Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 5
september - oktober 2004

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  BRGLEZ Uranjek, Alja
          Znanost na trgu : optimizacija strukturnih politik pri prenosu znanja iz univerze v gospodarstvo / Alja Brglez, Patricia Kotnik, Rado Pezdir. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 166 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 6)

  Bibliografija: str. 145-156
  ISBN 961-90754-6-3
  a) Znanost - Strukturna politika - Slovenija - Študije b) Znanost - Prenos znanja - Slovenija - Študije c) Univerze - Državna intervencija - Slovenija - Študije d) Podjetja - Inovacijska dejavnost - Determinante - Slovenija - Študije e) Narodno gospodarstvo - Inovativno poslovanje - Potenciali - Slovenija - Študije f) Narodno gospodarstvo - Finančni sistemi - Visoka tehnologija - Slovenija - Študije g) znanost h) obdobje tranzicije i) Slovenija j) podjetja k) inovacije l) univerze m) finančni sistemi n) narodno gospodarstvo o) tehnološki razvoj

  001.2/.3(047.1):338.1/.2(497.4)
  COBISS.SI-ID 213082624

  2.
  CALDER, Nigel
          Magic universe : the Oxford guide to modern science / Nigel Calder. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XII, 756 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 706-733. - Kazali
  ISBN 0-19-850792-5
  a) Znanost - Priročniki b) Znanstvena odkritja - Priročniki c) Science d) Discoveries in science e) Science - History - 20th century. f) znanost g) tehnika h) razvoj znanosti i) znanstvena odkritja j) 20. stol. k) sciences l) science development m) scientific discoveries

  001(035)
  COBISS.SI-ID 21533229

  3.
  EBEL, Hans Friedrich
          The art of scientific writing : from student reports to professional publications in chemistry and related fields / Hans F. Ebel, Claus Bliefert, William E. Russey. - 2nd, completley revised ed. - Weinheim, 2004 : Wiley. - XII, 595 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 554-559. - Kazalo
  (Weinheim) ISBN 3-527-29829-0
  a) znanstveni dokumenti b) tehnika sestavljanja c) oblikovanje teksta d) računalniška obdelava teksta e) stil pisanja f) priročniki g) aplikacije h) kemija i) chemistry j) scientific writing k) reports

  001.816/.818
  COBISS.SI-ID 473695


  006 STANDARDIZACIJA.


  4.
          BOHRER, Senker, Reibahlen, Gewindebohrer, Gewindeschneideisen : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 12. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XIX, 641 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 6) (Werkzeuge ; 1)

  Na nasl. str.: "Dezember 2003"
  ISBN 3-410-15754-9
  a) standardi DIN b) polni teksti c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) orodja f) vrtanje g) svedri h) navojni svedri i) navojna vrezila j) globilniki k) tolerance

  006.7:621.95
  COBISS.SI-ID 25922565

  5.
          DREHWERKZEUGE : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 1994. - XII, 359 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 40) (Werkzeuge ; 2)

  Na nasl. str.: "April 1994"
  ISBN 3-410-13050-0
  a) standardi DIN b) polni teksti c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) struženje

  006.83/.86:621.941.02
  COBISS.SI-ID 25923077

  6.
          ERDARBEITEN, Verbauarbeiten, Rammarbeiten, Einpressarbeiten, Nassbaggerarbeiten, Untertagebauarbeiten VOB/StLB/STLK : Normen. VOB Teil B : DIN 1961. VOB Teil C : ATV DIN 18299, ATV DIN 18300, ATV DIN 18303, ATV DIN 18304, ATV DIN 18309, ATVDIN 18311, ATV DIN 18312 / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 10. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XXXII, 613 str. : ilustr. ; 21 cm + [7] str. pril. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 75) (Bauleistungen ; 6)

  Na nasl. str.: "September 2003". - Na ov.: "Mit Liefer- und Branchenverzeichnis"
  ISBN 3-410-15686-0
  a) standardi DIN b) polni teksti c) geotehnika d) zemeljska dela e) zemeljska gradnja

  006:624.1
  COBISS.SI-ID 25918981

  7.
          ESTRICHARBEITEN, Gussasphaltarbeiten VOB/StLB : Normen. VOB Teil B : DIN 1961. VOB Teil C : ATV DIN 18299, ATV DIN 18353, ATV DIN 18354 / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 10. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XXXII, 627 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 73) (Bauleistungen ; 4)

  Na nasl. str.: "Oktober 2003"
  ISBN 3-410-15684-4
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) estrihi e) asfaltiranje f) zaščita gradbenih objektov g) izolacije

  006:693.7
  COBISS.SI-ID 25915653

  8.
          GUSSROHRLEITUNGEN : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XV, 645 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 9)

  Na nasl. str.: "September 2002"
  ISBN 3-410-14960-0
  a) standardi DIN b) polni teksti c) cevovodi d) lite cevi e) oblikovanje f) dimenzije g) zaščita površin h) spajanje cevi i) tesnila

  006.7/.8:[621.774.1+621.643]
  COBISS.SI-ID 25910277

  9.
          HAND-Werkzeuge : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 1995. - XVIII, 475 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 42) (Werkzeuge ; 4)

  Na nasl. str.: "August 1995"
  ISBN 3-410-13451-4
  a) standardi DIN b) polni teksti c) strojništvo d) ročna orodja e) klešče f) kladiva g) dleta h) točkala i) pile j) rašplje k) strgala l) ročne žage m) svedri n) sekire o) zidarske žlice p) lopatice q) obliči r) dimenzije

  006.74:62.002.54
  COBISS.SI-ID 25923333

  10.
          LANDSCHAFTSBAUARBEITEN VOB/StLB/STLK : Normen. VOB Teil B : DIN 1961. VOB Teil C : ATV DIN 18299, ATV DIN 18300, ATV DIN 18315, ATV DIN 18317, ATV DIN 18318, ATV DIN 18320, ATV DIN 18332, ATV DIN 18333 / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 12. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XXXII, 670 str. : ilustr. ; 21 cm + [2] str. pril. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 81) (Bauleistungen ; 12)

  Na nasl. str.: "April 2003"
  ISBN 3-410-15613-5
  a) standardi DIN b) polni teksti c) pokrajinska arhitektura d) urejanje krajine e) planiranje f) izvedbena dela

  006:71
  COBISS.SI-ID 25919749

  11.
          MATERIALPRÜFNORMEN für metallische Werkstoffe. 1, Mechanisch-technologische Prüfverfahren (erzeugnisformunabhängig), Prüfmaschinen, Bescheinigungen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 14. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XVIII, 615 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 19)

  Na nasl. str.: "August 2003"
  ISBN 3-410-15728-X
  a) standardi DIN b) polni teksti c) kovinski materiali d) preizkušanje materialov e) mehanski postopki f) preizkusne naprave g) preizkušanje h) trdnost i) stisljivost j) referenčno preskušanje

  006:620.179.12
  COBISS.SI-ID 26024197

  12.
          MATERIALPRÜFNORMEN für metallische Werkstoffe. 2, Zerstörungsfreie Prüfungen : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 6. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2000. - XVIII, 702 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 56)

  Na nasl. str.: "Juli 2000"
  ISBN 3-410-14518-4
  a) standardi DIN b) polni teksti c) kovinski materiali d) preizkušanje materialov e) preizkušanja brez porušitve f) neporušne preiskave

  006:620.179.1
  COBISS.SI-ID 26024965

  13.
          NATURWERKSTEINARBEITEN, Betonwerksteinarbeiten, VOB/StLB : Normen. VOB Teil B : DIN 1961. VOB Teil C : ATV DIN 18299, ATV DIN 18332, ATV DIN 18333 / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 8. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XXVIII, 572 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 79) (Bauleistungen ; 10)

  Na nasl. str.: "August 2003"
  ISBN 3-410-15688-7
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) zidanje e) naravni kamni f) betonski zidaki

  006:693.15
  COBISS.SI-ID 25919493

  14.
          PARKETTARBEITEN, Bodenbelagarbeiten, Holzpflasterarbeiten, VOB/StLB : Normen. VOB Teil B : DIN 1961. VOB Teil C : ATV DIN 18299, ATV DIN 18356, ATV DIN 18365, ATV DIN 18367 / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 9. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XXXIV, 663 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 74) (Bauleistungen ; 5)

  Na nasl. str.: "Juli 2003"
  ISBN 3-410-15685-2
  a) standardi DIN b) polni teksti c) obrtniška dela d) talne obloge e) polaganje talnih oblog f) parket g) lesen pod

  006:692.5
  COBISS.SI-ID 25915909

  15.
  PRESSWERKZEUGE
          Press- , Spitzgieß- und Druckgießwerkzeuge / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 2. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2001. - XVI, 341 str. : graf. prikazi ; 21 cm + [1] str. pril. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 262) (Werkzeuge ; 8)

  Na nasl. str.: "Februar 2001"
  ISBN 3-410-14855-8
  a) standardi DIN b) polni teksti c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) brizganje f) tlačno litje g) stiskanje

  006:621.74
  COBISS.SI-ID 25923845

  16.
          STAHLBAUARBEITEN VOB/StLB : Normen. VOB Teil B : DIN 1961. VOB Teil C : ATV DIN 18299, ATV DIN 18335 / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XXX, 648 str. : ilustr. ; 21 cm + [1] str. pril. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 93) (Bauleistungen ; 24)

  Na nasl. str.: "Juli 2003"
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) jeklene konstrukcije e) izvedbe f) materiali g) zaščita proti koroziji h) skladiščenje

  006.8:624.014
  COBISS.SI-ID 25920261

  17.
          TROCKENBAUARBEITEN VOB/StLB : Normen. VOB Teil B : DIN 1961. VOB Teil C : ATV DIN 18299, ATV DIN 18334, ATV DIN 18338, ATV DIN 18350, ATV DIN 18355, ATV DIN 18360 / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2004. - XXXIV, 590 str. : ilustr. ; 21 cm + [1] str. pril. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 87) (Bauleistungen ; 18)

  Na nasl. str.: "November 2003"
  ISBN 3-410-15689-5
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) suhomontažna gradnja e) les f) gips g) vezni materiali h) tolerance

  006.7:69.056/.057
  COBISS.SI-ID 25920005

  18.
          VERKEHRSWEGEBAUARBEITEN VOB/StLB/STLK : Oberbauschichten ohne Bindemittel, Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Oberbauschichten aus Asphalt, Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen : Normen. VOB Teil B : DIN 1961. VOB Teil C : ATV DIN 18299, ATV DIN 18315, ATV DIN 18316, ATV DIN 18317, ATV DIN 18318 / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 9. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XXXIV, 684 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 76) (Bauleistungen ; 7)

  Na nasl. str.: "April 2003"
  ISBN 3-410-15034-X
  a) standardi DIN b) polni teksti c) gradbeništvo d) nizke gradnje e) gradnja cest f) tehnika prometnih poti g) zgornji sloji h) veziva i) materiali

  006.7:625.7
  COBISS.SI-ID 26028293

  19.
          WERKSTÜCKSPANNER und Vorrichtungen : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 4. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 2003. - XVII, 406 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 151)

  Na nasl. str.: "August 2003"
  ISBN 3-410-15461-2
  a) standardi DIN b) polni teksti c) strojništvo d) obdelovalni sistemi e) obdelovalni stroji f) upenjanje orodij g) upenjala h) priprave i) vijaki j) matice

  006:621.9-229
  COBISS.SI-ID 25923589

  20.
          WERKZEUGSPANNER : Normen / Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung. - 10. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, cop. 1997. - XV, 452 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 14) (Spannzeuge ; 1)

  Na nasl. str.: "Juni 1997"
  ISBN 3-410-13955-9
  a) standardi DIN b) polni teksti c) vpenjala d) vpenjalna orodja e) dimenzije f) tipi

  006.74:621.9.02
  COBISS.SI-ID 25922821


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  21.
  ANDERSON, Rick, 1965-
          Buying and contracting for resources and services : a how-to-do-it manual for librarians / Rick Anderson. - New York ; London : Neal-Schuman Publishers, 2004. - XIX, 169 str. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 125)

  Kazalo
  ISBN 1-55570-480-8 (broš.)
  a) Acquisitions (Libraries) - Management b) Libraries and booksellers c) Libraries and publishing d) Library materials - Purchasing - Management e) Library fittings and supplies - Purchasing - Management f) Contracts g) Negotiation in business h) Information Management - methods i) Library Technical Services j) Library Collection Development k) Library Materials l) Interinstitutional Relations m) Contracts n) Negotiating o) Publishing p) Commerce q) knjižničarstvo r) knjižnice s) menedžment t) nabava u) knjižnično gradivo v) založniki w) pogodbe x) pogajanje y) poslovanje

  025.22
  COBISS.SI-ID 25958149

  22.
          DEVELOPING academic library staff for future success / edited by Margaret Oldroyd. - London : Facet, 2004. - XX, 184 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85604-478-5
  a) Academic libraries - Personnel management b) knjižničarstvo c) univerzitetne knjižnice d) personal e) izobraževanje f) elektronsko gradivo g) računalniške mreže h) e-učenje

  023:004.3/.7
  COBISS.SI-ID 25862917

  23.
  INTERNATIONAL Federation of Library Associations and Institutions. Section on Library Buildings and Equipment. Seminar (13 ; 2003 ; Paris)
          Libraries as places : buildings for the 21st century : proceedings of the thirteenth seminar of IFLA's library buildings and equipment section together with IFLA's public libraries section, Paris, France, 28 July - 1 August 2003 / edited by Marie-Françoise Bisbrouck et al. - München : Saur, 2004. - 210 str. : ilustr. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 109)

  ISBN 3-598-21839-7
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) knjižnične zgradbe d) informacijska tehnologija e) študije primerov

  022
  COBISS.SI-ID 25968389

  24.
          KNOWLEDGE management : libraries and librarians taking up the challenge / edited by Hans-Christoph Hobohm. - München : Saur, 2004. - 220 str. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 108)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-598-21838-9
  a) upravljanje znanja b) organizacija znanja c) znanje d) knjižnice e) knjižničarji f) bibliotekarstvo g) informacijska znanost

  02
  COBISS.SI-ID 1771541

  25.
  MASSIS, Bruce E.
          The practical library manager / Bruce E. Massis. - New York ; London ; Oxford : Haworth Information Press, cop. 2003. - IX, 149 str. ; 23 cm. - (Haworth cataloging & classification)

  Bibliografija: str. 133-144. - Kazalo
  ISBN 0-7890-1765-2 (alk. papir) ISBN 0-7890-1766-0 (broš.)
  a) Library administration b) Library personnel management c) Library employees - In-service training d) Public libraries - Administration e) knjižničarstvo f) upravljanje knjižnice g) informacijska tehnologija h) planiranje i) osebje j) ključne kompetence k) izobraževalni programi l) virtualna knjižnica m) knjižnični konzorciji n) razvoj knjižnic

  025.1
  COBISS.SI-ID 22098530

  26.
          METADATA applications and management / G. E. Gorman ; associate editor Daniel G. Dorner. - London : Facet, 2004. - XXIV, 359 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International yearbook of library and information management ; 2003-2004)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85604-474-2
  a) Metadata b) Library administration c) knjižničarstvo d) informatika e) knjižnice f) metapodatki g) upravljanje h) aplikacije i) informacijski portali j) humanistika k) vladni portali l) izobraževanje m) katalogizacija

  025.1
  COBISS.SI-ID 26017541

  27.
  RIDLEY, Damon D.
          Information retrieval : SciFinder and SciFinder Scholar / Damon D. Ridley. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2002. - XV, 235 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-84350-0 (vezano) ISBN 0-470-84351-9 (broš.)
  a) Information storage and retrieval systems - Science b) Online bibliographic searching - Handbooks, Manuals, etc c) Science - Databases d) knjižničarstvo e) informatika f) informacijski servisi g) baze podatkov h) chemical abstracts service i) vmesnik SciFinder Scholar j) iskanje podatkov

  659.2:54:004.4
  COBISS.SI-ID 24375301

  28.
          STAYING legal : a guide to issues and practice affecting the library, information and publishing sectors. - 2nd ed., edited by Chris Armstrong and Laurence W. Bebbington. - London : Facet, 2004. - XV, 272 str. : ilustr. ; 25 cm

  Predhodna izd.: London : Library Association, 1999. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85604-438-6
  a) Electronic information resources - Publishing b) Copyright - Great Britain c) Copyright - European Union countries d) knjižničarstvo e) elektronski infirmacijski viri f) avtorske pravice g) avtorsko pravo h) blagovne znamke i) patenti j) varstvo podatkov k) pogodbe l) licence m) Evropska unija

  025.4:347.78
  COBISS.SI-ID 25862661


  31 STATISTIKA.


  29.
  ADAMS, William J.
          Slippery math in public affairs : price tag and defense / William J. Adams ; with illustrations by Ramune B. Adams. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2002. - XIII, 247 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 229-239. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0790-7 (vezano)
  a) Social sciences - Statistical methods b) Truthfulness and falsehood c) matematika d) statistika e) statistične metode f) interpretacija podatkov g) interpretacija zaključkov h) aplikacije i) družboslovje

  311
  COBISS.SI-ID 25821445


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  30.
  SAAD, Mohammed, 1950-
          Development through technology transfer : creating new organisational and cultural understanding / Mohammed Saad. - Bristol ; Portland : Intellect, 2003. - IV, 138 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 129-138
  ISBN 1-84150-861-6 (broš.)
  a) Technology transfer b) Technology transfer - Algeria - Case studies c) ekonomija d) management e) prenos tehnologij f) inovacije g) inovacijski procesi h) strategije i) uvajanje novih tehnologij j) dežele v razvoju k) primeri l) Alžirija m) pregledno delo

  339.9
  COBISS.SI-ID 24786437

  31.
          WORKING postures and movements : tools for evaluation and engineering / edited by Nico Delleman, Christine M. Haslegrave, Don B. Chaffin. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - [XXII], 481 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-27908-9 (vezano) ISBN 0-415-27909-7 (broš.)
  a) Human engineering b) Human engineering - Evaluation c) Design - Human factors - Evaluation d) organizacija dela e) poškodbe pri delu f) antropometrija g) ergonomija h) delovni prostor i) delovna področja j) obremenitve človeškega telesa k) obremenitve skeletov l) poškodbe mišic m) biomehanika n) digitalni modeli o) zborniki

  331
  COBISS.SI-ID 26117381


  34 PRAVO.


  32.
  PETRACO, Nicholas
          Color atlas and manual of microscopy for criminalists, chemists, and conservators / Nicholas Petraco, Thomas Kubic. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 313 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1245-0 (vezano)
  a) Microscopy - Atlases b) Microscopy - Handbooks, manuals, etc c) Forensic sciences - Atlases d) Forensic sciences - Handbooks, manuals, etc e) forenzične vede f) mikroskopija g) priprava vzorca h) metode i) identifikacija vzorca j) vlakna k) barva l) zemljine m) minerali n) dragi kamni o) prah p) študije primerov

  340.6:543.456
  COBISS.SI-ID 25917701

  33.
  ROCKMAN, Howard B.
          Intellectual property law for engineers and scientists / Howard B. Rockman. - Hoboken : Wiley, cop. 2004. - XXVIII, 511 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 475-493. - Kazalo
  ISBN 0-471-44998-9
  a) Intellectual property - United States b) zakonodaja c) avtorsko pravo d) intelektualna lastnina e) patenti f) tehnika g) študije primerov

  347.78:62
  COBISS.SI-ID 26074117


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  34.
  WOODWARD, Rachel
          Military geographies / Rachel Woodward. - Malden : Blackwell, 2004. - XI, 196 str. : ilustr. ; 24 cm. - (RGS-IBG book series)

  Bibliografija: str. 163-181. - Kazalo
  ISBN 1-4051-1053-8 (vezano)
  a) vojne vede b) vojaška fotografija c) vojaški prostor d) vojaško ozemlje e) militarizem f) raziskovanje g) okolje h) kultura i) politični vidik j) ekonomski vidik k) pregledno delo

  355.4:912
  COBISS.SI-ID 25971461


  37 VZGOJA.


  35.
  O'FLANAGAN, Rory
          Wörterbuch Personal- und Bildungswesen : Deutsch-Englisch = Dictionary of personell and educational terms : English-German / von Rory O'Flanagan und Ruth Irle. - 3., wesentlich überarbeitete und erweiterte Aufl. = 3rd strongly revised and enlarged ed. - Erlangen ; München : Publicis MCD Verlag, 2000. - 267 str., [2] f. zganjeni pril. ; 19 cm

  ISBN 3-89578-154-1
  a) izobraževanje b) vzgoja c) šolstvo d) šolski sistemi e) slovar f) nemški g) angleški

  37(38)=112.2=111
  COBISS.SI-ID 25673989

  36.
          OUTCOMES assessment in higher education : views and perspectives / edited by Peter Hernon and Robert E. Dugan. - Westport ; London : Libraries Unlimited, 2004. - XVII, 350 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 319-336. - Kazalo
  ISBN 1-59158-098-6 (broš.)
  a) Education, Higher - United States - Evaluation b) Educational tests and measurements - United States c) izobraževanje d) visokošolsko izobraževanje e) ZDA f) evalvacija g) ocenjevanje h) testiranje i) meritve j) zaključki k) študije primerov

  378(73)
  COBISS.SI-ID 25958405

  37.
          PEDAGOŠKO-andragoško usposabljanje : priročnik za usposabljanje izobraževalcev (mentorjev, inštruktorjev, trenerjev, ---) / [avtorji Ferdo Rečnik ... [et al.] ; zbral in uredil Ferdo Rečnik] ; [izdajatelj] Center za poslovno usposabljanje. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004 ([Ljubljana] : Biro M). - 169 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

  Bibliografija: str. [171]
  ISBN 961-234-488-4
  a) Pedagogika - Priročniki b) Mentorstvo - Strokovno izobraževanje - Priročniki c) pedagogika d) andragogika e) psihologija f) izobraževanje odraslih g) strokovno izobraževanje h) psihološke osnove i) didaktične osnove j) učni proces k) delovni procesi l) praktično izobraževanje m) izobraževalni sistemi n) Slovenija

  377.3(035)
  COBISS.SI-ID 127756544


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  38.
  COTMAN, Magda
          Razvoj nove strategije za oceno vplivov ekotoksikoloških potencialov odpadne vode na reko : doktorska disertacija / Magda Cotman. - Maribor : [M. Cotman], 2004. - XIII, 139 f. : ilustr. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. - Bibliografija: f. 130-139. - Povzetek ; Abstract
  a) ekologija b) ekološka tehnologija c) onesnaževanje okolja d) rečna voda e) kvaliteta vode f) odpadne vode g) usnjarske odpadne vode h) komunalne odpadne vode i) Ljubljanica j) strupene snovi k) identifikacije l) sediment m) TIE n) točkovni viri onesnaženja o) ocena ekotoksikoloških potencialov odpadne vode p) vrednotenje zmanjševanja strupenosti q) TRE r) onesnaženje sedimentov s) postopki zmanševanja strupenosti t) doktorska disertacija u) point source of pollution v) river water w) sediment x) TIE

  504.064:504.4:428.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 26015237

  39.
          ELEMENTS and their compounds in the environment : occurence, analysis and biological relevance / edited by Ernest Merian ... [et al.]. - 2nd, completely revised and enlarged ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - 3 zv. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: General aspects
  Vol. 2: Metals and their compounds
  Vol. 3: Nonmetals, particular aspects, supplementary information
  ISBN 3-527-30459-2 (komplet)
  a) Environmental chemistry b) kemija okolja c) onesnaževanje okolja d) kovine e) nekovine f) spojine g) učinki na zdravje h) zemljine i) vode j) prehrambena veriga k) toksičnost l) biomonitoring

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 18080295

  40.
  MIRSAL, Ibrahim A.
          Soil pollution : origin, monitoring & remediation / Ibrahim A. Mirsal. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XI, 252 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 241-246. - Kazalo
  ISBN 3-540-40143-1 (vezano)
  a) Soil pollution b) Soil remediation c) Soils d) ekologija e) onesnaževanje tal f) pedologija g) sestava tal h) degradacija i) vrste onesnaženj j) viri onesnaženj k) interakcije l) kontrola onesnaževanja m) biološka kontrola n) modeliranje o) čiščenje zemljin

  504.53.054
  COBISS.SI-ID 25792005


  51 MATEMATIKA.


  41.
  ACHESON, D. J.
          From calculus to chaos : an introduction to dynamics / David Acheson. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - IX, 269 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-850077-7 (broš.) ISBN 0-19-850257-5 (vezano)
  a) matematika b) Taylorjeve vrste c) funkcije d) diferencialne enačbe e) nihanja f) računalniške metode reševanja g) nihanja h) gibanje planetov i) valovanje j) pretok fluidov k) nestabilnost l) katastrofe m) kaos n) nihala

  517.958
  COBISS.SI-ID 25977605

  42.
          APPLIED partial differential equations / John Ockendon ... [et al.]. - Revised ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2003. - XI, 449 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 436-438. - Kazalo
  ISBN 0-19-852770-5 (vezano) ISBN 0-19-852771-3 (broš.)
  a) Differential equations, Partial b) matematika c) parcialne diferencialne enačbe d) matematični modeli e) aplikacije f) kvazilinearni sistemi g) hiperbolične enačbe h) eliptične enačbe i) parabolične enačbe j) robni problemi k) ne-kvazilinearne enačbe

  517.95
  COBISS.SI-ID 25895685

  43.
  ARTEMIADIS, Nicolaos K.
          History of mathematics : from a mathematician's vantage point / Nicolaos K. Artemiadis ; translated by Nikolaos E. Sofronidis. - Providence : American Mathematical Society, 2004. - IX, 454 str. : graf. prikazi ; 27 cm

  Prevod dela: Istoria ton mathematikon. - Bibliografija: str. 433-435. - Kazali
  ISBN 0-8218-3403-7 (vezano)
  a) Mathematics - History b) matematika c) zgodovina matematike d) filozofija matematike e) stare civilizacije f) stara Grčija g) srednji vek h) renesansa i) 18. - 20. stol. j) matematiki k) pregledno delo

  51(091)
  COBISS.SI-ID 25944837

  44.
  ASCHER, Marcia, 1935-
          Ethnomathematics : a multicultural view of mathematical ideas / Marcia Ascher. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, 1998. - IX, 203 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-412-98941-7 (broš.)
  a) Ethnomathematics b) matematika c) etnologija d) števila e) besede f) simboli g) grafi h) logika i) igre j) uganke k) organizacija prostora l) modeliranje m) simetrične dekoracije

  51:397
  COBISS.SI-ID 25761797

  45.
  CURWIN, Jon
          Quantitative methods for business decisions / Jon Curwin and Roger Slater. - 5th ed. - London : Thomson Learning, 2002. - XIII, 682 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86152-531-1 (broš.)
  a) matematika b) statistika c) deskriptivna statistika d) verjetnost e) porazdelitve f) statistično sklepanje g) napovedovanje h) korelacije i) regresija j) modeliranje k) aplikacije l) poslovne odločitve m) mathematics n) mathematical statistics o) mathematical methods p) quantitative analysis q) regression analysis r) linear programming s) networks t) simulation u) application v) economy w) decision making

  519.2(075.8):65.012.425(076.1/.2)
  COBISS.SI-ID 12114918

  46.
  DIBIKE, Yonas Berhan, 1969-
          Model induction from data : towards the next generation of computational engines in hydraulics and hydrology / by Yonas Berhan Dibike. - Lisse : Swets & Zeitlinger, cop. 2002. - [X], 143 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 135-143. - Doktorska disertacija na Delft University of Technology, Nizozemska, 2002
  ISBN 90-5809-356-5
  a) hidrotehnika b) hidravlika c) numerično modeliranje d) nevronske mreže e) vektorska mehanika f) predvidevanje g) hidrodinamični modeli h) umetna inteligenca

  51:626/627
  COBISS.SI-ID 25708293

  47.
          DICTIONARY of analysis, calculus, and differential equations / [edited by Douglas N. Clark]. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - 273 str. ; 26 cm. - (Comprehensive dictionary of mathematics)

  ISBN 0-8493-0320-6
  a) Mathematical analysis - Dictionaries b) Calculus - Dictionaries c) Differential equations - Dictionaries d) Analyse mathématique - Dictionnaires anglais e) Calcul infinitésimal - Dictionnaires anglais f) Équations différentielles - Dictionnaires anglais g) matematika h) matematična analiza i) geometrija j) topologija k) enciklopedični slovar l) angleški

  51(038)
  COBISS.SI-ID 25761285

  48.
  HAIGH, John
          Taking chances : winning with probability / John Haigh. - New ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XIV, 373 str. : ilustr. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 366-368. - Kazalo
  ISBN 0-19-852663-6 (broš.)
  a) Probabilities - Popular works b) matematika c) verjetnost d) aplikacije e) loterija f) igre g) kocke h) TV igre i) igralniške igre j) sport k) karte l) pogojna verjetnost m) Bayesov teorem

  519.2
  COBISS.SI-ID 25894917

  49.
          HANDBOOK of metaheuristics / edited by Fred Glover, Gary A. Kochenberger. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - XII, 556 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International series in operations research & management science ; 57)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7263-5
  a) Mathematical optimization - Handbooks, manuals, etc b) Operations research - Handbooks, manuals, etc c) matematika d) operacijske raziskave e) metahevristika f) metahevristične metode g) hevristika h) reševanje problemov i) metode reševanja j) algoritmi k) metode raziskovanja l) matematično optimiranje m) priročniki

  519.8:65
  COBISS.SI-ID 3385940

  50.
          INTEGRAL methods in science and engineering / P. Schiavone, C. Constanda, A. Mioduchowski, editors. - Boston : Birkhauser, 2002. - XXII, 264 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prispevki s šeste mednarodne konference Integral Methods in Science and Engineering, 2000, Baniff, Kanada. - Bibl. pri vse prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-8176-4213-7 (vezano) ISBN 3-7643-4213-7
  a) Integral equations - Numerical solutions - Congresses b) Mathematical analysis - Congresses c) Mathematical physics - Congresses d) Engineering mathematics - Congresses e) matematika f) inženirstvo g) znanost h) analize i) integralne enačbe j) numerične metode k) aplikacije l) tehnika

  517
  COBISS.SI-ID 24511749

  51.
  INTERNATIONAL Conference on Computer Aided Optimum Design of Structures (8 ; Dearborn ; 2003)
          Computer aided optimum design of structures VIII / eight international conference on Computer aided optimum design of structures ; editors S. Hernándey, C. A. Brebbia, M. E. M. El-Sayed. - Southampton : WIT press ; Billerica : Computational mechanics, cop. 2003. - 339 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Structures and materials ; vol. 13)

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-85312-972-0
  a) Structural optimization - Computer-aided design - Congresses b) mehanika c) računanje konstrukcij d) dinamika e) cilindrične lupine f) načrtovanje konstrukcij g) numerično modeliranje h) računalniško načrtovanje

  531/533:519.68
  COBISS.SI-ID 24964613

  52.
  JORDAN, Dominic William
          Mathematical techniques : an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences / D. W. Jordan and P. Smith. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002. - XVIII, 862 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-924972-5
  a) Mathematical analysis b) matematika c) matematična analiza d) odvajanje e) kompleksna števila f) Taylorjeve vrste g) matrična algebra h) determinante i) vektorji j) linearne algebrajske enačbe k) integrali l) diferencialne enačbe m) transformacije n) Fourierove enačbe o) funkcije p) diskretna matematika q) verjetnost r) statistika

  51(076.3)
  COBISS.SI-ID 3287124

  53.
  LEBEDEV, Leonid Petrovich, 1946-
          Tensor analysis / Leonid P. Lebedev, Michael J. Cloud. - River Edge : World Scientific, cop. 2003. - X, 191 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy038/2003050151 .html. - Bibliografija: str. 187. - Kazalo
  ISBN 981-238-360-3
  a) Calculus of tensors b) matematika c) vektorji d) transformacije e) tenzorji f) tenzorska polja g) diferencialna geometrija

  514.742/.743
  COBISS.SI-ID 25975045

  54.
  LINZ, Peter
          Exploring numerical methods : an introduction to scientific computing using MATLAB / Peter Linz, Richard Wang. - Boston [etc.] : Jones and Bartlett Publishers, cop. 2003. - XII, 473 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7637-1499-2 (vezano)
  a) MATLAB b) Numerical analysis - Data processing c) matematika d) numerična analiza e) linearne enačbe f) polinomi g) numerično odvajanje h) numerično integriranje i) matrični algoritmi j) numerične metode k) obdelava podatkov l) programska oprema m) MATLAB

  519.6
  COBISS.SI-ID 3949396

  55.
          MUSIC and mathematics : from Pythagoras to fractals / edited by John Fauvel, Raymond Flood and Robin Wilson. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - 189 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 177-182. - Kazalo
  ISBN 0-19-851187-6 (vezano)
  a) Music b) Mathematics c) matematika d) glasba e) zgodovinski pregled f) glasbeni zvok g) matematična struktura glasbe h) kompozicija i) fraktali

  51:78
  COBISS.SI-ID 25818629

  56.
  NELSON, Wayne B., 1936-
          Applied life data analysis / Wayne B. Nelson. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XIX, 634 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Wiley series in probablity and statistics)

  Bibliografija: str. 603-616. - Kazalo
  ISBN 0-471-64462-5 (broš.)
  a) Product life cycle - Statistical methods b) Reliability (Engineering) - Statistical methods c) matematika d) statistika e) analiza podatkov f) zanesljivost g) aplikacije h) statistične metode i) porazdelitve j) grafična analiza k) pregledni podatki l) kompletni podatki m) primerjave n) testiranje hipoteze

  519.2
  COBISS.SI-ID 25979653

  57.
          The OXFORD dictionary of statistical terms / edited by Yadolah Dodge ; editorial board, Sir David Cox ... [et al.]. - [6th ed.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - VII, 498 str. ; 25 cm

  Izdano s podporo International Statistical Institute. - Bibliografija: str. 439-498
  ISBN 0-19-850994-4 (vezano)
  a) Statistics - Dictionaries b) matematika c) statistika d) terminologija e) enciklopedični slovar f) statistics g) terminology h) dictionaries

  519.2(038)=111
  COBISS.SI-ID 13891814

  58.
  RAUSAND, Marvin
          System reliability theory : models, statistical methods, and applications / Marvin Rausand, Arnljot Hoyland. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2004. - XIX, 636 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Wiley series in probablity and statistics. Applied probablity and statistics)

  Bibliografija: str. 605-624. - Kazali
  ISBN 0-471-47133-X (vezano)
  a) Reliability (Engineering) - Statistical methods b) uporabna matematika c) tehnika d) sistemi e) teorija zanesljivosti f) modeli napak g) analiza sistema h) komponente i) vzdrževanje j) varnostni sistemi k) analiza podatkov l) statistične metode m) aplikacije

  519.2
  COBISS.SI-ID 25983493

  59.
  SMILDE, Age K.
          Multi-way analysis with applications in the chemical sciences / Age Smilde and Rasmus Bro and Paul Geladi. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2004. - XIV, 381 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 351-369. - Kazalo
  ISBN 0-471-98691-7 (vezano)
  a) Chemistry - Statistical methods b) matematika c) statistična analiza d) analiza večih variabel e) regresijski modeli f) algoritmi g) validacija h) aplikacije i) analizna kemija j) kemometrija k) ekologija

  519.237:54
  COBISS.SI-ID 25170437

  60.
  WEEKS, Jeffrey R., 1956-
          The shape of space / Jeffrey R. Weeks. - 2nd ed. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2002. - XII, 382 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pure and applied mathematics : a series of monographs and textbooks ; 249)

  Bibliografija: str. 355-360. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0709-5
  a) matematika b) geometrija c) ploskve d) tridimenzionalne mnogoterosti e) geometrije na ploskvah f) geometrije na mnogoterostih g) vesolje h) surfaces i) three-dimensional manifolds j) geometries on manifolds k) universe

  515.162
  MSC 2000:
  00A06
  00A79
  COBISS.SI-ID 11364697

  61.
  WITTE, Robert S.
          Statistics / Robert S. Witte, John S. Witte. - 7th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XXI, 620 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003043 078.html (View the table of contents) . - Kazalo
  ISBN 0-471-45159-2 (vezano) ISBN 0-471-45159-2 (WIE)
  a) Statistics b) matematika c) statistika d) podatki e) spremenljivke f) deskriptivna statistika g) porazdelitve h) korelacije i) grafi j) regresija k) populacije l) vzorci m) verjetnost n) hipoteze o) ocene p) napake q) analiza variance r) sklepaje

  519.2
  COBISS.SI-ID 25981189

  62.
  ZEIDLER, Eberhard
          Oxford user's guide to mathematics / edited by Eberhard Zeidler ; translated and typeset by Bruce Hunt. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2004. - 1312 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-19-850763-1
  a) Mathematics b) matematika c) elementarne funkcije d) matematična statistika e) posebne funkcije f) diferencialne enačbe g) integrali h) transformacije i) matematične analize j) algebra k) geometrija l) optimizacija m) numerična matematika n) stohastični računi o) znanstveno računanje p) priročniki

  51(035)
  COBISS.SI-ID 25895941


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  63.
          ADOBE GoLive. - Revised ed. - San Jose : Adobe, cop. 2004. - IX, 532 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Classroom in a book)

  Ov. nasl.: Adobe GoLive cs. - Na ov. str.: "The official training workbook from Adobe Systems". - Kazalo
  - - Adobe GoLive cs [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-321-27849-6
  a) Adobe GoLive b) Web sites - Design c) računalništvo d) programska oprema e) golive f) GoLive CS g) računalniška grafika h) spletne strani i) web strani j) načrtovanje k) priročnik

  681.324.04(075)
  COBISS.SI-ID 26140165

  64.
  AMBLER, Scott W., 1966-
          The object primer : agile modeling-driven development with UML 2.0 / Scott W. Ambler. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XXVI, 545 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 525-532. - Kazalo
  ISBN 0-521-54018-6 (broš.)
  a) Object-oriented methods (Computer science) b) UML (Computer science) c) računalništvo d) objektno orientirane metode e) programska oprema f) razvoj programske opreme g) FLOOT - Full Lifecycle Object Oriented Testing h) razvoj uporabniških vmesnikov i) modeliranje j) programiranje k) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 25857797

  65.
          BEGINNING Fedora 2 / Shishir Gundavaram ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XX, 645 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Beginning Fedora 2 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-6996-1
  a) Linux b) Perl (Computer program language) c) Web servers - Computer programs d) Operating systems (Computers) e) računalništvo f) operacijski sistemi g) fedora h) namestitev i) spletne aplikacije j) povezava s spletom k) upravljanje sistema l) računalniške mreže m) Linux Kernel n) Perl o) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 26140421

  66.
          BEGINNING PHP, Apache, MySQL web development / Michael Glass ... [etc.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XX, 700 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to programmer)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-5744-0
  a) Računalniški programi - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) PHP - Hypertext Preprocessor e) Apache f) MySQL g) open source h) Web aplikacije i) dinamične spletne strani j) načrtovanje k) izdelava l) spletne aplikacije m) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 10564658

  67.
          BEGINNING PHP5 / Dave W. Mercer ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley, cop. 2004. - XXVII, 859 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to programmer)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-5783-1
  a) PHP (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) PHP - Hypertext Preprocessor e) inštalacija programa f) delo s podatki g) delo z datotekami h) XML i) MySQL j) SQLite k) elektronska pošta l) grafika m) CLI - Common Line Interpreter n) PEAR - PHP Extention and Application Repository o) ODBC - Open DataBase Connectivity p) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26137861

  68.
  CHEN, Xin
          BizTalk Server 2002 design and implementation / Xin Chen ; [foreword by Frank LaQuinta]. - Berkeley : Apress, cop. 2003. - XVII, 679 str. : ilustr. ; 24 cm. - (.NET developer series) (The Expert's voice) (Books for professionals by professionals)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-034-1
  a) Microsoft BizTalk server b) Client/server computing c) računalništvo d) BizTalk strežniki e) BizTalk Server 2002 f) načrtovanje g) informacijski sistemi h) implementacije i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 3981652

  69.
  COLLINGS, Terry
          Red Hat Linux networking and system administration / Terry Collings and Kurt Wall. - 2nd ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XXXI, 968 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004100 280.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley047/200410 0280.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004100280.html. - Kazalo
  - - Red Hat Linux networking and system administration [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7645-4498-5 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistem e) računalniške mreže f) administracija g) internet h) LDAP - Lightweight Directory Access Protocol i) vzdrževanje sistema j) varnost sistema k) rešitve l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 26140677

  70.
          CREATING applications with Mozilla / David Boswell ... [et al.]. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2002. - XVII, 454 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Using XUL, JavaScript, and CSS". - Kazalo
  ISBN 0-596-00052-9 (broš.)
  a) Netscape Mozilla b) Internet programming c) Web sites - Design d) Source code (Computer science) e) računalništvo f) računalniške mreže g) internet programiranje h) Web strani i) spletne strani j) aplikacije k) internetni programi l) spletni brskalnik Mozilla m) priročniki

  004.7:004.42
  COBISS.SI-ID 25796613

  71.
          DATA mining and decision support : integration and collaboration / edited by Dunja Mladenić ... [et al.]. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, 2003. - VII, 275 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Kluwer international series in engineering and computer science ; SECS 745)

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7388-7 (vezano)
  a) Data mining b) Decision support systems c) računalništvo d) informatika e) iskanje podatkov f) podatkovno rudarjenje g) podpora odločitvam h) integracija iskanja i) iskalni procesi j) aplikacije k) pregledno delo

  004.6
  COBISS.SI-ID 17699879

  72.
  DERENZO, Stephen E.
          Practical interfacing in the laboratory : using a PC for instrumentation, data analysis, and control / Stephen E. Derenzo. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XVII, 610 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam033/20010 52859.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam027/200105285 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2 001052859.html. - Kazalo
  ISBN 0-521-81527-4
  a) Computer interfaces b) Microcomputers c) Automatic data collection systems d) Computer interfaces - Laboratory manuals e) Microcomputers - Laboratory manuals f) Automatic data collection systems - Laboratory manuals g) računalništvo h) digitalna orodja i) računalniški vmesniki j) mikroračunalniki k) avtomatsko zbiranje podatkov l) zbirni sistemi m) analogna orodja n) senzorji o) aktivatorji p) analize podatkov q) laboratoriji r) pregledno delo

  004.5
  COBISS.SI-ID 25852421

  73.
  DONNELLY, Daniel, 1962-
          Web tricks and techniques : interactive pages with Flash : fast solutions for hands-on web design / Daniel Donnelly. - Gloucester : Rockport Publishers, cop. 2003. - 159 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

  ISBN 1-56496-945-2 (broš.)
  a) Flash (Computer file) b) Web sites - Design c) računalništvo d) programska oprema e) Flash f) spletne strani g) Web strani h) načrtovanje strani i) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 25628165

  74.
  DOUGLAS, Korry
          PostgreSQL : a comprehensive guide to building, programming, and administering PostgreSQL databases / Korry Douglas, Susan Douglas. - Indianapolis : Sams, 2003. - XVII, 790 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Developer's library)

  Kazalo
  ISBN 0-7357-1257-3
  a) PostgreSQL b) Database management c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) postgreSQL f) programiranje g) aplikacije h) priročniki

  004.65
  COBISS.SI-ID 26139653

  75.
          HUMAN factors and Web development / edited by Julie Ratner. - 2nd ed. - Mahwah ; London : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, cop. 2003. - X, 342 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy037/2002010673 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8058-4221-7 (vezano) ISBN 0-8058-5225-5 (broš.)
  a) Web sites - Design b) Web sites - Psychological aspects c) World Wide Web - Psychological aspects d) Human-computer interaction e) informatika f) internet g) domače strani h) oblikovanje i) psihološki aspekt j) interakcije človek - računalnik k) planiranje l) razvoj m) evalvacije

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 25969413

  76.
  ITZKOVITCH, Avi
          Web sites : a step-by-step guide / Avi Itzkovitch and Adam Till. - Gloucester : Rockport ; Hove : RotoVision, cop. 2003. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Design it yourself)

  Kazalo
  ISBN 1-56496-760-3
  a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) domače strani e) Web strani f) načrtovanje g) izdelava h) vizualne komunikacije i) spletne strani j) internet k) priročniki

  004.4:004.7
  COBISS.SI-ID 1861998

  77.
  KLEPPE, Anneke G.
          MDA explained : the model driven architecture : practice and promise / Anneke Kleppe, Jos Warmer, Wim Bast. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, 2003. - XVII, 170 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Addison-Wesley object technology series)

  Bibliografija: str. 165-166. - Kazalo
  ISBN 0-321-19442-X (broš.)
  a) računalništvo b) programska oprema c) računalniška arhitektura d) modeli e) uporaba modelov f) MDA - Model Driven Architecture g) pregledno delo h) MDA i) model driven architecture

  004.2:004.4
  COBISS.SI-ID 8147734

  78.
  LAMIT, Louis Gary, 1949-
          Pro/Engineer wildfire / Louis Gary Lamit ; with technical assistance provided by James Gee. - Belmont : Thomson/Brooks/Cole, cop. 2004. - XVII, 858 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  - - Pro/Engineer wildfire [Elektronski vir]. - 2 el. optična diska (CD-ROM-a) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-534-40083-3 (broš.) ISBN 0-534-40156-2 (CD-ROM 1) ISBN 0-534-40157-0 (CD-ROM 2)
  a) Pro/ENGINEER b) Computer-aided design c) Mechanical drawing d) računalništvo e) računalniški programi f) Pro/ENGINEER Wildfire g) računalniško podprto načrtovanje h) računalniška grafika i) modeliranje j) uporaba programa k) sestavi l) delavniške risbe m) strojništvo n) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 25937925

  79.
  LIPPMAN, Stanley B.
          C++ primer / Stanley B. Lippman, Josée Lajoie. - 3rd ed., 12th printing. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, 2004. - XXII, 1236 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-201-82470-1
  a) računalništvo b) programski jeziki c) C++ d) objektno orientirano programiranje e) priročniki

  519.682
  COBISS.SI-ID 26167557

  80.
  LOVE, Robert
          Linux kernel development : [a practical guide to the design and implementation of the Linux kernel] / Robert Love. - Indianapolis : Sams ; London : Pearson Education, cop. 2004. - XVI, 332 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dodatek k nasl. iz ov. - Bibliografija: str. 313-315. - Kazalo
  ISBN 0-672-32512-8
  a) Linux (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux jedra f) programiranje g) upravljanje sistema h) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 8447510

  81.
  LUEPTOW, Richard M.
          Learning SolidWorks / Richard M. Lueptow, Michael Minbiole. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2004. - XII, 220 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-140974-3
  a) SolidWorks b) Computer graphics c) Computer-aided design d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) SolidWorks h) tehnično risanje i) računalniško podprto načrtovanje j) inženirska grafika k) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 25933317

  82.
  MESOJEDEC, Uroš
          Java 2 : temelji programiranja / Uroš Mesojedec, Borut Fabjan. - Ljubljana : Pasadena, 2004 (Ljubljana : Itagraf). - 596 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6361-30-9
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Java 2 d) razvojno okolje e) programiranje f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 214714368

  83.
  MUMAW, Stefan
          Redesigning Web sites : retooling for the changing needs of business / Stefan Mumaw. - Gloucester : Rockport Publishers, 2003. - 159 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56496-953-3
  a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) spletne strani e) Web strani f) načrtovanje g) preverjanje h) primeri i) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 25626629

