Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 3
maj - junij 2005

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  ECO, Umberto
          Kako napišemo diplomsko nalogo : [esej] / Umberto Eco ; [prevedla Polona Mesec]. - Ljubljana : Vale-Novak, 2003 (Ljubljana : Mat-format). - 266 str. ; 19 cm. - (Zbirka Knjige na metre)

  Prevod dela: Come si fa una tesi di laurea. - Podnasl. na ov. in na str. 2. - Spremna beseda / Bernard Nežmah: str. 11-15. - Kako nam pri pisanju diplomske naloge lahko pomaga internet? / Martin Grum: str. 263-266
  ISBN 961-6221-53-1
  a) Diplomska naloga - Metodologija b) kreativno pisanje c) metodologija d) znanstvena dela e) diplomske naloge

  001.81:378.6
  COBISS.SI-ID 122802944


  006 STANDARDIZACIJA.


  3.
          ABGASANLAGEN, Schornsteine : Planung, Berechnung, Ausführung : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 5. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XV, 600 str. : načrti, zvd. ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 146) (Bauwesen ; 23)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Dezember 2003". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15698-4
  a) standardi DIN b) polni teksti c) dimniki d) odpadni plini e) materiali dimnikov f) odvajanje plinov g) naprave za odvajanje h) načrtovanje i) izračuni

  006.7/.8:692.7
  COBISS.SI-ID 26503941

  4.
          AUSBAU : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XV, 596 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 39) (Bauwesen ; 8)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: September 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15935-5
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbena dela d) stanovanjska gradnja e) električne naprave f) estrihi g) vrata h) pregradne stene

  006.7/.8:69
  COBISS.SI-ID 26501381

  5.
  BRAČIČ, Mirijana
          Evropski standardi za les in lesne izdelke / Mirijana Bračič. - [S. l. : samozal.], 2000. - 49 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Na vrhu ov.: Preskušanje in certificiranje lesnih izdelkov. - Bibliografija: str. 48
  a) lesarstvo b) les c) lesni izdelki d) pohištvo e) Evropa f) standardi g) CE označevanje h) CPD i) priročniki

  006:674(4)
  COBISS.SI-ID 26678533

  6.
          BÜRO und Verwaltung. Normen für Papiere, Briefe, Textverarbeitung und Büroeinrichtungen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XX, 534 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 102)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: August 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15887-1
  a) standardi DIN b) polni teksti c) pisarne d) uprava e) formati pisem f) obrazci g) urejanje h) diktiranje i) pohištvo j) delovni prostori k) pisarniške pitrebščine

  006.7:686.86
  COBISS.SI-ID 26498309

  7.
          FASTENERS. 2, Standards for pins, rivets, keys, adjusting and retaining rings / issued by DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 3rd ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XIX, 585 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN handbook, ISSN 0722-7337 ; 43)

  Na nasl. str.: "Complete to September 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazali
  ISBN 3-410-15917-7
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeni elementi d) okna e) zatiči f) zakovice g) regulacijski obroči h) dimenzije i) žeblji

  006.7/.8:692.82
  COBISS.SI-ID 26500101

  8.
          FASTENERS. 5, Basic standards. - 2nd ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - XVI, 302 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Handbook, ISSN 0722-7337 ; 193)

  Na nasl. str.: Complete to January 2005. - Kazalo
  ISBN 3-410-15947-9 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) strojni elementi d) vezi e) osnovni standardi f) dimenzije

  006.74:621.882
  COBISS.SI-ID 26500357

  9.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15445 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed., corrected version 01.06.2003. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15445:2000(E), ICS 35.240.30". - Na CD-ROM-u: 15.05.2000. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Document description and processing languages ; HyperText Markup Language (HTML)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalniške mreže d) označevalni jeziki e) HTML

  006:004.7
  COBISS.SI-ID 26521349

  10.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15938-6 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15938-6:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 01.07.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Multimedia content description interface ; Part 6: Reference software
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) informacijske tehnologije d) programska oprema e) obdelave podatkov f) vmesniki g) računalniški programi

  006:004.42
  COBISS.SI-ID 26530309

  11.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15938-7 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15938-7:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 01.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Multimedia content description interface ; Part 7: Conformance testing
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) informacijske tehnologije d) multimedija e) preverjanje skladnosti f) računalniški terminali

  006:004.3
  COBISS.SI-ID 26521093

  12.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15938-8 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15938-8:2002(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.2002. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Multimedia content description interface ; Part 7: Extraction and use of MPEG-7
  a) tehnična poročila b) standardi ISO/IEC c) polni teksti d) informacijske tehnologije e) multimedija f) MPG-7 g) vmesniki

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26552837

  13.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 16500, ISO/IEC TR 16501 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneve : ISO/IEC, cop. 1999. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference numbers ISO/IEC 16500 (parts 1 to 9):1999(E), ISO/IEC TR 16501:1999(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.1999. - Nasl. z nasl. zaslona
  Vsebina:
  ISO/IEC TR 16501: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Technical Report on ISO/IEC 16500 ; Description of digital audio-visual functionalities
  ISO/IEC 16500-1:1999: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 1: System reference models and scenarios
  ISO/IEC 16500-2: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 2: System dynamics, scenarios and protocol requirements
  ISO/IEC 16500-3: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 3: Contours: Technology domain
  ISO/IEC 16500-4: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 4: Lower-layer protocols and physical interfaces
  ISO/IEC 16500-5: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 5: High and mid-layer protocols
  ISO/IEC 16500-6: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 6: Information representation
  ISO/IEC 16500-7: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 7: Basic security tools
  ISO/IEC 16500-8: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 8: Management architecture and protocols
  ISO/IEC 16500-9: Information technology ; Generic digital audio-visual systems ; Pt. 9: Usage information protocols
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) tehnična poročila d) generični sistemi e) digitalni audio sistemi f) zvočni signali g) multimedija h) video signali i) zapisovanje

  006:659.2:004.7
  COBISS.SI-ID 26516485

  14.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 21000-2 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 21000-2:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.03.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Multimedia framework (MPEG-21) ; Part 2: Digital Item Declaration
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) multimedija d) računalniška grafika e) kodiranje f) obdelovanje slik g) meta podatki h) MPEG

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26530565

  15.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 8802-3 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : IEEE, cop. 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 8802-3:2000(E), IEEE Std. 802.3, 2000 ed., ICS 35.110". - Na CD-ROM-u: 15.12.2000. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Telecommunications and information exchange between systems ; Local and metropolitan area networks ; Specific requirements ; Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) telekomunikacije d) omrežja e) komunikacijske procedure f) komumikacijski sistemi g) računalniške mreže h) prenos podatkov

  006:[621.39+004.7]
  COBISS.SI-ID 26523141

  16.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 8882-2 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 3rd ed. - Besedilni podatki. - Geneve : ISO/IEC, cop. 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 8882-2:2000(E), ICS 35.100.30". - Na CD-ROM-u: 15.04.2000. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Telecommunications and information exchange between systems ; X.25 DTE conformance testing ; Part 2: Data link layer conformancetest suite
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) komunikacijski sistemi d) X.25 omrežja e) telekomumikacije f) medsebojne povezave g) prenos podatkov

  006:[621.39+004.7]
  COBISS.SI-ID 26525957

  17.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 8882-3 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 3rd ed. - Besedilni podatki. - Geneve : ISO/IEC, cop. 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 8882-3:2000(E), ICS 35.100.30". - Na CD-ROM-u: 15.04.2000. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Telecommunications and information exchange between systems ; X.25 DTE conformance testing ; Part 3: Packet layer conformance test suite
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) komunikacijski sistemi d) definicije e) povezovanje omrežij f) X.25 omrežja g) protokoli

  006:[621.39+004.7]
  COBISS.SI-ID 26552581

  18.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 9075-5 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneve : ISO/IEC, cop. 1999. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 9075-5:1999(E), ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 01.12.1999. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 5: Host Language Bindings (SQL/Bindings)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) baze podatkov d) obdelave podatkov e) SQL f) sintaksa

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26517253

  19.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 9314-25 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1 st ed. - Besedilni podatki. - Geneve : ISO/IEC, cop. 1998. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 9314-25:1998(E), ICS 35.100.10". - Na CD-ROM-u: Oktober 1998. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Fibre Distributed Data Interface (FDDI) ; Part 25: Abstract test suite for FDDI ; Station Management Conformance Testing (SMT-ATS)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) FDDI vmesniki e) podatkovni vmesniki f) povezovanje omrežij g) optična vlakna h) izmenjevanje podatkov

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26518533

  20.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 9496 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 4th ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 9496:2003(E), ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: CHILL ; The ITU-T programming language
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) programski jeziki e) umetni jeziki f) CHILL g) ITU-T

  006:004.42
  COBISS.SI-ID 26525445

  21.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 9945 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2003 ed. - Besedilni podatki. - Geneva : IEEE, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 9945 (parts 1 to 4):2003(E), IEEE Std. 1003.1-2003, The Open Group Technical Standard, Issue 6, ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 15.08.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Portable Operating System Interface (POSIX) ; Part 1: Base Definitions ; Information technology ; Portable Operating System Interface (POSIX) ; Part 2: System Interfaces ; Information technology ; Portable Operating System Interface (POSIX) ; Part 3: Shell and Utilities ; Information technology ; Portable Operating System Interface (POSIX) ; Part 4: Rationale
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) operacijski sistemi d) prenosljivi sistemi e) POSIX -Portable Operating System Interface f) programska oprema

  006:004.4
  COBISS.SI-ID 26531077

  22.
          INTERNATIONAL standard ISO/TR 16066 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/TR 16066:2003(E), ICS 37.100.01". - Na CD-ROM-u: 15.03.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Graphic technology ; Standard object colour spectra database for colour reproduction evaluation (SOCS)
  a) tehnična poročila b) standardi ISO c) polni teksti d) grafika e) grafične tehnologije f) barvni spektri g) barvne reprodukcije

  006:766
  COBISS.SI-ID 26537989

  23.
          INTERNATIONAL standard ISO/TS 20225 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/TS 20225:2001(E), ICS 01.040.11; 11.040.01". - Na CD-ROM-u: 01.11.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Global medical device nomenclature for the purpose of regulatory data exchange
  a) standardi ISO b) polni teksti c) medicinska oprema d) klasifikacijski sistemi e) nomenklature

  006:61
  COBISS.SI-ID 26545157

  24.
          INTERNATIONAL standard ISO 10303-104 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 10303-104:2000(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 15.12.2000. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 104: Integrated application resource: Finite element analysis
  a) standardi ISO b) polni teksti c) industrijska avtomatizacija d) avtomatizacijski sistemi e) računalniške aplikacije f) analize končnih elementov g) definicije h) opisi i) tehnično risanje

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26544389

  25.
          INTERNATIONAL standard ISO 10303-209 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 10303-209:2001(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 01.10.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 209: Application protocol: Composite and metallic structural analysis and related design
  a) standardi ISO b) polni teksti c) avtomatizacija d) računalniške aplikacije e) predstavitve podatkov f) industrijski procesi g) aplikacijski protokoli h) strukturne analize i) analize kovin j) analize kompozitov

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26543365

  26.
          INTERNATIONAL standard ISO 10303-212 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 10303-212:2001(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 01.03.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 212: Application protocol: Electrotechnical design and installation
  a) standardi ISO b) polni teksti c) avtomatizacija d) avtomatski sistemi e) aplikacijski sistemi f) elektrotehnično načrtovanje g) inštalacije

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26523653

  27.
          INTERNATIONAL standard ISO 16484-5 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 16484-5:2003(E), ICS 35.240.99; 91.040.01". - Na CD-ROM-u: 01.11.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Building automation and control systems ; Part 5: Data communication protocol
  a) standardi ISO b) polni teksti c) klimatizacija zgradb d) klimatizacijski sistemi e) avtomatsko krmiljenje f) komunikacijski protokoli

  006:697
  COBISS.SI-ID 26538245

  28.
          INTERNATIONAL standard ISO 16642 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 16642:2003(E), ICS 01.020; 35.240.30". - Na CD-ROM-u: 15.08.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Computer applications in terminology ; Terminological markup framework
  a) standardi ISO b) polni teksti c) računalništvo d) računalniške aplikacije e) terminologija f) baze pidatkov g) predstavitve informacij h) programski jeziki

  006:004
  COBISS.SI-ID 26528261

  29.
          INTERNATIONAL standard ISO 17399 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 17399:2003(E), ICS 49.140". - Na CD-ROM-u: 01.10.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Space systems ; Man-systems integration
  a) standardi ISO b) polni teksti c) aeronavtika d) letalski transport e) vesoljska tehnologija f) letala g) vesoljska vozila

  006:656.7
  COBISS.SI-ID 26539781

  30.
          INTERNATIONAL standard ISO 17631 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 17631:2002(E), ICS 47.020.01". - Na CD-ROM-u: 01.02.2002. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Ships and marine technology ; Shipboard plans for fire protection, life-saving appliances and means of escape
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) zaščita pred požarom d) rešilni pripomočki e) pristanišča f) varnost g) tankerji

  006:629.5
  COBISS.SI-ID 26537477

  31.
          INTERNATIONAL standard ISO 22093 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 22093:2003(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 15.11.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Physical device control ; Dimensional Measuring Interface Standard (DMIS)
  a) standardi ISO b) polni teksti c) industrijska avtomatizacija d) avtomatski sistemi e) krmiljenje naprav f) DMIS - Dimensional Measuring Interface Standard

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26537733

  32.
          IRON and steel. Dimensional standards / issued by DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 9th ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XVII, 586 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN handbook, ISSN 0722-7337 ; 28)

  Na nasl. str.: "Complete to April 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15855-3
  a) standardi DIN b) polni teksti c) železo d) jeklo e) dimenzije

  006.74:669.11/.14
  COBISS.SI-ID 26499845

  33.
          NORME internationale = International standard [Elektronski vir] : CEI IEC 61375-1 / IEC. - 1er éd. = 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : IEC, cop. 1999. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Numéro de référence = Reference number CEI/IEC 61375-1: 1999, ISC 45.060". - Na CD-ROM-u: September 1999. - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v angl. in franc. - Vsebina: Electric railway equipment ; Train bus ; Part 1: Train Communication network
  a) standardi IEC b) standardi CEI c) polni teksti d) električne železnice e) oprema f) komunikacijska omrejža g) električna oprema

  006:625.1:621.3
  COBISS.SI-ID 26547717

  34.
          PRODUKTNORMEN für die Holzwirtschaft. 1, Normen nach der Warensystematik des Holzhandels Gruppe 1 bis 3 (Schnittholz, Hobelware und Plattenwerkstoffe) für den Handel, das Handwerk und die Industrie / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XXIII, 540 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 359)

  Na nasl. str.: Stand der abgedruckten Normen: Juli 2004. - Kazalo
  ISBN 3-410-15819-7 (broš.)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) lesarstvo d) žagan les e) les iglavcev f) les listavcev g) deske h) oblanje i) vezane plošče j) iverne plošče k) vlaknene plošče

  006.7/.8:674
  COBISS.SI-ID 26499077

  35.
          PRODUKTNORMEN für die Holzwirtschaft. 2, Normen nach der Warensystematik des Holzhandels Gruppe 4 bis 8 (Ausbauprodukte, Fußböden, Bauelemente, Furniere und Holzschutz) für den Handel, das Handwerk und die Industrie / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XXI, 417 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 360)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: August 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15820-0
  a) standardi DIN b) polni teksti c) lesarstvo d) končni proizvodi e) podi f) tla g) furnirji h) zaščita lesa i) vrata j) okna

  006.7/.8:674
  COBISS.SI-ID 26499333

  36.
          STEEL pipelines. 1, Standards on dimensions and technical delivery conditions / edited by DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 5th ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XVI, 560 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN handbook, ISSN 0722-7337 ; 15)

  Na nasl. str.: "Complete to March 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15745-X
  a) standardi DIN b) polni teksti c) jekleni cevovidi d) dimenzije e) dobavni pogoji

  006.74/.83:[621.643+669.15]
  COBISS.SI-ID 26499589

  37.
          WASSERVERSORGUNG. 4, Kupferrohre, Armaturen, Wasserzähler und Dichtmittel für Wasserleitungen : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 3. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 1999. - XVIII, 393 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 160)

  Na nasl. str.: Stand der abgedruckten Normen: Februar 1999. - Kazalo
  ISBN 3-410-14475-7
  a) standardi DIN b) polni teksti c) oskrba z vodo d) bakrene cevi e) armature f) vodni števci g) tesnila

  006.7/.8:696.1
  COBISS.SI-ID 26502661


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  38.
  PAL, Sankar K.
          Pattern recognition algorithms for data mining : scalability, knowledge discovery and soft granular computing / Sankar K. Pal and Pabitra Mitra. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, 2004. - XXIX, 244 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 215-236. - Kazalo
  ISBN 1-58488-457-6 (vezano)
  a) Data mining b) Pattern recognition systems c) Computer algorithms d) Granular computing e) računalništvo f) računalniški algoritmi g) sistemi razpoznavanja vzorcev h) iskanje podatkov i) podatkovne zbirke j) strojno učenje k) nevronske mreže l) evojucijski algoritmi

  [004.8+007.5]
  COBISS.SI-ID 26493189


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  39.
  CRAWFORD, Walt
          First have something to say : writing for the library profession / Walt Crawford. - Chicago : American Library Association, 2003. - VII, 141 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 135. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0851-9 (broš.)
  a) Library science - Authorship b) Library science literature - Publishing c) Communication in library science d) Authorship - Marketing e) knjižničarstvo f) publiciranje g) pisanje člankov h) avtorstvo i) avtorske pravice j) pogodbe k) etika

  001.816/.818:02
  COBISS.SI-ID 24965381

  40.
  LESK, Michael
          Understanding digital libraries / Michael Lesk. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XXXI, 424 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (The Morgan Kaufmann series in multimedia information and systems)

  Kazalo. - Bibliografija: str. 387-411
  ISBN 1-55860-924-5
  a) knjižničarstvo b) digitalne knjižnice c) elektronski informacijski viri d) multimedia e) internet f) iskanje informacij g) evalvacija dobljenih podatkov h) ekonomski vidik i) zaščita intelektualne lastnine

  02:004.5
  COBISS.SI-ID 431991


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  41.
  KRUHAR Puc, Romana
          Davčne bonitete in potni nalogi po novem / Romana Kruhar Puc. - Ljubljana : Primath, 2004 (Ljubljana : Tiskarna Žbogar). - 448 str. : graf. prikazi, večinoma tabele ; 22 cm

  - - Davčne bonitete in potni nalogi po novem : dodatek h knjigi. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo / Romana Kruhar Puc. - 2005. - 24 str. ; 21 cm
  ISBN 961-6431-14-5
  a) Davki - Pravna ureditev - Slovenija b) Davki - Davčni zavezanci - Davčne napovedi - Slovenija - Zakoni s komentarjem c) Davki - Osebna vozila - Potni nalogi - Slovenija - Zakoni s komentarjem d) pravo e) zakonodaja f) zakoni g) dohodek h) obdavčenje i) davki j) dohodnina k) bonitete l) dodatki m) zavarovanja n) darila o) štopendeije p) osebna vozila q) potni nalogi r) zaposlenost s) delovna razmerja t) Slovenija

  336.22(497.4)(094)
  331.2(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 217323776

  42.
  TERŽAN, Metka
          Praktične smernice za varno premeščanje bremen / avtorja Metka Teržan, Saša Žebovec. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2005 (Ljubljana : Tipografija). - 48 str. : ilustr., tabele ; 21 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 127)

  300 izv. - Bibliografija: str. 46
  - - Izračun obremenitve delavca pri ročnem premeščanju bremen [Elektronski vir]. - verzija 1.0. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
  ISBN 961-6538-11-X
  a) Premeščanje bremen - Varstvo pri delu - Priročniki b) varstvo pri delu c) premeščanje bremen d) ročno premeščanje e) tveganja za poškkodbe f) ocena tveganja g) tehnike dvigovanja h) ocenjevanje obremenitev i) vaje za hrbtenico j) priročniki

  331.45:331.102.342(035)
  COBISS.SI-ID 218867712


  34 PRAVO.


  43.
          EVROPSKO pravo : zbirka gradiv šole evropskega prava / [Janez Potočnik ... et al.]. - Ljubljana : Primath, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 891 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 861-891
  ISBN 961-6431-10-2
  a) European Union - Pravna ureditev - Zborniki b) European Union - Mednarodni predpisi - Zborniki c) Gospodarske družbe - Pravna ureditev - Evropa d) Gospodarske družbe - Mednarodno ekonomsko sodelovanje - Evropa e) mednarodno pravo f) gospodarsko pravo g) mednarodne pogodbe h) pravo i) Evropska unija j) enotni trg k) zakonodaja l) zaposlovanje m) mednarodne ekonomske integracije n) upravno pravo o) finance p) konkurenca q) finančno pravo r) blagovni promet s) storitve t) pretok blaga u) trg v) politika w) predpisi

  339.923:061.1EU
  341.17(4):334.72
  COBISS.SI-ID 128870912

  44.
          VZORCI aktov v postopkih javnih naročil in revizijskem postopku / Ivan Bohnec ... [et al.] ; [predgovor Tomaž Vesel ; uvodna razprava Aleksij Mužina]. - Ljubljana : Nebra, 2005 (Ljubljana : Delo). - 363 str. : obrazci ; 24 cm

  Bibliografija: str. 11-12
  ISBN 961-91392-2-4
  a) Javna naročila - Pravna ureditev - Slovenija b) Javna naročila - Revizija c) Javna naročila - Obrazci - Slovenija d) pravo e) zakonodaja f) obligacijsko pravo g) Slovenija h) javni razpisi i) pravni akti j) javna naročila k) postopek l) arhiviranje m) objave n) pravna ureditev o) revizija p) revizijski postopki q) obrazci r) dokumenti s) elektronsko gradivo

  351.712:657.6(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 218866944


  34+35


  45.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), 2004 / [urednik Brane Lotrič]. - Kranj : B & B, 2004 ([Kranj] : Bo-tisk). - 174 str. ; 21 cm

  Na ov. tudi: Zakon za jurja!. - 4.000 izv.
  ISBN 961-91136-1-6
  a) cestni promet b) prometna varnost c) pravna ureditev d) zakoni e) Slovenija

  656.1.05(497.4)(094.5)
  COBISS.SI-ID 214625024


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  46.
  MIGLIČ, Gozdana
          Načrtovanje usposabljanja v državni upravi : analiza potreb po usposabljanju in evalvacija učinkov usposabljanja / Gozdana Miglič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za javno upravo, Upravna akademija, 2005 ([Ljubljana] : Pleško). - 418 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 353-360
  ISBN 961-6043-63-3
  a) Kadri - Poklicno usposabljanje b) Javna uprava - Kadri c) javna uprava d) javne službe e) poklicno usposabljanje f) izobraževanje g) evaluacije usposabljanja h) modeli evaluacije i) potrebe pousposabljanju j) analize potreb k) učinki usposabljanja l) učbeniki

  35.08(075.8)
  COBISS.SI-ID 217624064


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  47.
          CARBON dioxide capture for storage in deep geologic formations : results from the CO [sub] 2 capture project. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - 2 zv. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazali v zv. 2. - Vsebina: Vol. 1: Capture and separation of carbon dioxide from combustion sources / edited by David C. Thomas. - XIV, 660 str. ; Vol. 2: Geologic storage of carbon dioxide with monitoring and verification / edited by Sally M. Benson. - Str. XIV, 663-1331
  - - Carbon dioxide capture for storage in deep geologic formations [Elektronski vir] : results from the CO [sub] 2 capture project. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-08-044570-5 (vezano) ISBN 0-08-044574-8 (zv. 1) ISBN 0-08-044572-1 (zv. 2) ISBN 0-08-044571-3 (CD-ROM)
  a) Carbon dioxide mitigation b) Atmospheric carbon dioxide - Storage c) Atmospheric carbon dioxide - Environmental aspects d) Environmental geochemistry e) ekologija f) klimatske spremembe g) atmosferski ogljikov dioksid h) ozračje i) odstranjevanje CO2 j) tehnologije separacije k) podzemno shranjevanje l) optimizacija m) monitoring n) ocena tveganja

