Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 5
september - oktober 2005

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 006 STANDARDIZACIJA.


  1.
          BILDZEICHEN für Hausgeräte / Herausgegeber, Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE). - 1. Aufl. - Berlin ; Köln : Beuth Verlag, 1988. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm. - (DIN-Fachbericht, ISSN 0179-275X ; 16)

  Kazalo
  ISBN 3-410-12128-5
  a) standardi b) simboli c) gospodinjski aparati d) grafični prikazi e) DIN 30600 f) ISO 7000 g) IEC 417 h) DIN 40100 i) pregledno delo

  006.7:003.2
  COBISS.SI-ID 26375685

  2.
          HANDBOOK plastics [Elektronski vir]. Vol. 1, Standards for methods of testing mechanical and thermal properties / edited by, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - Besedilni podatki. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Praxis Chemie)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Nasl. z nasl. zaslona
  a) standardi DIN b) polni teksti c) preskusne metode d) preskušanje lastnosti e) termične lastnosti f) mehanske lastnosti g) plastične mase

  006.86:678
  COBISS.SI-ID 26733573

  3.
          HANDBOOK plastics [Elektronski vir]. Vol. 3, Thermoplastic moulding materials / edited by, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - Besedilni podatki. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Praxis Chemie)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Nasl. z nasl. zaslona
  a) standardi DIN b) polni teksti c) plastične mase d) termoplasti e) brizganje termoplastičnih materialov

  006.85:678
  COBISS.SI-ID 26733829

  4.
          INTERNATIONALE Normenklassifikation = International classification for standards : ICS / DIN-Info-Dienst / Deutsches Informationszentrum für Technische Regeln (DITR) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. - Berlin : Beuth Verlag, 1995. - [86 str.] ; 30 cm

  Na nasl. str.: "Best.-Nr. 13 377". - Na nasl. str.: "Ausgabe Januar 1995"
  a) klasifikacija standardov b) klasifikacijski ključ c) ICS d) strukture klasifikacij e) opisi f) primerjave

  006(430)
  COBISS.SI-ID 1056283

  5.
          PARTIKELMESSTECHNIK [Elektronski vir] : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Berlin : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 133)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe November 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15930-4
  a) standardi DIN b) polni teksti c) merilne tehnike d) merjenje velikosti e) velikost deločkov

  006.86:539.215
  COBISS.SI-ID 26503685


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  6.
          BAU- und Nutzungsplanung von wissenschaftlichen Bibliotheken / erarbeitet im NA Bibliotheks- und Dokumentationswesen unter Mitwirkung einer Expertengruppe des Deutschen Bibliotheksinstituts (DBI) ; Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 2. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 1998. - VI, 69 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (DIN-Fachbericht, ISSN 0179-275X ; 13)

  Bibliografija: str. 60-63. - Kazalo
  ISBN 3-410-13831-5
  a) knjižnice b) gradbeništvo c) gradbeni objekti d) znanstvene ustanove e) planiranje f) oprema g) Nemčija h) uporabniki i) standardi DIN j) normativi k) pregledno delo

  027.021:006(430)
  027.021:624.07
  022.3/.9:624.01
  692:006(430) DIN
  006(430):027.021
  COBISS.SI-ID 4115228

  7.
          COBISS3/MEDKNJIŽNIČNA izposoja : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, cop. 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 400 izv.
  ISBN 961-6133-21-7
  a) COBISS3 - Programska oprema - Knjižnice - Navodila za uporabnike b) COBISS3 - Software - Upravljanje aplikacij - Navodila za uporabnike c) COBISS3 - Software - Izposoja - Navodila za uporabnike d) Knjižnični informacijski sistemi - Knjižno gradivo - Medknjižnična izposoja - Priročniki e) Knjižnični informacijski sistemi - Online sistemi - COBISS - Priročniki f) knjižničarstvo g) knjižnični informacijski sistemi h) katalog COBISS i) program COBISS3 j) medknjižnična izposoja k) priročnik

  024.68:004.42(035)
  COBISS.SI-ID 55070721

  8.
          COBISS3/NABAVA : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, cop. 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 153 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 400 izv.
  ISBN 961-6133-20-9
  a) COBISS3 - Programska oprema - Knjižnice - Navodila za uporabnike b) COBISS3 - Software - Upravljanje aplikacij - Navodila za uporabnike c) Knjižnični informacijski sistemi - Knjižno gradivo - Nabava gradiva - Priročniki d) Knjižnični informacijski sistemi - Online sistemi - COBISS - Priročniki e) knjižničarstvo f) knjižnični informacijski sistemi g) katalog COBISS h) program COBISS3 i) nabava gradiva j) katalogizacija k) priročnik

  004.4/.6:025.3(035)
  COBISS.SI-ID 55070465

  9.
          COBISS3/SERIJSKE publikacije : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, cop. 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 115 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 400 izv.
  ISBN 961-6133-23-3
  a) COBISS3 - Programska oprema - Knjižnice - Navodila za uporabnike b) COBISS3 - Software - Upravljanje aplikacij - Navodila za uporabnike c) Knjižnični informacijski sistemi - Online sistemi - COBISS - Priročniki d) Knjižnični informacijski sistemi - Serijske publikacije - Nabava gradiva - Priročniki e) knjižničarstvo f) knjižnični informacijski sistemi g) katalog COBISS h) program COBISS3 i) katalogizacija j) nabava gradiva k) serijske publikacije

  025.2/.6:004.42(035)
  COBISS.SI-ID 55071233

  10.
          COBISS3/UPRAVLJANJE aplikacij : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, cop. 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 400 izv.
  ISBN 961-6133-19-5
  a) COBISS3 - Programska oprema - Knjižnice - Navodila za uporabnike b) COBISS3 - Software - Upravljanje aplikacij - Navodila za uporabnike c) Knjižnični informacijski sistemi - Knjižno gradivo - Nabava gradiva - Priročniki d) Knjižnični informacijski sistemi - Online sistemi - COBISS - Priročniki e) knjižničarstvo f) knjižnični informacijski sistemi g) katalog COBISS h) program COBISS3 i) upravljanje aplikacij j) priročnik

  025:004.42(035)
  COBISS.SI-ID 55070209

  11.
          COBISS3/ZALOGA : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, cop. 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 800 izv.
  ISBN 961-6133-22-5
  a) COBISS3 - Programska oprema - Knjižnice - Navodila za uporabnike b) COBISS3 - Software - Upravljanje aplikacij - Navodila za uporabnike c) COBISS3 - Tehnološke aplikacije - Vodenje zalog - Navodila za uporabnike d) Knjižnični informacijski sistemi - Knjižno gradivo - Zaloge - Priročniki e) Knjižnični informacijski sistemi - Online sistemi - COBISS - Priročniki f) knjižničarstvo g) knjižnični informacijski sistem h) katalog COBISS i) vodenje zalog j) priročnik

  025.2/.8:004.42(035)
  004.4/.6:025.3(035)
  COBISS.SI-ID 55070977

  12.
          OSNOVNA navodila COBISS3 : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, cop. 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 800 izv.
  ISBN 961-6133-18-7
  a) COBISS3 - Programska oprema - Knjižnice - Navodila za uporabnike b) COBISS3 - Software - Upravljanje aplikacij - Navodila za uporabnike c) Knjižnični informacijski sistemi - Online sistemi - COBISS - Priročniki d) knjižničarstvo e) knjižnični informacijski sistemi f) katalog COBISS g) program COBISS3 h) namestitev programa i) uporaba j) nastavitve k) priročnik

  025.3/.8:004.42(035)
  004.4/.6:025.3(035)
  COBISS.SI-ID 55069953


  3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


  13.
  NOOY, W. de
          Exploratory social network analysis with Pajek / Wouter de Nooy, Andrej Mrvar, Vladimir Batagelj. - New York : Cambridge University Press, 2005. - XXVII, 334 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Structural analysis in the social sciences ; 27)

  Kazala
  ISBN 0-521-84173-9 ISBN 0-521-60262-9 (broš.)
  a) Pajek (Electronic resource) b) Social networks - Mathematical models c) Social networks - Computer simulation d) družbene vede e) družbena omrežja f) matematični modeli g) računalniške simulacije h) analize omrežij i) programski jeziki j) socialna raziskovanja k) programska oprema l) pajek m) pregledno delo

  303:004
  MSC 2000:
  91D30
  62P25
  COBISS.SI-ID 23375197

  14.
  PORTER, Catherine
          Miller's collecting modern books / Catherine Porter ; [indexer Sue Farr ; special photography Ken Adlard]. - London : Miller's, 2003. - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 154-155. - Kazalo
  ISBN 1-84000-723-0
  a) Knjige - Zbirateljstvo - Priročniki b) umetnost c) grafično oblikovanje d) knjige e) zbirateljstvo f) knjižničarstvo g) zbirke knjig h) vrste knjig

  379.824:002
  379.824:002
  COBISS.SI-ID 127260160

  15.
  PRICA, Ines, 1958-
          Mala europska etnologija / Ines Prica. - Zagreb : Golden marketing, 2001. - 271 str. ; 22 cm

  Bilješka o autorici: str. 271. - Bibliografija: str. 251-265. - Kazalo. - In conclusion / translated by Nina Helen Antoljak
  ISBN 953-212-050-5
  a) Etnologija - Hrvaška b) Etnologija - Teorija c) zgodovina d) etnologija e) narodoslovje f) antropologija g) interdisciplinarnost h) teorija i) razprave

  39
  001.8:39
  COBISS.SI-ID 117115392


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  16.
          HANDBOOK of ecological restoration / edited by Martin R. Perrow and Anthony J. Davy. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003-2004. - 2 zv. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo na koncu obeh zv.
  Vsebina:
  Vol. 1: Principles of restoration. - XVI, 444 str.
  Vol. 2: Restoration in practice. - XVII, 599 str.
  ISBN 0-521-79128-6 (zv. 1) ISBN 0-521-79129-4 (zv. 2)
  a) Restoration ecology b) ekologija c) degradacija okolja d) vpliv človeka e) ekološka obnova f) fizični posegi g) kemične spremembe h) živalstvo i) rastlinstvo j) monitoring k) ekološka politika l) ekosistemi

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 26851077

  17.
  HILL, Marquita Kaya
          Understanding environmental pollution : a primer / Marquita K. Hill. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XVI, 468 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-82024-3 (vezano) ISBN 0-521-52726-0 (broš.)
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) polutanti d) toksičnoost e) onesnaževanje zraka f) kisli dež g) klimatske spremembe h) ozonska luknja i) onesnaževanje vode j) pitna voda k) trdni odpadki l) energija m) kovine n) pesticidi o) minimizacija odpadkov

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 1069653

  18.
  KAZALCI okolja dvatisoč tri
          Kazalci okolja 2003 / [avtorji kazalcev Marjan Bat ... [et al.] ; uredili Irena Rejec Brancelj, Urška Kušar ; avtorji kart Peter Frantar, Aleš Veršič ; avtorji fotografij Marjana Hönigsfeld Adamič, Marijan Pečar, arhiv GIAM ZRC SAZU]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 154 str. : barvne ilustr., graf. prikazi, preglednice, tabele, zvd. ; 21 x 22 cm

  Dostopno tudi na: http://kazalci.arso.gov.si. - 2.000 izv. - Avtorji v kolofonu za nasl. str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-6324-21-7
  a) Okolje - Kvaliteta - Indikatorji - Slovenija - Poročila b) Okoljska politika - Toplogredni plini - Stanje - Slovenija - Raziskovalna poročila c) Okoljska politika - Ekonomski kazalci - Presoja - Slovenija - Raziskovalna poročila d) Podnebna sprememba - Površine - Ozonska plast - Slovenija - Raziskovalna poročila e) ekologija f) varstvo okolja g) ekološka politika h) kvaliteta okolja i) Slovenija j) kazalci okolja k) narava l) podnebne spremembe m) zrak n) vode o) odpadki p) snovni tok q) kmetijstvo r) turizem s) energija t) promet

  504.064(497.4):311.42
  504.3/.4(497.4):628.47(047)
  COBISS.SI-ID 216474112

  19.
  MARTIN, Jean, 1943-
          Core science : homework / Jean Martin and Bryan Milner. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 0-521-66660-0
  a) naravoslovje b) biologija c) kemija d) fizika e) osnove f) poučevanje g) naloge h) rešitve

  5(075.2)
  COBISS.SI-ID 26452741

  20.
  MILNER, Bryan
          Core science. 1, Key concepts / Bryan Milner, Jean Martin and Peter Evans. - 6th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - VI, 296 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-58850-2
  a) naravoslovje b) biologija c) kemija d) fizika e) osnove f) rešitve g) naloge h) učbeniki

  5(075.2)
  COBISS.SI-ID 26852869

  21.
  MILNER, Bryan
          Core science. 2, Consolidation / Bryan Milner, Jean Martin and Peter Evans. - 5th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - VI, 238 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-58849-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-58849-2 (ISBN-13)
  a) naravoslovje b) biologija c) kemija d) fizika e) osnove f) rešitve g) naloge h) učbeniki

  5(075.2)
  COBISS.SI-ID 26853381

  22.
          SONARAVNO uravnoteženi razvoj Slovenije = Sustainable development of Slovenia / avtorji Franc Lobnik (uvodnik) ... [et al.] ; urednik Avguštin Lah ; [ilustracije so prispevali Tanja Cegnar ... et al.]. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2004 (Kranj : Trajanus). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno. 2004 ; št. 11)

  Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-6315-11-0
  a) Trajnostni razvoj - Slovenija b) ekologija c) varstvo okolja d) ekološka politika e) trajnostni razvoj f) Slovenija g) nacionalni program h) nove tehnologije i) voda j) gozdovi k) energija l) kmetijstvo m) promet n) turizem o) industrija

  504.06(497.4)
  330.34(497.4)
  COBISS.SI-ID 217786624


  51 MATEMATIKA.


  23.
  AGGOUN, Lakhdar, 1952-
          Measure theory and filtering : introduction and applications / Lakhdar Aggoun, Robert J. Elliott. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - X, 258 str. ; 27 cm. - (Cambridge series in statistical and probabilistic mathematics)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200404039 7.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 004040397.html. - Bibliografija: str. 255-256. - Kazalo
  ISBN 0-521-83803-7 (vezano)
  a) Measure theory b) Kalman filtering c) Mesure, Théorie de la d) Kalman, Filtrage de e) matematika f) teorija mreže g) verjetnost h) stohastični procesi i) stohastični račun j) aplikacije k) Kalmanov filter l) finance m) popučacije

  519.2
  COBISS.SI-ID 26746373

  24.
  BASMADJIAN, Diran
          Mathematical modeling of physical systems : an introduction / Diran Basmadjian. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2003. - XV, 350 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-515314-6 (vezano)
  a) Mathematical models b) matematika c) matematično modeliranje d) vektorska algebra e) geometrija f) sile g) modeli reaktorjev h) distribuirani sistemi i) mreže j) dimenzionalna analiza k) numerične metode l) aplikacije

  51-7.001.573
  COBISS.SI-ID 26754053

  25.
  BATAGELJ, Vladimir
          DS1. Logika in množice. Naloge / Vladimir Batagelj, Sandi Klavžar. - 3. razširjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 126 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 25)

  1.000 izv.
  ISBN 961-212-039-0
  a) matematika b) matematična logika c) matematične strukture d) diskretne strukture e) teorija množic f) izjavni račun g) predikati h) teorije i) relacije j) funkcije k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  510.6(075.8)(076.1)
  510.22(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 68805632

  26.
  BIERBRAUER, Juergen
          Introduction to coding theory / Juergen Bierbrauer. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2005. - XXIII, 390 str. : a. - (Discrete mathematics and its applications)

  Bibliografija: str. 371-382. - Kazalo
  ISBN 1-58488-421-5 (vezano)
  a) Coding theory b) diskretna matematika c) teorija kodiranja d) kodiranje e) binarne linearne kode f) Shannonova entropija g) Golayeva koda h) Reed-Solomonove kode i) Singentova vez j) vrste kod k) aplikacije l) pregledno delo

  519.72
  COBISS.SI-ID 25989381

  27.
  BOHTE, Zvonimir
          Numerično reševanje sistemov linearnih enačb / Zvonimir Bohte. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 (Ljubljana : Kurir). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 37)

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 203. - Kazalo
  ISBN 961-212-040-4
  a) Linearne enačbe - Numerično reševanje - Učbeniki za visoke šole b) Numerične metode - Učbeniki za visoke šole c) matematika d) numerična analiza e) sistemi linearnih enačb f) direktne metode g) iterativne metode h) občutljivost i) ocene napak j) eliminacijske metode k) analiza zaokrožitvenih napak l) ortogonalne metode m) naloge n) učbeniki za visoke šole

  519.61(075.8)
  MSC 91:
  65-01
  65F05
  65F10
  65F35
  COBISS.SI-ID 45529344

  28.
  BOYD, Stephen P., 1958-
          Convex optimization / Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XIII, 716 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200306328 4.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 003063284.html. - Bibliografija: str. 685-696. - Kazalo
  ISBN 0-521-83378-7 (vezano)
  a) Mathematical optimization b) Convex functions c) Optimisation mathématique d) Fonctions convexes e) matematika f) matematična optimizacija g) konveksne funkcije h) aplikacije i) aproksimacije j) prilagajanje krivulj k) statistična ocena l) geometrija m) algoritmi

  519.6.001.26
  COBISS.SI-ID 26850821

  29.
          DIFFERENTIAL equations with MATLAB : updated for MATLAB 7 and Simulink 6 / Brian R. Hunt ... [et al.]. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2005. - X, 295 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-71812-2 (broš.)
  a) MATLAB b) Differential equations - Numerical solutions - Data processing c) matematika d) diferencialne enačbe e) uporaba programske opreme f) MATLAB g) numerične rešitve h) učbeniki za visoke šole

  517.9:004.42(075.8)
  COBISS.SI-ID 26816517

  30.
  DOWDY, Shirley
          Statistics for research / Shirley Dowdy, Stanley Weardon, Daniel Chilko. - 3rd ed. - New York ; Chichester : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XVI, 627 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Wiley series in probability and statistics)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-26735-X
  a) Mathematical statistics b) matematika c) matematična statistika d) populacije e) vzorci f) verjetnostnaporazdelitev g) analiza variance h) multipla regresija i) korelacije j) porazdelitve

  519.23+311.1/.2
  COBISS.SI-ID 14841062

  31.
  DRNOVŠEK, Roman, 1966-
          Rešene naloge iz teorije mere / Roman Drnovšek. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2001 (Ljubljana : Formatisk). - 64 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 40)

  300 izv.
  ISBN 961-212-117-6
  a) Teorija mere - Vaje za visoke šole b) matematika c) analiza d) merljive množice e) merljive funkcije f) mere g) integrali h) zaporedja merljivih funkcij i) naloge j) rešitve k) učbeniki za visoke šole

  517.518.1(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 112691712

  32.
          ENCYCLOPEDIA of nonlinear science / Alwyn Scott, editor. - New York ; London : Routledge, cop. 2005. - XLIII, 1053 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0418/2004011 708.html. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-57958-385-7 (vezano)
  a) Nonlinear theories - Encyclopedias b) nelinearnost c) naravoslovje d) tehnika e) enciklopedije

  51/62(031)
  COBISS.SI-ID 4531028

  33.
          ENGINEERING design reliability handbook / edited by Efstratios Nikolaidis, Dan M. Ghiocel, Suren Singhal. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1180-2 (vezano)
  a) inženirsko načrtovanje b) konstruiranje c) zanesljivost d) strojništvo e) modeliranje zanesljivosti f) veerjetnostne metode g) opisi metod h) nedeterministične metode i) modeliranje j) simulacije k) teorija odločanja l) uporaba metod m) primeri n) letalska industrija o) vesoljska industrija p) avtomobilska industrija q) priročniki

  51-7
  COBISS.SI-ID 25746437

  34.
  GOOD, Phillip I.
          Common errors in statistics (and how to avoid them) / Phillip I. Good, James W. Hardin. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XI, 221 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 191-209. - Kazali
  ISBN 0-471-46068-0 (broš.)
  a) Statistics b) matematika c) statistika d) zbiranje podatkov e) ocena f) testiranje hipoteze g) regresija h) validacija i) izbira modela

  519.23+311.1/.2
  COBISS.SI-ID 13819366

  35.
  GRASSELLI, Jože
          Algebraična števila / Jože Grasselli. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov SR Slovenije, 1983. - 168 str. ; 24 cm. - (Matematika - fizika ; 19)

  Bibliografija: str. 165. - Kazalo
  a) matematika b) algebra c) števila d) deljivost e) številski obsegi f) številski kolobarji g) aritmetika v kolobarjih h) idealski razredi i) naloge j) učbeniki za visoke šole

  511
  COBISS.SI-ID 141057

  36.
  GRASSELLI, Jože
          Linearna algebra / Jože Grasselli. Linearno programiranje / Alojzij Vadnal ; [slike [pri obeh delih] je narisal Berto Žitko]. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 ([Ljubljana] : Migraf). - 189 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 23)

  500 izv. - Bibliografija: str. 132, 185. - Kazalo
  ISBN 961-212-030-7
  a) Linearna algebra - Učbeniki za visoke šole b) Linearno programiranje - Učbeniki za visoke šole c) matematika d) linearna algebra e) vektorski prostori f) linearne transformacije g) evklidski pprostori h) unitarni prostori i) linearno programiranje j) konveksne množice k) lastnosti možnih rešitev l) metoda simpleksov m) degeneracija n) dualnost o) učbeniki za visoke šole

  512.64+519.852(075.8)
  519.852(075.8)
  65.012.122(075.8)
  COBISS.SI-ID 126827008

  37.
  HLADNIK, Milan
          Naloge in primeri iz funkcionalne analize in teorije mere / Milan Hladnik. - 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS, 1985 (Ljubljana : Univerzum). - 100 str. ; 23 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 16 a)

  Bibliografija: str.97-98
  a) matematika b) funkcionalna analiza c) teorija mere d) linearni topološki prostori e) Banachovi prostori f) Hilbertovi prostori g) omejeni linearen funkcionali h) omejeni linearen operatorji i) distribucije j) mere k) merljive funkcije l) integrali m) učbeniki za visoke šole n) mathematics o) functional analysis p) measure theory q) linear topological spaces r) Banach spaces s) Hilbert spaces t) bounded linaer functionals u) bounded linaer operators v) distributions w) measures x) measurable functions y) integrals

  517.98(075.8)(076.1)
  MSC 91:
  29-01
  46-01
  COBISS.SI-ID 39940096

  38.
  HOWISON, Sam
          Practical applied mathematics : modelling, analysis, approximation / Sam Howison. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XIV, 326 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Cambridge texts in applied mathematics)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200405754 7.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004057547.html. - Bibliografija: str. 318-320. - Kazalo
  ISBN 0-521-84274-3 (vezano) ISBN 0-521-60369-2 (broš.) ISBN 978-0-521-84274-3 (ISBN-13 vezano) ISBN 978-0-521-60369-2 (ISBN-13 broš.)
  a) Differential equations b) Differential equations, Partial c) Mathematical physics d) matematika e) matematično modeliranje f) analizne metode g) aproksimacijske metode h) študije primerov

  51-7.001.573
  COBISS.SI-ID 504809

  39.
  HVALA, Bojan
          Zbirka izpitnih nalog iz analize : z namigi, nasveti in rezultati / Bojan Hvala. - 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 (Ljubljana : Biro M). - 134 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 35)

  400 izv. - Bibliografija: str. 134
  ISBN 961-212-062-5
  a) Matematična analiza - Vaje za visoke šole b) ekstremi funkcij c) gradient d) divergenca e) rotor f) izrek o residuumih g) diferencialne enačbe h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(079.1)
  COBISS.SI-ID 110062848

  40.
  JAMNIK, Rajko
          Trigonometrijske vrste ; Stieltjesov integral ; Lebesguov integral / Rajko Jamnik ; [slike Berto Žitko]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS : Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, 1986 (v Ljubljani : Partizanska knjiga). - 120 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 24)

  Bibliografija pri posameznih poglavjih
  a) matematika b) trigonometrijske vrste c) Stieltjesov integral d) Lebesguov integral e) učbeniki za visoke šole

  517.3/.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 4168449

  41.
  KRIŽANIČ, France, 1928-2002
          Parcialne diferencialne enačbe / France Križanič. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2004. - 278 str. ; 27 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 43)

  Bibliografija: str. 273-275. - Kazalo
  ISBN 961-212-154-0
  a) matematika b) parcialne diferencialne enačbe c) linearne enačbe drugega reda d) Cauchyjeva naloga e) Stefanova naloga f) Reimannova metoda g) teorija distribucij h) teorija potencialov i) simetrije j) učbeniki za visoke šole

  517.95
  MSC 2000:
  35-01
  31A
  31B
  COBISS.SI-ID 214837504

  42.
  KYTHE, Prem K.
          Handbook of computational methods for integration / Prem K. Kythe, Michael R. Schäferkotter. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2005. - XXII, 598 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 551-583. - Kazalo
  - - Handbook of computational methods for integration [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-58488-428-2 (vezano)
  a) Numerical integration b) Integrals c) Orthogonal polynomials d) matematika e) matematična analiza f) numerična integracija g) ortogonalni polinomi h) interpolacije i) integrali j) Gaussova pravila k) inverzija Laplaceove transformacije l) integralne enačbe m) pregledno delo

  517.4
  COBISS.SI-ID 26813445

  43.
  LAY, Steven R., 1944-
          Analysis : with an introduction to proof / Steven R. Lay. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2005. - X, 384 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 361. - Kazalo
  ISBN 0-13-148101-0
  a) Mathematical analysis b) Proof theory c) matematika d) matematična analiza e) logika f) funkcije g) nizi h) sekvence i) limite j) diferencialnost k) integralnost l) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)
  COBISS.SI-ID 26814469

  44.
  LOKAR, Matija
          Derive / Matija Lokar. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1999 ([Ljubljana] : Kagraf). - 197 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)

  300 izv. - Kazalo
  ISBN 961-212-094-3
  a) Matematika - Pouk - Uporaba računalnikov - Priročniki b) DERIVE (računalniški program) c) matematika d) računalniška podpora e) programska oprema f) vektorji g) matrike h) risanje i) matematična analiza j) DERIVE k) reševanje enačb l) reševanje neenačb m) programiranje n) učbeniki

  51:004.42(075)
  MSC 91:
  68Q40
  COBISS.SI-ID 97794816

  45.
  MINTAKOVIĆ, Stjepan
          Matematika : sa zbirkom zadataka : matematika za studente učiteljskog studija i učitelje u osnovnim školama / Stjepan Mintaković, Filip Ćurić ; crteže izradio Zlatko Orban. - 6. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2003. - VIII, 391 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. nasl.: Matematika : sa zbirkom zadataka. - Kazalo
  ISBN 953-0-30238-X (broš.)
  a) matematika b) matematična logika c) množice d) relacije e) funkcije f) funkcije v geometriji g) števila h) potence i) algebrajski izrazi j) algebrske strukture k) linearne enačbe l) mnogokotniki m) krog n) krožnica o) konstrukcije v ravnini p) telesa q) naloge r) rešitve

  510/514(075.8)
  COBISS.SI-ID 26634501

  46.
  MITZENMACHER, Michael, 1969-
          Probability and computing : randomized algorithms and probabilistic analysis / Michael Mitzenmacher, Eli Upfal. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XVI, 352 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200405454 0.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004054540.html. - Bibliografija: str. 349. - Kazalo
  ISBN 0-521-83540-2
  a) Algorithms b) Probabilities c) Stochastic analysis d) matematika e) stohastične analize f) verjetnost g) naključne spremljevalke h) deviacije i) Poissonov proces j) Markove verige k) entropija l) metoda Monte Carlo m) martingali n) pregledno delo

  519.2
  COBISS.SI-ID 26819333

  47.
  OLIVE, Jenny, 1939-
          Maths : a student's survival guide / [Jenny Olive]. - 2nd ed., reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XII, 634 str. : graf. prikazi ; 28 cm

  Avtor naveden na vzpor. str. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 0-521-01707-6 (broš.)
  a) Mathematics b) Mathematics - Problems, exercises, etc c) matematika d) algebra e) relacije f) funkcije g) trigonometrija h) geometrija i) zaporedja j) vrste k) kompleksna števila l) vektorji m) naloge n) rešitve

  51(75.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 26851333

  48.
  OLIVIERI, Enzo, 1945-
          Large deviations and metastability / Enzo Olivieri, Maria Eulália Vares. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XV, 512 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Encyclopedia of mathematics and its applications ; vol. 100)

  Bibliografija: str. 493-506. - Kazalo
  ISBN 0-521-59163-5
  a) matematika b) matematična fizika c) aplikacije d) dinamični sistemi e) neurejeni sistemi f) metastabilnost g) velike nepravilnosti h) naključne perturbacije i) statistična mehanika j) mrežni spin k) modeli

  51-7:531.19
  COBISS.SI-ID 13351257

  49.
  PAVEŠIĆ, Petar
          Rešene naloge iz topologije / Petar Pavešić, Aleš Vavpetič. - 2. izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Kagraf). - 141 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 32)

  300 izv. - Bibliografija: str. 140-141
  ISBN 961-212-079-X
  a) Topologija - Vaje za visoke šole b) matematika c) topologija d) zvezne realne funkcije e) kompaktnost f) povezanost g) produkti h) kvocientni prostori i) evklidski prostori j) kompleksi k) poliedri l) mnogoterost m) naloge n) rešitve o) učbeniki za visoke šole p) mathematics q) topology r) continuity s) compactness t) connectedness u) topological products v) quotient topology w) simplicial complexes x) polyhedra y) manifolds z) exercises

  515.1(075.8)(076.1)
  MSC 91:
  54-01
  57-01
  COBISS.SI-ID 69856256

  50.
  PRIJATELJ, Niko
          Osnove matematične logike. Del 2, Formalizacija / Niko Prijatelj. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1992. - 196 str. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 33)

  Bibliografija: str. 193
  a) matematika b) matematična logika c) formalni sestavi d) izjavni formalni sestav prvega reda e) sintaksa sestava f) semantika sestava g) razvoj teorij prvega reda h) teoremi i) izreki j) izpeljave k) učbeniki za visoke šole

  510.6(075.8)
  MSC 91:
  03-01
  COBISS.SI-ID 30593024

  51.
  PRIJATELJ, Niko
          Osnove matematične logike. Del 3, Aplikacija / Niko Prijatelj. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 ([Ljubljana] : Kurir Print). - 263 str. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 35)

  300 izv. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 259-260. - Kazalo
  ISBN 961-212-023-4
  a) Matematika - Logika - Učbenik za vosoke šole b) matematika c) matematična logika d) uporaba logike e) formalna aritmetika prvega reda f) Gödlova teorija g) teorem Tarskega h) Churchev teorem i) učbeniki za visoke šole

  510.6
  MSC 91:
  03-01
  COBISS.SI-ID 38560000

  52.
  PUCELJ, Ivan, 1930-
          Geometrija za srednje šole. Del 2 / Ivan Pucelj, Ivan Štalec ; [risbe Miha Štalec]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS, 1989 ([Ljubljana] : S. Vovk). - 176 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Prejšnje izdaje izšle s podnasl.: za II. razred gimnazije. - 400 izv.
  a) matematika b) geomatrija c) trigonometrija d) vektorji e) skalarni produkt f) mnogokotniki g) krog h) pliščine i) površine j) prostornine k) Guldinovi pravili l) naloge m) učbeniki

  514(075.3)
  COBISS.SI-ID 15768576

  53.
  RUDNICK, Joseph Alan, 1944-
          Elements of the random walk : an introduction for advanced students and researchers / Joseph Rudnick, George Gaspari. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XV, 329 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200455794 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004557946.html. - Bibliografija: str. 323-325. - Kazalo
  ISBN 0-521-82891-0 (vezano)
  a) Random walks (Mathematics) b) matematika c) verjetnost d) slučajni sprehodi e) generiranje funkcij f) mejni pogoji g) variacije h) integrali poti i) lastnosti j) kritični pojavi k) fraktali l) renormalizacija

  519.21:303.532
  COBISS.SI-ID 26745605

  54.
  SNIEDER, Roel, 1958-
          A guided tour of mathematical methods : for the physical sciences / Roel Snieder. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XIV, 507 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200404078 3.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 004040783.html. - Bibliografija: str. 494-499. - Kazalo
  ISBN 0-521-83492-9 (vezano) ISBN 0-521-54261-8 (broš.)
  a) Mathematical analysis b) Physical sciences - Mathematics c) Mathematical physics d) matematika e) matematična analiza f) matematična fizika g) dimenzionalna analiza h) zaporedja i) gradient j) vektorska polja k) linearna algebra l) Fourierova analiza m) analitske funkcije n) variacijski račun o) integrali p) perturbacijska teorija

  51-7
  COBISS.SI-ID 26745093

  55.
  SUHADOLC, Anton, 1935-
          Metrični prostor, Hilbertov prostor, Fourierova analiza, Laplaceova transformacija / Anton Suhadolc. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1998 ([Ljubljana] : Migraf). - 63 str. ; 24 cm. - (Matematični rokopisi ; 23)

  150 izv. - Bibliografija: str. 63
  ISBN 961-212-088-9
  a) Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) matematična analiza d) Reimannov integral e) metrični prostori f) Hilbertov prostor g) Fourierove vrste h) Fourierove transformacije i) Laplaceova transformacija j) učbeniki za visoke šole

  517.1/.4(075.8)
  COBISS.SI-ID 78539776

  56.
  SUHADOLC, Anton, 1935-
          Navadne diferencialne enačbe / Anton Suhadolc ; [izdelava slik Janja Mikuš]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1996 (Ljubljana : Migraf). - 143 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 34)

  300 izv. - Bibliografija: str. 143
  ISBN 961-212-054-4
  a) matematika b) matematična analiza c) diferencialne enačbe d) eksistenčni izreki e) Cauchjeva naloga f) Bernoullijeva enačba g) Riccatijeva enačba h) sistemi linearnih enačb i) kvalitativna teorija enačb j) učbeniki za visoke šole

  517.9(075.8)
  MSC 91:
  34-01
  COBISS.SI-ID 60014592

  57.
  SUHADOLC, Anton, 1935-
          Potencialna teorija / Anton Suhadolc ; [izdelava skic Janja Mikuš]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 ([Ljubljana] : Migraf). - 104 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 31)

  300 izv. - Bibliografija: str. [102]
  ISBN 961-212-024-2
  a) matematika b) potencialna teorija c) parcialne diferencialne enačbe d) itegralski operatorji e) Laplaceova diferencialna enačba f) Poissonova enačba g) Dirichletova naloga h) potencialna teorija v $R^3$ i) šibko singularni integralski operatorji j) Fourierova metoda separacije spremenljivk k) učbeniki za visoke šole l) Laplace equation m) Poisson equation n) Dirichlet problem o) potencial theory in $R^3$ p) weakly singular integral operators

  517.956.224(075.8)
  MSC 91:
  35J05
  31B05
  31B10
  COBISS.SI-ID 38561280

  58.
  SUHADOLC, Anton, 1935-
          Robni problemi za linearne diferencialne enačbe drugega reda / Anton Suhadolc. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1993 (Ljubljana : Migraf). - 56 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 29)

  200 izv. - Bibliografija: str. 53
  ISBN 961-212-005-6
  a) Analiza - Diferencialne enačbe - Robni problemi - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) diferencialne enačbe d) enačbe drugega reda e) funkcionalna analiza f) diferencialni operatorji g) Sturm-Liouvillov operator h) lastne funkcije i) učbeniki za visoke šole j) boundary value problem k) Sturm-Liouville problem l) linear differential equation of second order m) eigenvalues n) eigenfunctions

  517.927(075.8)
  517.954(075.8)
  MSC 91:
  34B24
  34L10
  47E05
  COBISS.SI-ID 33632768

  59.
  SUHADOLC, Anton, 1935-
          Sebi adjungirani operatorji v Hilbertovem prostoru / Anton Suhadolc. - 3. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1993 (Ljubljana : Migraf). - 16 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 10)

  200 izv.
  ISBN 961-212-006-4
  a) matematika b) funkcionalna analiza c) teorija operatorjev d) spektralna teorija e) sebi adjungirani operatorji f) Hilbertov prostor g) projektorji h) komutativnost i) pregledno delo j) mathematics k) functional analysis l) operator theory m) self-adjoint operators n) projectors o) spectral representation p) commutativity

  517.984.4
  MSC 91:
  47B25
  COBISS.SI-ID 35931392

  60.
  ŠOŠIĆ, Ivan
          Primijenjena statistika / Ivan Šošić. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. - IX, 781 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 772-773. - Kazalo
  - - Primijenjena statistika [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 953-0-30337-8 (broš.)
  a) matematika b) statistika c) srednja vrednost d) disperzija e) asimetrija f) verjetnost g) porazdelitve h) ocena parametra i) regresijska analiza j) časovne vrste k) modeli l) naloge m) rešitve

  519.2+311
  COBISS.SI-ID 27807586

  61.
  VIDAV, Ivan
          Algebra / Ivan Vidav ; [slike Franc Lebedinec]. - 5. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 (Ljubljana : Kurir). - 340 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo ; 4)

  200 izv. - Bibliografija: str. 335. - Kazalo
  ISBN 961-212-141-9
  a) Algebra - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) algebra d) množice e) funkcije f) grupe g) kolobarji h) obsegi i) matrike j) determinante k) vektorski prostori l) mreže m) teorija obsegov n) naloge o) učbeniki za visoke šole

  512(075.8)
  COBISS.SI-ID 124753920

  62.
  VRABEC, Jože
          Tri teme iz teorije vrst / Jože Vrabec. - Ponatis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 ([Ljubljana] : Migraf). - 27 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 30)

  300 izv.
  ISBN 961-212-008-0
  a) Vrste (matematika) b) matematika c) analiza d) posplošene vrste e) absolutno konvergentne vrste f) pogojno konvergentne vrste g) učbeniki za visoke šole h) mathematics i) analysis j) absolutely convergent series k) conditionally convergent series l) unconditionally convergent series m) double series n) generalized series o) multiplication of series

  517.52(075.8)
  MSC 91:
  40A05
  40B05
  COBISS.SI-ID 38085376

  63.
  ZAKRAJŠEK, Egon, 1941-2002
          Matematično modeliranje / Egon Zakrajšek. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2004. - 254 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika - fizika, ISSN 1408-1571 ; 42)

  Bibliografija: str. 245-246. - Kazalo
  ISBN 961-212-153-2
  a) Matematično modeliranje - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) matematično modeliranje d) LATEX e) MATLAB f) optimizacija g) variacijski račun h) torzija i) statistika j) kombinatorična optimizacija k) linearno programiranje l) žaganje m) teorija dualnosti n) teorija grafov o) out of Kilter p) učbeniki za visoke šole

  519.673(075.8)
  MSC 2000:
  05-01
  05C
  15-01
  49-01
  49M29
  62-01
  90-01
  90C05
  90C27
  COBISS.SI-ID 212906240

  64.
          ZBIRKA rešenih nalog iz verjetnostnega računa / Roman Drnovšek ... [et al.]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1998 (Ljubljana : Migraf). - 195 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 37)

  500 izv.
  ISBN 961-212-086-2
  a) matematika b) verjetnost c) osnove verjetnostnega računa d) slučajne spremenljivke e) slučajni vektorji f) številske karakteristike g) matematično upanje h) disperzija i) pogojno matematično upanje j) rodovne funkcije k) karakteristične funkcije l) limitni izreki m) markovske verige n) naloge o) rešitve p) učbeniki za visoke šole

  519.2(075.8)(076.1)
  MSC 91:
  60-01
  COBISS.SI-ID 75872256

  65.
  ZMAZEK, Vesna
          Matematika. Priprava na maturo / Vesna Zmazek. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2004 (Kranj : Žnidarič). - 220 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije [in] DMFA - založništvo)

  1.500 izv.
  ISBN 961-212-152-4
  a) Matematika - Vaje za maturo b) matematika c) množice d) funkcije e) števila f) geometrija g) vektorski račun h) funkcije i) enačbe j) zaporedja k) vrste l) kombinatorika m) diferencialni račun n) integralni račun o) naloge p) rešitve q) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(079.1)
  371.274/.276:51(076.2)
  COBISS.SI-ID 129348608


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  66.
  AL-Rabadi, Anas N., 1973-
          Reversible logic synthesis : from fundamentals to quantum computing / Anas N. Al-Rabadi. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XXIII, 427 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 403-415. - Kazalo
  ISBN 3-540-00935-3 (vezano)
  a) Quantum computers b) računalništvo c) kvantni računalniki d) kvantno računalništvo e) logične sinteze f) reverzibilne sinteze g) metodologije sintez h) logične funkcije i) več-dimenzijska logična vezja j) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 26202885

  67.
  ALESSO, H. Peter
          Developing Semantic Web services / H. Peter Alesso, Craig F. Smith. - Natick : A K Peters, cop. 2005. - XVI, 445 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 419-423. - Kazalo
  - - Semantic Web Author [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-56881-212-4 (broš.)
  a) Semantic Web b) Web services c) računalništvo d) računalniške mreže e) semantični splet f) WEB servisi g) razvoj servisov h) označevalni jeziki i) arhitektura spleta j) OWL-Web Ontology Language k) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 26831365

  68.
  ALLEN, Robbie
          Windows server cookbook : [for Windows Server 2003 and Windows 2000] / Robbie Allen. - Sebastopol : O'Reilly, 2005. - XXIV, 670 str. ; 24 cm

  Podnasl. na ovoju. - Kazalo
  ISBN 0-596-00633-0 (broš.)
  a) Microsoft Windows server b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows server 2003 f) Windows 2000 g) konfiguracije sistemov h) varnost i) računalniške mreže j) strežniki k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 26959877

  69.
  AVERY, James
          Visual studio hacks / James Avery. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2005. - XX, 478 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Hacks series)

  Na ov: "Tips and tools for turbocharging the IDE". - Kazalo
  ISBN 0-596-00847-3 (broš.)
  a) Microsoft Visual studio b) Microsoft .NET Framework c) Web site development - Computer programs d) Application software - Development - Computer programs e) računalništvo f) programska oprema g) visual studio h) triki i) orodja j) odprava napak k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26713349

  70.
  AVISON, D. E., 1946-
          Information systems development : methodologies, techniques and tools / David Avison, Guy Fitzgerald. - 3rd ed. - London [etc.] ; Boston (Mass.) : McGraw-Hill, cop. 2003. - XV, 592 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (McGraw-Hill Higher Education)

  Bibliografija: str. 588-592. - Kazalo
  ISBN 0-07-709626-6
  a) Information storage and retrieval systems b) System design c) System analysis d) Management information systems e) računalništvo f) informatika g) informacijski sistemi h) razvoj i) orodja j) tehnika k) metodologija l) procesna informatika m) modeliranje n) informacijski inženiring o) objektno usmerjeno programiranje p) uporaba računalnika q) baze podatkov r) programska oprema s) učbeniki za visoke šole

  659.2:004(075.8)
  COBISS.SI-ID 3359060

  71.
  BENNETT, Simon
          Schaum's outline of UML / Simon Bennett, John Skelton, Kenneth Lunn ; editor, Elizabeth Choules. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - IX, 398 str. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

  Bibliografija: str. 390-391. - Kazalo
  ISBN 0-07-710741-1 (broš.)
  a) UML (Computer science) b) računalništvo c) označevalni jeziki d) UML-Unified Modeling Language e) WEB aplikacije f) objektivno orientirano programiranje g) učbeniki za visoke šole

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 26827781

  72.
  BHAGAT, Phiroz
          Pattern recognition in industry / Phiroz Bhagat. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XIX, 180 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044538-1
  a) Image processing - Digital techniques b) Pattern recognition systems c) računalništvo d) razpoznavanje vzorcev e) uporaba v industriji f) podatkovni vzorci g) uporaba bioloških principov h) empirično modeliranje i) nevronske mreže j) genetski algoritmi k) prilagojeno učenje l) pregledno delo

  004.9
  COBISS.SI-ID 26828037

  73.
  BHANU, Bir, 8.1.1951-
          Evolutionary synthesis of pattern recognition systems / Bir Bhanu, Yingqiang Lin, Krzysztof Krawiec. - New York : Springer, cop. 2005. - XXIII, 294 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Monographs in computer science)

  Bibliografija: str. 282-290. - Kazalo
  ISBN 0-387-21295-7 (vezano)
  a) Image processing - Digital techniques b) Pattern recognition systems c) računalništvo d) sistemi razpoznavanja vzorcev e) odkrivanje objektov f) genetsko programiranje g) MDL principi h) MDL-Minimumm Description Length i) aplikacije j) pregledno delo

  004.9
  COBISS.SI-ID 26829061

  74.
  BIRMAN, Kenneth P.
          Reliable distributed systems : technologies, Web services, and applications / Kenneth P. Birman. - New York : Springer, cop. 2005. - XXXI, 668 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 629-659. - Kazalo
  ISBN 0-387-21509-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-21509-9 (ISBN-13)
  a) Electronic data processing - Distributed processing - Reliability b) Computer networks - Reliability c) Web services - Reliability d) računalništvo e) porazdeljeni sistemi f) porazdeljene računske tehnologije g) komunikacijski servisi h) računalniška arhitektura i) CORBA j) sistemi strežnik-odjemalec k) Web tehnologije l) zanesljivost sistemov m) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 26830597

  75.
  BLAHUT, Richard E.
          Theory of remote image formation / Richard E. Blahut. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XVI, 537 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 513-528. - Kazalo
  ISBN 0-521-55373-3 (vezano)
  a) Remote sensing b) računalništvo c) računalniški vid d) slikovni sistemi e) optični sistemi f) antenski sistemi g) radarski sistemi h) tomografija i) radarsko iskanje j) sledenje podatkov k) fazni šum l) obdelava slik m) digitalne tehnike n) pregledno delo

  004.93
  COBISS.SI-ID 25574661

  76.
  BOLANTE, Antony
          After Effects 6.5 for Windows and Macintosh / Antony Bolante. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2005. - XII, 722 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickpro guide)