  84.
  OHRTMAN, Franklin D., Jr.
          Wi-Fi handbook : building 802.11b wireless networks / Frank Ohrtman, Konrad Roeder. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2003. - XVIII, 363 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2003044574 .html. - Kazalo
  ISBN 0-07-141251-4 (broš.)
  a) IEEE 802.11 (Standard) b) Internet service providers - Standards c) Telecommunication - Technological innovations - United States d) računalništvo e) računalniške mreže f) brezžične komunikacije g) brezžična omrežja h) Wi-Fi i) wireless fidelity j) IEEE 802.11 standard k) varnost l) voice over 802.11 m) ekonomski vidik n) regulative o) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 3953236

  85.
  OLEXA, Ron
          Implementing 802.11, 802.16, and 802.20 wireless networks : planning, troubleshooting, and operations / by Ron Olexa. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XX, 232 str. : ilustr., načrti ; 24 cm. - (Communications engineering series)

  Kazalo
  - - Implementing 802.11, 802.16, and 802.20 wireless networks [Elektronski vir] : planning, troubleshooting, and operations. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7506-7808-9
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) brezžične komunikacije d) IEEE 802.11 standard e) IEEE 802.16 standard f) načrtovanje g) odpravljanje napak h) delovanje i) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 26066693

  86.
  OMURA, George
          Mastering AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004 / George Omura. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2003. - XXX, 1166 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Mastering AutoCAD 2004 and AudoCAD LT 2004 [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7821-4188-9
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer graphics c) AutoCAD (računalniški program) - Priročniki d) računalništvo e) računalniški programi f) programska oprema g) AutoCAD 2004 h) Autocad LT 2004 i) risanje j) projektiranje k) načrtovanje l) aplikacije m) priročniki

  004.43:744
  COBISS.SI-ID 10091826

  87.
          PROFESSIONAL Red Hat Enterprise Linux 3 / Kapil Sharma ... [et al.]. - Hoboken : Wiley, cop. 2004. - XXXI, 712 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to programmer)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0418/2004013 850.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004013850.html. - Kazalo
  ISBN 0-7645-7283-0
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) RHEL 3 - Red Hat Enterprise Linux 3 f) RHN - Red Hat Network g) Računalniške mreže h) administracija i) varnost j) aplikacije k) spletni strežnik l) oddaljeni dostop m) tiskanje n) E-mail strežnik o) DNS - Domain Name Service p) LDAP - Light weight Directory Access Protocol q) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 26139397

  88.
  STEFFEN, Dennis, 1950-
          Inside Pro/ENGINEER WildFire / Dennis Steffen and Gary Graham. - 4th ed. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, cop. 2004. - XXII, 452 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4018-1272-4
  a) Pro/ENGINEER b) Engineering design - Data processing c) Computer-aided design d) računalništvo e) računalniški programi f) Pro/ENGINEER Wildfire g) računalniško podprto načrtovanje h) uporabniški umesniki i) uporaba programa j) primeri uporabe k) strojništvo l) piročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26074373

  89.
  ZURFLIEH, Thomas P.
          AutoCAD 2004 : 2D drawing and dimensioning / Thomas P. Zurflieh. - New Yersey : Prentice Hall ; Columbus : Pearson, cop. 2005. - XIV, 296 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  - - AutoCAD 2004 [Elektronski vir] : 2D drawing and dimensioning. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-13-048923-9
  a) računalništvo b) programska oprema c) autoCAD 2004 d) računalniška grafika e) risanje f) kotiranje g) načrtovanje h) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 25949189


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  90.
  ČEH, Marjan
          Analiza geodetskih podatkovnih zbirk za potrebe kmetijstva : doktorska disertacija / Marjan Čeh. - Ljubljana : [M. Čeh], 2002. - VII, 311 str. : ilustr. ; 30 cm

  Razširjen povzetek v slov. in angl. jeziku. - Doktorska disertacija št. 143. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 289-311. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) geodezija b) doktorska disertacija c) prostor d) geoografija e) zemljemerstvo f) informacijski sistem g) podatki h) integracija i) semantika j) ontologija k) kmetijstvo l) space m) geography n) land surveying o) geodesy p) information system q) data integration r) ontology s) agriculture

  528:659.24:681.3:63(043.3)
  COBISS.SI-ID 1579617

  91.
  KOMAC, Marko
          Napoved tveganja pred plazovi z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov : doktorska disertacija = Landslide hazard prediction with analysis of satellite images and other spatial data : doctoral thesis / Marko Komac ; [mentor Mihael Ribičič]. - Ljubljana : [M. Komac], 2003. - XII, 235 str., 85 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 217-235. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) plazovi c) napovedovanje plazov d) naravne nesreče e) statistična analiza f) daljinsko zaznavanje g) prostorski podatki h) satelitski posnetki i) modeleranje j) Slovenija

  528:551.3(497.4)
  COBISS.SI-ID 955989


  53 FIZIKA.


  92.
          DICTIONARY of physics. - London : Macmillan Publishers, cop. 2004. - 4 zv. (2492 str.) : ilustr. ; 28 cm

  Vsebina: Vol. 1: a-Dysprosium ; Vol. 2: e-Ives-Stillwell experiment ; Vol. 3: J-Pythagoras ; Vol. 4: Q band-ZZ Ceti star
  ISBN 0-333-91236-5 (komplet)
  a) Physics - Dictionaries b) fizika c) enciklopedični angleški slovar d) slovar

  53(038)=111
  COBISS.SI-ID 25894661

  93.
  FOSSHEIM, Kristian
          Superconductivity : physics and applications / Kristian Fossheim and Asle Sudboe. - Chichester : Wiley, 2004. - XIV, 427 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 417-422. - Kazali
  ISBN 0-470-84452-3
  a) Superconductivity b) Superconductors c) elektrotehnika d) superprevodnost e) superprevodniki f) superprevodni materiali g) Josephsonov efekt h) Ginzburg - Landaujeva teorija i) aplikacije j) vodniki k) pregledno delo

  537.312.62
  COBISS.SI-ID 25981701

  94.
  GOLDSTEIN, Herbert, 1922-
          Classical mechanics / Herbert Goldstein, Charles Poole, John Safko. - 3rd ed. - San Francisco : Addison Wesley ; Upper Saddle River : Pearson Education International, cop. 2002. - XVIII, 638 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 617-621. - Kazali
  ISBN 0-321-18897-7 (broš.)
  a) Mechanics, Analytic b) Fizika - Mehanika - Učbeniki za visoke šole c) fizika d) klasična mehanika e) Lagrangeove enačbe f) kinematika g) specialna relativnost h) Hamiltonove enačbe i) gibanje togega telesa j) oscilacije k) teorija relativnosti l) Hamilton - Jacobieva teorija m) kanonske transformacije n) teorija perturbacij o) učbeniki za visoke šole

  531.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 10175026

  95.
  HONG, Chun-Pyo
          Computer modelling of heat and fluid flow in materials processing / Chun-Pyo Hong. - Bristol ; Philadephia : Institute of physics publishing, cop. 2004. - XII, 257 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in materials science and engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0445-6 (broš.)
  a) transportni pojavi b) mehanizmi pojavov c) Fourierov zakon dovajanju toplote d) Fickov zakon o viskoznosti e) vrste transportnih pojavov f) podobnosti g) dovajanje toplote h) konvekcija i) fazno izmenjavanje j) pretoki fluidov k) SIMPLE metoda l) pregledno delo

  [532/533+536]:004
  COBISS.SI-ID 25974021

  96.
  LEWIS, Roland Wynne
          Fundamentals of the finite element method for heat and fluid flow / Roland W. Lewis, Perumal Nithiarasu, Kankanhalli N. Seetharamu. - Chichester ; Hoboken : Wiley, 2004. - XIV, 341 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-470-84788-3 ISBN 0-470-84789-1 (broš.)
  a) Finite element method b) Heat equation c) Heat - Transmission d) Fluid dynamics e) fizika f) mehanika tekočin g) dinamika fluidov h) prenos toplote i) prevajanje toplote j) konvekcija toplote k) metoda končnih elementov l) matematični modeli m) primeri n) računalniški programi o) pregledno delo

  532/533:536.2:519.6
  COBISS.SI-ID 25982981

  97.
  LINDLEY, David, 1956-
          Degrees Kelvin : a tale of genius, invention, and tragedy / David Lindley. - Washington : J. Henry Press, cop. 2004. - VIII, 366 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0410/2003022 885.html. - Bibliografija: str. 317-324. - Kazalo
  ISBN 0-309-09073-3 (vezano)
  a) Kelvin, William Thomson, Baron (1824-1907) b) Physicists - Great Britain - Biography c) fizika d) zgodovina fizike e) William Thomson f) biografija

  53:929 Thomson William
  COBISS.SI-ID 25974789

  98.
  MERIAM, James Lathrop
          Engineering mechanics. Vol. 1, Statics / J. L. Meriam, L. G. Kraige ; with special contributions by William J. Palm. - 5th ed. - New York [etc.] : John Wiley & Sons, cop. 2002. - XVIII, 494 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazala
  ISBN 0-471-40646-5
  a) mehanika b) statika c) osnove d) sile e) ravnotežje sil f) porazdelitve sil g) strukture h) trenje i) delo j) vztrajnost k) učbeniki za višje in visoke šole

  531.2(076.1)(075.8)
  COBISS.SI-ID 89787

  99.
  MOHAPATRA, Rabindra Nath
          Massive neutrinos in physics and astrophysics / Rabindra N. Mohapatra, Palash B. Pal. - 3rd ed. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2004. - XXII, 451 str. : ilustr. ; 24 cm. - (World Scientific lecture notes in physics ; vol. 72)

  Bibliografija: str. 413-443. - Kazalo
  ISBN 981-238-070-1 (vezano) ISBN 981-238-071-X (broš.)
  a) Neutrinos - Mass b) Neutrino astrophysics c) fizika delcev d) astrofizika e) masivni nevtroni f) masa nevtronov g) modeli h) lastnosti nevtronov i) supernove j) kozmologija

  539.123
  COBISS.SI-ID 25972229

  100.
  NORTON, Michael Peter, 1951-
          Fundamentals of noise and vibration analysis for engineers / M.P. Norton and D.G. Karczub. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XX, 631 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-49561-X (vezano) ISBN 0-521-49913-5 (broš.)
  a) Acoustical engineering b) Noise c) Vibration d) tehnika e) akustika f) mehanske vibracije g) zvočno valovanje h) vplivi zvoka i) meritve vibracij j) meritve hrupa k) analize hrupa l) diagnostične priprave m) povzročitelji hrupa n) pregledno delo

  534.83:62
  COBISS.SI-ID 25851909

  101.
  VELTMAN, Martinus J. G.
          Facts and mysteries in elementary particle physics / Martinus J.G. Veltman. - New Jersey [etc.] : World Scientific, 2003. - VIII, 340 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazali
  ISBN 981-238-148-1 (vezano) ISBN 981-238-149-X (broš.)
  a) Particles (Nuclear physics) b) jedrska fizika c) fizika delcev d) elementarni delci e) standardni model f) kvantna mehanika g) relativnost h) detekcija delcev i) pospeševalnik j) eksperiment CERN Neutrino k) vrste delcev l) teorija delcev m) kvantna kromodinamika

  539.1
  COBISS.SI-ID 17629479

  102.
  WAGNER, Walter, 1941-
          Wasser und Wasserdampf im Anlagenbau / Walter Wagner. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2003. - 142 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Vogel-Fachbuch : Kamprath-Reihe)

  Bibliografija: str. 138. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1938-9
  a) fizika b) termodinamika c) voda d) vodna para e) diagrami stanj f) spremembe stanj g) sistem voda - vodna para h) termodinamične lastnosti i) priprava vode j) prenos toplote k) pretok toplote l) sistemi kondenziranja m) naprave n) pregledno delo

  536.7
  COBISS.SI-ID 26039813


  54 KEMIJA.


  103.
  BOEYENS, Jan C. A.
          The theories of chemistry / Jan C. A. Boeyens. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XIV, 555 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306665 0.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els041/2 003066650.html. - Bibliografija: str. 523-528. - Kazalo
  ISBN 0-444-51491-0 (vezano)
  a) Chemistry, Physical and theoretical b) fizikalna teorija c) teoretična kemija d) kemične osnove e) teorija grub f) delci g) valovanje h) relativnost i) kvantna teorija j) kvantna kemija k) atomi l) molekule m) termodinamika n) kvantna statistika o) kemijske reakcije p) fazne spremembe

  544.01/.18
  COBISS.SI-ID 25944069

  104.
  BUKOVEC, Nataša
          Kemija za gimnazije 2. Priročnik za učitelje / Nataša Bukovec, Darko Dolenc, Boris Šket ; [tehniške risbe Vinko Volk]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003. - 131 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 131
  ISBN 86-341-3064-9
  a) Kemija - Metodika pouka - Srednje šole - Priročniki b) kemija c) periodni sistem d) halogeni e) elementi v periodnem sistemu f) prehodni elementi g) organske spojine h) zgradba molekul i) ogljikovodiki j) organski halogenidi k) organske kisikove spojine l) organske dušikove spojine m) priročniki

  54:371.3(035)
  COBISS.SI-ID 123114752

  105.
  BUNKER, Philip R.
          Molecular symmetry and spectroscopy / Philip R. Bunker and Per Jensen. - 2nd ed. - Ottawa : NRC Research Press, 1998. - XIX, 747 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 703-721. - Kazalo
  ISBN 0-660-17519-3 (vezano)
  a) Molecular structure b) Molecular spectroscopy c) Structure moléculaire d) Spectroscopie moléculaire e) strukturna kemija f) molekularna struktura g) simetrijske grupe h) točkovne grupe i) reprezentacije j) molekularni energetski nivoji k) Hamiltonian l) jedrski spin m) elektronska valovna funkcija n) rotacija o) vibracija p) interakcije q) prehodi r) elektronski spin s) molekularna spektroskopija

  544.16/.17
  COBISS.SI-ID 25501701

  106.
          INORGANIC phosphors : compositions, preparation and optical properties / [editors], William M. Yen and Marvin J. Weber. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - 475 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (The CRC Press laser and optical science and technology series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8493-1949-8 (vezano)
  a) Phosphors b) Phosphors - Optical properties c) anorganska kemija d) fosfor e) spojine f) priprava g) recepture h) optične lastnosti

  546.18
  COBISS.SI-ID 25917957

  107.
  INTERNATIONAL Chemical Information Conference (13th ; 2001 ; Nîmes)
          Proceedings of the 2001 International Chemical Information Conference : Nîmes, France, 21-24 October 2001 / Harry Collier (editor). - Tetbury : Infonortics, cop. 2001. - VI, 130 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-873699-83-2 (broš.)
  a) Chemical literature - Congresses b) Chemistry - Information services - Congresses c) Pharmacy - Information services - Congresses d) kemija e) kemijska informatika f) kemijski informacijski viri g) informacijska tehnologija h) iskanje podatkov i) internet

  54:659.2:004
  COBISS.SI-ID 25590277

  108.
  INTERNATIONAL Chemical Information Conference (14th ; 2002 ; Nîmes)
          Proceedings of the 2002 International Chemical Information Conference : Nîmes, France, 20-23 October 2002 / Harry Collier (editor). - Tetbury : Infonortics, cop. 2002. - VI, 158 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-873699-88-3 (broš.)
  a) Chemical literature - Congresses b) Chemistry - Information services - Congresses c) Pharmacy - Information services - Congresses d) kemija e) kemijska informatika f) kemijski informacijski viri g) informacijska tehnologija h) iskanje informacij i) internet j) informacijski servisi

  54.659.2:004
  COBISS.SI-ID 25590021

  109.
  INTERNATIONAL Chemical Information Conference (1999 ; Annecy)
          Proceedings of the 1999 International Chemical Information Conference, Annecy, France, 25-28 october 1999 / Harry Collier (editor). - Tetbury : Infonortics, cop. 1999. - VI,188 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-873699-63-8 (broš.)
  a) Chimie - Documentation b) Chimie - Bases de données c) Systemes d'information - Chimie d) Chimie - Ressources internet e) kemija f) kemijska informatika g) kemijski informacijski viri h) informacijska tehnologija i) iskanje informacij j) internet k) poslovne informacije

  54:659.2:004
  COBISS.SI-ID 25590533

  110.
  POMPE, Matevž
          Določevanje lahkohlapnih organskih snovi s plinsko kromatografijo : doktorska disertacija / Matevž Pompe ; [mentor Marjan Veber]. - Ljubljana : [M. Pompe], 2002. - 91 f. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo. - Summary. - Bibliografija: f. 87-91. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analizna kemija b) hlapne organske spojine c) ogljikovodiki d) plinska kromatografija e) masna spektrometrija f) meritve termodinamskih veličin g) napovedovanje lastnosti molekul h) struktura spojin

  543.544.3.543.51:547.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 24145157

  111.
  VOLMAJER, Julija
          Sinteza benzopiran-2-minov in študij njihove reaktivnosti : doktorska disertacija / Julija Volmajer ; [mentorica Alenka Majcen le Marechal ; somentorica Darinka Brodnjak Vončina]. - Maribor : [J. Volmajer], 2004. - 136 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004
  a) sinteza b) organska kemija c) organske reakcije d) heterociklične spojine e) kumarini f) iminokumarini g) antibakterijsko delovanje h) antiproliferacijsko delovanje i) synthesis of heterocyclic compounds j) coumarins k) iminocoumarins l) antibacterial activity m) antiproliferating agents

  547.7.057(043.3)
  COBISS.SI-ID 8754198

  112.
  YALKOWSKY, Samuel Hyman, 1942-
          Handbook of aqueous solubility data / Samuel H. Yalkowsky, Yan He. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2003. - 1496 str. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 1275-1345. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1532-8 (vezano)
  a) Organic compounds - Solubility - Handbooks, manuals, etc b) kemija c) organske spojine d) topnost e) vodne raztopine f) priročniki

  544.351.3:547
  COBISS.SI-ID 25916421


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  113.
  DOOGE, James
          Deterministic methods in systems hydrology / James C. I. Dooge, J. Philip O'Kane. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2003. - XV, 309 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (IHE delft lecture note series)

  Bibliografija: str. 211-224. - Kazalo
  ISBN 90-5809-391-3 (vezano) ISBN 90-5809-392-2 ! (broš.)
  a) Hydrology - Mathematical models b) Hydrologic models c) hidrologija d) modeliranje e) matematični modeli f) matematično modeliranje g) linearni konceptualni modeli h) hidrološki sistemi i) matematika

  556
  COBISS.SI-ID 25708549

  114.
  INTERNATIONAL Conference on Water Resources Management in Arid Regions (2002 ; Kuwait)
          Environmental and groundwater pollution : proceedings of the International conference on water resources management in arid regions (WaRMAR), March 23-27, 2002, Kuwait. Vol. 3 / edited by M. M. Sherif, V. P. Singh, M. Al-Rashed. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - XIII, 421 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-362-X (komplet) ISBN 90-5809-365-4 (zv. 3)
  a) Hydrology - Congresses b) Water supply - Arid regions - Management - Congresses c) Arid regions - Congresses d) Water resources development - Congresses e) Water - Pollution - Congresses f) hidrologija g) vodni viri h) onesnaženost voda i) kontaminirana voda j) talna voda k) odpadne vode l) čiščenje voda m) modeliranje

  556
  COBISS.SI-ID 26096133

  115.
  INTERNATIONAL Conference on Water Resources Management in Arid Regions (2002 ; Kuwait)
          Groundwater hydrology : proceedings of the International conference on water resources management in arid regions (WaRMAR), March 23-27, 2002, Kuwait. Vol. 2 / edited by M. M. Sherif, V. P. Singh, M. Al-Rashed. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - XIII, 435 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-362-X (komplet) ISBN 90-5809-364-6 (zv. 2)
  a) Hydrology - Congresses b) Water supply - Arid regions - Management - Congresses c) Arid regions - Congresses d) Water resources development - Congresses e) Water - Pollution - Congresses f) hidrologija g) vodni viri h) onesnaženost voda i) talna voda j) modeliranje k) črpališča talne vode

  556
  COBISS.SI-ID 26095877

  116.
  INTERNATIONAL Conference on Water Resources Management in Arid Regions (2002 ; Kuwait)
          Surface water hydrology : proceedings of the International conference on water resources management in arid regions (WaRMAR), March 23-27, 2002, Kuwait. Vol. 1 / edited by V. P. Singh, M. Al-Rashed, M. M. Sherif. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - XIII, 687 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-362-X (komplet) ISBN 90-5809-363-8 (zv. 1)
  a) Hydrology - Congresses b) Water supply - Arid regions - Management - Congresses c) Arid regions - Congresses d) Water resources development - Congresses e) Water - Pollution - Congresses f) hidrologija g) vodni viri h) onesnaženost voda i) talna voda j) modeliranje vodnih virov k) klimatske spremembe l) deževja m) analize n) hidrološke aplikacije

  556
  COBISS.SI-ID 25709829

  117.
  INTERNATIONAL Conference on Water Resources Management in Arid Regions (2002 ; Kuwait)
          Water resources development and management : proceedings of the International conference on water resources management in arid regions (WaRMAR), March 23-27, 2002, Kuwait. Vol. 4 / edited by M. Al-Rashed, V. P. Singh, M. M. Sherif. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - XIII, 627 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-362-X (komplet) ISBN 90-5809-366-2 (zv. 4)
  a) Hydrology - Congresses b) Water supply - Arid regions - Management - Congresses c) Arid regions - Congresses d) Water resources development - Congresses e) Water - Pollution - Congresses f) hidrologija g) zaloga vode h) komunalno inženirstvo i) ekologija j) oskrba z vodo k) talna voda l) onesnaževanje m) deževnica n) poslovanje z vodnimi viri

  556
  COBISS.SI-ID 26096389

  118.
  ŠMUC, Andrej
          Sedimentološke in stratigrafske raziskave jurskih in krednih plasti Julijskih Alp : doktorska disertacija / Andrej Šmuc. - Ljubljana : [A. Šmuc], apr. 2004. - 168 f. : ilustr., zvd., priloge ; 30 cm

  Bibliografija: f. 154-167. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) sedimentološke raziskave b) stratigrafske raziskave c) Julijske alpe d) geologija

  55(234.323.6)(043.3)
  COBISS.SI-ID 463966


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  119.
          HANDBOOK of thermal analysis and calorimetry. Vol. 4, From macromolecules to man / edited by R. B. Kemp. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1999. - XXVIII, 1032 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-82088-4
  a) Calorimetry - Handbooks, manuals, etc b) Thermal analysis - Handbooks, manuals, etc c) analizna kemija d) termična analiza e) kalorimetrija f) struktura nukleinskih kislin g) proteini h) biološke membrane i) zgorevanje j) vzorci k) mikroorganizmi l) termodinamika rasti m) biokemijsko inženirstvo n) male živali o) živalska fiziologija p) bioenergetika q) bioenergetika r) kalorimetrija celega telesa s) medicinske raziskave t) tkiva živali u) metabolizem rastlin v) les w) elastomeri x) prehrambeni izdelki y) farmacevtski proizvodi

  577:[616-073.66+612.51]
  COBISS.SI-ID 25894149

  120.
  HILL, Walter Ensign, 1937-
          Genetic engineering : a primer / Walter E. Hill. - London ; New York : Taylor & Francis, 2002. - X, 264 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-415-30007-X
  a) Genetic engineering b) Biotechnology c) biokemija d) genetika e) genetski inženiring f) genetski material g) spreminjanje genoma h) kloniranje živali i) aplikacije j) medicina k) biotehnologija

  577:575
  COBISS.SI-ID 25917189

  121.
  MANZ, Andreas, 1956-
          Bioanalytical chemistry / Andreas Manz, Nicole Pamme, Dimitri Iossifidis. - London : Imperial College Press, 2004. - XV, 201 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-371-3
  a) biokemija b) analizna kemija c) biološke molekule d) kromatografija e) masna spektrometrija f) prepoznavanje molekul g) nukleinske kisline h) proteini i) sekvenciranje

  543:577
  COBISS.SI-ID 25817605


  58 BOTANIKA.


  122.
          MISCANTHUS : for energy and fibre / edited by Michael B. Jones and Mary Walsh. - London : James & James, cop. 2001. - X, 192 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 179-188. - Kazalo
  ISBN 1-902916-07-7 (vezano)
  a) Energy crops b) Fiber plants c) Ornamental grasses d) botanika e) okrasne trave f) Miscanthus giganteus g) gojenje h) uporaba i) alternativni viri energije j) rastlinska vlakna

  582.542.1
  COBISS.SI-ID 25909765

  123.
  RAVNIK, Vlado, 1924-
          Rastlinstvo naših gora : ikonografija rastlin Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp ter Karavank / [[besedilo in] ilustracije] Vlado Ravnik. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 191 str. : ilustr. ; 28 cm

  1.000 izv. - Knjigi na pot / Ernest Mayer: str. 5. - Bibliografija: str. [192]. - Kazali
  ISBN 86-365-0317-5
  a) Alpske rastline - Slovenija - Albumi b) botanika c) alpsko rastlinstvo d) Slovenija

  581.9(234.3)(084.1)
  779:581.9(234.3)
  COBISS.SI-ID 128345088


  61 MEDICINA.


  124.
  MAGNER, Lois N., 1943-
          A history of medicine / Lois N. Magner. - New York ; Basel : M. Dekker, 1992. - XVI, 393 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-8673-4 (vezano)
  a) Medicine - History b) History of Medicine c) medicina d) zgodovina medicine e) razvoj medicine f) zgodovinski pregled

  61(091)
  COBISS.SI-ID 25104389

  125.
  MLINŠEK, Gregor
          Strukturno podprto načrtovanje trombinskih inhibitorjev = Structure based design of thrombin inhibitors : doktorska disertacija / Gregor Mlinšek ; [mentor Tomaž Šolmajer]. - Ljubljana : [G. Mlinšek], 2004. - 128 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 115-123. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacija b) razvoj novih učinkov c) načrtovanje učinkov d) QSAR metode e) trombinski inhibitoriji

  615.22.015(043.3)
  COBISS.SI-ID 1564273

  126.
          MUSCLE strength / edited by Shrawan Kumar. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - 538 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip045/20030132 79.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-36953-3 (vezano)
  a) Muscle strength b) fiziologija c) medicina d) mišična moč e) meritve f) treniranje g) obremenitve h) mišične skupine i) fizične obremenitve

  612.73/.74
  COBISS.SI-ID 25905413


  615.9 TOKSIKOLOGIJA.


  127.
          HERBAL and traditional medicine : molecular aspects of health / edited by, Lester Packer, Choon Nam Ong, Barry Halliwell. - New York : M. Dekker, cop. 2004. - XX, 941 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5436-0
  a) biokemija b) farmakologija c) zdravilna zelišča d) tradicionalna zdravila e) klinična testiranja f) delovanje g) stranski učinki

  615.2/.3
  COBISS.SI-ID 25634565


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  128.
  ARORA, Jasbir S.
          Introduction to optimum design / Jasbir S. Arora. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XXI, 728 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 675-685. - Kazalo
  ISBN 0-12-064155-0 (vezano)
  a) Engineering design - Mathematical models b) tehnika c) inženirsko načrtovanje d) optimalno načrtovanje e) grafična optimizacija f) koncepti načrtovanja g) metode linearnega programiranja h) numerične metode i) omejeno načrtovanje j) uporaba MATLAB k) aplikacije l) genetski algoritmi m) pregledno delo

  62:519.876.5
  COBISS.SI-ID 26084101

  129.
  GARNER, Geraldine O.
          Careers in engineering / Geraldine Garner. - 2nd ed. - Chicago [etc.] : VGM Career Books, cop. 2003. - IX, 227 str. ; 24 cm. - (VGM professional careers series)

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh031/20 02027208.html
  ISBN 0-07-139041-3 (broš.) ISBN 0-07-139040-5 !
  a) Engineering - Vocational guidance b) tehnika c) izobraževanje d) poklicno usmerjanje e) financiranje izobraževanje f) deficitarni poklici g) vrste poklicov v tehniki h) narava dela i) pogledi v prihodnost j) pregledno delo

  62:331.544
  COBISS.SI-ID 25937157

  130.
  HAUSTEIN, Heinz-Dieter, 1932-
          Quellen der Meßkunst : zu Maß und Zahl, Geld und Gewicht / Heinz-Dieter Haustein. - Berlin ; New York : W. De Gruyter, cop. 2004. - XII, 383 str. ; 25 cm

  Anthology. - Bibliografija: str. 336-364. - Kazali
  ISBN 3-11-017833-8 (vezano)
  a) meritve b) merilne metode c) števila d) zgodovinski pregled e) stari teksti

  62:53.08(093)
  COBISS.SI-ID 25881861

  131.
  THOMPSON, Leroy, 1944-
          Combat knives / Leroy Thompson. - London : Greenhill Books ; Mechanicsburg : Stackpole Books, 2004. - 144 str. : ilustr. ; 16 x 22 cm. - (Greenhill military manuals)

  Bibliografija: str. 143-144
  ISBN 1-85367-614-4
  a) vojna tehnika b) bojna oprema c) hladno orožje d) noži e) bodala f) vrste g) opisi h) pregledno delo

  623.444:672.71
  COBISS.SI-ID 25946117


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  132.
          ADVANCED polymeric materials : structure property relationships / edited by Gabriel O. Shonaike, Suresh G. Advani. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2003. - 567 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58716-047-1 (vezano)
  a) Polymers b) Polymeric composites c) materiali d) polimeri e) polimerni kompoziti f) struktura g) lastnosti

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25841669

  133.
          ASM ready reference. Thermal properties of metals / prepared under the direction of the ASM International Materials Properties Database Committee ; Fran Cverna, technical editor. - Materials Park : ASM International, 2002. - VI, 560 str. : ilustr. ; 29 cm. - (ASM materials data series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-768-3 (vezano)
  a) Metals - Thermal properties b) materiali c) kovine d) termične lastnosti e) toplotno raztezanje f) akomulacija toplote g) toplotna prevodnost h) taljenje i) termična emitivnost j) pregledno delo

  620.1/.2:536
  COBISS.SI-ID 24950533

  134.
  CAMPBELL, Flake C.
          Manufacturing processes for advanced composites / F. C. Campbell. - New York : Elsevier, cop. 2004. - XII, 517 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-8561-7415-8 (vezano)
  a) Polymeric composites b) Fibrous composites c) Manufacturing processes d) materiali e) polimerni kompoziti f) izdelava kompozitov g) metode izdelave h) proizvodni procesi i) vlaknaste ojačitve j) orodja k) načini ojačitve l) zamreževanje m) lepljenje n) termoplastični kompoziti o) neporušno preskušanje p) pregledno delo

  620.22
  COBISS.SI-ID 25843205

  135.
          COMPREHENSIVE composite materials / editors-in-chief Anthony Kelly, Carl Zweben. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2000. - 6 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazala
  Vsebina:
  Vol. 1: Fiber reinforcements and general theory of composites / volume editor, Tsu-Wei Chou. - XXIV, 824 str.
  Vol. 2: Polymer matrix composites / volume editors, Ramesh Talreja, Jan-Andres E. Manson. - XXVII, 1129 str.
  Vol. 3: Metal matrix composites / volume editor, T. W. Clyne. - XXIII, 866 str.
  Vol. 4: Carbon/carbon, cement, and ceramic matrix composites / volume editor, Richard Warren. - XXII, 715 str.
  Vol. 5: Test methods, nondestructive evaluation, and smart materials / volume editors, Leif Carlsson, Robert L. Crane, Kenji Uchino. - XXIII, 653 str.
  Vol. 6: Design and applications / volume editors, M.G. Bader, Keith K. Kedward, Yoshihiro Sawada. - XLIV, 974 str.
  ISBN 0-08-042993-9 (komplet) ISBN 0-08-043719-2 (zv. 1) ISBN 0-08-043720-6 (zv. 2) ISBN 0-08-043721-4 (zv. 3) ISBN 0-08-043722-2 (zv. 4) ISBN 0-08-043723-0 (zv. 5) ISBN 0-08-043724-9 (zv. 6)
  a) Composite materials b) Composites c) materiali d) kompoziti e) vlaknaste ojačitve f) polimeri g) kovine h) ogljik i) cementi j) keramika k) ogljikovi materiali l) metode preskušanja m) neporušitveni preskusi n) pametni materiali o) načrtovanje p) aplikacije q) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24947717

  136.
  CURBACH, Manfred
          Mehraxiale Festigkeit von duktilem Hochleistungsbeton / von Manfred Curbach, Kerstin Speck ; Herausgeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb Fachbereich 07 des NA Bau im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - IX, 221, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 524)

  ISBN 3-410-65724-X
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) preizkušanje materialov e) tehnike preizkušanja f) raziskave materialov g) lastnosti betonov h) analize i) preizkusi

  620.1/.2
  624.04
  COBISS.SI-ID 24866565

  137.
  HALLAUER, Ottokar
          Beständigkeit verschiedener betonarten in Meerwasser und sulfathaltigem Wasser / von Ottokar Hallauer. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 214, 13 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 523)

  ISBN 3-410-65723-1
  a) gradbeništvo b) materiali c) gradbeni materiali d) cement e) betoni f) morska voda g) vzorci h) preskušanje i) analize

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25703429

  138.
          HANDBOOK of materials for product design / Charles A. Harper, editor in chief. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh021/2001030028 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh021/20 01030028.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-135406-9 (vezano)
  a) Materials - Handbooks, manuals, etc b) Engineering design - Handbooks, manuals, etc c) Matériaux - Guides, manuels, etc d) Conception technique - Guides, manuels, etc e) materiali f) konstruiranje g) izbor materialov h) kovine i) zlitine j) železo k) jekla l) aluminij m) titan n) polimerni materiali o) plastični materiali p) kompoziti q) guma r) elastomeri s) keramika t) stekla u) oslojevanje v) spajanje materialov w) lepljenje x) varjenje y) preskušanje materialov z) reciklaža

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25856005

  139.
  MCCAULEY, Ronald A., 1942-
          Corrosion of ceramic and composite materials / Ronald A. McCauley. - 2nd ed. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - XIII, 405 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Corrosion technology ; 22)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5366-6 (vezano)
  a) Ceramic materials - Corrosion b) Composite materials - Corrosion c) materiali d) keramični materiali e) kompoziti f) stekleni materiali g) korozija h) povzročitelji korozije i) tekočine j) plini k) preskušanje na korozijo l) lastnosti materialov m) zmanjšanje korozije n) preprečevanje korozije o) pregledno delo

  620.153
  COBISS.SI-ID 26048773

  140.
  ROOS, Eberhard
          Werkstoffkunde für Ingenieure : [Grundlagen, Anwendung, Prüfung] / E[berhard] Roos, K[arl] Maile. - Berlin : Springer, 2002. - XII, 394 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer-Lehrbuch)

  Bibliografija: str. [381]-383. - Kazalo
  ISBN 3-540-43599-9 (broš.)
  a) gradbeništvo b) materiali c) preiskave d) lastnosti e) kemija f) struktura g) kovine h) plastika i) keramika j) reciklaža

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24508421

  141.
          SYSTEMATISCHE Beurteilung technischer Schadensfälle / Herausgegeben von G. Lange. - 5 Aufl. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2001. - 432 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30417-7 (vezano)
  a) Metals - Fracture b) Metals - Fatigue c) materiali d) preiskave materialov e) napake v materialu f) tehniški škodni primeri g) ugotavljanje primerov h) poškodbe i) pregledno delo

  620.19
  COBISS.SI-ID 25816837


  620.9 ENERGETIKA.


  142.
          The FUTURE for renewable energy. 2, Prospects and directions / EUREC Agency. - London : James & James, cop. 2002. - XVII, 250 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-902916-31-X (vezano)
  a) Renewable energy sources - European Union countries b) energetika c) obnovljeni viri energije d) pričakovanja e) smernice f) biomasa g) sončne celice h) fotovoltaika i) male hidroelektrarne j) sončne hiše k) sončne elektrarne l) energija vetra m) države v razvoju n) energija oceanov o) sončno ogrevanje p) eurec q) priročniki

  620.91/.95
  COBISS.SI-ID 25912581

  143.
  HORDESKI, Michael F.
          New technologies for energy efficiency / by Michael F. Hordeski. - Lilburn : The Fairmont Press ; New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XI, 376 str. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy034/2002029849 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-88173-369-5 (M. Dekker) ISBN 0-8247-0936-5 (The Fairmont Press)
  a) Energy conservation - Technological innovations b) elektrotehnika c) shranjevanje energije d) tehnološke novosti e) viri energije f) toplotne črpalke g) energija vetra h) sončna energija i) integracija hlajenja j) integracija ogrevanja k) redukcija stroškov delovanja l) upravljanje z energijo m) zakonodaja n) razvoj alternativnih virov o) nadzorovanje klime v stavbi p) nadzorni sistemi q) pregledno delo

  620.92.004
  COBISS.SI-ID 25717765

  144.
  SCHEER, Hermann, 1944-
          A solar manifesto / Hermann Scheer. - 2nd ed. - London : James & James, cop. 2001. - VI, 258 str. : ilustr. ; 23 cm

  Prevod dela: Sonnen-Strategie. - Bibliografija: str. 249-258
  ISBN 1-902916-24-7 (vezano)
  a) Solar energy b) Environmental protection c) Renewable energy sources d) energetika e) obnovljivi viri energije f) alternativna energija g) sončna energija h) zaščita okolja i) ekonomičnost j) socialni učinki k) strategije l) pregledno delo

  620.9
  COBISS.SI-ID 25909253

  145.
  SIMS, Ralph E. H.
          The brilliance of bioenergy : in business and in practice / Ralph E. H. Sims. - London : James & James, cop. 2002. - XI, 316 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 308-314. - Kazalo
  ISBN 1-902916-28-X (vezano)
  a) Biomass energy b) energetika c) obnovljivi viri energije d) biomasa e) bioenergija f) vrste virov biomasa g) pridelava h) priprava i) transport j) termokemijsko pretvarjanje k) biokemijsko pretvarjanje l) biogoriva m) bioenergetski sistemi n) naravni potenciali o) prergledno delo

  620.95
  COBISS.SI-ID 25910021


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  146.
  ABERŠEK, Boris
          How gears break / B. Aberśek [!], J. Flašker. - Southampton ; Boston : WIT press, cop. 2004. - 221 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Advances in boundary elements, ISSN 1473-8791 ; vol. 7)

  Pravo avtorjevo ime je Boris Aberšek. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85312-739-6
  a) Gearing b) Fracture mechanics c) strojništvo d) strojni elementi e) zobniški prenosi f) zobniška gonila g) zobniki h) lom zobnikov i) lomna mehanika j) razpoke v korenu k) koreni zob l) kontaktni problemi

  621.8:539.4
  COBISS.SI-ID 25673733

  147.
  BEEBE, Raymond S.
          Predictive maintenance of pumps using condition monitoring / Ray S. Beebe. - Oxford ; New York ; Tokyo : Elsevier, cop. 2004. - IX, 181 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85617-408-5
  a) Pumping machinery - Maintenance and repair b) strojništvo c) črpalke d) predvidena vzdrževanja e) sistemi nadzora f) popravila g) lastnosti črpalk h) analize lastnosti i) testiranje črpalk j) optimalno delovanje k) pregledno delo

  621.65.004.5
  COBISS.SI-ID 26059781

  148.
  BLACK, Bruce J.
          Workshop processes, practices and materials / Bruce J. Black. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - X, 341 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6073-2 (broš.)
  a) Machine-shop practice b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) obdelava materialov e) oblikovanje z odrezavanjem f) preoblikovanje g) obdelovanje pločevine h) ročna dela i) varnost j) rezilna orodja k) hladilni materiali l) vrtanje m) struženje n) skoblanje o) brušenje p) frezanje q) spajanje r) stiskanje s) priročniki

  621.9
  COBISS.SI-ID 26084613

  149.
  BLOCH, Heinz P., 1933-
          Pump user's handbook : life extension / by Heinz P. Bloch & Alan R. Budris. - Lilburn : The Fairmont Press ; New York : M. Dekker, 2004. - X, 429 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija: str. 401-406. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4814-X (M. Dekker) ISBN 0-88173-452-7 (The Fairmont Press)
  a) strojništvo b) črpalke c) življenska doba d) redukcije stroškov e) namestitev f) vzdrževanje g) mazanje h) shranjevanje i) nadzorovanje j) vrste črpalk k) materiali l) odpravljanje napak m) popravila n) priročniki

  621.65.004
  COBISS.SI-ID 25947909

  150.
  CAMPBELL, John
          Castings practice : the 10 rules of castings / John Campbell. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2004. - XII, 205 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 195-198. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4791-4
  a) Founding b) Metal castings c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) livarstvo f) litje g) taljenje h) odprava turbulentnega odnašanja i) odprava laminarnega odnašanja j) napake k) mehurčki l) krčenje m) neenakomerna porazdelitev n) priročniki

  621.746.004.6
  COBISS.SI-ID 26060549

  151.
  DUDÁS, Illés
          The theory & practice of worm gear drives / Illés Dudás. - London ; Sterling : Kogan Page Science, 2004. - XXII, 314 str. : ilustr. ; 25 cm

  Priloženi popravki. - Bibliografija: str. 294-309. - Kazalo
  ISBN 1-9039-9661-9
  a) Gearing, Worm b) strojništvo c) strojni elementi d) polžasta gonila e) polži (gonila) f) konstruiranje g) geometrija ozobij h) oblike zob i) matematični modeli j) izdelava zobnikov k) frezanje zobnikov l) kontrola kakovosti m) pregledno delo

  621.833
  COBISS.SI-ID 26018053

  152.
  ELLENBERGER, J. Phillip
          Pressure vessels : the ASME code simplified / J. Phillip Ellenberger, Robert Chuse, Bryce E. Carson. - 8th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2004. - XI, 319 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 311-312. - Kazalo
  ISBN 0-07-143673-1
  a) strojništvo b) tlačne posode c) ASME standardi d) varnost e) kontrola kvalitete f) varjenje g) nedestruktivni preizkusi h) parni kotli i) nuklearne tlačne posode j) kvaliteta k) tanki l) ISO 9000 m) tabele n) diagrami o) pravila p) para

  621.772
  COBISS.SI-ID 25952005

  153.
          FERTIGUNGSTECHNIK / Alfred Herbert Fritz, Günter Schulze (Hrsg.). - 6., neu bearbeitete Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XVIII, 479 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-00598-6
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) proizvodne tehnike d) obdelava kovin e) preoblikovanje f) oblikovanje g) litje h) sintranje i) hitra izdelava prototipov j) varjenje k) lotanje l) leplenje kovin m) odrezovanje n) pregledno delo

  621.74
  COBISS.SI-ID 8353814

  154.
  FRIŠČIĆ, Franjo, 1952-
          Transportna sredstva. Pogonski in gnani stroji : učbenik za 3. letnik za predmet Transportna sredstva v programu Prometni tehnik / Franjo Friščić. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 ([Ljubljana] : Euroadria). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 94
  ISBN 86-365-0453-8
  a) Stroji - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) pogonski stroji d) gnani stroji e) batni motorji f) električni stroji g) učbeniki za srednje šole

  621.4/.6(075.3)
  COBISS.SI-ID 215248128

  155.
  GIAMPAOLO, Tony, 1939-
          The gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo. - 2nd ed. - Lilburn : The Fairmont Press ; New York : M. Dekker, cop. 2003. - XV, 405 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij in na str. 365-394. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0997-7 (M. Dekker) ISBN 0-88173-413-6 (The Fairmont Press)
  a) strojništvo b) plinske turbine c) razvoj d) aplikacije e) teorija sistemov f) krmiljenje g) dodatna oprema h) parametri i) karakteristike j) nadzorovanje onesnaževanja k) preskušanje l) nadzorovanje m) priročniki

  621.438(035)
  COBISS.SI-ID 26046469

  156.
  GINZBURG, Vladimir B., 1935-
          Flat rolling fundamentals / Vladimir B. Ginzburg, Robert Ballas. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2000. - VI, 839 str. : ilustr. graf. prikazi ; 29 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 57)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-8894-X (vezano)
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) toplo valjanje d) karakteristike jekel e) sestavine jekel f) deformacije g) valjarne h) dimenzije valjanih proizvodov i) profili j) krmiljenje valjanja k) pregledno delo

  621.771
  COBISS.SI-ID 26050565

  157.
  GÜNTHER, Hubertus
          Dieseldiagnose : Fehlersuche an modernen Dieselmotoren / Hubertus Günther. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2001. - 251 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vogel-Fachbuch : Service-Fibel)

  Bibliografija: str. 247. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1771-8
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) dizelski motorji d) odkrivanje napak e) diagnostika f) VP37/36 Bosch črpalka g) sistemi vbrizgavanja h) elektronska regulacija vbrizgavanja i) magnetni ventili j) EPIC črpalka k) sistem črpalka - šoba l) Lucas-Delphijev sistem m) sesalne črpalke n) pregledno delo

  621.436.038.004.5/.6
  COBISS.SI-ID 26035973

  158.
  JELALI, Mohieddine
          Hydraulic servo-systems : modelling, identification and control / Mohieddine Jelali and Andreas Kroll. - London [etc.] : Springer, cop. 2003, 2004. - XXX, 355 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in industrial control)

  Bibliografija: str. 333-349. - Kazalo
  ISBN 1-85233-692-7 (vezano)
  a) Hydraulic servomechanisms b) strojništvo c) hidravlični sistemi d) servo sistemi e) fizikalne lastnosti hidravlike f) fizikalno modeliranje g) hidravlični krmilni sistemi h) načrtovanje i) pregledno delo

  621.22
  COBISS.SI-ID 3881556

  159.
  KASEDORF, Jürgen H., 1940-
          Benzineinspritzsysteme testen und einstellen : elektronisch und mechanisch gesteuerte Anlagen deutscher und ausländischer Hersteller / Jürgen Kasedorf, Ernst Woisetschläger. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Würzburg : Vogel Buchverlag, 1999. - 349 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vogel Fachbuch : Service-Fibel)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1705-X
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) bencinski vbrizgalni sistem d) elektronsko krmiljenje vbrizgavanja e) sistemi vbrizgavanja f) Motronic diagnostika g) aplikacije h) Honda i) Renault j) Toyota k) Weber l) Bosch m) VW n) Opel o) pregledno delo

  621.43.038
  COBISS.SI-ID 26128901

  160.
  KASEDORF, Jürgen H., 1940-
          Dieseleinspritztechnik / Jürgen Kasedorf, Ernst Woisetschläger. - 6., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Würzburg : Vogel, 2002. - 477 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1915-X
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) dizelski vbrizgalni sistemi d) sistemi vbrizgavanja e) Robert Bosch sistemi f) KIKI - črpalka g) CAV - vbrizgalniki h) pregledno delo

  621.436.038
  COBISS.SI-ID 26036229

  161.
  LARKIN, John
          Practical problems in mathematics for drafting and CAD / John C. Larkin. - 3rd ed. - Clifton Park : Thomson Delmar Learning, 2005. - XI, 338 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Delmar's practical problems in mathematics series)

  ISBN 1-4018-4344-1
  a) strojništvo b) računalniško podprto načrtovanje c) CAD d) tehniško risanje e) matematični primeri f) vaje g) učbeniki

  621.8:744(075.8)
  COBISS.SI-ID 25946885

  162.
  MANDAL, Nisith R.
          Aluminium welding / N. R. Mandal. - Pangbourne : Alpha Science International, cop. 2002. - X, 148 str. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84265-095-5
  a) varjenje aluminija b) priprava robov c) parametri d) elektrode e) obločno varjenje f) povratne napetosti g) strojništvo h) obdelovalni postopki i) pregledno delo

