) trdne snovi v) raztopine w) kemija elementov x) jedrska kemija y) organske spojine z) naravne spojine

  54(075.8)
  COBISS.SI-ID 6371401


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  149.
  AVSETH, Per, 1970-
          Quantitative seismic interpretation : applying rock physics tools to reduce interpretation risk / Per Avseth, Tapan Mukerji, Gary Mavko. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - XV, 359 str., [32] str. uvezanih barvnih pril. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200405447 2.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004054472.html. - Bibliografija: str. 340-355. - Kazalo
  ISBN 0-521-81601-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-81601-7 (ISBN-13)
  a) Seismic reflection method b) Seismic prospecting c) Petroleum - Geology d) Natural gas - Geology e) geologija f) geološke raziskave g) seizmične metode h) fizika kamnin i) statistične metode j) kvantitativna interpretacija podatkov k) študije primerov l) nafra m) naravni plin

  550.83
  COBISS.SI-ID 26834693

  150.
  ČARMAN, Magda
          Vplivi in posledice gradbenih posegov v permokarbonskih klastičnih kamninah : doktorska disertacija : Ph.D. Thesis / Magda Čarman. - Ljubljana : [M. Čarman], apr. 2005. - XV, 191 f. : graf. prikazi, priloge ; 31 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Impatcs and consequences of constructions in Permo-Car boniferous clastic rocks : ph.d. thesis. - Bibliografija: 186 f. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) inženirska geologija c) klastične kamnine d) gradbeni posegi e) gradnja predora f) deformacije kamnin g) lezenje h) časovno modeliranje i) doktorska disertacije

  550.8(043.3)
  COBISS.SI-ID 503390

  151.
          INVENTORY of the main hydraulic structures in the Danube basin / [prepared by an international group of authors under the leadership of Ion Pasoi]. - [Bucurest : Comitetul national Roman al programului hidrologic international - UNESCO = Bucharest : Romanian National Committee for the International Institute Hydrological Programme - UNESCO = Bukarest : Rumänischen National Komitee für den Internationalen Hydrologischen Program - UNESCO = Buharest : Ruminskij nacionalny komitet po meždunarodnoj gidrologičeskoj programe JUNESKO], 2004. - XII, 62 str., [65] pril., 1 zganj. zvd. : tabele ; 30 cm. - (The Danube and its catchement : a hydrological monograph ; Follow-up vol. 8/1)

  Na dnu nasl. str.: Regional Co-operation of the Danube Countries in the Frame of the International Programme of UNESCO. - Abstract ; Zusammenfassung ; Rezjume. - Bibliografija: str. 61-62
  ISBN 973-0-03491-5 !
  a) hidrologija b) površinske vode c) porečje Donave d) publikacija UNESCO

  556.5(282.243.73/.76)
  COBISS.SI-ID 2661985

  152.
  MANSELL, Martin G.
          Rural and urban hydrology / M. G. Mansell. - London : T. Telford, 2003. - XV, 411 str. : graf. prikazi, zvd. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3230-7 (vezano)
  a) Hydrology - Textbooks b) Urban hydrology - Textbooks c) hidrologija d) hidrološki ciklus e) klimatske spremembe f) statistična obdelava podatkov g) padavine h) izhlapevanje i) procesi naravnih pretokov j) hidrološki modeli k) analiza pretokov l) napovedovanje pretokov m) hidrotehnika

  556(075.8)
  COBISS.SI-ID 26669061

  153.
  VIDENIČ, Mojca
          Analiza in opredelitev pomembnosti vhodnih parametrov pri inženirsko-geoloških klasifikacijskih hribin : doktorska disertacija / Mojca Videnič. - Ljubljana : [M. Videnič], 2005. - XIV, 82 f., [7] f. pril. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Analysis and significance assessment of input parameters for engineering geological rock classifications : ph. d. thesis. - Bibliografija: f. 75-82. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
  a) geologija b) geotehnologija c) gradnja predorov d) klasifikacija hribin e) metode klasifikacije f) analiza vhodnih parametrov g) prilagajanje odpadne metode h) varnost i) doktorske disertacije

  550.8(043.3)
  COBISS.SI-ID 222106624


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  154.
          INDUSTRIAL proteomics : applications for biotechnology and pharmaceuticals / edited by Daniel Figeys. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - X, 303 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004013 223.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley042 /2004013223.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-45714-0 (broš.)
  a) Proteins - Biotechnology b) Proteomics c) Proteomics d) Biotechnology e) Drug Industry f) Technology, Pharmaceutical g) biotehnologija h) farmacevtska tehnologija i) proizvodnja zdravil j) proteomika k) mapiranje proteinskih interakcij l) modifikacije m) določevanje strukture proteinov n) masna spektrometrija o) biomarkerji p) bioinformatika

  575:577
  COBISS.SI-ID 26925573

  155.
  KUHELJ, Robert
          Biokemija v praksi : načela in tehnike / Robert Kuhelj, s prilogo Navodila za eksperimentalno delo pri laboratorijskih vajah iz biokemije / Metka Renko ... [et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003 (Ljubljana : Tiskarna Univerze, S. Kubelj). - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

  500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-6286-57-9
  a) Biokemija - Vaje za visoke šole b) biokemija c) molekularna biologija d) eksperimentalno delo e) homogenizacija f) centrifugiranje g) obarjanje h) kromatografija i) spektroskopske metode j) elektroforeza k) gensko inženirstvo l) proteini m) nukleinske kisline

  577.1(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 126673920

  156.
          MICROBIAL biotechnology : principles and applications / editor, Lee Yuan Kun. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2003. - XIII, 724 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-323-9 (broš.) ISBN 981-238-322-0
  a) Microbial biotechnology b) biotehnologija c) mikroorganizmi d) aplikacije e) proizvodnja hrane f) fermentirana živila g) genetsko inženirstvo h) kmetijstvo i) medicinska biotehnolgija j) ekologija k) čiščenje odpadnih vod l) čiščenje trdnih odpadkov m) alternativni viri energije n) mikrobiologija o) patentiranje izumov

  579.6
  COBISS.SI-ID 2870392

  157.
  SCHMID, Rolf, 1942-
          Pocket guide to biotechnology and genetic engineering / Rolf D. Schmid ; 142 color plates by Ruth Hammelehle. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - X, 350 str. : ilustr. ; 19 cm

  Bibliografija: str. 319-343. - Kazalo
  ISBN 3-527-30895-4 (broš.)
  a) Biotechnology - Handbooks b) Genetic Engineering - Handbooks c) Molecular Biology - Handbooks d) Biotechnology e) Genetic engineering f) biotehnologija g) molekularna biologija h) aplikacije i) prehrana j) antibiotiki k) encimi l) ravnanje z odpadki m) odpadne vode n) medicina o) kmetijstvo p) mikroorganizmi q) genski inženiring r) molekularna genetika s) priročnik

  577.2:57.08
  COBISS.SI-ID 26991109

  158.
  STUŠEK, Peter
          Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Celica / Peter Stušek, Andrej Podobnik, Nada Gogala ; [urednik fotografskega gradiva Igor Longyka ; ilustrirala Marija Prelog]. - 3. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 124 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 86-341-1848-7
  a) Citologija - Učbeniki za srednje šole b) biologija c) citologija d) celica e) kemijska sestava f) membrane g) prehod snovi h) celični metabolizem i) fotosinteza j) dihanje k) delitev celice l) celična zgradba organizmov

  576.3(075.3)
  COBISS.SI-ID 218009600


  58 BOTANIKA.


  159.
          VEGETATION ecology / edited by Eddy van der Maarel. - 1st ed. - Malden : Blackwell, 2005. - X, 395 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-632-05761-0
  a) botanika b) rastlinska ekologija c) vegetacija d) ekosistemi e) tipi vegetacije f) raznovrstnost g) interakcije vrst h) interakcija rastline v živali i) invazivnost rastlin j) klimatske spremembe

  581.5
  COBISS.SI-ID 1460815


  61 MEDICINA.


  160.
  JOVANOVIĆ, Slavoljub V.
          Anatomski atlas : za studente medicine i stomatologije / Slavoljub Jovanović ... [et al.]. - 8. izd. - Beograd : Naučna knjiga, 1996 (Bor : Bakar). - 377 str. : ilustr. ; 29 cm

  2.000 izv. - Kazalo
  ISBN 86-23-60165-3
  a) Anatomija - Atlasi b) medicina c) anatomija d) anatomski atlas

  611(084.4)
  COBISS.SI-ID 107574023

  161.
          PHARMACOLOGY / H. P. Rang ... [et al.]. - 5th ed., reprinted. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, 2005. - XII, 797 str. : ilustr. ; 28 cm

  Predhodna izd.: 2003. - Kazalo. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-443-07145-4 (broš.)
  a) Pharmacology b) farmacija c) farmakologija d) učinkovanje zdravil e) molekularni učinki f) celični mehanizmi g) biološke analize delovanja h) živalski modeli i) klinični preizkusi j) absorbcija zdravil k) farmakokinetika

  615.1
  COBISS.SI-ID 27130885

  162.
  PLAZAR, Nadja
          Raziskovanje genetskega ozadja hiperhomocisteinemije pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo = Research of genetic basis hyperhomocysteinemia in patients with end stage renal disease : doktorska disertacija / Nadja Plazar. - Ljubljana : [N. Plazar], 2005. - 127 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: f. 104-111. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) klinična kemija b) končna ledvična odpoved c) hiperhomocisteinemija d) genetsko ozadje e) doktorske disertacije

  616-07(043.3)
  COBISS.SI-ID 222888448

  163.
  SCHMIDT, Aleksander, 1954-
          Najmanj, kar bi morali vedeti o stresu / Aleksander Schmidt. - Ljubljana : samozal., 2003 (Kranj : Oman). - 55 str. ; 21 cm. - (Zbirka Navodila za uporabo homo sapiens-a)

  Ov. nasl.
  ISBN 961-236-421-4
  a) Stres - Vzroki b) Stres - Preprečevanje - Priročniki c) psihologija d) duševno zdravje e) stres f) vzroki g) simptomi h) medosebni odnosi i) psihološki nasveti j) tehnike sproščanja

  159.913(035)
  613.867(035)
  COBISS.SI-ID 122700032

  164.
  ŠUĆUR, David
          Priprava delovnih osnov za študijo ogroženosti : diplomsko delo / David Šućur ; mentor Mitja Kožuh. - Ljubljana : [D. Šućur], 2005. - 58, [36] f. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Varstvo pri delu in požarno varstvo. - Bibliografija: f. 58. - Povzetek ; Summary
  a) varnostno inženirstvo b) večje nesreče z nevarnimi kemikalijami c) povzročitelj tveganja za okolje d) ogroženost e) ugotavljanje nevarnosti f) študija ogroženosti g) zaščita in reševanje posledic večjih nesreč h) varnostno poročilo i) ocena tveganja j) zakonodaja k) smernica Seveso II l) diplomska dela m) major accidents with dangerous chemicals n) guideline SEVESO II o) generator of the risk to the environment p) endangerment q) protection and rescue after major disasters (accidents) r) safety report s) risk assesment

  614.8:620.26:006(043.2)
  COBISS.SI-ID 27192581


  615.9 TOKSIKOLOGIJA.


  165.
          MOLECULES of death / editors, R. H. Waring, G. B. Steventon, S. C. Mitchell. - London : Imperial College Press, cop. 2002. - XXII, 316 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy044/2004267051 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-127-3 (vezano)
  a) Toxicology b) Toxicology c) Toxins d) toksikologija e) toksini f) toksični organizmi g) toksične spojine h) toksični elementi i) aflatoksin j) botulin k) domojska kislina l) ekstazi m) heroin n) živo srebro o) živčni plini p) nikotin q) alkaloidi tobaka r) fosfor s) radon t) ricin u) kačji strupi v) pajčji strupi w) strihnin x) tetrodoksin y) talij

  615.916/.919
  COBISS.SI-ID 26223109


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  166.
  DESÁ, Douglas O. J.
          Applied technology and instrumentation for process control / by Douglas O. J. deSá. - New York ; London : Taylor & Francis, cop. 2004. - XXVI, 380 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 369. - Kazalo
  ISBN 1-59169-021-8 (vezano)
  a) Engineering instruments b) Process control - Instruments c) procesna tehnika d) nadzor procesov e) krmiljenje procesov f) regulacija procesov g) nadzorni sistemi h) primeri i) proizvodnja papirja j) papirni stroji k) evaporatorji l) destilacijska kolona m) mešalniki n) pivovarstvo o) projektni management p) pregledno delo

  62-5
  COBISS.SI-ID 26714885

  167.
  TILLMAN, David A.
          Fuels of opportunity : characteristics and uses in combustion systems / David A. Tillman and N. Stanley Harding. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - X, 312 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044162-9 (vezano)
  a) Waste products as fuel b) Combustion engineering c) materiali d) energetika e) alternativna goriva f) naftni koks g) odpadni premog h) lesna biomasa i) biomasa j) odpaadne gume k) metan l) odpadni plini

  62-61+62-67
  COBISS.SI-ID 26042373


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  168.
          CHEMICAL testing of textiles / edited by Qinguo Fan. - Cambridge : Woodhead Publishing, cop. 2005. - X, 325 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Woodhead publishing in textiles)

  V kolofonu: "Published in association with the Textile Institute". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85573-917-8 (Woodhead ISBN-10) ISBN 978-1-85573-917-8 (Woodhead ISBN-13) ISBN 978-1-84569-069-4 (e- knjiga ISBN-13) ISBN 1-84569-069-9 (e-knjiga)
  a) materiali b) tekstilije c) tekstilna vlakna d) kemična analiza e) identifikacija vlaken f) finiširanje vlaken g) analiza kemikalij h) poškodbe tekstila i) odpadne vode j) barvila

  620.1/.2:677
  COBISS.SI-ID 27111941

  169.
          The CHEMISTRY and physics of coatings / edited by Alastair Marrion. - 2nd ed. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - XI, 382 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-656-9 (vezano)
  a) Coatings b) materiali c) premazi d) regulativa e) tvorba filma f) lastnosti g) veziva h) vrste premazov i) recepture j) aplikacije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26926085

  170.
          COATINGS of polymers and plastics / edited by Rose A. Ryntz, Philip V. Yaneff. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - X, 359 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Materials engineering ; 21)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0894-6 (vezano)
  a) Plastic coatings b) materiali c) polimeri d) plastične mase e) predelava plastike f) premazi g) lastnosti h) testiranje i) recikliranje j) avtomobili k) plastični deli

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25171461

  171.
          COMPUTER modelling of microporous materials / edited by C. R. A. Catlow, R. A. van Santen, B. Smit. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - VIII, 287 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-164137-6 (vezano)
  a) Porous materials - Computer simulation b) Microstructure - Computer simulation c) materiali d) porozni materiali e) mikrostruktura f) računalniško modeliranje g) napovedovanje strukture h) adsorbcija i) dinamične simulacije j) difuzija k) reakcijski mehanizmi

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25894405

  172.
  ELIAS, Hans-Georg, 1928-
          An introduction to plastics / Hans-Georg Elias. - 2nd completely rev. ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2003. - XXII, 387 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
  ISBN 3-527-29602-6
  a) Plastics b) materiali c) plastične mase d) polimeri e) kemijska struktura f) sinteze g) fizikalna struktura h) adjuvanti i) termofizikalne lastnosti j) viskoznost k) predelava l) mehanske lastnosti m) električne lastnosti n) optične lastnosti o) vrste plastičnih mas p) zmesi polimerov q) odlaganje odpadkov r) recikliranje

  620.1/.2:678
  COBISS.SI-ID 2968858

  173.
          HANDBOOK of nanostructured biomaterials and their applications in nanobiotechnology, volumes / [edited by] Hari Singh Nalwa. - Stevenson Ranch : American Scientific Publishers, cop. 2005. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo na koncu vsakega zv. - Vsebina: Vol. 1.: Biomaterials. - XXII, 520 str. ; Vol 2.: Applications in nanobiotechnology. - XXII, 520 str.
  ISBN 1-58883-033-0 (komplet) ISBN 1-58883-034-9 (zv. 1) ISBN 1-58883-035-7 (zv. 2)
  a) Biotechnology b) Nanotechnology c) materiali d) biokompatibilni materiali e) biomineralizirani anorganski materiali f) nonostruktura g) fosfolipidni polimeri h) strukturne karakteristike i) meritve lastnosti j) optične lastnosti k) interakcije celice/materiali l) biomimetiki m) biokompatibilnost n) nanobiotehnologija o) biomedicinsko inženirstvo p) vsadki q) regeneracija tkiv r) aplikaccije

