Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2004

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
          THIRD European report on science & technology indicators : 2003 : towards a knowledge based economy / European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - XVII, 451 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (Studies)

  ISBN 92-894-1795-1
  a) Evropa b) znanost c) tehnologija d) raziskave e) razvoj f) statistični podatki

  001.89(4)
  COBISS.SI-ID 1001358


  006 STANDARDIZACIJA.


  2.
          KONSTRUKTION = Design. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1967-2002. - 3 fascikli (25; 25; 118 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  [1]: VDI 1000 ; VDI 2014 ; VDI 2202 ; VDI 2204 ; VDI 2210 ; VDI 2211 ; VDI 2216 ; VDI 2217 ; VDI 2218 ; VDI 2219 ; VDI 2220 ; VDI 2221 ; VDI 2222 ; VDI 2223 ; VDI 2225 ; VDI 2229
  [2]: VDI 2232 ; VDI 2234 ; VDI 2235 ; VDI 2240 ; VDI 2241 ; VDI 2242 ; VDI 2243 ; VDI 2244 ; VDI 2246 ; VDI 2247 ; VDI 2249 ; VDI 2422 ; VDI 2424 ; VDI 2541 ; VDI 2543 ; VDI 2601 ; VDI 2621 ; VDI 2727 ; VDI 3138
  [3]: VDI 3237 ; VDI 3720 ; VDI 3821 ; VDI 3822 ; VDI 3824 ; VDI 3840 ; VDI 4500 ; VDI 4501 ; VDI 4505 ; VDI 4600
  a) standardi VDI b) polni teksti c) načrtovanje d) konstruiranje e) postopki f) izračuni g) ležaji h) računalniško podprte tehnologije i) planiranje proizvodov j) konstrukcijski katalogi k) sklopke l) avtomatizacija proizvodnje m) hrup n) analize poškodb o) preiskave materialov p) zagotavljanje kakovosti

  006.72
  COBISS.SI-ID 25410053

  3.
          KUNSTSTOFFTECHNIK = Plastics technologies. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1975-1999. - 1 fascikel (17 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  VDI 1000 ; VDI 2003 ; VDI 2014 ; VDI 2229 ; VDI 2421 ; VDI 2479 ; VDI 2480 ; VDI 2541 ; VDI 2543 ; VDI 3821
  a) standardi VDI b) polni teksti c) plastične mase d) obdelovalni postopki e) lepljenje

  006.77:678
  COBISS.SI-ID 25423109

  4.
          LP-gas code handbook / edited by Theodore C. Lemoff. - 6th ed. - Quincy : National Fire Protection Association, cop. 2001. - XIV, 475 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-87765-466-2
  a) varstvo pri delu b) požarna varnost c) utekočinjeni naftni plin d) oprema e) plinske inštalacije f) pretok plina g) shranjevanje jeklenk h) stavbe i) cestni transport j) cisterne k) pogon vozil l) hlajeni kontejnerji m) pomorski transport n) cevovodi o) standardi p) NFPA 58

  662.76:699.81(083.7)
  COBISS.SI-ID 24532229

  5.
          MATERIALFLUSS und Fördertechnik. Bd. 2, Flurförderzeuge = Materials flow and logistics engineering. Pt. 2, Industrial trucks. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1975-2003. - 1 fascikel (44 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  Vsebuje: VDI 1000 ; VDI 2196 ; VDI 2198 ; VDI 2199 ; VDI 2360 ; VDI 2391 ; VDI 2398 ; VDI 2406 ; VDI 2408 ; VDI 2409 ; VDI 2415 ; VDI 2497 ; VDI 2510 ; VDI 2511 ; VDI 2513 ; VDI 2514 ; VDI 2516 ; VDI 2518 ; VDI/VDE 2617 ; VDI 2695 ; VDI 3318 ; VDI 3568 ; VDI 3577 ; VDI 3578 ; VDI 3586 ; VDI 3589 ; VDI 3616 ; VDI 3641 ; VDI 3960 ; VDI 3963 ; VDI 3973 ; VDI 4450 ; VDI 4451 ; VDI 4452 ; VDI 4461 ; VDI 4462
  a) standardi VDI b) polni teksti c) pretok materiala d) logistika e) transport f) viličarji g) vrste

  006.87:621.868.27
  COBISS.SI-ID 25165061

  6.
          MATERIALFLUSS und Fördertechnik. Bd. 5, Lager und Lagergeräte = Materials flow and logistics engineering. Pt. 5, Warehouse and warehousing equipment. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1970-2003. - 1 fascikel (53 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  Vsebina: VDI 1000 ; VDI 2361 ; VDI 2363 ; VDI 2383 ; VDI 2493 ; VDI 2516 ; VDI 2523 ; VDI 2526 ; VDI 2681 ; VDI 2686 ; VDI 2690 ; VDI 2694 ; VDI 2698 ; VDI 2699 ; VDI 2896 ; VDI 3312 ; VDI 3319 ; VDI 3561 ; VDI 3564 ; VDI 3577 ; VDI 3579 ; VDI 3580 ; VDI 3581 ; VDI 3584 ; VDI 3626 ; VDI 3627 ; VDI 3630 ; VDI 3646 ; VDI 3655 ; VDI 3656 ; VDI 3658 ; VDI 3659 ; VDI 3962 ; VDI 3967 ; VDI 3969 ; VDI 3977 ; VDI 4406 ; VDI 4414 ; VDI 4418 ; VDI 4466 ; VDI 4480
  a) standardi VDI b) polni teksti c) pretok materiala d) logistika e) skladiščenje f) skladišča g) oprema skladišč

  006.3.004.4
  COBISS.SI-ID 25423365

  7.
          MATERIALFLUSS und Fördertechnik. Bd. 6, Verpackungstechnik = Materials flow and logistics engineering. Pt. 6, Packing technology. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1962-2002. - 1 fascikel (51 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  Vsebina: VDI 1000 ; VDI 2362 ; VDI 2363 ; VDI 2364 ; VDI 2365 ; VDI 2367 ; VDI 2373 ; VDI 2383 ; VDI 2415 ; VDI 2490 ; VDI 2491 ; VDI 2496 ; VDI 2698 ; VDI 2700 ; VDI 2703 ; VDI 3587 ; VDI 3617 ; VDI 3638 ; VDI 3655 ; VDI 3968 ; VDI 4407 ; VDI 4409 ; VDI 4413 ; VDI 4425 ; VDI 4426 ; VDI 4427 ; VDI 4429 ; VDI 4430 ; VDI 4431 ; VDI 4432 ; VDI 4460 ; VDI 4470 ; VDI 4471
  a) standardi VDI b) polni teksti c) pretok materiala d) logistika e) pakiranje proizvodov f) zaščita proizvodov g) transport materiala h) zavarovanje tovora i) varnostni ukrepi

  006.87:658.286.2.004.3
  COBISS.SI-ID 25456645

  8.
          MATERIALFLUSS und Fördertechnik. Bd. 7, Materialfluss I (Gestaltung) = Materials flow and logistics engineering. Pt. 7, Materials flow I (Design). - Düsseldorf : VDI Verlag, 1966-2003. - 1 fascikel (43 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  Vsebina: VDI 1000 ; VDI 2199 ; VDI 2360 ; VDI 2385 ; VDI 2388 ; VDI 2391 ; VDI 2397 ; VDI 2408 ; VDI 2409 ; VDI 2411 ; VDI 2492 ; VDI 2493 ; VDI 2498 ; VDI 2512 ; VDI 2524 ; VDI 2689 ; VDI 2860 ; VDI 3300 ; VDI 3302 ; VDI 3312 ; VDI 3573 ; VDI 3579 ; VDI 3589 ; VDI 3596 ; VDI 3600 ; VDI 3612 ; VDI 3626 ; VDI 3627 ; VDI 3631 ; VDI 3634 ; VDI 3637 ; VDI 3639 ; VDI 3644 ; VDI 3646 ; VDI 3656 ; VDI 3657 ; VDI 3964 ; VDI 3966 ; VDI 4416 ; VDI 4450 ; VDI 4466
  a) standardi VDI b) polni teksti c) pretok materiala d) logistika e) načrtovanje f) planiranje transporta g) transportne naprave

  006.3:658.286.2
  COBISS.SI-ID 25457157

  9.
          MATERIALFLUSS und Fördertechnik. Bd. 8, Materialfluss II (Organisation/Steuerung) = Materials flow and logistics engineering. Pt. 8, Materials flow II (Organisation/Control). - Düsseldorf : VDI Verlag, 1972-2003. - 2 fascikla (45; 24 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  Vsebina: [1]: VDI 1000 ; VDI 2329 ; VDI 2343 ; VDI 2347 ; VDI 2497 ; VDI 2515 ; VDI 2519 ; VDI 2520 ; VDI 2523 ; VDI 2525 ; VDI 2690 ; VDI 2691 ; VDI 2693 ; VDI 3311 ; VDI 3330 ; VDI 3542 ; VDI 3590 ; VDI 3591 ; VDI 3594 ; VDI 3595 ; VDI 3628 ; VDI 3629 ; VDI 3633 ; [2]: VDI 3641 ; VDI 3687 ; VDI 3698 ; VDI 3961 ; VDI 3969 ; VDI 3970 ; VDI 3975 ; VDI 3978 ; VDI 4400 ; VDI 4401 ; VDI 4402 ; VDI 4404 ; VDI 4405 ; VDI 4410 ; VDI 4414 ; VDI 4415 ; VDI 4428 ; VDI 5500 ; VDI 5504
  a) standardi VDI b) polni teksti c) pretok materiala d) logistika e) transportne naprave f) upravljanje g) organizacija logistike h) krmiljenje i) nadzor j) avtomatizacija k) planiranje

  006.85:658.286.2
  COBISS.SI-ID 25458181

  10.
          NFPA 99 : health care facilities. - 2002 ed. - Quincy : National Fire Protection Association, cop. 2002. - 236 str. : ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl. - Bibliografija: str. 219-221. - Kazalo
  a) Health facilities - Fires and fire prevention - Standards - United States b) Health facilities - Safety measures - Standards - United States c) požarna varnost d) bolnišnice e) varnostni ukrepi f) standardi g) NFPA 99

  699.81:640.522.2(083.7)
  COBISS.SI-ID 24532741

  11.
          STAHLBAU Stahlhochbau : Eurocode 3, Teil 1-1, DIN V ENV 1993-1-1 : Normen : Richtlinien. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 1994. - XXIII, 565 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bauen in Europa)

  Na nasl. str.: Stand der abgedructen Normen: März 1994
  ISBN 3-410-12857-3
  a) standardi DIN b) polni teksti c) EuroCode 3 d) DIN V ENV 1993-1-1 e) gradbeništvo f) jeklene konstrukcije g) materiali h) dimenzije

  006.77
  COBISS.SI-ID 25126661

  12.
          UMWELTTECHNIK = Environmental technologies. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1981-2003. - 3 fascikli (26; 20; 31 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  [1]: VDI 2057 ; VDI 2067 ; VDI 2071 ; VDI 2074 ; VDI 2081 ; VDI 2083 ; VDI 2243 ; VDI 2263 ; VDI 2343 ; VDI 2373 ; VDI 2698 ; VDI 2699
  [2]: VDI 3033 ; VDI 3035 ; VDI 3397 ; VDI 3401 ; VDI 3402 ; VDI 3475 ; VDI 3477 ; VDI 3617 ; VDI 3673 ; VDI 3790 ; VDI 3800 ; VDI 3807 ; VDI 3808
  [3]: VDI 4005 ; VDI 4050 ; VDI 4080 ; VDI 4081 ; VDI 4407 ; VDI 4409 ; VDI 4413 ; VDI 4425 ; VDI 4426 ; VDI 4427 ; VDI 4430 ; VDI 4431 ; VDI 4432 ; VDI 4600 ; VDI 4640 ; VDI 4650 ; VDI 4660 ; VDI 4661 ; VDI 6012 ; VDI 6022 ; VDI 6023 ; VDI 6024
  a) standardi VDI b) polni teksti c) ekološka tehnologija d) vplivi okolja na človeka e) vibracije f) prezračevanje prostorov g) klimatizacija h) ogrevanje i) recikliranje proizvodov j) recikliranje odpadkov k) klimatske spremembe l) ekologija m) upravljanje z odpadki n) okoljska meteorologija

  006.8:502/504
  COBISS.SI-ID 25419013

  13.
          WÄRME-/Heiztechnik = Heat technology. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1974-2003. - 3 fascikli (27; 25; 15 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  [1]: VDI 1000 ; VDI 2035 ; VDI 2050 ; VDI 2055 ; VDI 2067 ; VDI 2068 ; VDI 2073 ; VDI 2074 ; VDI 2075 ; VDI 2076 ; VDI 2089 ; VDI 2715
  [2]: VDI 3781 ; VDI 3786 ; VDI 3805 ; VDI 3807 ; VDI 3808 ; VDI 3809 ; VDI 3810 ; VDI 3814 ; VDI 3817 ; VDI 3819 ; VDI 3822 ; VDI 3985
  [3]: VDI 4600 ; VDI 4650 ; VDI 4661 ; VDI 6009 ; VDI 6012 ; VDI 6020 ; VDI 6021 ; VDI 6025 ; VDI 6027 ; VDI 6028 ; VDI 6030
  a) standardi VDI b) polni teksti c) toplotna tehnika d) centralno ogrevanje e) ekonomski izračuni f) toplotni izmenjevalci g) terminologija h) definicije i) gorivne celice j) energijski sistemi v zgradbah k) emisije l) meteorološke meritve m) vpliv na okolje n) toplotni generatorji o) preskušanje naprav p) grelna telesa q) avtomatizacija

  006.86:697.3
  COBISS.SI-ID 25408261

  14.
          WERKSTOFFTECHNIK = Materials engineering. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1979-2002. - 1 fascikel (27 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

  Vsebuje: VDI 1000 ; VDI 2229 ; VDI/VDE 2616 ; VDI 3198 ; VDI 3821 ; VDI 3822 ; VDI 3824 ; VDI 3830 ; VDI/VDE 3900 ; VDI/VDE 3901 ; VDI/VDE 3902 ; VDI/VDE 3903 ; VDI/VDE 3904 ; VDI/VDE 3905 ; VDI/VDE 3906 ; VDI/VDE 3907 ; VDI/VDE 3990
  a) standardi VDI b) polni teksti c) materiali d) kovine e) nekovine f) preizkus trdnosti g) nanašanje prevlek h) lepljenje umetnih mas i) analize poškodb

  006.83/.85:620.1/2
  COBISS.SI-ID 25134085


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  15.
  BRITISH Library
          From knowledge to innovation : twenty-ninth annual report and accounts, 2001-2002 / the British Library. - London : Stationery Office, [2002]. - 52 str. : barvne ilustr., portreti ; 28 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 0-10-291684-5
  a) British Library - Appropriations and expenditures b) knjižničarstvo c) British Library d) letno poročilo 2001/2002 e) tehnično poročilo

  06.055.5:027.54(410.111)BL
  COBISS.SI-ID 24924677

  16.
          ELEKTRONSKE publikacije. Kodeks prakse prostovoljnega depozita / [besedilo priredila in dopolnila Vilenka Jakac-Bizjak]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 15 str. ; 21 cm

  ISBN 961-6162-74-8
  a) Elektronske publikacije - Obvezni izvod - Kodeksi b) knjižničarstvo c) elektronske publikacije d) kodeks prakse prostovoljnega depozita e) priročniki

  021.84:004:050(094)
  COBISS.SI-ID 115318016

  17.
  NARODNA in univerzitetna knjižnica (Ljubljana)
          Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani / [avtorji besedil Mihael Glavan ... [et al.] ; urednik Mihael Glavan ; fotografije Milan Štupar, Zvone Pelko, Branko Cvetkovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ; 31 cm

  500 izv.
  ISBN 961-6162-90-X
  a) Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana) - Knjižne dragocenosti b) knjižničarstvo c) Narodna in univerzitetna knjižnica d) Ljubljana e) stare knjige f) dragocene knjige g) rokopisi h) inkunabule

  027.54(497.4):09
  COBISS.SI-ID 126000128

  18.
          NEWSPAPERS in international librarianship : papers presented by the Newspapers Section at IFLA general conferences / edited by Hartmut Walravens and Edmund King. - München : Saur, 2003. - 260 str. : ilustr. ; 21 cm. - (IFLA Publications, ISSN 0344-6891 ; 107)

  Kazalo
  ISBN 3-598-21837-0
  a) knjižničarstvo b) časopisi c) periodične publikacije d) razvoj zbirk e) katalogizacija f) medknjižnična izposoja g) tiskarstvo h) razvoj časopisov i) digitalizacija gradiva j) zgodovinski pregled k) zborniki

  025.2(05)
  COBISS.SI-ID 25592581

  19.
          PODOBE knjižnic = Images of libraries : zbornik mednarodnega posvetovanja ob stoletnici Univerzitetne knjižnice / [uredili Jerneja Ferlež in Dunja Legat]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2003. - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na vrhu nasl. str.: Univerzitetna knjižnica 1903-2003 : 100 let - 100 years. - 500 izv.
  ISBN 961-90036-2-4
  a) bibliotekarstvo - pomen knjižnic - knjižnične zgradbe - zborniki b) knjižničarstvo c) pomen knjižnic d) knjižnične zgradbe e) knjižnično gradivo f) zborniki

  02(063)(082)
  727.8(063)(082)
  COBISS.SI-ID 50200833

  20.
          The WHOLE library handbook 3 : current data, professional advice, and curiosa about libraries and libarary services / compiled by George M. Eberhart. - Chicago ; London : American Library Association, 2000. - VI, 569 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8389-0781-4
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) bibliotekarji d) izobraževanje e) razvoj zbirk f) obdelava gradiva g) uporabniki h) promocija knjižnice i) informacijska tehnologija j) zakonodaja k) avtorske pravice l) etika m) priročniki

  02(73)(035)
  COBISS.SI-ID 20786530


  030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.


  21.
          SLOVENSKI veliki leksikon / [urednika Marta Kocjan - Barle, Drago Bajt]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2003- (Maribor : MA-tisk). - Zv. <1-> : ilustr. ; 31 cm

  Dosedanja vsebina: 1: A-G. - 2003. - XIII, 693 str.
  ISBN 86-11-14123-7 (zv. 1)
  a) umetnost b) zgodovina c) geografija d) tehnika e) naravoslovje f) enciklopedija

  5/7:031
  COBISS.SI-ID 25252869


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


  22.
          PRAGMATIST ethics for a technological culture / edited by Jozef Keulartz ... [et al.]. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - XXVI, 264 str. ; 25 cm. - (The international library of environmental, agricultural and food ethics ; vol. 3)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-4020-0987-9
  a) Technology - Moral and ethical aspects b) Pragmatism c) tehnika d) biotehnika e) etika f) človek g) živali h) okolje i) kmetijstvo j) hrana k) etična vprašanja l) pragmatizem m) vsakdanja praksa n) pregledno delo

  179:[502/504+63]
  COBISS.SI-ID 25240581


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  23.
  ČAS, Miloš
          Borzno pravo / Miloš Čas, Simona Jamnik. - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2000 (Ljubljana : Itagraf). - 325 str. ; 25 cm

  Predgovor / Bojan Zabel: str. 11-12. - Bibliografija: str. 169-176. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Pravila borze
  ISBN 86-7061-229-1
  a) Borzništvo - Pravna ureditev b) Borzništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki c) Vrednostni papirji - Trg - Pravna ureditev d) pravo e) borzno pravo f) zakonodaja g) Slovenija h) vrednostni papirji i) priročniki

  336.76:347.731(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 107635456


  37 VZGOJA.


  24.
          KEY Data on Education in Europe : 2002 / [prepared by] European Commission, Directorate General for Education and Culture [and] Eurostat. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. - XXXVI, 262 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Education in culture)

  ISBN 92-894-4635-8
  a) Izobraževalna politika b) Education policy c) Visokošolsko izobraževanje d) Higher education e) Srednješolsko izobraževanje f) Secondary education g) Osnovnošolsko izobraževanje h) Primary education i) Predšolska vzgoja j) Pre-school education k) Stopnja izobrazbe l) Level of education m) Usposabljanje učiteljev n) Teacher training o) Izobraževalni zavod p) Educational institution q) Proračun za izobraževanje r) Education budget s) Primerjalna pedagogika t) Comparative education u) Evropa v) Europe w) Poročilo x) Report y) izobraževanje z) Evropa {) statistični podatki |) osnovne šole }) srednje šole ~) visoke šole &127;) usposabljanje učiteljev !) finansiranje

  37.014
  COBISS.SI-ID 335171


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  25.
          ATMOSPHERIC chemistry in a changing world : an integration and synthesis of a decade of tropospheric chemistry research : the International Global Atmospheric Chemistry Project of the International Geosphere-Biosphere Programme / Guy P. Brasseur, Ronald G. Prinn, Alexander A.P. Pszenny (eds.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XIV, 300 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. - (Global change - the IGBP series, ISSN 1619-2435)

  Bibliografija: str. [231]-271. - Kazalo
  ISBN 3-540-43050-4
  a) Atmospheric chemistry b) ekologija c) kemija atmosfere d) atmosfera e) kemijska sestava f) klimatske spremembe g) interakcije biosfera-atmosfera h) fotooksidanti i) aerosoli v troposferi j) laboratorijske meritve k) terenske meritve l) modeliranje m) pregledno delo

  551.51:504.31.054
  COBISS.SI-ID 25327109

  26.
  COOPER, John R.
          Radioactive releases in the environment : impact and assessment / John R. Cooper, Keith Randle, Ranjeet S. Sokhi. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XVI, 473 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002033 145.html. - Bibliografija: str. 439-458. - Kazalo
  ISBN 0-471-89923-2 (vezano) ISBN 0-471-89924-0 (broš.)
  a) Radioactive pollution b) Radioactivity - Measurement c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) radioaktivne snovi f) ionizirajoče sevanje g) biološki učinki h) radiološka zaščita i) radioaktivni odpadki j) jedrska energija k) izpust radionuklidov l) meritve m) instrumentacija n) merilne metode o) vzorčevanje p) priprava vzorca q) disperzija radionuklidov r) modeliranje s) ocena radiacijskih doz t) pregledno delo

  504.054:620.267
  COBISS.SI-ID 25298949

  27.
          DIESEL nitrogen oxide emissions : landmark research 1995-2001 / edited by John H. Johnson. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2002. - VIII, 552 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT ; 89)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7680-1068-3
  a) Diesel motor exhaust gas b) Diesel motor - Combustion c) Nitrogen oxides d) ekologija e) onesnaževanje okolja f) dizelski motorji g) kontrola emisij h) emisije NOx i) merilne tehnike j) recikliranje izpušnih plinov k) priročniki

  504.064:621.436
  COBISS.SI-ID 24990725

  28.
  DOODY, J. P.
          Coastal conservation and management : an ecological perspective / by J. Pat Doody. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2001. - XX, 308 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Conservation biology series ; 13)

  Bibliografija: str. 279-299. - Kazalo
  ISBN 0-412-59470-6 (vezano) ISBN 1-402-07248-1 (broš.)
  a) Coastal ecology b) Nature conservation c) Ecosystem management d) ekologija e) varovanje okolja f) morske obale g) gospodarjenje z ekosistemi h) klifi i) otoki j) ptiči k) slana močvirja l) peščene sipine m) obalna mokrišča n) varovanje habitata o) integrirano gospodarjenje z obalo p) študije primerov q) pregledno delo

  502.63(210.5)
  COBISS.SI-ID 25268485

  29.
          ENCYCLOPEDIA of global environmental change / editor-in-chief Ted Munn. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2002. - 5 zv. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazala
  Vsebina:
  1: The earth system : physical and chemical dimensions of global environmental change / volume editors Michael C. MacCracken and John S. Perry.- XV, 773 str.
  2: The earth system : biological and ecological dimensions of global environmental change / volume editors Harold A. Mooney and Josep G. Canadell. - XV, 625 str.
  3: Causes and consequences of global environmental change / volume editor Ian Douglas. - XV, 753 str.
  4: Responding to global environmental change / volume editor Mostafa K. Tolba. - XV, 567 str.
  5: Social and economic dimensions of global environmental change / volume editor Peter Timmerman. - XIII, 608 str.
  ISBN 0-471-97796-9 (komplet)
  a) Global environmental change - Encyclopedias b) Changement global (Environnement) - Encyclopédies c) ekologija d) klimatske spremembe e) enciklopedija

  031:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 25428741

  30.
  GOGALA, Andrej, 1962-
          Kamen, voda, sonce in veter : narava Krasa in slovenske Istre / [besedilo, fotografije] Andrej Gogala. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003 (Kranj : Trajanus). - 176 str. : barvne fotogr. ; 30 cm. - (Narava Slovenije / Prirodoslovni muzej Slovenije)

  ISBN 961-6367-06-4
  a) Kras - Naravna dediščina - Fotografije b) Slovensko Primorje - Naravna dediščina - Fotografije c) naravoslovje d) Slovenija e) Kras f) slovenska Istra g) naravna dediščina h) rastlinstvo i) živalstvo

  502(497.4-15)(084.12)
  COBISS.SI-ID 124590336

  31.
  GREGORČIČ, Ana
          Ostanki fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih proizvodih v obdobju 1987-2000 / Ana Gregorčič, Gregor Urek, Marija Malovrh ; avtorja fotografij na naslovnici Kristina Ugrinović, Boštjan Godec. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2003. - 59 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Raziskave in študije, ISSN 0352-5686 ; 77)

  Bibliografija: str. 57 - 59. - Kazalo
  ISBN 961-6224-85-9
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) kmetijski proizvodi d) ostanki fitofarmacevtskih sredstev e) spremljanje onesnaženosti f) priročniki

  504.05:632.95.028:633
  COBISS.SI-ID 1367912

  32.
          HANDBOOK of transport and the environment / edited by David A. Hensher, Kenneth J. Button. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XXV, 827 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Handbooks in transport ; 4)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-08-044103-3
  a) Transportation - Environmental aspects b) Transportation - Economic aspects c) ekologija d) transport e) logistika f) klimatske spremembe g) emisije h) kvaliteta zraka i) hrup j) varnost k) transport goriv l) alternativna goriva m) električni pogon n) ogljikov dioksid o) avtobusi p) mestni javni transport q) letalstvo r) pomorski promet s) železniški promet t) trajnostni razvoj u) evalvacija učinkov na okolje v) študije primerov w) učinki na zdravje x) varnost y) infrastruktura z) zakonodaja {) okoljska politika |) multilaterlne pogodbe }) potovanja ~) turizem &127;) nevarne snovi !) zborniki

  504.056:656
  COBISS.SI-ID 25424133

  33.
  HOMMEL, Günter
          Handbuch der gefährlichen Güter. 5, Merkblätter 1613-1825 / bearbeitet und gestaltet im Auftrag der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Würtenberg von Günter Hommel ; unter Mitarbeit von Herbert F. Bender ... [et al.]. - 2., neubearbeitete Aufl. - Berlin : Springer, 2002-. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Nevezani listi, občasna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: december 2001
  ISBN 3-540-42712-0
  a) ekologija b) kemija c) toksikologija d) nevarne snovi e) kemikalije f) skladiščenje g) transport h) predpisi i) oznake j) spremni dokumenti k) varstvo pri delu l) prva pomoč m) nesreče n) varnostni ukrepi o) zaščita voda

  620.26(083)
  COBISS.SI-ID 25639173

  34.
  HOMMEL, Günter
          Handbuch der gefährlichen Güter. 6, Merkblätter 2072-2502 / bearbeitet und gestaltet im Auftrag der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Würtenberg von Günter Hommel ; unter Mitarbeit von Herbert F. Bender ... [et al.]. - 2., neubearbeitete Aufl. - Berlin : Springer, 2004-. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Nevezani listi, občasna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: december 2003
  ISBN 3-540-20370-2 ISBN 3-540-44344-4 (zv. 1)
  a) ekologija b) kemija c) toksikologija d) nevarne snovi e) kemikalije f) skladiščenje g) transport h) predpisi i) oznake j) spremni dokumenti k) varstvo pri delu l) prva pomoč m) nesreče n) varnostni ukrepi o) zaščita voda

  620.26(083)
  COBISS.SI-ID 25637893

  35.
  HOMMEL, Günter
          Handbuch der gefährlichen Güter. Erläuterungen und Synonymliste / bearbeitet und gestaltet im Auftrag der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg von Günter Hommel ; unter Mitarbeit von Herbert F. Bender ... [et al.]. - 16., neubearbeitete Aufl. - Heidelberg : Springer, 2004-. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Nevezani listi, občasna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: december 2003
  ISBN 3-540-20340-0 ISBN 3-540-20335-4 (dopolnila)
  a) kemija b) ekologija c) nevarne snovi d) transport e) klasifikacija f) oznake g) simboli h) predpisi i) testne metode j) toksikologija k) EINECS števila l) CAS števila m) UN števila n) priročniki

  620.26(083)
  COBISS.SI-ID 25637637

  36.
          IZOBRAŽEVANJE o okolju za okolje prihodnosti = Environmental education for better tomorrow / avtorji Andreja Barle ... [et al.] ; urednik knjižice Avguštin Lah ; [ilustracije Ekošole ... et al.]. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2002. - 96 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno ; št. 9)

  ISBN 961-6315-09-9
  a) Okoljska vzgoja - Zborniki b) Environmental health c) Education d) Okolje, zdravje e) Izobraževanje f) izobraževanje g) okoljska vzgoja h) zdravje i) varstvo okolja j) srednje šole k) univerze l) Slovenija m) zborniki

  504.05/.06:37.033(082)
  COBISS.SI-ID 121553152

  37.
  OBERTHÜR, Sebastian
          The Kyoto protocol : international climate policy for the 21st century / Sebastian Oberthür, Hermann E. Ott ; in collaboration with Richard G. Tarasofsky ; foreword by Ernst Ulrich von Weizsäcker. - Berlin [etc.] : Springer, 1999. - XX, 359 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (International and European environmental policy series)

  Bibliografija: str. 337-352. - Kazalo
  ISBN 3-540-66470-X
  a) ekologija b) onesnaževanje ozračja c) klimatske razmere d) ekološka politika e) zmanjševanje emisij f) mednarodne pogodbe g) Kjotski protokol

  504.3.054:347.44:349.6
  COBISS.SI-ID 1622827

  38.
          OKOLJE Evrope: tretja presoja : zbirno poročilo / [pripravila] Evropska agencija za okolje. - Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2003. - 61 str. : graf. prikazi ; 21 cm

  Dostopno tudi na: http://reports.eea.eu. int/environmental_assess ment_report_2003_10-sum/sl/tab_abstract_RLR. - Prevod dela: Europe's environment: the third assessment
  ISBN 92-9167-571-7
  a) Evropska unija b) European Union c) Varstvo okolja d) Environmental protection e) Gospodarski razvoj f) Economic development g) Trajnostni razvoj h) Sustainable development i) Onesnaževanje j) Pollution k) Podnebna sprememba l) Climate change m) Odpadki n) Waste o) Onesnaževanje vode p) Water pollution q) Onesnaževanje tal r) Soil pollution s) Biološka raznovrstnost t) Biodiversity u) Zdravje ljudi v) Public health w) Poročilo x) Report y) Evropska unija z) gospodarski razvoj {) onesnaževanje okolja |) varstvo okolja }) naravni viri ~) trajnostna uporaba &127;) klimatske spremembe !) ozonska luknja ¤) onesnaževanje zraka ©) nevarne snovi °) odpadki Â) voda Ă) tla A) biološka raznovrstnost Á) učinki na zdravje A) tehnično poročilo

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 346179

  39.
          OKOLJSKI cilji v alpskem prostoru in pristopi za monitoring s pomočjo kazalcev : rezultati delovne skupine "Cilji kakovosti okolja, specifični za gore" pri Alpski konvenciji / [izdajatelja] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [in] Umweltbundesamt ; [prevod Zdenka Hafner-Čerlan, Maša Valentinčič]. - 1. izd. - [Berlin : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit : Umweltbundesamt], 2002. - 25 str. : ilustr. ; 30 cm

  Izv. stv. nasl.: Umweltziele im Alpenraum und Ansätze zu einem Monitoring durch Indikatoren. - Ov. nasl.
  ISBN 3-9808710-3-7
  a) Alpska konvencija b) Varstvo okolja - Alpe - Mednarodne konvencije c) Alpe - Trajnostni razvoj - Mednarodne konvencije d) ekologija e) varstvo okolja f) Alpe g) trajnostni razvoj h) mednarodne konvencije i) pregledno delo

  341.24:504.06(234.3)
  COBISS.SI-ID 21132589

  40.
          PAHS : an ecotoxicological perspective / edited by Peter E.T. Douben. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2003. - X, 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ecological and environmental toxicology series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002192 409.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-56024-3 (vezano)
  a) Polycyclic aromatic hydrocarbons - Toxicology b) Polycyclic aromatic hydrocarbons - Environmental aspects c) Polycyclic Hydrocarbons, Aromatic - toxicity d) Biodegradation e) Ecosystem f) Environmental Monitoring g) Environmental Pollutants - toxicity h) Environmental Pollution - adverse effects i) Risk Assessment j) ekologija k) nevarne snovi l) policiklični aromatski ogljikovodiki m) toksikologija n) voda o) atmosfera p) biodegradacija q) zemljine r) sedimenti s) bioakumulacija t) živali u) fitoremediacija v) tveganje za zdravje w) učinki na celico x) zborniki

  504.3.054/7.054:620.26
  COBISS.SI-ID 25298437

  41.
          PHYTOREMEDIATION : transformation and control of contaminants / edited by Steven C. McCutcheon, Jerald L. Schnoor. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - XXVIII, 987 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Environmental science and technology)

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley037 /2002028897.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-471-39435-1
  a) Phytoremediation b) ekologija c) varstvo okolja d) nevarne snovi e) fitoekstrakcija f) fitoremediacija g) ksenobiotiki h) aromatske spojine i) fenolne spojine j) ogljikovodiki k) eksplozivi l) klorirane spojine m) modeliranje n) terensko pilotno testiranje o) zborniki

  504.05/.062.4:581.1
  COBISS.SI-ID 25568773


  51 MATEMATIKA.


  42.
  BERGER, Marcel, 1927-
          A panoramic view of Riemannian geometry / Marcel Berger. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXIII, 824 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 723-788. - Kazalo
  ISBN 3-540-65317-1
  a) Geometry, Riemannian b) matematika c) diferencialna geometrija d) evklidska geometrija e) površine f) mnogoterosti g) metrični prostori h) ukrivljenost i) prostornine j) neenakosti k) topologija l) učbeniki

  514.7+515.1
  COBISS.SI-ID 24637189

  43.
  ČIBEJ, Jože Andrej
          Matematika / Jože Andrej Čibej ; [tehnične risbe narisal Darko Simeršek]. - 4. prenovljena izd. - Ljubljana : DZS, 2001 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 219 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 219. - Vsebina na nasl. str.: Kombinatorika ; Verjetnostni račun ; Statistika
  ISBN 86-341-1440-6
  a) Kombinatorika - Učbeniki za srednje šole b) Verjetnostni račun - Učbeniki za srednje šole c) Matematična statistika - Učbeniki za srednje šole d) matematika e) kombinatorika f) statistika g) verjetnostni račun h) statistično sklepanje i) naloge j) rešitve k) učbeniki za srednje šole

  519.1(075.3)
  519.2(075.3)
  COBISS.SI-ID 111182592

  44.
          HANDBOOK of process algebra / edited by J. A. Bergstra, A. Ponse, S. A. Smolka. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2001. - XIV, 1342 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 0-444-82830-3
  a) Machine theory b) Parallel processing (Electronic computers) c) Automates mathématiques, Théorie des d) Parallélisme (Informatique) e) matematika f) procesna algebra g) teoretske osnove h) procesi končnega stanja i) neskončne obdelave j) ekstenzije k) neprepletajoči se procesi l) orodja m) aplikacije n) zborniki

  004.6:51-7
  COBISS.SI-ID 25432325

  45.
  LEGIŠA, Peter
          Matematika : tretji letnik. Kotne funkcije, trigonometrija / [besedilo in fotografije] Peter Legiša ; [tehnične risbe Darko Simeršek]. - 14. izd. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 138 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-341-1625-5
  a) Trigonometrija - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) trigonometrija d) kotne funkcije e) naloge f) rešitve g) učbeniki za srednje šole

  514.116(075.3)
  MSC 2000:
  97-01
  COBISS.SI-ID 111085312

  46.
  LEGIŠA, Peter
          Matematika : tretji letnik. Polinomi, racionalne funkcije, krivulje drugega reda / [besedilo in fotografije] Peter Legiša ; [tehnične risbe Darko Simeršek]. - 14. izd. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-341-1612-3
  a) Polinomi - Učbeniki za srednje šole b) Racionalne funkcije - Učbeniki za srednje šole c) Krivulje - Učbeniki za srednje šole d) matematika e) polinomi f) racionalne funkcije g) krivulje drugega reda h) naloge i) rešitve j) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)
  MSC 2000:
  97-01
  COBISS.SI-ID 111085056

  47.
          POLINOMI, racionalne funkcije, krivulje II. reda / Olga Arnuš ... [et al.] ; [tehnične risbe narisal Darko Simeršek]. - 11. prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 124 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole)

  Bibliografija: str. 118
  ISBN 86-341-1533-X ISBN 86-341-0181-9 (zbirka)
  a) Polinomi - Vaje za srednje šole b) Racionalne funkcije - Vaje za srednje šole c) Krivulje - Vaje za srednje šole d) matematika e) polinomi f) racionalne funkcije g) krivulje drugega reda h) naloge i) rešitve j) učbeniki za srednje šole

  517.18(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 111088384

  48.
          REALNA števila ; Linearna funkcija / Angela Blaznik ... [et al.] ; [tehnične risbe narisal Darko Simeršek]. - 11., prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 125 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole)

  ISBN 86-341-2455-X
  a) Realna števila - Vaje za srednje šole b) Linearne funkcije - Vaje za srednje šole c) Matematika - Vaje za srednje šole d) matematika e) realna števila f) množice g) racionalna števila h) linearne funkcije i) preslikave j) relacije k) naloge l) rešitve m) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 111090176

  49.
  STEWART, Ian, 1945-
          Kakšne oblike je snežinka? : vzorci v naravi / napisal Ian Stewart ; prevedla Seta Oblak. - Radovljica : Didakta, 2003 (Kitajska). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: What shape is a snowflake?. - Bibliografija: str. 218-219. - Kazalo
  ISBN 961-6463-13-6
  a) Narava - Vzorci b) Fraktalna geometrija c) matematika d) geometrija e) simetrija f) fraktali g) urejenost kaosa h) vzorci v naravi i) pregledno delo

  514(083.76):502.2
  COBISS.SI-ID 122154496

  50.
  VENCELJ, Marija
          Matematika za triletne poklicne šole : učbenik za 3. letnik / Marija Vencelj ; [tehnične risbe Katarina Kokalovič]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 248 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podnasl. na ov. in hrbtu nasl. str.: 3. zvezek
  ISBN 86-341-2567-X
  a) Matematika - Učbeniki za poklicne šole b) matematika c) prostorska geometrija d) potence e) koreni f) kvadratna enačba g) kvadratna funkcija h) naloge i) rešitve j) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)
  COBISS.SI-ID 111027200


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  51.
  AMMERAAL, Leendert, 1957-
          C++ for programmers / Leen Ammeraal. - 3rd ed., reprinted. - New York : John Wiley & Sons, 2001. - IX, 453 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/onix06/99058871. html. - Bibliografija: str. 445. - Kazalo
  ISBN 0-471-60697-9
  a) C++ (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) objektno orientirano programiranje f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25253637

  52.
          ASP.NET mobile controls : tutorial guide : adaptive web content for mobile devices with the MMIT / Matt Butler ... [et al.]. - Birmingham : Wrox Press, cop. 2001. - VII, 449 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

  Kazalo
  ISBN 1-861005-22-9 (broš.)
  a) Active Server Pages b) Wireless communication systems c) Internet programming d) Web site development e) Microsoft.net framework f) računalništvo g) računalniške mreže h) spletne strani i) mobilno načrtovanje strani j) kreiranje aplikacij k) programski jeziki l) ASP .NET m) Internet programiranje n) brezžični komunikacijski sistemi o) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 25298181

  53.
          BEGINNING Red hat Linux 9 / Sandip Bhattacharya ...[et al.]. - Indianapolis : Wiley, cop. 2003. - 570, [18] str. : ilustr. ; 24 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM-a). - (Programmer to programmer)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4378-4
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 9 f) osnove g) računalniške mreže h) namestitev programske opreme i) upravljanje sistema j) Perl k) varnost l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25362949

  54.
  BOVET, Daniel P.
          Understanding the Linux kernel / Daniel P. Bovet and Marco Cesati. - 2nd ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2002, cop. 2003. - XV, 765 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov. str.: From I/O ports to process management. - Na ov. str.: Covers Linus Kernel version 2.4. - Bibliografija: str. 707-709. - Kazalo
  ISBN 0-596-00213-0
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) Linux jedra g) strukture podatkov h) algoritmi i) programski triki j) upravljanje spomina k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25362437

  55.
  BURLESON, Donald K.
          Oracle9i high-performance tuning with STATSPACK / Donald K. Burleson. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXI, 645 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh023/2002511175 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh024/20 02511175.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-222360-X
  a) Oracle (Computer file) b) Relational databases c) računalništvo d) baze podatkov e) Oracle 95 f) programska orodja g) STATSPACK h) usklajevanje lastnosti i) zbiranje statistik j) optimiranje konfiguracije k) upravljanje baz l) priročniki

