Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november-december 2004

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  HARRISON, Ian, 1965-
          The book of inventions / Ian Harrison. - London : Cassell Illustrated, 2004. - 288 str. : ilustr. ; 28 cm

  Nasl. razširjen na dveh str. - Bibliografija: str. 287. - Kazalo
  ISBN 1-84403-184-5 (vezano)
  a) industrijski razvoj b) tehnološke spremembe c) inovacije d) dom e) hrana f) pijača g) delovno mesto h) zdravstvo i) okolje j) prosti čas k) pregledno delo

  001.89:347.778
  COBISS.SI-ID 26114565


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  2.
  BAJD, Tadej
          Osnove robotike / Tadej Bajd. - 5. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - II, 105 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 105
  ISBN 961-6371-62-2
  a) Robotika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) robotika d) robotski manipulator e) robotske roke f) robotsko zapestje g) homogene transformacije h) premiki v prostoru i) rotacija j) Eulerjevi koti k) RPY koti l) kvaternioni m) geometrijski model robota n) Denavit - Hartenbergovi parametri o) Stanfordski manipulator p) antropomorfni manipulator q) učbeniki za visoke šole

  007.52(075.8)
  COBISS.SI-ID 215518208

  3.
  KACHROO, Pushkin
          Mobile robotic car design / Pushkin Kachroo, Patricia Mellodge. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - X, 278 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 249-251. - Kazalo
  ISBN 0-07-143870-X
  a) elektrotehnika b) robotika c) mobilni robotski avtomobili d) načrtovanje e) DC motorji f) mikroprocesorsko krmiljenje g) matematično modeliranje h) simulacija okolja i) priročniki

  007.52
  COBISS.SI-ID 25968133


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  4.
  AUSTER, Ethel
          Downsizing in academic libraries : the Canadian experience / Ethel Auster, Shauna Taylor. - Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2004. - XV, 204 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 185-195. - Kazalo
  ISBN 0-8020-8975-5
  a) knjižničarstvo b) menedžment c) univerzitetne knjižnice d) Kanada e) reorganizacija f) osebje g) storitve

  023/025
  COBISS.SI-ID 25946629

  5.
          XML in libraries / edited by Roy Tennant. - New York ; London : Neal-Schuman Publishers, 2002. - XI, 213 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-55570-443-3 (broš.)
  a) XML (Document markup language) b) Libraries - Data processing c) XML (Langage de balisage) d) Bibliotheques - Automatisation e) knjižničarstvo f) računalniški jeziki g) označevalni jeziki h) XML i) uporaba j) katalogiziranje k) indeksiranje l) avtomatizacija m) gradnja zbirk n) baze podatkov o) pregledno delo

  025.3:004.42
  COBISS.SI-ID 25280517


  030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.


  6.
          SLOVENSKI veliki leksikon / [urednika Marta Kocjan-Barle, Drago Bajt ; uredniki ilustrativnega gradiva Drago Bajt ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2003-<2004> (Maribor : MA-tisk). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 31 cm

  Dosedanja vsebina: 1: A-G. - 2003. - XIII, 693 str. ; 2: H-O / urednica druge knjige Maja Ogrizek. - 2004. - XIII, 833 str.
  ISBN 86-11-14123-7 (zv. 1) ISBN 86-11-15085-6 (zv. 2)
  a) umetnost b) zgodovina c) geografija d) tehnika e) naravoslovje f) enciklopedija

  5/7:031
  COBISS.SI-ID 25252869

  7.
          VELIKI školski leksikon / [glavni urednik Josip Šentija ; pomoćnici glavnog urednika Ivan Ott, Goran Tribuson ; urednici i suradnici Ivo Alfirević ... et al.]. - Zagreb : Školska knjiga ; Naklada Leksikon, 2003. - X, 1093 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 953-0-61111-0 (Školska knjiga)
  a) zgodovina b) umetnost c) naravoslovje d) leksikon

  030.3
  COBISS.SI-ID 25823493


  3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


  8.
          SLOVENSKI etnološki leksikon / uredil Angelos Baš s sodelovanjem uredniških odborov. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - XV, 730 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija navedena pri posameznih geslih
  ISBN 86-11-16654-X
  a) Etnologija - Slovenija - Leksikoni b) Slovenska ljudska kultura - Leksikoni c) etnologija d) Slovenija e) leksikon

  39(497.4)(031)
  COBISS.SI-ID 215529984


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  9.
  GAJIČ, Saša
          Notranji transport in varno delo / [napisal Saša (Aleksander) Gajič s skupino avtorjev Franci Doberšek ... [et al.] ; ilustracije Saša (Aleksander) Gajič]. - Ljubljana : Inštitut Prevent, 2004 (Grosuplje : Partner graf). - 596 str. : ilustr. ; 25 cm

  Avtor naveden v kolofonu. - 1.000 izv.
  ISBN 961-6462-03-2
  a) Notranji transport - Varstvo pri delu - Priročniki b) transport c) varstvo pri delu d) interni transport e) transportne naprave f) transportna sredstva g) dvigala h) tovornjaki i) viličarji j) tehnični ukrepi k) nevarne snovi l) zvočni signali m) opozorilni znaki n) požarni red o) varnostna navodila p) priročniki

  331.45:621.8
  621.86-78(035)
  COBISS.SI-ID 123974656


  34 PRAVO.


  10.
  PUHARIČ, Krešimir
          Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1 UPB 1) s komentarjem / [avtor komentarja Krešo Puharič ; predpise zbral in uredil Peter Juren]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2003 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 1189 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

  ISBN 86-7061-317-4
  a) Industrijska lastnina - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) pravo c) zakonodaja d) zakoni s komentarjem e) industrijska lastnina f) Slovenija

  347.77(497.12)
  COBISS.SI-ID 124452608

  11.
  ŠINKOVEC, Janez, 1928-
          Komentar stanovanjskega zakona in Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o nepremičninskem posredovanju z vzorci pogodb s področja gradbeništva / Janez Šinkovec, Boštjan Tratar. - Lesce : Oziris, 2003 (Žbogar). - 1.000 str. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6256-24-6
  a) pravo b) zakonodaja c) Slovenija d) stanovanjski zakon e) komentar f) graditev objektov g) urejanje prostora h) nepremičninsko posredovanje i) gradbeništvo j) vzorci pogodb

  349.4(497.4)(094.5.072)
  COBISS.SI-ID 125283584


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  12.
  HAZLETT, James C., 1912-
          Field artillery weapons of the civil war / James C. Hazlett, Edwin Olmstead, M. Hume Parks ; with a foreword by Harold L. Peterson. - Revised ed. - Champaign : University of Illinois Press, 2004. - 322 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 315-318. - Kazalo
  ISBN 0-252-07210-3 (broš.)
  a) vojne vede b) artilerija c) orožje d) opisi e) dimenzije f) zgodovinski pregledi g) 19. stoletje h) združene države i) pregledno delo

  358.1(091)(73)
  COBISS.SI-ID 26110469

  13.
  HOGG, Ian V., 1926-
          Allied artillery of world war one / Ian V. Hogg. - Paperback ed. - Ramsbury : The Crowood Press, 2004. - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86126-712-6
  a) vojne vede b) artilerija c) vrste artilerije d) razvoj e) vrste orožja f) 1. svetovna vojna g) pregledno delo

  358.1
  COBISS.SI-ID 26110213

  14.
          IMPROVING the quality of East and West European public services / edited by Elke Löffler and Mirko Vintar. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, 2004. - XIV, 259 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-7546-3972-X
  a) javna uprava b) vladna politika c) javne službe d) kakovost e) upravljanje f) Evropa g) zborniki

  35(4)(061)
  COBISS.SI-ID 1863342


  37 VZGOJA.


  15.
  DONALDSON, Krista
          The engineering student survival guide / Krista Donaldson. - 3rd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIV, 205 str. : ilustr. ; 23 cm. - (McGraw-Hill's BEST - basic engineering series and tools)

  Bibliografija: str. 191-193. - Kazalo
  ISBN 0-07-301925-9 (broš.) ISBN 0-07-286890-2 (vezano)
  a) študenti tehniških ved b) nasveti c) dodiplomski študij d) podiplomski študij e) predavanja f) vodenje zapiskov g) izpiti h) pregledno delo

  378.18
  COBISS.SI-ID 25947653


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  16.
  GEISTER, Iztok
          Sečoveljske soline = Sečovlje saltpans / Iztok Geister ; [prevod Eurotranslate ; soneti Tone Pavček ; fotografije Iztok Geister ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2004 ([Ljubljana] : Schwarz). - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 150
  ISBN 961-203-274-2
  a) Slovenija b) Slovensko primorje c) Sečoveljske soline d) rastline e) živali f) habitati g) solinarstvo h) zgodovina

  57/58:661.422.2(497.4 Sečovlje)(091)
  COBISS.SI-ID 213673216

  17.
  MENCINGER, Borut
          Naravni parki Slovenije / Borut Mencinger ; [fotografije Stane Klemenc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - 218 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 216
  ISBN 86-11-16747-3
  a) Slovenija - Naravna dediščina b) narodni parki c) regijski parki d) krajinski parki e) naravna dediščina f) kulturna dediščina g) Slovenija

  502.72(497.4)
  COBISS.SI-ID 213355264

  18.
          NARAVA Slovenije / [avtorji Marjan Bat ... [et al.] ; fotografi Jože Bole ... [et al.] ; urednici Barbara Zych in Špela Mihelač]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - 231 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 225-231
  ISBN 86-11-16903-4
  a) Slovenija - Naravna dediščina - Zborniki b) Slovenija c) naravna dediščina d) geologija e) hidrologija f) živalstvo g) rastlinstvo

  502(497.4)(082)
  COBISS.SI-ID 214071552


  51 MATEMATIKA.


  19.
  BIERBRAUER, Juergen
          Introduction to coding theory / Juergen Bierbrauer. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2005. - XXIII, 390 str. : a. - (Discrete mathematics and its applications)

  Bibliografija: str. 371-382. - Kazalo
  ISBN 1-58488-421-5 (vezano)
  a) Coding theory b) diskretna matematika c) teorija kodiranja d) kodiranje e) binarne linearne kode f) Shannonova entropija g) Golayeva koda h) Reed-Solomonove kode i) Singentova vez j) vrste kod k) aplikacije l) pregledno delo

  519.72
  COBISS.SI-ID 25989381

  20.
  COKAN, Aleksander
          Matematika. Zaporedja / Aleksander Cokan, Jože Andrej Čibej ; [ilustracije Božo Kos, tehnične risbe Darko Simeršek]. - 20. izd. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 85 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-341-1058-3
  a) Zaporedja (matematika) - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) zaporedja d) končne vrste e) obrestnoobrestni račun f) limita zaporedja g) matematikaCauchy Augustin Louis h) Weierstrass Karl i) naloge j) rešitve k) učbeniki za srednje šole l) matematika

  51.52(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 128373248

  21.
  LYSHEVSKI, Sergey Edward
          Engineering and scientific computations using MATLAB / Sergey E. Lyshevski. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - IX, 227 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-46200-4 (vezano)
  a) MATLAB (Computer file) b) Engineering mathematics - Data processing c) uporabna matematika d) tehnika e) obdelava podatkov f) programska oprema g) Matlab h) Simulink i) aplikacije j) numerične simulacije k) dinamični sistemi l) pregledno delo

  51-7:62:004.42
  COBISS.SI-ID 25294341

  22.
  MERNIK, Marjan
          Evolucijski algoritmi / Marjan Mernik, Matej Črepinšek, Viljem Žumer. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2003 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - XVII, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

  70 izv. - Bibliografija: str. 279-283. - Kazalo
  ISBN 86-435-0593-5
  a) operacijsko raziskovanje b) biološke osnove c) genetski algoritmi d) primeri uporabe e) problem trgovskega potnika f) evolucija navigacije g) sestavljanje urnika h) metaevolucijski pristop i) genetsko programiranje j) evolucijske strategije k) klasifikacijski sistemi l) evolucijsko programiranje m) učbenik za visoke šole

  519.8
  COBISS.SI-ID 52191233

  23.
  SMILDE, Age K.
          Multi-way analysis with applications in the chemical sciences / Age Smilde and Rasmus Bro and Paul Geladi. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2004. - XIV, 381 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 351-369. - Kazalo
  ISBN 0-471-98691-7 (vezano)
  a) Chemistry - Statistical methods b) matematika c) statistična analiza d) analiza večih variabel e) regresijski modeli f) algoritmi g) validacija h) aplikacije i) analizna kemija j) kemometrija k) ekologija

  519.237:54
  COBISS.SI-ID 25170437


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  24.
  BAXTER, Douglas H.
          Solid modeling using SolidWorks 2004 : a DVD introduction / Douglas H. Baxter. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, cop. 2005. - XXVIII, 193 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Solid modeling using SolidWorks 2004 [Elektronski vir] : a DVD introduction. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
  Nasl. z DVD-ja
  ISBN 1-4018-7833-4 (broš)
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) programska oprema d) SolidWorks 2004 e) tehnično risanje f) inženirska grafika g) 2D skice h) 3D modeli i) skiciranje j) delavniške risbe k) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 25908229

  25.
  BETHUNE, James D., 1941-
          Engineering design and graphics with Autodesk Inventor 8 / James D. Bethune. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson/Prentice Hall, 2005. - X, 512 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-119073-3 (broš.)
  a) računalništvo b) računalniški programi c) CAD programi d) Autodesk Invertor 8 e) inženirsko načrtovanje f) konstruiranje g) modeliranje h) sestavi i) delavniške risbe j) primeri uporabe k) strojništvo l) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 26110725

  26.
  CONNOLLY, Thomas M.
          Database systems : a practical approach to design, implementation and management / Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. - 4th ed. - Harlow [etc.] : Addison-Wesley, 2005. - XLIX, 1374 str. : graf. prikazi ; 24 cm + [1] f. pril. - (International computer science series)

  Bibliografija: str. 1345-1355. - Kazalo
  ISBN 0-321-21025-5 (broš.)
  a) računalništvo b) podatkovne baze c) baze podatkov d) relacijske baze podatkov e) načrtovanje f) obdelava podatkov g) podatkovni modeli h) podatkovne strukture i) računalniški jeziki j) programska oprema k) programska orodja l) CASE m) upravljanje baz podatkov n) naloge o) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 1134807

  27.
  CONVERSE, Tim, 1961-
          PHP5 and MySQL bible / Tim Converse and Joyce Park with Clark Morgan. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XXXVII, 1042 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-5746-7 (broš.)
  a) PHP (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) PHP5 - Hypertekst Procesor e) MySQL 4.0 f) delo s podatki g) računalniške mreže h) namestitev i) upravljanje j) načrtovanje baz k) aplikacije l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26140933

  28.
          COSMOS [Elektronski vir] : design analysis suite for educators and students : 2004-2005. - [Concord] : SolidWorks, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 or greater), Windows Me, Windows 98; Intel Pentium or AMD Athalon - class processor; 128 MB RAM or greater (512MB to 1GB or greater recommended for assemblies exceeding 1000 parts); Pointing device; CD-ROM drive; Internet Explorer 5.5 or later; Microsoft Office XP, Office 2000, or Office 97(SR2) recommended. - COSMOS program je dodatek k SolidWorks, potreben za instalacijo na izbranih računalnikih. - Vsebina: COSMOSWorks, COSMOSFloWorks, COSMOSMotion
  a) računalništvo b) računalniški programi c) COSMOSWorks d) COSMOSFloWorks e) COSMOSMotion f) SolidWorks g) COSMOSXpress h) metoda končnih elementov i) CAD programi j) demo verzija programov

  004.42
  COBISS.SI-ID 26069509

  29.
  DIX, Mark, 1948-
          Introduction to AutoCAD / Mark Dix and Paul Riley. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XXI, 275 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-147509-6 (broš.)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCad f) računalniška grafika g) risanje h) načrtovanje i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26113541

  30.
          EXCEL 2003 VBA programmer's reference / Paul Kimmel ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley : Wrox, 2004. - XXXI, 1144 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to programmer)

  Notranja str. ovoja spredaj potiskana. - Kazalo
  ISBN 0-7645-5660-6 (broš.)
  a) Excel (računalniški program) - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) EXCEL 2003 e) elektronske preglednice f) VBA-Visual Basic for Applications g) vizuelno programiranje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 10784818

  31.
  GOODMAN, Danny, 1950-
          Javascript bible / Danny Goodman with Michael Morrison ; with a foreword by Brendan Eich. - 5th ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XXVIII, 1236 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004101 606.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley047/200410 1606.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004101606.html. - Kazalo
  - - Javascript bible [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-5743-2
  a) JavaScript (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java Script e) računalniške mreže f) objektivno orientirano programiranje g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26139141

  32.
  GRALLA, Preston
          Windows XP hacks : [100 najboljših nasvetov in orodij] / Preston Gralla ; [prevajalec Robert Mihalič]. - Ljubljana : Pasadena, 2004 (Ljubljana : Itagraf). - XVIII, 417 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Windows XP hacks. - Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Zvijače za Windows XP. - Podnasl. naveden na ov. in hrbtu knj. - O avtorju: str. IX. - Kazalo
  ISBN 961-6361-60-0 (Pasadena)
  a) Windows XP (operacijski sistem) - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows XP e) zagon f) zaustavitev g) uporabniški vmesniki h) raziskovalec i) splet j) omrežja k) e-pošta l) register m) pripomočki n) program o) grafika p) večpredstavnost q) zmogljivost sistema r) strojna oprema s) priročniki

  004.451(035)
  COBISS.SI-ID 216240640

  33.
          INFORMATIKA in management : izbrana poglavja / [uredila] Jože Florjančič, Karl Pütz. - Kranj : Moderna organizacija, 2003 (Kranj : Fleks). - 371 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 961-232-155-8
  a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) informacijska tehnologija e) strateški management f) elektronsko poslovanje g) priročniki

  659.2:004:005(082)
  COBISS.SI-ID 126404864

  34.
  INTERNATIONAL Conference on Human-Computer Interaction (International Federation for Information Processing) (Zurich ; 2003)
          Human-computer interaction : INTERACT '03 : IFIP TC13 International Conference on Human-Computer Interaction, 1st-5th September 2003, Zurich, Switzerland / edited by Matthias Rauterberg, Marino Menozzi, Janet Wesson. - Amsterdam [etc.] : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, cop. 2003. - XXX, 1126 str. : ilustr. ; 27 cm

  Na nasl. str.: "Published by IOS Press on behalf of the International Federation for Information Processing (IFIP).". - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-58603-363-8 (IOS Press) ISBN 4-27490-614-0 (Ohmsha)
  a) Human-computer interaction - Congresses b) računalništvo c) interakcije človek-računalnik d) sledenje z očmi e) iskanje informacij f) elektronsko učenje g) elektronsko založništvo h) načrtovanje delovnih metod i) zborniki

  004(061)
  COBISS.SI-ID 2056366

  35.
          The INTERNET encyclopedia / Hossein Bidgoli, editor-in-chief. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu posameznih gesel. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: A-F. - XXVII, 851 str.
  Vol. 2: G-O. - XXXII, 840 str.
  Vol. 3: P-Z. - XXXII, 944 str.
  ISBN 0-471-22202-X (zv. 1) ISBN 0-471-22204-6 (zv. 2) ISBN 0-471-22203-8 (zv. 3) ISBN 0-471-22201-1 (komplet)
  a) Internet - Encyclopedias b) računalništvo c) računalniške mreže d) internet e) enciklopedija

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 25439493

  36.
  KUROSE, James F.
          Computer networking : a top-down approach featuring the internet / James F. Kurose, Keith W. Ross. - 3rd international ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2005. - XXIV, 821 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 763-795. - Kazalo
  ISBN 0-321-26976-4 (broš.)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) internet d) prenosni nivo e) linijski nivo f) LAN g) mrežni nivo h) mobilna omrežja i) brezžične mreže j) multimediji k) varnost omrežij l) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 26286597

  37.
  LARSEN, Ronald W.
          Engineering with Excel / Ronald W. Larsen. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XXIII, 552 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-147511-8 (broš.)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Engineering - Data processing c) računalništvo d) programska oprema e) excel f) grafi g) funkcije h) matrike i) operacije j) makroji k) VBA-Visual Basic for Application l) programiranje m) povezava s programi n) aplikacije o) finance p) statistične funkcije q) numerična diferenciacija r) numerična integracija s) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26113797

  38.
  LONEY, Kevin
          Oracle Database 10g : the complete reference / Kevin Loney. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2004. - XVI, 1369 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-225351-7
  a) računalništvo b) baze podatkov c) relacijske baze d) Oracle 106 e) SQL - structured query language f) PL/SQL - procedural language g) Java v Oracl-u h) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 25966597

  39.
  MERNIK, Marjan
          Programski jeziki / Marjan Mernik, Viljem Žumer. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2003 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm

  150 izv. - Bibliografija: str. [237-238]. - Kazalo
  ISBN 86-435-0562-5
  a) računalništvo b) programski jeziki c) vredenosti d) pomnilnik e) povezovanje f) abstrakcija g) kapsuliranje h) sistemi tipov i) objektivno orientirano programiranje j) dedovanje k) značilnosti funkcijskih jezikov l) funkcijsko programiranje m) LISP n) logično programiranje o) prolog p) učbeniki za visoke šole

  004.43(075.8)
  COBISS.SI-ID 50992641

  40.
  METZ, Terry D.
          AutoCAD 2005 : a building approach / Terry D. Metz. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2005. - Zv. 1-2, <3> : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo. - Vsebina: Bk. 1: Learning the basics. - XIII, 285 str. + 1 el. optični disk (CD-ROM) ; Bk. 2: Taking command. - XIII, 242 str. + 1 el. optični disk (CD-ROM) ; Bk. 3: From concept to application
  ISBN 0-13-119214-0 (zv. 1) ISBN 0-13-119216-7 (zv. 2) ISBN 0-13-119213-2 (zv. 3)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD 2005 f) računalniška grafika g) načrtovanje h) risanje i) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 26106373

  41.
  MEYERS, Michael, 1961-
          Mike Meyers Network+ guide to managing and troubleshooting networks lab manual / Meyers Mike. - Boston [etc.] : McGraw-Hill Technology Education, cop. 2005. - XII, 323 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-225564-1
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) vodenje računalniških mrež d) ethernet e) protokoli f) TCP\IP g) operacijski sistemi h) vaje i) učbeniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 25966085

  42.
  NATO Advanced Networking Workshop on Advanced Security Technologies in Networking (Bled ; 2003)
          Security and privacy in advanced networking technologies / edited by Borka Jerman-Blažič, Wolfgang Schneider and Tomaž Klobučar. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, 2004. - VIII, 250 str. : ilustr. - (NATO science series. Series III, Computer and systems sciences, ISSN 1387-6694 ; vol. 193)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceeedings of the NATO Advanced Networking Workshop on Advanced Security Technologies in Networking, 15-18 September 2003, Bled, Slovenia". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-58603-430-8
  a) računalništvo b) telekomunikacije c) internet d) računalniške mreže e) javni ključi f) varnost g) zasebnost h) zaščita i) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 18393127

  43.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Linux troubleshooting bible / Christopher Negus and Thomas Weeks. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XXVI, 598 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004011 594.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004011594.html. - Kazalo
  ISBN 0-7645-6997-X
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) Fedora g) odkrivanje okvar h) odprava okvar i) priročniki

  004.451.004.6
  COBISS.SI-ID 26138885

  44.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Red Hat Fedora Linux 2 bible / Christopher Negus. - Indianapolis : Wiley, cop. 2004. - XX, 1066 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004011 578.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley047/200401 1578.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004011578.html. - Kazalo
  - - Red Hat Fedora Linux 2 bible [Elektronski vir]. - 4 optični diski (CD-ROM-i) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-5745-9
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Fedora f) Linux 2 g) namestitev h) uporaba i) multimedija j) računalniške mreže k) varnost l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 26138629

