Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 3
maj - junij 2003

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO.


  1.
  JUHL, Dietrich
          Technische Dokumentation : praktische Anleitungen und Beispiele / Dietrich Juhl. - Berlin : Springer, cop. 2002. - 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

  Kazalo
  ISBN 3-540-43127-6 (broš.)
  a) tehnika b) tehnična dokumentacija c) izdelava dokumentacije d) tehnična navodila e) koncipiranje f) vrste dokumentov g) praktična navodila h) primeri i) pregledno delo

  002:62
  COBISS.SI-ID 24249605


  001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  2.
  HOFFMANN, Walter
          Handbuch fur technische Autoren und Redakteure : Produktinformation und Dokumentation im Multimedia-Zeitalter / W. Hoffmann, B.G. Holscher, Ulrich Thiele. - Erlangen : Publicis Corporate Publishing ; Berlin ; Offenbach : VDE Verlag, 2002. - 436 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 425-426. - Kazalo
  ISBN 3-89578-187-8 (vezano) ISBN 3-8007-2674-2 (Berlin, Offenbach)
  a) tehnična dokumentacija b) tehnična redakcija c) stroški d) zagotavljanje kvalitete e) zakonodaja f) standardizacija g) smernice h) vrste dokumentacije i) vsebina j) dokumentacijski projekti k) oblikovanje besedila l) oblikovanje slik m) tipografija n) zasnova o) publiciranje p) priročniki

  001-816(083)
  COBISS.SI-ID 24546565


  003 PISAVE. ZNAKI. KODE. SIMBOLI.


  3.
  MENNINGER, Karl, 1898-
          Number words and number symbols : a cultural history of numbers / Karl Menninger ; translated by Paul Broneer. - Revised German ed. - New York : Dover Publications, 1992. - XIII, 480 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Zahlwort und Ziffer. - Izvirna izd.: Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1969. - Kazalo
  ISBN 0-486-27096-3 (broš.)
  a) Numerals - History b) Numeration - History c) Abacus - History d) matematika e) števila f) zaporedje števil g) simboli h) poimenovanje števil i) notacija j) računanje na prste k) abakus l) rovaš m) besedno štetje n) zgodovinski pregled o) priročniki

  003.35:51(091)_
  COBISS.SI-ID 24891397


  006 STANDARDIZACIJA.


  4.
          FASTENERS. 1, Dimensional standards for bolts, screws and studs. - 4th ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1996. - XX, 618 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Handbook ; 10, ISSN 0722-7337)

  Na nasl. str.: Complete to September 1995. - Kazalo
  ISBN 3-410-13413-1
  a) Standards b) - Standards c) standardi DIN d) polni teksti e) strojni elementi f) sorniki g) vijaki h) žeblji i) dimenzije

  006.74:621.882
  COBISS.SI-ID 25110021

  5.
          GEWINDE : Normen. - 7. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1993. - XXI, 408 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch ; 45, ISSN 0342-801X)

  Na nasl. str.: Stand der abgedructen Normen: Oktober 1993
  ISBN 3-410-12848-4
  a) standardi DIN b) polni teksti c) metrični ISO navoji d) dimenzije

  006.74:621.88.082
  COBISS.SI-ID 40649217

  6.
  INTERNATIONAL Organization for Standardization
          International classification for standards / ISO. - 4th ed. - Geneve : ISO, 1999. - 94 str. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 92-67-10289-3
  a) standardizacija b) klasifikacija standardov c) ICS - International Classification for Standards d) klasifikacijski ključ e) struktura klasifikacij f) opisi g) pregledno delo

  006
  COBISS.SI-ID 24555525

  7.
          IRON and steel : dimensional standards. - 7th ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1994. - XXIII, 364 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Handbook ; 28, ISSN 0722-7337)

  Na nasl. str.: Complete to March 1994
  ISBN 3-410-13179-5
  a) Mechanical engineering - Standards b) Mechanical movements - Standards c) standardi DIN d) polni teksti e) železo f) jeklo g) dimenzije

  006.74:669.11/.14
  COBISS.SI-ID 25109765

  8.
  KAUFMANN, Manfred
          Wegweiser zu den Gewindenormen verschiedener Lander : Kennbuchstaben, Profile, Bezeichnungen = Guide to the screw thread standards of various countries : symbols, profiles, designations / Manfred Kaufmann. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 2000. - 80 str. ; 21 cm. - (Beuth pocket)

  Na vrhu nasl. str.: DIN
  ISBN 3-410-14785-3
  a) DIN katalogi - standardi - normativi - norme - Nemčija b) standardizacija navojev c) oblike navojev d) nacionalni standardi e) oznake standardov f) primerjave oznak g) primerjave standardov h) pregledno delo

  006.77:621.88.082(430)(083.8)
  COBISS.SI-ID 24555013

  9.
  MARKS, Peter
          Amerikanische Stahlsorten : Leitfaden fur den Vergleich Amerikanischer Stahlsorten mit EN-bzw. DIN-Stahlsorten / Peter Marks. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1999. - 54 str. ; 21 cm. - (Beuth pocket)

  Na vrhu nasl. str.: DIN
  ISBN 3-410-14452-8
  a) materiali b) jekla c) vrste jekel d) primerjave materialov e) označevanje jekel f) primerjava oznak g) ZDA h) Nemčija i) EU j) DIN k) ASTM l) SAE m) pregledno delo

  006.83:669.14(430)(083.8)
  COBISS.SI-ID 24555269

  10.
          SLOVENSKI računovodski standardi 2001 / ŠizdajateljĆ Slovenski inštitut za revizijo. - 2. izd. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2003 (Kočevje : Kočevski tisk). - 339 str. ; 25 cm

  1.000 izv.
  ISBN 86-7591-092-4
  a) Računovodstvo - Standardi - Slovenija b) menedžment c) finance d) računovodstvo e) računovodsko poslovanje f) računovodsko nadziranje g) računovodsko informiranje h) standardi i) Slovenija j) priročniki

  657:006.44(497.4)
  COBISS.SI-ID 122195712

  11.
          STAHL und Eisen Gutenormen. 2, Bauwesen, Metallverarbeitung. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1993. - XXI, 637 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch ; 402, ISSN 0342-801X)

  Na nasl. str.: Stand der abgedructen Normen: August 1993
  ISBN 3-410-12831-X
  a) standardi DIN b) polni teksti c) železo d) jekla e) določanje kakovosti f) metalurgija g) tehnologije obdelave h) konstrukcijska jekla

  006.83:669.13/.15
  COBISS.SI-ID 1766678

  12.
          STAHL und Eisen Gutenormen. 3, Druckgerate Rohrleitungsbau. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1993. - XX, 397 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch ; 403, ISSN 0342-801X)

  Na nasl. str.: Stand der abgedructen Normen: April 1993
  ISBN 3-410-12832-8
  a) standardi DIN b) polni teksti c) železo d) jekla e) določanje kakovosti f) cevovodi g) tlačne posode

  006.83:621.64:669.13/.15
  COBISS.SI-ID 25118725

  13.
          STAHL und Eisen Gutenormen. 5, Nichtrostende und andere hochlegierte Stahle. - 1. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Beuth, 1993. - XIX, 297 str. : ilustr. ; 22 cm. - (DIN Taschenbuch ; 405, ISSN 0342-801X)

  Na nasl. str.: Stand der abgedructen Normen: August 1993
  ISBN 3-410-12834-4
  a) metalurgija - zlitine - železo - jeklo - DIN - Nemčija - norme b) standardi DIN c) polni teksti d) železo e) orodna jekla f) visokoobstojna jekla g) nerjavna jekla h) določanje kakovosti

  006.83:669.13
  COBISS.SI-ID 35372801

  14.
          STEEL pipelines. 1, Standards on dimensions and technical delivery conditions. - 3rd ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1995. - XVI, 543 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Handbook ; 15, ISSN 0722-7337)

  Na nasl. str.: Complete to September 1994
  ISBN 3-410-12083-1
  a) Standards b) standardi DIN c) polni teksti d) jekleni cevovodi e) dimenzije f) dobavni pogoji

  006.74/.83:Š621.643:669.15Ć
  COBISS.SI-ID 25110277

  15.
          STEEL pipelines. 2, Standards for use in the design and construction of pipework. - 1st ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, cop. 1996. - XIV, 443 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Handbook ; 141, ISSN 0722-7337)

  Na nasl. str.: Complete to December 1994. - Kazalo
  ISBN 3-410-13697-5
  a) Standards b) standardi DIN c) polni teksti d) jekleni cevovodi e) cevi f) uporaba g) konstrukcija h) načrtovanje

  006.77:Š621.643:669.15Ć
  COBISS.SI-ID 25110533

  16.
          STEEL pipelines. 3, Standards for accessories and testing. - 1st ed. in English. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, cop. 1997. - XVI, 628 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN Handbook ; 142, ISSN 0722-7337)

  Na nasl. str.: Complete to December 1995. - Kazalo
  ISBN 3-410-13834-X
  a) Standards b) standardi DIN c) polni teksti d) jekleni cevovodi e) dodatni pribor f) preskušanje

  006.74/.85:Š621.646:669.15Ć
  COBISS.SI-ID 25110789


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  17.
          ADVANCES in robot kinematics : theory and applications / edited by J. Lenarčič and F. Thomas. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer, cop. 2002. - XIII, 518 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
  ISBN 1-4020-0696-9
  a) Robots - Kinematics b) robotika c) kinematika robotov d) krmiljenje mehanizmov e) načrtovanje mehanizmov f) samostojnost gibanja g) redundanca h) kinetične analize i) sinteze gibanja j) sinteze mehanizmov k) zborniki

  007.52(063)
  COBISS.SI-ID 16981287

  18.
  ANGELES, Jorge, 1943-
          Fundamentals of robotic mechanical systems : theory, methods, and algorithms / Jorge Angeles. - 2nd ed. - New York : Springer, cop. 2003. - XXIII, 521 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering series)

  Bibliografija: Š501Ć-513. - Kazalo
  ISBN 0-387-95368-X
  a) Robotics b) robotika c) robotski mehanski sistemi d) industrijski roboti e) manipulatorji f) matematične osnove g) kinematika h) dinamika i) mehanika togega telesa j) kinetostatika manipulatorjev k) kompleksni robotski sistemi l) pregledni sistemi

  007.5
  COBISS.SI-ID 24753157


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  19.
  CHOWDHURY, Gobinda G.
          Introduction to digital libraries / G G Chowdhury, Sudatta Chowdhury. - London : Facet, 2003. - XV, 359 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š308Ć-348. - Kazalo
  ISBN 1-85604-465-3
  a) Digital libraries b) knjižničarstvo c) digitalne knjižnice d) definicija e) karakteristike f) upravljanje zbirk g) načrtovanje knjižnice h) digitalizacija i) organizacija informacij j) dostop do informacij k) uporabniški vmesniki l) iskanje informacij m) arhiviranje n) referenčna služba o) regulativa p) zakonodaja q) evalvacija knjižnice r) trendi razvoja s) učbeniki

  026.07:004
  COBISS.SI-ID 24756741

  20.
  DE Saez, Eileen Elliott
          Marketing concepts for libraries and information services / Eileen Elliott de Saez. - 2nd ed. - London : Facet Publishing, 2002. - XVI, 224 str. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 1-85604-426-2
  a) Knjižnice - Informacijski centri - Marketing - Priročniki b) knjižničarstvo c) knjižnice d) informacijski centri e) marketing f) priročniki

  02:339.13(035)
  COBISS.SI-ID 19583074

  21.
          EDUCATION and research for marketing and quality management in libraries = La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque : Satellite Meeting, Colloque satellite, Quebec, August 14-16 Aout 2001 / edite par, edited by Rejean Savard. - Munchen : K. G. Saur, 2002. - X, 326 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (IFLA publications ; 99, ISSN 0344-6891)

  Besedilo v angl. in fr. - Bibl. pri vseh prispevkih
  ISBN 3-598-21829-X
  a) Knjižnice - Management - Mednarodna posvetovanja b) Knjižnice - Marketing - Mednarodna posvetovanja c) knjižničarstvo d) knjižnice e) marketing f) izobraževanje knjižničarjev g) TQM h) ISO 9000 i) študije primerov j) zborniki

  025:339.138(063)(082)
  COBISS.SI-ID 116178432

  22.
  FOURIE, Denise K.
          Libraries in the information age : an introduction and career exploration / Denise K. Fourie, David R. Dowell. - Greenwood Village : Libraries Unlimited, 2002. - XIII, 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Library and information science text series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-56308-635-2 (vezano) ISBN 1-56308-634-4 (broš.)
  a) Library science b) Library science - Vocational guidance c) knjižničarstvo d) knjižničarji e) poklicno usmerjanje f) knjižnično gradivo g) referenčna služba h) etika i) internet j) informacijska tehnologija k) učbeniki

  025.3/.6
  COBISS.SI-ID 24392453

  23.
  GORDON, Rachel Singer
          Teaching the Internet in libraries / Rachel Singer Gordon. - Chicago ; London : American Library Association, 2001. - VII, 143 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 119-123. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0799-7
  a) Internet searching - Study and teaching - United States b) Computer network resources - Study and teaching - United States c) Recherche sur Internet - Etude et enseignement - Etats-Unis d) Internet - Etude et enseignement - Etats-Unis e) knjižničarstvo f) informatika g) knjižnice h) internet i) študij j) učenje na daljavo k) računalniške mreže l) priročniki

  026/027:004.738.5
  COBISS.SI-ID 24393733

  24.
  JORDAN, Peter, 1936-
          Staff management in library and information work / Peter Jordan and Caroline Lloyd. - 4th ed. - Aldershot : Ashgate ; Burlington : Gower, cop. 2002. - XV, 308 str. ; 25 cm

  Predhodna izd.: Peter Jordan with Noragh Jones, Aldershot : Gower, 1995. - Izvirna izd.: Noragh Jones, Peter Jordan, Aldershot : Gower, 1982. - Bibliografija: str. 289-304. - Kazalo
  ISBN 0-7546-1651-7
  a) Library personnel management - Great Britain b) Information services - Great Britain - Personnel management c) knjižničarstvo d) knjižnice e) informacijski centri f) osebje g) motivacija h) planiranje zaposlovanja i) kadrovska politika j) izobraževanje k) priročniki

  023
  COBISS.SI-ID 24626181

  25.
  METZ, Ruth F.
          Coaching in the library : a management strategy for achieving excellence / Ruth F. Metz. - Chicago ; London : American Library Association, 2001. - IX, 105 str. : ilustr. ; 28 cm. - (ALA editions)

  Bibliografija: str. 101-102. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0809-8
  a) Library personnel management - United States b) Mentoring in library science - United States c) Bibliotheques - Personnel - Direction - Etats-Unis d) Mentorat en bibliotheconomie - Etats-Unis e) knjižničarstvo f) knjižnice g) menedžment h) osebje i) mentorstvoo j) priročniki

  023
  COBISS.SI-ID 24393477

  26.
  MORRIS, Anne, 1950-
          The economic value of public libraries / by Anne Morris, Margaret Hawkins and John Sumsion. - ŠS. l.Ć : The Council for Museums, Archives and Libraries, cop. 2001. - XXII, 374 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Library and Information Commission research report, ISSN 1466-2949 ; 89)

  Bibliografija: str. 343-350
  ISBN 1-902394-51-8
  a) Public libraries - Economic aspects - Great Britain b) knjižničarstvo c) splošne knjižnice d) finansiranje e) zgodovinski pregled f) Velika Britanija g) stroški h) uporabniki i) internet j) ekonomski modeli k) optimizacija l) pregledno delo

  027.3/.5
  COBISS.SI-ID 24189189

  27.
  ROSS, Catherine Sheldrick
          Conducting the reference interview : a how-to-do-it manual for librarians / Catherine Sheldrick Ross, Kirsti Nilsen, Patricia Dewdney. - London : Facet, 2002. - XIII, 242 str. ; 28 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-85604-468-8
  a) Reference services (Libraries) b) Interviewing c) knjižničarstvo d) informacijske službe e) bibliotekarji f) uporabniki g) medsebojno komuniciranje h) pomoč uporabnikom i) referenčni pogovor j) priročniki

  027.081
  COBISS.SI-ID 24627973

  28.
  WEBER, Mary Beth
          Cataloging nonprint and Internet resources : a how-to-do-it manual for librarians / Mary Beth Weber. - New York ; London : Neal-Schuman Publishers, cop. 2002. - XXI, 379 str. : ilustr. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 113)

  Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-55570-435-2
  a) Cataloging of nonbook materials - Handbooks, manuals, etc b) Cataloging of computer network resources - Handbooks, manuals, etc c) Cataloging of audio-visual materials - Handbooks, manuals, etc d) Cataloging of computer files - Handbooks, manuals, etc e) knjižničarstvo f) katalogizacija g) kartografsko gradivo h) zvočni zapisi i) filmi j) video posnetki k) elektronski viri l) mikrofilmi m) internetni viri n) priročniki

  025.3
  COBISS.SI-ID 24589829

  29.
  WHERRY, Timothy Lee
          The librarian's guide to intellectual property in the digital age : copyrights, patents, and trademarks / Timothy Lee Wherry. - Chicago ; London : American Library Association, 2002. - VIII, 170 str. : ilustr. ; 23 cm. - (ALA editions)

  Kazalo
  ISBN 0-8389-0825-X
  a) Copyright and electronic data processing - United States b) Intellectual property - United States c) knjižničarstvo d) informatika e) iskanje informacij f) intelektualna lastnina g) patenti h) blagovne znamke i) zakonodaja j) priročniki

  347.77:Š659.2+025.5Ć
  COBISS.SI-ID 24393221

  30.
          WHO'S who in the Republic of China / Šeditor Irene YeungĆ. - 1st ed. - Taipei : Government Information Office, 2002. - 158 str. ; 24 cm

  ISBN 957-01-1180-1
  a) Taiwan - Biography b) Taivan c) biografija d) who's who e) katalog

  02(529.1)(03)
  COBISS.SI-ID 24551941


  030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.


  31.
  ENGELBERT, Phillis
          Technology in action : science applied to everyday life / Phillis Engelbert ; edited by Jane Hoehner. - Detroit ; London : UXL, cop. 1999. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala. - Vsebina: Vol. 1.: Communications, electronics & computers. - 160, CXII str. ; Vol. 2.: Energy, food & agriculture, health & medicine. - 339, CXII str. ; Vol. 3.: Civil engineering, manufacturing & materials, transportation. - 523, CXII str.
  ISBN 0-7876-2809-3 (komplet) ISBN 0-7876-2810-7 (zv. 1) ISBN 0-7876-2811-5 (zv. 2) ISBN 0-7876-2812-3 (zv. 3)
  a) Technology - Encyclopedias, Juvenile b) Technology - Encyclopedias c) enciklopedije d) tehnika e) tehnologija f) komunikacije g) elektronika h) računalniki i) energija j) agronomija k) prehrana l) zdravje m) medicina n) gradbeništvo o) proizvodnja p) materiali q) transport

  030:Š61+62Ć
  COBISS.SI-ID 24786181

  32.
  FARNDON, John
          Modra enciklopedija / John Farndon ; Šprevedli in priredili Igor Longyka, Samo Kuščer, Mateja ŠmalcĆ. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001 (Slovaška : Neografika). - 512 str. : ilustr. ; 17 cm

  Prevod dela: Concise encyclopedia. - Kazali
  ISBN 86-11-15083-X
  a) Leksikoni za mladino b) enciklopedije c) vesolje d) zemlja e) živi svet f) človeško telo g) znanost h) tehnika i) transport j) države sveta k) ljudje l) družba m) zgodovina

  030.3=163.6(02.053.2)
  COBISS.SI-ID 110839296


  06 DRUŠTVA. ZBOROVANJA. RAZSTAVE. MUZEJI.


  33.
          A CENTURY of Nobel Prizes recipients : chemistry, physics, and medicine / edited by Francis Leroy. - New York : Marcel Dekker, cop. 2003. - 380 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: Dans la serie : les prix Nobel de science. - Bibliografija: str. 369-373. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0876-8
  a) Scientists - Biography b) Nobel Prizes c) znanost d) Nobelove nagrade e) kemija f) fizika g) medicina h) pregledno delo

  06.068 Nobel:001
  COBISS.SI-ID 24788485

  34.
          VODNIK po slovenskih muzejih : 252 muzejev in galerij / Šuredili Andreja Rihter, Marjeta Ciglenečki ; pisci besedil Peter Avbelj ... Šet al.Ć ; fotografi Igor Andjelić ... et al.Ć. - Ljubljana : Skupnost muzejev Slovenije : Mladinska knjiga, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 191 str. : barvne ilustr. ; 25 cm + 1 zvd.

  Avtorji navedeni v kolofonu
  ISBN 86-11-16087-8 (Mladinska knjiga)
  a) Muzeji - Slovenija - Vodniki b) Umetnostne galerije - Slovenija - Vodniki c) muzeji d) galerije e) Slovenija f) vodič

  7:069(497.4)(036)
  COBISS.SI-ID 111103232


  31 STATISTIKA.


  35.
  CROW, Edwin L.
          Statistics manual : with examples taken from ordnance development / by Edwin L. Crow, Frances A. Davis, Margaret W. Maxfield. - New York : Dover Publications, 1960. - XVII, 288 str. : graf. prikazi ; 21 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-60599-X (broš.)
  a) Science - Statistics - Problems, exercises, etc b) Technology - Statistics - Problems, exercises, etc c) Statistics d) Estatistica (Textos Introdutorios) e) matematika f) statistika g) definicije h) porazdelitve i) področja zaupanja j) povprečne vrednosti k) standardne deviacije l) analiza variance m) prileganje krivulj n) tabele kontrole kvalitete o) vzorčenje p) učbeniki

  311.1:51
  COBISS.SI-ID 24891909


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  36.
  RUTTAN, Vernon W.
          Technology, growth, and development : an induced innovation perspective / Vernon W. Ruttan. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2001. - XVI, 656 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-19-511871-5
  a) Technological innovations - Economic aspects b) Economic development c) proizvodnja d) ekonomski razvoj e) tehnološke inovacije f) znanost g) tehnološki razvoj h) trajnostni razvoj i) pregledno delo

  330.341.1:001.895
  COBISS.SI-ID 23793669


  34 PRAVO.


  37.
  KNIGHT, H. Jackson
          Patent strategy for researchers and research managers / H. Jackson Knight. - 2nd ed. - Chichester Šetc.Ć : Wiley, 2001. - XVI, 201 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š187Ć-193. - Kazalo
  ISBN 0-471-49260-4 (vezano) ISBN 0-471-49261-2 (broš.)
  a) Patent laws and legislation - United States - Popular works b) pravo c) patentna zakonodaja d) intelektualna lastnina e) patenti f) blagovne znamke g) konvencije h) patentne vloge i) pregledno delo

  349.166.5:347.77
  COBISS.SI-ID 2510618

  38.
  PRETNAR, Bojan
          Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju : pravne osnove, ekonomska analiza in podjetniški cilji / Bojan Pretnar. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2002 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 228 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  O avtorju: str. 227-228. - Bibliografija: str. 217-225
  ISBN 86-7061-297-6
  a) Intelektualna lastnina b) Intelectual property - Economics c) Intelektualna lastnina - Ekonomika d) zakonodaja e) avtorske pravo f) intelektualna lastnina g) avtorske pravice h) varstvo konkurence i) patenti j) blagovne znamke k) ekonomske analize l) zakoni

  347.77/.78
  COBISS.SI-ID 120464128

  39.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) : Šz obrazložitvijo po členihĆ. - Ljubljana : Evropska hiša, 2002 (V Ljubljani : Pleško). - 63 str. ; 21 cm

  Nasl. v kolofonu: Zakon o razmerju plač v javnem sektorju. - Podnasl. naveden na ov.
  - - Najnižji in najvišji plačni razredi po posameznih plačnih podskupinah za funkcionarje in javne uslužbence s predlogom ključnih horizontalnih uskladitev. - 1 zganj. f.
  ISBN 961-238-125-9
  a) Javni sektor - Plače - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) pravo c) zakonodaja d) javni sektor e) plače f) Slovenija g) zakoni

  331.2:35.08(497.4)(094.5)
  COBISS.SI-ID 120419584

  40.
  ŠINKOVEC, Janez, 1928-
          Pogodba o zaposlitvi in drugi obrazci po novem zakonu o delovnih razmerjih : s pojasnili / Janez Šinkovec, Boštjan Tratar. - Ljubljana : Primath, 2003 (Kagraf). - 239 str. ; 22 cm

  ISBN 961-6431-07-2
  a) Delovno pravo - Pogodbe b) pravo c) Slovenija d) delovno pravo e) zakon o delovnih razmerjih f) individualne delovne pogodbe g) pogodbe o zaposlitvi h) vzorci pogodb

  349.222.6(497.4)
  COBISS.SI-ID 123403776

  41.
          ZAKON o delovnih razmerjih (ZDR) : s komentarjem / Šavtorji komentarja Nataša Belopavlovič ... Šet al.Ć ; stvarno kazalo Janez ToplišekĆ. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2003 (Nova Gorica : Soča). - 897 str. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 86-7061-314-X
  a) pravo b) zakonodaja c) Slovenija d) delovno pravo e) delovna razmerja f) pogodba o zaposlitvi g) pravice h) obveznosti i) odgovornosti j) zakoni

  331.105(497.4)(094.5)
  COBISS.SI-ID 123766016


  37 VZGOJA.


  42.
          KAKOVOST visokega šolstva / ŠSonja Kump ... Šet al.ĆĆ. - Ljubljana : Center za razvoj univerze, 1994. - 149 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Novosti CRU ; 5-6/94)

  Avtorice navedene v kazalu. - Bibliografija: str. 139-149
  a) visoko šolstvo b) ocenjevanje c) preverjanje kvalitete d) zagotavljanje kvalitete

  378.4(497.4)
  COBISS.SI-ID 3817058

  43.
          The WORLD list of universities and other institutions of higher education / the International Association of Universities. - 23rd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave, 2002. - XII, 1772 str. ; 24 cm

  Predhodna izd.: 1999. - Kazalo
  ISBN 0-333-67152-X
  a) Universities and colleges - Directories b) univerza c) izobraževalne ustanove d) visoke šole e) imenik f) adresar

  050.8:378(100)
  COBISS.SI-ID 24896517


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  44.
  ARTUS-Bertrand, Yann
          Zemlja : pogled z neba : Športret planeta iz zrakaĆ / Yann Arthus-Bertrand ; Šprevod Helena Biffio-Zorko, Tadeja Šergan, Mojka ŽbonaĆ. - Ljubljana : Rokus, 2002. - 454, Š8Ć str. : ilustr. ; 36 cm

  Prevod dela: La Terre vue du ciel. - Kazalo
  ISBN 961-209-306-7
  a) Varstvo okolja b) Trajnostni razvoj c) naravoslovje d) Zemlja e) ekologija f) kmetijstvo g) voda h) morja i) biotska raznovrstnost j) trajnostni razvoj k) pregledno delo

  5(084.12)(4/9)
  COBISS.SI-ID 117961472

  45.
          ECOTOURISM policy and planning / edited by David A. Fennell and Ross K. Dowling. - Wallingford ; Cambridge (Mass.) : CABI, 2003. - XVII, 361 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-85199-609-4
  a) Ecotourism b) ekologija c) varstvo okolja d) ekoturizem e) politika trajnostnega razvoja f) planiranje g) študije primerov h) regije i) države j) celine k) zborniki

  379.85:502
  COBISS.SI-ID 24893701

  46.
          ENVIRONMENTAL effects of transgenic plants : the scope and adequacy of regulation / Committee on Environmental Impacts Associated with Commercialization of Transgenic Plants, Board on Agriculture and Natural Resources, Division on Earth and Life Studies, National Research Council. - Washington : National Academy Press, 2002. - XXI, 320 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://bob.nap. edu/books/0309082633/html. - Bibliografija: str. 260-286. - Kazalo
  ISBN 0-309-08263-3 (vezano)
  a) Transgenic plants - Risk assessment b) Agricultural biotechnology - Environmental aspects c) biologija d) ekologija e) transgene rastline f) učinki na okolje g) ocena tveganja h) tehnično poročilo

  631.526.4:504.7
  COBISS.SI-ID 24453125

  47.
          GROUNDWATER pollution control / edited by K. L. Katsifarakis. - Reprinted. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2002. - 366 str. : ilustr., grafični prikazi ; 24 cm. - (International series on progress in water resources, ISSN 1461-6513 ; vol. 2)

  Bibl. pri vseh prispevkih
  ISBN 1-85312-675-6
  a) Groundwater - Pollution b) Groundwater - Pollution - Testing c) Groundwater - Pollution - Prevention d) ekologija e) varstvo okolja f) podtalnica g) preprečevanje onesnaževanja h) nitrati i) tekočine nevodne faze j) virusi k) slana voda l) obalni vodonosniki m) gospodarjenje z vodo n) konceptualni modeli o) priročniki

  504.43
  COBISS.SI-ID 3322745

  48.
  HEY, Donald L.
          A case for wetland restoration / Donald L. Hey, Nancy S. Philippi. - New York Šetc.Ć : John Wiley & sons, cop. 1999. - X, 215 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri posam. poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Wetlands in the natural landscape ; The draining of the wetlands ; Appreciation of wetland values ; Wetland restoration : compensation for losses ; Florida Keys bridge replacement ; Yahara River Marsh ; Hoosier Creek Wetland ; Kachituli Oxbow ; Conclusions
  ISBN 0-471-17642-7
  a) Wetland restoration b) Wetland restoration - United States - Case studies c) Wetlands d) Restoration ecology e) Wetland conservation f) Wetland conservation - United States - Case studies g) Zones humides - Rehabilitation h) Zones humides - Rehabilitation - Etats-Unis - Cas, Etudes de i) ekologija j) varstvo okolja k) ekologija mokrih tal l) ohranjanje mokrišč m) naravnana funkcija mokrišč n) osuševanje o) ekološki pomen p) študije primerov q) pregledno delo

  502.37:504.456(73)
  COBISS.SI-ID 24391685

  49.
  INTERNATIONAL symposium on Wastewater Reclamation, Recycling and Reuse (3rd ; 2000 ; Paris)
          Wastewater reclamation, recycling and reuse / selected proceedings of the 3rd International Symposium on Wastewater Reclamation, Recycling and Reuse, held in Paris, France, 3-6 July, 2000 ; issue editors, F. Brissaud, ... Šet al.Ć. - London : IWA Publishing, 2001. - X, 352 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Water science and technology. vol. 43 ; no. 10, ISSN 0273-1223)

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-900222-72-8
  a) Water reuse - Congresses b) Sewage - Purification c) ekologija d) gospodarjenje z vodo e) čiščenje odpadnih vod f) ponovna uporaba g) dezinfekcija vode h) kmetijstvo i) namakanje j) zborniki

  Š658.567-032.2+626.841Ć:504.4
  COBISS.SI-ID 24322565

  50.
  KHARE, M.
          Modelling urban vehicle emissions / by M. Khare, P. Sharma. - Southampton ; Boston : WIT Press ; Billerica : Computational Mechanics, cop. 2002. - ŠXVIĆ, 212 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in transport ; vol. 9)

  Bibliografija: str. Š181Ć-207. - Kazalo
  ISBN 1-85312-897-X
  a) Automobiles - Motors - Exhaust gas - Simulation methods b) Air - Pollution - Simulation methods c) Urban pollution - Simulation methods d) ekologija e) onesnaževanje zraka f) mesta g) kvaliteta zraka h) izpušne emisije i) matematični modeli j) aplikacije k) pregledno delo

  504.3.054:621.432/.437:519.673
  COBISS.SI-ID 24317445

  51.
  LANZ, Klaus
          Priročnik za razlago politike EU o vodah na podlagi okvirne direktive o vodah / Klaus Lanz in Stefan Scheuer ; Šprevod iz angleškega besedila Marjana DermeljĆ. - Ljubljana : Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, 2001 (Radovljica : Medium). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm

  500 izv. - Predgovor / John Hontelez, Katarina Molin: str. 5. - Predstavitev osnovnih vsebin okvirne direktive o vodah, začetek priprav na njeno izvajanje v Sloveniji ter povezovanje z drugimi državami na območju povodij / Helena Matoz: str. 63-68. - Pripravljanje načrtov upravljanja v Sloveniji, odtočni režim in principi varstva, kot izhajajo iz okvirne direktive o vodah / Lidija Globevnik: str. 69-76. - Vloga nevladnih organizacij v prizadevanjih za trajnostno gospodarjenje z vodo ter vodnim in obvodnim prostorom / Marta Vahtar: str. 77-80. - Povzetek. - Bibliografija na dnu str.
  ISBN 961-90264-9-7
  a) European Union - Ekološka politika b) Varstvo voda - Zakonodaja - Evropa c) Slovenija - Integracija - Evropa d) ekologija e) varstvo okolja f) Evropska skupnost g) ekološka politika h) onesnaževanje vode i) upravljanje z vodo j) trajnostni razvoj k) regulativa l) navodila

  504.4.06
  COBISS.SI-ID 115491840

  52.
          REVIEWS of environmental contamination and toxicology / editor George W. Ware ; editorial board Lilia A. Albert ... Šet al.Ć. - New York Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XI, 175 str. ; 24 cm. - (Reviewa of environmental contamination and toxicology ; vol. 174, ISSN 0179-5953)

  Nadaljevanje Residue Reviews. - Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-387-95357-4
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) toksikologija d) saniranje onesnaženih sedimentov e) insekticidi f) triklopir g) piretroidi h) lastnosti i) učinki na okolje j) zborniki

  504.054:632.95
  COBISS.SI-ID 24306949


  51 MATEMATIKA.


  53.
          ARITHMEUM rechnen einst und heute ŠRačunalniška datotekaĆ : old problems in discrete mathematics and its modern applications=Klassische Probleme in der Diskreten Mathematik und deren moderne Anwendungen. - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - 1 CD-ROM ; 12 cm, v škatli 25 x 21 x 5 cm

  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-14901-5
  a) matematika b) diskretna matematika c) kombinatorika d) optimizacija e) teorija grafov f) algoritmi g) aplikacije h) vrtalni stroji i) industrijski roboti j) vezja k) proizvodnja čipov l) opazovanja zvezd

  519.1
  COBISS.SI-ID 24553477

  54.
  BARTSCH, Hans-Jochen
          Taschenbuch mathematischer Formeln / von Hans-Jochen Bartsch. - 19., neu bearbeitete Aufl. - Munchen ; Wien : Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, cop. 2001. - 704 str. : graf. prikazi ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 3-446-21792-4
  a) matematika b) formule c) priročniki

  51(083.7)
  COBISS.SI-ID 24832005

  55.
  BEILER, Albert H.
          Recreations in the theory of numbers : the queen of mathematics entertains / by Albert H. Beiler. - 2d ed. - New York : Dover Publications, 199?. - XVI, 349 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-21096-0
  a) Mathematical recreations b) Number theory c) matematika d) teorija števil e) rekreacijska matematika f) pregledno delo

  519.83:511
  COBISS.SI-ID 24903941

  56.
  BENKER, Hans
          Mathematische Optimierung mit Computeralgebrasystemen : Einfuhrung fur Ingenieure und Naturwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler unter Anwendung von MATHEMATICA, MAPLE, MATHCAD, MATLAB und EXCEL / Hans Benker. - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2003. - XIII, 499 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija: str. Š477Ć-483. - Kazalo
  ISBN 3-540-44118-2
  a) matematično optimiranje b) računalniška algebra c) programska orodja d) Mathematica 4.2 e) Maple 8 f) MathCAD 2001; Profesional g) MatLAB 6.5 h) EXCEL 2002 i) tehnika j) naravoslovje k) pregledno delo

  512.5:519.85:62
  COBISS.SI-ID 24727045

  57.
  BLUMENTHAL, Leonard Mascot, 1901-
          A modern view of geometry / Leonard M. Blumenthal. - New York : Dover Publications, 1980. - XII, 191 str. : ilustr. ; 21 cm

  Izvirna izd.: W. H. Freeman, 1961. - Kazalo
  ISBN 0-486-63962-2 (broš.)
  a) Geometry b) matematika c) geometrija d) afina ravnina e) koordinate f) lastnosti pappusa g) evklidska ravnina h) metrični postulati i) ne-evklidska ravnina j) postulati k) učbeniki

  514.12/.14
  COBISS.SI-ID 24899845

  58.
  BOYD, John Philip, 1941-
          Chebyshev and Fourier spectral methods / John P. Boyd. - 2nd ed. (revised). - Mineola : Dover Publications, 2001. - XVI, 668 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 595-668. - Kazalo
  ISBN 0-486-41183-4 (broš.)
  a) Chebyshev polynomials b) Fourier analysis c) Spectral theory (Mathematics) d) matematika e) operatorska teorija f) spektralna razčlenitev g) polinomi Čebiševa h) Fourierove vrste i) metoda Galerkina j) učbeniki

  517.587+517.518.82+517.518.45
  COBISS.SI-ID 24897285

  59.
  BURDEN, Richard L.
          Numerical analysis / Richard L. Burden, J. Douglas Faires. - 7th ed. - Pacific Grove Šetc.Ć : Brooks/Cole : ITP An International Thompson Publishing Company, 2001. - XIII, 841 str. : graf. prikazi ; 25 cm + 1 el. optični disk CD-ROM

  Bibliografija: str. 743-752. - Kazalo
  ISBN 0-534-38216-9
  a) matematika b) numerična analiza c) numerične metode d) interpolacija e) polinomska aproksimacija f) diferenciacija g) integracija h) navadne diferencialne enačbe i) linearni sistemi j) nelinearni sistemi k) matrična algebra l) parcialne diferencialne enačbe m) aproksimacijska teorija n) aproksimacija

  519.6(075.8)
  MSC 91:
  65-01
  COBISS.SI-ID 5453851

  60.
  BURNHAM, Kenneth P.
          Model selection and multimodel inference : a practical information-theoretic approach / Kenneth P. Burnham, David R. Anderson. - 2nd ed. - New York Šetc.Ć : Springer, 2002. - XXVI, 488 str. : ilustr. ; 24 cm

  Popravljena izd.: Model selection and inference, cop. 1998. - Bibliografija: str. Š455Ć-484. - Kazalo
  ISBN 0-387-95364-7
  a) Biology - Mathematical models b) Mathematical statistics c) matematika d) matematična statistika e) matematični modeli f) izbira modela g) sklepanje h) aplikacije i) biologija j) učbeniki

  519.2
  COBISS.SI-ID 24451077

  61.
  CAJORI, Florian, 1859-1930.
          A history of mathematical notations : two volumes bound as one / Florian Cajori. - New York : Dover Publications, 1993. - XVI, 367 str. : ilustr. ; 22 cm

  Nespremenjena ponovna izdaja v enem zvezku, original v dveh zvezkih: La Salle : Open Court Publishing, 1928-1929. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: Notations in elementary mathematics
  Vol. 2: Notations mainly in higher mathematics
  ISBN 0-486-67766-4 (broš.)
  a) matematika b) števila c) matematična notacija d) zgodovinski pregled e) priročniki

  003.35:51(091)
  COBISS.SI-ID 4216840

  62.
  CARTWRIGHT, D. J.
          Underlying principles of the boundary element method / D. J. Cartwright. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2001. - 276 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š272Ć-273. - Kazalo
  ISBN 1-85312-839-2
  a) Boundary element methods b) Boundary element methods c) matematika d) matematična analiza e) metoda robnih elementov f) Greenove funkcije g) rešitve h) metoda uteženih razlik i) enodimenzionalna polja j) elasto-statična polja k) učbeniki

  517.954
  COBISS.SI-ID 24316165

  63.
  CHAITIN, Gregory J.
          Conversations with a mathematician : math, art, science, and the limits of reason : a collection of his most wide-ranging and non-technical lectures and interviews / Gregory J. Chaitin. - London : Springer, cop. 2002. - VII, 158 str. ; 24 cm

  ISBN 1-85233-549-1
  a) Chaitin, Gregory J. - Interviews b) Chaitin, Gregory J. - Interviews c) Mathematics d) matematika e) naključnost f) kompleksnost g) informacije h) nerazcepnost i) pregledno delo

  51
  COBISS.SI-ID 24192005

  64.
  CHING, Wai Ki, 1969-
          Iterative methods for queuing and manufacturing systems / Wai Ki Ching. - London Šetc.Ć : Springer, 2001. - XV, 160 str. ; 24 cm. - (Springer monographs in mathematics)

  Bibliografija: str. Š153Ć-157. - Kazalo
  ISBN 1-85233-416-9
  a) Queuing theory b) Iterative methods (Mathematics) c) matematika d) operacijske raziskave e) proizvodni sistemi f) teorija množične strežbe g) matematične metode h) iterativne metode i) Markove verige j) Markovi modeli k) Markovi procesi l) simulacijski programi m) primeri n) naloge o) pregledno delo

  519.8
  COBISS.SI-ID 24202245

  65.
  CHURCHHOUSE, Robert F.
          Codes and ciphers : Julius Caesar, the Enigma, and the internet / R. F. Churchhouse. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - X, 240 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy02/2001037409. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2 001037409.html. - Bibliografija: str. 230-234. - Kazali
  ISBN 0-521-00890-5 (broš.) ISBN 0-521-81054-X (vezano)
  a) Cryptography b) Ciphers c) matematika d) kriptografija e) šifriranje sporočil f) zgodovinski pregled g) stroji za šifriranje h) kode i) javni ključi j) internet k) šifrirani sistemi l) pregledno delo

  51-7:621.391.7
  COBISS.SI-ID 24448005

  66.
  COXETER, Harold Scott Macdonald, 1907-
          The beauty of geometry : twelve essays / H.S.M. Coxeter. - Mineola : Dover Publications, 1999. - IX, 274 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: Carbondale and Edwardsville : Southern Illinois University Press, 1968. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-40919-8 (broš.)
  a) Geometry b) matematika c) geometrija d) aplikacije e) matematična analiza f) teorija števil g) teorija grup h) teorija grafov i) teorija komunikacij j) relativnostna teorija k) pregledno delo

  514
  COBISS.SI-ID 24897541

  67.
  DESKINS, W. E.
          Abstract algebra / W.E. Deskins. - New York : Dover Publications, 1995. - XII, 624 str. : ilustr. ; 22 cm

  Predelana ponovna izd. izvirne izd.: New York : Macmillan, 1964. - Bibliografija: str. 613. - Kazalo
  ISBN 0-486-68888-7 (broš.)
  a) Algebra b) Algebras, Linear c) matematika d) algebra e) števila f) grupe g) kolobarji h) domene i) polinomski kolobarji j) modularni sistemi k) vektorski prostori l) linearne transformacije m) matrike n) učbeniki

  512
  COBISS.SI-ID 24907013

  68.
  FISHER, Stephen D., 1941-
          Complex variables / Stephen D. Fisher. - 2nd ed. - Mineola : Dover Publications, 1999. - XIV, 427 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nekoliko popravljena izd. izvirne izd.: Pacific Grove : Wadsworth & Brooks, 1990. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-40679-2 (broš.)
  a) Functions of complex variables b) matematika c) matematična analiza d) funkcije kompleksne spremenljivke e) analitične funkcije f) preslikave g) transformacije h) aplikacije i) pregledno delo

  517.55
  COBISS.SI-ID 24904197

  69.
  FLEGG, Graham
          From geometry to topology / H. Graham Flegg. - Mineola : Dover Publications, 2001. - VI, 186 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: New York : Crane, Russak, 1974. - Bibliografija: str. 182. - Kazalo
  ISBN 0-486-41961-4 (broš.)
  a) Topology b) Geometry c) matematika d) geometrija e) topologija f) površine g) povezanost h) mreže i) barvanje preslikav j) funkcije k) metrični prostori l) učbeniki

  515.12
  COBISS.SI-ID 2733908

  70.
  GEL'FAND, Izrail' Moiseevič, 1913-
          Functions and graphs / I.M. Gelfand, E.G. Glagoleva & E.E. Schnol ; translated and adapted by Thomas Walsh and Randell Magee. - Mineola : Dover Publications, 2002. - V, 105 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: Funktsii i grafiki. - Izvirna izd.: M.I.T. Press, 1969
  ISBN 0-486-42564-9 (broš.)
  a) Functions b) Graphic methods c) matematika d) funkcije e) grafi f) naloge g) rešitve h) učbeniki

  517.17(076.3)
  COBISS.SI-ID 24899589

  71.
  GOLDBERG, Samuel, 1925-
          Probability : an introduction / Samuel Goldberg. - New York : Dover Publications, 1986. - XIV, 322 str. : ilustr. ; 22 cm

  Ponatis izvirne izd.: Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1960. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-65252-1 (broš.)
  a) Probabilities b) Probabilidade (Textos Introdutorios) c) Analise Estocastica d) matematika e) verjetnost f) končni prostori vzorca g) naključne spremenljivke h) binomska porazdelitev i) aplikacije j) učbeniki

  519.2
  COBISS.SI-ID 24904453

  72.
  GOLDBERG, Samuel I.
          Curvature and homology / Samuel I. Goldberg. - Revised ed. - Mineola : Dover Publications, 1998. - XVII, 395 str. ; 22 cm

  Popravljena in razširjena ponovna izd. druge izd. iz leta 1970. - Prva izd.: New York : Academic Press, 1962. - Bibliografija: str. 383-386. - Kazali
  ISBN 0-486-40207-X (broš.)
  a) Curvature b) Homology theory c) Geometry, Riemannian d) matematika e) diferencialna geometrija f) Rimannove mnogoterosti g) topologija h) ukrivljenost i) homologija j) Liejeve grupe k) Gauss-Bonnetov teorem l) pregledno delo

  514.7
  COBISS.SI-ID 24905477

  73.
  GRIFFEL, D. H.
          Applied functional analysis / D.H. Griffel. - Mineola : Dover Publications, 2002. - 390 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Nekoliko spremenjena ponovna izd. že spremenjene izd. iz leta 1985. - Izvirna izd.: Chichester : Ellis Horwood, 1981. - Bibliografija: str. Š382Ć-386. - Kazalo
  ISBN 0-486-42258-5 (broš.)
  a) matematika b) funkcionalna analiza c) diferencialne enačbe d) Fourierova transformacija e) Banachovi prostori f) teoremi fiksne točke g) Hilbertov prostor h) operatorji i) pregledno delo

  517.98
  COBISS.SI-ID 1811553

  74.
  GUSTAFSON, Karl E.
          Introduction to partial differential equations and Hilbert space methods / Karl E. Gustafson. - 3rd ed., revised. - Mineola : Dover Publications, 1999. - XV, 448 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazali
  ISBN 0-486-61271-6 (broš.)
  a) Differential equations, Partial b) Hilbert space c) matematika d) matematična analiza e) parcialne diferencialne enačbe f) Hilbertovi prostori g) Fourierove vrste h) aplikacije i) naloge j) rešitve k) učbeniki

  517.95:517.982.22
  COBISS.SI-ID 24903429

  75.
  HILDEBRAND, Francis Begnaud
          Introduction to numerical analysis / F.B. Hildebrand. - 2nd ed. - New York : Dover Publications, 1987. - XIII, 669 str. ; 22 cm

  Nekoliko spremenjena izd. druge izd. iz leta 1974 pri založbi McGraw-Hill. - Bibliografija: str. Š645Ć-658. - Kazalo
  ISBN 0-486-65363-3 (broš.)
  a) Numerical analysis b) Analise Numerica c) matematika d) numerična analiza e) metode Lagrangeja f) interpolacija končnih razlik g) diferencialne enačbe h) numerične rešitve i) aproksimacija j) učbeniki

  519.6
  COBISS.SI-ID 24904709

  76.
  HOFFMANN, Banesh, 1906-
          About vectors / Banesh Hoffmann. - New York : Dover Publications, 1975. - IX, 134 str. : ilustr. ; 21 cm

  Izvirna izd.: New Jersey : Prentice-Hall, 1966. - Kazalo
  ISBN 0-486-60489-6 (broš.)
  a) Vector analysis b) matematika c) vektorji d) algebrajska notacija e) vektorska algebra f) skalarji g) skalarni produkti h) vektorski produkti i) kvocienti vektorjev j) tenzorji k) učbeniki

  514.74
  COBISS.SI-ID 24897797

  77.
  HU, Te Chiang, 1930-
          Combinatorial algorithms / T.C. Hu, M.T. Shing. - Enlarged 2nd ed. - Mineola : Dover Publications, cop. 2002. - XII, 354 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nekoliko spremenjen ponatis izvirne izd.: Reading : Addison-Wesly Publishing, 1982. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-41962-2 (broš.)
  a) Combinatorial analysis - Data processing b) Operations research - Data processing c) Computer algorithms d) matematika e) operacijsko raziskovanje f) kombinatorika g) obdelava podatkov h) dinamično programiranje i) binarno drevo j) množenje matrik k) algoritmi l) pregledno delo

  519.85
  COBISS.SI-ID 24906757

  78.
  JAGJIT Singh
          Great ideas of modern mathematics : their nature and use / Jagjit Singh. - New York : Dover Publications, 1959. - VIII, 312 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazali
  ISBN 0-486-20587-8 (broš.)
  a) matematika b) števila c) vektorji d) neskončnost e) teorija množic f) teorija grup g) čas h) prostor i) verjetnost j) matematična logika k) pregledno delo

  51
  COBISS.SI-ID 24898309

  79.
  JERMAN, Marjan, 1972-
          Urejenostna koherentnost : disertacija / Marjan Jerman. - Ljubljana : ŠM. JermanĆ, 2003. - 85 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 81-83. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) algebra c) urejenostno koherenten modul d) urejenostno koherenten kolobar e) kolobar zveznih realnih funkcij f) bazično nepovezan topološki prostor g) enakomerno polna $f$ -algebra h) Dedekindova $Đsigma$ -polna $f$ -algebra i) koherenten kolobar j) projekcijski kolobar k) lastnost 1-konveksnosti l) $U$ -algebra m) doktorska disertacija

  512.555(043.2)
  MSC 2000:
  06F25
  13E15
  39B72
  54C40
  COBISS.SI-ID 12310873

  80.
  JOHNSONBAUGH, Richard, 1941-
          Foundations of mathematical analysis / Richard Johnsonbaugh, W.E. Pfaffenberger. - Mineola : Dover Publications, 2002. - XII, 429 str. : ilustr. ; 22 cm

  Nekoliko spremenjena izd. originala iz leta 1981: New York : Marcel Dekker. - Bibliografija: str. 409-410. - Kazalo
  ISBN 0-486-42174-0 (broš.)
  a) Mathematical analysis - Foundations b) matematika c) matematična analiza d) množice e) funkcije f) zaporedja realnih števil g) neskončne vrste h) metrični prostori i) diferencialni račun j) zaporedja funkcij k) vrste funkcij l) Fourierove vrste m) normirani linearni prostori n) Lebesgueov integral o) učbeniki

  517(075.8)
  COBISS.SI-ID 24902405

  81.
  KLINE, Morris, 1908-1992
          Calculus : an intuitive and physical approach / Morris Kline. - 2nd ed. - Mineola : Dover Publications, 1998. - XVI, 943 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 0-486-40453-6 (broš.)
  a) matematika b) diferencialni račun c) integralni račun d) funkcije e) polarne koordinate f) zaporedja g) učbeniki

  517
  COBISS.SI-ID 4631574

  82.
  KLIX, Wolf-Dieter
          Konstruktive Geometrie : darstellend und analytisch / Wolf-Dieter Klix ; unter Mitwirkung von Karla Nestler. - Munchen ; Wien : Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, cop. 2001. - 291 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. Š286Ć. - Kazalo
  ISBN 3-446-21566-2
  a) matematika b) opisna geometrija c) planimetrija d) stereometrija e) aksonometrija f) perspektiva g) analitična geometrija h) krivulje i) ploskve j) učbeniki

  514.18(075.8)
  COBISS.SI-ID 24831749

  83.
  KUZMA, Bojan
          Aditivni ohranjevalci na podstavku : disertacija / Bojan Kuzma. - Ljubljana : ŠB. KuzmaĆ, 2003. - 73 f. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 69-72. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) funkcionalna analiza c) Banachova polpraalgebra d) podstavek e) minimalni levi ideal f) minimalni idempotent g) idempotent h) rang i) aditivni ohranjevalec j) jordanska preslikava k) kvazilinearnost l) konjugirana linearnost m) mathematics n) functional analysis o) semiprime Banach algebra p) socle q) minimal left ideal r) minimal idempotent s) idempotent t) rank u) additive preserver v) Jordan mapping w) quasilinear x) conjugate-linear

  517.986(043.3)
  MSC 2000:
  46H10
  47B48
  46B28
  15A04
  15A33
  16K20
  COBISS.SI-ID 123247616

  84.
  LANGLEY, Russell
          Practical statistics : simply explained / Russell Langley. - Revised ed. - New York : Dover Publications, 1971. - 399 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Predhodna izd.: New Newton Abbot : David and Charles, 1971
  ISBN 0-486-22729-4 (broš.)
  a) Probabilities b) Mathematical statistics c) matematika d) statistika e) verjetnost f) vzorčenje g) povprečja h) sipanje i) testiranje j) učbeniki

  311:51
  COBISS.SI-ID 24900357

  85.
  LEVINSON, Horace Clifford
          Chance, luck, and statistics / Horace C. Levinson. - Mineola : Dover Publications, 2001. - XII, 357 str. ; 22 cm

  1. izd. iz leta 1939. - Spremenjena in razširjena izd.: New York : Rinehart & Company, 1950. - Kazalo
  ISBN 0-486-41997-5 (broš.)
  a) Probabilities b) Games of chance (Mathematics) c) Statistics d) matematika e) statistika f) verjetnost g) teorija iger h) aplikacije i) poker j) ruleta k) loterija l) poslovna uspešnost m) pregledno delo

  51-8:519.2
  COBISS.SI-ID 24899333

  86.
  LINDVALL, Torgny, 1945-
          Lectures on the coupling method / Torgny Lindvall. - Mineola : Dover Publications, 2002. - XII, 257 str. : ilustr. ; 22 cm

  Predelana ponovna izd.: New York : John Wiley & Sons, 1992. - Bibliografija: str. 241-253. - Kazalo
  ISBN 0-486-42145-7 (broš.)
  a) Probability measures b) matematika c) verjetnost d) mera verjetnosti e) diskretna teorija f) kontinuirna teorija g) neenakosti h) difuzija i) učbeniki

  519.21
  COBISS.SI-ID 24891653

  87.
  LUCE, Robert Duncan
          Games and decisions : introduction and critical survey / R. Duncan Luce, Howard Raiffa. - New York : Dover Publications, 1989. - XIX, 509 str. : ilustr. ; 22 cm

  Ponatis izvirne izd.: New York : Wiley & Sons, 1957. - Bibliografija: str. 485-499. - Kazalo
  ISBN 0-486-65943-7 (broš.)
  a) Game theory b) matematika c) teorija iger d) teorija uporabnosti e) igre f) dvodimenzionalne strukture g) dualni sistemi h) ravnovesje i) stabilnost j) skupinsko odločanje k) pregledno delo

  519.83
  COBISS.SI-ID 24900869

  88.
          MATHEMATICS of the internet : e-auction and markets / Brenda Dietrich, Rakesh V. Vohra, editors. - New York : Springer, cop. 2002. - XI, 161 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The IMA volumes in mathematics and its applications ; vol. 127)

  Bibl. pri vseh prispevkih
  ISBN 0-387-95359-0
  a) Internet auctions b) Electronic commerce c) Economics, Mathematical d) matematika e) teorija iger f) aplikacije g) matematična ekonomija h) elektronska trgovina i) internetne avkcije j) linearno programiranje k) priročniki

  51-8
  COBISS.SI-ID 24306693

  89.
  MATSUKI, Kenji, 1958-
          Introduction to the Mori Program / Kenji Matsuki. - New York Šetc.Ć : Springer, 2001. - XXIII, 478 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Universitext)

  Bibliografija: str. Š455Ć-468. - Kazalo
  ISBN 0-387-98465-8
  a) Algebraic varieties - Classification theory b) matematika c) klasifikacijska teorija d) algebraične mnogoterosti e) program Mori f) biracionalna geometrija g) singularnost h) teoremi i) pregledno delo

  512.7
  COBISS.SI-ID 24297477

  90.
  MCWEENY, Roy
          Symmetry : an introduction to group theory and its applications / Roy McWeeny. - Mineola : Dover Publications, 2002. - VIII, 248 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: Oxford ; New York : Pergamon Press, 1963. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-42182-1 (broš.)
  a) Group theory b) Symmetry (Physics) c) matematika d) simetrija e) teorija grup f) mreže g) vektorski prostori h) točkovne grupe i) prostorske grupe j) reprezentacija k) aplikacije l) fizika m) učbeniki

  512.54
  COBISS.SI-ID 24898821

  91.
  MONTGOMERY, Douglas C.
          Design and analysis of experiments / Douglas C. Montgomery. - 5th ed. - New York Šetc.Ć : J. Wiley & Sons, 2001. - XII, 684 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 630-636. - Kazalo
  ISBN 0-471-31649-0
  a) matematika - matematična statistika - eksperimenti - planiranje eksperimentov - regresijska analiza - analiza variant - vrednotenje eksperimentov - priročniki

  519.233.4
  COBISS.SI-ID 45465857

  92.
  PFEIFFER, Paul E.
          Concepts of probability theory / Paul E. Pfeiffer. - 2nd revised ed. - New York : Dover Publications, cop. 1978. - IX, 405 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. Š395Ć-397. - Kazalo
  ISBN 0-486-63677-1 (broš.)
  a) Probabilities b) matematika c) verjetnostna teorija d) matematični model e) naključne spremenljivke f) verjetnostne porazdelitve g) matematično upanje h) naključni procesi i) učbeniki

  519.2
  COBISS.SI-ID 24900101

  93.
  PIERRE, Donald A.
          Optimization theory with applications / Donald A. Pierre. - New York : Dover Publications, 1986. - XIX, 612 str. : ilustr. ; 22 cm

  Predelana ponovna izd. originala iz leta 1969: New York : Wiley & Sons. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali
  ISBN 0-486-65205-X (broš.)
  a) Mathematical optimization b) Programming (Mathematics) c) Programacao matematica d) matematika e) matematično optimiranje f) klasična teorija g) optimizacija domen h) metoda simpleks i) linearno programiranje j) nelinearno programiranje k) dinamično programiranje l) princip maksima m) učbeniki

  517.97
  COBISS.SI-ID 24903685

  94.
  RESNIKOFF, H. L.
          Mathematics in civilization / H.L. Resnikoff, R.O. Wells, Jr. - New York : Dover Publications, 1984. - VIII, 408 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nekoliko popravljena izd. izvirne izd.: New York : Holt, Rinehart and Winston,1973. - Bibliografija: str. 385-388. - Kazalo
  ISBN 0-486-24674-4 (broš.)
  a) Mathematics - History b) matematika c) zgodovina matematike d) antika e) navigacija f) kartografija g) računalništvo h) logaritmi i) diferencialni račun j) integrali k) modeli vesolja l) pregledno delo

  51(091)
  COBISS.SI-ID 24898053

  95.
  RUCKER, Rudy von Bitter, 1946-
          Geometry, relativity and the fourth dimension / Rudolf v.B. Rucker. - New York : Dover Publications, 1977. - 133 str. : graf. prikazi ; 20 cm

  Bibliografija: str. Š119Ć-133
  ISBN 0-486-23400-2
  a) special relativity b) non-euclidean geometry c) curved space d) space-time e) matematika f) geometrija g) ne-evklidska geometrija h) ukrivljenost prostora i) čas j) četrta dimenzija k) specialna relativnost l) potovanje skozi čas m) čas-prostor n) učbeniki

