Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 2
marec - april 2005

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  CHAPIN, Paul G., 1938-
          Research projects and research proposals : a guide for scientists seeking funding / Paul G. Chapin ; with a foreword by Alan I. Leshner. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. - XVI, 154 str. ; 24 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 003069568.html. - Ov. nasl.: Research projects & research proposals. - Bibliografija: str. 149-150. - Kazalo
  ISBN 0-521-83015-X (vezano) ISBN 0-521-53716-9 (broš.)
  a) Science - Research grants - Handbooks, manuals, etc b) znanost c) raziskave d) planiranje raziskav e) planiranje projeektov f) financiranje raziskav g) financiranje projektov h) priprava predloga i) viri j) znanstvena etika k) odgovornost l) pregledno delo

  001.891
  COBISS.SI-ID 26088709

  2.
  LIPSON, Charles
          Doing honest work in college : how to prepare citations, avoid plagiarism, and achieve real academic success / Charles Lipson. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2004. - 189 str. ; 24 cm. - (Chicago guides to writing, editing, and publishing)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0417/2004007 886.html. - Kazalo
  ISBN 0-226-48472-6 (vezano) ISBN 0-226-48473-4 (broš.)
  a) Bibliographical citations b) Plagiarism c) znanost d) znanstveno delo e) metode znanstvenega dela f) znanstveni principi g) citiranje dokumentov h) bibliografske reference i) plagiati j) primeri k) pregledno delo

  001.8
  COBISS.SI-ID 26104069

  3.
  RUMSEY, Sally
          How to find information : a guide for researchers / Sally Rumsey. - Maidenhead : Open University Press, 2004. - XVII, 263 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 244-250. - Kazalo
  ISBN 0-335-21428-2 (broš.)
  a) knjižničarstvo b) informatika c) znanost d) raziskovalno delo e) iskanje informacij f) znanstvene informacije g) posredovanje informacij h) metode iskanja informacij i) online iskanje informacij j) informacijski viri k) baze podatkov l) knjižnice m) vrste informacij n) pregledno delo

  002
  COBISS.SI-ID 26111749

  4.
          SCIENTIFIC and technological thinking / edited by Michael E. Gorman ... [et al.]. - Mahwah ; London : L. Erlbaum Associates, 2005. - IX, 368 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 0-8058-4529-1 (vezano)
  a) Creative ability in technology b) Creative thinking c) znanost d) tehnika e) znanstveno delo f) metode znanstvenega dela g) tehniško ustvarjanje h) znanje i) kognitivni procesi j) primeri k) odkritja l) raziskave m) metodologija raziskav n) modeliranje o) analize podatkov p) znanstveno sodelovanje q) inovacije r) pregledno delo

  001.8
  COBISS.SI-ID 26097157


  006 STANDARDIZACIJA.


  5.
          ABWASSERTECHNIK. 6, Schächte für Abwasserleitungen und -kanäle, Straßenentwässerungsgegenstände : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XVI, 511 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 356)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: März 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15758-1
  a) standardi DIN b) polni teksti c) odpadne vode d) kanalizacija e) jaški f) cevovodi g) odvodni kanali h) materiali i) dimenzioniranje j) načrtovanje

  006:628.2
  COBISS.SI-ID 26504453

  6.
          CORROSION. - 1st ed. - Geneve : ISO, 2004. - 928 str. : ilustr. ; 21 cm. - (ISO standards hanbook)

  Bibliografija
  ISBN 92-67-10395-4
  a) standardi ISO b) polni teksti c) korozija d) antikorozijska zaščita e) kovine f) zlitine

  006.7/.8:620.197
  COBISS.SI-ID 1011047

  7.
          ERD- und Grundbau : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 9. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XV, 644 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 36) (Bauwesen ; 5)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Oktober 2003". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15743-3
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) temelji e) temeljenje f) zemeljska dela g) izračuni

  006.3:425.15
  COBISS.SI-ID 26501125

  8.
          FARBMITTEL [Elektronski vir]. 1, Pigmente, Füllstoffe, Farbstoffe - DIN-Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 49)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe November 2003". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15726-3
  a) standardi DIN b) polni teksti c) barvila d) premazi e) pigmenti f) polnila

  006.7/.8:667.622
  COBISS.SI-ID 26501893

  9.
          FARBMITTEL [Elektronski vir]. 2, Pigmente, Füllstoffe, Farbstoffe - DIN-EN-, DIN-EN-ISO-, DIN-ISO-Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 157)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe November 2003". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15727-1
  a) standardi DIN b) DIN-EN c) DIN-EN-ISO d) DIN-ISO e) polni teksti f) barvila g) premazi h) pigmenti i) polnila

  006.7/.8:667.622
  COBISS.SI-ID 26502149

  10.
          HANDBOOK of comparative world steel standards / John E. Bringas, editor. - 3rd ed. - West Conshohocken : ASTM International, 2004. - XVII, 663 str. ; 28 cm. - (ASTM data series ; DS 67B)

  Kazala
  - - Handbook of comparative world steel standards [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-8031-3362-6 (broš.)
  a) svetovni standardi b) primerjava standardov c) jekla d) priročniki

  006.7/.8(035)
  COBISS.SI-ID 26396933

  11.
          HOLZBAU [Elektronski vir]. 1, Berechnung, Prüfung, Ausführung und Holzschutz, Dauerhaftigkeit : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 34)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Oktober 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15889-8
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) lesena gradnja e) tesarstvo f) izračuni g) dimenzioniranje h) izvedbe i) zaščita lesa j) trajnost

  006.7/.8:694
  COBISS.SI-ID 26500613

  12.
          HOLZBAU [Elektronski vir]. 2, Baustoffe und Verbindungsmittel : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 307)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Oktober 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15890-1
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) lesena gradnja e) tesarstvo f) material g) zveze h) mehanske vezi i) lepila

  006.7/.8:694
  COBISS.SI-ID 26500869

  13.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 10021-4 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 3rd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 10021-4:2003(E), ICS 35.240.20". - Na CD-ROM-u: 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Message Handling Systems (MHS): Message transfer system ; Abstract service definition and procedures
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalniške mreže d) pošiljanje sporočil e) postopki f) storitve

  006.004.7
  COBISS.SI-ID 26525189

  14.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 10021-7 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 3rd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 10021-7:2003(E), ICS 35.240.20". - Na CD-ROM-u: 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Message Handling Systems (MHS): Interpersonal messaging system
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalniške mreže d) elektronska pošta e) sistemi sporočil f) krmiljenje sporočil g) nadzorovanje sporočil

  006:004.7
  COBISS.SI-ID 26524933

  15.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 13240 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 13240:2001(E), ICS 35.240.30". - Na CD-ROM-u: 15.12.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Document description and processing languages ; Interchange Standard for Multimedia Interactive Documents (ISMID)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) informacijske tehnologije e) obdelave podatkov f) definicije g) semantika h) programski jeziki i) obdelave teksta j) obdelovalni jeziki

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26526725

  16.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 13522-8 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 13522-8:2001(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.05.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Coding of multimedia and hypermedia information ; Part 8: XML notation for ISO/IEC 13522-5
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) multimedija e) hipermediji f) komunikacijske procedure g) obdelave podatkov h) kodiranje i) označevalni jeziki

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26526213

  17.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 13818-1 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 13818-1:2000(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 01.12.2000. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) informacijski sistemi d) avdio sistemi e) obdelave podatkov f) kodiranje g) zapisovanje podatkov h) pretvarjanje podatkov

  006:004
  COBISS.SI-ID 26522885

  18.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 13818-2 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 13818-2:2000(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) informacijske tehnologije d) kodiranje podatkov e) obdelava slik f) pretvarjanje podatkov g) video zapisovanje

  006:659.2:004
  COBISS.SI-ID 26531333

  19.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 13961, IEEE Std. 1596 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : IEEE, cop. 1998. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 13961:2000(E), IEEE Std. 1596, 1998 ed., ICS 35.200; 35.160". - Na CD-ROM-u: Julij 2000. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Scalable Coherent Interface (SCI)
  a) standardi ISO/IEC b) standardi IEEE c) polni teksti d) računalništvo e) kemunikacije f) podatkovna vodila g) prenos podatkov h) vmesniki i) protokoli prenosov j) mrežne povezave

  006:004.7
  COBISS.SI-ID 26524677

  20.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14495-1 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed., corrected and reprinted 15.09.2000. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 1999. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14495-1:1999(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 01.12.1999. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Lossless and near-lossless compression of continuous-tone still images: Baseline
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) slikovni podatki e) slike f) kodiranje g) zgoščevanje h) obdelave

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26519557

  21.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14495-2 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14495-2:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 01.04.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Lossless and near-lossless compression of continuous-tone still images: Extensions
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) slikovni podtki e) slike f) definicje g) obdelave h) kodiranje i) vgoščevanje

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26530053

  22.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14496-3 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14496-3:2001(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Coding of audio-visual objects ; Part 3: Audio
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) kodiranje signalov e) video f) avdio

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26524421

  23.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14496-5 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14496-5:2001/Amd. 1:2002(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 01.12.2002. - Na CD-ROM-u: Amendment 1, 01.12.2002. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Coding of audio-visual objects ; Part 5: Reference software ; Reference software for MPEG-4
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) multimedija e) zvočni signali f) video signali g) obdelave podatkov h) predstavitve podatkov i) računalniška grafika

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26516741

  24.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14496-5 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14496-5:2001/Amd. 2:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.2001. - Na CD-ROM-u: Amendment 2, 15.03.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Coding of audio-visual objects ; Part 5: Reference software ; MPEG-4 reference software extensions for XMT and media nodes
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) multimedija e) zvočni signali f) video signali g) računalniška grafika h) predstavitve podatkov i) obdelave podatkov

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26535429

  25.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14496-5 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14496-5:2001/Amd. 3:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.2001. - Na CD-ROM-u: Amendment 3, 01.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Coding of audio-visual objects ; Part 5: Reference software ; Visual new level and tools
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) multimedija e) zvočni signali f) računalniška grafika g) video signali h) predstavitve podatkov i) obdelave podatkov

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26535941

  26.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14496-6 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14496-6:2000(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.2000. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Coding of audio-visual objects ; Part 6: Delivery Multimedia Integration Framework (DMIF)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) informacijske tehnologije d) zvočni sigali e) računalniška grafika f) obdelave podatkov g) obdelave slik h) multimedije i) video signali

  006:[621.39+004]
  COBISS.SI-ID 26523397

  27.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14519 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : IEEE, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14519:2001(E), IEEE Std. 1003.5, 1999 ed., ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 15.12.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; POSIX Ada Language Interfaces ; Binding for System Application Program Interface (API)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) programski jeziki e) Posix f) ADA g) vmesniki h) analize napak i) upravljanje

  006:004.4
  COBISS.SI-ID 26526469

  28.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14756 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneve : ISO/IEC, cop. 1999. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14756:1999(E), ICS 35.080". - Na CD-ROM-u: 15.11.1999. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Measurement and rating of performance of computer-based software systems
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) programska oprema e) računalniške tehnologije f) obdelave teksta g) računalniški programi h) programiranje

  006:004.42
  COBISS.SI-ID 26517509

  29.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14772-1 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14772-1:1997/Amd. 1:2003(E), ICS 35.060; 35.140". - Na CD-ROM-u: 15.12.1997. - Na CD-ROM-u: Amendment 1, 01.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Computer graphics and image processing ; The Virtual Reality Modeling Language ; Part 1: Functional specification and UTF-8 encoding
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) umetni programski jeziki e) računalniška grafika f) programska oprema g) hipermedija h) multimedija i) 3D grafika j) programski jeziki k) obdelave podatkov l) obdelave slik

  006:004
  COBISS.SI-ID 26522117

  30.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 14882 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 14882:2003(E), ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 15.10.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Programming languages ; C++
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) programski jeziki e) C++

  006:004.42
  COBISS.SI-ID 26528005

  31.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15444-5 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15444-5:2003/Amd. 1:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.11.2003. - Na CD-ROM-u: Amendment 1, 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; JPEG 2000 image coding system: Reference software
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) kodiranje podatkov e) JPEG 2000 f) programska oprema g) računalniška grafika

  006:004.056
  COBISS.SI-ID 26526981

  32.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15444-5 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15444-5:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.11.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; JPEG 2000 image coding system: Reference software
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) kodiranje podatkov e) digitalni podatki f) JPEG 2000 g) programska oprema

  006:004.056
  COBISS.SI-ID 26527749

  33.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15938-3 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15938-3:2002(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.04.2002. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Multimedia content description interface ; Part 3: Visual
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) multimedija d) vizualni podatki e) vmesniki f) programski jeziki

  006:004.032.6
  COBISS.SI-ID 26534917

  34.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15938-4 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15938-4:2002(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.06.2002. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Multimedia content description interface ; Part 4: Audio
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) multimdija d) avdio podatki e) obdelave podatkov

  006:004032.6
  COBISS.SI-ID 26534661

  35.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 15938-5 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 15938-5:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.05.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Multimedia content description interface ; Part 5: Multimedia description schemes
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) vmesniki e) opisne sheme

  006:004.032.6
  COBISS.SI-ID 26529797

  36.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 1989 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 1989:2002(E), ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 01.12.2002. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Certification of reference materials ; General and statistical principles
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) programski jeziki e) COBOL

  006:004.42
  COBISS.SI-ID 26520837

  37.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 23270 ; International standard ISO/IEC 23271 ; Technical report ISO/IEC TR 23272 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference numbers ISO/IEC 23270:2003(E) ; ISO/IEC 23271:2003(E) ; ISO/IEC TR 23272:2003(E) ; ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 01.04.2003. - Nasl. z nasl. zaslona
  Vsebina:
  Information technology ; C# Language Specification
  Information technology ; Common Language Infrastructure
  Information technology ; Common Language Infrastructure ; Profiles and Libraries
  a) standardi ISO/IEC b) tehnična poročila c) polni teksti d) računalništvo e) programski jeziki f) C# g) pogovorni jeziki

  006:004.42
  COBISS.SI-ID 26536453

  38.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 8825-3 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 8825-3:2002(E), ICS 35.100.60". - Na CD-ROM-u: 15.12.2002. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; ASN.1 encoding rules: Specification of Encoding Control Notation (ECN)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) komunikacijske tehnologije e) kode f) ASN.1 g) odprti sistemi h) kodirani krmilni zapisi

  006:004.7
  COBISS.SI-ID 26525701

  39.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 9075 [Elektronski vir] : parts 1 to 4 : parts 9 to 11 : parts 13, 14 / ISO/IEC. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 9075 (parts 1 to 4, 9 to 11, 13, 14):2003(E), ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 1: Framework (SQL/Framework) ; Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 2: Foundation (SQL/Foundation) ; Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 3: Call-Level Interface (SQL/CLI) ; Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) baze podatkov e) SQL

  006:04.6
  COBISS.SI-ID 26521605

  40.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC 9075 [Elektronski vir] : technical corrigenda 1 and 2 / ISO/IEC. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC 9075 (parts 1 to 5, 9 and 10)/Cor. 1 and 2:2003(E) , ICS 35.060". - Na CD-ROM-u: 01.06.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 1: Framework (SQL/Framework) ; Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 2: Foundation (SQL/Foundation) ; Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 3: Call-Level Interface (SQL/CLI) ; Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM) ; Information technology ; Database languages ; SQL ; Part 5: Host Language Bindings (SQL/Bindings)
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) baze podatkov e) SQL f) umetni jeziki g) dejanski podatki

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26530821

  41.
          INTERNATIONAL standard ISO/IEC TR 13818-5 [Elektronski vir] : technical corrigendum 1 / ISO/IEC. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO/IEC, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/IEC TR 13818-5:1997/Amd 1:1999/Cor 1:2003(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.1997. - Na CD-ROM-u: Amendment 1, 01.07.1999. - Nasl. z nasl. zaslona. - Na CD-ROM-u: Technical corrigendum 1, 01.11.2003. - Vsebina: Information technology ; Generic coding of moving pictures and associated audio information ; Part 5: Software simulation
  a) tehnična poročila b) standardi ISO/IEC c) polni teksti d) računalništvo e) avdio signali f) gibajoče slike g) generično kidiranje h) avdio informacije i) multimedija j) video zapisovanje

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26536965

  42.
          INTERNATIONAL standard ISO 10303-214 [Elektronski vir] / ISO. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 10303-214:2003(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 01.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 214: Application protocol: Core data for automotive mechanical design processes
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) standardi ISO d) polni teksti e) industrijska avtomatizacija f) preverjanje skladnosti g) aplikacijski protokol h) načrtovanje procesov i) avtomatski procesi j) mehanski procesi

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26542085

  43.
          INTERNATIONAL standard ISO 10303-216 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 10303-216:2003(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 01.08.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 216: Application protocol: Ship moulded forms
  a) standardi ISO b) polni teksti c) industrijska avtomatizacija d) aplikacijski protokoli e) avtomatski sistemi f) definicije g) opisi

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26539013

  44.
          INTERNATIONAL standard ISO 10303-224 [Elektronski vir] / ISO. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 10303-224:2001(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 15.04.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 224: Application protocol: Mechanical product definition for process planning using machining features
  a) standardi ISO b) polni teksti c) industrijska avtomatizacija d) aplikacijski protokoli e) definicije mehanskih rezultatov f) planiranje procesov g) industrijski proizvodi

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26543877

  45.
          INTERNATIONAL standard ISO 10303-227 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 10303-227:2001(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 01.03.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 227: Application protocol: Plant spatial configuration
  a) standardi ISO b) polni teksti c) industrijska avtomatizacija d) aplikacijski sistemi e) CAD f) predstavitve podatkov g) izmenjava podatkov h) aplikacijski protokoli

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26543621

  46.
          INTERNATIONAL standard ISO 10423 [Elektronski vir] / ISO. - 3rd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 10423:2003(E), ICS 75.180.10". - Na CD-ROM-u: 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Petroleum and natural gas industries ; Drilling and production equipment ; Wellhead and christmas tree equipment
  a) standardi ISO b) polni teksti c) pridobivanje nafte d) pridobivanje plina e) vrtalna oprema f) industrija plina g) industrija olj h) shranjevanje i) jajovost

  006:622.32
  COBISS.SI-ID 26540549

  47.
          INTERNATIONAL standard ISO 13584-24 [Elektronski vir] / ISO/IEC. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 13584-24:2003(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 01.11.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Parts library ; Part 24: Logical resource: Logical model of supplier library
  a) standardi ISO b) polni teksti c) avtomatizacija d) avtomatski sistemi e) obdelave podatkov f) izmenjava infirmacij g) knjižnice h) predstavitve podatkov

  006;681.5
  COBISS.SI-ID 26528517

  48.
          INTERNATIONAL standard ISO 14496-5 [Elektronski vir] / ISO. - 2nd ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 14496-5:2001(E), ICS 35.040". - Na CD-ROM-u: 15.12.2001. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Information technology ; Coding of audio-visual objects ; Part 5: Reference software
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) računalništvo d) multimedija e) predstavitve f) zvočni signali g) video signali h) računalniška grafika i) programi j) dekodiranje

  006:004.6
  COBISS.SI-ID 26543109

  49.
          INTERNATIONAL standard ISO 15926-2 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO 15926-2:2003(E), ICS 25.040.40; 75.020". - Na CD-ROM-u: 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities ; Part 2: Data model
  a) standardi ISO/IEC b) polni teksti c) industrijska avtomatozacija d) avtomatomatski sitemi e) življenska doba f) računalniške aplikacije g) proizvodnja olja h) proizvodnja plinov

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26542853

  50.
          SCHWEIßTECHNIK [Elektronski vir]. 9, Auswahl an Normen für die Ausbildung im Bereich Widerstandsschweißen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth ; Hamburg : DSV-Verlag, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN-DVS-Taschenbuch ; 312, ISSN 0342-801X)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe August 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15824-3 (Beuth) ISBN 3-87155-952-0 (DSV)
  a) standardi DIN b) polni teksti c) varilna tehnika d) varilni sistemi e) uporovno varjenje f) preskušanje zvarov g) zagotavljanje kakovosti h) zaščita pred korozijo

  006.7/.8:621.791.76
  COBISS.SI-ID 26498821

  51.
          SCHWEIßTECHNIK. 2, Autogenverfahren, thermisches Schneiden, thermisches Spritzen : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 9. Aufl. - Berlin : Beuth ; Hamburg : DSV-Verlag, cop. 2004. - XXI, 657 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN-DVS-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 65)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: Februar 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15756-5
  a) standardi DIN b) polni teksti c) varilni postopki d) avtogeno varjenje e) toplotno rezanje f) toplotno nabrizgavanje

  006.85:621.791.5
  COBISS.SI-ID 26503173

  52.
          SPORTHALLEN, Sportplätze, Spielplätze : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XV, 626 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 134) (Bauwesen ; 20)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: August 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15874-X
  a) standardi DIN b) polni teksti c) arhitektura d) gradbeništvo e) športne dvorane f) stadioni g) ogrišča h) drsališča

  006:725.82/.84
  COBISS.SI-ID 26498565

  53.
          STANZWERKZEUGE [Elektronski vir] / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 46)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe August 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15815-4
  a) standardi DIN b) polni teksti c) štancanje d) štance e) vpenjala f) stroji za luknjanje g) stroji za rezanje h) vijaki i) matice j) zatiči

  006:621.963
  COBISS.SI-ID 26501637

  54.
          TECHNICAL specification ISO/TS 10303-332 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/TS 10303-332:2002(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 15.04.2002. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 332: Abstract test suite: Technical data packaging core information and exchange
  a) tehnične specifikacije b) standardi ISO c) polni teksti d) industrijska avtomatizacija e) avtomatski sistemi f) izmenjava podatkov g) protokoli prenosov h) tehnični podatki

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26542341

  55.
          TECHNICAL specification ISO/TS 10303-35 [Elektronski vir] / ISO. - 1st ed. - Besedilni podatki. - Geneva : ISO, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Reference number ISO/TS 10303-35:2003(E), ICS 25.040.40". - Na CD-ROM-u: 15.12.2003. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vsebina: Industrial automation systems and integration ; Product data representation and exchange ; Part 35: Conformance testing methodology and framework: Abstract test methods for standard data access interface (SDAI) implementations
  a) tehnične specifikacije b) stansarsi ISO c) polni teksti d) industrijska avtomatizacija e) predstavitve podatkov f) izmenjava podatkov g) preverjanje skladnosti h) metodologije preverjanj i) testne metode

  006:681.5
  COBISS.SI-ID 26541829

  56.
          WASSERVERSORGUNG [Elektronski vir]. 2, Guss-, Kunststoff-, Stahlbeton- und Stahlrohre für Wasserleitungen : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 62)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Mai 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15575-9
  a) standardi DIN b) polni teksti c) oskrba z vodo d) vodovodne inštalacije e) materiali cevovodov f) litine g) umetni materiali h) železobeton i) železo

  006.7/696.1
  COBISS.SI-ID 26502405

  57.
          WASSERVERSORGUNG [Elektronski vir]. 3, Rohrnetz und Zubehör : Normen / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung. - Besedilni podatki. - Berlin : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 63)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Na CD-ROM-u: "Ausgabe Mai 2004". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-410-15812-X
  a) standardi DIN b) DVGW GW c) polni teksti d) oskrba z vodo e) vodovodne inštalacije f) kanalizacijske inštalacije g) načrtovanje h) simboli i) izračuni j) preskušanje k) dodatni pribor l) zaščita cevi

  006:096.1
  COBISS.SI-ID 26502917

  58.
          WOHNUNGSBAU : Normen, Richtlinien / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 9. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XV, 557 str. : načrti ; 21 cm. - (DIN Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 110) (Bauwesen ; 11)

  Na nasl. str.: "Stand der abgedruckten Normen: April 2004". - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
  ISBN 3-410-15755-7
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradnja stanovanj d) tehnična regulativa e) načrtovanje f) inštalacije g) prezračevanje h) izolacije i) stavbno pohištvo

  006:728
  COBISS.SI-ID 26503429


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  59.
  LENARČIČ, Jadran
          Robotski mehanizmi / Jadran Lenarčič, Tadej Bajd. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2003 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - X, 313 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 309-313
  ISBN 961-6371-52-5
  a) Roboti - Učbeniki za visoke šole b) Robotski mehanizmi - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) robotski mehanizni f) kinetika teles g) serijski mehanizmi h) ocenjevanje mehanizmov i) redundantni mehanizmi j) paralelni mehanizmi k) dotik l) robotski prijemi m) tetivni sistemi n) učbeniki za visoke šole

  007.52(075.8)
  COBISS.SI-ID 123888128


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  60.
          ANGLO-ameriška katalogizacijska pravila : druga izdaja, revizija iz leta 2002 / [prevajalec in urednik Tvrtko-Matija Šercar]. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2004 (Maribor : IZUM). - 1 zv. (loč. pag.) ; 31 cm

  Prevod dela: Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed., 2002 revision. - 300 izv. - Kazalo
  ISBN 961-6133-17-9
  a) knjižničarstvo b) katalogizacija c) katalogizacijska pravila d) pravilniki e) AACR f) AACR2

  025.3(410+73)(035)
  COBISS.SI-ID 53933825

  61.
  FINNIE, Elizabeth
          Document delivery / Elizabeth Finnie. - London : Aslib, cop. 1998. - 128 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (A managing information report)

  Bibliografija: str. 61-65
  ISBN 0-85142-406-6
  a) Medbibliotečna izposoja - Informacijski sistemi - Elektronski mediji b) knjižničarstvo c) medknjižnična izposoja d) dobavitelji e) dostava dokumentov f) stroški g) informacijska tehnologija

  024.68:004
  COBISS.SI-ID 105450752

  62.
          LIBRARIES without walls 5 : the distributed delivery of library and information services : proceedings of an international conference held on 19-23 September 2003, organized by the Centre for Research in Library and Information Management (CERLIM), Manchester Metropolitan University / edited by Peter Brophy, Shelagh Fisher, Jenny Craven. - London : Facet Publishing, 2004. - VIII, 269 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85604-511-0 (vezano)
  a) Online library catalogs - Remote access - Congresses b) Online information services - Congresses c) Libraries and adult education - Congresses d) Library outreach programs - Great Britain - Congresses e) External use of libraries - Great Britain - Congresses f) Libraries and adult education g) Library outreach programs - Great Britain h) External use of libraries - Great Britain i) knjižničarstvo j) knjižnice k) permanentno učenje l) učenje na daljavo m) virtualne knjižnice n) elektronsko gradivo o) elektronska dobava gradiva p) informacijska pismenost q) potrebe uporabnikov r) študije primerov s) priročniki

  021:37:004.738.5
  COBISS.SI-ID 26281221


  31 STATISTIKA.


  63.
  STATISTIČNI urad Republike Slovenije [Šestdeset]
          60 let slovenske statistike : 1944-2004 / [avtorji Irena Križman ... [et al.] ; uredila Irena Tršinar ; fotografije Tomaž Banovec ... et al.]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2004. - 76 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

  ISBN 961-239-056-8
  a) Statistika - Zgodovina - Slovenija - 1944-2004 b) statistika c) zgodovina d) 1944-2004 e) Statistični urad f) Slovenija

  311.312(497.4)"1944/2004"
  COBISS.SI-ID 214769408


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  64.
  BERK, Aleš
          Obvladovanje tveganja : skrivnosti celovitega pristopa / Aleš Berk, Jožko Peterlin, Peter Ribarič. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2005 (Ljubljana : Mkt Print). - 280 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Manager)

  Bibliografija: str. 261-270. - Kazalo
  ISBN 86-7061-375-1
  a) Management - Poslovno tveganje - Projektne metode b) Management - Finančno tveganje - Projektno vodenje c) Tveganje, odpravljanje - Obvladovanje tveganja - Holistični pristop d) management e) tveganje f) upravljanje podjetij g) podjetje h) upravljanje podjetij i) strategija j) strateško upravljanje k) strateško planiranje l) koristnost m) uspešnost poslovanja n) projekti o) projektna organizacija p) vodenje projektov q) gospodarske družbe r) delovanje s) poslovanje t) investicije u) krizni management v) trg w) finance x) tržno planiranje

  330.131.7(035):65.012.2/.4
  65.012.2/.4(035):339.13.017
  65.011.7
  COBISS.SI-ID 218024192

  65.
  GARVAS, Franc
          Priročnik za varno delo z viličarji : priročnik za voznike viličarjev in druge osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in delu v skladiščih ter v notranjem transportu / besedilo pripravil Franc Garvas. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004 (Ljubljana : Tipografija). - 152 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 133)

  500 izv. - Bibliografija: str. 152
  ISBN 961-6538-06-3
  a) varstvo pri delu b) viličarji c) sestavni deli d) izvedbe viličarjev e) stabilnost f) ergonomija g) varovanje oseb h) vzdrževanje i) obremenitev j) prometni predpisi k) transportne poti l) maneverske površine m) notranji transport n) priročniki

  331.45:621.868.258(035)
  COBISS.SI-ID 216942336

  66.
  GSPAN, Primož
          Analiza in presoja varnosti pri delu / Primož Gspan. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1996 ([Ljubljana] : Tipografija). - 238 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Delo + varnost ; 113)

  500 izv. - Bibliografija: str. 235-238
  a) Varstvo pri delu - Analiza b) Delo - Varnost - Vrednotenje c) varstvo pri delu d) varovanje zdravja e) nesreče pri delu f) delo g) varnost h) vrednotenje i) varnostna analiza j) metode k) HAZAN l) PPA m) EA n) VA o) HAZOP p) FMEA q) ETA r) FTA s) WSA t) ADM u) ADO v) AUVA w) HAEA x) HRA y) analiza BG

  331.45
  COBISS.SI-ID 61438208

  67.
          HANDBOOK of human factors and ergonomics methods / edited by, Neville Stanton ... [et al.]. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip044/20030123 59.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-28700-6 (vezano)
  a) Human engineering - Handbooks, manuals, etc b) organizacija c) človeški faktor d) ergonomija e) metode f) primeri g) opisi metod h) človeška skeletna muskulatura i) psihofiziologija j) obnašanje ljudi k) opazovanje l) človeške napake m) okoljski faktor n) vpliv okolja o) delovni sistemi p) timsko delo q) oblikovanje tima r) pregledno delo

  331.1
  COBISS.SI-ID 25744133

  68.
          PRAKTIČNE smernice za preiskave delovnega okolja. Prah / avtorji Franko Radošič ... [et al.]. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2005 (Ljubljana : Tipografija). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 134)

  300 izv. - Bibliografija: str. 63
  ISBN 961-6538-08-X
  a) Prah - Poklicna izpostavljenost - Priročniki b) varstvo okolja c) delovno okolje d) prah e) umetna mineralna vlakna f) mineraloške karakteristike prahov g) vplivi na človeka h) priročniki

  331.45:628.511(035)
  COBISS.SI-ID 217474560

  69.
          PRAVILNIK o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom. Priročnik za izvajanje pravilnika. Direktiva sveta 90/270 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah (izvirnik v angleškem jeziku). - Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2000 ([Grosuplje] : Tipografija). - 58 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Delo + varnost ; 120)

  Besedilo v slov., delno v angl. - Bibliografija: str. 58
  ISBN 961-90350-8-9
  a) varstvo pri delu b) zdravje pri delu c) delo d) varnost e) delovno okolje f) ergonomija g) slikovni zaslon h) direktiva sveta 90/270 i) minimalne zdravstvene zahteve j) pravilniki

  331.45:004.3(497.4)(094)
  613.6:004.3(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 108823552

  70.
          PRIROČNIK o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004 (Ljubljana : Tipografija). - [83] str., [50] f. obrazcev : ilustr. ; 32 cm. - (Delo + varnost ; 128)

  300 izv.
  ISBN 961-90935-8-5
  a) Gradbišča - Varnost - Priročniki b) Gradbeništvo - Varstvo pri delu - Priročniki c) varstvo pri delu d) gradbeništvo e) gradbišča f) zagotavljanje varnosti g) zdravje pri delu h) program usposabljanja koordinatorjev i) kontrolnik za zagotavljanje varnosti j) kontrolni list odra k) primeri iz prakse l) ukrepi za varno delo m) priročniki

  331.45:69(035)
  614.8:69(035)
  COBISS.SI-ID 213938944

  71.
          PRIROČNIK za varno vzdrževanje / avtorji Aleš Sodnik ... [et al.]. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004 (Ljubljana : Tipografija). - 168 str. : ilustr., preglednice ; 20 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 132)

  500 izv. - Bibliografija: str. 161-162
  - - EBS 2005 - VIS [Elektronski vir] : (vzdrževalni informacijski sistem). - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 961-6538-05-5
  a) Varstvo pri delu - Priročniki b) Kemikalije - Varstvo pri delu - Priročniki c) Tehnični sistemi - Vzdrževanje - Priročniki d) varstvo pri delu e) vzdrževanje f) tveganja pri vzdrževanju g) vzdrževalni informacijski sistemi h) delovna oprema i) delo na višini j) ex cone k) plini l) nevarne kemikalije m) premeščanje bremen n) nevarnost elektrivcnega toka o) varovanje zdravja p) osebna varovalna oprema q) prva pomoč r) priročniki

  331.45:658.58(035)
  COBISS.SI-ID 216259328

  72.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Predpisi, usklajeni z evropskim pravnim redom, ki se nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu [Elektronski vir]. - Besedilni podatki (3 datoteke). - Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu d.d., 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 6.0. - Nasl. z nasl. zaslona. - Delna vsebina: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) ; Uredba o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje ; Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
  a) Industrijske zgradbe - Ljubljana - Arhitekturne delavnice b) varstvo pri delu c) zdravje pri delu d) zakon e) gradbeništvo f) začasna gradbišča g) premična gradbišča h) predpisi

  331.45:69
  COBISS.SI-ID 26551557

  73.
  URBAN, Glen L.
          Digital marketing strategy : text and cases / Glen L. Urban. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2004. - XVII, 195 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazali
  ISBN 0-13-183177-1 (vezano)
  a) Marketing - Management b) Electronic commerce - Management c) Internet marketing d) Consumer behavior e) Strategic planning f) marketing g) elektronska trgovina h) elektronska prodaja i) internet trgovanje j) odnos do strank k) upravljanje povezovanja strank l) želje uporabnikov m) tržne raziskave n) zaupanje o) strateško planiranje p) izdelava strategije q) tržna segmentacija r) razvoj izdelkov s) oglaševanje t) določanje cen u) smeri razvoja v) primeri

  339.13
  COBISS.SI-ID 26176261

  74.
  VOLK, Tina, 1956-
          Uticaj agrarne politike na razvoj poljoprivrede Slovenije u periodu tranzicije i uključenja u Evropsku uniju = (Vpliv agrarne politike na razvoj slovenskega kmetijstva v obdobju tranzicije in vključevanja v Evropsko unijo) / Tinca S. Volk. - Ponatis doktorske disertacije. - Ljubljana : Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije ; Beograd : Društvo agrarnih ekonomistov Srbije, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 213 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka DAES)

  Predgovor / Miladin M. Ševarlić: str. III-IV. - Predgovor v slov. in srb. - Bibliografija: str. 198-212. - Apstrakt ; Izvleček ; Abstract
  ISBN 961-91094-1-4 (Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije)
  a) European Union - Kmetijska politika b) Kmetijstvo - Tranzicija - Slovenija c) Kmetijska politika - Slovenija - 1992-2002 d) Slovenija e) tranzicija f) kmetijstvo g) kmetijska politika h) razvoj podeželja i) Evropska unija j) podpore podeželju k) doktorska disertacija

  338.43.02(497.4)"1992/2002"
  339.923:061.1EU
  COBISS.SI-ID 214666496


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  75.
  JANEVSKI, Stevan
          Nakup nepremičnin : stanovanj, enostanovanjskih stavb, stavbnega zemljišča / Stevan Janevski. - Ljubljana : Zavod za varstvo potrošnikov, 2004 (Ljubljana : Simčič). - 130 str. ; 21 cm

  Predgovor / Anton Kožar: str. 3-5. - Bibliografija: str. 130
  ISBN 961-91288-0-X
  a) Nepremičnine - Nakup - Pravno varstvo - Slovenija - Priročniki b) urbanizem c) nepremičnine d) stanovanjske hiše e) stanovanja f) stavbna zemljišča g) nakup h) zakonodaja i) zemljiška knjiga j) izračunavanje površin in prostornin k) pogodbe l) ara m) krediti n) kupnina o) lizing p) nepremičninske družbe q) varstvo potrošnikov

  351.778.5
  349.444(497.4)(035)
  COBISS.SI-ID 128732416

  76.
          KOMENTAR Zakona o dostopu do informacij javnega značaja : s pravom EU in primerjalnopravno prakso / [avtorji Senko Pličanič ... [et al.] ; urednik Senko Pličanič ; stvarno kazalo Tanja Pucelj Vidović]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2005 (Ljubljana : J. Miran). - 365 str. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 251-268. - Kazalo
  ISBN 961-6003-10-0
  a) zakon b) Slovenija c) Evropska unija d) informacije javnega značaja e) dostop do informacij f) temeljne določbe

  351.713:659.2(497.4)(094.5.072)
  659.2(497.4)(094.5.072)
  COBISS.SI-ID 218789120


  37 VZGOJA.


  77.
          KAKOVOST v visokem šolstvu : poročilo Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva 2003 / [uredila Nada Trunk Širca in Miha Pauko]. - Maribor : Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva ; Koper : Fakulteta za management, 2004. - 200 str. : tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 156-158
  ISBN 961-6486-41-1 (Fakulteta za management)
  a) Visoke šole - Izobraževanje - Kakovost - Slovenija - Poročila b) univerze c) visoke šole d) Slovenija e) izobraževalni sistem f) visokošolski študij g) evalvacija kvalitete

  378:65.018(497.4)
  COBISS.SI-ID 213861120

  78.
          TEACHER commentary on student papers : conventions, beliefs, and practices / edited by Ode Ogede. - Westport ; London : Bergin & Garvey, 2002. - VI, 132 str. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij in na str. 119-124. - Kazalo
  ISBN 0-89789-876-1 (vezano)
  a) College students - Rating of - United States - Case studies b) Report writing - Evaluation - Case studies c) School prose - Evaluation - Case studies d) visokošolski študij e) učenje v razredu f) vrednotenje znanja g) aktivnost učenca h) tehnike pisanja i) kreativno pisanje j) Združene države Amerike k) primeri l) pregledno delo

  378
  COBISS.SI-ID 25943045


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  79.
          POZNE lekcije iz zgodnjih svaril : previdnostno načelo 1896-2000 : poročilo o okoljskih vprašanjih št. 22 / uredniški odbor Poul Harremoës (glavni urednik) ... [et al.] ; [prevod Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, Luxemburg]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : MOPE, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004 ([Ljubljana] : Littera picta). - 218 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Prevod dela: Late lessons from early warnings. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 961-6324-19-5
  a) Okoljevarstvena politika - Evropa b) ekologija c) okoljevarstvena politika d) javnost e) Evropska skupnost f) Evropska agencija za okolje g) EEA h) ribolov i) sevanje j) nevarne snovi k) kemikalije l) previdnostno načelo m) izboljšanje kakovosti sprejemanja odločitev n) zbiranje informacij o nevarnostih o) zavarovanje okolja p) študije primerov q) poročila

  504.03/.06(4)
  COBISS.SI-ID 213807104

  80.
          RECENT dynamics of the Mediterranean vegetation and landscape / editors Stefano Mazzoleni ... [et al.]. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XIV, 306 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 287-300. - Kazalo
  ISBN 0-470-09369-2
  a) Vegetation dynamics - Mediterranean Region b) Landscape changes - Mediterranean Region c) ekologija d) botanika e) vegetacija f) Sredozemlje g) struktura vegetacije h) gozd i) evolucija pokrajine j) uporaba zemljišč k) spremembe kulturne krajine l) kmetijstvo m) študije primerov n) botany o) vegetation p) landscape q) Mediterranean r) Mediterranean vegetation