  45.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Red Hat Linux bible : Fedora and Enterprise edition / Christopher Negus. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XXII, 1065 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Red Hat Linux bible [Elektronski vir]. - 3 el. optični diski (CD-ROM-i) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-ov
  ISBN 0-7645-4333-4
  a) Linux (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Red Hat Linux f) Fedora g) namestitev h) uporaba i) varnost j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 1899118

  46.
          NETWORKS : internet, telephony, multimedia : convergences and complementarities / Daniel Hardy, Guy Malléus, Jean-Noël Mereur, ed. ; translated from the French by Michael Byrne and Michael Horne ; preface of Jean-Jacques Damlamian ; afterword of Roland Acra. - 1st ed. - Berlin : Springer ; Paris : De Boeck, cop. 2002. - XVI, 764 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-00559-5 (Springer) ISBN 2-7445-0144-1 (De Boeck)
  a) Telecommunication systems b) Computer networks c) Internetworking (Telecommunication) d) Internet e) Telephone systems f) Multimedia systems g) računalništvo h) računalniške mreže i) telekomunikacije j) Internet k) komunikacijske mreže l) omrežja m) nova generacija omrežij n) prenosni sistemi o) multimedia p) telefonija q) pregledno delo

  004.7:621.395
  COBISS.SI-ID 26203653

  47.
  RIZZA, Robert, 1965-
          Getting started with Pro/ENGINEER Wildfire / Robert Rizza. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XII, 434 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 427. - Kazalo
  ISBN 0-13-146474-4 (broš.)
  a) Pro/ENGINEER b) Engineering design - Data processing c) Computer-aided design d) računalništvo e) računalniški programi f) Pro/Engineer wilfire g) računalniško podprto načrtovanje h) uporaba programa i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26113285

  48.
  ROBBINS, Arnold
          Linux programming by example / Arnold Robbins. - 2nd printing. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2004. - XXXII, 687 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-142964-7 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) upravljanje spomina g) metapodatki h) vmesniki i) ID števila j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 26139909

  49.
  SCHILDT, Herbert
          Java 2, v5.0 (Tiger) : new features / Herbert Schildt. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2004. - XV, 198 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-225854-3 (broš.)
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java 2 v 5.0 e) objektivno orientirano programiranje f) metapodatki g) generiki h) sintakse i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26207237

  50.
  SCHROEDER, Manfred Robert, 1926-
          Computer speech : recognition, compression, synthesis / Manfred R. Schroeder. - 2nd ed. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XXXIV, 375 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in information sciences, ISSN 0720-678X ; 35)

  Bibliografija: str. 279-295. - Kazali
  ISBN 3-540-21267-1 (vezano)
  a) Speech processing systems b) Automatic speech recognition c) Speech synthesis d) računalništvo e) računalniški govor f) prepoznavanje govora g) zgoščevanje govora h) sinteze govora i) zgodovina govora j) identifikacija govornika k) pregledno delo

  004.934
  COBISS.SI-ID 26204421

  51.
          SOLIDWORKS [Elektronski vir] : 2004-2005. - Education ed. - [Concord] : SolidWorks, cop. 2004. - 3 el. optični diski (CD-ROM-i) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 or greater), Windows Me, Windows 98; Intel Pentium or AMD Athalon - class processor; 128 MB RAM or greater (512MB to 1GB or greater recommended for assemblies exceeding 1000 parts); Pointing device; CD-ROM drive; Internet Explorer 5.5 or later; Microsoft Office XP, Office 2000, or Office 97(SR2) recommended. - Vsebina: Disc 1 ; Disc 2 ; Disc 3
  - - Introducing SolidWorks : 2004-2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm
  a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) COSMOSXpress e) metoda končnih elementov f) CAD programi g) demo verzija programov

  004.42
  COBISS.SI-ID 26069253

  52.
          SOLIDWORKS [Elektronski vir] : curriculum and courseware : 2004-2005. - Education ed. - [Concord] : SolidWorks, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 or greater), Windows Me, Windows 98; Intel Pentium or AMD Athalon - class processor; 128 MB RAM or greater (512MB to 1GB or greater recommended for assemblies exceeding 1000 parts); Pointing device; CD-ROM drive; Internet Explorer 5.5 or later; Microsoft Office XP, Office 2000, or Office 97(SR2) recommended
  a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) COSMOSXpress e) metoda končnih elementov f) CAD programi g) demo verzija programov

  004.42
  COBISS.SI-ID 26069765

  53.
  WEMPEN, Faithe
          Microsoft windows XP : simply visual / Faithe Wempen. - 2nd ed. - San Francisco : Sybex, cop. 2005. - XVII, 443 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4394-6
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows XP f) upravljanje g) zagon h) namestitev i) večpredstavnost j) omrežja k) vzdrževanje sistema l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 26147333

  54.
  ZANDSTRA, Matt
          Naučite se PHP v 24 urah / Matt Zandstra ; [prevod Simon Klemen]. - 3. izd. - Ljubljana : Pasadena, 2004. - XXI, 550 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6361-62-7
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) dinamične spletne strani d) programski jeziki e) PHP f) podatkovne zbirke g) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 216760320

  55.
  ZÜLLIGHOVEN, Heinz
          Object-oriented construction handbook : developing application-oriented software with the tools & materials approach / Heinz Züllighoven ; with contributions by as lead authors Robert F. Beeger ... [et al.] ; with contributions by as co-authors Dirk Bäumer ... [et al.]. - Amsterdam [etc.] : Elsevier ; San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers ; Heidelberg : dpunkt.verlag, cop. 2005. - XXIV, 520 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-55860-687-4 (vezano)
  a) Object-oriented programming (Computer science) b) Application software - Development c) računalništvo d) objektivno orientirano programiranje e) programska oprema f) razvoj aplikacij g) objektivni metamodeli h) metafore i) vzorci j) uporabniška programska oprema k) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 25666309


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  56.
  INGLIS, Mike, 1954-
          Observer's guide to stellar evolution : the birth, life, and death of stars / Mike Inglis. - London [etc.] : Springer, 2003. - XVII, 236 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Patrick Moore's practical astronomy series, ISSN 1617-7185)

  Bibliografija: str. 217-218. - Kazali
  ISBN 1-85233-465-7
  a) Stars - Evolution b) astronomija c) evolucija zvezd d) velikost e) barva f) svetilnost g) meglice h) protozvezde i) zvezdne kopice

  52-54
  COBISS.SI-ID 24929285

  57.
  PROSEN, Marijan
          Leksikon astronomije / [avtor Marijan Prosen ; ilustratorka Maja Prosen ; fotografije Herman Mikuž]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - 171 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mali leksikoni)

  Bibliografija: str. 167
  ISBN 86-11-16915-8
  a) Astronomija - Leksikoni b) astronomija c) leksikon

  520/524(031)
  COBISS.SI-ID 213965312

  58.
  SCHUTZ, Bernard F.
          Gravity from the ground up / Bernard Schutz. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - XXVI, 462 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam021/200202017 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2 002020176.html. - Kazalo
  ISBN 0-521-45506-5 (vezano)
  a) Gravitation b) Gravity c) astronomija d) gravitacija e) sončni sistm f) zemlja g) bibavica h) medplanetarna potovanja i) atmosfere j) sonce k) zvezde l) življenski ciklus m) dvojne zvezde n) galaksije o) geometrija prostora-časa p) Einsteinova gravitacija q) nevtronske zvezde r) črne luknje s) gravitacijski valovi t) gravitacijske leče u) kozmologija v) veliki pok w) vesolje

  524
  COBISS.SI-ID 26277637

  59.
  TAYLOR, F. W., 1944-
          The Cambridge photographic guide to the planets / F. W. Taylor. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2001. - IX, 305 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 0-521-78183-3
  a) Planets - Pictorial works b) astronomija c) sončni sistem d) planeti e) značilnosti površja

  523.4
  COBISS.SI-ID 25433861


  53 FIZIKA.


  60.
  BENAROYA, Haym, 1954-
          Mechanical vibration : analysis, uncertainties, and control / Haym Benaroya. - 2nd ed. - New York : M. Dekker, cop. 2004. - XVII, 712 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Mechanical engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Mechanical vibration [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-8247-5380-1 (vezano)
  a) tehnika b) mehanske vibracije c) analize vibracij d) modeliranje vibracij e) proste vibracije f) diskretni sistemi g) verjetne sile h) kontrola vibracij i) neprekinjeni modeli j) nelinearne oscilacije k) enačbe gibanja l) nosilci m) membrane n) negotovosti o) pregledno delo

  539.194:62-752
  COBISS.SI-ID 26059269

  61.
  BORGNAKKE, Claus
          Thermodynamic and transport properties / Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 1997. - XI, 241 str. : graf. prikazi ; 26 cm + 1 disketa

  Na ov.: "Includes CATT". - Bibliografija: str. 239-240. - Kazalo
  ISBN 0-471-12170-3
  a) fizika b) termodinamika c) prehod toplote d) transportni pojavi e) lastnosti materialov f) lastnosti čistih snovi g) tabele idealnih planov h) angleške merske enote i) tabele j) priročniki

  536.24(083.5)
  COBISS.SI-ID 2747414

  62.
          ENCYCLOPEDIA of optical engineering / edited by Ronald G. Driggers. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - 3 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazala. - Vsebina: Vol. 1: Abe-Las. - Str. 1-1024 ; Vol. 2: Las-Pho. - Str. 1025-2048 ; Vol. 3: Pho-Z. - Str. 2049-3050
  ISBN 0-8247-4250-8 (zv. 1) ISBN 0-8247-4258-3 (Zv. 1 vezan) ISBN 0-8247-0939-X (Zv. 1 online) ISBN 0-8247-4251-6 (Zv. 2) ISBN 0-8247-4258-3 (Zv. 2 vezan) ISBN 0-8247-0939-X (Zv. 2 online) ISBN 0-8247-4252-4 (Zv. 3) ISBN 0-8247-4258-3 (Zv. 3 vezan) ISBN 0-8247-0939-X (Zv. 3 online)
  a) optika b) optične lastnosti c) optični instrumenti d) elektrooptika e) optična vlakna f) optične naprave g) optične meritve h) fotonika i) enciklopedije

  535+681.7(031)
  COBISS.SI-ID 24885253

  63.
  RAMŠAK, Matjaž
          Večobmočna metoda robnih elementov za dvoenačbne turbulentne modele : doktorska disertacija / Matjaž Ramšak. - Maribor : [M. Ramšak], 2004. - XXVIII, 211 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 202-206. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) fizika b) metoda robnih elementov c) viskozni tok d) turbulentni tok e) dvoenačbni turbulentni tok f) prenos toplote g) mehanika tekočin h) računska dinamika tekočin i) turbulenca j) doktorske disertacije

  532.517.2/4:536.21:519.63(043.3)
  COBISS.SI-ID 9212438

  64.
  STRNAD, Janez
          Fizika. Del 1 / Janez Strnad ; [slike Berto Žitko]. - 9. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002 ([Ljubljana] : Littera picta). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 9)

  500 izv. - Bibliografija: str. 7. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Mehanika ; Toplota
  ISBN 961-212-047-1
  a) fizika b) mehanika c) gibanje d) enačbe gibanja e) gravitacijski zakon f) izreki gibanja g) mehanika trdih teles h) mehanika tekočin i) nihanje j) valovanje k) toplota l) termodinamika m) stanja n) energijski zakon o) entropijski zakon p) zgradba plinov q) zgradba kapljevin r) zgradba trdin s) učbeniki za visoke šole

  531/534+536((075.8)
  COBISS.SI-ID 120655104

  65.
  STROPNIK, Jože, 1947-
          Dinamika / Jože Stropnik ; [risbe Borut Jurčič-Zlobec]. - 2. prenovljena izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1998 ([Ljubljana] : Grafis). - XVI, 194 str. : ilustr. ; 24 cm

  1.500 izv. - Bibliografija: str. 190. - Kazalo
  ISBN 86-365-0124-5
  a) fizika b) dinamika c) kinematika d) kinematika točke e) težni pospešek f) krivočrtno gibanje g) kroženje točke h) harmonično gibanje točke i) togo telo j) sestavljeno gibanje k) mehanski prenosniki gibanja l) kinetika m) zakoni kinetike točke n) moč o) translacijsko gibanje telesa p) vrtenje okoli stalne osi q) kinetična energija r) zakon o kinetični energiji s) teorija mehanizmov t) naloge u) rešitve v) učbeniki za visoke šole

  531.3(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 72971520

  66.
  TAYLOR, John Robert, 1939-
          Classical mechanics / John R. Taylor. - Sausalito : University Science Books, cop. 2005. - XIV, 786 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 747-748. - Kazalo
  ISBN 1-891389-22-X
  a) Mechanics b) fizika c) klasična mehanika d) Newtonovi zakoni gibanja e) momenti f) energije g) oscilacije h) Lagrangeove enačbe i) toga telesa j) kaos k) Hamiltonova mehanika l) teorija kolozij m) relativnost n) kontinuirani sistemi o) učbeniki za visoke šole

  531.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 26223621


  54 KEMIJA.


  67.
  ATKINS, Peter William, 1940-
          Physical chemistry / Peter Atkins, Julio de Paula. - 7th ed., 1st printing. - New York : W. H. Freeman, 2002. - XXI, 1139 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
  ISBN 0-7167-3539-3 (vezano)
  a) Chemistry, Physical and theoretical b) Chimie physique et théorique c) fizikalna kemija d) ravnotežje e) plini f) fizikalne transformacije g) čiste snovi h) zmesi i) fazni diagrami j) kemijsko ravnotežje k) elektrokemija l) kvantna teorija m) struktura atoma n) struktura molekul o) molekularna simetrija p) spektroskopija q) interakcije molekul r) kemijske reakcije s) kinetika reakcij

  544(075.8)
  COBISS.SI-ID 2964250

  68.
  FRY, Christopher H.
          Ion-selective electrodes for biological systems / Christopher H. Fry and Stephen E. M. Langley. - Amsterdam : Harwood Academic Publishers, cop. 2001. - X, 160 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 151-155. - Kazalo
  ISBN 90-5823-107-0
  a) Electrodes, Ion selective b) Biological systems c) Ion-Selective Electrodes - Laboratory Manuals d) Biosensing Techniques - methods - Laboratory Manuals e) Body Fluids - chemistry - Laboratory Manuals f) fizikalna kemija g) elektroliti h) raztopine i) ionsko selektivne elektrode j) kalibracija k) instrumentacija l) aplikacije m) biološki sistemi

  544.6.076.327
  COBISS.SI-ID 25917445

  69.
  SUN, Yin, 1962-
          Detection technologies for chemical warfare agents and toxic vapors / Yin Sun and Kwok Y. Ong. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 272 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 255-258. - Kazalo
  ISBN 1-56670-668-8 (vezano)
  a) Chemical warfare b) Chemical agents (Munitions) - Measurement c) Gases, Asphyxiating and poisonous - Measurement d) kemija e) kemijska orožja f) municija g) strupeni plini h) nevarne kemikalije i) analizne metode j) merilne metode k) detektorjji l) senzorji m) spektrometrične metode

  623.458/.459:543
  COBISS.SI-ID 25916677

  70.
  TIŠLER, Miha
          Reminiscence in razmišljanja / Miha Tišler ; [slikovne priloge Leonardo da Vinci]. - Ljubljana : Družina, 2001 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 201 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 198-200
  ISBN 961-222-367-X
  a) Tišler, Miha (1926-) - Spomini b) Miha Tišler c) spomini d) znanost e) kemija f) Slovenija g) kemiki

  54(497.4):929 Tišler M.
  821.163.6-94
  54(497.4):929 Tišler M.
  COBISS.SI-ID 113863424

  71.
  TIŠLER, Miha
          Sporočilnost molekul / Miha Tišler. - Ljubljana : DZS, 1998 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 125-127
  ISBN 86-341-2187-9
  a) organska kemija b) molekule c) struktura molekul d) organizacija molekul e) informacijske molekule f) kemijsko komuniciranje g) sekundarne presnovnine h) molekularna biologija i) molekularna genetika j) kemija k) kemija obrambe l) organske spojine m) ekosistemi

  544.112
  577.2
  COBISS.SI-ID 75395072

  72.
  WENK, Hans-Rudolf
          Minerals : their constitution and origin / Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - XXII, 646 str., 16 str. pril. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200203155 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002031558.html. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-521-82238-6 (vezano) ISBN 0-521-52958-1 (broš.)
  a) Mineralogy b) mineralogija c) zgodovinski pregled d) kemijske vezi e) strukture kristalov f) ionski radiji g) kristalne mreže h) morfologija i) rast kristalov j) fizikalne preiskave k) rentgenska difrakcijska analiza l) fizikalne lastnosti m) optične lastnosti n) identifikacija mineralov o) barva p) analizne metode q) mehanske lastnosti r) poimenovanje mineralov s) nastanek t) vrste mineralov u) uporabna mineralogija

  549
  COBISS.SI-ID 1039189


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  73.
  ZDUNKOWSKI, Wilford, 1929-
          Dynamics of the atmosphere : a course in theoretical meteorology / Wiford Zdunkowski and Andreas Bott. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - XVIII, 719 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam033/20020 73304.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200207330 4.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002073304.html. - Bibliografija: str. 706-712. - Kazalo
  ISBN 0-521-80949-5 (vezano) ISBN 0-521-00666-X (broš.)
  a) Meteorology b) meteorologija c) matematična orodja d) dinamika atmosfere e) gibanje atmosfere f) časovna analiza g) pretok h) atmosferska polja pretoka i) teoremi vrtincev j) turbulentni sistemi k) atmosferske mejne plasti l) dinamika stabilnosti m) geografski koordinatni sistem n) modeli o) napovedljivost

  551.5
  COBISS.SI-ID 25323269


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  74.
  ATTWOOD, Teresa K.
          Introduction to bioinformatics / Teresa K. Attwood and David J. Parry-Smith. - Harlow [etc.] : Prentice Hall, 1999. - XX, 218 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cell and molecular biology in action series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-582-32788-1 (broš.)
  a) bioinformatika b) informacijski viri c) baze podatkov d) proteini e) genomi f) sekvenčna analiza DNA g) poravnavna zaporedja

  575:004
  COBISS.SI-ID 1130332

  75.
  BERG, Jeremy Mark
          Biochemistry / Jeremy Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer. - 5th ed., 3rd printing. - New York : W. H. Freeman, 2003. - XXXVIII, 974, [76] str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo. - Bibliografija
  ISBN 0-7167-4684-0
  a) Biokemija - Učbeniki za visoke šole b) biokemija c) proteini d) RNA e) DNA f) geni g) ogljikovi hidrati h) lipidi i) celične membrane j) metabolizem k) ciklus citronske kisline l) oksidativna fosforizacija m) fotosinteza n) katabolizem aminokislin o) biosinteza p) genetska ekspresija q) senzorični sistem r) imunski sistem

  577(075.8)
  COBISS.SI-ID 9777718

  76.
          BROCK biology of microorganisms / Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker. - 10th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. - XXV, 1019 str. : ilustr. ; 28 cm + uvezane pril.

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Slovarček: str. G-1 - G-15. - Stvarno kazalo: str. I-1 - I-30
  ISBN 0-13-049147-0 (broš.)
  a) mikrobiologija - epidemiologija - industrijska mikrobiologija - bakterije - imunologija - virusi - biotehnologija - mikroorganizmi - genetski inženiring b) citologija c) mikrobiologija d) evolucija mikroorganizmov e) metabolična raznolikost f) mikrobna ekologija g) imunologija h) patogenost i) mikrobne bolezni j) biotehnologija k) industrijska mikrobiologija l) genski inženiring

  576/579(075.8)
  COBISS.SI-ID 1100367

  77.
          ESSENTIAL cell biology / Bruce Alberts ... [et al.]. - 2nd ed. - New York : Garland Science, cop. 2004. - XXI, 740, [102] str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-8153-3480-X (vezano)
  a) Biochemistry b) Cell Physiology c) Cells - Ultrastructure d) Molecular biology e) Cytology f) Cytogenetics g) Biokemija h) Celična fiziologija i) Celice - Ultra struktura j) Molekularna biologija k) Citologija l) Citogenetika m) biokemija n) citologija o) molekularna biologija p) struktura proteinov q) kromosoni r) DNK s) genska ekspresija t) genomi u) membrana v) mitohondriji w) kloroplasti x) komunikacija celice y) citoskelet z) celična smrt {) delitev celice |) genetika }) tkiva ~) rakasta obolenja

  576(075.8)
  COBISS.SI-ID 2730260

  78.
  SLATER, Adrian
          Plant biotechnology : the genetic manipulation of plants / Adrian Slater, Nigel W. Scott, and Mark R. Fowler. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XXII, 346 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-925468-0 (broš.)
  a) Plant biotechnology b) Plant genetic engineering c) genetika d) biotehnologija e) rastline f) rastlinski genom g) genska ekspresija h) genske manipulacije i) odpornost rastlin j) herbicidi k) škodljivci l) bolezni rastlin m) gensko spremenjene rastline n) kulture rastlinskih tkiv

  575.2:631.523
  631.524.86
  COBISS.SI-ID 3832185

  79.
  VERANIČ, Peter
          Praktični pouk celične biologije / Peter Veranič, Rok Romih, Majda Pšeničnik. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 118
  ISBN 86-365-0474-0
  a) biologija b) citologija c) celični organeli d) večcelični organizmi e) genetika f) laboratorijske vaje

  576.3(076.5)
  COBISS.SI-ID 125106176


  58 BOTANIKA.


  80.
  BEUTLER, Linda
          Gardening with clematis : design & cultivation / Linda Beutler. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2004. - 300 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 288-289. - Kazalo
  ISBN 0-88192-644-2 (vezano)
  a) botanika b) vrtnarstvo c) klematis

  635.9:582.675.1
  COBISS.SI-ID 26130437

  81.
  LINNÉ, Carl von, 1707-1778
          Linnaeus' Philosophia Botanica / [Carl von Linnné] ; translated by Stephen Freer. - 1st English ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2003. - XXV, 402 str. : ilustr. ; 29 cm

  Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Bibliografija: str. 364. - Kazali
  ISBN 0-19-850122-6 (vezano)
  a) Plants - Classification - Early works to 1800 b) botanika c) klasifikacija rastlin d) Carl von Linné

  58.001.33(093)Linne
  COBISS.SI-ID 26087429

  82.
  LLOYD, Christopher, 1921-
          The cottage garden / Christopher Lloyd & Richard Bird ; photography by Jacqui Hurst. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 1999. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm. - (DK living)

  Kazalo
  ISBN 0-7513-0702-5 (broš.)
  a) Gardens - Styles b) botanika c) vrtnarstvo d) urejanje vrtov e) kmečki vrtovi f) cvetoče rastline g) zelišča h) zelenjava i) sadno drevje

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 26185733

  83.
  MCCLAREN, Bill, 1928-
          Encyclopedia of dahlias / Bill McClaren. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2004. - 211 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0412/2003027 613.html. - Bibliografija: str. 203. - Kazali
  ISBN 0-88192-658-2 (vezano)
  a) Dahlias b) botanika c) vrtnarstvo d) dalije

  635.9:582.998.2
  COBISS.SI-ID 26130693

  84.
  ROBINSON, Peter, 1938-
          Drought-resistant gardening / Peter Robinson. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 1999. - 72 str. : ilustr. ; 21 cm. - (RHS practical guides)

  Notranje str. ovoja in spojni listi potiskani. - Kazalo
  ISBN 0-7513-0697-5
  a) Gardening b) Drought-tolerant plants c) Vrtnarstvo - Priročniki d) Vrtovi - Priročniki e) botanika f) vrtnarstvo g) vrtovi h) cvetlične grede i) skalnjaki

  635.9:582
  635(035)
  COBISS.SI-ID 10301746

  85.
  ROSENFELD, Richard, 1952-
          Annuals & biennials / Richard Rosenfeld. - London : A Dorling Kindersley Book, cop. 2003. - 320 str. : ilustr. ; 17 cm. - (DK garden guides)

  Kazalo
  ISBN 0-7513-3821-4 (broš.)
  a) Annuals (Plants) b) Biennials (Plants) c) botanika d) vrtnarstvo e) enoletnice f) dvoletnice

