Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2003

VSEBINA001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


1.
DOLINAR, France M.
        Uvod v znanstveno delo / France M. Dolinar. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2000 [i. e.] 2001 (Ljubljana : Bori). - 76 str. ; 23 cm. - (BiblioThecaria ; 10)

300 izv.
ISBN 961-227-082-1
a) Diplomska naloga - Metodologija b) knjižničarstvo c) znanstveni sestavki d) metodologija e) navodila f) učbeniki

001.81:378.602
COBISS.SI-ID 111225088

2.
        FRONTIERS 01 : science and technology, 2001-02 / edited by Tim Radford ; foreword by John Sulston. - London : Atlantic Books, 2002. - 124 str. : ilustr. ; 25 cm

Na ov. str.: The Guardian
ISBN 1-903809-23-1
a) Science - Periodicals b) znanost c) tehnika d) naravoslovje e) razvoj f) raziskave g) 2001-2002 h) pregledno delo

001.891:5/6
COBISS.SI-ID 25177861

3.
HARGITTAI, István
        The road to Stockholm : nobel prizes, science, and scientists / István Hargittai. - Reprinted. - New York : Oxford University Press, 2003. - XVII, 342 str., [24] str. prilog : ilustr., portreti ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy033/2002283888 .html. - Kazalo
ISBN 0-19-850912-X
a) Scientists - Biography b) Nobel Prizes c) Science - Awards d) znanost e) znanstveniki f) biografije g) Nobelove nagrade h) pregledno delo

06.068 Nobel:001
COBISS.SI-ID 25178117

4.
        The OXFORD companion to the history of modern science / editor in chief, J. L. Heilbron ; editors James Bartholomew ... [et al.]. - New York : Oxford University Press, 2003. - XXVIII, 941 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 845-849. - Kazalo
ISBN 0-19-511229-6
a) Science - History - Encyclopedias b) Science - Social aspects - Encyclopedias c) znanost d) zgodovina znanosti e) leksikon

001(031)
COBISS.SI-ID 25179397

5.
        VAN Nostrand's concise encyclopedia of science / Christopher G. De Pree, Alan Axelrod, editors ; with a foreword by Glenn D. Considine. - Hoboken : John Wiley and Sons, 2003. - X, 821 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-471-36331-6
a) naravoslovje - enciklopedije b) Engineering - Encyclopedias c) tehnika - enciklopedije d) znanost e) naravoslovje f) tehnika g) enciklopedija

5\6(031)
COBISS.SI-ID 50678017


006 STANDARDIZACIJA.


6.
        BETRIEBSTECHNIK. Teil 1, Grundlagen und Planung = Production management. Part 1, Basic principles and planning. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1979-2002. - 2 fascikla (23; 22 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

Teil 1: VDI 1000 ; VDI 2217 ; VDI 2220 ; VDI 2225 ; VDI 2512 ; VDI 2617 ; VDI 2621 ; VDI 2627 ; VDI 2631
Teil 2: VDI 3321 ; VDI 3633 ; VDI 3687 ; VDI 3824 ; VDI 3850 ; VDI 4413 ; VDI 4430 ; VDI 4431 ; VDI 4600 ; VDI 5500 ; VDI 5504
a) standardi VDI b) polni teksti c) industrijska proizvodnja d) organizacija procesov e) osnove f) planiranje proizvodnje

006.86:658.5.012.2
COBISS.SI-ID 25403141

7.
        BETRIEBSTECHNIK. Teil 2, Fertigungsverfahren = Production management. Part 2, Manufacturing processes. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1975-2002. - 2 fascikla (16; 31 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

Teil 1: VDI 1000 ; VDI 2003 ; VDI 2229 ; VDI 2601 ; VDI 2602 ; VDI 2616 ; VDI 2906
Teil 2: VDI 3001 ; VDI 3137 ; VDI 3138 ; VDI 3143 ; VDI 3144 ; VDI 3146 ; VDI 3166 ; VDI 3171 ; VDI 3174 ; VDI 3180 ; VDI 3206 ; VDI 3208 ; VDI 3209 ; VDI 3210 ; VDI 3333 ; VDI 3390 ; VDI 3393 ; VDI 3399 ; VDI 3400 ; VDI 3401 ; VDI 3402 ; VDI 3411
a) standardi VDI b) polni teksti c) industrijska proizvodnja d) organizacija procesov e) proizvodni procesi

006.86:658.5.012
COBISS.SI-ID 25406981

8.
        BETRIEBSTECHNIK. Teil 3, Betriebsmittel = Production management. Part 3, Production equipment. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1971-2002. - 3 fascikli (18; 34; 50 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

Teil 1: VDI 1000 ; VDI 2152 ; VDI 2603 ; VDI 2604 ; VDI 2606 ; VDI 2607 ; VDI 2608 ; VDI 2609 ; VDI 2610 ; VDI 2612 ; VDI 2613 ; VDI 2614 ; VDI 2615 ; VDI 2617
Teil 2: VDI 2618 ; VDI 2633 ; VDI 2740 ; VDI 2852 ; VDI 2856 ; VDI 2860 ; VDI 2861 ; VDI 2862 ; VDI 2910
Teil 3: VDI 3002 ; VDI 3003 ; VDI 3033 ; VDI 3106 ; VDI 3141 ; VDI 3145 ; VDI 3176 ; VDI 3186 ; VDI 3193 ; VDI 3194 ; VDI 3195 ; VDI 3196 ; VDI 3198 ; VDI 3320 ; VDI 3323 ; VDI 3324 ; VDI 3352 ; VDI 3357 ; VDI 3363 ; VDI 3364 ; VDI 3366 ; VDI 3365 ; VDI 3368 ; VDI 3370 ; VDI 3374 ; VDI 3378 ; VDI 3386 ; VDI 3387 ; VDI 3388 ; VDI 3394 ; VDI/DGQ 3441 ; VDI/DGQ 3442 ; VDI/DGQ 3443 ; VDI/DGQ 3444 ; VDI/DGQ 3445 ; VDI 3752
a) standardi VDI b) polni teksti c) industrijska proizvodnja d) organizacija procesov e) proizvodne naprave f) obratna sredstva

006.86:658.51.011.5
COBISS.SI-ID 25407237

9.
        BETRIEBSTECHNIK. Teil 4, Betriebsüberwachung/Instandhaltung = Production management. Part 4, Production monitoring/maintenance. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1984-2002. - 1 fascikel (34 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

VDI 1000 ; VDI 2246 ; VDI 2262 ; VDI 2854 ; VDI 2885 ; VDI 2886 ; VDI 2887 ; VDI 2888 ; VDI 2889 ; VDI 2890 ; VDI 2891 ; VDI 2892 ; VDI 2893 ; VDI 2895 ; VDI 2896 ; VDI 2897 ; VDI 2899 ; VDI 3033 ; VDI 3035 ; VDI 3397 ; VDI 3423 ; VDI 3759 ; VDI 3822 ; VDI 3967
a) standardi VDI b) polni teksti c) industrijska proizvodnja d) organizacija procesov e) proizvodni procesi

006.86:658.5.012
COBISS.SI-ID 25407749

10.
        MATERIALFLUSS und Fördertechnik. Bd. 1, Krane = Materials flow and logistics engineering. Part 1, Cranes. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1976-2001. - 1 fascikel (28 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

Vsebuje: VDI 1000 ; VDI 2194 ; VDI 2194a ; VDI 2195 ; VDI 2358 ; VDI 2381 ; VDI 2382 ; VDI 2388 ; VDI 2397 ; VDI 2485 ; VDI 2494 ; VDI 2500 ; VDI 2687 ; VDI 3302 ; VDI 3570 ; VDI 3571 ; VDI 3572 ; VDI 3573 ; VDI 3574 ; VDI 3575 ; VDI 3576 ; VDI 3650 ; VDI 3651 ; VDI 3652 ; VDI 3653 ; VDI 4412 ; VDI 4445 ; VDI 4446
a) standardi VDI b) polni teksti c) pretok materiala d) logistika e) logistična tehnika f) transportne naprave g) žerjavi

006.86:658.514:621.87
COBISS.SI-ID 25137413

11.
        MATERIALFLUSS und Fördertechnik. Bd. 3, Stetigförderer für Stückgut = Materials flow and logistics engineering. Part 3, Continous handling equipment for unit loads. - Düsseldorf : VDI Verlag, 1962-2002. - 1 fascikel (51 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (VDI-Handbuch)

Vsebuje: VDI 1000 ; VDI 2311 ; VDI 2312 ; VDI 2314 ; VDI 2315 ; VDI 2319 ; VDI 2321 ; VDI 2326 ; VDI 2327 ; VDI 2328 ; VDI 2332 ; VDI 2334 ; VDI 2336 ; VDI 2338 ; VDI 2339 ; VDI 2340 ; VDI 2342 ; VDI 2344 ; VDI 2345 ; VDI 2346 ; VDI 2347 ; VDI 2515 ; VDI 3563 ; VDI 3583 ; VDI 3584 ; VDI 3598 ; VDI 3599 ; VDI 3611 ; VDI 3613 ; VDI 3614 ; VD 3618 ; VDI 3619 ; VDI 3620 ; VDI 3635 ; VDI 3638 ; VDI 3640 ; VDI 3643 ; VDI 3647 ; VDI 3648 ; VDI 3649 ; VDI 3978 ; VDI 3979 ; VDI 4420 ; VDI 4421 ; VDI 4422
a) standardi VDI b) polni teksti c) pretok materiala d) logistika e) logistična tehnika f) transporterji g) transportne naprave h) trakovi i) kosovni transport

006.86:658.514:621.867.6
COBISS.SI-ID 25165317


02 KNJIŽNIČARSTVO.


12.
HOFFMANN, Gretchen McCord
        Copyright in cyberspace : questions and answers for librarians / Gretchen McCord Hoffmann. - New York : Neal-Schuman Publishers, 2001. - XVII, 264 str. ; 23 cm. - (Neal-Schuman netguide series)

Bibliografija: str. 257. - Kazalo
ISBN 1-55570-410-7
a) Copyright and electronic data processing - United States - Miscellanea b) Fair use (Copyright) - United States - Miscellanea c) Cyberspace - Miscellanea d) Copyright - legislation & jurisprudence - United States e) Automatic Data Processing - United States f) Internet g) knjižničarstvo h) knjižnice i) elektronsko gradivo j) elektronski podatki k) avtorsko delo l) avtorske pravice m) internet n) priročniki

025.5:347.77
COBISS.SI-ID 24854789

13.
LEE, Stuart D.
        Digital imaging : a practical handbook / Stuart D Lee. - Reprinted. - London : Facet Publishing, 2002. - XII, 194 str. : ilustr. ; 23 cm

Prva izd.: London : Library Association Publishing, 2001. - Bibliografija: str. 175-185. - Kazalo
ISBN 1-85604-353-3
a) Knjižnično gradivo - Digitalizacija - Priročniki b) knjižničarstvo c) knjižnično gradivo d) digitalizacija e) priprava gradiva f) katalogizacija g) priročniki

004.9:02(035)
COBISS.SI-ID 25032965

14.
        MANAGING electronic serials : essays based on the ALCTS electronic serials institutes : 1997-1999 / Pamela Bluh, editor. - Chicago ; London : American Library Association, 2001. - XIII, 189 str. ; 23 cm. - (ALCTS papers on library technical services and collections ; no. 9)

Bibliografija: str. 165-173. - Kazalo
ISBN 0-8389-3510-9 (broš.)
a) Libraries - United States - Special collections - Electronic journals b) Bibliotheques - États-Unis - Fonds spéciaux - Périodiques électroniques c) knjižničarstvo d) razvoj zbirk e) elektronske revije f) upravljanje zbirk g) intelektualna lastnina h) katalogizacija i) zborniki

025.2(05):004.9
COBISS.SI-ID 24923397

15.
MARKS, P. J. M.
        The British Library guide to bookbinding : history and techniques / P.J.M. Marks. - Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, 1998. - 96 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The British Library guides)

Bibliografija: str. 91-93. - Kazalo
ISBN 0-8020-8176-2
a) Bookbinding - Europe, Western - History b) Reliure - Histoire c) Reliure d) knjigoveštvo e) zgodovinski pregled f) tehnike vezave g) finiširanje h) zbirke vezav i) shranjevanje j) razstave k) priročniki

686.1:02(091)
COBISS.SI-ID 24883205

16.
NELSON, William Neal, 1941-
        Standards and assessment for academic libraries : a workbook / William Neal Nelson, Robert W. Fernekes. - Chicago : Association of College and Research Libraries, 2002. - X, 146 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 113-118
ISBN 0-8389-8211-5
a) Academic libraries - Standards - United States b) Academic libraries - United States - Evaluation c) Academic libraries - United States - Administration d) knjižničarstvo e) univerzitetne knjižnice f) administracija g) standardi h) evalvacija i) ZDA j) pregledno delo

027.7:65.015.3
COBISS.SI-ID 24708869

17.
STURGES, Paul
        Public internet access in libraries and information services / Paul Sturges. - London : Facet, 2002. - XIX, 220 str. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-85604-425-4
a) Internet access for library users b) knjižničarstvo c) knjižnice d) informacijske službe e) internet f) javni dostop g) zakonodaja h) etika i) kontrola dostopa j) računalniška podpora k) politika dostopa l) priročniki

026/027:004.738.5
COBISS.SI-ID 118493184

18.
        UNDERSTANDING the business of library acquisitions / Karen A. Schmidt, editor. - 2nd ed. - Chicago ; London : American Library Association, cop. 1999. - VII, 395 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-8389-0741-5
a) Acquisitions (Libraries) - United States b) Selecao e aquisicao material (biblioteca) c) knjižničarstvo d) upravljanje zbirk e) razvoj zbirk f) nabava knjižničarskega gradiva g) izbira gradiva h) izbira dobavitelja i) serijske publikacije j) antikvitete k) darila l) zamenjave m) uporaba zunanjih storitev n) etika plačevanja o) organizacija nabave p) osebje q) zborniki

021.4:023
COBISS.SI-ID 24923653

19.
WILLIS, Mark R.
        Dealing with difficult people in the library / Mark R. Willis. - Chicago ; London : American Library Association, 1999. - IX, 195 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 187. - Kazalo
ISBN 0-8389-0760-1
a) Libraries and readers - United States b) Communication in library science - United States c) Public libraries - Security measures - United States d) Public libraries - Public relations - United States e) Library administration f) Interpersonal relations g) Bibliotheques et lecteurs - États-Unis h) Communication en bibliothéconomie - États-Unis i) Bibliotheques publiques - Sécurité - Mesures - États-Unis j) Bibliotheques publiques - Relations publiques - États-Unis k) knjižničarstvo l) knjižnice m) uporabniki n) varnostni ukrepi o) stiki z javnostmi p) ZDA q) pregledno delo

024
COBISS.SI-ID 24924165

20.
ŽNIDERŠIČ, Martin
        Knjiga in bralci IV / Martin Žnideršič, Darka Podmenik, Gregor Kocijan. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - 160 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (BiblioThecaria ; 5)

Opombe z bibliografijo na dnu str. in na koncu enega prispevka. - Summary. - Vsebuje tudi: Vpliv države na slovensko založništvo / Martin Žnideršič, str. [115]-160
ISBN 961-227-053-8
a) Branje - Raziskave - Slovenija - Zborniki b) knjižničarstvo c) založništvo d) knjige e) bralci f) branje g) kupovanje knjig h) statistični podatki i) učbeniki

028:379.823(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 105771776


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


21.
        OCCUPATIONAL ergonomics : design and management of work systems / edited by Waldemar Karwowski, William S. Marras. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (Principles and applications in engineering series ; 15)

Predhodna izd.: The occupational ergonomics handbook. Boca Raton : CRC Press, 1999. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8493-1801-7
a) Human engineering b) Work design c) ergonomija d) načrtovanje delovnega okolja e) delovno okolje f) vplivi okolja g) pisarniško delo h) proizvodno delo i) storitvene dejavnosti j) delovna mesta k) načrtovanje delovnih mest l) upravljanje delovnih procesov m) stroški-koristi n) pregledno delo

331.101.1
COBISS.SI-ID 24995077

22.
        OCCUPATIONAL ergonomics : engineering and administrative controls / edited by Waldemar Karwowski, William S. Marras. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (Principles and applications in engineering series ; 14)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8493-1800-9
a) Human engineering b) Musculoskeletal system - Wounds and injuries - Prevention c) Industrial hygiene d) ergonomija e) delovna mesta f) rizični faktorji g) upoštevanje človeka h) mišično-skeletni sistemi i) okvare hrbtenice j) poškodbe nog k) poškodbe rok l) poškodbe pri delu m) OSHA n) preprečevanje poškodb o) baze podatkov p) preventivna medicina q) pregledno delo

331.101.1
COBISS.SI-ID 24994821

23.
        OCCUPATIONAL ergonomics : principles of work design / edited by Waldemar Karwowski, William S. Marras. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. - (Principles and applications in engineering)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8493-1802-5
a) Human engineering b) Work design c) ergonomija d) osnove e) analiza dela f) načrtovanje dela g) evalvacija dela h) antropometija i) biomehanika j) delovna drža k) fiziološki vplivi l) psihosocialni dejavniki m) interakcija človek stroj n) človeške napake o) človeška zanesljivost p) pregledno delo

331.101.1
COBISS.SI-ID 24995333


34 PRAVO.


24.
        VZORCI pogodb civilnega in gospodarskega prava in aktov gospodarskih družb [Elektronski vir] : s komentarji in sodno prakso / komentarji in sodna praksa Janez Šinkovec in Boštjan Tratar. - Lesce : Oziris, [2003]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: računalnik združljiv s PC standardom; 32 MB hitrega pomnilnika (RAM); CD enota; Windows 95 SR2 ali novejši; 25 MB prostega prostora na trdem disku; grafična kartica in monitor zmožna prikazati 800x600 pik v 16 milijonih barv; miška ali druga ustrezna vhodna enota
a) pravo b) civilno pravo c) obligacijsko pravo d) gospodarske družbe e) pogodbe f) pravni akti g) sodna praksa

347.4/.5(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 124330752


37 VZGOJA.


25.
FUSCO, Marjorie, 1941-
        Distance learning for higher education : an annotated bibliography / Marjorie Fusco and Susan E. Ketcham. - Greenwood Village : Libraries Unlimited, 2002. - XI, 132 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij in na str.: 107-114. - Kazalo
ISBN 1-56308-847-9 (broš.)
a) Distance education - Bibliography b) University extension - Bibliography c) univerze d) izobraževanje e) izobraževanje na daljavo f) metode g) tehnologije h) administrativni postopki i) kurikulum j) bibliografija k) priročniki

378.4:004.738.5
COBISS.SI-ID 24924421

26.
        TECHNICALLY speaking : why all Americans need to know more about technology / Committee on Technological Literary, National Academy of Engineering, National Research Council ; Greg Pearson and A. Thomas Young, editors. - Washington : National Academy Press, 2002. - XII, 156 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-309-08262-5
a) Technology - Study and teaching - United States b) tehnika c) tehnologije d) izobraževanje e) vseživljenjsko učenje f) tehnološka pismenost g) ZDA h) priročniki

62:37(73)
COBISS.SI-ID 24497669


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


27.
GNAMUŠ, Aleš
        Živo srebro v kopenski prehranski verigi : indikatorski organizmi, privzem in kopičenje / [besedilo in angleško besedilo] Aleš Gnamuš. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2002 (Ljubljana : Linea-av). - XIX, 266 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

V kolofonu tudi nasl. v angl.: Mercury in the terrestrial food chain. - 500 izv. - Bibliografija: str. 230-250. - Izvleček ; Abstract
ISBN 961-6303-47-3
a) Onesnaževanje okolja - Živo srebro b) Onesnaževanje okolja - Bioindikatorji c) Prehranjevalna veriga - Živo srebro d) ekologija e) onesnaževanje okolja f) živo srebro g) bioindikatorji h) prehranjevalna veriga i) vzorčevanje j) analizne metode k) Slovenija l) pregledno delo

504.054:546.49:574.43
COBISS.SI-ID 123889408


51 MATEMATIKA.


28.
BREŠAR, France
        Analiza III / France Brešar, Boštjan Brešar. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003 ([Maribor] : Tiskarna tehniških fakultet). - 463 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. [464]
ISBN 86-435-0567-6
a) Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) matematična analiza d) analiza v prostoru e) krivulje v prostoru f) ploskve v prostoru g) krivuljni integrali h) kompleksna analiza i) kompleksna števila j) kompleksne funkcije k) integralski račun l) funkcijske vrste m) residium funkcije n) naloge o) rešitve p) učbeniki za visoke šole

517(075.8)
COBISS.SI-ID 51131649

29.
DRINOVEC-Drnovšek, Barbara
        Pravi holomorfni diski v Steinovih mnogoterostih : disertacija / Barbara Drinovec Drnovšek. - Ljubljana : [B. Drinovec Drnovšek], 2003. - V, 66 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-65. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
a) matematika b) kompleksna analiza c) prava holomorfna preslikava d) Steinova mnogoterost e) diskretna množica f) konveksna množica g) kompletna pluripolarna množica h) plurisubharmonična funkcija i) holomorfna vložitev j) doktorska disertacija

517.55(043.3)
COBISS.SI-ID 125059840

30.
DROBNE, Samo
        Statistika. Vaje / Samo Drobne in Goran Turk. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2002 (Ljubljana : Studio Kreator). - VII, 154 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 961-6167-54-5
a) Statistika - Vaje za visoke šole b) matematika c) matematična statistika d) prikazovanje podatkov e) parametri številskih podatkov f) razvrščanje podatkov g) verjetnostni račun h) slučajne spremenljivke i) diskretni slučajni vektorji j) verjetnostne porazdelitve k) točkovno ocenjevanje parametrov l) intervali zaupanja m) preizkušanje domnev n) bivariantna analiza o) analiza variance p) računalniške simulacije q) naloge r) rešitve s) učbeniki za visoke šole

519.2(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 120986880

31.
HLADNIK, Milan
        Verjetnost in statistika : zapiski predavanj / Milan Hladnik. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002 (Ljubljana : Formatisk). - 140 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 135. - Kazalo
ISBN 961-6209-34-5
a) Teorija verjetnosti - Učbeniki za visoke šole b) Matematična statistika - Učbeniki za visoke šole c) matematika d) matematična statistika e) osnovni pojmi f) izrek statistike g) porazdelitveni zakoni h) lastnosti cenilk i) Rao-Cramerjeva ocena j) statistične hipoteze k) variance l) analize m) verjetnost n) aksiomatična definicija o) pogojnost p) slučajnost q) matematično upanje r) disperzija s) kovarianca t) korelacijski koeficient u) limitni izreki v) učbeniki za vioske šole

519.2(075.8)
COBISS.SI-ID 120409088

32.
PRAPROTNIK, Matej, 1974-
        Nova simplektična metoda za simulacijo molekulske dinamike : disertacija / Matej Praprotnik ; mentor Rudolf Podgornik, somentorica Dušanka Janežič. - Ljubljana : [M. Praprotnik], 2003. - 134 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. [127]-132. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) diferencialne enačbe b) matematična fizika c) simulacija molekulske dinamike d) hamiltonski sistemi e) lastni načini nihanja f) simplektične integracijske metode g) Eckartov sistem h) Liejeva algebra i) doktorska disertacija

544.15/.16:512.554.3(043.3)
COBISS.SI-ID 2827546

33.
ROBIČ, Borut
        Aproksimacijski algoritmi / Borut Robič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - X, 94 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 91-92. - Kazalo
ISBN 961-6209-33-7
a) Aproksimacijski algoritmi - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) aproksimacijski algoritemi d) optimizacija e) analize algoritmov f) zahtevnost optimizacije g) odločitveni problemi h) optimizacijski problemi i) razred NPO j) razred PO k) približno reševanje l) kakovost približnih rešitev m) razred APX n) aproksimacijske sheme o) požrešna metoda p) osredotočenje na podbprobleme q) Christofidesov algoritem r) zaporedno razdeljevanje s) dinamično programiranje t) učbeniki za visoke šole

519.65:510.51:004(075.8)
COBISS.SI-ID 120244992


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


34.
AMBLER, Scott W., 1966-
        The elements of UML style / Scott W. Ambler. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XIII, 146 str. : ilustr. ; 18 cm

Bibliografija: str. 135-137. - Kazalo
ISBN 0-521-52547-0
a) UML (Computer science) b) Computer software - Development c) računalništvo d) združljivi modelni jeziki e) UML - Unified Modeling Language f) elementi UML-ja g) UML diagrami h) standardi i) navodila j) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25015301

35.
BALL, Stuart R., 1956-
        Debugging embedded microprocessor systems / Stuart R. Ball. - Boston [etc.] : Newnes, 1998. - V, 241 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-9990-6 (broš.)
a) Embedded computer systems b) Debugging in computer science c) Microprocessors d) računalništvo e) vgrajeni mikroprocesorski sistemi f) programska oprema g) strojna oprema h) odpravljanje napak i) priročniki

004.416.2
COBISS.SI-ID 6771478

36.
BALTER, Alison
        Sams teach yourself Microsoft Office Access 2003 in 24 hours / Alison Balter. - Indianapolis : Sams, cop. 2004. - XIX, 596 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sams teach yourself)

Kazalo
ISBN 0-672-32545-4
a) Microsoft Access b) Database management c) računalništvo d) programska oprema e) Access 2003 f) podatkovne zbirke g) upravljanje baz podatkov h) kreiranje objektov i) relacijske baze j) izmenjava podatkov k) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25418501

37.
        COSMOS/WORKS. An introduction to design analysis. - Concord : SolidWorks, [2003]. - II, 30 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.
- - COSMOS/Works [Elektronski vir]. - Education ed. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) COSMOS/Works d) metoda končnih elementov e) analize konstrukcij f) opisi programov g) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25467653

38.
EISENREICH, Dan
        Designing embedded internet devices : [a practical guide to hardware and software design using the TINI microcontroller] / by Dan Eisenreich, Brian DeMuth. - Amsterdam [etc.] : Newnes, cop. 2003. - XII, 582 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Embedded technology series)

Podnasl. na ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-878707-98-1
a) Embedded computer systems - Design and construction b) Internet c) računalništvo d) računalniške mreže e) strojna oprema f) vgrajene naprave g) vgrajeni sistemi h) TINI mikrokrmilnik i) TINI - Tiny InterNet Interface j) programska oprema k) načrtovanje dostopnosti interneta l) zmogljivost komunikacij m) Java n) priročniki

004.738.5
COBISS.SI-ID 25212677

39.
FRYE, Curtis, 1968-
        Microsoft Office Excel 2003 step by step / Curtis Frye. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - LXVII, 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step series / Microsoft Press)

Kazalo
- - Microsoft Office Excel 2003 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1518-7
a) Microsoft Excel (Computer file) b) Business - Computer programs c) Electronic spreadsheets d) računalništvo e) programska oprema f) Excel 2003 g) elektronske preglednice h) izdelava grafov i) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25416965

40.
GROFF, James R.
        SQL : the complete reference / James R. Groff and Paul N. Weinberg. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXIV, 1050 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl.: The complete reference SQL. - Kazalo
- - SQL : the complete reference [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-07-222559-9
a) SQL (Computer program language) b) Relational databases c) Electronic books d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) programski jeziki g) SQL h) tehnologije podatkovnih baz i) sistemski ukazi j) osnovni ukazi k) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25462533

41.
HERTEL, Christopher R.
        Implementing CIFS : the common internet file system / Christopher R. Hertel. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2002. - XXIX, 641 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bruce Perens' open sources series)

Bibliografija: str. 623-631. - Kazalo
ISBN 0-13-047116-X
a) Database management b) Internet c) Computer network protocols d) računalništvo e) računalniške mreže f) CIFS - Common Internet for System g) komunikacijski protokol h) Internet i) NetBios j) NBT - NetBios over TCP/IP k) Windows okolje l) pregledno delo

004.738.5
COBISS.SI-ID 24942853

42.
        INTRODUCING SolidWorks. - Education ed. 2003/2004. - Concord : SolidWorks, [2003]. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) primeri uporabe g) priročniki

004.42:744
COBISS.SI-ID 25466629

43.
KLAJNŠEK, Gregor
        Standard VRML : skripta / Gregor Klajnšek, Borut Žalik. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - X, 116 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 113-114. - Kazalo
ISBN 86-435-0517-X
a) VRML (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) računalniška grafika d) VRML standard e) osnove VRML f) aplikacije VRML g) modeliranje h) navidezna resničnost i) ustvarjanje objektov j) delo z objekti k) luči l) zvok m) posebni učinki n) interaktivnost o) učbeniki za visoke šole

004.439:004.94(075.8)
COBISS.SI-ID 48426241

44.
LAMBERT, Jill
        Finding information in science, technology, and medicine / by Jill Lambert & Peter A. Lambert. - London : Europa Publications, 2003. - XII, 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-851-42462-7
a) Information Storage and Retrieval b) Information storage and retrieval systems - Medicine c) Information storage and retrieval systems - Science d) Information storage and retrieval systems - Technology e) računalništvo f) informatika g) iskanje informacij h) informacijske tehnologije i) uporaba knjižnic j) bibliografske baze podatkov k) organiziranost informacij l) iskalna orodja m) aplikacije n) pregledno delo

004.6
COBISS.SI-ID 25226245

45.
LLOYD, John Wylie, 1947-
        Logic for learning : learning comprehensible theories from structured data / J.W.Lloyd. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - X, 256 str. ; 24 cm. - (Cognitive technologies)

Bibliografija: str. 245-249. - Kazalo
ISBN 3-540-42027-4
a) Machine learning b) Computer logic c) Structured programming d) računalništvo e) računalniška logika f) strojno učenje g) računalniška logika h) podatkovne strukture i) strukturirano programiranje j) pregledno delo

004.8
COBISS.SI-ID 24929797

46.
LUDVIK, Robert
        Hitri vodnik po OpenOffice.org / Robert Ludvik, Iztok Zajc, Aleš Medic. - Ljubljana : Pasadena, 2003 (Ljubljana : Itagraf). - VI, 136 str. : ilustr., tabele ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 130-131. - Kazalo
ISBN 961-6361-36-8
a) OpenOffice.org (zbirka računalniških programov) - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) OpenOffice.org e) pisarniški paketi f) pisarniško poslovanje g) paket z odprto kodo h) programska orodja i) Writer j) Calc k) Impress l) Draw m) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 126433792

