Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2003

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 006 STANDARDIZACIJA.


  1. Fasteners. 2, Standards for pins, rivets, keys, adjusting and retaining rings, (DIN Handbook, 43). 2nd ed. in English. Berlin; Wien; Zurich: Beuth, 1999. XVII, 421 str., ilustr. ISBN 3-410-14498-6. ŠCOBISS.SI-ID 24565765Ć

  2. Fasteners. 3, Standards for technical delivery conditions for bolts, screws, nuts and washers, (DIN Handbook, 55). 2nd ed. in English. Berlin; Wien; Zurich: Beuth, 2000. XVI, 422 str., ilustr. ISBN 3-410-14773-X. ŠCOBISS.SI-ID 24566021Ć

  3. Fasteners. 4, Dimensional standards for nuts and accessories for bolt/nut assemblies, (DIN Handbook, 140). 5th ed. in English. Berlin; Wien: Zurich: Beuth Verlag, 2001. XX, 452 str., ilustr. ISBN 3-410-14819-1. ŠCOBISS.SI-ID 24566277Ć

  4. Mechanical engineering : basic standards 1, (DIN Handbook, 1). 4th ed. in English. Berlin; Wien; Zurich: Beuth, cop. 2001. XVII, 533 str., ilustr. ISBN 3-410-14822-1. ŠCOBISS.SI-ID 24687877Ć

  5. Mechanical engineering : basic standards 2, (DIN Handbook, 3). Berlin; Wien; Zurich: Beuth, 1999. XVII, 612 str., ilustr. ISBN 3-410-14497-8. ŠCOBISS.SI-ID 24565509Ć

  6. Schraubwerkzeuge : Normen, (DIN-VDE Taschenbuch, 41), (Werkzeuge, 3). 9. Aufl. Berlin Šetc.Ć: Beuth Verlag: VDE Verlag, 2002. XVIII, 421 str., ilustr. ISBN 3-410-15261-X. ISBN 3-8007-2658-0. ŠCOBISS.SI-ID 24370693Ć


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  7. NACHTIGALL, Werner. Bionik : Grundlagen und Beispiele fur Ingenieure und Naturwissenschaftler. 2., vollstandig neu bearbeitet Aufl. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. XXVIIII, 492 str., ilustr. ISBN 3-540-43660-X. ŠCOBISS.SI-ID 24460293Ć


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  8. The directory of university libraries in Europe. 1st ed. London: Europa Publications, 2000. X, 413 str. ISBN 1-85743-071-9. ŠCOBISS.SI-ID 45858049Ć

  9. GOODSON, Carol F.. Providing library services for distance education students : a how-to-do-it manual, (How-to-do-it manuals for librarians, no. 108). New York; London: Neal-Schuman Publishers, cop. 2001. XV, 227 str., ilustr. ISBN 1-55570-409-3. ŠCOBISS.SI-ID 24589317Ć

  10. COBISS/OPAC V4.1 : priročnik za uporabnike. Maribor: Institut informacijskih znanosti, IZUM, cop. 2002. 56 str., ilustr. ISBN 961-6133-15-2. ŠCOBISS.SI-ID 47910657Ć

  11. HANSON, Terry (ur.). Managing the electronic library : a practical guide for information professionals. London Šetc.Ć: Bowker-Saur, cop. 1998. XXVIII, 742 str., ilustr. ISBN 1-85739-184-5. ŠCOBISS.SI-ID 71952384Ć

  12. ČEŠNOVAR, Nada (ur.). Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja, Izobraževalni management v specialnih knjižnicah : zbornik referatov. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002. V, 170 str., ilustr. ISBN 961-6162-84-5. ŠCOBISS.SI-ID 120767744Ć


  06 DRUŠTVA. ZBOROVANJA. RAZSTAVE. MUZEJI.


  13. MCGRAYNE, Sharon Bertsch. Nobel Prize women in science : their lives, struggles, and momentous discoveries. 2nd ed. Washington: Joseph Henry Press, cop. 2001. XI, 451 str., ilustr., portreti. ISBN 0-309-07270-0. http://www.nap. edu/catalog/10016.html. ŠCOBISS.SI-ID 24504581Ć


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  14. KROEMER, Karl H. E., KROEMER, Anne D.. Office ergonomics. London; New York: Taylor & Francis, 2001. X, 258 str., ilustr. ISBN 0-7484-0952-1. ISBN 0-7484-0953-X. ŠCOBISS.SI-ID 24629253Ć

  15. Program pomoči podjetjem. V Ljubljani: Obrtna zbornica Slovenije, 2001. 399 str., tabele. ŠCOBISS.SI-ID 115195648Ć

  16. RUDMAN, Barbara. Incoterms 2000 : 100 praktičnih primerov uporabe in najpogostejših vprašanj v zvezi z njimi. Ljubljana: M. H. Laras, 2001. 102 str., ilustr. ISBN 961-6403-73-7. ŠCOBISS.SI-ID 114380800Ć


  34 PRAVO.


  17. DVORŠEK, Anton. Kriminalistična strategija, (Zbirka Učbeniki, 14). Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2001. 184 str., graf. prikazi. ISBN 961-6230-27-1. ŠCOBISS.SI-ID 112713216Ć

  18. LANGLEY, Winston E.. Encyclopedia of human rights issues since 1945. London: F. Dearborn, 1999. XXIX, 392 str. ISBN 1-57958-166-8. ŠCOBISS.SI-ID 110714624Ć


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  19. STROJIN, Tone. Splošni upravni postopek : priročnik za udeležence seminarja s srednjo izobrazbo. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2001. 113 str. ŠCOBISS.SI-ID 115414784Ć

  20. ŠTRIKER, Marijan. Splošni upravni postopek : priročnik za udeležence seminarja s srednjo izobrazbo. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in razvoj uprave, Upravna akademija, 2001. 121 str. ISBN 961-6043-15-3. ŠCOBISS.SI-ID 114461184Ć

  21. ŽABERL, Miroslav. Policijska pooblastila, (Zbirka Učbeniki, 15). 1. izd. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2001. 301 str. ISBN 961-6230-28-X. ŠCOBISS.SI-ID 113475328Ć


  37 VZGOJA.


  22. GOLOB, Niko, FLORJANČIČ, Franko, TOMŠIČ, Marjan. Jaz pa vem, kako ---. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1993. 83 str., ilustr. ISBN 86-365-0121-0. ŠCOBISS.SI-ID 35434752Ć


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  23. MANDER, Ulo (ur.), JENSSEN, P. D. (ur.). Constructed wetlands for waste water treatment in cold climates, (Advances in ecological sciences, vol. 11). Southampton; Boston: WIT, cop. 2003. 325 str., ilustr. ISBN 1-85312-651-9. ŠCOBISS.SI-ID 24541701Ć

  24. COSTA-PAU, Rosa. Šolska enciklopedija, Ekologija. 1. izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1995. 149 str., barvne ilustr. ISBN 86-365-0163-6. ŠCOBISS.SI-ID 47621888Ć

  25. EL-SHAARAWI, Abdel H. (ur.). Encyclopedia of environmetrics. Bognor Regis: Wiley, cop. 2002. 4 zv. Š2502 str.Ć, ilustr. ISBN 0-471-89997-6. ŠCOBISS.SI-ID 46163457Ć

  26. GATES, Phil. Šolska enciklopedija, Naravna tehnologija : naravni zgledi za izume. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1999. 80 str., barvne ilustr. ISBN 86-365-0289-6. ŠCOBISS.SI-ID 98020608Ć

  27. GEISTER, Iztok. Nenavadni izleti : v slovensko naravo, (Zbirka Sprehodi v naravo). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 79 str., ilustr., zvd. ISBN 961-231-181-1. ŠCOBISS.SI-ID 106839296Ć

  28. MCCLINTOCK, James B. (ur.). Marine chemical ecology, (Marine science series). Boca Raton: CRC Press, 2001. 610 str., ilustr. ISBN 0-8493-9064-8. ŠCOBISS.SI-ID 23859717Ć

  29. CRABBE, Philippe J. (ur.). Implementing ecological integrity : restoring regional and global enivronmental and human health : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Implementing Ecological Integrity: Restoring Regional and Global Environmental and Human Health, Budapest, Hungary, June 26-July 1, 1999Ć, (NATO science series, 4, Earth and environmental sciences, vol. 1). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2000. XII, 478 str., ilustr. ISBN 0-7923-6351-5. ŠCOBISS.SI-ID 24709125Ć

  30. NORTON, Bryan G.. Searching for sustainability : interdisciplinary essays in the philosophy of conservation biology, (Cambridge studies in philosophy and biology). Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2003. VIII, 554 str., ilustr. ISBN 0-521-80990-8. ISBN 0-521-00778-X. ŠCOBISS.SI-ID 24624901Ć

  31. HLAD, Branka (ur.), SKOBERNE, Peter (ur.). Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji. 1. ponatis. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2002. XVI, 224 str., ilustr. ISBN 961-6324-14-4. ŠCOBISS.SI-ID 120356096Ć

  32. BEVK, Samo (ur.), MIKUŽ, Herman (ur.), PEZELJ, Janez (ur.). Svetlobno onesnaženje : javna predstavitev mnenj. Ljubljana: Državni zbor, Odbor za infrastrukturo in okolje, 2001. 224 str., ilustr. ISBN 961-6415-00-X. ŠCOBISS.SI-ID 113584128Ć

  33. LENS, Piet N. L.. Water recycling and resource recovery in industry : analysis, technologies and implementation, (Integrated environmental technology series). London: IWA, 2002. XXII, 677 str., ilustr. ISBN 1-84339-005-1. ŠCOBISS.SI-ID 24692997Ć

  34. BROLL, Gabriele (ur.). Wetlands in Central Europe : soil organisms, soil ecological processes, and trace gas emissions. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. XVI, 244 str., ilustr., zvd. ISBN 3-540-43474-7. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy032/2002021640.html. ŠCOBISS.SI-ID 24621317Ć

  35. WHITFORD, Fred. The complete book of pesticide management : science, regulation, stewardship, and communication. New York: J. Wiley & Sons, cop. 2002. 832 str., ilustr. ISBN 0-471-40728-3. ŠCOBISS.SI-ID 24459269Ć


  51 MATEMATIKA.


  36. AUDIN, Michele. Geometry, (Universitext). Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2003. VI, 357 str., ilustr. ISBN 3-540-43498-4. ŠCOBISS.SI-ID 4924745Ć