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 26183429

  86.
  ROSENFELD, Richard, 1952-
          Fuchsias / Richard Rosenfeld. - London : A Dorling Kindersley Book, cop. 2003. - 320 str. : ilustr. ; 17 cm. - (DK garden guides)

  ISBN 0-7513-3822-2 (broš.)
  a) Fuchsia b) botanika c) vrtnarstvo d) fuksije

  582.886:635.9
  COBISS.SI-ID 26184453

  87.
  ROSENFELD, Richard, 1952-
          Perennials / Richard Rosenfeld. - London : A Dorling Kindersley Book, cop. 2003. - 320 str. : ilustr. ; 17 cm. - (DK garden guides)

  Kazalo
  ISBN 0-7513-3823-0
  a) Perennials b) botanika c) vrtnarstvo d) trajnice

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 26183941

  88.
  ROSENFELD, Richard, 1952-
          Shrubs & climbers / Richard Rosenfeld. - London : A Dorling Kindersley Book, cop. 2003. - 320 str. : ilustr. ; 17 cm. - (DK garden guides)

  ISBN 0-7513-3820-6 (broš.)
  a) Shrubs b) Climbing plants c) botanika d) vrtnarstvo e) grmovnice f) plezalke

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 26183685

  89.
  SHEEHAN, Thomas John, 1924-
          Ultimate orchid / Thomas J. Sheenan ; in association with the Smithsonian Institution and the American Orchid Society. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2002. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7513-4636-5 (vezano)
  a) Orchids b) botanika c) vrtnarstvo d) orhideje

  635.9:582.594.2
  COBISS.SI-ID 26185989

  90.
  ULMER, Torsten
          Passiflora : passionflowers of the world / Torsten Ulmer & John M. MacDougal ; with drawings by Bettina Ulmer. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2004. - 430 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0410/2003023 792.html. - Bibliografija: str. 410-417. - Kazalo
  ISBN 0-88192-648-5 (vezano)
  a) Passiflora b) botanika c) vrtnarstvo d) pasijonke

  635.9:582.842.7
  COBISS.SI-ID 26130949


  61 MEDICINA.


  91.
          SLOVENSKI medicinski slovar / [izdajatelji] Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani [in] Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU [in] Zdravniška zbornica Slovenije ; [Miroslav Kališnik, glavni urednik]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 2002 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - XVI, 1007 str. ; 31 cm

  ISBN 961-6264-40-0
  a) Medicina - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Dictionaries, medical c) Slovarji, medicinski d) Dictionary e) Slovar f) medicina g) terminološki slovarji h) slovenski

  61(038)=163.6
  COBISS.SI-ID 121632768


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  92.
          HUMAN factors for highway engineers / edited by R. Fuller, J.A. Santos. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Pergamon, 2002. - XI, 325 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 291-310. - Kazalo
  ISBN 0-08-043412-6 (vezano)
  a) Automobile drivers - Psychology b) Automobile driving c) Human engineering d) Highway engineering e) promet f) človeški faktor g) varnost v cestnem prometu h) psihologija i) nezgode j) preprečevanje nesreč in zaščitni ukrepi k) mladi vozniki l) pešci m) kolesarji n) vizualni faktorji o) kategorizacija cest

  614.8
  1/625
  COBISS.SI-ID 6974742


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  93.
          HANDBOOK of reliability engineering / Hoang Pham, editor. - London [etc.] : Springer, 2003. - XXXI, 663 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-453-3
  a) Reliability (Engineering) - Handbooks, manuals, etc b) tehnika c) tehnološki sistemi d) zanesljivost sistemov e) analize zanesljivosti f) optimizacija zanesljivosti g) teorija zanesljivosti h) statistična zanesljivost i) naključna odvisnost j) vzdrževanje k) preskušanje l) preventiva m) aplikacije n) programska oprema o) elektroenergetika p) medicinske priprave q) tolerance napak r) priročniki

  62-192(035)
  COBISS.SI-ID 24984581


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  94.
  CALLISTER, William D.
          Fundamentals of materials science and engineering : an integrated approach / William D. Callister, Jr. - 2nd ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XXI, 712, A39, G15, S6, I-24 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-47014-7
  a) Materials b) materiali c) strukture atomov d) kovine e) keramika f) polimeri g) difuzija h) mehanske lastnosti i) deformacije j) napake k) fazni diagrami l) fazne transformacije m) električne lastnosti n) vrste materialov o) uporaba materialov p) obdelave materialov q) kompoziti r) korozija s) termične lastnosti t) magnetne lastnosti u) optične lastnosti v) naloge w) rešitve x) učbeniki za visoke šole

  620.1(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 7570459

  95.
  CALLISTER, William D.
          Fundamentals of materials science and engineering : an interactive e.text / William D. Callister. - 5th ed. - New York [etc.] : Wiley, cop. 2001. - XXI, 524 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Predhodna izd.: Materials science and engineering : an introduction. - 5th ed.- 1997
  ISBN 0-471-39551-X
  a) Materials b) materiali c) strukture atomov d) povezave med atomi e) strukture materialov f) kovine g) keramika h) polimeri i) difuzija j) mehanske lastnosti k) deformacije l) napake m) fazni diagrami n) fazne transformacije o) električne lastnosti p) sinteze q) predelave r) kompoziti s) korozija t) termične lastnosti u) toplotne lastnosti v) optične lastnosti w) izbor materialov x) uporaba y) naloge z) rešitve {) učbeniki za visoke šole

  620.1(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 6890262

  96.
  CALLISTER, William D.
          Materials science and engineering : an introduction / William D. Callister, Jr. - 6th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XXI, 820 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  - - Materials science and engineering [Elektronski vir] : student learning resources. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-22471-5 (vezano) ISBN 0-471-26456-3 (CD)
  a) materiali b) trdne snovi c) strukture atoma d) kristalne strukture e) difuzija f) kovine g) mehanske lastnosti h) termične lastnosti i) defekti j) fazni diagrami k) fazne transformacije l) keramika m) polimeri n) kompoziti o) korozija p) degradacija q) fizikalne lastnosti r) vprašanja in odgovori s) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2(075.8)
  66.017
  66.01/.09
  548.5/.7
  546.3/.9
  COBISS.SI-ID 994953

  97.
          READY-mixed concrete : ASTM standards and related information. - 2nd ed. - West Conshohocken : ASTM International, 2002. - V, 239 str. : ilustr., 1 zvd. ; 28 cm

  Na nasl. str.: ASTM Stock Number: CONCRETE02. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2841-X
  a) Ready-mixed concrete - Standards - United States b) Ready-mixed concrete - Testing c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) beton f) peskanje betona g) mešanica betona h) metode preskušanja i) standardne metode j) pripravljeni betoni k) standardi

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24742661

  98.
  SHACKELFORD, James F.
          Introduction to materials science for engineers / James F. Shackelford. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2005. - XVII, 878 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM-a)

  Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-13-127619-0 (broš.)
  a) materiali b) atomske strukture c) kristalne strukture d) kristalne poškodbe e) difuzija f) fazni diagrami g) analize napak h) toplotne obdelave i) kovine j) keramika k) steklo l) polimeri m) kompoziti n) električne lastnosti o) magnetni materiali p) polprevodniki q) prevodniki r) uporaba s) tehnika t) naloge u) rešitve v) učbeniki za visoke šole

  620.22(075.8)
  COBISS.SI-ID 26224389

  99.
  VOJVODIČ-Tuma, Jelena
          Mehanske lastnosti kovin / Jelena Vojvodič Tuma ; [risanje črtnih slik Jelica Jaklič]. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2002 (Ljubljana : Pleško). - 273 str. : ilustr. ; 24 cm

  150 izv. - Bibliografija: str. 261-262. - Kazalo
  ISBN 961-6167-49-9
  a) Kovine - Mehanske lastnosti - Učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) materiali d) kovine e) kovinski materiali f) mehanske lastnosti g) preskušanje materialov h) napake v kovinski mreži i) mikrostruktura kovin j) plastične deformacije k) mehanika loma l) utrujanje m) lezanje

  620.17:669(075.8)
  669.018.2
  COBISS.SI-ID 118575872

  100.
  ZUPANIČ, Franc
          Gradiva : praktikum / Franc Zupanič. - 1. ponat. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 130 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0260-X
  a) materiali b) preizkus materialov c) natezni preskus d) tlačni preskus e) upogibni preskus f) udarni preskus po Charpyju g) merjenje trdote h) Brinell i) Vickers j) Rockwell k) merjenje mikrotrdote l) Shore m) določanje točnosti n) primerjava trdot o) mikrostrukture p) opredelitve vrste jekla q) Isurni preskus r) kvantitativna analiza s) gravimetrična metoda t) volumetrična metoda u) metalografija v) elektrolizno poliranje w) jedkanje x) svetlobni mikriskop y) rasterski elektronski mikroskop z) kristalna zrna {) velikost zrna |) mikroanaliza }) določanje prekaljivosti ~) Jominy preskus ) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2(075.8)(076)
  621(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 52746753


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  101.
  AUNGIER, Ronald H.
          Axial-flow compressors : a strategy for aerodynamic design and analysis / Ronald H. Aungier. - New York : ASME Press, 2003. - XIII, 361 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 349-354. - Kazalo
  ISBN 0-7918-0192-6 (ASME) ISBN 1-86058-422-5
  a) Axial flow compressors - Aerodynamics b) Axial flow compressors - Design and construction c) strojništvo d) aksialni kompresorji e) aerodinamične lastnosti f) termodinamika g) profil lopatic h) načrtovanje i) konstrukcija j) analize lastnosti k) pregledno delo

  621.51-154
  COBISS.SI-ID 26062597

  102.
  EVANS, Kenneth W.
          Programming of CNC machines : student workbook / by Ken Evans. - 1st ed. - New York : Industrial Press, 2003. - X, 129 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8311-3162-4 (broš.)
  a) Machine-tools - Numerical control - Programming b) strojništvo c) obdelovalni stroji d) računalniško podprte obdelave e) CNC stroji f) programiranje strojev g) numerično krmiljenje h) tehnike programiranja i) delovni zvezek j) priročniki

  621.9-52:004.42
  COBISS.SI-ID 26043141

  103.
  GANAPATHY, V.
          Industrial boilers and heat recovery steam generators : design, applications, and calculations / V. Ganapathy. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XII, 625 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 149)

  Bibliografija: str. 615-616. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0814-8 (vezano)
  a) Steam-boilers b) Boilers c) Steam power plants d) strojništvo e) industrijski kotli f) parni kotli g) izkoriščanje odpadne toplote h) parni generatorji i) nadzorovanje emisij j) goriva k) gorenje l) zgorevanje m) pretok fluidov n) prenos toplote o) feni p) črpalke q) parne turbine r) načrtovanje s) izračuni t) aplikacije u) pregledno delo

  621.16
  COBISS.SI-ID 1204067

  104.
          HANDBOOK of turbomachinery / edited by Earl Logan, Jr., Ramendra Roy. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - X, 907 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 158)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0995-0 (vezano)
  a) Turbomachines - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) turbinski stroji d) dinamika fluidov e) hladilni sistemi f) aeroelastičnost g) plinske turbine h) načrtovanje kompresorjev i) načrtovanje turbin j) parne turbine k) raketni pogoni l) vodne turbine m) priročniki

  62-135(035)
  COBISS.SI-ID 26057477

  105.
  ISAKOV, Edmund
          Engineering formulas for metalcutting : presented in customary U.S. and metric units of measure / Edmund Isakov. - New York : Industrial Press, cop. 2004. - XI, 212 str. : ilustr. ; 19 cm

  Bibliografija: str. 205-207. - Kazalo
  ISBN 0-8311-3174-8
  a) Metal-cutting - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) preoblikovanje z odrezavanjem e) obdelovanje kovin f) mehanske lastnosti g) mletje h) frezanje i) vrtanje j) struženje k) inženirske formule l) izračuni m) priročniki

  621.9(035)
  COBISS.SI-ID 26043653

  106.
  KÖHLER, Peter
          Moderne Konstruktionsmethoden im Maschinenbau / Peter Köhler. - Würzburg : Vogel, 2002. - 194 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Vogel-Fachbuch : Kamprath-Reihe)

  Bibliografija: str. 185-186. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1823-4
  a) strojništvo b) strojegradnja c) konstruiranje d) metode konstruiranja e) CAD sistemi f) 3D sistemi g) parametrično modeliranje h) modeliranje izdelkov i) izračuni j) upravljanje podatkov k) pregledno delo

  621
  COBISS.SI-ID 26039301

  107.
  ŽUPERL, Uroš
          Dinamično optimiranje rezalnih pogojev med postopkom frezanja z uporabo hibridnih nevronsko-evolucijskih tehnik : doktorska disertacija / Uroš Župerl. - Maribor : [U. Župerl], 2004. - XV, 136 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 122-127. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelave z odrezavanjem d) on-line optimizacija e) rezalni pogoji f) oblikovno frezanje g) hibridno modeliranje h) PSO optimizacija i) nevronske mreže j) doktorske disertacije

  621.986:004.89(043.3)
  COBISS.SI-ID 9187862


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  108.
          ACTUATORS : basics and applications / H. Janocha (ed.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2004. - XIV, 343 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-61564-4 (vezano)
  a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) aktivatorji d) vrste aktivatorjev e) inteligentni f) močnostna vezja g) elektromagnetni h) hidravlični i) elektrokemični j) piezoelektrični k) magnetostrukturni

  621.3.067
  681.587
  COBISS.SI-ID 26272005

  109.
  BROWN, Mark Graham
          Practical troubleshooting of electrical equipment and control circuits / Mark Brown, Jawahar Rawtani, Dinesh Patil. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - VI, 238 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6278-6 (broš.)
  a) elektrotehnika b) električna oprema c) električna vezja d) odpravljanje napak e) principi popravil f) primeri g) AC motorji h) štarterji i) stikala j) stikalne plošče k) izklopniki l) krmilna vezja m) priročniki

  621.3.038.004.67
  COBISS.SI-ID 26066437

  110.
          ELEKTROENERGETSKE meritve : [navodila za laboratorijske vaje] / Jože Voršič ... [et al.]. - 4. popravljena izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003 ([Maribor : Tiskarna tehniških fakultet]). - 38 str. : ilustr. ; 29 cm

  Podnasl. naveden v kolofonu. - 60 izv.
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) meritve v elektroenergetiki d) izolacijska trdnost olja e) zadržana napetost izolacije f) napake v kablu g) specifična upornost zemlje h) preskušanje FID stikala i) višje harmonske komponente j) nivo zaščite pred učinkom strele k) meritve gostote magnetnega pretoka l) vaje m) učbeniki za visoke šole

  621.31
  COBISS.SI-ID 126868480

  111.
          ELEKTROMAGNETNA sevanja / Jožko Budin ... [et al.] ; [uredil Tomi Mlinar]. - Ljubljana : Inštitut za telekomunikacije, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 199 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  Bibliografija: str. 194-196
  ISBN 961-91385-1-1
  a) Elektromagnetno sevanje b) elektromagnetna sevanja c) lastnosti sevanj d) viri sevanj e) dobre lastnosti f) uporaba g) stranski učinki h) nevarni učinki i) mejne vrednosti j) vplivi električnih polj k) vplivi magnetnih polj l) izračuni sevanj m) merjenje sevanj n) postavljanje radijskih postaj o) kodeks pri postavljanju p) pregledno delo

  537.86
  614.875
  COBISS.SI-ID 215188224

  112.
          ELEKTROTEHNIKA. Zbirka nalog za maturo z rešitvami / Alojz Juršnik ... [et al.]. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2000 ([Ljubljana] : Studio Print). - 413 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Znanje / Državni izpitni center)

  1.500 izv.
  ISBN 961-6322-05-2
  a) Elektrotehnika - Vaje za srednje šole b) elektrotehnika c) izpitne naloge za srednje šole d) zaključni izpiti e) matura f) učbeniki za srednje šole

  621.3(075.3)(079.1)
  COBISS.SI-ID 104806400

  113.
  EMADI, Ali
          Energy-efficient electric motors / Ali Emadi. - 3rd ed., revised and expanded. - New York : M. Dekker, cop. 2005. - IX, 406 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Electrical and computer engineering)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5735-1 (vezano)
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) elektromotorji d) zanesljivost e) indukcijski motorji f) trifazni g) enofazni h) krmiljenje elektromotorjev i) spreminjanje hitrosti j) pregledno delo

  621.313:681.5
  COBISS.SI-ID 26016005

  114.
          EMERGING demands for the safety of nuclear power operations : challenge and response / [edited by] Naosuke Itoigawa, Bernhard Wilpert, Babette Fahlbruch. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - XVIII, 184 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-32834-9 (vezano)
  a) Nuclear engineering - Safety measures b) elektrotehnika c) jedrska energija d) jedrske elektrarne e) varnostni ukrepi f) varnostni sistemi g) Japonska Taiwan h) zborniki

  621.311.25
  621.039.4
  COBISS.SI-ID 26000901

  115.
          FAILURE-free integrated circuit packages / editor[s] Charles Cohn, Charles A. Harper. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIX, 363 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-143484-4 (vezano)
  a) mikroelektronika b) integrirana vezja c) ohišja integriranih vezij d) zanesljivost e) napake f) iskanje napak g) analiza napak h) pregledno delo

  621.3.049.77
  COBISS.SI-ID 25966853

  116.
  GIERAS, Jacek F.
          Axial flux permanent magnet brushless machines / by Jacek F. Gieras, Rong-Jie Wang and Maarten J. Kamper. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2004. - X, 340 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 321-336. - Kazalo
  ISBN 1-4020-2661-7 (vezano) ISBN 1-4020-2720-6 (e-knjiga)
  a) Permanent magnet motors b) Electric motors, Brushless - Design and construction c) elektrotehnika d) električni stroji e) motorji s permanentnimi magneti f) magnetna vezja g) navitja h) motorji brez statorja i) krmiljenje motorjev j) motorji brez ščetk k) pregledno delo

  621.313.8
  COBISS.SI-ID 26344197

  117.
  GLAMUZINA, Ante
          Osnove elektrotehnike. 1, Električni, elektrostatski i magnetski krugovi : zbirka zadataka / Ante Glamuzina. - 5 izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. - 399 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 953-0-21126-0
  a) elektrotehnika b) elektrostatika c) magnetizem d) enosmerna električna vezja e) naloge f) rešitve g) učbeniki za visoke šole

  621.3.01(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 25823749

  118.
          HANDBOOK of engineering electromagnetics / edited by Rajeev Bansal. - New York : M. Dekker, cop. 2004. - X, 706 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5628-2 (vezano)
  a) elektromehanika b) elektromagnetika c) osnove d) magnetostatika e) elektromagnetna indukcija f) razširjanje valov g) prenosne linije h) valovodi i) resonatorji j) antene k) elektromagnetna konpatibilnost l) radar m) komunikacije brezžične n) komunikacije satelitske o) komunikacije optične p) vplivi elektromagnetnega polja q) biomedicinske aplikacije r) pregledno delo

  621.3:537.8
  COBISS.SI-ID 26016261

  119.
  KARAMANOLIS, Stratis, 1934-
          Brennstoffzellen : Schlüsselelemente der Wasserstofftechnologie / Stratis Karamanolis. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2003. - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Bibliografija: str. 133-134. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1956-7
  a) elektrotehnika b) energetika c) elektrokemijska tehnika d) gorilne celice e) tehnologija gorilnih celic f) vrste gorilnih celic g) sistemi gorilnih celic h) goriva i) upop j) uporaba k) pregledno delo

  621.35/.36
  COBISS.SI-ID 26037509

  120.
  ZAGRADIŠNIK, Ivan
          Elektromagnetne naprave : skripta / Ivan Zagradišnik, Bojan Slemnik ; [slike Lovro Belak, Andrej Rezar, Miralem Hadžiselimović]. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 44 str. : ilustr. ; 29 cm

  75 izv. - Bibliografija: str. 44
  ISBN 86-435-0615-X
  a) Elektromagneti - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) konverzija energije d) magneti e) elektromagneti f) enosmerni g) izmenični h) izračun elektromagnetov i) učbeniki za visoke šole

  621.318.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 52876289


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  121.
  GIBILISCO, Stan
          Electronics demystified / Stan Gibilisco. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIII, 401 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Demystified series)

  Bibliografija: str. 388. - Kazalo
  ISBN 0-07-143493-3
  a) elektrotehnika b) elektronika c) osnove d) izmenični tok e) impedanca f) viri napajanja g) polprevodniki h) ojačevalniki i) oscilatorji j) radiofrekvenčni oddajniki k) sprejemniki l) antene m) telekomunikacije n) primeri o) izračuni p) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 25967877

  122.
  LIPOVSKI, G. Jack
          Introduction to microcontrollers : architecture, programming, and interfacing for the Freescale 68HC12 / G. J. Lipovski. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XXXI, 451 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - CodeWarrior [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-12-451838-9 (vezano)
  a) elektrotehnika b) mikrokrmilniki c) 68HC12 d) programiranje e) zbirni jeziki f) C g) CH h) I/O enote

  621.38
  004.3
  COBISS.SI-ID 26148869

  123.
  LUECKE, Jerry
          Analog and digital circuits for electronic control system applications : using the TI MSP430 microcontroller / by Jerry Luecke. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XIV, 312 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Embedded technology series)

  Kazalo
  - - Analog and digital circuits for electronic control system applications [Elektronski vir] : using the TI MSP430 microcontroller. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7506-7810-0
  a) elektrotehnika b) elektronika c) elektronski krmilni sistemi d) aplikacije e) analogna vezja f) digitalna vezja g) senzorji h) AD pretvorba i) DA pretvorba j) mikrokrmilniki k) MSP 430 l) programiranje m) napetostna regulacija n) priročniki

  621.382.004
  COBISS.SI-ID 26065413

  124.
  NICOLLIAN, E. H.
          MOS (metal oxide semiconductor) physics and technology / E. H. Nicollian, J. R. Brews. - Wiley Classics Library ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - XV, 906 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Wiley classics library)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003265 397.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-471-43079-X (broš.)
  a) Metal oxide semiconductors b) elektrotehnika c) polprevodniki d) MOS-Metal Oxide Semiconductor e) poljski efekt f) nizkofrekvenčni kondenzatorji g) visokofrekvenčni kondenzatorji h) oksidacija silicija i) tehnologije j) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 25296389

  125.
  ORTON, John Wilfred
          The story of semiconductors / John Orton. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2004. - XII, 510 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-853083-8 (vezano)
  a) elektrotehnika b) polprevodniki c) polprevodniški materiali d) silicij e) zmesi f) polprevodniške tehnologije g) rast kristalov h) karakteristike materialov i) infrardeč spekter j) optična vlakna k) amorfni polprevodniki l) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 26015493

  126.
  SEEGER, Karlheinz
          Semiconductor physics : an introduction / Karlheinz Seeger. - 9th ed. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - X, 537 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced texts in physics, ISSN 1439-2674)

  Bibliografija: str. 497-529. - Kazalo
  ISBN 3-540-21957-9 (vezano)
  a) Semiconductors b) elektrotehnika c) polprevodniki d) lastnosti polprevodnikov e) fizika snovi f) transport energije g) optična absorbcija h) refleksija i) fotoprevidnost j) sipanje k) učbeniki za visoke šole

  621.382:537.311.33(075.8)
  COBISS.SI-ID 26186757

  127.
  SHENG, William W.
          Power electronic modules : design and manufacture / William W. Sheng, Ronald P. Colino. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 273 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2260-X (vezano)
  a) elektrotehnika b) močnostna elektronika c) načrtovanje d) materiali e) IGBT-Insulated Gate Bipolar Transistor f) IGBT moduli g) proizvodnja h) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 25766661