  514.1:530.12
  MSC 91:
  51B20
  53A35
  83-01
  COBISS.SI-ID 4172889

  96.
  SAATY, Thomas L.
          Modern nonlinear equations / Thomas L. Saaty. - New York : Dover Publications, 1981. - 471 str. : ilustr. ; 22 cm

  Predelana ponovna izdaja originala iz 1967: McGraw-Hill Book Company. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-64232-1 (broš.)
  a) Difference equations b) Integral equations c) Functional equations d) Nonlinear theories e) Ecuaciones integrales f) Ecuaciones funcionales g) Teorias no lineales h) matematika i) nelinearne enačbe j) funkcijske enačbe k) diferencialne enačbe l) integralne enačbe m) stohastične diferencialne enačbe n) učbeniki

  517.9
  COBISS.SI-ID 24903173

  97.
          SEQUENCES, combinations, limits / S.I. Gelfand ... Šet al.Ć ; translated and adapted from the Russian by Leslie Cohn and Joan Teller. - Mineola : Dover Publications, 2002. - IX, 142 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1969
  ISBN 0-486-42566-5 (broš.)
  a) Sequences (Mathematics) - Problems, exercises, etc b) Combinations - Problems, exercises, etc c) Calculus - Problems, exercises, etc d) matematika e) zaporedja f) kombinacije g) limite h) naloge i) rešitve j) učbeniki

  Š511.315+519.1Ć(076.3)
  COBISS.SI-ID 24899077

  98.
  SIMON, William, 1929-
          Mathematical techniques for biology and medicine / William Simon. - New York : Dover Publications, 1986. - XII, 295 str. : ilustr. ; 22 cm

  Ponatis izvirne izd.: Cambridge, : MIT Press, 1977. - Bibliografija: str. 287-289. - Kazalo
  ISBN 0-486-65247-5 (broš.)
  a) Biomathematics b) Medicine - Mathematics c) Biometry d) Mathematics e) Medicine f) Physiology g) matematika h) diferencialne enačbe i) Laplaceova transformacija j) numerične metode k) kotne funkcije l) prileganje krivulj m) aplikacije n) kemija o) biologija p) medicina q) učbeniki

  51-7
  COBISS.SI-ID 24898565

  99.
  STEIN, Sherman K.
          Mathematics : the man-made universe / Sherman K. Stein. - Mineola : Dover Publications, 1999. - XV, 575 str. : ilustr. ; 24 cm

  Predhodna izd.: 3rd ed. - San Francisco : W.H. Freeman, 1976. - "This Dover edition, first published in 1998, is an unabridged and slightly corrected republication of the work as published in the 'College custom series' by McGraw-Hill, Inc., New York, in 1994. A new 'Appendix G' has been specially prepared for this edition"--> hrbtna str. nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-40450-1 (broš.)
  a) Mathematics - Popular works b) matematika c) uteženje d) števila e) vrste števil f) aritmetika g) tlakovanje ploskev h) topologija i) kongruenca j) algebra k) verjetnost l) barvanje grafov m) neskončne množice n) pregledno delo

  511
  COBISS.SI-ID 24905733

  100.
  SUPPES, Patrick, 1922-
          First course in mathematical logic / Patrick Suppes and Shirley Hill. - Mineola : Dover Publications, 2002. - IX, 274 str. ; 22 cm

  Izvirna izd.: Waltham : Blaisdell Publishing, 1964. - Kazalo
  ISBN 0-486-42259-3 (broš.)
  a) Logic, Symbolic and mathematical b) matematika c) matematična logika d) simbolna logika e) logično sklepanje f) pravilnost g) pravilnostne tabele h) veljavnost i) termi j) predikati k) univerzalna določila l) univerzalna specifikacija m) univerzalna generalizacija n) učbeniki

  510.6+164.01
  COBISS.SI-ID 24904965

  101.
  SUPPES, Patrick, 1922-
          Introduction to logic / Patrick Suppes. - Mineola : Dover Publications, 1999. - XIV, 312 str. : ilustr. ; 22 cm

  Nespremenjena ponovna izd.: New York : Van Nostrand Reinhold, 1957. - Kazalo
  ISBN 0-486-40687-3 (broš.)
  a) Logic b) matematika c) matematična logika d) sklepanje e) definicije f) pregledno delo

  510.6
  COBISS.SI-ID 24900613

  102.
          UNSOLVED problems on mathematics for the 21st century : a tribute to Kiyoshi Iseki's 80th birthday / edited by Jair Minoro Abe and Shotaro Tanaka. - Amsterdam Šetc.Ć : IOS Press, cop. 2001. - XI, 319 str. ; 25 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 90-5199-490-7 (IOS Press) ISBN 4-274-90418-0 (Ohmsha)
  a) Mathematics b) matematika c) L-fuzzy topološki prostori d) hiperidentitete e) polgrupe f) abstraktna diferencialna geometrija g) algebraična analiza h) Banachov prostor i) polinomske aproksimacije j) nerešeni problemi k) zborniki

  51
  COBISS.SI-ID 24700677

  103.
  VALIENTE, Gabriel, 1963-
          Algorithms on trees and graphs / Gabriel Valiente. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XIII, 490 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š459Ć-487. - Kazalo
  ISBN 3-540-43550-6
  a) Graph algorithms b) matematika c) podatkovne strukture d) algoritmi e) teorija grafov f) drevesa g) grafi h) izomorfija dreves i) aplikacije j) računalništvo k) molekularna biologija l) kemijske strukture m) učbeniki

  519.17
  COBISS.SI-ID 24459781

  104.
  WARNER, Seth
          Modern algebra : two volumes bound as one / Seth Warner. - New York : Dover Publications, 1990. - XI, 818 str. : ilustr. ; 22 cm

  Popravljena izd. izvirne izd. v dveh zvezkih: New Jersey : Prentice Hall, 1965. - Kazali
  ISBN 0-486-66341-8
  a) Algebra b) matematika c) algebra d) algebrajske strukture e) naravna števila f) kolobarji g) polja h) vektorski prostori i) polinomi j) linearni operatorji k) notranji produkti prostorov l) učbeniki

  512.5
  COBISS.SI-ID 24906501

  105.
  WENNINGER, Magnus J.
          Spherical models / Magnus J. Wenninger. - Mineola : Dover Publications, 1999. - XII, 163 str. : ilustr. ; 28 cm

  Popravljen ponatis izvirne izd.: Cambridge : Cambridge University Press, 1979. - Bibliografija: str. 161-162. - Kazalo
  ISBN 0-486-40921-X (broš.)
  a) matematika b) geometrija c) krogla d) kupola e) matematični modeli f) učbeniki

  528.231.001.573
  COBISS.SI-ID 24901381


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  106.
          ARCHICAD : verzija 7.0 : priručnik / ŠLubomir Kulisev ... Šet al.Ć ; prevod Mirna SabadošĆ. - Novi Sad : hiCAD, 2002. - 375 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Prev. dela: ArhiCAD 7.0 training guide. - Kazalo
  ISBN 86-83479-02-1
  a) računalništvo b) programska oprema c) ArchiCAD 7 d) računalniška grafika e) grafično oblikovanje f) arhitektura g) projektiranje h) priročniki

  004.43:72
  COBISS.SI-ID 24804357

  107.
  BAKER, Donna L., 1955-
          Adobe Premiere 6.5 complete course / Donna Baker. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2003. - 352 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 0-7645-1896-8
  a) Adobe Premiere (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Premiere 6.5 e) računalniška grafika f) Web načrtovanje g) spletne strani h) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 24811269

  108.
  FREEMAN, Robert G., 1965-
          Oracle9i RMAN backup & recovery : Šconfigure and use Oracle Recovery ManagerĆ / Robert G. Freeman, Matthew Hart. - Berkeley : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXXI, 572 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Povzetki na koncu poglavij
  ISBN 0-07-222662-5
  a) Oracle (Computer file) b) Relational databases c) Data recovery (Computer science) d) Data recovery (Computer science) - Case studies e) Electronic data processing - Backup processing alternatives f) Electronic data processing - Backup processing alternatives - Case studies g) računalništvo h) relacijske baze podatkov i) upravljanje baz j) Oracle 9i k) obnavljanje podatkov l) elektronske obdelave podatkov m) rezervne kopije n) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 24744965

  109.
  GORHAM, Tom
          QuarkXPress 5 made simple / Tom Gorham. - Oxford Šetc.Ć : Made Simple Books, 2003. - XI, 164 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5505-4
  a) QuarkXPress (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) QuarkXPress 5 e) namizno založništvo f) oblikovanje teksta g) tipografija h) izdelava grafičnih dokumentov i) priročniki

  004.42:655.535.5
  COBISS.SI-ID 24643589

  110.
  HALL, Jon
          Red Hat Linux 8 for dummies / Jon 'maddog' Hall and Paul G. Sery. - Indianapolis : Wiley, cop. 2003. - XIV, 362 str. : ilustr. ; 24 cm. + 2 el. optična diska (CD-ROM-a). - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-1681-7
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 8 f) namestitev g) upravljanje sistema h) računalniške mreže i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25094917

  111.
  HREN, Gorazd
          Računalniški model povezovanja sistemov navidezne resničnosti in CAx sistemov s pomočjo razširjene baze : doktorska disertacija / Gorazd Hren. - Maribor : ŠG. HrenĆ, 2003. - V, 147, Š8Ć str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 141-147. - Povzetek ; Abstracts. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) računalništvo b) računalniški modeli c) modeli povezovanja d) povezovanje sistemov e) sistemi navidezne resničnosti f) CAD g) virtualni prototipi h) XML i) VRML j) doktorska disertacija

  004.94(043.3)
  COBISS.SI-ID 25127173

  112.
  ISAACS, Ellen
          Designing from both sides of the screen : how designers and engineers can collaborate to build cooperative technology / Ellen Isaacs, Alan Walendowski. - Indianapolis : New Riders, cop. 2002. - XV, 336 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32151-3
  a) User interfaces (Computer systems) b) Human-computer interaction c) Systems engineering d) računalništvo e) programska oprema f) programski inženiring g) razvoj programov h) razvoj vmesnikov i) uporabniški vmesniki j) prijaznost do uporabnika k) kooperativno delo l) pravila m) primeri n) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 24473861

  113.
  LIU, Peng
          Trusted recovery and defensive information warfare / by Peng Liu, Sushil Jajodia. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic, cop. 2002. - XVI, 133 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in information security ; Š4Ć)

  Bibliografija: str. Š125Ć-130. - Kazalo
  ISBN 0-7923-7572-6
  a) Information warfare b) Data recovery (Computer science) c) Defensive (Military science) d) Computer security - United States e) Computer networks - Security measures - United States f) računalništvo g) informacijske vojne h) varnost informacij i) računalniški sistemi j) varnost sistemov k) baze podatkov l) obnavljanje podatkovne baze m) obnavljanje podatkov n) dinamični algoritmi o) modeli p) porazdeljeni sistemi q) pregledno delo

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 24181253

  114.
  MANSFIELD, Richard
          Visual Basic .NET all-in-one desk reference for dummies / Richard Mansfield. - New York : John Wiley, cop. 2003. - XXIV, 786 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-2579-4
  a) Visual programming languages (Computer science) b) Microsoft.net framework c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic .NET f) objektno orientirano programiranje g) podatkovne strukture h) Web programiranje i) baze podatkov j) izdelava baz k) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 24809989

  115.
  MCFARLANE, Robert
          Modelling with AutoCAD 2002 / Bob McFarlane. - Oxford Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 2002. - 336 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5611-5
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer graphics c) Engineering models d) računalništvo e) programska oprema f) AutoCAD 2002 g) računalniška grafika h) risanje i) načrtovanje j) aplikacije k) priročniki

  004.43:744
  COBISS.SI-ID 24756997

  116.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Red Hat Linux 7.3 bible / Christopher Negus. - New York : Wiley, cop. 2002. - XVIII, 1077 str. : ilustr. ; 24 cm + 3 el. optični diski (CD-ROM-i)

  Sistemske zahteve: Pentium-class PC 200 MHz ali več, najmanj RAM 32MB, priporočljiv 96MB, najmanj 650MB na trdem disku. - Kazalo
  ISBN 0-7645-4941-3
  a) Linux b) Računalništvo - Operacijski sistemi c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 7.3 f) namestitev g) konfiguracija h) upravljanje sistema i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 8742193

  117.
  RIBARIĆ, Slobodan
          Arhitektura računala RISC i CISC / Slobodan Ribarić. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - 380 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 953-0-31622-4
  a) računalništvo b) strojna oprema c) procesorji d) RISC e) CISC f) procesne enote g) prepustnost procesorjev h) vrste podatkov i) tok podatkov j) učbeniki za visoke šole

  004.272(075.8)
  COBISS.SI-ID 1608020

  118.
  SAVITCH, Walter J., 1943-
          Problem solving with C++ : the object of programming / Walter Savitch. - 4th ed. - Boston Šetc.Ć : Addison Wesley, cop. 2003. - XXIV, 1000 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-11347-0
  a) C++ (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) objektno orientirano programiranje f) ANSI/ISO standardi g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 24712709

  119.
  SMITH, Ben
          Microsoft Windows security resource kit / Ben Smith and Brian Komar with the Microsoft Security Team. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2003. - XXV, 678 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7356-1868-2
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Computer security c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows f) varnost sistemov g) vzdrževanje sistemov h) upravljanje sistemov i) arhiviranje podatkov j) varnostni ukrepi k) zagotavljanje varnosti l) priročniki

  004.451.004.5
  COBISS.SI-ID 24917765

  120.
  SMITH, Bud E.
          Creating web graphics for dummies / by Bud Smith and Peter Frazier. - New York : Wiley, cop. 2003. - XVI, 312 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (--for dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-2595-6
  a) Computer graphics b) Web sites - Design c) računalništvo d) računalniške mreže e) računalniška grafika f) Web strani g) načrtovanje strani h) GIF slike i) GIF animacije j) priročniki

  004.7:004.92
  COBISS.SI-ID 24810501

  121.
  TOLEDO, Hugo
          Oracle net8 configuration and troubleshooting / Hugo Toledo and Jonathan Gennick. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2001. - XVII, 387 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-753-2
  a) Oracle (Computer file) b) Relational databases c) Client/server computing d) Computer network protocols e) računalništvo f) Oracle g) relacijske baze podatkov h) računalniške mreže i) mrežni protokoli j) konfiguracija k) odprava napak l) omrežna tehnologija m) NET8 n) upravljanje baz o) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 24744709

  122.
  ULRICH, Laurie Ann
          Restoration and retouching with photoshop elements 2 / Laurie Ulrich. - New York : John Wiley, cop. 2003. - XVII, 234 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-2474-7
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) Photography - Retouching c) Photographs - Conservation and restoration d) računalništvo e) računalniška grafika f) digitalne slike g) obdelava slik h) retuširanje i) restavriranje slik j) programska orodja k) Photoshop Elements 2 l) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 24811013

  123.
  VERMA, Dinesh Chandra
          Content distribution networks : an engineering approach / Dinesh C. Verma. - New York : John Wiley & Sons, cop. 2002. - XV, 182 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002280 473.html. - Bibliografija: str. 171-175. - Kazalo
  ISBN 0-471-44341-7
  a) Electronic data processing - Distributed processing b) Computer networks c) računalništvo d) računalniške mreže e) porazdeljena omrežja f) zadovoljivost omrežij g) efikasnost dostave podatkov h) odzivnost omrežij i) poslovna okolja j) strežniške strani k) doslednost podatkov l) izbor prave WWW strani m) iskanje podatkov n) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 24712965

  124.
  WARD, Al
          Photoshop Elements 2 special effects / Al Ward. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - 352 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-2597-2
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska orodja e) ELEMENTS 2 f) programska oprema g) Photoshop h) posebni učinki i) 3D objekti j) digitalne slike k) bitne slike l) obdelava slik m) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 24810757


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  125.
  BATE, Roger R.
          Fundamentals of astrodynamics / Roger R. Bate, Donald D. Mueller, ŠandĆ Jerry E. White. - 1st ed. - New York : Dover, Š199?Ć. - XII, 455 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-486-60061-0
  a) astronomija b) astrodinamika c) mehanika orbit d) gibanje dveh teles e) določevanje orbite f) opazovanja g) medplanetarne trajektorije h) perturbacije i) učbeniki

  521.1
  COBISS.SI-ID 750177

  126.
          ENCYCLOPEDIA of astronomy and astrophysics / editor-in-chief Paul Murdin. - Bristol : Institute of Physics, 2001. - 4 zv. (XX, 3670 str., Š32Ć str. fotografij) : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo. - Vsebina: Volume 1: A-Gel. - XX, 964 str. ; Volume 2: Gem-N. - str. 965-1898 ; Volume 3: O-Sol. - str. 1899-2824 ; Volume 4: Sol-Z, Index. - str. 2825-3670
  ISBN 0-333-75088-8 (Nature Publishing Group) ISBN 1-56159-268-4 (Grove's)
  a) Astronomy - Encyclopedias b) Astrophysics - Encyclopedias c) astronomija d) astrofizika e) enciklopedija

  52(031)
  COBISS.SI-ID 1264484

  127.
  MIZON, Bob, 1946-
          Light pollution : responses and remedies / Bob Mizon. - London : Springer, cop. 2002. - XII, 216 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Patrick Moore's practical astronomy series, ISSN 1431-9756)

  Bibliografija: str. 211-214. - Kazali
  ISBN 1-85233-497-5
  a) Light pollution b) Astronomy - Observations c) astronomija d) kozmologija e) astronomska opazovanja f) svetlobno onesnaževanje g) cestna razsvetljava h) mesta i) pregledno delo

  520:628.93:504.055
  COBISS.SI-ID 24195333

  128.
  MULLER, Richard
          Ice ages and astronomical causes : data, spectral analysis and mechanisms / Richard A. Muller and Gordon J. MacDonald. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer ; Chichester : Praxis, 2002. - XVII, 318 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š299Ć-314. - Kazalo
  ISBN 3-540-43779-7
  a) Glacial epoch b) Earth - Orbit c) astronomija d) paleoklimatologija e) zemljina orbita f) klimatske spremembe g) geološki podatki h) mehanzmi vplivi i) astronomski modeli j) klimatski modeli k) ciklične spremembe l) učbeniki

  551.583.7:52-323.8:523.31
  COBISS.SI-ID 24912389

  129.
  ULMSCHNEIDER, Peter
          Intelligent life in the universe : from common origins to the future of humanity / Peter Ulmschneider. - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2003. - X, 251 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in astrobiology and biogeophysics)

  Bibliografija: str. Š229Ć-240. - Kazali
  ISBN 3-540-43988-9
  a) Life - Origin b) Life on other planets c) kozmologija d) bioastronomija e) izvenzemeljsko življenje f) formiranje planetov g) evolucija življenja h) Zemlja i) človeštvo j) koloniziranje vesolja k) vesoljska potovanja l) izvenzemeljska inteligentna živa bitja m) pregledno delo

  524.8:573.5
  COBISS.SI-ID 24780293


  53 FIZIKA.


  130.
          ADVANCES in dynamics and impact mechanics / edited by C.A.Brebbia, G.N. Nurick. - Southampton ; Boston : WIT ; Billerica : Computational Mechanics, 2002, cop. 2003. - ŠVIIIĆ, 293 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. na koncu prispevkov
  ISBN 1-85312-928-3
  a) fizika b) mehanika c) dinamika d) mehanika trkov e) deformacije struktur f) sendvič strukture g) cevi h) ladje i) železniški vagoni j) plošče k) balistična penetracija l) učbeniki

  531.3
  COBISS.SI-ID 24317957

  131.
  BETTEN, Josef
          Kontinuumsmechanik : elastisches und inealstisches Verhalten isotroper und anisotroper Stoffe / J. Betten. - 2., erweiterte Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - 556 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š507Ć-528. - Kazalo
  ISBN 3-540-56646-5 (1. izd.) ISBN 3-540-42043-6 (2. izd.)
  a) mehanika kontinuuma b) materiali c) izotropni d) anizotropni e) viskozni f) viskoelastični g) visokoplastični h) naloge i) rešitve j) učbeniki

  539.3(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 24726277

  132.
  BLATT, John Markus
          Theoretical nuclear physics / John M. Blatt, Victor F. Weisskopf. - New York : Dover Publications, 1991. - XIV, 864 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Izvirna izd.: New York : Springer-Verlag, cop. 1979. - Bibliografija: str. 817-847. - Kazalo
  ISBN 0-486-66827-4 (broš.)
  a) Nuclear physics b) Nuclear spectroscopy c) Nuclear reactions d) Fisica nuclear e) jedrska fizika f) jedrske sile g) jedrska spektroskopija h) splošna teorija i) specialni modeli j) jedrske reakcije k) eksperimenti l) spontani razpad jeder m) elektromagnetno valovanje n) jedra o) interakcije p) beta razpad q) struktura jedrskih lupin r) pregledno delo

  539.1
  COBISS.SI-ID 24915461

  133.
  BORN, Max
          Atomic physics / Max Born ; from the original translation of John Dougall ; revised by R. J. Blin-Stoyle and J. M. Radcliffe. - 8th ed. - New York : Dover Publications, Š199?Ć. - XIV, 495 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 477-481. - Kazalo
  ISBN 0-486-65984-4
  a) jedrska fizika b) atomska fizika c) elementarni delci d) valovna teorija svetlobe e) struktura atoma f) spin elektrona g) kvantna statistika h) struktura molekul i) kvantna teorija trdnih snovi j) učbeniki

  539.1
  COBISS.SI-ID 24916229

  134.
  CARSON, Fred A.
          Basic optics and optical instruments / prepared by the Naval Education and Training Program Development Center. - Revised ed. - Mineola : Dover Publications, 1997. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  "This ... is an unabridged republication of the revised 1989 edition of the work originally published by the Naval Education and Training Program Management Support Activity and the United States Government Printing Office as Opticalman 3 & 2, NAVEDTRA 10215, prepared by OMC Fred A. Carson"--> hrbt. str. nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-22291-8 (broš.)
  a) United States. Navy - Optical instrument repairers - Handbooks, manuals, etc b) Optical instruments - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc c) fizika d) optika e) optični instrumenti f) zrcala g) prizme h) leče i) konstrukcija instrumentov j) vzdrževanje k) popravila l) pomorske navigacijske naprave m) termovizija n) daljnogledi o) periskopi p) priročniki

  681.7:535.31
  COBISS.SI-ID 24914693

  135.
  DITCHBURN, R. W.
          Light / R. W. Ditchburn. - New York : Dover Publications, 1991. - XXII, 680 str. : ilustr. ; 22 cm

  Ponatis izvirne izd.: New York : Interscience Publishers, 1961. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-66667-0 (broš.)
  a) Light b) fizika c) optika d) svetloba e) valovna teorija f) interferenca g) difrakcija h) Huygensov princip i) Fermatov princip j) optične meritve k) interferometri l) hitrost svetlobe m) relativistična optika n) polarizirana svetloba o) elektromagnetna teorija p) odboj q) absorbcija r) disperzija s) anizotropne snovi t) interakcije s snovjo u) kvantna teorija v) kvantna mehanika w) pregledno delo

  535
  COBISS.SI-ID 24913669

  136.
  EICHLER, Jurgen, 1942-
          Laser : Bauformen, Strahlfuhrung, Anwendungen / Jurgen Eichler, Hans Joachim Eichler. - 4., aktualisierte und neu bearbeitete Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XI, 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Laser in Technik und Forschung)

  Bibliografija: Š437Ć-440. - Kazalo
  ISBN 3-540-63916-0 (3. izd.) ISBN 3-540-41917-9 (4. izd.)
  a) fizika b) optika c) laserji d) svetloba e) molekule f) absorbcija svetlobe g) emisije svetlobe h) vrste laserjev i) optični resonatorji j) svetlobno valovanje k) polarizacija l) modulacija m) koherenca n) spektrometri o) interferometri p) fotodetektorji q) pregledno delo

  535.374
  COBISS.SI-ID 24726533

  137.
  GARDNER, Martin, 1914-
          Relativity simply explained / Martin Gardner ; illustrated by Anthony Ravielli. - Mineola : Dover Publications, 1997. - VIII, 179 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: The relativity explosion. - Spremenjena in dopolnjena izd.: New York : Vintage Books, 1976. - Kazalo
  ISBN 0-486-29315-7 (broš.)
  a) Relativity (Physics) b) fizika c) specialna teorija relativnosti d) teorija relativnosti e) gravitacija f) čas-prostor g) modeli vesolja h) kvazarji i) pulzarji j) črne luknje k) pregledno delo

  530.12
  COBISS.SI-ID 24914949

  138.
  GOODMAN, Lawrence Eugene, 1920-
          Statics / by Lawrence E. Goodman and William H. Warner. - Dover ed. - Mineola : Dover Publications, 2001. - ŠXXĆ, 367 str. : ilustr. ; 22 cm

  "Corrected republication of 'Statics' from the combined printing of 'Statics and dynamics,' originally published by Wadsworth Publishing Company, Inc., Belmont, California, in 1964."--> hrb. str. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 0-486-42005-1 (broš.)
  a) Statics b) fizika c) mehanika d) statika e) ravnotežni sistem f) statično določanje stanja g) porazdelitev sil h) trenje i) učbeniki

  531/533
  COBISS.SI-ID 24916997

  139.
  GORIŠEK, Andrej
          Cross section measurement of dŠsubĆ0 and DŠsubĆ(*+) meson production in inelastic collisions of 920 GeV protons with nuclei : thesis = Meritev preseka za tvorbo mezonov DŠzgorajĆ0 in DŠzgorajĆ(*+) v neelastičnih trkih protonov energije 920 GeV z jedri : disertacija / Andrej Gorišek ; mentor Peter Križan, somentor Samo Korpar. - Ljubljana : ŠA. GorišekĆ, 2002. - 160 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 157-159. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika delcev b) spektrometer HERA-B c) umeritev naprave d) neelastično sipanje protonov e) detektor obročev Čerenkova f) tvorba mezonov g) računalniška obdelava podatkov h) doktorska disertacija

  539.12...1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1598564

  140.
          GREAT experiment in physics : firsthand accounts from Galileo to Einstein / ed. by Morris H. Shamos. - New York : Dover Publications, 1987. - 370 str. ; 24 cm

  Nespremenjena in nekoliko popravljena izd. predhodne izd.: New York : Holt, Rinehart and Winston, 1959. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-25346-5
  a) fizika b) zgodovina fizike c) eksperimenti d) znameniti fiziki e) učbeniki

  53(091)

  A0160
  COBISS.SI-ID 2280743

  141.
  HAHN, Hubert
          Rigid body dynamics of mechanisms / Hubert Hahn. - Berlin : Springer, 2002-. - Zv. <1->

  Bibliografija: str. 321-327. - Kazalo
  Dosedanja vsebina:
  1: Theoretical basis. - 2002. - XVII, 336 str.
  ISBN 3-540-42373-7
  a) fizika b) mehanika togih teles c) teoretične osnove d) matematični modeli e) diferencialne enačbe f) primeri g) mehatronika h) prostorski mehanizmi i) dinamika mehanizmov j) pregledno delo

  531.36/.38
  COBISS.SI-ID 24177925

  142.
  HAUGHTON, Peter Haughton
          Acoustics for audiologists / Peter Haughton. - San Diego : Academic Press, 2002. - XVII, 432 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy031/2001098440 .html. - Kazalo
  ISBN 0-12-332922-1
  a) Audiology b) Hearing disorders - Diagnosis c) Hearing d) Sound e) Acoustics f) Audiology g) Acoustic Impedance Tests - methods h) Audiometry - methods i) Hearing Aids - standards j) fizika k) akustika l) vibracije m) zvočno valovanje n) viri zvoka o) meritve p) impedanca q) avdiometrična oprema r) kalibracija s) testiranje t) avdiometrične sobe u) sluh v) slušne naprave w) pregledno delo

  534
  COBISS.SI-ID 24774405

  143.
  HOLZAPFEL, Gerhard A.
          Nonlinear solid mechanics : a continuum approach for engineering / Gerhard A. Holzapfel. - Reprinted, with corrections. - Chichester Šetc.Ć : J. Wiley & Sons, 2001. - XIV, 455 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 415-434. - Kazalo
  ISBN 0-471-82304-X ISBN 0-471-82319-8 (broš.)
  a) fizika b) mehanika trdnih snovi c) nelinearna mehanika d) kinematika e) hiperelastični materiali f) termodinamika materialov g) objektivnost h) Reynoldsov teorem i) ravnotežni principi j) pregledno delo

  531/534
  COBISS.SI-ID 5581846

  144.
  JONES, William
          Theoretical solid state physics. Vol. 1, Perfect lattices in equilibrium / William Jones, Norman H. March. - New York : Dover, 1985. - XVI, 680 str. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-486-65015-4
  a) fizika trdne snovi b) simetrija kristalov c) točkovne grupe d) električne lastnosti e) elektronske lastnosti f) kristalne mreže g) spinski magnetizem h) kristali i) interakcije delcev j) učbeniki

  539.2
  COBISS.SI-ID 1973270

  145.
  JONES, William
          Theoretical solid state physics. Vol. 2, Non-equilibrium and disorder / William Jones, Norman H. March. - New York : Dover, 1985. - XV, 681-1301 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Bibliografija: str. 1281-1290. - Kazalo
  ISBN 0-486-65016-2
  a) fizika trdne snovi b) transport mase c) optične lastnosti d) superprevodnost e) napake f) nečistoče g) kovine h) zlitine i) učbeniki

  539.2
  COBISS.SI-ID 1973526

  146.
  KONČAR, Boštjan
          Model podhlajenega vrenja v toku s prisilno konvekcijo pri nizkih tlakih : disertacija ; Model of forced convective subcooled boiling at low pressure conditions : dissertation / Boštjan Končar ; mentor Borut Mavko. - Ljubljana : ŠB. KončarĆ, 2003. - 130 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 117-122. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika b) dinamika fluidov c) podhlajeno vrenje v toku d) nizki tlaki e) modeli f) zapiralne enačbe g) CFX-4 h) RELAP5 i) doktorska disertacija

  533.51(043.3)
  COBISS.SI-ID 1613412

  147.
  LEE, Eric W., 1926-
          Magnetism : an introductory survey / E. W. Lee. - New York : Dover Publications, 1970. - 280 str., Š16Ć str. pril. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. Š270Ć. - Kazalo
  ISBN 0-486-24689-2 (broš.)
  a) Magnetism b) fizika snovi c) magnetizem d) elektromagnetizem e) paramagnetizem f) ferimagnetizem g) feromagnetizem h) antifermagnetizem i) magnetni materiali j) aplikacije k) permanentni magnet l) zameljski magnetizem m) magnetizem kamnin n) učbeniki

  537.61/.67
  COBISS.SI-ID 24914437

  148.
  LIEPMANN, Hans Wolfgang, 1914-
          Elements of gasdynamics / H.W. Liepmann and A. Roshko. - Mineola : Dover Publications, 2001. - XVI, 443 str. : ilustr. ; 22 cm

  Nespremenjena in nekoliko popravljena izd. predhodne izd.: New York : Wiley, cop. 1957. - Bibliografija: str. 403-404. - Kazalo
  ISBN 0-486-41963-0 (broš.)
  a) Gas dynamics b) Aerodynamics c) fizika d) dinamika plinov e) aerodinamika f) termodinamika g) valovanje h) pretok plinov i) vetrovnik j) meritve k) nadzvočni pretok l) učbeniki

  533.6.01/.08
  COBISS.SI-ID 24915717

  149.
  MAXWELL, James Clerk, 1831-1879
          Theory of heat / James Clerk Maxwell ; with a new introduction and notes by Peter Pesic ; and the 1891 index by John Strutt (Lord Rayleigh) edited by Peter Pesic. - Dover ed. - Mineola : Dover Publications, 2001. - XX, 364 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: 9th ed., London ; New York : Longmans, Green & Co., 1888. - Bibliografija: str. 334-357
  ISBN 0-486-41735-2 (broš.)
  a) Heat b) fizika c) toplota d) termometrija e) kalorimetrija f) adiabate g) toplotni stroji h) termodinamika plinov i) notranja energija j) barometer k) sevanje toplote l) konvekcija m) difuzija toplote n) kapilarnost o) elastičnost p) viskoznost q) molekularna teorija r) pregledno delo

  536
  COBISS.SI-ID 24915205

  150.
  MILNE-Thomson, Louis Melville, 1891-
          Theoretical hydrodynamics / L. M. Milne-Thomson. - 5th ed., revised and enlarged. - New York : Dover Publications, 1996. - XX, 743 str., Š4Ć str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Nespremenjen ponatis 5. izd. iz leta 1974. - Izvirna izd.: London : Macmillan, 1938. - Kazalo
  ISBN 0-486-68970-0 (broš.)
  a) Hydrodynamics b) fizika c) hidrodinamika d) Bernoulijeva enačba e) enačbe gibanja f) dvodimenzionalno gibanje g) pretok h) viri i) ponori j) curki k) tokovi l) Helmholtzovo gibanje m) vrtinci n) nadzvočni pretok o) viskoznost p) mejne plasti q) učbeniki

  532.5
  COBISS.SI-ID 24920325

  151.
  MOČNIK, Griša
          Optotermične metode za raziskovanje vzorcev z visoko absorpcijo in v prisotnosti motečega sipanja : doktorska disertacija = Photothermal methods for investigation of highly absorbing and scattering samples : dissertation / Griša Močnik. - Ljubljana : ŠG. MočnikĆ, 2002. - 170 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 125-134. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) fizika b) optika c) optotermične metode d) optoakustične metode e) kromatografija f) absorpcijski koeficient g) sipanje h) doktorska disertacija

  535.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 238331

  152.
  OLSON, Harry Ferdinand, 1901-
          Music, physics and engineering / Harry F. Olson. - 2nd ed. - New York : Dover Publications, Š199?Ć. - XI, 460 str. : illus. ; 22 cm

  Prvič izdano 1952 z naslovom Musical engineering. - Publikacija je ponatis izd. iz leta 1967. - Kazalo
  ISBN 0-486-21769-8
  a) fizika b) akustika c) glasba d) resonatorji e) glasbeni instrumenti f) akustika prostora g) sistemi reprodukcije glasbe h) elektronska glasba i) učbeniki

  534:781.1
  COBISS.SI-ID 24913157

  153.
          OPTIK fur Ingenieure : Grundlagen / F. Pedrotti ... Šet al.Ć. - 2. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - 846 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 831-832. - Kazalo
  ISBN 3-540-67379-2
  a) fizika b) optika c) svetloba d) geometrijska optika e) optični instrumenti f) optika očesa g) valovanje svetlobe h) interferenca valovanja i) interferenca svetlobe j) laserji k) koherenca l) holografija m) polarizacija svetlobe n) pregledno delo

  535
  COBISS.SI-ID 24726789

  154.
  RAYLEIGH, John William Strutt, Baron, 1842-1919
          The theory of sound / by John William Strutt ; with a historical introduction by Robert Bruce Lindsay. - 2nd ed. revised and enlarged. - New York : Dover, Š199?Ć. - 2 zv. (XLII, 480; XVI, 540 str. str. ; 22 cm

  Prva izd. 1894. - Bibliografija v prvem zv.: str. XXX-XXXII. - Kazalo v drugem zv.
  ISBN 0-486-60292-3 (zv. 1) ISBN 0-486-60293-1 (zv. 2)
  a) Sound b) Vibration c) Waves d) Acustica, Vibracao E Ultrasons e) fizika f) akustika g) zgodovinski razvoj h) teorija zvoka i) harmonično gibanje j) vibrirajoči sistem k) transverzalne vibracije l) longitudinalne vibracije m) torzijske vibracije n) strune o) palice p) membrane q) plošče r) lupine s) električne vibracije t) vibracije zraka u) vibracije v cevi v) sekundarno valovanje w) teorije resonatorjev x) viskoznost fluidov y) sluh z) pregledno delo

  534
  COBISS.SI-ID 24913925

  155.
  REICHENBACH, Hans
          The philosophy of space & time / by Hans Reichenbach ; translated by Maria Reichenbach and John Freund ; with introductory remarks by Rudolf Carnap. - New York : Dover, Š199?Ć. - XVI, 295 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prva angl. izd. 1957. - Kazalo
  ISBN 0-486-60443-8
  a) Filozofija - Prostor in čas b) fizika c) filozofija d) prostor e) neevklidske geometrije f) čas g) enotnost časa h) simultanost i) čas-prostor j) gravitacijska polja k) geometrija prostora-časa l) mnogoterosti m) relativnost gibanja n) singularnost o) učbeniki

  531.111
  COBISS.SI-ID 1530714

  156.
  REJEC, Tomaž
          Transportne lastnosti nanoskopskih sistemov z močnimi korelacijami : disertacija = Transport properties of strongly correlated nanoscopic systems : thesis / Tomaž Rejec. - Ljubljana : ŠT. RejecĆ, 2003. - 133 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 127-133. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika b) materiali c) nanotehnologije d) nanoskopski sistemi e) kvantne korelacije f) transportne lastnosti g) doktorska disertacija

  539.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 1613668

  157.
          ROBUSNA digitalna obrada govornog signala / Branko Kovačević ... Šet al.Ć. - Beograd : Akademska misao, 2000. - X, 248 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 231-244. - Kazala
  ISBN 86-7466-017-7
  a) fizika b) akustika c) govorni signali d) digitalna obdelava govora e) modeliranje govora f) analize govora g) prepoznavanje govora h) obdelave govora i) učbeniki za visoke šole

  534.781:621.391(075.8)
  COBISS.SI-ID 7117846

  158.
  ROSENSWEIG, Ronald E., 1932-
          Ferrohydrodynamics / R. E. Rosensweig. - Mineola : Dover Publications, 1997. - XV, 344 str. : ilustr. ; 22 cm

  Nespremenjena in nekoliko popravljena izd. predhodne izd.: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1985. - Bibliografija: str. Š323Ć-333. - Kazalo
  ISBN 0-486-67834-2 (broš.)
  a) Magnetic fluids b) fizika c) elektromagnetizem d) ferohidrodinamika e) magnetni fluidi f) konverzija energije g) ferohidrodinamične nestabilnosti h) asimetrične napetosti i) magnetni dvofazni pretok j) pregledno delo

  537.622.2:532.5
  COBISS.SI-ID 24915973

  159.
  ROTHMAN, Milton A.
          Discovering the natural laws : the experimental basis of physics / by Milton A. Rothman ; illustrations by the author. - Mineola : Dover Publications, 1989. - XII, 242 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: Garden City : Doubleday, 1972. - Bibliografija: str. 231-236. - Kazalo
  ISBN 0-486-26178-6
  a) Physical measurements b) Physics - Experiments c) fizika d) fizikalne meritve e) definicije f) eksperimenti g) gibanje h) gravitacija i) relativnost j) elektromagnetizem k) učbeniki

  53.001.53
  COBISS.SI-ID 24908293

  160.
  TOWNE, Dudley H.
          Wave phenomena / Dudley H. Towne. - New York : Dover Publications, cop. 1988. - XIV, 482 str. : graf. prikazi ; 21 cm

  Neskrajšana in popravljena ponovna izd. publikacije, ki je bila prvič izdana v Readingu pri Addison-Wesley, 1967. - Kazalo
  ISBN 0-486-65818-X
  a) fizika b) mehanika c) valovanje d) akustika e) struna f) transverzalno valovanje g) valovanje akustične ravnine h) problemi mejnih vrednosti i) izomofrizem j) akustika k) elektromagnetno valovanje l) linearno polarizirana svetloba m) eliptično polarizirana svetloba n) optične lastnosti snovi o) interferenca p) koherentni viri svetlobe q) Fresnelova difrakcija r) disperzni mediji s) akustično valovanje t) pregledno delo

  534/535
  COBISS.SI-ID 8175705

  161.
  VILASI, Gaetano
          Hamiltonian dynamics / Gaetano Vilasi. - Singapore Šetc.Ć : World Scientific, cop. 2001. - XV, 440 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 427-436. - Kazalo
  ISBN 981-02-3308-6
  a) Hamiltonian systems b) Geometry, Differential c) Field theory (Physics) d) Mathematical physics e) Systemes hamiltoniens f) Geometrie differentielle g) Champs, Theorie des (Physique) h) Physique mathematique i) fizika j) analitična mehanika k) Lagrangeove koordinate l) Hamiltonova dinamika m) Hamiltonovi sistemi n) transformacijska teorija o) Laplace-Runge-Lenzov vektor p) Hamilton-Jacobi enačba q) Louvilleov teorem r) Jacobi-Poissonova dinamika s) integracijska teorija t) teorija polj u) pregledno delo

  531.3
  COBISS.SI-ID 24757253

  162.
  WALDMAN, Gary
          Introduction to light : the physics of light, vision, and color / Gary Waldman. - Mineola : Dover Publications, 2002. - X, 228 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dover books on physics)

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 0-486-42118-X (broš.)
  a) Physics b) Vision c) Color d) Light e) Fizika f) Vid g) Barva h) Svetloba i) fizika j) optika k) svetloba l) teorije m) zgodovinski pregled n) geometrijska optika o) polarizacija p) leserji q) holografija r) oko s) vid t) učbeniki

  535
  COBISS.SI-ID 2478612

  163.
  ZUPAN, Jure, 1975-
          Chiral corrections in electroweak processes with heavy mesons : thesis = Kiralne korekcije v elektrošibkih procesih s težkimi mezoni : disertacija / Jure Zupan ; advisor Svjetlana Fajfer = mentor Svjetlana Fajfer. - Ljubljana : ŠJ. ZupanĆ, 2002. - 155 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 143-155. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika delcev b) razpad mezonov c) kiralna perturbacijska teorija d) težki hadroni e) redki radiacijski razpadi f) kvantna kromodinamika g) doktorska disertacija

  539.12...1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1598308


  54 KEMIJA.


  164.
  ARDREY, Robert E.
          Liquid chromatography - mass spectrometry : an introduction / Robert E. Ardrey. - Chichester : Wiley, 2003. - XVIII, 276 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Analytical techniques in the sciences)

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. Š241Ć-245. - Kazalo
  ISBN 0-471-49799-1 (vezano) ISBN 0-471-49801-7 (broš.)
  a) Liquid chromatography b) Mass spectrometry c) analizna kemija d) tekočinska kromotografija e) masna spektrometrija f) instrumentacija g) tehnologije povezave h) aplikacije i) učbeniki

  543.544.5+543.51
  COBISS.SI-ID 24459013

  165.
  BENKIČ, Primož
          Elektrondonorske molekule in enovalentni kationi - dejavnik stabilnosti v sistemih Lewisova kislina/baza : doktorska disertacija / Primož Benkič ; Šmentor Ljubo GoličĆ ; Škomentor Tomaž SkapinĆ. - Ljubljana : ŠP. BenkičĆ, 2003. - XVI, f. 189 : ilustr. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. - Bibliografija: f. 183-188. - Povzetek ; Abstract
  a) anorganska kemija b) koordinacijske spojine c) ksenonov fluorid d) kristalna struktura e) elektronska populacijska analiza f) doktorska disertacija

  546:544.022.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 17522983

  166.
          CHEMISTRY at the beginning of the third millennium : molecular design, supramolecules, nanotechnology, and beyond : proceedings of the German-Italian meeting of Coimbra Group universities, Pavia, 7-10 October, 1999 / Luigi Fabbrizzi, Antonio Poggi (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - VIII, 342 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih
  ISBN 3-540-67460-8
  a) Chemistry - Congresses b) kemija c) nove tehnologije d) nanotehnologija e) kataliza f) kemija organokovinskih spojin g) supramolekule h) fotokemija i) materiali j) biološka uporabnost k) oksidni superprevodniki l) elektrokemija m) kovinski fulereni n) zborniki

  54:001.895
  COBISS.SI-ID 24205061

  167.
  ČRNUGELJ, Martin
          NMR strukture DNK z več vijačnicami in njihove interakcije s kovinskimi ioni : doktorska disertacija / Martin Črnugelj. - Ljubljana : ŠM. ČrnugeljĆ, 2003. - 79 f. + priloge (objavljeni članki avtorja) : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 67-79 (214 ref.). - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) strukturna kemija b) nukleozidi c) DNK d) NMR spektroskopija e) konformacija f) stereoelektronski efekti g) G-kvartet h) G-kvadrupleks i) telomere j) NOESY k) MD l) koordinacija kationov m) doktorska disertacija

  543.429.23:577.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 2829082

  168.
  DOLENC, Jožica
          Fotokemične pretvorbe kinometanov : doktorsko delo / Jožica Dolenc. - Ljubljana : ŠJ. DolencĆ, 2002. - 64 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 55-64. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) kinometani d) sinteze e) fotokemične pretvorbe f) doktorska disertacija

  547.567.057:543.06(043.3)
  COBISS.SI-ID 47675649

  169.
          ENCYCLOPEDIA of catalysis / Istvan T. Horvath Šeditor-in-chiefĆ. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - 6 zv. (XXVIII, 814; XX, 814; XX, 808; XX, 789; XX, 777; XX, 770 str.) : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002027 422.html. - Bibliografija na koncu gesel. - Kazala
  ISBN 0-471-24183-0 (komplet) ISBN 0-471-22972-2 ! (zv. 1) ISBN 0-471-22978-4 (zv. 2) ISBN 0-471-22977-6 (zv. 3) ISBN 0-471-22976-8 (zv. 4) ISBN 0-471-42552-4 (zv. 5) ISBN 0-471-42553-2 (zv. 6)
  a) Catalysis - Encyclopedias b) Catalysts - Encyclopedias c) Encyclopedias d) kemija e) biokemija f) kemijska tehnologija g) industrijska kemija h) kataliza i) katalizatorji j) enciklopedija

  Š54+577+66Ć:544.4(031)
  COBISS.SI-ID 24884229

  170.
  GRDENIĆ, Drago
          Povijest kemije / Drago Grdenić. - Zagreb : Novi Liber : Školska knjiga, 2001. - 931 str. : ilustr. ; 24 cm

  1.000 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 953-0-30915-5
  a) kemija b) materiali c) zgodovinski pregled d) grška filozofija e) aleksandrijska protokemija f) indijska alkimija g) kitajska alkimija h) arabska alkimija i) evropska alkimija j) kemija elementov k) plini l) kemijski zakoni m) struktura atoma n) organske spojine o) anorganska kemija p) fizikalna kemija q) pregledno delo

  54(091)
  COBISS.SI-ID 24849413

  171.
          HANDBOOK of molecular physics and quantum chemistry / editor-in-chief, Stephen Wilson. - Chichester : Wiley, cop. 2003. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala. - Vsebina: Vol. 1: Fundamentals ; Vol. 2: Molecular electronic structure ; Vol. 3: Molecules in the physico-chemical environment - spectroscopy, dynamics and bulk properties
  ISBN 0-471-62374-1
  a) Matter - Constitution b) Quantum chemistry c) molekularna fizika d) kvantna kemija e) kvantna mehanika f) struktura molekul g) struktura kristalov h) elektronska struktura molekul i) spektroskopija j) virialni koeficienti k) priročniki

  544(03)
  COBISS.SI-ID 24855045

  172.
  INTERNATIONAL Conference on Developments in Rapid Diagnostic Methods: Water and Food (1999 ; York)
          Rapid detection assays for food and water / edited by S. Clark ... Šet al.Ć. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - X, 243 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Special publication ; no. 272)

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-85404-779-4
  a) Food - Analysis - Congresses b) Water - Analysis - Congresses c) analizna kemija d) analizne metode e) diagnostika f) hitre metode g) pitna voda h) odpadne vode i) mikrobiološke analize j) kemija vode k) mikrobiologija hrane l) kemija hrane m) zborniki

  579.2.08:543
  COBISS.SI-ID 24257797

  173.
  KLAMPFER, Peter
          Novi fluoroarzenati(III) in arildifluorožveplove(IV) soli : doktorska disertacija / Peter Klampfer. - Maribor : ŠP. KlampferĆ, 2003. - VIII, 105 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 101-104. - Povzetek ; Abstracts. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) anorganska kemija b) sinteze c) fluoroarzenati (III) d) arildifluorožveplove (IV) soli e) doktorska disertacija

  661.8...465(043.3)
  COBISS.SI-ID 123955712

  174.
          MICROSYSTEM technology in chemistry and life sciences / AŠndreasĆ Manz, HŠolgerĆ Becker, (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 1999. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer desktop editions in chemistry)

  Bibl. pri vseh prispevkih
  ISBN 3-540-65555-7
  a) Chemistry, Analytic - Equipment and supplies b) Analytical biochemistry - Equipment and supplies c) Microchemistry d) Microfabrication e) analizna kemija f) analizna biokemija g) mikrokemijske metode h) mikrosistemi i) mikrostrukture j) oprema k) senzorski sistemi l) priprava vzorca m) aplikacije n) zborniki

  543.063+616-076
  COBISS.SI-ID 24206085

  175.
          MODERN protein chemistry : practical aspects / edited by Gary C. Howard, William E. Brown. - Boca Raton Šetc.Ć : CRC Press, cop. 2002. - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-9453-8 (broš.)
  a) Proteins - Research - Methodology b) Proteins - analysis - Laboratory Manuals c) Proteins - chemistry - Laboratory Manuals d) biokemija e) kemija proteinov f) analizna kemija g) analizne metode h) kristalografija i) NMR spektroskopija j) masna spektroskopija k) struktura proteinov l) zborniki

  577.112:543
  COBISS.SI-ID 24203269

  176.
  MOORE, John T.
          Chemistry for dummies / by John T. Moore. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XVII, 362 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--for dummies)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002106 030.html. - Kazalo
  ISBN 0-7645-5430-1
  a) Chemistry b) eksperimentalna kemija c) kemijske vezi d) stehiometrija e) organska kemija f) nafta g) polimeri h) onesnaževanje zraka i) onesnaževanje vode j) izumi k) učbeniki

  54(075.3)
  COBISS.SI-ID 24918021

  177.
          PROGRESS in transmission electron microscopy / Xiao-Feng Zhang, Ze Zhang, (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer ; ŠBeijingĆ : Tsinghua University Press, cop. 2001. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in surface sciences, ISSN 0931-5195 ; 38-39)

  Kazalo. - Vsebina: 1: Concepts and techniques. - XVI, 365 str. - Bibliografija: str. 352-361 ; 2: Applications in materials science. - XIV, 307 str. - Bibliografija: str. 302-303
  ISBN 3-540-67680-5 (Springer, zv. 1) ISBN 7-302-03589-X (Tsinghua University Press) ISBN 3-540-67681-3 (Springer, zv. 2)
  a) Transmission electron microscopy b) Transmission electron microscopy - Technique c) kemija d) transmisijska elektronska mikroskopija e) instrumentacija f) resolucija g) spektrometrija h) kvantitativna analiza i) elektronska kristalografska struktura j) elektronska amorfografija k) točkovne grupe l) prostorske grupe m) priprava vzorca n) aplikacije o) materiali p) mikrostruktura q) superprevodniki r) polprevodniki s) pregledno delo

  537.533.35:543
  COBISS.SI-ID 24201733

  178.
  RAUK, Arvi, 1942-
          Orbital interaction theory of organic chemistry / Arvi Rauk. - 2nd ed. - New York : Wiley-Interscience, 2001. - XV, 343 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 313-324
  ISBN 0-471-35833-9
  a) Molecular orbitals b) Chemistry, Physical organic c) fizikalna organska kemija d) simetrija e) stereokemija f) teorija molekularnih orbital g) teorija orbitalnih interakcij h) sigma vezi i) Hucklova teorija molekularnih orbital j) Pi vezi k) reaktivni intermediati l) karbonilne spojine m) reakcije nukleofilne substitucije n) vodikove vezi o) aromatske spojine p) periciklične reakcije q) organokovinske spojine r) korelacijski diagrami stanja s) fotokemija t) pregledno delo

  544.18:547:547
  COBISS.SI-ID 24375045

  179.
          TRACE element speciation for environment, food and health / edited by Les Ebdon ... Šet al.Ć. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - XXVI, 391 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih
  ISBN 0-85404-459-0
  a) Trace elements - Speciation b) analizna kemija c) elementi v sledovih d) kmetijstvo e) okolje f) industrija g) analizne metode h) identifikacija i) natančnost j) sledljivost k) kontrola kvalitete l) obdelava vzorca m) mejene vrednosti n) zakonodja o) študije primerov p) vpliv na človeško zdravje q) pregledno delo

  543.064
  COBISS.SI-ID 16385575

  180.
  WARREN, Warren S.
          The physical basis of chemistry / Warren S. Warren. - 2nd ed. - San Diego Šetc.Ć : Harcourt Science and Technology Company, cop. 2000. - XVII, 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Complementary Science Series)

  Kazalo
  ISBN 0-12-735855-2
  a) fizikalna kemija b) statistična mehanika c) kvantna mehanika d) valovna mehanika e) Schrodingerjeva enačba f) kinetična teorija plinov g) absorbcija svetlobe h) emisija i) molekularna spektroskopija j) laserska spektroskopija k) učbeniki

  544(075.8)
  COBISS.SI-ID 930952

  181.
  YUNUS, Shaikh
          Specialty aroma chemicals in flavors and fragrances / by Yunus Shaikh. - Carol Stream : Allured publishing corporation, 2002. - IX, 165 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali. - Povzetek
  ISBN 0-931710-87-1
  a) organska kemija b) arome c) dišave d) kemijska stabilnost e) kemijske interakcije f) vrste spojin g) lastnosti h) priročniki

  547-4
  COBISS.SI-ID 24594181


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  182.
  DUNN, Keh-Jim
          Nuclear magnetic resonance : petrophysical and logging applications / by K.-J. Dunn, D. J. Bergman, G. A. Latorraca. - 1st ed. - Amsterdam Šetc.Ć : Pergamon, 2002. - XVIII, 293 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Handbook of geophysical exploration. Seismic exploration ; vol. 32, ISSN 0950-1401)

  Bibliografija: str. 261-275. - Kazalo
  ISBN 0-08-043880-6
  a) Petroleum - Prospecting b) Geophysical well logging c) Nuclear magnetic resonance d) geofizika e) jedrska magnetna resonanca f) aplikacije g) nafta h) prospekcija i) petrofizikalne meritve j) pregledno delo

  543.429.23:552.1
  COBISS.SI-ID 24269573

  183.
  HORVAT, Aleksander, 1961-
          Paleontologija, biostratigrafija in paleoekologija miocenskih diatomej (Bacillariophyta) Slovenije = Paleontology, biostratigraphy and paleoecology of the miocene diatomes (Bacillariophyta) from Slovenia : doktorska disertacija / Aleksander Horvat. - Ljubljana : ŠA. HorvatĆ, 2003. - 246 str. : graf. prikazi, priloge ; 30 cm

  Bibliografija: str. 165-180. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) paleoekologija b) paleogeografija c) stratigrafija d) diatomeje e) silikoflagelati f) badenij g) sarmatij h) Centralna Paratetida i) doktorska disertacija

  563.1:551.8(043.3)
  COBISS.SI-ID 364382

  184.
  MURI, Gregor
          Sestava in izvor organske snovi v oksičnih in anoksičnih alpskih jezerih : doktorska disertacija = Composition and origin of organic matter in oxic and anoxic alpine lakes : dissertation thesis / Gregor Muri. - Ljubljana : ŠG. MuriĆ, 2003. - X, 159 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 148-159. - Kazala. - Izvleček ; Abstract
  a) hidrologija b) analizna kemija c) alpska jezera d) organske snovi e) sestava f) izvor g) doktorska disertacija

  556.55:556.11:547.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1218383

  185.
  O'DONOGHUE, Michael
          Identification of gemstones / Michael O'Donoghue, Louise Joyner. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003. - XIII, 313 str., ŠVIIIĆ str. ilustr. pril. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š301Ć-304. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5512-7
  a) Precious stones - Identification b) mineralogija c) dragi kamni d) vrste e) identifikacija f) sintetični kamni g) testiranje h) priročniki

  Š671.15+666.231/.233Ć:552.08
  COBISS.SI-ID 24641029


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  186.
  BAJPAI, Pratima
          Biotechnology for environmental protection in the pulp and paper industry / P. Bajpai, P.K. Bajpai, R. Kondo. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 1999. - 266 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 3-540-65677-4
  a) Wood-pulp - Biotechnology b) Wood-pulp industry - Environmental aspects c) Paper industry - Environmental aspects d) Paper chemistry e) Wood-pulp - Biotechnology f) Paper industry - Environmental aspects g) Wood-pulp industry - Environmental aspects h) ekologija i) čiščenje odpadnih vod j) papirna industrija k) industrija celuloze l) biotehnološke metode m) beljenje celuloze n) ksilaze o) encimi gliv p) encimatsko odstranjevanje črnila q) anaerobno čiščenje r) razbarvanje odplak s) detoksifikacija odplak t) biofiltracija plinov u) predelava mulja v) pregledno delo

  676:579.6:658.567
  COBISS.SI-ID 24699909

  187.
          BIOMECHANICS in ergonomics / edited by Shrawan Kumar. - Reprinted. - London ; Philadelphia : Taylor & Francis, 2001. - XIV, 385 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-7484-0704-9
  a) Human engineering b) Biomechanics c) Tissues - Mechanical properties d) Biomechanics e) Human Engineering f) Human engineering g) Tissues - Mechanical properties h) Ergonomie i) Biomecanique j) Tissus (Histologie) - Proprietes mecaniques k) ergonomija l) biomehanika m) antropometrija n) tkiva o) zgornje ekstremitete p) bolečina v križu q) biomehanika telesa r) zborniki

  57.089
  COBISS.SI-ID 24746245

  188.
          HERBICIDE classes in development : mode of action, targets, genetic engineering, chemistry / Peter Boger, Ko Wakabayashi, Kenji Hirai (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XXI, 364 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 3-540-43147-0
  a) Herbicides b) Herbicide-resistant crops c) kemija d) biokemija e) herbicidi f) lastnosti g) način delovanja h) učinek na rastline i) inhibitorji j) belila k) korelacija struktura-aktivnost l) genski inženiring m) resistentne poljščine n) zborniki

  661.162.2:577
  COBISS.SI-ID 24460549

  189.
          MYCOTOXINS and food safety / edited by Jonathan W. DeVries, Mary W. Trucksess and Lauren S. Jackson. - New York Šetc.Ć : Kluwer Academic/Plenum Publishers, cop. 2002. - XI, 295 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm. - (Advances in experimental medicine and biology ; vol. 504)

  "Proceedings of the American Chemical society Symposium, 'Mycotoxins and Food Safety,' held August 21-23, 2000 in Washington, D.C.". - Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-306-46780-1
  a) Mycotoxins - Congresses b) Food - Microbiology - Congresses c) Food - Safety measures - Congresses d) Food Contamination - Congresses e) Mycotoxins - Congresses f) Animal Feed - Congresses g) Food Industry - standards - Congresses h) Mycotoxines - Congres i) Aliments - Microbiologie - Congres j) Aliments - Securite - Mesures - Congres k) prehrambena industrija l) mikrobiologija m) hrana n) predelava hrane o) kontaminacija hrane p) mikotoksini q) analitika r) toksičnost s) ocena tveganja t) regulativa u) zborniki

  579.67:615.9:543
  COBISS.SI-ID 24446981

  190.
          NITRIC oxide : basic research and clinical applications / edited by Ryszard J. Gryglewski and Pietro Minuz. - Amsterdam ; Washington : IOS Press, cop. 2001. - VIII, 229 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series A. Life sciences, ISSN 1387-6686 ; vol. 317)