  Ov. nasl.: After Effects for Windows & Macintosh. - Kazalo
  ISBN 0-321-19957-X (broš.)
  a) Adobe After Effects b) Cinematography - Special effects - Data processing c) računalništvo d) programska oprema e) After Effects 6.5 f) računalniška grafika g) računalniška animacija h) kinematografija i) digitalne tehnike j) priročniki

  004.92
  COBISS.SI-ID 26712837

  77.
  BOYCE, Jim, 1958-
          Microsoft Outlook version 2002 plain & simple : Your fast-answers, no-jargon guide to Outlook 2002! / Jim Boyce. - Redmond : Microsoft Press, 2001. - IX, 255 str. : ilustr. ; 19 x 24 cm

  Na nasl. str. : "Microsoft Office XP Applications". - Kazalo
  ISBN 0-7356-1452-0 (broš.)
  a) Microsoft Outlook b) Business - Computer programs c) Time management - Computer programs d) Personal information management - Computer programs e) računalništvo f) programska oprema g) Outlook 2002 h) osebni informacijski sistemi i) urejanje sporočil j) upravljanje s časom k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26916101

  78.
  BRADAČ, Primož
          Popolni vodič skozi Access 2003 / Primož Bradač. - Ljubljana : Pasadena, 2005 (Ljubljana : Itagraf). - XIII, 1118 str. : ilustr. ; 22 cm

  Ov. in hrbtni nasl: Access 2003 : popolni vodič. - Kazalo
  ISBN 961-6361-42-2
  a) Access 2003 b) računalništvo c) izdelovanje zbirke podatkov d) vnos podatkov e) iskanje informacij f) delo s poročili g) priprava zbirke podatkov h) napredni Access 2003 i) relacijske zbirke podatkov j) povezava med aplikacijami k) SQL in Access l) Visual basic for applicatioons m) vmesnik Ado n) Access in splet o) Access in XML p) varnost zbirke podatkov

  004.42/.43(035)
  004.5/.6(035):004.738.5
  COBISS.SI-ID 221526528

  79.
  BRUEGGE, Bernd
          Object-oriented software engineering : using UML, patterns and Java / Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit. - 2nd ed., international ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2004. - XXXIV, 762 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str.: 739-750. - Kazalo
  ISBN 0-13-191179-1
  a) Software engineering b) Object-oriented programming (Computer science) c) UML (Computer science) d) Java (Computer program language) e) računalništvo f) programski inženiring g) programska oprema h) objektno orientirano programiranje i) UML modeliranje j) načrtovanje sistema k) učbeniki za visoke šole

  004.42(075.8)
  COBISS.SI-ID 26712581

  80.
  COLLINS, Mike, 1949-
          Choosing and using audio and music software : a guide to the major software packages for Mac and PC / Mike Collins. - Amsterdam : Elsevier, 2004. - XXII, 512 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 491-498. - Kazalo
  ISBN 0-240-51921-3 (broš.)
  a) Computer sound processing b) Sound - Recording and reproducing - Software c) računalništvo d) programska oprema e) glasbeni studiji f) obdelave zvoka g) snemanja zvoka h) predvajanje zvoka i) Mac aplikacije j) PC aplikacije k) MIDI - Musical Instruments Digital Interface l) Sonar XL m) Cubase SX n) Logic Audio Platinum o) Pro Tools p) Nuendo q) Digital Performer r) Bias Peak s) Bias - Barkley Integrated Audio Software t) TC/Works Spark XL u) Prosoniq SonicWORK v) Adobe Audition w) WaveLab Audio Editing Suite x) Sonic Foundry Sound Forge y) priročniki

  004.42:681.84
  COBISS.SI-ID 25505285

  81.
          COMPUTER science and Perl programming : best of the Perl journal / edited by Jon Orwant. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2003. - XVII, 737 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.: Computer science & Perl programming. - Kazalo
  ISBN 0-596-00310-2
  a) Perl (Computer program language) b) Computer science c) Perl (programski jezik) - Priročniki d) Računalništvo - Priročniki e) Perl f) računalništvo g) označevalni jeziki h) WEB aplikacije i) priročniki

  004.43
  004.738.5(035)
  COBISS.SI-ID 9637426

  82.
  CONNOLLY, Thomas M.
          Database systems : a practical approach to design, implementation and management / Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. - 4th ed. - Harlow [etc.] : Addison-Wesley, 2005. - XLIX, 1374 str. : graf. prikazi ; 24 cm + [1] f. pril. - (International computer science series)

  Bibliografija: str. 1332-1355. - Kazalo
  ISBN 0-321-21025-5 (broš.)
  a) računalništvo b) podatkovne baze c) baze podatkov d) relacijske baze podatkov e) načrtovanje f) obdelava podatkov g) podatkovni modeli h) podatkovne strukture i) računalniški jeziki j) programska oprema k) programska orodja l) CASE m) upravljanje baz podatkov n) naloge o) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 1134807

  83.
  COPELAND, Lee
          A practitioner's guide to software test design / Lee Copeland. - Boston ; London : Artech House, cop. 2004. - XVII, 294 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House computing library)

  Bibliografija: str. 276-280. - Kazalo
  ISBN 1-58053-791-X (vezano)
  a) Computer software - Testing b) računalništvo c) programska oprema d) preizkušanje programske opreme e) procesi preizkušanja f) tehnike preizkušanja g) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 26899717

  84.
  DAVIS, William S., 1943-
          Operating systems : a systematic view / William S. Davis, T. M. Rajkumar. - 6th ed. - Boston [etc.] : Pearson, Addison Wesley, cop. 2005. - XXIII, 660 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-26751-6 (vezano)
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) strojna oprema d) aplikativna programska oprema e) povezovanje strojne opreme f) uporabniški vmesniki g) upravljanje virov h) komuniciranje z operacijskim sistemom i) Macintosh OS j) MS-DOS k) Windows l) UNIX m) Linux n) MUS o) računalniška omrežja p) pregledno delo

  004.451
  COBISS.SI-ID 4470612

  85.
          DEVELOPING Web information systems : from strategy to implementation / Richard Vidgen ... [et al.]. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2002. - XIII, 274 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Butterworth-Heinemann information systems series)

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5763-4
  a) Web site development b) System analysis c) System design d) računalništvo e) informatika f) informacijski sistemi g) informacijska tehnologija h) razvoj sistemov i) Internet j) strategije E-poslovanja k) misleči sistemi l) zadovoljitev uporabnikov m) analize informacij n) priročniki

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 13180646

  86.
  EBERLY, David H.
          3D game engine architecture : engineering real-time applications with wild magic / David H. Eberly. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XV, 736 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (The Morgan Kaufmann series in interactive 3D technology)

  Bibliografija: str. 699-701. - Kazalo
  - - Architecture [Elektronski vir] : 3D game engine. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-12-229064-X (vezano)
  a) Computer graphics b) Three-dimensional display systems c) Real-time programming d) računalništvo e) računalniška grafiaka f) računalniške igre g) 3D grafika h) programiranje v realnem času i) razvoj iger j) priročniki

  004.4:794
  COBISS.SI-ID 26841349

  87.
  ETHIER, Stephen J.
          AutoCAD in 3 dimensions using AutoCAD 2004 / Stephen J. Ethier, Christine A. Ethier. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2004. - XIX, 502 str. : ilustr., načrti ; 28 cm + [1] str. pril.

  Kazalo
  - - AutoCAD in 3 dimensions using AutoCAD 2004 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-13-113816-2 (broš.)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) programska oprema f) AutoCAD 2004 g) računalniška grafika h) 3D načrtovanje i) risanje j) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 26913541

  88.
  EVRY, Harry J.
          Beginning game graphics / Harry J. Evry. - Boston : Thomson Course Technology PTR, cop. 2005. - XVI, 379 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Beginning game graphics [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-59200-430-X (broš.)
  a) Computer graphics b) Computer games - Design c) Video games - Design d) Infographie e) Jeux d'ordinateur - Conception et construction f) Jeux vidéo - Conception et construction g) računalništvo h) računalniška grafika i) računalniške igre j) video igre k) 3D grafika l) razvoj iger m) razvoj grafike n) priročniki

  004.92:794
  COBISS.SI-ID 26842629

  89.
  FARRELL, Joyce
          An object-oriented approach to programming logic and design / Joyce Farrell. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-619-21563-1 (broš.)
  a) Logic programming b) Logic design c) računalništvo d) računalniška logika e) objektno orientirano programiranje f) odločitve g) povezave h) UML modeliranje i) programska logika j) pregledno delo

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 26823685

  90.
  FINKELSTEIN, Ellen
          Biblija AutoCAD 2005 in AutoCAD LT 2005 / Ellen Finkelstein ; [prevajalca Milan Bedrač, Špela Peršin]. - Ljubljana : Pasadena, 2005 (Ljubljana : Itagraf). - XXXVIII, 1242 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Prevod dela: AutoCAD 2005 and AutoCAD LT bible. - O avtorici: str. V. - Kazalo
  ISBN 961-6361-58-9
  a) AutoCAD 2005 (računalniški program) - Priročniki b) AutoCAD LT 2005 (računalniški program) - Priročniki c) Tehnično risanje - Računalniški programi - Priročniki d) računalništvo e) programska oprema f) AUTOCAD 2005 g) AUTOCAD LT 2005 h) računalniška grafika i) risanje j) načrtovanje k) aplikacije l) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 219708416

  91.
  FRASER, Bruce
          Real world color management : industrial-strength production techniques / Bruce Fraser, Chris Murphy, Fred Bunting. - 2nd ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2005. - XXVI, 582 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-26722-2 (broš.)
  a) Color computer graphics b) Color in design c) računalništvo d) računalniška grafika e) barve f) barvno upravljanje g) aplikacije h) freehand i) CorelDraw j) QuarkXPress k) PDF l) priročniki

  004.92
  COBISS.SI-ID 1399664

  92.
  HANSELMAN, Duane
          Mastering MATLAB 7 / Duane Hanselman, Bruce Littlefield. - International ed. - Upper Saddle River (New Jersey) : Pearson Prentice Hall, cop. 2005. - XI, 852 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-185714-2 (broš.)
  a) MATLAB b) Numerical analysis - Data processing c) računalništvo d) programska oprema e) MATLAB 7 f) računalniška matematika g) numerične analite h) numerične rešitve i) matematika j) obdelava podatkov k) priročniki

  004.42:517.9
  COBISS.SI-ID 4471892

  93.
  HART, Johnson M., 1944-
          Windows system programming / Johnson M. Hart. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2005. - XXXII, 537 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 519-521. - Kazalo
  ISBN 0-321-25619-0 (vezano)
  a) Microsoft Win32 b) Microsoft Windows (Computer file) c) Application software - Development d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows g) Win32.3 h) uporaba i) razvoj j) upravljanje k) varnost l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 4603988

  94.
  HORSTMANN, Cay S., 1959-
          Big Java / Cay Horstmann. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XXXII, 1216 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-69703-6 (broš.)
  a) JAVA b) računalništvo c) programski jeziki d) Java e) objektivno orientirano programiranje f) predmetno programiranje g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26824709

  95.
  HUDOKLIN, Alenka
          Zanesljivost in razpoložljivost sistemov človek - stroj / Alenka Hudoklin Božič, Vojan Rozman. - Kranj : Moderna organizacija v okviru FOV, 2004 ([Kranj] : Fleks). - VIII, 287 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 260-262
  ISBN 961-232-169-8
  a) Človek in stroj b) računalništvo c) računalniški sistemi d) zanesljivost sistemov e) sistemi človek-stroj f) odpovedi sistema g) karakteristike zanesljivosti h) izračun zanesljivosti i) razpoložljivost sistema j) zagotavljanje zanesljivosti k) učbeniki za visoke šole

  004:62-195
  007.51
  COBISS.SI-ID 213570304

  96.
          INFOSEC career hacking : sell your skillz, not your soul / Aaron W. Bayles ... [et al.] ; foreword by Christopher W. Klaus. - Rockland : Syngress Publishing, cop. 2005. - XXIX, 441 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-597490-11-3 (broš.)
  a) Computer science - Vocational guidance b) Computer industry - Employment c) računalništvo d) računalniške mreže e) informacije f) varovanje informacij g) zaščita h) elektronski krmilnik i) priročniki

  004.056
  COBISS.SI-ID 26868485

  97.
  JUVAN, Martin [Sto enaindvajset]
          121 nalog iz pascala / Martin Juvan, Matija Lokar. - 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 126 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 28)

  600 izv.
  ISBN 961-212-073-0
  a) PASCAL (programski jezik) - Vaje za visoke šole b) računalništvo c) PASCAL d) programski jeziki e) naloge f) rešitve g) učbeniki za visoke šole

  004.43
  COBISS.SI-ID 67009792

  98.
  KALAMEJA, Alan J.
          AutoCAD 2004 : za inženjere mašinstva / Alan J. Kalameja ; [prevod Saša Živković, Periša Joksimović, Zoran Argirović]. - 1. izd. - Čačak : Kompjuter biblioteka, 2005 (Čačak : Svetlost). - XXIX, 824 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; 295)

  Tiraž 500. - Prevod dela: The AutoCAD 2004 : tutor for engineering graphics
  - - AutoCAD 2004 [Elektronski vir] : za inženjere mašinstva. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 86-7310-313-4 (vezano)
  a) Aplikativni program "AutoCAD" b) Računarska grafika c) računalništvo d) programska oprema e) AUTOCAD 2004 f) računalniška grafika g) risanje h) načrtovanje i) priročniki

  004.42:744:621
  004.925.8
  COBISS.SI-ID 120379404

  99.
  KAUFFMAN, John
          Beginning ASP.NET 2.0 databases : beta preview / John Kauffmann ; with Thiru Thangarathinam. - Indianapolis : Wiley, cop. 2005. - XXIII, 404 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7081-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7081-0 (ISBN-13)
  a) Web sites - Design b) Web servers - Computer programs c) Internet programming d) računalništvo e) računalniške mreže f) WEB strani g) baze podatkov h) SQL i) Oracle j) dostopnost baz k) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 26959109

  100.
  KLEINBERG, Jon
          Algorithm design / Jon Kleinberg, Éva Tardos. - Boston [etc.] : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2006. - XXIII, 838 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip056/20050004 01.html. - Bibliografija: str. 805-814. - Kazalo
  ISBN 0-321-37291-3 (broš.)
  a) Computer algorithms b) Data structures (Computer science) c) računalništvo d) računalniški algoritimi e) analize algoritmov f) grafi g) dinamično prograamiranje h) propustnost omrežij i) računalniška prilagodljivost j) aproksimacijski algoritmi k) pregledno delo

  004.421
  COBISS.SI-ID 26825221

  101.
  KOFFMAN, Elliot B.
          Objects, abstraction, data structures and design using Java / Elliot B. Koffman, Paul A. T. Wolfgang. - International ed. - [Hoboken] : J. Wiley & Sons, [2004], cop. 2005. - XXX, 834 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-66151-1 (WIE) ISBN 0-471-46756-1
  a) računalništvo b) programska oprema c) razvoj d) objektno orientirane metode e) strukture podatkov f) algoritmi g) programski inženiring h) programski jeziki i) Java j) učbeniki za visoke šole

  004.42/.43(075.8)
  COBISS.SI-ID 10806834

  102.
  KOPETZ, Hermann
          Real-time systems : design principles for distributed embedded applications / by Hermann Kopetz. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer, 1997. - XIV, 338 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The Kluwer international series in engineering and computer science)

  Bibliografija: str. 317-328. - Kazalo
  ISBN 0-7923-9894-7 (vezano)
  a) računalništvo b) računalniški sistemi c) vgrajeni sistemi d) obdelava v realnem času e) porazdeljene obdelave f) tolerance napak g) komunikacije v realnem času h) validacija i) pregledno delo

  004.031.4
  COBISS.SI-ID 3599382

  103.
  KOZAK, Jernej
          Podatkovne strukture in algoritmi / Jernej Kozak ; [slike Miha Štalec]. - 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 384 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 27)

  300 izv. - Bibliografija: str. 371. - Kazalo
  ISBN 961-212-072-2
  a) Podatkovne strukture - Učbeniki za visoke šole b) Algoritmi - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) računalniško programiranje e) podatkovne strukture f) algoritmi g) učbeniki za visoke šole h) data structure i) algorithm j) complexity k) stack l) quene m) list n) tree o) graph p) divide and conquer q) greedy method r) dynamic programming s) backtracking t) branch and bound

  519.68:510.5(075.8)
  510.5:519.68(075.8)
  COBISS.SI-ID 67010304

  104.
  KROENKE, David, 1946-
          Database processing : fundamentals, design, and implementation / David M. Kroenke. - International ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XVIII, 675 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 643-644. - Kazalo
  ISBN 0-13-197104-2
  a) Database management b) računalništvo c) baze podatkov d) računalniško izmenjavanje podatkov e) obdelave podatkov f) dostopnost podatkov g) upravljanje baz h) Oracle i) SQL server 2000 j) ODBC k) OLE DB l) ADO m) ASP n) XML o) JDBC p) učbeniki za visoke šole

  004.6:65.012.4(075.8)
  COBISS.SI-ID 26825477

  105.
  KURATA, Deborah
          Best kept secrets in .NET / Deborah Kurata. - Berkeley : Apress, cop. 2004. - XVIII, 217 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-426-6
  a) Internet programming b) Microsoft .NET c) Computer software - Development d) računalništvo e) računalniške mreže f) računalniška orodja g) Visual studio h) NET framework i) ADO j) internetno programiranje k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26381061

  106.
  LEE, Wei Meng
          ASP.NET 2.0 : a developer's notebook / Wei-Meng Lee. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2005. - XX, 326 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00812-0 (broš.)
  a) Active server pages b) Internet programming c) Web site development d) računalništvo e) računalniške mreže f) WEB strani g) dostopnost podatkov h) varnost i) internet programiranje j) spletne aplikacije k) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 26958341

  107.
  LEON, Alexis
          Software configuration management handbook / Alexis Leon. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XXIII, 383 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Artech House computing library)

  Bibliografija: str. 329-358. - Kazalo
  ISBN 1-58053-882-7 (vezano)
  a) Software configuration management b) računalništvo c) programska oprema d) konfiguracija vodenja pprogramske opreme e) SCM-Software Configuration Management f) pregledno delo

  004.42:65.012
  COBISS.SI-ID 26899461

  108.
  LEVINSON, Stephen E.
          Mathematical models for speech technology / Stephen E. Levinson. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XX, 261 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 243-255. - Kazalo
  ISBN 0-470-84407-8
  a) Speech - Mathematical models b) Speech processing systems c) Mathematical linguistics d) računalništvo e) računalniški govor f) obdelave govora g) matematični modeli h) fizika govora i) govorni signali j) taksonomija k) struktura lingvistike l) gramatika m) sintaksa n) analize govornih komunikacij o) prepoznavanje govora p) razumevanje govora q) pregledno delo

  519.76
  COBISS.SI-ID 24819717

  109.
  MASSOL, Vincent
          JUnit in action / Vincent Massol with Ted Hutsed. - Greenwich : Manning, cop. 2004. - XXIV, 360 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 346-349. - Kazalo
  ISBN 1-930110-99-5 (broš.)
  a) Java (Computer program language) b) Object-oriented programming (Computer science) c) računalništvo d) kakovost programske opreme e) strategije preskušanj f) objektno-orientirano programiranje g) kodiranje h) praktične tehnike preskušanj i) JUnit j) J2EE aplikacije k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 1779269

  110.
          The OFFICIAL Blender 2.3 guide : free 3D creation suite for modeling, animation, and rendering / produced and edited by Ton Roosendaal and Stefano Selleri. - San Francisco : No Starch Press, 2004. - 768 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0410/2003023 350.html. - Kazalo
  ISBN 1-59327-041-0
  a) Blender (Computer file) b) Computer graphics c) Computer animation d) Three-dimensional display systems e) računalništvo f) računalniška grafika g) računalniška animacija h) 3D sistemi i) računalniška datoteka j) Blender 2.3 k) tridimenzionalni prikazovalni sistemi l) priročniki

  004.92:004.42
  COBISS.SI-ID 26554629

  111.
  PATZER, Andrew
          Foundations of JSP design patterns / Andrew Patzer ; edited by Matthew Moodie. - Berkeley : Apress, cop. 2004. - XVI, 282 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "The expert's voice in java". - Kazalo
  ISBN 1-59059-411-8 (broš.)
  a) JavaServer pages b) Web site development c) računalništvo d) računalniške mreže e) JSP-Java Server Pages f) Web aplikacije g) načrtovanje vzorcev h) razvoj Web strani i) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 26383109

  112.
  PAULUS, Dietrich W. R.
          Applied pattern recognition : algorithms and implementation in C++ / Dietrich W. R. Paulus, Joachim Hornegger. - 4th ed. - Wiesbaden : Vieweg, 2003. - X, 372 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  V kolofonu: "The 1st edition was published under the title: Pattern recognition of images and speech in C++, 1997". - Bibliografija: str. 354-363. - Kazalo
  ISBN 3-528-35558-1 (broš.)
  a) Pattern perception - Data processing b) Image processing c) C++ (Computer program language) d) Perception des structures - Informatique e) C++ (Langage de programmation) f) računalništvo g) razpoznavanje vzorcev h) analize vzorcev i) strukture podatkov j) obdelave slik k) programiranje l) C++ m) objektno orientirani sistemi n) razpoznavanje govora o) obdelave govora p) pregledno delo

  004.9
  COBISS.SI-ID 26857221

  113.
  ROOSENDAAL, Ton
          The official Blender 2.0 guide / Ton Roosendaal, Carsten Wartmann. - Amsterdam : Not a Number bv, cop. 2000. - 247, [6] str. : ilustr. ; 27 cm + [1] uvezana pril.

  Kazalo
  - - The official Blender 2.0 guide [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7615-3513-6 (broš.)
  a) Blender (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) 3D sistemi h) tridimenzionalni prikazovalni sistemi i) računalniška orodja j) Blender 2.0 k) priročniki

  004.92:004.42
  COBISS.SI-ID 26554885

  114.
  SAVITCH, Walter J., 1943-
          Absolute C++ / Walter Savitch. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2006. - XXIX, 945 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 pril. (koda)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip055/20040299 01.html. - Kazalo
  ISBN 0-321-33023-4 (broš.)
  a) C++ (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26826757

  115.
  SIPSER, Michael
          Introduction to the theory of computation / Michael Sipser. - 2nd, international ed. - Boston : Thomson Course Technology, cop. 2006. - XVII, 437 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 421-425. - Kazalo
  ISBN 0-619-21764-2 (vezano)
  a) Machine theory b) Computational complexity c) Complexité de calcul (Informatique) d) računalništvo e) avtomatizacija f) jeziki g) strojno učenje h) kompleksne teorije i) Church-Turingove teze j) logične teorije k) učbeniki za visoke šole

  004(075.8)
  COBISS.SI-ID 26827013

  116.
          TEXT to speech synthesis : new paradigms and advances / [edited by] Shrikanth Narayanan, Abeer Alwan. - Upper Saddle River : Prentice Hall Professional Technical Reference, cop. 2005. - XXIII, 257 str. : ilustr. ; 25 cm. - (IMSC Press multimedia series)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-13-145661-X
  a) Speech synthesis b) računalništvo c) prepoznavanje govora d) sinteza govora e) kakovost govora f) zapisovanje zvoka g) reduciranje prekinitev govora h) MBROLA sinteze i) artikulacijsko modeliranje j) večjezični govor k) prozodija l) pregledno delo

  004.934
  COBISS.SI-ID 4613972

  117.
          WEB portals : the new gateways to Internet information and services / Arthur Tatnall, [editor]. - Hershey [etc.] : Idea Group Publishing, cop. 2005. - XII, 364 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-59140-439-8 (broš.) ISBN 1-59140-438-X (hardcover)
  a) Web portals b) Gateways computer networks c) Management - Computer network resources d) Business - Computer network resources e) Business enterprises - Computer networks f) internet g) računalniške mreže h) informacije i) servisi j) storitve k) WWW l) World Wide Web m) razvoj n) računalništvo o) podpora p) informacijski sistemi q) izobraževanje r) medicina s) podatki t) znanje u) skupnost v) potrošnik w) konkurenčnost x) marketing y) elektronsko poslovanje z) podjetje {) design |) oblikovanje }) zaposlenost ~) multimedia ) upravljanje !) zborniki

  004.738.5(061.3)
  COBISS.SI-ID 4305492

  118.
  WEBB, Jeff, 1961-
          Essential SharePoint / Jeff Webb. - Sebastopol : O'Reilly, 2005. - XV, 310 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00880-5
  a) Intranets (Computer networks) b) Web servers c) računalništvo d) računalniške mreže e) informacijske tehnologije f) programska oprema g) SharePoint h) priročniki

  004.7:004.42
  COBISS.SI-ID 26957829

  119.
  WEISS, Mark Allen
          Data structures & problem solving using Java / Mark Allen Weiss. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2006. - XXXIV, 926 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip055/20040310 48.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-321-31255-4 (broš.)
  a) Java (Computer program language) b) Data structures (Computer science) c) Problem solving - Data processing d) računalništvo e) programski jeziki f) Java g) objektivno usmerjeno programiranje h) računalniški algoritmi i) uporaba podatkovnih struktur j) abstraktno mišljenje k) reševanje problemov l) priročniki

  004.73
  COBISS.SI-ID 26828293

  120.
  WU, C. Thomas
          An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu. - 4th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill higher education, 2006. - XXVI, 950 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0419/2004015 241.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-294652-0 (broš.)
  a) Object-oriented programming (Computer science) b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) objektno orientirano programiranje e) programski jeziki f) JAVA g) razvoj programske opreme h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26828805


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  121.
  GREENE, Brian, 1963-
          Čudovito vesolje : superstrune, skrite dimenzije in iskanje končne teorije vsega / Brian Greene ; [prevedla Urška Pajer]. - Tržič : Učila International, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 428 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 53, 1)

  Prevod dela: The elegant universe. - O avtorju: str. 428. - Opombe z bibliografijo: str. 397-415
  ISBN 961-233-621-0
  a) Vesolje b) Prostor in čas c) Kozmologija d) astronomija e) kozmologija f) kvantna fizika g) splošna relativnost h) prostor-čas i) teorija superstrun j) kvantna geometrija

  524.83/.88:530.12/.14
  113/119
  COBISS.SI-ID 215775744

  122.
          JUPITER : the planet, satellites and magnetosphere / edited by Fran Bagenal, Timothy E. Dowling, William B. McKinnon. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XI, 719 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm + 16 str. uvezanih pril. - (Cambridge planetary science ; 1)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200404078 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 004040789.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Jupiter [Elektronski vir] : the planet, satellites and magnetosphere. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-521-81808-7 (vezano)
  a) Jupiter (Planet) b) astronomija c) sončni sistem d) Jupiter e) Jupitrove lune f) atmosfera g) struktura h) magnetosfera

  523.45
  COBISS.SI-ID 26756869

  123.
  KELLEY, David H.
          Exploring ancient skies : an encyclopedic survey of archaeoastronomy / David H. Kelley, Eugene F. Milone ; foreword by Anthony F. Aveni. - New York : Springer, cop. 2005. - XXV, 612 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 525-575. - Kazalo
  ISBN 0-387-95310-8 (vezano)
  a) Astronomy, Ancient b) Astronomie ancienne c) astronomija d) opazovanje neba e) čas f) koledar g) zgodovinski pregled h) paleolitik i) neolitik j) mezopotamske civilizacije k) antika l) afriške kulture m) indo-iranske kulture n) Kitajska o) Japonska p) kulture Oceanije q) ameriške kulture

  52(091)
  COBISS.SI-ID 26757381

  124.
  ROOS, Matts
          Introduction to cosmology / Matts Roos. - 3rd ed. - Chichester : Wiley, 2003. - XIV, 279 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003020 688.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003020688.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84910-X (broš.) ISBN 0-470-84909-6 (vezano)
  a) Cosmology b) astronomija c) kozmologija d) zgodovinski pregled e) relativnostna teorija f) gravitacija g) kozmološki modeli h) veliki pok i) delci j) simetrije k) širjenje vesolja l) mikrovalovno ozadje m) temna snov

  524.8
  COBISS.SI-ID 26822917


  53 FIZIKA.


  125.
  BORŠTNIK, Anamarija
          Rešene naloge iz mehanike kontinuov / Anamarija Borštnik, Rudolf Podgornik, Matjaž Vencelj. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2001 (Ljubljana : Formatisk). - 155 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 35)

  200 izv. - Bibliografija: str. 155. - Kazalo
  ISBN 961-212-118-4
  a) Mehanika kontinuuma - Vaje za visoke šole b) fizika c) elastomehanika d) hidrodinamika e) Poissonova enačba f) Helmholtzov izrek g) deformacije h) sprememba prostornine teles i) tanke plošče j) zvijanje palic k) elastično valovanje l) idealne tekočine m) viskozne tekočine n) Stonesov problem o) Stefanova sila p) Oseenov problem q) mehanika kontinuov r) naloge s) rešitve t) učbeniki za visoke šole

  532(075.8)(076.1)
  539.3(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 112974592

  126.
  CHAMBERS, Austin
          Modern vacuum physics / Austin Chambers. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2005. - 341 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Masters series in physics and astronomy ; 4)

  Bibliografija: str. 325-331. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2438-6
  a) Vacuum b) fizika c) vakuum d) fizika plinov e) površinski procesi f) pretok plinov g) črpanje plinov h) vakuumske črpalke i) merjenje vakuuma j) laboratorijski eksperimenti k) industrijska proizvodnja l) merilni instrumenti m) instrumentacija

  533.5
  COBISS.SI-ID 18689575

  127.
  CHEEKE, J. David N.
          Fundamentals and applications of ultrasonic waves [Elektronski vir] / J. David N. Cheeke. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2002. - (CRC series in pure and applied physics)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/951/0338 __fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-0130-0 (e-knjiga)
  a) Ultrasonic waves b) Ultrasonic waves - Industrial applications c) Electronic books d) fizika e) ultrazvok f) ultrazvočna valovanja g) vibracije h) gibanje valov i) akustika j) sipanje valovanja k) širjenje valovanja l) prenos valovanja m) Rayleighovo valovanje n) valovodi o) obdelave analognih signalov p) piezoelektrični pretvorniki q) akustični senzorji r) akustična mikroskopija s) učbeniki za visoke šole

  534(075.8)
  COBISS.SI-ID 26893061

  128.
  CVELBAR, Franc
          Merjenje ionizirajočega sevanja / Franc Cvelbar. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 (Ljubljana : Migraf). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 40)

  200 izv. - Bibliografija: str. 170. - Kazalo
  ISBN 961-212-145-1
  a) Ionizirajoče sevanje - Merjenje - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) meritve sevanja d) ionizirajoče sevanje e) pospeševalni sistemi f) pospeševalniki g) Van de Graaffov h) tandemski elektrostatični i) Cockcroft Waltonov j) linearni k) ciklotron l) mikrotron m) sinhrotron n) trkalniki o) radioaktivnost p) radioaktivni razpadi q) izviri sevanja r) Comptonov pojav s) dozimetrija t) plinski ionizacijski števci u) polprevodniški števci v) scintilacijski števci w) učbeniki za visoke šole

  539.1.074:53.08(075.8)
  COBISS.SI-ID 125866752

  129.
  DANKOWICZ, Harry
          Multibody mechanics and visualization / Harry Dankowicz. - London : Springer, cop. 2005. - XVIII, 504 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85233-799-0 (vezano)
  a) Mambo. (Computer file) b) Mechanics, Applied - Computer simulation c) Mechanics, Applied - Mathematical models d) mehanika e) sistemi teles f) matematični modeli g) računalniška simulacija h) modeliranje sistemov i) mehanski sistemi j) kinematični modeli k) modeliranje dinamičnih modelov l) vizualizacija m) animacija n) računalniška grafika o) računalniški programi p) MAMBO q) pregledno delo

  531/533
  COBISS.SI-ID 26104581

  130.
  DREVENŠEK Olenik, Irena
          Naloge iz fizike za študente tehniških fakultet / Irena Drevenšek-Olenik, Boštjan Golob, Igor Serša. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 ([Ljubljana] : Kagraf). - 66 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 38)

  400 izv.
  ISBN 961-212-143-5
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) termodinamika e) elektromagnetizem f) optika g) kolokvijske naloge h) rešitve

  53(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 125756416

  131.
  DUSHMAN, Saul, 1883-?
          The elements of quantum mechanics / by Saul Dushman. - New York : Wiley ; London : Chapman & Hall, 1938. - XIII, 452 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  a) Quantum theory b) Mecanica Quantica (Teoria Quantica) c) fizika d) kvantna mehanika e) kvantna teorija f) Schroedingerjeva enačba g) atomska dinamika h) harmonični oscilatorji i) atom vodika j) Van der Wallove sile k) perturbacije l) atom helija m) pregledno delo

  530.145.6
  COBISS.SI-ID 26971653

  132.
  FISCHER-Cripps, Anthony C.
          The physics companion / A. C. Fischer-Cripps. - Reprinted with corrections. - Bristol ; Philadephia : Institute of physics publishing, 2004. - V, 378 str. : načrti, graf. prikazi ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7503-0953-9 (broš.)
  a) Physics b) fizika c) toplota d) termodinamika e) valovanje f) optika g) elektrika h) magnetizem i) mehanika j) lastnosti snovi k) vesolje l) osnove

  53
  COBISS.SI-ID 26727429

  133.
  GERRY, Christopher C., 10.3.1949-
          Introductory quantum optics / Christopher Gerry, Peter Knight. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XIII, 317 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200405184 7.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 004051847.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-82035-9 ISBN 0-521-52735-X (broš.)
  a) Quantum optics b) kvantna fizika c) kvantna optika d) kvantna polja e) koherentna stanja f) atomi g) emisija sevanja h) absorbcija sevanja i) koherenčne funkcije j) interferometri k) svetloba l) dekoherenca m) aplikacije

  530.14
  COBISS.SI-ID 26810885

  134.
  GIULIANI, Gabriele, 1953-
          Quantum theory of the electron liquid / Gabriele Giuliani, Giovanni Vignale. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XIX, 777 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200405127 3.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004051273.html. - Bibliografija: str. 742-764. - Kazalo
  ISBN 0-521-82112-6 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-521-82112-6 ! (ISBN-13, vezano, nepravilni)
  a) Fermi liquid theory - Textbooks b) Fermi surfaces - Textbooks c) Hartree-Fock approximation - Textbooks d) Many-body problem - Textbooks e) Quantum field theory - Textbooks f) fizika g) kvantna teorija polja h) aproksimacija Hartree-Fock i) Fermijeva teorija tekočin j) Fermijeve površine k) teorija linearnega odgovora l) neodvisni elektroni m) interakcije n) teorija funkcije gostote o) Fermijeve tekočine p) magnetno polje

  530.14
  COBISS.SI-ID 26811141

  135.
  HAMEKA, Hendrik F.
          Quantum mechanics : a conceptual approach / Hendrik F. Hameka. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2004. - XII, 194 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-64965-1 (broš.)
  a) Quantum theory b) fizika c) kvantna teorija d) kvantna mehanika e) valova mehanika prostih delcev f) matematične osnove g) klasična mehanika h) Schrödingerjeva enačba i) aplikacije j) aproksimacijske metode k) atom vodika l) atom helija m) pregledno delo

  530.145
  COBISS.SI-ID 26808581

  136.
          IZPITNA vprašanja iz fizike / France Ahlin ... [et al.]. - 11. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 (Ljubljana : Migraf). - 38 str. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 12)

  200 izv.
  ISBN 961-212-012-9
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) toplota e) elektrika f) optika g) atomika h) izpitne naloge i) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(079.1)
  COBISS.SI-ID 108488448

  137.
  JOHN Knott Symposium (2002 ; Columbus)
          Mechanisms and mechanics of fracture : the John Knott Symposium : proceedings of Symposium sponsored by the Structural Materials Committee of the Structural Materials Division (SMD) of TMS (The Minerals, Metals & Materials Society) / [edited by] W. O. Soboyejo, J. J. Lewandowski and R. O. Ritchie. - Warrendale : TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), cop. 2002. - XIII, 362 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-87339-528-X (vezano)
  a) Fracture mechanics - Congresses b) kovinski materiali c) mehanika loma d) lomna trdnost e) mehanizmi napak f) deformacije g) plastičnost h) utrujenost materialov i) zborniki

  539.4(061)
  COBISS.SI-ID 26739205

  138.
  JUŽNIČ, Stanislav
          Zgodovina raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik / Stanislav Južnič ; [urednika Peter Panjan, Miha Čekada] ; [recenzorja Jože Gasperič, Janez Šetina] ; [lektorja Jože Gasperič, Miha Čekada]. - Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2004 (Ljubljana : Pleško). - 365 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 329-343. - Kazalo
  ISBN 961-90025-6-3
  a) Auersperg, Janez Vajkard b) Vakuumska tehnika - Zgodovina c) Vakuum - Zgodovina d) eksperimentalna fizika e) vakuumska tehnika f) razvoj g) katodni žarki h) vakuumska metalurgija i) vakuumski baloni j) lanov izum k) radiometer l) termovka m) vakuumska izolacija n) žarnica o) rentgenska elektronka p) Thomson q) elektronski mikroskop r) pospeševalniki s) katodna elektronka t) Rutherfordovo odkritje u) raziskovanje plazme v) zgodovinski pregledi

  533.5(091)
  621.52(091)
  COBISS.SI-ID 215612416

  139.
  LIKAR, Andrej
          Osnove fizikalnih merjenj in merilnih sistemov / Andrej Likar ; [slike Marko Razpet]. - 2. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2001 ([Ljubljana] : Migraf). - 218 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 26)

  400 izv. - Bibliografija: str. 209-210. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo
  ISBN 961-212-120-6
  a) Fizikalna merjenja - Učbeniki za visoke šole b) Merilni sistemi - Učbeniki za visoke šole c) fizika d) fizikalna merjenja e) optimalno filtriranje f) povratne zanke g) poenostavitve zank h) merjenje frekvence i) merjenje časa j) senzorji premikov k) temperaturni senzorji l) kompenzacijski merilni sistemi m) statistične razpredelnice n) učbeniki za visoke šole

  53.08(075.8)
  COBISS.SI-ID 114282752

  140.
  LIKAR, Andrej
          Zgledi iz fizikalnih merjenj / Andrej Likar, Dean Cvetko in Gorazd Planinšič ; [slike Marko Razpet]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2005. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 43)

  Bibliografija: str. 163-164. - Kazalo
  ISBN 961-212-178-8
  a) Fizikalna merjenja b) fizika c) fizikalna merjenja d) negotovosti e) filtriranje f) statistične metode g) fazno vpeta zanka h) lastnosti merilnih sistemov i) statične j) dinamične k) skalarna merjenja l) naloge m) rešitve n) statistične razpredelnice o) učbeniki za visoke šole

  53.08(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 221487616

  141.
  LÜTHI, Bruno
          Physical acoustics in the solid state / B. Lüthi. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XIII, 426 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in solid-state sciences, ISSN 0171-1873 ; 148)

  Bibliografija: str. 383-417. - Kazali
  ISBN 3-540-22910-8 (vezano)
  a) Sound b) Ultrasonics c) Solid state physics d) fizika trdne snovi e) elastičnost snovi f) termodinamika snovi g) fazni prehodi h) akustika i) zvočni učinki v snoveh j) zvočno valovanje k) ultrazvok l) širjenje zvoka m) pregledno delo

  539.2/.3:534
  COBISS.SI-ID 26815493

  142.
  LYAMSHEV, Leonid M.
          Radiation acoustics [Elektronski vir] / Leonid M. Lyamshev. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1330/tf1 679_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 0-415-30999-9
  a) Sound-waves b) Sound - Transmission c) Radiation sources d) Radiation e) Acoustics f) Radiation Effects g) Thermodynamics h) fizika i) akustika j) zvočno valovanje k) sevalna akustika l) globina sevanja m) proizvajanje zvoka n) toplotno sevanje o) zvok v zgoščenih medijih p) zvok v homogenih tekočinah q) zvok v nehomogenih medijih r) pulzi sevanja s) toplotnosevalni viri t) sevalni učinki u) fizika elementarnih delov v) jedrska fizika w) pregledno delo

  534
  COBISS.SI-ID 26861317

  143.
  MAJARON, Boris, 1963-
          Kolokvijske naloge iz fizike I / Boris Majaron, Marko Mikuž, Anton Ramšak ; [izdelava slik Boris Majaron]. - 3. popravljena izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003. - 74 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 32)

  ISBN 961-212-137-0
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) izpitne naloge d) rešitve e) učbeniki za visoke šole

  COBISS.SI-ID 123178496

  144.
  MAMALIS, Athanasios G.
          Processing of high-temperature superconductors at high strain rates [Elektronski vir] / A. G. Mamalis ... [et al.]. - El. besedilni podatki. - Lancaster : Technomic Publications, cop. 2000

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1316/tx6 8780_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-5667-6878-0
  a) fizika b) termodinamika c) superprevodniki d) visokotemperaturna superprevodnost e) keramični superprevodni elementi f) Schriefferjeva teorija = BCS teorija g) sinteze superprevodnikov h) trdni porozni materiali i) HTS komponente j) HTS-High-Tc superconducting k) HTS plast l) HTS prašek m) industrijske aplikacije n) pregledno delo

  536.2
  COBISS.SI-ID 26861573

  145.
          MCGRAW-Hill concise encyclopedia of physics . - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - VIII, 832 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh041/2004049911 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04049911.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh042/200404991 1.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-143955-2 (broš.)
  a) Physics - Encyclopedias b) fizika c) enciklopedije

  53(031)
  COBISS.SI-ID 26725637

  146.
  MENARD, Kevin Peter
          Dynamic mechanical analysis [Elektronski vir] : a practical introduction / Kevin P. Menard. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 1999

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/520/cr86 88fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-8688-8 (e-knjiga)
  a) fizika b) mehanika c) mehanske lastnosti d) dinamične mehanske analize e) reologija f) reološke lastnosti g) deformacije h) napetosti i) obremenitve j) Hookov zakon k) lezenje l) dinamična testiranja m) časovno temperaturne raziskave n) raziskave polimerov o) utrjevanje s temperaturo p) uporaba q) tehnika r) polimeri s) materiali t) priročniki

  532.135678.0(035)
  COBISS.SI-ID 26885381

  147.
  MILNER, Bryan
          Core physics / Bryan Milner. - 5th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - 191 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-66637-6 (broš.)
  a) fizika b) osnove fizike c) mehanika d) svetloba e) zvok f) elektrika g) energija h) naloge i) rešitve

  53(075.2)
  COBISS.SI-ID 26462469

  148.
  MURŠIČ, Milan
          Osnove tehniške mehanike. 1, Statika / Milan Muršič. - 1. natis. - Ljubljana : Slovensko društvo za mehaniko, 1993. - 325 str. : graf. prik. ; 24 cm

  ISBN 961-90000-1-3
  a) tehniška mehanika - statika - učbeniki za visoke šole b) fizika c) tehniška matematika d) statika e) sile s skupnim prijemališčem f) sile brez skupnega prijemališča g) konstrukcijski elementi h) statika vrvi i) dotikalno trenje j) težišča k) momenti l) statika tekočin m) učbeniki za visoke šole

  531.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 33304321

  149.
  MURŠIČ, Milan
          Osnove tehniške mehanike. Del 2, Kinematika / Milan Muršič. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov SR Slovenije, 1986. - VIII, 260 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz mehanike ; 2)

  Bibliografija: str. 260
  a) fizika b) tehnična mehanika c) kinematika točke d) kinematika togega telesa e) primeri f) učbeniki za visoke šole

  531.8(075.8)
  531.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 22010368

  150.
  MUŠEVIČ, Igor
          Izpitna vprašanja iz fizike za kemike / Igor Muševič. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002. - 9 ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 36)

  ISBN 961-212-126-5
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) izpitna vprašanja d) strokovne šole e) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(079.1)
  COBISS.SI-ID 116480512

  151.
  MUŠEVIČ, Igor
          Izpitna vprašanja iz fizike za tekstilne, konfekcijske in grafične tehnike / Igor Muševič. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002 ([Ljubljana] : Formatisk). - 9 str. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 37)

  400 izv.
  ISBN 961-212-127-3
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) izpitna vprašanja d) strokoovne šole e) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(079.1)
  COBISS.SI-ID 119135232

  152.
  OBLAK, Maks
          Mehanika 2. Kinematika : zbirka rešenih nalog / Maks Oblak, Aleš Lesnika. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2005 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 174 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0715-6
  a) fizika - mehanika - kinematika - vaje za visoke šole b) fizika c) matemaatika d) aplikacije e) strojništvo f) diferencialni prenosniki g) gonila h) kinematika Wanklovega motorja i) računalniški programi j) Mathematica k) učbeniki za visoke šole

  531.1/.3(075.8)(076.1/.2)
  COBISS.SI-ID 55013889

  153.
  PAHOR, Sergej
          Uvod v ravnovesno statistično fiziko / Sergej Pahor. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2001 (Ljubljana : Formatisk). - 101 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 41)

  200 izv. - Bibliografija: str. 97-98. - Kazalo
  ISBN 961-212-110-9
  a) Ravnovesna statistična fizika - Učbeniki za visoke šole b) statistična fizika c) helijev plinski termometer d) parameter $\beta$ e) kanonska funkcija f) Fermi-Diracova statistika g) Bose-Einsteinova statistika h) fermionski plin i) bozonski plin j) harmonični oscilator k) specifična toplota trdne snovi l) Planckov zakon m) fazni prehodi n) učbeniki za visoke šole

  531.19(075.8)
  536.76(075.8)
  PACS:
  05.20.-y
  05.30.-d
  COBISS.SI-ID 108489216

  154.
  STRNAD, Janez
          Fizika. Del 3, Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi / Janez Strnad ; [slike Martin Zemljič]. - 2. spremenjena izd., 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002. - 291 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 14)