  621.791.6:621.791.75
  COBISS.SI-ID 4987419

  163.
  MENON, E. Shashi
          Liquid pipeline hydraulics / E. Shashi Menon. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - VIII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 173)

  Bibliografija: str. 269. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5317-8 (vezano)
  a) Pipelines - Hydrodynamics b) Pipelines - Design and construction c) Hydraulics d) Fluid dynamics e) strojništvo f) pregledno delo g) cevovodi h) lastnosti tekočin i) analize cevi j) tlak v ceveh k) črpalke l) načrtovanje m) hidravlika n) termodinamika o) meritve pretoka p) spremenjljiv pretok q) ekonomičnost cevovodov

  621.643:532.5
  COBISS.SI-ID 26057989

  164.
  MILLER, Rex, 1929-
          Audel machine shop basics / Rex Miller & Mark Richard Miller. - 5th ed. - Chichester : John Wiley, 2004. - XIV, 322 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-764-55526-X
  a) Machine-shop practice b) Machine-tools c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) odrezovanje f) brušenje g) abrazivi h) odrezovalna orodja i) svedri j) povrtala k) navojni svedri l) vrezovalniki navojev m) frezalna orodja n) posnemalne igle o) vpenjala p) ostrenje orodja q) hladilno mazalna sredstva r) meritve s) materiali t) orodni stroji u) NC stroji v) varnost w) delavnice x) pregledno delo

  621.92
  COBISS.SI-ID 25907717

  165.
  MYSZKA, David H.
          Machines and mechanisms : applied kinematic analysis / David H. Myszka. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall ; Columbus : Pearson, 2005. - XIII, 556 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0415/2004003 655.html. - Ov. nasl.: Machines & mechanisms. - Bibliografija: str. 545. - Kazalo
  ISBN 0-13-183776-1
  a) Machinery, Kinematics of b) Mechanical movements c) odmikači d) zobniki e) gonila f) jermenski pogon g) verižni pogon h) vijačni mehanizmi i) pregledno delo

  621-32
  COBISS.SI-ID 25952261

  166.
  NAIDU, Desineni S., 1940-
          Modeling, sensing and control of gas metal arc welding / Desineni Subbaram Naidu, Selahattin Ozcelik, Kevin L. Moore. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsvier, 2003. - XX, 351 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 281-346. - Kazalo
  ISBN 0-08-044066-5 (vezano)
  a) Gas metal arc welding

  621.791.75
  COBISS.SI-ID 25842437

  167.
  NORTON, Robert L.
          Machine design : an integrated approach / Robert L. Norton. - 2nd ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, cop. 2000. - XXVI, 1078 str. : ilustr. ; 25 cm

  - - Machine design [Elektronski vir] : an integrated approach. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-13-017706-7
  a) Machine design b) Machine design c) strojništvo d) oblikovanje strojev e) obdelovalni stroji f) strojni elementi g) načrtovanje h) izračuni i) računalniško modeliranje j) procesi načrtovanja k) faktorji varnosti l) materiali m) lastnosti materialov n) obremenitve materialov o) deformacije materialov p) utrujenost materialov q) utrujenost naprav r) priročniki

  621-2(035)
  COBISS.SI-ID 6461974

  168.
  OKA, Simeon
          Fluidized bed combustion / Simeon N. Oka ; technical editor, E. J. Anthony. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - XVII, 590 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 162)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4699-6 (vezano)
  a) Fluidized-bed combustion b) strojništvo c) toplotna tehnika d) zgorevanje s fluidizirano plastjo e) zgorevanje v zvrtinčeni plasti f) zvrtinčena plast g) teoretične osnove h) hidrodinamika i) prenos toplote j) parni kotli k) zgorevanje premoga l) emisija škodljivih snovi m) pregeledno delo

  621.1
  COBISS.SI-ID 25750533

  169.
          ROBOTIC welding, intelligence and automation / Tzyh-Jong Tarn, Shan-Ben Chen, Changjiu Zhou (eds.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - IX, 379 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in control and information sciences ; 299)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-20804-6 (broš.)
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varjenje d) avtomatizacija e) varilni procesi f) robotsko varjenje g) robotski sistemi h) inteligentni sistemi i) zborniki

  621.791:681.5
  COBISS.SI-ID 25953285

  170.
  ROUND, George Frederick
          Incompressible flow turbomachines : design, selection, applications, and theory / George F. Round. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXII, 341 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7603-5 (vezano)
  a) Turbomachines - Design and construction b) strojništvo c) turbinski stroji d) nestisljiv pretok e) načrtovanje strojev f) konstrukcije strojev g) razvoj h) teorija turbinskih strojev i) turbine j) črpalke k) kavitacija l) korozija m) vodna kladiva n) tlačne izgube o) rotorji vodne turbine p) načrtovanje ukrivljenosti q) pregledno delo

  621-135
  COBISS.SI-ID 26083845

  171.
          SCHWEIßAUFSICHT - Arbeitssicherheit und Unfallverhütung / [herausgegeben von] Peter Schau, Georg Schwierczinski. - Augsburg : WEKA, 2004-. - <2> zv. : ilustr. ; 32 cm. - (WEKA Praxislösungen)

  Nevezani listi, redna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: julij 2004. - Dosedanja vsebina: [Bd. 1]: 1-8 ; [Bd. 2]: 9-11
  - - Schweißaufsicht - Arbeitssicherheit und Unfallverhütung [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  - - Produkthaftung in der Schweißtechnik : Leitfaden zur Reduzierung Ihres persönlichen Risikos. - 104 str. ; 30 cm
  - - Sorgfaltspflichten der Schweißaufsichtsperson : So sichern Sie sich ab!. - 108 str. ; 30 cm
  ISBN 3-8111-6387-6
  a) strojništvo b) varjenje c) varnost pri delu d) zaščita pri delu e) odgovornost f) organizacija varnosti g) varnostni ukrepi h) zaščitna sredstva i) izobraževanje varilcev j) preverjanje varilcev k) ocena nevarnosti l) nesreče m) prva pomoč n) tehnični predpisi o) pregledno delo

  621.791:331.45
  COBISS.SI-ID 24881413

  172.
  SETHURAMIAH, A.
          Lubricated wear : science and technology / A. Sethuramiah. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XIII, 295 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Tribology series ; 42)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-51092-3 (zv. 42) ISBN 0-444-41677-3 (zbirka)
  a) Lubrication and lubricants b) Friction c) strojništvo d) tribologija e) obraba f) mazanje g) maziva h) mejno mazanje i) modeliranje j) kovinski materiali k) polimeri l) keramika m) utrujanje materialov n) preskušanje o) zborniki

  621.89
  COBISS.SI-ID 25842949

  173.
  SIVERTSEN, Ole Ivar, 1945-
          Virtual testing of mechanical systems : theories and techniques / Ole Ivar Sivertsen. - Lisse [etc.] : Swets & Zeitlinger Publishers, 2001. - XI, 189 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in engineering ; 4)

  Bibliografija: str. 175-176
  ISBN 90-265-1811-0
  a) Computer simulation b) strojništvo c) mehanski sistemi d) mehanizmi e) simulacije sistemov f) računalniške simulacije g) matematika h) metoda končnih elementov i) numerične simulacije j) dinamične simulacije k) računalniški programi l) primeri m) pregledno delo

  621.8
  519.6
  COBISS.SI-ID 25790725

  174.
  SKOUSEN, Philip L.
          Valve handbook / Philip L. Skousen. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2004. - XIV, 447 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Bibliografija: str. 435-438. - Kazalo
  ISBN 0-07-143773-8 (vezano)
  a) strojništvo b) ventili c) vrste d) izbor e) kriteriji za izbor f) materiali za ventile g) preskušanje h) krmiljenje i) velikosti j) priročniki

  621-33(035)
  COBISS.SI-ID 25967365

  175.
  TAYLOR, James I.
          The bearing analysis handbook : a practical guide for solving vibration problems in bearings / by James I. Taylor and D. Wyndell Kirkland. - 1st ed. - [Tampa?] : VCI, cop. 2004. - 297 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 281. - Kazalo
  ISBN 0-9640517-3-7
  a) strojništvo b) strojni elementi c) ležaji d) kotalni ležaji e) vibracije f) analize vibracij g) analizne tehnike h) zajemanje podatkov i) napake na ležajih j) vrste napak k) vzroki napak l) vzroki okvar m) analize vzrokov n) primeri o) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 25942277

  176.
  TAYLOR, James I.
          The gear analysis handbook : a practical guide for solving vibration problems in gears / by James I. Taylor. - 1st ed. - [Tampa] : VCI, cop. 2000. - 256 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 241. - Kazalo
  ISBN 0-9640517-1-0
  a) Gearing - Vibration b) Vibration c) strojništvo d) strojni elementi e) zobniki f) zobniška gonila g) vibriranje gonil h) analize vibracij i) analize gonil j) analize tehnike k) zajemanje podatkov l) harmonična valovanja m) lom zobnikov n) izračuni o) vzroki okvar p) pregledno delo

  621.833.01
  COBISS.SI-ID 25940485

  177.
  TAYLOR, James I.
          The vibration analysis handbook ; a practical guide for solving rotating machinery problems / by James I. Taylor. - 2nd ed. - [Tampa?] : VCI, 2003. - 375 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 357. - Kazalo
  ISBN 0-9640517-2-9
  a) Gearing - Vibration b) Vibration c) strojništvo d) strojni elementi e) ležaji f) zobniška gonila g) valjarniške proge h) valji i) napake na strojih j) vibracije k) analize vibracij l) analizne tehnike m) pregledno delo

  621.8:681.892
  COBISS.SI-ID 25939973

  178.
  TETRA Engineering Group (Weatogue)
          Guidelines for the operation and maintenance of HRSGs / developed by TETRA Engineering Group ; edited by Robert C. Swanekamp. - [Bozeman?] : HRSG User's Group, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija
  a) strojništvo b) HRSG - Heat Recovery Steam Generators c) HRSG postroji d) parni postroji e) ponovno pridobivanje toplote f) povratek toplote g) parni generatorji h) elektrarne i) navodila j) delovanje k) vzdrževanje l) priročniki

  621.1.004.5
  COBISS.SI-ID 26079237

  179.
  WALDRON, Kenneth J.
          Kinematics, dynamics, and design of machinery / K. J. Waldron, G. L. Kinzel. - 2nd ed. - New York [etc.] : Wiley, cop. 2004. - XI, 668 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  - - Student resource CD to accompany kinematics, dynamics, and design of machinery [Računalniška datoteka]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-471-42917-1
  a) strojništvo b) stroji c) kinematika d) dinamika e) strojni elementi f) načrtovanje mehanizmov g) vezi med mehanizmi h) računalniško podprto načrtovanje i) analitične analize j) priročniki

  621-2:531.3
  COBISS.SI-ID 8493078


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  180.
  ADIUTORI, Eugene F.
          The new engineering / Eugene F. Adiutori. - Naples : Ventuno Press, cop. 2002. - XVII, 222 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy042/2002101492 .html. - Bibliografija: str. 221-222
  ISBN 0-9626220-2-8 (vezano) ISBN 0-9626220-1-X (broš.)
  a) Engineering b) Heat - Transmission c) tehnika d) elektrotehnika e) električne analize f) električna upornost g) stabilnost električnih sistemov h) prenos toplote i) koeficienti prehajanja toplote j) pretok fluidov k) dimenzijska homogenost l) pregledno delo

  621.31
  COBISS.SI-ID 25925893

  181.
  ELMORE, Walter A., 1925-
          Protective relaying theory and applications / Walter A. Elmore. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - XV, 410 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 395-398. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0972-1 (vezano)
  a) Protective relays b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) relejna zaščita e) teorija f) aplikacije g) analogni releji h) ozemljitve i) zaščita j) generatorji k) motorji l) transformatorji m) linije n) vezja o) električni vodi p) priročniki

  621.316.9
  COBISS.SI-ID 25665797

  182.
  GASCH, Robert
          Wind power plants : fundamentals, design, construction and operation / R. Gasch, J. Twele. - Berlin : Solarpraxis AG ; London : James & James, cop. 2002. - 390 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-902916-38-7 (broš.) ISBN 1-902916-37-9 (vezano) ISBN 3-934595-23-5 (Solarpraxis AG)
  a) Wind power b) Wind turbines - Design and construction c) Electric power production d) elektrotehnika e) elektroenergetika f) elektrarne na veter g) energija vetra h) turbine i) načrtovanje j) sestavni deli k) dimenzioniranje l) Betz metoda m) Schmitz metoda n) sistemi črpalk o) krmiljenje p) dinamika turbin q) pregledno delo

  621.311.245
  COBISS.SI-ID 25913349

  183.
          GREEN electronics, green bottom line : environmentally responsible engineering / edited by Lee H. Goldberg and Wendy Middleton. - Boston [etc.] : Newnes, cop. 2000. - XVIII, 340 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. in hrbtni nasl.: Green electronics/green bottom line. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-9993-0
  a) elektrotehnika b) ekologija c) ekološko inženirstvo d) električne naprave e) električni aparati f) zmanjševanje porabe električne energije g) možnosti recikliranja h) izbira materialov i) ekološka proizvodnja j) standardi k) ISO 14001 l) vizija m) pregledno delo

  621.31:504.05
  504.05:621.31
  COBISS.SI-ID 45662209

  184.
  GURU, Bhag S.
          Electromagnetic field theory fundamentals / Bhag Singh Guru and Hüseyin R. Hiziroglu. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge university press, cop. 2004. - XV, 681 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-83016-8 (vezano)
  a) elektrotehnika b) elektromagnetizem c) magnetna polja d) teorija polja e) vektorska analiza f) elektrostatika g) magnetostatika h) električni tok i) širjenje valovanja j) prenosne poti k) valovodi l) resonatorji m) antene n) pregledno delo

  537.8
  COBISS.SI-ID 25596421

  185.
          The IESNA lighting handbook : reference & application / Mark S. Rea, editor-in-chief. - 9th ed. - New York : Illuminating Engineering Society of North America, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87995-150-8
  a) Electric lighting - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) električna razsvetljava d) arhitektura e) rasvetljava f) javne zgradbe g) stanovanjske zgradbe h) pisarne i) kulturne ustanove j) šprtni objekti k) industrijske stavbe l) rasvetljava prostorov m) zunanja osvetlitev n) cestna rasvetljava o) naravna rasvetljava p) podvodna osvetlitev q) svetloba r) osvetlitev s) optika t) meritve u) barve v) percepcija w) viri svetlobe x) izračuni osvetljenosti y) kakovost svetlobe z) svetilna tehnika {) energetika |) vzdrževanje }) varnost ~) primeri uporabe ) priročniki

  628.9(0.35)
  721:628.9
  COBISS.SI-ID 3781716

  186.
  INTERNATIONAL Conference on Computational Methods for the Solution of Electrical and Electromagnetic Engineering Problems (6th ; 2003 ; Split)
          Electrical engineering and electromagnetics. VI / editors, C.A. Brebbia and D. Poljak. - Southampton ; Boston : WIT press, cop. 2003. - 321 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Advances in electrical and electronic engineering, ISSN 1463-0451 ; vol. 5)

  Hrbtni nasl.: Electrical engineering and electromagnetics. - V uvodu: "6th International Conference on Computational Methods for the Solution of Electrical and Electromagnetic Engineering Problems incorporating Electromagnetic Effects on Human Beings and Equipment Seminar, ELECTROCOMP 2003". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85312-981-X (vezano)
  a) Electric engineering - Congresses b) Electromagnetism - Congresses c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) vplivi na človeka f) vplivi na opremo g) tehnike v časovnem prostoru h) električni stroji i) mikrovalovne aplikacije j) elektromagnetna kompatibilnost k) numerične metode l) programski paketi m) electrocomp 2003 n) zborniki

  537.8
  COBISS.SI-ID 25821957

  187.
  KIAMEH, Philip
          Electrical equipment handbook : troubleshooting and maintenance / Philip Kiameh. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2002044498 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh031/20 02044498.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-139603-9 (vezano)
  a) Electric machinery - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) električni stroji d) električni sistemi e) transformatorji f) indukcijski motorji g) izmenični motorji h) krmiljenje hitrosti i) vzdrževanje motorjev j) močnostna elektronika k) sinhronski motorji l) generatorji m) ležaji n) maziva o) vibracije p) pregledno delo

  621.313.004
  COBISS.SI-ID 25714437

  188.
  MCLYMAN, Colonel William T., 1932-
          Transformer and inductor design handbook / Colonel Wm. T. McLyman. - 3rd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm. - (Electrical and computer engineering ; 121)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5393-3
  a) elektrotehnika b) elektromagnetizem c) transformatorji d) dušilke e) načrtovanje f) magnetizem g) magnetna jedra h) naavitja i) priročniki

  621.314.2
  COBISS.SI-ID 26016517

  189.
  SINGH, Jasprit, 1953-
          Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures / Jasprit Singh. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XXI, 532 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam033/20020 31548.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200203154 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002031548.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-82379-X
  a) Semiconductors - Electric properties b) Semiconductors - Optical properties c) elektrotehnika d) elektronika e) polprevodniki f) električne lastnosti g) optične lastnosti h) priročniki

  621.3./.5.59
  COBISS.SI-ID 25851653

  190.
          SOLAR energy : the state of the art : ISES position papers / edited by Jeffrey Gordon. - London : James & James, cop. 2001. - XVIII, 706 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
  ISBN 1-902916-23-9 (vezano)
  a) Solar energy b) elektrotehnika c) energetika d) energija sonca e) sončni kolektorji f) zasteklitev g) absorbcijske prevleke h) ogrevanje vode i) koncentracija toplote j) prednosti energije sonca k) pretvarjanje energije l) pregledno delo

  621.311:621.472
  COBISS.SI-ID 2600474

  191.
  ŽUNEC, Miro
          Numerični izračun dvodimenzionalnih problemov segrevanja vodnikov in zaščitnih vrvi pri nadzemnih vodih po metodi končnih elementov : doktorska disertacija / Miro Žunec ; [mentor Igor Tičar ; komentor Franc Jakl]. - Maribor : [M. Žunec], 2004. - VIII, 158 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 157-158. - Univ. Maribor, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) toplotno polje d) elektromagnetno polje e) numerična analiza f) metoda končnih elementov g) prenos toplote h) vodniki i) zaščitne vrvi j) zaščitno-optični kabel OPGW k) izračun kratkih stikov l) adiabatsko segrevanje vodnikov m) doktorska disertacija n) thermal field o) electromagnetic field p) numeric analyzes q) finite elements method r) heat transfer s) wires t) ground wires u) optical ground wire OPGW v) short circuit calculation w) adiabatic heating

  621.315.24:621.3.017.71:519.61/.64(043.3)
  COBISS.SI-ID 8912918


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  192.
  COLINGE, Jean-Pierre
          Silicon-on-insulator technology : materials to VLSI / by Jean-Pierre Colinge. - 3rd ed. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2004. - X, 366 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7773-4 (vezano)
  a) Semiconductors b) Silicon-on-insulator technology c) Integrated circuits - Very large scale integration - Materials d) elektrotehnika e) polprevodniki f) integrirana vezja g) silicij h) polprevodniški materiali i) VLSI-Very Large Scale Integration j) SOI tehnologija k) SOI-Silicion on Insulator l) karakteristike m) SOI cmos tehnologija n) SOI mosfet o) SOI vezja p) priročniki

  621.382:537.311.33
  COBISS.SI-ID 25987333

  193.
  KAPLAN, Daniel Moshe
          Hands-on electronics : a one-semester course for class instruction or self-study / Daniel M. Kaplan and Christopher G. White. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XXI, 204 str. : ilustr. ; 26 cm

  Podnasl. na ov.: A practical introduction to analog and digital circuits. - Bibliografija: str. 183. - Kazalo
  ISBN 0-521-81536-3 (vezano) ISBN 0-521-89351-8 (broš.)
  a) Electronics

  621.382.049(075.8)
  COBISS.SI-ID 25852165

  194.
  ROTH, Charles H.
          Fundamentals of logic design / Charles H. Roth, Jr. - 5th ed. - Belmont : Thomson/Brooks/Cole, cop. 2004. - XXI, 687 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy042/2003102726 .html. - Bibliografija: str. 623. - Kazalo
  - - Fundamentals of logic design [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-534-37804-8 (vezano)
  a) Logic circuits b) Logic design c) elektrotehnika d) logična vezja e) logično načrtovanje f) preklopna vezja g) Boolova algebra h) Quine-McCluskey metoda i) NAND vrata j) NOR vrata k) simulacije vezij l) dekoderji m) programabilne logične naprave n) razdeljevalniki o) registratorji p) števci q) VHDL r) analize sekvenčnih vezij s) vezja za aritmetične operacije t) priročniki

  621.38.049
  COBISS.SI-ID 25972997

  195.
  TSIVIDIS, Yannis
          Operation and modeling of the MOS transistor / Yannis Tsividis. - 2nd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, cop. 1999. - XX, 620 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-517014-8 (vezano)
  a) Metal oxide semiconductors - Mathematical models b) Metal oxide semiconductor field-effect transistors - Mathematical models c) elektrotehnika d) elektronika e) polprevodniki f) MOS tranzistorji g) MOSFET tranzistorji h) matematični modeli i) simulacije j) priročniki

  621.382.3
  COBISS.SI-ID 25977861


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  196.
  BANNISTER, Jeffrey
          Convergence technologies for 3G networks : IP, UMTS, EGPRS and ATM / Jeffrey Bannister, Paul Mather and Sebastian Coope. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XIX, 650 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-86091-X
  a) elektrotehnika b) brezžične komunikacije c) mobilna omrežja d) 3G komunikacije e) tretja generacija f) GSM g) GPRS - General Packet Radio Service h) IP aplikacije i) UMTS - Universal Mobile Telekomunication System j) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 1760581

  197.
  CARR, Houston H., 1937-
          The management of telecommunications : business solutions to business problems enabled by voice and data commumnications / Houston H. Carr, Charles A. Snyder. - 2nd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2003. - XXII, 810 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2002071850 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh031/20 02071850.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-248931-6 (vezano) ISBN 0-07-119928-4 (broš.)
  a) Business - Communication systems b) Telecommunication systems c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) komunikacijski sistemi f) omrežja g) prenos podatkov h) upravljanje telekomunikacij i) LAN j) WAN k) poslovne aplikacije l) zakonodaja m) regulativa n) priročniki

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 25719301

  198.
  DAMJANOVSKI, Vlado, 1956-
          CCTV / Vlado Damjanovski. - Boston [etc.] : Butterworth-Heinemann, cop. 2000. - XVIII, 385 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-7196-3 (vezano)
  a) Closed circuit television - Australia b) elektrotehnika c) televizija zaprtega kroga d) CCTV-closed circuit television e) televizija in svetloba f) optika pri CCTV g) monitorji h) video signal i) prenos j) obdelava k) koaksialni kabli l) optični kabli m) parice n) brezžični prenos o) video rekorderji p) dodatna oprema q) načrtovabje CCTV sistema r) pregledno delo

  621.397
  COBISS.SI-ID 25214981

  199.
  DAMJANOVSKI, Vlado, 1956-
          CCTV / written and illustrated by Vlado Damjanovski. - Minchinbury : CCTV Labs, cop. 1996. - 342 str., 35 f. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 339-340
  ISBN 0-646-24088-9 (broš.)
  a) Closed circuit television - Australia b) elektrotehnika c) televizija zaprtega kroga d) CCTV-closed circuit television e) televizija in svetloba f) optika pri CCTV g) CCTV kamere h) monito i) monitorji j) video signal k) prenos l) obdelava m) koaksialni kabli n) optični kabli o) video rekorderji p) dodatna oprema q) načrtovanje CCTV sistema r) digitalni video s) pregledno delo

  621.397
  COBISS.SI-ID 26107141

  200.
  LARSSON, Erik G., 1974-
          Space-time block coding for wireless communications / Erik G. Larsson and Petre Stoica. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XX, 281 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam033/20020 45523.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200204552 3.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002045523.html. - Bibliografija: str. 264-279. - Kazalo
  ISBN 0-521-82456-7 (vezano)
  a) Image processing - Mathematics b) Coding theory c) Wireless communication systems d) elektrotehnika e) brezžične komunikacije f) STC Space Time Coding g) MIMO - Multiple Input Multiple Output h) STBC - Space Time Block Code/codes/coding i) OSTBC - Orthogonal Space Time Block Code/codes/coding j) priročniki

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 3989588

  201.
  LATHI, Bhagwandas Pannalal
          Linear systems and signals / B. P. Lathi. - 2nd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2005. - XVI, 975 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (The Oxford series in electrical and computer engineering)

  Kazalo
  ISBN 0-19-515833-4 (vezano)
  a) Signal processing - Mathematics b) System analysis c) Linear time invariant systems d) Digital filters (Mathematics) e) elektrotehnika f) obdelava signalov g) linearni sistemi h) časovni prostor i) analiza sistemov j) LaPlaceova transformacija k) Fourierova transformacija l) vzorčenje m) diskretni sistemi n) z-transformacija o) učbeniki za visoke šole

  621.391(075.8)
  COBISS.SI-ID 25822469

  202.
          METHODS and algorithms for radio channel assignment / edited by Robert Leese and Stephen Hurley. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002. - VIII, 150 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford lecture series in mathematics and its applications ; 23)

  Bibliografija: str. 143-150. - Kazalo
  ISBN 0-19-850314-8 (vezano)
  a) Radio frequency allocation - Mathematics b) Frequency spectra - Mathematical models c) Wireless communication systems - Mathematical models d) Algorithms e) Radio frequency allocation - Economic aspects f) elektrotehnika g) brezžične komunikacije h) radijske komunikacije i) dodeljevanje kanalov j) metode k) algoritmi l) zborniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 25895173

  203.
          WDM technologies / edited by Achyut Dutta, Niloy K. Dutta, Masahiko Fujiwara. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2002-<2003>. - Zv. <1-2> : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

  Dosedanja vsebina:
  [1]: active optical components. - Cop. 2002. - XXI, 680 str.
  Vol. 2: passive optical components. - Cop. 2003. - XVIII, 513 str., [16] str. pril.
  ISBN 0-12-225261-6 (zv. 1) ISBN 0-12-225262-4 (zv. 2)
  a) optoelektronika - optični komunikacijski sistemi - optične tehnologije - fotonika - optične komponente - mikroelektromehanski elementi - fotodetektorji - laserji - optični ojačevalniki - zborniki b) elektrotehnika c) optoelektronika d) WDM-Wavelenght division multiplexing e) optične komunikacije f) laserji g) laserske diode h) optični modulatorji i) fotodetektorji j) aktivne optične komponente k) pregledno delo

  621.39:681.7.069
  COBISS.SI-ID 48974337


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  204.
          AGGREGATES : geology, prospection, environment, testing, specifications, extraction, processing plants, equipments, quality control / editors Louis Primel, Claude Torenq. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, cop. 2000. - 591 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibl. pri posam. prispevkih
  ISBN 90-5410-795-2
  a) Aggregates (Building materials) b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) agregat e) preskušanje f) pridobivanje g) lastnosti h) uporaba

  624.012
  COBISS.SI-ID 24300037

  205.
  AKKERMANN, Jan
          Rotationsfähigkeit von Rahmenecken / von Jan Akkermann und Josef Eibl. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - 142, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 532)

  ISBN 3-410-65735-5
  a) statika b) konstrukcije c) računanje konstrukcij d) nosilci e) betonski nosilci f) momenti g) ojačitev nosilcev h) razpoke i) armatura j) armiran beton k) preskušanje

  624.04
  COBISS.SI-ID 24867589

  206.
          ANALYSE der Transportmechanismen für wassergefährdende Flüssigkeiten in Beton zur Berechnung des Medientransportes in ungerissene und gerissene Betondruckzonen / von Norbert Brauer. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2002. - 147, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton ; heft 538, ISSN 0171-7197)

  ISBN 3-410-65738-X
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) beton e) analiza f) numerično modeliranje g) poroznost betona h) razpoke i) vodovpojnost

  624.04
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24731397

  207.
          BEMESSUNGSHILFSMITTEL zu Eurocode 2. Teil 1, Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken / von Karl Kordina ... [et al.]. - 3. ergänzte Aufl. - Berlin : Beuth, 1992. - 133, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 425)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-410-65625-1
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) armiran beton d) Eurocode 2 (Teil 1) e) numerično modeliranje f) prerezi nosilcev

  624.04
  COBISS.SI-ID 25682437

  208.
  BENNETT, John, 1936-
          Construction, the third way : managing cooperation and competition in construction / John Bennett. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2000. - XI, 212 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. [201]-203. - Kazalo
  ISBN 0-7506-3093-0
  a) Construction industry - Great Britain - Management b) Business networks - Great Britain c) Competition - Great Britain d) gradbeništvo e) gradbeno gospodarstvo f) teorija g) nove razmere h) spremembe i) konkurenca j) kooperacija k) vodenje projektov l) strategije m) Velika Britanija

  624
  COBISS.SI-ID 24267781

  209.
          BETONBAU beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 2, Sachstandsbericht mit Beispielsammlung / von Rolf Breitenbücher ... [et al.]. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2001. - 175, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton / Deutsches Institut für Normung, ISSN 0171-7197 ; H. 519)

  ISBN 3-410-65719-3
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) numerično modeliranje e) študije primerov f) beton g) razpoke h) armiran beton i) gradbeni proizvodi j) poškodbe k) sanacije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25158917

  210.
          BETONWAREN mit Recyclingzuschlägen / von Christoph Müller, Peter Schießl. Rezyklieren von Leichtbeton / von Hans-Wolf Reinhardt, Julian Kümmel. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - 100, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 529)

  ISBN 3-410-65729-4
  a) gradbeništvo b) statika c) beton d) reciklaža betona e) preskušanje betona f) poškodbe g) analize betona

  624.04
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24867077

  211.
  BIERWIRTH, Henric
          Versuche zum Kriechen von Beton bei mehrachsiger Beanspruchung : Auswertung auf der Basis von errechneten elatischen Anfangsverformungen / von Henric Bierwirth, Siegfried Stöckl [und] Herbert Kupfer. Kriechen, Rückkriechen und Dauerstandfestigkeit von Beton bei unterschiedlichem Feuchtegehalt und Verwendung von Portlandzement bzw. Portlandkalksteinzement / von Dirk Nechvatal, Siegfried Stöckl [und] Herbert Kupfer. - Berlin : Beuth, 1994. - 99, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 442)

  Bibliografija na koncu obeh prispevkov. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65642-1
  a) gradbeništvo b) materiali c) beton d) preskušanje betona e) vlaga f) cement g) numerično modeliranje h) lezenje betona

  621.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25691909

  212.
  BLOCK, Klaus
          Das Ermüdungsverhalten von Dübelbefestigungen / von Klaus Block, Friedrich Dreier. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 124, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 541)

  ISBN 3-410-65741-X
  a) gradbeništvo b) statika c) računanje konstrukcij d) pritrjevanje elementov e) nosilnost f) beton g) jeklo h) jeklene konstrukcije i) betonske konstrukcije j) preskusi k) vijaki v betonu

  624.04
  COBISS.SI-ID 25504517

  213.
  BÖDEKER, Wilfried
          Alkalireaktion im Bauwerksbeton : ein Erfahrungsbericht / von Wilfried Bödeker. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2003. - 77, 13 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; heft 534)

  ISBN 3-410-65739-8
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) alkalna reakcija e) preskušnja materialov f) analiza

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25570053

  214.
  BOŠNJAK, Slobodan
          Tehnologija delovnih procesov 2 : kanalizacija in ceste / Slobodan Bošnjak ; [skice Dušan Kranjc]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1986. - 50 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Usmeritev: gradnja)

  Bibliografija: str. 49
  a) gradbeništvo b) delovni procesi c) kanalizacija d) ceste

  625.7:658.5
  628.2:658.5
  COBISS.SI-ID 16131073

  215.
  BROCKENBROUGH, Roger L.
          Highway engineering handbook : building and rehabilitating the infrastructure / Roger L. Brockenbrough, editor, Kenneth J. Boedecker, Jr., editor. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2002041080 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-140080-X
  a) Highway engineering - Handbooks, manuals, etc b) gradbeništvo c) nizke gradnje d) avtoceste e) cestišča f) načrtovanje g) podporni zidovi h) varnostni sistemi i) signalizacija j) vzdrževanje k) popravila l) mostovi m) viadukti n) hrupna zaščita o) ekonomski inženiring

  624
  COBISS.SI-ID 25339141

  216.
  BUNTE, Dieter
          Zum karbonatisierungsbedingten Verlust der Dauerhaftigkeit von Außenbauteilen aus Stahlbeton / von Dieter Bunte. - Berlin : Beuth, 1993. - 172, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 436)

  Bibliografija: str. 113-118. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65636-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) gradbeni deli d) preskušanje e) materiali f) zunanji beton g) beton h) armiran beton i) trajnost betona j) preskušanje

  620.1/.2
  629
  691
  COBISS.SI-ID 25690373

  217.
  BUSJAEGER, Dirk
          Programmgesteuerte Berechnung beliebiger Massivbauquerschnitte unter zweiachsiger Biegung mit Längskraft : (Programm MASQUE) / von Dirk Busjaeger, Ulrich Quast. - Berlin : Beuth, 1990. - 212, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 415)

  Zusammenfassung ; Summary
  ISBN 3-410-65615-4
  a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) računanje konstrukcij d) napetosti e) dvoosni upogib f) osni pritiski g) MASQUE h) numerično modeliranje i) algoritmi j) računalniška analiza

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 25673477

  218.
  CARMICHAEL, David G., 1948-
          Contracts and international project management / David G. Carmichael. - Rotterdam ; Brookfield : A.A. Balkema, 2000. - VIII, 208 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-5809-324-7 (vezano) ISBN 90-5809-333-6 (broš.)
  a) Project management b) Comparative industrial relations c) gradbeništvo d) gradbeno gospodarstvo e) vodenje projektov f) pogodbe g) primeri h) mednarodne pogodbe

  624:65
  COBISS.SI-ID 24301829

  219.
  CAULDWELL, Rex
          Inspecting a house / Rex Cauldwell. - Newton : The Taunton Press, 2001. - 266 str. : ilustr. ; 26 cm. - (For pros, by pros)

  Kazalo
  ISBN 1-56158-462-2 (broš.)
  a) Dwellings - Inspection b) gradbeništvo c) gradbena dela d) poškobde stavb e) pregled poškodb f) pregled stavbe g) popis poškodb

  624
  COBISS.SI-ID 24966661

  220.
  CEROVŠEK, Tomo
          Distribuirana računalniško integrirana gradnja pri pogojih necelovitosti : doktorska disertacija / Tomo Cerovšek. - Ljubljana : [T. Cerovšek], 2003. - XX, 308 str. : ilustr. ; 30 cm

  Razširjen povzetek v slov. in angl. jeziku. - Doktorska disertacija št. 149. - Bibliografija: str. [247]-260. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) gradbeništvo b) doktorska disertacija c) gradbena informatika d) procesno modeliranje e) tehnologije f) integrirani sistemi g) distribuirani sistemi h) računalništvo i) informatika j) informacije k) gradbena dela

  624
  COBISS.SI-ID 1827169

  221.
  CHUDLEY, Roy
          Building construction handbook : [incorporating current building & construction regulations] / R. Chudley and R. Greeno. - 5th ed. - Oxford : Burlington : Butterworth-Heinemann, 2001. - 721 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podnasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6196-8 (broš.)
  a) Building - Handbooks, manuals, etc b) gradbeništvo c) izvedbena dela d) mehanizacija e) materiali f) konstrukcije g) nosilne konstrukcije h) temeljenje i) zaključna dela j) vzdrževanje k) regulativa l) detajli m) gradbeni elementi n) osnove načrtovanja o) gradnja p) gradbišče q) gradbena mehanizacija r) priročniki

  624/625
  COBISS.SI-ID 25868805

  222.
          DESIGN and construction : building in value / edited by Rick Best and Gerard de Valence. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2002. - XXII, 504 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5149-0 (broš.)
  a) Building - Cost effectiveness b) Buildings c) Building - Planning d) gradbeništvo e) arhitektura f) gradbeno gospodarstvo g) načrtovanje h) inovacije i) vrednosti j) financiranje k) vplivi na ceno l) vodenje m) nadzor

  624:330
  COBISS.SI-ID 26025989

  223.
  DOBRILA, Peter
          Analitična in eksperimentalna analiza ojačanih panelnih sten : doktorska disertacija / Peter Dobrila. - Maribor : [P. Dobrila], 2004. - 83 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 79-82. - Univ. Maribor, Fakulteta za gradbeništvo
  a) lesene kosntrukcije b) panelne stene c) stene d) nosilci e) vezna sredstva f) eksperimenti g) modeliranje h) timber structures i) walls j) beams k) fasteners l) experiments m) modelling

  624.016(043.3)
  COBISS.SI-ID 214494208

  224.
  DOLINAR, Bojana
          Fizikalne lastnosti zasičenih vezljivih zemljin v odvisnosti od mineralne sestave : doktorska disertacija / Bojana Dolinar ; mentor Ludvik Trauner ; somentor Darinka Battelino. - Maribor : [B. Dolinar], 2004. - X, 86 f. : ilustr. ; 30 cm

  Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo. - Bibliografija: f. 83-85. - Abstract ; Povzetek
  a) gline b) mineralna sestava c) specifična površina d) meja židkosti e) meja plastičnosti f) nedrenirana strižna trdnost g) stisljivost h) clays i) mineral composition j) specific surface k) liquid limit l) plastic limit m) undrained shear strength n) compressibility

  624.131.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 8816406

  225.
  DOLŠEK, Matjaž
          Odziv armiranobetonskih okvirov s polnili med potresi : doktorska disertacija / Matjaž Dolšek. - Ljubljana : [M. Dolšek], 2002. - 220 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Razširjen povzetek v slov. in angl. jeziku. - Doktorska disertacija št. 148. - Bibliografija: str. 147-153. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) gradbeništvo b) doktorska disertacija c) armirani beton d) polnila e) okvirji f) potresi

  624.012.45:624.042.7:624.072.33(043.3)
  COBISS.SI-ID 1807201

  226.
  DUDA, Herbert [Stahlbetonbauteille]
          Bruchmechanisches Verhalten von Beton unter monotoner und zyklischer Zugbeanspruchung / von Herbert Duda. - Berlin : Beuth, 1991. - 60, 9 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 419)

  Bibliografija: str. 52. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65619-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) razpoka e) mehanika loma f) numerično modeliranje g) preskušanje betona

  620.1/.2:624
  691
  COBISS.SI-ID 25680133

  227.
          Der EINFLUß mechanischer Spannungen auf den Korrosionswiderstand zementgebundener Baustoffe / von Ulrich Schneider ... [et al.]. - Berlin : Beuth, 1992. - 77, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 429)

  Bibliografija: str. 59-61. - Kurzfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65629-4
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) napetosti e) korozijska odpornost f) korozija g) cementni materiali h) preskušanje materialov

  620.1/.2:624
  691
  COBISS.SI-ID 25683461

  228.
          EINFLUß von rezykliertem Zuschlag aus Betonbruch auf die Eingenschaften, insbesondere die Dauerhaftigkeit von Beton ; Einfluß von Feinstoffen aus Betonbruch auf den Hydratationsfortschritt ; Recycling von Beton, der durch eine Alkalireaktion gefährdet oder bereits geschädigt ist ; Frostwiderstand von rezykliertem Zuschlag aus Altbeton und mineralischen Baustoffgemischen (Bauschutt) / von Beatrix Kerkhoff ... [et. al]. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2002. - 163, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton ; heft 514, ISSN 0171-7197)

  ISBN 3-410-65714-2
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) malta e) reciklaža f) analiza materialov g) kemični postopki h) preskušanje materialov

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24729861

  229.
  EUCEET-ECCE international conference (2001 ; Sinaia)
          Challenges to the civil engineering profession in Europe at the beginning of the third millenium : proceedings of the EUCEET - ECCE international conference, Sinaia, Romania, 13-17 July 2001 / edited by Iacint Manoliu. - Bucureşti : Independent film, 2002. - 351 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (European civil engineering education and training ; vol. 2)

  Ov. nasl. - Povzetki in literatura ob posameznih prispevkih
  ISBN 973-85112-3-2
  a) gradbeništvo b) izobraževanje gradbenih inženirjev c) študijski programi d) timsko delo e) učenje na daljavo f) poučevanje na daljavo g) izkušnje - znanje h) študije primerov i) multidisciplinarni pristop

  377:625/625
  COBISS.SI-ID 1814369

  230.
  FUCHS, Werner
          Tragverhalten von Befestigungen unter Querlasten in ungerissenem Beton / von Werner Fuchs. - Berlin : Beuth, 1992. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 424)

  Bibliografija: str. 100-103. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65624-3
  a) gradbeništvo b) gradbeni deli c) gradbeni materiali d) materiali e) razpoke f) preskušanje g) stik jeklo-beton h) beton i) vijaki j) nosilnost stikov k) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS.SI-ID 25681669

  231.
  GOODMAN, Richard E.
          Karl Terzaghi : the engineer as artist / Richard E. Goodman ; [foreword by Ralph B. Peck]. - Reston : ASCE Press, 1999. - XI, 340 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7844-0364-3
  a) gradbeništvo b) biografije c) Terzaghi, Karl(1883-1963) d) gradbeniki e) umetniki

  624:929Trzaghi K.
  COBISS.SI-ID 325347

  232.
          GROßTECHNISCHE Versuche zur Nassaufbereitung von Recycling-Baustoffen mit der Setzmaschine / von Harald Kurkowski, Klaus Mesters. Einflüsse der Aufbereitung von Bauschutt für eine Verwendung als Betonzuschlag / von Werner Reichel, Petra Heldt. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2003. - 131, 13 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; heft 531)

  ISBN 3-410-65731-2
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) geotehnične preiskave d) reciklirani materiali e) preskušanje f) tesnenje g) drobljenje materiala h) deponija i) priznava deponij j) analize meritev

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25571077

  233.
  GRZESCHKOWITZ, Rainer
          Experimentelle Untersuchungen des Trag- und Verformungsverhaltens schlanker Stahlbetondruckglieder mit zweiachsiger Ausmitte / von Rainer Grzeschkowitz, Karl Kordina [und] Manfred Teutsch. Erweiterung von Traglastprogrammen für schlanke Stahlbetondruckglieder / von Rainer Grzeschkowitz [und] Ulrich Quast. - Berlin : Beuth, 1992. - 114, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 423)

  Bibliografija na koncu obeh prispevkov. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65623-5
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) preskušanje konstrukcij d) nosilnost e) deformacije f) dvoosna ekscentričnost g) stebri

  624.04
  COBISS.SI-ID 25681413

  234.
          HANDBOOK of analytical techniques in concrete science and technology : principles, techniques, and applications / edited by V. S. Ramachandran and James J. Beaudoin. - Park Ridge : Noyes Publications ; Norwich : William Andrew Publications, cop. 2001. - XXIX, 964 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8155-1437-9
  a) Concrete - Testing b) Concrete - Analysis c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) preskušanje materialov f) preiskave materialov g) beton h) tehnologije i) agregati j) analize k) metode preskušanja l) dodatki - aditivi m) cementi

  620.1/.2:624
  691
  COBISS.SI-ID 25675525

  235.
  HÄRDTL, Reiner
          Veränderung des Betongefüges durch die Wirkung von Steinkohlenflugasche und ihr Einfluss auf die Betoneigenschaften / von Reiner Härdtl. - Berlin : Beuth, 1995. - 107, 11 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 448)

  Bibliografija: str. 84-94. - Kurzfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65648-0
  a) gradbeništvo b) betonske konstrukcije c) elektrofilterski pepel d) beton e) lastnosti betonov f) nosilnost konstrukcij g) preskušanje

  624.04
  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25693189

  236.
  HEGGER, Josef
          Die Bemessung und Konstruktion von Rahmenknoten : Grundlagen und Beispiele gemaß DIN 1045-1 / von Josef Hegger, Wolfgang Roeser. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 532)

  ISBN 3-410-65732-0
  a) gradbeništvo b) računanje konctrukcij c) betonske konstrukcije d) stikovanje e) deformacije f) EC 2 g) DIN 1045-1 h) načrtovanje i) detajli armature j) nosilec-steber k) študije primerov stika l) testiranje stikov m) analiza rezultatov n) numerično modeliranje

  624.04/.7
  COBISS.SI-ID 24867333

  237.
  HERNÁNDEZ, Santiago, 1951-
          Practical applications of design optimization / by S. Hernández and A.N. Fontán. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2002. - [XII], 217 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (High performance structures and materials ; vol. 3)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy022/2001090147 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85312-886-4
  a) Engineering design - Mathematical models b) Mathematical optimization c) inženirstvo d) načrtovanje e) tehnike optimizacije f) numerično modeliranje g) matematični modeli h) optimizacija i) programska oprema j) nosilci k) palične konstrukcije l) jeklene konstrukcije m) praktični primeri

  624.04
  COBISS.SI-ID 24966917

  238.
          HOCHFESTER Beton : Sachstandsbericht. - Berlin : Beuth, 1994. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 438)

  Bibliografija: str. 34-42 in 58-61. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  Vsebina:
  Teil 1: Betontechnologie und Betoneigenschaften / von Ingo Schrage
  Teil 2: Bemessung und Konstruktion / von Gert König
  ISBN 3-410-65638-3
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) visoko kvalitetni beton d) beton e) tehnologija betona f) izdelava betona g) obnašanje betona

  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25690885

  239.
  HOHBERG, Inga
          Charakterisierung, Modellierung und Bewertung des Auslaugverhaltens umweltrelevanter, anorganischer Stoffe aus zementgebundenen Baustoffen / von Inga Hohberg. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2003. - 173, 13 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; heft 542)

  ISBN 3-410-65742-8
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) značilnosti anorganskih materialov d) modeliranje e) kemijske lastnosti f) preskušanje g) izločanje kroma h) cementni gradbeni materiali i) ekologija j) krom k) koncentracija kroma

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25570309

  240.
          IN-situ characterization of soils / editors K.R. Saxena, V.M. Sharma. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2003. - XV, 291 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-5809-244-5
  a) Soils - Testing b) gradbeništvo c) geomehanika d) temeljna tla e) zemljine f) preiskave g) sondiranje h) analize i) izračuni j) nosilnost

  624.131.3
  COBISS.SI-ID 25225733

  241.
          INNOVATIVE approaches to earthquake engineering / edited by G. Oliveto. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2002. - [XII], 323 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Advances in earthquake engineering, ISSN 1361-617X ; 10)

  Bibl. pri vseh poglavjih
  ISBN 1-85312-885-6
  a) Earthquake engineering b) gradbeništvo c) potresno inženirstvo d) potres e) modeliranje f) numerično modeliranje g) poškodbe h) sanacije i) študije primerov

  624.04
  COBISS.SI-ID 24394757

  242.
  INTERNATIONAL conference on Analysis of discontinuous deformation (5th ; 2002 ; Beer Sheva)
          Stability of rock structures / proceedings of the 5th international conference on Analysis of discontinuous deformation, ICADD-5, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel, 6-10 October 2002 ; edited by Yossef H. Hatzor. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - XI, 239 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-519-3 (vezano)
  a) Rock mechanics - Congresses b) Rock deformation - Congresses c) Stability - Congresses d) gradbeništvo e) geomehanika f) skala g) kamnita tla h) nosilnost i) stabilnost j) preskušanje k) izračuni