  504.73(1-924.6)
  COBISS.SI-ID 13318408

  81.
  VESILIND, P. Aarne
          Introduction to environmental engineering / P. Aarne Vesilind and Susan M. Morgan. - 2nd ed. - Belmont : Brooks/Cole, cop. 2004. - XX, 479 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-534-37812-9
  a) Environmental engineering b) ekološko inženirstvo c) ekologija d) ekološka tehnologija e) ekološka etika f) ekosistemi g) koncepti h) ravnotežje snovi i) ločevanje snovi j) reakcije k) reaktorji l) pretok energije m) ekosistemi n) kvaliteta vode o) preskrba z vodo p) čiščenje odpadnih vod q) kvaliteta zraka r) odstranjevanje odpadkov s) ravnanje z odpadki t) trdni odpadki u) nevarni odpadki v) hrup w) kontrola onesnaževanja x) naloge in vprašanja y) učbeniki za visoke šole

  628.1/.5:504.05/.06(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 25131269


  51 MATEMATIKA.


  82.
  GREŠAK, Dušan
          Elementarne funkcije ; Kompleksna števila / Dušan Grešak, Milena Strnad, Agata Tiegl ; [tehnične risbe narisal Darko Simeršek]. - 16. izd. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 171 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

  Bibliografija: str. 171
  ISBN 86-341-0184-3 ISBN 86-341-0181-9 (zbirka)
  a) Matematične funkcije - Vaje za srednje šole b) Kompleksna števila - Vaje za srednje šole c) matematika d) potence e) kompleksna števila f) funkcije g) enačbe h) neenačbe i) kompleksna števila j) naloge k) rešitve

  51(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 122354944

  83.
  HARDY, Kenneth
          Linear algebra for engineers and scientists using Matlab / Kenneth Hardy. - International ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall : Pearson Education International, cop. 2005. - XV, 480, 6 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-010988-6
  a) uporabna matematika b) linearna algebra c) linearni sistemi d) matrike e) vektorji f) ortogonalnost g) determiniranje h) kompleksna števila i) linearno programiranje j) eigenvalue problemi k) matlab l) uporaba m) tehnika n) znanost o) pregledno delo

  512-7:62
  COBISS.SI-ID 26286085

  84.
  JAGER, Gvido
          Finančna matematika. Delovni zvezek z osnovami teorije : za predmet Poslovna matematika v 4. letniku programa Ekonomski tehnik / Gvido Jager ; [ilustratorka Zvonka Popov]. - Ljubljana [i. e.] Cerklje na Gor. : samozal., 2001 [i. e.] 2004 (Ljubljana : Birografika Bori). - 136 str., [6] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

  a) Finančna matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) obrestni račun d) dekurzivni obrestno-obrestni račun e) ancipativni obrestno-obrestni račun f) periodične vloge g) rente h) posojila i) naloge j) rešitve

  51-7:33(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 216598272

  85.
  JAGER, Gvido
          Poslovna matematika. Delovni zvezek z osnovami teorije : za predmet Poslovna matematika v 3. letniku programa Ekonomski tehnik / Gvido Jager ; [ilustratorka Zvonka Popov]. - Ljubljana [i. e.] Cerklje na Gor. : samozal., 2002 [i. e.] 2004 (Ljubljana : Birografika Bori). - 139 str., [8] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

  a) Poslovna matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) razmerja d) sorazmerja e) sklepni račun f) verizni račun g) razdelilni račun h) zmesni račun i) procentni račun j) obrestni račun k) naloge l) rešitve

  51-7:33(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 216599296

  86.
  JURČIČ-Zlobec, Borut
          Zbirka nalog iz matematike I / Borut Jurčič Zlobec, Neža Mramor Kosta. - 5. dopolnjena in popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Mavrič). - 234 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 961-6371-81-9
  a) matematika b) realna števila c) matematična indukcija d) kompleksna števila e) zaporedja f) številske vrste g) funkcije h) odvodi i) integrali j) krivulje v ravnini k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 215941632

  87.
  MOSKOWITZ, Martin A.
          Adventures in mathematics / Martin A. Moskowitz ; with the assistance of Hossein Abbaspour. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2003. - IX, 108 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 981-238-683-1 (broš.)
  a) Mathematics b) Number theory c) matematika d) teorija številk e) grupe f) linearna algebra g) geometrija h) topologija

  512.54(075.8)
  COBISS.SI-ID 25975301

  88.
  MRAMOR Kosta, Neža
          Zbirka nalog iz matematike II / Neža Mramor Kosta, Borut Jurčič Zlobec. - 8. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 103 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 961-6371-88-6
  a) matematika b) linearna algebra c) vrste d) funkcije e) diferencialne enačbe f) naloge g) rešitve h) učbeniki za visoke šole

  51(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 217904384

  89.
  STRAŠEK, Rok
          Zbirka nalog iz Matematike 1 za študente gradbeništva / Rok Strašek, Borut Zalar. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2004 (Maribor : Tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - 177 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv.
  ISBN 86-435-0632-X
  a) Matematika - Vaje za visoke šole b) matematika c) funkcije d) koordinatni sistem e) trigonometrija f) kompleksna števila g) odvod h) integral i) diferencialne enačbe j) rešitve k) naloge

  51(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 53240577


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  90.
          BEGINNING ASP.NET 1.1 with VB.NET 2003 / Chris Ullman ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XXI, 863 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to Programmer)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-5707-6
  a) Active server pages b) Microsoft Visual C# .NET c) Web sites - Design d) Web servers - Computer programs e) računalništvo f) računalniške mreže g) Web aplikacije h) Internet i) spletne strani j) izdelava k) računalniški programi l) informacijski strežniki m) Active Server Pages.NET n) ASP.NET 1.1 o) priročniki

  004.738.5:004.42
  COBISS.SI-ID 53629441

  91.
          BEGINNING visual web programming in C# : from novice to professional / Daniel Cazzulino ... [et al.]. - New York : Apress, cop. 2004. - XXIV, 639 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-361-8
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) spletne strani d) izdelava speltnih strani e) web programiranje f) programski jeziki g) C# h) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 4446292

  92.
  BELL, Jon Allen, 1961-
          3ds max 6 KillerTips : the hottest collection of cool tips and hidden secrets for 3ds max / Jon A. Bell. - [Indiananpolis] : New Riders, cop. 2004. - XXVI, 292 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Killer tips series)

  Bibliografija: str. 271-276. - Kazalo
  ISBN 0-7357-1386-3 (broš.)
  a) 3ds max (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniški programi g) 3DS MAX 6 h) računalniška animacija i) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 26511109

  93.
  BOARDMAN, Ted
          3ds max 6 fundamentals / Ted Boardman. - Boston [etc.] : New Riders, cop. 2004. - XXII, 502 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - 3ds max 6 fundamentals [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7357-1385-5 (broš.)
  a) 3ds max (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) 3DS MAX 6 i) obdelava slik j) posebni efekti k) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 26510853

  94.
  BOYCE, Jim, 1958-
          Windows XP answers from the experts / Jim Boyce, Debra Littlejohn Shinder. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXIII, 446 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-225767-9
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows XP d) nadgradnja e) odpravljanje napak f) uporaba g) izdelava aplikacij h) komunikacije i) računalniške mreže j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25965829

  95.
  BRONSON, Gary J.
          Java for engineers and scientists / Gary J. Bronson ; contributing editor G.J. Borse. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, cop. 2003. - XII, 812 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-534-38453-6
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Java d) vizuelno programiranje e) objektno orientirano programiranje f) grafični uporabniški vmesniki g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 10257458

  96.
  BÜRMEN, Arpad
          Zbirka nalog iz računalništva I / Árpád Bűrmen. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2003. - 77 str. ; 24 cm

  ISBN 961-6371-59-2
  a) računalništvo b) kodiranje podatkov c) dvojiško kodiranje d) dvojiška aritmetika e) Boolova algebra f) mikrokrmilniki g) digitalni računalnik h) zgradba i) delovanje j) programiranje k) zbirni jeziki l) naloge m) učbeniki za visoke šole

  004(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 125719296

  97.
  BÜRMEN, Arpad
          Zbirka nalog iz računalništva II / Árpád Bűrmen. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 79 str. ; 25 cm

  ISBN 961-6371-70-3
  a) računalništvo b) programski jeziki c) C d) spremenljivke e) izrazi f) operatorji g) polja h) nizi i) kontrolni stavki j) funkcije k) strukture l) kazalci m) naloge n) učbeniki za visoke šole

  004(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 128188928

  98.
  BURNS, Catherine
          Ecological interface design / Catherine M. Burns, John R. Hajdukiewicz. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - XXXIII, 307 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. nasl.: EID : ecological interface design. - Bibliografija: str. 291-297. - Kazalo
  ISBN 0-415-28374-4 (vezano)
  a) Human engineering b) Human-machine systems c) računalništvo d) vmesniki človek-stroj e) uporabniški vmesniki f) komunikacija človek-računalnik g) načrtovanje uporabniških vmesnikov h) metode načrtovanja i) kompleksni sistemi j) upravljanje sistemov k) vizualizacija l) grafični prikazi m) primeri n) vodenje procesov o) transportni sistemi p) telekomunikacijski sistemi q) medicinski sistemi r) socialni kompleksni sistemi s) pregledno delo

  004.5
  COBISS.SI-ID 25743109

  99.
  CARPINETO, Claudio
          Concept data analysis : theory and applications / Claudio Carpineto, Giovanni Romano. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2004. - XVII, 201 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004011 076.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004011076.html. - Bibliografija: str. 175-195. - Kazalo
  ISBN 0-470-85055-8 (vezano)
  a) računalništvo b) računalniška znanost c) računalniška matematika d) strojno učenje e) algoritmi f) aplikacije g) iskanje informacij h) rudarjenje podatkov i) pregledno delo

  004.021
  COBISS.SI-ID 26284293

  100.
  CORNELL, Paul, 1968-
          A complete guide to PivotTables : a visual approach / Paul Cornell. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XXVI, 339 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-432-0 (broš.)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Electronic spreadsheets c) računalništvo d) programska oprema e) elektronske preglednice f) Excel g) analize podatkov h) grafični prikazi podatkov i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26379525

  101.
  DALLY, William J.
          Principles and practices of interconnection networks / William James Dally, Brian Towles. - San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2004. - XXV, 550 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els051/200305891 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els041/2 003058915.html. - Bibliografija: str. 523-538. - Kazalo
  ISBN 0-12-200751-4 (vezano)
  a) Computer networks - Design and construction b) Multiprocessors c) računalništvo d) računalniške mreže e) načrtovanje f) medsebojno povezovanje g) topologija omrežij h) usmerjanje podatkov i) optimizacija komponent j) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 4575060

  102.
  DAM, Sajal
          SQL Server query performance tuning distilled / Sajal Dam. - 2nd ed. - Berkeley : Apress, cop. 2004. - XXVI, 597 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-421-5 (broš.)
  a) SQL server b) Database management c) Client/server computing d) računalništvo e) SQL strežniki f) upravljanje baz podatkov g) informacijski sistemi h) analize zmogljivosti sistema i) statistične analize j) povezovanje baz k) optimiranje baz l) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 26379781

  103.
  DAVIS, Stephen Randy, 1956-
          C++ for dummies / by Stephen Randy Davis. - 5th ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2004. - XIV, 418 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  - - C++ for dummies [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-6852-3
  a) C (Computer program language) b) Electronic books c) računalništvo d) programski jeziki e) C++ f) objektno orientirano programiranje g) funkcionalno programiranje h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26439941

  104.
  DUNDON, M. D.
          Macromedia Flash MX production techniques / M. D. Dundon. - Berkeley : Macromedia, cop. 2003. - XV, 327 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - Macromedia Flash MX production techniques [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-321-12398-0 (broš.)
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Web sites - Design d) računalništvo e) multimedia f) računalniški programi g) Macromedia Flash MX h) računalniška grafika i) računalniška animacija j) uporaba programov k) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 25926661

  105.
  EASTON, Mark J., 1973-
          Cross-platform .NET development : using Mono, Portable.NET, and Microsoft .NET / M.J. Easton and Jason King. - Berkeley : Apress, 2004. - XXVI, 527 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-330-8
  a) Cross-platform software development b) Microsoft .NET c) račumnalništvo d) računalniške mreže e) Web aplikacije f) implementacije g) Microsoft.NET h) Mono i) Portable.NET j) razvoj programske opreme k) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 26380805

  106.
  ENGLISH, Bill, 1961-
          Microsoft SharePoint products and technologies : resource kit / Bill English with the Microsoft SharePoint teams. - Redmond, Washington : Microsoft Press, cop. 2004. - XXXIII, 1181 str. : tabele ; 23 cm

  - - Microsoft SharePoint products and technologies resource kit [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1881-X
  a) računalništvo b) informacijske tehnologije c) računalniške mreže d) programska oprema e) Share Point f) upravljanje g) strežniki h) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 53615361

  107.
  HORSTMANN, Cay S., 1959-
          Core Java 2. Vol. 1, Fundamentals / Cay S. Horstmann, Gary Cornell. - 7th ed., 2nd printing. - Santa Clara : Sun Microsystems Press, cop. 2005. - XXI, 762 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sun Microsystems Press Java series)

  Na ov.: "J2SE 5.0". - Hrbtni stv. nasl.: Core Java 2 fundamentals. - Kazalo
  ISBN 0-13-148202-5 (broš.)
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) objektno orientirano programiranje e) Java 2 f) programiranje grafike g) uporabniški vmesniki h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26605317

  108.
  KURTZ, David
          PeopleSoft for the Oracle DBA / David Kurtz. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XX, 433 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-422-3 (broš.)
  a) Oracle (Computer file) b) TUXEDO systems (Computer file) c) PeopleSoft software d) računalništvo e) baze podatkov f) relacijske baze g) Oracle DBA h) DBA - Data Base Administrator i) programska oprema j) PeopleSoft k) upravljanje baz l) tehnike upravljanja m) aplikacije n) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 26558213

  109.
  LANGTANGEN, Hans Petter, 1962-
          Python scripting for computational science / Hans Petter Langtangen. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - XXII, 726 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Texts in computational science and engineering, ISSN 1611-0994 ; 3)

  Bibliografija: str. 715-716. - Kazalo
  ISBN 3-540-43508-5
  a) računalništvo b) uporaba računalnikov c) znanstveno delo d) uporaba računalnikov e) računalniški jeziki f) Python g) simulacije h) analiza podatkov i) vizualizacija j) Web aplikacije k) numerične aplikacije l) C\C++ m) Fortran n) pregledno delo

  004.43
  COBISS.SI-ID 18858535

  110.
  LEBEN, Anamarija
          Računalniški praktikum / Anamarija Leben, Mitja Dečman. - Spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2004 ([Ljubljana] : Euroadria). - VIII, 280, 126 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 267-269. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Urejevalnik besedil Word ; Elektronska preglednica Excel ; Računalniška omrežja ; Računalniška predstavitev PowerPoint ; Internet in elektronska pošta
  a) Računalništvo - Vaje za visoke šole b) računalništvo c) programska oprema d) Word e) Excel f) PowerPoint g) računalniška omrežja h) Internet i) elektronska pošta j) vaje k) učbeniki za visoke šole

  004(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 2023086

  111.
  LEE, James
          Beginning Perl / James Lee. - 2nd ed. - Berkeley : Apress, cop. 2004. - XXX, 429 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-391-X (broš.)
  a) Perl (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Perl e) skalarji f) polja g) funkcije h) podatki i) reference j) vmesniki k) stringi l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26382085

  112.
  MACDONALD, Matthew
          Beginning ASP.NET 1.1 in C# : from novice to professional / Matthew MacDonald. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XXII, 1017 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-431-2 (broš.)
  a) Active server pages b) Microsoft .NET Framework c) računalništvo d) računalniške mreže e) spletne strani f) informacijski strežniki g) Active Server Pages. NET h) ASP.NET. 1.1 i) načrtovanje strani j) Web aplikacije k) programski jeziki l) C# m) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 26382341

  113.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Red Hat Linux bible : Fedora and Enterprise edition / Christopher Negus. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XXII, 1065 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Red Hat Linux bible [Elektronski vir]. - 3 el. optični diski (CD-ROM-i) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-ov
  ISBN 0-7645-4333-4
  a) Linux (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Red Hat Linux f) Fedora g) namestitev h) uporaba i) varnost j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 1899118

  114.
  ONSTOTT, Scott
          Enhancing CAD drawings with Photoshop / Scott Onstott. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2005. - XV, 345 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Enhancing CAD drawings with Photoshop [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-4386-5
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) programska oprema d) Photoshop e) računalniško podprto programiranje f) 3D načrtovanje g) ilustracije h) predstavitve i) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 26147845

  115.
          ORACLE application server 10g : J2EE deployment and administration / Michael Wessler with Erin Mulder, Rob Harrop, and Jan Machacek. - Berkeley : Apress, cop. 2004. - XXIII, 572 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-235-2
  a) računalništvo b) baze podatkov c) Oracle Application Server d) J2EE - aplikacije e) J2EE - Java 2 Enterprise Edition f) računalniške mreže g) aplikacijski strežniki h) upravljanje i) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 4135955

  116.
          PRO Asp.Net in C# : from professional to expert / Matthew MacDonald, editor ; K. Scott Allen ... [et al.]. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XXII, 977 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 1-59059-351-0 (broš.)
  a) Active Server Pages (Computer file) b) Microsoft.NET c) C# (Computer program language) d) računalništvo e) računalniške mreže f) programski jeziki g) C# h) informacijski strežniki i) ASP.NET 1.1 j) spletne strani k) načrtovanje strani l) web aplikacije m) priročniki

  004.738.5:004.42
  COBISS.SI-ID 26555653

  117.
  REINHARDT, Robert
          Macromedia Flash MX 2004 bible / Robert Reinhardt and Snow Dowd. - Hoboken : Wiley, cop. 2004. - XLIII, 1250 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4303-2 (broš.)
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) Web sites - Authoring programs e) Flash MX f) računalniški programi g) spletne strani h) oblikovanje spletnih strani i) računalniška animacija j) računalniška grafika

  004.42
  COBISS.SI-ID 4473172

  118.
  RUVALCABA, Zak
          Macromedia Dreamweaver MX 2004 unleashed / Zak Ruvalcaba, Matthew Pizzi. - Indianapolis : Sams, cop. 2005. - XXII, 980 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32631-0 (broš.)
  a) Macromedia Dreamweaver (Computer file) b) Web sites - Authoring programs c) Web sites - Design d) računalništvo e) programska porema f) Dreamweaver MX 2004 g) računalniška grafika h) računalniška animacija i) spletne strani j) večpredstavnost k) Web aplikacije l) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 26441733

  119.
          SOLIDWORKS : student design kit : 2004/2005 [Elektronski vir]. - Besedilni podatki. - Concord : SolidWorks, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 or greater); Intel Pentium or AMD Athalon - class processor; 256 MB RAM or greater (512 MB to 1 GB or greater recommended for assemblies exceeding 1000 parts); Pointing device; CD-ROM drive; Internet Explorer 5.5 or later; Microsoft Excel 2000, 2002, or 2003 required for Bills of Material or design tables; a tested OpenGL workstation graphics card and driver combination. - Naslov s škatle CD-ROM-a
  a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) COSMOSXpress e) metoda končnih elementov f) CAD programi g) demo verzija programov

  004.42
  COBISS.SI-ID 26553349

  120.
  SVENK, Goran
          Object-oriented programming : using C++ for engineering and technology / Goran Svenk. - Clifton Park : Delmar Thomson Learning, cop. 2003. - XIII, 506 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Object-oriented programming [Elektronski vir] : using C++ for engineering and technology. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7668-3894-3
  a) Object-oriented programming (Computer science) b) C++ (Computer program language) c) računalništvo d) objektno orientirano programiranje e) programski jeziki f) C++ g) uporaba h) tehnika i) tehnologija j) priročniki

  004.43:62
  COBISS.SI-ID 26510597

  121.
          UNDERSTANDING and troubleshooting your PC / Gary B. Shelly ... [et al.]. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2004. - XVI, 616 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Shelly Cashman series)

  Kazalo
  ISBN 0-619-20223-8
  a) Microcomputers - Maintenance and repair b) računalništvo c) strojna oprema d) programska oprema e) osebni računalniki f) odprava napak g) popravila h) vzdrževanje i) priročniki

  004.3.001.6
  COBISS.SI-ID 26388997

  122.
  WAINWRIGHT, Peter
          Pro apache / Peter Wainwright. - 3rd ed. - Berkeley : Apress, cop. 2004. - XXI, 879 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Books for professionals by professionals)

  Predhodna izd.: Apache professional 2.0. - 2002. - "Comprehensive coverage of Apache 2 and Apache 1.3"--> ovoj. - Kazalo
  ISBN 1-59059-300-6
  a) Apache (Computer file : Apache Group) b) Web servers - Computer programs c) računalništvo d) računalniške mreže e) Web strežniki f) Appache g) konfiguracija strežnika h) namestitev i) lastnosti j) aplikacije k) priročniki

  004.738.52
  COBISS.SI-ID 26385669

  123.
  WATTERS, Paul A.
          Web services in finance / Paul A. Watters. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XIX, 232 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040222 17.html. - Kazalo
  ISBN 1-59059-435-5 (vezano)
  a) Web services b) Finance - Data processing c) računalništvo d) računalniške mreže e) finance f) obdelave podatkov g) predstavitve podatkov h) formati podatkov i) varnost j) priročniki

  004.7:336
  COBISS.SI-ID 26385413

  124.
  WILLIAMS, Mark A.
          Pro .NET Oracle programming / Mark A. Williams. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XXIII, 441 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-425-8
  a) Oracle (Computer file) b) PL/SQL (Computer program language) c) Relational databases d) Microsoft .NET Framework e) računalništvo f) relacijske baze podatkov g) Oracle h) programski jeziki i) PL/SQL j) upravljanje podatkov k) razvoj baz l) arhitektura omrežij m) iskanje podatkov n) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26385925

  125.
  WILLIS, Will, 1971-
          MCSA/MCSE self-paced training kit (exam 70-284) : implementing and managing Microsoft Exchange Server 2003 / Will Willis and Ian McLean. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  Hrbtni nasl.: MCSA MCSE Microsoft implementing and managing Exchange Server 2003. - Na ov.: "Exam 70-284". - Kazalo
  - - MCSA/MCSE self-paced training kit (exam 70-284) [Elektronski vir] : implementing and managing Microsoft Exchange Server 2003. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  - - Exchange Server 2003 [Elektronski vir]. - Enterprise ed. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-1899-2
  a) Microsoft Windows server b) Electronic data processing personnel - Certification c) Microsoft software - Examinations - Study guides d) računalništvo e) računalniške mreže f) izmenjevalni sistemi g) programska oprema h) Exchange Server 2003 i) SMTP protokol j) varnost k) odprava napak l) priočniki

  004.75
  COBISS.SI-ID 26370821


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  126.
          ASTROPHYSICS update / John W. Mason, editor. - Berlin [etc.] : Springer ; Chichester : Praxis, 2004. - XVIII, 314 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer-Praxis books in astrophysics and astronomy)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-40642-5
  a) Astrophysics b) astronomija c) astrofizika d) nastanek zvezd e) nastanek planetov f) kozmične razdalje g) kozmično mikrovalovno ozadje h) astrofizika delcev i) evolucija vesolja j) oddaljene galaksije k) optična spektroskopija l) galaktična jedra m) črne luknje n) gravitacijski valovi o) izbruhi žarkov gama

  524.1/.8
  COBISS.SI-ID 26492677

  127.
  BAILIN, David
          Cosmology in gauge field theory and string theory / David Bailin, Alexander Love. - Bristol ; Philadelphia : Institute of physics publishing, cop. 2004. - XII, 313 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Graduate student series in physics)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0492-8
  a) kozmologija b) standardni model c) teorija polja d) teorija strun e) razvoj vesolja f) fazni prehodi g) topolški defekti h) bariogeneza i) reliktni nevtrini j) supergravitacija k) črne luknje l) superstrune

  524.8:539.12
  COBISS.SI-ID 26133253

  128.
  IRWIN, Patrick, 1966-
          Giant planets of our solar system : atmospheres, composition, and structure / Patrick G. J. Irwin. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer ; Chichester : Praxis, 2003. - XXIV, 361 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer-Praxis books in geophysical sciences)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-00681-8
  a) Planets - Atmospheres b) PLANETS c) PLANETARY ATMOSPHERES d) JUPITER (PLANET) e) NEPTUNE (PLANET) f) Jupiter (Planet) g) Saturn (Planet) h) Uranus (Planet) i) Neptune (Planet) j) astronomija k) sončni sistem l) veliki planeti m) Jupiter n) Saturn o) Uran p) Neptun q) nastanek r) evolucija s) vertikalna struktura t) dinamični procesi u) atmosfere planetov v) opazovanja

  523.45/.481
  COBISS.SI-ID 26492165

  129.
  MEXICAN School on Gravitation and Mathematical Physics (5th ; 2002 ; Playa del Carmen, Mexico)
          The early universe and observational cosmology / N. Bretón, J. L. Cervantes-Cota, M. Salgado (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - XIII, 468 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 646)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-21847-5
  a) Cosmology - Congresses b) Dark energy (Astronomy) - Congresses c) Dark matter (Astronomy) - Congresses d) Mathematical physics - Congresses e) astronomija f) kozmologija g) razvoj vesolja h) teorija i) opazovanja j) temna energija k) temna snov

  524.8
  COBISS.SI-ID 26491909

  130.
  ROY, Archie E., 1924-
          Astronomy : principles and practice / A. E. Roy, D. Clarke. - 4th ed. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, cop. 2003. - XXIII, 475 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 458-459. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0917-2 (broš.)
  a) Astronomy b) astronomija c) astronomska opazovanja d) astronomske meritve e) nebesna mehanika f) koordinatno sistemi g) časovne meritve h) pozicijska opazovanja i) geocentrični planetarni pojavi j) tehnike opazovanja k) teleskopi l) optika m) detektorji n) radioteleskopi o) eksperimenti

  52/521(076.3)
  COBISS.SI-ID 26189061


  53 FIZIKA.


  131.
  BATTESTIN, Jožko
          Preskusi iz optike / [besedilo in slike] Jožko Battestin. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 228 str. : ilustr. ; 24 cm

  600 izv.
  ISBN 961-90096-1-4
  a) Optika - Poskusi b) fizika c) optika d) svetloba e) leče f) napake leč g) optične priprave h) svetloba i) odboj j) lom k) polarizacija l) sipanje m) interferenca n) uklon o) disperzija p) absorbcija q) barvaste površine r) laboratorijski eksperimenti

  535(076.5)
  COBISS.SI-ID 129145344

  132.
  BEDFORD, Anthony
          Engineering mechanics : statics / Anthony Bedford, Wallace Fowler. - 4th ed. = International ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, Pearson Education, cop. 2005. - XV, 624 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-128734-6
  a) fizika - mehanika - statika - učbeniki b) fizika c) mehanika d) statika e) inženirska mehanika f) osnovni koncepti g) sile h) sistemi sil i) momenti j) težišča k) vztrajnostni momenti l) trenje m) virtualno delo n) učbeniki za visoke šole

  531.2(075)
  COBISS.SI-ID 54357249

  133.
  CERCIGNANI, Carlo
          Ludwig Boltzmann : the man who trusted atoms / Carlo Cercignani. - Reprinted. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XVI, 329 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 297-317. - Kazalo
  ISBN 0-19-850154-4 (vezano)
  a) Boltzmann, Ludwig (1844-1906) b) Atomic structure - History c) Physicists - Austria - Biography d) fizika e) zgodovina fizike f) 19. stoletje g) fiziki h) biografije i) Ludwig Boltzmann j) bibliografija

  53(092)
  COBISS.SI-ID 26365701

  134.
  HUNDRED
          100 years Werner Heisenberg : works and impact / edited by D. Papenfuß, D. Lüst, W. P. Schleich. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - IX, 299 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003268 171.html. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-527-40392-2 (vezano)
  a) Heisenberg, Werner (1901-1976) - Congresses b) Physics - History - 20th century - Congresses c) Quantum theory - History - 20th century - Congresses d) zgodovina fizike e) fizika f) fiziki g) 20. stoletje h) biografije i) Werner Heisenberg j) bibliografija

  530(092)
  COBISS.SI-ID 25121029

  135.
  MARN, Jure
          Prenosni pojavi. Del 1, Mehanika tekočin : zbirka rešenih nalog / Jure Marn, Matej Požarnik, Leopold Škerget. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - XXII, 644 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 643-644
  ISBN 86-435-0652-4
  a) mehanika tekočin b) prenosni pojavi c) makroskopske lastnosti d) tekočine e) statika tekočin f) kinematika tekočin g) dinamika tekočin h) dinamika viskozne tekočine i) teorija podobnosti j) dimenzijska analiza k) vodniki l) notranji tokovi m) naloge n) rešitve o) učbeniki za visoke šole

  532(075.8)
  COBISS.SI-ID 53729793

  136.
          MEHANIKA in toplota : zbirka nalog : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Gorazd Planinšič, tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2003 ([Maribor] : Ma-tisk). - 128 str. : ilustr. ; 26 str.

  ISBN 961-6357-85-9
  a) Mehanika - Vaje za srednje šole b) Toplota - Vaje za srednje šole c) fizika d) mehanika e) toplota f) naloge g) rešitve

  [531+536](075.3)(076.1)
  536(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 122392064

  137.
  MELISSINOS, Adrian Constantin, 1929-
          Experiments in modern physics / Adrian C. Melissinos, Jim Napolitano. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2003. - XVIII, 527 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-489851-3 (vezano)
  a) Physics - Experiments b) fizika c) eksperimenti d) trdne snovi e) polprevodniki f) superprevodniki g) vodikov spekter h) elektronske naprave i) laserji j) optični eksperimenti k) visokoločljivostni razpad l) sipanje

  53.001.53
  COBISS.SI-ID 25171717

  138.
  MÖSER, Michael, 1948-
          Engineering acoustics : an introduction to noise control / Michael Möser ; translated by S. Zimmermann. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XI, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Technische Akustik. - Bibliografija: str. 281-282
  ISBN 3-540-20236-6
  a) Acoustical engineering b) Noise control c) fizika d) tehnična akustika e) zvok f) širjenje valovanja g) sevanje zvoka h) absorberji zvoka i) akustika prostora j) prenos zvoka k) sipanje l) odboj m) pregledno delo

  534.1/.8
  COBISS.SI-ID 26202117

  139.
          QUANTUM state estimation / Matteo Paris, Jaroslav Řeháček (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - XIII, 519 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 649)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-22329-0
  a) Quantum theory b) Estimation theory c) fizika d) kvantna teorija e) teorija verjetnosti f) tomografske metode g) kvantna stanja

  530.145
  COBISS.SI-ID 26491397

  140.
  STROPNIK, Jože, 1947-
          Statika / Jože Stropnik, Peter Šterk, Karli Juhart ; [ilustracije Jože Stropnik]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 181. - Kazalo
  ISBN 86-365-0396-5
  a) fizika b) statika masne točke c) statika togega telesa d) središče vzporednih sil e) statične veličine ploskev f) statična stabilnost teles g) nosilni sistemi h) sile v podporah i) računanje reakcij j) notranje sile k) momenti nosilnih elementov l) trenje m) naloge n) rešitve o) učbeniki

  531.2(075.3)
  COBISS.SI-ID 128849664

  141.
  VERSTEEG, Henk Kaarle
          An introduction to computational fluid dynamics : the finite volume method / H. K. Versteeg and W. Malalasekera. - Harlow [etc.] : Pearson Prentice Hall, 1995. - X, 257 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 247-254. - Kazalo
  ISBN 0-582-21884-5 (broš.)
  a) Finite volume method b) Fluid dynamics - Data processing c) fizika d) dinamika fluidov e) turbulenca f) modeliranje g) difuzija h) računalniški algoritmi i) metode končnih volumnov j) aplikacije k) robni pogoji l) učbeniki za visoke šole

  532.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 279547


  539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI.


  142.
  GERE, James M., 1925-
          Mechanics of materials / James M. Gere. - 6th ed. - Belmont [etc.] : Brooks/Cole, cop. 2004. - XX, 940 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazali
  ISBN 0-534-41793-0
  a) fizika b) mehanika c) inženirstvo d) materiali e) elastičnost f) plastičnost g) utrujenost materialov h) strižne obremenitve i) tlak j) pritisk k) matematični izračuni l) naloge in vprašanja m) rešitve nalog n) učbeniki za visoke šole

  539.4(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 25712133

  143.
  PATNAIK, Surya N.
          Strength of materials : a unified theory / Surya N. Patnaik, Dale A. Hopkins. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXI, 750 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-7402-4
  a) fizika - trdnost - učbeniki za visoke šole b) Strength of materials c) materiali d) trdnost materialov e) teorija rrdnosti f) inženirska mehanika g) primeri h) enačbe i) Hookeov zakon j) metoda integriranih sil k) rešitve problemov l) učbeniki za visoke šole

  539.4(075.8)
  COBISS.SI-ID 52353025


  54 KEMIJA.


  144.
  ANDERLUH, Marko
          Načrtovanje in sinteza modulatorjev integrinskih receptorjev = Design and synthesis of integrin receptor modulators : doktorska disertacija / Marko Anderluh. - Ljubljana : [M. Anderluh], 2004. - 184 str., [61] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Besedilo disert v slov., priloge v angl. - Bibliografija: str. 168-179. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacevtska kemija b) biokemija c) terapevtske tarče d) integrini e) integrinski receptorji f) modulatorji g) načrtovanje učinkovin h) sinteze i) doktorska disertacija

  615.2:54.057(043.3)
  COBISS.SI-ID 216538880

  145.
  ATKINS, Peter William, 1940-
          Atkins' molecules / Peter Atkins. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - VIII, 235 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-82397-8 (vezano) ISBN 0-521-53536-0 (broš.)
  a) Molecular structure b) Molecules c) biokemija d) strukturna kemija e) molekule f) kemijske vezi g) atomi h) snovi v naravi i) kemijski proizvodi j) polimeri k) okus l) vonj m) sladkost n) grenkost o) barve p) DNA q) učbeniki

  544.02:577.1(035)
  COBISS.SI-ID 2836856

  146.
  BRAUN, Dietrich, 1930-
          Simple methods for identification of plastics / Dietrich Braun ; with the Plastics identification table by Hansjürgen Saechtling. - 4th ed. - Munich : Hanser ; Cincinnati : Hanser Gardner Publications, cop. 1999. - 137 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Erkennen von Kunststoffen. - Hrbtni nasl.: Identification of plastics. - Bibliografija: str. 126-127. - Kazalo
  ISBN 3-446-21113-6 (C. Hanser Verlag) ISBN 1-56990-280-1 (Hanser/Gardner)
  a) Plastics - Analysis b) analizna kemija c) kemijska analiza d) plastika e) analizne metode f) identifikacijski testi g) spektroskopske metode

  678:543
  COBISS.SI-ID 25457669

  147.
  BRUNO, Thomas J.
          Handbook of basic tables for chemical analysis / Thomas J. Bruno, Paris D. N. Svoronos. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2003. - 672 str. : ilustr. ; 26 cm

  Ov. nasl.: CRC handbook of basic tables for chemical analysis. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8493-1573-5 (vezano)
  a) Chemistry, Analytic - Tables b) analizna kemija c) kemijska analiza d) kromatografija e) spektroskopija f) kemijske metode g) varstvo pri delu h) tabele i) reference

  543(083.53)
  COBISS.SI-ID 26493957

  148.
  CARROLL, Felix A.
          Perspectives on structure and mechanism in organic chemistry / Felix A. Carroll. - Pacific Grove [etc.] : Brooks/Cole, 1998. - XXIV, 919 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazali
  ISBN 0-534-24948-5
  a) organska kemija b) organska fizikalna kemija c) kemijska struktura d) struktura molekul e) atomi f) molekule g) stereokemija h) konformacisjka analiza i) teorija molekularnih orbital j) organske reakcije k) intermediati l) kisline m) baze n) substitucije o) adicije p) eleminacije q) fotokemija r) organske spojine

  547:54.022:544
  COBISS.SI-ID 19288837

  149.
  COX, P. A.
          Inorganic chemistry / P. A. Cox. - 2nd ed. - London ; New York : BIOS scientific publishers, 2004. - VI, 282 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The instant notes series)

  Kazalo
  ISBN 1-85996-289-0
  a) anorganska kemija b) splošna kemija c) struktura atoma d) anorganske spojine e) struktura f) raztopine g) trdne snovi h) kovine i) nekovine j) kovine prehoda k) lantanidi l) geokemija m) bioanorganska kemija n) industrijska kemija o) onesnaževanje oklja p) učbeniki

  546(075.8)
  COBISS.SI-ID 25928965

  150.
  DOWNARD, K.
          Mass spectrometry : a foundation course / K. Downard. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - XVI, 210 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85404-609-7
  a) organska kemija b) masna spektrometrija c) masni spektrometer d) masni spekter e) aplikacije f) organska analiza g) kemija ionov h) biološki vzorci i) medicina j) ekologija k) materiali

  543.51(075.8):547
  COBISS.SI-ID 25819141

  151.
  DRUŽINA, Branko
          Nevarne snovi : [učbenik za študente sanitarnega inženirstva] / Branko Družina ; [risbe Maja Harej]. - Ljubljana : Visoka šola za zdravstvo, 2004-. - Zv. <1-> : ilustr., tabele ; 30 cm

  Podnasl. naveden v kolofonu
  Dosedanja vsebina:
  Zv. 1. - 2004 (Litija : Berčon). - 195 str. - 450 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
  ISBN 961-6063-58-8 (zv. 1)
  a) Nevarne snovi - Učbeniki za visoke šole b) Eksplozivne snovi - Učbeniki za visoke šole c) kemija d) nevarne snovi e) eksplozivi f) vnetljive snovi g) strupene snovi h) kemijska sestava i) delovanje

  620.26:54(075.8)
  662.1/.4(075.8)
  COBISS.SI-ID 129293312

  152.
          ENCYCLOPEDIA of analytical science / editors Paul Worsfold, Alan Townshend, Colin F. Poole. - 2nd ed. - Oxford : Academic Press, cop. 2005. - 10 zv. : ilustr. ; 28 cm

  Prejšnja izdaja l. 1995. - Bibliografija na koncu gesel. - Kazalo. - Vsebina: Vol. 1: A-Che. - XXXVIII, 534 str. ; Vol. 2: Chem-E. - XXXVIII, 616 str. ; Vol. 3: F. - XXXVIII, 530 str. ; Vol. 4: G-I. - XXXVIII, 560 str. ; Vol. 5: K-Mer. - XXXVIII, 557 str. ; Vol. 6: Mic-O. - XXXVIII, 471 str. ; Vol. 7: P-Q. - XXXVIII, 531 str. ; Vol. 8: R-S. - XXXVIII, 572 str. ; Vol. 9: T-Z. - XXXVIII, 468 str. ; Vol. 10: Index. - XXXVIII, 337 str.
  ISBN 0-127-64100-9 (komplet)
  a) Chemistry, Analytical - Encyclopedias b) analizna kemija c) enciklopedije

  543(031)
  COBISS.SI-ID 3180570

  153.
  FELLENBERG, Günter
          The chemistry of pollution / Günter Fellenberg ; translated by Allan Wier. - 3rd ed., rev. and expanded, reprinted. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, 2000. - X, 192 str. : ilustr. ; 23 cm

  Prevod dela: Chemie der Umweltbelastung. - Kazalo
  ISBN 0-471-61391-6 (vezano) ISBN 0-471-98088-9 (broš.)
  a) Environmental chemistry b) Pollution - Environmental aspects c) Pollutants - Environmental aspects d) Environmental chemistry e) Pollution - Environmental aspects f) Pollutants - Environmental aspects g) ekologija h) ekološka kemija i) onesnaževanje okolja j) vplivi na okolje k) atmosfera l) podtalnica m) površinske vode n) oceani o) zemljine p) kontaminacija zemlje q) onesnaženost hrane r) onesnaževalci s) pesticidi t) čistila u) kozmetika v) radioaktivnost w) ekološki učinki onesnaževanja

  504.05/.06:54
  COBISS.SI-ID 23441157

  154.
  FIELD, L. D.
          Organic structures from spectra / L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman. - 3rd ed. - Chichester : Wiley, cop. 2002. - XIII, 369 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-84361-6 (vezano) ISBN 0-470-84362-4 (broš.)
  a) Spectrum analysis - Problems, exercises, etc b) Organic compounds - Structure - Problems, exercises, etc c) organska kemija d) struktura spojin e) spektralna analiza f) UV spektroskopija g) IR spektroskopija h) NMR spektroskopija i) masna spektrometrija j) spektri k) naloge l) rešitve m) učbeniki

