Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 5
september - oktober 2003

VSEBINA001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


1.
EUROPEAN research and development database
        Directory of European research and development. Part I / European research and development database ; [edited by Axel Schniederjürgen]. - 3rd ed. - München [etc.] : Saur, 2003. - 2 zv. (1414 str.) ; 30 cm

Na ov. str.: European R&D database
Vsebina:
Vol. 1: Organizations : business enterprises, higher education and hospitals, government institutes, consultancies, charities - non-profit organizations. - IX, 3-772 str.
Vol. 2: Indexes : index by organization name, index by country, index by field of research. - IX, 725-1414 str.
ISBN 3-598-11573-3 (zv. 1) ISBN 3-598-11574-1 (zv. 2) ISBN 3-598-11572-5 (oba zv.) ISBN 3-598-11617-9 (komplet)
a) raziskovalne ustanove b) podjetja c) univerze d) bolnišnice e) neprofitne organizacije f) Evropa g) adresar

001.891(058.7)
COBISS.SI-ID 25249797

2.
EUROPEAN research and development database
        Who's who in European research and development. Part II / European research and development database ; [edited by Axel Schniederjürgen]. - 3rd ed. - München [etc.] : Saur, 2003. - 2 zv. (1097 str.) ; 30 cm

Na ov. str.: European R&D database
Vsebina:
Vol. 1: A-Mo. - IX, 3-554 str.
Vol. 2: Mr-Z, index by country, index by field research. - IX, 559-1097 str.
ISBN 3-598-11576-8 (zv. 1) ISBN 3-598-11617-9 (zv. 2) ISBN 3-598-11575-X (oba zv.) ISBN 3-598-11617-9 (komplet)
a) raziskovalne ustanove b) podjetja c) univerze d) bolnišnice e) neprofitne organizacije f) Evropa g) adresar

001.891(058.7)
COBISS.SI-ID 24888325


006 STANDARDIZACIJA.


3.
DNA
        Fasteners. 1, Dimensional standards for bolts, screws and studs. - 5th ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2001. - XIX, 546 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Handbook ; 10, ISSN 0722-7337)

Na nasl. str.: Complete to April 2001. - Kazalo
ISBN 3-410-13413-1
a) standardi DIN b) polni teksti c) strojni elementi d) sorniki e) vijaki f) žeblji g) dimenzije

006.74:621.882
COBISS.SI-ID 7126798


02 KNJIŽNIČARSTVO.


4.
        CO-operation in action : collaborative initiatives in the world of information / edited by Stella Pilling and Stephanie Kenna. - London : Facet, 2002. - XVII, 174 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibl. pri posam. poglavjih
ISBN 1-85604-424-6
a) Library cooperation - Great Britain b) knjižničarstvo c) informacijski sektor d) kooperacije e) iniciative f) knjižnice g) muzeji h) arhivi i) vplivi tehnologije j) elektronski mediji k) Velika Britanija l) primeri m) projekti n) pregledno delo

025/027(420)
COBISS.SI-ID 24589573

5.
        DIVERSITY in libraries : academic residency programs / edited by Raquel V. Cogell and Cindy A. Gruwell ; foreword by E. J. Josey. - Westport ; London : Greenwood Press, 2001. - XX, 181 str. ; 24 cm. - (Contributions in librarianship and information science ; no. 94, ISSN 0084-9243)

Bibliografija: str. [171]-173. - Kazalo
ISBN 0-313-30831-4
a) Visokošolske knjižnice - Etnične skupine - Zaposlovanje - Združene države Amerike b) Visokošolske knjižnice - Kadri - Usposabljanje - Združene države Amerike c) knjižničarstvo d) visokošolske knjižnice e) etnične skupine f) kadri g) usposabljanje h) ZDA i) zborniki

027(73):323.15(082)
023-05(73):323.15(082)
COBISS.SI-ID 115952640

6.
IFLA\SEFLIN International Summit (1 ; 2002 ; Miami)
        Models of cooperation in U.S., Latin American and Caribbean libraries : the first IFLA/SEFLIN International Summit on Library Cooperation in the Americas / edited by Bruce Edward Massis. - München : Saur, 2003. - 86 str. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 105)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 3-598-21835-4
a) knjižničarstvo b) knjižnice c) Amerika d) sodelovanje e) zborniki f) konference

02
COBISS.SI-ID 1746709

7.
JOHNSON, Arthur W.
        The repair of cloth bindings : a manual / Arthur W. Johnson. - New Castle : Oak Knoll Press ; London : The British Library, 2002. - VII, 115 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 107-111. - Kazalo
ISBN 1-58456-078-9 (USA) ISBN 1-58456-070-3 (USA) ISBN 0-7123-4786-0 (UK)
a) Bookbinding - Repairing - Handbooks, manuals, etc b) knjižničarstvo c) knjigoveštvo d) restavriranje knjig e) popravila knjig f) čiščenje knjig g) oprema h) materiali i) kemikalije j) tehnike k) priročniki

686.1
COBISS.SI-ID 24882693


3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


8.
CARDARELLI, François, 1966-
        Encyclopaedia of scientific units, weights and measures : their SI equivalences and origins / François Cardarelli ; English translation by M. J. Shields. - London [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXIV, 848 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 839-848
ISBN 185233-682--X
a) Metric system - Conversion tables - Handbooks, manuals, etc b) Units - Handbooks, manuals, etc c) metrologija d) merske enote e) mere f) uteži g) stare merske enote h) konverzijske tabele i) metrični sistemi j) enciklopedija

389.1
COBISS.SI-ID 25338885


31 STATISTIKA.


9.
BORRADAILE, Graham
        Statistics of earth science data : their distribution in time, space, and orientation / Graham Borradaile. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXVII, 351 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Bibliografija: str. [337]-343. - Kazali
ISBN 3-540-43603-0
a) Earth sciences - Statistical methods b) matematika c) znanosti o zemeljskem površju d) zbiranje podatkov e) statistična obdelava f) sheme zbiranja podatkov g) porazdelitve h) statistično sklepanje i) porazdelitvene krivulje j) regresija k) korelacija l) primerjava variabel m) časovne vrste n) orientacija podatkov o) učbeniki

311:55
COBISS.SI-ID 24758789


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


10.
KEATING, Michael, 1956-
        Culture, institutions and economic development : a study of eight European regions / Michael Keating, John Loughlin, Kris Deschouwer. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2003. - VII, 215 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 188-206. - Kazalo
ISBN 1-84064-701-9
a) Regional economic disparities b) Europe - Economic conditions - 1945- - Case studies c) Europe - Social conditions - Case studies d) Europe - Civilization - 1945- e) ekonomija f) Evropa g) regionalni razvoj h) regionalne ekonomske razlike i) študije primerov j) Španija k) Francija l) Anglija m) pregledno delo

332.1:338:061.1 EU
COBISS.SI-ID 24985093


34 PRAVO.


11.
MAIER, Ewald
        Der Schutz des "kritischen" Know-how vor Industriespionage / Ewald Maier. - Idstein : Schulz-Kirchner, 1992. - XXXIX, 175, 30, XXIV str. ; 21 cm. - (Wissenschaftliche Schriften. Reihe 2. Betriebswirtschaftliche Beiträge ; Bd. 128)

V izvirniku doktorska disertacija na Universität Erlangen-Nürnberg, 1991. - Bibliografija: str. XII-XXXIX
ISBN 3-8248-0042-X
a) Business intelligence - Prevention b) Industries - Security measures c) kazensko pravo d) industrijsko vohunstvo e) now-how f) metode vohunjenja g) industrijska podjetja h) zaščitna sredstva i) zaščitni ukrepi j) kadrovska politika k) tehnični ukrepi l) varnostni ukrepi m) pregledno delo

343.3
COBISS.SI-ID 24776965


37 VZGOJA.


12.
        INTERNATIONAL handbook of universities / International Association of Universities. - 17th ed. - Hampshire ; New York : Palgrave, 2003. - XVI, 2761 str. ; 31 cm

Kazalo
ISBN 0-333-92265-4 ISBN 92-9002-170-5 (IAU)
a) Universities and colleges - Directories b) univerze c) visoke šole d) adresar

378.4(058.7)
COBISS.SI-ID 24896773


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


13.
        CHANGING environments / edited by Dick Morris ... [et al.]. - Milton Keynes ; Chichester : Wiley : The Open University, cop. 2003. - [VIII], 336 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-47084-999-1
a) Nature - Effect of human beings on b) Global environmental change c) Environmental quality d) Environmental monitoring e) Environmental impact analysis f) ekologija g) spreminjanje okolja h) geološka obdobja i) ekosistemi j) vpliv človeka k) spreminjanje populacij l) relief m) mineralni resursi n) kmetijstvo o) voda p) klimatske spremembe q) kvaliteta zraka r) globalizacija s) učbeniki

504.05/.06
COBISS.SI-ID 25028869

14.
CHEREMISINOFF, Nicholas P., 1952-
        Handbook of air pollution prevention and control / Nicholas P. Cheremisinoff. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2002. - XI, 562 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-7506-7499-7
a) Air quality management b) Air - Pollution c) Factory and trade waste - Environmental aspects d) ekologija e) onesnaževanje zraka f) preprečevanje onesnaževanja g) kontrola h) industrijski viri i) kvaliteta zraka j) notranja atmosfera k) ventilacija l) disperzija m) preprečevanje onesnaževanja n) pregledno delo

504.3.054
COBISS.SI-ID 24773125

15.
POLLACK, Henry N.
        Uncertain science --- : uncertain world / Henry N. Pollack. - Cambridge [ctc.] : Cambridge University Press, 2003. - XII, 243 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200203120 0.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002031200.html. - Kazalo
ISBN 0-521-78188-4
a) Science - Philosophy b) Uncertainty c) znanost d) filozofija e) nezanesljivost f) pregledno delo

001.8:502/504
COBISS.SI-ID 25179141

16.
        ROUTLEDGE Langenscheidts Fachwörterbuch Umwelttechnik : Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch / [Jan C. Bongaerts, Amy R. Newland, Verfasser]. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1997. - XXIV, 271 str. ; 26 cm

Prevod dela: German dictionary of environmental technology
ISBN 0-415-11243-5 (Routledge) ISBN 3-86117-087-6 (Langenscheidt)
a) Pollution - Dictionaries - German b) Renewable energy sources - Dictionaries - German c) German language - Dictionaries - English d) Pollution - Dictionaries e) Renewable energy sources - Dictionaries f) English language - Dictionaries - German g) Pollution - Dictionaries h) Pollution - Dictionaries - German i) German language - Dictionaries - English j) English language - Dictionaries - German k) Renewable energy sources - Dictionaries l) Renewable energy sources - Dictionaries - German m) ekologija n) onesnaževanje okolja o) ekološka tehnologija p) slovar q) nemški r) angleški

504.05/.06(038)=112.2=111
COBISS.SI-ID 24790789


51 MATEMATIKA.


17.
LEFEBVRE, Henri, 1905-
        The production of space / Henri Lefebvre ; translated by Donald Nicholson-Smith. - Malden [etc.]1 : Blackwell, 2003. - 454 str. ; 23 cm

Prevod dela: La production de l'espace. - Kazalo
ISBN 0-631-18177-6 (broš.)
a) Space and time b) matematika c) filozofija d) realni prostor e) mentalni prostor f) socialni prostor g) prostorska arhitektonika h) absolutni prostor i) abstraktni prostor j) kontradiktorni prostor k) diferencialni prostor l) pregledno delo

531.3:114
COBISS.SI-ID 25034245

18.
LEGIŠA, Peter
        Matematika 1. Geometrija v ravnini : učbenik za 1. letnik gimnazije / [besedilo in fotografije] Peter Legiša ; [tehnične risbe Katarina Kokalovič]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 (Ljubljana : Grafika Soča). - 195 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 86-341-2594-7
a) Planimetrija - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) ravninska geometrija d) krog e) kot f) trikotniki g) štirikotniki h) Pitagorov izrek i) projekcija j) zrcaljenje k) vrtenje l) preslikave m) podobnost n) naloge o) rešitve p) uvcbeniki za srednje šole

514.112(075.3)
MSC 2000:
51-01
51M04
COBISS.SI-ID 116295424

19.
LEGIŠA, Peter
        Matematika 1. Realna števila, linearna funkcija. Učbenik za prvi letnik gimnazije / [besedilo in fotografije] Peter Legiša ; [tehnične risbe Katarina Kokalovič]. - Tretjič prenovljena izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 342 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 86-341-2570-X
a) Linearne funkcije - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) naravna števila d) cela števila e) izjave f) množice g) racionalna števila h) realna števila i) linearne funkcije j) linearne enačbe k) linearne neenačbe l) naloge m) rešitve n) učbeniki za srednje šole

51(075.3)
MSC 2000:
97-01
COBISS.SI-ID 111122432

20.
LEGIŠA, Peter
        Matematika 2. Kotne funkcije ostrih kotov, vektorji in trirazsežni prostor : učbenik za 2. letnik gimnazij / [[besedilo in] fotografije] Peter Legiša. - Ljubljana : DZS, 2003. - 190 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 86-341-3096-7
a) Matematika - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) kotne funkcije d) vektorji e) trirazsežni prostor f) naloge g) rešitve h) učbeniki za srednje šole

51(075.3+076)
COBISS.SI-ID 124432896

21.
LEGIŠA, Peter
        Matematika 2. Potence in koreni, kvadratna funkcija in kvadratna enečba, kompleksna števila, eksponentna funkcija in logaritem : učbenik za 2. letnik gimnazij / [[besedilo in] fotografije] Peter Legiša. - 3. prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003. - 232 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 86-341-3097-5
a) Matematika - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) potence d) koreni e) kvadratne funkcije f) kvadratne enačbe g) kompleksna števila h) eksponentne funkcije i) logaritmi j) naloge k) rešitve l) učbeniki za srednje šole

51(075.3+076)
COBISS.SI-ID 124663808

22.
LEGIŠA, Peter
        Matematika 3. Merjenje v geometriji, kotne funkcije, trigonometrija : [učbenik za tretji letnik gimnazij] / [[besedilo in] fotografije] Peter Legiša ; [tehniške risbe Matjaž Željko in Martin Zemljič]. - 2. popravljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 296 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnaslov naveden na hrbtu nasl. str. - Kazalo
ISBN 86-341-3072-X
a) matematika b) geometrija c) ploščine d) sinusni izrek e) Heronov obrazec f) površine g) prostornine h) kotne funkcije i) naloge j) rešitve k) učbeniki za srednje šole

514(075.3)
514.11(075.3)
COBISS.SI-ID 119609600

23.
LEGIŠA, Peter
        Matematika 3. Polinomi, racionalne funkcije, stožnice : [učbenik za tretji letnik gimnazij] / [[besedilo in] fotografije] Peter Legiša ; [tehnične risbe Matjaž Željko]. - 2. popravljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnaslov naveden na hrbtu nasl. str. - Kazalo
ISBN 86-341-3073-8
a) Racionalne funkcije - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) polinomi d) racionalne funkcije e) stožnice f) naloge g) rešitve h) učbeniki za srednje šole

51(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 119486720

24.
        LINEA = Črta : matematika za 1. letnik gimnazij / Dušan Kavka ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek, Aleksander Jankovič ; fotografije Arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; karte Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG, Mateja Rihtaršič]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2003 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 961-6357-54-9
a) b) matematika c) naravna števila d) cela števila e) logika f) teorija množic g) racionalna števila h) realna števila i) linearna funkcija j) ravninska geometrija k) naloge l) rešitve m) učbeniki za srednje šole

51(075.3)
COBISS.SI-ID 122392320

25.
PAVLIHA, Ivan
        Geometrija v ravnini / Ivan Pavliha, Marijan Prosen ; [tehnične risbe narisal Matjaž Željko]. - 1. prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003. - 168 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

ISBN 86-341-3100-9 ISBN 86-341-0181-9 (zbirka)
a) Planimetrija - Vaje za srednje šole b) matematika c) geometrija v ravnini d) krog e) krožnica f) togi premik g) vzporedni premik h) trikotnik i) Pitagorov izrek j) pravokotna projekcija k) zrcaljenje l) koti m) paralelogram n) trapez o) podobnost p) središčni razteg q) naloge r) rešitve s) učbeniki za srednje šole

514(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 125202944

26.
        SPATIUM = Prostor : matematika za 3. letnik gimnazij / Martina Rugelj ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek, Kostja Gatnik, Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Gregor Pavlič, Marina Rugelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2003 (Ljubljana : EUROADRIA). - 292 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-6465-32-5
a) matematika b) polinomi c) racionalne funkcije d) stožnice e) trigonometrija f) kotne funkcije g) grafi funkcij h) adicijski izreki i) geometrija v ravnini j) metrična geometrija k) ploščine l) obsegi m) geometrija v prostoru n) naloge o) rešitve p) učbeniki za srednje šole

51(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 133628

27.
TEKAČI, Đurđica
        Matematika I : za inženjere / Đurđica Takači, Stojan Radenović. - Beograd : Akademska misao, 2002. - 288 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 86-7466-074-6
a) matematika b) realna števila c) kompleksna števila d) funkcije e) linearna algebra f) odvodi g) integrali h) primeri i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

51(075.8)
COBISS.SI-ID 25189381


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


28.
AIRGID, Kevin
        Flash 99% good : a guide to Macromedia Flash usability / Kevin Airgid, Stephanie Reindel. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XVI, 223 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2002510589 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh031/20 02510589.html. - Kazalo
ISBN 0-07-222287-5
a) Flash (Computer file) b) Macromedia Flash (Computer file) c) Computer animation d) Web sites - Design e) računalništvo f) programska oprema g) Flash h) računalniška grafika i) multimedijska orodja j) uporabnost k) interaktivnost l) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25064709

29.
        ASP.NET Web developer's guide / Mesbah Ahmed ... [et al.]. - Rockland : Syngress Publishing, cop. 2002. - XXIX, 695 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 1-928994-51-2
a) Active server pages b) Web site development c) Internet programming d) računalništvo e) računalniške mreže f) razvoj spletnih strani g) Web aplikacije h) Internet programiranje i) ADO .NET j) XML k) .NET Framework l) priročniki

004.42:004.7
COBISS.SI-ID 25289221

30.
AYESH, Aladdin, 1972-
        Essential UML fast : using SELECT use case tool for rapid applications development / Aladdin Ayesh. - London : Springer, 2002. - X, 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Essential series)

Bibliografija: str. 208. - Kazalo
ISBN 1-85233-413-4 (broš.)
a) Application software - Development b) UML (Computer science) c) računalništvo d) združljivi modelni jeziki e) UML f) razvoj programske opreme g) programski inženiring h) modeliranje procesov i) objektno orientirane tehnologije j) modeliranje baz k) implementacije l) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25007621

31.
BAIN, Steve
        CorelDRAW 11 : the official guide / Steve Bain with Nick Wilkinson. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne Media, cop. 2002. - XXXII, 827 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-222603-X
a) CorelDRAW! b) CorelDRAW 11 c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) CorelDraw 11 g) računalniška grafika h) obdelava slik i) animacija j) oblikovanje k) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 48448257

32.
BENJES-Small, Candice M.
        The library and information professional's guide to plug-ins and other Web browser tools : selection, installation, troubleshooting / Candice M. Benjes-Small, Melissa L. Just. - London : Facet, 2002. - XV, 171 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 163-165. - Kazalo
ISBN 1-85604-464-5
a) Plug-ins (Computer programs) b) računalništvo c) vtičniki d) spletna brskalna orodja e) instalacije f) slike g) multimedija h) matematika i) znanost j) knjižničarstvo k) upravljanje l) pregledno delo

004.738.52
COBISS.SI-ID 25007365

33.
BLATNER, David
        Real World QuarkXPress 5 : for Macintosh and Windows / by David Blatner. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2002. - XXXI, 991 str., VII str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-201-35492-6
a) QuarkXPress (Computer file) b) Desktop publishing c) računalništvo d) programska oprema e) QuarkXPress 5 f) namizno založništvo g) izdelava grafičnih dokumentov h) Web aplikacije i) priročniki

004.42:655.535.5
COBISS.SI-ID 25063941

34.
BROWN, Martin C.
        XML processing with Perl, Python, and PHP / Martin C. Brown. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2002. - XXIII, 422 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Transcend technique)

Kazalo
ISBN 0-7821-4021-1
a) računalništvo b) označevalni jeziki c) XML d) Perl e) Python f) PHP g) REBOL h) Ruby i) AppleScript j) TcL k) Web aplikacije l) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 47828737

35.
BURTON, Kevin R.
        . Net common language runtime : unleashed / Kevin Burton. - Indianapolis : Sams, 2002. - XVII, 997 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-672-32124-6
a) Microsoft .NET Common Language Runtime b) Microsoft .NET c) Programming languages (Electronic computers) d) Application software - Development e) računalništvo f) programski jeziki g) .NET h) CLR - Common Language Runtime i) CLR komponente j) računalniške mreže k) Web aplikacije l) priročniki

004.42:004.7
COBISS.SI-ID 25068293

36.
CALISHAIN, Tara
        Google hacks : [100 industrial-strength tips & tools] / Tara Calishain and Rael Dornfest. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2003. - XXI, 329 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
ISBN 0-596-00447-8
a) Google b) Web search engines c) Internet programming d) Computer software - Reusability e) računalništvo f) računalniške mreže g) iskalna orodja h) Google i) internet programiranje j) Google servisi k) API aplikacije l) priročniki

004.7:004.659
COBISS.SI-ID 25295877

37.
CANTU, Marco
        Mastering Delphi 7 / Marco Cantu. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2003. - XXVIII, 1011 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-4201-X
a) Delphi (Computer file) b) Computer software - Development c) računalništvo d) programski jeziki e) Delphi 7 f) objektno programiranje g) integrirano razvojno okolje h) IDE - Integrated Development Environment i) gradnja uporabniških vmesnikov j) Web aplikacije k) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25065477

38.
CHAND, Mahesh
        A programmer's guide to ADO.NET in C# / Mahesh Chand ; [foreword by Michele Leroux Bustamante]. - Berkeley : Apress, cop. 2002. - XXV, 711 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice) (. NET developer series) (Books for professionals by professionals)

Kazalo
ISBN 1-893115-39-9 (broš.)
a) ActiveX b) Database design c) Object-oriented programming (Computer science) d) C# (Computer program language) e) Internet programming f) računalništvo g) baze podatkov h) načrtovanje baz i) objektno orientirano programiranje j) Internet programiranje k) programski jeziki l) C# m) ADO .NET n) priročniki

004.42:004.6
COBISS.SI-ID 25015813

39.
CHASE, Kate
        PC disaster and recovery / Kate J. Chase. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2003. - XVIII, 491 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-4182-X
a) Data recovery (Computer science) b) Computer security c) Microcomputers - Maintenance and repair d) računalništvo e) osebni računalniki f) strojna oprema g) operacijski sistemi h) aplikacije i) varnost j) vzdrževanje k) popravila l) omejevanje tveganja m) nadgradnja n) priročniki

004.05
COBISS.SI-ID 25067013

40.
CLAGUE, Kevin
        LEGO software power tools / Kevin Clague, Miguel Agullo ; Lars C. Hassing, technical reviewer. - Rockland : Syngress, cop. 2002. - XX, 489 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Ov. nasl.: LEGO software power tools : with LDraw, MLCad, and LPub. - Kazalo
ISBN 1-931836-76-0 (broš.)
a) Computer graphics b) Three-dimensional imaging c) LEGO toys d) računalništvo e) računalniška grafika f) 3D slike g) programska oprema h) programska orodja i) LDraw j) MLCad k) LPub l) 3D LEGO modeli m) LEGO CAD sistemi n) LEGO igrače o) načrtovanje p) priročniki

004.42:004.92
COBISS.SI-ID 25063429

41.
        COMMON warehouse metamodel developer's guide / John Poole ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2003. - XXXIII, 716 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002014 054.html. - Bibliografija: str. 679-681. - Kazalo
ISBN 0-471-20243-6
a) Data warehousing b) računalništvo c) baze podatkov d) skladiščenje podatkov e) meta analize f) podatki g) dimenzijski modeli h) implementacije i) izmenjava meta podatkov j) pregledno delo

004.6
COBISS.SI-ID 25006853

42.
ČERVEŇ, Pavol
        Crackproof your software : the best ways to protect your software against crackers / Pavol Červeň. - San Francisco : No Starch Press, 2002. - XIII, 251 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Prevod dela: Cracking a jak se proti nemu bránit. - Kazalo
ISBN 1-886411-79-4
a) Software protection b) Computer security c) Data protection d) Computer crimes e) računalništvo f) programska oprema g) zaščita programske opreme h) zaščita podatkov i) računalniški kriminal j) zaščitni ukrepi k) zaščitni programi l) priročniki

004.42.056
COBISS.SI-ID 25020421

43.
DAVIS, Harold, 1953-
        Visual C# .NET programming / Harold Davis. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2002. - XXIV, 548 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-4046-7
a) C# (Computer program language) b) Microsoft . NET c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual C# .NET f) objektno orientirano programiranje g) Web aplikacije h) Web servisi i) XML j) ADO .NET k) priročniki

004.42/.43
COBISS.SI-ID 25069829

44.
DAVIS, Robert J., 16.11.1956-
        Digital and computer projects / Robert J. Davis. - Boston [etc.] : Newnes, 1999. - XIV, 208 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els033/9 9012721.html. - Bibliografija: str. 199. - Kazalo
ISBN 0-7506-7172-6 (broš.)
a) Microcomputers - Amateurs' manuals b) Digital electronics - Amateurs' manuals c) Microcomputers - Amateurs' manuals d) Digital electronics - Amateurs' manuals e) računalništvo f) strojna oprema g) digitalna elektronika h) mikroračunalniki i) spominske enote j) EPROM k) BIOS l) vhod tiskalnika m) nadzorni programi n) priročniki

004.353/382.7
COBISS.SI-ID 25210885

45.
DEITEL, Harvey M., 1945-
        Visual Basic .NET : how to program / H.M. Deitel, P.J. Deitel, T.R. Nieto. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2002. - LIV, 1517 str. : ilustr. ; 23 cm

- - Visual Basic .Net : how to program [Elektronski vir]. - optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-13-029363-6 ISBN 0-13-067393-5 (CD)
a) računalništvo - programski jeziki - računalniški programi - Microsoft Visual Basic.NET b) računalništvo c) programski jeziki d) Visual Basic .NET e) objektno orientirano programiranje f) večprocesnost g) grafični vmesniki h) programiranje baz podatkov i) Web servisi j) ASP .NET k) ADO .NET l) dostopnost baz m) označevalni jeziki n) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 47721729

46.
DROL, William
        Object-oriented Macromedia Flash MX / William Drol. - Berkeley : Apress, cop. 2002. - XVII, 482 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice) (Professional design series)

Kazalo
ISBN 1-59059-014-7 (broš.)
a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Web sites - Design d) računalništvo e) programska oprema f) Flash MX g) računalniška grafika h) multimedijska orodja i) animacije j) interaktivnost k) objektno orientirano programiranje l) ActionScript m) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25064197

47.
        E-mail virus protection handbook / [Philip Baczewski ... et al.]. - Rockland : Syngress, cop. 2000. - XXVII, 476 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatki o odg. na str. VII-IX. - Kazalo
ISBN 1-928994-23-7
a) Computer viruses b) Electronic mail systems - Security measures c) računalništvo d) računalniški virusi e) sistemi elektronske pošte f) elektronska pošta g) zaščite h) Outlook 2000 i) Windows j) internet k) zaščita kod l) požarni zid

004.738.5
COBISS.SI-ID 447253

48.
ENGELBRECHT, Andries P.
        Computational intelligence : an introduction / Andries P. Engelbrecht. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2002. - XVI, 288 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002072 617.html. - Bibliografija: str. 247-279. - Kazalo
ISBN 0-470-84870-7
a) Soft computing b) Neural networks (Computer science) c) Evolutionary programming (Computer science) d) Fuzzy systems e) računalništvo f) računalniška inteligenca g) umetna inteligenca h) nevronske mreže i) razvojno računanje j) mehko računanje k) genetski algoritmi l) genetsko programiranje m) koevolucija n) obnašanje skupine o) mehki sistemi p) pregledno delo

004.8
COBISS.SI-ID 3289172

49.
FARRELL, Joyce
        Programming logic and design : comprehensive / Joyce Farrell. - 2nd ed. - Cambridge (Mass.) : Course Technology, cop. 2002. - XIV, 434, [35] str. : ilustr. ; 24 cm

Naslov prve izd.: A guide to programming logic and design. - Kazalo
ISBN 0-619-06315-7
a) Logic programming b) Logic design c) računalništvo d) računalniki e) računalniška logika f) računalniške strukture g) pisanje programov h) odločitve i) povezave j) objektno orientirano programiranje k) grafični vmesniki l) programabilna logika m) pregledno delo

004.42
COBISS.SI-ID 25064453

50.
FERGUSON, Derek
        Mobile .NET / Derek Ferguson ; [foreword by David Kurlander]. - Berkeley : Apress, cop. 2002. - XV, 481 str. : ilustr. ; 24 cm. - (. Net developer series) (Books for professionals by professionals) (The expert's voice)

Kazalo
ISBN 1-893115-71-2 (broš.)
a) Microsoft.net framework b) Wireless communication systems c) Mobile communication systems d) računalništvo e) brezžične komunikacije f) komunikacijski sistemi g) mobilne komunikacije h) mobilni telefoni i) Internet j) dlančniki k) razvoj komunikacij l) brezžične internet naprave m) priročniki

004.738.5
COBISS.SI-ID 25062917

51.
FLICKENGER, Rob
        Linux server hacks : [100 industrial-strength tips & tools] / Rob Flickenger. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2003. - XVI, 221 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
ISBN 0-596-00461-3 (broš.)
a) Linux b) Client/server computing c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) računalniški sistemi g) strežniki h) vzdrževanje strežnikov i) vlamljanje j) hekanje k) priročniki

004.45.05
COBISS.SI-ID 8069142

52.
GOVANUS, Gary
        TCP/IP 24seven / Gary Govanus. - San Francisco [etc.] : Network : Sybex, cop. 1999. - XXII, 549 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-2509-3
a) TCP/IP (Computer network protocol) b) računalništvo c) računalniške komunikacije d) računalniške mreže e) upravljanje omrežij f) TCP/IP protokoli g) načrtovanje mrež h) varnost omrežij i) priročniki

004.7
COBISS.SI-ID 25067525

53.
GREEN, Thomas James, 1952-
        Building web sites with Macromedia Studio MX / by Tom Green, Chris S. Flick, Jordan L. Chilcott. - Boston [etc.] : New Riders, cop. 2003. - XXXI, 756 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7357-1272-7
a) Web sites - Design b) Computer graphics c) Computer animation d) računalništvo e) multimedijska orodja f) Studio MX g) Web strani h) izdelava i) načrtovanje dinamičnih strani j) računalniška grafika k) animacije l) FreeHand 10 m) Fireworks MX n) Dreamweaver MX o) priročniki

004.7:004.42
COBISS.SI-ID 25064965

54.
HARKINS, Susan Sales
        Mastering Dreamweaver MX databases / Susan Sales Harkins, Bryan Chamberlain and Darren McGee. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2003. - XXV, 707 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7821-4148-X
a) Dreamweaver (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Dreamweaver MX e) večpredstavnost f) makromedija g) baze podatkov h) uporaba podatkov i) upravljanje baz j) načrtovanje baz k) Oracle l) MySQL m) Web aplikacije n) dinamične baze o) kreiranje spletnih strani p) povezovanje baz q) varnost r) priročniki

004.42:004.6
COBISS.SI-ID 25060613

55.
HASTINGS, Pattie Belle
        Adobe Acrobat 5 master class : interactivity and multimedia for PDF / Pattie Belle Hastings, Bjorn Akselsen and Sandee Cohen. - Berkeley : Peachpit, cop. 2003. - 382 str. : barvne ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-201-74883-5
a) Adobe Acrobat b) PDF (Computer file format) c) Interactive multimedia d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) Acrobat 5 h) multimedijske aplikacije i) PDF dokumenti j) urejanje dokumentov k) varnost dokumentov l) predstavitve m) elektronske knjige n) priročniki

004.42:004.92
COBISS.SI-ID 25071877

56.
HILL, Brian, 1975-
        Cisco : the complete reference / Brian Hill. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXVIII, 1147 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-219280-1
a) Računalniška omrežja - Priročniki - Povezovanje b) Računalništvo c) računalništvo d) računalniške mreže e) medomrežno povezovanje f) povezovanje med omrežji g) povezovalniki h) povezovalne tehnologije i) preklopne poti j) LAN k) ISDN l) priročniki

004.7
COBISS.SI-ID 8818737

57.
HSIAO, Aron
        Sams teach yourself Red Hat Linux 8 in 24 hours / Aron Hsiao. - Indianpolis : Sams, cop. 2003. - XIX, 576 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM-a). - (Sams teach yourself in 24 hours series)

Kazalo
ISBN 0-672-32475-X
a) Linux b) Operating systems (computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 8 f) namestitev g) upravljanje sistema h) konfiguracija i) računalniške mreže j) priročniki

004.451
COBISS.SI-ID 24930565

58.
JARC, Bojan, 1967-
        Povečanje robustnosti sistemov avtomatskega razpoznavanja govora s statistično oceno spektra govornega signala : doktorska distertacija / Bojan Jarc ; [mentor Zdravko Kačič]. - Maribor : [B. Jarc], 2003. - XXII, 127 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-112. - Dokt. dis., Univ v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) računalništvo b) avtomatsko razpoznavanje govora c) digitalna obdelava signalov d) robustnost na vhodni šum e) naključni signali f) statistična digitalna obdelava signalov g) doktorske disertacije

004.93(043.3)
COBISS.SI-ID 8033302

59.
JASNOWSKI, Mike
        Java, XML, and web services bible / Mike Jasnowski. - New York ; Cleveland ; Indianapolis : Hungry Minds, cop. 2002. - XXXII, 918 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2001092 925.html. - Kazalo
ISBN 0-7645-4847-6
a) Java (Computer program language) b) XML (Document markup language) c) Web site development d) Application software - Development e) računalništvo f) programski jeziki g) označevalni jeziki h) Java i) XML j) računalniške mreže k) Web strani l) aplikativna programska oprema m) uporabniški vmesniki n) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 25033733

60.
JOHNSON, Brian
        Inside Microsoft visual studio .NET / Brian Johnson, Craig Skibo, Marc Young. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2003. - XXI, 542 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Microsoft .NET)

Kazalo
ISBN 0-7356-1874-7
a) računalništvo b) programska orodja c) Visual Studio .NET d) spletno programiranje e) Web aplikacije f) Windows aplikacije g) objektni modeli h) programiranje uporabniških vmesnikov i) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 24678405

61.
JONES, A. Russell
        Mastering ASP. NET with C# / A. Russell Jones. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2002. - XXVII, 816 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-2989-7
a) Active server pages b) Microsoft Visual C++ c) Microsoft . NET Framework d) C# (Computer program language) e) Web servers f) Web site development g) Internet programming h) računalništvo i) računalniške mreže j) Web programiranje k) Visual C# l) dostopnost podatkov m) ASP.NET n) ADO.NET o) objektno orientirano programiranje p) Web aplikacije q) priročniki

004.42/43:004.7
COBISS.SI-ID 25069061

62.
KING, Andrew B. S.
        Speed up your site : web site optimization / Andrew B. King ; [foreword by Jakob Nielsen]. - Boston [etc.] : New Riders, cop. 2003. - XXVII, 496 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7357-1324-3
a) Web sites - Design b) Web site development c) računalništvo d) računalniške mreže e) spletne strani f) optimizacija Web strani g) psihologija lastnosti h) optimiranje označevalnih jezikov i) DHTML optimiranje j) priročniki

004.738.52
COBISS.SI-ID 25059333

63.
LESKOVAR, Robert T., 1975-
        Izpeljava hierarhične strukture konceptov iz nestrukturiranih tekstovnih dokumentov : doktorska disertacija / Robert Leskovar ; [mentor Jozsef Györkös ; komentor Gorazd Lešnjak]. - Maribor : [R. Leskovar], 2002. - XII, 147 str. + pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) računalništvo b) informatika c) informacijska tehnologija d) statistična obdelava nestrukturiranega teksta e) prepoznavanje tekstovnih konceptov f) hierarhična organizacija konceptov g) prikrita semantika h) grupiranje tekstovnih enot i) doktorska disertacija

659.2:004(043.3)
COBISS.SI-ID 8042518

64.
LOWERY, Joseph W.
        Macromedia Dreamweaver MX killer tips : the hottest collection of cool tips and hidden secrets for Macromedia Dreamweaver MX / Joseph Lowery, Angela C. Buraglia. - 1st ed. - Indianapolis : New Riders, 2003. - XXVII, 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Killer tips series / developed by Scott Kelby)

Kazalo
ISBN 0-7357-1302-2
a) Dreamweaver (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Dreamweaver MX e) računalniške mreže f) Web strani g) načrtovanje h) makromedija i) večpredstavnost j) priročniki

004.42.032.6
COBISS.SI-ID 24941573

65.
LUCAS, Michael, 1967-
        Absolute BSD : the ultimate guide to FreeBSD / Michael Lucas. - San Francisco : No Starch Press, 2002. - XLII, 565 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-886411-74-3 (broš.)
a) FreeBSD b) UNIX (Computer file) c) Internet service providers - Computer programs d) Web servers - Computer programs e) Client/server computing f) računalništvo g) računalniške mreže h) internteni izvajalci servisa i) računalniški programi j) operacijski sistemi k) FreeBSDF l) povezanost omrežij m) varnost sistema n) nadgradnja o) priročniki

004.451:004.7
COBISS.SI-ID 25006597

66.
LUNN, Kenneth
        Software development with UML / Ken Lunn. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2003. - XV, 413 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 409. - Kazalo
ISBN 0-333-98595-8
a) UML (Computer science) b) Computer software - Development c) računalništvo d) programski inženiring e) razvoj programske opreme f) razvoj informacijskih sistemov g) modeliranje podatkov h) UML Unified Modeling Language i) združljivi modelni jeziki j) objektno orientirane metode k) modeliranje procesov l) priročniki

004.42/.43
COBISS.SI-ID 25007877

67.
        MACROMEDIA Flash enabled : Flash design & development for devices / Christian Cantrell ... [et al.]. - [Indianapolis] : New Riders, 2002. - XVIII, 529 str. : ilustr. ; 23 cm

Hrbtni nasl.: Flash enabled . - Kazalo. - Povzetki na koncu poglavij
ISBN 0-7357-1177-1
a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Web sites - Design d) računalništvo e) programska orodja f) Flash MX g) Macromedia Flash Player h) računalniška grafika i) računalniške animacije j) Web strani k) načrtovanje vmesnikov l) razvoj aplikacij m) Flash aplikacije n) žepni PC o) televizija p) mobilni telefoni q) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25068037

68.
MARSHALL, Donis, 1960-
        .NET security programming / Donis Marshall. - Indianapolis : Wiley, cop. 2003. - XX, 312 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-22285-2
a) Computer security b) Microsoft.net framework c) računalništvo d) računalniški sistemi e) računalniške mreže f) varnost g) zanesljivost h) kriptografija i) varnostni ukrepi j) Windows okolje k) Web okolje l) priročniki

004.056
COBISS.SI-ID 24561157

69.
        MASTERING Windows server 2003 / Mark Minasi ... [et al.]. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2003. - XXXV, 1753 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7821-4130-7
a) računalništvo b) računalniške mreže c) operacijski sistemi d) Windows Server 2003 e) konfiguracija omrežja f) TCP/IP g) upravljanje mrež h) vzdrževanje i) priročniki

004.451
MSC 2000:
68-01
COBISS.SI-ID 12415577

70.
MATTHEWS, Mark
        MySQL and Java developer's guide / Mark Matthews, Jim Cole, Joseph D. Gradecki. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2003. - XXII, 410 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Java open source library)

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002155 887.html. - Kazalo
ISBN 0-471-26923-9
a) SQL (Computer program language) b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) MySQL f) Java g) računalniške mreže h) dinamične spletne strani i) relacijske baze podatkov j) Windows okolje k) Unix okolje l) FreeBSC okolje m) Macintosh okolje n) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25007109

71.
MCDANIEL, Jim
        TOAD : pocket reference for Oracle / Jim McDaniel and Patrick McGrath. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2002. - VII, 120 str. : ilustr. ; 18 cm

Na ov.: TOAD tips and tricks. - Kazalo
ISBN 0-596-00337-4
a) Oracle (Computer file) b) Database management c) Application software - Development d) računalništvo e) baze podatkov f) upravljanje baz g) programska oprema h) Oracle i) razvoj j) načrtovanje k) TOAD - Tool for Oracle Application l) Oracle Application Developers m) priročniki

004.6
COBISS.SI-ID 25241349

72.
MCMANUS, Jeffrey P.
        Database access with Visual Basic .Net / Jeffrey P. McManus, Jackie Goldstein ; Kevin T. Price, contributor. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2003. - XIX, 441 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-672-32343-5
a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Microsoft .NET d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic .NET g) programiranje baz podatkov h) dostopnost baz i) poizvedovalni jeziki j) SQL Server 2000 k) ADO .NET l) razvoj baz m) razvoj aplikacij n) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25061381

73.
MILBURN, Ken, 1935-
        Photoshop elements 2 : the complete reference / Ken Milburn, Gene Hirsh. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXIV, 767 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-222475-4
a) Adobe Photoshop (Computer file) b) Photography - Digital techniques c) računalništvo d) računalniška grafika e) digitalne slike f) fotografija g) obdelava slik h) programska orodja i) Photoshop Elements 2 j) posebni efekti k) retuširanje l) restavriranje m) priročniki

004.42:004.92
COBISS.SI-ID 25071365

74.
MILLER, Lawrence H.
        Security+ certification for dummies / by Lawrence Miller and Peter H. Gregory. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XX, 375 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (--For dummies)

Kazalo
ISBN 0-7645-2576-X
a) Computer security b) Electronic data processing personnel - Certification c) računalništvo d) računalniški sistemi e) obdelave podatkov f) varnost g) zanesljivost h) računalniške komunikacije i) računalniška infrastruktura j) kriptografija k) pregledno delo

004.05
COBISS.SI-ID 25062405

75.
MUELLER, John, 1958-
        Visual C# .NET developer's handbook : [professional Desktop, Database, and Web Development with C#] / John Paul Mueller. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2002. - XXVI, 641 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Ov. dodatek k nasl. - Kazalo
ISBN 0-7821-4047-5
a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual C# .NET d) programiranje baz podatkov e) objektno orientirano programiranje f) Web aplikacije g) razvoj aplikacij h) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 48425729

76.
MUNSON, John C.
        Software engineering measurement / John C. Munson. - Boca Raton [etc.] : Auerbach Publications, 2003. - XX, 443 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8493-1503-4
a) Software measurement b) računalništvo c) programska oprema d) programski inženiring e) razvoj programske opreme f) merjenje programske opreme g) merilni standardi h) dostopnost programske opreme i) merilne tehnike j) analize rezultatov k) pregledno delo