47.
        MICROSOFT Office Access 2003 step by step / Online Training Solutions. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - XLVII, 317 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step series / Microsoft Press)

Kazalo
- - Microsoft Office Access 2003 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1517-9
a) Microsoft Access b) Database management c) računalništvo d) programska oprema e) Access 2003 f) podatkovne zbirke g) upravljanje baz podatkov h) izmenjava podatkov i) vzdrževanje j) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25416453

48.
        MICROSOFT Office FrontPage 2003 step by step / Online Training Solutions. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - XXXVII, 311 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step series / Microsoft Press)

Kazalo
- - Microsoft Office FrontPage 2003 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1519-5
a) Microsoft FrontPage b) Web sites - Design c) Web publishing d) računalništvo e) programska oprema f) FrontPage 2003 g) izdelava spletnih strani h) elektronsko založništvo i) obnavljanje j) vzdrževanje k) oblikovanje l) načrtovanje m) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25416709

49.
        MICROSOFT Office Outlook 2003 step by step / Online Training Solutions. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - LI, 280 str. : tabele ; 24 cm. - (Step by step series / Microsoft Press)

Kazalo
- - Microsoft Office Outlook 2003 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1521-7
a) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Outlook 2003 b) računalništvo c) programska oprema d) Outlook 2003 e) upravljanje s časom f) osebni informacijski sistemi g) management h) urejanje sporočil i) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 51775233

50.
        MICROSOFT Office PowerPoint 2003 step by step / Online Training Solutions. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - LIII, 312 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step series / Microsoft Press)

Kazalo
- - Microsoft Office PowerPoint 2003 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1522-5
a) Microsoft PowerPoint (Computer file) b) Computer graphics c) Business presentations - Graphic methods - Computer programs d) računalništvo e) programska oprema f) PowerPoint 2003 g) računalniška grafika h) predstavitve i) rezervacije j) priročniki

004.42:004.92
COBISS.SI-ID 25417477

51.
        MICROSOFT Office System step by step / Online Training Solutions, and Curtis Frye. - 2003 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2004. - LXXVIII, 908 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step series / Microsoft Press)

Kazalo
- - Microsoft Office System step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1520-9
a) Microsoft Office b) Business - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Office 2003 f) upravljanje dokumentov g) gradnja dokumentov h) Word 2003 i) Excel 2003 j) Access 2003 k) PowerPoint 2003 l) Outlook 2003 m) FrontPage 2003 n) Publisher 2003 o) OneNote 2003 p) InfoPath 2003 q) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25417221

52.
        MICROSOFT Office Word 2003 step by step / Online Training Solutions. - Redmond : Microsoft Press, 2003. - LIX, 322 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step series / Microsoft Press)

Kazalo
- - Microsoft Office Word 2003 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1523-3
a) Microsoft Word b) Word processing c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2003 f) urejevalniki besedil g) grafi h) diagrami i) tabele j) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25417733

53.
PERRY, Greg M.
        Sams teach yourself Microsoft Office 2003 in 24 hours / Greg Perry. - Indianapolis : Sams, cop. 2004. - XV, 469 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sams teach yourself)

Kazalo
ISBN 0-672-32553-5
a) Microsoft Office b) Microsoft Access c) Microsoft Excel (Computer file) d) Microsoft FrontPage e) Microsoft Outlook f) Microsoft PowerPoint (Computer file) g) Microsoft Publisher h) Microsoft Word i) Business - Computer programs j) računalništvo k) programska oprema l) Office 2003 m) Word 2003 n) Excel 2003 o) Outlook 2003 p) Access 2003 q) Internet r) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25417989

54.
        SAMS teach yourself Office productivity all in one / Greg Perry ... [et al.]. - Indianapolis : Sams, 2003. - XXVI, 758 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sams teach yourself)

Kazalo
ISBN 0-672-32534-9
a) Microsoft Office (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Office 2003 e) upravljanje dokumentov f) izdelava dokumentov g) upravljanje elektronske pošte h) upravljanje osebnih stilov i) upravljanje s časom j) priprava predstavitev k) predstavitev numeričnih informacij l) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25418245

55.
SHEPHERD, Elizabeth
        Managing records : a handbook of principles and practice / Elizabeth Shepherd and Geoffrey Yeo. - London : Facet, 2003. - XIV, 318 str. ; 25 cm

Bibl. pri vseh poglavjih in v dodatku: str. [273]-294
ISBN 1-85604-370-3
a) Electronic records b) Records - Management c) računalništvo d) obdelava podatkov e) ravnanje z zapisi f) upravljanje dokumentov g) elektronski dokumenti h) klasifikacije i) integriteta j) vzdrževanje k) dostop l) sistemi upravljanja dokumentov m) elementi sistemov n) arhivi o) standardi p) pregledno delo

002:004.6:659.21
COBISS.SI-ID 23866117

56.
        SOLIDWORKS 2003. Advanced assembly modeling. - Concord : SolidWorks, [2003]. - VI, 258 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.: SolidWorks Office training. - Kazalo
- - SolidWorks 2003. Advanced assembly modeling [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) uporaba programov g) konstruiranje utopov h) konstruiranje form i) modeliranje montaže j) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25463813

57.
        SOLIDWORKS 2003. Advanced part modeling. - Concord : SolidWorks, [2003]. - IV, 220 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.: SolidWorks Office training. - Kazalo
- - SolidWorks 2003. Advanced part modeling [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) uporaba programov g) konstruiranje h) kompleksne oblike i) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25464325

58.
        SOLIDWORKS 2003. Sheet metal. - Concord : SolidWorks, [2003]. - IV, 122 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.: SolidWorks Office training. - Kazalo
- - SolidWorks 2003. Sheet metal [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) uporaba programov g) konstruiranje h) pločevinasti izdelki i) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25464581

59.
        SOLIDWORKS 2003. SolidWorks 2003 essentials : drawings. - Concord : SolidWorks, [2003]. - VIII, 376 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.: SolidWorks Office training. - Kazalo
- - SolidWorks 2003. SolidWorks 2003 essentials : drawings [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) uporaba programov g) konstruiranje h) izdelava risb i) kosovnice j) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25464837

60.
        SOLIDWORKS 2003. SolidWorks 2003 essentials : parts and assemblies. - Concord : SolidWorks, [2003]. - XII, 518 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.: SolidWorks Office training. - Kazalo
- - SolidWorks 2003. SolidWorks 2003 essentials : parts and assemblies [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) uporaba programov g) konstruiranje h) izdelava risb i) parametrično modeliranje j) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25465093

61.
        SOLIDWORKS : student design kit : 2003/2004 [Elektronski vir]. - Concord : SolidWorks, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 or greater), Windows Me, Windows 98; Intel Pentium or AMD Athalon - class processor; 128 MB RAM or greater (512MB to 1GB or greater recommended for assemblies exceeding 1000 parts); Pointing device; CD-ROM drive; Internet Explorer 5.5 or later; Microsoft Office XP, Office 2000, or Office 97(SR2) recommended. - Preizkusni program na CD-ROM-u
- - SolidWorks 2003 Office Professional : a complete 3D CAD solution. - 12 str. : ilustr. ; 22 cm
- - Certified partner solutions. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm
- - SolidWorks resource guide. - 1 zloženka ([7] str.) : ilustr. ; 23 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) COSMOSXpress e) metoda končnih elementov f) CAD programi g) demo verzija programov

004.42
COBISS.SI-ID 25483781

62.
        SOLIDWORKS. Getting started. - Education ed. - Concord : SolidWorks, [2003]. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) primeri uporabe g) priročniki

004.42:744
COBISS.SI-ID 25466373

63.
        SOLIDWORKS. Hands-on quick start : [lesson book]. - Concord : SolidWorks, [2003]. - II, 96 str. : ilustr. ; 23 cm

- - SolidWorks. Hands-on quick start : lesson book [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) primeri uporabe g) priročniki

004.42:744
COBISS.SI-ID 25466885

64.
        SOLIDWORKS. SolidWorks teacher guide and student courseware. - Concord : SolidWorks, [2003]. - X, 494 str. : ilustr. ; 28 cm

- - SolidWorks. Teacher guide and student courseware [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) CAD programi e) opisi programov f) gradivo za učitelje g) priročniki

004.42(075)
COBISS.SI-ID 25467141

65.
        XML and Web services unleashed / Ron Schmelzer et al. - [Indianapolis?] : Sams, cop. 2002. - XX, 1172 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 1118-1120. - Kazalo
ISBN 0-672-32341-9
a) Web site development b) XML (Document markup language) c) računalništvo d) računalniške mreže e) spletne strani f) postavitev spletnih strani g) označevalni jeziki h) XML i) objektni modeli j) razširljive poti k) XPath l) XLink m) XPointer n) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 3294292

66.
ŽALIK, Borut
        Računalniške periferne naprave in uporabniški vmesniki : učbenik / Borut Žalik, Mirko Zadravec, David Podgorelec. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - XV, 283 str. : graf. prikazi ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 267-271. - Kazalo
ISBN 86-435-0513-7
a) računalništvo b) računalniška periferija c) periferne naprave d) računalniški prikazovalniki e) naprave za trajno shranjevanje podatkov f) tiskalniki g) risalniki h) tipkovnice i) miške j) igralne palice k) grafične tablice l) zasloni m) čitalniki n) prebirniki o) naprave navidezne resničnosti p) uporabniški vmesniki

004.3(075.8)
COBISS.SI-ID 48236033

67.
ŽUMER, Viljem
        Uvod v programiranje in programski jezik C++ / Viljem Žumer, Janez Brest. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2002 (Maribor : Založniška tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - VII, 148 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. [148]
ISBN 86-435-0495-5
a) računalništvo b) programiranje c) programski jeziki d) C++ e) tipi podatkov f) operatorji g) izrazi h) krmilne strukture i) življenjska doba j) razvoj programov k) datoteke l) učbeniki za visoke šole

004.42 C++(075.8)
COBISS.SI-ID 48019457


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


68.
GORJUP, Zvonimir
        Temelji fotogrametrije in postopki izvrednotenja / Zvonimir Gorjup. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2001. - 142 : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 142
ISBN 961-6167-41-3
a) Fotogrametrija - Učbeniki za visoke šole b) Fotogrametrično izvrednotenje - Učbeniki za visoke šole c) fotogrametrija d) centralna projekcija e) stereoskopsko opazovanje f) snemanje g) dvoslikovno izvrednotenje h) instrumenti za izvrednotenje i) postopki izvrednotenja j) pogreški k) natančnost l) oslonilne točke m) enoslikovna fotogrametrija n) učbeniki za visoke šole

528(075.8)
COBISS.SI-ID 113276672

69.
JUVANČIČ, Milan
        Geodezija za gozdarje in krajinske arhitekte / Milan Juvančič. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2000 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - VI, 288 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 287-288
ISBN 961-6020-26-9
a) Geodezija - Učbeniki za visoke šole b) geodezija c) merske enote d) koordinatni sistemi e) teorija koordinatnega računa f) teorija pogreškov g) geodetske meritve h) merska orodja i) obdelave podatkov j) prikazovanje podatkov k) reprodukcija podatkov l) metode geodetske izmere m) horizontalne metode n) višinomerstvo o) prostorske metode p) avtomatski merilni sistemi q) določanje ploščin r) zakoličbe objektov s) evidence o nepremičninah t) zemljiški kataster u) zemljiška knjiga v) kartografija w) kartografsko prikazovanje x) sistem kart v Sloveniji y) gozdarske karte z) informacijski sistemi {) učbeniki za visoke šole

528(075.8)
COBISS.SI-ID 108530688

70.
PETERCA, Miroslav
        Matematična kartografija : kartografske projekcije : [univerzitetni učbenik] / Miroslav Peterca ; [recenzenta: Dalibor Radovan, Branko Rojc]. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2001 (Ljubljana : Geodetski inštitut Slovenije). - 211 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Drugi podnasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 199-200. - Kazali
ISBN 961-6167-42-1
a) Kartografija - Učbeniki za visoke šole b) Kartografske projekcije - Učbeniki za visoke šole c) kartografija d) geometrijski elementi karte e) teorija ploskev f) kartografsko preslikavanje g) teorija deformacij h) kartografske projekcije i) konusne j) polikonusne k) psevdokonusne l) cilindrične m) psevdocilindrične n) azimutne o) satelitska poševna Mercatorjeva projekcija p) razvoj projekcijskih enačb q) metoda manjših kvadratov r) Gauss-Krügerjeva projekcija s) učbeniki za visoke šole

528.23(075.8)
COBISS.SI-ID 115481344


53 FIZIKA.


71.
CONRADI, Marjetka
        Fazni prehodi in dinamika v plasteh polarnih tekočih kristalov s prostimi površinami : disertacija / Marjetka Conradi ; mentor Igor Muševič, somentor Martin Čopič. - Ljubljana : [M. Conradi], 2003. - 142 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 139-142. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika kondenzirane snovi b) feroelektrični smektični tekoči kristali c) antiferoelektrični smektični tekoči kristali d) diskretni fenomenološki model e) strukturni prehodi f) transmisijska elipsometrija g) dinamično sipanje svetlobe h) doktorska disertacija

538.9(043.3)
COBISS.SI-ID 1674340

72.
FECHNER, Andrea
        Semiconductor quantum structures. Subvol. B, Electronic transport. Pt. 1, Quantum point contacts and quantum wires / A. Fechner, B. Kramer, D. Wharam ; edited by B. Kramer. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - XIV, 328 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 34)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
- - Semiconductor quantum structures. B, Electronic transport. Pt. 1, Quantum point contacts and quantum wires [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-61741-8
a) Electron transport b) Nanowires c) CD-ROMs d) fizika trdnega stanja e) polprevodniki f) kvantne strukture g) transport elektronov h) priročniki

537.311.322:538.9
COBISS.SI-ID 24658949

73.
GEICK, Reinhart
        Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. Subvol. J 3, Halide perovskite-type layer structures / author R. Geick ; editor H.P.J. Wijn. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - VIII, 530 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 27)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
- - Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. J3, Halide perovskite-type layer structures [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-41225-5
a) Halides - Magnetic properties b) CD-ROMs c) fizika trdne snovi d) magnetne lastnosti e) nekovinske anorganske spojine f) elementi prehoda g) priročniki

538.9
COBISS.SI-ID 24657925

74.
HULSE, Ray
        Solid mechanics / Ray Hulse, Keith Sherwin [and] Jack Cain. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2003. - IX, 401 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-333-97116-7
a) Mechanics b) Mechanics, Applied c) fizika d) mehanika trdnih snovi e) mehanika togih teles f) deformacije g) obremenitve h) notranje sile i) napetosti v materialu j) Mohrov krog k) analize obremenitev l) pregledno delo

539.3/.4
COBISS.SI-ID 24926469

75.
KOBAL, Matjaž
        Dvojna ionizacija lupine K atomov Mg in Si pri trkih z ioni : disertacija / Matjaž Kobal ; mentor Miloš Budnar. - Ljubljana : [M. Kobal], 2003. - 139 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 137-139. - Povzetek; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika delcev b) težki ioni c) trki d) ionizacija notranjih lupin e) rentgenska spektrometrija f) hipersatelitski spekter g) doktorska disertacija

539.1(043.3)
COBISS.SI-ID 17436967

76.
        LOW energy neutron physics. Subvol. A, Low energy neutrons and their interaction with nuclei and matter. Pt. 2 / [contributors] T.S. Belanova ... [et al.] ; edited by H. Schopper. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 1. Elementary particles, nuclei and atoms ; vol. 16)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
- - Low energy neutron physics. A, Low energy neutrons and their interaction with nuclei and matter. Pt. 2 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-63266-2
a) fizika delcev b) nevtronska fizika nizkih energij c) nevtroni d) interakcije e) priročniki

539.125.5
COBISS.SI-ID 24661253

77.
PETKOVŠEK, Rok
        Urejenost in dinamika s polimerom stabiliziranih feroelektričnih tekočih kristalov : disertacija / Rok Petkovšek ; mentor Martin Čopič, somentor Janez Pirš. - Ljubljana : [R. Petkovšek], 2003. - 95 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika kondenzirane snovi b) feroelektrični tekoči kristali c) polimerna stabilizacija d) orientacijska plast e) ioni f) ševronska struktura g) delno homogena struktura h) doktorska disertacija

538.9(043.3)
COBISS.SI-ID 1674084

78.
        PHYSICS of covered solid surfaces. Subvol. A, Adsorbed layers on surfaces. Pt. 1, Adsorption on surfaces and surface diffusion of adsorbate / editor H.P. Bonzel ; authors E.I. Altman ... [et al.]. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - 530 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 42)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
- - Physics of covered solid surfaces. A1, Adsorption on surfaces and surface diffusion of adsorbates [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-41223-9
a) fizika trdne snovi b) trdne površine c) adsorbirane plasti d) adsorbcija e) adsorbati f) površinska difuzija g) priročniki

544.723.2:538.9
COBISS.SI-ID 25496325

79.
RÖSSLER, Ulrich
        Semiconductors. Subvol. A 1, Group IV elements, IV-IV and III-V compounds. Pt. [alpha], Lattice properties / authors U. Rössler, D. Strauch ; edited by U. Rössler. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - XVI, 683 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 41)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Na nasl. str.: Supplement to vols. III/17, 22 (print version), revised and updated of vols. III/17a, 22a (CD-ROM). - Na nasl. str.: Supplement to Vols. III/17a, 22a (print version), revised and upated edition of vols. III/17a, 22a (CD-ROM). - Bibliografija na koncu poglavij
- - Semiconductors. A1, Group IV elements, IV-IV and III-V compounds. Pt. [alpha], Lattice properties [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-64070-3
a) Semiconductors - Tables b) Inorganic compounds - Tables c) fizika trdne snovi d) polprevodniki e) elementi f) spojine g) mrežne lastnosti h) priročniki

621.315.5:538.9
COBISS.SI-ID 24658693

80.
        SEMICONDUCTOR quantum structures. Subvol. C, Optical properties. Pt. 1 / [authors] H. Haug ... [et al.] ; edited by C. Klingshirn. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - XIII, 354 str. : ilustr., graf.prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 34)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
- - Semiconductor quantum structures. C, Optical properties. Pt. 1 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-61740-X
a) Semiconductors b) Quantum electronics c) fizika trdnega stanja d) polprevodniki e) kvantne strukture f) optične lastnosti g) priročniki

621.315.5:538.958
COBISS.SI-ID 24658181

81.
STANOVNIK, Aleš
        Fizika II. Zapiski predavanj / Aleš Stanovnik. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko : [Fakulteta za računalništvo in informatiko], 2002 (Ljubljana : Formatisk). - IV, 212 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.
ISBN 961-6371-28-2 (Fakulteta za elektrotehniko)
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) električno polje d) električni tok e) magnetna polja f) elektromagnetno valovanje g) fotometrija h) valovna optika i) teorija relativnosti j) kvantna mehanika k) zgradba atoma l) atomsko jedro m) osnovni delci n) učbeniki za visoke šole

53(075.8)
COBISS.SI-ID 121615872

82.
STROPNIK, Jože, 1947-
        Mehanika tekočin : (gradivo za predavanja pri predmetu Tehniška mehanika II). Del 1, Statika tekočin / Jože Stropnik. - Ljubljana : [J. Stropnik], 2001. - [121] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

"Študijsko gradivo ... namenjeno študentom visokošolskega strokovnega študija strojništva na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani ..." --> Predgovor: str. [II]. - Bibliografija: str. [121] (14 ref.). - Kazalo. - Vsebina: Osnovni pojmi ; Hidrostatika ; Tlak ; Zračni tlak, absolutni tlak in podtlak ; Eulerjeva ravnotežna enačba ; Mirovanje kapljevine v zemeljskem težnem polju ; Stanje ozračja ; Tlakomeri ; Računski primeri in naloge ; Pascalov zakon ; Relativno mirovanje kapljevine ; Hidrostatični pritiski na stene posod ; Vzgon in plavanje teles
a) fizika b) mehanika tekočin c) hidrostatika d) statika tekočin e) tlak f) Eulerjeva ravnotežna enačba g) mirovanje kapljevine h) stanje ozračja i) tlakomeri j) Pascalov zakon k) hidrostatični pritiski l) vzgon m) plavanje teles n) naloge o) učbeniki za visoke šole

531.2(075.8)
COBISS.SI-ID 5197339

83.
        STRUCTURE data of free polyatomic molecules . Subvol. C, Molecules containing three or four carbon atoms / editor K. Kuchitsu ; contributors G. Graner ... [et al.]. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2000. - 481 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 2. Molecules and radicals ; vol. 25)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavja
- - Structure data of free polyatomic molecules. C, Molecules containing three or four carbon atoms [Elektronski vir]. - Supplement and revised edition of II/7, II/15, II/21, and II/23. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-66774-1
a) atomska fizika b) molekularna fizika c) molekule d) radikali e) proste poliatomarne molekule f) strukturni podatki g) priročniki

539.1
COBISS.SI-ID 24659717

84.
WOHLFARTH, Christian
        Viscosity of pure organic liquids and binary liquid mixtures. Subvol. A, Pure organometallic and organononmetallic liquids, binary liquid mixtures / Ch. Wohlfarth, B. Wohlfarth ; edited by M. D. Lechner. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - 409 str. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 4. Physical chemistry ; vol. 18)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
- - Viscosity of pure organic liquids and binary liquid mixtures. A, Pure organometallic and organononmetallic liquids, binary liquid mixtures [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-64584-5
a) Organic compounds - Viscosity b) Liquids - Tables c) Viscosity - Tables d) fizikalna kemija e) viskoznost f) organske spojine g) binarne zmesi tekočin h) organske spojine i) organokovinske spojine j) priročniki

532.13
COBISS.SI-ID 24659461


54 KEMIJA.


85.
ARMAREGO, W. L. F.
        Purification of laboratory chemicals / Wilfred L. F. Armarego, Christina Li Lin Chai. - 5th ed. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, cop. 2003. - XV, 609 str. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-7571-3
a) Chemicals - Purification b) eksperimentalna kemija c) laboratorijske kemikalije d) čiščenje e) fizikalne metode f) ekstrakcija s topilom g) destilacija h) rekristalizacija i) sublimacija j) kromatografija k) sušenje l) kemijske metode m) organske kemikalije n) anorganske kemikalije o) organokovinske spojine p) produkti živih organizmov q) priročniki

54-54:54.058:542
COBISS.SI-ID 25240325

86.
        CHEMICAL education : towards research-based practice / edited by John K. Gilbert ... [et al.]. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - XX, 425 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Science & technology education library ; vol. 17)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-4020-1112-1 (vezano)
a) Chemistry - Study and teaching b) kemija c) kemijsko izobraževanje d) zgodovina kemije e) modeli f) modeliranje g) laboratoriji h) eksperimentalno delo i) kurikulum j) poklicno izobraževanje k) učenje kemije l) kemijske spojine m) kemijske spremembe n) izobraževanje učiteljev o) zborniki

54:371
COBISS.SI-ID 25242373

87.
        COMPREHENSIVE analytical chemistry / edited by Salvador Alegret. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XXV, 709 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wilson & Wilson's comprehensive analytical chemistry / edited by D. Barceló, ISSN 0166-526X ; vol. 39)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-444-51037-0 (vezano)
a) Chemistry, Analytic - Automation b) analizna kemija c) integrirani analizni sistemi d) senzorji e) separacije f) spektrometrične analize g) trdna faza h) kontinuirani pretok i) instrumentacija j) distribuirani sistemi k) laboratorijski sistemi l) obdelava podatkov m) mikrosistemi n) nanosistemi o) zborniki

543:004
COBISS.SI-ID 25003269

88.
GUPTA, Radha Raman, 1941-
        Nuclear magnetic resonance (NMR) data. Subvol. C, Chemical shifts and coupling constants for hydrogen-1. Pt. 4, Inorganic and organometallic compounds / authors R.R. Gupta, N. Platzer ; editors R.R. Gupta, M.D. Lechner. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - 299 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 35)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija: str. 279-299
- - Nuclear magnetic resonance (NMR) data. C, Chemical shifts and coupling constants for hydrogen-1. Pt. 4, Inorganic and organometallic compounds [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-41059-7
a) fizika trdnega stanja b) anorganske spojine c) organokovinske spojine d) jedrska magnetna resonanca e) kemijski premiki f) sklopitvene konstante g) priročniki

543.429.3
COBISS.SI-ID 24660997

89.
        OCCUPATIONAL toxicants : critical data evaluation for MAK values and classification of carcinogens. Vol. 18 / edited by Helmut Greim. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - 353 str. ; 25 cm. - (Occupational toxicants, ISSN 0944-4459 ; vol. 18)

Na vrhu nasl. str.: DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft. - Prevod dela: Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 3-527-27794-3
a) Carcinogens b) Industrial hygiene c) Industrial safety d) Toxicity testing e) medicina dela f) industrijska higiena g) varstvo pri delu h) toksikologija i) nevarne snovi j) kemija k) kemikalije l) toksični učinki m) mehanizem delovanja n) testiranje o) priročniki

620.26:613.632:54
COBISS.SI-ID 24728837

90.
        OCCUPATIONAL toxicants : critical data evaluation of MAK values and classification of carcinogens. Vol. 17 / edited by Helmut Greim. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - 360 str. ; 25 cm. - (Occupational toxicants, ISSN 0944-4459 ; vol. 17)

Na vrhu nasl. str.: DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft. - Prevod dela: Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 3-527-27055-8
a) Carcinogens b) Industrial hygiene c) Industrial safety d) Toxicity testing e) Carcinogens - Threshold limit values f) medicina dela g) industrijska higiena h) varstvo pri delu i) toksikologija j) nevarne snovi k) kemija l) kemikalije m) toksični učinki n) mehanizem delovanja o) testiranje p) priročniki

620.26:613.632:54
COBISS.SI-ID 24729093

91.
        REINIGUNGS- und Pflegemittel im Haushalt : Chemie, Anwedung, Ökologie und Verbrauchersicherheit / Herausgeber Hermann G. Hauthal und Günter Wagner. - Augsburg : Verlag für Chemische Industrie Ziolkowsky, cop. 2003. - 356 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 3-87846-230-1
a) kemija b) čistila c) detergenti d) kemijska sestava e) tenzidi f) kisline g) lugi h) belila i) encimi j) dezinfekcijska sredstva k) topila l) dodatki m) gospodinjstvo n) trde površine o) tekstil p) pomivalni stroj q) univerzalna čistila r) specialna čistila s) čistila za usnje t) čistila za čevlje u) čistila za avto v) ekološki učinki w) toksikologija x) regulativa y) pregledno delo

648.58:54-4
COBISS.SI-ID 25168645

92.
ŠEGEDIN, Primož
        Osnove kemijskega računanja z zbirko nalog / Primož Šegedin. - [2. izd.]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 1996 (Ljubljana : Planprint). - 149 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Ov. in hrbtni nasl.: Osnove kemijskega računanja. - 500 izv. - Bibliografija navedena v predgovoru
ISBN 961-6144-02-2
a) Kemijsko računanje - Učbeniki za visoke šole b) Stehiometrija - Učbeniki za visoke šole c) kemija d) kemijsko računanje e) stehiometrija f) kemijski zakoni g) kemijske enačbe h) ravnotežja i) reakcije j) naloge k) rešitve l) učbeniki za visoke šole

54(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 61556992

93.
        THERMODYNAMIC properties of organic compounds and their mixtures. Subvol. H, Densities of esters and ethers / M. Frenkel ... [et al.] ; edited by K.R. Hall and K.N. Marsh. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - 485 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 4. Physical chemistry ; vol. 8)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija: str. 441-458. - Kazali
- - Thermodynamic properties of organic compounds and their mixtures. H, Densities of esters and ethers [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-41035-X
a) fizikalna kemija b) termodinamske lastnosti c) organske spojine d) zmesi e) estri f) etri g) gostote h) priročniki

531.424:547.1
COBISS.SI-ID 24660741

94.
        VAPOR pressure of chemicals. Subvol. C, Vapor pressure and Antoine constatnts for nitrogen containing organic compounds / J. Dykyj ... [et al.] ; edited by K.R. Hall. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - 197 str. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 4. Physical chemistry ; vol. 20)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija: str. 125-138. - Kazali
- - Vapor pressure of chemicals. C, Vapor pressure and Antoine constatnts for nitrogen containing organic compounds [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-41060-0
a) fizikalna kemija b) organske spojine z dušikom c) parni tlaki d) priročniki

536.422.1:547.1
COBISS.SI-ID 24659205

95.
VILL, Volkmar
        Index of organic compounds. Subvol. C, Compounds with 13 to 100 carbon atoms / authors V. Vill, G. Peters, H. Sajus ; editor V. Vill. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - 486 str. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series)

Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein
- - Index of organic compounds. C, Compounds with 13 to 100 carbon atoms [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 3-540-66259-6
a) indeks spojin b) organske spojine c) C13 - C100 d) kemijsko ime e) CAS f) priročniki

547
COBISS.SI-ID 24659973


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


96.
BRINGI, V. N., 1949-
        Polarimetric Doppler weather radar : principles and applications / V.N. Bringi, V. Chandrasekar. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2001. - XXV, 636 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam027/00033697. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam021/0 0033697.html. - Bibliografija: str. 607-628. - Kazalo
ISBN 0-521-62384-7
a) Radar meteorology b) Doppler radar c) Polariscope d) meteorologija e) opazovanje vremena f) meteorološki radarji g) Dopplerjev radar h) polarimetrični radar i) elektromagnetno sipanje j) polarizacija k) antene l) širjenje valov m) teorija signalov n) pregledno delo

551.508.85
COBISS.SI-ID 25216517

97.
DANEU, Nina
        Inversion boundaries in zinc oxide : dissertation / Nina Daneu. - Ljubljana : [N. Daneu], 2003. - XXIV, 200 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Na naslednji str.: Inverzne meje v cinkovem oksidu. - Bibliografija: f. 179-189. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
a) mineralogija b) varistorska keramika c) cinkov oksid d) razvoj mikrostrukture e) električne lastnosti f) doktorska disertacija

548/549(043.3)
COBISS.SI-ID 382302

98.
RAKOV, Vladimir A., 1955-
        Lightning : physics and effects / Vladimir A. Rakov and Martin A. Uman. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - X, 687 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-521-58327-6 (vezano)
a) Lightning b) fizika atmosfere c) elektrika d) bliskanje e) razelektritveni procesi f) oblaki g) nevihte h) kemija atmosfere i) zaščitne metode j) nevarnosti k) učbeniki

551.594.2:537.523.4
COBISS.SI-ID 25005061


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


99.
BALDI, Pierre
        DNA microarrays and gene expression : from experiments to data analysis and modeling / Pierre Baldi and G. Wesley Hatfield. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - XVI, 213 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam025/200105286 2.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2 001052862.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-521-80022-6
a) DNA microarrays b) Gene expression c) Oligonucleotide Array Sequence Analysis d) Gene Expression Profiling e) Models, Genetic f) biokemija g) genetika h) genomika i) DNA j) genska ekspresija k) statistična analiza podatkov l) interpretacija m) sistemska biologija n) modeliranje o) pregledno delo

577.2:519.22
COBISS.SI-ID 25016581

100.
        The GENOMIC revolution : unveiling the unity of life / Michael Yudell and Robert DeSalle, editors. - Washington : Joseph Henry Press : American Museum of Natural History, 2002. - XV, 249 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy033/2002004016 .html. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-309-07436-3
a) Human Genome Project b) Genomics - Popular works c) Human genome - Popular works d) Genome, Human e) Molecular Biology - methods f) molekularna biologija g) genetika h) človeški genom i) raziskave j) aplikacije k) medicina l) kmetijstvo m) priročniki

577.2
COBISS.SI-ID 24850181

101.
GOULD, Stephen Jay, 1941-2002
        The hedgehog, the fox, and the magister's pox : mending the gap between science and the humanities / Stephen Jay Gould. - London : Jonathan Cape, 2003. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Podnasl. na ov.: mending and minding the misconceived gap between science and the humanities
ISBN 0-224-06309-X
a) Science - Social aspects b) Science and state c) naravoslovje d) znanost e) raziskovanje narave f) zgodovinski pregled g) pregledno delo

57/59(091)
COBISS.SI-ID 25178885

102.
GRADIŠAR, Helena
        Katalitične lastnosti keratinolitičnih encimov izbranih nedermatofitnih gliv : doktorska disertacija / Helena Gradišar. - Ljubljana : [H. Gradišar], 2003. - 105 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 97-105. - Izvleček ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) biokemija b) biotehnologija c) encimska kemija d) razgradnja keratinov e) keratinolitični encimi f) biokemijska karakterizacija g) keratinaze gliv h) biotehnološko pridobivanje i) gliva Doratomyces microsporus j) gliva Paecilomyces marquandii k) doktorska disertacija

66.098:577.15:547.962.9:582.28(043.3)
COBISS.SI-ID 25256197

103.
NEMEC, Alenka, 1967-
        Razvoj specifičnega radioimunskega testa za določanje katepsina B in njegova uporaba za vrednotenje izražanja katepsina B v celični liniji tumorja mlečne žleze pri psicah : doktorska disertacija = Development of a specific radioimmunoassay for cathepsin B determination and its use for the evaluation of cathepsin B expression in canine mammary tumour cell line : PhD thesis / Alenka Nemec ; [mentor: Borut Štrukelj, somentor: Marinka Drobnič Košorok]. - Ljubljana : [A. Nemec], 2003. - 134 f. ; 30 cm : ilustr.