  624.121
  COBISS.SI-ID 25224453

  243.
  INTERNATIONAL conference on structures under shock and impact (7 ; 2002 ; Montreal)
          Structures under shock and impact 7 / Seventh international conference on structures under shock and impact [also] Susi VII ; editors N. Jones, C. A. Brebbia, A. M. Rajendran. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2002. - 550 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 1-85312-911-9
  a) Structural design - Congresses b) Impact - Congresses c) Shock (Mechanics) - Congresses d) gradbeništvo e) statika f) mehanika g) konstrukcije h) obremenitve i) izračuni

  624.04
  COBISS.SI-ID 24317701

  244.
  JENNEWEIN, Mattias
          Standardisierte Nachweise von häufigen D-Bereichen / von Mattias Jennewein und Kurt Schäfer. - Berlin : Beuth, 1992. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 430)

  Bibliografija: str. 65. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65630-8
  a) gradbeništvo b) gradbeni deli c) nosilci d) mehanika loma e) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS.SI-ID 25686277

  245.
  JOHANSEN, John
          Modern trends in tunnelling and blast design / by John Johansen in association with C.F. Mathiesen. - Rotterdam ; Brookfield : A.A. Balkema, 2000. - VIII, 154 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 153-154
  ISBN 90-5809-311-5 (vezano) ISBN 90-5809-312-3 (broš.)
  a) Tunneling b) Blasting - Technique c) gradbeništvo d) nizke gradnje e) tuneli f) predori g) načrtovanje h) izvedba i) vrtanje j) detonacije k) sodobne smernice

  624.19
  COBISS.SI-ID 24302341

  246.
  KÖNIG, Gert
          Ermüdungsfestigkeit von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen mit Erläuterungen zu den Nachweisen gemäß CEB-FIP Model Code 1990 / von Gert König [und] Ireneusz Danielewicz. - Berlin : Beuth, 1994. - 67, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 439)

  Bibliografija: str. 65-67
  ISBN 3-410-65639-1
  a) gradbeništvo b) konstrukcije c) betonske konstrukcije d) armirano betonske konstrukcije e) prednapete konstrukcije f) utrujanje betonskih konstrukcij g) modeliranje h) CEB-FIP

  624.04
  COBISS.SI-ID 25691141

  247.
  KORDINA, Karl
          Versuche zur Ermittlung von Schalungsdruck und Schalungsreibung im Gleitbau / von Karl Kordina, Siegfried Droese. - Berlin : Beuth, 2003. - 76, 9 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 414)

  Bibliografija: str. 75-76. - Zusammenfassung ; Summary
  ISBN 3-410-65614-6
  a) gradbeništvo b) statika c) opaži d) DIN 18218 e) numerično modeliranje f) pritiski svežega betona

  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 25673221

  248.
  MAINZ, Jürgen
          Einfluß der Probekörperform auf die Ergebnisse von Ausziehversuchen : Finite-Element-Berechnungen / von Jürgen Mainz und Siegfried Stöckl. - Berlin : Beuth, 1992. - 83, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 426)

  Zusammenfassung ; Summary
  ISBN 3-410-65626-X
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) metoda končnih elementov d) elementi nosilne konstrukcije e) numerično modeliranje f) napetostna stanja g) prekrivkrivanje

  624.04
  COBISS.SI-ID 25682693

  249.
  MAYER, Utz
          Zum Einfluss der Oberflächengestalt von Rippenstählen auf das Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetonbauteilen / von Utz Mayer. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 143, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 537)

  ISBN 3-410-65737-1
  a) gradbeništvo b) plošče c) nosilci d) beton e) armiran beton f) razpoke g) sprijemnost armature h) preskušanje i) analize rezultatov

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25504005

  250.
  MÜLLER, Christoph
          Beton als kreislaufgerechter Baustoff / von Christoph Müller. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2000. - 227, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 513)

  Bibliografija: str. 140-152. - Kurzfassung ; Abstract ; Résumé. - Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen, 2000
  ISBN 3-410-65713-4
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) trajnostni materiali e) zaščita okolja f) recikliranje g) analize

  624.04
  COBISS.SI-ID 25880837

  251.
          NACHWEISE zur Sicherheit beim Abbruch von Stahlbetonbauwerken durch Sprengen / von Josef Eibl, Andreas Plotzitza, Nico Herrmann. Sprengtechnischer Abbruch : Erprobung und Optimierung / von Hans-Ulrich Freund ... [et al.]. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2000. - 118, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 530)

  ISBN 3-410-65730-4
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) poškodbe d) analiza materialov e) porušitve f) preskušanje vzorcev porušitve g) beton h) betonske konstrukcije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25503237

  252.
  ONKEN, Peter
          Wirksame Betonzugfestigkeit im Bauwerk bei früh einsetzendem Temperaturzwang / von Peter Onken und Ferdinand S. Rostásy. - Berlin : Beuth, 1995. - 93, 11 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 449)

  Bibliografija: str. 90-93
  ISBN 3-410-65649-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) beton e) natezne napetosti f) temperatura g) hidrotacija h) numerično modeliranje i) preskušanje

  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25693957

  253.
  PARDEY, Andreas
          Physikalisch nichtlineare Berechnung von Stahlbetonplatten im Vergleich zur Bruchlinientheorie / von Andreas Pardey. - Berlin : Beuth, 1994. - 192, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 441)

  Bibliografija: str. 166-170. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65641-3
  a) gradbeništvo b) mehanika loma c) numerično modeliranje d) plošče e) armiran beton f) lomna mehanika g) nelinearnost h) računanje plošč

  624.04
  COBISS.SI-ID 25691653

  254.
          PRÜFUNG von Beton : Empfehlungen und Hinweise als Ergänzung zu DIN 1048 / zusammengestellt von Norbert Bunke. - Berlin : Beuth, 1991. - 53, [64], 12 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 422)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-410-65622-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) beton e) regulativa f) standardi g) preskušanje h) analize

  620.1/.2
  624
  COBISS.SI-ID 25680901

  255.
  PUSCH, Uwe
          Stahlbeton- und Spannbetonbauteile bei extrem tiefer Temperatur : Versuche und Berechnungsansätze für Lasten und Zwang / von Uwe Pusch [und] Ferdinand S. Rostásy. - Berlin : Beuth, 1991. - 96, 9 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 417)

  Bibliografija: str. 93-96. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65617-0
  a) gradbeništvo b) armiran beton c) konstruktivni gradbeni elementi d) materiali e) ebremenitve f) preskušanje materialov g) temperatura h) numerično modeliranje

  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25679621

  256.
  RAUPACH, Michael
          Zur chloridinduzierten Makroelementkorrosion von Stahl in Beton / von Michael Raupach. - Berlin : Beuth, 1992. - 106, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 433)

  Bibliografija: str. 92-106. - Kurzfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65633-2
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) gradbeni deli d) beton e) armiran beton f) jeklo v betonu g) korozija h) kloridi i) matematično modeliranje

  620.1/.2:624
  691
  COBISS.SI-ID 25687045

  257.
  REMMEL, Gerd
          Zum Zug- und Schubtragverhalten von Bauteillen aus hochfestem Beton / von Gerd Remmel. - Berlin : Beuth, 1994. - 99, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 444)

  Bibliografija: 74-77. - Zusammenfrassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65644-8
  a) gradbeništvo b) gradbeniško delo c) betonske nosilne konstrukcije d) razpoke e) natezna cona f) nosilci g) armiran beton h) beton

  620.1/.2
  624.04
  624
  COBISS.SI-ID 25692421

  258.
  RINDER, Tassilo
          Hochfester Beton unter Dauerzuglast / von Tassilo Rinder. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 121, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 544)

  ISBN 3-410-65744-4
  a) gradbeništvo b) konstrukcije c) preskušanje materialov d) beton e) I nosilec f) laboratorijske preiskave g) razpoke h) porušitev i) nosilnost

  624.04
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25506053

  259.
          SACHSTANDSBERICHT selbstverdichtender Beton : (SVB) / von Hans-Wolf Reinhardt ... [et al.]. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2001. - 107, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton / Deutsches Institut für Normung, ISSN 0171-7197 ; H. 516)

  ISBN 3-410-65716-9
  a) gradbeništvo b) aagradbeni materiali c) beton d) SVB e) samozgoščevani beton f) konstrukcijski beton g) samokomprimirani beton h) preskušanje betona i) analize materialov j) receptura beton

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25158661

  260.
  SCHNEIDER, Ulrich
          Warmbehandlung von Beton durch Mikrowellen / von Ulrich Schneider und Frank Dumat. - Berlin : Beuth, 1991. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 418)

  Bibliografija: str. 79-80. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65618-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) nega betona e) toplotna obdelava betona f) mikrovalovi g) preskusi h) analize

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25679877

  261.
          SCHUBTRAGFÄHIGKEIT längsbewehrter Porenbetonbauteile ohne Schubbewehrung ; Thermische Vorspannung bewehrter Porenbetonbauteile ; Kriechen von unbewehrter Porenbeton ; Kriechen des Porenbetons im Bereich der zur Verankerung der Längsbewehrung dienenden Querstäbe und Tragfähigkeit der Verankerung / von Ferdinand Daschner ... [et al.]. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton ; heft 518, ISSN 0171-7197)

  ISBN 3-410-65718-5
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) porozni beton e) natezna trdnost f) razpoke g) numerično modeliranje h) preskušanje

  624.04
  COBISS.SI-ID 24731141

  262.
          SCHUTZ und Instandsetzung von Betonbauteilen unter Verwendung von Kunststoffen : Sachstandsbericht / von H. Rainer Sasse ... [et al.]. - Berlin : Beuth, 1994. - 329, 11 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 443)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-410-65643-X
  a) gradbeništvo b) gradbeni elementi c) gradbeni materiali d) materiali e) beton f) armiran beton g) korozija h) pore i) kemična analiza j) preskušanje k) nosilnost

  620.1/.2
  624
  COBISS.SI-ID 25692165

  263.
  SHEN, Jing-Hua
          Lineare und nichtlineare Theorie des Kriechens und der Relaxation von Beton unter Druckbeanspruchung / von Jing-Hua Shen. - Berlin : Beuth, 1992. - 36, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 432)

  Bibliografija: str. 34-36. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65632-4
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) preskušanje betona e) numerično modeliranje f) linearna teorija g) nelinearna teorija h) spremenljive napetosti

  620.1/.2:624
  691
  COBISS.SI-ID 25686789

  264.
  SIPPEL, Thomas M. [Tragverhalten]
          Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetontragwerken unter Betriebsbelastung / von Thomas M. Sippel. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 81, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 540)

  ISBN 3-410-65740-1
  a) gradbeništvo b) gradbene konstrukcije c) koristna obtežba d) prometna obtežba e) numerično modeliranje f) izračuni g) nosilnost

  624.04
  COBISS.SI-ID 24867845

  265.
  SIX, Michael, 1968-
          Sicherheitskonzept für nichtlineare Traglastverfahren im Betonbau / von Michael Six. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2003. - 171, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; heft 534)

  ISBN 3-410-65734-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) armiran beton d) kompozitni materiali e) nosilnost konstrukcij f) nelinearno obnašanje g) mejno stanje h) računanje konstrukcij i) mehanski modeli j) stohastični modeli k) metode preskušanja

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25569797

  266.
  SLOVENSKI kolokvij o betonih (11 ; 2004 ; Ljubljana)
          Gradnja z betoni visokih zmogljivosti : zbornik gradiv in referatov / 11. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 31. maj 2004 ; [redakcija Andrej Zajc]. - Ljubljana : IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2004 (Ljubljana : Alfagraf Trade). - 69 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Prispevki v slov., en v angl. in en v hrv. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 961-91378-0-9
  a) Beton - Posvetovanja b) Betonske konstrukcije - Posvetovanja c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) materiali f) beton g) preskušanje betona h) tehnologija i) lastnosti j) betonske konstrukcije

  624.012.4:621.1(063)(082)
  COBISS.SI-ID 213914880

  267.
  SOHNI, Michael
          Entwicklung eines Expertensystems zur Beurteilung, Beseitigung und Vorbeugung von Oberflächenschäden an Betonbauteilen / von Michael Sohni. - Berlin : Beuth, 1992. - 59, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 428)

  Bibliografija: str. 47-49. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65628-6
  a) gradbeništvo b) beton c) poškodbe betona d) popravila poškodb e) preprečevanje poškodb f) površina betona g) ekspertni sistem

  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25683205

  268.
  SOSORO, Massimo
          Modell zur Vorhersage des Eindringverhaltens von organischen Flüssigkeiten in Beton / von Massimo Sosoro. - Berlin : Beuth, 1995. - 85, 10 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 446)

  Bibliografija: str. 60-64. - Abstract
  ISBN 3-410-65646-4

  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25692933

  269.
  SPECHT, Manfred, 1937-
          Ein durchgängiges Ingenieurmodell zur Bestimmung der Querkrafttragfähigkeit im Bruchzustand von Bauteilen aus Stahlbeton mit und ohne Vorspannung der Festigkeitsklassen C 12 bis C 15 / von Manfred Specht, Hans Scholz. - Berlin : Beuth, 1995. - 111, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 453)

  Bibliografija: str. 65-69. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65653-7
  a) gradbeništvo b) modeliranje sil c) nosilnost d) armiran beton e) mejno obremenitveno stanje f) numerično modeliranje g) nosilci h) preskušanje i) obremenitve j) mejna stanja

  620.1/.2:624
  624.04
  691
  COBISS.SI-ID 25695493

  270.
  STALLER, Markus Anton
          Analytische und numerische Untersuchungen des Durchstanztragverhaltens punktgestützter Stahlbetonplatten / von Markus Anton Staller. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2001. - 155, 12 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton / Deutsches Institut für Normung ; H. 515, ISSN 0171-7197)

  München, Techn. Universität, 2000
  ISBN 3-410-65715-0
  a) gradbeništvo b) konstrukcije c) računanje konstrukcij d) strig e) točkovno podprta plošča f) numerična analiza g) analitične študije h) preboj

  624.04
  COBISS.SI-ID 25158405

  271.
  STEINWEDEL, Andrea
          Entwicklung radiographischer Untersuchungsmethoden des Verbundverhaltens von Stahl und Beton / von Andrea Steinwedel. - Berlin : Beuth, 1991. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 421)

  Bibliografija: str. 34 in 71. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65621-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni deli c) gradbeni materiali d) beton e) jeklo f) armiran beton g) modeliranje h) sprijemnost jekla in betona i) preskusne metode j) preskušnje stika k) radiografske metode

  620.1/.2:624
  691
  COBISS.SI-ID 25680645

  272.
  SYBERTZ, Franz
          Beurteilung der Wirksamkeit von Steinkohlenflugaschen als Betonzusatzstoff / von Franz Sybertz. - Berlin : Beuth, 1993. - 111, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 434)

  Zusammenfrassung ; Résumé ; Summary. - Bibliografija: str. 86-93
  ISBN 3-410-65634-0
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) elektrofilterski pepel e) dodatki betonov f) ocenjevanje učinkovitih dodatkov g) preskušanje

  620.1/.2
  624
  641
  COBISS.SI-ID 25687557

  273.
  ŠRAM, Stanko
          Gradnja mostova : betonski mostovi / Stanko Šram. - Zagreb : Golden marketing, 2002. - 351 str. : ilustr. ; 25 cm

  Na vrhu str.: Udžbenici sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Bibliografija avtorja
  ISBN 953-212-093-9
  a) gradbeništvo b) mostovi c) betonski mostovi d) gredni mostovi e) ločni mostovi f) Jadranska magistrala g) Pag h) Krk i) tehnologija gradnje

  624.21(075.8)
  COBISS.SI-ID 2111329

  274.
  THIENEL, Karl-Christian
          Festigkeit und Verformung von Beton bei hoher Temperatur und biaxialer Beanspruchung : Versuche und Modellbildung / von Karl-Christian Thienel. - Berlin : Beuth, 1994. - 126, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 437)

  Bibliografija: str. 84-91. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65637-5
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) temperatura e) napetostno stanje f) nosilnost g) preskušanje h) modeliranje

  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25690629

  275.
  TSUKAMOTO, Masaaki
          Untersuchung zur Durchlässigkeit von faserfreien und faserverstärkten Betonbauteilen mit Trennrissen / von Masaaki Tsukamoto. Gitterschnittkennwert als Kriterium für die Adhäsionsgüte von Oberflächenschutzsystemen auf Beton / von Michael Fiebrich. - Berlin : Beuth, 1994. - 84, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 440)

  Bibliografija na koncu obeh prispevkov. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65640-5
  a) gradbeništvo b) numerično modeliranje c) nearmiran beton d) računanje konstrukcij e) betonske konstrukcije f) preskušanje g) razjede

  624.04
  COBISS.SI-ID 25691397

  276.
  TUE, Nguyen Viet
          Zur Spannungsumlagerung im Spannbeton bei der Rissbildung unter statischer undwiederholter Belastung / von Nguyen Viet Tue. - Berlin : Beuth, 1993. - 57, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 435)

  Bibliografija: str. 40-41. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65635-9
  a) gradbeništvo b) numerično modeliranje c) beton d) razpoke e) prednapeti beton f) napetosti g) prerazporeditev napetosti

  624.04
  COBISS.SI-ID 25690117

  277.
          VERFORMUNGSVERHALTEN und Tragfähigkeit dünner Stege von Stahlbeton- und Spannbetonträger mit hoher Betongüte / von Karl-Heinz Reineck, Rolf Wohlfahrt, Harianto Hardjasaputra. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2002. - 184, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton ; heft 517, ISSN 0171-7197)

  ISBN 3-410-65717-7
  a) gradbeništvo b) beton c) betonske konstrukcije d) deformacija e) napetost f) beton g) armiran beton h) razpoke i) nosilci j) numerično modeliranje k) preskušanje

  624.04
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24731909

  278.
  VERLIČ, Peter
          Zasnova integriranega sistema planiranja vzdrževalnih del na železniški infrastrukturi s pomočjo aplikativnih metod za dinamično ocenjevanje kvalitete tira : doktorska disertacija / Peter Verlič. - Ljubljana : [P. Verlič], 2002. - IV, 179 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Doktorska disertacija št. 145. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 175-179. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) gradbeništvo b) doktorska disertacija c) promet d) železnica e) planiranje f) vzdrževalna dela g) železniški tiri

  625.1
  COBISS.SI-ID 1666145

  279.
          VERSUCHE zum Kriechen und zur Restfestigkeit von Beton bei mehrachsiger Beanspruchung / von Norbert Lanig, Siegfried Stöckl, Herbert Kupfer. Kriechen von Beton nach langer Lasteinwirkung / von Norbert Lanig, Siegfried Stöckl. Frühe Kriechverformungen des Betons / von Heinrich Trost, Hans Paschmann. - Berlin : Beuth, 1991. - [XII], 121, 9 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 420)

  Bibliografija na koncu vsakega dela
  ISBN 3-410-65820-3
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) beton e) napetosti f) preskušanje g) analize

  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25680389

  280.
          VERSUCHE zum Verhalten von Beton unter dreiachsiger Kurzzeitbeanspruchung = Tests on the behaviour of concrete under triaxial shorttime loading / von Ulrich Scholz ... [et al.]. Auswertung von Versuchen zur mehrachsigen Betonfestigkeit, die an der Technischen Universität München durchgeführt wurden = Evaluation of the multiaxial strength of concrete tested at Technische Universität München / von Zhenhai Guo, Yunlong Zhou, Dirk Nechvatal. Versuche zur Methode der Verformungsmessung an dreiachsig beanspruchten Betonwürfeln = Tests on methods for strain measurements on cubic specimen of concrete under triaxial loading / von Christian Dialer ... [et al.]. - Berlin : Beuth, 1995. - 133 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutcher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 447)

  Bibliografija: str. 122-123. - Povzetki v angl., franc., jap. jeziku
  ISBN 3-410-65647-2
  a) Concrete - Testing b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) materiali e) beton f) nosilci g) preskušanje materialov h) triaksialna obtežba

  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25693701

  281.
  WEIß, Georg Christian
          Zu Deckenscheiben zusammengespannte Stahlbetonfertigteile für demontable Gebäude / von Georg Christian Weiß. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 127, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 546)

  ISBN 3-410-65746-0
  a) gradbeništvo b) fuge c) stiki d) preskusi stikov e) napetosti f) strigi g) nategi h) numerični izračuni i) elementi stikovanja j) napetostnostanje

  620.1/.2
  624.04
  COBISS.SI-ID 25553413

  282.
  WERNER, Gerhard
          Holzbau. Teil 1 : Grundlagen, DIN 1052, Eurocode 5 / Gerhard Werner, Karlheinz Zimmer ; neubearbeitet von Karlheinz Zimmer und Karin Lissner. - 2., überarbeitet Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 1999. - XVII, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 335-340. - Kazalo
  ISBN 3-540-64994-8
  a) gradbeništvo b) lesene konstrukcije c) les d) numerično modeliranje e) statični izračuni f) detajli g) Eurocode

  624.04
  COBISS.SI-ID 25729541

  283.
          WÖHLERLINIEN für einbetonierte Spanngliedkopplungen. - Berlin : Beuth, 2003. - 73, 11 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 452)

  Bibliografija na koncu obeh prispevkov. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé. - Vsebina na nasl. str.: Dauerschwingversuche an Spanngliedkopplungen des Litzenspannverfahrens D & W / von Gert König, Roland Sturm. Dauerschwingversuche an Spanngliedkopplungen des Bündelspanngliedes BBRV-SUSPA II / von Gert König, Ireneusz Danielewicz
  ISBN 3-410-65652-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) razpoke e) nisilci f) beton g) armiran beton

  620.1/.2
  624
  COBISS.SI-ID 25694981

  284.
  WORKSHOP on Constitutive and Centrifuge Modelling: Two Extremes (2001 ; Monte Verita)
          Constitutive and centrifuge modelling : two extremes : proceedings of the Workshop on Constitutive and Centrifuge Modelling: Two Extremes, Monte Verita, Switzerland, 8-13 July 2001 / edited by Sarah Springman. - Lisse [etc.] : Balkema : Swets & Zeitlinger, cop. 2002. - XVII, 379 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-361-1 (vezano)
  a) Soil mechanics - Congresses b) Soils - Testing - Congresses c) Centrifuges - Congresses d) gradbeništvo e) geotehnika f) mehanika tal g) posedanje zgradb h) preskušanje i) metode j) izračuni k) modeliranje l) centrifugalne modelne preiskave m) geotehnične centrifuge

  624.131.37
  COBISS.SI-ID 25224709

  285.
  ZHAO, Guochen
          Tragverhalten von randfernen Kopfbolzenverankerungen bei Betonbruch / von Guochen Zhao. - Berlin : Beuth, 1995. - 98, 11 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 454)

  Bibliografija: str. 85-88
  ISBN 3-410-65654-5
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) beton e) preboj f) strig g) preskušanje h) nateg

  620.1/.2
  624
  COBISS.SI-ID 25696005

  286.
  ZILCH, Konrad
          Schubtragfähigkeit von Betonergänzungen an nachträglich aufgerauten Betonoberflächen bei Sanierungs- und Ertüchigungsmaßnahmen / von Konrad Zilch, Jürgen Mainz. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - III, 54, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 528)

  ISBN 3-410-65728-2
  a) gradbeništvo b) beton c) konstrukcije d) nosilnost beton e) sanacije f) poškodbe g) analize h) preskusi

  624.04
  COBISS.SI-ID 24866821


  625 TEHNIKA PROMETNIH POTI. GRADNJA ŽELEZNIC CEST IN POTOV.


  287.
          DOPOLNILA splošnih in tehničnih pogojev. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : DDC - Družba za državne ceste, 1996-<2004>. - Zv. <1-4> : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

  Dosedanja vsebina:
  [Knj. 1]. - 1996. - 129 str. - 1.000 izv. - . - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Vsebuje tudi: Posebni tehnični pogoji za vezane obrabne in zaporne plasti - tankoplastne prevleke / pripravil Janez Žmavc
  Knj. 2. - 1997 ([Ljubljana : Bori]). - 105 str. - 1.000 izv.
  Knj. 3. - 2000
  Knj. 4 / pripravil Slovenko Henigman. - 2001 ([Ljubljana : Bori]). - 74, 10 str. - 1.000 izv. - Bibliografija pri enem poglavju
  Knj. 5 / pripravil Slovenko Henigman. - 2004
  Knj. 6 / pripravil Slovenko Henigman. - 2004
  ISBN 961-6191-01-2 !
  a) Ceste - Gradnja - Tehnični predpisi b) gradbeništvo c) gradbena dela d) gradbeni materiali e) ceste f) tehnični podatki g) tehnični predpisi

  625.7/.8(083.1)
  COBISS.SI-ID 57006848

  288.
  SHACKEL, Brian
          Handbuch Betonsteinpflaster : Bemessung, Konstruktion, Ausführung / Brian Shackel ; aus dem Englischen übertragen und bearbeitet von Alf Vollpracht. - Düsseldorf : Beton-Verlag, 1996. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Design and construction of interlocking concrete block pavements. - Bibliografija na koncu poglavij in na str. 211-213. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0344-8
  a) gradbeništvo b) nizke gradnje c) tlaki d) betonski tlakovci e) ceste f) cestišča g) zgornji ustroj h) detajli i) sestava j) lastnosti k) deformacije

  625.8
  COBISS.SI-ID 23934469


  626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


  289.
  ASWATHANARAYANA, U.
          Water resources management and the environment / U. Aswathanarayana. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2001. - XXV, 422 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 90-5809-322-0 (vezano) ISBN 90-5809-339-5 (broš.)
  a) Water resources development b) Water-supply - Management c) Water resources development - Environmental aspects d) hidrologija e) površinske vode f) talne vode g) vodni viri h) podatki o vodnih virih i) kakovost vode j) odpadne vode k) čiščenje odpadnih voda l) klima m) klimatski vplivi n) upravljanje z viri

  626/627:556
  COBISS.SI-ID 25709061

  290.
  CHANSON, Hubert, 1961-
          The hydraulics of stepped chutes and spillways / Hubert Chanson. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - XXXIX, 384 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 355-372. - Kazalo
  ISBN 90-5809-352-2
  a) Spillways b) Hydraulics c) hidrotehnika d) hidravlika e) pregrade f) struge g) prelivni kanali h) drče i) prelivi j) kanali k) hudourniki l) numerično modeliranje

  626/627
  COBISS.SI-ID 1676641

  291.
  HARR, Milton Edward, 1925-
          Groundwater and seepage / M[ilton] E. Harr. - Mineola : Dover Publications, 1991. - XV, 315 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: New York : Mcgraw-Hill, 1962. - "Unabridged and corrected republication."--> Hrbt. str. nasl. str. - Bibliografija: str. 301-307. - Kazalo
  ISBN 0-486-66881-9
  a) Groundwater flow b) Seepage c) Hidrogeologia d) Mecanica dos solos e) hidrotehnika f) hidrodinamika g) geologija h) pregrade i) hidrologija j) podzemne vode k) pretoki l) kanali m) numerično modeliranje

  626/627
  556.3
  COBISS.SI-ID 24920069

  292.
  INTERNATIONAL Conference on Hydropower Development (4th ; 2001 ; Bergen, Norway)
          Hydropower in the new millenium : proceedings of the 4th International Conference on Hydropower Development, Hydropower '01, Bergen, Norway, 20-22 June 2001 / edited by Bjorn Honningsvag ... [et al.]. - Lisse [etc.] : A.A. Balkema, cop. 2001. - XVI, 536 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-195-3
  a) Water-power - Congresses b) Hydroelectric power plants - Congresses c) Water-power - Environmental aspects - Congresses d) Dam safety - Congresses e) hidrotehnika f) pregrade g) električna energija h) ekonomska gradnja i) trajnostni razvoj j) primerjave k) ekologija l) hidrocentrale m) študije primerov

  626/627
  COBISS.SI-ID 25708037

  293.
  MGALOBELOV, Jurij Borisovič
          Non-conventional concrete dams on rock foundations : a critical review of patents and licences / Yu. B. Mgalobelov & Yu. A. Landau. - Rotterdam ; Brookfield : A.A. Balkema, 1997. - XII, 281 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 278-281
  ISBN 90-5410-252-7
  a) Concrete dams - Foundations - Design and construction b) hidravlika c) pregrade d) vrste pregrad e) primeri pregrad f) statično obnašanje g) težnostna pregrada h) steberska pregrada i) ločne pregrade j) študije primerov

  626/627
  COBISS.SI-ID 25789189

  294.
          REGIONAL water system management : water conservation, water supply and system integration / edited by Enrique Cabrera, Ricardo Cobacho, Jay R. Lund. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - IX, 347 str. : ilustr., zvd ; 26 cm

  Zbornik vsebuje prispevke z istoimenske konference v Valenciji, Španija. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 90-5809-377-8
  a) Water resources development - Management b) Water-supply - Management c) Integrated water development d) Water quality management e) hidrologija f) vodni sistemi g) regionalni vodni sistemi h) modeliranje vodnih sistemov i) upravljanje z viri vode j) ekonomske analize k) simulacije modelov l) koriščenje vode m) oskrba z vodo

  626/627:556
  COBISS.SI-ID 25709317


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  295.
  BHAVE, Pramod R.
          Optimal design of water distribution networks / Pramod R. Bhave. - Pangbourne : Alpha Science International, cop. 2003. - XVIII, 449 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 428-442. - Kazalo
  ISBN 1-84265-132-3 (vezano)
  a) vodovodni sistemi b) cevovodi c) omrežje d) ekonomski aspekt e) optimizacija omrežja f) parametri omrežja g) črpanje h) glavni vodi i) oblike omrežij j) modifikacije k) širjenje omrežja l) zanesljivost

  628.11
  COBISS.SI-ID 25718277

  296.
          HANDBOOK of industrial and hazardous wastes treatment / edited by Lawrence K. Wang ... [et al.]. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - X, 1345 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4114-5 (vezano)
  a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) industrijski odpadki d) nevarni odpadki e) biološki testi f) predelava g) preprečevanje onesnaženja h) čiščenje odlagališč i) čiščenje podtalnice j) biotehnološke metode

  628.2/.51:620.26
  COBISS.SI-ID 25631493

  297.
          INTENSIVE use of groundwater : challenges and opportunities / edited by Ramón Llamas & Emilio Custodio ; with the collaboration of Carmen Coleto, Argimiro Huerga & Luis Martínez Cortina. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2003. - XII, 478 str. : ilustr. ; 26 cm

  "This book has been prepared after an ad-hoc expert meeting (Workshop on Intensively Exploited Aquifers, WINEX), Madrid, Spain, 13-15 December 2001"--> nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 90-5809-390-5 (vezano)
  a) Groundwater - Congresses b) Water-supply - Congresses c) gradbeništvo d) hidrologija e) pitna voda f) poraba g) intenzivnost h) socialno ekonomski vidiki

  628.1.033
  COBISS.SI-ID 25225989

  298.
  SMITH, Zachary Alden, 1953-
          Freshwater issues : a reference handbook / [Zachary A. Smith and Grenetta Thomassey]. - [Santa Barbara] : ABC-CLIO, [cop. 2003]. - XIV, 281 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Contemporary world issues)

  Avtorja navedena na ov. - Bibliografija: str. 197-205. - Kazalo
  ISBN 1-57607-649-0 (vezano)
  a) Fresh water b) Water-supply c) gradbeništvo d) pitna voda e) zagotavljanje f) potrebe g) razvoj h) upravljanje i) politika j) organizacije k) združenja l) bibliografija

  628.1
  COBISS.SI-ID 25792517


  629 TEHNIKA VOZIL.


  299.
          ADVANCED design problems in aerospace engineering. Vol. 1, Advanced aerospace systems / edited by Angelo Miele and Aldo Frediani. - New York [etc.] : Kluwer Academic/Plenum Publishers, cop. 2003. - XI, 184 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Mathematical concepts and methods in science and engineering ; vol. 48)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-306-48463-3 (vezano)
  a) Aerospace engineering - Congresses b) Space vehicles - Design and construction - Congresses c) Airplanes - Design and construction - Congresses d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) vesoljska vozila h) orbitalna vozila i) načrtovanje vozil j) odprava na Mars k) medplanetarna vozila l) zborniki

  629.78(061)
  COBISS.SI-ID 25987077

  300.
  ANSELM, Dieter, 1943-
          Die Kfz-Reparatur-lackierung : Grundlagen und Praxis / Dieter Anselm. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 1999. - 467 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Bibliografija: str. 455-461. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1768-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) lakiranje d) priprava vozil e) materiali f) temeljne barve g) laki h) popravila lakiranja i) lakirne naprave j) tolerance barv k) zaščita proti koroziji l) napake v laku m) pregledno delo

  629.3:667.633.26
  COBISS.SI-ID 26030597

  301.
  BACON, Roy Hunt
          The British motorcycle directory / Roy Bacon, Ken Hallworth. - Ramsbury : The Crowood Press, 2004. - 288 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-86126-674-X
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna kolesa d) motociklizem e) zgodovinski pregled

  629.326(091)
  COBISS.SI-ID 25945861

  302.
  BARNETT, John, 1951-
          Barnett's manual : analysis and procedures for bicycle mechanics / by John Barnett ; illustration, design, and composition by John Barnett. - 5th ed. - Boulder : VeloPress, cop. 2003. - 4 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

  V ov.: 28 x 22 x 5 cm
  Vsebina:
  Zv. 1: Introduction, frames, forks, and bearings
  Zv. 2: Wheels, tires, and drivetrain
  Zv. 3: Handlebards, seats, shift systems, and brakes
  Zv. 4: Suspension and appendix
  ISBN 1-931382-29-8 (komplet)
  a) Bicycles - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) tehnika vozil d) kolesa e) konsreukcija koles f) vzdrževanje koles g) popravila h) vzmetenje i) vilice j) tehnologije okvirja k) ležaji l) zavore m) menjalniki n) pregledno delo

  629.322
  COBISS.SI-ID 25926917

  303.
  BARRASS, C. B.
          Ship design and performance for masters and mates / C. B. Barrass. - Oxford ; Burlington : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. - XII, 252 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 241-242. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6000-7 (broš.)
  a) Naval architecture b) Shipbuilding c) strojništvo d) tehnika vozil e) ladjedelništvo f) ladje g) načrtovanje h) izdelava i) pregledno delo

  629.5
  COBISS.SI-ID 26080261

  304.
  CARMODY, Douglas S.
          Airplane maintenance and repair : a manual for owners, builders, technicians, and pilots / Douglas S. Carmody. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1998. - XV, 346 str. : ilustr. ; 21 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh022/97028746.h tml Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh023/97 028746.html. - Ov. nasl.: Airplane maintenance & repair. - Kazalo
  ISBN 0-07-011937-6 (broš.)
  a) Airplanes - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) tehnika vozil d) letalstvo e) letala f) vzdrževanje g) popravila h) priročniki

  629.7.004.4/.6
  COBISS.SI-ID 25809413

  305.
  DAMSCHEN, Karl, 1949-
          Karosserie-Instandhaltung / Karl Damschen. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel : Technische Akademie des Kraftfahrzeuggewerbes (TAK), 1996. - 195 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Der sichere Weg zur Meisterprüfung im Kfz-Handwerk)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1429-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobili d) karoserije e) vzdrževanje karoserij f) popravila g) oddelki za popravila h) alternativni materiali i) priročniki

  629.3.024.1.004.5/.6
  COBISS.SI-ID 26041861

  306.
  DAMSCHEN, Karl, 1949-
          Karosserie-Instandsetzung : die fachgerechte und wirtschaftliche Unfallreparatur / Karl Damschen. - 4., aktualisierte und erweiterte Aufl. - Würzburg : Vogel, 1998. - 400 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1750-5
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) karoserije e) popravila f) konstrukcije karoserije g) proizvodnja h) alternativni materiali i) kalkulacije j) pregledno delo

  629.3.024.1.004.67
  COBISS.SI-ID 26033413

  307.
  DEH, Ulrich, 1941-
          Kfz-Klimaanlagen / Ulrich Deh. - 2., aktualisierte Aufl. - Würzburg : Vogel, 2003. - 167 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. - (Vogel-Fachbuch : Service-Fibel)

  Bibliografija: str. 163-164. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1949-4
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) klimatske naprave e) klimatizacija avtomobila f) serviseranje g) delovanje h) pregledno delo

  629.3.048.3
  COBISS.SI-ID 26035717

  308.
  ERJAVEC, Jack
          Automotive technology : a sistems approach / Jack Erjavec. - 4th ed. - Clifton Park : Thomson-Delmar, cop. 2005. - XXXII, 1401 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-4018-4831-1
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) osebni avtomobili d) vzdrževanje e) popravila f) avtomobilska industrija g) avtomobilska tehnologija h) avtomobilski motorji i) elektrika v avtomobilu j) elektronika v avtomobilu k) prenosniki moči l) zavore m) podvozje n) vozni podstavek o) udobje p) priročniki

  629.3.004.5/.6
  COBISS.SI-ID 25948165

  309.
  HOUSE, D. J.
          Seamanship techniques : for shipboard & maritime operations / D. J. House. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2004. - XXII, 730 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6315-4 (broš.)
  a) Seamanship b) ladijske naprave c) tovor d) sektant e) kronometer f) izdelava ladij g) kompas h) azimutno ogledalo i) hidrometer j) komunikacija k) higrometer l) meteorologija m) krmiljenje ladje n) protipožarna zaščita o) tankerji p) strojništvo q) pomorstvo r) pomorske veščine s) ladjedelništvo t) sidro u) sidranje v) vrvi w) naprava za dvigovanje x) odprtine v ladijskem krovu

  629.5
  COBISS.SI-ID 26084357

  310.
          IN-vehicle networks and software, electrical wiring harnesses, and electronics and systems reliability. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2004. - 345 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP ; 1852)

  Prispevki s posvetovanja SAE World Congress, Cobo Center, Detroit, Michigan 4.-7. marec 2004. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7680-1388-7
  a) Automobiles - Electronic equipment - Congresses b) Automobiles - Electric equipment - Congresses c) Automotive computers - Congresses d) strojništvo e) tehnika vozil f) elektronika v avtomobilu g) računalniške mreže h) programska oprema i) električna napeljava j) zborniki

  629.3.06
  COBISS.SI-ID 26013189

  311.
          INTELLIGENT Vehicle Initiative (IVI) technology : advanced controls and vehicle navigation systems. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2004. - 55 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP ; 1854)

  Includes bibliographical references
  ISBN 0-7680-1390-9
  a) Intelligent vehicle initiative (U.S.) b) Automobiles - Automatic control - Congresses c) Automotive sensors - Congresses d) Adaptive control systems - Congresses e) Electronics in transportation - Congresses f) advanced vehicle control systems g) automobile navigation systems h) strojništvo i) tehnika vozil j) avtomobili k) elektronika l) navigacija m) IVI-Intelligent Vechile Initiative n) zborniki

  629.3.05
  COBISS.SI-ID 26012933

  312.
          An INTRODUCTION to automotive composites / editors, Nick Tucker and Kevin Lindsey. - Shrewsbury : Rapra Technology, 2002. - VIII, 196 str. : ilustr. ; 25 cm

  Hrbtni nasl.: Handbook of automotive composites. - Bibliografija na koncu poglavij in na str. 173-176. - Kazalo
  ISBN 1-85957-279-0 (broš.)
  a) Composite materials in automobiles b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) kompozitni materiali f) kompoziti g) vrste h) lastnosti i) polimeri j) termoplasti k) uporaba kompozitov l) pregledno delo

  629.3:620.22
  COBISS.SI-ID 25843717

  313.
  KOBYLINSKI, Lech K.
          Stability and safety of ships. Vol. 1, Regulation and operation. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XVIII, 412 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Elsevier ocean engineering book series ; vol. 9)

  Bibliografija: str. 383-407. - Kazalo
  ISBN 0-08-043001-5 (zv. 1)
  a) Stability of ships b) Ships - Safety measures c) strojništvo d) tehnika vozil e) ladjedelništvo f) stabilnost ladje g) varnost h) standardi stabilnosti i) razvoj standardov j) verjetnostni pristop k) testi prevrnitve l) regulativa stabilnosti m) izvedba stabilnosti n) hidrostatika o) hidrodinamika p) vplivi hitrosti q) resonanca r) valovanje morja s) pregledno delo

  629.5.017
  COBISS.SI-ID 25944325

  314.
  LEITER, Ralf, 1959-
          Bremsanlagen / Ralf Leiter, Steffen Mißbach. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2004. - 328 str. : ilustr. ; 27 cm

  Na vrhu nasl. str.: Der sichere Weg zur Meisterprüfung im Kfz-Techniker-Handwerk. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1963-X
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) zavore e) tehnične osnove f) konsrukcije zavor g) delovanje h) ročne zavore i) izvedbe zavor j) diagnostika zavor k) popravila l) pregledno delo

  629.3.017.5
  COBISS.SI-ID 26030085

  315.
          LIGHTING. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2004. - 231 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP ; 1875)

  Prispevki s posvetovanja SAE 2004 World Congress, Cobo Center, Detroit, Michigan, 8.-11. marec 2004. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7680-1411-5
  a) Automobiles - Lighting - Congresses b) Emergency lighting - Congresses c) strojništvo d) tehnika vozil e) električna oprema f) razsvetljava g) žarometi h) led tehnologija i) zborniki

  629.3.048.8
  COBISS.SI-ID 26013445

  316.
  PHILLIPS, Warren F.
          Mechanics of flight / Warren F. Phillips. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2004. - XIII, 966 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip041/20030066 44.html. - Bibliografija: str. 931-940. - Kazalo
  ISBN 0-471-33458-8 (vezano)
  a) Aerodynamics b) Flight c) Flight control d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) letalstvo h) mehanika leta i) lastnosti letala j) aerodinamika k) pogoni l) statična stabilnost m) krmiljenje n) simulacije letenja o) pregledno delo

  629.7.015/.016
  COBISS.SI-ID 25908741

  317.
  PIPPERT, Horst, 1935-
          Karosserietechnik : Personenwagen, Lastkraftwagen, Omnibusse : Leichtbau, Werkstoffe, Fertigungstechniken, Konstruktion und Berechnung / Horst Pippert. - 3., überarbeitete Aufl. - Würzburg : Vogel, 1998. - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Bibliografija: str. 298-299. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1725-4
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) osebni avtomobili d) tovornjak e) omnibus f) karoserije g) materiali h) lahka gradnja i) izdelava j) konstruiranje k) pregledno delo

  629.3.024.1
  COBISS.SI-ID 26034181

  318.
  REDDY, A. Venugopal
          Investigation of aeronautical and engineering component failures / A. Venugopal Reddy. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - 348 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 339-343. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2314-2 (vezano)
  a) Airplanes - Parts - Defects b) Aerospace engineering - Materials - Defects c) System failures (Engineering) d) Metals - Fracture e) Materials - Defects f) strojništvo g) tehnika vozil h) aeronavtika i) deli latal j) okvare k) sistemske napake l) analize napak m) analize loma n) proizvodne napake o) utrujenost materialov p) korozija q) pregrevanje r) pregledno delo

  629.73.004.64
  COBISS.SI-ID 25904901

  319.
  REIMPELL, Jörnsen.
          Fahrwerktechnik : Grundlagen : Fahrwerk und Gesamtfahrzeug, Radaufhängungen und Antriebsarten, Achskinematikund Elastokinematik, Lenkanlage - Federung - Reifen, Konstruktions- und Berechnungshinweise / Jörnsen Reimpell, Jürgen W. Betzler. - 1., völlig überarbeitete Aufl. - Würzburg : Vogel, 2000. - 474 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 453-454. - Kazala
  ISBN 3-8023-1727-0
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) cestna vozila d) podvozje e) obese koles f) pogoni g) načini pogonov h) kinematika gredi i) elastokinematika j) krmilne naprave k) vzmetenje l) pnevmatike m) avtomobilski plašči n) konstruiranje o) izračuni p) pregledno delo

  629.3.01
  COBISS.SI-ID 26032901

  320.
  SYDOW, Konradin
          Fahrzeuglackierung, Kleben / Konradin Sydow. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel : Technische Akademie des Kraftfahrzeuggewerbes (TAK), 1995. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Der sichere Weg zur Meisterprüfung im Kfz-Handwerk)

  Bibliografija: str. 125. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1430-1
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) lakiranje e) laki f) avtolaki g) popravila lakiranja h) lepila i) reparature j) ličarska sredstva

  629.3:667.633.26
  COBISS.SI-ID 26030341

  321.
          VEHICLE sensors, actuators, and diagnostics . - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2004. - 134 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP ; 1853)

  Prispevki s posvetovanja SAE 2004 World Congress, Cobo Center, Detroit, Michigan, 8.-11. marec 2004. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7680-1389-5
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobili d) električna oprema e) senzorji f) aktuatorji g) diagnostika h) elektronska oprema i) zbornik

  629.3.04
  COBISS.SI-ID 26014725

  322.
  WILSON, David Gordon, 1928-
          Bicycling science / David Gordon Wilson ; with contributions by Jim Papadopoulos. - 3rd ed. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, 2004. - VIII, 477 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-262-23237-5 (vezano) ISBN 0-262-73154-1 (broš.)
  a) Bicycles - Dynamics b) Bicycles - History c) strojništvo d) tehika vozil e) kolesa f) zgodovinski pregled g) fizikalne osnove kolesa h) aerodinamika kolesa i) zavore j) gume k) okvirji l) prenosniki moči m) materiali n) pregledno delo

  629.322
  COBISS.SI-ID 25939461

  323.
          ZAHNRIEMENHANDBUCH 2003 : Austausch, Spannung, Prüfung : Benzin- und Dieselfahrzeuge 1990-2002. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2003. - 453 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.: Zahnriemen
  ISBN 3-8023-1947-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) popravila d) prenosi moči e) zobati jermen f) dizelska vozila g) bencinska vozila h) oznake jermenov i) kratice j) seznam vozil k) zamenjava zobatega jermena l) rastavljanje pogonskega dela m) sestavljanje n) priročniki

  629.3:621.852.004.67
  COBISS.SI-ID 26036997


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  324.
  JAHN, Hermann
          Pilze an Bäumen / Herman Jahn. - 2., von Hermann Reinartz und Michael Schlag überarbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; Hannover : Patzer, 1990. - 272 str. : ilustr. ; 26 cm

  Predhodna izd.: Pilze, die an Holz wachsen, 1979. - Bibliografija: str. 257-261. - Kazali
  ISBN 3-87617-076-1
  a) naravoslovje b) gozdarstvo c) drevesne gljive

  630*443:582.28
  COBISS.SI-ID 6281

  325.
  KRISHNA, Kowligi R.
          Agrosphere : nutrient dynamics, ecology and productivity / K. R. Krishna. - Enfield ; Plymouth : Science Publishers, 2003. - X, 344 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
  ISBN 1-57808-275-7 (vezano)
  a) Crops and soils b) Soil fertility c) Agricultural ecology d) Agriculture - Environmental aspects e) ekologija f) kmetijstvo g) pedologija h) tla i) rodnost tal j) produktivnost tal k) pridelek l) poljščine m) kmetijski ekosistemi n) produktivnost

  631.95:631.4:631.559
  COBISS.SI-ID 3833721

  326.
  WESSOLLY, Lothar
          Handbuch der Baumstatik + Baumkontrolle / Lothar Wessolly, Martin Erb. - Berlin ; Hannover : Patzer, 1998. - 270 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. [257]-259
  ISBN 3-87617-093-1
  a) gozdarstvo b) drevo c) rast drevesa d) prirast lesa e) statika f) obremenitve g) oblika krošnje h) vpliv okolja i) bolezni j) diagnoza k) zaščita drevesa

  630*245
  COBISS.SI-ID 24855301


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  327.
          AUDITCHECK - Qualitätsmanagement [Elektronski vir]. - Kissing : WEKA Media, [2003]-<2004>. - 4 optični disk-i (CD-ROM-i) : barve, zvok ; 12 cm, v škatli 22 x 16 x 4 cm. - (WEKA Praxislösungen)

  Sistemske zahteve: operacijski sistem Microsoft Windows 98 ali več; vsaj 8 MB pomnilnika; Quicktime for Windows 32 bitni; 16 bit display. - Zadnje dopolnilo: september 2004. - Dodatek k nasl. se pri posameznih dopolnilih spreminja
  - - AuditCheck - Qualitätsmanagement : Praxissoftware für ein erfolgreiches Audit nach der neuen ISO 9001:2000. - 48 str. ; 18 cm
  - - AuditCheck - Qualitätsmanagement : Fallbeispiele von Auditoren für Auditoren. - 104 str. ; 21 cm
  a) sistemi kakovosti b) standardizacija c) ISO 9001 d) certificiranje e) procesni nadzor f) notranja presoja g) planiranje presoje h) izvedba presoje i) kontrolni listi j) katalogi vprašanj k) formularji l) študije primerov m) priročniki

  006.83:65.015
  COBISS.SI-ID 25614341

  328.
  JENNINGS, Anthony
          Fuel storage transportation and supply agreements / by Anthony Jennings. - 1st ed. - London : Witherby, 2004. - XVI, 220 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85609-250-X (broš.)
  a) logistika b) zakonodaja c) goriva d) transport e) skladiščenje f) preskrba g) regulativa

  65.012.34:662.6/.9
  COBISS.SI-ID 25950981

  329.
  YOUNKER, Del L.
          Value engineering : analysis and methodology / Del L. Younker. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - VIII, 326 str. ; 24 cm. - (Cost engineering ; 30)

  Kazalo
  ISBN 0-8247-0696-X (vezano)
  a) planiranje proizvodnje b) tehnike vrednotenja c) metodologije vrednotenja d) izobraževanje vodij e) tehnike izobraževanja f) strateško planiranje g) poslovne odločitve h) evalvacije i) predstavitve noovih projektov j) pregledno delo

  65.011.4
  COBISS.SI-ID 26045445


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  330.
          The HUMAN factors of transport signs / edited by Cándida Castro, Tim Horberry. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - 273 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-31086-5 (vezano)
  a) Traffic signs and signals b) Human engineering c) transport d) promet e) prometni znaki f) vrste prometnih znakov g) vizualno podajanje informacij h) načrtovanje znakov i) upoštevanje človeka j) človeški faktor k) uporaba l) cestni promet m) uporaba v železniškem prometu n) letalski promet o) zborniki

  656.054
  COBISS.SI-ID 25744645

  331.
  KOKOT, Vinko
          Uskladitev parametrov železniške proge z dinamiko vožnje vlaka : doktorska disertacija / Vinko Kokot. - Ljubljana : [V. Kokot], 2002. - 255 str., 3 pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Doktorska disertacija št. 146. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 252-253. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) gradbeništvo b) doktorska disertacija c) promet d) železniški promet e) dinamika vožnje vlaka f) parametri proge

  656.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 1666401

  332.
  KUKOVEC, Alenka
          How do you read (me)? : letalska frazeologija / Alenka Kukovec. - Obnovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Select Co., 2001 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - X, 447 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: 10 let samostojnosti civilnega letalstva v Republiki Sloveniji. - Besedilo v angl., delno v slov. - 1.000 izv. - Uvodnik / Milan Krajnc: str. III. - Bibliografija: str. [448]
  ISBN 961-6403-47-8
  a) strojništvo b) letalski promet c) terminologija d) strokovni jeziki e) frazeologija f) angleščina g) učbeniki za visoke šole

  656.7:811.111'373.46(075.8)
  COBISS.SI-ID 113207552


  657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.