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  128.
          ADAPTIVE antenna arrays : trends and applications / Sathish Chandran, editor. - Berlin [etc.] : Springer, 2004. - XII, 660 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-20199-8
  a) Adaptive antennas b) Wireless communication systems c) Antenna arrays d) elektrotehnika e) komunikacije f) prilagojene antene g) brezžični komunikacijski sistemi h) antenski nizi i) logaritmi j) uporaba anten k) MIMO sistemi anten l) MIMO-Multiple Input Multiple Output m) pregledno delo

  621.396.67
  COBISS.SI-ID 26201349

  129.
  BESSER, Les
          Practical RF circuit design for modern wireless systems. Vol. 1, Pasive circuits and systems / Les Besser, Rowan Gilmore. - Boston ; London : Artech House, cop. 2003. - XX, 539 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm + [1] str. popr. - (The Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-521-6
  a) elektrotehnika b) radiofrekvenčna vezja c) brezžične komunikacije d) RF vezja e) načrtovanje vezij f) Smithovi diagrami g) pasivni elementi h) modeli i) filtri j) resonančna vezja k) priročniki

  621.396
  COBISS.SI-ID 24818949

  130.
  FISCHER, Walter, 1961-
          Digital television : a practical guide for engineers / Walter Fischer ; translated by H. von Renouard. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XV, 384 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija: str. 365-368. - Kazalo
  ISBN 3-540-01155-2 (vezano)
  a) Digital television b) elektrotehnika c) komunikacije d) digitalna televizija e) MPEG podatki f) video signali g) stisljivost podatkov h) kakovost slike i) digitalna modulacija j) prenos signalov k) širokopasovni prenosi l) pregledno delo

  621.397:004
  COBISS.SI-ID 26203397

  131.
  MEYER-Baese, Uwe, 1964-
          Digital signal processing with field programmable gate arrays / Uwe Meyer-Baese. - 2nd ed. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XVII, 527 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Signals and communication technology)

  Bibliografija: str. 423-434. - Kazalo
  ISBN 3-540-21119-5
  a) Signal processing - Digital techniques b) Field programmable gate arrays c) elektrotehnika d) obdelave signalov e) digitalne obdelave f) programirljiva logična vezja g) FPGA-Field Programmable Gate Array h) FPGA tehnologija i) računalniška aritmetika j) digitalni filtri k) FIR- Finite Impulse Response l) IIR-Infinite Impulse Response m) odziv na impulz n) Fourierjevo transformiranje o) prilagodljivi filtri p) pregledno delo

  621.391:621.372.54
  COBISS.SI-ID 26201861

  132.
  REYNDERS, Deon
          Practical industrial data communications : best practice techniques / Deon Reynders, Steve Mackay, Edwin Wright. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XII, 414 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6395-2
  a) elektrotehnika b) komunikacije v industriji c) komunikacijski sistemi d) prenos podatkov e) bakreni vodniki f) optična vlakna g) RS-232 h) RS-485 i) TCP/IP j) brezžični prenosi k) Modbus l) DNP3 m) standard IEC 60870-5 n) ethernet o) AS - umesniki p) DeviceNet q) Profibus r) Fieldbus s) HART t) Modbus plus u) pregledno delo

  621.39:338.45
  COBISS.SI-ID 26066949

  133.
  SHEPARD, Steven
          RFID : radio frequency identification / Steven Shepard. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XVI, 356 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill networking professional)

  Kazalo
  ISBN 0-07-144299-5 (vezano)
  a) Radio frequency identification systems b) elektrotehnika c) avtomatizacija delovnih procesov d) radiofrekvenčni identifikacijski sistemi e) RFID sistemi f) patentne kartice g) sistemi nadzorovanja h) črtne kode i) zgodovina črtnih kod j) komponente RFID sistema k) uporaba l) identifikacija m) inventura n) pregledno delo

  621.396.029:621.37
  COBISS.SI-ID 26206981

  134.
  SIZUN, Hervé
          Radio wave propagation for telecommunication applications / H. Sizun. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XXI, 414 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Prevod dela: Propagation des ondes radioelectriques. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-540-40758-8 (vezano)
  a) Radio wave propagation b) Radio - Transmitters and transmission c) Wireless communication systems d) elektrotehnika e) telekomunikacije f) razširjenje radijskih valov g) zemljina atmosfera h) parametri atmosfere i) vremenski vplivi j) elektromagnetni valovi k) karakteristike razširjanj l) ionosferske povezave m) zemeljske fiksne povezave n) satelitske povezave o) mobilne radijske povezave p) pregledno delo

  621.396.029
  COBISS.SI-ID 26202373

  135.
  SMITH, Steven W.
          Digital signal processing : a practical guide for engineers and scientists / by Steven W. Smith. - Amsterdam [etc.] : Newnes, cop. 2003. - XIV, 650 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Demystifying technology series)

  Kazalo
  - - Digital signal processing [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7506-7444-X
  a) procesiranje signalov - digitalni signali - osnove - digitalni filtri - aplikacije b) elektrotehnika c) elektronika d) digitalna obdelava signalov e) osnove f) digitalni filtri g) aplikacije h) matematična analiza i) priročniki

  621.391:004
  COBISS.SI-ID 51304193

  136.
          THIRD generation communication systems : future developments and advanced topics / Jian-Gou Ma, editor. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - VII, 236 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-540-43806-8
  a) Wireless communication systems - Technological innovations b) elektrotehnika c) komunikacijski sistemi d) brezžične komunikacije e) brezžične tehnologije f) IMT-2000 g) integralna omrežja h) radiofrekvenčna energija i) mikrovalovna fotonika j) radiofrekvenčna vezja k) načrrtovanje CMOS RF vezij l) aplikacije m) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 26272261

  137.
  VUGRINEC, Jože, 1934-
          Pol stoletja usmerjenih zvez v Sloveniji = 50th Anniversary of Radio-Relay Communications in Slovenia : tradicija kakovosti = tradition of quality / [besedilo, text Jože Vugrinec, Andrej Lavrič ; fotografije Jože Vugrinec ... et al.]. - Ljubljana : Iskra Transmission, 2004 (Ljubljana : Božnar & Partner). - 47 str. : fotogr. ; 27 cm

  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) usmerjene zveze d) zgodovinski pregled e) avtomatizacija f) Iska Elektrozveze g) Zavod za avtomatizacijo h) radio-relejni sistemi i) Slovenija j) pregledno delo

  621.396(091)(497.4)
  COBISS.SI-ID 214920704

  138.
  WRIGHT, Edwin
          Practical telecommunications and wireless communications : for business and industry / Edwin Wright, Deon Reynders. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - X, 309 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6271-9 (broš.)

  621.395:004.7
  COBISS.SI-ID 26066181


  621.6 STROJI IN NAPRAVE ZA TRANSPORT IN SKLADISCENJE PLINOV, KAPLJEVIN IN SIPKIH MAT.


  139.
  GIRDHAR, Paresh
          Practical centrifugal pumps : design, operation and maintenance / Paresh Girdhar, Octo Moniz. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - VII, 250 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 243-245. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6273-5
  a) strojništvo b) centrifugalne črpalke c) načrtovanje d) konstrukcija e) hidravlika črpalk f) delovanje g) karakteristike h) preskušanje i) namestitev j) vzdrževanje k) postavljanje v pogon l) priročniki

  621.67
  COBISS.SI-ID 25952773

  140.
  MILLS, David
          Handbook of pneumatic conveying engineering / David Mills, Mark G. Jones, Vijay K. Agarwal. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - VIII, 703 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 167)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4790-9 (vezano)
  a) Pneumatic-tube transportation b) strojništvo c) pnevmatski transport d) transportni sistemi e) projektiranje sistemov f) metode projektiranja g) transport materiala h) praškasti material i) vrste sistemov j) komponente sistemov k) cevovodi l) erozija cevi m) vrste materialov n) transport premoga o) transport živil p) transport kemikalij q) transport cementa r) priročniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 26056965

  141.
  WAGNER, Walter, 1941-
          Rohrleitungstechnik / Walter Wagner. - 8., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Würzburg : Vogel Buchverlag, 2000. - 293 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Vogel-Fachbuch : Kamprath-Reihe)

  Bibliografija: str. 289. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1828-5
  a) strojništvo b) cevovodi c) planiranje cevovodov d) postroji e) raztezanje f) tok v cevovodu g) izračuni pretokov h) cevni elementi i) spoji cevi j) izdelava cevi k) izolacija cevi l) toplotna izolacija m) predpisi n) smeernice za konstruiranje o) izračuni stroškov p) pregledno delo

  621.6
  COBISS.SI-ID 26039557


  621.7 OBLIKOVANJE BREZ ODREZOVANJA.


  142.
  DAVIES, Arthur Cyril
          The science and practice of welding. Vol. 1, Welding science and technology / A. C. Davies. - 10th ed. - Cambridge ; New York ; Oakleigh : Cambridge University Press, 2003. - XIII, 347 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na hrbtu nasl. str.: "Transferred to digital printing 2003". - Kazalo
  ISBN 0-521-43565-X (broš.) ISBN 0-521-43403-3 (vezano)
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) električno varjenje d) osnove varjenja e) metalurgija f) zlitine kovin g) varilni generatoji h) preskušanje zvarov i) tehniško risanje zvarov j) pregledno delo

  621.791.7
  COBISS.SI-ID 26233605

  143.
  HICKS, John G.
          Welded joint design / John Hicks. - 3rd ed. - Cambridge : Abington Publishing, cop. 1999. - XIII, 141 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 135-138. - Kazalo
  ISBN 1-85573-386-2 (broš.)
  a) Welded joints b) Welding c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) varjenje f) trdnost materialov g) upogib h) torzija i) varjene konstrukcije j) načrtovanje zvara k) izračun velikosti l) nastajanje razpok m) krhkost materiala n) pregledno delo

  621.791.5
  COBISS.SI-ID 25345541


  621.8 PRENOS SILE. DVIGALA. STROJNI ELEMENTI. IND. ROBOTI.


  144.
  HARNOY, Avraham
          Bearing design in machinery : engineering tribology and lubrication / Avraham Harnoy. - New York ; Basel : Dekker, cop. 2003. - XX, 628 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 147)

  Bibliografija: str. 615-623. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0703-6
  a) strojništvo b) strojni elementi c) drsni le\aji d) kotalni le\aji e) hidrodinamični ležaji f) hidrostatični ležaji g) konstruiranje ležajev h) ležajni materiali i) kotalni elementi j) izbor ležajev k) tribologija l) mazanje ležajev m) maziva n) lastnosti maziv o) mazalni film p) meritve trenja q) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 26051333

  145.
          KONSTRUKTIONSELEMENTE. 1, Beispielsammlung für die Vorrichtungs- und Maschinenbau / Heinrich Krahn ... [et al.]. - 3. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2002. - 286 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Ov. nasl.: Konstruktionselemente 1 : für den Vorrichtungs- und Maschinenbau
  ISBN 3-8023-1934-6
  a) strojništvo b) strojni elementi c) strojegradnja d) izdelava priprav e) konstrukcijski detajli f) konstrukcijski elementi g) vpenjalne naprave h) pozicionarne naprave i) vodila j) ležaji k) sklopke l) črpalke m) hidropnevmatski pogoni n) avtomatizacija o) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 26038277

  146.
          KONSTRUKTIONSELEMENTE. 2, Beispielsammlung für Umform- und Schneidwerkzeuge / Heinrich Krahn ... [et al.]. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 1996. - 269 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Ov. nasl.: Konstruktionselemente 2 : Umform- und Schneidwerkzeuge
  ISBN 3-8023-1464-6
  a) strojništvo b) strojni elementi c) strojegradnja d) izdelava priprav e) konstrukcijski detajli f) konstrukcija orodij g) preoblikovana orodja h) obdelava pločevine i) orodja za štancanje j) elementi orodij k) globoki vlek l) odrezavanje m) orodja za krivljenje n) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 26038533

  147.
          KONSTRUKTIONSELEMENTE. 3, Beispielsammlung für die Montage- und Zuführtechnik / Heinrich Krahn ... [et al.]. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 1999. - 279 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Ov. nasl.: Konstruktionselemente 3 : Montage- und Zuführtechnik. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1752-1
  a) strojništvo b) strojni elementi c) strojegradnja d) izdelava priprav e) konstrukcijski detajli f) konstrukcijski elementi g) strega h) montažni sistemi i) dodajalniki j) transport obdelovancev k) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 26038789

  148.
  MIYOSHI, Kazuhisa
          Solid lubrication fundamentals and applications / Kazuhisa Miyoshi. - New York ; Basel : M. Dekker, 2001. - XII, 399 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Materials engineering ; 18)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-8905-9 (vezano)
  a) Solid lubricants b) strojništvo c) tribologija d) mazanje e) trdna maziva f) trdi sloji g) mazalni film h) molibdenov disulfid i) diamantni tanki filmi j) CVD diamantni tanki filmi k) mehanske lastnosti filmov l) tribološke lastnosti m) trenje n) obraba o) adhezija p) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 26059525

  149.
  ORTHWEIN, William C., 1924-
          Clutches and brakes : design and selection / William C. Orthwein. - 2nd ed. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - XIV, 330 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij in na str. 323. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4876-X (vezano)
  a) strojništvo b) strojni elementi c) zavore d) sklopke e) konstrukcija sklopke f) izbor g) lamelne sklopke h) suhe sklopke i) magnetne sklopke j) centrifugalne sklopke k) torne sklopke l) kolutne zavore m) zavorne plošče n) hidravlične zavore o) ABS - Antilock Braking System p) vibracije q) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 26051845

  150.
  SMITH, James Derek, 1934-
          Gear noise and vibration / J. Derek Smith. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XIII, 297 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 157)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4129-3 (vezano)
  a) strojništvo b) strojni elementi c) zobniška gonila d) zobniki e) hrupnost gonil f) vebracije g) vzroki h) meritve gonil i) zajemanje meritev j) analize gonil k) planetna gonila l) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 26056709


  621.9 OBDELAVA Z ODREZOVANJEM. OBDELOVALNI STROJI.


  151.
  FICKO, Mirko
          Inteligentni sistem za napovedovanje tehnoloških značilnosti izdelave orodij : doktorska disertacija / Mirko Ficko. - Maribor : [M. Ficko], 2004. - X, 115 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 105-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelovalna orodja d) napovedovanje tehnoloških značilnosti e) inteligentni sistemi f) geometrijske značilnosti g) orodjarstvo h) štancanje i) CAD modeli j) stroški k) genetsko programiranje l) doktorske disertacije m) prediction of technological features n) intelligent systems o) geometrical features p) tool-making q) stamping r) CAD model s) costs t) genetic programming

  621.983.4:004.89(043.3)
  COBISS.SI-ID 9187094

  152.
  GILLESPIE, LaRoux K.
          Hand deburring : increasing shop productivity / LaRoux K. Gillespie. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 2003. - XXII, 468 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87263-642-9 (vezano)
  a) strojništvo b) mehanske obdelave c) obdelovalni procesi d) raziglenje e) postopki odstranjevanja srha f) posnemanje g) ročna obdelava h) ročna obdelovalna orodja i) stroški obdelav j) vrste orodij k) brusi l) pile m) noži n) krtače o) električna ročna orodja p) obdelovalni stroji q) okoljski vidiki r) ergonomija s) pregledno delo

  621.9
  COBISS.SI-ID 25846533

  153.
  KIEF, Hans B., 1932-
          NC/CNC Handbuch 2003/04 : NC, CNC, DNC, CAD, CAM, FFS, SPS, NC-Maschinen, NC-Roboter, LAN, Fachwortverzeichnis / Hans B. Kief. - Aufl. 2003/04. - München ; Wien : Hanser, cop. 2003. - 528 str. : ilustr. ; 21 cm. - (NC/CNC-Handbuch, ISSN 0940-015X)

  Priročnik izhaja letno. - Bibliografija: str. 521-523. - Kazalo
  ISBN 3-446-22441-6 (broš.)
  a) strojništvo b) obdelovalni stroji c) orodni stroji d) NC stroji e) CNC stroji f) orodni stroji g) DNC h) CAD i) CAM j) programabilni logični krmilniki k) električni pogoni l) meritve poti m) NC programiranje n) sistemi programiranja o) fleksibilni proizvodni sistemi p) fleksibilna avtomatizacija q) industrijski roboti r) standardi s) pregledno delo

  621.9
  COBISS.SI-ID 25956101

  154.
  KOVAČIČ, Miha, 1974-
          Programiranje numerično krmiljenih strojev z uporabo evolucijskih metod : doktorska disertacija / Miha Kovačič. - Maribor : [M. Kovačič], 2004. - XIV, 101 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 91-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) strojništvo b) obdelovalni stroji c) NC-stroji d) NC-programiranje e) evolucijsko računanje f) genetski algoritmi g) doktorske disertacije h) NC-machine tools i) NC-programming j) evolutionary computation k) genetic algorithm

  621.9.06-52:004.89(043.3)
  COBISS.SI-ID 9187350


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  155.
  OZELTON, E. C.
          Timber designers' manual / E. C. Ozelton & J. A. Baird. - 3rd ed., reprint / revised by E. C. Ozelton. - Oxford : Blackwell Science, 2004. - XII, 542 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-632-03978-7
  a) Timber - Great Britain b) Building, Wooden - Great Britain c) Structural design d) gradbeništvo e) les f) numerično modeliranje g) lesene konstrukcije h) konstrukcija i) obtežbe j) obremenitev k) analiza konstrukcije l) lepljeni nosilci m) stebri n) stikovanje o) okviri p) ognje odpornost q) EC 5 r) Eurocode 5 s) preskušanje konstrukcij

  624.04:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25573637


  625 TEHNIKA PROMETNIH POTI. GRADNJA ŽELEZNIC CEST IN POTOV.


  156.
  AITAS-ITA 2001 world tunnel congress (2001 ; Milan)
          Progress in tunnelling after 2000 : proceedings of the AITAS-ITA 2001 world tunnel congress, Milan, Italy, 10th-13th June 2001 / edited by the Scientific Committee P. Teuscher, A. Colombo. - Bologna : Patron editore, 2001. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  Vsebina:
  Vol. 1.: Session 1-4 : History and archaeology ; Underground construction and the environment. - XXV, 780 str.
  Vol. 2.: Session 2-3 : Industrialisation in tunnel construction ; Tunnel upgrading and widening. - XII, 792 str.
  Vol. 3.: Session 5 - open session : Major projects in progress ; Risk assessment for project financing. - XI, 595 str. - Kazalo
  ISBN 88-555-2594-8 (komplet)
  a) gradbeništvo b) gradbeno inženirstvo c) arheologija d) podzemne konstrukcije e) ekologija f) zgodovina g) podzemni prehodi h) piramide i) rimske gradnje j) podzemne železnice k) predori l) tuneli m) prepusti n) načrtovanje o) izgradnja p) sanacije q) numerično modeliranje r) gradnja tunelov s) tehnologija gradnje t) opis projektov u) terminski plan v) geomehanika

  625.1:625.7/.8
  COBISS.SI-ID 510691


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  157.
  PANJAN, Jože
          Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture : vodovod in čiščenje pitnih voda, odvod in čiščenje onesnaženih voda in komunalni odpadki : [univerzitetni učbenik] / Jože Panjan. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2002 ([Ljubljana] : Bori). - IV, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

  Drugi podnasl. v kolofonu. - Bibliografija: str. 274-277. - Kazalo
  ISBN 961-6167-48-0
  a) ekologija b) zdravstvena hidrotehnika c) preskrba z vodo d) priprava pitne vode e) odpadne vode f) padavinske vode g) čiščenje odpadnih vod h) ravnanje z vodo i) komunalni odpadki j) narvne nesreče k) preventivni ukrepi l) informacijski sistemi m) komunalna infrastruktura

  628.1/.4(075.8)
  628.4
  COBISS.SI-ID 117441792


  629 TEHNIKA VOZIL.


  158.
  BERGHOFF, Mischa
          Fachgerechte Fahrzeugreinigung und -aufbereitung / Mischa Berghoff. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2003. - 669 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  ISBN 3-8023-1885-4
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) avtomobili e) čiščenje vozil f) nasveti g) metode čiščenja h) čistila i) postopki čiščenja j) lakirane površine k) mokro čiščenje l) čiščenje notranjosti m) pranje n) odstranjevanje madežev o) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 26030853

  159.
  BURROWS, Mike
          Bicycle design / by Mike Burrows ; edited by Tony Hadland. - York : Open Road, cop. 2000. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Towards the perfect machine.". - Bibliografija: str. 154-158
  ISBN 0-9669795-2-4 (broš.)
  a) Bicycles - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) bicikli e) kolesa f) ergonomija g) udobnost sedenja h) upravljanje i) materiali j) aerodinamika k) gume l) prenosi m) maziva n) vzmetenje o) vilice p) okviri q) pregledno delo

  629.322
  COBISS.SI-ID 25939717

  160.
          CHILTON Ford mechanical service / [Chilton editorial staff]. - 2005 ed. - Clifton Park : Thomson Delmar Learning, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

  Na ov.: "Chilton part no. 26719.". - Na ov.: "For professional technicians."
  ISBN 1-4018-6719-7 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) vzdrževanje e) popravila f) Ford vozila g) priročniki

  629.3.004.6
  COBISS.SI-ID 25948421

  161.
          CHILTON General Motors : mechanical service. - 2005 ed. - Clifton Park : Thomson Delmar Learning, 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm. - (Chilton Ford service manual, ISSN 1548-0887 ; No. 27146)

  Na ov.: "For professional technicians."
  ISBN 1-4018-7146-1 (vezano)
  a) General Motors automobiles - Maintenance and repair b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) vzdrževanje f) popravila g) Oldsmobile h) Pontiac i) Chevrolet j) GMC k) Buick l) Cadillac m) Saturn n) General Motors o) priročniki

  629.3.004.6
  COBISS.SI-ID 26332165

  162.
  CROUCH, Tom D.
          Wings : a history of aviation from kites to the space age / Tom D. Crouch. - 1st ed. - Washington : Smithsonian National Air and Space Museum ; New York ; London : W. W. Norton, 2004. - IX, 725 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 677-690. - Kazalo
  ISBN 0-393-32620-9 (broš.) ISBN 0-393-05767-4 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) letalska tehnika d) letala e) zgodovinski pregled f) 1904-2003 g) pregledno delo

  629.73(091)
  COBISS.SI-ID 26109957

  163.
  DAVIES, Peter James, 1940-
          The world encyclopaedia of trucks : an illustrated guide to classic and contemporary trucks around the world with over 600 colour illustrations covering the great makes and the landmarks in design and development / Peter J. Davies. - London : Lorenz Books, cop. 2004. - 256 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7548-1467-X (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) tovorna vozila d) kamioni e) tovornjaki f) zgodovinski pregledi g) opisi h) tehnični podatki i) enciklopedija

  629.351(031)
  COBISS.SI-ID 25948933

  164.
  DENTON, Tom
          Automobile electrical and electronic systems / Tom Denton. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - VIII, 463 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6219-0 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) osebna vozila d) električni sistemi e) elektronski sistemi f) akumulatorji g) polnilni sistemi h) vbrizgavanja i) vžig j) elektronska regulacija goriva k) upravljanje motorja l) razsvetljava m) prezračevanje n) opazovalne naprave o) signalne naprave p) udobje q) varnost r) klimatske naprave s) električna vozila t) pregledno delo

  629.114.6.06
  COBISS.SI-ID 25953797

  165.
  DEVLIN, Samual
          Devlin's boatbuilding : how to build any boat the stitch-and-glue way / Samual Devlin. - Camden : International Marine, cop. 1996. - X, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh022/95039678.h tml Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh022/95 039678.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-157990-7 (broš.)
  a) Boatbuilding b) Wooden boats - Design and construction c) strojništvo d) tehnika vozil e) vodna vozila f) leseni čolni g) gradnja h) naredi sam i) priročniki

  629.52/.53
  COBISS.SI-ID 26138117

  166.
  ELLIS, James E., 1945-
          Buying and owning your own airplane / James E. Ellis. - 3rd ed. - Ames : Blackwell Publishing, 2004. - XVI, 331 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0413/2004000 855.html. - Kazalo
  ISBN 0-8138-0176-1 (broš.)
  a) Airplanes - Purchasing b) strojništvo c) tehnika vozil d) letalstvo e) letala f) izbor letala g) nakup h) zavarovanje i) vzdrževanje j) pregledno delo