  628.53:546.264-31:504.3.054
  COBISS.SI-ID 26678789

  48.
          OKOLJE v Mestni občini Ljubljana : poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana / [avtorji Marko Notar ... [et al.] ; avtorji fotografij Luka Pirnat ... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, 2004 (Kranj : Gorenjski tisk). - 76 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  1.500 izv. - Izdan tudi CD-ROM z isto vsebino. - Bibliografija: str. 75-76
  ISBN 961-6449-05-2
  a) ekologija b) okolje c) vode d) zrak e) hrup f) tla g) odpadki h) naravno okolje i) varstvo okolja j) klimatska karta k) okoljski indikatorji l) mesto Ljubljana m) MOL n) tehnično poročilo

  504.05/.06(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 219459072

  49.
          OKOLJE v Mestni občini Ljubljana [Elektronski vir] : poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana, december 2004 / [avtorji Marko Notar ... [et al.] ; avtorji fotografij Luka Pirnat ... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, [2005]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

  Minimalne sistemske zahteve: operacijski sistem Win 98 SE/Win ME/Win 2000/ Win XP; zaslon 800x 600 kbit; strojna oprema min. 300 MhZ, 128 MB RAM s CD-ROM pogonom
  ISBN 961-6449-05-2 (monogr.)
  a) Okolje - Onesnaženost - Ljubljana - Poročila b) Varstvo okolja - Ljubljana - Poročila c) Ravnanje z odpadki - Ljubljana - Poročila d) okolje e) onesnaženost f) ravnanje z odpadki g) varstvo okolja h) Ljubljana i) Mestna občina Ljubljana j) MOL k) poročila

  504.05/.06(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 220508672

  50.
  SLOVNIK, Marija, 1947-
          Ocena stanja ravnanja z okoljem in potrebne aktivnosti za sinhronizacijo stanja z okoljevarstvenimi zahtevami / pripravila Marija Slovnik ; soavtorica poglavja o zakonodaji Janja Leban. - Škofja Loka : [s. n.], 2001. - 49, 14 str. prilog : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 44-46
  a) lesarstvo b) okolje c) ekologija d) direktiva VOC e) direktiva IPPC f) nacionalni program g) varstvo okolja h) model ravnanja

  504:674
  COBISS.SI-ID 2996243

  51.
  SMITHSON, Peter
          Fundamentals of the physical environment / Peter Smithson, Ken Addison and Ken Atkinson. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, 2002. - XVI, 627 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 614-620. - Kazalo
  ISBN 0-415-23293-7 (vezano) ISBN 0-415-23294-5 (broš.)
  a) Physical geography b) ekologija c) okolje d) atmosfera e) energija f) človeški vplivi g) klima h) klimatske spremembe i) geosfera j) biosfera k) zemljine l) vegetacija m) ekosistemi n) podnebja o) učbeniki za visoke šole

  504
  COBISS.SI-ID 512073600


  51 MATEMATIKA.


  52.
  BUTINAR, Branko
          Matematika I : naloge z rešitvami / Brane Butinar. - 2. izd. - Maribor : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004 (v Mariboru : Tiskarna tehniških fakultet). - 322 str. : ilustr. ; 29 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0408-4
  a) Matematika - Vaje za visoke šole b) matematika c) izpitne naloge d) rešitve

  51(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 216011520

  53.
  BUTINAR, Branko
          Matematika. Del 1 / Brane Butinar. - 2. izd. - Maribor : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 (v Mariboru : Založniško-tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - IV, 345 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 345. - Kazalo. - Vsebina na ov.: Uvodno poglavje ; Realne funkcije in limita ; Diferencialni račun realnih funkcij ; Integralni račun realnih funkcij
  ISBN 86-435-0184-0
  a) Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) množice d) relacije e) preslikave f) algebrske strukture g) metrika h) številske množice i) funkcije j) limita k) vrste l) zveznost m) diferencialni račun n) odvod o) integralni račun p) uporaba

  51(075.8)
  COBISS.SI-ID 109403392

  54.
  BUTINAR, Branko
          Matematika. Del 2 / Brane Butinar. - 2. (popravljena) izd. - Maribor : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1998 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 311 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Nasl. v CIP-u: Matematika za kemijsko tehnologijo na TF. - 1. izd. 1994. - 200 izv. - Bibliografija: str. 311. - Kazalo. - Vsebina na ov.: Linearna algebra ; Diferencialni račun vektorskih funkcij
  ISBN 86-435-0213-8
  a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) linearna algebra d) linearne enačbe e) vektorski prostori f) linearne transformacije g) diferencialni račun h) vektorske funkcije i) skalarne funkcije j) vektorske spremenljivke k) učbeniki za visoke šole

  51(075.8)
  COBISS.SI-ID 42364673

  55.
  PAUŠE, Željko
          Matematički priručnik : za srednje obrazovanje / Željko Pauše. - Zagreb : Školska knjiga, 2003. - 511 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Matematički priručnik 1. - Kazalo
  ISBN 953-0-21909-1 (broš.)
  a) matematika b) realna števila c) linearne enačbe d) linearne neenačbe e) potence f) koreni g) koordinatni sistemi h) vektorji i) kompleksna števila j) funkcije k) liki l) trigonometrija m) telesa n) analitska geometrija o) verjetnost p) statistika q) učbeniki za srednje šole r) priročniki

  51(075.3)(035)
  COBISS.SI-ID 26417925

  56.
  PAUŠE, Željko
          Matematički priručnik : za više obrazovanje / Željko Pauše. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. - 357 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Matematički priručnik 2. - Kazalo
  ISBN 953-0-21911-3 (broš.)
  a) matematika b) števila c) nizi d) determinante e) vektorji f) ravnine v prostoru g) realne funkcije h) integrali i) diferencialne enačbe j) učbeniki za visoke šole k) priročniki

  51(075.8)(035)
  COBISS.SI-ID 26418181

  57.
  SHIFRIN, Theodore, 1953-
          Multivariable mathematics : linear algebra, multivariable, calculus, and manifolds / Theodore Shifrin. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XI, 491 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003069 373.html. - Bibliografija: str. 473. - Kazalo
  ISBN 0-471-63160-4 (acid-free paper)
  a) Calculus b) Algebras, Linear c) matematika d) linearna algebra e) variacijski račun f) vektorji g) odvod h) matrike i) funkcije j) limite k) rešitve linearnih sistemov l) mnogoterosti m) učbeniki za visoke šole

  512(075.8)
  COBISS.SI-ID 4445012

  58.
  WANG, John X., 1962-
          What every engineer should know about decision making under uncertainty / John X. Wang. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2002. - XIII, 299 str. : ilustr. ; 24 cm. - (What every engineer should know ; 37)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0808-3 (vezano)
  a) Engineering - Management b) Engineering - Decision making c) tehnika d) inženiring e) odločanje f) negotovost g) simulacijski modeli h) elektronske preglednice i) odločitvena drevesa j) analize odločanja k) napovedovanje l) optimalno odločanje m) statistične metode odločanja n) primeri o) vodenje projektov p) kontrola procesov q) pregledno delo

  519.8
  COBISS.SI-ID 26046213


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  59.
  ALTER, Steven
          Information systems : foundation of e-business / Steven Alter. - 4th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall/Pearson Education International, cop. 2002. - XXVIII, 587 str. : ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl.: Information systems : the foundation of e-business. - Bibliografija: str. 551-563. - Kazala
  ISBN 0-13-043242-3
  a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) poslovna informatika e) poslovni procesi f) elektronsko poslovanje g) baze podatkov h) komunikacije i) vodenje j) upravljanje k) management l) računalniške mreže m) načrtovanje sistemov n) priročniki

  65.012:004.7
  COBISS.SI-ID 481495

  60.
  BARKER, Richard, 1946-
          CASE method : entity relationship modelling / Richard Barker. - Reprinted. - Harlow [etc.] : Addison-Wesley Publishing, 1996. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-201-41696-4
  a) računalništvo b) podpora c) sistemski inženiring d) metode e) modeliranje f) informacijski sistemi g) informacijski inženiring h) podatki i) baze j) baze podatkov k) analize podatkov l) modeliranje podatkov m) upravljanje podatkov n) modeli o) razmerja p) primeri q) struktura r) poslovni odnosi s) priročniki

  659.2:004.7
  65.012.45
  659.23:681.3
  681.3:65.011.1/.8
  COBISS.SI-ID 3677724

  61.
  BURIAN, Peter K.
          Mastering digital photography and imaging / Peter K. Burian. - Alameda : Sybex, cop. 2004. - 272 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4290-7
  a) Photography - Digital techniques b) računalništvo c) digitalna fotografija d) digitalne tehnike e) digitalne kamere f) skenerji g) programska oprema h) printerji i) izdelava digitalnih slik j) urejanje slik k) priročniki

  004:77.04
  COBISS.SI-ID 2506813

  62.
  CHATFIELD, Carl S., 1964-
          Microsoft Office Project 2003 : step by step / Carl Chatfield and Timothy Johnson. - Redmond (Washington) : Microsoft Press, cop. 2004. - XLV, 512 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step)

  Kazalo
  - - Microsoft Office Project 2003 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1955-7
  a) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Office Project 2003 - vodenje projektov b) računalništvo c) programska oprema d) Project 2003 e) vodenje projektov f) projektno vodenje g) poročila h) analize i) priročniki

  004.42:65.012
  COBISS.SI-ID 51775745

  63.
          CWNA : Certified Wireless Network Administrator : official study guide : (exam PWO-100) / Planet3 Wireless. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XLVI, 592 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-225538-2 (broš.)
  a) računalništvo b) radijske komunikacije c) industrijski standardi d) brezžična omrežja e) LAN f) RF osnove g) antene h) razširjeni spektri i) organizacija LAN j) arhitektura 802.11 k) varnost l) zanesljivost m) učbeniki za visoke šole

  004.7:621.396
  COBISS.SI-ID 26207493

  64.
  DERAKHSHANI, Dariush
          Introducing Maya 6 : 3D for beginners / Dariush Derakhshani. - San Francisco ; London : Maya Press/SYBEX, cop. 2004. - 362 str. : ilustr. ; 23 cm + [8] str. uvezanih pril.

  Kazalo
  - - [Introducing Maya] 6 [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7821-4353-9 (broš.)
  a) Maya (Computer file) b) Computer animation c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) 3D tehnologija h) programska oprema i) Maya 6 j) modeliranje k) NURBS - Non Uniform Rational Bezier Splines l) priročnik

  004.42:004.97
  COBISS.SI-ID 26416389

  65.
  EGAN, Mark
          Varnost informacij : grožnje, izzivi in rešitve : vodnik za podjetja / Mark Egan in Tim Mather ; [prevajalec Milan Bedrač]. - Ljubljana : Pasadena, 2005. - XIX, 269 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

  Prevod dela: The executive guide to information security : the threats, challenges, and solutions. - Terminološki slovarček: str. 253-260. - Kazalo
  ISBN 961-6361-51-1
  a) Informacije - Varovanje - Priročniki b) računalništvo c) informatika d) informacije e) informacijske tehnologije f) varstvo podatkov g) rešitve h) varnostni načrt i) varnostni standardi j) ocena varnosti k) priročniki

  659.2:004
  004.056(035)
  659.2(035):004.6
  COBISS.SI-ID 220187392

  66.
          EMERGING topics in computer vision / [edited by] Gérard Medioni, Sing Bing Kang. - Upper Saddle River : Prentice Hall/PTR, cop. 2005. - XIX, 661 str. : ilustr. ; 25 cm + 2 el. optična diska (DVD-ROM). - (IMSC Press multimedia series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-101366-1 (alk. paper)
  a) Computer vision b) računalništvo c) računalniški vid d) kalibracija e) obdelava slik f) projektivna geometrija g) robustnost h) vizualni efekti i) razpoznavanje vzorcev j) programiranje k) pregledno delo

  007.92
  COBISS.SI-ID 4448340

  67.
  ETTER, Dolores
          Introduction to MATLAB 7 / Delores M. Etter and David C. Kuncicky with Holly Moore. - Upper Saddle River : Pearson Education, cop. 2005. - XIX, 283 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-147492-8
  a) MATLAB b) Engineering mathematics - Data processing c) Numerical analysis - Data processing d) računalništvo e) obdelave podatkov f) programska oprema g) MATLAB 7 h) numerične analize i) računalniške kalkulacije j) inženirske analize k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 4471380

  68.
  FORTY
          40 digital photo retouching techniques. - 2nd ed. - Seoul : Youngjin.com, cop. 2005. - 214 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Go digital)

  Kazalo
  - - 40 digital photo retouching techniques [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 89-314-3512-6 (broš.)
  a) Photography - Digital techniques b) Photography - Retouching c) računalništvo d) obdelava podatkov e) digitalna fotografjija f) tehnike retuširanja g) obdelave slik h) digitalne slike i) programska oprema j) Photashop k) priročniki

  004.92:77
  COBISS.SI-ID 26704133

  69.
  GOMBOŠI, Matej
          Algoritmi vsebnosti pri geometrijskih očrtjih : doktorska disertacija / Matej Gomboši ; mentor Borut Žalik. - Maribor : [M. Gomboši], 2005. - XVI, 130 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 121-130. - Povzetek ; Abstract. - Doktorska dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo
  a) računalništvo b) računalniška geometrija c) vsebnostni test d) mnogokotniki e) geometrijsko očrtje f) ukrivljeni rob g) krožni rob h) algoritem sekanja žarka i) enakomerna delitev ravnine j) aproksimacija k) doktorske disertacije l) computational geometry m) containment test n) polygon o) geometric buffer p) curved edge q) circular arc r) ray intersection algorithm s) uniform plane subdivision t) approximation

  004.92(043.3)
  COBISS.SI-ID 9574166

  70.
  GONZALEZ, Rafael C.
          Digital image processing : using MATLAB / Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2004. - XIV, 609 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 594-596. - Kazalo
  ISBN 0-13-008519-7
  a) računalništvo b) obdelave podatkov c) digitalne obdelave d) obdelave slik e) uporaba MATLAB f) predstavitve slik g) digitalne slike h) filtriranje i) pretvarjanje j) restavriranje k) zgoščevanje podatkov l) priročniki

  004.932
  COBISS.SI-ID 4313684

  71.
          GRID computing : making the global infrastructure a reality / edited by Fran Berman, Geoffrey Fox, Tony Hey. - New York : Wiley, cop. 2003. - XLVI, 1012 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in communications networking & distributed systems)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002192 438.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2002192438.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-85319-0 (vezano)
  a) Computational grids (Computer systems) b) računalništvo c) računalniški sistemi d) računalniško omrežje e) mrežno računanje f) globalna infrastruktura g) omrežja h) razvoj i) omrežje enak z enakim j) izgradnja k) zgradba l) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 3965780

  72.
  HARRISON, Richard
          Symbian OS C++ for mobile phones. [Vol. 1, Professional development on constrained devices] / Richard Harrison ; with Alan Robinson ... [et al.] ; managing editor Phil Northam. - Chichester : Wiley, cop. 2003. - XXVI, 798 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Oznaka podrejenega dela in nasl. podrejenega dela z ov. - Kazalo
  ISBN 0-470-85611-4 (broš.)
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Symbian OS C++ d) uporaba e) mobilna telefonija f) razvoj aplikacij g) komunikacijski protokoli h) struktura sistema i) grafika j) priročniki

  004.45:621.395
  COBISS.SI-ID 3534676

  73.
  HARRISON, Richard
          Symbian OS C++ for mobile phones. Vol. 2, Programming with extended functionality and advanced features / Richard Harrison ; with Alan Robinson ... [et a.]. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XIX, 439 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Symbian OS C++ for mobile phones [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-470-87108-3
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Symbian OS C++ d) uporaba e) mobilna telefonija f) programiranje g) funkcionalnost telefonov h) priročniki

  004.45:621.395
  COBISS.SI-ID 26064645

  74.
  HELDMAN, William
          Project+ study guide / William Heldman, Lona Cram. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2004. - LIV, 392 str. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Project+ study guide [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7821-4408-X (broš.)
  a) Microsoft Project (Computer file) b) Electronic data processing personnel - Certification - Study guides c) Project management - Examinations - Study guides d) računalništvo e) programska oprema f) Project+ g) integracijski procesi h) vodenje projektov i) projektno vodenje j) planiranje k) priročniki

  004.42:65.012
  COBISS.SI-ID 26631685

  75.
          INTRODUCING Microsoft Visual Basic 2005 for developers / [Sean] Campbell ... [et al.]. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XVIII, 260 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2058-X
  a) Microsoft Visual BASIC b) računalništvo - objektno programiranje - računalniški programi - Microsoft Visual Basic 2005 - programski jeziki - Basic c) BASIC (Computer program language) d) računalništvo e) programski jeziki f) računalniški programi g) Visual Basic 2005 h) objektno orientirano programiranje i) razvoj j) aplikacije k) uporabniški vmesniki l) Web m) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 54233089

  76.
  KELBY, Scott
          Photoshop CS udarni triki / Scott Kelby, Felix Nelson ; [prevajalec Robert Mihalič]. - Ljubljana : Pasadena, 2005 (Tiskarna Ljubljana). - XIX, 236 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Photoshop CS killer tips. - Kazalo
  ISBN 961-6361-61-9
  a) Photoshop CS (računalniški program) - Priročniki b) Računalniška grafika - Priročniki c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) Photoshop CS g) triki h) priročniki

  004.42:004.92
  004.92(035)
  COBISS.SI-ID 218964480

  77.
  KOTNIK, Bojan
          Robustna parametrizacija govornega signala z združeno uporabo valčne paketne dekompozicije in avtoregresivnega modeliranja : doktorska disertacija / Bojan Kotnik. - Maribor : [B. Kotnik], 2004. - 177 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: str. 169-174. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) avtomatsko razpoznavanje govora b) govorni signal c) robustna parmetrizacija d) predprocesiranje e) avtoregresivno modeliranje f) valčna paketna dekompozicija g) automatic speech recognition h) robust speech parameterization i) speech preprocessing j) autoregresive modeling of speech k) wavelet packet decomposition

  004.93.021(043.3)
  COBISS.SI-ID 218843392

  78.
  LIPUŠ, Bogdan
          Prostorsko modeliranje oblakov v računalniški grafiki : doktorska disertacija / Bogdan Lipuš. - Maribor : [B. Lipuš], 2005. - VI, 113 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 105-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) računalniška animacija d) naravni pojavi e) prostorsko upodabljanje f) implicitne funkcije g) doktorske disertacije h) computer graphics i) computer animation j) natural phenomena k) volume rendering l) implicit functions

  004.92(043.2)
  COBISS.SI-ID 9575446

  79.
          MICROSOFT windows sharepoint services step by step / Olga Londer ... [et al.]. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XLIII, 273 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2075-X (broš.)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) informacijske tehnologije d) progtamska oprema e) Share Point f) upravljanje g) strežniki h) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 26587909

  80.
  NOERGAARD, Tammy
          Embedded systems architecture : a comprehensive guide for engineers and programmers / by Tammy Noergaard. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XIV, 640 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Embedded technology series)

  Kazalo
  - - Embedded systems architecture [Elektronski vir] : a comprehensive guide for engineers and programmers. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7506-7792-9 (vezano)
  a) računalništvo b) računalniški sistemi c) vgrajeni sistemi d) načrtovanje sistemov e) strojna oprema f) programska oprema g) aplikacije h) preskušanje i) pregledno delo

  004.3.031.4
  COBISS.SI-ID 26561285

  81.
          The OFFICIAL Blender gamekit : interactive 3-D for artists / edited by Ton Roosendaal and Carsten Wartmann. - San Francisco : No Starch Press, 2003. - XIX, 335 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip041/20030068 95.html. - Bibliografija: str. 317. - Kazalo
  - - The official Blender gamekit [Elektronski vir] : interactive 3-D for artists. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-59327-002-X (broš.) ISBN 1-59327-004-6 (No Starch Press)
  a) Blender (Computer file) b) Computer animation c) Three-dimensional display systems d) Computer graphics e) računalništvo f) računalniška grafika g) računalniška animacija h) 3D sistemi i) računalniške igre j) tehnologija iger k) računalniški programi l) Blender m) priročniki

  004.92:004.42
  COBISS.SI-ID 26555141

  82.
  OHRTMAN, Frank
          Voice over 802.11 / Frank Ohrtman. - Boston ; London : Artech House, 2004. - XV, 258 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House telecommunications library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-677-8 (vezano)
  a) IEEE 802.11 (Standard) b) Internet telephony c) računalništvo d) računalniške mreže e) brezžične komunikacije f) internetna telefonija g) širokopasovne komunikacije h) IEEE 802.11 standard i) TDM - Time Division Multiplexing j) Wi-Fi k) varnost l) brezžična omrežja m) aplikacije n) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 26386693

  83.
  PATTERSON, David A.
          Computer organization and design : the hardware/software interface / David A. Patterson, John L. Hennessy ; with a contribution by Peter J. Ashenden, James R. Larus, Daniel J. Sorin. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Morgan Kaufmann, cop. 2005. - XVII, 621, I1-I16 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-55860-604-1 (broš.)
  a) računalništvo b) organizacija računalnikov c) računalniška organizacija d) zgradba računalnikov e) arhitektura računalnikov f) računalniška arhitektura g) strojna oprema h) programska oprema i) načrtovanje računalniških sistemov j) računalništvo k) primeri l) naloge m) priročniki

  004
  COBISS.SI-ID 4442196

  84.
  ROTOVNIK, Tomaž
          Avtomatsko razpoznavanje govora za pregibni jezik z velikim slovarjem besed z uporabo podbesednih modelov osnova-končnica : doktorska disertacija / Tomaž Rotovnik. - Maribor : [T. Rotovnik], 2004. - 155 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 147-154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) računalništvo b) avtomatsko razpoznavanje govora c) tekoči govor d) slovar besed e) slovenski jezik f) Viterbijev algoritem g) snopovno omejevanje h) podbesedno modeliranje i) osnova j) končnica k) doktorske disertacije l) automatic speech recognition m) large vocabulary speech recognition system n) Slovenian language o) Viterbi algorithm p) beam pruning q) subword modeling r) stems s) endings

  004.93:801.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 218843648

  85.
  RUSSINOVICH, Mark E.
          Microsoft Windows internals : Microsoft Windows server 2003, Windows XP, and Windows 2000 / Mark E. Russinovich, David A. Solomon ; [foreword by Jim Allchin]. - 4th ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXIX, 935 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1917-4 (vezano)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Microsoft Windows server c) Windows (Computer programs) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows server 2003 g) Windows XP h) Windows 2000 i) arhitekture sistemov j) upravljanje k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 26587397

  86.
  SHNEIDERMAN, Ben
          Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction / Ben Shneiderman, Catherine Plaisant. - 4th ed. - Boston [etc.] : Pearson/Addison Wesley, cop. 2005. - XVIII, 652 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri poglavjih. - Kazali
  ISBN 0-321-19786-0 ISBN 0-321-26978-0 (broš.)
  a) Human-computer interaction b) User interfaces (Computer systems) c) računalništvo d) strojna oprema e) uporabniški vmesniki f) načrtovanje g) komunikacija človek-računalnik h) interakcijski modeli i) vizualizacija j) iskanje informacij k) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 18636327

  87.
  SINCLAIR, Ian
          Build and upgrade your own PC / Ian Sinclair. - 4th ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XII, 331 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6506-8 (broš.)
  a) Microcomputers - Design and construction - Amateurs' manuals b) Microcomputers - Upgrading - Amateurs' manuals c) računalništvo d) strojna oprema e) osebnni računalniki f) PC g) mikroračunalniki h) načrtovanje i) nadgradnja j) priročniki

  004.3
  COBISS.SI-ID 26691589

  88.
  STOVER, Teresa S., 1959-
          Microsoft office project 2003 inside out / Teresa Stover. - Redmond (Washington) : Microsoft Press, cop. 2004. - XXVIII, 1048 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microsoft Project/Business applications : intermediate/advanced / Microsoft Press)

  Kazalo
  - - Microsoft Office Project 2003 [Elektronski vir] : inside out. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1958-1 (broš.)
  a) Microsoft Project b) Microsoft Project 2003 c) računalništvo d) programska oprema e) Project 2003 f) aplikacija g) integracijski procesi h) baze podatkov i) planiranje j) podatki k) management l) vodenje projektov m) projektno vodenje n) poročila o) analiza p) programiranje q) rešitve r) priročnik