  37. BREN, Matevž, SABOLEK, Roman. Statistika v raziskovanju : sto in nekaj nalog z rešitvami. Kranj: Moderna organizacija, 2001. 86 str., tabele. ISBN 961-232-125-6. ŠCOBISS.SI-ID 114178816Ć

  38. DIAMOND, William J.. Practical experiment designs for engineers and scientists. 3rd ed. New York Šetc.Ć: John Wiley & sons, cop. 2001. XVI, 423 str., ilustr. ISBN 0-471-39054-2. ŠCOBISS.SI-ID 23905029Ć

  39. INDIHAR, Stane, KAVKLER, Ivan, MASTINŠEK, Miklavž. Matematika za ekonomiste. Dotis. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1997 Ši. e.Ć 1999-. Zv. <1->, graf. prikazi. ISBN 86-80085-76-6. ŠCOBISS.SI-ID 43307777Ć

  40. MIHELIČ ERBEŽNIK, Nives. Matematika, Priprava na maturo, (Matematika, Zbirka nalog za srednje šole). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2001. 399 str., ilustr. ISBN 86-341-2739-7. ISBN 86-341-0181-9. ŠCOBISS.SI-ID 114638080Ć

  41. CILIBERTO, Ciro (ur.). Applications of algebraic geometry to coding theory, physics, and computation : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Applications of Algebraic to Coding Theory, Physics and Computation, eilat, Israel, 25th February to 1 March 2001Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 36). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. XV, 337 str., ilustr. ISBN 1-4020-0004-9. ŠCOBISS.SI-ID 24707333Ć

  42. ROBINSON, James Cooper (ur.). From finite to infinite dimensional dynamical systems : Šproceedings of the NATO Advanced Study Institute on From Finite to Infinite Dimensional Dynamical Systems, Cambridge, United Kingdom, 21 August-1 September 1995Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 19). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. XIII, 215 str., ilustr. ISBN 0-7923-6975-0. ŠCOBISS.SI-ID 24705797Ć

  43. BUSTOZ, Joaquin (ur.). Special functions 2000 : current perspective and future directions : Šproceedings of the NATO Advanced Study Institute on Special Functions 2000: Current Perspective and Future Directions, Tempe, Arizona, USA, 29 May-9 June 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 30). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. XI, 520 str., ilustr. ISBN 0-7923-7119-4. ŠCOBISS.SI-ID 24706565Ć

  44. BYRNES, J. S. (ur.). Twentieth century harmonic analysis - a celebration : Šproceedings of the NATO Advanced Study Institute on Twentieth Century Harmonic Analysis - A Celebration, Il Ciocco, Italy, 2-15 July 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, Physics and Chemistry, vol. 33). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. X, 412 str., ilustr. ISBN 0-7923-7168-2. ŠCOBISS.SI-ID 24710917Ć

  45. RICE, John A.. Mathematical statistics and data analysis. 2nd ed. Belmont: Duxbury, cop. 1995. XX, 602, A49 str., graf. prikazi. ISBN 0-534-20934-3. ŠCOBISS.SI-ID 2005787Ć

  46. URAN, Terezija, KUZMAN, Andrej. Strokovno računstvo, Delovni učbenik za matematiko : za nižje poklicne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2001. 218 str., ilustr. ISBN 86-341-2872-5. ŠCOBISS.SI-ID 114173184Ć

  47. VAZIRANI, Vijay V.. Appromixation Ši.e. ApproximationĆ algorithms. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. XIX, 378 str., ilustr. ISBN 3-540-65367-8. ŠCOBISS.SI-ID 2329172Ć


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  48. ACKERMANN, Ernest C., HARTMAN, Karen. The information specialist's guide to searching & researching on the Internet & the World Wide Web. 2nd ed. Chicago; London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2000. X, 438 str., ilustr. ISBN 1-57958-289-3. ŠCOBISS.SI-ID 24499973Ć

  49. AMBROŽIČ, Franci, LESKOŠEK, Bojan. Uvod v SPSS : (verzija 10.0 za Windows). 2., popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2000. 80 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6016-81-4. ŠCOBISS.SI-ID 109303808Ć

  50. BARGH, Peter. Photoshop 7.0 : A to Z : the essential visual reference guide. Oxford Šetc.Ć: Focal Press, 2002. 186 str., barvne ilustr. ISBN 0-240-51912-4. ŠCOBISS.SI-ID 24569605Ć

  51. BELL, Douglas, PARR, Mike. Visual Basic .Net for students. Harlow Šetc.Ć: Addison-Wesley, 2002. 464 str., ilustr. ISBN 0-201-74205-5. ŠCOBISS.SI-ID 24645893Ć

  52. BROEMMER, Darren. J2EE best practices : Java design patterns, automation, and performance. Indianapolis: Wiley, cop. 2003. XXIV, 471 str., ilustr. ISBN 0-471-22885-0. ŠCOBISS.SI-ID 24568325Ć

  53. ZANASI, A. (ur.). Data mining III. Southampton; Boston: WIT; Billerica: Computational Mechanics, cop. 2002. ŠXIVĆ, 1011 str., ilustr. ISBN 1-85312-925-9. ŠCOBISS.SI-ID 24316933Ć

  54. LEONDES, Cornelius T. (ur.). Database and data communication network systems : techniques and applications. Amsterdam Šetc.Ć: Academic Press, cop. 2002. 3 zv. (ŠLIĆ, 952 str.), ilustr. ISBN 0-12-443895-4. ISBN 0-12-443896-2. ISBN 0-12-443897-0. ISBN 0-12-443898-9. ŠCOBISS.SI-ID 24653829Ć

  55. HORNAK, Joseph P. (ur.). Encyclopedia of imaging science and technology. New York: J. Wiley, cop. 2002. 2 zv. (XXVI, 1549, Š52Ć str. barvnih pril.), ilustr., zvd. ISBN 0-471-33276-3. ŠCOBISS.SI-ID 24422917Ć

  56. EVENING, Martin. Adobe Photoshop 7.0 for photographers : a professional image editor's guide to the creative use of Photoshop for the Macintosh and PC. Oxford Šetc.Ć: Focal Press, 2002. XX, 460 str., ilustr. ISBN 0-240-51690-7. ŠCOBISS.SI-ID 24569349Ć

  57. FEUERSTEIN, Steven. Oracle PL/SQL best practices. 1st ed. Beijing: O'Reilly, 2001. XIX, 182 str., ilustr. ISBN 0-596-00121-5. ŠCOBISS.SI-ID 24230917Ć

  58. GREENWALD, Rick. Oracle9iAS Portal bible. New York; Cleveland; Indianapolis: Hungry Minds, cop. 2001. XXIV, 955 str., ilustr. ISBN 0-7645-4749-6. ŠCOBISS.SI-ID 166350Ć

  59. FARIN, Gerald (ur.). Handbook of computer aided geometric design. 1st ed. Amsterdam Šetc.Ć: Elsevier, 2002. XXVIII, 820 str., ilustr. ISBN 0-444-51104-0. ŠCOBISS.SI-ID 12030297Ć

  60. HENNESSY, John L., PATTERSON, David A.. Computer architecture : a quantitative approach. 3rd ed. Amsterdam Šetc.Ć: Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2003. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 1-55860-596-7. ŠCOBISS.SI-ID 2747476Ć

  61. LIENGME, Bernard V.. A guide to Microsoft Excel 2002 for scientists and engineers. 3rd ed. Oxford Šetc.Ć: Butterworth-Heinemann, 2002. XII, 314 str., ilustr. ISBN 0-7506-5613-1. ŠCOBISS.SI-ID 24569093Ć

  62. LONEY, Kevin, THERIAULT, Marlene. Oracle9i DBA handbook. New York Šetc.Ć: McGraw-Hill, cop. 2002. XXIV, 980 str., ilustr. ISBN 0-07-219374-3. ŠCOBISS.SI-ID 24232197Ć

  63. LUEPTOW, Richard M., MINBIOLE, Michael. Graphics concepts with SolidWorks 2000, (ESource). Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2000. XVIII, 219 str., ilustr. ISBN 0-13-014155-0. ŠCOBISS.SI-ID 24666373Ć

  64. MARAN, Ruth. Teach yourself visually more Windows XP, (Visual). New York: Wiley Publishing, cop. 2002. ŠXĆ, 307 str., barvne ilustr. ISBN 0-7645-3698-2. ŠCOBISS.SI-ID 24561925Ć

  65. MCCARTY, Bill. Red Hat Linux firewalls. New York: Wiley publishing, 2002. 650 str., ilustr. ISBN 0-7645-2463-1. ŠCOBISS.SI-ID 24561413Ć

  66. MCCLELLAND, Deke. Photoshop 7 bible. Professional ed. New York: Wiley publishing, 2002. 1024 str., barv. ilustr. ISBN 0-7645-1993-X. ŠCOBISS.SI-ID 24560901Ć

  67. BAVEC, Cene (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), BOHANEC, Marko (ur.), DOMANJKO, Tomaž (ur.), DRAGAN, Srečo (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), ROZMAN, Ivan (ur.), SOLINA, Franc (ur.), ŠKRJANC, Maja (ur.), TRČEK, Denis (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Informacijska družba IS '01 : zbornik A 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija = Information society IS '2001 : proceedings A of the 4th International Multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2001. IX, 479 str., ilustr. ISBN 961-6303-34-1. http://is.ijs.si. ŠCOBISS.SI-ID 114763264Ć

  68. MERCER, Dave. ASP.NET : a beginner's guide. New York Šetc.Ć: McGraw-Hill, 2002. 550 str., ilustr. ISBN 0-07-219512-6. ŠCOBISS.SI-ID 24230149Ć

  69. MICHALEWICZ, Zbigniew. Genetic algorithms + data structures = evolution programs. 3rd, revised and extended ed. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1999. XX, 387 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-60676-9. ŠCOBISS.SI-ID 8141832Ć

  70. MINASI, Mark. The complete PC upgrade & maintenance guide. 2003 ed. San Francisco; London: SYBEX, cop. 2002. XXXIX, 1200 str., ilustr. ISBN 0-7821-4075-0. ŠCOBISS.SI-ID 24531461Ć

  71. MURDOCK, Kelly. 3ds max 5 bible. New York: Wiley Publishing, cop. 2003. 1106 str., Š16Ć str. barvn. fotografij, ilustr. ISBN 0-7645-3703-2. ŠCOBISS.SI-ID 24560645Ć

  72. Oracle DBA checklists : pocket reference : quest software. 1st ed. Beijing Šetc.Ć: O'Reilly, 2001. III, 76 str. ISBN 0-596-00122-3. ŠCOBISS.SI-ID 24231429Ć