  629.734/735
  COBISS.SI-ID 26116869

  167.
  FELDMANN, Franz Christian, 1952-
          Fahrzeugaufbereitung : professionelle Autopflege / Franz Christian Feldmann. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 1999. - 225 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Bibliografija: str. 219-220. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1780-7
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) osebni avtomobili e) čiščenje vozil f) nasveti g) metode čiščenja h) čistila i) postopki čiščenja j) lakirane površine k) mokro čiščenje l) čiščenje notranjosti m) pranje n) odstranjevanje madežev o) ureditev delavnice p) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 26035205

  168.
  HEISSING, Bernd, 1945-
          Subjektive Beurteilung des Fahrverhaltens / Bernd Heißing, Hans Jürgen Brandl. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2002. - 164 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Bibliografija: str. 155-158. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1903-6
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) avtomobili e) podvozja f) obašanje vozila g) vozne lastnosti h) dinamika vožnje i) preskušanje avtomobilov j) kriteriji ocenjevanja k) subjektivno ocenjevanje l) postopki ocenjevanja m) metode n) meritve o) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 26031621

  169.
  HELFRICK, Albert D., 1945-
          Electronics in the evolution of flight / Albert Helfrick. - 1st ed. - College Station : Texas A & M University Press, 2004. - X, 190 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Centennial of flight series ; no. 9)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0416/2004007 214.html. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58544-334-4 (vezano) ISBN 1-58544-413-8 (broš.)
  a) Avionics b) Flight c) Aeronautics - History d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) letalstvo h) elektronika v letalstvu i) zgodovinski pregledi j) pregledno delo

  629.73.06/.07(091)
  COBISS.SI-ID 26105093

  170.
  MOIR, Ian, 1942-
          Design and development of aircraft systems : an introduction / Ian Moir, Allan Seabridge. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, cop. 2004. - XVII, 188 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Aerospace series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86058-437-3 (vezano)
  a) Airplanes - Equipment and supplies - Design and construction b) Aeronautics - Systems engineering c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) letalski sistemi h) načrtovanje i) hidravlični sistemi j) sistem za gorivo k) pogonski sistemi l) krmilni sistemi m) zanesljivost letal n) pregledno delo

  629.7.01/.08
  COBISS.SI-ID 26116357

  171.
          REPARATUR- und Einstelltabellen für Personenkraftwagen mit Otto- und Dieselmotoren mit AU-Daten und E-OBD : Ausgabe 2003/2004. - Würzburg : Vogel, cop. 2003. - 314 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Kfz-Betrieb : Zeitung mit Magazin)

  ISBN 3-8023-2000-X
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) osebni avtomobili e) popravila avtomobila f) nastavitve g) glave motorjev h) zobati jermeni i) EOBD-evropska on-board diagnoza j) diagnoze motojev k) tehnični podatki l) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 26037253

  172.
  ROKOSCH, Uwe
          Airbag und Gurtstraffer / Uwe Rokosch. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2002. - 184 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vogel-Fachbuch : Sevice-Fibel)

  Bibliografija: str. 179-180
  ISBN 3-8023-1883-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) avtomobili e) varnost potnikov f) zračne blazine g) tehnologija zračnih blazin h) preskušanje i) aktiviranje j) varnostni pasovi k) zategovalniki pasov l) pirotehnika m) sistemi n) montaža sistemov o) varnostne zahteve p) avtomobilske nesreče q) predpisi r) smeri razvoja s) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 26035461

  173.
  SCHRANER, Gerd
          The art of wheelbuilding : a bench reference for neophytes, pros, and wheelaholics / Gerd Schraner. - Denver : Buonpane Publications, cop. 1999. - VIII, 108 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-9649835-3-2
  a) Wheels - Design and construction b) Bicycles - Wheels - Design and construction c) strojništvo d) tehnika vozil e) bicikli f) kolesa g) sestavni deli koles h) pnevmatike i) mazalke j) pesto k) platišče l) priročniki

  629.322.027.4
  COBISS.SI-ID 25915141

  174.
          SPACECRAFT systems engineering / edited by Peter Fortescue, John Stark, Graham Swinerd. - 3rd ed. - New York : Wiley, 2003. - XXVI, 678 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002028 089.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-85102-3 (vezano) ISBN 0-471-61951-5 (broš.)
  a) Space vehicles - Design and construction b) Astronautics - Systems engineering c) strojništvo d) tehnika vozil e) vesoljska tehnika f) astronavtika g) vesoljska vozila h) načrtovanje i) konstruiranje j) dinamika vozil k) pogonski sistemi l) usmerjeno krmiljenje m) električni sistemi n) telekomunikacije o) telemetrija p) upravljanje podatkov q) elektromagnetna kompatibilnost r) pregledno delo

  629.78
  COBISS.SI-ID 25297413

  175.
  STENGEL, Robert F.
          Flight dynamics / Robert F. Stengel. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2004. - XVIII, 845 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-691-11407-2 (vezano)
  a) Aerodynamics b) Flight c) Airplanes - Performance d) tehnika vozil e) letalska tehnika f) letala g) aerodinamika h) dinamika letenja i) aerodinamični efekti j) matematični modeli k) aerodinamični koeficienti l) pregledno delo

  629.73:533.6
  533.6
  519.87
  COBISS.SI-ID 18580007


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  176.
  ADAMS, Charles R.
          Principles of horticulture / C. R. Adams, M. P. Early. - 4th ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - IX, 230 str. : ilustr. ; 25 cm + [8] str. pril.

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els033/98228372. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els033/9 8228372.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6088-0 (broš.)
  a) Horticulture b) hortikultura c) rastline d) anatomija rastlin e) rast f) vpliv mikroklime g) razvoj rastlin h) genetika i) vzgoja rastlin j) pleveli k) rastlinski škodljivci l) prst m) organske snovi n) prehrana rastlin

  635
  COBISS.SI-ID 26086661

  177.
          HDRA encyclopedia of organic gardening / the Henry Doubleday Research Association ; editor-in-chief Pauline Pears. - London : A Dorling Kindersley Book, 2001. - 416 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 403. - Kazalo
  ISBN 0-7513-3381-6 (vezano)
  a) Organic gardening - Encyclopedias b) botanika c) hortikultura d) ekološko vrtnarjenje e) načrtovanje vrta f) okrasne rastline g) sadje h) zelišča i) zelenjave

  635
  COBISS.SI-ID 26185477

  178.
  JOYCE, David
          Hanging baskets / David Joyce. - London ; New York ; Sydney : Dorling Kindersley, 2002. - 80 str. : ilustr. ; 21 cm. - (The Royal Horticultural Society practical guides) (RHS practicals)

  Kazalo
  ISBN 0-7513-4716-7
  a) Hanging baskets b) Hanging plants c) botanika d) vrtnarstvo e) viseče košare f) rastline

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 26184965

  179.
  KEY, Richard
          Arches & pergolas / Richard Key. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2002. - 72 str. : ilustr. ; 21 cm. - (RHS practicals) (The Royal Horticultural Society practical guides)

  Kazalo
  ISBN 0-7513-4719-1 (broš.)
  a) Pergolas b) Arches c) Climbing plants d) botanika e) vrtnarstvo f) pergole g) rastline

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 26184709

  180.
  ROBINSON, Peter, 1938-
          Ponds & water features. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2002. - 80 str. : ilustr. ; 21 cm. - (RHS practicals) (The Royal Horticultural Society practical guides)

  Kazalo
  ISBN 0-7513-4712-4
  a) Water gardens b) botanika c) vrtnarstvo d) urejanje vrtov e) vodni vrtovi f) ribniki g) bajerji h) vodometi i) rastline

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 26185221


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  181.
  MIHELČIČ, Miran
          Poslovne funkcije / Miran Mihelčič. - 4. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2004 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - IX, 370 str., od tega [6] f. zložene pril. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 360-369
  ISBN 961-6209-49-3
  a) organizacija poslovanja b) delovni procesi c) poslovne funkcije d) kadrovske funkcije e) investicijsko tehnične funkcije f) naložbeno tehnične funkcije g) nabavne funkcije h) pogojenost proizvodnjega sistema i) pogojenost sistema ustvarjanja j) proizvodne funkcije k) tehnološki procesi l) raziskave m) inovacije n) razvoj izdelkov o) vzdrževanje p) prodajne funkcije q) učbeniki za visoke šole

  65(075.8)
  658(075.8)
  65.012.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 216251904

  182.
  MOČNIK, Dijana
          Ekonomika medijev / Dijana Močnik. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004 (V Mariboru : Tiskarna tehniških fakultet). - VIII, 170 str. : ilustr. ; 27 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 168-170. - Kazalo
  ISBN 86-435-0602-8
  a) organizacija podjetja b) medijska podjetja c) ekonomika medijev d) temeljni koncepti ekonomike e) strukture trga f) upravljanje trga g) uspešnost trga h) uspešnost poslovanja i) finančne analize podjetja j) ekonomske analize podjetja k) določanje vrednosti podjetja l) radijska industrija m) televizijska industrija n) kabelska televizija o) satelitska televizija p) internet q) novi mediji r) filmska industrija s) glasbena industrija t) industrija tiskanih medijev u) učbeniki za visoke šole

  654
  659.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 52415489

  183.
  NIVEN, Paul R.
          Balanced scorecard step-by-step for government and nonprofit agencies / Paul R. Niven. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XIV, 305 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja
  ISBN 0-471-42328-9 (vezano)
  a) Total quality management in government b) Administrative agencies - Management - Evaluation c) Nonprofit organizations - Management - Evaluation d) Benchmarking (Management) e) Performance standards f) Organizational effectiveness - Measurement g) organizacija poslovanja h) uravnoteženi sistem kazalnikov i) strateško načrtovanje j) meritve učinkovitosti k) merilne tehnike l) merilne metode m) opisi metod n) uporaba metod o) neprofitne organizacije p) vladne organizacije q) benchmarking r) kakovost s) pregledno delo

  65.012
  COBISS.SI-ID 440270

  184.
  VUJICA-Herzog, Nataša
          Razvoj sistema kazalnikov za vrednotenje prenove proizvodnih procesov : doktorska disertacija / Nataša Vujica Herzog ; [mentor Andrej Polajnar ; komentor Stefano Tonchia]. - Maribor : [N. Vujica Herzog], 2004. - XI, 121 f., 32 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 110-121. - Povzetek ; Abstract. - Dok. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2004
  a) organizacija podjetij b) prenova poslovnih sistemov c) management procesov d) proizvodne strategije e) konkurenčni kriteriji f) merjenje izvedbe g) anketne raziskave h) doktorske disertacije i) business organization j) business process reengineering k) process management l) manufacturing strategy m) competitive criteria n) performance measurement o) survey research

  65.012.122(043.3)
  COBISS.SI-ID 9113366


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  185.
  CLAUSING, Don
          Effective innovation : [the development of successful engineering technologies] / Don Clausing and Victor Fey. - New York : ASME Press, 2004. - XIV, 247 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija: str. 239-241. - Kazalo
  ISBN 0-7918-0203-5 (vezano)
  a) Technological innovations b) Technological innovations - Management c) Inventions d) organizacija proizvodnje e) razvoj izdelkov f) tehnološke inovacije g) uspešnost inovacij h) tehnološke strategije i) koncepti razvoja j) metodologija TRIZ k) TRIZ - Theory of Inventive problem solving l) izbor inovacij m) prenos tehnologij n) efektivnost inovacij o) pregledno delo

  658.512
  COBISS.SI-ID 25925637

  186.
  MIHELČIČ, Miran
          Ekonomika poslovanja za inženirje / Miran Mihelčič. - 8. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2003 (Ljubljana : Formatisk). - X, 323 str. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 318-323
  ISBN 961-6209-38-8
  a) organi poslovanja b) ekonomika poslovanja c) poslovanje d) analiza poslovanja e) poslovni procesi f) okolje združb g) delovna sredstva h) podjetja i) poslovno sodelovanje j) stroški k) finančno poslovanje l) prodajne cene m) učbeniki za visoke šole

  658(075.8)
  COBISS.SI-ID 126265600

  187.
  MOBLEY, R. Keith, 1943-
          Maintenance fundamentals / R. Keith Mobley. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - V, 418 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Plant engineering maintenance series)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-7798-8 (vezano)
  a) Plant maintenance b) obratna sredstva c) vzdrževanje d) osnove vzdrževanja e) pogoni f) ležaji g) sklopke h) črpalke i) kompresorji j) ventilatorji k) mešalci l) pregledno delo

  658.58
  COBISS.SI-ID 26112517

  188.
  PFEIFER, Tilo
          Koordinatenmesstechnik und CAx-Anwendungen in der Produktion : Grundlagen, Schnittstellen und Integration / Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp. - München : Hanser, cop. 2004. - XIV, 184 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 165-181. - Kazalo
  ISBN 3-446-22733-4 (vezano)
  a) strojništvo b) proizvodnja c) proizvodne meritve d) proizvodni procesi e) preskušanje kakovosti f) koordinatna merilna tehnika g) povezovanje podatkov h) CAD sistemi i) ERP sistemi j) poteki meritev k) računalniška podpora l) vmesniki m) uporabniški vmesniki n) avtomatizacija meritev o) merilni sistemi p) povezovanje sistemov q) primeri r) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 25956613

  189.
          QUALITY management systems : guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education / International Workshop Agreement IWA 2. - 2nd ed. - Geneva : ISO, cop. 2003. - V, 83 str. ; 30 cm

  Na nasl. str.: "Reference number IWA 2:2003(E)". - Bibliografija: str. 83
  a) organizacija poslovanja b) upravljanje kakovosti c) sistemi kakovosti d) aplikacije e) ISO 9001 f) izobraževalne ustanove g) odgovornost upravljanja h) analize i) pregledno delo

  658.5.012.7:37
  COBISS.SI-ID 26347781

  190.
  SCHNEEMANN, Kurt
          After sales Management : Betriebswirtschaft der Kfz-Werkstatt und des Teile- und Zubehörgeschäfts / Kurt Schneemann, Esther Londrigo, Maria Schötz. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2001. - 194 str. ; 25 cm. - (Kfz-Betrieb)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1844-7
  a) vodenje podjetij b) avtomobilizem c) avtomehanične delavnice d) servisne dejavnosti e) poprodajne storitve f) računovodstvo g) izračuni storitev h) cenovna politika i) investicijski račun j) trženje k) prodaja l) optimiranje m) pregledno delo

  COBISS.SI-ID 26029573

  191.
  SKALAK, Susan Carlson, 1960-
          Implementing concurrent engineering in small companies / Susan Carlson Skalak. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2002. - XI, 306 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 145)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0762-1 (vezano)
  a) Concurrent engineering b) organizacija proizvodnje c) proizvodni inženiring d) razvoj izdelkov e) metode razvoja f) vzporedni inženiring g) prilagodljive metode h) opisi metod i) načrtovanje procesov j) proizvodni procesi k) riziki l) industrijska ekologija m) mala podjetja n) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26057733

  192.
  STEIN, Robert E., 1949-
          Re-engineering the manufacturing system : applying the theory of constraints / Robert E. Stein. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XV, 363 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 47)

  Bibliografija: str. 357. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4265-6 (vezano)
  a) proizvodnja - proizvodni sistemi - načrtovanje - organizacija - management - inženiring - avtomatizacija b) Production management c) Reengineering (Management) d) Computer integrated manufacturing systems e) Theory of constraints (Management) f) organizacija proizvodnje g) proizvodnja h) proizvodni sistemi i) načrtovanje j) management k) inženiring l) avtomatizacija m) izboljšave n) upravljanje proizvodnje o) pregledno delo

  65.012.4:658.51
  658.52.011.56
  COBISS.SI-ID 53439745

  193.
  VATALARO, James C.
          Implementing a mixed model Kanban system : the lean replenishment technique for pull production / James C. Vatalaro & Robert E. Taylor. - New York : Productivity Press, 2003. - XVII, 101 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip041/20030060 70.html. - Bibliografija: str. 89. - Kazalo
  ISBN 1-56327-286-5
  a) Just-in-time systems b) organizacija proizvodnje c) lean proizvodnja d) proizvodne tehnike e) JIT-Just in Time f) Kanban sistem g) implementacija sistemov h) Pull production

  658.5
  COBISS.SI-ID 25772805

  194.
  WAGNER, Walter, 1941-
          Planung im Anlagenbau / Walter Wagner. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Würzburg : Vogel Buchverlag, 2003. - 198 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Vogel-Fachbuch : Kamprath-Reihe)

  Bibliografija: str. 193. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1948-6
  a) strojništvo b) postrojenja c) strojne naprave d) gradnja naprav e) gradnja postrojenj projektiranje naprav f) projektiranje postrojenj g) planiranje naprav h) varnostne zahteve i) ekološke zahteve j) poteki planiranja k) CAE l) ekonomsko planiranje m) planiranje gradnje n) delovanje postrojenj o) delovanje naprav p) primeri q) tabele podatkov r) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26040581

  195.
  WIREMAN, Terry, 1951-
          Total productive maintenance / Terry Wireman. - 2nd ed. - New York : Industrial Press, 2004. - 196 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8311-3172-1 (vezano)
  a) Plant maintenance - United States - Management b) Industrial equipment - United States - Maintenance and repair - Management c) Total productive maintenance d) organizacija proizvodnje e) postrojenja f) industrijska oprema g) vzdrževanje h) planiranje vzdrževanja i) preventivno vzdrževanje j) ekonomika vzdrževanja k) pregledno delo

  658.58
  COBISS.SI-ID 26044421


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  196.
          HANDBOOK of food and beverage fermentation technology / edited by Y. H. Hui ... [et al.]. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - XII, 919 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Food science and technology ; 134)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4780-1 (vezano)
  a) Fermented foods - Handbooks, manuals, etc b) Beverages - Microbiology c) Fermentation d) uporabna mikrobiologija e) prehrambeni izdelki f) tehnologija feermentacije g) fermentirana živila h) mlečni izdelki i) mesni izdelki j) izdelki iz soje k) zelenjava l) \itarice m) pijače

  [613.26/.28+613.3]:663.14
  COBISS.SI-ID 25818885

  197.
  KELLY, Jack, 1949-
          Gunpowder : a history of the explosive that changed the world / Jack Kelly. - London : Atlantic Books, cop. 2004. - X, 260 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 243-250. - Kazalo
  ISBN 1-84354-190-4 (vezano)
  a) eksplozivi b) smodnik c) streliva d) zgodovinski pregled

  662.3(091)
  COBISS.SI-ID 26117125

  198.
  PLAZL, Igor
          Uvod v modeliranje procesov / Igor Plazl, Mitja Lakner. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004 (2004 : Pleško). - X, 230 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 227-230
  ISBN 961-6286-59-5
  a) kemijsko procesno inženirstvo b) kemijski procesi c) modeliranje procesov d) vloga modelov v procesnem inženirstvu e) pristop k izgradnji modelov f) matematični modeli g) klasifikacija modelov h) zgodovinski pregled modeliranja v kemijskem inženirstvu i) primeri j) učbeniki za visoke šole

  66.011(075.8)
  COBISS.SI-ID 213438464

  199.
  SENEGAČNIK, Andrej
          Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov / Andrej Senegačnik in Janez Oman. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 135 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

  Bibliografija: str. 135
  ISBN 961-6238-89-2
  a) goriva b) vrste goriv c) lastnosti goriv d) kurilnost e) vnetljivost f) temperature vžiganja g) specifične toplote goriv h) gostota goriv i) viskoznost goriv j) zgorevanje k) snovne konstante l) stehiometrija zgorevanja m) dimni plini n) specifične toplote o) entalpije komponent dimnih plinov p) razpoložljiva toplota dimnih plinov q) gostota r) tabele s) diagrami t) monogrami u) učbeniki za visoke šole

  662
  COBISS.SI-ID 213653248

  200.
  ŠUNIĆ, Miljenko
          Efikasnost mjerenja i obračuna potrošnje plina / Miljenko Šunić i Berislav Pavlović. - Zagreb : Energetika marketing, 2000. - 367 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 342-348
  ISBN 953-6759-04-7
  a) goriva b) definicije pkinskih goriv c) vrste plinskih goriv d) osnovni zakoni e) Gay-Lusacov zakon f) enačbe stanja g) plinski števci h) merjenje temperature i) merjenje pritiska j) regulatorji pritiska k) merjenje energije l) preskusni laboratoriji m) plinomeri n) daljinsko odčitavanje o) priročniki

  662.767:681.122
  COBISS.SI-ID 815715


  674 LESNA INDUSTRIJA.


  201.
  ŠALI, Samo
          Obdelovalna tehnika in eksperimentalne metode : osnove s primeri / Samo Šali, Janez Kopač. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2003 (Ljubljana : Pleško). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

  120 izv. - Bibliografija: str. 96-98. - Kazalo
  ISBN 961-6238-74-4
  a) lesna industrija b) postopki za obdelavo lesa c) lastnosti lesenega obdelovanca d) fizikalne lastnosti e) mehanske novosti f) vplivi obdelovalnega postopka g) procesi odrezovanja h) nadzor parametrov procesa i) obraba orodja j) hrup k) vibracije l) načrtovanje tehnologije m) optimiranje odrezovalnega procesa n) učbeniki za visoke šole

  674
  COBISS.SI-ID 125650944


  675 USNJARSKA INDUSTRIJA. ŽIVALSKE KOŽE. UMETNO USNJE. KRZNARSTVO.


  202.
  PERŠIN, Zdenka
          Strukturne in sorpcijske lastnosti obdelanih regeneriranih celuloznih vlaken : doktorska disertacija / Zdenka Peršin. - Maribor : [Z. Peršin], 2004. - VIII, 187 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 176-187. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) tekstilna industrija b) viskozna vlakna c) modalna vlakna d) liocel vlakna e) alkalno pranje f) beljenje g) luženje h) praznine i) sorpcija j) WAXS k) SAXS l) SEC m) doktorske disertacije

  677.46.016(043.3)
  COBISS.SI-ID 9212182


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  203.
  FAKIN, Darinka
          Barvalne lastnosti lanenih vlaken v odvisnosti od kemijskih procesov predobdelave : doktorska disertacija / Darinka Fakin. - Maribor : [D. Fakin], 2004. - 230 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 209-220. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo, Tekstil, 2004
  a) tekstilna industrija b) lanena vlakna c) struktura d) sorpcijske lastnosti e) ultrazvok f) predobdelava g) beljenje h) barvanje i) direktna barvila j) difuzijski koeficient k) barvna metrika l) parametri onesnaženosti m) doktorske disertacije n) flax fibres o) structure p) sorption properties q) ultrasound r) pre-treatment s) bleaching t) dyeing u) direct dye v) diffusion coefficient w) colourimetry x) ecological parameters

  677.11.027.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 9189654

  204.
  ŠAUPERL, Olivera
          Spremljanje stopnje zamreženja bombažnih vlaken z uporabo fizikalno-kemijskih metod : disertacija / Olivera Šauperl. - Maribor : [O. Šauperl], 2004. - 163 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. [164-175]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo, Tekstil, 2004
  a) tekstilna industrija b) bombaž c) zamreženje d) BTCA e) bombažna celuloza f) mercerizacija g) jodovo adsorpcijsko število h) metoda po Knechtu i) tenziometrija j) stični kot k) FT-IR spektroskopija l) pretržna sila m) pretržni raztezek n) kot razgubanja o) metilen modro p) kompleksometrična titracija q) zeta potencial r) genetski algoritmi s) doktorske disertacije t) crosslinking u) BTCA v) cotton cellulose w) mercerization x) iodine adsorption number y) Knecht method z) tensiometry {) contact angle |) FT-IR spectroscopy }) breaking strength ~) elongation ) wrinkle recovery angle !) methylene blue ¤) complexometric titration ©) zeta potential °) genetic algorithm