  620.1/.2:615.461
  COBISS.SI-ID 26820357

  174.
          HIGH-pressure shock compression of solids VIII : the science and technology of high-velocity impact / Lalit C. Chhabildas, Lee Davison, Yasuyuki Horie (eds.). - New York : Springer, cop. 2005. - XII, 380 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (High pressure shock compression of condensed matter)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-540-22866-7 (vezano)
  a) Materials - Compression testing b) Materials at high pressures c) Shock (Mechanics) d) materiali e) kompresijsko testiranje f) metode g) aplikacije h) balistika i) balistična halografija j) meritve udarnih valov k) kompresijski eksperimenti

  620.1
  COBISS.SI-ID 26844933

  175.
  INTERNATIONAL Conference on Computational Methods in Materials Characterisation (1 ; 2003 ; Santa Fe)
          Computational methods in materials characterisation / editors A. A. Mammoli, C. A. Brebbia. - Southampton ; Boston : WIT press ; Billerica : Computational Mechanics, cop. 2004. - 350 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (High performance structures and materials, ISSN 1469-0071 ; vol. 6)

  v uvodu: "Conference held 5-7 Nov. 2003; organized by Wessex Institute of Technology, UK and University of New Mexico". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85312-988-7 (vezano)
  a) Materials - Testing - Computer simulation - Congresses b) Materials - Testing - Data processing - Congresses c) materiali d) preskušanje materialov e) karakterizacija materiala f) računalniške simulacije g) računalniške metode h) identifikacija parametrov i) optimiranje j) termomehansko obnašanje k) kompoziti l) pene m) polimeri n) beton o) zborniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25999877

  176.
  NANOSTRUCTURED Materials and Nanotechnology Symposium (6 ; 2004 ; Indianapolis)
          Ceramic nanomaterials and nanotechnology III : proceedings of the 106th Annual Meeting of The American Ceramic Society, Indianapolis, Indiana, USA (2004) / editors, Song Wei Lu, Michael Z. Hu, Yury Gogotsi. - Westerville : American Ceramic Society, cop. 2005. - IX, 283 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Ceramic transactions ; vol. 159)

  Na str. VIII: "... presented at Symposium 6 on Nanostructured Materials and Nanotechnology ... ". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-57498-180-3 (broš.)
  a) Ceramic materials - Congresses b) Nanostructured materials - Congresses c) materiali d) keramični nanomateriali e) sinteze f) aplikacije g) nanostrukturne membrane h) nanostrukturni filmi i) premazi j) karakterizacija k) nanocevke l) nanotehnologija m) ekologija n) medicina

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26815237

  177.
          POLYMER brushes : synthesis, characterization, applications / edited by Rigoberto C. Advincula ... [et al.]. - Weinheim : Wiley-VCH Verlag, cop. 2004. - XXIII, 483 str. : ilustr., graf. prikazi

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31033-9
  a) materiali b) kemija polimerov c) polimerne ščetke d) sinteze e) karakterizacija f) aplikacije g) obdelava površin h) premazi i) maziva j) nanostrukture

  620.1/.2:678
  COBISS.SI-ID 26087941

  178.
  ROTNIK, Uroš
          Mehanizem degradacije dušikovega nerjavnega jekla v kombinaciji napetostne in erozivne korozije : doktorska disertacija / Uroš Rotnik ; [mentor Valter Doleček ; somentor Alojz Križman]. - Maribor : [U. Rotnik], 2005. - 130 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 127-130. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) materiali b) napetostno korozijsko pokanje c) jekla d) mehanizem degradacije e) erozivna korozija f) dušikovo nerjavno jeklo g) polarizacija h) doktorske disertacije

  620.193:541.127(043.3)
  COBISS.SI-ID 9900566

  179.
          SELF-organising polymers : University of Leeds, July 19-21 2004. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2005. - 432 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Faraday discussions, ISSN 1359-6640 ; vol. 128)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-973-8 (broš.)
  a) Polymers - chemistry - Congresses b) Crystallization - Congresses c) Micelles - Congresses d) Nanotechnology - Congresses e) Protein Binding - Congresses f) Quantum theory - Congresses g) Chemical reactions - Congresses h) Excited state chemistry - Congresses i) Energy levels (Quantum mechanics) - Congresses j) materiali k) kemija polimerov l) struktura m) samoorganizacija polimerov n) kristalizacija o) micele p) vezava proteinov q) nanotehnologija r) kemijske reakcije s) kvantna teorija t) kemija ekscitiranega stanja u) energetski nivoji

  620.1/.2:544.1
  COBISS.SI-ID 26736901


  620.9 ENERGETIKA.


  180.
  DELL, Ronald
          Clean energy / Ronald M. Dell, David A. J. Rand. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - XXXVI, 323 str. : ilustr. ; 24 cm. - (RSC clean technology monographs)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-546-5 (vezano)
  a) Energy policy b) Renewable energy sources c) Energy consumption - Forecasting d) Power resources - Environmental aspects e) Pollution prevention f) energetika g) električni pogon h) obnovljivi viri energije i) poraba energije j) energetska politika k) proizvodnja energije l) čista goriva m) proizvodnja elektrike n) termična energija o) biomasa p) sončna energija q) shranjevanje energije r) energija vodika s) baterije t) gorivne celice u) akumulatorji

  620.9:504.06
  COBISS.SI-ID 26754565


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  181.
  BROWN, Royce N.
          Compressors : selection and sizing / Royce N. Brown. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier Science/GPP, cop. 2005. - XV, 620 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7545-4 (vezano)
  a) Compressors b) strojništvo c) kompresorji d) kompresijske metode e) kompresivnost f) vrste kompresorjev g) rotacijski h) recipročni i) centrifugalni j) aksialni k) pogoni kompresorjev l) dodatna oprema m) dinamika n) preskušanje o) zanesljivost p) pregledno delo

  621.541
  COBISS.SI-ID 27093253

  182.
  CLEGHORN, William L.
          Mechanics of machines / W. L. Cleghorn. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2005. - XVII, 508 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 498-499. - Kazalo
  - - Student's CD for mechanics of machines [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-19-515452-5 (vezano)
  a) Mechanical engineering b) strojništvo c) strojni elementi d) mehanika e) analize mehanizmov f) zobniki g) zobniška gonila h) krivuljni mehanizmi i) vztrajniki j) 2D načrtovanje k) sinteze mehanizmov l) učbeniki

  621.8(075.8)
  COBISS.SI-ID 26837509


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  183.
  ANDERSON, Brian D. O.
          Optimal filtering / Brian D. O. Anderson, John B. Moore. - Dover ed. - Mineola : Dover Publications, 2005. - X, 357 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Dover books on engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-486-43938-0 (broš.)
  a) Signal processing b) Electric filters c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) linearni sistemi f) električni filtri g) Kalmanov filter h) lastnosti i) obdelave signalov j) nelinearno filtriranje k) aplikacije l) tworija filtriranja m) učbeniki

  621.372.54(075)
  COBISS.SI-ID 26832389

  184.
  CHOUDHURI, S.
          Electrical science / S. Choudhuri, R. Chakrabarti, P. K. Chattopahyay. - New Delhi [etc.] : Narosa Publishing House, cop. 1999. - XI, 346 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (The Institution of Engineers (India) textbook series)

  Bibliografija: str. 341. - Kazalo
  ISBN 81-7319-237-5 (broš.)
  a) Electricity b) Electromagnetism c) elektrotehnika d) elektrika e) magnetizem f) elektromagnetne interakcije g) magnetna vezja h) elektromagnetna indukcija i) elektrostatika j) analize vezij k) omrežni teoremi l) WYE-Delta teoremi m) Theveninov teorem n) enofazna vezja o) trofazna vezja p) enosmerni stroji q) indukcijski motorji r) sinhronski generatorji s) sinhronski motorji t) pregledno delo

  621.3:537
  COBISS.SI-ID 26864901

  185.
  DE Freitas, Jolyon M.
          Digital filter design solutions / Jolyon M. De Freitas. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XIX, 463 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Digital filter design solutions [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-58053-759-6 (vezano)
  a) Electric filters, Digital - Design and construction b) Signal processing - Digital techniques c) elektrotehnika d) elektronika e) digitalni filtri f) načrtovanje g) vrste filtrov h) uporaba i) Hilbertovi transformatorji j) pregledno delo

  621.374
  COBISS.SI-ID 26897925

  186.
  DIPIPPO, Ronald
          Geothermal power plants : principles, applications and case studies / Ronald DiPippo. - Oxford : Elsevier, cop. 2005. - XX, 450 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85617-474-3 (vezano)
  a) Geothermal power plants b) Geothermal power plants - Case studies c) Geothermal resources d) elektrotehnika e) elektroenergetika f) geotermalne elektrarne g) geotermalna energija h) viri i) prepoznavanje virov j) generatorji k) generatorski sistemi l) vrste geotermalnih elektrarn m) opisi elektrarn n) pregledno delo

  620.92:550.36:621.315
  COBISS.SI-ID 26867973

  187.
  DUBEY, Gopal K.
          Fundamentals of electrical drives / Gopal K. Dubey. - 2nd ed. - Pangbourne : Alpha Science International, cop. 2001. - XV, 392 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 383-384. - Kazalo
  ISBN 1-84265-083-1 (vezano)
  a) Electric driving b) Electric controllers c) Electric motors d) elektrotehnika e) električni pogoni f) polprevodniški krmiljeni pogoni g) dinamika pogonov h) krmiljenje pogonov i) enosmerni motorji j) indukcijski motorji k) sinhronski motorji l) motorji brez ščetk m) koračni motorji n) reluktančni motorji o) pogoni gnani s soncem p) akumulatorski pogoni q) torna gonila r) pregledno delo

  621.313
  COBISS.SI-ID 26865157

  188.
  HAMLER, Anton
          Elektrotehnični materiali : učbenik / Anton Hamler, Božidar Hribernik ; [izdelava risb Anton Hamler, Viktor Goričan]. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - VI, 309 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 305. - Kazalo
  ISBN 86-435-0696-6
  a) Elektrotehnični materiali - Učbeniki za visoke šole b) Kovinski materiali - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) elektrotehnični materiali e) kovinski materiali f) magnetni materili g) polprevodniki h) izolanti i) dielektriki j) učbeniki za visoke šole

  621.315:66.017(075.8)
  COBISS.SI-ID 55248129

  189.
  MILJAVEC, Damijan
          Električni stroji : temeljna znanja / Damijan Miljavec, Peter Jereb. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2005. - VIII, 428 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 419-420. - Kazalo
  ISBN 961-236-851-1
  a) Električni stroji b) elektrotehnika c) električni stroji d) električni generatorji e) transformatorji f) električni motorji g) ojačevalniki h) asinhronski motorji i) asinhronski generatorji j) sinhronski motorji k) sinhronski generatorji l) komutatorski motorji m) enosmerni stroji n) enofazni motorji o) trifazni motorji p) trifazni generatorji q) učbeniki za visoke šole

  621.313/.314
  COBISS.SI-ID 219958272

  190.
  OGRINC, Evgen
          Elektrotehnika in varnost / Evgen Ogrinc. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001 (Ljubljana : Univerzitetna tiskarna). - VI, 211 str. : ilustr. ; 24 cm

  450 izv. - Bibliografija: str. 210-211
  ISBN 961-6286-33-1
  a) Elektrotehnika - Varnost - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) enosmerni tok d) izmenični tok e) večfazni tok f) večfazni sinusni tok g) električna energija h) proizvodnja i) prenos j) učinki na človekovo telo k) zaščitni ukrepi l) požarna varnost m) eksplozijska varnost n) razelektritve v ozračju o) varstvo pri delu p) kmetijstvo q) hortikultura r) varnostne zahteve

  621.3:331.45(075.8)
  621.316.9(075.8)
  621.3:331.45(075.8)
  COBISS.SI-ID 112260352

  191.
          OP amps for everyone : design reference / Ron Mancini, editor in chief. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003. - XXVII, 377, [61] str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7701-5 (broš.)
  a) Operational amplifiers b) elektrotehnika c) operacijski ojačevalniki d) teorija vezij e) razvoj enačb f) tehnike načrtovanja g) teorija stabilnosti h) povratne zveze i) napetostne j) tokovne k) teorija šuma l) parametri ojačevalnika m) senzorji n) pretvorniki o) brezžične komunikacije p) oscilatorji q) aktivni filtri r) pregledno delo

  621.375
  COBISS.SI-ID 26903557

  192.
  SLEMNIK, Bojan
          Elektromehanski pretvorniki : zbirka rešenih nalog / Bojan Slemnik, Ivan Zagradišnik. - 2. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 62 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  140 izv.
  ISBN 86-435-0599-4
  a) Električni stroji - Vaje za visoke šole b) Transformatorji - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) električni stroji e) elektromehanski pretvorniki f) transformatorji g) asinhronski stroji h) komutatorski stroji i) naloge j) rešitve k) učbeniki za visoke šole

  621.313/.314(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 52294145

  193.
  TIČAR, Igor
          Osnove elektrotehnike. Zv. 1, Elektrostatika in tokovna polja / Igor Tičar, Tine Zorič. - 1. ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 ([Maribor] : Tiskarna tehniških fakultet). - V, 229 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 227-229
  ISBN 86-435-0500-5
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektrostatika d) elektrostatična polja e) električna poljska jakost f) električni potencial g) električna napetost h) električana polja i) energija polja j) kondenzatorji k) tokovna polja l) električna vezja m) linearna vezja n) enosmerna vezja o) učbeniki za visoke šole

  621.3:537(075.8)
  COBISS.SI-ID 219284992

  194.
  ZAGRADIŠNIK, Ivan
          Električni rotacijski stroji : učbenik / Ivan Zagradišnik, Bojan Slemnik ; [izdelava risb Denis Dremelj, Viktor Goričan, Miralem Hadžiselimović]. - 4. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - V, 318 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0712-1
  a) elektroenergetika - rotacijski električni stroji - učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) električni stroji d) magnetni krog e) vzbujanje navitij f) navitja izmeničnih strojev g) induciranje napetosti h) tokovna obloga i) reakcije navitij j) izgube k) vrtilni transformator l) način delovanja m) konstrukcija n) nenasičen sinhronski stroj o) koračni motorji p) komutatorski motorji q) navitja r) navitja s) enosmerni stroji t) apmlidin u) učbeniki za visoke šole

  621.31(075.8)
  COBISS.SI-ID 54982401


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  195.
          The ELECTRONIC design automation handbook / edited by Dirk Jansen. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - 675 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7502-2 (vezano)
  a) Electronic circuit design - Data processing b) Computer-aided design c) elektrotehnika d) elektronsko načrtovanje avtomatike e) simbolno načrtovanje f) računalnis g) VHDL h) opisni jeziki i) grafične specifikacije j) sinteze k) verificiranje l) modeliranje m) analogne simulacije n) digitalne simulacije o) simulacije sistema p) ASIC q) programabilne naprave r) prevodniške tehnologije s) tiskana vezja t) pregledno delo

  621.38
  004.3
  COBISS.SI-ID 18902311

  196.
  LAVERGHETTA, Thomas S.
          Microwaves and wireless simplified / Thomas S. Laverghetta. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, 2005. - X, 274 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-943-2 (vezano)
  a) Microwave devices b) Microwave communication systems c) elektrotehnika d) mikrovalovni sistemi e) komunikacijski sistemi f) mikrovalovne naprave g) aplikacije h) prenosne linije i) mikrovalovne komponente j) mikrovalovni materiali k) polprevodniške naprave l) pregledno delo

  621.38:537-962
  COBISS.SI-ID 26896389

  197.
  MORTON, John, 1980-
          The PIC Microcontroller : your personal introductory course / John Morton. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, 2005. - VII, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6664-1 (PIC in practice) ISBN 0-7506-6664-1 (PIC basic)
  a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) programabilni mikrokrmilniki d) PIC5x serija e) PIC12F50x serija f) PIC12F675 g) programiranje mikrokrmilnikov h) aplikacije i) priročniki

  621.38.049.7:004
  COBISS.SI-ID 26904325

  198.
  MOURA, Luis Miguel da Silva Carvalho de
          Introduction to linear circuit analysis and modelling : from DC to RF / Luis Moura, Izzat Darwazeh. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, 2005. - VIII, 362 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5932-7 (broš.)
  a) Electric circuits, Linear b) Electric circuit analysis c) Electric circuits - Mathematical models d) elektrotehnika e) linearna vezja f) električna vezja g) analize vezij h) analize odzivov vezij i) RF vezja j) matematične predstavitve vezij k) računalniško podprte simulacije l) analize šuma m) pregledno delo

  621.38.049
  COBISS.SI-ID 26904581

  199.
  REDDY, Rama S.
          Fundamentals of power electronics / S. Rama Reddy. - Pangbourne : Alpha Science International, cop. 2000. - 190 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 188. - Kazalo
  ISBN 1-84265-056-4
  a) elektrotehnika b) močnostna elektronika c) polprevodniške naprave d) preklopna vezja e) komunikacijska vezja f) fazno krmiljeni usmerniki g) prekinjala h) pretvorniki i) pregledno delo