004.41
COBISS.SI-ID 24937477

77.
NAKHIMOVSKY, Alexander D.
        XML programming : Web applications and Web services with JSP and ASP / Alexander Nakhimovsky, Tom Myers. - Berkeley : Apress, cop. 2002. - XVIII, 555 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-59059-003-1
a) Active server pages b) XML (Document markup language) c) Microsoft Visual BASIC d) JavaServer pages e) Web sites - Design f) Web site development g) Java (Computer program language) h) računalništvo i) označevalni jeziki j) XML programiranje k) Web aplikacije l) Visual Basic m) Java n) Web servisi o) JSP - JavaServer Pages p) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 25072389

78.
PAOLUZZI, Alberto
        Geometric programming for computer-aided design / Alberto Paoluzzi ; with contributions from Valerio Pascucci ... et al. - Chichester : Wiley, cop. 2003. - XX, 776 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [747]-759. - Kazalo
ISBN 0-471-89942-9
a) Geometric programming b) Computer-aided design c) računalništvo d) funkcionalno programiranje e) geometrijsko programiranje f) računalniško podprto načrtovanje g) načrtovalni jeziki h) PLaSM i) FL j) elementi linearne algebre k) grafi l) modeliranje m) animacije prototipov n) priročniki

004.42:004.925.8
COBISS.SI-ID 25012485

79.
PEIKARI, Cyrus
        Maximum wireless security / Cyrus Peikari, Seth Fogie. - Indianapolis : Sams, cop. 2003. - XIII, 390 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Ov. nasl.: Wireless maximum security. - Kazalo
ISBN 0-672-32488-1
a) Wireless communication systems - Security measures b) Computer security c) računalništvo d) brezžične komunikacije e) brezžična omrežja f) računalniške mreže g) komunikacijski sistemi h) varnost i) varnostni ukrepi j) omrežni protokoli k) hekanje l) krekanje m) virusi n) odkrivanje vlomov o) detekcijski sistemi p) pregledno delo

004.7.056
COBISS.SI-ID 25063173

80.
PETROUTSOS, Evangelos
        Mastering Visual Basic .NET database programming / Evangelos Petroutsos, Asli Bilgin. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2002. - XXIX, 671 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7821-2878-5
a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Microsoft .NET d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic .NET g) programiranje baz podatkov h) objektno orientirano programiranje i) dostopnost podatkov j) Web servisi k) XML l) ADO m) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25068805

81.
PETROUTSOS, Evangelos
        Visual Basic .NET developer's handbook / Evangelos Petroutsos, Mark Ridgeway. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2003. - XXIII, 980 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-2879-3
a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Microsoft .NET d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic .NET g) objektno orientirano programiranje h) programiranje baz podatkov i) SQL Server 2000 j) Visual Studio .NET k) ADO .NET l) Web aplikacije m) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25069573

82.
PLUSCH, Mike
        Water : simplified Web services and XML programming / Mike Plusch. - Indianapolis : Wiley, cop. 2003. - XXIII, 378 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Povzetki na koncu poglavij
ISBN 0-7645-2536-0 (broš.)
a) XML (Document markup language) b) Internet programming c) Web site development d) računalništvo e) označevalni jeziki f) XML g) Water h) računalniške mreže i) Web strani j) razvoj spletnih strani k) internet programiranje l) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 25026309

83.
POELKER, Christopher
        Storage area networks for dummies / by Christopher Poelker and Alex Nikitin. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XXII, 403 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

Kazalo
ISBN 0-7645-2480-1
a) Storage area networks (Computler networks) b) računalništvo c) računalniške mreže d) shranjevanje podatkov e) baze podatkov f) omrežja za shranjevanje podatkov g) upravljanje h) dostopnost podatkov i) zaščita podatkov j) rezervne kopije k) priročniki

004.6.056:004.7
COBISS.SI-ID 25062149

84.
POWELL, Thomas A., 1968-
        Web design : the complete reference / Thomas Powell. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXV, 901 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-222442-8
a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) Web načrtovanje e) organiziranje spletnih strani f) elementi načrtovanja g) oblikovanje strani h) priročniki

004.7
COBISS.SI-ID 25059589

85.
        POWER electronic control in electrical systems / E. Acha ... [et al.]. - Oxford [etc.] : Newnes, 2002. - XII, 443 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Newnes power engineering series)

Bibliografija: str. [427]-438. - Kazalo
ISBN 0-7506-5126-1
a) Electric power systems - Control b) Power electronics c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) močnostna elektronika f) električni sistemi g) krmiljenje sistemov h) prenos energije i) kompenzacije j) pretvarjanje energije k) polprevodniške naprave l) energetska omrežja m) razdelilna omrežja n) pregledno delo

621.316:681.5
COBISS.SI-ID 25018373

86.
RIEHL, Mark
        XML and Perl / Mark Riehl and Ilya Sterin. - 1st ed. - Indianapolis : New Riders, cop. 2003. - XVIII, 377 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [351]-352. - Kazalo
ISBN 0-7357-1289-1
a) XML (Document markup language) b) Perl (Computer program language) c) računalništvo d) označevalni jeziki e) Perl f) XML programiranje g) razvoj aplikacij h) Web aplikacije i) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25059845

87.
RISCHPATER, Ray
        Wireless web development / Ray Rischpater. - 2nd ed. - Berkeley : Apress, cop. 2002. - XX, 382 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice)

Kazalo
ISBN 1-59059-028-7 (broš.)
a) Wireless communication systems b) Internet programming c) Wireless application protocol (Computer network protocol) d) Document markup languages e) računalništvo f) računalniške mreže g) brezžične komunikacije h) mrežni protokoli i) hipertekstovni označevalni jeziki j) spletne tehnologije k) aplikacije l) priročniki

004.7
COBISS.SI-ID 25006341

88.
SANDERS, William B., 1944-
        Macromedia Flash MX ActionScript : the complete reference / William Sanders. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXVIII, 655 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-222643-9
a) Macromedia Flash (Computer file) b) ActionScript (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) ActionScript f) multimedijski sistemi g) multimedijska orodja h) računalniška grafika i) programska oprema j) Flash MX k) animacije l) Web strani m) načrtovanje n) priročniki

004.42/.43
COBISS.SI-ID 25059077

89.
SCHILDT, Herbert
        C : the complete reference / Herbert Schildt. - 4th ed. - Berkeley : Osborne/McGraw-Hill, cop. 2000. - XXVI, 805 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-212124-6
a) C (Computer program language) b) C++ (Computer program language) c) Electronic books d) računalništvo e) programski jeziki f) C++ g) C h) objektno orientirano programiranje i) aplikacije j) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 25067781

90.
SCHWARTZ, Steven A.
        CorelDraw 11 for Windows / Steve Schwartz and Phyllis Davis. - Berkeley : Peachpit, cop. 2003. - IX, 252 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

Kazalo
ISBN 0-321-13629-2 (broš.)
a) CorelDRAW b) računalništvo c) programska oprema d) CorelDraw 11 e) računalniška grafika f) animacija g) obdelava slik h) orodja i) urejanje slik j) priročniki

004.42:004.92
COBISS.SI-ID 25005573

91.
SHEEHAN, Paul Bernard
        Enterprise Curl / Paul Sheehan. - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, cop. 2003. - XIV, 392 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-13-146122-2 (broš.)
a) Curl (Computer program language) b) Programming languages (Electronic computers) c) Web site development d) Object-oriented programming (Computer science) e) računalništvo f) programski jeziki g) Curl h) objektno orientirano programiranje i) razvoj spletnih strani j) Internet aplikacije k) Web standardi l) priročniki

004.43:004.738.5
COBISS.SI-ID 24943109

92.
SHELLY, Gary B., 1941-
        Systems analysis and design / by Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, Harry J. Rosenblatt. - 4th ed. - Boston [etc.] : Course Technology, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (Shelly Cashman series)

Kazalo
- - Study tool for systems analysis and design [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7895-5957-9 ISBN 0-7895-6828-4 (na ovoju)
a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) poslovni sistemi e) razvoj f) design g) planiranje h) projekti i) analiza j) informacijska tehnologija k) aplikacija l) komunikacije m) Feasibility Study n) vodenje projektov o) priročniki

659.2:004
COBISS.SI-ID 11998182

93.
SILBERSCHATZ, Abraham
        Applied operating system concepts / Avi Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne. - 1st ed. - [New York] : Wiley, cop. 2003. - XIX, 945 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Windows XP update)

Bibliografija na koncu poglavij in na str.: 891-916. - Kazalo
ISBN 0-471-26314-1
a) Operating systems (Computers) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows XP e) nadgradnja f) upravljanje sistema g) porazdeljeni sistemi h) varnost i) zaščita sistema j) priročniki

004.451
COBISS.SI-ID 25012741

94.
SIMON, Jinjer L., 1966-
        Excel data analysis : your visual blueprint for creating and analyzing data, charts and pivot tables / by Jinjer Simon. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XIII, 289 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Visual : read less-learn more)

Kazalo
ISBN 0-7645-3754-7
a) Microsoft Excel (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Excel e) elektronske preglednice f) analize podatkov g) diagrami h) grafični prikazi podatkov i) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25066757

95.
SMITH, Raymond James, 1948-
        WiFi home networking / Raymond J. Smith. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - XVI, 347 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-07-141253-0
a) Home computer networks b) Wireless LANs c) IEEE 802.11 (Standard) d) računalništvo e) računalniške mreže f) hišna omrežja g) WiFi h) priročniki

004.7
COBISS.SI-ID 25172485

96.
STANGER, James
        Hack proofing Linux : a guide to open source security : the only way to stop a hacker is to think like one / James Stanger, Patrick T. Lane. - Rockland : Syngress Media, cop. 2001. - XXIX, 673 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 1-928994-34-2
a) Linux (Computer file) b) Computer security c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) vlamljanje g) hekanje h) varnost sistema i) varnostni ukrepi j) odkrivanje vlomov k) kodiranje l) priročniki

004.451.05
COBISS.SI-ID 25072901

97.
STEVENSON, Nancy, 1954-
        Microsoft Project 2002 for dummies / by Nancy Stevenson. - Indianapolis : Hungry Minds, cop. 2002. - XXII, 314 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley024/2002100 186.html. - Kazalo
ISBN 0-7645-1628-0
a) Microsoft Project b) Project management - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Project 2002 f) projektno vodenje g) vodenje projektov h) osnove projektov i) poročila j) analize k) upravljanje projektov l) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 25061637

98.
TEAGUE, Jason Cranford
        Photoshop 7 at your fingertips : get in, get out, get exactly what you need / Jason Cranford Teague. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2003. - XVI, 541 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-4092-0 (broš.)
a) Adobe Photoshop b) Computer graphics - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Photoshop 7 f) računalniška grafika g) digitalne slike h) obdelava slik i) aplikacije j) priročniki

004.42:004.92
COBISS.SI-ID 25071109

99.
TROELSEN, Andrew W.
        COM and .NET interoperability / Andrew Troelsen. - Berkeley : Apress, cop. 2002. - XXIX, 769 str. : ilustr. ; 24 cm. - (. Net developer series) (Books for professionals by professionals) (The expert's voice)

Kazalo
ISBN 1-59059-011-2 (broš.)
a) COM (Computer architecture) b) Computer networks c) Internetworking (Telecommunication) d) Microsoft.net framework e) Object-oriented programming (Computer science) f) računalništvo g) računalniške mreže h) medsebojno obratovanje i) objektno orientirano programiranje j) COM - Component Object Model k) .NET l) povezovanje med omrežji m) računalniška arhitektura n) aplikacije o) priročniki

004.7
COBISS.SI-ID 25061125

100.
TURBAN, Efraim
        Introduction to information technology / Efraim Turban, R. Kelly Rainer, Jr., Richard E. Potter. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley, cop. 2003. - XV, 526, [47] str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. R-1 - R-8. - Kazalo
ISBN 0-471-07380-6
a) Information technology b) Management information systems c) Informacijska tehnologija d) računalništvo e) informacijski sistemi f) informacijske tehnologije g) elektronsko poslovanje h) poslovno okolje i) infrastruktura j) elektronsko založništvo k) integracija sistemov l) inteligentni sistemi m) razvoj sistemov n) priročniki

659.2:004
004.7
COBISS.SI-ID 9633842

101.
VAN Sickle, Ted
        Programming microcontrollers in C / Ted Van Sickle. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Newnes, cop. 2003. - XVI, 454 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Embedded technology series)

Kazalo
ISBN 1-878707-57-4
a) Programmable controllers b) C (Computer program language) c) računalništvo d) programiranje mikrokrmilnikov e) programabilni krmilniki f) 8 bitni sistemi g) programski jeziki h) C i) programiranje vgrajenih sistemov j) M68HC12 k) RISC l) CISC m) MCORE arhitektura n) priročniki

004.312:004.42
COBISS.SI-ID 25022725

102.
WEVERKA, Peter
        Instant Web pages! / Peter Weverka. - San Francisco [etc.] : Sybex, cop. 2001. - XIII, 241 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - Web studio 2.0 : easily create your web site in minutes [Elektronski vir] / Sierra home. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7821-2750-9
a) Web pages - Design b) Web site development c) Web sites - Design d) računalništvo e) programska oprema f) Web Studio 2.0 g) računalniške mreže h) Web strani i) načrtovanje spletnih strani j) priročniki

004.42:004.7
COBISS.SI-ID 25063685

103.
        XML : how to program / H. M. Deitel ... [et al.]. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XXXVIII, 934 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (How to program series)

Bibliografija: str. [905]-906. - Kazalo
ISBN 0-13-028417-3
a) XML (Document markup language) b) Internet programming c) računalništvo d) označevalni jeziki e) XML f) hipertekst dokumenti g) Web aplikacije h) Java 2 i) objektni modeli j) XSL eXtensible Stylesheet Language k) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 25060101

104.
YEUNG, Alan
        Oracle9i Mobile / Alan Yeung, Philip Stephenson, Nicholas Pang. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, 2002. - XX, 601 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-222455-X
a) Oracle (Computer file) b) Mobile computing c) Electronic books d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) Oracle 9i Mobile g) Oracle 9iAS h) brezžični servisi i) dinamične aplikacije j) priročniki

004.6
COBISS.SI-ID 25011973


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


105.
        The GALACTIC black hole : lectures on general relativity and astrophysics / edited by Heino Falcke and Friedrich W. Hehl. - Bristol ; Philadephia : Institute of Physics Publishing, cop. 2003. - XII, 353 str. : ilustr., portreti ; 24 cm. - (Series in high energy physics, cosmology and gravitation)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7503-0837-0
a) Black holes (Astronomy) b) Milky Way c) astronomija d) astrofozika e) splošna relativnost f) črne luknje g) centralne galaktične črne luknje h) Rimska cesta i) singularnost j) akrecijski modeli k) emisija radijskih žarkov l) emisija x-žarkov m) zborniki

524.882
COBISS.SI-ID 25217285

106.
REINGOLD, Edward M., 1945-
        Calendrical calculations / Edward M. Reingold, Nachum Dershowitz. - Corrected millennium ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002, cop. 2001. - XXXII, 422 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Sorodni elektronski vir: http://www.calendarists.com. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-521-77752-6 (broš.) ISBN 0-521-77167-6 (vezano)
a) Calendar - Mathematics b) Electronic calendars c) matematika d) kronologija e) aritmetični koledarji f) gregorijanski koledarji g) julijanski koledarji h) koptski koledarji i) etiopski koledarji j) koledar ISO k) islamski koledarji l) hebrejski koledarji m) cerkveni koledarji n) stari hindujski koledarji o) koledar Majev p) balijski bavukon koledar q) astronomski koledarji r) astronomski čas s) perzijski koledar t) bah'i koledar u) koledar francoske revolucije v) kitajski koledar w) moderni hindujski koledar x) priročniki

529.3/.7
COBISS.SI-ID 24980229

107.
REINGOLD, Edward M., 1945-
        Calendrical tabulations : 1900-2200 / Edward M. Reingold, Nachum Dershowitz. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - XXX, 606 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam023/200103565 4.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam021/2 001035654.html. - Bibliografija: str. XXIX-XXX
ISBN 0-521-78253-8 (vezano)
a) Calendar - Mathematics b) Calendar - Conversion tables c) Computer algorithms d) Chronology, Historical e) matematika f) kronologija g) koledarji h) konverzijske tabele i) računalniški algoritmi j) numerične tabele

529.3/.7(059)
COBISS.SI-ID 24980485


53 FIZIKA.


108.
        AIP physics desk reference / E. Richard Cohen, David R. Lide, George L. Trigg, editors. - 3rd ed. - New York [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXXV, 888 str. : graf. prikazi ; 25 cm

2. izd.: Physicist's desk reference, 1989. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-387-98973-0 (vezano)
a) Physics - Handbooks, manuals, etc b) Astronomy - Handbooks, manuals, etc c) fizika d) simboli e) enote f) nomenklatura g) akustika h) astronomija i) astrofizika j) kozmologija k) atomi l) molekule m) trki n) atomska spektroskopija o) biofizika p) kristalografija q) geofizika r) elektrika s) magnetizem t) elementarni delci u) dinamika fluidov v) mehanika w) fizika v medicini x) molekularna spektroskopija y) struktura molekul z) nelinearna fizika {) jedrska fizika |) optika }) pospeševalniki delcev ~) fizika plazme &127;) fizika polimerov !) kvantna teorija ¤) termodinamika ©) učbeniki

53(075.8)
COBISS.SI-ID 5559067

109.
BECKERATH, Alexander von
        Druck-und Temperaturmeßtechnik / [verfasser Alexander von Beckerath ... [et al.]]. - Klingenberg a. Main : Wika, 1995. - XVI, 424 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 411-417. - Kazalo
ISBN 3-9804074-0-3
a) merilna tehnika b) meritve temperature c) meritve tlaka d) priročniki e) merilni postopki f) merilniki tlaki g) vrste merilnikov h) izbor merilnikov i) namestitve merilnikov j) termometri k) vplivi na meritve l) električni merilniki m) tehnične zahteve n) kalibriranje o) elektromagnetna zaščita p) protieksplozijska zaščita q) pregledno delo

53.08
COBISS.SI-ID 24768773

110.
BOLTON, William, 1933-
        Newnes instrumentation and measurement pocket book / W. Bolton. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Newnes, 2000. - VIII, 306 str. : ilustr. ; 20 cm

Prva izd. 1991. - Ov. nasl.: Newnes instrumentation & measurement pocket book. - Kazalo
ISBN 0-7506-5227-6
a) meritve b) merjenja c) merilni instrumenti d) merilne napake e) dinamične karakteristike f) obremenilni efekti g) šum h) zanesljivost i) pretvorniki j) prikazovalniki k) aplikacije l) kemijske sestave m) gostota n) premiki o) električne meritve p) pretoki q) sile r) nivoji s) pritiski t) sevanje u) temperatura v) vakuum w) mikroprocesorji x) priročniki

530.08(035)
COBISS.SI-ID 14189202

111.
KLADNIK, Rudolf
        Fizika za srednješolce. 1, Gibanje, sila, snov / Rudolf Kladnik ; [ilustriral Božo Kos ; tehnično ilustriral Rudolf Kladnik]. - 2. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 188 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 86-341-1860-6
a) fizika b) mehanika c) gibanje d) sila e) pospešek f) mehanske lastnosti snovi g) sistem točkastih teles h) učbeniki za srednje šole

531(075.3)
COBISS.SI-ID 122533632

112.
KLADNIK, Rudolf
        Fizika za srednješolce. 2, Energija / Rudolf Kladnik ; [ilustriral Božo Kos, tehnično ilustriral Rudolf Kladnik]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 240 str. : ilustr. ; 23 cm

Vsebina na nasl. str.: Toplota ; Zvok ; Svetloba
ISBN 86-341-1420-1
a) fizika b) delo c) energija d) toplota e) temperatura f) notranja energija g) prevajanje toplote h) konvekcija i) toplotni stroji j) termične lastnosti snovi k) plinska enačba l) temperaturno raztezanje snovi m) fazne spremembe snovi n) nihanje o) valovanje p) nihala q) transverzalno valovanje r) zvok s) akustika t) longitudinalno valovanje u) Doplerjev pojav v) energija zvoka w) geometrijska optika x) svetloba y) lom svetlobe z) odboj svetlobe {) optično preslikavanje |) učbeniki za srednje šole

53(075.3)
COBISS.SI-ID 116390144

113.
KLADNIK, Rudolf
        Fizika za srednješolce. 3, Svet elektronov in atomov / [[besedilo napisal in] tehnično ilustriral] Rudolf Kladnik ; [fotografije [večina] Nedžad Žujo ; ilustriral Božo Kos]. - 1. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 212 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 86-341-1620-4
a) fizika b) elektrika c) električno polje d) električni tok e) električna napetost f) električna moč g) magnetno polje h) magnetna sila i) magnetna indukcija j) zgradba atomov k) atomika l) luminiscenca m) jedrska energija n) Einsteinova energijska enačba o) radioaktivnost p) jedrske reakcije q) radioaktivni izotopi r) učbeniki za srednje šole

53(075.3)
COBISS.SI-ID 122534656

114.
        MEHANIKA in toplota : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2002 (Ljubljana : Hren). - 240 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-6357-27-1
a) Toplota - Učbeniki za srednje šole b) fizika c) mehanika d) merjenja e) zgradba snovi f) sile g) navor h) mehanične lastnosti snovi i) premo gibanje j) krivo gibanje k) gravitacija l) gibalna količina m) vrtenje n) vrtilna količina o) delo p) energija q) gibanje tekočin r) topeota s) temperatura t) notranja energija u) toplotni stroji v) reverzibilni pojavi w) ireverzibilni pojavi x) učbeniki za srednje šole

531(075.3)
536(075.3)
COBISS.SI-ID 116873216

115.
        MEHANIKA in toplota : zbirka nalog : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Gorazd Planinšič, tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2002 ([Ljubljana] : Schwarz). - 128 str. : ilustr. ; 26 str.

ISBN 961-6357-85-9
a) fizika b) mehanika c) sila d) navor e) mehanične lastnosti snovi f) premo gibanje g) krivo gibanje h) sile i) gravitacija j) gibalna količina k) vrtilna količina l) delo m) energija n) toplota o) temperatura p) notranja energija q) toplotni stroji r) reverzibilni pojavi s) ireverzibilni pojavi t) naloge u) rešitve v) učbeniki za srednje šole

531(075.3)(076.1)
536(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 118412032

116.
MILENKOVIĆ, Bogosav
        Priručnik za merenje protoka fluida : mernim blendama, mlaznicama, Venturijevim cevima i dr. / Bogosav Milenković. - Beograd : SMEITS, 2000. - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

a) fizika b) mehanika fluidov c) merjenje pretoka d) pretok fluidov e) merilne metode f) merilne zaslonke g) Venturijeve cevi h) črpalke i) vgradnja merilnikov j) priročniki

532.57.08(035)
COBISS.SI-ID 25189637

117.
SVENŠEK, Daniel
        Blackflow-affected reorientation dynamics in liquid crystals : thesis / Daniel Svenšek. - Ljubljana : [D. Svenšek], 2003. - 117 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Na predhodni str.: Vpliv hidrodinamičnih tokov na reorientacijsko dinamiko tekočih kristalov. - Bibliografija: str. 113-117. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika b) hidrodinamika c) nematski tekoči kristali d) smektični tekoči kristali e) nematodinamika f) ureditveni parameter g) Ericksen-Lesliejeva teorija h) Freederickszov prehod i) defekti j) disklinacije k) vrtinci l) parska anihilacija m) fluktuacije

532.783(043.3)
COBISS.SI-ID 1673572

118.
ŠOLINC, Hinko, 1941-
        Skozi fiziko z rešenimi nalogami : zbirka nalog. Dinamika, energija / [[besedilo in] risbe] Hinko Šolinc. - 3. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 (Kranj : Gorenjski tisk). - 299 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

ISBN 86-341-0768-X ISBN 86-341-0685-3 (zbirka)
a) Fizika - Vaje za srednje šole b) fizika c) mehanika d) dinamika e) premo gibanje f) krožno gibanje g) gravitacija h) gibalna količina i) vrtilna količina j) delo k) energija l) naloge m) rešitve n) učbeniki za srednje šole

531.3/.6(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 111121920

119.
ŠOLINC, Hinko, 1941-
        Skozi fiziko z rešenimi nalogami. Kinematika, statika : zbirka nalog / Hinko Šolinc ; [risbe Hinko Šolinc [ml.]]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 251 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

Nasl. na hrbtu knj.: Zbirka nalog
ISBN 86-341-0686-1 ISBN 86-341-0685-3 (zbirka)
a) Fizika - Vaje za srednje šole b) Kinematika - Vaje za srednje šole c) Statika - Vaje za srednje šole d) fizika e) mehanika f) premo gibanje g) krivo gibanje h) statika i) naloge j) rešitve k) učbeniki za srednje šole

531.2/.3(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 116292608

120.
TIPLER, Paul Allen, 1933-
        Modern physics / Paul A. Tipler, Ralph A. Llewellyn. - 4th ed., 1st printing. - New York : W.H. Freeman, 2002, cop. 2003. - XIV, 669, [62] str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7167-4345-0
a) Physics b) fizika c) relativnost d) kvantna mehanika e) atomi f) atomski spektri g) valovna narava delcev h) Schrödingerjeva enačba i) atomska fizika j) statistična fizika k) struktura molekul l) spektri m) fizika trdnega stanja n) jedrska fizika o) jedrske reakcije p) fizika delcev q) astrofizika r) kozmologija s) učbeniki

53(075.8)
COBISS.SI-ID 24926213

121.
VORONJEC, Dimitrije
        Vlažan vazduh : termodinamičke osobine i primena / D. Voronjec, Đ. Kozić. - 4., prerađeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 2002. - X, 166 str. : ilustr. ; 21 cm + [1] diagram

Bibliografija: str. 137
ISBN 86-23-43032-8
a) fizika b) termodinamika c) vlažen zrak d) termodinamične lastnosti e) diagrami stanja f) prenos toplote g) prenos snovi h) meritve vlažnosti i) primeri j) pregledno delo

536.7:661.92
COBISS.SI-ID 25326853


539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI.


122.
        FRACTURE mechanics testing methods for polymers, adhesives and composites / editors D. R. Moore, A. Pavan, and J. G. Williams. - Oxford : Elsevier, 2001. - XI, 375 str. : ilustr. ; 25 cm. - (ESIS publication, ISSN 1566-1369 ; 28)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-08-043689-7
a) Composite materials - Fracture b) Polymers - Fracture c) Adhesive joints d) materiali e) polimeri f) lepila g) kompoziti h) mehanika loma i) metode testiranja j) linearna elastičnost k) elastoplastična mehanika loma l) leplenje m) odlepljanje slojev n) pregledno delo

539.42
COBISS.SI-ID 24947461


54 KEMIJA.


123.
ARMOUR, Margaret-Ann
        Hazardous laboratory chemicals disposal guide / Margaret-Ann Armour. - 3rd ed. - Boca Raton [etc.] : Lewis Publishers, 2003. - 557 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 1-56670-567-3
a) Chemical laboratories - Waste disposal b) Hazardous substances c) eksperimentalna kemija d) kemijski laboratoriji e) nevarne snovi f) kemikalije g) fizikalne lastnosti h) kemijske lastnosti i) razlitje j) odstranjevanje odpadkov k) nevarnosti za zdravje l) pregledno delo

54-54:542.1:628.398
COBISS.SI-ID 24928773

124.
BUKOVEC, Nataša
        2 O ali O [spodaj] 2 : kemijsko računanje za srednje šole / Nataša Bukovec, Ivan Leban ; [ilustriral Jaka Modic]. - 2. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 86-341-1675-1
a) organska kemija b) kemijsko računanje c) masa d) množina snovi e) formule kemijskih spojin f) kemijske reakcije g) termokemija h) plinski zakoni i) raztopine j) kemijsko ravnotežje k) redoks reakcije l) elektroliza m) naloge n) rešitve o) učbeniki za srednje šole

54(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 116466176

125.
BUKOVEC, Nataša
        Kemija za gimnazije 1. Učbenik / Nataša Bukovec in Jurij Brenčič ; [fotografije poskusov Nedžad Žujo ; tehniške risbe Aleksander Rovan, Hinko Šolinc ml.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 160. - Kazalo
ISBN 86-341-2497-5
a) kemija b) lastnosti snovi c) formule d) enačbe e) zgradba atoma f) kemijske vezi g) Van der Waalsove vezi h) struktura snovi i) energijske spremembe j) kemijske reakcije k) hitrost reakcij l) kemijska ravnotežja m) ravnotežja v vodnih raztopinah n) Bronsted-Lowrjeva teorija o) redoks reakcije p) periodni sistem elementov q) uvcbeniki za srednje šole

54(075.3)
COBISS.SI-ID 116466432

126.
BUKOVEC, Nataša
        Kemija za gimnazije 2. Učbenik / Nataša Bukovec, Darko Dolenc, Boris Šket ; [fotografije poskusov Nedžad Žujo ; tehniške risbe Aleksander Rovan, Hinko Šolinc ml., Tomaž Amon, risbe formul organskih molekul Darko Dolenc, Maja Harej, Berta Košmrlj]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003. - 272 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 271. - Kazalo
ISBN 86-341-2803-2
a) Kemija - Učbeniki za srednje šole b) kemija c) periodni sistem elementov d) elementi e) lastnosti f) spojine g) halogeni h) oksokisline klora i) kisik j) žveplo k) dušik l) fosfor m) ogljik n) silicij o) alkalijske kovine p) zemljoalkalijske kovine q) koordinacijske spojine r) krom s) železo t) organske spojine u) zgradba molekul v) ogljikovodiki w) hibridizacija x) organske reakcije y) alkani z) alkeni {) lipidi |) ogljikovi hidrati }) polimeri ~) učbeniki za srednje šole

54(075.3)
COBISS.SI-ID 122529792

127.
        HANDBOOK of thin-layer chromatography / edited by Joseph Sherma, Bernard Fried. - 3rd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 1996. - XVII, 1016 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Chromatographic science series ; vol. 89)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-8247-0895-4
a) Thin layer chromatography b) Chromatography, Thin Layer - methods c) Cromatografia em camada delgada d) analizna kemija e) tankoplastna kromatografija f) teoretske osnove g) adsorbenti h) instrumentacija i) aplikacije j) aminokisline k) antibiotiki l) ogljikovi hidrati m) vitamini n) anorganske spojine o) organokovinske spojine p) lipidi q) naravni pigmenti r) nukleinske kisline s) proteini t) pesticidi u) zdravilne učinkovine v) aromatske spojine w) steroidi x) sintetična barvila y) naravni toksini z) zborniki

543.544.943.3
COBISS.SI-ID 24789509

128.
HUMMEL, Dietrich O.
        Atlas of plastics additives : analysis by spectrometric methods / Dieter Hummel. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - VIII, 537 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazala. - Bibliografija: str. [117]-126
Vsebuje:
Part A: Theory and practical applications
Part B: FTIR spectral tlas of plastics additives
ISBN 3-540-42414-8
a) Plastics - Additives - Analysis b) Plastics - Additives - Spectra c) analizna kemija d) plastične mase e) aditivi f) analiza g) infrardeča spektrometrija h) ramanska spektrometrija i) UV/VIS spektrometrija j) jedrska magnetna resonančna spektrometrija k) masna spektrometrija l) strukturna analiza m) rendgenska difrakcija n) elementna analiza o) atlas spektrov p) FTIR spektri q) katalogi

678.044/.049:543.422.3-74
COBISS.SI-ID 2734874

129.
        IONIC liquids : industrial applications for green chemistry / Robin D. Rogers, Kenneth R. Seddon, editors. - Washington : American Chemical Society, 2002. - XIV, 474 str. : ilustr. ; 24 cm. - (ACS symposium series ; 818)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 0-8412-3789-1
a) Fused salts - Industrial applications - Congresses b) Environmental chemistry - Industrial applications - Congresses c) fizikalna kemija d) ekološki aspekt e) ionske tekočine f) topila g) organske reakcije h) kemijska tehnika i) separacije j) sinteze k) elektrokemija l) radiokemija m) sistemi ionskih tekočin n) lastnosti o) kataliza p) fotokemija q) povezava struktura-lastnosti r) zborniki

54:66.09:504.06
COBISS.SI-ID 24850693

130.
NELSON, William M.
        Green solvents for chemistry : perspectives and practice / William M. Nelson. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2003. - IX, 390 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Green chemistry series)

Bibliografija: str. 345-377. - Kazali
ISBN 0-19-515736-2
a) Solvents b) Environmental chemistry - Industrial applications c) kemija d) ekologija e) topila f) preprečevanje onesnaževanja g) učinki na okolje h) učinki na zdravje i) toksikologija j) ksenobiotiki k) industrijska kemija l) poučevanje kemije m) vsakdanja uporaba topil n) pregledno delo

504.05/.06:54-145.82
COBISS.SI-ID 24850437

131.
SMRDU, Andrej
        Anenin : 777 nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole / Andrej Smrdu. - 3. natis. - Ljubljana : Jutro, 2003 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 138 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 138
- - Anenin. Rešitve. - 30 str. ; 28 cm
ISBN 961-6006-71-1
a) organska kemija b) ogljikove spojine c) ogljikov atom d) ogranske spojine e) poimenovanje spojin f) izomerija spojin g) reaktivnost spojin h) lastnosti i) naloge j) rešitve k) učbeniki za srednje šole

547(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 123014656

132.
SMRDU, Andrej
        Fluor ni flour : 777 nalog iz splošne in anorganske kemija za gimnazije in druge srednje šole / Andrej Smrdu. - 5. izd. - Ljubljana : Jutro, 2003. - VI, 121 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 pril. - (Svet kemije)

- - Fluor ni flour. Rešitve. - 24 str. ; 28 cm
ISBN 961-6006-54-1
a) anorganska kemija b) snov c) lastnosti snovi d) formule spojin e) enaebe reakcij f) zgradba atoma g) kemijske vezi h) termokemija i) kemijska kinetika j) kemijsko ravnotežje k) Le Chatelierovo načelo l) redukcija m) oksidacija n) naloge o) rešitve p) učbenik za srednje šole

54(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 12112

133.
        STRUCTURE-performance relationships in surfactants / edited by Kunio Esumi, Minoru Ueno. - 2nd ed., rev. and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2003. - VIII, 802 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Surfactant science series ; vol. 112)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-8247-4044-0
a) Surface active agents b) Surface chemistry c) površinska kemija d) površinsko aktivne snovi e) povezava struktura-učinkovitost f) fizikokemijske lastnosti g) mejne plasti h) zborniki

661.18:544.169
COBISS.SI-ID 25004293

134.
TURIČNIK, Alenka, 1970-
        XeF[sub]2 kot ligand v koordinacijskih spojinah z nekaterimi kovinskimi fluoroantimonati(V) in fluorobizmutati(V) : doktorska disertacija / Alenka Turičnik. - Ljubljana : [A. Turičnik], 2003. - 123 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 118-122. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) strukturna kemija c) kristalna struktura d) koordinacijske spojine e) anorganska sinteza f) struktura spojin g) vibracijski spektri h) kovinski kompleksi i) kovinski heksafluorobizmutati(V) j) kovinski(II) heksafluorobizmutati(V) k) doktorska disertacija

546.865:546.87.022.057(043.3)
COBISS.SI-ID 25255941


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


135.
DWYER, Rex A.
        Genomic Perl : from bioinformatics basics to working code / Rex A. Dwyer. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XVII, 334 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 318-323. - Kazalo
ISBN 0-521-80177-X
a) Computational Biology b) Genomes - Data processing c) Molecular biology - Data processing d) Bioinformatics e) Perl (Computer program language) f) molekularna biologija g) računalniška biologija h) bioinformatika i) obdelave podatkov j) sekvenčne baze podatkov k) BLAST l) PROSITE m) genomi n) proteini o) DNA p) RNA q) pregledno delo

577.112:004
COBISS.SI-ID 25016325

136.
PODOBNIK, Andrej
        Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Raznolikost živih bitij / Andrej Podobnik, Dušan Devetak [in Tone Novak] ; [vprašanja za poglavje Raznolikost živih bitij je sestavila Nada Devetak ; ilustracije narisala Marija Prelog in Narcis Mršić ; urednik fotografskega gradiva Igor Longyka]. - 2. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 273 str. : ilustr. ; 26 cm

Tretji avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Bibliografija pri večini poglavij. - Povzetek pri nekaterih poglavjih. - Kazalo
ISBN 86-341-1898-3
a) Biologija - Učbeniki za srednje šole b) prirodoslovje c) biologija d) živa bitja e) sistematika f) razmnoževanje g) zgradba h) rastline i) alge j) steljčnice k) brstnice l) živali m) praživali n) mnogočlenarji o) nečlenarji p) mnogoceličarji q) iglokožci r) strunarji s) učbeniki za srednje šole

57(075.3)
COBISS.SI-ID 116411904

137.
        PRINCIPLES of cloning / edited by Jose Cibelli ... [et al.]. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2002. - XXII, 531 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-12-174597-X
a) Cloning, Organism b) Cloning, Molecular c) Genetic Engineering d) Cloning e) Genetic engineering f) molekularna biologija g) genetika h) genski inženiring i) kloniranje organizmov j) molekularno kloniranje k) oociti sesalcev l) struktura genoma m) reprogramiranje jedra n) hibridizacija celice o) metode p) tehnike mikromanipulacije q) mikroinseminacija r) transfer jedra s) razvoj zarodkov t) genetske modifikacije u) dvoživke v) ribe w) miši x) zajci y) svinje z) govedo {) podgane |) primati }) regulacija celičnega ciklusa ~) aplikacije &127;) etični aspekt !) učbeniki

575.1:577.1
COBISS.SI-ID 24828677

138.
STUŠEK, Peter
        Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Celica / Peter Stušek, Andrej Podobnik, Nada Gogala ; [urednik fotografskega gradiva Igor Longyka ; ilustrirala Marija Prelog]. - 3. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 124 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Kazalo
ISBN 86-341-1848-7
a) biologija b) celica c) notranja zgradbe d) funkcije celice e) sestava f) prehajanje snovi skozi membrano g) energijski sistem celice h) celični metabolizem i) fotosinteza j) delitev celice k) prokariont l) ekvariont m) učbeniki za srednje šole

576.3(075.3)
COBISS.SI-ID 116419328

139.
STUŠEK, Peter
        Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Funkcionalna anatomija s fiziologijo / Peter Stušek, Nada Gogala ; [ilustracije narisali Marija Prelog (poglavje o rastlinah) ter Milijan Šiško in Peter Stušek (poglavje o živalih)]. - 2. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 280 str. : ilustr. ; 26 cm

Literatura za poglabljanje znanja pri nekaterih poglavjih
ISBN 86-341-1822-3
a) prirodoslovje b) biologija c) funkcionalna anatomija d) fiziologija rastlin e) presnova f) rast g) razvoj h) fiziologija gibanj i) fiziologija živali j) homeostaza k) krovna tkiva l) osmoregulacija m) telesne tekočine n) dihala o) prebava p) hormoni q) čutila r) gibala s) vedenje t) razmnoževanje u) učbeniki za srednje šole

581.1+591.1(075.3)
COBISS.SI-ID 116419072

140.
STUŠEK, Peter
        Biologija človeka : [za gimnazije] / Peter Stušek ; [ilustracije Milijan Šiško]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 323 str. : ilustr. ; 29 cm

Podnasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 86-341-2551-3
a) biologija človeka b) tkiva c) organi d) organski sistemi e) koža f) regulacijski sistemi g) hormonalni sistem h) živčni sistem i) čutila j) gibala k) obtočila l) limfni sistem m) obramba telesa n) dihala o) prebavila p) izločala q) spolni organi r) razmnoževanje s) razvoj človeka t) človeška genetika u) evolucija človeka v) učbenik za srednje šole

611(075.3)
612(075.3)
COBISS.SI-ID 120343296


58 BOTANIKA.


141.
CODY, William J., 1922-
        Flora of the Yukon Territory / William J. Cody. - 2nd ed. - Ottawa : National Research Press, 2000. - XVII, 669 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 641-649. - Kazalo
ISBN 0-660-18110-X
a) Botany - Yukon Territory b) Plantes - Yukon c) botanika d) rastlinstvo e) teritorij Yukon f) priročniki

582(712.1)
COBISS.SI-ID 24364549

142.
CRONK, J. K.
        Wetland plants : biology and ecology / Julie K. Cronk, M. Siobhan Fennessy. - Boca Raton [etc.] : Lewis Publishers, cop. 2001. - [XVIII], 462 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

Bibliografija: str. 389-438. - Kazalo
ISBN 1-56670-372-7
a) Wetland plants b) Wetlands c) Wetland ecology d) biologija e) ekologija f) mokrišča g) močvirske rastline h) rastlinske združbe i) hidrologija mokrišč j) rastni pogoji k) adaptacija rastlin l) reprodukcija m) produkcija biomase n) populacijska dinamika o) tuje vrste p) rastlinse čistilne naprave q) učbeniki

581:504.456
COBISS.SI-ID 24817925

143.
LOVE, Gilly
        Wasser im Garter : anregungen und anleitungen für teiche, wasserläufe, kaskaden... / Gilly Love ; Beratung Peter Robinson ; Fotografien Sarah Cuttle. - München : Callwey, 2002. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 3-7667-1521-6
a) botanika b) vrtnarstvo c) urejanje vrtov d) vodne površine e) vodne rastline f) obvodne rastline g) priročniki

635.926:582
COBISS.SI-ID 24863749

144.
RAVNIK, Vlado, 1924-
        Orhideje Slovenije / [besedilo in fotografije] Vlado Ravnik ; [prevod povzetka Alan McConnell-Duff]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 ([Maribor] : Ma-tisk). - 192 str. : ilustr. ; 22 cm

Knjigi na pot / Ernest Mayer: str. 6-7. - Bibliografija: str. 186-187. - Povzetek ; Summary. - Kazali
ISBN 86-365-0411-2
a) Kukavičevke - Slovenija b) Kukavičevke - Določevalni ključi c) botanika d) kukavičevke e) določevalni ključi f) opisi rastlin g) rastišča h) razširjenost i) Slovenija j) priročniki

582.594.2(497.4)
COBISS.SI-ID 120420352


59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


145.
BEKOFF, Marc, 1945-
        Minding animals : awareness, emotions, and heart / Marc Bekoff ; with a foreword by Jane Goodall. - New York : Oxford University Press, 2002. - XXIV, 230 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 201-216. - Kazalo
ISBN 0-19-515077-5
a) Animal behavior b) biologija c) živali d) vedenje živali e) pregledno delo

591.51/.52
COBISS.SI-ID 25178373

146.
        ŽIVALI : velika ilustrirana enciklopedija / [prevod in strokovna priredba Milan Lovka ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003 (Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, d. d.). - 624 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Animal : the definitive visual guide to the world's wildlife
ISBN 86-11-16527-6
a) Živalstvo - Leksikoni b) biologija c) živali d) sesalci e) ptice f) plazilci g) dvoživke h) ribe i) nevretenčarji j) enciklopedije

592/599
COBISS.SI-ID 123944192


61 MEDICINA.


147.
PAVLI, Viljem
        Raziskave kinetike in mehanizma razpada bacitracina podprte z razvojem in uporabo stabilnostno indikativne metode = Investigation of kinetics and decomposition mechanism of bacitracin supported by developing and using a stability indicating method : doktorska disertacija / Viljem Pavli. - Ljubljana : [V. Pavli], 2003. - 133 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 123-128. - Bibliografija avtorja: f. 130-133. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
a) farmacija b) ciklični polipeptidni antibiotiki c) bacitracin d) kemijska struktrua e) fizikalno kemijske lastnosti f) terapevtska uporaba g) mikrobiološka aktivnost h) mehanizem delovanja i) toksičnost j) doktorska disertacija