  004.42:65.012
  659.23(035):65.011/.012
  65.012.45(035):004.5/.7
  COBISS.SI-ID 7790108

  89.
  SZOR, Peter
          The art of computer virus research and defense / Peter Szor. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, cop. 2005. - XXVII, 713 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-321-30454-3 (broš.)
  a) Computer viruses b) Computer security c) računalništvo d) računalniški sistemi e) računalniški virusi f) vrste virusov g) računalniški črvi h) trojanski konji i) zaščita j) zaščitni sistemi k) priročniki

  004.056
  COBISS.SI-ID 26587653

  90.
  ŠULER, Aleš
          CorelDRAW! 12 / Aleš Šuler. - 6. dopolnjena izd. - Nova Gorica : Flamingo, 2004. - 283 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6176-75-7
  a) računalništvo b) programska oprema c) CorelDraw 12 d) računalniška grafika e) animacija f) obdelave slik g) orodja h) delo z datotekami i) posebni učinki j) urejanje slik k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 8639645

  91.
  TULLOCH, Mitch
          Zvijače za Windows server : [100 najboljših nasvetov in orodij] / Mitch Tulloch ; [prevajalec Robert Mihalič]. - Ljubljana : Pasadena, 2005 (Ljubljana : Itagraf). - XXVII, 403 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Skrbništvo za okolja Windows)

  Prevod dela: Windows server hacks. - Podnasl. na ov. - Zbirka na ov. - O'Reilly --> izvirni izdajatelj na nasl., hrbtni str. nasl. str. in ov. str. - Kazalo
  ISBN 961-6361-56-2
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows d) odjemalec/strežnik e) client/server f) upravljanje g) uporabniki h) orodja i) uporaba računalnika j) računalniške mreže k) imeniki l) baze podatkov m) podatki n) varstvo podatkov o) varnost p) priročniki

  004.45(035)
  COBISS.SI-ID 220140288

  92.
  ULLMAN, Larry Edward, 1972-
          C programming : visual quickstart guide / Larry Ullman and Marc Liyanage. - Berkeley (California) : Peachpit Press, cop. 2005. - XVI, 390 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-28763-0 (broš.)
  a) C (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C e) programiranje f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 4634452

  93.
  VARGHESE, George
          Network algorithmics : an interdisciplinary approach to designing fast networked devices / George Varghese. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Morgan Kaufmann, cop. 2005. - XXIV, 465 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Morgan Kaufmann series in networking)

  Bibliografija: str. 445-456. - Kazalo
  ISBN 0-12-088477-1 (vezano)
  a) Computer network protocols b) računalništvo c) računalniške mreže d) računalniški protokoli e) algoritmična omrežja f) varnost omrežij g) implementacijski modeli h) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 4603476

  94.
  WRIGHT, Richard S., 1965-
          OpenGL SuperBible / Richard S. Wright, Jr. and Benjamin Lipchak. - 3rd ed. - Indianapolis : SAMS, cop. 2005. - XVII, 1173 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 1105. - Kazalo
  - - OpenGL SuperBible [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-672-32601-9 (broš.)
  a) OpenGL b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) OpenGL f) računalniška grafika g) programski vmesniki h) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 9207830

  95.
  ŽIVKOVIČ, Aleš
          Metoda za določanje obsega objektno-orientiranih programskih projektov : doktorska disertacija / Aleš Živkovič. - Maribor : [A. Živkovič], 2004. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 138-142. - Povzetek ; Abstract. - Doktorska dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo
  a) računalništvo b) objektna tehnologija c) ocenjevanja obsega d) funkcijske točke e) geografski informacijski sistemi f) procesni modeli g) doktorske disertacije h) object technology i) size estimation j) function points k) software development l) software process models m) dissertations

  004:007(043.3)
  COBISS.SI-ID 9413398


  53 FIZIKA.


  96.
  BERTOLOTTI, Mario, 1933-
          The history of the laser / Mario Bertolotti. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, cop. 2005. - VIII, 307 str., [14] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Storia del laser. - Bibliografija: str. 297-298. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0911-3 (vezano)
  a) Lasers - History b) fizika c) optika d) laserji e) zgodovinski razvoj

  535:681.7.069.24(091)
  COBISS.SI-ID 26376965

  97.
  PURI, Sanjiv
          Modern physics : concepts and applications / Sanjiv Puri. - Pangbourne : Alpha Science International, cop. 2004. - XV, 390 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 382-386
  ISBN 1-8426-5184-6 (vezano)
  a) fizika b) specialna teorija relativnosti c) korpuskularne lastnosti valovanja d) struktura atoma e) valovne lastnosti delcev f) kvantna mehanika g) kvantna teorija atoma h) X-žarki i) laserji j) radioaktivnost k) statistična fizika l) superprevodnost m) optoelektronika n) nanodelci o) aplikacije

  53
  COBISS.SI-ID 26211077

  98.
          SPRINGER handbook of condensed matter and materials data / W. Martienssen and H. Warlimont, (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XVIII, 1119 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  - - Springer handbook of condensed matter and materials data [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-44376-2 (vezano)
  a) fizika kondenzirane materije b) znanost o materialih c) trdne snovi d) kristalografija e) elektrooptika f) merilne enote g) konstante h) polprevodniki i) superprevodniki j) magnetni materiali k) dielektriki l) feroelektriki m) antiferoelektriki n) tekoči kristali o) nanostrukturni materiali p) kovine q) keramika r) polimeri s) stekla t) priročniki

  538.9(035)
  620.1/.2(035)
  COBISS.SI-ID 26473733


  54 KEMIJA.


  99.
  BOMBEK, Sergeja
          Elektrofilno aminiranje nekaterih substratov z različnimi diazeni : doktorska disertacija / Sergeja Bombek ; [mentor Slovenko Polanc]. - Ljubljana : [S. Bombek], 2005. - 171 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 159-171. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo
  a) organska kemija b) sinteza c) organske sinteze d) organske reakcije e) reagenti f) oksidanti g) elektrofilno aminiranje h) struktura spojin i) heterociklične spojine j) heterociklični sistemi k) heterocikli l) aromatske spojine m) diazeni n) diazenkarboksilati o) doktorske disertacije

  547.556.7.022.057:66.095.832(043.3)
  COBISS.SI-ID 26617605

  100.
  COOPER, Alan
          Biophysical chemistry / Alan Cooper. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - VII, 184 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; 16)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-480-9 (broš.)
  a) Physical biochemistry b) fizikalna kemija c) biološke makromolekule d) spektroskopija e) masna spektrometrija f) hidrodinamika g) termodinamika h) kinetika reakcij i) kromatrografija j) elektroforeza

  544.3/.4:547.9
  COBISS.SI-ID 25819653

  101.
  GOODWIN, James William
          Colloids and interfaces with surfactants and polymers : an introduction / Jim W. Goodwin. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2004. - VII, 285 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip047/20030165 76.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003016576.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84143-5 (broš.) ISBN 0-470-84142-7 (vezano)
  a) Colloids b) Surface active agents c) Surface chemistry d) Polymers e) fizikalna kemija f) koloidna kemija g) površinska kemija h) koloidi i) koloidni sistemi j) površinsko aktivne snovi k) surfaktanti l) makromolekule m) interakcije n) disperzije o) koloidne raztopine p) emulzije q) mikroemulzije r) polimeri s) učbeniki

  544.72:544.77(035)
  COBISS.SI-ID 26005253

  102.
  JAMES, Ceirwyn S.
          Analytical chemistry of foods / C. S. James. - Gaithersbury : Aspen Publishers, cop. 1999. - IX, 178 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Chapman & Hall food science book)

  Bibliografija: str. 173. - Kazalo
  ISBN 0-8342-1298-6
  a) Food - Analysis b) Food - Composition c) analizna kemija d) živila e) prehrambeni izdelki f) analizne metode g) spektroskopske metode h) kromatografija i) elektroforeza j) imunokemijske metode k) titrimetrična analiza l) gravimetrija m) ekstrakcija s topili n) refraktometrija o) polarimetrija p) sestavine hrane q) vzorčevanje r) vlaga s) proteini t) maščobe u) ogljikovi hidrati v) mikroelementi w) vitamini x) aditivi y) energetska vrednost živil z) eksperimentalne metode {) recepture

  54.06/.08:543.2/.9:641
  COBISS.SI-ID 344037

  103.
  KOZINC, Janez
          Določanje in ugotavljanje izvora hlapnih žveplovih spojin na premogovniških deponijah : doktorsko delo / Janez Kozinc. - Ljubljana : [J. Kozinc], 2005. - 96 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 86-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) ekologija b) analizna kemija c) analitska kemija d) premog e) skladiščenje premoga f) deponija g) zorenje premoga h) nastanek plinov i) emisije plinov s premoga j) vzorčevanje plinov k) kemijska analiza l) kromatografska analiza m) plinska kromatografija n) GC o) žveplovi plini p) oksidacija pirita q) doktorske disertacije r) sulfur gases s) oxidation of pyrite t) coal gas emissions u) gas chromatography

  543.544.3:622.332:504.05(043.3)
  COBISS.SI-ID 26678021

  104.
  LINNE, Mark A.
          Spectroscopic measurement : an introduction to the fundamentals / Mark A. Linne. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2002. - XX, 414 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 002100910.html. - Bibliografija: str. 401-409. - Kazalo
  ISBN 0-12-451071-X (vezano)
  a) Spectrum analysis b) fizikalna kemija c) spektroskopija d) spektroskopske meritve e) statistična mehanika f) kvantna mehanika g) atomska spektroskopija h) molekularna spektroskopija i) resonanca j) optični spektri k) širjenje linij l) polarizacija m) Rayleighjevo sipanje n) Ramanovo sipanje

  544.18:543.42
  COBISS.SI-ID 26558469

  105.
  MERHAR, Mojca, 1974
          Vpliv sestave reakcijske mešanice na strukturne lastnosti polimernih monolitnih kromatografskih nosilcev in primeri njihove uporabe : doktorska disertacija / Mojca Merhar. - Ljubljana : [M. Merhar], 2005. - XII, 146 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 142-146. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemija polimerov b) analizna kemija c) analitska kemija d) separacijske tehnike e) kromatografska analiza f) kromatografija g) monolit h) uporaba i) sestava j) porozna struktura k) polimerizacija l) metakrilat m) vinilbenzen n) polimerni monoliti o) monolitne kolone p) CIM monoliti q) C-18 monoliti r) SDVB monoliti s) BIA Separations d.o.o. t) doktorske disertacije u) monolith v) methacrylate w) vinylbenzene x) composition y) polymerizaion z) porous structure {) chromatography

  543.544:66.095.2:678(043.3)
  COBISS.SI-ID 26678277

  106.
          RÖMPP-Lexikon Chemie / Herausgeber, Jürgen Falbe, Manfred Regitz ; Bearbeitet von Eckard Amelingmeier ... [et al.]. - 10., völlig überarbeitete Aufl. - Stuttgart ; New York : G. Thieme Verlag, cop. 1997. - 6 zv. : ilustr. ; 24 cm

  Vsebina: Bd. 1: A-Cl. - XI, 780 str. ; Bd. 2: Cm-G. - Str. X, 781-1636 ; Bd. 3: H-L. - Str. X, 1637-2473 ; Bd. 4: M-Pk. - Str. X, 2475-3368 ; Bd. 5: Pl-S. - Str. X, 3369-4363 ; Bd. 6: T-Z. - Str. XII, 4365-5439
  ISBN 3-13-107830-8 (komplet) ISBN 3-13-734610-X (zv. 1) ISBN 3-13-734710-6 (zv. 2) ISBN 3-13-734810-2 (zv. 3) ISBN 3-13-734910-9 (zv. 4) ISBN 3-13-735010-7 (zv. 5) ISBN 3-13-735110-3 (zv. 6)
  a) kemija b) toksikologija c) ekologija d) nevarne snovi e) materiali f) kemijske spojine g) lastnosti h) terminologija i) faktografski podatki j) farmacija k) biotehnologija l) medicina m) fizikalna kemija n) literatura o) leksikon

  54(031)
  COBISS.SI-ID 26515717

  107.
  SHAW, Duncan J.
          Introduction to colloid and surface chemistry / Duncan J. Shaw. - 4th ed., transferred to digital printing. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - VI, 306 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Bibliografija: str. 290-297. - Kazalo
  ISBN 0-7506-1182-0
  a) fizikalna kemija b) koloidna kemija c) površinska kemija d) koloidne raztopine e) mejne površine f) površine tekoče-plin g) površine tekoče-tekoče h) površine trdno-plin i) površine trdno-tekoče j) kinetične lastnosti k) optične lastnosti l) stabilnost koloidov m) reologija n) emulzije o) pene p) naloge in vprašanja q) rešitve nalog in odgovori r) učbeniki za visoke šole

  544.77:544.72:544.35(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 25928709

  108.
  SMITH, Brian Clive, 1938-
          Quantitative spectroscopy : theory and practice / Brian C. Smith. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2002. - XII, 200 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-650358-3 (vezano)
  a) Spectrum analysis b) analizna kemija c) kvantitativna spektroskopija d) molekularna absorbcijska spektroskopija e) analiza vzorca f) metoda najmanjših kvadratov g) kemometrične metode h) faktorska analiza i) kalibracija

  543.42
  COBISS.SI-ID 26558981

  109.
  SMITH, R. Martin
          Understanding mass spectra : a basic approach / R. Martin Smith. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - XVIII, 372 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-42949-X (vezano)
  a) Mass spectrometry b) analizna kemija c) masna spektrometrija d) instrumentacija e) elementna sestava f) spekter g) intenziteta vrhov h) ionizacija i) fragmentacija j) reševanje masnih spektrov k) cepitve l) fragmentacije m) spektralne premestitve n) kompleksne molekule o) določevanje strukture

  543.51
  COBISS.SI-ID 25120261

  110.
  WHITFIELD, James F.
          Calcium : the grand-master cell signaler / James F. Whitfield and Balu Chakravarthy. - Ottawa : NRC Research Press, 2001. - VII, 247 str. : ilustr. ; 27 cm

  V kolofonu: "NRC no. 42360". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-660-18201-7 (vezano)
  a) Calcium - Physiological effect b) Cellular signal transduction c) Cell differentiation d) Cell cycle e) Cell proliferation f) Calcium - Effets physiologiques g) Cellules - Différenciation h) Cycle cellulaire i) Transduction du signal cellulaire j) Cellules - Prolifération k) Plantes, Effets du calcium sur les l) biokemija m) kalcij n) fiziološki učinki o) celični ciklus p) celična diferenciacija q) prenos celičnih signalov r) učinek na rastline s) proliferacija celic

  [612.014.3+581.17]:546.81
  COBISS.SI-ID 25500933


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  111.
  DOLENEC, Matej
          Permsko-triasna meja v Karavankah in zahodni Sloveniji: sedimentološki, izotopski in geokemični vidiki globalnih sprememb v zahodni Tetidi : doktorska disertacija / Matej Dolenec. - Ljubljana : [M. Dolenec], okt. 2004. - XVI, 110 f. : ilustr., graf. prikazi, priloge ; 30 cm

  Bibliografija: f. 76-84. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) sedimentologija c) geokemija d) sedimentologija e) izotopi f) permsko-triasna meja g) Karavanke h) zahodna Slovenija i) zahodna Tetida j) doktorske disertacije

  55.14:552.5(497.4)(043.3)
  COBISS.SI-ID 482654

  112.
  HERLEC, Uroš
          Izotopska sestava kisika in ogljika v jadranskih moluskih, iglokožcih, serpulah, otolitih, rdečih algah, briozojih, ciripednih rakih in brahiopodih : doktorska disertacija = isotopic composition of oxygen and carbon in the Adriatic molluscs, echinoderms, serpulids, otoliths, red algae, bryozoans, barnacles and brachiopods : ph. d. thesis / Uroš Herlec. - Ljubljana : [U. Herlec], feb. 2005. - XIV, 290 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 234-256. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geokemija b) izotpska sestava c) ogljik d) kisik e) moluski f) iglokožci g) serpule h) otoliti i) rdeče alge j) briozoi k) ciripedni raki l) brahiopodi m) Jadran n) geochemistry o) isotopic composition p) carbon q) oxygen r) molluscs s) echinoderms t) serpulids u) otoliths v) red algae w) bryozoans x) barnacles y) brachiopods z) Adriatic sea

  550.42:504.7(262.3/043.3)
  COBISS.SI-ID 491614

  113.
          METEOROLOGY. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 9)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-08-7 (broš.)
  a) meteorologija b) letalski promet c) atmosfera d) pritisk e) specifična teža f) sinoptični diagrami g) merjenje višine h) temperatura i) vlažnost j) adiabate k) stabilnost l) tirbulenca m) veter n) oblaki o) formacije oblakov p) nevihte q) vidljivost r) led s) vremenske karte t) okluzija u) klimatologija v) satelitska opazovanja w) priročniki

  656.7:551.5
  COBISS.SI-ID 26609669

  114.
  POLEVOY, Savely
          Water science and engineering / written and illustrated by S. L. Polevoy. - Reprint ed. - Malabar : Krieger Publishing, 2003. - XIII, 257 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 241-246. - Kazalo
  ISBN 1-57524-213-3 (vezano)
  a) Water b) Hydrology c) Hydrodynamics d) geologija e) hidrologija f) voda g) fizikalne lastnosti h) izparevanje i) kondenzacija j) padavine k) talna voda l) površinska odtekajoča voda m) kemijska sestava n) vodovod o) hidrološki ciklus

  556
  COBISS.SI-ID 25792261

  115.
  POPIT, Andreja
          Vpliv seizmične aktivnosti na geokemične in geofizikalne lastnosti termalnih vod v Sloveniji : doktorska disertacija = influence of seismic activity on geochemical and geophysical characteristics of thermal waters in Slovenia : Ph. D. thesis / Andreja Popit. - Ljubljana : [A. Popit], dec. 2004. - XXI, 215 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 204-215. - Abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) Slovenija c) seizmika d) geokemija e) geofizika f) termalne vode g) geokemične lastnosti h) geofizikalne lastnosti i) doktorske disertacije

  550.34:556.36(497.4)(043.3)
  COBISS.SI-ID 485982

  116.
  TOŠKAN, Borut
          Veliki sesalci iz mlajšepleistocenskega najdišča Divje babe I : doktorska disertacija / Borut Toškan. - Ljubljana : [B. Toškan], 2004. - 237 f., pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Na drugi naslovni strani: Large mammals from th Upper Pleistocene Divje babe I site. - Mentor Vida Pohar, Jernej Pavšič - član komisije, Boris Bulog - član in predsednik komisije. - Bibliografija: f. 168-186. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) paleoklima c) mlajši pleistocen d) sesalska makrofavna e) geološka najdbišča f) Divje babe I g) dejavniki akumulacije h) veliki sesalci i) paleookolje j) paleoklimatologija k) jamski medved l) metapodiji m) spolni dimorfizem n) doktorske disertacije o) Divje babe I site p) large mammals q) Late Pleistocene r) palaeoenvironment s) palaeoclimatology t) cave bear u) metapodia v) sex dimorphism

  551.791:550.8.013:591.542(497.4)(043.3)
  551.791:569(043.3)
  COBISS.SI-ID 23050541


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  117.
  DOONAN, Shawn
          Nucleic acids / Shawn Doonan. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - VI, 185 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; 20)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-481-7 (broš.)
  a) biokemija b) organska kemija c) nukleinske kisline d) biološka vloga e) DNA f) genetske informacije g) tridimenzionalne strukture h) kovalentne strukture i) replikacije j) transkripcija k) translacija l) analiza DNA m) kloniranje n) sekvenciranje o) kemijska sinteza oligonukleotidov

  547.963.32:577.113
  COBISS.SI-ID 25819909

  118.
          HANDBOOK of RNA biochemistry / edited by, Roland K. Hartmann ... [et al.]. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2 zv. (XLII, XXXI, 931 str.) : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo na koncu zv. 2
  ISBN 3-527-30826-1 (komplet)
  a) RNA b) biokemija c) sinteza RNA d) encimatska sinteza e) določevanje strukture f) metode g) genomika h) bioinformatika i) delovanje RNA j) interkcije RNA - protein

  577.123.5:547
  COBISS.SI-ID 26518789

  119.
  LIM, Hwa A.
          Genetically yours : bioinforming, biopharming, biofarming / Hwa A. Lim. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2002. - XXI, 417 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 981-02-4938-1 (vezano) ISBN 981-02-4939-X (broš.)
  a) Genetic engineering b) Biotechnology c) Human genome d) Cloning e) Bioinformatics f) Biotechnologie - Ouvrages de vulgarisation g) Génie génétique - Ouvrages de vulgarisation h) Génomique - Ouvrages de vulgarisation i) Bio-informatique - Ouvrages de vulgarisation j) biokemija k) genetika l) genski inženiring m) biotehnologija n) kloniranje o) matične celice p) človeški genom q) nanotehnologija r) bioinformatika s) raziskave zdravil

  577.2:579.6
  COBISS.SI-ID 26191621


  58 BOTANIKA.


  120.
          FLORA alpina : ein Atlas sämtlicher 4500 Gefäßpflanzen der Alpen / David Aeschimann ... [et al.] ; mit Farbfotografien von Konrad Lauber und Skizzen von André Michel. - Bern ; Stuttgart ; Wien : Haupt, cop. 2004. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Zvezki izšli v varovalnem kartonu 26 x 19 x 13 cm. - Bibliografija: zv. 3, str. 319-322
  Vsebina:
  Bd. 1: Lycopodiaceae-Apiaceae. - 1159 str. : ilustr. + Verbreitungskarte
  Bd. 2: Gentianaceae-Orchidaceae. - [2004]. - 1188 str. : ilustr. + Verbreitungskarte
  Bd. 3: Register. - [2004]. - 323 str. + Verbreitungskarte
  ISBN 3-258-06600-0
  a) Alpske rastline - Leksikoni b) Rastlinstvo - Alpe - Seznami c) botanika d) rastlinska geografija e) Alpe f) gorske rastline g) leksikon h) imena rastlin i) latinščina j) italijanščina k) nemščina l) francoščina m) slovenščina n) angleščina

  581.9(234.3)(031)
  581.524.444(234.3)(031)=112.2
  911.2:581.9(234.3)=112.2
  COBISS.SI-ID 13143865


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  121.
  GEISTER, Iztok
          Ali ptice res izginjajo? : slovenski in evropski vidiki varstva gnezdečih ptic / Iztok Geister ; [prevod povzetka Henrik Ciglič]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 1998 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 203 str. : fotogr. ; 28 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 197-198. - Povzetek ; Summary: Are the birds truly disappearing?
  ISBN 86-365-0256-X (Tehniška založba Slovenije)
  a) Ptice gnezdilke - Ogrožene vrste - Slovenija b) biologija c) ptice d) ptice gnezdilke e) živalska ekologija f) naravovarstveni status g) habitati h) ogroženost i) ogrožene vrste j) Slovenija k) Evropa

  502.743:598.2(497.4)
  598.2:591.521(497.4)
  COBISS.SI-ID 73290752


  6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


  122.
  JAKŠIĆ, Danilo
          Tehnologija tkanja / Danilo Jakšić. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2005 ([Ljubljana] : Bori). - XI, 321 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 315-317. - Kazalo
  ISBN 961-6045-27-X
  a) Tkanje - Učbeniki za visoke šole b) tekstilna tehnologija c) tkanje d) tehnika tkanja e) statve f) brezčolnične statve g) mehanizmi statev h) deformacije osnove i) posebne tehnike j) tkanine k) multiaksialne tkanine l) votek m) prezevala n) nanotehnologija

  677.024(075.8)
  COBISS.SI-ID 217287936


  61 MEDICINA.


  123.
  AMERICAN Herbal Products Association
          American Herbal Products Association's botanical safety handbook / edited by Michael McGuffin ... [et al.] ; prepared for the Standards Committee of the American Herbal Products Association. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 1997. - 231 str. ; 25 cm

  Bibliografija : str. 191-212. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1675-8 (vezano)
  a) botanika b) zdravilna zelišča c) latinska imena d) angleška imena e) zelišča f) farmakologija g) droge h) zdravilne učinkovine i) toksikologija j) klasifikacija k) način uporabe l) učinki m) priročnik