  621.38
  681.586
  COBISS.SI-ID 19883064

  200.
  RIDLEY, John E.
          Mitsubishi FX programmable logic controllers : applications and programming / John Ridley. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, 2004. - XXII, 397 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5679-4 (broš.)
  a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) programabilni mikrokrmilniki d) Mitsubishi FX e) načrtovanje f) programiranje g) programska oprema h) GX Developer i) uporaba j) priročniki

  621.38.004.4
  COBISS.SI-ID 26904837

  201.
  SMITH, Jack R., 1946-
          Programming the PIC microcontroller with MBasic / by Jack R. Smith. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, cop. 2005. - XIV, 783 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Embedded technology series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Programming the PIC microcontroller with MBasic [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7506-7946-8 (broš.)
  a) Architecture - Germany - 19th century. b) Programmable controllers c) BASIC (Computer program language) d) elektrotehnika e) programabilni mikrokrmilniki f) mikroprocesorji g) PIC h) programiranje mikrokrmilnikov i) programska orodja j) MBasic k) priročniki

  621.38.049:004.42
  COBISS.SI-ID 26904069


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  202.
  BARBAROSSA, Sergio
          Multiantenna wireless communications systems / Sergio Barbarossa. - Boston : Artech House, cop. 2005. - XV, 448 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Artech House mobile communications library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-634-4 (vezano)
  a) Antenna arrays b) Mobile communication systems c) Wireless communication systems d) elektrotehnika e) komunikacijski sistemi f) brezžične komunikacije g) antenski nizi h) antene i) SISO sistemi-Singe Input Single Output Systems j) MIMO sistemi-Multi Input Multi Output Systems k) sistemi z več nosilci l) kooperativna omrežja m) pregledno delo

  621.396.67
  COBISS.SI-ID 26835973

  203.
  CURRY, G. Richard
          Radar system performance modeling / G. Richard Curry. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XIV, 394 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Artech House radar library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Radar system performance modeling [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-58053-816-9 (vezano)
  a) Radar - Testing b) Radar - Mathematical models c) elektrotehnika d) radar e) radarski sistemi f) konfiguracija radarja g) parametri radarja h) analize parametrov i) oblike valov j) enačbe k) zaznavanje radarja l) iskanje m) sledenje n) meritve o) pregledno delo

  621.396.96
  COBISS.SI-ID 26839045

  204.
  ČUČEJ, Žarko
          Signali : povzetki teorije z zbirko rešenih nalog in primeri uporabe programa Matlab / Žarko Čučej, Dušan Gleich in Peter Planinšič ; [risbe Žarko Čučej]. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005. - VIII, 289 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 80 izv. - Bibliografija: str. 289
  ISBN 86-435-0701-6
  a) Signali - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) signalni prostor d) signali e) korelacije f) hormonska analiza g) Fourierova transformacija h) Laplaceova transformacija i) Z-transformacija j) sistemi k) analogna sita l) digitalna sita m) Matlab n) rešene naloge o) učbeniki za visoke šole

  621.391(075.8)(076.1/.2)
  COBISS.SI-ID 54739457

  205.
          HANDBOOK of RF and wireless technologies / Farid Dowla, editor-in-chief. - Amsterdam [etc.] : Newnes, cop. 2004. - XXIII, 515 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200304420 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 003044206.html. - Ov. nasl.: Handbook of RF & wireless technologies. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7695-7
  a) Wireless communication systems - Handbooks, manuals, etc b) Radio frequency c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) brezžične komunikacije f) brezžične tehnologije g) RF h) razvoj arhiterture tehnologij i) priložnostna omrežja j) programska oprema k) RF močnostni ojačevalniki l) linearna ojačanja m) fazno sklenjene tehnike n) OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing o) industrijske aplikacije p) RFID tehnologija q) SiGe HBT tehnologija r) širokopasovne komunikacije s) priročniki

  621.396
  COBISS.SI-ID 4154708

  206.
  KEHTARNAVAZ, Nasser
          Digital signal processing system-level design using LabVIEW / by Nasser Kehtarnavaz and Namjin Ki. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, cop. 2005. - XII, 290 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Digital signal processing system-level design using LabVIEW [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7506-7914-X (broš.)
  a) LabVIEW (Computer file) b) Signal processing - Digital techniques - Computer programs c) elektrotehnika d) obdelava signalov e) uporaba računalnika f) programska oprema g) LabVIEW h) računalniška grafika i) grafično programsko okolje j) priročniki

  621.391:004.42
  COBISS.SI-ID 26867717

  207.
  NARASIMHAN, S. V.
          Signal processing : principles and implementation / S. V. Narasimhan, S. Veena. - Harrow : Alpha Science International, cop. 2005. - XIX, 576 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 565-569. - Kazalo
  - - Signal processing [Elektronski vir] : principles and implementation. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-84265-199-4 (vezano)
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) obdelava signalov d) analize signalov e) prenos signalov f) spekter gostote pulzov g) Fourierova transformacija h) Z transformacija i) faze j) magnetizem k) analogni filtri l) strukture prenosnih funkcij m) načrtovanje filtrov n) DSP procesor o) IIR filtri p) FIR filtri q) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 26869765

  208.
  OSEBIK, Davorin
          Novi postopki implementacije adaptivnih digitalnih sit s programirnimi vezji : doktorska disertacija / Davorin Osebik ; mentor Rudolf Babič. - Maribor : [D. Osebik], 2005. - XVI, 177 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 174-176. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) digitalna obdelava signalov d) adaptivna digitalna sila e) frekvenčni odziv prostora f) doktorske disertacije g) model prostora h) nerekurxivna digitalna sita i) FIR sita j) izločanje šuma k) porazdeljena aritmetika l) doktorske disertacije m) digital signal processing n) adaptive filter o) frequency response p) model surroundings q) digital FIR filter r) nose cancelling s) distributed arithmetic

  621.391.82:621.372.54(043.3)
  COBISS.SI-ID 9964310

  209.
  PARET, Dominique
          RFID and contactless smart card applications / Dominique Paret ; translated by Roderick Riesco. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XII, 330 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Prevod dela: Applications en identification radiofréquence et cartes a puces sans contact. - Bibliografija: str. 326. - Kazalo
  ISBN 0-470-01195-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01195-9 (ISBN-13)
  a) Smart cards b) Radio frequency identification systems c) elektrotehnika d) avtomatizacija delovnih procesov e) pametne kartice f) RFID sistemi g) RFID-Radio Frequency Identification Systems h) transponderju i) frekvenčna območja j) uporabljene frekvence k) 125 kHz l) 13,56 mHz m) bazne antenske postaje n) uporaba RFID sistema o) pregledno delo

  621.396.029:658.787.6
  COBISS.SI-ID 27038725

  210.
          WIRELESS sensor networks / Nirupama Bulusu, Sanjay Jha, editors. - Boston ; London : Artech House, 2005. - XV, 321 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Artech House MEMS and sensors library)

  Na ov.: "A systems[!] perspective". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-867-3 (vezano)
  a) Sensor networks b) Wireless LANs c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) brezžične komunikacije f) brezžična omrežja g) brezžični senzorji h) senzorska omrežja i) kalibracija senzorjev j) sinhronizacija k) odkrivanje napaak l) topografija omrežij m) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 26631429


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  211.
  BLAŽIČ, Andrej
          Aktivno podgrajevanje v slabonosilnih hribinah : doktorska disertacija / Andrej Blažič. - Ljubljana : [A. Blažič], 2005. - XI, 106 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Active support in weak rock masses : ph. d. thesis. - Bibliografija: f. 105-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
  a) geotehnologija b) rudarstvo c) rudarske jame d) aktivno podgrajevanje e) razvoj elementov f) razvoj tehnologije sidranja g) geotehnične meritve h) analiza programiranja i) modeliranje j) doktorske disertacije

  622.28(043.3)
  COBISS.SI-ID 222129664


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  212.
  INTERNATIONAL Conference on Water Contamination Emergencies (2003 ; Kenilworth)
          Water contamination emergencies : can we cope? / edited by K. C. Thompson, J. Gray. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - VIII, 176 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Special publication / Royal Society of Chemistry ; no. 293)

  V kolofonu: "The proceedings of the International Conference on Water Contamination Emergencies: Can We Cope? held at Le Meridien Hotel, Kenilworth, UK on 16-19 March 2003". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-628-3 (vezano)
  a) Water - Pollution - Congresses b) Drinking water - Contamination - Congresses c) ekologija d) preskrba z vodo e) pitna voda f) onesnaženje g) kontrola onesnaženja h) nesreče i) študije primerov

  628.19
  COBISS.SI-ID 26746629

  213.
  OGRINC, Evgen
          Delovno okolje razsvetljava / Evgen Ogrinc. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 (Ljubljana : Univerzitetna tiskarna). - III, 114 str. : ilustr. ; 24 cm

  450 izv. - Bibliografija: str. 114
  ISBN 961-6286-32-3
  a) Razsvetljava - Učbeniki za visoke šole b) Svetloba c) delovno okolje d) varstvo pri delu e) svetloba f) razsvetljava g) zaznavanje svetlobe h) svetlobni viri i) osvetlitev j) svetilke k) slikovni zasloni l) delovna mesta m) učbeniki za visoke šole

  628.9:331.45(075.8)
  COBISS.SI-ID 110577920

  214.
          WATER treatment plant design / American Water Works Association, American Society of Civil Engineers ; Edward E. Baruth, technical editor. - 4th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004061109 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200406110 9.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-141872-5 (vezano)
  a) Water treatment plants - Design and construction b) preskrba z vodo c) čiščenje vode d) pitna voda e) odpadne vode f) čistilne naprave g) načrtovanje h) procesi i) vrste procesov j) hidravlika k) instrumentacija l) učinki na okolje m) vzdrževanje n) ocena stroškov o) pilotna naprava p) dezinfekcija

  628.16/.3
  COBISS.SI-ID 26836485


  629 TEHNIKA VOZIL.


  215.
          RISK and reliability in marine technology / edited by C. Guedes Soares. - Rotterdam : A. A. Balkema, 1998. - VIII, 472 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 90-5410-684-0 (vezano)
  a) Reliability (Engineering) b) Risk assessment c) Offshore structures - Reliability d) Marine engineering e) strojništvo f) ladjedelništvo g) gradbeništvo h) vrtalne ploščadi i) plavajoče konstrukcije j) ladje k) ocena tveganja l) zanesljivost m) analiza zanesljivosti n) modeliranje

  629.5.004.15
  COBISS.SI-ID 25790213


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  216.
  DURAM, Leslie A.
          Good growing : why organic farming works / Leslie A. Duram. - Lincoln ; London : University of Nebraska Press, cop. 2005. - XII, 250 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Our sustainable future ; vol. 17)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0420/2004016 267.html. - Bibliografija: str. 213-237. - Kazalo
  ISBN 0-8032-6648-0 (broš.)
  a) Organic farming - United States b) kmetijstvo c) ekološko kmetijstvo d) trajnostni razvoj e) ZDA f) Evropa g) socialni učinki h) ekološki učinki

  631.147
  COBISS.SI-ID 26840837

  217.
  KOTAR, Marijan
          Zgradba, rast in donos gozda na ekoloških in fizioloških osnovah / Marijan Kotar. - Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije : Zavod za gozdove Slovenije, 2005. - 500 str. ; 25 cm : ilustr.

  Bibliografija: str. 472-489
  ISBN 961-6142-12-7 (Zveza gozdarskih društev Slovenije) ISBN 961-90653-9-5 (Zavod za gozdove Slovenije)
  a) Gozdarstvo b) Gozdovi - Rast - Priročniki c) Gozdni sestoji - Zgradba - Priročniki d) gozdarstvo e) gozd f) zgradba gozda g) rast gozda h) donos gozda i) drevesa j) dendrologija k) rastišča l) produkcijska sposobnost m) prirastoslovje n) gozdnogojitveni ukrepi o) ekologija p) gozdni ekosistem q) vplivi okolja

  [630*56+630*624](035)
  630*624(035)
  GDK:
  56:161.2/.3:181.6:228:242
  COBISS.SI-ID 221554944


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  218.
  KREMLJAK, Zvonko
          Hevristični model za upravljanje razvoja proizvodnih sposobnosti : doktorska disertacija / Zvonko Kremljak ; [mentor Andrej Polajnar]. - Maribor : [Z. Kremljak], 2005. - XII, 97 f. : ilustr. ; 30 cm

  Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) organizacija poslovanja b) stvarne opcije c) dinamične sposobnosti d) mehka logika e) analitični hierarhični proces f) odločanje g) negotovost h) tveganje i) organizacija j) proizvodni sistemi k) doktorske disertacije l) real options m) dynamic capabilities n) fuzzy logic o) analytic hierarchy process p) decision-making q) uncertainty r) risk s) organisation t) production system u) case study

  65.012:519.87(043.3)
  COBISS.SI-ID 9779478

  219.
  MOČNIK, Dijana
          Strateški management / Dijana Močnik ; [strokovna recenzija Mojca Duh, Zala Volčič ; jezikovni recenzent Igor Rižnar]. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - XVI, 320 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 309-320
  ISBN 86-435-0679-6
  a) organizacija poslovanja b) strateški management c) zunanja analiza d) notranja analiza e) konkurenčna prednost f) poslovna strategija g) strategija podjetja h) strateški outsorcing i) uspešnost podjetja j) poslovna etika k) učbeniki za visoke šole

  65.012.12(075.8)
  COBISS.SI-ID 54365441

  220.
  SRDIČ, Aleksander
          Uporaba teorije mehke logike za modeliranje negotovosti pri vodenju projektov v gradbeništvu : doktorska disertacija / Aleksander Srdić. - Ljubljana : [A. Srdić], 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 30 cm

  Doktorska disertacija št. 162. - Bibliografija: f. 1-5. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) gradbeništvo b) disertacije c) vodenje projektov d) tveganje e) negotovost f) planiranje g) mehka logika h) project management i) risk j) fuzzy k) logic l) ucertainty m) scheduling

  007:65.012:624(043.3)
  COBISS.SI-ID 2745953


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  221.
  MATHER, Daryl
          The maintenance scorecard : creating strategic advantage / Daryl Mather. - 1st ed. - New York : Industrial Press, 2005. - X, 257 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 213. - Kazalo
  ISBN 0-8311-3181-0 (vezano)
  a) Plant maintenance b) industrijska proizvodnja c) obratna sredstva d) vzdrževanje e) uravnoteženi sistemi kazalnikov f) uravnotežene metode g) metode vzdrževanja h) RCM - Reliability Centered Maintenance i) razvoj metod j) upravljanje k) pomembnost vzdrževanja l) pregledno delo

  658.5.004.5
  COBISS.SI-ID 27029509


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  222.
  BABU, B. V.
          Process plant simulation / B. V. Babu. - New Delhi : Oxford University Press, 2004. - XIII, 542 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 520-531. - Kazalo
  ISBN 0-19-566805-7 (broš.)
  a) Chemical processes - Mathematical models b) Chemical processes - Computer simulation c) Mathematical optimization d) kemometrija e) kemijska tehnologija f) kemijsko inženirstvo g) kemijski procesi h) matematični modeli i) računalniške simulacije j) eksperimentalni podatki k) matematična optimizacija l) metode optimizacije

  66.02:519.6
  COBISS.SI-ID 26754309

  223.
  BARTHOLOMEW, Calvin H.
          Fundamentals of industrial catalytic processes / Calvin H. Bartholomew, Robert J. Farrauto. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXIII, 966 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip053/20040268 00.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-45713-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-45713-8 (ISBN-13)
  a) Catalysis b) Catalysts - Industrial applications c) kemijska tehnologija d) kemijska industrija e) industrijski procesi f) kataliza g) katalizatorji h) materiali i) priprava j) lastnosti k) karakterizacija l) reaktorji m) deaktivacija katalizatorja n) mehanizmi o) aplikacije p) proizvodnja vodika q) sinteze plinov r) hidrogeniranje s) dehidrogeniranje t) organske spojine u) katalitična oksidacija v) anorganske spojine w) predelava nafte x) rafiniranje nafte y) avtomobilski katalizatorji z) zmanjševanje emisij {) homogena kataliza |) encimska kataliza }) polimerizacije ~) gorivne celice

  [544.47+66.097](075.8)
  COBISS.SI-ID 27238661

  224.
  BUCHHOLZ, Klaus, 1941-
          Biocatalysts and enzyme technology / Klaus Buchholz, Volker Kasche, Uwe Theo Bornscheuer. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XVII, 448 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30497-5 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-3-527-30497-4 (ISBN-13, vezano)
  a) Catalysis b) Enzymes c) Biotechnology d) Enzymes - Industrial applications e) Enzymes - Biotechnology f) biotehnologija g) encimska tehnologija h) biokataliza i) encimi j) organska kemija k) proizvodnja encimov l) čiščenje encimov m) industrijske aplikacije n) imobilizacija encimov o) mikroorganizmi p) celice q) procesna tehnologija r) bioreaktorji s) učbeniki