  004.6.051
  COBISS.SI-ID 25241093

  56.
  BUYENS, Jim
          Microsoft Office FrontPage 2003 inside out / Jim Buyens. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - XLIV, 1199 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Office FrontPage 2003 inside out [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1510-1
  a) računalništvo b) programska oprema c) FrontPage 2003 d) elektronsko založništvo e) domače strani f) Web programiranje g) oblikovanje h) načrtovanje i) izdelava spletnih strani j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 51790337

  57.
  CAMERON, Jamie
          Managing Linux systems with Webmin : system administration and module development / Jamie Cameron. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2004. - XVI, 792 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bruce Perens' Open source series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-140882-8
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) upravljanje sistema g) programska orodja h) Webmin i) priročniki

  004.451.4
  COBISS.SI-ID 25360645

  58.
          COBIT : governance, control and audit for information and related technology / released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute. - 3rd ed. - Rolling Meadows (Ill.) : Information Systems Audit and Control Foundation : IT Governance Institute, cop. 2000. - 6 zv. : graf. prikazi ; 23 cm, v škatli 24 x 21 x 7 cm + 3 el. diskete (9 cm) + 1 navodila na kartonu (23 cm)

  Stv. nasl. na škatli in v zvezkih. - Podnasl. na ovojih. - "The COBIT Mission: To research, develop, publicise and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control objectives for day-to-day use by business managers and auditors" --> na dnu nasl. str. - Bibliografija v posameznih zvezkih. - Kazalo [zv. 4 in 5]
  Vsebina:
  [Vol. 1]: Executive summary : July 2000. - 16 str.
  [Vol. 2]: Implementation tool set : July 2000. - 86 str. + 2 el. disketi (9 cm). - Bibliografija: str. 84-85. - Terminološki slovarček: str. 86
  [Vol. 3]: Framework : July 2000. - 68 str. - Bibliografija: str. 66-67. - Terminološki slovarček: str. 68
  [Vol. 4]: Control objectives : July 2000. - 148 str. - Bibliografija: str. 142-143. - Terminološki slovarček: str. 144. - Kazalo
  [Vol. 5]: Audit guidelines : July 2000. - 226 str. - Bibliografija: str. 216-217. - Terminološki slovarček: str. 218, 222. - Kazalo
  [Vol. 6]: Management guidelines : July 2000. - 122 str.
  - - COBIT [Elektronski vir] : governance, control and audit for information and related technology. Disk 1-2, Management presentations. - 3rd ed. - 2 el. disketi ; 9 cm
  Disketi priloženi k zv. [2] Implementation tool set
  - - COBIT [Elektronski vir] : governance, control and audit for information and related technology. - 3rd ed. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. s CD-ROM-a
  - - COBIT [Elektronski vir] : governance, control and audit for information and related technology. ASCII text. - 3rd ed. - 1 el. disketa ; 9 cm. - Nasl. z enote in ov.
  ISBN 1-893209-13-X (complete 6 book set with el. diskettes) ISBN 1-893209-15-6 (Executive summary) ISBN 1-893209-16-4 ISBN 0-893209-16-14 ! (Implementation tool set) ISBN 1-893209-14-8 (Framework) ISBN 1-893209-17-2 (Control objectives) ISBN 1-893209-18-0 (Audit guidelines) ISBN 1-893209-12-1 (Management guidelines)
  a) Information technology b) Auditing c) Informacijska tehnologija - Kontrola - Revizija - Priročniki d) Informacijski sistemi - Objektna kontrola - Revidiranje - Priročniki e) informacijska tehnologija f) informacijski viri g) informacijski sistemi h) informacijska družba i) revizija j) kontrola k) bilance l) bilance stanja m) osnove n) vodstveno računovodstvo o) spremembe p) stroški q) indikatorji r) kazalniki s) vodiči t) uporaba računalnika u) računalništvo v) podpora w) objektno usmerjeno programiranje x) informacije y) tveganje z) software {) programska oprema |) AOP }) obdelava podatkov ~) varnost &127;) varstvo podatkov !) management ¤) uspešnost poslovanja ©) projektno vodenje °) vodenje projektov Â) pregledno delo

  659.23:004.4
  65.012.45:657.6
  COBISS.SI-ID 791934

  59.
          CTOS/OPEN programming practices and standards : application design / [authors Alan Coleman and Margaret Morris]. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, cop. 1991. - 1 zv. (ločena pag.) : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-194382-0
  a) CTOS b) Distributed operating systems (Computers) c) računalništvo d) porazdeljeni operacijski sistemi e) CTOS f) programiranje g) pregledno delo

  004.451
  COBISS.SI-ID 25487109

  60.
          CYBER forensics : a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes / Albert J. Marcella, Robert S. Greenfield, editors. - Boca Raton [etc.] : Auerbach, cop. 2002. - XX, 443 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 415-423. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0955-7
  a) Computer crimes - Investigation - Handbooks, manuals, etc b) računalništvo c) računalniška kriminaliteta d) zlorabe e) vlamljanje f) hekanje g) zbiranje dokazov h) pregledovanje dokazov i) preiskovanje računalniškega kriminala j) forenzika k) forenzični pripomočki l) pregledno delo

  004:343.9
  COBISS.SI-ID 25237253

  61.
  DASU, Tamraparni
          Exploratory data mining and data cleaning / Tamraparni Dasu, Theorodre Johnson. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XII, 203 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in probability and statistics)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002191 085.html. - Bibliografija: str. 189-195. - Kazalo
  ISBN 0-471-26851-8 (vezano)
  a) Data mining b) Electronic data processing - Data preparation c) Electronic data processing - Quality control d) računalništvo e) strojna oprema f) elektronski podatki g) rudarjenje podatkov h) priprava podatkov i) procesiranje podatkov j) tehnike k) algoritmi l) pregledno delo

  004
  COBISS.SI-ID 25264389

  62.
  DUBOIS, Paul, 1956-
          MySQL Cookbook / Paul DuBois. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2002, cop. 2003. - XXVII, 992 str. ; 24 cm

  Na ov. str.: Covers MySQL 4.0. - Na ov. str.: Solutions and examples for MySQL database developers. - Bibliografija: str. 958-960. - Kazalo
  ISBN 0-596-00145-2
  a) MySQL (Computer file) b) SQL (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) MySQL 4.0 f) razvoj baz podatkov g) relacijske baze podatkov h) upravljanje baz i) priročniki

  004.6:004.43
  COBISS.SI-ID 25362693

  63.
  DUTHIE, G. Andrew, 1967-
          Microsoft ASP.NET with Microsoft Visual Basic .NET step by step / G. Andrew Duthie. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2003. - XV, 632 str. : ilustr. ; 23 cm, v škatli 24 x 20 x 7 cm + 4 el. optični diski (CD-ROM-i)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1814-3
  a) Active server pages b) Microsoft Visual BASIC c) Internet programming d) Microsoft .NET e) računalništvo f) Internet programiranje g) programski jeziki h) ASP.NET i) Visual Basic .NET j) Web aplikacije k) izdelava aplikacij l) priročniki

  004.43:004.7(075)
  COBISS.SI-ID 25350149

  64.
  FEILER, Jesse, 1947-
          Mac OS X : the complete reference / Jesse Feiler. - New York : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2003. - XXV, 901 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Version 10.2 Jaguar". - Kazalo
  ISBN 0-07-222789-3
  a) Mac OS b) Macintosh (Computer) - Programming c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Mac OSX f) varnost sistema g) računalniške mreže h) aplikacije i) Macintosh j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25172997

  65.
          GRAPHISOFT ArchiCAD : version 7.0 [Elektronski vir]. - [Swindon] : Graphisoft, cop. 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 or greater), Windows Me, Windows 98; Intel Pentium or AMD Athalon - class processor; 128 MB RAM or greater (512MB to 1GB or greater recommended for assemblies exceeding 1000 parts); Pointing device; CD-ROM drive; Internet Explorer 5.5 or later; Microsoft Office XP, Office 2000, or Office 97(SR2) recommended
  a) računalništvo b) programska oprema c) arhitektura d) računalniško podprto risanje e) ArchiCAD 7.0 f) 3D risanje g) virtualni modeli h) animacije i) projektna dokumentacija

  004.42:72
  COBISS.SI-ID 25593861

  66.
  GRIMES, Richard, 1964-
          Programming with managed extensions for Microsoft Visual C++.NET : version 2003 / Richard Grimes. - Redmond : Microsoft Press, 2003. - XX, 583 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 551-556. - Kazalo
  ISBN 0-7356-1782-1
  a) Microsoft Visual C++ b) C++ (Computer program language) c) Microsoft .NET d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual C++ .NET g) programiranje z razširitvami h) sistemsko programiranje i) .NET projekti j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25372933

  67.
  HAZEL, Philip
          Exim : the mail transfer agent / Philip Hazel. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2001. - XVIII, 611 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00098-7
  a) računalništvo - računalniške mreže - elektronska pošta - sistemi - protokoli - računalniški programi - Exim 3 - Experimental Internet Mailer

  004.7
  COBISS.SI-ID 47828481

  68.
  HORSTMANN, Cay S., 1959-
          Computing concepts with C++ essentials / Cay Horstmann. - 3rd ed. - New York : J. Wiley, cop. 2003. - XIX, 763 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-16437-2 (broš.)
  a) C++ (Computer program language) b) Computers c) C++ (programski jezik) - Priročniki d) računalništvo e) programski jeziki f) C++ g) objektno orientirano programiranje h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 9588018

  69.
          INSIDER power techniques for Microsoft Windows XP / Paul McFedries ... [et al.]. - Redmond : Microsoft Press, 2003. - XV, 392 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1896-8
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows XP f) upravljanje sistema g) programiranje h) omrežja i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25350405

  70.
          INTERNET information services (IIS) 6.0 / Microsoft IIS Team. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - XXXIX, 1216 str. : ilustr.

  Kazalo
  - - Microsoft Windows server 2003 [Elektronski vir]. - Standard ed. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1420-2
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) Internet d) programska orodja e) IIS 6.0 f) Windows Server 2003 g) informacijski strežniki h) upravljanje mrež i) varnost j) dostopnost k) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 24677125

  71.
  KRAMBERGER, Iztok
          Določanje položaja kožnih formacij pri taktilni komunikaciji v navideznih vmesnikih : doktorska disertacija / Iztok Kramberger. - Maribor : [I. Kramberger], 2003. - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 165-171. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) računalništvo b) računalniški vid c) procesiranje slike d) barvno filtriranje e) prostorsko filtriranje f) barvni prostor g) barva kože h) uporabniški vmesnik i) interakcija j) taktilna komunikacija k) navidezna resničnost l) razširjena resničnost m) sledenje roke n) sledenje glave o) prepoznavanje kretenj p) uporabniško okolje q) kožna formacija r) bitna maska

  004.94+004.5(043.3)
  COBISS.SI-ID 125105152

  72.
  LAPUH Bele, Julijana
          Excel za finančnike / Julija Lapuh Bele. - Ljubljana : Pasadena, 2003 (Ljubljana : Itagraf). - X, 238 str. : graf. prikazi, preglednice ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Spremna beseda / Jože Andrej Čibej: str. III. - Spremna beseda / Stanko Koželj: str. V. - Bibliografija: str. 227. - Kazalo
  ISBN 961-6361-38-4
  a) Microsoft Excel (računalniški program) - Učbeniki b) Elektronske preglednice - Računalniški programi c) Finančna matematika d) računalništvo e) programska oprema f) Excel g) elektronske preglednice h) uporaba i) finance j) finančne naložbe k) krediti l) rente m) vrednotenje naložb n) priročniki

  004.42:33(035)
  004.67(035)(075)
  51-7:33:004.42(035)(075)
  COBISS.SI-ID 123573504

  73.
  LEE, James
          Open source Web development with LAMP : using Linux, Apache, MySQL, Perl, and PHP / James Lee, Brent Ware. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, 2003. - XXXIV, 460 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str 433-435. - Kazalo
  ISBN 0-201-77061-X (broš.)
  a) Computer software - Development b) računalništvo c) programska oprema d) razvoj računalniške mreže e) Webv aplikacije f) dinamične aplikacije g) LAMP - Linux, Apache, MySql, Perl, PHP h) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 25361413

  74.
  LENZ, Gunther
          .NET : a complete development cycle / Gunther Lenz, Thomas Moeller. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2004. - XXVIII, 553 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - .NET : a complete development cycle [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-321-16882-8
  a) Microsoft .NET b) Computer software - Development c) računalništvo d) programska oprema e) razvoj f) programski inženiring g) projektno planiranje h) programski jeziki i) .NET tehnologije j) Visual Studio .NET 2003 k) GDI - Graphic Device Interface l) priročniki

  004.4'2
  COBISS.SI-ID 25416197

  75.
          LINUX z namizjem KDE : priročnik za delo z operacijskim sistemom Linux / [avtorji] Aleš Košir ... [et al.]. - 2., prenovljena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2003 (Itagraf). - XVI, 504 str. : ilustr. ; 24 cm + 3 el. optični diski (CD-ROM-i)

  CD-ROM-i vsebujejo slovensko različico Red Hat Linuxa Pingo 2.0. - Kazalo
  ISBN 961-6361-29-5
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) KDE namizno okolje e) upravljanje sistema f) večpredstavnost g) računalniške mreže h) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 24823557

  76.
  LOWERY, Joseph W.
          Dreamweaver MX 2004 Web applications recipes / Joseph Lowery & Eric Ott. - 1st ed. - Boston [etc.] : New Riders, 2003, cop. 2004. - XXVIII, 616 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na nasl. str.: Tested with MX and MX 2004. - Kazalo
  ISBN 0-7357-1320-0
  a) Dreamweaver (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Dreamweaver MX 2004 e) spletne strani f) večpredstavnost g) makromedia h) Web aplikacije i) priročniki

  004.42.032.6
  COBISS.SI-ID 24941317

  77.
  MEYER, Trish, 1961-
          After Effects in production : a companion for creating motion graphics / Trish & Chris Meyer. - San Francisco : CMP Books, cop. 2002. - X, 340 str. : ilustr. ; 24 cm. - (DV expert series)

  Kazalo
  - - After Effects in production [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 1-57820-077-6
  a) Adobe After Effects b) Cinematography - Special effects - Data processing c) Computer animation d) Computer graphics e) računalništvo f) računalniška grafika g) posebni efekti h) obdelava podatkov i) računalniška animacija j) aplikacije k) kinomatografija l) digitalna tehnika m) programska oprema n) AFTER EFFECTS o) priročniki

  004.92:778.5
  COBISS.SI-ID 25173765

  78.
  MEYER, Trish, 1961-
          Creating motion graphics with after effects / Trish & Chris Meyer. - 2nd ed. - San Francisco ; New York ; Lawrence : CMP Books, 2002-. - <1> zv. (XII, 417 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (DV expert series)

  Na ov. str.: 2nd ed., version 5.5. - Kazalo
  Dosedanja vsebina:
  Vol. 1: The essentials
  - - Creating motion graphics with after effects [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 1-57820-114-4 (zv. 1)
  a) Adobe After Effects b) Cinematography - Special effects - Data processing c) Computer animation d) računalništvo e) računalniška grafika f) posebni efekti g) obdelava podatkov h) računalniška animacija i) aplikacije j) kinomatografija k) digitalna tehnika l) programska oprema m) AFTER EFFECTS n) priročniki

  004.92:778.5
  COBISS.SI-ID 25322757

  79.
  MICROSOFT Corporation
          Microsoft Windows server 2003 / Microsoft Corporation. - Redmond : Microsoft, 2003. - 7 zv. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  Vsebina:
  [1]: Planning server deployments. - XXV, 650 str.
  [2]: Deploying Microsoft internet information services (IIS) 6.0. - XXV, 441 str.
  [3]: Automating and customizing installations. - XX, 343 str.
  [4]: Planning, testing, and piloting deployment projects. - XIX, 234 str.
  [5]: Designing a managed environment. - XXIII, 514 str.
  [6]: Designing and deploying directory and security services. - XXXIII, 933 str.
  [7]: Deploying network services. - XXVII, 649 str.
  - - Microsoft Windows server 2003 deployment kit : a Microsoft resource kit [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  - - Microsoft Windows server 2003 [Elektronski vir]. - Enterprise ed. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  - - Windows system resource manager [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1486-5 (komplet)
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows Server 2003 d) računalniške mreže e) Internet f) razvoj g) načrtovanje h) upravljanje i) priročniki

  004.451:004.7
  COBISS.SI-ID 24672005

  80.
          MICROSOFT Office 2003 editions Resource Kit / The Microsoft Office Team. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - XXIII, 659 str. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Office 2003 editions Resource Kit [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1880-1
  a) računalništvo b) programska oprema c) Office 2003 d) vzdrževanje e) upravljanje dokumentov f) razvoj g) tehnične informacije h) uporabniški vmesniki i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 51776769

  81.
  MILLER, Edna Ilyin
          Exploring CTOS / Edna Ilyin Miller, Jim Crook, and June Loy. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1991. - XVII, 268 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-297342-1
  a) CTOS b) Distributed operating systems (Computers) c) računalništvo d) porazdeljeni operacijski sistemi e) CTOS f) aplikacije g) servisni sistemi h) pregledno delo

  004.451
  COBISS.SI-ID 25486853

  82.
  MURRAY, Katharine
          First look Microsoft Office 2003 / Katherine Murray. - Covers professional ed. - Redmond : Microsoft Press, 2003. - XV, 216 str. : tabele ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1951-4
  a) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Office 2003 b) računalništvo c) programska oprema d) Office 2003 e) aplikacije f) OneNote 2003 g) InfoPath 2003 h) upravljanje i) nadgradnja j) XML k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 50766081

  83.
  NATO advanced networking workshop on Creative innovative network management (2000 ; Ohrid)
          Creative and innovative network management / [proceedings of the NATO advanced networking workshop on Creative and innovative network management, 15.-19. June 2000, Ohrid, Macedonia] ; edited by Oliver B. Popov. - Amsterdam [etc.] : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, cop. 2003. - XIX, 159 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series III. Computer and systems sciences ; vol. 189, ISSN 1387-6694)

  Kazalo
  ISBN 1-58603-340-9 (IOS Press) ISBN 4-274-90588-8 (Ohmsha)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) upravljanje mrež d) inovacijske mreže e) informacijske tehnologije f) izobraževalna omrežja g) telekomunikacijska zakonodaja h) Evropa i) zborniki

  004.7(4)
  COBISS.SI-ID 25103365

  84.
  NATO advanced research workshop on Limitations and future trends in neural computation (2001 ; Siena)
          Limitations and future trends in neural computation / [proceedings of the NATO advanced research workshop on Limitations and future trends in neural computation, 22.-24. October 2001, Siena, Italy] ; edited by Sergey Ablameyko ... [et al.]. - Amsterdam [etc.] : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, cop. 2003. - IX, 245 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series III. Computer and systems sciences ; vol. 186, ISSN 1387-6694)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-58603-324-7 (IOS Press) ISBN 4-274-90581-0 (Ohmsha)
  a) računalništvo b) nevronsko računanje c) kompleksnost računanja d) Hopfieldove mreže e) razvrščanje podatkov v skupine f) hibridna omrežja g) inteligentni sistemi h) nevronske mreže i) zborniki

  004:007.5(061)
  COBISS.SI-ID 25103109

  85.
  NATO advanced research workshop on Systematic organisation of information in fuzzy systems (2001 ; Vila Real)
          Systematic organisation of information in fuzzy systems / [proceedings of the NATO advanced research workshop on Systematic organisation of information in fuzzy systems, 24.-26. October 2001, Vila Real, Portugal] ; edited by Pedro Melo-Pinto, Horia-Nicolai Teodorescu and Toshio Fukuda. - Amsterdam [etc.] : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, cop. 2003. - VIII, 399 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 1-58603-295-X (IOS Press) ISBN 4-274-90546-2 (Ohmsha)
  a) računalništvo b) informatika c) mehki sistemi d) teorija verjetnosti e) organiziranost informacij f) iskanje podatkov g) Knapsackovi problemi h) nelinearno modeliranje i) zborniki

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 25105157

  86.
  NATO advanced study institute on Learning theory and practice (2002 ; Leuven)
          Advances in learning theory : methods, models and applications / [proceedings of the NATO advanced study institute on Learning theory and practice, 8.-19. July 2002, Leuven, Belgium] ; edited by Johan Suykens ... [et al.]. - Amsterdam [etc.] : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, cop. 2003. - XXI, 415 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series III. Computer and systems sciences ; vol. 190, ISSN 1387-6694)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-58603-341-7 (IOS Press) ISBN 4-274-90587-X (Ohmsha)
  a) računalništvo b) statistična teorija učenja c) določanej parametrov d) Besovi prostori e) aproksimacija z nevronskimi mrežami f) funkcionalno učenje g) algoritmi učenja h) učenje z odprto kodo i) informacijska geometrija j) zborniki

  004:007.5
  COBISS.SI-ID 25103621

  87.
  NATO advanced study institute on Neural networks instrumentation, measurement and related industrial applications (2001 ; Crema)
          Neural networks for instrumentation, measurement and related industrial applications / [proceedings of the NATO advanced study institute on Neural networks for instrumentation, measurement and related industrial applications, 9.-20. October 2001, Crema, Italy] ; edited by Sergey Ablameyko ... [et al.]. - Amsterdam [etc.] : IOS ; Tokyo : Ohmsha, cop. 2003. - X, 329 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO Sience Series. Series III. Computer and systems sciences, ISSN 1387-6694 ; vol. 185)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-58603-303-4 (IOS) ISBN 4-274-90553-5 (Ohmsha)
  a) računalništvo b) nevronske mreže c) aplikacije d) meritve e) industrija f) merilne tehnike g) inteligentni senzorji h) identifikacijski sistemi i) krmiljenje j) obdelave signalov k) zborniki

  004.032.26(061)
  COBISS.SI-ID 25085445

  88.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Red Hat Linux 9 bible / Christopher Negus. - Indianapolis : Wiley, cop. 2003. - XX, 1074 str. : ilustr. ; 24 cm + 3 el. optični diski (CD-ROM-i)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-3938-8 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 9 f) namestitev g) konfiguracija h) upravljanje sistema i) računalniške mreže j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 435551

  89.
  PEČENKO, Nikolaj
          Moj prvi Linux : kako sem presedlal na Linux in preživel / Nikolaj Pečenko. - Ljubljana : Pasadena, 2003 ([Ljubljana] : Itagraf). - VIII, 270 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6361-41-4
  a) Osebni računalniki - Priročniki b) Linux (operacijski sistem) - Priročniki c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) namestitev g) zagon h) programska okna i) urejevalniki datotek j) namizja k) računalniške mreže l) internetni programi m) spletni brskalnik Mozilla n) pisarniška opravila o) večpredstavnost p) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 126570496

  90.
          PROFESSIONAL Visual Basic 6 : the 2003 programmer's resource / Jerry Ablan ... [et al.]. - Birmingham : Wrox, 2003. - XVII, 640 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-86100-818-X
  a) Microsoft Visual BASIC b) računalništvo c) programski jeziki d) Visual Basic 6 e) objektno programiranje f) Web programiranje g) ADO h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 3587668

  91.
          PROFESSIONAL web services security / Ben Galbraith ... [et al.]. - Birmingham : Wrox, 2002. - XXI, 593 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

  Kazalo
  ISBN 1-86100-765-5
  a) Web sites - Security measures b) World Wide Web - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) računalništvo f) svetovni splet g) spletni servisi h) varnost spletnih servisov i) standardi j) arhitektura spletnih servisov k) Internet

  004.738.5.05
  COBISS.SI-ID 7913494

  92.
  RUBINI, Alessandro
          Linux device drivers / Alessandro Rubini & Jonathan Corbet. - 2nd ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2001. - XIX, 564 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 527-528. - Kazalo
  ISBN 0-596-00008-1 (broš.)
  a) Linux device drivers (Computer programs) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) sistemsko programiranje f) gonilniki naprav g) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25361669

  93.
          RUNNING Linux / Matt Welsh ... [et al.]. - 4th ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2002, cop. 2003. - XVII, 672 str. : ilustr. ; 24 cm. - ([Nutshell handbook])

  Na ov. str.: The essential guide to Linux. - Bibliografija: str. 645-650. - Kazalo
  ISBN 0-596-00272-6 (broš.)
  a) Linux (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) namestitev g) upravljanje sistema h) nadgradnja i) kompatibilnost j) varnost k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25361925

  94.
  SCHILDT, Herbert
          Borland C++ builder : the complete reference / Herbert Schildt, Greg Guntle ; [illustrators Michael Mueller, Lyssa Sieben-Wald]. - New York [etc.] : Osborne/McGraw-Hill, cop. 2001. - XXX, 977 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-212778-3
  a) Računalništvo - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ Builder e) vizuelno programiranje f) gradnja aplikacij g) objekto orientirano programiranje h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 164477

  95.
  SCHNIEDERS, Christian, 1970- [Dreihundertfünfundsechzig]
          365 Internet Tipps / [Autor Christian Schnieders]. - Köln : DuMont, 2001 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - [312] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Monte von DuMont)

  Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih
  ISBN 3-7701-8664-8
  a) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) Internet e) varnost f) delovanje g) naslovi domačih strani h) slovar strokovnih izrazov i) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 114265856

  96.
  SHARP, John, 1964-
          Microsoft Visual C# .NET : step by step : version 2003 / John Sharp, Jon Jagger. - Redmond : Microsoft Press, 2003. - XXVI, 635 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Visual C# .NET : step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1909-3
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual C# .NET d) verzija 2003 e) Visual Studio .NET f) kreiranje komponent g) Windows aplikacije h) Web aplikacije i) upravljanje podatkov j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25595909

  97.
  STINSON, Craig, 1943-
          Microsoft office excel 2003 inside out / Craig Stinson, Mark Dodge. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - XXXII, 1016 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft office excel 2003 inside out [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1511-X
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Business - Computer programs c) Electronic spreadsheets d) računalništvo e) programska oprema f) Excel 2003 g) elektronske preglednice h) diagrami i) grafi j) aplikacije k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 1753669

  98.
  STOJKOVIĆ, Zlatan
          Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici : programski alati / Zlatan Stojković. - 2. izdanje. - Beograd : Elektrotehnički fakultet : Akademska misao, 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. pri posam. prispevkih
  ISBN 86-7466-064-9
  a) računalništvo b) računalniško podprto načrtovanje c) elektroenergetika d) programska oprema e) Matlab 5.2 f) Matlab 6.0 g) Simulink h) Power System Blockset i) GIC 1.0 j) EMTP/ATP k) ATPDraw l) Excel 2000 m) učbeniki za visoke šole

  004.42:621.31(075.8)
  COBISS.SI-ID 25389573

  99.
  TEI Consortium
          The TEI Consortium : guidelines for electronic text encoding and interchange / edited by C.M. Sperberg-McQueen and Lou Burnard ; XML-compatible edition prepared by Syd Bauman ... [et al.]. - Oxford : Humanities Computing Unit, cop. 2002. - 2 zv. (XVIII, 1067 str.) ; 28 cm

  Bibliografija: str. 1029-1033. - Kazalo
  ISBN 0-952-33013-X (zv. 1)
  a) Text processing (Computer science) b) Coding theory c) Electronic publishing d) računalništvo e) obdelave teksta f) računalniške obdelave g) označevalni jeziki h) XML dokumenti i) SGML j) uporaba knjižnice k) MARC l) elektronsko založništvo m) navodila n) TEI - Text Encoding Initiative o) pregledno delo

  004.439
  COBISS.SI-ID 24368389

  100.
  THERIAULT, Marlene
          Oracle security handbook / Marlene Theriault, Aaron Newman. - New York [etc.] : Osborne/McGraw-Hill, cop. 2001. - XX, 624 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov. str.: Covers Oracle database releases 7.x, 8.0, 8i, and 9i. - Kazalo
  ISBN 0-07-213325-2
  a) Oracle (Computer file) b) Database security c) računalništvo d) baze podatkov e) Oracle okolje f) varnost baz g) varnost povezav h) zagotavljanje varnosti i) mrežne komunikacije j) preprečevanje vdorov k) Windows NT okolje l) Windows 2000 okolje m) Unix okolje n) priročniki

  004.6.056
  COBISS.SI-ID 118990

  101.
  TRIPPE, William
          SVG for designers : using scalable vector graphics in next-generation Web sites / Bill Trippe & Kate Binder. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XVI, 317 str. : ilustr. ; 23 cm + [8] str. uvezanih pril.

  Kazala
  ISBN 0-07-222529-7
  a) Computer graphics b) SVG (Document markup language) c) Image processing - Digital techniques d) Web site development e) računalništvo f) spletne strani g) spletni pregledovalniki h) označevalni jeziki i) programska orodja j) SVG - Scalable Vector Graphics k) vektorska grafika l) obdelave slik m) digitalne tehnike n) animacijska orodja o) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 25323013

  102.
  VANTING, Lars Bo
          Oracle Enterprise Manager 101 / Lars Bo Vanting, Dirk Schepanek. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXX, 556 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-222307-3
  a) Oracle (Computer file) b) Database management c) računalništvo d) baze podatkov e) upravljanje baz f) programska oprema g) Oracle 9i h) Oracle EM i) EM - Enterprise Manager j) Windows 2000 okolje k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 25240837

  103.
  WALTHER, Stephen
          ASP.NET unleashed / Stephen Walther. - 2nd ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2004. - XIX, 1459 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32542-X
  a) Active server pages b) Web sites - Design c) Microsoft .NET d) računalništvo e) računalniške mreže f) spletne strani g) kreiranje strani h) izdelava strani i) razvoj spletnih strani j) programski jeziki k) ASP .NET l) Internet programiranje m) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 25557765

  104.
  WATSON, Richard Thomas, 1948-
          Data management : databases and organizations / Richard T. Watson. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2002. - XVI, 595 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley021/2001045 520.html. - Kazalo
  ISBN 0-471-41845-5
  a) Database management b) računalništvo c) baze podatkov d) upravljanje baz e) modeliranje podatkov f) SQL g) arhitektura baz h) implementacija i) organizacija pomnilniške tehnologije j) optimizacija pomnilnikov k) pregledno delo

  004.6
  COBISS.SI-ID 25253381

  105.
  WILLIAMS, Hugh E.
          Web database applications with PHP and MySQL / Hugh E. Williams and David Lane. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2002. - XVI, 563 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 537-549. - Kazalo
  ISBN 0-596-00041-3
  a) PHP (Computer program language) b) SQL (Computer program language) c) Web sites - Design d) PHP (Langage de programmation) e) SQL (Langage de programmation) f) Sites Web - Création g) računalništvo h) baze podatkov i) Web strani j) programski jeziki k) PHP l) MySQL m) aplikacije n) načrtovanje relacijskih baz o) iskanje podatkov p) shranjevanje q) varnost r) priročniki

  004.6:004.7
  COBISS.SI-ID 25360389

  106.
          WINDOWS server 2003 bible / Jeffrey R. Shapiro ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley, cop. 2003. - XXXVIII, 1088 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4937-5
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows Server 2003 d) aktivni direktoriji e) komunikacijski servisi f) računalniške mreže g) arhitektura sistema h) namestitev i) konfiguracije j) upravljanje k) priročniki

  004.451
  MSC 2000:
  68-01
  COBISS.SI-ID 12452185

  107.
  WOLSKY, Tom
          Final Cut Pro 3 editing workshop / Tom Wolsky. - 2nd ed. - Lawrence : CMP Books, cop. 2002. - XVIII, 583 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 uvezana zložena pril. - (DV expert series)

  Kazalo
  - - Final Cut Pro 3 editing workshop [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk ; 12 cm
  ISBN 1-57820-118-7
  a) Final cut pro b) Video tapes - Editing - Data processing c) Digital video d) računalništvo e) programska oprema f) digitalni video g) obdelava filmov h) napotki i) urejanje posnetih kadrov j) zvok k) napisi l) animacija m) korekcija barv n) specialni efekti o) priročniki

  004.4:77
  COBISS.SI-ID 25173509

  108.
  WYSACK, Roy L.
          Designing parts with SolidWorks / Roy Wysack. - 2nd ed. - San Diego : CAD/CAM Publishing, 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

  Na ov. str.: A fun and easy way to learn the hottest solid-modeling program for Microsoft Windows. - Kazalo
  ISBN 0-934869-22-7
  a) SolidWorks b) AutoCAD (Computer file) c) Computer graphics d) Mechanical drawing e) Computer-aided design f) računalništvo g) računalniška grafika h) programska oprema i) SolidWorks j) računalniško podprto načrtovanje k) tehnično risanje l) inženirska grafika m) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 24666117

  109.
  YOUNG, Michael J.
          Microsoft office system inside out / Michael J. Young, Michael Halvorson. - Redmond : Microsoft Press, 2003. - XXXVI, 1530 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1512-8
  a) Microsoft Office b) Business - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Office 2003 f) aplikacije g) Word h) Excel i) PoverPoint j) Outlook k) Access l) FrontPage m) InfoPatm n) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 25363205


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  110.
          MARS global surveyor. Mars orbiter camera (MOC) [Elektronski vir] : mission to Mars : standard data product / [prepared by NASA]. - [Version 1]. - [Houston] : NASA, 1999-. - <11> CD-ROM-ov ; 12 cm. - (MGSC ; 1111-1121)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 386 ali več; vsaj 4 Mb RAM-a; Windows 95 ali NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a. - Nasl. na ovitku: Mars global surveyor MOC
  a) astronomija b) raziskave vesolja c) NASA d) Mars e) misija Mars Global Surveyor f) meritve g) Mars Orbiter Camera (MOC) h) MOC podatki

  523.43:528
  COBISS.SI-ID 23726853

  111.
  ZUBRIN, Robert, 1952-
          The case for Mars : the plan to settle the red planet and why we must / Robert Zubrin with Richard Wagner. - New York : Touchstone, 1997. - XXI, 344 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 335-336
  ISBN 0-684-82757-3 ISBN 0-684-83550-9 (broš.)
  a) Life on other planets b) Space colonies c) Mars (Planet) d) astronomija e) raziskave vesolja f) Mars g) izvenzemeljsko življenje h) kolonizacija Marsa i) pregledno delo

  523.43
  COBISS.SI-ID 25484549


  53 FIZIKA.


  112.
  ALPS Adria Acoustics Association. Congress (1 ; 2003 ; Portorož)
          Proceedings of the First Congress of Alps Adria Acoustics Association [and Third Congress of Slovenian Acoustical Society, Portorož, Slovenija, September 1-2, 2003] / organized by Slovenian Acoustical Society [and Laboratory for Acoustics at Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana ; editor Mirko Čudina]. - Ljubljana : Slovenian Acoustical Society at Faculty of Mechanical Engineering, 2003. - XIII, 692 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 961-6238-73-6 (Fakulteta za strojništvo)
  a) Akustika - Posvetovanja b) fizika c) akustika d) generiranje zvoka e) zvok nizkih frekvenc f) vibracije g) akustika stavb h) elektroakustika i) hidroakustika j) obdelava signalov k) statistične metode l) ultrazvok m) aplikacije n) glasbena akustika o) psihofizična percepcija p) zmanjševanje hrupa q) kontrola vibracij r) okolje s) delovno mesto t) akustika govora u) merilne tehnike v) regulativa w) numerične metode x) tehnična diagnostika y) zborniki

  534
  COBISS.SI-ID 125527040

  113.
  ĆULAFIĆ, Vuk B.
          Uvod u mehaniku loma / Vuk B. Ćulafić. - Podgorica : Mašinski fakultete, 1999. - 307 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 86-81039-36-9
  a) fizika b) mehanika loma c) elastičnost d) obremenitve e) utrujenost materiala f) učbeniki

  539.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 25487621

  114.
  DOLTSINIS, I.
          Large deformation processes of solids : from fundamentals to numerical simulation and engineering applications / by Ioannis Doltsinis. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2004. - 475 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (High performance structures and materials, ISSN 1469-0071)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Large deformation processes of solids : from fundamentals to numerical simulation and engineering applications [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 1-85312-955-0
  a) Deformations (Mechanics) b) Deformations (Mechanics) - Computer simulation c) mehanika d) numerično modeliranje e) deformacije f) materiali g) Gauss-Seidel h) deformacijski procesi i) elastične deformacije j) inženirske aplikacije k) termodinamika l) elastoplastičnost m) pregledno delo

  539.3:519.876.5
  COBISS.SI-ID 24965125

  115.
  GUBENŠEK, Ivan, 1966-
          Rešene naloge iz statike. Visokošolski strokovni študij : zbrano gradivo / Ivan Gubenšek. - 2. ponatis. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2003 ([Maribor] : Založniško tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - II, 179 str. : ilustr. ; 29 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0444-0
  a) Statika - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) statika e) sestavljanje sil f) razstavljanje sil g) momenti h) redukcija sile i) ravnotežje j) nosilci k) notranje sile l) ravninska paličja m) mešani sistemi n) vrvi o) trenje p) težišče q) naloge r) rešitve s) učbeniki za viske šole

  531.2(075.8+076.1)
  COBISS.SI-ID 123754240

  116.
  VESENJAK, Vili
          Fizika [Elektronski vir] : mehanika 4.0 : program Enote : didaktična programska oprema / Vili Vesenjak. - Maribor : [samozal.], cop. 2003. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Win 9x/NT/XP, zvočna kartica, 30 MB prostora na disku
  a) fizika b) mehanika c) sistem merskih enot d) predpone e) pretvarjanje f) izračuni g) navodila

  530.081
  COBISS.SI-ID 24742149


  54 KEMIJA.


  117.
          AMMONIA data book. - [Arlington] : IIAR, cop. 1993. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Nevezani listi. - Bibliografija. - Kazalo
  a) Ammonia b) Ammonia - Safety measures c) Ammonia - Toxicology d) kemija e) amoniak f) proizvodnja g) uporaba h) fizikalne lastnosti i) termodinamične lastnosti j) kemijske lastnosti k) transportne lastnosti l) prenos toplote m) prenos mase n) učinki na okolje o) varstvo pri delu p) regulativa q) ZDA r) priročniki

  546.171.1:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24443397

  118.
  BARRETT, Jack
          Atomic structure and periodicity / Jack Barrett. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2002. - VI, 178 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 9)

  Bibliografija pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-657-7
  a) chemistry b) kemija c) teoretična kemija d) atom e) Heisenbergov princip nedoločljivosti f) atomske orbitale g) elektronska konfiguracija h) periodni sistem elementov i) lastnosti atomov j) valence k) oksidacijska stanja l) standardne entalpije atomizacije m) fluoridi n) oksidi o) učbeniki

  544.1
  COBISS.SI-ID 5019465

  119.
  COLE-Parmer Instrument Company
          Cole-Parmer : 2003/04. - Vernon Hills : Cole-Parmer, cop. 2002. - VI, 2096, [136] str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl.
  a) kemija b) laboratorijska oprema c) laboratorijske aparature d) priročnik e) katalog

  54(085)
  62(085)
  COBISS.SI-ID 25482501

  120.
          COMPREHENSIVE desk reference of polymer characterization and analysis / Robert F. Brady, Jr., editor. - Washington : American Chemical Society ; Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XIII, 754 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8412-3665-8
  a) Polymers - Analysis - Handbooks, manuals, etc b) analizna kemija c) kemija polimerov d) karakterizacija polimerov e) analiza monomerov f) kromatografske metode g) molekularna struktura polimerov h) analiza pivršin i) lastnosti j) zborniki

  678:543
  COBISS.SI-ID 25569029

  121.
  ČASAR, Zdenko
          Diselenadiazafulvalenes: novel electron rich olefins precursors of organic materials = Disélénadiazafulvalenes: nouvelles olefinés riches en électron précurseurs de matériaux organiques : these présentée pour obtenir le grade de Docteur de l'Université de Rennes 1, / Zdenko Časar. - Rennes : [Z. Časar], 2002. - 226, XXVII str. : graf. prikazi ; 30 cm

  These, Université de Rennes 1, Rennes, France, soutenue le 20 Septembre 2002
  a) sinteze b) organska kemija c) organske sinteze d) diselenadiazafulvaleni e) doktorska disertacija

  547-057(043.3)
  COBISS.SI-ID 7396630

  122.
  DELGADO-Vargas, Francisco
          Natural colorants for food and nutraceutical uses / Francisco Delgado-Vargas, Octavio Paredes-López. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - 327 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibligrafija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58716-076-5
  a) Coloring matter in food b) Pigments c) organska kemija d) barvila e) živila f) prehranska dopolnila g) anorganski pigmenti h) sintetični pigmenti i) naravni pigmenti j) karotenoidi k) antocianini l) betalaini m) struktura n) lastnosti o) pridobivanje p) priročniki

  54:613.2.002.35-035.67
  COBISS.SI-ID 24635397

  123.
  DOONAN, Shawn
          Peptides and proteins / Shawn Doonan. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2002. - VI, 186 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 15)

  Bibliografija pri posam. prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-692-5
  a) Proteins b) Peptides c) organska kemija d) biokemija e) peptidi f) proteini g) kovalentna struktura h) kemijska sinteza i) čiščenje proteinov j) določevanje strukture k) tridimenzionalna struktura l) baze podatkov m) molekularno modeliranje n) iskanje proteinskih sekvenc o) učbeniki

  577.112+547.9
  COBISS.SI-ID 25436421

  124.
          ENCYCLOPEDIA of agrochemicals / [editors] Jack R. Plimmer, Derek W. Gammon, Nancy N. Ragsdale. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - 3 zv. (X, 1638 str.) : ilustr. ; 29 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley034 /2002027418.html. - Bibliografija na koncu posameznih gesel. - Kazalo
  ISBN 0-471-19363-1 (komplet) ISBN 0-471-23890-2 (zv. 1) ISBN 0-471-23871-6 (zv. 2) ISBN 0-471-23869-4 (zv. 3)
  a) Agricultural chemicals - Encyclopedias b) organska kemija c) fitofarmacevtska sredstva d) struktura e) delovanje f) naravne spojine g) lastnosti h) delovanje i) priročniki