  Kazalo
  ISBN 961-212-132-X
  a) fizika b) teorija relativnosti c) prostor d) čas e) zakon gibanja f) sistemi delcev g) električna polja h) magnetna polja i) kvantna fizika j) atomi k) stanja l) delci m) valovanje n) kvantna mehanika o) vrtilne količine p) vodikov atom q) sevanje atomov r) učbeniki za visoke šole

  53.12/.14(075.8)
  COBISS.SI-ID 120021504

  155.
  STRNAD, Janez
          Homogeno gravitacijsko polje : med posebno in splošno teorijo relativnosti / Janez Strnad. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 (Ljubljana : Migraf). - 44 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike ; 29)

  200 izv. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 43-44
  ISBN 961-212-025-0
  a) Teorija relativnosti - Gravitacijska polja b) Prostor in čas c) fizika d) teorija relativnosti e) prostor-čas f) gibanje g) gravitacija h) ravni prostor i) ukrivljeni prostor j) enačbe gibanja k) Gaussova ukrivljenost 0 l) pregledno delo

  530.12:531.51
  COBISS.SI-ID 39232512

  156.
  STRNAD, Janez
          Začetki kvantne statistične mehanike / Janez Strnad. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 31 str. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 31)

  150 izv. - Bibliografija: str. 29-30. - Kazalo
  ISBN 961-212-070-6
  a) Kvantna statistična mehanika - Zgodovina b) zgodovinski pregledi c) Bosova statistika d) Einsteinov kvantni plin e) Schrödingerjeve pripombe f) Fermijeva statistika g) Heisenbergov premislek h) Diracov pogled i) Paulijev račun

  530.145(091)
  531.19(091)
  COBISS.SI-ID 67012608

  157.
  SUHADOLC, Anton, 1935-
          Integralske transformacije ; Integralske enačbe / Anton Suhadolc ; [slike Berto Žitko]. - 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 (Ljubljana : Migraf). - 92 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 21)

  500 izv. - Bibliografija: str. 49 in 92. - Kazalo
  ISBN 961-212-029-3
  a) Analiza - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) matematična analiza d) integralske enačbe e) integralske transformacije f) Fourierove transformacije g) Laplaceove transformacije h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole k) integral transform l) Fourier transform m) Laplace transform n) integral equations o) Fredholm integral equations p) Volterra integral equations

  517.44(075.8)
  MSC 91:
  44-01
  45-01
  COBISS.SI-ID 40284160

  158.
  SUNDARESAN, M. K.
          Handbook of particle physics [Elektronski vir] / M. K. Sundaresan. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2001. - (CRC series in pure and applied physics)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1073/038 3fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 0-8493-0215-3 (elektronska knjiga)
  a) fizika delcev b) elementarni delci c) zgodovinski pregled odkritij delcev d) Bohrov model e) Dirackova teorija f) Chadwickovo odkritje g) Yukawaova napoved h) Yang-Millova teorija polja i) zgodovinski pregled pospeševalnikov j) Cockcroft-Waltonov generator k) Van de Graaffov pospeševalnik l) ciklotron m) betatron n) razvoj detektorjev delcev o) pregledno delo

  539.12(091)
  COBISS.SI-ID 26891781

  159.
  SUTHERLAND, Bill
          Beautiful models : 70 years of exactly solved quantum many-body problems / Bill Sutherland. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2004. - XV, 381 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 371-375. - Kazalo
  ISBN 981-238-859-1 (vezano) ISBN 981-238-897-4 (broš.)
  a) Many-body problem - Numerical solutions b) fizika c) kvantna mehanika d) problem več teles e) numerične rešitve f) metode g) valovne funkcije osnovnega stanja h) model Heisenberg-Ising i) konsistentnost j) modeli izmenjave k) model Sinh-Cosh l) mrežni modeli m) Hubbardov model

  530.145
  COBISS.SI-ID 26724869

  160.
  ŠMIT, Žiga
          Spektroskopske metode s pospešenimi ioni / Žiga Šmit ; [slike Miha Holc]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 (Ljubljana : Kagraf). - 133 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 39)

  200 izv. - Bibliografija: str. 128-133
  ISBN 961-212-144-3
  a) Spektroskopske metode - Učbeniki za visoke šole b) Fizika elementarnih delcev - Učbeniki za visoke šole c) fizika elementarnih delcev d) atom e) interakcija delcev s snovjo f) rentgenske fluorescenčne metode g) fotoni h) snov i) nabiti delci j) ionizacija k) detekcija fotonov l) elektronska obdelava signalov m) metoda PIXE n) PIXE-Particle Induced X-Ray Emission o) Rutherfordovo sipanje p) ERD-Elastic Recoil Detection q) spektroskopije z jedrskimi reakcijami r) učbeniki za visoke šole

  539.1(075.8)
  543.42(075.8)
  COBISS.SI-ID 125865984

  161.
  ZEMANSKY, Mark Waldo, 1900-1981
          Heat and thermodynamics : an intermediate textbook / Mark W. Zemansky, Richard H. Dittman. - 7th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 1997. - XX, 487 str. : ilustr. ; 23 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh022/96 028311.html. - Bibliografija: str. 471-472. - Kazalo
  ISBN 0-07-017059-2 ISBN 0-07-114816-7 (broš.)
  a) Heat b) Thermodynamics c) fizika d) termodinamika e) toplota f) Zerothov zakon g) enostavni termodinamični sistemi h) delo i) zakoni termodinamike j) idealni plini k) entropija l) čiste substance m) matematični modeli n) odprti sistemi o) statistična mehanika p) toplotne lastnosti trdnih teles q) kemijske enačbe r) plinske reakcije s) učbeniki za visoke šole

  536(075.8)
  COBISS.SI-ID 26562821

  162.
  ZIHERL, Primož
          Rešene naloge iz termodinamike / Primož Ziherl in Gregor Skačej. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2005 ([Ljubljana] : Migraf). - 108 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 42)

  Bibliografija: str. 107-108
  ISBN 961-212-160-5
  a) Termodinamika - Vaje za visoke šole b) fizika c) termodinamika d) enačba stanja e) energijski zakon f) entropijski zakon g) termodinamični potenciali h) fazne spremembe i) zmesi j) transportni pojavi k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  536.7(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 218855424


  54 KEMIJA.


  163.
  ACASTER, David
          Transition elements / David Acaster. - 4th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - 60 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge advanced sciences)

  Kazalo
  ISBN 0-521-79752-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-79752-8 (ISBN-13)
  a) anorganska kemija b) kovine prehoda c) elektrodni potenciali d) ligandi e) kompleksi f) barva g) naloge h) rešitve i) učbeniki

  546.3(075.2)
  COBISS.SI-ID 26854661

  164.
  BLOW, David Merwyn
          Outline of crystallography for biologists / David Blow. - Reprinted, with corrections. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004, cop. 2002. - VIII, 236 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ponatis izd. iz leta 2002, s popravki. - Bibliografija: str. [229]-232. - Kazalo
  ISBN 0-19-851051-9
  a) X-ray crystallography b) X-rays - Diffraction c) kristalografija d) biologija e) strukturna kemija f) uklon žarkov X g) rentgenska difrakcijska analiza h) kristali i) simetrija j) meritve

  548:543.442.3:57
  COBISS.SI-ID 3149850

  165.
  BROWN, Keith, 1953-
          Moles : a survival guide for science / Keith Brown. - 2nd ed., 10th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - 40 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-42409-7 (broš.)
  a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk e) kemija f) osnove g) naloge h) rešitve i) preverjanje znanja

  54-145.51(075.2)
  COBISS.SI-ID 26854917

  166.
          CHEMISTRY : AS level and A level / Brian Ratcliff ... [et al.]. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - 442 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-54471-8 (broš.)
  a) kemija b) struktura atoma c) kemijske vezi d) kemijska termodinamika e) elektrokemija f) kemijsko ravnotežje g) kinetika reakcij h) periodni sistem i) kemija elementov j) organska kemija k) organske spojine l) spektroskopija m) naloge n) rešitve

  54(075.2)
  COBISS.SI-ID 3314238

  167.
          CHEMISTRY at extreme conditions / M. Riad Manaa. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XIV, 522 str. : ilustr. ; 25 cm

  M. Riad Manaa je urednik in le eden od avtorjev v tem zborniku. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-444-51766-9
  a) High pressure chemistry b) High temperature chemistry c) Extreme environments d) kemija e) kemija trdnega stanja f) visoke temperature g) visoki pritiski h) biokemija i) molekularna biologija j) mikrobiologija k) bioanorganska kemija l) materiali m) molekularna dinamika n) plastične deformacije o) proteini p) ogljikovodiki q) detonacije

  [54+577]:544.337
  COBISS.SI-ID 26816005

  168.
          ELECTROANALYTICAL methods for biological materials [Elektronski vir] / edited by Anna Brajter-Toth, James Q. Chambers. - El. besedilni podatki. - New York : M. Dekker, cop. 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1558/dk1 933_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 01.04.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8247-4458-6 (e-knjiga)
  a) Bioelectrochemistry b) Electrochemical analysis c) DNA d) Proteins e) Electronic books f) materiali g) biološki materiali h) analizna kemija i) elektrokemija j) elektrokemijska analiza k) DNA l) proteini m) celične kulture n) biokemijske spojine o) aplikacije

  543:577:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26887173

  169.
          FOOD colloids : interactions, microstructure and processing / edited by Eric Dickinson. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2005. - X, 497 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Special publication ; no. 298)

  V kolofonu: "The proceedings of Food Colloids 2004 : Interactions, Microstructure and Processing held on 18-21 April 2004 in Harrogate". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-638-0 (vezano)
  a) Colloids - Congresses b) Food - Composition - Congresses c) Food - Analysis - Congresses d) živilska kemija e) koloidna kemija f) živila g) koloidi h) geli i) želiranje j) interakcije koloidov k) adsorbirane plasti l) funkcionalnost proteinov m) agregacija proteinov n) pene o) emulzije p) senzorično zaznavanje q) kontrola strukture

  664:54-182
  COBISS.SI-ID 26754821

  170.
  GRASSIAN, Vicki H.
          Environmental catalysis / Vicki H. Grassian. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - XIX, 701 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-462-X (vezano)
  a) Catalysis - Environmental aspects b) Environmental chemistry c) ekološka kemija d) kataliza e) zemeljska atmosfera f) voda g) zemljine h) čiščenje onesnaženj i) površine mineralov j) prašni aerosoli k) fotokataliza l) biokataliza m) biotehnologija n) organske sinteze o) čiste tehnologije

  544.4:504.062.3/.4
  COBISS.SI-ID 26811653

  171.
  HARWOOD, Richard, 1946-
          Chemistry / Richard Harwood. - New ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - VII, 415 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-53093-8 (broš.)
  a) kemija b) osnove kemije c) atomi d) molekule e) elementi f) spojine g) kemijske reakcije h) kisline i) baze j) soli k) kvantitativna kemija l) kemijska kinetika m) industrijska kemija n) kemija elementov o) anorganska kemija p) organska kemija q) petrokemija r) polimeri s) analizna kemija t) naloge u) rešitve

  54(075.2)
  COBISS.SI-ID 26905861

  172.
  LECHNER, Manfred D., 1940-
          Makromolekulare Chemie : ein Lehrbuch für Chemiker, Physiker, Materialwissenschaftler und Verfahrenstechniker / M. D. Lechner, K. Gehrke, E. H. Nordmeier. - 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Basel : Birkhäuser, 2003. - XVI, 532 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 515-518. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6952-3 (broš.)
  a) fizikalna kemija b) kemija polimerov c) makromolekule d) struktura e) sinteze f) polimerizacija g) raztopine makromolekul h) trdni polimeri i) kvalitativna analiza j) reakcije k) plastične mase

  544:678(075.8)
  COBISS.SI-ID 25940229

  173.
  MANAHAN, Stanley E.
          Environmental chemistry / Stanley E. Manahan. - 8th ed. - Boca Raton : CRC Press, [2004], cop. 2005. - 783 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56670-633-5 (vezano)
  a) Environmental chemistry b) Kemija - Okolje c) Ekologija d) Geokemija e) Odpadki - Predelava f) biokemija g) toksikologija h) kemijske spojine i) kemijska analiza j) vode k) odpadne vode l) odpadki m) biološki materiali n) ksenobiotiki o) varstvo okolja

  54:502/504(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 10752306

  174.
  MARTIN, Jean, 1943-
          Chemistry / Jean Martin, Bryan Milner. - 2nd ed., 6th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 230 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Science foundations)

  Kazalo
  ISBN 0-521-00891-3 (broš.)
  a) chemistry - textbook b) kemija - učbenik c) kemija d) osnove kemije e) elementi f) struktura g) kemijske vezi h) kemijske reakcije i) naloge j) rešitve

  54(075.2)
  COBISS.SI-ID 26853637

  175.
  MASON, T. J.
          Applied sonochemistry : the uses of power ultrasound in chemistry and processing / Timothy J. Mason and John P. Lorimer. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - IX, 303 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30205-0 (vezano)
  a) Sonochemistry - Industrial application b) Ultrasonic waves - Industrial applications c) Cavitation - Industrial applications d) sonokemija e) kemijska tehnologija f) kemija g) kemična industrija h) ultrazvok i) uporaba ultrazvoka v industriji j) aplikacije k) industrijski procesi l) kavitacija m) sinteze n) varstvo okolja o) polimeri p) sonoelektrokemija q) načrtovanje kemijskih reaktorjev

  544.57:66.01
  COBISS.SI-ID 26625541

  176.
  MATTHEWS, Philip S. C.
          Gases, liquids and solids / Philip Matthews. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002. - 73 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge advanced sciences)

  Kazalo
  ISBN 0-521-79750-0 (broš.)
  a) fizikalna kemija b) plini c) tekočine d) trdne snovi e) agregatna stanja f) fazno ravnotežje g) destilacija h) naloge i) rešitve j) učbeniki

  544(075.2)
  COBISS.SI-ID 26461701

  177.
  MCCARTHY, Anne
          Methods of analysis and detection / Anne McCarthy. - 3rd printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - 60 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge advanced sciences)

  Kazalo
  ISBN 0-521-78724-6
  a) kromatografija b) analizna kemija c) elektroforeza d) masna spektrometrija e) atomska emisijska spektroskopija f) UV spektroskopija g) osnove h) naloge i) rešitve j) učbeniki

  543(075.2)
  COBISS.SI-ID 26455301

  178.
          MICROWAVES in organic synthesis / edited by André Loupy. - 2nd reprint. - Weinheim : Wiley-VCH, 2004. - XXIV, 499 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-30514-9 (2004)
  a) Organic compounds - Synthesis b) Microwave heating c) organska kemija d) organske sinteze e) mikrovalovno gretje f) reaktorji g) interakcije mikrovalovi-snov h) netermični učinki i) homogeni mediji j) kataliza k) reagenti l) reakcije na grafitu m) kemija heterociklov n) cikloadicije o) radiokemija p) fotokemija

  547.057:54-732
  COBISS.SI-ID 26789381

  179.
  MILLS, John, 1941-
          Core chemistry / John Mills & Peter Evans. - 6th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - 190 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Core science separates series)

  Kazalo
  ISBN 0-521-66638-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-66638-1 (ISBN-13)
  a) chemistry - textbook b) primary education c) kemijske spojine d) kemija e) osnove kemija f) kovine g) nekovine h) kemijske reakcije i) naloge j) rešitve k) učbeniki

  54(075.2)
  COBISS.SI-ID 26853125

  180.
  MILNER, Bryan
          Chemistry plus : separate science supplement / Bryan Milner. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - 95 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Science foundations)

  Kazalo
  ISBN 0-521-89238-4
  a) fizikalna kemija b) analizna kemija c) organska kemija d) osnove kemije e) naloge f) rešitve g) učbeniki

  54(075.2)
  COBISS.SI-ID 26456325

  181.
  NORRIS, Helen, 1916-
          Chemistry / Helen Norris. - 5th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Science support)

  ISBN 0-521-57914-7 (broš.)
  a) kemija b) osnove kemije c) poučevanje kemije d) naloge e) rešitve f) učbeniki

  54(075.2)
  COBISS.SI-ID 26464517

  182.
          ORGANIC chemistry / Jonathan Clayden ... [et al.]. - Reprinted, with corrections. - New York : Oxford University Press, 2005. - [XVIII], 1512 str. : ilustr. ; 28 cm

  Nasl. razširjen na dveh str. - Kazalo
  ISBN 0-19-850346-6 (broš.)
  a) Chemistry, Organic b) organska kemija c) stereokemija d) selektivne reakcije e) mehanizmi reakcij f) struktura molekul g) določevanje strukture h) organske reakcije i) organske sinteze j) organske spojine k) spektroskopske metode l) biokemija m) asimetrična sinteza n) naravne spojine o) polimerizacija

  547(075.8)
  COBISS.SI-ID 26983429

  183.
          ORGANIC syntheses. Collective vol. 1-8, Cumulative indices / edited by Jeremiah P. Freeman. - New York [etc.] : John Wiley & Sons, 1995. - XXIII, 620 str. ; 24 cm

  Kazala
  ISBN 0-471-31192-8
  a) Chemistry, Organic - Synthesis - Indexes b) Sintese organica (quimica) c) organska kemija d) organske sinteze e) organske spojine f) kumulativni indeksi g) imena spojin h) topila i) reagenti j) reakcije k) formule

  547
  COBISS.SI-ID 26922245

  184.
  ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1942-
          Basic crystallography / J.-J. Rousseau ; translated from the French by A. James. - Chichester [etc.] : J. Wiley, 1998. - XII, 414 str. : ilustr. ; 24 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley036 /97044185.html. - Prevod dela: Cristallographie géométrique et radiocristallographie. - Popravki: str. 1-2. - Bibliografija: str. 409. - Kazalo
  ISBN 0-471-97048-4 (vezano) ISBN 0-471-97049-2 (broš.)
  a) Crystallography b) strukturna kemija c) kristalografija d) geometrijska kristalografija e) točkovne mreže f) kristalografske meritve g) prostorske grupe h) določitev strukture i) atomska struktura kristalov j) rentgenska analiza k) metode l) naloge m) rešitve

  54.022:548(076.2)
  COBISS.SI-ID 26548485

  185.
  SIERRA, Miguel Angel
          Dead ends and detours : direct ways to successful total synthesis / Miguel A. Sierra, María C. de la Torre. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XIV, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30644-7 (broš.)
  a) Organic compounds - Synthesis b) organska kemija c) modeliranje d) organske sinteze e) strategije sintez f) totalne sinteze g) organske reakcije h) stereokemija i) reaktivnost funkcionalnih grup j) vpliv substituentov k) heterociklične spojine

  547.5/.9
  COBISS.SI-ID 26657285

  186.
  TAYLOR, Janet, 1938-
          Materials / Janet Taylor. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002. - 84 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge advanced sciences)

  Kazalo
  ISBN 0-521-79748-9 (broš.)
  a) kemijska tehnologija b) materiali c) mehanske lastnosti d) električne lastnosti e) magnetne lastnosti f) optične lastnosti g) učbeniki

  54:620.1(075.2)
  COBISS.SI-ID 26461189

  187.
  TOUR, James M.
          Molecular electronics : commercial insights, chemistry, devices, architecture and programming / James M. Tour. - Reprinted. - New Jersey [etc.] : World Scientific, 2003. - XII, 370 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 353-363. - Kazalo
  ISBN 981-238-269-0 (vezano) ISBN 981-238-341-7 (broš.)
  a) Molecular electronics b) Organic compounds - Synthesis c) Nanotechnology d) Microeletrônica e) Materiais (propriedades eletromagnéticas) f) organska kemija g) organske sinteze h) organske spojine i) nanotehnologija j) aplikacije k) molekulara elektronika l) arhitektura m) programiranje nanocelic

  547.631.1.05:004.3
  COBISS.SI-ID 26726661

  188.
  WIDOM, Benjamin, 1927-
          Statistical mechanics : a concise introduction for chemists / B. Widom. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002. - IX, 170 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam021/200104368 7.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2 001043687.html. - Kazalo
  ISBN 0-521-81119-8 (vezano) ISBN 0-521-00966-9 (broš.)
  a) Statistical mechanics b) fizika c) fizikalna kemija d) statistična mehanika e) Boltzmannov zakon f) termodinamika g) kemijska kinetika h) trdne snovi i) kvantna mehanika j) kemijsko ravnotežje k) plini l) tekočine

  544:531.19
  COBISS.SI-ID 26395909

  189.
  WINFIELD, Alan
          Environmental chemistry / Alan Winfield. - 5th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - 58 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge advanced sciences)

  Kazalo
  ISBN 0-521-78720-3 (broš.)
  a) ekologija b) kemija okolja c) atmosfera d) hidrosfera e) litosfela f) ravnanje z odpadki g) naloge h) rešitve i) učbeniki

  504:54(075.2)
  COBISS.SI-ID 26455813


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  190.
          A GEOLOGIC time scale 2004 / edited by Felix M. Gradstein, James G. Ogg, and Alan G. Smith. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XIX, 389 str. : ilustr. ; 30 cm + pril.

  Bibliografija: str. 487-585. - Kazali
  ISBN 0-521-78142-6 (vezano) ISBN 0-521-78673-8 (broš.)
  a) Geological time b) geologija c) časovna obdobja d) stratigrafija e) biostratigrafija f) časovna lestvica

  551.7
  COBISS.SI-ID 1118549

  191.
  HOUGHTON, John Theodore
          Global warming : the complete briefing / John Houghton. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2004. - XXX, 351 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-81762-5 (vezano) ISBN 0-521-52874-7 (broš.)
  a) Klimatske spremembe b) ekologija c) onesnaževanje okolja d) učinek tople grede e) klimatske spremembe f) segrevanje ozračja g) toplogredni plini h) stabilnost zemeljske klime i) zgodovinski pregled j) modeliranje k) vplivi klimatskih sprememb l) ocene vplivov m) zmanjševanje emisij n) energetski viri o) transport

  551.583
  COBISS.SI-ID 9775158

  192.
  INTERNATIONAL Workshop on Timely Warnings of Heavy Precipitation Episodes and Flash Floods (2004 ; Ljubljana)
          International Workshop on Timely Warnings of Heavy Precipitation Episodes and Flash Floods, Ljubljana, Slovenia, 21-22 October 2004 / organiser Slovenian Meteorological Society ; [authors Andrea Buzzi ... [et al.] ; editors Tanja Cegnar, Jože Rakovec]. - Ljubljana : Slovenian Meteorological Society, 2005. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 961-90373-6-7
  a) Padavine - Napovedovanje - Zborniki b) Poplave - Napovedovanje - Zborniki c) meteorologija d) padavine e) poplave f) napovedovanje g) meritve h) modeliranje i) sledenje

  551.577.2(082)
  556.166(082)
  COBISS.SI-ID 220929024

  193.
  MILSOM, John, 1939-
          Field geophysics / John Milsom. - 3rd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2003. - XII, 232 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 18 cm. - (The geological field guide series)

  Bibliografija: str. 225-227. - Kazalo
  ISBN 0-470-84347-0 (broš.)
  a) Prospecting - Geophysical methods b) geofizika c) terensko delo d) geofizikalne meritve e) gravitacijske metode f) magnetske metode g) radiometrične meritve h) elektromagnetne metode i) radiometrijske metode j) seizmične metode k) geophysics l) gravity method m) magnetic method n) radiometric method o) seismic method

  550.8.04
  COBISS.SI-ID 414303

  194.
  NECKER, Jörg
          Nebelschwaden von Hybridkühltürmen / Jörg Necker. - Düsseldorf : VDI-Verlag, 2003. - IX, 97 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Fortschritt-Berichte. Reihe 15, Umwelttechnik / VDI ; Nr. 248)

  Bibliografija: str. 66-69
  ISBN 3-18-324815-8
  a) hladilni stolpi b) vplivi na okolje c) megla d) hibridni hladilni stolpi e) suhi hladilni stolpi f) mokri hladilni stolpi g) matematični modeli h) opisi modelov i) metode j) pregledno delo

  551.5
  COBISS.SI-ID 26398213


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  195.
  BUTLER, Anthony, 1964-
          Life, death and nitric oxide / Anthony Butler, Rosslyn Nicholson. - Cambridge : RSC, cop. 2003. - XIV, 154 str. : ilustr., portreti ; 25 cm. - (RSC paperbacks)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-686-0
  a) Nitric Oxide - physiology b) Nitric Oxide - toxicity c) Nitric oxide d) Nitric oxide - Pathophysiology e) Nitric oxide - Physiological effect f) biokemija g) dušikov oksid h) toksičnost i) fiziologija sesalcev j) življenski procesi

  546.172.6:577.1
  COBISS.SI-ID 25818117

  196.
  COTTERILL, Rodney, 1933-
          Biophysics : an introduction / Rodney M. J. Cotterill. - Reprinted. - Chichester ; New York : J. Wiley & Sons, 2005. - XII, 395 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija ob poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-471-48538-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-48538-4 (ISBN-13)
  a) biofizika - učbeniki za visoke šole b) biofizika c) kemijske vezi d) hitrost reakcij e) transportni procesi f) struktura molekul g) eksperimentalne metode h) biološki polimeri i) biološke membrane j) biološka energija k) gibanje organizmov l) signali nevronov m) spomin n) kontrola gibanja

  577.3(075.3)
  COBISS.SI-ID 26725125

  197.
          FUNCTIONAL metabolism : regulation and adaptation / edited by Kenneth B. Storey. - Hoboken ; Chichester : John Wiley & Sons, 2004. - XVII, 594 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-471-41090-X (vezano)
  a) Metabolism - Regulation b) Homeostasis c) Adaptation (Physiology) d) Cellular signal transduction e) biokemija f) fiziologija g) metabolizem h) encimi i) struktura celice j) prevajanje signalov k) celični odgovor l) sinteza proteinov m) mitohondriji n) hormoni o) človeški metabolizem p) prosti radikali q) oksidativni stres r) hibernacija sesalcev s) celična biokemija t) krvne celice u) transplantaacija organov v) evolucija metabolizma w) metabolične bolezni x) genetika y) genska ekspresija

  577.121
  COBISS.SI-ID 26439685

  198.
  HARWOOD, Richard, 1946-
          Biochemistry / Richard Harwood. - 3rd printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - 92 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge advanced sciences)

  Kazalo
  ISBN 0-521-79751-9 (broš.)
  a) biokemija b) aminokisline c) proteini d) encimi e) ogljikovi hidrati f) lipidi g) membrane h) nukleinske kisline i) sinteza proteinov j) naloge k) rešitve

  577(075.2)
  COBISS.SI-ID 3313470

  199.
  HEDRICK, Philip W., 1942-
          Genetics of populations / Philip W. Hedrick. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Jones and Bartlett Publishers, 2005. - XIII, 737 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy052/2004056666 .html. - Bibliografija: str. 664-720. - Kazalo
  ISBN 0-7637-4772-6 (vezano)
  a) Population genetics b) Genetics, Population c) biologija d) populacijska genetika e) genetska variabilnost f) selekcija g) velikost populacij h) mutacije i) struktura populacij j) geni k) rekombinacije l) molekularna genetika m) molekularna evolucija

  575.1/.8
  COBISS.SI-ID 26812421

  200.
  PRIMROSE, Sandy B.
          Principles of gene manipulation / Sandy Primrose, Richard Twyman, Bob Old. - 6th ed., Reprinted [2004]. - Cambridge : Blackwell Science, 2004. - VI, 390 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in microbiology)

  Bibliografija: str. 320-376. - Kazalo
  ISBN 0-632-05954-0 (broš.)
  a) genetika b) rekombinantna DNA tehnologija c) gensko inženirstvo d) sekvenčna analiza e) biotehnologija f) tehnike dela g) biologija plazmida h) vektorji i) strategija kloniranja j) mutageneza k) kloniranje bakterij l) kloniranje gliv m) prenos genov n) živalske celice o) transgena tehnologija

  575.2
  COBISS.SI-ID 26384645

  201.
  SEPČIĆ, Kristina
          Biokemijski praktikum za pedagoge : [skripta za študente dvopredmetnih vezav biologija-kemija in biologija-gospodinjstvo Pedagoške fakultete] / Kristina Sepčić. - Ljubljana : Študentska založba, 2004 ([s. l.] : Fric). - 65 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Scripta)

  Bibliografija: str. 65
  ISBN 961-6356-88-6
  a) Biokemija - Vaje za visoke šole b) biokemija c) laboratorijske vaje d) ogljikovi hiidrati e) lipidi f) nukleinske kisline g) proteini h) encimi i) biokemijske tehnike

  577.1(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 216905472

  202.
  WHITFORD, David, 1959-
          Proteins : structure and function / David Whitford. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XIV, 528 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip058/20050059 45.html. - Bibliografija: str. 495-510. - Kazalo
  ISBN 0-471-49893-9 (vezano) ISBN 0-471-49894-7 (broš.)
  a) Proteins b) biokemija c) strukturna kemija d) struktura proteinov e) tridimenzionalna struktura f) funkcija g) vlaknasti proteini h) membranski proteini i) encimska kinetika j) kataliza k) sinteza proteinov l) proteinska ekspresija m) karakterizacija n) določevanje strukture o) fizikalne metode p) gibanje proteinov

  577.112
  COBISS.SI-ID 26822405


  58 BOTANIKA.


  203.
  KLEIN, Carole, 1945-
          Plant personalities : choosing and growing plants by character / Carole Klein. - Portland : Timber Press, 2005. - 176 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88192-701-5
  a) Landscape plants b) botanika c) vrtnarstvo d) urejanje vrtov e) izbira arstlin f) okrasne rastline

  581.5:635.9
  COBISS.SI-ID 26405125

  204.
  MAYER, Joachim
          Katero drevo je to? : drevesa, grmi, okrasne lesnate rastline / Joachim Mayer, Heinz-Werner Schwegler ; [prevedel Boris Turk]. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2005 (Trento : Printer). - 318 str. : ilustr. ; 20 cm. - (S knjigo v naravo)

  Prevod dela: Welcher Baum ist das?. - Bibliografija: str. 318. - Kazali
  ISBN 961-91407-4-5
  a) Drevesa b) Grmovnice c) botanika d) vrtnarstvo e) drevesa f) grmi g) okrasne lesnate rastline h) značilnosti i) nahajališča j) zanimivoeti

  582.4/.9
  635.9.054/.055
  COBISS.SI-ID 220825600

  205.
  PRAPROTNIK, Nada
          Blagajev volčin - naša botanična znamenitost = Blagay's Daphne - our botanical treasure / besedilo Nada Praprotnik ; fotografija Ciril Mlinar ; [prevod izvlečka in povzetka Henrik Ciglič]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije = Slovenian Museum of Natural History, 2004 ([Ljubljana] : Demm). - 65 str. : ilustr. ; 31 cm

  Hrbtni nasl.: Daphne Blagayana. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 55-64. - Povzetek ; Summary
  ISBN 961-6367-10-2
  a) Blagajev volčin b) botanika c) ogrožene vrste d) rastlinska morfologija e) fitogeografija f) Slovenija g) Evropa h) zgodovinski pregledi

  582.865:581.9(497.4)
  581.9:582.865(4)
  COBISS.SI-ID 215661056

  206.
  WHITE, John, 1957-
          Trees : a field guide to the trees of Britain and Northern Europe / John White, Jill White, and S. Max Walters. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XVI, 431 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 416. - Kazali
  ISBN 0-19-851574-X
  a) botanika b) drevesa c) vrste d) identifikacija e) Anglija f) Severna Evropa

  582.4/.9
  COBISS.SI-ID 26460933


  61 MEDICINA.


  207.
  MCCORMICK, Andrew K.
          Health physics / Andrew McCormick, Alexander Elliott. - 5th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 90 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge advanced sciences)

  Kazalo
  ISBN 0-521-78726-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-78726-0 (ISBN-13)
  a) fizika b) medicinska fizika c) mehanika človeškega telesa d) oko e) uho f) ionizirajoče sevanje g) radiologija h) diagnostika i) nuklearna medicina j) slikanje z magnetno resonanco k) radioterapija l) naloge m) rešitve

  612:53(075.2)
  COBISS.SI-ID 26854405


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  208.
  BROMANN, Mark
          Design and layout of fire sprinkler systems [Elektronski vir] / Mark Bromann. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1152/tx2 42-fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-5667-6895-0 (e-knjiga)
  a) Fire sprinklers - Design and construction b) požarna varnost c) zaščita pred požari d) pršilne gasilne naprave e) pršilni sistemi f) zgodovinski pregled g) načrtovanje naprav h) načrtovanje sistemov i) hidravlični izračuni j) cevovodi k) požarne črpalke l) pregledno delo

  614.844
  COBISS.SI-ID 26876933

  209.
  KARLSSON, Björn
          Enclosure fire dynamics [Elektronski vir] / Björn Karlsson, James G. Quintiere. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - (Environmental and energy engineering series)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/505/1300 _pdf_toc.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-1300-7 (e-knjiga)
  a) Enclosure fires b) požarna varnost c) zaprti prostori d) gorenje e) sproščanje toplotne energije f) plamen g) dinamika gorenja h) sproščanje plinov i) temperatura plinov j) prenos toplote k) dim l) produkti zgorevanja m) pregledno delo

  614.841.1
  COBISS.SI-ID 26889221

  210.
  QUINTIERE, James G.
          Principles of fire behavior / James G. Quintiere. - Albany : Delmar Publishers, cop. 1998. - XI, 258 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8273-7732-0
  a) Fires b) Fire prevention c) Flame spread d) varstvo pred požari e) protipožarna zaščita f) naravni požari g) širjenje požara h) analiza požara i) potek požara j) požari v zgradbi k) prenos toplote l) vžig m) pepel n) učbeniki

  614.841(035)
  COBISS.SI-ID 26349829

  211.
  SCHROLL, R. Craig
          Industrial fire protection handbook [Elektronski vir] / R. Craig Schroll. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/610/TX58 7_PDF_TOC.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 1-58716-058-7 (elektronska knjiga)
  a) Industrial buildings - Fires and fire prevention b) nezgode c) zaščita pred požari d) protipožarna zaščita e) ogenj f) lastnosti ognja g) izgube v požaru h) možne izgube i) požarna varnost j) preprečevanje k) vzroki l) gasilna sredstva m) gasilne priprave n) gasilci o) industrijski objekti p) priročniki

  614.84
  COBISS.SI-ID 26879237


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  212.
  ŠURLAN, Arsen
          Od ideje do inovacija : 100 mojih inovacija i patenata / Arsen Šurlan. - 1. izd. - Istočno Sarajevo : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005. - 225 str. : ilustr. ; 25 cm

  Tiraž 500.
  ISBN 99938-0-448-7
  a) tehnika b) izumi c) inovacije d) patenti e) pregledno delo

  62:001.895
  COBISS.SI-ID 4882772


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  213.
          ABSORBABLE and biodegradable polymers [Elektronski vir] / Shalaby W. Shalaby, Karen J. L. Burg, [editors]. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2004. - (Advances in polymeric biomaterials)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1153/148 4_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 24.02.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-2034-9301-X (e-knjiga)
  a) Polymers in medicine b) Biodegradable plastics c) Polymers - Absorption and adsorption d) Polymers - Biodegradation e) Absorbable Implants f) Biocompatible Materials - therapeutic use g) Polymers h) Electronic books i) materiali j) sintetični polimeri k) vpojni polimeri l) vrste polimerov m) lastnosti n) razvoj o) tehnologije p) aplikacije q) medicina r) farmacija

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26855685

  214.
          ADVANCED polymeric materials [Elektronski vir] : structure property relationships / edited by Gabriel O. Shonaike, Suresh G. Advani. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1263/tx4 71_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 24.02.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-58716-047-1 (e-knjiga)
  a) Polymers b) Polymeric composites c) materiali d) polimeri e) proizvodnja f) karakterizacija g) struktura h) lastnosti i) predelava j) aplikacije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26859013

  215.
  BATHIAS, Claude
          Gigacycle fatigue in mechanical practice / Claude Bathias, Paul C. Paris. - New York : Marcel Dekker, cop. 2005. - XII, 304 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 279-291. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2313-9 (vezano)
  a) Materials - Fatigue b) Fracture mechanics c) materiali d) preizkušanje materialov e) preizkušanje mehanskih lastnosti f) utrujenost materiala g) poškodbe materialov h) pregledno delo

  620.17
  539.42
  COBISS.SI-ID 18924583

  216.
          BIO-implant interface [Elektronski vir] : improving biomaterials and tissue reactions / [edited by] Jan Eirik Ellingsen, S. Petter Lyngstadaas. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1050/147 4_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-2034-9143-2 (e-knjiga)
  a) Biomedical materials b) Artificial organs c) Transplantation of organs, tissues, etc d) Biocompatible Materials e) Artificial Organs f) Prostheses and Implants g) Transplantation h) Electronic books i) materiali j) površinska kemija k) biokemija l) medicina m) biokompatibilni materiali n) implantacije o) površinske lastnosti p) oblikovanje implantantov q) tekstura r) fiziološki odziv s) aplikacije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26859525

  217.
          BIOMIMETIC materials and design [Elektronski vir] : biointerfacial strategies, tissue engineering, and targeted drug delivery / edited by Angela K. Dillow, Anthony M. Lowman. - El. besedilni podatki. - New York : M. Dekker, cop. 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1624/dk1 979_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 04.04.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8247-4380-6 (e-knjiga)
  a) Biomimetics b) Biomimetic polymers c) Biomedical materials d) Drug targeting e) Electronic books f) materiali g) biokompatibilni materiali h) biomimetiki i) biomedicinski inženiring j) tkiva k) ciljana dostava učinkovin

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26862341

  218.
  BURAKOWSKI, Tadeusz
          Surface engineering of metals [Elektronski vir] : principles, equipment, technologies / Tadeusz Burakowski, Tadeusz Wierzchoń ; translated from Polish by Witold K. Liliental. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 1999. - (CRC series in materials science and technology)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1397/822 5-fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-8225-4
  a) Metals - Surfaces b) Surfaces (Technology) c) Metals - Surfaces d) Surfaces (Technology) e) materiali f) kovine g) obdelave površin h) razvoj obdelave površin i) trdne površine j) površinske plasti k) nenatančne plasti l) geometrijski parametri m) fizikalno kemijski parametri n) prevleke o) površinski nanosi p) vrste nanosov q) nove tehnike r) tehnološke plasti s) tehnologija z elektronskimi žarki t) laserska tehnologija u) ionska vsaditev v) CVD tehnologija w) CVD -Chemical Vapour Deposition x) metoda tlilne razelektritve y) vakuumsko naparevanje z) PVD - Physical Vapour Deposition {) priročniki

  620.197(035)
  COBISS.SI-ID 26860037

  219.
  CARLSSON, Leif A., 1952-
          Experimental characterization of advanced composite materials [Elektronski vir] / Donald F. Adams, Leif A. Carlsson, R. Byron Pipes. - 3rd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1208/tx0 01_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-5871-6100-1 (e-knjiga)
  a) Composite materials - Testing b) sestavljeni materiali c) kompozitni materiali d) kompoziti e) analize kompozitov f) obdelave g) preizkušanje trdnosti h) preizkušanje mehanskih lastnosti i) ASTM preskušanja j) preskusne metode k) ASTM standardi l) priročniki

  620.17
  COBISS.SI-ID 26890501

  220.
  CHUNG, Deborah D. L.
          Applied materials science [Elektronski vir] : applications of engineering materials in structural, electronics, thermal, and other industries / Deborah D. L. Chung. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/585/cr10 73fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-1073-3 (e-knjiga)
  a) Materials science b) tehnični materiali c) uporaba materialov d) materiali za prenos toplote e) polimerni kompoziti f) kompoziti v mikroelektroniki g) elektromagentni vmesniki h) cementna elektronika i) ogljikova vlakna j) nadzorovanje korozije k) lastnosti materialov l) pregledno delo

  620.1/.2:62
  COBISS.SI-ID 26859269

  221.
          CONDUCTIVE electroactive polymers [Elektronski vir] : intelligent materials systems / Gordon G. Wallace ... [et al.]. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1047/tx2 73_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) . - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 24.02.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-58716-127-3 (e-knjiga)
  a) Conducting polymers b) Smart materials c) materiali d) inteligentni materiali e) prevodni elektroaktivni polimeri f) polipiroli g) polianilini h) politiofeni i) sinteze j) lastnosti k) aplikacije l) proizvodnja naprav

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26874629

  222.
          The CRC handbook of solid state electrochemistry [Elektronski vir] / edited by P. J. Gellings and H. J. M. Bouwmeester. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1412/895 6%20fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 0-8493-8956-9 (elektronska knjiga)
  a) materiali b) elektrokemija trdnega stanja c) ionske spojine d) elektroliti e) električni prevodniki f) elektrodni materiali g) eksperimentalne metode h) elektrokemični senzorji i) baterije j) gorivne celice k) elektrokemični reaktorji l) elektrokataliza m) keramične membrane n) korozija o) elektrokromizem

  620.1/.2:544.6
  COBISS.SI-ID 26888965

  223.
          The CRC materials science and engineering handbook [Elektronski vir] / [edited by] James F. Shackelford, William Alexander. - 3rd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/463/2696 fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-2696-6 (e-knjiga)
  a) Materials - Handbooks, manuals, etc b) Engineering - Handbooks, manuals, etc c) materiali d) strukture materialov e) sestave f) fazni diagrami g) termodinamični podatki h) toplotne lastnosti i) mehanske j) električne k) optične l) kemijske m) izbira lastnosti n) priročniki

  620.2(083.5)
  COBISS.SI-ID 26875397

  224.
  CRISTESCU, Nicolaie Dan
          Mechanics of elastic composites [Elektronski vir] / Nicolaie Dan Cristescu, Eduard-Marius Craciun, Eugen Soós. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2004. - (CRC series : modern mechanics and mathematics ; 1)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1761/c44 28_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 1-58488-442-8 (elektronska knjiga)
  a) Composite materials - Mechanical properties b) materiali c) elastični kompoziti d) sestavljeni materiali e) mehanske lastnosti f) tenzorski računi g) linearna elastostatika h) kompozitni laminati i) makroskopičnost j) trodimenzionalna teorija linearnosti k) stabilnost laminatov l) mehanika loma m) uklon palic n) priročniki

  620.17(035)
  COBISS.SI-ID 26872581

  225.
  DOWDEN, John Michael
          The mathematics of thermal modeling [Elektronski vir] : an introduction to the theory of laser material processing / John Michael Dowden. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2001

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/716/C230 1_PDF_TOC.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 1-58488-230-1 !
  a) Lasers - Industrial applications - Mathematical models b) Heat - Transmission - Mathematical models c) Electronic books d) materiali e) laserska obdelava f) površinska obdelava g) varjenje h) vrtanje i) rezanje j) termično modeliranje k) matematično modeliranje l) fizikalne osnove m) robni pogoji

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26874885

  226.
  EL-Mallawany, Raouf A. H.
          Tellurite glasses handbook [[Elektronski vir]] : physical properties and data / Raouf A.H. El-Mallawany. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/518/0368 _PDF_TOC.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-0368-0
  a) Fiber optics - Materials - Handbooks, manuals, etc b) Tellurites - Handbooks, manuals, etc c) Metallic glasses - Handbooks, manuals, etc d) materiali e) nekristalinična teluritna stekla f) fizikalne lastnosti g) elastične lastnosti h) optične lastnosti i) termične lastnosti j) električne lastnosti k) aplikacije lastnosti

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26859781

  227.
          ELECTROCHEMICAL techniques in corrosion science and engineering [Elektronski vir] / Robert G. Kelly ... [et al.]. - El. besedilni podatki. - New York : M. Dekker, cop. 2003. - (Corrosion technology ; 18)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1483/dk5 545_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 07.02.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8247-9917-8 (e-knjiga)
  a) Corrosion and anti-corrosives b) Electrochemical analysis c) korozija d) materiali e) korozija f) elektrokemijski procesi g) elektrokemijska termodinamika h) pasivizacija i) elektrokemijske meritve j) modeli korozije k) kovine l) zlitine m) površinska obdelava n) eksperimentalni postopki

  620.1/.2:544.6
  COBISS.SI-ID 26887429

  228.
  ERBIL, H. Yildirim
          Vinyl acetate emulsion polymerization and copolymerization with acrylic monomers [Elektronski vir] / H. Yildirim Erbil. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2000. - (Advances in polymeric biomaterials)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1154/230 3_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dopolnjeno: 24.02.2005. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-2303-7 (e-knjiga)
  a) Electronic books b) materiali c) polimeri d) polimerizacije e) kopolimerizacije f) vinilacetatne emulzije g) akrilni monomeri h) mehanizmi i) kinetika

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26858757

  229.
          FIBERS and composites [Elektronski vir] / edited by Pierre Delhaes. - El. besedilni podatki. - London ; New York : Taylor & Francis, cop. 2003. - (World of carbon ; vol. 2)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1311/tf1 655_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-415-30826-7 (e-knjiga)
  a) Carbon fibers b) Composite materials c) Matrices d) Ogljik - Lastnosti e) Ogljikove spojine - Lastnosti f) sestavljeni materiali g) kompoziti h) ogljikove spojine i) ogljikova vlakna j) mikrostrukture vlaken k) lastnosti vlaken l) CVD/CVI procesi m) CVD-Chemical Vapour Deposition n) CVI-Chemical Vapour Infiltration o) impregnacijske tehnike p) pregledno delo

  620.22:661.66
  COBISS.SI-ID 26892549

  230.
  GAY, Daniel, 1942-
          Composite materials [Elektronski vir] : design and applications / Daniel Gay, Suong V. Hoa, Stephen W. Tsai. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1049/tx8 46_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Prevod dela: Matériaux composites. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-5871-6084-6 (e-knjiga)
  a) Composite materials b) materiali c) kompoziti d) sestavljeni materiali e) proizvodni postopki f) lastnosti g) sendvič strukture h) načrtovanje kompozitov i) spajanje kompozitov j) uporaba k) aeronavtika l) avtomobilska industrija m) pomorstvo n) ploščičasti materiali o) elastičnost p) elastični koeficienti q) kompozitni nosilci r) teorija nosilcev s) kompozitne plošče t) uklon u) pregledno delo