  547'0:543.42
  COBISS.SI-ID 16718119

  155.
  GROŠELJ, Uroš
          Stereoselektivne sinteze in pretvorbe v vrsti spirohidrantoinov in terpenskih enaminonov : doktorska disertacija / Uroš Grošelj. - Ljubljana : [U. Grošelj], 2004. - III, 345 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 325-345. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) stereoselektivne sinteze d) pretvorbe e) spirohidantoini f) terpenski enaminoni g) doktorske disertacije

  547.599.6:547.77.057(043.3)
  COBISS.SI-ID 26322181

  156.
  GUIOCHON, Georges, 1931-
          Modeling for preparative chromatography / Georges Guiochon, Bingchang Lin. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2003. - X, 342 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-044983-8
  a) Chromatographic analysis - Mathematical models b) Separation (Technology) c) analizna kemija d) nelinearna kromatografija e) linearna kromatografija f) preparativna kromatografija g) modeliranje h) matematični modeli

  543.544(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 25569285

  157.
          HANDBOOK of elemental speciation : techniques and methodology / editor-in-chief, Rita Cornelis ; associate editors, Joe Caruso, Helen Crews, Klaus Heumann. - Chichester : Wiley, cop. 2003. - XII, 657 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-471-49214-0 (vezano)
  a) Speciation (Chemistry) - Technique b) Speciation (Chemistry) - Methodology c) Environmental chemistry - Technique d) Environmental chemistry - Methodology e) analitska kemija f) analizna kemija g) analizne metode h) kemija okolja i) speciacija j) vzorčenje k) separacijske tehnike l) priprava vzorca m) analizne metode n) elektrokemijske metode o) detekcija p) trdne snovi q) direktna speciacija r) kalibracija s) biosenzorji t) radioizotopične tehnike

  543.2
  54:504
  COBISS.SI-ID 17607975

  158.
  HILL, Anthony F.
          Organotransition metal chemistry / Anthony F. Hill. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2002. - VI, 185 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; 7)

  Kazalo
  ISBN 0-85404-622-4 (broš.)
  a) Organotransition metal compounds b) organska kemija c) organske spojine d) ligandi e) kompleksi f) kemijske vezi g) ogljikov monoksid h) kovina - ogljik i) $\sigma$ vezi j) multiple vezi k) $\pi$ koordinacijske vezi l) karbociklični polienski ligandi

  547.732+661.783/.789
  COBISS.SI-ID 26187781

  159.
  HINCHLIFFE, Alan
          Molecular modelling for beginners / Alan Hinchliffe. - Chichester : Wiley, 2003. - XVIII, 410 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 403-406. - Kazalo
  ISBN 0-470-84310-1 (broš.) ISBN 0-470-84309-8 (vezano)
  a) Molecular structure - Mathematical models b) Molecular structure - Computer simulation c) fizikalna kemija d) molekularna kemija e) kvantna kemija f) molekule g) struktura molekul h) modeliranje i) matematični modeli j) računalniške simulacije k) QSAR l) metoda Monte Carlo m) empirični modeli n) semiimperični modeli o) elektronske korelacije p) HF-LCAO model q) učbeniki

  544.022:544.18(035)
  COBISS.SI-ID 1415025

  160.
  HOLLAS, John Michael
          Modern spectroscopy / J. Michael Hollas. - 4th ed. - Chichester : Joh Wiley & Sons, cop. 2004. - XXVII, 452 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84416-7 (broš.) ISBN 0-470-84415-9 (vezano)
  a) Spectrum analysis b) analizna kemija c) analitska kemija d) struktura e) določitev strukture spojin f) molekularna simetrija g) spektralna analiza h) spektroskopske metode i) spektroskopija j) rotacijska spektroskopija k) vibracijska spektroskopija l) elektronska spektroskopija m) fotoelektronska spektroskopija n) laserska spektroskopija o) laserji p) naloge in vprašanja q) učbeniki za visoke šole

  543.42(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 25876485

  161.
  HUNT, James Andrew, 1942-
          Schaum's A-Z chemistry / Andrew Hunt. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - VI, 367 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schaum's A-Z series)

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh031/20 03046468.html
  ISBN 0-07-141935-7
  a) Chemistry - Handbooks, manuals, etc b) Chemistry - Examinations - Study guides c) kemija d) osnove kemije e) študijsko gradivo f) izpitni primeri g) učbeniki za visoke šole h) enciklopedični slovar

  54(031.021.4)
  COBISS.SI-ID 25813253

  162.
  JAG Mohan
          Organic spectroscopy : principles and applications / Jag Mohan. - 2nd ed. - Harrow : Alpha Science International, cop. 2004. - XIII, 548 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84265-192-7 (vezano)
  a) Spectrum analysis b) Chemistry, Organic c) Spectroscopie d) Chimie organique e) organska kemija f) analizna kemija g) analitska kemija h) spektralna analiza i) spektroskopija j) molekularna spektroskopija k) imfrardeča spektroskopija l) IR spektri m) ultravijolična sprktroskopija n) UV spektri o) NMR spektroskopija p) masna spektrometrija q) optična rotacijska disperzija r) cilkularni dihroizem s) organske spojine t) naloge in vprašanja u) učbeniki za visoke šole

  547.1:543.42(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 26513413

  163.
  JUO, Pei-Show
          Concise dictionary of biomedicine and molecular biology / Pei-Show Juo. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2002. - 1154 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 0-8493-0940-9 (vezano)
  a) biomedicina - biologija - slovarji b) medicina - slovarji c) biokemija d) organska kemija e) molekularna biologija f) biomedicina g) slovar

  577:547(038)
  57/59(03)
  COBISS.SI-ID 48830465

  164.
  KALOUSTIAN, Moses, K., 1944-
          Concepts and terminology in organic stereochemistry / by M. Kaloustian. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - 3 zv. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija na koncu vsakega zv. - Kazala
  Vsebina:
  Vol. 1: The classification of morphic relationships, morphizations, topic relationships, and topizations. - XIV, 170 str.
  Vol. 2: Selectivity in junctive/disjunctive and ligogenic/ligolytic processes. - XIV, 229 str.
  Vol. 3: The stereochemical classification of organic reactions. - XIV, 179 str.
  ISBN 0-08-044509-8 (komplet) ISBN 0-08-044522-5 (zv. 1) ISBN 0-08-044523-3 (zv. 2) ISBN 0-08-044524-1 (zv. 3)
  a) Stereochemistry b) Chemistry, Organic c) organska kemija d) organska stereokemija e) terminologija f) metrične relacije g) klasifikacija HEDAN h) sistematična klasifikacija i) geotopičnost j) korelacije k) geometrična segmentacija l) atomi m) asociativni procesi n) disociativni procesi o) tvorba kompleksov p) transformacije q) situselektivnost r) facioselektivnost s) vectoselektivnost t) anguloselektivnost u) stereogeničnost v) kirotopičnost w) konfiguracijske spremembe x) organske reakcije y) stereokemična klasifikacija

  544.12:547
  COBISS.SI-ID 26192133

  165.
  KOKLIČ, Brigita
          Optimizacija vzorčenja in spektroskopske analize zlitine baker-titan-cink : doktorska disertacija / Brigita Koklič. - Ljubljana : [B. Koklič], 2004. - 112, [33] f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 111-112. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijska tehnologija b) analizna kemija c) proizvodnja titancinkove pločevine d) Cinkarna Celje e) odvzem vzorcev f) priprava vzorcev g) spektroskopska analiza h) optična emisijska spektroskopija i) doktorske disertacije

  543.05:543.423:546.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 26322693

  166.
  MAZEJ, Darja
          Opredeljevanje selenovih spojin v bioloških vzorcih : doktorska disertacija / Darja Mazej. - Ljubljana : [D. Mazej], 2004. - 114 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 105-114. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analizna kemija b) elementi v sledovih c) biološki vzorci d) selenove spojine e) rastline f) analizne metode g) separacijske tehnike h) HPLC i) doktorska disertacija j) plants k) Se compounds l) HPLC-UV-HG-AFS

  543.42:543.544:546.23:273.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 26323461

  167.
  MCMONAGLE, Derek, kemik
          Chemistry / Derek McMonagle. - London : J. Murray, 2002. - V, 202 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Advanced level study aids)

  Kazalo
  ISBN 0-7195-7631-8
  a) Chemistry - Examinations - Study guides b) A-level examinations - Study guides c) kemija d) struktura atoma e) kemijske vezi f) periodični sistem g) organska kemija h) struktura spojin i) kemija elementov j) kemijska kinetika k) instrumentalne metode analize l) fizikalna kemija m) kvalitativna analiza n) izpitna vprašanja o) rešitve

  54(075.3)=111
  COBISS.SI-ID 1040258

  168.
          MODERN practice of gas chromatography / edited by Robert L. Grob, Eugene F. Barry. - 4th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2004. - XI, 1045 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-22983-0
  a) analizna kemija b) analitska kemija c) kromatografske metode d) plinska kromatografija e) GC f) kolone g) optimizacija separacije h) instrumentacija i) detektorji j) analizne tehnike k) kvalitativna analiza l) kvantitativna analiza m) analiza sledov n) aplikacija o) priprava vzorcev p) fizikalno kemijske meritve q) QA/QC validacija r) petrokemijska analiza s) analiza nafte t) analiza polimerov u) analiza zdravil v) farmakološke analize w) medicina x) klinične aplikacije y) forenzične znanosti z) ekologija

  543.544.3
  COBISS.SI-ID 26255365

  169.
  NEWMAN, William Royall
          Alchemy tried in the fire : Starkey, Boyle, and the fate of Helmontian chymistry / William R. Newman and Lawrence M. Principe. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2002. - XIV, 344 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy034/2002012922 .html. - Bibliografija: str. 321-335. - Kazalo
  ISBN 0-226-57711-2 (vezano)
  a) Boyle, Robert (1627-1691) b) Starkey, George (1627-1665) c) Boyle, Robert (1627-1691) d) Starkey, George (1627-1665) e) Chemistry - England - History - 17th century. f) Alchemy - History g) Chemistry - history - England h) Alchemy - England i) History of Medicine, 17th Cent - England j) kemija k) zgodovina kemije l) Anglija m) 17. stol. n) Robert Boyle o) George Starkey p) alkimija q) Lawrence Principle

  54(091)
  COBISS.SI-ID 26131973

  170.
  NEWMAN, William Royall
          Gehennical fire : the lives of George Starkey, an American alchemist in the scientific revolution / William R. Newman ; with a new foreword [by the author]. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2003. - XXIV, 348 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 256-274. - Kazalo
  ISBN 0-226-57714-7 (broš.)
  a) Starkey, George (1627-1665) b) Alchemists - England - Biography c) Alchemy - History d) Science - England - History - 17th century. e) kemija f) zgodovina kemije g) alkimija h) Anglija i) 17. stol. j) George Starkey

  54(091)
  COBISS.SI-ID 26131717

  171.
  PIRC, Samo
          Stereoselektivne in regioselektivne sinteze in pretvorbe nekaterih [gama]-laktamov in [gama]-laktonov : doktorska disertacija / Samo Pirc. - Ljubljana : [S. Pirc], 2004. - 192 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 181-192. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske reakcije c) stereoselektivne sinteze d) regioselektivne sinteze e) 1,3-dipolarne cikloadicije f) enaminoni g) tetramske kisline h) kiralni amini i) amino alkoholi j) doktorske disertacije k) enaminones l) 1,3-dipolyr cycloadditions m) tetramic acids n) chiral amines and amino alchohols

  547.466.1:547.77.057(043.3)
  COBISS.SI-ID 26323973

  172.
  ROBARDS, Kevin
          Principles and practice of modern chromatographic methods / K. Robards, P. R. Haddad, P. E. Jackson. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2002. - X, 495 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-589570-4
  a) janalizna kemija b) kromatografske metode analize c) plinska kromatografija d) planarna kromatografija e) tekočinska kromatografija f) instrumentacija g) priprava vzorca h) kvalitivna analiza i) kvantitativna analiza

  543
  COBISS.SI-ID 26259973

  173.
  SCUDDER, Paul H.
          Electron flow in organic chemistry / Paul H. Scudder. - New York : J. Wiley & Sons, 1992. - X, 374 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 256-257. - Kazalo
  ISBN 0-471-57366-3 ISBN 0-471-61381-9 (broš.)
  a) organska kemija b) kemijska vez c) intermediati d) reaktivnost intermediatov e) elektronski tok f) interakcija elektronov

  547:541.57
  541.124:547
  COBISS.SI-ID 164911

  174.
          SOLUTIONS manual to accompany the systematic identification of organic compounds / Ralph L. Shriner ... [et al.] ; prepared by Christine K. F. Hermann. - 8th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - VI, 403 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-471-46690-5
  a) Chemistry, Organic - Laboratory manuals b) Organska kemija - Priročniki c) organska kemija d) sistematična identifikacija e) laboratorijske tehnike f) spektroskopske metode

  547(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 26336005

  175.
  TODESCHINI, Roberto
          Handbook of molecular descriptors / Roberto Todeschini and Vivianna Consonni. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2000. - XXI, 667 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Methods and principles in medicinal chemistry ; vol. 11)

  Bibliografija: str. 524-667
  ISBN 3-527-29913-0 ISBN 3-52-29913-0 !
  a) Drug Design - Handbooks b) Models, Molecular - Handbooks c) Molecular Conformation - Handbooks d) Pharmacology, Clinical - Handbooks e) kemijska informatika f) kemometrija g) medicina h) farmacija i) klinična farmakologija j) zdravila k) načrtovanje zdravil l) modeliranje m) stereokemija n) molekule o) modeli molekul p) molekularni deskriptorji q) molekulska konformacija r) deskriptorji s) QSAR t) priročniki

  544.022:615.2(035)
  COBISS.SI-ID 25498117

  176.
  TUŠAR, Marjan
          Izboljšave pri modeliranjih kemijskih problemov z nevronskimi mrežami : doktorska disertacija / Marjan Tušar. - Ljubljana : [M. Tušar], 2004. - 143 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 132-140. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemija b) kemometrija c) kemijski procesi d) modeliranje e) načrtovanje poskusov f) recepturni kemijski problemi g) umetne nevronske mreže h) genetski algoritem i) HPLC j) premazi k) asfaltne zmesi l) lastnosti bitumna m) mletje pigmenta n) doktorske disertacije

  54:[004.8+007.5](043.3)
  COBISS.SI-ID 26318853

  177.
          VAJE iz anorganske kemije. Zbirka nalog / N. Bukovec ... [et al.]. - 5. dopolnjena izd. - Ljubljana : Katedra za anorgansko kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003 (V Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 193 str. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 193
  ISBN 961-6286-52-8
  a) Anorganska kemija - Vaje za visoke šole b) anorganska kemija c) stehometrija d) naloge e) rešitve

  546(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 125480192

  178.
  VINCENT, Alan, 1938-
          Molecular symmetry and group theory : a programmed introduction to chemical applications / Alan Vincent. - 2nd ed. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - X, 191 str. : ilustr. ; 22 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley034 /00043363.html. - Bibliografija: str. [173]. - Kazalo
  ISBN 0-471-48938-7 (vezano) ISBN 0-471-48939-5 (broš.)
  a) Molecular theory - Programmed instruction b) Symmetry (Physics) - Programmed instruction c) Group theory - Programmed instruction d) Théorie moléculaire - Enseignement programmé e) Symétrie (Physique) - Enseignement programmé f) Groupes, Théorie des - Enseignement programmé g) fizikalna kemija h) računalniška kemija i) teoretična kemija j) molekule k) molekularna teorija l) molekulsko modeliranje m) simetrija n) teorija skupin o) računalniški programi p) naloge in vprašanja q) rešitve nalog in odgovori r) učbeniki za visoke šole

  544.11:004.4(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 26359301

  179.
  VRBANIĆ, Daniel
          Sinteza, karakterizacija in raziskave lastnosti nizkodimenzionalnih materialovna osnovi halkogenidov prehodnih kovin in ogljika : doktorska disertacija / Daniel Vrbanić. - Ljubljana : [D. Vrbanić], 2004. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 105-111. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) anorganska tehnologija b) nizkodimenzionalni materiali c) kovine prehoda d) halkogenidi e) nanomateriali f) ogljikove nanocevke g) sinteza h) karakterizacija i) doktorska disertacija

  546.776.022.057:620.1/.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 26324229

  180.
  WEEKS, Daniel P.
          Pushing electrons : a guide for students of organic chemistry / Daniel P. Weeks. - 3rd ed. - Fort Worth [etc.] : Harcourt College Publishers, cop. 1998. - XVIII, 205 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-03-020693-6 (broš.)
  a) Chemistry, Physical organic b) organska kemija c) organske spojine d) organske reakcije e) struktura f) Lewis-ove strukture g) mehanizmi reakcij h) reševanje mehanizmov reakcij i) stereokemija j) biokemijske reakcije k) encimi l) koencimi m) naloge n) rešitve o) učbeniki za študente

  547.1.022.057(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 25567237

  181.
  WRIGHT, Margaret Robson
          An introduction to chemical kinetics / Margaret Robson Wright. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2004. - XIX, 441 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-09059-6 (broš.) ISBN 0-470-09058-8 (vezano)
  a) Chemical kinetics b) fizikalna kemija c) kemijska kinetika d) kinetična analiza eksperimentalnih podatkov e) kemijske reakcije f) hitrosti reakcij g) eksperimentalni podatki h) kinetična analiza i) teorije kemijskih reakcij j) energija k) reakcije v plinski fazi l) reakcije v raztopini m) potencialne energije površin n) kompleksne reakcije o) plinska faza p) raztopine q) naloge in vprašanja r) učbeniki za visoke šole

  544.4(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 26005509

  182.
  ZMAZEK, Boris
          Vpliv seizmične aktivnosti na vsebnost radona v termalnih vodah in talnem zraku na izbranih lokacijah v Sloveniji : doktorska disertacija / Boris Zmazek ; mentor Ivan Kobal ; somentor Stanislav Škrabl. - Maribor : [B. Zmazek], 2004. - XIX, 190 f. : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 177-186. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
  a) anorganska kemija b) geofizika c) potresi d) napoved potresov e) radon f) meritve g) emanacija h) transport i) termalne vode

  546.79:550.34
  COBISS.SI-ID 18216743


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  183.
  GAMS, Ivan, 1923-
          Kras v Sloveniji v prostoru in času / Ivan Gams ; [kartografija Iztok Sajko ; fotografije Ivan Gams ... et al.]. - 2. pregledana izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 515 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 465-486. - Summary. - Kazali
  ISBN 961-6500-46-5
  a) Kras (geologija) - Slovenija b) geologija c) Slovenija d) kras e) krasoslovje f) kraški procesi g) kraški pojavi h) kraške jame i) hidrografija j) geomorfologija k) fizična geografija l) relief

  551.44(497.4)
  911.2:551.44(497.4)
  COBISS.SI-ID 214527488

  184.
          PODTALNICA Ljubljanskega polja / Mišo Andjelov ... [et al.] ; [Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar in Drago Kladnik (ur.) ; kartografi Jerneja Fridl ... [et al.] ; fotografi Blaž Barborič ... [et al.] ; prevajalec Wayne J. D. Tuttle]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2005. - 251 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 24 cm. - (Geografija Slovenije ; 10)

  O avtorjih na prednjem spojnem listu. - Terminološki slovarček: str. 223-229. - Bibliografija: str. 237-244. - Izvleček ; Abstract ; Summary
  ISBN 961-6500-68-6
  a) Podtalnica - Ljubljansko polje - Zborniki b) Onesnaževanje okolja - Ljubljansko polje c) Vodni viri - Ljubljansko polje d) ekologija e) podzemne vode f) onesnaževanje voda g) podtalnica h) pitna voda i) vodna oskrba j) kvaliteta vode k) človekov vpliv l) vodovarstvena območja m) Ljubljansko polje n) Ljubljana o) Slovenija p) ecology q) underground waters r) water pollution s) drinking water t) water supply u) water protection areas v) Ljubljana w) Slovenia

  556.32(497.4 Ljubljana)(082)
  COBISS.SI-ID 216482560

  185.
  SELLEY, Richard C., 1939-
          Encyclopedia of geology / edited by Richard C. Selley, L. Robin M. Cocks, Ian R. Plimer. - 1st ed. - Amsterdam ... [etc.] : Elsevier Academic, 2005. - 5 zv. : ilustr., zvd. ; 28 cm

  Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Vol. 1: A-En. - 2005. - XXXVII, 594 str. ; Vol. 2: En-F. - 2005. - XXXVII, 545 str. ; Vol. 3: G-M. - 2005. - XXXVII, 659 str. ; Vol. 4: N-Se. - 2005. - XXXVII, 692 str. ; Vol. 5: Se-Z, Index. - 2005. - XXXVII, 807 str.
  ISBN 0-12-636380-3 (komplet) ISBN 0-12-636381-1 (vol. 1) ISBN 0-12-636382-X (vol. 2) ISBN 0-12-636383-8 (vol. 3) ISBN 0-12-636834-6 (vol. 4) ISBN 0-12-636835-4 (vol. 5)
  a) Geology - Encyclopedias b) geologija c) enciklopedija

  551(035)
  COBISS.SI-ID 26512645

  186.
  ŠROT, Vesna
          Dvojčki in polimorfne fazne transformacije v sfaleritu : doktorska disertacija / Vesna Šrot. - Ljubljana : [V. Šrot], okt. 2004. - VI, 109 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 105-109. - Povzetek, Abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) mineralogija c) sfalerit d) dvojčki v mineralih e) polimorfizem f) doktorska disertacija

  548/549(043.3)
  COBISS.SI-ID 474462

  187.
          TOOLS in fluvial geomorphology / editors, G. Mathias Kondolf and Hérve Piégay. - Chichester : Wiley, cop. 2003. - VIII, 688 str. : ilustr. ; 25 cm

  Posameznim prispevkom sledi bibliografija. - Kazalo
  ISBN 0-471-49142-X (alk. paper)
  a) Watersheds - Research b) Geomorphology - Technique c) geologija d) geomorfologija e) geomorfološki procesi f) porečja g) rečni sedimemti h) datiranje i) meritve j) modeliranje

  551.4:556.52
  COBISS.SI-ID 1973089


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  188.
          CHEMICAL genomics / edited by Ferenc Darvas, András Guttman, György Dormán. - New York : Marcel Dekker, cop. 2004. - IX, 357 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5490-5 (vezano)
  a) Genomics b) Proteomics c) Pharmacogenetics d) Biochemical genetics e) DNA microarrays f) Combinatorial chemistry g) Genomics h) Molecular Biology i) Pharmacogenetics j) biokemija k) genomika l) biokemijska genetika m) farmakogenetika n) genska ekspresija o) kombinatorična kemija p) molekularna biologija q) računalniško modeliranje

  575:54:004.9
  COBISS.SI-ID 26459909

  189.
  KUHELJ, Robert
          Biokemija v praksi : načela in tehnike / Robert Kuhelj, s prilogo Navodila za eksperimentalno delo pri laboratorijskih vajah iz biokemije / Metka Renko ... [et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003 (Ljubljana : Tiskarna Univerze, S. Kubelj). - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

  500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-6286-57-9
  a) Biokemija - Vaje za visoke šole b) biokemija c) eksperimentalno delo d) homogenizacija e) centrifugiranje f) obarjanje g) kromatografija h) spektroskopske metode i) elektroforeza j) genetsko inženirstvo k) proteini l) nukleinske kisline m) laboratorijske vaje

  577.1(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 126673920

  190.
  NILL, Kimball
          Glossary of biotechnology terms / Kimball Nill. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - 296 str. ; 26 cm

  ISBN 1-58716-122-2
  a) biotehnologija b) enciklopedični slovar c) biokemija

  577(038)=111
  COBISS.SI-ID 2691704

  191.
  NOVINEC, Marko
          Kloniranje in izražanje SMOC-1 in njegovih tiroglobulinskih domen : Delo je pripravljeno po razpisu odbora za Prešernove nagrade za leto 2004, pod mentorstvom prof. dr. Brigite Lenarčič : diplomsko delo / Marko Novinec ; mentor Brigita Lenarčič. - Ljubljana : [M. Novinec], 2004. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, program biokemija. - Bibliografija: f. 56-60. - Povzetek ; Abstract
  a) biokemija b) molekularna biologija c) cistenske proteaze d) tiropini e) katepsini f) ektracelularni matriks g) tiroglobulinske domene tipa 1 h) SMOC-1 i) molekulsko kloniranje j) diplomska dela k) SMOC-1 l) thyroglobulin type-1 domains m) chatepsins n) thyropins o) extracellular matrix

  577.112:577.21(043.1)
  COBISS.SI-ID 25973253

  192.
  OBLAK, Marko, 1976-
          Strukturno podprto načrtovanje novih inhibitorjev DNA giraz z delovanjem na ATP-vezavnem mestu = Structure based drug design of novel ATPase inhibitors of the DNA gyrase : doktorska disertacija / Marko Oblak. - Ljubljana : [M. Oblak], 2004. - 119 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 104-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacija b) bakterije c) antibiotiki d) inhibitorji DNA giraz e) strukturno podprto načrtovanje učinkovin f) molekularno modeliranje g) doktorska disertacija

  577.152.5:615.2(043.3)
  577.152.5.042.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 216967936


  58 BOTANIKA.


  193.
  CLARKE, Graham
          Water gardening : [ponds, plants and how to look after them] / Graham Clarke. - London : Collins, 2004. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Collins practical gardener)

  Kazalo
  ISBN 0-00-716405-X (broš.)
  a) Water gardens b) Aquatic plants c) botanika d) vodne rastline e) obvodne rastlne f) vrtnarstvo g) urejanje vrtov h) vodni vrtovi i) vodne površine

  635.926:582
  COBISS.SI-ID 26532357

  194.
  QUATTROCCHI, Umberto
          CRC world dictionary of plant names : common names, scientific names, eponyms, synonyms, and etymology / Umberto Quattrocchi. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2000. - 4 zv. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu vsakega zv. - Vsebina: Vol. 1: A-C ; Vol. 2: D-L ; Vol. 3: M-Q ; Vol. 4: R-Z
  ISBN 0-8493-2673-7 (komplet) ISBN 0-8493-2675-3 (zv. 1) ISBN 0-8493-2676-1 (zv. 2) ISBN 0-8493-2677-X (zv. 3) ISBN 0-8493-2678-8 (zv. 4)
  a) Plant names, Popular - Dictionaries b) Plants - Nomenclature c) botanika d) nomenklatura e) imena rastlin f) latinska imena g) epinomi h) sinonimi i) etimologija

  582(03)
  COBISS.SI-ID 26493445


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  195.
  SINGER, Detlef
          Kateri ptič je to? : ptiči Evrope / Detlef Singer ; [prevedla Tadeja Kern in Janez Gregori]. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2004. - 430 str. : ilustr. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 420. - Kazalo
  ISBN 961-91407-2-9
  a) Ptice - Evropa b) zoologija c) ptiči d) družine e) določevanje f) opis g) značilnosti h) vedenje i) razširjenost j) razmnoževanje k) prehrana

  598.2(4)
  COBISS.SI-ID 215153920

  196.
  ŠTRUS, Jasna
          Splošna zoologija / Jasna Štrus. - 2. popravljena izd. - Ljubljana : Študentska založba, 2002. - 179 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta. Biologija)

  Bibliografija: str. 179. - Kazalo
  ISBN 961-6446-06-1
  a) Zoologija - Učbeniki za visoke šole b) biologija c) splošna zoologija d) biologija celice e) histologija f) tkiva g) organski sistemi živali h) razmnoževanje i) razvoj

  591(075.8)
  COBISS.SI-ID 118957824


  61 MEDICINA.


  197.
  DREU, Rok
          Izdelava pelet z različnimi granulacijskimi tekočinami in vpliv hidrodinamskih razmer v Wursterjevi komori na učinkovitost filmskega oblaganja = Production of pellets with different granulation liquids and influence of hydrodynamic conditions in Wurster chamber on efficiency of pellet film coating : doktorska disertacija / Rok Dreu. - Ljubljana : [R. Dreu], 2004. - 212 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 180-187. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacija b) izdelava farmacevtskih oblik c) izdelava palet d) doktorska disertacija

  615.012(043.3)
  COBISS.SI-ID 217887744

  198.
  KARAS Kuželički, Nataša
          Motnje v presnovi galaktoze kot dejavniki tveganja pri razvoju sive mrene = Disturbances in the galactose metabolsim as risk factors for cataract formation : doktorska disertacija / Nataša Karas Kuželički ; [mentor Samo Kreft, somentorica Jana Lukač Bajalo]. - Ljubljana : [N. Karas Kuželički], 2004. - VII, 144 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 127-137. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) biomedicina b) oftalmologija c) razvoj sive mrene d) presnova galaktoze e) motnje v presnovi f) genetski dejavniki g) doktorska disertacija

  617.7-083(043.3)
  COBISS.SI-ID 1628017

  199.
  KOREN, Simon
          Določanje prionskega proteina v človeški krvi : Delo je pripravljeno po razpisu odbora za Prešernove nagrade študentom za leto2004, pod mentorstvom prof. dr. Vladke Čurin Šerbec : diplomsko delo / Simon Koren ; mentor Vladka Čurin Šerbec. - Ljubljana : [S. Koren], 2004. - 57 f. : ilustr. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, program biokemija. - Bibliografija: f. 53-57. - Povzetek ; Abstract
  a) biokemija b) medicina c) človeška kri d) infektivni patogeni e) prionski proteini f) sevi prionov g) izolacija krvnih komponent h) proteinska analiza i) Western analiza j) pretočna citometrija k) diplomska dela

  577.112:612.1(043.1)
  COBISS.SI-ID 25970181

  200.
  MANN, John
          Life saving drugs : the elusive magic bullet / John Mann. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - VIII, 248 str. : ilustr. ; 25 cm. - (RSC paperbacks)

  Bibliografija: str. 233-240. - Kazalo
  ISBN 0-85404-634-8 (broš.)
  a) Pharmacology - History b) Drugs - History c) Drugs - Research - History d) organska kemija e) farmakologija f) razvoj zdravil g) protibakterijska zdravila h) protivirusna zdravila i) rakasta obolenja j) kemoterapevtiki k) zgodovinski pregled

  615.28:547(091)
  COBISS.SI-ID 26384901

  201.
  PREZELJ, Marija, 1948-
          Vpliv hipoksije na fun[k]cijske spremembe membranskih in citosolskih struktur eritrocita = Effect of hypoxia on erythrocyte membrane and cytosol structure : doktorska disertacija / Marija Prezelj ; [mentor Milan Schara, somentor Joško Osredkar]. - Ljubljana : [M. Prezelj], 2004. - VII, 120 f. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: f. 97-106. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) biomedicina b) biokemija c) hipoksija d) novorojenčki e) modeli f) okvare celice g) citosolska struktura h) membranska struktura i) eritrociti j) eksperimentalne metode k) doktorska disertacija

  612.5:612.014.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 1628273


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  202.
  CRAWLEY, Frank
          HAZOP : guide to best practice : guidelines to best practice for the process and chemical industries / Frank Crawley, Malcolm Preston, Brian Tyler. - Reprinted. - Rugby : Institution of Chemical Engineers, 2002. - IX, 108 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 pril.

  Bibliografija: str. 102-103
  ISBN 0-85295-427-1
  a) Chemical engineering - Safety measures b) kemijska industrija c) procesna tehnika d) procesna industrija e) varstvo pri delu f) dobra praksa g) postopek HAZOP

  66.013.5:614.8:613.6
  COBISS.SI-ID 26346501

  203.
  ČATEŽ, 2004
          Delo na višini / [uredil Marjan Bilban]. - Čatež [i. e.] Ljubljana : ZZD, Slovensko zdravniško društvo, Združenje za medicino dela, prometa in športa, 2004 ([Ljubljana] : Tipografija). - 118 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

  200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  a) Delo na višini - Delovna sposobnost - Ocenjevanje - Zborniki b) medicina dela c) delavci d) zdravstveno stanje e) delo na višini f) delovna sposobnost g) ocenjevanje h) varstvo pri delu i) varnostni ukrepi

  331.102.323:616-036.86(082)
  616-036.86(082)
  COBISS.SI-ID 214881536

  204.
          HANDBOOK of human factors in litigation / edited by Y. Ian Noy, Waldemar Karwowski. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-28870-3 (vezano)
  a) varstvo pri delu b) pravo c) pravdni procesi d) sodnomedicinska ergonomija e) človeški faktor f) napake g) dokazi h) ekspertize i) prometne nesreče j) poškodbe k) poškodbe pri delu l) študije primerov

  614.8:343.98
  COBISS.SI-ID 25745157

  205.
  JANEŽIČ, Jože
          Osnove požarno varne gradnje / Jože Janežič. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1993 ([Ljubljana] : Grafični marketing J. Erjavec). - 137 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Delo + varnost ; 108)

  1.000 izv. - Spremna beseda / Lojze Muhič: str. 7-8. - Bibliografija: str. 136-137 in ob posameznih poglavjih
  a) protipožarna zaščita b) požar c) gorenje d) vžig e) širjenje požara f) gradbeni materiali g) gradbene konstrukcije h) negorljivost i) požarna odpornost j) umik iz zgradbe k) poti za umik l) dimenzioniranje poti m) gasilska intervencija n) priročniki

  614.84:699.81
  COBISS.SI-ID 34131456

  206.
  VERBIČ, Matjaž, 1957-
          Tehnika I-IV / Matjaž Verbič, Bojan Kovačič. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2004 (Ljubljana : Mond Grafika). - 304 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  1.000 izv.
  ISBN 961-6482-03-3
  a) Gasilstvo - Oprema - Priročniki b) Osebna varovalna oprema - Priročniki c) gasilstvo d) gasilci e) zaščitna oprema f) osebna g) skupna h) standardi i) prEN 1486 j) gasilska zaščitna oprem k) reševalna oprema l) orodje m) gasilniki n) gasilne cevi o) ročniki p) armature q) razpirala r) osnove strojništva s) hidrantno omrežje t) črpalke u) pogonske naprave v) prenosne brizgalne w) vzdrževanje x) vgrajeni gasilni sistemi y) gasilska vozila z) EN 1846 {) vrste gasilskih vozil |) priročniki

  614.84
  614.89(035)
  COBISS.SI-ID 214489344


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  207.
  BOLTON, William
          Higher engineering science / W. Bolton. - 2nd ed. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2004. - XI, 306 str. : ilustr. ; 25 cm

  Predhodna izd.: 1999. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6253-0
  a) Engineering b) Engineering - Problems, exercises, etc c) inženirske vede d) strukturne analize e) gibanje f) prenos energije g) torzija h) mehanske oscilacije i) transformatorji j) krmilni sistemi k) statični sistemi l) dinamični sistemi m) učbeniki

  62(075)
  COBISS.SI-ID 26509829

  208.
  MATTHEWS, Clifford
          Engineers' data book / by Clifford Matthews. - 3rd ed. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 2004. - XVII, 268 str. : ilustr. ; 17 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-86058-456-X
  a) Engineering inspection b) Plant maintenance c) tehnika d) regulativa e) direktive f) inženirsko načrtovanje g) mehanika h) deformacije teles i) napake v materialih j) termodinamika k) tlačni sistemi l) cevovodi m) materiali n) strojni elementi o) zagotavljanje kakovosti p) projektni inženiring q) varjenje r) zaščita površin s) informacijski viri t) priročniki

  62(035)
  COBISS.SI-ID 26063365


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  209.
          HANDBOOK of mechanical alloy design / edited by George E. Totten, Lin Xie, Kiyoshi Funatani. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - VIII, 734 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm. - (Mechanical engineering ; 164)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4308-3 (vezano)
  a) Mechanical alloying - Handbooks, manuals, etc b) kovinski materiali c) kovinske zlitine d) metalurgija e) izbor materialov f) mikrostrukturne lastnosti g) mehanske lastnosti h) legirana jekla i) orodna jekla j) nerjavna jekla k) lito železo l) aluminijeve zlitine m) magnezijeve zlitine n) titanove zlitine o) nikljeve zlitine p) bakrove zlitine q) praškasta metalurgija r) kovinski kompoziti s) primeri t) vijaki u) priročniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26050053

  210.
  JONES, Richard Anthony Lewis, 1961-
          Soft machines : nanotechnology and life / Richard A. L. Jones. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2004. - VIII, 229 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 219-223. - Kazalo
  ISBN 0-19-852855-8
  a) materiali b) strojništvo c) kemijska tehnologija d) nanotehnologija e) nanoelektronske naprave f) tehnični nanosistemi g) stroji h) mehanizmi i) motorji j) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25950469

  211.
          MEJNE vrednosti 2004 : [priročnik vsebuje mejne vrednosti nevarnih kemičnih snovi za poklicno izpostavljenost, zavezujoče biološke mejne vrednosti, mejne vrednosti rakotvornih in mutagenih snovi ter snovi, strupenih za razmnoževanje] / s pojasnili Petre Vrečko. - Ljubljana : ZVD Zavod za varstvo pri delu, 2004 (Ljubljana : Tipografija). - 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 19 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 125)

  Podnasl. na ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 76
  ISBN 961-90935-6-9
  a) ekologija b) varstvo pri delu c) nevarne snovi d) zavezujoče mejne vrednosti e) zakonodaja f) Slovenija g) tabele

  620.26(497.4)(035)(094)
  661:331.45(083.8)
  COBISS.SI-ID 129316096

  212.
          MODELING and simulation for material selection and mechanical design / edited by George E. Totten, Lin Xie, Kiyoshi Funatani. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - XI, 509 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 166)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4746-1 (vezano)
  a) materiali b) strojništvo c) konstruiranje d) izbor materialov e) obnašanje materialov f) mehanske lastnosti g) napovedovanje lastnosti h) matematično modeliranje i) računalniške simulacije j) modeliranje mehanskih lastnosti k) simuliranje lastnosti l) jekla m) obdelava jekel n) toplo valjanje o) zaostale napetosti p) lastnosti jekel q) toplotne obdelave r) trenje s) obraba t) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26051077

  213.
  SCHWEITZER, Philip A.
          Corrosion-resistant linings and coatings / Philip A. Schweitzer. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2001. - VI, 427 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Corrosion technology ; 16)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0554-8 (vezano)
  a) Protective coatings b) Corrosion and anti-corrosives c) materiali d) korozija e) protikorozijska zaščita f) zaščitni sloji g) obloge h) nanašanje slojev i) korozijska odpornost j) primerjave premazi k) prevleke l) termoplasti m) elastomeri n) organske prevleke o) barvanje p) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26049541

  214.
  SLOVENSKA konferenca z mednarodno udeležbo "Uporaba sodobnih neporušitvenih metod v tehniki" (7 ; 2004 ; Ljubljana, Brnik)
          Zbornik referatov / 7. slovenska konferenca z mednarodno udeležbo z naslovom "Uporaba sodobnih neporušitvenih metod v tehniki", Ljubljana, Brnik, 18. november 2004 ; [znanstveni odbor Janez Grum ... [et al.] ; organizacijski odbor Janez Grum (predsednik) ... [et al.] ; urednik Janez Grum ; tehnična urednika Janez Grum, Janez Marko Slabe ; tajnica konference Nevenka Majerle ; [organizator in izdajatelj] Slovensko društvo za neporušitvene preiskave na Fakulteti strojništvo, Ljubljana, Slovenija]. - Ljubljana : Slovensko društvo za neporušitvene preiskave, 2004. - X, 154 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-6238-93-0
  a) materiali b) preskušanje materialov c) nepotušitvene metode d) preizkušanje brez porušitve e) kakovost izdelkov f) zagotavljanje kakovosti g) zborniki

  620.179.1(063)
  COBISS.SI-ID 7682587

  215.
  VELKOVRH Slunečko, Mojca
          Naravoslovje s poznavanjem blaga 1 : učno gradivo / [zbrala in uredila] Mojca Velkovrh Slunečko. - Ljubljana : Srednja trgovska šola, 2003 ([Ljubljana : Formatisk]). - 123 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: str. 122-123
  ISBN 961-6403-28-1
  a) Blagoznanstvo - Učbeniki za srednje šole b) Naravoslovje - Učbeniki za srednje šole c) blagoznanstvo d) standardizacija e) blago f) kvaliteta g) klasifikacija h) listine i) embalaža j) pakiranje k) poznavanje blaga l) splošna kemija m) organska kemija n) organizmi o) biokemični procesi p) živila q) shranjevanje r) konzerviranje s) vrste živil t) sestava hrane