  333.
  KOLETNIK, Franc
          Računovodstvo za notranje uporabnike informacij / Franc Koletnik. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2004 (Kočevje : Kočevski tisk). - 489 str. : ilustr., preglednice ; 25 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 485-489
  ISBN 86-7591-107-6
  a) Računovodstvo b) Podjetja - Računovodstvo c) podjetja d) poslovni procesi e) računovodstvo f) računovodske informacije g) poslovne odločitve h) upravljalno računovodstvo i) stroškovno računovodstvo j) finančno računovodstvo k) poslovne odločitve l) poslovana uspešnost

  657
  657.1:65.012
  COBISS.SI-ID 128405760


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  334.
  BENHABIB, Beno
          Manufacturing : design, production, automation, and integration / Beno Benhabib. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XIV, 589 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 63)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4273-7 (vezano)
  a) Production engineering b) Computer integrated manufacturing systems c) Engineering design d) Manufacturing processes e) Automation f) proizvodnja g) proizvodni inženiring h) koncipiranje i) metodologije razvoja j) CAD k) proizvodne tehnike l) obdelave m) montaža n) oblikovanje o) litje p) vpenjanje q) strega r) krmiljenje proizvodnje s) krmiljenje strojev t) kakovost proizvodnje u) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26048261

  335.
  BOOTHROYD, Geoffrey, 1932-
          Product design for manufacture and assembly / Geoffrey Boothroyd, Peter Dewhurst, Winston Knight. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2002. - XIII, 698 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 58)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0584-X (vezano)
  a) organizacija proizvodnje b) načrtovanje proizvodnje c) konstruiranje d) izbira materialov e) proizvodni procesi f) upoštevanje proizvodnje g) montaža h) obdelava i) aplikacije j) tiskana vezja k) obdelava kovin l) litje m) toplotne obdelave n) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26048517

  336.
  GREEFF, Gerhard
          Practical E-manufacturing and supply chain management / Gerhard Greeff, Ranjan Ghoshal. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XI, 461 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 445-448. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6272-7
  a) Production engineering b) Business logistics c) proizvodnja d) proizvodni sistemi e) verige dobaviteljev f) upravljanje verig dobaviteljev g) elektronsko poslovanje h) avtomatizacija poslovanja i) poslovni procesi j) planiranje poslovanja k) vodenje proizvodnje l) zajemanje podatkov m) projekti n) projektni management o) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26060293

  337.
  HALES, Crispin, 1945-
          Managing engineering design / Crispin Hales and Shayne Gooch. - 2nd ed. - London [etc.] : Springer, 2004. - XII, 252 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 241-246. - Kazalo
  ISBN 1-85233-803-2
  a) organizacija proizvodnje b) konstruiranje c) inženirsko načrtovanje d) projekti e) planiranje projektov f) vodenje projektov g) pregledno delo

  658.512.2.012:62-11
  COBISS.SI-ID 25947141

  338.
  JUTRAS, Cindy M.
          ERP optimization : using your existing system to support profitable e-business initiatives / Cindy M. Jutras. - Boca Raton [etc.] : St. Lucie Press, cop. 2003. - XIII, 171 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy035/2002031871 .html. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-332-1 (vezano)
  a) Electronic commerce b) Production management c) Management information systems d) Business planning e) proizvodni menedžment f) planiranje elektronskega poslovanja g) elektronsko poslovanje h) elektronsko trgovanje i) informacijski sistemi j) ERP sistemi k) optimiranje sistemov l) kultura podjetja m) pregledno delo

  658
  COBISS.SI-ID 25965061

  339.
  LEAN Enterprise Institute
          Lean lexicon : a graphical glossary for lean thinkers / compiled by the Lean Enterprise Institute ; edited by Chet Marchwinski and John Shook ; foreword by Jose Ferro, Dan Jones and Jim Womack. - Brookline : Lean Enterprise Institute, 2003. - 98 str. : ilustr. ; 22 cm

  "Version 1.0.". - Bibliografija: str. 97
  ISBN 0-9667843-6-7
  a) Production management b) Production planning c) Materials management d) Material requirements planning e) Organizational effectiveness f) Industrial efficiency g) Plant layout h) organizacija proizvodnje i) proizvodnja j) lean proizvodnja k) proizvodni menedžment l) planiranje proizvodnje m) organizacijska učinkovitost n) definicije pojmov o) enciklopedije p) leksikoni

  658.5.012.2
  COBISS.SI-ID 25773317

  340.
  LONGUSKI, Jim
          Advice to rocket scientists : a career survival guide for scientists and engineers / by Jim Longuski. - Reston : American Institute of Aeronautics and Astronautics, cop. 2004. - IX, 86 str. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip049/20030221 04.html. - Bibliografija: str. 86
  ISBN 1-56347-655-X
  a) Aerospace engineering - Vocational guidance b) organizacija podjetja c) medčloveški odnosi d) aeronavtika e) vesoljska tehnika f) raziskovalci g) profesionalna kariera h) planiranje kariere i) medsebojne komunikacije j) iskanje zaposlitve k) praktični nasveti l) primeri m) pregledno delo

  658.3
  COBISS.SI-ID 26074885

  341.
  MACKIE, Paula
          Modern materials management techniques : a complete guide to help you plan, direct and control the purchase, production, storage and distribution of goods in today's competitive business environment : essentials of supply chain management / Paula Mackie. - Toronto : Productive Publications, 2004. - X, 390 str. ; 28 cm

  ISBN 1-55270-121-2
  a) Materials management b) Business logistics c) materialno poslovanje d) poslovna logistika e) nabava f) proizvodnja g) zaloge h) distribucijska logistika i) transport j) pogodbe k) izbor dobaviteljev l) ponudbe m) pregledno delo

  658
  COBISS.SI-ID 26077957

  342.
  MALIK, Ghallab
          Automated planning : theory and practice / Malik Ghallab, Dana Nau, Paolo Traverso. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXVIII, 635 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 573-607. - Kazalo
  ISBN 1-55860-856-7 (vezano)
  a) Production planning - Data processing b) organizacija proizvodnje c) planiranje proizvodnje d) planiranje e) avtomatizacija planiranja f) kompleksnost planiranja g) vrste planiranja h) heuristične strategije i) nadzorovanje planiranja j) strategije nadzorovanja k) časovno planiranje l) aplikacije m) pregledno delo

  658.5.012.2
  COBISS.SI-ID 26085381

  343.
  MICHALSKI, Walter J.
          Six Sigma Tool Navigator : the master guide for teams / Walter J. Michalski ; edited by Dana G. King. - New York : Productivity Press, 2003. - XXIV, 100, 640 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 623-626. - Kazalo
  - - Six Sigma Tool Navigator [Elektronski vir] : the master guide for teams. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 1-56327-295-4 (broš.)
  a) Total quality management b) Teams in the workplace c) Group problem solving d) Creative ability e) organizacija proizvodnje f) Six Sigma g) kakovost h) zagotavljanje kakovosti i) proizvodni management j) statistične metode k) metode zagotavljanja kakovosti l) uporaba metod m) orodja n) pregledno delo

  658.562
  COBISS.SI-ID 25772293

  344.
  NOVAK, Marina
          Inteligentni računalniški sistem za pomoč pri optimiranju konstrukcij : doktorska disertacija / Marina Novak. - Maribor : [M. Novak], 2004. - XV, 145 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 75-84. - Povzetek ; Synopsis. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) strojništvo b) konstruiranje c) optimiranje d) inženirske analize e) metoda končnih elementov f) podpora odločanju g) optimalne konstrukcijske rešitve h) umetna inteligenca i) ekspertni sistemi j) baze znanja k) doktorska disertacija l) design m) optimization n) structural analyses o) finite element method p) decision support q) optimal design solutions r) artificial intelligence s) expert systems t) knowledge base

  658.512.2:004.8(043.3)
  COBISS.SI-ID 8584726

  345.
  OMACHONU, Vincent K.
          Principles of total quality / Vincent K. Omachonu, Joel E. Ross. - 3rd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - XVIII, 493 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-326-7
  a) Total quality management b) Quality control c) Quality control - Standards d) organizacija proizvodnje e) kakovost f) strategije kakovosti g) zagotavljanje kakovosti h) management kakovosti i) ZDA j) zanesljivost k) kontrola procesov l) stroški kakovosti m) zadovoljnost strank n) metode zagotavljanja kakovosti o) QFD - Quality Function Deployment p) TQM q) Six Sigma r) kriterij Baldrige s) Benchmarking t) standardi kakovosti u) ISO 9000 v) ISO 14000 w) QS 9000 x) EU smernice y) pregledno delo

  658.562
  COBISS.SI-ID 25746693

  346.
  PRIEST, John W., 1950-
          Product development and design for manufacturing : a collaborative approach to producibility and reliability / John W. Priest, José M. Sánchez. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2001. - XVII, 434 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Quality and reliability ; 58)

  Kazalo. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8247-9935-6
  a) organizacija proizvodnje b) razvoj proizvodnje c) razvojni procesi d) načrtovanje proizvodnje e) načrtovanje proizvodov f) prototipi g) simulacije h) preskušanje prototipov i) planiranje proizvodnje j) logistika k) oskrbovalne verige l) produktivnost m) zanesljivost n) pregledno delo

  658.5.004
  COBISS.SI-ID 3099923

  347.
          PROZESSORIENTIERTES Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000 : Einführung, Umsetzung, Weiterentwicklung / [Herausgeber] Ian Campbell, Alexander A. W. Scheibeler. - Kissing : WEKA-Media, 2004-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 32 cm. - (WEKA-Praxislösungen)

  Nevezani listi, redna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: oktober 2004
  - - Prozessorientiertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  - - Prozessorientiertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000 / Campell [!], Scheibeler. - 18 str. : ilustr. ; 18 cm
  - - Kommentar zur neuen ISO 9001:2000 : Struktur, Forderungen, Auswirkungen / Ian Campbell. - 50 str. : ilustr. ; 21 cm
  - - Qualifikationsprüfungen und Zertifizierung für Personen im Qualitätswesen : Prozessorientiertes QM nach ISO 9001:2000 / Ian Campbell. - 34 str. ; 21 cm
  - - Was kann die ISO 9001:2000, was kann sie nicht? : Prozessorientiertes QM nach ISO 9001:2000 / Peter Meier. - 34 str. : ilustr. ; 21 cm
  - - Erfahrungsbericht über die Einführung eines nonkonformen QM-Systems : Prozessorientiertes QM nach ISO 9001:2000 / Hartmut Binner. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm. - Stand: Juni 2004
  - - Tipps & Tricks für die Anwendung der ISO 9001:2000 [Elektronski vir] : Prozessorientiertes QM nach ISO 9001:2000 / Ingolf Friederici. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  - - Fehler nach der ISO 9001:2000 vermeiden, verringern und korrigieren : Fallstudie aus der Lebensmittelbranche / Peter Meier. - 40 str. ; 21 cm. - Stand: Oktober 2004
  ISBN 3-8111-2971-6
  a) organizacija poslovanja b) kakovost c) upravljanje kakovosti d) ISO 9000 e) spremembe standardov f) sistemske zahteve g) sistemi kakovosti h) uvajanje standardov i) odgovornost vodij j) priprava k) zahteve kupcev l) razvoj m) nabava n) preskušanje o) meritve p) analize q) izboljšave r) pregledno delo

  658.562:006.83
  COBISS.SI-ID 25608453

  348.
  PYZDEK, Thomas
          Quality engineering handbook / Thomas Pyzdek ; edited by Paul A. Keller. - 2nd ed. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - IX, 732 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm. - (Quality and reliability ; 60)

  Bibliografija: str. 701-710. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4614-7 (vezano)
  a) Production management - Quality control b) Reliability (Engineering) c) organizacija proizvodnje d) vodenje proizvodnje e) kontrola kakovosti f) kakovostni inženiring g) razvoj sistemov h) implementacije i) načrtovanje j) zanesljivost k) reševanje problemov l) zagotavljanje kakovosti m) priročniki

  658.56(035)
  COBISS.SI-ID 26025733

  349.
  ROSATO, Dominick V.
          Plastics engineered product design / Dominick Rosato and Donald Rosato. - Oxford : Elsevier, cop. 2003. - XVIII, 569 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 555-565. - Kazalo
  ISBN 1-85617-416-6 (vezano)
  a) Plastics b) Engineering design c) organizacija proizvodnje d) konstruiranje izdelkov e) konstrukcijski materiali f) plastični izdelki g) plastični materiali h) polimerni materiali i) lastnosti materialov j) optimiranje konstrukcije k) določevanje konstrukcijskih parametrov l) CAD m) zanesljivost konstrukcij n) pregledno delo

  658.512.2
  COBISS.SI-ID 25842693

  350.
  SHELL, Richard L., 1934-
          Management of professionals / Richard L. Shell. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XI, 315 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0829-6 (vezano)
  a) Personnel management b) Professional employees c) vodenje podjetij d) kadrovska politika e) strokovnjaki f) vodenje ljudi g) planiranje h) kadrovanje i) organizacija dela j) medčloveške komunikacije k) motivacija delavcev l) vodje m) konflikti n) stresi o) primeri p) preglednno delo q) timsko delo

  658.3
  COBISS.SI-ID 26045957

  351.
  SMITH, Ricky
          Lean maintenance : [reduce costs, improve quality, and increase market share] / Ricky Smith and Bruce Hawkins. - Amsterdam : Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. - XII, 287 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Life cycle engineering)

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7779-1
  a) Production management b) Manufacturing processes c) Just-in-time systems d) organizacija proizvodnje e) proizvodnja f) proizvodni menedžment g) lean proizvodnja h) vzdrževanje i) lean vzdrževanje j) TPM - Total Productive Maintenance k) planiranje vzdrževanja l) pregledno delo

  658.5.012
  COBISS.SI-ID 25863941

  352.
  STAMATIS, D. H., 1947-
          Six Sigma fundamentals : a complete guide to the system, methods and tools / by D. H. Stamatis. - New York : Productivity Press, cop. 2004. - XIX, 345 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih in na str. 331-335. - Kazalo
  - - Six Sigma fundamentals [Elektronski vir] : a complete guide to the system, methods and tools. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 1-56327-292-X (broš.)
  a) Quality control - Statistical methods b) Production management - Statistical methods c) Six sigma (Quality control standard) d) organizacija proizvodnje e) Six Sigma f) kakovost g) zagotavljanja kakovosti h) opisi metod i) statistične metode j) metode zagotavljanja kakovosti k) opisi metod l) zadovoljnost strank m) modeli n) DMAIC o) pregledno delo

  658.562
  COBISS.SI-ID 7106843

  353.
  SUBRAMANIAN, Krishnamoorthy, 1949-
          The system approach : a strategy to survive and succeed in the global economy / by K. (Subbu) Subramanian. - Cincinnati : Hanser Gardner, 2000. - 217 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov. str.: Modern machine shop. - Bibliografija: str. 215-217
  ISBN 1-56990-255-0 (broš.)
  a) Capitalism b) Competition, International c) Structural adjustment (Economic policy) d) Globalization e) organizacija proizvodnje f) vodenje podjetij g) mednarodna konkurenca h) globalizacija gospodarstva i) prilagodljivost j) reševanje problemov k) metode l) sistemski pristop m) opisi metod n) strateško planiranje o) industrijska podjetja p) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 25806853

  354.
  TAGUCHI, Genichi, 1924-
          The Mahalanobis-Taguchi strategy : a pattern technology system / Genichi Taguchi, Rajesh Jugulum. - New York : J. Wiley, cop. 2002. - XXII, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley022/2002003 927.html. - Bibliografija: str. 209-212. - Kazalo
  ISBN 0-471-02333-7 (acid-free paper)
  a) Taguchi methods (Quality control) b) Pattern recognition systems c) organizacija proizvodnje d) večdimenzionalni sistemi e) informacijski sistemi f) kontrola kakovosti g) večdimenzionalne porazdelitve h) meritve i) statistične metode j) MTS metoda k) Taguchi metoda l) MTGS m) opisi metod n) primerjave metod o) robustne metodologije p) primeri q) pregledno delo

  658.562
  COBISS.SI-ID 3184980

  355.
  ULRICH, Karl T.
          Product design and development / Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Irwin/McGraw-Hill, cop. 2004. - XVIII, 366 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-07-247146-8 (vezano)
  a) razvoj izdelkov b) novi izdelki c) industrijski management d) proizvodni management e) industrijski inženiring f) marketing g) konstruiranje h) proizvodnja i) organizacija proizvodnje j) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 6568475

  356.
  WILSON, Robert G., 1942-
          Top shops+! : the new manufacturing standard / Robert G. Wilson and John D. Linscott. - 2nd ed. - Cincinnati : Hanser Gardner Publications, cop. 2000. - XIX, 298 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov. str.: Modern machine shop. - Bibliografija: str. 291-292. - Kazalo
  ISBN 1-56990-297-6 (vezano)
  a) Organizational change b) Personnel management c) Teams in the workplace d) New business enterprises - Management e) organizacija proizvodnje f) proizvodnja g) vodenje proizvodnje h) vodenje ljudi i) timsko delo j) kakovost k) standardi kakovosti l) ISO 9000:2000 m) organizacijske spremembe n) kadrovska politika o) odločanje p) določevanje ciljev q) motivacija delavcev r) pregledno delo

  658.5.012.4
  COBISS.SI-ID 25806597

  357.
  WIREMAN, Terry, 1951-
          Benchmarking best practices in maintenance management / Terry Wireman. - New York : Industrial Press, cop. 2004. - XVI, 212 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8311-3168-3 (vezano)
  a) Plant maintenance b) proizvodnja c) vzdrževanje d) vodenje vzdrževanja e) organizacija vzdrževanja f) planiranje vzdrževanja g) izobraževanje zaposlenih h) preventivno vzdrževanje i) Benchmarking j) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26044165


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  358.
  JOHNSON, William Charles, 1954-
          Superior customer value in the new economy : concepts and cases / William C. Johnson [and] Art Weinstein. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2004. - XIX, 434 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Spremenjena izd.: Designing and delivering superior customer value. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-356-9
  a) Customer services - Management b) Consumer satisfaction c) organizacija poslovanja d) menedžment e) storitvene dejavnosti f) elektronsko poslovanje g) kakovost storitev h) odnos do strank i) želje uporabnikov j) zadovoljnost strank k) uporabna vrednost l) odnos do strank m) primeri n) pregledno delo

  659.2
  COBISS.SI-ID 25739525


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  359.
  GOODGER, E. M.
          Transport fuels technology : from well to wheels, wings and water / Eric M. Goodger ; with a final chapter contributed by John E. Allen. - Norwich : Landfall Press, [2000]. - XIX, 409 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 str. (popravki)

  Na ov.: "Mobility for the millennium"
  ISBN 0-9520186-2-4 (broš.)
  a) Motor fuels b) Petroleum as fuel c) Internal combustion engines, Spark ignition - Alternate fuels d) Internal combustion engines, Spark ignition - Fuel systems e) Jet engines f) Jet planes - Fuel g) materiali h) goriva i) kemija ogljikovodikov j) termodinamika k) ogljikovodiki l) nafta m) fosilna goriva n) zgorevanje o) izkoristki p) alternativna goriva q) transport

  662.6/.9
  COBISS.SI-ID 25816069

  360.
          HANDBOOK of industrial mixing : science and practice / edited by Edward L. Paul, Victor A. Atiemo-Obeng, Suzanne M. Kresta. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - LXI, 1377 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003007 731.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley035 /2003007731.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Visual mixing [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-471-26919-0 (vezano)
  a) Mixing - Handbooks, manuals, etc b) kemijska tehnologija c) procesna tehnika d) industrijski procesi e) mešanje f) turbulenca g) laminarno mešanje h) eksperimentalne metode i) meritve pretoka j) računalniške metode k) mehanske mešalne metode l) cevovodi m) mešalne metode n) tekočine o) trdne snovi p) plini q) nemešljive snovi r) kemijske reakcije s) prenos toplote t) viskozne snovi u) strojna oprema

  66.02
  COBISS.SI-ID 25942533

  361.
  RUSHTON, A.
          Solid-liquid filtration and separation technology / A. Rushton, A. S. Ward, R. G. Holdich. - 2nd, completely revised ed. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, 2000. - 587 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley021/0026731 0.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley035 /00267310.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-29604-2 (vezano)
  a) Filters and filtration b) Separation (Technology) c) kemijska tehnologija d) industrijski procesi e) separacije trdotekoče f) filtracija g) sedimentacija h) filtrski materiali i) zgoščevanje j) centrifugalna separacija k) membranska tehnologija l) procesna oprema

  66.066
  COBISS.SI-ID 25918725


  669 METALURGIJA.


  362.
          ALUMINIUM electrolysis : fundamentals of the Hall-Héroult Process / [authors] Jomar Thonstad ... [et al.]. - 3rd ed. - Düsseldorf : Aluminium-Verlag, cop. 2001. - XI, 359 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-87017-270-3
  a) metalurgija b) proizvodnja aluminija c) elektroliza d) fazna ravnotežja e) termodinamični podatki f) taline g) fizikalnokemijske lastnosti h) elektrokemijske lastnosti i) elektrodni procesi j) interakcije aluminij k) elektrolit l) optimiranje procesa

  669.714.7
  COBISS.SI-ID 25844997

  363.
  DATTA, John
          Aluminium-Schlüssel = Key to aluminium alloys / John Datta. - 6. Aufl. = 6th ed. - Düsseldorf : Aluminium-Verlag, cop. 2003. - XI, 284 str. ; 30 cm

  Besedilo v angl. in nem. jeziku
  ISBN 3-87017-273-8
  a) Aluminum alloys - Handbooks, manuals, etc b) metalurgija c) kovine d) aluminij e) aluminijeve zlitine f) lastnosti g) standardi h) trgovske oznake i) mednarodne primerjave j) dobavitelji k) priročniki

  669.14(083.77)(100)
  COBISS.SI-ID 25845253

  364.
          HANDBOOK of metallurgical process design / edited by George E. Totten, Kiyoshi Funatani, Lin Xie. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - IX, 966 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Materials engineering ; 24)

  Kazalo. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-8247-4106-4
  a) Alloys - Mechanical properties - Computer simulation b) metalurgija c) materiali d) kovine e) hladno preoblikovanje f) toplo preoblikovanje g) litje h) toplotne obdelave i) obdelave površin j) priročniki

  669:[621.7+621.9]
  COBISS.SI-ID 7378203

  365.
  ŽUŽEK Rožman, Kristina
          Sinteza in karakterizacija magnetnih materialov v sistemu Sm-Fe : doktorska disertacija / Kristina Žužek Rožman. - Ljubljana : [K. Žužek Rožman], 2004. - X, 118 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 110-118. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo

  669(043.3)
  COBISS.SI-ID 214608896


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  366.
  FRAS, Lidija
          Določitev disociacijskih konstant funkcionalnih skupin kemijsko modificiranih celuloznih vlaken ter opredelitev površinskega naboja : doktorska disertacija / Lidija Fras ; [mentorica Karin Stana-Kleinschek]. - Maribor : [L. Fras], 2004. - XXV, 90 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 87-90. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004
  a) kemijska tehnologija b) tekstilna vlakna c) naboj bombažnih vlaken d) pK vrednosti kislih skupin bombaža e) topokemijska modifikacija f) bombaž g) tekstilstvo h) adsorpcijska kapaciteta vlaken i) cotton fibre charge j) pK values of acidic cotton groups k) topochemical modification of cotton l) potentiometric titration m) conductometric titration n) polyelectrolyte titration o) adsorption capacity of cotton

  541.183:677.21.027.62(043.3)
  COBISS.SI-ID 8766742


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  367.
  DENAC, Matjaž
          Modifikacija izotaktičnega polipropilena s talkom, stirenskimi blokkopolimeri in z ionizacijskim obsevanjem : doktorska disertacija / Matjaž Denac. - Maribor : [M. Denac], 2004. - 142 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 137-142 (193 referenc). - Povzetek ; Summary. - Univ. v Mariboru, Fak. za kemijo in kemijsko tehn., 2004
  a) kemija polimerov b) polipropilen c) polimerni kompoziti d) struktura e) kopolimeri f) modifikacije strukture g) mehanske lastnosti

  678-19+678.01(043.3)
  COBISS.SI-ID 7495196

  368.
          USER'S guide to powder coating / Nicholas Liberto, editor. - 4th ed. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers : Association for Finishing Processes/SME, cop. 2003. - XII, 185 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-87263-648-8
  a) Plastic coating b) Plastic powders c) materiali d) zaščita materialov e) praškasti premazi f) materiali za premaze g) priprava površin h) aplikacijske metode i) praskašta razpršila j) shranjevanje k) nanašanje l) zagotavljanje kakovosti m) pregledno delo

  678.026.344
  COBISS.SI-ID 25846021


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  369.
  ISERMANN, Rolf
          Mechatronic systems : fundamentals / Rolf Isermann. - London [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXI, 624 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 589-616. - Kazalo
  ISBN 1-85233-693-5 (vezano)
  a) Mechatronics b) elektrotehnika c) strojništvo d) računalništvo e) mehatronika f) mehatronski sistemi g) dinamični sistemi h) modeliranje procesov i) tehnični procesi j) elektromehanski sistemi k) stroji l) strojni elementi m) električni pogoni n) senzorji o) aktuatorji p) mikroračunalniki q) obdelava informacij r) načrtovanje sistemov s) pregledno delo

  681.5:621.3:004
  COBISS.SI-ID 25942789

  370.
  PEC, Martin
          Optimizacija izbire utežnostnih funkcij robustne sinteze : doktorska disertacija / Martin Pec. - [Maribor] : [M. Pec], 2004. - VII, 111 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 94-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) robustno vodenje d) robustna sinteza e) optimizacija f) utežnostne funkcije g) diferencialna evolucija h) negotovost i) robust control j) optimization k) weighting functions l) perturbations

  681.5.015.23(043.3)
  COBISS.SI-ID 8936726

  371.
  SIRA Ramírez, Hebertt J.
          Differentially flat systems / Hebertt Sira-Ramírez, Sunil K. Agrawal. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2004. - XV, 467 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Control engineering ; 17)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5470-0 (vezano)
  a) Control theory b) Differential equations c) System analysis d) elektrotehnika e) krmilni sistemi f) SISO sistemi g) SISO-Single Input Single Output h) MIMO sistemi i) MIMO-Multiple Input Multiple Output j) linearno časovni invertirani sistem k) disuretni sistemi l) mobilni roboti m) optimalno planiranje n) pregledno delo

  681.516.3
  COBISS.SI-ID 26052869


  681.8 TEHNIČNA AKUSTIKA. GLASBILA. PRIPRAVE ZA ZAPISOVANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA.


  372.
  RUSS, Martin
          Sound synthesis and sampling / Martin Russ. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Focal Press, 2004. - XVI, 473 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Music technology series)

  Kazalo
  ISBN 0-240-51692-3 (broš.)
  a) Computer sound processing b) Synthesizer (Musical instrument) c) elektrotehnika d) elektronika e) procesiranje zvoka f) zgodovina g) analogna sinteza h) hibridna sinteza i) hidi j) vzorčenje k) digitalna sinteza l) krmilniki m) priročniki

  681.8:534.86
  COBISS.SI-ID 25667333


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  373.
          ADVANCES in cement technology : chemistry, manufacture and testing / editor S. N. Ghosh. - 2nd ed. - New Delhi : Tech Books International, cop. 2002. - [XIV], 804 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 81-88305-04-9
  a) Portland cement b) gradbeništvo c) materiali d) cement e) tehnologija proizvodnje f) proizvodnja cementa g) preskušanje h) lastnosti cementa i) portland cement j) gips v cementu k) dodatki cementov

  691:624
  COBISS.SI-ID 25675013

  374.
  ARENDT, Claus, 1941-
          Modernisierung alter Häuser : Planung, Bautechnik, Haustechnik / Claus Arendt. - Vollständig neu bearbeitete Ausgabe von "Altbausanierung", 1. Aufl. 1993 (erweiterte Ausgabe von "Erneuerung von Altbauten", 1. Aufl. 1977). - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2003. - 351 str. : ilustr. ; 30 cm

  O avtorju na zavihku ovitka. - Bibliografija: str. 342-347. - Kazalo
  ISBN 3-421-03412-5
  a) Historične zgradbe - Obnova b) arhitekturna dediščina c) gradbeništvo d) arhitektura e) prenova f) poškodbe g) sanacija h) modernizacija i) postopki j) stroški k) metode

  69.059.25
  72.025.3/.4
  COBISS.SI-ID 126713

  375.
          BAUTEILKATALOG : Planungshilfe für dauerhafte Betonbauteile nach der neuen Normengeneration / [Bundesverband der Deutschen Zementindustrie]. - 2. überarbeitete Aufl. - Düsseldorf : Beton Verlag, 2002. - 40 str. ; 30 cm. - (Schriftenreihe der Bauberatung Zement)

  Ov. nasl.
  ISBN 3-7640-0409-6
  a) gradbeništvo b) gradbeni elementi c) katalogi

  69
  COBISS.SI-ID 23948805

  376.
  BAYER, Edwin
          Beton - Prüfung nach Norm / Edwin Bayer, Norbert Klose. - Düsseldorf : Beton-Verlag, 1996. - 55 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Schriftenreihe der Bauberatung Zement)

  ISBN 3-7640-0351-0
  a) gradbeništvo b) betoniranje c) preskušanje d) testiranje e) norme

  691.3
  COBISS.SI-ID 23939333

  377.
  BAYER, Edwin
          Beton-Praxis : ein Leitfaden für die Baustelle / Edwin Bayer, Rolf Kampen. - 8. Aufl. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 1999. - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 152-154. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0392-8
  a) gradbeništvo b) betoniranje c) armiran beton d) norme

  691.3
  COBISS.SI-ID 23939589

  378.
  BHATT, Prabhakara, 1937-
          Programming the dynamic analysis of structures / P. Bhatt. - London ; New York : Spon Press, 2002. - XIV, 442 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. [434]-436. - Kazalo
  ISBN 0-419-15610-0
  a) Structural dynamics - Computer programs b) Finite element method c) gradbeništvo d) statika e) dinamika f) analize g) končni elementi h) računalniški programi

  69.04
  COBISS.SI-ID 7852310

  379.
  BRAMESHUBER, Wolfgang
          Selbstverdichtender Beton / Wolfgang Brameshuber. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2004. - 67 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Schriftenreihe Spezialbetone ; Bd. 5)

  Bibliografija: str. 63-67
  ISBN 3-7640-0417-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) tesnenje e) materiali f) samotesnilni beton g) preskusi

  691:692
  COBISS.SI-ID 24856581

  380.
  BRANDT, Jörg
          Keller richtig gebaut : Planen, Konstruieren, Ausschreiben / Jörg Brandt, Gottfried Lohmeyer, Heinrich Wolf. - 3. überarbeitete Aufl. - Düsseldorf : Beton-Verlag, 1997. - 177 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 176-177
  ISBN 3-7640-0366-9
  a) gradbeništvo b) betoniranje c) kleti d) temeljenje e) izolacija

  691.3:643.8
  COBISS.SI-ID 23935749

  381.
  COLLING, François
          Lernen aus Schäden im Holzbau / François Colling. - München : DGfH, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung ; Karlsruhe : Bruderverlag ; Stuttgart : Fraunhofer IRB Verlag, 2000. - 459 str. : ilustr. ; 24 cm

  Vsebina na nasl. str.: Teil A: Ursachen und Vermeidung / François Colling ; Teil B: Typische Beispiele / François Colling unter Mitarbeit von Tobias Müller
  ISBN 3-87104-110-6 (Bruderverlag) ISBN 3-934915-00-0 (DGfH) ISBN 3-8167-4723-X (Fraunhofer-IRB-Verlag)
  a) gradbeništvo b) sanacije c) poškodbe d) les e) lesena gradnja f) lesene konstrukcije g) detajli h) primeri i) postopki

  691.1
  COBISS.SI-ID 23952133

  382.
          CONSTRUCTION materials : their nature and behaviour / edited by J. M. Illston and P. L. J. Domone. - 3rd ed. - London ; New York : Spon Press, 2001. - XXVII, 554 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-419-25850-7 (vezano) ISBN 0-419-25860-4 (broš.)
  a) Building materials b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) kovine e) zlitine f) beton g) cement h) agregat i) bitumen j) opeka k) polimeri l) kompoziti m) les n) trdnost o) trajnost p) deformacije

  691
  COBISS.SI-ID 23919109

  383.
  ČAUŠEVIĆ, Mehmed
          Potresno inženjerstvo : odabrana poglavlja / Mehmed Čaušević. - Zagreb : Školska knjiga, 2001. - VIII, 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)

  Bibliografija: str. 239-247. - Kazalo
  ISBN 953-0-30681-4
  a) gradbeništvo b) potres c) dinamika konstrukcij d) numerično modeliranje e) analiza konstrukcij f) regulativa g) Eurocode 8

  699.841(075.8)
  COBISS.SI-ID 7724822

  384.
          DAFSTB-Richtlinie selbstverdichtender Beton : (SVB-Richtlinie) / Herausgeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton - DAfStb im DIN, Deutsches Institut für Normung. - Berlin ; Köln : Beuth, 2003. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutcher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197)

  Vsebina:
  Teil 1: Änderungen und Ergänzungen zu DIN 1045-1:2001-07
  Teil 2: Änderungen und Ergänzungen zu DIN EN 206-1:2001-07 und DIN 1045-2:2001-07
  Teil 3: Änderungen und Ergänzungen zu DIN 1045-3:2001-07
  a) gradbeništvo b) materiali c) beton d) smernice e) regulativa f) gradbeni materiali g) nega beton

  691
  620.1/.2:624
  COBISS.SI-ID 25871109

  385.
  DASCHNER, Ferdinand
          Verminderte Schubdeckung in Betonträgern mit Fugen parallel zur Tragrichtung bei sehr hohen Schubspannungen und nicht vorwiegend ruhenden Lasten / von Ferdinand Daschner [und] Herbert Kupfer. - Berlin : Beuth, 1992. - 46, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 427)

  Bibliografija: str. 22. - Zusammenfassung ; Summary ; Résumé
  ISBN 3-410-65627-8
  a) gradbeništvo b) gradbeni deli c) gradbeni materiali d) nosilci e) beton f) betonski nosilci g) napetosti h) armiranje nosilcev i) preskušanje konstrukcij

  620.1/.2:624
  691/692
  COBISS.SI-ID 25682949

  386.
  DEKETH, H. J. R.
          Wear of rock cutting tools : laboratory experiments on the abrasivity of rock / H. J. R. Deketh. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1995. - VIII, 144 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 90-5410-620-4
  a) gradbeništvo b) gradbeni stroji c) kamnine d) izkopavanje e) orodje za rezanje kamna f) obraba orodja g) laboratorijski preizkusi h) pregledno delo

  69-032.5:621.9.02
  COBISS.SI-ID 281315

  387.
          DIMENSION stone cladding : design, construction, evaluation, and repair / Kurt R. Hoigard, editor. - West Conshohocken : ASTM, 2000. - VIII, 184 str. : ilustr. ; 23 cm. - (STP ; 1394)

  Prispevki s simpozija Dimension Stone Cladding: design, construction, evalutation, and repair, New Orleans, 27. oktober 1999. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 0-8031-2875-4 (broš.)
  a) Curtain walls - Design and construction - Congresses b) Stone veneers - Congresses c) gradbeništvo d) zidanje e) kamen f) kamniti zidaki g) načrtovanje h) dimenzioniranje i) izračun j) sanacije k) poškodbe l) preskušanje

  691.2
  COBISS.SI-ID 24741893

  388.
  EBELING, Karsten
          Beton - Herstellung nach Norm : die neue Normengeneration / Karsten Ebeling, Wolfgang Knopp, Roland Pickhardt. - 15. überarbeitete Aufl. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2003. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 3-7640-0446-0
  a) gradbeništvo b) betoniranje c) norme

  691.3
  COBISS.SI-ID 23939077

  389.
  ERLER, Klaus
          Holz im Außenbereich : Anwendungen, Holzschutz, Schadensvermeidung / Klaus Erler. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2002. - X, 194 str. : ilustr. ; 25 cm. - (BauHandbuch)

  Bibliografija: str. 180-186. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6537-4
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) sanacije d) poškodbe e) lesna gradnja f) lesene hiše g) mostovi

  691.1
  COBISS.SI-ID 24363013

  390.
          FASERBETON / Guido Nußbaum, Heinz-Werner Vißmann. Porenleichtbeton / Christiane Grahlke. Dränbeton / Gerd Drinkgern. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 1999. - 68 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriftenreihe Spezialbetone ; Bd. 2)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-7640-0388-X (broš.)
  a) gradbeništvo b) beton c) posebni betoni d) betoniranje e) vlaknati beton f) plinobeton g) drenažni beton h) lastnosti i) preskušanje j) postopki izdelave

  691.3
  COBISS.SI-ID 23940613

  391.
  FINCH, Edward
          Net gain in construction : using the Internet in construction industry / Edward Finch. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2000. - XI, 180 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. [176]-178. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5052-4
  a) Construction industry - Communication systems b) Internet c) Information technology d) gradbeništvo e) gradbeno gospodarstvo f) gradbena industrija g) informacijska tehnologija h) uporaba interneta

  69
  COBISS.SI-ID 24268037

  392.
  GERNER, Manfred, 1939-
          Entwicklung der Holzverbindungen : Forschungs- und Untersuchungsergebnisse / Manfred Gerner. - Stuttgart : Fraunhofer IRB Verlag, cop. 2000. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 121-125. - Kazalo
  ISBN 3-8167-4728-0
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) lesne zveze d) zgodovina e) razvoj f) lesna gradnja g) brunarica h) prenova

  694
  COBISS.SI-ID 23950341

  393.
          HANDBUCH der Betonprüfung : Anleitungen und Beispiele / Hans-W. Iken ... [et al.]. - 5. Aufl. - Düsseldorf : Verlag Bau+Technik, 2003. - 374 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 3-7640-0317-0
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) preiskave betona e) preskušanje

  691.32:620.1
  COBISS.SI-ID 25346565

  394.
  HERZOG, Frank, 1966-
          Bauen heute : Altbauten, Neubauten und Bewertungskriterien / Frank Herzog, Roland Herzog. - Wien ; New York : Springer, cop. 2002. - 118 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 3-211-83639-X
  a) gradbeništvo b) gradbeno gospodarstvo c) sodobne razmere d) historične zgradbe e) sanacije f) prenova g) novogradnje h) primeri

  69
  COBISS.SI-ID 23858693

  395.
  INTERNATIONAL Conference on Applications of Statistics and Probability (8th ; Sydney ; 1999)
          Applications of statistics and probability : civil engineering reliability and risk analysis : proceedings of the ICASP 8 Conference, Sydney, New South Wales, Australia, 12-15 December 1999 / edited by Robert E. Melchers & Mark G. Stewart. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, cop. 2000. - 2 zv. : ilustr. ; 26 cm

  Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: XIV, 584 str.
  Vol. 2: str. 587-1250
  ISBN 90-5809-086-8 (set) ISBN 90-5809-087-6 (vol. 1) ISBN 90-5809-088-4 (vol. 2)
  a) Civil engineering - Statistical methods - Congresses b) Reliability (Engineering) - Statistical methods - Congresses c) Risk assessment - Statistical methods - Congresses d) gradbeništvo e) statistične metode f) konstrukcije g) izračuni h) rizičnosti i) verjetnost

  69.04:519.2
  COBISS.SI-ID 24304389

  396.
  INTERNATIONAL Structural Engineering and Construction Conference (1 ; 2001 ; Honolulu)
          Creative systems in structural and construction engineering / proceedings of the first International structural engineering and construction conference, Honolulu, Hawaii, 24-27 January 2001 ; edited by Amarjit Singh. - Rotterdam ; Brookfield : A.A. Balkema, 2001. - XX, 1019 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-161-9
  a) gradbeništvo b) gradbeno inženirstvo c) statika d) mehanika e) konstrukcije f) načrtovanje g) izobraževanje h) etika i) stanovanjska gradnja j) ekonomika k) vodenje projektov l) informacijska tehnologija

  69
  COBISS.SI-ID 6022166

  397.
  INTERNATIONAL Symposium and Euroconference on Tubular Structures (9th ; 2001 ; Düsseldorf, Germany)
          Tubular structures IX / proceedings of the Ninth International Symposium and Euroconference on Tubular Structures, Düsseldorf, Germany, 3-5 April 2001 ; edited by R. Puthli & S. Herion. - Lisse [etc.] : A.A. Balkema, cop. 2001. - XVII, 590 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-191-0
  a) Tubular steel structures - Congresses b) gradbeništvo c) strojništvo d) statika e) mehanika f) cevi g) valji h) paličja i) nosilnost j) deformacije k) izračunavanje

  69.04
  COBISS.SI-ID 24303877

  398.
  INTERNATIONAL workshop Computational structural dynamics (2001 ; Skopje)
          Computational structural dynamics / proceedings of the international workshop Computational structural dynamics at Iziis, Skopje, Republic of Macedonia, 22-24 February, 2001 ; edited by Kosta Talaganov, Gunther Schmid. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - VII, 197 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-368-9 (vezano)
  a) Structural dynamics - Congresses b) Earthquake resistant design - Congresses c) gradbeništvo d) statika e) mehanika f) gradbene konstrukcije g) potres h) modeliranje i) izračuni

  69.04
  COBISS.SI-ID 25224197

  399.
  INTERNATIONAL Workshop Wave 2000 (2000 ; Bochum, Germany)
          Wave 2000 : wave propagation, moving load, vibration reduction / proceedings of the International Workshop Wave 2000, Bochum, Germany, 13.-15. December 2000 ; edited by Nawawi Chouw, Gunther Schmid. - Rotterdam ; Brookfield : A.A. Balkema, 2000. - XI, 443 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-173-2
  a) Wave mechanics - Congresses b) Bridges - Live loads - Congresses c) Pavements - Live loads - Congresses d) Vibration - Congresses e) gradbeništvo f) statika g) mehanika h) valovna mehanika i) voziščne konstrukcije j) prometna obtežba k) vibracije l) izračunavanje

  69.04
  COBISS.SI-ID 24304133

  400.
  IVÁNYI, György
          Faulbehälter aus Stahlbeton : Entwurf und Ausführung : Anwendung der teilweisen Vorspannung / György Iványi und Wilhelm Buschmeyer. - Düsseldorf : Beton-Verlag, 1991. - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 160-162
  ISBN 3-7640-0288-3
  a) gradbeništvo b) betoniranje c) rezervoarji d) usedalniki e) načrtovanje f) izračuni

  691.3
  COBISS.SI-ID 23936261

  401.
  KOLLO, Helmut
          Massenbeton / Helmut Kollo. Feuerbeton / Eberhard Lang. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2001. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriftenreihe Spezialbetone ; Bd. 4)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-7640-0402-9
  a) gradbeništvo b) betoniranje c) beton d) specialni betoni e) masivni beton f) preskušanje g) lastnosti

  691.3
  COBISS.SI-ID 23948549

  402.
  LOCHER, Friedrich Wilhelm
          Zement : Grundlagen der Herstellung und Verwendung / Friedrich W. Locher. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2000. - 522 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 423-498. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0400-2
  a) gradbeništvo b) materiali c) cement d) lastnosti e) tehnologija f) norme

  691.54
  COBISS.SI-ID 23941381

  403.
  LOHMEYER, Gottfried
          Beton-Technik : Handbuch für betongerechte Planung und Ausführung / Gottfried Lohmeyer. - Düsseldorf : Beton Verlag, 1997. - 300 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 286-290. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0363-4
  a) gradbeništvo b) materiali c) beton d) gradbeni materiali e) nega betona f) tehnologija vgradnje g) poroznost h) lastnosti

  691:624
  COBISS.SI-ID 23938821

  404.
  LOHMEYER, Gottfried
          Betonböden im Industriebau : Hallen- und Freiflächen / Gottfried Lohmeyer, Karsten Ebeling. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 1999. - 180 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Schriftenreihe der Bauberatung Zement)