Literatura: f. 107-128. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
a) biokemija b) encimi c) katepsin X d) katepsin B e) fiziološki učinki f) patološka stanja g) tumorji mlečnih žlez h) določanje katepsina i) radioimunski test j) doktorska disertacija

577.115(043.3)
COBISS.SI-ID 1314417

104.
SULSTON, John
        The common thread : a story of science, politics, ethics, and the human genome / John Sulston, Georgina Ferry. - Washington : J. Henry Press, 2002. - X, 310 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bob.nap. edu/books/0309084091/html/. - Bibliografija: str. 281-302
ISBN 0-309-08409-1
a) Human Genome Project b) Human Genome Project c) Genetics, Medical - history - United States d) Bioethical Issues - United States e) Genome, Human - United States f) biologija g) genetika h) projekt človeškega genoma i) znanstvene raziskave j) zgodovinski razvoj k) etični aspekt l) pregledno delo

577.2:001.891(092)
COBISS.SI-ID 25178629


59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


105.
POUGH, F. Harvey
        Vertebrate life / F. Harvey Pough, Christine M. Janis, John B. Heiser. - 6th ed. - Upper Sadle River : Prentice Hall, 2002. - XVIII, 699 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: [713-720]. - Kazali
ISBN 0-13-041248-1
a) živalstvo - vretenčarji - Vertebrata - anatomija živali - fiziologija živali - evolucija b) biologija c) zoologija d) vretenčarji e) evolucija f) anatomija živali g) fiziologija živali h) geološke dobe i) ekologija j) učbeniki

596:591.5
COBISS.SI-ID 46970881


61 MEDICINA.


106.
PETERLIN-Mašič, Lucija
        Načrtovanje in sinteza novih selektivnih peptidomimetičnih inhibitorjev trombina = Design and synthesis of novel selective peptidomimetic thrombin inhibitors : doktorska disertacija / Lucija Peterlin Mašič ; [mentor: Danijel Kikelj]. - Ljubljana : [M.L. Peterlin], 2003. - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Literatura: str. 185-193. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
a) farmacevtska kemija b) selektivni peptidomimetični inhibitorji trombina c) načrtovanje d) sinteza e) biološka testiranja f) doktorska disertacija

615.273.015(043.3)
COBISS.SI-ID 1313393

107.
ŠKOF, Jolanda
        Razvoj metode za ugotavljanje vplivov na hitrost raztapljanja učinkovine iz tablet s hitrim sproščanjem : diplomsko delo / Jolanda Škof ; [mentor Janko Žmitek ; delovna mentorica Milojka Mohar]. - Ljubljana : [J. Škof], 2003. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 42-44 (23 ref.). - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) farmacija b) farmakologija c) analizna kemija d) trdne farmacevtske oblike e) hitrosti raztapljanja f) kromatografske metode g) HPLC h) pravastatin natrij i) diplomsko delo

615.453.6:543.544.5.068.7(043.2)
COBISS.SI-ID 2785050


614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


108.
KITCHEN, Ronald
        RF and microwave radiation safety handbook / Ronald Kitchen. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Newnes, 2001. - VIII, 433 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl.: RF & microwave radiation safety. - Bibliografija: str. 422-427. - Kazalo
ISBN 0-7506-4355-2
a) Radio frequency - Safety measures b) Radio frequency - Physiological effect c) Radiation - Safety measures d) Radiation - Physiological effect e) Microwaves - Safety measures f) Microwaves - Physiological effect g) varstvo pri delu h) zaščita pred sevanjem i) mikrovalovno sevanje j) radijski valovi k) učinki sevanja l) razvoj standardov m) izračuni sevanja antene n) mobilni komunikacijski sistemi o) meritve p) pregledno delo

614.8.086.5
COBISS.SI-ID 25214213


620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


109.
        ADHESIVES and adhesive tapes / Gerhard Gierenz, Werner Karmann (editors). - New York [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2001. - VIII, 138 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 125-134. - Kazalo
ISBN 3-527-30110-0
a) materiali b) lepila c) klasifikacija d) surovine e) tehnike leplenja f) testiranje lepil g) aplikacije h) proizvodni procesi i) lepilni trakovi j) pregledno delo

665.931:620.1/.2
COBISS.SI-ID 47618305

110.
        CARBON alloys : novel concepts to develop carbon science and technology / edited by Ei-ichi Yasuda ... [et al.]. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XIV, 569 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-08-044163-7
a) materiali b) ogljikove zlitine c) struktura d) mikrostuktura e) interakcijske spojine f) porozni ogljikovi materiali g) karakterizacija h) aplikacije i) priročniki

546.26:620.1/.2
COBISS.SI-ID 24998149

111.
        HANDBOOK of physical testing of paper / edited by Richard E. Mark ... [et al.]. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2002-. - Zv. <1- > : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
Dosedanja vsebina:
Vol. 1: XV, 1027 str.
ISBN 0-8247-0498-3 (zv. 1) ISBN 0824704991 (zv. 2)
a) Paper - Testing b) Paperboard - Testing c) materiali d) papir e) fizikalne lastnosti f) testne metode g) mehanski parametri h) strukturni parametri i) struktura vlaken j) vezne lastnosti vlaken k) priročniki

62-416:620.1/.2
COBISS.SI-ID 24790021

112.
        HANDBOOK of thin film materials / edited by Hari Singh Nalwa. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 2002. - 5 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200109061 4.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 001090614.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
Vsebina:
Vol. 1.: Deposition and processing of thin films. - XXVI, 706 str.
Vol. 2.: Characterization and spectroscopy of thin films. - XXX, 773 str.
Vol. 3.: Ferroelectric and dielectric thin films. - XXVI, 634 str.
Vol. 4.: Semiconductor and superconductor thin films. - XXVI, 705 str.
Vol. 5.: Nanomaterials and magnetic thin films. - XXVI, 633 str.
ISBN 0-12-512908-4 (komplet) ISBN 0-12-512909-2 (zv. 1) ISBN 0-12-512910-6 (zv. 2) ISBN 0-12-512911-4 (zv. 3) ISBN 0-12-512912-2 (zv. 4) ISBN 0-12-512913-0 (zv. 5)
a) Thin films - Handbooks, manuals, etc b) materiali c) tanki filmi d) nanašanje e) obdelava f) karakterizacija g) spektroskopija h) feroelektrični materiali i) dielektrični materiali j) polprevodniki k) superprevodniki l) nanomateriali m) magnetni materiali n) priročniki

620.1/.2
COBISS.SI-ID 25429765

113.
PRASAD, Paras N.
        Introduction to biophotonics / Paras N. Prasad. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XVII, 593 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003000 578.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-28770-9 (vezano)
a) Photobiology b) Photonics c) Biosensors d) Nanotechnology e) materiali f) nanotehnologija g) biosenzorji h) fotonika i) fotobiologija j) celični procesi k) interakcije svetloba-snov l) laserska tehnologija m) nelinearna optika n) metode slikanja o) aplikacije p) biomedicina q) pretočna citometrija r) fotodinamična terapija s) laserske škarje t) biološki materiali u) učbeniki

620.1/.2
COBISS.SI-ID 25169925

114.
RAJ, Baldev, 1947-
        Practical non-destructive testing / Baldev Raj, T. Jayakumar, M. Thavasimuthu. - 2nd ed. - Cambridge : Woodhead Publishing ; Pangbourne : Alpha Science International, 2002. - XVI, 184 str. : ilustr. ; 25 cm

Predhodna izd.: New Delhi : Narosa Publishing, 1996. - Bibliografija: str. [177]-178. - Kazalo
ISBN 1-85573-600-4 (Woodhead Publishing) ISBN 1-84265-081-5 (Alpha Science)
a) Non-destructive testing b) materiali c) preskušanje materialov d) preskušanje brez porušitve e) neporušitvene preiskave f) nevronska radiografija g) metoda vrtinčastih tokov h) pulzne metode i) nizkofrekvenčne metode j) SQUID metoda k) magnetne preiskave l) ultrazvočne preiskave m) termografija n) metalografija o) pregledno delo

620.17
COBISS.SI-ID 24959749

115.
SPALDIN, Nicola Ann, 1969-
        Magnetic materials : fundamentals and device applications / Nicola A. Spaldin. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - IX, 213 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200207392 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002073929.html. - Bibliografija: str. 206-209. - Kazalo
ISBN 0-521-81631-9 (vezano) ISBN 0-521-01658-4 (broš.)
a) Magnetic materials b) Magnetic devices c) Magnetism d) materiali e) magnetni materiali f) diamagnetizem g) paramagnetizem h) feromagnetni materiali i) ferimagnetizem j) antiferimagnetizem k) anizotropija l) magnetne naprave m) shranjevanje podatkov n) magnetooptični zapis o) magnetni polprevodniki p) pregledno delo

621.318:621.319.1:621.315.59
COBISS.SI-ID 25004805

116.
TONG, Liyong, 1963-
        3D fibre reinforced polymer composites / Liyong Tong, Adrian P. Mouritz, Michael K. Bannister. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2002. - 241 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija str.: 219-236. - Kazalo
ISBN 0-08-043938-1
a) Fiber reinforced plastics b) Polymeric composites c) gradbeništvo d) materiali e) polimerni kompoziti f) armirane plastične mase g) 3D ojačitve h) priprava armature i) mehanske lastnosti j) mikromehanski modeli k) vrste armiranih kompozitov l) pregledno delo

678.7:620.2:67.014
COBISS.SI-ID 810087

117.
VEHOVAR, Leopold
        Korozija kovin : učbenik za podiplomski študij na Konstrukcijski smeri FAGG - VTOZD GG / Leopold Vehovar. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1989 (Ljubljana : Univerzitetna tiskarna). - 344 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 343-344
ISBN 86-80223-05-0
a) materiali b) kovine c) zlitine d) elektrokemična korozija e) elektrokemične reakcije f) pasivacija kovin g) pH ravnotežni diagrami h) oblike korozije i) vrste korozije j) pitting korozija k) jamičasta korozija l) erozija m) napetostna korozija n) korozija kovin o) železo p) jeklo q) nerjavno jeklo r) cink s) cinkove prevleke t) aluminij u) baker v) svinc w) anodna zaščita x) katodna zaščita y) preizkušanje z) preiskave {) kontrola |) učbeniki za visoke šole

620.193
COBISS.SI-ID 21875968


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


118.
EVANS, Kenneth W.
        Programming of computer numerically controlled machines / by Ken Evans ; John Polywka and Stanley Gabrel. - 2nd ed. - New York : Industrial Press, 2001. - XIII, 386 str. : ilustr. ; 26 cm

Ovojni nasl.: Programming of CNC machines. - Avtorja predhodne izd.: John Polywka and Stanley Gabrel. - Kazalo
ISBN 0-8311-3035-0 ISBN 0-8311-3129-2 (broš.)
a) Machine-tools - Numerical control - Programming b) Máquinas herramientas - Control numérico - Programación c) strojništvo d) obdelovalni stroji e) računalniško podprte obdelave f) CNC stroji g) programiranje strojev h) numerično krmiljenje i) tehnike programiranja j) pregledno delo

621.9-52:004
COBISS.SI-ID 25266181

119.
HICKS, Tyler Gregory, 1921-
        Mechanical engineering formulas : pocket guide / Tyler G. Hicks. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2003. - VIII, 290 str. : ilustr. ; 21 cm. - (McGraw-Hill pocket reference)

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2002040975 .html. - Kazalo
ISBN 0-07-135609-6
a) Mechanical engineering - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) formule d) pretvarjanje enot e) mehanika f) obremenitve g) strojni elementi h) obdelave kovin i) prezračevanje j) ogrevanje k) termodinamika l) elektroenergetika m) fluidna tehnika n) priročniki

621(083.5)
COBISS.SI-ID 25351941

120.
HLEBANJA, Jože
        Metodika konstruiranja / Jože Hlebanja ; [risbe Jože Hlebanja, Janez Mrkun]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2003 (Ljubljana : Pleško). - 238 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

Bibliografija: str. 237-238
ISBN 961-6238-70-1
a) Konstruiranje b) Strojništvo c) strojništvo d) konstruiranje e) konstrukcijski procesi f) smernice VDI-R 2221 g) koncepti rešitev h) smernice za konstruiranje i) priporočila za konstruiranje j) pravila izdelave k) učbeniki za visoke šole

621-11(075.8)
COBISS.SI-ID 123009024

121.
KAMPUŠ, Zlatko
        Osnove tehnologije preoblikovanja kovin : učbenik / Zlatko Kampuš. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2003 (Ljubljana : Ofsa). - III, 95 str. : ilustr. ; 24 cm

260 izv. - Bibliografija: str. 91-92. - Kazalo
ISBN 961-6238-75-2
a) Kovine - Preoblikovanje - Učbeniki za visoke šole b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) preoblikovanje kovin e) preoblikovanje pločevine f) masivno preoblikovanje g) deformacije h) napetosti i) idealno preoblikovano telo j) sprememba trdote k) segrevanje pri preoblikovanju l) trenje m) sila n) delo o) izkoristek p) preoblikovalnost q) učbeniki za visoke šole

621.9(075.8)
COBISS.SI-ID 125650688

122.
KLOBUČAR, Marjan
        Praktični pouk in tehnologija : učbenik z elementi delovnega zvezka za 1. letnik Tehnologije in praktičnega pouka v programu Obdelovalec kovin / Marjan Klobučar in Matej Praprotnik. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003. - 173 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 173
ISBN 86-365-0466-X
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelovanje kovin d) tehnologije obdelovanja e) priprave f) postopki g) varstvo pri delu h) merjenje i) zapisovanje j) lastnosti gradiv k) kovinska gradiva l) odrezavanje m) preoblikovanje n) toplotne obdelave o) površinska zaščita p) učbeniki za srednje šole

621.7+621.9(075.3)
COBISS.SI-ID 125318400

123.
        NORELEM [Katalog]. - Markgröningen : Normelemente OHG, [2002]. - 768 str. : ilustr. ; 31 str. + 1 el. optični disk (CD-ROM)

a) strojništvo b) sestavni deli c) strojni elementi d) merilne priprave e) preskusne priprave f) obdelovalna orodja g) pritrdilni elementi h) maziva i) lepila j) Norelem k) katalogi

621.02(085.2)
COBISS.SI-ID 24945669

124.
SAMUELS, Leonard Ernest, 1922-
        Metallographic polishing by mechanical methods / Leonard E. Samuels. - 4th ed., 1st printing. - Materials Park : ASM International, 2003. - XIII, 345 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-87170-779-9
a) Metallographic specimens b) Grinding and polishing c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) površinske obdelave f) glajenje površine g) mehanske obdelave h) metalografija i) abrazivne metode j) principi obdelav k) pregledno delo

621.923
COBISS.SI-ID 24958981

125.
SMID, Peter
        CNC programming handbook : a comprehensive guide to practical CNC programming / Peter Smid. - 2nd ed. - New York : Industrial Press, cop. 2003. - XX, 508 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - CNC programming handbook : a comprehensive guide to practical CNC programming [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-8311-3158-6
a) Machine-tools - Numerical control - Programming - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) strojna orodja d) obdelovalni stroji e) numerično krmiljenje strojev f) CNC komponente g) CNC programiranje h) obdelovalni postopki i) računalniško podprta obdelava j) krmilni sistemi k) priročniki

621.9-52:004
COBISS.SI-ID 25265925


621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


126.
OMAHEN, Gregor, 1968-
        Določitev efektivne globine radionuklida [na] 137Cs v zemlji na podlagi meritve in situ : disertacija / Gregor Omahen ; mentor Andrej Likar. - Ljubljana : [G. Omahen], 2003. - 93 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) jedrska tehnika b) spektrometrija gama c) metoda Monte Carlo d) radioaktivna kontaminacija e) germanijevi detektorji f) doktorska disertacija

621.039(043.3)
COBISS.SI-ID 1674596


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


127.
BASARIČ, Niko
        Analogna vezja z operacijskim ojačevalnikom / Niko Basarič. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 145
ISBN 961-6210-71-8
a) Analogna vezja - Učbeniki za visoke šole b) Operacijski ojačevalniki - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) analogna vezja e) operacijski ojačevalniki f) lastnosti g) zgradba h) ojačevalniki kot del vezja i) napake na vhodni strani j) frekvenčne karakteristike k) uporaba v linearnih vezjih l) uporaba v nelinearnih vezjih m) učbeniki za visoke šole

621.375.6.011.7(075.8)
COBISS.SI-ID 120282880

128.
BATES, Martin, 1952-
        Introduction to microelectronic systems : the PIC 16F84 microcontroller / Martin Bates. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003. - XII, 308 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200127703 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 001277035.html. - Hrbtni nasl.: The PIC 16F84 microcontroller. - Kazalo
ISBN 0-340-75920-8
a) Programmable controllers b) Microprocessors - Programming c) Digital electronics d) Electronic controllers e) elektrotehnika f) digitalna elektronika g) programabilni mikrokrmilniki h) mikroelektronski sistemi i) PIC 16F84 j) digitalni sistemi k) arhitektura mikrokrmilnika l) programske tehnike m) aplikacije n) pregledno delo

621.382.049.7
COBISS.SI-ID 25481477

129.
BOYCE, Peter R.
        Human factors in lighting / Peter R. Boyce. - 2nd ed. - London ; New York : Taylor & Francis, 2003. - XVI, 584 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [522]-571. - Kazalo. - Povzetki na koncu poglavij
ISBN 0-7484-0950-5 (broš.) ISBN 0-7484-0949-1 (vezano)
a) Light - Physiological effect b) Lighting - Physiological aspects c) Visual perception d) elektrotehnika e) električna razsvetljava f) naravna svetloba g) umetna svetloba h) svetlobni viri i) vplivi svetlobe na človeka j) neugodna svetloba k) psihološki vidiki l) aplikacije m) industrija n) delovno mesto o) kriminal p) zdravje q) pregledno delo

628.97:159.9
COBISS.SI-ID 24745989

130.
BROWN, Marty
        Power supply cookbook / Marty Brown. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Newnes, 2001. - XII, 265 str. : ilustr. ; 26 cm. - (EDN series for design engineers)

Bibliografija: str. 255. - Kazalo
ISBN 0-7506-7329-X
a) Electric power supplies to apparatus - Design and construction b) Power electronics c) Electronic apparatus and appliances - power supply d) elektrotehnika e) močnostna elektronika f) napajalniki g) načrtovanje h) konstruiranje i) elektronske naprave j) elektronski aparati k) linearni regulatorji l) toplotne analize m) povratna kompenzacija n) pregledno delo

621.38
COBISS.SI-ID 2551636

131.
KOKELJ, Peter
        Elektromagnetne strukture / Peter Kokelj. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2003 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko)

ISBN 961-6371-05-3
a) Elektromagnetizem - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektromagnetizem d) elektrostatično polje e) Greenove formule f) Laplaceova enačba g) Poissonova enačba h) tokovna polja i) magnetna polja j) elektromagnetna polja k) učbeniki za visoke šole

537.8(075.8)
COBISS.SI-ID 126711808

132.
KRAJNC, Viktor, 1947-
        Zbirka rešenih nalog iz osnov elektrotehnike I in II / Viktor Kranjc. - Ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002 ([Maribor] : Tiskarna tehniških fakultet). - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv.
a) Elektrotehnika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električna polja d) tokovna polja e) magnetna polja f) izmenične veličine g) izmenični tokokrogi h) moč i) resonanca j) induktivno povezani tokokrogi k) transformator l) prehodni pojavi m) polfazni sistemi n) učbeniki za visoke šole

621.3(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 121240320

133.
        PRIROČNIK za elektrotehniko in elektroniko : tehnologija - strokovna znanja - strokovna teorija, tehnična matematika - strokovno računanje, tehnično risanje - tehnična informatika, varstvo pri delu in varstvo okolja / avtorji v celoti predelane izdaje H. W. Beckmann ... [et al.] ; [prevajalci slovenske izdaje Tanja Gašper ... [et al.] ; poglavje 16 Standardi je napisal Blaž Tominc ; risbe in tabele po izvirniku]. - 2. prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Euroadria). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., tabele ; 22 cm

Izv. nasl.: Tabellenbuch Elektrotechnik, Elektronik. - Kazalo
ISBN 86-365-0416-3
a) Elektrotehnika - Priročniki b) Elektronika - Priročniki c) formule d) sheme e) tabele f) učbeniki za srednje šole g) elektrotehnika h) matematične osnove i) tabele j) fizikalne osnove k) grafični simboli l) elementi elektrotehnike m) elektronski elementi n) vezja o) digitalne tehnike p) obdelava informacij q) krmilja r) regulacije s) fluidna tehnika t) merilna tehnika u) varnostni predpisi v) električni stroji w) električne naprave x) žice y) vodniki z) kabli {) materiali |) standardiziranje materialov }) tehniško risanje ~) strojni deli &127;) priročniki

621.3(035)
COBISS.SI-ID 125272576

134.
SINCLAIR, Ian
        Sensors and transducers / Ian R. Sinclair. - 3rd ed., reprinted. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003. - XIV, 306 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4932-1 (vezano)
a) Detectors b) Transducers c) elektrotehnika d) senzorji e) pretvorniki f) meritve g) nateg h) pritisk i) položaj j) gibanje k) razdalja l) smer m) svetloba n) sevanje o) zvok p) infrazvok q) raztopine r) tekočine s) plini t) okolje u) temperatura v) toplota w) senzorska tehnika x) pregledno delo

621.317.39:681.335.2
COBISS.SI-ID 2552148

135.
SLEMNIK, Bojan
        Elektromehanski pretvorniki : zbirka rešenih nalog / Bojan Slemnik, Ivan Zagradišnik. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 60 str. : graf. prikazi ; 30 cm

100 izv.
ISBN 86-435-0533-1
a) Električni stroji - Vaje za visoke šole b) Transformatorji - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) električni stroji e) elektromehanski pretvorniki f) transformatorji g) asinhronski stroji h) sinhronski stroji i) komutatorski stroji j) naloge k) rešitve l) učbeniki za visoke šole

621.313/.314(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 49707009

136.
TIČAR, Igor
        Osnove elektrotehnike. Zv. 1, Elektrostatika in tokovna polja / Igor Tičar, Tine Zorič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002 ([Maribor] : Tiskarna tehniških fakultet). - V, 229 str. : graf. prikazi ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 227-229
ISBN 86-435-0500-5
a) elektrotehnika b) elektrostatična polja c) električna poljska jakost d) električni potencial e) električna napetost f) električna polja g) energija polja h) kapacitivnost i) kondenzatorji j) tokovna polja k) električna vezja l) linearna vezja m) enosmarna vezja n) učbeniki za visoke šole

621.3(075.8)
COBISS.SI-ID 48047873

137.
TUCK, David
        Electrician's instant answers / David Tuck, Gary Tuck. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - XVII, 365 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 0-07-140203-9
a) Electric wiring - Handbooks, manuals, etc b) Electric contracting - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) elektronika e) hišne inštalacije f) vezja g) ožičenje h) električne instalacije i) avtomatizacija doma j) razsvetljava k) električno ogrevanje l) materiali m) orodja n) okvare o) popravila p) priročniki

621.3(035)
COBISS.SI-ID 25172741

138.
VORŠIČ, Jože
        Izračun obratovalnih stanj v elektroenergetskih omrežjih / Jože Voršič, Tine Zorič, Miran Horvat ; [risanje slik Žiga Voršič, Miran Horvat]. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 314 str. : ilustr., tabele ; 29 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 86-435-0538-2
a) Elektroenergetska omrežja - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) elektroenergetski sistemi e) izračun električnih omrežij f) modeliranje elementov omrežij g) električna omrežja h) razreševanje omrežij i) matrične metode j) izračun pretokv moči k) izračun kratkih stikov l) stabilnost omrežij m) zanesljivost sistemov n) učbeniki za višje šole

621.311.1(075.8)
COBISS.SI-ID 50607105

139.
ZAGRADIŠNIK, Ivan
        Izbrana poglavja iz transformatorjev : skripta / Ivan Zagradišnik, Bojan Slemnik ; [slike Tine Marčič, Miralem Hadžiselimović]. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 68 str. : ilustr., tabele ; 29 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 66
ISBN 86-435-0537-4
a) Transformatorji - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) električni stroji d) transformatorji e) prehodni pojavi f) nesimetrične obremenitve g) trifazni jedrni transformator h) magnetilni tokovi i) izračun preseka jedra j) zakon o geometrijski rasti podobnih transformatorjev k) segrevanje l) ohlajevanje m) prenapetsoti n) posebne izvedbe o) vezalne skupine transformatorjev p) razdelilni energetski transformatorji q) učbeniki za visoke šole

621.314.2(075.8)
COBISS.SI-ID 49913857

140.
ZORIČ, Tine
        Osnove elektrotehnike. Zv. 2, Magnetna in inducirana električna polja / Tine Zorič, Dali Đonlagić ; [slike je narisal Gregor Slemnik]. - Maribor : Tehniška fakulteta, VTO Elektrotehnika, računalništvo in informatika, 1990 (Maribor : Tiskarna Tehniške fakultete). - VI, 214 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 211-214
ISBN 86-435-0006-2
a) elektrotehnika b) stacionarna magnetna polja c) magnetna poljska jakost d) gibanje elektrine e) magnetna polja f) časovna spremenljivost g) inducirana napetost h) induktivnost i) energija magnetnega polja j) učbeniki za visoke šole

537(075.8)
COBISS.SI-ID 24520704


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


141.
BASARIČ, Niko
        Nelinearna elektronika : zbirka vaj / Niko Basarič. - [4. izd.]. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1991 (Domžale : Grafika 2000). - III, 126 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Nasl. v CIP-u: Zbirka nalog iz nelinearne elektronike. - 300 izv.
ISBN 86-7739-002-2
a) elektrotehnika b) elektronika c) električna vezja d) nelinearna vezja e) vejske relacije f) inkrementalne matrike g) recipročnost elementov vezja h) aktivnost elementov i) pasivnost elementov j) enačbe vezja k) resistivna vezja l) sistematična eliminacija spremenljivk vezja m) analiza vezij n) grafične metode o) metoda linearnih odsekov p) sinteza vezij q) dinamična vezja r) avtonomna vezja s) neavtonomna vezja t) Lienardova metoda u) naloge v) učbeniki za visoke šole

621.38.011.7(075.8+076.1)
COBISS.SI-ID 22136320

142.
BRAGA, Newton C.
        Electronic projects from the next dimension : paranormal experiments for hobbyists / Newton C. Braga. - Boston [etc.] : Newnes, cop. 2001. - XII, 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Electronic circuit investigator)

Bibliografija: str. 259
ISBN 0-7506-7305-2
a) Parapsychology and science b) Parapsychology - Experiments c) Electronic circuits - Amateurs' manuals d) elektrotehnika e) aplikacije f) paranormalni poizkusi g) paranormalne izkušnje h) ITC - Instrumental Transcommunication i) Kirlianova fotografija j) hobi

621.38.049:159.961.07
COBISS.SI-ID 25211141

143.
HELLEBUYCK, Chuck
        Programming PIC microcontrollers using PicBasic / by Chuck Hellebuyck. - Amsterdam [etc.] : Newnes, cop. 2003. - XIII, 317 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Embedded technology series)