  620.2:547(075.3)(076.1)
  50(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 112597760


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  216.
  BROZ Žižek, Erika
          Osnove strojništva 1 : samostojni delovni zvezek za 1. letnik predmeta Osnove strojništva v programih srednjega poklicnega izobraževanja po skupnem modelu izobraževanja v strojništvu / Erika Broz Žižek. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 181 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. [182]
  ISBN 86-365-0545-3
  a) strojništvo b) tehnično risanje c) standardi d) vrste risb e) značilnosti risb f) geometrijske konstrukcije g) projekcije h) kotiranje i) risanje prerezov j) stanje površin k) tolerance mer l) tolerance oblike m) tolerance lege n) tolerance teka o) tehnična dokumantacija p) računalnik q) programska oprema r) medmrežja s) CAD t) vaje u) učbeniki za srednje šole

  621(075.3)
  COBISS.SI-ID 215431936

  217.
  BULLACK, Hans-Jürgen
          Berechnung von Druckbehälter-Bauteilen [Elektronski vir] : nach dem Regelwerk AD 2000 / Hans-Jürgen Bullack. - El. podatki. - Würzburg : Vogel, 2002. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm + priročnik. - (Kamprath interaktiv)

  Sistemske zahteve: Microsoft-Excel vsaj verzija 97, Adobe Acrobat Reader vsaj verzija 4.0. - Nasl. z enote
  ISBN 3-8023-1931-1
  a) strojništvo b) jeklene konstrukcije c) tlačne posode d) konstruiranje tlačnih posod e) konstrukcijski elementi f) računanje konstrukcij g) izračuni h) Excel i) AD 2000 j) baze podatkov k) podatki o materialih l) programski moduli m) primeri izračunov n) pregledno delo

  621.7
  COBISS.SI-ID 26118917

  218.
          The CRC handbook of mechanical engineering / edited by Frank Kreith and D. Yogi Goswami. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (Mechanical engineering handbook series)

  Kazalo
  ISBN 0-8493-0866-6
  a) strojništvo b) fizika c) inženirska mehanika d) mehanika togega telesa e) termodinamika f) mehanika fluidov g) toplota h) prenos toplote i) elektrika j) mehanski krmilni sistemi k) energetski viri l) pretvarjanje energije m) hlajenje n) prezračevanje o) transport p) inženirsko načrtovanje q) materiali r) moderna proizvodnja s) robotika t) MEMS tehnologija u) okoljsko inženirstvo v) računalniško podprto inženirstvo w) projektno vodenje x) ekonomika y) nanotehnologija z) komunikacije {) informacijski sistemi |) matematika }) patentno pravo ~) priročniki

  621(035)
  COBISS.SI-ID 54385665

  219.
  HESELTON, Kenneth E., 1943-
          Boiler operator's handbook / by Kenneth E. Heselton. - Lilburn : The Fairmont press ; New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2005. - VII, 405 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 396. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4290-7 (M. Dekker) ISBN 0-88173-434-9 (Fairmont press)
  a) strojništvo b) parni kotli c) vzdrževanje d) uporabnost e) priprava vode f) materiali za kotle g) oprema h) postroji i) nadzorovanje j) priročniki

  621.181
  COBISS.SI-ID 26115077

  220.
  MALEK, Mohammed A.
          Power boiler design, inspection, and repair : ASME code simplified / Mohammed A. Malek. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXV, 628 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering. Mechanical engineering)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004058472 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04058472.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200405847 2.html. - Bibliografija: str. 607-610. - Kazalo
  ISBN 0-07-143202-7
  a) Steam-boilers - Design and construction b) strojništvo c) kotlarne d) parni kotli e) klasifikacija kotlov f) materiali g) načrtovanje kotlov h) cevovodi i) ventili j) vodnocevni kotli k) grelci za vodo l) miniaturni m) električni n) grelniki kotelne vode o) uparjevalniki p) pregledovanje q) nadzor r) poročila s) pomožni deli t) gorivni sistemi u) krmiljenje kotlov v) delovanje w) servisiranje x) popravila y) vzdrževanje z) priprava vode {) priročniki

  621.182
  COBISS.SI-ID 26416901

  221.
  MATTHEWS, Clifford
          Handbook of mechanical in-service inspection : pressure systems and mecahnical plant / Clifford Matthews. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 2004. - XIV, 690 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86058-416-0
  a) Engineering inspection b) Plant maintenance c) strojništvo d) mehanski obrati e) tlačni sistemi f) ceovovodi g) parni kotli h) nadzor tlačnih sistemov i) nadzor opreme j) nadzor delovanja k) varnost l) priročniki

  621.1:658.562
  COBISS.SI-ID 8559638

  222.
          MECHANICAL tribology : materials, characterization, and applications / edited by George E. Totten, Hong Liang. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - IX, 496 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4873-5 (vezano)
  a) Tribology b) Surfaces (Technology) c) Mechanical wear d) strojništvo e) tribologija f) obraba g) lastnosti površin h) karakterizacija površin i) karakterizacija materialov j) tribološke lastnosti k) mikromehanske lastnosti l) keramika m) polimeri n) strukturne analize o) mazalni film p) mehanizmi obrabe q) tribologija preoblikovanja r) proizvodnja tekstila s) biotribologija t) biokompatibilni materiali u) zborniki v) odrezavanje

  621.8
  COBISS.SI-ID 26058501

  223.
  MENON, E. Shashi
          Piping calculations manual / E. Shashi Menon. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XVII, 666 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (McGraw-Hill calculations)

  Bibliografija: str. 661. - Kazalo
  ISBN 0-07-144090-9
  a) Pipelines - Design and construction - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) cevovodi d) cevni sistemi e) vodovodi f) protipožarna zaščita g) odpadne vode h) meteorne vode i) parni sistemi j) oljni sistemi k) plinovodi l) hladilni sistemi m) izračuni n) načrtovanje o) priročniki

  621.643
  COBISS.SI-ID 26416645

  224.
  MUHLBAUER, W. Kent
          Pipeline risk management manual : ideas, techniques, and resources / by W. Kent Muhlbauer. - 3rd ed. - Burlington ; Oxford : Elsevier, 2004. - XVII, 395 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200305831 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els041/2 003058315.html. - Bibliografija: str. 385-387. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7579-9
  a) Pipelines - Safety measures - Handbooks, manuals, etc b) Pipelines - Reliability - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) cevovodi e) zanesljivost f) varnost g) tveganja h) upravljanje tveganja i) ocene tveganj j) dejavniki tveganja k) poškodbe l) korozija cevovodov m) načrtovanje cevovodov n) puščanje o) modeliranje p) izračuni q) primeri r) priročniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 26509317

  225.
          TERMOTEHNIČAR : priručnik za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku / u redakciji Martina Bognera. - 3. dopunjeno i prošireno izd. - Vrnjačka Banja : Interklima-grafika ; Beograd : SMEITS, 2004 (Vrnjačka Banja : Interklima-grafika). - 2 zv. (VIII, 831 str., [3] zložene pril.) (XIV, 856 str., [1] zgibanka) : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Besedilo natisnjeno v dveh stolpcih. - 1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 86-82685-04-3 (zv. 1) ISBN 86-82685-05-1 (zv. 2) ISBN 86-82685-03-5 (komplet)
  a) strojništvo b) mehanika fluidov c) goriva d) zgorevanje e) vrste goriv f) mešanice goriv g) analize goriv h) parni kotli i) termodinamične osnove kotla j) zračenje k) konvekcija l) toplotna bilanca m) toplotna shema kotla n) izgube o) recirkulacija dimnih plinov p) daljinsko ogrevanje q) onesnaževanje zraka r) priročniki

  621.18:662.6/.9
  COBISS.SI-ID 110818572


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  226.
  CHERNIAKOV, Mikhail
          An introduction to parametric digital filters and oscillators / Mikhail Cherniakov. - Chichester : Wiley, cop. 2003. - XV, 245 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-85104-X (vezano)
  a) Electric filters, Digital b) Oscillators, Electric c) Parametric devices d) elektrotehnika e) digitalni filtri f) diskretni signali g) parametrični sistemi h) analize filtrov i) načrtovanje filtrov j) oscilatorji k) obdelave digitalnih signalov l) pregledno delo

  621.372/.373
  COBISS.SI-ID 25321989

  227.
  FLOYD, Thomas L.
          Electric circuits fundamentals / Thomas L. Floyd. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2004. - XVII, 730, A-30 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  - - Electronics workbench [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-13-122886-2
  a) Electric circuits b) Elektrotehnika - Omrežja c) elektrotehnika d) električna vezja e) komponente f) osnove elektrotehnika g) vzporedna vezja h) zaporedna vezja i) magnetizem j) izmenične veličine k) kondenzatorji l) RC vezja m) RL vezja n) RLC vezja o) transformatorji p) odzivi vezij q) priročniki

  621.3.049
  COBISS.SI-ID 10186802

  228.
          MICRO energy systems : [review of technology, issues of scale and integration] / edited by M. Knowles, I. Burdon, and R. Beith. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 2004. - XVIII, 254 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86058-426-8
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) obnovljivi viri energije d) mikro energijski sistemi e) tehnologije f) gorivne celice g) hibridne celice h) aplikacije i) turbine na veter j) hidroelektrarne k) mikro CHP sistemi l) CHP-Combined Heat and Power m) mikroturbine n) plinske turbine o) biomasa p) prednosti q) ekonomski vidik r) pregledno delo

  621.31
  COBISS.SI-ID 26063109

  229.
  PABLA, A. S.
          Electric power distribution / A. S. Pabla. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XV, 878 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering. Electrical engineering)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004061623 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200406162 3.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-144783-0
  a) Electric power distribution b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) močnostni sistemi e) napovedovanje porabe f) planiranje sistema g) načrtovanje h) delovanje i) optimiranje j) avtomatizacija distribucije k) zanesljivost l) kakovost m) cene energije n) tarife o) podzemni kabli p) nadzemni vodniki q) prenapetosti r) zaščita sistema s) vzdrževanje t) priročniki

  621.31
  COBISS.SI-ID 26415621

  230.
  RAVNIKAR, Ivan
          Električne inštalacije / Ivan Ravnikar. - 3., predelana izd., 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 325 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 317
  ISBN 86-365-0230-6
  a) Električne inštalacije - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) električne inštalacije d) elektroinstalacijski materiali e) vrste materialov f) vezja za razsvetljavo g) varovanje porabnikov h) varovanje inštalacij i) priklopi porabnikov j) tehniški normativi k) izvajanje elektroinštalacij l) dimenzioniranje vodnikov m) dimenzioniranje kablov n) notranje inštalacije o) energetske inštalacije p) inštalacije telekomunikacijskih naprav q) svetlobni viri r) svetilke s) notranja razsvetljava t) projektiranje električnih inštalacij u) izvedba električnih inštalacij v) zaščita pred strelo w) učbeniki za srednje šole

  696.6:621.316.17(075.3)
  621.316.17(075.3)
  COBISS.SI-ID 128923648

  231.
  RIANDE, Evaristo
          Electrical properties of polymers / Evaristo Riande, Ricardo Díaz-Calleja. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - XIX, 630 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 616-622. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5346-1
  a) Polymers - Electric properties b) elektrotehnika c) dielektriki d) fizikalne lastnosti e) statični dipoli f) termodinamika dielektrične relaksacije g) eksperimentalne tehnike h) polimeri i) lastnosti polimerov j) dinamika dvolomnosti k) lastnosti tekočih kristalov l) pizoelektrični materiali m) piroelektrični materiali n) nelinearni optični polimeri o) pregledno delo

  621.315.61:678
  COBISS.SI-ID 26000389

  232.
          TRANSFORMERS / Bharat Heavy Electricals Limited. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIV, 614 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering. Electrical engineering)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004061001 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04061001.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200406100 1.html. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-144785-7 (vezano)
  a) Electric transformers b) elektrotehnika c) električni stroji d) transformatorji e) princip delovanja f) materiali g) magnetni krog h) navitja i) izolacija j) napetostna regulacija k) elektromagnetne sile l) načrtovanje m) olja n) oljna zaščita o) sušenje p) impregacija q) proizvodnja r) standardi s) življenska doba t) vrste transformatorjev u) pregledno delo

  621.314.2
  COBISS.SI-ID 26410245


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  233.
  BRINDLEY, Keith
          Starting electronics / Keith Brindley. - 3rd ed. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2005. - VI, 282 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6386-3 (broš.)
  a) Electronics b) elektrotehnika c) elektronika d) merjenje toka e) merjenje napetosti f) kondenzatorji g) oscilatorji h) filtri i) diode j) tranzistorji k) integrirana vezja l) priročniki

  621.382
  COBISS.SI-ID 26408453

  234.
  CUTCHER, Dave
          Electronic circuits for the evil genius : [57 lessons with projects] / Dave Cutcher. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIII, 225 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Evil genius series)

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 0-07-144881-0
  a) Electronic circuits - Experiments - Amateurs' manuals b) Electronic apparatus and appliances - Design and construction - Amateurs' manuals c) elektrotehnika d) digitalna elektronika e) elektronika vezja f) elektronski elementi g) polprevodniški elementi h) preklopna vezja i) oscilatorji j) digitalna logika k) ojačevalniki l) 7-segmentni prikazovalniki m) števni sistemi n) priročniki

  621.38.049
  COBISS.SI-ID 26409733

  235.
  KLEITZ, William
          Digital and microprocessor fundamentals : theory and applications / William Kleitz. - 4th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2003. - XIV, 588 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  - - Digital and microprocessor fundamentals [Elektronski vir] : theory and applications. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-13-093217-5 (alk. paper)
  a) Digital electronics b) Logic circuits c) Microprocessors d) elektrotehnika e) digitalna elektronika f) digitalni številčni sistemi g) logična vezja h) krmilne naprave i) Flip-Flop j) sekvenčna logika k) števna vezja l) pomikalni registri m) mikroprocesorji n) računalniški spomin o) mikroprocesorji p) računalniški spomin q) 8085A r) vmesniki s) mikrokrmilniki t) 8051 u) uporaba v) priročniki

  621.38:004
  COBISS.SI-ID 3308884

  236.
  PREDKO, Michael
          Digital electronics demystified : [a self-teaching guide] / Myke Predko. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIII, 370 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-144141-7 (broš.)
  a) Digital electronics b) elektrotehnika c) digitalna elektronika d) elektronska vezja e) številčni sistemi f) binarna aritmetika g) sekvenčna vezja h) uporaba vezij i) priročniki

  621.38.049
  COBISS.SI-ID 26562565

  237.
  WHITE, Joseph F., 1938-
          High frequency techniques : an introduction to RF and microwave engineering / Joseph F. White. - [Piscataway] : IEEE Press ; Hoboken : Wiley-Interscience, 2004. - XXII, 502 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003010 753.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley044/200301 0753.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley037 /2003010753.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-45591-1 (vezano)
  a) Microwave circuits b) Radio circuits c) elektrotehnika d) mikrovalovna vezja e) radijska vezja f) LC resonanca g) načrtovanje vezij h) Smithov diagram i) matrične analize j) elektromagnetna polja k) elektromagnetna valovanja l) filtri m) tranzistorski ojačevalniki n) pregledno delo

  621.38.049
  COBISS.SI-ID 25982725


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  238.
  ACHARYA, Tinku
          JPEG2000 standard for image compression : concepts, algorithms and VLSI architectures / Tinku Acharya and Ping-Sing Tsai. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XV, 274 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-48422-9 (vezano)
  a) JPEG (Image coding standard) b) elektrotehnika c) komunikacije d) multimedijska tehnologija e) zgoščevanje podatkov f) zgoščevanje slik g) standardi h) JPEG2000 i) kodirni algoritmi j) VLSI arhitektura k) pregledno delo

  621.395/.396+004.7
  COBISS.SI-ID 26206213

  239.
          BROADCAST engineer's reference book / edited by E.P.J. Tozer with specialist contributors. - Burlington ; Oxford : Elsevier/Focal Press, cop. 2004. - XIII, 1034 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els051/200404343 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els051/2 004043439.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-2405-1908-6
  a) Television broadcasting - Handbooks, manuals, etc b) Television - Transmitters and transmission - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) komunikacije e) radiodifuzija f) radiodifuzijske tehnologije g) standardi h) HDTV i) MPEG j) televizija k) oddajniki l) oddajanje m) priročniki

  621.397.1
  COBISS.SI-ID 26509573

  240.
  GLISIC, Savo G.
          Advanced wireless communications : 4G technologies / Savo Glisic. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XX, 857 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 757-846. - Kazalo
  ISBN 0-470-86776-0
  a) Wireless communication systems - Technological innovations b) elektrotehnika c) brezžične komunikacije d) komunikacijski sistemi e) 4G tehnologije f) WCDMA - Wideband CDMA g) ATDMA - Advanced Time Division Multiple Access h) CDMA - Code Division Multiple Access i) OFDMA - Ortogonal Frequency Division Multiplexing j) moduliranje k) kodiranje l) dostop m) Kalmanovi filtri n) ultraširoki radijski pasovi o) oddajno-sprejemne enote p) komunikacijska omrežja q) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 18321959

  241.
  GOLDING, Paul
          Next generation wireless applications / Paul Golding. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XXIII, 563 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-86986-0
  a) elektrotehnika b) brezžične komunikacije c) mobilna telefonija d) mobilni telefoni e) telefonska omrežja f) storitve g) J2EE aplikacijski strežniki h) 3G i) GPRS j) WAP - Wireless Access Protocol k) MMS Multimedia Messaging Service l) J2ME - Java 2 Enterprise Edition m) XML n) SMIL - Synchronized Multimedia Instruction Language o) MPL - Mobile Location Protocol p) priročniki

  621.395.6
  COBISS.SI-ID 9774646

  242.
  KOVALYOV, Igor P.
          SDMA for multipath channels : limited characteristics and stochastic models / I. P. Kovalyov. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XI, 160 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija; str. 157-158. - Kazalo
  ISBN 3-540-40225-X (vezano)
  a) elektrotehnika b) brezžične komunikacije c) brezžični kanali d) mobilni komunikacijski sistemi e) prostornina kanalov f) statistični modeli g) analize kanalov h) 3D kanali i) SDMA - Space Division Multiple Access j) prostorska razdelitev dostopa k) pregledno delo

  621.39/.396
  COBISS.SI-ID 26203909

  243.
  LEVANON, Nadav
          Radar signals / Nadav Levanon, Eli Mozeson. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2004. - XIV, 411 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003056 882.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley047/200305 6882.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003056882.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-47378-2 (vezano)
  a) Radar b) elektrotehnika c) komunikacije d) radarji e) radarski sistemi f) radarski signali g) prilagojeni filtri h) frekvenčno modulirani pulzi i) LFM - Linear Frequency Modulation j) kodirani signali k) vrste kodiranja l) pregledno delo

  621.396.96
  COBISS.SI-ID 26283525

  244.
  MYERS, David J.
          Mobile video telephony : for 3G wireless networks / David J. Myers. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XX, 249 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering. Communications engineering)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004055977 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04055977.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200405597 7.html. - Bibliografija: str. 241-242. - Kazalo
  ISBN 0-07-144568-4 (vezano)
  a) Video telephone b) Mobile communication systems c) Global system for mobile communications d) elektrotehnika e) mobilne komunikacije f) video telefonija g) brezžična omrežja h) 3G omrežja i) globalni sistemi j) multimedijske komunikacije k) kodiranje l) H.223 multiplekserji m) H.245 n) pregledno delo

  621.395:004
  COBISS.SI-ID 26416133

  245.
          NEURO-fuzzy and fuzzy-neural applications in telecommunications / Peter Stavroulakis, ed. - Berlin [etc.] : Springer, 2004. - XVIII, 339 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-40759-6 (vezano)
  a) Telecommunication b) Fuzzy systems c) Neural networks (Computer science) d) elektrotehnika e) telekomunikacije f) nevronske mreže g) mehki sistemi h) govor i) kodiranje j) prepoznavanje k) video zgoščevanje l) brezžične komunikacije m) asinhronski prenosi n) aplikacije o) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 26204677

  246.
  PRIMAK, Serguei
          Stochastic methods and their applications to communications : stochastic differential equations approach / Serguei Primak, Valeri Kontorovich, Vladimir Lyandres. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XII, 434 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84741-7 (vezano)
  a) Telecommunication - Mathematics b) Stochastic differential equations c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) matematične osnove f) matematične spremenljivke g) ortogonalna ekspanzija verjetnostnih gostot h) Edgeworthova zaporedja i) Laguerrejeva zaporedja j) Gram - Charlierjeva zaporedja k) naključni procesi l) Markovi procesi m) Stohastične diferencialne enačbe n) uporaba o) sinteze p) pregledno delo

  621.39:519.21
  COBISS.SI-ID 26283781

  247.
  PURSLEY, Michael B.
          Introduction to digital communications / Michael B. Pursley. - International ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall : Pearson Education International, cop. 2005. - XVI, 672 str. : ilustr. ; 24 cm

  Formule na spojnih listih. - Bibliografija: str. 651. - Kazalo
  ISBN 0-13-123392-0
  a) Digitalne komunikacije - Učbeniki za visoke šole b) digitalne komunikacije c) verjetnost d) naključne spremenljivke e) naključni procesi f) linearno filtriranje procesov g) linearni sistemi h) koherentne komunikacije i) prenos binarnih podatkov j) nekoherentne komunikacije k) interference l) učbeniki za visoke šole

  621.397:004(075.8)
  COBISS.SI-ID 10875698

  248.
  REIMERS, Ulrich, 1952-
          DVB : the family of international standards for digital video broadcasting / Ulrich Reimers. - 2nd ed. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XVII, 408 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija: str. 383-394. - Kazalo
  ISBN 3-540-43545-X
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) DVB - Digital Video Broadcasting d) audio signali e) video sigmali f) MPEG kodiranje g) JPEG h) modulacijske tehnike i) standardi j) sateliti k) kabli l) teledifuzija m) radiodifuzija n) tehnike dekodiranja o) pregledno delo

  621.397.1
  COBISS.SI-ID 26272517

  249.
  SUN, Huifang
          Digital video transcoding for transmission and storage / Huifang Sun, Xuemin Chen, Tihao Chiang. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 431 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1694-4
  a) elektrotehnika b) video komunikacije c) digitalni video d) video prekodiranje e) video zgoščevanje f) standardi kodiranja video zapisa g) JPEG h) MPEG i) ITU-T j) dekodiranje k) kriptografija l) pregledno delo

  621.397.4:004
  COBISS.SI-ID 25766149


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  250.
          RUDARSTVO - površinsko raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin : pravilniki / [uredil Vladimir Železnikar]. - Izredna izd. - Ljubljana : Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje, 2003 (Litija : Aco). - 207 str. ; 21 cm

  600 izv.
  ISBN 961-6428-02-0
  a) Površinski kop - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki b) Rudarstvo - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki c) Mineralne surovine - Pridobivanje - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki d) rudarstvo e) površinsko raziskovanje f) izkoriščanje mineralnih surovin g) pravilniki h) Slovenija

  622.015:349.4(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 126628352


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  251.
  ANDERSLAND, Orlando B.
          Frozen ground engineering / Orlando B. Andersland, Branko Ladanyi. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley ; [S.l.] : American Society of Civil Engineers, 2004. - XII, 363 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003017 784.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley037 /2003017784.html. - Bibliografija: str. 333-349. - Kazali
  ISBN 0-471-61549-8 (vezano)
  a) Frozen ground b) Civil engineering - Cold weather conditions c) inženirstvo d) zmrzal e) zmrznjena tla f) temeljenje g) cona zmrzovanja h) preskušanje zemljine i) napetosti j) izračuni k) metode preskušanja l) zmrzovanje tal

  624.1
  COBISS.SI-ID 26172933

  252.
  HEMMY, Olaf, 1970-
          Zum Gebrauchs- und Tragverhalten von Tunnelschalen aus Stahlfaserbeton und stahlfaserverstärktem Stahlbeton / von Olaf Hemmy ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - 253, 13 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 549)

  ISBN 3-410-65749-5 (broš.)
  a) gradbeništvo b) tuneli c) gradnja predorov d) materiali e) nosilnost f) izračuni g) opaženje h) obtežbe i) razpoke j) analize k) model razpok l) numerično modeliranje m) armiran beton

  624.04
  COBISS.SI-ID 26279173

  253.
  HOLDEN, Alys Elaine, 1971-
          Structural design for the stage / Alys E. Holden, Bronislaw J. Sammler. - Boston [etc.] : Focal Press, cop. 1999. - XII, 416 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 411-412. - Kazalo
  ISBN 0-240-80354-X
  a) gradbeništvo b) statika c) načrtovanje konstrukcij d) gledališča e) odri f) odrska tehnika g) odrske deske h) kulise i) scena j) izračuni

  624.04
  COBISS.SI-ID 10576178

  254.
          HOLZBAU-Taschenbuch : Bemessungsbeispiele nach DIN 1052 : Ausgabe 2004 / herausgegeben von Claus Scheer, Mandy Peter, Stefan Stöhr. - 10. Aufl. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2004. - XIII, 390 str. : načrti ; 25 cm

  ISBN 3-433-01283-0 (vezano)
  a) gradbeništvo b) lesene konstrukcije c) DIN 1052 d) gradbeni nadzor e) dimenzioniranje f) statični izračun g) izvedba h) statika i) požarna zaščita j) stabilnost k) lesene strehe l) lesene zveze m) lesene hiše n) leseni elementi o) skeletne konstrukcije p) brvi q) opaži r) detajli s) priročniki

  624.011(035)
  COBISS.SI-ID 26423557

  255.
  MEDNARODNO posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov (6 ; 2002 ; Ljubljana)
          Zbornik referatov = Book of proceedings / 6. mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, Slovenia, Ljubljana, 25. - 27. september 2002 = 6th International Symposium on Tunnel Construction and Underground Structures ; [glavni urednik Leon Kostiov]. - Ljubljana : Univerza [etc.], 2002. - 406 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
  a) geotehnika b) predori c) tuneli d) podzemni prostori e) gradnja f) varstvo okolja g) zborniki h) posvetovanja

  624.191(063)(082)
  COBISS.SI-ID 713187

  256.
  NIEMANN, Peter, 1962-
          Gebrauchsverhalten von Bodenplatten aus Beton unter Einwirkungen infolge Last und Zwang / von Peter Niemann ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - 219, 13 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 545)

  ISBN 3-410-65745-2 (broš.)
  a) gradbeništvo b) plošče c) temeljne plošče d) obtežba e) obremenitev f) preboj g) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS.SI-ID 26007813

  257.
  PODHORSKY, Ivo
          Nosive konstrukcije : udžbenik za studij arhitekture / Ivo Podhorsky. - Zagreb : Golden marketing : Tehnička knjiga : Arhitektonski fakultet, 2004. - 191 str. : ilustr., načrti ; 30 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 189
  ISBN 953-212-139-0 (vezano)
  a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) statika d) betonske konstrukcije e) prednapete konstrukcije f) dimenzioniranje g) konstrukcijski elementi h) plošče i) nosilci j) loki k) zidovi l) kupole m) viseče konstrukcije n) membrane o) učbeniki za visoke šole

  624
  COBISS.SI-ID 25757445

  258.
  ROSENBUSCH, Joachim, 1962-
          Zur Querkrafttragfähigkeit von Balken aus stahlfaserverstärktem Stahlbeton / von Joachim Rosenbusch ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - 156, 14 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 550)

  ISBN 3-410-65750-9 (broš.)
  a) gradbeništvo b) armiran beton c) nosilci d) prečna sila e) nosilnost f) razpoke g) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS.SI-ID 26347525

  259.
          SCHALLSCHUTZ im Hochbau. - VDI Verlag, 1979

  ISBN 3-18-090336-8
  a) gradbena fizika b) standardi c) regulativa d) DIN 4109 e) protihrupna zaščita f) detajli g) stene h) strop i) prenos zvoka j) hrup k) stavbe l) izvedbe m) zaščita

  624+69
  COBISS.SI-ID 4813829

  260.
  ŠILIH, Simon
          Sinteza paličnih konstrukcij z mešanim celoštevilskim nelinearnim programiranjem : doktorska disertacija / Simon Šilih ; mentor Stojan Kravanja. - Maribor : [S. Šilih], 2004. - XV, 165 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 137-145. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Maribor, Fakulteta za gradbeništvo
  a) mehanika b) konstrukcije c) optimiranje konstrukcij d) sinteza konstrukcij e) diskretno optimiranje f) zvezno optimiranje g) mešano celoštevilsko nelinearno programiranje h) MINLP i) algoritem zunanje aproksimacije s sprostitvijo enačb j) algoritem OA/ER k) modificirani algoritem OA/ER l) strategija MINLP m) paličja n) mechanics o) structural optimization p) structural synthesis q) discrete optimization r) constinuous optimization s) mixed integer nonlinear programming t) MINLP u) outer-approximation/equality relaxation algorithm v) OA/ER algorithm w) modified OA/ER algorithm x) MINLP strategy y) trusses

  624.014.2-11:519.85(043.3)
  COBISS.SI-ID 9297942

  261.
  TIMM, Maike, 1968-
          Durchstanzen von Bodenplatten unter rotationssymmetrischer Belastung / von Maike Timm ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - 162, 13 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 547)

  ISBN 3-410-65747-9 (broš.)
  a) gradbeništvo b) talne plošče c) preskušanje d) nosilci e) preboji f) razpoke g) porušitve h) numerično modeliranje i) obremenitve j) obtežbe

  624.04
  COBISS.SI-ID 26007557

  262.
  WEIß, Georg Christian
          Zu Deckenscheiben zusammengespannte Stahlbetonfertigteile für demontable Gebäude / von Georg Christian Weiß. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 127, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 546)

  ISBN 3-410-65746-0
  a) gradbeništvo b) montažna gradnja c) montaža d) demontaža e) prefabricirani elementi f) betonske zgradbe g) stropovi h) armiranobetonske plošče i) preskušanje

  624.04
  624.04
  COBISS.SI-ID 25553413


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  263.
          GESCHICHTE der Abwasserentsorgung : 50 Jahre ATV : 1948-1998 / Herausgegeber Vereinigung für Abwasser, Abfall und Gewässerschutz. - Hennef : ATV, cop. 1999. - 235 str. : ilustr., načrti ; 30 cm + [1] str. popr.

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-933707-08-0 (vezano)
  a) Abwassertechnische Vereinigung (Germany) b) Sanitation - History c) Sewerage - History d) Water-supply - History e) Public Health - history f) Germany g) gradbeništvo h) kanalizacija i) odplake j) odpadne vode k) zgodovina l) razvoj m) kanalizacijski sistemi n) čistilne naprave o) greznice p) kemično čiščenje q) biološko čiščenje

  628.2
  COBISS.SI-ID 26025477

  264.
  PEIRCE, J. Jeffrey
          Environmental pollution and control / J. Jeffrey Peirce, Ruth F.Weiner, P. Aarne Vesilind. - 4th ed. - Boston [etc.] : Butterworth Publishers, cop. 1998. - XIV, 392 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija ob besedilu. - Kazalo
  ISBN 0-7506-9899-3
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) okoljska etika d) analiza tveganja e) onesaževanje voda f) preskrba z vodo g) kvaliteta vode h) čiščenje vode i) zbiranje odpadne vode j) čiščenje odpadne vode k) odstranjevanje odpadnega mulja l) zakonodaja m) odstranjevanje odpadkov n) ponovna uporaba o) recikliranje p) nevarni odpadki q) radioaktivni odpadki r) onesnaževanje zraka s) kvaliteta zraka t) meritve u) kontrola onesnaževanja v) hrup

  628.1/.5
  COBISS.SI-ID 1737242

  265.
  SRNA, Milan
          Revizija izjave o varnosti in ocene tveganja / avtorja Milan Srna, Vladimira Lebar ; [fotografije Foto Spring]. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004 (Ljubljana : Tipografija). - 107 str. : ilustr. ; 21 x 31 cm. - (Delo + varnost ; 129)

  200 izv. - Bibliografija: str. 18
  ISBN 961-90935-9-3
  a) varstvo pri delu b) zaščita pri delu c) zdravstveno varstvo d) delo e) varnost f) zdravje g) izjava o varnosti h) ocena tveganja i) organigram j) vprašalnik

  331.458(497.4)(094)
  628.5(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 213953280


  629 TEHNIKA VOZIL.


  266.
  ABRAMS, Richard, 1938-
          F4U Corsair at war / Richard Abrams. - London : I. Allan, 1977. - 160 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  ISBN 0-7110-0766-7 (vezano)
  a) Corsair (Fighter planes) b) vojna tehnika c) vojna letala d) bombniki e) F-4U f) Corsair g) opisi h) razvoj i) uporaba j) pregledno delo

  623.746CORSAIR
  COBISS.SI-ID 26435589

  267.
  ANGELUCCI, Enzo
          Guida practica agli aeroplani di tutto il mundo. I, Dalle origini alla prima guerra mondiale / Enzo Angelucci, Paolo Matricardi ; disegni di Vincenzo Consentino. - 1a ed. - Verona : A. Mondadori, 1975. - 319 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Guide practiche e manuali)

  Hrbtni stv. nasl.: Aeroplani di tutto il mundo. - Bibliografija: str. 319-[320]. - Kazalo
  a) Airplanes - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) letala sveta e) zgodovinski razvoj f) 1496-1918 g) pregledno delo

  629.7(100)"1496/1918"
  COBISS.SI-ID 26480389

  268.
  ANGELUCCI, Enzo
          Guida practica agli aeroplani di tutto il mundo. II, Dal 1918 al 1935 / Enzo Angelucci, Paolo Matricardi ; disegni a colori Vincenzo Consentino ; disegni in nero Claudio Tatangelo. - 1a ed. - Verona : A. Mondadori, 1976. - 319 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Guide practiche e manuali)

  Hrbtni stv. nasl.: Aeroplani di tutto il mundo. - Bibliografija: str. 319-[320]. - Kazalo
  a) Airplanes - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) letala sveta e) zgodovinski razvoj f) 1918-1935 g) pregledno delo

  629.7(100)"1918/1935"
  COBISS.SI-ID 26479877

  269.
  ANGELUCCI, Enzo
          Guida practica agli aeroplani di tutto il mundo. V, Modelli civili dal 1935 al 1960 / Enzo Angelucci, Paolo Matricardi ; disegni a colori Vincenzo Consentino ; disegni in nero Claudio Tatangelo. - 2a ed. - Verona : A. Mondadori, 1979. - 319 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Guide practiche e manuali)

  Hrbtni stv. nasl.: Aeroplani di tutto il mundo. - Bibliografija: str. 319-[320]. - Kazalo
  a) Airplanes - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) letala sveta e) zgodovinski razvoj f) 1935-1960 g) pregledno delo

  629.7(100)"1935/1960"
  COBISS.SI-ID 26480901

  270.
  BOWYER, Chaz
          Avro Manchester / by Chaz Bowyer. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1974. - Str. 25-48 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 260)

  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) Avro Manchester e) 679 f) H.P.56 g) razvoj h) opisi i) tehnični podatki j) regledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26486277

  271.
  CATTANEO, Gianni
          The Fiat G.50 / [by Gianni Cattaneo]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 188)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Fighter planes - Italy b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bojna letala e) Fiat f) G.50 g) opisi h) razvoj i) uporaba j) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26449413

  272.
  CYNK, Jerzy B.
          P. Z. L. P. 37 Łoś / by Armand van Ishoven. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1973. - Str. 121-144 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 258)

  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) P.37 Los e) opisi f) tehnični podatki g) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26485765

  273.
  DAVIES, Geoff
          Materials for automobile bodies / Geoff Davies. - Oxford ; Burlington : Elsevier, Butterworth Heinemann, 2003. - VIII, 277 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200304818 7.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 003048187.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5692-1
  a) Automobiles - Bodies - Materials b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) karoserije f) materiali g) spajanje materialov h) zaščita materialov i) pregledno delo

  629.3.011:620.2
  COBISS.SI-ID 26508037

  274.
  DIAL, Jay Frank
          The Bell P-39 Airacobra / [by Jay Frank Dial]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 165)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Airacobra (Fighter plane) b) Fighter planes - United States c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) Airacobra g) P-39 h) opisi i) razvoj j) uporaba k) Bell Larry l) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26444549

  275.
  DIAL, Jay Frank
          The Chance Vought F4U-4 to F4U-7 Corsair / [by Jay Frank Dial]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 9, [3] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 150)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Corsair (Fighter planes) b) Vought aircraft c) Airplanes, Military - United States d) Korean War, 1950-1953 - Aerial operations, American e) vojna tehnika f) vojaška letala g) bojna letala h) Corsair i) F4U j) razvoj k) vojna v Koreji l) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26458629

  276.
  DU Plessis, Hugo
          Fibreglass boats : fitting out, maintenance, and repair / Hugo du Plessis. - 2nd impression. - London : A. Coles, 1966. - 324 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  a) Fiberglass boats b) strojništvo c) tehnika vozil d) vodna plovila e) čolni f) umetne snovi g) zaščita h) vzdrževanje i) popravila j) priročniki

  629.52.006.4:677/678
  COBISS.SI-ID 26474245

  277.
  FRANCILLON, René J.
          Grumman aircraft since 1929 / René J. Francillon. - London : Putnam, 1989. - VIII, 584 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  ISBN 0-85177-835-6 (vezano)
  a) Grumman airplanes - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letala f) Grumman Leroy Randle g) vrste Grummanovih letal h) opisi i) 1929-1970 j) zgodovinski pregledi

  629.73GRUMMAN
  COBISS.SI-ID 26433029

  278.
  FRANCILLON, René J.
          Lockheed aircraft : since 1913 / René J. Francillon. - London : Putnam, 1982. - X, 526 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  ISBN 0-370-30329-6
  a) Lockheed aircraft - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) Lockheed letala f) od 1913 g) zgodovinski pregledi h) opisi i) pregledno delo

  629.73LOCKHEED
  COBISS.SI-ID 26471685

  279.
  FRANCILLON, René J.
          McDonnell Douglas aircraft : since 1920 / René J. Francillon. - London : Putnam, 1979. - XII, 721 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  ISBN 0-370-00050-1
  a) McDonnell Douglas Corporation - History b) McDonnell Douglas aircraft - History c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) McDonnel Douglas letala g) od 1920 h) opisi i) zgodovinski pregledi j) pregledno delo

  629.73 Douglas
  COBISS.SI-ID 26471941

  280.
  FREEMAN, Roger Anthony
          Republic P-47N Thunderbolt / by Roger A. Freeman. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1974. - Str. 73-96 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 262)

  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bojna letala d) Republic e) P-47N f) razvoj g) opisi h) tehnični podatki i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26486789

  281.
  FRIŠČIĆ, Franjo, 1952-
          Transportna sredstva. Prevozna sredstva : učbenik za 4. letnik za predmet Transportna sredstva v programu Prometni tehnik / Franjo Friščić. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 ([Ljubljana] : Euroadria). - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 106
  ISBN 86-365-0454-6
  a) Prevozna sredstva - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) tehnika vozil d) razvoj prevoznih sredstev e) cestna vozila f) tirna vozila g) ladje h) letala i) konstrukcije vozil j) lastnosti k) učbeniki za srednje šole

  629(075.3)
  COBISS.SI-ID 215663616

  282.
  GILSTER, Paul, 1949-
          Centauri dreams : imagining and planning interstellar exploration / Paul Gilster. - New York : Copernicus Books, 2004. - XV, 302 str. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-387-00436-X (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) vesoljska tehnika d) vesoljska vozila e) nove tehnologije f) astronomija g) raziskovanje vesolja h) medzvezdna potovanja i) medzvezdne komunikacije j) navigacija