  Bibliografija: str. 174-177. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0385-5
  a) gradbeništvo b) betoniranje c) industrijski tlaki d) izračun e) postopki izdelave f) norme

  691.3
  COBISS.SI-ID 23935493

  405.
  MAIER, Josef
          Handbuch historisches Mauerwerk : Untersuchungsmethoden und Instandsetzungsverfahren / Josef Maier. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2002. - IX, 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (BauHandbuch)

  Bibliografija: str. 302-311. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6421-1
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) poškodbe d) sanacije e) zidanje f) opečna gradnja g) opeka h) kamen i) zgodovina j) historične stavbe k) zaščita pred vlago l) talna voda m) primeri

  693
  COBISS.SI-ID 24363269

  406.
  MAßONG, Friedhelm
          Statik am Dach : Grundlagen, praktische Anwendung und Berechnungshilfen / Friedhelm Maßong. - Köln : Müller, 1998. - 295 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 291. - Kazalo
  ISBN 3-481-01194-6
  a) gradbeništvo b) statika c) mehanika d) strehe e) strešne konstrukcije f) paličja g) plošče h) nosilci i) izračuni

  69.04:692.4
  COBISS.SI-ID 23951877

  407.
  MCDONALD, Patrick H.
          Fundamentals of infrastructure engineering : civil engineering systems / Patrick H. McDonald. - 2nd ed., rev. and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2001. - X, 533 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm. - (Civil and environmental engineering ; 7)

  Kazalo
  ISBN 0-8247-0612-9
  a) Civil engineering b) System analysis c) gradbeništvo d) vodenje projektov e) sistemske analize f) optimizacija g) načrtovanje

  69
  COBISS.SI-ID 24627717

  408.
          MOISTURE analysis and condensation control in building envelopes / Heinz R. Trechsel, editor. - West Conshohocken : ASTM, 2001. - XXIV, 192 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (MNL ; 40)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2089-3
  a) Waterproofing b) Dampness in buildings c) Exterior walls d) ghradbeništvo e) poškodbe f) vlaga g) analize h) kondenzacija i) preprečevanje j) meritve k) izračunavanje l) vodoprepustnost

  699.82
  COBISS.SI-ID 24741637

  409.
  MURAVLJOV, Mihailo
          Osnovi teorije i tehnologije betona / Mihailo Muravljov. - Beograd : Građevinska knjiga, 2000. - 451 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 442-444
  ISBN 86-395-0292-7
  a) gradbeništvo b) betoniranje c) beton d) lastnosti e) tehnologija f) preskušanje g) armiranje h) opaži i) transport svežega betona j) pospešeno strjevanje k) ekstremne klimatske razmere l) kontrola kvalitete

  691.3
  COBISS.SI-ID 6904342

  410.
  PASCHMANN, Hans
          Prüfverfahren und Untersuchungen zum Eindringen von Flüssigkeiten und Gasen in Beton sowie zum chemischen Widerstand von Beton ; Untersuchungen zum Eindringen von Flüssigkeiten in Beton sowie zur Verbesserung der Dichtheit des Betons / von Hans Paschmann, Horst Grube, Gerd Thielen. - Berlin : Beuth, 1995. - 109, 10 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; 450)

  Bibliografiji in povzetka v angl. jeziku na koncu obeh prispekov
  ISBN 3-410-65650-2
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) beton e) kemične lastnosti f) preskušanje g) sestava betona

  691.54
  COBISS.SI-ID 25694213

  411.
  RAJAN, Subramaniam D.
          Introduction to structural analysis & design / S. D. Rajan. - New York [etc.] : John Wiley & sons, cop. 2001. - XVI, 700 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 641-642. - Kazalo
  ISBN 0-471-31997-X
  a) Structural analysis (Engineering) b) Structural design c) gradbeništvo d) statika e) mehanika f) gradbene konstrukcije g) načrtovanje h) izračuni

  69.04
  COBISS.SI-ID 23920133

  412.
          RENOVATING a bathroom / from the editors of Fine Homebuilding. - Newtown : Taunton Press, cop. 2003. - 156 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's for pros by pros)

  Kazalo
  ISBN 1-56158-584-X (broš.)
  a) Bathrooms - Remodeling b) gradbeništvo c) kopalnice d) inštalacije e) hišne inštalacije f) obrtniška dela g) renoviranje kopalnic

  696
  COBISS.SI-ID 24971269

  413.
  RICHTER, Thomas
          Hochfester Beton - Hochleistungsbeton / Thomas Richter. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 1999. - 155 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriftenreihe Spezialbetone ; Bd. 3)

  Bibliografija: str. 139-155
  ISBN 3-7640-0387-1
  a) gradbeništvo b) betoni c) posebni betoni d) betoniranje e) visokovredni betoni f) kvalitetni betoni g) lastnosti h) preskušanje i) postopki izdelave

  691.3
  COBISS.SI-ID 23942149

  414.
  SCHENKER, Maik, 1962-
          Sanitäranlagen / Maik Schenker. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 1999. - 222 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Die neue Meisterprüfung)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1758-9
  a) gradbeništvo b) izvedbena dela c) sanitarne naprave d) cevovodi e) oskrba z vodo f) izračuni g) materiali h) tehnične zahteve i) DIN 1986 j) DIN 1999 k) DIN 4040/4041 l) DIN 4261 m) priročniki

  696.11
  COBISS.SI-ID 26028805

  415.
  TAGELAAR, Rudolf
          Unterwasserbeton / Rudolf Tegelaar. Bohrpfahlbeton / Eike Böhling, Peter Giesbrecht. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 1998. - 67 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriftenreihe Spezialbetone ; Bd. 1)

  Bibliografija: str. 49-50 in 66-67
  ISBN 3-7640-0365-0
  a) gradbeništvo b) beton c) posebni betoni d) betoniranje e) hidrotehnični beton f) betonski piloti g) lastnosti h) preskušanje i) postopki izdelave

  691.3
  COBISS.SI-ID 23941637

  416.
  TIATOR, Ingolf, 1959-
          Heizungsanlagen / Ingolf Tiator. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Würzburg : Vogel, 2001. - 279 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Die neue Meisterprüfung)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1880-3
  a) gradbeništvo b) gradbena dela c) izvedbena dela d) ogrevanje e) ogrevalne tehnike f) izračuni g) DIN 4701 h) priprava tople vode i) kotlovnice j) ogrevalne naprave k) cevovodi l) grelna telesa m) armature n) črpalke o) peči p) priročniki

  697.3
  COBISS.SI-ID 26029061

  417.
  WEISSENFELD, Peter
          Holzschutz ohne Gift : Holzschutz und Oberflächenbechandlung in der Praxis : [mit Rezepten für die Herstellung von Farben] / Peter Weissenfeld, Holger König. - 14. neu bearbeitete und erweiterte Neuaufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2001. - 172 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ökobuch Faktum)

  Bibliografija: str. 159-163. - Kazalo
  ISBN 3-922964-12-5
  a) gradbeništvo b) les c) lastnosti d) lesna gradnja e) zaščita lesa f) barvanje g) impregnacija h) vzdrževanje i) sanacija

  691.1
  COBISS.SI-ID 23950085

  418.
          WOOD structures : a global forum on the treatment, conservation, and repair of cultural heritage / Stephen J. Kelley ... [et al.], editors. - West Conshohocken : ASTM, 2000. - XIII, 302 str. : ilustr., načrti ; 24 cm. - (STP ; 1351)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2497-X
  a) Historic buildings - Conservation and restoration - Congresses b) Log buildings - Congresses c) Wooden-frame buildings - Congresses d) gradbeništvo e) arhitektura f) sanacije g) poškodbe h) historične stavbe i) arhitekturna dediščina j) lesene zgradbe k) leseni elementi l) vzdrževanje m) prenova

  69.059.25:691.1
  COBISS.SI-ID 24741381


  7 UMETNOST.


  419.
  ADAMS, Sean
          Logo design workbook : a hands-on guide to creating logos / Sean Adams & Noreen Morioka with Terry Stone ; designed by Sean Adams & Jennifer Hopkins. - Gloucester : Rockport Publishers, 2004. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0410/2003022 913.html. - Bibliografija: str. 240
  ISBN 1-59253-032-X (vezano)
  a) Logography b) umetnost c) oblikovanje d) grafično oblikovanje e) vizualne komunikacije f) logotipi g) biografije avtorjev h) znaki i) simboli j) identiteta k) blagovne znamke l) celostna podoba m) logotip

  7.05
  COBISS.SI-ID 1913198

  420.
  CABARGA, Leslie, 1954-
          Logo, font & lettering bible : [a comprehensive guide to the design, construction and usage of alphabets and symbols] / Leslie Cabarga. - 1st ed. - Cincinnati : How Design Books, cop. 2004. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 1-58180-436-9 (vezano)
  a) Logos (Symbols) - Design b) Lettering c) umetnost d) oblikovanje e) logotip f) tipografija g) zaščitni znaki h) simboli i) črke j) napisi k) grafično oblikovanje

  7.05
  COBISS.SI-ID 25853189

  421.
  CVITAN-Černelić, Mirna, 1941-
          Moda : povijest, sociologija i teorija mode / [priređivači] Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonči Vladislavić ; [prevoditelji Ana Buljan ... et al.]. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - 372 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 369-371
  ISBN 953-0-30205-3
  a) umetnost b) moda c) teorija d) zgodovina e) sociologija f) kultura g) antropologija h) anatomija telesa i) eseji

  7.01:391
  COBISS.SI-ID 25990405

  422.
  EVANS, Judith, 1964-
          Challenging the big brands : how new brands win market share with innovative design / Judith Evans, Cheryl Dangel Cullen. - Gloucester : Rockport Publishers, 2003. - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56496-905-3 (vezano)
  a) Trademarks - Design b) Logos (Symbols) - Design c) umetnost d) grafično oblikovanje e) zaščitni znaki f) celostne podobe g) primeri

  766
  COBISS.SI-ID 25627141

  423.
  GORMLEY, Antony, 1950-
          Workbooks I : 1977-1992 / Antony Gormley ; [traducciones Josephine Watson]. - [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, 2002. - 1 zv. : ilustr. ; 22 cm

  Besedilo na hrbtni str. nasl. str. v špan. jeziku
  ISBN 84-453-3251-1
  a) umetnost b) angleško kiparstvo c) umetniki d) Gormley, Antony (1950 - ) e) skice f) skicirke

  7.07
  COBISS.SI-ID 24879621

  424.
          KÜNSTLERLEXIKON der Antike / herausgegeben von Rainer Vollkommer ; Redaktion Doris Vollkommer-Glökler. - München : Saur, 2001-2004. - 2 zv. ; 25 cm

  Dosedanja vsebina:
  Bd. 1: A - K. - 2001. - LIX, 435 str.
  Bd. 2: L - Z, Addendum A-K. - 2004. - VIII, 560 str.
  ISBN 3-598-11412-5 (komplet) ISBN 3-598-11413-3 (zv. 1) ISBN 3-598-11414-1 (zv. 2)
  a) Art, Ancient - Encyclopdias b) umetnost c) arhitektura d) antika e) terminologija f) antični avtorji g) leksikoni

  7=30
  COBISS.SI-ID 19244386

  425.
  MCLELLAN, Tara
          Small spaces, beautiful kitchens / Tara McLellan. - Gloucester : Rockport, cop. 2003. - 140 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 1-56496-956-8
  a) Kitchens b) Interior decoration c) arhitektura d) notranja oprema e) stanovanja f) kuhinje g) majhna stanovanja

  747:643.35=111
  COBISS.SI-ID 2390077

  426.
  ODLING-Smee, Anne
          The new handmade graphics : beyond digital design / Anne Odling-Smee. - Hove : RotoVision, cop. 2002. - 159 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 154-155. - Kazalo
  ISBN 2-88046-703-9
  a) Graphic arts b) umetnost c) oblikovanje d) grafično oblikovanje e) telekomunikacije f) metode dela g) tehnika

  7.05
  COBISS.SI-ID 25626373

  427.
  SAMARA, Timothy
          Making and breaking the grid : a graphic design layout workshop / written, compiled, and designed by Timothy Samara. - Gloucester : Rockport Publishers, 2003. - 207 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 206. - Kazalo
  ISBN 1-56496-893-6
  a) Grids (Typographic design) b) Layout (Printing) c) umetnost d) grafično oblikovanje e) mreže f) tipografske mreže g) strukture mrež h) grafični stolpci i) tiskane publikacije j) primeri

  766
  COBISS.SI-ID 26119429

  428.
  TURK, Marko, 1920-1999
          Težnja k popolnosti = Tendency to perfection : oblikovanje = design, 1955-1989 : Informacijsko dokumentacijski center za oblikovanje, december 1989 - januar 1990 / Marko Turk ; [besedilo Matija Murko ; fotografije Janez Kališnik, Tone Stojko ; prevod Lidija Bertoncelj]. - Ljubljana : Arhitekturni muzej : Sekretariat BIO, 1989 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

  Razstavni katalog. - Spremno besedilo v slov. in angl.
  a) Turk, Marko (1920-) - Razstavni katalogi b) umetnost c) industrijsko oblikovanje d) Slovenija e) Turk, Marko (1920 - ) f) mikrofoni g) elektroakustika

  7.05
  658.512.2:534.86(064)
  534.86:658.512.2(064)
  061.4(497.4 Ljubljana)IDCO
  COBISS.SI-ID 15522560


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  429.
  BARNOW, Finn
          The city of the divine king : urban systems and urban architecture in Egypt, Mesopotamia, Indus, India, Nepal and China / Finn Barnow ; [translation John Irons]. - [Kobenhavn] : Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 2001. - 192 str. : ilustr., zvd., načrti ; 31 cm. - (An outline of the history of urban development ; vol. 1)

  Bibliografija: str. 187-188
  ISBN 87-87136-38-4
  a) Urbanization - Egypt b) Urbanization - India c) Urbanization - Mesopotamia d) Urbanization - Nepal e) Urbanization - China f) Architecture - Egypt g) Architecture - India h) Architecture - Mesopotamia i) Architecture - Nepal j) Architecture - China k) Cities and towns - Egypt l) Cities and towns - India m) Cities and towns - Mesopotamia n) Cities and towns - Nepal o) Cities and towns - China p) urbanizem q) arhitektura r) načrtovanje mest s) zgodovina t) razvoj u) Egipt v) Mezopotamija w) Indija x) Nepal y) Kitajska z) vasi

  711.424
  COBISS.SI-ID 25828101

  430.
  BARNOW, Finn
          The city of the landowner : urban systems and urban architecture in the antique Greek world adn the Roman Empire / Finn Barnow ; [translation John Irons]. - [Kobenhavn] : Royal Danish Academy of Fine Arts. School of Architecture, 2002. - 192 str. : ilustr., zvd., načrti ; 31 cm. - (An outline of the history of urban development ; vol. 2)

  Bibliografija: str. 184-185
  ISBN 87-87136-41-4
  a) Urbanization - Greece b) Urbanization - Rome c) Architecture - Greece d) Architecture - Rome e) Cities and towns - Greece f) Cities and towns - Rome g) urbanizem h) arhitektura i) načrtovanje mest j) zgodovina k) razvoj l) Grčija m) Rimljani n) primeri

  711.424
  COBISS.SI-ID 25828357

  431.
  BARNOW, Finn
          The city of the merchant : urban systems and urban architecture in post-antique and pre-industrial Europe / Finn Barnow ; [translation John Irons]. - [Kobenhavn] : Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 2003. - 192 str. : ilustr., načrti, zvd. ; 31 cm. - (An outline of the history of urban development ; vol. 3)

  Bibliografija: str. 190-191
  ISBN 87-87136-53-8
  a) Urbanization - Egypt b) Urbanization - India c) Urbanization - Mesopotamia d) Urbanization - Nepal e) Urbanization - China f) Architecture - Egypt g) Architecture - India h) Architecture - Mesopotamia i) Architecture - Nepal j) Architecture - China k) Cities and towns - Egypt l) Cities and towns - India m) Cities and towns - Mesopotamia n) Cities and towns - Nepal o) Cities and towns - China p) urbanizem q) arhitektura r) načrtovanje mest s) zgodovina t) trgovska mesta u) fevdalizem v) srednjeveško mesto w) primeri x) razvoj mest

  711.424
  COBISS.SI-ID 25829637

  432.
  ČOK, Gregor
          Razvoj regionalnega omrežja gospodarskih con v pogojih sodobne informacijske družbe : doktorska disertacija / Gregor Čok ; mentor Peter Gabrijelčič. - Ljubljana : [G. Čok], 2004. - 200 f. : ilustr. ; 30 cm

  Literatura in viri: str. 185. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) urbanizem b) doktorske disertacije c) regionalno omrežje d) prostorska zasnova e) regionalizem f) gospodarske cone g) tipologija h) lokacijski kriteriji i) disperzno delovanje

  71
  COBISS.SI-ID 1598340

  433.
  EUROPEAN Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (13 ; 2003 ; Ljubljana)
          Ljubljana declaration on the territorial dimension of sustainable development / European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning - 13. CEMAT 2003, 16-17. 9. 2003, Ljubljana, Slovenija ; [edited by Margarita Jančič ; translation by Mojca Japelj Mužič]. - Ljubljana : Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 79 str. : fotogr. ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 68
  ISBN 961-6392-21-2
  a) Evropa - Trajnostni razvoj b) Evropa - Prostorski razvoj - Strategija c) urbanizem d) prostorsko planiranje e) regionalno planiranje f) razvoj transporta g) Slovenija h) Ljubljanska deklaracija i) CEMAT

  71
  COBISS.SI-ID 127730176

  434.
  GEHL, Jan, 1936-
          Life between buildings : using public space / Jan Gehl ; translated by Jo Koch. - 5th ed. - Copenhagen : The Danish Architectural Press, cop. 2001. - 202 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 200-201
  ISBN 87-7407-283-8 (broš.)
  a) urbanizem b) urbanistično planiranje c) načrtovanje mest d) javni prostor e) prostori druženja f) nepozidane površine

  711.4
  COBISS.SI-ID 1449092

  435.
  GEHL, Jan, 1936-
          New city spaces / Jan Gehl & Lars Gemzoe ; [English translation Karen Steenhard]. - 3rd ed. - Copenhagen : The Danish Architectural Press, 2003. - 263 str. : ilustr. ; 25 x 29 cm

  Prevod dela: Nye byrum. - Kazalo
  ISBN 87-7407-293-5 (vezano)
  a) urbanizem b) arhitektura c) načrtovanje mest d) javni prostor e) mestni trgi f) prenova g) ulice h) peš cone i) ulično pohištvo

  711.4
  COBISS.SI-ID 25979141

  436.
          GREAT planned communities / Jo Allen Gause, editor ; Alexander Garvin, introduction ; Steven R. Kellenberg, principal contributor. - 2nd printing. - Washington : Urban Land Institute, 2003. - 287 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija v opombah: str. 278. - Kazalo
  ISBN 0-87420-892-0
  a) Planned communities - Designs and plans b) Planned communities - United States - Case studies c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) naselja f) soseske g) primestna naselja h) stanovanjska naselja i) turistična naselja j) urbanistični načrti k) prostorske zasnove l) javni prostori m) zunanje ureditve n) rekreacijske površine o) parkovne ureditve p) študije primerov

  711.58
  COBISS.SI-ID 25978885

  437.
          HIGH-rise housing in Europe : current trends and future prospects / R. Turkington, R. van Kempen, R. Wassenberg (eds.). - Delft : DUP Science, cop. 2004. - 284 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Housing and urban policy studies ; 28, ISSN 0926-6240)

  ISBN 90-407-2483-0
  a) urbanizem b) arhitektura c) stanovanjska gradnja d) nacionalna politika e) večstanovanjske stavbe f) kolektivna stanovanjska zazidava g) gostota naseljenosti h) večnadstropne stavbe i) predmestja j) razvoj k) zgodovina l) prenova m) Evropa n) Belgija o) Nemčija p) Poljska q) Francija r) Nizozemska s) Madžarska t) Finska u) Danska v) Švedska w) Španija x) Ukrajina y) Velika Britanija z) Italija {) Slovaška |) Slovenija

  711.58
  COBISS.SI-ID 2075075

  438.
  INTERNATIONAL Conference on Urban Regeneration and Sustainability (2 ; 2002 ; Segovia)
          The sustainable city II : urban regeneration and sustainability / second international conference on Urban regeneration and sustainability ; editors C. A. Brebbia, J. F. Martin-Duque, L. C. Wadhwa. - Southampton : WIT Press ; Billerica : Computational Mechanics, cop. 2002. - XXXI, 1034 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International series on advances in architecture, ISSN 1368-1435 ; vol. 14)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85312-917-8
  a) Urban renewal - Congresses b) City planning - Congresses c) Community development, Urban - Congresses d) Sustainable development - Congresses e) Urban ecology - Congresses f) urbanizem g) načrtovanje mest h) trajnostni razvoj i) prenova j) kulturna dediščina k) raba prostora l) javna varnost m) potniški promet

  711
  COBISS.SI-ID 25325061

  439.
  KURAL, René, 1959-
          Architecture of the information society : the world city expressed through the chaos of Tokyo / René Kural ; tranlated by Kenja Henriksen. - [Copenhagen] : Royal Danish Academy of Fine Arts, cop. 2000. - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prevod dela: Informationssamfundets arkitektur. - Bibliografija: str. 227-239
  ISBN 87-87136-29-5 (vezano)
  a) Architecture - Japan - Tokyo b) Architecture and society c) City planning - Japan - Tokyo d) urbanizem e) arhitektura f) informacijska družba g) razvoj mest h) Tokyo i) raziskave j) teorija

  711.523
  COBISS.SI-ID 1753441

  440.
  LUND, Annemarie
          Guide to Danish landscape architecture : 1000-2003 / Annemarie Lund ; [translation Martha Gaber Abrahamsen]. - Revised ed. - Copenhagen : Arkitektens forlag, 2003. - 319 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 zvd.

  Bibliografija: str. 319. - Kazala
  ISBN 87-7407-276-5
  a) vodniki b) krajinska arhitektura c) urbanizem d) urejanje krajine e) parki f) vrtovi g) zgodovina h) Danska i) zemljevidi

  712
  COBISS.SI-ID 1419396

  441.
  MADSEN, Hans Helge
          The award-winning city / Hans Helge Madsen, Otto Käszner. - Copenhagen : Arkitektens forlag, cop. 2003. - 358 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 87-7407-290-0
  a) urbanizem b) načrtovanje mest c) Kopenhagen d) Danska e) arhitektura mesta f) nagrajeni projekti

  711.45
  COBISS.SI-ID 25830661

  442.
  MÖLLER, Matthias
          Urbanes Umweltmonitoring mit digitalen Flugzeugscannerdaten / Matthias Möller. - Heidelberg : H. Wichmann, cop. 2003. - IX, 126 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 117-123. - Kazalo
  - - Urbanes Umweltmonitoring mit digitalen Flugzeugscannerdaten [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-87907-402-X
  a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) analiza prostora d) monitoring e) zračni posnetki f) zračno skeniranje g) postopek h) podatki

  711
  COBISS.SI-ID 25793029

  443.
          The NEW shape of suburbia : trends in residential development / primary authors, Adrienne Schmitz ... [et al.]. - Washington : ULI - Urban Land Institute, 2003. - IX, 221 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  ISBN 0-87420-897-1 (broš.)
  a) Planned communities - United States b) Planned communities - United States - Case studies c) urbanizem d) mesta e) predmestja f) soseske g) urejanje naselij h) 21.stol. i) transport j) infrastruktura k) odprt prostor l) stavbni tipi m) tipologija stavb n) oprema ulic o) trajnostni razvoj p) sociologija q) študije primerov

  71
  COBISS.SI-ID 25838597

  444.
  PODRECCA, Boris
          Offene Räume = Public spaces / Boris Podrecca ; mit einem essay von = with an essay by Werner Oechslin ; herausgegeben von = edited by Matthias Boeckl ; [Übersetzung = translation Pedro M. Lopez]. - Wien ; New York : Springer, cop. 2004. - 238 str. : ilustr. ; 29 cm

  Besedilo v angl. in nem. jeziku. - Bibliografija: str. 236
  ISBN 3-211-00513-7
  a) Podrecca, Boris (1940-) - Criticism and interpretation b) Public spaces - Europe c) Plazas - Europe d) arhitektura e) urbanizem f) arhitekti g) Podrecca, Boris (1940 - ) h) javni prostor i) urbanistične ureditve j) trgi k) ulice l) projekti m) izvedbena dela n) urbana oprema o) vodni elementi p) tlakovanje q) arhitekturna kritika r) interpretacija

  711.168
  COBISS.SI-ID 25733125

  445.
          RECOVERIES and reclamations / edited by Judith Rugg and Daniel Hinchcliffe. - Bristol ; Portland : Intellect, 2002. - 155 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in art & urban futures ; vol. 2)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy035/2002726798 .html. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-84150-055-0
  a) Public spaces b) Urban renewal c) Art and globalization d) urbanizem e) kulturne spremembe f) javni prostor g) prenova urbanega prostora h) urbana prenova i) umetnost in globalizacija j) znanost k) socialno - kulturni razvoj l) metodologije prenove m) prenova urbane sredine

  71
  COBISS.SI-ID 25253125

  446.
  SPENS, Michael
          Modern landscape / Michael Spens. - London : Phaidon Press, 2003. - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 234-235. - Kazalo
  ISBN 0-7148-4155-2
  a) Landscape architecture b) Landscape design c) Landscape gardening d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) sodobne smernice g) primeri h) prenova industrijskih con i) čistilne naprave j) parki k) arhitekturna krajina l) mestni trgi m) urbanistični posegi

  712
  COBISS.SI-ID 1839214

  447.
  TOMŠIČ, Martina
          Urbanistično arhitekturna zasnova krajinskega parka Dragonja : diplomska naloga / Martina Tomšič ; mentor Janez Koželj. - Ljubljana : [M. Tomšič], 2001. - 84 str., [3] zložene pril. : ilustr. ; 43 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
  a) urbanizem b) urejanje krajine c) prostorsko urejanje d) oblikovanje krajine e) urbanistične zasnove f) arhitekturne zasnove g) krajinski parki h) Dragonja i) diplomske naloge

  71
  COBISS.SI-ID 1204612

  448.
          URBAN planning and development applications of GIS / edited by Said Easa and Yupo Chan. - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2000. - XVI, 283 str. : ilustr. ; 22 cm

  Na nasl. str.: "Sponsored by Geographic Information Systems Committee of the Urban Planning and Development Division, American Society of Civil Engineers". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7844-0461-5 (broš.)
  a) Information storage and retrieval systems - City planning b) Geographic information systems c) urbanizem d) prostorsko planiranje e) načtrovanje f) geografski informacijski sistem g) GIS h) metodologije i) aplikacije

  711
  COBISS.SI-ID 25849093

  449.
  VAN Schaik, Leon
          Ecocells : landscapes & masterplans by Hamzah & Yeang / Leon Van Schaik. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - 144 str. : ilustr. ; 13 cm

  Katalog razstave
  ISBN 0-470-85119-8
  a) Yeang, Ken (1948-) - Criticism and interpretation b) T.R. Hamzah & Yaeng Sdn. Bhd - Exhibitions c) Architecture - Environmental aspects - Exhibitions d) Sustainable architecture - Exhibitions e) urbanizem f) arhitektura g) ekološka gradnja h) načrtovanje i) mestni ekosistemi j) študijski primeri

  711.4
  COBISS.SI-ID 25263365


  72 ARHITEKTURA.


  450.
  AALTO, Alvar, 1898-1976
          Alvar Aalto / [editor in chief Paco Asensio ; editor and original texts Aurora Cuito ; English translation William Bain, German translation Inken Wolthaus, French translation Michel Ficerai, Italian translation Giovanna Carnevali]. - Kempen ; New York ; London ; Paris : teNeues, 2002. - 79 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Archipocket)

  Besedilo v angleščini, nemščini, francoščini in italijanščini. - Spremna beseda na zavihkih ovoja
  ISBN 3-8238-5583-2
  a) Architecture - Finland - 20th century. b) Architecture, Modern - 20th century. c) Arhitektura - Arhitekti - Finska - 20. st. d) arhitektura e) arhitekti f) biografije g) izbrana dela h) Aalto, Alvar (1898 - 1976) i) Finska

  72
  COBISS.SI-ID 9486130

  451.
  ADAM, Hubertus, 1965-
          Theo Hotz : architecture 1949-2002 / Hubertus Adam, Ulrike Jehle-Schulte Strathaus, Philip Ursprung ; [translation, Lynnette Widder, Catherine Kerkhoff-Saxon, Catherine Schelbert ; assistant translators, Robin Benson ... et al.]. - Baden : Lars Müller, cop. 2003. - 367 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  ISBN 3-03778-002-9 (vezano)
  a) Hotz, Theo (1928-) - Criticism and interpretation b) Hotz, Theo (1928-) - Art collections c) Architecture - Switzerland - 20th century. d) Architects - Switzerland - Biography e) arhitektura f) arhitekti g) biografije h) zbrana dela i) Hotz, Theo (1928- )

  72
  COBISS.SI-ID 25536261

  452.
          ARBEITSWELTEN im Wandel- fit für die Zukunft : Menschen, Organisationen, Technologien und Architektur an der Schwelle zum 21. Jahrhundert / [erscheint zum FOD-Kongreß in Berlin am 28. und 29. Oktober 1999] / Herausgegeben von Norbert Streitz ... [etc.]. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 1999. - 288 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 3-421-03232-7
  a) arhitektura b) notranja oprema c) delovno okolje d) pisarne e) biroji f) spremenjene razmere g) bodočnost h) razvoj

  747
  COBISS.SI-ID 23514373

  453.
          ARCHITECTURAL theory from the Renaissance to the present : 89 essays on 117 treatises / with a preface by Bernd Evers and an introduction by Christof Thoenes ; in cooperation with the Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin ; [English translation Gregory Fauria ... et al.]. - Köln [etc.] ; Taschen, cop. 2003 : Taschen. - 845 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 826. - Kazalo
  ISBN 3-8228-1699-X
  a) arhitektura b) zgodovina c) teorija d) avtorji e) teoretiki f) grafične tablice

  72.01
  COBISS.SI-ID 1422212

  454.
  AWBI, Hazim B., 1945-
          Ventilation of buildings / Hazim B. Awbi. - 2nd ed. - London ; New York : Spon Press, 2003. - XII, 522 str. : ilustr. ; 26 cm

  1. izd.: London : Spon Press, 1991. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-27055-3 (vezano) ISBN 0-415-27056-1 (broš.)
  a) Ventilation b) arhitektura c) strojništvo d) prezračevanje e) ventilacija f) načrtovanje g) izračun

  72.011:697.9
  COBISS.SI-ID 25232901

  455.
  BAHAMÓN, Alejandro
          Bauen mit System : Architektur mit Fertigteilen / Alejandro Bahamón ; [Übersetzung aus dem Spanischen Daniela Plaza und Bettina Beck]. - Stuttgart : Kohlhammer, 2002. - 181 str. : ilustr. ; 27 cm

  Prevod dela: PREFAB
  ISBN 3-17-017564-5 (vezano)
  a) arhitektura b) montažna gradnja c) prefabrikati d) študije primerov e) zložljive konstrukcije f) mobilna arhitektura g) začasne postavitve h) bivalniki i) stanovanjske stavbe j) individualne stavbe k) enodružinske hiše l) zdravstvene ustanove m) mejni prehodi n) stavbe za evakuacijo o) drevesne hiše p) hiša na bregu q) otroški vrtec r) postajališča

  72.011:69.056
  COBISS.SI-ID 25533957

  456.
  BEAN, Arthur Robert
          Lighting : interior and exterior / Robert Bean. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, cop. 2004. - VI, 312 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 307-308. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5552-6
  a) Lighting, Architectural and decorative b) Light in architecture c) arhitektura d) razsvetljava e) svetila f) notranja osvetlitev g) zunanja osvetlitev h) načrtovanje i) izračuni j) primeri

  721:628.9
  COBISS.SI-ID 25893125

  457.
          BERNARD Tschumi : Zénith de Rouen, Rouen, France / Todd Gannon and Laurie A. Gunzelman, volume editors. - New York : Princeton Architectural Press, 2003. - 160 str. : ilustr., načrti ; 23 cm. - (Source books in architecture ; 3)

  Bibliografija: str. 159
  ISBN 1-56898-382-4 (broš.)
  a) Tschumi, Bernard (1944-) b) Zénith de Rouen c) Rouen (France) - Buildings, structures, etc d) arhitektura e) arhitekti f) Tschumi, Bernard(1944- ) g) predstavitve projektov h) izvedeni natečajni projekti i) razstavišče j) kongresni center k) načrtovanje l) konstruiranje m) gradnja n) detajli

  725.83
  COBISS.SI-ID 25831173

  458.
          BIBLIOTHEKEN bauen : Tradition und Vision = Building for books : traditions and visions / Konzept und Redaktion = concept and editorial coordination: Susanne Bieri, Walther Fuchs. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2001. - 527 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibl. pri posameznih prispevkih
  ISBN 3-7643-6429-7
  a) Schweizerische Landesbibliothek b) Libraries - History c) Library buildings d) Library architecture e) arhitektura f) javne zgradbe g) knjižnice h) načrtovanje i) teorija j) zgodovina k) švicarska nacionalna knjižnica

  727.8
  COBISS.SI-ID 23928325

  459.
          Die ENERGIEEFFIZIENTE Sporthalle : Konzepte zum EnEV-, Passivhaus- und Nullenergiestandard / Edmund A. Spindler (Hrsg.). - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2004. - XII, 334 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-7880-7746-8 (vezano)
  a) arhitektura b) športne hale c) energetska učinkovitost d) primeri e) analize

  725.84
  COBISS.SI-ID 25794053

  460.
  Seminar ENERGIJA v stavbah - jutri - v luči evropskih direktiv (2004 ; Maribor, Ljubljana)
          Zbornik referatov / Seminar Energija v stavbah - jutri - v luči evropskih direktiv, Maribor, 9. februar 2004, Ljubljana 10. februar 2004 ; [urednik Karl Gotlih]. - Maribor : Fakulteta za strojništvo : Društvo strojnih inženirjev, 2004 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 64 str. ; 24 cm

  120 izv.
  ISBN 86-435-0601-X
  a) arhitektura b) energetika c) energetsko varčna gradnja d) direktiva EU e) pasivna hiša f) ogrevanje g) prezračevanje h) energijske lastnosti stavb i) nizkoenergijska organizirana gradnja

  728:697
  COBISS.SI-ID 52402689

  461.
  FRANCIONE, Gianni
          Bali houses : new wave Asian architecture and design / Gianni Francione ; photos by Luca Invernizzi Tettoni. - Singapore : Periplus, cop. 2002. - 192 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 192
  ISBN 0-7946-0013-1
  a) Architecture, Domestic - Indonesia - Bali Island b) Interior architecture - Indonesia - Bali Island c) Interior decoration - Indonesia - Bali Island d) arhitektura e) urejanje prostora f) zunanjost stavb g) notranjost stavb h) notranja oprema i) Bali j) tradicionalni arhitekturni elementi k) umetnost l) kultura bivanja

  72.04
  COBISS.SI-ID 25043717

  462.
  FRASER, Neil, 1958-
          Lighting and sound / Neil Fraser. - Revised ed., reprinted. - London : Phaidon press, 1999. - 132 str. : ilustr. ; 21 cm. - (A Phaidon theatre manual)

  Slovarček: str. 125-128. - Bibliografija: str. 129. - Kazalo
  ISBN 0-7148-2514-X ISBN 0-7148-2556-5 (Series)
  a) gledališče b) ozvočenje c) arhitektura d) scenografija e) oder f) scena g) osvetlitev

  725.82
  COBISS.SI-ID 26103301

  463.
  GRUENEISEN, Peter
          Soundspace : architecture for sound and vision / Peter Grueneisen ; [translation into English Robin Benson]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 240 str. : ilustr. ; 32 cm

  ISBN 3-7643-6975-2 (English ed.) ISBN 3-7643-6974-4 (German ed.)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) akustika d) vizija e) javne zgradbe f) glasbeni studiji g) televizijski studiji h) snemalni studiji

  721:534.8
  COBISS.SI-ID 1505668

  464.
  HAKANSSON, Sven-Gunnar
          Blockhäuser und Hütten selbst gebaut : Sven-Gunnar Hakansson. - Hannover : Schäfer, cop. 2003. - 278 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-87870-674-X (vezano)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) stanovanjske stavbe d) lesena hiša e) brunarice f) koče g) kolibe h) tradicionalna gradnja i) izdelava j) postopki k) primeri

  728:624.011.1
  COBISS.SI-ID 26026245

  465.
  HOLT, Michael, 1944-
          Stage design and properties / Michael Holt. - Revised ed., reprinted. - London : Phaidon, 2003. - 128 str. : ilustr. ; 21 cm. - (A Phaidon theatre manual)

  Slovarček: str. 121-124. - Bibliografija: str. 125. - Kazalo
  ISBN 0-7148-2515-8
  a) scenografija b) arhitektura c) scena d) rekviziti e) izdelava f) gledališče g) načrtovanje

  725.82
  COBISS.SI-ID 26102277

  466.
          ISTORIJA moderne arhitekture : antologija tekstova. Knj. 2, Kristalizacija modernizma / [predgovor] Miloš R. Perović ; [urednik Jelena Bogdanović]. - Beograd : Arhitektonski fakultet, 1999-<2000>. - Zv. <1-2> : ilustr. ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  2: Veliki majstori. - 1999. - 551 str.
  B: Avangardni pokreti. - 2000. - 567 str.
  a) Wright, Frank Lloyd (1867-1959) b) Le Corbusier (1887-1956) c) Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969) d) moderna arhitektura - zgodovina - arhitekti - 20.st. - zborniki e) arhitektura f) umetnost g) zgodovina h) moderna arhitektura i) teorija j) avtorji k) antologija tekstov

  72
  COBISS.SI-ID 47842049

  467.
  ITO, Toyo, 1941-
          Toyo Ito : works, projects, writings / edited by Andrea Maffei. - Milano : Electa Architecture, cop. 2002. - 361 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Architecture)

  Bibliografija: str. 357-360
  ISBN 1-904313-01-9 (vezano)
  a) Ito, Toyo (1941-) b) arhitektura c) Ito, T. d) mediateke e) javne stavbe f) stanovanjske stavbe g) notranja oprema h) domovi za ostarele i) muzeji j) gledališča k) mestne hiše l) športne dvorane

  72(520)Ito T.
  COBISS.SI-ID 1499268

  468.
  KARLEN, Mark
          Lighting design basics / Mark Karlen, James R. Benya. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - VII, 179 str. : ilustr. ; 22 x 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002153 109.html. - Kazalo
  ISBN 0-471-38162-4 (broš.)
  a) Lighting b) Lighting, Architectural and decorative c) arhitektura d) osvetlitev e) razsvetljava f) načrtovanje g) svetila h) stanovanja i) pisarne j) restavracije k) hoteli l) bolnice m) šole n) javne zgradbe

  721:628.9
  COBISS.SI-ID 25285637

  469.
  KNEŽEVIĆ, Grozdan, 1928-
          Višestambene zgrade / Knežević. - 2. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1989 (Subotica : Birografika). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 287-288
  ISBN 86-7059-101-4 (vezano)
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) večstanovanjske stavbe d) zgodovina e) stanovanja f) stolpnice g) terasaste hiše

  728
  COBISS.SI-ID 944135

  470.
  KURAL, René, 1959-
          Playing fields : alternative spaces for sports, culture, and recreation / [René Kural] ; translated by Kenja Henriksen. - Denmark : Royal Danish Academy of Fine Arts, [1999]. - 175 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Avtor naveden na ov. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 87-87136-36-8 (broš.)
  a) Recreation areas b) Stadiums - Designs and plans c) Athletic fields - Design and construction d) Space (Architecture) e) Loisirs, Zones de f) Stades - Dessins et plans g) Terrains de sports - Conception et construction h) Espace (Architecture) i) arhitektura j) javni prostori k) javne zgradbe l) športne zgradbe m) kulturne ustanove n) prireditveni prostori o) večfunkcionalnost p) fleksibilnost

  725.8
  COBISS.SI-ID 25829381

  471.
  LAHUERTA, Juan José, 1945-
          Antoni Gaudí 1852-1926 : architecture, ideology, and politics / Juan José Lahuerta ; [translation Graham Thompson]. - Milan : Electaarchitecture ; London : Phaidon, 2003. - 346 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Modern masters)

  Bibliografija: str. 337-340. - Kazalo
  ISBN 1-904313-20-5 (vezano)
  a) Gaudí, Antoni (1852-1926) - Criticism and interpretation b) arhitektura c) Gaudi, A. d) zbrana dela e) secesija f) Barcelona g) park Güell h) Sagrada Familia i) javne stavbe j) sakralna arhitektura

  72.01 Gaudi, A
  COBISS.SI-ID 25889797

  472.
  LE Corbusier
          Le Corbusier / [editor in chief Paco Asensio ; original texts Llorenç Bonet ; photographs Anriet Denis ; English translation Mathew Clarke, German translation Martin Fischer, French translation Agencia Lingo Sense, Italian translation Raffaella Coia]. - Düsseldorf [etc.] : teNeues ; Barcelona : LOFT, 2003. - 79 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Archipocket classics)

  Besedilo v angleščini, nemščini, francoščini in italijanščini. - Spremna beseda na zavihkih ovoja. - Avtorji navedeni v kolofonu
  ISBN 3-8238-4534-9
  a) Moderna arhitektura - Arhitekti - Francija - 20. st. b) arhitektura c) arhitekti d) izbrana dela e) Le Corbusier (1887 - 1965) f) moderna arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 10272818

  473.
  LECUYER, Annette
          Steel and beyond : new strategies for metal in architecture / Annette LeCuyer. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2003. - 143 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazalo. - Izbrana bibliografija: str. 139-141
  ISBN 3-7643-6494-7
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) novi materiali d) nove tehnologije e) študije primerov f) novo tisočletje g) jubilejne zgradbe h) kovinske konstrukcije i) jeklene konstrukcije j) pregledno delo

  72:693.8
  COBISS.SI-ID 1509252

  474.
  LIND, Olaf, 1936-
          Jutland architecture guide / Olaf Lind ; [English translation, Kirsten Lytsen and Karen Steenhard]. - Copenhagen : The Danish Architectural Press, cop. 2002. - 344 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Prevod dela: Arkitektur guide Jylland. - Bibliografija: str. 342. - Kazala
  ISBN 87-7407-263-3
  a) Architecture - Denmark - Jutland - Guidebooks b) Jutland (Denmark) - Guide-books c) arhitektura d) zgodovina e) arhitekturni vodniki f) Danska g) polotok Jutland

  72(489)
  COBISS.SI-ID 25827845

  475.
  LIND, Olaf
          Copenhagen architecture guide / Olaf Lind, Annemarie Lund ; [translation Martha Gaber Abrahamsen, Pete Avondoglio]. - Revised ed. - Copenhagen : Arkitektens Forlag, 2001. - 416 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 87-7407-244-7
  a) arhitektura b) krajinska arhitektura c) arhitekturni vodniki d) Danska e) Kopenhagen f) razvoj mesta g) zgodovina h) tlorisi i) parki

  72
  COBISS.SI-ID 1388420

  476.
  MELHUISH, Clare
          Modern house 2 / Clare Melhuish. - London : Phaidon, 2004. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 235. - Kazalo
  ISBN 0-7148-4381-4 (broš.)
  a) Architecture, Domestic b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) teorija e) študije primerov f) sodobne izvedbe g) sodobne tehnologije

  72
  COBISS.SI-ID 25885445

  477.
  MICHELANGELO Buonarroti, 1475-1564
          Michelangelo Buonarroti / [editor in chief Paco Asensio ; editor Sol Kliczkowski ; original texts Llorenç Bonet ; photographs Roger Casas ; English translation Michael Bunn, German translation Inken Wolthaus, French translation Clarise Plasteig, Italian translation Grazia Suffriti]. - Kempen [etc.] : teNeues, 2002. - 79 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Archipocket Classics)

  Besedilo v angl., nem., franc. in it. - Spremna beseda na zavihkih ovoja. - Avtorji navedeni v kolofonu
  ISBN 3-8238-5544-1
  a) Arhitektura - Arhitekti - Italija - 15. st. - 16. st. b) Kiparstvo - Kiparji - Italija - 15. st. - 16. st. c) arhitektura d) umetnost e) arhitekti f) izbrana dela g) Buonarroti, Michelangelo (1475 - 1564) h) renesansa i) Italija

  72
  COBISS.SI-ID 9549362

  478.
  MIES van der Rohe, Ludwig, 1886-1969
          Mies van der Rohe / [editor in chief Paco Asensio ; editor and original texts Aurora Cuito ; photographs Rui Morais de Sousa ; English translation William Bain, German translation Inken Wolthaus, French translation Michel Ficerai, Italian translation Grazia Suffriti]. - Kempen [etc.] : teNeues, 2002. - 79 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Archipocket)

  Besedilo v angl., nem., franc. in it. - Spremna beseda na zavihkih ovoja. - Avtorjev podpis na notranjih str. ov.
  ISBN 3-8238-5581-6
  a) Arhitektura - Arhitekti - Nemčija - Združene države Amerike - 20. st. b) arhitektura c) arhitekti d) izbrana dela e) Mies van der Rohe, Ludwig (1886 - 1969) f) moderna arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 9486898

  479.
          Der ÖKOLOGISCHE Bauauftrag : ein Leitfaden für die umweltgerechte und kostenbewusste Planung / Hansruedl Preisig ... [et al.]. - München : Callwey, 2001. - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 3-7667-1472-4
  a) gradbena fizika b) gradbeni stroški c) ekologija d) zdravo bivalno okolje e) ekonomika vzdrževanja f) energetika g) stroški vzdrževanja h) racionalno načrtovanje i) fleksibilnost prostora j) načrtovanje prostora

  72.01
  COBISS.SI-ID 24890373

  480.
  PEYTON, Jane
          Looking up in London : London as you have never seen it before / Jane Peyton ; photographs by Helen Peyton. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - XVI, 156 str. : ilustr., zvd. ; 14 cm

  Bibliografija: str. 155-156
  ISBN 0-470-84942-8
  a) London (England) - Buildings, structures, etc b) London (England) - Guidebooks c) arhitektura d) London e) arhitekturni vodniki f) vrhovi stavb g) stavbe h) strehe i) zvoniki j) dekoracije k) fasade

  72.01
  COBISS.SI-ID 25263877

  481.
  POWELL, Ken, 1947-
          New architecture in Britain / Kenneth Powell. - London : Merrell, 2003. - 240 str. : barvne ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. 236. - Kazalo
  ISBN 1-85894-227-6
  a) Architecture - Great Britain b) Architecture, Modern - 21st century. c) arhitektura d) javne zdradbe e) sodobne izvedbe f) Velika Britanija

  72(41)
  COBISS.SI-ID 25887749

  482.
  ROTTER, J. Michael
          Guide for the economic design of circular metal silos / J. Michael Rotter. - London ; New York : Spon Press, 2001. - XVIII, 235 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. [222]-228. - Kazali
  ISBN 0-419-23460-8
  a) Silos - Design and construction b) gradbeništvo c) arhitektura d) silosi e) kovinski silosi f) načrtovannje g) izračuni

  725.36
  COBISS.SI-ID 24962821

  483.
  SESTOFT, Jorgen
          Guide to Danish architecture / by Jorgen Sestoft and Jorgen Hegner Christiansen [vol. 1], Kim Dirckinck-Holmfeld [vol. 2]. - 2nd revised ed. - Copenhagen : Arkitektens forlag, cop. 1995. - 2 zv. : ilustr. ; 25 cm + 2 zvd.