  66.097/.098(075.8)
  COBISS.SI-ID 26990341

  225.
          CHEMICAL engineering : trends and developments / editors Miguel A. Galan, Eva Martin del Valle. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - IX, 387 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 0-470-02498-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-02498-0 (ISBN-13)
  a) Chemical engineering b) kemijsko inženirstvo c) kemična industrija d) uvajanje procesov e) polimerne membrane f) ločevanje bioloških molekul g) biotehnologija h) heterogena kataliza i) fotoreaktorji j) nanomateriali k) enkapsuliranje l) nanotehnologije m) optimizacija procesov

  66.02
  COBISS.SI-ID 3211546

  226.
          CHEMISCHE Technik : Prozesse und Produkte. Bd. 5, Organische Zwischenverbindungen Polymere / herausgegeben von Roland Dittmeyer ... [et al.]. - 5. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XVI, 1466 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30770-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-30770-8 (ISBN-13)
  a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) organske spojine d) alifatski intermediati e) aromatski intermediati f) plastične mase g) elastomeri h) umetna vlakna i) silikoni j) biomasa k) mikrobiološki produkti

  66.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 25400069

  227.
          INTEGRATED chemical processes : synthesis, operation, analysis, and control / edited by Kai Sundmacher, Achim Kienle and Andreas Seidel-Morgenstern. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XXVI, 540 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30831-8 (ISBN-10) ISBN 987-3-527-30831-6 (ISBN-13)
  a) Chemical processes b) kemijski inženirstvo c) integrirani kemijski procesi d) kemijske reakcije e) prenos toplote f) visokotemperaturne gorivne celice g) prenos naboja h) reaktivni procesi i) destilacije j) separacije k) absorbcija l) reaktorji m) kristalizacijski procesi n) ekstruzija o) filtracija

  66.02
  COBISS.SI-ID 26988037

  228.
  LAKOTA, Ana
          Praktikum iz kemijskega inženirstva / Ana Lakota in Aleksander Pavko. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za kemijsko, biokemijsko in ekološko inženirstvo, 2000 (Ljubljana : Skušek). - 72 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 72
  ISBN 961-6286-25-0
  a) Kemijsko inženirstvo - Vaje za visoke šole b) kemijsko inženirstvo c) tehnološki procesi d) laboratorijske vaje

  66.02(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 109714432

  229.
  ŠTEFANIČ Petek, Alenka
          Navodila za vaje iz Uvoda v tehnologijo : organski del / Alenka Štefanič Petek, Ida Poljanšek. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 56 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6286-39-0
  a) Organska kemijska tehnologija - Vaje za visoke šole b) organska kemija c) organska tehnologija d) rafinacija rastlinskega olja e) priprava mila f) verižna polimerizacija g) polivinilklorid h) poliestri i) laboratorijske vaje j) učbeniki za visoke šole

  66.09:547(075.8)(076.5)
  547(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 114292736


  669 METALURGIJA.


  230.
  STEINER Petrovič, Darja
          Mehanizem in kinetika segregacije Cu na površine v Fe-Si-Al-zlitini : doktorska disertacija / Darja Steiner Petrovič. - [Maribor : D. Steiner Petrovič], 2005. - 130 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 114-123. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) materiali b) baker c) površinska segregacija d) neorientirane elektropločevine e) Augerjeva elektronska spektroskopija f) doktorske disertacije

  669.14.018.583:543.428.2:669.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 222599936


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  231.
  GABRIJELČIČ, Helena, 1976-
          Razvoj metode za napovedovanje barvnih vrednosti tkanin : doktorska disertacija / Helena Gabrijelčič. - Ljubljana : [H. Gabrijelčič], 2005. - XLV, 281 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Nasl. str. tudi v angl.: The method for predicting colour values of woven fabrics : ph. d. thesis. - Bibliografija: f. 276-281. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo
  a) tekstilna tehnologija b) tkanine c) barvna matrika d) osnovne niti e) votkovne niti f) napovedovanje barvnih vrednosti g) teoretični model h) korelacijske metode i) regresijske metode j) doktorska disertacija

  677.074(043.3)
  COBISS.SI-ID 222144000


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  232.
          FUNCTIONAL fillers for plastics / edited by Marino Xanthos. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XX, 432 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31054-1 (vezano)
  a) Fillers (Materials) b) Plastics - Additives c) kemija polimerov d) materiali e) polimeri f) polimerni kompoziti g) funkcionalna polnila h) mehanske lastnosti i) reološke lastnosti j) površinski modifikatorji k) vezni reagenti l) vrste polnil

  678.046
  COBISS.SI-ID 26987013


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  233.
  FLORCZYK, Stefan
          Robot vision : video-based indoor exploration with autonomous and mobile robots / Stefan Florczyk. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XVIII, 198 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 185-191. - Kazalo
  ISBN 3-527-40544-5 (vezano)
  a) Robot vision b) Autonomous robots c) Mobile robots d) elektrotehnika e) robotika f) roboti g) robotski sistemi h) robotski vid i) obdelave slik j) navigacija k) sistemi vida l) CAD m) stereo vid n) kalibracija kamere o) OCR sistemi p) pregledno delo

  681.586
  COBISS.SI-ID 26856709

  234.
  HUGHES, Thomas A.
          Programmable controllers / Thomas A. Hughes. - 4th ed. - Research Triangle Park : ISA, cop. 2005. - XV, 369 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Resources for measurement and control series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip052/20040244 67.html. - Kazalo
  ISBN 1-55617-899-9
  a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) programabilni krmilniki d) električne osnove e) elektronske osnove f) binarna logika g) input-output sistemi h) PLC programski jeziki i) komunikacijski sistemi j) vzdrževanje k) načrtovanje l) aplikacije m) pregledno delo

  681.51:004.4
  COBISS.SI-ID 27178757

  235.
  KILIAN, Christopher T.
          Modern control technology : components and systems / Christopher T. Kilian. - 3rd ed. - Clifton Park : Delmar/Thomson Learning, cop. 2006. - XV, 628 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4018-5806-6 (vezano)
  a) Automatic control - Textbooks b) elektrotehnika c) avtomatizacija d) krmilni sistemi e) uporaba mikroprocesorjev f) operacijski ojačevalniki g) stikala h) releji i) močnostni polprevodniški elementi j) senzorji k) enosmerni motorji l) izmenični motorji m) koračni motorji n) programabilni krmilniki o) krmiljenje gibanja p) aktivnosti q) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 26824965

  236.
  SVEČKO, Rajko
          Diskretni regulacijski sistemi / Rajko Svečko. - 1. ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 [i. e. 2004] (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 463 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  100 izv. - Bibliografija: str. 437-441. - Kazalo
  ISBN 86-435-0520-X
  a) Diskretni regulacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) regulacijski sistemi d) časovna analiza e) diskretni sistemi f) modeli g) lastnosti h) sinteza i) prostor stanj j) učbeniki za visoke šole

  681.5.013(075.8)
  COBISS.SI-ID 216514048

  237.
  SVEČKO, Rajko
          Teorija sistemov / Rajko Svečko. - 1. ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 404 str. : ilustr. ; 24 cm

  100 izv. - Bibliografija: str. 355-357. - Kazalo
  ISBN 86-435-0366-5
  a) Avtomatska regulacija - Linearni sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) teorija sistemov d) linearni sistemi e) elementi sistemov f) transformacije g) sistem v prostoru stanj h) merilne tehnike i) regulacijske tehnike j) simulacijske tehnike k) modeliranje l) matematični modeli m) učbeniki za visoke šole

  681.511.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 216723712


  687 OBLAČILNA INDUSTRIJA. KOZMETIČNA INDUSTRIJA.


  238.
  ZAVEC Pavlinić, Daniela
          Napovedovanje kakovosti izgleda oblačil : doktorska disertacija / Daniela Zavec Pavlinić. - Maribor : [D. Zavec Pavlinić], 2005. - XI, 142 f. + priloge : ilustr. ; 30 cm

  Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) oblačilno inženirstvo b) mehanske lastnosti tkanin c) videz oblačil d) kakovost oblačil e) baze podatkov f) metode strojnega učenja g) napovedovanje kakovosti h) clothing engineering i) mechanical properties j) fabric k) garment appearance l) quality m) data base n) machine learning o) prediction

  004.8:687.1.01(043.3)
  COBISS.SI-ID 9934614


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  239.
  SEKCIJA slikopleskarjev in črkoslikarjev pri Obrtni zobrnici Slovenije. Upravni odbor
          Slikopleskarska dela : normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del / [avtor Upravni odbor Sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije]. - 1. izd. - Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev, 2005. - 138 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 961-6560-04-2
  a) Pleskarstvo - Standardi b) gradbeništvo c) obrtniška dela d) slikarska dela e) pleskarska dela f) tapetarska dela g) fasaderska dela h) lahke izolacijske fasade i) tlakarska dela j) črkoslikarska dela k) normativi

  698.12(083.7)
  COBISS.SI-ID 221868032


  7 UMETNOST.


  240.
          ALBUM slovenskih ilustratorjev / zbrala in uredila Alenka Veler ; [bibliografije zbrala Petra Koršič ; fotografije ilustratorjev Jože Suhadolnik ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 129 str. : ilustr. ; 27 cm

  500 izv. - Izbrane bibliografije in nagrade / bibliografije sestavila Petra Koršič: str. 81-128
  ISBN 86-11-16562-4
  a) Ilustratorji - Slovenija - Albumi b) umetnost c) ilustracija d) grafično oblikovanje e) slovenski avtorji f) predstavitve

  7
  COBISS.SI-ID 219779072

  241.
  BAYER, Patricia
          Art deco interiors : decoration and design classics of the 1920s and 1930s / Patricia Bayer. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2003. - 224 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 216-218. - Kazalo
  ISBN 0-500-28020-7 (broš.)
  a) arhitektura b) notranja oprema c) interier d) zgodovina e) secesija f) javni prostori g) stanovanjski prostori h) pregled i) prenova j) pohištvo k) dekoracije l) oprema

  747
  COBISS.SI-ID 26654469

  242.
          The BIG book of corporate identity design / editor, David E. Carter. - New York : HBI, cop. 2001. - 384 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8230-0490-2 (vezano)
  a) Corporate image b) Industrial design coordination c) umetnost d) grafično oblikovanje e) korporacije f) identiteta g) zaščitni znak h) celostna podoba i) promocijska darila j) embalaža

  766
  COBISS.SI-ID 26908421

  243.
  CRAFTI, Stephen
          Making more of small spaces / by Stephen Crafti. - Mulgrave : Images, cop. 2003. - 200 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 1-920744-25-8 (vezano)
  a) Interior decoration b) Small houses c) Architecture, Domestic d) Space (Architecture) e) arhitektura f) notranja oprema g) stanovanjske stavbe h) individualne hiše i) stanovanja j) majhni prostori k) primeri

  747
  COBISS.SI-ID 27012613

  244.
  CURNIER, Jean-Paul
          Yann Kersalé / Jean-Paul Curnier, Henri-Pierre Jeudy, Monique Sicard ; interviews de Yann Kersalé par Éric Germain. - Paris : Norma, cop. 2003. - 223 str. : ilustr. ; 32 cm

  Besedilo v angl. in franc. - Nasl. na ovitku: Light for landmarks. - Bibliografija: str. 222-223
  ISBN 3-7643-7120-X (vezano)
  a) umetnost b) arhitektura c) svetloba d) osvetlitev e) svetlobni učinki

  7
  COBISS.SI-ID 26666501

  245.
  FOLDA, Jaroslav
          Crusader art in the Holy Land : from the Third Crusade to the fall of Acre : 1187-1291 / Jaroslav Folda. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - LXVII, 714 str. : ilustr. ; 32 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0421/2004018 634.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004018634.html. - Bibliografija: str. 683-711. - Kazalo
  - - Crusader art in the Holy Land [Elektronski vir] : from the Third Crusade to the fall of Acre : 1187-1291. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-521-83583-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-83583-1 (ISBN-13)
  a) Crusader art b) Christian art and symbolism - Latin Orient - Medieval, 500-1500. c) umetnost d) slikarstvo e) kiparstvo f) arhitektura g) zgodovina h) Jeruzalem i) srednji vek j) križarji

  7
  COBISS.SI-ID 26947333

  246.
  HARDY, Alain-René
          Art deco textiles : the French designers / Alain-René Hardy. - London : Thames & Hudson, cop. 2003. - 255 str. : ilustr. ; 27 cm

  Prevod dela: Tissus art déco en France. - Bibliografija: str. 256. - Kazalo
  ISBN 0-500-51117-9 (vezano)
  a) Textile fabrics - France - History - 20th century. b) Textile design - France - History - 20th century. c) Decoration and ornament - France - Art deco d) umetnost e) oblikovanje tekstila f) tekstil g) vzorci h) zgodovina i) rastlinski vzorci j) secesija k) 20. stol. l) 20. leta

  745.52
  COBISS.SI-ID 26600453

  247.
  JACKSON, Albert, 1943-
          Collins complete woodworker's manual / Albert Jackson & David Day. - London : Collins, cop. 2005. - 352 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-00-716442-4 (vezano)
  a) Woodwork - Amateurs' manuals b) umetnost c) umetna obrt d) oblikovanje lesa e) les f) lastnosti g) načrtovanje h) obdelava i) orodje j) spajanje k) furniranje l) intarzije m) rezljanje n) zaščita o) naredi sam p) pohištvo q) uporabni predmeti r) skulpture s) priročniki

  745.51
  COBISS.SI-ID 27101957

  248.
  KUNZ, Willi
          Typography : formation + transformation : [introduction to typographic process] / Willi Kunz. - English ed. - Sulgen : Niggli ; New York : W. Kunz Books, cop. 2003. - 159 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija: str. 157. - Kazalo
  ISBN 3-7212-0495-6 (vezano)
  a) Graphic design (Typography) b) Graphic arts c) umetnost d) grafično oblikovanje e) transformacije f) tipografija g) črke h) pisave

  766
  COBISS.SI-ID 1880686

  249.
  MAJOR, Mark
          Made of light : the art of light and architecture / Mark Major, Jonathan Spiers, Anthony Tischhauser. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2005. - 231 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 231
  ISBN 3-7643-6860-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-6860-9 (ISBN-13)
  a) Light in architecture b) Lighting, Architectural and decorative c) umetnost d) arhitektura e) svetloba f) osvetlitev g) svetlobni učinki

  7
  COBISS.SI-ID 26664709

  250.
  MUŠIČ, Zoran, 1909-2005
          Music : piccole carte = Mušič : drobna dela na papirju / a cura di, kustosinja Marilena Pasquali ; saggi, besedila Hervé Bordas ... [et al.] ; [traduzione, prevod Ravel Kodrič]. - Gorizia : Libreria Editrice Goriziana, 2005. - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

  Vzpor. slov. besedilo in prevod v italij. - Kazalo
  ISBN 88-86928-91-2
  a) Mušič, Zoran (1909-2005) - Razstavni katalogi b) umetnost c) slikarstvo d) slikarji e) Mušič, Zoran (1909-12005) f) grafike g) risbe h) katalog i) teorija

  75
  061.46(450+497.4)
  COBISS.SI-ID 13506873

  251.
  NEWBURY, Stephen
          The car design yearbook. 1, The definitive guide to new concept and production cars worldwide / Stephen Newbury. - London : Merrell, 2002. - 288 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-85894-181-4 (vezano) ISBN 1-85894-190-3 (zv. 1)
  a) Automobiles b) Automobiles - Design c) umetnost d) industrijsko oblikovanje e) design f) avtomobili g) sodobne tendence h) znamke i) modeli j) tehnični podatki k) oblikovalci l) avtomobilistične razstave

  74:629.114.6
  COBISS.SI-ID 6881688

  252.
          PENTAGRAM : the compendium : [thoughts, essays and work from the Pentagram partners in London, New York and San Francisco / edited by David Gibbs]. - Reprinted. - London : Phaidon, 1998. - 301 str. : ilustr. ; 33 cm

  Dodatek k nasl. in urednik navedena na vzpor. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 0-7148-3769-5 (broš.)
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) skupine oblikovalcev d) Pentagram e) design f) zgodovina g) industrijsko oblikovanje h) teorija

  766
  COBISS.SI-ID 671856

  253.
          ROME / edited by Marcia B. Hall. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - XXI, 358 str. : ilustr. ; 29 cm + [XXXII] str. uvezanih pril. - (Artistic centers of the Italian Renaissance)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200405460 7.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004054607.html. - Bibliografija: str. 321-344. - Kazalo
  ISBN 0-521-62445-2 (vezano)
  a) Art, Italian - Italy - Rome b) Art, Renaissance - Italy - Rome c) Popes - Art patronage d) umetnost e) zgodovina f) renesansa g) Rim h) slikarstvo i) kiparstvo j) arhitektura k) teorija