  629.785:524.63
  COBISS.SI-ID 25954053

  283.
  GREEN, William, 1927-
          Famous bombers of the Second World War / William Green ; illustrated by G. W. Heumann and Peter Endsleigh Castle. - 2nd ed. revised. - London : Macdonald and Jane's, 1975. - 282 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  ISBN 0-356-08333-0 (vezano)
  a) Bombers b) World War, 1939-1945 - Aerial operations c) vojna tehnika d) vojaško letalstvo e) bombniki f) vrste g) slikovno gradivo h) opisi i) 2. svetovna vojna j) pregledno delo

  623.746"1938/1945"
  COBISS.SI-ID 26411013

  284.
  GREEN, William, 1927-
          Famous fighters of the Second World War / William Green ; illustrated by G. W. Heumann and Peter Endsleigh Castle. - 2nd ed. revised. - London : Macdonald and Jane's, 1975. - 276 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  ISBN 0-356-08334-9 (vezano)
  a) Fighter planes b) World War, 1939-1945 - Aerial operations c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) vrste g) opisi h) druga svetovna vojna i) pregledno delo

  623.746"1938/1945"
  COBISS.SI-ID 26411269

  285.
  GREEN, William, 1927-
          US Army Air Force fighters / William Green and Gordon Swanborough. - London : MacDonald and Jane's, cop. 1977-. - <2> zv. : ilustr., načrti ; 27 cm. - (World War 2 fact files)

  Dsedanja vsebina:
  Pt. 1: 76 str.
  Pt. 2: 84 str.
  ISBN 0-356-08218-0 (zv. 1) ISBN 0-354-01072-7 (zv. 2)
  a) United States. Army Air Forces b) Fighter planes c) World War, 1939-1945 - Aerial operations, American d) vojna tehnika e) vojaška letala f) bojna letala g) opisi h) druga svetovna vojna i) Združene države Amerike j) zgodovinski pregledi

  632.746"1938/1945"(73)
  COBISS.SI-ID 26437893

  286.
  GREEN, William, 1927-
          US Navy and Marine Corps fighters / William Green and Gordon Swanborough. - London : Macdonald and Jane's, cop. 1976. - 68 str. : ilustr., načrti ; 27 cm. - (World War 2 fact files)

  ISBN 0-356-08222-9 (broš.)
  a) United States. Navy - Aviation b) Fighter planes c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) pomorske bitke g) 1941-1945 h) Združene države Amerike i) zgodovinski pregledi

  623.746"1941/1945"(73)
  COBISS.SI-ID 26437381

  287.
  GREGER, René
          Austro-Hungarian warships of World War I / René Greger. - London : I. Allan, 1976. - 192 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7110-0623-7
  a) Austria. Kriegsmarine - History - World War, 1914-1918. b) Warships - Austria c) World War, 1914-1918 - Naval operations, Austrian d) vojna tehnika e) vojne ladje f) bojne ladje g) vrste h) ktarki opisi i) prva svetovna vojna j) Avsrto-Ogrska k) pregeledno delo

  623.82(436-89)"1914/1918"
  COBISS.SI-ID 26470405

  288.
  GUNSTON, Bill
          F-111 General Dynamics / Bill Gunston. - London : I. Allan, 1978. - 112 str. : ilustr., načrti ; 25 cm. - (Modern combat aircraft ; 2)

  ISBN 0-7110-0846-9 (vezano)
  a) F-111 (Jet fighter plane) b) vojaška tehnika c) vojna letala d) bombniki e) F-111 f) razvoj g) opisi h) uporaba i) pregledno delo

  623.746F-111
  COBISS.SI-ID 26440709

  289.
  HÜNECKE, Klaus
          Modern combat aircraft design / Klaus Huenecke. - Shrewsbury : Airlife, 1987. - 254 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Prevod dela: Das Kampfflugzeug von Hente. - Bibliografija: str. 251-252. - Kazalo
  ISBN 1-85310-002-1 (vezano)
  a) Airplanes, Military - Handbooks, manuals, etc b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bojna letala e) razvoj f) načrtovanje g) aerodinamika h) geometrija kril i) stabilnost letal j) krmiljenje k) pogonski motorji l) pregledno delo

  623.746:628.7.01
  COBISS.SI-ID 26435845

  290.
          JANE'S all the world's aircraft 1919 / founded by Fred T. Jane ; edited and compiled by C. G. Grey. - Newton Abbot : David & Charles, 1969. - 1 zv. (ločena pag.) : ilustr. ; 22 x 32 cm

  Na nasl. str.: "A reprint of the 1919 edition of All the world's air-craft". - Kazala
  ISBN 0-7153-4647-4
  a) Aeronautics - Periodicals b) Airplanes - Periodicals c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letalstvo g) letala sveta h) 1919 i) enciklopecije

  629.73"1919"(100)
  COBISS.SI-ID 26419973

  291.
          JANE'S all the world's aircraft : 1913 / edited by Fred T. Jane. - Reprint of the 1913 ed. - Newton Abbot : David & Charles Reprtints, 1969. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., načrti ; 12 X 32 cm

  Kazala
  ISBN 0-7153-4388-2
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalstvo e) letala sveta f) 1938 g) enciklopedija h) enciklopedija

  629.73"1938"(100)
  COBISS.SI-ID 26438149

  292.
          JANE'S all the world's aircraft : 1945-46 / founded by Fred T. Jane ; compiled and edited by Leonard Bridgman. - Newton Abbot : David & Charles, 1970. - 146, VI, 74, 53, 315, 94 str. : ilustr. ; 32 cm

  Na nasl. str.: "A reprint of the 1945/6 edition of All the World's Aircraft"
  ISBN 0-7153-5019-6
  a) Aeronautics - Periodicals b) Airplanes - Periodicals c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala sveta g) 1945-1946 h) enciklopedije

  629.73"1945/1946"(100)
  COBISS.SI-ID 26418693

  293.
          JANE'S all the world's aircraft : 1967-68 / founded by Fred T. Jane ; compiled and edited by John W. R. Taylor. - London : S. Low, Marston & Company, cop. 1967. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., načrti ; 32 cm

  Kazala
  a) Aeronautics - Periodicals b) Airplanes - Periodicals c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letalstvo g) letala sveta h) 1967-1968 i) enciklopedije

  629.73"1967/1968"
  COBISS.SI-ID 26426629

  294.
          JANE'S all the world's aircraft : 1973-74 / founded by Fred T. Jane ; compiled and edited by John W. R. Taylor. - London : S. Low, Marston & Company, cop. 1973. - 90, 810 str. : ilustr., načrti ; 32 cm

  Kazala
  ISBN 0-354-00117-5 (vezano)
  a) Aeronautics - Periodicals b) Airplanes - Periodicals c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letalstvo g) letalstvo sveta h) 1973-1974 i) enciklopedije

  629.73"1973/1974"
  COBISS.SI-ID 26429957

  295.
          JANE'S all the world's aircraft : 1979-80 / founded by Fred T. Jane ; compiled and edited by John W. R. Taylor. - London : Jane's Publishing, cop. 1979. - IV, 80, 820 str. : ilustr., načrti ; 32 cm

  ISBN 0-354-00589-8 (vezano)
  a) Aeronautics - Periodicals b) Airplanes - Periodicals c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letalstvo g) letala sveta h) 1979-1980 i) enciklopedije

  629.73"1979/1980"(100)
  COBISS.SI-ID 26426885

  296.
          JANE'S all the world's airships : 1909 / edited by Fred T. Jane ; including a chapter on aerial engineering by Charles DeGrave Sells. - Newton Abbot : David & Charles Reprtints, 1969. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 22 x 32 cm

  Na nasl. str.: "A reprint of the first annual issue of All the world's air-ships". - Kazalo
  ISBN 0-7153-4649-0 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalstvo e) letala sveta f) 1909 g) enciklopedija

  629.73"1909"(100)
  COBISS.SI-ID 26438405

  297.
  JONES, Lloyd S., 1931-
          U. S. bombers / by Lloyd S. Jones. - Fallbrook : Aero Publishers, 1974. - 256 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  ISBN 0-8168-9126-5 (vezano)
  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) opisi e) 1928-1980 f) Združene države Amerike g) zgodovinski pregledi

  623.746"1928/1980"(73)
  COBISS.SI-ID 26424069

  298.
  JONES, Lloyd S., 1931-
          U. S. fighters / by Lloyd S. Jones. - Fallbrook : Aero Publishers, 1975. - 352 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  ISBN 0-8168-9200-8 (vezano)
  a) Fighter planes - History b) Aeronautics, Military - United States - History c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) 1925-1980 g) opisi h) Združene države Amerike i) zgodovinski pregledi

  623.746"1925/1980"(73)
  COBISS.SI-ID 26434821

  299.
  JONES, Lloyd S., 1931-
          U. S. naval fighters / by Lloyd S. Jones. - Fallbrook : Aero Publishers, 1977. - 352 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  ISBN 0-8168-9254-7 (vezano)
  a) United States. Navy - Aviation - History b) United States. Marine Corps - Aviation - History c) Fighter planes d) vojna tehnika e) vojaška letala f) pomorsko letalstvo g) bojna letala h) 1922-1980 i) opisi j) Združene države Amerike k) zgodovinski pregledi

  623.746"1922/1980"(73)
  COBISS.SI-ID 26434565

  300.
  JOOS, Gerhard
          The Canadair Sabre / [by Gerhard Joos]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 9, [3] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 186)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Fighter planes - Canada b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bojna letala e) Canadair Sabre f) opisi g) razvoj h) uporaba i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26448901

  301.
  KASSERA, Winfried
          Flug ohne Motor : [ein Lehrbuch für Segelflieger] / Winfried Kassera. - 16. überarbeitete Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, 2003. - 328 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 3-613-02335-0
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) jadralna letala d) fizikalne osnove e) letalne lastnosti f) tehnike letenja g) instrumenti h) pravila letenja i) navigacija j) pregledno delo

  629.734
  COBISS.SI-ID 26432773

  302.
  KLUDAS, Arnold, 1929-
          Die Geschichte der deutschen Passagierschiffahrt / Arnold Kludas. - Hamburg : Weltbild Verlag, 1994. - Zv. <1>, 2-5 : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazala. - Vsebina: Bd. 2: Expansion auf allen Meeren 1890 bis 1900. - 237 str. ; Bd. 3: Sprunghaftes Wachstum 1900 bis 1914. - 239 str. ; Bd. 4: Vernichtung und Wiedergeburt 1914 bis 1930. - 244 str. ; Bd. 5: Eine Ära geht zu Ende 1930 bis 1990. - 243 str.
  ISBN 3-89350-821-X (komplet)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) ladjedelstvo d) potniške ladje e) 1890-1990 f) zgodovinski pregledi

  629.534"1890/1990"
  COBISS.SI-ID 26433541

  303.
  LABAYLE Couhat, Jean
          French warships of World War II / Jean Labayle Couhat. - London : I. Allan, 1972. - 176 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7110-0153-7
  a) France. Marine b) Warships - France c) vojna tehnika d) vojne ladje e) bojne ladje f) druga svetovna vojna g) Francija h) vrste i) kratki opisi j) pregledno delo

  623.82(44)"1939/1945"
  COBISS.SI-ID 26470149

  304.
  LARKINS, William T., 1922-
          The Ford Tri-Motor / [by William T. Larkins]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 14, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 156)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Ford Three-engined Monoplane (Transport plane) b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bojna letala e) bolniška letala f) tri-motorna letala g) Ford h) opisi i) razvoj j) uporaba k) pregledno delo

  623.74
  COBISS.SI-ID 26455557

  305.
  LE Fleming, H. M.
          Abc warships of World War I : combined volume / H. M. Le Fleming. - 3rd reprint. - London : I. Allan, 1967. - 352 str. : ilustr. ; 19 cm

  a) Warships b) World War, 1914-1918 - Naval operations c) vojna tehnika d) vojne ladje e) bojne ladje f) prva svetovna vojna g) Velika BritanijaB h) Nemčija i) vrste j) kratki opisi k) pregledno delo

  623.82(430-41)"1914/1918"
  COBISS.SI-ID 26468869

  306.
  LISS, Witold
          The Yak 9 series / [by Witold Liss]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 10, [2] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 185)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Yak (Fighter plane) b) Fighter planes - Soviet Union c) Yakovlev aircraft d) vojna tehnika e) vojaška letala f) bojna letala g) Yak h) opisi i) razvoj j) druga svetovna vojna k) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26448645

  307.
  MIDDLETON, Don H.
          Civil aviation : a design history / Don Middleton. - London : I. Allan, 1986. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 0-7110-1515-5 (vezano)
  a) Airplanes - Design and construction - History b) Aeronautics, Commercial - History c) strojništvo d) tehnika vozil e) civilna letala f) razvoj letalstva g) Jet letala h) hitrosti letal i) Mach 2 j) zgodivinski pregledi

  629.73"1919/1980"
  COBISS.SI-ID 26434309

  308.
  MISKA, Kurt H.
          General Dynamics F-111A to F & FB-111A / by Kurt H. Miska. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1973. - Str. 1-24 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 259)

  a) vojna tehnika b) vojna letala c) bojna letala d) taktična letala e) TFX f) F-111 g) razvoj h) opis i) tehnični podatki j) pregleno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26486021

  309.
          MODERNE Militärflugzeuge : Typologisierung, Beschreibung, technische Zeichnungen : 118 Flugzeugtypen von 1945 bis heute / Paul Eden, Soph Moeng (Hrsg.). - München : Bassermann, cop. 2003. - 256 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Prevod dela: Modern military aircraft anatomy. - Kazalo
  ISBN 3-8094-1532-4
  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) vrste d) opisi e) tehnični podatki f) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26432261

  310.
          "MOTOR boat and yachting" manual / edited by F. H. Snoxell. - 17th ed. - London : Temple press, 1963. - 404 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  Kazali
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) vodna vozila d) motorni čolni e) jahte f) konstrukcije g) načrtovanje h) materiali i) prenosi j) pogonski sistemi k) oprema l) pregledno delo

  629.5
  COBISS.SI-ID 26472709

  311.
          MOTORNO vozilo / [avtorji Rolf Gscheidle ... [et al.] ; prevod Mateja Šmalc ; ilustracije po izvirniku]. - 3. predelana in razširjena izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 413 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, 27. Aufl. - Kazalo
  ISBN 86-365-0518-6
  a) Motorna vozila - Učbeniki b) strojništvo c) tehnika vozil d) motorna vozila e) motorji z notranjim zgorevanjem f) pogonske naprave g) konstrukcije vozila h) električna oprema i) učbeniki

  629.331(075)
  621.43(075)
  COBISS.SI-ID 213121792

  312.
  MUNSON, Kenneth
          Aircraft of World War I / Kenneth Munson. - London : I. Allan, cop. 1967. - 175 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  a) Airplanes, Military b) vojna tehnika c) vojaška letala d) prva svetovna vojna e) vrste f) opisi g) pregledno delo

  623.746"1914/1918"
  COBISS.SI-ID 26468357

  313.
  MUNSON, Kenneth
          Aircraft of World War Two / Kenneth G. Munson. - 4th reprint. - London : I. Allan, 1968. - 256 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  a) Airplanes, Military b) vojna tehnika c) vojaška letala d) druga svetovna vojna e) vrste f) opisi g) pregledno delo

  623.746"1939/1945"
  COBISS.SI-ID 26468101

  314.
  MUNSON, Kenneth
          Bomber : Patrouillen- und Transportflugzeuge : 1919-1939 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - Zürich : Orell Füssli Verlag, cop. 1971. - 168 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt in Farben)

  Prevod dela: Bombers 1919-39
  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) 1919-1939 e) vrste f) kratki opisi g) pregledno delo

  623.746"1919-1939"
  COBISS.SI-ID 26465285

  315.
  MUNSON, Kenneth
          Bomber : Patrouillen- und Transportflugzeuge : seit 1960 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - 3., vollständig neu bearbeitete Aufl. - Zürich : Orell Füssli Verlag, 1973. - 156 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt)

  Prevod dela: Bombers in service since 1960
  ISBN 3-280-00652-X
  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) transportna letala do 1960 e) 1939-1945 f) vrste g) kratki opisi

  623.746
  COBISS.SI-ID 26465797

  316.
  MUNSON, Kenneth
          Bomber : Überwachungs- und Aufklärungsflugzeuge : 1914-1919 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - 2., revidierte Aufl. - Zürich : Orell Füssli Verlag, 1978. - 183 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt)

  Prevod dela: Bombers 1914-19
  ISBN 3-280-00907-3
  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) 1914-1919 e) vrste f) kratki opisi g) pregledno delo

  623.746"1914/1918"
  COBISS.SI-ID 26466053

  317.
  MUNSON, Kenneth
          Fighters in service : attack and training aircraft : since 1960 / by Kenneth Munson ; illustrated by John W. Wood ... [et al.]. - Revised ed. - London : Blandford Press, 1975. - 175 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The Pocket encyclopaedia of world aircraft in colour)

  Kazalo
  ISBN 0-7137-0684-8
  a) Fighter planes - History b) vojna tehnika c) vojaška letala d) vrste letal e) opisi f) druga svetovna vojna g) pregledno delo

  623.74"1939/1945"
  COBISS.SI-ID 26469893

  318.
  MUNSON, Kenneth
          Fighters, attack and training aircraft : 1939-45 / by Kenneth Munson ; illustrated by John W. Wood ... [et al.]. - Poole : Blandford press, 1969. - 163 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The pocket encyclopaedia of world aircraft in colour)

  Kazalo
  ISBN 0-7137-0378-4
  a) Fighter planes b) Engenharia aeronautica (historia) c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) 1939-1945 g) vrste h) kratki opisi i) pregledno delo

  623.746"1939/1945"
  COBISS.SI-ID 26467589

  319.
  MUNSON, Kenneth
          Flugboote und Wasserflugzeuge seit 1910 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - Zürich : Orell Füssli Verlag, cop. 1971. - 182 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt)

  Prevod dela: Flying boats and seaplanes since nineteen hundred and ten. - Kazalo
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) hidroplani e) od 1910 f) zgodovinski pregledi g) vrste h) opisi i) pregledno delo

  629.735.3
  COBISS.SI-ID 26464261

  320.
  MUNSON, Kenneth
          Kampfflugzeuge : Jagd- und Schulflugzeuge : 1914-1919 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - 2., neu bearbeitete Aufl. - Zürich : Orell Füssli Verlag, 1976. - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt)

  Prevod dela: Fighters 1914-1919
  ISBN 3-280-00824-7
  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) lovska letala e) šolska letala f) 1914-1919 g) kratki opisi h) pregledno delo

  623.746"1914/1919"
  COBISS.SI-ID 26467077

  321.
  MUNSON, Kenneth
          Kampfflugzeuge : Jagd- und Trainingsflugzeuge : 1919-1939 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - Zürich : Orell Füssli Verlag, cop. 1972. - 166 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt)

  Prevod dela: Fighters 1919-39
  a) vojna tehnika b) vojna letala c) bombniki d) lovska letala e) šolska letala f) 1919-1939 g) kratki opisi h) pregledno delo

  623.746"1919/1939"
  COBISS.SI-ID 26467333

  322.
  MUNSON, Kenneth
          Pionierzeit : Flugzeuge der Jahre 1903 - 1914 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - Zürich : Orell Füssli Verlag, cop. 1969. - 184 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt)

  Prevod dela: Pioneer aircrfat
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) pionirski časi f) zgodovinski razvoj g) 1903-1914 h) opisi i) vrste j) pregledno delo

  629.73"1903/1914"
  COBISS.SI-ID 26464005

  323.
  MUNSON, Kenneth
          Private aircraft, business and general purpose : since 1946 / by Kenneth Munson ; illustrated by John W. Wood ... [et al.]. - London : Blandford press, 1967. - 173 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The Pocket encyclopaedia of world aircraft in color)

  Kazalo
  a) Private planes b) strojništvo c) tehnika vozil d) privatna letala e) od 1946 f) vrste g) opisi h) Evropa i) pregledno delo

  629.73(4)
  COBISS.SI-ID 26467845

  324.
  MUNSON, Kenneth
          Verkehrsflugzeuge : 1919-1939 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - Zürich : Orell Füssli Verlag, cop. 1974. - 201 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt)

  Prevod dela: Airliners between the wars 1919-1939
  ISBN 3-280-00653-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) letala d) letalske družbe e) 1919-1938 f) opisi letal g) vrste letal h) pregledno delo

  629.73(100)"1919/1939"
  COBISS.SI-ID 26466821

  325.
  MUNSON, Kenneth
          Verkehrsflugzeuge : seit 1946 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - 3., vollständig neu bearbeitete Aufl. - Zürich : Orell Füssli Verlag, 1976. - 179 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt in Farben)

  Prevod dela: Airliners since 1946. - Kazalo
  ISBN 3-280-00823-9
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) letala d) letalski promet e) od 1946 f) vrste letal g) opisi letal h) pregledno delo

  629.73(100)
  COBISS.SI-ID 26465541

  326.
  NALTY, Bernard C.
          An illustrated guide to the air war over Vietnam : aircraft of the Southeast Asia conflict / Bernard C. Nalty, George M. Watson, Jacob Neufeld. - London : Salamander Books, cop. 1981. - 159 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Vietnam : guide to the air war over Vietnam
  ISBN 0-86101-080-9
  a) Airplanes, Military b) Vietnamese Conflict, 1961-1975 - Aerial operations c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) bombniki g) kratki opisi h) vietnamska vojna i) Vietnam j) pregledno delo

  623.746(597)
  COBISS.SI-ID 26470661

  327.
  NOWARRA, Heinz J.
          Heinkel und seine Flugzeuge / Heinz J. Nowarra. - München : J. F. Lehmanns Verlag, cop. 1975. - 239 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  ISBN 3-469-00509-5 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) Heinkel Ernst f) 1888-1958 g) opisi h) zgodovinski pregledi

  629.73HEINKEL
  COBISS.SI-ID 26433797

  328.
  NOWARRA, Heinz J.
          Russian civil and military aircraft : 1884-1969 / compiled and written by Heinz J. Nowarra and G. R. Duval ; tone paintings by W. F. Hepworth ; based on original drawings by H. Löbner ; translations Alan Myers. - London : Fountain Press, 1971. - 288 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Besedilo v angl., pojasnila pri sl. v angl. in rus. - Kazalo
  ISBN 0-852-42460-4 (vezano)
  a) Aeronautics - Soviet Union - History b) Airplanes - History c) Airplanes, Military - History d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) vojaška letala h) civilna letala i) 1884-1969 j) opisi k) zgodovinski pregledi

  629.73"1884/1969"
  COBISS.SI-ID 26436869

  329.
  PARTRIDGE, J.
          The Gloster Javelin 1-6 / [by J. Partridge]. - Leatherhead : Profile Publications, cop. 1967. - 7, [5] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Profile publications ; no. 179)

  Ov. nasl. - Avtor naveden na str. 3
  a) Javelin (Jet fighter plane) b) Gloster aircraft c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) Javelin g) opisi h) razvoj i) uporaba j) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26447109

  330.
  PELLETIER, Alain J.
          Beech aircraft and their predecessors / A. J. Pelletier. - London : Putnam, 1995. - 223 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazali
  ISBN 0-85177-863-1 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalstvo e) dvokrilna letala f) enomotorna letala g) dvomotorna letala h) letalska industrija i) Beechcraft j) Travel Air k) vrste letal l) pregledno delo

  629.73BEECHCRAFT
  COBISS.SI-ID 26424325

  331.
  PELLETIER, Alain J.
          Bell aircraft since 1935 / Alain J. Pelletier. - London : Putnam, 1992. - 255 str. : ilustr. graf. prikazi ; 28 cm

  Kazali
  ISBN 0-85177-851-8 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) letalska industrija f) Bell Lawrence Dale g) Bell Larry Dale h) Woods Robert J. i) razvoj letal j) vrste k) pregledno delo

  629.73BELL
  COBISS.SI-ID 26425605

  332.
  PHILLIPS-Birt, Douglas Hextall Chedzey, 1920-
          Sailing yacht design / by Douglas Phillips-Birt. - 2nd ed. revised. - London : A. Coles, 1966. - 278 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Kazali
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) vodna plovila d) ravnotežje e) jahte f) izračuni g) jadrnice h) hitrost i) vodni upor j) oblike k) stabilnost l) balast m) ravnotežje

  629.525
  COBISS.SI-ID 26473989

  333.
  PRICE, Alfred
          Dornier Do 217 variants / by Alfred Price. - Windsor : Hylton Lacy Publishers, 1974. - Str. 49-72 : ilustr. ; 25 cm. - (Aircraft Profile ; 261)

  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bombniki d) Dornier e) Do 217 f) razvoj g) opisi h) tehnični podatki i) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26486533

  334.
  REED, Arthur
          F-14 Tomcat / Arthur Reed. - London : I. Allan, 1978. - 111 str. : ilustr., načrti ; 25 cm. - (Modern combat aircraft ; 3)

  ISBN 0-7110-0876-0 (vezano)
  a) United States. Navy - Aviation b) Tomcat (Jet fighter plane) c) vojna tehnika d) bojna letala e) vojaška letala f) lovska letala g) Tomcat h) F-14 i) oborožitveni sistem j) razvoj k) opisi l) pregledno delo

  623.746TOMCAT
  COBISS.SI-ID 26440965

  335.
  SCHMITT, Günter
          Fliegende Kisten : von Kitty Hawk bis Kiew : eine internationale Übersicht der Anfänge des Motorfluges / Günter Schmitt. - 1. Aufl. - Berlin : Transpress, 1985. - 192 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Bibliografija: str. 192. - Kazali
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) motona letala e) razvoj f) zgodovinski pregledi

  629.73(100)
  COBISS.SI-ID 1481230

  336.
  SCHMITT, Günter
          Hugo Junkers und seine Flugzeuge / Günter Schmitt. - 1. Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, cop. 1986. - 224 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str.
  ISBN 3-613-01111-5 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala potniška e) vojaška letala f) Junkers Hugo g) vrste letal h) pregledno delo

  629.73JUNKERS
  COBISS.SI-ID 26418949

  337.
  SGARLATO, Nico
          Aircraft of the USAF / Nico Sgarlato. - London : Arms and Armour Press, 1978. - 103 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  ISBN 0-85368-142-2 (vezano)
  a) Airplanes, Military - Soviet Union b) Aeronautics, Military - Soviet Union c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) pomorsko letalstvo g) bombniki h) opisi i) tehnični podatki j) Združene države Amerike

  623.746(73)
  COBISS.SI-ID 26440453

  338.
  SIEFRING, Thomas A.
          US Air Force in World War II / Thomas A. Siefring. - London [etc.] : Hamlyn, cop. 1977. - 192 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Bibliografija: str. 192. - Kazalo
  ISBN 0-600-30349-7 (vezano)
  a) United States. Air Force b) World War, 1939-1945 - Aerial operations, American c) vojna tehnika d) vojaška letala e) bojna letala f) bombniki g) druga svetovna vojna h) Združene države Amerike i) zgodivinski pregledi

  623.746"1938/1945"
  COBISS.SI-ID 26438661

  339.
  SMITH, John Richard
          The Dornier Do 17 & 215 / by J. Richard Smith. - Windsor : Profile publications, 1971. - 15 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Profile ; 164)

  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) bojna letala d) Dornier e) Do 17 f) Do 215 g) razvoj h) opisi i) tehnični podatki j) pregledno delo

  623.746
  COBISS.SI-ID 26487045

  340.
  SWANBOROUGH, Gordon
          United States Navy aircraft : since 1911 / Gordon Swanborough & Peter M. Bowers. - 2nd ed. - London : Putnam, 1976. - IX, 545 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  Kazali
  ISBN 0-370-10054-9
  a) United States. Navy - Aviation - History b) United States. Marine Corps - Aviation - History c) Airplanes, Military - United States - History d) vojna tehnika e) mornariško letalstvo f) pomorsko letalstvo g) od 1911 h) zgodovinski pregled i) jadralna letala j) baloni k) vrste l) opisi m) zračne ladje n) Združene države Amerike

  623.746(73)
  COBISS.SI-ID 26472197

  341.
  SWEETMAN, Bill
          The Hamyln concise guide to Soviet military aircraft / Bill Sweetman. - London [etc.] : Hamlyn/Aerospace, cop. 1981. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-600-34968-3 (broš.) ISBN 0-600-34947-0 (vezano)
  a) Airplanes, Military - Soviet Union b) vojna tehnika c) vojaška letala d) vrste e) opisi f) Sovjetska zveza

  623.746(47+57)
  COBISS.SI-ID 26470917

  342.
  TAYLOR, John William Ransom, 1922-1999
          Aircraft / John W. R. Taylor ; ilustrated by Gerry Palmer. - Reprinted. - London [etc.] : Hamlyn, 1978. - 159 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Hamlyn all-colour paperbacks)

  Kazalo
  ISBN 0-600-30165-6
  a) Aeronautics b) Airplanes c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) zgodovinski pregledi

  629.73
  COBISS.SI-ID 26468613

  343.
  TAYLOR, John William Ransom, 1922-1999
          Civil aircraft of the world / John W. R. Taylor. - London : I. Allan, cop. 1968. - 163 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  a) Transport planes b) Private planes c) strojništvo d) tehenika vozil e) aeronavtika f) civilna letala g) vrste do 1968 h) opisi kratki i) pregledno delo

  629.73(100)
  COBISS.SI-ID 26469381

  344.
  TAYLOR, John William Ransom, 1922-1999
          Warplanes of the world / John W. R. Taylor. - London : I. Allan, 1968. - 224 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7110-0062-X
  a) Airplanes, Military b) vojna tehenika c) vojaška letala d) bojna letala e) bombniki f) vrste g) kratski opisi h) pregledno delo

  623.746(100)
  COBISS.SI-ID 26469637

  345.
  TILLER, Artur
          Yachtbau : Entwurf, Konstruktion und Berechnung von Segelyachten / von Artur Tiller. - 2. verbesserte und ergänzte Aufl. - Berlin : R. C. Schmidt, 1937. - VIII, 358 str. : ilustr., načrti ; 26 cm + uvezane pril.

  Bibliografija: str. 357-358. - Kazalo
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) vodna plovila d) jahte e) gradnja f) načrtovanje g) plovne lastnosti h) izračuni i) priročniki

  629.525
  COBISS.SI-ID 26474757

  346.
  WATTS, Anthony John
          Japanese warships of World War II / Anthony J. Watts. - Reprinted. - London : I. Allan, 1968. - 400 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  a) Japan. Kaigun b) Warships c) vojna tehnika d) vojne ladje e) druga svetovna vojna f) Japonska g) kratki opisi h) pregledno delo

  623.82(520)"1939/1945"
  COBISS.SI-ID 26469125

  347.
  WATTS, Charles James
          Practical yacht construction / C. J. Watts ; completely revised by K. H. C. Jurd. - Revised ed. - London : A. Coles, 1963. - XI, 170 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  Kazalo
  a) Yacht building b) strojništvo c) tehnika vozil d) vodna plovila e) načrtovanje f) dimenzioniranje g) materiali h) sestavni deli i) izdelava j) priročniki

  629.525
  COBISS.SI-ID 26473221

  348.
  WEGG, John
          General Dynamics aircraft and their predecessors / John Wegg. - London : Putnam, cop. 1990. - 255 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85177-833-X (vezano)
  a) General Dynamics planes - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letalska industrija f) dinamika letal, razvoj g) Thomas Brothers h) Thomas Morse i) Dayton Wright j) Hall k) Stinson l) Vultee m) Barkly-Grow n) Convair o) Združene države Amerike p) pregledno delo

  629.73(73)
  COBISS.SI-ID 26425349


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  349.
          INDUSTRIELLES facility management / Ulrich Lutz, Kerstin Galenza, Hrsg. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XII, 282 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-40134-2 (vezano)
  a) industrijska proizvodnja b) management c) planiranje tovarn d) vzdrževanje e) sistemi pretoka materiala f) gradbeništvo g) tehnika zgradb h) upravljanje zgradb i) CAFM sistemi - Computer Aided Facility Management j) izračuni stroškov k) zajemanje podatkov l) kontroling m) pregledno delo

  65.012
  COBISS.SI-ID 25945605

  350.
  IVANKO, Štefan
          Strukture in procesi v organizaciji / Štefan Ivanko. - 2. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2004. - 297 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih
  ISBN 961-6139-18-5
  a) Organizacija - Teorija - Učbeniki za visoke šole b) Organizacija dela - Učbeniki za visoke šole c) organizacija poslovanja d) teorija organizacije e) organizacijske strukture f) organizacijska urejenost g) metode raziskovanja h) organiziranje funkcij i) modeli organiziranosti j) projektiranje k) organizacijsko urejanje procesov l) organiziranje skupnega dela m) organizacijske strukture n) kultura organizacije o) učbeniki za visoke šole

  65.01:005(075.8)
  005(075.8)
  COBISS.SI-ID 213983232

  351.
  KOVAČ, Jure, 1959-
          Stili in značilnosti uspešnega vodenja / Jure Kovač, Janez Mayer, Manca Jesenko ; [recenzenta Gabrijel Devetak, Vojko Potočan]. - Kranj : Moderna organizacija, 2004 (Fleks). - 220 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 213-220
  ISBN 961-232-168-X
  a) management b) vodenje c) stili vodenja d) teorija vodenja e) ustvarjalnost f) učenje g) etika

  65.012.4(035)
  COBISS.SI-ID 213297664

  352.
  KOVAČIČ, Andrej, 1948-
          Prenova in informatizacija delovnih procesov / Andrej Kovačič, Bojan Peček. - 1. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2004. - 124 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 123-124
  ISBN 961-6139-40-1
  a) Poslovni proces - Prenova - Učbeniki za visoke šole b) Poslovni sistemi - Informacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole c) organizacija poslovanja d) podjetje e) poslovanje f) konkurenčnost poslovanja g) prenova poslovanja h) reorganizacija i) poslovna etika j) management k) informatizacija l) simulacija m) poslovna informatika n) informacijska tehnologija o) načrtovanje informatike p) primeri q) učbeniki za visoke šole

  659.23:004(075.8)
  65.011.8(075.8)
  COBISS.SI-ID 213982720


  655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


  353.
  NOVAK, Gabrijela
          Grafični materiali / Gabrijela Novak ; [preglednice Rok Bezeljak ; sheme in ilustracije Jasmina Puškar, Rok Bezeljak]. - 1. izd. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 320 str. : ilustr., tabele ; 27 cm

  750 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih in na str. 310. - Kazalo
  ISBN 961-6045-24-5
  a) Grafični materiali - Učbeniki za visoke šole b) grafična tehnika c) koloidna kemija d) interakcije na površinah e) reologija f) materiali g) papir h) lepenka i) surovine j) proizvodnja papirja k) dodelava l) lastnosti papirjev m) polimerni materiali n) tiskarske barve o) laki p) lepila q) tiskarske plošče r) digitalne tiskarske tehnike s) knjigoveški materiali

  655.1/.3(075.8)
  675.22(075.8)
  COBISS.SI-ID 213082112


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  354.
  BACHMANN, Peter, 1942-
          Die neuen europäischen Pilotenlizenzen / Peter Bachmann, Jürgen Mies. - 1. Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, 2004. - 222 str. ; 25 cm. - (Privatpiloten Bibliothek ; Bd. 20)

  Bibliografija: str. 221-222. - Kazalo
  ISBN 3-613-02376-8
  a) transport b) letalski promet c) pilotiranje d) licence e) JAR-FCL f) PPL g) pridobitev licence h) Evropa i) pregledno delo

  656.052(4)
  COBISS.SI-ID 26432517

  355.
  BINTER, Borut
          Osnove varne vožnje z motornim kolesom : priročnik za voznike "A" kategorije (motornih koles) / [Borut Binter] ; [predgovor Niko Mihelič ; fotografije Jaka Binter ... et al.]. - Ljubljana : samozal. ; Kranj : Adoz, 2001 (Kranj : Adoz). - 56 str. : ilustr. ; 26 cm

  Avtor naveden v kolofonu. - Predgovor / Niko Mihelič: str. 3. - Bibliografija: str. 56
  ISBN 961-236-121-5
  a) Motorna kolesa - Prometna varnost - Priročniki b) strojništvo c) tehnika vozil d) motorno kolo e) zaščitna oblačila f) zakonitosti vožnje g) pogonski prenosi h) vzmetenje i) zavore j) tehnika vožnje k) vožnja po mestu l) vožnja po regionalnih cestah m) vožnja po avtocesti n) vožnja pod posebnimi pogoji o) nega p) vzdrževanje q) praktične vaje r) priročniki

  656.18(035)
  629.326(035)
  COBISS.SI-ID 112032256

  356.
  DAVIES, Ronald Edward George
          Airlines of Latin America : since 1919 / R. E. G. Davies. - London : Putnam, 1984. - XIV, 698 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 593-594. - Kazalo
  ISBN 0-370-30049-1
  a) Airlines - Latin America - History b) letalski promet c) transport d) letalske družbe e) od 1919 f) zgodovinski razvoj g) Latinska Amerika h) pregledno delo

  656.7(8)
  COBISS.SI-ID 26471429

  357.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Zakon o varnosti v cestnem prometu / z uvodnimi pojasnili, ki so jih pripravili Mihael Kunstler, Rafael Viltužnik, Mitjan Bizjak. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2005 (Ljubljana : Tipografija). - 296 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 135)

  Nasl. na ov.: Zakon o varnosti v cestnem prometu s pojasnili. - 500 izv.
  ISBN 961-6538-10-1
  a) Cestni promet - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) cestni promet c) prometna varnost d) zakoni

  656.1.05(497.4)(094.5)
  COBISS.SI-ID 217475072


  657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.