  Prispevki predstavljeni na konferenci v Erice, Italija, September 2000. - Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-58603-164-3 (IOS Press) ISBN 4-274-90433-4 (Ohmsha)
  a) Nitric oxide - Physiological effect b) Nitric oxide - Pathophysiology c) biokemija d) fiziologija e) patofiziologija f) dušikov oksid g) fiziološki učinki h) biološko delovanje i) tkiva j) kinetika reakcij k) celice endotelija l) delovanje kardiovaskularnih učinkovin m) možgani n) pljuča o) zborniki

  546.172.6:577.12:612
  COBISS.SI-ID 24200197

  191.
  TALARO, Kathleen
          Foundations in microbiology / Kathleen Talaro, Arthur Talaro. - 2nd ed. - Boston Šetc.Ć : WCB/McGraw-Hill, 1996. - XXVI, 861, Š48Ć str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-697-16054-8
  a) mikrobiologija b) celica c) mikroorganizmi d) bakterije e) virusi f) prehrana g) genetika h) molekularna kemija i) kemoterapija j) bolezni k) obramba gostitelja l) imunski odziv m) medicinska bakteriologija n) bakterijske bolezni o) glivične bolezni p) paraziti q) virusne bolezni r) DNA s) RNA t) uporabna mikrobiologija u) učbeniki

  579(075.8)
  COBISS.SI-ID 1123884

  192.
  TALARO, Kathleen
          Foundations in microbiology / Kathleen Talaro, Arthur Talaro. - 2nd ed. - Dubuque Šetc.Ć : Wm. C. Brown publishers, 1996. - VIII, 157 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Student study art notebook)

  ISBN 0-697-28329-1
  a) mikrobiologija b) celica c) mikroorganizmi d) bakterije e) virusi f) prehrana g) genetika h) molekularna kemija i) kemoterapija j) bolezni k) obramba gostitelja l) imunski odziv m) medicinska bakteriologija n) bakterijske bolezni o) glivične bolezni p) paraziti q) virusne bolezni r) DNA s) RNA t) uporabna mikrobiologija u) ilustracije v) učbeniki

  579(075.8)(084.1)
  COBISS.SI-ID 1124140


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  193.
  WEISS, Karl, 1924-
          The little book of bees / Karl Weiss ; with Carlos H. Vergara. - New York : Copernicus Books, 2002. - VIII, 163 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Little books)

  Prevod dela: Bienen und Bienenvolker. - Bibliografija: str. 151-154
  ISBN 0-387-95252-7
  a) Bees - Behavior b) biologija c) žuželke d) čebele e) vrste čebel f) pregledno delo

  595.799:591.5
  COBISS.SI-ID 24758277

  194.
          ŽIVALSTVO Slovenije / Šavtorji Boris Sket ... et al.Ć ; strokovni uredniki Boris Sket, Matija Gogala, Valika Kuštor ; redaktorica Valika Kuštor ; fotografije Miloš Andera ... Šet al.Ć ; risbe Matjaž Bedjanič ... et al.Ć. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003

  ISBN 86-365-0410-4
  a) Živalstvo - Slovenija b) biologija c) živalstvo d) telesna zgradba e) razmnoževanje f) ekologija g) Slovenija h) enciklopedija

  591.9(497.4)
  COBISS.SI-ID 123099392


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  195.
  ADAMS, Richard Crittenden
          Engineering projects for young scientists / Richard C. Adams and Peter H. Goodwin. - Revised ed. - New York Šetc.Ć : Franklin Watts, cop. 2001. - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 118-120
  ISBN 0-531-11668-9
  a) Engineering - Experiments - Juvenile literature b) Physics - Experiments - Juvenile literature c) Engineering - Experiments d) Physics - Experiments e) Experiments f) mladinsko raziskovanje g) inženirski projekti h) osnove fizike i) primeri j) gradnja mostov k) eksperimenti l) razvoj avtomobila m) raketni modeli n) zvok o) glasbeni instrumenti p) svetloba q) optika r) pregledno delo

  62.001.4
  COBISS.SI-ID 23959301

  196.
  INTERNATIONAL Conference on Assuring It's Safe (1998 ; Heriot-Watt University)
          International conference on Assuring it's safe : integrating structural integrity, inspection, and monitoring into safety and risk assessment : 18-19 May 1998, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK / organized by the Nuclear Energy Committee and the Pressure Systems Group of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE). - Bury St. Edmunds : Published by Professional Engineering Publishing for the Institution of Mechanical Engineers, 1998. - 420 str. : ilustr. ; 25 cm. - (IMechE conference transactions, ISSN 1356-1448 ; 1998-6)

  Hrbtni nasl.: Assuring it's safe . - Bibl. in povzetek pri vseh prispevkih
  ISBN 1-86058-147-1
  a) varnost b) ocenjevanje rizikov c) inšpekcije d) strukturne analize e) zakonodaja f) evropske smernice g) primeri h) varnost na železnicah i) varnost jedrskih naprav j) varnost konstrukcij k) razpoke v cevovodih l) zborniki

  62-78(063)
  COBISS.SI-ID 23942661

  197.
  KING, Paul H., 1941-
          Design of biomedical devices and systems / Paul H. King, Richard C. Fries. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2003. - XV, 585 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0889-X
  a) Biomedical engineering b) Medical instruments and apparatus c) Biomedical materials d) Biotechnology e) tehnika f) biomedicinske naprave g) biomedicinski sistemi h) konstruiranje i) definiranje proizvoda j) dokumentacija k) razvoj l) CAD m) CAM n) CAE o) človeški faktor p) industrijski dizajn q) izbira materiala r) biomateriali s) varnost t) prototipi u) testiranje v) kontrola kvalitete w) patenti x) avtorske pravice y) poslovne skrivnosti z) regulativa š) proizvodnja izdelka đ) življenjska doba izdelka ć) pregledno delo

  615.47:62
  COBISS.SI-ID 24599045


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  198.
  BANABIC, Dorel
          Formability of metallic materials : plastic anisotropy, formability testing, forming limits / D. Banabic ... Šet al.Ć ; edited by D. Banabic. - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2000. - XV, 334 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering materials)

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 3-540-67906-5
  a) Metals - Formability b) Metal-work c) Metals - Plastic properties d) materiali e) kovine f) preoblikovalnost kovin g) preskušanje preoblikovalnosti h) plastičnost materialov i) plastična anizotropija j) preoblikovalni procesi k) preoblikovanje pločevine l) simuliranje preoblikovanja m) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24180741

  199.
  CHARPY Centenary Conference (2001 ; Poitiers, France)
          From Charpy to present impact testing / editors D. Francois and A. Pineau. - Amsterdam Šetc.Ć : Elsevier, 2002. - XII, 483 str. : ilustr., port. ; 25 cm. - (ESIS publication, ISSN 1566-1369 ; 30)

  Vsebuje izbrane prispevke s Charpy Centenary Conference Poitiers, Francija, oktober 2001. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 0-08-043970-5
  a) Notched bar testing - Congresses b) Metals - Impact testing - Congresses c) preskušanje materialov d) kovine e) mehanika loma f) lomna žilavost g) Charpy-jev test h) mikromehanizmi i) simulacije testa j) zborniki

  539.55:669.1.018.292(063)
  COBISS.SI-ID 24711429

  200.
  DURAN, Jacques
          Sands, powders, and grains : an introduction to the physics of granular materials / Jacques Duran ; foreword by Pierre-Gilles de Gennes ; translated by Axel Reisinger. - New York Šetc.Ć : Springer, 2000. - XIII, 214 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Partially ordered systems)

  Bibliografija: str. Š209Ć-212. - Kazalo
  ISBN 0-387-98656-1
  a) materiali b) granulati c) fizikalne lastnosti d) interakcije e) fluidizacija f) dinamične lastnosti g) fragmentacija h) segregacija i) mešanje j) računalniško modeliranje k) numerične metode l) učbeniki

  539.2:519.61/.64(075.8)
  COBISS.SI-ID 44930049

  201.
          ENGINEERING with rubber : how to design rubber components / edited by Alan N. Gent ; with contributions by R. P. Campion ... Šet al.Ć. - 2nd ed. - Munich : Hanser ; Cincinnati : HanserGardner Publications, cop. 2001. - ŠXIVĆ, 365 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-446-21403-8 (Munich) ISBN 1-56990-299-2 (vezano)
  a) Rubber b) Engineering design c) materiali d) guma e) izbira elastomera f) vrste elastomerov g) vulkaniziranje h) ojačitve i) elastičnost j) deformacije k) dinamične mehanske lastnosti l) trdnost materiala m) mehanika loma n) utrujenost materiala o) trajnost p) odpornost q) preoblikovanje r) metoda končnih elementov s) testiranje t) zborniki

  678.074:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24762885

  202.
          FIRE retardant materials / edited by A R Horrocks and D Price. - Boca Raton : CRC Press ; Cambridge : Woodhead Pub., 2001. - XV, 429 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3883-2 (CRC Press) ISBN 1-85573-419-2 (Woodhead Pub.)
  a) Fire resistant materials b) materiali c) zaviranje gorenja d) polimeri e) mehanizmi delovanja f) modeli g) tekstil h) kompoziti i) nanokompoziti j) termoplasti k) naravni polimeri l) les m) lignocelulozni materiali n) matematično modeliranje o) priročniki

  678:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24276229

  203.
  FROST, Norman Edward, 1923-
          Metal fatigue / N. E. Frost, K. J. Marsh and L. P. Pook. - Mineola : Dover Publications, 1999. - XII, 499 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali
  ISBN 0-486-40927-9 (broš.)
  a) Metals - Fatigue b) materiali c) kovine d) kovine e) utrujenost materialov f) zasledovanje razpok g) napredovanje razpok h) trdnost i) napetosti j) freting k) torna obraba l) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 5633563

  204.
          HANDBOOK of residual stress and deformation of steel / edited by G. Totten, M. Howes, T. Inoue. - 1st printing. - Materials Park : ASM International, cop. 2002. - VII, 499 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-729-2 (vezano)
  a) Steel - Fatigue - Handbooks, manuals, etc b) Residual stresses - Handbooks, manuals, etc c) materiali d) jekla e) proizvodni proces f) deformacije g) utrujenost jekla h) meritve i) napovedi j) priročniki

  620.17:539.3:669.14
  COBISS.SI-ID 5122843

  205.
  HOLDEN, Alan
          The nature of solids / Alan Holden. - New York : Dover, 1992. - 241 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: New York : Columbia University Press, 1965. - Kazalo
  ISBN 04-8627-077-7
  a) Solids b) fizika trdne snovi c) materiali d) toplota e) toplotna kapaciteta f) kristalna struktura g) simetrija h) kemijska struktura i) atomi j) električna prevodnost k) polprevodniki l) magneti m) učbeniki

  539.2:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24908549

  206.
          METAL nanoparticles : synthesis, characterization, and applications / edited by Daniel L. Feldheim, Colby A. Foss, Jr. - New York : Marcel Dekker, cop. 2002. - IX, 338 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0604-8
  a) Nanoparticles b) Metal clusters c) materiali d) nanodelci e) kovinski klastri f) sinteze g) optične lastnosti h) karakterizacija i) aplikacije j) elektronske naprave k) optoelektronske naprave l) kemijski senzorji m) priročniki

  620.1/.2-034
  COBISS.SI-ID 24196101

  207.
  POCIUS, Alphonsus V.
          Adhesion and adhesives technology : an introduction / Alphonsus V. Pocius. - 2nd ed. - Munchen : Carl Hanser Verlag ; Cincinnati : Hanser Gardner Publications, 2002. - XII, 319 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-446-21731-2 (Carl Hanser Verlag) ISBN 1-56990-319-0 (Hanser Gardner Publications)
  a) Adhesion b) Adhesives c) Chemistry, Physical and theoretical d) Chemistry, Organic e) materiali f) lepila g) mehanske lastnosti h) medmolekularne sile i) polimeri j) fizikalne lastnosti k) kemijske lastnosti l) vrste lepil m) pregledno delo

  665.931:678:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24761093

  208.
  PURCHAS, Derek B.
          Handbook of filter media / Derek B Purchas and Ken Sutherland. - 2nd ed. - Oxford : Elsevier Advanced Technology, 2002. - XXII, 549 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-85617-375-5
  a) Filters and filtration - Handbooks, manuals, etc b) materiali c) filtri d) materiali za filtre e) tkane tekstilije f) netkane tekstilije g) papirji h) zračni filtrski materiali i) plinski filtrski materiali j) mreže k) plastični materiali l) keramični materiali m) membrane n) testiranje o) standardi p) priročniki

  66.067.12:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24512517

  209.
  RASSHOFER, Werner
          Automotive polyurethanes / Werner Rasshofer, Eckehard Weigand. - Lancaster ; Basel : Technomic Pub. Co., cop. 2001. - VIII, 193 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Advances in plastics recycling ; vol. 2)

  Bibliografija: str. 192
  ISBN 1-56676-793-8
  a) Plastics - Recycling - Europe b) Polyurethanes c) Plastics in automobiles - Europe d) ekologija e) materiali f) poliuretani g) evropska avtomobilska industrija h) recikliranje i) aplikacije j) pregledno delo

  678.664:620.284:629.33
  COBISS.SI-ID 23896325

  210.
  SLEMNIK, Mojca
          Proučevanje korozijskih procesov nerjavnih jekel z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo : doktroska disertacija / Mojca Slemnik ; Šmentor Valter DolečekĆ. - Maribor : ŠM. SlemnikĆ, 2003. - 69 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 56-57. - Abstract ; Povzetek. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) materiali b) nerjavna jekla c) toplotna obdelava d) korozija e) elektrokemijska impedančna spektroskopija f) nadomestna vezja g) doktorska disertacija

  Š620.193:669.14Ć:543.42
  COBISS.SI-ID 7802134

  211.
  VODOPIVEC, Franc
          Kovine in zlitine : kristalna zgradba, mikrostruktura, procesi, sestava in lastnosti / Franc Vodopivec. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2002 (Ljubljana : Pleško). - 474 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 600 izv. - Bibliografija: str. 169, 315 in 448. - Kazali
  ISBN 961-238-084-8
  a) Kovine - Priročniki b) Kovine - Kristalna struktura - Mikrostruktura - Priročniki c) Zlitine - Priročniki d) Zlitine - Sestava - Fizikalno-kemične lastnosti - Priročniki e) Zlitine - Plemenite kovine - Taljenje - Priročniki f) Zlitine - Magnezij - Titan - Priročniki g) Zlitine - Nikelj - Kobalt - Priročniki h) Zlitine - Cink - Svinec - Priročniki i) Zlitine - Cirkonij - Hafnij - Priročniki j) materiali k) kovine l) zlitine m) kristalna zgradba n) trdne raztopine o) prevodnost p) oksidacija q) mikrostruktura r) mikrostrukturni procesi s) preoblikovanje t) toplotna obdelava u) kovinska gradiva v) sestava w) lastnosti x) priročniki

  620.1/.2:669
  COBISS.SI-ID 119244544


  620.9 ENERGETIKA.


  212.
  WILLIAMS, Laurence O.
          An end to global warming / Laurence O. Williams. - 1st ed. - Amsterdam Šetc.Ć : Pergamon, 2002. - ŠXXĆ, 209 str. : ilustr., barvni zvd. ; 25 cm + 1 vpeta zgibanka

  Povzetki in bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-08-044045-2
  a) Hydrogen as fuel b) Power resources c) ekologija d) klimatske spremembe e) energetika f) fosilna goriva g) alternativni viri energije h) jedrska fizika i) kemijska goriva j) vodik k) fuzija vodika l) kisik m) aplikacije n) priročniki

  620.92:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 24514565


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  213.
          AUFGABEN und Verfahren in der Oberflachenbehandlung / J. H. Kerspe ... Šet al.Ć. - Renningen-Malmsheim : Expert Verlag, 2000. - 348 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih
  ISBN 3-8169-1647-3
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelave površin d) tankoslojne tehnologije e) nanašanje slojev f) oslojevanje površin g) nanašanje tankih plasti h) postopki oslojevanja i) galvanotehnika j) termično brizganje k) oslojevanje s plazmo l) prevleke orodij m) PVD prevleke n) protiobrabni sloji o) čiščenje površin p) kemično-termična obdelava q) utrjevanje površin r) naogljičenje s) plazemsko nitriranje maziva t) pregledno delo

  621.793/.795
  COBISS.SI-ID 23910917

  214.
  BEIER, Hans-Michael
          Handbuch Entgrattechnik : Wegweiser zur Gratminimierung und Gratbeseitigung fur Konstruktion und Fertigung / Hans-Michael Beier. - Munchen ; Wien : Hanser, 1999. - 229 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 213-226. - Kazalo
  ISBN 3-446-19583-1
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) odstranjevanje srha d) procesi raziglenja e) postopki odstranjevanja srha f) odstranjevanje srha termično g) odstranjevanje srha brusno h) odrezavanje i) odnašanje j) zagotavljanje kakovosti k) smeri razvoja l) pregledno delo

  621.9
  COBISS.SI-ID 3454235

  215.
  BENIŠEK, Miroslav
          Hidraulične turbine : autor Miroslav Benišek. - 1. izd. - Beograd : Mašinski fakultet, 1998. - 409 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Mehanika fluida i Hidraulične mašine)

  300 izv. - Bibliografija: str. 400-409
  ISBN 86-7083-323-9
  a) strojništvo b) hidravlični stroji c) hidravlične turbine d) izkoriščanje vodne energije e) kavitacija v turbinah f) karakteristike turbin g) pretočni deli turbin h) Kaplanove turbine i) Francisove turbine j) učbeniki za visoke šole

  621.224(075.8)
  COBISS.SI-ID 24955141

  216.
  CRNOJEVIĆ, Cvetko
          Klasična i uljna hidraulika / Cvetko Crnojević. - 2. izd. - Beograd : Mašinski fakultet, 2001. - IX, 375 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Mehanika fluida i hidraulične mašine)

  Bibliografija: str. 373-375. - Kazalo
  ISBN 86-7083-423-5
  a) strojništvo b) tekočine c) mirovanje tekočin d) sile pritiskov e) oljna hidravlika f) cevovodi g) kavitacija h) črpalke i) razvodnice j) hidrometri k) ventili l) učbeniki za visoke šole

  621.22-82(075.8)
  COBISS.SI-ID 24803845

  217.
  CRNOJEVIĆ, Cvetko
          Transport čvrstih materijala fluidima / Cvetko Crnojević. - 1. izd. - Beograd : Mašinski fakultet, 2002. - VIII, 149 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija mehanika fluida i hidraulične mašine)

  Bibliografija: str. 144-146. - Kazali
  ISBN 86-7083-441-3
  a) strojništvo b) suspenzije c) pretoki suspenzij d) transportna sredstva e) fluidi f) cevovodi g) pnevmatski transport h) hidravlični transport i) prenos trdnih materialov j) pregledno delo

  621.643.04(075.8)
  COBISS.SI-ID 24803333

  218.
  DRESIG, Hans
          Schwingungen mechanischer Antriebssysteme : Modellbildung, Berechnung, Analyse, Synthese / Hans Dresig. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - X, 438 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š399Ć-414. - Kazalo
  ISBN 3-540-41674-9
  a) strojništvo b) mehanski pogoni c) pogonski sistemi d) nihanja sistemov e) vibracije f) modeliranje sistemov g) metode modeliranja h) analize sistemov i) sinteze sistemov j) dinamične analize k) torzijska nihanja l) strojni elementi m) pregledno delo

  621-752+62-56
  COBISS.SI-ID 24249861

  219.
          FLEXIBLE robot dynamics and controls / Rush D. Robinett, III ... Šet al.Ć. - New York Šetc.Ć : Kluwer Academic/Plenum Publishers, cop. 2002. - XIX, 339 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IFSR international series on systems science and engineering ; vol. 19)

  Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-306-46724-0
  a) Robots, Industrial b) Flexible manufacturing systems c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) industrijski roboti f) fleksibilni roboti g) dinamika robotov h) krmiljenje i) dinamični model j) matematične osnove k) robotska proizvodnja l) pregledno delo

  621.865.8
  COBISS.SI-ID 24251397

  220.
  GASCH, Robert
          Rotordynamik / R. Gasch, R. Nordmann, H. Pfutzner. - 2., vollstandig neubearbeitete und erweiterete Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XVIII, 705 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š673Ć-699. - Kazalo
  ISBN 3-540-41240-9
  a) strojništvo b) strojni elementi c) gredi d) rotorji e) dinamika rotorjev f) nadzor vibracij g) resonance h) uležajenje gredi i) kotalni ležaji j) valjčni ležaji k) drsni ležaji l) magnetni ležaji m) tesnila n) tesnenje gredi o) nadzor strojev p) diagnoze strojev q) pregledno delo

  621.824
  COBISS.SI-ID 23885829

  221.
  GILLESPIE, LaRoux K.
          Deburring and edge finishing handbook / LaRoux K. Gillespie. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers ; New York : American Society of Mechanical Engineers, cop. 1999. - XXIV, 404 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87263-501-5
  a) Deburring - Handbooks, manuals, etc b) Grinding and polishing - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) obdelovalni procesi e) izdelava orodij f) raziglenje g) obdelava robov h) faze odrezavanja i) frezanje j) deformacije obdelovancev k) življenjska doba l) končne obdelave m) priročniki

  621.924
  COBISS.SI-ID 24744453

  222.
  GUSEL, Leo, 1968-
          Modeliranje mehanskih lastnosti pri hladnem preoblikovanju materiala z metodo genetskega programiranja : doktorska disertacija / Leo Gusel ; Šmentor Alojz Križman ; komentor Jože BaličĆ. - Maribor : ŠL. GuselĆ, 2003. - 149 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 147-149. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) plastično preoblikovanje d) hladno preoblikovanje e) mehanske lastnosti f) bakrove zlitine g) genetsko programiranje h) genetske metode i) modeliranje j) doktorska disertacija

  621.777.016.3:007.52(043.3)
  COBISS.SI-ID 7919126

  223.
  JAKOPIČ, Franc
          Tehnologija odrezovanja kovin. Delovni zvezek za srednje strokovne šole / Franci Jakopič. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 (ŠNova GoricaĆ : Grafika Soča). - 46 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 46
  ISBN 86-365-0414-7
  a) Kovine - Odrezovanje - Vaje za srednje šole b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) odrezavanje e) struženje f) frezanje g) vrtanje h) grezenje i) brušenje j) pehanje k) skoblanje l) vaje m) učbeniki za srednje šole

  621.9(075.3)(075.6)
  COBISS.SI-ID 121034496

  224.
  KONIG, Wilfried
          Fertigungsverfahren. 1, Drehen, Frasen, Bohren / Wilfried Konig, Fritz Klocke. - 7. korrigierte Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XXII, 471 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studium und Praxis)

  Bibliografija: str. Š443Ć-463. - Kazalo
  ISBN 3-540-43304-X
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) odrezavanje d) struženje e) frezanje f) vrtanje g) obdelovalni stroji h) hladilna sredstva i) priročniki

  621.9
  COBISS.SI-ID 24724997

  225.
  KOROŠEC, Marjan, 1961-
          Optimiranje izdelave poljubnih prostorskih oblik z uporabo nevronskih mrež : doktorska disertacija / Marjan Korošec. - Maribor : ŠM. KorošecĆ, 2003. - X, 107 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 98-104. - Povzetek ; Abstracts. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) izdelava prostorskih oblik d) CAM e) CAD f) nevronske mreže g) kompleksnost h) proste površine i) frezanje j) optimiranje frezanja k) geometrijski gradniki l) tehnološki gradniki m) doktorska disertacija

  621.914:Š004.89+007.52Ć(043.3)
  COBISS.SI-ID 25133317

  226.
  LECHNER, Gisbert
          Fahrzeuggetriebe : Grundlagen, Auswahl, Auslegung und Konstruktion / G. Lechner, H. Naunheimer. - Berlin Šetc.Ć : Springer-Verlag, 1994. - XX, 444 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š423Ć-435. - Kazalo
  ISBN 3-540-57423-9
  a) Automobiles - Transmission devices b) strojništvo c) avtomobilski menjalniki d) osnove e) razvoj f) primeri g) izbor h) sinhronizacija menjalnikov i) konstruiranje gonil j) zanesljivost k) življenjska doba l) konstrukcijski elementi m) zobniška gonila n) gredi o) hidrodinamične sklopke p) pregledno delo

  621.83:629.3
  COBISS.SI-ID 24250629

  227.
  LOBONTIU, Nicolae
          Compliant mechanisms : design of flexure hinges / Nicolae Lobontiu. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - Š18Ć, 447 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1367-8
  a) Mechanical movements - Design and construction b) Hinges - Design and construction c) strojništvo d) strojni elementi e) kinematika elementov f) šarnirji g) upogibni zgibi h) načrtovanje zgibov i) konstrukcija zgibov j) statika gibljivih elementov k) dinamika l) pregledno delo

  621.888.2
  COBISS.SI-ID 24751877

  228.
          MACHINERY'S handbook : a reference book for the mechanical engineer, designer, manufacturing engineer, draftsman, toolmaker, and machinist / by Erik Oberg ... Šet al.Ć ; Christopher J. McCauley, editor. - 26th ed., 2nd printing. - New York : Industrial Press, 2000. - VI, 2630 str. : ilustr. ; 19 cm

  Ov. nasl.: Machinery's handbook 26. - Kazalo
  ISBN 0-8311-2635-3
  a) Mechanical engineering - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) matematika d) mehanika e) materiali f) lastnosti materialov g) obdelave materialov h) preskušanje materialov i) orodja j) izdelava orodij k) strojni elementi l) merske enote m) proizvodni procesi n) priročniki

  621(035)
  COBISS.SI-ID 24820997

  229.
  MEGYESY, Eugene F.
          Pressure vessel handbook / Eugene F. Megyesy. - 12th ed. - Tulsa : Pressure Vessel Publishing, 2001. - 499 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 479-480. - Kazalo
  ISBN 0-914458-21-3
  a) strojništvo b) tlačne posode c) kemijska industrija d) načrtovanje posod e) konstrukcija posod f) geometrija posod g) varjenje posod h) preskušanje posod i) priročniki

  621.772.4
  COBISS.SI-ID 23955461

  230.
  NATALE, Ciro, 1969-
          Interaction control of robot manipulators : six degrees-of-freedom tasks / Ciro Natale. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2003. - XIV, 108 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Springer tracts in advanced robotics ; vol. 3)

  Bibliografija: str. Š87Ć-90. - Kazalo
  ISBN 3-540-00159-X
  a) Robots - Control systems b) Manipulators (Mechanism) - Automatic control c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) robotski manipulatorji f) krmiljenje manipulatorjev g) prostorsko gibanje h) nadzorovanje moči i) robotski sistemi j) pregledno delo

  621.865.8
  COBISS.SI-ID 24753669

  231.
  PEJČIĆ, Predrag
          Vojni helikopteri / Predrag Pejčić. - Beograd : Vojnoizdavački i novinski centar, 1993 (Beograd : Vojna štamparija). - 466 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Izdavačka delatnost i Vojnostručna literatura ; knj. 982)

  Bibliografija: str. 465-466. - Kazalo
  a) strojništvo b) vojna tehnika c) vojaški helikopterji d) vrste e) karakteristike f) pogonski sistemi g) oprema h) naorožitev i) vojaške operacije j) pregledno delo

  623.746.174
  COBISS.SI-ID 208078

  232.
  PEROVIĆ, Božina
          Spanende und abtragende Fertigungsverfahren : Grundlagen und Berechnung / Božina Perović. - Renningen-Malsheim : Expert Verlag, 2000. - 291 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 286-291. - Kazalo
  ISBN 3-8169-1911-1 (broš.)
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) postopki odrezavanja d) izračun sil e) rezalne sile f) hitrosti odrezavanja g) opisi postopkov h) izračuni hitrosti i) formule j) struženje k) frezanje l) vrtanje m) posnemanje n) pehanje o) žaganje p) brušenje q) honanje r) lepanje s) izdelava zobnikov t) izdelava navojev u) odvzemanje materiala v) erozijske obdelave w) primeri izračuna x) pregledno delo

  621.9
  COBISS.SI-ID 23932677

  233.
  RADIĆ, Aleksandar
          Vazdušna moč Rusije / Aleksandar Radić. - Beograd : Trikontinental : Vojnoizadavački zavod, 2002. - 188 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Vojna knjiga ; knj. 1322) (Edicija 100 godina svetske avijacije)

  Bibliografija: str. 185. - Kazalo
  a) strojništvo b) vojna tehnika c) vojno letalstvo d) strateško letalstvo e) bombniki f) transportna letala g) šolska letala h) bojna letala i) pregledno delo

  623.7(470)
  COBISS.SI-ID 24803077

  234.
  RAUWENDAAL, Chris
          Polymer extrusion / Chris Rauwendaal ; with contributions from Paul J. Gramann, Bruce A. Davis, and Tim A. Osswald. - 4th ed. - Munich : Hanser ; Cincinnati : Hanser Gardner Publications, 2001. - XIV, 777 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56990-321-2 (vezano)
  a) Plastics - Extrusion b) strojništvo c) preoblikovanje d) polimeri e) ekstrudiranje f) tehnološki proces g) stroji h) pogoni strojev i) instrumentacija j) kontrola procesov k) lastnosti polimerov l) odstranjevanje motenj m) modeliranje procesa n) pregledno delo

  678.057.3:621.7
  COBISS.SI-ID 24763397

  235.
  SOMMER, Carl, 1930-
          Non-traditional machining handbook / by Carl Sommer. - Houston : Advance Publishing, 2000. - 432 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57537-325-4 (vezano)
  a) Machining - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) preoblikovanje z odrezavanjem e) obdelovalni procesi f) elektroerozijske obdelave g) elektrode h) elektroerozijsko vrtanje i) odstranjevanje srha j) ultrazvočne obdelave k) fotokemične obdelave l) elektrokemične obdelave m) plazemsko rezanje n) obdelave s curkom o) laserske obdelave p) priročniki

  621.9.048
  COBISS.SI-ID 4721691

  236.
  STEFANESCU, Doru Michael, 1942-
          Science and engineering of casting solidification / Doru Michael Stefanescu. - New York Šetc.Ć : Kluwer Academic/Plenum Publishers, cop. 2002. - XVI, 342 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-306-46750-X
  a) Metal castings - Mathematical models b) Solidification - Mathematical models c) materiali d) ulivanje kovin e) strjevanje f) termodinamika g) formiranje makrostrukture h) formiranje mikrostrukture i) matematični modeli j) pregledno delo

  621.746.6.001.573
  COBISS.SI-ID 24495365

  237.
  THRONE, James L., 1937-
          Thermoformen : Werkstoffe - Verfahren - Anwendung / James L. Throne, Joachim Beine ; unter Mitarbeit von Michael Heil. - Munchen ; Wien : Carl Hanser Verlag, 1999. - XV, 504 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-446-21020-2
  a) strojništvo b) oblikovalni postopki c) toplotne obdelave d) umetne mase e) nauk o materialih f) obdelovalni stroji g) segrevaanje polizdelkov h) oblikovanje i) ohlajevalna faza j) pregledno delo

  621.78
  COBISS.SI-ID 24763141

  238.
          TOOL and manufacturing engineers handbook / William H. Cubberly, consulting editor ; Ramon Bakerjian, staff editor. - Desk ed. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 1989. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87263-351-9
  a) Production engineering - Handbooks, manuals, etc b) Metal-work - Handbooks, manuals, etc c) Metal-cutting - Handbooks, manuals, etc d) strojništvo e) industrijska proizvodnja f) obdelave z odrezavanjem g) obdelave brez odrezavanja h) organizacija proizvodnje i) vodenje proizvodnje j) zagotavljanje kakovosti k) računalniško podprte obdelave l) robotika m) CAD/CAM n) fleksibilna proizvodnja o) tolerance p) tehnologija površin q) kovine r) plastike s) kompoziti t) praškasta metalurgija u) krmiljenje strojev v) priročniki

  621.7/.9(035)
  COBISS.SI-ID 24743685

  239.
          UMFORMTECHNIK : Handbuch fur Industrie und Wissenschaft. Bd. 1, Grundlagen / Herausgegeben von Kurt Lange. - 2. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XVIII, 535 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Ponatis spremenjene študijske izdaje. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-43686-3 (študijska izdaja) ISBN 3-540-13249-X
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) preoblikovanje kovin d) plastičnost e) orodja f) točnost preoblikovanja g) pregledno delo

  621.7
  COBISS.SI-ID 24725765

  240.
  WEBER, Wolfgang
          Industrieroboter : Methoden der Steuerung und Regelung / von Wolfgang Weber. - Munchen ; Wien : Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, cop. 2002. - 220 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 209-214. - Kazalo
  ISBN 3-446-21604-9
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) industrijski roboti d) sestavvni deli robotov e) interpolacije f) delovanje g) programiranje h) krmiljenje robotov i) dinamični modeli j) pregledno delo

  621.865.8
  COBISS.SI-ID 24834565

  241.
  WECK, Manfred
          Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme. Bd. 3, Mechatronische Systeme : Vorschubantriebe und Prozessdiagnose / Manfred Weck. - 5., neubearbeitete Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XXII, 456 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. Š438Ć-448. - Kazalo
  ISBN 3-540-67614-7
  a) strojništvo b) obdelovalni stroji c) avtomatizacija d) krmiljenje e) mehatronika f) NC stroji g) podajalni stroji h) CIM i) pregledno delo

  621.7/.9-52
  COBISS.SI-ID 24725253

  242.
  WOZNIAK, Gunter
          Zerstaubungstechnik : Prinzipien, Verfahren, Gerate / Gunter Wozniak. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2003. - XIII, 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

  Bibliografija: str. Š171Ć-174. - Kazalo
  ISBN 3-540-41170-4
  a) brizganje b) razprševanje tekočin c) atomizacija d) osnove e) mehanika fluidov f) sistemi za razprševanje g) šobe h) kapljice i) merjenje lastnosti j) lastnosti tekočin k) meritve velikosti kapljic l) prenos toplote m) računski primeri n) pregledno delo

  621.647.2
  COBISS.SI-ID 24249093


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  243.
  ALTENBURG, Jens
          Mobile Roboter : vom einfachen Experiment zur kunstlichen Intelligenz / von Jens und Uwe Altenburg. - 3., uberarbeitete Aufl. - Munchen ; Wien : Hanser, cop. 2002. - 280 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 277-278. - Kazalo
  ISBN 3-446-21971-4
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) mobilni roboti d) eksperimentalni robot WILLI e) senzorsko krmiljenje f) minirobot Fritz g) projekt ROBOTECH 1 h) inteligentni robotski sistemi i) robotska kamera MCR 1 j) robotski sistemi MauSi k) sledilni robot SOPHOCLES l) pregledno delo

  007.52
  COBISS.SI-ID 24834053

  244.
  BILJANOVIĆ, Petar
          Elektronički sklopovi / Petar Biljanović ; Šcrteže izradio Zlatko OrbanĆ. - 4. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - IX, 307 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 303. - Kazalo
  ISBN 953-0-30628-8 ISBN 953-0-30628-0 ! (na hrbt. str. nasl. str.)
  a) elektrotehnika b) elektronika c) elektronski sklopi d) ojačevalniki e) vpliv nelinearnih karakteristik f) vezja ojačevalnikov g) kaskadne vezave h) frekvenčne karakteristike i) šum j) povratne zanke k) oscilatorji l) učbeniki za visoke šole

  621.37(075.8)
  COBISS.SI-ID 25078021

  245.
  DORF, Richard C.
          Pocket book of electrical engineering formulas / Richard C. Dorf, Ronald J. Tallarida. - Boca Rataon Šetc.Ć ; New York : CRC Press, 1993. - 202 str. : graf. prikazi ; 17 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-4473-5
  a) elektrotehnika b) formule c) priročniki

  621.3(083)
  COBISS.SI-ID 1900054

  246.
          ELEKTROTEHNIKA : elektronika, komunikacije i električni strojevi / Šuredništvo Borivoj Modlic, Ivan BudinĆ. - 1. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - XVII, 1085 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Inženjerski priručnik ; 3)

  Kazalo
  ISBN 953-0-31664-X
  a) elektrotehnika b) pasivne komponente c) elektronski elementi d) analogna električna vezja e) digitalni sklopi f) arhitektura mikroračunalnikov g) teorija informacij h) kodiranje i) obdelave signalov j) akustika k) elektroakustika l) radiofrekvenčni sklopi m) električne meritve n) merilni inštrumenti o) mikrovalovna elektronika p) antene q) biomedicinska elektronika r) optoelektronika s) optične komunikacije t) radijska navigacija u) električni stroji v) elektromotorni pogoni w) priročniki

  621.3(035)
  COBISS.SI-ID 24935429

  247.
  IFFLANDER, Reinhard
          Solid-state lasers for materials processing : fundamental relations and technical realizations / Reinhard Ifflander ; translated by Stefan Weber. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2001. - XVI, 350 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in optical sciences ; 77, ISSN 0342-4111)

  Bibliografija: str. Š329Ć-345. - Kazalo
  ISBN 3-540-66980-9
  a) Solid-state lasers b) elektrotehnika c) elektronska optika d) polprevodniški laserji e) resonatorji f) toplotni učinki g) karakteristike laserjev h) izvor žarka i) svetilke na razelektritev v plinu j) vzbuditev z diodami k) električna vezja l) obdelave materialov m) laserski materiali n) kristali o) stekla p) aplikacije q) varjenje r) rezanje s) odvzemanje materiala t) pregledno delo

  621.375.826
  COBISS.SI-ID 24743429

  248.
  KANDIĆ, Dragan B.
          Elektrotehnika : elektrostatika, elektrokinetika, elektromagnetizam / Dragan B. Kandić. - Š1. izd.Ć. - Beograd : Mašinski fakultet, 2002. - VII, 582 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na vrhu nasl. strani: Univerzitet u Beogradu. - Bibliografija: str. 569-570. - Kazalo
  ISBN 86-7083-447-2
  a) elektrotehnika b) elektrostatika c) elektične obremenitve d) naelektrenja e) elektrostatična polja f) elektrokinetika g) električni tok h) električni generatorji i) elektromotorne sile j) električna vezja k) elektromagnetizem l) magnetno polje m) električno polje n) učbeniki za isoke šole

  621.3:537(075.8)
  COBISS.SI-ID 24804101

  249.
  LARMINIE, James
          Fuel cell systems explained / James Larminie, Andrew Dicks. - 2nd ed. - Chicester : J. Wiley & Sons, 2003. - XXII, 406 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002192 419.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84857-X
  a) Fuel cells b) elektrotehnika c) energetika d) energetski viri e) gorivne celice f) vrste gorivnih celic g) delovanje h) termodinamične lastnosti i) aplikacije j) izdelovanje k) pregledno delo

  621.352.6
  COBISS.SI-ID 24820485

  250.
  WINKLER, Wolfgang
          Brennstoffzellenanlagen / Wolfgang Winkler. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - 374 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

  Bibliografija: str. Š344Ć-368. - Kazalo
  ISBN 3-540-42832-1
  a) elektrotehnika b) energetika c) oskrba z energijo d) energetske naprave e) gorivne celice f) sistemi gorivnih celic g) kombinirane elektrarne h) kombinirane naprave i) koncepti naprav j) oblikovanje naprav k) integracija sistemov l) integracija procesov m) praktične izkušnje n) pregledno delo

  621.311
  COBISS.SI-ID 24247813

  251.
  ŽIVKOVIĆ, Dejan B.
          Impulsna i digitalna elektronika / Dejan B. Živković, Miodrag V. Popović. - 5. izd. - Beograd : Elektrotehnički fakultet : Akademska misao, 2000. - 568 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 561-562. - Kazalo
  ISBN 86-7466-036-3
  a) elektrotehnika b) digitalna elektronika c) impulzna elektronika d) elektronska vezja e) integrirana vewzja f) digitalna vezja g) načrtovanje vezij h) logična vezja i) karakteristike j) bipolarni elementi k) MOS tranzistorji l) bistabilna vezja m) komparatorji n) impulzni generatorji o) napetostni generatorji p) programabilna vezja q) sekvenčna vezja r) spominske enote s) aritmetična vezja t) učbeniki za visoke šole

  621.371.38(075.8)
  COBISS.SI-ID 13325883


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  252.
  ATTIA, John Okyere
          PSPICE and MATLAB for electronics : an integrated approach / John O. Attia. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - 338 str. : ilustr. ; 25 cm. - (VLSI circuits series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1263-9
  a) PSpice b) MATLAB c) Integrated circuits - Very large scale integration - Design and construction - Data processing d) Electronic circuit design - Data processing e) elektrotehnika f) elektronika g) načrtovanje vezij h) računalniške simulacije i) programska oprema j) MATLAB k) PSPICE l) obdelave podatkov m) aplikacije n) pregledno delo

  621.38.049.7:004.43
  COBISS.SI-ID 24822533

  253.
  BILJANOVIĆ, Petar
          Poluvodički elektronički elementi / Petar Biljanović. - 2. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2001. - XVI, 608 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 953-0-30686-5
  a) elektrotehnika b) elektronika c) polprevodniški elementi d) polprevodniški materiali e) silicijeva tehnologija f) PN - spoj g) diode h) tranzistorji i) vrste j) delovanje k) učbeniki za visoke šole

  621.382(075.8)
  COBISS.SI-ID 24932613

  254.
  BRODIĆ, Tomislav
          Elektronički elementi i osnovni sklopovi / Tomislav Brodić. - Zagreb : Školska knjiga, 1995. - 391 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 381-382. - Kazalo
  ISBN 953-0-30653-9
  a) elektrotehnika b) elektronika c) pasivni elementi d) upori e) kondenzatorji f) dušilke g) transformatorji h) polprevodniški elementi i) diode j) tranzistorji k) fotoelektrični elementi l) integrirana vezja m) elektronska vezja n) ojačevalniki o) regulatorji napetosti p) regulatorji toka q) oscilatorji r) učbeniki za visoke šole

  621.38.049.7(075.8)
  COBISS.SI-ID 1771059

  255.
  BRODIĆ, Tomislav
          Osnove energetske elektronike. Dio 1, Poluvodički energetski ventili / Tomislav Brodić. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - XIII, 374 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š375Ć. - Kazalo
  ISBN 953-0-30677-6 (komplet) ISBN 953-0-30682-2 (zv. 1)
  a) elektronika - energetska elektronika - učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) energetska elektronika d) polprevodniški elementi e) energetski elementi f) diode g) bipolarni tranzistorji h) unipolarni tranzistorji i) tiristorji j) polprevodniški ventili k) povezovanje ventilov l) zaščita ventilov m) hlajenje elementov n) pasivne komponente o) varovalke p) učbeniki za visoke šole

  621.382(075.8)
  COBISS.SI-ID 24932869

  256.
          The CIRCUITS and filters handbook / editor-in-chief Wai-Kai Chen. - 2nd ed. - Boca Raton Šetc.Ć : CRC Press, cop. 2003. - XXII, 2961 str. : ilustr. ; 27 cm. - (The electrical engineering handbook series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0912-3
  a) Electronic circuits b) Electric filters c) elektrotehnika d) elektronika e) elektronska vezja f) elementi vezij g) pasivne komponente h) analize vezij i) povratne zanke j) nelinearna vezja k) porazdeljena vezja l) integrirana vezja m) računalniško podprto načrtovanje n) optimizacija vezij o) VLSI vezja p) avtomatizacija načrtovanja q) električni filtri r) pasivni filtri s) aktivni filtri t) digitalni filtri u) priročniki

  621.38.049+621.372.54
  COBISS.SI-ID 3362644

  257.
          ELECTRONIC systems maintenance handbook / edited by Jerry C. Whitaker. - 2nd ed. - Boca Raton Šetc.Ć : CRC Press, cop. 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : tabele, graf. prikazi ; 26 cm. - (Electronics handbook series)

  Bibliografija proti koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-8354-4
  a) elektrotehnika b) elektronski sistemi c) vzdrževanje d) popravila e) zanesljivost sistemov f) verjetnost okvar g) statistika h) zaščita sistemov i) uporovni materiali j) kapacitivnost k) magnetne lastnosti l) tiskana vezja m) hibridna mikroelektronika n) polprevodniki o) zaščita napajalnih sistemov p) mrežne komunikacije q) simulacije vezij r) priročniki

  621.38.004(035)
  COBISS.SI-ID 48828417

  258.
  KAMICHIK, Stephen
          Oscillator circuits & projects / written by Stephen Kamichik. - Indianapolis : Prompt Publications, cop. 1997. - VI, 249 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 237. - Kazalo
  ISBN 0-7906-1111-2 (broš.)
  a) Oscillators, Electric b) Electronic apparatus and appliances - Design and construction c) elektrotehnika d) sinusni oscilatorji e) vrste oscilatorjev f) oscilatorska vezja g) načrtovanje oscilatorjev h) Schmittovi prožilniki i) Armstrongov oscilator j) LC oscilatorji k) Hartleyjev oscilator l) kristalni oscilator m) operacijsko ojačevalni oscilatorji n) multivibratorji o) negativno-uporovne naprave p) generatorji žagastega signala q) frekvenčni števci r) elektronska sirena s) radiofrekvenčni oddajniki zvoka t) FM glasovni oddajniki u) pregledno delo

  621.373.1.049
  COBISS.SI-ID 24933381

  259.
  LYSHEVSKI, Sergey Edward
          MEMS and NEMS : systems, devices, and structures / Sergey Edward Lyshevski. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2002. - 461 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Nano- and microscience, engineering, technology, and medicine series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1262-0
  a) Microelectromechanical systems b) elektrotehnika c) elektromehanski sistemi d) elektromehanske naprave e) mikro sistemi f) nano sistemi g) matematični modeli h) krmiljenje sistemov i) priročniki

  621.38.049.77(075)
  COBISS.SI-ID 24822789

  260.
  STANDLER, Ronald Bruce, 1949-
          Protection of electronic circuits from overvoltages / Ronald B. Standler. - Mineola : Dover Publications, 2002. - XXI, 434 str. : ilustr. ; 24 cm

  Izvirna izd.: New York : John Wiley & Sons, 1989. - Bibliografija: str. 414-429. - Kazalo
  ISBN 0-486-42552-5 (broš.)
  a) Electronic apparatus and appliances - Protection b) Electronic circuits - Protection c) Overvoltage d) Transients (Electricity) e) elektrotehnika f) elektronika g) prenapetostna zaščita vezij h) elektronska vezja i) elektronski aparati j) elektronske naprave k) zaščita naprav l) priročniki

  621.38.038:621.316.91
  COBISS.SI-ID 24920581

  261.
  ŠANTIĆ, Ante
          Biomedicinska elektronika / Ante Šantić. - Zagreb : Školska knjiga, 1995. - XII, 382 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 953-0-31637-2
  a) elektrotehnika b) medicinska elektronika c) merilni instrumenti d) biomedicinska tehnika e) merilni sistemi f) diagnostični instrumenti g) NMR diagnostika h) termografija i) tomografija j) učbeniki za visoke šole

  621.38:615.47(075.8)
  COBISS.SI-ID 38460417

  262.
          TRADE-offs in analog circuit design : the designer's companion / edited by Chris Toumazou, George Moschytz and Barrie Gilbert ; editing assistance Ganesh Kathiresan. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic, cop. 2002. - XXXV, 1048 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7037-3
  a) Electronic circuit design b) Engineering economy c) elektrotehnika d) elektronika e) elektronska vezja f) načrtovanje vezij g) analogna vezja h) metodologije načrtovanja i) filtri j) oscilatorji k) preklopna vezja l) pretvorniki m) oddajniki n) pregledno delo

  621.38.049
  COBISS.SI-ID 3332948

  263.
  VARADAN, V. K., 1943-
          Microstereolithography and other fabrication techniques for 3D MEMS / Vijay K. Varadan, Xiaoning Jiang and Vasundara V. Varadan. - Chichester Šetc.Ć : John Wiley & sons, cop. 2001. - XIII, 260 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-471-52185-X
  a) Microelectromechanical systems - Design and construction b) Microlithography c) Three-dimensional display systems d) elektronika e) elektronske naprave f) mikroelektromehanski sistemi g) tehnike izdelave h) mikrostereolitografija i) sinteza polimerov j) arhitektura polimernih MEMS k) struktura polimerov l) mikroulivanje m) aplikacije n) pregledno delo

  621.38.049.77
  COBISS.SI-ID 23930885

  264.
  ZULIM, Ivan
          Elektronički sklopovi : zbirka zadataka / Ivan Zulim, Petar Biljanović. - Zagreb : Školska knjiga, 1994. - 288 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š289Ć
  ISBN 953-0-30638-5
  a) elektronika b) elektrotehnika c) elektronika d) elektronski sklopi e) tranzistorji f) vrste tranzistorjev g) delovanje tranzistorjev h) ojačevalniki i) frekvenčne karakteristike j) povratne zanke k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  621.375(075.8)
  COBISS.SI-ID 1552691


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  265.
  BRIERE, Daniel D.
          Smart homes for dummies / Daniel Briere and Pat Hurley. - 2nd ed. - New York : Wiley, cop. 2003. - XVIII, 362 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--for dummies)

  Predhodna izd.: Foster City : IDG, 1999. - Kazalo
  ISBN 0-7645-2539-5
  a) Home automation b) elektrotehnika c) hišne komunikacije d) komunikacijska napeljava e) video mreža f) avdio mreža g) telefon h) računalniške mreže i) varnostni sistem j) avtomatizacija v hiši k) priročniki

  621.39.09+004.7
  COBISS.SI-ID 24810245

  266.
  BURNS, Paul Gowans, 1965-
          Software defined radio for 3G / Paul Burns. - Boston ; London : Artech House, cop. 2003. - XIX, 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House mobile communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-347-7
  a) Software radio b) Global system for mobile communications c) elektrotehnika d) radijski sistemi e) programsko določeni radio f) brezžične komunikacije g) mobilna telefonija h) arhitektura i) načrtovanje RF sistema j) obdelave signalov k) aplikacije l) pregledno delo

  621.396
  COBISS.SI-ID 24786693

  267.
  DRAGOVIĆ, Momčilo
          Antene i prostiranje radio talasa / Momčilo Dragović. - 3. izd. - Beograd : Akademska misao, 2003. - V, 157 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 157
  ISBN 86-7466-096-7
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) antene d) oddajne e) sprejemne f) osnovne vrste g) razdelitev toka v anteni h) impedanca i) antenski sistemi j) radijski valovi k) razširjanje valov l) učbeniki za visoke šole

  621.396.67(075.8)
  COBISS.SI-ID 24954629

  268.
  MULGREW, Bernard, 1958-
          Digital signal processing : concepts and applications / Bernard Mulgrew, Peter Grant & John Thompson. - 2nd ed. - Basingstoke : Macmillan, 2003. - XXVI, 380 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prva izd.: Basingstoke : Macmillan, 1999. - Bibliografija: str. 369-374. - Kazalo
  ISBN 0-333-96356-3
  a) Signal processing - Digital techniques b) elektrotehnika c) digitalne obdelave podatkov d) predstavitev signalov e) odzivnost sistema f) prenosne funkcije g) karakteristike sistema h) podatkovni sistemi i) digitalni filtri j) naključni signali k) spektralne analize l) Fourierova transformacija m) pregledno delo

  621.391
  COBISS.SI-ID 24920837

  269.
          NOISE reduction in speech applications / edited by Gillian M. Davis. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - ŠXVIĆ, 407 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The electrical engineering and applied signal processing series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0949-2
  a) Speech processing systems b) Telephone systems c) Electronic noise - Prevention d) Noise control e) Signal processing - Digital techniques f) elektrotehnika g) komunikacije h) govorne storitve i) obdelave govora j) telefonski sistemi k) elektronski hrup l) preprečevanje hrupa m) zmanjševanje hrupa n) obdelave signalov o) digitalne tehnike p) zborniki

  621.395-533.4
  COBISS.SI-ID 24823045

  270.
  POISEL, Richard
          Introduction to communication electronic warfare systems / Richard Poisel. - Boston ; London : Artech House, 2002. - XV, 555 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House information warfare library)

  Bibliografija pri vseh poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-344-2
  a) Military telecommunication b) Information warfare c) Computer networks - Security measures d) Electronics in military engineering e) elektrotehnika f) elektronika g) vojaške telekomunikacije h) vojaški komunikacijski sistemi i) vojaška elektronska tehnika j) varnostni ukrepi k) elektronsko bojevanje

  621.39:355.3
  COBISS.SI-ID 307406

  271.
  YARBERRY, William
          Computer telephony integration / William A. Yarberry, Jr. - 2nd ed. - Boca Raton Šetc.Ć : Auerbach, cop. 2003. - XIX, 409 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 275-276. - Kazalo. - Povzetki na koncu poglavij
  ISBN 0-8493-1438-0
  a) Internet telephony b) Digital telephone systems c) elektrotehnika d) komunikacije e) računalniško podprta telefonija f) internet telefonija g) digitalni telefonski sistemi h) računalniške mreže i) standardi j) brezžične tehnologije k) varnost telefonije l) pregledno delo

  621.395:004.738-5
  COBISS.SI-ID 24821765


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  272.
  DIETRICH, Richard J.
          Faszination Brucken : Baukunst - Technik - Geschichte / Richard J. Dietrich. - 2., erweiterte Aufl. - Munchen : Callwey, 2001. - 283 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 281. - Kazalo
  ISBN 3-7667-1511-9
  a) Bridges - Design and construction b) Bridges - History c) gradbeništvo d) arhitektura e) nizke zgradbe f) mostovi g) brvi h) zgodovina i) grafične tablice j) izhodiišča k) vplivi l) sodobne izvedbe

  624.2:72.011
  COBISS.SI-ID 24874757

  273.
  DYM, Clive L.
          Stability theory and its applications to structural mechanics / Clive L. Dym. - Reprint. - Mineola : Dover Publications, 2002. - VII, 191 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Dover books on engineering)

  Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali
  ISBN 0-486-42541-X (broš.)
  a) Structural stability b) strukturna mehanika c) teorija stabilnosti d) nelinearnost e) analize nadkritičnosti f) elastičnost g) stabilnost avtonomnega sistema h) teorija elastičnosti i) elastične plošče j) elastični stebri k) Lyapunova funkcionalnost l) pregledno delo

  624.04:539.3
  COBISS.SI-ID 5644827

  274.
  PAUSER, Alfred, 1930-
          Massivbrucken ganzheitlich betrachtet : Geschichte - Konstruktion - Herstellung - Gestaltung / A. Pauser. - Dusseldorf : Verlag Bau und Technik, 2002. - 175 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 168-171. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0431-2 (Avstrija) ISBN 3-7640-0431-2 (Nemčija)
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) nizke zgradbe d) mostovi e) viadukti f) masivni mostovi g) armiranobetonski mostovi h) zgodovina i) statični sistemi j) zasnova k) izvedba

  624.2
  COBISS.SI-ID 24858117

  275.
          SCHRAGSEILBRUCKEN / Rene Walther ... Šet al.Ć ; Neubearbeitung und Ubersetzung Paul Missbauer ... Šet al.Ć. - Dusseldorf : Beton-Verlag, 1994. - 188 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: Ponts haubanes. - Bibliografija pri vseh poglavjih
  ISBN 3-7640-0328-6
  a) Bridges, Cable-stayed - Design and construction b) Walther, Rene c) gradbeništvo d) arhitektura e) nizke zgradbe f) mostovi g) viadukti h) viseči mostovi i) harfe j) zgodovina k) zasnova l) statični sistemi m) izvedba n) detajli

  624.5
  COBISS.SI-ID 23934981

  276.
          STEINBRUCKEN in Deutschland. Bd. 2 : Bemessung, Konstruktion, Ausfuhrung / Herausgeber Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. - Erkrath : Verlag Bau und Technik, 1999. - 443 str. : ilustr. ; 25 x 32 cm

  ISBN 3-7640-0389-8
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) nizke zgradbe d) mostovi e) kamniti mostovi f) Nemčija g) zgodovina h) zasnova i) konstrukcijski detajli

  624.2:691.2(430)
  COBISS.SI-ID 23937797

  277.
  ZINGONI, Alphose
          Shell structures in civil and mechanical engineering : theory and closed-form analytical solutions / Alphose Zingoni. - London : Thomas Telford, 1997. - ŠXVĆ, 349 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-7277-2574-2
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) konstrukcije d) lupine e) membrane f) numerično modeliranje g) cilindrične lupine h) kupole i) silosi j) strešne konstrukcije k) pregledno delo

  624.04
  COBISS.SI-ID 17633285


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  278.
          CHEMICAL water and wastewater treatment : proceedings of the 10th Gothenburg symposium 2002, June 17-19, 2002, Gothenburg, Sweden / edited by Herman H. Hahn, Erhard Hoffman, Hallvard Odegaard. - London : IWA, 2002. - X, 367 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-84339-009-4
  a) Sewage - Purification b) Chemicals c) ekologija d) priprava vode e) mehanizmi koagulacije f) flokulacija g) separacijski procesi h) dodajanje kemikalij i) oksidacijski procesi j) priprava pitne vode k) odstranjevanje cryptosporidiuma l) čiščenje odpadne vode m) odstranjevanje odpadnega blata n) ponovna uporaba odpadnih vod o) zborniki

  628.1/.3
  COBISS.SI-ID 24322053

  279.
          CONSTRUCTED wetlands for pollution control : processes, performance, design and operation / by IWA Specialist Group on Use of Macrophytes in Water Pollution Control. - Reprinted. - London : IWA Publishing, 2001. - XII, 156 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Scientific and technical report series ; no 8, ISSN 1025-0913)

  Bibliografija: str. 141-149. - Kazalo
  ISBN 1-900222-05-1
  a) Constructed wetlands b) Sewage - Purification - Biological treatment c) ekologija d) odpadne vode e) biološko čiščenje f) rastlinske čistilne naprave g) konstruiranje h) tehnologija i) vrste rastlin j) zasaditev k) zagon sistema l) ekonomska oceana m) aplikacije n) študije primerov o) učbeniki

  628.357
  COBISS.SI-ID 24321797


  629 TEHNIKA VOZIL.


  280.
  ANTONELLI, Gianluca, 1970-
          Underwater robots : motion and force control of vehicle-manipulator systems / Gianluca Antonelli. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2003. - XXV, 183 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer tracts in advanced robotics ; 2) (Engineering online library)

  "Extracted and revised from the author's Ph. D. thesis defended at the Universita degli Studie di Napoli Federico II in November 1999" --> uvod. - Bibliografija: str. Š171Ć-183
  ISBN 3-540-00054-2
  a) Remote submersibles b) Steering-gear c) robotika d) podvodni roboti e) modeliranje robotov f) krmiljenje gibanja g) kinetično h) dinamično i) UVMS - Underwater Vehicle Manipulator Systems j) pregledno delo

  007.52:629.12
  COBISS.SI-ID 24754181

  281.
  ASHLEY, Holt
          Aerodynamics of wings and bodies / Holt Ashley, Marten Landahl. - Reprint. - Mineola : Dover Publications, 1985. - VII, 279 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Dover books on engineering)

  Ponatis izvirne izd.: Reading : Addison-Wesley Publishing, 1965. - Bibliografija: str. 260-269. - Kazalo
  ISBN 0-486-64899-0 (broš.)
  a) Aerodynamics b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letala f) letalska krila g) trup letala h) aerodinamika trupa i) aerodinamika kril j) pregledno delo

  629.73:533.693
  COBISS.SI-ID 5651995

  282.
  BROMLEY, Michael, 1947-
          Stretching it : the story of the limousine / Michael L. Bromley and Tom Mazza. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2002. - VIII, 220 str. : ilustr. ; 23 x 29 cm