Kazalo
ISBN 1-5899-5001-1
a) BASIC Stamp computers b) Programmable controllers c) elektrotehnika d) mikrokrmilniki e) programabilni krmilniki f) PicBasic prevajalniki g) aplikacije h) PIC 16F876 i) priročniki

621.38:004
COBISS.SI-ID 24806917

144.
KÜHNEL, Claus, 1951-
        AVR RISC microcontroller handbook / by Claus Kühnel. - Boston [etc.] : Newnes, 1998. - X, 318 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 305. - Kazalo
ISBN 0-7506-9963-9 (broš.)
a) Programmable controllers b) RISC microprocessors c) RISC microprocessors d) Programmable controllers e) elektrotehnika f) AVR mikrokrmilniki g) zgradba AVR mikrokrmilnikov h) programiranje i) razvojna orodja j) primeri programov k) priročniki

621.382:004
COBISS.SI-ID 2051924

145.
MILANOVIČ, Miro
        Uvod v močnostno elektroniko / Miro Milanovič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1997 (v Mariboru : Založniško-tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 86-435-0164-6
a) Energetska elektronika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) močnostna elektronika d) komponente e) diode f) tranzistorji g) karakteristike elementov h) tiristorji i) zaščitna vezja j) diodna usmerniška vezja k) omrežno vodeni usmerniki l) razsmerniška vezja m) pulznoširinske modulacije n) DC/DC pretvorniki o) DC - AC pretvorniki p) dinamične analiza pretvornikov q) učbeniki za visoke šole

621.38:621.376:621.314(075.8)
COBISS.SI-ID 40416769


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


146.
BAHL, I. J.
        Lumped elements for RF and microwave circuits / Inder Bahl. - Boston ; London : Artech House, 2003. - XIX, 488 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House microwave library)

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 1-58053-309-4
a) Lumped elements (Electronics) b) Microwave integrated circuits c) Radio frequency integrated circuits d) Passive components e) elektrotehnika f) radijske komunikacije g) radijska vezja h) mikrovalovna vezja i) RF vezja j) strnjeni elementi k) induktorji l) kondenzatorji m) upori n) vrste o) lastnosti p) pretvorniki q) proizvodne tehnologije r) mikropasovne linije s) pregledno delo

621.396.049
COBISS.SI-ID 25032453

147.
BAILEY, David
        Practical radio engineering and telemetry for industry / David Bailey. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003. - X, 283 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. [284]. - Kazalo
ISBN 0-7506-5803-7
a) Radio b) Telemeter c) elektrotehnika d) radijska tehnika e) radijske komunikacije f) satelitski sistemi g) telemetrija v industriji h) praktični primeri i) izračuni j) pregledno delo

621.398:621.396
COBISS.SI-ID 25215237

148.
HENG, Wei Jyh, 1974-
        Digital video transition analysis and detection / Wei Jyh Heng, King N. Ngan. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2002. - IX, 190 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 183-187. - Kazalo
ISBN 981-238-185-6
a) Digital video b) Video compression c) MPEG (Video coding standard) d) DIGITAL TECHNIQUES e) VIDEO COMMUNICATION f) DATA COMPRESSION g) COMMUNICATION SATELLITES h) DIRECT BROADCAST SATELLITES i) elektrotehnika j) video komunikacije k) digitalni video l) video zgoščevanje m) MPEG-7 standard n) elementi MPEG-a o) komunikacijski sateliti p) zgoščevanje podatkov q) standardi kodiranja video zapisa r) pregledno delo

621.397.4
COBISS.SI-ID 25209861

149.
JAGODIČ, Marko
        Digitalne telekomunikacije : kompendij / Marko Jagodič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija navedena na zadnji str.
ISBN 86-435-0493-9
a) elektrotehnika b) digitalne telekomunikacije c) digitalni prenos d) prenosni mediji e) kovinski vodi f) svetlovodi g) radijski valovi h) digitaliziranje informacij i) modulacije j) vzorčenje k) kvantiziranje l) kodiranje m) digitalno multipleksiranje n) digitalni prenos o) digitalna omrežja p) učbeniki za visoke šole

621.397:004.7(075.8)
COBISS.SI-ID 47896833

150.
KOLAWOLE, Michael O.
        Radar systems, peak detection and tracking / Michael O. Kolawole. - Oxford [etc.] : Newnes, 2002. - XXV, 363 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [348]-354. - Kazalo
ISBN 0-7506-5773-1 (broš.)
a) Radar b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) radarji e) osnove f) antene g) antenski nizi h) izračuni i) prostorski val j) pregledno delo

621.396.96
COBISS.SI-ID 25215493

151.
PUN, Kong-pang
        Circuit design for wireless communications : improved techniques for image rejection in wideband quadrature receivers / by Kong-Pang Pun, José Epifânio da Franca and Carlos Azeredo-Leme. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - VIII, 207 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (The Kluwer international series in engineering and computer science ; SECS 728)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 1-4020-7415-8 (vezano)
a) Radio circuits - Design and construction b) Electronic circuit design c) Wireless communication systems - Equipment and supplies d) Curves - Rectification and quadrature e) elektrotehnika f) brezžične komunikacije g) načrtovanje vezij h) aplikacije i) teoretične osnove j) pregledno delo

621.396.049
COBISS.SI-ID 25216261

152.
WICKER, Stephen B., 1960-
        Fundamentals of codes, graphs, and iterative decoding / Stephen B. Wicker, Saejoon Kim. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - XIX, 224 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Kluwer international series in engineering and computer science ; 714)

Bibliografija: str. 209-216. - Kazalo
ISBN 1-4020-7264-3
a) Coding theory b) elektrotehnika c) digitalna komunikacija d) teorija kodiranja e) kode f) algebra g) dekodiranje h) kodiranje i) pregledno delo

621.39:004.439
COBISS.SI-ID 3391572


624/625 GRADBENIŠTVO.


153.
REESE, Lymon C.
        Single piles and pile groups under lateral loading / Lymon C. Reese, William F. van Impe. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 2001. - XVI, 463 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 443-456. - Kazali
ISBN 90-5809-340-9 (vezano)
a) gradbeništvo b) geomehanika c) temeljenje d) piloti e) globoko temeljenje f) obtežba g) horizontalna obtežba h) matematično modeliranje i) obremenitev j) pregledno delo

624.131
COBISS.SI-ID 360425


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


154.
SHARMA, Hari D., 1943-
        Waste containment systems, waste stabilization, and landfills : design and evaluation / Hari D. Sharma, Sangeeta P. Lewis. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, 1994. - XV, 588 str. : ilustr. ; 25 cm

Posameznim prispevkom sledi bibliografija. - Kazalo
ISBN 0-471-57536-4
a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) sestava odpadkov d) razvrščanje odpadkov e) konstrukcija odlagališč f) geotekstilne podloge g) geomembrane h) drenaža i) transport onesnaženj j) zemljine k) stabilizacija blata l) vertikalne bariere m) deponije n) površinske zapore o) zbiranje odcednih vod p) analiza stabilnosti q) pregledno delo

628.336.73
COBISS.SI-ID 35681


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


155.
AGGTELEKY, Béla
        Fabrikplanung : Werksentwicklung und Betriebsrationalisierung. Bd. 1, Grundlagen - Zielplanung Vorarbeiten unternehmerische und systemtechnische Aspekte Marketing und Fabrikplanung / Béla Aggteleky. - 2., durchgesehene Aufl. der Neuausgabe. - München ; Wien : Carl Hanser Verlag, 1987. - 452 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 3-446-13209-0 (komplet) ISBN 3-446-14860-4

65.011:659.51
COBISS.SI-ID 25359365

156.
AGGTELEKY, Béla
        Fabrikplanung : Werksentwicklung und Betriebsrationalisierung. Bd. 2, Betriebsanalyse und Feasibility-Studie : technisch-wirtschaftliche Optimierungvon Anlagen und Bauten / Béla Aggteleky. - 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. - München ; Wien : Carl Hanser Verlag, 1990. - XVII, 783 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 3-446-13209-0 (komplet) ISBN 3-446-15800-6

65.011:659.51
COBISS.SI-ID 25360133

157.
AGGTELEKY, Béla
        Fabrikplanung : Werksentwicklung und Betriebsrationalisierung. Bd. 3, Ausführungsplanung und Projektmanagement / Béla Aggteleky. - München ; Wien : Carl Hanser Verlag, 1990. - XVII, [2], 894 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 3-446-13209-0 (komplet) ISBN 3-446-13207-4

65.011:659.51
COBISS.SI-ID 1819

158.
        ENGINEERING design synthesis : understanding, approaches and tools / Amaresh Chakrabarti (ed). - London : Springer, cop. 2002. - XXVIII, 356 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-85233-492-4 (vezano)
a) Engineering design b) organizacija proizvodnje c) konstruiranje d) sinteze sistemov e) principi konstruiranja f) inovativnost g) Poincarjevo sito h) teorija sistemov i) tehnični sistemi j) teorija domen k) uporaba računalnikov l) TRIZ reševanje problemov m) pregledno delo

658.512.2
COBISS.SI-ID 5077019

159.
        NEUE Organisationsformen im Unternehmen : ein Handbuch für das moderne Management / Hans-Jörg Bullinger, Hans Jürgen Warnecke, Engelbert Westkämper (Hrsg.). - 2., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2003. - XXX, E-15, 1352 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (VDI-Buch / Springer)

Sorodni elektronski vir: http://www.springer. de/engine-de/. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-540-67610-4
a) organizacija podjetja b) organiziranost c) podjetje d) razvojna strategija e) management f) osnove g) priročniki h) modeli i) perspektive j) pravna ureditev k) poslovno okolje l) lastnina m) zakonodaja n) strategija o) organizacija podjetja p) image q) sposobnosti r) delovna organizacija s) poslovni proces t) verige u) organizacijske strukture v) vodenje w) mišljenje x) osebje y) poslovodni delavci z) controlling {) globalizacija |) komunikacije }) informacije ~) kvaliteta &127;) TQM !) celovita kvaliteta ¤) planiranje ©) proizvodnja °) spremembe

65.012/.014(035)
COBISS.SI-ID 6693404

160.
ŽUMER, Vladimir
        Arhiviranje zapisov : priročnik za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom državnih upravnih in pravosodnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih zavodov, gospodarskih družb (podjetij, bank, zavarovalnic, zadrug in združenj), političnih strank, društev ter posameznikov / Vladimir Žumer. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2001 (Ljubljana : Itagraf). - 479 str. ; 24 cm

Predpisi in literatura o pisarniškem poslovanju in arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva: str. 307-309
ISBN 86-7061-261-5
a) Arhiviranje - Priročniki b) arhivistika c) arhiviranje zapisov d) arhivsko gradivo e) dokumentarno gradivo f) ustanove g) pisarniško poslovanje h) hranjenje gradiva i) javna arhivska služba j) Slovenija k) varstvo gradiva l) predpisi

651.5:930.251(035)
930.251(035)
COBISS.SI-ID 113448704


655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


161.
KOVAČ, Miha, 1960-
        Skrivno življenje knjig : protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju / Miha Kovač. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - 242 str. ; 23 cm. - (BiblioThecaria ; 3)

Opombe: str. 200-231. - 300 izv. - Slovensko založništvo in tranzicija / Martin Žnideršič: str. 13-14. - Bibliografija: str. 232-235. - Kazalo
ISBN 961-227-007-4
a) Založništvo - Slovenija - 20.st. b) založništvo c) založbe d) uredniki e) knjige f) tisk g) Slovenija h) Velika Britanija i) ZDA j) Danska k) primerjalna analiza l) učbeniki

655.4/.5(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 100117248

162.
MOŽINA, Klementina
        Knjižna tipografija / Klementina Možina. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 302 str. ; 23 cm. - (BiblioThecaria ; 13)

Bibliografija: str. 281-292. - Kazalo
ISBN 961-237-044-3 (Filozofska fakulteta)
a) Knjige - Tipografija - Zgodovina b) knjižničarstvo c) založništvo d) razvoj pisave e) razvoj knjig f) tipografija g) knjige h) tipografsko oblikovanje i) terminološki slovar j) učbeniki

655.26(091)
COBISS.SI-ID 123703808

163.
TWYMAN, Michael
        The British Library guide to printing : history and techniques / Michael Twyman. - London : British Library, 1998. - 88 str. : ilustr., faksimili, potreti ; 25 cm. - (The British Library guides)

Bibliografija: str. 83-85. - Kazalo
ISBN 0-7123-4588-4
a) Printing - History b) Printing c) Printing - History - Origin and antecedants d) Imprimerie - Histoire e) tiskarstvo f) zgodovinski pregled g) stari tiski h) ročni tisk i) litografija j) lesorezi k) barvni tisk l) digitalni tisk m) priročniki

655.1(091)
COBISS.SI-ID 24883461


658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


164.
BAUDIN, Michel
        Lean assembly : the nuts and bolts of making assembly operations flow / by Michel Baudin. - New York : Productivity Press, 2002. - XVII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 263-266. - Kazalo
ISBN 1-56327-263-6
a) Production management b) Manufacturing processes c) Production control d) Just-in-time systems e) organizacija proizvodnje f) upravljanje proizvodnje g) proizvodni procesi h) kontrola proizvodnje i) JIT - Just in Time j) kakovost proizvodov k) analize kakovosti l) fleksiblini procesi m) pregledno delo

658.5.012.2
COBISS.SI-ID 25115653

165.
CONNER, Gary
        Six sigma and other continuous improvement tools for the small shop / Gary Conner. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 2002. - XXVII, 344 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 329-336. - Kazalo
ISBN 0-87263-583-X
a) Quality control - Statistical methods b) Production management - Statistical methods c) Industrial management d) industrijska proizvodnja e) zagotavljanje kakovosti f) metode zagotavljanja kakovosti g) upravljanje proizvodnje h) statistične metode i) Six Sigma metoda j) uporaba metode k) primeri uporabe l) Kanban m) JIT n) pregledno delo

658.56
COBISS.SI-ID 24999941

166.
EHRLENSPIEL, Klaus, 1930-
        Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren : Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung / K. Ehrlenspiel, A. Kiewert, U. Lindemann. - 4., bearbeitete Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2003. - XXVI; 571 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 525-545. - Kazalo
ISBN 3-540-44214-6
a) organizacija proizvodnje b) konstruiranje c) razvoj izdelkov d) stroški e) stroškovni management f) stroškovne kalkulacije g) življenjski stroški h) lastni stroški i) pregledno delo

658.512.2:657.47
COBISS.SI-ID 25223685

167.
LEVITT, Joel, 1952-
        Complete guide to preventive and predictive maintenance / Joel Levitt. - 1st ed. - New York : Industrial Press, cop. 2003. - XI, 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 205-207. - Kazalo
ISBN 0-8311-3154-3
a) Plant maintenance b) Industrial equipment - Maintenance and repair c) industrijska proizvodnja d) obratna sredstva e) industrijska oprema f) vzdrževanje g) popravila h) ekonomičnost vzdrževanja i) PM - Preventive Maintenance j) PdM - Predictive Maintenance k) CMMS - Computerized Maintenance Management System l) pregledno delo

658.58
COBISS.SI-ID 24910597

168.
NYHUIS, Peter, 1957-
        Logistische Kennlinien : Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen / Peter Nyhuis, Hans-Peter Wiendahl. - 2., erweiterte und neubearbeitete Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2003. - XIX, 350 str. : ilustr. + 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 25 cm. - (Engineering online library)

ISBN 3-540-43700-2
a) organizacija proizvodnje b) proizvodna logistika c) logistične karakteristike d) modeliranje e) logistični modeli f) logistične analize g) Trichterjev model h) simuliranje i) skladiščni procesi j) uporaba k) pregledno delo

658.51:658.286
COBISS.SI-ID 25222661

169.
        PULL production for the shopfloor / created by the Productivity Press Development Team. - New York : Productivity Press, 2002. - XVI, 102 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Shopfloor series)

Bibliografija: str. 99-101
ISBN 1-56327-274-1
a) Production management b) Production scheduling c) organizacija proizvodnje d) planiranje proizvodnje e) upravljanje proizvodnje f) proizvodni procesi g) Pull Production h) Kanban i) priročniki

658.5.012.4
COBISS.SI-ID 25261061


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


170.
        ACTIVATED carbon compendium : a collection of papers from the journal Carbon 1996-2000 / edited by Harry Marsh. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2001. - XXI, 297 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 0-08-044030-4
a) Carbon, Activated b) kemijska tehnologija c) oktivni ogljik d) proces aktivacije e) modifikacije poroznosti f) lastnosti g) aplikacije h) teoretične študije i) zborniki

661.183.2
COBISS.SI-ID 2546202

171.
YANG, R. T.
        Adsorbents : fundamentals and applications / Ralph T. Yang. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XII, 410 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-471-29741-0 (vezano)
a) Adsorption b) kemijska tehnologija c) fizikalna kemija d) adsorbcija e) adsorbenti f) izbor adsorbenta g) porazdelitev velikosti por h) aktivni ogljik i) aktivni aluminijev oksid j) silikagel k) zeoliti l) moleukalrna sita m) ogljikove nano cevke n) polimerne smole o) aplikacije p) pregledno delo

661.183
COBISS.SI-ID 25170181


667 INDUSTRIJA BARVIL.


172.
DÖREN, Klaus
        Water-borne coatings : the environmentally-friendly alternative / Klaus Dören, Werner Freitag, Dieter Stoye. - Munich [etc.] : Hanser, 1994. - 204 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 189-197. - Kazalo
ISBN 1-56990-139-2 (Hanser/Gardner) ISBN 3-446-17632-2 (Hanser Publishers)
a) Emulsion paint b) barvilska industrija c) zaščita površin d) površinske obdelave e) premazna sredstva f) emulzijska barvila g) vodne barve h) vrste i) uporaba j) pregledno delo

667
COBISS.SI-ID 24925957


669 METALURGIJA.


173.
KAWAI, Satoshi
        Anodizing and coloring of aluminum alloys / by Satoshi Kawai. - Materials Park : ASM International ; Stevenage : Metal Finishing Information Services, cop. 2002. - XII, 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [155]-156
- - Aluminum coloring & anodizing CD-ROM : database & photo gallery [Elektronski vir] / ASM International & MFIS. - 1 el. optični disk : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-904477-24-X
a) Aluminum - Finishing b) Aluminum alloys - Finishing c) materiali d) zaščita materialov e) aluminij f) aluminijeve zlitine g) površinske obdelave h) anodna oksidacija i) elektrolitsko obarvanje j) aplikacije k) pregledno delo

669.71.056
COBISS.SI-ID 24958469


676 INDUSTRIJA PAPIRJA.


174.
        PAPER : structure and properties / edited by J. Anthony Bristow, Petter Kolseth. - New York ; Basel : M. Dekker, 1986. - X, 390 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International fiber science and technology series ; vol. 8)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8247-7560-0
a) Paper b) materiali c) papir d) vlakna e) struktura papirja f) mehanske lastnosti g) zborniki

676.064.1:620.1/.2
COBISS.SI-ID 24789765


681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


175.
GAUTSCHI, Gustav, 1936-
        Piezoelectric sensorics : force, strain, pressure, acceleration and acoustic emission sensors, materials and amplifiers / G. Gautschi. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XIII, 264 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Engineering online library)

Revidiran in razširjen prevod poglavij 6-12 nemškega besedila, avtorja Jan Tichý in Gustav Gautschi. - Bibliografija: str. [245]-254. - Kazalo
ISBN 3-540-42259-5 (alk. paper)
a) Piezoelectric transducers b) elektrotehnika c) krmiljenje d) piezolektrični senzorji e) piezolektrični pretvorniki f) piezolektrični materiali g) terminologija h) lastnosti i) definicije j) merilni senzorji k) pritisk l) navor m) sila n) akustično onesnaženje o) ojačevalniki p) pregledno delo

681.586
COBISS.SI-ID 1534052

176.
PETROVČIČ, Janko
        Praktični vidiki uporabe gradnikov v sistemih vodenja / Janko Petrovčič, Juš Kocijan. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektroethniko). - V, 181 str. : ilustr.

Bibliografija: str.177-181
ISBN 961-6371-36-3
a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) sistemi vodenja d) računalniška avtomatizacija e) stopenjska bližinska tipala f) aplikacije v procesni industriji g) merjenje temperature h) merjenje tlaka i) merjenje pretoka j) Vortex - vrtinčni merilnik k) Coriolisovi merilnki pretokov l) regulacijski ventili m) učbeniki za visoke šole

681.51(075.8)
COBISS.SI-ID 120198144

177.
SVEČKO, Rajko
        Diskretni regulacijski sistemi / Rajko Svečko. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 463 str. : graf. prikazi ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 437-441
ISBN 86-435-0366-5
a) elektrotehnika b) regulacijski sistemi c) transformacije d) Fourierjeva transformacija e) Laplaceova transformacija f) z-transformacija g) analogno-digitalna pretvorba h) digitalno-analogna pretvorba i) modeli diskretnih sistemov j) vhodno-izhodni opis k) opis v prostoru stanj l) diskretne aproksimacije m) odprtozančni sistemi n) zaprtozančni sistemi o) lastnosti diskretnih sistemov p) časovna analiza regulacijskih sistemov q) poli r) ničle s) naravni načini t) pogreški u) sinteze regulacijskih sistemov v) sinteza v prostoru stanj w) optimalna sinteza v prostoru stanj x) učbeniki za visoke šole

681.5.013(075.8)
COBISS.SI-ID 49011969


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


178.
        FOUNDATIONS and concrete work / from the editors of Fine Homebuilding. - Newtown : The Taunton Press, cop. 2003. - 156 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's for pros, by pros)

Kazalo
ISBN 1-56158-537-8 (broš.)
a) Foundations b) Concrete footings c) gradbeništvo d) izvedbena dela e) temeljenje f) betonska dela g) izvedbe kleti h) hidroizolacija i) ojačitev temeljev j) podzidavanje k) pregledno delo

691.3:624.15
COBISS.SI-ID 24972037

179.
GUERTIN, Mike
        Roofing with asphalt shingles / Mike Guertin. - Newtown : Taunton Press, 2002. - 247 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's for pros by pros)

Kazalo
ISBN 1-56158-531-9 (broš.)
a) Shingles - Handbooks, manuals, etc b) Roofing, Bituminous - Handbooks, manuals, etc c) gradbeništvo d) izvedbena dela e) krovstvo f) prekrivanje strehe g) asfaltne strehe h) asfaltne skodle i) izvedbeni detajli j) priročniki

692.415
COBISS.SI-ID 24965893

180.
KREKELER, Harald
        Ein Einfamilienhaus selbst gebaut : das persönliche Bautagebuch : von der Grundstückssuche bis zum fertigen Haus / Harald Krekeler. - München : Callwey, cop. 2001. - 128 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 3-7667-1477-5
a) gradbeništvo b) arhitektura c) enodružinske hiše d) individualne stanovanjske stavbe e) samogradnja f) izvedbena dela

693:728.3
COBISS.SI-ID 24890117

181.
PREGIZER, Dieter
        Schimmelpilz-bildungen in Gebäuden : bautechnische Maßnahmen zur Vorbeugung und Instandsetzung / Dieter Pregizer. - Heidelberg : C.F. Müller, cop. 2003. - IX, 89 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [85]-86. - Kazalo
ISBN 3-7880-7745-X
a) gradbeništvo b) poškodbe c) plesen v stavbah d) vlaga v prostorih e) toplotni mostovi f) saniranje g) praktični primeri

69.059.2
COBISS.SI-ID 24985861

182.
SEMINAR Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah in Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (2002 ; Maribor)
        Seminar Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah in Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Maribor, 27. junija 2002 : zbornik referatov / [urednik Karl Gotlih]. - Maribor : Fakulteta za strojništvo : Društvo strojnih inženirjev in tehnikov, 2002 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 1 zv. : ilustr. ; 24 cm

120 izv.
ISBN 86-435-0487-4
a) gradbena dela b) pravilniki c) toplotna zaščita stavb d) učinkovita raba energije e) prezračevanje f) klimatizacija g) zborniki

697(082)
COBISS.SI-ID 47734529

183.
THALLON, Rob
        Graphic guide to frame construction : details for builders and designers / Rob Thallon. - Completely revised and updated. - Newtown : Taunton Press, 2000. - XI, 240 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 229. - Kazalo
ISBN 1-56158-353-7
a) Wooden-frame buildings - Design and construction b) Wooden-frame buildings - Drawings c) Framing (Building) d) gradbeništvo e) arhitektura f) lesene konstrukcije g) lesena hiša h) gradnja iz lesa i) detajli j) priročniki

691.11
COBISS.SI-ID 24966149

184.
ŽARNIĆ, Roko
        Lastnosti gradiv / [besedilo in ilustracije] Roko Žarnić. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij, 2003 (Ljubljana : Potens). - VII, 350 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Podatek o izd. v CIP-u. - 600 izv. - Bibliografija: str. 343
ISBN 961-6167-57-X
a) Materiali - Učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) pregled e) standardizacija f) preskušanje gradiv g) učbeniki za visoke šole

691(075.8)
COBISS.SI-ID 121707776


7 UMETNOST.


185.
FEHLHABER, Jörg M.
        Beton und Kunst : Entwicklungslinien, Objekte, Umgang mit Beton / Fehlhaber/Drees/Knopp. - Düsseldorf : Beton Verlag, 1997. - 99 str. : fotogr. ; 30 cm. - (Schriftenreihe des Informationszentrum Beton ; heft 8)

Bibliografija: str. 98
ISBN 3-7640-0369-3
a) Concrete art b) Art, Modern - 20th century. c) Concrete as art material d) Concrete construction e) umetnost f) kiparstvo g) arhitektura h) beton v umetnosti i) betonske skulpture j) umetniške instalacije k) zunanje postavitve l) plastike m) pregledno delo

7.02
COBISS.SI-ID 23937285

186.
MORGAN, Conway Lloyd
        Marc Newson / Conway Lloyd Morgan. - London : Thames & Hudson, 2003. - 224, [32] str. : ilustr. ; 21 cm

Prva izd.: Universe, 2002. - Kazalo
ISBN 0-500-28318-4
a) Newson, Marc (1963-) - Criticism and interpretation b) Designers - Australia c) Design, Industrial - Australia d) umetnost e) arhitektura f) industrijsko oblikovanje g) design h) oblikovalci i) Newson Marc (1963- ) j) organske forme

745/749
COBISS.SI-ID 25044485


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


187.
        The REVIVAL of Dresden / editors W. Jäger, C.A. Brebbia. - Southampton ; Boston : Wit press, cop. 2000. - 258 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in architecture series, ISSN 1368-1435 ; vol. 7)

Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 1-85312-787-6
a) Dresden - Mestno jedro - Prenova - Zborniki b) Dresden - Arhitekturna dediščina - Prenova - Zborniki c) arhitektura d) gradbeništvo e) obnova porušebih mest - Dresden f) študije primerov g) cerkve - prenova h) Frauenkirche i) zborniki

711.168(430 Dresden)(063)(082)
COBISS.SI-ID 83193


72 ARHITEKTURA.


188.
        ARCHITECTURAL design and composition / editors Clemens Steenbergen ... [et al.]. - Bussum : Thoth ; Delft : Faculty of Architecture, cop. 2002. - 262 str. : ilustr, načrti ; 28 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 258-259
ISBN 906-868-321-7
a) arhitektura b) teorija c) načrtovanje d) kompozicija e) razmerja f) perspektiva g) pregledno delo

72.01
COBISS.SI-ID 24893445

189.
BARZON, Furio
        The charter of Zurich : Eisenman, De Kerckhove, Saggio / Furio Barzon ; preface by Gerhard Schmitt. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 93 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The IT revolution in architecture)

Prevod dela: La carta di Zurigo
ISBN 3-7643-6735-0 (broš.)
a) arhitektura b) teorija c) IT revolucija d) arhitekturno načrtovanje e) fleksibilnost f) novi prostori g) virtualni prostor h) prostor komunikacije

72.011:004
COBISS.SI-ID 25042693

190.
BRIDGER, Ann
        Altering houses and small-scale residential development / Ann and Colin Bridger. - Oxford [etc.] : Architectural Press, 2003. - X, 353 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4100-2
a) Dwellings - Remodeling b) Dwellings - Maintenance and repair c) House construction d) Housing development e) House construction f) Housing development g) Dwellings - Remodeling h) Dwellings - Maintenance and repair i) gradbeništvo j) arhitektura k) stanovanjske hiše l) posodobitev m) adaptacije n) prenova o) popravila p) pregledno delo

728:69.059.25
COBISS.SI-ID 24264965

191.
        COMPUTATIONAL acoustics in architecture / edited by J.J. Sendra. - Reprited. - Southampton : WIT Press, 2002. - 181 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International series on advances in architecture ; vol. 8, ISSN 1368-1435)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 1-85312-557-1
a) Architectural acoustics b) Acoustique architecturale c) arhitektura d) akustika e) prenos zvoka f) obsorbcija zvoka g) koncertne dvorane h) cerkve - akustika i) pregledno delo

72.011:534.84
COBISS.SI-ID 24961285

192.
CUADRA, Manuel, 1952-
        World airports : vision and reality, culture and technique, past and present = Weltflughäfen : Vision und Realität, Kultur und Technik, Geschichte und Gegenwart / Manuel Cuadra. - Hamburg : Junius, cop. 2002. - 159 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. nasl.: Weltflughäfe. - Besedilo v nem. in angl.
ISBN 3-88506-519-3 ISBN 3-88506-528-2 (Katalog)
a) Airport terminals - History - 20th century. b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) letališča e) načrtovanje f) študije primerov g) zgodovinski pregled h) sodobne izvedbe i) pregledno delo

725.39
COBISS.SI-ID 25037573

193.
DE Kerckhove, Derrick, 1944-
        The architecture of intelligence / Derrick de Kerckhove. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2001. - 94 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The IT revolution in architecture)

Prevod dela: L'architettura dell'intelligenza. - Bibliografija: str. 91-92
ISBN 3-7643-6451-3
a) Space (Architecture) - Philosophy b) Architecture, Modern - 20th century. c) Cyberspace d) Virtual reality in architecture e) arhitektura f) teorija g) IT revolucija h) arhitekturno načrtovanje i) fizični prostor j) virtualni prostor k) novi prostori