  677.21.027.622/.623(043.3)
  COBISS.SI-ID 9189142


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  205.
  FISCHER, Jerry M.
          Handbook of molded part shrinkage and warpage / Jerry M. Fischer. - Norwich : Plastics Design Library : William Andrew Publishing, cop. 2003. - XI, 252 str. : ilustr. ; 29 cm. - (PDL handbook series)

  Bibliografija: str. 237-239. - Kazalo
  ISBN 1-884207-72-3
  a) Plastics - Molding - Handbooks, manuals, etc b) materiali c) plastične mase d) preoblikovanje e) ulivanje f) deformacije ulitkov g) krčenje h) zvijanje i) vzroki deformacij j) preprečevanje deformacij k) računalniško podprta analiza l) študije primerov m) eksperimentalni podatki

  678
  COBISS.SI-ID 26128645


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  206.
  CLEMENTS-Jewery, Keith
          The PLC workbook : programmable logic controllers made easy / K. Clements-Jewery, W. Jeffcoat. - London [etc.] : Prentice Hall, 1996. - X, 197 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-489840-0
  a) elektrotehnika b) regulacije c) regulatorji d) programirani logični regulatorji e) programabilni krmilniki f) krmilni sistemi g) aplikacije h) PLC - programable logic controllers i) funkcije krmilnikov j) PLC programi k) programiranje strojne opreme l) priročniki

  681.51
  COBISS.SI-ID 3618582

  207.
  RITONJA, Jožef
          Regulacijska tehnika : zbirka vaj / Jožef Ritonja. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004 ([Maribor] : Tiskarna tehniških fakultet). - II, 145 str. : ilustr. ; 30 cm

  70 izv. - Bibliografija: str. 145
  ISBN 86-435-0626-5
  a) elektrotehnika b) regulacije c) Laplaceova transformacija d) teoretično modeliranje e) lineatni modeli f) analiza modelov g) linearni regulacijski sistemi h) sinteze sistemov i) časovno diskretni sistemi j) Ziegler-Nicholsova metoda k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 53225985

  208.
  STOLL, Kurt, 1931-
          Pneumatische Steuerungen : Einführung und Grundlagen / Kurt Stoll. - 11., Aufl. - Würzburg : Vogel Buchverlag, 1999. - 285 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Vogel-Fachbuch : Kamprath-Reihe)

  Bibliografija: str. 279. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1805-6
  a) strojništvo b) fluidna tehnika c) pnevmatika d) pnevmatično krmiljenje e) krmilni elementi f) stisnjen zrak g) priprava zraka h) razvod zraka i) uporaba j) vzdrževanje k) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 6723862


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  209.
  FRÖSSEL, Frank
          Handbuch Putz und Stuck : Herstellung, Beschichtung und Sanierung für Neu- und Altbau / Frank Frössel. - München : Callwey, 2003. - 336 str. : ilustr. ; 28 cm

  O avtorju na zavihku ovitka. - Bibliografija: str. 325-329. - Kazalo
  ISBN 3-7667-1567-4
  a) Ometi - Priročniki b) Fasade - Priročniki c) Štukatura - Priročniki d) Historične zgradbe - Obnova - Priročniki e) gradbeni materiali f) materiali g) gradbeništvo h) poškodbe i) restavratorstvo j) sanacije k) štukature

  693.6
  692.23
  72.04
  COBISS.SI-ID 126457

  210.
  GUPTON, Guy W., 1926-
          Hvac controls : operation & maintenance / Guy W. Gupton, Jr. - 3rd ed. - Lilburn : The Fairmont Press, cop. 2002. - IX, 345 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.: Hvac controls : operation and maintenance. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0922-5
  a) strojništvo b) ogrevanje c) prezračevanje d) ventilacija e) HVAC - Heating Ventilation Air Conditoning f) delovanje HVAC g) vzdrževanje HVAC h) krmiljenje HVAC i) pregledno delo

  697:62-52
  COBISS.SI-ID 26046725


  7 UMETNOST.


  211.
  ADAMS, Laurie Schneider
          Art across time / Laurie Schneider Adams. - 2nd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2002. - 1023, [54] str. : ilustr., zvd., načrti ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh021/2001092453 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh021/20 01092453.html. - Bibliografija: str. [1031-1044]. - Kazalo
  ISBN 0-07-245006-1 (študentska izd.) ISBN 0-07-244997-7 (prodajna izd.) ISBN 0-07-112087-4 (mednarodna izd.) ISBN 0-07-246678-2
  a) Art - History b) umetnost c) zgodovina umetnosti d) athitektura e) kiparstvo f) slikarstvo g) praumetnost h) antika (Egipt, Grčija, Rim) i) srednji vek j) gotika k) renesansa l) barok m) rokoko n) neoklasicizem o) realizem p) impresionizem

  7
  COBISS.SI-ID 24628485

  212.
          BRINGING graphic design in-house : how and when to design it yourself : logos, letterhead, business cards, brochures, newsletters, websites / OrangeSeed Design. - Gloucester : Rockport Publishers, 2004. - 191 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0411/2003025 958.html. - Kazalo
  ISBN 1-59253-022-2 (vezano)
  a) Commercial art - Technique - Handbooks, manuals, etc b) Graphic arts - Technique - Handbooks, manuals, etc c) Business communication - Handbooks, manuals, etc d) umetnost e) grafično oblikovanje f) logotipi g) brošure h) spletne strani i) design j) postopki k) usmeritve l) navodila

  766
  COBISS.SI-ID 26093829

  213.
  DALY, Tim, 1964-
          Enciklopedija digitalne fotografije : popolni vodič v svet fotografije in digitalne obdelave slik / Tim Daly ; [prevod Darja in Miha Zorec]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004. - 288 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Encyclopedia of digital photography. - Kazalo
  ISBN 86-365-0507-0
  a) umetnost b) digitalna fotografija c) digitalni fotoaparati d) tehnike fotografiranja e) obdelava slik f) priročniki

  77.02:004
  COBISS.SI-ID 129389312

  214.
  HARRIS, John, 1956-
          Treehouses : a practical & inspirational guide / John Harris. - London : Collins & Brown, 2003. - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84340-137-1
  a) Tree houses b) Tree houses - Design and construction c) arhitektura d) drevesne hiše e) hiše na drevesih f) vrtne hiše g) lesene hiše h) zgodovina i) študije primerov j) postopek izdelave k) naredi sam

  728.9
  COBISS.SI-ID 4558110

  215.
  HENDERSON, Mary C., 1928-
          Mielziner : master of modern stage design / Mary C. Henderson ; foreword by Frank Rich. - New York : Back Stage Books : Published in Association with the New York Public Library, 2001. - 320 str. : ilustr. ; 22 x 29 cm

  Bibliografija: str. 314-316. - Kazalo
  ISBN 0-8230-8823-5 (vezano)
  a) Mielziner, Jo (1901-) b) Set designers - United States - Biography c) Theaters - United States - Stage-setting and scenery d) Architects - United States - Biography e) umetnost f) slikarstvo g) slikarji h) scenografija i) Mielziner, Jo (1901-1976)

  75
  COBISS.SI-ID 26001669

  216.
  SULLIVAN, Jenny, 1969-
          Brochures : making a strong impression : 85 strategies for message-driven design / Jenny Sullivan. - Gloucester : Rockport Publishers, 2004. - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0412/2003026 367.html. - Na vrhu nasl. str.: Creative solutions
  ISBN 1-59253-041-9 (vezano)
  a) Pamphlets - Design b) umetnost c) grafično oblikovanje d) brošure e) razvrstitev po panogah f) primeri

  766
  COBISS.SI-ID 26094597

  217.
  VRONTIKIS, Petrula
          Inspiration=ideas : a creativity sourcebook for graphic designers / Petrula Vrontikis. - Gloucester : Rockport Publishers, 2002. - 223 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 1-56496-866-9 (broš.) ISBN 1-56496-901-0 (vezano)
  a) Design - History - 20th century. b) Graphic arts - History - 20th century. c) umetnost d) design e) inspiracija f) grafično oblikovanje g) avtorski pristop

  766
  COBISS.SI-ID 1700462


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  218.
  SANDERFOOT, Alan E.
          Pools and spas : new designs for gracious living / Alan E. Sanderfoot ; foreword by Jennifer Bartlett. - Gloucester : Rockport Publishers, 2003. - 176 str. : barvne ilustr. ; 24 x 29 cm

  ISBN 1-56496-941-X
  a) urbanizem b) arhitektura c) krajinska arhitektura d) bazeni e) zunanje ureditve f) vrtovi g) individualne stanovanjske hiše

  712.5
  COBISS.SI-ID 1421700

  219.
          VAKRE veger : Straßenbau und Landschaftsarchitectur in Norwegen : road development and landscape architecture in Norway. - Ed. Topos. - München : Callwey Verlag, cop. 2004. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

  Vzporedno besedilo v angl. in nem. - Bibliografija: str. 158
  ISBN 3-7667-1604-2
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) urejanje krajine d) cestogradnja e) ceste f) obcestni prostor g) Norveška

  712
  COBISS.SI-ID 25777157


  72 ARHITEKTURA.


  220.
          ARCHITECTURAL details 2003 : annual selected edition from Detail Review of Architecture. - Munich : Institut für internationale Architektur-Dokumentation ; Amsterdam [etc.] : Architectural Press, 2004. - 175 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  ISBN 0-7506-6375-8
  a) Architecture - Details b) Building - Details c) arhitektura d) načrtovanje e) detajli f) sodobne izvedbe g) tehnologije h) materiali i) študije primerov

  72.011
  COBISS.SI-ID 26086405

  221.
  AZARA, Pedro, 1955-
          Arquitectos a escena : escenografías y montajes de exposicíon en los 90 = Architects on stage : stage and exhibition design in the 90's / Pedro Azara, Carles Guri ; introducciones de Pedro Azara y Joan Roig ; [traducción al inglés Graham Thomson]. - Barcelona : G. Gil, cop. 2000. - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 84-252-1742-3
  a) arhitektura b) scenografija c) scena d) odri e) razstave f) razstavišča g) muzeji h) umetnostne galerije i) postavitve

  72:792
  COBISS.SI-ID 990596

  222.
  SCHMITZ, Adrienne
          Multifamily housing development handbook / [principal author and project director, Adrienne Schmitz]. - Washington : ULI - Urban Land Institute, cop. 2000. - X, 367 str. : ilustr. ; 29 cm. - (ULI development handbook series)

  Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 356-357. - Kazalo
  ISBN 0-87420-869-6 (vezano)
  a) arhitektura b) kolektivna stanovanjska gradnja c) večstanovanjske stavbe d) razvoj e) načrtovanje f) analiza trga g) izbira zemljišča h) regulativa i) finančni izračuni j) investicije k) marketing l) prodaja m) študije primerov

  728.2
  COBISS.SI-ID 1911393


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  223.
  AMBROSE, Gavin
          Digital lab : print & electronic design advertising / written and designed by Mono ; [Gavin Ambrose and Chris Kelly]. - Crans-Pres-Céligny ; Hove : RotoVision, cop. 2001. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.: Advertising. 2, Digital lab : print & electronic design. - Avtorja navedena na ov.
  ISBN 2-88046-557-5
  a) reklame b) grafično oblikovanje c) umetnost d) marketing e) oglaševanje f) propaganda

  747
  339.137/.138:316.77
  316.77:339.137
  COBISS.SI-ID 19903032

  224.
  LEFTERI, Chris
          Metals : materials for inspirational design / Chris Lefteri. - Mies ; Hove : RotoVision, cop. 2004. - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 2-88046-762-4 (vezano)
  a) Metals b) Metal products c) Metal-work d) umetnost e) industrijsko oblikovanje f) kovina g) metal h) zlitine i) uporaba j) vrste k) izvedbe l) informacijski viri m) lastnosti

  745/749
  COBISS.SI-ID 26091525

  225.
  MCFARLANE, Sharon
          Bright ideas : professional lighting secrets for your home / Sharon McFarlane. - Mies ; Hove : RotoVision, cop. 2003. - 159 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 2-88046-756-X (vezano)
  a) Interior lighting b) Lighting, Architectural and decorative c) arhitektura d) notranja oprema e) razsvetljava f) svetila g) luči h) ambient i) zunanjost j) vrtovi k) primeri

  747
  COBISS.SI-ID 26092037

  226.
  ZELINSKY, Marilyn
          The inspired workspace : iterior designs for creativity & productivity / Marilyn Zelinsky. - Gloucester : Rockport Publishers, 2002. - 159 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip049/20030208 17.html. - Ov. nasl.: The inspired workspace : designs for creativity & productivity
  ISBN 1-56496-925-8 (vezano)
  a) Office decoration - Human factors b) Interior architecture c) arhitektura d) notranja oprema e) delovni prostori f) pisarne g) biroji h) delo doma i) sodobni prostori j) inovativne rešitve k) delovno okolje l) inspiracija

  747
  COBISS.SI-ID 26092549


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  227.
  FERRETTI, Vittorio, 1941-
          Dictionary of electronics, computing and telecommunications [Elektronski vir] : English-German : German-English / Vittorio Ferretti. - Single user version. - Besedilni podatki. - Berlin ; Heidelberg : Springer Electronic Media, 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 25 X 21 X 5 cm + 1 pril. (16 str.)

  Sistemske zahteve: z IBM-om združljiv PC z Windowsi 95 ali višje; najmanj 16 MB RAM-a; CD-ROM drive; na trdem disku okoli 6 MB prostora za program in 115 MB za kopiranje slovarja na trdi disk. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-14867-1
  a) Electronics - Dictionaries b) Electronics - Dictionaries - German c) Telecommunication - Dictionaries d) Telecommunication - Dictionaries - German e) Electronic data processing - Dictionaries f) Electronic data processing - Dictionaries - German g) German language - Dictionaries - English h) English language - Dictionaries - German i) tehniški slovarji j) strokovni izrazi k) terminologija l) elektrotehnika m) elektronika n) telekomunikacije o) računalništvo

  801.316.4:[621.38/.39+004]=20
  COBISS.SI-ID 26199813

  228.
  HORDESKI, Michael F.
          Dictionary of energy efficiency technologies / by Michael F. Hordeski. - Lilburn : The Fairmont Press ; New York ; Basel : M. Dekker, 2004. - IX, 359 str. ; 24 cm

  ISBN 0-88173-455-1 (Fairmont Press) ISBN 0-8247-4810-7 (M. Dekker) ISBN 0-88173-456-X (el. knjiga)
  a) Energy consumption - Dictionaries b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) energijska učinkovitost f) tehnologija učinkovitosti g) angleški

  801.316.4:620.9=20
  COBISS.SI-ID 26112773

  229.
          ILUSTRIRANI angleški slovar Oxford / [uredniška priredba Mitja Pucer]. - Dopolnjena in posodobljena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Gütersloh : Mohndruck). - 1008 str. : ilustr. ; 27 cm

  Prevedeno po: The Oxford compact English dictionary
  ISBN 86-11-16752-X
  a) Slovarji - Angleščina b) slovar c) angleški

  811.111'374
  COBISS.SI-ID 128122368

  230.
          MCGRAW-Hill dictionary of electrical and computer engineering. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2004. - XI, 684 str. ; 22 cm

  ISBN 0-07-144210-3
  a) tehniški slovar b) strokovni izrazi c) terminologija d) elektrotehnika e) elektronika f) računalništvo g) sinonimi h) akronimi i) okrajšave j) angleški

  801.316.4:[621.3+004]=20
  COBISS.SI-ID 25967621

  231.
          MCGRAW-Hill dictionary of mathematics / [Elizabeth Geller, managing editor]. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2003. - IX, 307 str. ; 22 cm

  Na hrbtu nasl. str.: "All text in the dictionary was published previously in the McGraw-Hill dictionary of scientific and technical terms, sixth edition."
  ISBN 0-07-141049-X (broš.)
  a) Mathematics - Dictionaries b) strokovni slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) matematika f) angleški

  81'374.46:51=111
  COBISS.SI-ID 25175557

  232.
          SLOVENSKI medicinski e-slovar [Elektronski vir] / [Miroslav Kališnik, glavni urednik]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Lek, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v ov. 20 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; miška
  - - Slovenski medicinski e-slovar. Navodila za uporabo / [pripravili Iztok Grilc, Barbara Kus, Jure Tomc]. - 26 str.
  ISBN 961-6264-58-3 (Medicinska fakulteta)
  a) Medicina - Termonologija - Slovarji - Slovenščina b) CD-ROM c) terminološki slovarji

  61(038)=163.6(086.2.034)
  COBISS.SI-ID 214949632

  233.
  VANDENBERGHE, J.-P.
          Elsevier's nautical dictionary : in English/American, French, Spanish, Dutch, and German / compiled by J.-P. Vandenberghe and M. Johnen. - 3rd completely revised ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1994. - 828 str. ; 26 cm

  Bibliografija
  ISBN 0-444-89604-X (vezano)
  a) Naval art and science - Dictionaries - Polyglot b) Dictionaries, Polyglot c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) navtika g) ladjedelstvo h) angleški i) francoski j) španski k) nizozemski l) nemški

  801.314.2:629.5
  COBISS.SI-ID 25236997


  91 GEOGRAFIJA.


  234.
          INTERAKTIVNI atlas Slovenije [Elektronski vir] : Slovenija na zemljevidih, v slikah, besedi in zvoku / Geodetski zavod Slovenije ; priprava slikovnega gradiva Andrej Gale ; glasba Benjamin Ipavec. - [Nova 32-bitna osebna različica 3.0]. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm + 1 disketa

  Sistemske zahteve: procesor Pentium 133; 16 Mb pomnilnika; trdi disk z vsaj 150 Mb prostora; 16-bitna barvna grafika; operacijski sistem Windows 95. - Podatki z nasl. zaslona in ovoja. - Vsebina: 650 krajev in območij, 630 enot naravne dediščine, 640 enot kulturne dediščine, 55 muzejev, narečja in govori, zvočni zapisi, 1500 slik, načrtov in tlorisov. - Kartografsko gradivo
  - - Uporabniški priročnik / Dušan Peček. - 74 str. : ilustr. ; 21 cm
  - - Interaktivni atlas Slovenije. Navodila za uporabo IAS [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 86-11-15869-5 (priročnik)
  a) Slovenija - Geografija - Atlasi b) CD-ROM c) geografija d) Slovenija e) atlas f) kulturna dediščina g) GPS navigacija

  912.44(497.4)(084.4)
  913(497.4)(084.4)(086.2.034)
  908(497.4)(086.2.034)
  BL:
  372.1
  COBISS.SI-ID 105615616


  NASLOVNO KAZALO
  • 50th Anniversary of Radio-Relay Communications in Slovenia 137

  • Actuators 108
  • Adaptive antenna arrays 128
  • After sales Management 190
  • Airbag und Gurtstraffer 172
  • Allied artillery of world war one 13
  • Analog and digital circuits for electronic control system applications 123
  • Annuals & biennials 85
  • Arches & pergolas 179
  • Architects on stage 221
  • Architectural details 2003 220
  • Arquitectos a escena 221
  • Art across time 211
  • The art of wheelbuilding 173
  • AutoCAD 2005 40
  • Automobile electrical and electronic systems 164
  • Axial flux permanent magnet brushless machines 116
  • Axial-flow compressors 101

  • Balanced scorecard step-by-step for government and nonprofit agencies 183
  • Barvalne lastnosti lanenih vlaken v odvisnosti od kemijskih procesov predobdelave 203
  • Bearing design in machinery 144
  • Bicycle design 159
  • Biochemistry 75
  • The book of inventions 1
  • Brennstoffzellen 119
  • Bright ideas 225
  • Bringing graphic design in-house 212
  • Brochures 216
  • Brock biology of microorganisms 76
  • Buying and owning your own airplane 166

  • The Cambridge photographic guide to the planets 59
  • Chilton Ford mechanical service 160
  • Chilton General Motors 161
  • Classical mechanics 66
  • Clutches and brakes 149
  • CodeWarrior 122
  • Computer networking 36
  • Computer speech 50
  • COSMOS 28
  • The cottage garden 82

  • Database systems 26
  • Design and development of aircraft systems 170
  • Detection technologies for chemical warfare agents and toxic vapors 69
  • Devlin's boatbuilding 165
  • Dictionary of electronics, computing and telecommunications 227
  • Dictionary of energy efficiency technologies 228
  • Digital lab 223
  • Digital signal processing 135
  • Digital signal processing with field programmable gate arrays 131
  • Digital television 130
  • Dinamično optimiranje rezalnih pogojev med postopkom frezanja z uporabo hibridnih nevronsko-evolucijskih tehnik 107
  • Dinamika 65
  • Downsizing in academic libraries 4
  • Drought-resistant gardening 84
  • Dynamics of the atmosphere 73

  • Effective innovation 185
  • Efikasnost mjerenja i obračuna potrošnje plina 200
  • Ekonomika medijev 182
  • Ekonomika poslovanja za inženirje 186
  • Electronics demystified 121
  • Electronics in the evolution of flight 169
  • Elektroenergetske meritve 110
  • Elektromagnetna sevanja 111
  • Elektromagnetne naprave 120
  • Elektrotehnika. Zbirka nalog za maturo z rešitvami 112
  • Elsevier's nautical dictionary 233
  • Emerging demands for the safety of nuclear power operations 114
  • Enciklopedija digitalne fotografije 213
  • Encyclopedia of dahlias 83
  • Encyclopedia of optical engineering 62
  • Energy-efficient electric motors 113
  • Engineering and scientific computations using MATLAB 21
  • Engineering design and graphics with Autodesk Inventor 8 25
  • Engineering formulas for metalcutting 105
  • The engineering student survival guide 15
  • Engineering with Excel 37
  • Essential cell biology 77
  • Evolucijski algoritmi 22
  • Excel 2003 VBA programmer's reference 30

  • Fachgerechte Fahrzeugreinigung und -aufbereitung 158
  • Fahrzeugaufbereitung 167
  • Failure-free integrated circuit packages 115
  • Field artillery weapons of the civil war 12
  • Fizika. Del 1 64
  • Flight dynamics 175
  • From concept to application 40
  • Fuchsias 86
  • Fundamentals of materials science and engineering 94 , 95

  • Gardening with clematis 80
  • Gear noise and vibration 150
  • Getting started with Pro/ENGINEER Wildfire 47
  • Gradiva 100
  • Gravity from the ground up 58
  • Gunpowder 197

  • Hand deburring 152
  • Handbook of engineering electromagnetics 118
  • Handbook of food and beverage fermentation technology 196
  • Handbook of molded part shrinkage and warpage 205
  • Handbook of pneumatic conveying engineering 140
  • Handbook of reliability engineering 93
  • Handbook of turbomachinery 104
  • Handbuch Putz und Stuck 209
  • Hanging baskets 178
  • HDRA encyclopedia of organic gardening 177
  • History and archaeology 156
  • Human factors for highway engineers 92
  • Human-computer interaction 34
  • Hvac controls 210

  • Ilustrirani angleški slovar Oxford 229
  • Implementing a mixed model Kanban system 193
  • Implementing concurrent engineering in small companies 191
  • Improving the quality of East and West European public services 14
  • Industrial boilers and heat recovery steam generators 103
  • Industrialisation in tunnel construction 156
  • Informatika in management 33
  • Inspiration=ideas 217
  • The inspired workspace 226
  • Inteligentni sistem za napovedovanje tehnoloških značilnosti izdelave orodij 151
  • Interaktivni atlas Slovenije 234
  • Interaktivni atlas Slovenije. Navodila za uporabo IAS 234
  • The Internet encyclopedia 35
  • Introducing SolidWorks 51
  • Introduction to AutoCAD 29
  • Introduction to bioinformatics 74
  • Introduction to coding theory 19
  • Introduction to materials science for engineers 98
  • Introduction to microcontrollers 122
  • Ion-selective electrodes for biological systems 68