  632.95:547
  COBISS.SI-ID 25427973

  125.
          HANDBOOK of chemoinformatics : from data to knowledge in 4 volumes / Johann Gasteiger (ed.). - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - 4 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Vsebina: Vol. 1: LX, 490 str. ; Vol. 2: XLVII, str. 491-915 ; Vol. 3: XLVII, str. 917-1406 ; Vol. 4: XLVII, str. 1407-1870
  ISBN 3-527-30680-3 (komplet)
  a) Chemistry - Data processing b) kemijska informatika c) kemometrija d) zgodovinski pregled e) kemijske spojine f) molekularne strukture g) kemijska nomenklatura h) teorija grafov i) topološke strukture j) stereokemija k) iskanje podatkov l) kemijske reakcije m) podatkovne zbirke n) kemijske strukture o) molekularna mehanika p) kvantna mehanika q) deskriptorji r) reprezentacija struktur s) analiza podatkov t) umetna inteligenca u) nevronske mreže v) evolucijski algoritmi w) ekspertni sistemi x) aplikacije y) napovedovanje lastnosti z) QSAR {) načrtovanje sintez |) načrtovanje spojin }) molekularna različnost ~) farmakofore &127;) bioinformatika genoma !) zborniki

  54:[004.8+007]
  COBISS.SI-ID 25103877

  126.
  HANSON, James Ralph
          Functional group chemistry / J.R. Hanson. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - VI, 165 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 6)

  Kazalo
  ISBN 0-85404-627-5
  a) Functional groups b) Chemistry, Organic c) organska kemija d) funkcionalne grupe e) kemija vezi $\sigma$ f) kemija vezi $\Pi$ g) aromatske spojine h) učbeniki

  547.1
  COBISS.SI-ID 16145447

  127.
  HANSON, James Ralph
          Natural products : the secondary metabolites / James R. Hanson. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2003. - VI, 147 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 17)

  Bibliografija pri posam. prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-490-6
  a) Natural products b) Metabolites c) organska kemija d) naravne spojine e) sekundarni metaboliti f) karakterizacija g) določevanje ogljikovega skeleta h) funkcionalne grupe i) molekularna stereokemija j) določevanje strukture k) biosinteza l) učbeniki

  547.9
  COBISS.SI-ID 25436165

  128.
  HANSON, James Ralph
          Organic synthetic methods / James R. Hanson. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2002. - VII, 175 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 12)

  Bibliografija pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-682-8
  a) Organic compounds - Synthesis b) organska kemija c) organske sinteze d) organokovinske spojine e) acidne reakcije f) karbonilna aktivacija g) kemija enolatov h) tvorba vezi C-C i) karbokationi j) prosti radikali k) periciklične reakcije l) vezi C-N m) transformacije funkcionalnih grup n) zaščita grup o) učbeniki

  547.1.057
  COBISS.SI-ID 25435909

  129.
  HAYWARD, David Oldham
          Quantum mechanics for chemists / David O. Hayward. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2002. - VII, 184 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 14)

  Bibliografija pri posam. prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-607-0
  a) Quantum chemistry b) Quantum theory c) kemija d) kvantna mehamika e) valovne lastnosti snovi f) normalizacija g) verjetnostne porazdelitve valovnih funkcij h) $\pi$ elektroni i) konjugirane molekule j) Heisenbergov princip nedoločljivosti k) Schrödingerjeva enačba l) rotacija m) vodikov atom n) atomi o) struktura molekul p) učbeniki

  544.18
  COBISS.SI-ID 25434629

  130.
  HEPWORTH, John D.
          Aromatic chemistry / John D. Hepworth, David R. Waring, Michael J. Waring. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2002. - VII, 168 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 13)

  Bibliografija pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-662-3
  a) Aromatic compounds b) organska kemija c) aromatske spojine d) benzen e) aromatske substitucije f) alkilbenzeni g) arilbenzeni h) fenoli i) aromatske kisline j) aldehidi k) ketoni l) alkoholi m) nitro spojine n) amini o) diazonijeve soli p) aromatske halogenske spojine q) organokovinske reakcije r) oksidacija s) redukcija t) policiklični aromatski ogljikovodiki u) učbeniki

  547.53/.6
  COBISS.SI-ID 25435397

  131.
  HOLLAS, John Michael
          Basic atomic and molecular spectroscopy / J. Michael Hollas. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2002. - VII, 184 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 11)

  Bibliografija pri posam. prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-667-4
  a) Atomic spectroscopy b) Atomic spectroscopy - Problems, exercises, etc c) Molecular spectroscopy d) Molecular spectroscopy - Problems, exercises, etc e) teoretična kemija f) spektroskopija g) elektromagnetni spekter h) atom i) kvantizacija j) elektronska stanja molekul k) vibracije molekul l) rotacije molekul m) rotacijska spektroskopija n) vibracijska spektroskopija o) učbeniki

  544.15/.17
  COBISS.SI-ID 25435141

  132.
  HÜFNER, Stefan
          Photoelectron spectroscopy : principles and applications / Stefan Hüfner. - 3rd ed. - Berlin [etc.] : Springer, 2003. - XV, 662 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Physics and astronomy online library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-41802-4
  a) Photoelectron spectroscopy b) analizna kemija c) fotoelektronska spektroskopija d) atomi e) molekule f) trdne snovi g) vezne energije h) ekscitirana stanja i) valenčne orbitale j) izolatorji k) fotoemisija l) valenčni elektroni m) struktura trakov n) fotoelektronski spektri o) površine p) inverzna fotoelektronska spektroskopija q) SPIN - polarizirana fotoelektronska spektroskopija r) fotoelektronska difrakcija s) učbeniki

  543.428.4
  COBISS.SI-ID 24199429

  133.
  JAKŠE, Renata
          Sinteze aplisinopsinov, tioaplisinopsinov in sorodnih spojin : doktorska disertacija / Renata Jakše. - Ljubljana : [R. Jakše], 2003. - [VIII], 221 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 197-221. - Izvleček ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) naravne spojine d) derivati aplisinopsina e) derivati tioaplisinosina f) indolovi alkaloidi g) doktorska disertacija

  547.9.057(043.3)
  COBISS.SI-ID 25538053

  134.
  JONES, Chris J.
          D- and f-block chemistry / Chris J. Jones. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - VIII, 175 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 4)

  Bibliografija pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-637-2
  a) Metals in the body b) Bioinorganic chemistry c) Transition metals - Physiological effect d) teoretična kemija e) kemija elementov prehoda f) atomske strukture g) lastnosti h) binarne spojine i) koordinacijske spojine j) tvorba kompleksov k) kemijske vezi l) elektronski spektri m) učbeniki

  544.1
  COBISS.SI-ID 15865639

  135.
  KLEMENC, Sonja, 20.07.1960
          Forenzične preiskave ilegalnega heroina : doktorska disertacija / Sonja Klemenc. - Ljubljana : [S. Klemenc], 2003. - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 109-115. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analizna kemija b) primerjalne analize c) forenzične preiskave d) ilegalni heroin e) kemijsko profiliranje f) interpretacija rezultatov g) doktorska disertacija

  543:615.212.7(043.3)
  COBISS.SI-ID 25538309

  136.
  KRANJC, Krištof
          Diels-Alderjeve reakcije nekaterih 2H-piran-2-onov in pripojenih piran-2-onov : doktorska disertacija / Krištof Kranjc ; [mentor Marijan Kočevar]. - Ljubljana : [K. Kranjc], november 2003. - VII, f. 207 : ilustr. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemija. - Bibliografija: f. 186-201. - Abstract ; Povzetek
  a) organska kemija b) organske sinteze c) Diels-Alderjeve reakcije d) periciklične reakcije e) cikloadicije f) heterociklične spojine g) derivati pirana h) 2H-piran-2-oni i) biciklo[2.2.2]okteni j) benz[e]izoindoli k) doktorska disertacija

  547.812.057.022:547.752(043.3)
  COBISS.SI-ID 25462277

  137.
  LIDE, David R., 1928-
          CRC handbook of Chemistry and physics [Elektronski vir] : on CD-ROM : version 2004 / David R. Lide, editor-in-chief. - Boca Raton ; London : CRC Press, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: procesor Pentium II ali zmogljivejši; operacijski sistem Windows 98, ME, NT 4.x, 2000, XP; Internet Explorer 4.0 ali zmogljivejši; vsaj 4 MB praznega prostora; 32 MB RAM; 24X hitrosti za CD-ROM pogon; Adobe Acrobar Reader verzija 4.0 ali kasnejša (Acrobat Reader verzija 5.0 je dostopna in jo je mogoče naložiti s CD-ja)
  ISBN 0-8493-2108-5
  a) kemija b) fizika c) anorganske spojine d) organske spojine e) konstante

  [53+54](03)
  COBISS.SI-ID 25605381

  138.
          OCCUPATIONAL toxicants : critical data evaluation of MAK values and classification of carcinogens. Vol. 20 / edited by Helmut Greim. - Weinheim : Wiley-VCH ; Chichester : John Wiley, 2003. - 369 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Occupational toxicants, ISSN 0944-4459 ; 20)

  Na vrhu nasl. str.: DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft. - Prevod dela: Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazala
  ISBN 3-527-27797-8
  a) Carcinogens b) Industrial hygiene c) Industrial safety d) Toxicity testing e) Carcinogens - Threshold limit values f) industrijska higiena g) varstvo pri delu h) toksikologija i) nevarne snovi j) karcinogene snovi k) lastnosti l) učinki m) priročniki

  620.26:615.9:54
  COBISS.SI-ID 25500677

  139.
          PHOTOCHROMISM : molecules and systems / edited by Heinz Dürr and Henri Bouas-Laurent. - Revised ed. / [with a foreword by Jean-Marie Lehn]. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - LIII, 1044 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els033/200327605 3.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els033/2 003276053.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-51322-1 (vezano)
  a) Photochromism b) fizikalna kemija c) organska kemija d) molekule e) fotokromizem f) fotofizikalne lastnosti g) fotokemijske lastnosti h) fotokinetične lastnosti i) izomerizacija dvojnih vezi j) azo spojine k) reakcije elektrociklizacije l) cikloadicije m) periciklične reakcije n) tavtomerija o) procesi disociacije p) biološki sistemi q) učinki okolja r) fotokromna stekla s) srebrove soli t) aplikacije u) fotokromizem z orientacijo v) spektralne luknje w) bakterijski rodopsin x) pregledno delo

  544.527.22:547
  COBISS.SI-ID 25426181

  140.
  PODLIPNIK, Črtomir
          Razvoj in optimizacija metod za hiter izračun molekulske podobnosti : doktorsko delo / Črtomir Podlipnik. - Ljubljana : [Č. Podlipnik], 2003. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 94-102. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) teoretična kemija b) molekularska podobnost c) izračun d) optimizacija metod e) doktorska disertacija

  544.02(043.3)
  COBISS.SI-ID 25537797

  141.
  PROSEN, Helena
          Vpliv huminskih kislin na vezavo in razgradnjo triazinskih in klorosubstituiranih pesticidov : disertacija / Helena Prosen. - Ljubljana : [H. Prosen], 2003. - 118 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 106-118. - Summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) ekologija b) analizna kemija c) pesticidi d) razgradnja e) humanske kisline f) učinki na pesticide g) doktorska disertacija

  543:632.95:547.992(043.3)
  COBISS.SI-ID 25537541

  142.
  ROOS, Gregory
          Compendium of chiral auxiliary applications / Gregory Roos. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 2002. - 3 zv. (XXII, 1423 str.) : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200109434 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 001094346.html. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-12-595349-6 (komplet) ISBN 0-12-595342-9 (zv. 1) ISBN 0-12-595343-7 (zv. 2) ISBN 0-12-595344-5 (zv. 3)
  a) Asymmetric synthesis - Handbooks, manuals, etc b) Enantiomers - Handbooks, manuals, etc c) organska kemija d) organske reakcije e) diastereoselektivni procesi f) kiralni dodatki g) alkiliranje h) adicije i) cikloadicije j) premestitve k) priročniki

  547
  COBISS.SI-ID 25427717

  143.
  SAINSBURY, Malcolm
          Heterocyclic chemistry / M. Sainsbury. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - VI, 142 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 8)

  Bibliografija pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-652-6
  a) Heterocyclic chemistry b) organska kemija c) kemija heterociklov d) piridin e) benzopiridin f) pirilijeve soli g) pirani h) pironi i) benzopirilijeve soli j) kumarini k) kromoni l) flavonoidi m) petčlenski heterocikli n) štiričlenski heterocikli o) učbeniki

  547.7
  COBISS.SI-ID 25435653

  144.
  SEDDON, John M.
          Thermodynamics and statistical mechanics / John M. Seddon & Julian D. Gale. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - VIII, 159 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; vol. 10)

  Bibliografija pri posam. prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-632-1
  a) Thermodynamics b) Statistical mechanics c) fizikalna kemija d) termodinamika e) zakoni termodinamike f) toplotna kapaciteta g) entalpija h) termokemija i) prosta energija j) fazni prehodi k) kemijsko ravnotežje l) entropija m) porazdelitvena funkcija n) idealni plini o) statistična mehanika p) ravnotežje q) učbeniki

  544.3
  COBISS.SI-ID 25434885

  145.
  SIMONS, Jack
          An introduction to theoretical chemistry / Jack Simons. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - XIII, 461 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200207361 0.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002073610.html. - Kazalo
  ISBN 0-521-53047-4 (broš.) ISBN 0-521-82360-9 (vezano)
  a) Chemistry, Physical and theoretical b) fizikalna kemija c) teoretična kemija d) kvantna mehanika e) modeli f) geometrijska optimizacija g) perturbacijska teorija h) simetrija grup i) struktura molekul j) statistična mehanika k) spektroskopija l) elektronske strukture m) kemijska dinamika n) dinamika reakcij o) učbeniki za visoke šole

  544(075.8)
  COBISS.SI-ID 24953861

  146.
  STARE, Jernej
          Dinamika in struktura sistemov s kratkimi vodikovimi vezmi : doktorska disertacija / Jernej Stare ; [mentor Jože Koller, delovni mentor Janez Mavri]. - Ljubljana : [J. Stare], 2003. - VI, 128 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 119-128 (236 ref.). - Osebna bibliografija: str. 117-118. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) teoretična kemija b) vodikova vez c) elektronska struktura d) geometrijski parametri e) vibracijska dinamika f) doktorska disertacija

  544.142.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 2939674

  147.
  TIŠLER, Miha
          Prispevki kemije k evropski kulturi in civilizaciji / Miha Tišler. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 170 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis III: Mathematica, physica, chemica, technica ; 13)

  O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 147-150. - Kazali
  ISBN 961-6242-50-4
  a) Kemija - Zgodovina - Evropa b) zgodovina kemije c) kemija filozofov d) evropska alkimija e) protokemija f) nastanek kemične industrije g) pregledno delo

  54(4)(091)
  COBISS.SI-ID 123082240

  148.
  VOVK, Tomaž, 1972-
          Zaščita sečnega mehurja prašičev pred reaktivnimi intermediati = The pig urinary bladder defence against reactive intermediates : doktorska disertacija / Tomaž Vovk ; [mentor Aleš Mrhar, somentor Marija Bogataj]. - Ljubljana : [T. Vovk], 2003. - VII, 151 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 142-147. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) biokemija b) biološki sistemi c) reaktivni intermediati d) sečni mehur e) obrambni mehanizmi f) antioksidanti g) doktorska disertacija

  54.024:612.015(043.3)
  COBISS.SI-ID 1340273

  149.
          WHAT'S cooking in chemistry? : how leading chemists succeed in the kitchen / Hubertus P. Bell ... [et al.]. - Weinheim : Wiley-VHC, cop. 2003. - 229 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-527-30723-0
  a) organska kemija b) kemija naravnih spojin c) raziskave d) biografije raziskovalcev e) povzetek raziskovalnega dela f) kuhinjski recepti g) pregledno delo

  547+641.8(083.1)
  COBISS.SI-ID 25169413


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  150.
  CAMPBELL, Wallace Hall, 1926-
          Introduction to geomagnetic fields / Wallace H. Campbell. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2003. - XII, 337 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam034/20020 31468.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200203146 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002031468.html. - Bibliografija: str. 322-331. - Kazalo
  ISBN 0-521-82206-8 (vezano) ISBN 0-521-52953-0 (broš.)
  a) Geomagnetism b) geologija c) geomagnetizem d) geomagnetna polja e) aktivnost sonca f) integracije g) geomagnetni viharji h) sončni veter i) meritve j) aplikacije k) pregledno delo

  550.38
  COBISS.SI-ID 25341445

  151.
          ENCYCLOPEDIA of climate and weather / Stephen H. Schneider editor in chief. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1996. - 2 zv. (XVI, 929 str.) : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-19-509485-9 (komplet) ISBN 0-19-510440-4 (zv. 1) ISBN 0-19-510441-2 (zv. 2)
  a) Climatology - Encyclopedias b) Weather - Encyclopedias c) klimatologija d) vreme e) enciklopedija

  551.58(031)
  COBISS.SI-ID 25428485

  152.
          MERITVE, spremljanje in prikazi podnebnih razmer v Sloveniji / [avtorji Tanja Cegnar ... [et al.] ; urednik Tanja Cegnar]. - Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo, 2003. - 64 f. : ilustr., tabele ; 22 x 31 cm

  ISBN 961-6024-10-8
  a) Slovenija - Podnebje b) ekologija c) meteorologija d) klimatologija e) klimatske spremembe f) podnebje g) agrometeorologija h) meritve i) Slovenija j) tehnično poročilo

  551.582:551.50(497.4)
  COBISS.SI-ID 124338432

  153.
          MERITVE, spremljanje in prikazi podnebnih razmer v Sloveniji [Elektronski vir] / avtorji Tanja Cegnar ... [et al.] ; urednik Tanja Cegnar. - Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo, 2003. - 1 el. optični disk (CD ROM) ; 12 cm

  Nasl. z nasl. str. ekrana
  ISBN 961-6024-11-6
  a) Slovenija - Podnebje b) ekologija c) meteorologija d) klimatologija e) klimatske spremembe f) podnebje g) agrometeorologija h) meritve i) Slovenija j) poročilo

  551.582:551.50(497.4)
  COBISS.SI-ID 124338944

  154.
          VODNO bogastvo Slovenije / [avtorji besedila Marjan Bat ... [et al.] ; kartografija Peter Frantar, Tadej Komavec, Damijana Marolt ; preglednice in grafi Florjana Ulaga, Mojca Robič]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 85-89
  ISBN 961-6324-18-7
  a) Vode - Slovenija b) ekologija c) varstvo voda d) hidrologija e) vode f) Slovenija g) padavine h) tekoče vode i) jezera j) mokrišča k) podzemna voda l) morje m) oskrba z vodo n) zborniki

  556(497.4)
  COBISS.SI-ID 125760000


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  155.
          ARTIFICIAL intelligence and heuristic methods in bioinformatics / edited by Paolo Frasconi and Ron Shamir. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2003. - X, 243 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series III. Computer and systems sciences ; vol. 183, ISSN 1387-6694)

  Prispevki s posvetovanja NATO advanced study institute, San Miniato, Italija 1.-11. oktober 2001. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-58603-294-1 (IOS Press) ISBN 4-274-90562-4 (Ohmsha)
  a) biokemija b) računalniška biologija c) molekularna biologija d) bioinformatika e) umetna inteligenca f) heuristične metode g) strukture proteinov h) računalniški sistem Gene Discivery i) zborniki

  577.112:004(061)
  COBISS.SI-ID 25549061

  156.
          ENCYCLOPEDIC reference of molecular pharmacology / Stefan Offermanns, Walter Rosenthal (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - XXII, 1115 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 3-540-42843-7
  a) molekularna farmakologija b) biokemija c) enciklopedični slovar

  615:577(03)
  COBISS.SI-ID 24450565

  157.
  METZLER, David E.
          Biochemistry : the chemical reactions of living cells / David E. Metzler in association with Carol M. Metzler ; designed and illustrated by David J. Sauke. - 2nd ed. - San Diego [etc.] : Harcourt/Academic Press, cop. 2001. - 2 zv. (XXI, 1973 str.) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-12-492543-X (komplet) ISBN 0-12-492540-5 (zv. 1) ISBN 0-12-492541-3 (zv. 2) ISBN 0-12-492542-1 (CD-ROM)
  a) Biochemistry b) Cytochemistry c) Bioquímica d) biokemija e) citologija f) kemija celice g) aminokisline h) proteini i) sladkorji j) polisaharidi k) glikoproteini l) nukleinske kisline m) struktura celic n) termodinamika o) biokemijsko ravnotežje p) asociacije makromolekul q) lipidi r) membrane s) metabolizem t) encimatika u) koencimi v) kemijske reakcije w) gibanje x) metabolizem ogljikovih hidratov y) metabolizem lipidov z) vpliv svetlobe {) metabolizem dušika |) matabolizem aminokislin }) matabolizem aromatskih spojin ~) metabolizem nukleinskih baz &127;) biokemijska genetika !) DNA ¤) transkripcija genov ©) ribosomi °) sinteza proteinov Â) kemijske komunikacije Ă) biokemijski obrambni mehanizmi A) rast Á) razvoj A) učbeniki

  577.1/.3
  COBISS.SI-ID 25240069


  58 BOTANIKA.


  158.
          ELSEVIER'S dictionary of plant names : in Latin, English, French, German and Italian / compiled by M. Wrobel and Geoffrey Creber. - 2nd impression. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XIII, 925 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. IX-XI. - Kazala
  ISBN 0-444-82182-1
  a) Plant names, Popular - Polyglot b) Botany - Nomenclature c) Dictionaries, Polyglot d) Plantes - Noms vernaculaires - Dictionnaires polyglottes e) Plantes - Nomenclature f) Botanique - Dictionnaires polyglottes g) botanika h) rastlinska imena i) slovar j) latinski k) angleški l) francoski m) nemški n) italijanski

  582(038)
  COBISS.SI-ID 25383685

  159.
          FLORA : a gardener's encyclopedia / chief consultant Sean Hogan. - Portland : Timber Press, 2003. - 2 zv. (1584 str.) : ilustr. ; 31 cm, v škatli 32 x 24 x 9 cm

  Na nasl. str.: Over 20, 000 plants. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: A-K
  Vol. 2: L-Z
  - - Flora [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-88192-538-1 (komplet)
  a) Plants, Ornamental - Encyclopedias b) Flowers - Encyclopedias c) biologija d) botanika e) okrasne rastline f) drevnine g) enciklopedija

  582(031)
  COBISS.SI-ID 25293573


  61 MEDICINA.


  160.
  DOLJAK, Bojan
          Iskanje selektivnih inhibitorjev trombina in pankreasne lipaze s pomočjo peptidnopredstavitvene bakterijske knjižnice in izolacija inhibitorjev trombina iz izbranih vrst bazidiomicet = Searching for selective inhibitors of thrombin and pancreactic lipase with bacterial random peptide display library and insolation of thrombin inhibitors from selected basidiomycetes : doktorska disertacija / Bojan Doljak ; [mentor Borut Štrukelj ; poročevalca Mojca Stegnar, Danijel Kikelj]. - Ljubljana : [B. Doljak], 2002. - 139 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 134-139. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) biokemija b) farmacevtska kemija c) selektivni inhibitorji d) trombin e) pankreasna lipaza f) bazidiomicete g) izolacija h) meritve i) doktorska disertacija

  615.355(043.3)
  COBISS.SI-ID 25337349

  161.
  GALLAHUE, David L.
          Understanding motor development : infants, children, adolescents, adults / David L. Gallahue, John C. Ozmun. - 5th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2002. - XX, 492 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 439-466. - Kazalo
  ISBN 0-07-235366-X ISBN 0-07-112198-6 ((ISE))
  a) biologija človeka b) fiziologija c) motorika d) razvoj človeka e) otroštvo f) adolescenca g) zrelost h) učbeniki

  612.7-053.2/.8
  COBISS.SI-ID 25544965

  162.
  JURKOVIČ, Polona
          Proučevanje vpliva izbranih mikroemulzij na učinkovitost derivatov vitamina C v koži = Investigation of selected microemulsions influence on the effectiveness of vitamin C derivates in the skin : doktorska disertacija / Polona Jurkovič. - Ljubljana : [P. Jurkovič], 2003. - III, 132 f., [46] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 121-127. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) biokemija b) farmacija c) koloidni nosilni sistemi d) mikroemulzije e) vitamin C f) učinki na koži g) vrednotenje učinkovitosti h) EPR spektroskopija i) doktorska disertacija

  615.015:612.015.6(043.3)
  COBISS.SI-ID 126311168

  163.
  KEREC, Mojca
          Proučevanje mehanizma vpliva hitosana in polikrbofila na transport modelnih učinkovin v steno živalskega sečnega mehurja = The study of the mechanism by which chitosan and polycarbophil influence the transport of model drugs into animal urinary bladder wall : doktorska disertacija / Mojca Kerec ; [mentor Aleš Mrhar, somentor Marija Bogataj]. - Ljubljana : [M. Kerec], 2003. - VII, 159 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Povzetek ; Summary. - Bibliografija: f. 109-117. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) biokemija b) biofarmacija c) farmakokinetika d) sečni mehur e) bioadhezivne aplikacije f) intravezikalna aplikacija g) transport modelnih učinkovin h) hitosan i) polikarbofil j) mehanizem vpliva k) doktorska disertacija

  612.015:615.015(043.3)
  COBISS.SI-ID 1382001

  164.
  KINCL, Maja
          Hitrost sproščanja diklofenak natrijeve soli iz tablet z lipofilnim ogrodnim sistemom : doktorsko delo / Maja Kincl. - Ljubljana : [M. Kincl], 2003. - [V], 185 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 160-172. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) biokemija b) farmakokinetika c) farmacevtske oblike d) kinetika sporoščanja e) modelne zdravilne učinkovine f) tablete g) doktorska disertacija

  615.015(043.3)
  COBISS.SI-ID 25538821

  165.
  LEGEN, Igor
          Absorpcijske bariere za monokarboksilne učinkovine v tankem črevesu : doktorska disertacija / Igor Legen = Absorption barriers for monocarboxylic drugs in the small intestine ; [mentor Albin Kristl]. - Ljubljana : [I. Legen], 2003. - 128 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 111-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) biokemija b) biofarmacija c) farmakokinetika d) prebavni trakt e) absorpcija učinkovin f) monokarboksilne učinkovine g) absorpcijske bariere h) modeli i) doktorska disertacija

  615.033(043.3)
  COBISS.SI-ID 1379185

  166.
  PARSONS, Kenneth C., 1953-
          Human thermal environments : the effects of hot, moderate, and cold environments on human health, comfort, and performance / K. C. Parsons. - 2nd ed. - London ; New York : Taylor & Francis, 2003. - XXIV, 527 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. [483]-517. - Kazalo
  ISBN 0-415-23792-0 (vezano) ISBN 0-415-23793-9 (broš.)
  a) Temperature - Physiological effect b) fiziologija človeka c) temperatura d) fiziološki učinki e) termoregulacija f) dehidracija g) potrebe po vodi h) meritve i) metabolična tvorba toplote j) obleka k) dobro počutje l) toplotna obremenitev m) mraz n) aktivnosti o) človeška koža p) mednarodni standardi q) termični modeli r) pregledno delo

  613.166:612
  COBISS.SI-ID 24832773

  167.
          PHYSICAL disability in the microgravity environment [Elektronski vir] : with paraplegic solo skydiving movie "Selected rushes" : factors for consideration in the human spinal cord injury model : presented at ISU symposium 2002, Strasbourg, France / R. I. Tylor. - Besedilni, slikovni in zvočni podatki. - Strasbourg : ISU, 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: DivX codec Sorodni elektronski vir: http://www.divx.com. - Nasl. z nasl. zaslona
  a) medicina b) poškodbe hrbtenice c) invalidnost d) simpozij ISU 2002

  611.82-056.265
  COBISS.SI-ID 25660165


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  168.
          AUTOMATIC sprinkler systems handbook / edited by Christian Dubay. - 9th ed. - Quincy : National Fire Protection Association, cop. 2002. - XII, 965 str. : ilustr. ; 29 cm

  Na nasl. str.: "With the complete text of the 2002 edition of NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems; NFPA 13D, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes; and NFPA 13R, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height.". - Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87765-549-9
  a) varstvo pri delu b) protipožarna zaščita c) zaščitni sistemi d) protipožarna oprema e) požar f) avtomatski sprinklerjevi sistemi g) standardi h) NFPA 13 i) standard 13D j) standard 13R

  614.841.3(03)
  COBISS.SI-ID 24533765

  169.
  DHILLON, B. S.
          Engineering safety : fundamentals, techniques, applications / B. S. Dhillon. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2003. - XX, 219 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Series on industrial and systems engineering ; vol. 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-221-6 (vezano) ISBN 981-238-328-X (broš.)
  a) Engineering - United States - Safety measures b) Industrial safety - United States c) industijska proizvodnja d) varstvo pri delu e) statistika f) nesreče pri delu g) varnost h) analiza varnosti i) tveganje j) človeški faktor k) stroški l) vzdrževanje m) programska oprema n) roboti o) sistemi zdravstvenega varstva p) priročniki

  62-78+614.8
  COBISS.SI-ID 25268997

  170.
          FIRE protection handbook / Arthur E. Cote, editor-in-chief. - 19th ed. - Quincy : National Fire Protection Association, cop. 2003. - 2 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87765-474-3
  a) varstvo pri delu b) ekologija c) požari d) ogenj e) zaščita pred ognjem f) gorljivi materiali g) zaščitni ukrepi h) alarmni sistemi i) gašenje požarov j) preprečevanje požarov k) zaščita pred požari l) analize preprečevanja požarov m) priročniki

  614.84(035)
  COBISS.SI-ID 24531973

  171.
  HOMMEL, Günter
          Handbuch der gefährlichen Güter. Transport- und Gefahrenklassen / bearbeitet und gestaltet im Auftrag der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg von Günter Hommel ; unter Mitarbeit von Herbert F. Bender ... [et al.]. - 2. neubearbeitete Aufl. - Berlin : Springer-Verlag, 2003. - XIII, [172], 520 str. : ilustr. ; 30 cm

  Nevezani listi, redna dopolnila
  ISBN 3-540-44352-5
  a) nevarne snovi b) transport c) kemične formule d) snovna imena e) zdravje f) opekline g) predpis h) transportni predpisi

  614.8
  COBISS.SI-ID 274216

  172.
          LIFE safety code handbook / edited by Ron Coté. - 8th ed. - Quincy : National Fire Protection Association, cop. 2000. - IX, 1094 str. : ilustr. ; 29 cm

  Na nasl. str.: "With the complete text of the 2000 edition of NFPA 101, Life Safety Code". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87765-448-4
  a) Fire escapes - United States b) Public buildings - United States - Fires and fire prevention c) Apartment houses - United States - Fires and fire prevention - Standards d) High-rise apartment buildings - United States - Fires and fire prevention - Standards e) Commercial buildings - United States - Fires and fire prevention - Standards f) Day care centers - United States - Fires and fire prevention - Standards g) varstvo pri delu h) požari i) zaščita pred požari j) protipožarna zaščita k) preprečevanje požarov l) zaščitni ukrepi m) izobraževanje n) skrb za zdravje o) visoke zgradbe p) priročniki

  614.84(035)
  COBISS.SI-ID 24531717

  173.
          NATIONAL fire alarm code handbook / edited by Lee F. Richardson, Wayne D. Moore. - 4th ed. - Quincy : National Fire Protection Association, cop. 2002. - VIII, 680 str. : ilustr. ; 29 cm

  Na ov. str.: NFPA 72. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87765-539-1
  a) Fire alarms - Handbooks, manuals, etc b) Fire alarms - Standards - United States c) varstvo pri delu d) požarna varnost e) alarmi f) mednarodne kode alarmov g) alarmni sistemi h) alarmne naprave i) vzdrževanje j) testiranje k) pregledno delo

  614.84
  COBISS.SI-ID 24534789

  174.
          NFPA 79 : electrical standard for industrial machinery. - Quincy : National Fire Protection Association, 2002. - 137 str. ; 28 cm

  Ov. nasl. - Na ov. str.: 2002 ed. - Kazalo
  a) varstvo pri delu b) električni standardi c) nezgode z elektriko d) industrijski stroji e) zaščita ljudi f) zaščita opreme g) električna oprema h) tehnična dokumentacija i) zaščitni ukrepi j) priročniki

  614.825
  COBISS.SI-ID 24533509

  175.
          NFPA fire prevention code handbook / edited by Steven F. Sawyer, Martha H. Curtis. - 2nd ed. - Quincy : National Fire Protection Association, cop. 2000. - XI, 596 str. : ilustr. ; 29 cm

  Na nasl. str.: "With complete text of the 2000 edition of NFPA 1, Fire prevention code.". - Bibliografija: str. 437-440. - Kazalo
  ISBN 0-87765-449-2
  a) Fire prevention - Handbooks, manuals, etc b) Fire prevention - Law and legislation - United States c) Fire Prevention d) Handbooks e) Codes f) varstvo pri delu g) požari h) zaščita pred požari i) protipožarna zaščita j) zaščitni ukrepi k) preprečevanje požarov l) primeri m) priročniki

  614.84(035)
  COBISS.SI-ID 24533253

  176.
  SEMINAR požarne varnosti (2001 ; Maribor)
          Zbornik referatov / Seminar požarne varnosti, Maribor, 22. februarja 2001 ; [urednik Karl Gotlih]. - Maribor : Fakulteta za strojništvo : Društvo strojnih inženirjev, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 158 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov
  ISBN 86-435-0380-0 (Fakulteta za strojništvo)
  a) Protipožarna zaščita - Posvetovanja b) protipožarna zaščita c) zakonodaja d) gašenje e) požarna varnost f) objekti g) evakuacija h) intervencijske poti i) gradbeni proizvodi j) požarna klasifikacija k) prašne eksplozije l) gasilna sredstva m) zborniki

  614.84(063)(082)
  COBISS.SI-ID 45684993

  177.
  USEMANN, Klaus W.
          Brandschutz in der Gebäudetechnik : Grundlagen - Gesetzgebung - Bauteile - Anwendungen / Klaus W. Usemann. - 2., völlig überarbeitete und erwwiterte Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XI, 516 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija: str. 483-506. - Kazalo
  ISBN 3-540-67738-0
  a) požarna varnost b) protipožarna zaščita c) inštalacije d) načrtovanje e) stavbe f) regulativa g) vodne inštalacije h) gradbeni materiali i) električne inštalacije j) pregledno delo

  614.84:624
  COBISS.SI-ID 25235461


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  178.
  DAMIĆ, Vjekoslav, 1941-
          Mechatronics by bond graphs : an object-oriented approach to modelling and simulation / Vjekoslav Damić, John Montgomery. - Berlin [etc.] : Springer, 2003. - XV, 448 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-42375-3
  a) Mechatronics b) Object-oriented programming (Computer science) c) simuliranje sistemov d) kompleksni sistemi e) modeliranje sistemov f) bond grafi g) matematični modeli h) objektno modeliranje i) tehnike vizualnega modeliranja j) uporaba modelov k) mehatronika l) mehatronski sistemi m) mehanski sistemi n) električni sistemi o) krmilni sistemi p) mehanizmi q) pregledno delo

  62-5:681.5
  COBISS.SI-ID 25001477

  179.
  JONES, David I. G.
          Handbook of viscoelastic vibration damping / David I. G. Jones. - Chichester [etc.] : John Wiley & sons, cop. 2001. - XVII, 391 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazala
  ISBN 0-471-49248-5
  a) Damping (Mechanics) - Handbooks, manuals, etc b) Vibration - Handbooks, manuals, etc c) Viscoelastic materials - Handbooks, manuals, etc d) tehnika e) dinamika f) visokoelastični materiali g) modeliranje dinamičnega obnašanja h) numerične analize i) vibracije j) resonanca k) dušenje l) polimerni materiali m) dušenje vibracij n) prostostne stopnje o) pregledno delo

  62-752
  COBISS.SI-ID 23901189


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  180.
          COMPUTATIONAL materials science / edited by Richard Catlow and Eugene Kotomin. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2003. - VII, 419 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series III. Computer and systems sciences ; vol. 187, ISSN 1387-6694)

  Prispevki s posvetovanja NATO advanced study institute, Il Ciocco, Italija, 9.-22. september 2001. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-58603-335-2 (IOS Press) ISBN 4-274-90603-5 (Ohmsha)
  a) materiali b) lastnosti materialov c) preiskave materialov d) strukture materialov e) računalniško modeliranje f) karakteristike g) simulacije h) zborniki

  620.1/.2:519.876
  COBISS.SI-ID 25550341

  181.
          CORROSION of aluminum and aluminum alloys / edited by J.R. Davis. - 2nd printing. - Materials Park : ASM International, 2000. - VII, 313 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-87170-629-6
  a) Aluminum - Corrosion b) Aluminum alloys - Corrosion c) Corrosion and anti-corrosives d) materiali e) aluminij f) aluminijeve zlitine g) korozija h) antikorozivna sredstva i) preprečevanje korozije j) testiranje k) priročniki

  620.1/.2:[669.71+669.715]
  COBISS.SI-ID 24958213

  182.
  EHRENSTEIN, Gottfried W.
          Polymeric materials : structure, properties, applications / Gottfried W. Ehrenstein ; [translated by Edmund Immergut, Richard Theriault]. - Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati : Hanser/Gardner Publications, 2001. - XVIII, 277 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-56990-310-7 (Hanser Gardner Publications) ISBN 3-446-21461-5 (Carl Hanser Verlag)
  a) Polymers b) materiali c) polimeri d) sinteze e) molekularna struktura f) mehanske lastnosti g) staranje h) stabilizacija i) aplikacije j) pregledno delo

  678:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 5490459

  183.
          ELECTRICAL wire handbook. Pt. 1, Wire and cable production materials / edited by Members of the Wire Association International (WAI), Electrical Management Committee. - Guilford : WAI, cop. 2003. - IX, 147 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-877836-22-2
  a) materiali b) električni kabli c) električne lastnosti d) prevodniki e) izolacijski materiali f) plastika g) PVC h) polietilen i) pregledno delo

  620.22:621.315
  COBISS.SI-ID 25244165

  184.
          HOST-guest-systems based on nanoporous crystals / edited by Franco Laeri ... [et al.]. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XXIII, 662 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30501-7
  a) Nanostructure materials b) Porous materials c) Molecular sieves d) materiali e) porozni materiali f) molekularna sita g) nanostruktura h) sinteze i) električne lastnosti j) alektronska struktura k) aplikacije l) zborniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25169669

  185.
          MATERIALS in sports equipment / edited by Mike Jenkins. - Boca Raton [etc.] : CRC Press ; Cambridge : Woodhead Publishing, cop. 2003. - XV, 407 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85573-599-7 (Woodhead Publishing) ISBN 0-8493-1766-5 (CRC Press)
  a) materiali b) športna oprema c) ščitniki d) tekaški čevlji e) žoge f) oprema za golf g) igralne površine h) lastnosti površin i) teniški lopar j) kolesa k) alpinistična oprema l) smučarska oprema m) kriket n) olimpijski športi o) paraplegiki p) lastnosti materialov q) napake r) mehanične obremenitve s) zborniki

  620.1/.2:796
  COBISS.SI-ID 24272133

  186.
  NEMEC, Tomaž
          Določanje vodika z nevtronsko radiografijo : doktorska disertacija / Tomaž Nemec. - Maribor : [T. Nemec], 2002. - VIII, 87 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 79-86. - Univ. Maribor, Fakulteta za gradbeništvo
  a) nevtronska radiografija b) porozni gradbeni materiali c) kvantitativno določanje vlage d) transport vlage e) vodik vsebujoče tekočine f) skoraj realni čas g) zaščita pred vlago h) hidrofobna zaščitna sredstva i) neporušna metoda

  620.179(043.3)
  COBISS.SI-ID 119082496


  620.9 ENERGETIKA.


  187.
  LABUDOVIĆ, Boris
          Obnovljivi izvori energije / [autor i koordinator Boris Labudović ; suradnici Frano Barbir ... et al.]. - Zagreb : Energetika marketing, 2002 (Hrašće : Grafika). - 832 str. : ilustr. ; 21 cm

  Avtor naveden na hrbtni strani nasl. str. - Bibliografija: str. 798-814
  ISBN 953-6759-12-8
  a) Strojništvo - Priročniki b) elektrotehnika c) energetika d) obnovljivi viri e) sončna energija f) energija vetra g) energija vode h) energija vodika i) energija biomase j) geotermalna energija k) toplotne črpalke l) podatki za Hrvaško m) pregledno delo

  620.91
  COBISS.SI-ID 164733

  188.
          The LIBERALIZATION of electricity and natural gas in the European Union / editor Damien Geradin. - Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, cop. 2001. - XX, 307 str. : ilustr. ; 25 cm. - (European monographs ; 27)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-411-1560-9
  a) Electric utilities - European Union countries b) Gas industry - European Union countries c) Electric utilities - Environmental aspects - European Union countries d) Gas industry - Environmental aspects - European Union countries e) energetika f) Evropska unija g) liberalizacija trga h) trg električne energije i) naravni plin j) konkurenca k) dostopnost l) daljnovodno omrežje m) zaščita okolja n) zaščita potrošnikov o) praktične izkušnje p) pravni zakoni q) pogodbe r) pregledno delo

  620.9
  COBISS.SI-ID 25001989


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  189.
          ABRASIVE erosion & corrosion of hydraulic machinery / editors, C. G. Duan, V. Y. Karelin. - London : Imperial College Press, cop. 2002. - XVI, 407 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Series on hydraulic machinery ; vol. 2)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-86094-335-7
  a) Hydraulic machinery - Corrosion b) strojništvo c) hidravlični stroji d) erozija strojev e) korozija f) vodna erozija g) obraba h) odporni materiali i) vrste materialov j) izračuni poškodb k) analize poškodb l) numerične simulacije m) pregledno delo