  Bibliografija: str. Š207Ć-208. - Kazalo
  ISBN 0-7680-0672-4
  a) Limousines b) strojništvo c) tehnika vozil d) osebni avtomobili e) limuzine f) vrste g) opisi h) zgodovinski pregled i) pregledno delo

  629.331
  COBISS.SI-ID 24781829

  283.
  DAUENSTEINER, Alexander
          Der Weg zum Ein-Liter-Auto : Minimierung aller Fahrwiderstande mit neuen Konzepten / Alexander Dauensteiner. - Berlin : Springer, 2002. - xix, 230 str. : 62 ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š197Ć-213. - Kazalo
  ISBN 3-540-42014-2
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobili d) zmanjševanje upora e) upor vozila f) optimiranje konceptov g) poraba goriva h) zmanjševanje porabe i) koncepti pogonov j) avtomobilski pogoni k) gorivne celice l) hibridni pogoni m) optimiranje teže n) teža vozil o) avtomobilske karoserije p) polimerne karoserije q) vlaknaste ojačitve r) ojačeni polimeri s) reciklaža karoserije t) ekološko vrednotenje u) primeri v) pregledno delo

  629.3.001.2
  COBISS.SI-ID 24250373

  284.
  DIXON, John C., 1948-
          The shock absorber handbook / John Dixon. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 1999. - XI, 495 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 450-466. - Kazalo
  ISBN 0-7680-0050-5
  a) Automobiles - Shock absorbers - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) osebni avtomobili e) blažilniki f) amortizerji g) načrtovanje h) konstrukcija i) teorija vibracij j) mehanika fluidov k) lastnosti blažilnikov l) preskušanje m) priročniki

  629.3.027
  COBISS.SI-ID 24783877

  285.
          Das GROsE Buch der Lokomotiven / ŠHerausgeber Thomas HornungĆ ; ŠTextbaitrage Torsten Berndt ...Šet al.Ć. - Koln : Monte von DuMont, cop. 2001. - 440 str. : ilustr. ; 33 cm

  Hrbtni naslov. - Kazalo
  ISBN 3-7701-8676-1
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) lokomotive d) zgodovinski pregledi e) razvoj f) pregledno delo

  629.42/.43(091)
  625
  COBISS.SI-ID 19882296

  286.
          Das GROsE Handbuch Marklin HO / ŠKonzeption und Gestaltung: Klaus EckertĆ. - 2. Aufl. - Koln : DuMont-Monte, cop. 2002. - 320 str. : ilustr. ; 32 cm

  Kazalo
  ISBN 3-8320-8773-7
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) železniška vozila d) makete e) modelarstvo f) modeli g) sistem HO h) Marklin i) izdelava maket j) prosti čas k) hobby l) pregledno delo

  629.4:689
  COBISS.SI-ID 24886021

  287.
  HUANG, Matthew
          Vehicle crash mechanics / Matthew Huang. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2002. - XVI, 481 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0104-1
  a) Automobiles - Dynamics - Mathematics b) Automobiles - Crashworthiness c) Traffic accidents d) strojništvo e) tehnika vozil f) avtomobili g) trčenje h) varnost potnikov i) matematični modeli j) eksperimentalne metode k) testiranje l) mehanika m) pregledno delo

  629.3:531.66
  COBISS.SI-ID 16823335

  288.
          NONLINEAR and hybrid systems in automotive control / Rolf Johansson and Anders Rantzer (eds.). - London : Springer, cop. 2003. - XVII, 440 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-85233-652-8
  a) Automotive computers b) Automobiles - Automatic control c) Adaptive control systems d) strojništvo e) tehnika vozil f) osebni avtomobili g) krmilni sistemi h) avtomobilski računalniki i) računalniško podprto nadzorovanje j) vležajenje k) ABS - Anti-Lock Braking System l) hibridni sistemi m) zavorni sistemi n) diagnostika okvar o) pregledno delo

  629.3:681.5
  COBISS.SI-ID 24753413

  289.
  PACEJKA, Hans B.
          Tyres and vehicle dynamics / Hans B. Pacejka. - Oxford ; Woburn : Butterworth-Heinemann, 2002. - XIII, 627 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5141-5
  a) Motor vehicles - Tires b) Motor vehicles - Dynamics c) strojništvo d) tehnika vozil e) motorna vozila f) dinamika vozil g) avtomobilske pnevmatike h) dinamika koles i) matematični modeli j) modeli pnevmatik k) pregledno delo

  629.3:531.3
  COBISS.SI-ID 24773381

  290.
  SPICK, Mike
          Jagdflugzeuge : die modernsten Typen : Šeine eingehende technische Analyse der leistungsfahigsten Kampfflugzeuge von heuteĆ / Mike Spick ; Šaus dem Englischen ubersetzt von Bernd RolffĆ. - Stuttgart ; Zurich : Motorbuch : Stocker-Schmid, cop. 1999. - 143 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: Modern fighters. - Kazalo
  ISBN 3-7276-7132-7
  a) strojništvo b) vojna tehnika c) vojaška letala d) bojna letala e) lovci f) vrste letal g) moderna letala h) opisi i) slike j) pregledno delo

  623.74
  COBISS.SI-ID 19865912


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  291.
  JUŽNIK, Marjan
          Semenarske informacije za leto 2002 : žita / Marjan Južnik, Andrej Obal, Andrej Zemljič. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2002. - 51 str. : tabele ; 24 cm. - (Prikazi in informacije ; 231)

  ISBN 961-6224-81-6
  a) Semenarstvo - Slovenija b) Semenska žita - Pridelovanje - Slovenija c) kmetijstvo d) pridelovanje semen e) semenska žita f) sortiment g) kultivarji h) seznam pridelovalcev i) priročniki

  631.53.02(497.4)
  COBISS.SI-ID 1295464

  292.
  MERRETT, Stephen
          Water for agriculture : irrigation economics in international perspective / Stephen Merrett. - London : Spon Press, 2002. - XII, 235 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Spon's environmental science and engineering series)

  Kazalo
  ISBN 1-84339-006-X
  a) kmetijstvo b) namakanje c) infrastruktura d) delovanje e) analiza stroškov f) alokacija vode g) pregledno delo

  631.67:336.532.1
  COBISS.SI-ID 24320773

  293.
  NOORDHUIS, Klaas T.
          Enciklopedija vrtnih rastlin / Klaas T. Noordhuis ; Šprevod iz nemščine Andrej Seliškar in Branko Vreš ; fotografije po izvirnikuĆ. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1997 (ŠLjubljanaĆ : Delo). - 323 str. : barvne fotogr. ; 24 cm

  Prevod dela: Tuinplanten encyclopedie. - Kazali
  ISBN 86-365-0227-6
  a) Okrasne rastline - Leksikoni b) botanika c) vrtnarstvo d) okrasne rastline e) drevesa f) grmi g) iglavci h) ovijalke i) trave j) čebulnice k) vodne rastline l) cvetje m) enciklopedija

  635.9(031)
  COBISS.SI-ID 67696896


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  294.
  BARROW, Colin
          How to survive the e-business downturn / Colin Barrow. - Chichester Šetc.Ć : Wiley, 2000. - XV, 224 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. Š219Ć-221. - Kazalo
  ISBN 0-471-49831-9
  a) Electronic commerce b) organizacija poslovanja c) elektronsko poslovanje d) podjetja e) rast podjetja f) poslanstvo g) vizije h) cilji i) poslovni načrti j) raziskave trga k) segmentacija trga l) SWOT analiza m) marketing miks n) upravljanje podjetij o) motivacija p) oblikovanje tima q) financiranje r) prodaja podjetij s) stečaj podjetja t) primeri u) pregledno delo

  65.011/.012
  COBISS.SI-ID 23924741

  295.
  BORNECKE, D.
          Handbuch Telearbeit : Leitfaden fur Mitarbeiter, Fuhrungskrafte und Personalfachkrafte mit Checklisten und Mustervereinbarungen / von Dirk Bornecke. - Erlangen : Publicis MCD Verlag, 1998. - 200 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 3-89578-091-X
  a) organizacija dela b) delo na daljavo c) teledelo d) opomniki e) oblike dela f) delovna mesta g) oblikovanje delovnih mest h) stroški dela i) pravni vidiki j) socialni vidiki k) tehnični vidiki l) primeri m) pregledno delo

  65.015.1:331.42
  COBISS.SI-ID 24546821

  296.
  CREESE, Robert C., 1941-
          Estimating and costing for the metal manufacturing industries / Robert C. Creese, M. Adithan, B.S. Pabla. - New York ; Basel : Marcel Dekker, 1992. - VIII, 270 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cost engineering ; 18)

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8247-8712-9
  a) Metal-work - Estimates b) organizacija proizvodnje c) kovinska industrija d) kovinsko-predelovalna industrija e) ekonomičnost f) stroški predelave g) ocena stroškov h) prekoračitve stroškov i) analize prekoračitev j) osnovni stroški k) pregledno delo

  657.47:671/673
  COBISS.SI-ID 24535045

  297.
  GV-konferenca (2002) (2.)
          Izobraževalni management : 2. GV-konferenca : Upravljanje in poslovodenje znanja : strokovno gradivo. - Ljubljana : GV Izobraževanje : Inštitut za izobraževalni management, 2002. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija pri posameznem prispevku
  a) menedžment b) kadrovska politika c) izobraževanje kadrov d) upravljanje znanja e) e-izobraževanje f) študije primerov g) ECDL h) osebna učinkovitost i) delovno mesto j) videokonferenca k) zborniki

  658.3
  COBISS.SI-ID 645335

  298.
          HANDBUCH Logistik / D. Arnold ... Šet al.Ć (Hrsg.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - 1. zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm. - (VDI-Buch)

  ISBN 3-540-41996-9
  a) logistika b) logistični sistemi c) logistični procesi d) modeliranje sistemov e) planiranje sistemov f) informacijski sistemi g) sistemi planiranja h) logistične storitve i) logistične mreže j) upravljanje logistike k) industrijska logistika l) notranja logistika m) skladiščni sistemi n) komisionirni sistemi o) tehnologija pakiranja p) transport q) krmiljenje tokov r) identifikacijski sistemi s) evropske smernice t) varnostni standardi u) kooperacije v) ekologija w) kontroling x) pregledno delo

  658.286.2
  COBISS.SI-ID 24234757

  299.
  HELLER, Robert
          Veliki poslovni priročnik / Robert Heller in Tim Hindle ; Šprevedli Breda Dervišič, Majda NovakĆ. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001. - 831 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: Essential manager manual. - O avtorjih: str. 831
  ISBN 86-11-16113-0
  a) Management - Priročniki b) menedžment c) medsebojne komunikacije d) osebno komuniciranje e) učinkovita izraba časa f) delegiranje g) motiviranje h) vodenje tima i) vodenje sestankov j) uspešna predstavitev k) pogajanje l) izbiranje novih sodelavcev m) obvladovanje sprememb n) zmanjševanje stresa o) priročniki

  65.012
  COBISS.SI-ID 113624064

  300.
  KAMRANI, Ali K.
          Product design for modularity / Ali K. Kamrani, Sa'ed M. Salhieh. - 2nd ed. - Norwell ; Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - XX, 223 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š215Ć-220. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7073-X
  a) Design, Industrial b) Modularity (Engineering) c) Flexible manufacturing systems d) organizacija proizvodnje e) razvoj izdelkov f) razvojni procesi g) modularni sistemi načrtovanja h) modularnost i) fleksibilni proizvodni sistemi j) pregledno delo

  658.512.2
  COBISS.SI-ID 24727557

  301.
          PROIZVODNO strojarstvo. Sv. 3, Organizacija proizvodnje / uredništvo Andrija Mulc, Dragutin Taboršak, Ivan Budin. - 1. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - XIV, 450 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Inženjerski priručnik ; 4)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 953-0-31682-8
  a) organizacija proizvodnje b) organizacija dela c) tehnološki procesi d) načrtovanje procesov e) proizvodni sestavi f) ergonomija g) planiranje proizvodnje h) zagotavljanje kakovosti i) vzdrževanje opreme j) optimiranje proizvodnje k) ekonomika proizvodnje l) varstvo pri delu m) priročniki

  65.01(035)
  COBISS.SI-ID 24935173

  302.
  STEVENSON, Susan
          Strategies for engineering communication / Susan Stevenson, Steve Whitmore ; with a chapter by Margaret Hope. - New York Šetc.Ć : Wiley, cop. 2002. - IX, 372 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/onix07/200103300 8.html. - Kazali
  ISBN 0-471-12817-1 (broš.)
  a) Communication in engineering b) medosebne komunikacije c) inženirji d) pisanje tekstov e) govor f) poslušanje g) načrtovanje predstavitev h) izdelava predstavitev i) izdelava dokumentov j) skupinsko delo k) primeri l) pregledno delo

  06.53:800.86
  COBISS.SI-ID 24527621

  303.
  STRASSMANN, Paul A.
          Information productivity : assessing the information management costs of U.S. industrial corporations / Paul A. Strassmann. - New Canaan : The Information Economics Press, 1999. - XV, 157 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 0-9620413-8-6
  a) Strategic planning b) Information technology - Management c) Business planning d) strateško planiranje e) poslovni management f) informacijski management g) informacijska tehnologija h) informacijska produktivnost i) meritve produktivnosti j) analize produktivnosti k) stroški l) ekonomske meritve m) primeri n) ameriška podjetja o) pregledno delo

  65.011.4
  COBISS.SI-ID 262615


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  304.
  LANCASTE, John Frederick, 1918-
          Engineering catastrophes : causes and effects of major accidents / John Lancaster. - 2nd ed. - Boca Raton Šetc.Ć : CRC Press ; Cambridge : Abington, 2000. - XII, 322 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-85573-505-9 (Woodhead) ISBN 0-8493-3884-0 (CRC Press)
  a) Engineering - Accidents - Investigation b) Engineering - Accidents - Prevention c) naravne nesreče d) katastrofe e) pomorski promet f) letalski promet g) industrija h) utrujenost materiala i) mehanske napake j) naftne ploščadi k) petrokemija l) pregledno delo

  656.08+331.46
  COBISS.SI-ID 25031685

  305.
  LEVINSON, Jay
          Transportation disaster response handbook / Jay Levinson, Hayim Granot. - San Diego : Academic Press, cop. 2002. - XIV, 290 str., Š12Ć str. pril. : ilustr. ; 26 cm

  Bibligrafija: str. 265-274. - Kazali
  ISBN 0-12-445486-0
  a) Emergency management b) Transportation accidents c) transportne usluge d) transpor e) nesreče f) preventivni ukrepi g) priprave h) planiranje ukrepov i) ocena škode j) tehnični vidiki k) primeri l) letalske nesreče m) pomorske nesreče n) prometne nesreče o) pregledno delo

  656.08
  COBISS.SI-ID 24180997

  306.
  TANIGUCHI, Eiichi
          Innovations in freight transport / E. Taniguchi, R. G. Thompson. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2003. - 264 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Advances in transport ; vol. 11)

  ISBN 1-85312-894-5
  a) Freight and freightage b) transportne usluge c) tovorni promet d) prevoz blaga e) inteligentni transporni sistemi f) logistični terminali g) tovorna vozila h) zborniki

  656.025.4(063)
  COBISS.SI-ID 24318725

  307.
          TRANSPORTATION systems planning : methods and applications / edited by Konstadinos G. Goulias. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (New directions in civil engineering)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0273-0 (alk. paper)
  a) Transportation and state b) Transportation - Planning c) transportni sistemi d) planiranje transporta e) teorija človeškega vedenja f) razumevanje človeškega vedenja g) potovalno vedenje h) zbiranje podatkov i) analize podatkov j) simulacije sistemov k) rešitve problemov l) težave v transportu m) pregledno delo

  656.07
  COBISS.SI-ID 24751365


  657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.


  308.
  MOSCROP, Karen
          Priročnik za notranje revidiranje : (na podlagi gradiva iz projekta PHARE redigiran v Slovenskem inštitutu za revizijo) / Šavtorica izvirnika Karen Moscrop ; priredil Ivan Turk ; priročnik izdelal Pricewaterhousecoopers, LondonĆ. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 1999. - 1 mapa (190 str.) : tabele ; 31 cm + 1 računalniška disketa (3,5")

  Avtorji navedeni v predgov. - Nevezani listi v mapi
  a) Notranje revidiranje - Računovodstvo - Priročniki b) Notranje revidiranje - Postopki - Nadzor - Priročniki c) Vrednotenje - Notranja kontrola - Revizor - Priročniki d) ekonomija e) finance f) računovodstvo g) notranje revidiranje h) postopki i) vrednotenje j) nadzor k) notranja kontrola l) priročniki

  Š657.63+657.92+657.37+657.1.007.62Ć(035)
  COBISS.SI-ID 1566021


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  309.
  BRONNER, Albert
          Angebots- und Projektkalkulationen : Leitfaden fur Praktiker / Albert Bronner. - 2. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 1998. - X, 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

  Bibliografija: str. Š206Ć-207. - Kazalo
  ISBN 3-540-63897-0
  a) organizacija proizvodnje b) projekti c) izdelava ponudbe d) predračunske kalkulacije e) obračunske kalkulacije projektov f) izdelava izdelkov g) stroški izdelave h) stroški projektov i) metode kalkulacije j) izračuni stroškov k) izračuni cen l) primeri m) pregledno delo

  658.5.001.4:657.478.2
  COBISS.SI-ID 24246277

  310.
  BUCHMAYR, B.
          Werkstoff- und Produktionstechnik mit Mathcad : Modellierung und Simulation in Anwendungsbeispielen / B. Buchmayr. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - 402 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 3-540-43014-8 (broš.)
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodna tehnika c) računalniški programi d) MathCAD e) matematično modeliranje f) simuliranje procesov g) numerične metode h) numerični algoritmi i) optimiranje procesov j) uporaba programov k) primeri uporabe l) materiali m) varilna tehnika n) preoblikovalna tehnika o) kovine p) temperaturna polja q) izračuni polj r) procesi preoblikovanja s) litje t) strjevanje u) pregledno delo

  658.5:004.42
  COBISS.SI-ID 24371461

  311.
  CLARKSON, Mary, 1951-
          Developing IT staff : a practical approach / Mary Clarkson. - London Šetc.Ć : Springer, cop. 2001. - XVII, 195 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Practitioner series, ISSN 1439-9245)

  Bibliografija: str. 187-189. - Kazalo
  ISBN 1-85233-433-9 (broš.)
  a) Information technology b) Employees - Training of c) organizacija poslovanja d) organizacijska tehnologija e) računalniški kadri f) strokovno usposabljanje g) usposabljanje delavcev h) razvoj kadrov i) planiranje kariere j) sposobnosti delavcev k) povečanje sposobnosti l) določevanje potreb m) učenje n) metode učenja o) opisi metod p) izbor metod q) vrednotenje r) pregledno delo

  658.3:377
  COBISS.SI-ID 2528340

  312.
  FUJIMOTO, Takahiro
          The evolution of a manufacturing system at Toyota / Takahiro Fujimoto. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1999. - X, 380 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 349-364. - Kazalo
  ISBN 0-19-512330-4
  a) organizacija proizvodnje b) avtomobilska industrija c) proizvodni sistemi d) razvoj sistemov e) Toyota f) sistemske funkcije g) podsistemi h) dobavitelji i) razvoj izdelkov j) montažni sistemi k) JIT l) TQC m) nenehno izboljševanje n) učeči sistemi o) pregledno delo

  658.5:629.3
  COBISS.SI-ID 24323077

  313.
  GREEN, William S.
          Human factors in product design : current practice and future trends / edited by W.S. Green and P.W. Jordan. - Reprinted. - London ; Philadelphia : Taylor and Francis, 2001. - 259 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-7484-0829-0
  a) Design, Industrial b) Human engineering c) Human engineering d) Design, Industrial e) Design f) Ergonomie g) organizacija proizvodnje h) razvoj izdelkov i) konstruiranje izdelkov j) človeški faktor k) inteligentni proizvodi l) uporabnost izdelkov m) ergonomija n) uporabniški vmesniki o) vrednotenje izdelkov p) zadovoljstvo q) prototipi r) potrošniški artikli s) varnost t) primeri u) pregledno delo

  658.512.2
  COBISS.SI-ID 24624133

  314.
  LEBER, Marjan
          Model dinamičnega osvajanja izdelkov : doktorska disertacija / Marjan Leber ; Šmentor Andrej Polajnar ; komentor Peter H. OsannaĆ. - Maribor : ŠM. LeberĆ, 2003. - XI, 190 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 185-190. - Povzetek ; Summary. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodnja c) osvajanje izdelkov d) inovacijski management e) razvoj f) lastna cena g) stroški h) načrtovanje izdelkov i) konkurenčna prednost j) tržišče k) management kakovosti l) metode m) management znanja n) življenski cikel izdelka o) doktorska disertacija

  658.624.001.8+657.471.16(043.3)
  COBISS.SI-ID 7802646

  315.
          MONTAGEPLANUNG : effizient und marktgerecht / Engelbert Westkamper ... Šet al.Ć (Hrsg.) ; mit Beitragen von P. Balve ... Šet al.Ć. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XIV, 194 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

  Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 3-540-66647-8
  a) organizacija proizvodnje b) montaža c) planiranje montaže d) načrtovanje montaže e) oblikovanje montaže f) gospodarnost montaže g) zahteve trga h) simuliranje montaže i) Benchmarking j) segmentiranje proizvodnje k) montažni otoki l) organizacija dela m) krmiljenje montaže n) PPS sistemi o) stroškovni management p) opomniki q) primeri r) pregledno delo

  658.5.5
  COBISS.SI-ID 24248325

  316.
  NORTON, Robert L.
          Cam design and manufacturing handbook / Robert L. Norton. - New York : Industrial Press, 2002. - XIII, 610 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 579-598. - Kazalo
  ISBN 0-8311-3122-5
  a) Cams - Design and construction - Data processing b) Computer-aided design c) IBM Personal Computer - Programming d) organizacija proizvodnje e) proizvodnja f) računalniško podprta proizvodnja g) avtomatizacija h) CAM - Computer Aided Manufacturing i) CAM sistemi j) dinamika sistemov k) moduliranje l) obdelovalni materiali m) proizvodni postopki n) mazanje o) računalniški programi p) priročniki

  658.52.011.56:004
  COBISS.SI-ID 24619781

  317.
  PATRIKALAKIS, Nicholas M.
          Shape interrogation for computer aided design and manufacturing / Nicholas M. Patrikalakis, Takashi Maekawa. - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XVI, 408 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š381Ć-403. - Kazalo
  ISBN 3-540-42454-7
  a) CAD/CAM systems b) organizacija proizvodnje c) CAD/CAM sistemi d) geometrijski modeli e) geometrijsko modeliranje f) matematične osnove g) matematika h) diferencialna geometrija i) numerične analize j) algoritmi k) površine v prostoru l) parametrično podane krivulje m) predstavitve n) preseki ploskev o) pregledno delo

  658.5:004
  COBISS.SI-ID 24178181

  318.
  RENKEMA, Theo J. W.
          The IT value quest : how to capture the business value of IT-based infrastructure / Theo J. W. Renkema. - Chichester Šetc.Ć : Wiley, cop. 2000. - XX, 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wiley series in information systems)

  Bibliografija: str. 239-252. - Kazalo
  ISBN 0-471-98817-0
  a) organizacija poslovanja b) informacijska tehnologija c) informacijska infrastruktura d) investiranje v tehnologijo e) poslovna vrednost f) metode investicijskega odločanja g) modeli odločanja h) nadzor investicij i) evalvacija projektov j) pregledno delo

  658.5:336.645.1
  COBISS.SI-ID 10575334

  319.
  ROTHER, Mike
          Creating continuous flow : an action guide for managers, engineers and production associates / by Mike Rother and Rick Harris ; foreword by Jim Womack, Dan Jones and John Shook. - Version 1.0. - Brookline : Lean Enterprise Institute, 2001. - 103 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-9667843-3-2
  a) Production planning b) Production engineering c) Materials management d) Material requirements planning e) Organizational effectiveness f) Industrial efficiency g) Plant layout h) organizacija proizvodnje i) načrtovanje proizvodnje j) lean proizvodnja k) elementi LEAN proizvodnje l) tok materialov m) tok informacij n) celična proizvodnja o) timsko delo p) delovni procesi q) razporeditev strojev r) layout celic s) implementacija t) izboljšave u) primeri v) pregledno delo

  658.51
  COBISS.SI-ID 24619525

  320.
          SCHEDULING computer and manufacturing processes / Jacek Blazewicz ... Šet al.Ć. - 2nd ed. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2001. - X, 485 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 3-540-41931-4
  a) Production scheduling b) Computer capacity - Management c) organizacija proizvodnje d) proizvodni elementi e) proizvodni procesi f) razvrščanje procesov g) problemi razvrščanja h) aplikacije orientiranih analiz i) fleksibilnost proizvodnje j) računalniška integracija k) računalniška podpora l) pregledno delo

  658.513
  COBISS.SI-ID 2529364

  321.
  TAJIRI, Masaji, 1945-
          Autonomous maintenance in seven steps : implementing TPM on the shop floor / Masaji Tajiri, Fumio Gotoh. - Portland : Productivity, 1999. - XX, 328 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: TPM suishin no pointo, jishu hozen nanatsu no suteppu. - Predhodna izd. v angl. jeziku: TPM implementation, a Japanese approach, cop. 1992. - Bibliografija: str. 319-321. - Kazalo
  ISBN 1-56327-219-9
  a) Plant maintenance b) Total productive maintenance c) industrijska proizvodnja d) obratna sredstva e) vzdrževanje proizvodnje f) TPM - Total Productive Maintenance g) popolno produktivno vzdrževanje h) avtonomni programi vzdrževanja i) standardi j) kakovost zavarovanja k) nadzorovanje vzdrževanja l) pregledno delo

  658.58
  COBISS.SI-ID 24322821

  322.
  TAPPING, Dan
          Value stream management : eight steps to planning, mapping, and sustaining lean improvements / Dan Tapping, Tom Luyster, and Tom Shuker. - New York : Productivity, cop. 2002. - VI, 169 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 153-157. - Kazalo
  ISBN 1-56327-245-8
  a) Business logistics b) Production planning c) Value analysis (Cost control) d) industrijska proizvodnja e) menedžment f) planiranje proizvodnje g) proizvodna logistika h) logistična veriga i) lean proizvodnja j) Kaizen k) priročniki

  658.51:164
  COBISS.SI-ID 24324101

  323.
  ZIMMERMAN, Edwin H.
          Getting factory automation right: the first time / Edwin H. Zimmerman. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 2001. - XVI, 268 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

  Kazalo. - Vsebuje tudi: Groundwork for the acquisition project ; Equipment specifications ; Project execution ; Equipment validation and project closure
  ISBN 0-87263-526-0
  a) Automation b) Project management c) organizacija proizvodnje d) avtomatizacija tovarn e) uvajanje avtomatizacije f) projekti uvajanja g) projektni timi h) določevanje potreb i) avtomatizacijska oprema j) specifikacija opreme k) ovrednotenje opreme l) izvajanje projektov m) izbira izvajalca n) pregledno delo

  658.5:681.5
  COBISS.SI-ID 24325125


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  324.
          ACTIVE glass for photonic devices : photoinduced structures and their application / K. Hirao ... Šet al.Ć (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2001. - XII, 234 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in photonics ; 7, ISSN 1437-0379)

  Bibliografija: str. Š219Ć-229. - Kazalo
  ISBN 3-540-41065-1
  a) Photonics - Materials b) Glass c) materiali d) fotonske naprave e) optična stekla f) inducirana struktura g) analitske metode h) aplikacije i) fotoelektrične naprave j) pregledno delo

  621.382:535:666.221.6
  COBISS.SI-ID 24201477

  325.
  AGEORGES, Christophe, 1972-
          Fusion bonding of polymer composites : Šfrom basic mechanisms to process optimisationĆ / C. Ageorges and L. Ye. - London Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XVIII, 273 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering materials and processes)

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-85233-429-0
  a) Polymeric composites b) Electric welding c) materiali d) polimerni kompoziti e) spajanje materialov f) spajanje s fuzijo g) tehnologije h) prenos toplote i) mehanizmi vezave j) kinetika kristalizacije k) pregledno delo

  66.046.5-036
  COBISS.SI-ID 24451589

  326.
  BATHEN, Dieter
          Adsorptionstechnik / Dieter Bathen, Marc Breitbach. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - X, 341 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 3-540-41908-X
  a) kemijska tehnika b) fizikalna kemija c) procesna tehnika d) postopki ločevanja e) adsorpcija f) adsorbenti g) adsorpcijski proces h) modeliranje procesov i) matematično modeliranje j) adsorpcija plina k) robni pogoji l) primeri m) pregledno delo

  661.183+541.183
  COBISS.SI-ID 24248837

  327.
  FUKNE-Kokot, Klementina
          Fazna ravnotežja pri visokih tlakih za načrtovanje visokotlačnih mikronizacijskih postopkov : doktorska disertacija / Klementina Fukne-Kokot ; Šmentor Željko Knez ; somentor Axel KonigĆ. - Maribor : ŠK. Fukne-KokotĆ, 2002. - XVIII, 106 f. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. na str. II: Phasengleichgewichte bei hohen drucken fur die planung von Hochdruck-Mikronisationsprozessen. - Dokt. disert., Univ. v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2002
  a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) načrtovanje postopka d) mikronizacija e) fazna ravnotežja f) prenos snovi g) doktorska disertacija

  66.074.8-987(043.3)
  COBISS.SI-ID 7801878

  328.
  GRUHN, Paul
          Safety shutdown systems : design, analysis, and justification / by Paul Gruhn and Harry Cheddie. - Research Triangle Park : ISA, 1998. - XIX, 239 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo. - Bibliografija ob posameznih poglavjih
  ISBN 1-55617-665-1
  a) kemijska tehnologija b) procesna industrija c) krmiljenje procesov d) riziki e) nadzor procesov f) električna oprema g) varnostni sistemi h) načrtovanje sistemov i) izbor tehnologije j) evalvacija sistemov k) realizacija sistemov l) preskušanje sistema m) opomniki n) primeri o) pregledno delo

  66.012
  COBISS.SI-ID 13828135

  329.
          HIGH temperature air combustion : from energy conservation to pollution reduction / Hiroshi Tsuji ... Šet al.Ć. - Boca Raton Šetc.Ć : CRC Press, cop. 2003. - Š18Ć, 401 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Environmental and energy engineering series)

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1036-9 (vezano)
  a) Combustion engineering b) Environmental protection c) kemijska tehnika d) goriva e) zgorevalni sistemi f) visokotemperaturno zgorevanje g) shrenjevanje energije h) zaščita okolja i) zmanjševanje onesnaženja j) peči k) sežiganje l) plamen m) pregledno delo

  662.61
  COBISS.SI-ID 5526555

  330.
          MULTIFUNCTIONAL cosmetics / edited by Randy Schueller and Perry Romanowski. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2003. - X, 234 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cosmetic science and technology series ; 26)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0813-X
  a) Cosmetics b) Toilet preparations c) kemijska tehnologija d) kozmetična industrija e) večnamenska kozmetika f) recepture g) sestavine h) proizvodi za nego las i) šamponi j) negovalni preparati k) ustna nega l) preparati za sončenje m) antibakterijsko delovanje n) embalaža o) zborniki

  665.58
  COBISS.SI-ID 24599301

  331.
  NEMEC, Damjan
          Pressure drop and liquid holdup in packed beds with cocurrent two-phase flow at high pressures = Padec tlaka in delež zadrževane kapljevine dvofaznega toka skozi strnjen sloj pri visokih tlakih : doctoral dissertation / Damjan Nemec. - Ljubljana : ŠD. NemecĆ, 2002. - XVI, 267 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Abstract ; Razširjen povzetek. - Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijska tehnologija b) biokemijsko inženirstvo c) procesno inženirstvo d) bioprocesi e) reaktorji f) strnjen sloj g) poroznost sloja h) hidrodinamika i) doktorska disertacija

  66.0:66.098(043.3)
  COBISS.SI-ID 24845573

  332.
          OXYGENATED and alternative fuels. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2001. - 185 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP ; 1647)

  Prispevki objavljeni na SAE Fuels and Lubricants Meeting and Exhibition, 24-27 September 2001, San Antonio. - Bibl. pri vseh prispevkih
  ISBN 0-7680-0857-3
  a) Fuel switching - Congresses b) Oxygenated gasoline - Congresses c) materiali d) avtomobilska goriva e) dizelsko gorivo f) oksidacijski dodatki g) učinkovitost h) emisije i) biodizel j) alternativna goriva k) zborniki

  662.75
  COBISS.SI-ID 24515077

  333.
          RULES of thumb for chemical engineers : a manual of quick, accurate solutions to everyday process engineering problems / Carl R. Branan, editor. - 3rd ed. - Amsterdam Šetc.Ć : Gulf Professional Publishing, cop. 2002. - VIII, 426 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7567-5 (broš.)
  a) Chemical engineering - Handbooks, manuals, etc b) kemijska tehnologija c) tehnološki procesi d) pretok fluidov e) toplotni izmenjevalci f) destilacijske kolone g) absorberji h) črpalke i) kompresorji j) motorji k) grelci l) hladilni stolpi m) oblikovanje procesov n) proizvodni procesi o) proizvodne operacije p) priročniki

  66.01/.02
  COBISS.SI-ID 25087237

  334.
  WEGENER, Eberhard
          Festigkeitsberechnung verfahrenstechnischer Apparate / Eberhard Wegener. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - XXI, 616 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 539-545. - Kazalo
  ISBN 3-527-30454-1
  a) procesna tehnika b) procesne naprave c) procesne posode d) izračuni trdnosti e) cilindrične posode f) reaktorske posode g) rezervoarji h) plašč i) dno rezervoarja j) prirobični spoji k) pritrditve l) primeri izračunov m) pregledno delo

  66.02
  COBISS.SI-ID 24752133

  335.
  ZAJC, Igor
          Študij keramičnih materialov s pozitivnim temperaturnim koeficientom električne upornosti : doktorska disertacija / Igor Zajc. - Maribor : ŠI. ZajcĆ, 2003. - XV, 169 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 158-167. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,2003
  a) materiali b) polprevodna keramika c) termistor d) perkolacija e) pozitivni temperaturni koeficient f) električna upornost g) doktorska disertacija

  666.3.017(043.3)
  COBISS.SI-ID 7955222


  667 INDUSTRIJA BARVIL.


  336.
  BAMFIELD, Peter, 1939-
          Chromic phenomena : technological applications of colour chemistry / Peter Bamfield. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - XIX, 374 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 354-362. - Kazalo
  ISBN 0-85404-474-4
  a) Color b) Chromic materials c) kemijska tehnologija d) kemija barv e) barvila f) delovanje g) reverzibilne barvne spremembe h) absorbcija svetlobe i) odboj svetlobe j) emisija svetlobe k) luminiscenca l) fluorescenca m) tekoči kristali n) holografija o) optoelektrika p) pregledno delo

  667.2
  COBISS.SI-ID 24258053


  669 METALURGIJA.


  337.
  BRINGAS, John E., 1953-
          CASTI metals black book : European ferrous data / ŠJohn E. Bringas, Michael L. WaymanĆ. - 2nd ed. - Edmonton : CASTI, 2002. - VIII, 832 str. ; 23 cm. - (CASTI metals data book series)

  Slovar metalurških izrazov tudi v fra., špa. in nem. jeziku. - Podatek o avtorjih v predgovoru. - Kazali
  ISBN 1-894038-74-6 ISBN 1-894038-75-4 (CD-ROM)
  a) Iron alloys - Metallurgy - Handbooks, manuals, etc b) Steel alloys - Metallurgy - Handbooks, manuals, etc c) metalurgija d) legirana jekla e) jeklena litina f) lastnosti jekel g) standardi h) primerjava standardov i) varilni dodajni materiali j) definicije izrazov k) slovar izrazov l) španski m) nemški n) francoski o) angleški p) priročniki

  669.1(035)
  COBISS.SI-ID 24906245

  338.
          EXPLORATORY analysis of metallurgical process data with neural networks and related methods / Šedited byĆ C. Aldrich. - 1st ed. - Amsterdam Šetc.Ć : Elsevier, 2002. - XVI, 370 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm). - (Process metallurgy ; 12)

  Bibliografija: str. 333-365. - Kazalo
  ISBN 0-444-50312-9
  a) Metallurgy b) Metallurgical research c) metalurgija d) metalurški procesi e) raziskave f) nevronske mreže g) učenje h) algoritmi i) aplikacije j) strukturna analiza k) industrijska flotacija l) regresijski modeli m) razvoj modelov n) študije primerov o) diagnostični kontrolni sistemi p) kroglični mlin q) topološke preslikave r) metalurške peči s) analiza klastrov t) grupiranje podatkov u) modeliranje dinamičnih sistemov v) dinamična sistemska analiza w) kontrola procesov x) sistemi diagnosticiranja korozije y) učbeniki

  007.5:669
  COBISS.SI-ID 24268549

  339.
  MRVAR, Primož
          Evtektoidna premena pri sivi litini s kroglastim grafitom : doktorska disertacija / Primož Mrvar. - Ljubljana : ŠP. MrvarĆ, 2003. - X, 110 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 108-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
  a) materiali b) siva litina c) elektrodna premena d) dilatometrijska analiza e) sigmoidalni Boltzmannovi modeli f) doktorska disertacija

  669.13(043.3)
  COBISS.SI-ID 124350720

  340.
  PARRISH, Geoffrey, 1933-
          Carburizing : microstructures and properties / Geoffrey Parrish. - 1st printing. - Materials Park : ASM International, 1999. - VII, 247 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibl. in povzetki pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-87170-666-0
  a) Case hardening b) Steel - Metallography c) Steel - Heat treatment d) materiali e) jeklo f) toplotna obdelava g) cementiranje h) oksidacija i) karbidi j) mikrostruktura k) kemijska sestava l) austenit m) mehanska obdelava n) pregledno delo

  66.046.562:669.141.3
  COBISS.SI-ID 24510725

  341.
  SKOBIR, Danijela-Anica
          Precipitati v jeklu za dele energetskih naprav : doktorska disertacija / Danijela Anica Skobir. - Ljubljana : ŠD. A. SkobirĆ, 2003. - 108 f. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. na str. II: Precipitates in steels for power-plant components : ph. d. thesis. - Bibliografija: f. 98-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
  a) materiali b) visokotemperaturno obstojna jekla c) izotermno žarjenje d) karbidni izločki e) lezenje f) napetost tečenja g) rekristalizacija h) kemijska sestava izločkov i) doktorska disertacija

  669.1:620.1:543(043.3)
  COBISS.SI-ID 274858


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  342.
  CHUNG, Chan I.
          Extrusion of polymers : theory and practice / Chan I. Chung. - Munchen : Hanser ; Cincinnati : Hanser Gardner, 2000. - XIV, 369 str. : ilustr. ; 25 cm. - (SPE books from Hanser Publishers)

  Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazali
  ISBN 1-56990-288-7 (Hanser Gardner Publications) ISBN 3-466-21376-7 ! (Carl Hanser Verlag)
  a) materiali b) polimeri c) ekstrudiranje d) tehnološki postopek e) teoretične osnove f) oprema g) učbeniki

  678.027.3
  COBISS.SI-ID 24515845

  343.
          GAS-assist injection molding : principles and applications / edited by Jack Avery ; with contributions from J. Avery ... Šet al.Ć. - Munich : Hanser ; Cincinnati : Hanser Gardner, 2001. - XI, 203 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-56990-298-4 (Hanser Gardner) ISBN 3-446-21289-2 (Carl Hanser)
  a) Injection molding of plastics b) materiali c) polimeri d) brizganje z nadpritiskom e) tehnološki postopek f) simulacija postopka g) izdelava orodij h) študije primerov i) pregledno delo

  678.027.74
  COBISS.SI-ID 24762373

  344.
          INDUSTRIAL polymers handbook : products, processes, applications / edited by Edward Wilks. - 1st reprint. - Weinheim Šetc.Ć : Wiley-VCH, cop. 2001. - 4 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala samo v 4. zv.
  Vsebina:
  Vol. 1: Polymerization processes. Synthetic polymers. - IX, 618 str.
  Vol. 2: Synthetic polymers (continued). - VIII, str. 619-1205
  Vol. 3: Synthetic polymers (continued). Biopolymers and their derivatives. - VI, str. 1207-1915
  Vol. 4: Biopolymers and their derivatives (continued). Indexes. - VI, 2367 str.
  ISBN 3-52730-260-3
  a) kemijska tehnologija b) kemija polimerov c) polimerizacijski procesi d) sintetični polimeri e) nomenklatura f) vrste polimerov g) biopolimeri h) aplikacije i) priročniki

  678+577.11
  COBISS.SI-ID 25055749

  345.
          INJECTION molding handbook / edited by Tim A. Osswald, Lih-Sheng (Tom) Turng, and Paul J. Gramann ; with contributions from J. Beaumont ... Šet al.Ć. - Munich : Hanser ; Cincinnati : Hanser Gardner Publications, cop. 2002. - XVII, 748 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-56990-318-2 (Hanser Gardner) ISBN 3-446-21669-3 (Carl Hanser Verlag)
  a) Injection molding of plastics - Handbooks, manuals, etc b) materiali c) polimeri d) brizganje e) tehnološki postopek f) oprema g) konstruiranje kalupov h) statistična kontrola procesa i) specialni postopki j) konstruiranje delov k) simulacija postopka l) odpravljanje napak m) priročniki

  678.027.74
  COBISS.SI-ID 4936475

  346.
  INTERNATIONAL Cellucon Conference (11th ; 1999 ; Tsukuba Center for Institutes)
          Recent advances in environmentally compatible polymers / editors John F. Kennedy ... Šet al.Ć. - Cambridge : Woodhead, 2001. - XVI, 429 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-85573-545-8
  a) Polymers - Environmental aspects - Congresses b) materiali c) polimerni materiali d) biokompatibilni polimeri e) naravni polimeri f) poliuretani g) proizvodnja h) sinteze i) aplikacije j) biodegradacija k) degradacija l) analiza m) karakterizacija n) zborniki

  678-1:678.4/.7
  COBISS.SI-ID 24272901

  347.
  LEE, Norman C., 1934-
          Blow molding design guide / Norman C. Lee. - Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati : Hanser/Gardner Publications, 1998. - XII, 212 str. : ilustr. ; 25 cm. - (SPE books)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56990-227-5 (Hanser/Gardner Publications) ISBN 3-446-18255-1 (Carl Hanser Verlag)
  a) Plastics - Molding b) materiali c) polimeri d) preoblikovanje e) pihanje f) tehnološki postopek g) priprava modelov h) CAD i) končna obdelava j) pregledno delo

  678.027.76
  COBISS.SI-ID 24763909

  348.
  LEE, Norman C., 1934-
          Understanding blow molding / Norman C. Lee. - Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati : Hanser Gardner Publications, 2000. - IX, 110 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Hanser understanding books)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56990-301-8 (Hanser Gardner Publications) ISBN 3-446-21055-5 (Carl Hanser Verlag)
  a) Plastics - Molding b) materiali c) polimeri d) vrste polimerov e) preoblikovanje f) pihanje g) ekstrudiranje h) končna obdelava i) pregledno delo

  678.027.76
  COBISS.SI-ID 24764165

  349.
          MELT blowing : equipment, technology, and polymer fibrous materials / L. S. Pinchuk ... Šet al.Ć. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XII, 212 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in materials processing, ISSN 1434-9795)

  Bibliografija: str. Š193Ć-205. - Kazalo
  ISBN 3-540-43223-X
  a) Plastics - Extrusion b) Polymer melting c) materiali d) polimerna vlakna e) vpihavanje taline f) tehnološki procesi g) oprema h) aplikacije i) ekološki učinki j) pregledno delo

  677.494.7:678-2/-9
  COBISS.SI-ID 24632069

  350.
  RAUWENDAAL, Chris
          Troubleshooting the extrusion process : a systematic approach to solving plastic extrusion problems / Chris Rauwendaal and Maria del Pilar Noriega E. - Munich : Hanser ; Cincinnati : Hanser/Gardner, 2001. - X, 158 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š139Ć-142. - Kazalo
  ISBN 1-56990-320-4 (Hanser Gardner Publications) ISBN 3-446-21766-5 (Carl Hanser Verlag)
  a) Plastics - Extrusion b) materiali c) polimeri d) ekstrudiranje e) tehnološki proces f) tehnične motnje g) odstranjevanje motenj h) študije primerov i) pregledno delo

  678.027.3
  COBISS.SI-ID 24764421

  351.
          RUBBER technology : compounding and testing for performance / edited by John S. Dick ; with contributions from R.A. Annicelli ... Šet al.Ć. - Munich : Hanser ; Cincinnati : Hanser Gardner, 2001. - XXIII, 567 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-446-19186-0
  a) materiali b) guma c) gumarska industrija d) recepture e) surovine f) proizvodni proces g) vulkanizacija h) fizikalne lastnosti i) karakteristike j) izračun stroškov k) razvoj proizvodov l) izbira elastomerov m) mešanice n) polivretanski elastomeri o) termoplastični elastomeri p) reciklirana guma q) aditivi r) mešanje gume s) pregledno delo

  678.03/.07
  COBISS.SI-ID 24762629

  352.
  STARR, Trevor F.
          Thermoset resins for composites : directory & databook / Trevor Starr, Mary Starr. - 2nd ed. - Abington : Woodhead Publishing, 1998. - VIII, 339 str. ; 30 cm

  Prva izd.: Databook of thermoset resins for composites. - Oxford : Elsevier Advanced Technology, 1993. - Kazalo
  ISBN 1-85573-406-0
  a) Thermosetting plastics b) Composite materials c) materiali d) kompoziti e) toplotno zamrežujoče smole f) kompoziti g) trgovski izrazi h) proizvajalci i) aplikacije j) priročniki

  678.7(03)
  COBISS.SI-ID 24271109

  353.
  WALLACE, Gordon G.
          Conductive electroactive polymers : intelligent materials systems / Gordon Wallace ... Šet al.Ć. - 2nd ed. - Boca Raton Šetc.Ć : CRC, cop. 2003. - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 1-58716-127-3
  a) Conducting polymers b) Smart materials c) materiali d) inteligentni materiali e) prevodni polimeri f) polipiroli g) polianilini h) politiofeni i) lastnosti j) sinteze k) izdelava vezij l) pregledno delo

  678.6/.7:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24256261

  354.
          WEAR in plastics processing : how to understand, protect, and avoid / Šedited byĆ Gunter Mennig ; Štranslated by Kurt AlexĆ. - Munchen : Carl Hanser Verlag ; Cincinnati : Hanser/Gardner, 1995. - XIV, 452 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Verschleiss in der Kunststoffverarbeitung. - Bibliografija: str. Š421Ć-432. - Kazalo
  ISBN 1-56990-137-6 (Hanser/Gardner) ISBN 3-446-17071-5 (Carl Hanser)
  a) Mechanical wear b) Plastics industry and trade c) materiali d) polimeri e) predelava polimerov f) obraba g) tribologija h) korozija i) testiranje materialov j) meritve obrabe k) peletizacija l) granulacija m) tlačno litje n) brizganje o) ekstrudiranje p) obdelovanje materialov q) trendi razvoja r) zborniki

  539.375.6:678
  COBISS.SI-ID 24760069


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  355.
  CHIANG, Leo H., 1975-
          Fault detection and diagnosis in industrial systems / L. H. Chiang, E. L. Russell, and R. D. Braatz. - London Šetc.Ć : Springer, cop. 2001. - XIV, 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advanced textbooks in control and signal processing)

  Bibliografija: str. Š255Ć-273. - Kazalo
  ISBN 1-85233-327-8
  a) Chemical process control b) Fault location (Engineering) c) informatika d) industrijska proizvodnja e) kemijska tehnika f) kontrola procesov g) krmilni sistemi h) lokalizacija napak i) statistične metode j) aplikacije k) študije primerov l) analizne metode m) ekspertni sistemi n) razpoznavanje vzorcev o) fuzzy sistemi p) učbeniki

  658.562.3:681.54:004.8
  COBISS.SI-ID 23945221

  356.
          LONWORKS installation handbook : Lonworks in practice for electrical technicians / LON-Nutzer-Organisation e.V. ; The LONMARK Interoperability Association. - Berlin ; Offenbach : VDE Verlag, 2002. - Š253Ć str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. VIII-1. - Kazalo
  ISBN 3-8007-2687-4
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) krmiljenje d) komunikacijske tehnologije e) prenos podatkov f) LonWorks omrežje g) omrežni sistemi h) komunikacije i) inštalacije j) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 24792069


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  357.
          AUSBAUDETAILS : Entwurfshilfen fur den Fertigteilbau / ŠHrsg. Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.Ć. - Dusseldorf : Verlag Bau und Technik, 2002. - Š100Ć str. : načrti ; 31 cm

  ISBN 3-7640-0416-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni polproizvodi c) montažna gradnja d) montažni elementi e) konstrukcijski detajli f) spajanje elementov g) izvedba izolacij

  69.057
  COBISS.SI-ID 24858885

  358.
          BETON Atlas : Entwerfen mit Stahlbeton im Hochbau / Institut fur Internationale Architektur-Dokumentation, Munchen / Friedbert Kind-Barkauskas ... Šet al.Ć. - 2. Aulf. - Dusseldorf : Verlag Bau und Technik, 2002. - 296 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 3-7640-0425-8
  a) gradbene konstrukcije - visoke gradnje - gradbeni materiali - beton - armirani beton - tehnologija - izvedba - razvoj - gradbeništvo b) gradbemištvo c) arhitektura d) gradbeni materiali e) beton f) zgodovina g) lastnosti h) konstrukcije i) študije primerov j) priročniki

  691.3:72.02
  COBISS.SI-ID 6907414

  359.
          BETONBAU in Forschung und Praxis : Festschrift zum 60. Geburtstag von Gyorgy Ivanyi. - Dusseldorf : Verlag Bau und Technik, 1999. - 440 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 3-7640-0384-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) armirani beton e) lastnosti f) betonske konstrukcije g) statični izračuni h) praktični primeri i) pregledno delo

  691.3
  COBISS.SI-ID 23938053

  360.
          GLASBAU Atlas / Schittich ... Šet al.Ć. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1998. - 328 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 322-323. - Kazali
  ISBN 3-7643-5944-7
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) steklo e) zasteklitve f) steklene fasade g) steklene stene h) kupole i) pregledno delo

  691.6:72.011
  COBISS.SI-ID 869508

  361.
          HUTTENSANDHALTIGER Zement : Verkehrsbau - Wasserbau - Kanalisation / mit Beitragen von: P. Bilgeri ... Šet al.Ć ; ŠHrsg. Karsten RendchenĆ. - Dusseldorf : VBT VBT, Verlag Bau und Technik, 2002. - 176 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-7640-0426-6
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) uporaba d) beton e) cement f) žlindra g) cestogradnja h) vodne zgradbe i) kanalizacija

  691.3
  COBISS.SI-ID 24857093

  362.
  NATTERER, Julius
          Holzbau Atlas Zwei / Julius Natterer, Thomas Herzog, Michael Volz. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2001. - 348 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 342-343. - Kazala
  ISBN 3-7643-6230-8
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) gradbeni materiali d) les e) lesene konstrukcije f) lesene zgradbe g) lesene hiše h) leseni mostovi i) zgodovinski pregledi j) pregledno delo

  691.11:72.011
  COBISS.SI-ID 6859798

  363.
          ZEMENT-Taschenbuch / ŠVerein Deutscher Zementwerke (Hrsg.)Ć. - Dusseldorf : Verlag Bau und Technik, 2002. - XVIII, 844 str. ; 15 cm

  ISBN 3-7640-0427-4
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) cementi d) priročniki

  691.54+666.94(035)
  COBISS.SI-ID 24857349


  7 UMETNOST.


  364.
          The BIG book of designs for letterheads and Websites / editor David E. Carter ; art director Suzanna M.W. Stephens ; designer Frank L. Yates. - New York : HBI, 2002. - 384 str. : večinoma ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8230-0488-0
  a) Commercial art b) Web sites - Design - Catalogs c) Stationery - Design - Catalogs d) Corporate image - Design - Catalogs e) Letterheads - Catalogs f) umetnost g) grafično oblikovanje h) vizualne komunikacije i) design j) celostna grafična podoba k) tipografija l) logotip m) zaščitni znaki n) spletne strani o) identiteta

  766
  COBISS.SI-ID 24625157

  365.
  DA Vinci, Leonardo
          Leonardo da Vinci : 1452-1519 / Frank Zollner ; Šenglish translation Fiona ElliottĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 96 str. : barvne reproduk. ; 23 cm. - (Taschen)

  Ov. nasl.: Leonardo
  ISBN 3-8228-5979-6
  a) Italijansko slikarstvo b) umetnost c) slikarstvo d) biografije e) analize f) pregledno delo

  75.071(450) Leonardo da V.=111
  COBISS.SI-ID 68348

  366.
  DAVISON, Sandra
          Conservation and restoration of glass / Sandra Davison. - 2nd ed. - Oxford ; Burlington : Butterworth-Heinemann, 2003. - XII, 380 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Butterworth-Heinemann series in conservation and museology)

  1. izd. 1996. - Bibliografija: str. 349-365. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4341-2
  a) Glassware - Conservation and restoration b) umetnost c) steklarski izdelki d) konservatorstvo e) restavriranje f) steklo g) tehnologija

  666.11
  COBISS.SI-ID 24265989

  367.
  DUCHAMP, Marcel
          Marcel Duchamp : 1887-1968 : art as anti-art / ŠtextĆ Janis Mink. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Nasl. na ov.: Duchamp. - Opombe z bibliografijo: str. 95
  ISBN 3-8228-6316-5
  a) Duchamp, Marcel (1887-1968) - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) kiparstvo e) umetniške inštalacije f) biografije g) pregledno delo

  75(44):929 Duchamp M.
  730(44):929 Duchamp M.
  COBISS.SI-ID 19864888

  368.
  ENSOR, James
          James Ensor : 1860-1949 : masks, death, and the sea / Ulrike Becks-Malorny ; ŠEnglish translation John GabrielĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Ov. naslov: Ensor
  ISBN 3-8228-5858-7
  a) Ensor, James (1860-1949) - Belgijsko slikarstvo - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) biografije e) pregledno delo

  75(493):929 Ensor J.
  929 Ensor J.:75(493)
  COBISS.SI-ID 19865144

  369.
  GAUGUIN, Paul
          Paul Gauguin : 1848-1903 : the primitive sophisticate / Ingo F. Walther ; Šenglish translation Michael HulseĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Ov. stv. nasl.: Gauguine
  ISBN 3-8228-5986-9
  a) Gauguin, Paul (1848-1903) - Slikarji - Francija - Likovne monografije - Reprodukcije b) Francosko slikarstvo - 19.st. c) umetnost d) slikarstvo e) biografije f) analize g) pregledno delo

  75.071(44) Gauguin P.=111
  COBISS.SI-ID 68604

  370.
  GILL, Kathryn
          Upholstery conservation : principles and practice / Kathryn Gill and Dinah Eastop. - Oxford ; Woburn : Butterworth-Heinemann, 2001. - XX, 209 str., Š4Ć str. barvnih pril. : ilustr. ; 26 cm. - (Butterworth-Heinemann series in conservation and museology)

  Bibliografija: str. 193-200. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4506-7
  a) Upholstery - Conservation and restoration b) umetnost c) oblazinjeno pohištvo d) restavriranje e) tehnologija f) študije primerov g) priročniki

  7.025:684.4.07
  COBISS.SI-ID 2106720

  371.
  HAGEN, Rose-Marie
          Masterpieces in detail : what great paintings say / Rose-Marie and Rainer Hagen ; ŠEnglish translation Ian Galbraith, Karen WilliamsĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 500 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-8228-7047-1
  a) Slikarstvo - Remek dela - Zgodovinski pregledi b) Evropsko slikarstvo - Remek dela - Zgodovinski pregledi c) umetnost d) slikarstvo e) reprodukcije f) analiza umetniških del g) umetnine h) primerjave i) likovne študije j) zgodovina k) pregledno delo

  75.03(100)(091)=111
  COBISS.SI-ID 11426873

  372.
  KEENE, Suzanne
          Managing conservation in museums / Suzanne Keene. - 2nd ed. - Oxford ; Woburn : Butterworth-Heinemann, 2002. - VII, 258 str. : ilustr. ; 24 cm

  1. izd. 1996. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5603-4
  a) Museum conservation methods - Handbooks, manuals, etc b) Museum techniques - Handbooks, manuals, etc c) Material culture - Conservation and restoration - Handbooks, manuals, etc d) umetnost e) muzejske zbirke f) konservatorstvo g) restavriranje-upravljanje h) muzejske konservatorske metode

  7.025
  COBISS.SI-ID 24267013

  373.
  KLIMT, Gustav
          Gustav Klimt : 1862 - 1918 / Gilles Neret ; Štranslation Charity Scott StokesĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Ov. naslov: Klimt. - Bibliografski podatki: str. 92-93
  ISBN 3-8228-5980-X
  a) Artists - Austria - Biography b) umetnost c) slikarstvo d) biografije e) analize f) pregledno delo

  75(436):929 Klimt G.=111
  COBISS.SI-ID 13204027

  374.
  MESEURE, Anna
          August Macke : 1887-1914 / Anna Meseure ; Šenglish translation Iain GalbraithĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Ov. nasl.: Macke. - Kazalo
  ISBN 3-8228-5859-5
  a) Nemško slikarstvo - 20.st. b) umetnost c) slikarstvo d) biografije e) analize f) pregledno delo

  75(430) Macke A.
  COBISS.SI-ID 7832323

  375.
  MICHELANGELO, Buonarroti
          Michelangelo : 1475-1564 / Gilles Neret. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 96 str. : barvne ilustr., portreti ; 23 cm. - (Taschen)

  Kazalo
  ISBN 3-8228-5976-1
  a) Michelangelo Buonarroti (1475-1564) b) Artists - Italy - Biography - Pictorial works c) Art, Renaissance - Italy - Pictorial works d) umetnost e) slikarstvo f) biografije g) analiza h) pregledno delo

  75.071
  COBISS.SI-ID 6763672

  376.
  MODIGLIANI, Amedeo
          Amedeo Modigliani : 1884-1920 : the poetry of seeing / Doris Krystof ; Šenglish translation Christina RathgeberĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : barvne ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Nasl. na ov.: Modigliani. - Life and work: str. 94-95
  ISBN 3-8228-6319-X
  a) Modigliani, Amedeo (1884-1920) - Slikarji - Italija - Likovne monografije - Reprodukcije b) Italijansko slikarstvo - 20 st. c) umetnost d) slikarstvo e) biografije f) analize g) pregledno delo

  75.071 Modigliani A.=111
  COBISS.SI-ID 67836

  377.
  MUNCH, Edvard
          Edvard Munch : 1863-1944 / Ulrich Bischoff ; Šenglish translation Michael Hulse ; editorial and biographical material Marianne FaustĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Ov. stv. nasl: Munch
  ISBN 3-8228-5971-0
  a) Norveško slikarstvo - 19./20.st. b) umetnost c) slikarstvo d) biografije e) pregledno delo