  • Java 2, v5.0 (Tiger) 49
  • Javascript bible 31

  • Komentar stanovanjskega zakona in Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o nepremičninskem posredovanju z vzorci pogodb s področja gradbeništva 11
  • Konstruktionselemente. 1, Beispielsammlung für die Vorrichtungs- und Maschinenbau 145
  • Konstruktionselemente. 2, Beispielsammlung für Umform- und Schneidwerkzeuge 146
  • Konstruktionselemente. 3, Beispielsammlung für die Montage- und Zuführtechnik 147
  • Koordinatenmesstechnik und CAx-Anwendungen in der Produktion 188

  • Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov 199
  • Learning the basics 40
  • Leksikon astronomije 57
  • Linnaeus' Philosophia Botanica 81
  • Linux programming by example 48
  • Linux troubleshooting bible 43

  • Maintenance fundamentals 187
  • Major projects in progress 156
  • Matematika. Zaporedja 20
  • Materials science and engineering 96
  • McGraw-Hill dictionary of electrical and computer engineering 230
  • McGraw-Hill dictionary of mathematics 231
  • Mechanical vibration 60
  • Mehanika 64
  • Mehanske lastnosti kovin 99
  • Metals 224
  • Microsoft windows XP 53
  • Mielziner 215
  • Mike Meyers Network+ guide to managing and troubleshooting networks lab manual 41
  • Minerals 72
  • Mobile robotic car design 3
  • Moderne Konstruktionsmethoden im Maschinenbau 106
  • MOS (metal oxide semiconductor) physics and technology 124
  • Multi-way analysis with applications in the chemical sciences 23
  • Multifamily housing development handbook 222

  • Narava Slovenije 18
  • Naravni parki Slovenije 17
  • Naučite se PHP v 24 urah 54
  • NC/CNC Handbuch 2003/04 153
  • Networks 46
  • Notranji transport in varno delo 9

  • Obdelovalna tehnika in eksperimentalne metode 201
  • Object-oriented construction handbook 55
  • Observer's guide to stellar evolution 56
  • Oracle Database 10g 38
  • Osnove elektrotehnike. 1, Električni, elektrostatski i magnetski krugovi 117
  • Osnove robotike 2
  • Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture 157

  • Passiflora 90
  • Perennials 87
  • PHP5 and MySQL bible 27
  • Physical chemistry 67
  • Plant biotechnology 78
  • Planung im Anlagenbau 194
  • The PLC workbook 206
  • Pneumatische Steuerungen 208
  • Pol stoletja usmerjenih zvez v Sloveniji 137
  • Ponds & water features 180
  • Pools and spas 218
  • Poslovne funkcije 181
  • Power electronic modules 127
  • Practical centrifugal pumps 139
  • Practical industrial data communications 132
  • Practical RF circuit design for modern wireless systems. Vol. 1, Pasive circuits and systems 129
  • Practical telecommunications and wireless communications 138
  • Practical troubleshooting of electrical equipment and control circuits 109
  • Praktični pouk celične biologije 79
  • Principles of horticulture 176
  • Programiranje numerično krmiljenih strojev z uporabo evolucijskih metod 154
  • Programming of CNC machines 102
  • Programski jeziki 39
  • Progress in tunnelling after 2000 156

  • Quality management systems 189

  • Radio wave propagation for telecommunication applications 134
  • Razvoj sistema kazalnikov za vrednotenje prenove proizvodnih procesov 184
  • Re-engineering the manufacturing system 192
  • Ready-mixed concrete 97
  • Red Hat Fedora Linux 2 bible 44
  • Red Hat Linux bible 45
  • Regulacijska tehnika 207
  • Reminiscence in razmišljanja 70
  • Reparatur- und Einstelltabellen für Personenkraftwagen mit Otto- und Dieselmotoren mit AU-Daten und E-OBD 171
  • RFID 133
  • Risk assessment for project financing 156
  • Rohrleitungstechnik 141

  • The science and practice of welding. Vol. 1, Welding science and technology 142
  • Security and privacy in advanced networking technologies 42
  • Sečoveljske soline 16
  • Sečovlje saltpans 16
  • Semiconductor physics 126
  • Shrubs & climbers 88
  • Slovenski etnološki leksikon 8
  • Slovenski medicinski e-slovar 232
  • Slovenski medicinski e-slovar. Navodila za uporabo 232
  • Slovenski medicinski slovar 91
  • Slovenski veliki leksikon 6
  • Solid lubrication fundamentals and applications 148
  • Solid modeling using SolidWorks 2004 24
  • SolidWorks 51 , 52
  • Spacecraft systems engineering 174
  • Sporočilnost molekul 71
  • Spremljanje stopnje zamreženja bombažnih vlaken z uporabo fizikalno-kemijskih metod 204
  • The story of semiconductors 125
  • Strukturne in sorpcijske lastnosti obdelanih regeneriranih celuloznih vlaken 202
  • Subjektive Beurteilung des Fahrverhaltens 168

  • Taking command 40
  • Thermodynamic and transport properties 61
  • Third generation communication systems 136
  • Timber designers' manual 155
  • Toplota 64
  • Total productive maintenance 195
  • Treehouses 214
  • Tunnel upgrading and widening 156

  • Ultimate orchid 89
  • Underground construction and the environment 156
  • Uporabniški priročnik 234
  • Uvod v modeliranje procesov 198

  • Vakre veger 219
  • Večobmočna metoda robnih elementov za dvoenačbne turbulentne modele 63
  • Veliki školski leksikon 7

  • Welded joint design 143
  • Windows XP hacks 32
  • Wings 162
  • The world encyclopaedia of trucks 163

  • XML in libraries 5

  • Zakon o graditvi objektov 11
  • Zakon o industrijski lastnini 10
  • Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1 UPB 1) s komentarjem 10
  • Zakon o nepremičninskem posredovanju 11
  • Zakon o urejanju prostora 11


  IMENSKO KAZALO
  • A. B. glej Baš, Angelos
  • A. Ig. glej Igličar, Albin
  • A. P. glej Pančur, Andrej
  • A. R. glej Rozman, Andrej (1947-)
  • A. Roz. glej Rozman, Andrej (1947-)
  • A. Šh. glej Šelih, Alenka
  • A. Žel. glej Žele, Andreja
  • Acuna, Martin (avtor) 41
  • Ačko, Darja Kocjan glej Kocjan Ačko, Darja
  • Ačko, Darja Kocjan- glej Kocjan Ačko, Darja
  • Adams, C. R. glej Adams, Charles R.
  • Adams, Charles R. 176
  • Adams, Laurie Schneider 211
  • Agarwal, Vijay K. (avtor) 140
  • AITAS-ITA 2001 world tunnel congress (2001 ; Milan) 156
  • Alberts, Bruce (avtor) 77
  • Ambrose, Gavin 223
  • American Orchid Society 89
  • American Society for Testing and Materials 97
  • Association for Finishing Processes of SME 152
  • Atkins, P. W. (1940-) glej Atkins, Peter William (1940-)
  • Atkins, Peter glej Atkins, Peter William (1940-)
  • Atkins, Peter W. glej Atkins, Peter William (1940-)
  • Atkins, Peter William (1940-) 67
  • Atkins, Peter Williams glej Atkins, Peter William (1940-)
  • Attwood, T. K. glej Attwood, Teresa K.
  • Attwood, Teresa K. 74
  • Aungier, Ronald H. 101
  • Auster, Ethel 4
  • Azara, Pedro (1955-) 221

  • B. Fr. glej Frelih, Darja
  • B. J. M. glej Jaki, Barbara
  • B. Jak. glej Jaki, Barbara
  • Baird, J. A. glej Baird, Jack A.
  • Baird, Jack A. (avtor) 155
  • Bajd, T. glej Bajd, Tadej
  • Bajd, T... glej Bajd, Tadej
  • Bajd, Tadej 2
  • Bajt, Drago (urednik,član uredniškega odbora,avtor) 6
  • Balic, J. glej Balič, Jože
  • Balic, Joze glej Balič, Jože
  • Balic, Jože glej Balič, Jože
  • Balič, J. glej Balič, Jože
  • Balič, Joe glej Balič, Jože
  • Balič, Jože (komentor) 107
  • Balič, Jože (mentor) 151 , 154
  • Balič, Jože (pisec recenzij) 201
  • Balić, Jože glej Balič, Jože
  • Balkovec, Bojan (avtor,član uredniškega odbora) 6
  • Bansal, Rajeev (urednik) 118
  • Barle, Marta Kocjan glej Kocjan-Barle, Marta
  • Barle, Marta Kocjan- glej Kocjan-Barle, Marta
  • Bartlett, Jennifer (avtor dodatnega besedila) 218
  • Baš, Angelos (urednik) 8
  • Baš, Angeloš glej Baš, Angelos
  • Bat, M. glej Bat, Marjan
  • Bat, Marjan (avtor) 18
  • Bavcon, Ljubo (avtor) 6
  • Baxter, Douglas H. 24
  • Begg, Carolyn E. (avtor) 26
  • Begg, Carolyn glej Begg, Carolyn E.
  • Belak, Lovro (ilustrator) 120
  • Belčevič, A. glej Bjelčevič, Aleksander
  • Belčevič, Aleksandr glej Bjelčevič, Aleksander
  • Benaroya, Haym (1954-) 60
  • Berg, Jeremy Mark 75
  • Berghoff, Mischa 158
  • Besser, Les 129
  • Bethune, James D. (1941-) 25
  • Beutler, Linda 80
  • Bidgoli, Hossein (odgovorni urednik) 35
  • Bierbrauer, Juergen 19
  • Bird, Richard (1942-,avtor) 82
  • BJ glej Jaki, Barbara
  • Bjelčevič, Aleksander (avtor) 6
  • Bjelčevič, Aleš glej Bjelčevič, Aleksander
  • Blažič Donova, Borka Jerman glej Jerman-Blažič, Borka
  • Blažič Jerman, Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Blažič, Borka Džonova glej Jerman-Blažič, Borka
  • Blažič, Borka Džonova-Jerman- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Blažič, Borka Jerman glej Jerman-Blažič, Borka
  • Blažič, Borka Jerman- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Blažič-Jerman, Borka Džonova- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Bole, Jože (1929-1995,fotograf) 18
  • Borgnakke, C. glej Borgnakke, Claus
  • Borgnakke, Claus 61
  • Borka Džonova glej Jerman-Blažič, Borka
  • Bott, Andreas (1956-,avtor) 73
  • Brandl, Hans Jürgen (1947-,avtor) 168
  • Brest, Janez (pisec recenzij) 22
  • Brews, J. R. (avtor) 124
  • Bro, Rasmus (avtor) 23
  • Brock, Thomas D. (podpisnik dovoljenja za tisk ali izdajo (imprimatur)) 76
  • Brown, Mark glej Brown, Mark Graham
  • Brown, Mark Graham 109
  • Bš. A. glej Baš, Angelos
  • Budin, J. glej Budin, Jožko
  • Budin, Joško glej Budin, Jožko
  • Budin, Jožko (avtor) 111
  • Bulach, Andrej Glebovič (avtor) 72
  • Bulakh, Andrei glej Bulach, Andrej Glebovič
  • Burrows, Mike 159

  • Callister, William D. 94 , 95 , 96
  • Callister, William D. (Jr.) glej Callister, William D.
  • Cekič, Olivera glej Šauperl, Olivera
  • Chandran, S. glej Chandran, Sathish
  • Chandran, Sathish (urednik) 128
  • Chilton editorial staff 160
  • Clausing, Don 185
  • Clements-Jewery, Keith 206
  • Cohn, Charles (urednik) 115
  • Cokan, Aleksander 20
  • Colino, Ronald P. (avtor) 127
  • Colombo, A. (urednik) 156
  • Connolly, Thomas glej Connolly, Thomas M.
  • Connolly, Thomas M. 26
  • Converse, Tim (1961-) 27
  • Crepinsek, Matej glej Črepinšek, Matej
  • Crouch, Tom D. 162
  • Cus, F. glej Čuš, Franc (1953-)
  • Cus, Franc glej Čuš, Franc (1953-)
  • Cus, Franci glej Čuš, Franc (1953-)

  • Černe Jamnik, Marjanca glej Černe, Marjanca (1956-)
  • Černe, M. glej Černe, Marjanca (1956-)
  • Černe, Marjanca (1956-,avtor) 6
  • Čibej, Andrej glej Čibej, Jože Andrej
  • Čibej, Andrej Jože glej Čibej, Jože Andrej
  • Čibej, J. A. glej Čibej, Jože Andrej
  • Čibej, Jože A. glej Čibej, Jože Andrej
  • Čibej, Jože Andrej (avtor) 20
  • Črepinšek, Matej (avtor) 22
  • Čuden, Alenka Pavko glej Pavko-Čuden, Alenka
  • Čuden, Alenka Pavko- glej Pavko-Čuden, Alenka
  • Čuš, Franc (1953-,mentor) 107
  • Čuš, Franci glej Čuš, Franc (1953-)

  • Ćuš, Franci glej Čuš, Franc (1953-)

  • D. B. glej Bajt, Drago
  • D. W. L. glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Daly, Tim (1964-) 213
  • Davies, A. C. glej Davies, Arthur Cyril
  • Davies, Arthur Cyril 142
  • Davies, Peter J. (1940-) glej Davies, Peter James (1940-)
  • Davies, Peter James (1940-) 163
  • De Paula, Julio (avtor) 67
  • Denton, Tom 164
  • Devlin, Samual 165
  • Dix, Mark (1948-) 29
  • Doberšek, Franci (avtor dodatnega besedila) 9
  • Dolinar, D. glej Dolinar, Drago (1953-)
  • Dolinar, Drago (1953-,pisec recenzij) 207
  • Donaldson, Krista 15
  • Driggers, Ronald G. (urednik) 62
  • Džonov, Borka Jerman-Blažič glej Jerman-Blažič, Borka
  • Džonova, Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Džonova, Borka Jerman Blažič glej Jerman-Blažič, Borka
  • Džonova, Borka Jerman-Blažič glej Jerman-Blažič, Borka
  • Džonova-Jerman-Blažič, Borka glej Jerman-Blažič, Borka

  • Early, M. P. glej Early, Michael P.
  • Early, Michael P. (avtor) 176
  • Eggert, Siegfried (avtor) 111
  • Ellis, James E. (1945-) 166
  • Emadi, Ali 113
  • Evans, Ken glej Evans, Kenneth W.
  • Evans, Kenneth W. 102

  • Fakin, Darinka 203
  • Fakin, Darinka Pislak- glej Fakin, Darinka
  • Feldmann, Franz Christian (1952-) 167
  • Ferretti, Vittorio (1941-) 227
  • Fey, Victor (avtor) 185
  • Ficko, Mirko 151
  • Filipic, Bogdan glej Filipič, Bogdan
  • Filipič, B. glej Filipič, Bogdan
  • Filipič, Bogdan (pisec recenzij) 22
  • Filipič, Zdenka glej Peršin, Zdenka
  • Fischer, Jerry M. 205
  • Fischer, Walter (1961-) 130
  • Florijančič, J. glej Florjančič, Jože
  • Florjančič, J. glej Florjančič, Jože
  • Florjančič, Jože (urednik) 33
  • Fortescue, Peter W. (urednik) 174
  • Fowler, Mark glej Fowler, Mark R.
  • Fowler, Mark R. (avtor) 78
  • Freer, Stephen (prevajalec) 81
  • Frelih, Božidara glej Frelih, Darja
  • Frelih, Darja (avtor) 6
  • Frössel, Frank 209
  • Fry, Christopher H. 68
  • Fuller, R. glej Fuller, Ray (1943-)
  • Fuller, Ray (1943-,urednik) 92

  • Gaberšček, Metka Uršič- glej Uršič, Metka (1951-)
  • Gabršček, Metka Uršič glej Uršič, Metka (1951-)
  • Gabršček, Metka Uršič- glej Uršič, Metka (1951-)
  • Gajič, Saša 9
  • Gajič, Saša (A) glej Gajič, Saša
  • Gajič, Saša (Aleksandar) glej Gajič, Saša
  • Gajič, Saša (Aleksander) glej Gajič, Saša
  • Gale, Andrej (ilustrator) 234
  • Ganapathy, V. 103
  • Garantini, Mojca (1967-,lektor) 39
  • Geister, Iztok 16
  • Geladi, Paul (avtor) 23
  • Geller, Elizabeth (odgovorni urednik) 231
  • Geodetski zavod Slovenije (Ljubljana) (kartograf) 234
  • Gibilisco, Stan 121
  • Gieras, Jacek F. 116
  • Gillespie, L. K. glej Gillespie, LaRoux K.
  • Gillespie, LaRoux K. 152
  • Gilmore, Rowan (avtor) 129
  • Girdhar, P. glej Girdhar, Paresh
  • Girdhar, Paresh 139
  • Glamuzina, Ante 117
  • Golež Kaučič, Marjetka (avtor) 6
  • Golež, Marjetka glej Golež Kaučič, Marjetka
  • Golob, Gorazd (1955-,avtor) 6
  • Golob, V. glej Golob, Vera (1954-)
  • Golob, Vera (1954-,mentor) 203
  • Goodman, Danny (1950-) 31
  • Gradišnik, Ingrid Slavec glej Slavec Gradišnik, Ingrid
  • Gradišnik, Ingrid Slavec- glej Slavec Gradišnik, Ingrid
  • Gralla, Preston 32
  • Gregorač, Leopold (avtor) 111
  • Grilc, Iztok 232
  • Grum, Martin (1958-,avtor) 6
  • Gupton, Guy W. (1926-) 210
  • Gupton, Guy W. (Jr.) glej Gupton, Guy W. (1926-)
  • Guri, Carles (avtor) 221
  • Gvardjančič, Jelena Vojvodič glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Gvardjančič, Jelena Vojvodič- glej Vojvodič-Tuma, Jelena

  • Hadland, Tony (urednik) 159
  • Hadžiselimović, Miralem (ilustrator) 120
  • Hardy, Daniel (urednik) 46
  • Harnoy, Avraham 144
  • Harris, John (1956-) 214
  • Harrison, Ian (1965-) 1
  • Hazlett, James C. (1912-) 12
  • Heißing, Bernd glej Heissing, Bernd (1945-)
  • Heissing, Bernd (1945-) 168
  • Helfrick, Albert (1945-) glej Helfrick, Albert D. (1945-)
  • Helfrick, Albert D. (1945-) 169
  • Henderson, Mary C. (1928-) 215
  • Henry Doubleday Research Association 177
  • Herzog, Nataša Vujica glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Herzog, Nataša Vujica- glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Hicks, John G. 143
  • Hicks, John glej Hicks, John G.
  • Hogg, Ian V. (1926-) 13
  • Hordeski, Michael F. 228
  • Horvat, Miran (avtor) 110
  • Hribernik, Miroslav glej Rebernik, Miroslav
  • Hribersek, M. glej Hriberšek, Matjaž
  • Hriberšek, M. glej Hriberšek, Matjaž
  • Hriberšek, Matjaž (komentor) 63
  • Hui, Y. H. glej Hui, Yiu H.
  • Hui, Yiu H. (urednik) 196

  • I. N. P. glej Novak-Popov, Irena
  • I. S. G. glej Slavec Gradišnik, Ingrid
  • Igličar, Albin (avtor) 6
  • Igličar, Bine glej Igličar, Albin
  • Imkamp, Dietrich (1968-,avtor) 188
  • Inglis, Mike (1954-) 56
  • International Conference on Human-Computer Interaction (International Federation for Information Processing) (2003 ; Zurich) 34
  • International Federation for Information Processing 34
  • International Workshop Agreement 189
  • Ipavec, B. glej Ipavec, Benjamin
  • Ipavec, Benjamin (skladatelj) 234
  • Ipavic, B. glej Ipavec, Benjamin
  • Ipavic, Benjamin glej Ipavec, Benjamin
  • Isakov, Edmund 105
  • Itoigawa, Naosuke (1935-,urednik) 114
  • Ivančič, Marjeta glej Natek, Marjeta
  • IWA glej International Workshop Agreement

  • J. Krc. glej Kranjc, Janez (1949-)
  • J. Sd. glej Strnad, Janez
  • J. Sp. glej Spanring, Jože
  • J. Šin. glej Šinkovec, Janez (1928-)
  • Jaki Mozetič, Barbara glej Jaki, Barbara
  • Jaki, Barbara (drugo) 6
  • Jaki-Mozetič, Barbara glej Jaki, Barbara
  • Jakulin, Vid (avtor) 6
  • Jamnik, Marjanca glej Černe, Marjanca (1956-)
  • Janocha, H. (1944) glej Janocha, Hartmut (1944)
  • Janocha, Hartmut (1944,urednik) 108
  • Jeffcoat, W. (avtor) 206
  • Jenko, Mojca (avtor) 6
  • Jenko-Uršič, Mojca glej Jenko, Mojca
  • Jerman Blačič, Borka Džonova- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič Borka, Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič Džonov, Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič Džonova, Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič, Borka Džnovova - glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič, Borka Džnovova- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič, Borka Džonova - glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič, Borka Džonova glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič, Borka Džonova- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič, Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažič, Borka Jerman- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažić, Borka Džonova- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman Blažić, Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman, Blažič Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman-Blažič, Borka (urednik) 42
  • Jerman-Blažič, Borka Džonov- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman-Blažič, Borka Džonova glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman-Blažič, Borka Džonova- glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jerman-Blažič-Džonova, Borka glej Jerman-Blažič, Borka
  • Jež, Niko (avtor) 6
  • Jež, Nikolaj glej Jež, Niko
  • Johnen, M. (avtor) 233
  • Jones, Mark G. (avtor) 140
  • Joyce, David 178
  • Jurčič Zlobec, Borut glej Jurčič-Zlobec, Borut
  • Jurčič, Borut glej Jurčič-Zlobec, Borut
  • Jurčič-Zlobec, Borut (ilustrator) 65
  • Juršnik, Alojz (avtor) 112

  • K. Nk. glej Natek, Karel
  • Kachroo, Pushkin 3
  • Kač, Miha (avtor) 6
  • Kalenič-Ramšak, Branka glej Kalenić Ramšak, Branka
  • Kalenić Ramšak, Branka (avtor) 6
  • Kalenić-Ramšak, Branka glej Kalenić Ramšak, Branka
  • Kališnik, M. glej Kališnik, Miroslav
  • Kališnik, Miro glej Kališnik, Miroslav
  • Kališnik, Miroslav (glavni urednik,avtor) 91
  • Kališnik, Miroslav (urednik) 232
  • Kamper, Maarten J. (avtor) 116
  • Karamanolis, Stratis (1934-) 119
  • Karin, Stana glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Katalinic, B. glej Katalinić, Branko
  • Katalinic, Branko glej Katalinić, Branko
  • Katalinić, Branko (komentor) 151 , 154
  • Kaučič, Marjetka Golež glej Golež Kaučič, Marjetka
  • Kelly, Chris (oblikovalec,avtor,grafični oblikovalec) 223
  • Kelly, Jack (1949-) 197
  • Key, Richard 179
  • Kief, Hans B. (1932-) 153
  • Kikelj, Danijel (avtor) 6
  • Kimmel, Paul (avtor) 30
  • Kleinschek, K. Stana glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, K. Stana- glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, K.S. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, Karin glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, Karin Stana glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, Karin Stana- glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, Stana Karin- glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Klemenčič, Marija (avtor) 112
  • Klitzing, Lebrecht von (avtor) 111
  • Klobučar, Tomaž (urednik) 42
  • Knez Račič, Ida (avtor) 6
  • Knez, Ida glej Knez Račič, Ida
  • Knez-Račič, Ida glej Knez Račič, Ida
  • Kocjan Ačko, Darja (avtor) 6
  • Kocjan Barle, Marta glej Kocjan-Barle, Marta
  • Kocjan, D. glej Kocjan Ačko, Darja
  • Kocjan, Darja Ačko- glej Kocjan Ačko, Darja
  • Kocjan, Darja glej Kocjan Ačko, Darja
  • Kocjan-Ačko, Darja glej Kocjan Ačko, Darja
  • Kocjan-Barle, Marta (urednik,član uredniškega odbora,avtor) 6
  • Kočevar, M. glej Kočevar, Marijan
  • Kočevar, Marijan (avtor) 6
  • Kočevar, Marijan (član uredniškega odbora) 6
  • Kočevar, Marjan glej Kočevar, Marijan
  • Köhler, Peter 106
  • Kopac, J. glej Kopač, Janez (1949-)
  • Kopac, Janez glej Kopač, Janez (1949-)
  • Kopač, J glej Kopač, Janez (1949-)
  • Kopač, J. glej Kopač, Janez (1949-)
  • Kopač, Janez (1949-,avtor) 201
  • Koritnik, Darko (1956-,avtor) 110
  • Kos, Božidar (1931-) glej Kos, Božo
  • Kos, Božo (ilustrator) 20
  • Kovacic, M. glej Kovačič, Miha (1974-)
  • Kovačič, Miha (1974-) 154
  • Krahn, Heinrich (avtor) 145 , 146 , 147
  • Krajnc, Janez glej Kranjc, Janez (1949-)
  • Kranjc, Janez (1949-,avtor) 6
  • Kurose, James F. 36
  • Kus, Barbara (avtor) 232