  358.
  DROBEŽ, Mateja
          Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov s štiri in več mestnim kontnim načrtom / Mateja Drobež, Jasna Korbar, Božena Macarol ; [ilustracije Žiga Okorn]. - 1. izd. - Ljubljana : Studio Macarol, 2003 (Ljubljana : Povše). - 188 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Nasl. v kolofonu: Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov s štiri in več mestnim kontnim načrtom ter zgledi knjiženj. - Vsebuje tudi: Slovenski računovodski standard 39 (2003)
  ISBN 961-91130-0-4
  a) Zasebniki - Računovodstvo - Priročniki b) Poslovne knjige - Priročniki c) računovodstvo d) vodenje posllovnih knjig e) vodenje evidenc f) letna poročila g) sistem obdavčitve dohodkov h) dohodki iz dejavnosti i) vrste poslovnih knjig j) dvostavno knjigovodstvo k) knjigovodske listine l) inventure m) amortiziranje n) prevrednotenje sredstev o) prevrednotenje obveznosti p) računavodsko merjenje zalog q) ugotavljanje porabe r) hranjenje dokumentacije s) štirimestni kontni načrt t) primeri knjiženj poslovnih dogodkov u) priročniki

  657.32(035)
  COBISS.SI-ID 125540096

  359.
  POSVETOVANJE Računovodstvo za notranje potrebe podjetij (11 ; 2003 ; Portorož)
          Zbornik referatov / XI. posvetovanje Računovodstvo za notranje potrebe podjetij, Portorož, september 2003. - Ljubljana : LM Veritas, 2003 ([Ljubljana] : Biro M). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nasl. na ov.: Računovodstvo za notranje potrebe podjetij. - Nasl. v kolofonu: Zbornik XI. posvetovanja Računovodstvo za notranje potrebe podjetij. - 150 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-90943-3-6
  a) Podjetja - Računovodstvo - Posvetovanja b) računovodstvo c) dodjetja d) letna poročila e) računovodske informacije f) informacijski sistemi g) zborniki

  657(063)(082)
  COBISS.SI-ID 125972736


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  360.
  FLORJANČIČ Vidmar, Sonja
          Gospodarsko poslovanje : za I., II., III., IV. letnik. Program Ekonomski tehnik / Sonja Florjančič Vidmar. - V Ljubljani : Srednja trgovska šola, 2004 ([Ljubljana : Formatisk]). - 250 str. loč. pag. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Podrejeni nasl. na ov.: Učno gradivo za program Ekonomski tehnik. - Za interno uporabo. - Bibliografija: str. 250
  a) gospodarsko poslovanje b) gospodarstvo c) gospodarska ureditev d) podjetje e) vrste podjetij f) kupoprodajne pogodbe g) prodajne pogodbe h) kupne pogodbe i) komuniciranje j) plačevanje k) gotovinsko l) polgotovinsko m) negotovinsko n) menice o) pravne posledice p) učbeniki za srednje šole

  658.6/.8(075.3)
  COBISS.SI-ID 215550208

  361.
  MEYERS, Fred E.
          Manufacturing facilities design and material handling / Fred E. Meyers, Matthew P. Stephens. - 3rd ed. - Columbus : Pearson/Prentice Hall, 2005. - XVI, 509 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-112535-4 (vezano)
  a) Plant layout b) Materials handling c) Production engineering d) proizvodnja e) proizvodni inženiring f) proizvodni obrati g) strega h) pretok materiala i) sistemi pretoka materiala j) analize pretoka materiala k) načrtovanje procesov l) layout m) planiranje layouta n) študij časa o) načrtovanje delovnih mest p) modeliranje q) računalniške simulacije r) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26112005


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  362.
  BASMADJIAN, Diran
          Mass transfer : principles and applications / Diran Basmadjian. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - [26], 390 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 373-377
  ISBN 0-8493-2239-1
  a) Mass transfer b) kemijsko procesno inženirstvo c) kemijska tehnologija d) prenos snovi e) modeliranje f) masno ravnotežje g) difuzija h) koeficient snovnega prenosa i) fazna ravnotežja j) ravnotežna stanja k) kontinuirane kontaktne operacije l) simultani prenos m) prenos toplote n) naloge o) rešitve p) učbeniki za visoke šole

  66.021.3(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 25610757

  363.
          CHEMICAL thermodynamics for industry / edited by Trevor Letcher. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - XVIII, 276 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-591-0 (vezano)
  a) Chemical engineering b) Thermodynamics c) kemijska tehnologija d) industrijski procesi e) kemijska termodinamika f) aplikacije g) metalurgija h) industrija celuloze i) destilaciija j) separacijski procesi k) farmacevtska industrija l) optimizacija m) transportne lastnosti n) materiali o) kristalizacija p) adsorbcija

  66.021:544-971
  COBISS.SI-ID 26187525

  364.
  CLARKE, Chris
          The science of ice cream / Chris Clarke. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - XVI, 187 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (RSC paperbacks)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-629-1 (broš.)
  a) Ice cream, ices, etc b) Ice cream, ices, etc - Composition c) Ice cream, ices, etc - Analysis d) kemijska tehnologija e) živilska tehnologija f) sladoledi g) koloidne disperzije h) zmrmovanje i) reologija j) sestavine sladoledov k) izdelava sladoleda l) industrijska proizvodnja m) tehnološki postopki n) analitika o) mikrostruktura p) tekstura q) eksperimenti

  663.674
  COBISS.SI-ID 26187269

  365.
  DORAN, Pauline M.
          Bioprocess engineering principles / Pauline M. Doran. - Reprinted. - Amsterdam [etc.] : Elsevier Academic Press, 2004. - XIV, 439 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 0-12-220856-0 (broš.)
  a) kemijsko inženirstvo b) bioprocesno inženirstvo c) bioprocesi d) bioreaktorji e) biotehnologija f) stehiometrija g) statistična analiza podatkov h) ravnotežje i) neravnotežna stanja j) pretok fluidov k) mešanje l) prenos toplote m) prenos mase n) homogene reakcije o) heterogene reakcije p) reaktorji

  663.18:66.0
  COBISS.SI-ID 9254678

  366.
  HACE, Iztok
          Modeliranje kinetike polimerizacije dialil ftalov : doktorska disertacija / Iztok Hace. - Ljubljana : [I. Hace], 2004. - III, 192 f. : ilustr. ; 30 cm + popravki

  Bibliografija: f. 172-179. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za polimerno inženirstvo, organsko kemijsko tehnologijo in materiale
  a) polimerno inženirstvo b) organska tehnologija c) polimerizacija v masi d) polimerizacija v raztopini e) radikalske polimerizacije f) matematično modeliranje g) kinetika reakcij h) dialilftalati i) doktorske disertacije

  66.01:66.095.26:678.7(043.3)
  COBISS.SI-ID 26319365

  367.
  HORVAT, Andrej, 1966-
          Tehnike sušenja izbranih silikatov do proizvodov s specifičnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi : doktorska disertacija / Andrej Horvat. - Ljubljana : [A. Horvat], 2004. - XIII, 119 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 114-117. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijska tehnologija b) kemijsko procesno inženirstvo c) kristalinični materiali d) zeoliti e) sinteze f) lastnosti g) vodna stekla h) doktorske disertacije

  66.047.3:661.183.6(043.3)
  COBISS.SI-ID 26323205

  368.
  NOVOSEL, Barbara
          Računska obravnava kemijskih procesov : zbirka nalog / B. Novosel in M. Marinšek. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 131
  ISBN 961-6286-56-0
  a) Kemijski procesi - Vaje za visoke šole b) kemija c) kemijska tehnologija d) kemijski procesi e) stehiometrija f) naloge g) rešitve nalog h) učbeniki za visoke šole

  66.01(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 125977600

  369.
          The PIGMENT compendium : a dictionary of historical pigments / Nicholas Eastaugh ... [et al.]. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XI, 499 str. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 458-499
  ISBN 0-7506-5749-9 (vezano)
  a) kemija b) pigmenti c) barvila d) zgodovinski pregled e) recepture f) enciklopedični slovar

  667.622(038)
  COBISS.SI-ID 25944581

  370.
  SLEMENIK Perše, Lidija
          Laminarno mešanje in določevanje viskoznosti kompleksnih tekočin v mešalniku : doktorska disertacija / Lidija Slemnenik Perše. - Ljubljana : [L. Slemenik Perše], 2004. - IV, 119 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 109-115. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijska tehnologija b) kemijsko procesno inženirstvo c) proces mešanja d) laminarno mešanje e) tračno mešalo f) šestkrilna turbina g) visokoviskozne tekočine h) kompleksne tekočine i) določevanje viskoznosti j) doktorske disertacije k) laminar mixing l) highly-viscous fluids m) helical ribon impeller n) vane geometry

  66.063:532.135(043.3)
  COBISS.SI-ID 26319109

  371.
          ULLMANN'S chemical engineering and plant design. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2 zv. (XVIII, XVI, 1381 str.) : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali na koncu zv. 2
  Vsebina:
  Vol. 1: Mathematics and physics in chemical engineering ; Fundamentals of chemical engineering
  Vol. 2: Plant and process design
  ISBN 3-527-31111-4
  a) kemijska tehnologija b) kemijsko inženirstvo c) transportni pojavi d) mehanika fluidov e) reaktorji f) matematično modeliranje g) kemijska industrija h) konstrukcijski materiali i) korozija j) abrazija k) erozija l) testiranje kovinskih materialov m) kemijske reakcije n) online kontrola o) oblikovanje kemijskih procesov

  66.01
  COBISS.SI-ID 26477061


  669 METALURGIJA.


  372.
  ULE, Boris
          Fizikalna metalurgija : rešene naloge / Boris Ule. - Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2004 (Ljubljana : Pleško). - 500 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 499-500
  ISBN 961-91448-1-3
  a) Metalurgija - Vaje za visoke šole b) Materiali - Vaje za visoke šole c) fizikalna metalurgija d) kristalna zgradba kovin e) točkaste napake f) difuzija g) strjevanje h) dislokacije i) mejne površine j) utrjevanje kovin k) fazne spremembe l) lom m) utrujanje n) lezenje o) naloge p) rešitve q) učbeniki za visoke šole

  669(075.8)(076.2)
  620.1/.2(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 217441280


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  373.
  NIKOLIĆ, Momir, 1946-
          Netkane tekstilije / Momir Nikolić, Zlatko Nikolić. - 1. izd. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2004 ([Ljubljana] : Bori). - 171 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 161-163. - Kazalo
  ISBN 961-6045-23-7
  a) Netkane tekstilije - Učbeniki za visoke šole b) tekstilna tehnologija c) netkane tekstilije d) klasifikacija e) proizvodni procesi f) struktura g) priprava prediva h) izdelava temeljnega sloja i) polagalniki koprene j) raztezanje k) utrjevanje koprenskih tekstilij l) plastene tekstilije m) dodelava

  677.076.4(075.8)
  COBISS.SI-ID 212942592

  374.
  STRNAD, Simona
          Tekstilne surovine. Navodila za vaje : program VS / Simona Strnad, Olivera Šauperl, Majda Sfiligoj Smole. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2004 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  500 izv.
  ISBN 86-435-0649-4
  a) tekstilna tehnologija b) tekstilne surovine c) mikroskopiranje d) laboratorijske vaje e) vlakna

  677.1/.5(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 53750785


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  375.
          COMPUTER-aided injection mold design and manufacture / J. Y H. Fuh ... [et al.]. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2004. - XV, 372 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Plastic engineering ; 69)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5314-3
  a) materiali b) avtomatizacija konstruiranja c) polimeri d) strojništvo e) brizganje polimerov f) obdelovalni postopki g) gradnja orodij h) orodja za brizganje i) izdelava form j) forme za brizganje k) konstruiranje orodij l) uporaba CAD m) CAD/CAM/CAE n) CAPP o) pregledno delo

  678
  COBISS.SI-ID 26047749

  376.
  CRAWFORD, R. J., 1949-
          Rotational molding technology / Roy J. Crawford, James L. Throne. - Norwich : Plastics Design Library/William Andrew Publishing, cop. 2002. - XVIII, 399 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-884207-85-5
  a) Rotational molding b) Electronic books c) strojništvo d) preoblikovanje e) rotacijsko preoblikovanje polimerov f) votli deli g) polimerni izdelki h) plastični izdelki i) proizvodni procesi j) metode izdelave k) primerjave metod l) poliolefini m) stroji n) forme o) konstruiranje orodij p) konstruiranje delov q) pregledno delo

  678
  COBISS.SI-ID 26123525

  377.
          HANDBOOK of coatings additives / edited by John J. Florio, Daniel J. Miller. - 2nd ed. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - VIII, 613 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5626-6 (vezano)
  a) Coatings - Additives - Handbooks, manuals, etc b) kemija polimerov c) premazi d) aditivi e) kataliza f) fotoiniciatorji g) inhibitorji korozije h) biocidi i) surfaktanti j) dispergenti barvil k) vezivna sredstva l) aplikacije

  678.002.35
  COBISS.SI-ID 26460165

  378.
  KRICHELDORF, Hans Rytger, 1942-
          Handbook od polymer synthesis / Hans R. Kricheldorf, Oskar Nuyken, Graham Swift. - 2nd ed. - New York : M. Dekker, cop. 2005. - VIII, 965 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Plastics engineering ; 70)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5473-5 (vezano)
  a) kemija polimerov b) polimeri c) sinteze d) modifikacije e) aplikacije f) moderni materiali

  678.6/.8
  COBISS.SI-ID 25630725

  379.
          PLASTICS and the environment / edited by Anthony L. Andrady. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XXII, 762 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002027 214.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley037 /2002027214.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-09520-6 (vezano)
  a) Plastics - Environmental aspects b) ekologija c) odstranjevanje odpadkov d) plastični materiali e) plastika f) embalaža g) premazi h) tekstilna tehnologija i) biološko razgradljivi polimeri j) vodotopni polimeri k) vnetljivost l) recikliranje m) sežiganje n) aplikacije

  678:628.482
  COBISS.SI-ID 25646341

  380.
          SPECIALIZED molding techniques / edited by Hans-Peter Heim, H. Potente. - Norwich : Plastics Design Library, cop. 2001. - VII, 317 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-884207-91-X
  a) Plastics - Molding b) materiali c) polimeri d) kompoziti e) strojništvo f) brizganje polimerov g) tehnološki postopki h) brizganje z nadpritiskom i) lastnosti materialov j) izboljšanje lastnosti k) pregledno delo

  678
  COBISS.SI-ID 25988869


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  381.
  HULL, Elizabeth, 1953-
          Requirements engineering / Elizabeth Hull, Ken Jackson and Jeremy Dick. - 2nd ed. - London ; Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2005. - XV, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 191-193. - Kazalo
  ISBN 1-85233-879-2 (vezano)
  a) računalništvo b) sistemski inženiring c) razvoj d) določanje zahtev e) osnove inženiringa f) modeliraje sistemov g) tehnike modeliranja h) projektno vodenje i) programska orodja j) DOORS k) primeri l) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 26064389


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  382.
          PIEZOELECTRIC transducers and applications / Antonio Arnau, ed. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XIX, 319 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-20998-0 (vezano)
  a) Piezoelectric transducers b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) piezoelektrični pretvorniki e) osnove piezoelektričnosti f) piezoelektrični efekt g) mikrogravimetrični senzor h) Van - Dyke model i) mikrosenzorji j) širokopasovne ultrazvočne aplikacije k) resonančni senzorji l) spremembe piezoelektričnosti površin m) sonoelektrokemija n) kemijski senzorji o) biosenzorji p) elektrokemija q) viskozoelastične lastnosti r) makromolekule s) ultrazvočna hipertermija t) pregledno delo

  681.586.773
  COBISS.SI-ID 26203141

  383.
  SCHWIZER, J.
          Force sensors for microelectronic packaging applications / J. Schizer, M. Mayer, O. Brand. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2005. - VIII, 178 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Microtechnology and MEMS)

  Bibliografija: str. 165-174. - Kazalo
  ISBN 3-540-22187-5 (vezano)
  a) Microelectronic packaging b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) senzorji sil e) načrtovanje f) merilni sistemi g) industrijska mikrovezja h) tehnologije mikrovezij i) umerjanje senzorjev j) linearnost k) občutljivost l) uporaba m) pregledno delo

  681.586
  COBISS.SI-ID 26205189


  681.8 TEHNIČNA AKUSTIKA. GLASBILA. PRIPRAVE ZA ZAPISOVANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA.


  384.
          CODING and signal processing for magnetic recording systems / edited by Bane Vasic, Erozan M. Kurtas. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Computer engineering ; 2)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1524-7 (vezano)
  a) tehnična akustika b) magnetni snemalni sistemi c) magnetni rekorderji d) komunikacije e) informacijska teorija f) snemalni kanali g) bralni kanali h) kodiranje i) obdelave signalov j) interaktivno kodiranje k) priročniki

  681.846.8
  COBISS.SI-ID 25765893

  385.
  KHIZROEV, Sakhrat
          Perpendicular magnetic recording / by Sakhrat Khizroev and Dmitri Litvinov. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2004. - XI, 174 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 162-171. - Kazalo
  ISBN 1-4020-2662-5 (vezano) ISBN 1-4020-2723-0 (e-knjiga)
  a) Magnetic recorders and recording b) elektrotehnika c) magnetni rekorderji d) vertikalno magnetno zapisovanje e) zgodovinski pregled f) supermagnetizem g) fizika zapisovanja h) fizika predvajanja i) zapisovalni mediji j) pregledno delo

  681.846.7
  COBISS.SI-ID 26343429


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  386.
  GREAT Britain (Office of the Deputy Prime Minister)
          Electrical safety / Office of the Deputy Prime Minister. - [S. l.] : The Stationery Office Books, cop. 2004. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm + popravki. - (Building Regulations 2000. Approved document ; P)

  Ov. nasl.
  ISBN 0-11-753917-1
  a) gradbeništvo b) obrtniška dela c) električne inštalacije d) načrtovanje e) preskušanje f) nadzorovanje g) regulativa h) predpisi i) Velika Britanija

  696.6(083)(41)
  COBISS.SI-ID 26067461

  387.
  VRANKAR, Leopold
          Modeliranje migracije radionuklidov skozi porozne snovi z brezmrežno metodo : doktorska disertacija / Leopold Vrankar. - Ljubljana : [L. Vrankar], 2004. - IV, 68 str., [46] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 63-68. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
  a) geologija b) geostatika c) odlagališča radioaktivnih odpadkov d) ocena dolgotrajne varnosti e) matematični modeli f) migracija radionuklidov g) radialne bazne funkcije h) Lagrangeova metoda i) Eulerjeva metoda j) doktorske disertacije

  624.13:621.039.58(043.3)
  COBISS.SI-ID 217366528

  388.
  VUKADIN, Vladimir
          Razvoj konstitutivnega materialnega modela za mehke kamnine in trde zemljine : doktorska disertacija / Vladimir Vukadin. - Ljubljana : [V. Vukadin], 2004. - XXIII, 271 f., 75 pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 261-271. - Kazala. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za rudarstvo in geotehnologijo
  a) geomehanika b) naravni geološki materiali c) modeliranje d) mehke kamnine e) trde zemljine f) struktura g) destrukturizacija h) modeliranje i) konstitutivni materialni modeli j) doktorske disertacije

  624.131(043.3)
  COBISS.SI-ID 946147


  7 UMETNOST.


  389.
  BERGER, Eva, 1955-
          Historische Gärten Österreichs : Garten- und Parkanlagen von der Renaissance bis um 1930 / Eva Berger. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 2002-2004. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu vsakega zv. - Kazala. - Vsebina: Bd. 1: Niederösterreich, Burgenland. - Str. 1-747 ; Bd. 2: Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Kärnten, Steiermark, Tirol. - Str. 1-751 ; Bd. 3: Wien. - Str. 1-569
  ISBN 3205994779 (set)
  a) Historic gardens - Austria b) Gardens - Austria - Design - History c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) urejanje krajine f) parki g) vrtovi h) Austrija i) zgodovina j) zgodovinski pregled k) Dunaj

  712
  COBISS.SI-ID 25999621

  390.
  CARTER, Rob
          Typographic design : form and communication / Rob Carter, Ben Day, Philip Meggs. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2002. - 309 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley024/2002027 392.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley031 0/2002027392.html. - Bibliografija: str. 300-301. - Kazalo
  ISBN 0-471-38341-4 (broš.)
  a) Graphic design (Typography) b) umetnost c) grafično oblikovanje d) design e) vizualne komunikacije f) tipografija g) teorija h) razvoj i) črke j) pisave k) tipi l) uporaba

  766
  COBISS.SI-ID 1874030

  391.
  CULLEN, Cheryl Dangel, 1960-
          The best of business card design 5 / Cheryl Dangel Cullen. - Gloucester : Rockport, 2004. - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 1-59253-048-6 (broš.)
  a) Business cards - Design b) umetnost c) grafično oblikovanje d) tiskane publikacije e) vizitke f) poslovne kartice g) izbor najboljših

  766
  COBISS.SI-ID 25890565

  392.
          DESIGN and nature : comparing design in nature with science and engineering / edited by C. A. Brebbia, L. J. Sucharov and P. Pascolo. - Southampton : WIT Press, cop. 2002. - 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Design and nature ; vol. 3)

  V uvodu: "Proceedings of the First International Conference on Design and Nature, held in Udine, Italy, September 2002". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85312-901-1 (vezano)
  a) Engineering design - Congresses b) Design - Congresses c) Nature - Congresses d) umetnost e) znanost f) arhitektura g) oblikovanje h) načrtovanje i) primerjave j) znanstveni prispevki k) teorija

  7.01
  COBISS.SI-ID 24977669

  393.
  DRUŠTVO oblikovalcev Slovenije
          Vizualne komunikacije 1978-1985 : akcija Društva oblikovalcev Slovenije "delo meseca", likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 22. maj - 1. junij / [uredila Marja Zupan ; fotografije del Miro Zdovc, Marjan Smerke]. - Ljubljana : Društvo oblikovalcev Slovenije, 1986 (Ljubljana : Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo). - [82] str. : ilustr. ; 21 x 24 cm

  500 izv.
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) plakati d) tiskane publikacije e) Slovenija f) katalogi

  766(497.12)(064)(085)
  COBISS.SI-ID 2069511

  394.
  FAIMON, Peg, 1962-
          The nature of design : how the principles of design shape our world - from graphics and architecture to interiors and products / Peg Faimon & John Weigand. - 1st ed. - Cincinnati : How Design Books, 2004. - 199 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58180-478-4
  a) Design b) umetnost c) design d) grafično oblikovanje e) industrijsko oblikovanje f) teorija g) izhodišča h) vplivi i) inspiracije j) narava k) okolje l) arhitektura

  766
  658.512.2
  655.26
  72.01
  COBISS.SI-ID 10920242

  395.
  FRANKEL, Elana
          Classics : [the little black dresses of interior design / Elana Frankel]. - Gloucester : Rockport, cop. 2001. - 144 str. : ilustr. ; 26 cm

  Avtor in dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija: str. 141. - Kazalo
  ISBN 1-56496-829-4 (vezano)
  a) Interior decoration b) arhitektura c) notranja oprema d) industrijsko oblikovanje e) pohištvo f) unikatni izdelki g) avtorska dela h) stoli i) sedežne garniture j) jedilne mize k) postelje l) omarice

  7
  COBISS.SI-ID 26091781

  396.
  HARPER, Laurel
          Radical graphics/graphic radicals / by Laurel Harper ; foreword by Marvin Scott Jarrett ; preface by Katherine McCoy. - San Francisco : Chronicle Books, cop. 1999. - 223 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 220-221. - Kazalo
  ISBN 0-8118-1680-X (vezano)
  a) Graphic arts - History - 20th century. b) Commercial art - History - 20th century. c) Graphic arts d) Arts graphiques - Histoire - 20e siecle e) Art publicitaire - Histoire - 20e siecle f) umetnost g) grafično oblikovanje h) plakati i) tiskovine j) avtorski pristop k) predstavitve l) oblikovalci

  766
  COBISS.SI-ID 1705838

  397.
  HORNUNG, David, 1950-
          Colour : a workshop for artists and designers / David Hornung. - London : Laurence King Publishing, cop. 2005. - 168 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 164. - Kazalo
  ISBN 1-85669-419-4 (broš.)
  a) Color in art b) Color in design c) umetnost d) slikarstvo e) barve f) barvni spekter g) mešanje barv h) barvne študije

  7.01/.02
  COBISS.SI-ID 26144517

  398.
  ITTEN, Johannes, 1888-1967
          The art of color : the subjective experience and objective rationale of color / Johannes Itten ; translated by Ernst van Haagen. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - 155 str. : ilustr. ; 30 x 32 cm

  Prevod dela: Kunst der Farbe. - Na nasl. str.: "A VNR book.". - Bibliografija: str. 154-155
  ISBN 0-471-28928-0 (vezano)
  a) Colors - Psychological aspects b) Painting - Technique c) Aesthetics d) umetnost e) slikarstvo f) grafika g) barve h) fizikalne lastnosti i) barvne analize j) študije k) mešanje barv l) sestavljanje m) komplementarnost n) teorija

  75.04
  COBISS.SI-ID 25852933

  399.
  LIPTON, Ronnie
          Information graphics and visual clues : [communicating information through graphic design] / Ronnie Lipton. - Gloucester : Rockport Publishers, 2004. - 208 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0410/2003023 702.html. - Dodatek k nasl. z ov.
  ISBN 1-59253-051-6 (broš.)
  a) Commercial art - Technique b) Graphic arts - Technique c) umetnost d) grafično oblikovanje e) tiskane publikacije f) posterji g) logotipi h) ilustracije i) primeri j) analize

  766
  COBISS.SI-ID 26094853

  400.
  MILLER, Judith, 1951
          20th-century glass / Judith Miller ; with Frankie Leibe and Mark Hill ; photography by Graham Rae ... [et al.]. - London : Dorling Kindersley, cop. 2004. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm. - (DK collector's guide)

  Kazalo
  ISBN 1-4053-0592-4 (vezano)
  a) Glassware - Collectors and collecting b) Glassware - History - 20th century. c) umetnost d) oblikovanje stekla e) vaze f) muransko steklo g) vrste stekla h) oblikovalci i) zgodovina j) vitraž k) nakit l) brušenje m) sodobne izvedbe

  745/749
  COBISS.SI-ID 26257669

  401.
  POINTON, Marcia R.
          History of art : a students' handbook / Marcia Pointon ; with the assistence of Lucy Peltz. - 4th ed., reprinted. - London ; New York : Routledge, 2004. - X, 130 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-415-15181-3
  a) history of art - reference book b) umetnostna zgodovina - priročnik c) arhitektura d) umetnost e) zgodovina f) umetnostna zgodovina g) teorija h) disciplina i) jezik umetnostne zgodovine j) literatura k) študentski priročnik

  7.03
  COBISS.SI-ID 26583813

  402.
          TOKYO : architecure & design / edited and written by Ellen Nepilly ... [et al.] ; concept by Martin Nicholas Kunz. - Kempen : teNeues, 2004. - 191 str. : ilustr., načrti ; 14 cm. - (and:guide)

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan. - Kazala
  ISBN 3-8238-4569-1
  a) arhitektura b) arhitekturni vodniki c) mesta d) javne zgradbe e) znamenite stavbe f) znamenitosti g) Tokio

  7.05
  COBISS.SI-ID 25962245

  403.
  WASSERMAN, Mark, 1972-
          Re-think, re-design, re-construct : how top designers create bold new work by re-interpreting original designs / Mark Wasserman. - 1st ed. - Cincinnati : How Design Books, 2004. - 192 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

  ISBN 1-58180-459-8
  a) Commercial art - History - 21st century. b) Communication in design c) Designers - Interviews d) umetnost e) grafično oblikovanje f) redesign g) reinterpretacije h) oblikovalci i) intervjuji

  766
  COBISS.SI-ID 26544645

  404.
  WHEELER, Alina
          Designing brand identity : a complete guide to creating, building, and maintaining strong brands / Alina Wheeler. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - V, 229 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002033 142.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley031 0/2002033142.html. - Bibliografija: str. 224-225. - Kazalo
  ISBN 0-471-21326-8 (vezano)
  a) Brand name products b) Brand name products - Marketing - Management c) Trademarks - Design d) Advertising - Brand name products e) umetnost f) grafično oblikovanje g) design h) zaščitni znaki i) znamke j) analize k) teorija l) pregled m) primeri

  766
  COBISS.SI-ID 1859950


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  405.
  ATKINSON, Scott
          Fences, walls & gates : [building techniques, tools and materials, design ideas] / by Scott Atkinson and the editors of Sunset Books ; [illustrator Bill Oetinger ; principal photographer E. Andrew McKinney]. - Menlo Park : Sunset, 2004. - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-376-01759-7
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) urejanje krajine d) vrtovi e) ograje f) zidovi g) vhodi h) izdelava i) primeri

  712
  689:692.88(035)
  COBISS.SI-ID 7261748

  406.
          CEMETERIES of Europe : [a guidebook to European cemeteries] : a historical heritage to appreciate and restore / editors Mauro Felicori & Annalisa Zanotti ; [ASCE, Association of significant cemeteries in Europe]. - Bologna : Comune, 2004 (Bologna : Compositori industrie grafiche). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm

  a) Pokopališča - Evropa - Umetnostni vodniki b) Kulturni spomeniki - Pokopališča - Evropa - Umetnostni vodniki c) Kulturni spomeniki - Obnova - Evropa d) urbanizem e) urejanje krajine f) krajinska arhitektura g) pokopališča h) Evropa i) pregled j) varstvo kulturne dediščine k) grobnice l) kapele m) kostnice n) obnova

  718
  726.8(4)(036)
  726.8.025.4/.5(4)
  712.25:718(4)(036)
  725.94(4)(036)
  COBISS.SI-ID 153593

  407.
  DU Plessis, Chrisna
          Agenda 21 for sustainable construction in developing countries : a discussion document / International Council for Research and Innovation in Building and Construction and United Nations Environment Programme International Environmental Technology Centre ; prepared by Chrisna du Plessis. - WSSD ed. - Pretoria : CSIR Building and Construction Technology, cop. 2002. - IV, 82 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Boutek report ; no. Bou/E0204)

  Bibliografija: str. 81-82
  ISBN 0-7988-5540-1
  a) Construction industry - Environmental aspects - Developing countries b) Building - Environmental aspects - Developing countries c) Sustainable development - Developing countries d) urbanizem e) trajnostni razvoj f) države v razvoju g) teorija

  71
  COBISS.SI-ID 26341125

  408.
  HAJER, Maarten A., 1962-
          In search of new public domain : analysis and strategy / Maarten Hajer, Arnold Reijndorp. - Rotterdam : NAi Publishers, cop. 2001. - 142 str. : ilustr. ; 20 cm

  Glavni nasl. razširjen na dveh str. - Bibliografija: str. 137-139
  ISBN 90-5662-201-3 (broš.)
  a) City planning b) Land use, Urban c) Public domain d) Urban ecology e) urbanizem f) načrtovanje mest g) odprti prostor h) javni prostor i) kulturne prireditve j) festivali k) druženaja l) zbirališča

  711.436
  COBISS.SI-ID 26001157

  409.
          HOME front : new developments in housing / guest-edited by Lucy Bullivant. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - 128 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Architectural design, ISSN 0003-8504 ; Vol. 73, no. 4, 2003 : Architectural Design Profile ; No. 164)

  ISBN 0-470-84874-X
  a) Architecture, Domestic b) Public housing c) arhitektura d) urbanizem e) stanovanjska gradnja f) stanovanja g) večstanovanjske stavbe h) stanovanjska naselja i) novosti j) razvojni trendi k) primeri

  711.58
  COBISS.SI-ID 25243397

  410.
  MATTHEWS, Clare
          Pattern & mosaic in the garden / Clare Matthews. - London : Hamlyn, 2003. - 128 str. : barvne ilustr. ; 25 x 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-600-60515-9
  a) Garden ornaments and furniture b) Gardens - Design c) Decoration and ornament d) Patios e) Garden walks - Design and construction f) Mosaics g) Stone in landscape gardening h) urbanizem i) urejanje krajine j) krajinska arhitektura k) vrtovi l) parki m) tlakovanje n) elementi o) mozaik p) dekoracija

  712
  COBISS.SI-ID 26532101

  411.
  MIZUNO, Katsuhiko
          Landscapes for small spaces : Japanese courtyard gardens / photographs and text by Katsuhiko Mizuno ; translated by John Bester. - 1st ed. - Tokyo ; New York ; London : Kodansha International, 2002. - XI, 119 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod iz jpn. jezika. - Kazalo
  ISBN 4-7700-2874-1
  a) Courtyard gardens - Japan - Pictorial works b) Gardens, Japanese - Japan c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) urejanje krajine f) vrtovi g) palače h) templji i) stanovanjske hiše j) javni prostori k) Japonska l) japonska hiša m) japonski vrt

  712
  COBISS.SI-ID 26095109

  412.
  PIŠKUR, Milena
          Ljubljanske Žale : vodnik po pokopališču / Milena Piškur ; [sodelavki pri biografskih opisih Vida Stanovnik, Nada Gspan Prašelj ; prevod povzetka Alenka Klemenc ; fotografije Marjan Smerke ; aeroposnetki ljubljanskih Žal Geodetski zavod Slovenije]. - Ljubljana : Družina, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 303 str. : ilustr. ; 26 cm + 2 zganj. načrta

  Bibliografija: str. 297-299. - Summary. - Kazalo
  ISBN 961-222-532-X
  a) Ljubljane - Žale - Zgodovina - Vodniki b) arhitektura c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) pokopališča f) Žale g) Ljubljana h) vodniki i) ljubljančni j) znameniti meščani k) ljubljanske družine l) rodbine m) nagrobniki n) grobovi

  718(497.4 Ljubljana)(091)
  726.8(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 215869184

  413.
          POKOPALIŠČA v Evropi : [vodič po evropskih pokopališčih] : zgodovinska dediščina, ki jo je treba spoznati in ohraniti / urednika Mauro Felicori & Annalisa Zanotti ; [v sodelovanju z mrežo ASCE, Združenjem kulturnopomembnih evropskih pokopališč]. - Bologna : Comune, 2004 (Bologna : Compositori industrie grafiche). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm

  Izvirni nasl.: Cemeteries of Europe
  a) Pokopališča - Evropa - Umetnostni vodniki b) Kulturni spomeniki - Pokopališča - Evropa - Umetnostni vodniki c) Kulturni spomeniki - Obnova - Evropa d) urbanizem e) urejanje krajine f) krajinska arhitektura g) pokopališča h) Evropa i) pregled j) varstvo kulturna dediščine k) grobnice l) kapele m) kostnice n) obnova

  718
  726.8(4)(036)
  726.8.025.4/.5(4)
  712.25:718(4)(036)
  725.94(4)(036)
  COBISS.SI-ID 153337

  414.
          REMAKING the urban waterfront / primary authors, Bonnie Fisher [et al.] ; contributing authors, Beth Benson [et al.]. - Washington : ULI - Urban Land Institute, cop. 2004. - VII, 237 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-87420-903-X
  a) urbanizem b) urbanistično načrtovanje c) obrežja d) obala e) rečne struge f) morje g) obvodne ureditve h) teorija i) primeri

  711
  COBISS.SI-ID 25795589

  415.
          The SPATIAL development strategy of Slovenia / [editors Blanka Bartol ... et al.]. - Ljubljana : Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, National Office for Spatial Development, 2004 (Ljubljana : Simčič). - 79 str. : zvd. ; 30 cm

  ISBN 961-6276-36-0
  a) Prostorsko planiranje - Slovenija b) Slovenija - Prostorski razvoj - Strategija c) urbanizem d) prostorsko planiranje e) prostorski razvoj f) Slovenija g) terminologija h) izhodišča i) značilnosti j) cilji k) poselitev l) promet m) energetika n) raba prostora

  711(497.4)
  COBISS.SI-ID 216748288

  416.
          STEP by step yard & garden owners projects. - 1st ed. - Des Moines : Better Homes and Gardens Books, cop. 2003. - 311 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  Na vrhu nasl. str.: Better homes and gardens. - Kazalo
  ISBN 0-696-21587-X
  a) Gardening - Handbooks, manuals, etc b) Lawns - Handbooks, manuals, etc c) Landscape architecture - Handbooks, manuals, etc d) Garden structures - Handbooks, manuals, etc e) urbanizem f) krajinska arhitektura g) urejanje krajine h) vrtovi i) načrtovanje j) postopki k) slogi l) elementi m) primeri

  712
  COBISS.SI-ID 26420997

  417.
          STRATEGIJA prostorskega razvoja Slovenije / [uredniška skupina Blanka Bartol ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, 2004 (Ljubljana : Simčič). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6276-35-2
  a) Prostorsko planiranje - Slovenija b) Slovenija - Prostorski razvoj - Strategija c) urbanizem d) prostorsko planiranje e) prostorski razvoj f) Slovenija g) terminologija h) izhodišča i) značilnosti j) cilji k) poselitev l) promet m) energetika n) raba prostora

  711(497.4)
  COBISS.SI-ID 216748032

  418.
  WIRTH, Peter
          Gartenanlage : arbeiten mit Erde, Stein, Beton, Holz und Pflanzen / Peter Wirth. - Stuttgart : Ulmer, cop. 2004. - 214 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 3-8001-4423-9
  a) urejanje krajine b) krajinska arhitektura c) tlakovanje d) vrtovi e) zaščitne ograje

  712.3/.4
  COBISS.SI-ID 26531589


  72 ARHITEKTURA.


  419.
  ADAM, Hubertus, 1965-
          New York : architecure & design / edited and written by Hubertus Adam. - Düsseldorf [etc.] : TeNeues, cop. 2003. - 189 str. : ilustr. ; 13 cm

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan. jeziku. - Kazala
  ISBN 3-8238-4547-0
  a) arhitektura b) erhitekturni vodniki c) mesta d) javne zgradbe e) znamenite stavbe f) znamenitosti g) New York

  72
  COBISS.SI-ID 25961733

  420.
  ANDO, Tadao, 1941-
          Tadao Ando : complete works / Francesco Dal Co ; [translations: Sabu Koso and Judy Geib from Japanese, Thomas Muirhead from Italian]. - Reprinted. - London : Phaidon, 2000. - 524 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 515-522. - Kazalo
  ISBN 0-7148-3717-2 (broš.)
  a) Ando, Tadao (1941-) b) arhitektura c) arhitekti d) Ando, Tadao(1941- ) e) zbrana dela f) arhitekturna kritika g) teorija

  72(520)
  COBISS.SI-ID 25994757

  421.
  AUF-Franić, Hildegard
          Osnovne škole : programiranje, planiranje i projektiranje / Hildegard Auf-Franić i suradnici. - Zagreb : Golden marketing : Tehnička knjiga : Arhitektonski fakultet, 2004. - 96 str. : ilustr., načrti ; 21 x 30 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 91-94
  ISBN 953-212-178-0 (broš.)
  a) arhitektura b) šolske stavbe c) šole d) načrtovanje e) programski sklopi f) vrste prostorov g) konstrukcije h) higijenske zahteve i) potrebe invalidnih otrok j) dimenzioniranje k) urbanistična umestitev

  727.1
  COBISS.SI-ID 25758725

  422.
  AŽMAN Momirski, Lučka
          Arhitektura in arheologija : razlike in sorodnosti : doktorska disertacija / Lučka Ažman Momirski ; mentor Fedja Košir. - Ljubljana : [L. Ažman Momirski], 2004. - 317 str. : ilustr. ; 30 cm

  Viri in literatura: str. 297-304. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) doktorska disertacija b) arhitektura c) arheologija d) arhitekturna teorija e) arhitekturna zgodovina f) urbanizem g) oblikovanje h) tipologija i) grška kopališča j) rimska kopališča k) arheološka najdišča l) Simonov zaliv m) Izola

  71/72
  COBISS.SI-ID 1661060

  423.
          BARCELONA : architecure & design / edited by Sabina Marreiros ; written by Jürgen Forster ; concept by Martin Nicholas Kunz. - Kempen : teNeues, 2004. - 191 str. : ilustr., načrti ; 14 cm. - (and:guide)

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan. - Kazala
  ISBN 3-8238-4574-8
  a) arhitektura b) arhitekturni vodniki c) mesta d) javne zgradbe e) znamenite stavbe f) znamenitosti g) Barcelona

  72
  COBISS.SI-ID 25960965

  424.
  BENNETT, David John
          The architecture of the jubilee line extension / David Bennett ; with photographs by Dennis Gilbert. - London : T. Telford, 2004. - 147 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7277-3088-6 (vezano)
  a) Jubilee Line Extension Project b) Subway stations - England - London - Design and construction c) arhitektura d) javne zgradbe e) podzemne železnice f) London g) Jubilee linija h) jubilejna linija i) postaje j) postajališča k) mestni potniški promet l) tlorisi

  725.3
  COBISS.SI-ID 25987589

  425.
  CHASE, Raymond G., 1921-
          Ancient Hellenistic and Roman amphitheatres, stadiums, and theatres : the way they look now / Raymond G. Chase. - Portsmouth : P. E. Randall, 2003. - XIV, 646 str. : ilustr. ; 32 cm

  Bibliografija: str. 636-639. - Kazalo
  ISBN 1-931807-08-6 (vezano)
  a) Gledališke zgradbe - Grška arhitektura - Antika - Vodniki b) Gledališke zgradbe - Rimska arhitektura - Antika - Vodniki c) arhitektura d) zgodovina e) antika f) arheološka območja g) arheološka dediščina h) arhitekturna dediščina i) antična arhitektura j) izkopanine k) ruševine l) današnje stanje m) gledališča n) amfiteatri o) stadioni p) topografije q) opisi

  72
  725.822"652"(036)
  904:725.8(036)
  COBISS.SI-ID 125177

  426.
  CLARKE, Georgia, 1962-
          Roman house - Renaissance palaces : inventing antiquity in fifteenth-century Italy / Georgia Clarke. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XXVI, 383 str. : ilustr. - (Architecture in early modern Italy)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam033/20020 73602.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200207360 2.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002073602.html. - Bibliografija: str. 343-372. - Kazalo
  ISBN 0-521-77008-4 (vezano)
  a) Mansions - Italy b) Architecture - Italy - 15th century. c) Architecture, Renaissance - Italy d) Architecture, Roman - Influence e) arhitektura f) zgodovina g) teorija h) renesansa i) palače j) rimska hiša k) stanovanjske stavbe l) tlorisi

  72.01
  COBISS.SI-ID 25342981

  427.
  COLLIS, Hugh
          Transport, engineering and architecture / Hugh Collis. - London : Laurence King Publishing ; Arup, 2003. - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 236-237. - Kazalo
  ISBN 1-85669-321-X (vezano)
  a) arhiteektura b) javne zgradbe c) zgradbe za transport d) letališča e) železniške postaje f) mostovi g) načrtovanje h) promet i) teorija-primeri