615.33(043.3)
COBISS.SI-ID 124798464


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


148.
BRAß, Egbert
        Konstruieren mit CATIA V5 : Methodik der parametrisch-assoziativen Flächenmodellierung / Egbert Braß. - München ; Wien : Hanser, cop. 2002. - 420 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 394-395. - Kazalo
ISBN 3-446-22000-3
a) strojništvo b) programi c) CATIA d) ploskovno modeliranje e) parametrično modeliranje f) metode modeliranja g) uporaba programov h) konstrukcijski procesi i) biblioteke delov j) opisi programov k) primeri l) avtomobilska industrija m) karoserije n) pregledno delo

62.001.63:004.4
COBISS.SI-ID 24840709

149.
HILBRANDT, Eckhard
        3D-Konstruktion mit I-DEAS / Eckhard Hilbrandt, Bernhard Selonke. - München ; Wien : Hanser, 2001. - 155 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (CAD-Praktikum)

Bibliografija: str. [145]-146. - Kazalo
ISBN 3-446-21767-3
a) strojništvo b) računalniško podprto načrtovanje c) CAD programi d) CAD-3D e) CAD-CAM f) I-DEAS g) uporaba sistemov h) konstruiranje i) tehnike modeliranja j) montaža k) tehniške risbe l) biblioteke delov m) primeri uporabe n) modelarski motorji o) pregledno delo

62.001.63:004.4
COBISS.SI-ID 24840453

150.
HUMPHREYS, Kenneth King
        What every engineer should know about ethics / Kenneth K. Humphreys. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 1999. - VIII, 249 str. : ilustr. ; 24 cm. - (What every engineer should know. Series A ; 35)

Bibl. pri večini prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-8247-8208-9
a) Engineering ethics b) inženirji c) inženirska etika d) etični kodeks e) licence f) certifikati g) primeri h) konstruiranje i) inženiring j) projektni management k) reševanje problemov l) pregledno delo

62:17.02/.03
COBISS.SI-ID 24500485

151.
KORIATH, Hans-Joachim
        Mechatronics : theory and applications / [authors Hans-Joachim Koriath, Matthias Römer]. - 2nd ed. - Ditzingen : Omegon Fachliteratur ; Warrendale : [distributed by] Society of Automotive Engineers, 2000. - 318 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Bosch automation technology) (Bosch quality training)

"This manual is based on the standards and legal requirements valid in the Federal Republic of Germany"--> uvod
ISBN 3-933698-10-3 (Bosch) ISBN 0-7680-0642-2 (SAE)
a) Mechatronics b) mehatronika c) mehatronski sistemi d) kompleksni sistemi e) sistemske funkcije f) električni pogoni g) elektropnevmatične komponente h) elektrohidravlika i) fieldbus j) krmiljenje k) regulacija l) EU smernice m) varnost strojev n) varnost naprav o) varnost sistemov p) gradnja sistemov q) zagon r) odpravljanje napak s) ugotavljanje napak t) iskanje napak u) pregledno delo

62-5:681.5
COBISS.SI-ID 24785669

152.
SHAH, R. K.
        Fundamentals of heat exchanger design / Ramesh K. Shah, Dušan P. Sekulić. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - XXXII, 941 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002010 161.html. - Bibliografija: str. 926-930. - Kazalo
ISBN 0-471-32171-0
a) Heat exchangers - Design and construction b) tehnika c) toplotni izmenjevalci d) vrste izmenjevalcev e) načrtovanje rekuperatorja f) metodologija načrtovanja g) termodinamika h) načrtovanje i) analize pritiska j) površine izmenjevalcev k) sestavni deli izmenjevalcev l) termodinamični model m) pregledno delo

62-714
COBISS.SI-ID 24948485


620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


153.
        ATLAS of stress-strain curves. - 2nd ed., 1st printing. - Materials Park : ASM International, 2002. - IV, 816 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazali
ISBN 0-87170-739-X
a) Stress-strain curves - Atlases b) Metals - Testing c) materiali d) neželezne kovine e) železne kovine f) obremenitve g) deformacije h) napetosti i) diagrami j) krivulje plastičnosti k) mehanske lastnosti kovin l) določanje lastnosti m) pregledno delo

620.17:539.3:669.2/.8
COBISS.SI-ID 17374759

154.
BEER, Ferdinand Pierre, 1915-
        Mechanics of materials / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf. - 3rd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2002. - XIX, 788 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Predhodna izd.: 1992. - Kazalo
ISBN 0-07-112167-6 (international ed.) ISBN 0-07-365935-5 (ZDA) ISBN 0-07-365937-1 (CD-ROM)
a) Strength of materials b) materiali c) lastnosti materialov d) mehanske lastnosti e) napetosti f) raztezki g) aksialne obremenitve h) torzijske obremenitve i) upogibne obremenitve j) nosilci k) paličja l) načrtovanje m) stabilnost n) upogib nosilcev o) pregledno delo

620.17:[539.38+539.414]
COBISS.SI-ID 25350917

155.
        COMPREHENSIVE structural integrity : [fracture of materials from nano to macro] / editors-in-chief I. Milne, R. O. Ritchie, B. Karihaloo. - 1st ed. - Oxford ; San Diego : Elsevier, 2003. - 10 zv. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
Vsebina:
Vol. 1: Structural integrity assessment - examples and case studies. - XIV, 509 str.
Vol. 2: Fundamental theories and mechanisms of failure. - IX, 705 str.
Vol. 3: Numerical and computational methods. - X, 737 str.
Vol. 4: Cyclic loading and fatigue. - X, 528 str.
Vol. 5: Creep and high-temperature failure. - XI, 384 str.
Vol. 6: Environmentally assisted failure. - XI, 412 str.
Vol. 7: Practical failure assessment methods. - X, 605 str.
Vol. 8: Interfacial and nanoscale fracture. - X, 596 str.
Vol. 9: Bioengineering. - X, 415 str.
Vol. 10: Comulative subject index. - XIX, 161 str.
ISBN 0-08-043749-4 (komplet)
a) materiali b) trdnost c) mehanika loma d) obremenitve e) strukturne analize f) analize napetosti g) aplikacije h) gradbeništvo i) strojništvo j) industrija k) metalurgija l) študije primerov m) teorija n) numerične metode o) računalniške metode p) utrujenost materiala q) lezenje materiala r) visokotemperaturne obremenitve s) vpliv okolja t) metode ocenjevanja napak u) bioinženiring v) priročniki

539.3:620.1/.2
COBISS.SI-ID 24652805

156.
        CORROSION mechanisms in theory and practice / edited by Philippe Marcus. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2002. - VIII, 742 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Corrosion technology ; 17)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 0-8247-0666-8
a) Corrosion and anti-corrosives b) materiali c) preiskava materiala d) napake v materialih e) korozija f) korozijski mehanizmi g) elektrokemija h) pasivni filmi i) jamičasta korozija j) špranjska korozija k) napetostno-korozijsko pokanje l) utrujenostna korozija m) prevleke n) pregledno delo

620.193
COBISS.SI-ID 725607

157.
        ENCYCLOPEDIA of materials : science and technology / editors-in-chief K. H. Jürgen Buschow ... [et al.]. - Amsterdam [etc.] : Pergamon, 2001. - 11 zv. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija in abstrakt pri posameznih sestavkih. - Kazala
Vsebina:
Vol. 1-10: XIV (vol. 1); VIII, 9913 str.
Vol. 11: Indexes. - VII, 474 str.
ISBN 0-08-043152-6
a) Materials - Encyclopedias b) materiali c) enciklopedije

620.1/.2
COBISS.SI-ID 5171483

158.
INTERNATIONAL Conference on Temperature-Fatigue Interaction (9 ; 2001 ; Paris)
        Temperature-fatigue interaction / International Conference on Temperature-Fatigue Interaction, ninth international spring meeting organised by the Fatigue Committee of SF2M, held in Paris, France, 29-31 May 2001 ; editors L. Rémy and J. Petit. - 1st ed. - Oxford : Elsevier Science, 2002. - XII, 384 str. : ilustr. ; 25 cm. - (ESIS publication, ISSN 1566-1369 ; 29)

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy032/2002283002 .html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 0-08-043982-9
a) Materials at high temperatures - Congresses b) Materials - Fatigue - Congresses c) materiali d) utrujenost materiala e) temperaturni vplivi f) poškodbe g) izotermične obremenitve h) rast razpok i) konstrukcije j) zborniki

620.1/.2
COBISS.SI-ID 24947205

159.
MATTHECK, Claus, 1947-
        Design in nature : learning from trees / Claus Mattheck ; [translated by William Linnard]. - Berlin [etc.] : Springer, 1998. - XIV, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Design in der Natur, 1997
ISBN 3-540-62937-8
a) materiali b) biomehanika c) biomehanska optimizacija d) drevesa e) kosti f) mehanske lastnosti g) računalniške simulacije h) računalniško podprta optimizacija i) mehanika obremenitev j) porazdelitev obremenitev k) učbeniki

624.011:620.1/.2
COBISS.SI-ID 6716438

160.
        NANOTECHNOLOGY : basic science and emerging technologies / Michael Wilson ... [et al.]. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2002. - XVII, 271 str., 8 str. vezanih pril. : ilustr. ; 24 cm + 8 str. vezanih pril.

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-58488-339-1
a) Nanotechnology b) materiali c) nanomateriali d) nanotehnologija e) molekularna nanotehnologija f) nanopraški g) ogljikove nanocevke h) nanoebiometrika i) nanoelektronika j) aplikacije k) pregledno delo

539.2:620.1/.2
62
COBISS.SI-ID 17092647


620.9 ENERGETIKA.


161.
FÜG, Torsten
        Zur Preisbildung in Erdgastransportsystemen / Torsten Füg. - 1. Aufl. - Idstein : Schulz-Kirchner Verlag, 1999. - XI, 268 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Wissenschaftliche Schriften ; Reihe 4. Volkswirschaftliche Beiträge. Bd. 164)

Bibliografija: str. 253-268
ISBN 3-8248-0194-9
a) energetika b) zemeljski plin c) transport plina d) oblikovanje cen e) modeli f) transportni stroški g) skladiščni stroški h) skladiščenje plinov i) transportne mreže j) trgi energije k) primerjave l) Velika Britanija m) ZDA n) Nemčija o) pregledno delo

620.9
COBISS.SI-ID 24791557

162.
SANG, David
        Energy / David Sang, Robert Hutchings. - Walton-on-Thames : Nelson, 1992. - X, 126 str. : ilustr. ; 28 cm. - (University of Bath, Science ; 16-19)

ISBN 0-17-448190-X
a) energetika b) energija c) energetski viri d) poraba energije e) rezerve energije f) termodinamika g) zakoni termodinamike h) toplotni stroji i) transport j) transportni sistemi k) fizikalni principi delovanja l) kinematika m) sile n) ravnotežje o) pregledno delo

620.9
COBISS.SI-ID 4369416

163.
        WORLD energy and transition to sustainable development / by Lev S. Belyaev ... [et al.]. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - XI, 264 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 249-257. - Kazalo
ISBN 1-4020-0915-1
a) Power resources b) Sustainable development c) elektrotehnika d) svetovna energetika e) razvoj energetike f) zahteve po energiji g) trajnostni razvoj h) dolgoročna napoved i) metodologija napovedovanja j) napovedovanje povpraševanja k) ekonomske posledice l) ekologija m) omejitve n) emisije toplogrednih plinov o) jedrska energija p) energetski sistemi q) energetsi viri r) energetske tehnologije s) nove tehnologije t) pregledno delo

620.9
COBISS.SI-ID 24807941


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


164.
BEAUMONT, John P., 1952-
        Successful injection molding : process, design, and simulation / J. P. Beaumont, R. Nagel, R. Sherman. - Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati : Hanser Gardner Publications, 2002. - XIII, 362 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-56990-291-7 (Hanser Gardner Publications) ISBN 3-446-19433-9
a) Injection molding of plastics b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) brizganje polimerov e) termoplasti f) razvoj izdelkov g) CAE h) konstruiranje izdelkov i) napotki j) forme za brizganje k) konstruiranje form l) polnjenje m) prototiping n) analize o) geometrijsko modeliranje p) ohlajanje mase q) krčenje r) pregledno delo

621.74:678
COBISS.SI-ID 24762117

165.
CROSHER, William P., 1928-
        Design and application of the worm gear / William P. Crosher. - New York : ASME Press, 2002. - VI, 256 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [241]-249. - Kazalo
ISBN 0-7918-0178-0
a) Gearing, Worm b) strojništvo c) strojni elementi d) polžasta gonila e) oblike zob f) materiali g) načrtovanje h) mazanje i) tolerance j) aplikacije k) pregledno delo

621.833.38
COBISS.SI-ID 24982021

166.
DARYANI, Prem H.
        Art of gear fabrication / by Prem H. Daryani. - 1st ed. - New York : Industrial Press, 2001. - XI, 208 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 197-198. - Kazalo
ISBN 0-8311-3142-X
a) Gearing - Manufacture b) strojništvo c) strojni elementi d) zobniki e) vrste zobnikov f) nomenklatura zobnikov g) zobniški materiali h) toplotna obdelava materialov i) profili zob j) izdelava zob k) preverjanje velikosti l) AGMA kakovost m) pregledno delo

621.833
COBISS.SI-ID 24911365

167.
        DIESEL particulate emissions : landmark research 1994-2001 / edited by John H. Johnson. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2002. - VIII, 627 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT ; 86)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7680-0998-7
a) Motor vehicles - Pollution control devices b) Automobiles - Motors (Diesel) - Exhaust gas c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) dizelski motorji f) odpadni plini g) izpušni plini h) zmanjševanje emisij i) naprave za nadzor izpuha j) meritve izpušnih plinov k) merilne tehnike l) goriva m) dodajni aditivi n) raziskava o) 1994-2001 p) pregledno delo

621.436
COBISS.SI-ID 24990469

168.
        DIESEL- und Benzindirekteinspritzung : Einspritzsysteme - Potenziale, Anwendungen, Zukunftsentwicklungen / Helmut Tschöke, Burkhard Leyh und 35 Mitautoren ; Herausgeber E. Steinmetz. - Renningen-Malmsheim : Expert-Verlag, 2001. - 254 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Fachbuch / Haus der Technik ; Bd. 5)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 3-8169-1951-0 (broš.)
a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) dizelski motorji d) bencinski motorji e) naprave za vbrizgavanje f) sistemi vbrizgavanja g) razvoj h) nadzor vbrizgavanja i) pregledno delo

621.43.038
COBISS.SI-ID 24944133

169.
EBERTSHÄUSER, Hans
        Fluidtechnik von A bis Z / H. Ebertshäuser, S. Helduser. - 2. überarbeitete Aufl. - Mainz : Vereinigte Fachverlage, 1995. - 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ölhydraulik und Pneumatik : O + P)

Kazalo
ISBN 3-7830-0286-9
a) strojništvo b) hidraulika c) pnevmatika d) fluidna tehnika e) merilniki f) krmilniki g) regulatorji h) mikroelektronika

621.22
COBISS.SI-ID 3413531

170.
GÖTZ, Werner
        Electrohydraulic proportional and control systems / [authors Werner Götz, Steffen Haack, Ralph Mertlik]. - 1st ed. - Ditzingen : Omegon, 1999. - 240 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Bosch automation technology)

Bibliografija: str. 234-236
ISBN 0-7680-0538-8 (broš.)
a) Hydraulic control b) strojništvo c) fluidika d) hidravlika e) elektrohidravlični krmilni sistemi f) proporcionalni ventili g) solenoidni ventili h) servo ventili i) krmilne zanke j) odprta zanka k) zaprta zanka l) stanje tehnike m) field bus n) hidravlične komponente o) vzdrževanje p) industrijska hidravlika q) uporaba tehnologije r) primeri uporabe s) pregledno delo

621.22
COBISS.SI-ID 4097307

171.
IFP International Congress (2001 ; Rueil-Malmaison)
        A new generation of engine combustion processes for the future? / proceedings of the international congress, held in Rueil-Malmaison, France, November, 26-27, 2001 ; edited by Pierre Duret. - Paris : Editions Technip, 2002. - X, 179 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 2-7108-0812-9 (broš.)
a) Internal combustion engines - Combustion - Congresses b) strojništvo c) motorji z notranim zgorevanjem d) procesi izgorevanja e) stiskanje gorilne mešanice f) dizelski motorji g) bencinski motorji h) razvoj v prihodnosti i) zborniki

621.43.03
COBISS.SI-ID 24835333

172.
ILLGNER, Karl H.
        Schrauben Vademecum / K. H. Illgner ; J. Esser. - 9. Vollständig neu überarbeitete und erweiterte Aufl. - Bramsche : Rasch Verlag, 2002. - 260 str. : ilustr. ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Textron Verbindungstechnik. - Bibliografija: str. 258-260
ISBN 3-935326-46-7
a) strojništvo b) strojni elementi c) vijačne zveze d) vijaki e) izračuni spojev f) konstruiranje spojev g) varovanje proti odvijanju h) montaža vijakov i) protikorozijska zaščita j) posebne izvedbe k) izdelava vijakov l) poškodbe konstrukcijskih elementov m) priročniki

621.882(035)
COBISS.SI-ID 24946693

173.
ISERMANN, Rolf
        Mechatronische Systeme : Grundlagen / Rolf Isermann. - 1., korrigierter Nachdruck - Studienausgabe. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XV, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 386-399. - Kazalo
ISBN 3-540-43129-2
a) mehatronika b) integrirani sistemi c) elektromehanski sistemi d) modeliranje procesov e) tehnični procesi f) modeliranje strojev g) modeliranje pogonov h) modeli nihanj i) senzorji j) aktuatorji k) mikrorčunalniki l) identifikacijske metode m) pregledno delo

621.7/.9.52
COBISS.SI-ID 24726021

174.
KAISER, Hasso
        Edelmetallschichten : Abscheidung, Eigenschaften, Anwendungen / von Hass Kaiser ; bearbeitet vom Fachausschuss Edelmetalle der Deutschen Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik. - 1. Aufl. - Bad Saulgau : Eugen G. Leuze, 2002. - 141 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Schriftenreihe Galvanotechnik und Oberflächenbehandlung ; 31)

ISBN 3-87480-173-X
a) Precious metals b) Galvanizing c) Plating d) strojništvo e) obdelovalni postopki f) površinske obdelave g) plemenite kovine h) kovinski sloji i) nanašanje slojev j) tehnike oslojevanja k) galvansko nanašanje l) elektroliti m) postopki n) nadzor procesov o) kontrola kakovosti p) lastnosti slojev q) uporaba r) pregledno delo

621.793
COBISS.SI-ID 24259845

175.
MANDAL, Nisith R.
        Aluminum welding / N. R. Mandal. - Cambridge : Woodhead Publishing ; Pangbourne : Alpha Science International, cop. 2002. - X, 148 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-85573-597-0
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varilne tehnike d) varjenje aluminija e) lastnosti aluminija f) načrtovanje spojev g) parametri varjenja h) viri energije i) varilne elektrode j) obločno varjenje k) pregledno delo

621.791.75:669.71
COBISS.SI-ID 25003013

176.
        NEW developments in engine component technology. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2002. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP ; 1700)

Prispevki s posvetovanja SAE World Congress, Detroit, 4.-7. marec 2002. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 0-7680-0968-5
a) Internal combustion engines - Congresses b) strojništvo c) avtomobilski motorji d) motorji z notranjim zgorevanjem e) komponente motorjev f) cilindri motorjev g) izpušne cevi h) turbinski polnilniki i) odmične gredi j) oskrba z gorivom k) magnetne sklopke l) klinasti jermeni m) akustične analize n) kontaktna napetost o) zborniki

621.43
COBISS.SI-ID 24635909

177.
PUČKO, Bogdan
        Učinki podresonančnega vibriranja med varjenjem na žilavost zvarov : doktorska disertacija / Bogdan Pučko ; [mentor Ladislav Kosec]. - Maribor : [B. Pučko], 2003. - 102 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 98-102. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. disert., Univ. v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varjenje d) vibriranje e) VSR f) varjenje g) visokotrdna jekla h) mikrolegirana jekla i) udarna žilavost j) lomna žilavost k) EPP postopek l) T.I.M.E. postopek m) večvarkovni zvarni spoj n) mikrostruktura o) ferit p) doktorske disertacije

621.791.05:539.55:620.18(043.3)
COBISS.SI-ID 8088342

178.
PUTMAN, Richard E., 1925-
        Steam surface condensers : basic principles, performance monitoring, and maintenance / Richard E. Putman. - New York : ASME Press, 2001. - XX, 263 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [249]-256. - Kazalo
ISBN 0-7918-0151-9
a) Condensers (Steam) b) strojništvo c) hladilna tehnika d) parni kondenzatorji e) kondenzatorji pare f) principi prenosa toplote g) lastnosti kondenzatorjev h) modeli i) vzdrževanje površine j) onesnaženje vode k) poškodbe l) pregledno delo

621.17
COBISS.SI-ID 1043555

179.
RAIČKOVIĆ, Srđan
        Kompresibilni i mehanički zaptivači / Srđan Raičković. - Beograd : Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 1992. - 232 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka posebna izdanja časopisa "Procesna tehnika" ; knj. 1)

Kazalo
a) strojništvo b) tesnila c) mehanska d) kompresorska e) konstruiranje f) tesnilni materiali g) uporaba tesnil h) pregledno delo

621-76
COBISS.SI-ID 25187077

180.
RIKALOVIĆ, Milan R., 1951-
        Dobošasti razmenjivači toplote / Milan R. Rikalović. - Beograd : SMEITS, 2002. - 414 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 disketa

a) strojništvo b) bobnasti izmenjevalci toplote c) dimenzioniranje izmenjevalcev d) osnove termodinamike e) efektivna razlika temperature f) koeficient prevajanja toplote g) toplotni izračuni h) izračuni pretoka toplote i) optimiranje izmenjevalcev j) pregledno delo

621.565.9
COBISS.SI-ID 25188869

181.
ROJKO, Danilo
        Izoblikovanje mikrostruktur večvarkovnega zvara s stališča termičnega vpliva varjenja : doktorska disertacija / Danilo Rojko ; [mentor Ladislav Kosec]. - Maribor : [D. Rojko], 2003. - 99 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-99. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. disert., Univ. v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varjenje d) zvarni spoj e) enovarkovni var f) večvarkovni var g) metalurška heterogenost h) simulacija termičnega varilnega cikla i) simulirana mikrostruktura j) udarna žilavost k) lokalna krhka področja l) doktorska disertacija

621.791.05:[620.181.4+620.184](043.3)
COBISS.SI-ID 8086038

182.
ROSEN, Stanley R.
        Thermoforming : improving process performance / Stanley R. Rosen. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers : Plastics Molders & Manufacturers Association of SME, cop. 2002. - XVI, 328 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 317. - Kazalo
ISBN 0-87263-582-1
a) Thermoforming b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) termično oblikovanje plastike e) termični procesi f) toplotne obdelave g) načrtovanje proizvodov h) obdelovalni stroji i) pregledno delo

621.78:678.05
COBISS.SI-ID 24948229

183.
SCHLEDER, Frank
        Stirlingmotoren : Thermodynamische Grundlagen Kreisprozessrechnung und Niedertemperaturmotoren / Frank Schleder. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2002. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vogel-Fachbuch)

Bibliografija: str. 123-124. - Kazalo
ISBN 3-8023-1922-2
a) strojništvo b) toplotni stroji c) Stirlingov motor d) termodinamične osnove e) krožni proces f) Schmidtova analiza g) pregledno delo

621.436
COBISS.SI-ID 24814853

184.
        SPANENDE Fertigung / Herausgeber Klaus Weinert. - 3. Ausgabe. - Essen : Vulkan-Verlag, 2001. - XVII, 630 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 3-8027-2925-0
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) odrezavanje d) odrezovalni stroji e) materiali f) pregledno delo

621.9
COBISS.SI-ID 24945925

185.
THOMPSON, Steve
        Handbook of mould, tool and die repair welding / Steve Thompson. - Cambridge : Abington Publishing : Woodhead Publishing, 1999. - XIV, 202 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 1-85573-429-X
a) Gas tungsten arc welding b) Electric welding c) Metal castings - Welding d) Tool-steel - Maintenance and repair e) Tools - Maintenance and repair f) Dies (Metal-working) - Maintenance and repair g) Welding h) Metal castings - Welding i) Tool-steel - Maintenance and repair j) Dies (Metal-working) - Maintenance and repair k) strojništvo l) obdelovalni postopki m) reparaturno varjenje n) popravila orodij o) utopi p) popravila kalupov q) forme r) varjenje TIG s) tehnike varjenja t) varilna oprema u) varilna žica v) varjeni materiali w) varjenje jekel x) orodna jekla y) segrevanje orodij z) pregledno delo

621.79
COBISS.SI-ID 837569

186.
UICKER, John Joseph
        Theory of machines and mechanisms / John J. Uicker, Gordon R. Pennock, Joseph E. Shigley. - 3rd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2003. - XVIII, 734 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-19-515598-X (vezano)
a) Mechanical engineering b) strojništvo c) strojni elementi d) zobniška gonila e) ozobja f) teorija strojev g) mehanizmi h) konstruiranje i) kinematika j) dinamika k) vibracije l) pregledno delo

621:531.1/.3
COBISS.SI-ID 5698331

187.
        WELDING handbook. - 9th ed. - Miami : American Welding Society, cop. 2000-. - <1> zv. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali. - Vsebina: Vol. 1: Welding science and technology / Cynthia L. Jenney, Annette O'Brien, editors. - XIV, 918 str.
ISBN 0-87171-657-7 (zv. 1)
a) Welding b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) varjenje e) rezanje f) fizikalne osnove g) metalurgija varjenja h) načrtovanje zvarov i) evalvacija spojev j) varilne naprave k) avtomatizacija varjenja l) nadzorovanje m) preskušanje n) kakovost o) ekonomičnost p) standardi q) priročniki

621.791(035)
COBISS.SI-ID 25000965

188.
ZABOKLICKI, Adam K.
        Laserunterstutztes Drehen von dichtgesinterter Siliciumnitrid-Keramik / Adam K. Zaboklicki. - Aachen : Shaker, 1998. - XI, 175 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Berichte aus der Produktionstechnik ; Bd. 98,16)

Bibliografija: str. 163-175
ISBN 3-8265-3934-6
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) odrezavanje d) struženje keramike e) silicijev nitrid f) lasersko struženje g) lasersko segrevanje h) segrevanje površin i) modeliranje j) pregledno delo

621.941:621.375.826
COBISS.SI-ID 24711173

189.
ZARIĆ, Svetislav
        Priručnik iz industrijske pneumatike / Svetislav Zarić. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 1995. - 304 str. : ilustr. ; 17 cm

Bibliografija: str. 303-304
a) strojništvo b) industrijska pnevmatika c) merske enote d) zrak e) termodinamični procesi f) pnevmatske komponente g) priprava zraka h) načrtovanje i) vzdrževanje j) sistemi upravljanja k) robotika l) priročniki

621.5/.6(035)
COBISS.SI-ID 25185285

190.
        ZAVARIVANJE : konstruisanje i proračuni / Martin Bogner ... [et al.]. - Beograd : SMEITS, 1998. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [217]
a) strojništvo b) varilna tehnika c) trdota materialov d) varjeni spoji e) napetosti v spojih f) izračuni napetosti g) izračuni varjenih konstrukcij h) vrste spojev i) mehanika loma j) dinamične obremenitve konstrukcij k) učbeniki za visoke šole

621.791:624.078.3(075.8)
COBISS.SI-ID 25188357


621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


191.
        JOINT thesaurus. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2002. - 2 zv. (1136 str.) ; 30 cm. - (ETDE/INIS joint reference series ; no. 1)

Part I: (A-L)
Part II: (M-Z)
ISBN 92-0-115002-4
a) jedrska tehnika b) radiokemija c) energetska učinkovitost d) instrumentacija e) prenos energije f) materiali g) obnovljivi viri energije h) učinki sevanja i) ravnanje z odpadki j) radioaktivni odpadki k) fosilna goriva l) radiokemija m) terminologija n) tezaver o) priročniki

621.039.58:025.4.06
COBISS.SI-ID 24849157


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


192.
BOYCE, Meherwan P.
        Handbook for cogeneration and combined cycle power plants / Meherwan P. Boyce. - New York : ASME Press, 2002. - XIV, 557 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [527]-542. - Kazalo
ISBN 0-7918-0169-1
a) Cogeneration of electric power and heat b) Combined cycle power plants c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) kombinirane elektrarne f) proizvodnja električne energije g) proizvodnja toplote h) sočasno pridobivanje i) toplarne j) lastnosti kombiniranih elektrarn k) standardi mehanske opreme l) plinske turbine m) parne turbine n) črpalke o) parni generatorji p) kondenzatorji vodne pare q) hladilni stolpi r) goriva s) tesnila t) cevovodi u) krmilni sistemi v) nadzorovanje delovanja w) vzdrževanje x) pregledno delo

621.311.238
COBISS.SI-ID 1235555

193.
DOTLIĆ, Gojko
        Elektroenergetika : kroz standarde, zakone, pravilnike, odluke i tehničke preporuke : tumačenja, komentari, primeri / [Gojko Dotlić]. - 2., izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : SMEITS, 2001. - 535 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden na ov. in hrbt. str. nasl. str. - Bibliografija: str. 523-535
a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) načrtovanje d) tehnična dokumentacija e) električne inštalacije f) elektroenergetski postroj g) elektroenergetski vodi h) ozemljitve i) strelovodi j) standardi k) zakoni l) tehnični predpisi m) pregledno delo

621.3
COBISS.SI-ID 25189893

194.
        HANDBUCH elektrische Kleinantriebe / herausgegeben von Hans-Dieter Stölting und Eberhard Kallenbach ; [autoren Wolfgang Amrhein ... et al.]. - 2., aktualisierte Aufl. - München ; Wien : Hanser, cop. 2002. - 360 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [327]-340. - Kazalo
ISBN 3-446-21985-4
a) Electric engineering b) elektrotehnika c) električni motorji d) mali motorji e) motorji s kontinuiranim gibanjem f) koračni motorji g) pogoni z omejenim gibanjem h) regulacija motorjev i) pregledno delo

621.313
COBISS.SI-ID 24778757

195.
HICKMAN, Ian
        Oscilloscopes : how to use them, how they work / Ian Hickman. - 5th ed. - Oxford [etc.] : Newnes, 2001. - XI, 262 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4757-4
a) Oscilloscopes b) elektrotehnika c) merilni instrumenti d) elektronski osciloskopi e) delovanje f) uporaba g) pregledno delo

621.317.755
COBISS.SI-ID 2262612

196.
MORETON, Peter
        Industrial brushless servomotors / Peter Moreton. - Oxford [etc.] : Newnes, 2000. - XVIII, 186 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [177]. - Kazalo
ISBN 0-7506-3931-8
a) Servomechanisms b) Servomechanisms c) Electric motors, Brushless d) elektrotehnika e) električni motorji f) servo motorji brez ščetk g) komotacija motorjev h) enosmerni motorji i) pregledno delo

621.313.2.077.2
COBISS.SI-ID 6745622

197.
NAHMAN, Jovan
        Visokonaponska postrojenja : zbirka rešenih zadataka sa prilozima / Jovan Nahman, Dragutin Salamon, Vladica Mijailović. - Beograd : Akademska misao : Elektrotehnički fakultet, 2002. - 152 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [151]-152
ISBN 86-7466-086-X
a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) visokonapetostne naprave d) kratkostični tokovi e) izolatorji f) zbiralke g) energetski vodi h) transformatorji i) ozemljitve j) naloge k) rešitve l) učbeniki za visoke šole

621.31(075.8+076)
COBISS.SI-ID 25189125

198.
PARR, Edward A.
        Industrial control handbook / E. A. Parr. - 3rd ed., reprinted. - Oxford [etc.] : Newnes, 2000. - XIX, 802 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-3934-2
a) elektrotehnika b) nadzor proizvodnje c) avtomatska regulacija d) senzorji e) tipala f) vrste g) meritve nivojev h) analitični instrumenti i) optoelektronika j) ojačevalniki k) rotacijski stroji l) močnostna elektronika m) digitalna vezja n) industrijsko krmiljenje o) uporaba računalnikov p) hidravlika q) pnevmatika r) zapisovalne naprave s) prikazovalniki t) porazdeljeni sistemi u) vzdrževanje v) varnost w) priročniki

681.5(035)
COBISS.SI-ID 13826343

199.
RAŠAJSKI, Ljiljana
        Mali elektroenergetski priručnik / Lj. Rašajski, G. Dotlić. - 2., izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije : Srpsko društvo za osvetljenje, 1997. - 456 str. : ilustr., graf. prikazi ; 17 cm

a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) merske enote d) zaščite v elektrotehniki e) kabli f) vodniki g) energetski vodi h) razsvetljava i) električne inštalacije j) postroji k) merilne tehnike l) električni motorji m) tabele n) formule o) priročniki

621.3(035)
COBISS.SI-ID 25185541

200.
SCADDAN, Brian
        IEE 16th edition wiring regulations : explained and illustrated / Brian Scaddan. - 6th ed. - Oxford : Newnes, 2003. - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

Ovojni nasl.: 16 edition IEE wiring regulations explained & illustrated . - Kazalo
ISBN 0-7506-5468-6
a) Institution of Electrical Engineers b) Regulations for electrical installations. c) Electric wiring, Interior d) Electric wiring - Insurance requirements e) elektrotehnika f) električne napeljave g) električne inštalacije h) varnost i) varnostne zahteve j) ozemljitve k) zaščita l) načrtovanje tokokrogov m) preskušanje n) nadzorovanje o) BS7671 p) priročniki

621.3.08:696.6
COBISS.SI-ID 25021701

201.
SCADDAN, Brian
        IEE wiring regulations : design and verification of electrical installations / Brian Scaddan. - 4th ed. - Oxford : Newnes, 2002. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

Predhodna izd.: 2001. - Ov. in hrbtni nasl.: 16 edition IEE wiring regulations design & verification. - Kazalo
ISBN 0-7506-5470-8
a) Electric wiring, Interior - Law and legislation - Great Britain b) Electric wiring, Interior - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) električne napeljave e) električne inštalacije f) načrtovanje g) izračuni h) preskušanje i) testiranje j) priročniki

621.3.08:696.6
COBISS.SI-ID 25021445

202.
SCADDAN, Brian
        IEE wriring regulations : inspection, testing and certification / Brian Scaddan. - 4th ed. - Oxford : Newnes, 2003. - 82 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. in hrbtni nasl.: 16 edition IEE wiring regulations inspection, testing & certification. - Kazalo
ISBN 0-7506-5469-4
a) Electric wiring, Interior - Law and legislation - Great Britain b) Electric wiring, Interior - Handbooks, manuals, etc c) Electric wiring, Interior - Inspection - Great Britain d) Electric wiring, Interior - Testing e) elektrotehnika f) električne napeljave g) električne inštalacije h) testiranje i) preskušanje j) regulativa k) zakonodaja l) preskusne metode m) preskusi neprekinjenosti n) izolacijska upornost o) polariteta p) zemeljska upornost q) zemeljski stik r) standardi s) BS7671 t) priročniki

621.3.08:696.6
COBISS.SI-ID 25021957

203.
TERMUEHLEN, Heinz, 1936-
        100 years of power plant development : focus on steam and gas turbines as prime movers / by Heinz Termuehlen. - New York : ASME Press, 2001. - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy033/2001024970 .html. - Bibliografija: str. [189]-196. - Kazalo
ISBN 0-7918-0159-4
a) Electric power-plants - History b) Steam-turbines - History c) Gas-turbines - History d) elektrotehnika e) elektroenergetika f) proizvodnja električne energije g) elektrarne h) parne turbine i) plinske turbine j) zgodovinski pregled razvoja k) pregledno delo

621.311.22/.23(091)_
COBISS.SI-ID 24982277


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


204.
KAPUR, Rohit
        CTL for test information of digital ICs / by Rohit Kapur. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - [X], 173 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy034/2002034094 .html
ISBN 1-4020-7293-7
a) Digital integrated circuits - Testing - Standards b) Computer hardware description languages c) elektrotehnika d) digitalna integrirana vezja e) preskušanje vezij f) jeziki za testiranje g) CTL - Core Test Language h) CTL sintaksa i) semantika j) avtomatizacija testiranja vezij k) priročniki

621.38.049.7.004.5
COBISS.SI-ID 24935941

205.
SCHWIERZ, Frank
        Modern microwave transistors : theory, design, and performance / Frank Schwierz, Juin J. Liou. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XII, 486 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002027 230.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-41778-5
a) Microwave transistors b) elektrotehnika c) mikrovalovni tranzistorji d) osnove e) fizikalne lastnosti polprevodnikov f) heterostrukture g) MESFET h) HEMT - High Electron Mobility Transistor i) MOSFET j) bipolarni tranzistorji k) pregledno delo

621.382.3
COBISS.SI-ID 25014021

206.
SINGMIN, Andrew, 1945-
        Beginning analog electronics through projects / Andrew Singmin. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Newnes, cop. 2001. - XIII, 125 str. : ilustr. ; 24 cm

Predelana izd.: Beginning electronics through projects / Andrew Singmin, cop.1997. - Kazalo
ISBN 0-7506-7283-8 (broš.)
a) Electronics - Amateurs' manuals b) Analog electronic systems - Amateurs' manuals c) elektrotehnika d) analogna elektronika e) digitalna elektronika f) upori g) potenciometri h) Ohmov zakon i) LED diode j) stikala k) kondenzatorji l) integrirana vezja m) spajkanje elementov n) PCB vezja o) primeri p) vaje q) učbeniki

621.38(075)
COBISS.SI-ID 25022469

207.
SINGMIN, Andrew, 1945-
        Beginning digital electronics through projects / Andrew Singmin. - Boston [etc.] : Newnes, cop. 2001. - XIII, 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-7269-2 (broš.)
a) Digital electronics - Amateurs' manuals b) elektrotehnika c) digitalna elektronika d) analogna vezja e) digitalna vezja f) pasivne komponente g) Schmittov preklopnik h) integrirana vezja i) aplikacija j) učbeniki

621.38(075)
COBISS.SI-ID 3310164

208.
TRICKER, Ray
        Optoelectronics and fiber optic technology / Ray Tricker. - Oxford [etc.] : Newnes, 2002. - XVI, 319 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [300]. - Kazalo
ISBN 0-7506-5370-1
a) Optoelectronics b) Fiber optics c) elektrotehnika d) optoelektronika e) optična vlakna f) tehnologija optičnih vlaken g) zgodovinski pregled h) teorija elektrooptike i) vlakna j) kabli k) optični elementi l) konektorji m) fotodiode n) komunikacijski sistemi o) razvoj p) pregledno delo

621.38:535
COBISS.SI-ID 25214469


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


209.
ADAMS, John J.
        Build your own home theater / John J. Adams, Robert Wolenik. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Newnes, 2002. - XX, 304 str. : ilustr. ; 26 cm

Popravljena izd.: Build your own home theater / Robert Wolenik. - Kazalo
ISBN 0-7506-7330-3
a) Television display systems - Design and construction - Amateurs' manuals b) Sound - Equipment and supplies - Amateurs' manuals c) Recreation rooms - Design and construction - Amateurs' manuals d) Home entertainment systems - Amateurs' manuals e) elektrotehnika f) televizijski zasloni g) avdiotehnika h) filmska tehnika i) domači kino j) akustika k) načrtovanje l) sprejemniki m) priročniki

621.397:681.84
COBISS.SI-ID 25023237

210.
ANDERSON, Harry R.
        Fixed broadband wireless : system design / Harry R. Anderson. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2003. - XVIII, 510 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002033 360.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-470-84438-8
a) Wireless communication systems - Design and construction b) Cellular telephone systems - Design and construction c) Broadband communication systems d) elektrotehnika e) komunikacije f) brezžične komunikacije g) brezžične širokopasovne komunikacije h) modeli kanalov i) modeli slabljenja j) modeli širjenja v okolju k) antenski sistemi l) modulacija m) izenačevalniki n) kodiranje o) sistemi večkratnega dostopa p) modeli prometa q) povezovalni sistemi r) PMP mreže s) strategija dodeljevanja kanalov t) pregledno delo

621.39:004.7
COBISS.SI-ID 24927493

211.
        DIELECTRIC resonator antennas / edited by K.M.Luk and K.W.Leung. - Baldock : Research Studies Press, cop. 2003. - XVI, 388 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Electronic & electrical engineering research studies. Antennas series ; 11)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-86380-263-X (vezano)
a) elektrotehnika b) komunikacije c) dielektrične resonančne antene d) DRA e) cilindrične f) hemisferične g) pravokotne h) pregledno delo

621.396.67
COBISS.SI-ID 23827205

212.
        DSL advances / Thomas Starr ... [et al.]. - Upper Saddle River : Prentice Hall Professional Technical Reference, 2003. - XVII, 551 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prentice Hall PTR communications engineering and emerging technologies series)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-13-093810-6
a) Digital subscriber lines b) elektrotehnika c) komunikacije d) DSL omrežja e) osnove f) ADSL g) SHDSL h) VDSL i) varnost j) priročniki

621.39
COBISS.SI-ID 25029893

213.
GILMORE, Rowan
        Practical RF circuit design for modern wireless systems. Volumen II, Active circuits and systems / Rowan Gilmore, Les Besser. - Boston ; London : Artech House, 2003. - XVIII, 569 str. : ilustr. ; 27 cm. - (The Artech House microwave library)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-58053-522-4
a) elektrotehnika b) komunikacijski sistemi c) radiofrekvenčna vezja d) RF vezja e) brezžični sistemi f) aktivna vezja g) linearni RF ojačevalniki h) aktivne naprave i) nelinearna vezja j) tranzistorski ojačevalniki k) močnostni ojačevalniki l) oscilatorji m) množilniki n) simulacije o) načrtovanje p) aplikacije q) pregledno delo

621.396.6
COBISS.SI-ID 24819205

214.
GLISIC, Savo G.
        Adaptive WCDMA : theory and practice / Savo G. Glisic. - Chichester : John Wiley, cop. 2003. - XIV, 614 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-470-84825-1
a) Code division multiple access b) elektrotehnika c) mobilne komunikacije d) prenosne tehnologije e) CDMA - Code Division Multiple Access f) WCDMA - Wiedeband CDMA g) modulacija h) demodulacija i) komunikacijska omrežja j) načrtovanje omrežij k) širokopasovna omrežja l) pregledno delo

621.395/.396
COBISS.SI-ID 25019141

215.
HORAN, Stephen John, 1954-
        Introduction to PCM telemetering systems / Stephen Horan. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - [XXIV], 421 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija proti koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8493-1094-6
a) Data transmission systems b) Pulse code modulation c) Signal processing - Digital techniques d) Telemeter e) elektrotehnika f) digitalne komunikacije g) telemetrija h) prenos podatkov i) prenosni sistemi j) obdelave podatkov k) impulznokodna modulacija l) vmesniški sistemi m) senzorji n) računalniški sistemi o) sinhronizacija p) modulacijske tehnike q) mikrovalovni prenosi r) pregledno delo

621.39:621.376
COBISS.SI-ID 24956165

216.
        INTERNATIONAL microwave handbook / edited by Andy Barter. - Herts : The Radio Society of Great Britain ; Newington : The American Radio Realy League, 2002. - 474 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
a) elektrotehnika b) komunikacijski sistemi c) radijske komunikacije d) mikrovalovi e) širjenje valov f) mikrovalovni polprevodniki g) frekvenčna območja h) priročniki

621.396.029(035)
COBISS.SI-ID 24745221

217.
IOVINE, John
        PIC microcontroller project book / John Iovine. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2000. - IX, 203 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh021/00709343.h tml. - Kazalo
ISBN 0-07-135479-4
a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) mikrokrmilniki d) programabilni krmilniki e) PIC 16F84 f) osnove g) programiranje h) krmiljenje motorjev i) pretvorniki j) aplikacije k) priročniki

621.38:004
COBISS.SI-ID 25171973

218.
LE Bodic, Gwenaël
        Mobile messaging technologies and services : SMS, EMS and MMS / Gwenaël Le Bodic. - Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2003. - XIX, 369 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [351]-354. - Kazalo
ISBN 0-470-84876-6
a) Personal communication service systems b) Radio paging c) Multimedia systems d) Cellular telephone systems e) elektrotehnika f) komunikacijske mreže g) mobilne komunikacije h) osebne komunikacije i) komunikacijski servisi j) multimedijski sistemi k) celični telefoni l) radio paging m) univerzalni mobilni telekomunikacijski sistemi n) UMTS o) EMS - Enhanced Messaging Service p) pošiljanje sporočil q) SMS r) MMS s) pregledno delo

621.395/.396
COBISS.SI-ID 25013509

219.
POOLE, Ian
        Newnes guide to radio and communications technology / Ian Poole. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003. - 320 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-5612-3
a) Radio - Equipment and supplies b) Telecommunication c) elektrotehnika d) radijske komunikacije e) radijski valovi f) modulacija g) antenski sistemi h) sprejemniki i) oddajniki j) sateliti k) celične telekomunikacije l) mobilni radio m) priročniki

621.39
COBISS.SI-ID 24956677

220.
REED, Jeffrey Hugh
        Software radio : a modern approach to radio engineering / Jeffrey H. Reed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2002. - XX, 567 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall communications engineering and emerging technologies series)

Bibliografija: str. 531-547. - Kazalo
ISBN 0-13-081158-0
a) Software radio b) elektrotehnika c) digitalne komunikacije d) programsko določeni radio e) obdelave signalov f) AD in DA pretvorba g) pametne antene h) priročniki

621.396/.398
COBISS.SI-ID 25032197

221.
ROBERTS, Steven
        Telephone installation handbook / Steve Roberts. - 2nd ed., reprinted. - Oxford ; Woburn : Newnes, 2002. - VIII, 178 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [160]. - Kazalo
ISBN 0-7506-5269-1
a) Telephone - Installation - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) telefonija d) telefonski sistemi e) telefonski aparati f) konektorji g) kabli h) priključitev telefona i) telefonske inštalacije j) priročniki

621.395.6.004.24
COBISS.SI-ID 25022213

222.
SAYRE, Cotter W.
        Complete wireless design / Cotter W. Sayre. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2001. - XI, 547 : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (McGraw-Hill telecom)

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh021/00068381.h tml. - Bibliografija: str. 539-542. - Kazalo
ISBN 0-07-137016-1
a) Wireless communication systems b) Transmission sans fil c) elektrotehnika d) brezžične komunikacije e) komunikacijski sistemi f) sestavni elementi g) prenosne linije h) polprevodniki i) modulacija j) ojačevalniki k) oscilatorji l) filtri m) načrtovanje n) pregledno delo

621.396.035
COBISS.SI-ID 25172229

223.
VARRALL, Geoffrey [Three]
        3G handset and network design / Geoff Varrall, Roger Belcher. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2003. - XXVI, 532 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-22936-9
a) Mobile communication systems b) Wireless communication systems c) Cellular telephones d) elektrotehnika e) mobilne komunikacije f) brezžične komunikacije g) tretja generacija h) celični telefoni i) strojna oprema j) programska oprema k) priročniki

621.395/.396
COBISS.SI-ID 25029637

224.
        WIRELESS networks / P. Nicopolitidis ... [et al.]. - Chichester : J. Wiley, cop. 2003. - XVI, 405 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002033 135.html. - Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-470-84529-5
a) Wireless communication systems b) elektrotehnika c) telekomunikacijski sistemi d) brezžične komunikacije e) brezžična omrežja f) principi delovanja g) celični sistemi h) 1G - First Generation i) 2G j) 3G k) satelitske mreže l) WLAN m) ATM n) PAN - Personal Area Network o) pregledno delo

621.395/.396
COBISS.SI-ID 25012997


624/625 GRADBENIŠTVO.