  615.322
  615.322:633.88
  COBISS.SI-ID 2752889

  124.
  KOS, Mitja, 1973-
          Obseg in značilnosti predpisovanja zdravil za nenamensko uporabo : doktorska disertacija = Extent and nature of off-label prescribing : doctoral dissertation / Mitja Kos. - Ljubljana : [M. Kos], 2005. - 145 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 94-98. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) socialna farmacija b) farmakoterapija c) predpisovanje zdravil d) nenamenska uporaba e) registracija zdravil f) Slovenija g) doktorske disertacije

  615.11(497.4)(043.3)
  COBISS.SI-ID 219172608


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  125.
  BOGDANOVIĆ, Branko, 1950-
          Hladno oružje Srbije, Crne Gore i Jugoslavije : (19-20. vek) : iz zbirki Vojnog muzeja / Branko Bogdanović ; ilustracije G. Totić, [Branko Bogdanović]. - Beograd : Vojni muzej, 1997. - 153 str. : ilustr. ; 34 cm + [1 f.] popravki. - (Posebna izdanja / Vojni muzej Beograd ; knj. 7)

  Hrbtni stv. nasl.: Hladno oružje. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 151-153
  a) Vojni muzej (Beograd) - Muzejske zbirke b) vojna tehnika c) hladno orožje d) sablje e) noži f) bajoneti g) Jugoslavija h) Srbija i) Črna Gora j) 19./20.st. k) zgodovinski pregledi

  623.444(497.1)(091)
  COBISS.SI-ID 197996

  126.
          PLANNING and design of ports and marine terminals / [contributors] Hans Agerschou ... [et al.]. - 2nd ed. - London : T. Telford, 2004. - XVIII, 446 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3224-2 (vezano)
  a) Harbors - Design and construction b) gradbeništvo c) nizke zgradbe d) pristanišča e) luke f) načrtovanje g) okolje h) pristaniški bazeni i) plovila j) pogoji k) varnost l) terminali m) pomoli n) privezi o) podvodno betoniranje p) dimenzioniranje q) zaščita r) popravila s) primeri t) detajli

  627.2
  COBISS.SI-ID 25999365

  127.
  POND, Robert J.
          Introduction to engineering technology / Robert J. Pond. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XIV, 398 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-111503-0 (broš.)
  a) Engineering - Vocational guidance b) tehnika c) unženiring d) inženirji e) profesionalna kariera f) inženirski poklici g) merilni sistemi h) matematika i) trigonometrija j) geometrija k) laboratoriji l) uporaba računalnika m) računalniške mreže n) avtomatizacija o) razvoj tehnologije p) pregledno delo

  62
  COBISS.SI-ID 26106629

  128.
  THORESEN, Carl A.
          Port designer's handbook : recommendations and guidelines / Carl A. Thoresen. - London : T. Telford, 2003. - XVIII, 549 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3228-5 (vezano)
  a) Harbors - Design and construction b) gradbeništvo c) nizke zgradbe d) pristanišča e) luke f) načrtovanje g) okolje h) pristaniški bazeni i) plovila j) pogoji k) varnost l) terminali m) pomoli n) privezi o) podvodno betoniranje p) dimenzioniranje q) zaščita r) popravila s) primeri t) detajli

  627.2
  COBISS.SI-ID 25999109


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  129.
  ASHBY, M. F.
          Engineering materials. 1, An introduction to properties, applications and design / by Michael F. Ashby and David R. H. Jones. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XIV, 424 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 419-420. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6380-4 (broš.)
  a) materiali b) mehanika c) lastnosti materialov d) mehanika loma e) oksidacija f) korozija g) tribologija h) Case študije i) naloge j) rešitve k) učbeniki

  620.1(075+076)
  COBISS.SI-ID 26408197

  130.
          DEGRADABLE polymers : principles and applications / edited by Gerald Scott. - 2nd ed. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - V, 493 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy036/2002040749 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-0790-6 (vezano)
  a) Polymers - Biodegradation b) materiali c) polimeri d) degradacija e) biorazgradljivi polimeri f) vrste polimerov g) lastnosti h) aplikacije i) učinki na okolje

  678:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25171205

  131.
  GLAVIČ, Peter
          Gradiva / Peter Glavič. - Maribor : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003 (Maribor : Založniška tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - 7, 437 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  150 izv. - Bibliografija: str. 395-396
  a) Materiali - Učbeniki za visoke šole b) materiali c) kemijska sestava d) kemijska tehnologija e) procesna tehnologija f) tehnologija gradiv g) enofazna gradiva h) kemijske vezi i) kristalne strukture j) napake k) mehanske lastnosti l) dinamične lastnosti m) fazna ravnotežja n) kemijska kinetika o) utrjevanje materialov p) fazne strukture q) korozija gradiv r) protikorozijska zaščita s) naloge in vprašanja t) učbeniki

  620.1/.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 126459392

  132.
          The MECHANICS of adhesion / edited by, D. A. Dillard, A. V. Pocius. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2002. - VIII, 790 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Adhesion science and engineering / series editor, A. V. Pocius ; 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-444-51140-7 (zv. 1)
  a) Adhesion b) Adhesives c) materiali d) leplenje e) mehanika leplenja f) spoji g) sile na spojih h) mehansko testiranje i) meritve j) premazi k) reologija l) preiskave spojev m) lepila n) površinska kemija o) aplikacije p) industrija q) medicina

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26557957

  133.
          PRINCIPLES of powder technology / edited by M. J. Rhodes. - Reprinted. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, 1993. - X, 439 str. : ilustr. ; 24 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley032 /89070570.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-92422-9 (vezano)
  a) Powders b) materiali c) praškasta tehnologija d) lastnosti praškov e) mešanje f) ločevanje g) skladiščenje h) fluidizacija i) pnevmatski pretok j) nevarnost eksplozije k) nevarnost požarov l) učinki na zdravje

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26223877

  134.
          SURFACES, chemistry and applications / edited by, M. Chaudhury, A. V. Pocius. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2002. - IX, 1210 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Adhesion science and engineering / series editor, A. V. Pocius ; 2)

  Ov. nasl.: Surfaces, chemistry & applications. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-444-51140-7 (zv 2.)
  a) Adhesion b) Adhesives c) materiali d) leplenje e) mehanika leplenja f) spoji g) sile na spojih h) mehansko testiranje i) meritve j) premazi k) reologija l) preiskave spojev m) lepila n) površinska kemija o) aplikacije p) industrija q) medicina

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26618629

  135.
  ŠKRABA, Polona
          Notranja oksidacija kompozitov srebra s silicijevim, vanadijevim in volframovim karbidom : doktorska disertacija / Polona Škraba. - Ljubljana : [P. Škraba], 2005. - [VIII], 109, 116 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Disert. v slov. in angl. - Bibliografija: f. 104-109 in f. 111-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za materiale in metalurgijo
  a) materiali b) notranja oksidacija c) kompoziti d) karbidi e) dvojni oksidi f) doktorska disertacija

  620.1/.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 219653376


  620.9 ENERGETIKA.


  136.
          2004 Survey of energy resources / [edited by Judy Trinnaman, Alan Clarke]. - 20th ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XVII, 446 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-08-044410-5 ISBN 0-08-044539-X (CD-ROM)
  a) Power resources b) elektrotehnika c) energetika d) energija e) svetovne zaloge f) električna energija g) naravni viri h) jdrska energija i) sončna energija j) vodna energija k) energija vetra

  620.9
  COBISS.SI-ID 963043

  137.
  EL Bassam, Nasir
          Energy plant species : their use and impact on environment and development / N. El Bassam. - London : James & James, cop. 1998. - XI, 321 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-873936-75-3 (vezano)
  a) Energy crops b) energetika c) alternativni viri energije d) energetske rastline e) biomasa f) pretvarjanje energije g) tehnologije h) biogoriva i) vplivi na okolje j) ekonomika k) vrste rastlin l) pregledno delo

  620.92
  COBISS.SI-ID 25909509


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  138.
          GRUNDLAGEN der Gastechnik : Gasbeschaffung, Gasverteilung, Gasverwendung / von Günter Cerbe ... [et al.]. - 5., vollständig neubearbeitete Aufl. - München ; Wien : Hanser, 1999. - XXIV, 515 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 483-488. - Kazalo
  ISBN 3-446-21109-8
  a) strojništvo b) transport plinov c) plin d) industrija e) transport f) napeljave g) zgorevanje h) emisija i) gorilci j) predpisi k) zemeljski plin l) standardi m) porabniki n) kalorična vrednost o) gospodinjstva p) plinsko gospodarstvo q) črpanje plinov r) cevovodi za plin s) plinske naprave t) marketing

  621.6.02
  COBISS.SI-ID 3990299

  139.
          GRUNDLAGEN der Gastechnik : Gasbeschaffung, Gasverteilung, Gasverwendung / von Günter Cerbe ... [et al.]. - 6., vollständig neu bearbeitete Aufl. - München ; Wien : Hanser, cop. 2004. - XXIV, 583 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 547 - 553. - Kazalo
  ISBN 3-446-22803-9
  a) strojništvo b) transport plinov c) plin d) industrija e) transport f) napeljave g) zgorevanje h) emisija i) gorilci j) predpisi k) zemeljski plin l) standardi m) porabniki n) kalorična vrednost o) gospodinjstva p) plinsko gospodarstvo q) črpanje plinov r) cevovodi za plin s) plinske naprave t) marketing u) pregledno delo

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 26396421

  140.
  MOHITPOUR, Mo
          Pipeline operation & maintenance : a practical approach / Mo. Mohitpour, Jason Szabo, Thomas Van Hardeveld. - New York : ASME Press, cop. 2005. - XIV, 653 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 615-632. - Kazalo
  ISBN 0-7918-0232-9 (vezano)
  a) Petroleum pipelines - Maintenance and repair b) strojništvo c) cevovodi d) naftovodi e) sestavni deli f) delovanje g) vzdrževanje h) črpalke i) kompresorske postaje j) avtomatizacija k) zanesljivost l) preglednno delo

  621.64:622.323
  COBISS.SI-ID 26546693

  141.
  WOHLERS, Terry
          Wohlers report 2005 : rapid prototyping, tooling & manufacturing state of the industry annual worldwide progress report / Terry T. Wohlers. - River Oak Drive : Wohlers associates, 2005. - 256 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-9754429-1-0
  a) industrijska rast b) prototipi c) orodja d) 3D e) CNC

  621.7.072
  COBISS.SI-ID 344872


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  142.
  ANDERSON, Paul M., 1926-
          Power system control and stability / P. M. Anderson, A. A. Fouad. - 2nd ed. - Piscataway : IEEE Press : Wiley-Interscience, cop. 2003. - XIV, 658 str. : ilustr. ; 26 cm. - (IEEE Press power engineering series)

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley044/200272 7988.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley036 /2002727988.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-23862-7 (vezano)
  a) Electric power system stability b) Electric power systems - Control c) elektrotehnika d) elektroenergetski sistemi e) stabilnost sistema f) matematični modeli g) odziv sistema h) sinhronski stroji i) simulacije motorjev j) parne turbine k) vodne turbine l) hidravlične turbine m) priročniki

  621.31(035)
  COBISS.SI-ID 4508756

  143.
  HENDERSON, Andrew Roy, 1942-
          Laser safety / Roy Henderson and Karl Shulmeister. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, cop. 2004. - XIV, 459 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0859-1 (vezano)
  a) Lasers - Safety measures b) elektrotehika c) laserji d) laserska sevanja e) nivoji sevanja f) varnost g) širjenje valov h) varnostni ukrepi i) nadzorovanje varnosti j) pregledno delo

  621.375.826
  COBISS.SI-ID 26222341

  144.
  HEWITSON, L. G.
          Practical power system protection / L. G. Hewitson, Mark Brown, Ramesh Balakrishnan. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - X, 277 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm. - (Practical professional)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6397-9 (broš.)
  a) Electric power systems - Protection b) elektrotehnika c) elektroenergetski sistemi d) zaščite sistemov e) ozemljitve f) varovalke g) merilni transformatorji h) prekinjevala vezij i) releji j) nizkonapetostne mreže k) zaščita transformatorjev l) zaščita generatorjev m) pregledno delo

  621.316.9
  COBISS.SI-ID 26561797

  145.
          HIGH voltage engineering and testing / edited by, Hugh M. Ryan. - 2nd ed. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2001. - XVIII, 726 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (IEE power and energy series ; 32)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85296-775-6 (vezano)
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) razdeljevanje električne energije d) visokonapetostni sistemi e) razdelilna omrežja f) izolatorji g) nadzemni vodi h) kabli i) prekinjevala j) stikala k) stikalne naprave l) transformatorji m) preskušanje n) meritve o) optična vlakna p) nadzorovnje q) pregledno delo

  621.315/.316
  COBISS.SI-ID 26387205

  146.
  KAISER, Kenneth L.
          Electromagnetic compatibility handbook / Kenneth L. Kaiser. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2087-9 (vezano)
  a) Electromagnetic compatibility - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) elektronika d) elektronska vezja e) elektronski elementi f) elektronske naprave g) elektromagnetizem h) elektromagnetna kompatibilnost i) elektromagnetna interferenca j) decibeli k) električne dolžine l) impendanca m) upornost n) kapacitivnost o) filtri p) Eddyev tok q) vodniki r) izpadi s) signali t) prenosne linije u) induktivnost v) transformatorji w) magnetni materiali x) stmetrirni členi y) presluh z) občutljivost {) zaščita |) električna polja }) magnetna polja ~) elektrostatična razelektritev ) ozemljitev !) antene ¤) proročniki

  621.3
  COBISS.SI-ID 25766405

  147.
          The LIGHTNING flash / edited by Vernon Cooray. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2003. - XIX, 574 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE power & energy series ; 34)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85296-780-2
  a) Lightning b) Lightning protection c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) strela f) zaščita pred strelo g) nevihte h) razelektritve i) Paschenov zakon j) matematični modeli k) elektromagnetna polja l) pregledno delo

  621.316.98
  COBISS.SI-ID 4096084

  148.
          OP Amp applications handbook / Walt Jung, editor ; with the technical staff of Analog Devices. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XVI, 878 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Analog Devices series)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7506-7844-5 (broš.)
  a) Operational amplifiers - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) operacijski ojačevalniki d) osnove e) uporaba f) pretvarjanje podatkov g) analogni filtri h) signalni ojačevalniki i) gospodinjska tehnika j) zgodovinski pregled k) priročniki

  621.375
  COBISS.SI-ID 26692101

  149.
  POZAR, David M.
          Microwave engineering / David M. Pozar. - 3rd ed., international ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, [2004], cop. 2005. - XVII, 700 str. : ilustr. ; 26 cm

  Notranje str. ovoja in spojni listi potiskani. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-471-64451-X
  a) Mikrovalovi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) mikroelektronika d) mikrovalovna vezja e) mikrovalovne naprave f) Maxwellove enačbe g) valovne enačbe h) dielektrični vmesniki i) teorem recipročnosti j) prenosni vodi k) valovodi l) mikrovalovna omrežja m) resonatorji n) filtri o) delilniki moči p) feromagnetne komponente q) aktivne RF komponente r) ojačevalniki s) oscilatorji t) mešalniki u) mikrovalovni sistemi v) pregledno delo

  621.37.029
  COBISS.SI-ID 10817842

  150.
  STEWART, Stan
          Distribution switchgear / Stan Stewart. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2004. - XIV, 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE power series ; 46)

  Bibliografija: str. 231-233. - Kazalo
  ISBN 0-85296-107-3 (vezano)
  a) Electric switchgear b) Electric power distribution c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) električne stikalne naprave f) tehnike prekinitev g) elektromagnetne sile h) izolacija i) povezovanje kablov j) nadzemni vodniki k) pregledno delo

  621.316.3
  COBISS.SI-ID 26387717

  151.
  TIETZE, Ulrich, 1946-
          Halbleiter-Schaltungstechnik : [neuer Teil, nachrichtentechnische Schaltungen] / U. Tietze, Ch. Schenk. - 12. Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XXV, 1606 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija: str. 1591-1598. - Kazalo
  - - Halbleiter-Schaltungstechnik [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 3-540-42849-6 (vezano)
  a) elektrotehnika b) polprevodniki c) diode d) tranzistorji e) ojačevalniki f) stikala g) digitalna tehnika h) stikalna vezja i) analogni računalniki j) impedančni pretvorniki k) filtri l) signalni generatorji m) senzorji n) merilni inštrumenti o) regulatorji p) optoelektronski elementi q) pasivni elementi r) priročniki

  621.3(035)
  COBISS.SI-ID 26576389

  152.
  WÜRFEL, Peter
          Physics of solar cells : from principles to new concepts / Peter Würfel. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XII, 186 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Physics textbook)

  Bibliografija v opombah. - Kazalo
  ISBN 3-527-40428-7 (vezano)
  a) Solar cells b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) sončne celice e) ekonomija energije f) fotoni g) polprevodniki h) pretvarjanje toplotnega sevanja i) pretvarjanje kemične energije j) struktura sončnih celic k) uporabnost sončnih celic l) pregledno delo

  621.311.243
  COBISS.SI-ID 4629844


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  153.
  ELRABAA, Muhammad S.
          Advanced low-power digital circuit techniques / by Muhammad S. Elrabaa, Issam S. Abu-Khater, Mohamed I. Elmasry. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, 1997. - XXII, 196 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (The Kluwer international series in engineering and computer science ; 405. VLSI, computer architecture and digital signal processing)

  Bibliografija: str. 193. - Kazalo
  ISBN 0-7923-9938-2 (vezano)
  a) Digital integrated circuits - Design and construction b) Low voltage integrated circuits - Design and construction c) elektrotehnika d) digitalna integrirana vezja e) nizkonapetostna vezja f) VLSI načrtovanje g) množilniki h) registratorji i) BICMOS/ECL j) SRAM k) oddajniki l) pregledno delo

  621.38.048
  COBISS.SI-ID 26576901

  154.
  KLEITZ, William
          Digital electronics : a practical approach / William Kleitz. - 7th ed. - Upper Saddle River (New Jersey) ; Columbus (Ohio) : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XX, 908 str. : ilustr. ; 29 cm + [1] f. pril. + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazali
  ISBN 0-13-114165-1
  a) Digital electronics b) elektrotehnika c) digitalna elektronika d) številčni sistemi e) digitalni signali f) stikala g) logična vrata h) CPLD - Complex Programmable Logic Device i) FPGA - Field Programmable Gate Array j) Boolova algebra k) OR vrata l) NOR vrata m) aritmetične operacije n) pretvorniki o) demultipleksorji p) multipleksorji q) registri r) flip - flop s) števci t) multivibratorji u) pomikalni registri v) polprevodniki w) mikroprocesorji x) mikrokrmilniki 8051 y) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 4497236

  155.
  LIU, Jia-Ming, 1953-
          Photonic devices / Jia-Ming Liu. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - LI, 1052 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-55195-1 (vezano) ISBN 978-521-55195-3
  a) Photonics b) elektrotehnika c) optoelektronika d) optoelektronske naprave e) fotonske naprave f) valovodi g) spojniki h) optični filtri i) magnetooptične naprave j) akustooptične naprave k) laserji l) polprevodniška optoelektronika m) fotodetektorji n) pregledno delo

  621.382:535
  COBISS.SI-ID 26653189

  156.
          MULTIPROCESSOR systems-on-chips / edited by Ahmed Amine Jerraya, Wayne Wolf. - Amsterdam [etc.] : Morgan Kaufmann Publishers ; San Francisco : Elsevier, cop. 2005. - XX, 581 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Morgan Kaufmann series in systems on silicon)

  Bibliografija: str. 513-556. - Kazalo
  ISBN 0-12385-251-X
  a) elektrotehnika b) elektronika c) integrirana vezja d) vgrajeni mikroprocesorji e) mikroprocesorski sistemi f) sistemi na čip g) SoCs - System on Chips h) arhitektura i) načrtovanje j) metodologije k) aplikacije l) pregledno delo

  621.38.049
  COBISS.SI-ID 4482132

  157.
  PAHOR, Jože, 1933-
          Elektronika za fizike : gradivo za študente / Jože Pahor. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2004 (Ljubljana : Migraf). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 41)

  200 izv. - Bibliografija: str. [161]
  ISBN 961-212-155-9
  a) Elektronika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) operacijski ojačevalniki e) prenosne funkcije f) stabilnost sistemov g) napetostni regulatorji h) koaksialni kabli i) modulacija j) demodulacija k) šumi l) pretvorniki m) učbeniki za visoke šole

  621.38(075.8)
  COBISS.SI-ID 215577600


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  158.
          COMMUNICATIONS. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 14)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-13-3 (broš.)
  a) elektrotehnika b) radijsko komuniciranje c) letalstvo d) letalski promet e) komuniciranje f) terminologija g) prenos črk h) prenos štvilk i) definicije j) VHF kanal k) okrajšve l) katrgorije sporočil m) priročniki

  621.396:656.7
  COBISS.SI-ID 26610949

  159.
  DOBKIN, Daniel Mark
          RF engineering for wireless networks : hardware, antennas, and propagation / Daniel M. Dobkin. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - VII, 436 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communications engineering series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040231 68.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els051/2 004023168.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - RF engineering for wireless networks [Elektronski vir] : hardware, antennas, and propagation. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7506-7873-9 (broš.)
  a) Wireless communication systems b) Wireless LANs c) IEEE 802.11 (Standard) d) elektrotehnika e) komunikacijski sistemi f) brezžična omrežja g) LAN h) radijski oddajniki i) radijski sprejemniki j) antene k) širjenje valov l) pregledno delo

  621.396
  COBISS.SI-ID 26562053

  160.
  EARGLE, John
          The microphone book / John Eargle. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XI, 377 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 367-372. - Kazalo
  ISBN 0-240-51961-2 (broš.)
  a) Microphone b) elektrotehnika c) mikrofon d) standardi e) razvoj f) meritve g) vrste h) tehnike snemanja i) dodatna oprema j) vzdrževanje k) pregledno delo

  621.395.61
  COBISS.SI-ID 26691845

  161.
  FERRARI, Gianluigi
          Detection algorithms for wireless communications : with applications to wired and storage systems / Gianluigi Ferrari, Giulio Colavolpe and Riccardo Raheli. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XXIX, 395 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 367-386. - Kazalo
  ISBN 0-470-85828-1 (vezano)
  a) elektrotehnika b) brežične komunikacije c) komunikacijski sistemi d) kanali s spominom e) detekcije f) algoritmi g) Viterbijev algoritem h) pregledno delo

  [621.395/.396+004.7]:519.6
  COBISS.SI-ID 26284037

  162.
  HAYKIN, Simon S.
          Modern wireless communications / Simon Haykin and Michael Moher. - International ed. - Upper Saddle River (N.J.) : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XVI, 560 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 544-550. - Kazalo
  ISBN 0-13-124697-6 ISBN 0-13-022472-3 (vezano)
  a) Wireless communication systems b) Spread spectrum communications c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) brezžične komunikacije f) razširjeni spektri g) razširjanje h) zvok i) modulacija j) frekvenčni multipleks k) časovni multipleks l) kodni multipleks m) prostorski multipleks n) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 4493908

  163.
  KARTALOPOULOS, Stamatios V.
          Next generation SONET/SDH : voice and data / Stamatios V. Kartalopoulos. - Piscataway : IEEE Press ; Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XII, 198 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-61530-7 (vezano)
  a) SONET (Data transmission) b) Synchronous digital hierarchy (Data transmission) c) Synchronous data transmission systems d) elektrotehnika e) digitalne komunikacije f) prenos podatkov g) prenos glasu h) komunikacijski protokoli i) SONET j) SDH k) sinhrona omrežja l) optična omrežja m) asinhronski podatki n) eksperimentalne mreže o) DWDM p) prenosi q) NG-S r) OTN - Optical Transport Network s) pregledno delo

  621.39:004
  COBISS.SI-ID 26063621

  164.
  KUKUSHKIN, Alexander
          Radio wave propagation in the marine boundary layer / Alexander Kukushkin. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XI, 193 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-40458-9 (vezano)
  a) Radio wave propagation - Mathematical models b) Radio wave propagation - Computer simulation c) elektrotehnika d) radijske komunikacije e) razširjanje radijskih valov f) morska površina g) atmosferske mejne plasti h) mehanizmi razširjanja i) enačbe valovanja j) aproksimacije k) UHF l) EHF m) sipanje n) pregledno delo