  75.071(481) Munch E.=111
  COBISS.SI-ID 68860

  378.
  NOVA Ljubljanska banka
          Umetniška zbirka Nove Ljubljanske banke = Nova Ljubljanska banka Art Collection / Šuredil, uvodno besedilo in dokumentacijaĆ Stane Bernik ; Špredgovor Marko Voljč ; prevod Amidas ; fotografije Boris Gaberščik ... et al.Ć. - Ljubljana : Nova Ljubljanska banka, 2002- (Ljubljana : Simčič). - <1> zv. : večinoma ilustr. ; 30 cm

  1.500 izv.
  Dosedanja vsebina:
  1: Slikarstvo = Painting. - 2002
  a) Slovensko slikarstvo - 20. st. - Razstavni katalogi b) umetnost c) slovensko slikarstvo d) likovna umetnost e) fond umetniških del f) katalog

  75(497.4)"19"(064)
  COBISS.SI-ID 120856064

  379.
  OEI, Loan
          The elements of design : rediscovering colours, textures, forms and shapes / Loan Oei and Cecile De Kegel. - London : Thames & Hudson, 2002. - 208 str. : večinoma ilustr. ; 26 x 20 cm

  ISBN 0-500-28339-7
  a) umetnost b) arhitektura c) oblikovanje d) izhodišča e) barve f) teksture g) linije h) točke i) križi j) vzorci k) oblike

  7.05
  COBISS.SI-ID 1151344

  380.
          PROSTORI umetnosti : zbornik / Šuredili Polona Tratnik, Nika Zupančič ; ŠtekstiĆ Aleš Erjavec, Sergej Kapus... Šet al.ĆĆ. - Ljubljana : Društvo inovatorjev, 2002 (Celje : Gracer). - 231 str. : barvne in črno-bele fotogr. ; 20 cm

  Biografije z bibliografijami avtorjev ob koncu vseh prispevkov
  ISBN 961-238-110-0
  a) umetnost b) 20.st. c) 21.st. d) teorija umetnosti e) estetika f) slovenska umetnost g) sodobna umetnost h) podoba i) reprezentacija j) metafora k) torzo l) tihožitje m) umetnost znanost n) tehnologija o) kibernetika p) telo q) gledališče r) ženske s) umetnice t) ustvarjanost u) spol v) politika w) galerije x) predstavljanje y) zborniki z) študije

  7.01"19"(082)
  7(497.4)"19"(082)
  COBISS.SI-ID 119911168

  381.
          RADIOGRAPHY of cultural material / edited by Janet Lang and Andrew Middleton. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1997. - 193 str., Š16Ć str. pril. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-2621-6
  a) Art - Expertising b) Art - Radiography c) Arqueologia (teoria e metodos) d) Conservacao museografica e) Restauracao museografica f) Raios cosmicos, x e gama g) Art - Expertise h) Art - Radiographie i) umetnost j) muzejski predmeti k) muzealije l) kulturna dediščina m) radiografija n) konservatorstvo o) restavriranje p) pregledno delo

  7.025
  COBISS.SI-ID 24267269

  382.
  RENNER, Rolf Gunter
          Edward Hopper : 1882-1967 : transformation of the real / Rolf Gunter Renner ; ŠEnglish translation Michael HulseĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Taschen)

  Nasl. na ov.: Hopper. - Opombe z bibliografijo: str. Š96Ć
  ISBN 3-8228-5985-0
  a) Hopper, Edward (1882-1967) - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) biografije e) analize f) pregledno delo

  75(73):929 Hopper E.
  COBISS.SI-ID 7804209

  383.
  RIVERA, Diego
          Diego Rivera : 1886-1957 : a revolutionary spirit in modern art / Andrea Kettenmann ; Šenglish translation Antony WoodĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Ov. nasl.: Rivera. - Kronologija: str. 92-94
  ISBN 3-8228-5862-5
  a) umetnost b) slikarstvo c) biografije d) pregledno delo

  75(72) Rivera D.=111
  COBISS.SI-ID 7801905

  384.
  SANDIUMENGE, Marcos
          Oriental Lifestyle : das Flair von 1001 Nacht / Anna Alos (Text) ; Marcos Sandiumenge (Fotos). - Munchen : Callwey, 2001. - 188 str. : večinoma ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Estilo de vida oriental
  ISBN 3-7667-1490-2
  a) umetnost b) kultura c) tradicija d) orient e) arhitektura f) oblikovanje g) vzorci h) teksture i) življenski slog j) Islam

  7:008(1-11)
  COBISS.SI-ID 24879365

  385.
  SEURAT, Georges
          Georges Seurat : 1859 - 1891 : the Master of Pointillism / Hajo Duchting. - Koln... Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : barvne ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  O avtorju: str. 94-95
  ISBN 3-8228-5863-3
  a) umetnost b) slikarstvo c) biografije d) analize e) pregledno delo

  73/76:929 Seurat G.
  929 Seurat G.
  COBISS.SI-ID 19830840

  386.
  SIMONITI, Marjetica
          Zakladi slovenskih cerkva : zlatarska umetnost in obrt : Narodna galerija, 16. september - 19. december 1999 / Šavtorica Marjetica Simoniti ; strokovni sodelavci Sonja Anžič ... Šet al.Ć ; prevodi Neva Šlibar, Vesna Velkovrh Bukilica ; fotografija Bojan Salaj, Janko Dermastja, Srećko BudekĆ. - Ljubljana : Narodna galerija, 1999 (ŠLjubljanaĆ : Tiskarna Ljubljana). - 199 str. : ilustr. ; 32 cm

  Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Andrej Smrekar: str. 12. - Predgovor / Franc Rode: str. 13. - Bibliografija: str. 192-199. - Zusammenfassung pri vseh uvodnih besedilih
  ISBN 961-6029-35-5
  a) umetnost b) krščanska cerkev c) kelihi d) Ljubljanski zlatarski ceh e) zlatarji f) katalogi razstav

  7.046
  COBISS.SI-ID 103494144

  387.
  TOULOUSE-Lautrec, Henri de
          Henri de Toulouse-Lautrec : 1864-1901 : the theatre of life / Matthias Arnold ; ŠEnglish translation Michael HulseĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Ov. stv. nasl.: Toulouse-Lautrec
  ISBN 3-8228-6326-2
  a) Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901) - Slikarji - Francija - Likovne monografije - Reprodukcije b) Francosko slikarstvo - 19.st. c) umetnost d) slikarstvo e) biografije f) pregledno delo

  75.071(44) Toulouse-Lautrec H. de=111
  COBISS.SI-ID 69116

  388.
  WARHOL, Andy, 1928-1987
          Andy Warhol : 1928-1987 : commerce into art / Klaus Honnef ; Štranslated from the German by Carole Fahy and I. BurnsĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

  Nasl. na ov.: Warhol
  ISBN 3-8228-6321-1
  a) Warhol, Andy (1928-1987) - Fotograf - Umetnik - PKK b) Warhol, Andy (1928-1987) - Likovne monografije c) ameriško slikarstvo d) ameriška fotografija e) pop art f) 20.st. g) slikarji h) biografije i) reprodukcije

  75(7/8):929 Warhol A.
  COBISS.SI-ID 19838264


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  389.
  ARIDA, Ayssar
          Quantum city / Ayssar Arida. - Oxford ; Woburn : Architectural Press, 2002. - 272 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š235Ć-250. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5012-5
  a) City planning b) Quantum theory c) urbanizem d) načrtovanje mest e) kvantna teorija f) kvantna mesta g) sodobna mesta h) pregledno delo

  71:530.145
  COBISS.SI-ID 24262661

  390.
  BAUCH-Troschke, Zita
          Brunnen, Wasserbecken und Wasserspiele : Gestaltung, Anlage, Technik / Zita Bauch-Troschke. - Munchen : Callwey, 2000. - 127 str. : ilustr. (večinoma barvne) ; 25 x 29 cm. - (---rund ums Haus)

  Bibliografija: str. 125
  ISBN 3-7667-1445-7
  a) Water gardens b) Water gardens - Pictorial works c) krajinska arhitektura d) urejanje vrtov e) vodni elementi f) zgodovina g) sodobne izvedbe h) vodometi i) vodna zajetja j) pregledno delo

  712.7
  COBISS.SI-ID 24862213

  391.
          "HOMO sum --- " : Ivan Hribar in njegova Ljubljana. Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana / Šuredili Taja Čepič in Janja ReboljĆ. - Ljubljana : Mestni muzej, 1997 (ŠLjubljanaĆ : Profima). - 231 str. ; 28 cm

  500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih in na dnu strani
  ISBN 961-90351-3-5
  a) Hribar, Ivan (1851-1941) - Zborniki b) Ljubljana - Zgodovina - 19.-20.st. - Zborniki c) arhitektura d) urbanizem e) zgodovina f) Ljubljana g) razvoj mesta h) zborniki

  71:929 Hribar I.(082)
  COBISS.SI-ID 71371264

  392.
  HOWCROFT, Heidi
          Naturstein im Garten : Treppen, Wege, Mauern und Terrassen gekonnt gestalten / Heidi Howcroft (Text) ; Christa Brand / Nik Barlo jr. (Fotos). - Munchen : Callwey, 2000. - 95 str. : barvne ilustr. ; 25 cm. - (GartenLust)

  Bibliografija: str. 95
  ISBN 3-7667-1390-6
  a) krajinska arhitektura b) urejanje vrtov c) naravni kamen d) vrtne skulpture e) tlaki f) oporni zidovi g) pregledno delo

  712.26
  COBISS.SI-ID 24861701

  393.
          IM Blickpunkt, Niederlande : beispielhafte Ideen und Konzepte fur Stadt und Landschaft = The Netherlands in focus : exemplary ideas and concepts for town and landscape / Šauthors Gerrie Andela ... Šet al.ĆĆ ; translations Beate Rupprecht ... Šet al.Ć. - Munchen : Callwey Verlag ; Basel ; Boston : Birkhauser, cop. 2002. - 128 str. : ilustr., načrti ; 30 cm. - (Edition Topos)

  ISBN 3-7667-1512-7 (Callwey) ISBN 3-7643-6671-0 (Birkhauser)
  a) Urban landscape architecture - Netherlands b) City planning - Netherlands c) urbanizem d) načrtovanje mest e) krajinska arhitektura f) Nizozemska g) mestni parki h) urejanje podeželja i) vključevanje javnosti j) trgi k) pregledno delo

  71(492)
  COBISS.SI-ID 24878853

  394.
          OBNOVA zgodovinskih parkov : referati s simpozija, Ljubljana, 29. september 1995 = Restoration of historics parks : reports from the symposium, Ljubljana, 29th september 1995 / Šredakcija Marina Zupančič ; prevod AmidasĆ. - Ljubljana : Ministarstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino : Ministry of culture, Cultural Heritage office of the Republic of Slovenia, 1998 (Ljubljana : Korotan). - 89 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vestnik / Uprava RS za kulturno dediščino ; št. 16)

  Vsi prispevki tudi v ang. - 800 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6037-18-8 !
  a) Arhitekturna dediščina - Obnova b) Spomeniško varstvo - Obnova c) krajinska arhitektura d) zgodovinski parki e) obnova krajinsko-arhitekturne dediščine f) ureditev vrtov

  712:719
  COBISS.SI-ID 8617125

  395.
          POSELITEV ljubljanske kotline - urbani razvoj Ljubljane : razstava Mestnega muzeja Ljubljana ob Evropskem mesecu kulture na Ljubljanskem gradu, Ljubljana, 1997 = Settlement of the Ljubljana basin - urban development of Ljubljana : exhibition of the Municipal Museum of Ljubljana for the European Month of Culture in Ljubljana Castle, ŠLjubljana, 1997Ć / Šavtorji prispevkov Taja Čepič ... Šet al.Ć ; urejanje kataloga Janja Rebolj ; fotografije Damjan Gale ... Šet al.Ć ; risbe Marko Prah ; osnove kart Geodetska uprava Republike Slovenije ; zajem in kartografska obdelava kart Geodetski zavod Slovenije, Pavla Kek, Ana Jamnik ; prevod Martin CregeenĆ. - Ljubljana : Mestni muzej = Municipal Museum, 1998 (Kranj : Gorenjski tisk). - 96 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Avtorji prispevkov navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 94-96
  ISBN 961-90351-4-3
  a) Ljubljana - Urbanistični razvoj - Zgodovina b) Ljubljana - Arhitekturna dediščina c) urbanizem d) razvoj Ljubljane e) zgodovina f) kolišča g) Emona h) tri mesta i) popotresna obnova j) obdobje med obema vojnama k) obdobje po 2.svet. vojni l) sodobno mesto m) razstavni katalogi

  711.432(497.4 Ljubljana)(091)
  94(497.4 Ljubljana)(064)
  72.03(497.4 Ljubljana)
  903/904(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 74162944

  396.
          PREOBRAZBE Turjaške palače / Šavtorji besedil Taja Vovk Čepič ... Šet al.Ć ; spremna beseda Viktorija Potočnik ; prevod Jana Cedilnik, Vince Pool ; fotografije Branko Cvetkovič, Matevž Paternoster ; posnetek obstoječega stanja Gregor Čok, Zorislava Fras ; risbe Martin Horvat, Uroš LubejĆ = Metamorphoses of Auersperg Palace / Šauthors of texts Taja Vovk Čepič ... Šet al.Ć ; foreword Viktorija Potočnik ; translation Jana Cedilnik, Vince Pool ; photographs Branko Cvetkovič, Matevž Paternoster ; illustration of existing condition Gregor Čok, Zorislava Fras ; drawings Martin Horvat, Uroš LubejĆ. - Ljubljana : Mestni muzej = City Museum, 2002 (ŠKranjĆ : Gorenjski tisk). - 107 str. : ilustr. ; 31 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Bibliografija pri enem prispevku
  ISBN 961-90351-9-4
  a) Ljubljana - Turjaška palača - Prenova b) arhitektura c) varstvo arhitekturne dediščine d) prenova e) palače f) Ljubljana g) muzeji h) pregledno delo

  727.7:69.059.25(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 121249536

  397.
          PUBLIC places - urban spaces : the dimensions of urban design / Matthew Carmona ... Šet al.Ć. - 1st published. - Oxford Šetc.Ć : Architectural press, 2003. - VII, 312 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 291-304. - Kazalo
  ISBN 0-7506-3632-7
  a) City planning b) urbanizem c) urbanistično oblikovanje d) razvojni proces e) holistični pristop f) vidiki prostorskega urejanja g) javni prostor h) mestni prostor i) pregledno delo

  711.4
  COBISS.SI-ID 24265221

  398.
  SEARCH, Gay
          The healing garden : gardening for mind, body and soul / Gay Search ; photography by Jonathan Buckley. - London : BBC, 2001. - 176 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 0-563-53704-3
  a) Gardening b) Gardening - Therapeutic use c) krajinska arhitektura d) urejanje vrtov e) zdravilni učinki f) načrtovanje g) zasaditev h) barve i) vodni elementi

  712
  COBISS.SI-ID 23928069


  72 ARHITEKTURA.


  399.
  BALLANTYNE, Andrew
          Architecture : a very short introduction / Andrew Ballantyne. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - 134 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Very short introductions ; 72)

  Kazalo
  ISBN 0-19-280179-1
  a) Architecture b) arhitektura c) teorija d) zgodovina e) kratki pregledi f) priročniki

  72.01
  COBISS.SI-ID 24799493

  400.
  BENNETT, David, 1948-
          Exploring concrete architecture : tone, texture, form / David Bennett. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 2001. - 160 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy02/2002275386. html. - Bibliografija: str. 159
  ISBN 3-7643-6271-5 (angleška izd.) ISBN 3-7643-6270-7 (nemška izd.)
  a) Concrete construction - Designs and plans b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) sodobni materiali e) beton f) študije primerov g) pregledno delo

  72.011:691.3
  COBISS.SI-ID 24871173

  401.
  BLUNDELL-Jones, Peter
          Modern architecture through case studies / Peter Blundell Jones. - Oxford ; Woburn : Architectural Press, 2002. - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 246-249. - Kazalo
  ISBN 0-7506-3805-2
  a) Modern movement (Architecture) - Europe - Case studies b) Modern movement (Architecture) - United States - Case studies c) arhitektura d) arhitekturni stili e) moderna arhitektura f) študija primerov g) Weissenhofsiedlung-Stuttgart h) Garkau-kmetija i) Gropius Walter j) Duiker Jan k) Taut Bruno l) Mendelsohn Erich m) Le Corbusier n) Aalto Alvar o) Nervi Pier Luigi p) Terragni Giuseppe q) Asplund Erik Gunnar r) Wright Frank Lloyd s) Scharoun Hans t) van der Rohe Ludwig Miles u) Lewerentz Sigurd v) Kahn Louis w) pregledno delo

  72.03
  COBISS.SI-ID 24262405

  402.
          CONCRETE architecture : design and construction / Burkhard Frohlich (ed.) ; Štexts: Martin Mollmann ... Šet al.Ć ; English translation: Robin BensonĆ. - Gutersloh : Deutsche BauZeitschrift ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2002. - 80 str. : ilustr., načrti ; 30 cm. - (Architecture and building engineering)

  ISBN 3-7643-6872-1
  a) Concrete construction b) Architecture - Design and plans c) arhitektura d) sodobni materiali e) beton f) načrtovanje g) betonske konstrukcije h) tehnologija gradnje i) študije primerov j) pregledno delo

  72.011:691.3
  COBISS.SI-ID 24869381

  403.
          CONCRETE construction manual / ŠFriedbertĆ Kind-Barkauskas ... Šet al.Ć. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser ; Munich : Edition Detail, 2002. - 294 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6724-5
  a) Concrete construction - Handbooks, manuals, etc b) arhitektura c) gradbeništvo d) sodobni materiali e) beton f) zgodovina g) konstrukcijski detajli h) vidni beton i) vizualni učinki j) lastnosti k) temeljenje l) pilotiranje m) ojačani beton n) armiranje o) tehnologija p) študije primerov q) pregledno delo

  72.011:691.3
  COBISS.SI-ID 24869125

  404.
  CUMBERBATCH, Jane
          Pure style : die Kunst des Einfachen / Jane Cumberbatch ; photographien von Henry Bourne. - Koln : DuMont-Monte-Verlag, 2002. - 159 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-8320-8805-9
  a) arhitektura b) notranja oprema c) stanovanja d) barvne sheme e) atmosfera prostora f) podeželski slog

  728.1:747
  COBISS.SI-ID 24873733

  405.
          DACH Atlas : geneigte Dacher / Eberhard Schunck ... Šet al.Ć ; ŠHerausgeber: Institut fur Internationale Architektur-Dokumentation, Munchen in Verbindung mit Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.Ć. - 4. Aufl., neu bearbeitet. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2002. - 448 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Bibliografija: str. 439. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6896-9 (vezano)
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbeni deli d) arhitekturni detajli e) strehe

  72.02:692.4
  COBISS.SI-ID 24868869

  406.
  DAY, Christopher
          Spirit & place : healing our environment : healing environment / Christopher Day. - Oxford ; Woburn : Architectural Press, 2002. - XIV, 253 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š245Ć-246. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5359-0
  a) Sustainable architecture b) Architecture - Environmental aspects c) Environmental psychology d) arhitektura e) urbanizem f) krajinska arhitektura g) zdravljenje življenjskega okolja h) duh prostora i) genius loci

  72:615.89
  COBISS.SI-ID 24262149

  407.
          A DESIGN manual : office buildings / edited by Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck ; authors, Thomas Arnold ... Šet al.Ć ; Štranslation from German: Fiona GreenwoodĆ. - Basel ; Berlin ; Boston : Birhauser, 2002. - 264 str. : ilustr. ; 34 cm

  Hrbtni nasl.: Office buildings, a design manual. - Bibliografija: str. 263
  ISBN 3-7643-6650-8
  a) Office buildings - Designs and plans b) Skyscrapers - Designs and plans c) arhitektura d) poslovne stavbe e) pisarne f) zgodovina g) koncepti pisarniških zgradb h) nove tehnologije i) metodologija načrtovanja j) programske sheme k) trajnostni razvoj l) študije primerov

  725.23
  COBISS.SI-ID 24868357

  408.
  DIEHL, Wolfgang, 1947-
          Neue Wege im Treppenbau : ŠHolz - Stahl - GlasĆ / Wolfgang Diehl. - Karlsruhe : Bruderverlag, 1995. - 176 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 3-87104-095-9
  a) arhitektura b) načrtovanje c) stopnice d) izhodišča e) oblike stopnic f) zasebni prostori

  72:692.6
  COBISS.SI-ID 23949829

  409.
          FASSADEN : Architektur und Konstruktion mit Betonfertigteilen / Wolfgang Doring ... Šet al.Ć. - Dusseldorf : Verlag Bau und Technik, 2000. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-7640-0381-2
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbeni deli d) fasade e) montažne armiranobetonske fasade f) skeletni sistemi g) prefabricirane fasadne plošče h) plošče iz plinobetona i) detajli j) lastnosti k) študije primerov l) pregledno delo

  72.02:692.23
  COBISS.SI-ID 23937541

  410.
  GOSSEL, Peter
          Architecture in the twentieth century / Peter Gossel, Gabriele Leuthauser ; ŠEnglish translation by Judith Vachon, Mark Atherton, Karen WilliamsĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2001 (ŠLjubljana : Mladinska knjigaĆ). - 447 str. : ilustr. ; 27 cm

  Izv. stv. nasl.: Architektur des 20. Jahrhunderts. - Kazalo
  ISBN 3-8228-1162-9
  a) Arhitektura - Zgodovina - 20.st. b) arhitektura c) 20.st. d) zgodovinski pregledi e) teorija f) tehnologija gradnje g) arhitekturne šole h) stilna obdobja i) arhitekturna združenja j) značilni predstavniki k) biografije l) pregledno delo

  72(100)"19"
  COBISS.SI-ID 114651904

  411.
  GRUTZMACHER, Bernd
          Kachelofenbau : neue Entwurfe, Modelle und Bauablaufe / Bernd Grutzmacher. - Munchen : Callwey, 2002. - 156 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 3-7667-1522-4
  a) arhitektura b) notranja oprema c) kamini d) lončene peči e) postopki izvedbe f) načrtovanje g) priročniki

  72:747
  COBISS.SI-ID 1360260

  412.
  GUNsER, Christoph, 1963-
          Energiesparsiedlungen : Konzepte, Techniken, realisierte Beispiele / Christoph Gunser. - Munchen : Callwey, cop. 2000. - 159 str. : ilustr. (večinoma barvne), načrti ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7667-1428-7
  a) arhitektura b) urbanizem c) načrtovanje d) stanovanjska naselja e) večstanovanjska vrstne hiše f) energetsko varčne hiše g) inteligentne zgradbe h) solarne hiše i) ekološka gradnja j) koncepti k) matodologija l) študije primerov m) pregledno delo

  728:504
  COBISS.SI-ID 24876805

  413.
  HABERMANN, Karl J.
          Staircases : design and construction / Karl J. Habermann. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, publishers for Architecture, cop. 2003. - 223 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Bibliografija: str. 220. - Kazala
  ISBN 3-7643-6491-2 (angleška izd.)
  a) Staircases b) Stairs c) arhitektura d) gradbeni deli e) arhitekturni detajli f) stopnice g) oblikovanje h) konstrukcijske stopnice

  72.011:692.6
  COBISS.SI-ID 25034501

  414.
          HOCHHAUSATLAS : Typologie und Beispiele : Konstruktion und Gestalt : Technologie und Betrieb / Johann Eisele, Ellen Kloft (Hrsg.). - Munchen : Callwey, 2002. - 301 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Bibliografija: str. 289-292. - Kazali
  ISBN 3-7667-1524-0
  a) arhitektura b) visoke stavbe c) tehnologija gradnje d) nebotičniki e) stolpnice f) študije primerov g) pregledno delo

  725
  COBISS.SI-ID 24873989

  415.
  HUDNIK, Špela
          Mobilna arhitektura in možnosti njene uresničitve v realnem svetu : (bioelektronska telesa) : doktorska disertacija / Špela Hudnik. - Ljubljana : ŠŠ. HudnikĆ, 2002. - 201 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 149-153. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) teorija c) mobilna arhitektura d) mobilni prostor e) mehanska mobilnost f) elektronska mobilnost g) spremembe tradicionalnih oblik h) vplivi tehnologije i) znanosti j) kapitala k) doktorska disertacija

  72(043.3)
  COBISS.SI-ID 119109888

  416.
          JOŽE Plečnik und Ljubljana : der Architekt und seine Stadt : katalog zur Ausstellung im Stadtmuseum Graz, 12. Januar-31. Marz 2003 = Jože Plečnik and Ljubljana : the architect and his city : catalogue for the exhibition at the Stadtsmuseum Graz, 12 January-31 March 2003 = Jože Plečnik in Ljubljana : arhitekt in njegovo mesto : katalog k razstavi v Mestnem muzeju Gradec, 12. januar-31. marec 2003 / Šavtorji besedil Peter Krečič ... Šet al.Ć ; prevodi Amidas ... et al.Ć. - Ljubljana : Arhitekturni muzej, 2003 (ŠLjubljanaĆ : Syncomp). - 148 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm

  1.500 izv.
  ISBN 961-90417-5-5
  a) Plečnik, Jože (1872-1957) - Razstavni katalogi b) Ljubljana - Arhitektura - Razstavni katalogi c) slovenska arhitektura d) Plečnik Jože (1872-1956) e) urbanizem f) umetnost g) kiparstvo h) zgodovina i) teorija j) mestna ureditev Ljubljane k) mestne zgradbe l) spomeniki m) urejanje rečnih bregov n) katalogi razstav

  71/72(497.4 Ljubljana):929 Plečnik J.
  COBISS.SI-ID 121895680

  417.
  KREČIČ, Peter
          Plečnik in ekspresionizem : ob 130. obletnici Plečnikovega rojstva / Peter Krečič ; Šfotografije Aleksander Lilik in arhiv Arhitekturnega muzeja LjubljanaĆ. - Ljubljana : Nova revija, 2002 (Ljubljana : Delo). - 95 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Vizure)

  Bibliografija: str. 91-93
  ISBN 961-6352-44-X
  a) Plečnik, Jože (1872-1957) b) Slovenska arhitektura - Ekspresionizem c) slovenska arhitektura d) Plečnik Jože (1872-1956) e) teorija f) arhitekturni slogi g) ekspresionizem h) pregledno delo

  72(497.4):929 Plečnik J.
  COBISS.SI-ID 121126400

  418.
  LAZENBY, Gina
          Wohnen, Wellness und Feng Shui / Gina Lazenby ; ŠUbersetzung aus dem Englischen von Wiebke KrabbeĆ. - Munchen : Callwey, 2001. - 160 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: The healthy home. - Bibliografija: str. 156. - Kazalo
  ISBN 3-7667-1471-6
  a) arhitektura b) notranja oprema c) stanovanja d) atmosfera e) feng šui f) pregledno delo

  728.1:747
  COBISS.SI-ID 24879877

  419.
  LETAROUILLY, Paul Marie, 1795-1855
          Edifices de Rome moderne, ou, Recueil des palais, maisons, eglises, couvents, et autres monuments publics et particuliers les plus remarkables de la ville de Rome / dessines, mesures et publies par Paul Letarouilly. - Princeton : Princeton Architectural Press, 1982. - Š354Ć str. : načrti ; 31 cm + zvd.

  Izvirna izd. v treh zv. v letih 1840-1874
  ISBN 0-910413-00-2
  a) Architecture - Italy - Rome b) arhitektura c) zgodovina d) upodobitev arhitekture e) grafične tablice f) Rim g) 19.st. h) tlorisi i) prerezi j) detajli

  72.01
  COBISS.SI-ID 25035269

  420.
  LONG, Helen C., 1958-
          Victorian houses and their details : the role of publications in their building and decoration / Helen C. Long. - Oxford ; Woburn : Architectural Press, 2002. - 131 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. Š123Ć-125. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4848-1
  a) Architecture, Victorian - Great Britain b) Architecture, Edwardian - Great Britain c) Pattern books - Great Britain - History - 19th century. d) Pattern books - Great Britain - History - 20th century. e) Architecture - Great Britain - Details - History - 19th century. f) Architecture - Great Britain - Details - History - 20th century. g) arhitektura h) zgodovina i) viktorianske hiše j) zasnova k) arhitekturni detajli l) interieri m) značilni primeri n) načrti o) pregledno delo

  72.014
  COBISS.SI-ID 24263685

  421.
  MONTANER, Josep Maria, 1954-
          Neue Museen : Raume fur Kunst und Kultur / Josep Maria Montaner. - Stuttgart ; Zurich : Karl Kramer Verlag, 1990. - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

  Prevod dela: Nuevos museos, espacios para el arte y la cultura. - Bibliografija: str. 188-191
  ISBN 3-7828-1120-8
  a) Art museum architecture b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) javne zgradbe e) muzeji f) kulturni centri g) umetnostne galerije h) študije primerov

  727.7
  COBISS.SI-ID 24864773

  422.
  MUŠIČ, Marjan, 1904-1984
          Arhitektura za vse čase : Novo mesto in Dolenjska / ŠbesediloĆ Marjan Mušič ; Šuvod in komentarji Nace Šumi ; napisi ob ilustracijah Marjan in Marko Mušič ; o knjigi Marko Mušič ; urednik Marko Mušič ; bibliografija Bogo Komelj in Marko Mušič ; načrti, slike, risbe in skice Marjan Mušič ... Šet al.Ć ; posnetki in izrisi izvedenih del Atelje Marko Mušič ; modeli Marjan Mušič in Atelje Marko Mušič ; črnobele fotografije Marjan Mušič ... Šet al.Ć, barvne fotografije Dragan Arrigler in Marko Mušič, reprofotografije Jure Krajc, Nord foto in Miha PustoslemšekĆ. - Ljubljana : Šsamozal.Ć Marko Mušič : Atelje Marko Mušič, 2002 (Kranj : Gorenjski tisk). - 293 str. : ilustr. ; 31 cm

  O knjigi / Marko Mušič: str. 5-7. - Uvod / Nace Šumi: str. 9-11. - Marjan Mušič / Peter Krečič: str. 283-284. - Bibliografija: str. 285-289
  ISBN 961-238-028-7
  a) Mušič, Marjan (1904-1984) - Monografije b) Slovenska arhitektura - 20.st. c) Dolenjska - Arhitektura d) arhitekturna dediščina e) prostorsko planiranje f) arhitekti g) historična mestna jedra h) prenova i) spominska obeležja j) prostorske ureditve podeželja k) grad Otočec l) obnova m) Plečnikova šola n) regulacija Novega mesta o) arhitekturna dediščina Dolenjske p) arhitektura slovenskega kozolca q) načrti r) skice s) katalog

  72(497.4):929 Mušič M.
  COBISS.SI-ID 116999680

  423.
          NEW housing concepts / Šwork conception: Carles BrotoĆ. - Hamburg ; Corte Madera : Grinko Press, Š2002?Ć. - 359 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  ISBN 1-58423-126-2 (broš.)
  a) arhitektura b) stanovanjska gradnja c) naselja d) tipologija e) stanovanja f) stanovanja za ostarele g) domovi za ostarele h) večstanovanjska gradnja i) primeri j) izvedbe k) načrti l) pregledno delo

  728
  COBISS.SI-ID 24697861

  424.
  PRELOVŠEK, Damjan
          Josip Plečnik : život a dilo / Damjan Prelovšek ; Špreklad ze slovinskeho jazyka Petra ŠtajnerovaĆ. - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2002 (Šs. l.Ć : PBtisk). - VIII, 376 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 361-369. - Kazalo
  ISBN 80-86517-07-1
  a) Plečnik, Josip (1872-1957) - Monografije b) slovenska arhitektura c) arhitekti d) Plečnik Jože (1872-1957) e) biografije f) albumi

  72(497.4):929 Plečnik J.
  929 Plečnik J.
  COBISS.SI-ID 19979053

  425.
  PURVES, Geoffrey
          Healthy living centres : a guide to primary health care design / Geoffrey Purves. - Oxford ; Woburn : Architectural Press, 2002. - XVIII, 214 str., Š8Ć str. pril. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 207-210. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4602-0
  a) Health facilities - Design and construction b) Health facilities - Design and construction - Pictorial works c) arhitektura d) zdravstvene ustanove e) zdravstveni centri f) načrtovanje g) strategija h) arhitektura in medicina i) programske sheme j) pregledno delo

  725.5
  COBISS.SI-ID 24264709

  426.
  SEBESTYEN, Gyula, 1921-
          New architecture and technology / Gyula Sebestyen. - Oxford Šetc.Ć : Architectural Press, 2003. - 168 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazala
  ISBN 0-7506-5164-4
  a) Architecture and technology b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) teorija e) načrtovanje f) nove tehnologije g) vplivi h) tehnološke spremembe i) ekonomičnost j) trajnostni razvoj k) estetika l) pregledno delo

  72.01
  COBISS.SI-ID 24263941

  427.
  SLESSOR, Catherine
          Treppenhauser / Catherine Slessor ; ŠUbers. aus dem Engl. von Alfred ZifferĆ. - Munchen : Callwey, 2001. - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: Contemporary staircases
  ISBN 3-7667-1469-4
  a) arhitektura b) načrtovanje c) stopnice d) zgodovina e) sodobne izvedbe f) steklene stopnice g) kovinske stopnice h) oblike stopnic i) javni prostori j) avtorski projekti

  72:692.6
  COBISS.SI-ID 24877573

  428.
  STAMM-Teske, Walter
          Preiswerter Wohnungsbau in der Niederlanden 1993-1998 : eine Projektauswahl / Walter Stamm-Teske. - Dusseldorf : Verl. Bau und Technik, 1998. - 111 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

  ISBN 3-7640-0383-9
  a) arhitektura b) stanovanjska gradnja c) stanovanja d) 1993-1998 e) naselja f) Nizozemska g) projekti h) Amsterdam i) Rotterdam j) pregledno delo

  728
  COBISS.SI-ID 23934213

  429.
  WIGGINTON, Michael
          Intelligent skins / Michael Wigginton, Jude Harris. - Oxford ; Woburn : Butterworth-Heinemann, 2002. - IX, 176 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu primerov in na str. 169-170
  ISBN 0-7506-4847-3
  a) Buildings - Environmental engineering b) Buildings - Environmental engineering - Case studies c) Intelligent buildings d) arhitektura e) fasade-energetsko varčne f) fasadni plašči g) steklene fasade h) inteligentne stavbe i) klima prostorov j) študije primerov k) pregledno delo

  721:692.23
  COBISS.SI-ID 24264197

  430.
  WILQUIN, Hugues
          Aluminium architecture : construction and details / Hugues Wilquin ; Štranslation Gerd Soffker, Philip ThriftĆ. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 2001. - 150 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7643-6412-2
  a) arhitektura b) sodobni materiali c) aluminij d) lastnosti e) oblikovanje f) zgodovina g) študije primerov h) hiša iz aluminija

  Š72.011+72.02Ć:546.62
  COBISS.SI-ID 1227908

  431.
          WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 4, Mediterranean Basin / general editor Kenneth Frampton ; volume editor Vittorio Magnago Lampugnani. - Wien ; New York : Springer, cop. 2002. - XXXVII, 294 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 3-211-83287-4 ISBN 3-211-83283-1 (zbirka)
  a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) Mediteranski zaliv j) pregledno delo

  72.01=20
  COBISS.SI-ID 24691717


  73 KIPARSTVO IN SORODNE UMETNOSTI.


  432.
  RODIN, Auguste
          Auguste Rodin : sculptures and drawings / text by Gilles Neret ; Šenglish traslation Chris MillerĆ. - Koln Šetc.Ć : Benedikt Taschen, cop. 1994. - 92 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 3-8228-8662-9
  a) Rodin, Auguste (1840-1917) - Kiparji - Francija - Umetnostne monografije - Reprodukcije b) Francosko kiparstvo - 19./20 st. c) umetnost d) kiparstvo e) risbe f) biografije g) pregledno delo

  730.071 Rodin A.=111
  COBISS.SI-ID 68092

  433.
  WERGE-Hartley, Jeanne
          Enamelling on precious metals / Jeanne Werge-Hartley. - Marlborough : Crowood, 2002. - 173 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 161
  ISBN 1-86126-506-9
  a) Enamel and enameling b) uporabna umetnost c) umetniško oblikovanje d) okrasni predmeti e) nakit f) oblikovanje izdelkov g) emajl h) nanašanje emajla i) tehnike izdelave j) priročniki

  738.4
  COBISS.SI-ID 24637445


  77 FOTOGRAFIJA.


  434.
  DAVIES, Adrian, 1953-
          A beginner's guide to digital photography / Adrian Davies. - Crans-pres-Celigny : AVA ; London : Thames and Hudson, cop. 2002. - 128 str. : večinoma barvne ilustr. ; 22 cm

  ISBN 2-88479-007-1
  a) Photography - Digital techniques b) umetnost c) digitalna fotografija d) digitalne tehnike e) obdelave slik f) retuširanje g) barve h) posebni efekti i) priročniki

  77.06:621.377.6
  COBISS.SI-ID 24629765

  435.
  GEORGES, Gregory
          50 fast digital camera techniques / Gregory Georges, Larry Berman and Chris Maher. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - 306 str., Š32Ć barvnih pril. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-2500-X
  a) Photography - Digital techniques b) Image processing - Digital techniques c) Digital cameras d) umetnost e) digitalna fotografija f) digitalne tehnike g) digitalne kamere h) priročniki

  773.1:621.377.6
  COBISS.SI-ID 24955909

  436.
          HELMUT Newton work / curator June Newton ; essay Francoise Marquet ; editor Manfred Heiting ; ŠFrench translation by Odile Brogden ... Šet al.ĆĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 279 str. : barvne fotogr. ; 33 cm

  Besedilo v angl., franc. in nem. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 276
  ISBN 3-8228-1326-5
  a) umetnost b) fotografija c) fotografi d) Newton Helmut (1920-) e) zbrana dela f) katalog

  77.041
  COBISS.SI-ID 7803953

  437.
  JONES, Stuart Blake, 1961-
          Video color correction for non-linear editors : a step-by-step guide / Stuart Blake Jones. - Oxford : Focal Press, cop. 2003. - X, 196 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. Š139Ć-140. - Kazalo
  ISBN 0-240-80515-1
  a) Motion pictures - Editing - Data processing b) Video tapes - Editing - Data processing c) Color d) umetnost e) kinematografija f) gibajoče slike g) popravljanje slik h) video trakovi i) video signali j) snemanje filmov k) formati l) korekcije barv m) priročniki

  778.53
  COBISS.SI-ID 24807429


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  438.
  BECK, Svetlana
          Elsevier's dictionary of civil aviation : Russian-English, English-Russian / compiled by S. Beck and S. Aslezova. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2002. - 737 str. ; 25 cm

  ISBN 0-444-50883-X
  a) Aeronautics - Dictionaries b) Aeronautics - Dictionaries - Russian c) English language - Dictionaries - Russian d) Russian language - Dictionaries - English e) aeronavtika f) letalstvo g) slovar h) angleški i) ruski

  629.7(038)=111=161.1
  COBISS.SI-ID 24771845

  439.
  ČISTOGRADOV, Đorđe
          Vazduhoplovni rečnik : englesko-rusko-srpski : 20.000 terminoloških jedinica / Đorđe Čistogradov. - 3. izd. - Beograd : Grmeč, 1997. - VII, 439 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Stručni rečnici)

  ISBN 86-315-0154-9
  a) aeronavtika - letalstvo - zrakoplovni objekti - terminologija - angleščina - ruščina - srbščina - slovarji b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) aeronavtika f) letalstvo g) angleški h) ruski i) srbski

  801.314:629.7=20=82=861
  COBISS.SI-ID 43672321

  440.
  LANDA, Marija
          Privredno-poslovni rečnik : englesko-srpski, srpsko-engleski : 60.000 terminoloških jedinica / Marija Landa. - 7. izd. - Beograd : Grmeč - Privredni pregled, 2001. - 893 str. ; 21 cm. - (Stručni rečnici)

  ISBN 86-315-0240-5
  a) Business - Dictionaries b) Commerce - Dictionaries c) Business - Dictionaries - Serbian d) Commerce - Dictionaries - Serbian e) English language - Dictionaries - Serbian f) Serbian language - Dictionaries - English g) zunanja trgovina h) finance i) carine j) zavarovalništvo k) transport l) organizacija dela m) menedžment n) zakonodaja o) slovar p) angleški q) srbski

  33(038)=111=163.41
  COBISS.SI-ID 24954373

  441.
          LANGENSCHEIDTS Fachworterbuch Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau : Englisch-Deutsch / herausgegeben von Peter Muhle ; Šautoren Dorothea Fritzsche ... Šet al.ĆĆ. - Nachdruck der 1. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Langenscheidt, 2002. - 730 str. ; 21 cm

  Na vzpor. nasl. str.: Langenscheidt's dictionary of agriculture, forestry and horticulture
  ISBN 3-86117-012-4
  a) kmetijstvo b) gozdarstvo c) hortikultura d) slovar e) angleški f) nemški

  (038)63=111=111
  COBISS.SI-ID 24933125

  442.
  MANOILOVA, S. G.
          Elsevier's dictionary of advertising in English, German, French, and Russian / compiled by S.G. Manoilova and D.H. Konstantinova. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier Science, 2002. - 562 str. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-444-50691-8
  a) Advertising - Dictionaries - Polyglot b) Marketing - Dictionaries - Polyglot c) Dictionaries, Polyglot d) marketing e) oglaševanje f) slovar g) angleški h) nemški i) francoski j) ruski

  81'374.82:659.1
  COBISS.SI-ID 24787717

  443.
  MIHAILIDI, Agapi
          Hemijsko-tehnološki rečnik : englesko-srpski : 40,000 terminoloških jedinica / Agapi Mihailidi, Mihailo Mihailidi. - 5. izd. - Beograd : Grmeč - Privredni pregled, 2001. - 544 str. ; 21 cm. - (Stručni rečnici)

  ISBN 86-315-0227-8
  a) Chemical engineering - Dictionaries b) Chemistry - Dictionaries c) English language - Dictionaries - Serbian d) kemija e) kemijska tehnologija f) slovar g) angleški h) srbski

  Š54+66Ć(038)=111=163.41
  COBISS.SI-ID 24954885

  444.
  MILIĆEVIĆ, Jovan
          Rečnik mašinske tehnike : englesko-srpski, srpsko-engleski : 38.000 terminoloških jedinica / Jovan Milićević. - 6. izd. - Beograd : Poslovni sistem Grmeč, 2001. - 510 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Stručni rečnici)

  ISBN 86-315-0239-1
  a) strojništvo - angleščina - srbščina - terminologija - slovarji b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) strojništvo f) angleški g) srbski

  801.316.4:621=20=861
  COBISS.SI-ID 43674113

  445.
  MOLLERKE, Georg
          Electrical engineering : terms & idioms : fachliche Redewendungen : englisch-deutsch / Georg Mollerke. - Berlin ; Offenbach : VDE Verlag ; Aarau : AZ Fachverlage, cop. 2000. - 156 str. : ilustr. ; 18 cm

  ISBN 3-8007-2388-3 (VDE Verlag : broš.) ISBN 3-905214-34-2 (AZ Verlag : broš.)
  a) Electric engineering - Terminology b) English language - Conversation and phrase books - German c) tehniški slovarji d) terminologija e) strokovni izrazi f) idiomi g) fraze h) elektrotehnika i) angleški j) nemški

  801.316.4:621.3=20=30
  COBISS.SI-ID 24792581

  446.
  MOLLERKE, Georg
          Engineering dictionary : Elektrotecknik & Maschinenbau : Technik-Worterbuch mit phonetischer Umschrift, englisch-deutsch, deutsch-englisch / Georg Mollerke. - 2. Aufl. - Berlin ; Offenbach : VDE ; Aarau : AZ Fachverlage, cop. 2000. - 218 str. ; 18 cm

  ISBN 3-8007-2526-6 (VDE Verlag) ISBN 3-905214-35-0 (AZ Verlag)
  a) Electric engineering - Dictionaries b) Mechanical engineering - Dictionaries c) English language - Dictionaries - German d) Electric engineering - Dictionaries - German e) Mechanical engineering - Dictionaries - German f) German language - Dictionaries - English g) tehniški slovarji h) terminologija i) strokovni izrazi j) strojništvo k) elektrotehnika l) angleški m) nemški

  801.316.4:Š621+621.3Ć
  COBISS.SI-ID 24792837

  447.
  PETERSEN, Julie K.
          Fiber optics illustrated dictionary / Julie K. Petersen. - Boca Raton Šetc.Ć : CRC Press, cop. 2003. - 1067 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Advanced and emerging communications technologies series)

  Na nasl. str. tudi: Comprehensive encyclopedic reference
  ISBN 0-8493-1349-X
  a) Fiber optics - Dictionaries b) tehniški slovarji c) enciklopedični slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) optika g) optična vlakna h) ilustracija i) angleški

  801.316.4:681.7.068=20
  COBISS.SI-ID 24822021

  448.
  PETERSEN, Julie K.
          The telecommunications illustrated dictionary / Julie K. Petersen. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - XIII, 1073 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Advanced and emerging communications technologies series)

  Predelana izd.: Data & telecommunications dictionary, cop. 1999
  ISBN 0-8493-1173-X (vezano)
  a) Telecommunication - Dictionaries b) Data transmission systems - Dictionaries c) Computer networks - Dictionaries d) tehniški slovarji e) slikovni slovarji f) terminologija g) strokovni izrazi h) telekomunikacije i) računalniške mreže j) angleški

  801.316.4:621.39=20
  COBISS.SI-ID 7303702

  449.
  PHINNEMORE, David
          A dictionary of the European Union / David Phinnemore and Lee McGowan. - 1st ed. - London : Europa Publications, 2002. - IX, 387 str. ; 24 cm

  ISBN 1-85743-145-6
  a) Evropska skupnost b) enciklopedični slovar

  061.1 ES(038)
  COBISS.SI-ID 47990273

  450.
  REUTER, Peter
          Taschenworterbuch der Biochemie : deutsch-englisch, englisch-deutsch = Pocket dictionary of biochemistry : English-German, German-English / Peter Reuter. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser Verlag, cop. 2000. - XII, 510, 21 str. ; 18 cm

  Ov. nasl.: Birkhauser a-z
  ISBN 3-7643-6197-2
  a) Biochemistry - Dictionaries - German b) German language - Dictionaries - English c) Biochemistry - Dictionaries d) English language - Dictionaries - German e) Biochemistry - Dictionary - English f) Biochemistry - Dictionary - German g) biokemija h) slovar i) nemški j) angleški

  577(038)=112.2=111
  COBISS.SI-ID 24769285

  451.
  SCHICKENTANZ, Stefanie A.
          Trade-oriented cross-reference dictionary for engineers and erchitects : 205 special subjects : 22.800 keywords = Gewerkebezogenes Worterbuch fur Ingenieure und Architekten : 205 Fachrubriken mit Querverweisen : 22.800 Fachbegriffe : English - German / Stefanie A. Schickentanz. - Berlin ; Offenbach : VDE Verlag, cop. 2002. - 494 str. ; 22 cm

  ISBN 3-8007-2592-4 (vez.)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) gradbeništvo e) arhitektura f) angleški g) nemški

  801.316.4:Š624+72Ć=20=30
  COBISS.SI-ID 5562907


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  452.
          POZDRAVLJENI, prednamci! : Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka : Galerija in velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma, 15. junij - 25. oktober l996 = Ancestral encounters : Ljubljana from prehistory to the middle ages / ŠorganizatorjaĆ Cankarjev dom, kulturni in kongresni center in Mestni muzej Ljubljana ; Šuredništvo kataloga Božena Dirjec ... Šet al.Ć ; avtorji besedil Tatjana Bregant ... Šet al.Ć ; risbe Veljko Toman ... Šet al.Ć ; fotografija Carmen Narobe ... Šet al.Ć ; prevod Martin CregeenĆ. - Ljubljana : Cankarjev dom : Mestni muzej, 1996 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 118 str. : ilustr. ; 34 cm

  Hrbtni nasl.: Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka = Ljubljana from prehistory to the middle ages. - Večinoma vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 117
  ISBN 961-90351-1-9 (Mestni muzej)
  a) Ljubljana - Arheološke najdbe - Razstavni katalogi b) Emona - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi c) arhitektura d) prazgodovina e) urbanizem f) umetnost g) antika h) zgodnji srednji vek i) arheološke najdbe j) Ljubljana k) Emona l) razstavni katalogi

  903/904(497.4 Ljubljana)(064)
  COBISS.SI-ID 60671488


  NASLOVNO KAZALO

  • About vectors 76
  • Abstract algebra 67
  • Acoustics for audiologists 142
  • Active glass for photonic devices 324
  • Adhesion and adhesives technology 207
  • Aditivni ohranjevalci na podstavku 83
  • Adobe Premiere 6.5 complete course 107
  • Adsorptionstechnik 326
  • Advances in dynamics and impact mechanics 130
  • Advances in robot kinematics 17
  • Aerodynamics of wings and bodies 281
  • Algorithms on trees and graphs 103
  • Aluminium architecture 430
  • Amedeo Modigliani 376
  • Amerikanische Stahlsorten 9
  • Ancestral encounters 452
  • Andy Warhol 388
  • Angebots- und Projektkalkulationen 309
  • Antene i prostiranje radio talasa 267
  • Applied functional analysis 73
  • ArchiCAD 106
  • Architecture 399
  • Architecture in the twentieth century 410
  • Arhitektura računala RISC i CISC 117
  • Arhitektura za vse čase 422
  • Arithmeum rechnen einst und heute 53
  • Atomic physics 133
  • Aufgaben und Verfahren in der Oberflachenbehandlung 213
  • August Macke 374
  • Auguste Rodin 432
  • Ausbaudetails 357
  • Automotive polyurethanes 209
  • Autonomous maintenance in seven steps 321

  • Basic optics and optical instruments 134
  • The beauty of geometry 66
  • A beginner's guide to digital photography 434
  • Beton Atlas 358
  • Betonbau in Forschung und Praxis 359
  • The big book of designs for letterheads and Websites 364
  • Biomechanics in ergonomics 187
  • Biomedicinska elektronika 261
  • Biopolymers and their derivatives 344
  • Biotechnology for environmental protection in the pulp and paper industry 186
  • Blow molding design guide 347
  • Brennstoffzellenanlagen 250
  • Brunnen, Wasserbecken und Wasserspiele 390

  • Calculus 81
  • Cam design and manufacturing handbook 316
  • Carburizing 340
  • A case for wetland restoration 48
  • CASTI metals black book 337
  • Cataloging nonprint and Internet resources 28
  • A century of Nobel Prizes recipients 33
  • Chance, luck, and statistics 85
  • Chebyshev and Fourier spectral methods 58
  • Chemical water and wastewater treatment 278
  • Chemistry at the beginning of the third millennium 166
  • Chemistry for dummies 176
  • Chiral corrections in electroweak processes with heavy mesons 163
  • Chromic phenomena 336
  • The circuits and filters handbook 256
  • Civil engineering, manufacturing & materials, transportation 31
  • Coaching in the library 25
  • Codes and ciphers 65
  • Combinatorial algorithms 77
  • Communications, electronics & computers 31
  • Complex variables 68
  • Compliant mechanisms 227
  • Composition and origin of organic matter in oxic and anoxic alpine lakes 184
  • Computer telephony integration 271
  • Concepts of probability theory 92
  • Concrete architecture 402
  • Concrete construction manual 403
  • Conducting the reference interview 27
  • Conductive electroactive polymers 353
  • Conservation and restoration of glass 366
  • Constructed wetlands for pollution control 279
  • Content distribution networks 123
  • Conversations with a mathematician 63
  • Creating continuous flow 319
  • Creating web graphics for dummies 120
  • Cross section measurement of dŠsubĆ0 and DŠsubĆ(*+) meson production in inelastic collisions of 920 GeV protons with nuclei 139
  • Curvature and homology 72

  • Dach Atlas 405
  • Deburring and edge finishing handbook 221
  • Design and analysis of experiments 91
  • A design manual 407
  • Design of biomedical devices and systems 197
  • Designing from both sides of the screen 112
  • Developing IT staff 311
  • A dictionary of the European Union 449
  • Diego Rivera 383
  • Digital signal processing 268
  • Discovering the natural laws 159

  • The economic value of public libraries 26
  • Ecotourism policy and planning 45
  • Edifices de Rome moderne, ou, Recueil des palais, maisons, eglises, couvents, et autres monuments publics et particuliers les plus remarkables de la ville de Rome 419
  • Education and research for marketing and quality management in libraries 21
  • Edvard Munch 377
  • Edward Hopper 382
  • Electrical engineering 445
  • Electronic systems maintenance handbook 257
  • Elektrondonorske molekule in enovalentni kationi - dejavnik stabilnosti v sistemih Lewisova kislina/baza 165
  • Elektronički elementi i osnovni sklopovi 254
  • Elektronički sklopovi 244 , 264
  • Elektrotehnika 246 , 248
  • The elements of design 379
  • Elements of gasdynamics 148
  • Elsevier's dictionary of advertising in English, German, French, and Russian 442
  • Elsevier's dictionary of civil aviation 438
  • Enamelling on precious metals 433
  • Enciklopedija vrtnih rastlin 293
  • Encyclopedia of astronomy and astrophysics 126
  • Encyclopedia of catalysis 169
  • An end to global warming 212
  • Energiesparsiedlungen 412
  • Energy, food & agriculture, health & medicine 31
  • Engineering catastrophes 304
  • Engineering dictionary 446
  • Engineering projects for young scientists 195
  • Engineering with rubber 201
  • Environmental effects of transgenic plants 46
  • Estimating and costing for the metal manufacturing industries 296
  • The evolution of a manufacturing system at Toyota 312
  • Evtektoidna premena pri sivi litini s kroglastim grafitom 339
  • Exploratory analysis of metallurgical process data with neural networks and related methods 338
  • Exploring concrete architecture 400
  • Extrusion of polymers 342

  • Fahrzeuggetriebe 226
  • Fassaden 409
  • Fasteners. 1, Dimensional standards for bolts, screws and studs 4
  • Faszination Brucken 272
  • Fault detection and diagnosis in industrial systems 355
  • Fazna ravnotežja pri visokih tlakih za načrtovanje visokotlačnih mikronizacijskih postopkov 327
  • Ferrohydrodynamics 158
  • Fertigungsverfahren. 1, Drehen, Frasen, Bohren 224
  • Festigkeitsberechnung verfahrenstechnischer Apparate 334
  • Fiber optics illustrated dictionary 447
  • 50 fast digital camera techniques 435
  • Fire retardant materials 202
  • First course in mathematical logic 100
  • Flexible robot dynamics and controls 219
  • Formability of metallic materials 198
  • La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque 21
  • Fotokemične pretvorbe kinometanov 168
  • Foundations in microbiology 191 , 192
  • Foundations of mathematical analysis 80
  • From Charpy to present impact testing 199
  • From geometry to topology 69
  • Fuel cell systems explained 249
  • Functions and graphs 70
  • Fundamentals 171
  • Fundamentals of astrodynamics 125
  • Fundamentals of robotic mechanical systems 18
  • Fusion bonding of polymer composites 325

  • Games and decisions 87
  • Gas-assist injection molding 343
  • Geometry, relativity and the fourth dimension 95
  • Georges Seurat 385
  • Getting factory automation right: the first time 323
  • Gewerkebezogenes Worterbuch fur Ingenieure und Architekten 451
  • Gewinde 5
  • Glasbau Atlas 360
  • Great experiment in physics 140
  • Great ideas of modern mathematics 78
  • Das grose Buch der Lokomotiven 285
  • Das grose Handbuch Marklin HO 286
  • Groundwater pollution control 47
  • Guide to the screw thread standards of various countries 8
  • Gustav Klimt 373

  • Hamiltonian dynamics 161
  • Handbook of filter media 208
  • Handbook of molecular physics and quantum chemistry 171
  • Handbook of residual stress and deformation of steel 204
  • Handbuch Entgrattechnik 214
  • Handbuch fur technische Autoren und Redakteure 2
  • Handbuch Logistik 298
  • Handbuch Telearbeit 295
  • The healing garden 398
  • Healthy living centres 425
  • Helmut Newton work 436
  • Hemijsko-tehnološki rečnik 443
  • Henri de Toulouse-Lautrec 387
  • Herbicide classes in development 188
  • Hidraulične turbine 215
  • High temperature air combustion 329
  • A history of mathematical notations 61
  • HochhausAtlas 414
  • Holzbau Atlas Zwei 362
  • "Homo sum --- ". Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana 391
  • How to survive the e-business downturn 294
  • Human factors in product design 313
  • Huttensandhaltiger Zement 361

  • Ice ages and astronomical causes 128
  • Identification of gemstones 185
  • Im Blickpunkt, Niederlande 393
  • Impulsna i digitalna elektronika 251
  • Industrial polymers handbook 344
  • Industrieroboter 240
  • Information productivity 303
  • Injection molding handbook 345
  • Innovations in freight transport 306
  • Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju 38
  • Intelligent life in the universe 129
  • Intelligent skins 429
  • Interaction control of robot manipulators 230
  • International classification for standards 6
  • International conference on Assuring it's safe 196
  • Introduction to communication electronic warfare systems 270
  • Introduction to digital libraries 19
  • Introduction to light 162
  • Introduction to logic 101
  • Introduction to numerical analysis 75
  • Introduction to partial differential equations and Hilbert space methods 74
  • Introduction to the Mori Program 89
  • Iron and steel 7
  • The IT value quest 318
  • Iterative methods for queuing and manufacturing systems 64
  • Izobraževalni management 297

  • Jagdflugzeuge 290
  • James Ensor 368
  • Josip Plečnik 424
  • Jože Plečnik and Ljubljana 416
  • Jože Plečnik in Ljubljana 416
  • Jože Plečnik und Ljubljana 416

  • Kachelofenbau 411
  • Kakovost visokega šolstva 42
  • Kiralne korekcije v elektrošibkih procesih s težkimi mezoni 163
  • Klasična i uljna hidraulika 216
  • Konstruktive Geometrie 82
  • Kontinuumsmechanik 131
  • Kovine in zlitine 211

  • Langenscheidts Fachworterbuch Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau 441
  • Laser 136
  • Lectures on the coupling method 86
  • Leonardo da Vinci 365
  • The librarian's guide to intellectual property in the digital age 29
  • Libraries in the information age 22
  • Light 135
  • Light pollution 127
  • Liquid chromatography - mass spectrometry 164
  • The little book of bees 193
  • Lonworks installation handbook 356

  • Machinery's handbook 228
  • Magnetism 147
  • Managing conservation in museums 372
  • Marcel Duchamp 367
  • Marketing concepts for libraries and information services 20
  • Massivbrucken ganzheitlich betrachtet 274
  • Masterpieces in detail 371
  • Mathematical techniques for biology and medicine 98
  • Mathematics 99
  • Mathematics in civilization 94
  • Mathematics of the internet 88
  • Mathematische Optimierung mit Computeralgebrasystemen 56
  • Melt blowing 349
  • MEMS and NEMS 259
  • Meritev preseka za tvorbo mezonov DŠzgorajĆ0 in DŠzgorajĆ(*+) v neelastičnih trkih protonov energije 920 GeV z jedri 139
  • Metal fatigue 203
  • Metal nanoparticles 206
  • Metamorphoses of Auersperg Palace 396
  • Michelangelo 375
  • Microsoft Windows security resource kit 119
  • Microstereolithography and other fabrication techniques for 3D MEMS 263
  • Microsystem technology in chemistry and life sciences 174
  • Mobile Roboter 243
  • Mobilna arhitektura in možnosti njene uresničitve v realnem svetu 415
  • Model dinamičnega osvajanja izdelkov 314
  • Model of forced convective subcooled boiling at low pressure conditions 146
  • Model podhlajenega vrenja v toku s prisilno konvekcijo pri nizkih tlakih 146
  • Model selection and multimodel inference 60
  • Modeliranje mehanskih lastnosti pri hladnem preoblikovanju materiala z metodo genetskega programiranja 222
  • Modelling urban vehicle emissions 50
  • Modelling with AutoCAD 2002 115
  • Modern algebra 104
  • Modern architecture through case studies 401
  • Modern nonlinear equations 96
  • Modern protein chemistry 175
  • A modern view of geometry 57
  • Modra enciklopedija 32
  • Molecular electronic structure 171
  • Molecules in the physico-chemical environment - spectroscopy, dynamics and bulk properties 171
  • Montageplanung 315
  • Multifunctional cosmetics 330
  • Music, physics and engineering 152
  • Mycotoxins and food safety 189