  73. PLANCHARD, David C., PLANCHARD, Marie P.. Drawing and detailing with SolidWorks : a workbook for SolidWorks 2001/2001 Ši.e. 2002Ć plus. ŠShawnee-MissionĆ: Schroff Development, cop. 2002. 1 zv. (ločena pag.), ilustr. ISBN 1-58503-081-3. ŠCOBISS.SI-ID 24667141Ć

  74. PLANCHARD, Marie P., PLANCHARD, David C.. SolidWorks 2001 tutorial : a basic introduction. ŠShawnee-MissionĆ: SDC Publications, cop. 2001. 1 zv. (ločena pag.), ilustr. ISBN 1-58503-027-9. ŠCOBISS.SI-ID 24666629Ć

  75. PODGORELEC, David. Odprt sistem za načrtovanje z geometrijskimi omejitvami : doktorska disertacija. Maribor: ŠD. PodgorelecĆ, 2002. XIV, 157, 6 f., ilustr., tabele. ŠCOBISS.SI-ID 121766656Ć

  76. GRIČAR, Jože (ur.), JORDAN, Sandi (ur.), HRIBAR, Uroš (ur.). Zbornik posvetovanja. Kranj: Moderna organizacija, 2001. 120 str., ilustr. ISBN 961-232-126-4. ŠCOBISS.SI-ID 114382336Ć

  77. DŽEROSKI, Sašo (ur.), LAVRAČ, Nada (ur.). Relational data mining. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. XIX, 398 str., ilustr. ISBN 3-540-42289-7. ŠCOBISS.SI-ID 16146471Ć

  78. SELMAN, Daniel. Java 3D programming. Greenwich, Conn.: Manning; London: Pearson Education, cop. 2002. 376 str., ilustr. ISBN 1-9301-1035-9. ŠCOBISS.SI-ID 23866629Ć

  79. ŠTRANCAR, Matjaž. Nakupovanje v internetu, (Zbirka Ž). 1. izd. Izola: Desk, 2001. 101 str., ilustr. ISBN 961-6002-44-9. ŠCOBISS.SI-ID 113082880Ć

  80. The TickIT guide : using ISO 9001:2000 for software quality management system construction, certification and continual improvement. Issue 5.0. London: BSI: DISC, 2001. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. ISBN 0-580-36943-9. ŠCOBISS.SI-ID 1727045Ć

  81. TULLOCH, Mitch, TULLOCH, Ingrid. Microsoft encyclopedia of networking. 2nd ed. Redmond: Microsoft Press, 2002. LVI, 1313 str., ilustr. ISBN 0-7356-1378-8. ŠCOBISS.SI-ID 47697153Ć

  82. VAUGHN, William R.. ADO.NET examples and best practices for C# programmers, (The expert's voice). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. XXII, 358 str., ilustr. ISBN 1-59059-012-0. ŠCOBISS.SI-ID 24222725Ć

  83. VERBIČ, Dušan, BLAŽIČ, Marjan (ur.). Temelji upravljalnega informacijskega sistema. Novo mesto: Visokošolsko središče, Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2001. 250 str., graf. prikazi. ISBN 961-6309-12-9. ŠCOBISS.SI-ID 111483904Ć

  84. WALKENBACH, John. Excel charts. New York: Wiley Publishing, cop. 2003. XXX, 516 str., ilustr. ISBN 0-7645-1764-3. ŠCOBISS.SI-ID 24561669Ć

  85. ZOREC, Miha. Svetovni splet : priročnik za uporabo interneta in izdelavo spletnih strani brez programiranja, (Timova knjižnica). Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2001. 63 str., ilustr. ISBN 86-365-0261-6. ŠCOBISS.SI-ID 115256320Ć


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  86. BELL, Jim (ur.). Asteroid rendezvous : NEAR Shoemaker's adventures at Eros. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Presss, 2002. XIII, 115 str., ilustr. ISBN 0-521-81360-3. ŠCOBISS.SI-ID 24623877Ć

  87. CHONG, Siew Meng, LIM, Albert Chee Hoon, ANG, Poon Seng. Photographic atlas of the moon. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2002. IX, 146 str., ilustr. ISBN 0-521-81392-1. ŠCOBISS.SI-ID 24452101Ć

  88. COVINGTON, Michael A.. Celestial objects for modern telescopes, (Practical amateur astronomy). Cambridge: Cambridge University Press, 2002. XIII, 268 str., ilustr. ISBN 0-521-52419-9. ŠCOBISS.SI-ID 24627205Ć

  89. COVINGTON, Michael A.. How to use a computerized telescope, (Practical amateur astronomy). Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2002. XVI, 223 str., ilustr., zvd. ISBN 0-521-00790-9. http://www.loc. gov/catdir/toc/cam021/2002024693.html. ŠCOBISS.SI-ID 24626949Ć

  90. GARLICK, Mark Antony. The story of the solar system. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2002. 154 str., ilustr. ISBN 0-521-80336-5. http://www.loc. gov/catdir/toc/cam021/2001035680.html. ŠCOBISS.SI-ID 24469509Ć

  91. GILMOUR, Jess K.. The practical astronomer's deep-sky companion, (Patrick Moore's practical astronomy series). London: Springer, cop. 2003. XIV, 140 str., ilustr. ISBN 1-85233-474-6. ŠCOBISS.SI-ID 24636933Ć

  92. KALER, James B.. The hundred greatest stars. New York: Copernicus, 2002. XXVII, 213 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 0-387-95436-8. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy033/2002019774.html. ŠCOBISS.SI-ID 24633349Ć

  93. KRAMER, Herbert J.. Observation of the earth and its environment : survey of missions and sensors, (Engineering online library). 4th ed. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. XXIX, 1510 str., ilustr. ISBN 3-540-42388-5. ŠCOBISS.SI-ID 24633861Ć

  94. MONKHOUSE, Richard, COX, John. 3-D atlas of stars and galaxies. London Šetc.Ć: Springer, cop. 2000. 95 str., ilustr. ISBN 1-85233-189-5. ŠCOBISS.SI-ID 24642309Ć

  95. POENARU, Dorin N. (ur.). Nuclei far from stability and astrophysics : Šproceedings of the NATO Advanced Study Institute on Nuclei Far from Stabilityand Astrophysics, Predeal, Romania, August 28-September 8, 2000Ć, (Nato science series, 2, Mathematics, phiysics and chemistry, vol. 17). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. IX, 427 str., ilustr. ISBN 0-7923-6936-X. ŠCOBISS.SI-ID 24709381Ć

  96. NAYLOR, John Caldicott. Out of the blue : a 24-hour skywatcher's guide. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2002. XII, 360 str., barvn. ilustr. ISBN 0-521-80925-8. http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2001052714.html, http://www.loc.gov/catdir/toc/cam021/2001052714.html. ŠCOBISS.SI-ID 24626437Ć

  97. NORTON, O. Richard. The Cambridge encyclopedia of meteorites. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2002. XX, 354 str., ilustr., zvd. ISBN 0-521-62143-7. http://www.loc. gov/catdir/toc/cam021/2001035621.html. ŠCOBISS.SI-ID 24447749Ć

  98. PADMANABHAN, Thanu. Theoretical astrophysics. Vol. 3, Galaxies and cosmology. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2002. XVII, 619 str., ilustr. ISBN 0-521-56242-2. ŠCOBISS.SI-ID 24624389Ć

  99. ZEILIK, Michael. Astronomy : the evolving universe. 9th ed. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2002. XX, 552 str., ilustr. ISBN 0-521-80090-0. http://www.loc. gov/catdir/toc/cam022/2001035088.html. ŠCOBISS.SI-ID 24631557Ć


  53 FIZIKA.


  100. MEYERS, Robert Allen (ur.). Encyclopedia of physical science and technology. 3rd ed. San Diego Šetc.Ć: Academic Press, cop. 2002. 18 zv., ilustr. ISBN 0-12-227410-5. ISBN 0-12-227411-3. ISBN 0-12-227412-1. ISBN 0-12-227413-X. ISBN 0-12-227414-8. ISBN 0-12-227415-6. ISBN 0-12-227416-4. ISBN 0-12-227417-2. ISBN 0-12-227418-0. ISBN 0-12-227419-9. ISBN 0-12-227420-2. ISBN 0-12-227421-0. ISBN 0-12-227422-9. ISBN 0-12-227423-7. ISBN 0-12-227424-5. ISBN 0-12-227425-3. ISBN 0-12-227426-1. ISBN 0-12-227427-X. ISBN 0-12-227429-6. ŠCOBISS.SI-ID 24325893Ć

  101. MUNJAL, M. L., MECHEL, Fridolin P. (ur.). Formulas of acoustics. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2002. XXIII, 1175 str., ilustr. ISBN 3-540-42548-9. ŠCOBISS.SI-ID 24305925Ć

  102. GRAHAM-SMITH, Francis, KING, Terry A.. Optics and photonics : an introduction. Chichester Šetc.Ć: Wiley, 2000. XIV, 439 str., Š8Ć str., ilustr. ISBN 0-471-48924-7. ISBN 0-471-48925-5. ŠCOBISS.SI-ID 15484199Ć

  103. BENENSON, Walter. Handbook of physics. New York Šetc.Ć: Springer, cop. 2002. XXV, 1181 str., ilustr. ISBN 0-387-95269-1. ŠCOBISS.SI-ID 24620037Ć

  104. LUDMAN, Jacques. Holography for the new millennium. New York Šetc.Ć: Springer, 2002. XXI, 319 str., ilustr. ISBN 0-387-95334-5. ŠCOBISS.SI-ID 23885061Ć

  105. ČANTRAK, Svetislav. Mehanika fluida : teorija i praksa, (Edicija Mehanika fluida i hidraulične mašine). Š7. izd.Ć. Beograd: Mašinski fakultet, 2001. 538 str., ilustr. ISBN 86-7083-422-7. ŠCOBISS.SI-ID 24687109Ć

  106. MERIAM, James Lathrop, KRAIGE, L. Glenn, PALM, William J.. Engineering mechanics. 5th ed. New York Šetc.Ć: Wiley, 2002-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 0-471-40646-5. ISBN 0-471-40645-7. ŠCOBISS.SI-ID 89787Ć

  107. MYERS, H. P.. Introductory solid state physics. 2nd ed. London; Bristol (PA): Taylor & Francis, 1997. XIII, 522 str., ilustr. ISBN 0-7484-0659-X. ISBN 0-7484-0660-3. ŠCOBISS.SI-ID 675156Ć