  • L. Ba. glej Bavcon, Ljubo
  • Lakner, Mitja (avtor) 198
  • Lampic, Barbara glej Lampič, Barbara
  • Lampič, Barbara (avtor) 6
  • Langley, Stephen E. M. (avtor) 68
  • Larsen, Ronald W. 37
  • Lefteri, Chris 224
  • Léonard da Vinci glej Leonardo da Vinci
  • Leonardo da Vinci (ilustrator) 70
  • Leonardo glej Leonardo da Vinci
  • Linnaeus, Carl glej Linné, Carl von (1707-1778)
  • Linnaeus, Carolus glej Linné, Carl von (1707-1778)
  • Linné, C. glej Linné, Carl von (1707-1778)
  • Linné, Carl von (1707-1778) 81
  • Lipovski, G. J. glej Lipovski, G. Jack
  • Lipovski, G. Jack 122
  • Lloyd, Christopher (1921-) 82
  • Löffler, Elke (urednik) 14
  • Logan, Earl (1926-,urednik) 104
  • Londrigo, E. glej Londrigo, Esther
  • Londrigo, Esther (avtor) 190
  • Loney, Kevin 38
  • Lovenjak, Milan (avtor) 6
  • Luecke, Jerry 123
  • Lukič, Dragica glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Lukič, Dragica Wedam glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Lukič, Dragica Wedam- glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Lukić, Dragica glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Lukić, Dragica Wedam glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Lukić, Dragica Wedam- glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Lyshevski, Sergey E. glej Lyshevski, Sergey Edward
  • Lyshevski, Sergey Edward 21

  • M. Gru. glej Grum, Martin (1958-)
  • M. J. glej Jenko, Mojca
  • M. Jn. glej Jenko, Mojca
  • M. Lak. glej Lovenjak, Milan
  • M. P. (1946-) glej Pavčnik, Marijan
  • M. Pav. glej Pavčnik, Marijan
  • M. Pog. glej Pogačnik, Miha (1970-)
  • M. T. glej Terseglav, Marko
  • M. Te. glej Terseglav, Marko
  • M. U. glej Jenko, Mojca
  • M. Uč. glej Jenko, Mojca
  • M. Ur. glej Jenko, Mojca
  • M.U. glej Jenko, Mojca
  • Ma, Jian-Guo (1961-,urednik) 136
  • Mackay, Steve (avtor) 132
  • Makovec, Tihomir (fotograf) 16
  • Marinček, Marko (1968-) glej Marinčič, Marko (1968-)
  • Marinčič, Marko (1968-,avtor) 6
  • Markic, Jasmina glej Markič, Jasmina
  • Markič, Jasmina (avtor) 6
  • Markovec, T. glej Makovec, Tihomir
  • Martinko, John M. (avtor) 76
  • McClaren, Bill (1928-) 83
  • McFarlane, Sharon 225
  • Mellodge, Patricia (avtor) 3
  • Mencinger, Borut 17
  • Mernik, M. glej Mernik, Marjan
  • Mernik, Marjan 22 , 39
  • Metz, Terry D. 40
  • Meyer-Baese, U. (1964-) glej Meyer-Baese, Uwe (1964-)
  • Meyer-Baese, Uwe (1964-) 131
  • Meyer-Bäse, Uwe (1964-) glej Meyer-Baese, Uwe (1964-)
  • Meyers, Michael (1961-) 41
  • Meyers, Mike (1961-) glej Meyers, Michael (1961-)
  • Miha, Kovacic glej Kovačič, Miha (1974-)
  • Mihalič, Robert (prevajalec) 32
  • Mihelač, Špela (urednik) 18
  • Mihelcic, M. glej Mihelčič, Miran
  • Mihelcic, Miran glej Mihelčič, Miran
  • Mihelčič, M. glej Mihelčič, Miran
  • Mihelčič, Miran 181 , 186
  • Mihevc, Bibijana (avtor) 6
  • Mills, David 140
  • Miyoshi, Kazuhisa 148
  • Mlacović, Dušan (avtor) 6
  • Mlinar, Tomi (avtor,urednik) 111
  • Mobley, R. Keith (1943-) 187
  • Mocnik, Diana glej Močnik, Dijana
  • Mocnik, Dijana glej Močnik, Dijana
  • Močnik, Diana glej Močnik, Dijana
  • Močnik, Dijana 182
  • Moir, Ian (1942-) 170
  • Moniz, Octo (avtor) 139
  • Mono 223
  • Morgan, Clark (1920-1996,avtor) 27
  • Morrison, Michael (1970-,avtor) 31
  • Mozetič, Barbara Jaki glej Jaki, Barbara
  • Mozetič, Barbara Jaki- glej Jaki, Barbara
  • MT glej Terseglav, Marko
  • Müller Pograjc, Blažka glej Müller, Blažka
  • Müller, Blažka (avtor) 6

  • N. Je. glej Jež, Niko
  • Natek, Drago glej Natek, Karel
  • Natek, K. glej Natek, Karel
  • Natek, Karel (avtor) 6
  • Natek, Karel (član uredniškega odbora) 6
  • Natek, M. glej Natek, Marjeta
  • Natek, Marjeta (avtor) 6
  • NATO Advanced Networking Workshop on Advanced Security Technologies in Networking (2003 ; Bled) 42
  • Negus, Chris glej Negus, Christopher (1957-)
  • Negus, Christopher (1957-) 43 , 44 , 45
  • Nemšak, Diana glej Močnik, Dijana
  • New York Public Library 215
  • Nicollian, E. H. 124
  • Niven, Paul R. 183
  • Novak Popov, Irena glej Novak-Popov, Irena
  • Novak, Barbara (pravnica,avtor) 6
  • Novak, Irena (1952-) glej Novak-Popov, Irena
  • Novak-Popov, Irena (avtor) 6
  • Novaková-Popová, Irena glej Novak-Popov, Irena

  • Olmstead, Edwin (1914-,avtor) 12
  • Oman, I. glej Oman, Janez (1947-)
  • Oman, Ivo glej Oman, Janez (1947-)
  • Oman, J. glej Oman, Janez (1947-)
  • Oman, Janez (1947-,avtor) 199
  • Ong, Kwok Y. (avtor) 69
  • OrangeSeed Design 212
  • Orgulan, Andrej (avtor) 110
  • Orthwein, William C. (1924-) 149
  • Orton, John glej Orton, John Wilfred
  • Orton, John Wilfred 125
  • Ozelton, E. C. 155

  • P. Rep. glej Repolusk, Peter
  • P. S. glej Svetina, Peter
  • P. Sve. glej Svetina, Peter
  • P. W. glej Weiss, Peter (1959-)
  • Pančur, Andrej (avtor) 6
  • Panjan, Jože 157
  • Park, Joyce (1969-,avtor) 27
  • Parker, Jack (avtor) 76
  • Parks, M. Hume (1913-,avtor) 12
  • Parry-Smith, D. J. glej Parry-Smith, David J.
  • Parry-Smith, David J. (avtor) 74
  • Patil, Dinesh (avtor) 109
  • Pavček glej Pavček, Tone
  • Pavček, T. glej Pavček, Tone
  • Pavček, Tone (avtor dodatnega besedila) 16
  • Pavčnik, Leopold Marijan glej Pavčnik, Marijan
  • Pavčnik, M. glej Pavčnik, Marijan
  • Pavčnik, Marijan (avtor) 6
  • Pavčnik, Marjan glej Pavčnik, Marijan
  • Pavko Čuden, Alenka glej Pavko-Čuden, Alenka
  • Pavko, Alenka glej Pavko-Čuden, Alenka
  • Pavko-Čuden, Alenka (avtor) 6
  • Pavlović, Berislav (avtor) 200
  • Peček, Dušan (avtor dodatnega besedila) 234
  • Peršin, Zdenka 202
  • Pfeifer, Tilo 188
  • Pham, Hoang (1960-,urednik) 93
  • Pihler, J. glej Pihler, Jože
  • Pihler, Joze glej Pihler, Jože
  • Pihler, Jože (avtor) 110
  • Pislak, Darinka Fakin glej Fakin, Darinka
  • Pislak, Darinka Fakin- glej Fakin, Darinka
  • Pislak, Darinka glej Fakin, Darinka
  • Pislak-Fakin, D. glej Fakin, Darinka
  • Plamen glej Geister, Iztok
  • Plamen, I. G. glej Geister, Iztok
  • Plazl, I. glej Plazl, Igor
  • Plazl, Igor 198
  • Podgornik, Dušan (fotograf) 16
  • Pogačnik, Miha (1970-,avtor) 6
  • Pograjc, Blažka Müller glej Müller, Blažka
  • Polajnar, A. (1944-) glej Polajnar, Andrej
  • Polajnar, Andrej (mentor) 184
  • Polajner, Andrej glej Polajnar, Andrej
  • Popov, Irena Novak glej Novak-Popov, Irena
  • Popov, Irena Novak- glej Novak-Popov, Irena
  • Popov-Novak, Irena glej Novak-Popov, Irena
  • Popovič, Milan (avtor) 112
  • Popović, Milan glej Popovič, Milan
  • Prosen, Majo glej Prosen, Marijan
  • Prosen, Marijan 57
  • Prosén, Marijan glej Prosen, Marijan
  • Prosen, Marijan-Majo glej Prosen, Marijan
  • Prosen, Marjan glej Prosen, Marijan
  • Pšeničnik, M. glej Pšeničnik, Majda
  • Pšeničnik, Majda (avtor) 79
  • Pucer, Mitja (urednik) 229
  • Puharič, Krešimir 10
  • Puharič, Krešo glej Puharič, Krešimir
  • Puharić, Krešimir glej Puharič, Krešimir
  • Puharić, Krešo glej Puharič, Krešimir

  • Račič, Ida Knez glej Knez Račič, Ida
  • Račič, Ida Knez- glej Knez Račič, Ida
  • Račič, Jože (avtor) 6
  • Radovan, Dalibor (avtor) 6
  • Ramšak, Branka Kalenič glej Kalenić Ramšak, Branka
  • Ramšak, Branka Kalenić glej Kalenić Ramšak, Branka
  • Ramšak, Branka Kalenić- glej Kalenić Ramšak, Branka
  • Ramšak, Kalenić Branka glej Kalenić Ramšak, Branka
  • Ramšak, M. glej Ramšak, Matjaž
  • Ramšak, Matjaž 63
  • Ramšak-Kalenić, Branka glej Kalenić Ramšak, Branka
  • Rauterberg, Matthias (urednik) 34
  • Rawtani, Jawahar (avtor) 109
  • Rebernik glej Rebernik, Miroslav
  • Rebernik, M. glej Rebernik, Miroslav
  • Rebernik, Marjan glej Rebernik, Miroslav
  • Rebernik, Mik (1952-) glej Rebernik, Miroslav
  • Rebernik, Miroslav (pisec recenzij) 182
  • Repolusk, Peter (avtor) 6
  • Reynders, Deon 132
  • Reynders, Deon (avtor) 138
  • Rezar, Andrej (ilustrator) 120
  • Richter, Marjan (fotograf) 16
  • Riley, Paul (1943-,avtor) 29
  • Ritonja, Jože glej Ritonja, Jožef
  • Ritonja, Jožef 207
  • Rizza, Robert (1965-) 47
  • Robbins, Arnold 48
  • Robinson, Peter (1938-) 84 , 180
  • Rokosch, Uwe 172
  • Romih, Rok (avtor) 79
  • Rosenfeld, Richard (1952-) 85 , 86 , 87 , 88
  • Rosina, Alenka glej Šelih, Alenka
  • Rosina-Šelih, Alenka glej Šelih, Alenka
  • Ross, Keith W. (avtor) 36
  • Rošival, Josip (fotograf) 16
  • Royal Horticultural Society 84
  • Royal Horticultural Society (Great Britain) 178 , 179 , 180
  • Rozman, Andrej (1947-,avtor) 6

  • S. To. glej Torkar, Silvo
  • S. Tor. glej Torkar, Silvo
  • Sajko, Bibijana glej Mihevc, Bibijana
  • Sali, S. glej Šali, Samo
  • Sali, Samo glej Šali, Samo
  • Sanderfoot, Alan E. 218
  • Schildt, Herbert 49
  • Schmitz, Adrienne 222
  • Schneemann, K. glej Schneemann, Kurt
  • Schneemann, Kurt 190
  • Schneider Adams, Laurie glej Adams, Laurie Schneider
  • Schneider, Wolfgang (urednik) 42
  • Schötz, M. glej Schötz, Maria
  • Schötz, Maria (avtor) 190
  • Schraner, Gerd 173
  • Schroeder, M. R. (1926-) glej Schroeder, Manfred Robert (1926-)
  • Schroeder, Manfred R. (1926-) glej Schroeder, Manfred Robert (1926-)
  • Schroeder, Manfred Robert (1926-) 50
  • Schutz, Bernard F. 58
  • Schutz, Bernard glej Schutz, Bernard F.
  • Scott, Nigel glej Scott, Nigel W.
  • Scott, Nigel W. (avtor) 78
  • Seabridge, Allan G. (avtor) 170
  • Seabridge, Allan glej Seabridge, Allan G.
  • Seeger, K. glej Seeger, Karlheinz
  • Seeger, Karlheinz 126
  • Selih, Alenka glej Šelih, Alenka
  • Senegačnik, A. glej Senegačnik, Andrej
  • Senegačnik, Andrej 199
  • Sfiligoj Smole, Majda glej Sfiligoj-Smole, Majda
  • Sfiligoj, Majda glej Sfiligoj-Smole, Majda
  • Sfiligoj-Smole, M. glej Sfiligoj-Smole, Majda
  • Sfiligoj-Smole, Majda (komentor) 202 , 204
  • Shackelford, James F. 98
  • Sheehan, Thomas J. (1924-) glej Sheehan, Thomas John (1924-)
  • Sheehan, Thomas John (1924-) 89
  • Sheng, William W. 127
  • Shepard, Steven 133
  • Simenšek, Darko glej Simeršek, Darko
  • Simeršek, Darko (ilustrator) 20
  • Sizun, H. glej Sizun, Hervé
  • Sizun, Hervé 134
  • Skalak, Susan Carlson (1960-) 191
  • Skerget, L. glej Škerget, Leopold
  • Skerget, Leopold glej Škerget, Leopold
  • Skerget, P. glej Škerget, Leopold
  • Slater, Adrian 78
  • Slavec Gradišnik, Ingrid (avtor) 6
  • Slavec, Ingrid glej Slavec Gradišnik, Ingrid
  • Slavec-Gradišnik, Ingrid glej Slavec Gradišnik, Ingrid
  • Slemnik, B. glej Slemnik, Bojan
  • Slemnik, Bojan (avtor) 120
  • Slovenija 10 , 11
  • Smilde, Age glej Smilde, Age K.
  • Smilde, Age K. 23
  • Smith, James D. (1934-) glej Smith, James Derek (1934-)
  • Smith, James Derek (1934-) 150
  • Smith, Steven W. 135
  • Smithsonian Institution 89
  • Smole, M.S. glej Sfiligoj-Smole, Majda
  • Smole, Majda Sfiligoj glej Sfiligoj-Smole, Majda
  • Smole, Majda Sfiligoj- glej Sfiligoj-Smole, Majda
  • Snoj, Marko (1959-,avtor) 6
  • Society of Manufacturing Engineers 152
  • Sojč, Bojana glej Vončina, Bojana
  • SolidWorks 28 , 51 , 52
  • Sonntag, Richard E. glej Sonntag, Richard Edwin
  • Sonntag, Richard Edwin (avtor) 61
  • Spanring, J. glej Spanring, Jože
  • Spanring, Jože (avtor) 6
  • Stana Kleinschek, K. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana Kleinschek, Karin glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana, K. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana, K. K. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana, Karin glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana-Kleinschek, K. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana-Kleinschek, Karin (komentor) 203
  • Stana-Kleinschek, Karin (mentor) 202 , 204
  • Stegne, Marjan (avtor) 110
  • Stein, Robert E. (1949-) 192
  • Stengel, Robert F. 175
  • Stoll, Kurt (1931-) 208
  • Strnad, J. glej Strnad, Janez
  • Strnad, Janez 64
  • Stropnik, J. glej Stropnik, Jože (1947-)
  • Stropnik, Jože (1947-) 65
  • Strsoglavec, Đurđa (avtor) 6
  • Stryer, Lubert (avtor) 75
  • Sullivan, Jenny (1969-) 216
  • Sun, Yin (1962-) 69
  • Svetina, P. glej Svetina, Peter
  • Svetina, Peter (avtor) 6

  • Šali, S. glej Šali, Samo
  • Šali, Samo 201
  • Šatej, Barbara (avtor) 6
  • Šauperl, O. glej Šauperl, Olivera
  • Šauperl, Olivera 204
  • Šelih, Alenka (avtor) 6
  • Šelih, Alenka Rosina- glej Šelih, Alenka
  • Šentija, Josip (glavni urednik) 7
  • Šinkovec, Janez (1928-) 11
  • Škerget, L. glej Škerget, Leopold
  • Škerget, Leopold (mentor) 63
  • Škerget, P. glej Škerget, Leopold
  • Škerget, Polde glej Škerget, Leopold
  • Škornik, Iztok (fotograf) 16
  • Šteiner, Martin (avtor) 6
  • Šunić glej Šunić, Miljenko
  • Šunić, Miljenko 200

  • Tasek, J. glej Tušek, Janez (1952-)
  • Taylor, F. W. (1944-) 59
  • Taylor, John R. (1939-) glej Taylor, John Robert (1939-)
  • Taylor, John Robert (1939-) 66
  • Taylor, Robert E. (1934-) glej Taylor, Robert Ellis (1934-)
  • Taylor, Robert Ellis (1934-,avtor) 193
  • Taylor, Shauna (avtor) 4
  • Tennant, Roy (urednik) 5
  • Terseglav, Marko (avtor) 6
  • Teuscher, P. (urednik) 156
  • Tišler, M. glej Tišler, Miha
  • Tišler, Miha 70 , 71
  • Tomc, Jure (avtor) 232
  • Tomšič, Žarko (1960-,avtor) 6
  • Tonchia, Stefano (komentor) 184
  • Torkar, Silvo (avtor) 6
  • Tratar, Boštjan (avtor) 11
  • Trpin, Gorazd (avtor) 6
  • Tuma, Jelana Vojvodič- glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Tuma, Jelena Vojvidič- glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Tuma, Jelena Vojvodič glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Tuma, Jelena Vojvodič- glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Tuma, Vojvodič Jelena- glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Tusek, J. glej Tušek, Janez (1952-)
  • Tusek, Janez glej Tušek, Janez (1952-)
  • Tušek, J. glej Tušek, Janez (1952-)
  • Tušek, Janez (1952-,avtor) 6
  • Tymoczko, John L. (1948-,avtor) 75

  • Ulmer, Torsten 90
  • Uršič, Metka (1951-,urednik) 112
  • Uršič, Metka G. glej Uršič, Metka (1951-)
  • Uršič, Mojca glej Jenko, Mojca
  • Uršič, Mojca Jenko- glej Jenko, Mojca
  • Uršič-Gabršček, Metka glej Uršič, Metka (1951-)

  • V. Ja. glej Jakulin, Vid
  • Vandenberghe, J.-P. 233
  • Vatalaro, James C. 193
  • Veranič, P. glej Veranič, Peter
  • Veranič, Peter 79
  • Vesel, Aleksander (pisec recenzij) 39
  • Vojvodič Gvardjančič, Jelena glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Vojvodič Tuma, Jelena glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Vojvodič, Jelena glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Vojvodič, Jelena Tuma glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Vojvodič-Gvardjančič, Jelena glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Vojvodič-Tuma, J. glej Vojvodič-Tuma, Jelena
  • Vojvodič-Tuma, Jelena 99
  • Volčič, Zala (pisec recenzij) 182
  • Voncina, B. glej Vončina, Bojana
  • Voncina, Bojana glej Vončina, Bojana
  • Vončina, B. glej Vončina, Bojana
  • Vončina, Bojana (komentor) 204
  • Voršic, Jože glej Voršič, Jože
  • Voršič, Jože (avtor) 110
  • Vrontikis, Petrula 217
  • Vugrinec, J. glej Vugrinec, Jože (1934-)
  • Vugrinec, Joze glej Vugrinec, Jože (1934-)
  • Vugrinec, Jože (1934-) 137
  • Vujica Herzog, N. glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Vujica Herzog, Nataša glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Vujica, N. glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Vujica, Nataša glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Vujica-Herzog, N. glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Vujica-Herzog, Nataša 184

  • Wagner, Walter (1941-) 141 , 194
  • Wang, Rong-Jie (avtor) 116
  • Wedam Lukić, Dragica glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Wedam, Dragica glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Wedam-Lukič, Dragica glej Wedam-Lukić, Dragica
  • Wedam-Lukić, Dragica (avtor) 6
  • Weeks, Thomas (1968-,avtor) 43
  • Weiss, Peter (1959-,avtor) 6
  • Wempen, Faithe 53
  • Wenk, Hans-Rudolf 72
  • Wireman, Terry (1951-) 195
  • Wright, Edwin 138
  • Wright, Edwin (avtor) 132

  • Zagradišnik, I. glej Zagradišnik, Ivan
  • Zagradišnik, Ivan 120
  • Zandstra, Matt 54
  • Zdovc, Ciril (avtor) 112
  • Zdunkowski, Wilford (1929-) 73
  • Zelinsky, Marilyn 226
  • Zlobec, Borut Jurčič glej Jurčič-Zlobec, Borut
  • Zlobec, Borut Jurčič- glej Jurčič-Zlobec, Borut
  • Zorec, Darja (prevajalec) 213
  • Zorec, Miha (prevajalec) 213
  • Zorič, Martin glej Zorič, Tine
  • Zorič, T. glej Zorič, Tine
  • Zorič, Tine (avtor) 112
  • Züllighoven, Heinz 55
  • Zumer, V. glej Žumer, Viljem
  • Zumer, Viljem glej Žumer, Viljem
  • Zupanič, F. glej Zupanič, Franc
  • Zupanič, Franc 100
  • Zuperl, U. glej Župerl, Uroš
  • Zuperl, Uros glej Župerl, Uroš
  • Zych, Barbara (urednik) 18

  • Ža., Z. glej Žagar, Zora
  • Žagar, Z. glej Žagar, Zora
  • Žagar, Zora (fotograf) 16
  • Žagar, Zorislava glej Žagar, Zora
  • Žele, Andreja (avtor) 6
  • Žéle, Andreja glej Žele, Andreja
  • Žibert, Franc (1949-,avtor) 6
  • Žibert, Franci glej Žibert, Franc (1949-)
  • Žitko, Berto (ilustrator) 64
  • Žumer, V. glej Žumer, Viljem
  • Žumer, Viljem (avtor) 22 , 39
  • Župerl, Uroš 107


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 7.2.2005 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si