  Ov. nasl.: Guide 1 to Danish architecture. - Ov. nasl.: Guide 2 to Danish architecture. - Bibliografija: zv. 1 na str. 390, zv. 2 na str. 272. - Kazala. - Vsebina: 1: 1000-1960 ; 2: 1960-1995
  ISBN 87-7407-155-6 (zv. 1) ISBN 87-7407-113-0 (zv. 2) ISBN 87-7407-157-2 (komplet)
  a) Architecture - Denmark b) Architecture - Danemark c) arhitektura d) zgodovina e) pregled f) Danska g) arhitekturni vodniki

  72(489)
  COBISS.SI-ID 25829893

  484.
  SOLAGUREN-Beascoa de Corral, Félix
          Arne Jacobsen / Felix Solaguren-Beascoa. - Copenhagen : Arkitektens forlag, 2002. - 3 zv. : ilustr., načrti ; 22 x 24 cm

  Bibliografija: zv. 1 na str. 202-203, zv. 2 na str. 273. - Vsebina: 1: Approach to his complete works 1926-1949. - 203 str. ; 2: Approach to his complete works 1950-1971. - 275 str. ; 3: Drawings 1958-1965. - 191 str.
  ISBN 87-7407-270-6 (komplet)
  a) Jacobsen, Arne (1902-1971) - Criticism and interpretation b) Architecture - Denmark - 20th century. c) atritektura d) arhitekti e) zbrana dela f) Jacobsen, Arne (1902-1971) g) biografija h) zgodovina i) načrti j) fotografije k) skice

  72:929Jacobsen A.
  COBISS.SI-ID 25827333

  485.
  SOTA, Alejandro de la, 1913-
          Alejandro de la Sota : the architecture of imperfection / Alejandro de la Sota ... [et al.]. - London : Architectural Association, cop. 1997. - 112 str. : ilustr., načrti ; 32 cm. - (Exemplary projects ; 2)

  "This publication has been produced to accompany an exhibition held at the Architectural Association in London from 4-21 June 1997."--> na hrbtu nasl. str.
  ISBN 1-870890-74-4
  a) Sota, Alejandro de la (1913-) - Exhibitions b) Sota, Alejandro de la (1913-) c) Sota, Alejandro de la (1913-) - Expositions d) Architects - Spain - Exhibitions e) Architecture, Modern - 20th century - Spain - Exhibitions f) Architectes - Espagne - Expositions g) Architecture domestique - Espagne h) Architecture - Espagne - 20e siecle - Expositions i) arhitektura j) modernizem k) javne stavbe l) predavalnice m) telovadnice n) banke o) stanovanjske stavbe p) de la Sota, A.

  72.01
  COBISS.SI-ID 25079301

  486.
          SUSTAINABLE architecture. High tech housing / [concept Arian Mostaedi]. - Barcelona : Carles Broto i Comerma, 2003. - 179 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  ISBN 84-89861-79-X
  a) arhitektura b) stanovanjska arhitektura c) trajnostna arhitektura d) hightech e) zbrana dela več avtorjev f) stanovanjske zgradbe g) hiše h) enodružinske hiše i) večdružinske hiše j) notranja oprema k) materiali l) projekti m) tlorisi n) 20.st.

  728.1
  COBISS.SI-ID 1504900

  487.
  TERRAGNI, Giuseppe, 1904-1941
          Giuseppe Terragni : transformations, decompositions, critiques / Peter Eisenman ; with texts by Giuseppe Terragni and Manfredo Tafuri. - New York : The Monacelli Press, cop. 2003. - 301 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 1-885254-96-2
  a) Terragni, Giuseppe (1904-1941) b) arhitektura c) zgodovina d) teorija e) arhitekturna interpretacija f) kritika g) Casa del Fascio h) Casa Giuliani Frigerio i) dekompozicija j) analiza k) Terragni, Giuseppe(1904-1941) l) racionalizem m) fašizem

  72.01
  COBISS.SI-ID 1582724

  488.
  THORNE, Gary
          Stage design : a practical guide / Gary Thorne ; foreword by Tanya Moiseiwitsch. - Marlborough : The Crowood press, 2003. - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 206. - Kazalo
  ISBN 1-86126-257-4 (broš.)
  a) Theaters - Stage-setting and scenery

  725.82
  COBISS.SI-ID 26013957

  489.
          VERB matters : a survey of current formal and material possibilities in the context of the information age : built, active substance in the form of networks, at all scales from the biggest to the smallest / [edited by Albert Ferré ... et al.]. - Barcelona : Actar, 2004. - 286 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Actar's boogazine ; vol. 2)

  ISBN 84-95273-76-4
  a) arhitektura b) teorija c) informacijska doba d) mreže e) sodobne zgradbe f) konstrukcije g) inovacije

  72
  COBISS.SI-ID 25886213

  490.
  WESTON, Richard, 1953-
          Materials, form and architecture / Richard Weston. - London : Laurence King Publishing, 2003. - 225 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 1-85669-295-7 (vezano)
  a) Building materials b) Architecture c) Form (Aesthetics) d) arhitektura e) načrtovanje f) gradbeni material g) uporaba h) zgodovina i) študije primerov j) fasade k) struktura l) sodobne izvedbe

  72.011
  COBISS.SI-ID 25572613

  491.
  WHITELEY, Nigel
          Reyner Banham : historian of the immediate future / Nigel Whiteley. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2002. - XIX, 494 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na nasl. str. tudi obrnjen nasl. in dodatek k nasl. - Bibliografija: str. 477-479. - Kazalo
  ISBN 0-262-23216-2
  a) Banham, Reyner - Criticism and interpretation b) Banham, Reyner (1922-1988) - Criticism and interpretation c) arhitektura d) umetnost e) urbanizem f) kritika g) teorija h) interpretacija i) moderna arhitektura j) avtorski pristop k) Banham, Reyner (1922 - 1988) l) zbrana dela

  72.01
  COBISS.SI-ID 25050885


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  492.
  ASHBY, M. F.
          Materials and design : the art and science of material selection in product design / Mike Ashby and Kara Johnson. - Reprinted. - Oxford ; Burlington : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. - VII, 336 str. : ilustr, graf. prikazi, portreti ; 25 cm

  Bibliografija pri večini poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5554-2
  a) Materials b) Design, Industrial c) Materialna proizvodnja - Proizvodni procesi - Mešanje snovi - Priročniki d) Izdelki - Označevanje - Priročniki e) umetnost f) design g) industrijsko oblikovanje h) teorija i) procesi načrtovanja j) izbira materiala k) novi materiali l) tehnologija m) spojna sredstva n) primeri

  74
  COBISS.SI-ID 25979397

  493.
          CROSED lines : new territories of design / [curators Oscar Guayabero, David Lorente, Amadeu Santacana]. - Barcelona : FAD and ACTAR, 2003. - 166 str. : ilustr. ; 34 cm

  Nasl. na ov. - Knjiga je izdana ob razstavi CreuatsCruzadosCrosed. Nous territoris del disseny d'avantguarda, 7.10. do 14.12.2003, Barcelona. - Knjiga je sestavljena iz pol, povezanih s spiralo
  ISBN 84-95951-44-4
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) design d) arhitektura e) nova področja delovanja f) inovacije g) multidisciplinarnost h) preživetje

  745/749
  COBISS.SI-ID 1333616

  494.
          DESIGN and the social sciences : making connections / edited by Jorge Frascara. - London ; New York : Taylor & Francis ; [London] : Contemporary Trends Institute, 2002. - XVII, 238 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-415-27376-5 (vezano)
  a) Design - Social aspects - Congresses b) Design - Human factors - Congresses c) umetnost d) design e) industrijsko oblikovanje f) človeški faktorji g) sociološki pristop h) teorija

  74:316
  COBISS.SI-ID 25753349

  495.
  PIOTROWSKI, Christine M., 1947-
          Becoming an interior designer : a guide to careers in design / Christine Piotrowski. - New York : J. Wiley, cop. 2004. - XI, 275 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003007 940.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2003007940.html. - Bibliografija: str. 259-260. - Kazalo
  ISBN 0-471-23286-6 (broš.)
  a) poklicno svetovanje - arhitektura - notranja oprema - vodniki b) Interior decoration - Vocational guidance c) oblikovanje prostora d) urejanje prostora e) proces načrtovanja f) svetovanje

  747
  COBISS.SI-ID 53122305

  496.
  SUHADOLC, Janez
          Stoli 2 = Chairs 2 / Janez Suhadolc ; [foto Janez Pukšič ... [et al.] ; prevodi Irena Šumi]. - Ljubljana : Viharnik, 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 151 str. : ilustr. ; 31 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod
  ISBN 961-6057-39-1
  a) Suhadolc, Janez (1942-) - Albumi b) Stoli - Unikatno oblikovanje - Albumi c) arhitektura d) umetnost e) uporabna umetnost f) oblikovanje g) design h) notranja oprema i) stoli j) stol za papeža Janeza Pavla II. k) razstave l) izbrana dela m) Suhadolc, Janez (1942 - )

  745.51:929 Suhadolc J.
  749.1(497.4):645.41
  745.51:645.41(497.4)
  COBISS.SI-ID 128343808


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  497.
          DICTIONARY of property and construction law / edited by J. Rostron (editor) ... [et al.]. - London ; New York : Spon Press, 2002. - 199 str. ; 23 cm

  ISBN 0-419-26100-1 (vezano) ISBN 0-419-26110-9 (broš.)
  a) Property - Great Britain - Dictionaries b) Building - Great Britain - Dictionaries c) Land tenure - Great Britain - Dictionaries d) Building laws - Great Britain - Dictionaries e) gradbeništvo f) gradnja g) gradbena regulativa h) nepremičnine i) izrazoslovje j) slovarji

  69(038)=111
  COBISS.SI-ID 24509189

  498.
  GRAD, Anton, 1907-1983
          Italijansko-slovenski in slovensko-italijanski moderni slovar = Dizionario moderno italiano-sloveno e sloveno-italiano / Anton Grad ; [pregled slovenske slovnice Jože Toporišič]. - 17. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2003. - 445 str. ; 14 cm. - (Zbirka Moderni slovarji)

  ISBN 961-231-265-6
  a) Slovarji - Italijanščina - Slovenščina b) slovar c) italjanski d) slovenski

  811.131.1'374=163.6
  COBISS.SI-ID 121817344

  499.
  HOLMQVIST, Lena
          Švedsko-slovenski slovar = Svensk-slovensk ordbok / Lena Holmqvist. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 304 str. ; 25 cm

  Inledning = Predgovor / Lena Holmqvist: str. 6-7
  ISBN 961-6500-24-4
  a) Slovarji - Švedščina - Slovenščina b) slovar c) švedski d) slovenski e) dictionaries f) Swedish language g) Slovene language

  811.113.6'374=163.6
  COBISS.SI-ID 213615872

  500.
  ŠLENC, Sergij
          Veliki italijansko-slovenski slovar = Grande dizionario italiano-sloveno / sestavil Sergij Šlenc ; uredil Branko Madžarevič. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 1296 str. ; 24 cm + pril. - (Slovarji DZS)

  Potiskane notr. str. ov.
  ISBN 86-341-1157-1
  a) Slovarji - Italijanščina - Slovenščina b) slovar c) italijanski d) slovenski

  811.131.1'374=163.6
  COBISS.SI-ID 113364992


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE.


  501.
  JUŽNIČ, Stanislav
          Hallerstein : kitajski astronom iz Mengša / Stanislav Južnič. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Formatisk). - 135 str. : ilustr. ; 23 cm

  Predgovor / Boštjan Žekš: str. 7. - Bibliografija: str. 97-109. - Povzetek ; Synopsis. - Kazalo
  ISBN 86-365-0482-1
  a) Hallerstein, Ferdinand Avguštin (1703-1774) - Biografije b) Hallerstein F. A. c) biografija d) korespondenca e) znanstvene raziskave f) astronomija g) elektrostatika h) vakuum i) severni sij

  929 Hallerstein F.A.
  COBISS.SI-ID 126042880

  502.
  THAU, Carsten
          Arne Jacobsen / Carsten Thau and Kjeld Vindum ; [translation, Martha Gaber Abrahamsen]. - Copenhagen : Arkitektens forlag/Danish Architectural Press, 2001. - 559 str. : ilustr. ; 31 cm

  Ovojni nasl.: Jacobsen. - Bibliografija: str. 553. - Kazalo
  ISBN 87-7407-230-7
  a) Jacobsen, Arne (1902-1971) b) Architects - Denmark - Biography c) Architecture - Denmark - 20th century. d) arhitektura e) arhitekti f) biografije g) Jacobsen, Arnie (1902 - 1971) h) danska arhitektura i) internacionalni slog j) moderna arhitektura k) industrijsko oblikovanje l) krajinska arhitektura m) zbrana dela n) kritika o) interpretacija

  72:929 Jacobsen A.
  COBISS.SI-ID 25587717


  93 ZGODOVINSKA ZNANOST.


  503.
          ANTIKA za tretje tisočletje / uredila Maja Sunčič in Brane Senegačnik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 280 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Agora / Založba ZRC, ZRC SAZU)

  Bibliografija: str. 239-252. - Summaries. - Kazalo
  ISBN 961-6500-23-6
  a) Antika - Zborniki b) zgodovina c) antika d) poezija e) umetnost f) filozofija g) dosežki h) sodobnost

  930.85(37/38)(082)
  COBISS.SI-ID 213442048


  NASLOVNO KAZALO
  • 1-8 171

  • 9-11 171

  • Adobe GoLive 63
  • Adobe GoLive cs 63
  • Advanced design problems in aerospace engineering. Vol. 1, Advanced aerospace systems 299
  • Advanced polymeric materials 132
  • Advances in cement technology 373
  • Advice to rocket scientists 340
  • Aggregates 204
  • Agrosphere 325
  • Airplane maintenance and repair 304
  • Alejandro de la Sota 485
  • Alkalireaktion im Bauwerksbeton 213
  • Aluminium electrolysis 362
  • Aluminium welding 162
  • Aluminium-Schlüssel 363
  • Alvar Aalto 450
  • Analitična in eksperimentalna analiza ojačanih panelnih sten 223
  • Analiza geodetskih podatkovnih zbirk za potrebe kmetijstva 90
  • Analyse der Transportmechanismen für wassergefährdende Flüssigkeiten in Beton zur Berechnung des Medientransportes in ungerissene und gerissene Betondruckzonen 206
  • Analytische und numerische Untersuchungen des Durchstanztragverhaltens punktgestützter Stahlbetonplatten 270
  • Antika za tretje tisočletje 503
  • Antoni Gaudí 1852-1926 471
  • Applications of statistics and probability 395
  • Applied life data analysis 56
  • Applied partial differential equations 42
  • Arbeitswelten im Wandel- fit für die Zukunft 452
  • Architectural theory from the Renaissance to the present 453
  • Architecture of the information society 439
  • Arne Jacobsen 484 , 502
  • The art of scientific writing 3
  • ASM ready reference. Thermal properties of metals 133
  • Audel machine shop basics 164
  • AuditCheck - Qualitätsmanagement 327
  • AutoCAD 2004 89
  • Automated planning 342
  • Automotive technology 308
  • Avangardni pokreti 466
  • The award-winning city 441

  • Bali houses 461
  • Barnett's manual 302
  • Bauen heute 394
  • Bauen mit System 455
  • Bauteilkatalog 375
  • The bearing analysis handbook 175
  • Becoming an interior designer 495
  • Beginning Fedora 2 65
  • Beginning PHP, Apache, MySQL web development 66
  • Beginning PHP5 67
  • Die Bemessung und Konstruktion von Rahmenknoten 236
  • Bemessungshilfsmittel zu Eurocode 2. Teil 1, Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken 207
  • Benchmarking best practices in maintenance management 357
  • Benzineinspritzsysteme testen und einstellen 159
  • Bernard Tschumi 457
  • Beständigkeit verschiedener betonarten in Meerwasser und sulfathaltigem Wasser 137
  • Beton - Herstellung nach Norm 388
  • Beton - Prüfung nach Norm 376
  • Beton als kreislaufgerechter Baustoff 250
  • Beton-Praxis 377
  • Beton-Technik 403
  • Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 2, Sachstandsbericht mit Beispielsammlung 209
  • Betonböden im Industriebau 404
  • Betonwaren mit Recyclingzuschlägen 210
  • Beurteilung der Wirksamkeit von Steinkohlenflugaschen als Betonzusatzstoff 272
  • Bibliotheken bauen 458
  • Bicycling science 322
  • Bioanalytical chemistry 121
  • BizTalk Server 2002 design and implementation 68
  • Blockhäuser und Hütten selbst gebaut 464
  • Bohrer, Senker, Reibahlen, Gewindebohrer, Gewindeschneideisen 4
  • Bremsanlagen 314
  • The brilliance of bioenergy 145
  • The British motorcycle directory 301
  • Building construction handbook 221
  • Building for books 458
  • Buying and contracting for resources and services 21

  • C++ primer 79
  • Careers in engineering 129
  • Castings practice 150
  • CCTV 198 , 199
  • Chairs 2 496
  • Challenges to the civil engineering profession in Europe at the beginning of the third millenium 229
  • Challenging the big brands 422
  • Charakterisierung, Modellierung und Bewertung des Auslaugverhaltens umweltrelevanter, anorganischer Stoffe aus zementgebundenen Baustoffen 239
  • The city of the divine king 429
  • The city of the landowner 430
  • The city of the merchant 431
  • Classical mechanics 94
  • Color atlas and manual of microscopy for criminalists, chemists, and conservators 32
  • Combat knives 131
  • Comprehensive composite materials 135
  • Computational structural dynamics 398
  • Computer aided optimum design of structures VIII 51
  • Computer modelling of heat and fluid flow in materials processing 95
  • Constitutive and centrifuge modelling 284
  • Construction materials 382
  • Construction, the third way 208
  • Contracts and international project management 218
  • Convergence technologies for 3G networks 196
  • Copenhagen architecture guide 475
  • Le Corbusier 472
  • Corrosion of ceramic and composite materials 139
  • Creating applications with Mozilla 70
  • Creative systems in structural and construction engineering 396
  • Crosed lines 493

  • DAfStb-Richtlinie selbstverdichtender Beton 384
  • Data mining and decision support 71
  • Degrees Kelvin 97
  • Design and construction 222
  • Design and the social sciences 494
  • design, 1955-1989 428
  • Deterministic methods in systems hydrology 113
  • Developing academic library staff for future success 22
  • Development through technology transfer 30
  • Dictionary of analysis, calculus, and differential equations 47
  • Dictionary of personell and educational terms 35
  • Dictionary of physics 92
  • Dictionary of property and construction law 497
  • Dieseldiagnose 157
  • Dieseleinspritztechnik 160
  • Differentially flat systems 371
  • Dimension stone cladding 387
  • Distribuirana računalniško integrirana gradnja pri pogojih necelovitosti 220
  • Dizionario moderno italiano-sloveno e sloveno-italiano 498
  • Določevanje lahkohlapnih organskih snovi s plinsko kromatografijo 110
  • Določitev disociacijskih konstant funkcionalnih skupin kemijsko modificiranih celuloznih vlaken ter opredelitev površinskega naboja 366
  • Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev 287
  • Drehwerkzeuge 5
  • Ein durchgängiges Ingenieurmodell zur Bestimmung der Querkrafttragfähigkeit im Bruchzustand von Bauteilen aus Stahlbeton mit und ohne Vorspannung der Festigkeitsklassen C 12 bis C 15 269

  • Ecocells 449
  • Einfluß der Probekörperform auf die Ergebnisse von Ausziehversuchen 248
  • Der Einfluß mechanischer Spannungen auf den Korrosionswiderstand zementgebundener Baustoffe 227
  • Einfluß von Feinstoffen aus Betonbruch auf den Hydratationsfortschritt 228
  • Einfluß von rezykliertem Zuschlag aus Betonbruch auf die Eingenschaften, insbesondere die Dauerhaftigkeit von Beton 228
  • Electrical engineering and electromagnetics. VI 186
  • Electrical equipment handbook 187
  • Electromagnetic field theory fundamentals 184
  • Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures 189
  • Elements and their compounds in the environment 39
  • Die energieeffiziente Sporthalle 459
  • Engineering mechanics. Vol. 1, Statics 98
  • Entwicklung der Holzverbindungen 392
  • Entwicklung eines Expertensystems zur Beurteilung, Beseitigung und Vorbeugung von Oberflächenschäden an Betonbauteilen 267
  • Entwicklung radiographischer Untersuchungsmethoden des Verbundverhaltens von Stahl und Beton 271
  • Environmental and groundwater pollution. Vol. 3 114
  • Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Rammarbeiten, Einpressarbeiten, Nassbaggerarbeiten, Untertagebauarbeiten VOB/StLB/STLK. VOB Teil B. VOB Teil C 6
  • Erfahrungsbericht über die Einführung eines nonkonformen QM-Systems 347
  • Ermüdungsfestigkeit von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen mit Erläuterungen zu den Nachweisen gemäß CEB-FIP Model Code 1990 246
  • Das Ermüdungsverhalten von Dübelbefestigungen 212
  • ERP optimization 338
  • Estricharbeiten, Gussasphaltarbeiten VOB/StLB. VOB Teil B. VOB Teil C 7
  • Ethnomathematics 44
  • Evaluation of the multiaxial strength of concrete tested at Technische Universität München 280
  • Experimentelle Untersuchungen des Trag- und Verformungsverhaltens schlanker Stahlbetondruckglieder mit zweiachsiger Ausmitte 233
  • Exploring numerical methods 54

  • Facts and mysteries in elementary particle physics 101
  • Fahrwerktechnik 319
  • Fahrzeuglackierung, Kleben 320
  • Faserbeton 390
  • Faulbehälter aus Stahlbeton 400
  • Fehler nach der ISO 9001:2000 vermeiden, verringern und korrigieren 347
  • Fertigungstechnik 153
  • Festigkeit und Verformung von Beton bei hoher Temperatur und biaxialer Beanspruchung 274
  • Fizikalne lastnosti zasičenih vezljivih zemljin v odvisnosti od mineralne sestave 224
  • Flat rolling fundamentals 156
  • Fluidized bed combustion 168
  • Freshwater issues 298
  • From calculus to chaos 41
  • Frostwiderstand von rezykliertem Zuschlag aus Altbeton und mineralischen Baustoffgemischen (Bauschutt) 228
  • Fuel storage transportation and supply agreements 328
  • Fundamentals of infrastructure engineering 407
  • Fundamentals of logic design 194
  • Fundamentals of noise and vibration analysis for engineers 100
  • Fundamentals of the finite element method for heat and fluid flow 96
  • The future for renewable energy. 2, Prospects and directions 142

  • The gas turbine handbook 155
  • The gear analysis handbook 176
  • General aspects 39
  • Genetic engineering 120
  • Giuseppe Terragni 487
  • Gradnja mostova 273
  • Gradnja z betoni visokih zmogljivosti 266
  • Grande dizionario italiano-sloveno 500
  • Great planned communities 436
  • Green electronics, green bottom line 183
  • Großtechnische Versuche zur Nassaufbereitung von Recycling-Baustoffen mit der Setzmaschine 232
  • Groundwater and seepage 291
  • Groundwater hydrology. Vol. 2 115
  • Guide for the economic design of circular metal silos 482
  • Guide to Danish architecture 483
  • Guide to Danish landscape architecture 440
  • Guidelines for the operation and maintenance of HRSGs 178
  • Gussrohrleitungen 8

  • Hallerstein 501
  • Hand-Werkzeuge 9
  • Handbook of analytical techniques in concrete science and technology 234
  • Handbook of aqueous solubility data 112
  • Handbook of industrial and hazardous wastes treatment 296
  • Handbook of industrial mixing 360
  • Handbook of materials for product design 138
  • Handbook of metaheuristics 49
  • Handbook of metallurgical process design 364
  • Handbook of thermal analysis and calorimetry. Vol. 4, From macromolecules to man 119
  • Handbuch Betonsteinpflaster 288
  • Handbuch der Baumstatik + Baumkontrolle 326
  • Handbuch der Betonprüfung 393
  • Handbuch historisches Mauerwerk 405
  • Handlebards, seats, shift systems, and brakes 302
  • Hands-on electronics 193
  • Heizungsanlagen 416
  • Herbal and traditional medicine 127
  • High-rise housing in Europe 437
  • Highway engineering handbook 215
  • History of mathematics 43
  • A history of medicine 124
  • Hochfester Beton - Hochleistungsbeton 413
  • Hochfester Beton 238
  • Hochfester Beton unter Dauerzuglast 258
  • Holz im Außenbereich 389
  • Holzbau. Teil 1 282
  • Holzschutz ohne Gift 417
  • How do you read (me)? 332
  • How gears break 146
  • Human factors and Web development 75
  • The human factors of transport signs 330
  • Hydraulic servo-systems 158
  • The hydraulics of stepped chutes and spillways 290
  • Hydropower in the new millenium 292

  • The IESNA lighting handbook 185
  • Implementing 802.11, 802.16, and 802.20 wireless networks 85
  • In-situ characterization of soils 240
  • In-vehicle networks and software, electrical wiring harnesses, and electronics and systems reliability 310
  • Incompressible flow turbomachines 170
  • Information retrieval 27
  • Innovative approaches to earthquake engineering 241
  • Inorganic phosphors 106
  • Inside Pro/ENGINEER WildFire 88
  • Inspecting a house 219
  • Integral methods in science and engineering 50
  • Inteligentni računalniški sistem za pomoč pri optimiranju konstrukcij 344
  • Intellectual property law for engineers and scientists 33
  • Intelligent Vehicle Initiative (IVI) technology 311
  • Intensive use of groundwater 297
  • An introduction to automotive composites 312
  • Introduction to optimum design 128
  • Introduction to structural analysis & design 411
  • Introduction, frames, forks, and bearings 302
  • Investigation of aeronautical and engineering component failures 318
  • Istorija moderne arhitekture. Knj. 2, Kristalizacija modernizma 466
  • Italijansko-slovenski in slovensko-italijanski moderni slovar 498

  • Java 2 82
  • Jutland architecture guide 474

  • Karl Terzaghi 231
  • Karosserie-Instandhaltung 305
  • Karosserie-Instandsetzung 306
  • Karosserietechnik 317
  • Keller richtig gebaut 380
  • Kemija za gimnazije 2. Priročnik za učitelje 104
  • Key to aluminium alloys 363
  • Kfz-Klimaanlagen 307
  • Die Kfz-Reparatur-lackierung 300
  • Kinematics, dynamics, and design of machinery 179
  • Knowledge management 24
  • Kommentar zur neuen ISO 9001:2000 347
  • Kriechen des Porenbetons im Bereich der zur Verankerung der Längsbewehrung dienenden Querstäbe und Tragfähigkeit der Verankerung 261
  • Kriechen von unbewehrter Porenbeton 261
  • Künstlerlexikon der Antike 424

  • Landschaftsbauarbeiten VOB/StLB/STLK. VOB Teil B. VOB Teil C 10
  • Landslide hazard prediction with analysis of satellite images and other spatial data 91
  • Lean lexicon 339
  • Lean maintenance 351
  • Learning SolidWorks 81
  • Lernen aus Schäden im Holzbau 381
  • Libraries as places 23
  • Life between buildings 434
  • Lighting 315 , 456
  • Lighting and sound 462
  • Lighting design basics 468
  • Linear systems and signals 201
  • Lineare und nichtlineare Theorie des Kriechens und der Relaxation von Beton unter Druckbeanspruchung 263
  • Linux kernel development 80
  • Liquid pipeline hydraulics 163
  • Ljubljana declaration on the territorial dimension of sustainable development 433
  • Logo design workbook 419
  • Logo, font & lettering bible 420
  • Looking up in London 480
  • Lubricated wear 172

  • Machine design 167
  • Machines and mechanisms 165
  • Magic universe 2
  • The Mahalanobis-Taguchi strategy 354
  • Making and breaking the grid 427
  • Management of professionals 350
  • The management of telecommunications 197
  • Managing engineering design 337
  • Manufacturing 334
  • Manufacturing processes for advanced composites 134
  • Massenbeton 401
  • Massive neutrinos in physics and astrophysics 99
  • Mastering AutoCAD 2004 and AudoCAD LT 2004 86
  • Mastering AutoCAD 2004 and AutoCAD LT 2004 86
  • Materialprüfnormen für metallische Werkstoffe. 1, Mechanisch-technologische Prüfverfahren (erzeugnisformunabhängig), Prüfmaschinen, Bescheinigungen 11
  • Materialprüfnormen für metallische Werkstoffe. 2, Zerstörungsfreie Prüfungen 12
  • Materials and design 492
  • Materials, form and architecture 490
  • Mathematical techniques 52
  • MDA explained 77
  • Mechanics of flight 316
  • Mechatronic systems 369
  • Mehraxiale Festigkeit von duktilem Hochleistungsbeton 136
  • Metadata applications and management 26
  • Metals and their compounds 39
  • Methods and algorithms for radio channel assignment 202
  • Michelangelo Buonarroti 477
  • Mies van der Rohe 478
  • Military geographies 34
  • Miscanthus 122
  • Moda 421
  • Model induction from data 46
  • Modeling, sensing and control of gas metal arc welding 166
  • Modern house 2 476
  • Modern landscape 446
  • Modern materials management techniques 341
  • Modern trends in tunnelling and blast design 245
  • Modernisierung alter Häuser 374
  • Modifikacija izotaktičnega polipropilena s talkom, stirenskimi blokkopolimeri in z ionizacijskim obsevanjem 367
  • Moisture analysis and condensation control in building envelopes 408
  • Molecular symmetry and spectroscopy 105
  • Multi-way analysis with applications in the chemical sciences 59
  • Muscle strength 126
  • Music and mathematics 55

  • Nachweise zur Sicherheit beim Abbruch von Stahlbetonbauwerken durch Sprengen 251
  • Napoved tveganja pred plazovi z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov 91
  • Naturwerksteinarbeiten, Betonwerksteinarbeiten, VOB/StLB. VOB Teil B. VOB Teil C 13
  • Net gain in construction 391
  • New architecture in Britain 481
  • New city spaces 435
  • The new engineering 180
  • The new handmade graphics 426
  • The new shape of suburbia 443
  • New technologies for energy efficiency 143
  • Non-conventional concrete dams on rock foundations 293
  • Nonmetals, particular aspects, supplementary information 39
  • Numerični izračun dvodimenzionalnih problemov segrevanja vodnikov in zaščitnih vrvi pri nadzemnih vodih po metodi končnih elementov 191

  • The object primer 64
  • Odziv armiranobetonskih okvirov s polnili med potresi 225
  • Offene Räume 444
  • Der ökologische Bauauftrag 479
  • Operation and modeling of the MOS transistor 195
  • Optimal design of water distribution networks 295
  • Optimizacija izbire utežnostnih funkcij robustne sinteze 370
  • Osnovi teorije i tehnologije betona 409
  • Outcomes assessment in higher education 36
  • The Oxford dictionary of statistical terms 57
  • Oxford user's guide to mathematics 62

  • Parkettarbeiten, Bodenbelagarbeiten, Holzpflasterarbeiten, VOB/StLB. VOB Teil B. VOB Teil C 14
  • Pedagoško-andragoško usposabljanje 37
  • Physikalisch nichtlineare Berechnung von Stahlbetonplatten im Vergleich zur Bruchlinientheorie 253
  • Pilze an Bäumen 324
  • Plastics engineered product design 349
  • Playing fields 470
  • Posebni tehnični pogoji za vezane obrabne in zaporne plasti - tankoplastne prevleke 287
  • PostgreSQL 74
  • Potresno inženjerstvo 383
  • Practical applications of design optimization 237
  • Practical E-manufacturing and supply chain management 336
  • a practical guide for solving rotating machinery problems 177
  • Practical interfacing in the laboratory 72
  • The practical library manager 25
  • Practical problems in mathematics for drafting and CAD 161
  • Predictive maintenance of pumps using condition monitoring 147
  • Pressure vessels 152
  • Press- , Spitzgieß- und Druckgießwerkzeuge 15
  • Principles of total quality 345
  • Pro/Engineer wildfire 78
  • Proceedings of the 1999 International Chemical Information Conference, Annecy, France, 25-28 october 1999 109
  • Proceedings of the 2001 International Chemical Information Conference 107
  • Proceedings of the 2002 International Chemical Information Conference 108
  • Product design and development 355
  • Product design for manufacture and assembly 335
  • Product development and design for manufacturing 346
  • Produkthaftung in der Schweißtechnik 171
  • Professional Red Hat Enterprise Linux 3 87
  • Programmgesteuerte Berechnung beliebiger Massivbauquerschnitte unter zweiachsiger Biegung mit Längskraft 217
  • Programming the dynamic analysis of structures 378
  • Protective relaying theory and applications 181
  • Prozessorientiertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000 347
  • Prüfung von Beton 254
  • Prüfverfahren und Untersuchungen zum Eindringen von Flüssigkeiten und Gasen in Beton sowie zum chemischen Widerstand von Beton 410
  • Public spaces 444
  • Pump user's handbook 149

  • Qualifikationsprüfungen und Zertifizierung für Personen im Qualitätswesen 347
  • Quality engineering handbook 348
  • Quantitative methods for business decisions 45
  • Quellen der Meßkunst 130

  • Računovodstvo za notranje uporabnike informacij 333
  • Rastlinstvo naših gora 123
  • Razvoj nove strategije za oceno vplivov ekotoksikoloških potencialov odpadne vode na reko 38
  • Razvoj regionalnega omrežja gospodarskih con v pogojih sodobne informacijske družbe 432
  • Recoveries and reclamations 445
  • Recycling von Beton, der durch eine Alkalireaktion gefährdet oder bereits geschädigt ist 228
  • Red Hat Linux networking and system administration 69
  • Redesigning Web sites 83
  • Regional water system management 294
  • Renovating a bathroom 412
  • Reyner Banham 491
  • Robotic welding, intelligence and automation 169
  • Rotationsfähigkeit von Rahmenecken 205

  • Sachstandsbericht selbstverdichtender Beton 259
  • Sanitäranlagen 414
  • Schubtragfähigkeit längsbewehrter Porenbetonbauteile ohne Schubbewehrung 261
  • Schubtragfähigkeit von Betonergänzungen an nachträglich aufgerauten Betonoberflächen bei Sanierungs- und Ertüchigungsmaßnahmen 286
  • Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen unter Verwendung von Kunststoffen 262
  • Schweißaufsicht - Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 171
  • Seamanship techniques 309
  • Sedimentološke in stratigrafske raziskave jurskih in krednih plasti Julijskih Alp 118
  • Selbstverdichtender Beton 379
  • The shape of space 60
  • Ship design and performance for masters and mates 303
  • Sicherheitskonzept für nichtlineare Traglastverfahren im Betonbau 265
  • Silicon-on-insulator technology 192
  • Sinteza benzopiran-2-minov in študij njihove reaktivnosti 111
  • Sinteza in karakterizacija magnetnih materialov v sistemu Sm-Fe 365
  • Six Sigma fundamentals 352
  • Six Sigma Tool Navigator 343
  • Slippery math in public affairs 29
  • Small spaces, beautiful kitchens 425
  • Soil pollution 40
  • Solar energy 190
  • A solar manifesto 144
  • Solid-liquid filtration and separation technology 361
  • Sorgfaltspflichten der Schweißaufsichtsperson 171
  • Sound synthesis and sampling 372
  • Soundspace 463
  • Space-time block coding for wireless communications 200
  • Stability and safety of ships. Vol. 1, Regulation and operation 313
  • Stability of rock structures 242
  • Stage design 488
  • Stage design and properties 465
  • Stahlbauarbeiten VOB/StLB. VOB Teil B. VOB Teil C 16
  • Stahlbeton- und Spannbetonbauteile bei extrem tiefer Temperatur 255
  • Bruchmechanisches Verhalten von Beton unter monotoner und zyklischer Zugbeanspruchung 226
  • Standardisierte Nachweise von häufigen D-Bereichen 244
  • Statik am Dach 406
  • Statistics 61
  • Staying legal 28
  • Steel and beyond 473
  • Stoli 2 496
  • Structure based design of thrombin inhibitors 125
  • Structures under shock and impact 7 243
  • Strukturno podprto načrtovanje trombinskih inhibitorjev 125
  • Student resource CD to accompany kinematics, dynamics, and design of machinery 179
  • Superconductivity 93
  • Superior customer value in the new economy 358
  • Surface water hydrology. Vol. 1 116
  • Suspension and appendix 302
  • Sustainable architecture. High tech housing 486
  • The sustainable city II 438
  • Svensk-slovensk ordbok 499
  • The system approach 353
  • System reliability theory 58
  • Systematische Beurteilung technischer Schadensfälle 141

  • Švedsko-slovenski slovar 499

  • Taking chances 48
  • Tehnologija delovnih procesov 2 214
  • Tendency to perfection 428
  • Tensor analysis 53
  • Tests on methods for strain measurements on cubic specimen of concrete under triaxial loading 280
  • Tests on the behaviour of concrete under triaxial shorttime loading 280
  • Težnja k popolnosti 428
  • Theo Hotz 451
  • The theories of chemistry 103
  • The theory & practice of worm gear drives 151
  • Thermische Vorspannung bewehrter Porenbetonbauteile 261
  • Tipps & Tricks für die Anwendung der ISO 9001:2000 347
  • Top shops+! 356
  • Toyo Ito 467
  • Tragverhalten von Befestigungen unter Querlasten in ungerissenem Beton 230
  • Tragverhalten von randfernen Kopfbolzenverankerungen bei Betonbruch 285
  • Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetontragwerken unter Betriebsbelastung 264
  • Transformer and inductor design handbook 188
  • Transport fuels technology 359
  • Transportna sredstva. Pogonski in gnani stroji 154
  • Trockenbauarbeiten VOB/StLB. VOB Teil B. VOB Teil C 17
  • Tubular structures IX 397
  • Typische Beispiele 381

  • Untersuchung zur Durchlässigkeit von faserfreien und faserverstärkten Betonbauteilen mit Trennrissen 275
  • Untersuchungen zum Eindringen von Flüssigkeiten in Beton sowie zur Verbesserung der Dichtheit des Betons 410
  • Unterwasserbeton 415
  • Urban planning and development applications of GIS 448
  • Urbanes Umweltmonitoring mit digitalen Flugzeugscannerdaten 442
  • Urbanistično arhitekturna zasnova krajinskega parka Dragonja 447
  • Ursachen und Vermeidung 381
  • User's guide to powder coating 368
  • Uskladitev parametrov železniške proge z dinamiko vožnje vlaka 331

  • Value engineering 329
  • Valve handbook 174
  • Vehicle sensors, actuators, and diagnostics 321
  • Veliki italijansko-slovenski slovar 500
  • Veliki majstori 466
  • Ventilation of buildings 454
  • Veränderung des Betongefüges durch die Wirkung von Steinkohlenflugasche und ihr Einfluss auf die Betoneigenschaften 235
  • Verb matters 489
  • Verformungsverhalten und Tragfähigkeit dünner Stege von Stahlbeton- und Spannbetonträger mit hoher Betongüte 277
  • Verkehrswegebauarbeiten VOB/StLB/STLK. VOB Teil B. VOB Teil C 18
  • Verminderte Schubdeckung in Betonträgern mit Fugen parallel zur Tragrichtung bei sehr hohen Schubspannungen und nicht vorwiegend ruhenden Lasten 385
  • Versuche zum Kriechen und zur Restfestigkeit von Beton bei mehrachsiger Beanspruchung 279
  • Versuche zum Kriechen von Beton bei mehrachsiger Beanspruchung 211
  • Versuche zum Verhalten von Beton unter dreiachsiger Kurzzeitbeanspruchung 280
  • Versuche zur Ermittlung von Schalungsdruck und Schalungsreibung im Gleitbau 247
  • The vibration analysis handbook 177
  • Virtual testing of mechanical systems 173
  • Visual mixing 360
  • Višestambene zgrade 469

  • Warmbehandlung von Beton durch Mikrowellen 260
  • Was kann die ISO 9001:2000, was kann sie nicht? 347
  • Wasser und Wasserdampf im Anlagenbau 102
  • Water resources development and management. Vol. 4 117
  • Water resources management and the environment 289
  • Wave 2000 399
  • WDM technologies 203
  • Wear of rock cutting tools 386
  • Web sites 76
  • Web tricks and techniques 73
  • Werkstoffkunde für Ingenieure 140
  • Werkstückspanner und Vorrichtungen 19
  • Werkzeugspanner 20
  • Wheels, tires, and drivetrain 302
  • Wi-Fi handbook 84
  • Wind power plants 182
  • Wirksame Betonzugfestigkeit im Bauwerk bei früh einsetzendem Temperaturzwang 252
  • Wöhlerlinien für einbetonierte Spanngliedkopplungen 283
  • Wood structures 418
  • Workbooks I 423
  • Working postures and movements 31
  • Workshop processes, practices and materials 148
  • Wörterbuch Personal- und Bildungswesen 35

  • Zahnriemenhandbuch 2003 323
  • Zasnova integriranega sistema planiranja vzdrževalnih del na železniški infrastrukturi s pomočjo aplikativnih metod za dinamično ocenjevanje kvalitete tira 278
  • Zbornik referatov 460
  • Zement 402
  • Znanost na trgu 1
  • Zu Deckenscheiben zusammengespannte Stahlbetonfertigteile für demontable Gebäude 281
  • Zum Einfluss der Oberflächengestalt von Rippenstählen auf das Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetonbauteilen 249
  • Zum karbonatisierungsbedingten Verlust der Dauerhaftigkeit von Außenbauteilen aus Stahlbeton 216
  • Modell zur Vorhersage des Eindringverhaltens von organischen Flüssigkeiten in Beton 268
  • Zum Zug- und Schubtragverhalten von Bauteillen aus hochfestem Beton 257
  • Zur chloridinduzierten Makroelementkorrosion von Stahl in Beton 256
  • Zur Spannungsumlagerung im Spannbeton bei der Rissbildung unter statischer undwiederholter Belastung 276


  IMENSKO KAZALO
  • Aalto, Alvar (1898-1976) 450
  • Aberšek, B. glej Aberšek, Boris
  • Aberšek, Boris 146
  • Abrahamsen, Martha Gaber glej Gaber Abrahamsen, Martha
  • Abrahamsen, Martha Gaber- glej Gaber-Abrahamsen, Martha
  • Acheson, D. J. 41
  • Acheson, David glej Acheson, D. J.
  • Acheson, David J. glej Acheson, D. J.
  • Adam, Hubertus (1965-) 451
  • Adams, Sean 419
  • Adams, William J. 29
  • Adiutori, Eugene F. 180
  • Adobe Systems 63
  • Agrawal, Sunil K. glej Agrawal, Sunil Kumar
  • Agrawal, Sunil Kumar (avtor) 371
  • Akkermann, Jan 205
  • Ambler, Scott W. (1966-) 64
  • American Society of Civil Engineers. Geographic Information Systems Committee 448
  • Anderson, Rick (1965-) 21
  • Anselm, Dieter (1943-) 300
  • Anthony, E. J. (tehnični urednik) 168
  • Architectural Association (Great Britain) 485
  • Arendt, Claus (1941-) 374
  • Armstrong, C. J. (urednik) 28
  • Armstrong, Chris glej Armstrong, C. J.
  • Arora, Jasbir S. 128
  • Arrigler, D. glej Arrigler, Dragan
  • Arrigler, Dragan (fotograf) 496
  • Artemiadis, Nicolaos K. 43
  • Ascher, Marcia (1935-) 44
  • Asensio Cerver, Francisco (urednik) 450 , 472 , 477 , 478
  • Asensio, Paco glej Asensio Cerver, Francisco
  • Ashby, M. F. 492
  • Ashby, Michael F. glej Ashby, M. F.
  • Ashby, Mike glej Ashby, M. F.
  • ASM International. Materials Properties Database Committee 133
  • Association for Finishing Processes of SME. Powder Coating Division 368
  • Aswathanarayana, U. 289
  • Avondoglio, Pete (prevajalec) 475
  • Awbi, H. B. (1945-) glej Awbi, Hazim B. (1945-)
  • Awbi, Hazim B. (1945-) 454

  • Bacon, Roy glej Bacon, Roy Hunt
  • Bacon, Roy Hunt 301
  • Bahamón, Alejandro 455
  • Ballas, Robert (1955-,avtor) 156
  • Bannister, Jeffrey 196
  • Barnett, John (1951-) 302
  • Barnow, Finn 429 , 430 , 431
  • Barrass, C. B. 303
  • Bartlett, Djurdja (avtor) 421
  • Bast, Wim (avtor) 77
  • Battelino, D. glej Battelino, Darinka
  • Battelino, Darinka (komentor) 224
  • Bayer, Edwin 376 , 377
  • Bean, Arthur Robert 456
  • Bean, Robert glej Bean, Arthur Robert
  • Beck, Bettina (prevajalec) 455
  • Bedenik, B. S. glej Bedenik, Branko
  • Bedenik, Branko (mentor) 223
  • Bedenik, Branko S. glej Bedenik, Branko
  • Beebe, Ray S. glej Beebe, Raymond S.
  • Beebe, Raymond S. 147
  • Benhabib, Beno 334
  • Bennett, John (1936-) 208
  • Benya, James (avtor) 468
  • Benya, James R. glej Benya, James
  • Berhan Dibike, Yonas (1969-) glej Dibike, Yonas Berhan (1969-)
  • Bertoncelj, Lidija (prevajalec) 428
  • Bertoncelj, Lidika glej Bertoncelj, Lidija
  • Beseničar, Spomenka glej Kobe, Spomenka
  • Beseničar, Spomenka Kobe- glej Kobe, Spomenka
  • Best, Rick (urednik) 222
  • Betzler, Jürgen W. (avtor) 319
  • Bhatt, P. (1937-) glej Bhatt, Prabhakara (1937-)
  • Bhatt, Prabhakara (1937-) 378
  • Bhave, P. R. glej Bhave, Pramod R.
  • Bhave, Pramod R. 295
  • Bibliotheque nationale suisse glej Schweizerische Landesbibliothek
  • Bieri, Susanne (1960-,urednik) 458
  • Bierwirth, Henric 211
  • Bisbrouck, Marie-Françoise (urednik) 23
  • Black, Bruce J. 148
  • Blatnik, Andrej (25.3.1963-,fotograf) 496
  • Bliefert, C. glej Bliefert, Claus
  • Bliefert, Claus (avtor) 3
  • Bloch, Heinz P. (1933-) 149
  • Block, Klaus 212
  • Bödeker, Wilfried 213
  • Boeckl, Matthias (urednik) 444
  • Boedecker, Kenneth J. (avtor) 215
  • Boeyens, J. C. A. glej Boeyens, Jan C. A.
  • Boeyens, Jan C. A. 103
  • Bogdanović, Jelena (urednik,prevajalec) 466
  • Bohanec, Marko (urednik) 71
  • Böhling, Eike (avtor) 415
  • Bonet, Llorenç (avtor dodatnega besedila) 472
  • Boothroyd, G. (1932-) glej Boothroyd, Geoffrey (1932-)
  • Boothroyd, Geoffrey (1932-) 335
  • Boswell, David (1973-,avtor) 70
  • Bošnjak, Slobodan 214
  • Brameshuber, W. glej Brameshuber, Wolfgang
  • Brameshuber, Wolfgang 379
  • Brandt, Jörg 380
  • Brauer, Norbert (urednik) 206
  • Brebbia, C. A. glej Brebbia, Carlos Alberto
  • Brebbia, Carlos Alberto (urednik) 186 , 438
  • Breitenbücher, Rolf (avtor) 209
  • Brglez Uranjek, Alja 1
  • Brglez, Alja glej Brglez Uranjek, Alja
  • Bro, Rasmus (avtor) 59
  • Brockenbrough, Roger L. 215
  • Brodnjak Vončina, Darinka glej Brodnjak-Vončina, Darinka
  • Brodnjak, Darinka glej Brodnjak-Vončina, Darinka
  • Brodnjak-Vončina, Darinka (komentor) 111
  • Budris, Allan R. (avtor) 149
  • Bukovec, N. glej Bukovec, Nataša
  • Bukovec, Nataša 104
  • Bundesverband der Deutschen Zementindustrie 375
  • Bunke, Norbert (urednik) 254
  • Bunker, Philip R. 105
  • Bunte, Dieter 216
  • Buonarroti, Michelangelo glej Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
  • Buschmeyer, Wilhelm (avtor) 400
  • Busjaeger, Dirk 217
  • BuzzLY glej Glass, Michael