  620.1/.2(035)
  COBISS.SI-ID 26863877

  231.
  GIESE, Rossman F.
          Colloid and surface properties of clays and related minerals [Elektronski vir] / Rossman F. Giese, Carel J. van Oss. - El. besedilni podatki. - New York : M. Dekker, cop. 2002. - (Surfactant science series ; vol. 105)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1480/dke 101_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 15.02.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8247-9527-X (e-knjiga)
  a) Clay b) Clay minerals c) Colloids d) Electronic books e) materiali f) gline g) glineni minerali h) koloidni minerali i) termodinamične lastnosti površin j) interakcije koloidov k) mineralni delci l) biološke interakcije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26863365

  232.
          HANDBOOK of ceramic composites / edited by Narottam P. Bansal. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2005. - X, 554 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-8133-2 (vezano)
  a) Ceramic-matrix composites b) Ceramics c) materiali d) keramični kompoziti e) keramična vlakna f) neoksidni kompoziti g) kompoziti neoksid/oksid h) oksidni kompoziti i) kompoziti steklo/keramika

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27002117

  233.
          HANDBOOK of microscopy for nanotechnology / edited by Nan Yao, Zhong Lin Wang. - Boston [etc.] : Kluwer Academic Publishers, 2005. - XX, 731 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-8003-4 (vezano)
  a) Nanostructured materials - Handbooks, manuals, etc b) Nanotechnology - Handbooks, manuals, etc c) materiali d) nanotehnologije e) nanoproizvodnja f) preiskave lastnosti g) preiskave obnašanj h) mikroskopiranje i) mikroskopi j) optični k) ionski l) elektronski m) pregledno delo

  620.1/.2:[691.723+621.385.833]
  COBISS.SI-ID 26697221

  234.
          HANDBOOK on nondestructive testing of concrete [Elektronski vir] / edited by V. M. Malhotra and N. J. Carino. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1307/148 5_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 0-8493-1485-2 (elektronska knjiga)
  a) gradbeni materiali b) beton c) neporušitvene preiskave d) preizkušanje brez porušitve e) utrjevanje površin f) prebojna upornost g) mehanski postopki h) ultrazvočni postopki i) radioaktivni postopki j) infrardeči postopki k) priročniki

  620.179:691
  COBISS.SI-ID 26887685

  235.
  HANSEN, Charles M.
          Hansen solubility parameters [Elektronski vir] : a user's handbook / Charles M. Hansen. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2000

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/571/cr15 25fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 0-8493-1525-5
  a) Solution (Chemistry) b) Polymers - Solubility c) Thin films d) Thin films e) Solution (Chemistry) f) Polymers - Solubility g) materiali h) topnost i) parametri topnosti j) metode karakterizacije k) polimeri l) polnila m) vlakna n) aplikacije o) premazi p) kemična odpornost q) biološki materiali

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26886917

  236.
  HAWKINS, William E.
          The plastic film and foil Web handling guide [Elektronski vir] / William E. Hawkins. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/974/TX52 4_FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 1-58716-152-4 (elektronska knjiga)
  a) Papermaking machinery b) Winding machines c) materiali d) izdelava mrež e) plastični premazi f) laminati g) tanki filmi h) folije i) stabilnost mreže j) tehnologija navijanja

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26862597

  237.
  HOSFORD, William F.
          Mechanical behavior of materials / William F. Hosford. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XX, 425 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-84670-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-84670-7 (ISBN-13)
  a) materiali b) mehanske lastnosti c) obremenitve d) elastičnost e) razteznost f) teorija plastičnosti g) zdrs h) Schmidov zakon i) mehanska združitev j) mehanizmi utrjevanja k) mehanika loma l) razteznost m) viskozoelastičnost n) utrujenost o) polzenje p) keramika q) stekla r) polimeri s) kompoziti t) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26090501

  238.
          INORGANIC phosphors [Elektronski vir] : compositions, preparation and optical properties / [editors], William M. Yen and Marvin J. Weber. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - 475 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (The CRC Press laser and optical science and technology series)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1342/194 9_FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-1949-8 (elektronska knjiga)
  a) Phosphors b) Phosphors - Optical properties c) materiali d) anorganski fosfor e) čiščenje surovin f) priprava fosforja g) lastnosti h) sinteza i) luminiscentni zasloni j) komercialni fosfor k) scintilatorji

  620.1/.2:546.18
  COBISS.SI-ID 26877957

  239.
  JONES, Roger F.
          Strategic management for the plastics industry [Elektronski vir] / Roger F. Jones. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1209/TX6 8837_FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 1-56676-883-7 (el. knjiga)
  a) materiali b) plastika c) industrija plastičnih mas d) strateški menedžment e) proizvodnja f) tehnologije g) organizacija proizvodnje h) organizacijska kultura i) kadrovska politika j) študije primerov

  620.1/.2:65.012
  COBISS.SI-ID 26860549

  240.
  KALINOWSKI, Martin B.
          International control of tritium for nuclear nonproliferation and disarmament [Elektronski vir] / Martin B. Kalinowski. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - (Science and global security monograph series ; vol. 4)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1255/tf1 704_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 0-415-31615-4 (elektronska knjiga)
  a) materiali b) tritij c) proizvodnja d) uporaba e) jedrska tehnika f) vojaška tehnika g) jedrsko orožje h) miroljubni nameni i) mednarodni nadzor

  620.1/.2:546.11
  COBISS.SI-ID 26877445

  241.
  KETT, Irving
          Engineered concrete [Elektronski vir] : mix design and test methods / Irving Kett. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - (Concrete technology series)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/574/cr22 77fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-2277-4 (e-knjiga)
  a) Concrete b) Portland cement c) Concrete - Testing d) materiali e) cement f) beton g) agregati h) portland cement i) malta j) testiranje k) testi ASTM

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26889989

  242.
  KOMAROVSKY, Anatoly A.
          Physics of strength and fracture control [Elektronski vir] : adaptation of engineering materials and structures / author Anatoly A. Komarovsky ; scientific editor Viktor P. Astakhov. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/790/1151 _FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 0-8493-1151-9
  a) Strength of materials b) Fracture mechanics c) materiali d) mehanika konstrukcij e) elektrodinamika medatomskih vezi f) obremenitve g) deformacije h) trdne snovi i) fizika loma j) utrujenost materiala k) diagnostika l) kontrola kostrukcij

  620.1/.2:539.3/.5
  COBISS.SI-ID 26863109

  243.
  LAWRENCE, Carl A.
          Fundamentals of spun yarn technology [Elektronski vir] / Carl A. Lawrence. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1114/tx6 8217_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-56676-821-7 (e-knjiga)
  a) Spun yarns b) Spun yarn industry c) Textile machinery d) materiali e) tekstilna tehnologija f) predivne preje g) proizvodnja preje h) surovine i) lastnosti j) priprava materiala k) mikanje l) raztezanje m) česanje n) struktura preje o) lastnosti p) navijanje q) napetosti preje r) modne preje

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26893317

  244.
  LING, Frederick Fongsun, 1927-
          Fundamentals of surface mechanics : with applications / Frederick F. Ling, W. Michael Lai, Don A. Lucca. - 2nd ed. - New York : Springer-Verlag, 2002. - XXIV, 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering series)

  Bibliografija: str. 371-385. - Kazalo
  ISBN 0-387-95423-6 (vezano)
  a) Surfaces (Technology) b) Continuum mechanics c) Tribology d) materiali e) površine f) tribologija g) mehanika kontinuuma h) površinske temperature i) gibanje teles j) elastični medij k) plastičnost l) termodinamika m) termoelastičnost n) napetostno polje o) deformacijsko polje p) toplotna napetost q) visokoelastičnost r) hrapave površine s) uporaba t) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24980741

  245.
  LIU, Gui-Rong
          Computational inverse techniques in nondestructive evaluation [Elektronski vir] / G. R. Liu, X. Han. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1055/152 3_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-1523-9 (e-knjiga)
  a) Non-destructive testing - Mathematics b) materiali c) preiskava materiala d) preizkušanje brez porušitve e) strukturni sistemi f) inverzni problemi g) računalniške metode h) optimizacijske metode i) genetski algoritmi j) nevronske mreže k) inverzna identifikacija l) obremenitve m) konstante materialov n) lastnosti materialov o) detekcija razpok p) napake q) aplikacije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26871813

  246.
  LIU, Gui-Rong
          Elastic waves in anisotropic laminates [Elektronski vir] / G. R. Liu, Z. C. Xi. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1184/107 0_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-1070-9 (e-knjiga)
  a) Elastic waves b) Laminated materials c) Non-destructive testing d) materiali e) kompoziti f) anizotropni laminati g) preizkušanje brez porušitve h) ultrazvočne preiskave i) numerične metode j) aplikacije k) inteligentni materiali l) plošče m) lupine

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26885893

  247.
  LUBARDA, Vlado A.
          Elastoplasticity theory [Elektronski vir] / Vlado A. Lubarda. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2002. - (Mechanical engineering series)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/645/1138 _pdf_toc.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-1138-1 (e-knjiga)
  a) Elastoplasticity b) materiali c) kovine d) geološki materiali e) mehanika kontinuuma f) deformacije g) teorija plastičnosti h) teorija elastičnosti i) elastoplastične deformacije j) polikristalinični modeli

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26886661

  248.
          MASS spectrometry of polymers [Elektronski vir] / edited by Giorgio Montaudo, Robert P. Lattimer. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1177/312 7_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno: 24.02.2005. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-8493-3127-7 !
  a) materiali b) polimeri c) analizne metode d) masna spektrometrija e) metode f) instrumentacija

  620.1/.2
  543.51
  COBISS.SI-ID 26875653

  249.
  MAZUMDAR, Sanjay K.
          Composites manufacturing [Elektronski vir] : materials, product, and process engineering / Sanjay K. Mazumdar. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/569/0585 _pdf_toc.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-0585-3 (e-knjiga)
  a) Composite materials b) materiali c) kompoziti d) sestavljeni materiali e) funkcije vlaken f) obdelave kompozitov g) proizvodnja h) matrični materiali i) prepregi j) izbor materialov k) selekcija materialov l) razvoj izdelka m) proizvodne metode n) proizvodne tehnike o) termoplasti p) kalupi q) izdelava orodij r) stiskanje s) brizganje t) autoklavni procesi u) planiranje proizvodnje v) spajanje materialov w) obdelovanje z odrezavanjem x) ocena stroškov y) recikliranje kompozitov z) pregledno delo

  620.22
  COBISS.SI-ID 26871557

  250.
          MECHANICAL properties of polymers based on nanostructure and morphology / edited by G. H. Michler, F. J. Baltá-Calleja. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - XXI, 757 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-771-8 (vezano)
  a) Composite materials b) Nanostructured materials c) Polymers d) materiali e) polimeri f) kompoziti g) nanostrukture h) morfološka karakterizacija i) deformacijski mehanizmi j) mehanske lastnosti k) odpornost proti lomu l) struktura

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26819077

  251.
          MODELING and simulation for material selection and mechanical design [Elektronski vir] / edited by George E. Totten, Lin Xie, Kiyoshi Funatani. - El. besedilni podatki. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - (Mechanical engineering ; 166)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1530/DK2 913_FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dopolnjeno: 24.02.2005. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4746-1 (elektronska knjiga)
  a) materiali b) mikrostrukture materialov c) mehanske lastnosti d) napovedovanje lastnosti e) matematično modeliranje f) načrtovanje simulacij g) računalniške simulacije h) jekla i) obdelave jekel j) toplotne obdelave k) kontrole obremenitev l) zaostale napetosti m) trenje n) obraba o) tribologija p) rezalna orodja q) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26870789

  252.
          ORGANIC molecular solids [Elektronski vir] : properties and applications / edited by William Jones. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 1997

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1115/942 8_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-8493-9428-7
  a) materiali b) kemija trdnega stanja c) organske spojine d) fulereni e) nanocevke f) tekoči kristali g) karakterizacija h) določevanje strukture i) optične lastnosti j) polprevodnost k) fotoprevodnost l) superprevodnost m) magnetne lastnosti

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26864133

  253.
          PESTICIDES in agriculture and the environment [Elektronski vir] / edited by Willis B. Wheeler. - El. besedilni podatki. - New York : M. Dekker, cop. 2002. - (Books in soils, plants, and the environment)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1481/DKE 164_FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-8247-0809-1
  a) materiali b) pesticidi c) kmetijstvo d) ekologija e) integrirano varstvo rastlin f) zatiranje škodljivcev g) biološka kontrola h) onesnaževanje okolja i) ostanki pesticidov j) odpornost škodljivcev

  620.1/.2:632.95
  COBISS.SI-ID 26863621

  254.
          POLYMERIC drugs & drug delivery systems [Elektronski vir] / edited by Raphael M. Ottenbrite, Sung Wan Kim. - 1st reprint. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1070/tx6 9566_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-5667-6956-6 (elektronska knjiga)
  a) Polymeric drugs b) Drug Design c) Polymers - pharmacology d) Drug Delivery Systems - methods e) Polymers - chemistry f) materiali g) polimeri h) sinteze i) lastnosti j) aplikacije k) farmacija l) medicina m) senzorji n) biomateriali

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26862085

  255.
  REDDY, A. Venugopal
          Investigation of aeronautical and engineering component failures [Elektronski vir] / A. Venugopal Reddy. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1529/DK5 650_FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dopolnjeno: 24.02.2005. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 0-8493-2314-2 (elektronska knjiga)
  a) Airplanes - Parts - Defects b) Aerospace engineering - Materials - Defects c) System failures (Engineering) d) Metals - Fracture e) Materials - Defects f) materiali g) preiskave materialov h) uporaba materialov i) tehnika j) letalska industrija k) analize napak l) materiali m) sestavni deli n) analize loma o) pomankljivosti pri vzdrževanju p) pomankljivosti pri izbiri materialov q) proizvodne napake r) napake pri vzdrževanju s) vrste napak t) vzroki u) toplotne obdelave v) utrujenost materialov w) krhkost x) pregrevanje y) korozija z) izčrpanost {) priročniki

  620.17/.18(035)
  COBISS.SI-ID 26876677

  256.
  SANGEETA, D.
          Inorganic materials chemistry desk reference [Elektronski vir] / D. Sangeeta, John R. LaGraff. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1755/091 0_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno: 31.05.2005. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 0-8493-0910-7 !
  a) materiali b) anorganske spojine c) priprava spojin d) tehnološki postopki e) prekurzorji f) aditivi g) površinska kemija h) nanotehnologija i) metode karakterizacije j) lastnosti k) aplikacije l) elektronika m) biomateriali n) tanki filmi o) premazi

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26878469

  257.
  SCHWARTZ, Mel M.
          Encyclopedia of materials, parts, and finishes [Elektronski vir] / Mel Schwartz. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/646/TX66 613_PDF.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Electronic reproduction. Boca Raton, Fla. :CRC Press, c2000. System requirements: Adobe Acrobat ReaderMode of access: World Wide WebMade available through ENGnetBASE. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-5667-6661-3 (e-knjiga)
  a) Smart materials - Encyclopedias b) pametni materiali c) kompoziti z matrico d) piezoelektrični materiali e) materiali z oblikovnim spominom f) fulereni g) keramika h) obdelava i) lastnosti j) enciklopedije

  620.1/.2(031)
  COBISS.SI-ID 26889477

  258.
  SEN, A. K.
          Coated textiles [Elektronski vir] : principles and applications / A. K. Sen ; technical editor, John Damewood. - El. besedilni podatki. - Lancaster : Technomic Publishing, cop. 2001

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1207/tx2 34_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-58716-023-4 (e-knjiga)
  a) Coated fabrics b) materiali c) polimeri d) premazi e) aplikacije f) tekstilna tehnologija g) tekstilna vlakna h) pletenine i) tkanine j) netkane tekstilije k) tehnike nanašanja premazov l) lastnosti premaznih tkanin m) metode testiranja

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26862853

  259.
          SUPERCRITICAL fluid technology in materials science and engineering [Elektronski vir] : syntheses, properties, and applications / edited by Ya-Ping Sun. - El. besedilni podatki. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1529/DK5 650_FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dopolnjeno: 24.02.2005. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-8247-0651-X
  a) materiali b) superkritični fluidi c) kemijske reakcije d) strukture e) lastnosti f) proizvodnja novih spojin g) nanomateriali h) vlakna i) filmi j) aplikacije k) industrija l) kemija m) farmacija n) biomedicina

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26860293

  260.
  ŠALAK, Andrej
          Machinability of powder metallurgy steels / A. Šalak, M. Selecká and H. Danninger. - Cambridge : Cambridge International Science Publishing, 2005. - XIV, 536 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 509-532. - Kazalo
  ISBN 1-898326-82-7 (vezano)
  a) Powder metallurgy b) materiali c) jekla d) praškasta tehnologija e) stiskanje prahu f) sintranje g) obdelava jekla h) obdelovalnost kovin i) obdelovalnost jekel j) analize k) preskusi obdelovalnosti l) rezalni materiali m) vplivi n) izboljšanje o) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26683397

  261.
  TALBOT, David E. J.
          Corrosion science and technology [Elektronski vir] / David Talbot, James Talbot. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 1998. - (CRC series in materials science and technology)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/438/8224 _pdf_toc.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-8224-6 (e-knjiga)
  a) materiali b) korozija c) zaščita materialov d) nadzorovanje korozije e) zaščita površin f) procesi korozije g) kemični vplivi h) fizikalni vplivi i) termodinamični procesi j) kinetični procesi k) katodna zaščita l) zaščitne prevleke m) korozija železa n) korozija jekel o) nerjavna jekla p) odpornost materialov q) fazne enačbe r) aluminij s) pogostost korozije t) vrste korozije u) letalska industrija v) avtomobilska industrija w) prehrambena industrija x) gradbeništvo y) priročniki

  620.193/.197(035)
  COBISS.SI-ID 26875141

  262.
          TENSILE testing / edited by J. R. Davis. - 2nd ed. - Materials Park : ASM International, 2004. - VII, 283 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-806-X (vezano)
  a) Materials - Testing b) Brittleness c) Tensiometers d) materiali e) preizkušanje materialov f) preizkus natezne trdnosti g) mehanske lastnosti materialov h) tenziometri i) krhkost materialov j) pregledno delo

  620.172
  COBISS.SI-ID 26846725

  263.
  THOMSON, Tim
          Design and applications of hydrophilic polyurethanes [Elektronski vir] : medical, agricultural, and other applications / T. Thomson. - El. besedilni podatki. - Lancaster : Technomic Publishing, cop. 2000

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1256/tx6 8950_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 24.02.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-5667-6895-0 (e-knjiga)
  a) Polyurethanes b) Polyurethanes c) Biocompatible Materials d) Industry e) materiali f) hidrofilni poliuretani g) izocianat h) poliol i) aplikacije j) medicina k) kmetijstvo l) proizvodnja m) ekonomika proizvodnje n) zagotavljanje kvalitete

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26876165

  264.
  TOYSERKANI, Ehsan
          Laser cladding [Elektronski vir] / by Ehsan Toyserkani, Amir Khajepour, Stephen Corbin. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1423/217 2_FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija
  ISBN 0-8493-2172-7 !
  a) materiali b) lasersko oslojevanje c) lasersko platiranje d) tehnike nanašanja e) modeliranje procesov f) avtomatizacija g) varnost pri delu h) industrijske aplikacije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26876421

  265.
          ULLMANN'S industrial toxicology. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2 zv. (XVIII, 1173 str.) : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali v zv. 2. - Vsebina: Vol. 1.: Toxicology in occupational and environmental setting. - Str. 1-647 ; Vol. 2.: Toxic agents, pharmacological and medical fundamentals. - Str. 651-1773
  ISBN 3-527-31247-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31247-4 (ISBN-13)
  a) Industrial toxicology b) ekologija c) industrijska toksikologija d) medicina dela e) varstvo pri delu f) transport g) ravnanje s kemikalijami h) skladiščenje i) regulativa j) nevarne snovi k) farmacevtiki l) kemikalije m) farmakološke lastnosti n) fiziološki učinki

  620.26:628.5
  COBISS.SI-ID 26987525

  266.
  WOJNAR, Leszek
          Image analysis [Elektronski vir] : applications in materials engineering / Leszek Wojnar. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 1999

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1052/822 6_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 0-8493-8226-2 (elektronska knjiga)
  a) materiali b) analiza slike c) razpoznavanje slike d) obdelava podatkov e) interpretacija f) aplikacije g) študije primerov

  620.1/.2:681.327.11
  COBISS.SI-ID 26886405


  620.9 ENERGETIKA.


  267.
  HOOTON, Ted
          The Supermarine Spitfire V series / [by Ted Hooton]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 8, [4] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 166)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Spitfire (Fighter planes) b) Supermarine aircraft c) Airplanes, Military - Great Britain d) World War, 1939-1945 - Aerial operations, British e) World War, 1939-1945 - Aerial operations, Australian f) vojna tehnika g) vojaška letala h) bojna letala i) Supermarine j) Spitfire V serija k) razvoj l) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26442245


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  268.
  COLESTOCK, Harry
          Industrial robotics : selection, design, and maintenance / Harry Colestock. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XI, 211 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Tab robotics)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-144052-6 (broš.)
  a) strojništvo b) industrijski roboti c) definicije d) načrtovanje robotov e) klasifikacije f) ekonomika proizvodnje g) primerjava roboti-avtomatika h) uporaba robotov i) varnostni standardi j) vzdrževanje k) strojni vid l) pregledno delo

  621.865
  COBISS.SI-ID 25967109

  269.
  DIXON, Sydney Lawrence
          Fluid mechanics, thermodynamics of turbomachinery / S. L. Dixon. - 5th ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier-Butterworth-Heinemann, 2005. - XXII, 390 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040228 64.html. - Na nasl. str.: "In SI/metric units". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7870-4 (acid-free)
  a) Turbomachines - Fluid dynamics b) strojništvo c) turbinski stroji d) mehanika fluidov e) termodinamika f) aksialne turbine g) kompresorji h) centrifugalne črpalke i) plinske turbine j) vetrne turbine k) vodne turbine l) pregledno delo

  621
  COBISS.SI-ID 26840325

  270.
  MENON, E. Shashi
          Piping calculations manual / E. Shashi Menon. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XVII, 666 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (McGraw-Hill calculations)

  Bibliografija: str. 661. - Kazalo
  ISBN 0-07-144090-9 (broš.)
  a) Pipelines - Design and construction - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) cevovodi d) cevni sistemi e) vodovodi f) protipožarna zaščita g) odpadne vode h) meteorne vode i) parni sistemi j) oljni sistemi k) plinovodi l) hladilni sistemi m) izračuni n) načrtovanje o) priročniki

  621.643
  COBISS.SI-ID 26416645

  271.
          MODERN tribology handbook [Elektronski vir] / editor-in-chief Bharat Bhushan. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2001. - (The mechanics and materials science series)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/449/8403 _pdf_toc.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  Vsebina:
  Vol. 1: Principles of tribology
  Vol. 2: Materials, coatings, and industrial applications
  ISBN 0-8493-8403-6 (elektronska knjiga)
  a) Tribology - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) tribologija d) makrotribologija e) fizika površin f) analize hrapavosti površin g) merjenje hrapavosti h) kontakti med trdnimi površinami i) oprijem materialov j) trenje k) kontaktne temperature l) mehanizmi obrabe m) tekoča maziva n) hidrodinamično mazanje o) mazanje s skrajno tanko plastjo p) simulacije trenja q) mikrotribologija r) nanotribologija s) trdna maziva t) prevleke u) kovine v) keramika w) tribološke lastnosti trdnih prevlek x) diamanti y) mazanje industrijskih sistemov z) ležaji {) zobniki |) vrteči deli }) transportna sredstva ~) biomedicinske aplikacije ) priročniki

  621.89(035)
  COBISS.SI-ID 26864389

  272.
  O'HANLON, John F., 1937-
          A user's guide to vacuum technology / John F. O'Hanlon. - 3rd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - XVIII, 516 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003045 051.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley046/200304 5051.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2003045051.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-27052-0 (vezano)
  a) Vacuum technology - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) vakuumska tehnologija d) vakuumski sistemi e) lastnosti plinov f) pretoki plinov g) vakuumski materiali h) hitrost črpanja i) plinski analizatorji j) proizvodnja vakuuma k) mehanske črpalke l) difuzijske črpalke m) turbomolekularne črpalke n) ionske črpalke o) kriogene črpalke p) materiali v vakuumu q) maziva r) spoji s) ventili t) sifoni u) vakuumske črpalke v) pregeledno delo

  621.521
  COBISS.SI-ID 26727685

  273.
  ROBERTS, Philip M.
          Industrial brazing practice [Elektronski vir] / Philip Roberts. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1321/211 2_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 0-8493-2112-3 (elektronska knjiga)
  a) Brazing b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) spajanje e) trdo lotanje f) osnove lotanja g) načrtovanje lotanja h) materiali za lotanje i) dodajni materiali j) naprave za lotanje k) plamensko lotanje l) indukcijsko lotanje m) uporovno lotanje n) paste za lotanje o) priročniki

  621.791.36
  COBISS.SI-ID 26880005

  274.
  SURYANARAYANA, C.
          Mechanical alloying and milling / C. Suryanarayana. - New York : M. Dekker, cop. 2004. - XV, 466 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm. - (Materials engineering ; 22)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4103-X (vezano)
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) mletje d) izdelava prahu e) kovinski prah f) zlitine g) zgodovinski preegled h) nomenklature i) mlini j) procesi mletja k) mehanizmi zmesi l) karakterizacija prahu m) topljivost n) motnje intermetalov o) sinteze p) amorfizacija q) pregledno delo

  621.926
  COBISS.SI-ID 26050821


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  275.
  REISENWEAVER, Dennis W.
          Status of the decommissioning of nuclear facilities around the world. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2004. - 27 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Avtor naveden v uvodu. - Bibliografija: str. 25-26
  ISBN 92-0-108704-7
  a) Decommissioning b) Razgradnja c) Nuclear facilities d) Jedrski objekti e) jedrska tehnika f) jedrski objekti g) jedrski reaktorji h) razgradnja i) ocena stroškov j) dokument IAEA

  621.039
  COBISS.SI-ID 205552


  621.22 HIDRAVLIČNI STROJI.


  276.
  INTERNATIONAL Symposium on Advanced Materials for Fluid Machinery (2 ; 2004 ; London)
          Second International Symposium on Advanced Materials for Fluid Machinery : 26 February 2004, IMechE Headquarters, London, UK / organized by the Fluid Machinery Group of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE) ; supported by the Structural Technology and Materials Group of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE) ; sponsored by Weir Clear Liquid ; co-sponsored by EEMUA, the British Pump Manufacturers Association, the Institute of Materials, Minerals, and Mining. - Bury St. Edmunds ; London : Professional Engineering Publishing, 2004. - 145 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (IMechE conference transactions, ISSN 1356-1448 ; 2004-1) (IMechE event transactions)

  Na ov.: IMechE event transactions. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-86058-441-1 (vezano)
  a) Hydraulic machinery - Congresses b) Fluid devices - Congresses c) Fluid power technology - Congresses d) strojništvo e) hidravlični stroji f) fluidika g) črpalke h) centrifugalne črpalke i) ventili j) kompresorji k) materiali l) razvoj materialov m) uporaba materialov n) naravna jekla o) litine p) polimeri q) kompoziti r) keramika s) pregledno delo

  621.22
  COBISS.SI-ID 26062341


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  277.
  ADACHI, Sadao, 1950-
          Properties of group-IV, III-V and II-VI semiconductors / Sadao Adachi. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XI, 387 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Wiley series in materials for electronic and optoelectronic applications)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040219 13.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-09032-4 (vezano)
  a) Semiconductors - Materials b) Semiconductors - Analysis c) elektrotehnika d) polprevodniški materiali e) strukturne lastnosti f) dinamične lastnosti g) elastične lastnosti h) termične lastnosti i) odzivne karakteristike j) energijski pasovi k) deformacije l) optične lastnosti m) pregledno delo

  621.315.59
  COBISS.SI-ID 26829317

  278.
  ANG, Simon S., 1957-
          Power-switching converters / Simon Ang, Alejandro Oliva. - 2nd ed. - Boca Raton [et al.] : Taylor & Francis, cop. 2005. - XXII, 540 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Electrical and computer engineering ; 123)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2245-0 (vezano)
  a) Power electronics b) Electric current converters c) Switching circuits d) elektrotehnika e) močnostna elektronika f) tokovni pretvorniki g) stikalna vezja h) stikalni pretvorniki i) resonančni pretvorniki j) krmilne sheme pretvornikov k) dinamične analize l) simulacije pretvornikov m) načrtovanje pretvornikov n) pregledno delo

  621.314.5
  COBISS.SI-ID 26833157

  279.
  BIANCHI, Giovanni
          Phase-locked loop synthesizer simulation / Giovanni Bianchi. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - VIII, 227 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill electronic engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Phase-locked loop synthesizer simulation [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-145371-7 (vezano)
  a) Phase-locked loops - Computer simulation b) Frequency synthesizers c) elektrotehnika d) fazno sklenjena zanka e) PLL teorija f) PLL-Phase Locked Loop g) računalniška podpora h) računalniške simulacije i) programska oprema j) MATHCAD k) matematični prenosnik l) SIMETRIX m) analiza vezij n) frekvenčni sintezatorji o) pregledno delo

  621.374
  COBISS.SI-ID 26829829

  280.
  FINE, Terrence L.
          Probability and probabilistic reasoning for electrical engineering / Terrence L. Fine. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XXII, 666 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 587-590. - Kazalo
  ISBN 0-13-020591-5 (vezano)
  a) Probabilities b) elektrotehnika c) verjetnost d) verjetnostno sklepanje e) uporaba f) naključni procesi g) pregledno delo

  621.3:519.21
  COBISS.SI-ID 26823941

  281.
  GREBENNIKOV, Andrei, 1956-
          RF and microwave power amplifier design / Andrei Grebennikov. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XI, 420 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering. Electronic engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-144493-9 (vezano)
  a) Power amplifiers b) Microwave amplifiers c) elektrotehnika d) močnostni ojačevalniki e) mikrovalovni ojačevalniki f) načrtovanje g) nelinearne naprave h) MOSFET i) GaAs MESFET j) HEMT k) Impedance l) širokopasovni ojačevalniki m) pregledno delo

  621.375
  COBISS.SI-ID 4473428

  282.
  KINAYMAN, Noyan
          Modern microwave circuits / Noyan Kinayman, M. I. Aksun. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XIV, 604 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Modern microwave circuits [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-58053-725-1 (vezano)
  a) Microwave circuits b) elektrotehnika c) mikrovalovna vezja d) teorija vezij e) elektromagnetni valovi f) prenosne linije g) Smithos diagram h) tiskana vezja i) analize vezij j) microstrip antene k) microstrip filtri l) pregledno delo

  621.37.029.6
  COBISS.SI-ID 26896645

  283.
  MANIKTALA, Sanjaya
          Switching power supply design & optimization / Sanjaya Maniktala. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - XVII, 395 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering. Electronic engineering)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004054664 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04054664.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200405466 4.html. - Bibliografija: str. 387. - Kazalo
  ISBN 0-07-143483-6
  a) Switching power supplies b) Electronic apparatus and appliances - Power supply c) Electric current converters d) elektrotehnika e) preklopniki f) pretvorniki g) napajalniki h) regulatorji i) DC-DC j) konfiguracije k) izračuni l) zanesljivost m) linearni regulatorji n) vezja o) magnetna polja p) preskušanje q) pregledno delo

  621.311.4+621.316.7
  COBISS.SI-ID 4468308

  284.
  NAWROCKI, Waldemar
          Measurement systems and sensors / Waldemar Nawrocki. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XI, 325 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-945-9 (vezano)
  a) Electronic instruments b) Mensuration c) Detectors d) elektrotehnika e) tehnike merjenja f) merilni instrumenti g) elektronski instrumenti h) detektorji i) senzorji j) merilni sistemi k) IEEE-488 vmesnik l) pregledno delo

  621.317
  COBISS.SI-ID 4895060

  285.
  NILSSON, James William
          Electric circuits / James W. Nilsson, Susan A. Riedel. - 7th ed. - Reading (Mass.) [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2005. - XVII, 966 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-127760-X
  a) elektrotehnika b) električna vezja c) analiza vezij d) topologija vezij e) operacijski ojačevalniki f) Laplace transformacija g) Fourier analiza h) načrtovanje vezij i) primeri j) naloge k) rešene naloge l) učbeniki za visoke šole

  631.3.049.7(075.8)(076)
  621.319.2
  COBISS.SI-ID 4465492

  286.
  PETRUZZELLIS, Thomas
          Build your own electronics workshop : [everything you need to design a work space, use test equipment, build, and troubleshoot circuits] / Thomas Petruzzellis. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XVII, 428 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004059248 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04059248.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200405924 8.html. - Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija: str. 404-408. - Kazalo
  ISBN 0-07-144724-5
  a) Workshops b) Electronic apparatus and appliances - Design and construction - Amateurs' manuals c) Electronic apparatus and appliances - Testing - Amateurs' manuals d) elektrotehnika e) elektronski aparati f) elektronske priprave g) naprave za preskušanje h) naprave za testiranje i) načrtovanje j) delovni prostor k) multimetri l) osciloskopi m) funkcijski generatorji n) frekvenčni števci o) napajalniki p) elektronske komponente q) odkrivanje napak r) spajkanje s) izdelava vezij t) priročniki

  621.317
  COBISS.SI-ID 26409989

  287.
  PISTOIA, Gianfranco
          Batteries for portable devices / Gianfranco Pistoia. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XI, 296 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 287-292. - Kazalo
  ISBN 0-444-51672-7 (vezano)
  a) elektrokemijska tehnika b) električne baterije c) karakteristike baterij d) primarni členi e) velikosti baterij f) standardi g) baterijski akomulatorji h) polnjenje baterij i) varnost j) pregledno delo

  621.35/.36
  COBISS.SI-ID 26633477

  288.
  PONIKVAR, Dušan
          Elektronski praktikum za fizike : dodatne vaje / Dušan Ponikvar. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002 (Ljubljana : Formatisk). - 62 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 23 b)

  110 izv.
  ISBN 961-212-128-1
  a) Elektronika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) ojačevalniki e) seštevalniki f) merilnik pogostosti g) števci h) merilni mostički i) napajalniki j) pretvorniki k) fazne detekcije l) sinhroni avtomati m) naloge n) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 116555008

  289.
  SCADDAN, Brian
          Electrical installation work / Brian Scaddan. - 5th ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - X, 418 str. : načrti, graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6619-6 (broš.)
  a) Electric engineering b) Electric engineering - Problems, exercises, etc c) Electric apparatus and appliances - Installation d) Electric power systems e) elektrotehnika f) električne inštalacije g) elektrika h) upornost i) električni tok j) napetost k) elektromagnetizem l) kapacitativnost m) induktivnost n) trofazna vezja o) električni motorji p) generatorji q) električne baterije r) primarni členi s) inštalacije v zgradbah t) inštalacijski materiali u) ozemljitve v) zaščita w) varnoostni ukrepi x) preskušanje y) priročniki

  621.3
  COBISS.SI-ID 26633989

  290.
  WILDI, Théodore
          Electrical machines, drives, and power systems / Theodore Wildi. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXIII 934 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 907-912. - Kazalo
  ISBN 0-13-196918-8
  a) Electric machinery b) Electric power systems c) Electric driving d) elektrotehnika e) energetika f) električni stroji g) električni pogoni h) transformatorji i) pretvorniki j) generatorji k) enosmerni motorji l) izmenični motorji m) koračni motorji n) močnostna elektronika o) elektrarne p) kontrolni sistemi q) prenos električne energije r) učbeniki za visoke šole

  621.313(075.8)
  COBISS.SI-ID 26828549

  291.
  WOOD, Roger M.
          Laser-induced damage of optical materials / Roger M. Wood. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, cop. 2003. - X, 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in optics and optoelectronics)

  Bibliografija: str. 232-238. - Kazala
  ISBN 0-7503-0845-1 (vezano)
  a) elektrotehnika b) elektrooptika c) optični sistemi d) laserji e) visoke energije f) optični materiali g) vplivi na material h) poškodbe materialov i) optični efekti j) termične poškodbe k) poškodbe površin l) merilna tehnika m) pregledno delo

  621.37
  COBISS.SI-ID 25323525


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  292.
  BAKER, Bonnie
          A Baker's dozen : real analog solutions for digital designers / by Bonnie Baker. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newes, 2005. - XIII, 347 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7819-4
  a) Digital integrated circuits - Design and construction b) Logic design c) elektrotehnika d) elektronika e) digitalna integrirana vezja f) AD pretvorniki g) filtri h) operacijski ojačevalniki i) Spice j) načrtovanje k) priročniki

  621.38.049.7
  COBISS.SI-ID 26835205

  293.
          CMOS-MEMS / volume editors O. Brand and G. K. Fedder. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XIV, 594 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advanced micro & nanosystems ; vol. 2)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-31080-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31080-0 (ISBN-13)
  a) Metal oxide semiconductors, Complementary b) Microelectromechanical systems c) elektrotehnika d) kovinskooksidni polprevodniki e) CMOS f) MEMS-Microelectromechanical Systems g) polprevodniški materiali h) CMOS-MEMS naprave i) akustične naprave j) senzorji k) senzorski sistemi l) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 26843141

  294.
          The ELECTRONIC packaging handbook [Elektronski vir] / edited by Glenn R. Blackwell. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - (Electronics handbook series)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/412/ch00 front.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-8591-1 (e-knjiga)
  a) elektrotehnika b) elektronika c) elementi elektronskih naprav d) integrirana vezja e) hibridna vezja f) načrtovanje g) plošča tiskanega vezja h) medsebojne povezave i) preskušanja j) testiranja k) zanesljivost ohišij l) analize napak m) varnost proizvodnje n) priročniki

  621.38.049(035)
  COBISS.SI-ID 26888709

  295.
  FISTUL, Viktor Ilič, 1927-
          Impurities in semiconductors [Elektronski vir] : solubility, migration, and interactions / V. I. Fistul. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1187/tf1 658_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 0-415-30831-3 (elektronska knjiga)
  a) elektrotehnika b) polprevodniki c) nečistoče v polprevodnikih d) vrste nečistoč e) vzroki f) atmosferske g) električne h) izovalentne i) topljivost j) mikroskopske analize k) Weisserjeva teorija l) medsebojna delovanja m) nečisti atomi n) kinetika v polprevodnikih o) priročniki

  621.382
  COBISS.SI-ID 26886149

  296.
  IRONS, Fred H.
          Active filters for integrated-circuit applications / Fred H. Irons. - Boston ; London : Artech House, 2005. - XIII, 408 str. : graf. prikazi ; 27 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Active filters for integrated-circuit applications [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-58053-896-7 (vezano)
  a) Electric filters, Active b) Integrated circuits - Design and construction c) elektrotehnika d) električni filtri e) aktivni filtri f) integrirana vezja g) povratne zanke h) frekvenčni efekti i) načrtovanje filtrov j) občutljivost vezij k) Leapfrog filtri l) preklopni kondenzatorji m) pregledno delo

  621.372.54
  COBISS.SI-ID 26897669

  297.
  JANUŠKEVIČ, Svetlana N.
          Logic design of nanoICs / Svetlana N. Yanushkevich, Vlad P. Shmerko, Sergey E. Lyshevski. - Baco Raton : CRC Press, cop. 2005. - XXIV, 459 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Nano- and microscience, engineering, technology, and medicine series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2766-0
  a) Molecular electronics b) Logic design c) Nanotechnology d) Integrated circuits e) elektrotehnika f) molekularna elektronika g) nanoelektronika h) mikroelektronika i) nanotehnologije j) logično načrtovanje k) nanodimenzioniranje l) integralna vezja m) pregledno vezje

  621.38.049.7
  COBISS.SI-ID 26512901

  298.
  KASAP, Safa O.
          Principles of electronic materials and devices / S. O. Kasap. - 3rd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2006. - XIII, 874 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Electrical & electronic series)

  Kazalo
  - - Principles of electronic materials and devices [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-124458-1 (broš.)
  a) elektrotehnika b) elektrotehniški materiali c) toplotna prevodnost d) električna prevodnost e) optične lastnosti materialov f) kvantna fizika g) teorija trdnih materialov h) polprevodniki i) polprevodniške naprave j) BJT k) JFET l) MOSFET m) LED n) dielektrični materiali o) magnetne lastnosti p) superprevodnost q) Braggov zakon r) učbeniki za visoke šole

  621.382(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 26893829

  299.
  KATZEN, Sid
          The quintessential PIC microcontroller / Sid Katzen. - 2nd ed. - London : Springer, 2005. - XII, 567 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Computer communications and networks)

  Kazalo
  ISBN 1-85233-942-X (broš.)
  a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) mikrokrmilniki d) programabilni mikrokrmilniki e) PIC16F84 f) programiranje krmilnikov g) programska oprema h) pregledno delo

  621.38.049:004.4
  COBISS.SI-ID 26908677

  300.
  MADISETTI, Vijay K.
          A platform-centric approach to system-on-chip (SOC) design / Vijay K. Madisetti, Chonlameth Arpikanondt. - New York : Springer, cop. 2005. - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 197-203. - Kazalo
  ISBN 0-387-23895-6 (vezano)
  a) elektrotehnika b) SOC načrtovanje c) SoC-System on Chip d) mikroelektronika e) kompleksni sistemi f) platforma g) sistemi na čip h) pregledno delo

  621.382.049
  COBISS.SI-ID 4599636

  301.
  MITESCU, Marian
          Microcontrollers in practice / M. Mitescu, I. Susnea. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XV, 250 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer series in advanced microelectronics, ISSN 1437-0387 ; 18)

  Kazalo
  - - Microcontrollers in practice [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-25301-7 (vezano)
  a) elektrotehnika b) digitalni krmilni sistemi c) mikrokrmilniki d) asinhroni serijski vmesniki e) SPI f) 12C BUS g) MCU časovnik h) EEPROM spomin i) HC11 j) AUR k) 8051 l) RS232 m) RS485 n) pregledno delo

  621.382:004.3
  COBISS.SI-ID 26907141

  302.
  NEAMEN, Donald A.
          An introduction to Semiconductor devices / Donald A. Neamen. - Boston [etc.] : McGraw-Hill/Higher education, cop. 2006. - XX, 678 str. : načrti, graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-111627-3 (broš.)
  a) Semiconductors - Textbooks b) elektrotehnika c) polprevodniške naprave d) polprevodniki e) vrste polprevodnikov f) lastnosti g) polprevodniški elementi h) simboli i) sistem enot j) priročniki

  621.382
  COBISS.SI-ID 26826245

  303.
  NILSSON, James William
          Introduction to PSpice manual, using ORCad release 9.2 to accompany electric circuits / James W. Nilsson, Susan A. Riedel. - 7th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - IX, 132 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-146595-3
  a) PSpice b) Electric circuits c) Electric circuit analysis - Data processing d) elektrotehnika e) električna vezja f) analiza vezij g) topologija vezij h) načrtovanje vezij i) PSpice j) proframska oprema k) ORCAD 9.2 l) primeri m) priročniki

  621.38.049.7:004.42
  COBISS.SI-ID 4465748

  304.
  PAHOR, Jože, 1933-
          Elektronika za fizike : gradivo za študente / Jože Pahor. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2004 (Ljubljana : Migraf). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 41)

  200 izv. - Bibliografija: str. [161]
  ISBN 961-212-155-9
  a) Elektronika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) operacijski ojačevalniki e) prenosne funkcije f) stabilnost sistemov g) napetostni regulatorji h) koaksialni kabli i) modulacija j) demodulacija k) šumi l) pretvorniki m) učbeniki za visoke šole

  621.38(075.8)
  COBISS.SI-ID 215577600

  305.
  PAHOR, Jože, 1933-
          Elektronski praktikum za fizike / Jože Pahor in Dušan Ponikvar. - 3. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 81 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 23)

  150 izv. - Kazalo
  ISBN 961-212-075-7
  a) Elektronika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) napajalna vezja e) označevanje vrednosti uporov f) tranzistorji g) diskriminator h) ojačevalniki i) integrator j) univibrator k) antikoincidentni vezji l) generatorji m) pretvorniki napetosti n) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 67010816

  306.
  REHG, James A.
          Industrial electronics / James A. Rehg, Glenn J. Sartori. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XVII, 862 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-206418-9
  a) Industrial electronics b) elektrotehnika c) industrijska elektronika d) diskretno krmiljenje vhoda e) operacijski ojačevalniki f) linearna integrirana vezja g) diskretni senzorji h) DC motorji i) AC motorji j) programabilni logični krmilniki k) vgrajeni mikrokrmilniki l) industrijski roboti m) učbeniki za visoke šole

  621.38(075.8)
  COBISS.SI-ID 26826501

  307.
  SINGH, Jasprit, 1953-
          Smart electronic materials : fundamentals and applications / Jasprit Singh. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XXII, 408 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-85027-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-85027-4 (ISBN-13)
  a) Smart materials b) Electronics - Materials c) elektrotehnika d) polprevodniški materiali e) inteligentni materiali f) lastnosti materialov g) kristalni materiali h) napake v kristalih i) heterostrukture j) nekristalni materiali k) uporaba v elektroniki l) transport naboja m) absorbcija svetlobe n) polarizacijski efekt o) optična modulacija p) magnetni efekt q) pregledno delo