  621.22:620.19
  COBISS.SI-ID 25244933

  190.
          AMMONIA refrigeration piping handbook. - [Arlington] : IIAR, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Nevezani listi. - Kazalo
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hladilna sredstva d) amoniak e) cevne inštalacije f) hladilni cevovodi g) hladilni sistemi h) hladilne naprave i) dimenzije cevi j) namestitev cevi k) isparjevalniki l) kondenzatorji m) varjenje cevi n) oznake o) standardi p) pregledno delo

  621.56/.59
  COBISS.SI-ID 25002757

  191.
  ARNOLD, Jerry
          Die makers handbook / Jerry Arnold. - 1st ed. - New York : First Industrial, 2000. - 212 str. : ilustr. ; 19 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8311-3132-2
  a) Dies (Metal-working) - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) preoblikovanje kovine e) preoblikovalne forme f) štancanje g) orodja za štancanje h) jeklene matrice i) načrtovanje matric j) sestavni deli orodja k) konstruiranje orodja l) podatki m) priročniki

  621.983.4(035)
  COBISS.SI-ID 25269253

  192.
  BATES, Lyn
          Guide to the design, selection, and application of screw feeders / Lyn Bates. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 2000. - VIII, 168 str. : ilustr. ; 24 cm

  Hrbtni nasl.: Design, selection, and application of screw feeders. - Bibliografija: str. 161-164. - Kazalo
  ISBN 1-86058-285-0
  a) Bulk solids handling b) Screw conveyors c) strojništvo d) transportne naprave e) vijačni transporterji f) vijačna dvigala g) vijačni podajalniki h) konstruiranje i) vrste j) uporaba k) razsuti tovor l) pregledno delo

  621.867.4
  COBISS.SI-ID 25246981

  193.
  BRANDENBURG, Annette, 1967-
          Kleben metallischer Werkstoffe / Brandenburg ; unter Mitwirkung von K. Dilger ... [et al.]. - Düsseldorf : Verlag für Schweißen und Verwandte Verfahren, DVS-Verlag, 2001. - 96 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fachbuchreihe Schweisstechnik, ISSN 0427-8682 ; Bd. 144)

  ISBN 3-87155-195-3
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) lepljenje kovin d) kovinski materiali e) spajanje materialov f) lepila g) nanašanje lepil h) priprava lepil i) konstruiranje spojev j) trdnost spojev k) mehanski postopki l) postopki spajanja m) preskušanje spojev n) kvalifikacija osebja o) zaščita okolja p) zaščita pri delu q) pregledno delo

  621.792
  COBISS.SI-ID 24946437

  194.
          BUTTERFLY valves : torque, head loss, and cavitation analysis. - 1st ed. - Denver : American Water Works Association, 2001. - XI, 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (AWWA manual ; M49)

  Bibliografija: str. 45. - Kazalo
  ISBN 1-58321-041-5 (broš.)
  a) Water-pipes - Valves b) Butterfly valves c) strojništvo d) strojni elementi e) ventili f) dušilni ventili g) izračun momentov h) izgube i) kavitacija j) preskušanje ventilov k) uporaba ventilov l) strokovna priporočila m) standard ANSI/AWWA C504 n) pregledno delo

  621.646.2
  COBISS.SI-ID 25002245

  195.
  CHUA, Chee Kai
          Rapid prototyping : principles and applications / Chua C. K., Leong K. F. and Lim C. S. - 2nd ed. - Singapore ; New Jersey ; London : World Scientific, cop. 2003. - XXV, 420 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-117-1 ISBN 981-238-120-1 (broš.)
  a) Rapid prototyping b) CAD/CAM systems c) Solid freeform fabrication d) strojništvo e) obdelovalni postopki f) izdelava prototipov g) modeliranje h) hitra izdelava prototipov i) procesi izdelave j) vrste sistemov k) stereolitografija l) selektivno lasersko sintranje m) tehnologije n) SLA - StereoLitography Apparatus o) Meikov sistem p) LOM - Laminated Object Manufacturing q) FDM - Fused Deposition Modeling r) SGC - Solid Ground Curing s) PLT - Paper Lamination Technology t) MJM - Multi Jet Modeling u) industrijska uporaba v) primeri uporabe w) pregledno delo

  621.7.001.41
  COBISS.SI-ID 25272581

  196.
  CRANDELL, Thomas M.
          CNC machining and programming : an introduction / Thomas M. Crandell. - 2nd ed. - New York : Industrial Press, cop. 2003. - 606 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prva izd.: An introduction to CNC machining and programming. - New York : Industrial Press, 1991. - Kazalo
  ISBN 0-8311-3118-7
  a) Machine-tools - Numerical control - Programming b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) CNC obdelave e) CNC programiranje f) NC tehnologija g) konstrukcije strojev h) vpenjanje obdelovancev i) krmilja strojev j) obdelovalne hitrosti k) podajanja l) CAM m) CAPP n) pregledno delo

  621.9-52:004
  COBISS.SI-ID 24821253

  197.
  HILTSCHER, Gerhard
          Industrial pigging technology : fundamentals, components, applications / Gerhard Hiltscher, Wolfgang Mühlthaler, Jörg Smits. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XVIII, 334 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 297-299. - Kazalo
  ISBN 3-527-30635-8 (vezano)
  a) Pipeline pigging b) cevovodi c) čiščenje cevi d) postopki čiščenja e) pigging-Molchtechnik f) naprave za čiščenje g) projektiranje naprav h) cevi i) ventili j) očiščenje k) primeri l) procesna industrija m) kemična industrija n) pnevmatični transport o) pregledno delo

  621.644.004.5
  COBISS.SI-ID 25122565

  198.
          HOPPER and silo discharge : successful solutions / organized by the Bulk Handling Committee of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE). - Bury St. Edmunds ; London : Professional Engineering Publishing, 1999. - 110 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IMechE seminar publication, ISSN 1357-9193 ; 1999-4)

  Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov
  ISBN 1-86058-192-7
  a) Silos - Design and Construction - Congresses b) silosi c) transport sipkih materialov d) praznjenje silosov e) konstrukcijske rešitve f) lijaki silosov g) vibratorji h) aeracije i) vpihovanje zraka j) primeri k) zborniki

  621.6.04
  COBISS.SI-ID 25246725

  199.
  JELINEK, Thomas W.
          Galvanische Verzinkung : Elektrolyte, Nachbehandlung, Anwendung / von T. W. Jelinek. - 1. Aufl. - Bad Saulgau : Leuze, 2003. - 287 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Schriftenreihe Galvanotechnik und Oberflächenbehandlung ; 32)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-87480-179-9
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) galvanizacijsko cinkanje d) elektrolitsko nanašanje e) cinkove zlitine f) tehnologije izločanja g) pregledno delo

  621.793:669.586
  COBISS.SI-ID 25226757

  200.
  KASTREVC, Mitja
          Analiza dinamike pogonske zveze asinhronskega elektromotorja in hidravlične zobniške črpalke : doktorska disertacija / Mitja Kastrevc. - Ljubljana : [M. Kastrevc], 2003. - [XI], 137 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 96-97. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) strojništvo b) mehanski sistemi c) hidravlika črpalke d) zobniške črpalke e) elektromotorni pogoni f) matematični modeli g) regulacija tlaka h) mehka logika i) doktorska disertacija

  531.391:681.527.3.033(043.3)
  COBISS.SI-ID 25539077

  201.
  KRAR, Stephen F.
          Exploring advanced manufacturing technologies / Steve F. Krar and Arthur R. Gill. - 1st ed. - New York : Industrial Press, 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8311-3150-0
  a) Manufactures - Technological innovations b) organizacija proizvodnje c) proizvodni sistemi d) proizvodne tehnologije e) rezanje f) odrezavanje g) rezilna orodja h) vpenjanje obdelovancev i) specialni stroji j) nekonvencionalne obdelave k) CNC l) navidezna resničnost m) meritve n) kontrola kakovosti o) pregledno delo

  621.9:658.5
  COBISS.SI-ID 24910341

  202.
          KUPFERSCHICHTEN : Abscheidung, Eigenschaften, Anwendungen / Z. Ali-Abassi ... [et al.]. - 1. Aufl. - Bad Saulgau : Leuze, 2000. - 357 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Schriftenreihe Galvanotechnik und Oberflächenbehandlung ; 29)

  Na ov. in preliminarni str. naveden avtor N. Kanani. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-87480-163-2
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) površinske obdelave d) kovinski sloji e) baker f) bakrove zlitine g) nanašanje slojev h) tehnike oslojevanja i) galvansko nanašanje j) elektroliti k) lastnosti slojev l) odstranjevanje slojev m) reciklaža n) odpadne vode o) odstranjevanje odpadkov p) uporaba q) mikroelektronika r) tiskana vezja s) standardi t) pregledno delo

  621.795
  COBISS.SI-ID 25227525

  203.
  LAUSMANN, Günter A.
          Die galvanische Verchromung / G. A. Lausmann, J. N. M. Unruh. - 1. Aufl. - Saulgau : Leuze, 1998. - 438 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Schriftenreihe Galvanotechnik und Oberflächenbehandlung ; 27)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-87480-141-1
  a) Chromium-plating b) Electroplating c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) galvanizacijsko kromiranje f) elektroliti g) načini kromiranja h) naprave i) pripomočki j) kontrola kakovosti k) pregledno delo

  621.793:669.268
  COBISS.SI-ID 25227269

  204.
          MACHINE tool technology basics / Steve Krar ... [et al.]. - New York : Industrial Press, 2002. - 1 zv. (ločena pag.) : ilustr. ; 27 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-8311-3134-9
  a) Machine-tools b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) obdelovalni stroji e) razvoj orodij f) varnost g) merilni sistemi h) matalurgija i) ročna orodja j) vrtanje k) brušenje l) mletje m) struženje n) pregledno delo

  621.9-1
  COBISS.SI-ID 25269765

  205.
          The MACHINIST'S friend : for Windows [Elektronski vir]. - Version 2.0. - Duvall : Great Solutions, cop. 1996. - 1 el. disketa ; 9 cm

  Sistemske zahteve: 486-33 mhz s 4 MB RAM-a, SVGA monitor za Windows 3.0, 2 MB1 prostega diska. - Minimalne zahteve: 386sx-20mhz z 2 MB RAM-a, VGA monitor za Windows 3.0, 2 MB prostega diska. - Podatki z enote in citirane pril. monogr.
  - - The machinist's friend : users manual. - IV, 27 str. : ilustr. ; 22 cm
  a) strojništvo b) programska oprema c) Machinist's Friend 2.0 d) izračuni e) trikotniki f) krog g) tetiva h) včrtan štirikotnik i) včrtan šestkotnik j) sinusno ravnilo k) hitrost l) točni izračuni meritev m) izdelava strojnih delov n) priročniki

  621.8:004.42
  COBISS.SI-ID 25539589

  206.
  MARGHITU, Dan B.
          Analytical elements of mechanisms / Dan B. Marghitu, Malcolm J. Crocker. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - X, 276 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam025/00064137. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam021/0 0064137.html. - Bibliografija: str. 273-274. - Kazalo
  ISBN 0-521-62383-9
  a) Mechanical movements b) Machinery, Dynamics of c) Machinery, Kinematics of d) strojništvo e) strojni elementi f) mehanizmi g) kinematika mehanizmov h) dinamika mehanizmov i) analize dinamičnih sil j) odprte verige k) zobniški mehanizmi l) analize pospeškov m) pregledno delo

  621.8-23
  COBISS.SI-ID 25271813

  207.
  MARINESCU, Ioan D.
          Handbook of machine tool analysis / Ioan D. Marinescu, Constantin Ispas, Dan Boboc. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - VIII, 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 144)

  Bibliografija: str. 287-296. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0704-4
  a) Machine-tools - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) orodni stroji e) konstruiranje strojev f) diagnoze strojev g) hrup strojev h) analize strojev i) strukturne analize j) tehnična diagnostika k) vibroakustična diagnostika l) nevronske mreže m) matematični modeli n) eksperimentalne raziskave o) pregledno delo

  621.7+621.9
  COBISS.SI-ID 25001221

  208.
  MILLER, Gregory, 1952-
          Tube forming processes : a comprehensive guide / Gregory Miller. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 2003. - XIII, 385 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87263-633-X
  a) Metal-work b) Tube bending c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) preoblikovanje cevi f) planiranje procesov g) metode h) opisi metod i) krivljenje cevi j) zahteve mazanja k) odrezavanje na dolžino l) obdelave koncev cevi m) cevni razvodi n) spajanje cevi o) tehnike spajanje p) varjenje cevi q) lotanje r) materiali za cevi s) pregledno delo

  621.744.04
  COBISS.SI-ID 24949509

  209.
          OBERFLÄCHENBEHANDLUNG von Aluminium / zusammengestelt und bearbeitet von T. W. Jelinek. - Saulgau : Leuye, 1997. - 622 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-87480-115-2
  a) kovinski materiali b) aluminij c) aluminijeve zlitine d) obdelave materialov e) površinske obdelave f) mehanske obdelave g) elektropoliranje h) kemična obdelava površin i) razmastitev j) luženje kovin k) oslojevanje l) anodna oksidacija m) barvanje n) preskušanje površin o) lastnosti slojev p) trdi sloji q) lastnosti materialov r) uporaba materialov s) arhitektura t) pregledno delo

  [621.7+621.9]:669.71
  COBISS.SI-ID 25230853

  210.
          RECENT advances in integrated design and manufacturing in mechanical engineering / edited by Grigore Gogu ... [et al.]. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - XVIII, 524 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-1163-6 (vezano)
  a) Mechanical engineering - Congresses b) Engineering design - Congresses c) Manufacturing processes - Congresses d) strojništvo e) proizvodnja f) razvoj izdelkov g) razvojni procesi h) optimiranje procesov i) proizvodni sistemi j) optimiranje sistemov k) integracija razvojnih procesov l) simulacija procesov m) metodološki vidiki n) modeliranje o) pregledno delo

  621-11
  COBISS.SI-ID 25261573

  211.
          REINIGEN und Entfetten in der Metallindustrie / H. N. Adams ... [et al.]. - Saulgau : Leuye, 1999. - 200 str. : ilustr. ; 25 cm

  Na preliminarni in ov. str. naveden samo avtor T. W. Jelinek. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-87480-155-1
  a) kovinskopredelovalna industrija b) čiščenje površin c) razmastitev d) postopki čiščenja e) topila f) kloroogljikovodiki (CKW) g) čistilne naprave h) čiščenje z vodo i) plazemsko čiščenje j) čistost površin k) galvanski obrati l) pregledno delo

  621.004.5
  COBISS.SI-ID 25231109

  212.
  RITUPER, Rafael
          Beizen von Metallen / Rafael Rituper. - Saulgau : Leuze, 1993. - 524 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Schriftenreihe Galvanotechnik und Oberflächenbehandlung ; 24)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-87480-078-4
  a) Metal cleaning b) Metals - Pickling c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) luženje s kovinami f) definicije g) osnove h) oprema i) lužila j) postopki k) pregledno delo

  621.7.02
  COBISS.SI-ID 25227013

  213.
  SCHIBISCH, Dirk M.
          Superfinish-Technologie : feinste Oberflächen für höchste Präzision / Dirk M. Schnibisch, Uwe Friedrich. - Landsberg am Lech : Moderne Industrie, 2001. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 222)

  ISBN 3-478-93253-X
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) brušenje d) superfiniš e) tehnologije f) fine obdelave g) visoka točnost obdelave h) obdelovalni stroji i) pregledno delo

  621.923.5
  COBISS.SI-ID 24945413

  214.
  SCHWARTZ, Mel M.
          Brazing / Mel M. Schwartz. - 2nd ed. - Materials Park : ASM International, 2003. - IX, 421 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-784-5
  a) strojništvo b) spajkanje c) osnove spajkanja d) trdo lotanje e) metode lotanja f) kovinska polnila g) vrste materialov

  621.791.36
  COBISS.SI-ID 24959493

  215.
  STANFORD, Herbert W.
          HVAC water chillers and cooling towers : fundamentals, application, and operation / Herbert W. Stanford III. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2003. - VI, 295 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 156)

  Bibliografija: str. 285-288. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0992-6
  a) Air conditioning - Equipment and supplies - Design and construction b) Air conditioning - Equipment and supplies - Testing c) strojništvo d) hlajenje e) hladilni sistemi f) hladilniki vode g) hladilni stolpi h) izmenjevalci toplote i) osnove j) načrtovanje k) vzdrževanje l) pregledno delo

  621.56
  COBISS.SI-ID 25244677

  216.
  STOJKOV, Brent T.
          The valve primer / Brent T. Stojkov. - New York : Industrial Press, cop. 1997. - XI, 221 str. : ilustr. ; 18 cm

  ISBN 0-8311-3077-6
  a) Valves b) strojništvo c) ventili d) zapirala e) vrste ventilov f) materiali g) velikosti h) krmiljenje ventilov i) vzdrževanje j) popravila k) priročniki

  621.646
  COBISS.SI-ID 25270021

  217.
  SZUMERA, James A.
          The metal stamping process : your product from concept to customer / by James A. Szumera. - New York : Industrial Press, cop. 2003. - VIII, 280 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 disketa

  Bibliografija: str. 278. - Kazalo
  ISBN 0-8311-3164-0
  a) Metal stamping b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) preoblikovanje kovin e) preoblikovanje z vlečenjem f) štancanje g) procesi štancanja h) konstruiranje delov i) ekonomsko vrednotenje j) konstruiranje orodij k) orodja za štancanje l) izračuni m) stiskalnice n) senzorji o) napake pri štancanju p) pregledno delo

  621.98
  COBISS.SI-ID 24910853

  218.
  TAWAKOLI, Taghi
          High efficiency deep grinding : technology, process planning, and economic application / Taghi Tawakoli ; English translation edited by C. G. Barrett. - Düsseldorf : VDI-Verlag ; London : Mechanical Engineering Publications, cop. 1993. - XII, 141 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 131-136. - Kazalo
  ISBN 0-85298-820-6 (vezano)
  a) Grinding and polishing b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) brušenje površin e) zmogljivost brušenja f) tehnološki principi g) tehnološke zahteve h) brusilni stroji i) pregledno delo

  621.92
  COBISS.SI-ID 25247749

  219.
  UNRUH, Jürgen N. M.
          Lehrbuch für Galvaniseure und Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik : (Lernstufe 1) / [Jürgen N. M. Unruh]. - Bad Saulgau : Leuze, 2004. - 359 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lehrbuchreihe Galvanotechnik)

  Avtor naveden na ov. - Kazalo
  ISBN 3-87480-189-6
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelovalna tehnika d) tehnike oslojevanja e) postopki oslojevanja f) galvanotehnika g) obdelava površin h) obdelave kovin i) obdelave nekovin j) priprava obdelovanca k) osnove l) priročniki

  621.357.7(075)
  COBISS.SI-ID 25226501

  220.
  VERSCHOOF, J.
          Cranes : design, practice, and maintenance / by J. Verschoof. - 2nd ed. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 2002. - XI, 328 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86058-373-3
  a) Cranes, derricks, etc b) Cranes, derricks, etc - Design and construction c) strojništvo d) žerjavi e) deli žerjavov f) sestavni deli g) načrtovanje h) vzdrževanje i) pogonski sistemi j) zavore k) standardi

  621.874/.875
  COBISS.SI-ID 25247493

  221.
  WAGONER, Robert H.
          Metal forming analysis / R.H. Wagoner, J.-L. Chenot. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - XIII, 376 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam024/00031249. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam021/0 0031249.html. - Kazalo
  ISBN 0-521-64267-1 (vezano)
  a) Metal-work - Mathematical models b) Finite element method c) Numerical analysis d) strojništvo e) obdelovalni postopki f) preoblikovanje kovin g) oblikovanje kovin h) matematično modeliranje i) matematični modeli j) metoda končnih elementov k) numerične analize l) termomehanski principi m) toplotne obdelave n) pregledno delo

  621.7:519.876.5
  COBISS.SI-ID 25272069

  222.
  WEBER, Thomas
          Simulation des Flachprofilschleifens mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode / von Thomas Weber. - Essen : Vulkan-Verlag, 2001. - 143 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Schriftenreihe des Instituts für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU Braunschweig)

  Za tisk prirejeno disertacijsko delo. - Braunschweig, Technischen Univ., 2001
  ISBN 3-8027-8664-5
  a) Flachschleifen b) Formschleifen c) Simulation d) Hochschulschrift e) strojništvo f) obdelovalni postopki g) profilno brušenje h) jekleni profili i) simuliranje brušenja j) numerične metode simulacije temperature k) porazdelitev temperature l) analiza temperaturnih polj m) metoda končnih elementov n) modeliranje o) preskušanje p) verifikacija q) meritve temperature r) minimalno mazanje s) parametri brušenja t) pregledno delo

  621.92
  COBISS.SI-ID 24944389


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  223.
          CE-Kennzeichunng fur Elektrotechnik und Maschinenbau : EMV-Richtlinie, Maschinen-Richtlinie, Niederspannungs-Richtlinie / Consults Europe B. V. - Berlin ; Offenbach : VDE-Verlag, cop. 2001. - 490 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 pril.

  Pril.: Corrigendum zum Anhang 1 "Die Maschinenrichtlinie" (74 str.). - Prevod dela: CE marking in electrical and mechanical engineering
  ISBN 3-8007-2329-8
  a) tehnika b) CE znaki c) elektrotehnika d) strojništvo e) električne naprave f) strojegradnja g) stroji h) EMV i) EMV norme j) navodila k) elektromagnetna nihanja l) zaščita pred motnjami m) varnost naprav n) varnost strojev o) evropske smernice p) postopki q) primeri r) pregledno delo

  621.371/.372:621.391.82
  COBISS.SI-ID 24996613

  224.
          ELEKTROMOTORNI pogoni : zbirka rešenih zadataka / Borislav Jeftenić ... [et al.]. - 2. dopununjeno izdanje. - Beograd : Akademska misao, 2003. - 349 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 345-346. - Kazalo
  ISBN 86-7466-106-8
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) elektromotorni pogoni d) enosmerni e) asinhroni f) naloge g) rešitve h) učbeniki za visoke šole

  621.313(075.8+076)
  COBISS.SI-ID 25387781

  225.
  FORD, R. A.
          Homemade lightning : creative experiments in electricity / R. A. Ford. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2002. - XIII, 257 str. : ilustr. ; 24 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh021/20 01041014.html. - Bibliografija: str. 241-248. - Kazalo
  ISBN 0-07-137323-3
  a) Electrostatic apparatus and appliances - Experiments b) Electric generators - Experiments c) elektrotehnika d) elektrostatika e) umetne strele f) elektrostatični generatorji g) Wimshurstov generator h) projekti i) konstrukcije j) teorija delovanja generatorjev k) Van de Graaffovi generatorji l) elektroskop m) Leydenska steklenica n) Leidenska steklenica o) elektrofor p) elektrostatični motorji q) elektro hortikultura r) hladna svetloba s) poiskusi t) nenavadne razelektritve u) zgodovina v) pregledno delo

  537.22
  COBISS.SI-ID 3369812

  226.
  GIESECKE, Jürgen, 1937-
          Wasserkraftanlagen : Planung, Bau und Betrieb / Jürgen Gieseche, Emil Mosonyi. - 3., aktualisierte und wesentlich erweiterte Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXII, 813 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-44391-6
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) izkoriščanje energije vode d) hidroelektrarne e) hidravlični stroji f) planiranje g) gradnja h) načrtovanje i) vrste hidravličnih naprav j) zajemanje vode k) lovilniki peska l) peskolovi m) dovodni kanali n) cevovodi o) črpalke p) pregledno delo

  621.311.21
  621.224
  COBISS.SI-ID 25219589

  227.
  GOODMAN, Paul, elektrotehnik
          Substitution of 'hazardous substances' in future electronic equipment / Paul Goodman, Philip Strudwick. - Surrey : ERA Technology, 2002. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na nasl. str.: ERA report 2002-2003. - Na nasl. str.: Communications and sensor solutions. - Bibliografija: str. 69-72
  a) elektronika b) industrijska proizvodnja c) elektronska oprema d) nevarne snovi e) uporaba f) možne alternative g) učinki na zdravje h) priročniki

  620.26:621.3
  COBISS.SI-ID 24516101

  228.
  HAU, Erich, 1941-
          Windkraftanlagen : Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit / Erich Hau. - 3., vollständig neubearbeitete Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2003. - XX, 792 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-42827-5
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) izkoriščanje energije vetra d) mlini na veter e) pogonski stroji na veter f) turbine g) pridobivanje elektrike h) fizikalne osnove i) aerodinamika rotorjev j) rotorske lopatice k) električni sistemi l) regulacija m) stolpi n) ekonomski vidik o) pregledno delo

  621.311.245
  621.548
  COBISS.SI-ID 25222917

  229.
  INTERNATIONAL Conference on Microelectronics, Devices and Materials (36 ; 2000 ; Postojna)
          Proceedings / 36th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Analytical Methods in Microelectronics and Electronic Materials, October 18. - 20. 2000, Postojna, Slovenia ; [editors M. Hrovat, M. Kosec, I. Šorli]. - Ljubljana : MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2000 (Ljubljana : Multikop). - X, 318 str. : ilustr. ; 21 cm

  Na nasl. str.: MIDEM Conference 2000. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 961-90001-8-8
  a) Mikroelektronika - Mednarodna posvetovanja b) elektrotehnika c) mikroelektronika d) integrirana vezja e) senzorji f) optoelektronika g) keramika h) kompoziti i) kovine j) zborniki

  621.3.049.77(063)
  COBISS.SI-ID 109519360

  230.
  JÜLICHER, Peter
          Kostenrechnung und Kalkulation in der Galvanotechnik : ein Praktikerleitfaden zur Einführung eines Kostenrechnungssystems in Galvaniken / Peter Jülicher. - 1. Aufl. - Saulgau : Leuze, 1994. - 56 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 3-87480-098-9
  a) elektrokemijska tehnika b) galvanotehnika c) kalkulacije d) izračuni stroškov e) katalogi stroškov f) vrste stroškov g) stroškovna mesta h) razporejanje stroškov i) primeri izračuni j) pregledno delo

  621.357.7:657.47
  657
  COBISS.SI-ID 86568

  231.
  KHANNA, Vinod Kumar, 1952-
          The insulated gate bipolar transistor : IGBT : theory and design / Vinod Kumar Khanna. - New York : IEEE Press ; Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XIX, 627 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-23845-7
  a) Bipolar transistors b) elektrotehnika c) bipolarni tranzistorji z izoliranimi vrati d) IGBT tranzistorji e) razvoj f) osnove g) MOS komponente h) bipolarne komponente i) modeliranje IGBT j) tehnologija proizvodnje k) pregledno delo

  621.375.4
  COBISS.SI-ID 24819973

  232.
          NATIONAL electrical code handbook / [editors] Mark W. Earley ... [et al.]. - 9th ed. - Quincy : National Fire Protection Association, 2002. - VIII, 1191 str. : ilustr. ; 29 cm. - (International electrical code series)

  Ov. nasl.: NEC 2002 national electrical code handbook. - Hrbtni nasl.: NEC handbook 2002. - Na nasl. str.: With the complete text of the 2002 ed. of the National Electrical Code. - Kazalo
  ISBN 0-87765-462-X (vezano)
  a) Electric wiring - Insurance requirements b) Electric wiring - Standards - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) priporočila e) standardi f) instalacije g) materiali h) električna oprema

  621.36(73)(083.95)
  COBISS.SI-ID 24534021

  233.
  NEDELJKOVIĆ, Miloš
          Energetski pretvarači : zbirka rešenih ispitnih zadataka / Miloš Nedeljković. - Beograd : Akademska misao, 2003. - 175 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 86-7466-102-5
  a) elektrotehnika b) energetika c) energetski pretvorniki d) fazni regulatorji e) invertorji f) usmerniki g) naloge h) rešitve i) učbeniki za visoke šole

  621.314.5/.6(075.8+076)
  COBISS.SI-ID 25388805

  234.
  OSMOKROVIĆ, Predrag
          Elektrotehnički materijali / Predrag Osmokrović. - Beograd : Akademska misao, 2003. - 418 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 405-411. - Kazalo
  ISBN 86-7466-103-3
  a) elektrotehnika b) elektrotehnični materiali c) materija d) atomska struktura materije e) neelektrične lastnosti materialov f) lastnosti elektrotehničnih materialov g) prevodniki h) polprevodniki i) dielektriki j) magnetni materiali k) učbeniki za visoke šole

  620.22:621.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 25389061

  235.
  PILIĆ-Rabadan, Ljiljana
          Hidroenergetska i aeroenergetska postrojenja : (I. i II. dio) / Ljiljana Pilić-Rabadan, Darko Stipaničev, Zoran Milas ; [crteže izradio Ivica Rendulić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 953-0-31650-X
  a) elektrotehnika b) energetika c) hidroelektrarne d) elektrarne na veter e) izračuni f) delovanje elektrarne g) vrste turbin h) izbor števila turbin i) vzdrževanje j) učbeniki za visoke šole

  621.311.21+621.311.245(075.8)
  COBISS.SI-ID 25250821

  236.
          POWER plant surveillance and diagnostics : applied research with artificial intelligence / Da Ruan, Paolo F. Fantoni (eds.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2002. - XIII, 379 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power systems)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-43247-7
  a) Nuclear power plants - Control rooms - Automatic control b) Nuclear facilities - Automatic control c) Supervisory control systems d) Artificial intelligence e) elektrotehnika f) energetika g) jedrske elektrarne h) nuklearna moč i) jederska moč j) atomska moč k) avtomatska kontrola l) on-line nadzor m) nadzor n) diagnostika o) kontrolni sistemi p) umetna inteligenca q) varnost

  621.311.25
  COBISS.SI-ID 3282772

  237.
  RITTINGHAUS, Dirk
          Lexikon der Kurzzeichen für Kabel und isolierte Leitungen nach VDE, CENELEC und IEC = Dictionary of type designation codes for cables and insulated cords according to VDE, CENELEC and IEC : Deutsch/English / Dirk Rittinghaus, Ewald Retzlaff. - 6., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; Offenbach : VDE Verlag, cop. 2003. - 208 str. ; 21 cm. - (VDE-Schriftenreihe Normen verständlich ; 29)

  ISBN 380071860X (broš.)
  a) Electric cables - Identification b) Electric wire, Insulated - Identification c) elektrotehnika d) električni vodniki e) kabli f) oznake g) VDE h) CENELEC i) IEC j) priročniki

  621.315.2/.3:003.083(038)
  COBISS.SI-ID 24792325

  238.
  SÁEZ, Doris, 1971-
          Optimisation of industrial processes at supervisory level : application to control of thermal power plants / Doris Sáez, Aldo Cipriano, and Andrzej W. Ordys. - London [etc.] : Springer, cop. 2002. - XVI, 186 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advances in industrial control)

  Bibliografija: str. 179-186. - Kazalo
  ISBN 1-85233-386-3 (vezano)
  a) MATLAB b) Combined cycle power plants - Automatic control - Data processing c) Process control - Data processing d) Mathematical optimization e) elektrotehnika f) energetika g) industrijski procesi h) nelinearni dinamični procesi i) nadzor procesov j) termoenergetski objekti k) povečanje učinkovitosti l) linearni modeli m) nelinearno modeliranje n) fuzzy modeli o) strategije upravljanja p) dinamično modeliranje q) dinamični algoritmi r) prediktivno krmiljenje s) simulacije t) dinamična optimizacija u) pregledno delo

  621.31
  COBISS.SI-ID 25271301

  239.
          SOC (System-on-a-Chip) testing for plug and play test automation / edited by Krishnendu Chakrabarty. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - 200 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Frontiers in electronic testing ; 21)

  Štetje tudi: str. [365]-564. - Na nasl. str.: "Reprinted from a special issue of the Journal of electronic testing (JETTA) volume 18, nos. 4 & 5.". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-4020-7205-8
  a) Electronic digital circuits - Testing b) Plug and play (Computer architecture) c) Systems on a chip d) elektrotehnika e) integrirana vezja f) SOC - System-on-a-CHIP g) preskušanje vezij h) standardi i) protokoli preskušanja j) pregledno delo

  621.3.049.7
  COBISS.SI-ID 24835845

  240.
  STEFANOVSKA, Aneta
          Rešeni primeri iz preklopnih vezij / Aneta Stefanovska. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6371-23-1
  a) Preklopna vezja - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) preklopna vezja e) numerični sistemi f) preklopne strukture g) Boolova algebra h) Boolove funkcije i) sekvenčna vezja j) rešene naloge

  621.3:004.31(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 114864640

  241.
  SURUTKA, Jovan V.
          Osnovi elektrotehnike. Elektromagnetizam / Jovan V. Surutka. - 10. izdanje. - Beograd : Akademska misao, 2003. - 190 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 189-190. - Kazalo
  ISBN 86-7466-089-4
  a) elektrotehnika b) elektromagnetizem c) magnetna polja d) elektromagnetne sile e) vektor magnetne indukcije f) Amperov zakon g) magnetna indukcija v vakuumu h) magnetni pretok i) Faradejev zakon j) samoindukcija k) medsebojna indukcija l) učbeniki za visoke šole

  537.8(075.8)
  COBISS.SI-ID 25388037

  242.
  YAMAUCHI, Junji, 1953-
          Propagating beam analysis of optical waveguides / Junji Yamauchi. - Baldock, Hertfordshire ; Philadelphia : Research Studies Press, 2003. - XII, 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Optoelectronics and microwaves series ; 2)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-86380-265-6
  a) Optical wave guides b) Beam optics c) Finite differences d) elektrotehnika e) optoelektronika f) valovna optika g) optične naprave h) optični valovodi i) širjenje žarkov j) metoda širjenja valov k) tehnike končnih razlik l) pregledno delo

  621.372.8
  COBISS.SI-ID 23923717

  243.
  YANG, Wei, 1954-
          Mechatronic reliability : electric failures, mechanical-electrical coupling, domain switching, mass-flow instabilities / Wei Yang. - Berlin [etc.] : Springer ; Beijing : Tsinghua University Press, cop. 2002. - V, 324 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 302-318. - Kazalo
  ISBN 3-540-42283-8 (Springer) ISBN 7-302-04768-5 (Tsinghua University Press)
  a) Mechatronics b) Reliability (Engineering) c) elektrotehnika d) električne napake e) mehatronika f) zanesljivost g) razpoke h) rast razpok i) vzroki napak j) električna polja k) elektromehanika l) piezoelektriki m) feroelektriki n) pregledno delo

  621.3.004.64
  COBISS.SI-ID 25271557


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  244.
  IBRAHIM, Dogan
          Microcontroller projects in C for the 8051 / Dogan Ibrahim. - Reprinted. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003. - VIII, 178 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200127456 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 001274566.html. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4640-3 (broš.)
  a) Programmable controllers b) Intel 8051 (Computer) - Programming c) C (Computer program language) d) Intel 8051 (Computer) e) C (Computer program language) f) elektrotehnika g) mikrokrmilniki h) programabilni krmilniki i) INTEL 8051 j) programski jeziki k) C l) aplikacije m) zvok n) temperatura o) svetlobni prikazovalniki p) RS 232 standardi q) pregledno delo

  621.382:004
  COBISS.SI-ID 25213189

  245.
  SCHUBERT, E. Fred
          Light-emitting diodes / E. Fred Schubert. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XII, 313 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200203494 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002034945.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-82330-7 (vezano) ISBN 0-521-53351-1 (broš.)
  a) Light emitting diodes b) elektrotehnika c) optoelektronika d) LED diode e) osnove f) električne lastnosti g) optične lastnosti h) človeški vid i) bele LED diode j) optične komunikacije k) karakteristike modulacije l) pregledno delo

  621.385.2
  COBISS.SI-ID 25322245

  246.
  VESEL, Alenka
          Raziskave karakteristik magnetronske razelektritve v ultravisokem vakuumu : doktorska disertacija / Alenka Vesel. - Maribor : [A. Vesel], 2003. - XIII, 172 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 113-118. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003
  a) elektrotehnika b) razelektritve c) ionsko-razprševalne črpalke d) ultravisoki vakuum e) črpanje plinov f) magnetronske celice

  621.387(043.3)
  COBISS.SI-ID 126941184


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  247.
  CIESZYNSKI, Joe
          Closed circuit television / Joe Cieszynski. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - VII, 262 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200127115 1.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 001271151.html. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5728-6
  a) Closed-circuit television b) Television in security systems c) elektrotehnika d) tajno opazovanje e) videonadzor f) skrite kamere g) televizija zaprtega kroga h) CCTV - Closed Circuit Television i) prenos signalov j) osvetlitev k) razsvetljava l) leče m) osnove televizije n) CCTV kamere o) monitorji p) snemalne naprave q) telemetrija r) pregledno delo

  621.397
  COBISS.SI-ID 25214725

  248.
  DRAJIĆ, Dušan
          Uvod u statističku teoriju telekomunikacija / Dušan B. Drajić. - Beograd : Akademska misao, 2003. - XI, 502 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibl. pri posam. prispevkih. - Kazali
  ISBN 86-7466-085-1
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) statistične teorije d) slučajne spremenljivke e) verjetnostni procesi f) diskretni nizi g) elementi odločitve h) filtri i) korelacije j) teorija verjetnosti k) učbeniki za visoke šole

  621.391:519.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 25389317

  249.
  POPOVIĆ, Miodrag V.
          Digitalna obrada signala / Miodrag V. Popović. - 3. izdanje. - Beograd : Akademska misao, 2003. - X, 486 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 467-480. - Kazalo
  ISBN 86-7466-088-6
  a) elektrotehnika b) digitalna obdelava signalov c) diskretni sistemi d) Fourierova transformacija e) Z transformacija f) realizacija diskretnih sistemov g) sinteza sistemov h) neskončni impulzni odzivi i) Hilbertova transformacija j) naključni signali k) spektralna analiza signalov l) unitarne transformacije m) učbeniki za visoke šole

  621.391:004(075.8)
  COBISS.SI-ID 25388549

  250.
          WCDMA for UMTS : radio access for third generation mobile communications / edited by Harri Holma and Antti Toskala. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2002. - XVI, 391 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002072 612.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84467-1
  a) Code division multiple access b) Wireless communication systems - Standards c) Mobile communication systems - Standards d) Global system for mobile communications e) elektrotehnika f) mobilne komunikacije g) tretja generacija h) UMTS i) standardizacija WCDMA j) radijske komunikacije k) vmesniki l) protokoli m) HSDPA n) pregledno delo

  621.39/.396
  COBISS.SI-ID 25342213


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  251.
          ANWENDUNG von hochfestem Beton in Brückenbau / von Konrad Zilch, Markus Hennecke. Erfahrungen mit Entwurf, Ausschreibung, Vergabe und Tragwerksplanung / von André Müller ... [et al.]. Erfahrungen mit der Bauausführung und Maßnahmen zur Gewährleistung der geforderten Qualität / von Markus Henneckem Gert Leonhardt, Rolf Stahl. Betontechnologie / von Volker Hartmann, Werner Schrub. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2002. - 120, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 522)

  ISBN 3-410-65722-4
  a) gradbeništvo b) mostovi c) beton d) betonski mostovi e) korozija f) razpoke g) numerično modeliranje h) regulativa i) pregledno delo

  624.04
  COBISS.SI-ID 24866309

  252.
  BALAK, Michael
          Mauerwerkstrockenlegung : von den Grundlagen zur praktischen Anwendung / Michael Balak, Anton Pech. - Wien ; New York : Springer, cop. 2003. - XI, 316 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 287-296. - Kazalo
  ISBN 3-211-83805-8
  a) gradbeništvo b) poškodbe zgradb c) sanacije d) vlaga e) analiza poškodb f) opečna gradnja g) opeka h) kleti i) primeri sanacij j) vlaga v stavbah k) temelji l) stene m) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 25219845

  253.
  BRÜHWILER, Eugen, 1958-
          Stahlbetonbrücken / Eugen Brühwiler, Christian Menn. - 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. - Wien ; New York : Springer, cop. 2003. - XXIII, 551 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 541-544. - Kazalo
  ISBN 3-211-83583-0 (vezano)
  a) gradbeništvo b) nizka gradnja c) mostovi d) viadukti e) statični izračuni f) konstrukcije g) deformacije h) primeri i) pregledno delo

  624.2
  COBISS.SI-ID 24508677

  254.
  DACHROTH, Wolfgang R.
          Handbuch der Baugeologie und Geotechnik / Wolfgang R. Dachroth ; mit Beiträgen von Jiri Brezina ... [et al.]. - 3., erweiterte und überarbeitete Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XVII, 681 : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 646-658. - Kazalo
  ISBN 3-540-41353-7
  a) geomehanika b) oporni zid c) napetost v tleh d) ojačana zemljina e) zemljine f) klasifikacija tal g) nosilnost tal h) ojačitve i) izkopi j) temelji k) rečne struge l) geotehnika m) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 25220357

  255.
          ERLÄUTERUNGEN zu den Normen DIN EN 206-1, DIN 1045-2, DIN 1045-3, DIN 1045-4 und DIN 4226 / Herausgegeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 223, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 526)

  ISBN 3-410-65726-6
  a) gradbeništvo b) beton c) DIN EN 206-1 d) DIN 1045-2 e) regulativa f) lastnosti betona g) negovanje betona h) preskušanje i) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 25501445

  256.
          ERLÄUTERUNGEN zu DIN 1045-1 / Herausgegeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 223, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 525)