72.011:004
COBISS.SI-ID 25334021

194.
        DIOS, arquitecto : J. B. Villalpando y El Templo de Salomón / edición a cargo de Juan Antonio Ramirez ... [et al.]. - Madrid : Ediciones Siruela, 1991. - 365 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

Kazalo
ISBN 84-7844-092-5
a) Villalpando, Juan Bautista b) Temple of Jerusalem (Jerusalem) c) Jerusalem - Buildings, structures, etc d) arhitektura e) zgodovina f) templji g) Jeruzalem h) Salamonov tempelj i) načrti j) grafične tablice k) pregledno delo

726
COBISS.SI-ID 24711685

195.
FEHLHABER, Jörg M.
        Metapher Beton : oder die Rettung der Architektur / Jörg M. Fehlhaber. - Düsseldorf : Beton-Verlag, 1995. - 104 str. : fotogr., načrti ; 30 cm

Bibliografija: str. 102. - Kazalo
ISBN 3-7640-0347-2
a) Concrete construction b) Concrete construction - Europe c) Architecture, Modern - 20th century. d) arhitektura e) javne zgradbe f) stanovanjske stavbe g) betonske stavbe h) sodobne izvedbe i) zgodovinski pregled j) pregledno delo

72.011:691.3
COBISS.SI-ID 23937029

196.
GRAF, Anton
        Das Passivhaus - Wohnen ohne Heizung : aktuelle Beispiele aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz / Anton Graf. - München : Callwey, cop. 2000. - 127 str. : ilustr. ; 25 x 29 cm. - (--- rund ums Haus)

ISBN 3-7667-1372-8
a) arhitektura b) energetika c) energetsko varčne hiše d) pasivna hiša e) toplotna izolacija f) orientiranost stavb g) okenske odprtine h) senčila i) zimski vrtovi j) solarno ogrevanje k) študije primerov l) pregledno delo

72.011:621.311.243
COBISS.SI-ID 1215620

197.
GROBE, Carsten
        Passivhäuser planen und bauen : Grundlagen, Bauphysik, Konstruktionsdetails, Wirtschaftlichkeit / Carsten Grobe ; unter Mitarbeit von Christian Rienass. - München : Callwey, 2002. - 148 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 148
ISBN 3-7667-1515-1
a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) energetsko varčne hiše d) pasivne hiše e) solarno ogrevanje f) toplotna izolacija g) okenske odprtine h) pregledno delo

72.011:621.311.243
COBISS.SI-ID 24889349

198.
KOROSIC, Marko
        Zamejski opus arhitekta Eda Mihevca / Marko Korosic. - Gorica : Kulturni dom, 2002 (Gorica : Budin). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

Izdano v okviru revije Kulturni dom - Informativni bilten. - Nad nasl.: Kulturni dom v Gorici, Kulturni dom v Trstu, Dijaški dom "Srečko Kosovel" v Trstu. - Spremna beseda o arhitektu in o avtorju na zavihkih ovoja. - Bibliografija: str. 140-147. - Povzetek ; Riassunto ; Abstract
a) Kulturni dom (Gorica) b) Kulturni dom (Trst) c) Dijaški dom "Srečko Kosovel" (Trst) d) Arhitekti - Trst - Gorica - Monografije e) Arhitektura - Javne zgradbe - Stanovanjske zgradbe - Spomeniki - Stadioni - Trst - Gorica f) arhitektura g) arhitekti h) Mihevc Edo (1911-1981) i) moderna slovenska arhitektura j) zamejski opus k) kulturni dom v Trstu l) kulturni dom v Gorici m) stadion 1.maj v Trstu n) dijaški dom Srečko Kosovel o) stanovanjski kompleks v Trstu p) biografije q) pregledno delo

72.071(450=163.6):929 Mihevc E.
725.8(450.36 Trst, Gorica)
728+727.12(430.361 Trst)
061.22(450.367 Kulturni dom)
061.22(450.361 Kulturni dom)
061.22(450.361 Dijaški dom "Srečko Kosovel")
COBISS.SI-ID 9670962

199.
MARTEGANI, Paolo, 1938-
        Digital design : new frontiers for the objects / Paolo Martegani, Riccardo Montenegro ; [translation from Italian to English, Darragh Henegan]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2001. - 93 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The IT revolution in architecture)

Prevod dela: Design digitale. - Bibliografija: str. [91]-92
ISBN 3-7643-6296-0
a) New products - Computer-aided design b) Design, Industrial - Technological innovations c) Produits nouveaux - Conception assistée par ordinateur d) Design - Innovations e) arhitektura f) teorija g) IT revolucija h) digitalna grafika i) arhitekturno načrtovanje j) digitalno oblikovanje

72.011:004
COBISS.SI-ID 25037317

200.
NEUMANN, Dietrich
        Architecture of the night : the illuminated building / Dietrich Neumann ; with essays by Kermit Swiler Champa ... [et al.]. - Munich [etc.] : Prestel, cop. 2002. - 238 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 236
ISBN 3-7913-2587-6
a) Light in architecture b) Lighting, Architectural and decorative c) Historic buildings - Lighting d) arhitektura e) zunanja razsvetlitev stavb f) zgodovinski pregled g) nebotičniki h) mesta ponoči i) načrtovanje razsvetljave j) študije primerov k) iluminacija l) pregledno delo

72:628.9
COBISS.SI-ID 25054213

201.
        The ORGANIC approach to architecture / [edited by] Deborah Gans and Zehra Kuz. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - XXV, 190 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-470-84791-3
a) Organic architecture - Congresses b) Architecture - Environmental aspects - Congresses c) Architecture, Modern - 20th century - Congresses d) arhitektura e) teorija f) načrtovanje g) organska arhitektura h) organski pristop i) razvoj forme j) zborniki

72.01
COBISS.SI-ID 8049430

202.
PRENZEL, Rudolf
        Bauzeichnung und Darstellungstechnik = Architectural drawing / Rudolf Prenzel ; [translation into English: Peter Green]. - 3., überarbeitete und wesentlich erweiterte Aufl. = 3rd, rev. and considerably enlarged ed. - Stuttgart ; Zürich : Karl Krämer Verlag, 1994. - 173 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm

Angleški nasl. 2. izd.: Working and design drawings. - Predelana izd.: Bauzeichnung und Darstellungstechnik, 1978. - Besedilo v nem. in angl. jeziku
ISBN 3-7828-1107-0
a) Architectural drawing - Technique b) Perspective c) arhitektura d) arhitekturni načrti e) arhitekturne risbe f) arhitekturno risanje g) skiciranje h) tehniško risanje i) perspektiva j) označevanje risb k) simboli l) projekti m) primeri n) pregledno delo

72.01
COBISS.SI-ID 24865029

203.
SHERIDAN, Lee [six hundred and six]
        Room 606 : the SAS House and the work of Arne Jacobsen / Michael Sheridan. - London : Phaidon, 2003. - 271 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 267. - Kazalo
ISBN 0-7148-4289-3
a) Jacobsen, Arne - Criticism and interpretation b) arhitektura c) arhitekti d) Jacobsen Arne e) SAS House f) zbrana dela g) notranja oprema h) javne stavbe i) pregledno delo

72.01
COBISS.SI-ID 25040645

204.
SLESSOR, Catherine
        Regionalismus in der modernen Architektur : der Ort: Quelle für Inspiration : [Antoine Predock, Tadao Ando, Wiel Arets, Ricardo Legorreta] / Catherine Slessor. - Stuttgart ; Zürich : Karl Krämer Verlag, cop. 2002. - 128 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Concrete regionalism
ISBN 3-7828-1140-2
a) arhitektura b) teorija c) regionalizem d) sodobna arhitektura

72.01
COBISS.SI-ID 24865541

205.
        WOHNUNGEN in Holzbauweise : Wohnmodelle Bayern. Bd. 2 : Beispiele des sozialen Wohnungsbaus : neue Wege zum kostengünstigen Bauen / [Herausgeber Bayerisches Staatsministerium des Innern, Oberste Behörde, München] ; [Autoren Friedrich Amann ... et al.]. - 2., erweiterte Aufl. - München : Callwey, 2002. - 256 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm

ISBN 3-7667-1538-0
a) arhitektura b) stanovanjska gradnja c) lesena hiša d) leseni konstrukcijski sistemi e) enodružinske hiše f) večstanovanjske stavbe g) socialna gradnja h) stanovanjska naselja i) izvedbeni primeri j) situacije k) načrti l) detajli

728:694=30
COBISS.SI-ID 24874501


77 FOTOGRAFIJA.


206.
WALLACE, George H. [Two hundred and two]
        202 digital photography solutions / George Wallace, Chuck Gloman. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - XVI, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-142168-8
a) Photography - Digital techniques b) umetnost c) fotografija d) dogitalna fotografija e) obdelava slik f) programska oprema g) digitalni fotografski aparati h) filtri i) posebni efekti j) tiskanje fotografij k) pomnilniki l) priročniki

77:004
COBISS.SI-ID 24956421


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


207.
HIOTT, Constantin
        Taschenwörterbuch für die Metalloberflächenbehandlung : (Galvano - Leiterplatten - Umwelttechnik) : deutsch/französisch - französisch/deutsch = Dictionnaire de poche pour les traitements de surface des métaux : (Dépôts électrolytique - Circuits imprimés - Protection de l'environment) : Allemand/Français - Français/Allemand / unter Mitarbeit von = avec la collaboration de Constantin Hiott. - Saulgau : Leuze, 1999. - 496 str. ; 15 cm

Besedilo v nem. in franc.
ISBN 3-87480-153-5
a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) zaščita površin e) površinske obdelave f) galvanizacija g) zaščita okolja h) nemški i) francoski

801.314.2:621.79
COBISS.SI-ID 25230597

208.
KOSEL, Bernarda
        The product is you : English for students of mechanical engineering / Bernarda Kosel. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2003 (Ljubljana : Littera Picta). - 206 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 185
ISBN 961-6238-77-9
a) Angleščina - Učbeniki za visoke šole b) angleščina c) učenje angleščine d) strojništvo e) Strojna fakulteta f) učbeniki za visoke šole

811.111(075.8):621
COBISS.SI-ID 125650176

209.
KUŠTER, David
        Angleško-slovenski slovar fraznih glagolov = English-Slovene dictionary of phrasal verbs / David Kušter. - Slovenj Gradec : samozal., 2003 (Ljubljana : Studio Graffit). - 549 str. ; 20 cm

ISBN 961-236-342-0
a) Angleščina - Glagol - Slovarji b) frazni glagoli c) slovar d) angleški e) slovenski

811.111'367.625(038)=163.6
COBISS.SI-ID 120176896

210.
MARINKO, Irena
        English for librarians / Irena Marinko. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 78 str. ; 23 cm. - (BiblioThecaria ; 12)

Nasl. na ov.: English for librarians I. - 300 izv.
ISBN 961-237-037-0
a) Angleščina - Učbeniki b) knjižničarstvo c) angleščina d) učbeniki

811.111(075):02
COBISS.SI-ID 121984512


9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


211.
        SLOVENSKA kronika XIX. stoletja / [več avtorjev ; uredil Janez Cvirn ; fotografije Aleksander Lilik]. - Ljubljana : Nova revija, 2001-2003 (Ljubljana : Delo). - 3 zv. (473, 412, 374) : ilustr. ; 31 cm

Dosedanja vsebina:
[1]: 1800-1860 / [avtorji besedil Jože Ciperle ... et al.] . - 2001. - 473 str.
[2]: 1861-1883 / [avtorji besedil Jože Ciperle ... et al.] . - 2003. - 412 str.
[3]: 1884-1899 / [avtorji besedil Bojan Cvelfar... et al.] . - 2003. - 374 str.
ISBN 961-6352-21-0 (knj. 1) ISBN 961-6017-21-0 ! ISBN 961-6352-53-9 (knj. 2) ISBN 961-6352-54-7 (knj. 3)
a) Slovenci - Zgodovina - 19.st. - Zborniki b) Slovenija - Zgodovina - 19.st. - Zborniki c) zgodovina d) Slovenci e) politična zgodovina f) kulturna zgodovina g) gospodarska zgodovina h) socialna zgodovina i) 19.st. j) kronika

94(497.4)"18"(082)
COBISS.SI-ID 112284928

212.
        SLOVENSKA kronika XX. stoletja / [več avtorjev ; uredila Marjan Drnovšek, Drago Bajt ; fotografija Marjan Paternoster]. - 2. izd. - Ljubljana : Nova revija, 1997 (Ljubljana : Delo). - 1 zv. : ilustr. ; 31 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u
Vsebina:
[2]: 1941-1995 / [avtorji besedila Drago Bajt ... [et al.] ; imensko kazalo Andrej Pančur, Milan Likič]. - 2. (dopolnjena) izd. - 598 str. - Kazalo
ISBN 961-6017-22-5 (knj. 2)
a) Slovenija - Zgodovina - 20.st. - Zborniki b) zgodovina c) Slovenci d) politična zgodovina e) kulturna zgodovina f) gospodarska zgodovina g) socialna zgodovina h) 19.st. i) kronika

94(497.4)"19"(082)
323(497.4)"19"(082)
COBISS.SI-ID 69563904


NASLOVNO KAZALO
 • VDI 1000 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

 • VDI 2003 7
 • VDI 2152 8
 • VDI 2194 10
 • VDI 2194a 10
 • VDI 2195 10
 • VDI 2217 6
 • VDI 2220 6
 • VDI 2225 6
 • VDI 2229 7
 • VDI 2246 9
 • VDI 2262 9
 • VDI 2311 11
 • VDI 2312 11
 • VDI 2314 11
 • VDI 2315 11
 • VDI 2319 11
 • VDI 2321 11
 • VDI 2326 11
 • VDI 2327 11
 • VDI 2328 11
 • VDI 2332 11
 • VDI 2334 11
 • VDI 2336 11
 • VDI 2338 11
 • VDI 2339 11
 • VDI 2340 11
 • VDI 2342 11
 • VDI 2344 11
 • VDI 2345 11
 • VDI 2346 11
 • VDI 2347 11
 • VDI 2358 10
 • VDI 2381 10
 • VDI 2382 10
 • VDI 2388 10
 • VDI 2397 10
 • VDI 2485 10
 • VDI 2494 10
 • VDI 2500 10
 • VDI 2512 6
 • VDI 2515 11
 • VDI 2601 7
 • VDI 2602 7
 • VDI 2603 8
 • VDI 2604 8
 • VDI 2606 8
 • VDI 2607 8
 • VDI 2608 8
 • VDI 2609 8
 • VDI 2610 8
 • VDI 2612 8
 • VDI 2613 8
 • VDI 2614 8
 • VDI 2615 8
 • VDI 2616 7
 • VDI 2617 6 , 8
 • VDI 2618 8
 • VDI 2621 6
 • VDI 2627 6
 • VDI 2631 6
 • VDI 2633 8
 • VDI 2687 10
 • VDI 2740 8
 • VDI 2852 8
 • VDI 2854 9
 • VDI 2856 8
 • VDI 2860 8
 • VDI 2861 8
 • VDI 2862 8
 • VDI 2885 9
 • VDI 2886 9
 • VDI 2887 9
 • VDI 2888 9
 • VDI 2889 9
 • VDI 2890 9
 • VDI 2891 9
 • VDI 2892 9
 • VDI 2893 9
 • VDI 2895 9
 • VDI 2896 9
 • VDI 2897 9
 • VDI 2899 9
 • VDI 2906 7
 • VDI 2910 8

 • VDI 3001 7
 • VDI 3002 8
 • VDI 3003 8
 • VDI 3033 8 , 9
 • VDI 3035 9
 • VDI 3106 8
 • VDI 3137 7
 • VDI 3138 7
 • VDI 3141 8
 • VDI 3143 7
 • VDI 3144 7
 • VDI 3145 8
 • VDI 3146 7
 • VDI 3166 7
 • VDI 3171 7
 • VDI 3174 7
 • VDI 3176 8
 • VDI 3180 7
 • VDI 3186 8
 • VDI 3193 8
 • VDI 3194 8
 • VDI 3195 8
 • VDI 3196 8
 • VDI 3198 8
 • VDI 3206 7
 • VDI 3208 7
 • VDI 3209 7
 • VDI 3210 7
 • VDI 3302 10
 • VDI 3320 8
 • VDI 3321 6
 • VDI 3323 8
 • VDI 3324 8
 • VDI 3333 7
 • VDI 3352 8
 • VDI 3357 8
 • VDI 3363 8
 • VDI 3364 8
 • VDI 3365 8
 • VDI 3366 8
 • VDI 3368 8
 • VDI 3370 8
 • VDI 3374 8
 • VDI 3378 8
 • VDI 3386 8
 • VDI 3387 8
 • VDI 3388 8
 • VDI 3390 7
 • VDI 3393 7
 • VDI 3394 8
 • VDI 3397 9
 • VDI 3399 7
 • VDI 3400 7
 • VDI 3401 7
 • VDI 3402 7
 • VDI 3411 7
 • VDI 3423 9
 • VDI/DGQ 3441 8
 • VDI/DGQ 3442 8
 • VDI/DGQ 3443 8
 • VDI/DGQ 3444 8
 • VDI/DGQ 3445 8
 • VDI 3563 11
 • VDI 3570 10
 • VDI 3571 10
 • VDI 3572 10
 • VDI 3573 10
 • VDI 3574 10
 • VDI 3575 10
 • VDI 3576 10
 • VDI 3583 11
 • VDI 3584 11
 • VDI 3598 11
 • VDI 3599 11
 • VDI 3611 11
 • VDI 3613 11
 • VDI 3614 11
 • VDI 3618 11
 • VDI 3619 11
 • VDI 3620 11
 • VDI 3633 6
 • VDI 3635 11
 • VDI 3638 11
 • VDI 3640 11
 • VDI 3643 11
 • VDI 3647 11
 • VDI 3648 11
 • VDI 3649 11
 • VDI 3650 10
 • VDI 3651 10
 • VDI 3652 10
 • VDI 3653 10
 • VDI 3687 6
 • VDI 3759 9
 • VDI 3822 9
 • VDI 3824 6
 • VDI 3850 6
 • VDI 3967 9
 • VDI 3978 11
 • VDI 3979 11
 • 3D fibre reinforced polymer composites 116

 • VDI 4412 10
 • VDI 4413 6
 • VDI 4420 11
 • VDI 4421 11
 • VDI 4422 11
 • VDI 4430 6
 • VDI 4431 6
 • VDI 4445 10
 • VDI 4446 10
 • VDI 4600 6

 • VDI 5500 6
 • VDI 5504 6

 • Activated carbon compendium 170
 • Adhesives and adhesive tapes 109
 • Adsorbents 171
 • Altering houses and small-scale residential development 190
 • Aluminum coloring & anodizing CD-ROM 173
 • Analiza III 28
 • Analogna vezja z operacijskim ojačevalnikom 127
 • Angleško-slovenski slovar fraznih glagolov 209
 • Anodizing and coloring of aluminum alloys 173
 • Aproksimacijski algoritmi 33
 • Architectural design and composition 188
 • Architectural drawing 202
 • The architecture of intelligence 193
 • Architecture of the night 200
 • Arhiviranje zapisov 160
 • AVR RISC microcontroller handbook 144

 • Bauzeichnung und Darstellungstechnik 202
 • Beton und Kunst 185
 • Betriebstechnik. Teil 1, Grundlagen und Planung. Part 1, Basic principles and planning 6
 • Betriebstechnik. Teil 2, Fertigungsverfahren. Part 2, Manufacturing processes 7
 • Betriebstechnik. Teil 3, Betriebsmittel. Part 3, Production equipment 8
 • Betriebstechnik. Teil 4, Betriebsüberwachung/Instandhaltung. Part 4, Production monitoring/maintenance 9
 • The British Library guide to bookbinding 15
 • The British Library guide to printing 163

 • Carbon alloys 110
 • Certified partner solutions 61
 • Characterization and spectroscopy of thin films 112
 • The charter of Zurich 189
 • Chemical education 86
 • Circuit design for wireless communications 151
 • CNC programming handbook 125
 • The common thread 104
 • Complete guide to preventive and predictive maintenance 167
 • Comprehensive analytical chemistry 87
 • Computational acoustics in architecture 191
 • Copyright in cyberspace 12
 • COSMOS/Works 37
 • COSMOS/Works. An introduction to design analysis 37

 • Dealing with difficult people in the library 19
 • Debugging embedded microprocessor systems 35
 • Deposition and processing of thin films 112
 • Design and synthesis of novel selective peptidomimetic thrombin inhibitors 106
 • Designing embedded internet devices 38
 • Development of a specific radioimmunoassay for cathepsin B determination and its use for the evaluation of cathepsin B expression in canine mammary tumour cell line 103
 • Dictionnaire de poche pour les traitements de surface des métaux 207
 • Digital design 199
 • Digital imaging 13
 • Digital video transition analysis and detection 148
 • Digitalne telekomunikacije 149
 • Dios, arquitecto 194
 • Diskretni regulacijski sistemi 177
 • Distance learning for higher education 25
 • DNA microarrays and gene expression 99
 • Določitev efektivne globine radionuklida [na] 137Cs v zemlji na podlagi meritve in situ 126
 • Dvojna ionizacija lupine K atomov Mg in Si pri trkih z ioni 75

 • Ein Einfamilienhaus selbst gebaut 180
 • Electrician's instant answers 137
 • Electronic projects from the next dimension 142
 • Elektromagnetne strukture 131
 • Elektromehanski pretvorniki 135
 • The elements of UML style 34
 • Engineering design synthesis 158
 • English for librarians 210
 • English-Slovene dictionary of phrasal verbs 209

 • Fabrikplanung. Bd. 1, Grundlagen - Zielplanung Vorarbeiten unternehmerische und systemtechnische Aspekte Marketing und Fabrikplanung 155
 • Fabrikplanung. Bd. 2, Betriebsanalyse und Feasibility-Studie 156
 • Fabrikplanung. Bd. 3, Ausführungsplanung und Projektmanagement 157
 • Fazni prehodi in dinamika v plasteh polarnih tekočih kristalov s prostimi površinami 71
 • Ferroelectric and dielectric thin films 112
 • Finding information in science, technology, and medicine 44
 • Fizika II. Zapiski predavanj 81
 • Foundations and concrete work 178
 • Frontiers 01 2
 • Fundamentals of codes, graphs, and iterative decoding 152

 • The genomic revolution 100
 • Geodezija za gozdarje in krajinske arhitekte 69
 • Graphic guide to frame construction 183

 • Handbook of physical testing of paper 111
 • Handbook of thin film materials 112
 • The hedgehog, the fox, and the magister's pox 101
 • Hitri vodnik po OpenOffice.org 46
 • Human factors in lighting 129

 • Implementing CIFS 41
 • Index of organic compounds. Subvol. C, Compounds with 13 to 100 carbon atoms 95
 • Index of organic compounds. C, Compounds with 13 to 100 carbon atoms 95
 • Introducing SolidWorks 42
 • Introduction to biophotonics 113
 • Introduction to microelectronic systems 128
 • Inversion boundaries in zinc oxide 97
 • Izbrana poglavja iz transformatorjev 139
 • Izračun obratovalnih stanj v elektroenergetskih omrežjih 138

 • Katalitične lastnosti keratinolitičnih encimov izbranih nedermatofitnih gliv 102
 • Knjiga in bralci IV 20
 • Knjižna tipografija 162
 • Korozija kovin 117
 • Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren 166

 • Lastnosti gradiv 184
 • Lean assembly 164
 • Lightning 98
 • Logic for learning 45
 • Logistische Kennlinien 168
 • Low energy neutron physics. Subvol. A, Low energy neutrons and their interaction with nuclei and matter. Pt. 2 76
 • Low energy neutron physics. A, Low energy neutrons and their interaction with nuclei and matter. Pt. 2 76
 • Lumped elements for RF and microwave circuits 146

 • Magnetic materials 115
 • Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. Subvol. J 3, Halide perovskite-type layer structures 73
 • Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. J3, Halide perovskite-type layer structures 73
 • Managing electronic serials 14
 • Managing records 55
 • Marc Newson 186
 • Matematična kartografija 70
 • Materialfluss und Fördertechnik. Bd. 1, Krane. Part 1, Cranes 10
 • Materialfluss und Fördertechnik. Bd. 3, Stetigförderer für Stückgut. Part 3, Continous handling equipment for unit loads 11
 • Materials flow and logistics engineering 10 , 11
 • Mechanical engineering formulas 119
 • Mehanika tekočin. Del 1, Statika tekočin 82
 • Metallographic polishing by mechanical methods 124
 • Metapher Beton 195
 • Metodika konstruiranja 120
 • Microsoft Office Access 2003 step by step 47
 • Microsoft Office Excel 2003 step by step 39
 • Microsoft Office FrontPage 2003 step by step 48
 • Microsoft Office Outlook 2003 step by step 49
 • Microsoft Office PowerPoint 2003 step by step 50
 • Microsoft Office System step by step 51
 • Microsoft Office Word 2003 step by step 52

 • Načrtovanje in sinteza novih selektivnih peptidomimetičnih inhibitorjev trombina 106
 • Nanomaterials and magnetic thin films 112
 • Nelinearna elektronika 141
 • Neue Organisationsformen im Unternehmen 159
 • Norelem [Katalog] 123
 • Nova simplektična metoda za simulacijo molekulske dinamike 32
 • Nuclear magnetic resonance (NMR) data. Subvol. C, Chemical shifts and coupling constants for hydrogen-1. Pt. 4, Inorganic and organometallic compounds 88
 • Nuclear magnetic resonance (NMR) data. C, Chemical shifts and coupling constants for hydrogen-1. Pt. 4, Inorganic and organometallic compounds 88

 • Occupational ergonomics 21 , 22 , 23
 • Occupational toxicants. Vol. 18 89
 • Occupational toxicants. Vol. 17 90
 • The organic approach to architecture 201
 • Osnove elektrotehnike. Zv. 1, Elektrostatika in tokovna polja 136
 • Osnove elektrotehnike. Zv. 2, Magnetna in inducirana električna polja 140
 • Osnove kemijskega računanja z zbirko nalog 92
 • Osnove tehnologije preoblikovanja kovin 121
 • The Oxford companion to the history of modern science 4

 • Paper 174
 • Das Passivhaus - Wohnen ohne Heizung 196
 • Passivhäuser planen und bauen 197
 • Physics of covered solid surfaces. Subvol. A, Adsorbed layers on surfaces. Pt. 1, Adsorption on surfaces and surface diffusion of adsorbate 78
 • Physics of covered solid surfaces. A1, Adsorption on surfaces and surface diffusion of adsorbates 78
 • Piezoelectric sensorics 175
 • Polarimetric Doppler weather radar 96
 • Power supply cookbook 130
 • Practical non-destructive testing 114
 • Practical radio engineering and telemetry for industry 147
 • Praktični pouk in tehnologija 122
 • Praktični vidiki uporabe gradnikov v sistemih vodenja 176
 • Pravi holomorfni diski v Steinovih mnogoterostih 29
 • Priročnik za elektrotehniko in elektroniko 133
 • The product is you 208
 • Production management 6 , 7 , 8 , 9
 • Programming of computer numerically controlled machines 118
 • Programming PIC microcontrollers using PicBasic 143
 • Public internet access in libraries and information services 17
 • Pull production for the shopfloor 169
 • Purification of laboratory chemicals 85

 • Računalniške periferne naprave in uporabniški vmesniki 66
 • Radar systems, peak detection and tracking 150
 • Razvoj metode za ugotavljanje vplivov na hitrost raztapljanja učinkovine iz tablet s hitrim sproščanjem 107
 • Razvoj specifičnega radioimunskega testa za določanje katepsina B in njegova uporaba za vrednotenje izražanja katepsina B v celični liniji tumorja mlečne žleze pri psicah 103
 • Regionalismus in der modernen Architektur 204
 • Reinigungs- und Pflegemittel im Haushalt 91
 • The revival of Dresden 187
 • RF and microwave radiation safety handbook 108
 • The road to Stockholm 3
 • Roofing with asphalt shingles 179

 • Sams teach yourself Microsoft Office 2003 in 24 hours 53
 • Sams teach yourself Microsoft Office Access 2003 in 24 hours 36
 • Sams teach yourself Office productivity all in one 54
 • Schimmelpilz-bildungen in Gebäuden 181
 • Semiconductor and superconductor thin films 112
 • Semiconductor quantum structures. Subvol. B, Electronic transport. Pt. 1, Quantum point contacts and quantum wires 72
 • Semiconductor quantum structures. B, Electronic transport. Pt. 1, Quantum point contacts and quantum wires 72
 • Semiconductor quantum structures. Subvol. C, Optical properties. Pt. 1 80
 • Semiconductor quantum structures. C, Optical properties. Pt. 1 80
 • Semiconductors. Subvol. A 1, Group IV elements, IV-IV and III-V compounds. Pt. [alpha], Lattice properties 79
 • Semiconductors. A1, Group IV elements, IV-IV and III-V compounds. Pt. [alpha], Lattice properties 79
 • Seminar Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah in Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Maribor, 27. junija 2002 182
 • Sensors and transducers 134
 • Single piles and pile groups under lateral loading 153
 • Room 606 203
 • Six sigma and other continuous improvement tools for the small shop 165
 • Skrivno življenje knjig 161
 • Slovenska kronika XIX. stoletja 211
 • Slovenska kronika XX. stoletja 212
 • Solid mechanics 74
 • SolidWorks 2003 Office Professional 61
 • SolidWorks 2003. Advanced assembly modeling 56
 • SolidWorks 2003. Advanced part modeling 57
 • SolidWorks 2003. Sheet metal 58
 • SolidWorks 2003. SolidWorks 2003 essentials 59 , 60
 • SolidWorks 61
 • SolidWorks resource guide 61
 • SolidWorks. Getting started 62
 • SolidWorks. Hands-on quick start 63
 • SolidWorks. SolidWorks teacher guide and student courseware 64
 • SolidWorks. Teacher guide and student courseware 64
 • SQL 40
 • Standard VRML 43
 • Standards and assessment for academic libraries 16
 • Statistika. Vaje 30
 • Structure data of free polyatomic molecules. Subvol. C, Molecules containing three or four carbon atoms 83
 • Structure data of free polyatomic molecules. C, Molecules containing three or four carbon atoms 83

 • Taschenwörterbuch für die Metalloberflächenbehandlung 207
 • Technically speaking 26
 • Temelji fotogrametrije in postopki izvrednotenja 68
 • Thermodynamic properties of organic compounds and their mixtures. Subvol. H, Densities of esters and ethers 93
 • Thermodynamic properties of organic compounds and their mixtures. H, Densities of esters and ethers 93
 • 202 digital photography solutions 206