  • Najnižji in najvišji plačni razredi po posameznih plačnih podskupinah za funkcionarje in javne uslužbence s predlogom ključnih horizontalnih uskladitev 39
  • The nature of solids 205
  • Naturstein im Garten 392
  • The Netherlands in focus 393
  • Neue Museen 421
  • Neue Wege im Treppenbau 408
  • New architecture and technology 426
  • New housing concepts 423
  • Nitric oxide 190
  • Noise reduction in speech applications 269
  • Non-traditional machining handbook 235
  • Nonlinear and hybrid systems in automotive control 288
  • Nonlinear solid mechanics 143
  • Nova Ljubljanska banka Art Collection 378
  • Novi fluoroarzenati(III) in arildifluorožveplove(IV) soli 173
  • Nuclear magnetic resonance 182
  • NMR strukture DNK z več vijačnicami in njihove interakcije s kovinskimi ioni 167
  • Number words and number symbols 3
  • Numerical analysis 59

  • Obnova zgodovinskih parkov 394
  • Optik fur Ingenieure 153
  • Optimiranje izdelave poljubnih prostorskih oblik z uporabo nevronskih mrež 225
  • Optimization theory with applications 93
  • Optotermične metode za raziskovanje vzorcev z visoko absorpcijo in v prisotnosti motečega sipanja 151
  • Oracle net8 configuration and troubleshooting 121
  • Oracle9i RMAN backup & recovery 108
  • Orbital interaction theory of organic chemistry 178
  • Oriental Lifestyle 384
  • Oscillator circuits & projects 258
  • Osnove energetske elektronike. Dio 1, Poluvodički energetski ventili 255
  • Oxygenated and alternative fuels 332

  • Padec tlaka in delež zadrževane kapljevine dvofaznega toka skozi strnjen sloj pri visokih tlakih 331
  • Paleontologija, biostratigrafija in paleoekologija miocenskih diatomej (Bacillariophyta) Slovenije 183
  • Paleontology, biostratigraphy and paleoecology of the miocene diatomes (Bacillariophyta) from Slovenia 183
  • Patent strategy for researchers and research managers 37
  • Paul Gauguin 369
  • The philosophy of space & time 155
  • Photoshop Elements 2 special effects 124
  • Photothermal methods for investigation of highly absorbing and scattering samples 151
  • The physical basis of chemistry 180
  • Plečnik in ekspresionizem 417
  • Pocket book of electrical engineering formulas 245
  • Pocket dictionary of biochemistry 450
  • Pogodba o zaposlitvi in drugi obrazci po novem zakonu o delovnih razmerjih 40
  • Poluvodički elektronički elementi 253
  • Polymer extrusion 234
  • Polymerization processes 344
  • Poselitev ljubljanske kotline - urbani razvoj Ljubljane 395
  • Povijest kemije 170
  • Pozdravljeni, prednamci! 452
  • Practical statistics 84
  • Precipitati v jeklu za dele energetskih naprav 341
  • Preiswerter Wohnungsbau in der Niederlanden 1993-1998 428
  • Preobrazbe Turjaške palače 396
  • Pressure drop and liquid holdup in packed beds with cocurrent two-phase flow at high pressures 331
  • Pressure vessel handbook 229
  • Priročnik za notranje revidiranje 308
  • Priročnik za razlago politike EU o vodah na podlagi okvirne direktive o vodah 51
  • Privredno-poslovni rečnik 440
  • Probability 71
  • Problem solving with C++ 118
  • Product design for modularity 300
  • Progress in transmission electron microscopy 177
  • Proizvodno strojarstvo. Sv. 3, Organizacija proizvodnje 301
  • Prostori umetnosti 380
  • Protection of electronic circuits from overvoltages 260
  • Proučevanje korozijskih procesov nerjavnih jekel z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo 210
  • PSPICE and MATLAB for electronics 252
  • Public places - urban spaces 397
  • Pure style 404

  • Quantum city 389
  • QuarkXPress 5 made simple 109

  • Računalniški model povezovanja sistemov navidezne resničnosti in CAx sistemov s pomočjo razširjene baze 111
  • Radiography of cultural material 381
  • Rapid detection assays for food and water 172
  • Recent advances in environmentally compatible polymers 346
  • Recreations in the theory of numbers 55
  • Rečnik mašinske tehnike 444
  • Red Hat Linux 7.3 bible 116
  • Red Hat Linux 8 for dummies 110
  • Relativity simply explained 137
  • Restoration and retouching with photoshop elements 2 122
  • Restoration of historics parks 394
  • Reviews of environmental contamination and toxicology 52
  • Rigid body dynamics of mechanisms 141
  • Robusna digitalna obrada govornog signala 157
  • Rotordynamik 220
  • Rubber technology 351
  • Rules of thumb for chemical engineers 333

  • Safety shutdown systems 328
  • Sands, powders, and grains 200
  • Scheduling computer and manufacturing processes 320
  • Schragseilbrucken 275
  • Schwingungen mechanischer Antriebssysteme 218
  • Science and engineering of casting solidification 236
  • Semenarske informacije za leto 2002 291
  • Sequences, combinations, limits 97
  • Sestava in izvor organske snovi v oksičnih in anoksičnih alpskih jezerih 184
  • Settlement of the Ljubljana basin - urban development of Ljubljana 395
  • Shape interrogation for computer aided design and manufacturing 317
  • Shell structures in civil and mechanical engineering 277
  • The shock absorber handbook 284
  • Slovenski računovodski standardi 2001 10
  • Smart homes for dummies 265
  • Software defined radio for 3G 266
  • Solid-state lasers for materials processing 247
  • Spanende und abtragende Fertigungsverfahren 232
  • Specialty aroma chemicals in flavors and fragrances 181
  • Spherical models 105
  • Spirit & place 406
  • Stability theory and its applications to structural mechanics 273
  • Staff management in library and information work 24
  • Stahl und Eisen Gutenormen. 2, Bauwesen, Metallverarbeitung 11
  • Stahl und Eisen Gutenormen. 3, Druckgerate Rohrleitungsbau 12
  • Stahl und Eisen Gutenormen. 5, Nichtrostende und andere hochlegierte Stahle 13
  • Staircases 413
  • Statics 138
  • Statistics manual 35
  • Steel pipelines. 1, Standards on dimensions and technical delivery conditions 14
  • Steel pipelines. 2, Standards for use in the design and construction of pipework 15
  • Steel pipelines. 3, Standards for accessories and testing 16
  • Steinbrucken in Deutschland. Bd. 2 276
  • Strategies for engineering communication 302
  • Stretching it 282
  • Symmetry 90
  • Synthetic polymers 344

  • Študij keramičnih materialov s pozitivnim temperaturnim koeficientom električne upornosti 335

  • Taschenbuch mathematischer Formeln 54
  • Taschenworterbuch der Biochemie 450
  • Teaching the Internet in libraries 23
  • Technische Dokumentation 1
  • Technology in action 31
  • Technology, growth, and development 36
  • Tehnologija odrezovanja kovin. Delovni zvezek za srednje strokovne šole 223
  • The telecommunications illustrated dictionary 448
  • Theoretical hydrodynamics 150
  • Theoretical nuclear physics 132
  • Theoretical solid state physics. Vol. 1, Perfect lattices in equilibrium 144
  • Theoretical solid state physics. Vol. 2, Non-equilibrium and disorder 145
  • Theory of heat 149
  • The theory of sound 154
  • Thermoformen 237
  • Thermoset resins for composites 352
  • Tool and manufacturing engineers handbook 238
  • Trace element speciation for environment, food and health 179
  • Trade-offs in analog circuit design 262
  • Trade-oriented cross-reference dictionary for engineers and erchitects 451
  • Transport čvrstih materijala fluidima 217
  • Transport properties of strongly correlated nanoscopic systems 156
  • Transportation disaster response handbook 305
  • Transportation systems planning 307
  • Transportne lastnosti nanoskopskih sistemov z močnimi korelacijami 156
  • Treppenhauser 427
  • Troubleshooting the extrusion process 350
  • Trusted recovery and defensive information warfare 113
  • Tyres and vehicle dynamics 289

  • Umetniška zbirka Nove Ljubljanske banke 378
  • Umformtechnik. Bd. 1, Grundlagen 239
  • Underlying principles of the boundary element method 62
  • Understanding blow molding 348
  • Underwater robots 280
  • Unsolved problems on mathematics for the 21st century 102
  • Upholstery conservation 370
  • Urejenostna koherentnost 79

  • Value stream management 322
  • Vazduhoplovni rečnik 439
  • Vazdušna moč Rusije 233
  • Vehicle crash mechanics 287
  • Veliki poslovni priročnik 299
  • Victorian houses and their details 420
  • Video color correction for non-linear editors 437
  • Visual Basic .NET all-in-one desk reference for dummies 114
  • Vodnik po slovenskih muzejih 34
  • Vojni helikopteri 231

  • Wastewater reclamation, recycling and reuse 49
  • Water for agriculture 292
  • Wave phenomena 160
  • Wear in plastics processing 354
  • Der Weg zum Ein-Liter-Auto 283
  • Wegweiser zu den Gewindenormen verschiedener Lander 8
  • Werkstoff- und Produktionstechnik mit Mathcad 310
  • Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme. Bd. 3, Mechatronische Systeme 241
  • Who's who in the Republic of China 30
  • Wohnen, Wellness und Feng Shui 418
  • World archtiecture 1900-2000. Vol. 4, Mediterranean Basin 431
  • The world list of universities and other institutions of higher education 43

  • Zakladi slovenskih cerkva 386
  • Zakon o delovnih razmerjih 40 , 41
  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) 41
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 39
  • Zement-Taschenbuch 363
  • Zemlja 44
  • Zerstaubungstechnik 242

  • Živalstvo Slovenije 194


  IMENSKO KAZALO

  • A. Sel. glej Seliškar, Andrej
  • A. Sm. glej Smrekar, Andrej (1954-)
  • Abe, Jair Minoro (urednik) 102
  • Adams, Richard C. glej Adams, Richard Crittenden
  • Adams, Richard Crittenden 195
  • Adithan, M. (1942-,avtor) 296
  • Ageorges, Christophe (1972-) 325
  • Aldrich, C. glej Aldrich, Chris
  • Aldrich, Chris (urednik) 338
  • Alos, Anna d' (avtor) 384
  • Altenburg, Jens 243
  • Altenburg, Uwe (avtor) 243
  • American Chemical Society. Meeting ((220th : ; 2000 ; Washington, D.C.) 189
  • Amidis (prevajalec) 394
  • Andela, Gerrie (avtor) 393
  • Anderson, David R. (avtor) 60
  • Andjelić, Igor (fotograf) 34
  • Angeles, Jorge (1943-) 18
  • Annicelli, R.A (avtor) 351
  • Antonelli, Gianluca (1970-) 280
  • Anžič, Sonja (avtor) 386
  • Ardrey, Robert E. 164
  • Arida, Ayssar 389
  • Arnold, Dieter (urednik) 298
  • Arnold, Matthias (avtor dodatnega besedila) 387
  • Arnold, Thomas (1965-,avtor) 407
  • Arrigler, Dragan (fotograf) 422
  • Artus-Bertrand, Yann 44
  • Ashley, Holt 281
  • Aslezova, S. glej Aslezova, Serafina
  • Aslezova, Serafina (avtor) 438
  • Attia, John O. glej Attia, John Okyere
  • Attia, John Okyere 252
  • Avbelj, Peter (avtor) 34
  • Avery, Jack (avtor,urednik) 343

  • B. L. glej Lukan, Blaž
  • B. Lu. glej Lukan, Blaž
  • B. R. Š. glej Rogelj Škafar, Bojana
  • B. Sk. glej Sket, Boris (1936-)
  • Bajpai, Pramod K. (avtor) 186
  • Bajpai, Pratima 186
  • Baker, Donna L. (1955-) 107
  • Balic, J. glej Balič, Jože
  • Balic, Joze glej Balič, Jože
  • Balic, Jože glej Balič, Jože
  • Balič, J. glej Balič, Jože
  • Balič, Joe glej Balič, Jože
  • Balič, Jože (komentor) 222
  • Balič, Jože (mentor) 225
  • Balić, Jože glej Balič, Jože
  • Ballantyne, Andrew 399
  • Bamfield, Peter (1939-) 336
  • Banabic, Dorel 198
  • Banabic, Dorel (urednik) 198
  • Barkauskas, Friedbert Kind- glej Kind-Barkauskas, Friedbert
  • Barrow, Colin 294
  • Bartsch, Hans-Jochen 54
  • Bate, Roger R. 125
  • Bathen, Dieter 326
  • Bauch-Troschke, Zita 390
  • Baznik, Mojca glej Slemnik, Mojca
  • Beaumont, J. (avtor) 345
  • Beck, S. glej Beck, Svetlana
  • Beck, Svetlana 438
  • Becks-Malorny, Ulrike (avtor dodatnega besedila) 368
  • Beier, Hans-Michael 214
  • Beiler, Albert H. 55
  • Belopavlovič, Nataša (avtor) 41
  • Belopavlović, Nataša glej Belopavlovič, Nataša
  • Benišek, Miroslav 215
  • Benker, Hans 56
  • Benkič, Primož 165
  • Bennett, David (1948-) 400
  • Benson, Robin (prevajalec) 402
  • Bergman, D. J. (avtor) 182
  • Berman, Larry (avtor) 435
  • Bernard glej Bernard, Emerik
  • Bernard, E. glej Bernard, Emerik
  • Bernard, Emerik (umetnik,avtor) 380
  • Bernik, Stane (urednik,avtor dodatnega besedila) 378
  • Betten, Josef 131
  • Biffio Zorko, Helena glej Biffio-Zorko, Helena
  • Biffio, Helena glej Biffio-Zorko, Helena
  • Biffio-Zorko, Helena (prevajalec) 44
  • Bilgeri, Peter (avtor) 361
  • Biljanović, Petar 244 , 253
  • Biljanović, Petar (avtor) 264
  • Bischoff, Ulrich (avtor dodatnega besedila) 377
  • Blatt, John Markus 132
  • Blazewicz, Jacek (avtor) 320
  • Blumenthal, Leonard M. (1901-) glej Blumenthal, Leonard Mascot (1901-)
  • Blumenthal, Leonard Mascot (1901-) 57
  • Blundell-Jones, Peter 401
  • Boger, Peter (urednik) 188
  • Born, Max 133
  • Bornecke, D. 295
  • Bourne, Henry (fotograf) 404
  • Boyd, J. P. (1941-) glej Boyd, John Philip (1941-)
  • Boyd, John P. (1941-) glej Boyd, John Philip (1941-)
  • Boyd, John Philip (1941-) 58
  • Braatz, R. D. glej Braatz, Richard D. (1966-)
  • Braatz, Richard D. (1966-,avtor) 355
  • Branan, Carl (urednik) 333
  • Brand, Christa (1948-,fotograf) 392
  • Bregant, T. glej Bregant, Tatjana
  • Bregant, Tatjana (avtor dodatnega besedila) 452
  • Breitbach, Marc (avtor) 326
  • Briere, Daniel D. 265
  • Bringas, John E. (1953-) 337
  • Brissaud, F. (urednik) 49
  • Brodić, Tomislav 254 , 255
  • Bromley, Michael (1947-) 282
  • Broneer, Paul (prevajalec) 3
  • Bronner, Albert 309
  • Broto, Carles (urednik) 423
  • Buchmayr, B. 310
  • Budek, Srećko (fotograf) 386
  • Bukilica, Vesna Velkovrh glej Velkovrh Bukilica, Vesna
  • Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 276
  • Burden, Richard L. 59
  • Burnham, Kenneth P. 60
  • Burns, I. (prevajalec) 388
  • Burns, Paul Gowans (1965-) 266

  • C. M. glej Ciglenečki, Marjeta
  • Cajori, Florian (1859-1930.) 61
  • Campion, R. P. (avtor) 201
  • Carmona, Matthew (urednik) 397
  • Carnap, Rudolf (avtor dodatnega besedila) 155
  • Carson, Fred A. 134
  • Carter, David E. (urednik) 364
  • Cartwright, D. J. 62
  • Cedilnik, Jana (prevajalec) 396
  • Cellucon Trust 346
  • Chaitin, Gregory J. 63
  • Charpy Centenary Conference (2001 ; Poitiers, France) 199
  • Cheddie, Harry (avtor) 328
  • Chen, Wai-Kai (1936-,urednik) 256
  • Chiang, L. H. glej Chiang, Leo H. (1975-)
  • Chiang, Leo H. (1975-) 355
  • Ching, Wai Ki (1969-) 64
  • Chowdhury, Gobinda G. 19
  • Chowdhury, Sudatta (avtor) 19
  • Chung, Chan I. 342
  • Churchhouse, Robert F. 65
  • Ciglenečki, Marjeta (avtor,urednik) 34
  • Clark, Stuart A. (urednik) 172
  • Clarkson, Mary (1951-) 311
  • Coxeter, H. S. M. (1907-) glej Coxeter, Harold Scott Macdonald (1907-)
  • Coxeter, Harold Scott Macdonald (1907-) 66
  • Creegen, Martin glej Cregeen, Martin
  • Creese, Robert C. (1941-) 296
  • Cregeen, Martin (prevajalec) 395 , 452
  • Cregreen, Martin glej Cregeen, Martin
  • Crnojević, Cvetko 216 , 217
  • Crow, Edwin L. 35
  • Cubberly, William H. (urednik) 238
  • Cumberbatch, Jane 404
  • Cvetkovič, Branko (fotograf) 396

  • Čepič, Taja (avtor) 395
  • Čepič, Taja (urednik) 391
  • Čepič, Taja glej Vovk Čepič, Taja
  • Čepič, Taja Vovk glej Vovk Čepič, Taja
  • Čepič, Tatjana glej Vovk Čepič, Taja
  • Čistogradov, Đorđe 439
  • Čok, Gregor (fotograf) 396
  • Črnugelj, Martin 167

  • D. Pr. glej Prelovšek, Damjan
  • Da Vinci, Leonardo 365
  • Da. Pk. glej Prelovšek, Damjan
  • Dauensteiner, Alexander 283
  • Davies, Adrian (1953-) 434
  • Davis, Frances A. (avtor) 35
  • Davis, Gillian M. (urednik) 269
  • Davison, Sandra 366
  • Day, Christopher 406
  • De Saez, Eileen Elliott 20
  • Dermastja, Janko (fotograf) 386
  • Dermelj, Marjana (prevajalec) 51
  • Dervišič, Breda glej Dervišić, Breda
  • Dervišić, Breda (prevajalec) 299
  • Deskins, W. E. 67
  • Deutsches Institut fur Normung 4 , 5 , 7 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16
  • DeVries, Jonathan W. (urednik) 189
  • Dewdney, Patricia (avtor) 27
  • Dick, John S. (urednik) 351
  • Dicks, Andrew (avtor) 249
  • Diehl, Wolfgang (1947-) 408
  • Dietrich, Brenda (urednik) 88
  • Dietrich, Richard J. 272
  • DIN glej Deutsches Institut fur Normung
  • Dirjec, Božena (urednik) 452
  • Ditchburn, R. W. 135
  • Dixon, John C. (1948-) 284
  • Doleček, Valter (mentor) 210
  • Dolenc, J. glej Dolenc, Jožica
  • Dolenc, Jozica glej Dolenc, Jožica
  • Dolenc, Jožica 168
  • Dorf, Richard C. 245
  • Doring, Wolfgang glej Doring, Wolfgang H. (1934-)
  • Doring, Wolfgang H. (1934-,avtor) 409
  • Dougall, John (prevajalec) 133
  • Dowell, David R. (avtor) 22
  • Dragović, Momčilo 267
  • Dresig, Hans 218
  • Drofenik, Miha glej Drofenik, Mihael
  • Drofenik, Mihael (mentor) 335
  • Duchamp, Marcel 367
  • Duchting, Hajo (avtor dodatnega besedila) 385
  • Dunn, K. -J. glej Dunn, Keh-Jim
  • Dunn, Keh-Jim 182
  • Duran, Jacques 200
  • Dym, Clive L. 273

  • Eastop, Dinah (avtor) 370
  • Ebdon, Les (urednik) 179
  • Ecker, Klaus H. (avtor) 320
  • Eckert, Klaus (urednik) 286
  • Eichler, H. J. (1940-) glej Eichler, Hans Joachim (1940-
  • Eichler, Hans Joachim (1940-,avtor) 136
  • Eichler, Jurgen (1942-) 136
  • Eisele, Johann (urednik) 414
  • Elliott de Saez, Eileen glej De Saez, Eileen Elliott
  • Elliott, Fiona (prevajalec) 365
  • Engelbert, Phillis 31
  • Ensor, James 368
  • Erjavec, Aleš (avtor) 380
  • European Union. Program Phare (financer/sponzor) 308

  • Fabbrizzi, Luigi (urednik) 166
  • Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau 357
  • Faganeli, J. glej Faganeli, Jadran
  • Faganeli, Jadran (mentor) 184
  • Fahy, Carole (prevajalec) 388
  • Faires, J. Douglas (avtor) 59
  • Fajfer, Svjetlana (mentor) 163
  • Farndon, John 32
  • Faust, Marianne (urednik) 377
  • Feldheim, Daniel L. (1967-,urednik) 206
  • Fennell, David A. (1963-,avtor) 45
  • Fisher, Stephen D. (1941-) 68
  • Flegg, Graham 69
  • Flegg, Graham H. glej Flegg, Graham
  • Fourie, Denise K. 22
  • Frampton, Kenneth (urednik) 431
  • Francois, D. (urednik) 199
  • Franko, Mladen (mentor) 151
  • Fras, Zorislava (fotograf) 396
  • Frazier, Peter (avtor) 120
  • Freeman, Robert G. (1965-) 108
  • Freund, John (prevajalec) 155
  • Fries, Richard C. (avtor) 197
  • Fritzsche, Dorothea (avtor) 441
  • Frohlich, Burkhard (urednik) 402
  • Frost, Norman Edward (1923-) 203
  • Fujimoto, Takahiro 312
  • Fukne-Kokot, Klementina 327
  • Fukne-Kokot, Klementina glej Fukne-Kokot, Klementina

  • Gabriel, John (prevajalec) 368
  • Gabrijelcic, Peter glej Gabrijelčič, Peter
  • Gabrijelčič, Peter (mentor) 415
  • Galbraith, Ian (prevajalec) 371
  • Gale, Damjan (fotograf) 395
  • Gardner, Martin (1914-) 137
  • Gasch, R. glej Gasch, Robert
  • Gasch, Robert 220
  • Gauguin, Paul 369
  • Gec, Ljudmila Plesničar glej Plesničar-Gec, Ljudmila
  • Gec, Ljudmila Plesničar- glej Plesničar-Gec, Ljudmila
  • Gelfand, I. M. glej Gel'fand, Izrail' Moiseevič (1913-)
  • Gel'fand, I. M. glej Gel'fand, Izrail' Moiseevič (1913-)
  • Gel'fand, Izrail' Moiseevič (1913-) 70
  • Gel'fand, Sergej Izrailevič (avtor) 97
  • Gennes, Pierre-Gilles de (avtor dodatnega besedila) 200
  • Gennick, Jonathan (avtor) 121
  • Gent, Alan N. (urednik) 201
  • Georges, Gregory 435
  • Gill, Kathryn 370
  • Gillespie, LaRoux K. 221
  • Glagoleva, E. G. glej Glagoleva, Elena Georgievna
  • Glagoleva, Elena Georgievna (avtor) 70
  • Globevnik, Lidija (avtor dodatnega besedila) 51
  • Globevnik-Samuda, Lidija glej Globevnik, Lidija
  • Gogala, Matija (avtor) 194
  • Gogala, Matjaž glej Gogala, Matija
  • Goldberg, Samuel (1925-) 71
  • Goldberg, Samuel I. 72
  • Golič, L. glej Golič, Ljubo
  • Golič, Ljubo (mentor) 165
  • Goodman, Lawrence Eugene (1920-) 138
  • Goodwin, Peter H. (1951-,avtor) 195
  • Gordon, Rachel Singer 23
  • Gorham, Tom 109
  • Gorišek, A. glej Gorišek, Andrej
  • Gorišek, Andrej 139
  • Gossel, Peter 410
  • Gotoh, Fumio (avtor) 321
  • Goulias, Konstadinos G. (urednik) 307
  • Granot, Hayim (avtor) 305
  • Grant, Peter M. (avtor) 268
  • Grassi, Davide (avtor) 380
  • Grdenić, Drago 170
  • Green, William S. 313
  • Greenwood, Fiona (prevajalec) 407
  • Griffel, D. H. 73
  • Gruhn, Paul 328
  • Grutzmacher, Bernd 411
  • Gryglewski, Ryszard (urednik) 190
  • Gunser, Christoph (1963-) 412
  • Gusel, L. glej Gusel, Leo (1968-)
  • Gusel, Leo (1968-) 222
  • Gustafson, Karl E. 74
  • GV-konferenca (2. ; 2002) 297

  • Habermann, Karl J. 413
  • Hagen, Rainer (avtor) 371
  • Hagen, Rose-Marie 371
  • Hahn, Hermann H. (urednik) 278
  • Hahn, Hubert 141
  • Hall, Jon 110
  • Harris, Jude (avtor) 429
  • Harris, Rick (urednik) 319
  • Hart, Matthew (avtor) 108
  • Hartley, Jeanne Werge- glej Werge-Hartley, Jeanne
  • Hascher, Rainer (1950-,urednik) 407
  • Haughton, Peter Haughton 142
  • Hawkins, Margaret (avtor) 26
  • Heiting, Manfred (urednik) 436
  • Heller, Robert 299
  • Hergold, Katarina (avtor) 380
  • Herzog, Thomas (avtor) 362
  • Hey, Donald L. 48
  • Hildebrand, Francis Begnaud 75
  • Hill, Shirley A. (avtor) 100
  • Hindle, Tim (avtor) 299
  • Hirao, Kazuyuki (1951-,urednik) 324
  • Hoffmann, Banesh (1906-) 76
  • Hoffmann, Walter 2
  • Hojker, Neva Šlibar- glej Šlibar, Neva
  • Holden, Alan 205
  • Holscher, Brigitte G. (avtor) 2
  • Holzapfel, Gerhard A. 143
  • Honnef, Klaus (avtor dodatnega besedila) 388
  • Hontelez, John (avtor dodatnega besedila) 51
  • Hope, Margaret (avtor) 302
  • Hopper, Edward (umetnik) 382
  • Hornung, Thomas (urednik) 285
  • Horrocks, A. Richard (urednik) 202
  • Horvat, A. glej Horvat, Aleksander (1961-)
  • Horvat, Aleksander (1961-) 183
  • Horvat, Martin (arheolog,ilustrator) 396
  • Horvat, Tine (avtor dodatnega besedila) 452
  • Horvath, Istvan T. (urednik) 169
  • Howard, Gary C. (urednik) 175
  • Howcroft, Heidi 392
  • Hren, Gorazd 111
  • Hribar, Ivan (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 391
  • Hu, T. C. (1930-) glej Hu, Te Chiang (1930-)
  • Hu, Te Chiang (1930-) 77
  • Huang, Matthew 287
  • Hubrich, Michael (avtor dodatnega besedila) 285
  • Hudnik, Špela 415
  • Hulse, Michael (prevajalec) 369 , 377 , 387
  • Hurley, Pat (avtor) 265

  • Ifflander, Reinhard 247
  • Institut fur Internationale Architektur-Dokumentation 358 , 405
  • Institution of Mechanical Engineers. Nuclear Energy Committee (Great Britain) 196
  • Institution of Mechanical Engineers. Pressure Systems Group (Great Britain) 196
  • International Association of Universities 43
  • International Cellucon Conference (11th ; 1999 ; Tsukuba Center for Institutes) 346
  • International Conference on Assuring It's Safe (1998 ; Heriot-Watt University) 196
  • International Conference on Developments in Rapid Diagnostic Methods: Water and Food (1999 ; York) 172
  • International Organization for Standardization 6
  • International symposium on Wastewater Reclamation, Recycling and Reuse (3rd ; 2000 ; Paris) 49
  • International Water Association 279
  • Isaacs, Ellen 112
  • ISO glej International Organization for Standardization
  • Ivanyi, Gyorgy (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 359
  • IWA Specialist Group on Use of Macrophytes in Water Pollution Control 279

  • J. Šin. glej Šinkovec, Janez (1928-)
  • Jagjit Singh 78
  • Jajodia, Sushil (avtor) 113
  • Jakopič, Franc 223
  • Jakopič, Franci glej Jakopič, Franc
  • Jamnik, Ana (kartograf) 395
  • Jenko, Mojca (korektor rokopisa) 386
  • Jenko-Uršič, Mojca glej Jenko, Mojca
  • Jerman, Marjan (1972-) 79
  • Jezernik, A. glej Jezernik, Anton
  • Jezernik, Anton (mentor) 111
  • Jiang, Xiaoning (avtor) 263
  • Johansson, Rolf (urednik) 288
  • Johnsonbaugh, Richard (1941-) 80
  • Jones, Stuart Blake (1961-) 437
  • Jones, William 144 , 145
  • Jordan, Patrick W. (urednik) 313
  • Jordan, Peter (1936-) 24
  • Joyner, Louise (avtor) 185
  • Juhl, Dietrich 1
  • Južnik, Marjan 291

  • Kamichik, Stephen 258
  • Kamrani, Ali K. 300
  • Kandić, Dragan B. 248
  • Kapus, Sergej (avtor) 380
  • Katsifarakis, K... L. (urednik) 47
  • Kaufmann, Manfred 8
  • Keene, Suzanne 372
  • Kegel, Cecilce De (avtor) 379
  • Kek, Pavla (kartograf) 395
  • Kennedy, John Frederick (1942-,urednik) 346
  • Kerspe, J. H. glej Kerspe, Jobst H.
  • Kerspe, Jobst H. (avtor) 213
  • Kettenmann, Andrea (avtor dodatnega besedila) 383
  • Khare, M. 50
  • Kind-Barkauskas, Friedbert (avtor) 358 , 403
  • King, Paul H. (1941-) 197
  • Klampfer, Peter 173
  • Klimt, Gustav 373
  • Kline, Morris (1908-1992) 81
  • Klix, Wolf-Dieter 82
  • Klocke, Fritz (avtor) 224
  • Knez, Ž. glej Knez, Željko
  • Knez, Željko (mentor) 327
  • Knight, H. Jackson 37
  • Kokot, Klementina Fukne- glej Fukne-Kokot, Klementina
  • Kokot, Klementina glej Fukne-Kokot, Klementina
  • Komar, Brian (avtor) 119
  • Komelj, Bogo (avtor dodatnega besedila) 422
  • KONČAN, Andreja glej Rihter, Andreja
  • Končar, Boštjan 146
  • Kondo, Ryuichiro (avtor) 186
  • Konig, Axel (komentor) 327
  • Konig, Wilfried 224
  • Konstantinova, D. H. (avtor) 442
  • Korosec, Marjan glej Korošec, Marjan (1961-)
  • Korošec, M. glej Korošec, Marjan (1961-)
  • Korošec, Marjan (1961-) 225
  • Korpar, Samo (komentor) 139
  • Korže, Ana Vovk glej Vovk Korže, Ana
  • Korže, Ana Vovk- glej Vovk Korže, Ana
  • Kosec, L. glej Kosec, Ladislav
  • Kosec, Ladislav (mentor) 341
  • Kosec, Lado glej Kosec, Ladislav
  • Kovačević, Branko (avtor) 157
  • Krabbe, Wiebke (prevajalec) 418
  • Krajc, Jure (fotograf) 422
  • Krečič, Peter 417
  • Krečič, Peter (avtor dodatnega besedila) 416 , 422
  • Kreft, Lev (avtor) 380
  • Krizman, Alojz glej Križman, Alojz
  • Križan, Peter (mentor) 139
  • Križman, A. glej Križman, Alojz
  • Križman, Alojz (mentor) 222
  • Križman, Alojzij glej Križman, Alojz
  • Krpan, Jurij (avtor) 380
  • Krystof, Doris (avtor dodatnega besedila) 376
  • Kubo, Maks glej Kuščer, Samo
  • Kulisev, L. (avtor) 106
  • Kumar, Shrawan (urednik) 187
  • Kump, Sonja (avtor) 42
  • Kunst, Bojana (avtor) 380
  • Kupferschmid, Indra (avtor) 428
  • Kuščer, Samo (prevajalec) 32
  • Kuštor, Valika (avtor) 194
  • Kuzma, Bojan 83

  • L. P. G. glej Plesničar-Gec, Ljudmila
  • Lampugnani, Vittorio Magnago glej Magnago Lampugnani, Vittorio
  • Lancaste, John Frederick (1918-) 304
  • Lancaster, John (1918-) glej Lancaste, John Frederick (1918-)
  • Landa, Marija 440
  • Landhal, Marten (avtor) 281
  • Lang, Janet (urednik) 381
  • Lange, Kurt (urednik) 239
  • Langley, Russell 84
  • Lanz, Klaus 51
  • Larminie, James 249
  • Latorraca, G. A. (avtor) 182
  • Lavrič, Boris (mentor) 79
  • Lazenby, Gina 418
  • Le Tarouilly, Paul glej Letarouilly, Paul Marie (1795-1855)
  • Leber, M. glej Leber, Marjan
  • Leber, Marjan 314
  • Lechner, Gisbert 226
  • Lee, Eric W. (1926-) 147
  • Lee, Norman C. (1934-) 347 , 348
  • Lenarčič, Jadran (urednik) 17
  • Leroy, Francis (1943-,urednik) 33
  • Letarouilly, Paul glej Letarouilly, Paul Marie (1795-1855)
  • Letarouilly, Paul Marie (1795-1855) 419
  • Letarovilly, Pavl glej Letarouilly, Paul Marie (1795-1855)
  • Leuthauser, Gabriele (avtor) 410
  • Levec, Janez (mentor) 331
  • Levinson, Horace C. glej Levinson, Horace Clifford
  • Levinson, Horace Clifford 85
  • Levinson, Jay 305
  • Liepmann, Hans Wolfgang (1914-) 148
  • Lilik, Aleksander (fotograf) 417
  • Lilik, Sandi glej Lilik, Aleksander
  • Lindsay, Robert Bruce (1900-,avtor dodatnega besedila) 154
  • Lindvall, Torgny (1945-) 86
  • Liu, Peng 113
  • Lj. P. glej Plesničar-Gec, Ljudmila
  • Lloyd, Caroline (avtor) 24
  • Lobontiu, Nicolae 227
  • LON-Nutzer-Organisation 356
  • Long, Helen C. (1958-) 420
  • Longyka, Igor (prevajalec) 32
  • LONMARK Interoperability Association 356
  • Lubej, Uroš (ilustrator) 396
  • Luce, R. Duncan glej Luce, Robert Duncan
  • Luce, Robert Duncan 87
  • Lukan, Blaž (avtor) 380
  • Luyster, Tom (avtor) 322
  • Lyshevski, Sergey Edward 259

  • M. Go. glej Gogala, Matija
  • M. J. glej Jenko, Mojca
  • M. Jn. glej Jenko, Mojca
  • M. U. glej Jenko, Mojca
  • M. Uč. glej Jenko, Mojca
  • M. Ur. glej Jenko, Mojca
  • M.U. glej Jenko, Mojca
  • MacDonald, Gordon James (1929-,avtor) 128
  • Macke, August (umetnik) 374
  • Maekawa, Takashi (1953-,avtor) 317
  • Magnago Lampugnani, Vittorio (urednik) 431
  • Maher, C. A. (1944-) glej Maher, Christopher Anthony (1944-
  • Maher, Chris (1944-) glej Maher, Christopher Anthony (1944-
  • Maher, Christopher Anthony (1944-,avtor) 435
  • Malorny, Ulrike Becks glej Becks-Malorny, Ulrike
  • Manoilova, S. G. 442
  • Mansfield, Richard 114
  • Manz, Andreas (urednik) 174
  • March, Norman H. (avtor) 144 , 145
  • Marks, Peter 9
  • Marquet, Francoise (avtor dodatnega besedila) 436
  • Marsh, Kenneth James (1935-,avtor) 203
  • Matoz, Helena (avtor dodatnega besedila) 51
  • Matsuki, Kenji (1958-) 89
  • Mavko, B. glej Mavko, Borut
  • Mavko, Borut (mentor) 146
  • Maxfield, Margaret W. (1926-,avtor) 35
  • Maxwell, James Clerk (1831-1879) 149
  • Mazza, Tom (avtor) 282
  • McCauley, Christopher J. (urednik) 228
  • McFarlane, Robert 115
  • McGowan, Lee (avtor) 449
  • McWeeny, R. glej McWeeny, Roy
  • McWeeny, Roy 90
  • Megyesy, Eugene F. 229
  • Mennig, Gunter (urednik) 354
  • Menninger, Karl (1898-) 3
  • Merrett, Stephen 292
  • Meseure, Anna 374
  • Metz, Ruth F. 25
  • Meznar, Drago glej Mežnar, Drago
  • Mežnar, Drago (avtor) 41
  • Michelangelo glej Michelangelo, Buonarroti
  • Michelangelo, Buonarroti 375
  • Microsoft Security Team 119
  • Mihailidi, Agapi 443
  • Mihailidi, Mihailo (avtor) 443
  • Mihailovič, Dragan D. glej Mihailović, Dragan
  • Mihailovič, Dragan Dragoljub glej Mihailović, Dragan
  • Mihailovič, Dragan glej Mihailović, Dragan
  • Mihailović, Dragan (mentor) 151
  • Mihailović, Dragan D. glej Mihailović, Dragan
  • Mihailović, Dragan Dragoljub glej Mihailović, Dragan
  • Mihailović, Dragoljub glej Mihailović, Dragan
  • Mikuz, Jure glej Mikuž, Jure
  • Mikuž, Jure (avtor) 380
  • Mikuž, Jurij glej Mikuž, Jure
  • Mikuž, Vasja (mentor) 183
  • Mikuž, Vasko glej Mikuž, Vasja
  • Milićević, Jovan 444
  • Miller, Chris (prevajalec) 432
  • Milne-Thomson, Louis Melville (1891-) 150
  • Mink, Janis (avtor dodatnega besedila) 367
  • Missbauer, Paul (prireditelj) 275
  • Mizon, Bob (1946-) 127
  • Močnik, G. glej Močnik, Griša
  • Močnik, Griša 151
  • Modigliani, Amedeo 376
  • Modlic, Borivoj (urednik) 246
  • Molin, Katarina (avtor dodatnega besedila) 51
  • Mollerke, Georg 445 , 446
  • Mollmann, Martin (avtor) 402
  • Montaner, Josep Maria (1954-) 421
  • Montgomery, Douglas C. 91
  • Moore, John T. 176
  • Morris, Anne (1950-) 26
  • Moscrop, Karen 308
  • Mrvar, Primož 339
  • Mueller, Donald D. (avtor) 125
  • Muhle, Peter (urednik) 441
  • Mulc, Andrija (urednik) 301
  • Mulgrew, Bernard (1958-) 268
  • Muller, Richard 128
  • Munch, Edvard 377
  • Murdin, Paul (urednik) 126
  • Muri, Gregor 184
  • Mušič, Marjan (1904-1984) 422
  • Mušič, Marko (avtor dodatnega besedila,fotograf,urednik) 422

  • N. Šu. glej Šumi, Nace
  • Narobe, Carmen glej Narobe, Karmen
  • Narobe, Karmen (fotograf) 452
  • Natale, Ciro (1969-) 230
  • National Research Council. Committee on Environmental Impacts Associated with Commercialization of Transgenic Plants (U.S.) 46
  • Natterer, Julius 362
  • Naunheimer, H. (avtor) 226
  • Naval Education and Training Program Development Center 134
  • Negus, Christopher (1957-) 116
  • Nemec, Damjan 331
  • Neret, Gilles (avtor dodatnega besedila) 375 , 432
  • Neret, Gilles (avtor) 373
  • Nestler, Karla (avtor) 82
  • Newton, June (pooblaščenec) 436
  • Nilsen, Kirsti (avtor) 27
  • Noordhuis, Klaas T. 293
  • Nordmann, R. glej Nordmann, Rainer
  • Nordmann, Rainer (avtor) 220
  • Noriega E., Maria del Pilar glej Pilar Noriega E., Maria del
  • Norton, Robert L. 316
  • Nova Ljubljanska banka 378
  • Novak, Majda (prevajalec) 299
  • Nurick, G. N. (urednik) 130

  • Obal, Andrej (avtor) 291
  • Oberg, Erik (1881-1951,urednik) 228
  • O'Donoghue, Michael 185
  • Oei, Loan 379
  • Olson, Harry Ferdinand (1901-) 152
  • Omladič, M. glej Omladič, Matjaž
  • Omladič, Matjaž (mentor) 83
  • Orban, Zlatko (ilustrator) 244
  • Osanna, Peter H. (komentor) 314
  • Osswald, Tim A. (urednik) 345

  • P. W. glej Weiss, Peter (1959-)
  • Pabla, B. S. (1952-,avtor) 296
  • Pacejka, Hans B. 289
  • Parrish, Geoffrey (1933-) 340
  • Paternoster, Matevž (fotograf) 396
  • Patrikalakis, Nicholas M. 317
  • Pauser, Alfred (1930-) 274
  • Pedrotti, Frank L. (1932-,avtor) 153
  • Pejčić, Predrag 231
  • Perović, Božina 232
  • Pesch, Erwin (avtor) 320
  • Pesic, Peter (avtor dodatnega besedila) 149
  • Petersen, Julie K. 447 , 448
  • Pfaffenberger, W. E. (avtor) 80
  • Pfeiffer, Paul E. 92
  • Pfutzner, H. (avtor) 220
  • Philippi, Nancy S. (avtor) 48
  • Phinnemore, David 449
  • Pierre, Donald A. 93
  • Pilar Noriega E., Maria del (avtor) 350
  • Pinchuk, L. S. glej Pinchuk, Leonid Semenovich
  • Pinchuk, Leonid Semenovich (avtor) 349
  • Pirman, Alenka (avtor) 380
  • Plassman, Benedikt Sunder- glej Sunder-Plassman, Benedikt
  • Plavec, Janez (komentor) 167
  • Plesničar Gec, Ljudmila glej Plesničar-Gec, Ljudmila
  • Plesničar glej Plesničar-Gec, Ljudmila
  • Plesničar, Ljudmila glej Plesničar-Gec, Ljudmila
  • Plesničar-Gec, Ljudmila (avtor dodatnega besedila) 452
  • Pocius, Alphonsus V. 207
  • Počivalšek, Marija glej Počivavšek, Marija
  • Počivavšek, Marija (avtor) 34
  • Podmenik, D. glej Podmenik, Darka
  • Podmenik, Darka (avtor) 42
  • Poisel, Richard 270
  • Poisel, Richard A. glej Poisel, Richard
  • Polajnar, A. (1944-) glej Polajnar, Andrej
  • Polajnar, Andrej (mentor) 314
  • Polajner, Andrej glej Polajnar, Andrej
  • Pook, Leslie Philip (avtor) 203
  • Pool, Vince (prevajalec) 396
  • Popović, Miodrag V. (avtor) 251
  • Potočnik, Vika (avtor dodatnega besedila) 396
  • Potočnik, Viktorija glej Potočnik, Vika
  • Prah, Marko (ilustrator) 395
  • Prelovšek glej Prelovšek, Damjan
  • Prelovšek, Damian glej Prelovšek, Damjan
  • Prelovšek, Damijan glej Prelovšek, Damjan
  • Prelovšek, Damjan 424
  • Prelovšek, Damjana glej Prelovšek, Damjan
  • Pretnar, Bojan 38
  • Pricewaterhousecoopers (London) (začetnik/ustanovitelj) 308
  • Purchas, Derek B. 208
  • Purves, Geoffrey 425
  • Pustoslemšek, Miha (fotograf) 422
  • Puš, Ivan (avtor dodatnega besedila) 452

  • Radić, Aleksandar 233
  • Raiffa, Howard (1924-,avtor) 87
  • Rajterič, Irena glej Sivec, Irena
  • Rajterič-Sivec, I. glej Sivec, Irena
  • Rajterič-Sivec, Irena glej Sivec, Irena
  • Ramšak, A. (1959-) glej Ramšak, Anton
  • Ramšak, Anton (mentor) 156
  • Rasshofer, Werner 209
  • Rathgeber, Christina (prevajalec) 376
  • Rauk, Arvi (1942-) 178
  • Rauwendaal, Chris 234 , 350
  • Ravielli, Anthony (ilustrator) 137
  • Rayleigh, John William Strutt (Baron 1842-1919) 154
  • Rebolj, Janja (urednik) 391 , 395
  • Reichenbach, Hans 155
  • Reichenbach, Maria (prevajalec) 155
  • Reisinger, Axel (prevajalec) 200
  • Rejec, T. glej Rejec, Tomaž
  • Rejec, Tomaž 156
  • Rendchen, Karsten (urednik) 361
  • Renkema, Theo J. W. 318
  • Renner, Rolf Gunter 382
  • Resnikoff, H. L. 94
  • Reuter, Peter 450
  • REŽEK, Jožica glej Dolenc, Jožica
  • Ribarić, Slobodan 117
  • Rihter, Andreja (avtor,urednik) 34
  • Rivera, Diego 383
  • Robinett, Rush D. (urednik) 219
  • Rode, Franc (avtor dodatnega besedila) 386
  • Rode, Franc (nadškof) glej Rode, Franc
  • Rode, France glej Rode, Franc
  • Rode, France glej Rode, Franc
  • Rodin, Auguste 432
  • Rogelj Škafar, Bojana (urednik) 34
  • Rogelj, Bojana Škafar glej Rogelj Škafar, Bojana
  • Rogelj, Bojana Škafar- glej Rogelj Škafar, Bojana
  • Rogelj-Škafar, Bojana glej Rogelj Škafar, Bojana
  • Rolff, Bernd (prevajalec) 290
  • Romanowski, Perry (1969-,urednik) 330
  • Rosensweig, Ronald E. (1932-) 158
  • Roshko, Anatol (avtor) 148
  • Ross, Catherine Sheldrick 27
  • Rother, Mike 319
  • Rothman, Milton A. 159
  • Royal Society of Chemistry 179
  • Rucker, Rudy v. B. (1946-) glej Rucker, Rudy von Bitter (1946-)
  • Rucker, Rudy von Bitter (1946-) 95
  • Russell, E. L. glej Russell, Evan L. (1972-)
  • Russell, Evan L. (1972-,avtor) 355
  • Ruttan, Vernon W. 36

  • S.J. glej Strehovec, Janez
  • Saaty, Thomas L. 96
  • Sabadoš, Mirna (prevajalec) 106
  • Saez, Eileen Elliot de glej De Saez, Eileen Elliott
  • Salaj, Bojan (fotograf) 386
  • Salhieh, Sa'ed M. (avtor) 300
  • Samuda, Lidija glej Globevnik, Lidija
  • Samuda, Lidija Globevnik- glej Globevnik, Lidija
  • Sandiumenge, Marcos 384
  • Savard, Rejean (urednik) 21
  • Savitch, Walter J. (1943-) 118
  • Scheuer, Stefan (avtor) 51
  • Schickentanz, Stefanie A. 451
  • Schickentanz, Stefanie glej Schickentanz, Stefanie A.
  • Schittich, Christian (avtor) 360
  • Schmidt, Gunter (avtor) 320
  • Schueller, Randy (1959-,urednik) 330
  • Schunck, Eberhard (avtor) 405
  • Scott-Stokes, Charity (prevajalec) 373
  • Search, Gay 398
  • Sebestyen, Gyula (1921-) 426
  • Sebestyen, Gyula glej Sebestyen, Gyula (1921-)
  • Seliškar, Andrej (prevajalec) 293
  • Sery, Paul G. (1958-,avtor) 110
  • Seurat, Georges 385
  • Shamos, Morris H. (urednik) 140
  • Sharma, P. (avtor) 50
  • Sheldrick Ross, Catherine glej Ross, Catherine Sheldrick
  • Shing, Man-tak (1953-,avtor) 77
  • Shnol', E. E. glej Shnol', Emmanuil El'evič
  • Shnol', Emmanuil El'evič (avtor) 70
  • Shuker, Tom (avtor) 322
  • Simon, William (1929-) 98
  • Simoniti, Marjetica 386
  • Sivec, Irena (avtor dodatnega besedila) 452
  • Sivec-Rajterič, I. glej Sivec, Irena
  • Sivec-Rajterič, Irena glej Sivec, Irena
  • Skapin, Tomaž (komentor) 165
  • Skapin-Šlibar, Neva glej Šlibar, Neva
  • Sket, B. (1936-) glej Sket, Boris (1936-
  • Sket, Boris (1936-,avtor) 194
  • Skobir, Danijela A. glej Skobir, Danijela-Anica
  • Skobir, Danijela Anica glej Skobir, Danijela-Anica
  • Skobir, Danijela glej Skobir, Danijela-Anica
  • Skobir, Danijela-Anica 341
  • Slemnik, M. glej Slemnik, Mojca
  • Slemnik, Mojca 210
  • Slessor, Catherine 427
  • Slovenija 39 , 40 , 41
  • Slovenski inštitut za revizijo (Ljubljana) (urednik) 308
  • Sm. glej Smrekar, Andrej (1954-)
  • Smith, Ben 119
  • Smith, Bud E. 120
  • Smith, Bud glej Smith, Bud E.
  • Smrekar, Andrej (1954-,avtor dodatnega besedila) 386
  • Society of Manufacturing Engineers 323
  • Soffker, Gerd (prevajalec) 430
  • Sommer, Carl (1930-) 235
  • Spick, Mike 290
  • Stamm-Teske, Walter 428
  • Standler, Ronald Bruce (1949-) 260
  • Starr, Mary (avtor) 352
  • Starr, Trevor F. 352
  • Stefanescu, Doru Michael (1942-) 236
  • Stein, Sherman K. 99
  • Stevenson, Susan 302
  • Stokes, Charity Scott- glej Scott-Stokes, Charity
  • Strassmann, Paul A. 303
  • Strehovec, Janez (avtor) 380
  • Sumsion, John (avtor) 26
  • Sunder-Plassman, Benedikt (avtor) 428
  • Suppes, Patrick (1922-) 100 , 101
  • Sutherland, Ken (avtor) 208

  • Šantić, Ante 261
  • Šergan, Tadeja (prevajalec) 44
  • Šinkovec, Janez (1928-) 40
  • Škafar, Bojana glej Rogelj Škafar, Bojana
  • Škafar, Bojana Rogelj glej Rogelj Škafar, Bojana
  • Škafar, Bojana Rogelj- glej Rogelj Škafar, Bojana
  • Škafar-Rogelj, Bojana glej Rogelj Škafar, Bojana
  • Šlibar, Neva (prevajalec povzetka) 386
  • Šlibar, Neva Skapin- glej Šlibar, Neva
  • Šlibar-Hojker, Neva glej Šlibar, Neva
  • Šlibar-Skapin, Neva glej Šlibar, Neva
  • Šmalc, Mateja (prevajalec) 32
  • Štajnerova, Petra (prevajalec) 424
  • Štromajer, Igor (avtor) 380
  • Šumi, Ignacij glej Šumi, Nace
  • Šumi, Nace (avtor dodatnega besedila) 422

  • T. B. glej Bregant, Tatjana
  • T. V. glej Vignjević, Tomislav
  • Tajiri, Masaji (1945-) 321
  • Talaro, Arthur (avtor) 191 , 192
  • Talaro, Kathleen 191 , 192
  • Tallarida, Ronald J. (avtor) 245
  • Taniguchi, E. glej Taniguchi, Eiichi
  • Taniguchi, Eiichi 306
  • Tapping, Dan 322
  • Tarouilly, Paul Le glej Letarouilly, Paul Marie (1795-1855)
  • Technolex 352
  • Teske, Walter Stamm- glej Stamm-Teske, Walter
  • The Council for Museums, Archives and Libraries 26
  • Thiele, Ulrich (avtor) 2
  • Thompson, John (1970-,avtor) 268
  • Thompson, R. G. (avtor) 306
  • Thrift, Philip (prevajalec) 430
  • Throne, James L. (1937-) 237
  • Toledo, Hugo 121
  • Toman, Veljko (ilustrator) 452
  • Toplišek, Janez (avtor dodatnega besedila) 41
  • Totten, George E. (urednik) 204
  • Toulouse-Lautrec, Henri de 387
  • Toumazou, C. glej Toumazou, Chris
  • Toumazou, Chris (urednik) 262
  • Towne, Dudley H. 160
  • Tratar, Boštjan (avtor) 40
  • Tratnik, Polona (urednik,avtor) 380
  • Trbižan, Milan (mentor) 339
  • Trtnik, Polona glej Tratnik, Polona
  • Tsuji, Hiroshi (avtor) 329
  • Turk, Ivan (1930-,komentator) 308

  • Ulmschneider, Peter 129
  • Ulrich, Laurie Ann 122
  • Ulrich, Laurie glej Ulrich, Laurie Ann
  • Uršič, Mojca glej Jenko, Mojca
  • Uršič, Mojca Jenko- glej Jenko, Mojca

  • Vahtar, M. glej Vahtar, Marta
  • Vahtar, Marta (avtor dodatnega besedila) 51
  • Valiente, Gabriel (1963-) 103
  • Varadan, V. K. (1943-) 263
  • Varadan, Vasundara V. (avtor) 263
  • Velkovrh Bukilica, Vesna (prevajalec povzetka) 386
  • Verein Deutscher Zementwerke 363
  • Vergara, Carlos H. (avtor) 193
  • Verma, Dinesh Chandra 123
  • Veselko, Irena (avtor) 396
  • Vesnaver, Gorazd (mentor) 167
  • Vignjevič, Tomislav glej Vignjević, Tomislav
  • Vignjević, Tomislav (avtor) 380
  • Vilasi, Gaetano 161
  • Vodopivec, Franc 211
  • Volavšek, Bogdan (mentor) 173
  • Volz, Michael (avtor) 362
  • Vovk Čepič, Taja (avtor) 396
  • Vovk Korže, Ana (pisec recenzij) 44
  • Vovk, Ana glej Vovk Korže, Ana
  • Vovk-Korže, Ana glej Vovk Korže, Ana
  • Vrečko, D. glej Vrečko, Darinka
  • Vrečko, Darinka (avtor) 42
  • Vreš, Branko (prevajalec) 293

  • Waldman, Gary 162
  • Walendowski, Alan (avtor) 112
  • Wallace, Gordon G. 353
  • Walther, Ingo F. (avtor) 369
  • Walther, Rene (avtor) 275
  • Ward, Al 124
  • Ware, George W. (urednik) 52
  • Warhol, Andy (1928-1987) 388
  • Warner, Seth 104
  • Warner, William Hamer (1929-,avtor) 138
  • Warren, Warren S. 180
  • Wayman, Michael L. (avtor) 337
  • Weber, Mary Beth 28
  • Weber, Stefan (prevajalec) 247
  • Weber, Wolfgang 240
  • Weck, Manfred 241
  • Wegener, Eberhard 334
  • Weglarz, Jan (avtor) 320
  • Weigand, Eckehard (avtor) 209
  • Weiss, Karl (1924-) 193
  • Weiss, Peter (1959-,lektor) 395
  • Weisskopf, Victor Frederick (1908-,avtor) 132
  • Wells, R. O. (1940-) glej Wells, Raymond O'Neil (1940-
  • Wells, R.O. (Jr. 1940-) glej Wells, Raymond O'Neil (1940-
  • Wells, Raymond O'Neil (1940-,avtor) 94
  • Wenninger, Magnus J. 105
  • Werge-Hartley, Jeanne 433
  • Westkamper, Engelbert (urednik) 315
  • Wherry, Timothy Lee 29
  • Whitaker, Jerry C. (urednik) 257
  • White, Jerry E. (avtor) 125
  • Whitmore, Steve (avtor) 302
  • Wigginton, Michael 429
  • Wilks, Edward S. (urednik) 344
  • Williams, Karen (prevajalec) 371
  • Williams, Laurence O. 212
  • Wilquin, Hugues 430
  • Wilson, Stephen (1950-,urednik) 171
  • Winkler, Wolfgang 250
  • Wood, Antony (prevajalec) 383
  • Wozniak, Gunter 242

  • Yarberry, William 271
  • Yarberry, William A. (Jr.) glej Yarberry, William
  • Ye, Lin (1962-,avtor) 325
  • Yeung, Irene (urednik) 30
  • Yunus, Shaikh 181

  • Zagmajster, Margerita (avtor) 42
  • Zajc, Igor 335
  • Zdravič, Andrej (avtor) 380
  • Zemljič, A. glej Zemljič, Andrej (1957-)
  • Zemljič, Andrej (1957-,avtor) 291
  • Zenko, Ernest glej Ženko, Ernest
  • Zhang, Xiao-Feng (1963-,urednik) 177
  • Ziffler, Alfred (prevajalec) 427
  • Zimmerman, Edwin H. 323
  • Zingoni, Alphose 277
  • Zollner, Frank (avtor dodatnega besedila) 365
  • Zorko, Helena Biffio glej Biffio-Zorko, Helena
  • Zorko, Helena Biffio- glej Biffio-Zorko, Helena
  • Zulim, Ivan 264
  • Zupan, J. glej Zupan, Jure (1975-)
  • Zupan, Jure (1975-) 163
  • Zupančič, Irena (urednik) 394
  • Zupančič, Nika (urednik) 380

  • Žbona, Mojka (prevajalec) 44
  • Ženko, Ernest (avtor) 380
  • Živković, Dejan B. 251
  • Živković, Dejan glej Živković, Dejan B.