  621.396.029
  COBISS.SI-ID 26285573

  165.
  KUO, Sen-Maw
          Digital signal processors : architectures, implementations and applications / Sen M. Kuo, Woon-Seng Gan. - International ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2005. - XVIII, 601 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-127766-9 (broš.)
  a) elektrotehnika b) digitalni signali c) obdelovanje signalov d) vrste obdelav e) fiksna točka f) plavajoča točka g) električni filtri h) adaptivni filtri i) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 4469076

  166.
  MATTES, Andy [Twenty-first]
          21st century communications : an executive guide to communications in the enterprise / Andy Mattes and Bob Emmerson. - Oxford : Capstone, 2003. - VIII, 121 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 1-84112-475-3 (vezano)
  a) Business enterprises - Computer networks b) Business communication c) Communication in management d) elektrotehnika e) komunikacije f) računalniške mreže g) telefonija h) video komunikacije i) pregledno delo

  621.395/.397+004.7
  COBISS.SI-ID 25322501

  167.
          NEXT generation mobile systems : 3G and beyond / edited by Minoru Etoh. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XVII, 382 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 359-375. - Kazalo
  ISBN 0-470-09151-7 (vezano) ISBN 978-0-470-09151-7
  a) elektrotehnika b) brezžične komunikacije c) mobilni sistemi d) tehnološke inovacije e) celični telefoni f) mobilna omrežja g) athitekture omrežij h) UMTS i) CDMA j) MWIF k) varnost l) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 26016773

  168.
  OLSSON, Anders, 1962-
          Understanding changing telecommunications : building a successful telecom business / Anders Olsson. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XXIX, 512 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-86851-1
  a) Telecommunication b) Telecommuting c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) komunikacijska omrežja f) paketna omrežja g) dostopovna omrežja h) dostopnost i) storitve j) varnost k) kvaliteta l) krmiljenje m) upravljanje n) povezovanje omrežij o) medmrežno povezovanje p) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 1769541

  169.
  ROGERS, Gary Strawder, 1954-
          An introduction to wireless technology / Gary S. Rogers, John Edwards. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2003. - XIV, 538 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 524-527. - Kazalo
  - - An introduction to wireless technology [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-13-094986-8 (vezano)
  a) Wireless communication systems b) elektrotehnika c) brezične komunikacije d) komunikacijski sistemi e) tehnične osnove f) aplikacijski protokoli g) Bluetooth h) mobilna telefonija i) LAN j) satelitske komunikacije k) GPS l) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 26621701

  170.
  SONG, Iickho
          Advanced theory of signal detection : weak signal detection in generalized observations / Iickho Song, Jinsoo Bae, Sun Yong Kim. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XII, 395 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija: str. 383-391. - Kazalo
  ISBN 3-540-43064-4 (vezano)
  a) Signal detection b) elektrotehnika c) komunikacije d) diskretni signali e) zaznamovanje signalov f) detekcija signalov g) poznani signali h) naključni signali i) sestavljeni signali j) vrste detekcij k) pregledno delo

  621.391
  COBISS.SI-ID 26202629


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  171.
  BELL, Frederic Gladstone
          Engineering geology and construction / Fred G. Bell. - London ; New York : Spon Press, 2004. - X, 797 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip046/20030154 38.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-25939-8 (vezano)
  a) Engineering geology b) geomehanika c) geologija d) inženirstvo e) gradbeništvo f) temeljenje stavb g) rezervoarji h) pregrade i) zemeljski pritisk j) stabilnost zemljine

  624/625
  622
  COBISS.SI-ID 25972485

  172.
          COMPOSITE construction in steel and concrete IV : proceedings of the conference, May 28-June 2, 2000, Banff, Alberta, Canada / edited by Jerome F. Hajjar ... [et al.]. - Reston : American Society of Civil Engineers, 2002. - XIV, 1013 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-7844-0616-2
  a) Composite construction - Congresses b) Building, Iron and steel - Congresses c) Concrete construction - Congresses d) gradbeništvo e) računanje konstrukcij f) kompositne konstrukcije g) jeklo-beton h) sovprežne konstrukcije i) mostovi j) nosillci k) preskušanje l) požarna odpornost

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 26172421

  173.
  GRIGORIAN, Anaida Aleksandrovna
          Pile foundations for buildings and structures in collapsible soils / A. A. Grigorian. - Revised and updated English ed. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, cop. 1997. - X, 153 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Prevod dela: Svainie fundamenti zdanii i sooruzhenii na prosadochnikh gruntak. - Bibliografija: str. 148-153
  ISBN 90-5410-763-4 (vezano)
  a) Piling (Civil engineering) b) Soil mechanics c) gradbeništvo d) temeljenje e) nosilnost tal f) globoko temeljenje g) piloti h) numerično modeliranje i) stabilnost zemljine j) preskušanje pilotov

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 25791493

  174.
  KONOVALOV, Pavel Aleksandrovič
          Bases and foundations of buildings under reconstruction / P. A. Konovalov ; [translator, V. B. Sarma]. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, cop. 1998. - VII, 233 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Osnovaniya i fundamenti rekonstruiruemikh Zadanii. - Bibliografija: str. 231-233
  ISBN 90-5410-722-7 (vezano)
  a) Foundations b) Buildings - Repair and reconstruction c) gradbeništvo d) temeljenje e) temelji f) sanacija zdradb g) sanacija temeljev h) deformacije i) stabilnost j) geologija k) preiskava temeljev l) gradbena jama m) zaščita temeljev

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 25791237


  629 TEHNIKA VOZIL.


  175.
  DUFFY, Michael Ciaran
          Electric railways : 1880-1990 / Michael C. Duffy. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2003. - XXI, 452 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE history of technology series ; 31)

  Bibliografija: str. 419-439. - Kazalo
  ISBN 0-85296-805-1 (vezano)
  a) Railroads - Electrification b) Railroads - Electrification - History c) Railroads - Great Britain - Electrification d) Railroads - Great Britain - Electrification - History e) Electric railroads f) Electric railroads - Great Britain g) Electric railroads - History h) Electric railroads - Great Britain - History i) strojništvo j) tehnika vozil k) železniška vozila l) ekektrične lokomotive m) zgodovinski pregled n) železniške proge o) ekektrifikacija p) Velika Britanija

  629.423(091)
  COBISS.SI-ID 26388229

  176.
  NIEUWENHUIS, Paul
          The automotive industry and the environment : a technical, business and social future / Paul Nieuwenhuis and Peter Wells. - Boca Raton [etc.] : CRC Press ; Cambridge : Woodhead Publishing, cop. 2003. - XV, 255 str. ; 24 cm. - (Woodhead Publishing in environmental management)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85573-713-2 (vezano)
  a) Automobiles - Research b) Automobiles - Environmental aspects c) Automobiles - Technological innovations d) Automobile industry and trade e) Alternative fuel vehicles f) strojništvo g) tehnika vozil h) avtomobilska industrija i) tržišče j) okolski vidiki k) gorivne celice l) ekonomičnost vodika m) visoka proizvodnja n) trajnostni razvoj o) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 26662149

  177.
  PATANKAR, Manoj S., 1968-
          Applied human factors in aviation maintenance / Manoj S. Patankar, James C. Taylor. - Burlington : Ashgate, 2004. - XIV, 154 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 143-150. - Kazalo
  ISBN 0-7546-1940-0 (vezano)
  a) Airplanes - Maintenance and repair b) Aeronautics - Human factors c) Aeronautics - Safety measures d) letalstvo e) vzdrževanje f) človeški faktorji g) riziki h) tveganje i) upravljanje tveganja j) orodja k) zaupanje l) profesionalizem m) sistemi upravljanja n) analize podatkov o) primeri p) pregledno delo

  629.7
  COBISS.SI-ID 26104837


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  178.
          HRVATSKI šumarski životopisni leksikon = Biographic lexicon of Croatian foresters / [glavni urednik Josip Biškup]. - Zagreb : Tutiz leksika, 1996-2000. - Zv. 1-5 : ilustr. ; 24 cm

  Vsebina:
  1: A-F. - 1996. - VIII, 356 str.
  2: G-K. - 1997. - XIV, 464 str.
  3: L-P. - 1998. - XIV, 383 str. - Sodelovala Teja Koler-Povh
  4: P-Š. - 1999. - XIV, 448 str. - Sodelovala Teja Koler-Povh
  5: Š-Ž + dodatak (A-Z). - 2000. - XV, 382 str. - Sodelovala Teja Koler-Povh
  ISBN 953-6000-20-2 (komplet) ISBN 953-6000-21-0 (zv. 1) ISBN 953-6000-22-9 (zv. 2) ISBN 953-6000-23-7 (zv. 3) ISBN 953-6000-24-5 (zv. 4) ISBN 953-6000-25-3 (zv. 5)
  a) gozdarstvo b) Hrvaška c) biografski leksikon d) biografije

  630:945.3(497.13)
  GDK:
  945.3(497.13)
  COBISS.SI-ID 16915461


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  179.
  BIZJAK, Franc, 1942-
          Poslovna odličnost v lesarstvu Slovenije : osnove zagotavljanja / Franc Bizjak. - Ljubljana : GZS, Združenje lesarstva, 2002. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 110-111
  a) organizacija poslovanja b) poslovna odličnost c) zasnova dela d) zasnova modela e) uspešno vodenje f) vedenske teorije g) situacijske teorije h) interesi i) sposobnosti vodje j) vodenje tima k) napredovanja vodij l) poslovne strategije m) dolgoročni razvoj podjetja n) strateški položaj o) ciljna poslovna mreža p) benchmarketing q) razvoj trgov r) razvoj organizacije s) razvoj tehnologij t) LEAN u) inženiring v) uporaba v lesarstvu w) priročniki

  657.3/.6:674
  COBISS.SI-ID 26682885

  180.
          RESEARCH in information systems : a handbook for research supervisors and their students / edited by, David Avison and Jan Pries-Heje. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. - XII, 329 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Butterworth-Heinemann information systems series)

  Bibliografija: str. [299]-312. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6655-2 (vezano)
  a) Information technology - Research b) Doctor of philosophy degree c) Teacher-student relationships d) Universities and colleges - Graduate work e) Research f) računalništvo g) informatika h) informacijski sistemi i) učitelji j) profesorji k) študenti l) odnosi m) univerze n) priročniki

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 4677204


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  181.
          AIR law. - Revised ed. - Oxford : Oxford Aviation Training, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (JAA/ATPL theoretical training manuals ; 1)

  Na nasl. str.: "Theoretical training manuals"
  ISBN 1-904935-00-1 (broš.)
  a) letalski promet b) letalstbvo c) letalsko pravo d) zakonodaja e) mednarodni sporazumi f) sposobnost letenja g) osebne licence h) pravila v zraku i) kontrola letenja j) letališča k) razsvetljava l) signalizacija m) varnost n) priročniki

  656.7:347.82
  COBISS.SI-ID 26607621


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  182.
  EGGERT, Rudolph J.
          Engineering design / Rudolph J. Eggert. - New Jersey : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XIV, 394 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-143358-X (vezano)
  a) strojništvo b) konstruiranje c) projektiranje d) človeški faktorji e) izbor materialov f) proizvodni procesi g) konstrukcijski problemi h) konceptualno načrtovanje i) izbor procesov j) parametrično načrtovanje k) prototipi l) ergonomija m) inženirska ekonomika n) projekti o) skupinsko delo p) etika q) primeri r) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26106885

  183.
  FULDER, Tatjana
          Model razvoja proizvodnih sposobnosti v industrijskih grozdih : doktorska disertacija / Tatjana Fulder ; [mentor Andrej Polajnar]. - Maribor : [T. Fulder], 2005. - XI, 139 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 132-139. - Dok. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2005
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodni management c) mrežna organizacija d) industrijski grozd e) teorija proizvodnih virov f) razvoj proizvodnih sposobnosti g) študija primera h) doktorske disertacije i) production management j) network organisation k) industrial cluster l) resourdebased view m) manufacturing capbility development n) case study

  658.5.012(043.3)
  COBISS.SI-ID 9573654


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  184.
  BOŽIČ, Mila
          Obvladovanje kakovosti in uspešnosti v farmacevtski proizvodnji z uporabo modela odličnosti = Quality and performance management in pharmaceutical production through the use of the model of excellence : doktorska disertacija / Mila Božič. - Ljubljana : [M. Božič], 2004. - VI, 159 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 152-159. - Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) industrijska farmacija b) farmacevtska podjetja c) zagotavljanje kvalitete d) dobra proizvodna praksa e) standardi f) razvoj g) tovarna Lek h) model EFQM i) merjenje poslovne odličnosti j) analiza tezultatov k) doktorska disertacija

  65.018.:661.12(043.3)
  COBISS.SI-ID 218994944

  185.
          CHEMISCHE Technik : Prozesse und Produkte. Bd. 3, Anorganische Grundstoffe, Zwischenprodukte / herausgegeben von Roland Dittmeyer ... [et al.]. - 5. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XIII, 1132 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30768-0 (vezano)
  a) kemijska tehnologija b) anorganske surovine c) intermediati d) žveplo e) anorganske spojine žvepla f) anorganske spojine dušika g) fosfor h) fosforove spojine i) klor j) anorganske spojine klora k) alkalije l) natrijev klorid m) alkalni karbonati n) anorganske spojine fluora o) borove spojine p) perokso spojine q) karbidi r) silicijeve spojine s) spojine ogljika t) voda

  66.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 25399557

  186.
  KLETZ, Trevor A.
          Still going wrong! : case histories of process plant disasters and how they could have been avoided / Trevor Kletz. - Amsterdam [etc.] : Gulf Professional Publishing, 2003. - XIX, 230 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy042/2003051440 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els041/2 003051440.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7709-0
  a) Chemical plants - Accidents b) kemijska industrija c) kemijska tehnologija d) kemijsko inženirstvo e) industrijski objekti f) kemične tovarne g) nesreče v tovarnah h) primeri nesreč i) ugotavljanje vzrokov j) načrtovanje procesov k) varstvo pri delu l) zaščitni ukrepi m) priročniki

  66.0:614.8(035)
  COBISS.SI-ID 26249989


  667 INDUSTRIJA BARVIL.


  187.
  NERAL, Branko
          Lastnosti z UV sevanjem utrjenih pigmentnih odtisov na tekstilnem substratu : doktorska disertacija / Branko Neral ; [mentor Sonja Šostar-Turk ; komentor Valter Doleček]. - Maribor : [B. Neral], 2005. - XVIII, 124 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 101-109. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. disertacija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) tekstilna industrija b) tiskanje tekstilij c) pigmentna disperzija d) fotoiniciator e) vezivo f) tiskarska barvna gošča g) UV utrjevanje odtisov h) UV-VIS spektrofotometrija i) ATR FT-IR spektroskopija j) barvna metrika k) doktorske disertacije l) textile printing m) pigment dispersion n) photoinitiator o) binder p) printing paste q) UV-curing r) UV-VIS spectrophotometry s) ATR FT-IR spectroscopy t) colorimetry

  677.027.524+677.027.6(043.3)
  COBISS.SI-ID 9532694


  669 METALURGIJA.


  188.
  ZAJEC, Bojan
          Thermodynamics and kinetics of hydrogen interaction with the austenitic stainless steel at low pressures : Ph. D. Thesis = Termodinamika in kinetika procesov pri interakcijah vodika z avstenitnim nerjavnim jeklom pri nizkih tlakih : doktorska disertacija / Bojan Zajec. - Ljubljana : [B. Zajec], 2004. - XIX, 173 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 168-173. - Razširjeni povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
  a) metalurgija b) analizna kemija c) termodinamika d) kinetika procesov e) interakcije vodika f) avstenitno nerjavno jeklo g) vakum h) eksperimenti i) rezultati j) doktorska disertacija k) thermodynamics l) kinetics m) hydrogen interaction n) austenitic stainless steel o) vacuum p) effect q) Ph. D. Thesis

  543.5:669(043.3)
  COBISS.SI-ID 522079


  674 LESNA INDUSTRIJA.


  189.
  BRAČIČ, Mirijana
          Standardi : preskušanje in certificiranje na področju lesarstva / Mirijana Bračič. - Maribor : GZS, Združenje lesarstva, 2003. - 67 str. : graf. pregledi ; 30 cm

  a) lesarstvo b) certificiranje c) preskušanje d) ekološko označevanje pohištva e) standardizacija f) evropski standardi za področje lesarstva

  674:006
  COBISS.SI-ID 1090185

  190.
  BRAČIČ, Mirijana
          Standardi, preskušanje in certificiranje na področju lesarstva / Mirijana Bračič. - Ljubljana : GZS, Združenje lesarstva, 2002. - 66 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  a) lesarstvo b) certificiranje c) preskušanje d) ekološko označevanje pohištva e) standardizacija f) evropski standardi za področje lesarstva

  674:006
  COBISS.SI-ID 26680069

  191.
  PETRIČ, Marko
          Okoljevarstvo III : Potrebni okoljevarstveni ukrepi v slovenski lesni dejavnosti za uspešen vstop in delovanje v EU / Marko Petrič. - Ljubljana : GZS, Združenje lesarstva, 2004. - 15 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija : str. 15
  a) lesarstvo b) lesna industrija c) okoljsko stanje lesne industrije d) okoljevarstveni ukrepi e) okoljske zakonske omejitve f) ravnanje z okoljem

  674:504.04
  COBISS.SI-ID 1148809

  192.
  PETRIČ, Marko
          Okoljevarstvo IV : Možnosti za prilagoditev slovenske lesne dejavnosti novi okoljski zakonodaji / Marko Petrič. - Ljubljana : GZS, Združenje lesarstva, 2005. - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija : str. 19-20
  a) lesarstvo b) lesna industrija c) okoljsko stanje lesne industrije d) okoljevarstveni ukrepi e) okoljske zakonske omejitve f) ravnanje z okoljem

  674:504.04
  COBISS.SI-ID 1292425

  193.
  RUDOLF, Slavko, 1950-
          Označevanje izdelkov lesne industrije v EU z znaki skladnosti / Slavko Rudolf. - Ljubljana : GZS, Združenje lesarstva : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2003. - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

  a) lesarstvo b) lesna industrija c) označevanje izdelkov d) izhodišča e) pomen označevanja f) vloga označevanja g) oblike znakov h) značilnosti znakov i) najpogostejši znaki j) EU k) priročniki

  674:003
  COBISS.SI-ID 1090441

  194.
  SLOVNIK, Marija, 1947-
          Okoljevarstvo : Potrebne aktivnosti v GZS-Združenju lesarstva za sinhronizacijo stanja z okoljevarstvenimi zahtevami EU / Marija Slovnik. - Ljubljana : GZS, Združenje lesarstva, 2002. - 94, [40] str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija : str. 41-42
  a) lesarstvo b) lesna industrija c) ravnanje z okoljem d) ocena stanja e) okoljska zakonodaja f) okoljske zahteve g) pregledno delo

  674:504.04
  COBISS.SI-ID 26679301

  195.
  SLOVNIK, Marija, 1947-
          Okoljevarstvo I : Zahteve prenovljene okoljske zakonodaje in uvajanje ISO 14001 v podjetja / Marija Slovnik, Viljem Strašek. - Škofja Loka : GZS, Združenje lesarstva, 2003. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija : str. 48
  a) lesarstvo b) lesna industrija c) okoljsko stanje lesne industrije d) standard ISO 14001 e) okoljske zakonske omejitve f) ravnanje z okoljem

  674:504.04
  COBISS.SI-ID 1090953

  196.
  TRATNIK, Mirko, 1938-
          Okoljevarstvo II : Metodologija za popis okoljskega stanja v slovenski lesni dejavnosti / Mirko Tratnik, Marija Slovnik. - Ljubljana : GZS, Združenje lesarstva, 2003. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija : str. 41-42
  a) lesarstvo b) lesna industrija c) okoljsko stanje lesne industrije d) ekološka kakovost izdelkov e) okoljske zakonske omejitve f) popis okoljskega stanja

  674:504.04
  COBISS.SI-ID 1090697


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  197.
  FIJAN, Sabina
          Ugotavljanje protimikrobnega učinka postopkov pranja z uporabo različnih bioindikatorjev : doktorska disertacija / Sabina Fijan ; [mentorica Sonja Šostar-Turk ; komentorja Avrelija Cencič, Srečko Koren]. - Maribor : [S. Fijan], 2005. - XVII, 131 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bilbiografija: f. 122-129. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. disertacija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) tekstilna industrija b) nega tekstilij c) pranje d) bolnišnično perilo e) kakovostni parametri pranja f) sanitarno-mikrobiološki parametri g) bioindikatorji h) protimikrobni učinki i) doktorske disertacije j) textile care k) washing l) hospital laundry m) washing quality parameters n) sanitary microbiological parameters o) bioindicators p) antimicrobial effects

  677.07:648.23:613(043.3)
  COBISS.SI-ID 9550614


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  198.
  BERGER, Hans, 1949-
          Automating with STEP 7 in STL and SCL : programmable controllers SIMATIC S7-300/400 / by Hans Berger. - 3rd reviesed ed. - Erlangen : Publicis Corporate Publishing, 2005. - 503 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  - - Programming examples [Elektronski vir] : for the technical book "Automating with STEP 7 in STL and SCL". - 1 disketa ; 10 cm
  ISBN 3-89578-243-2 (vezano)
  a) Programmable controllers b) Programming languages (Electronic computers) c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) industrijski krmilniki f) SIMATIC sistem g) programiranje krmilnikov h) programski jeziki i) STEP 7 j) STL k) SCL - Structured Control Language l) binarna logika m) spominske funkcije n) digitalne funkcije o) obdelava programov p) pregledno delo

  681.58:004.4
  COBISS.SI-ID 26206725

  199.
  GELLER, David A.
          Programmable controllers using the Allen-Bradley SLC-500 family / David A. Geller. - 2nd ed. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XII, 404 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  - - Programmable controllers using the Allen-Bradley SLC-500 family [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-13-113052-8 (vezano)
  a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) krmilni sistemi d) programabilni krmilniki e) PLC - Programmable Logic Controller f) razvoj programske opreme g) senzorske naprave h) stikala i) časovniki j) števci k) krmiljenje naprav l) pomnilni restri m) FIFO n) LIFO o) SLC - 500 p) pregledno delo

  681.5:004
  COBISS.SI-ID 26576645

  200.
          MEMS mechanical sensors / Stephen Beeby ... [et al.]. - Boston ; London : Artech House, cop. 2004. - X, 269 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Artech House microelectromechanical system series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-536-4 (vezano)
  a) Microelectromechanical systems b) Detectors c) elektrotehnika d) elektromehanski sistemi e) mikro sistemi f) mehanski senzorji g) materiali h) simulacije i) načrtovanje j) konstruiranje k) vrste senzorjev l) uporaba senzorjev m) pregledno delo

  681.586
  COBISS.SI-ID 26386949

  201.
          PRAKTIČNA uporaba mikrokontrolerjev : ponatis izbranih člankov [iz revije Svet elektronike] / [urednik Jurij Mikeln]. - 2. izd. - Ljubljana : AX elektronika, 2003 (Ljubljana : Studio Etic). - 455 str. : ilustr., tabele ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  1.000 izv.
  ISBN 961-90703-7-2
  a) Mikrokontrolerji - Zborniki b) Bascom (programski jezik) c) elektrotehnika d) digitalna elektronika e) mikrokontrolerji f) programiranje mikrokontrolerjev g) uporaba mikrokontrolerjev h) naprave za hobi i) električne ključavnice j) alarmne naprave k) mobilni roboti l) razvojna orodja m) pregledno delo

  681.5-181.4
  004.43(086.034.4)
  COBISS.SI-ID 124038912

  202.
          SENSOR technology handbook / editor-in-chief, Jon. S. Wilson. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - IX, 691 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Sensor technology handbook [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7506-7729-5 (vezano)
  a) elektrotehnika b) senzorji c) vrste d) tehnologija e) proizvodnja f) izbira g) uporaba h) načrtovanje i) priročniki