  108. PAKULIAK, Stanislav (ur.). Integrable structures of exactly solvable two-dimensional models of quantum field theory : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Dynamical Symmetries of Integrable Quantum Field Theories and Lattice Models, Kiev, Ukraine, September 25-30, 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics and chemistry, vol. 35). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. VII, 335 str., ilustr. ISBN 0-7923-7183-6. ŠCOBISS.SI-ID 24695813Ć

  109. WU, C. H. (ur.). Hydrogen recycling at plasma facing materials, (NATO science series, 2, Mathematics, physics and chemistry, vol. 1). Dordrecht; London; Boston: Kluwer, cop. 2000. X, 363 str., ilustr. ISBN 0-7923-6629-8. ŠCOBISS.SI-ID 24695045Ć

  110. CLOOTS, Rudi (ur.). Supermaterials : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Supermaterials, Giens, Hyeres, France, September 19-23, 1999Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 8). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2000. XII, 228 str., ilustr. ISBN 0-7923-6808-8. ŠCOBISS.SI-ID 24695301Ć

  111. ROZVANY, G. I. N. (ur.). Topology optimization of structures and composite continua : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Topology Optimization of Structures and Composite Continua, Budapest, Hungary, May 8-12, 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 7). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2000. XIX, 392 str., ilustr. ISBN 0-7923-6806-1. ŠCOBISS.SI-ID 24700421Ć

  112. GIBBS, M. R. J. (ur.). Modern trends in magnetostriction study and application : Šproceedings of the NATO Advanced Study Institute on Modern Trends in Magnetostriction Study and Application, Kyiv, Ukraine, 22 May-2 June 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 5). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. XI, 349 str., ilustr. ISBN 0-7923-6716-2. ŠCOBISS.SI-ID 24710405Ć

  113. PARNES, Raymond. Solid mechanics in engineering. Chichester Šetc.Ć: John Wiley & sons, cop. 2001. XIX, 728 str., ilustr. ISBN 0-471-49300-7. ŠCOBISS.SI-ID 24422661Ć

  114. PAVLOVIĆ, Miloš D., STEFANOVIĆ, Zoran. Priručnik za proračun strujanja stišljivog fluida, (Edicija Mehanika fluida i hidraulične turbomašine). 6. izd. Beograd: Mašinski fakultet Univerziteta, 2002. 82 str. ISBN 86-7083-431-6. ŠCOBISS.SI-ID 24687365Ć

  115. STROPNIK, Jože, ŠTERK, Peter, JUHART, Karli. Statika. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 183 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 86-365-0396-5. ŠCOBISS.SI-ID 117326592Ć


  539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI.


  116. KOMAROVSKY, Anatoly A.. Physics of strength and fracture control : adaptation of engineering materials and structures. Boca Raton Šetc.Ć: CRC Press, 2002, cop. 2003. ŠXXVIIIĆ, 639 str., graf. prikazi. ISBN 0-8493-1151-9. ŠCOBISS.SI-ID 24298757Ć

  117. BOUCHAUD, Elisabeth (ur.). Physical aspects of fracture : Šproceedings of the Nato Advanced Study Institute on Physical Aspects of Fracture, Cargese, France, 5-17 June 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics and chemistry, vol. 32). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. XV, 371 str., ilustr. ISBN 0-7923-7146-1. ŠCOBISS.SI-ID 24695557Ć


  54 KEMIJA.


  118. TAYLOR, Peter G. (ur.). Alkenes and aromatics, (The molecular world). Cambridge: Royal Society of Chemistry; Milton Keynes: Open University, 2002. 184 str., ilustr. ISBN 0-85404-680-1. ŠCOBISS.SI-ID 24457733Ć

  119. MORTIMER, Michael (ur.). Chemical kinetics and mechanism, (The molecular world). Cambridge: Royal Society of Chemistry; Milton Keynes: Open University, 2002. 262 str., ilustr. ISBN 0-85404-670-4. ŠCOBISS.SI-ID 24457221Ć

  120. COX, P. A.. Instant notes inorganic chemistry, (The instant notes series). Oxford: BIOS, 2000. VI, 261 str., ilustr. ISBN 1-85996-163-0. ŠCOBISS.SI-ID 22670853Ć

  121. HARDING, Charlie (ur.). Elements of the p block, (The molecular world). Cambridge: Royal Society of Chemistry; Milton Keynes: Open University, 2002. 305 str., ilustr. ISBN 0-85404-690-9. ŠCOBISS.SI-ID 24458245Ć

  122. FIEDLER, Herbert P., HOEPFNER, Eva-Marie (ur.). Fiedler encyclopedia of excipients : for pharmaceuticals, cosmetics and related areas, (Der pharmazeutische Betrieb, Bd. 9). 5th ed. Aulendorf: ECV, 2002. 1737 str., ilustr. ISBN 3-87193-231-0. ISBN 3-87193-235-3. ŠCOBISS.SI-ID 1148785Ć

  123. STENIUS, Per (ur.). Forest products chemistry, (Papermaking science and technology, book 3). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantĆ: TAPPI, 2000. 350 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-03-9. ŠCOBISS.SI-ID 132288Ć

  124. HESSE, Manfred. Alkaloids : nature's curse or blessing?. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2002. XII, 413 str., ilustr. ISBN 3-906390-24-1. ŠCOBISS.SI-ID 23903493Ć

  125. HOCHLEITNER, Rupert. Dragi in okrasni kamni, (Zbirka Sprehodi v naravo). Slovenska izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 79 str., barvne ilustr. ISBN 961-231-183-8. ŠCOBISS.SI-ID 106839808Ć

  126. HEIN, Morris. Introduction to general, organic, and biochemistry. 7th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole, 2001. 1 zv. (ločena pag.), ilustr. ISBN 0-534-37998-2. ŠCOBISS.SI-ID 24529413Ć

  127. KEALEY, David, HAINES, Peter J.. Analytical chemistry, (The Instant notes series). Oxford: BIOS, 2002. X, 342 str., ilustr. ISBN 1-85996-189-4. ŠCOBISS.SI-ID 1119089Ć

  128. MCCANCE, Robert Alexander, WIDDOWSON, Elsie May. The composition of foods. 6th ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002. 500 str. ISBN 0-85404-428-0. ŠCOBISS.SI-ID 24448773Ć

  129. TAYLOR, Peter (ur.). Mechanism synthesis, (The molecular world). Cambridge: Royal Society of Chemistry; Milton Keynes: Open University, 2002. 368 str., ilustr. ISBN 0-85404-695-X. ŠCOBISS.SI-ID 24458501Ć

  130. JOHNSON, David Arthur (ur.). Metals and chemical change, (The molecular world). Cambridge: Royal Society of Chemistry; Milton Keynes: Open University, 2002. 272 str., ilustr. ISBN 0-85404-665-8. ŠCOBISS.SI-ID 24454405Ć

  131. THORPE, M. F. (ur.). Properties and applications of amorphous materials : Šproceedings of the NATO Advanced Study Institute on Properties and Applications of Amorphous Materials, Sec, Czech Republic, 25 June-7 July 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 9). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. IX, 447 str., ilustr. ISBN 0-7923-6810-X. ŠCOBISS.SI-ID 24710661Ć

  132. PATRICK, Graham L.. Instant notes organic chemistry, (The instant notes series). Oxford: BIOS, 2000. X, 315 str., ilustr. ISBN 1-85996-158-4. ŠCOBISS.SI-ID 22670597Ć

  133. HAINES, Peter J. (ur.). Principles of thermal analysis and calorimetry, (RSC paperbacks). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2002. XIII, 220 str., ilustr. ISBN 0-85404-610-0. ŠCOBISS.SI-ID 24530181Ć

  134. SCHLICK, Tamar. Molecular modeling and simulation : an interdisciplinary guide, (Interdisciplinary applied mathematics, vol. 21). New York Šetc.Ć: Springer, 2002. XLIII, 634 str., ilustr. ISBN 0-387-95404-X. ŠCOBISS.SI-ID 24643077Ć

  135. SMART, Lesley (ur.). Separation, purification and identification, (The molecular world). Cambridge: Royal Society of Chemistry; Milton Keynes: Open University, 2002. 120 str., ilustr. ISBN 0-85404-685-2. ŠCOBISS.SI-ID 24457989Ć

  136. GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2001, Maribor, 20. in 21. september 2001. Zbornik referatov s posvetovanja. Del 2. Maribor: Slovensko kemijsko društvo, 2001. 1 zv. (666-1093 str.), graf. prikazi. ISBN 86-435-0418-1. ŠCOBISS.SI-ID 46292225Ć

  137. SMART, Lesley (ur.). The Third Dimension, (The molecular world). Cambridge: Royal Society of Chemistry; Milton Keynes: Open University, 2002. 240 str., ilustr. ISBN 0-85404-660-7. ŠCOBISS.SI-ID 24456709Ć

  138. BRUNETTE, Donald Maxwell. Titanium in medicine : material science, surface science, engineering, biological responses and medical applications, (Engineering materials). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. XIII, 1019 str., ilustr. ISBN 3-540-66936-1. ŠCOBISS.SI-ID 24628741Ć

  139. WHITTAKER, A. G., MOUNT, A. R., HEAL, M. R.. Physical chemistry, (The Instant notes series). London: BIOS, 2000. VI, 286 str., ilustr. ISBN 1-85996-194-0. ŠCOBISS.SI-ID 22847493Ć


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  140. KLEINDORFER, Paul R. (ur.). Mitigation and financing of seismic risks: Turkish and international perspectives : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Mitigation and Financing of Earthquake Risks in Turkey, ankara, stanbul, urkey, 22-24 June, 2000Ć, (NATO science series, 4, Earth and environmental sciences, vol. 3). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. XII, 286 str., ilustr. ISBN 0-7923-7098-8. ŠCOBISS.SI-ID 24694789Ć

  141. NEUKAMP, Ernst. Oblaki in vreme : spoznajmo vremenske pojave, (Zbirka Sprehodi v naravo). Slovenska izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 79 str., barvne ilustr. ISBN 961-231-187-0. ŠCOBISS.SI-ID 106843136Ć


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  142. BERGETHON, Peter R.. The physical basis of biochemistry : the fundations of molecular biophysics. Corrected 2nd printing. New York Šetc.Ć: Springer, 2000. XXII, 567 str., ilustr. ISBN 0-387-98262-0. ŠCOBISS.SI-ID 24697605Ć