  7
  COBISS.SI-ID 26948101

  254.
  SENTANCE, Bryan
          Basketry : a world guide to traditional techniques : with 833 illustrations, 697 in colour / Bryan Sentance. - London : Thames & Hudson, cop. 2001. - 216 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 212-213. - Kazalo
  ISBN 0-500-51048-2
  a) Pletarstvo - Albumi b) Basket making c) Basketwork - Pictorial works d) umetnost e) umetna obrt f) pletarstvo g) zgodovina h) etnologija i) pletenje j) materiali k) tradicionalne tehnike l) uporabni predmeti m) košare n) dekoracije

  745
  COBISS.SI-ID 4177694

  255.
  SENTANCE, Bryan
          Ceramics : a world guide to traditional techniques : with 848 illustrations, 753 in colour / Bryan Sentance. - London : Thames & Hudson, 2004. - 216 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 212-213. - Kazalo
  ISBN 0-500-51177-2 (vezano)
  a) Lončarstvo - Tehnike - Priročniki b) Keramika - Tehnike - Priročniki c) umetnost d) umetna obrt e) oblikovanje gline f) keramika g) lončarstvo h) zgodovina i) etnologija j) tradicionalne tehnike k) obdelava l) dekoriranje m) žganje n) poliranje o) uporabni predmeti p) skulpture

  738
  COBISS.SI-ID 10895410

  256.
  THIEL, Erika
          Geschichte des Kostüms : die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart / Erika Thiel. - 8. Aufl. - Berlin : Henschel, 2004. - 464 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 453-455. - Kazali
  ISBN 3-89487-260-8 (vezano)
  a) umetnost b) oblikovanje oblačil c) zgodovina d) kultura oblačenja e) tekstil f) umetniška dela g) moda

  7:391
  COBISS.SI-ID 1341296

  257.
  TWENTIES
          20s decorative art : a source book / edited by Charlotte & Peter Fiell ; [German translation by Uta Hoffmann ; French translation by Philippe Safavi]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2000. - 575 str. : ilustr. ; 26 cm

  Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo
  ISBN 3-8228-6051-4 (broš.)
  a) arhitektura b) umetnost c) industrijsko oblikovanje d) dekoracije e) notranja oprema f) ambienti g) pohištvo h) svetila i) zgodovina j) 20. stol. k) 20. leta

  747
  COBISS.SI-ID 829552


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  258.
  KILEY, Dan Urban
          Dan Kiley : the complete works of America's master landscape architect / Dan Kiley and Jane Amidon. - 1st ed. - Boston ; New York ; London : Little, Brown and Company, cop. 1999. - 224 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Na nasl. str.: "A Bulfinch Press book.". - Bibliografija: str. 222-223. - Kazalo
  ISBN 0-8212-2589-8 (vezano)
  a) Kiley, Dan Urban b) Kiley, Dan Urban - Catalogues raisonnés c) Landscape architecture - United States d) Landscape architects - United States - Biography e) Architectes paysagistes - États-Unis - Biographies f) Architecture du paysage - États-Unis g) urbanizem h) krajinska arhitektura i) urejanje krajine j) krajinski arhitekti k) zbrana dela l) teorija m) Kiley, Dan (1912- )

  712
  COBISS.SI-ID 26872837

  259.
          ODPRTE meje = Open borders / [poglavja v monografiji so napisali Metka Sitar ... et al.] ; uredila Metka Sitar = edited by Metka Sitar ; [uvod Metka Sitar ; prevodi Ivan Stanič, Andrea Haberl Zemljič]. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo = Faculty for Civil Engineering, 2005 ([Maribor] : Črnčec). - 204 str. : ilustr., tabele ; 22 cm

  Prispevki v slov. in angl. ali nem. - Bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 86-435-0675-3
  a) Prostorsko planiranje - Strategija - Evropa - Zborniki b) urbanizem c) mesta d) čezmejno povezovanje e) Maribor f) Graz g) študentske delavnice h) prostorsko planerski projekt i) študentski urbanistično-arhitekturni natečaji j) čezmejno planiranje

  711(4)(082)
  COBISS.SI-ID 54284289

  260.
  PIGEAT, Jean-Paul, 1946-
          Gardens of the world : two thousand years of garden design / Jean-Paul Pigeat ; translated from the French by Susan Pickford. - English ed. - Paris : Flammarion, cop. 2003. - 223 str. : ilustr. ; 33 cm

  Prevod dela: Jardins du monde. - Kazala
  ISBN 2-0801-1272-4 (vezano)
  a) Vrtovi - Svetovna dediščina - Albumi b) Vrtna arhitektura - Zgodovina - Albumi c) urbanizem d) urejanje krajine e) krajinska arhitektura f) parki g) vrtna umetnost h) vodni vrtovi i) grajski parki j) sodobni parki k) botanični vrtovi

  712
  712.3.03(091)
  779:712.3(100)
  COBISS.SI-ID 213624832


  72 ARHITEKTURA.


  261.
          50 of the world's best apartments / [coordinating editor, Robyn Beaver]. - Mulgrave : Images, cop. 2004. - 331 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-920744-49-5 (vezano)
  a) Apartments - Designs and plans b) Interior decoration c) Interior architecture d) arhitektura e) stanovanjske stavbe f) stanovanja g) raskošna stanovanja h) izjemne lokacije i) inovativne rešitve j) primeri

  728
  COBISS.SI-ID 27013637

  262.
          ANOTHER 100 of the world's best houses. - 3rd reprint. - Mulgrave (Vic.) : Images Publishing, 2004. - 352 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-920744-24-X
  a) Architecture, Domestic - Pictorial works b) Architecture, Domestic c) Stanovanjska arhitektura - Hiše - 20.st. d) aarhitektura e) stanovanjske stavbe f) individualne hiše g) vile h) rezidence i) raskošna bivališča j) izjemne lokacije k) inovativne rešitve l) primeri

  728.37
  COBISS.SI-ID 12484405

  263.
  BOTEY, Josep M.
          Oscar Niemeyer / Josep Ma. Botey ; [traducción, Carlos Sáen de Valicourt = translation, Graham Thomson]. - 2. ed. espanol/inglés, 3a tirada = 3rd print run. - Barcelona : G. Gili, 2005. - 255 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Colección Obras y proyectos = Works and projects series)

  Bibliografija: str. 252-254
  ISBN 84-252-1576-5 (broš.)
  a) Niemeyer, Oscar (1907-) - Catalogs b) Niemeyer, Oscar (1907-) - Catálogos c) Architecture, Modern - 20th century - Brazil - Catalogs d) Arquitectura moderna - Siglo XX - Brasil - Catálogos e) arhitektura f) arhitekti g) Niemeyer, Oscar (1907- ) h) projekti i) teorija j) zbrana dela

  72
  COBISS.SI-ID 26910981

  264.
  CAMPBELL, James W. P.
          Brick : a world history / James W. P. Campbell ; photographs by Will Pryce. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2004. - 320 str. : ilustr., zvd., načrti ; 32 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-34195-8 (vezano)
  a) Brickwork b) Building, Brick c) Bricks d) arhitektura e) monumentalne zgradbe f) zgodovina g) opeka h) vidna opeka i) uporaba j) tehnike gradnje k) opečni ornamenti l) kupole

  72:691.421
  COBISS.SI-ID 26647813

  265.
  CROSBIE, Michael J.
          Class architecture / Michael J. Crosbie. - Mulgrave : Images, cop. 2001. - 144 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 1-8647009-9-8 (vezano)
  a) School buildings - United States - Designs and plans b) School buildings - British Columbia - Designs and plans c) School facilities - United States - Designs and plans d) School facilities - British Columbia - Designs and plans e) Architecture - United States - 20th century. f) Architecture - British Columbia - 20th century. g) Constructions scolaires - Conception et construction h) arhitektura i) šolske stavbe j) šole k) učilnice l) osnovne šole m) srednje šole n) akademije o) šolski kompleksi p) primeri

  727.1
  COBISS.SI-ID 27013381

  266.
  DE Poli, Aldo
          Bibliotheques architectures 1995-2005 / Aldo De Poli ; [traduction de l'italien Fabienne-Andrea Costa]. - Arles : Actes Sud ; Milano : Motta, cop. 2004. - 278 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Prevod dela: Biblioteche 1995-2005. - Spremna beseda na zavihkih ovoja. - Biografski podatki o arhitektih: str. 268-270. - Glavni podatki o predstavljenih knjižnicah: str. 271-278. - Bibliografija: str. 258-267
  ISBN 2-7427-4881-4
  a) Knjižnične zgradbe - Arhitektura - Albumi b) arhitektura c) javne zgradbe d) knjižnice e) zgodovina f) tipologija g) sodobe stavbe h) izbrana dela

  727.8
  COBISS.SI-ID 10839602

  267.
          DESIGNING the world's best retail centers / Altoon + Porter Architects. - Mulgrave : Images, cop. 2004. - 191 str. : ilustr., načrti ; 31 cm. - (Designing the world's best)

  Kazalo
  ISBN 1-876907-45-2 (vezano)
  a) Shopping malls - Design and construction b) Shopping centers - Planning c) arhitektura d) nakupovalni centri e) shopping centri f) trgovske hiše g) veleeblagovnice h) mestne trgovine i) nakupovalne ulice j) primeri

  725.21
  COBISS.SI-ID 27013125

  268.
  DUBOIS Petroff, Marie-Pierre
          Bibliotheques / Marie-Pierre Dubois Petroff. - Paris : Massin, cop. 2004. - 96 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Esprit déco)

  ISBN 2-7072-0492-7
  a) Stanovanje - Notranja oprema b) arhitektura c) notranja oprema d) stanovanja e) knjižne police f) domača knjižnica g) regali h) knjižne omare

  72:022.4
  747:643.53
  COBISS.SI-ID 10949426

  269.
          GRUNDRIßATLAS : Wohnungsbau = Floor plan manual : housing / Herausgegeben von = edited by Friederike Schneider. - 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. = 3rd, revised and extended ed. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 311 str. : ilustr., načrti ; 34 cm + [2] str. pril.

  Kazalo
  ISBN 3-7643-6985-X (vezano) ISBN 3-7643-7035-1 (broš.)
  a) Architecture, Domestic b) arhitektura c) načrtovanje d) stanovanjska gradnja e) večstanovanjske stavbe f) individualne hiše g) zgodovinski razvoj tlorisa h) stanovanjski kareji i) mestne plombe j) vogalne stavbe k) linijske zidave l) vila bloki m) samostoječe večstanovanjske stavbe n) stanovanjske stolpnice o) terasaste hiše p) prostorske strukture zazidav q) stanovanjski dvojčki r) vrstne hiše s) velika gostota nizke etažnosti t) tlorisi u) situacije

  72.011:728=20=30
  COBISS.SI-ID 26662917

  270.
  IMRIE, Robert, 1958-
          Accessible housing : quality, disability and design / Rob Imrie. - London ; New York : Taylor & Francis, 2005. - X, 250 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 227-243. - Kazalo
  ISBN 0-415-31892-0 (broš.) ISBN 0-415-31891-2 (vezano)
  a) Barrier-free design b) arhitektura c) naačrtovanje d) funkcionalno ovirani e) invalidi f) prilagodljive stavbe g) gradnja brez arhitektonskih ovir h) primeri

  72.011
  COBISS.SI-ID 26963973

  271.
          INDUSTRIAL spaces. Vol. 1 / [co-ordinating editor, Robyn Beaver]. - Mulgrave : Images, cop. 2003. - 208 str. : ilustr., načrti ; 31 cm. - (A pictorial review)

  Urednik naveden v kolofonu. - Kazalo
  ISBN 1-876907-63-0 (vezano)
  a) arhitektura b) industrijske zgradbe c) upravne stavbe d) proizvodne hale e) prodajni saloni f) tovarniške trgovine g) skladišča h) poslovne stavbe i) industrijski kompleksi j) laboratoriji k) inovacijski centri l) tehnološki park

  725.4
  COBISS.SI-ID 1725060

  272.
          INTÉGRAL : Ruedi Baur et Associes = Ruedi Baur, Intégral and Partners / [Ruedi Baur created this book in collaboration with Cloe Braunstein ; Charles Penwarden was resposible for the English translation]. - Baden : Lars Müller, 2001. - 478 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl. - Vzporedno besedilo v fr., nem. in angl. - Kazalo
  ISBN 3-907078-46-2 (vezano)
  a) Intégral Ruedi Baur & associés b) Design - Europe - History - 20th century. c) Graphic arts - Europe - History - 20th century. d) umetnost e) grafično oblikovanje f) vizualne komunikacije g) Baur, Ruedi (1956- ) h) zbrana dela

  72
  COBISS.SI-ID 1733486

  273.
          KLIMA in Museen und historischen Gebäuden : Die Temperierung = Climate in museums and historical buildings : tempering / Michael Kotterer ... [et al.] (Herausgeber = editors). - München : Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft : Stiftung Kunstforum Ostdeutsche Galerie, cop. 2004. - 192 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Wissenschaftliche Reihe Schönbrunn ; Bd. 9)

  Welterbe, World heritage. - Bibliografija ob koncu posameznih prispevkov
  ISBN 3-901568-51-4
  a) arhitektura b) klima prostorov c) muzeji d) historične stavbe e) temperatura prostorov

  727.7:697.97
  COBISS.SI-ID 2579041

  274.
  KRISTAN, Markus, 1954-
          Messe Wien = Vienna fair : Peichl & Partner : Gustav Peichl, Rudolf F. Weber, Katharina Fröch, Christoph Lechner / Markus Kristan ; [Übersetzung, James Roderick O'Donovan]. - Wien ; New York : Springer, cop. 2004. - 205 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 3-211-20719-8 (vezano)
  a) Peichl, Gustav (1928-) b) Peichl & Partner c) Messe Wien d) Convention facilities - Austria - Vienna e) Architecture, Postmodern - Austria - Vienna f) arhitektura g) razstavišča h) svetovne razstave i) kongresni center j) Dunaj k) zgodovina

  725.91
  COBISS.SI-ID 26595333

  275.
  LAUBIER, Guillaume de
          Bibliotheques du monde / Guillaume de Laubier, Jacques Bosser. - Paris : Éditions de La Martiniere, 2003. - 247 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 247
  ISBN 2-7324-2745-4
  a) Knjižnice - Evropa b) Knjižnice - Združene države Amerike c) arhitektura d) družbene zgradbe e) knjižnice f) zgodovina g) srednjeveške knjižnice h) samostanske knjižnice i) kongresne knjižnice j) nacionalne knjižnice k) fotografije

  727.8
  COBISS.SI-ID 7548066

  276.
  LILLIE, Amanda
          Florentine villas in the fifteenth century : an architectural and social history / Amanda Lillie. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - XV, 353 str. : ilustr., zvd., načrti ; 29 cm + [1] f. popravki

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200404567 4.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 004045674.html. - Bibliografija: str. 333-342. - Kazalo
  ISBN 0-521-77047-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-77047-7 (ISBN-13)
  a) Architecture, Domestic - Italy - Florence b) Architecture, Renaissance - Italy - Florence c) Florence (Italy) - Buildings, structures, etc d) Florence (Italy) - History e) arhitektura f) zgodovina g) renesansa h) Firence i) Toskana j) stanovanjske stavbe k) vile

  728
  COBISS.SI-ID 26948357

  277.
  MLADENOVIĆ, Miodrag
          Put u središte arhitekture / Miodrag Mladenović. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2004 (Beočin : Efekt). - 167 str. : fotogr. ; 33 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Narodna knjiga - Alfa] ; knj. br. 208)

  Tiraž 500.
  - - Put u središte arhitekture [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 86-331-1502-6 (karton)
  a) Kapije b) Vrata c) arhitektura d) zgodovina e) arhitekturni slogi f) detajli g) tipologija h) portali i) transformacije

  72.04
  COBISS.SI-ID 114895116

  278.
  MÜLLER, Werner, 1924-2005
          Atlas arhitekture. 2, Istorija graditeljstva od romantike do danas / Werner Müller, Gunther Vogel ; [prevela i] priredila za srpsko govorno područje Rada Ilić. - Beograd : Građevinska knjiga, 2005 (Novi Sad : AMB grafika). - Str. 295-601 : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: DTV - Atlas Baukunst. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 565-573. - Kazalo
  ISBN 86-395-0429-6 (vezano)
  a) Arhitektura - Istorija b) arhitektura c) graditeljstvo d) zgodovina e) terminologija f) tipologija stavb g) arhitekturni elementi h) znamenite stavbe i) tlorisi j) teorija k) analize