225.
MAKSIMOVIĆ, Milan M.
        Mehanika tla / Milan M. Maksimović. - 2. izd. - Beograd : Čigoja štampa, 2001. - 643 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
a) gradbeništvo b) mehanika tal c) temeljenje d) talna voda e) napetosti f) deformacije g) trdnost tal h) kritičnost tal i) nosilnost tal j) stabilnost tal k) učbeniki za visoke šole

624.131(075.8)
COBISS.SI-ID 7816470


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


226.
CHEREMISINOFF, Nicholas P., 1952-
        Handbook of solid waste management and waste minimization technologies / Nicholas P. Cheremisinoff. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - XI, 477 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7506-7507-1
a) Refuse and refuse disposal b) Waste minimization c) ekologija d) gospodarjenje z odpadki e) minimizacija odpadkov f) zakonodaja g) regulativa h) varstvo pri delu i) preprečevanje onesnaževanja j) trdi komunalni odpadki k) odlagališča l) recikliranje m) deponijski plini n) tehnologije zmanjševanja volumna o) uporaba biološki trdnih odpadkov p) industrijski odpadki q) glosar izrazov r) pregledno delo

628.4/.5
COBISS.SI-ID 24787973

227.
        ENVIRONMENTAL engineering / [edited by] Joseph A. Salvato, Nelson L. Nemerow, Franklin J. Agardy. - 5th ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2003. - XXXVIII, 1544 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002010 809.html. - Predelana izd.: Environmental engineering and sanitation / Joseph A. Salvato. - 4th ed. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-471-41813-7 (vezano)
a) Sanitary engineering b) Environmental engineering c) Sanitation d) Environmental health e) ekologija f) komunalno inženirstvo g) prenosljive bolezni h) nenalezljive bolezni i) regionalno planiranje j) analiza učinkov k) preskrba z vodo l) čiščenje odpadne vode m) ravnanje z odpadki n) trdni odpadki o) onesnaževanje zraka p) kontrola hrupa q) radiacija r) kvaliteta hrane s) športni objekti t) začasna bivališča u) kvaliteta bivanja v) industrijski objekti w) nesreče x) podtalnica y) saniranje zemljin z) učbeniki

628
COBISS.SI-ID 25004549

228.
VALLERO, Daniel A.
        Engineering the risks of hazardous wastes / Daniel A. Vallero with a contribution by J. Jeffrey Peirce. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - XXI, 306 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 281-298. - Kazalo
ISBN 0-7056-7742-2 !
a) Hazardous wastes - Risk assessment b) ekologija c) ravnanje z odpadki d) nevarne snovi e) odlaganje odpadkov f) nevarnost za zdravje g) ocena tveganja h) transport i) pregledno delo

628-398
COBISS.SI-ID 24788229


629 TEHNIKA VOZIL.


229.
BITTNER, Walter
        Flugmechanik der Hubschrauber : Technologie, das flugdynamische System Hubschrauber, Flugstabilitäten, Steuerbarkeit / W[alter] Bittner. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - XV, 235 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 229. - Kazalo
ISBN 3-540-42013-4
a) strojništvo b) helikopterji c) tehnika vozil d) mehanika letenja e) stabilnosti letenja f) krmiljenje helikopterjev g) razvoj helikopterjev h) elementi helikopterjev i) rotor helikopterja j) izračuni k) pregledno delo

629.735.4
COBISS.SI-ID 24834821

230.
BROWN, Jason C.
        Motor vehicle structures : concepts and fundamentals / Jason C. Brown, A. John Robertson, Stan T. Serpento. - Reprinted. - Oxford ; Burlington : Butterworth-Heinemann, 2003. - XIV, 285 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [276]. - Kazalo
ISBN 0-7506-5134-2
a) Motor vehicles - Bodies - Design and construction b) Automobiles - Bodies - Design and construction c) Motor vehicles - Bodies - Testing d) strojništvo e) tehnika vozil f) motorna vozila g) avtomobili h) karoserija i) načrtovanje j) konstrukcija k) pregledno delo

629.3.024.1
COBISS.SI-ID 25340421

231.
        DYNAMICS of offshore structures / James F. Wilson, editor. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XV, 325 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002028 858.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-26467-9 (vezano)
a) Offshore structures b) strojništvo c) morski inženiring d) vrtalne ploščadi e) plavajoče konstrukcije f) delovanje naravnih sil g) fizikalne sile h) strukturno modeliranje i) matematični modeli j) obremenitve cevovodov k) obremenitve konstrukcij l) sile valov m) poškodbe zaradi utrujanja n) pregledno delo

629.563.2
COBISS.SI-ID 24950021

232.
        EMERGING technologies in aircraft landing gear / edited by John A. Tanner ... [et al.]. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 1997. - VII, 413 str. : ilustr. ; 29 cm. - (PT ; 66)

Prispevki predstavljeni na letni konferenci Aerotech and Aerospace Atlantic Technology pod pokroviteljstvom SAE Committee A-5 for Aerospace Landing Gear Systems. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 0-7680-0091-2
a) Airplanes - Landing gear b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letala f) naprave za pristanek g) podvozja letal h) načrtovanje i) materiali j) dinamika k) opletanje koles l) analize opletanja m) zavore n) kolesa o) zborniki

629.7.027
COBISS.SI-ID 24993541

233.
FUCHS, Axel
        Automotive telematics : an introduction to the technical aspects of automotive telematics with reference to business model and user needs / Axel Fuchs. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2002. - VII, 107 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 95-99
ISBN 0-7680-0976-6
a) Motor vehicles - Electronic equipment b) Mobile communication systems c) Telematics d) strojništvo e) tehnika vozil f) električna oprema g) telematika h) avtomobili i) avtomobilska industrija j) poslovni modeli k) tehnični vidiki l) avtomobilske komunikacije m) brezžične komunikacije n) storitve o) CRM p) varnostni sistemi q) smeri razvoja r) vmesniki človek-stroj s) pregledno delo

629.3:621.395/.396
COBISS.SI-ID 24782597

234.
GORKIČ, Boris, 1953-
        Izbrana poglavja iz predmeta tehnika, varnost in transportna sredstva : železniški program / sestavil Boris Gorkič. - Ljubljana : Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, 2003. - 50 f., [6] ilustr. pril. ; 30 cm

a) strojništvo b) železniška vozna sredstva c) železniški promet d) električna lokomotiva 342 e) dovod električnega toka f) napetostne zaščite g) vezave vlečnih motorjev h) električno zaviranje i) tokokrogi j) zagon k) obratovanje l) krmiljenje m) slabljenje n) gretje o) pregledno delo

629.423
COBISS.SI-ID 25349381

235.
HUSAIN, Iqbal, 1964-
        Electric and hybrid vehicles : design fundamentals / Iqbal Husain. - Boca Raton : CRC Press, 2003. - [XVI], 270 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8493-1466-6
a) Electric vehicles b) Hybrid electric vehicles c) strojništvo d) tehnika vozil e) električna vozila f) hibridna vozila g) mehanika vozil h) viri energij i) baterijski sistemi j) alternativni viri k) pogonski motorji l) pregledno delo

629.3.021.2
COBISS.SI-ID 24994565

236.
MULREADY, Richard C., 1925-
        Advanced engine development at Pratt & Whitney : the inside story of eight special projects, 1946-1971 / Dick Mulready. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2001. - IX, 226 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-7680-0664-3
a) Pratt & Whitney Aircraft Company - History b) Jet engines - United States - Design and construction - History c) Rocket engines - Design and construction - History d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) letala h) pogonski sistemi i) motorji z zračnim hlajenjem j) načrtovanje k) konstrukcija l) Pratt & Whitney letalska družba m) zgodovinski pregled n) pregledno delo

629.7.03(091)
COBISS.SI-ID 24994309

237.
        MULTIPLEXING and networking / edited by Ronald K. Jurgen. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 1999. - XII, 652 str. : ilustr. ; 29 cm. - (PT ; 78. Automotive electronics series)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 0-7680-0472-1
a) Automobiles - Electric wiring b) Automobiles - Electronic equipment c) Motor vehicles - Electronic equipment d) Automotive computers e) Microcomputers - Buses f) Multiplexing g) strojništvo h) tehnika vozil i) električni sistemi j) elektronski sistemi k) komunikacije v vozilih l) multipleksiranje m) električno ožičenje n) komunikacijska omrežja o) protokoli p) J1850 q) J1939 r) TTP - Time Triggered Protocol s) CAN - Controler Area Protocol t) zborniki

629.3.06(061)
COBISS.SI-ID 24991493

238.
        PASSENGER safety and convenience systems / edited by Ronald K. Jurgen. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - XI, 492 str. : ilustr. ; 29 cm. - (PT ; 83. Automotive electronics series)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 0-7680-0683-X
a) Automobiles - Electronic equipment b) Automobiles - Safety appliances c) strojništvo d) tehnika vozil e) varnost potnikov f) varnostni sistemi g) pametni sistemi h) zračne blazine i) tehnologija zračnih blazin j) absorberji energije trka k) senzorji odkrivanja trka l) razvoj v prihodnosti m) pregledno delo

629.3.047.14
COBISS.SI-ID 24991237

239.
        PLASTICS for the automotive industry / [SAE 2002 world congress, Detroit, Michigan, USA, March 4.-7., 2002]. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2002. - 183 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP ; 1682)

Na nasl. str.: Global Mobility Database, all SAE papers, standards, and selected books are abstracted and indexed in the Global Mobility Database. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 0-7680-0950-2
a) Plastics in automobiles - Congresses b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) uporaba plastičnih materialov f) izbira plastičnih materialov g) plastika h) recikliranje i) izdelava avtomobilskih delov j) zborniki

629.3.01:678
COBISS.SI-ID 24781573

240.
ROSENBLUTH, William, 1939-
        Investigation and interpretation of black box data in automobiles : a guide to the concepts and formats of computer data in vehicle safety and control systems / William Rosenbluth. - West Conshohocken : ASTM ; Warrendale : SAE, 2001. - XVI, 162 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Monograph ; 4) (ASTM mogograph series)

Bibliografija: str. 159-160
ISBN 0-8031-2091-5 (ASTM) ISBN 0-7680-0797-6 (SAE)
a) Automotive computers b) Traffic accident investigation - Instruments c) Automobiles - Instruments d) Automotive sensors e) Automobiles - Safety appliances f) strojništvo g) tehnika vozil h) varnost i) avtomobilska elektronika j) diagnostika k) modeli l) zračne blazine m) protiblokirni sistemi n) analiza dogodkov o) pregledno delo

629.3.067
COBISS.SI-ID 24951045

241.
SCHMITT, Vernon R.
        Controlled bombs and guided missiles of the World War II and Cold War eras : an inside story of research and development programs / Vernon R. Schmitt. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2002. - X, 127 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 83. - Kazalo
ISBN 0-7680-0913-8 (broš.)
a) Guided bombs - History b) Azon bombs - History c) Guided missiles - United States - History - 20th century. d) Aeronautics, Military - Research - United States - History - 20th century. e) vojna tehnika f) vodene bombe g) daljinsko vodenje h) vodeni izstrelki i) zgodovinski pregled j) 2.svetovna vojna k) Združene države Amerike l) pregledno delo

623.46/629.762
629.762
COBISS.SI-ID 24993797

242.
        SIMULATION in der Automobilproduktion / Johann Bayer, Thomas Collisi, Sigrid Wenzel (Hrsg.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XIII, 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 3-540-44192-1
a) strojništvo b) avtomobilska industrija c) proizvodnja avtomobilov d) simuliranje proizvodnje e) simuliranje potekov f) simulacijski modeli g) vizualizacija proizvodne tehnike h) simuliranje montaže i) odvijanje naročil j) stanje tehnike k) primeri l) pregledno delo

629.3
COBISS.SI-ID 24835077

243.
STANIFORTH, Allan
        Competition car suspension : design, construction, tuning / Allan Staniforth. - 3rd ed., reprinted. - Sparkford : Haynes Publishing, 1999. - 268 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 1-85960-644-X
a) Automobiles, Racing - Springs and suspension - Design and construction b) Automobiles, Racing - Springs and suspension c) strojništvo d) tehnika vozil e) tekmovalni avtomobili f) vzmetenje g) vzmeti h) načrtovanje i) konstrukcija vzmetenja j) blažilniki k) pregledno delo

629.371.21.027.3
COBISS.SI-ID 24988421

244.
TAYLOR, James Chapman, 1937-
        Airline maintenance resource management : improving communication / J.C. Taylor and T.D. Christensen. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 1998. - XV, 201 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7680-0231-1
a) Transport planes - Maintenance and repair - Quality control b) Aeronautics - Safety measures c) Airlines - Management d) Business communication e) strojništvo f) letalski promet g) transportna letala h) letališke družbe i) vzdrževanje j) popravila k) varnostni ukrepi l) poslovne komunikacije m) napake pri komuniciranju n) človeški faktor o) kakovost odločitev p) pregledno delo

629.735+656.7.004.5
COBISS.SI-ID 24993285

245.
        TRUCK systems design handbook. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 1992. - IX, 750 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT : progress in technology series ; 41)

"14 previously published lectures from the acclaimed Buckendale lecture series"-->uvod. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 1-56091-285-5
a) Trucks - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) tovorna vozila e) tovornjaki f) obešenje g) vležajenje h) kolesa i) avtomobilski plašči j) sistem proti blokiranju koles k) zavore l) dizelski motorji m) hladilni sistemi n) električni sistemi o) aerodinamika p) elektronika q) tesnenje r) pregledno delo

629.351
COBISS.SI-ID 24987653

246.
VIANO, David C.
        Role of the seat in rear crash safety / David C. Viano. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2002. - XXI, 491 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy035/2002066955 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7680-0847-6
a) Automobiles - Crashworthiness b) Automobiles - Seats - Testing c) Crash injuries d) strojništvo e) tehnika vozil f) osebni avtomobili g) trčenja vozila h) sedeži i) testiranje sedežev j) poškodbe zaradi trka k) zagotavljanje varnosti potnikov l) zaščita hrbta m) zaščita vratu n) računalniško podprto testiranje o) pregledno delo

629.3.046/.047.14:684.437.7
COBISS.SI-ID 24988165

247.
WESTBROOK, Michael Hereward, 1926-
        The electric and hybrid electric car / Michael H. Westbrook. - Warrendale : Society of Automotive Engineers ; Stevenage : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2001. - XVI, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7680-0897-2
a) Electric vehicles b) Hybrid electric vehicles c) strojništvo d) tehnika vozil e) električni avtomobili f) zgodovinski pregled g) pogoni h) krmiljenje i) močnostna elektronika j) energijski viri k) akumulatorske baterije l) polnjenje baterij m) načrtovanje vozil n) varnost vozil o) hibridna vozila p) gorilne celice q) ekonomika vozil r) razvoj v prihodnosti s) pregledno delo

629.3.021.2
COBISS.SI-ID 24991749

248.
WHITE, Graham, 1945-
        R-2800 : Pratt & Whitney's dependable masterpiece / Graham White. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2001. - XXIII, 718 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy033/2001020429 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7680-0272-9
a) Pratt & Whitney Aircraft Group - History b) Airplanes - Motors - Design and construction - History c) Air cooled engines - Design and construction - History d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) letala h) pogoski sistemi i) R-2800 j) zračno hlajeni motorji k) načrtovanje l) konstrukcija m) Pratt & Whitney letalska družba n) zgodovinski pregled o) pregledno delo

629.7.03(091)
COBISS.SI-ID 24994053


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


249.
BRUS, Robert
        Sprehod po gozdu [Računalniška datoteka] : najpogostejša slovenska drevesa in grmi / Robert Brus, Dušan Robič ; [fotografije Robert Brus ... [et al.] ; uredili Snežana Kragelj in Tamara Mušinovič Zadravec ; ilustracije Boštjan Tarman in Barbara Petančič]. - Ljubljana : DZS d.d., 2002. - 1 CD ROM : barve, zvok ; 12 cm

Sistemske zahteve: operacijski sistem Windows 95, 98, 2000, XP; osebni računalnik s procesorjem Pentium II (ali hitrejši); 32 MB RAM-a; pogon CD-ROM; miška. - Kazalo. - Za otroke in odrasle
ISBN 86-341-2711-7
a) Drevesa - Vrste - Slovenija - CD-ROMi b) Grmovnice - Vrste - Slovenija - CD-ROMi c) botanika d) ekologija e) gozd f) združbe g) vegetacijski pasovi h) gozdne učne poti i) zdravilna drevesa j) največja drevesa k) Slovenija l) enciklopedija dreves

630*1
COBISS.SI-ID 1055654

250.
        KATALOG dovoljenih sredstev za ekološko kmetovanje 2003 / [avtorji: Martina Bavec...[et al.] ; fotografije: Kmetijski zavod Maribor]. - Maribor : Grafiti studio, 2003. - 67 str. : tabele ; 30 cm

a) ekološko kmetijstvo b) varstvo narave c) pridelava rastlin d) živinoreja e) predelava f) dovoljena sredstva g) katalog

631.147
COBISS.SI-ID 1975340

251.
SMALL, Ernest, 1940-
        Canadian medicinal crops / Ernest Small and Paul M. Catling. - Ottawa : NRC Research Press, 1999. - X, 240 str. : ilustr. ; 28 cm

Na hrbtu nasl. str.: "NRC no. 42252". - Bibliografija: str. 211-221 in na koncu poglavij
ISBN 0-660-17534-7
a) Plants, Medicinal - Canada b) Crops, Agricultural - Canada c) Drug Industry - Canada d) Medicinal plants - Canada e) Materia medica, Vegetable - Canada f) Botanical drug industry - Canada g) botanika h) zdravilne rastline i) Kanada j) priročniki

633.88(71):582
COBISS.SI-ID 24323845


64 GOSPODINJSTVO.


252.
PERIŠIĆ, Živojin
        Ventilacija porodičnih i komercijalnih kuhinja / Živojin Perišić. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 1994. - 135 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala knjiga biblioteke Vademekum ; knj. 2)

Bibliografija: str. 127. - Kazalo
a) arhitektura b) privatne kuhinje c) komercialne kuhinje d) prezračevanje e) centralni odsesovalni sistemi f) kuhinjske nape g) simulacija pretoka zraka v napi h) pregledno delo

643.3:72.02
COBISS.SI-ID 25185797

253.
SANDER, Petra
        Dumonts grosses Buch der 1000 Tipps für Haus und Garten / [Text Petra Sander, Sally Schreiber]. - Köln : DuMont Monte, cop. 2002 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - [282] str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - Kazalo
ISBN 3-8320-8798-2
a) Gospodinjstvo b) Vrtnarstvo c) Feng šui d) gospodinjstvo e) stanovanje f) vrtnarstvo g) Feng shui h) nasveti

64+635
COBISS.SI-ID 121405696


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


254.
HAUC, Anton
        Projektni management / Anton Hauc. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2002 (Ljubljana : Itagraf). - 336 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Zbirka Projektni management)

Bibliogafija: str. 331-336. - Summary
ISBN 86-7061-285-2
a) Projektno vodenje b) Podjetja - Projektno vodenje - Priročniki c) Poslovni sistemi - Projektno vodenje - Priročniki d) Management - Strategija - Priročniki e) projektni management f) vodenje projektov g) planiranje projektov h) razvojne strategije i) razvojni programi j) poslovni procesi k) projektni sistem l) projektna organizacija m) projektne pisarne n) projekti o) pregledno delo

65.012.2/.4
COBISS.SI-ID 118768128

255.
JUNEWICK, Mary A.
        LeanSpeak : the productivity business improvement dictionary / compiled and edited by Mary A. Junewick from materials owned by Productivity Press and The Productivity Group. - Portland : Productivity Press, cop. 2002. - VI, 159 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 154-159
ISBN 1-56327-275-X
a) Industrial management - Dictionaries b) Industrial productivity - Dictionaries c) industrijska proizvodnja d) menedžment e) produktivnost f) enciklopedični slovar

65(038)=111
COBISS.SI-ID 25116421

256.
KIM, Daniel H., 1960-
        Organizing for learning : strategies for knowledge creation and enduring change / by Daniel H. Kim. - Waltham : Pegasus Communications, 2001. - VIII, 104 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 1-883823-54-4
a) Organizational learning b) podjetja c) TQM d) znanje e) upravljanje z znanjem f) pridobivanje znanja g) ustvarjanje znanja h) učeča organizacija i) organizacijsko učenje j) permanentno učenje k) pregledno delo

65.016:377
COBISS.SI-ID 24325637

257.
KING, W. J.
        The unwritten laws of engineering / with revisions and additions by James G. Skakoon and original by W. J. King. - New York : ASME Press, 2001. - IV, 69 str. ; 22 cm

V uvodu: "Updated edition". - Bibliografija: str. 67-69
ISBN 0-7918-0162-4
a) Engineering - Vocational guidance b) Engineers - Professional ethics c) menedžment d) proizvodnja e) tehnika f) poklicna etika g) nasveti h) etični kodeks i) priročniki

65:17
COBISS.SI-ID 24982533


656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


258.
MIHIĆ, Darko
        Osnove špedicije, carinskega sistema in logistike / Darko Mihić. - Koper : [D. Mihić], 2003. - 156, 3 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 1-3
a) organizacija prometa b) špedicija c) pravna ureditev špedicije d) špedicijske storitve e) špedicijske tarife f) integralni transport g) transportno zavarovanje h) kargo zavarovanje i) zavarovalna pogodba j) odškodninski zahtevek k) carinski postopki l) tranzitni postopek m) carinski nadzor n) carinske dajatve o) obračun dajatev p) transportna logistika q) pregledno delo

656.96
COBISS.SI-ID 25349125


658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


259.
        ASSET maintenance management : a guide to developing strategy and improving performance / devised, compiled and edited by Alan Wilson. - Farnham : Conference Communication, 1999. - 858 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 828-830. - Kazalo
ISBN 0-9506465-3-9
a) management b) menedžment c) vzdrževanje d) varstvo pri delu e) strategija f) politika koordiniranega vzdrževanja g) implementacija h) zagotavljanje kvalitete i) stroji j) tehnologije kontrole k) izobraževanje delovne sile l) TPM m) planiranje n) rezervni deli o) materiali p) finansiranje q) standardni postopki r) kontrolni sistemi s) standardi t) dokumentacija u) projekti vzdrževanja v) računalniško podprto vzdrževanje w) ekspertni sistemi x) evropske direktive y) presoja vzdrževanja z) pregledno delo

658.58
COBISS.SI-ID 2467091

260.
BROWN, Mark Graham
        Baldrige award winning quality : how to interpret the Baldrige criteria for performance excellence / Mark Graham Brown. - 11th ed. - Portland : Productivity, cop. 2001. - 1 zv. (ločena pag.) : ilustr. ; 28 cm

ISBN 1-56327-254-7 (broš.)
a) Malcolm Baldrige National Quality Award b) Total quality management - Awards - United States c) industrijska proizvodnja d) organizacija proizvodnje e) zagotavljanje kvalitete f) kriterij Baldrige g) priročniki

658.56
COBISS.SI-ID 25114629

261.
BROWN, Mark Graham
        Winning score : how to design and implement organizational scorecards / Mark Graham Brown. - Portland : Productivity, 2000. - XIX, 315 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 301-302. - Kazalo
ISBN 1-56327-223-7
a) Organizational effectiveness - Evaluation b) Efficacité organisationnelle - Évaluation c) proizvodnja d) organizacija proizvodnje e) evalvacija učinkovitosti f) študije primerov g) priročniki

658.51
COBISS.SI-ID 25114117

262.
FINKENZELLER, Klaus
        RFID handbook : fundamentals and applications in contactless smart cards and identification / Klaus Finkenzeller ; translated by Rachel Waddington. - 2nd ed. - Chichester : Wiley, 2003. - XVIII, 427 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: RFID Handbuch. - Bibliografija: str. 406-412. - Kazalo
ISBN 0-470-84402-7
a) Inventory control - Automation b) Radio frequency identification systems c) Smart cards d) inventura e) avtomatizacija inventure f) radiofrekvenčni identifikacijski sistemi g) pametne kartice h) RFID sistemi i) RFID - Radio Frequency Identification j) operacijski principi k) fizikalni l) frekvenčna območja m) kodiranje n) modulacija o) varnost podatkov p) standardiziranost q) aplikacije r) pregledno delo

658.787.6:681.52
COBISS.SI-ID 25215749

263.
GEUPEL, Helmut
        Konstruktionslehre : methodisches Konstruieren für das praxisnahe Studium / Helmut Geupel. - 2nd printing. - Berlin [etc.] : Springer, 2001. - XIII, 169 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [171]
ISBN 3-540-60625-4
a) organizacija proizvodnje b) konstruiranje c) metode konstruiranja d) upoštevanje proizvodnje e) upoštevanje montaže f) funkcije izdelkov g) upoštevanje obremenitev h) konstrukcijske zasnove i) koncipiranje konstrukcij j) primeri k) pregledno delo

658.512.2
COBISS.SI-ID 24725509

264.
GRABOWSKI, Hans
        Datenmanagement in der Produktentwicklung : automatische Klassifikation von Produktdaten aus 3D-CAD-Systemen, PDM- und ERP-Systemen, XML- und Office-Dokumenten, ... / Hans Grabowski, Ralf-Stefan Lossack, Jörg Weißkopf. - München ; Wien : Hanser, cop. 2001. - 248 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 233-236. - Kazalo
ISBN 3-446-21698-7
a) organizacija proizvodnje b) razvoj izdelkov c) upravljanje podatkov d) klasifikacija podatkov e) avtomatska klasifikacija izdelkov f) klasifikacijski sistemi g) gradnja sistemov h) uporaba sistemov i) PDM sistemi j) programski sistemi k) računalniški programi l) opisi programov m) pregledno delo

658.512:659.2
COBISS.SI-ID 24841733

265.
HERING, Ekbert, 1943-
        Prozessorientiertes Controlling-Management / Ekbert Hering, Robert Rieg. - 2., verbesserte Auflage. - München ; Wien : Carl Hanser Verlag, cop. 2002. - 167 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Reihe Management-Praxis)

Bibliografija: str. [161]. - Kazalo
ISBN 3-446-22051-8
a) organizacija poslovanja b) management c) vodenje podjetij d) kontroling e) naloge f) procesna usmerjenost g) informacijski procesi h) upravljanje procesov i) primeri uporabe j) strateško planiranje k) proizvodni kontroling l) nabava m) prodaja n) kadrovska politika o) stroški p) investicije q) raziskovalno razvojna dejavnost r) pregledno delo

658.012
COBISS.SI-ID 24836869

266.
HÖPPNER, Dominik
        Integration von PPS- und CAQ-Systemen : Möglichkeiten, Prozessmodellierung, Integrationsmodell, Umsetzung / Dominik Höppner. - München ; Wien : Hanser, 2002. - 237 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 223-232. - Kazalo
ISBN 3-446-22118-2
a) organizacija proizvodnje b) proizvodnja c) PPS sistemi d) CAQ sistemi e) integracija sistemov f) modeliranje procesov g) integracijski modeli h) upravljanje kakovosti i) planiranje proizvodnje j) krmiljenje proizvodnje k) planiranje kakovosti l) krmiljenje kakovosti m) UML - Unified Modelling Language n) koncepti o) prototipi p) pregledno delo

658.562
COBISS.SI-ID 24841221

267.
KERZNER, Harold
        Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling / Harold Kerzner. - 8th ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2003. - XX, 891 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Kazali
ISBN 0-471-22577-0
a) Industrial project management b) organizacija poslovanja c) management d) vodenje projektov e) razvoj f) definicija g) organizacijske strukture h) kadri i) stres j) konflikti k) delovna uspešnost l) etika m) vrednotenje n) uspeh o) planiranje p) grafika q) oblikovanje cene r) predvidevanje s) stroški t) kontrola u) tveganje v) TQM w) pogodbe x) case study

658.001.63
COBISS.SI-ID 13536486

268.
KLEIN, Bernd, 1947-
        Statistische Tolerierung : prozessorientierte Bauteil- und Montageoptimierung / Bernd Klein. - München ; Wien : Hanser, cop. 2002. - XI, 251 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 245-247. - Kazalo
ISBN 3-446-22117-4
a) organizacija proizvodnje b) metoda statističnih toleranc c) DIN 7186 d) opis metod e) zmanjševanje stroškov f) Taguchi metoda g) uporaba metode h) primeri uporabe i) konstruiranje j) optimiranje izdelkov k) proizvodnja l) optimizacija montaže m) pregledno delo

658.512.2
COBISS.SI-ID 24839685

269.
LEVINSON, William A., 1957-
        Henry Ford's lean vision : enduring principles from the first Ford motor plant / William A. Levinson. - New York : Productivity Press, 2002. - XIX, 358 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy036/2002011252 .html. - Bibliografija: str. 335-342. - Kazalo
ISBN 1-56327-260-1
a) Ford, Henry (1863-1947) - Influence b) Industrial relations c) Automobile industry and trade - Management d) Industrial management e) Production management f) organizacija proizvodnje g) lean proizvodnja h) Henry Ford i) zgodovinski pregled j) izboljševanje proizvodnih postopkov k) principi l) Kaizen m) podjetniška kultura n) učinkovitost podjetja o) proizvodni menedžment p) avtomobilska industrija q) pregledno delo

658.5:629.3(091)
COBISS.SI-ID 25115909

270.
NATHAN, Peter Wilfred
        PMP certification for dummies / by Peter Nathan and Gerald Everett Jones. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XVIII, 406 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (--For dummies)

Kazalo
ISBN 0-7645-2451-8
a) Information technology - Management b) Project management c) industrijska proizvodnja d) informacijske tehnologije e) vodenje projektov f) planiranje projektov g) PMP - Project Management Profesional h) CAPM - Certified Associate in Project Management i) računalniško podprto načrtovanje j) krmiljenje k) zaključitev projekta l) priročniki

658.51.012.4
COBISS.SI-ID 25062661

271.
SCHICHTEL, Markus
        Produktdatenmodellierung in der Praxis / Markus Schichtel. - München ; Wien : Hanser, cop. 2002. - 288 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 257-261. - Kazalo
ISBN 3-446-21857-2
a) organizacija proizvodnje b) proizvodnja c) razvoj izdelkov d) upravljanje podatkov e) modeliranje podatkov f) tehnike modeliranja g) koncepti modeliranja h) PDM - Product Data Management i) PDM sistemi j) razvoj programov k) Express l) STEP standard m) UML - Unified Modelling Language n) XML - eXtended Markup Language o) pregledno delo

658.512.2
COBISS.SI-ID 24841477

272.
SHAFER, Dean A.
        Successful assembly automation : a development and implementation guide / by Dean A. Shafer. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 1999. - XIX, 228 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Povzetki pri vseh poglavjih
ISBN 0-87263-499-X
a) Assembly-line methods b) Production engineering c) proizvodnja d) montaža e) avtomatizacija montaže f) montažni procesi g) principi montaže h) kontrola procesov i) meritve j) krmilni sistemi k) konstruiranje strojev l) načrtovanje izdelkov m) upoštevanje montaže n) dodajanje delov o) projekti p) vodenje projektov q) pregledno delo

658.515
COBISS.SI-ID 24743941

273.
WATERMEYER, Peter
        Handbook for process plant project engineers / Peter Watermeyer. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering Publishing, 2002. - VII, 326 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-86058-370-9
a) Manufacturing processes b) Production engineering c) proizvodnja d) procesna industrija e) postroji f) projektiranje postrojenj g) projektni inženiring h) vodenje projektov i) industrijski vplivi j) ekonomski vplivi k) pogodbe l) konstruiranje m) risanje n) planiranje layouta o) modeliranje p) optimizacijski modeli q) tok fluidov r) razsuti materiali s) pregledno delo

658.5.012.2
COBISS.SI-ID 24818693


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


274.
BECHTOLD, Richard L., 1952-
        Alternative fuels : transportation fuels for today and tomorrow / Richard L. Bechtold. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2002. - XV, 89 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SAE Technology profiles ; 100)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7680-0907-3
a) Internal combustion engines, Spark ignition - Alternate fuels b) kemični izdelki c) alternativna goriva d) metanol e) etanol f) propan g) naravni plin h) elektrika i) bio dizel j) utekočinjen plin k) vodik l) pregledno delo

662.6
COBISS.SI-ID 24989957

275.
COULSON, John Metcalfe
        Coulson & Richardson's chemical engineering. Vol. 1, Fluid flow, heat transfer and mass transfer / J. M. Coulson and J. F. Richardson with J. R. Backhurst and J. H. Harker. - 6th ed. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - XXVII, 895 str. : ilustr. ; 25 cm

Predhodna izd.: Chemical engineering. - Bibliografija proti koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7506-4444-3 (broš.)
a) Chemical engineering b) kemijska tehnologija c) kemijska tehnika d) procesno inženirstvo e) enote f) pretok fluidov g) energija h) moment i) cevovodi j) stisljive tekočine k) večfazne zmesi l) meritve pritiska m) mešanje tekočin n) črpanje tekočin o) prenos toplote p) prenos mase q) mejna plast r) procesi prenosa s) vlaženje t) hlajenje vode u) učbeniki

66.02(075.8)
COBISS.SI-ID 24779013

276.
        DOSIMETRY for food irradiation. - Vienna : International atomic energy agency, 2002. - 161 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Technical reports series ; no. 409, ISSN 0074-1914)

Bibliografija: str. 111-124 in 141-146
ISBN 92-0-115502-6
a) živilska tehnologija b) hrana c) konserviranje d) ionizirajoče sevanje e) učinki sevanja f) radiacijska dozimetrija g) konstrukcija radioaktivnih izvorov h) delovanje naprave i) kontrola procesa j) dozimetični sistemi k) dokument IAEA l) priročniki

664.8.039.5
COBISS.SI-ID 17135911

277.
KLINAR, Dušan, 1957-
        Inženirska analiza radikalske polimerizacije dialiltreftalata v masi : doktorska disertacija / Dušan Klinar. - Ljubljana : [D. Klinar], 2003. - 105 f., [XXIII] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 118-122. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemija polimerov b) kemijska tehnologija c) alilni polimeri d) polimerizacija e) modeliranje procesa f) proces zamreževanja g) inženirska analiza h) diferenčna dinamična kalorimetrija i) kompenzacijski učinek j) kinetični triplet k) korelacija FT-IR/DSC l) doktorska disertacija

66.095.26:678.7:536.6(043.3)
COBISS.SI-ID 25257989

278.
        MACHINING of ceramics and composites / edited by Said Jahanmir, M. Ramulu, Philip Koshy. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 1999. - IX, 704 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 53)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-8247-0178-X
a) Machining b) Ceramic materials - Machining c) Composite materials - Machining d) kemija e) obdelave keramike f) obdelave kompozitov g) obdelovalne metode h) odrezavanje i) brušenje keramike j) lepanje k) poliranje l) struženje m) frezanje n) nekonvencionalne obdelave o) obdelava z vodnim curkom p) ultrazvočne obdelave q) lasersko struženje r) kakovost površine s) zaostale napetosti t) detekcija poškodb u) pregledno delo

666
COBISS.SI-ID 25083397

279.
VUKOVIĆ, Dragutin
        Tehnika prečišćavanja / Dragan Vuković, Martin Bogner. - Beograd : Smeits, 1996. - 218 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliografija "Procesna tehnika")

Bibliografija: str. [217]-218
a) kemijska tehnika b) čiščenje plinov c) čiščenje tekočin d) fizikalne osnove ečiščenja e) postopki čiščenja f) aerodisperzni sistemi g) razprševanje h) sedimentiranje i) centrifugiranje j) filtriranje k) pregledno delo

66.067+66.074
COBISS.SI-ID 25187845


669 METALURGIJA.


280.
        CORROSION of austenitic stainless steels : mechanism, mitigation and monitoring / editors, H. S. Khatak, Baldev Raj. - New Delhi [etc.] : Narosa Publishing House, cop. 2002. - XIV, 385 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibl. pri posam. prispevku. - Kazalo
ISBN 0-87170-752-7
a) Austenitic stainless steel - Corrosion b) Steel - Corrosion c) Corrosion and anti-corrosives d) materiali e) nerjavna avstenitna jekla f) nerjavna jekla g) avstenitna jekla h) korozija avstenitnih jekel i) metalurški vplivi j) mikrobiološki vplivi k) visokotemperaturna korozija l) antikorozijska zaščita m) pregledno delo

669.14:620.193
COBISS.SI-ID 24957701

281.
KHANNA, A. S.
        Introduction to high temperature oxidation and corrosion / A. S. Khanna. - 1st printing. - Materials Park : ASM International, 2002. - XII, 324 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy032/2002510585 .html. - Bibliografija: str. [304]. - Kazalo
ISBN 0-87170-762-4
a) Metals at high temperatures b) Metals - Corrosion fatigue c) materiali d) kovine e) visokotemperaturna oksidacija f) korozija materialov g) oksidacijske poškodbe h) Wagnerjeva teorija i) zaščita površin j) meritve poškodb k) pregledno delo

669.017:[66.094.3+620.193]
COBISS.SI-ID 24957957


678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


282.
EHRENSTEIN, Gottfried W., 1937-
        Mit Kunststoffen konstruieren : eine Einführung / Gottfried W. Ehrenstein. - 2., durchgesehene und korrigierte Aufl. - München ; Wien : Hanser, cop. 2002. - X, 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studientexte Kunststofftechnik)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 3-446-21295-7
a) kemija b) polimerni materiali c) konstruiranje d) upoštevanje materialov e) lastnosti materialov f) dimenzioniranje g) tehnike spajanja h) ojačitve konstrukcij i) rebraste konstrukcije j) upoštevanje reciklaže k) primeri l) strojni elementi m) pregledno delo

678
COBISS.SI-ID 24759301

283.
JOHANNABER, Friedrich
        Handbuch Spritzgießen / Friedrich Johannber, Walter Michaeli. - München ; Wien : Carl Hanser Verlag, cop. 2002. - XXII, 1303 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 3-446-15632-1
a) kemija b) brizganje polimerov c) postopki brizganja d) procesi litja e) litje z brizganjem f) materiali za brizganje g) obdelovalni podatki h) stroji za brizganje i) vrste strojev j) avtomatizacija brizganja k) razvoj izdelkov l) orodja za brizganje m) reciklaža n) proizvajalci o) pregledno delo