  143. STEINBUCHEL, A. (ur.). Biopolymers. Vol. 3a, Polyesters I: biological systems and biotechnological production. Weinheim; Chichester: Wiley-VCH, cop. 2002. XII, 460 str., ilustr. ISBN 3-527-30224-7. ŠCOBISS.SI-ID 24656133Ć

  144. STEINBUCHEL, A. (ur.). Biopolymers. Vol. 3b, Polyesters II: properties and chemical synthesis. Weinheim; Chichester: Wiley-VCH, cop. 2002. XII, 468 str., ilustr. ISBN 3-527-30219-0. ŠCOBISS.SI-ID 24656389Ć

  145. STEINBUCHEL, A. (ur.). Biopolymers. Vol. 4, Polyesters III: applications and commercial products. Weinheim; Chichester: Wiley-VCH, cop. 2002. XII, 398 str., ilustr. ISBN 3-527-30225-5. ŠCOBISS.SI-ID 24656645Ć

  146. STEINBUCHEL, A. (ur.). Biopolymers. Vol. 5, Polysaccharides I: polysaccharides from prokarytones. Weinheim; Chichester: Wiley-VCH, cop. 2002. 532 str., ilustr. ISBN 3-527-30226-3. ŠCOBISS.SI-ID 24656901Ć

  147. STEINBUCHEL, A. (ur.). Biopolymers. Vol. 6, Polysaccharides II: polysaccharides from eukaryotes. Weinheim; Chichester: Wiley-VCH, cop. 2002. X, 636 str., ilustr. ISBN 3-527-30227-1. ŠCOBISS.SI-ID 24657157Ć

  148. FITZGERALD, Katherine A.. The cytokine factsbook, (FactsBook series). 2nd ed. San Diego Šetc.Ć: Academic Press, cop. 2001. IX, 515 str., ilustr. ISBN 0-12-155142-3. ŠCOBISS.SI-ID 24736261Ć

  149. EHRLICH, Henry Lutz. Geomicrobiology. 4th ed., rev. and expanded. New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2002. XXVIII, 768 str., ilustr. ISBN 0-8247-0764-8. ŠCOBISS.SI-ID 24509445Ć

  150. TUTIN, Thomas Gaskell (ur.). Flora Europaea. Vol. 1, Psilotaceae to Platanaceae. 2nd ed. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2002. XLVI, 581 str., zvd. ISBN 0-521-41007-X. ŠCOBISS.SI-ID 24736773Ć

  151. MORELLO, Michael J. (ur.). Free radicals in foods : chemistry, nutrition, and health effects, (ACS symposium series, 807). Washington: American Chemical Society, 2002. XII, 356 str., ilustr. ISBN 0-8412-3741-7. ŠCOBISS.SI-ID 1356168Ć

  152. ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 4th ed. New York: Garland Science, 2002. XXXIV, 1463, Š86Ć str., barvne ilustr. ISBN 0-8153-3218-1. ISBN 0-8153-4072-9. ŠCOBISS.SI-ID 1083761Ć

  153. VARMA, Ajit (ur.). Mycorrhiza : structure, function, molecular biology, and biotechnology. 2nd ed. Berlin Šetc.Ć: Springer, 1999. XVIII, 704 str., ilustr. ISBN 3-540-63981-0. ŠCOBISS.SI-ID 24450309Ć

  154. CHYCZEWSKI, Lech (ur.). Endocrine disrupters and carcinogenic risk assessment : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, 8-12 May 2001, Bialystok, PolandĆ, (NATO science series, Series I, Life and behavioural sciences, vol. 340). Amsterdam Šetc.Ć: IOS Press; Tokyo: Ohmsha, cop. 2002. VIII, 364 str., ilustr. ISBN 1-58603-218-6. ISBN 4-274-90479-2. ŠCOBISS.SI-ID 24694533Ć

  155. PANAFIEU, Jean Baptiste de. Evolucija : nenavadna družina, (Šolska enciklopedija). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1997. 219 str., barvne ilustr. ISBN 86-365-0244-6. ŠCOBISS.SI-ID 69315072Ć

  156. RIDLEY, Matt. Genom : biografija človeške vrste. Tržič: Učila International, 2002. 317 str. ISBN 961-233-441-2. ŠCOBISS.SI-ID 118912256Ć

  157. WILSON, John, HUNT, Tim. Molecular biology of the cell : a problems approach. 4th ed. New York; London: Garland Science, 2002. XXII, 711 str., ilustr. ISBN 0-8153-3577-6. ŠCOBISS.SI-ID 2463508Ć

  158. WINFREE, Arthur T.. The geometry of biological time, (Interdisciplinary applied mathematics, vol. 12). 2nd ed. New York Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XXVI, 777 str., ilustr. ISBN 0-387-98992-7. ŠCOBISS.SI-ID 24221701Ć


  58 BOTANIKA.


  159. BOWN, Deni. The Royal Horticultural Society new encyclopedia of herbs & their uses. Revised ed. London Šetc.Ć: DK, 2002. 448 str., ilustr. ISBN 0-7513-3386-7. ŠCOBISS.SI-ID 24632581Ć

  160. Flora Europaea : on CD-ROM. ŠCambridgeĆ: Cambridge University Press, 2001. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 0-521-77811-5. Sistemske zahteve: osebni računalnik IBM PC, s procesorjem 80486; RAM pomnilnik 4 Mb; VGA monitor ali več, ločljivost zaslona 800x600 pik; Win 9x operacijski sistem; CD-ROM drive kompatibilen z Windowsi; Microsoft CD-ROM extensions (MSCDEX) verzija 2.0 ali več. ŠCOBISS.SI-ID 24738053Ć

  161. TUTIN, Thomas Gaskell (ur.). Flora Europaea. Vol. 2, Rosaceae to Umbelliferae. Reprinted. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 1992. XXVII, 469 str., zvd. ISBN 0-521-06662-X. ŠCOBISS.SI-ID 24737029Ć

  162. TUTIN, Thomas Gaskell (ur.). Flora Europaea. Vol. 3, Diapensiaceae to Myoporaceae. Reprinted. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2001. XXIX, 385 str., zvd. ISBN 0-521-08489-X. ŠCOBISS.SI-ID 24737285Ć

  163. TUTIN, Thomas Gaskell (ur.). Flora Europaea. Vol. 4, Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae). Reprinted. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 1996. XXX, 505 str., Š11Ć str. pril., zvd. ISBN 0-521-08717-1. ŠCOBISS.SI-ID 24737541Ć

  164. TUTIN, Thomas Gaskell (ur.). Flora Europaea. Vol. 5, Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones). Reprinted. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2000. XXXVI, 452 str., Š10Ć str. pril., zvd. ISBN 0-521-20108-X. ŠCOBISS.SI-ID 24737797Ć

  165. GLEDHILL, David. The names of plants. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. IX, 326 str., ilustr. ISBN 0-521-81863-X. ISBN 0-521-52340-0. http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2002022290.html, http://www.loc.gov/catdir/toc/cam026/2002022290.html. ŠCOBISS.SI-ID 24627461Ć

  166. PESSARAKLI, Mohammad (ur.). Handbook of plant and crop physiology, (Books in soils, plants and the environment, vol. 84). 2nd ed., rev. and expanded. New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2002. XVII, 973 str., ilustr. ISBN 0-8247-0546-7. ŠCOBISS.SI-ID 24196869Ć

  167. LIPPERT, Wolfgang. Travniške cvetice : prepoznavajmo cvetje na travnikih in pašnikih, (Zbirka Sprehodi v naravo). Slovenska izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 79 str., barvne ilustr. ISBN 961-231-182-X. ŠCOBISS.SI-ID 106839552Ć

  168. VAN DER HEIJDEN, Marcel G. A. (ur.). Mycorrhizal ecology, (Ecological studies, 157). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. XXIV, 469 str., ilustr. ISBN 3-540-42407-5. ŠCOBISS.SI-ID 3307129Ć

  169. ZAUNER, Georg. Iglavci : spoznavanje in določanje iglavcev v naravi in nasadih, (Zbirka Sprehodi v naravo). Slovenska izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 59 str., barvne ilustr. ISBN 961-231-185-4. ŠCOBISS.SI-ID 106841344Ć


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  170. DIERL, Wolfgang. Metulji : kako prepoznamo in določimo metulje in njihove gosenice : natančni opisi 70 metuljev, (Zbirka Sprehodi v naravo). Slovenska izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 79 str., barvne ilustr. ISBN 961-231-188-9. ŠCOBISS.SI-ID 106844160Ć

  171. ZYKOV, K. D. (ur.). Elsevier's dictionary of nature and hunting in English, French, Russian, German and Latin. 1st ed. Amsterdam Šetc.Ć: Elsevier, 2002. Š10Ć, 506 str. ISBN 0-444-50420-6. ŠCOBISS.SI-ID 24638469Ć

  172. MCCRACKEN, Thomas O., KAINER, Robert A., SPURGEON, Thomas L.. Spurgeonov barvni atlas anatomije domačih živali : osnove. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. XIX, 137 str., ilustr. ISBN 86-365-0404-X. ŠCOBISS.SI-ID 119190272Ć

  173. NICOLAI, Jurgen. Ptice pevke : prepoznavajmo ptice pevke v gozdu, na polju in v vrtu, (Zbirka Sprehodi v naravo). Slovenska izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 79 str., barvne ilustr. ISBN 961-231-184-6. ŠCOBISS.SI-ID 106840576Ć

  174. SINGER, Detlef. Gozdne živali : kako prepoznamo sesalce, ptiče, dvoživke, plazilce in žuželke naših gozdov, (Zbirka Sprehodi v naravo). Slovenska izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 78 str., barvne ilustr. ISBN 961-231-189-7. ŠCOBISS.SI-ID 106844416Ć

  175. ZEI, Miroslav. Jadranske ribe : kako prepoznamo ribe, ki žive v Jadranskem morju, (Zbirka Sprehodi v naravo). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 72 str., ilustr. ISBN 961-231-205-2. ŠCOBISS.SI-ID 106996480Ć


  61 MEDICINA.


  176. BRAGG, Paul C., BRAGG, Patricia. Naravni jabolčni kis - zdravilni eliksir. Celje: Mavrica, 1997. 114 str. ISBN 961-90348-6-4. ŠCOBISS.SI-ID 69544192Ć

  177. CRAIG, Philip (ur.). Cestode zoonoses: echinococcosis and cysticercosis : an emergent and global problem : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Cestode Zoonoses: Echinococcosis and Cysticercosis - An Emergent and Global Problem, 10-13 September 2000, Poznan, PolandĆ, (NATO science series, Series I, Life and behavioural sciences, vol. 341). Amsterdam Šetc.Ć: IOS Press, cop. 2002. XII, 395 str., ilustr. ISBN 1-58603-220-8. ISBN 4-274-90481-4. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy022/2001096402.html. ŠCOBISS.SI-ID 24710149Ć