  72
  COBISS.SI-ID 121636876

  279.
  MUSCOGIURI, Marco
          Architettura della biblioteca : linee guida di programmazione e progettazione / Marco Muscogiuri ; prefazione di Antonio Padoa Schioppa ; introduzione di Antonella Agnoli. - 2a ed. - Milano : Edizioni S. Bonnard, 2005. - 477 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 465-467. - Kazala
  ISBN 88-86842-88-0 (broš.)
  a) arhitektura b) družbene zgradbe c) knjižnice d) načrtovanje e) program f) funkcija g) projekt h) razvoj informatike i) knjižnična oprema j) informacijska družba k) splošne knjižnice l) gradnja nove stavbe m) knjižnice v obstoječih zazidavah

  727.8
  COBISS.SI-ID 26563589

  280.
          OFFICE spaces. 2 / [co-ordinating editor, Aisha Hasanovic]. - Mulgrave : Images, cop. 2005. - 224 str. : ilustr. ; 31 cm. - (A pictorial review)

  Urednica navedena v kolofonu. - Kazalo
  ISBN 1-9207-44-37-1 (zv. 2)
  a) Office buildings - Pictorial works b) Office layout - Pictorial works c) arhitektura d) poslovne stavbe e) pisarne f) predstavništva g) biroji h) korporacije i) primeri

  725.23
  COBISS.SI-ID 27012869

  281.
  ONE hundred
          100 of the world's best houses / [introduction by Catherine Slessor]. - 7th reprint. - Mulgrave : Images, 2005. - 344 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-87690-742-8
  a) Stanovanjska arhitektura - Hiše - 20.st. b) arhitektura c) stanovanjske stavbe d) individualne hiše e) vile f) rezidence g) raskošna bivališča h) izjemne lokacije i) inovativne rešitve j) primeri

  728.37
  COBISS.SI-ID 12484149

  282.
  PHILLIPS, Derek, 1923-
          Daylighting : natural light in architecture / Derek Phillips ; with a foreword by Carl Gardner. - Oxford : Architectural Press ; Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XXIII, 212 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 195-197. - Kazala
  ISBN 0-7506-6323-5 (broš.)
  a) arhitektura b) razsvetljava c) osvetlitev d) zgodovina e) okna f) energija g) izračuni h) študije primerov

  72.011:628.91
  COBISS.SI-ID 1593988

  283.
  SCARANELLO, Adelfo, 1958-
          Adelfo Scaranello / Alfredo Scaranello. - Dijon : Les Presses du réel, cop. 2004. - 93 str. : ilustr., načrti ; 20 x 24 cm

  ISBN 2-84066-121-7 (broš.)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Scaranello, Adolfo (1958- ) d) zbrana dela

  72
  COBISS.SI-ID 26953221

  284.
          SCHULHAUSBAU - der Stand der Dinge : der Schweizer Beitrag im internationalen Kontext ; School buildings - the state of affairs : the Swiss contribution in an international context / herausgegeben von Hochbaudepartement der Stadt Zürich ...[et al.] = edited by City of Zurich Building Authority ... [et al.] ; [Übersetzung, translations Robin Benson, James Gussen, Steven Lindberg]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

  School buildings
  ISBN 3-7643-7092-0
  a) arhitektura b) stavbe za izobraževanje c) šole d) načrtovanje e) programske sheme f) teorija g) primeri h) načrti i) situacije

  727.1
  COBISS.SI-ID 1666180

  285.
  SERRAINO, Pierluigi, 1965-
          Modernism rediscovered = Die wiederentdeckte Moderne = La redécouverte d'un modernisme / text by Pierluigi Serraino ; photos by Julius Shulman ; [German translation Annette Wiethüchter, Kyra Stromberg ; French translation Jacques Bosser]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2000. - 575 str. : ilustr. ; 25 cm

  Vzporedno besedilo v angl., nem. in franc. - Bibliografija: str. 569. - Kazalo
  ISBN 3-8228-6415-3
  a) moderna arhitektura - ZDA - 20.st. - albumi b) arhitektura c) teorija d) arhitekturni slogi e) moderna f) stanovanjske stavbe g) individualne hiše h) rezidence i) vile j) javne zgradbe k) zbrana dela l) fotografija

  72
  COBISS.SI-ID 45831681

  286.
          ST. Peter's in the Vatican / edited by William Tronzo. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XVI, 320 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200207406 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002074068.html. - Bibliografija: str. 305-313. - Kazalo
  ISBN 0-521-64096-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-64096-1 (ISBN-13)
  a) Basilica di San Pietro in Vaticano - History b) Vatican City - Buildings, structures, etc c) arhitektura d) umetnost e) zgodovina f) sakralne zgradbe g) cerkve h) sv. Peter i) Vatikan j) Rim k) bazilika l) slikarstvo m) kiparstvo

  726.5
  COBISS.SI-ID 26948869

  287.
  STRÜBIN, Johanna
          Daniel Heintz : Architekt, Ingenieur und Bildhauer im 16. Jahrhundert / Johanna Strübin Rindisbacher. - Bern : Stämpfli, cop. 2002. - 254 str. : ilustr., faks., zvd., načrti ; 31 cm

  Bibliografija: str. 241-248. - Kazali
  ISBN 3-7272-1086-9 (vezano)
  a) Heintz, Daniel (ca. 1530-1596) b) Architects - Switzerland - Biography c) Architecture, Renaissance - Switzerland d) arhitektura e) zgodovina f) Heintz, Daniel g) 16.stol. h) gotika i) renesansa j) Švica

  72
  COBISS.SI-ID 26965765

  288.
  VOGEL, Gunther, 1929-1988
          Atlas arhitekture. 1, Opšti deo, Istorija graditeljstva od Mesopotamije do Vizantije / Werner Müller, Gunther Vogel ; [prevela i] priredila za srpsko govorno područje Jasna Jerebić. - Beograd : Građevinska knjiga, 2005 (Novi Sad : AMB grafika). - 288 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: DTV - Atlas Baukunst. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 274-277. - Kazalo
  ISBN 86-395-0428-8 (vezano)
  a) Arhitektura - Istorija b) arhitektura c) graditeljstvo d) zgodovina e) terminologija f) tipologija stavb g) arhitekturni elementi h) znamenite stavbe i) tlorisi j) teorija k) analize

  72
  COBISS.SI-ID 121636364

  289.
  ZSCHOKKE, Walter, 1948-
          Helmut Dietrich, Much Untertrifaller : Architektur, Städtebau, Design = Architecture, urbanism, design / Walter Zschokke ; [Übersetzung, Karl Thomanek]. - Wien ; New York : Springer, cop. 2001. - 183 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Vzpor. besedilo v angl. in nem. jeziku
  ISBN 3-211-83308-0 (vezano)
  a) Dietrich, Helmut (1957-) b) Untertrifaller, Much c) Dietrich/Untertrifaller Architekten d) Architecture - Austria - 20th century. e) Arquitectura - Autria - Siglo XX. f) arhitektura g) arhitekti h) arhitekturne skupine i) Dietrich, Helmut(1957-) j) Untertrifaller, Much(1959-) k) zbrana dela l) projekti

  72
  COBISS.SI-ID 26563845


  73 KIPARSTVO IN SORODNE UMETNOSTI.


  290.
  KLADNIK, Darinka
          Sto portretiranih glav na Slovenskem / Darinka Kladnik ; [fotografije David Kladnik]. - Ljubljana : Prešernova družba, 2003 (Ljubljana : Delo). - 223 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Sto slovenskih ; knj. 26)

  Bibliografija: str. 221-223. - Kazalo
  ISBN 961-6186-97-3
  a) Slovenci - Znamenite osebnosti - Likovni motivi - Albumi b) portretno kiparstvo c) kiparstvo d) Slovenci e) znamenite osebnosti

  730.041.5:929(497.4)(084)
  COBISS.SI-ID 126829312


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  291.
  SENTANCE, Bryan
          Wood : the world of woodwork and carving / Bryan Sentance. - London : Thames & Hudson, cop. 2003. - 208 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 203-204. - Kazalo
  ISBN 0-500-51120-9 (vezano)
  a) Woodwork b) Wood c) umetnost d) umetna obrt e) oblikovanje lesa f) obdelava g) zgodovina h) etnologija i) uporabni predmeti j) tradicionalne tehnike k) pridobivanje lesa l) obdelava m) rezljanje n) dekoracije

  745.51
  COBISS.SI-ID 26599941

  292.
  WIRKKALA, Tapio, 1915-1985
          Tapio Wirkkala : eye, hand and thought / [editor, Marianne Aav ; copy editor, Eeva Viljanen ; English copy editor, Martina D'Alton]. - 2nd ed. - Helsinki : Taideteollisuusmuseo : Werner Söderström Osakeyhtiö, 2002. - 407 str. : ilustr. ; 28 cm

  "This book is published in conjunction with the exhibition ... held at the Museum of Art and Design from August 25, 2000 through January 14, 2001"--> hrbtna str. nasl. str. - Bibliografija: str. 389-399. - Kazalo
  ISBN 951-0-25355-3
  a) Wirkkala, Tapio (1915-) - Exhibitions b) Wirkkala, Tapio (1915-1985) - Criticism and interpretation c) Decorative arts - Finland - History - 20th century - Exhibitions d) Design - Finland - History - 20th century - Exhibitions e) umetnost f) industrijsko oblikovanje g) design h) Finska i) posoda j) jedilni pribor k) vaze l) skulpture m) katalog izdelkov

  745/749
  COBISS.SI-ID 2046318


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  293.
  DORIAN, Angelo Francis, 1908-
          Elsevier's dictionary of chemistry : including terms from biochemistry in English, French, Spanish, Italian and German / compiled by A. F. Dorian. - 4th impression. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - 685 str. ; 25 cm

  Besedilo v angl., franc., špan., ital. in nem. jeziku
  ISBN 0-444-42230-7 (vezano)
  a) Chemistry - Dictionaries - Polyglot b) Dictionaries, Polyglot c) Dictionaries, Chemical - Mul d) Chimie - Dictionnaires polyglottes e) Dictionnaires polyglottes f) kemija g) slovar h) angleški i) francoski j) španski k) italijanski l) nemški

  81'374.82:54
  COBISS.SI-ID 27195653

  294.
  ĐUKANOVIĆ, Vlado
          Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar / Vlado Đukanović, Maja Đukanović. - Ljubljana : Pasadena, 2005 (Itagraf). - XXIX, 242 str. ; 22 cm

  ISBN 961-6361-52-X
  a) Srbski jezik - Slovenski jezik - Gesla - Dvojezični slovarji b) Srbski jezik - Slovenski jezik - Besedišče - Dvojezični slovarji c) Slovenski jezik - Srbski jezik - Pomen - Dvojezični slovarji d) Slovenski jezik - Srbski jezik - Besedne zveze - Dvojezični slovarji e) Slovarji - Slovenščina - Srbščina f) slovarji g) srbski h) slovenski

  811.163.6'374.82=163.41
  811.163.41'374.82=163.6
  COBISS.SI-ID 221767936

  295.
          GEOGRAFSKI terminološki slovar / uredili Drago Kladnik, Franc Lovrenčak, Milan Orožen Adamič ; leksikografska in jezikovna redakcija Marjeta Humar, Borislava Košmrlj-Levačič ; [avtorji slovarskih člankov Milan Bufon ... [et al.] ; skice in preglednice Milan Orožen Adamič]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. - 451 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji)

  Bibliografija: str. 14-16
  ISBN 961-6500-92-9
  a) Geografija - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) geografija c) terminološki slovar

  91(038)=163.6
  COBISS.SI-ID 221152256


  91 GEOGRAFIJA.


  296.
          ATLAS Slovenije [[Kartografsko gradivo]] / [topografski zemljevidi in mestni načrti Geodetski zavod Slovenije ; opisi slovenskih pokrajin Franci Novak ; kartografija v besedilnem delu Monde Neuf]. - 4., prenovljena izd. - 1:50.000. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 487 str. : zvd., fotogr. ; 30 cm X 22 cm + 1 pril. (linearno merilo)

  ISBN 86-11-17165-9
  a) Slovenija - Geografija - Atlasi b) Slovenija c) atlas d) topografske karte e) mestni načrti f) uporaba kart g) orientacija h) kazalo imen i) kazalo mest

  914.971.2(497.4)(084.4)
  COBISS.SI-ID 4262265


  NASLOVNO KAZALO
  • 40 digital photo retouching techniques 83
  • 40 digital photography techniques 82

  • 50 of the world's best apartments 261

  • Accessible housing 270
  • Adelfo Scaranello 283
  • Adobe InDesign cs 63
  • Adobe InDesign CS bible 77
  • Adobe InDesign cs 63
  • Aktivno podgrajevanje v slabonosilnih hribinah 211
  • Album slovenskih ilustratorjev 240
  • Analitika in spektroskopija 141
  • Analiza I 51
  • Analiza II 52
  • Analiza in opredelitev pomembnosti vhodnih parametrov pri inženirsko-geoloških klasifikacijskih hribin 153
  • Analizna kemija. Del 1 141
  • Analizna kemija. Eksperimentalni del 116
  • Analytical applications of nuclear techniques 110
  • Anatomski atlas 160
  • Another 100 of the world's best houses 262
  • Applications in nanobiotechnology 173
  • Applied colloid and surface chemistry 130
  • Applied technology and instrumentation for process control 166
  • Architettura della biblioteca 279
  • Art deco interiors 241
  • Art deco textiles 246
  • Atlas arhitekture. 1, Opšti deo, Istorija graditeljstva od Mesopotamije do Vizantije 288
  • Atlas arhitekture. 2, Istorija graditeljstva od romantike do danas 278
  • Atlas Slovenije 296
  • AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 bible 73

  • Basketry 254
  • Bauplanung 3
  • Bibliotheques 268
  • Bibliotheques architectures 1995-2005 266
  • Bibliotheques du monde 275
  • The big book of corporate identity design 242
  • Biocatalysts and enzyme technology 224
  • Biokemija v praksi 155
  • Biologija. Celica 158
  • Biomaterials 173
  • Bohrtechnik 4
  • Bolonjski proces 43
  • Brandschutzmaßnahmen 5
  • Brick 264

  • C++ primer plus 91
  • Candid science 117
  • The car design yearbook. 1, The definitive guide to new concept and production cars worldwide 251
  • Ceramic nanomaterials and nanotechnology III 176
  • Ceramics 255
  • Chemical analysis in the laboratory 125
  • Chemical engineering 225
  • Chemical principles 148
  • Chemical testing of textiles 168
  • Chemische Technik. Bd. 5, Organische Zwischenverbindungen Polymere 226
  • The chemistry and physics of coatings 169
  • Chemistry at a glance 129
  • Chemistry for today 140
  • The chemistry of cyclobutanes 112
  • Class architecture 265
  • Clean energy 180
  • Climate in museums and historical buildings 273
  • Coatings of polymers and plastics 170
  • Collaborative collection development 34
  • Collins complete woodworker's manual 247
  • Color 104
  • Compressors 181
  • Computational methods in materials characterisation 175
  • Computer modelling of microporous materials 171
  • Computer-aided intelligent recognition techniques and applications 68
  • Conservation chemistry 122
  • Creating a Web page with HTML 67
  • Crops and environmental change 48
  • Crusader art in the Holy Land 245

  • Dan Kiley 258
  • Daniel Heintz 287
  • Data structures 75
  • Database systems 81
  • Daylighting 282
  • Delovno okolje razsvetljava 213
  • Designing the world's best retail centers 267
  • Digital filter design solutions 185
  • Digital signal processing system-level design using LabVIEW 206
  • Diskretni regulacijski sistemi 236
  • DNA, words, and models 58
  • Določevanje strukture organskih spojin s spektroskopskimi metodami. Problemi 134
  • Določevanje strukture organskih spojin s spektroskopskimi metodami. Tabele in primeri 135
  • Drahtseile 6
  • Dvoživke Notranjskega regijskega parka 50

  • Effective Enterprise Java 89
  • Die effektive Bibliothek 38
  • Einstein. E = mc [na] 2 108
  • Electrical science 184
  • Electricity and magnetism in biological systems 102
  • The electronic design automation handbook 195
  • Electronic structure 123
  • Električni rotacijski stroji 194
  • Električni stroji 189
  • Elektromehanski pretvorniki 192
  • Elektrotehnični materiali 188
  • Elektrotehnika in varnost 190
  • Elsevier's dictionary of chemistry 293
  • Encyclopedia of food and color additives 111
  • Energy indicators for sustainable development 46
  • The extreme searcher's Internet handbook 78

  • Fast multipole methods for the Helmholtz equation in three dimensions 54
  • Fasteners. 3, Standards for technical delivery conditions for bolts, screws, nuts and washers 7
  • Federn. 1, Berechnungen, Maße, Qualitätsanforderungen, Darstellungen, Bestellangaben 8
  • Floor plan manual 269
  • Florentine villas in the fifteenth century 276
  • 40 digital photo retouching techniques 83
  • 40 digital photography techniques 82
  • Fuels of opportunity 167
  • Functional fillers for plastics 232
  • Fundamentals of electrical drives 187
  • Fundamentals of industrial catalytic processes 223
  • Fundamentals of power electronics 199
  • Fusion 99