  ISBN 3-410-65725-8
  a) gradbeništvo b) statika c) DIN 1045-1 d) EN e) betonske konstrukcije f) razpoke g) ležišča h) armirani beton i) računanje konstrukcij j) raztezki k) napetosti l) uklon m) napenjanje konstrukcije n) pregledno delo

  624.04
  COBISS.SI-ID 25501189

  257.
          GEOTECHNICS for roads, rail tracks and earth structures : outcome of ETC 11 (European Technical Committee No.11) of ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) / edited by A. Gomes Correia, Heinz Brandl. - Lisse ; Exton ; Tokyo : A.A. Balkema, cop. 2001. - IX, 289 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 90-2651-844-7
  a) Soil mechanics - Congresses b) Earthworks - Congresses c) Transportation engineering - Congresses d) Roads - Design and construction - Congresses e) Railroads - Design and construction - Congresses f) mehanika tal g) geotehnika h) zemljine i) ceste j) železnice k) zemeljske konstrukcije l) mostovi m) nasipi n) temeljenje o) stabilizacija zemljine p) razne napetosti q) sidranje r) zborniki

  624
  COBISS.SI-ID 24302597

  258.
  GRÜTZMACHER, Bernd
          Das individuelle Holzhaus : von der Idee zur optimalen Lösung / Bernd Grützmacher. - München : Callwey, 2001. - 103 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 103
  ISBN 3-7667-1492-9
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) lesene hiše d) idejne zasnove e) izvedba f) detajli g) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 24889861

  259.
  HUMAR, J. L.
          Dynamics of structures / Jagmohan L. Humar. - 2nd ed. - Lisse [etc.] : A.A. Balkema, cop. 2002. - XXV, 967 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy034/2001052675 .html. - Kazalo
  ISBN 90-5809-245-3 (vezano) ISBN 90-5809-246-1 (broš.)
  a) Structural dynamics b) gradbeništvo c) dinamika konstrukcij d) potresno inženirstvo e) dinamična obtežba f) računanje konstrukcij g) matematični modeli h) pregledno delo

  624.04
  COBISS.SI-ID 25223941

  260.
  INTERNATIONAL conference on Earthquake resistant engineering structures (4th ; 2003 ; Ancona)
          Earthquake resistant engineering structures IV / editors G. Latini and C. A. Brebbia. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2003. - [XIV], 379 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in earthquake engineering ; vol. 13)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85312-984-4
  a) Earthquake engineering - Congresses b) Earthquake resistant design - Congresses c) gradbeništvo d) potres e) protipotresna gradnja f) načrtovanje konstrukcij g) stebri h) mostovi i) analize j) numerično modeliranje k) preskušanje l) pregledno delo

  624.04
  COBISS.SI-ID 24968453

  261.
  INTERNATIONAL Conference on Hydraulic Information Management (9 ; 2002 ; Montreal, Canada)
          Hydraulic information management / Ninth International conference on hydraulic engineering management Hydrosoft IX, [Montreal, Canada, May 2002] ; edited by W. R. Blain, C. A. Brebbia ; [organized by the Wessex Institute of Technology]. - Southampton ; Boston : Wit Press, cop. 2002. - [XII], 471 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Water studies ; Vol. 10, ISSN 1462-6071)

  ISBN 1-85312-912-7
  a) hidrotehnika b) talna voda c) kanali d) hidrodinamično modeliranje e) numerično modeliranje f) hidrologija g) sistemi odločanja h) pregrade i) objekti na obali j) zborniki

  626/627
  COBISS.SI-ID 7187478

  262.
  INTERNATIONAL conference on structural dynamics (5th ; 2002 ; München)
          Structural dynamics - EURODYN 2002 / proceedings of the 4th [i.e. 5th] international conference on structural dynamics, Munich, Germany, 2-5 September 2002 ; edited by H. Grundmann, G. I. Schuëller. - Lisse [etc.] : Balkema : Swets & Zeitlinger, 2002. - 1 zv. (XVIII, 854 str.) : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Povzetki in bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
  ISBN 90-5809-510-X (komplet) ISBN 90-5809-511-8 (zv. 1) ISBN 90-5809-512-6 (zv. 2)
  a) gradbeništvo b) numerično modeliranje c) seizmična obtežba d) modeliranje e) dušenje f) mostovi g) pregrade h) EC8 i) konstrukcije j) stabilnost zemljine k) analize l) potresna obtežba m) zborniki

  531.3:624(063)
  COBISS.SI-ID 1707105

  263.
  INTERNATIONAL conference on Vibratory pile driving and deep soil compaction (2002 ; Louvain-la-Neuve)
          Vibratory pile driving and deep soil compaction : TRANSVIB2002 : proceedings of the international conference on vibratory pile driving and deep soil compaction, Louvain-la-Neuve, Belgium, 9-10 September 2002 / edited by A. Holeyman, J-F. Vanden Berghe, N. Charue. - Lisse [etc.] : A.A. Balkema, cop. 2002. - XIV, 233 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-5809-521-5 (vezano)
  a) gradbeništvo b) globoko temeljenje c) pilotiranje d) fundiranje na pilotih e) zabiti piloti f) vibracijsko zabijanje g) izračuni h) tehnologija i) geotehnika j) zborniki

  624.154
  COBISS.SI-ID 25225221

  264.
  INTERNATIONAL DIANA world conference on finite elements in civil engineering applications (3 ; 2002 ; Tokyo)
          Finite elements in civil engineering application : proceedings of the third DIANA world conference Tokyo/Japan/9-11 October 2002 / edited by Max A. N. Hendriks, Jan G. Rots. - Lisse [etc.] : A. A. Balkema, cop. 2002. - XIII, 546 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-5809-530-4
  a) gradbeništvo b) metoda končnih elementov c) zborniki

  624:519.61
  COBISS.SI-ID 7545622

  265.
  LIßNER, Karin
          Holzbausanierung : Grundlagen und Praxis der sicheren Ausführung / Karin Lißner, Wolfgang Rug. - Berlin [etc.] : Springer, 2000. - XI, 484 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 461-475. - Kazalo
  ISBN 3-540-66875-6
  a) gradbeništvo b) sanacije c) lesene konstrukcije d) lesene zgradbe e) obnova in izvedba f) konstrukcije g) tipologije h) brunarice i) mostovi j) ostrešja k) detajli l) izračuni nosilnosti m) lesne zveze n) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 25220101

  266.
  MULTIDISCIPLINARY Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst (8 ; Monte Carlo, Louisville ; 2001)
          Geotechnical and environmental applications of karst geology and hydrology : proceedings of the eighth Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karsts [!], Louisville, Kentucky, 1-4 April 2001 / edited by Barry F. Beck & J. Gayle Herring. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2001. - IX, 437 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibl. pri posam. prispevku
  ISBN 90-5809-190-2
  a) geotehnika b) temeljenje c) geologija d) hidrologija e) kras f) inženirska dela g) talna voda h) področja krasa po svetu i) predori j) rudniki k) nosilnost tal l) erozija m) zborniki

  624
  COBISS.SI-ID 17962029

  267.
  PEURIFOY, Robert Leroy, 1902-
          Construction planning, equipment, and methods / Robert L. Peurifoy, Clifford J. Schexnayder. - 6th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2002. - XVII, 669 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in construction engineering and project management)

  Kazalo
  ISBN 0-07-112257-5 (broš.)
  a) Building b) gradbeništvo c) gradbena operativa d) gradbena mehanizacija e) načrtovanje f) metode g) dozerji h) zemeljska dela i) utrjevanje zemljine j) geotehnični materiali k) gradbeni stroji l) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 24410373

  268.
  SIMMONS, H. Leslie
          Construction : principles, materials, and methods / H. Leslie Simmons. - 7th ed. - New York [etc.] : John Wiley & sons, 2001. - XIII, 1186 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibl. pri posam. prispevkih. - Kazali
  ISBN 0-471-35640-9
  a) Building b) gradbeništvo c) gradbena dela d) načrtovanje e) beton f) temeljenje g) gradbeni materiali h) gradbeni elementi i) detajli j) tehnologija dela k) armiranje betonskih konstrukcij l) montažna gradnja m) opeka n) opečna gradnja o) stiki p) kovine q) jeklene konstrukcije r) lesene konstrukcije s) plastika t) polimeri u) kompoziti v) izolacija w) hidroizolacija x) termoizolacija y) kritine z) tlaki {) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 23918853

  269.
          STAHLBETON- und Spannbetontragwerke nach DIN 1045 : Erläuterungen zu Teil 1 bis 3 und Anwendungen / Jürgen Grünberg (Hrsg.) ; mit Beiträgen von Jürgen Grünberg ... [et al.]. - 3. Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XIV, 373 str. : ilustr. ; 25 cm

  Na nasl. str.: "Teil 1 bis 3 (Juli 2001) Erläuterungen und Anwendungen". - Bibliografija: str. 353-362. - Kazalo
  ISBN 3-540-43155-1
  a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) armirani beton d) prednapeti beton e) priporočila f) standardi g) DIN 1045 h) pregledno delo

  624:691.39
  COBISS.SI-ID 25221125

  270.
  SYMPOSIUM on Screw Piles (2001 ; Brussels, Belgium)
          Screw piles : installation and design in stiff clay / proceedings of the Symposium on Screw Piles, Brussels, Belgium, 15 March 2001 ; edited by Alain E. Holeyman. - Lisse [etc.] : A.A. Balkema, cop. 2001. - XIV, 323 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-192-9
  a) Piling (Civil engineering) - Congresses b) Clay soils - Congresses c) temeljenje d) piloti e) uvrtani piloti f) glinena tla g) globoko temeljenje h) geologija i) penetracijski preskusi j) analize rezultatov k) primerjalni preskusi l) tehnike vrtanja m) monitoring n) študije primerov o) zborniki

  624
  COBISS.SI-ID 24299269

  271.
  TOMLINSON, Michael John
          Foundation design and construction / M. J. Tomlinson ; with contributions by R. Boorman. - 7th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. - XII, 569 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazali
  ISBN 0-13-031180-4
  a) Foundations b) gradbeništvo c) temeljenje d) sidranje opaža e) gradbena jama f) izkop g) piloti h) tehnologija temeljenja i) jekleni opaži j) globoko temeljenje k) horizontalna obtežba l) izračuni m) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 23922693

  272.
  VISCHER, Daniel
          Wasserbau : hydrologische Grundlagen, Elemente des Wasserbaus, Nutz- und Schutzbauten an Binnengewässern / Daniel Vischer, Andreas Huber. - 6. Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XI, 360 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija: str. 346-348. - Kazalo
  ISBN 3-540-43713-4
  a) hidrotehnika b) vodni objekti c) hidrologija d) elementi vodnih objektov e) kanali f) struge g) pregrade h) nasipi i) temeljenje j) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 25219333

  273.
  WELLS, Matthew [Dreißig]
          30 Brücken / Matthew Wells ; Einleitung von Hugh Pearman. - München : Callwey, cop. 2002. - 191 str. : ilustr. ; 25 x 30 cm

  Prevod dela: 30 bridges. - Kazalo
  ISBN 3-7667-1501-1
  a) gradbeništvo b) mostovi c) konstrukcije mostov d) viseči mostovi e) jekleni f) betonski g) leseni h) kamniti i) izvedena dela j) brvi k) sklopni mostovi l) mostovi za pešce m) železniški n) cestni o) pregledno delo

  624
  COBISS.SI-ID 24876549


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  274.
          HANDBOOK of pollution control and waste minimization / edited by Abbas Ghassemi. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - XXII, 508 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Civil and environmental engineering ; 8)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0581-5
  a) Factory and trade waste - Management b) Pollution prevention c) Waste minimization d) ekologija e) onesnaževanje okolja f) kontrola onesnaževanja g) ravnanje z odpadki h) minimizacija odpadkov i) regulativa j) zakonodja k) racionalna raba energije l) prenos toplote m) biotehnološki postopki n) metodologije o) preprečevanje onesnaženj p) študije primerov q) zborniki

  628.4/.5
  COBISS.SI-ID 24628229

  275.
          MEMBRANES for industrial wastewater recovery and re-use / edited by: Simon Judd and Bruce Jefferson. - New York : Elsevier Advanced Technology, 2003. - XVI, 291 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85617-389-5
  a) Sewage - Purification b) Factory and trade waste - Purification c) Membranes (Technology) d) Water reuse e) ekologija f) odpadne vode g) čiščenje odpadnih vod h) ponovna uporaba i) membranska tehnologija j) proces reverzne ozmoze k) industrijske vode l) hladilne vode m) papirna industrija n) tekstilna industrija o) industrija pijač p) farmacevtska industrija q) projektiranje sistema r) študije primerov s) pregledno delo

  544.726:628.3
  COBISS.SI-ID 24806149


  629 TEHNIKA VOZIL.


  276.
          ACCELERATED testing research. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 79 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1490)

  "SAE 2000 World Congress, Detroit, Michigan, USA, March 6-9, 2000"---> ov. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7680-0592-2
  a) Automobiles - Testing - Congresses b) Accelerated life testing - Congresses c) strojništvo d) avtomobilska industrija e) testiranje življenjske dobe f) pospešeni preskusi g) laboratorijsko preskušanje h) SAE i) metode preskušanja j) primerjave metod k) primeri l) preskušanje akumulatorjev m) električni akumulatorji n) izpušni sistemi o) tesnilke glave p) glave motorjev q) avtomobilski sedeži r) zborbiki

  629.3.001.4
  COBISS.SI-ID 25326341

  277.
  FEHSE, Wigbert
          Automated rendezvous and docking of spacecraft / Wigbert Fehse. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XIX, 495 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge aerospace series ; 16)

  Bibliografija: str. 477-485. - Kazalo
  ISBN 0-521-82492-3
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) astronavtika d) vesoljska vozila e) srečanje v vesolju f) faze srečanja g) varnostni ukrepi h) strategija pristopa i) krmilni sistemi j) senzorji k) spojni sistemi l) spajanje vozil m) pregledno delo

  629.784
  COBISS.SI-ID 24951301

  278.
  GUZMAN, Daniel J.
          IDB-C data bus : report on studies for: a) Modeling, simulation, and signal analysis, b) EMC/EMI measurements and testing. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2002. - V, 144 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (SAE research report ; 14)

  ISBN 0-7680-0883-2
  a) Motor vehicles - Electronics b) Motor vehicles - Electronics - Computer simulation c) Controller Area Network (Computer network) d) Computer networks e) strojništvo f) tehnika vozil g) avtomobilska industrija h) elektronski sistemi i) IDB - C vodila j) računalniške simulacije k) EMC/EMI meritve l) EMC - ElectroMagnetic Compatibility m) EMI - ElectroMagnetic Interface n) pregledno delo

  629.3.018
  COBISS.SI-ID 24990981

  279.
  MATSCHINSKY, Wolfgang
          Road vehicle suspensions / by Wolfgang Matschinsky ; translation edited by Alan Baker. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 2000. - XVI, 359 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Radführungen der Straßenfahrzeuge. - Bibliografija: str. 355-356. - Kazalo
  ISBN 1-86058-202-8 (vezano)
  a) Motor vehicles - Springs and suspension b) Motor vehicles - Wheels c) Motor vehicles - Vibration d) Automobiles - Springs and suspension e) Automobiles - Wheels f) Automobiles - Vibration g) Motor vehicles - Springs and suspension - Design and construction h) Automobiles - Ressorts et suspension i) Automobiles - Roues j) Automobiles - Vibrations k) strojništvo l) tehnika vozil m) cestna vozila n) vzmetenje koles o) karakteristike vzmetenja p) vzmeti q) blažilniki r) zaviranje s) vožnja v ovinek t) krmiljenje u) elasto-kinematika v) pregledno delo

  629.3.027.3
  COBISS.SI-ID 25246469

  280.
  MILLIKEN, William F., 1911-
          Chassis design : principles and analysis / William F. Milliken, Douglas L. Milliken. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2002. - XXXIV, 638 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  "Based on previously unpublished technical notes by Maurice Olley"--> nasl. str. - Seznam simbolov na spojnih listh. - Kazalo. - Povzetki na koncu poglavij
  ISBN 0-7680-0826-3
  a) Olley, Maurice (1889-1972) b) Automobiles - Chassis - Design and construction c) strojništvo d) avtomobilizem e) Maurice Olley f) razvoj avtomobilov g) šasije h) podvozja i) krmiljenje avtomobilov j) kolesa avtomobilov k) vozne lastnosti l) nihanje vozila m) vzmetenje vozil n) matematične analize o) izračuni p) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 24992517

  281.
  NEBYLOV, Aleksandr Vladimirovich
          Ekranoplanes : controlled flight close to the sea / A.V. Nebylov & P.A. Wilson. - Southampton ; Boston : WIT PRESS, cop. 2002. - [XI], 221 str. ; ilustr. : 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. [195]-197, 220-221
  ISBN 1-85312-831-7
  a) Wing-in-ground-effect machines b) Ground effect machines - Dynamics c) Flight control d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) kontrola letenja h) morske površine i) letenje blizu j) ekranoplani k) gibanje blizu površine l) senzorji letenja m) verjetnostne karakteristike valovanja n) valovanje morja v prostoru in času o) meritve parametrov gibanja p) pregledno delo

  629.7.07
  COBISS.SI-ID 24996869

  282.
          SPACE : technologies, materials, structures / edited by B.E. Paton. - London ; New York : Taylor & Francis, 2003. - XVIII, 567 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Welding and allied processes : a series of books and monographs on welding and other processes of metal treatment ; vol. 2)

  Bibliografija: str. [525]-546. - Kazalo
  ISBN 0-415-29985-3
  a) Materials - Effect of space environment on b) strojništvo c) tehnika vozil d) astronomija e) vesoljska tehnika f) vesoljski projekti g) vesoljski objekti h) obdelave v mikrogravitaciji i) rekonstrukcije j) rezanje kovin k) varjenje kovin l) spajkanje m) odstranjevanje prevlek n) taljenje o) strjevanje p) magnetosfera zemlje q) velike strukture v vesolju r) pregledno delo

  629.78
  COBISS.SI-ID 25232133

  283.
  WHITFORD, Ray
          Fundamentals of fighter design / Ray Whitford. - Shrewsbury : Airlife, 2000. - 205 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84037-112-9
  a) Fighter planes - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) vojna letala e) načrtovanje f) aerodinamika g) stabilnost h) krmiljenje i) pogonski motorji j) materiali k) oborožitev l) pregledno delo

  629.73:358.4
  COBISS.SI-ID 24992773

  284.
  XIROS, Nikolaos, 1970-
          Robust control of diesel ship propulsion / Nikolaos Xiros. - London [etc.] : Springer, cop. 2002. - XIII, 214 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advances in industrial control)

  Bibliografija: str. 205-209. - Kazalo
  ISBN 1-85233-543-2 (vezano)
  a) Ship propulsion b) Diesel motor c) Ship handling d) Marine engines e) Stability of ships f) strojništvo g) tehnika vozil h) ladjedelstvo i) ladijski pogoni j) dizelski motorji k) krmiljenje motorjev l) termodinamika motorjev m) PID krmiljenje n) pregledno delo

  629.5:621.436
  COBISS.SI-ID 25271045

  285.
  ZIMMERMAN, Robert
          Leaving Earth : space stations, rival superpowers, and the quest for interplanetary travel / by Robert Zimmerman. - Washington : J. Henry, 2003. - XIII, 528 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 467-481. - Kazalo
  ISBN 0-309-08548-9
  a) Space stations b) Outer space - Exploration c) strojništvo d) tehnika vozil e) vesoljska tehnika f) astronavtika g) vesoljske postaje h) medplanetarna vozila i) raziskovanje vesolja j) pregledno delo

  629.78
  COBISS.SI-ID 24987397


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  286.
  BERLOGAR, Janko
          Organizacijsko komuniciranje : od konfliktov do skupnega pomena / Janko Berlogar. - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1999 (Ljubljana : Delo). - 402 str. ; 21 cm. - (Zbirka Manager)

  Bibliografija in povzetek pri vseh poglavjih
  ISBN 86-7061-206-2
  a) Komuniciranje b) menedžment c) organizacija poslovanja d) organizacija komuniciranja e) medsebojno komuniciranje f) etični vidik g) informacijska tehnologija h) poslovna kultura i) priročniki

  65.01:316.77
  COBISS.SI-ID 103543296

  287.
          INTERNATIONAL encyclopedia of ergonomics and human factors / edited by Waldemar Karwowski. - London ; New York : Taylor & Francis, 2001. - 3 zv. (XXVII, 1960 str.) : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-7484-0847-9 (komplet) ISBN 0-415-25159-1 (zv. 1) ISBN 0-415-25160-5 (zv. 2) ISBN 0-415-25161-3 (zv. 3)
  a) Human engineering - Encyclopedias b) Human Engineering - Encyclopedias - English c) Ergonomie - Encyclopédies d) industrijska proizvodnja e) ergonomija f) antropometrija g) kognitivna psihofiziologija h) modeliranje i) predstavitev informacij j) komunikacije k) vizualna predstavitev l) delovni prostor m) delovna oprema n) okolje o) karakteristike sistema p) organizacija dela q) varstvo pri delu r) socialni vplivi s) ekonomski vplivi t) metode u) enciklopedija

  331.101.1:65.015.11
  COBISS.SI-ID 25429253

  288.
          ISO 9001:2000 im Klartext : Handbuch und Arbeitshilfe für Manager / Ian Campbell. - Kissing : WEKA-Media, 2002-. - <1> zv. : ilustr. ; 22 cm. - (WEKA Praxislösungen)

  Nevezani listi, redna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: 2002
  ISBN 3-8111-1121-3
  a) organizacija poslovanja b) kakovost c) upravljanje kakovosti d) ISO 9000 e) spremembe standardov f) sistemske zahteve g) sistemi kakovosti h) uvajanje standardov i) odgovornost vodij j) priprava k) zahteve kupcev l) razvoj m) nabava n) preskušanje o) meritve p) analize q) izboljšave r) pregledno delo

  658.562:006.83
  COBISS.SI-ID 25629957

  289.
  LAREAU, William
          Office kaizen : transforming office operations into a strategic competitive advantage / William Lareau. - Milwaukee : ASQ Quality Press, cop. 2003. - X, 174 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-87389-556-8
  a) Organizational change b) Industrial efficiency c) Corporate culture d) Competition e) organizacija dela f) pisarniško delo g) Kaizen h) razsipavanje resursov i) tehnike stalne izboljšave j) priročniki

  651.4/.9
  COBISS.SI-ID 25000709

  290.
  VUJOŠEVIĆ, Niko [Tisoč osemsto]
          1800 vprašanj o kakovosti : za tiste, ki imajo vpeljan sistem 9001, za tiste, ki se nanj pripravljajo, za tiste, ki o kakovosti resno razmišljajo / Niko Vujošević. - Ljubljana : RR, 2000 (Vrhnika : Schwarz). - 112 str. ; 21 cm. - (Podjetnikova zbirka)

  Bibliografija: str. 111
  ISBN 961-90842-0-9
  a) Kvaliteta - Zagotavljanje b) proizvodnja c) zagotavljanje kvalitete d) certifikat ISO 9001 e) presoja f) menedžment g) proizvod h) priročniki

  65.018:006.83
  COBISS.SI-ID 107537408


  655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


  291.
          AUTHORS and electronic publishing : the ALPSP research study on authors' and readers' views of electronic research communication / ALPSP. - Clapham : The Association of Learned and Professional Society Publishers, cop. 2002. - 83, [36] str. ; 30 cm

  "A report produced by Key Perspectives Ltd"--> hrbt. str. nasl. str.
  ISBN 0-907341-23-3
  a) Electronic publishing b) Scholarly electronic publishing c) založništvo d) elektronsko publiciranje e) metodologija f) založniki g) avtorji h) uporabniki i) izbor revije j) avtorske pravice k) recenzije l) preprinti m) izpisi n) priročniki

  655.535.5:004
  COBISS.SI-ID 24745477


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  292.
  STANKOVIĆ, Predrag
          Pomorske havarije / Predrag Stanković. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1995. - IX, 292 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)

  Kazalo. - Bibliografija: str. 279-282
  ISBN 953-0-30361-0
  a) Pomorsko pravo - Havarije - Brodolomi b) transportne usluge c) pomorska plovba d) nezgode e) pomorsko pravo f) trčenje ladij g) reševanje na morju h) dvigovanje potopljenih stvari i) izguba tovora j) poškodba tovora k) onesnaženje morja l) izlitje olja m) pomorsko zavvarovanje n) učbeniki za visoke šole

  656.61.085:[347.796+368.23](075.8)
  COBISS.SI-ID 204643


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  293.
  DENNIS, Pascal, 1957-
          Lean production simplified : a plain language guide to the world's most powerful production system / Pascal Dennis ; with a foreword by John Shook. - New York : Productivity Press, 2002. - XIV, 170 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 149-151. - Kazalo
  ISBN 1-56327-262-8
  a) Production management b) Manufacturing processes c) Production control d) Just-in-time systems e) organizacija proizvodnje f) proizvodni sistemi g) lean proizvodnja h) standardi dela i) JIT - Just-in-Time j) POKA-YOKE k) Kaizen l) planiranje proizvodnje m) kultura proizvodnje n) pregledno delo

  658.5.012.2
  COBISS.SI-ID 25116165

  294.
  DUGGAN, Kevin J.
          Creating mixed model value streams : practical lean techniques for building to demand / Kevin J. Duggan ; foreword by Jeffrey K. Liker. - New York : Productivity Press, 2002. - XVIII, 206 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 189-190. - Kazalo
  ISBN 1-56327-280-6
  a) Production management b) organizacija proizvodnje c) lean proizvodnja d) mešana proizvodnja e) uvajanje proizvodnje f) družine izdelkov g) taktni časi h) tok proizvodnje i) pregledno delo

  658.51
  COBISS.SI-ID 25117189

  295.
          The EATON lean system [Elektronski vir] : an interactive introduction to lean manufacturing principles. - [Shelton] : Productivity, cop. 2001. - 7 optičnih diskov (CD-ROM-ov) : barve, zvok ; 12 cm, v škatli 17 x 18 x 3 cm

  Sistemske zahteve: operacijski sistem Microsoft Windows 98 ali več; vsaj 8 MB pomnilnika; Quicktime for Windows 32 bitni; 16 bit display
  Vsebina:
  CD-ROM [1]: Standardized work
  CD-ROM [2]: Pull systems
  CD-ROM [3]: 5S
  CD-ROM [4]: Continuous flow
  CD-ROM [5]: Muda
  CD-ROM [6]: Heijunka
  CD-ROM [7]: Kaizen
  a) organizacija proizvodnje b) lean proizvodnja c) planiranje proizvodnje d) organizacija dela e) organizacijske metode f) opisi metod g) KANBAN h) Kaizen i) MUDA j) Heijunka k) 5S l) metoda 5S m) standardi dela n) serijska proizvodnja o) tok proizvodnje p) proizvodni takti q) proizvodne izgube r) izboljšave proizvodnje s) praktični primeri

  658.5.012
  COBISS.SI-ID 25613061

  296.
  FIVE
          5S for operators : 5 pillars of the visual workplace / created by the Productivity Press Development Team ; instructional design by Melanie Rubin. - Portland : Productivity Press, 1996. - 121 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Shopfloor series)

  Na nasl. str.: "Based on 5 pillars of the visual workplace: the sourcebook for 5S implementation by Hiroyuki Hirano"
  ISBN 1-56327-123-0
  a) organizacija proizvodnje b) organizacija dela c) organizacijske metode d) metoda 5S e) opisi metod f) implementacija g) delovna mesta h) organizacijske izboljšave i) priročniki

  658.512
  COBISS.SI-ID 174376

  297.
  FORD, Henry, 1863-1947
          Today and tomorrow / by Henry Ford in collaboration with Samuel Crowther ; [foreword by Norman Bodek]. - Reprint ed. [...] and updated printing. - New York : Productivity Press, cop. 2003. - XVIII, 262 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Izvirna izd. 1926. - Kazalo
  ISBN 0-915299-36-4
  a) Ford Motor Company b) Industrial management c) podjetništvo d) Henry Ford e) podjetniška kultura f) proizvodnja g) principi h) standardi dela i) razsipavanje resursov j) motivacija k) denar l) pregledno delo

  658(Ford Henry)
  COBISS.SI-ID 25113861

  298.
  GORDON, M. Joseph, Jr.
          Six Sigma quality for business & manufacture / by M. Joseph Gordon, Jr. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2002. - XVI, 556 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-51047-8
  a) Quality control b) Process control c) organizacija proizvodnje d) kakovost e) programi kakovosti f) metode zagotavljanja kakovosti g) statistične metode h) Six Sigma i) opisi metod j) uporaba metode k) pregledno delo

  658.56
  COBISS.SI-ID 24808453

  299.
  GUDEHUS, Timm
          Dynamische Disposition : Strategien und Algorithmen zur optimalen Auftrags- und Bestandsdisposition / Timm Gudehus. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XVII, 208 str. : ilustr. + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Engineering online library)

  Bibliografija: str. 193-196. - Kazalo
  ISBN 3-540-43843-2
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodnja c) planiranje proizvodnje d) krmiljenje proizvodnje e) dispozicija f) dinamična naročila g) razvrščanje naročil h) algoritmi i) dinamične metode j) planiranje potreb k) zmanjševanje stroškov l) logistika m) skladiščenje n) pregledno delo

  658.5.012.2
  COBISS.SI-ID 25223429

  300.
  HINCKLEY, C. Martin
          Make no mistake! : an outcome-based approach to mistake-proofing / C. Martin Hinckley. - Portland : Productivity, 2001. - XVI, 400 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 381-383. - Kazali
  ISBN 1-56327-227-X (vezano)
  a) Quality control b) Total quality management c) organizacija proizvodnje d) proizvodnja brez napak e) kakovost izdelkov f) preprečevanje napak g) kompleksnost proizvodov h) principi i) metode j) kontrola kakovosti k) statistična kontrola procesov l) Six Sigma m) Taguchi metoda n) dokumentacija o) primeri p) pregledno delo

  658.56
  COBISS.SI-ID 25266437

  301.
          INNOVATIONSMANAGEMENT für technische Produkte / Walter Eversheim (Hrsg.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - X, 421 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija: str. 313-337. - Kazalo
  ISBN 3-540-43425-9
  a) organizacija proizvodnje b) tehnični proizvodi c) inovacije d) inovacijski management e) spodbujanje inovacij f) planiranje novosti g) pregledno delo

  658.512.2.001.76
  COBISS.SI-ID 25223173

  302.
          KANBAN just-in-time at Toyota : management begins at the workplace / edited by the Japan Management Association ; translated by David J. Lu ; foreword by Norman Bodek. - Revised ed. - Portland : Productivity Press, cop. 1989. - XIX,192 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Toyota no genba kanri : kanban hoskiki no tadashii susumekata. - Kazalo
  ISBN 0-915299-48-8
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodni sistemi c) Toyota d) proizvodni procesi e) upravljanje proizvodnje f) krmiljenje proizvodnje g) Kanban h) JIT - Just-in-Time i) razsipavanje resursov j) delovna mesta k) avtomatizacija l) pregledno delo

  658.51.012.3
  COBISS.SI-ID 183827

  303.
  LANDVATER, Darryl V.
          MRP II standard system : a handbook for manufacturing software survival / Darryl V. Landvater and Christopher D. Gray. - Essex Junction : O. Wight, cop. 1989. - XXIV, 315 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

  ISBN 0-471-13275-6 (John Wiley) ISBN 0-939246-12-0 (Oliver Wight)
  a) podjetja b) industrija c) proizvodnja d) management e) organizacija proizvodnje f) organizacija dela g) planiranje h) strateško planiranje i) prodaja j) povpraševanje k) zagotavljanje kakovosti l) nadzor kakovosti m) uporaba računalnikov n) programska oprema o) priročniki

  658.5:004.4
  COBISS.SI-ID 1122644

  304.
  LANDVATER, Darryl V.
          MRP II standard system workbook / by Darryl V. Landvater and Christopher D. Gray. - Essex Junction : O. Wight, cop. 1989. - XI, 277 str. ; 28 cm

  ISBN 0-939246-13-9 (broš.)
  a) Manufacturing resource planning - Computer programs - Evaluation b) Production management - Computer programs - Evaluation c) Production planning - Computer programs - Evaluation d) Computer software - Evaluation e) podjetja f) industrija g) proizvodnja h) management i) organizacija proizvodnje j) organizacija dela k) delovni predlogi l) priročniki

  658.5
  COBISS.SI-ID 25487365

  305.
          LEAN machines : learning from the leaders of the next industrial revolution / by Richard A. McCormack, editor. - Annandale : Publishers & Producers, cop. 2002. - II, 153 str. ; 28 cm

  "Interviews with: Alcoa, Delphi, Toyota, Boeing, Wiremold, Barry Controls, Lockheed Martin, Freudenberg-NOK, Exide Technologies, Lean Accounting / BMA, Lean Enterprise Institute, Danaher / Lean Horizons, Warner Robins Air Force Base, Janney Montgomery Scott LLC, HON Industris / Simpler Consulting"--> na ov.
  ISBN 0-9722407-0-5
  a) Organizational effectiveness b) Interviews c) organizacija proizvodnje d) proizvodnja e) proizvodni sistemi f) lean proizvodnja g) intervjuji h) Toyota i) ameriška podjetja j) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 24948741

  306.
  LEFLAR, James A.
          Practical TPM : successful equipment management at Agilent technologies / James A. Leflar. - Portland : Productivity Press, 2001. - XV, 359 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56327-242-3
  a) Total productive maintenance b) organizacija proizvodnje c) vzdrževanje d) koncepti vzdrževanja e) TPM - Total Productive Maintenance f) opisi konceptov g) izboljšanje delovanja h) skupinsko delo i) planiranje vzdrževanja j) preprečevanje kvarjenja k) pregledno delo

  658.58
  COBISS.SI-ID 25114885

  307.
  MENNE, Rudolf J.
          The system integration process for accelerated development / R.J. Menne, M.N. Rechs. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2002. - VI, 253 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: [237]-245. - Kazalo
  ISBN 0-7680-0884-0 (vezano)
  a) Systems engineering b) New products c) Internal combustion engines - Design and construction d) organizacija proizvodnje e) razvoj izdelkov f) razvoj motorjev g) motorji z notranjim izgorevanjem h) integracija procesov i) poslovni procesi j) razvojni procesi k) simultani inženiring l) priprava proizvodnje m) izbor konceptov n) proizvodni inženiring o) delovni načrti p) pregledno delo

  658.512.2:621.43
  COBISS.SI-ID 24989189

  308.
  MONDEN, Yasuhiro, 1940-
          The Toyota management system : linking the seven key functional areas / Yasuhiro Monden ; publisher's message by Norman Bodek ; translated by Bruce Talbot. - Portland : Productivity Press, cop. 1993. - XXIII, 222 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 209-213. - Kazalo
  ISBN 1-56327-139-7
  a) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha b) Automobile factories - Management c) Just-in-time systems d) organizacija proizvodnje e) proizvodni sistemi f) Toyota g) upravljanje proizvodnje h) sistemi upravljanja i) finančni management j) stroškovni management k) Kaizen l) organizacija podjetij m) prodaja n) razvoj o) CIM p) JIT - Just In Time q) SIS r) Kanban s) proizvodne strategije t) avtomobilska industrija u) pregledno delo

  658.5.012.4
  COBISS.SI-ID 25266693

  309.
  NYMAN, Don
          Maintenance planning, scheduling, and coordination / Don Nyman and Joel Levitt. - 1st ed. - New York : Industrial Press, 2001. - XX, 228 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy036/2001024460 .html. - Kazalo
  ISBN 0-8311-3143-8
  a) Product life cycle b) Production management c) organizacija proizvodnje d) življenjska doba proizvodov e) vzdrževanje proizvodnje f) postopki vzdrževanja g) program proizvodnje h) koordinacija proizvodnje i) planiranje proizvodnje j) krmiljenje proizvodnje k) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 25262597

  310.
          OEE for operators : overall equipment effectiveness / created by the Productivity Development Team. - Portland : Productivity, 1999. - XX, 63 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Shopfloor series)

  Bibliografija: str. 60-63
  ISBN 1-56327-221-0
  a) Total productive maintenance b) Industrial equipment c) organizacija proizvodnje d) vzdrževanje produktivnosti e) TPM f) OEE -Overall Equipment Effectiveness g) analiza učinkovitosti h) meritve učinkovitosti i) priročniki

  658.58
  COBISS.SI-ID 25261317

  311.
  ONO, Taiichi, 1912-
          Toyota production system : beyond large-scale production / Taiichi Ohno ; foreword by Norman Bodek. - Portland : Productivity Press, 1988. - XIX, 143 str. ; 24 cm

  Prevod dela: Toyota seisan hoshiki. - Bibliografija: str. 131-133. - Kazalo
  ISBN 0-915299-14-3
  a) Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha b) Production control c) organizacija proizvodnje d) proizvodni sistemi e) Toyota f) upravljanje proizvodnje g) krmiljenje proizvodnje h) JIT - Just-in-Time i) Kanaban j) razsipavanje resursov k) uravnoteženje proizvodnje l) zmanjševanje stroškov m) pregledno delo

  658.51.012.3
  COBISS.SI-ID 25115141

  312.
          POKA-yoke : improving product quality by preventing defects / edited by Nikkan Kogyo Shimbun, factory magazine ; with an overview by Hiroyuki Hirano ; publisher's foreword by Norman Bodek. - Portland : Productivity Press, 1988. - XIII, 282 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: Poka yoke daizukan. - Kazala
  ISBN 0-915299-31-3 (vezano)
  a) Quality control b) organizacija proizvodnje c) proizvodnja brez napak d) kakovost izdelkov e) kontrola kakovosti f) izboljševanje kakovosti g) preprečevanje napak h) POKA-YOKE i) primeri j) pregledno delo

  658.56
  COBISS.SI-ID 25116677

  313.
  SEKINE, Kenichi
          Kaizen for quick changeover : going beyond SMED / Kenichi Sekine, Keisuke Arai ; translated by Bruce Talbot. - Portland : Productivity Press, 1992. - XXIII, 292 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: Zero dandori kaizen tejun. - Kazalo
  ISBN 0-915299-38-0
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodnja c) priprava strojev d) mešana proizvodnja e) nastavljanje orodij f) menjava orodij g) hitra menjava h) menjava form i) forme j) metode k) SMED l) kazein m) tehnike stalne izboljšave n) primeri o) pregledno delo

  658.512
  COBISS.SI-ID 174120

  314.
  SHINGO, Shigeo, 1909-
          A study of the Toyota production system from an industrial engineering viewpoint / Shigeo Shingo ; newly translated by Andrew P. Dillon ; with a foreword by Norman Bodek. - Revised ed. - Portland : Productivity Press, 1989. - XXXIV, 257 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Toyota seisan hoshiki no IE-teki kosatsu. - Kazalo. - Povzetki na koncu poglavij
  ISBN 0-915299-17-8
  a) Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha b) Production control c) Just-in-time systems d) Administracao Da Producao e) Controle Da Producao (Administracao) f) organizacija proizvodnje g) proizvodni sistemi h) Toyota i) upravljanje proizvodnje j) vodenje proizvodnje k) krmiljenje proizvodnje l) izboljševanje proizvodnih postopkov m) principi sistema n) JIT sistemi o) JIT - Just In Time p) Kanaban q) SMED r) zmanjševanje stroškov s) pregledno delo

  658.51.012.4
  COBISS.SI-ID 25116933

  315.
  SMITH, Preston G.
          Proactive risk management : [controlling uncertainty in product development] / Preston G. Smith and Guy M. Merritt. - New York : Productivity Press, 2002. - XX, 226 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56327-265-2 (broš.)
  a) New products b) Risk management c) Product management d) Uncertainty e) Project Management (PM) f) Project Risk Management g) industrijska proizvodnja h) razvoj novih proizvodov i) tveganej razvoja izdelka j) odločanje k) analiza tveganja l) študije primerov m) priročniki

  658.511
  COBISS.SI-ID 25113349

  316.
          STANDARD work for the shopfloor / created by the Productivity Press Development Team. - New York : Productivity Press, 2002. - XV, 85 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Shopfloor series)

  Bibliografija: str. 81-84
  ISBN 1-56327-273-3
  a) Production management b) Total quality management c) organizacija proizvodnje d) standardi dela e) koncepti f) stalne izboljšave g) lean proizvodnja h) poteki del i) uporaba j) prednosti k) dokumentacija l) izračuni m) uravnoteženje proizvodnje n) delovni takti o) priročniki

  658.5.012
  COBISS.SI-ID 25260805

  317.
  SUZUE, Toshio
          Cost half : the method for radical cost reduction / Toshio Suzue. - New York : Productivity Press, 2002. - XIII, 157 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56327-249-0
  a) Cost control b) organizacija proizvodnje c) proizvodnja d) lean proizvodnja e) zmanjševanje stroškov f) metode g) uporaba metod h) opisi metod i) primeri

  658.5:657.47
  COBISS.SI-ID 25114373

  318.
  THOMPSON, Graham
          Improving maintainability and reliability through design / by Graham Thompson. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 1999. - XV, 216 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-86058-135-8
  a) Engineering design b) Reliability (Engineering) c) Maintainability (Engineering) d) Engineering design e) Reliability (Engineering) f) Maintainability (Engineering) g) organizacija proizvodnje h) inženirsko načrtovanje i) konstruiranje j) zmanjševanje stroškov k) stroški vzdrževanja l) zanesljivost m) vplivi na zanesljivost n) metode konstruiranja o) revizija p) evalvacija q) analize napak r) FMEA s) FMMA - Failure Mode and Maintenance Analysis t) konceptualno načrtovanje u) pregledno delo