  681.586(035)
  COBISS.SI-ID 26561029

  203.
          SENSORS update / edited by H. Baltes ... [et al.]. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, cop. 1996-<2004>. - Zv. <1-13> : ilustr. ; 24 cm

  ISSN publikacije: 1432-2404. - Zv. 8: "Dedicated to the memory of Wolfgang Göpel". - Uredniki prvih osem volumnov: H. Baltes, J. Hesse, W. Göpel. - Uredniki devetega volumna: H. Baltes, J. Hesse, J. G. Korvink. - Uredniki desetega volumna: H. Baltes, G. K. Fedder, J. G. Korvink. - Uredniki enajstega, dvanajstega in trinajstega volumna: H. Baltes, G. K. Fedder, J. G. Korvink. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  Dosedanja vsebina:
  Vol. 1: 1996. - X, 285 str.
  Vol. 2: 1996. - XI, 236 str.
  Vol. 3: 1998. - X, 372 str.
  Vol. 4: 1998. - X, 220 str.
  Vol. 5: 1999. - X, 284 str.
  Vol. 6: 2000. - XII, 439 str.
  Vol. 7: 2000. - XIV, 444 str.
  Vol. 8: 2001. - XII, 227 str.
  Vol. 9: 2001. - XI, 402 str.
  Vol. 10: 2002. - X, 302 str.
  Vol. 11: 2003. - X, 317 str.
  Vol. 12: 2003. - X, 252 str.
  Vol. 13: 2004. - X, 314 str.
  ISBN 3-527-29329-9 (vol. 1) ISBN 3-527-29432-5 (vol. 2) ISBN 3-527-29433-3 (vol. 3) ISBN 3-527-29552-6 (vol. 4) ISBN 3-527-29551-8 (vol. 5) ISBN 3-527-29820-7 (vol. 6) ISBN 3-527-29821-5 (vol. 7) ISBN 3-527-30258-1 (vol. 8) ISBN 3-527-30360-X (vol. 9) ISBN 3-527-30361-8 (vol. 10) ISBN 3-527-30601-3 (vol. 11) ISBN 3-527-30602-1 (vol. 12) ISBN 3-527-30745-1 (vol. 13)
  a) senzorji b) tehnologija c) aplikacije d) trženje e) principi delovanja f) izdelava senzorjev g) uporaba senzorjev h) vrste senzorjev

  681.586
  COBISS.SI-ID 269140


  681.8 TEHNIČNA AKUSTIKA. GLASBILA. PRIPRAVE ZA ZAPISOVANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA.


  204.
  LEACH, W. Marshall
          Introduction to electroacoustics and audio amplifier design / W. Marshall Leach, Jr. - 3rd ed. - Dubuque : Kendall/Hunt Publishing, cop. 2003. - VIII, 289 str. : graf. prikazi ; 28 cm

  Ov. nasl.: Introduction to electroacoustics & audio amplifier design. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazalo
  ISBN 0-7575-0375-6 (broš.)
  a) Electro-acoustics b) Audio amplifiers c) Amplifiers (Electronics) d) Microphones e) Loudspeakers f) Sound-waves g) Electroacoustic transducers h) elektrotehnika i) elektroakustika j) zvok k) akustika l) akustični sistemi m) analogna vezja n) mehanski sistemi o) mikrofoni p) zvočniki q) avdio ojačevalniki r) priročniki

  681.8:534.86
  COBISS.SI-ID 26561541


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  205.
  NASH, George, 1949-
          Renovating old houses : bringing new life to Vintage homes / George Nash. - Newtown : Taunton Press, 2003. - 410 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 403-405. - Kazalo
  ISBN 1-56158-535-1
  a) Dwellings - Maintenance and repair b) arhitektura c) gradbeništvo d) obnova e) prenova f) sanacije g) vrednotenje stavb h) temelji i) konstrukcija j) streha k) zidovi l) električna napeljava m) inštalacije

  69.059.25
  COBISS.SI-ID 26028037


  7 UMETNOST.


  206.
  CYR, Lisa
          The art of promotion : creating distinction through innovative production techniques / Lisa L. Cyr. - Gloucester : Rockport Publishers, 2003. - 158 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-59253-010-9 (vezano)
  a) Graphic arts - Technique b) Marketing - Technological innovations c) umetnost d) grafično oblikovanje e) prezentacije f) promcija g) nekonvencionalne oblike h) promocijski material

  76
  COBISS.SI-ID 25890309

  207.
  D'ALLEVA, Anne
          Methods & theories of art history / Anne D'Alleva. - London : L. King Publishing, 2005. - VI, 186 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-417-8
  a) umetnost b) zgodovina umetnosti c) teorija d) raziskave e) metode f) analize g) kontekst h) percepcija i) pisanje besedil

  7:94(4)"1250/1700"
  COBISS.SI-ID 26143749

  208.
          DESIGN : Dieter Rams & / edited by François Burkhardt and Inez Franksen ; [translation Barbara Ziegner]. - Berlin : Gerhardt, cop. 1981. - 230 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 225-230
  a) Rams, Dieter - design - nemška umetnost - uporabna umetnost b) umetnost c) arhitektura d) industrijsko oblikovanje e) biografije f) Rams, Dieter (1932- ) g) Braun

  745/749
  745/749(430)=20
  COBISS.SI-ID 4729913

  209.
  HÖFLER, Janez
          Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 4, Vzhodna Slovenija : [z uvodno študijo] / Janez Höfler ; fotografije Marjan Smerke ; [prevod v nemščino avtor, prevod v italijanščino Serenella Castri]. - Ljubljana : Družina, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 267 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 961-222-519-2
  a) Stensko slikarstvo - Gotika - Slovenija b) Gotsko slikarstvo - Slovenija c) Cerkve - Freske - Slovenija d) umetnost e) freske f) Slovenija g) srednji vek h) sakralne stavbe i) cerkve

  7
  75.033.5(497.4)
  COBISS.SI-ID 215117824

  210.
  LAGO, Pedro Correa do, 1958-
          True to the letter : 800 years of remarkable correspondence, documents and autographs / Pedro Correa do Lago. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 287 str. : ilustr. ; 32 cm

  Prevod dela: Cinq siecles sur papier : autographes et manuscrits de la collection Pedro Correa do Lago. - Bibliografija: str. 284. - Kazalo
  ISBN 0-500-51206-X (vezano)
  a) Letters b) Autographs - Private collections - Brazil c) Manuscripts - Private collections - Brazil d) biografije e) rokopisi f) lastnoročni podpisi g) pisma h) fotografije i) slike j) državniki k) umetniki l) zgodovinski pregled

  091.5(092)
  COBISS.SI-ID 26599429

  211.
  LEVI, Vicki Gold
          Cuba style : graphics from the golden age of design / Vicki Gold Levi & Steven Heller. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, 2002. - 168 str. : ilustr. ; 23 cm

  Nasl. raztegnjen na dve str. - Bibliografija: str. 166
  ISBN 1-56898-360-3 (broš.)
  a) Commercial art - Cuba b) Graphic arts - Cuba c) Design - Cuba - History - 20th century. d) Cuba - History - 1933-1959. e) umetnost f) grafično oblikovanje g) kubanski slog h) 20. leta i) 20. stol. j) posterji k) revije l) turistični oglasi m) brošure n) razglednice

  766
  COBISS.SI-ID 25832453

  212.
  PERFECT, Christopher
          Rookledge's classic international typefinder : the essential handbook of typeface recognition and selection / by Christopher Perfect and Gordon Rookledge ; revised by Phil Baines & with a foreword by Adrian Frutiger. - London : L. King Publishing, 2004. - 279 str. ; 24 x 25 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 275. - Kazalo
  ISBN 1-85669-406-2
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) tipografija d) pisave e) črke f) vrste g) značilnosti

  766
  COBISS.SI-ID 26144773

  213.
  TRIEDMAN, Karen
          Color graphics : the power of color in graphic design / Karen Triedman & Cheryl Dangel Cullen. - Gloucester : Rockport Publishers, 2002. - 173 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56496-865-0
  a) Commercial art - Themes, motives b) Graphic design (Typography) c) Color in advertising d) Color - Psychological aspects e) umetnost f) grafrčno oblikovanje g) barve h) tiskovine i) embalaža

  766
  COBISS.SI-ID 25890821

  214.
  WILLIAMS, Robin, 1953-
          The non-designers design book : design and typographic principles for the visual novice / Robin Williams. - 2nd ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2004. - 191 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 183-184. - Kazalo
  ISBN 0-321-19385-7 (broš.)
  a) Layout (Printing) - Handbooks, manuals, etc b) Printing - Style manuals c) Graphic arts d) umetnost e) grafično oblikovanje f) tipografija g) teorija h) postopki oblikovanja i) triki j) urejanje besedil

  766
  COBISS.SI-ID 25853445

  215.
  WILLIAMS, Theo Stephan, 1960-
          The graphic designer's guide to pricing, estimating & budgeting / Theo Stephan Williams. - Revised ed. - New York : Allworth Press, 2001. - V, 201 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 191-192. - Kazalo
  ISBN 1-58115-098-9
  a) grafično oblikovanje - design - ekonomski vidik - vodniki b) vodniki - grafično oblikovanje - design - ekonomski vidik c) umetnost d) grafično oblikovanje e) teorija f) določanje cene g) vrenotenje dela h) pogajanja

  766
  COBISS.SI-ID 46778113


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  216.
  ANDERSSON, Sven-Ingvar
          C. Th. Sorensen : [landscape modernist] / Sven-Ingvar Andersson og Steen Hoyer ; [translation: Anne Whiston Spirn and Peter Avondoglio (Extract by Helle Borup: C. Th. Sorensen - curriculum vitae)]. - Copenhagen : Danish Architectural Press, cop. 2001. - 175 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Prevod dela: C. Th. Sorensen : en havekunstner. - Bibliografija: str. 166-167. - Kazalo
  ISBN 87-7407-223-4 (vezano)
  a) Sorensen, Carl Theodor (1893-1979) b) Landscape architecture - Denmark c) Landscape architects - Denmark - Biography d) urbanizem e) urejanje krajine f) krajinska arhitektura g) Danska h) krajinski arhitekti i) Sorensen, Carl Theodor (1893-1979) j) modernizem k) parki l) vrtovi m) spominski parki n) načrti

  71
  COBISS.SI-ID 25827589

  217.
  BESNIK, Aliaj
          Tirana : the challenge of urban development / Besnik Aliaj, Keida Lulo, Genc Myftiu ; [translators Stavri Pone, Engjellushe Shqarri, Genc Myftiu ; with special contribution of Besnik Aliaj ... [et al.] ; photos collected by Besnik Aliaj ... [et al.] ; new photos shoot by Petrit Kenuti ... et al.]. - Škofja Loka : Sloalba, 2004 (Kranj : Gorenjski tisk). - 221 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Tirana, sfida e zhvillimit urban. - Bibliografija: str. 219-221
  ISBN 961-91488-1-9
  a) urbanizem b) mesta c) Tirana d) Albanija e) zgodovina f) razvoj g) tiranska hiša h) arheološke naajdbe i) kultura j) umetnost k) turizem

  711.4(496.5 Tirana)
  COBISS.SI-ID 216662528

  218.
  BESNIK, Aliaj
          Tirana : izziv urbanističnega mestnega razvoja / Besnik Aliaj, Keida Lulo, Genc Myftiu ; [poseben prispevek Besnik Aliaj ... [et al.] ; prevedel Gani Pashaj ; slike so izbrali Besnik Aliaj ... [et al.] ; fotografi novih slik Petrit Kenuti ... et al.]. - Škofja Loka : Sloalba, 2004 (Kranj : Gorenjski tisk). - 221 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Tirana, sfida e zhvillimit urban. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 219-221
  ISBN 961-91488-0-0
  a) Tirana - Urbanistični razvoj - Zgodovina b) Tirana - Kulturna zgodovina c) urbanizem d) mesta e) Tirana f) Albanija g) zgodovina h) razvoj i) tiranska hiša j) arheološke naajdbe k) kultura l) umetnost m) turizem

  711(496.5)Tirana
  72.03(496.5 Tirana)
  930.85(496.5 Tirana)
  COBISS.SI-ID 216662016

  219.
  BEYARD, Michael D.
          Shopping center development handbook / [principal authors, Michael D. Beyard, W. Paul O'Mara]. - 3rd ed. - Washington : ULI - Urban Land Institute, cop. 1999. - IX, 400 str. : ilustr. ; 29 cm. - (ULI development handbook series)

  Avtorja navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 389-390. - Kazalo
  ISBN 0-87420-852-1 (vezano)
  a) Shopping centers - Planning - Handbooks, manuals, etc b) Shopping centers - Design and construction - Handbooks, manuals, etc c) Shopping centers - Management - Handbooks, manuals, etc d) Centres commerciaux - Planification - Guides, manuels, etc e) Centres commerciaux - Conception et construction - Guides, manuels, etc f) Centres commerciaux - Gestion - Guides, manuels, etc g) urbanizem h) načrtovanje i) nakupovalni centri j) analize k) dejavniki vpliva l) razvoj m) upravljanje n) primeri

  71/72
  COBISS.SI-ID 25835525

  220.
  BOHL, Charles C.
          Place making : developing town centers, main streets, and urban villages / Charles C. Bohl. - 2nd printing. - Washington : ULI - Urban Land Institute, 2003. - XI, 305 str. : ilustr. ; 28 cm

  Na str. III: "Contributing author, Dean Schwanke". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-87420-886-6 (broš.)
  a) City planning - United States b) Community development, Urban - United States - Case studies c) Urbanisme - États-Unis d) Développement communautaire urbain - États-Unis e) urbanizem f) mestna središča g) centri h) glavne ulice i) zaselki j) analize k) primeri

  71/72
  COBISS.SI-ID 25840133

  221.
          The BOOK of garden plans : [some 200 ready-made schemes to help you transform your garden] / general editor, Andrew Wilson. - Reprinted. - London : M. Beazley, 2005. - 256 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 1-84000-734-6 (vezano)
  a) Gardens - Designs and plans b) urbanizem c) urejanje krajine d) krajinska arhitektura e) vrtovi f) terase g) izvedbe h) načrti

  712
  COBISS.SI-ID 26621957

  222.
  BOOTH, Norman K.
          Residential landscape architecture : design process for the private residence / Norman K. Booth, James E. Hiss. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - XI, 420 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-027827-0
  a) Landscape architecture b) Architecture, Domestic c) Homesites - Planning d) urbanizem e) urejanje krajine f) krajinska arhitektura g) vrtovi h) enodtužinske stanovanjske hiše i) individualne stanovanjske stavbe j) zunanja ureditev k) načrtovanje l) postopki m) kompozicija n) načrti

  712
  COBISS.SI-ID 25854213

  223.
          BUSINESS park and industrial development handbook / [Anne Frej ... et al.]. - 2nd ed. - Washington : ULI - Urban Land Institute, cop. 2001. - X, 309 str. : ilustr. ; 29 cm. - (ULI development handbook series)

  Podatek o izd. iz ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 300-302. - Kazalo
  ISBN 0-87420-876-9 (vezano)
  a) Business parks - Planning b) Industrial districts - Planning c) Commercial buildings - Planning d) Office buildings - Planning e) Real estate development - Planning f) urbanizem g) načrtovanje h) poslovni centri i) razvojni parki j) industrijske cone k) analize l) investicije m) marketing n) upravljanje o) primeri

  711.554
  COBISS.SI-ID 25839365

  224.
  EUROPEAN Cooperation in the field of Scientific and Technical research. COST Action C10
          European cities : from Helsinki to Nicosia : eleven case studies & synthesis / edited by Genevieve Dubois-Taine. - Brussels : COST Office, 2004. - 282 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Urban civil engineering. COST Action C10)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 2-11-085661-0
  a) urbanizem b) evropska mesta c) teorija d) razvoj e) primerjave

  71
  COBISS.SI-ID 53582849

  225.
  EUROPEAN cooperation in the field of scientific and technical research. COST Action C10
          European cities : insights on outskirts. Dynamics / European cooperation in the field of scientific and technical research, COST action C10 ; edited by Mats Franzén and Jean-Marie Halleux. - Brussels : COST Office, 2004. - 201 str. ; 30 cm. - (Urban civil engineering. COST Action C10)

  Bibliografija na koncu večine prispevkov
  ISBN 2-11-085662-9
  a) urbanizem b) evropska mesta c) primerjave d) teorija e) urbanizacija f) dinamika g) vplivi na okolje h) čezmejna povezovanja i) mobilnost j) predmestja k) periferije l) Evropa

  71
  COBISS.SI-ID 8844566

  226.
  EUROPEAN cooperation in the field of scientific and technical research. COST Action C10
          European cities : insights on outskirts. Governance / edited by Malach McEldowney. - Brussels : COST Office, 2004. - 137 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Urban civil engineering. COST Action C10)

  Bibliografija na koncu večine prispevkov
  ISBN 2-11-085664-5
  a) urbanizem b) europska mesta c) prostorsko planiranje d) teorija e) mestna obrobja f) predmestja g) periferije h) upravljanje i) primerjave j) Evropa

  711.582(4)
  COBISS.SI-ID 53769217

  227.
  EUROPEAN cooperation in the field of scientific and technical research. COST Action C10
          European cities : insights on outskirts. Structures / edited by Axel Borsdorf and Pierre Zembri. - Brussels : COST Office, 2004. - 181 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Urban civil engineering. COST Action C10)

  Bibliografija na koncu večine prispevkov
  ISBN 2-11-085663-7
  a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) evropska mesta d) spremembe e) tradicija f) nove oblike g) mestna obrobja h) primerjave i) kartiranje j) prometno omrežje k) trgovske cone l) razvoj m) predmestja n) periferije o) Evropa

  71
  COBISS.SI-ID 53768193

  228.
          GARDEN & patio living spaces / [editor, Rob Lutes]. - Menlo Park : Sunset, cop. 1999. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm

  Urednik naveden v kolofonu. - Kazalo
  ISBN 0-376-01597-7 (broš.)
  a) Garden structures - Design and construction b) Patios - Design and construction c) urbanizem d) urejanje krajine e) krajinska arhitektura f) vrtovi g) atriji h) zunanji bivalni prostori i) zasnova vrtov j) senčnice k) ograje l) zimski vrt m) vrtna oprema n) otroška igrala o) načrti

  712
  COBISS.SI-ID 26021893

  229.
          GARDEN, landscape, and project plans : 225 do-it yourself designs. - Tucson : Home Planners, cop. 2001. - 320 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  ISBN 1-881955-96-6 (broš.)
  a) Landscape gardening - Designs and plans b) Garden ornaments and furniture - Designs and plans c) Landscape architecture - Designs and plans d) urabanizem e) urejanje krajine f) krajinska arhitektura g) vrtovi h) vrtne lope i) ute j) otroška igrala k) terase l) načrti

  71/72
  COBISS.SI-ID 25854469

  230.
          GOLF course development in residential communities / [David Mulvihill, project director] ; contributing authors, Gregory L. Cory ... [et al.]. - Washington : Urban Land Institute, cop. 2001. - X, 303 str. : barvne ilustr., načrti ; 28 cm

  ISBN 0-87420-848-3
  a) Golf courses - Design and construction b) Real estate development c) Land use - Planning d) City planning e) Terrains de golf - Conception et construction f) Promotion immobiliere g) Sol, Utilisation du - Planification h) Urbanisme i) urbanizem j) urejanje krajine k) golf igrišča l) nepremičninski trg m) prostorsko planiranje n) načrtovanje o) oblikovanje p) upravljanje q) golf klubi r) vrste golf igrišč s) normativi t) elementi oblikovanja u) izvedba v) spremljajoče dejavnosti

  712.257:796.352
  COBISS.SI-ID 25834501

  231.
  KAYDEN, Jerold S.
          Privately owned public space : the New York City experience / Jerold S. Kayden, the New York City Department of City Planning, the Municipal Art Society of New York. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - X, 349 str. : ilustr. ; 26 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley046/000351 93.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley031 0/00035193.html. - Bibliografija: str. 318-321. - Kazalo
  ISBN 0-471-36257-3 (vezano)
  a) Public spaces - New York (State) - New York b) Privatization - New York (State) - New York c) City planning - New York (State) - New York d) Land use, Urban - New York (State) - New York e) Espaces publics - New York (État) - New York f) Privatisation - New York (État) - New York g) Urbanisme - New York (État) - New York h) Sol, Utilisation urbaine du - New York (État) - New York i) urbanizem j) mesta k) javni prostor l) javni prostor v zasebni lasti m) New York n) zgodovina o) zakonodaja p) primeri

  711.523
  COBISS.SI-ID 25991685

  232.
  KULASH, Walter M.
          Residential streets / Walter M. Kulash, principal author ; ULI, the Urban Land Institue ... [et al.]. - 3rd ed. - Washington : ULI, the Urban Land Institute, 2001. - X, 76 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 73-74. - Kazalo
  ISBN 0-87420-879-3
  a) Streets - Design and construction b) Rues - Conception et construction c) urbanizem d) stanovanjska gradnja e) naselja f) ulice g) urejanje h) oblikovanje i) normativi j) elementi k) profili l) tlakovanje m) odvodnjavanje n) parkiranje o) križišča p) obračališča q) pločniki r) kolesarske steze

  711.58
  COBISS.SI-ID 25838341

  233.
  NEWBURY, Tim
          Garden design bible / Tim Newbury. - London : Hamlyn, cop. 2005. - 256 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-600-60938-3 (vezano)
  a) Gardens - Design b) Landscape gardening c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) načrtovanje vrtov f) stili vrtov g) izvedba h) ozelenitev i) izbira rastlin j) arhitekturni detajli

  635:72.011.72
  COBISS.SI-ID 26648069

  234.
  OLSEN, Joshua
          Better places, better lives : a biography of James Rouse / Joshua Olsen. - Washington : ULI - Urban Land Institute, 2003. - XI, 442 str., [28] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 372-429. - Kazalo
  ISBN 0-87420-919-6 (vezano)
  a) Rouse, James W. b) Urban renewal - United States - History - 20th century. c) City planning - United States - History - 20th century. d) Real estate developers - United States - Biography e) arhitektura f) urbanizem g) biografije h) urbanisti i) Amerika j) načrtovanje mest k) Rouse, James (1914-1996)

  71:929 Rouse J.
  COBISS.SI-ID 25841157

  235.
  PAUMIER, Cyril B.
          Creating a vibrant city center : urban design and regeneration principles / Cyril B. Paumier. - Washington : Urban Land Institute, 2003. - X, 206 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-87420-902-1
  a) urbanizem b) mesta c) mestna središča d) trgi e) ulice f) parki g) zbirališča h) javni prostori i) zgodovina j) regulacija k) razvoj l) oblikovanje m) promet

  711.523
  COBISS.SI-ID 25795333

  236.
  PEROVIĆ, Miloš R.
          Pogovori z Delosovci = Dialogues with the Delians : Constantinos A. Doxiadis, René Dubos, Richard Buckminster Fuller, Jean Gottmann, Ei'ichi Isomura, Margaret Mead, Jérôme Monod, John Papaioannou, Arnold J. Toynbee, Jacqueline Tyrwhitt / Miloš R. Perović ; uredil, edited by Stane Bernik ; [prevajalci, translated by Janez Gradišnik, Maja Krulc-Kržišnik, Mija Peklenik ; oblikovalca Peter Skalar, Darko Pokorn]. - Ljubljana : Sinteza, 1978 (Ljubljana : Tone Tomšič ; Idrija : Tiskarna Muzej). - 230 str. : ilustr., portreti ; 25 cm. - (Zbirka Sinteza = Collection Sinteza)

  a) urbanizem b) arhitektura c) 20.st. d) teorija e) arhitekturna teorija f) stanovanjska gradnja g) mesta h) naselja i) filozofija j) antropologija k) družba l) urbanizem m) arhitekti n) pogovori o) simpoziji p) kongresi q) Atenska karta r) otok Delos s) deklaracija t) Delosovci

  72.01
  COBISS.SI-ID 144004

  237.
  SUCHMAN, Diane R.
          Developing successful infill housing / Diane R. Suchman. - Washington : Urban Land Institute, 2002. - VIII, 202 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  ISBN 0-87420-884-X
  a) Infill housing - United States b) Land use, Urban - United States c) Real estate development - United States d) Urban renewal - United States e) urbanizem f) stanovanjska gradnja g) zaokrožitev stavbenih območij h) pozidava znotraj mest i) primeri j) študije