678.02
COBISS.SI-ID 24761861


681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


284.
BRICE, Richard
        Music engineering / Richard Brice. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Newnes, 2001. - XVIII, 481 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
- - Music engineering [Zvočni posnetek]. - 1 CD : stereo ; 12 cm
ISBN 0-7506-5040-0
a) Sound - Recording and reproducing b) Music - Acoustics and physics c) Electro-acoustics d) Electronic music e) Akustika f) Elektroakustika g) elektroakustika h) tehnična akustika i) zvok j) narava zvoka k) moderna glasba l) elektronska glasba m) akustične naprave n) električni inštrumenti o) elektronski efekti p) mikrofoni q) zapisovanje zvoka r) MIDI s) digitalni audio t) MPEG u) ojačevalniki v) snemalne konzole w) zvočniki x) sinhronizacija y) pregledno delo

681.8:534.86
COBISS.SI-ID 9569074


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


285.
        ATLAS flache Dächer : nutzbare Flächen / Hans-Busso von Busse ... [et al.]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2000. - 272 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazali
ISBN 3-7643-6304-5
a) gradbeništvo b) arhitektura c) strehe d) gradnja streh e) ravne strehe f) konstrukcija g) jeklene konstrukcije h) konstrukcijski elementi i) uporabnost ravnih streh j) uporabne površine k) izolacija l) zgodovinski pregled m) atlasi

692.43
COBISS.SI-ID 6016278

286.
BAUS, Ursula, 1959-
        Holzfassaden : Konstruktion, Gestaltung, Beispiele / Ursula Baus, Klaus Siegele. - 3. Aufl. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2002. - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (db, das Buch)

Bibliografija: str. 126
ISBN 3-421-03268-8 (broš.)
a) Siding (Building materials) b) Building, Wooden c) Wooden fronts (Architecture) - Drawings d) gradbeni materiali e) les f) gradbeništvo g) konstrukcija h) arhitektura i) fasade j) lesene fasade k) detajli l) primeri m) izvedba n) lamele o) lesne obloge

692.23
COBISS.SI-ID 23950597

287.
CARROLL, John Michael, 1949-
        Working alone : tips & techniques for solo building / John Carroll. - Newtown : Taunton Press, cop. 1999. - 152 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 1-56158-286-7
a) Building - Technique b) House construction - Technique c) Self-employed d) gradbeništvo e) arhitektura f) samogradnja g) tehnike gradnje

69:728.3
COBISS.SI-ID 24974085

288.
        PAINT handbook / edited by Guy E. Weismantel. - New York : McGraw-Hill, cop. 1981. - 754 str. ločene pag. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh022/80 012093.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-07-069061-8
a) Painting, Industrial - Handbooks, manuals, etc b) Paint - Handbooks, manuals, etc c) gradbeništvo d) arhitektura e) obdelava površin f) barvanje g) postopki h) priprava podlage i) lastnosti barvil j) barve za interier k) barve za zunanje površine l) barvanje v posebnih pogojih

691.57
COBISS.SI-ID 24909061

289.
TODOROVIĆ, Branislav
        Razvod vazduha u sistemima klimatizacije / Branislav Todorović, Milica Milinković. - 2. izd. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 1997. - 234 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Vademekum ; 11)

Prva izd. iz 1991. - Bibliografija: str. 233-234
a) gradbena dela b) klimatske naprave c) klimatski sistemi d) prezračevanje e) razporeditev zraka f) osnovni zakoni kroženja zraka g) zračni kanali h) dimenzioniranje kanalov i) cevne inštalacije j) spojni elementi k) ventilatorji l) pregledno delo

697.9
COBISS.SI-ID 25327621

290.
VUČETIĆ, Rodoljub
        Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju, ventilaciji i klimatizaciji / Rodoljub Vučetić. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 1996. - 233 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala knjiga biblioteke Vademekum)

Bibliografija: str. 233
a) gradbena dela b) cevne inštalacije c) gretje d) prezračevanje e) zračenje f) klimatizacija g) osnove hidravlike h) uravnoteženost bivalnega okolja i) načrtovanje inštalacij j) neuravnoteženost inštalacij k) priročniki

697.9(035)
COBISS.SI-ID 25186053

291.
WOOD, Brian
        Building care / Brian Wood. - Oxford : Blackwell Science, 2003. - XIV, 194 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-632-06049-2 (broš.)
a) Buildings - Maintenance b) Buildings - Repair and reconstruction c) Architecture - Conservation and restoration d) gradbeništvo e) arhitektura f) vzdrževanje zgradb g) proces vzdrževanja h) načrtovanje

69:059
COBISS.SI-ID 25048581


7 UMETNOST.


292.
BASQUIAT, Jean Michel
        Jean-Michel Basquiat : 1960-1988 / Leonhard Emmerling ; [translation Nicholas Levis]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Nasl. na ov.: Basquiat. - Biographical timeline: str. 92-95. - Bibliografija: str. 96
ISBN 3-8228-1637-X
a) Basquiat, Jean-Michel (1960-1988) - Ameriško slikarstvo - Grafiti - 20.st. - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) kiparstvo e) angažirana umetnost f) umetniki g) biografije h) zbrana dela i) Basquiat Jean Michel (1960-1988) j) pregledno delo

75:929
COBISS.SI-ID 25090821

293.
FRIEDRICH, Caspar David
        Caspar David Friedrich : 1774-1840 : the painter of stillness / Norbert Wolf ; [translation Karen Williams, Whitley Chapel]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ov. stv. nasl.: Friedrich
ISBN 3-8228-1958-1
a) Friedrich, Caspar David (1774-1840) - Criticism and interpretation b) umetnost c) slikarstvo d) slikarji e) biografije f) zbrana dela g) Friedrich Caspar David (1774-1840) h) pregledno delo

75:929
COBISS.SI-ID 25089541

294.
GOYA, Francisco
        Francisco Goya : 1746-1828 / Rose-Marie and Rainer Hagen ; [English translation Karen Williams, Whitley Chapel]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ov. stv. nasl.: Goya
ISBN 3-8228-1823-2
a) Goya, Francisco de (1746-1828) - Criticism and interpretation b) umetnost c) slikarstvo d) umetniki e) biografije f) zbrana dela g) Goya Francisco (1746-1828) h) pregledno delo

75:929
COBISS.SI-ID 25091333

295.
MALEVIČ, Kazimir
        Kazimir Malevich : 1878-1935 : Suprematism / Gilles Néret ; [translation Chris Miller]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ovojni nasl.: Malevich
ISBN 3-8228-1961-1 ISBN 3-8228-1961-X ! (napačni ISBN je na na hrbt. str. nasl. str.)
a) Rusko slikarstvo - Abstraktna umetnost - 19./20.st. b) umetnost c) slikarstvo d) slikarji e) biografije f) zbrana dela g) Malevich Kazimir (1878-1935) h) pregledno delo

75:929
COBISS.SI-ID 9957682

296.
ROTHKO, Mark, 1903-1970
        Mark Rothko : 1903-1970 : pictures as drama / Jacob Baal-Teshuva ; [translation Nicholas Levis]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ov. stv. nasl.: Rothko. - Bibliografija: str. 96
ISBN 3-8228-1820-8
a) Rothko, Mark - Criticism and interpretation b) umetnost c) slikarstvo d) umetniki e) biografije f) zbrana dela g) Rothko Mark (1903-1970) h) pregledno delo

75:929
COBISS.SI-ID 25089285


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


297.
BÖHM, Florian, 1969-
        Endcommercial : reading the city : [a case study] / [all photografphy by] Florian Böhm, Luca Pizzaroni, Wolfgang Scheppe. - Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz Publishers, cop. 2002. - ca. 550 str. : večinoma barvne ilustr. ; 24 cm

ISBN 3-7757-1221-6 (vezano)
a) SBA/Scheppe Böhm Associates b) Street photography - New York (State) - New York c) Street life - New York (State) - New York d) Photography - New York (State) - New York e) Photography, Artistic f) New York (N.Y.) - Pictorial works g) urbanizem h) arhitektura i) mestni prostor j) mestno življenje k) mestni ambient l) red v kaosu m) identiteta n) New York o) fotodokumentacija

711.424:77
COBISS.SI-ID 25038085

298.
REPANSHEK, Kurt
        America's national parks for dummies / by Kurt Repanshek. - 2nd ed. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XXII, 525 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (--For dummies)

Kazalo
ISBN 0-7645-5493-X
a) National parks and reserves - United States - Guidebooks b) Outdoor recreation - United States - Guidebooks c) United States - Guidebooks d) šport e) rekreacija f) pohodništvo g) narodni parki h) ZDA i) vodnik j) priročniki

796.1:712.23(73)
COBISS.SI-ID 25025797


72 ARHITEKTURA.


299.
ALLAN, John, 1945-
        Berthold Lubetkin : architecture and the tradition of progress / John Allan. - London : RIBA Publications, cop. 1992. - 629 str. : ilustr., zvd., načrti ; 29 cm

Bibliografija: str. 604-609. - Kazalo
ISBN 0-947877-62-2
a) Lubetkin, Berthold (1901-) b) Architecture, Modern - 20th century. c) Architecture, Modern - 20th century - Great Britain d) Architects - Great Britain - Biography e) arhitektura f) arhitekti g) biografije h) zbrana dela i) bibliografije j) Lubetkin Berthold (1901-1990) k) pregledno delo

72:929
COBISS.SI-ID 25043461

300.
ALLEN, Stan, 1956-
        Practice architecture, technique and representation / essays Stan Allen ; commentary Diana Agrest. - Reprinted. - London : Routledge, 2003. - XXV, 200 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 90-5701-072-0
a) arhitektura b) teorija c) arhitekturna praksa d) zgodovina e) predstavitve

72.01
COBISS.SI-ID 25055493

301.
ALLENBY, Guy
        Eight great houses / written by Guy Allenby ; photography by Patrick Bingham-Hall. - Balmain : Pesaro Publishing, 2002. - 167 str. : ilustr., načrti ; 22 cm

Kazalo
ISBN 1-877015-04-0
a) Architecture, Domestic - Australia b) Dwellings - Australia - Design and construction c) arhitektura d) stanovanjske stavbe e) individualne stanovanjske hiše f) Avstralija g) avtorske izvedbe

728.3
COBISS.SI-ID 25046533

302.
BENJAMIN, Andrew E.
        Architectural philosophy / Andrew Benjamin. - London ; New Brunswick : The Athlone Press, 2000. - VIII, 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [204]-214. - Kazalo
ISBN 0-485-00415-1 (broš.) ISBN 0-485-00605-7 (vezano)
a) Architecture - Philosophy b) arhitektura c) filozofija d) teorija e) prostor f) čas g) zgodovina h) pregledno delo

72.01:1
COBISS.SI-ID 25047301

303.
BLENKUŠ, Matej
        Uporabniku in okolju prilagojeno načrtovanje stanovanjske gradnje : doktorska disertacija / Matej Blenkuš ; mentor Miloš Bonča ; [prevod Petra Piber]. - Ljubljana : [M. Blenkuš], 2003 (Megacop). - 324 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 307-318. - Izvleček ; Abstract. - Diss., Univ. v Ljubljani, Fak. za arhitekturo
a) Stanovanjska gradnja - Disertacije b) urbanizem c) arhitektura d) prostorsko planiranje e) stanovanjska gradnja f) bivanje g) bivalne navade h) načrtovanje i) doktorska disertacija

728(043.3)
CC-APA:
4000
COBISS.SI-ID 124057344

304.
BOGNER, Martin
        Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema / Martin Bogner. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : SMEITS, 2002. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [170]
a) arhitektura b) projektiranje objektov c) termotehnični sistemi d) procesni sistemi e) načrtovanje sistemov f) inženirski projekti g) stanovanjske inštalacije h) cevne inštalacije i) tehnični pogoji j) varstvo pri delu k) grafični prikazi l) izračuni m) uporaba računalnika n) pregledno delo

72.011:697
COBISS.SI-ID 25188613

305.
BUSCH, Akiko
        Geography of home : writings on where we live / Akiko Busch. - New York : Princeton Architectural Press, 1999. - 163 str. ; 19 cm

ISBN 1-56898-172-4
a) Room layout (Dwellings) b) Interior decoration - Human factors c) Personal space - Psychological aspects d) Interior architecture e) Habitations - Aménagement f) Décoration intérieure - Facteurs humains g) Espace personnel - Aspect psychologique h) Architecture intérieure i) arhitektura j) teorija k) stanovanja l) bivanje m) zasebni prostor n) javni prostor o) pomen stanovanjskih prostorov p) oprema stanovanja q) človeški faktorji

728.1:747
COBISS.SI-ID 25038853

306.
        CHANGING architectural education : towards a new professionalism / edited by David Nicol and Simon Pilling. - London ; New York : E & FN Spon, 2000. - XVIII, 300 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 0-419-25920-1
a) Architecture - Study and teaching b) arhitektura c) izobraževanje arhitektov d) študij arhitekture e) razvijanje komunikacij f) timsko delo g) vseživljenjsko izobraževanje h) pregledno delo

72:37
COBISS.SI-ID 25277189

307.
CRITCHLOW, Keith
        Order in space / Keith Critchlow. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2000. - 120 str. : ilustr. ; 21 x 31 cm. - (A design source book)

Izvirna izd.: 1969. - Bibliografija: str. 120
ISBN 0-500-34033-1
a) Space (Art) b) Space (Architecture) c) Geometrical constructions d) Dessin géométrique e) Design f) arhitektura g) načrtovanje h) geometrija i) matematika j) geometrija teles k) transformacije l) mreže m) komunikacijske povezave n) določanje prostora

72.011
COBISS.SI-ID 25041413

308.
EICKER, Ursula
        Solar technologies for buildings / Ursula Eicker. - Chichester : Wiley, cop. 2003. - XII, 323 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Solare Technologien für Gebäude
ISBN 0-471-48637-X
a) Solar buildings b) arhitektura c) sončna energija d) sončno ogrevanje e) sončno hlajenje f) ohlajevanje g) fotonapetostni sistemi h) osvetljenost i) uporaba svetlobe j) pregledno delo

72.011[697+699.86]
COBISS.SI-ID 24820741

309.
        ENCYCLOPEDIA of vernacular architecture of the world / edited by Paul Oliver. - Reprinted. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998. - 3 zv. (XXXVI, XIII, XI, 2384 str.) : ilustr., zvd. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam023/97006060. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam028/9 7006060.html. - Naslov raztegnjen čez dve strani. - Bibliografija: str. 2203-2322. - Kazali
Vsebina:
Vol. 1: Theories and principles
Vol. 2: Cultures and habitats (Asia, East and Central Australasia and Oceania, Europe and Eurasia, Mediterranean and Southwest Asia)
Vol. 3: Cultures and habitats (Latin America, North America, Sub-Saharan Africa, Glossary, Lexicon, Bibliography, Indexes)
ISBN 0-521-56422-0 (komplet)
a) Vernacular architecture - Encyclopedias b) arhitektura c) vernakularna arhitektura d) ljudska arhitektura e) svetovna arhitektura f) dediščina g) zgodovina h) analize i) razvoj stavbarstva j) sheme k) načrti l) tradicionalna gradnja m) postopki gradnje n) enciklopedija

728.6
COBISS.SI-ID 24961541

310.
FORTY, Adrian, 1948-
        Words and buildings : a vocabulary of modern architecture / Adrian Forty. - London : Thames & Hudson, 2000. - 335 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 317-325. - Kazalo
ISBN 0-500-34172-9
a) Arhitektura - Teorija - 20.st. - Leksikoni b) arhitektura c) teorija d) moderna arhitektura e) izrazoslovje f) zgodovina g) enciklopedije

72.01"19"(031)
COBISS.SI-ID 108429824

311.
FRAMPTON, Kenneth
        Labour, work and architecture : collected essays on architecture and design / Kenneth Frampton. - London : Phaidon Press, 2002. - 352 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 343-345. - Kazalo
ISBN 0-7148-4080-7
a) Architecture, Modern - 20th century. b) arhitektura c) teorija d) eseji e) zgodovina f) kritika

72.01
COBISS.SI-ID 25040389

312.
GLANCEY, Jonathan
        London : bread and circuses / Jonathan Glancey. - London ; New York : Verso, 2001. - 147 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. [146]-147
ISBN 1-85984-645-9
a) Architecture - England - London - 20th century. b) London (England) - Social conditions - 20th century. c) arhitektura d) teorija e) eseji f) London g) novejša arhitektura h) sodobna mesta

72(421)
COBISS.SI-ID 25040901

313.
HILL, Jonathan, 1958-
        The illegal architect / Jonathan Hill. - London : Black Dog Publishing, cop. 1998. - 63 str. : barvne ilustr. ; 20 x 24 cm

Bibliografija: str. 56-59
ISBN 1-901033-01-5
a) Royal Institute of British Architects b) Architecture - Philosophy c) Architectural practice - Great Britain d) arhitektura e) teorija f) konvencije g) kode h) zakonitosti i) pregledno delo

72.01
COBISS.SI-ID 25039621

314.
HOLROYD, Trevor M.
        Buildability : successful construction from concept to completion / Trevor M. Holroyd. - London : Thomas Telford, 2003. - XIV, 189 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 177-179. - Kazalo
ISBN 0-7277-3207-2
a) Building b) arhitektura c) gradbeništvo d) teorija e) uspešni projekti f) načrtovanje g) arhitekturna praksa

72.011
COBISS.SI-ID 25043205

315.
        INCLUSIVE design : design for the whole population / edited by John Clarkson ... [et al.]. - London [etc.] : Springer, cop. 2003. - [XVI], 608 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-85233-700-1
a) Engineering design b) Handicapped c) Barrier-free design d) Universal design e) Architecture - Philosophy f) arhitektura g) industrijsko oblikovanje h) teorija i) študije j) univerzalne potrebe k) fleksibilnost l) preprostost m) prijazno do uporabnika n) tolerantnost o) ljudje s posebnimi potrebami p) funkcionalno ovirani ljudje q) invalidi r) študije uporabnikov s) pregledno delo

745/749
COBISS.SI-ID 24998405

316.
ISPHORDING, Stephan, 1964-
        Einfamilienhäuser umbauen und erweiterd : Konzepte, Beispiele, Planungsgrundlagen / Stephan Isphording. - München : Callwey, cop. 2001. - 127 str. : ilustr., načrti ; 28 x 25 cm. - (--- rund ums Haus)

Bibliografija: str. 127
ISBN 3-7667-1465-1
a) arhitektura b) stanovanjska arhitektura c) individualne stavbe d) enodružinske hiše e) sodobne izvedbe f) adaptacije g) fleksiblnost

728.3
COBISS.SI-ID 1189252

317.
KAPLICKY, Jan, 1937-
        Confessions / [Jan Kaplicky : principles, architecture, process, life]. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2002. - 204 str. : ilustr. ; 19 x 25 cm

ISBN 0-471-49541-7
a) Kaplicky, Jan (1937-) b) Future Systems (Firm) c) Architectural design d) Inspiration e) arhitektura f) arhitekti g) teorija h) eseji i) biografije j) Kaplicky Jan (1937-)

72.01
COBISS.SI-ID 25036549

318.
KEATES, Simeon
        Countering design exclusion : an introduction to inclusive design / Simeon Keates and John Clarkson. - London [etc.] : Springer, cop. 2003. - [XIV], 227 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-85233-699-4
a) Engineering design b) Barrier-free design c) Universal design d) arhitektura e) industrijsko oblikovanje f) teorija g) načrtovanje h) študije i) programske sheme j) univerzalne potrebe k) ljudje s posebnimi potrebami l) invalidi

745/749
COBISS.SI-ID 24998661

319.
        NEGOTIATE my boundary! : [mass-customisation and responsive environments] / (+RAMTV) Aljosa Dekleva ... [et al.]. - London : Architectural Association : AADRL, cop. 2002. - 191 str. : ilustr. ; 17 x 29 cm. - (AA Publications)

Podnasl. naveden na prelim. str. - Bibliografija: str. 190
ISBN 1-902902-31-9
a) Stanovanjska arhitektura - Razvojni vidik - Projekti b) Bivalna kultura - 21.st. c) arhitektura d) teorija e) študentske raziskave f) stanovanjska gradnja g) prostorska organizacija h) razvojni procesi i) pregledno delo

728.1"20":316.728
COBISS.SI-ID 121531904

320.
PADOVAN, Richard, 1935-
        Proportion : science, philosophy, architecture / Richard Padovan. - London ; New York : Spon Press, 2003. - XII, 388 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [373]-382. - Kazalo
ISBN 0-419-22780-6
a) arhitektura b) teorija c) filozofija d) geometrija e) razmerja f) proporci

72.013
COBISS.SI-ID 25277445

321.
        PARKHÄUSER - aber richtig : ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure / Edwin Bayer ... [etc.] ; Herausgeber Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Erkrath : Verlag Bau und Technik, 2000. - 169 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 153-157. - Kazalo
ISBN 3-7640-0391-X
a) gradbeništvo b) arhitektura c) parkirne hiše d) parkirni sistemi e) primeri f) avtomatsko parkiranje

725.381
COBISS.SI-ID 6139926

322.
        RETHINKING : space, time, architecture : ein Dialog zwischen Kunst und Architektur : a dialogue between art and architecture / herausgegeben durch = edited by Bund Deutscher Architekten BDA Landesverband Berlin, Staatliche Museen zu Berlin ; Idee und Koordination = idea and coordination Steffen Lehmann & Caroline Raspé. - Berlin : Jovis, 2002. - 126 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

Besedilo v nem. in angl.
ISBN 3-931321-69-X
a) Architecture, Modern - 20th century - Exhibitions b) Architecture, Modern - 20th century - Congresses c) arhitektura d) umetnost e) teorija f) prostor in čas g) meje in omejitve h) umetnost v arhitekturi i) muzeji j) galerije k) umetniške inštalacije l) javni prostor

72.01:7.01
COBISS.SI-ID 25050117

323.
SCHNEIDER, Sabine
        Einfamilienhäuser auf schwierigen Grundstücken : Individuelle Lösungen für Problematische Bausituationen / Sabine Schneider. - München : Callwey, cop. 2002. - 127 str. : ilustr. ; 25 x 29 cm. - (--- rund ums Haus)

ISBN 3-7667-1527-5
a) arhitektura b) stanovanjska gradnja c) hiše d) družinske hiše e) tlorisi f) notranja oprema g) prerezi h) tlorisi parcel i) lokacija j) tipologija k) zahtevne lokacije l) pregledno delo

728=30
COBISS.SI-ID 1365636

324.
SMITH Capon, David
        Architectural theory / David Smith Capon. - Reprinted. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, 2000. - ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Vsebina: Vol. 1: The Vitruvian fallacy : a history of the categories in architecture and philosophy. - XVI, 264 str. ; Vol. 2: Le Corbusier's legacy : principles of twentieth-century architectural theory arranged by category. - XVII, 438 str.
ISBN 0-471-97946-5 (komplet) ISBN 0-471-98588-0 (zv. 1) ISBN 0-471-98589-9 (zv. 2)
a) arhitektura b) teorija c) teoretična izhodišča d) arhitekturni stili e) filozofija f) kompozicija g) funkcije h) oblike i) konstrukcija j) 19.-20.st k) razvojne povezave l) arhitekturne kategorije

72.01
COBISS.SI-ID 25335045

325.
        TIMESPACE : geographies of temporality / edited by Jon May and Nigel Thrift. - London ; New York : Routledge, 2001. - XII, 323 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Critical geographies ; 13)

Bibliografija: str. 281-312. - Kazalo
ISBN 0-415-18083-X (vezano) ISBN 0-415-18084-8 (broš.)
a) Time - Sociological aspects b) Temps - Aspect sociologique c) arhitektura d) sociologija e) teorija f) prostor-čas

72.01
COBISS.SI-ID 25052933


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


326.
AMOS, Stanley William
        Newnes dictionary of electronics / S.W. Amos, R.S. Amos ; appendix by G.W.A. Dummer. - 4th ed., paperback ed. - Oxford [etc.] : Newnes, 2002. - IV, 389 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-7506-4331-5 (broš.)
a) Electronics - Dictionaries b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) elektronika f) angleški

801.316.4:621.38=20
COBISS.SI-ID 512079981

327.
        COMPACT-Fachwörterbuch Technik in 11 Sprachen : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch / [Chefredaktion: Ilse Hell]. - München : Compact Verlag, cop. 2001. - 1135 str. ; 22 cm

ISBN 3-8174-7147-5
a) tehniški slovarji b) tehnika c) strokovni izrazi d) nemški e) angleški f) francoski g) italijanski h) španski i) portugalski j) nizozemski k) švedski l) poljski m) češki n) madžarski

801.316.4:62=00
COBISS.SI-ID 24945157

328.
        LANGENSCHEIDT Fachwörterbuch Chemie und chemische Technik : Deutsch-Englisch / Herausgegeben von der Technischen Universität Dresden = Langenscheidt dictionary of chemistry and chemical technology : German-English / edited by Technischen Universität Dresden. - 6. bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2003. - 663 str. ; 25 cm

Nasl. raztegnjen na dve str. - Vzpor. nasl.: Langenscheidt dictionary of chemistry and chemical technology
ISBN 3-86117-210-0
a) kemija b) kemijska tehnologija c) slovar d) nemški e) angleški

(038)[54+66]=112.2=111
COBISS.SI-ID 5201686

329.
LEWIS, Robert Alan, 1932-
        CRC dictionary of agricultural sciences / Robert A. Lewis. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2002. - 674 str. ; 26 cm

ISBN 0-8493-2327-4
a) kmetijstvo - slovarji b) kmetijstvo c) enciklopedični slovar d) angleški

81'374.3:63=111
COBISS.SI-ID 48762369

330.
        MCGRAW-Hill dictionary of engineering. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2003. - XI, 643 str. : ilustr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2002033178 .html
ISBN 0-07-141050-3
a) Engineering - Dictionaries b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) opisi izrazov e) inženirske vede f) angleški

801.316.4:62=20
COBISS.SI-ID 25352453

331.
OMAHEN, Manca
        English for traffic technicians : [strokovna terminologija za izobraževalni program prometni tehnik] / pripravila, zbrala, uredila: Manca Omahen, Marino Medeot. - Ljubljana : Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, [2003?]. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [59]
a) cestni promet b) železniški promet c) letalski promet d) pomorski promet e) angleščina

81'24:656.1/.7(075.8)
COBISS.SI-ID 25348613

332.
PESCHKE, Michael
        Comprehensive dictionary of acronyms and abbreviations of institutions and organizations = Grosses Wörterbuch der Akronyme und Abkürzungen von Institutionen und Organisationen / compiled by = bearbeitet von Michael Peschke. - München : Saur, 2001-2002. - 14 zv. ; 31 cm

V zv. 1-8 razlaga kratic in akronimov, v zv. 9-14 pa obrnjeno
Vsebina:
Vol. 1: A-Cc. - X, 361 str.
Vol. 2: Cd-Ez. - X, 353 str.
Vol. 3: F-Ik. - X, 349 str.
Vol. 4: Il-Mr. - X, 349 str.
Vol. 5: Ms-Pcz. - X, 352 str.
Vol. 6: Pd-Soz. - X, 348 str.
Vol. 7: Sp-Uoz. - X, 324 str.
Vol. 8: Up-Z. - X, 315 str.
Vol. 9: A-Colg. - X, 363 str.
Vol. 10: Coll-Ger. - X, 358 str.
Vol. 11: Ges-Lob. - X, 347 str.
Vol. 12: Loc-Pars. - X, 351 str.
Vol. 13: Part-Sz. - X, 346 str.
Vol. 14: T-Z. - X, 360 str.
ISBN 3-598-24150-X (komplet) ISBN 3-598-24151-8 (zv. 1) ISBN 3-598-24152-6 (2 zv.) ISBN 3-598-24153-4 (zv. 3) ISBN 3-598-24154-2 (zv. 4) ISBN 3-598-24155-0 (zv. 5) ISBN 3-598-24156-9 (zv. 6) ISBN 3-598-24157-7 (zv. 7) ISBN 3-598-24158-5 (zv. 8) ISBN 3-598-24159-3 (zv. 9) ISBN 3-598-24160-7 (zv. 10) ISBN 3-598-24161-5 (zv. 11) ISBN 3-598-24162-3 (zv. 12) ISBN 3-598-24163-1 (zv. 13) ISBN 3-598-24164-X (zv. 14)
a) Associations, institutions, etc - Acronyms - Dictionaries b) Associations - Sigles - Dictionnaires anglais c) akronimi d) okrajšave e) inštitucije f) organizacije g) slovar h) angleški i) nemški

81'374.2'373.46:003.083=111.2=112
COBISS.SI-ID 24833541

333.
WILLIAMSON, Mark, 1957-
        The Cambridge dictionary of space technology / Mark Williamson. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - VIII, 464 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-521-66077-7
a) Astronautics - Dictionaries b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) vesoljska tehnika f) astronavtika g) aeronavtika

801.316.4:629.7=20
COBISS.SI-ID 24997125


NASLOVNO KAZALO
 • .NET and Web Services 45
 • .NET security programming 68

 • 2 O ali O [spodaj] 2 124

 • 3D-Konstruktion mit I-DEAS 149

 • Absolute BSD 65
 • Adaptive WCDMA 214
 • Adobe Acrobat 5 master class 55
 • Advanced engine development at Pratt & Whitney 236
 • AIP physics desk reference 108
 • Airline maintenance resource management 244
 • Alternative fuels 274
 • Aluminum welding 175
 • America's national parks for dummies 298
 • Anenin 131
 • Anenin. Rešitve 131
 • Applied operating system concepts 93
 • Architectural philosophy 302
 • Architectural theory 324
 • Art of gear fabrication 166
 • ASP.NET Web developer's guide 29
 • Asset maintenance management 259
 • Atlas flache Dächer 285
 • Atlas of plastics additives 128
 • Atlas of stress-strain curves 153
 • Automotive telematics 233

 • Baldrige award winning quality 260
 • Beginning analog electronics through projects 206
 • Beginning digital electronics through projects 207
 • Berthold Lubetkin 299
 • Biologija. Celica 138
 • Biologija. Funkcionalna anatomija s fiziologijo 139
 • Biologija. Raznolikost živih bitij 136
 • Biologija človeka 140
 • Blackflow-affected reorientation dynamics in liquid crystals 117
 • Build your own home theater 209
 • Buildability 314
 • Building care 291
 • Building web sites with Macromedia Studio MX 53

 • C 89
 • Calendrical calculations 106
 • Calendrical tabulations 107
 • The Cambridge dictionary of space technology 333
 • Canadian medicinal crops 251
 • Caspar David Friedrich 293
 • Changing architectural education 306
 • Changing environments 13
 • Cisco 56
 • Co-operation in action 4
 • COM and .NET interoperability 99
 • Common warehouse metamodel developer's guide 41
 • Compact-Fachwörterbuch Technik in 11 Sprachen 327
 • Competition car suspension 243
 • Complete wireless design 222
 • Comprehensive dictionary of acronyms and abbreviations of institutions and organizations 332
 • Comprehensive structural integrity 155
 • Computational intelligence 48
 • Confessions 317
 • Controlled bombs and guided missiles of the World War II and Cold War eras 241
 • Le Corbusier's legacy 324
 • CorelDRAW 11 31
 • CorelDraw 11 for Windows 90
 • Corrosion mechanisms in theory and practice 156
 • Corrosion of austenitic stainless steels 280
 • Coulson & Richardson's chemical engineering. Vol. 1, Fluid flow, heat transfer and mass transfer 275
 • Countering design exclusion 318
 • Crackproof your software 42
 • CRC dictionary of agricultural sciences 329
 • CTL for test information of digital ICs 204
 • Culture, institutions and economic development 10

 • Črta 24

 • Database access with Visual Basic .Net 72
 • Datenmanagement in der Produktentwicklung 264
 • Design and application of the worm gear 165
 • Design in nature 159
 • Dielectric resonator antennas 211
 • Diesel particulate emissions 167
 • Diesel- und Benzindirekteinspritzung 168
 • Digital and computer projects 44
 • Directory of European research and development. Part I 1
 • Diversity in libraries 5
 • Dobošasti razmenjivači toplote 180
 • Dosimetry for food irradiation 276
 • Druck-und Temperaturmeßtechnik 109
 • DSL advances 212
 • Dumonts grosses Buch der 1000 Tipps für Haus und Garten 253
 • Dynamics of offshore structures 231

 • E-mail virus protection handbook 47
 • Edelmetallschichten 174
 • Eight great houses 301
 • Einfamilienhäuser auf schwierigen Grundstücken 323
 • Einfamilienhäuser umbauen und erweiterd 316
 • The electric and hybrid electric car 247
 • Electric and hybrid vehicles 235
 • Electrohydraulic proportional and control systems 170
 • Elektroenergetika 193
 • Emerging technologies in aircraft landing gear 232
 • Encyclopaedia of scientific units, weights and measures 8
 • Encyclopedia of materials 157
 • Encyclopedia of vernacular architecture of the world 309
 • Endcommercial 297
 • Energy 162
 • Engineering the risks of hazardous wastes 228
 • English for traffic technicians 331
 • Enterprise Curl 91
 • Environmental engineering 227
 • Essential UML fast 30
 • Excel data analysis 94

 • Fasteners. 1, Dimensional standards for bolts, screws and studs 3
 • Fixed broadband wireless 210
 • Fizika za srednješolce. 1, Gibanje, sila, snov 111
 • Fizika za srednješolce. 2, Energija 112
 • Fizika za srednješolce. 3, Svet elektronov in atomov 113
 • Flash 99% good 28
 • Flora of the Yukon Territory 141
 • Flugmechanik der Hubschrauber 229
 • Fluidtechnik von A bis Z 169
 • Fluor ni flour 132
 • Fluor ni flour. Rešitve 132
 • Fracture mechanics testing methods for polymers, adhesives and composites 122
 • Francisco Goya 294
 • Fundamentals of heat exchanger design 152

 • The galactic black hole 105
 • Genomic Perl 135
 • Geography of home 305
 • Geometric programming for computer-aided design 78
 • Geometrija v ravnini 25
 • Google hacks 36
 • Green solvents for chemistry 130
 • Grosses Wörterbuch der Akronyme und Abkürzungen von Institutionen und Organisationen 332

 • Hack proofing Linux 96
 • Handbook for cogeneration and combined cycle power plants 192
 • Handbook for process plant project engineers 273
 • Handbook of air pollution prevention and control 14
 • Handbook of mould, tool and die repair welding 185
 • Handbook of solid waste management and waste minimization technologies 226
 • Handbook of thin-layer chromatography 127
 • Handbuch elektrische Kleinantriebe 194
 • Handbuch Spritzgießen 283
 • Hazardous laboratory chemicals disposal guide 123
 • Henry Ford's lean vision 269
 • Holzfassaden 286

 • IEE 16th edition wiring regulations 200
 • IEE wiring regulations 201
 • IEE wriring regulations 202
 • The illegal architect 313
 • Inclusive design 315
 • Industrial brushless servomotors 196
 • Industrial control handbook 198
 • Inside Microsoft visual studio .NET 60
 • Instant Web pages! 102
 • Integration von PPS- und CAQ-Systemen 266
 • Models of cooperation in U.S., Latin American and Caribbean libraries 6
 • International handbook of universities 12
 • International microwave handbook 216
 • Introduction to high temperature oxidation and corrosion 281
 • Introduction to information technology 100
 • Introduction to PCM telemetering systems 215
 • Investigation and interpretation of black box data in automobiles 240
 • Investigation of kinetics and decomposition mechanism of bacitracin supported by developing and using a stability indicating method 147
 • Inženirska analiza radikalske polimerizacije dialiltreftalata v masi 277
 • Ionic liquids 129
 • Izbrana poglavja iz predmeta tehnika, varnost in transportna sredstva 234
 • Izoblikovanje mikrostruktur večvarkovnega zvara s stališča termičnega vpliva varjenja 181
 • Izpeljava hierarhične strukture konceptov iz nestrukturiranih tekstovnih dokumentov 63

 • Java, XML, and web services bible 59
 • Jean-Michel Basquiat 292
 • Joint thesaurus 191

 • Katalog dovoljenih sredstev za ekološko kmetovanje 2003 250
 • Kazimir Malevich 295
 • Kemija za gimnazije 1. Učbenik 125
 • Kemija za gimnazije 2. Učbenik 126
 • Kompresibilni i mehanički zaptivači 179
 • Konstruieren mit CATIA V5 148
 • Konstruktionslehre 263

 • Labour, work and architecture 311
 • Langenscheidt dictionary of chemistry and chemical technology 328
 • Langenscheidt Fachwörterbuch Chemie und chemische Technik 328
 • Laserunterstutztes Drehen von dichtgesinterter Siliciumnitrid-Keramik 188
 • LeanSpeak 255
 • LEGO software power tools 40
 • The library and information professional's guide to plug-ins and other Web browser tools 32
 • Linea 24
 • Linux server hacks 51
 • London 312

 • Machining of ceramics and composites 278
 • Macromedia Dreamweaver MX killer tips 64
 • Macromedia Flash enabled 67
 • Macromedia Flash MX ActionScript 88
 • Mali elektroenergetski priručnik 199
 • Mark Rothko 296
 • Mastering ASP. NET with C# 61
 • Mastering Delphi 7 37
 • Mastering Dreamweaver MX databases 54
 • Mastering Visual Basic .NET database programming 80
 • Mastering Windows server 2003 69
 • Matematika 1. Geometrija v ravnini 18
 • Matematika 1. Realna števila, linearna funkcija. Učbenik za prvi letnik gimnazije 19
 • Matematika 2. Kotne funkcije ostrih kotov, vektorji in trirazsežni prostor 20
 • Matematika 2. Potence in koreni, kvadratna funkcija in kvadratna enečba, kompleksna števila, eksponentna funkcija in logaritem 21
 • Matematika 3. Merjenje v geometriji, kotne funkcije, trigonometrija 22
 • Matematika 3. Polinomi, racionalne funkcije, stožnice 23
 • Matematika I 27
 • Maximum wireless security 79
 • McGraw-Hill dictionary of engineering 330
 • Mechanics of materials 154
 • Mechatronics 151
 • Mechatronische Systeme 173
 • Mehanika in toplota 114 , 115
 • Mehanika tla 225
 • Microsoft Project 2002 for dummies 97
 • Minding animals 145
 • Mit Kunststoffen konstruieren 282
 • Mobile .NET 50
 • Mobile messaging technologies and services 218
 • Modern microwave transistors 205
 • Modern physics 120
 • Motor vehicle structures 230
 • Multiplexing and networking 237
 • Music engineering 284
 • MySQL and Java developer's guide 70

 • Nanotechnology 160
 • Negotiate my boundary! 319
 • . Net common language runtime 35
 • New developments in engine component technology 176
 • A new generation of engine combustion processes for the future? 171
 • Newnes dictionary of electronics 326
 • Newnes guide to radio and communications technology 219
 • Newnes instrumentation and measurement pocket book 110

 • Object-oriented Macromedia Flash MX 46
 • 100 years of power plant development 203
 • Optoelectronics and fiber optic technology 208
 • Oracle9i Mobile 104
 • Order in space 307
 • Organizing for learning 256
 • Orhideje Slovenije 144
 • Oscilloscopes 195
 • Osnove špedicije, carinskega sistema in logistike 258

 • Paint handbook 288
 • Parkhäuser - aber richtig 321
 • Passenger safety and convenience systems 238
 • PC disaster and recovery 39
 • Photoshop 7 at your fingertips 98
 • Photoshop elements 2 73
 • PIC microcontroller project book 217
 • Plastics for the automotive industry 239
 • PMP certification for dummies 270
 • Povečanje robustnosti sistemov avtomatskega razpoznavanja govora s statistično oceno spektra govornega signala 58
 • Power electronic control in electrical systems 85
 • Practical RF circuit design for modern wireless systems. Volumen II, Active circuits and systems 213
 • Practice architecture, technique and representation 300
 • Principles of cloning 137
 • Priručnik iz industrijske pneumatike 189
 • Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju, ventilaciji i klimatizaciji 290
 • Priručnik za merenje protoka fluida 116
 • The production of space 17
 • Produktdatenmodellierung in der Praxis 271
 • A programmer's guide to ADO.NET in C# 38
 • Programming logic and design 49
 • Programming microcontrollers in C 101
 • Project management 267
 • Projektni management 254
 • Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema 304
 • Proportion 320
 • Prostor 26
 • Prozessorientiertes Controlling-Management 265

 • R-2800 248
 • Raziskave kinetike in mehanizma razpada bacitracina podprte z razvojem in uporabo stabilnostno indikativne metode 147
 • Razvod vazduha u sistemima klimatizacije 289
 • Real World QuarkXPress 5 33
 • The repair of cloth bindings 7
 • Rethinking 322
 • RFID handbook 262
 • Role of the seat in rear crash safety 246
 • Routledge Langenscheidts Fachwörterbuch Umwelttechnik 16

 • Sams teach yourself Red Hat Linux 8 in 24 hours 57
 • Schrauben Vademecum 172
 • Der Schutz des "kritischen" Know-how vor Industriespionage 11
 • Security+ certification for dummies 74
 • Simulation in der Automobilproduktion 242
 • Skozi fiziko z rešenimi nalogami. Dinamika, energija 118
 • Skozi fiziko z rešenimi nalogami. Kinematika, statika 119
 • Software development with UML 66
 • Software engineering measurement 76
 • Software radio 220
 • Solar technologies for buildings 308
 • Spanende Fertigung 184
 • Spatium 26
 • Speed up your site 62
 • Sprehod po gozdu 249
 • Statistics of earth science data 9
 • Statistische Tolerierung 268
 • Steam surface condensers 178
 • Stirlingmotoren 183
 • Storage area networks for dummies 83
 • Structure-performance relationships in surfactants 133
 • Study tool for systems analysis and design 92
 • Successful assembly automation 272
 • Successful injection molding 164
 • Svetloba 112
 • Systems analysis and design 92

 • TCP/IP 24seven 52
 • Tehnika prečišćavanja 279
 • Telephone installation handbook 221
 • Temperature-fatigue interaction 158
 • Theory of machines and mechanisms 186
 • Thermoforming 182
 • 3G handset and network design 223
 • TimeSpace 325
 • TOAD 71
 • Toplota 112
 • Truck systems design handbook 245

 • Učinki podresonančnega vibriranja med varjenjem na žilavost zvarov 177
 • Uncertain science --- 15
 • The unwritten laws of engineering 257
 • Uporabniku in okolju prilagojeno načrtovanje stanovanjske gradnje 303

 • Ventilacija porodičnih i komercijalnih kuhinja 252
 • Visokonaponska postrojenja 197
 • Visual Basic .NET 45
 • Visual Basic .Net 45
 • Visual Basic .NET developer's handbook 81
 • Visual C# .NET developer's handbook 75
 • Visual C# .NET programming 43
 • The Vitruvian fallacy 324
 • Vlažan vazduh 121

 • Wasser im Garter 143
 • Water 82
 • Web design 84
 • Web studio 2.0 102
 • Welding handbook 187
 • Welding science and technology 187
 • Wetland plants 142
 • What every engineer should know about ethics 150
 • Who's who in European research and development. Part II 2
 • WiFi home networking 95
 • Winning score 261
 • Wireless networks 224
 • Wireless web development 87
 • Words and buildings 310
 • Working alone 287
 • World energy and transition to sustainable development 163