  725.3
  COBISS.SI-ID 26142725

  428.
  FERNÁNDEZ Troyano, Leonardo, 1938-
          Bridge engineering : a global perspective / Leonardo Fernández Troyano. - London : T. Telford, 2003. - XIX, 775 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prvič izdano v španščini pod naslovom Tierra sobre el agua leta 1999. - Posameznim prispevkom sledi bibliografija. - Kazali
  ISBN 0-7277-3215-3 (vezano)
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) nizke zgradbe d) mostovi e) teorija f) zgodovina g) materiali h) varstvo kulturne dediščine i) konstrukcije j) vrste mostov k) viadukti l) obširen pregled m) potek gradnje

  725.95
  COBISS.SI-ID 2133089

  429.
  FROMMEL, Sabine
          Sebastiano Serlio, architect / Sabine Frommel ; translated from the German by Peter Spring. - Milano : Electaarchitecture, 2003. - 400 str. : ilustr., načrti ; 29 cm, v škatli 30 x 26 x 5 cm

  Bibliografija: str. 388-393. - Kazala
  ISBN 1-904313-22-1
  a) Serlio, Sebastiano (1475-1554) - Criticism and interpretation b) Architecture, Renaissance - France c) arhitektura d) arhitekti e) Serlio, Sebastiano(1475-1554) f) francoska arhitektura g) renesansa

  72
  COBISS.SI-ID 25890053

  430.
          GUSTAVE Alexandre Eiffel / [editor in chief, Paco Asensio ; photographs by Roger Casas]. - Düsseldorf : teNeues, 2003. - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

  Besedilo v angl., nem., franc. in it.
  ISBN 3-8238-5540-9
  a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) biografija e) Eiffel, Gustave(1932-1923) f) francoska arhitektura g) 19./20.stol. h) mostovi i) kovinsko paličje

  72
  COBISS.SI-ID 25962501

  431.
  HALES, Shelley, 1971-
          The Roman house and social identity / Shelley Hales. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XVI, 294 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam033/20020 73682.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200207368 2.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002073682.html. - Bibliografija: str. 273-283. - Kazalo
  ISBN 0-521-81433-2 (vezano)
  a) Architecture, Domestic - Social aspects - Rome b) Architecture, Roman c) Decoration and ornament - Social aspects - Rome d) Decoration and ornament, Roman e) arhitektura f) zgodovina g) teorija h) rimska hiša i) stanovanjske stavbe j) Pompeji k) Rimljani l) situacije m) tlorisi

  72.01
  COBISS.SI-ID 25342725

  432.
          HENN Architekten : Architektur des Wissens = Henn Architekten : architecture of knowledge / Gunter Henn, Dirk Meyhöfer, Hg., ed. - Hamburg : Junius, 2003. - 87 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Dodatek k nasl. iz kolofona
  ISBN 3-88506-540-1 (broš.)
  a) Henn Architekten - Exhibitions b) Architecture - Germany - 21st century - Exhibitions c) arhitektura d) javne stavbe e) arhitektura znanja f) informatizacija g) arhitekturne skupine h) Henn Architekten i) AutoUni Wolfsburg j) New Jemarat project Mina k) Beijing international

  727
  COBISS.SI-ID 26024453

  433.
  HOFFMANN, Caroline
          Wohnbauten mit geringem Energieverbrauch : 12 Gebäude : Planung, Umsetzung und Realität / Hoffmann, Hastings, Voss. - Heidelberg : C. F. Müller Verlag, cop. 2005. - XI, 260 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-7880-7749-2 (vezano)
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) individualne stanovanjske hiše d) samogradnja e) ekonomična gradnja f) energetsko varčne hiše g) načrtovanje h) izvedba i) študije primerov j) večstanovanjske stavbe k) stroški l) izračuni m) norme

  728
  COBISS.SI-ID 25794821

  434.
  HOLOD, Renata
          The mosque and the modern world : architects, patrons and designs since the 1950s / Renata Holod and Hasan-Uddin Khan ; with the assistance of Kimberly Mims. - London : Thames and Hudson, cop. 1997. - 288 str. : ilustr. ; 32 cm

  Bibliografija: str. 280-284. - Kazalo
  ISBN 0-500-34155-9 (vezano)
  a) Mosques b) Architecture, Islamic c) Mosques - Design d) arhitektura e) sakralne stavbe f) mošeje g) džamije h) zgodovina i) sodobne izvedbe j) arabski centri k) islam l) muslimanska družba m) lokalne skupnosti n) tlorisi o) prerezi p) fotografije q) študije primerov

  726.2
  COBISS.SI-ID 26119173

  435.
  JODIDIO, Philip
          Architecture now! = Architektur heute = L'architecture d'aujourd'hui. Vol. 2 / Philip Jodidio ; [German translation Karin Haag, French translation Jacques Bosser]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2002. - 575 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm

  Vzpor. angl., nem. in franc. besedilo. - Kazalo
  ISBN 3-8228-1594-2
  a) Arhitektura - 20.st. - Svetovni pregledi b) arhitektura c) avtorska dela d) sodobni avtorji e) realizirani projekti f) novo tisočletje g) inovativni primeri

  72.011
  COBISS.SI-ID 4406814

  436.
          KLEINE Bauten = Small structures / [translation from German into English Judith Harrison ... [et al.]]. - München : Callwey ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edition Topos)

  ISBN 3-7643-6980-9 (Birkhäuser) ISBN 3-7667-1588-7 (Callwey)
  a) arhitektura b) arhitekturno planiranje c) javne zgradbe d) stanovanjska arhitektura e) majhne konstrukcije f) načrti g) teorija h) mesto i) krajina j) funkcionalnost prostora

  72
  COBISS.SI-ID 1576580

  437.
  KODIS, Michelle
          Blueprint small : creative ways to live with less / Michelle Kodis. - 1st ed. - Salt Lake City : Gibbs Smith, 2003. - 192 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 1-58685-175-6 (vezano)
  a) Architecture, Domestic - United States b) Architecture - United States - 20th century. c) arhitektura d) stanovanjske stavbe e) individualne stanovanjske hiše f) enodružinske hiše g) male hiše h) adaptacije i) dozidave j) primeri k) tlorisi

  728.3
  COBISS.SI-ID 25358085

  438.
  MAROLT, Peter
          Pomen likovnosti za arhitekturni prostor : doktorska disertacija / Peter Marolt ; mentor Igor Kalčič. - Ljubljana : [P. Marolt], 2004. - 93 f. : ilustr. ; 30 cm

  Literatura ; Viri. - Izvleček ; Abstract. - Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) arhetip c) kozmos d) likovnost e) oblikovanje f) soodvisne dvojice g) komponente arhitekture

  71/72
  COBISS.SI-ID 1675140

  439.
  MARREIROS, Sabina
          London : architecure & design / edited and written by Sabina Marreiros and Jürgen Forster ; concept by Martin Nicholas Kunz. - Kempen : teNeues, 2004. - 191 str. : ilustr., načrti ; 14 cm. - (and:guide)

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan. - Kazala
  ISBN 3-8238-4572-1
  a) arhitektura b) arhitekturni vodniki c) mesta d) javne zgradbe e) znamenite stavbe f) znamenitosti g) London

  72
  COBISS.SI-ID 25961477

  440.
  MARTENS, Bob
          ArchiCAD : best practice : the virtual building revealed / Bob Martens, Herbert Peter. - Wien ; New York : Springer, cop. 2004. - 286 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-211-40755-3 (vezano)
  a) ArchiCAD. (Computer file) b) Architecture - Computer-aided design c) arhitektura d) načrtovanje e) računalniško risanje f) računalniška grafika g) ArchiCAD h) delo s knjižnicami

  72
  COBISS.SI-ID 26092805

  441.
  MATTHEWS, Kevin
          User's guide for the great buildings collection : a designer's library of architecture on CD-ROM / created by Kevin Matthews. - Eugene : Artifice, cop. 1994-2004. - VI, 58, [152] str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl.: The great buildings collection
  - - The great buildings collection [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-9667098-4-5 (broš.)
  a) Architecture - Interactive multimedia b) Historic buildings - Interactive multimedia c) Architectural design - Interactive multimedia d) arhitektura e) zgodovina f) informacijski viri g) arhitekturni slogi h) arhitekti i) načrti j) tlorisi k) prerezi l) monumentalne stavbe m) arhitekturna dediščina n) fotografaije o) opisi p) 3D simulacije

  72.01
  COBISS.SI-ID 25858565

  442.
  MEYHÖFER, Dirk
          Konstruktion und Poesie : Glasarchitektur von Bothe Richter Teherani 1991-2002 = Design structure and poetry : glass architecture by Bothe Richter Teherani 1991-2002 / [Herausgebe und Text] Dirk Meyhöfer ; [Übersetzung Victor Dewsbery]. - 1. Aufl. - Hamburg : Junius, 2002. - 147 str. : ilustr. ; 29 cm

  Vzporedno nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-885-06512-6
  a) arhitektura b) steklo c) zgodovina d) teorija e) primeri

  72:691.6
  COBISS.SI-ID 24892421

  443.
  MIES van der Rohe, Ludwig, 1886-1969
          Mies van der Rohe / texts by Yehuda E. Safran ; edited by Luiz Trigueiros and Paulo Martins Barata ; recent photography by Rui Morais de Sousa and Thorsten Hümpel. - Lisboa : Blau, 2000. - 214 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 211-212
  ISBN 972-8311-50-8
  a) Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969) b) arhitektura c) biografije d) arhitekti e) Mies van der Rohe, Ludwig(1886-1969) f) zbrana dela

  72.01
  COBISS.SI-ID 1604740

  444.
  POPLE, Nicolas
          Experimental houses / Nicolas Pople. - Paperback ed. - London : Laurence King Publishing, 2003. - 240 str. : barvne ilustr., načrti ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-335-X (broš.)
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) enodružinske hiše d) eksperimentalni primeri e) mobilne hiše f) vkopane hiše g) dozidave h) plombe i) ekološka gradnja j) montažna gradnja k) študije primerov

  728
  COBISS.SI-ID 1503876

  445.
  RATTENBURY, Kester
          Architects today / Kester Rattenbury, Robert Bevan, Kieran Long. - London : Laurence King Publishing, 2004. - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 230-236. - Kazalo
  ISBN 1-85669-369-4 (vezano)
  a) Architects b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) arhitekti e) arhitekturne skupine f) sodobni avtorji g) sodobna arhitektura h) pregled

  72
  COBISS.SI-ID 26135045

  446.
  RICHARDSON, Phyllis
          New sacred architecture / Phyllis Richardson. - London : L. King Publishing, cop. 2004. - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 216. - Kazalo
  ISBN 1-85669-384-8 (vezano)
  a) arhitektura b) sakraalne stavbe c) cerkve d) kapele e) župnijski centri f) templji g) sinagoge h) meditacijsski centri i) sodobne izvedbe

  726
  COBISS.SI-ID 26136325

  447.
  RICHARDSON, Phyllis
          XS : big ideas, small buildings / Phyllis Richardson ; edited by Lucas Dietrich. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2003. - 223 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-34181-8
  a) arhitektura b) arhitekturne konstrukcije c) projektiranje d) majhne hiše e) majhni objekti f) zložljivi objekti g) javni prostori h) teorija i) funkcionalnost prostora j) urejanje prostora

  72.01
  COBISS.SI-ID 305533

  448.
  RYDER, Bethan
          Restaurant design / Bethan Ryder. - London : Laurence King Publishing, 2004. - 191 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-363-5 (vezano)
  a) Restaurants - Decoration b) Interior decoration - History - 20th century. c) Interior architecture - History - 20th century. d) arhitektura e) notranja oprema f) javne zgradbe g) restavracije h) bari i) okrepčevalnice

  747:725.71
  COBISS.SI-ID 26135557

  449.
  ŠEME, Špela, 1972-
          Vpliv potrošništva na sodobno arhitekturo : doktorska disertacija / Špela Šeme ; mentor Igor Kalčič ; raziskovalni mentor Darko Štrajn. - Ljubljana : [Š. Šeme], 2004. - 233 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 217-233. - Izvleček ; Abstract. - Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) urbanizem c) javne zgradbe d) javni prostor e) nakupovalni centri f) shoping mall g) oglaševanje

  72
  COBISS.SI-ID 1140823

  450.
          The TOP 10 construction achievements of the 20th century / authors, Elizabeth Baker ... [et al.] ; editors, Paul Marsdon & Timothy Whiteman. - Wadhurst : A KHL Group Publication, cop. 1999. - 272 str. : ilustr. ; 33 cm. - (The classic construction series)

  Na nasl. str.: "A competition conceived by the organisers of the Conexpo-Con/AGG '99 exhibition. From a list of more than 100 projects nominated by construction professionals, the final 10 projects were selected by votes polled from readers of the world's construction press."
  ISBN 0-9530219-5-5 (vezano)
  a) Architecture, Modern - 20th century. b) Architecture - 20th century - Pictorial works c) Public works - History - 20th century. d) Public works - Pictorial works e) Architecture - History - 20th century. f) Building - History - 20th century. g) Buildings - Design and construction - Pictorial works h) Construction industry - History - 20th century. i) Construction industry - Pictorial works j) arhitektura k) 20. stol. l) teeorija m) zgodovina n) predstavitve del o) največji dosežki p) rokavski predor Channel q) Golden Gate most r) ameriški medmestni avtocestni sistem s) Empire State Building t) Hoover Dam jez u) kanal Panama v) operna hiša Sydney w) Asuanski jez x) World Trade Center y) letališče Chek Lap Kok v Hongkongu z) potek gradnje {) konstrukcije

  72
  COBISS.SI-ID 26173957

  451.
  TRUINI, Joseph
          Building a shed : expert advice from start to finish / Joseph Truini. - Newtown : Taunton Press, 2002. - 202 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's build like a pro)

  Kazalo
  ISBN 1-56158-619-6 (broš.)
  a) Sheds - Design and construction - Amateurs' manuals b) arhitektura c) gradbeništvo d) izvedbena dela e) samogradnja f) lope g) koče h) barake i) lesene hišice j) poljski objekti k) pomožni objekti l) spravilo oradja m) postopki izvedbe

  728.9
  COBISS.SI-ID 26022405

  452.
  UFFELEN, Chris van
          Berlin : architecure & design / edited and written by Chris van Uffelen ; concept by Martin Nicholas Kuny & Silvia Kienberger. - Kempen : teNeues, 2003. - 189 str. : ilustr., načrti ; 14 cm. - (and:guide)

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan. - Kazala
  ISBN 3-8238-4548-9
  a) arhitektura b) arhitekturni vodniki c) mesta d) javne zgradbe e) znamenite stavbe f) znamenitosti g) Berlin

  72
  COBISS.SI-ID 25961221

  453.
  UFFELEN, Chris van
          Paris : architecure & design / edited and written by Christian van Uffelen ; concept by Martin Nicholas Kunz. - Kempen : teNeues, 2004. - 191 str. : ilustr., načrti ; 14 cm. - (and:guide)

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan. - Kazala
  ISBN 3-8238-4573-X
  a) arhitektura b) arhitekturni vodniki c) mesta d) javne zgradbe e) znamenite stavbe f) znamenitosti g) Pariz

  72
  COBISS.SI-ID 25961989

  454.
  WESTON, Richard, 1953-
          Plans, sections and elevations : key buildings of the twentieth century / Richard Weston. - London : Laurence King Publishing, 2004. - 233 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. [234-235]. - Kazalo
  - - Plans, sections and elevations [Elektronski vir] : key buildings of the twentieth century. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-85669-382-1
  a) arhitektura b) znamenite stavbe c) predstavitve d) svetovna arhitekturna dediščina e) tlorisi f) prerezi g) 20. stol.

  72
  COBISS.SI-ID 26134789

  455.
  WHITESIDES, Mary
          Desert style / Mary Whitesides ; photography by Matthew Reier. - 1st ed. - Salt Lake City : Gibbs Smith, 2003. - XI, 131 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 127
  ISBN 1-58685-173-X (vezano)
  a) Architecture - Arid regions - Southwest, New b) Architecture, Domestic - Southwest, New c) Architecture - Southwest, New - 20th century. d) Interior decoration - Southwest, New e) arhitektura f) stanovanjske stavbe g) individualne stanovanjske hiše h) notranja oprema i) puščavski slog

  728.3
  COBISS.SI-ID 4714270


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  456.
          CAR design / [editor in chief] Paolo Tumminelli. - Kempen : teNeues, cop. 2004. - 399 str. : ilustr. ; 19 cm

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan.
  ISBN 3-8238-4561-6
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) design d) avtomobili e) zgodovina f) oblikovalci

  745/749
  COBISS.SI-ID 25958917

  457.
          FURNITURE design = Möbel Design = Design de meubles = Muebles de diseno / editor in chief, Paco Ansensio ; editor and texts, Cristina Montes ; german translation, Inken Wolthaus ; french translation, Leila Marcot ; english translation, Matthew Clarke. - New York ; Düsseldorf ; London : TeNeues, 2003. - 400 str. : ilustr. ; 19 cm

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan. jeziku
  ISBN 3-8238-5575-1
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) design d) pohištvo e) stanovanjska oprema f) zgodovina g) pregled

  745/749
  COBISS.SI-ID 2334867

  458.
  NORMAN, Donald A.
          The design of everyday things / Donald A. Norman. - 1st basic paperback ed. - New York : Basic Books, cop. 2002. - XXI, 257 str. : ilustr. ; 21 cm

  Predhodna izd.: The psychology of everyday things. - Na ov.: "With a new introduction by the author". - Bibliografija: str. 241-247. - Kazalo
  ISBN 0-465-06710-7 (broš.)
  a) Design, Industrial - Psychological aspects b) Human engineering c) Human Engineering - psychology d) Psychology, Industrial e) umetnost f) industrijsko oblikovanje g) teorija h) psihološki vidik i) predmeti za vsakdanjo rabo j) uporabni redmeti

  745/749
  COBISS.SI-ID 25855749

  459.
          OFFICE interiors / [conception Arian Mostaedi ; text contributed by the architects, edited by Jacobo Krauel and Jennifer Brown]. - Barcelona : Carles Broto & Josep Ma Minguet, 2003. - 175 str. : barvne ilustr., načrti ; 31 cm

  ISBN 84-89861-51-X
  a) Office buildings - Designs and plans b) Office decoration c) Interior architecture d) arhitektura e) notranja oprema f) javne zgradbe g) pisarne h) delovni prostori i) sodobne smernice j) primeri

  747
  COBISS.SI-ID 25527557

  460.
  PIPES, Alan
          Foundations of art and design / Alan Pipes. - London : Laurence King Publishing, cop. 2003. - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl.: Foundations of art + design. - Bibliografija: str. 262-264. - Kazalo
  ISBN 1-85669-375-9 (broš.)
  a) Art b) Design c) umetnost d) oblikovanje e) osnove f) točke g) črte h) oblike i) tekstura j) barva k) kontrast l) ritem m) likovna umetnost n) risanje

  741/744
  COBISS.SI-ID 26145029

  461.
          SPORT design : four elements / [editor, Paco Asensio ; texts, Simone K. Schleifer]. - Düsseldorf : teNeues, cop. 2004. - 399 str. : ilustr. ; 19 cm

  Besedilo v angl., nem., franc. in špan.
  ISBN 3-8238-4562-4
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) design d) športni rekviziti e) pregled

  745/749
  COBISS.SI-ID 25959173


  796 ŠPORT. REKREACIJA.


  462.
  HUBER, Jeanne
          Kid's places to play : [sandboxes, playhouses, climbing structures, skate ramps, and more] / Jeanne Huber and the editors of Sunset Books. - 1st printing. - Menlo Park : Sunset Publishing Corporation, 2004. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Sunset)

  Podnaslov na ovoju. - Kazalo
  ISBN 0-376-01059-2
  a) umetnost b) ročne spretnosti c) obdelava lesa d) otroška igrala e) otroška igrišča f) peskovniki g) lesene hišice h) hiša na drevesu i) postopki j) primeri

  796.1
  674.2=111
  COBISS.SI-ID 13956151


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  463.
  BUCKSCH, Herbert
          Wörterbuch Gebäudetechnik : Englisch - Deutsch = Dictionary building services : English - German / Herbert Bucksch. - Stuttgart : Fraunhofer IRB Verlag, cop. 2004. - 744 str. ; 22 cm

  ISBN 3-8167-4739-6 (vezano)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) gradbeništvo e) angleški f) nemški

  801.316.4:624=20=30
  COBISS.SI-ID 26496517

  464.
  DELIISKA, Boriana
          Elsevier's dictionary of forestry : in English, German, French and Russian / compiled by B. Delijska and P. Manoilov. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - 1051 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. [V-VI]. - Kazalo
  ISBN 0-444-51245-4 (vezano)
  a) Forests and forestry - Dictionaries - Polyglot b) gozdarstvo c) slovar d) angleški e) nemški f) francoski g) ruski

  630:81'374.82
  COBISS.SI-ID 26191877

  465.
          ELSEVIER'S dictionary of technical abbreviations in English and Russian / compiled by M. Rosenberg and S. Bobryakov. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - 1177 str. ; 25 cm

  ISBN 0-444-51561-5 (vezano)
  a) Technology - Abbreviations - Dictionaries b) English language - Dictionaries - Russian c) Russian language - Dictionaries - English d) Technology - Dictionaries - Russian e) Abbreviations, Russian - Dictionaries f) tehniški slovarji g) tehnika h) akronimi i) kratice j) angleški k) ruski

  801.316.4:003.83=20=82
  COBISS.SI-ID 26513157

  466.
  FREEMAN, Henry G.
          Wörterbuch technischer Begriffe mit 6500 Definitionen nach DIN : Deutsch und Englisch / Henry G. Freeman ; Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e.V. - 5. überarbeitete Aufl. 2003. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - XXI, 1317 str. ; 22 cm

  ISBN 3-410-15572-4
  a) Technology - Dictionaries b) English language - Dictionaries - German c) Technology - Dictionaries - German d) German language - Dictionaries - English e) tehniški slovarji f) strokovni izrazi g) terminologija h) definicije i) tehnika j) nemški k) angleški

  801.216.4:62=30=20
  COBISS.SI-ID 26497029

  467.
  KUMAR, Bharat
          An illustrated dictionary of aviation / [compiled by], editor-in-chief, Bharat Kumar ; Dale DeRemer, Douglas M. Marshall, editor[s]. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2004. - XV, 752 str. : ilustr. ; 25 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04055946.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200405594 6.html
  ISBN 0-07-139606-3 (vezano)
  a) Aeronautics - Dictionaries b) tehniški slovarji c) slikovni slovarji d) strokovni izrazi e) letalstvo f) aviacija g) angleški

  801.316.4:629.7=20
  COBISS.SI-ID 26417157

  468.
          OSMOJEZIČNI enciklopedijski rječnik : hrvatski ili srpski, ruski, engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, latinski / [glavni urednik Tomislav Ladan]. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1987-<2005>. - Zv. <1-5> ; 24 cm

  Lat. in cir.
  Dosedanja vsebina:
  1: A-E. - 1987 (Ljubljana : Delo). - LXII, 826 str. - Uvodno besedilo v osmih jezikih
  2: F-K. - 1995. - XVI, 1023 str.
  3: L-Na. - 2000. - XV, 852 str.
  4: Ne-O. - 2002. - XIII, 1040 str.
  4: P-Prih. - 2005. - XIII, 1036 str.
  ISBN 953-6036-53-3 ISBN 86-7053-002-3 (zv. 1) ISBN 953-6036-52-5 (zv. 2) ISBN 953-6036-54-1 (zv. 3)
  a) Slovarji, poliglotski b) enciklopedični slovar c) hrvaški d) ruski e) angleški f) nemški g) francoski h) italijanski i) španski j) latinski

  81'374.823
  COBISS.SI-ID 151042

  469.
  POŽENEL, Peter
          Trojezični strojniški slovar / Peter Poženel. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005. - 3 zv. ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  [1]: Angleško-nemško-slovenski. - 2005. - VIII, 213 str.
  [2]: Nemško-angleško-slovenski. - 2005. - VIII, 215 str.
  [3]: Slovensko-angleško-nemški. - 2005. - VIII, 223 str.
  ISBN 86-365-0571-2 (komplet) ISBN 86-365-0573-9 (zv. 1) ISBN 86-365-0574-7 (zv. 2) ISBN 86-365-0575-5 (zv. 3)
  a) Strojništvo - Terminologija - Poliglotski slovarji b) tehniški slovarji c) terminološki slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) strojništvo g) angleški h) nemški i) slovenski

  801.316.4:621=00
  COBISS.SI-ID 217748992

  470.
  SCOTT-Sabic, Vanessa
          Logistik-Wörterbuch : deutsch - englisch, englisch - deutsch = Dictionary of logistics : German - English, English - German / Vanessa Scott-Sabic. - 2., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - IX, 480 str. ; 19 cm. - (VDI)

  Besedilo v angl. in nem. jeziku
  ISBN 3-540-20553-5 (broš.)
  a) tehnični slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) logistika e) nemški f) angleški

  801.316.4:658.286=30=20
  COBISS.SI-ID 26473477

  471.
  SNOJ, Marko, 1959-
          Slovenski etimološki slovar / Marko Snoj. - 2., pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2003 (Ljubljana : Euroadria). - XXVII, 1022 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. XX-XXIII. - Kazalo
  ISBN 961-6465-37-6
  a) Slovenščina - Etimologija - Slovarji b) etimološki slovar c) slovenski

  811.163.6'374.4
  COBISS.SI-ID 124973312

  472.
  ŠKERLJ, Ružena
          Češko-slovenski slovar, slovensko-češki slovar / Ružena Škerlj. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 1143 str. ; 18 cm. - (Slovarji DZS)

  Nasl. v kolofonu: Češko-slovenski slovar in slovensko-češki slovar. - Na ov. tudi vzpor. nasl. v češ.: Česko-slovinský slovník, slovinsko-český slovník
  ISBN 86-341-1527-5
  a) Slovarji - Češčina - Slovenščina b) slovar c) češki d) slovenski

  811.162.3'374=163.6
  811.163.6'374=162.3
  COBISS.SI-ID 214533120

  473.
  TRENC, Ferdinand
          Trojezični slovar avtomobilizma / Ferdinand Trenc ; [[prevedli] Bernarda Kosel, Alenka Kukovec]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1999 (Murska Sobota : Eurotrade). - 338 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-365-0316-7
  a) Avtomobilizem - Terminologija - Poliglotski slovarji b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) avtomobilizem f) angleški g) nemški h) slovenski

  801.316.4:629.114.6
  COBISS.SI-ID 103993856

  474.
          VELIKI angleško slovenski slovar Oxford / [urednik Simon Krek]. - Ljubljana : DZS, 2005- (Ljubljana : Mladinska knjiga). - <1-> zv. - (Slovarji DZS)

  Dosedanja vsebina:
  Knj. 1: A-K. - 2005. - LVI, 1035 str. ; 28 cm
  ISBN 86-341-1559-3
  a) Slovarji - Angleščina - Slovenščina b) slovar c) angleški d) slovenski

  811.11'374=163.6
  COBISS.SI-ID 217361664

  475.
  VINCENTI, Renate, 1939-
          Elsevier's textile dictionary : in five languages English, German, French, Italian and Spanish / compiled by Renate Vincenti ; in cooperation with Marina Fioretto, Marjan Fleischer. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1993. - 619 str. ; 25 cm

  ISBN 0-444-88709-1 (vezano)
  a) Tekstilstvo - Terminologija - Poliglotski slovarji b) tekstilna tehnologija c) slovar d) terminološki slovarji e) večjezični slovarji f) angleški g) nemški h) italijanski i) španski

  677:81'374.82
  COBISS.SI-ID 64096768


  91 GEOGRAFIJA.


  476.
  URBANC, Mimi
          Kulturne pokrajine v Sloveniji / Mimi Urbanc ; [kartografki Jerneja Fridl, Mimi Urbanc ; fotografi Matej Gabrovec ... [et al.] ; prevajalec Wayne J. D. Tuttle]. - Ljubljana : ZRC, ZRC SAZU, 2002 ([Ljubljana] : Literra picta). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Geografija Slovenije ; 5)

  O avtorici na notr. str. ov. - Bibliografija: str. 215-218. - Izvleček v slov. in angl.
  ISBN 961-6358-64-2
  a) Krajine - Tipologija - Slovenija b) Slovenija - Geografska tipologija c) geografija d) Slovenija e) socialna geografija f) geografska tipologija g) kulturna krajina h) zgodovinski razvoj i) študije primerov

  911.53(497.4)
  COBISS.SI-ID 119731712


  NASLOVNO KAZALO
  • (Vpliv agrarne politike na razvoj slovenskega kmetijstva v obdobju tranzicije in vključevanja v Evropsko unijo) 74

  • 20th-century glass 400

  • 3ds max 6 fundamentals 93
  • 3ds max 6 KillerTips 92

  • Abc warships of World War I 305
  • Abwassertechnik. 6, Schächte für Abwasserleitungen und -kanäle, Straßenentwässerungsgegenstände 5
  • Advanced wireless communications 240
  • Adventures in mathematics 87
  • Agenda 21 for sustainable construction in developing countries 407
  • Aircraft 342
  • Aircraft of the USAF 337
  • Aircraft of World War I 312
  • Aircraft of World War Two 313
  • Airlines of Latin America 356
  • Alchemy tried in the fire 169
  • Analiza in presoja varnosti pri delu 66
  • Ancient Hellenistic and Roman amphitheatres, stadiums, and theatres 425
  • Anglo-ameriška katalogizacijska pravila 60
  • ArchiCAD 440
  • Architects today 445
  • L'architecture d'aujourd'hui 435
  • Architecture now!. Vol. 2 435
  • The architecture of the jubilee line extension 424
  • Architektur heute 435
  • Arhitektura in arheologija 422
  • The art of color 398
  • Astronomy 130
  • Astrophysics update 126
  • Atkins' molecules 145
  • Austro-Hungarian warships of World War I 287
  • Avro Manchester 270

  • Barcelona 423
  • Beech aircraft and their predecessors 330
  • Beginning ASP.NET 1.1 in C# 112
  • Beginning ASP.NET 1.1 with VB.NET 2003 90
  • Beginning Perl 111
  • Beginning visual web programming in C# 91
  • Bell aircraft since 1935 331
  • The Bell P-39 Airacobra 274
  • Berechnung von Druckbehälter-Bauteilen 217
  • Berlin 452
  • The best of business card design 5 391
  • Biokemija v praksi 189
  • Bioprocess engineering principles 365
  • Blueprint small 437
  • Boiler operator's handbook 219
  • Bomber 314 , 315 , 316
  • Book of proceedings 255
  • Bridge engineering 428
  • Broadcast engineer's reference book 239
  • Building a shed 451

  • C++ for dummies 103
  • The Canadair Sabre 300
  • Car design 456
  • Cemeteries of Europe 406
  • Centauri dreams 282
  • The Chance Vought F4U-4 to F4U-7 Corsair 275
  • Chemical genomics 188
  • Chemical thermodynamics for industry 363
  • Chemistry 167
  • The chemistry of pollution 153
  • Civil aircraft of the world 343
  • Civil aviation 307
  • Classics 395
  • The classification of morphic relationships, morphizations, topic relationships, and topizations 164
  • Coding and signal processing for magnetic recording systems 384
  • Colour 397
  • A complete guide to PivotTables 100
  • Computer-aided injection mold design and manufacture 375
  • Concept data analysis 99
  • Concepts and terminology in organic stereochemistry 164
  • Concise dictionary of biomedicine and molecular biology 163
  • Core Java 2. Vol. 1, Fundamentals 107
  • Corrosion 6
  • Corrosion-resistant linings and coatings 213
  • Cosmology in gauge field theory and string theory 127
  • The CRC handbook of mechanical engineering 218
  • CRC world dictionary of plant names 194
  • Cross-platform .NET development 105

  • Češko-slovenski slovar, slovensko-češki slovar 472

  • Delo na višini 203
  • Desert style 455
  • Design and nature 392
  • Design and synthesis of integrin receptor modulators 144
  • Design de meubles 457
  • The design of everyday things 458
  • Design structure and poetry 442
  • Designing brand identity 404
  • Dictionary building services 463
  • Dictionary of logistics 470
  • Digital and microprocessor fundamentals 235
  • Digital electronics demystified 236
  • Digital marketing strategy 73
  • Digital video transcoding for transmission and storage 249
  • Disturbances in the galactose metabolsim as risk factors for cataract formation 198
  • Document delivery 61
  • Doing honest work in college 2
  • Določanje prionskega proteina v človeški krvi 199
  • The Dornier Do 17 & 215 339
  • Dornier Do 217 variants 333
  • Durchstanzen von Bodenplatten unter rotationssymmetrischer Belastung 261
  • DVB 248
  • Dvojčki in polimorfne fazne transformacije v sfaleritu 186
  • Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov s štiri in več mestnim kontnim načrtom 358

  • The early universe and observational cosmology 129
  • EBS 2005 - VIS 71
  • Ecological interface design 98
  • Effect of hypoxia on erythrocyte membrane and cytosol structure 201
  • Eine Ära geht zu Ende 1930 bis 1990 302
  • Electric circuits fundamentals 227
  • Electric power distribution 229
  • Electrical properties of polymers 231
  • Electrical safety 386
  • Electron flow in organic chemistry 173
  • Electronic circuits for the evil genius 234
  • Electronics workbench 227
  • Električne inštalacije 230
  • Elementarne funkcije 82
  • Elsevier's dictionary of forestry 464
  • Elsevier's dictionary of technical abbreviations in English and Russian 465
  • Elsevier's textile dictionary 475
  • Encyclopedia of analytical science 152
  • Encyclopedia of geology 185
  • Engineering acoustics 138
  • Engineering mechanics 132
  • Engineers' data book 208
  • Enhancing CAD drawings with Photoshop 114
  • Environmental pollution and control 264
  • Erd- und Grundbau 7
  • Exchange Server 2003 125
  • Expansion auf allen Meeren 1890 bis 1900 302
  • Experimental houses 444
  • Experiments in modern physics 137

  • F-111 General Dynamics 288
  • F-14 Tomcat 334
  • F4U Corsair at war 266
  • Famous bombers of the Second World War 283
  • Famous fighters of the Second World War 284
  • Farbmittel. 1, Pigmente, Füllstoffe, Farbstoffe - DIN-Normen 8
  • Farbmittel. 2, Pigmente, Füllstoffe, Farbstoffe - DIN-EN-, DIN-EN-ISO-, DIN-ISO-Normen 9
  • Fences, walls & gates 405
  • The Fiat G.50 271
  • Fibreglass boats 276
  • Fighters in service 317
  • Fighters, attack and training aircraft 318
  • Finančna matematika. Delovni zvezek z osnovami teorije 84
  • Fizikalna metalurgija 372
  • Fliegende Kisten 335
  • Flug ohne Motor 301
  • Flugboote und Wasserflugzeuge seit 1910 319
  • Force sensors for microelectronic packaging applications 383
  • The Ford Tri-Motor 304
  • Foundations of art and design 460
  • French warships of World War II 303
  • Frozen ground engineering 251
  • Furniture design 457

  • Gartenanlage 418
  • Gebrauchsverhalten von Bodenplatten aus Beton unter Einwirkungen infolge Last und Zwang 256
  • Gehennical fire 170
  • General Dynamics aircraft and their predecessors 348
  • General Dynamics F-111A to F & FB-111A 308
  • Geschichte der Abwasserentsorgung 263
  • Die Geschichte der deutschen Passagierschiffahrt 302
  • Giant planets of our solar system 128
  • Glossary of biotechnology terms 190
  • The Gloster Javelin 1-6 329
  • Gospodarsko poslovanje. Program Ekonomski tehnik 360
  • Grafični materiali 353
  • The great buildings collection 441
  • Grumman aircraft since 1929 277
  • Guida practica agli aeroplani di tutto il mundo. I, Dalle origini alla prima guerra mondiale 267
  • Guida practica agli aeroplani di tutto il mundo. II, Dal 1918 al 1935 268
  • Guida practica agli aeroplani di tutto il mundo. V, Modelli civili dal 1935 al 1960 269
  • Gustave Alexandre Eiffel 430

  • The Hamyln concise guide to Soviet military aircraft 341
  • Handbook od polymer synthesis 378
  • Handbook of basic tables for chemical analysis 147
  • Handbook of coatings additives 377
  • Handbook of comparative world steel standards 10
  • Handbook of elemental speciation 157
  • Handbook of human factors and ergonomics methods 67
  • Handbook of human factors in litigation 204
  • Handbook of mechanical alloy design 209
  • Handbook of mechanical in-service inspection 221
  • Handbook of molecular descriptors 175
  • HAZOP 202
  • Heinkel und seine Flugzeuge 327
  • Henn Architekten 432
  • High frequency techniques 237
  • Higher engineering science 207
  • Historische Gärten Österreichs 389
  • History of art 401
  • Holzbau. 1, Berechnung, Prüfung, Ausführung und Holzschutz, Dauerhaftigkeit 11
  • Holzbau. 2, Baustoffe und Verbindungsmittel 12
  • Holzbau-Taschenbuch 254
  • Home front 409
  • How to find information 3
  • Hugo Junkers und seine Flugzeuge 336
  • 100 years Werner Heisenberg 134

  • An illustrated dictionary of aviation 467
  • An illustrated guide to the air war over Vietnam 326
  • In search of new public domain 408
  • Industrielles facility management 349
  • Information graphics and visual clues 399
  • Inorganic chemistry 149
  • International standard ISO/IEC 10021-4 13
  • International standard ISO/IEC 10021-7 14
  • International standard ISO/IEC 13240 15
  • International standard ISO/IEC 13522-8 16
  • International standard ISO/IEC 13818-1 17
  • International standard ISO/IEC 13818-2 18
  • International standard ISO/IEC 13961, IEEE Std. 1596 19
  • International standard ISO/IEC 14495-1 20
  • International standard ISO/IEC 14495-2 21
  • International standard ISO/IEC 14496-3 22
  • International standard ISO/IEC 14496-5 23 , 24 , 25
  • International standard ISO/IEC 14496-6 26
  • International standard ISO/IEC 14519 27
  • International standard ISO/IEC 14756 28
  • International standard ISO/IEC 14772-1 29
  • International standard ISO/IEC 14882 30
  • International standard ISO/IEC 15444-5 31 , 32
  • International standard ISO/IEC 15938-3 33
  • International standard ISO/IEC 15938-4 34
  • International standard ISO/IEC 15938-5 35
  • International standard ISO/IEC 1989 36
  • International standard ISO/IEC 23270 37
  • International standard ISO/IEC 23271 37
  • International standard ISO/IEC 8825-3 38
  • International standard ISO/IEC 9075 39 , 40
  • International standard ISO/IEC TR 13818-5 41
  • International standard ISO 10303-214 42
  • International standard ISO 10303-216 43
  • International standard ISO 10303-224 44
  • International standard ISO 10303-227 45
  • International standard ISO 10423 46
  • International standard ISO 13584-24 47
  • International standard ISO 14496-5 48
  • International standard ISO 15926-2 49
  • An introduction to chemical kinetics 181
  • An introduction to computational fluid dynamics 141
  • Introduction to digital communications 247
  • Introduction to environmental engineering 81
  • An introduction to parametric digital filters and oscillators 226
  • Izboljšave pri modeliranjih kemijskih problemov z nevronskimi mrežami 176
  • Izdelava pelet z različnimi granulacijskimi tekočinami in vpliv hidrodinamskih razmer v Wursterjevi komori na učinkovitost filmskega oblaganja 197

  • Jane's all the world's aircraft 1919 290
  • Jane's all the world's aircraft 291 , 292 , 293 , 294 , 295
  • Jane's all the world's airships 296
  • Japanese warships of World War II 346
  • Java for engineers and scientists 95
  • JPEG2000 standard for image compression 238

  • Kakovost v visokem šolstvu 77
  • Kampfflugzeuge 320 , 321
  • Kateri ptič je to? 195
  • Kid's places to play 462
  • Kleine Bauten 436
  • Kloniranje in izražanje SMOC-1 in njegovih tiroglobulinskih domen 191
  • Komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 76
  • Kompleksna števila 82
  • Konstruktion und Poesie 442
  • Kras v Sloveniji v prostoru in času 183
  • Kulturne pokrajine v Sloveniji 476