  711
  COBISS.SI-ID 25837317

  238.
          TRENDS in landscape modeling : proceedings at Anhalt University of Applied Sciences 2003 / Buhmann, Ervin (eds.). - Heidelberg : H. Wichmann, cop. 2003. - XII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-87907-403-8 (broš.)
  a) Landscape architecture - Computer-aided design - Congresses b) Landscape architecture - Computer simulation - Congresses c) urbanizem d) urejanje krajine e) krajinska arhitektura f) oblikovanje g) teren h) vegotacija i) programska orodja j) integrirana vizualizacija k) prezentacije l) virtualna ktajina m) sodobni trendi n) raziskave

  712
  COBISS.SI-ID 25793541


  72 ARHITEKTURA.


  239.
  BENNETT, David
          Metro : the story of the underground railway / David Bennett. - London : Mitchell Beazley, 2004. - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 168. - Kazalo
  ISBN 1-84000-838-5
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) zgradbe za transport d) podzemne železnice e) metroji f) zgodovina g) sodobne izvedbe h) umetniške stvaritve

  725.3
  COBISS.SI-ID 25950213

  240.
  BERNIK, Stane
          Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja = Slovene architecture of the twentieth century / Stane Bernik ; [prevodi v angleščino Nina Levick, Tamara Soban in Martin Cregeen ; fotografija Janez Kališnik ... et al.]. - Ljubljana : Mestna galerija, 2004 (Ljubljana : Delo). - 455 str. : ilustr. ; 26 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - O avtorju: str. [458-459]. - Bibliografija str.: 442-449. - Bibliografija avtorja: str. [459]. - Kazalo
  ISBN 961-90619-4-2
  a) Slovenska arhitektura - 20.st. - Albumi b) arhitektura c) teorija d) zgodovina e) slovenska arhitektura f) moderna g) ekspresionizem h) avantgardizem i) funkcionalizem j) slovenski arhitekti k) zbrana dela l) fotografije m) tlorisi

  72(497.4)
  COBISS.SI-ID 217541888

  241.
  CROFT, Catherine
          Concrete architecture / Catherine Croft. - London : L. King Publishing, 2004. - 240 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 230. - Kazalo
  ISBN 1-85669-364-3 (vezano)
  a) arhitektura b) beton c) beton v arhitekturi d) zgodovina e) primeri f) betonska hiša g) javne zgradbe h) stanovanjske stavbe

  72:691.32
  COBISS.SI-ID 26136837

  242.
  ČEFERIN, Petra
          Constructing a legend : the international exhibitions of Finnish achitecture 1957-1967 : doctoral dissertation / Petra Čeferin. - Ljubljana : [P. Čeferin], 2003. - 181 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 159-171. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) teorija c) upodabljanje arhitekture d) arhitekturna fotografija e) finska arhitektura f) arhitekturne rzstave g) arhitekturni muzeji h) arhitekturna kritika i) arhitekturni tisk j) moderna arhitektura

  72(480)
  COBISS.SI-ID 126931712

  243.
  DOLNIČAR, Janez Gregor, 1655-1719
          Zgodovina ljubljanske stolne cerkve : Ljubljana 1701-1714 / Janez Gregor Dolničar ; [znanstvenokritično objavo izvirnika, opombe k prevodu, študijo in kazala pripravila in] uredila Ana Lavrič ; [izdajatelj] Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU ; [prevod Marijan Smolik, Kajetan Gantar, prevod povzetka Alenka Klemenc ; fotografija Damjan Prelovšek, Narodni muzej Slovenije, fotolaboratorij ZRC SAZU]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 545 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Opera Instituti Artis Historiae)

  Na vzpor. nasl. str.: Historia cathedralis ecclesiae Labacensis : Labaci 1701-1714. - Vsebuje izvirno besedilo v lat. in slov. prevod. - Janez Gregor Dolničar in njegova Zgodovina ljubljanske stolne cerkve ; Zgodovina ljubljanske stolne cerkve po dokumentih Janeza Antona Dolničarja / Ana Lavrič: str. 13-62, 445-495. - Bibliografija: str. 511-524. - Summary: Janez Gregor Dolničar's History of Ljubljana Cathedral, supplemented with the documents of Janez Anton Dolničar / translated by Alenka Klemenc. - Kazala
  ISBN 961-6358-70-7
  a) Dolničar, Janez Gregor (1655-1719) - "Historia cathedralis ecclesiae Labacensis" b) Ljubljana - Stolnica - Zgodovina c) Ljubljana - Kulturna zgodovina - 18.st. d) arhitektura e) sakralne stavbe f) cerkve g) Slovenija h) Ljubljana i) stolnica j) zgodivina k) načrti l) upodobitve

  726.6(497.4 Ljubljana)"17"
  930.85(497.4 Ljubljana)"17"
  COBISS.SI-ID 121755136

  244.
  ELLWOOD, Craig, 1922-1992
          Craig Ellwood : in the spirit of the time / Alfonso Pérez-Méndez ; new photography by Grant Mudford. - Barcelona : G. Gili, 2002. - 321 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 84-252-1803-9
  a) Ellwod, Craig (1922-1992) b) arhitektura c) arhitekti d) Ellwood, Graig (1922-1992) e) zbrana dela f) moderna arhitektura g) individualne stanovanjske stavbe h) enodružinske hiše i) pritlične hiše j) atrijske hiše k) beton l) jeklo m) steklo

  72(7/8)Ellwood C.
  COBISS.SI-ID 1604484

  245.
  GEHRY, Frank O., 1929-
          Frank O. Gehry : the complete works / Francesco Dal Co, Kurt W. Foster ; building descriptions by Hadley Arnold. - 1st Italian ed. - Milano : Electa architecture, cop. 2003. - 614 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 591-613
  ISBN 1-904313-15-9
  a) Gehry, Frank O. (1929-) b) arhitektura c) arhitekti d) biografije e) Ghery, Frank O. (1929- ) f) zbrana dela

  72.071
  COBISS.SI-ID 1497988

  246.
  HUNTINGTON, Craig G.
          The tensioned fabric roof / Craig G. Huntington. - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2004. - XIV, 203 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. 185-189. - Kazalo
  ISBN 0-7844-0428-3 (vezano)
  a) Roofs, Fabric - Design and construction b) arhitektura c) načrtovanje d) viseče konstrukcije e) natezne vezi f) šotoraste strehe g) platnene strehe h) membrane i) primeri j) izračuni k) detajli

  72.01:692.47
  COBISS.SI-ID 26174469

  247.
  IMRIE, Robert, 1958-
          Inclusive design : designing and developing accessible environments / Rob Imrie and Peter Hall. - London ; New York : Spon Press, 2001. - XI, 187 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 168-180. - Kazalo
  ISBN 0-419-25620-2 (broš.)
  a) Barrier-free design - Great Britain b) Universal design - Great Britain c) arhitektonske ovire d) funkcionalno ovirani e) prostorsko planiranje f) arhitektura g) urbanizem h) gradbeništvo i) gradnja j) gradbeno gospodarstvo k) ekonomika l) gradbena industrija m) stroški gradnje n) nove tehnologije o) zastarelost p) inovacije

  72
  COBISS.SI-ID 1835715

  248.
  KÖSTER, Helmut
          Dynamic daylighting architecture : basics, systems, projects / Helmut Köster. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 463 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7643-6730-X (vezano)
  a) arhitektura b) osvetlitev c) dnevna osvetlitev d) regulacija e) teorija f) tehnologija g) senčila h) uravnavanje i) načrtovanje

  72.01:628.91
  COBISS.SI-ID 24887557

  249.
  LARSEN, Olga Popovic
          Conceptual structural design : bridging the gap between architects and engineers / Olga Popovic Larsen and Andy Tyas. - London : T. Telford, 2003. - IX, 134 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 127-128. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3235-8 (broš.)
  a) Engineering design b) Architectural design c) Structural design d) arhitektura e) teorija f) načrtovanje g) arhitekti h) inženirji i) sodelovanje j) evolucija k) intuicija l) izkušnje m) novi materiali n) modeliranje o) primeri

  72
  COBISS.SI-ID 26172165

  250.
  ONE thousand
          1000 architects / [editor Robyn Beaver]. - Mulgrave, Vic. : Images, 2004. - 2 zv. (579 str.) : ilustr. ; 23 cm

  V plastični škatli 24 x 16 x 6 cm. - Kazalo. - Vsebina: Knj. 1: A - J ; Knj. 2: K - Z
  ISBN 1-876-90791-6
  a) Arhitekti - Seznami b) arhitektura c) arhitekti d) predstavitve e) arhtekturne skupine f) pregled

  72
  COBISS.SI-ID 10607666

  251.
  PLEČNIK, Jože
          Jože Plečnik - Jan Kotěra : dopisovanje 1897-1921 / uredil, komentiral in prevedel [ter fotografije] Damjan Prelovšek ; [izdajatelj] Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. - Ljubljana : Založba ZRC, 2004 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 149 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Opera Instituti Artis Historiae)

  Večina pisem v nem., nekaj v češ. in prevod v slov. - Spremna beseda / Damjan Prelovšek: str. 7-10. - Kazalo
  ISBN 961-6500-41-4
  a) Plečnik, Jože (1872-1957) - Korespondenca b) Kotěra, Jan (1871-1923) - Korespondenca c) arhitektura d) arhitekti e) biografije f) korespondenca g) Plečnik, Jože (1872-1957) h) Kotera, Jan (1871-1923)

  72:929 Plečnik J.
  72:929 Kotera J.
  COBISS.SI-ID 128632576

  252.
  ROAF, Sue
          Adapting buildings and cities for climate change : a 21st century survival guide / Sue Roaf ; David Crichton and Fergus Nicol. - Amsterdam [etc.] : Elsevier ; Burlington : Architectural Press, 2005. - XIII, 363 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5911-4 (broš.)
  a) arhitektura b) urbanizem c) klimatske spremembe d) prilagoditve stavb

  72
  COBISS.SI-ID 26085637

  253.
          ROOF construction manual : pitched roofs / Eberhard Schunck ... [et al.] ; [translators (German, English) Gerd Söffker, Philip Thrift]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; München : Detail, cop. 2003. - 448 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazali
  ISBN 3-7643-6986-8
  a) arhitektura b) gradbeništavo c) tehnologija gradnje d) gradbeni materiali e) detajli f) strehe g) zgodovina h) ostrešje i) strešniki j) nosilna konstrukcija k) toplotna prevodnost l) materiali m) izvedbe n) študije primerov

  72.011:692.4
  COBISS.SI-ID 1574532

  254.
  ROVIRA i Gimeno, Josep M., 1947-
          José Luis Sert : 1901-1983 / Josep M. Rovira. - Milano : Electa Architecture, cop. 2003. - 401 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. 384-394. - Kazalo
  ISBN 1-904313-21-3 (vezano)
  a) arhitektura b) arhitekti c) biografije d) zbrana dela e) Sert Jose Luis (1901-1983) f) moderna

  72.01
  COBISS.SI-ID 25888005

  255.
  SARNITZ, August
          Vienna : new architecture : 1975-2005 / August Sarnitz. - Wien ; New York : Springer, cop. 2003. - 256 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Ov. nasl.: Vienna 1975-2005 new architecture. - Kazali
  ISBN 3-211-00640-0 (broš.)
  a) Architecture - Austria - Vienna - 20th century - Guidebooks b) Architecture - Austria - Vienna - 21st century - Guidebooks c) Vienna (Austria) - Buildings, structures, etc - Guidebooks d) arhitektura e) arhitekturni vodniki f) Dunaj g) sodobna arhitektura h) načrti

  72(436.1)
  COBISS.SI-ID 25832197

  256.
  TAYLOR, Rabun M., 1960-
          Roman builders : a study in architectural process / Rabun Taylor. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XVI, 303 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam033/20020 73306.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200207330 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002073306.html. - Bibliografija: str. 281-292. - Kazalo
  ISBN 0-521-80334-9 (vezano) ISBN 0-521-00583-3 (broš.)
  a) Building - Rome - History b) Architecture, Roman c) Rome - Antiquities d) arhitektura e) zgodivina f) Rimljani g) rimska arhitektura h) načrtovanje i) gradnja j) postopki k) tehnologija gradnje l) rekonstrukcije m) načrti

  72.01
  COBISS.SI-ID 25343237

  257.
          TECHNICAL design solutions for theatre : the technical brief collection / [edited by] Bronislaw J. Sammler, Don Harvey. - Amsterdam [etc.] : Focal Press, cop. 2002. - 2 zv. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200251255 2.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 002512552.html. - Kazali. - Vsebina: Vol. 1: XIV, 268 str. ; Vol. 2: XII, 282 str.
  ISBN 0-240-80490-2 (zv. 1) ISBN 0-240-80492-9 (zv. 2)
  a) Stage machinery b) Theaters - Stage-setting and scenery c) Theaters - Lighting d) Theaters - Sound effects e) arhitektura f) načrtovanje g) gledališča h) tehnične rešitve i) oder j) oderska tehnika k) scena l) zvok m) detajli

  725.82
  COBISS.SI-ID 26000645

  258.
  WOUDHUYSEN, James
          Why is construction so backward? / James Woudhuysen and Ian Abley. - Chichester : Wiley-Academy, 2004. - XIV, 321 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija v opombah na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 04-70-85289-5
  a) Construction industry - Management b) Construction industry - Technological innovations - Management c) arhitektura d) urbanizem e) gradbeništvo f) gradnja g) gradbeno gospodarstvo h) ekonomika i) gradbena industrija j) stroški gradnje k) nove tehnologije l) zastarelost m) inovacije

  72.01
  COBISS.SI-ID 25705989


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  259.
  COATES, Nigel
          Collidoscope : new interior design / Nigel Coates. - London : Laurence King Publishing, 2004. - 208 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-388-0 (vezano)
  a) Interior decoration b) arhitektura c) notranja oprema d) design e) javni prostori f) trgovine g) pisarne h) gostinski lokali i) restavracije j) stanovanja k) sodobni trendi l) inovacije

  747
  COBISS.SI-ID 26135813


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  260.
  GRAD, Anton, 1907-1983
          Slovensko španski slovar = Diccionario esloveno-espanol / Anton Grad. - Ljubljana : DZS, 2005. - 747 str. ; 18 cm. - (Slovarji DZS)

  ISBN 86-341-1472-4
  a) Slovarji - Slovenščina - Španščina b) slovar c) španski d) slovenski

  811.163.6'374=134.2
  COBISS.SI-ID 218709504

  261.
  GRAD, Anton, 1907-1983
          Špansko-slovenski slovar = Diccionario espanol-esloveno / Anton Grad. - Ljubljana : DZS, 2005. - IX, 1005 str. ; 18 cm. - (Slovarji DZS)

  ISBN 86-341-1473-2
  a) Slovarji - Španščina - Slovenščina b) slovar c) španski d) slovenski

  811.134.2'374=163.6
  COBISS.SI-ID 218712064


  93 ZGODOVINSKA ZNANOST.


  262.
  KÉRISEL, Jean, 1908-
          The Nile and its masters : past, present, future : source of hope and anger / Jean Kerisel ; translated by Philip Cockle. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 2001. - XIV, 177 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Prevod iz franc. jezika
  ISBN 90-5809-343-3 (vezano)
  a) Nile River Valley - History b) Egypt - History c) znanost d) tehnika e) umetnost f) dolina Nila g) Stari Egipt h) zgodovinski pregled

  932:(001+62)
  COBISS.SI-ID 25791749


  NASLOVNO KAZALO
  • 2004 Survey of energy resources 136

  • 40 digital photo retouching techniques 68

  • Abgasanlagen, Schornsteine 3
  • Adapting buildings and cities for climate change 252
  • Advanced low-power digital circuit techniques 153
  • Advanced theory of signal detection 170
  • Air law 181
  • Algoritmi vsebnosti pri geometrijskih očrtjih 69
  • Ali ptice res izginjajo? 121
  • American Herbal Products Association's botanical safety handbook 123
  • Analytical chemistry of foods 102
  • Applied human factors in aviation maintenance 177
  • The art of computer virus research and defense 89
  • The art of promotion 206
  • Ausbau 4
  • Automating with STEP 7 in STL and SCL 198
  • The automotive industry and the environment 176
  • Avtomatsko razpoznavanje govora za pregibni jezik z velikim slovarjem besed z uporabo podbesednih modelov osnova-končnica 84

  • Bases and foundations of buildings under reconstruction 174
  • Better places, better lives 234
  • Biographic lexicon of Croatian foresters 178
  • Biophysical chemistry 100
  • The book of garden plans 221
  • Build and upgrade your own PC 87
  • Büro und Verwaltung. Normen für Papiere, Briefe, Textverarbeitung und Büroeinrichtungen 6
  • Business park and industrial development handbook 223

  • C programming 92
  • C. Th. Sorensen 216
  • Calcium 110
  • Capture and separation of carbon dioxide from combustion sources 47
  • Carbon dioxide capture for storage in deep geologic formations 47
  • CASE method 60
  • Chemische Technik. Bd. 3, Anorganische Grundstoffe, Zwischenprodukte 185
  • Collidoscope 259
  • Colloids and interfaces with surfactants and polymers 101
  • Color graphics 213
  • Communications 158
  • Composite construction in steel and concrete IV 172
  • Computer organization and design 83
  • Conceptual structural design 249
  • Concrete architecture 241
  • Constructing a legend 242
  • CorelDRAW! 12 90
  • Craig Ellwood 244
  • Creating a vibrant city center 235
  • Cuba style 211
  • CWNA 63

  • Davčne bonitete in potni nalogi po novem 41
  • Davčne bonitete in potni nalogi po novem. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 41
  • Degradable polymers 130
  • Design 208
  • Designing the user interface 86
  • Detection algorithms for wireless communications 161
  • Developing successful infill housing 237
  • Dialogues with the Delians 236
  • Diccionario esloveno-espanol 260
  • Diccionario espanol-esloveno 261
  • Diferencialni račun vektorskih funkcij 54
  • Digital electronics 154
  • Digital image processing 70
  • Digital signal processors 165
  • Distribution switchgear 150
  • Določanje in ugotavljanje izvora hlapnih žveplovih spojin na premogovniških deponijah 103
  • Dynamic daylighting architecture 248

  • Electric railways 175
  • Electromagnetic compatibility handbook 146
  • Elektrofilno aminiranje nekaterih substratov z različnimi diazeni 99
  • Elektronika za fizike 157
  • Embedded systems architecture 80
  • Emerging topics in computer vision 66
  • Energy plant species 137
  • Engineering design 182
  • Engineering geology and construction 171
  • Engineering materials. 1, An introduction to properties, applications and design 129
  • European cities 224
  • European cities. Dynamics 225
  • European cities. Governance 226
  • European cities. Structures 227
  • Evropski standardi za les in lesne izdelke 5
  • Evropsko pravo 43
  • Extent and nature of off-label prescribing 124

  • Fasteners. 2, Standards for pins, rivets, keys, adjusting and retaining rings 7
  • Fasteners. 5, Basic standards 8
  • First have something to say 39
  • Flora alpina 120
  • 40 digital photo retouching techniques 68
  • Frank O. Gehry 245
  • Fundamentals of the physical environment 51

  • Garden & patio living spaces 228
  • Garden design bible 233
  • Garden, landscape, and project plans 229
  • Genetically yours 119
  • Geologic storage of carbon dioxide with monitoring and verification 47
  • Golf course development in residential communities 230
  • Gradiva 131
  • The graphic designer's guide to pricing, estimating & budgeting 215
  • Grid computing 71
  • Grundlagen der Gastechnik 138 , 139

  • Halbleiter-Schaltungstechnik 151
  • Handbook of RNA biochemistry 118
  • High voltage engineering and testing 145
  • The history of the laser 96
  • Hladno oružje Srbije, Crne Gore i Jugoslavije 125
  • Hrvatski šumarski životopisni leksikon 178

  • Inclusive design 247
  • influence of seismic activity on geochemical and geophysical characteristics of thermal waters in Slovenia 115
  • Information systems 59
  • International standard 33
  • International standard ISO/IEC 15445 9
  • International standard ISO/IEC 15938-6 10
  • International standard ISO/IEC 15938-7 11
  • International standard ISO/IEC 15938-8 12
  • International standard ISO/IEC 16500, ISO/IEC TR 16501 13
  • International standard ISO/IEC 21000-2 14
  • International standard ISO/IEC 8802-3 15
  • International standard ISO/IEC 8882-2 16
  • International standard ISO/IEC 8882-3 17
  • International standard ISO/IEC 9075-5 18
  • International standard ISO/IEC 9314-25 19
  • International standard ISO/IEC 9496 20
  • International standard ISO/IEC 9945 21
  • International standard ISO/TR 16066 22
  • International standard ISO/TS 20225 23
  • International standard ISO 10303-104 24
  • International standard ISO 10303-209 25
  • International standard ISO 10303-212 26
  • International standard ISO 16484-5 27
  • International standard ISO 16642 28
  • International standard ISO 17399 29
  • International standard ISO 17631 30
  • International standard ISO 22093 31
  • Introducing Maya 6 64
  • [Introducing Maya] 6 64
  • Introducing Microsoft Visual Basic 2005 for developers 75
  • Introduction to colloid and surface chemistry 107
  • Introduction to electroacoustics and audio amplifier design 204
  • Introduction to engineering technology 127
  • Introduction to MATLAB 7 67
  • An introduction to wireless technology 169
  • Iron and steel. Dimensional standards 32
  • isotopic composition of oxygen and carbon in the Adriatic molluscs, echinoderms, serpulids, otoliths, red algae, bryozoans, barnacles and brachiopods 112
  • Izotopska sestava kisika in ogljika v jadranskih moluskih, iglokožcih, serpulah, otolitih, rdečih algah, briozojih, ciripednih rakih in brahiopodih 112
  • Izračun obremenitve delavca pri ročnem premeščanju bremen 42

  • José Luis Sert 254
  • Jože Plečnik - Jan Kotěra 251

  • Kako napišemo diplomsko nalogo 1

  • Laser safety 143
  • Lastnosti z UV sevanjem utrjenih pigmentnih odtisov na tekstilnem substratu 187
  • The lightning flash 147
  • Linearna algebra 54

  • Mastering digital photography and imaging 61
  • Matematički priručnik 55 , 56
  • Matematika I 52
  • Matematika. Del 1 53
  • Matematika. Del 2 54
  • The mechanics of adhesion 132
  • MEMS mechanical sensors 200
  • Meteorology 113
  • Methods & theories of art history 207
  • Metoda za določanje obsega objektno-orientiranih programskih projektov 95
  • Metro 239
  • The microphone book 160
  • Microsoft Office Project 2003 62 , 88
  • Microsoft office project 2003 inside out 88
  • Microsoft Windows internals 85
  • Microsoft windows sharepoint services step by step 79
  • Microwave engineering 149
  • Model razvoja proizvodnih sposobnosti v industrijskih grozdih 183
  • Modern physics 97
  • Modern wireless communications 162
  • Multiprocessor systems-on-chips 156
  • Multivariable mathematics 57

  • Načrtovanje usposabljanja v državni upravi 46
  • Network algorithmics 93
  • Next generation mobile systems 167
  • Next generation SONET/SDH 163
  • The Nile and its masters 262
  • The non-designers design book 214
  • Norme internationale 33
  • Notranja oksidacija kompozitov srebra s silicijevim, vanadijevim in volframovim karbidom 135
  • Nucleic acids 117

  • Obseg in značilnosti predpisovanja zdravil za nenamensko uporabo 124
  • Obvladovanje kakovosti in uspešnosti v farmacevtski proizvodnji z uporabo modela odličnosti 184
  • Ocena stanja ravnanja z okoljem in potrebne aktivnosti za sinhronizacijo stanja z okoljevarstvenimi zahtevami 50
  • The official Blender gamekit 81
  • Okolje v Mestni občini Ljubljana 48 , 49
  • Okoljevarstvo 194
  • Okoljevarstvo I 195
  • Okoljevarstvo II 196
  • Okoljevarstvo III 191
  • Okoljevarstvo IV 192
  • 1000 architects 250
  • Op Amp applications handbook 148
  • OpenGL SuperBible 94
  • Označevanje izdelkov lesne industrije v EU z znaki skladnosti 193