  178. GREENBERG, Steven (ur.). Computational models of auditory function : Šproceedings of the NATO Advanced Study Institute on Computational Hearing, Il Ciocco, Italy, 1-12 July 1998Ć, (NATO science series, Series A, Life sciences, vol. 312). Amsterdam Šetc.Ć: IOS Press, cop. 2001. XI, 361 str., ilustr. ISBN 90-5199-457-5. ISBN 4-274-90465-2. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy032/2001094183.html. ŠCOBISS.SI-ID 24709637Ć

  179. PAHLOW, Mannfried. Zdravilne rastline : nabiranje in uporaba, (Zbirka Sprehodi v naravo). Slovenska izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2000. 62 str., ilustr. ISBN 961-231-191-9. ŠCOBISS.SI-ID 106845184Ć

  180. HARRIS, Robert L. (ur.). Patty's industrial hygiene. 5th ed. New York Šetc.Ć: John Wiley & sons, 2000. 4 vol., ilustr. ISBN 0-471-29756-9. ISBN 0-471-29754-2. ISBN 0-471-29753-4. ISBN 0-471-29749-6. ISBN 0-471-29784-4. ŠCOBISS.SI-ID 24634117Ć

  181. HARRIS, Robert L. (ur.). Patty's toxicology. 5th ed. New York Šetc.Ć: John Wiley & Sons, 2001. 9 zv., ilustr. ISBN 0-471-31932-5. ISBN 0-471-31933-3. ISBN 0-471-31934-1. ISBN 0-471-31935-X. ISBN 0-471-31936-8. ISBN 0-471-31939-2. ISBN 0-471-31940-6. ISBN 0-471-31941-4. ISBN 0-471-31942-2. ISBN 0-471-31943-0. ŠCOBISS.SI-ID 24715525Ć


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  182. HARMS-RINGDAHL, Lars. Safety analysis : principles and practice in occupational safety. 2nd ed. London; New York: Taylor & Francis, 2001. XI, 302 str., ilustr. ISBN 0-415-23655-X. ŠCOBISS.SI-ID 24629509Ć


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  183. JARAMAZ, Slobodan, MICKOVIĆ, Dejan. Unutrašnja balistika. Beograd: Mašinski fakultet, 2001. IV, 223 str., ilustr. ISBN 86-7083-425-1. ŠCOBISS.SI-ID 24685573Ć

  184. TROSTMANN, Erik (ur.). Tap water as a hydraulic pressure medium. New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2001. XI, 208 str., ilustr. ISBN 0-8247-0505-X. ŠCOBISS.SI-ID 24506629Ć

  185. VUK, Drago. Sodobna produkcija in okolje : skripta. Kranj: Moderna organizacija, 1999. 384 str., ilustr. ISBN 961-232-070-5. ŠCOBISS.SI-ID 104482560Ć


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  186. DEDIĆ, Milan. Zadaci iz otpornosti materijala. Š1. izd.Ć. Kraljevo: Mašinski fakultet, 2002. ŠVIIIĆ, 187 str., ilustr. ISBN 86-82631-14-8. ŠCOBISS.SI-ID 24686853Ć

  187. SCHWARTZ, Mel M. (ur.). Encyclopedia of smart materials. New York: John Wiley & sons, 2002. 2 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 0-471-17780-6. ŠCOBISS.SI-ID 24253189Ć

  188. RUDD, C. D.. Composites for automotive applications, (Rapra review reports, vol. 11, no. 6), (Report, 126). Shawbury; Shrewsbury; Shropshire: Rapra Technology, 2000, cop. 2001. 122 str., ilustr. ISBN 1-85957-265-0. ŠCOBISS.SI-ID 24271621Ć


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  189. BEELEY, Peter R.. Foundry technology. 2nd ed. Oxford Šetc.Ć: Butterworth-Heinemann, 2001. X, 719 str., Š8Ć str. pril., ilustr. ISBN 0-7506-4567-9. ŠCOBISS.SI-ID 4894235Ć

  190. DECKER, Karl-Heinz, KABUS, Karlheinz. Maschinenelemente, (Das Fachwissen der Technik). 15. vollstandig Uberarbeitete und erweiterte Aufl. Munchen; Wien: Hanser, cop. 2001. 3 zv., ilustr. ISBN 3-446-21525-5. ŠCOBISS.SI-ID 23909125Ć

  191. Electronic engine controls 2002 : electronics and information gathering, (SP, 1690). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2002. ŠVIIIĆ, 175 str., ilustr. ISBN 0-7680-0958-8. ŠCOBISS.SI-ID 24403461Ć

  192. Electronic engine controls 2002 : engine control neural networks and non-linear systems, (SP, 1689). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2002. ŠVIIIĆ, 175 str., ilustr. ISBN 0-7680-0957-X. ŠCOBISS.SI-ID 24403205Ć

  193. GLOVER, David. Stroji, (Poskusi sam). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1999. 48 str., ilustr. ISBN 86-365-0312-4. ŠCOBISS.SI-ID 104865792Ć

  194. HAIMBAUGH, Richard E.. Practical induction heat treating. 1st printing. Materials Park: ASM International, 2001. VII, 332 str., ilustr. ISBN 0-87170-743-8. ŠCOBISS.SI-ID 24510469Ć

  195. MOLLENHAUER, Klaus (ur.). Handbuch Dieselmotoren, (VDI-Buch). 2., korr. und neu bearb. Aufl. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. XXXII, 1069 str., ilustr. ISBN 3-540-41239-5. ŠCOBISS.SI-ID 24442885Ć

  196. SUNDEN, Bengt (ur.). Heat transfer in gas turbines, (International series on developments in heat transfer, vol. 8). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2001. 520 str., ilustr. ISBN 1-85312-666-7. ŠCOBISS.SI-ID 24395013Ć

  197. HOWELL, Larry L.. Compliant mechanisms. New York Šetc.Ć: John Wiley, cop. 2001. XVII, 459 str., ilustr. ISBN 0-471-38478-X. http://www.loc. gov/catdir/toc/onix06/2001026196.html. ŠCOBISS.SI-ID 4903195Ć

  198. POLAJNAR, Andrej (ur.), POJE, Janez (ur.), JUNKAR, Mihael (ur.). Orodjarstvo 2001. Ideje - motor gospodarske rasti orodjarn : zbornik posvetovanja, Portorož, 9. in 10. oktober 2001. V Mariboru: Fakulteta za strojništvo; Ljubljana: GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo, 2001. 200 str., ilustr. ISBN 86-435-0428-9. ŠCOBISS.SI-ID 114470656Ć

  199. JAKOPIČ, Franc, PLAZAR, Slavko. Tehnologija odrezovanja kovin : učbenik za predmet Tehnologija. 2. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2001. 164 str., ilustr. ISBN 961-234-184-2. ŠCOBISS.SI-ID 113369344Ć

  200. JANEŽIČ, Igor. Strojni elementi 2. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2001. 183 str., ilustr., tabele. ISBN 86-365-0224-1. ŠCOBISS.SI-ID 111600384Ć

  201. KAIBA, Pavel, VRTEK, Branko. CNC odrezovalni stroji : zgradba, delovanje in programiranje. 1. natis. Železniki: Pami, 2001. 142 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6296-06-X. ŠCOBISS.SI-ID 110258688Ć

  202. KOLUDROVIĆ, Ćiril, KOLUDROVIĆ, Irena, KOLUDROVIĆ, Rudolf. Vaje iz tehničnega risanja 1. 2. ponatis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1998. 159 str., ilustr. ISBN 86-365-0098-2. ŠCOBISS.SI-ID 72965120Ć

  203. KOLUDROVIĆ, Ćiril, KOLUDROVIĆ, Irena, KOLUDROVIĆ, Rudolf. Vaje iz tehničnega risanja 2. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1992. 51 str., ilustr. ISBN 86-365-9100-8. ŠCOBISS.SI-ID 31287296Ć

  204. KUPPAN, T.. Heat exchanger design handbook, (Mechanical engineering, 126). New York: Marcel Dekker, 2000. X, 1119 str., ilustr. ISBN 0-8247-9787-6. ŠCOBISS.SI-ID 24688901Ć

  205. LANCASTER, John Frederik. Metallurgy of welding. 6th ed. Cambridge: Abington Publishing, 1999. IX, 446 str., ilustr. ISBN 1-85573-428-1. ŠCOBISS.SI-ID 24273669Ć

  206. SEYFFARTH, Peter (ur.). Laser-arc processes and their applications in welding and material treatment, (Welding and allied processes, vol. 1). London; New York: Taylor & Francis, 2002. XV, 184 str., ilustr. ISBN 0-415-26961-X. ŠCOBISS.SI-ID 24622853Ć

  207. LUCAS, W.. TIG and plasma welding : process techniques, recommended practices and applications. Cambridge: Abington, 1990. 111 str., ilustr. ISBN 1-85573-005-7. ŠCOBISS.SI-ID 24274693Ć

  208. LUTTER, Erich. Die Entfettung : Grundlagen, Theorie und Praxis. 2., erweiterte Aufl. Bad Saulgau: Leuze Verlag, 1990. 87 str., ilustr. ISBN 3-87480-055-5. ŠCOBISS.SI-ID 24259333Ć

  209. MAKARTCHOUK, Andrei. Diesel engine engineering : thermodynamics, dynamics, design, and control, (Mechanical engineering, 143). New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2002. XI, 375 str., ilustr. ISBN 0-8247-0702-8. ŠCOBISS.SI-ID 24505861Ć

  210. MATHERS, Gene. The welding of aluminium and its alloys. Boca Raton Šetc.Ć: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing, 2002. IX, 236 str., ilustr. ISBN 1-85573-567-9. ISBN 0-8493-1551-4. ŠCOBISS.SI-ID 24274437Ć

  211. LUCAS, W. (ur.). Process pipe and tube welding : a guide to welding process options, techniques, equipment, NDT and codes of practice. Cambridge: Abington Publishing: Woodhead Publishing, 1991. VI, 154 str., ilustr. ISBN 1-85573-012-X. ŠCOBISS.SI-ID 24274949Ć

  212. PULLARCOT, Sunil. Practical guide to pressure vessel manufacturing, (Mechanical engineering, 141). New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2002. VIII, 347 str., ilustr. ISBN 0-8247-0740-0. ŠCOBISS.SI-ID 7107862Ć