 • XeF[sub]2 kot ligand v koordinacijskih spojinah z nekaterimi kovinskimi fluoroantimonati(V) in fluorobizmutati(V) 134
 • XML 103
 • XML and Perl 86
 • XML processing with Perl, Python, and PHP 34
 • XML programming 77

 • Zavarivanje 190
 • Zur Preisbildung in Erdgastransportsystemen 161
 • Zvok 112

 • Živali 146


IMENSKO KAZALO
 • Acha, E. glej Acha, Enrique
 • Acha, Enrique (avtor) 85
 • Adams, John J. 209
 • Agrest, Diana (1944-,avtor dodatnega besedila) 300
 • Agullo, Miguel (avtor) 40
 • Ahamada, Mesabaha (avtor) 29
 • ahmed, mesbah glej Ahamada, Mesabaha
 • Airgid, Kevin 28
 • Akselsen, Bjorn (avtor) 55
 • Allan, John (1945-) 299
 • Allen, Stan (1956-) 300
 • Allenby, Guy 301
 • American Welding Society 187
 • Amon, T. glej Amon, Tomaž
 • Amon, Tomaž (ilustrator) 126
 • Amos, R. S. glej Amos, Roger S.
 • Amos, Roger S. (avtor) 326
 • Amos, S. W. glej Amos, Stanley William
 • Amos, Stanley William 326
 • Anderson, Harry R. 210
 • Armour, Margaret-Ann 123
 • ASM International 153
 • Ayesh, Aladdin (1972-) 30

 • Baal-Teshuva, Jacob (avtor) 296
 • Baczewski, Philip (avtor) 47
 • Bain, Steve 31
 • Barter, Andy (urednik) 216
 • Basquiat, Jean Michel 292
 • Baus, Ursula (1959-) 286
 • Bavec, Martina (avtor) 250
 • Bayer, Edwin (urednik) 321
 • Bayer, Johann (1956-,urednik) 242
 • Beaumont, John P. (1952-) 164
 • Bechtold, Richard L. (1952-) 274
 • Beckerath, Alexander von 109
 • Beer, Ferdinand Pierre (1915-) 154
 • Bekoff, Marc (1945-) 145
 • Belâev, Lev Spiridonovič (urednik) 163
 • Belcher, Roger (avtor) 223
 • Beljajev, Lev S. glej Belâev, Lev Spiridonovič
 • Belyaev, Lev S. glej Belâev, Lev Spiridonovič
 • Benjamin, Andrew E. 302
 • Benjamin, Andrew glej Benjamin, Andrew E.
 • Benjes-Small, Candice M. 32
 • Besser, Les (avtor) 213
 • Bilgin, Asli (avtor) 80
 • Bingham-Hall, Patrick (fotograf) 301
 • Bittner, W. glej Bittner, Walter
 • Bittner, Walter 229
 • Blatner, David 33
 • Blenkuš, Matej 303
 • Bodic, Gwenaël Le glej Le Bodic, Gwenaël
 • Bogner, Martin 304
 • Bogner, Martin (avtor) 190
 • Böhm, Florian (1969-) 297
 • Bolton, W. (1933-) glej Bolton, William (1933-)
 • Bolton, William (1933-) 110
 • Bonča, Miloš (mentor) 303
 • Bongaerts, Jan C. (urednik) 16
 • Borradaile, Graham 9
 • Bosch 170
 • Boyce, Meherwan P. 192
 • Braß, Egbert 148
 • Brenčič, J. glej Brenčič, Jurij
 • Brenčič, J.V. glej Brenčič, Jurij
 • Brenčič, Jurij (avtor) 125
 • Brenčič, Jurij V. glej Brenčič, Jurij
 • Brenčič, Jurij Vinko glej Brenčič, Jurij
 • Brice, Richard 284
 • Brown, Jason C. 230
 • Brown, Mark Graham 260 , 261
 • Brown, Martin C. 34
 • Brus, R. glej Brus, Robert
 • Brus, Robert 249
 • Bukovec, N. glej Bukovec, Nataša
 • Bukovec, Nataša 124 , 125 , 126
 • Bund Deutscher Architekten Berlin 322
 • Bundesverband der Deutschen Zementindustrie 321
 • Buraglia, Angela C. (avtor) 64
 • Burton, Kevin glej Burton, Kevin R.
 • Burton, Kevin R. 35
 • Busch, Akiko 305
 • Buschow, K. H. Jürgen (glavni urednik) 157
 • Busse, Hans-Busso von (avtor) 285

 • Calishain, Tara 36
 • Cantrell, Christian (avtor) 67
 • Cantu, Marco 37
 • Capon, David Smith glej Smith Capon, David
 • Cardarelli, François (1966-) 8
 • Carroll, John (1949-) glej Carroll, John Michael (1949-)
 • Carroll, John Michael (1949-) 287
 • Cashman, Thomas J. (1932-,avtor) 92
 • Catling, Paul M. (avtor) 251
 • Chamberlain, Bryan (avtor) 54
 • Chand, Mahesh 38
 • Chase, Kate 39
 • Chase, Kate J. glej Chase, Kate
 • Cheremisinoff, Nicholas P. (1952-) 14 , 226
 • Chilcott, Jordan L. (avtor) 53
 • Christensen, T. D. glej Christensen, Tom D.
 • Christensen, Tom D. (avtor) 244
 • Cibelli, Jose B. (1963-,urednik) 137
 • Cibelli, Jose glej Cibelli, Jose B. (1963-)
 • Clague, Kevin 40
 • Clarkson, John (1961-,avtor) 318
 • Clarkson, John (1961-,urednik) 315
 • Cody, William J. (1922-) 141
 • Cogell, Raquel V. (1968-,urednik) 5
 • Cohen, E. Richard (1922-,urednik) 108
 • Cohen, Sandee (1948-,avtor) 55
 • Cole, Jim (1964-,avtor) 70
 • Coulson, J. M. glej Coulson, John Metcalfe
 • Coulson, John Metcalfe 275
 • Critchlow, Keith 307
 • Cronk, J. K. 142
 • Cronk, Julie K. glej Cronk, J. K.
 • Crosher, William P. (1928-) 165
 • Cuttle, Sarah (fotograf) 143

 • Červeň, Pavol 42
 • Červen, Pavol glej Červeň, Pavol

 • Daryani, Prem H. 166
 • Davis, Harold (1953-) 43
 • Davis, Phyllis (1963-,avtor) 90
 • Davis, Robert J. (16.11.1956-) 44
 • Deitel, H. M. glej Deitel, Harvey M. (1945-)
 • Deitel, Harvey M. (1945-) 45
 • Deitel, Harvey M. (1945-,avtor) 103
 • Deitel, P. J. glej Deitel, Paul J.
 • Deitel, Paul J. (avtor) 45
 • Dekleva, Aljosa glej Dekleva, Aljoša
 • Dekleva, Aljoša (avtor) 319
 • Dershowitz, Nachum (1951-,avtor) 106 , 107
 • Deschouwer, Kris (avtor) 10
 • Deutsches Institut für Normung 3
 • Devetak D. glej Devetak, Dušan
 • Devetak, D. glej Devetak, Dušan
 • Devetak, Dušan (avtor) 136
 • Devetak, Nada (avtor dodatnega besedila) 136
 • DeWolf, John T. (avtor) 154
 • DIN glej Deutsches Institut für Normung
 • DNA 3
 • Dolenc, D. glej Dolenc, Darko
 • Dolenc, Darko (avtor,ilustrator) 126
 • Dornfest, Rael (avtor) 36
 • Dotlić, Gojko 193
 • Dotlić, Gojko (avtor) 199
 • Drol, William 46
 • Duff, Alan MacConnell glej McConnell Duff, Alan
 • Duff, Alan McConell glej McConnell Duff, Alan
 • Duff, Alan McConnel glej McConnell Duff, Alan
 • Duff, Alan McConnell glej McConnell Duff, Alan
 • Duff, Alan McConnell- glej McConnell Duff, Alan
 • Dummer, G. W. A. glej Dummer, Geoffrey William Arnold
 • Dummer, Geoffrey William Arnold (avtor dodatnega besedila) 326
 • Duret, Pierre (urednik) 171
 • Dwyer, Rex A. 135

 • Ebertshäuser, H. glej Ebertshäuser, Hans
 • Ebertshäuser, Hans 169
 • Ehrenstein, Gottfried W. (1937-) 282
 • Eicker, Ursula 308
 • Emmerling, Leonhard (1961-,umetnik) 292
 • Engelbrecht, Andries P. 48
 • Esser, Josef (avtor) 172
 • Esumi, Kunio (1951-,avtor) 133
 • European research and development database 1 , 2
 • Everett Jones, Gerald glej Jones, Gerald Everett

 • Falcke, Heino (1966-,urednik) 105
 • Farrell, Joyce 49
 • Fefer, Nataša glej Bukovec, Nataša
 • Fennessy, M. Siobhan (avtor) 142
 • Ferguson, Derek 50
 • Finkenzeller, Klaus 262
 • Flick, Chris S. (avtor) 53
 • Flickenger, Rob 51
 • Fogie, Seth (avtor) 79
 • Forty, Adrian (1948-) 310
 • Frampton, Kenneth 311
 • Friedrich, Caspar David 293
 • Fuchs, Axel 233
 • Füg, Torsten 161

 • Gagne, Greg (avtor) 93
 • Galvin, Peter B. (avtor) 93
 • Galvin, Peter glej Galvin, Peter B.
 • Gatnik, K glej Gatnik, Kostja
 • Gatnik, K. glej Gatnik, Kostja
 • Gatnik, Kosta glej Gatnik, Kostja
 • Gatnik, Kostja (ilustrator) 26
 • Geupel, Helmut 263
 • Gilmore, Rowan 213
 • Glancey, Jonathan 312
 • Glisic, Savo G. 214
 • Gogala, N. glej Gogala, Nada
 • Gogala, Nada (avtor) 138 , 139
 • Goldstein, Jackie (avtor) 72
 • Golob, J. glej Golob, Janvit
 • Golob, Janvit (mentor) 277
 • Gorkič, Boris (1953-) 234
 • Götz, Werner 170
 • Govanus, Gary 52
 • Goya glej Goya, Francisco
 • Goya y Lucientes, Francisco Jose de glej Goya, Francisco
 • Goya, Francisco 294
 • Goya, Francisco de glej Goya, Francisco
 • Grabowski, Hans 264
 • Gradecki, Joe (1967-,avtor) 70
 • Gradecki, Joseph D. glej Gradecki, Joe (1967-)
 • Green, Thomas J. (1952-) glej Green, Thomas James (1952-)
 • Green, Thomas James (1952-) 53
 • Gregory, Peter glej Gregory, Peter H.
 • Gregory, Peter H. (avtor) 74
 • Grgičevič, Davor glej Grgičević, Davor
 • Grgičević, D. glej Grgičević, Davor
 • Grgičević, Davor (ilustrator) 26
 • Györkös, József (mentor) 63
 • Györkös, Jozsef glej Györkös, József
 • Gyorkos, Jozsef glej Györkös, József
 • Györkös, Jože glej Györkös, József

 • Haack, Steffen (avtor) 170
 • Hagen, Rainer (avtor) 294
 • Hagen, Rose-Marie (avtor) 294
 • Harej, Maja (ilustrator) 126
 • Harkins, Susan Sales 54
 • Hastings, Pattie Belle 55
 • Hauc, Anton 254
 • Helduser, S. glej Helduser, Siegfried
 • Helduser, Siegfried (avtor) 169
 • Hell, Ilse (urednik) 327
 • Hering, Ekbert (1943-) 265
 • Hickman, Ian 195
 • Hilbrandt, Eckhard 149
 • Hill, Brian (1975-) 56
 • Hill, Jonathan (1958-) 313
 • Hirsh, Gene (avtor) 73
 • Holroyd, Trevor M. 314
 • Höppner, Dominik 266
 • Horan, Stephen (1954-) glej Horan, Stephen John (1954-)
 • Horan, Stephen John (1954-) 215
 • Hribar, M. glej Hribar, Marjan (1937-)
 • Hribar, Marjan (1937-,avtor) 114 , 115
 • Hsiao, Aron 57
 • Hummel, Dietrich O. 128
 • Humphreys, Kenneth King 150
 • Husain, Iqbal (1964-) 235
 • Hutchings, Robert (soavtor) 162

 • IFLA\SEFLIN International Summit (1 ; 2002 ; Miami) 6
 • IFP International Congress (2001 ; Rueil-Malmaison) 171
 • Illgner, Karl H. 172
 • International Association of Universities 12
 • International Atomic Energy Agency 191
 • International Conference on Temperature-Fatigue Interaction (9 ; 2001 ; Paris) 158
 • International Union of Architects. World Congress (21 ; 2002 ; Berlin) 322
 • Iovine, John 217
 • Isermann, Rolf 173
 • Isphording, Stephan (1964-) 316

 • Jahanmir, Said (urednik) 278
 • Jankovič, Aleksander (ilustrator) 24
 • Jarc, B. glej Jarc, Bojan (1967-)
 • Jarc, Bojan (1967-) 58
 • Jasnowski, Mike 59
 • Jenney, Cynthia L. (urednik) 187
 • Jinjer, Simon glej Simon, Jinjer L. (1966-)
 • Johannaber, Friedrich 283
 • Johnson, Arthur W. 7
 • Johnson, Brian 60
 • Johnson, John H. (urednik) 167
 • Johnston, E. Russell (1925-) glej Johnston, Elwood Russell (1925-)
 • Johnston, Elwood Russell (1925-,avtor) 154
 • Jones, A. Russell 61
 • Jones, Gerald Everett (avtor) 270
 • Junewick, Mary A. 255
 • Jurgen, Ronald K. (urednik) 237 , 238
 • Just, Melissa L. (avtor) 32

 • Kačič, Zdravko (mentor) 58
 • Kaiser, Hasso 174
 • Kaplicky, Jan (1937-) 317
 • Kapur, Rohit 204
 • Kavka, Dušan (avtor) 24 , 26
 • Keates, Simeon 318
 • Keating, Michael (1956-) 10
 • Kejžar, Bogdan (pisec recenzij) 18
 • Kenna, Stephanie (urednik) 4
 • Kerzner, Harold 267
 • Khanna, A. S. 281
 • Khatak, H. S. (urednik) 280
 • Kim, Daniel H. (1960-) 256
 • King, A. B. S. glej King, Andrew B. S.
 • King, Andrew B. glej King, Andrew B. S.
 • King, Andrew B. S. 62
 • King, W. J. 257
 • Kladnik, Rudi glej Kladnik, Rudolf
 • Kladnik, Rudolf 111 , 112 , 113
 • Klein, Bernd (1947-) 268
 • Klinar, D. glej Klinar, Dušan (1957-)
 • Klinar, Duaan glej Klinar, Dušan (1957-)
 • Klinar, Dusan glej Klinar, Dušan (1957-)
 • Klinar, Dušan (1957-) 277
 • Kmetec, Vojko (mentor) 147
 • Kokalovič, Katarina (ilustrator) 18 , 19
 • Koriath, Hans-Joachim 151
 • Kos, Božidar (1931-) glej Kos, Božo
 • Kos, Božo (ilustrator) 111 , 112 , 113
 • Kosec, L. glej Kosec, Ladislav
 • Kosec, Ladislav (mentor) 177 , 181
 • Kosec, Lado glej Kosec, Ladislav
 • Košmrlj, B. glej Košmrlj, Berta
 • Košmrlj, Berta (ilustrator) 126
 • Kozić, D. glej Kozić, Đorđe
 • Kozić, Djordje glej Kozić, Đorđe
 • Kozić, Đ. glej Kozić, Đorđe
 • Kozić, Đordže glej Kozić, Đorđe
 • Kozić, Đorđe (avtor) 121
 • Kragelj, Snežana (urednik) 249
 • Krajnc, M. glej Krajnc, Matjaž (1969-)
 • Krajnc, Matjaz glej Krajnc, Matjaž (1969-)
 • Krajnc, Matjaž (1969-,komentor) 277
 • Krištufek, Boris glej Kryštufek, Boris
 • Krystufek, B. glej Kryštufek, Boris
 • Krystufek, Boris glej Kryštufek, Boris
 • Kryštufek, B. glej Kryštufek, Boris
 • Kryštufek, Boris (prevajalec) 146

 • L.M. glej Lovka, Milan
 • Lane, Patrick T. (avtor) 96
 • Le Bodic, Gwenaël 218
 • Leban, I. glej Leban, Ivan (1947-)
 • Leban, Ivan (1947-,avtor) 124
 • Lefebvre, Henri (1905-) 17
 • Legiša, Peter 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23
 • Leskovar, Robert glej Leskovar, Robert T. (1975-)
 • Leskovar, Robert T. (1975-) 63
 • Lešnjak, G. glej Lešnjak, Gorazd
 • Lešnjak, Gorazd (komentor) 63
 • Levinson, William A. (1957-) 269
 • Levis, Nicholas (prevajalec) 292 , 296
 • Levstek, Berta glej Košmrlj, Berta
 • Lewis, Robert A. (1932-) glej Lewis, Robert Alan (1932-)
 • Lewis, Robert Alan (1932-) 329
 • Leyh, Burkhard (avtor) 168
 • Liou, Juin J. (avtor) 205
 • Lipej, Lovrenc (prevajalec) 146
 • Llewellyn, Ralph A. (avtor) 120
 • Logar, Alenka glej Turičnik, Alenka (1970-)
 • Longyka, Igor (urednik) 136 , 138
 • Lossack, Ralf-Stefan (avtor) 264
 • Loughlin, John (avtor) 10
 • Love, Gilly 143
 • Lovka, Milan (urednik,prevajalec) 146
 • Lowery, Joseph glej Lowery, Joseph W.
 • Lowery, Joseph W. 64
 • Lubetkin, Berthold (1901-,umetnik) 299
 • Lucas, Michael (1967-) 65
 • Luk, K. M. (1958-) glej Luk, Kwai Man (1958-)
 • Luk, Kwai Man (1958-,urednik) 211
 • Lunn, Kenneth 66

 • MacConnell Duff, Alan glej McConnell Duff, Alan
 • Magajna, Zlatan (pisec recenzij) 18
 • Maier, Ewald 11
 • Maksimović, Milan M. 225
 • Malevich, Kazimir glej Malevič, Kazimir
 • Malevič, Kazimir 295
 • Malevič, Kazimir Severinovič glej Malevič, Kazimir
 • Maljevič, Kazimir glej Malevič, Kazimir
 • Mandal, N. R. glej Mandal, Nisith R.
 • Mandal, Nisith R. 175
 • Marceta, Bojan glej Marčeta, Bojan
 • Marcus, P. (1953-) glej Marcus, Philippe (1953-)
 • Marcus, Philippe (1953-,urednik) 156
 • Marčeta, B. glej Marčeta, Bojan
 • Marčeta, Bojan (prevajalec) 146
 • Marshall, Donis (1960-) 68
 • Massis, Bruce E. (urednik) 6
 • Massis, Bruce Edward glej Massis, Bruce E.
 • Mattheck, C. (1947-) glej Mattheck, Claus (1947-)
 • Mattheck, Claus (1947-) 159
 • Matthews, Mark 70
 • May, Jon (urednik) 325
 • Mayer, Ernest (avtor dodatnega besedila) 144
 • McConell Duff, Alan glej McConnell Duff, Alan
 • McConnel Duff, Alan glej McConnell Duff, Alan
 • McConnell Duff, Alan (prevajalec) 144
 • McConnell Duff, Allan glej McConnell Duff, Alan
 • McConnell-Duff, Alan glej McConnell Duff, Alan
 • McDaniel, Jim 71
 • McGee, Darren (avtor) 54
 • McGrath, Patrick (1950-,avtor) 71
 • McManus, Jeffrey P. 72
 • Medeot, Marino (avtor) 331
 • Mertlik, Ralph (avtor) 170
 • Michaeli, Walter (avtor) 283
 • Mihić, Darko 258
 • Mijailović, Vladica (avtor) 197
 • Milburn, Ken (1935-) 73
 • Milenković, Bogosav 116
 • Milinković, Milica (avtor) 289
 • Miller, Chris (prevajalec) 295
 • Miller, Lawrence glej Miller, Lawrence H.
 • Miller, Lawrence H. 74
 • Milne, I. (urednik) 155
 • Minasi, Mark (avtor) 69
 • Modic, Jaka (ilustrator) 124
 • Moore, D. R. glej Moore, David R.
 • Moore, David R. (urednik) 122
 • Moreton, Peter 196
 • Morris, Dick (urednik) 13
 • Mršič, Narcis glej Mršić, Narcis
 • Mršić, N. glej Mršić, Narcis
 • Mršić, Narcis (ilustrator) 136
 • Mueller, John (1958-) 75
 • Mueller, John Paul glej Mueller, John (1958-)
 • Mulready, Dick (1925-) glej Mulready, Richard C. (1925-)
 • Mulready, Richard C. (1925-) 236
 • Munson, John C. 76
 • Mušinovič Zadravec, Tamara (urednik) 249
 • Myers, Thomas J. (1952-,avtor) 77
 • Myers, Tom (1952-) glej Myers, Thomas J. (1952-)

 • Nagel, Ronald L. (avtor) 164
 • Nahman, Jovan 197
 • Nakhimovsky, Alexander D. 77
 • Nathan, Peter glej Nathan, Peter Wilfred
 • Nathan, Peter Wilfred 270
 • National Research Council Canada 251
 • National Research Council of Canada 141
 • Nelson, William M. 130
 • Néret, Gilles (avtor) 295
 • Newland, Amy R. (urednik) 16
 • Nicol, David (1950-,urednik) 306
 • Nicopolitidis, P. glej Nicopolitidis, Petros
 • Nicopolitidis, Petros (avtor) 224
 • Nieto, T. R. glej Nieto, Tem R.
 • Nieto, Tem R. (avtor) 45
 • Nikitin, Alex (avtor) 83
 • Novak, T. glej Novak, Tone (1950-)
 • Novak, Tone (1950-,avtor) 136

 • Oblak, Seta (avtor) 115
 • O'Brien, Annette (avtor) 187
 • Oliver, Paul (1927-,urednik) 309
 • Omahen, Manca 331

 • Padovan, Richard (1935-) 320
 • Pang, Nicholas (avtor) 104
 • Paoluzzi, Alberto 78
 • Parr, E. A. glej Parr, Edward A.
 • Parr, Edward A. 198
 • Pavli, Viljem 147
 • Pavlič, Grega glej Pavlič, Gregor
 • Pavlič, Gregor (avtor) 24
 • Pavlič, Gregor (avtor,fotograf) 26
 • Pavliha, Ivan 25
 • Peikari, Cyrus 79
 • Peirce, J. Jeffrey. (avtor) 228
 • Pennock, G. R. (avtor) 186
 • Pennock, Gordon R. glej Pennock, G. R.
 • Perišić, Živojin 252
 • Peschke, Michael 332
 • Petančič, Barbara (ilustrator) 249
 • Petroutsos, Evangelos 80 , 81
 • Pilling, Stella (urednik) 4
 • Pizzaroni, Luca (1970-,avtor,fotograf) 297
 • Planinsic, G. glej Planinšič, Gorazd
 • Planinšič, G. glej Planinšič, Gorazd
 • Planinšič, Gorazd (ilustrator) 115
 • Plusch, Mike 82
 • Podobnik, Andrej 136
 • Podobnik, Andrej (avtor) 138
 • Poelker, Christopher 83
 • Pogorelc, Marja Zorn glej Zorn-Pogorelc, Marja
 • Pogorelc, Marja Zorn- glej Zorn-Pogorelc, Marja
 • Pollack, Henry N. 15
 • Poole, Ian 219
 • Poole, John (1960-,avtor) 41
 • Potter, Richard E. (avtor) 100
 • Powell, Thomas A. (1968-) 84
 • Prelog, Marija (ilustrator) 136 , 138 , 139
 • The Productivity Group 255
 • Productivity Press 255
 • Prosen, Majo glej Prosen, Marijan
 • Prosen, Marijan (avtor) 25
 • Prosén, Marijan glej Prosen, Marijan
 • Prosen, Marijan-Majo glej Prosen, Marijan
 • Prosen, Marjan glej Prosen, Marijan
 • Pučko, B. glej Pučko, Bogdan
 • Pučko, Bogdan 177
 • Putman, Richard E. (1925-) 178

 • Radenović, Stojan (avtor) 27
 • Raičković, Srđan 179
 • Rainer, R. Kelly glej Rainer, Rex Kelly
 • Rainer, Rex Kelly (avtor) 100
 • Rašajski, Ljiljana 199
 • Ravnik, Vladimir (1924-) glej Ravnik, Vlado (1924-)
 • Ravnik, Vlado (1924-) 144
 • Reed, Jeffrey H. glej Reed, Jeffrey Hugh
 • Reed, Jeffrey Hugh 220
 • Reindel, Stephanie (avtor) 28
 • Reingold, Edward M. (1945-) 106 , 107
 • Rémy, L. (urednik) 158
 • Remžgar, Staša glej Tome, Staša
 • Remžgar, Staša Tome glej Tome, Staša
 • Repanshek, Kurt 298
 • Richardson, J. F. glej Richardson, John Francis
 • Richardson, John Francis (avtor) 275
 • Ridgeway, Mark (avtor) 81
 • Rieg, Robert (avtor) 265
 • Riehl, Mark 86
 • Rihtaršič, Mateja (kartograf) 24
 • Rikalović, Milan R. (1951-) 180
 • Rischpater, Ray 87
 • Robert Bosch glej Bosch
 • Roberts, Steve glej Roberts, Steven
 • Roberts, Steven 221
 • Robertson, A. John (avtor) 230
 • Robič, Dušan (avtor,fotograf) 249
 • Rogers, Robin D. (1957-,urednik) 129
 • Rojko, Danilo 181
 • Römer, Matthias (avtor) 151
 • Rosen, Stanley R. 182
 • Rosenblatt, Harry J. (avtor) 92
 • Rosenbluth, William (1939-) 240
 • Rothko, Mark (1903-1970) 296
 • Rovan, Aleksander (ilustrator) 125 , 126
 • Rugelj, Marina (avtor) 24
 • Rugelj, Marina (avtor,fotograf) 26

 • SAE 2002 world congress (2002 ; Detroit) 239
 • SAE A-5 Aerospace Landing Gear Systems Committee 232
 • Salamon, Dragutin (avtor) 197
 • Sales Harkins, Susan glej Harkins, Susan Sales
 • Salvato, Joseph A. (urednik) 227
 • Sander, Petra 253
 • Sanders, William B. (1944-) 88
 • Sanders, William glej Sanders, William B. (1944-)
 • Sang, David 162
 • Sayre, Cotter W. 222
 • SBA/Scheppe Böhm Associates 297
 • Scaddan, Brian 200 , 201 , 202
 • Scheppe, Wolfgang (1955-,avtor,fotograf) 297
 • Schichtel, Markus 271
 • Schildt, Herbert 89
 • Schleder, Frank 183
 • Schmitt, Vernon R. 241
 • Schneider, Sabine 323
 • Schreiber, Sally (avtor) 253
 • Schwartz, Steve glej Schwartz, Steven A.
 • Schwartz, Steven A. 90
 • Schwierz, Frank 205
 • Sekulic, Dusan P. glej Sekulić, Dušan P.
 • Sekulić, Dušan P. (avtor) 152
 • Selonke, Bernhard (avtor) 149
 • Serpento, Stan T. (avtor) 230
 • Shafer, Dean A. 272
 • Shah, R. K. 152
 • Shah, Ramesh K. glej Shah, R. K.
 • Sheehan, Paul Bernard 91
 • Sheehan, Paul glej Sheehan, Paul Bernard
 • Shelly, Gary B. (1941-) 92
 • Sherma, Joseph (urednik) 127
 • Sherman, Robert (avtor) 164
 • Shigley, Joseph E. glej Shigley, Joseph Edward
 • Shigley, Joseph Edward (avtor) 186
 • Sickle, Ted Van glej Van Sickle, Ted
 • Siegele, Klaus (avtor) 286
 • Silberschatz, Abraham 93
 • Silberschatz, Avi glej Silberschatz, Abraham
 • Simenšek, Darko glej Simeršek, Darko
 • Simeršek, Darko (ilustrator) 24 , 26 , 114 , 115
 • Simon, Jinjer L. (1966-) 94
 • Singmin, Andrew (1945-) 206 , 207
 • Skakoon, James G. (1951-,urednik) 257
 • Sket, B. (1947-) glej Šket, Boris
 • Sket, Boris (1947-) glej Šket, Boris
 • Skibo, Craig (avtor) 60
 • Small, Candice M. Benjes- glej Benjes-Small, Candice M.
 • Small, Ernest (1940-) 251
 • Smerdu, Andrej glej Smrdu, Andrej
 • Smith Capon, David 324
 • Smith, Raymond J. (1948-) glej Smith, Raymond James (1948-)
 • Smith, Raymond James (1948-) 95
 • Smrdu, Andrej 131 , 132
 • Society of Automotive Engineers 167 , 176
 • Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz 322
 • Stanger, James 96
 • Staniforth, Allan 243
 • Starr, Thomas (avtor) 212
 • Steinmetz, E. glej Steinmetz, Eberhard
 • Steinmetz, Eberhard (urednik) 168
 • Stephenson, Philip (avtor) 104
 • Sterin, Ilya (avtor) 86
 • Stevenson, Nancy (1954-) 97
 • Stölting, Hans-Dieter (urednik) 194
 • Stušek, P. glej Stušek, Peter
 • Stušek, Peter 138 , 139 , 140
 • Svenšek, Daniel 117

 • Šiško, Milijan (ilustrator) 139 , 140
 • Šiško, Miljan glej Šiško, Milijan
 • Šket, B. glej Šket, Boris
 • Šket, Boris (avtor) 126
 • Šolinc, Hinko (1941-) 118 , 119
 • Šolinc, Hinko (ml.,ilustrator) 119 , 125 , 126
 • Šolinc, Hinko glej Šolinc, Hinko (ml.)
 • Šparovec, Janez (avtor) 24 , 26

 • Tanner, John A. (urednik) 232
 • Tarman, Boštjan (ilustrator) 249
 • Taylor, J. C. (1937-) glej Taylor, James Chapman (1937-)
 • Taylor, James Chapman (1937-) 244
 • Teague, Jason Cranford 98
 • Technischen Universität Dresden 328
 • Tekači, Đurđica 27
 • Termuehlen, Heinz (1936-) 203
 • Teshuva, Jacob Baal- glej Baal-Teshuva, Jacob
 • Thompson, Steve 185
 • Tiper, Paul A. glej Tipler, Paul Allen (1933-)
 • Tipler, Paul Allen (1933-) 120
 • Todorović, Branislav 289
 • Tomažič, Fedor (avtor) 115
 • Tome, Davorin (prevajalec) 146
 • Tome, Staša (prevajalec) 146
 • Trampuš, Miro (avtor) 115
 • Trapuš, Miro glej Trampuš, Miro
 • Tricker, Ray 208
 • Troelsen, Andrew glej Troelsen, Andrew W.
 • Troelsen, Andrew W. 99
 • Tschöke, Helmut (avtor,avtor dodatnega besedila) 168
 • Turban, Efraim 100
 • Turičnik, A. glej Turičnik, Alenka (1970-)
 • Turičnik, Alenka (1970-) 134

 • Uicker, John Joseph 186

 • Vallero, Daniel A. 228
 • Van Sickle, Ted 101
 • Varrall, Geoffrey 223
 • Viano, David C. 246
 • Von Busse, Hans-Busso glej Busse, Hans-Busso von
 • Voronjec, Dimitrije 121
 • Vučetić, Rodoljub 290
 • Vuković, Dragutin 279

 • Waddington, Rachel (prevajalec) 262
 • Watermeyer, Peter 273
 • Weinert, Klaus (urednik) 184
 • Weißkopf, Jörg (avtor) 264
 • Weismantel, Guy E. (urednik) 288
 • Westbrook, M. H. (1926-) glej Westbrook, Michael Hereward (1926-)
 • Westbrook, Michael H. (1926-) glej Westbrook, Michael Hereward (1926-)
 • Westbrook, Michael Hereward (1926-) 247
 • Weverka, Peter 102
 • White, Graham (1945-) 248
 • Wilkinson, Nick (avtor) 31
 • Williamson, Mark (1957-) 333
 • Wilson, Alan (urednik,prireditelj) 259
 • Wilson, James F. (1933-) glej Wilson, James Franklin (1933-)
 • Wilson, James Franklin (1933-,urednik) 231
 • Wilson, Michael (7.1.1947-,avtor) 160
 • Wilson, Mick glej Wilson, Michael (7.1.1947-)
 • Wolenik, Robert (1941-,avtor) 209
 • Wolf, Norbert (1949-,avtor) 293
 • Wood, Brian 291

 • Yeung, Alan 104
 • Young, Marc (avtor) 60

 • Zaboklicki, Adam K. 188
 • Zadravec, Tamara Mušinovič glej Mušinovič Zadravec, Tamara
 • Zarić, Svetislav 189
 • Zemljič, Martin (ilustrator) 22
 • Zorn Pogorelc, Marja glej Zorn-Pogorelc, Marja
 • Zorn, Marja glej Zorn-Pogorelc, Marja
 • Zorn-Pogorelc, Marja (fotograf) 249

 • Žagar, Vinko (fotograf) 249
 • Željko, Matjaž (ilustrator) 22 , 23
 • Žemva, Boris (mentor) 134
 • Žujo, Nedžad (fotograf) 113 , 125 , 126
 • Žujo, Nenad glej Žujo, Nedžad
 • Žujo, Nendžad glej Žujo, Nedžad
 • Žumer, Slobodan (mentor) 117


PREDMETNO KAZALO
 • .NET 35 , 99
 • .NET Framework 29

 • 19.-20.st 324
 • 1994-2001 167
 • 1G - First Generation 224

 • 2.svetovna vojna 241
 • 2G 224

 • 3D LEGO modeli 40
 • 3D slike 40
 • 3G 224

 • 8 bitni sistemi 101

 • absolutni prostor 17
 • absorberji energije trka 238
 • abstraktni prostor 17
 • Acrobat 5 55
 • ActionScript 46 , 88
 • ActionScript (Computer program language) 88
 • Active server pages 29 , 61 , 77
 • ActiveX 38
 • AD in DA pretvorba 220
 • adaptacija rastlin 142
 • adaptacije 316
 • Adhesive joints 122
 • adicijski izreki 26
 • aditivi 128
 • ADO 80
 • ADO .NET 29 , 38 , 43 , 45 , 72 , 81
 • ADO.NET 61
 • Adobe Acrobat 55
 • Adobe Photoshop 98
 • Adobe Photoshop (Computer file) 73
 • adresar 1 , 2 , 12
 • ADSL 212
 • adsorbenti 127
 • aerodinamika 245
 • aerodisperzni sistemi 279
 • Aeronautics - Safety measures 244
 • Aeronautics, Military - Research - History - United States - 20th century. 241
 • aeronavtika 232 , 236 , 248 , 333
 • AGMA kakovost 166
 • Air - Pollution 14
 • Air cooled engines - Design and construction - History 248
 • Air quality management 14
 • Airlines - Management 244
 • Airplanes
  • - Landing gear 232
  • - Motors - Design and construction - History 248
 • akrecijski modeli 105
 • akronimi 332
 • aksialne obremenitve 154
 • aktivna vezja 213
 • aktivne naprave 213
 • aktuatorji 173
 • akumulatorske baterije 247
 • akustične analize 176
 • akustične naprave 284
 • akustika 108 , 112 , 209
 • Akustika 284
 • alge 136
 • alilni polimeri 277
 • alkalijske kovine 126
 • alkani 126
 • alkeni 126
 • alternativna goriva 274
 • alternativni viri 235
 • Amerika 6
 • aminokisline 127
 • analitični instrumenti 198
 • analiza 92 , 128
 • analiza dogodkov 240
 • analiza učinkov 227
 • analize 97 , 164 , 309
 • analize napetosti 155
 • analize opletanja 232
 • analize podatkov 94
 • analize pritiska 152
 • analize rezultatov 76
 • analizna kemija 127 , 128
 • Analog electronic systems - Amateurs' manuals 206
 • analogna elektronika 206
 • analogna vezja 207
 • angažirana umetnost 292
 • angleščina 331
 • angleški 16 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 332
 • Anglija 10
 • animacija 31 , 90
 • animacije 46 , 53 , 88
 • animacije prototipov 78
 • Animal behavior 145
 • anorganska kemija 132
 • anorganska kemija 134
 • anorganska sinteza 134
 • anorganske spojine 127
 • antenski sistemi 210 , 219
 • antibiotiki 127
 • antikorozijska zaščita 280
 • API aplikacije 36
 • aplikacija 92 , 207
 • aplikacije 39 , 87 , 89 , 98 , 99 , 110 , 127 , 137 , 155 , 160 , 165 , 213 , 217 , 262
 • aplikativna programska oprema 59
 • AppleScript 34
 • Application software - Development 30 , 35 , 59 , 71
 • Architects - Great Britain - Biography 299
 • Architectural design 317
 • Architectural practice - Great Britain 313
 • Architecture
  • - Conservation and restoration 291
  • - England - London - 20th century. 312
  • - Philosophy 302 , 313 , 315
  • - Study and teaching 306
 • Architecture intérieure 305
 • Architecture, Domestic - Australia 301
 • Architecture, Modern - 20th century
   • - Congresses 322
   • - Exhibitions 322
  • - 20th century. 299 , 311
  • - Great Britain - 20th century 299
 • arhitekti 299 , 317
 • arhitektura 252 , 285 , 286 , 287 , 288 , 291 , 297 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325
 • Arhitektura - Teorija - 20.st. - Leksikoni 310
 • arhitekturna praksa 300 , 314
 • arhitekturne kategorije 324
 • arhitekturni stili 324
 • arhivi 4
 • aritmetični koledarji 106
 • aromatske spojine 127
 • ASP .NET 45
 • ASP.NET 61
 • Assembly-line methods 272
 • Associations - Sigles - Dictionnaires anglais 332
 • Associations, institutions, etc - Acronyms - Dictionaries 332
 • astrofizika 108 , 120
 • astrofozika 105
 • Astronautics - Dictionaries 333
 • astronavtika 333
 • astronomija 105 , 108
 • astronomski čas 106
 • astronomski koledarji 106
 • Astronomy - Handbooks, manuals, etc 108
 • atlas spektrov 128
 • atlasi 285
 • ATM 224
 • atomi 108 , 120
 • atomika 113
 • atomska fizika 120
 • atomska spektroskopija 108
 • atomski spektri 120
 • Austenitic stainless steel - Corrosion 280
 • Automobile industry and trade - Management 269
 • Automobiles
  • - Bodies - Design and construction 230
  • - Crashworthiness 246
  • - Electric wiring 237
  • - Electronic equipment 237 , 238
  • - Instruments 240
  • - Motors (Diesel) - Exhaust gas 167
  • - Safety appliances 238 , 240
  • - Seats - Testing 246
 • Automobiles, Racing - Springs and suspension 243
   • - Design and construction 243
 • Automotive computers 237 , 240
 • Automotive sensors 240
 • avdiotehnika 209
 • avstenitna jekla 280
 • Avstralija 301
 • avtomatizacija brizganja 283
 • avtomatizacija inventure 262
 • avtomatizacija montaže 272
 • avtomatizacija testiranja vezij 204
 • avtomatizacija varjenja 187
 • avtomatska klasifikacija izdelkov 264
 • avtomatska regulacija 198
 • avtomatsko parkiranje 321
 • avtomatsko razpoznavanje govora 58
 • avtomobili 230 , 233
 • avtomobilska elektronika 240
 • avtomobilska industrija 148 , 233 , 239 , 242 , 269
 • avtomobilske komunikacije 233
 • avtomobilski motorji 176
 • avtomobilski plašči 245
 • avtorske izvedbe 301
 • Azon bombs - History 241

 • bacitracin 147
 • bah'i koledar 106
 • balijski bavukon koledar 106
 • Barrier-free design 315 , 318
 • barvanje 288
 • barvanje v posebnih pogojih 288
 • barve za interier 288
 • barve za zunanje površine 288
 • BASIC (Computer program language) 72 , 80 , 81
 • Basquiat Jean Michel (1960-1988) 292
 • Basquiat, Jean-Michel - Ameriško slikarstvo - Grafiti - 20.st. - Likovne monografije 292
 • baterijski sistemi 235
 • baze podatkov 38 , 41 , 54 , 71 , 83
 • bencinski motorji 168 , 171
 • bibliografije 299
 • biblioteke delov 148 , 149
 • bio dizel 274
 • biofizika 108
 • biografije 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 299 , 317
 • Bioinformatics 135
 • bioinformatika 135
 • bioinženiring 155
 • biologija 136 , 138 , 139 , 142 , 145 , 146
 • Biologija - Učbeniki za srednje šole 136
 • biologija človeka 140
 • biomehanika 159
 • biomehanska optimizacija 159
 • BIOS 44
 • bipolarni tranzistorji 205
 • Bivalna kultura - 21.st. 319
 • bivalne navade 303
 • bivanje 303 , 305
 • Black holes (Astronomy) 105
 • BLAST 135
 • blažilniki 243
 • bobnasti izmenjevalci toplote 180
 • bolnišnice 1 , 2
 • Bookbinding - Repairing - Handbooks, manuals, etc 7
 • Botanical drug industry - Canada 251
 • botanika 141 , 143 , 144 , 249 , 251
 • Botany - Yukon Territory 141
 • brezžična omrežja 79 , 224
 • brezžične internet naprave 50
 • brezžične komunikacije 50 , 79 , 87 , 210 , 222 , 223 , 224 , 233
 • brezžične širokopasovne komunikacije 210
 • brezžični servisi 104
 • brezžični sistemi 213
 • brizganje polimerov 164 , 283
 • Broadband communication systems 210
 • Bronsted-Lowrjeva teorija 125
 • brstnice 136
 • brušenje keramike 278
 • BS7671 200 , 202
 • Building 314
  • - Technique 287
 • Building, Wooden 286
 • Buildings
  • - Maintenance 291
  • - Repair and reconstruction 291
 • Business communication 244
 • Business intelligence - Prevention 11