  621.382:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26744837

  308.
  ŠUHEL, Peter
          Sistemi industrijske elektronike. Gradniki in sestavi / Peter Šuhel, Alojz Kralj. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1994 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - XXII, 369 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 353-354. - Kazalo
  ISBN 86-7739-019-7
  a) Elektronika - Industrijska elektronika - Avtomatika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) industrijska elektronika d) elektronski sestavni deli e) linearni f) upori g) kondenzatorji h) dušilke i) nelinearni j) upori k) pretvorniki l) diode m) preklopni elementi n) tranzistorji s poljskim pojavom - FET o) bipolarni tranzistorji p) učbeniki za visoke šole

  621.38.032(075.8)
  COBISS.SI-ID 4934194

  309.
  YANDA, Richard F.
          Demystifying chipmaking / Richard F. Yanda, Michael Heynes, Anne K. Miller. - Oxford : Newnes, cop. 2005. - XVII, 256 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 251-252. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7760-0 (broš.)
  a) Logic circuits - Design and construction b) Metal oxide semiconductors, Complementary c) elektrotehnika d) integrirana vezja e) predelava vezij f) načrtovanje vezij g) konstruiranje vezij h) tehnologije i) rast kristalov j) priprava polprevodniške rezine k) fotomaske l) fotolitografija m) metalizacija n) medsebojne povezave o) preskušanje vezij p) pregledno delo

  621.382.049
  COBISS.SI-ID 26918661


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  310.
  ALLEN, Ben
          Adaptive array systems : fundamentals and applications / B. Allen and M. Ghavami. - Chichester : Wiley, cop. 2005. - XXXVI, 253 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. [239]-250. - Kazalo
  ISBN 0-470-86189-4 (vezano)
  a) Antenna arrays b) Signal processing c) Adaptive control systems d) elektrotehnika e) komunikacije f) antene g) antenski nizi h) obdelave signalov i) prilagojeni krmilni sistemi j) ozkopasovni sistemi k) širokopasovne obdelave l) prilagodljive skupine m) pregledno delo

  621.396.67
  COBISS.SI-ID 19148839

  311.
  ARMAND, N. A.
          Radio propagation and remote sensing of the environment / N. A. Armand and V. M. Polyakov. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 440 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 427-433. - Kazalo
  ISBN 0-415-31735-5 (vezano)
  a) Radio wave propagation b) Earth sciences - Remote sensing c) elektrotehnika d) radijske komunikacije e) širjenje radijskih valov f) sipanje radijskih valov g) daljinsko zaznavanje h) termična sevanja i) mikrovalovne tehnologije j) procesi širjenja valov k) odboj valov l) obsorbcija valov m) naprave za daljinsko zaznavanje n) pregledno delo

  621.396.8
  COBISS.SI-ID 26833925

  312.
  BALANIS, Constantine A., 1938-
          Antenna theory : analysis and design / Constantine A. Balanis. - 3rd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XVII, 1117 str. : načrti, graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Antenna theory [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-66782-X (vezano)
  a) Antennas (Electronics) b) CD-ROMs c) elektrotehnika d) radijske komunikacije e) antene f) parametri antene g) vrste anten h) izračuni i) širokopasni dipoli j) načrtovanje anten k) analize anten l) priročniki

  621.396.67
  COBISS.SI-ID 26835461

  313.
  HEIN, Achim
          Processing of SAR data : fundamentals, signal processing, interferometry / Achim Hein. - Berlin [etc.] : Springer, 2004. - XV, 291 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija: str. 281-288
  ISBN 3-540-05043-4
  a) Synthetic aperture radar b) elektrotehnika c) umetno odprtinski radarji d) obdelave signalov e) SAR podatki f) SAR slike g) interferometrija slik h) algoritmi obdelav i) SAR-Synthetic Aperture Radar j) pregledno delo

  621.396.96
  COBISS.SI-ID 26201605

  314.
  HRASNICA, Halid
          Broadband powerline communications networks : network design / Halid Hrasnica, Abdelfatteh Haidine, Ralf Lehnert. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XIII, 275 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 263-271. - Kazalo
  ISBN 0-470-85741-2 (vezano)
  a) Telecommunication lines b) Broadband communication systems - Design c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) PLC - Power Line Communication f) komunikacijski sistemi g) širokopasovni sistemi h) komunikacije po električnem omrežju i) karakteristike PLC omrežij j) MAC protokoli k) pregledno delo

  621.39:621.311.1
  COBISS.SI-ID 26284549

  315.
  LING, San, 1964-
          Coding theory : a first course / San Ling, Chaoping Xing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XII, 222 str. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy046/2003055132 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 003055132.html. - Bibliografija: str. 215-217. - Kazalo
  ISBN 0-521-82191-6 (vezano) ISBN 0-521-52923-9 (broš.)
  a) Coding theory b) elektrotehnika c) komuniciraanje d) komunikacijski kanali e) teorija kodiranja f) zaznavanje napak g) dekodiranje h) linearne kode i) periodične kode j) BCH kode k) BCH-Chaudhuri and Hocquenghem Code l) Goppa kode m) pregledno delo

  621.391
  COBISS.SI-ID 26744325

  316.
  MCGUIGGAN, Peter
          GPRS in practice : a companion to the specifications / Peter McGuiggan. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XIV, 379 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 373-374. - Kazalo
  ISBN 0-470-09507-5 (vezano)
  a) General Packet Radio Service b) Global system for mobile communications c) Mobile computing d) elektrotehnika e) komunikacijski sistemi f) GPRS omrežja g) GPRS-General Packet Radio Service h) GMS i) radijski valovi j) komunikacijski protokoli k) fizični nivoji l) nivojski postopki m) RLC/MAC n) LLC o) GMM p) SM q) SNDCP r) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 26284805

  317.
  MISRA, Devendra, 1949-
          Radio-frequency and microwave communication circuits : analysis and design / Devendra K. Misra. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XII, 614 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0412/2003026 691.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley042 /2003026691.html. - Kazalo
  ISBN 0-471-47873-3 (vezano)
  a) Radio circuits - Design and construction b) Microwave circuits - Design and construction c) Electronic circuit design d) Radio frequency e) elektrotehnika f) komunikacijski sistemi g) komunikacijska vezja h) radiofrekvenčna vezja i) mikrovalovna vezja j) načrtovanje k) prenosne linije l) resonančna vezja m) filtri n) tranzistorski ojačevalniki o) oscilatorji p) detektorji q) mešalniki r) pregledno delo

  621.396
  COBISS.SI-ID 26283013

  318.
          MOBILE ad hoc networking / edited by Stefano Basagni ... [et al.]. - Piscataway : IEEE Press ; New York : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XVI, 461 str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-37313-3
  a) Mobile communication systems b) Wireless communication systems c) Komunikacijski sistemi d) elektrotehnika e) brezžični komunikacijski sistemi f) mobilne komunikacije g) mobilna omrežja h) 4 G i) protokol IEEE 802.11 j) Bluetooth omrežja k) širokopasovna omrežja l) priložnostna omrežja m) zbrana dela

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 10814258

  319.
  PRASAD, Ramjee
          OFDM for wireless communications systems / Ramjee Prasad. - Boston ; London : Artech House, 2004. - XV, 272 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (The Artech House universal personal communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-796-0 (vezano)
  a) Wireless communication systems b) Orthogonal frequency division multiplexing c) Orthogonalization methods d) elektrotehnika e) brezžične komunikacije f) 3G komunikacije g) multipleksiranje h) brezžične tehnologije i) WLAN j) WWAN-Wireless Wide Area Netwotk k) WPAN-Wireless Personal Area Network l) OFDM sistemi m) OFDM-Orthogonal Frequency Division Multiplexing n) sinhronizacija o) širokopasovna brezična dostopnost p) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 26900741

  320.
  RICHARDSON, Andrew, 1961-
          WCDMA design handbook / Andrew Richardson. - Cambridge : Cambridge Univeristy Press, cop. 2005. - XXV, 565 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200305867 0.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 003058670.html. - Bibliografija: str. 551-552. - Kazalo
  ISBN 0-521-82815-5 (vezano)
  a) Code division multiple access - Handbooks, manuals, etc b) Wireless communication systems - Handbooks, manuals, etc c) Mobile communication systems - Handbooks, manuals, etc d) elektrotehnika e) mobilne komunikacije f) brezžični komunikacijski sistemi g) CDMA-Code Division Multiple Access h) mobilna telefonija i) modulacija j) BMC protokoli k) PDCP protokoli l) priročniki

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 25646853

  321.
  RUSSER, Peter, 1943-
          Electromagnetics, microwave circuit, and antenna design for communications engineering / Peter Russer. - Boston ; London : Artech House, 2003. - XII, 424 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Artech House antennas and propagation library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-580-53-532-1 (vezano)
  a) Electromagnetic fields b) Radio waves c) elektrotehnika d) komunikacije e) telekomunikacijski sistemi f) elektromagnetizrm g) Tellegenov teorem h) prenosne linije i) enačbe prenosnih linij j) resonatorji k) resonančna vezja l) mikrovalovna vezja m) antene n) pregledno delo

  621.39.029.6
  COBISS.SI-ID 26897413

  322.
  SKLAR, Bernard, 1927-
          Digital communications : fundamentals and applications / Bernard Sklar. - 2nd ed., reprinted with corrections. - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2003. - XXIV, 1079 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-084788-7
  a) elektrotehnika b) digitalne komunikacije c) signali d) modulacija e) demodulacija f) analize komunikacijskih povezav g) kodiranje kanalov h) sinhronizacija i) dostopnost j) kodiranje virov k) pregledno delo

  621.39+004.7
  COBISS.SI-ID 26970373


  621.6 STROJI IN NAPRAVE ZA TRANSPORT IN SKLADISCENJE PLINOV, KAPLJEVIN IN SIPKIH MAT.


  323.
  BURGESS, William A.
          Ventilation for control of the work environment / William A. Burgess, Michael J. Ellenbecker, Robert D. Treitman. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2004. - XVI, 424 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-09532-X (vezano)
  a) prezračevanje b) industrijska ventilacija c) odsesavanje d) zračni tok e) meritve tokov f) merilne metode g) mehanika fluidov h) odsesovalne naprave i) konstrukcije ventilatorjev j) prezračevalni sistemi k) načtrovanje sistemov l) čistilni sistemi m) prezračevanje delovnih mest n) kemijski laboratoriji o) pregledno delo

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 26476037


  621.7 OBLIKOVANJE BREZ ODREZOVANJA.


  324.
  FISCHER, Bryan R.
          Mechanical tolerance stackup and analysis / Bryan R. Fischer. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - VIII, 444 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 175)

  Kazalo
  ISBN 0-8247-5379-8 (vezano)
  a) Tolerance (Engineering) b) strojništvo c) tolerance mer d) preverjanje toleranc e) metoda statističnih toleranc f) načrtovanje toleranc g) specifikacija toleranc h) geometrično dimenzioniranje i) konstruiranje j) izračun toleranc k) pregledno delo

  621.7
  COBISS.SI-ID 26058245

  325.
          HANDBUCH der Temperierung mittels flüssiger Medien / Autoren, Aebi A. ... [et al.]. - 6. Aufl. - Heidelberg : Hüthig, 2001. - 232 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. - (Plastpraxis ; 11)

  Kazalo
  ISBN 3-7785-2623-5 (broš.) ISBN 3-7785-3024-0 (Reglopas)
  a) strojništvo b) temperiranje c) temperirane naprave d) segrevanje e) hlajenje f) regulacija temperature g) temperiranje orodij h) segrevanje orodij i) deli naprav j) mediji k) voda l) olja m) temperiranje utopov n) predelava polimerov o) opomniki p) pregledno delo

  621.7
  COBISS.SI-ID 24986373

  326.
          SOFTWARE solutions for rapid prototyping / edited by I. Gibson. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 2002. - XIII, 380 str. : ilustr. ; 25 cm + [4] str. uvezanih pril.

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86058-360-1 (vezano)
  a) Rapid prototyping b) CAD/CAM systems c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) izdelava prototipov f) modeliranje g) hitra izdelava prototipov h) software i) programiranje j) sistemi baz podatkov k) sistemi odločanja l) vzvratno inženirstvo m) navidezna resničnost n) Benchmarking o) CAD-CAM sistemi p) pregledno delo

  621.7
  COBISS.SI-ID 25247237


  621.8 PRENOS SILE. DVIGALA. STROJNI ELEMENTI. IND. ROBOTI.


  327.
  SEHERR-Thoss, Hans Christoph, grof, 1918-
          Gelenke und Gelenkwellen : Berechnung, Gestaltung, Anwendungen / H.-Ch. Graf v. Seherr-Thoss, F. Schmelz, E. Aucktor. - 2., erweiterte Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XXVI, 339 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 3-540-41759-1
  a) strojništvo b) strojni elementi c) členkasta gonila d) vrste e) členki f) zglobi g) gredne vezi h) kardan i) izračuni j) konstrukcije k) uporaba l) pogoni strojev m) kmetijski stroji n) pogoni avtomobilov o) pogoni vozil p) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 25345029

  328.
          SURFACE modification and mechanisms : friction, stress, and reaction engineering / edited by George E. Totten, Hong Liang. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - IX, 756 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4872-7 (vezano)
  a) Strains and stresses b) Friction c) Chemical engineering d) tribologija e) tribokemija f) trenje g) obraba h) procesi obrabe i) elektrokemični procesi j) struktura površin k) spremembe struktur l) površinske spremembe m) obdelava površin n) toplotne obdelave o) zaostale napetosti p) temperaturna polja q) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 26115333

  329.
  WEIDEMANN, Hans-Jürgen
          Schwingungsanalyse in der Antriebstechnik / Hans-Jürgen Weidemann. - Berlin [etc.] : Springer, 2003. - XIV, 258 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija: str. 247-253. - Kazalo
  ISBN 3-540-42010-X
  a) strojništvo b) pogonska tehnika c) strojni elementi d) nihanja e) vibracije f) gredi g) ležaji h) zobniška gonila i) izračuni vibracij j) nadzor vibracij k) diagnostika l) primeri m) ladijski motorji n) turbine o) planetna gonila p) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 25344773


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  330.
          BUCKLING of thin metal shells / [edited by] J.G. Teng and J.M. Rotter. - London ; New York : Spon Press, 2004. - XXIII, 493 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-419-24190-6
  a) Metals b) Buckling (Mechanics) c) Thin-walled structures d) gradbeništvo e) statika f) kovinske lupine g) cilindri h) upogib i) obremenitve j) analize k) rezervoarji l) silosi m) valji n) stolpi o) cevi

  624.04
  COBISS.SI-ID 52177153

  331.
          DBV-Merkblatt-Sammlung : Merkblätter, Sachstandberichte / Deutscher Beton-Verein. - Wiesbaden : DBV, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl. - Posamezni sn. v mapi
  a) gradbeništvo b) DBV c) standardi d) regulativa e) beton f) predpisi g) razpoke h) opaži i) podvodni beton j) kakovost k) nega betona l) armiran beton m) poroznost n) armiranje

  624
  COBISS.SI-ID 26374661

  332.
          HANDBOOK of structural engineering / edited by Wai-Fah Chen, Eric M. Lui. - 2nd ed. - Boca Raton ; New York : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1569-7 (vezano)
  a) Structural engineering b) gradbeništvo c) gradbene konstrukcije d) analize konstrukcij e) statika f) izračuni konstrukcij g) elementi konstrukcij h) obremenitve i) metoda končnih elementov j) matrična algebra k) jeklene konstrukcije l) betonske konstrukcije m) sestavljene konstrukcije n) mostovi o) temeljenje p) priročniki

  624.04
  COBISS.SI-ID 26844677


  625 TEHNIKA PROMETNIH POTI. GRADNJA ŽELEZNIC CEST IN POTOV.


  333.
  AMERICAN Association of State Highway and Transportation Officials
          A policy on geometric design of highways and streets : 2001 / American Association of State Highway and Transportation Officials. - 4th ed., 2nd printing. - Washington : American Association of State Highway and Transportation Officials, cop. 2001. - XLII, 905 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www. transportation.org/download/GreenBo okErrata.pdf. - V uvodu: "This second printing of the fourth edition ... incorporates the revisions that were approved by the Task Force on Geometric Design during the meeting of July 2002". - Posameznim prispevkom sledi bibliografija. - Kazalo
  ISBN 1-56051-156-7 (broš.)
  a) Roads - United States - Design and construction b) gradbeništvo c) nizke zgradbe d) načrtovanje e) ceste f) avtomobilske ceste g) tipološka razvrstitev h) kriteriji načrtovanja i) elementi j) normativi k) vzdolžni profil l) avtoceste m) lokalne ceste n) ulica o) podeželske ceste p) križišča

  625.7/.8
  COBISS.SI-ID 1929313


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  334.
  STEPHENSON, David, 1943-
          Water resources management / David Stephenson. - Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, cop. 2003. - XII, 322 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-5809-573-8
  a) Water-supply - Management b) Water resources development c) ekologija d) optimizacija e) vodni viri f) upravljanje z vodnimi viri g) suše h) poplave i) hudourniki j) meteorna voda k) podtalnica l) kvaliteta vode m) preskrba z vodo n) jezovi o) cevovodi p) ekonomika q) računalniško modeliranje

  556.18+628.1
  COBISS.SI-ID 25821189

  335.
  WILLIAMS, Paul T.
          Waste treatment and disposal / Paul T. Williams. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - X, 380 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84912-6 (vezano) ISBN 0-470-84913-4 (broš.)
  a) Refuse and refuse disposal - Great Britain b) Refuse and refuse disposal - Government policy - Great Britain c) ekologija d) ravnanje z odpadki e) zbiranje odpadkov f) transport g) predelava h) recikliranje i) odlagališča j) sežiganje odpadkov k) piroliza l) kompostiranje m) anaerobno čiščenje n) integrirano ravnanje z odpadki o) ekološka politika

  628.4
  628.4.03
  COBISS.SI-ID 18954535


  629 TEHNIKA VOZIL.


  336.
          AIR strike / [by the editors of Time-Life Books]. - London : Time-Life, 2004. - 159 str. : ilustr. ; 29 cm. - (The new face of war)

  Avtor naveden na ov. - Bibliografija: str. 154-157. - Kazalo
  ISBN 1-84447-224-8 (vezano)
  a) Air-to-surface missiles b) Eagle (Jet fighter plane) c) Air warfare d) vojna tehnika e) vojaškaletala f) bojna letala g) bombniki h) nočni napadi i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26703621

  337.
          AIRCRAFT general knowledge. 1, Airframes & systems. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 2)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-01-X (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) letalstvo f) učenje pilotiranja g) konstrukcije letal h) sestavni deli letala i) podvozja letal j) hidravlika k) pilotiranje l) varnostna oprema m) gorivni sistemi n) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26607877

  338.
          AIRCRAFT general knowledge. 2, Electrics & electronics. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 3)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-02-8 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) letalstvo f) učenje pilotiranja g) elektrika h) elektronika i) električni tokokrogi j) enosmerni tok k) izmenični tok l) sestavni deli letala m) električni elementi n) elektronski elementi o) radijski valovi p) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26608133

  339.
          AIRCRAFT general knowledge. 3, Powerplant. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 4)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-03-6 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) letalstvo f) učenje pilotiranja g) letalski motorji h) motorji z notranjim izgorevanjem i) batni motorji j) plinske turbine k) delovanje motorjev l) principi delovanja m) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26608389

  340.
          AIRCRAFT general knowledge. 4, Instrumentation. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 5)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-04-4 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) letalstvo f) učenje pilotiranja g) letalski instrumenti h) opozorilni sistemi i) avtomatski piloti j) nadzorovanje motorja k) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26608645

  341.
  APOSTOLO, Giorgio
          The Savoia Marchetti S. M. 81 / [by Giorgio Apostolo]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 14, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 146)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Savoia-Marchetti airplanes b) Spain - History - Civil War, 1936-1939. c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bombniki f) Savoia Marchetti g) S.M.81 h) razvoj i) osnovni podatki j) 1937-1944 k) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26450949

  342.
  BARFIELD, Norman
          Vickers Wellesley variants / by Norman Barfield. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1973. - Str. 73-96 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 256)

  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) Vickers Wellesly f) razvoj g) uporaba h) pregledno delo

  629.73
  COBISS.SI-ID 26485253

  343.
          The BEST of Paul Matt. Vol. 1, A collection from the historical aviation albums / edited by Alan Abel ; coordinated by Drina Welch Abel ; cover illustration and graphic design by Jane A. Walters. - 1st ed. - Terre Haute : SunShine House, cop. 1988. - VII, 88 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Na nasl. str.: Aeronca
  ISBN 0-943691-02-8 (zv. 1)
  a) Aeronca airplanes - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) mala letala f) Aeronca g) zgodovinski pregled

  629.73Aeronca
  COBISS.SI-ID 26478085

  344.
  BIRCH, Thomas Wesley, 1933-
          Manual drivetrains and axles / Tom Birch, Chuck Rockwood. - 4th ed. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson/Prentice Hall, 2005. - X, 515 str. : ilustr., načrti ; 28 cm. - (Prentice Hall multimedia series in automoto technology)

  Kazalo
  - - Manual drive trains and axles [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  - - Worktext for manual drivetrains and axles. - V, 136 str. : ilustr., načrti ; 28 cm
  ISBN 0-13-118488-1 ISBN 0-13-112918-X (pril.)
  a) Automobiles - Power trains b) Automobiles - Axles c) strojništvo d) avtomobili e) pogoni avtomobilov f) pogoni vozil g) strojni elementi h) avtomobilski menjalniki i) avtomobilske sklopke j) pogonske gredi k) popravila avtomobila l) diagnostika m) orodje n) avtomobilska elektronika o) učbeniki za srednje šole

  629.3
  COBISS.SI-ID 26109701

  345.
  BIRDSALL, Steve
          The B-17 Flying Fortress / by Steve Birdsall ; scale drawings, Richard Groh. - 14th printing. - New York : Arco Publishing, cop. 1965. - [56] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Famous aircraft series)

  a) B-17 bomber b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bombniki e) B-17 f) razvoj g) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26483973

  346.
  BIRDSALL, Steve
          The B-24 Liberator / by Steve Birdsall. - New York : Arco Publishing, cop. 1968. - 63 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Famous aircraft series)

  Na nasl. str.: "A Len Morgan book"
  ISBN 0-668-01695-7
  a) B-24 bomber b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bombniki e) liberator f) B-24 g) razvoj h) uporaba i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26484485

  347.
  BOTQUIN, Gaston
          The Morane Saulnier 406 / [by Gaston Botquin]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 147)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Aeroplanes Morane-Saulnier b) Fighter planes - France c) Airplanes, Military - France d) World War, 1939-1945 - Aerial operations, French e) vojna tehnika f) vojaška letala g) bojna letala h) razvoj i) osnovni podatki j) 1939-1945 k) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26450693

  348.
  BRAMSON, Alan
          Piloten Handbuch / Alan Bramson. - 7. Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, 2002. - 238 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Be a better pilot. - Kazalo
  ISBN 3-87943-987-7
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) upravljanje letal f) tehnika letenja g) tehnika pilotiranja h) učenje letenja i) preprečevanje nesreč j) napake k) pregledno delo

  629.7
  COBISS.SI-ID 26432005

  349.
  BRANDLY, Raymond H.
          Waco aircraft production : 1923-1942 / produced by Raymond H. Brandly ; edited by Bonnie Jean Borisch. - 2nd ed. - Troy : The Waco Aircraft, cop. 1986. - 120 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Ov. nasl.: Waco airplanes
  ISBN 0-9602734-5-X (broš.)
  a) Waco Aircraft Company b) Advance Aircraft Company c) Waco airplanes - History d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronaavtika g) Waco letala h) zgodovinski pregled i) 1923-1942 j) vrste letal k) kratki opisi l) pregledno delo

  629.7"1923/1942"
  COBISS.SI-ID 26475781

  350.
  BRINDLEY, John F.
          Nakajima Ki-44 Shoki ('Tojo') / by John F. Brindley. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1973. - Str. 49-72 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 255)

  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) bojnaletala e) Nakajima Ki-44 Shoki f) razvoj g) Japonska h) pregledno delo

  629.73
  COBISS.SI-ID 26484997

  351.
  BROWN, David, 1938-2001
          Fairey Fulmar Mks I & II / by David Brown. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1973. - Str. 25-48 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 254)

  a) strojništvo b) tehnikavozil c) aeronavtika d) letala e) Fulmar Mk f) razvoj g) vrste letal h) pregledno delo

  629.73
  COBISS.SI-ID 26459397

  352.
          CARRIER warfare / [by the editors of Time-Life Books]. - London : Time-Life, 2004. - 196 str. : ilustr. ; 29 cm. - (The new face of war)

  Avtor naveden na ov. - Bibliografija: str. 154-156. - Kazalo
  ISBN 1-84447-221-3 (vezano)
  a) Aircraft carriers b) Aeronautics, Military c) vojna tehnika d) vojaškaletala e) bojna letala f) novosti g) nove tehnikebojevanja h) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26703365

  353.
  COCHRANE, Dorothy
          The aviation careers of Igor Sikorsky / Dorothy Cochrane, Von Hardesty, Russell Lee. - Seattle ; London : National Air and Space Museum, 1989. - 207 str. : ilustr. ; 29 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 200-205. - Kazalo
  ISBN 0-295-96916-0
  a) Sikorsky, Igor Ivan (1889-1972) - Exhibitions b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letala f) zgodovinski pregled g) 1889-1957 h) avtobiografija i) Sikorsky, Igor Ivan

  629.73(091)
  COBISS.SI-ID 26478853

  354.
          The COMMONWEALTH Wirraway / compiled by Profile Publications research staff. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 9, [3] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 154)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Wirraway (Training plane) b) Airplanes, Military - Australia c) vojna tehnika d) vojaška letala e) šolska letala f) Wirraway g) Avstralija h) razvoj i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26456581

  355.
  COWIN, Hugh W.
          The Junkers monoplanes / [by Hugh Cowin]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 187)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Junkers airplanes b) Airplanes, Military - Germany c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) Junkers J g) razvoj h) osnovni podatki i) 1. svetovna vojna j) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26449157

  356.
  CYNK, Jerzy B.
          The P. Z. L. P-24 / [J. B. Cynk]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 170)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) PZL aircraft b) Airplanes, Military - Poland c) Fighter planes d) World War, 1939-1945 - Aerial operations e) vojna tehnika f) vojaška letala g) bombniki h) razvoj i) osnovni podatki j) 1938-1945 k) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26443269

  357.
  DANEL, Raymond
          The Lioré et Olivier Le0 45 series / [by Raymond Danel]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 14, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 173)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Bombers - France b) Airplanes, Military - France c) World War, 1939-1945 - Aerial operations, French d) vojna tehnika e) vojaška letala f) bombniki g) Le0 45 serija h) razvoj i) osnovni podatki j) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26444037

  358.
  DOLL, Thomas E.
          The Douglas TBD Devastator / [Thomas E. Doll]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 6, [6] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 171)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Devastator (Torpedo-bomber) b) Airplanes, Military - United States c) Douglas airplanes d) World War, 1939-1945 - Aerial operations, American e) vojna tehnika f) vojaška letala g) bombniki h) Douglas i) TBD Devastator j) razvoj k) osnovni podatki

  623.746
  COBISS.SI-ID 26443525

  359.
  EVERS, Heinrich
          Ratna brodogradnja / H. Evers. - Zagreb : Brodarski naučni institut, 1951. - VII, 445 str. : ilustr. ; 25 cm + pril.

  Prevod dela: Kriegsschiffbau. - Kazalo
  a) vojna tehnika b) vojna mornarica c) gradnja vojnih ladij d) projektiranje e) trdnost ladijskega trupa f) zaščitne naprave g) stabilnost h) podmornice i) pregledno delo

  623.821
  COBISS.SI-ID 652387

  360.
          FLIGHT performance & planning. 1. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 6)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-05-2 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) učenje pilotiranja f) obremenitve g) uravnoteženje mas h) principi letenja i) pristajanje j) tehnike vzleta k) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26608901

  361.
          FLIGHT performance & planning. 2, Flight planning & monitoring. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 7)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-06-0 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) učenje pilotiranja f) letenje g) načrtovanje poleta h) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26609157

  362.
          FLUGZEUG-Typenbuch : von 1944 / herausgegeben von Helmut Schneider. - Hollfeld : J. Beyer Verlag, 1984. - 428 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Ov. nasl.: Flugyeug-Typenbuch : Handbuch der deutschen Luftfahrt- und Zubehör-Industrie
  ISBN 3-88805-051-0
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) motorna letala e) jadralna letala f) vrste g) krajši opisi h) Nemčija

  629.73(430)
  COBISS.SI-ID 26475269

  363.
  FRANCILLON, René J.
          The Commonwealth Boomerang / [by Rene J. Francillon]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 178)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Fighter planes - Australia b) World War, 1939-1945 - Aerial operations, Australian c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) Commonwealth CA serija g) Boomerang h) Avstralija i) razvoj j) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26446597

  364.
  FRANCILLON, René J.
          The Mitsubishi A6M3 Zero-Sen ("Hamp") / [by Rene J. Francillon]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 8, [4] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 190)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Zero (Fighter planes) b) Mitsubishi airplanes c) World War, 1939-1945 - Aerial operations, Japanese d) vojna tehnika e) vojaška letala f) bojna letala g) Mitsubishi h) A6M3 i) Hamp j) Zero-Sen k) razvoj l) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26449669

  365.
  FRANCILLON, René J.
          The Mitsubishi Ki-21 / [by Rene J. Francillon]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 14, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 172)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Bombers - Japan b) Airplanes, Military - Japan c) Mitsubishi airplanes d) Sino-Japanese Conflict, 1937-1945 - Aerial operations, Japanese e) World War, 1939-1945 - Aerial operations, Japanese f) vojna tehnika g) vojaška letala h) bojna letala i) Mitsubishi j) Ki-21 k) razvoj l) osnovni podatki m) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26443781

  366.
  HADDOW, George William
          The Phönix Scout / [by George Haddow]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 175)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Fighter planes - Austria b) Airplanes, Military - Austria c) World War, 1914-1918 - Aerial operations, Austrian d) vojna tehnika e) vojaška letala f) bojna letala g) Phönix h) Scout letala i) razvoj j) 1914-1918 k) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26445317

  367.
          HANDBOOK of automotive power electronics and motor drives / edited by Ali Emadi. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - XXIV, 704 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Electrical and computer engineering ; 125)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2361-9 (vezano)
  a) Automobiles - Electronic equipment b) Power electronics c) Electric motors d) Electric driving e) strojništvo f) tehnika vozil g) avtomobili h) električni i) hibridni j) električni motorji k) elektronska oprema l) polprevodniške naprave m) senzorji n) električni pretvorniki o) priročniki

  629.3-837
  COBISS.SI-ID 26842373

  368.
  HANNAH, Donald
          The Avro York / [by Donald Hannah]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 14, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 168)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Avro airplanes b) Transport planes - Great Britain c) vojna tehnika d) vojaška letala e) transportna letala f) Avro g) York h) razvoj i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26444805

  369.
  HOWE, Denis
          Aircraft loading and structural layout / Denis Howe. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, cop. 2004. - XXXII, 591 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Aerospace series)

  Kazalo
  ISBN 1-86058-432-2 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalstvo e) letala f) konstrukcija letal g) načrtovanje letal h) aerodinamika i) obremenitve konstrukcij j) vrste obremenitev k) porazdelitev obremenitev l) analize obremenitev m) materiali n) primeri o) pregledno delo

  629.7
  COBISS.SI-ID 25863429

  370.
          HUMAN performance & limitations. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 8)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-07-9 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) letalstvo f) učenje pilotiranja g) vplivi letenja h) vplivi na človeka i) vplivi človeka j) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26609413

  371.
  ISHOVEN, Armand van
          Udet (BFW) U-12 Flamingo variants / by Armand van Ishoven. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1973. - Str. 97-120 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 257)

  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) konstrukcija letal f) Udet, Ernst g) U-12 Flamingo h) razvoj letala i) pregledno delo

  629.73
  COBISS.SI-ID 26485509

  372.
  JOHNSEN, Frederick A.
          Thundering peacemaker : the B-36 story in words and pictures / by Frederick A. Johnsen. - Tacoma : Bomber Books, cop. 1978. - 29 str. : ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl.
  a) B-36 bomber b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bombniki e) B-36 f) razvoj g) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26484229

  373.
  KLAAUW, B. van der
          The Fokker T. VIII / [by B. van der Klaauw]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 9, [3] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 176)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Airplanes, Military - Netherlands b) Fokker airplanes c) World War, 1939-1945 - Aerial operations d) vojna tehnika e) vojaška letala f) hidroplani g) bombniki h) Fokker T.VIII-W i) razvoj j) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26445573

  374.
  MASON, Francis K.
          The Hawker Hunter two-seaters / [by Francis K. Mason]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 14, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 167)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Hunter (Turbojet fighter planes) b) Hawker airplanes c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) dvosedežna letala g) Hawer Hunter h) razvoj i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26444293

  375.
  MITCHELL, Kent A.
          Fairchild aircraft : 1926-1987 / Kent A. Mitchell. - Santa Ana : Narkiewicz//Thompson, cop. 1997. - 184 str. : ilustr. ; 22 x 29 cm

  Bibliografija: str. 183-184
  ISBN 0-913322-04-0
  a) Fairchild aircraft - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) Fairchild letala f) zgodovinski pregled g) 1926-1987 h) modeli i) skice j) kratki opisi k) pregledno delo

  629.7"1926/1987"
  COBISS.SI-ID 26478341

  376.
  MOYES, Philip J. R.
          The Westland Whirlwind / [by Philip J. R. Moyes]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 191)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Fighter planes - Great Britain b) Westland airplanes c) World War, 1939-1945 - Aerial operations, British d) vojna tehnika e) vojaška letala f) bojna letala g) dvomotorna letala h) Westland i) Whirlwind serija j) razvoj k) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26449925

  377.
  MUNSON, Kenneth
          The Sud Caravelle 3 & 6 / [by Kenneth G. Munson]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 14, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 180)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Sud-aviation (Firm) b) Caravelle (Jet transports) c) strojništvo d) tehnika vozil e) reaktivna letala f) potniška letala g) Caravelle 3 h) Caravelle 6 i) razvoj j) osnovni podatki k) pregledno delo

  629.7Caravelle
  COBISS.SI-ID 26447621

  378.
          OPERATIONAL procedures. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 12)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-11-7 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) letalstvo f) učenje pilotiranja g) letalsko pravo h) pravila letenja i) operativne procedure j) ICAO-International Civil Aviation Organisation k) JAR-Joint Aviation Authorities l) MNPS-Maximum Navigation Performance Specifications m) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26610437

  379.
  PEACOCK, Lindsay T.
          Convair B-58 Hustler : [and variants] / compiled by Lindsay Peacock ; drawings by Mike Keep. - Amersham : Aviation news : Sky books press, 1978. - 19 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 pril. - (Warpaint series ; no. 4)

  Dodatek k nasl. z ov.
  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) Convair e) B-58Hustler f) razvoj g) pregledno delo

  632.746
  COBISS.SI-ID 26483461

  380.
  PEPERELL, Roger W.
          Piper aircraft and their forerunners / Roger W. Peperell and Colin M. Smith. - Tonbridge : Air-Britain (Historians), cop. 1987. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85130-149-5 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) Piper letala e) vrste f) razvoj g) tehnični podatki h) pregledno delo

  629.73Piper
  COBISS.SI-ID 26471173

  381.
  PHILLIPS, Edward H.
          Beechcraft : staggerwing to starship : an illustrated history / Edward H. Phillips. - 1st ed. - Eagan : Flying Books, cop. 1987. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-911139-06-0
  a) Aeronautics - History b) Beechcraft (Airplanes) c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) enomotorna letala g) Beechraft letala h) modeli letal i) zgodovinski pregled j) pregledno delo

  629.735
  COBISS.SI-ID 26476549

  382.
  PHILLIPS, Edward H.
          Wings of Cessna : Model 120 to the Citation III / Edward H. Phillips. - 1st ed. - Eagan : Flying Books, cop. 1986. - 95 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-911139-05-2
  a) Cessna aircraft b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) Cessna f) zgodovinski pregled g) 1946-1986 h) modeli i) pregledno delo

  629.7"1946/1986"
  COBISS.SI-ID 26478597

  383.
          PRINCIPLES of flight. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 13)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-12-5 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) letalstvo f) učenje pilotiranja g) aerodinamika h) osnove letenja i) principi letenja j) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26610693

  384.
          REFERENCE material. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 15)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-14-1 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalski promet e) letalstvo f) učenje pilotiranja g) reference h) učni programi i) izpiti j) operativne procedure k) JAR-Joint Aviation Authorities l) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 26611205

  385.
  ROBERTSON, Bruce
          Aviation enthusiasts' data book / Bruce Robertson. - Cambridge : P. Stephens, 1982. - 153 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Bibliografija: str. 130-133. - Kazalo
  ISBN 0-85059-500-2 (vezano)
  a) Aeronautics b) letalstvo c) zgodovinski pregled d) razvoj letalstva e) civilno letalstvo f) vojaško letalstvo g) letalska industrija h) oznake i) organizacija j) letalski motorji k) zračne ladje l) pregledno delo

  629.7
  COBISS.SI-ID 26435333

  386.
  ROBINSON, Douglas Hill, 1918-
          The B-58 Hustler / by Douglas H. Robinson ; scale drawings, Richard Groh. - New York : Arco Publishing, cop. 1967. - 63 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Famous aircraft series)

  a) B-58 bomber b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bombniki e) B-58 f) Hustler g) razvoj h) pregeldno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26483717

  387.
  SENTIĆ, A.
          Problemi otpora i propulzije brodova / A. Sentić i M. Fancev. - Zagreb : Brodogradnja, 1956. - XIV, 470, P 86 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm + pril.

  Kazalo
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) ladjedelništvo d) vodni tokovi e) vgrezna površina f) trenje ladje g) upornost ladje h) propulzija ladje i) geometrija ladijskega vijaka j) delovanje propelerja naloge k) učbeniki za visoke šole

  629.5
  COBISS.SI-ID 26479109

  388.
  SHORES, Christopher F.
          Lockheed Hudson Mks I to VI / by Christopher F. Shores. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1973. - Str. 153-176 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 253)

  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) bojna letala e) Hudson Mk f) razvoj g) vrste letal h) pregledno delo

  629.73:623.746
  COBISS.SI-ID 26484741

  389.
  SIMIČ, Slobodan, 1955-
          Z vetrom in vesli : tradicionalna lesena plovila naše obale / Slobodan Simič - Sime. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 (Ljubljana : Schwarz). - 102 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

  Bibliografija: str. 95
  ISBN 86-365-0597-6
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) lesena plovila d) priobalna plovila e) obalna plovila f) gradnja g) opisi plovil h) Slovenija i) pregledno delo

  629.5-035.3(497.4)
  COBISS.SI-ID 221213184

  390.
  SMITH, John Richard
          The Messerschmitt Me 210/410 series / [by J. Richard Smith]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 9, [3] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 161)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Messerschmitt 210 (Fighter planes) b) Messerschmitt 410 (Fighter planes) c) Airplanes, Military - Germany d) World War, 1939-1945 - Aerial operations, German e) vojna tehnika f) vojaška letala g) bojna letala h) Messerschmitt Me 210 i) Messerschmitt Me 410 j) razvoj k) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26453509

  391.
          SPACE mission analysis and design / edited by James R. Wertz and Wiley J. Larson. - 3rd ed., 5th printing. - El Segundo : Microcosm Press ; Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2003. - XIX, 976 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Space technology library ; vol. 8)

  Na platnici: SMAD III. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5901-1 (vezano) ISBN 1-881883-10-8 (broš.)
  a) Space flight - Planning b) Space vehicles - Design and construction c) strojništvo d) vesoljska tehnika e) tehnika vozil f) astronavtika g) astrodinamika h) raziskovanje vesolja i) vesoljska potovanja j) planiranje potovanja k) evalvacija l) določanje zahtev m) vesoljska vozila n) konstruiranje o) načrtovanje p) podsistemi q) izdelava r) preskušanje s) zemeljske postaje t) računalniki u) pogoni v) lansirne naprave w) stroški x) pregledno delo

  629
  COBISS.SI-ID 26243333

  392.
  WAGNER, William, 1909-
          Ryan Broughams and their builders / by William Wagner. - Temple City : Historical Aviation Album, cop. 1974. - 98 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Historical Aviation Album series)

  Kazalo
  ISBN 0-911852-76-X
  a) Ryan, Tubal Claude (1898-) b) Ryan Aeronautical Company c) Ryan Brougham (Airplane) d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) Brougham letala h) zgodovinski pregled

  629.73(091)
  COBISS.SI-ID 26476293

  393.
  WINDROW, Martin
          The Messerschmitt Bf109F / [by Martin C. Windrow]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 14, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 184)

  Ov. nasl.:The Messerschmitt Bf 109F. - Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Messerschmitt 109 (Fighter planes) b) Fighter planes - Germany c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) Messerschmitt Bf 109F g) razvoj h) osnovni podatki i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26448389


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  394.
  GERRITSEN, Henk
          Dream plants : for the natural garden / Henk Gerritsen and Piet Oudolf. - Reprinted. - Portland : Timber Press, 2001. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: Méér Droomplanten. - Bibliografija: str. 144. - Kazalo
  ISBN 0-88192-493-8 (vezano)
  a) Plants, Ornamental b) Plants, Ornamental - Pictorial works c) Natural gardens d) Plantes d'ornement e) Plantes d'ornements - Ouvrages illustrés f) Jardins naturels g) botanika h) vrtnarstvo i) urejanje vrtov j) vrste rastlin k) okrasne rastline l) trave m) praproti n) čebulnice o) grmovnice p) enoletnice q) dvoletnice r) trajnice

  635.92
  COBISS.SI-ID 26847237

  395.
  GLATTSTEIN, Judy, 1942-
          Bulbs for garden habitats / by Judy Glattstein. - Portland ; Cambridge : Timber Press, cop. 2005. - 296 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0418/2004012 746.html. - Kazalo
  ISBN 0-88192-693-0 (vezano)
  a) Bulbs - United States b) Bulbs - Habitat - United States c) botanika d) vrtnarstvo e) urejanje vrtov f) tematski vrtovi g) geofiti h) okrasne čebulnice i) vrste rastlin

  635.073
  COBISS.SI-ID 26630661

  396.
  KINGSBURY, Noël
          Gardens by design / Noel Kingsbury ; photography by Nicola Browne ; [foreword by Penelope Hobhouse]. - Portland : Timber Press, 2005. - 224 str. : ilustr. ; 29 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 218. - Kazalo
  ISBN 0881927414
  a) Gardens - Design b) krajinska arhitektura c) vrtnarstvo d) urejanje vrtov e) načrtovanje f) zasaditev g) izbira rastlin

  635.9:712.2/.7
  COBISS.SI-ID 26848517

  397.
  KINGSBURY, Noël
          Natural gardening in small spaces / Noël Kingsbury. - Portland : Timber Press, 2003. - 176 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 174. - Kazalo
  ISBN 0-88192-564-0 (vezano)
  a) Natural landscaping b) Gardening to attract wildlife c) botanika d) vrtnarstvo e) urejanje vrtov f) tematski vrtovi g) mali vrtovi h) sonaravno vrtnarjenje

  635.9
  COBISS.SI-ID 26848005

  398.
  OUDOLF, Piet
          Designing with plants / Piet Oudolf with Noël Kingsbury. - Reprinted. - Portland : Timber Press, 2000. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88192-437-7 (vezano)
  a) Plants, Ornamental b) Gardens - Design c) Landscape gardening d) botanika e) vrtnarstvo f) urejanje vrtov g) izbira rastlin h) oblike i) barve

  635.9
  COBISS.SI-ID 27042053

  399.
  OUDOLF, Piet
          Planting the natural garden / Piet Oudolf, Henk Gerritsen. - Reprinted. - Portland : Timber Press, 2005. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: Droomplanten. - Bibliografija: str. 138. - Kazalo
  ISBN 0-88192-606-X (vezano)
  a) Plants, Ornamental b) Plants, Ornamental - Pictorial works c) Natural gardens d) botanika e) vrtnarstvo f) urejanje vrtov g) izbira rastlin h) oblika i) barva j) sonaravno vrtnarjenje

  635.9
  COBISS.SI-ID 27042309


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  400.
  STEPHANS, Richard A.
          System safety for the 21st century : the updated and revised edition of System safety 2000 / Richard A. Stephans. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XX, 385 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-44454-5 (vezano)
  a) varnost sistemov b) zanesljivost sistemov c) kompleksni sistemi d) varnostni management e) upravljanje varnosti f) analize varnosti g) upravljanje tveganja h) ugotavljanje rizikov i) tveganje j) človeški faktor k) analitične metode l) FMEA m) FTA n) varnost procesov o) profesionalizem p) pregledno delo

  65.01
  COBISS.SI-ID 26476805


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  401.
  BOOTHROYD, Geoffrey
          Assembly automation and product design / Geoffrey Boothroyd. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - 512 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 66)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-643-6 (vezano)
  a) Assembly-line methods - Automation b) Assembling machines c) proizvodnja d) montaža e) montažne linije f) avtomatizacija montaže g) montažni stroji h) montažni sistemi i) razvoj izdelkov j) konstruiranje k) upoštevanje montaže l) avtomatski dodajalniki m) vibracijski dodajalniki n) roboti o) delovanje sistemov p) učinkovitost sistemov q) ekonomska učinkovitost r) motaža tiskanih vezij s) študija izvedljivosti t) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26842117

  402.
  DEALTRY, T. Richard
          Dynamic SWOT analysis : developer's guide : when looking to the future look for the opportunities and threats and consider your strengths and weaknesses / [Richard Dealtry]. - Birmingham : Dynamic SWOT Associates, cop. 1992. - 1 mapa (118 str.) : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 0-9523007-0-2
  a) Management information systems b) Decision support systems c) organizacija d) upravljanje podjetij e) strateški razvoj f) razvoj strategij g) metode analize h) dinamične analize i) sistemi odločanja j) SWOT analiza k) DSA-Dynamic Situation Analysis l) načrtovanje procesov m) strukture procesov n) upravljanje procesov o) opisi metod p) priročniki