  • Laminarno mešanje in določevanje viskoznosti kompleksnih tekočin v mešalniku 370
  • Landscapes for small spaces 411
  • Libraries without walls 5 62
  • Life saving drugs 200
  • Linear algebra for engineers and scientists using Matlab 83
  • Ljubljanske Žale 412
  • Lockheed aircraft 278
  • Logistik-Wörterbuch 470
  • London 439
  • Ludwig Boltzmann 133

  • Macromedia Dreamweaver MX 2004 unleashed 118
  • Macromedia Flash MX 2004 bible 117
  • Macromedia Flash MX production techniques 104
  • Manufacturing facilities design and material handling 361
  • Mass spectrometry 150
  • Mass transfer 362
  • Materials for automobile bodies 273
  • Mathematics and physics in chemical engineering ; Fundamentals of chemical engineering 371
  • McDonnell Douglas aircraft 279
  • MCSA/MCSE self-paced training kit (exam 70-284) 125
  • Mechanical tribology 222
  • Mechanics of materials 142
  • Mehanika in toplota 136
  • Mejne vrednosti 2004 211
  • Micro energy systems 228
  • Microsoft SharePoint products and technologies 106
  • Microsoft SharePoint products and technologies resource kit 106
  • Mies van der Rohe 443
  • Möbel Design 457
  • Mobile video telephony 244
  • Modeling and simulation for material selection and mechanical design 212
  • Modeling for preparative chromatography 156
  • Modeliranje kinetike polimerizacije dialil ftalov 366
  • Modeliranje migracije radionuklidov skozi porozne snovi z brezmrežno metodo 387
  • Modern combat aircraft design 289
  • Modern practice of gas chromatography 168
  • Modern spectroscopy 160
  • Moderne Militärflugzeuge 309
  • Molecular modelling for beginners 159
  • Molecular symmetry and group theory 178
  • The mosque and the modern world 434
  • Motnje v presnovi galaktoze kot dejavniki tveganja pri razvoju sive mrene 198
  • "Motor boat and yachting" manual 310
  • Motorno vozilo 311
  • Muebles de diseno 457

  • Načrtovanje in sinteza modulatorjev integrinskih receptorjev 144
  • Nakup nepremičnin 75
  • Naravoslovje s poznavanjem blaga 1 215
  • The nature of design 394
  • Navodila za eksperimentalno delo pri laboratorijskih vajah iz biokemije 189
  • Netkane tekstilije 373
  • Die neuen europäischen Pilotenlizenzen 354
  • Neuro-fuzzy and fuzzy-neural applications in telecommunications 245
  • Nevarne snovi 151
  • New sacred architecture 446
  • New York 419
  • Next generation wireless applications 241
  • Niederösterreich, Burgenland 389
  • Nosive konstrukcije 257

  • Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Kärnten, Steiermark, Tirol 389
  • Object-oriented programming 120
  • Obvladovanje tveganja 64
  • Office interiors 459
  • Opredeljevanje selenovih spojin v bioloških vzorcih 166
  • Optimizacija vzorčenja in spektroskopske analize zlitine baker-titan-cink 165
  • Oracle application server 10g 115
  • Organic spectroscopy 162
  • Organic structures from spectra 154
  • Organotransition metal chemistry 158
  • Osmojezični enciklopedijski rječnik 468
  • Osnove požarno varne gradnje 205
  • Osnove strojništva 1 216
  • Osnove varne vožnje z motornim kolesom 355
  • Osnovne škole 421

  • P. Z. L. P. 37 Łoś 272
  • Paris 453
  • Pattern & mosaic in the garden 410
  • PeopleSoft for the Oracle DBA 108
  • Perpendicular magnetic recording 385
  • Perspectives on structure and mechanism in organic chemistry 148
  • Piezoelectric transducers and applications 382
  • The Pigment compendium 369
  • Pionierzeit 322
  • Pipeline risk management manual 224
  • Piping calculations manual 223
  • Plans, sections and elevations 454
  • Plant and process design 371
  • Plastics and the environment 379
  • Podtalnica Ljubljanskega polja 184
  • Pokopališča v Evropi 413
  • Pomen likovnosti za arhitekturni prostor 438
  • Poslovna matematika. Delovni zvezek z osnovami teorije 85
  • Power boiler design, inspection, and repair 220
  • Pozne lekcije iz zgodnjih svaril 79
  • Practical yacht construction 347
  • Praktične smernice za preiskave delovnega okolja. Prah 68
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom 69
  • Predpisi, usklajeni z evropskim pravnim redom, ki se nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu 72
  • Prenosni pojavi. Del 1, Mehanika tekočin 135
  • Prenova in informatizacija delovnih procesov 352
  • Preskusi iz optike 131
  • Principles and practice of modern chromatographic methods 172
  • Principles and practices of interconnection networks 101
  • Priročnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih 70
  • Priročnik za varno delo z viličarji 65
  • Priročnik za varno vzdrževanje 71
  • Private aircraft, business and general purpose 323
  • Pro .NET Oracle programming 124
  • Pro apache 122
  • Pro Asp.Net in C# 116
  • Production of pellets with different granulation liquids and influence of hydrodynamic conditions in Wurster chamber on efficiency of pellet film coating 197
  • Pushing electrons 180
  • Python scripting for computational science 109

  • Quantum state estimation 139

  • Računalniški praktikum 110
  • Računska obravnava kemijskih procesov 368
  • Radar signals 243
  • Radical graphics/graphic radicals 396
  • Razvoj konstitutivnega materialnega modela za mehke kamnine in trde zemljine 388
  • Re-think, re-design, re-construct 403
  • Recent dynamics of the Mediterranean vegetation and landscape 80
  • Red Hat Linux bible 113
  • Remaking the urban waterfront 414
  • Republic P-47N Thunderbolt 280
  • Requirements engineering 381
  • Research projects and research proposals 1
  • Restaurant design 448
  • Revizija izjave o varnosti in ocene tveganja 265
  • Robotski mehanizmi 59
  • Roman house - Renaissance palaces 426
  • The Roman house and social identity 431
  • Rotational molding technology 376
  • Rudarstvo - površinsko raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin 250
  • Russian civil and military aircraft 328

  • Sailing yacht design 332
  • SCHALLSCHUTZ im Hochbau 259
  • Schaum's A-Z chemistry 161
  • Schweißtechnik. 9, Auswahl an Normen für die Ausbildung im Bereich Widerstandsschweißen 50
  • Schweißtechnik. 2, Autogenverfahren, thermisches Schneiden, thermisches Spritzen 51
  • The science of ice cream 364
  • Scientific and technological thinking 4
  • SDMA for multipath channels 242
  • Sebastiano Serlio, architect 429
  • Selectivity in junctive/disjunctive and ligogenic/ligolytic processes 164
  • Simple methods for identification of plastics 146
  • Sinteza paličnih konstrukcij z mešanim celoštevilskim nelinearnim programiranjem 260
  • Sinteza, karakterizacija in raziskave lastnosti nizkodimenzionalnih materialovna osnovi halkogenidov prehodnih kovin in ogljika 179
  • Slovenski etimološki slovar 471
  • Slovenski računovodski standard 39 358
  • Small structures 436
  • Soft machines 210
  • SolidWorks 119
  • Solutions manual to accompany the systematic identification of organic compounds 174
  • The spatial development strategy of Slovenia 415
  • Specialized molding techniques 380
  • Splošna zoologija 196
  • Sport design 461
  • Sporthallen, Sportplätze, Spielplätze 52
  • Sprunghaftes Wachstum 1900 bis 1914 302
  • SQL Server query performance tuning distilled 102
  • Stanzwerkzeuge 53
  • Starting electronics 233
  • Statika 140
  • Step by step yard & garden owners projects 416
  • The stereochemical classification of organic reactions 164
  • Stereoselektivne in regioselektivne sinteze in pretvorbe nekaterih [gama]-laktamov in [gama]-laktonov 171
  • Stereoselektivne sinteze in pretvorbe v vrsti spirohidrantoinov in terpenskih enaminonov 155
  • Stili in značilnosti uspešnega vodenja 351
  • Stochastic methods and their applications to communications 246
  • Strategija prostorskega razvoja Slovenije 417
  • Strength of materials 143
  • Structural design for the stage 253
  • Structure based drug design of novel ATPase inhibitors of the DNA gyrase 192
  • Strukture in procesi v organizaciji 350
  • Strukturno podprto načrtovanje novih inhibitorjev DNA giraz z delovanjem na ATP-vezavnem mestu 192

  • 60 let slovenske statistike 63

  • Tadao Ando 420
  • Teacher commentary on student papers 78
  • Technical report ISO/IEC TR 23272 37
  • Technical specification ISO/TS 10303-332 54
  • Technical specification ISO/TS 10303-35 55
  • Tehnika I-IV 206
  • Tehnike sušenja izbranih silikatov do proizvodov s specifičnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi 367
  • Tekstilne surovine. Navodila za vaje 374
  • Termotehničar 225
  • Tokyo 402
  • Tools in fluvial geomorphology 187
  • The top 10 construction achievements of the 20th century 450
  • Transformers 232
  • Transport, engineering and architecture 427
  • Transportna sredstva. Prevozna sredstva 281
  • Trojezični slovar avtomobilizma 473
  • Trojezični strojniški slovar 469
  • Typographic design 390

  • U. S. bombers 297
  • U. S. fighters 298
  • U. S. naval fighters 299
  • Ullmann's chemical engineering and plant design 371
  • Understanding and troubleshooting your PC 121
  • United States Navy aircraft 340
  • US Air Force in World War II 338
  • US Army Air Force fighters 285
  • US Navy and Marine Corps fighters 286
  • User's guide for the great buildings collection 441
  • Uticaj agrarne politike na razvoj poljoprivrede Slovenije u periodu tranzicije i uključenja u Evropsku uniju 74

  • Vaje iz anorganske kemije. Zbirka nalog 177
  • Veliki angleško slovenski slovar Oxford 474
  • Verkehrsflugzeuge 324 , 325
  • Vernichtung und Wiedergeburt 1914 bis 1930 302
  • Vizualne komunikacije 1978-1985 393
  • Vpliv hipoksije na fun[k]cijske spremembe membranskih in citosolskih struktur eritrocita 201
  • Vpliv potrošništva na sodobno arhitekturo 449
  • Vpliv seizmične aktivnosti na vsebnost radona v termalnih vodah in talnem zraku na izbranih lokacijah v Sloveniji 182

  • Warplanes of the world 344
  • Wasserversorgung. 2, Guss-, Kunststoff-, Stahlbeton- und Stahlrohre für Wasserleitungen 56
  • Wasserversorgung. 3, Rohrnetz und Zubehör 57
  • Water gardening 193
  • Web services in finance 123
  • Wien 389
  • Windows XP answers from the experts 94
  • Wohnbauten mit geringem Energieverbrauch 433
  • Wohnungsbau 58
  • Wörterbuch Gebäudetechnik 463
  • Wörterbuch technischer Begriffe mit 6500 Definitionen nach DIN 466

  • XS 447

  • Yachtbau 345
  • The Yak 9 series 306

  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 76
  • Zakon o varnosti v cestnem prometu 357
  • Zbirka nalog iz Matematike 1 za študente gradbeništva 89
  • Zbirka nalog iz matematike I 86
  • Zbirka nalog iz matematike II 88
  • Zbirka nalog iz računalništva I 96
  • Zbirka nalog iz računalništva II 97
  • Zbornik referatov 214 , 255 , 359
  • Zu Deckenscheiben zusammengespannte Stahlbetonfertigteile für demontable Gebäude 262
  • Zum Gebrauchs- und Tragverhalten von Tunnelschalen aus Stahlfaserbeton und stahlfaserverstärktem Stahlbeton 252
  • Zur Querkrafttragfähigkeit von Balken aus stahlfaserverstärktem Stahlbeton 258


  IMENSKO KAZALO
  • Abrams, Richard (1938-) 266
  • Abwassertechnische Vereinigung 263
  • Acharya, Tinku 238
  • Adam, Hubertus (1965-) 419
  • Allen, K. Scott (avtor) 116
  • Anderluh, Marko 144
  • Andersland, Orlando B. 251
  • Andjelov, Mišo (avtor) 184
  • Ando, Tadao (1941-) 420
  • Andrady, Anthony L. (urednik) 379
  • Angelucci, Enzo 267 , 268 , 269
  • Arnau, Antonio (urednik) 382
  • Artifice, Inc 441
  • Asensio Cerver, Francisco (glavni urednik) 430 , 457
  • Asensio Cerver, Francisco (urednik) 461
  • Association of significant cemeteries in Europe (enoto povezano ime) 406 , 413
  • Atkins, Peter William (1940-) 145
  • Atkinson, Scott 405
  • Auf-Franić, Hildegard 421
  • Ažman Momirski, Lučka 422

  • Bachmann, Peter (1942-) 354
  • Bailin, David 127
  • Bajd, Tadej (avtor) 59
  • Baker, Elizabeth D. (avtor) 450
  • Barborič, Blaž (fotograf) 184
  • Bartol, Blanka (urednik) 415 , 417
  • Basmadjian, Diran 362
  • Battestin, Jožko 131
  • Bedford, Anthony 132
  • Bell, Jon Allen (1961-) 92
  • Bennett, David John 424
  • Berger, Eva (1955-) 389
  • Berk, Aleš 64
  • Better Homes and Gardens Books (Firm) 416
  • Bevan, Robert (avtor) 445
  • Bezeljak, Rok (ilustrator) 353
  • Bharat Heavy Electricals Limited 232
  • Bilban, Marjan (avtor) 68
  • Bilban, Marjan (urednik) 203
  • Binter, Borut 355
  • Binter, Jaka (fotograf) 355
  • Bizjak, Mitjan (avtor dodatnega besedila) 357
  • Boardman, Ted 93
  • Bogner, Martin (urednik) 225
  • Bolton, William 207
  • Boltzmann, Ludwig (1844-1906,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 133
  • Bowers, Peter M. (avtor) 340
  • Bowyer, Chaz 270
  • Boyce, Jim (1958-) 94
  • Brand, Oliver (1964-,avtor) 383
  • Braun, Dietrich (1930-) 146
  • Brebbia, Carlos Alberto (avtor) 392
  • Bretón, Nora (urednik) 129
  • Bridgman, Leonard (1897-,urednik) 292
  • Brindley, Keith 233
  • Bringas, John E. (1953-,urednik) 10
  • Bronson, Gary J. 95
  • Brophy, Peter (1950-,urednik) 62
  • Broz Žižek, Erika 216
  • Bruno, Thomas J. 147
  • Bucksch, Herbert 463
  • Bukovec, Nataša (avtor) 177
  • Bukovec, Peter (pisec recenzij) 151
  • Bulc, Nada (avtor) 177
  • Bullack, Hans-Jürgen 217
  • Bullivant, Lucy (gostujoči urednik) 409
  • Bürmen, Arpad 96 , 97
  • Burns, Catherine 98

  • Carpineto, Claudio 99
  • Carroll, Felix A. 148
  • Carter, Rob 390
  • Cattaneo, Gianni 271
  • Cazzulino, Daniel (avtor) 91
  • Cercignani, Carlo 133
  • Cerkvenik, Janez (pisec recenzij) 373
  • Chapin, Paul G. (1938-) 1
  • Chase, Raymond G. (1921-) 425
  • Chen, Xuemin (1962-,avtor) 249
  • Cherniakov, Mikhail 226
  • Chiang, Tihao (avtor) 249
  • Clarke, Chris 364
  • Clarke, David (1936-,avtor) 130
  • Clarke, Georgia (1962-) 426
  • Clarke, Graham 193
  • Cocks, Leonard Robert Morrison (1938-,urednik) 185
  • Collis, Hugh 427
  • Consonni, Viviana (avtor) 175
  • Cornelis, Rita (glavni urednik) 157
  • Cornell, Gary (avtor) 107
  • Cornell, Paul (1968-) 100
  • Cox, P. A. 149
  • Crawford, R. J. (1949-) 376
  • Crawley, Frank 202
  • Cullen, Cheryl Dangel (1960-) 391
  • Cutcher, Dave 234
  • Cynk, Jerzy B. 272

  • Čatež, 2004 203
  • Čeh, Boris (avtor) 177
  • Čurin-Šerbec, Vladka (mentor) 199

  • Dal Co, Francesco (1945-,avtor) 420
  • Dally, William J. 101
  • Dam, Sajal 102
  • Darvas, Ferenc (urednik) 188
  • Davies, Geoff 273
  • Davies, Ronald Edward George 356
  • Davis, Stephen Randy (1956-) 103
  • Day, Ben (avtor) 390
  • Dečman, Mitja (1972-,avtor) 110
  • Deliiska, Boriana 464
  • Demšar, Alojz (1955-,avtor) 177
  • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb 252 , 256 , 258 , 261
  • Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren 50 , 51
  • Deutsches Institut für Normung 5 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 50 , 51 , 52 , 53 , 56 , 57 , 58 , 466
  • Devetak, Gabrijel (pisec recenzij) 351
  • Dial, Jay Frank 274 , 275
  • Díaz-Calleja, Ricardo (avtor) 231
  • Dick, Jeremy (1955-,avtor) 381
  • Dietrich, Lucas (urednik) 447
  • Dolenc, Darko (pisec recenzij) 151
  • Doran, Pauline M. 365
  • Dowd, Snow (avtor) 117
  • Downard, K. 150
  • Dreu, Rok 197
  • Drobež, Mateja 358
  • Društvo oblikovalcev Slovenije 393
  • Družina, Branko 151
  • Du Plessis, Chrisna 407
  • Du Plessis, Hugo 276
  • Dundon, M. D. 104
  • Duval, Godfrey Richard (avtor) 328

  • Eastaugh, Nicholas (avtor) 369
  • Easton, Mark J. (1973-) 105
  • Eden, Paul E. (urednik) 309
  • Eiffel, Gustave (1832-1923,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 430
  • English, Bill (1961-) 106
  • Erman, Peter (avtor) 71
  • European Process Safety Centre 202

  • Faimon, Peg (1962-) 394
  • Felicori, Mauro (urednik) 406 , 413
  • Fellenberg, Günter 153
  • Fernández Troyano, Leonardo (1938-) 428
  • Field, L. D. 154
  • Finnie, Elizabeth 61
  • Fioretto, Marina (urednik) 475
  • Fisher, Bonnie (avtor) 414
  • Florio, John J. (urednik) 377
  • Florjančič Vidmar, Sonja 360
  • Floyd, Thomas L. 227
  • Forster, Jürgen (avtor dodatnega besedila) 423
  • Forster, Jürgen (avtor,urednik) 439
  • Fowler, Wallace L. (avtor) 132
  • Francillon, René J. 277 , 278 , 279
  • Frankel, Elana 395
  • Freeman, Henry G. 466
  • Freeman, Roger Anthony 280
  • Fridl, Jerneja (kartograf) 184 , 476
  • Friščić, Franjo (1952-) 281
  • Frommel, Sabine 429
  • Fuh, J. Y. H. (avtor) 375

  • Gabrovec, Matej (fotograf) 476
  • Gams, Ivan (1923-) 183
  • Garcia Aprea, Victor (avtor) 91
  • Garvas, Franc 65
  • General Dynamics Corporation 348
  • Gere, James M. (1925-) 142
  • Gilster, Paul (1949-) 282
  • Glisic, Savo G. 240
  • Godnič, Cvetko (pisec recenzij) 281
  • Golding, Paul 241
  • Golob, Janvit (mentor) 366 , 367
  • Golobič, Amalija (avtor) 177
  • Gorman, Michael E. (1952-,urednik) 4
  • Gray, Charles Gray (1875-194?,urednik) 290
  • Great Britain (Office of the Deputy Prime Minister) 386
  • Green, William (1927-) 283 , 284 , 285 , 286
  • Greenwood, James (avtor) 91
  • Greger, René 287
  • Grešak, Dušan 82
  • Grob, Robert Lee (1927-,urednik) 168
  • Grošelj, Uroš 155
  • Grum, Janez (1946-,urednik,tehnični urednik) 214
  • Gscheidle, Rolf (avtor) 311
  • Gspan, Primož 66
  • Guiochon, Georges (1931-) 156
  • Gunston, Bill 288

  • Hace, Iztok 366
  • Haddad, Paul R. (avtor) 172
  • Hajdukiewicz, John R. (avtor) 98
  • Hajer, Maarten A. (1962-) 408
  • Hales, Shelley (1971-) 431
  • Hardy, Daniel (urednik) 242
  • Hardy, Kenneth 83
  • Harej, Maja (ilustrator) 151
  • Harper, Laurel 396
  • Harremoës, Poul (urednik) 79
  • Harrison, Judith (prevajalec) 436
  • Hart, Chris (avtor) 91
  • Hastings, Robert (avtor) 433
  • Heim, Hans-Peter (urednik) 380
  • Heisenberg, Werner (1901-1976,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 134
  • Hemmy, Olaf (1970-) 252
  • Henn Architekten 432
  • Henn, Günter (1947-,urednik) 432
  • Heselton, Kenneth E. (1943-) 219
  • Hill, Anthony F. 158
  • Hinchliffe, Alan 159
  • Hoffmann, Caroline 433
  • Holden, Alys Elaine (1971-) 253
  • Hollas, John Michael 160
  • Holod, Renata 434
  • Hopkins, Dale A. (avtor) 143
  • Hornung, David (1950-) 397
  • Horstmann, Cay S. (1959-) 107
  • Horvat, Andrej (1966-) 367
  • Hribar, Marjan (1937-,avtor) 136
  • Huber, Jeanne 462
  • Hull, Elizabeth (1953-) 381
  • Hünecke, Klaus 289
  • Hunt, James Andrew (1942-) 161

  • Institution of Chemical Engineers (Great Britain) 202
  • International Council for Research and Innovation in Building and Construction 407
  • International electrotechnical commission 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41
  • International organization for standardization 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 54 , 55
  • International Organization for Standardization 6
  • Irwin, Patrick (1966-) 128
  • Itten, Johannes (1888-1967) 398
  • Ivanko, Štefan 350

  • Jackson, Ken (1942-,avtor) 381
  • Jackson, Peter E. (avtor) 172
  • Jag Mohan 162
  • Jager, Gvido 84 , 85
  • Jane, Frederick Thomas (1865-1916,urednik,začetnik/ustanovitelj) 291 , 296
  • Jane, Frederick Thomas (1865-1916,z enoto povezano ime, začetnik/ustanovitelj) 290 , 292 , 293 , 294 , 295
  • Janevski, Stevan 75
  • Janežič, Jože 205
  • Jerše, Andrej (avtor) 71
  • Jesenko, Manca (avtor) 351
  • Jodidio, Philip 435
  • Joint Steering Committee for Revision of AACR 60
  • Jones, Lloyd S. (1931-) 297 , 298 , 299
  • Jones, Richard Anthony Lewis (1961-) 210
  • Joos, Gerhard 300
  • Jovičić, Vojkan (komentor) 388
  • Juhart, Karli (avtor) 140
  • Junkers, Hugo (1859-1935,z enoto povezano ime,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 336
  • Juo, Pei-Show 163
  • Jurčič-Zlobec, Borut 86
  • Jurčič-Zlobec, Borut (avtor) 88
  • Jurd, K. H. C. (avtor) 347

  • Kalčič, Igor (mentor) 438 , 449
  • Kalman, J. R. (avtor) 154
  • Kaloustian, Moses K. 164
  • Kaloustian, Moses, K. (1944-) 164
  • Karas Kuželički, Nataša 198
  • Kassera, Winfried 301
  • Kaučič, Venčeslav (komentor) 367
  • Khan, Hasan-Uddin (avtor) 434
  • Khizroev, Sakhrat 385
  • King, Jason (1970-,avtor) 105
  • Kladnik, Drago (urednik) 184
  • Kleitz, William 235
  • Kludas, Arnold 302
  • Kludas, Arnold (1929-) 302
  • Knowles, Mike (urednik) 228
  • Kobal, Ivan (1941-,mentor) 182
  • Kodis, Michelle 437
  • Koklič, Brigita 165
  • Kondolf, G. Mathias (urednik) 187
  • Kontorovich, Valeri (avtor) 246
  • Korbar, Jasna (avtor) 358
  • Koren, Simon 199
  • Korošak, Dean (pisec recenzij) 89
  • Kosel, Bernarda (prevajalec) 473
  • Kostiov, Leon (urednik) 255
  • Košir, Fedja (mentor) 422
  • Kovač, Jure (1959-) 351
  • Kovačič, Andrej (1948-) 352
  • Kovačič, Bojan (strojnik,avtor) 206
  • Kovalyov, Igor P. 242
  • Kožar, Anton (avtor dodatnega besedila) 75
  • Kravanja, Stojan (mentor) 260
  • Kravanja, Stojan (pisec recenzij) 89
  • Kreft, Samo (mentor) 198
  • Kreith, Frank (urednik) 218
  • Krek, Simon (urednik) 474
  • Kreže, Tatjana (pisec recenzij) 374
  • Kricheldorf, Hans Rytger (1942-) 378
  • Križman, Irena (avtor) 63
  • Krnel, Dušan (grafični oblikovalec) 151
  • Kuhelj, Robert 189
  • Kukovec, Alenka (prevajalec) 473
  • Kumar, Bharat 467
  • Kunstler, Miha (avtor dodatnega besedila) 357
  • Kurtz, David 108

  • Labayle Couhat, Jean 303
  • Ladan, Tomislav (urednik) 468
  • Ladanyi, Branko (avtor) 251
  • Langtangen, Hans Petter (1962-) 109
  • Larkins, William T. (1922-) 304
  • Le Fleming, H. M. 305
  • Leban, Ivan (1947-,avtor) 177
  • Lebar, Vladimira (avtor) 265
  • Leben, Anamarija 110
  • Lee, James 111
  • Lenarčič, Brigita (mentor) 191
  • Lenarčič, Jadran 59
  • Letcher, Trevor M. (urednik) 363
  • Levanon, Nadav 243
  • Likar, Jakob (mentor) 388
  • Lin, Bingchang (avtor) 156
  • Lipičnik, Martin (pisec recenzij) 281
  • Lipson, Charles 2
  • Lipton, Ronnie 399
  • Liss, Witold 306
  • Litvinov, Dmitri (avtor) 385
  • Long, Kieran (avtor) 445
  • Love, Alexander (avtor) 127
  • Lukač-Bajalo, Jana (1944-,komentor) 198
  • Lutz, Ulrich (1963-,urednik) 349
  • Lyandres, Vladimir (avtor) 246

  • Macarol, Božena (avtor) 358
  • MacDonald, Matthew 112
  • MacDonald, Matthew (urednik) 116
  • Majerle, Nevenka (drugo) 214
  • Malalasekera, Weeratunge (avtor) 141
  • Malek, Mohammed A. 220
  • Mann, John 200
  • Marinšek, Marjan (1968-,avtor) 368
  • Marn, Jure 135
  • Marn, Jure (pisec recenzij) 135
  • Marolt, Peter 438
  • Marreiros, Sabina 439
  • Marreiros, Sabina (urednik) 423
  • Martens, Bob 440
  • Mason, John W. (urednik) 126
  • Matricardi, Paolo (avtor) 267 , 268 , 269
  • Matthews, Clare 410
  • Matthews, Clifford 208 , 221
  • Matthews, Kevin 441
  • Mayer, Janez (1948-,avtor) 351
  • Mayer, Michael (avtor) 383
  • Mazej, Darja 166
  • Mazzoleni, Stefano (urednik) 80
  • McLean, Ian (avtor) 125
  • McMonagle, Derek (kemik) 167
  • Mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov (6 ; 2002 ; Ljubljana) 255
  • Meggs, Philip (avtor) 390
  • Melissinos, Adrian Constantin (1929-) 137
  • Menon, E. Shashi 223
  • Metelko, Maja (avtor) 71
  • Mexican School on Gravitation and Mathematical Physics (5th ; 2002 ; Playa del Carmen, Mexico) 129
  • Meyers, Fred E. 361
  • Meyhöfer, Dirk 442
  • Microsoft Corporation 125
  • Middleton, Don H. 307
  • Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969) 443
  • Mies, Jürgen (1948-,avtor) 354
  • Mihelič, Niko (novinar,avtor dodatnega besedila) 355
  • Miller, Judith (1951) 400
  • Mirtič, Breda (mentor) 186
  • Miska, Kurt H. 308
  • Mizuno, Katsuhiko 411
  • Mladenovič, Ana (avtor) 68
  • Modec, Barbara (avtor) 177
  • Montes, Cristina (avtor dodatnega besedila) 457
  • Morgan, Susan M. (avtor) 81
  • Möser, Michael (1948-) 138
  • Moskowitz, Martin A. 87
  • Mostaedi, Arian (drugo) 459
  • Mozeson, Eli (avtor) 243
  • Mramor Kosta, Neža 88
  • Mramor Kosta, Neža (avtor) 86
  • Muhič, Alojz (1937-,avtor dodatnega besedila) 205
  • Muhlbauer, W. Kent 224
  • Munson, Kenneth 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325
  • Myers, David J. 244

  • Nalty, Bernard C. 326
  • Napolitano, Jim (avtor) 137
  • Negus, Christopher (1957-) 113
  • Nepilly, Ellen (avtor,urednik) 402
  • Neufeld, Jacob (avtor) 326
  • Newman, William Royall 169 , 170
  • Niemann, Peter (1962-) 256
  • Nikolić, Momir (1946-) 373
  • Nikolić, Zlatko (1976-,avtor) 373
  • Nill, Kimball 190
  • Norman, Donald A. 458
  • Novak, Gabrijela 353
  • Novinec, Marko 191
  • Novosel, Barbara 368
  • Nowarra, Heinz J. 327 , 328
  • Noy, Ian Y. (urednik) 204
  • Nuyken, Oskar (avtor) 378

  • Oblak, Marko (1976-) 192
  • Oblak, Seta (avtor) 136
  • Oetinger, Bill (ilustrator) 405
  • Ogede, Ode (urednik) 78
  • Okorn, Žiga (ilustrator) 358
  • Onstott, Scott 114
  • Osredkar, Joško (1955-,komentor) 201

  • Pabla, A. S. 229
  • Pahole, Ivo (pisec recenzij) 206
  • Papenfuß, Dietrich (urednik) 134
  • Paris, Matteo G. A. (urednik) 139
  • Partridge, J. 329
  • Patnaik, Surya N. 143
  • Pauko, Miha (urednik) 77
  • Peček, Bojan (avtor) 352
  • Peirce, J. Jeffrey 264
  • Pejovnik, Stane (mentor) 179
  • Pelletier, Alain J. 330 , 331
  • Peltz, Lucy (avtor) 401
  • Perharič, Lucija (1960-,pisec recenzij) 151
  • Perko, Drago (1961-,urednik) 184
  • Peter, Herbert (avtor) 440
  • Peterlin, Jožko (avtor) 64
  • Phillips-Birt, Douglas Hextall Chedzey (1920-) 332
  • Pipes, Alan 460
  • Pirc, Samo 171
  • Piškur, Milena 412
  • Pizzi, Matthew (avtor) 118
  • Planinšič, Gorazd (ilustrator) 136
  • Pličanič, Senko (avtor,urednik) 76
  • Plimer, Ian R. (urednik) 185
  • Podbregar, Janez (avtor) 71
  • Podhorsky, Ivo 257
  • Pointon, Marcia R. 401
  • Pople, Nicolas 444
  • Popov, Zvonka (ilustrator) 84 , 85
  • Posvetovanje Računovodstvo za notranje potrebe podjetij (11 ; 2003 ; Portorož) 359
  • Potočan, Vojko (pisec recenzij) 351
  • Požarnik, Matej (avtor) 135
  • Poženel, Peter 469
  • Predko, Michael 236
  • Preston, Malcolm (avtor) 202
  • Prezelj, Marija (1948-) 201
  • Price, Alfred 333
  • Primak, Serguei 246
  • Principe, Lawrence (avtor) 169
  • Profile Publications 271 , 274 , 275 , 300 , 304 , 306 , 329
  • Pursley, Michael B. 247
  • Puškar, Jasmina (ilustrator) 353

  • Quattrocchi, Umberto 194

  • Radošič, Franko (avtor) 68
  • Rattenbury, Kester 445
  • Ravnikar, Ivan 230
  • Reed, Arthur 334
  • Reijndorp, Arnold (1948-,avtor) 408
  • Reimers, Ulrich (1952-) 248
  • Reinhardt, Robert 117
  • Rejec Brancelj, Irena (urednik) 184
  • Renko, Metka (avtor) 189
  • Riande, Evaristo 231
  • Ribarič, Peter (1972-,avtor) 64
  • Richardson, Phyllis 446 , 447
  • Robards, Kevin 172
  • Romano, Giovanni (avtor) 99
  • Rosenberg, Milton (1927-,urednik) 465
  • Rosenbusch, Joachim (1962-) 258
  • Roy, Archie E. (1924-) 130
  • Royal Society of Chemistry 363
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 200
  • Rumsey, Sally 3
  • Runovc, Franc (mentor) 387
  • Ruvalcaba, Zak 118
  • Ryder, Bethan 448

  • Safran, Yehuda E. (avtor dodatnega besedila) 443
  • Sajko, Iztok (kartograf) 183
  • Sammler, Bronislaw Joseph (1945-,avtor) 253
  • Schara, Milan Valter (mentor) 201
  • Scheer, Claus (urednik) 254
  • Schleifer, Simone K. (avtor dodatnega besedila) 461
  • Schmitt, Günter 335 , 336
  • Schweitzer, Philip A. 213
  • Schwizer, J. 383
  • Scott-Sabic, Vanessa 470
  • Scudder, Paul H. 173
  • Selley, Richard C. (1939-) 185
  • Senica, Andrej (grafični oblikovalec) 60
  • Sfiligoj-Smole, Majda (avtor) 374
  • Sgarlato, Nico 337
  • Shelly, Gary B. (1941-,avtor) 121
  • Shinder, Debra Littlejohn (avtor) 94
  • Shriner, Ralph Lloyd (1899-,avtor) 174
  • Siefring, Thomas A. 338
  • Sikovšek, Miran (avtor) 71
  • Simeršek, Darko (ilustrator) 82 , 136
  • Singer, Detlef 195
  • Slabe, Janez Marko (tehnični urednik) 214
  • Slemenik Perše, Lidija 370
  • Slovenija 72 , 76 , 357
  • Slovenska konferenca z mednarodno udeležbo "Uporaba sodobnih neporušitvenih metod v tehniki" (7 ; 2004 ; Ljubljana, Brnik) 214
  • Slovensko društvo za neporušitvene preiskave (Ljubljana) 214
  • Smerke, Marjan (fotograf) 393 , 412
  • Smith, John Richard 339
  • Smrekar, Aleš (1967-,urednik) 184
  • Snoj, Marko (1959-) 471
  • Snoxell, F. H. (urednik) 310
  • Sodnik, Aleš (avtor) 71
  • SolidWorks 119
  • Sollner Dolenc, Marija (mentor) 144
  • Srčič, Stanko (mentor) 197
  • Srna, Milan 265
  • Srna, Milan (avtor) 71
  • Stanovnik, Branko (mentor) 171
  • Stanton, Neville (1960-,urednik) 67
  • Statistični urad Republike Slovenije 63
  • Stavroulakis, Peter (urednik) 245
  • Stephens, Matthew P. (avtor) 361
  • Stermenszky, Alenka (avtor) 68
  • Sternhell, S. (avtor) 154
  • Stibilj, Vekoslava (komentor) 166
  • Stjepanović, Zoran (pisec recenzij) 373
  • Strašek, Rok 89
  • Strnad, Milena (avtor) 82
  • Strnad, Simona 374
  • Stropnik, Jože (1947-) 140
  • Sun, Huifang 249
  • Svenk, Goran 120
  • Svete, Jurij (mentor) 155
  • Svoronos, Paris D. N. (avtor) 147
  • Swanborough, Gordon 340
  • Swanborough, Gordon (avtor) 285 , 286
  • Sweetman, Bill 341
  • Swift, Graham (1939-,avtor) 378

  • Šauperl, Olivera (avtor) 374
  • Šegedin, Primož (avtor) 177
  • Šeme, Špela (1972-) 449
  • Šercar, Tvrtko (prevajalec,urednik) 60
  • Šilih, Simon 260
  • Škerget, Leopold (avtor) 135
  • Škerget, Leopold (pisec recenzij) 135
  • Škerlj, Ružena 472
  • Škrabl, Stanislav (komentor) 182
  • Šmalc, Mateja (prevajalec) 311
  • Šolmajer, Tomaž (mentor) 192
  • Šrot, Vesna 186
  • Šterk, Peter (1939-,avtor) 140
  • Štrajn, Darko (komentor) 449
  • Štrus, Jasna 196

  • Taylor, John William Ransom (1922-1999) 342 , 343 , 344
  • Taylor, John William Ransom (1922-1999,urednik) 293 , 294 , 295
  • Throne, James L. (1937-,avtor) 376
  • Tiegl, Agata (avtor) 82
  • Tiller, Artur 345
  • Timm, Maike (1968-) 261
  • Todeschini, Roberto 175
  • Tomažič, Fedor (avtor) 136
  • Totten, George E. (urednik) 209 , 212 , 222
  • Towles, Brian (avtor) 101
  • Tozer, Edwin Paul J. (1957-,urednik) 239
  • Trampuš, Miro (avtor) 136
  • Tratar, Boštjan (pisec recenzij) 75
  • Trenc, Ferdinand 473
  • Trenc, Ferdinand (urednik,pisec recenzij,avtor dodatnega besedila) 311
  • Tršinar, Irena (urednik) 63
  • Truini, Joseph 451
  • Trunk Širca, Nada (urednik) 77
  • Tsai, Ping-Sing (1962-,avtor) 238
  • Tumminelli, Paolo (glavni urednik) 456
  • Turk, Goran (komentor) 387
  • Tušar, Marjan 176
  • Tuttle, Wayne (prevajalec) 184 , 476
  • Tyler, Brian (avtor) 202

  • Uffelen, Chris van 452 , 453
  • Ule, Boris 372
  • Ullman, Chris (avtor) 90
  • UNEP International Environmental Technology Centre 407
  • The Urban Land Institute 414
  • Urban, Glen L. 73
  • Urbanc, Mimi 476

  • Vasic, Bane (urednik) 384
  • Veber, Marjan (1951-,mentor) 165 , 166
  • Velkovrh Slunečko, Mojca 215
  • Verbič, Matjaž (1957-) 206
  • Versteeg, Henk Kaarle 141
  • Vesilind, P. Aarne 81
  • Vesilind, P. Aarne (avtor) 264
  • Viltužnik, Rafael (avtor dodatnega besedila) 357
  • Vincent, Alan (1938-) 178
  • Vincenti, Renate (1939-) 475
  • Volk, Tina (1956-) 74
  • Voss, Karsten (avtor) 433
  • Vrankar, Leopold 387
  • Vrbanić, Daniel 179
  • Vrečko, Petra (kemik,avtor dodatnega besedila) 211
  • Vukadin, Vladimir 388

  • Wainwright, Peter 122
  • Wasserman, Mark (1972-) 403
  • Watson, George M. (avtor) 326
  • Watters, Paul A. 123
  • Watts, Anthony John 346
  • Watts, Charles James 347
  • Weeks, Daniel P. 180
  • Wegg, John 348
  • Weigand, John (1955-,avtor) 394
  • Weiner, Ruth F. (avtor) 264
  • Weiß, Georg Christian 262
  • Wessler, Mike (avtor) 115
  • Weston, Richard (1953-) 454
  • Wheeler, Alina 404
  • White, Joseph F. (1938-) 237
  • Whitesides, Mary 455
  • Williams, Mark A. 124
  • Willis, Will (1971-) 125
  • Wirth, Peter 418
  • Wolthaus, Inken (prevajalec) 457
  • Worsfold, Paul J. (urednik) 152
  • Wright, Margaret Robson 181

  • Zalar, Borut (avtor) 89
  • Zalokar, Matjaž (1955-,drugo) 60
  • Zdovc, Miroslav (fotograf) 393
  • Zmazek, Boris 182
  • Zupan, Jure (1943-,mentor) 176
  • Zupan, Marja (urednik) 393

  • Železnikar, Vladimir (urednik) 250
  • Žerovnik, Janez (1958-,pisec recenzij) 89
  • Žumer, Miha (mentor) 370
  • Žun, Iztok (komentor) 197


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 27.5.2005 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si