  PREDMETNO KAZALO

  • $U$ -algebra 79

  • 19.st. 419
  • 1993-1998 428

  • 20.st. 380 , 388 , 410 , 431
  • 21.st. 380

  • 3D objekti 124

  • Aalto Alvar 401
  • Abacus - History 3
  • abakus 3
  • ABS - Anti-Lock Braking System 288
  • absorbcija 135
  • absorbcija svetlobe 136 , 180 , 336
  • absorberji 333
  • absorpcijski koeficient 151
  • abstraktna diferencialna geometrija 102
  • Acoustic Impedance Tests - methods 142
  • Acoustics 142
  • Acustica, Vibracao E Ultrasons 154
  • Adaptive control systems 288
  • additive preserver 83
  • Adhesion 207
  • Adhesives 207
  • adiabate 149
  • aditivi 351
  • aditivni ohranjevalec 83
  • Adobe Photoshop (Computer file) 122 , 124
  • Adobe Premiere (Computer file) 107
  • adresar 43
  • adsorbenti 326
  • adsorpcija 326
  • adsorpcija plina 326
  • adsorpcijski proces 326
  • Advertising - Polyglot - Dictionaries 442
  • aerodinamika 148
  • aerodinamika kril 281
  • aerodinamika trupa 281
  • Aerodynamics 148 , 281
  • Aeronautics
   • - Dictionaries 438
   • - Russian - Dictionaries 438
  • aeronavtika 281 , 438 , 439
   • - letalstvo - zrakoplovni objekti - terminologija - angleščina - ruščina - srbščina - slovarji 439
  • afina ravnina 57
  • Agricultural biotechnology - Environmental aspects 46
  • agronomija 31
  • Air - Pollution - Simulation methods 50
  • aksonometrija 82
  • aktivni filtri 256
  • akustično valovanje 160
  • akustika 142 , 152 , 154 , 157 , 160 , 246
  • akustika prostora 152
  • albumi 424
  • aleksandrijska protokemija 170
  • algebra 67 , 79 , 99 , 104
  • Algebra 67 , 104
  • Algebraic varieties - Classification theory 89
  • algebraična analiza 102
  • algebraične mnogoterosti 89
  • algebrajska notacija 76
  • algebrajske strukture 104
  • Algebras, Linear 67
  • algoritmi 53 , 77 , 103 , 317 , 338
  • Aliments
   • - Microbiologie - Congres 189
   • - Securite - Mesures - Congres 189
  • alokacija vode 292
  • alpska jezera 184
  • alternativna goriva 332
  • alternativni viri energije 212
  • aluminij 430
  • ameriška fotografija 388
  • ameriška podjetja 303
  • ameriško slikarstvo 388
  • amortizerji 284
  • Amsterdam 428
  • anaerobno čiščenje 186
  • Analise Estocastica 71
  • Analise Numerica 75
  • analitična geometrija 82
  • analitična mehanika 161
  • analitične funkcije 68
  • analitika 189
  • analitske metode 324
  • analiza 346 , 375
  • analiza klastrov 338
  • analiza stroškov 292
  • analiza umetniških del 371
  • analiza variance 35
  • analize 365 , 369 , 373 , 374 , 376 , 382 , 385
  • analize govora 157
  • analize nadkritičnosti 273
  • analize podatkov 307
  • analize prekoračitev 296
  • analize produktivnosti 303
  • analize sistemov 218
  • analize vezij 256
  • analizna biokemija 174
  • analizna kemija 164 , 172 , 174 , 175 , 179 , 184
  • analizne metode 172 , 175 , 179 , 355
  • analogna električna vezja 246
  • analogna vezja 262
  • Analytical biochemistry - Equipment and supplies 174
  • angleški 337 , 438 , 439 , 440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 450 , 451
  • Animal Feed - Congresses 189
  • anizotropne snovi 135
  • anizotropni 131
  • anorganska kemija 165 , 170 , 173
  • ANSI/ISO standardi 118
  • antene 246 , 267
  • antenski sistemi 267
  • antibakterijsko delovanje 330
  • antifermagnetizem 147
  • antika 94 , 452
  • antropometrija 187
  • aplikacije 50 , 53 , 60 , 66 , 68 , 71 , 74 , 85 , 88 , 90 , 98 , 103 , 115 , 147 , 164 , 174 , 177 , 182 , 206 , 209 , 212 , 247 , 249 , 252 , 263 , 266 , 279 , 324 , 338 , 344 , 346 , 349 , 352 , 355
  • aplikacije orientiranih analiz 320
  • aproksimacija 59 , 75
  • aproksimacijska teorija 59
  • arabska alkimija 170
  • ArchiCAD 7 106
  • Architecture 399
   • - Design and plans 402
   • - Details - History - Great Britain
      • - 19th century. 420
      • - 20th century. 420
   • - Environmental aspects 406
   • - Italy - Rome 419
  • Architecture and technology 426
  • Architecture, Edwardian - Great Britain 420
  • Architecture, Modern - 20th century. 400 , 421 , 426
  • Architecture, Victorian - Great Britain 420
  • arheološke najdbe 452
  • arhitekti 422 , 424
  • arhitektura 106 , 266 , 272 , 274 , 275 , 276 , 358 , 360 , 362 , 379 , 384 , 391 , 396 , 399 , 400 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 409 , 410 , 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 418 , 419 , 420 , 421 , 423 , 425 , 426 , 427 , 428 , 429 , 430 , 431 , 451 , 452
  • Arhitektura - Zgodovina - 20.st. 410
  • arhitektura in medicina 425
  • arhitektura mikroračunalnikov 246
  • arhitektura polimernih MEMS 263
  • arhitektura slovenskega kozolca 422
  • arhitekturna dediščina 422
  • Arhitekturna dediščina - Obnova 394
  • arhitekturna dediščina Dolenjske 422
  • arhitekturna združenja 410
  • arhitekturne šole 410
  • arhitekturni detajli 405 , 413 , 420
  • arhitekturni slogi 417
  • arhitekturni stili 401
  • arhiviranje 19
  • arhiviranje podatkov 119
  • arildifluorožveplove (IV) soli 173
  • aritmetična vezja 251
  • aritmetika 99
  • armirani beton 359
  • armiranje 403
  • armiranobetonski mostovi 274
  • Armstrongov oscilator 258
  • aromatske spojine 178
  • arome 181
  • Arqueologia (teoria e metodos) 381
  • Art
   • - Expertise 381
   • - Expertising 381
   • - Radiographie 381
   • - Radiography 381
  • Art museum architecture 421
  • Art, Renaissance - Italy - Pictorial works 375
  • Artists
   • - Austria - Biography 373
   • - Italy - Biography - Pictorial works 375
  • asimetrične napetosti 158
  • Asplund Erik Gunnar 401
  • ASTM 9
  • astrodinamika 125
  • astrofizika 126
  • astronomija 125 , 126 , 127 , 128
  • astronomska opazovanja 127
  • astronomski modeli 128
  • Astronomy
   • - Encyclopedias 126
   • - Observations 127
  • Astrophysics - Encyclopedias 126
  • atmosfera 418
  • atmosfera prostora 404
  • atomi 205
  • atomizacija 242
  • atomska fizika 133
  • Audiology 142
  • Audiometry - methods 142
  • austenit 340
  • AutoCAD (Computer file) 115
  • AutoCAD 2002 115
  • Automation 323
  • Automobiles
   • - Automatic control 288
   • - Crashworthiness 287
   • - Dynamics - Mathematics 287
   • - Motors - Exhaust gas - Simulation methods 50
   • - Shock absorbers - Design and construction 284
   • - Transmission devices 226
  • Automotive computers 288
  • avdio mreža 265
  • avdiometrična oprema 142
  • avdiometrične sobe 142
  • avtomatizacija 219 , 230 , 240 , 241 , 243 , 316 , 356
  • avtomatizacija načrtovanja 256
  • avtomatizacija tovarn 323
  • avtomatizacija v hiši 265
  • avtomatizacijska oprema 323
  • avtomobili 283 , 287
  • avtomobilska goriva 332
  • avtomobilska industrija 312
  • avtomobilske karoserije 283
  • avtomobilske pnevmatike 289
  • avtomobilski menjalniki 226
  • avtomobilski pogoni 283
  • avtomobilski računalniki 288
  • avtonomni programi vzdrževanja 321
  • avtorske pravice 38 , 197
  • avtorske pravo 38
  • avtorski projekti 427

  • badenij 183
  • bakrove zlitine 222
  • bakterije 191 , 192
  • bakterijske bolezni 191 , 192
  • balistična penetracija 130
  • Banachov prostor 102
  • Banachova polpraalgebra 83
  • Banachovi prostori 73
  • barometer 149
  • Barva 162
  • barvanje grafov 99
  • barvanje preslikav 69
  • barve 379 , 398 , 434
  • barvila 336
  • barvne sheme 404
  • baze podatkov 113 , 114
  • bazično nepovezan topološki prostor 79
  • Bees - Behavior 193
  • belila 188
  • beljenje celuloze 186
  • Benchmarking 315
  • Bernoulijeva enačba 150
  • besedno štetje 3
  • beta razpad 132
  • beton 358 , 359 , 361 , 400 , 402 , 403
  • betonske konstrukcije 359 , 402
  • bibliotekarji 27
  • Bibliotheques - Personnel - Direction - Etats-Unis 25
  • binarno drevo 77
  • binomska porazdelitev 71
  • bioastronomija 129
  • Biochemistry
   • - Dictionaries 450
   • - English - Dictionary 450
   • - German
    • - Dictionaries 450
    • - Dictionary 450
  • biodegradacija 346
  • biodizel 332
  • biofiltracija plinov 186
  • biografija 30
  • biografije 365 , 367 , 368 , 369 , 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 382 , 383 , 385 , 387 , 388 , 410 , 424 , 432
  • biokemija 169 , 175 , 188 , 190 , 450
  • biokemijsko inženirstvo 331
  • biokompatibilni polimeri 346
  • biologija 46 , 60 , 98 , 193 , 194
  • Biology - Mathematical models 60
  • biološka uporabnost 166
  • biološko čiščenje 279
  • biološko delovanje 190
  • biomateriali 197
  • Biomathematics 98
  • Biomecanique 187
  • Biomechanics 187
  • Biomedical engineering 197
  • Biomedical materials 197
  • biomedicinska elektronika 246
  • biomedicinska tehnika 261
  • biomedicinske naprave 197
  • biomedicinski sistemi 197
  • biomehanika 187
  • biomehanika telesa 187
  • Biometry 98
  • biopolimeri 344
  • bioprocesi 331
  • Biotechnology 197
  • biotehnološke metode 186
  • biotska raznovrstnost 44
  • bipolarni elementi 251
  • bipolarni tranzistorji 255
  • biracionalna geometrija 89
  • bistabilna vezja 251
  • bitne slike 124
  • blagovne znamke 29 , 37 , 38
  • blažilniki 284
  • bojna letala 233 , 290
  • bolečina v križu 187
  • bolezni 191 , 192
  • bombniki 233
  • botanika 293
  • Boundary element methods 62
  • brezžične komunikacije 266
  • brezžične tehnologije 271
  • Bridges
   • - Design and construction 272
   • - History 272
  • Bridges, Cable-stayed - Design and construction 275
  • brizganje 242 , 345 , 354
  • brizganje z nadpritiskom 343
  • brušenje 223 , 232
  • brvi 272
  • Buildings - Environmental engineering 429
    • - Case studies 429
  • Business
   • - Dictionaries 440
   • - Serbian - Dictionaries 440
  • Business logistics 322
  • Business planning 303

  • C++ 118
  • C++ (Computer program language) 118
  • CAD 111 , 197 , 225 , 347
  • CAD/CAM 238
  • CAD/CAM sistemi 317
  • CAD/CAM systems 317
  • CAE 197
  • Calculus - Problems, exercises, etc 97
  • CAM 197 , 225
  • CAM - Computer Aided Manufacturing 316
  • CAM sistemi 316
  • Cams - Design and construction - Data processing 316
  • carine 440
  • Case hardening 340
  • Cataloging of audio-visual materials - Handbooks, manuals, etc 28
  • Cataloging of computer files - Handbooks, manuals, etc 28
  • Cataloging of computer network resources - Handbooks, manuals, etc 28
  • Cataloging of nonbook materials - Handbooks, manuals, etc 28
  • Catalysis - Encyclopedias 169
  • Catalysts - Encyclopedias 169
  • celica 191 , 192
  • celice endotelija 190
  • celična proizvodnja 319
  • celine 45
  • celostna grafična podoba 364
  • cement 361
  • cementi 363
  • cementiranje 340
  • Centralna Paratetida 183
  • cestna razsvetljava 127
  • cestogradnja 361
  • cevi 15 , 130
  • cevovodi 12 , 216 , 217
  • CFX-4 146
  • Chaitin, Gregory J. - Interviews 63
  • Champs, Theorie des (Physique) 161
  • Charpy-jev test 199
  • Chebyshev polynomials 58
  • Chemical engineering
   • - Dictionaries 443
   • - Handbooks, manuals, etc 333
  • Chemical process control 355
  • Chemicals 278
  • Chemistry 176
   • - Congresses 166
   • - Dictionaries 443
  • Chemistry, Analytic - Equipment and supplies 174
  • Chemistry, Organic 207
  • Chemistry, Physical and theoretical 207
  • Chemistry, Physical organic 178
  • Chromic materials 336
  • ciklične spremembe 128
  • cilindrične lupine 277
  • cilindrične posode 334
  • cilji 294
  • CIM 241
  • Ciphers 65
  • CISC 117
  • City planning 389 , 397
   • - Netherlands 393
  • Client/server computing 121
  • Color 162 , 336 , 437
  • Combinations - Problems, exercises, etc 97
  • Combinatorial analysis - Data processing 77
  • Combustion engineering 329
  • Commerce
   • - Dictionaries 440
   • - Serbian - Dictionaries 440
  • Commercial art 364
  • Communication in engineering 302
  • Composite materials 352
  • Computer algorithms 77
  • Computer capacity - Management 320
  • Computer graphics 115 , 120
  • Computer network protocols 121
  • Computer network resources - Study and teaching - United States 23
  • Computer networks 123
   • - Dictionaries 448
   • - Security measures 270
    • - United States 113
  • Computer security 119
   • - United States 113
  • Computer-aided design 316
  • Concrete construction 402
   • - Designs and plans 400
   • - Handbooks, manuals, etc 403
  • Conducting polymers 353
  • conjugate-linear 83
  • Conservacao museografica 381
  • Constructed wetlands 279
  • Copyright and electronic data processing - United States 29
  • Corporate image - Design - Catalogs 364
  • Cosmetics 330
  • Cryptography 65
  • curki 150
  • Curvature 72
  • curved space 95
  • cvetje 293

  • čas 78 , 95 , 155
  • čas-prostor 95 , 137 , 155
  • čebele 193
  • čebulnice 293
  • četrta dimenzija 95
  • čiščenje odpadne vode 278
  • čiščenje odpadnih vod 49 , 186
  • čiščenje površin 213
  • človeški faktor 197 , 313
  • človeško telo 32
  • človeštvo 129
  • črne luknje 137
  • črpalke 216 , 333

  • daljnogledi 134
  • Data recovery (Computer science) 108 , 113
   • - Case studies 108
  • Data transmission systems - Dictionaries 448
  • Deburring - Handbooks, manuals, etc 221
  • Dedekindova $Đsigma$ -polna $f$ -algebra 79
  • Defensive (Military science) 113
  • definicija 19
  • definicije 35 , 101 , 159
  • definicije izrazov 337
  • definiranje proizvoda 197
  • deformacije 201 , 204
  • deformacije obdelovancev 221
  • deformacije struktur 130
  • degradacija 346
  • delegiranje 299
  • delo na daljavo 295
  • delovanje 240 , 249 , 253 , 292 , 336
  • delovanje kardiovaskularnih učinkovin 190
  • delovanje tranzistorjev 264
  • delovna mesta 295
  • delovna razmerja 41
  • delovni procesi 319
  • delovno mesto 297
  • delovno pravo 40 , 41
  • Delovno pravo - Pogodbe 40
  • design 364
  • Design 313
  • Design, Industrial 300 , 313
  • destilacijske kolone 333
  • detajli 275 , 409 , 419
  • detektor obročev Čerenkova 139
  • detoksifikacija odplak 186
  • dezinfekcija vode 49
  • diagnostični instrumenti 261
  • diagnostični kontrolni sistemi 338
  • diagnostika 172
  • diagnostika okvar 288
  • diagnoze strojev 220
  • diatomeje 183
  • Dictionaries, Polyglot 442
  • diferenciacija 59
  • diferencialna geometrija 72 , 317
  • diferencialne enačbe 73 , 75 , 96 , 98 , 141
  • diferencialni račun 80 , 81 , 94
  • Difference equations 96
  • Differential equations, Partial 74
  • difrakcija 135
  • difuzija 86
  • difuzija toplote 149
  • Digital cameras 435
  • Digital libraries 19
  • Digital telephone systems 271
  • digitalizacija 19
  • digitalna elektronika 251
  • digitalna fotografija 434 , 435
  • digitalna obdelava govora 157
  • digitalna vezja 251
  • digitalne kamere 435
  • digitalne knjižnice 19
  • digitalne obdelave podatkov 268
  • digitalne slike 122 , 124
  • digitalne tehnike 269 , 434 , 435
  • digitalni filtri 256 , 268
  • digitalni sklopi 246
  • digitalni telefonski sistemi 271
  • dilatometrijska analiza 339
  • dimenzije 4 , 5 , 7 , 14
  • DIN 9
  • DIN katalogi - standardi - normativi - norme - Nemčija 8
  • dinamična sistemska analiza 338
  • dinamične analize 218
  • dinamične lastnosti 200
  • dinamične mehanske lastnosti 201
  • dinamični algoritmi 113
  • dinamični model 219
  • dinamični modeli 240
  • dinamično 280
  • dinamično programiranje 77 , 93
  • dinamika 18 , 130 , 227
  • dinamika fluidov 146
  • dinamika koles 289
  • dinamika mehanizmov 141
  • dinamika plinov 148
  • dinamika robotov 219
  • dinamika rotorjev 220
  • dinamika sistemov 316
  • dinamika vozil 289
  • diode 253 , 254 , 255
  • diskretna matematika 53
  • diskretna teorija 86
  • disperzija 135
  • disperzni mediji 160
  • dišave 181
  • dizelsko gorivo 332
  • DNA 191 , 192
  • DNK 167
  • dno rezervoarja 334
  • dobavitelji 312
  • dobavni pogoji 14
  • dodajanje kemikalij 278
  • dodatni pribor 16
  • doktorska disertacija 79 , 111 , 139 , 146 , 151 , 156 , 163 , 165 , 167 , 168 , 173 , 183 , 184 , 210 , 222 , 225 , 314 , 327 , 331 , 335 , 339 , 341 , 415
  • dokumentacija 197
  • dokumentacijski projekti 2
  • Dolenjska - Arhitektura 422
  • določanje kakovosti 11 , 12 , 13
  • določevanje orbite 125
  • določevanje potreb 311 , 323
  • domene 67
  • domovi za ostarele 423
  • doslednost podatkov 123
  • dostop do informacij 19
  • dragi kamni 185
  • drevesa 103 , 293
  • drsni ležaji 220
  • družba 32
  • države 45
  • države sveta 32
  • dualni sistemi 87
  • Duchamp, Marcel - Likovne monografije 367
  • duh prostora 406
  • Duiker Jan 401
  • dušikov oksid 190
  • dušilke 254
  • dvodimenzionalne strukture 87
  • dvodimenzionalno gibanje 150

  • e-izobraževanje 297
  • Earth - Orbit 128
  • ECDL 297
  • Economic development 36
  • Economics, Mathematical 88
  • Ecotourism 45
  • Ecuaciones funcionales 96
  • Ecuaciones integrales 96
  • efikasnost dostave podatkov 123
  • ekologija 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 186 , 194 , 209 , 212 , 278 , 279 , 298
  • ekologija mokrih tal 48
  • ekološka gradnja 412
  • ekološka politika 51
  • ekološki pomen 48
  • ekološki učinki 349
  • ekološko vrednotenje 283
  • ekonomičnost 296 , 426
  • ekonomija 308
  • ekonomika proizvodnje 301
  • ekonomska oceana 279
  • ekonomske analize 38
  • ekonomske meritve 303
  • ekonomski modeli 26
  • ekonomski razvoj 36
  • ekoturizem 45
  • eksperimentalna kemija 176
  • eksperimentalne metode 287
  • eksperimentalni robot WILLI 243
  • eksperimenti 132 , 140 , 159 , 195
  • ekspertni sistemi 355
  • ekspresionizem 417
  • ekstrudiranje 234 , 342 , 348 , 350 , 354
  • elastične plošče 273
  • elastični stebri 273
  • elastičnost 149 , 201 , 273
  • elasto-statična polja 62
  • Electric engineering
   • - Dictionaries 446
   • - German - Dictionaries 446
   • - Terminology 445
  • Electric filters 256
  • Electric welding 325
  • Electronic apparatus and appliances
   • - Design and construction 258
   • - Protection 260
  • Electronic circuit design 262
   • - Data processing 252
  • Electronic circuits 256
   • - Protection 260
  • Electronic commerce 88 , 294
  • Electronic data processing - Backup processing alternatives 108
    • - Case studies 108
   • - Distributed processing 123
  • Electronic noise - Prevention 269
  • Electronics in military engineering 270
  • elektične obremenitve 248
  • električna oprema 328
  • električna prevodnost 205
  • električna upornost 335
  • električna vezja 247 , 248
  • električne lastnosti 144
  • električne meritve 246
  • električne vibracije 154
  • električni filtri 256
  • električni generatorji 248
  • električni stroji 246
  • električni tok 248
  • električno polje 248
  • elektroakustika 246
  • elektrode 235
  • elektrodna premena 339
  • elektroerozijske obdelave 235
  • elektroerozijsko vrtanje 235
  • elektrokemične obdelave 235
  • elektrokemija 166
  • elektrokemijska impedančna spektroskopija 210
  • elektrokinetika 248
  • elektromagnetizem 147 , 158 , 159 , 248
  • elektromagnetna teorija 135
  • elektromagnetno valovanje 132 , 160
  • elektromehanske naprave 259
  • elektromehanski sistemi 259
  • elektromotorne sile 248
  • elektromotorni pogoni 246
  • elektronika 31 , 244 , 252 , 253 , 254 , 256 , 260 , 262 , 263 , 264 , 270
   • - energetska elektronika - učbeniki za visoke šole 255
  • elektronska amorfografija 177
  • elektronska glasba 152
  • elektronska kristalografska struktura 177
  • elektronska mobilnost 415
  • elektronska optika 247
  • elektronska populacijska analiza 165
  • elektronska sirena 258
  • elektronska struktura molekul 171
  • elektronska trgovina 88
  • elektronska vezja 251 , 254 , 256 , 260 , 262
  • elektronske lastnosti 144
  • elektronske naprave 206 , 260 , 263
  • elektronske obdelave podatkov 108
  • elektronski aparati 260
  • elektronski elementi 246
  • elektronski hrup 269
  • elektronski sistemi 257
  • elektronski sklopi 244 , 264
  • elektronski viri 28
  • elektronsko bojevanje 270
  • elektronsko poslovanje 294
  • elektrostatična polja 248
  • elektrostatika 248
  • elektrotehnika 219 , 230 , 240 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 356 , 445 , 446
  • elementarni delci 133
  • elementi LEAN proizvodnje 319
  • elementi v sledovih 179
  • elementi vezij 256
  • ELEMENTS 2 124
  • eliptično polarizirana svetloba 160
  • emajl 433
  • embalaža 330
  • Emergency management 305
  • emisija 180
  • emisija svetlobe 336
  • emisije 332
  • emisije svetlobe 136
  • Emona 395 , 452
   • - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi 452
  • Employees - Training of 311
  • enačbe gibanja 150
  • enakomerno polna $f$ -algebra 79
  • Enamel and enameling 433
  • enciklopedični slovar 449
  • enciklopedični slovarji 447
  • enciklopedija 126 , 169 , 194 , 293
  • enciklopedije 31 , 32
  • encimatsko odstranjevanje črnila 186
  • encimi gliv 186
  • Encyclopedias 169
  • energetika 212 , 249 , 250
  • energetska elektronika 255
  • energetske naprave 250
  • energetski elementi 255
  • energetski viri 249
  • energetsko varčne hiše 412
  • energija 31
  • Engineering - Accidents
    • - Investigation 304
    • - Prevention 304
   • - Experiments 195
    • - Juvenile literature 195
  • Engineering design 201
  • Engineering economy 262
  • Engineering models 115
  • English language - German
    • - Conversation and phrase books 445
    • - Dictionaries 446 , 450
   • - Russian - Dictionaries 438
   • - Serbian - Dictionaries 440 , 443
  • enodimenzionalna polja 62
  • enotnost časa 155
  • Ensor, James - Belgijsko slikarstvo - Likovne monografije 368
  • Environmental protection 329
  • Environmental psychology 406
  • Ergonomie 187 , 313
  • ergonomija 187 , 301 , 313
  • erozijske obdelave 232
  • Estatistica (Textos Introdutorios) 35
  • estetika 380 , 426
  • etika 22
  • EU 9
  • European Union - Ekološka politika 51
  • evalvacija knjižnice 19
  • evalvacija projektov 318
  • evalvacija sistemov 328
  • evklidska ravnina 57
  • evolucija življenja 129
  • evropska alkimija 170
  • evropska avtomobilska industrija 209
  • Evropska skupnost 51 , 449
  • Evropska unija glej European Union
  • evropske smernice 196 , 298
  • Evropsko slikarstvo - Remek dela - Zgodovinski pregledi 371
  • EXCEL 2002 56
  • Experiments 195

  • fasade 409
  • fasade-energetsko varčne 429
  • fasadni plašči 429
  • Fault location (Engineering) 355
  • faze odrezavanja 221
  • fazna ravnotežja 327
  • feng šui 418
  • ferimagnetizem 147
  • Fermatov princip 135
  • ferohidrodinamične nestabilnosti 158
  • ferohidrodinamika 158
  • feromagnetizem 147
  • Fiber optics - Dictionaries 447
  • Field theory (Physics) 161
  • filmi 28
  • filozofija 155
  • Filozofija - Prostor in čas 155
  • Filters and filtration - Handbooks, manuals, etc 208
  • filtri 208 , 262
  • finance 10 , 308 , 440
  • financiranje 294
  • finansiranje 26
  • Fire resistant materials 202
  • Fisica nuclear 132
  • fizika 33 , 90 , 130 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 140 , 141 , 142 , 143 , 146 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162
   • - zgodovina fizike 140
  • Fizika 162
  • fizika delcev 139 , 163
  • fizika snovi 147
  • fizika trdne snovi 144 , 145 , 205
  • fizikalna kemija 170 , 180 , 326
  • fizikalna organska kemija 178
  • fizikalne lastnosti 200 , 207 , 351
  • fizikalne meritve 159
  • fiziologija 190
  • fiziološki učinki 190
  • fleksibilna proizvodnja 238
  • fleksibilni proizvodni sistemi 300
  • fleksibilni roboti 219
  • fleksibilnost proizvodnje 320
  • Flexible manufacturing systems 219 , 300
  • flokulacija 278
  • fluidi 217
  • fluidizacija 200
  • fluorescenca 336
  • fluoroarzenati (III) 173
  • FM glasovni oddajniki 258
  • fond umetniških del 378
  • Food
   • - Analysis - Congresses 172
   • - Microbiology - Congresses 189
   • - Safety measures - Congresses 189
  • Food Contamination - Congresses 189
  • Food Industry - standards - Congresses 189
  • formati 437
  • formiranje makrostrukture 236
  • formiranje mikrostrukture 236
  • formiranje planetov 129
  • formule 54 , 232 , 245
  • fosilna goriva 212
  • fotodetektorji 136
  • fotoelektrične naprave 324
  • fotoelektrični elementi 254
  • fotografi 436
  • fotografija 436
  • fotokemične obdelave 235
  • fotokemične pretvorbe 168
  • fotokemija 166 , 178
  • fotonske naprave 324
  • Fourier analysis 58
  • Fourierova transformacija 73 , 268
  • Fourierove vrste 58 , 74 , 80
  • fragmentacija 200
  • Francisove turbine 215
  • francoski 337 , 442
  • Francosko kiparstvo - 19./20 st. 432
  • Francosko slikarstvo - 19.st. 369 , 387
  • fraze 445
  • Freight and freightage 306
  • frekvenčne karakteristike 244 , 264
  • frekvenčni števci 258
  • Fresnelova difrakcija 160
  • freting 203
  • frezanje 221 , 223 , 224 , 225 , 232
  • Fuel cells 249
  • Fuel switching - Congresses 332
  • functional analysis 83
  • Functional equations 96
  • Functions 70
  • Functions of complex variables 68
  • funkcije 69 , 70 , 80 , 81
  • funkcije kompleksne spremenljivke 68
  • funkcijske enačbe 96
  • funkcionalna analiza 73 , 83
  • fuzija vodika 212
  • fuzzy sistemi 355

  • G-kvadrupleks 167
  • G-kvartet 167
  • galerije 34 , 380
  • galvanotehnika 213
  • Game theory 87
  • Games of chance (Mathematics) 85
  • Gardening 398
   • - Therapeutic use 398
  • Garkau-kmetija 401
  • Gas dynamics 148
  • Gauguin, Paul - Slikarji - Francija - Likovne monografije - Reprodukcije 369
  • Gauss-Bonnetov teorem 72
  • generatorji žagastega signala 258
  • genetika 191 , 192
  • genetske metode 222
  • genetsko programiranje 222
  • genius loci 406
  • genski inženiring 188
  • geofizika 182
  • geografska območja 431
  • geološki podatki 128
  • Geometrie differentielle 161
  • geometrija 57 , 66 , 69 , 95 , 105
  • Geometrija - Neevklidska geometrija - Specialna teorija relativnosti 95
  • geometrija posod 229
  • geometrija prostora-časa 155
  • geometrijska optika 153 , 162
  • geometrijski gradniki 225
  • geometrijski modeli 317
  • geometrijsko modeliranje 317
  • Geometry 57 , 66 , 69
  • Geometry, Differential 161
  • Geometry, Riemannian 72
  • Geophysical well logging 182
  • German language - English - Dictionaries 446 , 450
  • gibajoče slike 437
  • gibanje 159
  • gibanje dveh teles 125
  • GIF animacije 120
  • GIF slike 120
  • Glacial epoch 128
  • glasba 152
  • glasbeni instrumenti 152 , 195
  • Glass 324
  • Glassware - Conservation and restoration 366
  • gledališče 380
  • glivične bolezni 191 , 192
  • Global system for mobile communications 266
  • goriva 329
  • gorivne celice 249 , 250 , 283
  • gospodarjenje z vodo 47 , 49
  • gospodarnost montaže 315
  • govor 302
  • govorne storitve 269
  • govorni signali 157
  • gozdarstvo 441
  • grad Otočec 422
  • gradbemištvo 358
  • gradbene konstrukcije - visoke gradnje - gradbeni materiali - beton - armirani beton - tehnologija - izvedba - razvoj - gradbeništvo 358
  • gradbeni deli 405 , 409 , 413
  • gradbeni materiali 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363
  • gradbeni polproizvodi 357
  • gradbeništvo 31 , 272 , 274 , 275 , 276 , 277 , 357 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363 , 403 , 405 , 409 , 451
  • gradnja mostov 195
  • grafi 70 , 103
  • grafične tablice 272 , 419
  • grafično oblikovanje 106 , 364
  • granulacija 354
  • granulati 200
  • Graph algorithms 103
  • Graphic methods 70
  • gravitacija 137 , 159
  • gravitacijska polja 155
  • gredi 220 , 226
  • Greenove funkcije 62
  • grelci 333
  • grezenje 223
  • Grinding and polishing - Handbooks, manuals, etc 221
  • grmi 293
  • Gropius Walter 401
  • Groundwater - Pollution 47
    • - Prevention 47
    • - Testing 47
  • Group theory 90
  • grška filozofija 170
  • grupe 67
  • grupiranje podatkov 338
  • guma 201 , 351
  • gumarska industrija 351

  • Hamilton-Jacobi enačba 161
  • Hamiltonian systems 161
  • Hamiltonova dinamika 161
  • Hamiltonovi sistemi 161
  • harfe 275
  • harmonično gibanje 154
  • Hartleyjev oscilator 258
  • Health facilities - Design and construction 425
    • - Pictorial works 425
  • Hearing 142
  • Hearing Aids - standards 142
  • Hearing disorders - Diagnosis 142
  • Heat 149
  • Helmholtzovo gibanje 150
  • Herbicide-resistant crops 188
  • Herbicides 188
  • herbicidi 188
  • hibridna mikroelektronika 257
  • hibridni pogoni 283
  • hibridni sistemi 288
  • hidravlične turbine 215
  • hidravlični stroji 215
  • hidravlični transport 217
  • hidrodinamične sklopke 226
  • hidrodinamika 150 , 331
  • hidrologija 184
  • hidrometri 216
  • Hilbert space 74
  • Hilbertov prostor 73
  • Hilbertovi prostori 74
  • Hinges - Design and construction 227
  • hiperelastični materiali 143
  • hiperidentitete 102
  • historična mestna jedra 422
  • hiša iz aluminija 430
  • hišne komunikacije 265
  • hitre metode 172
  • hitrost svetlobe 135
  • hitrosti odrezavanja 232
  • hladilna sredstva 224
  • hladilni stolpi 333
  • hladno preoblikovanje 222
  • hlajenje elementov 255
  • hobby 286
  • holistični pristop 397
  • holografija 153 , 162 , 336
  • Home automation 265
  • homologija 72
  • Homology theory 72
  • honanje 232
  • Hopper, Edward - Likovne monografije 382
  • hortikultura 441
  • hrana 189
  • Hribar, Ivan - Zborniki 391
  • Hucklova teorija molekularnih orbital 178
  • Human engineering 187 , 313
  • Human Engineering 187
  • Human-computer interaction 112
  • Huygensov princip 135
  • Hydrodynamics 150
  • Hydrogen as fuel 212

  • IBM Personal Computer - Programming 316
  • ICS - International Classification for Standards 6
  • idempotent 83
  • identifikacija 179 , 185
  • identifikacijski sistemi 298
  • identiteta 364
  • idiomi 445
  • iglavci 293
  • igre 87
  • ilustracija 447
  • ilustracije 192
  • Image processing - Digital techniques 435
  • imenik 43
  • impedanca 142 , 267
  • implementacija 319
  • impulzna elektronika 251
  • impulzni generatorji 251
  • imunski odziv 191 , 192
  • indijska alkimija 170
  • individualne delovne pogodbe 40
  • inducirana struktura 324
  • Industrial efficiency 319
  • industrija 179 , 304
  • industrija celuloze 186
  • industrijska flotacija 338
  • industrijska kemija 169
  • industrijska logistika 298
  • industrijska proizvodnja 238 , 321 , 322 , 355
  • industrijski dizajn 197
  • industrijski roboti 18 , 53 , 219 , 240
  • informacije 63
  • informacijska infrastruktura 318
  • informacijska produktivnost 303
  • informacijska tehnologija 22 , 303 , 318
  • informacijske službe 27
  • informacijske vojne 113
  • informacijski centri 20 , 24
  • informacijski management 303
  • informacijski sistemi 298
  • informatika 23 , 29 , 355
  • Information services - Personnel management - Great Britain 24
  • Information technology 311
   • - Management 303
  • Information warfare 113 , 270
  • infrastruktura 292
  • inhibitorji 188
  • Injection molding of plastics 343
   • - Handbooks, manuals, etc 345
  • inovacijski management 314
  • insekticidi 52
  • instrumentacija 164 , 177 , 234
  • inšpekcije 196
  • inštalacije 356
  • integracija 59
  • integracija procesov 250
  • integracija sistemov 250
  • integracijska teorija 161
  • Integral equations 96
  • integrali 94
  • integralne enačbe 96
  • integralni račun 81
  • Integrated circuits - Very large scale integration - Design and construction - Data processing 252
  • integrirana vewzja 251
  • integrirana vezja 254 , 256
  • Intelectual property - Economics 38
  • intelektualna lastnina 29 , 37 , 38
  • Intelektualna lastnina 38
   • - Ekonomika 38
  • inteligentne stavbe 429
  • inteligentne zgradbe 412
  • inteligentni materiali 353
  • inteligentni proizvodi 313
  • inteligentni robotski sistemi 243
  • inteligentni transporni sistemi 306
  • Intellectual property - United States 29
  • Intelligent buildings 429
  • interakcije 132 , 200
  • interakcije delcev 144
  • interakcije s snovjo 135
  • interferenca 135 , 160
  • interferenca svetlobe 153
  • interferenca valovanja 153
  • interferometri 135 , 136
  • interieri 420
  • internet 22 , 23 , 26 , 65
  • Internet - Etude et enseignement - Etats-Unis 23
  • Internet auctions 88
  • Internet searching - Study and teaching - United States 23
  • internet telefonija 271
  • Internet telephony 271
  • internetne avkcije 88
  • internetni viri 28
  • interpolacija 59
  • interpolacija končnih razlik 75
  • interpolacije 240
  • Interviewing 27
  • investiranje v tehnologijo 318
  • inženirji 302
  • inženirski projekti 195
  • Iron alloys - Metallurgy - Handbooks, manuals, etc 337
  • iskanje informacij 19 , 29
  • iskanje podatkov 123
  • Islam 384
  • ISO 9000 21
  • Italijansko slikarstvo 365
  • Iterative methods (Mathematics) 64
  • iterativne metode 64
  • izbira elastomera 201
  • izbira elastomerov 351
  • izbira izvajalca 323
  • izbira materiala 197
  • izbira modela 60
  • izbiranje novih sodelavcev 299
  • izboljšave 319
  • izbor 226
  • izbor metod 311
  • izbor prave WWW strani 123
  • izbor tehnologije 328
  • izbrana dela 431
  • izdelava baz 114
  • izdelava dokumentacije 1
  • izdelava dokumentov 302
  • izdelava grafičnih dokumentov 109
  • izdelava izdelkov 309
  • izdelava maket 286
  • izdelava navojev 232
  • izdelava orodij 221 , 228 , 343
  • izdelava ponudbe 309
  • izdelava predstavitev 302
  • izdelava prostorskih oblik 225
  • izdelava vezij 353
  • izdelava zobnikov 232
  • izdelovanje 249
  • izhodiišča 272
  • izhodišča 379 , 408
  • izkoriščanje vodne energije 215
  • izobraževalne ustanove 43
  • izobraževanje 24
  • izobraževanje kadrov 297
  • izobraževanje knjižničarjev 21
  • izomofrizem 160
  • izomorfija dreves 103
  • izotermno žarjenje 341
  • izotropni 131
  • izpušne emisije 50
  • izračun sil 232
  • izračun stroškov 351
  • izračuni cen 309
  • izračuni hitrosti 232
  • izračuni polj 310
  • izračuni stroškov 309
  • izračuni trdnosti 334
  • izumi 176
  • izvajanje projektov 323
  • izvedba 274 , 275
  • izvedba izolacij 357
  • izvedbe 423
  • izvenzemeljska inteligentna živa bitja 129
  • izvenzemeljsko življenje 129
  • izvor 184
  • izvor žarka 247

  • Jacobi-Poissonova dinamika 161
  • javne zgradbe 421
  • javni ključi 65
  • javni prostor 397
  • javni prostori 427
  • javni sektor 39
  • Javni sektor - Plače - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 39
  • jedra 132
  • jedrska fizika 132 , 133 , 212
  • jedrska magnetna resonanca 182
  • jedrska spektroskopija 132
  • jedrske reakcije 132
  • jedrske sile 132
  • jekla 9 , 11 , 12 , 204
  • jeklena litina 337
  • jekleni cevovodi 14 , 15 , 16
  • jeklo 7 , 340
  • JIT 312
  • Jordan mapping 83
  • jordanska preslikava 83

  • kadrovska politika 24 , 297
  • Kahn Louis 401
  • Kaizen 322
  • kakovost zavarovanja 321
  • kalibracija 142
  • kalorimetrija 149
  • kamini 411
  • kamniti mostovi 276
  • kanalizacija 361
  • kapacitivnost 257
  • kapilarnost 149
  • kapitala 415
  • Kaplanove turbine 215
  • kapljice 242
  • karakteristike 19 , 231 , 251 , 351
  • karakteristike laserjev 247
  • karakteristike sistema 268
  • karakteristike turbin 215
  • karakterizacija 206 , 346
  • karbidi 340
  • karbidni izločki 341
  • karbonilne spojine 178
  • kartografija 94
  • kartografsko gradivo 28
  • kaskadne vezave 244
  • kataliza 166 , 169
  • katalizatorji 169
  • katalog 30 , 378 , 422 , 436
  • katalogi razstav 386 , 416
  • katalogizacija 28
  • katastrofe 304
  • kavitacija 216
  • kavitacija v turbinah 215
  • kelihi 386
  • kemično-termična obdelava 213
  • kemija 33 , 98 , 166 , 169 , 170 , 177 , 188 , 443
  • kemija barv 336
  • kemija elementov 170
  • kemija hrane 172
  • kemija organokovinskih spojin 166
  • kemija polimerov 344
  • kemija proteinov 175
  • kemija vode 172
  • kemijska goriva 212
  • kemijska industrija 229
  • kemijska sestava 340
  • kemijska sestava izločkov 341
  • kemijska stabilnost 181
  • kemijska struktura 205
  • kemijska tehnika 326 , 329 , 355
  • kemijska tehnologija 169 , 327 , 328 , 330 , 331 , 333 , 336 , 344 , 443
  • kemijske interakcije 181
  • kemijske lastnosti 207
  • kemijske strukture 103
  • kemijske vezi 176
  • kemijski senzorji 206
  • kemijski zakoni 170
  • kemoterapija 191 , 192
  • keramični materiali 208
  • kibernetika 380
  • kinematika 18 , 143
  • kinematika elementov 227
  • kinematika robotov 17
  • kinematografija 437
  • kinetična teorija plinov 180
  • kinetične analize 17
  • kinetično 280
  • kinetika kristalizacije 325
  • kinetika reakcij 190
  • kinetostatika manipulatorjev 18
  • kinometani 168
  • kiparstvo 367 , 416 , 432
  • kiralna perturbacijska teorija 163
  • kisik 212
  • kitajska alkimija 170
  • klasična teorija 93
  • klasifikacija standardov 6
  • klasifikacijska teorija 89
  • klasifikacijski ključ 6
  • klima prostorov 429
  • klimatske spremembe 128 , 212
  • klimatski modeli 128
  • Klimt, Gustav - avstrijsko slikarstvo - secesija - likovne monografije 373
  • kmetijstvo 44 , 49 , 179 , 291 , 292 , 441
  • knjižnice 20 , 21 , 23 , 24 , 25
  • Knjižnice
   • - Informacijski centri - Marketing - Priročniki 20
   • - Management - Mednarodna posvetovanja 21
   • - Marketing - Mednarodna posvetovanja 21
  • knjižničarji 22
  • knjižničarstvo 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29
  • knjižnično gradivo 22
  • kode 65
  • kodiranje 246
  • koherenca 136 , 153
  • koherenten kolobar 79
  • koherentni viri svetlobe 160
  • kolišča 395
  • kolobar zveznih realnih funkcij 79
  • kolobarji 67 , 104
  • koloniziranje vesolja 129
  • kombinacije 97
  • kombinatorika 53 , 77
  • kombinirane elektrarne 250
  • kombinirane naprave 250
  • komisionirni sistemi 298
  • komparatorji 251
  • kompleksni robotski sistemi 18
  • kompleksnost 63 , 225
  • kompoziti 202 , 238 , 352
  • kompresorji 333
  • komunikacije 31 , 267 , 269 , 271 , 356
  • komunikacijska napeljava 265
  • komunikacijske tehnologije 356
  • koncepti 412
  • koncepti naprav 250
  • koncepti pisarniških zgradb 407
  • koncepti pogonov 283
  • konceptualni modeli 47
  • koncipiranje 1
  • končna obdelava 347 , 348
  • končne obdelave 221
  • končni prostori vzorca 71
  • kondenzatorji 254
  • konfiguracija 116 , 121
  • konformacija 167
  • kongruenca 99
  • konjugirana linearnost 83
  • konkurenčna prednost 314
  • konservatorstvo 366 , 372 , 381
  • konstruiranje 197 , 279
  • konstruiranje delov 345
  • konstruiranje gonil 226
  • konstruiranje izdelkov 313
  • konstruiranje kalupov 345
  • konstrukcija 15 , 284
  • konstrukcija instrumentov 134
  • konstrukcija posod 229
  • konstrukcija zgibov 227
  • konstrukcije 277 , 358
  • konstrukcijska jekla 11
  • konstrukcijske stopnice 413
  • konstrukcijski detajli 276 , 357 , 403
  • konstrukcijski elementi 226
  • kontaminacija hrane 189
  • kontinuirna teorija 86
  • kontrola kvalitete 179 , 197
  • kontrola procesov 234 , 338 , 355
  • kontroling 298
  • konvekcija 149
  • konvencije 37
  • konverzija energije 158
  • kooperacije 298
  • kooperativno delo 112
  • koordinacija kationov 167
  • koordinacijske spojine 165
  • koordinate 57
  • korekcije barv 437
  • korelacija struktura-aktivnost 188
  • korelacijski diagrami stanja 178
  • korozija 210 , 354
  • kotalni ležaji 220
  • kotne funkcije 98
  • kovine 145 , 198 , 199 , 203 , 211 , 238 , 310
  • Kovine
   • - Kristalna struktura - Mikrostruktura - Priročniki 211
   • - Odrezovanje - Vaje za srednje šole 223
   • - Priročniki 211
  • kovinska gradiva 211
  • kovinska industrija 296
  • kovinske stopnice 427
  • kovinski fulereni 166
  • kovinski klastri 206
  • kovinsko-predelovalna industrija 296
  • kozmetična industrija 330
  • kozmologija 127 , 129
  • krajinska arhitektura 390 , 392 , 393 , 394 , 398 , 406
  • kratki pregledi 399
  • kriptografija 65
  • kristali 144 , 247
  • kristalna struktura 165 , 205
  • kristalna zgradba 211
  • kristalne mreže 144
  • kristalni oscilator 258
  • kristalografija 175
  • kritika 431
  • krivulje 82
  • križi 379
  • krmiljenje 219 , 241 , 356
  • krmiljenje gibanja 280
  • krmiljenje manipulatorjev 230
  • krmiljenje mehanizmov 17
  • krmiljenje montaže 315
  • krmiljenje procesov 328
  • krmiljenje robotov 240
  • krmiljenje sistemov 259
  • krmiljenje strojev 238
  • krmiljenje tokov 298
  • krmilni sistemi 288 , 355
  • krogla 105
  • kroglični mlin 338
  • kromatografija 151
  • krščanska cerkev 386
  • ksenonov fluorid 165
  • ksilaze 186
  • kultivarji 291
  • kultura 384
  • kulturna dediščina 381
  • kulturni centri 421
  • kupola 105
  • kupole 277 , 360
  • kvaliteta zraka 50
  • kvantitativna analiza 177
  • kvantna kemija 171
  • kvantna kromodinamika 163
  • kvantna mehanika 135 , 171 , 180
  • kvantna mesta 389
  • kvantna statistika 133
  • kvantna teorija 135 , 389
  • kvantna teorija trdnih snovi 133
  • kvantne korelacije 156
  • kvazarji 137
  • kvazilinearnost 83
  • kvocienti vektorjev 76

  • L-fuzzy topološki prostori 102
  • ladje 130
  • Lagrangeove koordinate 161
  • Laplace-Runge-Lenzov vektor 161
  • Laplaceova transformacija 98
  • laserji 136 , 153
  • laserska spektroskopija 180
  • laserske obdelave 235
  • laserski materiali 247
  • lastna cena 314
  • lastnost 1-konveksnosti 79
  • lastnosti 52 , 181 , 188 , 211 , 353 , 358 , 359 , 403 , 409 , 430
  • lastnosti blažilnikov 284
  • lastnosti jekel 337
  • lastnosti materialov 228
  • lastnosti pappusa 57
  • lastnosti polimerov 234
  • lastnosti tekočin 242
  • layout celic 319
  • LC oscilatorji 258
  • Le Corbusier 401
  • lean proizvodnja 319 , 322
  • Lebesgueov integral 80
  • leče 134
  • legirana jekla 337
  • Leksikoni za mladino 32
  • Leonardo da Vinci - Slikarji - Italija - Likovne monografije - Reprodukcije 365
  • lepanje 232
  • lepila 207
  • les 202 , 362
  • lesene hiše 362
  • lesene konstrukcije 362
  • lesene zgradbe 362
  • leseni mostovi 362
  • leserji 162
  • letala 281
  • letalska krila 281
  • letalske nesreče 305
  • letalski promet 304
  • letalstvo 438 , 439
  • Letterheads - Catalogs 364
  • Lewerentz Sigurd 401
  • lezenje 341
  • Library personnel management
   • - Great Britain 24
   • - United States 25
  • Library science 22
   • - Vocational guidance 22
  • Liejeve grupe 72
  • Life - Origin 129
  • Life on other planets 129
  • Light 135 , 162
  • Light pollution 127
  • lignocelulozni materiali 202
  • likovna umetnost 378
  • likovne študije 371
  • limite 97
  • Limousines 282
  • limuzine 282
  • linearne transformacije 67
  • linearni operatorji 104
  • linearni sistemi 59
  • linearno polarizirana svetloba 160
  • linearno programiranje 88 , 93
  • linije 379
  • Linux 110 , 116
  • Linux 7.3 116
  • Linux 8 110
  • Liquid chromatography 164
  • litje 310
  • Ljubljana 391 , 396 , 452
   • - Arheološke najdbe - Razstavni katalogi 452
   • - Arhitektura - Razstavni katalogi 416
   • - Arhitekturna dediščina 395
   • - Turjaška palača - Prenova 396
   • - Urbanistični razvoj - Zgodovina 395
   • - Zgodovina - 19.-20.st. - Zborniki 391
  • Ljubljanski zlatarski ceh 386
  • ljudje 32
  • logaritmi 94
  • Logic 101
  • Logic, Symbolic and mathematical 100
  • logična vezja 251
  • logično sklepanje 100
  • logistična veriga 322
  • logistične mreže 298
  • logistične storitve 298
  • logistični procesi 298
  • logistični sistemi 298
  • logistični terminali 306
  • logistika 298
  • logotip 364
  • lokalizacija napak 355
  • lokomotive 285
  • lomna žilavost 199
  • lončene peči 411
  • longitudinalne vibracije 154
  • LonWorks omrežje 356
  • loterija 85
  • Louvilleov teorem 161
  • lovci 290
  • luminiscenca 336
  • lupine 154 , 277
  • Lyapunova funkcionalnost 273

  • Machining - Handbooks, manuals, etc 235
  • Macke, August - Slikarji - Nemčija - Likovne monografije - Reprodukcije 374
  • magneti 205
  • Magnetic fluids 158
  • Magnetism 147
  • magnetizem 147
  • magnetizem kamnin 147
  • magnetne lastnosti 257
  • magnetni dvofazni pretok 158
  • magnetni fluidi 158
  • magnetni ležaji 220
  • magnetni materiali 147
  • magnetno polje 248
  • makete 286
  • Management - Priročniki 299
  • management kakovosti 314
  • management znanja 314
  • manipulatorji 18
  • Manipulators (Mechanism) - Automatic control 230
  • Maple 8 56
  • marketing 20 , 21 , 442
  • Marketing - Polyglot - Dictionaries 442
  • marketing miks 294
  • Marklin 286
  • Markove verige 64
  • Markovi modeli 64
  • Markovi procesi 64
  • masivni mostovi 274
  • masna spektrometrija 164
  • masna spektroskopija 175
  • Mass spectrometry 164
  • matematična analiza 62 , 66 , 68 , 74 , 80
  • matematična ekonomija 88
  • matematična logika 78 , 100 , 101
  • matematična notacija 61
  • matematična statistika 60
  • matematične metode 64
  • matematične osnove 18 , 219 , 317
  • matematični model 92
  • matematični modeli 50 , 60 , 105 , 141 , 236 , 259 , 287 , 289
  • matematično modeliranje 202 , 310 , 326
  • matematično optimiranje 56 , 93
  • matematično upanje 92
  • matematika 3 , 35 , 53 , 54 , 55 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 228 , 317
   • - matematična statistika - eksperimenti - planiranje eksperimentov - regresijska analiza - analiza variant - vrednotenje eksperimentov - priročniki 91
   • - zgodovina matematike 61
  • Material culture - Conservation and restoration - Handbooks, manuals, etc 372
  • Material requirements planning 319
  • materiali 9 , 31 , 131 , 156 , 166 , 170 , 177 , 198 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 228 , 236 , 310 , 324 , 325 , 332 , 335 , 339 , 340 , 341 , 342 , 343 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354
  • materiali za filtre 208
  • Materials management 319
  • MathCAD 310
  • MathCAD 2001; Profesional 56
  • Mathematica 4.2 56
  • Mathematical analysis - Foundations 80
  • Mathematical optimization 93
  • Mathematical physics 161
  • Mathematical recreations 55
  • Mathematical statistics 60 , 84
  • mathematics 83
  • Mathematics 63 , 98 , 102
   • - History 94
   • - Popular works 99
  • MATLAB 252
  • MatLAB 6.5 56
  • matodologija 412
  • matrična algebra 59
  • matrike 67
  • Matter - Constitution 171
  • mazanje 316
  • MD 167
  • Mechanical engineering
   • - Dictionaries 446
   • - German - Dictionaries 446
   • - Handbooks, manuals, etc 228
   • - Standards 7
  • Mechanical movements
   • - Design and construction 227
   • - Standards 7
  • Mechanical wear 354
  • Medical instruments and apparatus 197
  • medicina 31 , 33 , 98
  • Medicine 98
   • - Mathematics 98
  • medicinska bakteriologija 191 , 192
  • medicinska elektronika 261
  • Mediteranski zaliv 431
  • medmolekularne sile 207
  • medosebne komunikacije 302
  • medplanetarne trajektorije 125
  • medsebojne komunikacije 299
  • medsebojno komuniciranje 27
  • mehanika 130 , 138 , 160 , 228 , 287
  • mehanika fluidov 242 , 284
  • mehanika kontinuuma 131
  • mehanika loma 199 , 201
  • mehanika orbit 125
  • mehanika togega telesa 18
  • mehanika togih teles 141
  • mehanika trdnih snovi 143
  • mehanika trkov 130
  • mehanizmi delovanja 202
  • mehanizmi koagulacije 278
  • mehanizmi vezave 325
  • mehanska mobilnost 415
  • mehanska obdelava 340
  • mehanske lastnosti 207 , 222
  • mehanske napake 304
  • mehanski pogoni 218
  • mehanzmi vplivi 128
  • mehatronika 141 , 241
  • mejene vrednosti 179
  • mejne plasti 150
  • membrane 154 , 208 , 277
  • Mendelsohn Erich 401
  • menedžment 10 , 25 , 297 , 299 , 322 , 440
  • Mentorat en bibliotheconomie - Etats-Unis 25
  • Mentoring in library science - United States 25
  • mentorstvoo 25
  • mera verjetnosti 86
  • merilni instrumenti 261
  • merilni inštrumenti 246
  • merilni sistemi 261
  • meritve 142 , 148 , 204
  • meritve obrabe 354
  • meritve produktivnosti 303
  • meritve velikosti kapljic 242
  • merjenje lastnosti 242
  • merske enote 228
  • mesta 50 , 127
  • mestna ureditev Ljubljane 416
  • mestne zgradbe 416
  • mestni parki 393
  • mestni prostor 397
  • mešanice 351
  • mešanje 200
  • mešanje gume 351
  • metafora 380
  • Metal castings - Mathematical models 236
  • Metal clusters 206
  • Metal-cutting - Handbooks, manuals, etc 238
  • Metal-work 198
   • - Estimates 296
   • - Handbooks, manuals, etc 238
  • Metallurgical research 338
  • Metallurgy 338
  • Metals
   • - Fatigue 203
   • - Formability 198
   • - Impact testing - Congresses 199
   • - Plastic properties 198
  • metalurgija 11 , 337 , 338
   • - zlitine - železo - jeklo - DIN - Nemčija - norme 13
  • metalurške peči 338
  • metalurški procesi 338
  • metoda Galerkina 58
  • metoda končnih elementov 201
  • metoda robnih elementov 62
  • metoda simpleks 93
  • metoda uteženih razlik 62
  • metode 314
  • metode investicijskega odločanja 318
  • metode kalkulacije 309
  • metode Lagrangeja 75
  • metode modeliranja 218
  • metode učenja 311
  • metodologija načrtovanja 407
  • metodologije načrtovanja 262
  • metrični ISO navoji 5
  • metrični postulati 57
  • metrični prostori 69 , 80
  • Michelangelo Buonarroti 375
  • Microchemistry 174
  • Microelectromechanical systems 259
   • - Design and construction 263
  • Microfabrication 174
  • Microlithography 263
  • Microsoft Windows (Computer file) 119
  • Microsoft.net framework 114
  • mikotoksini 189
  • mikro sistemi 259
  • mikrobiologija 189 , 191 , 192
  • mikrobiologija hrane 172
  • mikrobiološke analize 172
  • mikroelektromehanski sistemi 263
  • mikrofilmi 28
  • mikrokemijske metode 174
  • mikromehanizmi 199
  • mikronizacija 327
  • mikroorganizmi 191 , 192
  • mikrosistemi 174
  • mikrostereolitografija 263
  • mikrostruktura 177 , 211 , 340
  • mikrostrukture 174
  • mikrostrukturni procesi 211
  • mikroulivanje 263
  • mikrovalovna elektronika 246
  • Military telecommunication 270
  • mineralogija 185
  • minimal idempotent 83
  • minimal left ideal 83
  • minimalni idempotent 83
  • minimalni levi ideal 83
  • minirobot Fritz 243
  • mirovanje tekočin 216
  • mladinsko raziskovanje 195
  • mnogoterosti 155
  • množenje matrik 77
  • množice 80
  • mobilna arhitektura 415
  • mobilna telefonija 266
  • mobilni prostor 415
  • mobilni roboti 243
  • modelarstvo 286
  • modeli 113 , 146 , 202 , 286
  • modeli odločanja 318
  • modeli pnevmatik 289
  • modeli povezovanja 111
  • modeli vesolja 94 , 137
  • modeliranje 222
  • modeliranje dinamičnih sistemov 338
  • modeliranje govora 157
  • modeliranje procesa 234
  • modeliranje procesov 326
  • modeliranje robotov 280
  • modeliranje sistemov 218 , 298
  • Modern movement (Architecture)
   • - Europe - Case studies 401
   • - United States - Case studies 401
  • moderna arhitektura 401
  • moderna letala 290
  • Modigliani, Amedeo - Slikarji - Italija - Likovne monografije - Reprodukcije 376
  • modulacija 136
  • Modularity (Engineering) 300
  • modularni sistemi 67
  • modularni sistemi načrtovanja 300
  • modularnost 300
  • moduliranje 316
  • Molecular orbitals 178
  • molekularna biologija 103
  • molekularna fizika 171
  • molekularna kemija 191 , 192
  • molekularna spektroskopija 180
  • molekularna teorija 149
  • molekule 136
  • montaža 315
  • montažna gradnja 357
  • montažne armiranobetonske fasade 409
  • montažni elementi 357
  • montažni otoki 315
  • montažni sistemi 312
  • morja 44
  • MOS tranzistorji 251
  • mostovi 272 , 274 , 275 , 276
  • Motion pictures - Editing - Data processing 437
  • motivacija 24 , 294
  • motiviranje 299
  • Motor vehicles
  • motorji 333
  • motorna vozila 289
  • možgani 190
  • mreže 69 , 90 , 208
  • mrežne komunikacije 257
  • mrežni protokoli 121
  • multivibratorji 258
  • Munch, Edvard - Slikarji - Norveška - Likovne monografije - Reprodukcije 377
  • Museum conservation methods - Handbooks, manuals, etc 372
  • Museum techniques - Handbooks, manuals, etc 372
  • Mušič, Marjan - Monografije 422
  • muzealije 381
  • muzeji 34 , 396 , 421
  • Muzeji - Slovenija - Vodniki 34
  • muzejske konservatorske metode 372
  • muzejske zbirke 372
  • muzejski predmeti 381
  • Mycotoxines - Congres 189
  • Mycotoxins - Congresses 189