 • Understanding the business of library acquisitions 18
 • Urejenost in dinamika s polimerom stabiliziranih feroelektričnih tekočih kristalov 77
 • Uvod v močnostno elektroniko 145
 • Uvod v programiranje in programski jezik C++ 67
 • Uvod v znanstveno delo 1

 • Van Nostrand's concise encyclopedia of science 5
 • Vapor pressure of chemicals. Subvol. C, Vapor pressure and Antoine constatnts for nitrogen containing organic compounds 94
 • Vapor pressure of chemicals. C, Vapor pressure and Antoine constatnts for nitrogen containing organic compounds 94
 • VDI 3752 8
 • Verjetnost in statistika 31
 • Vertebrate life 105
 • Viscosity of pure organic liquids and binary liquid mixtures. Subvol. A, Pure organometallic and organononmetallic liquids, binary liquid mixtures 84
 • Viscosity of pure organic liquids and binary liquid mixtures. A, Pure organometallic and organononmetallic liquids, binary liquid mixtures 84
 • Vzorci pogodb civilnega in gospodarskega prava in aktov gospodarskih družb 24

 • Waste containment systems, waste stabilization, and landfills 154
 • Water-borne coatings 172
 • Weltflughäfen 192
 • Wohnungen in Holzbauweise. Bd. 2 205
 • World airports 192

 • XML and Web services unleashed 65

 • Zamejski opus arhitekta Eda Mihevca 198
 • Zbirka rešenih nalog iz osnov elektrotehnike I in II 132

 • Živo srebro v kopenski prehranski verigi 27


IMENSKO KAZALO
 • A. P. glej Pančur, Andrej
 • A. S. glej Studen, Andrej (1963-)
 • A. Stu. glej Studen, Andrej (1963-)
 • Aggteleky, Béla 155 , 156 , 157
 • Alegret, S. (urednik) 87
 • Alegret, Salvador glej Alegret, S.
 • Altman, E. I. glej Altman, Eric I.
 • Altman, Eric I. (avtor) 78
 • Amann, Friedrich (avtor) 205
 • Ambler, Scott W. (1966-) 34
 • American Museum of Natural History 100
 • Armarego, W. L. F. 85
 • Armarego, Wilfred L.F. glej Armarego, W. L. F.
 • Association of College and Research Libraries 16
 • Azeredo-Leme, Carlos (avtor) 151

 • B. R. glej Repe, Božo
 • B. Re. glej Repe, Božo
 • Bahl, I. J. 146
 • Bahl, Inder glej Bahl, I. J.
 • Bailey, David 147
 • Baldi, Pierre 99
 • Ball, Stuart R. (1956-) 35
 • Balter, Alison 36
 • Bannister, Michael K. (avtor) 116
 • Barzon, Furio 189
 • Basarič, Niko 127 , 141
 • Basarie, Niko glej Basarič, Niko
 • Bates, Martin (1952-) 128
 • Baudin, Michel 164
 • Bayerisches Staatsministerium des Innern. Oberste Behörde (München) 205
 • Beckmann, H. W. (avtor) 133
 • Belanova, T. S. glej Belanova, Tamara S.
 • Belanova, Tamara S. (avtor) 76
 • Bernik, S. glej Bernik, Slavko
 • Bernik, Slavko (komentor) 97
 • Blažič, Sašo (pisec recenzij) 177
 • Bluh, Pamela M. (urednik) 14
 • Bluth, Pamela glej Bluh, Pamela M.
 • Bonzel, H. P. glej Bonzel, Hans Paul
 • Bonzel, Hans Paul (urednik) 78
 • Börnstein, R. (1852-1913) glej Börnstein, Richard (1852-1913)
 • Börnstein, Richard (1852-1913,začetnik/ustanovitelj) 72 , 73 , 76 , 78 , 79 , 80 , 83 , 84 , 88 , 93 , 94 , 95
 • Boyce, Peter R. 129
 • Braga, Newton C. 142
 • Bresar, Bostjan glej Brešar, Boštjan
 • Brest, Janez (avtor) 67
 • Brešar, B. glej Brešar, Boštjan
 • Brešar, Boštjan (avtor) 28
 • Brešar, Franc glej Brešar, France
 • Brešar, France 28
 • Bridger, Ann 190
 • Bridger, Colin (avtor) 190
 • Bringi, V. N. (1949-) 96
 • Bristow, J. Anthony (urednik) 174
 • Brown, Marty 130
 • Budin, J. glej Budin, Jožko
 • Budin, Joško glej Budin, Jožko
 • Budin, Jožko (pisec recenzij) 136
 • Budnar, Miloš (mentor) 75
 • Budnar, Miloš Gregor glej Budnar, Miloš
 • Bullinger, H.-J. glej Bullinger, Hans-Jörg
 • Bullinger, Hans-Jörg (urednik) 159

 • Cain, Jack (matematik,avtor) 74
 • Cajhen, R. glej Cajhen, Rafael
 • Cajhen, Rafael (pisec recenzij) 145
 • Chai, Christina L.L. glej Chai, Christina Li Lin
 • Chai, Christina Li Lin (avtor) 85
 • Chakrabarti, Amaresh (urednik) 158
 • Champa, Kermit Swiler (avtor dodatnega besedila) 200
 • Chandrasekar, V. (avtor) 96
 • Ciperle, Jože (avtor) 211
 • Conner, Gary 165
 • Conradi, M. glej Conradi, Marjetka
 • Conradi, Marjetka 71
 • Copic, Martin glej Čopič, Martin
 • Cuadra, Manuel (1952-) 192
 • Cucej, Zarko glej Čučej, Žarko
 • Cucej, Žarko glej Čučej, Žarko
 • Cvelfar, Bojan (avtor) 211
 • Cvirn glej Cvirn, Janez
 • Cvirn, Janez (urednik) 211

 • Černe, Miran (mentor) 29
 • Čopič, Martin (komentor) 71
 • Čopič, Martin (mentor) 77
 • Čučej, Ž glej Čučej, Žarko
 • Čučej, Žarko (pisec recenzij) 145

 • Daneu, Nina 97
 • De Kerckhove, Derrick (1944-) 193
 • De Pree, Christopher G. glej De Pree, Christopher Gordon
 • De Pree, Christopher Gordon (urednik) 5
 • DeMuth, Brian (avtor) 38
 • Deutsches Architekturmuseum 192
 • Divjak, S. glej Divjak, Saša
 • Divjak, Sasa glej Divjak, Saša
 • Divjak, Saša (pisec recenzij) 43 , 66
 • Divjak, Sašo glej Divjak, Saša
 • Djonlagič, Dali glej Đonlagić, Dali
 • Djonlagić, Dali glej Đonlagić, Dali
 • Djonlagić, Dalij glej Đonlagić, Dali
 • Dolinar, D. glej Dolinar, Drago (1953-)
 • Dolinar, Drago (1953-,pisec recenzij) 177
 • Dolinar, F. M. glej Dolinar, France M.
 • Dolinar, France glej Dolinar, France M.
 • Dolinar, France M. 1
 • Dolinar, France M. glej Dolinar, France M.
 • Dolinar, France Martin glej Dolinar, France M.
 • Dolinar, France-Martin glej Dolinar, France M.
 • Donlagic, Dali glej Đonlagić, Dali
 • Dören, Klaus 172
 • Drees, Holger (avtor) 185
 • Drinovec, Barbara glej Drinovec-Drnovšek, Barbara
 • Drinovec-Drnovšek, Barbara 29
 • Drnovšek, Barbara Drinovec- glej Drinovec-Drnovšek, Barbara
 • Drnovšek, Marjan (1948-,urednik) 212
 • Drobne, S. glej Drobne, Samo
 • Drobne, Samo 30
 • Drobnič Košorok, Marinka glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Drobnič, Marinka glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Drobnič, Marinka Košorok- glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Drobnič-Košorok, Marina glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Drobnič-Košorok, Marinka (komentor) 103
 • Dykyj, J. glej Dykyj, Jaroslav
 • Dykyj, Jaroslav (avtor) 94
 • Džonlagić, Dali glej Đonlagić, Dali

 • Đonlagič, Mehmedalija glej Đonlagić, Dali
 • Đonlagić, Dali (avtor) 140
 • Đonlagić, Mehmedalija glej Đonlagić, Dali

 • Ehrlenspiel, K. (1930-) glej Ehrlenspiel, Klaus (1930-)
 • Ehrlenspiel, Klaus (1930-) 166
 • Eisenreich, Dan 38
 • Evans, Ken glej Evans, Kenneth W.
 • Evans, Kenneth W. 118

 • F. D. glej Dolinar, France M.
 • F. Ro. glej Rozman, Franc (1941-)
 • F. Roz. glej Rozman, Franc (1941-)
 • Fechner, A. glej Fechner, Andrea
 • Fechner, Andrea 72
 • Fehlhaber, Jörg M. 185 , 195
 • Fernekes, Bob glej Fernekes, Robert W.
 • Fernekes, Robert W. (avtor) 16
 • Ferry, Georgina (avtor) 104
 • Franca, José Epifânio da (avtor) 151
 • Freitag, Werner (1951-,avtor) 172
 • Frenkel, M. (avtor) 93
 • Frye, Curtis (1968-) 39
 • Frye, Curtis (1968-,avtor) 51
 • Fusco, Marjorie (1941-) 25

 • G. K. glej Kocijan, Gregor
 • Gabrel, Stanley (bibliografski predhodnik) 118
 • Gans, Deborah (1955-,urednik) 201
 • Garantini, Mojca (1967-,lektor) 66
 • Gašper, Tanja (prevajalec) 133
 • Gautschi, G. (1936-) glej Gautschi, Gustav (1936-)
 • Gautschi, Gustav (1936-) 175
 • Geick, R. glej Geick, Reinhart
 • Geick, Reinhart 73
 • Gierenz, Gerhard (urednik) 109
 • Gilbert, John glej Gilbert, John K.
 • Gilbert, John K. (urednik) 86
 • Girenz, G. glej Gierenz, Gerhard
 • Globevnik, Josip (komentor) 29
 • Gloman, Chuck B. (avtor) 206
 • Gloman, Chuck glej Gloman, Chuck B.
 • Gnamuš, A. glej Gnamuš, Aleš
 • Gnamuš, Aleš 27
 • Gorjup, Zvonimir 68
 • Gotlich, Karel glej Gotlih, Karl
 • Gotlih, K glej Gotlih, Karl
 • Gotlih, K. glej Gotlih, Karl
 • Gotlih, Karel glej Gotlih, Karl
 • Gotlih, Karl (urednik) 182
 • Gould, Stephen Jay (1941-2002) 101
 • Gradišar, H. glej Gradišar, Helena
 • Gradišar, Helena 102
 • Graf, Anton 196
 • Granda, Stane (urednik) 211
 • Graner, G. glej Graner, Georges
 • Graner, Georges (avtor) 83
 • Grdina, Igor (1965-,urednik) 211
 • Gredina, Igor glej Grdina, Igor (1965-)
 • Green, Peter (1924-,avtor) 202
 • Greim, Helmut (urednik) 89 , 90
 • Grobe, Carsten 197
 • Groff, James R. 40
 • Guardian 2
 • Guertin, Mike 179
 • Guid, N. glej Guid, Nikola
 • Guid, Niko glej Guid, Nikola
 • Guid, Nikola (pisec recenzij) 66
 • Gupta, R. R. (1941-) glej Gupta, Radha Raman (1941-)
 • Gupta, Radha Raman (1941-) 88

 • Hadžiselimović, Miralem (ilustrator) 139
 • Hargittai, István 3
 • Hatfield, G. Wesley (1940-,avtor) 99
 • Haug, H. glej Haug, Hartmut
 • Haug, Hartmut (avtor) 80
 • Hauthal, Hermann G. (1935-,urednik) 91
 • Hauthal, Hermann Gerhard (1935-) glej Hauthal, Hermann G. (1935-)
 • Heilbron, J. L. (urednik) 4
 • Heiser, John B. (avtor) 105
 • Hellebuyck, Chuck 143
 • Heng, Wei Jyh (1974-) 148
 • Hertel, Christopher R. 41
 • Hicks, Tyler G. (1921-) glej Hicks, Tyler Gregory (1921-)
 • Hicks, Tyler Gregory (1921-) 119
 • Hiott, Constantin 207
 • Hladnik, Milan 31
 • Hlebanja, J. glej Hlebanja, Jože
 • Hlebanja, Joze glej Hlebanja, Jože
 • Hlebanja, Jože 120
 • Hoffmann, Gretchen McCord 12
 • Horvat, Miran (avtor,ilustrator) 138
 • Hribernik, B. glej Hribernik, Božidar
 • Hribernik, Bozo glej Hribernik, Božidar
 • Hribernik, Božidar (pisec recenzij) 135
 • Hribernik, Božo glej Hribernik, Božidar
 • Hribrnik, Božidar glej Hribernik, Božidar
 • Hulse, Ray 74

 • I. G. glej Grdina, Igor (1965-)
 • I. Gna. glej Grdina, Igor (1965-)
 • Impe, William F. van (avtor) 153
 • Informationszentrum Beton 185

 • J. C. glej Cvirn, Janez
 • J. Šin. glej Šinkovec, Janez (1928-)
 • Jäger, W. glej Jäger, Wolfram
 • Jäger, Wolfram (urednik) 187
 • Jagodič, Marko 149
 • Janežič, Dušanka (1952-,komentor) 32
 • Janis, Christine M. (1950-) glej Janis, Christine Marie (1950-)
 • Janis, Christine Marie (1950-,avtor) 105
 • Jayakumar, T. (avtor) 114
 • Jerala, Roman (mentor) 102
 • Jezernik, K. glej Jezernik, Karel
 • Jezernik, Karel (pisec recenzij) 145
 • Jezernik, Karl glej Jezernik, Karel
 • Jezernik, Karle glej Jezernik, Karel
 • Juvančič, Milan 69

 • Kampus, Z. glej Kampuš, Zlatko
 • Kampuš, Z. glej Kampuš, Zlatko
 • Kampuš, Zlatko 121
 • Kampuš, Zlato glej Kampuš, Zlatko
 • Karwowski, Waldemar (1953-,urednik) 21 , 22 , 23
 • Kawai, Satoshi 173
 • Ketcham, Susan E. (1956-,avtor) 25
 • Kiewert, A. glej Kiewert, Alfons
 • Kiewert, Alfons (avtor) 166
 • Kikelj, Danijel (komentor) 106
 • Kiker, Edi glej Kiker, Edvard
 • Kiker, Edo glej Kiker, Edvard
 • Kiker, Edvard (prevajalec) 133
 • Kim, Saejoon (1971-,avtor) 152
 • Kitchen, Ronald 108
 • Klajnsek, Gregor glej Klajnšek, Gregor
 • Klajnšek, Gregor 43
 • Klobučar, Marjan 122
 • Knopp, Wolfgang (1946-,avtor) 185
 • Kobal, M. glej Kobal, Matjaž
 • Kobal, Matjaž 75
 • Kocijan, Gregor (avtor) 20
 • Kocijan, J. glej Kocijan, Juš
 • Kocijan, Juš (avtor) 176
 • Kocjan, Gregor glej Kocijan, Gregor
 • Kocjan, Juš glej Kocijan, Juš
 • Kokelj, P. glej Kokelj, Peter
 • Kokelj, Peter 131
 • Kolawole, Michael O. 150
 • Kom., M. glej Komelj, Milček
 • Komelj, Bogomil glej Komelj, Milček
 • Komelj, Milček (urednik) 211
 • Korosic, Marko 198
 • Korošec, Dean (pisec recenzij) 43
 • Kosel, Bernarda 208
 • Kosel, Bernarda Mrak - glej Kosel, Bernarda
 • Kosel, Bernarda Mrak glej Kosel, Bernarda
 • Kosel, Bernarda Mrak- glej Kosel, Bernarda
 • Košorok, Drobnič Marinka- glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Košorok, M... Drobnič- glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Košorok, Marina Drobnič- glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Košorok, Marinak Drobnič- glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Košorok, Marinka Drobnič glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Košorok, Marinka Drobnič- glej Drobnič-Košorok, Marinka
 • Kovac, Miha glej Kovač, Miha (1960-)
 • Kovač, Miha (1960-) 161
 • Kovač, Mišo glej Kovač, Miha (1960-)
 • Kovae, Miha glej Kovač, Miha (1960-)
 • Krajnc, Viktor (1947-) 132
 • Kramer, B. (1942-) glej Kramer, Bernhard (1942-)
 • Kramer, Bernhard (1942-,avtor) 72
 • Kranjc, Viktor glej Krajnc, Viktor (1947-)
 • Krekeler, Harald 180
 • Kuchitsu, K. glej Kuchitsu, Kozo
 • Kuchitsu, Kozo (urednik) 83
 • Kühnel, Claus (1951-) 144
 • Kumperščak, V. glej Kumperščak, Vitodrag
 • Kumperščak, Vito glej Kumperščak, Vitodrag
 • Kumperščak, Vitodrag (pisec recenzij) 136
 • Kušter, David 209

 • Lambert, Jill 44
 • Lambert, Peter A. (avtor) 44
 • Landolt, H. (1831-1910) glej Landolt, Hans (1831-1910)
 • Landolt, Hans (1831-1910,začetnik/ustanovitelj) 72 , 73 , 76 , 78 , 79 , 80 , 83 , 84 , 88 , 93 , 94 , 95
 • Lazarevič, Žarko glej Lazarević, Žarko
 • Lazarević, Žarko (avtor) 212
 • Lechner, M. D. (1940-) glej Lechner, Manfred D. (1940-)
 • Lechner, Manfred D. (1940-,urednik) 88
 • Lee, Stuart D. 13
 • Leme, Carlos Azeredo- glej Azeredo-Leme, Carlos
 • Levitt, Joel (1952-) 167
 • Lewis, Sangeeta P. (avtor) 154
 • Likar, Andrej (mentor) 126
 • Likič, Milan (avtor dodatnega besedila) 212
 • Lilik, Aleksander (fotograf) 211
 • Lilik, Aleksandra glej Lilik, Aleksander
 • Lilik, S. glej Lilik, Aleksander
 • Lilik, Sandi glej Lilik, Aleksander
 • Lindemann, U. glej Lindemann, Udo
 • Lindemann, Udo (avtor) 166
 • Lloyd, J. W. (1947-) glej Lloyd, John Wylie (1947-)
 • Lloyd, John Wylie (1947-) 45
 • Ludvik, Robert 46

 • M. D. (1948-) glej Drnovšek, Marjan (1948-)
 • M. Dk. glej Drnovšek, Marjan (1948-)
 • M. K. glej Komelj, Milček
 • M. Kom. glej Komelj, Milček
 • Marčič, Tine (ilustrator) 139
 • Marinko, Irena 210
 • Mark, Richard E. (urednik) 111
 • Marks, P. J. M. 15
 • Marsh, Harry (urednik) 170
 • Martegani, Paolo (1938-) 199
 • Mašič, Lucija P. glej Peterlin-Mašič, Lucija
 • Mašič, Lucija Peterlin glej Peterlin-Mašič, Lucija
 • Mašič, Lucija Peterlin- glej Peterlin-Mašič, Lucija
 • McCord Hoffman, Gretchen glej Hoffmann, Gretchen McCord
 • Medic, Aleš (avtor) 46
 • Mihevc, Edo (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 198
 • Mikola, L. glej Mikola, Ladislav
 • Mikola, Ladislav (prevajalec) 133
 • Milanovic, Miro glej Milanovič, Miro
 • Milanovič, Miro 145
 • Milanović, M. glej Milanovič, Miro
 • Milanović, Miro glej Milanovič, Miro
 • Milanović, Miroslav glej Milanovič, Miro
 • Mirtič, B. glej Mirtič, Breda
 • Mirtič, Breda (mentor) 97
 • Mohar, Milojka (drugo) 107
 • Montenegro, Riccardo (1944-,avtor) 199
 • Morgan, Conway Lloyd 186
 • Mouritz, Adrian P. (avtor) 116
 • Možina, Klementina 162
 • Mrak - Kosel, Bernarda glej Kosel, Bernarda
 • Mrak Kosel, Bernarda glej Kosel, Bernarda
 • Mrak, Bernarda glej Kosel, Bernarda
 • Mrak-Kosel, Bernarda glej Kosel, Bernarda
 • Mrkun, Janez (ilustrator) 120
 • Muševič, I. glej Muševič, Igor
 • Muševič, Igor (mentor) 71

 • Nalwa, Hari Singh (1954-,urednik) 112
 • National Academy of Engineering. Committee on Technological Literacy 26
 • National Research Council 26
 • Nelson, Bill glej Nelson, William Neal (1941-)
 • Nelson, William Neal (1941-) 16
 • Nemec, A. glej Nemec, Alenka (1967-)
 • Nemec, Alenka (1967-) 103
 • Neumann, Dietrich 200
 • Ngan, King N. (avtor) 148
 • Nyhuis, Peter (1957-) 168

 • Omahen, Gregor (1968-) 126
 • Online Training Solutions 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52

 • P. Vo. glej Vodopivec, Peter
 • Pančur, Andrej (avtor dodatnega besedila) 212
 • Paternoster glej Paternoster, Marjan
 • Paternoster, M. glej Paternoster, Marjan
 • Paternoster, Marijan glej Paternoster, Marjan
 • Paternoster, Marjan (fotograf) 212
 • Pearson, Greg (urednik) 26
 • Pečar, Slavko (enoto povezano ime) 106
 • Perry, Greg glej Perry, Greg M.
 • Perry, Greg M. 53
 • Perry, Greg M. (avtor) 54
 • Peterca, Miroslav 70
 • Peterlin Mašič, Lucija glej Peterlin-Mašič, Lucija
 • Peterlin, Lucija glej Peterlin-Mašič, Lucija
 • Peterlin-Mašič, Lucija 106
 • Peters, G. (avtor) 95
 • Petkovšek, Rok 77
 • Petrovčič, Janko 176
 • Pirš, Janez (komentor) 77
 • Platzer, Nicole (avtor) 88
 • Podgorelec, D. glej Podgorelec, David
 • Podgorelec, David (avtor) 66
 • Podgornik, R. glej Podgornik, Rudolf
 • Podgornik, Rudi glej Podgornik, Rudolf
 • Podgornik, Rudolf (mentor) 32
 • Podmenik, D. glej Podmenik, Darka
 • Podmenik, Darka (avtor) 20
 • Polywka, John (bibliografski predhodnik) 118
 • Pough, F. Harvey 105
 • Praprotnik, Matej (1965-,avtor) 122
 • Praprotnik, Matej (1974-) 32
 • Prasad, Paras N. 113
 • Pregizer, Dieter 181
 • Prenzel, Rudolf 202
 • Productivity Press. Development Team 169
 • Pun, Kong-pang 151
 • Pun, Kong-Pang glej Pun, Kong-pang

 • Radford, Tim (urednik) 2
 • Radovan, Dalibor (pisec recenzij,tehnični urednik) 70
 • Raj, Baldev (1947-) 114
 • Rakov, V. A. (1955-) glej Rakov, Vladimir A. (1955-)
 • Rakov, Vladimir A. (1955-) 98
 • Ramirez, Juan Antonio (1948-) glej Ramírez, Juan Antonio (1948-)
 • Ramírez, Juan Antonio (1948-,urednik) 194
 • Reese, Lymon C. 153
 • Repe, Bozo glej Repe, Božo
 • Repe, Božo (avtor) 212
 • Robič, B. glej Robič, Borut
 • Robič, Borut 33
 • Rojc, Branko (pisec recenzij) 70
 • Rojc, Branko Janez glej Rojc, Branko
 • Rössler, U. glej Rössler, Ulrich
 • Rössler, Ulrich 79
 • Rozman, F. glej Rozman, Franc (1941-)
 • Rozman, Franc (1941-,urednik) 212
 • Rozman, France (1941-) glej Rozman, Franc (1941-)

 • S. Gr. glej Granda, Stane
 • Sajus, H. (avtor) 95
 • Samuels, Leonard E. (1922-) glej Samuels, Leonard Ernest (1922-)
 • Samuels, Leonard Ernest (1922-) 124
 • Schmelzer, Ron (avtor) 65
 • Schmidt, Karen A. (urednik) 18
 • Schopper, H. glej Schopper, Herwig F.
 • Schopper, Herwig F. (urednik) 76
 • Seminar Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah in Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (2002 ; Maribor) 182
 • Sendra Salas, Juan José glej Sendra, J. J.
 • Sendra, J. J. (urednik) 191
 • Sharma, Hari D. (1943-) 154
 • Shepherd, Elizabeth 55
 • Sheridan, Lee 203
 • Sherwin, Keith (1937-,avtor) 74
 • Sinclair, Ian 134
 • Sinclair, Ian R. glej Sinclair, Ian
 • Sinclair, Ian Robertson glej Sinclair, Ian
 • Slemnik, B. glej Slemnik, Bojan
 • Slemnik, Bojan 135
 • Slemnik, Bojan (avtor) 139
 • Slemnik, Gregor (ilustrator) 140
 • Slessor, Catherine 204
 • Smid, Peter 125
 • SolidWorks 37 , 42 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64
 • Spaldin, Nicola A. (1969-) glej Spaldin, Nicola Ann (1969-)
 • Spaldin, Nicola Ann (1969-) 115
 • Stanovnik, A. glej Stanovnik, Aleš
 • Stanovnik, Aleš 81
 • Steenbergen, Clemens glej Steenbergen, Clemens M.
 • Steenbergen, Clemens M. (urednik) 188
 • Stoye, Dieter (avtor) 172
 • Strauch, D. glej Strauch, Dieter
 • Strauch, Dieter (avtor) 79
 • Stropnik, J. glej Stropnik, Jože (1947-)
 • Stropnik, Jože (1947-) 82
 • Studen, Andrej (1963-,urednik) 211
 • Sturges, Paul 17
 • Sulston, John 104
 • Sulston, John (avtor dodatnega besedila) 2
 • Svečko, R. glej Svečko, Rajko
 • Svečko, Rajko 177
 • Swiler Champa, Kermit glej Champa, Kermit Swiler

 • Šegedin, P. glej Šegedin, Primož
 • Šegedin, Primož 92
 • Šinkovec, Janez (1928-,avtor dodatnega besedila,urednik) 24
 • Škof, Jolanda 107
 • Šolmajer, Tom glej Šolmajer, Tomaž
 • Šolmajer, Tomaž (enoto povezano ime) 106
 • Štrukelj, Borut (mentor) 103

 • Thallon, Rob 183
 • Thavasimuthu, M. (avtor) 114
 • Ticar, I. glej Tičar, Igor
 • Ticar, Igor glej Tičar, Igor
 • Tičar, I. glej Tičar, Igor
 • Tičar, Igor 136
 • Tominc, Blaž (avtor dodatnega besedila) 133
 • Tong, Liyong (1963-) 116
 • Tuck, David 137
 • Tuck, Gary (avtor) 137
 • Turk, Goran (avtor) 30
 • Twyman, Michael 163

 • Uman, Martin A. (avtor) 98

 • V. Žu. glej Žumer, Vladimir
 • Vehovar, L. glej Vehovar, Leopold
 • Vehovar, Leopold 117
 • Vill, V. glej Vill, Volkmar
 • Vill, Volkmar 95
 • Vodopivec, Peter (urednik) 212
 • Voršič, Jože 138
 • Voršič, Žiga (ilustrator) 138

 • Wallace, George glej Wallace, George H.
 • Wallace, George H. 206
 • Wei, Jyh Heng (1974-) glej Heng, Wei Jyh (1974-)
 • Weinberg, Paul N. (avtor) 40
 • Wharam, D. glej Wharam, David A.
 • Wharam, David A. (avtor) 72
 • Wicker, Stephen B. (1960-) 152
 • Wiendahl, Hans-Peter (1938-,avtor) 168
 • Wijn, H. P. J glej Wijn, Henricus P. J. (1922-)
 • Wijn, Henricus P. J. (1922-,urednik) 73
 • Willis, Mark R. 19
 • Wohlfahrt, Ch. glej Wohlfarth, Christian
 • Wohlfarth, Christian 84

 • Yang, R. T. 171
 • Yang, Ralph T. glej Yang, R. T.
 • Yasuda, Ei-ichi (urednik) 110
 • Yeo, Geoffrey (avtor) 55
 • Yudell, Michael (urednik) 100

 • Zadravec, Mirko (avtor) 66
 • Zagradišnik, I. glej Zagradišnik, Ivan
 • Zagradišnik, Ivan 139
 • Zagradišnik, Ivan (avtor) 135
 • Zajc, Iztok (1967-,avtor) 46
 • Zalik, Borut glej Žalik, Borut
 • Zarnic, R. glej Žarnić, Roko
 • Zarnić, Roko glej Žarnić, Roko
 • Znidersic, Martin glej Žnideršič, Martin
 • Zorič, Martin glej Zorič, Tine
 • Zorič, T. glej Zorič, Tine
 • Zorič, Tine 140
 • Zorič, Tine (avtor) 136 , 138
 • Zumer, V. glej Žumer, Viljem
 • Zumer, Viljem glej Žumer, Viljem

 • Ž. L. glej Lazarević, Žarko
 • Ž. La. glej Lazarević, Žarko
 • Žalik, B. glej Žalik, Borut
 • Žalik, Borut 66
 • Žalik, Borut (avtor) 43
 • Žarnič, Roko glej Žarnić, Roko
 • Žarnić, R. glej Žarnić, Roko
 • Žarnić, Roko 184
 • Žmitek, J. glej Žmitek, Janko
 • Žmitek, Janko (mentor) 107
 • Žnidaršič, Martin glej Žnideršič, Martin
 • Žnideršič, Martin 20
 • Žnideršič, Martin (avtor dodatnega besedila) 161
 • Žumer, Lado glej Žumer, Vladimir
 • Žumer, V. glej Žumer, Viljem
 • Žumer, V. glej Žumer, Vladimir
 • Žumer, Viljem 67
 • Žumer, Vladimir 160