  658
  COBISS.SI-ID 26546181

  403.
  EDOSOMWAN, Johnson Aimie, 1953-
          Integrating productivity and quality management / Johnson Aimie Edosomwan. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel ; Hong Kong : M. Dekker, 1995. - XI, 391 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Industrial engineering ; 19)

  Bibliografija: str. 369-379. - Kazalo
  ISBN 0-8247-9584-9 (vezano)
  a) Industrial productivity - Management b) Quality assurance - Management c) Quality of products - Management d) proizvodnja e) produktivnost f) kakovost g) zagotavljanje kakovosti h) upravljanje kakovosti TQM i) meritve produktivnosti j) statistična analiza podatkov k) SPC-Statistical Process Control l) planiranje kakovosti m) primeri n) QER-Quality Error Removal o) izboljšave kakaovosti p) pregledno delo

  658.562
  COBISS.SI-ID 26046981

  404.
          HANDBOOK of scheduling : algorithms, models, and performance analysis / edited by, Joseph Y-T. Leung. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) ; 26 cm. - (Chapman & Hall/CRC computer & information science series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58488-397-9 (vezano)
  a) razvrščanje procesov b) problemi razvrščanja c) algoritmi razvrščanja d) modeli e) analize f) teeorija kompleksnosti g) operacijske raziskave h) matematika i) teorija strežbe j) organizacija proizvodnje k) proizvodni procesi l) računalništvo m) mreže n) primeri o) iskanje p) priročniki

  658.5
  COBISS.SI-ID 25753093

  405.
  MAROLT, Janez, 1934-
          Management kakovosti / Janez Marolt, Boštjan Gomišček. - Kranj : Moderna organizacija, 2005 ([Medvode] : Fleks). - 574 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 573-574
  ISBN 961-232-174-4
  a) Kvaliteta - Management - Učbeniki za visoke šole b) organizacija poslovanja c) proizvodni sistemi d) upravljanje kakovosti e) vključevanje kakovosti f) TQM g) standardi ISO 9000:2000 h) kakovost storitev i) stroški kakovosti j) zagotavljanje kakovosti k) kontrolne karte l) vzorčno preverjanje m) odličnost n) presoja o) učbeniki za visoke šole

  658.562(075.8)
  65.012(075.8)
  COBISS.SI-ID 218673152

  406.
  RAINEY, David L., 26.2.1946-
          Product innovation : leading change through integrated product development / David L. Rainey. - New York : Cambridge University Press, 2005. - XIV, 625 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 599-604. - Kazalo
  ISBN 0-521-84275-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-84275-4 (ISBN-13)
  a) New products b) Product management c) organizacija proizvodnje d) razvoj e) novi proizvodi f) inovacije g) integriran razvoj proizvodov h) pregledno delo

  658.512.2
  COBISS.SI-ID 26089221


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  407.
          CATALYSIS from A to Z : a concise encyclopedia / edited by Boy Cornils ... [et al.]. - 2nd, completely revised, and enlarged ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XXI, 840 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003279 375.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003279375.html. - Bibliografija na koncu posameznih gesel
  ISBN 3-527-30373-1
  a) Catalysis - Encyclopedias b) kemijska tehnologija c) kemijsko inženirstvo d) kataliza e) katalizatorji f) enciklopedije

  66.097(031)
  COBISS.SI-ID 26282501

  408.
  CORTESE, Dario
          Čaj, čas za zdaj : zeleni čaj, puerh, rooibos, kombuča : zdravilne in druge čarovne lastnosti okusnih napojev / [besedilo in fotografije] Dario Cortese. - Ljubljana : Kmečki glas, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 190 str. : fotogr. ; 23 cm

  O avtorju: str. 190. - Bibliografija: str. 188-189
  ISBN 961-203-277-7
  a) Čaj - Kultura pitja b) Čaj - Zdravilnost c) Kuharski recepti - Čaj d) čaj e) kultura pitja čaja f) vrste čaja g) zeleni čaj h) puerh i) rooibos j) kombuča k) zdravilne lastnosti l) priprava

  663.95/.96:392.86:641.87
  392.86:663.95
  641.87(083.1)
  COBISS.SI-ID 214869760

  409.
  GUPTA, C. K.
          Fluid bed technology in materials processing [Elektronski vir] / C. K. Gupta, D. Sathiyamoorthy. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 1999

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1106/483 2_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-4832-3 (e-knjiga)
  a) fluidizacija b) materiali c) vrtinčnoslojna tehnologija d) fluidizacija e) hidrodinamika f) eksperimentalne metode g) prenos toplote h) prenos mase i) modeli j) aplikacije k) minerali l) kovine m) rude n) praženje o) kalcinacija p) direktna redukcija q) halogeniranje r) jedrska tehnika s) predelava odpadkov t) zmanjševanje onesnaževanja u) predelava odpadkov v) vrtinčnoslojni reaktor w) zvrtinčena plazma x) elektrotermična zvrtinčena plast y) zvrtinčene elektrodne celice z) zvrtinčeni biioreaktorji

  620.1/.2:66-93
  COBISS.SI-ID 26892805

  410.
          HANDBOOK of adhesion / [edited by] D. E. Packham. - 2nd ed. - Chichester : John Wiley, cop. 2005. - LIII, 638 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip052/20040237 27.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-471-80874-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-80874-1 (ISBN-13)
  a) Adhesives - Handbooks, manuals, etc b) Adhesion - Handbooks, manuals, etc c) materiali d) lepila e) lepljenje f) aplikacije g) priročnik

  665.93:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26820613

  411.
          HANDBOOK of mixing technology / EKATO ; [editor, Peter Hentrich]. - Ed. 2000. - Schopfheim : EKATO, 2000. - 208 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 3-00-0052-46-1 (vezano)
  a) Mixing - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) kemijsko inženirstvo d) procesna tehnika e) mešanje f) osnove g) proces mešanja h) reološke lastnosti tekočin i) viskoznost tekočine j) mešalni reaktorji k) mešala l) konstrukcije m) elementi konstrukcij n) tesnenje o) zanesljivost p) varnost q) primeri uporabe r) priročniki

  66
  COBISS.SI-ID 26737669

  412.
  LAZIĆ, Živorad R.
          Design of experiments in chemical engineering : a practical guide / Živorad R. Lazić. - Weinheim : Wiley, cop. 2004. - X, 610 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja
  ISBN 3-527-31142-4 (vezano)
  a) Chemical engineering - Experiments b) kemijska tehnologija c) industrijska proizvodnja d) kemijske tovarne e) avtomatizacija procesov f) optimizacija procesov g) načrtovanje procesov h) matematično modeliranje i) statistične metode j) eksperimentalne metode

  66.02
  COBISS.SI-ID 26988805

  413.
  LEI, Zhigang
          Special distillation processes / Zhigang Lei, Biaohua Chen, Zhongwei Ding. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - IX, 359 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-51648-4 (vezano)
  a) Distillation b) kemijska tehnologija c) destilacije d) ekstrakcija e) azeotropna destilacija f) katalitična destilacija g) adsorbcijska destilacija h) membranska destilacija

  66.048.1
  COBISS.SI-ID 26618117

  414.
  SEIDER, Warren D.
          Product and process design principles : synthesis, analysis, and evaluation / Warren D. Seider, J.D. Seader, Daniel R. Lewin. - 2nd ed. - New York : Wiley, cop. 2004. - XVIII, 802 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  - - Product and process design principles [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM)
  ISBN 0-471-21663-1 ISBN 0-471-45247-5 (hbk.) ISBN 0-471-48324-9 (CD-ROM)
  a) kemijsko procesno inženirstvo b) kemijska tehnologija c) kemični procesi d) procesna tehnika e) kemični proizvodi f) kemični izdelki g) kemični reaktorji h) sinteza i) analiza j) ekonomika k) naloge in vprašanja l) učbeniki

  66.01(035)
  COBISS.SI-ID 8578838

  415.
  VOGEL, G. Herbert
          Process development : from the initial idea to the chemical production plant / G. Herbert Vogel. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XIV, 478 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 427-464. - Kazalo
  ISBN 3-527-31089-4 (vezano)
  a) Chemical processes b) Manufacturing processes c) kemijska tehnologija d) industrijski procesi e) kemijske tovarne f) kemijski procesi g) industrijske naprave h) podatki o procesih i) razvoj proizvodnih procesov j) planiranje k) evalvacija

  66.02
  COBISS.SI-ID 26988549


  669 METALURGIJA.


  416.
  GHOSH, Ahindra
          Secondary steelmaking [Elektronski vir] : principles and applications / Ahindra Ghosh. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2001

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/598/cr02 64_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-0264-1
  a) Steel b) metalurgija c) jeklarstvo d) jekla e) proizvodnja jekel f) obdelave jekel g) termodinamične osnove h) tok fluidov i) mešanje fluidov j) dezoksidacija k) vakuumsko razplinjevanje l) čiste tehnologije m) pregledno delo

  669.18
  COBISS.SI-ID 26860805

  417.
  GUPTA, C. K.
          Extractive metallurgy of rare earths [Elektronski vir] / C. K. Gupta, N. Krishnamurthy. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2005

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1650/tf1 763_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Dopolnjeno: 10.05.2005. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-4153-3340-7 (e-knjiga)
  a) Rare earth metals - Metallurgy b) ekstraktivna metalurgija c) redke zemljine d) metalurgija redkih zemljin e) karakteristike f) lastnosti g) reaktivnost h) viri redkih zemljin i) proizvodnja j) proizvodnji potencial k) obdelave l) rafiniranje kovin m) pregledno delo

  669.053:546.65
  COBISS.SI-ID 26891013

  418.
  ULE, Boris
          Fizikalna metalurgija : rešene naloge / Boris Ule. - Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2004 (Ljubljana : Pleško). - 500 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 499-500
  ISBN 961-91448-1-3
  a) Metalurgija - Vaje za visoke šole b) Materiali - Vaje za visoke šole c) fizikalna metalurgija d) kristalna zgradba kovin e) točkaste napake f) difuzija g) strjevanje h) dislokacije i) mejne površine j) utrjevanje kovin k) fazne spremembe l) lom m) utrujanje n) lezenje o) naloge p) rešitve q) učbeniki za visoke šole

  669(075.8)(076.2)
  620.1/.2(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 217441280


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  419.
  HORNE, D.F.
          Optical production technology. - A. Hilger, 1972

  a) optične priprave b) optična orodja c) optični elementi d) proizvodnja e) obdelave površin f) oblikovanje g) zrcala h) leče i) vlakna j) pregledno delo

  681.7
  COBISS.SI-ID 8053765


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  420.
  CLARKE, Gordon R.
          Practical modern SCADA protocols : DNP3, 60870.5 and related systems / Gordon Clarke, Deon Reynders, Edwin Wright. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - IX, 537 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Engineering instrumentation & control)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5799-5 (broš.)
  a) elektrotehnika b) avtomatsko upravljanje c) SCADA protokoli d) DNP 3 e) IEC 60870-5 f) nadzorni sistemi g) SCADA komunikacije h) porazdeljena omrežja i) daljinsko krmiljenje j) pregledno delo

  681.511
  COBISS.SI-ID 25669893

  421.
  DORF, Richard C.
          Modern control systems / Richard C. Dorf, Robert H. Bishop. - 10th ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2005. - XXV, 881 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0415/2004004 466.html. - Bibliografija: str. 858-869. - Kazalo
  ISBN 0-13-127765-0 ISBN 0-13-145733-0 (vezano)
  a) Feedback control systems b) elektrotehnika c) krmilni sistemi d) matematični modeli e) povratni sistemi f) povratne zanke g) frekvenčni odzivi h) stabilnost i) digitalni sistemi j) pregledno delo

  681.51
  COBISS.SI-ID 9221654

  422.
  IOVINE, John
          PIC robotics : a beginner's guide to robotics projects using the PICmicro / John Iovine. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2004. - XI, 274 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh041/2003070177 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh041/200307017 7.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh041/20 03070177.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-137324-1 (broš.)
  a) Robotics b) Programmable controllers c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) robotika f) robotska inteligenca g) programabilni krmilniki h) EPIC programskaoprema i) mikrokrmilniki j) uporaba k) pregledno delo

  681.5:004
  COBISS.SI-ID 26388485


  681.7 OPTIČNE PRIPRAVE.


  423.
  KAROW, Hank H., 1936-
          Fabrication methods for precision optics / Hank H. Karow. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XIV, 751 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Wiley Series in Pure and Applied Optics)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-70379-6 (broš.)
  a) Optical instruments - Design and construction b) Optical materials c) fina mehanika d) optične priprave e) optični materiali f) optična stekla g) posebna stekla h) optični kristali i) proizvodnja materialov j) obdelava materialov k) interferometri l) sferometrija m) pregledno delo

  681.7
  COBISS.SI-ID 26726917

  424.
  WEBER, Marvin J., 1932-
          Handbook of optical materials [Elektronski vir] / Marvin J. Weber. - El. besedilni podatki. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003. - (The CRC Press laser and optical science and technology series)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/818/3512 _FM.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom
  ISBN 0-8493-3512-4 (elektronska knjiga)
  a) elektrotehnika b) laserska tehnika c) optični materiali d) kristalinični materiali e) stekla f) polimeri g) kovine h) tekočine i) plini j) fizikalne lastnosti materialov k) optične lastnosti l) elektrooptične lastnosti m) uporaba materialov n) optični sistemi o) laserji p) priročniki

  681.7.03.002.54
  COBISS.SI-ID 26892037


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  425.
  BÖTTCHER, Christian
          Geschwindigkeitssensitivität des mechanischen Verhaltens unlegierter Baustähle bei wiederholter Beanspruchung bis in den inelastischen Bereich : experimentelle Untersuchung und Modellierung / Christian Böttcher. - Als Ms. gedr. - Düsseldorf : VDI Verlag, 2002. - IX, 216 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Fortschritt-Berichte VDI. Reihe 5, Grund- und Werkstoffe, Kunststoffe, ISSN 0178-952X ; nr. 654)

  Ov. nasl.: Geschwindigkeitssensitivität von Baustahl. - Bibliografija: str. 204-216
  ISBN 3-18-365405-9
  a) Hochschulschrift b) gradbeništvo c) materiali d) jeklo e) jeklene konstrukcije f) potresne obremenitve g) obnašanje materialov h) poskušanje materialov i) lezenje kovin j) matematični modeli materiala k) primeri izračuna l) pregledno delo

  699.8
  COBISS.SI-ID 24979717

  426.
  COLLING, François
          Holzbau : Grundlagen, Bemessungshilfen : [nach der neuen DIN 1052] / François Colling. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Vieweg, 2004. - XVIII, 302 str. : graf. prikazi, načrti ; 24 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  - - Excel-Bemessung DIN 1052 - neu [Elektronski vir] : Demo-Version 1.0. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-528-02569-7 (broš.)
  a) gradbeništvo b) visoke gradnje c) lesene konstrukcije d) dimenzioniranje e) standardi f) DIN 1052

  69
  COBISS.SI-ID 26661637

  427.
          The COMPLETE guide to ceramic & stone tile : techniques & projects with ceramics, natural stone & mosaics. - Chanhassen : Creative Publishing International, cop. 2003. - 254 str. : ilustr. ; 28 cm

  Na vrhu nasl. str.: "Black & Decker". - Kazalo
  ISBN 1-58923-094-9 (broš.)
  a) Tile laying - Amateurs' manuals b) Tiles - Amateurs' manuals c) gradbeništvo d) izvedbena dela e) arhitektura f) keramične ploščice g) polaganje h) obloga tal i) obloga sten j) popravila k) postopki l) priročniki

  698.7
  COBISS.SI-ID 25401605

  428.
  LANGLEY, Billy C., 1931-
          Fine tuning air conditioning and refrigeration systems / Billy C. Langley. - Lilbrun : Fairmont Press, cop. 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl.: Fine tuning air conditioning & refrigeration systems
  ISBN 0-88173-358-X (broš.) ISBN 0-8247-0921-7 (Dekker)
  a) Air conditioning - Efficiency b) Air conditioning - Maintenance and repair c) Refrigeration and refrigerating machinery - Maintenance and repair d) Air conditioning - Design and construction e) Refrigeration and refrigerating machinery - Design and construction f) strojništvo g) gradbeništvo h) ogrevanje i) hlajenje j) klimatizacija k) klimatske naprave l) ogrevalne naprave m) toplotne črpalke n) prezračevanje o) vzdr\evanje p) nastavljanje q) meritve r) hladilne naprave s) projektiranje t) opomniki u) pregledno delo

  697
  COBISS.SI-ID 26056197

  429.
  WARD, Ray
          Domestic central heating wiring systems and controls / Ray Ward. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - IX, 278 str. : načrti ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6436-3 (vezano)
  a) Electric wiring, Interior b) Dwellings - Heating and ventilation c) strojništvo d) energetika e) gradbeništvo f) ogrevalna tehnika g) centralno ogrevanje h) regulacija gretja i) električne sheme j) kotli k) termostati l) ventili m) pregledno delo

  697
  COBISS.SI-ID 26632965


  7 UMETNOST.


  430.
  ALBERRO, Alexander
          Conceptual art and the politics of publicity / Alexander Alberro. - Cambridge : The MIT Press, 2003. - 236 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 212-223. - Kazalo
  ISBN 0-262-01196-4 (vezano)
  a) Conceptual art - United States b) Art - Marketing c) Electronic books d) umetnost e) konceptualna umrtnost f) teorija g) oglaševanje h) informiranje i) dematerializacija

  7.01
  COBISS.SI-ID 26588933

  431.
  AMBROSE, Gavin
          This end up : original approaches to packaging design / [written by Gavin Ambrose and Paul Harris]. - Mies ; Hove : RotoVision, cop. 2003. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

  Avtorja navedena v kolofonu
  ISBN 2-88046-648-2 (vezano)
  a) Packaging b) Graphic arts c) umetnost d) grafično oblikovanje e) industrijsko oblikovanje f) embalaža g) predstavitve projektov h) primeri

  766
  COBISS.SI-ID 1730670

  432.
  AYNSLEY, Jeremy
          Pioneers of modern graphic design : a complete history / Jeremy Aynsley. - Paperback ed. - London : M. Beazley, cop. 2004. - 256 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 244-247. - Kazalo
  ISBN 1-84000-939-X (broš.)
  a) Graphic arts - History - 20th century. b) Designers c) umetnost d) grafično oblikovanje e) zgodovina f) začetki g) razvoj h) avtorji i) oblikovalci j) biografije k) področja oblikovanja l) umetnostni slogi

  766
  COBISS.SI-ID 26544901

  433.
  BIENALE industrijskega oblikovanja (18 ; 2002 ; Ljubljana)
          [Katalog razstave = Exhibition catalogue] / 18. bienale industrijskega oblikovanja, 1.-30. oktober 2002 = 18th Biennial of Industrial Design - BIO 18, October 1-30, 2002, Ljubljana ; [dokumentacija Lenka Bajželj ... [et al.] ; besedila Tea Petrin ... [et al.] ; prevodi Amidas in Barbara Strnad ; fotografije razstavljalci]. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, 2002 (Ljubljana : Božnar & Partner). - 215 str. : ilustr. ; 30 cm

  Glavni nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Kazalo
  a) Industrijsko oblikovanje - 21.st. - Razstavni katalogi b) umetnost c) arhitektura d) industrijsko oblikovanje e) grafično oblikovanje f) design g) oblikovanje tekstilij h) razstavni katalogi i) Slovenija j) Ljubljana

  7.05:62(474.4)
  658.512.2(100)"20"(064)
  COBISS.SI-ID 120184064

  434.
  BLOOR, Janet
          Rubber! : fun, fashion, fetish / Janet Bloor, John D. Sinclair. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 111 str. : ilustr. ; 21 x 23 cm

  Bibliografija: str. 110
  ISBN 0-500-28490-3
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) guma d) pridobivanje e) uporaba f) zgodovina g) igrače h) uporabni predmeti i) oblačila j) obutev k) sodobni izdelki l) reciklaža

  745
  COBISS.SI-ID 1355376

  435.
  BRANDSTÄTTER, Christian, 1943-
          Wonderful Wiener Werkstätte : design in Vienna : 1903-1932 / Christian Brandstätter. - London : Thames & Hudson, 2003. - 399 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: Design der Wiener Werkstätte 1903-1932. - Bibliografija: str. 395-396. - Kazalo
  ISBN 0-500-51152-7 (vezano)
  a) Wiener Werkstätte - History b) Arts, Austrian - 20th century. c) umetnost d) grafično oblikovanje e) design f) industrijsko oblikovanje g) zgodovina h) Dunaj i) secesija j) art deco k) razstave l) arhitektura m) interier n) pohištvo o) posoda p) moda q) oblikovanje tekstila r) motivi s) dekoracije t) geometrijski vzorci

  7
  COBISS.SI-ID 26600709

  436.
  BUENO, Patricia
          Minimalism & colour : architecture & interiors & furniture / [editorial coordination and original texts Patricia Bueno ; English translation Peter Miller, Simon Thornton]. - London : Conran Octopus, 2004. - 175 str. : ilustr. ; 28 cm

  Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazalo
  ISBN 1-84091-372-X
  a) arhitektura b) notranja oprema c) interier d) minimalizem e) enostavnost f) čiste linije g) barvne kombinacije h) stanovanja

  747
  COBISS.SI-ID 1669508

  437.
          The CHEMISTRY of art : a resource pack form the Royal Society of Chemistry and the National Gallery, London. - London : Royal Society of Chemistry and the National Gallery, 1999-2001. - 1 mapa (4 zv., [10] A3 listov) : ilustr. ; 43 cm

  Vsebina:
  [1]: The Chemistry of art : experimental section. - 24 str.
  [2]: The Chemistry of art : the paintings. - 48 str.
  [3]: The Chemistry of art : a guide to the pack. - 21 str.
  [1]: The Chemistry of art : the colour supplement. - 23 str.
  ISBN 1-85709-282-1 (komplet)
  a) Color in art b) Painting - Technique c) Art - History d) umetnost e) kemija f) barve g) barvila h) zaznavanje barv i) mešanje barv j) kumijske analize k) pigmenti l) lastnosti m) zgodovina n) izdelava o) tempera p) oljnate barve

  7.022:535.6
  COBISS.SI-ID 25381381

  438.
  ČADEŽ Lapajne, Dragica
          Od glave do portreta : [modeliranje z glino] / [besedilo in risbe] Dragica Čadež Lapajne ; [predgovor Jožef Muhovič ; fotografije Borko Radešček, Dragica Čadež Lapajne]. - Ljubljana : Debora, 2000 (Ljubljana : Schwarz). - 115 str. : ilustr. ; 27 cm

  Podnasl. na ov. - Povabilo v kiparstvo ali o temeljih kiparske ustvarjalne svobode / Jožef Muhovič: str. 11-14. - Bibliografija: str. 112. - Kazalo
  ISBN 961-6122-48-7 ISBN 961-6122-48-9 !
  a) Portretno kiparstvo - Tehnike - Priročniki b) Portret - Kiparske tehnike - Priročniki c) Glina - Modeliranje - Priročniki d) umetnost e) kiparstvo f) teorija g) zgodovina h) navodila i) priročniki j) portret k) portretiranje l) kiparski materiali m) modeliranje n) patiniranje

  73
  COBISS.SI-ID 108132352

  439.
  DEMETRIOS, Eames
          An Eames primer / Eames Demetrios. - London : Thames & Hudson, 2001. - 272 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-28320-6 (broš.)
  a) Eames, Charles b) Eames, Ray c) Designers - United States - Biography d) Furniture design - United States e) arhitektura f) umetnost g) industrijsko oblikovanje h) Charles Eames (1907-1978) i) Ray Eames (1912-1988) j) oblikovanje pohištva k) fotografija l) moderna

  7
  COBISS.SI-ID 26598661

  440.
  DEMPSEY, Amy, 1963-
          Styles, schools and movements : the essential encyclopaedic guide to modern art / Amy Dempsey. - London : Thames & Hudson, 2004. - 304 str. : ilustr. ; 28 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Kazalo
  ISBN 0-500-28376-1 (broš.)
  a) Art, Modern - 19th century - Encyclopedias b) Art, Modern - 20th century - Encyclopedias c) Moderna umetnost - 19.st. - Enciklopedije d) Moderna umetnost - 20.st. - Enciklopedije e) umetnost f) umetnostna obdobja g) 20. stol. h) umetnostni slogi i) umeetnostne šole j) umetnostna gibanja k) svetovni pregled l) slokarstvo m) kiparstvo n) grafika o) arhitektura

  7.03
  COBISS.SI-ID 11773749

  441.
  EVELEGH, Tessa
          The outdoor decorator : inspirational ideas for the garden / Tessa Evelegh. - London : Southwater, cop. 2003. - 256 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84215-795-7
  a) Outdoor living spaces - Decoration b) Gardens - Design c) umetnost d) vrtne dekoracije e) krajinska arhitektura f) vrtovi g) parki h) zunanji bivalni prostori i) ročne spretnosti j) tlaki k) naredi sam

  754/749
  COBISS.SI-ID 7513506

  442.
  FISHEL, Catharine M.
          The power of paper in graphic design / Catharine Fishel. - Gloucester : Rockport Publishers, cop. 2002. - 192 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  O avtorju: str. 192. - Kazalo
  ISBN 1-56496-933-9 (vezano)
  a) Grafično oblikovanje - Papir b) Papirni izdelki - Oblikovanje c) Graphic arts d) Paper art e) uumetnost f) grafično oblikovanje g) papir h) uporabni predmeti i) promocijska darila j) poslovne vizitke k) embalaža l) izrezan papir m) pregibanje papirja n) tiskanje

  766
  745.54
  COBISS.SI-ID 4443678

  443.
  GALJER, Jasna
          Design of the fifties in Croatia : from utopia to reality = Dizajn pedesetih u Hrvatskoj : od utopije do stvarnosti / Jasna Galjer ; [prijevod Graham McMaster]. - Zagreb : Horetzky, 2004. - 383 str. : ilustr. ; 22 X 24 cm

  Vzpor. hrv. in angl. besedilo. - Kazalo
  ISBN 953-96351-9-5
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) design d) grafično oblikovanje e) Hrvaška f) 50-a leta g) akademija h) teorija i) zgodovina

  745/749
  COBISS.SI-ID 26361093

  444.
  HELLER, Steven, 1950-
          Handwritten : expressive lettering in the digital age / Steven Heller & Mirko Ilić. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 192 str. : ilustr. ; 26 x 26 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 190-192
  ISBN 0-500-51171-3 (vezano)
  a) Lettering b) Graphic design (Typography) c) umetnost d) grafično oblikovanje e) tiskane publikacije f) plakati g) stripi h) digitalna doba i) prostoročna pisava j) izraznost pisave k) tipografija

  766
  COBISS.SI-ID 1987438

  445.
  HELLER, Steven, 1950-
          Merz to Emigre and beyond : avant-garde magazine design of the twentieth century / Steven Heller. - London : Phaidon, 2003. - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 233-234. - Kazalo
  ISBN 0-7148-3927-2 (vezano)
  a) Magazine design - History - 20th century. b) umetnost c) grafično oblikovanje d) tiskane publikacije e) revije f) avantgardna umetnost g) zgodovina h) teorija

  766
  COBISS.SI-ID 1758318

  446.
  KING, Emily
          Movie poster / Emily King. - Reprinted. - London : M. Beazley, 2004. - 224 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 216. - Kazalo
  ISBN 1-84000-653-6
  a) Film posters b) umetnost c) grafično oblikovanje d) plakati e) filmski plakati f) zgodovina g) razvoj h) značilni primeri i) avtorji

  766:659.133.1
  COBISS.SI-ID 25572101

  447.
          LIKOVNA teorija : učbenik za likovno teorijo v vzgojnoizobraževalnem programu umetniška gimnazija - likovna smer / zbrala in uredila [in opremila s slikovnim gradivom] Nina Šuštaršič ; soavtorji Milan Butina ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 373, XXV str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. IX-XI
  ISBN 961-6525-00-X
  a) Likovna umetnost - Učbeniki za srednje šole b) umetnost c) likovna ustvarjalnost d) teorija e) področja f) vidno zaznavanje g) likovne prvine h) barva i) kompozicija j) semiotika

  7.01
  COBISS.SI-ID 129204992

  448.
  LIVINGSTON, Alan
          The Thames & Hudson dictionary of graphic design and designers / Alan and Isabella Livingston. - New ed. - London : Thames & Hudson, 2003. - 239 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

  Bibliografija: str. 236-237
  ISBN 0-500-20353-9
  a) Graphic design (Typography) - Dictionaries b) Graphic design (Typography) - History - Dictionaries c) umetnost d) grafično oblikovanje e) leksikoni f) oblikovalci g) posamezniki h) zgodovina i) teorija

  766
  COBISS.SI-ID 1869934

  449.
  LIVINGSTONE, Marco
          Pop art : a continuing history / Marco Livingstone. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2002. - 271 str. : ilustr. ; 28 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve str. - Bibliografija: str. 261-264. - Kazalo
  ISBN 0-500-28240-4
  a) Pop art - Albumi b) Pop art - Zgodovina c) umetnost d) slikarstvo e) grafika f) umetnostna obdobja g) pop art h) zgodovina i) predstavniki j) angažirana umetnost

  7.03
  COBISS.SI-ID 26650629

  450.
  LUPTON, Ellen
          Thinking with type : a critical guide for designers, writers, editors, & students / Ellen Lupton. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2004. - 176 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Design briefs)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0416/2004006 738.html. - Bibliografija: str. 174-175. - Kazalo
  ISBN 1-56898-448-0 (broš.)
  a) Graphic design (Typography) b) Type and type-founding c) umetnost d) grafično oblikovanje e) vizualne komunikacije f) tipografija g) črke h) pisava i) mreža j) oblikovanje tiskanih publikacij k) oblikovanje knjig l) priročniki

  766
  COBISS.SI-ID 1999726

  451.
  MACK, John
          The museum of the mind : art and memory in world cultures / John Mack. - London : The British Museum Press, cop. 2003. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 152-156. - Kazalo
  ISBN 0-7141-2637-3
  a) British Museum - History b) British Museum - Exhibitions c) Memory in art d) Memorials - Exhibitions e) Mnemonics - Exhibitions f) Anthropology - Exhibitions g) umetnost h) zgodovina i) muzeji j) British Museum k) London l) razstave m) spomin v umetnosti

  7:727.7
  COBISS.SI-ID 21720109

  452.
  NEWARK, Quentin
          What is graphic design? / [Quentin Newark]. - Hove : RotoVision, cop. 2002. - 255 str. : ilustr., faksimili, portreti ; 23 cm. - (Essential design handbooks)

  Avtorjevo ime navedeno na ov. - Kazalo
  ISBN 2-88046-539-7 (vezano)
  a) Graphic arts b) umetnost c) grafično oblikovanje d) teorija e) pojmi f) opredelitve g) oblikovalci h) primeri i) graphic art j) graphic design k) anatomy l) portfolio

  766
  COBISS.SI-ID 12124680

  453.
  PANOFSKY, Erwin
          Studies in iconology : humanistic themes in the art of renaissance / by Erwin Panofsky. - Boulder ; Oxford : Westview, cop. 1967, [200?]. - XLIII, 262 str. : ilustr. ; 22 cm

  Na nasl. str.: Icon editions. - Bibliografija: str. 235-250. - Kazalo
  ISBN 0-06-430025-0
  a) Ikonologija b) umetnost c) teorija d) ikonologija e) ikonografija f) renesansa g) humanistične teme h) človeška figura i) motivi

  7.04
  COBISS.SI-ID 905271

  454.
  PAUL, Christiane
          Digital art / Christiane Paul. - London : Thames & Hudson, cop. 2003. - 224 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

  Bibliografija: str. 219. - Kazalo
  ISBN 0-500-20367-9
  a) umetnost b) računalniška grafika c) teorija d) orodja e) mediji f) umetna inteligenca g) vsebine h) digitalna umetnost

  7.01
  COBISS.SI-ID 1254768

  455.
  PEČENKO, Nikolaj
          Fotografirajmo digitalno : o digitalnih fotoaparatih, fotografiranju in obdelavi digitalnih fotografij / Nikolaj Pečenko ; [avtorji fotografij AbleStock ... et al.]. - Ljubljana : Pasadena, 2005 (Ljubljana : Itagraf). - 280 str. : fotogr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6361-45-7
  a) Digitalna fotografija - Priročniki b) Fotografska tehnika - Priročniki c) umetnost d) digitalna fotografija e) digitalni fotoaparati f) sestava g) vrste h) fotografski pojmi i) nastavitve j) fotografiranje k) priročniki

  77.02:004(035)
  COBISS.SI-ID 220936704

  456.
          PICTURES in place : the figured landscapes of rock-art / edited by Christopher Chippindale and George Nash. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XX, 400 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200455672 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004556729.html. - Ov. nasl.: Figured landscapes of rock-art : looking at pictures in place. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-81879-6 (broš.) ISBN 0-521-52424-5 (broš.)
  a) Petroglyphs b) Rock paintings c) umetnost d) zgodovina e) prazgodovina f) skalna umetnost g) jamsko slikarstvo h) krajinska umestitev i) analize j) prvobitna umetnost k) gravure

  7.031.1
  COBISS.SI-ID 26532869

  457.
  RYNCK, Patrick de, 1963-
          How to read a painting : decoding, understanding and enjoying the Old Masters / Patrik de Rynck. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 383 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 364-367. - Kazalo
  ISBN 0-500-51200-0
  a) Painting, Renaissance b) Painting, Modern - 17th century. c) Painting, Modern - 18th century. d) Art criticism e) umetnost f) slikarstvo g) teorija h) razumevanje slik i) motivi j) vsebina slik k) ikonografija l) razlage m) umetnostna kritika

  75
  COBISS.SI-ID 26601477

  458.
          VITA artis perennis : ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca = Festschrift für Emilijan Cevc / [uredila Alenka Klemenc ; prevodi Alenka Klemenc ... et al.]. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 604 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6358-25-1
  a) Cevc, Emilijan (1920-) - Zborniki b) Cevc, Emilijan (1920-) - Bibliografije c) Umetnost - Slovenija - Zborniki d) Slovenija - Zgodovina - Zborniki e) arhitektura f) umetnost g) Slovenija h) umetnostna zgodovina i) kulturna dediščina j) zborniki

  7
  012 Cevc E.
  7.03(497.4)(082)
  94(497.4)(082)
  COBISS.SI-ID 110306048

  459.
  ZÖLLNER, Frank
          Leonardo da Vinci : 1452-1519 : the complete paintings and drawings / Frank Zöllner. - Köln [etc.] : Taschen, 2003. - 695 str. : ilustr. ; 45 cm

  Kazalo
  ISBN 3-8228-1734-1
  a) Leonardo da Vinci (1452-1519) b) umetnost c) slikarstvo d) Leonardo da Vinci(1452-1519) e) zbrana dela f) slike g) risbe h) povečave i) detajli j) analize k) biografija l) teorija

  75
  COBISS.SI-ID 14037563


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  460.
  ALEXANDER, Rosemary
          The garden maker's manual / by Rosemary Alexander & Richard Sneesby. - Portland : Timber Press, 2005. - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 183. - Kazalo
  ISBN 0-88192-704-X
  a) Landscape gardening b) krajinska arhitektura c) urejanje vrtov d) poti e) tlaki f) sstopnice g) zidovi h) nivoji i) ograje j) vrata k) vrtno pohištvo l) vodni elementi

  712.3/.6
  COBISS.SI-ID 26629637

  461.
          DEVELOPING around transit : strategies and solutions that work / Robert T. Dunphy ... [et al.]. - Washington : ULI - Urban Land Institute, cop. 2004. - VIII, 183 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-87420-917-X
  a) urbanizem b) mesta c) javni potniški promet d) mestni prevoz e) promet f) razvoj g) načrtovanje h) priložnosti i) investicije j) javni programi k) prostordka politika l) primeri

  711.553
  COBISS.SI-ID 25834245

  462.
          DICTIONARY of today's landscape designers / [edited by] Pierluigi Nicolin, Francesco Repishti. - 1st ed. - Milano : Skira ; London : Thames & Hudson, cop. 2003. - 347 str. : ilustr. ; 22 cm

  ISBN 88-8491-420-5
  a) prostorsko načrtovanje - oblikovanje krajine - krajinska arhitektura - arhitekti - krajinski oblikovalci - projekti - svetovni pregledi - leksikoni b) Landscape architects - Dictionaries c) Landscape design - Dictionaries d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) urejanje krajine g) sodobne ureditve h) avtorski pristop i) inovativne rešitve j) umetniške intervencije k) izbrana dela l) fotografije

  712
  COBISS.SI-ID 52132097

  463.
  FINGERHUTH, Carl
          Learning from China : the Tao of the city / Carl Fingerhuth. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 203-207. - Kazali
  ISBN 3-7643-6943-4 (broš.) ISBN 3-7643-6983-3 (German language ed.)
  a) City planning - Forecasting b) Architecture - Human factors c) City and town life - Psychological aspects d) urbanizem e) mesta f) planiranje g) načrtovanje h) razvoj i) kitajska izkušnja j) vzhodnjaška filozofija k) celosten pogled l) strategija m) primeri n) teorija

  711
  COBISS.SI-ID 26659845

  464.
  GATES, Charles
          Ancient cities : the archaeology of urban life in the Ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome / Charles Gates. - London ; New York : Routledge, 2004. - XX, 444 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 418-436. - Kazalo
  ISBN 0-415-01895-1 (vezano) ISBN 0-415-12182-5 (broš.)
  a) Cities and towns, Ancient b) Urban archaeology - Middle East c) Urban archaeology - Egypt d) Urban archaeology - Mediterranean Region e) Middle East - Antiquities f) Egypt - Antiquities g) Mediterranean Region - Antiquities h) urbanizem i) mesta j) zgodovina k) razvoj l) neolitik m) Sumerci n) Mezopotamija o) Indija p) Egipt q) Troja r) Grčija s) Rimljani t) načrti u) rekonstrukcije

  711.424
  COBISS.SI-ID 25527813

  465.
  HASSELHORST, Christa, 1953-
          Meister der Gartenkunst : die großen Gärten Europas und ihre Schöpfer / Christa Hasselhorst. - Berlin : Nicolai, cop. 2004. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazala
  ISBN 3-89479-138-1 (vezano)
  a) Gardening - Europe - History b) Gardens - Europe - Design c) Gardeners - Europe d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) urejanje krajine g) parki h) vrtovi i) Evropa j) izbor k) zgodovina l) umetniške upodobitve m) avtorji

  712:75
  COBISS.SI-ID 26532613

  466.
          HIDDEN aspects of urban planning : surface and underground development / editors, Tim Paul, Fiona Chow, Oddvar Kjekstad. - London : T. Telford, 2002. - 85 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7277-3101-7 (broš.)
  a) City planning b) Underground architecture c) urbanizem d) urejanje mest e) podzemni prostor f) urbanizacija g) vpliv na okolje h) študije primerov

  711.4
  COBISS.SI-ID 26668037

  467.
  JURAS, Ivan
          Utopijske vizije arhitekture grada : (futurizam De Stijl, ekspresionizam) / Ivan Juras. - Zagreb : Školska knjiga, 1997. - VII, 50 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 49-50
  ISBN 953-0-31673-9
  a) arhitektura b) urbanizem c) mesta d) arhitektura mesta e) zgodovina f) zgodovinski slogi g) moderna h) futurizem i) ekspresionizem j) teorija

  71
  COBISS.SI-ID 25251845

  468.
  LENNOX-Boyd, Arabella
          Garten-Design : Gestaltung, Pflanzen, Gärten / Arabella Lennox-Boyd ; Caroline Clifton-Mogg ; Fotos, Andrew Lawson. - 1. Aufl. - Bielefeld : Delius Klasing Verlag, 2004. - 216 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7688-1537-4 (vezano)
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) urejanje krajine d) urejanje vrtov e) primeri

  712
  COBISS.SI-ID 26601733

  469.
  LITTLE, George, 1944-
          A garden gallery : the plants, art, and hardscape of Little and Lewis / George Little and David Lewis ; photography by Barbara Denk ; foreword by Ketzel Levine. - Portland ; Cambridge : Timber Press, cop. 2005. - 175 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 175. - Kazalo
  ISBN 0-88192-672-8 (vezano)
  a) Little, George (1944-) b) Lewis, David, c) Landscape architects - Washington (State) - Biography d) Sculptors - Washington (State) - Biography e) Landscape architecture - Washington (State) f) krajinska arhitektura g) urejanje vrtov h) vrtna galerija i) izbira rastlin j) male plastike k) vodni elementi

  712.4/.7
  COBISS.SI-ID 26404869

  470.
  MARETIĆ, Mirko
          Gradski centri / Mirko Maretić ; [priprema ilustracija Vladimir Lokner]. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - 210 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 207-210
  ISBN 953-0-31670-4
  a) urbanizem b) mesta c) mestna središča d) mestna jedra e) teorija

  711.523
  COBISS.SI-ID 125572

  471.
          The MAYORS' Institute : excellence in city design / National Endowment for the Arts, the Mayors' Institute on City Design ; James S. Russell, editor ; Mark Robbins, series editor. - Washington : National Endowment for the Arts ; New York : Princeton Architectural Press, cop. 2002. - 124 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

  ISBN 1-56898-377-8
  a) Mayors' Institute on City Design - History b) Public architecture - United States c) Public spaces - United States d) City planning - United States e) Urban beautification - United States f) urbanizem g) načrtovanje mest h) teorija i) discipline j) postopki k) orodja l) elementi urbanega urejanja m) opredelitev pojmov

  711.4
  COBISS.SI-ID 26001413

  472.
  NEILL, William J. V.
          Urban planning and cultural identity / William J.V. Neill. - London ; New York : Routledge, 2004. - VIII, 261 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The RTPI library series ; 6)

  Bibliografija: str. 229-252. - Kazalo
  ISBN 0-415-19747-3 (vezano) ISBN 0-415-25915-0 (broš.)
  a) City planning b) City planning - Cross-cultural studies c) urbanizem d) urbanistično načrtovanje e) prostorsko planiranje f) kulturna identiteta g) teorija h) mesta i) multikulturnost j) Evropa k) Afro-Ameriška mesta l) Belfast m) študije

  711
  COBISS.SI-ID 25233925

  473.
          PAVING the way : how we achieve clean, safe and attractive streets : a research project / commissioned by CABE and ODPM ; produced by Alan Baxter & Associates in association with EDAW. - Kent : T. Telford, cop. 2002. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 51-52
  ISBN 0-7277-3140-8 (broš.)
  a) Streets - Design and construction b) Streets - England c) urbanizem d) mesta e) ulice f) urejanje g) oprema h) primeri i) priporočila

  711.7
  COBISS.SI-ID 26668549

  474.
  ROSE, Brian, 1954-
          The lost border : the landscape of the Iron Curtain / Brian Rose ; with a foreword by Anthony Bailey. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2005. - 144 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy051/2004005802 .html
  ISBN 1-56898-493-6 (vezano)
  a) Architecture - Communist countries - Pictorial works b) Berlin Wall, Berlin, Germany, 1961-1989 - Pictorial works c) Architecture - Former communist countries - Pictorial works d) Communist countries - Boundaries - Pictorial works e) Former communist countries - Boundaries - Pictorial works f) Germany (East) - Boundaries - Germany (West) - Pictorial works g) Germany (West) - Boundaries - Germany (East) - Pictorial works h) urbanizem i) podeželje j) krajina k) zunanje ureditve l) odprti prostor m) vzhodna Evropa

  712
  COBISS.SI-ID 26649093

  475.
          SAFER places : the planning system and crime prevention. - London : Office of the Deputy Prime Minister : Home Office, 2004. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

  V kolofonu: "Researched, written, and graphic designed by Llewelyn Davies with additional research by Holden McAllister Partnership". - Bibliografija: str. 93-97
  ISBN 0-7277-3261-7 (broš.)
  a) Crime prevention and architectural design - Great Britain b) City planning - Great Britain c) urbanizem d) javni prostor e) varnost f) preprečevanje kriminala g) nevarna območja h) načrtovanjevarnih mest i) varnostni ukrepi j) primeri

  711.4:351.785
  COBISS.SI-ID 26667525

  476.
  SIEVERTS, Thomas
          Cities without cities : an interpretation of the Zwischenstadt / Thomas Sieverts. - English language ed. - London ; New York : Spon Press, 2003. - XVIII, 187 str. : ilustr. ; 23 cm

  Prevod dela: Zwischenstadt. - Bibliografija: str. 167-181. - Kazalo
  ISBN 0-415-27259-9 (vezano) ISBN 0-415-27260-2 (broš.)
  a) Urbanization - Germany b) Regional planning - Germany c) urbanizem d) mesta e) načrtovanje f) teorija g) grajeno okolje h) bivalni prostor i) združitev mest j) konurbacija

  711
  COBISS.SI-ID 25233669

  477.
          The SMART growth tool kit : community profiles and case studies to advance Smart growth practices. - Washington : Urban Land Institute, 2000. - VI, 145 str. : ilustr. ; 28 cm

  - - The Smart growth tool kit video [Videoposnetek]. - 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 8 min) : barve, zvok
  ISBN 0-87420-842-4 (broš.)
  a) Regional planning - United States b) Metropolitan areas - United States c) urbanizem d) mesta e) razvoj f) rast g) širjenje mest h) pristopi i) študije primerov

  711.4
  COBISS.SI-ID 25795845

  478.
  SONNE, Wolfgang, 1965-
          Representing the state : capital city planning in the early twentieth century / Wolfgang Sonne. - Munich [etc.] : Prestel, cop. 2003. - 367 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 317-342. - Kazalo
  ISBN 3-7913-2898-0
  a) City planning - History - 20th century. b) City planning - Political aspects c) urbanizem d) glavna mesta e) načrtovanje f) planiranje g) zgodovina h) 20. stol. i) Washington j) Berlin k) Canbera l) New Delhi