  • nacionalni standardi 8
  • način delovanja 188
  • načrti 420 , 422 , 423
  • načrtovanje 15 , 115 , 284 , 398 , 402 , 408 , 411 , 412 , 425 , 426 , 427
  • načrtovanje izdelkov 314
  • načrtovanje knjižnice 19
  • načrtovanje mehanizmov 17
  • načrtovanje mest 389 , 393
  • načrtovanje montaže 315
  • načrtovanje oscilatorjev 258
  • načrtovanje posod 229
  • načrtovanje postopka 327
  • načrtovanje predstavitev 302
  • načrtovanje procesov 301
  • načrtovanje proizvodnje 319
  • načrtovanje RF sistema 266
  • načrtovanje sistemov 328
  • načrtovanje strani 120
  • načrtovanje vezij 251 , 252 , 262
  • načrtovanje zgibov 227
  • nadomestna vezja 210
  • nadzor 308
  • nadzor investicij 318
  • nadzor procesov 328
  • nadzor strojev 220
  • nadzor vibracij 220
  • nadzorovanje moči 230
  • nadzorovanje vzdrževanja 321
  • nadzvočni pretok 148 , 150
  • naelektrenja 248
  • nafta 176 , 182
  • naftne ploščadi 304
  • nakit 433
  • naključne spremenljivke 71 , 92
  • naključni procesi 92
  • naključni signali 268
  • naključnost 63
  • naloge 64 , 70 , 74 , 97 , 131 , 264
  • namakanje 49 , 292
  • namestitev 110 , 116
  • namizno založništvo 109
  • nanašanje emajla 433
  • nanašanje slojev 213
  • nanašanje tankih plasti 213
  • nano sistemi 259
  • nanodelci 206
  • nanokompoziti 202
  • Nanoparticles 206
  • nanoskopski sistemi 156
  • nanotehnologija 166
  • nanotehnologije 156
  • naogljičenje 213
  • naorožitev 231
  • napake 145
  • napetost tečenja 341
  • napetosti 203
  • napetostni generatorji 251
  • napovedi 204
  • napredovanje razpok 203
  • naravna števila 104
  • naravnana funkcija mokrišč 48
  • naravne nesreče 304
  • naravni kamen 392
  • naravni polimeri 202 , 346
  • naravoslovje 44 , 56
  • naselja 423 , 428
  • natančnost 179
  • nauk o materialih 237
  • navadne diferencialne enačbe 59
  • navigacija 94
  • navodila 51
  • NC stroji 241
  • ne-evklidska geometrija 95
  • ne-evklidska ravnina 57
  • nebotičniki 414
  • nečistoče 145
  • neelastično sipanje protonov 139
  • neenakosti 86
  • neevklidske geometrije 155
  • negativno-uporovne naprave 258
  • negovalni preparati 330
  • nelinearna mehanika 143
  • nelinearna vezja 256
  • nelinearne enačbe 96
  • nelinearni sistemi 59
  • nelinearno programiranje 93
  • nelinearnost 273
  • Nemčija 9 , 276
  • nemški 337 , 441 , 442 , 445 , 446 , 450 , 451
  • Nemško slikarstvo - 20.st. 374
  • nenehno izboljševanje 312
  • nerazcepnost 63
  • nerešeni problemi 102
  • nerjavna jekla 13 , 210
  • Nervi Pier Luigi 401
  • neskončne množice 99
  • neskončne vrste 80
  • neskončnost 78
  • nesreče 305
  • NET8 121
  • netkane tekstilije 208
  • nevronske mreže 225 , 338
  • Newton Helmut (1920-) 436
  • nihanja sistemov 218
  • nitrati 47
  • Nitric oxide
   • - Pathophysiology 190
   • - Physiological effect 190
  • nizke zgradbe 272 , 274 , 275 , 276
  • nizki tlaki 146
  • Nizozemska 393 , 428
  • NMR diagnostika 261
  • NMR spektroskopija 167 , 175
  • Nobel Prizes 33
  • Nobelove nagrade 33
  • NOESY 167
  • Noise control 269
  • nomenklatura 344
  • non-euclidean geometry 95
  • Nonlinear theories 96
  • normirani linearni prostori 80
  • Norveško slikarstvo - 19./20.st. 377
  • notacija 3
  • Notched bar testing - Congresses 199
  • notranja energija 149
  • notranja kontrola 308
  • notranja logistika 298
  • notranja oprema 404 , 411 , 418
  • notranje revidiranje 308
  • Notranje revidiranje
   • - Postopki - Nadzor - Priročniki 308
   • - Računovodstvo - Priročniki 308
  • notranji produkti prostorov 104
  • nove tehnologije 166 , 407 , 426
  • Nuclear magnetic resonance 182
  • Nuclear physics 132
  • Nuclear reactions 132
  • Nuclear spectroscopy 132
  • nukleozidi 167
  • Number theory 55
  • Numerals - History 3
  • Numeration - History 3
  • Numerical analysis 75
  • numerična analiza 59 , 75
  • numerične analize 317
  • numerične metode 59 , 98 , 200 , 310
  • numerične rešitve 75
  • numerični algoritmi 310
  • numerično modeliranje 277

  • obalni vodonosniki 47
  • obdelava podatkov 77
  • obdelava robov 221
  • obdelava slik 122 , 124
  • obdelava vzorca 179
  • obdelave brez odrezavanja 238
  • obdelave govora 157 , 269
  • obdelave materialov 228 , 247
  • obdelave podatkov 252
  • obdelave površin 213
  • obdelave s curkom 235
  • obdelave signalov 246 , 266 , 269
  • obdelave slik 434
  • obdelave z odrezavanjem 238
  • obdelovalni materiali 316
  • obdelovalni postopki 213 , 214 , 222 , 223 , 224 , 225 , 232 , 235 , 239
  • obdelovalni procesi 221 , 235
  • obdelovalni stroji 224 , 237 , 241
  • obdelovanje materialov 354
  • obdobje med obema vojnama 395
  • obdobje po 2.svet. vojni 395
  • objektivnost 143
  • objektno orientirano programiranje 114 , 118
  • oblazinjeno pohištvo 370
  • oblike 379
  • oblike dela 295
  • oblike navojev 8
  • oblike stopnic 408 , 427
  • oblikovalni postopki 237
  • oblikovanje 237 , 379 , 384 , 413 , 430
  • oblikovanje besedila 2
  • oblikovanje delovnih mest 295
  • oblikovanje izdelkov 433
  • oblikovanje montaže 315
  • oblikovanje naprav 250
  • oblikovanje procesov 333
  • oblikovanje slik 2
  • oblikovanje teksta 109
  • oblikovanje tima 294
  • obnavljanje podatkov 108 , 113
  • obnavljanje podatkovne baze 113
  • obnova 422
  • obnova krajinsko-arhitekturne dediščine 394
  • obraba 354
  • obračunske kalkulacije projektov 309
  • obramba gostitelja 191 , 192
  • obratna sredstva 321
  • obveznosti 41
  • obvladovanje sprememb 299
  • ocena stroškov 296
  • ocena škode 305
  • ocena tveganja 46 , 189
  • ocenjevanje 42
  • ocenjevanje rizikov 196
  • odboj 135
  • odboj svetlobe 336
  • oddajne 267
  • oddajniki 262
  • odgovornosti 41
  • odnašanje 214
  • odpadne vode 172 , 279
  • odpornost 201
  • odprava napak 121
  • odpravljanje napak 345
  • odrezavanje 214 , 223 , 224
  • odstranjevanje cryptosporidiuma 278
  • odstranjevanje motenj 234 , 350
  • odstranjevanje odpadnega blata 278
  • odstranjevanje srha 214 , 235
  • odstranjevanje srha brusno 214
  • odstranjevanje srha termično 214
  • odvzemanje materiala 232 , 247
  • odzivnost omrežij 123
  • odzivnost sistema 268
  • Office buildings - Designs and plans 407
  • oglaševanje 442
  • ohlajevalna faza 237
  • ohranjanje mokrišč 48
  • ojačani beton 403
  • ojačeni polimeri 283
  • ojačevalniki 244 , 254 , 264
  • ojačitve 201
  • oko 162
  • okolje 179
  • okrasne rastline 293
  • Okrasne rastline - Leksikoni 293
  • okrasni predmeti 433
  • oksidacija 211 , 340
  • oksidacijski dodatki 332
  • oksidacijski procesi 278
  • oksidni superprevodniki 166
  • oljna hidravlika 216
  • omrežna tehnologija 121
  • omrežni sistemi 356
  • onesnaževanje okolja 52
  • onesnaževanje vode 51 , 176
  • onesnaževanje zraka 50 , 176
  • opazovanja 125
  • opazovanja zvezd 53
  • operacijske raziskave 64
  • operacijski sistemi 110 , 116 , 119
  • operacijsko ojačevalni oscilatorji 258
  • operacijsko raziskovanje 77
  • Operating systems (Computers) 110
  • Operations research - Data processing 77
  • operatorji 73
  • operatorska teorija 58
  • opisi 6 , 282 , 290
  • opisi metod 311
  • opisi postopkov 232
  • opisna geometrija 82
  • opomniki 295 , 315 , 328
  • oporni zidovi 392
  • oprema 174 , 231 , 342 , 345 , 349
  • Optical instruments - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc 134
  • optična stekla 324
  • optična vlakna 447
  • optične komunikacije 246
  • optične lastnosti 145 , 206
  • optične lastnosti snovi 160
  • optične meritve 135
  • optični instrumenti 134 , 153
  • optični resonatorji 136
  • optika 134 , 135 , 136 , 151 , 153 , 162 , 195 , 447
  • optika očesa 153
  • optimiranje frezanja 225
  • optimiranje konceptov 283
  • optimiranje procesov 310
  • optimiranje proizvodnje 301
  • optimiranje teže 283
  • optimizacija 26 , 53
  • optimizacija domen 93
  • optimizacija vezij 256
  • optoakustične metode 151
  • optoelektrika 336
  • optoelektronika 246
  • optoelektronske naprave 206
  • optotermične metode 151
  • Oracle 121
  • Oracle (Computer file) 108 , 121
  • Oracle 9i 108
  • organizacija dela 295 , 301 , 315 , 440
  • organizacija informacij 19
  • organizacija poslovanja 294 , 311 , 318
  • organizacija proizvodnje 238 , 296 , 300 , 301 , 309 , 310 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 319 , 320 , 323
  • organizacijska tehnologija 311
  • Organizational effectiveness 319
  • organokovinske spojine 178
  • organska kemija 168 , 176 , 181
  • organske sinteze 168
  • organske snovi 184
  • organske spojine 170
  • orient 384
  • orodja 228 , 239
  • orodna jekla 13
  • oscilatorji 244 , 254 , 262
  • oscilatorska vezja 258
  • Oscillators, Electric 258
  • osebje 24 , 25
  • osebna učinkovitost 297
  • osebni avtomobili 282 , 284 , 288
  • osebno komuniciranje 299
  • oskrba z energijo 250
  • oslojevanje površin 213
  • oslojevanje s plazmo 213
  • osnove 226 , 242
  • osnove fizike 195
  • osnovne vrste 267
  • osnovni stroški 296
  • osuševanje 48
  • osvajanje izdelkov 314
  • Overvoltage 260
  • ovijalke 293
  • ovrednotenje opreme 323
  • Oxygenated gasoline - Congresses 332
  • označevanje jekel 9
  • oznake standardov 8

  • palače 396
  • paleoekologija 183
  • paleogeografija 183
  • paleoklimatologija 128
  • palice 154
  • Paper chemistry 186
  • Paper industry - Environmental aspects 186
  • papirji 208
  • papirna industrija 186
  • paramagnetizem 147
  • parametrično podane krivulje 317
  • paraziti 191 , 192
  • parcialne diferencialne enačbe 59 , 74
  • pasivne komponente 246 , 255 , 256
  • pasivni elementi 254
  • pasivni filtri 256
  • Patent laws and legislation - United States - Popular works 37
  • patenti 29 , 37 , 38 , 197
  • patentna zakonodaja 37
  • patentne vloge 37
  • patofiziologija 190
  • Pattern books - History - Great Britain
     • - 19th century. 420
     • - 20th century. 420
  • peči 329
  • pehanje 223 , 232
  • peletizacija 354
  • periciklične reakcije 178
  • periskopi 134
  • perkolacija 335
  • permanentni magnet 147
  • perspektiva 82
  • perturbacije 125
  • petrofizikalne meritve 182
  • petrokemija 304
  • Petroleum - Prospecting 182
  • Photographs - Conservation and restoration 122
  • Photography
   • - Digital techniques 434 , 435
   • - Retouching 122
  • Photonics - Materials 324
  • Photoshop 124
  • Photoshop Elements 2 122
  • Physical measurements 159
  • Physics 162
   • - Experiments 159 , 195
    • - Juvenile literature 195
  • Physiology 98
  • Physique mathematique 161
  • Pi vezi 178
  • pihanje 347 , 348
  • pilotiranje 403
  • piretroidi 52
  • pisanje tekstov 302
  • pisarne 407
  • pitna voda 172
  • plače 39
  • plamen 329
  • planimetrija 82
  • planiranje 45
  • planiranje kariere 311
  • planiranje montaže 315
  • planiranje proizvodnje 301 , 322
  • planiranje sistemov 298
  • planiranje transporta 307
  • planiranje ukrepov 305
  • planiranje zaposlovanja 24
  • Plant layout 319
  • Plant maintenance 321
  • Plastics
  • Plastics in automobiles - Europe 209
  • Plastics industry and trade 354
  • plastična anizotropija 198
  • plastični materiali 208
  • plastično preoblikovanje 222
  • plastičnost 239
  • plastičnost materialov 198
  • plastike 238
  • plašč 334
  • plazemsko nitriranje maziva 213
  • plazemsko rezanje 235
  • Plečnik Jože (1872-1956) 416 , 417
  • Plečnik Jože (1872-1957) 424
  • Plečnik, Josip - Monografije 424
  • Plečnik, Jože 417
  • Plečnik, Jože - Razstavni katalogi 416
  • Plečnikova šola 422
  • plini 170
  • plinski filtrski materiali 208
  • pljuča 190
  • ploskve 82
  • plošče 130 , 154
  • plošče iz plinobetona 409
  • PN - spoj 253
  • pnevmatski transport 217
  • podajalni stroji 241
  • podatkovne strukture 103 , 114
  • podatkovni sistemi 268
  • podeželski slog 404
  • podhlajeno vrenje v toku 146
  • podjetja 294
  • podoba 380
  • področja zaupanja 35
  • podsistemi 312
  • podstavek 83
  • podtalnica 47
  • podvodni roboti 280
  • pogajanje 299
  • pogodba o zaposlitvi 41
  • pogodbe o zaposlitvi 40
  • pogoni strojev 234
  • pogonski sistemi 218 , 231
  • poimenovanje števil 3
  • poker 85
  • poklicno usmerjanje 22
  • polarizacija 136 , 162
  • polarizacija svetlobe 153
  • polarizirana svetloba 135
  • polarne koordinate 81
  • polgrupe 102
  • polianilini 353
  • polimeri 176 , 202 , 207 , 234 , 342 , 343 , 345 , 347 , 348 , 350 , 354
  • polimerizacijski procesi 344
  • polimerna vlakna 349
  • polimerne karoserije 283
  • polimerni kompoziti 325
  • polimerni materiali 346
  • polinomi 104
  • polinomi Čebiševa 58
  • polinomska aproksimacija 59
  • polinomske aproksimacije 102
  • polinomski kolobarji 67
  • polipiroli 353
  • politika 380
  • politika trajnostnega razvoja 45
  • politiofeni 353
  • poliuretani 209 , 346
  • polivretanski elastomeri 351
  • polja 104
  • polni teksti 4 , 5 , 7 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16
  • polprevodna keramika 335
  • polprevodniki 177 , 205 , 257
  • polprevodniški elementi 253 , 254 , 255
  • polprevodniški laserji 247
  • polprevodniški materiali 253
  • polprevodniški ventili 255
  • Polymer melting 349
  • Polymeric composites 325
  • Polymers - Environmental aspects - Congresses 346
  • Polyurethanes 209
  • pomoč uporabnikom 27
  • pomorske navigacijske naprave 134
  • pomorske nesreče 305
  • pomorski promet 304
  • ponori 150
  • ponovna uporaba 49
  • ponovna uporaba odpadnih vod 278
  • pop art 388
  • popolno produktivno vzdrževanje 321
  • popotresna obnova 395
  • popravila 134 , 257
  • popravljanje slik 437
  • poraba goriva 283
  • porazdelitev sil 138
  • porazdelitve 35
  • porazdeljena omrežja 123
  • porazdeljena vezja 256
  • porazdeljeni sistemi 113
  • poroznost sloja 331
  • posebni efekti 434
  • posebni učinki 124
  • poslanstvo 294
  • poslovna okolja 123
  • poslovna uspešnost 85
  • poslovna vrednost 318
  • poslovne skrivnosti 197
  • poslovne stavbe 407
  • poslovni management 303
  • poslovni načrti 294
  • poslušanje 302
  • posnemanje 232
  • postopki 308
  • postopki izvedbe 411
  • postopki ločevanja 326
  • postopki odrezavanja 232
  • postopki odstranjevanja srha 214
  • postopki oslojevanja 213
  • postulati 57
  • potovalno vedenje 307
  • potovanje skozi čas 95
  • potrošniški artikli 313
  • povečanje sposobnosti 311
  • povezanost 69
  • povezovanje sistemov 111
  • povezovanje ventilov 255
  • povprečja 84
  • povprečne vrednosti 35
  • povratne zanke 244 , 256 , 264
  • površine 69
  • površine v prostoru 317
  • Power resources 212
  • pozitivni temperaturni koeficient 335
  • PPS sistemi 315
  • praktična navodila 1
  • praktične izkušnje 250
  • praktični primeri 359
  • praškasta metalurgija 238
  • pravice 41
  • pravila 112
  • pravilnost 100
  • pravilnostne tabele 100
  • pravni vidiki 295
  • pravo 37 , 39 , 40 , 41
  • prazgodovina 452
  • Precious stones - Identification 185
  • predelava hrane 189
  • predelava mulja 186
  • predelava polimerov 354
  • predikati 100
  • predračunske kalkulacije 309
  • predstavitev signalov 268
  • predstavitve 317
  • predstavljanje 380
  • prefabricirane fasadne plošče 409
  • pregledni sistemi 18
  • pregledno delo 1 , 6 , 8 , 9 , 26 , 33 , 36 , 37 , 44 , 48 , 50 , 55 , 56 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 72 , 73 , 77 , 78 , 85 , 87 , 89 , 94 , 99 , 101 , 112 , 113 , 123 , 127 , 129 , 132 , 135 , 136 , 137 , 141 , 142 , 143 , 149 , 153 , 154 , 158 , 160 , 161 , 170 , 177 , 178 , 179 , 182 , 186 , 193 , 195 , 197 , 198 , 203 , 207 , 209 , 213 , 214 , 217 , 218 , 219 , 220 , 226 , 227 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 236 , 237 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 247 , 249 , 250 , 252 , 258 , 262 , 263 , 266 , 268 , 271 , 273 , 277 , 280 , 281 , 282 , 283 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 , 292 , 294 , 295 , 296 , 298 , 300 , 302 , 303 , 304 , 305 , 307 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 315 , 317 , 318 , 319 , 320 , 321 , 323 , 324 , 325 , 326 , 328 , 329 , 334 , 336 , 340 , 343 , 347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 353 , 356 , 359 , 360 , 362 , 365 , 367 , 368 , 369 , 371 , 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 381 , 382 , 383 , 385 , 387 , 389 , 390 , 392 , 393 , 396 , 397 , 400 , 401 , 402 , 403 , 409 , 410 , 412 , 414 , 417 , 418 , 420 , 423 , 425 , 426 , 428 , 429 , 431 , 432
  • prehrambena industrija 189
  • prehrana 31 , 191 , 192
  • preklopna vezja 262
  • prekoračitve stroškov 296
  • Premiere 6.5 107
  • prenapetostna zaščita vezij 260
  • prenos podatkov 356
  • prenos snovi 327
  • prenos toplote 242 , 325
  • prenos trdnih materialov 217
  • prenosne funkcije 268
  • prenova 396 , 422
  • preoblikovalna tehnika 310
  • preoblikovalni procesi 198
  • preoblikovalnost kovin 198
  • preoblikovanje 201 , 211 , 234 , 347 , 348
  • preoblikovanje kovin 239
  • preoblikovanje pločevine 198
  • preoblikovanje z odrezavanjem 235
  • preparati za sončenje 330
  • prepoznavanje govora 157
  • preprečevanje hrupa 269
  • preprečevanje onesnaževanja 47
  • prepustnost procesorjev 117
  • prerezi 419
  • preseki ploskev 317
  • preskušanje 16 , 284
  • preskušanje materialov 199 , 228
  • preskušanje posod 229
  • preskušanje preoblikovalnosti 198
  • preskušanje sistema 328
  • preslikave 68
  • pretočni deli turbin 215
  • pretok 150
  • pretok fluidov 333
  • pretok plinov 148
  • pretoki suspenzij 217
  • pretvorniki 262
  • preventivni ukrepi 305
  • preverjanje kvalitete 42
  • prevleke orodij 213
  • prevodni polimeri 353
  • prevodnost 211
  • prevoz blaga 306
  • pridelovanje semen 291
  • prijaznost do uporabnika 112
  • prileganje krivulj 35 , 98
  • primeri 1 , 64 , 112 , 141 , 195 , 196 , 226 , 283 , 294 , 295 , 302 , 303 , 305 , 309 , 313 , 315 , 319 , 326 , 328 , 423
  • primeri izračuna 232
  • primeri izračunov 334
  • primeri uporabe 310
  • primerjava oznak 9
  • primerjava standardov 337
  • primerjave 371
  • primerjave materialov 9
  • primerjave oznak 8
  • primerjave standardov 8
  • princip maksima 93
  • priprava modelov 347
  • priprava pitne vode 278
  • priprava vode 278
  • priprava vzorca 174 , 177
  • priprave 305
  • prirobični spoji 334
  • priročniki 2 , 3 , 10 , 20 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 47 , 54 , 61 , 88 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 114 , 115 , 116 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 124 , 134 , 171 , 181 , 185 , 202 , 204 , 206 , 208 , 211 , 212 , 221 , 224 , 228 , 229 , 235 , 238 , 245 , 246 , 256 , 257 , 259 , 260 , 265 , 284 , 291 , 299 , 301 , 308 , 316 , 322 , 333 , 337 , 344 , 345 , 352 , 358 , 363 , 370 , 399 , 411 , 433 , 434 , 435 , 437
  • pritrditve 334
  • prizme 134
  • Probabilidade (Textos Introdutorios) 71
  • Probabilities 71 , 84 , 85 , 92
  • Probability measures 86
  • problemi mejnih vrednosti 160
  • problemi razvrščanja 320
  • procesi preoblikovanja 310
  • procesi raziglenja 214
  • procesna industrija 328
  • procesna tehnika 326 , 327 , 334
  • procesne enote 117
  • procesne naprave 334
  • procesne posode 334
  • procesno inženirstvo 331
  • procesorji 117
  • prodaja podjetij 294
  • Production engineering 319
   • - Handbooks, manuals, etc 238
  • Production planning 319 , 322
  • Production scheduling 320
  • program Mori 89
  • programabilna vezja 251
  • Programacao matematica 93
  • programiranje 240
  • Programming (Mathematics) 93
  • programska oprema 106 , 107 , 109 , 112 , 115 , 124 , 252
  • programska orodja 56 , 122 , 124
  • programske sheme 407 , 425
  • programski inženiring 112
  • programski jeziki 114 , 118
  • programsko določeni radio 266
  • proizvajalci 352
  • proizvodi za nego las 330
  • proizvodna logistika 322
  • proizvodna tehnika 310
  • proizvodne operacije 333
  • proizvodni elementi 320
  • proizvodni postopki 316
  • proizvodni proces 204 , 351
  • proizvodni procesi 228 , 320 , 333
  • proizvodni sestavi 301
  • proizvodni sistemi 64 , 312
  • proizvodnja 31 , 36 , 314 , 316 , 346
  • proizvodnja čipov 53
  • proizvodnja izdelka 197
  • Project management 323
  • projekcijski kolobar 79
  • projekt ROBOTECH 1 243
  • projekti 309 , 428
  • projekti uvajanja 323
  • projektiranje 106
  • projektni timi 323
  • prometne nesreče 305
  • prospekcija 182
  • proste površine 225
  • prosti čas 286
  • prostor 78 , 155
  • prostorske grupe 90 , 177
  • prostorske ureditve podeželja 422
  • prostorski mehanizmi 141
  • prostorsko gibanje 230
  • prostorsko planiranje 422
  • Proteins
   • - analysis - Laboratory Manuals 175
   • - chemistry - Laboratory Manuals 175
   • - Research - Methodology 175
  • protiobrabni sloji 213
  • prototipi 197 , 313
  • PSpice 252
  • PSPICE 252
  • Public libraries - Economic aspects - Great Britain 26
  • publiciranje 2
  • pulzarji 137
  • PVD prevleke 213

  • Quantum chemistry 171
  • Quantum theory 389
  • QuarkXPress (Computer file) 109
  • QuarkXPress 5 109
  • quasilinear 83
  • Queuing theory 64

  • računalniki 31
  • računalniška algebra 56
  • računalniška grafika 106 , 107 , 115 , 120 , 122 , 124
  • računalniška integracija 320
  • računalniška obdelava podatkov 139
  • računalniška podpora 320
  • računalniške mreže 23 , 110 , 120 , 121 , 123 , 265 , 271 , 448
  • računalniške simulacije 252
  • računalniški kadri 311
  • računalniški modeli 111
  • računalniški programi 310 , 316
  • računalniški sistemi 113
  • računalniško modeliranje 200
  • računalniško podprta proizvodnja 316
  • računalniško podprta telefonija 271
  • računalniško podprte obdelave 238
  • računalniško podprto načrtovanje 256
  • računalniško podprto nadzorovanje 288
  • računalništvo 94 , 103 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124
  • Računalništvo - Operacijski sistemi 116
  • računanje konstrukcij 277
  • računanje na prste 3
  • računovodsko informiranje 10
  • računovodsko nadziranje 10
  • računovodsko poslovanje 10
  • računovodstvo 10 , 308
  • Računovodstvo - Standardi - Slovenija 10
  • računski primeri 242
  • radijska navigacija 246
  • radijski sistemi 266
  • radijski valovi 267
  • radiofrekvenčni oddajniki zvoka 258
  • radiofrekvenčni sklopi 246
  • radiografija 381
  • Raios cosmicos, x e gama 381
  • raketni modeli 195
  • rang 83
  • rank 83
  • rast podjetja 294
  • rastlinske čistilne naprave 279
  • ravnotežni principi 143
  • ravnotežni sistem 138
  • ravnovesje 87
  • razbarvanje odplak 186
  • razdelitev toka v anteni 267
  • raziglenje 221
  • raziskave 338
  • raziskave trga 294
  • razmnoževanje 194
  • razpad mezonov 163
  • razpoke v cevovodih 196
  • razporeditev strojev 319
  • razpoznavanje vzorcev 355
  • razprševanje tekočin 242
  • razstavni katalogi 395 , 452
  • razširjanje valov 267
  • razumevanje človeškega vedenja 307
  • razvodnice 216
  • razvoj 197 , 226 , 285 , 314
  • razvoj avtomobila 195
  • razvoj izdelkov 300 , 312 , 313
  • razvoj kadrov 311
  • razvoj Ljubljane 395
  • razvoj mesta 391
  • razvoj modelov 338
  • razvoj programov 112
  • razvoj proizvodov 351
  • razvoj sistemov 312
  • razvoj vmesnikov 112
  • razvojni proces 397
  • razvojni procesi 300
  • razvrščanje procesov 320
  • reakcije nukleofilne substitucije 178
  • reaktivni intermediati 178
  • reaktorji 331
  • reaktorske posode 334
  • realizacija sistemov 328
  • recepture 330 , 351
  • Recherche sur Internet - Etude et enseignement - Etats-Unis 23
  • reciklaža karoserije 283
  • reciklirana guma 351
  • recikliranje 209
  • redki radiacijski razpadi 163
  • redundanca 17
  • Reference services (Libraries) 27
  • referenčna služba 19 , 22
  • referenčni pogovor 27
  • regije 45
  • regresijski modeli 338
  • regulacija Novega mesta 422
  • regulativa 19 , 51 , 189 , 197
  • regulatorji napetosti 254
  • regulatorji toka 254
  • rekreacijska matematika 55
  • rekristalizacija 341
  • relacijske baze podatkov 108 , 121
  • RELAP5 146
  • Relational databases 108 , 121
  • relativistična optika 135
  • Relativity (Physics) 137
  • relativnost 159
  • relativnost gibanja 155
  • relativnostna teorija 66
  • Remote submersibles 280
  • reprezentacija 90 , 380
  • reprodukcije 371 , 388
  • Residual stresses - Handbooks, manuals, etc 204
  • resistentne poljščine 188
  • resolucija 177
  • resonance 220
  • resonatorji 152 , 247
  • Restauracao museografica 381
  • restavriranje 366 , 370 , 381
  • restavriranje slik 122
  • restavriranje-upravljanje 372
  • Restoration ecology 48
  • rešitve 62 , 70 , 74 , 97 , 131 , 264
  • rešitve problemov 307
  • retuširanje 122 , 434
  • reverzibilne barvne spremembe 336
  • Reynoldsov teorem 143
  • rezalne sile 232
  • rezanje 247
  • rezervne kopije 108
  • rezervoarji 334
  • Rim 419
  • Rimannove mnogoterosti 72
  • risanje 115
  • risbe 432
  • RISC 117
  • Rivera, Diego - Mehiško slikarstvo - Likovne monografije 383
  • riziki 328
  • RNA 191 , 192
  • robni pogoji 326
  • Robotics 18
  • robotika 17 , 18 , 238 , 280
  • Robots
   • - Control systems 230
   • - Kinematics 17
  • Robots, Industrial 219
  • robotska kamera MCR 1 243
  • robotska proizvodnja 219
  • robotski manipulatorji 230
  • robotski mehanski sistemi 18
  • robotski sistemi 230
  • robotski sistemi MauSi 243
  • Rodin, Auguste - Kiparji - Francija - Umetnostne monografije - Reprodukcije 432
  • rotorji 220
  • Rotterdam 428
  • rovaš 3
  • Rubber 201
  • ruleta 85
  • ruski 438 , 439 , 442
  • Russian language - English - Dictionaries 438

  • SAE 9
  • samostojnost gibanja 17
  • saniranje onesnaženih sedimentov 52
  • sarmatij 183
  • Scharoun Hans 401
  • Schmittovi prožilniki 258
  • Schrodingerjeva enačba 180
  • Science - Statistics - Problems, exercises, etc 35
  • Scientists - Biography 33
  • segmentacija trga 294
  • segmentiranje proizvodnje 315
  • segregacija 200
  • segrevaanje polizdelkov 237
  • sekundarno valovanje 154
  • sekvenčna vezja 251
  • Semenarstvo - Slovenija 291
  • semenska žita 291
  • Semenska žita - Pridelovanje - Slovenija 291
  • semiprime Banach algebra 83
  • sendvič strukture 130
  • senzorski sistemi 174
  • senzorsko krmiljenje 243
  • separacijski procesi 278
  • Sequences (Mathematics) - Problems, exercises, etc 97
  • Serbian language - English - Dictionaries 440
  • sestava 184 , 211
  • sestavine 330
  • sestavvni deli robotov 240
  • sevanje toplote 149
  • Sewage - Purification 49 , 278
    • - Biological treatment 279
  • seznam pridelovalcev 291
  • sežiganje 329
  • shrenjevanje energije 329
  • sigma vezi 178
  • sigmoidalni Boltzmannovi modeli 339
  • Signal processing - Digital techniques 268 , 269
  • sile pritiskov 216
  • silicijeva tehnologija 253
  • silikoflagelati 183
  • silosi 277
  • simboli 3
  • simbolna logika 100
  • simetrija 90 , 178 , 205
  • simetrija kristalov 144
  • simulacija postopka 343 , 345
  • simulacije sistemov 307
  • simulacije testa 199
  • simulacije vezij 257
  • simulacijski programi 64
  • simuliranje montaže 315
  • simuliranje preoblikovanja 198
  • simuliranje procesov 310
  • simultanost 155
  • singularnost 89 , 155
  • sinhronizacija menjalnikov 226
  • sintetični kamni 185
  • sintetični polimeri 344
  • sinteza polimerov 263
  • sinteze 168 , 173 , 206 , 346 , 353
  • sinteze gibanja 17
  • sinteze mehanizmov 17
  • sinteze sistemov 218
  • sinusni oscilatorji 258
  • sipanje 84 , 151
  • sistem HO 286
  • sistemi diagnosticiranja korozije 338
  • sistemi gorivnih celic 250
  • sistemi navidezne resničnosti 111
  • sistemi planiranja 298
  • sistemi reprodukcije glasbe 152
  • sistemi za razprševanje 242
  • sistemske funkcije 312
  • siva litina 339
  • skalarji 76
  • skalarni produkti 76
  • skeletni sistemi 409
  • skice 422
  • skladiščni sistemi 298
  • sklepanje 60 , 101
  • skoblanje 223
  • skupinsko delo 302
  • skupinsko odločanje 87
  • Skyscrapers - Designs and plans 407
  • slana voda 47
  • sledilni robot SOPHOCLES 243
  • sledljivost 179
  • slikarji 388
  • slikarstvo 365 , 367 , 368 , 369 , 371 , 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 382 , 383 , 385 , 387
  • Slikarstvo - Remek dela - Zgodovinski pregledi 371
  • slike 290
  • slikovni slovarji 448
  • slovar 438 , 440 , 441 , 442 , 443 , 450
  • slovar izrazov 337
  • Slovenija 10 , 34 , 39 , 40 , 41 , 194
   • - Integracija - Evropa 51
  • slovenska arhitektura 416 , 417 , 424
  • Slovenska arhitektura
   • - 20.st. 422
   • - Ekspresionizem 417
  • slovenska umetnost 380
  • slovensko slikarstvo 378
  • Slovensko slikarstvo - 20. st. - Razstavni katalogi 378
  • sluh 142 , 154
  • slušne naprave 142
  • Smart materials 353
  • smeri razvoja 214
  • smernice 2
  • snemanje filmov 437
  • socialni vidiki 295
  • socle 83
  • sodobna mesta 389
  • sodobna umetnost 380
  • sodobne izvedbe 272 , 390 , 427
  • sodobni materiali 400 , 402 , 403 , 430
  • sodobno mesto 395
  • Software radio 266
  • solarne hiše 412
  • Solid-state lasers 247
  • Solidification - Mathematical models 236
  • Solids 205
  • sorniki 4
  • sortiment 291
  • Sound 142 , 154
  • space-time 95
  • spajanje elementov 357
  • spajanje materialov 325
  • spajanje s fuzijo 325
  • special relativity 95
  • specialna relativnost 95
  • specialna teorija relativnosti 137
  • specialni modeli 132
  • specialni postopki 345
  • specifikacija opreme 323
  • Spectral theory (Mathematics) 58
  • Speech processing systems 269
  • spektralna razčlenitev 58
  • spektralne analize 268
  • spektrometer HERA-B 139
  • spektrometri 136
  • spektrometrija 177
  • spektroskopija 171
  • spin elektrona 133
  • spinski magnetizem 144
  • spletne strani 107 , 364
  • splošna teorija 132
  • splošne knjižnice 26
  • spol 380
  • spomeniki 416
  • Spomeniško varstvo - Obnova 394
  • spominska obeležja 422
  • spominske enote 251
  • spontani razpad jeder 132
  • sposobnosti delavcev 311
  • sprejemne 267
  • spremembe tradicionalnih oblik 415
  • srbski 439 , 440 , 443 , 444
  • stabilnost 87
  • stabilnost avtonomnega sistema 273
  • Staircases 413
  • Stairs 413
  • standardi 10 , 208 , 271 , 321 , 337
  • standardi DIN 4 , 5 , 7 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16
  • standardizacija 2 , 6
  • standardizacija navojev 8
  • standardne deviacije 35
  • Standards 4 , 14 , 15 , 16
  • stanovanja 404 , 418 , 423 , 428
  • stanovanja za ostarele 423
  • stanovanjska gradnja 423 , 428
  • stanovanjska naselja 412
  • Statics 138
  • statični izračuni 359
  • statični sistemi 274 , 275
  • statično določanje stanja 138
  • statika 138
  • statika gibljivih elementov 227
  • Stationery - Design - Catalogs 364
  • Statistics 35 , 85
  • statistična kontrola procesa 345
  • statistična mehanika 180
  • statistične metode 355
  • statistika 35 , 84 , 85 , 257
  • stečaj podjetja 294
  • Steel
   • - Fatigue - Handbooks, manuals, etc 204
   • - Heat treatment 340
   • - Metallography 340
  • Steel alloys - Metallurgy - Handbooks, manuals, etc 337
  • Steering-gear 280
  • stehiometrija 176
  • stekla 247
  • steklarski izdelki 366
  • steklene fasade 360 , 429
  • steklene stene 360
  • steklene stopnice 427
  • steklo 360 , 366
  • stereoelektronski efekti 167
  • stereokemija 178
  • stereometrija 82
  • stilna obdobja 410
  • stohastične diferencialne enačbe 96
  • stolpnice 414
  • stopnice 408 , 413 , 427
  • Strategic planning 303
  • strategija 425
  • strateško letalstvo 233
  • strateško planiranje 303
  • stratigrafija 183
  • strehe 405
  • strešne konstrukcije 277
  • strežniške strani 123
  • strjevanje 236 , 310
  • strnjen sloj 331
  • stroji 234
  • stroji za šifriranje 65
  • strojna oprema 117
  • strojni elementi 4 , 218 , 220 , 227 , 228
  • strojništvo 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 237 , 238 , 239 , 241 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 , 444 , 446
   • - angleščina - srbščina - terminologija - slovarji 444
  • strokovni izrazi 439 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 451
  • strokovno usposabljanje 311
  • stroški 2 , 26 , 303 , 314
  • stroški dela 295
  • stroški izdelave 309
  • stroški predelave 296
  • stroški projektov 309
  • stroškovni management 315
  • Structural stability 273
  • struktura atoma 133 , 170
  • struktura jedrskih lupin 132
  • struktura klasifikacij 6
  • struktura kristalov 171
  • struktura molekul 133 , 171
  • struktura polimerov 263
  • struktura proteinov 175
  • strukturna analiza 338
  • strukturna kemija 167
  • strukturna mehanika 273
  • strukturne analize 196
  • struna 160
  • strune 154
  • struženje 223 , 224 , 232
  • superprevodniki 177
  • superprevodnost 145
  • supramolekule 166
  • surovine 351
  • suspenzije 217
  • Sustainable architecture 406
  • svetilke na razelektritev v plinu 247
  • svetloba 135 , 136 , 153 , 162 , 195
  • Svetloba 162
  • svetlobno onesnaževanje 127
  • svetlobno valovanje 136
  • SWOT analiza 294
  • Symmetry (Physics) 90
  • Systemes hamiltoniens 161
  • Systems engineering 112

  • šamponi 330
  • šarnirji 227
  • šifrirani sistemi 65
  • šifriranje sporočil 65
  • šobe 242
  • šolska letala 233
  • španski 337
  • števila 3 , 61 , 67 , 78 , 99
  • študij 23
  • študija primerov 401
  • študije 380
  • študije primerov 21 , 45 , 48 , 179 , 279 , 297 , 338 , 343 , 350 , 355 , 358 , 370 , 400 , 402 , 403 , 407 , 409 , 412 , 414 , 421 , 429 , 430
  • šum 244

  • tabele kontrole kvalitete 35
  • Taivan 30
  • Taiwan - Biography 30
  • tankoslojne tehnologije 213
  • Taut Bruno 401
  • Technological innovations - Economic aspects 36
  • Technology
   • - Encyclopedias 31
   • - Encyclopedias, Juvenile 31
   • - Statistics - Problems, exercises, etc 35
  • tehnična dokumentacija 1 , 2
  • tehnična navodila 1
  • tehnična redakcija 2
  • tehnične motnje 350
  • tehnični vidiki 295 , 305
  • tehnično poročilo 46
  • tehnika 1 , 31 , 32 , 56 , 197
  • tehnika vozil 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289
  • tehnike izdelave 263 , 433
  • tehniški slovarji 439 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 451
  • tehnologija 31 , 279 , 366 , 370 , 380 , 403
  • tehnologija gradnje 402 , 410 , 414
  • tehnologija pakiranja 298
  • tehnologija površin 238
  • tehnologije 325
  • tehnologije obdelave 11
  • tehnologije povezave 164
  • tehnološke inovacije 36
  • tehnološke spremembe 426
  • tehnološki gradniki 225
  • tehnološki postopek 342 , 343 , 345 , 347
  • tehnološki proces 234 , 350
  • tehnološki procesi 301 , 333 , 349
  • tehnološki razvoj 36
  • tekoči kristali 336
  • tekočine 216
  • tekočine nevodne faze 47
  • tekočinska kromotografija 164
  • tekstil 202
  • teksture 379 , 384
  • Telecommunication - Dictionaries 448
  • teledelo 295
  • telefon 265
  • telefonski sistemi 269
  • telekomunikacije 448
  • Telephone systems 269
  • telesna zgradba 194
  • telo 380
  • telomere 167
  • temeljenje 403
  • temperaturna polja 310
  • tenzorji 76
  • teoremi 89
  • teoremi fiksne točke 73
  • teoretične osnove 141 , 342
  • Teorias no lineales 96
  • teorija 399 , 410 , 415 , 416 , 417 , 426 , 431
  • teorija človeškega vedenja 307
  • teorija elastičnosti 273
  • teorija grafov 53 , 66 , 103
  • teorija grup 66 , 78 , 90
  • teorija iger 85 , 87 , 88
  • teorija informacij 246
  • teorija komunikacij 66
  • teorija množic 78
  • teorija množične strežbe 64
  • teorija molekularnih orbital 178
  • teorija orbitalnih interakcij 178
  • teorija polj 161
  • teorija relativnosti 137
  • teorija stabilnosti 273
  • teorija števil 55 , 66
  • teorija umetnosti 380
  • teorija uporabnosti 87
  • teorija vibracij 284
  • teorija zvoka 154
  • teorije 162
  • teorije resonatorjev 154
  • termi 100
  • termično brizganje 213
  • terminologija 439 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 451
  • termistor 335
  • termodinamične lastnosti 249
  • termodinamika 148 , 236
  • termodinamika materialov 143
  • termodinamika plinov 149
  • termografija 261
  • termometrija 149
  • termoplasti 202
  • termoplastični elastomeri 351
  • termovizija 134
  • Terragni Giuseppe 401
  • tesnenje gredi 220
  • tesnila 220
  • testiranje 84 , 142 , 185 , 197 , 201 , 208 , 287
  • testiranje materialov 354
  • teža vozil 283
  • težave v transportu 307
  • težki hadroni 163
  • Thermosetting plastics 352
  • Three-dimensional display systems 263
  • tihožitje 380
  • timsko delo 319
  • tipografija 2 , 109 , 364
  • tipologija 423
  • tiristorji 255
  • tiskana vezja 257
  • Tissues - Mechanical properties 187
  • Tissus (Histologie) - Proprietes mecaniques 187
  • tkane tekstilije 208
  • tkiva 187 , 190
  • tlačne posode 12 , 229
  • tlačno litje 354
  • tlaki 392
  • tlakovanje ploskev 99
  • tlorisi 419
  • točke 379
  • točkovne grupe 90 , 144 , 177
  • točnost preoblikovanja 239
  • Toilet preparations 330
  • tok informacij 319
  • tok materialov 319
  • tok podatkov 117
  • tokovi 150
  • toksičnost 189
  • toksikologija 52
  • tolerance 238
  • tomografija 261
  • toplota 149 , 205
  • toplotna kapaciteta 205
  • toplotna obdelava 210 , 211 , 340
  • toplotne obdelave 237
  • toplotni izmenjevalci 333
  • toplotni stroji 149
  • toplotni učinki 247
  • toplotno zamrežujoče smole 352
  • topologija 69 , 72 , 99
  • Topology 69
  • topološke preslikave 338
  • torna obraba 203
  • torzijska nihanja 218
  • torzijske vibracije 154
  • torzo 380
  • Total productive maintenance 321
  • Toulouse-Lautrec, Henri de - Slikarji - Francija - Likovne monografije - Reprodukcije 387
  • tovorna vozila 306
  • tovorni promet 306
  • Toyota 312
  • TPM - Total Productive Maintenance 321
  • TQC 312
  • TQM 21
  • Trace elements - Speciation 179
  • tradicija 384
  • Traffic accidents 287
  • trajnost 201
  • trajnostni razvoj 36 , 44 , 51 , 407 , 426
  • Trajnostni razvoj 44
  • transformacije 68
  • transformacijska teorija 161
  • transformatorji 254
  • transgene rastline 46
  • Transgenic plants - Risk assessment 46
  • Transients (Electricity) 260
  • transmisijska elektronska mikroskopija 177
  • Transmission electron microscopy 177
   • - Technique 177
  • transpor 305
  • transport 31 , 32 , 298 , 440
  • transport mase 145
  • Transportation - Planning 307
  • Transportation accidents 305
  • Transportation and state 307
  • transportna letala 233
  • transportna sredstva 217
  • transportne lastnosti 156
  • transportne usluge 305 , 306
  • transportni sistemi 307
  • transverzalne vibracije 154
  • transverzalno valovanje 160
  • tranzistorji 253 , 254 , 264
  • trave 293
  • trčenje 287
  • trdne raztopine 211
  • trdnost 203
  • trdnost materiala 201
  • trendi razvoja 19 , 354
  • trenje 138
  • trgi 393
  • trgovski izrazi 352
  • tri mesta 395
  • tribologija 354
  • triklopir 52
  • trup letala 281
  • tržišče 314
  • tvorba mezonov 139

  • učbeniki 19 , 22 , 35 , 57 , 58 , 60 , 62 , 67 , 69 , 70 , 71 , 74 , 75 , 76 , 80 , 81 , 82 , 84 , 86 , 90 , 92 , 93 , 95 , 96 , 97 , 98 , 100 , 103 , 104 , 105 , 125 , 128 , 130 , 131 , 133 , 138 , 140 , 144 , 145 , 147 , 148 , 150 , 152 , 155 , 159 , 162 , 164 , 176 , 180 , 191 , 192 , 200 , 205 , 279 , 338 , 342 , 355
  • učbeniki za isoke šole 248
  • učbeniki za srednje šole 223
  • učbeniki za visoke šole 117 , 157 , 215 , 216 , 244 , 251 , 253 , 254 , 255 , 261 , 264 , 267
  • učeči sistemi 312
  • učenje 311 , 338
  • učenje na daljavo 23
  • učinek na rastline 188
  • učinki na okolje 46 , 52
  • učinkovita izraba časa 299
  • učinkovitost 332
  • ukrivljenost 72
  • ukrivljenost prostora 95
  • uležajenje gredi 220
  • ulivanje kovin 236
  • ultrazvočne obdelave 235
  • umeritev naprave 139
  • umetne mase 237
  • umetnice 380
  • umetnine 371
  • umetniške inštalacije 367
  • umetniško oblikovanje 433
  • umetnost 364 , 365 , 366 , 367 , 368 , 369 , 370 , 371 , 372 , 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 380 , 381 , 382 , 383 , 384 , 385 , 386 , 387 , 416 , 432 , 434 , 435 , 436 , 437 , 452
  • umetnost znanost 380
  • umetnostne galerije 421
  • Umetnostne galerije - Slovenija - Vodniki 34
  • unipolarni tranzistorji 255
  • United States. Navy - Optical instrument repairers - Handbooks, manuals, etc 134
  • Universities and colleges - Directories 43
  • univerza 43
  • univerzalna določila 100
  • univerzalna generalizacija 100
  • univerzalna specifikacija 100
  • Upholstery - Conservation and restoration 370
  • upodobitev arhitekture 419
  • upogibni zgibi 227
  • upor vozila 283
  • uporaba 15 , 361
  • uporaba programov 310
  • uporabna mikrobiologija 191 , 192
  • uporabna umetnost 433
  • uporabniki 26 , 27
  • uporabniški vmesniki 19 , 112 , 313
  • uporabnost izdelkov 313
  • upori 254
  • uporovni materiali 257
  • upravljanje baz 108 , 121
  • upravljanje logistike 298
  • upravljanje podjetij 294
  • upravljanje sistema 110 , 116
  • upravljanje sistemov 119
  • upravljanje z vodo 51
  • upravljanje zbirk 19
  • upravljanje znanja 297
  • Urban landscape architecture - Netherlands 393
  • Urban pollution - Simulation methods 50
  • urbanistično oblikovanje 397
  • urbanizem 389 , 391 , 393 , 395 , 397 , 406 , 412 , 416 , 452
  • ureditev vrtov 394
  • urejanje podeželja 393
  • urejanje rečnih bregov 416
  • urejanje vrtov 390 , 392 , 398
  • urejenostno koherenten kolobar 79
  • urejenostno koherenten modul 79
  • User interfaces (Computer systems) 112
  • uspešna predstavitev 299
  • usposabljanje delavcev 311
  • ustna nega 330
  • ustvarjanost 380
  • uteženje 99
  • utrjevanje površin 213
  • utrujenost jekla 204
  • utrujenost materiala 201 , 304
  • utrujenost materialov 203
  • uvajanje avtomatizacije 323
  • UVMS - Underwater Vehicle Manipulator Systems 280

  • vaje 223
  • valjčni ležaji 220
  • valovanje 148 , 160
  • valovanje akustične ravnine 160
  • valovanje svetlobe 153
  • valovna mehanika 180
  • valovna teorija 135
  • valovna teorija svetlobe 133
  • Value analysis (Cost control) 322
  • van der Rohe Ludwig Miles 401
  • varilna tehnika 310
  • varilni dodajni materiali 337
  • varjenje 247
  • varjenje posod 229
  • varnost 196 , 197 , 313
  • varnost informacij 113
  • varnost jedrskih naprav 196
  • varnost konstrukcij 196
  • varnost na železnicah 196
  • varnost potnikov 287
  • varnost sistemov 113 , 119
  • varnost telefonije 271
  • varnostni sistem 265
  • varnostni sistemi 328
  • varnostni standardi 298
  • varnostni ukrepi 119 , 270
  • varovalke 255
  • varstvo arhitekturne dediščine 396
  • varstvo konkurence 38
  • varstvo okolja 45 , 47 , 48 , 51
  • Varstvo okolja 44
  • varstvo pri delu 301
  • Varstvo voda - Zakonodaja - Evropa 51
  • Vector analysis 76
  • večnamenska kozmetika 330
  • večstanovanjska gradnja 423
  • večstanovanjska vrstne hiše 412
  • vektorji 76 , 78
  • vektorska algebra 76
  • vektorski produkti 76
  • vektorski prostori 67 , 90 , 104
  • Velika Britanija 26
  • veljavnost 100
  • ventili 216
  • verjetnost 71 , 78 , 84 , 85 , 86 , 99
  • verjetnost okvar 257
  • verjetnostna teorija 92
  • verjetnostne porazdelitve 92
  • vesolje 32
  • vesoljska potovanja 129
  • vetrovnik 148
  • vezja 53
  • vezja ojačevalnikov 244
  • viadukti 274 , 275
  • vibracije 142 , 218
  • vibracije v cevi 154
  • vibracije zraka 154
  • Vibration 154
  • vibrirajoči sistem 154
  • vid 162
  • Vid 162
  • video mreža 265
  • video posnetki 28
  • video signali 437
  • Video tapes - Editing - Data processing 437
  • video trakovi 437
  • videokonferenca 297
  • vidiki prostorskega urejanja 397
  • vidni beton 403
  • vijaki 4
  • viktorianske hiše 420
  • viri 150
  • viri zvoka 142
  • virialni koeficienti 171
  • virtualni prototipi 111
  • virusi 47 , 191 , 192
  • virusne bolezni 191 , 192
  • viseči mostovi 275
  • Vision 162
  • viskoelastični 131
  • viskozni 131
  • viskoznost 149 , 150
  • viskoznost fluidov 154
  • visoke stavbe 414
  • visoke šole 43
  • visoko šolstvo 42
  • visokoobstojna jekla 13
  • visokoplastični 131
  • visokotemperaturno obstojna jekla 341
  • visokotemperaturno zgorevanje 329
  • Visual Basic .NET 114
  • Visual programming languages (Computer science) 114
  • vizije 294
  • vizualne komunikacije 364
  • vizualni učinki 403
  • vključevanje javnosti 393
  • vlaknaste ojačitve 283
  • vležajenje 288
  • VLSI vezja 256
  • voda 44
  • vodenje proizvodnje 238
  • vodenje sestankov 299
  • vodenje tima 299
  • vodič 34
  • vodik 212
  • vodikove vezi 178
  • vodna zajetja 390
  • vodne rastline 293
  • vodne zgradbe 361
  • vodni elementi 390 , 398
  • vodometi 390
  • vojaška elektronska tehnika 270
  • vojaška letala 290
  • vojaške operacije 231
  • vojaške telekomunikacije 270
  • vojaški helikopterji 231
  • vojaški komunikacijski sistemi 270
  • vojna tehnika 231 , 233 , 290
  • vojno letalstvo 233
  • vpihavanje taline 349
  • vpliv na človeško zdravje 179
  • vpliv nelinearnih karakteristik 244
  • vplivi 272 , 426
  • vplivi tehnologije 415
  • vrednotenje 308 , 311
  • Vrednotenje - Notranja kontrola - Revizor - Priročniki 308
  • vrednotenje izdelkov 313
  • VRML 111
  • vrste 185 , 231 , 253 , 282
  • vrste čebel 193
  • vrste dokumentacije 2
  • vrste dokumentov 1
  • vrste elastomerov 201
  • vrste funkcij 80
  • vrste gorivnih celic 249
  • vrste jekel 9
  • vrste laserjev 136
  • vrste lepil 207
  • vrste letal 290
  • vrste oscilatorjev 258
  • vrste podatkov 117
  • vrste polimerov 344 , 348
  • vrste rastlin 279
  • vrste spojin 181
  • vrste števil 99
  • vrste tranzistorjev 264
  • vrtalni stroji 53
  • vrtanje 223 , 224 , 232
  • vrtinci 150
  • vrtnarstvo 293
  • vrtne skulpture 392
  • vsebina 2
  • vulkanizacija 351
  • vulkaniziranje 201
  • vzbuditev z diodami 247
  • vzdrževanje 134 , 257
  • vzdrževanje opreme 301
  • vzdrževanje proizvodnje 321
  • vzdrževanje sistemov 119
  • vzorci 379 , 384
  • vzorci pogodb 40
  • vzorčenje 35 , 84

  • Walther, Rene 275
  • Warhol, Andy - Fotograf - Umetnik - PKK 388
  • Warhol, Andy - Likovne monografije 388
  • Water - Analysis - Congresses 172
  • Water gardens 390
   • - Pictorial works 390
  • Water reuse - Congresses 49
  • Waves 154
  • Web načrtovanje 107
  • Web programiranje 114
  • Web sites - Design 120
    • - Catalogs 364
  • Web strani 120
  • Weissenhofsiedlung-Stuttgart 401
  • Wetland conservation 48
   • - United States - Case studies 48
  • Wetland restoration 48
   • - United States - Case studies 48
  • Wetlands 48
  • who's who 30
  • Windows 119
  • Wood-pulp - Biotechnology 186
  • Wood-pulp industry - Environmental aspects 186
  • Wright Frank Lloyd 401

  • XML 111

  • zadovoljivost omrežij 123
  • zadovoljstvo 313
  • zagon sistema 279
  • zagotavljanje kakovosti 214 , 238 , 301
  • zagotavljanje kvalitete 2 , 42
  • zagotavljanje varnosti 119
  • zahteve trga 315
  • zakon o delovnih razmerjih 40
  • zakoni 38 , 39 , 41
  • zakonodaja 2 , 19 , 29 , 38 , 39 , 41 , 196 , 440
  • zakonodja 179
  • zameljski magnetizem 147
  • zanesljivost 226
  • zanesljivost sistemov 257
  • zapiralne enačbe 146
  • zaporedja 81 , 97
  • zaporedja funkcij 80
  • zaporedja realnih števil 80
  • zaporedje števil 3
  • zasaditev 279 , 398
  • zasebni prostori 408
  • zasledovanje razpok 203
  • zasnova 2 , 274 , 275 , 276 , 420
  • zasteklitve 360
  • zaščita napajalnih sistemov 257
  • zaščita naprav 260
  • zaščita okolja 329
  • zaščita sistemov 257
  • zaščita ventilov 255
  • zaščitni znaki 364
  • zavarovalništvo 440
  • zaviranje gorenja 202
  • zavorni sistemi 288
  • zbiranje podatkov 307
  • zborniki 17 , 21 , 45 , 49 , 52 , 102 , 166 , 172 , 174 , 175 , 187 , 188 , 189 , 190 , 196 , 199 , 201 , 269 , 278 , 297 , 306 , 330 , 332 , 346 , 354 , 380 , 391
  • zbrana dela 436
  • ZDA 9
  • zdravilni učinki 398
  • zdravje 31
  • zdravljenje življenjskega okolja 406
  • zdravstvene ustanove 425
  • zdravstveni centri 425
  • zemlja 32
  • Zemlja 44 , 129
  • zemljina orbita 128
  • zgodnji srednji vek 452
  • zgodovina 32 , 272 , 274 , 275 , 276 , 358 , 371 , 390 , 391 , 395 , 399 , 403 , 407 , 416 , 419 , 420 , 427 , 430
  • zgodovina fizike 140
  • zgodovina matematike 94
  • zgodovinska obdobja 431
  • zgodovinski parki 394
  • zgodovinski pregled 3 , 26 , 61 , 65 , 162 , 170 , 282
  • zgodovinski pregledi 285 , 362 , 410
  • zgodovinski razvoj 154
  • zgorevalni sistemi 329
  • zgornje ekstremitete 187
  • zlatarji 386
  • zlitine 145 , 211
  • Zlitine
   • - Cink - Svinec - Priročniki 211
   • - Cirkonij - Hafnij - Priročniki 211
   • - Magnezij - Titan - Priročniki 211
   • - Nikelj - Kobalt - Priročniki 211
   • - Plemenite kovine - Taljenje - Priročniki 211
   • - Priročniki 211
   • - Sestava - Fizikalno-kemične lastnosti - Priročniki 211
  • zmanjševanje hrupa 269
  • zmanjševanje onesnaženja 329
  • zmanjševanje porabe 283
  • zmanjševanje stresa 299
  • zmanjševanje upora 283
  • značilni predstavniki 410 , 431
  • značilni primeri 420
  • znameniti fiziki 140
  • znanost 32 , 33 , 36
  • znanosti 415
  • zobniška gonila 226
  • Zones humides - Rehabilitation 48
    • - Etats-Unis - Cas, Etudes de 48
  • zračni filtrski materiali 208
  • zrcala 134
  • zunanja trgovina 440
  • zvočni zapisi 28
  • zvočno valovanje 142
  • zvok 195

  • žaganje 232
  • žeblji 4
  • železniška vozila 286
  • železniški vagoni 130
  • železo 7 , 11 , 12 , 13
  • ženske 380
  • živalstvo 194
  • Živalstvo - Slovenija 194
  • živi svet 32
  • življenjska doba 221 , 226
  • življenjska doba izdelka 197
  • življenski cikel izdelka 314
  • življenski slog 384
  • žlindra 361
  • žuželke 193
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 7.7.2003 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si