  658.512.2
  COBISS.SI-ID 23941893

  319.
  THRUN, Walt
          Maximizing profit : how to measure the financial impact of manufacturing decisions / Walt Thrun. - New York : Productivity Press, cop. 2003. - XXI, 233 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-56327-271-7
  a) Corporate profits b) Rate of return c) organizacija poslovanja d) finančno upravljanje e) povečevanje dobička f) poslovne odločitve g) dobiček h) donos i) povračilo investicij j) pregledno delo

  658.15
  COBISS.SI-ID 276008


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  320.
          JAHRBUCH für den Praktiker 2003 : chemische Spezialprodukte, CTA-Produkte, Nachschlagewerk für Rohstoff und Formulierung / herausgegeben von B. Ziolkowsky. - Augsburg : Verlag für Chemische Industrie : H. Ziolkowsky, cop. 2003. - 690 str. ; 18 cm

  Kazalo
  - - Jahrbuch für den Praktiker 2003 : chemische Spezialprodukte, CTA-Produkte, Nachschlagewerk für Rohstoff und Formulierung [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 3-87846-231-X
  a) kemija b) kemijska tehnologija c) surovine d) čistila e) voski f) smole g) kozmetika h) silikoni i) biocidi j) topila k) olja l) premazi m) polimeri n) smole o) nove recepture p) protikorozijska zaščita q) proizvajalci r) priročniki

  661(035)
  COBISS.SI-ID 25168901

  321.
  LABUDOVIĆ, Boris
          Ukapljeni naftni plin : (propan-butan) : osnove primjene / [autor i koordinator Boris Labudović i drugi]. - Zagreb : Energetika marketing, 2000. - 207 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 201-203
  ISBN 953-6759-06-3
  a) goriva b) tehnologija goriv c) utekočinjeni naftni plin d) propan-butan e) fizikalne osnove f) proizvodnja g) fizikalne lastnosti h) kemijske lastnosti i) transport j) skladiščenje k) uporaba l) standardi m) pregledno delo

  662.767.3/.4
  COBISS.SI-ID 815459

  322.
  MRAK, Maja, 1975-
          Sinteza in karakterizacija galofosfatnih molekulskih sit : doktorska disertacija / Maja Mrak. - Ljubljana : [M. Mrak], 2003. - 97 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 88-97. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) anorganska kemija b) zeolitna molekulska sita c) galofosfatna molekulska sita d) sinteza e) karakterizacija f) doktorska disertacija

  661.183.6(043.3)
  COBISS.SI-ID 25538565

  323.
          NIOSH pocket guide to chemical hazards. - [Cincinnati, Ohio?] : U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, [2001?]. - 2 zv. ; 22 cm

  ISBN 0-7567-0921-0
  a) Hazardous substances - Handbooks, manuals, etc b) Chemicals - Safety measures - Handbooks, manuals, etc c) kemija d) kemikalije e) nevarne snovi f) trgovska imena g) sinonimi h) kemijska struktura i) lastnosti j) CAS število k) RTECS število l) tveganje za zdravje m) meritve n) osebna zaščita o) NIOSH priporočila p) priročniki

  620.26
  COBISS.SI-ID 25206789

  324.
  PETERS, Bernhard, 1949-
          Thermal conversion of solid fuels / Bernhard Peters. - Southampton ; Boston : WIT ; Billerica : Computational Mechanics, cop. 2003. - [XII], 205 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Developments in heat transfer, ISSN 1369-7331 ; 15)

  Bibliografija: str. 177-202. - Kazalo
  ISBN 1-85312-953-4
  a) Heat - Transmission b) Combustion c) toplotno gospodarstvo d) trda goriva e) zgorevanje goriv f) termične konverzije g) delci goriv h) sušenje i) piroliza j) vplivanje trdih goriv k) upepelitev l) simulacijske metode m) DPM - Discrete Particle Method n) numerični modeli o) objektno orientirane metode p) TOSCA - Tools of Object-oriented Software for Continuum-mechanics Applications q) pregledno delo

  662.6/.8
  COBISS.SI-ID 25024517

  325.
  STEPHANOPOULOS, George
          Chemical process control : an introduction to theory and practice / George Stephanopoulos. - Englewood Cliffs : Prentice-Hall, [200?]. - XXI, 696 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prentice-Hall international series in the physical and chemical engineering sciences)

  Na hrbt. str. nasl. str. je leto izdaje 1984. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-128629-3
  a) Chemical process control b) Control de procesos químicos c) kemijska tehnologija d) kemična industrija e) procesna tehnika f) vodenje procesov g) računalniški kontrolni sistemi h) adaptivna kontrola i) modeliranje j) matematični modeli k) računalniška simulacija l) naloge m) učbeniki za visoke šole

  66.012.6(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 24919813

  326.
          WINNACKER-Küchler Chemische Technik : Prozesse und Produkte. Bd. 1, Metodische Grundlagen / herausgegeben von Roland Dittmeyer ... [et al.]. - 5. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XII, 907 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30767-2
  a) kemijska tehnologija b) mehanska procesna tehnika c) termična procesna tehnika d) kemijska reakcijska tehnika e) kataliza f) varstvo pri delu g) gospodarsko pravo h) intelektualna lastnina i) učbeniki

  66.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 25395461


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  327.
  HAINES, Roger W.
          Control systems for heating, ventilating, and air conditioning / by Roger W. Haines, Douglas C. Hittle. - 6th ed. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - IX, 366 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 343-347. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7417-4 (vezano)
  a) Heating - Control b) Air conditioning - Control c) elektrotehnika d) krmilni sistemi e) krmiljenje HVAC f) teorija regulacije g) terminologija h) vrste regulatorjev i) pnevmatski j) elektronski k) digitalni l) krmiljenje pretoka m) psihometrija n) pregledno delo

  681.533:697
  COBISS.SI-ID 25261829

  328.
  KECMAN, Vojislav, 1948-
          Osnove automatike : zadaci iz automatske regulacije / Vojislav Kecman. - Zagreb : Školska knjiga, 1988. - [VIII], 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  1.500 izv. - Bibliografija: str. 243-253
  ISBN 86-03-99120-0
  a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) avtomatizacija d) dinamika avtomatizacije e) analize dinamike f) načrtovanje regulatorjev g) naloge h) rešitve i) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8+076)
  COBISS.SI-ID 120606

  329.
  NOVAKOVIĆ, Branko
          Metode vođenja tehničkih sistema : primjena u robotici, fleksibilnim sistemima i procesima / Branko Novaković. - Zagreb : Školska knjiga, 1990 (Subotica : Birografika). - XII, 541 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  1.500 izv. - Bibliografija: str. 521-537. - Kazalo
  ISBN 86-03-99643-1
  a) tehnika b) sistemi v tehniki c) vodenje sistemov d) dinamični sistemi e) industrijski roboti f) proizvodni sistemi g) načini vodenja h) računalniško podprto vodenje i) algoritmi vodenja j) optimiranje sistemov k) aplikacije l) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 3304711

  330.
          SENSORS for automotive technology / edited by J. Marek ... [et al.] ; series editors J. Hesse, J. W. Gardner, W. Göpel ; [with a foreword by H.-J. Queisser]. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XXI, 560 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sensors applications ; vol. 4)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-29553-4
  a) Automotive sensors b) Automobiles - Automatic control c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) regulacije f) senzorji g) principi meritev h) otipavanje veličin i) tehnologije senzorjev j) aplikacije k) pregledno delo

  681.586
  COBISS.SI-ID 25270277


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  331.
  ALVAREZ Grima, Mario
          Neuro-fuzzy modeling in engineering geology : applications to mechanical rock excavation, rock strength estimation, and geological mapping / Mario Alvarez Grima. - Rotterdam ; Brookfield : A.A. Balkema, 2000. - VIII, 244 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 220-231. - Kazalo
  - - Neuro-fuzzy modeling in engineering geology [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 90-5809-337-9
  a) Engineering geology - Mathematics b) Neural networks (Computer science) c) Fuzzy logic d) Rock excavation e) Geological mapping f) Rock mechanics g) gradbeništvo h) geologija i) inteligentno modeliranje j) nevronske mreže k) mehki modeli l) pregledno delo

  69.04
  COBISS.SI-ID 25224965

  332.
          The CIVIL engineering handbook / edited by W.F. Chen, J.Y. Richard Liew. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003. - 1 zv.(loč. pag.) : graf. prikazi ; 27 cm. - (New directions in civil engineering)

  V CIP-u l. izd. 2002. - Posameznim prispevkom sledi bibliografija
  ISBN 0-8493-0958-1
  a) gradbeništvo - priročniki b) gradbeništvo c) okoljevarstvena tehnika d) geotehnika e) vodna tehnika f) gradbeni materiali g) konstrukcije h) geodezija i) transport j) priročniki

  624(035)
  COBISS.SI-ID 50669057

  333.
          COMPOSITE construction / edited by David A. Nethercot. - London ; New York : Spon Press, 2003. - XII, 236 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-24662-8 (vezano)
  a) Composite construction b) Composite materials c) gradbeništvo d) armiran beton e) armiranobetonske konstrukcije f) statični sistemi g) delovanje h) izračuni i) pregledno delo

  69.04
  COBISS.SI-ID 25233157

  334.
  PAIĆ, Zvonko, 1942-
          Sustavi površinskog grijanja i hlađenja / Zvonko Paić. - Zagreb : Energetika marketing, 2002. - 560 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm

  Bibliografija: str. 537-540
  ISBN 953-6759-13-6 (vez.)
  a) gradbeništvo b) gradbena dela c) centralno ogrevanje d) nizkotemperaturno ogrevanje e) površinsko ogrevanje f) talno g) stensko h) stropno i) ogrevanje zunanjih površin j) izračuni k) izvedbe l) površinsko hlajenje m) priročniki

  697.3
  COBISS.SI-ID 24396805

  335.
          PRÜFUNGSFRAGEN Sanitär und Heizungshandwerk : mit Lösungen / Roland Nestler (Herausgegeber) ; Anette Becker ... [et al.]. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2003. - 229 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Ov. nasl.: Prüfungsfragen Sanitär- und Heizungshandwerk
  ISBN 3-8023-1906-0
  a) sanitarna tehnika b) ogrevalna tehnika c) ogrevalne naprave d) sanitarne naprave e) prezračevalne naprave f) izdelava kalkulacije g) merilna tehnika h) krmilna tehnika i) regulacijska tehnika j) izobraževanje mojstrov k) strokovni izpiti l) izpitne naloge m) priročniki

  696.14+697
  COBISS.SI-ID 24815877

  336.
  ŠUNIĆ, Miljenko
          Regulatori tlaka plina i regulacijske stanice / Miljenko Šunić. - Zagreb : Energetika marketing, 2001. - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 220-223
  ISBN 953-6759-10-1
  a) plinske inštalacije b) plinovodi c) regulatorji tlaka d) pretoki plina e) regulacijski sistemi f) tipizacija sistemov g) preskušanje regulatorjev h) pregledno delo

  696.2:681.533.5
  COBISS.SI-ID 1106019

  337.
  ŠUŠTERŠIČ, Jakob
          Vlaknasti betoni visokih uporabnih svojstava : disertacija / Jakob Šušteršič ; [mentor Velimir Ukrainczyk]. - [S. l. : J. Šušteršič], decembar 1998. - 211 str. : ilustr. ; 30 cm

  Sažetak ; Summary. - Bibliografija: str. 201-211. - Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
  a) gradbeništvo b) materiali c) raziskave materialov d) betoni e) vlaknasti betoni f) ojačani betoni g) eksperimentalne raziskave h) teorija i) analize j) mikrostruktura cementne mase k) žilavost vlaknastih betonov

  620.1
  691.3
  693.55
  COBISS.SI-ID 21065221

  338.
  WOODSON, Roger Dodge, 1955-
          Plumbing : tips, data, and rules of thumb / R. Dodge Woodson. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XII, 770 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ovojni nasl.: Plumbing : tips, data, & rules of thumb
  ISBN 0-07-137608-9
  a) Plumbing - Handbooks, manuals, etc b) obrtniška dela c) inštalacije d) vodovodne inštalacije e) sanitarna oprema f) pipe g) banje h) tuš kabine i) WC j) predpisi k) standardi l) pregledno delo

  69
  COBISS.SI-ID 23919877


  7 UMETNOST.


  339.
  GILBERT, Vicenç
          Restoration / Vicenç Gilbert & Eduard Vall-Ilosera. - London : Batsford, 2002. - 64 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Woodworking class)

  Prevod dela: Restauración
  ISBN 0-7134-8756-9
  a) Furniture finishing - Amateurs' manuals b) Furniture - Repairing - Amateurs' manuals c) umetnost d) uporabna umetnost e) umetna obrt f) restavriranje g) tehnike restavriranja h) renoviranje i) les j) okvir k) pohištvo l) postopki m) materiali n) orodja o) priročniki

  7.05
  COBISS.SI-ID 2160189

  340.
  MAFLIN, Andrea
          Gestalten mit Farbe : neue Effekte für Wände, Böden, Möbel und mehr / Andrea Maflin. - München : Callwey, 2002. - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: New ways with paint. - Kazalo
  ISBN 3-7667-1517-8
  a) arhitektura b) umetnost c) notranja oprema d) dekoriranje e) specialne tehnike barvanja f) pleskanje g) posebni učinki h) ročne spretnosti i) barvanje tekstila

  747
  COBISS.SI-ID 24871941

  341.
  MILBURN, Ken, 1935-
          Digital photography : 99 easy tips to make you look like a pro! / Ken Milburn. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XVI, 268 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2003268099 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh031/20 03268099.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-222582-3 (broš.)
  a) Photography - Digital techniques b) Image processing - Digital techniques c) umetnost d) digitalna fotografija e) digitalni fotoaparati f) tehnike fotografiranja g) obdelava slik h) priročniki

  77.02
  COBISS.SI-ID 25174021

  342.
  RODRIGUEZ, Mario, 1950-
          Building fireplace mantels : distinctive projects for any style home / Mario Rodriguez. - Newtown : The Taunton Press, 2002. - 153 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 1-56158-385-5
  a) Mantels b) arhitektura c) umetnost d) notranja oprema e) kamini f) okvir kamina g) polica nad kaminom h) izgled i) postopki izdelave

  747
  COBISS.SI-ID 24971013

  343.
  SUTER, Caroline
          Die Kunst des Mosaiks : neue Ideen für Wände, Böden und Accessoires / Caroline Suter, Celia Gregory ; fotografien von Polly Eltes ; [Übersetzung aus dem Englischen von Frank-Michael Kiesgen]. - München : Callwey, 2002. - 160 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: The art of mosaic
  ISBN 3-7667-1529-1
  a) umetnost b) mozaik c) tehnike d) materiali

  7.02
  COBISS.SI-ID 24872453


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  344.
  AUGÉ, Marc
          In the metro / Marc Augé ; translated and with an introduction and afterword by Tom Conley. - Minneapolis : University of Minnesota Press, 2002. - XXII, 125 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 115-125
  ISBN 0-8166-3437-8 (broš.) ISBN 0-8166-3436-X (vezano)
  a) Ethnology - Philosophy b) Urban anthropology - France - Paris c) urbanizem d) sociologija e) teorija f) mestni potniški promet g) mestna železnica h) metro i) eseji j) doživljanje prostora k) pregledno delo

  711.75
  COBISS.SI-ID 25057029

  345.
  BAUCH-Troschke, Zita
          Terrassen : stimmungsvolle Sitzplätze im Garten / Zita Bauch-Troschke (Text) ; Christa Brand, Nik Barlo (Fotos). - München : Callwey, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 25 cm. - (GartenLust)

  Bibliografija: str. 95
  ISBN 3-7667-1456-2
  a) umetnost b) krajinska arhitektura c) vrtovi d) parki e) okolica hiš f) terase g) vodni elementi h) tlakovanje

  712
  COBISS.SI-ID 24860933

  346.
  HOWCROFT, Heidi
          Brunnen : reizvolle Wasserspiele für jeden Garten / Heidi Howcroft (Text) ; Christa Brandt, Nick Barlo jr. (Fotos). - München : Callwey, 2001. - 95 str. : barvne ilustr. ; 25 cm. - (GartenLust)

  Bibliografija: str. 95
  ISBN 3-7667-1458-9
  a) Vrtovi - Vodni motivi - Albumi b) umetnost c) krajinska arhitektura d) vrtovi e) parki f) vodni element g) vodnjaki h) vodometi i) fontane j) vrtni bazeni

  712.5+712.7(035)
  COBISS.SI-ID 9110945

  347.
  HOWCROFT, Heidi
          Fantasievolles Pflaster und Mosaik / Heidi Howcroft ; Christa Brand, Nik Barlo jr. (Fotos). - München : Callwey, 2001. - 95 str. : ilustr. ; 25 cm. - (GartenLust)

  ISBN 3-7667-1489-9
  a) umetnost b) krajinska arhitektura c) vrtovi d) parki e) mozaiki f) tlakovanje g) betonski tlakovci h) kamen i) rečni kamen j) keramika

  712
  COBISS.SI-ID 24861957

  348.
  JARC, Valentin
          Ledinska imena pod Stolom, Begunjščico in Dobrčo / Tine Jarc : Separat iz knjige: Starodavne poti pod Karavankami. - Žirovnica ; Bled ; Radovljica : Medium ; Radovljica : samozal. V. Jarc, 2004 (Žirovnica : Medium). - [55] str. ; 30 cm

  - - Ledinska imena pod Stolom, Begunjščico in Dobrčo [Kartografsko gradivo]. - 1:25000. - 67 x 46 cm, zložen na 24 x 18 cm
  a) Promet - Zgodovina - Gorenjska b) Transport - Zgodovina - Gorenjska c) urbanizem d) domoznanstvo e) zgodovina f) fototgrafije g) katastrske karte h) zemljevidi

  711:930
  COBISS.SI-ID 8627101

  349.
  JARC, Valentin
          Starodavne poti pod Karavankami / Tine Jarc. - Žirovnica [i. e.] Zabreznica : Medium ; Radovljica : samozal. V. Jarc, 2004 (Zabreznica : Medium). - 305 str. : ilustr. ; 31 cm

  Na nasl. str. tudi napačna navedba kraja založbe Bled. - Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 220-221. - Kazalo
  - - Ledinska imena pod Stolom, Begunjščico in Dobrčo [Kartografsko gradivo]. - 1:25000. - 1 zvd : barve ; 67 x 46 cm, zložen na 24 x 18 cm
  ISBN 961-91022-5-8 (Medium)
  a) Promet - Zgodovina - Gorenjska b) Transport - Zgodovina - Gorenjska c) Gorenjska - Zgodovina d) urbanizem e) domoznanstvo f) zgodovina g) fototgrafije h) katastrske karte i) zemljevidi

  711:930
  COBISS.SI-ID 125765888

  350.
  KEIL, Gisela
          Stimmungsvolle Bauerngärten : Fantasievoll gestalten, traditionell bepflanzen, optimal nutzen / Gisela Keil (Text) ; Christa Brand / Gisela Caspersen (Fotos). - München : Callwey, 2001. - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 3-7667-1459-7
  a) krajinska arhitektura b) umetnost c) vrtovi d) parki e) ambientalne ureditve f) okolica hiš g) plotovi h) zasajevanje i) cvetje in zelenjava j) sadno drevje

  712
  COBISS.SI-ID 24860421

  351.
  KLADNIK, Darinka
          Ljubljanski grad / Darinka Kladnik ; [fotografije David Kladnik]. - Ljubljana : ZIP - Zavod za intelektualno produkcijo, 2002 (Ljubljana : Hren). - 152 str. : ilustr. ; 29 cm

  Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici: str. 149. - Bibliografija: str. 147-148
  ISBN 961-91035-0-5
  a) Ljubljana - Grad - Zgodovina b) arhitektura c) urbanizem d) zgodovina e) domoznanstvo f) gradovi g) Ljubljanski grad h) Šance i) Orlov vrh j) predor pod gradom k) prenova l) virtualni muzej m) pregledno delo

  728.81(497.4 Ljubljana)(091)
  COBISS.SI-ID 120778240

  352.
          LANDSCHAFTSARCHITEKTUR in Skandinavien : Projekte aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland and Island = Landscape architecture in Scandinavia : projects from Denmark, Sweden, Norway, Finland and Iceland / [authors Stig L. Andersson ... [et al.] ; translations Ursula Poblotzki ... [et al.] ; editor Topos - European landscape magazine, Robert Schäfer ... [et al.]]. - München : Callwey ; Basel : Birkhäuser, cop. 2002. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edition Topos)

  Besedilo v nem. in angl. jeziku
  ISBN 3-7667-1520-8 (Callwey) ISBN 3-7643-6732-6 (Birkhäuser)
  a) Landscape architecture - Scandinavia b) krajinska arhitektura c) urejanje krajine d) študije primerov e) Skandinavija f) parki g) trgi h) situacije

  712
  COBISS.SI-ID 24878085

  353.
  MITCHELL, William John, 1944-
          E-topia : "Urban life, Jim--but not as we know it" / William J. Mitchell. - 2nd printing. - Cambridge ; London : MIT Press, 2000. - 184 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 157-180. - Kazalo
  ISBN 0-262-13355-5 (vezano)
  a) Telecommunication - Social aspects b) Computer networks - Social aspects c) Information superhighway - Social aspects d) Cities and towns e) Télécommunications - Aspect social f) Réseaux d'ordinateurs - Aspect social g) Autoroutes électroniques - Aspect social h) Villes i) urbanizem j) arhitektura k) nova infrastruktura l) razvoj računalništva m) digitalna omrežja n) elektronska doba o) socialni vidik p) vplivi informacijske tehnologije q) življenje v mestih r) bivanje s) nove oblike dela t) pregledno delo

  711.163
  COBISS.SI-ID 25037829

  354.
          MULTIFUNCTIONAL landscapes. Vol. 2, Monitoring, diversity and management / editors J. Brandt and H. Vejre. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2003. - 225 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Advances in ecological sciences ; 15, ISSN 1369-8273)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-85312-934-8 (zv. 2) ISBN 1-85312-936-4 (komplet)
  a) Landscape b) Landscape architecture c) Land use - Management d) krajinarstvo e) funkcionalnost krajine f) zgodovinski razvoj g) večfunkcionala krajina h) opazovanje krajine i) urejanje krajine j) pregledno delo

  71
  COBISS.SI-ID 24967941

  355.
          MULTIFUNCTIONAL landscapes. Vol. 3, Continuity and change / editors Ü. Mander and M. Antrop. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2003. - 300 str. : zvd. ; 22 cm. - (Advances in ecological sciences ; 16, ISSN 1369-8273)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-85312-935-6 (zv. 2) ISBN 1-85312-936-4 (komplet)
  a) Landscape b) Landscape architecture c) Land use - Management d) krajinarstvo e) spreminjanje krajine f) večfunkcionalna pokrajina g) zgodovinski razvoj h) kriteriji vrednotenja i) metodologije j) modeliranje k) študije primerov l) pregledno delo

  71
  COBISS.SI-ID 24968197

  356.
          PARKS : grüne Frieräume in Europas Städten = green urban spaces in European cities / [authors Lodewijk Baljon ... [et al.] ; translations Cornelia Groethuysen ... [et al.] ; editor Topos - European landscape magazine, Robert Schäfer ... [et al.]]. - München : Callwey Verlag ; Basel : Birkhäuser, 2002. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edition Topos)

  Članki so izhajali v Topos magazine med letoma 1993 in 2002
  ISBN 3-7667-1519-4 (Callawey) ISBN 3-7643-6731-8 (Birkhäuser)
  a) Urban parks - Europe b) krajinska arhitektura c) urbanizem d) urejanje krajine e) parki f) teorija g) zgodovinski oris h) sodobni primeri i) situacije

  712
  COBISS.SI-ID 24878341

  357.
          URBAN regeneration in Europe / edited by Chris Couch, Charles Fraser and Susan Percy. - Oxford : Blackwell Science, 2003. - XX, 234 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Real estate issues)

  Bibliografija: str. [217]-226. - Kazalo
  ISBN 0-632-05841-2 (broš.)
  a) Urban renewal - Europe, Western b) Deindustrialization - Europe, Western c) Land use, Urban - Europe, Western d) Urban policy - Europe, Western e) Urban ecology - Europe, Western f) Europe, Western - Social conditions g) Europe, Western - Economic conditions h) Europe, Western - Environmental conditions i) urbanizem j) mesto k) regeneracija mest l) Evropas m) industrijska mesta n) revitalizacija o) urbana regresija p) pregledno delo

  711.4
  COBISS.SI-ID 25044741


  72 ARHITEKTURA.


  358.
  DAY, Christopher, 1942-
          Consensus design : socially inclusive process / Christopher Day with Rosie Parnell. - Oxford [etc.] : Architectural Press, 2003. - XVII, 222 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5605-0
  a) Architectural design b) Architectural design - Case studies c) arhitektura d) proces načrtovanja e) teorija f) vključevanje družbe g) načrtovanje s konsenzom h) sodelovanje i) študije primerov j) pregledno delo

  72.01
  COBISS.SI-ID 25036805

  359.
  DREXEL, Thomas
          Lofts : Wohnen und Arbeiten in umgebauten Fabriketagen : 25 Beispiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz / Thomas Drexel. - München : Callwey, 2002. - 160 str. : ilustr. (večinoma barvne), načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. 156
  ISBN 3-7667-1510-0
  a) Lofts - Germany b) Lofts - Switzerland c) Lofts - Austria d) Lofts - Decoration - Germany e) Lofts - Decoration - Switzerland f) Lofts - Decoration - Austria g) Architecture - Germany - 20th century. h) Architecture - Switzerland - 20th century. i) Architecture - Austria - 20th century. j) arhitektura k) stanovanja l) studio m) Lofts n) pisarne o) adaptacije p) atelje q) nova funkcija stavbe r) primeri s) pregledno delo

  72
  COBISS.SI-ID 24879109

  360.
  DREXEL, Thomas
          Mediterrane Häuser und ihre Gärten : richtig kaufen - gekonnt renovieren - landschaftsgerecht gestalten : [Griechenland, Portugal, Spanien, Italien] / Thomas Drexel. - München : Callwey, 2001. - 159 str. : ilustr. ; 29 cm

  Podnasl. na vzpor. str. nasl. str. - Bibliografija: str. 158-159
  ISBN 3-7667-1464-3
  a) Architecture, Domestic - Mediterranean Region b) Dwellings - Mediterranean Region c) Gardens - Mediterrean Region d) arhitektura e) tradicionalne stanovanjske stavbe f) mediteranska hiša g) sredozemska arhitektura h) notranja oprema i) zunanje bivalne površine

  728.37
  COBISS.SI-ID 24888837

  361.
  DRURY, Jolyon
          Building and planning for industrial storage and distribution / Jolyon Drury and Peter Falconer. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Architectural Press, 2003. - XIV, 270 str. : ilustr. ; 31 cm

  Ov. nasl.: Buildings for industrial storage and distribution. - Bibliografija: str. 270
  ISBN 0-7506-4819-8
  a) Warehouses - Design and construction b) arhitektura c) industrijske zgradbe d) avtomatska skladišča e) viličarji f) dvigala g) skladišča h) shranjevanje blaga i) regalna skladišča j) regali k) mehanska skladišča l) tehnologija skladišč m) dimenzije n) kontejnerji o) pregledno delo

  725
  COBISS.SI-ID 25304069

  362.
          FOOD + architecture / guest-edited by Karen A. Franck. - London : Wiley-Academy, 2002. - 128 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Architectural design profile ; no. 160)

  Posebni odtis: Architectural design ; vol. 72, no. 6 Nov/Dec 2002
  ISBN 0-470-84570-8
  a) Restaurants - Decoration b) Restaurants - Designs and plans c) arhitektura d) notranja oprema e) restavracije f) načini prehranjevanja g) priprava hrane h) vrste restavracij i) postopki opremljanja j) oblikovanje hrane k) teorija l) študije primerov m) pregledno delo

  747:725.7
  COBISS.SI-ID 25038341

  363.
  GROSZ, Elizabeth A., 1952-
          Architecture from the outside : essays on virtual and real space / Elizabeth Grosz ; foreword by Peter Eisenman. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 2001. - XXI, 219 str. ; 21 cm. - (Writing architecture)

  Bibliografija: str. 207-213. - Kazalo
  ISBN 0-262-57149-8
  a) arhitektura b) arhitekturna teorija c) arhitektura d) teorija e) prostor f) eseji g) prostornost h) življenjski prostor i) navidezni prostor j) virtualni prostor k) prostor bodočnosti l) pregledno delo

  72.01
  COBISS.SI-ID 1277572

  364.
  HENDERSON, Justin
          Casino design : resorts, hotels, and themed entertainment spaces / Justin Henderson. - Gloucester : Rockport, 2003. - 191 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

  ISBN 1-56496-972-X (broš.)
  a) Casinos - Design and construction b) arhitektura c) stavbe za zabavo in prosti čas d) hoteli e) igralnice f) Kazino g) zabavišča h) nočni lokali i) igralniške ladje j) plavajoči kazino k) Las Vegas l) Karibi m) eksotični hotelski objekti

  72.011:343.56=20
  COBISS.SI-ID 25043973

  365.
          INTEGRIERTES Wohnen im städtebaulichen Kontext / herausgegeben von Wüstenrot Stiftung Deutscher Eigenheimverein e.V. - Stuttgart ; Zürich : K. Krämer, cop. 1998. - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 3-7828-4030-5
  a) urbanizem b) arhitektura c) množična stanovanjska zazidava d) sodobni trendi e) resolucije f) študije primerov g) situacije h) tlorisi

  728.2
  COBISS.SI-ID 24864261

  366.
          JACOPO Barozzi da Vignola / a cura di Richard J. Tuttle ... [et al.]. - Milano : Electa, 2002. - 434 str. : ilustr. ; 29 cm

  Hrbtni nasl.: Vignola. - Na hrbtni str. nasl. str.: Questa monografia e il risultato della ricerca preparatoria per la mostra 'Jacopo Barozzi da Vignola: la vita e le opere', presentata a Vignola, Palazzo Contrari-Boncompagni dal 30 marzo al 7 luglio 2002. - Bibliografija: str. 416-428. - Kazala
  ISBN 88-435-7882-0
  a) Vignola (1507-1573) - Criticism and interpretation b) arhitektura c) teorija d) zgodovina e) Vignola (1507-1573) f) arhitekti g) 16.st. h) pregledno delo

  72.01
  COBISS.SI-ID 25543429

  367.
  KIRINČIĆ, Josip
          Luke i terminali / Josip Kirinčić. - Zagreb : Školska knjiga, 1991. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)

  Bibliografija: str. 155-157
  ISBN 86-03-00098-0
  a) Luke - terminali b) arhitektura c) gradbeništvo d) pristanišča e) terminali f) planiranje g) projektiranje h) pogoji za gradnjo i) pristaniško-pomorski objekti j) obalna gradnja k) pristaniška skladišča l) načrtovanje kopenskih površin m) vpliv velikosti ladij n) učbeniki za visoke šole

  725.34:627.23(075.8)
  COBISS.SI-ID 2896905

  368.
          LOFTS y apartamentos = Loft e appartamenti = Loft e apartamentos / [coordinación y redacción = coordinazione e redazione = coordenaçao e redacçao Marta Eiriz Zamora ; traducción = traduzione = traducçao R. C. Radich (italiano), Norivaldo de Figueredo (portuges)]. - [Barcelona] : Atrium, cop. 2003. - 571 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

  Kot avtorica na ov. navedena Angela Harrison. - Besedilo v katalonskem, ita. in portug. jeziku
  ISBN 84-96099-00-8 (Atrium Group, broš.) ISBN 88-8058-350-6 (Edizioni Gribaudo) ISBN 84-96099-24-5 (Atrium Group)
  a) Apartments b) Lofts c) Interior decoration d) arhitektura e) stanovanja f) lofti g) notranja oprema h) prenova podstrešij i) stanovanje v enem prostoru j) opuščene industrijske stavbe k) opuščena skladišča l) prostorna stanovanja m) študije primero n) pregledno delo

  728
  COBISS.SI-ID 25047557

  369.
  NEUMAN, David J.
          Building type basics for college and university facilities / David J. Neuman ; with chapters by David Nelson ... [et al.]. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - VIII, 311 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Building type basics series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003002 424.html. - Bibliografija: str. 289-294. - Kazalo
  ISBN 0-471-43963-0 (vezano)
  a) College buildings b) Campus planning c) College facilities - Planning d) arhitektura e) javne zgradbe f) šolske stavbe g) univerze h) kampusi i) načrtovanje j) predavalnice k) knjižnice l) raziskovalni inštituti m) študentski domovi n) rekreacijske stavbe

  727
  COBISS.SI-ID 25284613

  370.
  OOSTERHUIS, Kas
          Architecture goes wild / Kas Oosterhuis. - Rotterdam : 010 Publishers, 2002. - 253 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 90-6450-409-1 (broš.)
  a) Oosterhuis, Kas b) Lénárd, Ilona c) Architecture - Netherlands - 21st century d) arhitektura e) teorija f) nove oblike g) forma v sodbni arhitekturi h) vloga računalnika i) načrtovanje j) pregledno delo

  72.01
  COBISS.SI-ID 25287429

  371.
  PHILLIPS, Todd
          Building type basics for justice facilities / Todd S. Phillips, Michael A. Griebel ; Stephen A. Kliment, series founder and editor. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - IX, 324 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Building type basics series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003043 252.html. - Bibliografija: str. 299-304. - Kazalo
  ISBN 0-471-00844-3 (vezano)
  a) Prisons - United States - Design and construction b) Correctional institutions - United States - Design and construction c) arhitektura d) javne zgradbe e) sodne ustanove f) sodišča g) zapori h) preiskovalne postaje i) načrtovanje j) študije primerov

  725.6
  COBISS.SI-ID 25284869

  372.
  POTOKAR, Robert
          Gorenjska : arhitekturni vodnik / avtor Robert Potokar ; avtor fotografije Blaž Budja ; strokovna sodelavka in urednica Špela Kuhar ; [izris načrtov in priprava zemljevida Petra Slukan, priprava kart naselij Janez Brežnik]. - Ljubljana : Saving, 2002. - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 242-245. - Kazala
  ISBN 961-238-159-3 (broš.)
  a) Slovenska arhitektura - Gorenjska - Vodniki b) arhitektura c) urbanizem d) arhitekturna dediščina e) slike f) tlorisi

  72(497.4-16)(036)
  COBISS.SI-ID 121614848

  373.
          REALMS of impossibility. Air / [editors C. J. Lim, Ed Liu]. - Chichester : Wiley Academy, cop. 2002. - 192 str. : ilustr. ; 15 x 22 cm

  Prečni format, knjiga se lista od spodaj navzgor
  ISBN 0-470-84439-6
  a) Architectural design b) arhitektura c) teorija d) arhitekturna forma e) sfere nemogočega - zrak

  72.01
  COBISS.SI-ID 25048325

  374.
  RÜHM, Bettina
          Restaurants, Cafés, Bars : Interior-Trends aus Deutschland, Österreich und der Schweiz / Bettina Rühm. - München : Callwey, cop. 2001. - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 3-7667-1476-7
  a) Restaurants - Germany - Design and construction b) Restaurants - Austria - Design and construction c) Restaurants - Switzerland - Design and construction d) Bars (Drinking establishments) - Germany - Design and construction e) Bars (Drinking establishments) - Austria - Design and construction f) Bars (Drinking establishments) - Switzerland - Design and construction g) arhitektura h) notranja oprema i) restavracije j) bari k) kavarne l) načrti m) študije primerov n) avtorski pristop

  725.7:747
  COBISS.SI-ID 24888581

  375.
          STURM der Ruhe : what is architecture? : [exhibition catalogue] / edited by Architekturzentrum Wien ; [concept [of] exhibition catalogue Dietmar M. Steiner, Johannes Porsch]. - 1st printing. - Salzburg : Anton Pustet Verlag, 2001. - 323 str. : ilustr. ; 22 cm

  11.10.2001-04.03.2002, Architekturzentrum Wien, MuseumsQuartier
  ISBN 3-7025-0442-7 (broš.)
  a) Architecture - Philosophy b) Architecture - Exhibitions c) arhitektura d) teorija e) razprave f) arhitekturne razstave g) razstavni katalogi

  72.01
  COBISS.SI-ID 393350

  376.
  YALE School of Architecture Symposium on Digital Mapping (2002 ; New Haven)
          Mapping in the age of digital media : the Yale Symposium / [edited by] Michael Silver and Diana Balmori. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - 144 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 0-470-85076-0
  a) Digital mapping - Congresses b) arhitektura c) arhitekturno načrtovanje d) kartiranje e) teorija f) digitalni mediji g) računalniško risanje h) računalniška grafika i) prezentacije arhitekturnih del j) sodobne tehnologije k) prispevki na konferenci l) zborniki

  72.01
  COBISS.SI-ID 25243141


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  377.
  JORDAN, Wendy Adler, 1946-
          Taunton's kidspace idea book / Wendy A. Jordan. - Newtown : Taunton Press, cop. 2002. - 168 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 168
  ISBN 1-56158-617-X (broš. z zavihki) ISBN 1-56158-631-5 (broš.) ISBN 1-56158-352-9 (vezano)
  a) Children's rooms - Planning b) Interior decoration - Human factors c) arhitektura d) notranja oprema e) otroške sobe f) igralnice g) igrala

  747:643.54
  COBISS.SI-ID 24973061

  378.
  SLOAN, Annie, 1949-
          Trendfarben für modernes Wohnen : Ideen - Muster - Techniken / Annie Sloan ; [Übersetzung aus dem Englischen von Wiebke Krabbe ; Fotografie Tino Tedaldi]. - München : Callwey, 2001. - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: Modern paint effects. - Kazalo
  ISBN 3-7667-1461-9
  a) arhitektura b) umetnost c) notranja oprema d) dekoriranje e) specialne tehnike barvanja f) pleskanje g) posebni učinki

  747
  COBISS.SI-ID 24872197


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  379.
  AMOS, Stanley William
          Dictionary of electronics / S. W. Amos. - London [etc.] : Butterworths, 1981. - 329 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  ISBN 0-408-02750-9
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologoja d) elektronika e) angleški

  801.316.4:621.38=20
  COBISS.SI-ID 25629701

  380.
  BAJIĆ, Branislav
          Poslovni privredno-tehnički rečnik : srpskohrvatsko-nemačko-englesko-francuski. Numerički sistem = Geschäfts-wirtschafts-technisches Wörterbuch : Deutsch-englisch-französisch-serbokroatisch. Numerisches System = Technical-economical dictionary for business purposes : English-French-German-Serbocroat. Numeral system = Dictionnaire d'affaires de termes techniques et économiques : Français-Anglais-Allemend-Serbocroat. Systeme numerique / Branislav Bajić, Aleksandar Dunđerović, Nikola Kern. - Beograd : Privredni pregled, 1973. - XIII, 1701 str. ; 25 cm

  Si, Sk, Sp, St, Sy, Sz :). 120 str.
  - - Dopuna četvorojezičnom poslovnom privredno-tehničkom rečniku : (Slova Se, Si, Sk, Sp, St, Su, Sy, Sz). - 120 str.
  a) slovar b) tehnika c) gospodarstvo d) srbohrvaški e) nemški f) angleški g) francoski

  81'374:[6+33]
  COBISS.SI-ID 8057601

  381.
          The BOOK of wire & cable terms / [edited by Mark Marselli, Adam Shulman]. - Guilford : WAI, cop. 2003. - XVI, 350 str. ; 23 cm

  Na nasl. str.: A cooperative venture between Wire Journal International and Wire Industry
  ISBN 1-877836-25-7
  a) elektrotehnika b) električni kabli c) električne žice d) terminološki slovar e) slovar strokovnih izrazov f) angleški

  801.316.4:621.315=20
  COBISS.SI-ID 25243909

  382.
          DICTIONARY of electrical engineering, power engineering and automation = Fachwörterbuch industrielle Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik. Pt. 2 = Teil 2, English - German = Englisch - Deutsch / edited by = Herausgegeben von Siemens A&D Translation Services. - 5th revised and enlarged ed. = 5., überarbeitete und wesentlich erweiterte Aufl. - Erlangen : Publicis Corporate Publishing, 2003-. - 683 str. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Wörterbuch industrielle Elektrotechnik, Energie- und Automatisierung stechnik
  ISBN 3-89578-193-2 (zv. 2)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) elektrotehnika e) elektroenergetika f) avtomatizacija g) angleški h) nemški

  801.314.2:621.3=20=30
  COBISS.SI-ID 25568005

  383.
  JACK, Keith, 1955-
          Dictionary of video and television technology / Keith Jack, Vladimir Tsatsulin. - Amsterdam [etc.] : Newnes, cop. 2002. - IX, 326 str. ; 23 cm. - (Demystifying technology series)

  - - Dictionary of video and television technology [Elektronski vir]. - 1 optični disk : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 1-878707-99-X
  a) elektrotehnika - videotehnika - televizijska tehnika - terminologija - angleščina - slovarji b) tehniški slovarji c) elektrotehnika d) video tehnika e) televizija f) definicije g) razlage h) angleški

  801.316.4:621.397=20
  COBISS.SI-ID 48947713

  384.
  KOTNIK, Janko
          Slovensko-ruski slovar / sestavil Janko Kotnik. - 2. izd. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1972 (Ljubljana : Delo). - 817 str. ; 17 cm

  Na vzpor. nasl str.: Slovensko-russkii slovar"
  a) slovar b) ruski c) slovenski

  81'374=161.1
  COBISS.SI-ID 7172865

  385.
          LANGUAGE engineering for lesser-studied languages / edited by Kemal Oflazer. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2003. - VII, 221 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series III. Computer and systems sciences ; vol. 188, ISSN 1387-6694)