  711.451
  COBISS.SI-ID 25533189

  479.
  ŠKORNIK, Iztok
          Krajinski park Sečoveljske soline / [avtorji besedila Iztok Škornik, Andrej Sovinc, Andrej Gogala ; fotografije Iztok Škornik ... [et al.] ; karta Tihomir Makovec]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Republike Slovenije, 2004 ([Celje] : G offset tisk). - [19] str. : ilustr. ; 21 cm

  Avtorji navedeni v kolofonu. - 3.000 izv.
  ISBN 961-6392-28-X
  a) Krajinski park Sečoveljske soline - Naravna dediščina - Albumi b) Krajinski park Sečoveljske soline - Kulturna dediščina - Albumi c) krajinski park d) urejanje krajine e) Slovenija f) Sečoveljske soline g) naravna dediščina h) kulturna dediščina

  [502.72+712.23](497.4-14)(084.12)
  712.23(497.4-14)(084.12)
  COBISS.SI-ID 216614144

  480.
  TROWBRIDGE, Peter J.
          Trees in the urban landscape : site assessment, design, and installation / Peter J. Trowbridge and Nina L. Bassuk. - Hoboken : John Wiley, 2004. - XIV, 207 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003017 375.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley035 /2003017375.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-39246-4
  a) Trees in cities b) Urban landscape architecture c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) urejanje krajine f) drevoredi g) mestna krajina h) mestne ureditve i) načrtovanje j) izhodišča k) metodologija l) analize m) primeri n) presaditve o) sanacije

  712.71
  COBISS.SI-ID 25494533

  481.
  WORPOLE, Ken
          Last landscapes : the architecture of the cemetery in the West / Ken Worpole ; colour photography by Larraine Worpole. - London : Reaktion Books, cop. 2003. - 223 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 214-217
  ISBN 1-86189-161-X
  a) Cemeteries - History b) Cemeteries - Landscape architecture c) Sepulchral monuments d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) urejanje krajine g) pokopališča h) teorija i) religija j) vrste pokopališč k) zgodovina l) primeri

  718
  COBISS.SI-ID 25526277


  712


  482.
  PRIGANN, Herman
          Ecological aesthetics : art in environmental design : theory and practice / initiated by Herman Prigann ; edited by Heike Strelow ; in co-operation with Vera David ; [translations Michael Robinson, Aisha Prigann (texts by Herman Prigann and Vera David)]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 255 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 248-250. - Kazalo
  ISBN 3-7643-2424-4 ISBN 3-7643-2423-6 (German)
  a) urbanizem b) okolje c) urejanje krajine d) krajinska arhitektura e) ekološki pristop f) monumentalnost g) umetniške intervencije h) opuščene industrijske cone i) opuščeni rudniki j) ekološke čistilne naprave

  71
  COBISS.SI-ID 1575556


  72 ARHITEKTURA.


  483.
  AMT für Hochbauten (Zürich)
          Kindergartenhaus Wiedikon : 1928-32 / Amt Für Hochbauten der Stadt Zürich ; [Herausgeber] Arthur Rüegg un Hermann Kohler ; [Autoren Christoph Wieser ... [et al.] ; Redaktion Cornelia Bauer, Ingrid Kunz]. - Zürich : Gta, cop. 2003. - 76 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 3-85676-123-3
  a) arhitektura b) družbene zgradbe c) vrtci d) moderna arhitektura e) prenova f) posodobitve g) primeri h) postopek prenove i) podatki j) stroški

  725.57:69.059.25
  COBISS.SI-ID 25495301

  484.
          ARCHITECTURE in the digital age : design and manufacturing / edited by Branko Kolarevic. - New York ; London : Spon Press, 2003. - V, 314 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-27820-1 (vezano)
  a) Architectural design b) Architectural practice c) Architecture and technology d) Architecture - Data processing e) arhitektura f) načrtovanje g) izvedba h) digitalna doba i) sodobna arhitekturna praksa j) računalniško načrtovanje k) računalniška grafika l) vpliv na arhitekturo m) vloga arhitektov n) nove tehnologije o) primeri

  72.01
  COBISS.SI-ID 26675461

  485.
  BEGGS, Clive
          Energy : management, supply and conservation / Clive Beggs. - Oxford ; Woburn : Butterworth-Heinemann, 2002. - IX, 284 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5096-6
  a) Energy conservation b) Energy consumption c) Buildings - Energy conservation d) Buildings - Energy consumption e) arhitektura f) gradbeništvo g) energija h) energetska varčnost i) trajnostna gradnja j) alternativni viri energije k) upravljanje z energijo l) teorija m) energetsko varčne hiše

  72:620.92
  COBISS.SI-ID 25687301

  486.
  CAMPBELL, Drew
          Technical theater for nontechnical people / Drew Campbell ; illustrations by Kis Knekt. - 2nd ed. - New York : Allworth Press, 2004. - XI, 273 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 263-264. - Kazalo
  ISBN 1-58115-344-9
  a) Theaters - Stage-setting and scenery b) Stage management c) Stage lighting d) arhitektura e) načrtovanje f) gledališče g) oder h) oderska tehnika i) scena j) kostimi k) osvetlitev l) zvok m) praktična navodila

  725.82
  COBISS.SI-ID 26196229

  487.
          CARARCHITECTURE : when the car and the city collide / [edited by] Jonathan Bell. - London : August ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2001. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 3-7643-6454-8
  a) arhitektura b) urbanizem c) promet d) parkirne hiše e) avtomobili f) teorija g) zgodovina h) primeri

  725.381
  COBISS.SI-ID 1195140

  488.
  CROSBIE, Michael J.
          Architecture for the books / Michael J. Crosbie. - Mulgrave : Images Publishing Group, 2003. - 224 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  ISBN 1-876907-49-5 (vezano)
  a) Knjižnične zgradbe - Arhitektura - Notranja oprema - ZDA - 20.st. - Albumi b) arhitektura c) javne zgradbe d) knjižnice e) sodobni primeri f) predstavitve projektov g) načrti h) opisi

  727.8
  022(73)"19"=111
  COBISS.SI-ID 13218105

  489.
  DAN inženirjev in arhitektov (3 ; 2003 ; Ljubljana)
          Inovativno grajeno okolje : zbornik 3. dneva inženirjev in arhitektov / urednica Barbara Škraba. - Ljubljana : Inženirska zbornica Slovenije, 2003 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-90706-2-3
  a) arhitektura b) montažna gradnja c) posvetovanja d) urejanje okolja e) trajnostna gradnja f) predor Trojane g) Most čez Muro h) viadukt Črni kal

  72
  72(063)(082)
  COBISS.SI-ID 126815488

  490.
          DANISH architects : 3XN / [editor, Lene Dammand Lund ; translation, Karen Steenhard]. - Copenhagen : Danish Architectural Press, cop. 2003. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

  Hrbtni nasl.: Danish architects: 3XNielsen. - Studies the Danish architecture firm: 3XNielsen A/S (3XN). - Na str. 92: "The project managers are architects Kim Herforth Nielsen and Lars Frank Nielsen. Hans Peter Svendler Nielsen was also responsible for projects up to 1992"
  ISBN 87-7407-278-1 (broš.)
  a) Nielsen, Lars Frank (1951-) b) Nielsen, Kim Herforth (1954-) c) 3XNielsen (Firm) d) Architecture - Denmark - 20th century. e) arhitektura f) danska arhitektura g) izbrana dela h) teorija i) kritika

  72(489)
  COBISS.SI-ID 25888773

  491.
  DAY, Christopher, 1942-
          Places of the soul : architecture and environmental design as a healing art / Christopher Day. - 2nd ed. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2004. - XI, 309 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306308 9.html. - Bibliografija v opombah na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5901-7
  a) Architecture - Psychological aspects b) Architecture - Environmental aspects c) arhitektura d) umetnost e) bivalni prostor f) okolje g) zdravje h) zdravilni učinki i) gradnja j) psihološki učinki k) skladnost l) ugodje

  72
  COBISS.SI-ID 25727237

  492.
          FLORA Steiger-Crawford : 1899-1991 / [Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, DARCH, Departement Architektur ; Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Geschichte und Theorie der Architektur ; Projektleitung und Bearbeitung der Autobiografie Jutta Glanzmann]. - Zürich : Gta, cop. 2003. - 170 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 170
  ISBN 3-85676-112-8
  a) arhitektura b) arhitekti c) biografije d) zbrana dela e) Steiger-Crawford, Flora (1899-1991) f) moderna arhitektura g) švicarska arhitektura h) umetnost-kiparstvo

  72:929STEIGER-Crawford F.
  COBISS.SI-ID 25496069

  493.
          FREE University, Berlin : Candilis, Josic, Woods, Schiedhelm / [authors Gabriel Feld ... et al. ; [...] edited by Pamela Johnson]. - London : Architectural Association, cop. 1999. - 143 str. : ilustr., načrti ; 33 cm. - (Exemplary projects ; 3)

  Bibliografija: str. 142
  ISBN 1-870890-76-0
  a) Freie Universität Berlin b) Freie Universität Berlin - Constructions c) Constructions universitaires - Allemagne - Berlin - Dessins et plans d) arhitektura e) javne zgradbe f) univerze g) Berlin h) moderna arhitektura i) koncept j) načrtovanje k) detajli

  727.3
  COBISS.SI-ID 25079045

  494.
          The FUNCTION of the oblique : the architecture of Claude Parent and Paul Virilio, 1963-1969 / [editor, translator, Pamela Johnston]. - London : AA Publications, cop. 1996. - 72 str. : ilustr. ; 28 cm. - (AA documents ; 3)

  Bibliografija: str. 72
  ISBN 1-870890-71-X
  a) Parent, Claude (1923-) - Criticism and interpretation b) Virilio, Paul - Criticism and interpretation c) Parent, Claude (1923-) - Critique et interprétation d) Virilio, Paul - Critique et interprétation e) Architecture - Research - France f) Oblique projection g) Architecture - Recherche - France h) Projection oblique i) arhitektura j) moderna arhitektura k) arhitekti l) Virilio, Paul (1932- ) m) Parent, Claude (1923- ) n) cerkev Sainte-Bernadette du Banlay o) kulturni center Charleville p) poševne hiše q) teorija r) kritika

  72
  COBISS.SI-ID 25078789

  495.
          GREEN architecture / guest-edited by Brian Edwards. - London : Wiley-Academy, cop. 2001. - 112 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Profile ; no. 152) (Architectural design, ISSN 0003-8504 ; Vol. 71, no. 4)

  ISBN 0-471-49193-4
  a) Sustainable architecture b) Architecture - Environmental aspects c) Architecture, Modern - 20th century. d) arhiteektura e) varstvo okolja f) ekološka gradnja g) trajnostni razvoj h) inovacije i) zelene hiše j) eko-tech k) sodobni primeri

  72
  COBISS.SI-ID 24413445

  496.
  HAWKES, Dean
          Architecture, engineering and environment / Dean Hawkes and Wayne Forster. - London : Laurence King : Arup, 2002. - 239 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-322-8 (vezano)
  a) arhitektura b) razvoj tehnologije c) industrializacija d) moderna arhitektura e) transformacije f) ekološko varčne hiše g) varstvo okolja h) prezračevanje i) ogrevanje j) izolativnost k) študije primerov

  72:62
  COBISS.SI-ID 26142981

  497.
          INTELLIGENT buildings : design, management and operation / edited by Derek Clements-Croome. - London : T. Telford, 2004. - XIV, 408 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3266-8 (vezano)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) sodobni pristopi d) organizacija e) proces načrtovanja f) informacijska tehnologija g) trajnostna gradnja h) inteligentne stavbe i) študije primerov

  72
  COBISS.SI-ID 25998597

  498.
          LJUBLJANA - arhitektura 20. stoletja : arhitekturni vodnik po moderni Ljubljani / [zbrali in uredili] Alenka Fikfak, Tomaž Slak, Alen Bauer ; [sodelavec Tomaž Jelovšek]. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2001 ([Ljubljana] : Rotosi). - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 66-67. - Kazala
  ISBN 961-6160-31-1
  a) Ljubljana - Arhitekturna dediščina - 20.st. - Vodniki b) arhitektura c) 20. stol. d) Slovenija e) Ljubljana f) center g) Šiška h) Bežigrad i) Moste j) Vič-Rudnik k) vodniki l) evidenca arhitekturnih del m) dela profesorjev n) bibliografija o) podatki p) fotografije

  72(497.4)
  COBISS.SI-ID 113455616

  499.
  LUND, Hakon, 1928-
          C. F. Hansen / Hakon Lund, Anne Lise Thygesen ; [Übersetzung aus dem Dänischen: Wolfgang Benkendorf]. - Deutschen Ausgabe. - München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag ; [Kopenhagen] : Bergiafonden und Arkitektens Forlag, cop. 1999. - 2 zv. (707 str.) : ilustr., zvd. ; 30 x 30 cm

  Bibliografija: str. 693-698. - Kazalo
  ISBN 3-422-06247-5
  a) Hansen, Christian Frederik (1756-1845) - Criticism and interpretation b) Neoclassicism (Architecture) - Denmark c) umetnost d) arhitektura e) Hansen, Christian Frederik (1756-1845) f) klasicizem g) načrti h) detajli i) Danska j) arhitekturna risba

  72
  COBISS.SI-ID 26099461

  500.
  LYONS, Arthur R.
          Materials for architects and builders : an introduction / Arthur Lyons. - 2nd ed. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2003. - XIV, 326 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. nasl.: Materials for architects & builders. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5725-1
  a) Building materials b) arhitektura c) načrtovanje d) gradbeni materiali e) polizdelki f) plastične mase g) steklena vlakna h) energetsko varčni materiali i) ekološki materiali j) reciklaža k) barvila

  72.011:691.6
  COBISS.SI-ID 25893637

  501.
          MASSIMO & Gabriella Carmassi, Senigallia Public Library / introduction by Richard Ingersoll ; photography by Mario Ciampi. - London : Verba Volant, cop. 2002. - [52] str. : ilustr. ; 32 cm. - (Verba Volant folder)

  ISBN 0-9544288-0-3
  a) Massimo & Gabriella Carmassi (Firm) b) Biblioteca comunale Antonelliana (Senigallia, Italy) c) Massimo & Gabriella Carmassi (Firm) d) Biblioteca comunale Antonelliana (Senigallia, Italy) e) Public libraries - Italy - Senigallia f) Architecture - Conservation and restoration - Italy - Senigallia g) Historic buildings - Conservation and restoration - Italy - Senigallia h) arhitektura i) javne zgradbe j) knjižnice k) splošne knjižnice l) Senigalia

  727.8
  COBISS.SI-ID 25288197

  502.
  MATIĆ, Mirko
          Energija i arhitektura / Mirko Matić. - Zagreb : Školska knjiga, 1988. - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-03-99038-7
  a) arhitektura b) urbanizem c) energija d) energetska varčnost e) toplotna zaščita f) ekološki materiali g) vpliv vlage h) ekonomičnost i) priporočila j) tablice energetskih parametrov

  72:620.9
  COBISS.SI-ID 681218

  503.
  MOFFETT, Marian
          A world history of architecture / Marian Moffett, Michael Fazio, Lawrence Wodehouse. - London : Laurence King Publishing, 2003. - XVI, 592 str. : ilustr., zvd., načrti ; 30 cm

  Bibliografija: str. 572-575. - Kazalo
  ISBN 1-85669-353-8 (vezano) ISBN 1-85669-371-6 (broš.)
  a) Architecture - History b) arhitektura c) zgodovina d) svetovni pregled e) prazgodovina f) Mezopotamija g) Egipt h) Grčija i) Indija j) Kitajska k) Japonska l) Rimljani m) krščanska arhitektura n) Bizantinska arhitektura o) Islamska arhitektura p) srednji vek q) romanika r) gotika s) predkolumbijska arhitektura t) renesansa u) barok v) osemnajsto stoletje w) devetnajsto stoletje x) dvajseto stoletje y) moderna arhitektura z) enaindvajseto stoletje {) primeri |) načrti }) sheme ~) arhitekti

  72.03
  COBISS.SI-ID 26135301

  504.
  MÜLLER, Werner Y.
          Atlas arhitekture / Werner Müller, Gunther Vogel ; preveo Milan Pelc ; stručna redakcija Nada Grujić ... [et al.]. - Zagreb : Golden marketing : Istitut građevinarstva Hrvatske, 1999-2000. - 2 zv. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: dtv-Atlas Baukunst. - Bibliografija: zv. 1, str. 274-277; zv. 2, str. 265-573. - Kazalo
  Vsebina:
  1: Opći dio ; Povijest graditeljstva od Mezopotamije do Bizanta. - 1999. - 288 str.
  2: Povijest graditeljstva od romanike do sadašnjosti. - 2000. - 601 str.
  ISBN 953-6168-68-5 (zv. 1) ISBN 953-6168-69-3 (zv. 2)
  a) Arhitektura - Zgodovina - Leksikoni b) arhitektura c) graditeljstvo d) zgodovina e) terminologija f) tipologija stavb g) arhitekturni elementi h) znamenite stavbe i) tlorisi j) teorija k) analize

  72
  72(100)(091)(031)
  COBISS.SI-ID 322407

  505.
  NACHTIGALL, Werner
          Bau-Bionik : Natur - Analogien - Technik / W. Nachtigall. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2003. - X, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 263-269. - Kazalo
  ISBN 3-540-44336-3
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) bionika d) narava kot vzor e) nosilne strukture f) klimatizacija g) ekološka gradnja h) ekološki materiali i) organske oblike j) teorija k) primeri

  72:573.6
  COBISS.SI-ID 27049477

  506.
          NEUE Steinarchitektur in Italien = New stone architecture in Italy / Vincenzo Pavan, (Hrsg./ed.) ; [Ubersetzung aus dem Italienischen ins Deutsche, Petra Hagen-Hodgson ; translation from Italian into English, Michael Lake]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 133 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Prevod dela: Nuova architettura di pietra in Italia
  ISBN 3-7643-7119-6 (broš.)
  a) Architecture - Italy - 20th century. b) Building, Stone - Italy c) arhitektura d) gradbeni materiali e) kamen f) primeri uporabe g) italijanska arhitektura h) kamnite hiše i) tlaki j) ulice k) trgi

  72:64.012.1
  COBISS.SI-ID 26721029

  507.
  PEARMAN, Hugh
          Airports : a century of architecture / Hugh Pearman. - London : Laurence King Publishing, 2004. - 240 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 237. - Kazalo
  ISBN 1-856693-56-2 (vezano)
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) zgradbe za transport d) letališča e) zgodovina f) tipološka razdelitev g) primeri

  725.39
  COBISS.SI-ID 26136069

  508.
          PHYLOGENESIS : foa's ark foreign office architects / [text Sanford Kwinter ... et al.]. - Barcelona : Actar ; London : ICA, 2003. - 655 str. : ilustr. ; 18 cm + [4] str. pril.

  Avtorji navedeni v kolofonu
  ISBN 84-95951-47-9 (vezano)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) arhitekturne skupine d) Foreign office architects e) metodologija f) projekti g) zbrana dela

  72
  COBISS.SI-ID 25888261

  509.
  RADOVIĆ Mahečić, Darja
          Slavko Löwy : sustvaratelj hrvatske moderne arhitekture tridesetih godina / Darja Radović Mahečić. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1999. - 197 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; knj. 17)

  Bibliografija: str. 157-160
  ISBN 953-6106-26-4
  a) Löwy, Slavko (1904-1996) b) arhitektura c) arhitekti d) Löwy, Slavko(1904-1996) e) moderna arhitektura f) biografije g) Hrvaška h) 20.st.

  72:92Löwy S.
  COBISS.SI-ID 1060996

  510.
  RAMSEY, Charles George, 1884-1963
          Ramsey/Sleeper architectural graphic standards / John Ray Hoke, editor in chief. - 10th ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, 2000. - XVI, 1072 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazala
  ISBN 0-471-34816-3
  a) Architectural drawing - Standards b) Architectural drawing - Detailing c) arhitektura d) načrtovanje e) normativi f) ergonomske mere g) detajli h) stikovanje materialov i) hišne inštalacije j) toplotna zaščita k) hidroizolacija l) konstrukcijski prerezi m) protipotresna gradnja n) osnove klasičnih stilov o) merske enote

  72.011=20
  COBISS.SI-ID 22570501

  511.
  RENČELJ, Stanislav
          Kraška hiša in arhitektura Krasa : med očarljivostjo in vsakdanom / Stanislav Renčelj in Ljubo Lah ; [fotografije Jože Požrl ... [et al.] ; načrti Anton Marn in Katja Cimperman, Jadran Guštin]. - Koper : Libris, 2004 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 230 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 224-225
  ISBN 961-91468-0-8
  a) Kras - Arhitekturna dediščina b) Kras c) arhitektura d) Kraška hiša

  728(497.4-15)
  COBISS.SI-ID 216150016

  512.
  ROSA, Joseph
          Next generation architecture : contemporary digital experimentation + the radical avant-garde / Joseph Rosa. - London : Thames & Hudson, 2003. - 240 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-28452-0 (broš.)
  a) Organic architecture b) Architecture, Modern - 21st century. c) arhitektura d) sodobna arhitektura e) digitalizacija f) eksperimentiranje g) digitalna doba h) navidezna resničnost i) blobi j) primeri

  72.01
  COBISS.SI-ID 25888517

  513.
          SCHALEN in Natur und Technik III = Shells in nature and technics III / [Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren, Universität Stuttgart]. - Stuttgart : K. Krämer Verlag : Verein zur Förderung des Leichtbaus, 2004. - 148 str. : ilustr. ; 22 x 27 cm. - (Mitteilungen des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren (ILEK), Universität Stuttgart = Information of the Institute for Lightweight Structures and Conceptual Design (ILEK), University of Stuttgart ; 38)

  Avtor naveden v kolofonu. - Vsebina: Diatomeen II = Diatoms II / Johann-Gerhard Helmcke, Ulrich Kull ; herausgegeben von = published by, Ulrich Kull und/and Klaus Bach
  ISBN 3-7828-2038-X (broš.)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) oblikovanje d) narava kot vzor e) bionika f) diatomi g) celice h) satovje i) školjke j) lupine

  72.02
  COBISS.SI-ID 26823429

  514.
  SMITH, Albert C.
          Architectural model as machine : a new view of models from antiquity to the present day / Albert C. Smith. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XXXII, 137 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 127-132. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5634-4 (broš.)
  a) Architectural models b) Architectural design c) arhitektura d) načrtovanje e) zgodovina f) prezentacije g) predstavitve načrtov h) demonstracije i) makete j) modeli

  72.011
  COBISS.SI-ID 26086149

  515.
  SMITH, Elizabeth A. T., 1958-
          Case study houses : [the complete CSH program : 1945-1966] / Elizabeth A. T. Smith ; epilogue and principal photography by Julius Shulman ; edited by Peter Gössel ; notes on the furnishings by Shannon and Peter Loughrey ; [German translation by Christine Court ... et al. ; French translation by Jacques Bosser, Philippe Safavi, and Catherine Henry]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2002. - 440 str. : ilustr., načrti, zvd. ; 33 x 41 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 3-8228-6412-9 (vezano)
  a) Architecture, Domestic - California, Southern - Case studies b) International style (Architecture) - California, Southern - Case studies c) Housing, Single family - California, Southern - Case studies d) arhitektura e) moderna arhitektura f) stanovanjske zgradbe g) enodružinske hiše h) individualne stanovanjske hiše i) atrijske hiše j) eksperimentalne hiše k) pritilične hiše l) ZDA m) Kalikornija n) low cost o) prototipi p) načrti q) detajli r) izvedena dela

  728.3
  COBISS.SI-ID 2332819

  516.
  STUNGO, Naomi
          The new wood architecture / Naomi Stungo ; introduction Christoph Affentranger ; co-ordinating researcher Jennifer Hudson. - London : Laurence King, 2001. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-259-0 (broš.)
  a) Building, Wooden b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) načrtovanje e) les f) lesena arhitektura g) lesena gradnja h) lesene hiše i) sodobne izvedbe j) lesene konstrukcije k) kupole l) dvorane m) paličja n) stanovanjske hiše o) družbene zgradbe p) ekološka gradnja

  72:694
  COBISS.SI-ID 26143237

  517.
  SUMMERSON, John, Sir
          Klasični jezik arhitekture / John Summerson ; prevele Sonja Bašić i Nada Grujić. - Zagreb : Golden marketing, 1998. - 153 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: The classical language of architecture. - Bibliografija: str. 135-142. - Pojmovnik: str. 122-134. - Višejezični rječnik: str. 149-152. - Kazalo
  ISBN 953-6168-78-2
  a) arhitektura b) zgodovina c) teorija d) antika e) klasicizem f) klasika v arhitekturi g) vplivi klasike h) moderna arhitektura

  72.03
  COBISS.SI-ID 13674642

  518.
  THALLON, Rob
          Graphic guide to interior details : for builders and designers / Rob Thallon ; drawings by Rob Thallon and Jeff Stern. - Newtown : The Taunton Press, 1998. - XIII, 208 str. : ilustr. ; 28 cm. - (For pros, by pros)

  Ov. nasl.: Graphic guide to interior details : details for builders. - Bibliografija: str. 201. - Kazalo
  ISBN 1-56158-324-3
  a) arhitektura b) finalna obdelava c) notranja oprema d) detajli e) notranje stene f) tlaki g) stopnice h) obloge

  72.02
  COBISS.SI-ID 24973573

  519.
  VIŠNAR, Katarina
          Vloga laične javnosti v procesu revitalizacije stavbne dediščine Slovenije : historiat, stanje in metodologija razvoja aktivne participacije : doktorska disertacija / Katarina Višnar. - Ljubljana : [K. Višnar], 2004. - XI, 160 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: f. 140-150. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) arhitekturna dediščina c) prenova d) revitalizacija e) sodelovanje javnosti f) teorija g) raziskave

  72:69.059.25
  COBISS.SI-ID 221317632

  520.
  VOORDT, Dorotheus Johannes Maria van der
          Architecture in use : an introduction to the programming, design and evaluation of buildings / Theo J.M. van der Voordt, Herman B.R. van Wegen. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2005. - XI, 237 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-7506-6457-6
  a) Architecture b) Architecture, Modern c) arhitektura d) teorija e) funkcionalnost f) kvaliteta zgradb g) oblikovanje h) forma i) fleksibilnost j) multifunkcionalnost k) načrtovanje gradnje l) vrednotenje stavb

  72.011
  COBISS.SI-ID 26657029

  521.
  WRIGHT, Kenneth R.
          Machu Picchu : a civil engineering marvel / by Kenneth R. Wright, and Alfredo Valencia Zegarra ; with Ruth M. Wright, and Gordon McEwan. - Reston : American Society of Civil Engineers, 2000. - VIII, 136 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Bibliografija: str. 124-126. - Kazalo
  ISBN 0-7844-0444-5 (broš.)
  a) Civil engineering - Peru - Machu Picchu Site b) Hydraulic engineering - Peru - Machu Picchu Site c) Incas - Antiquities d) Machu Picchu Site (Peru) e) arhitektura f) zgodovina g) izgubljena mesta h) Inki i) raziskave j) analize k) urbanistična zasnova l) tehnologija gradnje m) arheološke najdbe n) hidrotehnika o) poljedelstvo p) načrti q) detajli

  72:904
  COBISS.SI-ID 25849605

  522.
  ZHOU, Jingmin, 1965-
          Urban housing forms / Jinming Zhou ; with introduction by Ian Colquhoun. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2005. - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5630-1
  a) Dwellings - Design and construction b) Architecture, Domestic c) Planned communities - Design d) Housing e) urbanizem f) arhitektura g) stanovanjska gradnja h) kolektivna stanovanjska gradnja i) večstanovanjske stavbe j) gostota pozidanosti k) sodobni primeri l) situacije m) načrti

  728.2
  COBISS.SI-ID 26655749

  523.
  ZIESEL, Wolfdietrich, 1934-
          Dream bridges = Traumbrücken / Wolfdietrich Ziesel. - Wien ; New York : Springer, cop. 2004. - 245 str. : ilustr., načrti ; 23 x 31 cm

  Na nasl. str. in ov.: "Vzp. stv. nasl. natisnjen obrnjeno"
  ISBN 3-211-21269-8 (vezano)
  a) Bridges b) arhitektura c) gradbeništvo d) mostovi e) zgodovina f) znameniti mostovi g) predstave h) statični izračun i) konstrukcija j) detajli k) načrti l) brvi m) mostovi za pešce n) pokriti mostovi o) trgovski mostovi p) konstrukcija za opozorila na avtocestah

  72:624.21
  COBISS.SI-ID 26595589

  524.
  ZUPANČIČ, Domen
          Oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja z ozirom na izrabo naravnih obnovljivih virov med vernakularno in sodobno arhitekturo : doktorska disertacija / Domen Zupančič ; mentor Borut Juvanec. - Ljubljana : [D. Zupančič], 2005. - 206 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 179-181. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) ljudska arhitektura c) vernakularna arhitektura d) kulturna dediščina e) teorija f) kultura

  72
  COBISS.SI-ID 1742724

  525.
  ŽITKO Durjava, Sonja
          Po sledeh časa : spomeniki v Sloveniji : 1800-1914 / Sonja Žitko ; [fotografije Valentin Benedik ; kartografija Iztok Sajko]. - Ljubljana : Debora, 1996 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 140 str. : ilustr. ; 23 cm

  Zvd. na zadnjih spojnih listih. - Bibliografija: str. 126-130. - Kazala
  ISBN 961-6122-14-2
  a) Spomeniki - Slovenija - 1800-1914 b) umetnost c) kiparstvo d) spomeniki e) Slovenija f) zgodovina g) pregled

  725.945(497.4)
  COBISS.SI-ID 62229760


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  526.
  CHIEFFO-Raguin, Virginia
          The history of stained glass : the art of light, medieval to contemporary / Virginia Chieffo Raguin ; with a contribution from Mary Clerkin Higgins. - London : Thames & Hudson, 2003. - 288 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 283-286. - Kazalo
  ISBN 0-500-51124-1 (vezano)
  a) Glass painting and staining - History b) umetnost c) vitraži d) barvno steklo e) cerekveana okna f) katedrale g) zgodovina h) primeri i) 20. stol.

  748
  COBISS.SI-ID 6917528

  527.
  CURTIS, Eleanor
          Fashion retail / Eleanor Curtis. - Chichester : Wiley-Academy, 2004. - 216 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Interior angles)

  Bibliografija: str. 216
  ISBN 0-470-87054-0 (vezano)
  a) Stores, Retail - Design and construction b) Fashion c) Magasins - Conception et construction d) Mode e) arhitektura f) notranja g) javni prostori h) trgovine i) prodajalne j) modni butiki k) razstavni saloni l) zaščitne znamke m) identiteta n) avtorski pristop o) primeri

  747
  COBISS.SI-ID 26541573

  528.
  JORDAN, Patrick W.
          Designing pleasurable products : an introduction to the new human factors / Patrick W. Jordan. - London ; New York : Taylor & Francis, 2000. - VIII, 216 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 207-210. - Kazalo
  ISBN 0-415-29887-3 (broš.) ISBN 0-748-40844-4 (vezano)
  a) Human engineering b) Design, Industrial c) Electronic books d) umetnost e) industrijsko oblikovanje f) teorija g) človeški faktor h) ugodja i) metodologija

  745/749
  COBISS.SI-ID 26041093

  529.
  WEDEKIND, Beate
          New York interiors = Intérieurs new-yorkais / Beate Wedekind ; edited by = herausgegeben von = sous la direction de Angelika Taschen ; [French translation by Thérese Chatelain-Südkamp and Michele Schreyer, English translation by Almut Fitzgerald, German translation by Gabriele-Sabine Gugetzer]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2002. - 283 str. : ilustr. ; 27 cm

  Vzpor. angl. besedilo in prevod v franc. in nem. - Ilustr. na spojnih listih
  ISBN 3-8228-1872-0 (vezano)
  a) Notranja oprema - Stanovanja - New York - ZDA - 20.st. b) arhitektura c) notranja oprema d) interier e) stanovanja f) ZDA g) New York h) avtorski pristop i) primeri

  747
  643/645:747(73 N.Y.)"19"=111=112.2=133.1
  728:643/645(73 N.Y.)"19"=111=112.2=133.1
  COBISS.SI-ID 12361273


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  530.
  BOWYER, Richard
          Dictionary of military terms / Richard Bowyer. - 3rd ed. - London : Macmillan : Bloombsbury, 2004. - 259 str. ; 20 cm

  Ov. nasl.: Campaign dictionary of military terms
  ISBN 1-405-06703-9
  a) Vojne vede - Terminologija - Slovarji b) Terminološki slovarji - Vojne vede c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) vojna tehnika

  801.316.4:623=20
  COBISS.SI-ID 11597882

  531.
          DICTIONARY of material science and high energy physics [Elektronski vir] / edited by Dipak Basu. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - (Comprehensive dictionary of physics)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1048/288 9_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-2889-6 (e-knjiga)
  a) Particles (Nuclear physics) - Dictionaries b) Quantum theory - Dictionaries c) Materials - Dictionaries d) tehniški slovarji e) strokovni izrazi f) terminologija g) definicije h) jedrska fizika i) kvantna teorija j) materiali k) angleški slovarji

  801.316.4:539=20
  COBISS.SI-ID 26881285

  532.
          DICTIONARY of pure and applied physics [Elektronski vir] / edited by Dipak Basu. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - (Comprehensive dictionary of physics)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1026/289 0fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-2890-X (e-knjiga)
  a) Physics - Dictionaries b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) definicije f) čista fizika g) uporabna fizika h) akustična biofizika i) komunikacijska elektronika j) geometrijska optika k) nizkotemperaturna fizika l) magnetizem m) angleški slovarji

  801.316.4:53=20
  COBISS.SI-ID 26882053

  533.
  NOVIKOV, Vladimir
          Concise dictionary of materials science [Elektronski vir] : structure and characterization of polycrystalline materials / Vladimir Novikov. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; program Acrobat Reader; miška; Microsoft Internet Explorer; Netscape Navigator Dostopno tudi na: http://www. materialsnetbase.com/books/1051/097 0_fm.pdf (Dostopno za uporabnike knjižnic UNI-LJ) (Accessible to users of the libraries of the UNI-LJ) Sorodni elektronski vir: http://www.materialsnetbase.com/. - Dostopno avtoriziranim uporabnikom. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-0970-0 (e-knjiga)
  a) Crystals - Dictionaries b) Materials science - Dictionaries c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) polikristalni materiali g) strukture materialov h) angleški slovarji

  801.316.4:620.1=20
  COBISS.SI-ID 26872325


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  534.
  MITHEN, Steven
          After the ice : a global human history, 20,000-5000 BC / Steven Mithen. - London : Weidenfeld & Nicolson, 2003. - XIII, 622 str., [24] str. pril. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 575-610. - Kazalo
  ISBN 0-297-64318-5 (vezano)
  a) Prehistoric peoples - Social life and customs b) Prehistoric peoples - Social conditions c) Primitive societies - History d) Social evolution e) Antiquities, Prehistoric f) Civilization, Ancient g) History, Ancient h) Excavations (Archaeology) i) urbanizem j) prazgodovina k) človeštvo-razvoj l) civilizacije m) arheologija n) človekovo okolje o) bivalni prostor

  903
  COBISS.SI-ID 23304290


  NASLOVNO KAZALO
  • 3D game engine architecture 86

  • Absolute C++ 114
  • Absorbable and biodegradable polymers 213
  • Active filters for integrated-circuit applications 296
  • Adaptive array systems 310
  • Advanced polymeric materials 214
  • After Effects 6.5 for Windows and Macintosh 76
  • After the ice 534
  • Air strike 336
  • Aircraft general knowledge. 1, Airframes & systems 337
  • Aircraft general knowledge. 2, Electrics & electronics 338
  • Aircraft general knowledge. 3, Powerplant 339
  • Aircraft general knowledge. 4, Instrumentation 340
  • Aircraft loading and structural layout 369
  • Airports 507
  • Algebra 61
  • Algebraična števila 35
  • Algorithm design 100
  • Analysis 43
  • Ancient cities 464
  • Antenna theory 312
  • Applied materials science 220
  • Applied pattern recognition 112
  • Applied sonochemistry 175
  • Architectural model as machine 514
  • Architecture 86
  • Architecture for the books 488
  • Architecture in the digital age 484
  • Architecture in use 520
  • Architecture, engineering and environment 496
  • ASP.NET 2.0 106
  • Assembly automation and product design 401
  • Atlas arhitekture 504
  • AutoCAD 2004 98
  • AutoCAD in 3 dimensions using AutoCAD 2004 87
  • The aviation careers of Igor Sikorsky 353
  • Aviation enthusiasts' data book 385
  • The Avro York 368

  • The B-17 Flying Fortress 345
  • The B-24 Liberator 346
  • The B-58 Hustler 386
  • A Baker's dozen 292
  • Basic crystallography 184
  • Batteries for portable devices 287
  • Bau- und Nutzungsplanung von wissenschaftlichen Bibliotheken 6
  • Bau-Bionik 505
  • Beautiful models 159
  • Beechcraft 381
  • Beginning ASP.NET 2.0 databases 99
  • Beginning game graphics 88
  • Best kept secrets in .NET 105
  • The best of Paul Matt. Vol. 1, A collection from the historical aviation albums 343
  • Biblija AutoCAD 2005 in AutoCAD LT 2005 90
  • Big Java 94
  • Bildzeichen für Hausgeräte 1
  • Bio-implant interface 216
  • Biochemistry 198
  • Biokemijski praktikum za pedagoge 201
  • Biomimetic materials and design 217
  • Biophysics 196
  • Blagajev volčin - naša botanična znamenitost 205
  • Blagay's Daphne - our botanical treasure 205
  • Broadband powerline communications networks 314
  • Buckling of thin metal shells 330
  • Build your own electronics workshop 286
  • Bulbs for garden habitats 395

  • C. F. Hansen 499
  • Cararchitecture 487
  • Carrier warfare 352
  • Case study houses 515
  • Catalysis from A to Z 407
  • Chemistry 171 , 174 , 181 , 166
  • Chemistry at extreme conditions 167
  • The chemistry of art 437
  • Chemistry plus 180
  • Choosing and using audio and music software 80
  • Cities without cities 476
  • CMOS-MEMS 293
  • Coated textiles 258
  • COBISS3/Medknjižnična izposoja 7
  • COBISS3/Nabava 8
  • COBISS3/Serijske publikacije 9
  • COBISS3/Upravljanje aplikacij 10
  • COBISS3/Zaloga 11
  • Coding theory 315
  • Colloid and surface properties of clays and related minerals 231
  • Common errors in statistics (and how to avoid them) 34
  • The Commonwealth Boomerang 363
  • The Commonwealth Wirraway 354
  • The complete guide to ceramic & stone tile 427
  • Composite materials 230
  • Composites manufacturing 249
  • Computational inverse techniques in nondestructive evaluation 245
  • Computer science and Perl programming 81
  • Conceptual art and the politics of publicity 430
  • Concise dictionary of materials science 533
  • Conductive electroactive polymers 221
  • Convair B-58 Hustler 379
  • Convex optimization 28
  • Core chemistry 179
  • Core physics 147
  • Core science 19
  • Core science. 1, Key concepts 20
  • Core science. 2, Consolidation 21
  • Corrosion science and technology 261
  • The CRC handbook of solid state electrochemistry 222
  • The CRC materials science and engineering handbook 223

  • Čaj, čas za zdaj 408
  • Čudovito vesolje 121

  • Danish architects 490
  • Data structures & problem solving using Java 119
  • Database processing 104
  • Database systems 82
  • DBV-Merkblatt-Sammlung 331
  • Dead ends and detours 185
  • Demystifying chipmaking 309
  • Derive 44
  • Design and applications of hydrophilic polyurethanes 263
  • Design and layout of fire sprinkler systems 208
  • Design of experiments in chemical engineering 412
  • Design of the fifties in Croatia 443
  • Designing pleasurable products 528
  • Designing with plants 398
  • Developing around transit 461
  • Developing Semantic Web services 67
  • Developing Web information systems 85
  • Diatomeen II = Diatoms II 513
  • Dictionary of material science and high energy physics 531
  • Dictionary of military terms 530
  • Dictionary of pure and applied physics 532
  • Dictionary of today's landscape designers 462
  • Differential equations with MATLAB 29
  • Digital art 454
  • Digital communications 322
  • DS1. Logika in množice. Naloge 25
  • Dizajn pedesetih u Hrvatskoj 443
  • Domestic central heating wiring systems and controls 429
  • The Douglas TBD Devastator 358
  • Dream bridges 523
  • Dream plants 394
  • Dynamic mechanical analysis 146
  • Dynamic SWOT analysis 402

  • An Eames primer 439
  • Ecological aesthetics 482
  • Elastic waves in anisotropic laminates 246
  • Elastoplasticity theory 247
  • Electric circuits 285
  • Electrical installation work 289
  • Electrical machines, drives, and power systems 290
  • Electroanalytical methods for biological materials 168
  • Electrochemical techniques in corrosion science and engineering 227
  • Electromagnetics, microwave circuit, and antenna design for communications engineering 321
  • The electronic packaging handbook 294
  • Elektronika za fizike 304
  • Elektronski praktikum za fizike 305 , 288
  • The elements of quantum mechanics 131
  • Elements of the random walk 53
  • Enclosure fire dynamics 209
  • Encyclopedia of materials, parts, and finishes 257
  • Encyclopedia of nonlinear science 32
  • Energija i arhitektura 502
  • Energy 485
  • Engineered concrete 241
  • Engineering design reliability handbook 33
  • Environmental catalysis 170
  • Environmental chemistry 173 , 189
  • Essential SharePoint 118
  • Evolutionary synthesis of pattern recognition systems 73
  • Excel-Bemessung DIN 1052 - neu 426
  • Exhibition catalogue] 433
  • Experimental characterization of advanced composite materials 219
  • Exploratory social network analysis with Pajek 13
  • Exploring ancient skies 123
  • Extractive metallurgy of rare earths 417

  • Fabrication methods for precision optics 423
  • Fairchild aircraft 375
  • Fairey Fulmar Mks I & II 351
  • Fashion retail 527
  • Fibers and composites 229
  • Field geophysics 193
  • Fine tuning air conditioning and refrigeration systems 428
  • Fizika. Del 3, Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi 154
  • Fizikalna metalurgija 418
  • Flight performance & planning. 1 360
  • Flight performance & planning. 2, Flight planning & monitoring 361
  • Flora Steiger-Crawford 492
  • Flugzeug-Typenbuch 362
  • Fluid bed technology in materials processing 409
  • Fluid mechanics, thermodynamics of turbomachinery 269
  • The Fokker T. VIII 373
  • Food colloids 169
  • Fotografirajmo digitalno 455
  • Foundations of JSP design patterns 111
  • Free University, Berlin 493
  • The function of the oblique 494
  • Functional metabolism 197
  • Fundamentals and applications of ultrasonic waves 127
  • Fundamentals of spun yarn technology 243
  • Fundamentals of surface mechanics 244

  • A garden gallery 469
  • The garden maker's manual 460
  • Gardens by design 396
  • Garten-Design 468
  • Gases, liquids and solids 176
  • Gelenke und Gelenkwellen 327
  • Genetics of populations 199
  • A Geologic time scale 2004 190
  • Geometrija za srednje šole. Del 2 52
  • Geschwindigkeitssensitivität des mechanischen Verhaltens unlegierter Baustähle bei wiederholter Beanspruchung bis in den inelastischen Bereich 425
  • Gigacycle fatigue in mechanical practice 215
  • Global warming 191
  • GPRS in practice 316
  • Gradski centri 470
  • Graphic guide to interior details 518
  • Green architecture 495
  • A guided tour of mathematical methods 54

  • Handbook of adhesion 410
  • Handbook of automotive power electronics and motor drives 367
  • Handbook of ceramic composites 232
  • Handbook of computational methods for integration 42
  • Handbook of ecological restoration 16
  • Handbook of microscopy for nanotechnology 233
  • Handbook of mixing technology 411
  • Handbook of optical materials 424
  • Handbook of particle physics 158
  • Handbook of scheduling 404
  • Handbook of structural engineering 332
  • Handbook on nondestructive testing of concrete 234
  • Handbook plastics. Vol. 1, Standards for methods of testing mechanical and thermal properties 2
  • Handbook plastics. Vol. 3, Thermoplastic moulding materials 3
  • Handbuch der Temperierung mittels flüssiger Medien 325
  • Handwritten 444
  • Hansen solubility parameters 235
  • The Hawker Hunter two-seaters 374
  • Health physics 207
  • Heat and thermodynamics 161
  • Hidden aspects of urban planning 466
  • The history of stained glass 526
  • Holzbau 426
  • Homogeno gravitacijsko polje 155
  • How to read a painting 457
  • Human performance & limitations 370

  • Image analysis 266
  • Impurities in semiconductors 295
  • Industrial brazing practice 273
  • Industrial electronics 306
  • Industrial fire protection handbook 211
  • Industrial robotics 268
  • Information systems development 70
  • InfoSec career hacking 96
  • Inorganic materials chemistry desk reference 256
  • Inorganic phosphors 238
  • Inovativno grajeno okolje 489
  • Integralske enačbe 157
  • Integralske transformacije 157
  • Integrating productivity and quality management 403
  • Intelligent buildings 497
  • Intérieurs new-yorkais 529
  • International classification for standards 4
  • International control of tritium for nuclear nonproliferation and disarmament 240
  • International Workshop on Timely Warnings of Heavy Precipitation Episodes and Flash Floods, Ljubljana, Slovenia, 21-22 October 2004 192
  • Internationale Normenklassifikation 4
  • Introduction to coding theory 26
  • Introduction to cosmology 124
  • An introduction to object-oriented programming with Java 120
  • Introduction to PSpice manual, using ORCad release 9.2 to accompany electric circuits 303
  • An introduction to Semiconductor devices 302
  • Introduction to the theory of computation 115
  • Introductory quantum optics 133
  • Investigation of aeronautical and engineering component failures 255
  • Izpitna vprašanja iz fizike 136
  • Izpitna vprašanja iz fizike za kemike 150
  • Izpitna vprašanja iz fizike za tekstilne, konfekcijske in grafične tehnike 151