  213. RAUSCH, Werner. Die Phosphatierung von Metallen. 2. vollig neu uberarbeitete Aufl. Saulgau: Leuze Verlag, 1988. 371 str., ilustr. ISBN 3-87480-043-1. ŠCOBISS.SI-ID 24259077Ć

  214. SCHULTZ, Helmut. Electron beam welding. Reprinted. Cambridge: Abington, 2002. VIII, 232 str., ilustr. ISBN 1-85573-050-2. ŠCOBISS.SI-ID 24693253Ć

  215. SIXSMITH, Thomas, HANSELKA, Reinhard. Handbook of thermoplastic piping system design, (Mechanical engineering, 114). New York; Basel; Hong Kong: Marcel Dekker, cop. 1997. VII, 686 str., ilustr. ISBN 0-8247-9846-5. ŠCOBISS.SI-ID 24506373Ć

  216. VAKIN, Sergei A., SHUSTOV, Lev N., DUNWELL, Robert H.. Fundamentals of electronic warfare, (Artech House radar library). Boston; London: Artech House, 2001. XIX, 384 str., ilustr. ISBN 1-58053-052-4. ŠCOBISS.SI-ID 308686Ć

  217. VANDAGRIFF, Ralph L.. Practical guide to industrial boiler systems, (Mechanical engineering, 136). New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2001. XII, 362 str., ilustr. ISBN 0-8247-0532-7. ŠCOBISS.SI-ID 24506885Ć

  218. Welding of plastics, (Core research from TWI). Cambridge: Abington Publishing: Woodhead Publishing, 2000. 154 str., ilustr. ISBN 1-85573-519-9. ŠCOBISS.SI-ID 838337Ć

  219. YAN, Hong-Sen. Creative design of mechanical devices. Singapore Šetc.Ć: Springer, 1998. XI, 242 str., ilustr. ISBN 981-3083-57-3. ŠCOBISS.SI-ID 6716182Ć


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  220. ACARNLEY, Paul. Stepping motors : a guide to theory and practice, (Control engineering series, no. 63). 4th ed. London: Institution of Electrical Engineers, cop. 2002. VII, 159 str., ilustr. ISBN 0-85296-029-8. ŠCOBISS.SI-ID 24224773Ć

  221. BAHER, H.. Analog & digital signal processing. 2nd ed. Chichester Šetc.Ć: Wiley, 2001. XXI, 497 str., ilustr. ISBN 0-471-62354-7. http://www.loc. gov/catdir/toc/onix05/00054552.html. ŠCOBISS.SI-ID 7010326Ć

  222. CARPENTER, David. Electrician's technical reference, Motor controls. Albany: Delmar, 2000. X, 338 str., ilustr. ISBN 0-8273-8514-5. ŠCOBISS.SI-ID 23837445Ć

  223. DAI, Liang, HARJANI, Ramesh. Design of high performance CMOS voltage-controlled oscillators, (The Kluwer international series in engineering and computer science, Analog circuits and signal processing, SECS 708). Boston; Dordrecht; London: Kluwer, cop. 2003. 158 str., ilustr. ISBN 1-4020-7238-4. ŠCOBISS.SI-ID 24644101Ć

  224. SUN, Yichuang. Design of high frequency integrated analogue filters, (IEE circuits, devices and systems series, no. 14). London: The Institution of Electrical Engineers, cop. 2002. XIV, 243 str., ilustr. ISBN 0-85296-976-7. ŠCOBISS.SI-ID 24536325Ć

  225. DRURY, Bill. The Control Techniques drives and controls handbook, (IEE power and energy series, 35). Stevenage: Institution of Electrical Engineers, cop. 2001. XIX, 374 str., ilustr. ISBN 0-85296-793-4. ŠCOBISS.SI-ID 24308997Ć

  226. FURLANI, Edward P.. Permanent magnet and electromechanical devices : materials, analysis, and applications, (Academic Press series in electromagnetism). San Diego Šetc.Ć: Academic, cop. 2001. XVII, 518 str., ilustr. ISBN 0-12-269951-3. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy022/2001089410.html. ŠCOBISS.SI-ID 24443909Ć

  227. GIBSON, Diane. Hydroelectricity, (Sources of energy). North Mankato: Smart Apple Media, cop. 2002. 24 str., ilustr. ISBN 1-887068-77-5. ŠCOBISS.SI-ID 23957253Ć

  228. GOTTLIEB, Irving M.. Test procedures for basic electronics. Indianapolis: Prompt Publications, cop. 1994. IX, 356 str., ilustr. ISBN 0-7906-1063-9. ŠCOBISS.SI-ID 24692229Ć

  229. ABDEL-SALAM, Mazen. High-voltage engineering : theory and practice, (Electrical and computer engineering, 110). 2nd ed., revised and expanded. New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2000. X, 725 str., ilustr. ISBN 0-8247-0402-9. ŠCOBISS.SI-ID 24689157Ć

  230. KIM, Jungsang, SOMANI, S., YAMAMOTO, Y.. Nonclassical light from semiconductor lasers and LEDs, (Springer series in photonics, 5). Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XIV, 244 str., ilustr. ISBN 3-540-67717-8. ŠCOBISS.SI-ID 24201989Ć

  231. KOSTIĆ, Miomir. Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija. Beograd: Akademska misao: Elektrotehnički fakultet, 2002. 280 str., ilustr. ISBN 86-7466-067-3. ŠCOBISS.SI-ID 24687621Ć

  232. KULARATNA, Nihal. Digital and analogue instrumentation : testing and measurement, (IEE electrical measurement series, vol. 11). London: Institution of Electrical Engineers, cop. 2003. XXIX, 645 str., ilustr. ISBN 0-85296-999-6. ŠCOBISS.SI-ID 24225029Ć

  233. LOGONDER, Rado, SIMOVIĆ, Srećko. Zbirka nalog iz osnov elektrotehnike I. 2. spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2001. VI, 235 str., ilustr. ISBN 961-234-392-6. ŠCOBISS.SI-ID 114478336Ć

  234. MROZOWSKI, Michal. Guided electromagnetic waves : properties and analysis, (Electronic & electrical engineering research studies, Computer methods in electromagnetics series, 3). Taunton: Research Studies Press; New York Šetc.Ć: John Wiley & Sons, cop. 1997. XXII, 370 str., graf. prikazi. ISBN 0-86380-212-5. ISBN 0-471-97248-7. ŠCOBISS.SI-ID 676436Ć

  235. NAHMAN, Jovan, MIJAILOVIĆ, Vladica. Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja. Beograd: Elektrotehnički fakultet: Akademska misao, 2002. VI, 302 str., graf. prikazi. ISBN 86-7466-065-7. ŠCOBISS.SI-ID 24686085Ć

  236. OGRINC, Evgen. Elektrotehnika in varnost. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001. VI, 211 str., ilustr. ISBN 961-6286-33-1. ŠCOBISS.SI-ID 112260352Ć

  237. PEPPER, Clement S.. Build your own home lab. Indianapolis: Prompt Publications, cop. 1997. X, 314 str., ilustr. ISBN 0-7906-1108-2. ŠCOBISS.SI-ID 24714245Ć

  238. ZANDMAN, Felix, SIMON, Paul-Rene, SZWARC, Joseph. Resistor theory and technology. 1st ed. Malvern: Vishay Intertechnology, Inc.; Park Ridge: SciTech Pub ŠdistributorĆ, 2002. XII, 308 str., ilustr. ISBN 1-891121-12-X. ŠCOBISS.SI-ID 23879429Ć

  239. ŽALAR, Zdravko. Osnove elektrotehnike 1. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 272 str., ilustr., tabele. ISBN 86-365-0408-2. ŠCOBISS.SI-ID 119709184Ć

  240. ŽLAHTIČ, Franc, ZORMAN, Mateja, ŽEBELJAN, Djordje. Vrednotenje kakovosti električne napetosti s kriteriji elektromagnetne združljivosti : komentar standarda SIST EN 50160. Ljubljana: Agencija Poti, 2000. 115 str., ilustr. ISBN 961-90747-2-6. ŠCOBISS.SI-ID 109800192Ć


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  241. CARR, Joseph J.. Joe Carr's circuit toolkit. Indianapolis: Prompt Publications, cop. 1998. X, 237 str., ilustr. ISBN 0-7906-1181-3. ŠCOBISS.SI-ID 24713989Ć

  242. SOUDRIS, Dimitrios (ur.). Designing CMOS circuits for low power. Boston; Dordrecht; London: Kluwer, cop. 2002. XXXIV, 277 str., ilustr. ISBN 1-4020-7234-1. ŠCOBISS.SI-ID 24644869Ć

  243. GUDNASON, Gunnar, BRUUN, Erik. CMOS circuit design for RF sensors, (The Kluwer international series in engineering and computer science, Analog circuits and signal processing, SECS 695). Boston; Dordrecht; London: Kluwer, cop. 2002. VII, 176 str., ilustr. ISBN 1-4020-7127-2. ŠCOBISS.SI-ID 24645381Ć

  244. MYERS, Chris J.. Asynchronous circuit design. New York Šetc.Ć: Johm Wiley & Sons, 2001. XVII, 404 str., ilustr. ISBN 0-471-41543-X. ŠCOBISS.SI-ID 2601556Ć

  245. GOLIO, John Michael (ur.). RF and microwave semiconductor device handbook. Boca Raton Šetc.Ć: CRC Press, cop. 2003. 1 zv. (ločena pag.), ilustr. ISBN 0-8493-1562-X. ŠCOBISS.SI-ID 24562693Ć

  246. VARTERESIAN, Jon. Fabricating printed circuit boards. Amsterdam Šetc.Ć: Newnes, 2002. 236 str., ilustr. ISBN 1-8787-0796-5. ISBN 1-8787-0750-7. ŠCOBISS.SI-ID 24568837Ć

  247. WALTARI, Mikko E., HALONEN, Kari A. I.. Circuit techniques for low-voltage and high speed A/D converters, (The Kluwer international series in engineering and computer science, Analog circuits and signal processing, SECS 709). Boston; Dordrecht; London: Kluwer, cop. 2002. VII, 254 str., ilustr. ISBN 1-4020-7244-9. ŠCOBISS.SI-ID 24643845Ć


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  248. BLACK, Sharon K.. Telecommunications law in the Internet age, (The Morgan Kaufmann series in networking). San Francisco Šetc.Ć: Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2002. XIX, 516 str. ISBN 1-55860-546-0. ŠCOBISS.SI-ID 24646405Ć