PREDMETNO KAZALO
 • 19.st. 211 , 212

 • 2001-2002 2

 • 3D ojačitve 116

 • abrazivne metode 124
 • Academic libraries
  • - Administration - United States 16
  • - Evaluation - United States 16
  • - Standards - United States 16
 • Access 2003 36 , 47 , 51 , 53
 • Acoustique architecturale 191
 • Acquisitions (Libraries) - United States 18
 • adaptacije 190
 • administracija 16
 • administrativni postopki 25
 • adsorbati 78
 • adsorbcija 78 , 171
 • adsorbenti 171
 • adsorbirane plasti 78
 • Adsorption 171
 • Airport terminals - History - 20th century. 192
 • aksiomatična definicija 31
 • aktivni aluminijev oksid 171
 • aktivni ogljik 171
 • aktivnost elementov 141
 • akustično onesnaženje 175
 • akustika 191
 • algebra 152
 • aluminij 117 , 173
 • aluminijeve zlitine 173
 • Aluminum - Finishing 173
 • Aluminum alloys - Finishing 173
 • analiza dela 23
 • analiza stabilnosti 154
 • analiza v prostoru 28
 • analiza variance 30
 • analiza vezij 141
 • analize 31
 • analize algoritmov 33
 • analize kakovosti 164
 • analize konstrukcij 37
 • analize obremenitev 74
 • analizna kemija 87 , 107
 • analizne metode 27
 • analogna vezja 127
 • Analogna vezja - Učbeniki za visoke šole 127
 • analogno-digitalna pretvorba 177
 • anatomija živali 105
 • angleščina 208 , 210
 • Angleščina
  • - Glagol - Slovarji 209
  • - Učbeniki 210
  • - Učbeniki za visoke šole 208
 • angleški 209
 • anizotropija 115
 • anodna oksidacija 173
 • anodna zaščita 117
 • anorganske kemikalije 85
 • anorganske spojine 88
 • antene 96 , 150
 • antenski nizi 150
 • antiferimagnetizem 115
 • antiferoelektrični smektični tekoči kristali 71
 • antikvitete 18
 • antropometija 23
 • aplikacije 44 , 100 , 109 , 110 , 113 , 128 , 129 , 142 , 143 , 151 , 170 , 171 , 173
 • aplikacije v procesni industriji 176
 • aplikacije VRML 43
 • aproksimacijske sheme 33
 • aproksimacijski algoritemi 33
 • Aproksimacijski algoritmi - Učbeniki za visoke šole 33
 • Architectural acoustics 191
 • Architectural drawing - Technique 202
 • Architecture - Environmental aspects - Congresses 201
 • Architecture, Modern
  • - 20th century. 192 , 193 , 195
  • - Congresses - 20th century 201
 • arhitekti 198 , 203
 • Arhitekti - Trst - Gorica - Monografije 198
 • arhitektura 180 , 183 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205
 • Arhitektura - Javne zgradbe - Stanovanjske zgradbe - Spomeniki - Stadioni - Trst - Gorica 198
 • arhitektura mikrokrmilnika 128
 • arhitekturne risbe 202
 • arhitekturni načrti 202
 • arhitekturno načrtovanje 189 , 193 , 199
 • arhitekturno risanje 202
 • arhivi 55
 • Arhiviranje - Priročniki 160
 • arhiviranje zapisov 160
 • arhivistika 160
 • arhivsko gradivo 160
 • armirane plastične mase 116
 • Art, Modern - 20th century. 185
 • asfaltne skodle 179
 • asfaltne strehe 179
 • asinhronski stroji 135
 • atomska fizika 83
 • atomsko jedro 81
 • Automatic Data Processing - United States 12
 • AVR mikrokrmilniki 144
 • avtomatizacija doma 137
 • avtomatska regulacija 176
 • avtomatski merilni sistemi 69
 • avtonomna vezja 141
 • avtorske pravice 12
 • avtorsko delo 12
 • azimutne 70

 • baker 117
 • barvilska industrija 172
 • barvni tisk 163
 • BASIC Stamp computers 143
 • baze podatkov 22
 • belila 91
 • beton v umetnosti 185
 • betonska dela 178
 • betonske skulpture 185
 • betonske stavbe 195
 • bibliografija 25
 • bibliografske baze podatkov 44
 • Bibliotheques - Fonds spéciaux - Périodiques électroniques - États-Unis 14
 • Bibliotheques et lecteurs - États-Unis 19
 • Bibliotheques publiques
  • - Relations publiques - États-Unis 19
  • - Sécurité - Mesures - États-Unis 19
 • binarne zmesi tekočin 84
 • Bioethical Issues - United States 104
 • biografije 3 , 198
 • bioindikatorji 27
 • biokemija 99 , 102 , 103
 • biokemijska karakterizacija 102
 • biologija 104 , 105
 • biološka testiranja 106
 • biološki materiali 113
 • biomedicina 113
 • biomehanika 23
 • Biosensors 113
 • biosenzorji 113
 • biotehnologija 102
 • biotehnološko pridobivanje 102
 • bivariantna analiza 30
 • bliskanje 98
 • Bookbinding - History - Europe, Western 15
 • bralci 20
 • branje 20
 • Branje - Raziskave - Slovenija - Zborniki 20
 • brezžične komunikacije 151
 • Business - Computer programs 39 , 51 , 53
 • Business presentations - Graphic methods - Computer programs 50

 • C++ 67
 • C13 - C100 95
 • CAD programi 42 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64
 • Calc 46
 • Carbon, Activated 170
 • Carcinogens 89 , 90
  • - Threshold limit values 90
 • CAS 95
 • CD-ROMs 72 , 73
 • celični procesi 113
 • celovita kvaliteta 159
 • centralna projekcija 68
 • cerkve - akustika 191
 • cerkve - prenova 187
 • Chemicals - Purification 85
 • Chemistry - Study and teaching 86
 • Chemistry, Analytic - Automation 87
 • Christofidesov algoritem 33
 • CIFS - Common Internet for System 41
 • cilindrične 70
 • cink 117
 • cinkov oksid 97
 • cinkove prevleke 117
 • civilno pravo 24
 • CMMS - Computerized Maintenance Management System 167
 • CNC komponente 125
 • CNC programiranje 125
 • CNC stroji 118
 • Coding theory 152
 • Communication en bibliothéconomie - États-Unis 19
 • Communication in library science - United States 19
 • COMMUNICATION SATELLITES 148
 • Computer graphics 50
 • Computer logic 45
 • Computer network protocols 41
 • Computer software - Development 34
 • Concrete art 185
 • Concrete as art material 185
 • Concrete construction 185 , 195
 • Concrete footings 178
 • controlling 159
 • Copyright - legislation & jurisprudence - United States 12
 • Copyright and electronic data processing - United States - Miscellanea 12
 • Coriolisovi merilnki pretokov 176
 • COSMOS/Works 37
 • COSMOSXpress 61
 • Curves - Rectification and quadrature 151
 • Cyberspace 193
  • - Miscellanea 12


 • časovna analiza regulacijskih sistemov 177
 • časovna spremenljivost 140
 • čistila 91
 • čistila za avto 91
 • čistila za čevlje 91
 • čistila za usnje 91
 • čiščenje 85
 • čitalniki 66
 • človeška zanesljivost 23
 • človeške napake 23
 • človeški genom 100

 • Danska 161
 • darila 18
 • DATA COMPRESSION 148
 • Database management 36 , 41 , 47
 • datoteke 67
 • DC/DC pretvorniki 145
 • DC - AC pretvorniki 145
 • Debugging in computer science 35
 • definicije 175
 • deformacije 74 , 121
 • dekodiranje 152
 • delno homogena struktura 77
 • delo 121
 • delo z objekti 43
 • delovna drža 23
 • delovna mesta 21 , 22
 • delovna organizacija 159
 • delovno mesto 129
 • delovno okolje 21
 • demo verzija programov 61
 • deponije 154
 • design 186
 • Design - Innovations 199
 • Design, Industrial
  • - Australia 186
  • - Technological innovations 199
 • Designers - Australia 186
 • destilacija 85
 • detajli 183 , 205
 • Detectors 134
 • detergenti 91
 • dezinfekcijska sredstva 91
 • diagrami 52
 • diamagnetizem 115
 • dielektrični materiali 112
 • diferencialne enačbe 32
 • Digital electronics 128
 • DIGITAL TECHNIQUES 148
 • Digital video 148
 • digitalizacija 13
 • digitaliziranje informacij 149
 • digitalna elektronika 128
 • digitalna grafika 199
 • digitalna komunikacija 152
 • digitalna omrežja 149
 • digitalne tehnike 133
 • digitalne telekomunikacije 149
 • digitalni fotografski aparati 206
 • digitalni prenos 149
 • digitalni sistemi 128
 • digitalni tisk 163
 • digitalni video 148
 • digitalno multipleksiranje 149
 • digitalno oblikovanje 199
 • digitalno-analogna pretvorba 177
 • dijaški dom Srečko Kosovel 198
 • Dijaški dom "Srečko Kosovel" 198
 • dinamična vezja 141
 • dinamične analiza pretvornikov 145
 • dinamično programiranje 33
 • dinamično sipanje svetlobe 71
 • diode 145
 • diodna usmerniška vezja 145
 • Diplomska naloga - Metodologija 1
 • diplomsko delo 107
 • DIRECT BROADCAST SATELLITES 148
 • diskretna množica 29
 • diskretne aproksimacije 177
 • diskretni fenomenološki model 71
 • diskretni slučajni vektorji 30
 • disperzija 31
 • Distance education - Bibliography 25
 • distribuirani sistemi 87
 • DNA 99
 • DNA microarrays 99
 • dodatki 91
 • dogitalna fotografija 206
 • doktorska disertacija 29 , 32 , 71 , 75 , 77 , 97 , 102 , 103 , 106 , 126
 • dokumentarno gradivo 160
 • določanje katepsina 103
 • določanje ploščin 69
 • Doppler radar 96
 • Dopplerjev radar 96
 • dostop 55
 • Draw 46
 • drenaža 154
 • Dresden
  • - Arhitekturna dediščina - Prenova - Zborniki 187
  • - Mestno jedro - Prenova - Zborniki 187
 • dvoslikovno izvrednotenje 68
 • Dwellings
  • - Maintenance and repair 190
  • - Remodeling 190


 • Eckartov sistem 32
 • ekologija 27 , 105 , 154
 • ekološki učinki 91
 • ekonomičnost vzdrževanja 167
 • eksperimentalna kemija 85
 • eksperimentalno delo 86
 • ekstrakcija s topilom 85
 • Electric contracting - Handbooks, manuals, etc 137
 • Electric power supplies to apparatus - Design and construction 130
 • Electric wiring - Handbooks, manuals, etc 137
 • Electron transport 72
 • Electronic apparatus and appliances - power supply 130
 • Electronic books 40
 • Electronic circuit design 151
 • Electronic circuits - Amateurs' manuals 142
 • Electronic controllers 128
 • Electronic records 55
 • Electronic spreadsheets 39
 • električna napetost 136
 • električna omrežja 138
 • električna polja 132 , 136
 • električna poljska jakost 136
 • električna razsvetljava 129
 • električna vezja 136 , 141
 • električne instalacije 137
 • električne lastnosti 97
 • električne naprave 133
 • električni potencial 136
 • električni stroji 133 , 135 , 139
 • Električni stroji - Vaje za visoke šole 135
 • električni tok 81
 • električno ogrevanje 137
 • električno polje 81
 • elektrika 98
 • elektroenergetika 119 , 138
 • Elektroenergetska omrežja - Učbeniki za visoke šole 138
 • elektroenergetski sistemi 138
 • elektrokemična korozija 117
 • elektrokemične reakcije 117
 • elektrolitsko obarvanje 173
 • elektromagnetizem 131
 • Elektromagnetizem - Učbeniki za visoke šole 131
 • elektromagnetna polja 131
 • elektromagnetno sipanje 96
 • elektromagnetno valovanje 81
 • elektromehanski pretvorniki 135
 • elektronika 137 , 141
 • Elektronika - Priročniki 133
 • elektronske naprave 130
 • elektronske preglednice 39
 • elektronske revije 14
 • elektronski aparati 130
 • elektronski dokumenti 55
 • elektronski elementi 133
 • elektronski podatki 12
 • elektronsko gradivo 12
 • elektronsko založništvo 48
 • elektrostatična polja 136
 • elektrostatično polje 131
 • elektrotehnika 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 175 , 176 , 177
 • Elektrotehnika
  • - Priročniki 133
  • - Vaje za visoke šole 132
 • elementi 79
 • elementi elektrotehnike 133
 • elementi MPEG-a 148
 • elementi prehoda 73
 • elementi sistemov 55
 • elementi UML-ja 34
 • Embedded computer systems 35
  • - Design and construction 38
 • Emulsion paint 172
 • emulzijska barvila 172
 • enačbe vezja 141
 • enciklopedija 5
 • encimi 91 , 103
 • encimska kemija 102
 • energetika 196
 • Energetska elektronika - Učbeniki za visoke šole 145
 • energetsko varčne hiše 196 , 197
 • energija magnetnega polja 140
 • energija polja 136
 • Engineering - Encyclopedias 5
 • Engineering design 158
 • enodružinske hiše 180 , 205
 • enoslikovna fotogrametrija 68
 • enosmarna vezja 136
 • ergonomija 21 , 22 , 23
 • erozija 117
 • estri 93
 • etični aspekt 104
 • etika 17
 • etika plačevanja 18
 • etri 93
 • Eulerjeva ravnotežna enačba 82
 • evalvacija 16
 • evalvacija dela 23
 • evidence o nepremičninah 69
 • evolucija 105
 • Excel 2003 39 , 51 , 53

 • Fair use (Copyright) - United States - Miscellanea 12
 • farmacevtska kemija 106
 • farmacija 107
 • farmakologija 107
 • ferimagnetizem 115
 • feroelektrični materiali 112
 • feroelektrični smektični tekoči kristali 71
 • feroelektrični tekoči kristali 77
 • feromagnetni materiali 115
 • Fiber reinforced plastics 116
 • filtri 206
 • finiširanje 15
 • fizični prostor 193
 • fizika 74 , 81 , 82
 • Fizika - Učbeniki za visoke šole 81
 • fizika atmosfere 98
 • fizika delcev 75 , 76
 • fizika kondenzirane snovi 71 , 77
 • fizika trdne snovi 73 , 78 , 79
 • fizika trdnega stanja 72 , 80 , 88
 • fizikalna kemija 84 , 93 , 94 , 171
 • fizikalne lastnosti 111
 • fizikalne metode 85
 • fizikalne osnove 133
 • fiziologija živali 105
 • fiziološki učinki 103
 • fiziološki vplivi 23
 • fleksibilnost 189
 • fleksiblini procesi 164
 • fluidna tehnika 119 , 133
 • formule 119 , 133
 • fotobiologija 113
 • fotodinamična terapija 113
 • fotografija 206
 • Fotogrametrično izvrednotenje - Učbeniki za visoke šole 68
 • fotogrametrija 68
 • Fotogrametrija - Učbeniki za visoke šole 68
 • fotometrija 81
 • fotonika 113
 • Foundations 178
 • Fourierjeva transformacija 177
 • Framing (Building) 183
 • francoski 207
 • Frauenkirche 187
 • frazni glagoli 209
 • frekvenčne karakteristike 127
 • FrontPage 2003 48 , 51
 • funkcijske vrste 28

 • galvanizacija 207
 • Gauss-Krügerjeva projekcija 70
 • Gene expression 99
 • Gene Expression Profiling 99
 • Genetics, Medical - history - United States 104
 • genetika 99 , 100 , 104
 • Genome, Human 100
  • - United States 104
 • Genomics - Popular works 100
 • genomika 99
 • genska ekspresija 99
 • geodetske meritve 69
 • geodezija 69
 • Geodezija - Učbeniki za visoke šole 69
 • geološke dobe 105
 • geomehanika 153
 • geomembrane 154
 • geometrijski elementi karte 70
 • geotekstilne podloge 154
 • germanijevi detektorji 126
 • gibanje 134
 • gibanje elektrine 140
 • glajenje površine 124
 • gliva Doratomyces microsporus 102
 • gliva Paecilomyces marquandii 102
 • globalizacija 159
 • globoko temeljenje 153
 • gospodarska zgodovina 211 , 212
 • gospodarske družbe 24
 • gospodinjstvo 91
 • gostote 93
 • gozdarske karte 69
 • gradbena dela 182
 • gradbeni materiali 184
 • gradbeništvo 116 , 153 , 178 , 179 , 180 , 181 , 183 , 184 , 187 , 190
 • gradivo za učitelje 64
 • gradnja dokumentov 51
 • gradnja iz lesa 183
 • grafi 52
 • grafične metode 141
 • grafične tablice 66 , 194
 • grafični simboli 133
 • Greenove formule 131
 • Grinding and polishing 124

 • Halides - Magnetic properties 73
 • hamiltonski sistemi 32
 • hidroizolacija 178
 • hidrostatični pritiski 82
 • hidrostatika 82
 • hipersatelitski spekter 75
 • Historic buildings - Lighting 200
 • hišne inštalacije 137
 • hitrosti raztapljanja 107
 • hobi 142
 • holomorfna vložitev 29
 • horizontalna obtežba 153
 • horizontalne metode 69
 • House construction 190
 • Housing development 190
 • HPLC 107
 • hranjenje gradiva 160
 • Human engineering 21 , 22 , 23
 • Human genome - Popular works 100
 • Human Genome Project 100 , 104

 • idealno preoblikovano telo 121
 • igralne palice 66
 • iluminacija 200
 • image 159
 • Impress 46
 • Imprimerie - Histoire 163
 • indeks spojin 95
 • individualne stanovanjske stavbe 180
 • inducirana napetost 140
 • induktivno povezani tokokrogi 132
 • induktivnost 140
 • induktorji 146
 • Industrial equipment - Maintenance and repair 167
 • Industrial hygiene 22 , 89 , 90
 • Industrial management 165
 • Industrial safety 89 , 90
 • industrija 129
 • industrijska higiena 89 , 90
 • industrijska oprema 167
 • industrijska proizvodnja 6 , 7 , 8 , 9 , 165 , 167
 • industrijsko oblikovanje 186
 • InfoPath 2003 51
 • informacije 159
 • informacijske službe 17
 • informacijske tehnologije 44
 • informacijski sistemi 69
 • informatika 44
 • Information Storage and Retrieval 44
 • Information storage and retrieval systems
  • - Medicine 44
  • - Science 44
  • - Technology 44
 • infrazvok 134
 • inkrementalne matrike 141
 • Inorganic compounds - Tables 79
 • inovativnost 158
 • instrumentacija 87
 • instrumenti za izvrednotenje 68
 • integralski račun 28
 • integrirani analizni sistemi 87
 • integriteta 55
 • intelektualna lastnina 14
 • interakcija človek stroj 23
 • interakcije 76
 • interakcije svetloba-snov 113
 • interakcijske spojine 110
 • interaktivnost 43
 • internet 12 , 17
 • Internet 12 , 38 , 41 , 53
 • Internet access for library users 17
 • Interpersonal relations 19
 • interpretacija 99
 • intervali zaupanja 30
 • ioni 77
 • ionizacija notranjih lupin 75
 • iskalna orodja 44
 • iskanje informacij 44
 • IT revolucija 189 , 193 , 199
 • ITC - Instrumental Transcommunication 142
 • izbira dobavitelja 18
 • izbira gradiva 18
 • izbor adsorbenta 171
 • izdelava dokumentov 54
 • izdelava grafov 39
 • izdelava risb 59 , 60
 • izdelava spletnih strani 48
 • izkoristek 121
 • izmenične veličine 132
 • izmenični tokokrogi 132
 • izmenjava podatkov 36 , 47
 • izobraževanje 25 , 26
 • izobraževanje na daljavo 25
 • izobraževanje učiteljev 86
 • izračun električnih omrežij 138
 • izračun kratkih stikov 138
 • izračun preseka jedra 139
 • izračun pretokv moči 138
 • izračuni 147 , 150
 • izračuni sevanja antene 108
 • izrazi 67
 • izrek statistike 31
 • izvedbe kleti 178
 • izvedbena dela 178 , 179 , 180
 • izvedbeni detajli 179
 • izvedbeni primeri 205

 • Jacobsen Arne 203
 • Jacobsen, Arne - Criticism and interpretation 203
 • jamičasta korozija 117
 • Java 38
 • javna arhivska služba 160
 • javne stavbe 203
 • javne zgradbe 195
 • javni dostop 17
 • jedrska magnetna resonanca 88
 • jedrska tehnika 126
 • jeklo 117
 • Jerusalem - Buildings, structures, etc 194
 • Jeruzalem 194
 • JIT 165
 • JIT - Just in Time 164
 • Just-in-time systems 164

 • kabli 133
 • kakovost približnih rešitev 33
 • kakovost proizvodov 164
 • Kanban 165 , 169
 • kapacitivnost 136
 • karakteristike elementov 145
 • karakterizacija 110 , 112
 • kartografija 69 , 70
 • Kartografija - Učbeniki za visoke šole 70
 • kartografske projekcije 70
 • Kartografske projekcije - Učbeniki za visoke šole 70
 • kartografsko preslikavanje 70
 • kartografsko prikazovanje 69
 • katalogi 123
 • katalogizacija 13 , 14
 • katepsin B 103
 • katepsin X 103
 • katodna zaščita 117
 • kemija 86 , 89 , 90 , 91 , 92
 • kemija atmosfere 98
 • kemijska sestava 91
 • kemijska tehnologija 170 , 171
 • kemijske enačbe 92
 • kemijske metode 85
 • kemijske spojine 86
 • kemijske spremembe 86
 • kemijski premiki 88
 • kemijski zakoni 92
 • kemijsko ime 95
 • kemijsko izobraževanje 86
 • kemijsko računanje 92
 • Kemijsko računanje - Učbeniki za visoke šole 92
 • kemikalije 89 , 90
 • keratinaze gliv 102
 • keratinolitični encimi 102
 • kiparstvo 185
 • Kirlianova fotografija 142
 • kisline 91
 • klasifikacija 109
 • klasifikacije 55
 • klimatizacija 182
 • kmetijstvo 100
 • knjige 20 , 161 , 162
 • Knjige - Tipografija - Zgodovina 162
 • knjigoveštvo 15
 • knjižnice 12 , 17 , 19
 • knjižničarstvo 1 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 162 , 210
 • knjižnično gradivo 13
 • Knjižnično gradivo - Digitalizacija - Priročniki 13
 • kode 152
 • kodiranje 149 , 152
 • kompleksna analiza 28 , 29
 • kompleksna števila 28
 • kompleksne funkcije 28
 • kompleksne oblike 57
 • kompletna pluripolarna množica 29
 • komponente 145
 • kompozicija 188
 • komunikacije 159
 • komunikacijski protokol 41
 • komunikacijski sateliti 148
 • komutatorski stroji 135
 • koncepti rešitev 120
 • koncertne dvorane 191
 • kondenzatorji 136 , 146
 • konstruiranje 57 , 58 , 59 , 60 , 120 , 130 , 158 , 166
 • Konstruiranje 120
 • konstruiranje form 56
 • konstruiranje utopov 56
 • konstrukcija odlagališč 154
 • konstrukcijski procesi 120
 • kontinuirani pretok 87
 • kontrola 117
 • kontrola dostopa 17
 • kontrola proizvodnje 164
 • konusne 70
 • konveksna množica 29
 • koordinatni sistemi 69
 • korelacijski koeficient 31
 • korozija kovin 117
 • kosovni transport 11
 • kosovnice 59
 • kovarianca 31
 • kovine 117
 • Kovine - Preoblikovanje - Učbeniki za visoke šole 121
 • kovinska gradiva 122
 • kovinski vodi 149
 • kreiranje objektov 36
 • kriminal 129
 • krivulje v prostoru 28
 • krivuljni integrali 28
 • krmilja 133
 • krmiljenje 175
 • krmilne strukture 67
 • krmilni sistemi 125
 • kromatografija 85
 • kromatografske metode 107
 • kronika 211 , 212
 • krovstvo 179
 • kulturna zgodovina 211 , 212
 • Kulturni dom 198
 • kulturni dom v Gorici 198
 • kulturni dom v Trstu 198
 • kupovanje knjig 20
 • kurikulum 25 , 86
 • kvaliteta 159
 • kvantiziranje 149
 • kvantna mehanika 81
 • kvantne strukture 72 , 80

 • laboratoriji 86
 • laboratorijske kemikalije 85
 • laboratorijski sistemi 87
 • Laplaceova enačba 131
 • Laplaceova transformacija 177
 • laserska tehnologija 113
 • laserske škarje 113
 • lastni načini nihanja 32
 • lastni stroški 166
 • lastnina 159
 • lastnosti 127 , 146 , 170 , 175
 • lastnosti cenilk 31
 • lastnosti diskretnih sistemov 177
 • lastnosti gradiv 122
 • leksikon 4
 • lepila 109 , 123
 • lepilni trakovi 109
 • lesena hiša 183 , 205
 • lesene konstrukcije 183
 • leseni konstrukcijski sistemi 205
 • lesorezi 163
 • letališča 192
 • Libraries - Special collections - Electronic journals - United States 14
 • Libraries and readers - United States 19
 • Library administration 19
 • Liejeva algebra 32
 • Lienardova metoda 141
 • Light - Physiological effect 129
 • Light in architecture 200
 • Lighting - Physiological aspects 129
 • Lighting, Architectural and decorative 200
 • Lightning 98
 • limitni izreki 31
 • linearna vezja 136
 • linearni regulatorji 130
 • Liquids - Tables 84
 • litografija 163
 • logistična tehnika 10 , 11
 • logistične analize 168
 • logistične karakteristike 168
 • logistični modeli 168
 • logistika 10 , 11
 • luči 43
 • lugi 91
 • Lumped elements (Electronics) 146

 • Machine learning 45
 • Machine-tools - Numerical control - Programming 118
    • - Handbooks, manuals, etc 125
 • Magnetic devices 115
 • Magnetic materials 115
 • magnetilni tokovi 139
 • Magnetism 115
 • magnetna polja 81 , 131 , 132 , 140
 • magnetna poljska jakost 140
 • magnetne lastnosti 73
 • magnetne naprave 115
 • magnetne preiskave 114
 • magnetni materiali 112 , 115
 • magnetni polprevodniki 115
 • magnetooptični zapis 115
 • management 49 , 159
 • Manufacturing processes 164
 • Máquinas herramientas - Control numérico - Programación 118
 • masivno preoblikovanje 121
 • matematična analiza 28
 • Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole 28
 • matematična fizika 32
 • matematična statistika 30 , 31
 • Matematična statistika - Učbeniki za visoke šole 31
 • matematične osnove 133
 • matematično modeliranje 153
 • matematično upanje 31
 • matematika 28 , 29 , 30 , 31 , 33
 • materiali 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 133 , 137 , 173 , 174
 • Materiali - Učbeniki za visoke šole 184
 • matrične metode 138
 • maziva 123
 • Mechanical engineering - Handbooks, manuals, etc 119
 • Mechanics 74
 • Mechanics, Applied 74
 • medicina 100
 • medicina dela 89 , 90
 • mehanika 119
 • mehanika tekočin 82
 • mehanika togih teles 74
 • mehanika trdnih snovi 74
 • mehanizem delovanja 89 , 90
 • mehanske lastnosti 116 , 174
 • mehanske obdelave 124
 • mehanski parametri 111
 • merilna tehnika 133
 • merilne priprave 123
 • merilni senzorji 175
 • meritve 108 , 134
 • merjenje 122
 • merjenje pretoka 176
 • merjenje temperature 176
 • merjenje tlaka 176
 • merska orodja 69
 • merske enote 69
 • mesta ponoči 200
 • Metallographic specimens 124
 • metalografija 114 , 124
 • meteorologija 96
 • meteorološki radarji 96
 • metoda končnih elementov 37 , 61
 • metoda linearnih odsekov 141
 • metoda manjših kvadratov 70
 • metoda Monte Carlo 126
 • metoda vrtinčastih tokov 114
 • metode 25
 • metode geodetske izmere 69
 • metode slikanja 113
 • metode zagotavljanja kakovosti 165
 • metodologija 1
 • Microprocessors 35
  • - Programming 128
 • Microsoft Access 36 , 47 , 53
 • Microsoft Excel (Computer file) 39 , 53
 • Microsoft FrontPage 48 , 53
 • Microsoft Office 51 , 53
 • Microsoft Office (Computer file) 54
 • Microsoft Outlook 53
 • Microsoft PowerPoint (Computer file) 50 , 53
 • Microsoft Publisher 53
 • Microsoft Word 52 , 53
 • Microwave integrated circuits 146
 • Microwaves
  • - Physiological effect 108
  • - Safety measures 108
 • Mihevc Edo (1911-1981) 198
 • Mihevc, Edo 198
 • mikroelektronski sistemi 128
 • mikrokrmilniki 143
 • mikromehanski modeli 116
 • mikropasovne linije 146
 • mikrosistemi 87
 • mikrostuktura 110
 • mikrovalovna vezja 146
 • mikrovalovno sevanje 108
 • mineralogija 97
 • mirovanje kapljevine 82
 • mišično-skeletni sistemi 22
 • miške 66
 • mišljenje 159
 • mobilni komunikacijski sistemi 108
 • moč 132
 • močnostna elektronika 130 , 145
 • močnostna elektronika glej Energetska elektronika
 • modeli 86 , 159
 • modeli diskretnih sistemov 177
 • modeliranje 43 , 86 , 99 , 168
 • modeliranje elementov omrežij 138
 • modeliranje montaže 56
 • Models, Genetic 99
 • moderna slovenska arhitektura 198
 • modifikacije poroznosti 170
 • modulacije 149
 • Mohrov krog 74
 • Molecular Biology - methods 100
 • molekularna biologija 100
 • molekularna fizika 83
 • molekule 83
 • moleukalrna sita 171
 • MPEG (Video coding standard) 148
 • MPEG-7 standard 148
 • mrežne lastnosti 79
 • Musculoskeletal system - Wounds and injuries - Prevention 22