  • Galileo Galilei - when the earth stood still 100
  • Galileo's finger 1
  • Gardens of the world 260
  • Geografski terminološki slovar 295
  • Geothermal power plants 186
  • Geschichte des Kostüms 256
  • Good growing 216
  • Grundrißatlas 269
  • Gütenormen. 2, Bauwesen, Metallverarbeitung. Betonstahl, Stähle für den Stahlbau, Flacherzeugnisse für Kaltumformung ohne Überzüge, Flacherzeugnisse mit Überzügen, Spundbohlen, Verpackungsblech 23
  • Gütenormen. 3, Druckgeräte, Rohrleitungsbau. Flacherzeugnisse, Schmiedestücke, Stahlguss, Stahlrohre, Stähle für bestimmte Druckgeräte, - kaltzäh, - warmfest, - allgemeine Lieferbedingungen, - Feinkornstähle 24
  • Gütenormen. 4, Maschinenbau, Werkzeugbau. Stahlauswahl, Maschinenbaustahl für allgemeine Verwendung, Maschinenbaustahl für besondere Verarbeitung oder Verwendung, Präzisionsstahlrohre, Werkzeugstähle, Stahlguss 25
  • Gütenormen. 5, Nichtrostende und andere hochlegierte Stähle. Nichtrostende Stähle, hochwarmfeste und hitzebeständige Stähle, Ventilwerkstoffe, Heizleiterlegierungen 26

  • Halbzeuge aus thermoplastischen Kunststoffen 9
  • Handbook of nanostructured biomaterials and their applications in nanobiotechnology, volumes 173
  • Handbook of RF and wireless technologies 205
  • Head first Java 96
  • Health, safety and environment legislation 45
  • Hekerski vdori in zaščita 97
  • Helmut Dietrich, Much Untertrifaller 289
  • Hevristični model za upravljanje razvoja proizvodnih sposobnosti 218
  • High-pressure shock compression of solids VIII 174
  • Higher-order Perl 71
  • Highly structured stochastic systems 55
  • Holzschutz 10
  • Holzwerkstoffe. Bd. 1, Holzfaserplatten, Spanplatten, Sperrholz, Massivholzplatten, Paneele 11

  • Industrial proteomics 154
  • Industrial spaces. Vol. 1 271
  • Information literacy competency standards for higher education 33
  • Intégral 272
  • Integrated chemical processes 227
  • Introducing Microsoft ASP.NET 2.0 72
  • Introduction to linear circuit analysis and modelling 198
  • An introduction to plastics 172
  • Introduction to Windows and graphics programming with Visual C++.NET 85
  • Inventory of the main hydraulic structures in the Danube basin 151
  • Ion mobility spectrometry 115

  • Kemijsko računanje in osnove kemijskega ravnotežja 113
  • Kinderspielgeräte 12
  • Klima in Museen und historischen Gebäuden 273
  • Kosten im Hochbau, Flächen, Rauminhalte 13
  • Kunststoff-Dachbahnen, Kunststoff-Dichtungsbahnen, Kunststoff-Folien und kunststoffbeschichtete Flächengebilde (Kunstleder) 14

  • Laborgeräte aus Glas 15
  • Leadership, higher education, and the information age 35

  • Made of light 249
  • The maintenance scorecard 221
  • Making more of small spaces 243
  • Makromolekulska kemija 120
  • Mathematical handbook for electrical engineers 56
  • Mathematical methods for scientists and engineers 57
  • Measurement uncertainties in science and technology 53
  • Mechanics of machines 182
  • Medizinische Instrumente 16
  • Mehanizem degradacije dušikovega nerjavnega jekla v kombinaciji napetostne in erozivne korozije 178
  • Mehanizem in kinetika segregacije Cu na površine v Fe-Si-Al-zlitini 230
  • Messe Wien 274
  • Metoda za realizacijo kompleksnih sestavljenih načrtovalskih vzorcev 65
  • Microbial biotechnology 156
  • Microprocessor microcomputer and their applications 88
  • Microsoft ASP.NET 2.0 94
  • Microsoft Exchange server 2003 resource kit 86
  • Microsoft Exchange Server 2003 resource kit 86
  • Microsoft Office 2004 for Mac OS X 93
  • Microsoft Office specialist study guide 87
  • Microsoft Outlook version 2002 step by step 69
  • Microsoft SQL Server 2005 new features 90
  • Microsoft Windows administrator's automation toolkit 80
  • Microsoft Windows group policy guide 84
  • Microwaves and wireless simplified 196
  • Mitsubishi FX programmable logic controllers 200
  • Modern control technology 235
  • A modern introduction to quantum field theory 105
  • Modernism rediscovered 285
  • Molecules of death 165
  • Multiantenna wireless communications systems 202
  • Multiple bonds between metal atoms 126
  • Music 250
  • Mušič 250

  • Načrtovanje gradnje in opreme knjižnic 37
  • Najmanj, kar bi morali vedeti o stresu 163
  • Napovedovanje kakovosti izgleda oblačil 238
  • Nastanek in razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem od 1918 do 1945 42
  • Natura 2000 v Sloveniji. Metulji. = Lepidoptera 47
  • Navodila za eksperimentalno delo pri laboratorijskih vajah iz biokemije 155
  • Navodila za vaje iz kristalne kemije 124
  • Navodila za vaje iz Uvoda v tehnologijo 229
  • Net effects 36
  • Normen über Holz 17
  • Novi postopki implementacije adaptivnih digitalnih sit s programirnimi vezji 208

  • Odprte meje 259
  • Office spaces. 2 280
  • 100 of the world's best houses 281
  • 100 years of physical chemistry 128
  • Op amps for everyone 191
  • Open borders 259
  • Operacijski sistemi 98
  • Optical spectroscopy in chemistry and life sciences 139
  • Optimal filtering 183
  • Organic Chemistry 1 for dummies 147
  • Oscar Niemeyer 263
  • Osnove analizne kemije. Del 1 132
  • Osnove analizne kemije. Del 2 133
  • Osnove elektrotehnike. Zv. 1, Elektrostatika in tokovna polja 193

  • Papier, Pappe und Faserstoff. 1, DIN 198 bis DIN 53119-2 18
  • Pentagram 252
  • Pharmacology 161
  • Phase transitions in combinatorial optimization problems 103
  • Photoshop CS 92
  • Phylogenetics 59
  • The PIC Microcontroller 197
  • Pocket guide to biotechnology and genetic engineering 157
  • Polymer brushes 177
  • Popolni vodič skozi Access 2003 66
  • Portals to the past and to the future 39
  • Praktikum 106
  • Praktikum iz instrumentalnih metod 136
  • Praktikum iz kemijskega inženirstva 228
  • Premišljeno načrtovanje knjižnične zgradbe 37
  • Priprava delovnih osnov za študijo ogroženosti 164
  • Priprava in uporaba ekspertnega predznanja za avtomatizirano modeliranje vodnih ekosistemov 44
  • Priročnik za lastni preizkus za majhna in srednja podjetja 41
  • Priročnik za uporabo programa Pro/Engineer Wildfire V.2.0 70
  • Process plant simulation 222
  • Programmable controllers 234
  • Programming Microsoft ADO.NET 2.0 applications 79
  • Programming the PIC microcontroller with MBasic 201
  • Progress in chemometrics research 137
  • Put u središte arhitekture 277

  • Quantitative seismic interpretation 149

  • Računska obravnava kemijskih procesov 127
  • Radar system performance modeling 203
  • Raziskovanje genetskega ozadja hiperhomocisteinemije pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo 162
  • Razvoj metode za napovedovanje barvnih vrednosti tkanin 231
  • Reakcije in identifikacija ionov 138
  • Red Hat Linux 9 unleashed 64
  • La redécouverte d'un modernisme 285
  • Research of genetic basis hyperhomocysteinemia in patients with end stage renal disease 162
  • RFID and contactless smart card applications 209
  • Risk and reliability in marine technology 215
  • Robot vision 233
  • Rome 253
  • Rural and urban hydrology 152

  • Sax's dangerous properties of industrial materials 121
  • Schallschutz. Anforderungen, Nachweise, Berechnungsverfahren und bauakustische Prüfungen 19
  • School buildings - the state of affairs 284
  • Schulhausbau - der Stand der Dinge 284
  • Schweißtechnik. 3, Begriffe, Zeichnerische Darstellung 20
  • Schweißtechnik. 8, Europäische, internationale Normung. Schweißtechnisches Personal, Verfahrensprüfung, Qualitätsanforderungen 21
  • Science, technology, and society 2
  • Self-organising polymers 179
  • Signal processing 207
  • Signali 204
  • Slikopleskarska dela 239
  • Solutions manual to accompany Organic chemistry by Clayden, Greeves, Warren, and Wothers 146
  • Spectra and pseudospectra 60
  • Splošna in anorganska kemija 114
  • Sportgeräte für Turnen, Ballspiele, Training, Skateboard, Klettern und Schwimmen 22
  • Springer handbook of atomic, molecular, and optical physics 107
  • Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar 294
  • St. Peter's in the Vatican 286
  • Stahl und Eisen 23 , 24 , 25 , 26
  • Stahl und Eisen. 1, Allgemeines 27
  • Stahlbau. Ingenieurbau 28
  • Stahlrohrleitungen. 3, Zubehör und Prüfung 29
  • Statistics through applications 62
  • Sto portretiranih glav na Slovenskem 290
  • Strateški management 219
  • Struktura atomov in molekul. Molekule, osnove spektroskopije 118
  • Struktura atomov in molekul. Osnove kvantne mehanike, atomi 119
  • Student's CD for mechanics of machines 182
  • A student's companion to accompany Fundamentals of physics, seventh edition [by] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker 101
  • Svet mehkega računanja, sklepanja in delovanja 61

  • Tapio Wirkkala 292
  • TCP/IP protocol suite 74
  • Teorija sistemov 237
  • Termodinamske lastnosti binarnih raztopin pri povišanih temperaturah in tlakih 131
  • The thesaurus 40
  • Thin-layer chromatography 145
  • Tom Shinder's configuring ISA Server 2004 95
  • 20s decorative art 257
  • Typography 248

  • Uporaba teorije mehke logike za modeliranje negotovosti pri vodenju projektov v gradbeništvu 220

  • Vaje iz analizne kemije za univerzitetni študijski program kemijskega inženirstva 142
  • Vaje iz anorganske kemije. Zbirka nalog 143
  • Vaje iz ekološkega inženirstva 49
  • Vegetation ecology 159
  • Vermessungswesen 30
  • Verzahnungsterminologie 31
  • Vienna fair 274
  • The vocabulary and concepts of organic chemistry 144
  • Vplivi in posledice gradbenih posegov v permokarbonskih klastičnih kamninah 150

  • Water contamination emergencies 212
  • Water treatment plant design 214
  • Die wiederentdeckte Moderne 285
  • Windows XP hacks 76
  • Wireless sensor networks 210
  • Wood 291

  • Yann Kersalé 244

  • Zahnradfertigung 32
  • Zakaj je nebo modro? 109
  • Zgradba, rast in donos gozda na ekoloških in fizioloških osnovah 217


  IMENSKO KAZALO
  • Aav, Marianne (urednik) 292
  • Adobe Systems 63
  • Advincula, Rigoberto C. (urednik) 177
  • Altoon + Porter Architects 267
  • Altoon, Ronald A. (urednik) 267
  • American Library Association 33
  • American Society of Civil Engineers 214
  • American Water Works Association 214
  • Amidon, Jane (avtor) 258
  • Amthor, Jeffrey S. (avtor) 48
  • Anderson, Brian D. O. 183
  • Association of College and Research Libraries 33
  • Atanasova, Nataša 44
  • Atkins, Peter William (1940-) 1
  • Avseth, Per (1970-) 149

  • Babič, Rudolf (mentor) 208
  • Babu, B. V. 222
  • Bajželj, Uroš (mentor) 211
  • Baker, Richard M. (avtor) 125
  • Balič, Jože (mentor) 238
  • Ball, Bill 64
  • Barbarossa, Sergio 202
  • Bartholomew, Calvin H. 223
  • Baruth, Edward E. (tehnični urednik) 214
  • Bates, Bert (avtor) 96
  • Batič, Franc (pisec recenzij) 217
  • Baur, Ruedi (umetnik, avtor dodatnega besedila, urednik, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 272
  • Bayer, Patricia 241
  • Beaver, Robyn (področni urednik) 271
  • Beaver, Robyn (urednik) 261
  • Beloglavec, Simon 65
  • Bernstein, Arthur J. (avtor) 81
  • Blažič, Andrej 211
  • Block, Marylaine (1943-, urednik) 36
  • Bordas, Hervé (avtor) 250
  • Bornscheuer, Uwe Theo (1964-, avtor) 224
  • Bosser, Jacques (1945-, avtor) 275
  • Bosser, Jacques (1945-, prevajalec) 285
  • Botey, Josep M. 263
  • Bračko, Sabina (1967-, komentor) 231
  • Bradač, Primož 66
  • Bratko, Ivan (1946-, komentor) 238
  • Bratuša, Tomaž (1976-, avtor) 97
  • Braunstein, Chloé (urednik, avtor dodatnega besedila) 272
  • Brešar, Boštjan (avtor) 51 , 52
  • Brešar, France 51 , 52
  • Brown, Royce N. 181
  • Buchholz, Klaus (1941-) 224
  • Bufon, Milan (avtor) 295
  • Bukovec, Nataša (avtor) 143
  • Bulc, Nada (avtor) 143
  • Bulusu, Nirupama (urednik) 210
  • Burdock, George A. 111
  • Burdock, George A. (urednik) 111
  • Burgett, James (1948-) 34

  • Cafuta, Peter (pisec recenzij) 204
  • Campbell, James W. P. 264
  • Carter, David E. (urednik) 242
  • Castro, Elizabeth 67
  • Catlow, Charles Richard Arthur (1947-, urednik) 171
  • Chakrabarti, R. (avtor) 184
  • Chattophadyay, P. K. (avtor) 184
  • Chhabildas, Lalit C. (urednik) 174
  • Choudhuri, S. 184
  • Christman, J. Richard 101
  • Cleghorn, William L. 182
  • Costa, Fabienne-Andréa (prevajalec) 266
  • Cotton, Frank Albert (1930-, urednik) 126
  • Crafti, Stephen 243
  • Crosbie, Michael J. 265
  • Crupi, Kristen 69
  • Curnier, Jean-Paul 244
  • Curry, G. Richard 203

  • Čarman, Magda 150
  • Čeh, Boris 113 , 114
  • Čeh, Boris (avtor) 143
  • Čelik, Tatjana (avtor, urednik, fotograf) 47
  • Černe, Andrej (1950-, avtor) 295
  • Čretnik, Samo 70
  • Čučej, Žarko 204

  • Dale, M. Maureen (avtor) 161
  • Darwazeh, Izzat (avtor) 198
  • Day, Bob 45
  • Day, David (1944-, avtor) 247
  • De Freitas, Jolyon M. 185
  • De Poli, Aldo 266
  • del Valle, Eva Martin (urednik) 225
  • Dell, Ronald 180
  • Demšar, Alojz (1955-, avtor) 143
  • Derganc, Jure (avtor) 109
  • DeSá, Douglas O. J. 166
  • Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren 20 , 21
  • Deutsches Institut für Normung 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
  • Dietrich, Helmut (1957-, umetnik) 289
  • Dimitrovski, Krste (mentor) 231
  • DIN Deutsches Institut für Normung 26
  • DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 8 , 25
  • DiPippo, Ronald 186
  • Dittmeyer, Roland (urednik) 226
  • Divjak, Saša (pisec recenzij) 98
  • Doleček, Valter (mentor) 131 , 178 , 230
  • Doleček, Valter (pisec recenzij) 188
  • Dolenc, Ervin (avtor) 42
  • Dolenc, Sašo (avtor) 109
  • Dolenc, Sašo (urednik) 109
  • Dominus, Mark Jason 71
  • Dorian, Angelo Francis (1908-) 293
  • Dowla, Farid U. (urednik) 205
  • Drake, Gordon W. F. (urednik) 107
  • Dremelj, Denis (ilustrator) 194
  • Drofenik, Mihael (pisec recenzij) 188
  • Drolc, Andreja (avtor) 49
  • Dubey, Gopal K. 187
  • Dubois Petroff, Marie-Pierre 268
  • Duff, Hoyt (avtor) 64
  • Duh, Mojca (pisec recenzij) 219
  • Duraiswami, Ramani (avtor) 54
  • Duram, Leslie A. 216
  • Džeroski, Sašo (komentor) 44

  • Đukanović, Maja (avtor) 294
  • Đukanović, Vlado 294

  • Edmonds, Donald T. 102
  • Eiceman, Gary Alan 115
  • Elias, Hans-Georg (1928-) 172
  • Embree, Mark (1974-, avtor) 60
  • Esposito, Dino (1965-) 72