  • JUnit in action 109
  • The Junkers monoplanes 355
  • Jupiter 122

  • [Katalog razstave 433
  • Katero drevo je to? 204
  • Kazalci okolja 2003 18
  • Kindergartenhaus Wiedikon 483
  • Klasični jezik arhitekture 517
  • Kolokvijske naloge iz fizike I 143
  • Krajinski park Sečoveljske soline 479
  • Kraška hiša in arhitektura Krasa 511

  • Large deviations and metastability 48
  • Laser cladding 264
  • Laser-induced damage of optical materials 291
  • Last landscapes 481
  • Learning from China 463
  • Lebesguov integral 40
  • Leonardo da Vinci 459
  • Life, death and nitric oxide 195
  • Likovna teorija 447
  • Linearna algebra 36
  • Linearno programiranje 36
  • The Lioré et Olivier Le0 45 series 357
  • Ljubljana - arhitektura 20. stoletja 498
  • Lockheed Hudson Mks I to VI 388
  • Logic design of nanoICs 297
  • The lost border 474

  • Machinability of powder metallurgy steels 260
  • Machu Picchu 521
  • Makromolekulare Chemie 172
  • Mala europska etnologija 15
  • Management kakovosti 405
  • Manual drive trains and axles 344
  • Manual drivetrains and axles 344
  • Mass spectrometry of polymers 248
  • Massimo & Gabriella Carmassi, Senigallia Public Library 501
  • Mastering MATLAB 7 92
  • Matematično modeliranje 63
  • Matematika 45
  • Matematika. Priprava na maturo 65
  • Materials 186
  • Materials for architects and builders 500
  • Mathematical modeling of physical systems 24
  • Mathematical models for speech technology 108
  • The mathematics of thermal modeling 225
  • Maths 47
  • The Mayors' Institute 471
  • McGraw-Hill concise encyclopedia of physics 145
  • Measure theory and filtering 23
  • Measurement systems and sensors 284
  • Mechanical alloying and milling 274
  • Mechanical behavior of materials 237
  • Mechanical properties of polymers based on nanostructure and morphology 250
  • Mechanical tolerance stackup and analysis 324
  • Mechanics of elastic composites 224
  • Mechanisms and mechanics of fracture 137
  • Mehanika 2. Kinematika 152
  • Meister der Gartenkunst 465
  • Merjenje ionizirajočega sevanja 128
  • Merz to Emigre and beyond 445
  • The Messerschmitt Bf109F 393
  • The Messerschmitt Me 210/410 series 390
  • Methods of analysis and detection 177
  • Metrični prostor, Hilbertov prostor, Fourierova analiza, Laplaceova transformacija 55
  • Microcontrollers in practice 301
  • Microsoft Outlook version 2002 plain & simple 77
  • Microwaves in organic synthesis 178
  • Miller's collecting modern books 14
  • Minimalism & colour 436
  • The Mitsubishi A6M3 Zero-Sen ("Hamp") 364
  • The Mitsubishi Ki-21 365
  • Mobile ad hoc networking 318
  • Modeling and simulation for material selection and mechanical design 251
  • Modern control systems 421
  • Modern microwave circuits 282
  • Modern tribology handbook 271
  • Modern vacuum physics 126
  • Molecular electronics 187
  • Moles 165
  • The Morane Saulnier 406 347
  • Movie poster 446
  • Multibody mechanics and visualization 129
  • The museum of the mind 451

  • Nakajima Ki-44 Shoki ('Tojo') 350
  • Naloge in primeri iz funkcionalne analize in teorije mere 37
  • Naloge iz fizike za študente tehniških fakultet 130
  • Natural gardening in small spaces 397
  • Navadne diferencialne enačbe 56
  • Nebelschwaden von Hybridkühltürmen 194
  • Neue Steinarchitektur in Italien 506
  • New stone architecture in Italy 506
  • The new wood architecture 516
  • New York interiors 529
  • Next generation architecture 512
  • Numerično reševanje sistemov linearnih enačb 27

  • An object-oriented approach to programming logic and design 89
  • Object-oriented software engineering 79
  • Objects, abstraction, data structures and design using Java 101
  • Oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja z ozirom na izrabo naravnih obnovljivih virov med vernakularno in sodobno arhitekturo 524
  • Od glave do portreta 438
  • Od ideje do inovacija 212
  • OFDM for wireless communications systems 319
  • The official Blender 2.0 guide 113
  • The Official Blender 2.3 guide 110
  • Operating systems 84
  • Operational procedures 378
  • Optical production technology 419
  • Organic chemistry 182
  • Organic molecular solids 252
  • Organic syntheses. Collective vol. 1-8, Cumulative indices 183
  • Osnove fizikalnih merjenj in merilnih sistemov 139
  • Osnove matematične logike. Del 2, Formalizacija 50
  • Osnove matematične logike. Del 3, Aplikacija 51
  • Osnove tehniške mehanike. 1, Statika 148
  • Osnove tehniške mehanike. Del 2, Kinematika 149
  • Osnovna navodila COBISS3 12
  • The outdoor decorator 441
  • Outline of crystallography for biologists 164

  • The P. Z. L. P-24 356
  • Parcialne diferencialne enačbe 41
  • Partikelmesstechnik 5
  • Pattern recognition in industry 72
  • Paving the way 473
  • Pesticides in agriculture and the environment 253
  • Phase-locked loop synthesizer simulation 279
  • The Phönix Scout 366
  • Phylogenesis 508
  • Physical acoustics in the solid state 141
  • The physics companion 132
  • Physics of strength and fracture control 242
  • PIC robotics 422
  • Pictures in place 456
  • Piloten Handbuch 348
  • Pioneers of modern graphic design 432
  • Piper aircraft and their forerunners 380
  • Piping calculations manual 270
  • Places of the soul 491
  • Plant personalities 203
  • Planting the natural garden 399
  • The plastic film and foil Web handling guide 236
  • A platform-centric approach to system-on-chip (SOC) design 300
  • Po sledeh časa 525
  • Podatkovne strukture in algoritmi 103
  • A policy on geometric design of highways and streets 333
  • Polymeric drugs & drug delivery systems 254
  • Pop art 449
  • Popolni vodič skozi Access 2003 78
  • Potencialna teorija 57
  • The power of paper in graphic design 442
  • Power-switching converters 278
  • Practical applied mathematics 38
  • Practical modern SCADA protocols 420
  • A practitioner's guide to software test design 83
  • Primijenjena statistika 60
  • Principles of electronic materials and devices 298
  • Principles of fire behavior 210
  • Principles of flight 383
  • Principles of gene manipulation 200
  • Principles of restoration 16
  • Probability and computing 46
  • Probability and probabilistic reasoning for electrical engineering 280
  • Problemi otpora i propulzije brodova 387
  • Process development 415
  • Processing of high-temperature superconductors at high strain rates 144
  • Processing of SAR data 313
  • Product and process design principles 414
  • Product innovation 406
  • Properties of group-IV, III-V and II-VI semiconductors 277
  • Proteins 202

  • Quantum mechanics 135
  • Quantum theory of the electron liquid 134
  • The quintessential PIC microcontroller 299

  • Radiation acoustics 142
  • Radio propagation and remote sensing of the environment 311
  • Radio-frequency and microwave communication circuits 317
  • Ramsey/Sleeper architectural graphic standards 510
  • Ratna brodogradnja 359
  • Real world color management 91
  • Real-time systems 102
  • Reference material 384
  • Reliable distributed systems 74
  • Representing the state 478
  • Restoration in practice 16
  • Rešene naloge iz mehanike kontinuov 125
  • Rešene naloge iz teorije mere 31
  • Rešene naloge iz termodinamike 162
  • Rešene naloge iz topologije 49
  • Reversible logic synthesis 66
  • RF and microwave power amplifier design 281
  • Robni problemi za linearne diferencialne enačbe drugega reda 58
  • Rubber! 434
  • Ryan Broughams and their builders 392

  • Safer places 475
  • The Savoia Marchetti S. M. 81 341
  • Schalen in Natur und Technik III 513
  • Schaum's outline of UML 71
  • Schwingungsanalyse in der Antriebstechnik 329
  • Sebi adjungirani operatorji v Hilbertovem prostoru 59
  • Second International Symposium on Advanced Materials for Fluid Machinery 276
  • Secondary steelmaking 416
  • Semantic Web Author 67
  • Shells in nature and technics III 513
  • Sistemi industrijske elektronike. Gradniki in sestavi 308
  • Slavko Löwy 509
  • Smart electronic materials 307
  • The Smart growth tool kit 477
  • The Smart growth tool kit video 477
  • Software configuration management handbook 107
  • Software solutions for rapid prototyping 326
  • Sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije 22
  • Space mission analysis and design 391
  • Special distillation processes 413
  • Spektroskopske metode s pospešenimi ioni 160
  • Statistical mechanics 188
  • Statistics for research 30
  • Status of the decommissioning of nuclear facilities around the world 275
  • Stieltjesov integral 40
  • 121 nalog iz pascala 97
  • Strategic management for the plastics industry 239
  • Studies in iconology 453
  • Styles, schools and movements 440
  • The Sud Caravelle 3 & 6 377
  • Supercritical fluid technology in materials science and engineering 259
  • The Supermarine Spitfire V series 267
  • Surface engineering of metals 218
  • Surface modification and mechanisms 328
  • Sustainable development of Slovenia 22
  • Switching power supply design & optimization 283
  • System safety for the 21st century 400

  • Technical theater for nontechnical people 486
  • Tellurite glasses handbook 226
  • Tensile testing 262
  • Text to speech synthesis 116
  • The Thames & Hudson dictionary of graphic design and designers 448
  • Theory of remote image formation 75
  • Thinking with type 450
  • This end up 431
  • Thundering peacemaker 372
  • Toxic agents, pharmacological and medical fundamentals 265
  • Toxicology in occupational and environmental setting 265
  • Transition elements 163
  • Traumbrücken 523
  • Trees 206
  • Trees in the urban landscape 480
  • Tri teme iz teorije vrst 62
  • Trigonometrijske vrste 40

  • Udet (BFW) U-12 Flamingo variants 371
  • Ullmann's industrial toxicology 265
  • Understanding environmental pollution 17
  • Urban housing forms 522
  • Urban planning and cultural identity 472
  • A user's guide to vacuum technology 272
  • Utopijske vizije arhitekture grada 467
  • Uvod v ravnovesno statistično fiziko 153

  • Ventilation for control of the work environment 323
  • Vickers Wellesley variants 342
  • Vinyl acetate emulsion polymerization and copolymerization with acrylic monomers 228
  • Visual studio hacks 69
  • Vita artis perennis 458
  • Vloga laične javnosti v procesu revitalizacije stavbne dediščine Slovenije 519

  • Waco aircraft production 349
  • Waste treatment and disposal 335
  • Water resources management 334
  • WCDMA design handbook 320
  • Web portals 117
  • The Westland Whirlwind 376
  • What is graphic design? 452
  • Windows server cookbook 68
  • Windows system programming 93
  • Wings of Cessna 382
  • Wonderful Wiener Werkstätte 435
  • Worktext for manual drivetrains and axles 344
  • A world history of architecture 503

  • Z vetrom in vesli 389
  • Začetki kvantne statistične mehanike 156
  • Zanesljivost in razpoložljivost sistemov človek - stroj 95
  • Zbirka izpitnih nalog iz analize 39
  • Zbirka rešenih nalog iz verjetnostnega računa 64
  • Zgledi iz fizikalnih merjenj 140
  • Zgodovina raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik 138


  IMENSKO KAZALO
  • Abel, Alan (1947-, urednik) 343
  • Acaster, David 163
  • Adachi, Sadao (1950-) 277
  • Adams, Donald Frederick (1935-, avtor) 219
  • Aebi, A. (avtor) 325
  • Aggoun, Lakhdar (1952-) 23
  • Ahlin, France (1905-1977, avtor) 136
  • Aksun, M. I. (avtor) 282
  • Al-Rabadi, Anas N. (1973-) 66
  • Alan Baxter & Associates 473
  • Alberro, Alexander 430
  • Alesso, H. Peter 67
  • Alexander, Rosemary 460
  • Allen, Ben 310
  • Allen, Robbie 68
  • Alwan, Abeer (urednik) 116
  • Ambrose, Gavin 431
  • American Association of State Highway and Transportation Officials 333
  • Amt für Hochbauten (Zürich) 483
  • Ang, Simon S. (1957-) 278
  • Apostolo, Giorgio 341
  • Armand, N. A. 311
  • Arpikanondt, Chonlameth (avtor) 300
  • Aucktor, Erich (1913-, avtor) 327
  • Avery, James 69
  • Avison, D. E. (1946-) 70
  • Aynsley, Jeremy 432

  • Bagenal, Fran (1954-, urednik) 122
  • Baker, Bonnie 292
  • Balanis, Constantine A. (1938-) 312
  • Bansal, Narottam P. (urednik) 232
  • Barborič, Petra (drugo) 433
  • Barfield, Norman 342
  • Basagni, Stefano (1965-, urednik) 318
  • Basmadjian, Diran 24
  • Bassuk, Nina L. (avtor) 480
  • Basu, Dipak (urednik) 531 , 532
  • Bašić, Sonja (prevajalec) 517
  • Bat, Marjan (avtor) 18
  • Batagelj, Vladimir 25
  • Batagelj, Vladimir (avtor) 13
  • Bathias, Claude 215
  • Bauer, Alen (urednik, zbiratelj) 498
  • Bavčer, Jani (avtor dodatnega besedila) 433
  • Bayles, Aaron W. (avtor) 96
  • Bedrač, Milan (prevajalec) 90
  • Begg, Carolyn E. (avtor) 82
  • Beggs, Clive 485
  • Bell, Jonathan (urednik, avtor dodatnega besedila) 487
  • Benedik, Valentin (fotograf) 525
  • Bennett, Simon 71
  • Bhagat, Phiroz 72
  • Bhanu, Bir (8.1.1951-) 73
  • Bhushan, Bharat (urednik) 271
  • Bianchi, Giovanni 279
  • Bienale industrijskega oblikovanja (18 ; 2002 ; Ljubljana) 433
  • Bierbrauer, Juergen 26
  • Birch, Thomas Wesley (1933-) 344
  • Birdsall, Steve 345 , 346
  • Birman, Kenneth P. 74
  • Bishop, Robert H. (1957-, avtor) 421
  • Black & Decker Corporation (Towson) 427
  • Blackwell, Glenn R. (urednik) 294
  • Blahut, Richard E. 75
  • Bloor, Janet 434
  • Blow, David Merwyn 164
  • Bohte, Zvonimir 27
  • Bolante, Antony 76
  • Boothroyd, Geoffrey 401
  • Borisch, Bonnie Jean (urednik) 349
  • Borštnik, Anamarija 125
  • Botquin, Gaston 347
  • Böttcher, Christian 425
  • Bowyer, Richard 530
  • Boyce, Jim (1958-) 77
  • Boyd, Stephen P. (1958-) 28
  • Bradač, Primož 78
  • Brajter-Toth, Anna (urednik) 168
  • Bramson, Alan 348
  • Brand, Oliver (1964-, urednik) 293
  • Brandly, Raymond H. 349
  • Brandstätter, Christian (1943-) 435
  • Brindley, John F. 350
  • Bromann, Mark 208
  • Brown, David (1938-2001) 351
  • Brown, Keith (1953-) 165
  • Bruegge, Bernd 79
  • Bueno, Patricia 436
  • Bunting, Fred (avtor) 91
  • Burakowski, Tadeusz 218
  • Burgess, William A. 323
  • Butina, Milan (avtor) 447
  • Butler, Anthony (1964-) 195
  • Buzzi, Andrea (avtor) 192

  • Campbell, Drew 486
  • Carlsson, Leif A. (1952-) 219
  • Cegnar, Tanja (urednik) 192
  • Cevc, Emilijan (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 458
  • Chambers, Austin 126
  • Cheeke, J. David N. 127
  • Chen, Biaohua (avtor) 413
  • Chen, Wai-Fah (1936-, urednik) 332
  • Chieffo-Raguin, Virginia 526
  • Chilko, Daniel M. (avtor) 30
  • Chippindale, Christopher (1951-, urednik) 456
  • Chung, Deborah D. L. 220
  • Ciampi, Mario (fotograf) 501
  • Ciglič, Henrik (prevajalec) 205
  • Cimperman, Katja (ilustrator) 511
  • Clarke, Gordon R. 420
  • Clayden, Jonathan (avtor) 182
  • Clifton-Mogg, Caroline (avtor) 468
  • Cochrane, Dorothy 353
  • Colestock, Harry 268
  • Colling, François 426
  • Collins, Mike (1949-) 80
  • Colquhoun, Ian (avtor dodatnega besedila) 522
  • Commission for Architecture and the Built Environment (Great Britain) 473
  • Connolly, Thomas M. 82
  • Copeland, Lee 83
  • Corbin, Stephen (avtor) 264
  • Cornils, Boy (urednik) 407
  • Cortese, Dario 408
  • Cotterill, Rodney (1933-) 196
  • Cowin, Hugh W. 355
  • Craciun, Eduard-Marius (avtor) 224
  • Creative Publishing International 427
  • Cristescu, Nicolaie Dan 224
  • Croome, Derek J. (urednik) 497
  • Crosbie, Michael J. 488
  • Curtis, Eleanor 527
  • Cvelbar, Franc 128
  • Cvetko, Dean (avtor) 140
  • Cynk, Jerzy B. 356

  • Čadež Lapajne, Dragica 438
  • Čekada, Miha (urednik, lektor) 138

  • Ćurić, Filip (avtor) 45

  • Dan inženirjev in arhitektov (3 ; 2003 ; Ljubljana) 489
  • Danel, Raymond 357
  • Dankowicz, Harry 129
  • Danninger, Herbert (avtor) 260
  • Davis, Joseph R. (urednik) 262
  • Davis, William S. (1943-) 84
  • Day, Christopher (1942-) 491
  • De Gleria, Blaž (avtor) 447
  • Dealtry, T. Richard 402
  • Delhaes, Pierre (urednik) 229
  • Demetrios, Eames 439
  • Dempsey, Amy (1963-) 440
  • Deutsche Bibliothekinstitut (začetnik/ustanovitelj) 6
  • Deutsche Elektrotechnische Kommission (urednik) 1
  • Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein 331
  • Deutsches Informationszentrum für Technische Regeln 4
  • Deutsches Institut für Normung 2 , 3 , 5
  • Deutsches Institut für Normung (urednik) 6
  • Dickinson, Eric (urednik) 169
  • Dillow, Angela K. (1970-, urednik) 217
  • Ding, Zhongwei (avtor) 413
  • Dittman, Richard (avtor) 161
  • Dixon, Sydney Lawrence 269
  • Doll, Thomas E. 358
  • Dorf, Richard C. 421
  • Dowden, John Michael 225
  • Dowdy, Shirley 30
  • Drevenšek Olenik, Irena 130
  • Drnovšek, Roman (1966-) 31
  • Drnovšek, Roman (1966-, avtor) 64
  • Dunphy, Robert T. (avtor) 461
  • Dushman, Saul (1883-?) 131
  • Dutoit, Allen H. (avtor) 79

  • Eberly, David H. 86
  • Edosomwan, Johnson Aimie (1953-) 403
  • Edwards, Brian (1944-, gostujoči urednik) 495
  • EKATO Rühr- und Mischtechnik 411
  • El-Mallawany, Raouf A. H. 226
  • Ellenbecker, Michael J. (avtor) 323
  • Ellingsen, Jan Eirik (urednik) 216
  • Elliott, Alexander T. (avtor) 207
  • Elliott, Robert James (1940-, avtor) 23
  • Emadi, Ali (urednik) 367
  • Erbil, H. Yildirim 228
  • Ethier, Christine A. (avtor) 87
  • Ethier, Stephen J. 87
  • European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (Organization) 466
  • European Council of Town Planners 466
  • Evans, Peter (1943-, avtor) 20 , 21 , 179
  • Evelegh, Tessa 441
  • Evers, Heinrich 359
  • Evry, Harry J. 88

  • Fancev, M. (avtor) 387
  • Farrell, Joyce 89
  • Fazio, Michael W. (avtor) 503
  • Fikfak, Alenka (urednik, zbiratelj) 498
  • Fine, Terrence L. 280
  • Fingerhuth, Carl 463
  • Finkelstein, Ellen 90
  • Fischer, Bryan R. 324
  • Fischer-Cripps, Anthony C. 132
  • Fishel, Catharine M. 442
  • Fister, Peter (mentor) 519
  • Fistul, Viktor Ilič (1927-) 295
  • Fitzgerald, Guy (avtor) 70
  • Forster, Wayne (avtor) 496
  • Francillon, René J. 363 , 364 , 365
  • Franetič, Vojko (fotograf) 511
  • Frantar, Peter (1975-, kartograf) 18
  • Fraser, Bruce 91
  • Freeman, Jeremiah P. (urednik) 183

  • Galjer, Jasna 443
  • Gaspari, George David (avtor) 53
  • Gasperič, Jože (pisec recenzij, lektor) 138
  • Gates, Charles 464
  • Gay, Daniel (1942-) 230
  • Gehrke, Klaus (avtor) 172
  • Gellings, Paul J. (urednik) 222
  • Gerritsen, Henk 394
  • Gerritsen, Henk (avtor) 399
  • Gerry, Christopher C. (10.3.1949-) 133
  • Ghavami, M. (avtor) 310
  • Ghosh, Ahindra 416
  • Gibson, Ian (avtor) 326
  • Giese, Rossman F. 231
  • Giuliani, Gabriele (1953-) 134
  • Glanzmann, Jutta (avtor dodatnega besedila) 492
  • Glattstein, Judy (1942-) 395
  • Gogala, Andrej (1962-, avtor, fotograf) 479
  • Golob, Boštjan (avtor) 130
  • Gomišček, Boštjan (avtor) 405
  • Good, Phillip I. 34
  • Gradstein, Felix M. (urednik) 190
  • Grasselli, Jože 35 , 36
  • Grassian, Vicki H. 170
  • Great Britain. Office of the Deputy Prime Minister 473
  • Grebennikov, Andrei (1956-) 281
  • Greene, Brian (1963-) 121
  • Grujić, Nada (prevajalec) 517
  • Grujić, Nada (urednik) 504
  • Gupta, C. K. 409 , 417
  • Guštin, Jadran (ilustrator) 511

  • Haddow, George William 366
  • Haidine, Abdelfatteh (avtor) 314
  • Hameka, Hendrik F. 135
  • Han, X. (avtor) 245
  • Hannah, Donald 368
  • Hanselman, Duane 92
  • Hansen, Charles M. 235
  • Hansen, Christian Frederik (1756-1845, umetnik) 499
  • Hardesty, Von (1939-, avtor) 353
  • Hardin, James William (avtor) 34
  • Harris, Paul (1948-, avtor) 431
  • Hart, Johnson M. (1944-) 93
  • Harwood, Richard (1946-) 171 , 198
  • Hasselhorst, Christa (1953-) 465
  • Hawkes, Dean 496
  • Hawkins, William E. 236
  • Hedrick, Philip W. (1942-) 199
  • Hein, Achim 313
  • Heller, Steven (1950-) 444 , 445
  • Helmcke, Johann-Gerhard 513
  • Hentrich, Peter (avtor) 411
  • Heynes, Michael (avtor) 309
  • Hill, Marquita Kaya 17
  • Hladnik, Milan 37
  • Hoa, Suong V. (avtor) 230
  • Hoke, John Ray (1950-, urednik) 510
  • Holc, Miha (ilustrator) 160
  • Holden McAllister Partnership 475
  • Hönigsfeld Adamič, Marjana (fotograf) 18
  • Hooton, Ted 267
  • Horne, D.F. 419
  • Hornegger, Joachim (avtor) 112
  • Horstmann, Cay S. (1959-) 94
  • Hosford, William F. 237
  • Houghton, John Theodore 191
  • Howe, Denis 369
  • Howison, Sam 38
  • Hrasnica, Halid 314
  • Hudoklin, Alenka 95
  • Hunt, Brian R. (1965-, avtor) 29
  • Husted, Ted (avtor) 109
  • Hvala, Bojan 39

  • Ilić, Mirko (1956-, avtor) 444
  • Institut informacijskih znanosti (Maribor) (začetnik/ustanovitelj, založnik) 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
  • Institution of Mechanical Engineers. Fluid Machinery Group 276
  • Institution of Mechanical Engineers. Structural Technology and Materials Group 276
  • International Symposium on Advanced Materials for Fluid Machinery (2 ; 2004 ; London) 276
  • International Workshop on Timely Warnings of Heavy Precipitation Episodes and Flash Floods (2004 ; Ljubljana) 192
  • Iovine, John 422
  • Irons, Fred H. 296
  • Ishoven, Armand van 371

  • Jamnik, Rajko 40
  • Januškevič, Svetlana N. 297
  • Jaš-Bajželj, Lenka (avtor dodatnega besedila, drugo) 433
  • Jelovšek, Tomaž (1970-, avtor) 498
  • John Knott Symposium (2002 ; Columbus) 137
  • Johnsen, Frederick A. 372
  • Johnston, Pamela (urednik) 493
  • Johnston, Pamela (urednik, prevajalec) 494
  • Jones, Roger F. 239
  • Jones, William (1949-, urednik) 252
  • Jordan, Patrick W. 528
  • Juras, Ivan 467
  • Juvan, Martin 97
  • Juvanec, Borut (mentor) 524
  • Južnič, Stanislav 138

  • Kalameja, Alan J. 98
  • Kalinowski, Martin B. 240
  • Karlsson, Björn 209
  • Karow, Hank H. (1936-) 423
  • Kasap, Safa O. 298
  • Katzen, Sid 299
  • Kauffman, John 99
  • Kelley, David H. 123
  • Kelly, R. G. (avtor) 227
  • Kett, Irving 241
  • Khajepour, Amir (avtor) 264
  • Kinayman, Noyan 282
  • King, Emily 446
  • Kingsbury, Noël 396 , 397
  • Kingsbury, Noël (avtor) 398
  • Klaauw, B. van der 373
  • Klavžar, Sandi (avtor) 25
  • Klein, Carole (1945-) 203
  • Kleinberg, Jon 100
  • Klemenc, Alenka (1947-, urednik, član uredniškega odbora, prevajalec) 458
  • Knight, Peter L. (12.4.1947-, avtor) 133
  • Koffman, Elliot B. 101
  • Kolarevic, Branko (1963-, urednik) 484
  • Komarovsky, Anatoly A. 242
  • Kopetz, Hermann 102
  • Košir, Tomaž (1962-, avtor) 64
  • Kozak, Jernej 103
  • Kralj, Alojz (avtor) 308
  • Kramar, Edvard (avtor) 64
  • Krawiec, Krzysztof (avtor) 73
  • Krečič, Peter (1947-, avtor dodatnega besedila) 433
  • Krishnamurthy, Nagaiyar (avtor) 417
  • Križanič, France (1928-2002) 41
  • Kroenke, David (1946-) 104
  • Kropej, Andrej (član uredniškega odbora) 458
  • Kržišnik, Maja (avtor dodatnega besedila) 433
  • Kull, Ulrich (avtor) 513
  • Kurata, Deborah 105
  • Kušar, Urška (avtor, urednik) 18
  • Kuščer, Ivan (avtor) 136
  • Kwinter, Sanford (avtor) 508
  • Kythe, Prem K. 42

  • LaGraff, John R. (avtor) 256
  • Lah, Avguštin (1924-, avtor, urednik) 22
  • Lah, Ljubo (avtor) 511
  • Lah, Tamara (avtor) 22
  • Lai, W. Michael (1930-, avtor) 244
  • Langley, Billy C. (1931-) 428
  • Lavrič, Ana (član uredniškega odbora) 458
  • Lawrence, Carl A. 243
  • Lay, Steven R. (1944-) 43
  • Lazić, Živorad R. 412
  • Lebedinec, Franc (ilustrator) 61
  • Lechner, Manfred D. (1940-) 172
  • Lee, Russell (1956-, avtor) 353
  • Lee, Wei Meng 106
  • Lehnert, Ralf (avtor) 314
  • Lei, Zhigang 413
  • Lennox-Boyd, Arabella 468
  • Leon, Alexis 107
  • Lesnika, Aleš (avtor) 152
  • Lešnjak, Gorazd (avtor) 64
  • Leung, Joseph Y-T. (avtor) 404
  • Levinson, Stephen E. 108
  • Lewin, Daniel R. (avtor) 414
  • Lewis, David (1955-, avtor) 469
  • Likar, Andrej 139 , 140
  • Lin, Yingqiang (avtor) 73
  • Ling, Frederick Fongsun (1927-) 244
  • Ling, San (1964-) 315
  • Little, George (1944-) 469
  • Littlefield, Bruce (avtor) 92
  • Liu, Gui-Rong 245 , 246
  • Livingston, Alan 448
  • Livingston, Isabella (avtor) 448
  • Livingstone, Marco 449
  • Llewelyn-Davies (firma) 475
  • Lobnik, Franc (1942-, avtor dodatnega besedila) 22
  • Lokar, Matija 44
  • Lokar, Matija (avtor) 97
  • Lorimer, J. Phillip (avtor) 175
  • Loupy, André (urednik) 178
  • Löwy, Slavko (umetnik) 509
  • Lubarda, Vlado A. 247
  • Lucca, Don A. (avtor) 244
  • Lund, Hakon (1928-) 499
  • Lund, Lene Dammand (urednik) 490
  • Lunn, Kenneth (avtor) 71
  • Lupton, Ellen 450
  • Lüthi, Bruno 141
  • Lyamshev, Leonid M. 142
  • Lyons, Arthur R. 500
  • Lyshevski, Sergey Edward (avtor) 297

  • Mack, John 451
  • Madisetti, Vijay K. 300
  • Magajna, Bojan (pisec recenzij) 25
  • Majaron, Boris (1963-) 143
  • Makovec, Tihomir (kartograf) 479
  • Malhotra, V. M. (urednik) 234
  • Malnič, Aleksander (pisec recenzij) 25
  • Mamalis, Athanasios G. 144
  • Manaa, M. Riad (urednik, avtor) 167
  • Manahan, Stanley E. 173
  • Maniktala, Sanjaya 283
  • Maretić, Mirko 470
  • Marn, Anton (ilustrator) 511
  • Marolt, Janez (1934-) 405
  • Martin, Jean (1943-) 19 , 174
  • Martin, Jean (1943-, avtor) 20 , 21
  • Mason, Francis K. 374
  • Mason, T. J. 175
  • Massol, Vincent 109
  • Matić, Mirko 502
  • Matt, Paul R. (z enoto povezano ime) 343
  • Matthews, Philip S. C. 176
  • Mayer, Joachim 204
  • Mayors' Institute on City Design 471
  • Mazumdar, Sanjay K. 249
  • McCarthy, Anne 177
  • McCormick, Andrew K. 207
  • McGuiggan, Peter 316
  • McMaster, Graham (prevajalec) 443
  • Menard, Kevin Peter 146
  • Menon, E. Shashi 270
  • Michler, Goerg Hannes (urednik) 250
  • Mikuš, Janja (ilustrator) 56 , 57
  • Mikuž, Marko (avtor) 143
  • Miller, Anne K. (avtor) 309
  • Mills, John (1941-) 179
  • Milner, Bryan 20 , 21 , 147 , 180
  • Milner, Bryan (avtor) 19 , 174
  • Milone, E. F. (1939-, avtor) 123
  • Milsom, John (1939-) 193
  • Mintaković, Stjepan 45
  • Misra, Devendra (1949-) 317
  • Mitchell, Kent A. 375
  • Mitescu, Marian 301
  • Mithen, Steven 534
  • Mitzenmacher, Michael (1969-) 46
  • Mlinar, Ciril (fotograf) 205
  • Moffett, Marian 503
  • Moljk, Anton (avtor) 136
  • Mono Design 431
  • Montaudo, Giorgio (urednik) 248
  • Moodie, Matthew (urednik) 111
  • Moyes, Philip J. R. 376
  • Mrvar, Andrej (avtor) 13
  • Muhovič, Jožef (avtor dodatnega besedila) 438
  • Müller, Werner Y. 504
  • Munson, Kenneth 377
  • Murko, Matija (1940-, drugo) 433
  • Murphy, Chris (avtor) 91
  • Muršič, Milan 148 , 149
  • Muševič, Igor 150 , 151

  • Nachtigall, Werner 505
  • Narayanan, Shrikanth (urednik) 116
  • National Air and Space Museum 353
  • National Gallery (Great Britain) 437
  • Nawrocki, Waldemar 284
  • Neamen, Donald A. 302
  • Necker, Jörg 194
  • Neill, William J. V. 472
  • Newark, Quentin 452
  • Nicholson, Rosslyn (avtor) 195
  • Nicolin, Pierluigi (urednik) 462
  • Nikolaidis, Efstratios (urednik) 33
  • Nilsson, James William 285 , 303
  • Nooy, W. de 13
  • Nordmeier, Eckhard H. (avtor) 172
  • Norris, Helen (1916-) 181
  • Novikov, Vladimir 533

  • Oblak, Maks 152
  • O'Hanlon, John F. (1937-) 272
  • Old, R. W. (avtor) 200
  • Oliva, Alejandro (avtor) 278
  • Olive, Jenny (1939-) 47
  • Olivieri, Enzo (1945-) 48
  • Orwant, Jon (urednik) 81
  • Ottenbrite, Raphael M. (1936-, urednik) 254
  • Oudolf, Piet 398 , 399
  • Oudolf, Piet (avtor) 394
  • Oxford Aviation Services Limited 337 , 338 , 339 , 340 , 360 , 361 , 370 , 378 , 383 , 384

  • Packham, David Ernest (1939-, urednik) 410
  • Pahor, Jože (1933-) 304 , 305
  • Pahor, Sergej 153
  • Pajer, Urška (prevajalec) 121
  • Panjan, Peter (urednik) 138
  • Panofsky, Erwin 453
  • Paris, Paul Croce (1930-, avtor) 215
  • Patzer, Andrew 111
  • Paul, Christiane 454
  • Paul, Tim (urednik) 466
  • Paulus, Dietrich W. R. 112
  • Pavan, Vincenzo (urednik) 506
  • Pavešić, Petar 49
  • Peacock, Lindsay T. 379
  • Pearman, Hugh 507
  • Pečar, Marijan (fotograf) 18
  • Pečenko, Nikolaj 455
  • Pelc, Milan (prevajalec) 504
  • Peperell, Roger W. 380
  • Perrow, Martin Richard (1964-, urednik) 16
  • Peršin, Špela (1973-, prevajalec) 90
  • Petrin, Tea (avtor dodatnega besedila) 433
  • Petruzzellis, Thomas 286
  • Phillips, Edward H. 381 , 382
  • Pipes, Robert Byron (avtor) 219
  • Pistoia, Gianfranco 287
  • Planinšič, Gorazd (avtor) 140
  • Pletschacher, Peter (prevajalec) 348
  • Podgornik, Rudolf (avtor) 125
  • Poliakov, Valerij Mihajlovič (avtor) 311
  • Ponikvar, Dušan 288
  • Ponikvar, Dušan (avtor) 305
  • Porter, Catherine 14
  • Požrl, Jože (fotograf) 511
  • Praprotnik, Nada 205
  • Prasad, Ramjee 319
  • Prica, Ines (1958-) 15
  • Prigann, Aisha (prevajalec) 482
  • Prigann, Herman 482
  • Prijatelj, Niko 50 , 51
  • Primrose, Sandy B. 200
  • Profile Publications 267 , 347 , 354 , 355 , 356 , 357 , 358 , 363 , 364 , 365 , 366 , 368 , 373 , 374 , 376 , 377 , 390 , 393
  • Pucelj, Ivan (1930-) 52

  • Quintiere, James G. 210
  • Quintiere, James G. (avtor) 209

  • Radešček, Borko (fotograf) 438
  • Radović Mahečić, Darja 509
  • Rainey, David L. (26.2.1946-) 406
  • Rajkumar, T. M. (avtor) 84
  • Rakovec, Jože (1946-, urednik) 192
  • Ramsey, Charles George (1884-1963) 510
  • Ramšak, Anton (avtor) 143
  • Ratcliff, Brian (avtor) 166
  • Razpet, Marko (ilustrator) 139 , 140
  • Reddy, A. Venugopal 255
  • Regloplas AG 325
  • Rehg, James A. 306
  • Reisenweaver, Dennis W. 275
  • Rejec Brancelj, Irena (avtor, urednik) 18
  • Renčelj, Stanislav 511
  • Resman, Blaž (član uredniškega odbora) 458
  • Reynders, Deon (avtor) 420
  • Richardson, Andrew (1961-) 320
  • Riedel, Susan A. (avtor) 285 , 303
  • Roberts, Philip M. 273
  • Robertson, Bruce 385
  • Robinson, Douglas Hill (1918-) 386
  • Robinson, Michael (prevajalec) 482
  • Rockwood, Chuck (avtor) 344
  • Roos, Matts 124
  • Roosendaal, Ton 113
  • Roosendaal, Ton (urednik) 110
  • Rosa, Joseph 512
  • Rose, Brian (1954-) 474
  • Rousseau, Jean-Jacques (1942-) 184
  • Royal Society of Chemistry 437
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 169
  • Rozman, Vojan (avtor) 95
  • Rudnick, Joseph Alan (1944-) 53
  • Rüegg, Arthur (1942-, urednik) 483
  • Russell, James S. (1952-, urednik) 471
  • Russer, Peter (1943-) 321
  • Rynck, Patrick de (1963-) 457

  • Sajko, Iztok (kartograf) 525
  • Sangeeta, D. 256
  • Sartori, Glenn J. (avtor) 306
  • Sathiyamoorthy, D. (avtor) 409
  • Savitch, Walter J. (1943-) 114
  • Scaddan, Brian 289
  • Schäferkotter, Michael R. (1955-, avtor) 42
  • Schmelz, Friedrich (1921-, avtor) 327
  • Schneider, Helmut (urednik) 362
  • Schroll, R. Craig 211
  • Schwartz, Mel M. 257
  • Schwegler, Heinz-Werner (1929-, avtor) 204
  • Scott, Alwyn (1931-, urednik) 32
  • Seader, J. D. (avtor) 414
  • Seherr-Thoss, Hans Christoph (grof 1918-) 327
  • Seider, Warren D. 414
  • Selecká, Marcela (avtor) 260
  • Sen, A. K. 258
  • Sentić, A. 387
  • Sepčić, Kristina 201
  • Serša, Igor (avtor) 130
  • Shackelford, James F. (urednik) 223
  • Shalaby, Shalaby W. (urednik) 213
  • Shonaike, Gabriel O. (1957-, urednik) 214
  • Shores, Christopher F. 388
  • Sierra, Miguel Angel 185
  • Sieverts, Thomas 476
  • Sikorsky, Igor Ivan (1889-1972, z enoto povezano ime) 353
  • Simič, Slobodan (1955-) 389
  • Sinclair, John D. (avtor) 434
  • Singh, Jasprit (1953-) 307
  • Sipser, Michael 115
  • Skačej, Gregor (avtor) 162
  • Skelton, John (1966-, avtor) 71
  • Sklar, Bernard (1927-) 322
  • Skubin, Iris (avtor) 447
  • Slak, Tomaž (1970-, urednik, zbiratelj) 498
  • Sleeper, Harold Reeve (1893-1960, z enoto povezano ime, začetnik/ustanovitelj) 510
  • Slovensko meteorološko društvo 192
  • Smith, Albert C. 514
  • Smith, Colin Malcolm (1937-, avtor) 380
  • Smith, Craig Forsythe (1950-, avtor) 67
  • Smith, Elizabeth A. T. (1958-) 515
  • Smith, John Richard 390
  • Sneesby, Richard (avtor) 460
  • Snieder, Roel (1958-) 54
  • Soboyejo, W. O. (urednik) 137
  • Sonne, Wolfgang (1965-) 478
  • Soós, Eugen (avtor) 224
  • Sovinc, Andrej (avtor, fotograf) 479
  • Steiger-Crawford, Flora (1899-1991, z enoto povezano ime) 492
  • Stephans, Richard A. 400
  • Stephenson, David (1943-) 334
  • Storey, Kenneth B. (urednik) 197
  • Strelow, Heike (urednik) 482
  • Strnad, Barbara (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 433
  • Strnad, Janez 154 , 155 , 156
  • Strnad, Janez (avtor) 136
  • Stungo, Naomi 516
  • Suhadolc, Anton (1935-) 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 157
  • Suhadolc, Anton (1935-, avtor dodatnega besedila) 41
  • Summerson, John (Sir) 517
  • Sun, Ya-Ping (29.3.1958-, urednik) 259
  • Sundaresan, M. K. 158
  • Suryanarayana, C. 274
  • Susnea, Ioan (avtor) 301
  • Sutherland, Bill 159

  • Šalak, Andrej 260
  • Šašek-Divjak, Mojca (komentor) 519
  • Šetina, Janez (pisec recenzij) 138
  • Škornik, Iztok 479
  • Škraba, Barbara (1969-, urednik) 489
  • Šmerko, Vlad P. (avtor) 297
  • Šmit, Žiga 160
  • Šošić, Ivan 60
  • Štalec, Ivan (avtor) 52
  • Štalec, Miha (ilustrator) 52 , 103
  • Šubic, Špela (drugo) 433
  • Šuhel, Peter 308
  • Šurlan, Arsen 212
  • Šuštaršič, Nina (avtor, urednik) 447

  • Tacol, Tonka (ilustrator) 438
  • Talbot, David E. J. 261
  • Talbot, James D. R. (avtor) 261
  • Tardos, Éva (avtor) 100
  • Taschen, Angelika (urednik) 529
  • Tatnall, Arthur (1945-, urednik) 117
  • Taylor, Janet (1938-) 186
  • Technische Hochschule. Departement Architektur (Zürich) 492
  • Teng, J. G. (urednik) 330
  • Thallon, Rob 518
  • Thangarathinam, Thiru (avtor) 99
  • Thomson, Tim 263
  • Thygesen, Anne Lise (avtor) 499
  • Time-Life Books 336 , 352
  • Torre, María C. de la (avtor) 185
  • Totten, George E. (urednik) 251 , 328
  • Tour, James M. 187
  • Toyserkani, Ehsan 264
  • Treitman, Robert D. (avtor) 323
  • Trowbridge, Peter J. 480
  • Tsai, Stephen W. (1929-, avtor) 230
  • Turk, Boris (1963-, prevajalec) 204
  • Twyman, Richard M. (avtor) 200

  • Ule, Boris 418
  • Upfal, Eli (1954-, avtor) 46
  • Urban Land Institute 477

  • Vadnal, Alojzij 36
  • Valencia Zegarra, Alfredo (avtor) 521
  • Van Oss, Carel J. (avtor) 231
  • Vandenberghe, Lieven (1964-, avtor) 28
  • Vares, Maria Eulália (avtor) 48
  • Vavpetič, Aleš (avtor) 49
  • VDI 194
  • Vencelj, Matjaž (avtor) 125
  • Veršič, Aleš (avtor, kartograf) 18
  • Vidav, Ivan 61
  • Vidgen, Richard (avtor) 85
  • Vignale, Giovanni (1957-, avtor) 134
  • Višnar, Katarina 519
  • Vogel, G. Herbert 415
  • Vogel, Gunther (1929-1988, avtor) 504
  • Voordt, Dorotheus Johannes Maria van der 520
  • Vrabec, Jože 62

  • Waco Aircraft Company 349
  • Wagner, William (1909-) 392
  • Wallace, Gordon G. (avtor) 221
  • Walters, Stuart Max (23.4.1920-, avtor) 206
  • Ward, Ray 429
  • Wartmann, Carsten (avtor) 113
  • Wearden, Stanley (1926-, avtor) 30
  • Webb, Jeff (1961-) 118
  • Weber, Marvin J. (1932-) 424
  • Wedekind, Beate 529
  • Wegen, Herman B. R. (avtor) 520
  • Weidemann, Hans-Jürgen 329
  • Weiss, Mark Allen 119
  • Wertz, James Richard (urednik) 391
  • Wheeler, Willis B. (13.6.1938-, urednik) 253
  • White, Jill (avtor) 206
  • White, John (1957-) 206
  • Whitford, David (1959-) 202
  • Widom, Benjamin (1927-) 188
  • Wierzchoń, Tadeusz (avtor) 218
  • Wildi, Théodore 290
  • Williams, Paul T. 335
  • Windrow, Martin 393
  • Winfield, Alan 189
  • Wlassikoff, Michel. (avtor dodatnega besedila) 433
  • Wodehouse, Lawrence (avtor) 503
  • Wojnar, Leszek 266
  • Wolfgang, Paul A. T. (avtor) 101
  • Wood, Roger M. 291
  • Worpole, Ken 481
  • Wright, Edwin (avtor) 420
  • Wright, Kenneth R. 521
  • Wu, C. Thomas 120

  • Xi, Z. C. (avtor) 246
  • Xing, Chaoping (1963-, avtor) 315

  • Yanda, Richard F. 309
  • Yao, Nan (urednik) 233
  • Yen, William M. (urednik) 238

  • Zakrajšek, Egon (1941-2002) 63
  • Zemansky, Mark Waldo (1900-1981) 161
  • Zemljič, Martin (ilustrator) 154
  • Zhou, Jingmin (1965-) 522
  • Ziesel, Wolfdietrich (1934-) 523
  • Ziherl, Primož 162
  • Zmazek, Vesna 65
  • Zöllner, Frank 459
  • Zornik, Klavdij (avtor) 447
  • Zupančič, Domen 524

  • Žitko Durjava, Sonja 525
  • Žitko, Berto (avtor risb) 40
  • Žitko, Berto (ilustrator) 36 , 157


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 18.11.2005 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si