  Prispevki s posvetovanja NATO advanced study institute, Ankara, Turčija 3.-14. julij 2000. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-58603-336-0 (IOS Press) ISBN 4-274-90593-4 (Ohmsha)
  a) primerjalno jezikoslovje b) lingvistika c) jezikovno inženirstvo d) računalniška morfologija e) strojno prevajanje f) zborniki

  811:004(063)
  COBISS.SI-ID 25549573

  386.
  MACURA, Paul
          Elsevier's dictionary of botany : in English, French, German, Latin and Russian. 1, Plant names / compiled by P. Macura. - 3rd impression. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1993. - 580 str. ; 23 cm

  ISBN 0-444-41787-7 (zv. 1)
  a) botanika b) rastlinska imena c) slovar d) angleški e) nemški f) latinski g) ruski

  582(038)
  COBISS.SI-ID 25383173

  387.
  MACURA, Paul
          Elsevier's dictionary of botany : in English, French, German, Latin and Russian. 2, General terms / Compiled by P. Macura. - 2nd impression. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1996. - 743 str. ; 23 cm

  Kazala
  ISBN 0-444-41977-2 (zv. 2)
  a) botanika b) slovar c) angleški d) francoski e) nemški f) ruski

  58(038)=00
  COBISS.SI-ID 25593093

  388.
          MEDNARODNI slovar osnovnih in splošnih izrazov s področja metrologije / slovensko izdajo pripravil France Mlakar. - Ljubljana : Slovensko društvo za merilno-procesno tehniko : Elektrotehniška zveza Slovenije, 1989 (Ljubljana : Formatisk). - 64 str. ; 21 cm

  Prirejeno po: International vocabulary of basic and general terms in metrology. - Kazala
  a) terminološki slovar b) metrologija c) slovenski d) srbohrvaški e) angleški f) francoski g) nemški

  389(038)=00
  COBISS.SI-ID 14116352

  389.
  MOHAMED, Abdel-Mohsen Onsy
          DARE's dictionary of environmental sciences and engineering : English-French-Arabic / A.M.O. Mohamed, D. Chenaf, S. El-Shahed. - Lisse [etc.] : A.A. Balkema Publishers, cop. 2003. - XVIII, 538 str. ; 26 cm. - (Developments in arid regions research series, ISSN 1567-6919 ; 2)

  Bibliografija: str. 533-538
  ISBN 90-5809-617-3 (vezano)
  a) Environmental sciences - Dictionaries b) Environmental engineering - Dictionaries c) English language - Dictionaries - French d) Engliah language - Dictionaries - Arabic e) ekologija f) okoljska tehnologija g) enciklopedični slovar h) angleški i) francoski j) arabski

  504:6(038)
  COBISS.SI-ID 25382917

  390.
          NEWTON'S telecom dictionary. - 19th, updated, improved and expanded ed. / by Harry Newton. - San Francisco : CMP Books, 2003. - XXXI, 923 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 1-57820-307-4
  a) Telecommunication - Dictionaries b) Internet - Dictionaries c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) telekomunikacije f) informacijske tehnologije g) računalništvo h) Internet i) definicije j) razlage k) angleški

  801.316.4:[621.39+004]=20
  COBISS.SI-ID 25173253

  391.
          POCKET dictionary for metal surface treatment (electroplating - P.C.B. manufacture - environmental protection) : English/German - German/English / editor Heinz W. Dettner ; in cooperation with Chr. Bähr ... [et al.]. - 1st ed. - Saulgau : Leuze Verlag, 1991. - 461 str. ; 15 cm

  Nasl. na vzpor. nasl. str.: Taschenwörterbuch für die Metalloberflächenbehandlung (Galvano-Leiterplatten-Umwelttechnik)
  ISBN 3-87480-069-5
  a) Metals - Finishing - Dictionaries b) English language - Dictionaries - German c) Metals - Finishing - Dictionaries - German d) German language - Dictionaries - English e) tehniški slovarji f) strokovni izrazi g) terminologija h) površinske obdelave kovin i) angleški j) nemški

  801.316.4:620.197=20=30
  COBISS.SI-ID 25229573

  392.
  WROBEL, Murray
          Elsevier's dictionary of bird names : in Latin, English, French, German and Italian / compiled by Murray Wrobel. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2002. - 1436 str. ; 25 cm

  ISBN 0-444-50836-8 (vezano)
  a) Birds - Nomenclature - Dictionaries - Polyglot b) Dictionaries, Polyglot c) biologija d) ptiči e) slovar imen f) latinski g) angleški h) francoski i) nemški j) italijanski

  598.2(038)
  COBISS.SI-ID 25385989


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  393.
          CESTNI atlas Evrope [Kartografsko gradivo] = [Europe : road atlas = atlante stradale = Europa : atlas de carreteras = atlas routier = Strassenatlas] / [prevedel Marjan Krušič]. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003 (natisnjeno v Italiji). - 1 atlas (VII, 280 str.) : barve ; 30 cm

  Prevod dela: Road atlas Europe. - Na notranjosti platnic pregled zvd. in cestne razdalje. - Kazalo. - Vsebuje: podrobne zvd. 44 držav, 36 zvd. mestnih območij, koristne informacije in cestne razdalje
  ISBN 86-11-15831-8
  a) Evropa - Avtoatlasi b) turizem c) zemljepis d) avtoatlas e) ceste f) zemljevidi mest g) turistične informacije

  912.44(4)
  BL:
  200
  COBISS.SI-ID 10463797

  394.
          VELIKI atlas Hrvatske [Kartografsko gradivo] / topografski zemljovidi i planovi grada izrada GZS, Matjaž Kos ... [et al.] ; tematski zemljovidi Tomislav Jelić ... [et al.] ; opis hrvatskih regija Dražen Njegač, Dane Pejnović ; zemljovid i orientacija Vili Kos. - 1:100.000. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2002. - 1 atlas (479 str.) : barve ; 30 cm

  Pregled zvd. po straneh in legenda na spojnih listih. - Kazalo: str. 371-479. - Vsebina: topografski zvd., načrti mest, Hrvaška v besedi in sliki, tematski zvd., statistični podatki
  ISBN 953-196-925-6
  a) Hrvaška - Geografija - Atlasi b) geografija c) katrografija d) topografski atlas e) Hrvaška f) mestni načrti g) uporaba kart h) orientacija i) kazalo mest j) kazalo imen k) fotografije

  912.44:913(497.5)
  BL:
  372.2
  COBISS.SI-ID 249964

  395.
          ZEMLJA pod vašimi nogami : arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih / [avtorji besedil Mitja Guštin ... [et al.] ; avtor uvodnega besedila Bojan Djurić ; urednica Damjana Prešeren ; zračni posnetki Darja Grosman]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003 (Ljubljana : Trajanus). - 287 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine)

  800 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 961-6420-06-2
  a) Avtoceste - Gradnja - Arheološka izkopavanja - Slovenija b) Slovenija - Arheološka najdišča c) Slovenija - Arheološke najdbe d) Slovenija e) gradnja avtocest f) arheološka izkopavanja g) katalog arheoloških najdišč

  903/904+93/94(497.4)
  COBISS.SI-ID 125830400


  NASLOVNO KAZALO
  • .NET 74

  • VDI 1000 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 13 , 14

  • VDI 2003 3
  • VDI 2014 2 , 3
  • VDI 2035 13
  • VDI 2050 13
  • VDI 2055 13
  • VDI 2057 12
  • VDI 2067 12 , 13
  • VDI 2068 13
  • VDI 2071 12
  • VDI 2073 13
  • VDI 2074 12 , 13
  • VDI 2075 13
  • VDI 2076 13
  • VDI 2081 12
  • VDI 2083 12
  • VDI 2089 13
  • VDI 2196 5
  • VDI 2198 5
  • VDI 2199 5 , 8
  • VDI 2202 2
  • VDI 2204 2
  • VDI 2210 2
  • VDI 2211 2
  • VDI 2216 2
  • VDI 2217 2
  • VDI 2218 2
  • VDI 2219 2
  • VDI 2220 2
  • VDI 2221 2
  • VDI 2222 2
  • VDI 2223 2
  • VDI 2225 2
  • VDI 2229 2 , 3 , 14
  • VDI 2232 2
  • VDI 2234 2
  • VDI 2235 2
  • VDI 2240 2
  • VDI 2241 2
  • VDI 2242 2
  • VDI 2243 2 , 12
  • VDI 2244 2
  • VDI 2246 2
  • VDI 2247 2
  • VDI 2249 2
  • VDI 2263 12
  • VDI 2329 9
  • VDI 2343 9 , 12
  • VDI 2347 9
  • VDI 2360 5 , 8
  • VDI 2361 6
  • VDI 2362 7
  • VDI 2363 6 , 7
  • VDI 2364 7
  • VDI 2365 7
  • VDI 2367 7
  • VDI 2373 7 , 12
  • VDI 2383 6 , 7
  • VDI 2385 8
  • VDI 2388 8
  • VDI 2391 5 , 8
  • VDI 2397 8
  • VDI 2398 5
  • VDI 2406 5
  • VDI 2408 5 , 8
  • VDI 2409 5 , 8
  • VDI 2411 8
  • VDI 2415 5 , 7
  • VDI 2421 3
  • VDI 2422 2
  • VDI 2424 2
  • VDI 2479 3
  • VDI 2480 3
  • VDI 2490 7
  • VDI 2491 7
  • VDI 2492 8
  • VDI 2493 6 , 8
  • VDI 2496 7
  • VDI 2497 5 , 9
  • VDI 2498 8
  • VDI 2510 5
  • VDI 2511 5
  • VDI 2512 8
  • VDI 2513 5
  • VDI 2514 5
  • VDI 2515 9
  • VDI 2516 5 , 6
  • VDI 2518 5
  • VDI 2519 9
  • VDI 2520 9
  • VDI 2523 6 , 9
  • VDI 2524 8
  • VDI 2525 9
  • VDI 2526 6
  • VDI 2541 2 , 3
  • VDI 2543 2 , 3
  • VDI 2601 2
  • VDI/VDE 2616 14
  • VDI/VDE 2617 5
  • VDI 2621 2
  • VDI 2681 6
  • VDI 2686 6
  • VDI 2689 8
  • VDI 2690 6 , 9
  • VDI 2691 9
  • VDI 2693 9
  • VDI 2694 6
  • VDI 2695 5
  • VDI 2698 6 , 7 , 12
  • VDI 2699 6 , 12
  • VDI 2700 7
  • VDI 2703 7
  • VDI 2715 13
  • VDI 2727 2
  • VDI 2860 8
  • VDI 2896 6

  • VDI 3033 12
  • VDI 3035 12
  • VDI 3138 2
  • VDI 3198 14
  • VDI 3237 2
  • VDI 3300 8
  • VDI 3302 8
  • VDI 3311 9
  • VDI 3312 6 , 8
  • VDI 3318 5
  • VDI 3319 6
  • VDI 3330 9
  • VDI 3397 12
  • VDI 3401 12
  • VDI 3402 12
  • VDI 3475 12
  • VDI 3477 12
  • VDI 3542 9
  • VDI 3561 6
  • VDI 3564 6
  • VDI 3568 5
  • VDI 3573 8
  • VDI 3577 5 , 6
  • VDI 3578 5
  • VDI 3579 6 , 8
  • VDI 3580 6
  • VDI 3581 6
  • VDI 3584 6
  • VDI 3586 5
  • VDI 3587 7
  • VDI 3589 5 , 8
  • VDI 3590 9
  • VDI 3591 9
  • VDI 3594 9
  • VDI 3595 9
  • VDI 3596 8
  • VDI 3600 8
  • VDI 3612 8
  • VDI 3616 5
  • VDI 3617 7 , 12
  • VDI 3626 6 , 8
  • VDI 3627 6 , 8
  • VDI 3628 9
  • VDI 3629 9
  • VDI 3630 6
  • VDI 3631 8
  • VDI 3633 9
  • VDI 3634 8
  • VDI 3637 8
  • VDI 3638 7
  • VDI 3639 8
  • VDI 3641 5 , 9
  • VDI 3644 8
  • VDI 3646 6 , 8
  • VDI 3655 6 , 7
  • VDI 3656 6 , 8
  • VDI 3657 8
  • VDI 3658 6
  • VDI 3659 6
  • VDI 3673 12
  • VDI 3687 9
  • VDI 3698 9
  • VDI 3720 2
  • VDI 3781 13
  • VDI 3786 13
  • VDI 3790 12
  • VDI 3800 12
  • VDI 3805 13
  • VDI 3807 12 , 13
  • VDI 3808 12 , 13
  • VDI 3809 13
  • VDI 3810 13
  • VDI 3814 13
  • VDI 3817 13
  • VDI 3819 13
  • VDI 3821 2 , 3 , 14
  • VDI 3822 2 , 13 , 14
  • VDI 3824 2 , 14
  • VDI 3830 14
  • VDI 3840 2
  • VDI/VDE 3900 14
  • VDI/VDE 3901 14
  • VDI/VDE 3902 14
  • VDI/VDE 3903 14
  • VDI/VDE 3904 14
  • VDI/VDE 3905 14
  • VDI/VDE 3906 14
  • VDI/VDE 3907 14
  • VDI 3960 5
  • VDI 3961 9
  • VDI 3962 6
  • VDI 3963 5
  • VDI 3964 8
  • VDI 3966 8
  • VDI 3967 6
  • VDI 3968 7
  • VDI 3969 6 , 9
  • VDI 3970 9
  • VDI 3973 5
  • VDI 3975 9
  • VDI 3977 6
  • VDI 3978 9
  • VDI 3985 13
  • VDI/VDE 3990 14

  • VDI 4005 12
  • VDI 4050 12
  • VDI 4080 12
  • VDI 4081 12
  • VDI 4400 9
  • VDI 4401 9
  • VDI 4402 9
  • VDI 4404 9
  • VDI 4405 9
  • VDI 4406 6
  • VDI 4407 7 , 12
  • VDI 4409 7 , 12
  • VDI 4410 9
  • VDI 4413 7 , 12
  • VDI 4414 6 , 9
  • VDI 4415 9
  • VDI 4416 8
  • VDI 4418 6
  • VDI 4425 7 , 12
  • VDI 4426 7 , 12
  • VDI 4427 7 , 12
  • VDI 4428 9
  • VDI 4429 7
  • VDI 4430 7 , 12
  • VDI 4431 7 , 12
  • VDI 4432 7 , 12
  • VDI 4450 5 , 8
  • VDI 4451 5
  • VDI 4452 5
  • VDI 4460 7
  • VDI 4461 5
  • VDI 4462 5
  • VDI 4466 6 , 8
  • VDI 4470 7
  • VDI 4471 7
  • VDI 4480 6
  • VDI 4500 2
  • VDI 4501 2
  • VDI 4505 2
  • VDI 4600 2 , 12 , 13
  • VDI 4640 12
  • VDI 4650 12 , 13
  • VDI 4660 12
  • VDI 4661 12 , 13

  • VDI 5500 9
  • VDI 5504 9
  • 5S 295

  • VDI 6009 13
  • VDI 6012 12 , 13
  • VDI 6020 13
  • VDI 6021 13
  • VDI 6022 12
  • VDI 6023 12
  • VDI 6024 12
  • VDI 6025 13
  • VDI 6027 13
  • VDI 6028 13
  • VDI 6030 13

  • Abrasive erosion & corrosion of hydraulic machinery 189
  • Absorpcijske bariere za monokarboksilne učinkovine v tankem črevesu 165
  • Absorption barriers for monocarboxylic drugs in the small intestine 165
  • Accelerated testing research 276
  • Advances in learning theory 86
  • After Effects in production 77
  • Ammonia data book 117
  • Ammonia refrigeration piping handbook 190
  • Analiza dinamike pogonske zveze asinhronskega elektromotorja in hidravlične zobniške črpalke 200
  • Analytical elements of mechanisms 206
  • Anwendung von hochfestem Beton in Brückenbau 251
  • Architecture from the outside 363
  • Architecture goes wild 370
  • Aromatic chemistry 130
  • Artificial intelligence and heuristic methods in bioinformatics 155
  • ASP.NET mobile controls 52
  • ASP.NET unleashed 103
  • Atmospheric chemistry in a changing world 25
  • Atomic structure and periodicity 118
  • Audit guidelines 58
  • Authors and electronic publishing 291
  • Automated rendezvous and docking of spacecraft 277
  • Automatic sprinkler systems handbook 168
  • Automating and customizing installations 79

  • Basic atomic and molecular spectroscopy 131
  • Beginning Red hat Linux 9 53
  • Beizen von Metallen 212
  • Biochemistry 157
  • The book of wire & cable terms 381
  • Borland C++ builder 94
  • Borzno pravo 23
  • Brandschutz in der Gebäudetechnik 177
  • Brazing 214
  • Brunnen 346
  • Building and planning for industrial storage and distribution 361
  • Building fireplace mantels 342
  • Building type basics for college and university facilities 369
  • Building type basics for justice facilities 371
  • Butterfly valves 194

  • C++ for programmers 51
  • The case for Mars 111
  • Casino design 364
  • Causes and consequences of global environmental change 29
  • CE-Kennzeichunng fur Elektrotechnik und Maschinenbau 223
  • Cestni atlas Evrope 393
  • Chassis design 280
  • Chemical process control 325
  • The civil engineering handbook 332
  • Closed circuit television 247
  • CNC machining and programming 196
  • Coastal conservation and management 28
  • COBIT 58
  • COBIT. Disk 1-2, Management presentations 58
  • COBIT. ASCII text 58
  • Cole-Parmer 119
  • Compendium of chiral auxiliary applications 142
  • Composite construction 333
  • Comprehensive desk reference of polymer characterization and analysis 120
  • Computational materials science 180
  • Computing concepts with C++ essentials 68
  • Consensus design 358
  • Construction 268
  • Construction planning, equipment, and methods 267
  • Continuous flow 295
  • Control objectives 58
  • Control systems for heating, ventilating, and air conditioning 327
  • Corrosion of aluminum and aluminum alloys 181
  • Cost half 317
  • Cranes 220
  • CRC handbook of Chemistry and physics 137
  • Creating mixed model value streams 294
  • Creating motion graphics with after effects 78
  • Creative and innovative network management 83
  • CTOS/Open programming practices and standards 59
  • Cyber forensics 60

  • D- and f-block chemistry 134
  • DARE's dictionary of environmental sciences and engineering 389
  • Data management 104
  • Deploying Microsoft internet information services (IIS) 6.0 79
  • Deploying network services 79
  • Design 2
  • Designing a managed environment 79
  • Designing and deploying directory and security services 79
  • Designing parts with SolidWorks 108
  • Dictionary of electrical engineering, power engineering and automation. Pt. 2 = Teil 2, English - German = Englisch - Deutsch 382
  • Dictionary of electronics 379
  • Dictionary of type designation codes for cables and insulated cords according to VDE, CENELEC and IEC 237
  • Dictionary of video and television technology 383
  • Dictionnaire d'affaires de termes techniques et économiques 380
  • Die makers handbook 191
  • Diels-Alderjeve reakcije nekaterih 2H-piran-2-onov in pripojenih piran-2-onov 136
  • Diesel nitrogen oxide emissions 27
  • Digital photography 341
  • Digitalna obrada signala 249
  • Dinamika in struktura sistemov s kratkimi vodikovimi vezmi 146
  • Disélénadiazafulvalenes: nouvelles olefinés riches en électron précurseurs de matériaux organiques 121
  • Diselenadiazafulvalenes: novel electron rich olefins precursors of organic materials 121
  • Določanje položaja kožnih formacij pri taktilni komunikaciji v navideznih vmesnikih 71
  • Določanje vodika z nevtronsko radiografijo 186
  • Dopuna četvorojezičnom poslovnom privredno-tehničkom rečniku 380
  • Dreamweaver MX 2004 Web applications recipes 76
  • 365 Internet Tipps 95
  • 30 Brücken 273
  • Dynamics of structures 259
  • Dynamische Disposition 299

  • E-topia 353
  • The earth system : biological and ecological dimensions of global environmental change 29
  • The earth system : physical and chemical dimensions of global environmental change 29
  • Earthquake resistant engineering structures IV 260
  • The Eaton lean system 295
  • Ekranoplanes 281
  • Electrical wire handbook. Pt. 1, Wire and cable production materials 183
  • Elektromotorni pogoni 224
  • Elektronske publikacije. Kodeks prakse prostovoljnega depozita 16
  • Elektrotehnički materijali 234
  • Elsevier's dictionary of bird names 392
  • Elsevier's dictionary of botany. 1, Plant names 386
  • Elsevier's dictionary of botany. 2, General terms 387
  • Elsevier's dictionary of plant names 158
  • Encyclopedia of agrochemicals 124
  • Encyclopedia of climate and weather 151
  • Encyclopedia of global environmental change 29
  • Encyclopedic reference of molecular pharmacology 156
  • Energetski pretvarači 233
  • Engineering safety 169
  • Environmental education for better tomorrow 36
  • Environmental technologies 12
  • Erläuterungen zu den Normen DIN EN 206-1, DIN 1045-2, DIN 1045-3, DIN 1045-4 und DIN 4226 255
  • Erläuterungen zu DIN 1045-1 256
  • The essentials 78
  • Europa 393
  • [Europe 393
  • Excel za finančnike 72
  • Executive summary 58
  • Exim 67
  • Exploratory data mining and data cleaning 61
  • Exploring advanced manufacturing technologies 201
  • Exploring CTOS 81

  • Fachwörterbuch industrielle Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik 382
  • Fantasievolles Pflaster und Mosaik 347
  • Final Cut Pro 3 editing workshop 107
  • Finite elements in civil engineering application 264
  • Fire protection handbook 170
  • First look Microsoft Office 2003 82
  • 5S for operators 296
  • Fizika 116
  • Flora 159
  • Food + architecture 362
  • Forenzične preiskave ilegalnega heroina 135
  • Foundation design and construction 271
  • Framework 58
  • From knowledge to innovation 15
  • Functional group chemistry 126
  • Fundamentals of fighter design 283

  • Die galvanische Verchromung 203
  • Galvanische Verzinkung 199
  • Geotechnical and environmental applications of karst geology and hydrology 266
  • Geotechnics for roads, rail tracks and earth structures 257
  • Geschäfts-wirtschafts-technisches Wörterbuch 380
  • Gestalten mit Farbe 340
  • Gorenjska 372
  • Graphisoft ArchiCAD 65
  • Guide to the design, selection, and application of screw feeders 192

  • Handbook of chemoinformatics 125
  • Handbook of machine tool analysis 207
  • Handbook of pollution control and waste minimization 274
  • Handbook of process algebra 44
  • Handbook of transport and the environment 32
  • Handbook of viscoelastic vibration damping 179
  • Handbuch der Baugeologie und Geotechnik 254
  • Handbuch der gefährlichen Güter. 5, Merkblätter 1613-1825 33
  • Handbuch der gefährlichen Güter. 6, Merkblätter 2072-2502 34
  • Handbuch der gefährlichen Güter. Erläuterungen und Synonymliste 35
  • Handbuch der gefährlichen Güter. Transport- und Gefahrenklassen 171
  • Heat technology 13
  • Heijunka 295
  • Heterocyclic chemistry 143
  • Hidroenergetska i aeroenergetska postrojenja 235
  • High efficiency deep grinding 218
  • Hitrost sproščanja diklofenak natrijeve soli iz tablet z lipofilnim ogrodnim sistemom 164
  • Holzbausanierung 265
  • Homemade lightning 225
  • Hopper and silo discharge 198
  • Host-guest-systems based on nanoporous crystals 184
  • Human thermal environments 166
  • HVAC water chillers and cooling towers 215
  • Hydraulic information management 261

  • IDB-C data bus 278
  • Images of libraries 19
  • Implementation tool set 58
  • Improving maintainability and reliability through design 318
  • In the metro 344
  • Das individuelle Holzhaus 258
  • Industrial pigging technology 197
  • Innovationsmanagement für technische Produkte 301
  • Insider power techniques for Microsoft Windows XP 69
  • The insulated gate bipolar transistor 231
  • Integriertes Wohnen im städtebaulichen Kontext 365
  • International encyclopedia of ergonomics and human factors 287
  • Internet information services (IIS) 6.0 70
  • Introduction to geomagnetic fields 150
  • An introduction to theoretical chemistry 145
  • Investigation of selected microemulsions influence on the effectiveness of vitamin C derivates in the skin 162
  • Iskanje selektivnih inhibitorjev trombina in pankreasne lipaze s pomočjo peptidnopredstavitvene bakterijske knjižnice in izolacija inhibitorjev trombina iz izbranih vrst bazidiomicet 160
  • ISO 9001:2000 im Klartext 288
  • Izobraževanje o okolju za okolje prihodnosti 36

  • Jacopo Barozzi da Vignola 366
  • Jahrbuch für den Praktiker 2003 320

  • Kaizen 295
  • Kaizen for quick changeover 313
  • Kakšne oblike je snežinka? 49
  • Kamen, voda, sonce in veter 30
  • Kanban just-in-time at Toyota 302
  • Key Data on Education in Europe 24
  • Kleben metallischer Werkstoffe 193
  • Kombinatorika 43
  • Konstruktion 2
  • Kostenrechnung und Kalkulation in der Galvanotechnik 230
  • Krivulje drugega reda 46
  • Die Kunst des Mosaiks 343
  • Kunststofftechnik 3
  • Kupferschichten 202
  • The Kyoto protocol 37

  • Landscape architecture in Scandinavia 352
  • Landschaftsarchitektur in Skandinavien 352
  • Language engineering for lesser-studied languages 385
  • Large deformation processes of solids 114
  • Lean machines 305
  • Lean production simplified 293
  • Leaving Earth 285
  • Ledinska imena pod Stolom, Begunjščico in Dobrčo 348 , 349
  • Lehrbuch für Galvaniseure und Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik 219
  • Lexikon der Kurzzeichen für Kabel und isolierte Leitungen nach VDE, CENELEC und IEC 237
  • The liberalization of electricity and natural gas in the European Union 188
  • Life safety code handbook 172
  • Light-emitting diodes 245
  • Limitations and future trends in neural computation 84
  • Linearna funkcija 48
  • Linux device drivers 92
  • Linux z namizjem KDE 75
  • Ljubljanski grad 351
  • Loft e apartamentos 368
  • Loft e appartamenti 368
  • Lofts 359
  • Lofts y apartamentos 368
  • LP-gas code handbook 4
  • Luke i terminali 367

  • Mac OS X 64
  • Machine tool technology basics 204
  • The machinist's friend 205
  • Maintenance planning, scheduling, and coordination 309
  • Make no mistake! 300
  • Management guidelines 58
  • Managing Linux systems with Webmin 57
  • MRP II standard system 303
  • Mapping in the age of digital media 376
  • Mars global surveyor. Mars orbiter camera (MOC) 110
  • Matematika 43
  • Matematika. Kotne funkcije, trigonometrija 45
  • Matematika. Polinomi, racionalne funkcije, krivulje drugega reda 46
  • Matematika za triletne poklicne šole 50
  • Materialfluss und Fördertechnik. Bd. 2, Flurförderzeuge. Pt. 2, Industrial trucks 5
  • Materialfluss und Fördertechnik. Bd. 5, Lager und Lagergeräte. Pt. 5, Warehouse and warehousing equipment 6
  • Materialfluss und Fördertechnik. Bd. 6, Verpackungstechnik. Pt. 6, Packing technology 7
  • Materialfluss und Fördertechnik. Bd. 7, Materialfluss I (Gestaltung). Pt. 7, Materials flow I (Design) 8
  • Materialfluss und Fördertechnik. Bd. 8, Materialfluss II (Organisation/Steuerung). Pt. 8, Materials flow II (Organisation/Control) 9
  • Materials engineering 14
  • Materials flow and logistics engineering 5 , 6 , 7 , 8 , 9
  • Materials in sports equipment 185
  • Mauerwerkstrockenlegung 252
  • Maximizing profit 319
  • Mechatronic reliability 243
  • Mechatronics by bond graphs 178
  • Mediterrane Häuser und ihre Gärten 360
  • Mednarodni slovar osnovnih in splošnih izrazov s področja metrologije 388
  • Membranes for industrial wastewater recovery and re-use 275
  • Meritve, spremljanje in prikazi podnebnih razmer v Sloveniji 152 , 153
  • Metal forming analysis 221
  • The metal stamping process 217
  • Metode vođenja tehničkih sistema 329
  • Microcontroller projects in C for the 8051 244
  • Microsoft ASP.NET with Microsoft Visual Basic .NET step by step 63
  • Microsoft Office 2003 editions Resource Kit 80
  • Microsoft office excel 2003 inside out 97
  • Microsoft Office FrontPage 2003 inside out 56
  • Microsoft office system inside out 109
  • Microsoft Visual C# .NET 96
  • Microsoft Windows server 2003 79
  • Microsoft Windows server 2003 deployment kit 79
  • Microsoft Windows server 2003 70 , 79
  • Moj prvi Linux 89
  • MRP II standard system workbook 304
  • Muda 295
  • Multifunctional landscapes. Vol. 2, Monitoring, diversity and management 354
  • Multifunctional landscapes. Vol. 3, Continuity and change 355
  • MySQL Cookbook 62

  • National electrical code handbook 232
  • National fire alarm code handbook 173
  • Natural colorants for food and nutraceutical uses 122
  • Natural products 127
  • Neural networks for instrumentation, measurement and related industrial applications 87
  • Neuro-fuzzy modeling in engineering geology 331
  • Newspapers in international librarianship 18
  • Newton's telecom dictionary 390
  • NFPA 79 174
  • NFPA 99 10
  • NFPA fire prevention code handbook 175
  • NIOSH pocket guide to chemical hazards 323

  • Oberflächenbehandlung von Aluminium 209
  • Obnovljivi izvori energije 187
  • Occupational toxicants. Vol. 20 138
  • OEE for operators 310
  • Office kaizen 289
  • Okolje Evrope: tretja presoja 38
  • Okoljski cilji v alpskem prostoru in pristopi za monitoring s pomočjo kazalcev 39
  • Open source Web development with LAMP 73
  • Optimisation of industrial processes at supervisory level 238
  • Oracle Enterprise Manager 101 102
  • Oracle security handbook 100
  • Oracle9i high-performance tuning with STATSPACK 55
  • Organic synthetic methods 128
  • Organizacijsko komuniciranje 286
  • Osnove automatike 328
  • Osnovi elektrotehnike. Elektromagnetizam 241
  • Ostanki fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih proizvodih v obdobju 1987-2000 31

  • PAHs 40
  • A panoramic view of Riemannian geometry 42
  • Parks 356
  • Peptides and proteins 123
  • Photochromism 139
  • Photoelectron spectroscopy 132
  • Physical disability in the microgravity environment 167
  • Phytoremediation 41
  • The pig urinary bladder defence against reactive intermediates 148
  • Planning server deployments 79
  • Planning, testing, and piloting deployment projects 79
  • Plastics technologies 3
  • Plumbing 338
  • Pocket dictionary for metal surface treatment (electroplating - P.C.B. manufacture - environmental protection) 391
  • Podobe knjižnic 19
  • Poka-yoke 312
  • Polinomi 46
  • Polinomi, racionalne funkcije, krivulje II. reda 47
  • Polymeric materials 182
  • Pomorske havarije 292
  • Poslovni privredno-tehnički rečnik. Numerički sistem. Numerisches System. Numeral system. Systeme numerique 380
  • Power plant surveillance and diagnostics 236
  • Practical TPM 306
  • Pragmatist ethics for a technological culture 22
  • Pravila borze 23
  • Prispevki kemije k evropski kulturi in civilizaciji 147
  • Proactive risk management 315
  • Proceedings 229
  • Proceedings of the First Congress of Alps Adria Acoustics Association [and Third Congress of Slovenian Acoustical Society, Portorož, Slovenija, September 1-2, 2003] 112
  • Professional Visual Basic 6 90
  • Professional web services security 91
  • Programming with managed extensions for Microsoft Visual C++.NET 66
  • Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici 98
  • Propagating beam analysis of optical waveguides 242
  • Proučevanje mehanizma vpliva hitosana in polikrbofila na transport modelnih učinkovin v steno živalskega sečnega mehurja 163
  • Proučevanje vpliva izbranih mikroemulzij na učinkovitost derivatov vitamina C v koži 162
  • Prüfungsfragen Sanitär und Heizungshandwerk 335
  • Pull systems 295

  • Quantum mechanics for chemists 129

  • Racionalne funkcije 46
  • Radioactive releases in the environment 26
  • Rapid prototyping 195
  • Raziskave karakteristik magnetronske razelektritve v ultravisokem vakuumu 246
  • Razvoj in optimizacija metod za hiter izračun molekulske podobnosti 140
  • Realms of impossibility. Air 373
  • Realna števila 48
  • Recent advances in integrated design and manufacturing in mechanical engineering 210
  • Red Hat Linux 9 bible 88
  • Regulatori tlaka plina i regulacijske stanice 336
  • Reinigen und Entfetten in der Metallindustrie 211
  • Responding to global environmental change 29
  • Restaurants, Cafés, Bars 374
  • Restoration 339
  • Rešene naloge iz statike. Visokošolski strokovni študij 115
  • Rešeni primeri iz preklopnih vezij 240
  • Road vehicle suspensions 279
  • Robust control of diesel ship propulsion 284
  • Running Linux 93

  • Screw piles 270
  • Searching for selective inhibitors of thrombin and pancreactic lipase with bacterial random peptide display library and insolation of thrombin inhibitors from selected basidiomycetes 160
  • Selected rushes 167
  • Sensors for automotive technology 330
  • Simulation des Flachprofilschleifens mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode 222
  • Sinteza in karakterizacija galofosfatnih molekulskih sit 322
  • Sinteze aplisinopsinov, tioaplisinopsinov in sorodnih spojin 133
  • Six Sigma quality for business & manufacture 298
  • Slovenski veliki leksikon 21
  • Slovensko-ruski slovar 384
  • SOC (System-on-a-Chip) testing for plug and play test automation 239
  • Social and economic dimensions of global environmental change 29
  • Space 282
  • Stahlbau Stahlhochbau 11
  • Stahlbeton- und Spannbetontragwerke nach DIN 1045 269
  • Stahlbetonbrücken 253
  • Standard work for the shopfloor 316
  • Standardized work 295
  • Starodavne poti pod Karavankami 349
  • Statistika 43
  • Stimmungsvolle Bauerngärten 350
  • Structural dynamics - EURODYN 2002 262
  • The study of the mechanism by which chitosan and polycarbophil influence the transport of model drugs into animal urinary bladder wall 163
  • A study of the Toyota production system from an industrial engineering viewpoint 314
  • Sturm der Ruhe 375
  • Substitution of 'hazardous substances' in future electronic equipment 227
  • Superfinish-Technologie 213
  • Sustavi površinskog grijanja i hlađenja 334
  • SVG for designers 101
  • The system integration process for accelerated development 307
  • Systematic organisation of information in fuzzy systems 85

  • Taunton's kidspace idea book 377
  • Technical-economical dictionary for business purposes 380
  • The TEI Consortium 99
  • Terrassen 345
  • Thermal conversion of solid fuels 324
  • Thermodynamics and statistical mechanics 144
  • Third European report on science & technology indicators 1
  • 1800 vprašanj o kakovosti 290
  • Today and tomorrow 297
  • The Toyota management system 308
  • Toyota production system 311
  • Trendfarben für modernes Wohnen 378
  • Tube forming processes 208

  • Ukapljeni naftni plin 321
  • Umwelttechnik 12
  • Understanding motor development 161
  • Understanding the Linux kernel 54
  • Urban regeneration in Europe 357
  • Uvod u mehaniku loma 113
  • Uvod u statističku teoriju telekomunikacija 248

  • The valve primer 216
  • Veliki atlas Hrvatske 394
  • Verjetnostni račun 43
  • Vibratory pile driving and deep soil compaction 263
  • Vlaknasti betoni visokih uporabnih svojstava 337
  • Vodno bogastvo Slovenije 154
  • Vpliv huminskih kislin na vezavo in razgradnjo triazinskih in klorosubstituiranih pesticidov 141

  • Wärme-/Heiztechnik 13
  • Wasserbau 272
  • Wasserkraftanlagen 226
  • WCDMA for UMTS 250
  • Web database applications with PHP and MySQL 105
  • Werkstofftechnik 14
  • What's cooking in chemistry? 149
  • The whole library handbook 3 20
  • Windkraftanlagen 228
  • Windows server 2003 bible 106
  • Windows system resource manager 79
  • Winnacker-Küchler Chemische Technik. Bd. 1, Metodische Grundlagen 326

  • Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani 17
  • Zaščita sečnega mehurja prašičev pred reaktivnimi intermediati 148
  • Zbornik referatov 176
  • Zemlja pod vašimi nogami 395


  IMENSKO KAZALO
  • A. Lh. glej Lah, Avguštin (1924-)
  • Ablamejko, Sergej (1956-,urednik) 84 , 87
  • Ablameyko, Sergey (1956-) glej Ablamejko, Sergej (1956-)
  • Ablan, Jerry (avtor) 90
  • Adams, H. N. glej Adams, Hans-Norbert
  • Adams, Hans-Norbert (avtor) 211
  • Ali-Abassi, Z. (avtor) 202
  • Alps Adria Acoustics Association. Congress (1 ; 2003 ; Portorož) 112
  • ALPSP glej Association of Learned and Professional Society Publishers
  • Alvarez Grima, Mario 331
  • American Water Works Association 194
  • Ammeraal, Leendert (1957-) 51
  • Amos, S. W. glej Amos, Stanley William
  • Amos, Stanley William 379
  • Andersson, Stig L. (1957-,avtor) 352
  • Arai, Keisuke (avtor) 313
  • Architektur Zentrum Wien 375
  • Arnold, Jerry 191
  • Arnuš, Olga (avtor) 47
  • Association of Learned and Professional Society Publishers 291
  • Augé, Marc 344
  • Augé, Marc (avtor) 344

  • B. Mitja glej Brilly, Mitja
  • B. Za. glej Zabel, Bojan
  • Bajić, Branislav 380
  • Bajt, Drago (urednik) 21
  • Baker, Alan (redaktor prevoda) 279
  • Balak, Michael 252
  • Baljon, Lodewijk (1956-,avtor) 356
  • Barica Marentič- glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Barle Lakota, Andreja glej Barle, Andreja
  • Barle, Andreja (avtor) 36
  • Barle, Marta Kocjan glej Kocjan-Barle, Marta
  • Barle, Marta Kocjan- glej Kocjan-Barle, Marta
  • Barle-Lakota, Andreja glej Barle, Andreja
  • Barlo, Nik (jr.,fotograf) 345 , 346
  • Barrett, Jack 118
  • Bat, M. glej Bat, Marjan
  • Bat, Marjan (avtor,urednik) 154
  • Batagelj, V. glej Batagelj, Vladimir
  • Batagelj, Vladimir (avtor) 47
  • Bates, L. glej Bates, Lyn
  • Bates, Lyn 192
  • Bauch-Troschke, Zita 345
  • Beck, Barry F. (urednik) 266
  • Becker, Anette (avtor) 335
  • Bele, Julija Lapuh glej Lapuh Bele, Julijana
  • Bele, Julijana Lapuh glej Lapuh Bele, Julijana
  • Bell, Hubertus P. (avtor) 149
  • Beltram, Gordana (avtor) 154
  • Bender, Herbert F. (avtor) 33 , 34 , 35 , 171
  • Berger, Marcel (1927-) 42
  • Bergstra, J. A. (urednik) 44
  • Berlogar, Janko 286
  • Bhattacharya, Sandip (avtor) 53
  • Binder, Kate (avtor) 101
  • Bizjak, Vilenka Jakac glej Jakac-Bizjak, Vilenka
  • Bizjak, Vilenka Jakac- glej Jakac-Bizjak, Vilenka
  • Blain, W. R. (urednik) 261
  • Blaznik, Angela (avtor) 47 , 48
  • Boboc, Dan (avtor) 207
  • Bogataj, Marija (1963-,član komisije za zagovor) 165
  • Bogataj, Marija (1963-,komentor) 148 , 163
  • Borovac, Ivanka (urednik) 394
  • Bovet, Daniel P. 54
  • Boyce, Jim (1958-,avtor) 106
  • Brady, Robert F. (1942-,urednik) 120
  • Brancelj, A. glej Brancelj, Anton
  • Brancelj, Anton (fotograf) 154
  • Brancelj, Irena Rejec glej Rejec Brancelj, Irena
  • Brancelj, Irena Rejec- glej Rejec Brancelj, Irena
  • Brancelj, Tone glej Brancelj, Anton
  • Brand, Christa (1948-,fotograf) 345 , 346 , 350
  • Brandenburg, Annette (1967-) 193
  • Brandt, Jesper (avtor) 354
  • Brasseur, Guy (urednik) 25
  • Brežnik, Janez (kartograf) 372
  • Brili, M. glej Brilly, Mitja
  • Brilly, M. glej Brilly, Mitja
  • Brilly, Mitja (avtor) 36
  • British Library 15
  • Brühwiler, Eugen (1958-) 253
  • Budja, Blaž (fotograf) 372
  • Burleson, Donald K. 55
  • Butler, Matt (avtor) 52
  • Buyens, Jim 56