 • nabava knjižničarskega gradiva 18
 • načrti 194 , 205
 • načrtovanje 48 , 106 , 130 , 188 , 192 , 201
 • načrtovanje dela 23
 • načrtovanje delovnega okolja 21
 • načrtovanje delovnih mest 21
 • načrtovanje dostopnosti interneta 38
 • načrtovanje razsvetljave 200
 • načrtovanje vezij 151
 • naloge 28 , 30 , 82 , 92 , 135 , 141
 • nanašanje 112
 • nanomateriali 112
 • nanosistemi 87
 • Nanotechnology 113
 • nanotehnologija 113
 • Nanowires 72
 • napajalniki 130
 • napake na vhodni strani 127
 • napetosti 121
 • napetosti v materialu 74
 • napetostna korozija 117
 • naprave navidezne resničnosti 66
 • naprave za trajno shranjevanje podatkov 66
 • naravna svetloba 129
 • naravni načini 177
 • naravoslovje 2 , 5 , 101
  • - enciklopedije 5
 • natančnost 68
 • nateg 134
 • navidezna resničnost 43
 • navodila 1 , 34
 • navor 175
 • NBT - NetBios over TCP/IP 41
 • neavtonomna vezja 141
 • nebotičniki 200
 • nekovinske anorganske spojine 73
 • nelinearna optika 113
 • nelinearna vezja 141
 • nemški 207
 • neporušitvene preiskave 114
 • nerjavno jeklo 117
 • nesimetrične obremenitve 139
 • NetBios 41
 • neugodna svetloba 129
 • nevarne snovi 89 , 90
 • nevarnosti 98
 • nevihte 98
 • nevronska radiografija 114
 • nevtroni 76
 • nevtronska fizika nizkih energij 76
 • New products - Computer-aided design 199
 • Newson Marc (1963- ) 186
 • Newson, Marc - Criticism and interpretation 186
 • ničle 177
 • nizkofrekvenčne metode 114
 • Nobel Prizes 3
 • Nobelove nagrade 3
 • Non-destructive testing 114
 • Norelem 123
 • notranja oprema 203
 • notranje sile 74
 • novi prostori 189 , 193
 • numerično krmiljenje 118
 • numerično krmiljenje strojev 125

 • obdelava 112
 • obdelava informacij 133
 • obdelava podatkov 55 , 87
 • obdelava slik 206
 • obdelave kovin 119
 • obdelave podatkov 69
 • obdelovalna orodja 123
 • obdelovalni postopki 121 , 122 , 124 , 125
 • obdelovalni stroji 118 , 125
 • obdelovanje kovin 122
 • objektni modeli 65
 • oblaki 98
 • obligacijsko pravo 24
 • oblike korozije 117
 • oblikovalci 186
 • oblikovanje 48
 • obnavljanje 48
 • obnova porušebih mest - Dresden 187
 • obratna sredstva 8 , 167
 • obremenitev 153
 • obremenitve 74 , 119
 • obsorbcija zvoka 191
 • obtežba 153
 • odločitveni problemi 33
 • odpravljanje napak 35
 • odprtozančni sistemi 177
 • odrezavanje 122
 • Office 2003 51 , 53 , 54
 • ogljikove nano cevke 171
 • ogljikove zlitine 110
 • ogrevanje 119
 • ohlajevanje 139
 • ojačevalniki 175
 • ojačevalniki kot del vezja 127
 • ojačitev temeljev 178
 • okenske odprtine 196 , 197
 • okolje 134
 • oktivni ogljik 170
 • okvare 137
 • okvare hrbtenice 22
 • Oligonucleotide Array Sequence Analysis 99
 • omrežno vodeni usmerniki 145
 • OneNote 2003 51
 • onesnaževanje okolja 27
 • Onesnaževanje okolja
  • - Bioindikatorji 27
  • - Živo srebro 27
 • opazovanje vremena 96
 • OpenOffice.org 46
 • OpenOffice.org (zbirka računalniških programov) - Priročniki 46
 • operacijski ojačevalniki 127
 • Operacijski ojačevalniki - Učbeniki za visoke šole 127
 • operatorji 67
 • opis v prostoru stanj 177
 • opisi programov 37 , 42 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 62 , 63 , 64
 • optične lastnosti 80
 • optimalna sinteza v prostoru stanj 177
 • optimizacija 33
 • optimizacijski problemi 33
 • Organic architecture - Congresses 201
 • Organic compounds - Viscosity 84
 • organizacija nabave 18
 • organizacija podjetja 159
 • organizacija procesov 6 , 7 , 8 , 9
 • organizacija proizvodnje 158 , 164 , 166 , 168 , 169
 • organizacijske strukture 159
 • organiziranost 159
 • organiziranost informacij 44
 • organokovinske spojine 84 , 85 , 88
 • organska arhitektura 201
 • organske forme 186
 • organske kemikalije 85
 • organske spojine 84 , 93 , 95
 • organske spojine z dušikom 94
 • organski pristop 201
 • orientacijska plast 77
 • orientiranost stavb 196
 • orodja 137
 • osebje 18 , 159
 • osebni informacijski sistemi 49
 • OSHA 22
 • oslonilne točke 68
 • osnove 6 , 23 , 150 , 159
 • osnove VRML 43
 • osnovni delci 81
 • osnovni pojmi 31
 • osnovni ukazi 40
 • osredotočenje na podbprobleme 33
 • Outlook 2003 49 , 51 , 53
 • označevalni jeziki 65
 • označevanje risb 202
 • ožičenje 137

 • paket z odprto kodo 46
 • Paper 174
  • - Testing 111
 • Paperboard - Testing 111
 • papir 111 , 174
 • paramagnetizem 115
 • parametri številskih podatkov 30
 • parametrično modeliranje 60
 • paranormalne izkušnje 142
 • paranormalni poizkusi 142
 • Parapsychology - Experiments 142
 • Parapsychology and science 142
 • parni tlaki 94
 • Pascalov zakon 82
 • pasivacija kovin 117
 • pasivna hiša 196
 • pasivne hiše 197
 • pasivnost elementov 141
 • Passive components 146
 • patološka stanja 103
 • PdM - Predictive Maintenance 167
 • periferne naprave 66
 • Perspective 202
 • perspektiva 188 , 202
 • perspektive 159
 • pH ravnotežni diagrami 117
 • Photobiology 113
 • Photography - Digital techniques 206
 • Photonics 113
 • PIC 16F84 128
 • PIC 16F876 143
 • PicBasic prevajalniki 143
 • Piezoelectric transducers 175
 • piezolektrični materiali 175
 • piezolektrični pretvorniki 175
 • piezolektrični senzorji 175
 • piloti 153
 • pisarniški paketi 46
 • pisarniško delo 21
 • pisarniško poslovanje 46 , 160
 • pitting korozija 117
 • planiranje 159
 • planiranje proizvodnje 6 , 169
  • - planiranje proizvodnje - racionalizacija proizvodnje - sistemi planiranja - realizacija sistemov - metode planiranja - metode reševanja - realizacija projektov - vodenje projektov - planiranje investicij - planiranje stroškov - vodenje stroškovno - tok proizvodnje - terminiranje - planiranje detajlno - planiranje skladišč - planiranje transporta - planiranje montaže
  • > - politika izdelka - proizvodni programi - ciljno planiranje - lokacijsko planiranje - gradnja v tujini - podjetniški vidik 155
  • > - naloge planiranja
  • > - obratovalne analize - študija izvedljivosti - metode planiranja - koncepti - tehnične anlize - funkcionalne analize - analize stroškov - planiranje projektov - metode optimiranja - vodenje projektov - napredovanje projektov - planiranje layouta 156
  • > - faze izvedbe - planiranje izvedbe - terminiranje - planiranje potekov - detajlno planiranje - planiranje gradnje - montaža naprav - zagon naprav 157
 • Plant maintenance 167
 • plastike 185
 • plavanje teles 82
 • plesen v stavbah 181
 • plini 134
 • pločevinasti izdelki 58
 • ploskve v prostoru 28
 • plurisubharmonična funkcija 29
 • PM - Preventive Maintenance 167
 • podatkovne strukture 45
 • podatkovne zbirke 36 , 47
 • podjetje 159
 • podzidavanje 178
 • pogodbe 24
 • pogojnost 31
 • pogreški 68 , 177
 • Poincarjevo sito 158
 • Poissonova enačba 131
 • poklicno izobraževanje 86
 • polarimetrični radar 96
 • Polariscope 96
 • polarizacija 96
 • polfazni sistemi 132
 • poli 177
 • polikonusne 70
 • polimerna stabilizacija 77
 • polimerne smole 171
 • polimerni kompoziti 116
 • politična zgodovina 211 , 212
 • politika dostopa 17
 • polni teksti 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11
 • položaj 134
 • polprevodniki 72 , 79 , 80 , 112
 • Polymeric composites 116
 • pomivalni stroj 91
 • pomnilniki 206
 • popravila 137 , 167 , 190
 • porazdelitev velikosti por 171
 • porazdelitveni zakoni 31
 • porozni ogljikovi materiali 110
 • posebne izvedbe 139
 • posebni efekti 206
 • posebni učinki 43
 • poslovni proces 159
 • poslovno okolje 159
 • poslovodni delavci 159
 • posodobitev 190
 • postavitev spletnih strani 65
 • postopki 122
 • postopki izvrednotenja 68
 • poškodbe 181
 • poškodbe nog 22
 • poškodbe pri delu 22
 • poškodbe rok 22
 • povratna kompenzacija 130
 • površinska difuzija 78
 • površinska zaščita 122
 • površinske obdelave 124 , 172 , 173 , 207
 • površinske zapore 154
 • Power electronics 130
 • PowerPoint 2003 50 , 51
 • požrešna metoda 33
 • praktični primeri 147 , 181
 • prava holomorfna preslikava 29
 • pravastatin natrij 107
 • pravila izdelave 120
 • pravilniki 182
 • pravna ureditev 159
 • pravni akti 24
 • pravo 24
 • prebirniki 66
 • predpisi 160
 • predstavitev numeričnih informacij 54
 • predstavitve 50
 • pregled 184
 • pregledno delo 2 , 3 , 16 , 19 , 21 , 22 , 23 , 27 , 41 , 44 , 45 , 55 , 74 , 91 , 96 , 99 , 101 , 104 , 108 , 109 , 114 , 115 , 116 , 118 , 124 , 128 , 129 , 130 , 134 , 146 , 147 , 148 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 158 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 171 , 172 , 173 , 175 , 178 , 185 , 188 , 190 , 191 , 192 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 200 , 202 , 203
 • prehodni pojavi 132 , 139
 • prehranjevalna veriga 27
 • Prehranjevalna veriga - Živo srebro 27
 • preiskave 117
 • preizkušanje 117
 • preizkušanje domnev 30
 • prekrivanje strehe 179
 • premazna sredstva 172
 • prenapetsoti 139
 • prenos zvoka 191
 • prenosni mediji 149
 • prenova 190
 • preoblikovalnost 121
 • preoblikovanje 122
 • preoblikovanje kovin 121
 • preoblikovanje pločevine 121
 • preprečevanje poškodb 22
 • preskusne priprave 123
 • preskušanje brez porušitve 114
 • preskušanje gradiv 184
 • preskušanje materialov 114
 • pretočna citometrija 113
 • pretok materiala 10 , 11
 • pretvarjanje enot 119
 • pretvorniki 134 , 146
 • preventivna medicina 22
 • prezračevanje 119 , 182
 • približno reševanje 33
 • prikazovanje podatkov 30 , 69
 • primeri 202
 • primeri programov 144
 • primeri uporabe 42 , 62 , 63 , 165
 • primerjalna analiza 161
 • principi konstruiranja 158
 • principi obdelav 124
 • Printing 163
  • - History 163
   • - Origin and antecedants 163
 • priporočila za konstruiranje 120
 • priprava armature 116
 • priprava gradiva 13
 • priprava predstavitev 54
 • priprave 122
 • priročniki 12 , 13 , 15 , 17 , 25 , 26 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 62 , 63 , 64 , 65 , 72 , 73 , 76 , 78 , 79 , 80 , 83 , 84 , 85 , 88 , 89 , 90 , 93 , 94 , 95 , 100 , 110 , 111 , 112 , 119 , 125 , 133 , 137 , 143 , 144 , 159 , 163 , 169 , 179 , 183 , 206
 • pritisk 134 , 175
 • pritrdilni elementi 123
 • proces aktivacije 170
 • Production control 164
 • Production management 164 , 169
  • - Statistical methods 165
 • Production scheduling 169
 • Produits nouveaux - Conception assistée par ordinateur 199
 • produkti živih organizmov 85
 • programabilni krmilniki 143
 • programabilni mikrokrmilniki 128
 • programiranje 67 , 144
 • programiranje strojev 118
 • Programmable controllers 128 , 143 , 144
 • programska oprema 35 , 36 , 38 , 39 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 206
 • programska orodja 46
 • programske tehnike 128
 • programski jeziki 40 , 67
 • proizvodna logistika 168
 • proizvodne naprave 8
 • proizvodne tehnologije 146
 • proizvodni procesi 7 , 9 , 109 , 164 , 169
 • proizvodnja 159
 • proizvodno delo 21
 • projekt človeškega genoma 104
 • projekti 202
 • proste poliatomarne molekule 83
 • prostor komunikacije 189
 • prostorske metode 69
 • prostorski val 150
 • psevdocilindrične 70
 • psevdokonusne 70
 • psihološki vidiki 129
 • psihosocialni dejavniki 23
 • Public libraries
  • - Public relations - United States 19
  • - Security measures - United States 19
 • Publisher 2003 51
 • Pull Production 169
 • pulzne metode 114
 • pulznoširinske modulacije 145

 • Quality control - Statistical methods 165
 • Quantum electronics 80

 • računalniška avtomatizacija 176
 • računalniška grafika 43 , 50
 • računalniška logika 45
 • računalniška periferija 66
 • računalniška podpora 17
 • računalniške mreže 38 , 41 , 65
 • računalniške simulacije 30
 • računalniški prikazovalniki 66
 • računalniški programi 37 , 42 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64
 • računalniško podprta obdelava 125
 • računalniško podprte obdelave 118
 • računalništvo 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67
  • - računalniški programi - Microsoft Outlook 2003 49
 • Radar 150
 • Radar meteorology 96
 • radarji 150
 • Radiation
  • - Physiological effect 108
  • - Safety measures 108
 • radijska tehnika 147
 • radijska vezja 146
 • radijske komunikacije 146 , 147
 • radijski valovi 108 , 149
 • radikali 83
 • Radio 147
 • Radio circuits - Design and construction 151
 • Radio frequency
  • - Physiological effect 108
  • - Safety measures 108
 • Radio frequency integrated circuits 146
 • radioaktivna kontaminacija 126
 • radioimunski test 103
 • Rao-Cramerjeva ocena 31
 • ravnanje z odpadki 154
 • ravnanje z zapisi 55
 • ravnotežja 92
 • razdalja 134
 • razdelilni energetski transformatorji 139
 • razelektritveni procesi 98
 • razgradnja keratinov 102
 • raziskave 2 , 100
 • raziskovanje narave 101
 • razmerja 188
 • razred APX 33
 • razred NPO 33
 • razred PO 33
 • razreševanje omrežij 138
 • razsmerniška vezja 145
 • razstave 15
 • razsvetljava 137
 • razširljive poti 65
 • raztopine 134
 • razvoj 2
 • razvoj forme 201
 • razvoj izdelkov 166
 • razvoj knjig 162
 • razvoj mikrostrukture 97
 • razvoj pisave 162
 • razvoj programov 67
 • razvoj projekcijskih enačb 70
 • razvoj standardov 108
 • razvoj zbirk 14 , 18
 • razvojna orodja 144
 • razvojna strategija 159
 • razvrščanje odpadkov 154
 • razvrščanje podatkov 30
 • reakcije 92
 • recipročnost elementov vezja 141
 • Records - Management 55
 • regionalizem 204
 • regulacije 133
 • regulacijski sistemi 177
 • regulacijski ventili 176
 • regulativa 91
 • rekristalizacija 85
 • relacijske baze 36
 • relacijske baze podatkov 40
 • Relational databases 40
 • Reliure 15
  • - Histoire 15
 • rentgenska spektrometrija 75
 • reprodukcija podatkov 69
 • residium funkcije 28
 • resistivna vezja 141
 • resonanca 132
 • rešitve 28 , 30 , 92 , 135
 • rezervacije 50
 • RF vezja 146
 • risalniki 66
 • RISC microprocessors 144
 • rizični faktorji 22
 • ročni tisk 163
 • Roofing, Bituminous - Handbooks, manuals, etc 179

 • Salamonov tempelj 194
 • samogradnja 180
 • saniranje 181
 • SAS House 203
 • satelitska poševna Mercatorjeva projekcija 70
 • satelitski sistemi 147
 • Science
  • - Awards 3
  • - History - Encyclopedias 4
  • - Periodicals 2
  • - Social aspects 101
   • - Encyclopedias 4
 • Science and state 101
 • Scientists - Biography 3
 • segrevanje 139
 • segrevanje pri preoblikovanju 121
 • Selecao e aquisicao material (biblioteca) 18
 • selektivni peptidomimetični inhibitorji trombina 106
 • Semiconductors 80
  • - Tables 79
 • senčila 196
 • senzorji 87 , 134
 • senzorska tehnika 134
 • separacije 87
 • serijske publikacije 18
 • sestava odpadkov 154
 • sestavni deli 123
 • sevanje 134
 • sheme 133
 • Shingles - Handbooks, manuals, etc 179
 • shranjevanje 15
 • shranjevanje podatkov 115
 • sila 121 , 175
 • silikagel 171
 • simboli 202
 • simplektične integracijske metode 32
 • simulacija molekulske dinamike 32
 • simuliranje 168
 • sinhronski stroji 135
 • sinteza 106
 • sinteza v prostoru stanj 177
 • sinteza vezij 141
 • sinteze regulacijskih sistemov 177
 • sinteze sistemov 158
 • sistem kart v Sloveniji 69
 • sistematična eliminacija spremenljivk vezja 141
 • sistemi upravljanja dokumentov 55
 • sistemi vodenja 176
 • sistemska biologija 99
 • sistemski ukazi 40
 • situacije 205
 • Six Sigma metoda 165
 • skiciranje 202
 • skladiščni procesi 168
 • sklopitvene konstante 88
 • slovar 209
 • Slovenci 211 , 212
  • - Zgodovina - 19.st. - Zborniki 211
 • Slovenija 27 , 160 , 161
  • - Zgodovina
   • - 19.st. - Zborniki 211
   • - 20.st. - Zborniki 212
 • slovenski 209
 • slučajne spremenljivke 30
 • slučajnost 31
 • smer 134
 • smernice VDI-R 2221 120
 • smernice za konstruiranje 120
 • snemanje 68
 • socialna gradnja 205
 • socialna zgodovina 211 , 212
 • sodna praksa 24
 • sodobna arhitektura 204
 • sodobne izvedbe 192 , 195
 • solarno ogrevanje 196 , 197
 • SolidWorks 42 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64
 • Space (Architecture) - Philosophy 193
 • specialna čistila 91
 • spektrometrične analize 87
 • spektrometrija gama 126
 • spektroskopija 112
 • spletne strani 65
 • spojine 79
 • sposobnosti 159
 • sprememba trdote 121
 • spremembe 159
 • SQL 40
 • SQL (Computer program language) 40
 • SQUID metoda 114
 • stabilizacija blata 154
 • stabilnost omrežij 138
 • stacionarna magnetna polja 140
 • stadion 1.maj v Trstu 198
 • standardi 16 , 34 , 55
 • standardi kodiranja video zapisa 148
 • standardi VDI 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11
 • standardizacija 184
 • standardiziranje materialov 133
 • stanje ozračja 82
 • stanovanjska gradnja 205
 • stanovanjska naselja 205
 • stanovanjske hiše 190
 • stanovanjske stavbe 195 , 197
 • stanovanjski kompleks v Trstu 198
 • stari tiski 163
 • statika tekočin 82
 • statistična analiza podatkov 99
 • statistične hipoteze 31
 • statistične metode 165
 • statistični podatki 20
 • Statistika - Vaje za visoke šole 30
 • stehiometrija 92
 • Stehiometrija - Učbeniki za visoke šole 92
 • Steinova mnogoterost 29
 • stereoskopsko opazovanje 68
 • stiki z javnostmi 19
 • stopenjska bližinska tipala 176
 • storitvene dejavnosti 21
 • strategija 159
 • strnjeni elementi 146
 • Strojna fakulteta 208
 • strojna oprema 35 , 38
 • strojna orodja 125
 • strojni deli 133
 • strojni elementi 119 , 123
 • strojništvo 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 208
 • Strojništvo 120
 • strojno učenje 45
 • strokovni izrazi 207
 • stroški 166
 • stroški-koristi 21
 • stroškovne kalkulacije 166
 • stroškovni management 166
 • Structured programming 45
 • struktura 110
 • struktura papirja 174
 • struktura vlaken 111
 • strukturirano programiranje 45
 • strukturni parametri 111
 • strukturni podatki 83
 • strukturni prehodi 71
 • sublimacija 85
 • superprevodniki 112
 • surovine 109
 • sušenje 85
 • svetloba 134
 • svetlobni viri 129
 • svetlovodi 149
 • svinc 117

 • ševronska struktura 77
 • širjenje valov 96
 • študije primerov 187 , 192 , 196 , 200

 • tabele 52 , 133
 • tanki filmi 112
 • Technology - Study and teaching - United States 26
 • tehnični sistemi 158
 • tehnika 2 , 5 , 26
  • - enciklopedije 5
 • tehnike leplenja 109
 • tehnike programiranja 118
 • tehnike vezave 15
 • tehniški slovarji 207
 • tehniško risanje 133 , 202
 • tehnologije 25 , 26
 • tehnologije obdelovanja 122
 • tehnologije podatkovnih baz 40
 • tehnološka pismenost 26
 • tekočine 134
 • tekstil 91
 • telekomunikacije 150
 • Telemeter 147
 • telemetrija v industriji 147
 • temeljenje 153 , 178
 • temperatura 134
 • Temple of Jerusalem 194
 • templji 194
 • tenzidi 91
 • teoretične osnove 151
 • teoretične študije 170
 • teorija 188 , 189 , 193 , 199 , 201 , 204
 • teorija deformacij 70
 • teorija domen 158
 • teorija kodiranja 152
 • teorija koordinatnega računa 69
 • teorija ploskev 70
 • teorija pogreškov 69
 • teorija relativnosti 81
 • teorija signalov 96
 • teorija sistemov 158
 • Teorija verjetnosti - Učbeniki za visoke šole 31
 • terminologija 175 , 207
 • terminološki slovar 162
 • termodinamika 119
 • termodinamske lastnosti 93
 • termografija 114
 • testiranje 89 , 90
 • testiranje lepil 109
 • testne metode 111
 • težki ioni 75
 • Thin films - Handbooks, manuals, etc 112
 • TINI - Tiny InterNet Interface 38
 • TINI mikrokrmilnik 38
 • tipi podatkov 67
 • tipkovnice 66
 • tipografija 162
 • tipografsko oblikovanje 162
 • tiristorji 145
 • tisk 161
 • tiskalniki 66
 • tiskanje fotografij 206
 • tiskarstvo 163
 • tlak 82
 • tlakomeri 82
 • točkovno ocenjevanje parametrov 30
 • tokovna polja 131 , 132 , 136
 • toksični učinki 89 , 90
 • toksikologija 89 , 90 , 91
 • topila 91
 • toplota 134
 • toplotna izolacija 196 , 197
 • toplotna zaščita stavb 182
 • toplotne analize 130
 • toplotne obdelave 122
 • toplotni mostovi 181
 • Toxicity testing 89 , 90
 • TQM 159
 • trakovi 11
 • Transducers 134
 • transformacije 177
 • transformator 132
 • transformatorji 135 , 139
 • Transformatorji
  • - Učbeniki za visoke šole 139
  • - Vaje za visoke šole 135
 • transmisijska elipsometrija 71
 • transport elektronov 72
 • transport onesnaženj 154
 • transporterji 11
 • transportne naprave 10 , 11
 • tranzistorji 145
 • trde površine 91
 • trdna faza 87
 • trdne farmacevtske oblike 107
 • trdne površine 78
 • trenje 121
 • Trichterjev model 168
 • trifazni jedrni transformator 139
 • TRIZ reševanje problemov 158
 • trki 75
 • tumorji mlečnih žlez 103

 • učbeniki 1 , 20 , 98 , 105 , 113 , 161 , 162 , 210
 • učbeniki za srednje šole 122 , 133
 • učbeniki za vioske šole 31
 • učbeniki za visoke šole 28 , 30 , 33 , 43 , 67 , 68 , 69 , 70 , 81 , 82 , 92 , 117 , 120 , 121 , 127 , 131 , 132 , 135 , 136 , 139 , 140 , 141 , 145 , 149 , 176 , 177 , 184 , 208
 • učbeniki za višje šole 138
 • učenje angleščine 208
 • učenje kemije 86
 • učinki sevanja 108
 • učinkovita raba energije 182
 • ultrazvočne preiskave 114
 • umetna svetloba 129
 • umetniške instalacije 185
 • umetnost 185 , 186 , 206
 • UML (Computer science) 34
 • UML - Unified Modeling Language 34
 • UML diagrami 34
 • University extension - Bibliography 25
 • univerzalna čistila 91
 • univerze 25
 • univerzitetne knjižnice 16
 • uporaba 168 , 172
 • uporaba knjižnic 44
 • uporaba metode 165
 • uporaba programov 56 , 57 , 58 , 59 , 60
 • uporaba računalnikov 158
 • uporaba v linearnih vezjih 127
 • uporaba v nelinearnih vezjih 127
 • uporaba zunanjih storitev 18
 • uporabniki 19
 • uporabniški vmesniki 66
 • upori 146
 • upoštevanje človeka 22
 • upravljanje baz podatkov 36 , 47
 • upravljanje delovnih procesov 21
 • upravljanje dokumentov 51 , 54 , 55
 • upravljanje elektronske pošte 54
 • upravljanje osebnih stilov 54
 • upravljanje proizvodnje 164 , 165 , 169
 • upravljanje s časom 49 , 54
 • upravljanje zbirk 14 , 18
 • uredniki 161
 • urejanje sporočil 49
 • urejevalniki besedil 52
 • ustanove 160
 • ustvarjanje objektov 43

 • valovna optika 81
 • variance 31
 • varistorska keramika 97
 • varnostni predpisi 133
 • varnostni ukrepi 19
 • varstvo gradiva 160
 • varstvo pri delu 89 , 90 , 108 , 122
 • večstanovanjske stavbe 205
 • vejske relacije 141
 • Velika Britanija 161
 • verige 159
 • verjetnost 31
 • verjetnostne porazdelitve 30
 • verjetnostni račun 30
 • vertikalne bariere 154
 • vezalne skupine transformatorjev 139
 • vezja 133 , 137
 • vezne lastnosti vlaken 111
 • vgrajene naprave 38
 • vgrajeni mikroprocesorski sistemi 35
 • vgrajeni sistemi 38
 • vhodno-izhodni opis 177
 • VIDEO COMMUNICATION 148
 • Video compression 148
 • video komunikacije 148
 • video zgoščevanje 148
 • Villalpando, Juan Bautista 194
 • Virtual reality in architecture 193
 • Virtual Reality Modelling Language glej VRML (programski jezik)
 • virtualni prostor 189 , 193
 • Viscosity - Tables 84
 • viskoznost 84
 • Visual perception 129
 • višinomerstvo 69
 • vlaga v prostorih 181
 • vlakna 174
 • vodenje 159
 • vodne barve 172
 • vodniki 133
 • Vortex - vrtinčni merilnik 176
 • vplivi okolja 21
 • vplivi svetlobe na človeka 129
 • vretenčarji 105
 • VRML (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole 43
 • VRML standard 43
 • vrste 146 , 172
 • vrste armiranih kompozitov 116
 • vrste korozije 117
 • vseživljenjsko učenje 26
 • vzdrževanje 47 , 48 , 55 , 167
 • vzgon 82
 • vzorčenje 149
 • vzorčevanje 27

 • Web publishing 48
 • Web site development 65
 • Web sites - Design 48
 • Windows okolje 41
 • Wireless communication systems - Equipment and supplies 151
 • Wooden-frame buildings
  • - Design and construction 183
  • - Drawings 183
 • Word 2003 51 , 52 , 53
 • Word processing 52
 • Work design 21 , 23
 • Writer 46

 • XLink 65
 • XML 65
 • XML (Document markup language) 65
 • XPath 65
 • XPointer 65

 • z-transformacija 177
 • zagotavljanje kakovosti 165
 • zahtevnost optimizacije 33
 • zakoličbe objektov 69
 • zakon o geometrijski rasti podobnih transformatorjev 139
 • zakonodaja 17 , 159
 • založbe 161
 • založništvo 20 , 161 , 162
 • Založništvo - Slovenija - 20.st. 161
 • zamejski opus 198
 • zamenjave 18
 • zanesljivost sistemov 138
 • zapisovanje 122
 • zaporedno razdeljevanje 33
 • zaprtozančni sistemi 177
 • zasloni 66
 • zaščita materialov 173
 • zaščita okolja 207
 • zaščita površin 172 , 207
 • zaščita pred sevanjem 108
 • zaščitna vezja 145
 • zaščitne metode 98
 • zbiranje odcednih vod 154
 • zbirke vezav 15
 • zborniki 14 , 18 , 86 , 87 , 170 , 174 , 182 , 187 , 201
 • zbrana dela 203
 • ZDA 16 , 19 , 26 , 161
 • zdravje 129
 • združljivi modelni jeziki 34
 • zemljine 154
 • zemljiška knjiga 69
 • zemljiški kataster 69
 • zeoliti 171
 • zgodovina 194 , 211 , 212
 • zgodovina kemije 86
 • zgodovina znanosti 4
 • zgodovinski pregled 15 , 101 , 163 , 192 , 195 , 200
 • zgodovinski razvoj 104
 • zgoščevanje podatkov 148
 • zgradba 127
 • zgradba atoma 81
 • zgradba AVR mikrokrmilnikov 144
 • zimski vrtovi 196
 • zlitine 117
 • zmesi 93
 • zmogljivost komunikacij 38
 • znanost 2 , 3 , 4 , 5 , 101
 • znanstvene raziskave 104
 • znanstveni sestavki 1
 • znanstveniki 3
 • zoologija 105
 • zunanja razsvetlitev stavb 200
 • zunanje postavitve 185
 • zvok 43 , 134

 • železo 117
 • žerjavi 10
 • žice 133
 • živalstvo - vretenčarji - Vertebrata - anatomija živali - fiziologija živali - evolucija 105
 • življenjska doba 67
 • življenjski stroški 166
 • živo srebro 27
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 7.1.2004 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si