  • Cabarga, Leslie (1954-) 420
  • Cabrera, Enrique (urednik) 294
  • Calder, Nigel 2
  • Campbell, F. C. glej Campbell, Flake C.
  • Campbell, Flake C. 134
  • Campbell, Ian (naravoslovec,urednik) 347
  • Campbell, John 150
  • Campell, Ian glej Campbell, Ian (naravoslovec)
  • Carmichael, David G. (1948-) 218
  • Carmody, Douglas S. 304
  • Carr, Houston H. (1937-) 197
  • Carson, Bryce E. (1951-,avtor) 152
  • Castro, Cándida (urednik) 330
  • Cauldwell, Rex 219
  • Ceh, Marjan glej Čeh, Marjan
  • CEMAT (13 ; 2003 ; Ljubljana) glej European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (13 ; 2003 ; Ljubljana)
  • Cerovsek, T. glej Cerovšek, Tomo
  • Cerovsek, Tomo glej Cerovšek, Tomo
  • Cerovšek, T. glej Cerovšek, Tomo
  • Cerovšek, Tomo 220
  • Chanson, Hubert (1961-) 290
  • Cheh, Marjan glej Čeh, Marjan
  • Chen, Xin 68
  • Chouw, Nawawi (urednik) 399
  • Christiansen, Jorgen Hegner (avtor,urednik) 483
  • Chudley, R. glej Chudley, Roy
  • Chudley, Roy 221
  • Chuse, Robert (avtor) 152
  • Clark, Douglas N. (1944-) glej Clark, Douglas Napier (1944-)
  • Clark, Douglas Napier (1944-,urednik) 47
  • Clarke, Matthew (prevajalec) 472
  • Cloud, Michael J. (avtor) 53
  • Cobacho, Ricardo (urednik) 294
  • Coia, Raffaella (prevajalec) 472
  • Colinge, Jean-Pierre 192
  • Collier, Harry R. (urednik) 107 , 108 , 109
  • Colling, François 381
  • Collings, Terry 69
  • Coope, Sebastian (avtor) 196
  • Corbusier (Le) glej Le Corbusier
  • Cotman, Magda 38
  • Cuito, Aurora (urednik) 478
  • Cullen, Cheryl Dangel (1960-,avtor) 422
  • Curbach, Manfred 136
  • Curwin, Jon 45
  • Cverna, Fran (tehnični urednik) 133
  • Cvitan Černelić, Mirna (1941-) glej Cvitan-Černelić, Mirna (1941-)
  • Cvitan-Černelić, Mirna (1941-) 421

  • Čar, J. glej Čar, Jože
  • Čar, Jože (mentor) 118
  • Čaušević, Mehmed 383
  • Čeh, Marjan 90
  • Černelić, Mirna Cvitan- (1941-) glej Cvitan-Černelić, Mirna (1941-)
  • Čok, Gregor 432

  • DAfStb glej Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
  • DAfStb glej Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
  • DAfStb glej Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
  • DAFStb glej Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
  • Damjanovski, Vlado (1956-) 198 , 199
  • Damschen, Karl (1949-) 305 , 306
  • Danielewicz, Ireneusz (avtor) 246
  • Daschner, Ferdinand 385
  • Daschner, Ferdinand (urednik) 261
  • Datta, John 363
  • Deh, Ulrich (1941-) 307
  • Deketh, H. J. R. 386
  • Dekleva, Janez (1962-,avtor) 37
  • Delleman, Nico J. (urednik) 31
  • Denac, Matjaž 367
  • Denis, Anriet (1971-,fotograf) 472
  • Derenzo, Stephen E. 72
  • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 212 , 249 , 251
  • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 258
  • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 384
  • Deutsches Institut für Normung 384
  • Deutsches Institut für Normung (urednik) 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20
  • Dewhurst, Peter (avtor) 335
  • Dibike, Yonas Berhan (1969-) 46
  • DIN Deutsches Institut für Normung (urednik) 11 , 12
  • DIN glej Deutsches Institut für Normung
  • DIN glej DIN Deutsches Institut für Normung
  • Dirckinck-Holmfeld, Kim (urednik) 483
  • Dobrila, P. glej Dobrila, Peter
  • Dobrila, Peter 223
  • Dodge, Yadolah (1944-,urednik) 57
  • Dolenc, D. glej Dolenc, Darko
  • Dolenc, Darko (avtor) 104
  • Dolinar, Bojana 224
  • Dolšak, B. glej Dolšak, Bojan
  • Dolšak, Bojan (komentor) 344
  • Dolšek, Matjaž 225
  • Donnelly, Daniel (1962-) 73
  • Dooge, James 113
  • Dooge, James C. I. glej Dooge, James
  • Douglas, Korry 74
  • Douglas, Susan glej Douglas, Susan P.
  • Douglas, Susan P. (avtor) 74
  • Dreier, Friedrich (avtor) 212
  • Drinkgern, Gerd (avtor) 390
  • Droese, Siegfried (avtor) 247
  • Duda, Herbert 226
  • Dudás, Illés 151
  • Dumat, Frank (avtor) 260
  • Dutta, Achyut K. (urednik) 203

  • Easa, Said (avtor) 448
  • Ebel, H. F. glej Ebel, Hans Friedrich
  • Ebel, Hans F. glej Ebel, Hans Friedrich
  • Ebel, Hans Friedrich 3
  • Ebeling, Karsten 388
  • Ebeling, Karsten (avtor) 404
  • Eibl, Josef (avtor) 205 , 251
  • Eisenman, Peter (1932-,avtor) 487
  • Ellenberger, J. Phillip 152
  • Elmore, Walter A. (1925-) 181
  • Seminar Energija v stavbah - jutri - v luči evropskih direktiv (2004 ; Maribor ; Ljubljana) 460
  • Eppinger, Steven D. (avtor) 355
  • Erb, Martin (avtor) 326
  • Erjavec, Jack 308
  • Erler, Klaus 389
  • EUCEET-ECCE international conference (2001 ; Sinaia) 229
  • EUREC Agency 142
  • European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (13 ; 2003 ; Ljubljana) 433
  • Evans, Judith (1964-) 422
  • Evers, Bernd (avtor dodatnega besedila) 453

  • Fabjan, B glej Fabjan, Borut
  • Fabjan, Borut (avtor) 82
  • Fajfar, P. glej Fajfar, Peter (1943-)
  • Fajfar, Peter (1943-,mentor) 225
  • Fauria, Gregory (prevajalec) 453
  • Fauvel, John (urednik) 55
  • Fefer, Nataša glej Bukovec, Nataša
  • Ferré, Albert (urednik) 489
  • Ficerai, Michel (prevajalec) 478
  • Fiebrich, Michael (avtor) 275
  • Finch, Edward 391
  • Fischer, Martin (prevajalec) 472
  • Flasker, Jose glej Flašker, Jože
  • Flašker, J. glej Flašker, Jože
  • Flašker, Joze glej Flašker, Jože
  • Flašker, Jože (avtor) 146
  • FOD-Kongress (1999 ; Berlin) 452
  • Fontán, A.N. (avtor) 237
  • Fossheim, K. glej Fossheim, Kristian
  • Fossheim, Kristian 93
  • Francione, Gianni 461
  • Fras, Lidija 366
  • Frascara, Jorge (urednik) 494
  • Fraser, Neil (1958-) 462
  • Freund, Hans-Ulrich (avtor) 251
  • Friščič, Franjo glej Friščić, Franjo (1952-)
  • Friščić, Franjo (1952-) 154
  • Fritz, A. Herbert (urednik) 153
  • Fritz, Alfred Herbert glej Fritz, A. Herbert
  • Fuchs, Werner 230

  • Gaber Abrahamsen, Martha (prevajalec) 440
  • Gaber-Abrahamsen, Martha (prevajalec) 475
  • Gabrijelcic, Peter glej Gabrijelčič, Peter
  • Gabrijelčič, Peter (mentor) 432
  • Gannon, Todd (področni urednik) 457
  • Garner, Geraldine O. 129
  • Gasch, R. glej Gasch, Robert
  • Gasch, Robert 182
  • Gause, Jo Allen (urednik) 436
  • Gehl, Jan (1936-) 434 , 435
  • Geladi, Paul (avtor) 59
  • Gemzoe, Lars (1945-,avtor) 435
  • Gemzoe, Lars glej Gemzoe, Lars (1945-)
  • Gerner, Manfred (1939-) 392
  • Ghosh, S. N. (avtor) 373
  • Ghoshal, Ranjan (avtor) 336
  • Giampaolo, Tony (1939-) 155
  • Giesbrecht, Peter (avtor) 415
  • Ginzburg, Vladimir B. (1935-) 156
  • Glass, Michael (avtor) 66
  • Glažar, S. A. glej Glažar, Saša A.
  • Glažar, S. glej Glažar, Saša A.
  • Glažar, Saša A. (pisec recenzij) 104
  • Glažar, Saša Aleksej glej Glažar, Saša A.
  • Glažar, Saša Aleksij glej Glažar, Saša A.
  • Glažar, Saša glej Glažar, Saša A.
  • Glover, Fred (urednik) 49
  • Goldberg, Lee H. (urednik) 183
  • Goldstein, Herbert (1922-) 94
  • Gooch, Shayne (avtor) 337
  • Goodger, E. M. 359
  • Goodger, Eric M. glej Goodger, E. M.
  • Goodman, Richard E. 231
  • Gordon, Jeffrey (urednik) 190
  • Gorman, G. E. (urednik) 26
  • Gormley, Antony (1950-) 423
  • Gotlich, Karel glej Gotlih, Karl
  • Gotlih, K glej Gotlih, Karl
  • Gotlih, K. glej Gotlih, Karl
  • Gotlih, Karel glej Gotlih, Karl
  • Gotlih, Karl (avtor) 460
  • Grad glej Grad, Anton (1907-1983)
  • Grad, Anton (1907-1983) 498
  • Graham, Gary (1962-,avtor) 88
  • Grahlke, Christiane (avtor) 390
  • Greeff, G. glej Greeff, Gerhard
  • Greeff, Gerhard 336
  • Greeno, R. glej Greeno, Roger
  • Greeno, Roger (avtor) 221
  • Grube, H. glej Grube, Horst
  • Grube, Horst (avtor) 410
  • Grueneisen, Peter 463
  • Grzeschkowitz, Rainer 233
  • Guayabero, Oscar (urednik) 493
  • Gundavaram, Shishir (avtor) 65
  • Günther, Hubertus 157
  • Guru, Bhag S. 184
  • Guru, Bhag Singh glej Guru, Bhag S.
  • Guru, Bhang glej Guru, Bhag S.

  • Haigh, John 48
  • Hakansson, Sven-Gunnar 464
  • Hales, Crispin (1945-) 337
  • Hallauer, Ottokar 137
  • Hallworth, Ken (avtor) 301
  • Härdtl, Reiner 235
  • Harper, Charles A. (glavni urednik) 138
  • Harr, Milton Edward (1925-) 291
  • Hatzor, Yossuf H. (urednik) 242
  • Haustein, Heinz-Dieter (1932-) 130
  • Hawkins, Bruce (avtor) 351
  • He, Yan (1970-,avtor) 112
  • Hegger, Josef 236
  • Heldt, Petra (avtor) 232
  • Henigman, S. glej Henigman, Slovenko
  • Henigman, Slovenko (urednik) 287
  • Hernández, S. (1951-) glej Hernández, Santiago (1951-)
  • Hernández, Santiago (1951-) 237
  • Hernández, Santiago (1951-,urednik) 51
  • Hernon, Peter (1944-,urednik) 36
  • Herrmann, Nico glej Herrmann, Nikolaus
  • Herrmann, Nikolaus (avtor) 251
  • Herzog, Frank (1966-) 394
  • Herzog, Roland (avtor) 394
  • Hill, Walter E. (1937-) glej Hill, Walter Ensign (1937-)
  • Hill, Walter Ensign (1937-) 120
  • Hiziroglu, Hüseyin glej Hiziroglu, Hüseyin R.
  • Hiziroglu, Hüseyin R. (avtor) 184
  • Hobohm, Hans-Christoph (urednik) 24
  • Hohberg, Inga 239
  • Hoigard, Kurt (1961-,urednik) 387
  • Holdich, R. G. (avtor) 361
  • Holmkvist, Lena glej Holmqvist, Lena
  • Holmqvist, Lena 499
  • Holt, Michael (1944-) 465
  • Hong, Chun-Pyo 95
  • Honningsvag, Bjorn (urednik) 292
  • Hordeski, Michael F. 143
  • Hotz, Theo (1928-,z enoto povezano ime) 451
  • House, D. J. 309
  • Hoyland, Arnljot (1924-,avtor) 58
  • Hribar, Irena Kuntarič glej Kuntarič Hribar, Irena

  • I. Š. glej Šumi, Irena (1959-)
  • IFLA 24
  • IFLA's Library Buildings and Equipment Section. Seminar glej International Federation of Library Associations and Institutions. Section on Library Buildings and Equipment. Seminar (13 ; 2003 ; Paris)
  • IFLA's Public Libraries Section. Seminar glej International Federation of Library Associations and Institutions. Section for Public Libraries. Seminar (13 ; 2003 ; Paris)
  • Iken, Hans-W. (avtor) 393
  • Illston, J. M. (urednik) 382
  • Illuminating Engineering Society of North America 185
  • Institute of Petroleum (Great Britain) 359
  • International Chemical Information Conference (13th ; 2001 ; Nîmes) 107
  • International Chemical Information Conference (14th ; 2002 ; Nîmes) 108
  • International Chemical Information Conference (1999 ; Annecy) 109
  • International conference on Analysis of discontinuous deformation (5th ; 2002 ; Beer Sheva) 242
  • International Conference on Applications of Statistics and Probability (8th ; 1999 ; Sydney) 395
  • International Conference on Computational Methods for the Solution of Electrical and Electromagnetic Engineering Problems (6th ; 2003 ; Split) 186
  • International Conference on Computer Aided Optimum Design of Structures (8 ; 2003 ; Dearborn) 51
  • International Conference on Hydropower Development (4th ; 2001 ; Bergen, Norway) 292
  • International conference on structures under shock and impact (7 ; 2002 ; Montreal) 243
  • International Conference on Urban Regeneration and Sustainability (2 ; 2002 ; Segovia) 438
  • International Conference on Water Resources Management in Arid Regions (2002 ; Kuwait) 114 , 115 , 116 , 117
  • International Federation of Library Associations and Institutions glej IFLA
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Library Buildings and Equipment Section. Seminar glej International Federation of Library Associations and Institutions. Section on Library Buildings and Equipment. Seminar (13 ; 2003 ; Paris)
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Public Libraries Section. Seminar glej International Federation of Library Associations and Institutions. Section for Public Libraries. Seminar (13 ; 2003 ; Paris)
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Section for Public Libraries. Seminar (13 ; 2003 ; Paris) 23
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Section on Library Buildings and Equipment. Seminar (13 ; 2003 ; Paris) 23
  • International Solar Energy Society 190
  • International Statistical Institute 57
  • International Structural Engineering and Construction Conference (1 ; 2001 ; Honolulu) 396
  • International Symposium and Euroconference on Tubular Structures (9th ; 2001 ; Düsseldorf, Germany) 397
  • International workshop Computational structural dynamics (2001 ; Skopje) 398
  • International Workshop Wave 2000 (2000 ; Bochum, Germany) 399
  • Invernizzi Tettoni, Luca glej Invernizzi, Luca
  • Invernizzi, Luca (fotograf) 461
  • Iossifidis, Dimitri (avtor) 121
  • Irle, R. glej Irle, Ruth
  • Irle, Ruth (avtor) 35
  • Isermann, Rolf 369
  • Ito, Toyo (1941-) 467
  • Itzkovitch, Avi 76
  • Iványi, György 400

  • J. T. glej Toporišič, Jože
  • J. To. glej Toporišič, Jože
  • Jacobsen, Arne (1902-1971,umetnik,z enoto povezano ime) 484
  • Jahn, Hermann 324
  • Jakl, Franc (komentor) 191
  • Jančič, Margarita (urednik) 433
  • Jančič, Margerita glej Jančič, Margarita
  • Jančič, Margita glej Jančič, Margarita
  • Japelj Mužič, Mojca (prevajalec) 433
  • Japelj-Mužič, Mojca glej Japelj Mužič, Mojca
  • Jeanneret, Charles Edouard glej Le Corbusier
  • Jehle-Schulte Strathaus, Ulrike (avtor) 451
  • Jelali, Mohieddine 158
  • Jennewein, Mattias 244
  • Jennings, Anthony 328
  • Jensen, Per (1956-,avtor) 105
  • Jerko, Stane (fotograf) 496
  • Jezernik, A. glej Jezernik, Anton
  • Jezernik, Anton (mentor) 344
  • Jo, Koch (prevajalec) 434
  • Johansen, John 245
  • Johnson, Kara (avtor) 492
  • Johnson, William Charles (1954-) 358
  • Jones, M. B. (1946-) glej Jones, Michael B. (1946-)
  • Jones, Michael B. (1946-,urednik) 122
  • Jordan, D. W. glej Jordan, Dominic William
  • Jordan, Dominic William 52
  • Jugulim, Rajesh (avtor) 354
  • Jutras, Cindy M. 338
  • Južnič, Stanislav 501

  • Kališnik, Janez (fotograf) 428
  • Kambič, Miran (fotograf) 496
  • Kampen, Rolf (avtor) 377
  • Kaplan, Daniel M. glej Kaplan, Daniel Moshe
  • Kaplan, Daniel Moshe 193
  • Karczub, D. G. glej Karczub, Denis G.
  • Karczub, Denis G. (avtor) 100
  • Karczub, Denis glej Karczub, Denis G.
  • Karin, Stana glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Karlen, Mark 468
  • Kasedorf, Jürgen H. (1940-) 159 , 160
  • Kastner, Sigismund (avtor) 313
  • Käszner, Otto (avtor) 441
  • Kavčič, Urška (avtor) 37
  • Keller, Paul A. (urednik) 348
  • Kelley, Stephen J. (1954-,urednik) 418
  • Kelly, Anthony (glavni urednik) 135
  • Kemp, Richard B. (urednik) 119
  • Kerkhoff, Beatrix (urednik) 228
  • Kiameh, Philip 187
  • Kikelj, Bojana glej Dolinar, Bojana
  • King, Dana G. (urednik) 343
  • Kinzel, G. L. glej Kinzel, Gary L. (1944-)
  • Kinzel, Gary L. (1944-,avtor) 179
  • Kirkland, D. Wyndell (avtor) 175
  • Kleinschek, K. Stana glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, K. Stana- glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, K.S. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, Karin glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, Karin Stana glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, Karin Stana- glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleinschek, Stana Karin- glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kleppe, Anneke G. 77
  • Kleppe, Anneke glej Kleppe, Anneke G.
  • Klose, Norbert (avtor) 376
  • Knežević (1928-) glej Knežević, Grozdan (1928-)
  • Knežević, Grozdan (1928-) 469
  • Knight, Winston (1941-) glej Knight, Winston Anthony (1941-)
  • Knight, Winston Anthony (1941-,avtor) 335
  • Knopp, Wolfgang (1946-,avtor) 388
  • Kobe Beseničar, Spomenka glej Kobe, Spomenka
  • Kobe, Spomenka (komentor) 365
  • Kobylinski, Lech K. 313
  • Kochenberger, Gary A. (urednik) 49
  • Kočevar, Božidar glej Kočevar, Božo
  • Kočevar, Božo (avtor) 37
  • Kokot, Vinko 331
  • Koletnik, F. glej Koletnik, Franc
  • Koletnik, Franc 333
  • Kollo, Helmut 401
  • Komac, M. glej Komac, Marko
  • Komac, Marko 91
  • Končan, J. glej Zagorc-Končan, Jana
  • Končan, Jana glej Zagorc-Končan, Jana
  • König, Gert 246
  • König, Gert (avtor) 283
  • König, Holger (avtor) 417
  • Kordina, K. glej Kordina, Karl
  • Kordina, Karl 247
  • Kordina, Karl (avtor) 207 , 233
  • Kosec, L. glej Kosec, Ladislav
  • Kosec, Ladislav (mentor) 365
  • Kosec, Lado glej Kosec, Ladislav
  • Kotnik, Patricia (avtor) 1
  • Koželj, J. glej Koželj, Janez (1945-)
  • Koželj, Janez (1945-,mentor) 447
  • Kraige, L. G. glej Kraige, L. Glenn
  • Kraige, L. Glenn (avtor) 98
  • Krajnc, Milan (avtor dodatnega besedila) 332
  • Kranjc, Dušan (ilustrator) 214
  • Krishna, K. R. glej Krishna, Kowligi R.
  • Krishna, Kowligi R. 325
  • Kroll, Andreas (avtor) 158
  • Kubic, Thomas (avtor) 32
  • Kukovec, A. glej Kukovec, Alenka
  • Kukovec, Alenka 332
  • Kukovec, Alenka H. glej Kukovec, Alenka
  • Kumar, Shrawan (urednik) 126
  • Kunstakademiet. Arkitektskolen (Denmark) 470
  • Kuntarič Hribar, Irena (avtor) 37
  • Kupfer, Herbert (avtor) 211 , 385
  • Kural, René (1959-) 439 , 470
  • Kurkowski, Harald (avtor) 232

  • Lackner, Roman R. (avtor) 393
  • Lahuerta, Juan José (1945-) 471
  • Lajoie, Josée (avtor) 79
  • Lamit, Louis Gary (1949-) 78
  • Landau, Jurij A. (avtor) 293
  • Landau, Yu. A. glej Landau, Jurij A.
  • Lang, Eberhard (1939-,avtor) 401
  • Lange, G. glej Lange, Günter A.
  • Lange, Günter A. (urednik) 141
  • Lanig, Norbert (avtor) 279
  • LaQuinta, Frank (avtor dodatnega besedila) 68
  • Larkin, John 161
  • Larkin, John C. glej Larkin, John
  • Larsson, Erik G. (1974-) 200
  • Lathi, B. P. glej Lathi, Bhagwandas Pannalal
  • Lathi, Bhagwandas Pannalal 201
  • Lavrač, Nada (urednik) 71
  • Le Corbusier 472
  • Le Marechal, Alenka Majcen glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Le Marechal-Majcen, Alenka glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Lean Enterprise Institute 339
  • Lebedev, L. P. glej Lebedev, Leonid Petrovich (1946-)
  • Lebedev, Leonid Petrovich (1946-) 53
  • LeCuyer, Annette 473
  • Leese, Robert (urednik) 202
  • Leiter, Ralf (1959-) 314
  • Lewis, Roland W. glej Lewis, Roland Wynne
  • Lewis, Roland Wynne 96
  • Liberto, Nicholas glej Liberto, Nicholas P.
  • Liberto, Nicholas P. (urednik) 368
  • Lind, Olaf 475
  • Lind, Olaf (1936-) 474
  • Lindley, David (1956-) 97
  • Linscott, John D. (avtor) 356
  • Linz, Peter 54
  • Lippman, Stanley B. 79
  • Llamas, Manuel Ramón (urednik) 297
  • Llamas, Ramón glej Llamas, Manuel Ramón
  • Locher, Friedrich W. glej Locher, Friedrich Wilhelm
  • Locher, Friedrich Wilhelm 402
  • Lohmeyer, G. glej Lohmeyer, Gottfried
  • Lohmeyer, Gottfried 403 , 404
  • Lohmeyer, Gottfried (avtor) 380
  • Lohmeyer, Gottfried C. O. glej Lohmeyer, Gottfried
  • Lohmeyer, Gottfried Christian Otto glej Lohmeyer, Gottfried
  • Longuski, Jim 340
  • Love, Robert 80
  • Lueptow, Richard M. 81
  • Lund, Annemarie 440
  • Lund, Annemarie (avtor) 475
  • Lund, Jay R. (urednik) 294

  • Mackie, Paula 341
  • Madsen, Hans Helge 441
  • Madžarevič, Branko (urednik) 500
  • Madžarević, Branko glej Madžarevič, Branko
  • Maffei, Andrea (urednik) 467
  • Magner, Lois N. (1943-) 124
  • Maier, Josef 405
  • Maile, Karl (avtor) 140
  • Mainz, Jürgen 248
  • Mainz, Jürgen (avtor) 286
  • Majcen Le Marechal, Alenka (mentor) 111
  • Majcen Le Maréchal, Alenka glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Majcen, A. glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Majcen, Alenka glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Majcen-Le Maréchal, Alenka glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Malik, Ghallab 342
  • Mandal, N. R. glej Mandal, Nisith R.
  • Mandal, Nisith R. 162
  • Manoliu, Iacint (urednik) 229
  • Manz, Andreas (1956-) 121
  • Marchwinski, Chet (urednik) 339
  • Maßong, Friedhelm 406
  • Massis, Bruce E. 25
  • Massis, Bruce Edward glej Massis, Bruce E.
  • Mather, Paul (avtor) 196
  • Mathiesen, C. F. (avtor) 245
  • Mayer, Ernest (avtor dodatnega besedila) 123
  • Mayer, Utz 249
  • McCauley, Ronald A. (1942-) 139
  • McDonald, Patrick H. 407
  • McLellan, Tara 425
  • McLyman, Colonel William T. (1932-) 188
  • McLyman, Colonel Wm. T. glej McLyman, Colonel William T. (1932-)
  • Melchers, Robert E. (1945-,urednik) 395
  • Melhuish, Clare 476
  • Menon, E. Shashi 163
  • Mercer, Dave (1955-,avtor) 67
  • Mercer, Dave W. (1955-) glej Mercer, Dave (1955-)
  • Meriam, J. L. glej Meriam, James Lathrop
  • Meriam, James Lathrop 98
  • Merian, E. (urednik) 39
  • Mesojedec, Uroš 82
  • Mesters, Klaus (avtor) 232
  • Mgalobelov, Jurij Borisovič 293
  • Mgalobelov, Yu. B. glej Mgalobelov, Jurij Borisovič
  • Michalski, Walter J. 343
  • Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 477
  • Michelangelo glej Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
  • Miele, Angelo (urednik) 299
  • Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969) 478
  • Mikelanđelo glej Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
  • Miller, Mark R. (1961-,avtor) 164
  • Miller, Mark Richard (1961-) glej Miller, Mark R. (1961-)
  • Miller, Rex (1929-) 164
  • Minbiole, Michael (avtor) 81
  • Mirsal, Ibrahim A. 40
  • Mißbach, Steffen (avtor) 314
  • Mladenič, Dunja glej Mladenić, Dunja
  • Mladenić, Dunja (urednik) 71
  • Mlinšek, Gregor 125
  • Mohapatra, R. N. glej Mohapatra, Rabindra Nath
  • Mohapatra, Rabindra N. glej Mohapatra, Rabindra Nath
  • Mohapatra, Rabindra Nath 99
  • Möller, Matthias 442
  • Moore, Kevin L. (1960-,avtor) 166
  • Morais de Sousa, Rui (fotograf) 478
  • Morioka, Noreen (avtor) 419
  • Mostaedi, Arian (urednik) 486
  • Moyle, Steve (urednik) 71
  • Müller, Christoph 250
  • Müller, Christoph (avtor) 210
  • Mumaw, Stefan 83
  • Muravljov, Mihailo 409
  • Murko, Matija (1940-,pisec besedila na spremnem gradivu) 428
  • Musil glej Musil, Vojko
  • Musil, V. glej Musil, Vojko
  • Musil, Vojko (mentor) 367
  • Mužič, Mojca Japelj glej Japelj Mužič, Mojca
  • Mužič, Mojca Japelj- glej Japelj Mužič, Mojca
  • Myszka, David H. 165

  • Naidu, D. S. (1940-) glej Naidu, Desineni S. (1940-)
  • Naidu, Desineni S. (1940-) 166
  • Naidu, Desineni Subbaram glej Naidu, Desineni S. (1940-)
  • National Research Council Canada 105
  • Nau, Dana glej Nau, Dana S.
  • Nau, Dana S. (avtor) 342
  • Nechvatal, Dirk (avtor) 211
  • Nelson, Wayne B. (1936-) 56
  • Nelson, Wayne glej Nelson, Wayne B. (1936-)
  • Nini glej Krajnc, Milan
  • Nithiarasu, Perumal (avtor) 96
  • Norton, M. P. (1951-) glej Norton, Michael Peter (1951-)
  • Norton, Michael (1951-) glej Norton, Michael Peter (1951-)
  • Norton, Michael Peter (1951-) 100
  • Norton, Robert L. 167
  • Novak, Marina 344
  • Nußbaum, Guido (avtor) 390

  • Ockendon, J. R. (avtor) 42
  • Ockendon, John glej Ockendon, J. R.
  • Odling-Smee, Anne 426
  • Oechslin, Werner (avtor dodatnega besedila) 444
  • O'Flanagan, R. glej O'Flanagan, Rory
  • O'Flanagan, Rory 35
  • Ohrtman, Franklin D. (Jr.) 84
  • Oka, Simeon 168
  • Oka, Simeon N. glej Oka, Simeon
  • O'Kane, J. P. (1943-,avtor) 113
  • O'Kane, J. Philip (1943-) glej O'Kane, J. P. (1943-)
  • Oldroyd, Margaret (urednik) 22
  • Olexa, Ron 85
  • Oliveto, G. (urednik) 241
  • Omachonu, Vincent K. 345
  • Omura, George 86
  • Onken, Peter 252
  • Ozcelik, Selahattin (1965-,avtor) 166

  • Packer, Lester (urednik) 127
  • Pal, P. B. glej Pal, Palash B.
  • Pal, Palash B. (avtor) 99
  • Palm, William J. (1944-) glej Palm, William John (1944-)
  • Palm, William J. (III) glej Palm, William John (1944-)
  • Palm, William John (1944-,avtor) 98
  • Pamme, Nicole (avtor) 121
  • Papadopoulos, Jim (avtor dodatnega besedila) 322
  • Pardey, Andreas 253
  • Paschmann, Hans 410
  • Paternoster glej Paternoster, Marjan
  • Paternoster, M. glej Paternoster, Marjan
  • Paternoster, Marijan glej Paternoster, Marjan
  • Paternoster, Marjan (fotograf) 496
  • Paul, Edward L. (urednik) 360
  • Pec, Martin 370
  • Perne, Nace (fotograf) 496
  • Perović, Miloš R. (1939-,avtor dodatnega besedila) 466
  • Petraco, Nicholas 32
  • Petrič, Lena (1936-) glej Holmqvist, Lena
  • Peyton, Helen (fotograf) 480
  • Peyton, Jane 480
  • Pezdir, Rado (avtor) 1
  • Phillips, Warren F. 316
  • Pickhardt, Roland (avtor) 388
  • Piotrowski, Christine glej Piotrowski, Christine M. (1947-)
  • Piotrowski, Christine M. (1947-) 495
  • Pippert, Horst (1935-) 317
  • Plaza, Daniela (prevajalec) 455
  • Plotzitza, Andreas (avtor) 251
  • Podrecca, Boris 444
  • Pompe, M. glej Pompe, Matevž
  • Pompe, Matevz glej Pompe, Matevž
  • Pompe, Matevž 110
  • Poole, C. P. glej Poole, Charles P. (1927-)
  • Poole, Charles glej Poole, Charles P. (1927-)
  • Poole, Charles P. (1927-,avtor) 94
  • Powell, Ken (1947-) 481
  • Preisig, Hansruedi (avtor) 479
  • Premrov, M. glej Premrov, Miroslav
  • Premrov, Miroslav (komentor) 223
  • prevajalec 478
  • Priest, John W. (1950-) 346
  • Primel, Louis (urednik) 204
  • Prosen, Anton (mentor) 90
  • Pukšič, Janez (fotograf) 496
  • Pusch, Uwe 255
  • Puthli, Ram S. (urednik) 397
  • Pyzdek, T. glej Pyzdek, Thomas
  • Pyzdek, Thomas 348

  • Quast, Ulrich (avtor) 217 , 233

  • Rajan, Subramaniam D. 411
  • Rajendran, A. M. (urednik) 243
  • Ramachandran, V. S. glej Ramachandran, Vangipuram Seshachar
  • Ramachandran, Vangipuram Seshachar (urednik) 234
  • Ratner, Julie (urednik) 75
  • Raupach, Michael 256
  • Rausand, Marvin 58
  • Ravnik, Vladimir (1924-) glej Ravnik, Vlado (1924-)
  • Ravnik, Vlado (1924-) 123
  • Rea, Mark Stanley (1950-,avtor) 185
  • Rečnik, Ferdo (avtor,urednik) 37
  • Reddy, A. Venugopal 318
  • Reichel, Werner (avtor) 232
  • Reimpell, Jörnsen. 319
  • Reineck, Karl-Heinz (urednik) 277
  • Reinhardt, Hans-Wolf (1939-,avtor) 259
  • Remmel, Gerd 257
  • Ribičič, Mihael (mentor) 91
  • Richter, Thomas 413
  • Ridley, D. D. glej Ridley, Damon D.
  • Ridley, Damon D. 27
  • Rinder, Tassilo 258
  • Rockman, Howard B. 33
  • Roeder, Konrad (avtor) 84
  • Roeser, Wolfgang (avtor) 236
  • Roos, Eberhard 140
  • Rosato, Dominick glej Rosato, Dominick V.
  • Rosato, Dominick V. 349
  • Rosato, Donald glej Rosato, Donald V.
  • Rosato, Donald V. (avtor) 349
  • Rostásy, Ferdinand S. (avtor) 252 , 255
  • Rostron, Jack (urednik) 497
  • Roth, Charles H. 194
  • Roth, Charles H. (Jr.) glej Roth, Charles H.
  • Rotter, J. Michael 482
  • Round, G. F. glej Round, George Frederick
  • Round, George F. glej Round, George Frederick
  • Round, George Frederick 170
  • Rozman, Kristina Žužek glej Žužek Rožman, Kristina
  • Rožman, Kristina Žužek glej Žužek Rožman, Kristina
  • Rugg, Judith (avtor) 445
  • Rushton, A. 361
  • Russ, Martin 372
  • Russey, W. E. glej Russey, William E.
  • Russey, William E. (avtor) 3

  • Saad, Mohammed (1950-) 30
  • Safko, John glej Safko, John L.
  • Safko, John L. (avtor) 94
  • Samara, Timothy 427
  • Sánchez, José M. (avtor) 346
  • Sasse, Rainer H. (avtor) 262
  • Saxena, K. R. glej Saxena, Koushal Raj
  • Saxena, Koushal Raj (urednik) 240
  • Schäfer, Kurt (avtor) 244
  • Schau, Peter (urednik) 171
  • Scheer, Hermann (1944-) 144
  • Scheibeler, Alexander A. W. (urednik) 347
  • Schenker, Maik (1962-) 414
  • Schiavone, Peter (1961-,urednik) 50
  • Schmitz, Adrienne (avtor) 443
  • Schneider, Ulrich 260
  • Schneider, Ulrich (avtor) 227
  • Scholz, Hans (avtor) 269
  • Scholz, Ulrich (avtor) 280
  • Schweizerische Landesbibliothek 458
  • Schwierczinski, Georg (urednik) 171
  • Seetharamu, K. N. (avtor) 96
  • Seetharamu, Kankanhalli N. glej Seetharamu, K. N.
  • Senegačnik, Brane (urednik) 503
  • Senegačnik, Branko glej Senegačnik, Brane
  • Sestoft, Jorgen 483
  • Sethuramiah, A. 172
  • Shackel, Brian 288
  • Sharma, Kapil (1978-,avtor) 87
  • Shell, Richard L. (1934-) 350
  • Shen, Jing-Hua 263
  • Sherif, M. M. glej Sherif, Mohsen M.
  • Sherif, Mohsen M. (urednik) 114 , 115 , 117
  • Shonaike, Gabriel O. (1957-,urednik) 132
  • Sims, Ralph E. H. 145
  • Singh, Amarjit (urednik) 396
  • Singh, Jasprit (1953-) 189
  • Singh, V. P. glej Singh, Vijay P.
  • Singh, Vijay P. (urednik) 116
  • Sippel, Thomas M. 264
  • Sira Ramírez, Hebertt J. 371
  • Sira-Ramírez, Hebertt glej Sira Ramírez, Hebertt J.
  • Sivertsen, Ole Ivar (1945-) 173
  • Six, Michael (1968-) 265
  • Sket, B. (1947-) glej Šket, Boris
  • Sket, Boris (1947-) glej Šket, Boris
  • Skousen, Philip L. 174
  • Slater, Roger (avtor) 45
  • Slivar, Brane glej Slivar, Branko
  • Slivar, Branko (avtor) 37
  • Slovenski kolokvij o betonih (11 ; 2004 ; Ljubljana) 266
  • Smee, Anne Odling- glej Odling-Smee, Anne
  • Smilde, Age glej Smilde, Age K.
  • Smilde, Age K. 59
  • Smith, P. glej Smith, Peter (1935-)
  • Smith, Peter (1935-,avtor) 52
  • Smith, Ricky 351
  • Smith, Zachary A. (1953-) glej Smith, Zachary Alden (1953-)
  • Smith, Zachary Alden (1953-) 298
  • Snyder, Charles A. (avtor) 197
  • Society of Automotive Engineers 311
  • Sohni, Michael 267
  • Solaguren-Beascoa de Corral, Félix 484
  • Sosoro, Massimo 268
  • Sota, Alejandro de la (1913-) 485
  • Specht, Manfred (1937-) 269
  • Speck, Kerstin (avtor) 136
  • Spens, Michael 446
  • Spindler, Edmund A. (1949-,urednik) 459
  • Staller, Markus Anton 270
  • Stamatis, D. H. (1947-) 352
  • Stamatis, Dean H. (1947-) glej Stamatis, D. H. (1947-)
  • Stamatis, Diomidis H. (1947-) glej Stamatis, D. H. (1947-)
  • Stamatis, Diomidis Harry (1947-) glej Stamatis, D. H. (1947-)
  • Stana Kleinschek, K. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana Kleinschek, Karin glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana, K. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana, K. K. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana, Karin glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana-Kleinschek, K. glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Stana-Kleinschek, Karin (mentor) 366
  • Stavanja, Marija (avtor) 37
  • Stavanja, Maša glej Stavanja, Marija
  • Steffen, Dennis (1950-) 88
  • Steinwedel, Andrea 271
  • Stöckl, Siegfried (1954-,avtor) 211 , 248
  • Stoica, Petre (avtor) 200
  • Stojko, Tone (fotograf) 428
  • Stone, Terry (avtor) 419
  • Streitz, Norbert A. (urednik) 452
  • Streitz, Norbert glej Streitz, Norbert A.
  • Subramanian, K. (1949-) glej Subramanian, Krishnamoorthy (1949-)
  • Subramanian, K. (Subbu) glej Subramanian, Krishnamoorthy (1949-)
  • Subramanian, Krishnamoorthy (1949-) 353
  • Sudbo, Asle (1961-,avtor) 93
  • Sufritti, Grazia (prevajalec) 478
  • Suhadolc, Janez 496
  • Sunčič, Maja (urednik) 503
  • Susi VII glej International conference on structures under shock and impact (7 ; 2002 ; Montreal)
  • Svečko, R. glej Svečko, Rajko
  • Svečko, Rajko (mentor) 370
  • Swanekamp, Robert C. (urednik) 178
  • Swiss National Library glej Schweizerische Landesbibliothek
  • Sybertz, Franz 272
  • Sydow, Konradin 320

  • Šinkovec, Ivica (avtor) 37
  • Šket, B. glej Šket, Boris
  • Šket, Boris (avtor) 104
  • Šlenc, Sergej glej Šlenc, Sergij
  • Šlenc, Sergi glej Šlenc, Sergij
  • Šlenc, Sergij 500
  • Šmuc, A. glej Šmuc, Andrej
  • Šmuc, Andrej 118
  • Šolmajer, Tom glej Šolmajer, Tomaž
  • Šolmajer, Tomaž (mentor) 125
  • Šram, Stanko 273
  • Šumi, I. glej Šumi, Irena (1959-)
  • Šumi, Irena (1959-,prevajalec) 496

  • T.R. Hamzah & Yaeng Sdn. Bhd 449
  • Tafuri, Manfredo (avtor dodatnega besedila) 487
  • Tagelaar, Rudolf 415
  • Taguchi, Genichi (1924-) 354
  • Talaganov, Kosta (urednik) 398
  • Tarn, Tzyh-Jong (1937-,urednik) 169
  • Taunton Press 412
  • Taylor, James I. 175 , 176 , 177
  • Terragni, Giuseppe (1904-1941) 487
  • TETRA Engineering Group (Weatogue) 178
  • Tettoni, Luca Invernizzi glej Invernizzi, Luca
  • Teutsch, Manfred (avtor) 233
  • Thau, Carsten 502
  • Thielen, Gerd (avtor) 410
  • Thienel, Karl-Christian 274
  • Thoenes, Christof (avtor dodatnega besedila) 453
  • Thomassey, Grenetta (avtor) 298
  • Thompson, Leroy (1944-) 131
  • Thonstad, Jomar (1932-,avtor) 362
  • Thorne, Gary 488
  • Tiator, Ingolf (1959-) 416
  • Ticar, I. glej Tičar, Igor
  • Ticar, Igor glej Tičar, Igor
  • Tičar, I. glej Tičar, Igor
  • Tičar, Igor (mentor) 191
  • Till, Adam (avtor) 76
  • Tomšič, Martina 447
  • Top- glej Toporišič, Jože
  • Toporišič, Jože (avtor dodatnega besedila) 498
  • Totten, George E. (urednik) 364
  • Trauner, Ludvik (mentor) 224
  • Traverso, Paolo (avtor) 342
  • Trč. glej Toporišič, Jože
  • Trechsel, Heinz R. (urednik) 408
  • Tschumi, Bernard (1944-,umetnik) 457
  • Tsividis, Yannis 195
  • Tsukamoto, Masaaki 275
  • Tucker, Nick (urednik) 312
  • Tue, Nguyen Viet 276
  • Turk, Marko (1920-1999) 428
  • Turk, Ziga glej Turk, Žiga
  • Turk, Žiga (mentor) 220
  • Turkington, R. glej Turkington, Richard
  • Turkington, Richard (urednik) 437
  • Twele, J. glej Twele, Jochen
  • Twele, Jochen (avtor) 182

  • Ulrich, Karl T. 355
  • Uranjek, Alja Brglez glej Brglez Uranjek, Alja
  • Urban Land Institute 436 , 443
  • Ursprung, Philip (avtor) 451

  • Van Schaik, Leon 449
  • Veber, M. glej Veber, Marjan (1951-)
  • Veber, Marjan (1951-,mentor) 110
  • Veltman, Martinus J. G. 101
  • Veltman, Matinus glej Veltman, Martinus J. G.
  • Verlic, Peter glej Verlič, Peter
  • Verlič, Peter 278
  • Vindum, Kjeld (1950-,avtor) 502
  • Vladislavić, Ante Tonči (1947-,avtor) 421
  • Volk, Vinko (ilustrator) 104
  • Vollkommer, Rainer (urednik) 424
  • Vollpracht, Alf (avtor) 288
  • Volmajer, J. glej Volmajer, Julija
  • Volmajer, Julija 111
  • Voncina, Darinka Brodnjak- glej Brodnjak-Vončina, Darinka
  • Vončina, Darinka Brodnjak glej Brodnjak-Vončina, Darinka
  • Vončina, Darinka Brodnjak- glej Brodnjak-Vončina, Darinka

  • Wagner, Walter (1941-) 102
  • Waldron, K. J. glej Waldron, Kenneth J.
  • Waldron, Kenneth J. 179
  • Wall, Kurt (avtor) 69
  • Wang, Lawrence K. (urednik) 296
  • Wang, Richard (avtor) 54
  • Ward, A. S. (avtor) 361
  • Warmer, Jos B. (avtor) 77
  • Warmer, Jos glej Warmer, Jos B.
  • Weeks, Jeffrey R. (1956-) 60
  • Weinstein, Art (avtor) 358
  • Weiß, Georg Christian 281
  • Weissenfeld, Peter 417
  • Werner, Gerhard 282
  • Wessex Institute of Technology 186
  • Wessolly, Lothar 326
  • Weston, Richard (1953-) 490
  • White, Christopher G. (avtor) 193
  • Whiteley, Nigel 491
  • Wilson, David Gordon (1928-) 322
  • Wilson, Robert G. (1942-) 356
  • Wireman, Terry (1951-) 357
  • Wißmann, Heinz-Werner (avtor) 390
  • Witte, John S. (avtor) 61
  • Witte, Robert S. 61
  • Wöhnl, Ulrich (avtor) 393
  • Woisetschläger, Ernst (1946-,avtor) 160
  • Wolf, Heinrich (avtor) 380
  • Wolthaus, Inken (prevajalec) 478
  • Woodward, Rachel 34
  • Workshop on Constitutive and Centrifuge Modelling: Two Extremes (2001 ; Monte Verita) 284

  • Yalkowsky, Samuel H. (1942-) glej Yalkowsky, Samuel Hyman (1942-)
  • Yalkowsky, Samuel Hyman (1942-) 112
  • Yen, William M. (urednik) 106
  • Younker, Del L. 329

  • Zagorc Končan, Jana glej Zagorc-Končan, Jana
  • Zagorc, Jana glej Zagorc-Končan, Jana
  • Zagorc-Končan, J. glej Zagorc-Končan, Jana
  • Zagorc-Končan, Jana (mentor) 38
  • Zajc, A. glej Zajc, Andrej (1938-)
  • Zajc, Andrej (1938-,urednik) 266
  • Zeidler, Eberhard 62
  • Zgonc, Bogdan (mentor) 278 , 331
  • Zhao, Guochen 285
  • Zilch, Konrad 286
  • Zimmer, Karlheinz (avtor) 282
  • Zimmer, Uwe P. (1941-,avtor) 393
  • Zurflieh, Thomas P. 89

  • Žeks, Boštjan glej Žekš, Boštjan
  • Žekš, B glej Žekš, Boštjan
  • Žekš, B. glej Žekš, Boštjan
  • Žekš, Boštjan (avtor dodatnega besedila) 501
  • Žmavc, Janez (1932-) 287
  • Žunec, Miro 191
  • Žužek Rozman, Kristina glej Žužek Rožman, Kristina
  • Žužek Rožman, Kristina 365
  • Žužek, K. glej Žužek Rožman, Kristina
  • Žužek, Kristina glej Žužek Rožman, Kristina
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 17.12.2003 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si