 • C 89 , 101
 • C (Computer program language) 89 , 101
 • C# 38
 • C# (Computer program language) 38 , 43 , 61
 • C++ 89
 • C++ (Computer program language) 89
 • CAD programi 149
 • CAD-3D 149
 • CAD-CAM 149
 • CAE 164
 • Calendar
  • - Conversion tables 107
  • - Mathematics 106 , 107
 • CAN - Controler Area Protocol 237
 • CAPM - Certified Associate in Project Management 270
 • CAQ sistemi 266
 • carinske dajatve 258
 • carinski nadzor 258
 • carinski postopki 258
 • case study 267
 • CATIA 148
 • CDMA - Code Division Multiple Access 214
 • cela števila 19 , 24
 • celica 138
 • celične telekomunikacije 219
 • celični metabolizem 138
 • celični sistemi 224
 • celični telefoni 218 , 223
 • Cellular telephone systems 218
  • - Design and construction 210
 • Cellular telephones 223
 • centralne galaktične črne luknje 105
 • centralni odsesovalni sistemi 252
 • centrifugiranje 279
 • Ceramic materials - Machining 278
 • cerkveni koledarji 106
 • certifikati 150
 • cestni promet 331
 • cevne inštalacije 289 , 290 , 304
 • cevovodi 192 , 275
 • Chemical engineering 275
 • Chemical laboratories - Waste disposal 123
 • Chromatography, Thin Layer - methods 127
 • Chronology, Historical 107
 • ciklični polipeptidni antibiotiki 147
 • cilindri motorjev 176
 • cilindrične 211
 • CISC 101
 • Client/server computing 51 , 65
 • Cloning 137
 • Cloning, Molecular 137
 • Cloning, Organism 137
 • CLR - Common Language Runtime 35
 • CLR komponente 35
 • Code division multiple access 214
 • Cogeneration of electric power and heat 192
 • COM (Computer architecture) 99
 • COM - Component Object Model 99
 • Combined cycle power plants 192
 • Composite materials
  • - Fracture 122
  • - Machining 278
 • Computational Biology 135
 • Computer algorithms 107
 • Computer animation 28 , 46 , 53 , 67
 • Computer crimes 42
 • Computer graphics 31 , 40 , 53
  • - Computer programs 98
 • Computer hardware description languages 204
 • Computer networks 99
 • Computer security 39 , 42 , 68 , 74 , 79 , 96
 • Computer software
  • - Development 37 , 66
  • - Reusability 36
 • Computer viruses 47
 • Computer-aided design 78
 • Condensers (Steam) 178
 • CorelDRAW 90
 • CorelDraw 11 31 , 90
 • CorelDRAW 11 31
 • CorelDRAW! 31
 • Corrosion and anti-corrosives 156 , 280
 • Crash injuries 246
 • CRM 233
 • Cromatografia em camada delgada 127
 • Crops, Agricultural - Canada 251
 • CTL - Core Test Language 204
 • CTL sintaksa 204
 • Curl 91
 • Curl (Computer program language) 91

 • čas 302
 • časovne vrste 9
 • češki 327
 • čiščenje knjig 7
 • čiščenje odpadne vode 227
 • čiščenje plinov 279
 • čiščenje tekočin 279
 • človeška genetika 140
 • človeški faktor 244
 • človeški faktorji 305
 • črne luknje 105
 • črpalke 116 , 192
 • črpanje tekočin 275
 • čutila 139 , 140

 • daljinsko vodenje 241
 • Data protection 42
 • Data recovery (Computer science) 39
 • Data transmission systems 215
 • Data warehousing 41
 • Database design 38
 • Database management 71
 • Décoration intérieure - Facteurs humains 305
 • dediščina 309
 • defekti 117
 • definicija 267
 • deformacije 153 , 225
 • delitev celice 138
 • delo 112 , 114 , 115 , 118
 • delovanje 195
 • delovanje naprave 276
 • delovanje naravnih sil 231
 • delovna uspešnost 267
 • Delphi (Computer file) 37
 • Delphi 7 37
 • demodulacija 214
 • deponijski plini 226
 • design 92
 • Design 307
 • Desktop publishing 33
 • Dessin géométrique 307
 • detajli 286
 • detekcija poškodb 278
 • detekcijski sistemi 79
 • DHTML optimiranje 62
 • diagnostika 240
 • diagrami 94 , 153
 • diagrami stanja 121
 • dielektrične resonančne antene 211
 • Dies (Metal-working) - Maintenance and repair 185
 • diferencialni prostor 17
 • diferenčna dinamična kalorimetrija 277
 • Digital electronics - Amateurs' manuals 44 , 207
 • Digital integrated circuits - Testing - Standards 204
 • Digital subscriber lines 212
 • digitalna elektronika 44 , 206 , 207
 • digitalna integrirana vezja 204
 • digitalna obdelava signalov 58
 • digitalna vezja 198 , 207
 • digitalne komunikacije 215 , 220
 • digitalne slike 73 , 98
 • digitalni audio 284
 • dihala 139 , 140
 • dimenzije 3
 • dimenzijski modeli 41
 • dimenzioniranje 282
 • dimenzioniranje izmenjevalcev 180
 • dimenzioniranje kanalov 289
 • DIN 7186 268
 • dinamične aplikacije 104
 • dinamične baze 54
 • dinamične karakteristike 110
 • dinamične obremenitve konstrukcij 190
 • dinamične spletne strani 70
 • dinamika 118 , 186 , 232
 • dinamika fluidov 108
 • disklinacije 117
 • disperzija 14
 • dizelski motorji 167 , 168 , 171 , 245
 • dlančniki 50
 • DNA 135
 • Document markup languages 87
 • dodajanje delov 272
 • dodajni aditivi 167
 • doktorska disertacija 63 , 134 , 147 , 181 , 277 , 303
 • doktorske disertacije 58 , 177
 • dokument IAEA 276
 • dokumentacija 259
 • dolgoročna napoved 163
 • določanje lastnosti 153
 • določanje prostora 307
 • določevalni ključi 144
 • domači kino 209
 • Doplerjev pojav 112
 • dostopnost baz 45 , 72
 • dostopnost podatkov 61 , 80 , 83
 • dostopnost programske opreme 76
 • dovod električnega toka 234
 • dovoljena sredstva 250
 • dozimetični sistemi 276
 • DRA 211
 • Dreamweaver (Computer file) 54 , 64
 • Dreamweaver MX 53 , 54 , 64
 • drevesa 159
 • Drevesa - Vrste - Slovenija - CD-ROMi 249
 • Drug Industry - Canada 251
 • družinske hiše 323
 • DSL omrežja 212
 • dušik 126
 • dvoživke 137 , 146
 • Dwellings - Design and construction - Australia 301

 • Earth sciences - Statistical methods 9
 • efektivna razlika temperature 180
 • Efficacité organisationnelle - Évaluation 261
 • Einsteinova energijska enačba 113
 • ekologija 13 , 14 , 16 , 130 , 142 , 163 , 226 , 227 , 228 , 249
 • ekološka tehnologija 16
 • ekološki aspekt 129
 • ekološko kmetijstvo 250
 • ekonomičnost 187
 • ekonomija 10
 • ekonomika vozil 247
 • ekonomske posledice 163
 • ekonomski vplivi 273
 • ekosistemi 13
 • eksperimentalna kemija 123
 • ekspertni sistemi 259
 • eksponentne funkcije 21
 • ekvariont 138
 • elastoplastična mehanika loma 122
 • Electric engineering 194
 • Electric motors, Brushless 196
 • Electric power systems - Control 85
 • Electric power-plants - History 203
 • Electric vehicles 235 , 247
 • Electric welding 185
 • Electric wiring - Insurance requirements 200
 • Electric wiring, Interior 200
  • - Handbooks, manuals, etc 201 , 202
  • - Inspection - Great Britain 202
  • - Law and legislation - Great Britain 201 , 202
  • - Testing 202
 • Electro-acoustics 284
 • Electronic books 89 , 104
 • Electronic calendars 106
 • Electronic data processing personnel - Certification 74
 • Electronic mail systems - Security measures 47
 • Electronic music 284
 • Electronics
  • - Amateurs' manuals 206
  • - Dictionaries 326
 • elektrarne 203
 • električna lokomotiva 342 234
 • električna moč 113
 • električna napetost 113
 • električna oprema 233
 • električna vozila 235
 • električne inštalacije 193 , 199 , 200 , 201 , 202
 • električne meritve 110
 • električne napeljave 200 , 201 , 202
 • električni avtomobili 247
 • električni inštrumenti 284
 • električni merilniki 109
 • električni motorji 194 , 196 , 199
 • električni pogoni 151
 • električni sistemi 85 , 237 , 245
 • električni tok 113
 • električno ožičenje 237
 • električno polje 113
 • električno zaviranje 234
 • elektrika 108 , 113 , 274
 • elektroakustika 284
 • Elektroakustika 284
 • elektroenergetika 85 , 192 , 193 , 197 , 199 , 203
 • elektroenergetski postroj 193
 • elektroenergetski vodi 193
 • elektrohidravlični krmilni sistemi 170
 • elektrohidravlika 151
 • elektrokemija 129 , 156
 • elektroliti 174
 • elektroliza 124
 • elektromagnetna zaščita 109
 • elektromehanski sistemi 173
 • elektronika 245 , 326
 • elektronska glasba 284
 • elektronska pošta 47
 • elektronske knjige 55
 • elektronske preglednice 94
 • elektronski efekti 284
 • elektronski mediji 4
 • elektronski osciloskopi 195
 • elektronski sistemi 237
 • elektronsko poslovanje 100
 • elektronsko založništvo 100
 • elektropnevmatične komponente 151
 • elektrotehnika 85 , 163 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224
 • elementarni delci 108
 • elementi 126
 • elementi helikopterjev 229
 • elementi linearne algebre 78
 • elementi načrtovanja 84
 • elementna analiza 128
 • emisija radijskih žarkov 105
 • emisija x-žarkov 105
 • emisije toplogrednih plinov 163
 • EMS - Enhanced Messaging Service 218
 • enačbe 125
 • enaebe reakcij 132
 • enciklopedični slovar 255 , 329
 • enciklopedija 8 , 309
 • enciklopedija dreves 249
 • enciklopedije 146 , 157 , 310
 • energetika 161 , 162
 • energetsi viri 163
 • energetska omrežja 85
 • energetska učinkovitost 191
 • energetske tehnologije 163
 • energetski sistemi 163
 • energetski viri 162
 • energetski vodi 197 , 199
 • energija 112 , 114 , 115 , 118 , 162 , 275
 • energija zvoka 112
 • energijske spremembe 125
 • energijski sistem celice 138
 • energijski viri 247
 • Engineering
  • - Dictionaries 330
  • - Vocational guidance 257
 • Engineering design 315 , 318
 • Engineering ethics 150
 • Engineers - Professional ethics 257
 • English language - German - Dictionaries 16
 • enodružinske hiše 316
 • enosmerni motorji 196
 • enote 108 , 275
 • enovarkovni var 181
 • Environmental chemistry - Industrial applications 130
   • - Congresses 129
 • Environmental engineering 227
 • Environmental health 227
 • Environmental impact analysis 13
 • Environmental monitoring 13
 • Environmental quality 13
 • EPP postopek 177
 • EPROM 44
 • Ericksen-Lesliejeva teorija 117
 • eseji 311 , 312 , 317
 • Espace personnel - Aspect psychologique 305
 • etanol 274
 • etični aspekt 137
 • etični kodeks 150 , 257
 • etika 267
 • etiopski koledarji 106
 • etnične skupine 5
 • EU smernice 151
 • Europe
  • - Civilization - 1945- 10
  • - Economic conditions - 1945- - Case studies 10
  • - Social conditions - Case studies 10
 • evalvacija spojev 187
 • evalvacija učinkovitosti 261
 • evolucija človeka 140
 • Evolutionary programming (Computer science) 48
 • Evropa 1 , 2 , 10
 • evropske direktive 259
 • Excel 94
 • Express 271

 • Factory and trade waste - Environmental aspects 14
 • farmacija 147
 • fasade 286
 • fazne spremembe snovi 112
 • Feasibility Study 92
 • Feng shui 253
 • Feng šui 253
 • ferit 177
 • Fiber optics 208
 • field bus 170
 • fieldbus 151
 • filmska tehnika 209
 • filozofija 15 , 17 , 302 , 320 , 324
 • filtri 222
 • filtriranje 279
 • finansiranje 259
 • Fireworks MX 53
 • fizika 108 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121
 • Fizika - Vaje za srednje šole 118 , 119
 • fizika delcev 120
 • fizika plazme 108
 • fizika polimerov 108
 • fizika trdnega stanja 120
 • fizika v medicini 108
 • fizikalna kemija 129
 • fizikalne lastnosti 123
 • fizikalne lastnosti polprevodnikov 205
 • fizikalne osnove 187
 • fizikalne osnove ečiščenja 279
 • fizikalne sile 231
 • fizikalni 262
 • fizikalni principi delovanja 162
 • fizikalno kemijske lastnosti 147
 • fizikokemijske lastnosti 133
 • fiziologija gibanj 139
 • fiziologija rastlin 139
 • fiziologija živali 139
 • FL 78
 • Flash 28
 • Flash (Computer file) 28 , 46 , 67
 • Flash aplikacije 67
 • Flash MX 46 , 67 , 88
 • fleksibilnost 315
 • fleksiblnost 316
 • fluidika 170
 • fluidna tehnika 169
 • fluktuacije 117
 • Ford, Henry - Influence 269
 • forme 185
 • forme za brizganje 164
 • formule 125 , 199
 • formule kemijskih spojin 124
 • formule spojin 132
 • fosfor 126
 • fosilna goriva 191
 • fotodiode 208
 • fotodokumentacija 297
 • fotografija 73
 • fotokemija 129
 • fotonapetostni sistemi 308
 • fotosinteza 138
 • Francija 10
 • francoski 327
 • FreeBSC okolje 70
 • FreeBSD 65
 • FreeBSDF 65
 • Freederickszov prehod 117
 • FreeHand 10 53
 • frekvenčna območja 216 , 262
 • frezanje 278
 • Friedrich Caspar David (1774-1840) 293
 • Friedrich, Caspar David - Criticism and interpretation 293
 • FTIR spektri 128
 • funkcije 27 , 324
 • funkcije celice 138
 • funkcije izdelkov 263
 • funkcionalna anatomija 139
 • funkcionalno ovirani ljudje 315
 • funkcionalno programiranje 78
 • Fused salts - Industrial applications - Congresses 129
 • Future Systems 317
 • Fuzzy systems 48

 • galerije 322
 • Galvanizing 174
 • galvansko nanašanje 174
 • Gas tungsten arc welding 185
 • Gas-turbines - History 203
 • Gearing - Manufacture 166
 • Gearing, Worm 165
 • Genetic engineering 137
 • Genetic Engineering 137
 • genetika 137
 • genetske modifikacije 137
 • genetski algoritmi 48
 • genetsko programiranje 48
 • Genomes - Data processing 135
 • genomi 135
 • genski inženiring 137
 • geofizika 108
 • geološka obdobja 13
 • Geometric programming 78
 • Geometrical constructions 307
 • geometrija 22 , 307 , 320
 • geometrija teles 307
 • geometrija v prostoru 26
 • geometrija v ravnini 25 , 26
 • geometrijska optika 112
 • geometrijsko modeliranje 164
 • geometrijsko programiranje 78
 • German language - English - Dictionaries 16
 • gibala 139 , 140
 • gibalna količina 114 , 115 , 118
 • gibanje 111
 • gibanje tekočin 114
 • Global environmental change 13
 • globalizacija 13
 • glosar izrazov 226
 • Google 36
 • Google servisi 36
 • gorilne celice 247
 • goriva 167 , 192
 • gospodarjenje z odpadki 226
 • gospodinjstvo 253
 • Gospodinjstvo 253
 • gostota 110
 • govedo 137
 • Goya Francisco (1746-1828) 294
 • Goya, Francisco de - Criticism and interpretation 294
 • gozd 249
 • gozdne učne poti 249
 • gradbena dela 289 , 290
 • gradbeni materiali 286
 • gradbeništvo 155 , 225 , 285 , 286 , 287 , 288 , 291 , 314 , 321
 • gradnja sistemov 151 , 264
 • gradnja streh 285
 • gradnja uporabniških vmesnikov 37
 • grafi 78
 • grafi funkcij 26
 • grafični prikazi 304
 • grafični prikazi podatkov 94
 • grafični vmesniki 45 , 49
 • grafika 267
 • gravitacija 114 , 115 , 118
 • gregorijanski koledarji 106
 • gretje 234 , 290
 • Grmovnice - Vrste - Slovenija - CD-ROMi 249
 • grupiranje tekstovnih enot 63
 • Guided bombs - History 241
 • Guided missiles - History - United States - 20th century. 241

 • Habitations - Aménagement 305
 • halogeni 126
 • Handicapped 315
 • Hazardous substances 123
 • Hazardous wastes - Risk assessment 228
 • Heat exchangers - Design and construction 152
 • hebrejski koledarji 106
 • hekanje 51 , 79 , 96
 • helikopterji 229
 • hemisferične 211
 • HEMT - High Electron Mobility Transistor 205
 • Henry Ford 269
 • Heronov obrazec 22
 • heterostrukture 205
 • hibridizacija 126
 • hibridizacija celice 137
 • hibridna vozila 235 , 247
 • hidraulika 169
 • hidravlične komponente 170
 • hidravlika 170 , 198
 • hidrodinamika 117
 • hidrologija mokrišč 142
 • hierarhična organizacija konceptov 63
 • hipertekst dokumenti 103
 • hipertekstovni označevalni jeziki 87
 • hiše 323
 • hišna omrežja 95
 • hitrost reakcij 125
 • hladilna tehnika 178
 • hladilni sistemi 245
 • hladilni stolpi 192
 • hlajenje vode 275
 • Home computer networks 95
 • Home entertainment systems - Amateurs' manuals 209
 • homeostaza 139
 • hormonalni sistem 140
 • hormoni 139
 • House construction - Technique 287
 • hrana 276
 • Hybrid electric vehicles 235 , 247
 • Hydraulic control 170

 • I-DEAS 149
 • IDE - Integrated Development Environment 37
 • identifikacijske metode 173
 • identiteta 297
 • IEEE 802.11 (Standard) 95
 • iglokožci 136
 • implementacija 259
 • implementacije 30 , 41
 • impulznokodna modulacija 215
 • individualne stanovanjske hiše 301
 • individualne stavbe 316
 • Industrial management 269
  • - Dictionaries 255
 • Industrial productivity - Dictionaries 255
 • Industrial project management 267
 • Industrial relations 269
 • Industries - Security measures 11
 • industrija 155
 • industrijska hidravlika 170
 • industrijska kemija 130
 • industrijska pnevmatika 189
 • industrijska podjetja 11
 • industrijska proizvodnja 255 , 260 , 270
 • industrijski objekti 227
 • industrijski odpadki 226
 • industrijski viri 14
 • industrijski vplivi 273
 • industrijsko krmiljenje 198
 • industrijsko oblikovanje 315 , 318
 • industrijsko vohunstvo 11
 • informacijska tehnologija 63 , 92
 • Informacijska tehnologija 100
 • informacijske tehnologije 100 , 270
 • informacijski procesi 265
 • informacijski sektor 4
 • informacijski sistemi 92 , 100
 • informatika 63 , 92
 • Information technology 100
  • - Management 270
 • infrardeča spektrometrija 128
 • infrastruktura 100
 • iniciative 4
 • Injection molding of plastics 164
 • Inspiration 317
 • instalacije 32
 • Institution of Electrical Engineers 200
 • instrumentacija 127 , 191
 • inštitucije 332
 • integracija sistemov 100 , 266
 • integracijski modeli 266
 • integrali 27
 • integralni transport 258
 • integrirana vezja 206 , 207
 • integrirani sistemi 173
 • integrirano razvojno okolje 37
 • inteligentni sistemi 100
 • Interactive multimedia 55
 • interaktivnost 28 , 46
 • Interior architecture 305
 • Interior decoration - Human factors 305
 • Internal combustion engines
  • - Combustion - Congresses 171
  • - Congresses 176
 • Internal combustion engines, Spark ignition - Alternate fuels 274
 • internet 47
 • Internet 50
 • Internet aplikacije 91
 • internet programiranje 36 , 82
 • Internet programiranje 29 , 38
 • Internet programming 29 , 36 , 38 , 61 , 82 , 87 , 103
 • Internet service providers - Computer programs 65
 • Internetworking (Telecommunication) 99
 • internteni izvajalci servisa 65
 • invalidi 315 , 318
 • Inventory control - Automation 262
 • inventura 262
 • investicije 265
 • inženiring 150
 • inženirji 150
 • inženirska analiza 277
 • inženirska etika 150
 • inženirske vede 330
 • inženirski projekti 304
 • ionizirajoče sevanje 276
 • ionske tekočine 129
 • ireverzibilni pojavi 114 , 115
 • ISDN 56
 • iskalna orodja 36
 • iskanje napak 151
 • islamski koledarji 106
 • italijanski 327
 • izbira plastičnih materialov 239
 • izboljševanje proizvodnih postopkov 269
 • izbor merilnikov 109
 • izdelava 53
 • izdelava avtomobilskih delov 239
 • izdelava grafičnih dokumentov 33
 • izdelava vijakov 172
 • izdelava zob 166
 • izenačevalniki 210
 • izjave 19
 • izločala 140
 • izmenjava meta podatkov 41
 • izobraževanje arhitektov 306
 • izobraževanje delovne sile 259
 • izolacija 285
 • izolacijska upornost 202
 • izolatorji 197
 • izomerija spojin 131
 • izotermične obremenitve 158
 • izpušne cevi 176
 • izpušni plini 167
 • izračuni 201 , 229 , 304
 • izračuni napetosti 190
 • izračuni pretoka toplote 180
 • izračuni spojev 172
 • izračuni varjenih konstrukcij 190
 • izrazoslovje 310
 • izvedba 286

 • J1850 237
 • J1939 237
 • jamičasta korozija 156
 • Java 59 , 70 , 77
 • Java (Computer program language) 59 , 70 , 77
 • Java 2 103
 • JavaServer pages 77
 • javni prostor 305 , 322
 • jedrska energija 113 , 163
 • jedrska fizika 108 , 120
 • jedrska magnetna resonančna spektrometrija 128
 • jedrska tehnika 191
 • jedrske reakcije 113 , 120
 • jeklene konstrukcije 285
 • Jet engines - Design and construction - History - United States 236
 • jeziki za testiranje 204
 • JSP - JavaServer Pages 77
 • julijanski koledarji 106

 • kabli 199 , 208 , 221
 • kadri 5 , 267
 • kadrovska politika 11 , 265
 • Kaizen 269
 • kakovost 187
 • kakovost odločitev 244
 • kakovost površine 278
 • kalibriranje 109
 • Kanada 251
 • Kaplicky Jan (1937-) 317
 • Kaplicky, Jan 317
 • kargo zavarovanje 258
 • karoserija 230
 • karoserije 148
 • kataliza 129
 • katalog 250
 • katalogi 128
 • kazensko pravo 11
 • kemični izdelki 274
 • kemija 125 , 126 , 130 , 278 , 282 , 283 , 328
 • Kemija - Učbeniki za srednje šole 126
 • kemija polimerov 277
 • kemijska kinetika 132
 • kemijska ravnotežja 125
 • kemijska struktrua 147
 • kemijska tehnika 129 , 275 , 279
 • kemijska tehnologija 275 , 277 , 328
 • kemijske lastnosti 123
 • kemijske reakcije 124 , 125
 • kemijske sestave 110
 • kemijske vezi 125 , 132
 • kemijski laboratoriji 123
 • kemijsko računanje 124
 • kemijsko ravnotežje 124 , 132
 • kemikalije 7 , 123
 • kinematika 162 , 186
 • Kinematika - Vaje za srednje šole 119
 • kinetični triplet 277
 • kiparstvo 292
 • kisik 126
 • kitajski koledar 106
 • klasifikacija podatkov 264
 • klasifikacijski sistemi 264
 • klimatizacija 290
 • klimatske naprave 289
 • klimatske spremembe 13
 • klimatski sistemi 289
 • klinasti jermeni 176
 • kloniranje organizmov 137
 • kmetijstvo 13 , 329
  • - slovarji 329
 • knjigoveštvo 7
 • knjižnice 4 , 6
 • knjižničarstvo 4 , 5 , 6 , 7 , 32
 • kode 313
 • kodiranje 96 , 210 , 262
 • koeficient prevajanja toplote 180
 • koevolucija 48
 • koledar francoske revolucije 106
 • koledar ISO 106
 • koledar Majev 106
 • koledarji 107
 • kolesa 232 , 245
 • kombinirane elektrarne 192
 • komercialne kuhinje 252
 • komotacija motorjev 196
 • kompenzacije 85
 • kompenzacijski učinek 277
 • kompleksna števila 21 , 27
 • kompleksni sistemi 151
 • komponente motorjev 176
 • kompozicija 324
 • kompoziti 122
 • kompresorska 179
 • komunalno inženirstvo 227
 • komunikacije 92 , 210 , 211 , 212
 • komunikacije v vozilih 237
 • komunikacijska omrežja 214 , 237
 • komunikacijske mreže 218
 • komunikacijske povezave 307
 • komunikacijski servisi 218
 • komunikacijski sistemi 50 , 79 , 208 , 213 , 216 , 222
 • koncepti 266
 • koncepti modeliranja 271
 • koncipiranje konstrukcij 263
 • kondenzatorji 206
 • kondenzatorji pare 178
 • kondenzatorji vodne pare 192
 • konektorji 208 , 221
 • konference 6
 • konfiguracija 57
 • konfiguracija omrežja 69
 • konflikti 267
 • konserviranje 276
 • konstruiranje 149 , 150 , 179 , 186 , 263 , 268 , 273 , 282
 • konstruiranje form 164
 • konstruiranje izdelkov 164
 • konstruiranje spojev 172
 • konstruiranje strojev 272
 • konstrukcija 230 , 236 , 248 , 285 , 286 , 324
 • konstrukcija radioaktivnih izvorov 276
 • konstrukcija vzmetenja 243
 • konstrukcije 158
 • konstrukcijske zasnove 263
 • konstrukcijski elementi 285
 • konstrukcijski procesi 148
 • kontaktna napetost 176
 • kontradiktorni prostor 17
 • kontrola 14 , 267
 • kontrola hrupa 227
 • kontrola kakovosti 174
 • kontrola procesa 276
 • kontrola procesov 272
 • kontroling 265
 • kontrolni sistemi 259
 • konvekcija 112
 • konvencije 313
 • konverzijske tabele 8 , 107
 • kooperacije 4
 • koordinacijske spojine 126 , 134
 • koptski koledarji 106
 • koračni motorji 194
 • korelacija 9
 • korelacija FT-IR/DSC 277
 • koreni 21
 • korozija 156
 • korozija avstenitnih jekel 280
 • korozija materialov 281
 • korozijski mehanizmi 156
 • kosti 159
 • kot 18
 • koti 25
 • kotne funkcije 20 , 22 , 26
 • kovine 281
 • kovinski heksafluorobizmutati(V) 134
 • kovinski kompleksi 134
 • kovinski sloji 174
 • kovinski(II) heksafluorobizmutati(V) 134
 • kozmologija 108 , 120
 • koža 140
 • kratkostični tokovi 197
 • krčenje 164
 • kreiranje spletnih strani 54
 • krekanje 79
 • kriptografija 68 , 74
 • kristalna struktura 134
 • kristalografija 108
 • kriterij Baldrige 260
 • kritičnost tal 225
 • kritika 311
 • krivo gibanje 114 , 115 , 119
 • krivulje plastičnosti 153
 • krmiljenje 151 , 234 , 247 , 270
 • krmiljenje helikopterjev 229
 • krmiljenje kakovosti 266
 • krmiljenje motorjev 217
 • krmiljenje proizvodnje 266
 • krmiljenje sistemov 85
 • krmilne zanke 170
 • krmilni sistemi 192 , 272
 • krmilniki 169
 • krog 18 , 25
 • krom 126
 • kronologija 106 , 107
 • krovna tkiva 139
 • krožni proces 183
 • krožnica 25
 • krožno gibanje 118
 • ksenobiotiki 130
 • kuhinjske nape 252
 • kukavičevke 144
 • Kukavičevke
  • - Določevalni ključi 144
  • - Slovenija 144
 • kvadratne enačbe 21
 • kvadratne funkcije 21
 • kvaliteta bivanja 227
 • kvaliteta hrane 227
 • kvaliteta zraka 13 , 14
 • kvantna mehanika 120
 • kvantna teorija 108

 • lamele 286
 • LAN 56
 • lasersko segrevanje 188
 • lasersko struženje 188 , 278
 • lastnosti 126 , 129 , 131
 • lastnosti aluminija 175
 • lastnosti barvil 288
 • lastnosti kombiniranih elektrarn 192
 • lastnosti kondenzatorjev 178
 • lastnosti materialov 154 , 282
 • lastnosti slojev 174
 • lastnosti snovi 125 , 132
 • LDraw 40
 • Le Chatelierovo načelo 132
 • lean proizvodnja 269
 • LED diode 206
 • LEGO CAD sistemi 40
 • LEGO igrače 40
 • LEGO toys 40
 • lepanje 278
 • lepila 122
 • leplenje 122
 • les 286
 • lesene fasade 286
 • lesne obloge 286
 • letala 232 , 236 , 248
 • letališke družbe 244
 • letalski promet 244 , 331
 • lezenje materiala 155
 • Library cooperation - Great Britain 4
 • licence 150
 • limfni sistem 140
 • linearna algebra 27
 • linearna elastičnost 122
 • linearna funkcija 24
 • linearne enačbe 19
 • linearne funkcije 19
 • Linearne funkcije - Učbeniki za srednje šole 19
 • linearne neenačbe 19
 • linearni RF ojačevalniki 213
 • Linux 51 , 57 , 96
 • Linux (Computer file) 96
 • Linux 8 57
 • lipidi 126 , 127
 • litje z brizganjem 283
 • ljudje s posebnimi potrebami 315 , 318
 • ljudska arhitektura 309
 • logaritmi 21
 • Logic design 49
 • Logic programming 49
 • logika 24
 • lokacija 323
 • lokalna krhka področja 181
 • lom svetlobe 112
 • lomna žilavost 177
 • London 312
 • London (England) - Social conditions - 20th century. 312
 • longitudinalno valovanje 112
 • LPub 40
 • Lubetkin Berthold (1901-1990) 299
 • Lubetkin, Berthold 299
 • luminiscenca 113

 • M68HC12 101
 • Machining 278
 • Macintosh okolje 70
 • Macromedia Flash (Computer file) 28 , 88
 • Macromedia Flash Player 67
 • madžarski 327
 • magnetizem 108
 • magnetna indukcija 113
 • magnetna sila 113
 • magnetne sklopke 176
 • magnetno polje 113
 • makromedija 54 , 64
 • Malcolm Baldrige National Quality Award 260
 • Malevich Kazimir (1878-1935) 295
 • Malevič, Kazimir Severinovič - Likovne monografije 295
 • mali motorji 194
 • management 259 , 265 , 267
 • Management - Strategija - Priročniki 254
 • Management information systems 100
 • Manufacturing processes 273
 • masa 124
 • masna spektrometrija 128
 • matematični modeli 231
 • matematika 23 , 26
 • matematika 9 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 32 , 106 , 107 , 307
 • Matematika - Učbeniki za srednje šole 20 , 21
 • Materia medica, Vegetable - Canada 251
 • materiali 7 , 122 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 165 , 184 , 191 , 232 , 259 , 280 , 281
 • materiali za brizganje 283
 • Materials
  • - Encyclopedias 157
  • - Fatigue - Congresses 158
 • Materials at high temperatures - Congresses 158
 • mazanje 165
 • MCORE arhitektura 101
 • Mechanical engineering 186
 • Mechatronics 151
 • Medicinal plants - Canada 251
 • medomrežno povezovanje 56
 • medsebojno obratovanje 99
 • mehanične lastnosti snovi 114 , 115
 • mehanika 108 , 111 , 114 , 115 , 118 , 119
 • mehanika fluidov 116
 • mehanika letenja 229
 • mehanika loma 122 , 155 , 190
 • mehanika obremenitev 159
 • mehanika tal 225
 • mehanika vozil 235
 • mehanizem delovanja 147
 • mehanizmi 186
 • mehanska 179
 • mehanske lastnosti 154 , 159
 • mehanske lastnosti kovin 153
 • mehanske lastnosti snovi 111
 • mehatronika 151 , 173
 • mehatronski sistemi 151
 • mehki sistemi 48
 • mehko računanje 48
 • meje in omejitve 322
 • mejna plast 275
 • mejne plasti 133
 • menedžment 255 , 257 , 259
 • mentalni prostor 17
 • mere 8
 • merilna tehnika 109
 • merilne metode 116
 • merilne napake 110
 • merilne tehnike 76 , 167 , 199
 • merilne zaslonke 116
 • merilni instrumenti 110 , 195
 • merilni postopki 109
 • merilni standardi 76
 • merilniki 169
 • merilniki tlaki 109
 • meritve 110 , 272
 • meritve izpušnih plinov 167
 • meritve nivojev 198
 • meritve poškodb 281
 • meritve pritiska 275
 • meritve temperature 109
 • meritve tlaka 109
 • meritve vlažnosti 121
 • merjenja 110 , 114
 • merjenje pretoka 116
 • merjenje programske opreme 76
 • merske enote 8 , 189 , 199
 • MESFET 205
 • mestni ambient 297
 • mestni prostor 297
 • mestno življenje 297
 • mešanje tekočin 275
 • meta analize 41
 • Metal castings - Welding 185
 • Metals
  • - Corrosion fatigue 281
  • - Testing 153
 • Metals at high temperatures 281
 • metalurgija 155
 • metalurgija varjenja 187
 • metalurška heterogenost 181
 • metalurški vplivi 280
 • metanol 274
 • metoda statističnih toleranc 268
 • metode 137
 • metode konstruiranja 263
 • metode modeliranja 148
 • metode ocenjevanja napak 155
 • metode testiranja 122
 • metode vohunjenja 11
 • metodologija načrtovanja 152
 • metodologija napovedovanja 163
 • Metric system - Conversion tables - Handbooks, manuals, etc 8
 • metrična geometrija 26
 • metrični sistemi 8
 • metrologija 8
 • Microcomputers
  • - Amateurs' manuals 44
  • - Buses 237
  • - Maintenance and repair 39
 • Microsoft . NET 43
 • Microsoft . NET Framework 61
 • Microsoft .NET 35 , 72 , 80 , 81
 • Microsoft .NET Common Language Runtime 35
 • Microsoft Excel (Computer file) 94
 • Microsoft Project 97
 • Microsoft Visual BASIC 72 , 77 , 80 , 81
 • Microsoft Visual C++ 61
 • Microsoft.net framework 50 , 68 , 99
 • Microwave transistors 205
 • MIDI 284
 • mikrobiološka aktivnost 147
 • mikrobiološki vplivi 280
 • mikroelektronika 169
 • mikrofoni 284
 • mikroinseminacija 137
 • mikrokrmilniki 217
 • mikrolegirana jekla 177
 • mikroprocesorji 110
 • mikroračunalniki 44
 • mikrorčunalniki 173
 • mikrostruktura 177
 • mikrovalovi 216
 • mikrovalovni polprevodniki 216
 • mikrovalovni prenosi 215
 • mikrovalovni tranzistorji 205
 • Milky Way 105
 • mineralni resursi 13
 • minimizacija odpadkov 226
 • miši 137
 • MLCad 40
 • MMS 218
 • mnogoceličarji 136
 • mnogočlenarji 136
 • množice 19
 • množilniki 213
 • množina snovi 124
 • Mobile communication systems 50 , 223 , 233
 • Mobile computing 104
 • mobilne komunikacije 50 , 214 , 218 , 223
 • mobilni radio 219
 • mobilni telefoni 50 , 67
 • močnostna elektronika 85 , 198 , 247
 • močnostni ojačevalniki 213
 • močvirske rastline 142
 • modelarski motorji 149
 • modeli 161 , 178 , 240
 • modeli kanalov 210
 • modeli nihanj 173
 • modeli prometa 210
 • modeli slabljenja 210
 • modeli širjenja v okolju 210
 • modeliranje 78 , 188 , 273
 • modeliranje baz 30
 • modeliranje podatkov 66 , 271
 • modeliranje pogonov 173
 • modeliranje procesa 277
 • modeliranje procesov 30 , 66 , 173 , 266
 • modeliranje strojev 173
 • moderna arhitektura 310
 • moderna glasba 284
 • moderni hindujski koledar 106
 • modulacija 210 , 214 , 219 , 222 , 262
 • modulacijske tehnike 215
 • mokrišča 142
 • Molecular biology - Data processing 135
 • molekularna biologija 135 , 137
 • molekularna nanotehnologija 160
 • molekularna spektroskopija 108
 • molekularno kloniranje 137
 • molekule 108
 • moment 275
 • montaža 149 , 272
 • montaža vijakov 172
 • montažni procesi 272
 • morski inženiring 231
 • MOSFET 205
 • Motor vehicles - Bodies
   • - Design and construction 230
   • - Testing 230
  • - Electronic equipment 233 , 237
  • - Pollution control devices 167
 • motorji s kontinuiranim gibanjem 194
 • motorji z notranim zgorevanjem 171
 • motorji z notranjim zgorevanjem 167 , 168 , 176
 • motorji z zračnim hlajenjem 236
 • motorna vozila 230
 • MPEG 284
 • mreže 307
 • mrežni protokoli 87
 • Multimedia systems 218
 • multimedija 32
 • multimedijska orodja 28 , 46 , 53 , 88
 • multimedijske aplikacije 55
 • multimedijski sistemi 88 , 218
 • multipleksiranje 237
 • Multiplexing 237
 • Music - Acoustics and physics 284
 • muzeji 4 , 322
 • MySQL 54 , 70

 • nabava 265
 • načrti 309
 • načrtovalni jeziki 78
 • načrtovanje 40 , 64 , 71 , 88 , 152 , 154 , 165 , 189 , 193 , 201 , 209 , 213 , 222 , 230 , 232 , 236 , 243 , 248 , 291 , 303 , 307 , 314 , 318
 • načrtovanje baz 38 , 54
 • načrtovanje dinamičnih strani 53
 • načrtovanje inštalacij 290
 • načrtovanje izdelkov 272
 • načrtovanje mrež 52
 • načrtovanje omrežij 214
 • načrtovanje proizvodov 182
 • načrtovanje rekuperatorja 152
 • načrtovanje sistemov 304
 • načrtovanje spletnih strani 102
 • načrtovanje spojev 175
 • načrtovanje tokokrogov 200
 • načrtovanje vmesnikov 67
 • načrtovanje vozil 247
 • načrtovanje zvarov 187
 • nadgradnja 39 , 65 , 93
 • nadzor procesov 174
 • nadzor proizvodnje 198
 • nadzor vbrizgavanja 168
 • nadzorni programi 44
 • nadzorovanje 187 , 200
 • nadzorovanje delovanja 192
 • največja drevesa 249
 • naključni signali 58
 • naloge 26
 • naloge 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 115 , 118 , 119 , 124 , 131 , 132 , 197 , 265
 • namestitev 57
 • namestitve merilnikov 109
 • namizno založništvo 33
 • nanašanje slojev 174
 • nanoebiometrika 160
 • nanoelektronika 160
 • nanomateriali 160
 • nanopraški 160
 • Nanotechnology 160
 • nanotehnologija 160
 • napake pri komuniciranju 244
 • napake v materialih 156
 • napetosti 153 , 154 , 225
 • napetosti v spojih 190
 • napetostne zaščite 234
 • napetostno-korozijsko pokanje 156
 • napotki 164
 • napovedovanje povpraševanja 163
 • naprave za nadzor izpuha 167
 • naprave za pristanek 232
 • naprave za vbrizgavanje 168
 • narava zvoka 284
 • naravna števila 19 , 24
 • naravni pigmenti 127
 • naravni plin 274
 • naravni toksini 127
 • narodni parki 298
 • nasveti 253 , 257
 • National parks and reserves - United States - Guidebooks 298
 • Nature - Effect of human beings on 13
 • navor 114 , 115
 • nečlenarji 136
 • nekonvencionalne obdelave 278
 • nelinearna fizika 108
 • nelinearna vezja 213
 • nematodinamika 117
 • nematski tekoči kristali 117
 • Nemčija 161
 • nemški 16 , 327 , 328 , 332
 • nenalezljive bolezni 227
 • neprofitne organizacije 1 , 2
 • nerjavna avstenitna jekla 280
 • nerjavna jekla 280
 • nesreče 227
 • Neural networks (Computer science) 48
 • neuravnoteženost inštalacij 290
 • nevarne snovi 123 , 228
 • nevarnost za zdravje 228
 • nevarnosti za zdravje 123
 • nevretenčarji 146
 • nevronske mreže 48
 • New York 297
 • New York (N.Y.) - Pictorial works 297
 • nezanesljivost 15
 • neželezne kovine 153
 • nihala 112
 • nihanje 112
 • nivoji 110
 • nizozemski 327
 • nomenklatura 108
 • nomenklatura zobnikov 166
 • nosilci 154
 • nosilnost tal 225
 • notranja atmosfera 14
 • notranja energija 112 , 114 , 115
 • notranja oprema 323
 • notranja zgradbe 138
 • nove tehnologije 163
 • novejša arhitektura 312
 • now-how 11
 • nukleinske kisline 127
 • numerične metode 155
 • numerične tabele 107

 • obdelava površin 288
 • obdelava slik 31 , 73 , 90 , 98
 • obdelava z vodnim curkom 278
 • obdelave keramike 278
 • obdelave kompozitov 278
 • obdelave podatkov 74 , 135 , 215
 • obdelave signalov 220
 • obdelovalne metode 278
 • obdelovalni podatki 283
 • obdelovalni postopki 164 , 174 , 175 , 177 , 181 , 182 , 184 , 185 , 187 , 188
 • obdelovalni stroji 182
 • obešenje 245
 • Object-oriented programming (Computer science) 38 , 91 , 99
 • objektni modeli 60 , 103
 • objektno orientirane metode 66
 • objektno orientirane tehnologije 30
 • objektno orientirano programiranje 38 , 43 , 45 , 46 , 49 , 61 , 75 , 80 , 81 , 89 , 91 , 99
 • objektno programiranje 37
 • oblike 324
 • oblike zob 165
 • oblikovanje 31
 • oblikovanje cen 161
 • oblikovanje cene 267
 • oblikovanje strani 84
 • obločno varjenje 175
 • obnašanje skupine 48
 • obnovljivi viri energije 191
 • obračun dajatev 258
 • obramba telesa 140
 • obratovanje 234
 • obremenilni efekti 110
 • obremenitve 153 , 155
 • obremenitve cevovodov 231
 • obremenitve konstrukcij 231
 • obsegi 26
 • obtočila 140
 • obvodne rastline 143
 • ocena tveganja 228
 • odboj svetlobe 112
 • oddajniki 219
 • odkrivanje vlomov 79 , 96
 • odlagališča 226
 • odlaganje odpadkov 228
 • odlepljanje slojev 122
 • odločitve 49
 • odmične gredi 176
 • odpadni plini 167
 • odpravljanje napak 151
 • odprta zanka 170
 • odrezavanje 184 , 188 , 278
 • odrezovalni stroji 184
 • odstranjevanje odpadkov 123
 • odškodninski zahtevek 258
 • odvijanje naročil 242
 • odvodi 27
 • Offshore structures 231
 • ogljik 126
 • ogljikov atom 131
 • ogljikove nanocevke 160
 • ogljikove spojine 131
 • ogljikovi hidrati 126 , 127
 • ogljikovodiki 126
 • ogranske spojine 131
 • ohlajanje mase 164
 • ohlajevanje 308
 • Ohmov zakon 206
 • ojačevalniki 198 , 222 , 284
 • ojačitve konstrukcij 282
 • okrajšave 332
 • oksidacija 132
 • oksidacijske poškodbe 281
 • oksokisline klora 126
 • omejevanje tveganja 39
 • omejitve 163
 • omrežja za shranjevanje podatkov 83
 • omrežni protokoli 79
 • onesnaženje vode 178
 • onesnaževanje okolja 16
 • onesnaževanje zraka 14 , 227
 • oociti sesalcev 137
 • operacijski principi 262
 • operacijski sistemi 39 , 51 , 57 , 65 , 69 , 93 , 96
 • Operating systems (computers) 57
 • Operating systems (Computers) 93
 • opis metod 268
 • opisi izrazov 330
 • opisi programov 148 , 264
 • opisi rastlin 144
 • opletanje koles 232
 • oprema 7
 • oprema stanovanja 305
 • optična vlakna 208
 • optični elementi 208
 • optično preslikavanje 112
 • optika 108
 • optimiranje izdelkov 268
 • optimiranje izmenjevalcev 180
 • optimiranje označevalnih jezikov 62
 • optimizacija montaže 268
 • optimizacija Web strani 62
 • optimizacijski modeli 273
 • Optoelectronics 208
 • optoelektronika 198 , 208
 • Oracle 54 , 71
 • Oracle (Computer file) 71 , 104
 • Oracle 9i Mobile 104
 • Oracle 9iAS 104
 • Oracle Application Developers 71
 • organi 140
 • organizacija poslovanja 265 , 267
 • organizacija proizvodnje 260 , 261 , 263 , 264 , 266 , 268 , 269 , 271
 • organizacija prometa 258
 • organizacije 332
 • organizacijske strukture 267
 • organizacijsko učenje 256
 • Organizational effectiveness - Evaluation 261
 • Organizational learning 256
 • organiziranje spletnih strani 84
 • organokovinske spojine 127
 • organska kemija 124 , 131
 • organske reakcije 126 , 129
 • organske spojine 126
 • organski sistemi 140
 • orhideje glej Kukavičevke
 • orientacija podatkov 9
 • orodja 90
 • orodja za brizganje 283
 • orodna jekla 185
 • oscilatorji 213 , 222
 • Oscilloscopes 195
 • osebne komunikacije 218
 • osebni avtomobili 246
 • osebni računalniki 39
 • oskrba z gorivom 176
 • osmoregulacija 139
 • osnove 205 , 212 , 217
 • osnove hidravlike 290
 • osnove projektov 97
 • osnove termodinamike 180
 • osnovni zakoni kroženja zraka 289
 • osvetljenost 308
 • Outdoor recreation - United States - Guidebooks 298
 • Outlook 2000 47
 • ozemljitve 193 , 197 , 200
 • označevalni jeziki 34 , 45 , 59 , 77 , 82 , 86 , 103
 • ozobja 186