  • Pattern recognition algorithms for data mining 38
  • Permsko-triasna meja v Karavankah in zahodni Sloveniji: sedimentološki, izotopski in geokemični vidiki globalnih sprememb v zahodni Tetidi 111
  • Photonic devices 155
  • Photoshop CS udarni triki 76
  • Physics of solar cells 152
  • Pile foundations for buildings and structures in collapsible soils 173
  • Pipeline operation & maintenance 140
  • Place making 220
  • Planning and design of ports and marine terminals 126
  • Pogovori z Delosovci 236
  • Port designer's handbook 128
  • Poslovna odličnost v lesarstvu Slovenije 179
  • Power system control and stability 142
  • Practical power system protection 144
  • Praktična uporaba mikrokontrolerjev 201
  • Praktične smernice za varno premeščanje bremen 42
  • Principles of powder technology 133
  • Privately owned public space 231
  • Produktnormen für die Holzwirtschaft. 1, Normen nach der Warensystematik des Holzhandels Gruppe 1 bis 3 (Schnittholz, Hobelware und Plattenwerkstoffe) für den Handel, das Handwerk und die Industrie 34
  • Produktnormen für die Holzwirtschaft. 2, Normen nach der Warensystematik des Holzhandels Gruppe 4 bis 8 (Ausbauprodukte, Fußböden, Bauelemente, Furniere und Holzschutz) für den Handel, das Handwerk und die Industrie 35
  • Programmable controllers using the Allen-Bradley SLC-500 family 199
  • Programming examples 198
  • Project+ study guide 74
  • Prostorsko modeliranje oblakov v računalniški grafiki 78

  • Quality and performance management in pharmaceutical production through the use of the model of excellence 184
  • Quantitative spectroscopy 108

  • Radio wave propagation in the marine boundary layer 164
  • Renovating old houses 205
  • Research in information systems 180
  • Residential landscape architecture 222
  • Residential streets 232
  • RF engineering for wireless networks 159
  • Robustna parametrizacija govornega signala z združeno uporabo valčne paketne dekompozicije in avtoregresivnega modeliranja 77
  • Roman builders 256
  • Römpp-Lexikon Chemie 106
  • Roof construction manual 253
  • Rookledge's classic international typefinder 212

  • Sensor technology handbook 202
  • Sensors update 203
  • Shopping center development handbook 219
  • Slovene architecture of the twentieth century 240
  • Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja 240
  • Slovensko španski slovar 260
  • Spectroscopic measurement 104
  • Springer handbook of condensed matter and materials data 98
  • Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 4, Vzhodna Slovenija 209
  • Standardi 189
  • Standardi, preskušanje in certificiranje na področju lesarstva 190
  • Steel pipelines. 1, Standards on dimensions and technical delivery conditions 36
  • Still going wrong! 186
  • Surfaces, chemistry and applications 134
  • Symbian OS C++ for mobile phones 73
  • Symbian OS C++ for mobile phones. [Vol. 1, Professional development on constrained devices] 72
  • Symbian OS C++ for mobile phones. Vol. 2, Programming with extended functionality and advanced features 73

  • Špansko-slovenski slovar 261

  • Technical design solutions for theatre 257
  • Tehnologija tkanja 122
  • The tensioned fabric roof 246
  • Termodinamika in kinetika procesov pri interakcijah vodika z avstenitnim nerjavnim jeklom pri nizkih tlakih 188
  • Thermodynamics and kinetics of hydrogen interaction with the austenitic stainless steel at low pressures 188
  • Tirana 217 , 218
  • Trends in landscape modeling 238
  • True to the letter 210
  • 21st century communications 166

  • Ugotavljanje protimikrobnega učinka postopkov pranja z uporabo različnih bioindikatorjev 197
  • Understanding changing telecommunications 168
  • Understanding digital libraries 40
  • Understanding mass spectra 109

  • Varnost informacij 65
  • Veliki sesalci iz mlajšepleistocenskega najdišča Divje babe I 116
  • Vienna 255
  • Voice over 802.11 82
  • Vpliv seizmične aktivnosti na geokemične in geofizikalne lastnosti termalnih vod v Sloveniji 115
  • Vpliv sestave reakcijske mešanice na strukturne lastnosti polimernih monolitnih kromatografskih nosilcev in primeri njihove uporabe 105
  • Vzorci aktov v postopkih javnih naročil in revizijskem postopku 44

  • Wasserversorgung. 4, Kupferrohre, Armaturen, Wasserzähler und Dichtmittel für Wasserleitungen 37
  • Water science and engineering 114
  • What every engineer should know about decision making under uncertainty 58
  • Why is construction so backward? 258
  • Wohlers report 2005 141

  • Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), 2004 45
  • Zgodovina ljubljanske stolne cerkve 243
  • Zvijače za Windows server 91


  IMENSKO KAZALO
  • Abley, Ian (avtor) 258
  • Abu-Khater, Issam S. (avtor) 153
  • Addison, Kenneth (avtor) 51
  • Aeschimann, David (avtor) 120
  • Agerschou, Hans (avtor) 126
  • Alter, Steven 59
  • American Herbal Products Association 123
  • Anderson, Paul M. (1926-) 142
  • Andersson, Sven-Ingvar 216
  • Arnold, Hadley (avtor) 245
  • Ashby, M. F. 129
  • Atkinson, Kenneth (1940-, avtor) 51
  • Avison, D. E. (1946-, urednik) 180

  • Bae, Jinsoo (avtor) 170
  • Balakrishnan, R. (avtor) 144
  • Baltes, Heinrich P. (urednik) 203
  • Barker, Richard (1946-) 60
  • Beaver, Robyn (urednik) 250
  • Bedrač, Milan (prevajalec) 65
  • Beeby, Stephen (avtor) 200
  • Bell, Frederic Gladstone 171
  • Bennett, David 239
  • Benson, Sally M. 47
  • Berger, Hans (1949-) 198
  • Berman, Fran (urednik) 71
  • Bernik, Stane 240
  • Bernik, Stane (urednik) 236
  • Bertolotti, Mario (1933-) 96
  • Bertović, Stjepan (avtor) 178
  • Besnik, Aliaj 217 , 218
  • Beyard, Michael D. 219
  • Biškup, Josip (avtor) 178
  • Bizjak, Franc (1942-) 179
  • Bizjak, Milan (1955-, komentor) 135
  • Bogdanović, Branko (1950-) 125
  • Bohinc, Rado (avtor) 43
  • Bohl, Charles C. 220
  • Bohnec, Ivan (avtor) 44
  • Bombek, Sergeja 99
  • Booth, Norman K. 222
  • Borsdorf, Axel (urednik) 227
  • Božič, Mila 184
  • Bračič, Mirijana 5 , 189 , 190
  • Brešar, France (pisec recenzij) 53
  • Brown, Mark Graham (avtor) 144
  • Bugarič, Bojan (avtor) 43
  • Buhmann, Erich (urednik) 238
  • Burian, Peter K. 61
  • Burkhardt, François (urednik) 208
  • Butinar, Brane 54
  • Butinar, Branko 52 , 53 , 54

  • Campbell, Sean (avtor) 75
  • Caudhuri, Madhaba (urednik) 134
  • Cencič, Avrelija (komentor) 197
  • Cerbe, Günter (avtor) 138 , 139
  • Chakravarthy, Balu R. (1956-, avtor) 110
  • Chatfield, Carl S. (1964-) 62
  • Ciglič, Henrik (prevajalec povzetka) 121
  • Coates, Nigel 259
  • Colavolpe, Giulio (avtor) 161
  • Colin, Anthony (avtor) 72
  • Cooper, Alan 100
  • Cooray, Vernon (avtor) 147
  • Coronna, Marjana (avtor) 43
  • Cory, Gregory L. (avtor) 230
  • Cram, Lona (avtor) 74
  • Crawford, Walt 39
  • Cregeen, Martin (prevajalec) 240
  • Croft, Catherine 241
  • Cullen, Cheryl Dangel (1960-, avtor) 213
  • Cyr, Lisa 206

  • Čampa, Lojze (1935-2000, avtor) 178
  • Čeferin, Petra 242

  • Dal Co, Francesco (1945-, avtor) 245
  • D'Alleva, Anne 207
  • Derakhshani, Dariush 64
  • Deutsches Institut für Normung 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37
  • Dillard, David A. (urednik) 132
  • Dittmeyer, Roland (urednik) 185
  • Dobkin, Daniel Mark 159
  • Doleček, Valter (komentor) 187
  • Dolenec, Matej 111
  • Dolenec, Tadej (mentor) 112 , 115
  • Dolničar, Janez Gregor (1655-1719) 243
  • Doonan, Shawn 117
  • Doxiadis, Constantinos A. (intervjuvanec) 236
  • Dubois-Taine, Genevieve (urednik) 224
  • Dubos, René (intervjuvanec) 236
  • Duffy, Michael Ciaran 175

  • Eargle, John 160
  • Eco, Umberto 1
  • Eddins, Steven L. (1964-, avtor) 70
  • Edwards, John Solomon (1939-, avtor) 169
  • Egan, Mark 65
  • Eggert, Rudolph J. 182
  • El Bassam, Nasir 137
  • Electricité de France 33
  • Ellwood, Craig (1922-1992) 244
  • Elmasry, Mohamed I. (1943-, avtor) 153
  • Elrabaa, Muhammad S. 153
  • Emmerson, Bob (avtor) 166
  • Eržen, Tina (avtor) 43
  • Etoh, Minoru (urednik) 167
  • Etter, Dolores 67
  • European cooperation in the field of scientific and technical research. COST Action C10 225 , 226 , 227
  • European Cooperation in the field of Scientific and Technical research. COST Action C10 224

  • Falbe, Jürgen (urednik) 106
  • Fedder, G. K. (urednik) 203
  • Ferrari, Gianluigi 161
  • Fijan, Sabina 197
  • Forster, Kurt Walter (avtor) 245
  • Fouad, Abdel-Aziz A. (avtor) 142
  • Fox, Geoffrey (urednik) 71
  • Franzén, Mats (urednik) 225
  • Frej, Anne B. (avtor) 223
  • Fulder, Tatjana 183
  • Fuller, Richard Buckminster (intervjuvanec) 236

  • Gale, Damjan (fotograf) 240
  • Gan, Woon-Seng (avtor) 165
  • Gantar, Kajetan (prevajalec) 243
  • Gehry, Frank O. (1929-) 245
  • Geister, Iztok 121
  • Geller, David A. 199
  • Glavič, Peter 131
  • Gomboši, Matej 69
  • Gonzalez, Rafael C. 70
  • Goodwin, James William 101
  • Göpel, Wolgang (urednik) 203
  • Gottmann, Jean (intervjuvanec) 236
  • Grad, Anton (1907-1983) 260 , 261
  • Gradišnik, Janez (prevajalec) 236
  • Grigorian, Anaida Aleksandrovna 173
  • Grilc, Peter (avtor) 43
  • Grum, Martin (1958-, avtor dodatnega besedila) 1
  • Guid, Nikola (komentor) 78

  • Hajjar, Jerome F. (urednik) 172
  • Hall, Peter (1961-, avtor) 247
  • Hardeveld, Thomas Van (avtor) 140
  • Harrison, Richard 72 , 73
  • Hartmann, Roland Karl (urednik) 118
  • Haykin, Simon S. 162
  • Heldman, William 74
  • Heller, Steven (1950-, avtor) 211
  • Henderson, Andrew Roy (1942-) 143
  • Hennessy, John L. (avtor) 83
  • Herlec, Uroš 112
  • Hesse, Joachim (urednik) 203
  • Hewitson, L. G. 144
  • Hey, Anthony J. G. (urednik) 71
  • Hiss, James E. (avtor) 222
  • Hochschule Anhalt (Köthen) 238
  • Höfler, Janez 209
  • Holmes, Carol (avtor dodatnega besedila) 72
  • Home Planners 229
  • Horvat, Bogomir (1936-, komentor) 77
  • Horvat, Bogomir (1936-, mentor) 84
  • Hoyer, Steen (avtor) 216
  • Hughes, Arwel (avtor dodatnega besedila) 72
  • Huntington, Craig G. 246

  • Ilešič, Tomaž (avtor) 43
  • Imrie, Robert (1958-) 247
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers 142
  • Institution of Electrical Engineers 145 , 150 , 175
  • International electrotechnical commission 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 26
  • International Electrotechnical Commission 33
  • International organization for standardization 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31
  • Isomura, Ei'ichi (intervjuvanec) 236

  • Jakšić, Danilo 122
  • James, Ceirwyn S. 102
  • Jenull, Hinko (avtor) 43
  • Jerina, Andreja (avtor) 43
  • Jerraya, Ahmed Amine (urednik) 156
  • Johnson, Timothy (avtor) 62
  • Jones, David Rayner Hunkin (1945-, avtor) 129
  • Jung, Walter (urednik) 148

  • Kačič, Zdravko (komentor) 84
  • Kačič, Zdravko (mentor) 77
  • Kaiser, Kenneth L. 146
  • Kališnik, Janez (fotograf) 240
  • Kambič, Miran (fotograf) 240
  • Kang, Sing Bing (urednik) 66
  • Kartalopoulos, Stamatios V. 163
  • Kayden, Jerold S. 231
  • Kelby, Scott 76
  • Kenuti, Petrit (fotograf) 218
  • Kérisel, Jean (1908-) 262
  • Kim, Sun Yong (1968-, avtor) 170
  • Klanjšček, Viktor (avtor) 178
  • Kleitz, William 154
  • Klemenc, Alenka (1947-, prevajalec) 243
  • Kletz, Trevor A. 186
  • Kmecl, Andrej (avtor) 43
  • Knez, Rajko (avtor) 43
  • Kocbek, Marijan (avtor) 43
  • Koler-Povh, Teja (avtor) 178
  • Konovalov, Pavel Aleksandrovič 174
  • Koren, Srečko (komentor) 197
  • Korvink, Jan G. (urednik) 203
  • Kos, Mitja (1973-) 124
  • Kosec, Ladislav (mentor) 135 , 188
  • Köster, Helmut 248
  • Kotěra, Jan (1871-1923, avtor) 251
  • Kotnik, Bojan 77
  • Kozinc, Janez 103
  • Kruhar Puc, Romana 41
  • Krulc-Kržišnik, Maja (prevajalec) 236
  • Kukushkin, Alexander 164
  • Kulash, Walter M. 232
  • Kumar, Andrej (avtor) 43
  • Kuncicky, David C. (avtor) 67
  • Kuo, Sen-Maw 165
  • Kušar, Jože (1940-, mentor) 242

  • Lago, Pedro Correa do (1958-) 210
  • Larsen, Olga Popovic 249
  • Lauber, Konrad (avtor, fotograf) 120
  • Lavrič, Ana (avtor) 243
  • Leach, W. Marshall 204
  • Leban, Janja (avtor) 50
  • Lesk, Michael 40
  • Lešnjak, Gorazd (pisec recenzij) 53
  • Levi, Vicki Gold 211
  • Levick, Nina (prevajalec) 240
  • Lim, Hwa A. 119
  • Linne, Mark A. 104
  • Lipchak, Benjamin (avtor) 94
  • Lipuš, Bogdan 78
  • Liu, Jia-Ming (1953-) 155
  • Liyanage, Marc (avtor) 92
  • Londer, Olga M. (avtor) 79
  • Lotrič, Brane (urednik) 45
  • Lulo, Keida (avtor) 217 , 218
  • Lutes, Rob (urednik) 228

  • MacGuffin, Michael (urednik) 123
  • Maher, Neva (avtor) 43
  • Malgaj, Matjaž (avtor) 43
  • Martienssen, W. (urednik) 98
  • Matas, Sašo (avtor) 44
  • Mather, Tim (avtor) 65
  • Mattes, Andy 166
  • McEldowney, Malachy (urednik) 226
  • Mead, Margaret (intervjuvanec) 236
  • Medioni, Gérard (urednik) 66
  • Merhar, Mojca (1974) 105
  • Mesec, Polona (prevajalec) 1
  • Miglič, Gozdana 46
  • Mihalič, Robert (prevajalec) 76 , 91
  • Mihevc, Vekoslav (pisec recenzij) 189
  • Mikeln, Jurij (urednik) 201
  • Mitra, Pabitra (elektrotehnik, avtor) 38
  • Moher, Michael (avtor) 162
  • Mohitpour, Mo 140
  • Monod, Jérôme (intervjuvanec) 236
  • Moore, Holly (avtor) 67
  • Moser, Daniel Martin (avtor) 120
  • Mrak, Mojmir (avtor) 43
  • Mrhar, Aleš (mentor) 124
  • Mulvihill, David A. (avtor) 230
  • Municipal Art Society of New York 231
  • Mužina, Aleksij (avtor dodatnega besedila) 44
  • Mužina, Aleksij (avtor) 43
  • Myftiu, Genc (avtor) 217 , 218

  • Nash, George (1949-) 205
  • National Research Council Canada 110
  • Nelson, Felix (avtor) 76
  • Neral, Branko 187
  • New York. Department of City Planning 231
  • Newbury, Tim 233
  • Nežmah, Bernard (avtor dodatnega besedila) 1
  • Nieuwenhuis, Paul 176
  • Noergaard, Tammy 80
  • Northam, Phil (urednik) 72
  • Notar, Marko (avtor) 48 , 49

  • Ogorelec, Bojan (mentor) 111
  • Ohrtman, Frank 82
  • Olsen, Joshua 234
  • Olsson, Anders (1962-) 168
  • O'Mara, Paul W. (avtor) 219
  • ORACLE 60
  • Oxford Aviation Services Limited 113 , 158 , 181

  • Pahor, Jože (1933-) 157
  • Pal, Sankar K. 38
  • Pallasmaa, Juhani (komentor) 242
  • Papaioannou, John (intervjuvanec) 236
  • Pashaj, Gani (prevajalec) 218
  • Patankar, Manoj S. (1968-) 177
  • Patterson, David A. 83
  • Paumier, Cyril B. 235
  • Pauše, Željko 55 , 56
  • Peklenik, Mija (prevajalec) 236
  • Perez-Mendez, Alfonso (avtor dodatnega besedila) 244
  • Perfect, Christopher 212
  • Perović, Miloš R. 236
  • Petrič, Marko 191 , 192
  • Pezdič, Jože (komentor) 111
  • Pirnat, Rajko (1951-, avtor) 43
  • Piry, Ivo (avtor) 43
  • Plahutnik, Andrej (avtor) 43
  • Plaisant, Catherine (avtor) 86
  • Planet3 Wireless 63
  • Plečnik, Jože 251
  • Pličanič, Senko (avtor) 43
  • Podobnik, Klemen (avtor) 43
  • Pohar, Vida (mentor) 116
  • Pokorn, Darko (grafični oblikovalec) 236
  • Polajnar, Andrej (mentor) 183
  • Polanc, Slovenko (mentor) 99
  • Polevoy, Savely 114
  • Pond, Robert J. 127
  • Popit, Andreja 115
  • Potočnik, Janez (1958-, avtor) 43
  • Pozar, David M. 149
  • Prelič, Saša (avtor) 43
  • Prelovšek, Damjan (fotograf) 243
  • Prelovšek, Damjan (prevajalec, avtor dodatnega besedila, fotograf) 251
  • Puri, Sanjiv 97

  • Raheli, Riccardo (avtor) 161
  • Repas, Martina (avtor) 43
  • Rhodes, Martin J. (urednik) 133
  • Roaf, Sue 252
  • Robinson, Alan (avtor dodatnega besedila) 72
  • Rogers, Gary Strawder (1954-) 169
  • Römpp, Hermann (1901-1964, začetnik/ustanovitelj) 106
  • Rookledge, Gordon (avtor, z enoto povezano ime) 212
  • Roosendaal, Ton (urednik) 81
  • Rotovnik, Tomaž 84
  • Rovira i Gimeno, Josep M. (1947-) 254
  • Rozman, Ivan (1953-, mentor) 95
  • Rudolf, Slavko (1950-) 193
  • Russinovich, Mark E. 85
  • Ryan, Hugh McLaren (urednik) 145

  • Samec, Nataša (1974-, avtor) 43
  • Sammler, Bronislaw Joseph (1945-, urednik) 257
  • Sarnitz, August 255
  • Schenk, Ch. (1945-, avtor) 151
  • Schulmeister, Karl (avtor) 143
  • Schunck, Eberhard (avtor) 253
  • Schwanke, Dean (avtor) 220
  • Scott, Gerald (1927-, urednik) 130
  • Sert, José Luis (z enoto povezano ime, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 254
  • Shaw, Duncan J. 107
  • Shifrin, Theodore (1953-) 57
  • Shneiderman, Ben 86
  • Sinclair, Ian 87
  • Skalar, Peter (1941-, grafični oblikovalec) 236
  • Slovenija 45
  • Slovnik, Marija (1947-) 50 , 194 , 195
  • Slovnik, Marija (1947-, avtor) 196
  • Smerke, Marjan (fotograf) 209
  • Smith, Brian Clive (1938-) 108
  • Smith, R. Martin 109
  • Smithson, Peter 51
  • Smolik, Marijan (prevajalec) 243
  • Soban, Tamara (prevajalec) 240
  • Solomon, David A. (avtor) 85
  • Song, Iickho 170
  • Srčič, Stanko (mentor) 184
  • Stanovnik, Tine (avtor) 43
  • Stewart, Stan 150
  • Stover, Teresa S. (1959-) 88
  • Strašek, Viljem (avtor) 195
  • Strle, Marjan (avtor) 43
  • Strmšnik, Igor (avtor) 43
  • Suchman, Diane R. 237
  • Sunset Books 228
  • Svetlik, Ivan (komentor) 184
  • Szabo, Jason (avtor) 140
  • Szor, Peter 89

  • Škraba, Polona 135
  • Škufca, Uroš (avtor) 44
  • Šostar-Turk, Sonja (mentor) 187 , 197
  • Šuler, Aleš 90

  • Taylor, James Chapman (1937-, avtor) 177
  • Taylor, Rabun M. (1960-) 256
  • Teržan, Metka 42
  • Theurillat, Jean-Paul (avtor) 120
  • Thomas, David C. 47
  • Thomas, David C. (geolog, urednik) 47
  • Thoresen, Carl A. 128
  • Tietze, Ulrich (1946-) 151
  • Tišler, Vesna (pisec recenzij) 191
  • Toškan, Borut 116
  • Toynbee, Arnold J. (intervjuvanec) 236
  • Tratnik, Mirko (1938-) 196
  • Triedman, Karen 213
  • Trinnaman, Judy (urednik) 136
  • Trpin, Gorazd (avtor) 43
  • Trstenjak, Verica (avtor) 43
  • Tulloch, Mitch 91
  • Tyas, Andy (avtor) 249
  • Tyrwhitt, Jaqueline (intervjuvanec) 236

  • Ullman, Larry Edward (1972-) 92
  • United Engineering Foundation (U.S.) 172
  • Urban Land Institute 219 , 223 , 232

  • Varghese, George 93
  • Vaupotič, Janja (komentor) 115
  • Vesel, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 44
  • Vesel, Tomaž (avtor) 43
  • Vojni muzej (Beograd) 125

  • Wang, John X. (1962-) 58
  • Wells, Peter E. (1959-, avtor) 176
  • Wertheimer, Albert I. (komentor) 124
  • Whitfield, James F. 110
  • Williams, Robin (1953-) 214
  • Williams, Theo Stephan (1960-) 215
  • Wilson, Andrew (glavni urednik) 221
  • Wilson, Jon S. (glavni urednik) 202
  • Wohlers, Terry 141
  • Wolf, Wayne Hendrix (urednik) 156
  • Woods, Richard Eugene (1954-, avtor) 70
  • World Energy Council (2004) 136
  • Woudhuysen, James 258
  • Wright, Richard S. (1965-) 94
  • Würfel, Peter 152

  • Yale School of Drama. Dept. of Technical Design and Production 257
  • Youngjin.com 68

  • Zajec, Bojan 188
  • Zupančič-Kralj, Lucija (mentor) 103

  • Žalik, Borut (mentor) 69
  • Žebovec, Saša (avtor) 42
  • Žigon, Majda (mentor) 105
  • Živkovič, Aleš 95
  • Žvan, Andraž (avtor) 44


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 11.7.2005 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si