  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Katedra za fizikalno kemijo (Ljubljana) 136
  • Fan, Qingwen (urednik) 168
  • Farrauto, Robert J. (1941-, avtor) 223
  • Ficko, Majda Ana (avtor) 42
  • Fiell, Charlotte (urednik) 257
  • Figeys, Daniel (1968-, urednik) 154
  • Finkelstein, Ellen 73
  • Florczyk, Stefan 233
  • Folda, Jaroslav 245
  • Forouzan, Behrouz A. 74
  • Forouzan, Behrouz A. (avtor) 75

  • Gabrijelčič, Helena (1976-) 231
  • Galan, Miguel A. (urednik) 225
  • Galilei, Galileo (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 100
  • Gams, Ivan (1923-, avtor) 295
  • Gardner, Carl (avtor dodatnega besedila) 282
  • Geodetski zavod Slovenije (Ljubljana) (kartograf) 296
  • Gibbs, David Andrew (urednik) 252
  • Gilberg, Richard F. 75
  • Gleich, Dušan (avtor) 204
  • Gogala, Nada (1937-, avtor) 158
  • Golobič, Amalija (avtor) 143
  • Gomboc, Stanislav (avtor) 47
  • Goričan, Viktor (1964-, ilustrator) 194
  • Grabe, Michael 53
  • Gralla, Preston 76
  • Grčar, Bojan (pisec recenzij) 204
  • Green, Peter J. (urednik) 55
  • Gros, Nataša 116
  • Gruman, Galen 77
  • Gspan, Primož (avtor dodatnega besedila) 41
  • Gspan, Primož (avtor) 106
  • Gumerov, Nail A. 54

  • Haar, John M. (avtor) 34
  • Haberl-Zemljič, Andrea (prevajalec) 259
  • Hadžiselimović, Miralem (ilustrator) 194
  • Hall, Marcia B. (urednik) 253
  • Halliday, David (1916-, avtor) 101
  • Hamler, Anton 188
  • Harding, N. S. (avtor) 167
  • Hardy, Alain-René 246
  • Hargittai, István 117
  • Hartmann, Alexander K. 103
  • Hasanovic, Aisha (področni urednik) 280
  • Heintz, Daniel (ok. 1530-1596, z enoto povezano ime, umetnik) 287
  • Heričko, Marjan (mentor) 65
  • Hochbaudepartement der Stadt Zürich 284
  • Hock, Randolph (1944-) 78
  • Hojan, Tatjana (avtor) 42
  • Hribernik, Božidar (avtor) 188
  • Hribernik, Božidar (pisec recenzij) 192 , 194
  • Hughes, Thomas A. 234
  • Humar, Marjeta (urednik) 295
  • Hvala, Bojan (pisec recenzij) 51 , 52

  • Imrie, Robert (1958-) 270
  • Intégral Ruedi Baur & associés 272
  • International Atomic Energy Agency 46
  • International Conference on Computational Methods in Materials Characterisation (1 ; 2003 ; Santa Fe) 175
  • International Conference on Water Contamination Emergencies (2003 ; Kenilworth) 212

  • Jackson, Albert (1943-) 247
  • Jakac-Bizjak, Vilenka (avtor dodatnega besedila) 37
  • Jansen, Dirk (urednik) 195
  • Jenko, Monika (1947-, komentor) 230
  • Jereb, Janez (1943-2001, avtor) 42
  • Jereb, Peter (1928-, avtor) 189
  • Jereb, Peter (1928-, pisec recenzij) 194
  • Jeršič, Matjaž (avtor) 295
  • Jeudy, Henri Pierre (1945-, avtor) 244
  • Johnson, Glenn (1956-) 79
  • Jones, Don (1971-) 80
  • Jovanović, Slavoljub V. 160
  • Jug, Jurij 42
  • Jurinčič, Igor (avtor) 295

  • Kac, Milan (pisec recenzij) 98
  • Karaman, Marilyn E. (avtor) 130
  • Karpas, Zeev (avtor) 115
  • Kasche, Volker (avtor) 224
  • Kehtarnavaz, Nasser 206
  • Kersalé, Yann (1955-, umetnik) 244
  • Kifer, Michael (1954-) 81
  • Kiley, Dan Urban 258
  • Kilian, Christopher T. 235
  • Kim, John 82
  • Kim, Namjin (avtor) 206
  • King, Sue (učiteljica kemije, avtor) 129
  • Kladnik, Darinka 290
  • Kladnik, David (fotograf) 290
  • Kladnik, Drago (avtor) 295
  • Kladnik, Drago (urednik) 295
  • Kodrič, Ravel (prevajalec) 250
  • Kokole, Vladimir (avtor) 295
  • Koller, Jože 118 , 119
  • Komac, Blaž (avtor) 295
  • Kompare, Boris (mentor) 44
  • Koršič, Petra (avtor dodatnega besedila) 240
  • Kosta, Ladislav (avtor) 138
  • Košmrlj-Levačič, Borislava (urednik) 295
  • Kotar, Marijan 217
  • Kotterer, Michael (urednik) 273
  • Kožuh, Mitja (mentor) 164
  • Kremljak, Zvonko 218
  • Krevs, Marko (avtor) 295
  • Kristan, Markus (1954-) 274
  • Križman, Alojz (komentor) 178
  • Križman, Alojz (pisec recenzij) 188
  • Kuehni, Rolf G. 104
  • Kuhelj, Robert 155
  • Kunaver, Jurij (1933-, avtor) 295
  • Kunz, Willi 248
  • Kus Veenvliet, Jana (avtor) 50
  • Kutnjak, Milan (pisec recenzij) 51 , 52

  • Lakota, Ana 228
  • Lapanje, Savo 120
  • Lasan, Mojmir (avtor) 47
  • Laubier, Guillaume de 275
  • Laverghetta, Thomas S. 196
  • Leban, Ivan (1947-, avtor) 143
  • Lee, Yuan Kun (urednik) 156
  • Lee, Zack 83
  • Leonov, Aleksandr Ivanovich (avtor) 56
  • Leonov, Sergei Aleksandrovich 56
  • Lešnjak, Gorazd (pisec recenzij) 51 , 52
  • Lewis, Philip M. (1931-, avtor) 81
  • Lewis, Richard J. (Sr.) 121
  • Lillie, Amanda 276
  • Lister, Ted 122
  • Longyka, Igor (urednik) 158
  • Lovrenčak, Franc (avtor) 295
  • Lovrenčak, Franc (urednik) 295
  • Lu, Song Wei (urednik) 176
  • Lukač-Bajalo, Jana (1944-, mentor) 162

  • Maarel, Eddy van der (urednik) 159
  • Maggiore, Michele 105
  • Major, Mark 249
  • Mammoli, Andrea Alberto (urednik) 175
  • Mancini, Ron (glavni urednik) 191
  • Mansell, Martin G. 152
  • Mar-Elia, Darren (1964-) 84
  • Marinšek, Marjan (1968-, avtor) 127
  • Marrion, Alastair (urednik) 169
  • Martin, Richard M. (1942-) 123
  • Mather, Daryl 221
  • Mavko, Gary (1949-, avtor) 149
  • Mayne, Roger (1942-) 85
  • McCracken, Garry 99
  • McQuarrie, Donald Allan 57
  • Meden, Anton 124
  • Melber, Derek (avtor) 84
  • Microsoft Press 80
  • Miljavec, Damijan 189
  • Mladenović, Miodrag 277
  • Močnik, Dijana 219
  • Modec, Barbara (avtor) 143
  • Moore, David S. (avtor) 62
  • Moore, John Barratt (1941-, avtor) 183
  • Moore, Philip Keith (1954-, avtor) 161
  • Morton, John (1980-) 197
  • Moura, Luis Miguel da Silva Carvalho de 198
  • Mueller-Harvey, Irene 125
  • Mukerji, Tapan (1965-, avtor) 149
  • Mukhopadhyay, A. K. 88
  • Müller, Werner (1924-2005) 278
  • Müller, Werner (1924-2005, avtor) 288
  • Muscogiuri, Marco 279
  • Musil, Vojko (pisec recenzij) 188
  • Mušič, Zoran (1909-2005) 250

  • Nalwa, Hari Singh (1954-, urednik) 173
  • Nanostructured Materials and Nanotechnology Symposium (6 ; 2004 ; Indianapolis) 176
  • Narasimhan, S. V. 207
  • Nass, Atle (1949-) 100
  • Natek, Milan (avtor) 295
  • Neuf, Monde (avtor) 296
  • Neward, Ted 89
  • Newbury, Stephen 251
  • Niemeyer, Oscar (1907-, umetnik, z enoto povezano ime) 263
  • Novak, Franci (1954-, avtor) 296
  • Novak, Tone (1950-, pisec recenzij) 47
  • Novljan, Silva 37
  • Novosel, Barbara 127

  • Ogorelec, Breda (avtor) 295
  • Ogrinc, Evgen 190 , 213
  • Online Training Solutions (Firm) 87
  • Orchin, Milton (1914-, avtor) 144
  • Orožen Adamič, Milan (avtor) 295
  • Orožen Adamič, Milan (ilustrator) 295
  • Orožen Adamič, Milan (urednik) 295
  • Osebik, Davorin 208
  • Otey, Michael (1958-) 90
  • Owen, Roger (učitelj kemije) 129

  • Paret, Dominique 209
  • Pashley, Richard M. 130
  • Paşoi, Ion (urednik) 151
  • Pasquali, Marilena (urednik) 250
  • Pavko, Aleksander (avtor) 228
  • Pavšek, Miha (avtor) 295
  • Pečar, Darja 131
  • Perko, Drago (1961-, avtor) 295
  • Peršak, Mateja (prevajalec) 43
  • Petek, Aljana (komentor) 131
  • Petek, Mihael (1922-, avtor) 42
  • Phillips, Derek (1923-) 282
  • Phillips, Linda Lucille (1947-, avtor) 34
  • Pigeat, Jean-Paul (1946-) 260
  • Pihlar, Boris 132 , 133
  • Planinšič, Peter (avtor) 204
  • Plazar, Nadja 162
  • Plut, Dušan (avtor) 295
  • Podobnik, Andrej (avtor) 158
  • Pohar, Ciril (avtor) 120
  • Polajnar, Andrej (mentor) 218
  • Polanc, Slovenko 134 , 135
  • Poljanšek, Ida (avtor) 229
  • Poll, Roswitha 38
  • Pomerantsev, Alexey L. (urednik) 137
  • Potokar, Robert (avtor) 37
  • Požar, Senja (urednik) 296
  • Prata, Stephen 91
  • Prelog, Marija (ilustrator) 158
  • Pritchard, Seth G. 48

  • Radinja, Darko (avtor) 295
  • Rand, David Anthony James (1942-, avtor) 180
  • Rang, Humphrey P. (avtor) 161
  • Rappoport, Zvi (urednik) 112
  • Ravbar, Marjan (avtor) 295
  • Reddy, Rama S. 199
  • Regenstein, Carrie (urednik) 35
  • Renko, Metka (avtor) 155
  • Renshaw, Janet (avtor) 122
  • Restivo, Sal P. (22.9.1940-, urednik) 2
  • Ribičič, Mihael (mentor) 150 , 153
  • Ridley, John E. 200
  • Ritter, J. M. (avtor) 161
  • Rižnar, Igor (1961-, lektor) 219
  • Robin, Stéphane (1965-) 58
  • Rodolphe, François (avtor) 58
  • Roe, Sandra K. (urednik) 40
  • Romaniello, Stephen 92
  • Roš, Milenko (avtor) 49
  • Rotnik, Uroš 178
  • Rowland, Edward (avtor) 45
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 45 , 122 , 125 , 128 , 145 , 169 , 179 , 212
  • Ryntz, Rose A. (urednik) 170

  • Sannwald, William W. 37
  • Sarfraz, Muhammad (urednik) 68
  • Scaranello, Adelfo (1958-) 283
  • Schbath, Sophie (1969-, avtor) 58
  • Schmid, Rolf (1942-) 157
  • Schmidt, Aleksander (1954-) 163
  • Schmidt, Werner (1941-) 139
  • Schneider, Friederike (urednik) 269
  • Schwartz, Steven A. 93
  • Seager, Spencer L. (1935-) 140
  • Seefeldt, Jürgen (1953-) 39
  • Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri Obrtni zobrnici Slovenije. Upravni odbor 239
  • Seliškar, Tomaž (kartograf) 47
  • Semple, Charles 59
  • Sentance, Bryan 254 , 255 , 291
  • Serraino, Pierluigi (1965-) 285
  • Serše, Aleksandra (avtor) 42
  • Sešek, Irena (prevajalec) 37
  • Shepherd, George 94
  • Shinder, Debra Littlejohn (avtor) 95
  • Shinder, Thomas W. 95
  • Shulman, Julius (fotograf) 285
  • Sicard, Monique (avtor) 244
  • Sierra, Kathy 96
  • Sitar, Metka (avtor dodatnega besedila, urednik) 259
  • Slabaugh, Michael R. (1943-, avtor) 140
  • Slemnik, Bojan 192
  • Slemnik, Bojan (avtor) 194
  • Slessor, Catherine (avtor dodatnega besedila) 281
  • Slokar, Rajko (avtor) 37
  • Smith, Jack R. (1946-) 201
  • Smrekar, Aleš (1967-, avtor) 295
  • Soares, C. Guedes (urednik) 215
  • Solar, Mitja (pisec recenzij) 188
  • Speirs, Jonathan (avtor) 249
  • Srdič, Aleksander 220
  • Stanek, William R. (1966-, avtor) 84
  • Stanič, Ivan (1961-, prevajalec) 259
  • Stanovnik, Branko (avtor) 134 , 135
  • Starnes, Daren S. (avtor) 62
  • Steel, M. A. (avtor) 59
  • Steiner Petrovič, Darja 230
  • Stott, Peter E. (avtor) 99
  • Strlič, Matija 141
  • Strlič, Matija (urednik) 142
  • Strnad, Janez 108
  • Stromberg, Kyra (prevajalec) 285
  • Strübin, Johanna 287
  • Stušek, Peter 158
  • Suhadolnik, Jože (1966-, fotograf) 240
  • Sundmacher, Kai (urednik) 227
  • Svečko, Rajko 236 , 237
  • Syré, Ludger (1953-, avtor) 39

  • Šegedin, Primož (avtor) 143
  • Šircelj-Žnidaršič, Ivanka (lektor) 47
  • Špes, Metka (1950-, avtor) 295
  • Štefanič Petek, Alenka 229
  • Šućur, David 164

  • Thiel, Erika 256
  • Thompson, Kenneth Clive (1944-, avtor) 212
  • Tičar, Igor 193
  • Tillman, David A. 167
  • Tischhauser, Anthony (avtor) 249
  • Trefethen, Lloyd N. 60
  • Tronzo, William (urednik) 286
  • Tul, Vlasta (avtor) 42

  • University of New Mexico (Santa Fe) 175
  • Unkroth, Kay (avtor) 86
  • Untertrifaller, Much (1959-, umetnik) 289

  • Veena, S. (avtor) 207
  • Veenvliet, Paul 50
  • Veler, Alenka (urednik) 240
  • Verdonik, Ivan 97
  • Verovnik, Rudi (avtor) 47
  • Videnič, Mojca 153
  • Virant, Jernej 61
  • Vodopivec, Franc (pisec recenzij) 188
  • Vogel, Gunther (1929-1988) 288
  • Vogel, Gunther (1929-1988, avtor) 278
  • Volčič, Zala (pisec recenzij) 219
  • Volk, Vinko (ilustrator) 118

  • Wall, Peter E. 145
  • Waring, Rosemary H. (urednik) 165
  • Warren, Stuart 146
  • Weigt, Martin (1970-, avtor) 103
  • Wessex Institute of Technology 175
  • Wiethüchter, Annette (prevajalec) 285
  • Winnacker, Karl (začetnik/ustanovitelj) 226
  • Winter, Arthur 147
  • Wirkkala, Tapio (1915-1985) 292

  • Xanthos, Marino (urednik) 232

  • Yates, Daniel S. 62
  • Youngjin.com 82 , 83

  • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 49
  • Zagradišnik, Ivan 194
  • Zagradišnik, Ivan (avtor) 192
  • Zavec Pavlinić, Daniela 238
  • Zazula, Damjan 98
  • Zgaga, Pavel 43
  • Zorič, Tine (avtor) 193
  • Zorko, Zinka (lektor) 188
  • Zorn, Matija (avtor) 295
  • Zschokke, Walter (1948-) 289
  • Zumdahl, Steven S. 148
  • Zupan, Jure (1975-, avtor) 109
  • Zupančič, Dušan (mentor) 220

  • Žalik Huzjan, Milojka (grafični oblikovalec) 47
  • Žgajnar Gotvajn, Andreja (avtor) 49


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 11.1.2006 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si