 • Paint - Handbooks, manuals, etc 288
 • Painting, Industrial - Handbooks, manuals, etc 288
 • paličja 154
 • pametne antene 220
 • pametne kartice 262
 • pametni sistemi 238
 • PAN - Personal Area Network 224
 • paralelogram 25
 • parametri varjenja 175
 • parametrično modeliranje 148
 • parkirne hiše 321
 • parkirni sistemi 321
 • parne turbine 192 , 203
 • parni generatorji 192
 • parni kondenzatorji 178
 • parska anihilacija 117
 • pasivne komponente 207
 • pasivni filmi 156
 • PCB vezja 206
 • PDF (Computer file format) 55
 • PDF dokumenti 55
 • PDM - Product Data Management 271
 • PDM sistemi 264 , 271
 • periodni sistem elementov 125 , 126
 • Perl 34 , 86
 • Perl (Computer program language) 86 , 135
 • permanentno učenje 256
 • Personal communication service systems 218
 • Personal space - Psychological aspects 305
 • perzijski koledar 106
 • pesticidi 127
 • Photography
  • - Digital techniques 73
  • - New York (State) - New York 297
 • Photography, Artistic 297
 • Photoshop 7 98
 • Photoshop Elements 2 73
 • PHP 34
 • Physics 120
  • - Handbooks, manuals, etc 108
 • PIC 16F84 217
 • pisanje programov 49
 • Pitagorov izrek 18 , 25
 • Planimetrija
  • - Učbeniki za srednje šole 18
  • - Vaje za srednje šole 25
 • planiranje 92 , 259 , 267
 • planiranje kakovosti 266
 • planiranje layouta 273
 • planiranje proizvodnje 266
 • planiranje projektov 254 , 270
 • Plantes - Yukon 141
 • Plants, Medicinal - Canada 251
 • PLaSM 78
 • Plastics - Additives
   • - Analysis 128
   • - Spectra 128
 • Plastics in automobiles - Congresses 239
 • plastične mase 128
 • plastika 239
 • Plating 174
 • plavajoče konstrukcije 231
 • plazilci 146
 • plemenite kovine 174
 • plinska enačba 112
 • plinske turbine 192 , 203
 • plinski zakoni 124
 • ploskovno modeliranje 148
 • ploščine 22 , 26
 • Plug-ins (Computer programs) 32
 • PMP - Project Management Profesional 270
 • PMP mreže 210
 • pnevmatika 169 , 198
 • pnevmatske komponente 189
 • podatki 41
 • podgane 137
 • podjetja 1 , 2 , 256
 • Podjetja - Projektno vodenje - Priročniki 254
 • podjetniška kultura 269
 • podobnost 18 , 25
 • podtalnica 227
 • podvozja letal 232
 • pogodbe 267 , 273
 • pogoni 247
 • pogoni z omejenim gibanjem 194
 • pogonski motorji 235
 • pogonski sistemi 236
 • pogoski sistemi 248
 • pohodništvo 298
 • poimenovanje spojin 131
 • poizvedovalni jeziki 72
 • poklicna etika 257
 • polariteta 202
 • polimeri 122 , 126
 • polimerizacija 277
 • polimerni materiali 282
 • polinomi 23 , 26
 • poliranje 278
 • politika koordiniranega vzdrževanja 259
 • poljski 327
 • Pollution
  • - Dictionaries 16
  • - German - Dictionaries 16
 • polni teksti 3
 • polnjenje 164
 • polnjenje baterij 247
 • polprevodniki 222
 • polprevodniške naprave 85
 • Polymers - Fracture 122
 • polžasta gonila 165
 • pomen stanovanjskih prostorov 305
 • pomorski promet 331
 • popravila 39 , 244
 • popravila kalupov 185
 • popravila knjig 7
 • popravila orodij 185
 • populacijska dinamika 142
 • poraba energije 162
 • porazdelitev obremenitev 159
 • porazdelitve 9
 • porazdelitvene krivulje 9
 • porazdeljeni sistemi 93 , 198
 • poročila 97
 • portugalski 327
 • posebne izvedbe 172
 • posebni efekti 73
 • poslovne komunikacije 244
 • poslovni modeli 233
 • poslovni procesi 254
 • poslovni sistemi 92
 • Poslovni sistemi - Projektno vodenje - Priročniki 254
 • poslovno okolje 100
 • pospešek 111
 • pospeševalniki delcev 108
 • postopki 174 , 288
 • postopki brizganja 283
 • postopki čiščenja 279
 • postopki gradnje 309
 • postroji 199 , 273
 • pošiljanje sporočil 218
 • poškodbe 158 , 178
 • poškodbe konstrukcijskih elementov 172
 • poškodbe zaradi trka 246
 • poškodbe zaradi utrujanja 231
 • potence 21
 • potenciometri 206
 • poučevanje kemije 130
 • povezanost omrežij 65
 • povezava struktura-lastnosti 129
 • povezava struktura-učinkovitost 133
 • povezave 49
 • povezovalne tehnologije 56
 • povezovalni sistemi 210
 • povezovalniki 56
 • povezovanje baz 54
 • povezovanje med omrežji 56 , 99
 • površine 22
 • površine izmenjevalcev 152
 • površinska kemija 133
 • površinske obdelave 174
 • površinsko aktivne snovi 133
 • Power electronics 85
 • Power resources 163
 • požarni zid 47
 • PPS sistemi 266
 • Pratt & Whitney Aircraft Company - History 236
 • Pratt & Whitney Aircraft Group - History 248
 • Pratt & Whitney letalska družba 236 , 248
 • pravna ureditev špedicije 258
 • pravokotna projekcija 25
 • pravokotne 211
 • praživali 136
 • prebava 139
 • prebavila 140
 • Precious metals 174
 • predelava 250
 • predstavitve 55 , 300
 • predvidevanje 267
 • pregledno delo 4 , 10 , 11 , 14 , 15 , 17 , 32 , 41 , 48 , 49 , 74 , 76 , 79 , 85 , 109 , 121 , 122 , 123 , 130 , 135 , 145 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 156 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 170 , 173 , 174 , 175 , 178 , 179 , 180 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 188 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 203 , 205 , 208 , 210 , 211 , 213 , 214 , 215 , 218 , 222 , 224 , 226 , 228 , 229 , 230 , 231 , 233 , 234 , 235 , 236 , 238 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 252 , 254 , 256 , 258 , 259 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 , 268 , 269 , 271 , 272 , 273 , 274 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 289 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 299 , 302 , 304 , 306 , 308 , 313 , 315 , 319 , 323
 • prehajanje snovi skozi membrano 138
 • preiskava materiala 156
 • preklopne poti 56
 • premiki 110
 • premo gibanje 114 , 115 , 118 , 119
 • prenos energije 85 , 191
 • prenos mase 275
 • prenos podatkov 215
 • prenos snovi 121
 • prenos toplote 121 , 275
 • prenosljive bolezni 227
 • prenosne linije 222
 • prenosne tehnologije 214
 • prenosni sistemi 215
 • prepoznavanje tekstovnih konceptov 63
 • preprečevanje onesnaževanja 14 , 130 , 226
 • preprostost 315
 • prerezi 323
 • preskrba z vodo 227
 • preskusi neprekinjenosti 202
 • preskusne metode 202
 • preskušanje 187 , 200 , 201 , 202
 • preskušanje vezij 204
 • preslikave 18
 • presnova 139
 • presoja vzdrževanja 259
 • pretok fluidov 116 , 275
 • pretoki 110
 • pretvarjanje energije 85
 • pretvorniki 110 , 217
 • prevajanje toplote 112
 • preverjanje velikosti 166
 • prevleke 156
 • prezračevanje 252 , 289 , 290
 • pridelava rastlin 250
 • pridobivanje znanja 256
 • prijazno do uporabnika 315
 • prikazovalniki 110 , 198
 • priključitev telefona 221
 • prikrita semantika 63
 • primati 137
 • primeri 4 , 27 , 121 , 148 , 150 , 206 , 242 , 263 , 282 , 286 , 321
 • primeri uporabe 149 , 170 , 265 , 268
 • primerjava variabel 9
 • primerjave 161
 • principi 269
 • principi delovanja 224
 • principi montaže 272
 • principi prenosa toplote 178
 • priprava podlage 288
 • priprava zraka 189
 • priročniki 7 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 60 , 61 , 62 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 75 , 77 , 78 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 106 , 109 , 110 , 116 , 141 , 143 , 144 , 155 , 172 , 187 , 189 , 191 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 204 , 209 , 212 , 216 , 217 , 219 , 220 , 221 , 223 , 251 , 257 , 260 , 261 , 270 , 276 , 290 , 298
 • prirodoslovje 136 , 139
 • pritiski 110
 • privatne kuhinje 252
 • proces vzdrževanja 291
 • proces zamreževanja 277
 • procesi izgorevanja 171
 • procesi litja 283
 • procesi prenosa 275
 • procesna industrija 273
 • procesna usmerjenost 265
 • procesni sistemi 304
 • procesno inženirstvo 275
 • prodaja 265
 • Production engineering 272 , 273
 • Production management 269
 • produkcija biomase 142
 • produktivnost 255
 • profili zob 166
 • programabilna logika 49
 • programabilni krmilniki 101 , 217
 • programi 148
 • programiranje 217
 • programiranje baz podatkov 45 , 72 , 75 , 80 , 81
 • programiranje mikrokrmilnikov 101
 • programiranje uporabniških vmesnikov 60
 • programiranje vgrajenih sistemov 101
 • Programmable controllers 101 , 217
 • Programming languages (Electronic computers) 35 , 91
 • programska oprema 28 , 31 , 33 , 40 , 42 , 46 , 54 , 55 , 64 , 71 , 76 , 88 , 90 , 94 , 97 , 98 , 102 , 223
 • programska orodja 40 , 60 , 67 , 73
 • programske sheme 318
 • programski inženiring 30 , 66 , 76
 • programski jeziki 35 , 37 , 38 , 43 , 45 , 59 , 70 , 72 , 75 , 80 , 81 , 88 , 89 , 91 , 101
 • programski sistemi 264
 • programsko določeni radio 220
 • proizvajalci 283
 • proizvodni kontroling 265
 • proizvodni menedžment 269
 • proizvodnja 257 , 261 , 266 , 268 , 271 , 272 , 273
 • proizvodnja avtomobilov 242
 • proizvodnja električne energije 192 , 203
 • proizvodnja toplote 192
 • Project 2002 97
 • Project management 270
  • - Computer programs 97
 • projekcija 18
 • projekti 4 , 92 , 254 , 272
 • projekti vzdrževanja 259
 • projektiranje objektov 304
 • projektiranje postrojenj 273
 • projektna organizacija 254
 • projektne pisarne 254
 • projektni inženiring 273
 • projektni management 150 , 254
 • projektni management glej Projektno vodenje
 • projektni sistem 254
 • projektno vodenje 97
 • Projektno vodenje 254
 • prokariont 138
 • propan 274
 • proporci 320
 • proporcionalni ventili 170
 • PROSITE 135
 • prostor 302
 • prostor in čas 322
 • prostor-čas 325
 • prostornine 22
 • prostorska arhitektonika 17
 • prostorska organizacija 319
 • prostorsko planiranje 303
 • proteini 127 , 135
 • protiblokirni sistemi 240
 • protieksplozijska zaščita 109
 • protikorozijska zaščita 172
 • protokoli 237
 • prototipi 266
 • prototiping 164
 • psihologija lastnosti 62
 • ptice 146
 • Pulse code modulation 215
 • Python 34

 • QuarkXPress (Computer file) 33
 • QuarkXPress 5 33

 • R-2800 248
 • racionalna števila 19 , 24
 • racionalne funkcije 23 , 26
 • Racionalne funkcije - Učbeniki za srednje šole 23
 • računalniki 49
 • računalniška arhitektura 99
 • računalniška biologija 135
 • računalniška grafika 28 , 31 , 40 , 46 , 53 , 55 , 67 , 73 , 88 , 90 , 98
 • računalniška infrastruktura 74
 • računalniška inteligenca 48
 • računalniška logika 49
 • Računalniška omrežja - Povezovanje - Priročniki 56
 • računalniške animacije 67
 • računalniške komunikacije 52 , 74
 • računalniške metode 155
 • računalniške mreže 29 , 35 , 36 , 52 , 56 , 57 , 59 , 61 , 62 , 64 , 65 , 68 , 69 , 70 , 79 , 82 , 83 , 84 , 87 , 95 , 99 , 102
 • računalniške simulacije 159
 • računalniške strukture 49
 • računalniški algoritmi 107
 • računalniški kriminal 42
 • računalniški programi 65 , 264
 • računalniški sistemi 51 , 68 , 74 , 215
 • računalniški virusi 47
 • računalniško podprta optimizacija 159
 • računalniško podprto načrtovanje 78 , 149 , 270
 • računalniško podprto testiranje 246
 • računalniško podprto vzdrževanje 259
 • računalništvo 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104
  • - programski jeziki - računalniški programi - Microsoft Visual Basic.NET 45
 • Računalništvo 56
 • radiacija 227
 • radiacijska dozimetrija 276
 • radijske komunikacije 216 , 219
 • radijski valovi 219
 • Radio - Equipment and supplies 219
 • Radio frequency identification systems 262
 • radio paging 218
 • Radio paging 218
 • radioaktivni izotopi 113
 • radioaktivni odpadki 191
 • radioaktivnost 113
 • radiofrekvenčna vezja 213
 • radiofrekvenčni identifikacijski sistemi 262
 • radiokemija 129 , 191
 • ramanska spektrometrija 128
 • rast 139
 • rast razpok 158
 • rastišča 144
 • rastline 136
 • rastlinse čistilne naprave 142
 • rastlinske združbe 142
 • rastlinstvo 141
 • rastni pogoji 142
 • ravnanje z odpadki 191 , 227 , 228
 • ravne strehe 285
 • ravninska geometrija 18 , 24
 • ravnotežja v vodnih raztopinah 125
 • ravnotežje 162
 • razdelilna omrežja 85
 • raziskava 167
 • raziskovalne ustanove 1 , 2
 • raziskovalno razvojna dejavnost 265
 • razlitje 123
 • razmerja 320
 • razmnoževanje 136 , 139 , 140
 • razporeditev zraka 289
 • razprševanje 279
 • razsuti materiali 273
 • razsvetljava 199
 • razširjenost 144
 • raztezki 154
 • raztopine 124
 • razvijanje komunikacij 306
 • razvoj 71 , 92 , 139 , 168 , 208 , 267
 • razvoj aplikacij 67 , 72 , 75 , 86
 • razvoj baz 72
 • razvoj človeka 140
 • razvoj energetike 163
 • razvoj helikopterjev 229
 • razvoj informacijskih sistemov 66
 • razvoj izdelkov 164 , 264 , 271 , 283
 • razvoj komunikacij 50
 • razvoj programov 271
 • razvoj programske opreme 30 , 66 , 76
 • razvoj sistemov 100
 • razvoj spletnih strani 29 , 82 , 91
 • razvoj stavbarstva 309
 • razvoj v prihodnosti 171 , 238 , 247
 • razvoj zarodkov 137
 • razvojne povezave 324
 • razvojne strategije 254
 • razvojni procesi 319
 • razvojni programi 254
 • razvojno računanje 48
 • reaktivnost spojin 131
 • realna števila 19 , 24 , 27
 • realni prostor 17
 • REBOL 34
 • rebraste konstrukcije 282
 • reciklaža 283
 • recikliranje 226 , 239
 • Recreation rooms - Design and construction - Amateurs' manuals 209
 • red v kaosu 297
 • redoks reakcije 124 , 125
 • redukcija 132
 • Refuse and refuse disposal 226
 • Regional economic disparities 10
 • regionalne ekonomske razlike 10
 • regionalni razvoj 10
 • regionalno planiranje 227
 • regresija 9
 • regulacija 151
 • regulacija celičnega ciklusa 137
 • regulacija motorjev 194
 • regulacijski sistemi 140
 • Regulations for electrical installations. 200
 • regulativa 202 , 226
 • regulatorji 169
 • rekreacija 298
 • relacijske baze podatkov 70 , 104
 • relativnost 120
 • relief 13
 • rendgenska difrakcija 128
 • Renewable energy sources
  • - Dictionaries 16
  • - German - Dictionaries 16
 • reparaturno varjenje 185
 • reprodukcija 142
 • reprogramiranje jedra 137
 • restavriranje 73
 • restavriranje knjig 7
 • reševanje problemov 150
 • rešitve 26
 • rešitve 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 115 , 118 , 119 , 124 , 131 , 132 , 197
 • retuširanje 73
 • reverzibilni pojavi 114 , 115
 • rezanje 187
 • rezerve energije 162
 • rezervne kopije 83
 • rezervni deli 259
 • RF vezja 213
 • RFID - Radio Frequency Identification 262
 • RFID sistemi 262
 • ribe 137 , 146
 • Rimska cesta 105
 • risanje 273
 • RISC 101
 • RNA 135
 • robotika 189
 • robustnost na vhodni šum 58
 • Rocket engines - Design and construction - History 236
 • Room layout (Dwellings) 305
 • rotacijski stroji 198
 • Rothko Mark (1903-1970) 296
 • Rothko, Mark - Criticism and interpretation 296
 • rotor helikopterja 229
 • Royal Institute of British Architects 313
 • Ruby 34
 • Rusko slikarstvo - Abstraktna umetnost - 19./20.st. 295

 • samogradnja 287
 • saniranje zemljin 227
 • Sanitary engineering 227
 • Sanitation 227
 • sateliti 219
 • satelitske mreže 224
 • SBA/Scheppe Böhm Associates 297
 • Schmidtova analiza 183
 • Schmittov preklopnik 207
 • Schrödingerjeva enačba 120
 • Science - Philosophy 15
 • sedeži 246
 • sedimentiranje 279
 • segrevanje orodij 185
 • segrevanje površin 188
 • sekvenčne baze podatkov 135
 • Self-employed 287
 • semantika 204
 • senzorji 173 , 198 , 215
 • senzorji odkrivanja trka 238
 • separacije 129
 • servo motorji brez ščetk 196
 • servo ventili 170
 • Servomechanisms 196
 • sesalci 146
 • sestava 138
 • sestavni deli izmenjevalcev 152
 • sestavni elementi 222
 • sevanje 110
 • SHDSL 212
 • sheme 309
 • sheme zbiranja podatkov 9
 • shranjevanje podatkov 83
 • Siding (Building materials) 286
 • Signal processing - Digital techniques 215
 • sila 111 , 115
 • sile 110 , 114 , 115 , 162
 • sile valov 231
 • silicij 126
 • silicijev nitrid 188
 • simboli 108
 • simulacija pretoka zraka v napi 252
 • simulacija termičnega varilnega cikla 181
 • simulacije 213
 • simulacijski modeli 242
 • simulirana mikrostruktura 181
 • simuliranje montaže 242
 • simuliranje potekov 242
 • simuliranje proizvodnje 242
 • singularnost 105
 • sinhronizacija 215 , 284
 • sintetična barvila 127
 • sinteze 129
 • sinusni izrek 22
 • sistem proti blokiranju koles 245
 • sistem točkastih teles 111
 • sistematika 136
 • sistemi elektronske pošte 47
 • sistemi ionskih tekočin 129
 • sistemi upravljanja 189
 • sistemi vbrizgavanja 168
 • sistemi večkratnega dostopa 210
 • sistemske funkcije 151
 • skladiščenje plinov 161
 • skladiščenje podatkov 41
 • skladiščni stroški 161
 • slabljenje 234
 • slikarji 293 , 295
 • slikarstvo 292 , 293 , 294 , 295 , 296
 • slike 32
 • slovar 16 , 328 , 332
 • Slovenija 144 , 249
 • Smart cards 262
 • smektični tekoči kristali 117
 • smeri razvoja 233
 • SMS 218
 • snemalne konzole 284
 • snov 132
 • socialni prostor 17
 • sociologija 325
 • sočasno pridobivanje 192
 • sodelovanje 6
 • sodobna mesta 312
 • sodobne izvedbe 316
 • Soft computing 48
 • Software measurement 76
 • Software protection 42
 • Software radio 220
 • Solar buildings 308
 • solenoidni ventili 170
 • Solvents 130
 • sončna energija 308
 • sončno hlajenje 308
 • sončno ogrevanje 308
 • sorniki 3
 • Sound
  • - Equipment and supplies - Amateurs' manuals 209
  • - Recording and reproducing 284
 • Space (Architecture) 307
 • Space (Art) 307
 • Space and time 17
 • spajkanje elementov 206
 • spektri 120
 • spletna brskalna orodja 32
 • spletne strani 62
 • spletne tehnologije 87
 • spletno programiranje 60
 • splošna relativnost 105
 • spojine 126
 • spojni elementi 289
 • spolni organi 140
 • spominske enote 44
 • sprejemniki 209 , 219
 • spreminjanje okolja 13
 • spreminjanje populacij 13
 • SQL (Computer program language) 70
 • SQL Server 2000 72 , 81
 • središčni razteg 25
 • stabilnost 154
 • stabilnost tal 225
 • stabilnosti letenja 229
 • standardi 187 , 193 , 202 , 259
 • standardi DIN 3
 • standardi mehanske opreme 192
 • standardiziranost 262
 • standardni postopki 259
 • stanje tehnike 170 , 242
 • stanovanja 305
 • stanovanje 253
 • stanovanjska arhitektura 316
 • Stanovanjska arhitektura - Razvojni vidik - Projekti 319
 • stanovanjska gradnja 303 , 319 , 323
 • Stanovanjska gradnja - Disertacije 303
 • stanovanjske inštalacije 304
 • stanovanjske stavbe 301
 • stare merske enote 8
 • stari hindujski koledarji 106
 • statika 119
 • Statika - Vaje za srednje šole 119
 • statistična digitalna obdelava signalov 58
 • statistična fizika 120
 • statistična obdelava 9
 • statistična obdelava nestrukturiranega teksta 63
 • statistično sklepanje 9
 • Steam-turbines - History 203
 • Steel - Corrosion 280
 • steljčnice 136
 • STEP standard 271
 • steroidi 127
 • stikala 206
 • Stirlingov motor 183
 • stiskanje gorilne mešanice 171
 • stisljive tekočine 275
 • Storage area networks (Computler networks) 83
 • storitve 233
 • stožnice 23 , 26
 • strategija 259
 • strategija dodeljevanja kanalov 210
 • strateško planiranje 265
 • Street life - New York (State) - New York 297
 • Street photography - New York (State) - New York 297
 • strehe 285
 • strelovodi 193
 • Strength of materials 154
 • stres 267
 • Stress-strain curves - Atlases 153
 • strežniki 51
 • stroji 259
 • stroji za brizganje 283
 • strojna oprema 39 , 44 , 223
 • strojni elementi 3 , 165 , 166 , 172 , 186 , 282
 • strojništvo 148 , 149 , 155 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248
 • strokovni izrazi 326 , 327 , 330 , 333
 • stroški 265 , 267
 • struktura genoma 137
 • struktura molekul 108 , 120
 • struktura snovi 125
 • struktura spojin 134
 • strukturna analiza 128
 • strukturna kemija 134
 • strukturne analize 155
 • strukturno modeliranje 231
 • strunarji 136
 • struženje 278
 • struženje keramike 188
 • Studio MX 53
 • Surface active agents 133
 • Surface chemistry 133
 • Sustainable development 163
 • svetloba 112
 • svetovna arhitektura 309
 • svetovna energetika 163
 • svinje 137

 • širjenje valov 216
 • širokopasovna omrežja 214
 • Španija 10
 • španski 327
 • špedicija 258
 • špedicijske storitve 258
 • špedicijske tarife 258
 • šport 298
 • športni objekti 227
 • špranjska korozija 156
 • štirikotniki 18
 • študentske raziskave 319
 • študij arhitekture 306
 • študije 315 , 318
 • študije primerov 10 , 155 , 261
 • študije uporabnikov 315
 • šum 110
 • švedski 327

 • T.I.M.E. postopek 177
 • tabele 199
 • Taguchi metoda 268
 • talna voda 225
 • tankoplastna kromatografija 127
 • TcL 34
 • TCP/IP 69
 • TCP/IP (Computer network protocol) 52
 • TCP/IP protokoli 52
 • tehnična akustika 284
 • tehnična dokumentacija 193
 • tehnične zahteve 109
 • tehnični pogoji 304
 • tehnični predpisi 193
 • tehnični procesi 173
 • tehnični ukrepi 11
 • tehnični vidiki 233
 • tehnika 152 , 257 , 327
 • tehnika vozil 229 , 230 , 232 , 233 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 243 , 245 , 246 , 247 , 248
 • tehnike 7
 • tehnike gradnje 287
 • tehnike mikromanipulacije 137
 • tehnike modeliranja 149 , 271
 • tehnike oslojevanja 174
 • tehnike spajanja 282
 • tehnike varjenja 185
 • tehniške risbe 149
 • tehniški slovarji 326 , 327 , 330 , 333
 • tehnologija optičnih vlaken 208
 • tehnologija zračnih blazin 238
 • tehnologije kontrole 259
 • tehnologije zmanjševanja volumna 226
 • tekmovalni avtomobili 243
 • Telecommunication 219
 • telefonija 221
 • telefonske inštalacije 221
 • telefonski aparati 221
 • telefonski sistemi 221
 • telekomunikacijski sistemi 224
 • Telematics 233
 • telematika 233
 • Telemeter 215
 • telemetrija 215
 • Telephone - Installation - Handbooks, manuals, etc 221
 • telesne tekočine 139
 • Television display systems - Design and construction - Amateurs' manuals 209
 • televizija 67
 • televizijski zasloni 209
 • temeljenje 225
 • temperatura 110 , 112 , 114 , 115
 • temperaturni vplivi 158
 • temperaturno raztezanje snovi 112
 • Temps - Aspect sociologique 325
 • teoretična izhodišča 324
 • teoretske osnove 127
 • teorija 155 , 300 , 302 , 305 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 317 , 318 , 319 , 320 , 322 , 324 , 325
 • teorija elektrooptike 208
 • teorija množic 24
 • teorija strojev 186
 • terapevtska uporaba 147
 • teritorij Yukon 141
 • termične lastnosti snovi 112
 • termični procesi 182
 • termično oblikovanje plastike 182
 • terminologija 191 , 326 , 333
 • termodinamične lastnosti 121
 • termodinamične osnove 183
 • termodinamični model 152
 • termodinamični procesi 189
 • termodinamika 108 , 121 , 152 , 162
  • - zrak vlažni - lastnosti termodinamične - spremembe stanja - diagrami stanja - prenos toplote - transport snovi - meritve vlažnosti - parametri - regulacija 121
 • termokemija 124 , 132
 • termometri 109
 • termoplasti 164
 • termotehnični sistemi 304
 • tesnenje 245
 • tesnila 179 , 192
 • tesnilni materiali 179
 • testiranje 201 , 202
 • testiranje sedežev 246
 • tezaver 191
 • Thermoforming 182
 • Thin layer chromatography 127
 • Three-dimensional imaging 40
 • Time - Sociological aspects 325
 • timsko delo 306
 • tipala 198
 • tipologija 323
 • tkiva 140
 • tlorisi 323
 • tlorisi parcel 323
 • TOAD - Tool for Oracle Application 71
 • togi premik 25
 • tok fluidov 273
 • tokokrogi 234
 • toksičnost 147
 • toksikologija 130
 • tolerance 165
 • tolerantnost 315
 • Tool-steel - Maintenance and repair 185
 • Tools - Maintenance and repair 185
 • topeota 114
 • topila 129 , 130
 • toplarne 192
 • toplota 112 , 115
 • Toplota - Učbeniki za srednje šole 114
 • toplotna obdelava materialov 166
 • toplotne obdelave 182
 • toplotni izmenjevalci 152
 • toplotni izračuni 180
 • toplotni stroji 112 , 114 , 115 , 162 , 183
 • torzijske obremenitve 154
 • Total quality management - Awards - United States 260
 • tovorna vozila 245
 • tovornjaki 245
 • TPM 259
 • TQM 256 , 267
 • tradicionalna gradnja 309
 • Traffic accident investigation - Instruments 240
 • trajnostni razvoj 163
 • transfer jedra 137
 • transformacije 307
 • transformatorji 197
 • Transmission sans fil 222
 • transport 162 , 228
 • Transport planes - Maintenance and repair - Quality control 244
 • transport plina 161
 • transportna letala 244
 • transportna logistika 258
 • transportne mreže 161
 • transportni sistemi 162
 • transportni stroški 161
 • transportno zavarovanje 258
 • transverzalno valovanje 112
 • tranzistorski ojačevalniki 213
 • tranzitni postopek 258
 • trapez 25
 • trčenja vozila 246
 • trdi komunalni odpadki 226
 • trdni odpadki 227
 • trdnost 155
 • trdnost tal 225
 • trdota materialov 190
 • tretja generacija 223
 • trgi energije 161
 • trigonometrija 26
 • trikotnik 25
 • trikotniki 18
 • trirazsežni prostor 20
 • trki 108
 • Trucks - Design and construction 245
 • TTP - Time Triggered Protocol 237
 • tuje vrste 142
 • turbinski polnilniki 176
 • tveganje 267

 • učbenik za srednje šole 140
 • učbenik za srednje šole 132
 • učbeniki 9 , 13 , 108 , 120 , 137 , 142 , 159 , 206 , 207 , 227 , 275
 • učbeniki za srednje šole 26 , 114 , 115 , 136
 • učbeniki za srednje šole 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 111 , 112 , 113 , 118 , 119 , 124 , 126 , 131 , 138 , 139
 • učbeniki za visoke šole 27 , 190 , 197 , 225
 • učeča organizacija 256
 • učinki na okolje 130
 • učinki na zdravje 130
 • učinki sevanja 191 , 276
 • učinkovitost podjetja 269
 • udarna žilavost 177 , 181
 • ugotavljanje napak 151
 • ultrazvočne obdelave 278
 • umetna inteligenca 48
 • umetniki 292 , 294 , 296
 • umetniške inštalacije 322
 • umetnost 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 322
 • umetnost v arhitekturi 322
 • UML 30
 • UML (Computer science) 30 , 66
 • UML - Unified Modelling Language 266 , 271
 • UML Unified Modeling Language 66
 • UMTS 218
 • Uncertainty 15
 • United States - Guidebooks 298
 • Units - Handbooks, manuals, etc 8
 • Universal design 315 , 318
 • Universities and colleges - Directories 12
 • univerzalne potrebe 315 , 318
 • univerzalni mobilni telekomunikacijski sistemi 218
 • univerze 1 , 2 , 12
 • UNIX (Computer file) 65
 • Unix okolje 70
 • upogib nosilcev 154
 • upogibne obremenitve 154
 • uporaba 174 , 195
 • uporaba biološki trdnih odpadkov 226
 • uporaba metode 268
 • uporaba plastičnih materialov 239
 • uporaba podatkov 54
 • uporaba programov 148
 • uporaba računalnika 304
 • uporaba računalnikov 198
 • uporaba sistemov 149 , 264
 • uporaba svetlobe 308
 • uporaba tehnologije 170
 • uporaba tesnil 179
 • uporabne površine 285
 • uporabniški vmesniki 59
 • uporabnost 28
 • uporabnost ravnih streh 285
 • upori 206
 • upoštevanje materialov 282
 • upoštevanje montaže 263 , 272
 • upoštevanje obremenitev 263
 • upoštevanje proizvodnje 263
 • upoštevanje reciklaže 282
 • upravljanje 32 , 83
 • upravljanje baz 54 , 71
 • upravljanje kakovosti 266
 • upravljanje mrež 69
 • upravljanje omrežij 52
 • upravljanje podatkov 264 , 271
 • upravljanje procesov 265
 • upravljanje projektov 97
 • upravljanje sistema 57 , 93
 • upravljanje z znanjem 256
 • uravnoteženost bivalnega okolja 290
 • urbanizem 297 , 303
 • ureditveni parameter 117
 • urejanje dokumentov 55
 • urejanje slik 90
 • urejanje vrtov 143
 • uspeh 267
 • uspešni projekti 314
 • usposabljanje 5
 • ustvarjanje znanja 256
 • utekočinjen plin 274
 • uteži 8
 • utopi 185
 • utrujenost materiala 155 , 158
 • utrujenostna korozija 156
 • UV/VIS spektrometrija 128
 • uvcbeniki za srednje šole 18 , 125

 • vaje 206
 • vakuum 110
 • valovanje 112
 • valovna narava delcev 120
 • Van der Waalsove vezi 125
 • varilna oprema 185
 • varilna tehnika 190
 • varilna žica 185
 • varilne elektrode 175
 • varilne naprave 187
 • varilne tehnike 175
 • varjeni materiali 185
 • varjeni spoji 190
 • varjenje 177 , 181 , 187
 • varjenje aluminija 175
 • varjenje jekel 185
 • varjenje TIG 185
 • varnost 39 , 54 , 68 , 74 , 79 , 93 , 198 , 200 , 212 , 240
 • varnost dokumentov 55
 • varnost naprav 151
 • varnost omrežij 52
 • varnost podatkov 262
 • varnost potnikov 238
 • varnost sistema 65 , 96
 • varnost sistemov 151
 • varnost strojev 151
 • varnost vozil 247
 • varnostne zahteve 200
 • varnostni sistemi 233 , 238
 • varnostni ukrepi 11 , 68 , 79 , 96 , 244
 • varovanje proti odvijanju 172
 • varstvo narave 250
 • varstvo pri delu 226 , 259 , 304
 • VDSL 212
 • večfazne zmesi 275
 • večpredstavnost 54 , 64
 • večprocesnost 45
 • večvarkovni var 181
 • večvarkovni zvarni spoj 177
 • vedenje 139
 • vedenje živali 145
 • vegetacijski pasovi 249
 • vektorji 20
 • Velika Britanija 4 , 161
 • ventilacija 14
 • ventilatorji 289
 • Venturijeve cevi 116
 • Vernacular architecture - Encyclopedias 309
 • vernakularna arhitektura 309
 • vesoljska tehnika 333
 • vezave vlečnih motorjev 234
 • vgradnja merilnikov 116
 • vhod tiskalnika 44
 • vibracije 186
 • vibracijski spektri 134
 • vibriranje 177
 • vijačne zveze 172
 • vijaki 3 , 172
 • viri energij 235
 • viri energije 175
 • virusi 79
 • visoke šole 12
 • visokonapetostne naprave 197
 • visokošolske knjižnice 5
 • Visokošolske knjižnice
  • - Etnične skupine - Zaposlovanje - Združene države Amerike 5
  • - Kadri - Usposabljanje - Združene države Amerike 5
 • visokotemperaturna korozija 280
 • visokotemperaturna oksidacija 281
 • visokotemperaturne obremenitve 155
 • visokotrdna jekla 177
 • Visual Basic 77
 • Visual Basic .NET 45 , 72 , 80 , 81
 • Visual C# 61
 • Visual C# .NET 43 , 75
 • Visual Studio .NET 60 , 81
 • vitamini 127
 • vizualizacija proizvodne tehnike 242
 • vlakna 208
 • vlamljanje 51 , 96
 • vlažen zrak 121
 • vlaženje 275
 • vležajenje 245
 • vmesniki človek-stroj 233
 • vmesniški sistemi 215
 • voda 13
 • vodene bombe 241
 • vodeni izstrelki 241
 • vodenje podjetij 265
 • vodenje projektov 92 , 97 , 254 , 267 , 270 , 272 , 273
 • vodik 274
 • vodne površine 143
 • vodne rastline 143
 • vodnik 298
 • vodniki 199
 • vojna tehnika 241
 • vpliv človeka 13
 • vpliv okolja 155
 • vplivi na meritve 109
 • vplivi tehnologije 4
 • vrednotenje 267
 • vrste 198
 • vrste izmenjevalcev 152
 • vrste merilnikov 109
 • vrste spojev 190
 • vrste strojev 283
 • vrste zobnikov 166
 • vrtalne ploščadi 231
 • vrtenje 18 , 114
 • vrtilna količina 114 , 115 , 118
 • vrtinci 117
 • vrtnarstvo 143 , 253
 • Vrtnarstvo 253
 • vsakdanja uporaba topil 130
 • vseživljenjsko izobraževanje 306
 • VSR 177
 • vtičniki 32
 • vzdrževanje 39 , 69 , 170 , 189 , 192 , 198 , 244 , 259
 • vzdrževanje površine 178
 • vzdrževanje strežnikov 51
 • vzdrževanje zgradb 291
 • vzmetenje 243
 • vzmeti 243
 • vzporedni premik 25

 • Wagnerjeva teorija 281
 • Waste minimization 226
 • Water 82
 • WCDMA - Wiedeband CDMA 214
 • Web aplikacije 29 , 33 , 34 , 35 , 37 , 43 , 54 , 60 , 61 , 75 , 77 , 81 , 86 , 103
 • Web načrtovanje 84
 • Web okolje 68
 • Web pages - Design 102
 • Web programiranje 61
 • Web search engines 36
 • Web servers 61
  • - Computer programs 65
 • Web servisi 43 , 45 , 77 , 80
 • Web site development 29 , 59 , 61 , 62 , 77 , 82 , 91 , 102
 • Web sites - Design 28 , 46 , 53 , 62 , 67 , 77 , 84 , 102
 • Web standardi 91
 • Web strani 53 , 59 , 64 , 67 , 82 , 88 , 102
 • Web Studio 2.0 102
 • Welding 185 , 187
 • Wetland ecology 142
 • Wetland plants 142
 • Wetlands 142
 • WiFi 95
 • Windows 47
 • Windows aplikacije 60
 • Windows okolje 68 , 70
 • Windows Server 2003 69
 • Windows XP 93
 • Wireless application protocol (Computer network protocol) 87
 • Wireless communication systems 50 , 87 , 222 , 223 , 224
  • - Design and construction 210
  • - Security measures 79
 • Wireless LANs 95
 • WLAN 224
 • Wooden fronts (Architecture) - Drawings 286

 • XML 29 , 34 , 43 , 59 , 80 , 82 , 103
 • XML (Document markup language) 59 , 77 , 82 , 86 , 103
 • XML - eXtended Markup Language 271
 • XML programiranje 77 , 86
 • XSL eXtensible Stylesheet Language 103

 • začasna bivališča 227
 • zagon 151 , 234
 • zagotavljanje kvalitete 259 , 260
 • zagotavljanje varnosti potnikov 246
 • zahteve po energiji 163
 • zahtevne lokacije 323
 • zajci 137
 • zaključitev projekta 270
 • zakoni 193
 • zakoni termodinamike 162
 • zakonitosti 313
 • zakonodaja 202 , 226
 • zanesljivost 68 , 74 , 110
 • zaostale napetosti 278
 • zapisovalne naprave 198
 • zapisovanje zvoka 284
 • zaprta zanka 170
 • zasebni prostor 305
 • zaščita 200
 • zaščita hrbta 246
 • zaščita kod 47
 • zaščita podatkov 42 , 83
 • zaščita površin 281
 • zaščita programske opreme 42
 • zaščita sistema 93
 • zaščita vratu 246
 • zaščite 47
 • zaščite v elektrotehniki 199
 • zaščitna sredstva 11
 • zaščitni programi 42
 • zaščitni ukrepi 11 , 42
 • zavarovalna pogodba 258
 • zavore 232 , 245
 • zbiralke 197
 • zbiranje podatkov 9
 • zborniki 5 , 6 , 105 , 127 , 129 , 133 , 158 , 171 , 176 , 232 , 237 , 239
 • zbrana dela 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 299
 • ZDA 5 , 161 , 298
 • zdravilna drevesa 249
 • zdravilne rastline 251
 • zdravilne učinkovine 127
 • združbe 249
 • Združene države Amerike 241
 • združljivi modelni jeziki 30 , 66
 • zemeljska upornost 202
 • zemeljski plin 161
 • zemeljski stik 202
 • zemljoalkalijske kovine 126
 • zgodovina 300 , 302 , 309 , 310 , 311
 • zgodovinski pregled 208 , 236 , 241 , 247 , 248 , 269 , 285
 • zgodovinski pregled razvoja 203
 • zgradba 136
 • zgradba atoma 125 , 132
 • zgradba atomov 113
 • zgradba molekul 126
 • zgradba snovi 114
 • zmanjševanje emisij 167
 • zmanjševanje stroškov 268
 • znanje 256
 • znanost 15 , 32
 • znanosti o zemeljskem površju 9
 • zobniki 166
 • zobniška gonila 186
 • zobniški materiali 166
 • zračenje 290
 • zračne blazine 238 , 240
 • zračni kanali 289
 • zračno hlajeni motorji 248
 • zrak 189
 • zrcaljenje 18 , 25
 • zvarni spoj 181
 • zvočniki 284
 • zvok 112 , 284

 • žeblji 3
 • železne kovine 153
 • železniška vozna sredstva 234
 • železniški promet 234 , 331
 • železo 126
 • žepni PC 67
 • živa bitja 136
 • živali 136 , 145 , 146
 • Živalstvo - Leksikoni 146
 • živčni sistem 140
 • živilska tehnologija 276
 • živinoreja 250
 • žveplo 126
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 27.11.2003 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si