  • Cameron, Jamie 57
  • Campbell, Ian (naravoslovec,urednik) 288
  • Campbell, Wallace H. (1926-) glej Campbell, Wallace Hall (1926-)
  • Campbell, Wallace Hall (1926-) 150
  • Campell, Ian glej Campbell, Ian (naravoslovec)
  • Capuder Mermal, Renata (avtor) 36
  • Casar, Zdenko glej Časar, Zdenko
  • Caspersen, Gisela (fotograf) 350
  • Catlow, Charles Richard Arthur (1947-,urednik) 180
  • Catlow, Richard (1947-) glej Catlow, Charles Richard Arthur (1947-)
  • Cegnar, Tanja (avtor) 154
  • Cegnar, Tanja (avtor,urednik) 152 , 153
  • Cesati, Marco (avtor) 54
  • Chakrabarty, Krishnendu (urednik) 239
  • Chen, Wai-Fah (1936-,urednik) 332
  • Chenaf, D. (avtor) 389
  • Chenot, J. L. (avtor) 221
  • Chenot, J.-L. glej Chenot, J. L.
  • Chua, Chee Kai 195
  • Cieszynski, Joe 247
  • Cipriano, Aldo (1950-,avtor) 238
  • Cole-Parmer glej Cole-Parmer Instrument Company
  • Cole-Parmer Instrument Company 119
  • Conley, Tom (1943-,prevajalec,avtor dodatnega besedila) 344
  • Consults Europe B. V. 223
  • Control objectives for information and related technology. Steering Committee (Rolling Meadows, Illinois) (začetnik/ustanovitelj) 58
  • Cooper, John R. 26
  • Corbet, Jonathan (avtor) 92
  • Correia, A. Gomes (urednik) 257
  • Cote, Arthur E. (urednik) 170
  • Coté, Ron (urednik) 172
  • Couch, Chris (urednik) 357
  • Crandell, Thomas M. 196
  • Crocker, Malcolm J. (avtor) 206
  • Crook, Jim (avtor) 81
  • Crowther, Samuel (1880-1947,avtor) 297
  • Cudina, M. glej Čudina, Mirko
  • Cudina, Mirko glej Čudina, Mirko
  • Custin, Mitja glej Guštin, Mitja

  • Čas, Miloš 23
  • Časar, Zdenko 121
  • Čibej, Andrej glej Čibej, Jože Andrej
  • Čibej, Andrej Jože glej Čibej, Jože Andrej
  • Čibej, J. A. glej Čibej, Jože Andrej
  • Čibej, Jože A. glej Čibej, Jože Andrej
  • Čibej, Jože Andrej 43
  • Čibej, Jože Andrej (avtor dodatnega besedila) 72
  • Čudina, M. glej Čudina, Mirko
  • Čudina, Mirko (urednik) 112

  • Ćudina, M. glej Čudina, Mirko
  • Ćudina, Mirko glej Čudina, Mirko
  • Ćulafić, Vuk B. 113

  • D. B. glej Bajt, Drago
  • D. Pl. glej Plut, Dušan
  • D. Pt. glej Plut, Dušan
  • Dachroth, Wolfgang R. 254
  • DAfStb glej Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
  • Damić, Vjekoslav (1941-) 178
  • Dasu, Tamraparni 61
  • Davis, J. R. glej Davis, Joseph R.
  • Davis, Joseph R. (urednik) 181
  • Day, Christopher (1942-) 358
  • Delgado-Vargas, Francisco 122
  • Dennis, Pascal (1957-) 293
  • Dettner, Heinz W. (1918-,urednik) 391
  • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 255 , 256
  • Deutsches Institut für Normung 11
  • Deutschland. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 39
  • Deutschland. Umweltbundesamt 39
  • Dhillon, B. S. 169
  • DIANA World conference glej International DIANA world conference on finite elements in civil engineering applications (3 ; 2002 ; Tokyo)
  • Dillon, Andrew P. (prevajalec) 314
  • DIN glej Deutsches Institut für Normung
  • Dittmeyer, Roland (urednik) 326
  • Djurić, Bojan (avtor) 395
  • Dobnikar Tehovnik, M. glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • Dobnikar Tehovnik, Mojca glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • Dobnikar, M. glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • Dobnikar, Mojca glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • Dobnikar-Tehovnik, Mojca (avtor) 154
  • Dodge, Mark (avtor) 97
  • Dolenšek, Jožefa glej Dolenšek, Jožica
  • Dolenšek, Jožica (avtor) 48
  • Doljak, Bojan 160
  • Doltsinis, I. 114
  • Doltsinis, Ioannis glej Doltsinis, I.
  • Doody, J. P. 28
  • Doody, J. Pat glej Doody, J. P.
  • Doonan, Shawn 123
  • Douben, Peter E. T. (urednik) 40
  • Drajić, Dušan 248
  • Drexel, Thomas 359 , 360
  • Drury, Jolyon 361
  • Duan, C. G. glej Duan, Chang Guo
  • Duan, Chang Guo (urednik) 189
  • Dubay, Christian (urednik) 168
  • DuBois, Paul (1956-) 62
  • Duggan, Kevin J. 294
  • Dunđerović, Aleksandar (avtor) 380
  • Dürr, Heinz (urednik) 139
  • Duthie, G. Andrew (1967-) 63

  • Đurić, Bojan glej Djurić, Bojan

  • Earley, Mark W. (urednik) 232
  • Eberhart, George M. (urednik) 20
  • EEA glej Evropska agencija za okolje
  • Ehrenstein, Gottfried W. 182
  • Eiriz Zamora, Marta glej Eiriz, Marta
  • Eiriz, Marta (urednik) 368
  • Eisenman, Peter (1932-,avtor dodatnega besedila) 363
  • El-Shahed, S. (avtor) 389
  • Eltes, Polly (fotograf) 343
  • ERES (4th ; 2003 ; Ancona) glej International conference on Earthquake resistant engineering structures (4th ; 2003 ; Ancona)
  • EURODYN 2002 glej International conference on structural dynamics (5th ; 2002 ; München)
  • European Commission 1
  • European Commission. Directorate-General for Education and Culture 24
  • European Environment Agency glej Evropska agencija za okolje
  • Eurostat 24
  • Eversheim, Walter (urednik) 301
  • Evropska agencija za okolje 38

  • Faculty of Mechanical Engineering. Laboratory for Technical Acoustics (Ljubljana) glej Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za tehnično akustiko (Ljubljana)
  • Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za tehnično akustiko (Ljubljana) 112
  • Falconer, Peter glej Falconer, Peter K.
  • Falconer, Peter K. (avtor) 361
  • Fehse, Wigbert 277
  • Feiler, Jesse (1947-) 64
  • Ferlež, Jerneja (urednik) 19
  • Ferlež, Jerneja Hederih glej Ferlež, Jerneja
  • Ferracchiati, Fabio Claudio (avtor) 90
  • Ford, Henry (1863-1947) 297
  • Ford, R. A. 225
  • Franck, Karen A. (gostujoči urednik) 362
  • Franko, M. glej Franko, Mladen
  • Franko, Mladen (avtor) 36
  • Frantar, Peter (1975-,kartograf) 154
  • Frasconi, Paolo (urednik) 155
  • Friedrich, Uwe (avtor) 213

  • Galbraith, Ben (avtor) 91
  • Gale, Julian D. (avtor) 144
  • Gallahue, David L. 161
  • Gasteiger, J. (1941-) glej Gasteiger, Johann (1941-)
  • Gasteiger, Johann (1941-,urednik) 125
  • Gašperlin, Mirjan glej Gašperlin, Mirjana
  • Gašperlin, Mirjana (mentor) 162
  • Geodetski zavod Slovenije (Ljubljana) (kartograf) 394
  • Geradin, Damien (urednik) 188
  • Ghassemi, Abbas (1956-,urednik) 274
  • Giesecke, Jürgen (1937-) 226
  • Gilbert, Vicenç 339
  • Gill, Arthur (1930-,avtor) 201
  • Gill, Arthur R. glej Gill, Arthur (1930-)
  • Glavan, Miha L. glej Glavan, Mihael
  • Glavan, Mihael (avtor,urednik) 17
  • Glumac, Bogdan (komentor) 186
  • Godec, Boštjan (1968-,fotograf) 31
  • Gogala, A. glej Gogala, Andrej (1962-)
  • Gogala, Andrej (1962-) 30
  • Gogu, Grigore (urednik) 210
  • Goodman, Paul (elektrotehnik) 227
  • Gordon, Joseph glej Gordon, M. Joseph (Jr.)
  • Gordon, M. Joseph (Jr.) 298
  • Gotlich, Karel glej Gotlih, Karl
  • Gotlih, K glej Gotlih, Karl
  • Gotlih, K. glej Gotlih, Karl
  • Gotlih, Karel glej Gotlih, Karl
  • Gotlih, Karl (urednik) 176
  • Graphisoft 65
  • Gray, Christopher D. (avtor) 303 , 304
  • Grbovič, Jasna glej Grbović, Jasna
  • Grbović, Jasna (avtor) 154
  • Great Solutions 205
  • Gregorčič, A. glej Gregorčič, Ana
  • Gregorčič, Ana 31
  • Gregory, Celia (avtor) 343
  • Greim, Helmut (urednik) 138
  • Griebel, Michael A. (avtor) 371
  • Grimes, Richard (1964-) 66
  • Grosman, Darja (fotograf) 395
  • Grosz, Elizabeth (1952-) glej Grosz, Elizabeth A. (1952-)
  • Grosz, Elizabeth A. (1952-) 363
  • Grünberg, Jürgen (urednik) 269
  • Grundmann, H. glej Grundmann, Harry
  • Grundmann, Harry (urednik) 262
  • Grützmacher, Bernd 258
  • Gu., M. glej Guštin, Mitja
  • Gubenšek, I. glej Gubenšek, Ivan (1966-)
  • Gubenšek, Ivan (1966-) 115
  • Gubenšek, Ivo glej Gubenšek, Ivan (1966-)
  • Gudehus, Timm 299
  • Guntle, Gregory L. (avtor) 94
  • Guštin, Mitja (avtor) 395
  • Guy P., Brasseur glej Brasseur, Guy
  • Guzman, Daniel J. 278

  • Haines, Roger W. 327
  • Halvorson, Michael (avtor) 109
  • Hanson, J. R. glej Hanson, James Ralph
  • Hanson, James R. glej Hanson, James Ralph
  • Hanson, James Ralph 126 , 127 , 128
  • Harrison, Angela (drugo) 368
  • Hau, Erich (1941-) 228
  • Hayward, David O. glej Hayward, David Oldham
  • Hayward, David Oldham 129
  • Hazel, Philip 67
  • Hederih Ferlež, Jerneja glej Ferlež, Jerneja
  • Hederih, Jerneja glej Ferlež, Jerneja
  • Henderson, Justin 364
  • Hendriks, Max A. N. (urednik) 264
  • Hensher, David A. (1947-,urednik) 32
  • Hepworth, John D. 130
  • Hiltscher, G. glej Hiltscher, Gerhard
  • Hiltscher, Gerhard 197
  • Hinckley, C. Martin 300
  • Hittle, Douglas (avtor) 327
  • Hittle, Douglas C. glej Hittle, Douglas
  • Hogan, Sean (urednik) 159
  • Holeyman, A. (urednik) 263
  • Holeyman, Alain E. (urednik) 270
  • Hollas, J. Michael glej Hollas, John Michael
  • Hollas, John Michael 131
  • Holma, Harri (1970-,urednik) 250
  • Hommel, Günter 33 , 34 , 35 , 171
  • Horstmann, Cay glej Horstmann, Cay S. (1959-)
  • Horstmann, Cay S. (1959-) 68
  • Howcroft, Heidi 346 , 347
  • Hrovat, Marko (urednik) 229
  • Huber, Andreas (1938-,avtor) 272
  • Hudelja, Alojz (avtor) 36
  • Hüfner, Stefan 132
  • Humar, J. L. 259
  • Humar, Jagmohan L. glej Humar, J. L.
  • Hydrosoft (9 ; 2002 ; Montreal, Canada) glej International Conference on Hydraulic Information Management (9 ; 2002 ; Montreal, Canada)

  • Ibrahim, Dogan 244
  • IDMME Conference (4th ; 2002 ; Clermont-Ferrand) 210
  • IFLA (Hague) glej Internationa Federation of Library Associations and Institutions (Hague)
  • Ilic, R. glej Ilić, Radomir
  • Ilič, Radomir glej Ilić, Radomir
  • Ilić, R. glej Ilić, Radomir
  • Ilić, Rado glej Ilić, Radomir
  • Ilić, Radomir (mentor) 186
  • Information Systems Audit and Control Association (Rolling Meadows, Illinois) (začetnik/ustanovitelj) 58
  • Information Systems Audit and Control Foundation (Rolling Meadows) (začetnik/ustanovitelj) 58
  • Institution of Mechanical Engineers. Bulk Materials Handling Committee 198
  • Internationa Federation of Library Associations and Institutions (Hague) 18
  • International conference on Earthquake resistant engineering structures (4th ; 2003 ; Ancona) 260
  • International Conference on Hydraulic Information Management (9 ; 2002 ; Montreal, Canada) 261
  • International Conference on Microelectronics, Devices and Materials (36 ; 2000 ; Postojna) 229
  • International conference on structural dynamics (5th ; 2002 ; München) 262
  • International conference on Vibratory pile driving and deep soil compaction (2002 ; Louvain-la-Neuve) 263
  • International DIANA world conference on finite elements in civil engineering applications (3 ; 2002 ; Tokyo) 264
  • International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) Project) 25
  • International Institute of Ammonia Refrigeration 117 , 190
  • International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 257
  • ISACA (Rolling Meadows, Illinois) glej Information Systems Audit and Control Association (Rolling Meadows, Illinois)
  • ISACF (Rolling Meadows, Illinois) glej Information Systems Audit and Control Foundation (Rolling Meadows)
  • Ispas, Constantin (avtor) 207
  • IT Governance Institute (Rolling Meadows, Illinois) (začetnik/ustanovitelj) 58

  • Jack, Keith (1955-) 383
  • Jagger, Jon (1966-,avtor) 96
  • Jakac Bizjak, Vilenka glej Jakac-Bizjak, Vilenka
  • Jakac, Vilenka Bizjak- glej Jakac-Bizjak, Vilenka
  • Jakac, Vilenka glej Jakac-Bizjak, Vilenka
  • Jakac-Bizjak, Vilenka (urednik) 16
  • Jakše, R. glej Jakše, Renata
  • Jakše, Renata 133
  • Jamnik, Simona (avtor) 23
  • Japan Management Association 302
  • Jarc, Tine glej Jarc, Valentin
  • Jarc, V. glej Jarc, Valentin
  • Jarc, Valentin 348 , 349
  • Jarh, Jožef (avtor) 36
  • Jeftenić, Borislav (avtor) 224
  • Jelić, Tomislav (1959-,kartograf) 394
  • Jelinek, T. W. glej Jelinek, Thomas W.
  • Jelinek, Thomas W. 199
  • Jelinek, Thomas W. (avtor) 211
  • Jelinek, Thomas W. (urednik) 209
  • Jenkins, Michael (avtor) 185
  • Jenkins, Mike glej Jenkins, Michael
  • Johnson, John H. (urednik) 27
  • Johnson, Theodore (avtor) 61
  • Jones, Chris J. 134
  • Jones, David I. G. 179
  • Jordan, Wendy A. glej Jordan, Wendy Adler (1946-)
  • Jordan, Wendy Adler (1946-) 377
  • Judd, Simon (urednik) 275
  • Jülicher, Peter 230
  • Jurkovič, Polona 162

  • K.S. glej Koželj, Stanko
  • Kačič, Zdravko (mentor) 71
  • Kalogjera, Ante (kartograf) 394
  • Karwowski, Waldemar (1953-,urednik) 287
  • Kastrecv, Mitja glej Kastrevc, Mitja
  • Kastrevc, M. glej Kastrevc, Mitja
  • Kastrevc, Mitja 200
  • Kaučič, V. glej Kaučič, Venčeslav
  • Kaučič, Venčeslav (mentor) 322
  • Kaučič, Venflorineslav glej Kaučič, Venčeslav
  • Kaučić, Venčeslav glej Kaučič, Venčeslav
  • Kavčič, Venčeslav glej Kaučič, Venčeslav
  • Kecman, Vojislav (1948-) 328
  • Keil, Gisela 350
  • Kerec, Mojca 163
  • Kern, Nikola (avtor) 380
  • Kersnik, Janko (1970-,avtor) 36
  • Keuc, Albin (avtor) 36
  • Keulartz, Jozef (urednik) 22
  • Key Perspectives Ltd 291
  • Khanna, Vinod Kumar (1952-) 231
  • Kikelj, Danijel (komentor) 160
  • Kincl, Maja 164
  • Kirinčić, Josip 367
  • Kladnik, Darinka 351
  • Kladnik, David (fotograf) 351
  • Klemenc, S. glej Klemenc, Sonja (20.07.1960)
  • Klemenc, Sonja (20.07.1960) 135
  • Knez, Mojca (1960-,avtor) 36
  • Kocjan Barle, Marta glej Kocjan-Barle, Marta
  • Kocjan-Barle, Marta (urednik) 21
  • Kočevar, M. glej Kočevar, Marijan
  • Kočevar, Marijan (mentor) 136
  • Kočevar, Marjan glej Kočevar, Marijan
  • Kokalovič, Katarina (ilustrator) 50
  • Koller, J. glej Koller, Jože
  • Koller, Jože (mentor) 140 , 146
  • Komavec, Tadej (kartograf) 154
  • Kos, Matjaž (kartograf) 394
  • Kos, Vili glej Kos, Viljem
  • Kos, Viljem (kartograf,avtor dodatnega besedila) 394
  • Kosec, M. glej Kosec, Marija (1947-)
  • Kosec, Marička glej Kosec, Marija (1947-)
  • Kosec, Marija (1947-,urednik) 229
  • Košir, A. glej Košir, Aleš (1965-)
  • Košir, Aleš (1965-,avtor) 75
  • Kotnik, J. glej Kotnik, Janko
  • Kotnik, Janko 384
  • Kožar, Milena glej Strnad, Milena
  • Koželj, Satnko glej Koželj, Stanko
  • Koželj, Stane glej Koželj, Stanko
  • Koželj, Stanko (avtor dodatnega besedila) 72
  • Krabbe, Wiebke (prevajalec) 378
  • Krajnc, Marjeta (avtor) 154
  • Kralj, L. Zupančič- glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Kralj, Lucija Zupančič glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Kralj, Lucija Zupančič- glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Kralj, Lučka Zupančič glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Kralj-Zupančič, Lucija glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Kramberger, Iztok 71
  • Kranjc, K. glej Kranjc, Krištof
  • Kranjc, Krištof 136
  • Krar, Stephen F. 201
  • Krar, Stephen F. (avtor) 204
  • Krar, Steve glej Krar, Stephen F.
  • Kristl, Albin (član komisije za zagovor) 163
  • Kristl, Albin (mentor) 165
  • Krušič, Marjan (prevajalec) 393
  • Kuhar, Špela (urednik) 372

  • Labudović, Boris 187 , 321
  • Laeri, Franco (urednik) 184
  • Lah glej Lah, Avguštin (1924-)
  • Lah, Auguštin glej Lah, Avguštin (1924-)
  • Lah, Avguštin (1924-,avtor,urednik) 36
  • Lakota, Andreja Barle glej Barle, Andreja
  • Lakota, Andreja Barle- glej Barle, Andreja
  • Landvater, Darryl V. 303 , 304
  • Lane, David (1964-) glej Lane, David John (1964-)
  • Lane, David John (1964-,avtor) 105
  • Lapuh Bele, Julija glej Lapuh Bele, Julijana
  • Lapuh Bele, Julijana 72
  • Lapuh, Julija glej Lapuh Bele, Julijana
  • Lapuh, Julijana glej Lapuh Bele, Julijana
  • Lareau, William 289
  • Latini, G. (urednik) 260
  • Lausmann, G. A. glej Lausmann, Günter A.
  • Lausmann, Günter A. 203
  • Le Marechal, Alenka Majcen glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Leathers, Scott (avtor) 106
  • Lee, James 73
  • Leflar, James A. 306
  • Legat, D. glej Legat, Dunja
  • Legat, Dunja (urednik) 19
  • Legen, Igor 165
  • Legiša, Peter 45 , 46
  • Lemoff, Theodore C. (urednik) 4
  • Lenz, Gunther 74
  • Leong, Kah Fai (avtor) 195
  • Levitt, Joel (1952-,avtor) 309
  • Lide, David R. (1928-) 137
  • Liew, J. Y. Richard (urednik) 332
  • Liker, Jeffrey K. (avtor dodatnega besedila) 294
  • Lim, C. J. (urednik) 373
  • Lim, C. S. glej Lim, Chu Sing
  • Lim, Chu Sing (avtor) 195
  • Lißner, Karin 265
  • Livinstone-Perez, Steven (avtor) 90
  • Ljubljanska borza vrednostnih papirjev 23
  • Lobnik, F. glej Lobnik, Franc (1942-)
  • Lobnik, Franc (1942-,avtor) 36
  • Lobnik, France glej Lobnik, Franc (1942-)
  • Lobnik, Tomaž (avtor) 36
  • López, Octavio Paredes- glej Paredes-López, Octavio
  • Lorcy, D. (mentor) 121
  • Loštrek, Olga glej Arnuš, Olga
  • Lotrič, Maja Bračič- glej Stefanovska, Aneta
  • Lowery, Joseph glej Lowery, Joseph W.
  • Lowery, Joseph W. 76
  • Loy, June (avtor) 81

  • M. G. (1945-) glej Glavan, Mihael
  • M. G. (1947-) glej Guštin, Mitja
  • M. Gu. glej Guštin, Mitja
  • Macura, Paul 386 , 387
  • Maflin, Andrea 340
  • Majcen Le Marechal, Alenka (član komisije za zagovor,mentor) 121
  • Majcen Le Maréchal, Alenka glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Majcen, A. glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Majcen, Alenka glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Majcen-Le Maréchal, Alenka glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Makovec, Tihomir (fotograf) 154
  • Malovrh, Mojca (avtor) 31
  • Mander, Ü. glej Mander, Ülo
  • Mander, Ülo (urednik) 355
  • Marcella, Albert J. (urednik) 60
  • Marek, Jiří (urednik) 330
  • Marentič Požarnik, Barica glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Marentič, Barica glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Marentič-, Požarnik B. glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Marentič-Požarnik, Barica (avtor) 36
  • Marghitu, Dan B. 206
  • Marinescu, Ioan D. 207
  • Markovec, T. glej Makovec, Tihomir
  • Marolt, Damijana (kartograf) 154
  • Marselli, Mark (1955-,odgovorni urednik) 381
  • Matschinsky, Wolfgang 279
  • Maurer, Roman (avtor) 75
  • Mavri, Janez (drugo) 146
  • McCormack, R. A. glej McCormack, Richard A.
  • McCormack, Richard A. (urednik) 305
  • McCutcheon, Steve C. (urednik) 41
  • McFedries, Paul (1959-,avtor) 69
  • Mednarodno posvetovanje ob stoletnici Univerzitetne knjižnice (2003 ; Maribor) 19
  • Melo-Pinto, Pedro (avtor) 85
  • Menn, Christian (1927-,avtor) 253
  • Menne, R. J. glej Menne, Rudolf J.
  • Menne, Rudolf J. 307
  • Mermal, Renata Capuder glej Capuder Mermal, Renata
  • Merritt, Guy M. (avtor) 315
  • Metzler, Carol M. (avtor) 157
  • Metzler, David E. 157
  • Meyer, Chris (1961-,avtor) 77 , 78
  • Meyer, Chris (avtor) 78
  • Meyer, Trish 78
  • Meyer, Trish (1961-) 77 , 78
  • Microsoft Corporation 79
  • Microsoft IIS Team 70
  • Microsoft Office Team 80
  • MIDEM Conference (2000 ; Postojna) glej International Conference on Microelectronics, Devices and Materials (36 ; 2000 ; Postojna)
  • Mihorko, Polonca (avtor) 154
  • Mikoš, Matjaž (avtor) 36
  • Milas, Zoran (avtor) 235
  • Milburn, Ken (1935-) 341
  • Miller, Edna Ilyin 81
  • Miller, Greg G. (1952-) glej Miller, Gregory (1952-)
  • Miller, Gregory (1952-) 208
  • Milliken, Douglas L. (1954-,avtor) 280
  • Milliken, William F. (1911-) 280
  • Milovanović, Jasna glej Grbović, Jasna
  • Mitchell, William J. (1944-) glej Mitchell, William John (1944-)
  • Mitchell, William John (1944-) 353
  • Mlakar, France (1921-1992,urednik) 388
  • Moeller, Thomas (avtor) 74
  • Mohamed, A. M. O. glej Mohamed, Abdel-Mohsen Onsy
  • Mohamed, Abdel-Mohsen Onsy 389
  • Monden, Yasuhiro (1940-) 308
  • Montgomery, John (avtor) 178
  • Mosonyi, Emil (avtor) 226
  • Mrak, M. glej Mrak, Maja (1975-)
  • Mrak, Maja (1975-) 322
  • Mrhar, Aleš (mentor) 148 , 163
  • Mühlthaler, W. glej Mühlthaler, Wolfgang
  • Mühlthaler, Wolfgang (avtor) 197
  • Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst (8 ; 2001 ; Monte Carlo ; Louisville) 266
  • Munn, R. E. (glavni urednik) 29
  • Munn, Ted glej Munn, R. E.
  • Murray, Katharine 82

  • Naji, M. glej Naji, Majda
  • Naji, Maja glej Naji, Majda
  • Naji, Majda (avtor) 36
  • Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana) 17
  • NASA (Houston) glej National Aeronautics and Space Administration (Houston)
  • National Aeronautics and Space Administration (Houston) 110
  • National Fire Protection Association 10 , 173 , 174 , 232
  • National Institute for Occupational Safety and Health 323
  • NATO advanced networking workshop on Creative innovative network management (2000 ; Ohrid) 83
  • NATO advanced research workshop on Limitations and future trends in neural computation (2001 ; Siena) 84
  • NATO advanced research workshop on Systematic organisation of information in fuzzy systems (2001 ; Vila Real) 85
  • NATO advanced study institute on Learning theory and practice (2002 ; Leuven) 86
  • NATO advanced study institute on Neural networks instrumentation, measurement and related industrial applications (2001 ; Crema) 87
  • Nebylov, A. V. glej Nebylov, Aleksandr Vladimirovich
  • Nebylov, Aleksandr Vladimirovich 281
  • Nedeljković, Miloš 233
  • Negus, Chris glej Negus, Christopher (1957-)
  • Negus, Christopher (1957-) 88
  • Nemec, T. glej Nemec, Tomaž
  • Nemec, Tomaž 186
  • Nestler, Roland (urednik) 335
  • Nethercot, D. A. glej Nethercot, David A.
  • Nethercot, David A. (urednik) 333
  • Neuman, David J. 369
  • Newman, Aaron (avtor) 100
  • Newton, Harry (urednik) 390
  • Nikkan Kogyo Shimbun. Factory magazine 312
  • Njegač, Dražen (avtor dodatnega besedila) 394
  • Novaković, Branko 329
  • Nyman, Don 309

  • Oberthür, Sebastian 37
  • Oblak, M.M. glej Oblak, Maks
  • Oblak, Maks (mentor) 200
  • Oblak, Maks M. glej Oblak, Maks
  • Oblak, Seta (prevajalec) 49
  • Offermanns, Stefan (urednik) 156
  • Oflazer, Kemal (urednik) 385
  • Olley, Maurice (1889-1972,bibliografski predhodnik) 280
  • Omejc, Bernarda (kartograf) 394
  • Ono, Taiichi (1912-) 311
  • Oosterhuis, Kas 370
  • Ordys, A. W. (1956-) glej Ordys, Andrzej W. (1956-)
  • Ordys, Andrzej W. (1956-,avtor) 238
  • Osmokrović, Predrag 234
  • Ott, Eric (avtor) 76
  • Ott, Hermann (1961-,avtor) 37
  • Ott, Hermann E. (1961-) glej Ott, Hermann (1961-)
  • Ozmun, John C. (1958-,avtor) 161
  • Ože, Mark glej Augé, Marc

  • Paić, Zvonko (1942-) 334
  • Papež, Rok (avtor) 75
  • Paredes-López, Octavio (avtor) 122
  • Parnell, Rosie (avtor) 358
  • Parsons, K. C. (1953-) glej Parsons, Kenneth C. (1953-)
  • Parsons, Kenneth C. (1953-) 166
  • Paton, B. E. (1918-) glej Paton, Boris Evgenevič (1918-)
  • Paton, Boris Evgenevič (1918-,urednik) 282
  • Patterson, Brian (avtor) 106
  • Pavšer, Nada (avtor) 36
  • Payet, Ryan N. (avtor) 90
  • Pech, Anton (avtor) 252
  • Pečenko, Nikolaj 89
  • Pejnović, Dane (avtor dodatnega besedila) 394
  • Perez, Steven Livingstone- glej Livinstone-Perez, Steven
  • Peterlin, P. glej Peterlin, Primož
  • Peterlin, Primož (avtor) 75
  • Peters, Bernhard (1949-) 324
  • Peurifoy, Robert L. glej Peurifoy, Robert Leroy (1902-)
  • Peurifoy, Robert Leroy (1902-) 267
  • Phillips, Todd 371
  • Phillips, Todd S. glej Phillips, Todd
  • Pilić-Rabadan, Ljiljana 235
  • Plimmer, Jack R. (1927-,urednik) 124
  • Plut, D. glej Plut, Dušan
  • Plut, Dušan (avtor) 36
  • Podlipnik, Crtomir glej Podlipnik, Črtomir
  • Podlipnik, Č. glej Podlipnik, Črtomir
  • Podlipnik, Črtomir 140
  • Policht, Marcin (avtor) 106
  • Popov, Oliver B. (1953-) glej Popov, Oliver Blagoj (1953-)
  • Popov, Oliver Blagoj (1953-,urednik) 83
  • Popović, Miodrag V. 249
  • Porsch, Johannes (avtor razstave) 375
  • Potokar, Robert 372
  • Požarnik, Barica Marentič glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Požarnik, Barica Marentič- glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Požarnik, Barica Marnetič- glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Požarnik, Marentič Barica glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Požarnik, Marica Marentič- glej Marentič-Požarnik, Barica
  • Prešeren, Damjana (urednik) 395
  • Productivity Press (Development Team) 310
  • Productivity Press. Development Team 296 , 316
  • Prosen, H. glej Prosen, Helena
  • Prosen, Helena 141

  • Rabadan, Ljiljana Pilić- glej Pilić-Rabadan, Ljiljana
  • Randle, Keith (avtor) 26
  • Rechs, M. N. glej Rechs, Manfred N.
  • Rechs, Manfred N. (avtor) 307
  • Rejec Brancelj, Irena (avtor) 154
  • Rejec, Irena glej Rejec Brancelj, Irena
  • Rejec-Brancelj, Irena glej Rejec Brancelj, Irena
  • Rekar, Špela Remec- glej Remec-Rekar, Špela
  • Remec Rekar, Špela glej Remec-Rekar, Špela
  • Remec, Špela glej Remec-Rekar, Špela
  • Remec-Rekar, S. glej Remec-Rekar, Špela
  • Remec-Rekar, Špela (avtor) 154
  • Retzlaff, E. glej Retzlaff, Ewald
  • Retzlaff, Ewald (avtor) 237
  • Richardson, Lee F. (urednik) 173
  • Rittinghaus, D. glej Rittinghaus, Dirk
  • Rittinghaus, Dirk 237
  • Rituper, Rafael 212
  • Robič, Mojca (ilustrator) 154
  • Roblek, B. glej Roblek, Branko
  • Roblek, Branko (avtor) 47
  • Rodriguez, Mario (1950-) 342
  • Roos, Gregory 142
  • Royal Society of chemistry 144
  • Royal Society of Chemistry 118 , 126 , 128 , 129 , 130 , 131 , 134 , 143
  • Ruan, Da (urednik) 236
  • Rubini, Alessandro 92
  • Rug, Wolfgang (1940-,avtor) 265
  • Rühm, Bettina 374

  • Sáez, Doris (1971-) 238
  • Sainsbury, M. glej Sainsbury, Malcolm
  • Sainsbury, Malcolm 143
  • Sawyer, Steven F. (urednik) 175
  • Schäfer, Robert (1954-,urednik,avtor dodatnega besedila) 352 , 356
  • Schepanek, Dirk (avtor) 102
  • Schexnayder, Clifford J. (avtor) 267
  • Schibisch, Dirk M. 213
  • Schildt, Herbert 94
  • Schneider, Stephen H. glej Schneider, Stephen Henry
  • Schneider, Stephen Henry (odgovorni urednik) 151
  • Schnieders, Christian (1970-) 95
  • Schubert, E. Fred 245
  • Schwartz, Mel glej Schwartz, Mel M.
  • Schwartz, Mel M. 214
  • Seddon, John M. 144
  • Sekine, Kenichi 313
  • Seminar požarne varnosti (2001 ; Maribor) 176
  • Shahed, S. El- glej El-Shahed, S.
  • Shapiro, Jeffrey R. (avtor) 106
  • Sharp, John (1964-) 96
  • Shingo, Shigeo (1909-) 314
  • Silver, Michael (1964-,urednik) 376
  • Simenšek, Darko glej Simeršek, Darko
  • Simeršek, Darko (ilustrator) 43 , 45 , 46 , 47 , 48
  • Simmons, H. Leslie 268
  • Simons, Jack 145
  • Sloan, Annie (1949-) 378
  • Slovenian Acoustical Society glej Slovensko društvo za akustiko
  • Slovenian Acoustical Society. Congress (3 ; 2003 ; Portorož) glej Slovensko društvo za akustiko. Congress (3 ; 2003 ; Portorož)
  • Slovensko društvo za akustiko 112
  • Slovensko društvo za akustiko. Congress (3 ; 2003 ; Portorož) 112
  • Slukan, Petra (kartograf) 372
  • Smith, Preston G. 315
  • Smits, J. glej Smits, Jörg
  • Smits, Jörg (avtor) 197
  • Society of Automotive Engineers 276 , 280
  • Sokhi, Ranjeet S. (avtor) 26
  • Sotošek, Brane (avtor) 36
  • Sperberg-McQueen, C. M. (urednik) 99
  • Stanford, Herbert W. 215
  • Stanford, Herbert W. (III) glej Stanford, Herbert W.
  • Stanković, Predrag 292
  • Stanovnik, B. glej Stanovnik, Branko
  • Stanovnik, Branko (mentor) 133
  • Stare, J. glej Stare, Jernej
  • Stare, Jernej 146
  • Stare, Mirjana glej Gašperlin, Mirjana
  • Statistical Office of the European Communities glej Eurostat
  • Stefanovska, Aneta 240
  • Stegnar, M. glej Stegnar, Mojca
  • Stegnar, Mojca (komentor) 160
  • Steiner, Dietmar M. (1951-,avtor razstave) 375
  • Steinle, Larry (avtor) 90
  • Stephanopoulos, George 325
  • Stewart, Ian (1945-) 49
  • Stewart, Ian Nicholas glej Stewart, Ian (1945-)
  • Stinson, Craig (1943-) 97
  • Stipaničev, Darko (avtor) 235
  • Stojkov, Brent T. 216
  • Stojković, Zlatan 98
  • Strnad, Milena (avtor) 47
  • Strudwick, Philip (avtor) 227
  • Surutka, Jovan V. 241
  • Sustersic, J. glej Šušteršič, Jakob
  • Sustersic, Jakob glej Šušteršič, Jakob
  • Suter, Caroline 343
  • Suykens, Johan A. K. (urednik) 86
  • Suykens, Johan glej Suykens, Johan A. K.
  • Suzue, Toshio 317
  • Symposium on Screw Piles (2001 ; Brussels, Belgium) 270
  • Szumera, James A. 217

  • Šorli, I. glej Šorli, Iztok
  • Šorli, Iztok (urednik) 229
  • Špiclin, Polona glej Jurkovič, Polona
  • Štrukelj, Borut (mentor) 160
  • Šunić, Miljenko 336
  • Šušteršič, J. glej Šušteršič, Jakob
  • Šušteršič, Jakob 337

  • Tarasofsky, Richard (avtor) 37
  • Tarasofsky, Richard G. glej Tarasofsky, Richard
  • Tawakoli, Taghi 218
  • Tedaldi, Tino (fotograf) 378
  • Tegels, Kent (avtor) 90
  • Tehovnik, M. Dobnikar glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • Tehovnik, M. Dobnikar- glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • Tehovnik, Mojca Dobnikar glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • Tehovnik, Mojca Dobnikar- glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • Tehovnik-Dobnikar, M. glej Dobnikar-Tehovnik, Mojca
  • TEI Consortium 99
  • Theriault, Marlene 100
  • Thompson, Graham 318
  • Thrun, Walt 319
  • Tišler, M. glej Tišler, Miha
  • Tišler, Miha 147
  • Tomec, Anda (avtor) 48
  • Tomlinson, M. J. glej Tomlinson, Michael John
  • Tomlinson, Michael John 271
  • Tomšič, Miha (1974-,avtor) 75
  • Trippe, William 101
  • Troschke, Zita Bauch- glej Bauch-Troschke, Zita
  • Tsatsulin, Vladimir (1937-,avtor) 383
  • Tuttle, Richard J. glej Tuttle, Richard James (1941-)
  • Tuttle, Richard James (1941-,urednik) 366
  • Tylor, R. I. glej Tylor, Robert Ian
  • Tylor, Robert Ian (avtor) 167

  • Ugrinović, K. glej Ugrinović, Kristina
  • Ugrinović, Kristina (fotograf) 31
  • Uhan, Jože (avtor,urednik) 154
  • Ukrainczyk, V. glej Ukrainczyk, Velimir
  • Ukrainczyk, Velimir (mentor) 337
  • Ulaga, Florjana (ilustrator) 154
  • Univerzitetna knjižnica (Maribor) 19
  • Unruh, J. N. M. glej Unruh, Jürgen N. M.
  • Unruh, Jürgen N. M. 219
  • Unruh, Jürgen N. M. (avtor) 203
  • Urek, G. glej Urek, Gregor
  • Urek, Gregor (avtor) 31
  • Usemann, Klaus W. 177

  • Vall-Llosera, Eduard (avtor) 339
  • Vanting, Lars Bo 102
  • Varallo, Vincent (avtor) 90
  • Vargas, Francisco Delgado- glej Delgado-Vargas, Francisco
  • Veber, M. glej Veber, Marjan (1951-)
  • Veber, Marjan (1951-,mentor) 164
  • Vencelj, M. glej Vencelj, Marija
  • Vencelj, Marija 50
  • Veranič, P. glej Veranič, Peter
  • Veranič, Peter (član komisije za zagovor) 163
  • Verschoof, J. 220
  • Vesel, Alenka 246
  • Vesenjak, Vili 116
  • Vignola (1507-1573,z enoto povezano ime) 366
  • Vischer, Daniel 272
  • Vovk, Marjeta (avtor) 36
  • Vovk, Tomaž (1972-) 148
  • Vrtacnik, Metka glej Vrtačnik, Margareta
  • Vrtačnik, M. glej Vrtačnik, Margareta
  • Vrtačnik, Margareta (avtor) 36
  • Vrtačnik, Metka glej Vrtačnik, Margareta
  • Vujoševič, Niko glej Vujošević, Niko
  • Vujošević, Niko 290

  • Wagner, Richard (1953-,avtor) 111
  • Wagoner, R. H. glej Wagoner, Robert H.
  • Wagoner, Robert H. 221
  • Walravens, Hartmut (1944-,urednik) 18
  • Walther, Stephen 103
  • Ware, Brent (avtor) 73
  • Waring, David R. (avtor) 130
  • Waring, Michael J. (avtor) 130
  • Watson, Richard T. glej Watson, Richard Thomas (1948-)
  • Watson, Richard Thomas (1948-) 104
  • Weber, Thomas 222
  • Weizsäcker, Ernst U. von (1939-) glej Weizsäcker, Ernst Ulrich (1939-)
  • Weizsäcker, Ernst Ulrich (1939-,avtor dodatnega besedila) 37
  • Weizsäcker, Ernst Ulrich von glej Weizsäcker, Ernst Ulrich (1939-)
  • Wells, Matthew 273
  • Welsh, Matt (avtor) 93
  • Wessex Institute of Technology 261
  • Weyenberg, Rick (avtor) 90
  • Whitford, Ray 283
  • Williams, Hugh E. 105
  • Wilson, P. A. (avtor) 281
  • Wilson, Philip A. glej Wilson, P. A.
  • Wolsky, Tom 107
  • Woodson, Roger Dodge (1955-) 338
  • Workshop on Analytical Methods in Microelectronics and Electronic Materials (2000 ; Postojna) 229
  • Wrobel, Murray 392
  • Wrobel, Murray (urednik) 158
  • Wüstenrot-Stiftung 365
  • Wysack, Roy glej Wysack, Roy L.
  • Wysack, Roy L. 108

  • Xie, Donald (avtor) 90
  • Xiros, Nikolaos (1970-) 284

  • Yale School of Architecture Symposium on Digital Mapping (2002 ; New Haven) 376
  • Yamauchi, Junji (1953-) 242
  • Yang, Wei (1954-) 243
  • Young, Michael J. 109

  • Zabel, Bojan (avtor dodatnega besedila) 23
  • Zalar, A. glej Zalar, Anton
  • Zalar, Anton (mentor) 246
  • Zamora, Marta Eiriz glej Eiriz, Marta
  • Zilch, Konrad (avtor) 251
  • Zimmerman, Robert 285
  • Ziolkowsky, B. glej Ziolkowsky, Bernd
  • Ziolkowsky, Bernd (urednik) 320
  • Zorec, R. glej Zorec, Robert
  • Zorec, Robert (član komisije za zagovor) 165
  • Zubrin, Robert (1952-) 111
  • Zupančič Kralj, Lucija glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Zupančič Kralj, Lučka glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Zupančič, Lucija glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Zupančič, Lucija Kralj- glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Zupančič-Kralj, L. glej Zupančič-Kralj, Lucija
  • Zupančič-Kralj, Lucija (mentor) 135 , 141

  • Žerovnik, Ivica (avtor) 48
  • Žigon, Tanja glej Cegnar, Tanja


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 5.3.2004 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si