  249. CLAPTON, Alan (ur.). Future mobile networks : 3G and beyond, (BT communications technology series, 2). London: Institution of Electrical Engineers, 2001. XVI, 244 str., ilustr. ISBN 0-85296-983-X. ŠCOBISS.SI-ID 24224005Ć

  250. GUO, Y. Jay, BARTON, Stephen K.. Fresnel zone antennas. Boston; Dordrecht; London: Kluwer, cop. 2002. IX, 120 str., ilustr. ISBN 1-4020-7124-8. ŠCOBISS.SI-ID 24645637Ć

  251. Telekomunikacije 01 telecommunications : razkrij svojo digitalno substanco : zbornik predavanj. Ljubljana: Inštitut za telekomunikacije, 2001. 259 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 1579474Ć

  252. NGAN, King N., YAP, Chi W., TAN, Keng T.. Video coding for wireless communication systems, (Signal processing and communications, 10). New York: Marcel Dekker, 2001. XX, 532 str., ilustr. ISBN 0-8247-0489-4. ŠCOBISS.SI-ID 24402181Ć

  253. AL-RAWESHIDY, Hamed (ur.). Radio over fiber technologies for mobile communications networks, (Artech House universal personal communications series). Boston; London: Artech House, 2002. XXI, 436 str., ilustr. ISBN 1-58053-148-2. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy022/2001056567.html. ŠCOBISS.SI-ID 24599813Ć

  254. RAMASWAMI, Rajiv, SIVARAJAN, Kumar N.. Optical networks : a practical perspective, (The Morgan Kaufmann series in networking). 2nd ed. San Francisco Šetc.Ć: Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2002. XXIX, 831 str., ilustr. ISBN 1-55860-655-6. ŠCOBISS.SI-ID 24646149Ć

  255. SPRINGER, Andreas, WEIGEL, Robert. UMTS : the physical layer of the universal mobile telecommunications system. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2002. ISBN 3-540-42162-9. ŠCOBISS.SI-ID 24225285Ć

  256. ŠKODIČ, Edvard. Izročanje v UMTS : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: ŠE. ŠkodičĆ, 2002. 41 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 512030061Ć

  257. PROAKIS, John G. (ur.). Wiley encyclopedia of telecommunications. Hoboken: Wiley, cop. 2003. 5 zv. (XII, 3074 str.), ilustr. ISBN 0-471-36972-1. ŠCOBISS.SI-ID 24600325Ć

  258. WIRTH, Wulf-Dieter. Radar techniques using array antennas, (IEE radar, sonar, navigation and avionics series, 10). London: Institution of Electrical Engineers, cop. 2001. XVII, 470 str., ilustr. ISBN 0-85296-798-5. ŠCOBISS.SI-ID 24224261Ć

  259. ZOLFAGHARI, Alireza. Low-power CMOS design for wireless transceivers. Boston; Dordrecht; London: Kluwer, cop. 2003. XVI, 106 str., ilustr. ISBN 1-4020-7253-8. ŠCOBISS.SI-ID 24644357Ć


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  260. LYONS, William C. (ur.). Standard handbook of petroleum & natural gas engineering. Woburn: Butterworth-Heinemann, 2001. 2 zv. (X, 1431; X, 1075 str.), ilustr. ISBN 0-88415-763-6. ISBN 0-88415-766-0. ŠCOBISS.SI-ID 24556805Ć

  261. ROKAVEC, Duška (ur.). Zbornik referatov s pisnimi prispevki članov : 4. strokovni seminar, Ribno pri Bledu, Š30. maj 2000Ć : interni zbornik. Ljubljana: Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje, 2000. 128 str., ilustr. ISBN 961-90372-7-8. ŠCOBISS.SI-ID 107589120Ć


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  262. EIBL, Josef (ur.). Beton Kalender : Taschenbuch fur Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau sowie die verwandten Facher. 91. Jahrgang. Berlin: Ernst & Sohn, 2002. 2 zv. (XII, 595 str.; XVI 392), ilustr. ISBN 3-433-02538-X. ŠCOBISS.SI-ID 698983Ć

  263. GULVANESSIAN, H.. Designers' guide to EN 1990 : eurocode: basis of structural design, (Designers' guides to the eurocodes). London: Thomas Telford, 2002. XII, 192 str., ilustr. ISBN 0-7277-3011-8. ŠCOBISS.SI-ID 24624645Ć

  264. CURWELL, S. R. (ur.). Hazardous building materials : a guide to the selection of environmentally responsible alternatives. 2nd ed. London; New York: Spon, 2002. 196 str., ilustr. ISBN 0-419-23450-0. ŠCOBISS.SI-ID 23914757Ć

  265. MEYER, Ronald. Das EnergieEinsparHaus : die neue Generation des Bauens. Taunusstein: Blottner, 2001. 190 str., ilustr. ISBN 3-89367-619-8. ŠCOBISS.SI-ID 23918597Ć


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  266. CHEREMISINOFF, Nicholas P.. Handbook of water and wastewater treatment technologies, (Pollution engineering). Boston Šetc.Ć: Butterworth-Heinemann, cop. 2002. XII, 636 str., ilustr. ISBN 0-7506-7498-9. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy022/2002283386.html. ŠCOBISS.SI-ID 24513797Ć

  267. ALMORZA GOMAR, David (ur.). Waste management and the environment. Southampton; Boston: WIT, cop. 2002. 800 str., ilustr. ISBN 1-85312-919-4. ŠCOBISS.SI-ID 24317189Ć

  268. OGRINC, Evgen. Delovno okolje razsvetljava. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000. III, 114 str., ilustr. ISBN 961-6286-32-3. ŠCOBISS.SI-ID 110577920Ć

  269. WOODARD, Frank. Industrial waste treatment handbook. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. X, 477 str., ilustr. ISBN 0-7506-7317-6. ŠCOBISS.SI-ID 2584090Ć


  629 TEHNIKA VOZIL.


  270. ABZUG, Malcolm J., LARRABEE, E. Eugene. Airplane stability and control : a history of the technologies that made aviation possible, (Cambridge aerospace series, 14). 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. XIX, 391 str., ilustr. ISBN 0-521-80992-4. http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2001052847.html, http://www.loc.gov/catdir/toc/cam025/2001052847.html. ŠCOBISS.SI-ID 24625669Ć

  271. Advanced lighting technology for vehicles, (SP, 1668). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2002. 232 str., ilustr. ISBN 0-7680-0936-7. ŠCOBISS.SI-ID 24604933Ć

  272. The automotive industry, (Core research from TWI). Cambridge: Abington, 2000. 152 str., ilustr. ISBN 1-85573-515-6. ŠCOBISS.SI-ID 24274181Ć

  273. COCCO, Gaetano. Motorrad-Technik pur Funktion - Konstruktion - Fahrwerk. Stuttgart: Motorbuch Verlag, cop. 2001. 215 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 24180485Ć

  274. 42 volt technology, (SP-1619). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2001. 40 str., ilustr. ISBN 0-7680-0766-6. ŠCOBISS.SI-ID 24181765Ć

  275. JEFFERSON, Colin M., BARNARD, R. H.. Hybrid vehicle propulsion, (International series on advances in transport, vol. 10). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2002. ŠXXĆ, 150 str., ilustr. ISBN 1-85312-887-2. ŠCOBISS.SI-ID 24630021Ć

  276. MAXWELL, James. Plastics in the automotive industry. Warrendale: SAE International; Cambridge: Woodhead, 1994. XII, 189 str., ilustr. ISBN 1-85573-039-1. ISBN 1-56091-527-7. ŠCOBISS.SI-ID 24271877Ć

  277. ROSEN, Paul. Framing production : technology, culture, and change in the British bicycle industry, (Inside technology series). Cambridge, Mass.; London: MIT Press, 2002. XI, 224 str., ilustr. ISBN 0-262-18225-4. ŠCOBISS.SI-ID 24513029Ć

  278. Sensors and actuators 2002, (SP-1659). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2002. 92 str., ilustr. ISBN 0-7680-0927-8. ŠCOBISS.SI-ID 24604677Ć

  279. Truck and bus chassis, suspension, stability, and handling, (SP, 1651). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2001. 169 str., ilustr. ISBN 0-7680-0893-X. ŠCOBISS.SI-ID 24496133Ć

  280. WEGENER, Peter P.. What makes airplanes fly? : history, science, and applications of aerodynamics. 2nd ed., corr. 2nd printing. New York Šetc.Ć: Springer, 1998. XII, 260 str., ilustr. ISBN 0-387-94784-1. ŠCOBISS.SI-ID 24205829Ć

  281. YENNE, Bill. Classic American airliners. St. Paul: MBI, 2001. 168 str., ilustr., barvne fotogr. ISBN 0-7603-0913-2. ŠCOBISS.SI-ID 23956485Ć

  282. YODER, Andrew R.. Auto audio : choosing, installing, and maintaining car stereo systems. 2nd ed. New York Šetc.Ć: McGraw-Hill, cop. 2000. XVII, 392 str., ilustr. ISBN 0-07-134689-9. ŠCOBISS.SI-ID 24226053Ć


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  283. ANŽELJ, Darko. Management v policiji, (Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije), (Knjižna zbirka Profesija). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001. 340 str., graf. prikazi. ISBN 961-235-064-7. ŠCOBISS.SI-ID 113206016Ć

  284. BERGANT, Bogomil, BLAŽIČ, Marjan (ur.). Gospodarjenje podjetij. Novo mesto: Visokošolsko središče, Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2001. 207 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6309-13-7. ŠCOBISS.SI-ID 112211456Ć

  285. DRUSANY, Vladimir. Vodenje tveganja v podjetju z ukrepi varnosti in zdravja pri delu, kakovosti, varovanja okolja. Logatec: VZA grafično oblikovanje, 2001. VII, 318 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-90735-1-7. ŠCOBISS.SI-ID 109009408Ć

  286. HIRSCHHEIM, Rudy A. (ur.). Information systems outsourcing : enduring themes, emergent patterns and future directions. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. IX, 537 str., ilustr. ISBN 3-540-43103-9. ŠCOBISS.SI-ID 24396549Ć

  287. IVANKO, Štefan. Raziskovanje in projektiranje organizacije. Kranj: Moderna organizacija, 1992. 410 str., graf. prikazi. ISBN 86-81049-46-1. ŠCOBISS.SI-ID 28708608Ć

  288. JESENKO, Jože. Statistika v organizaciji in managementu. Kranj: Moderna organizacija, 2001. 422 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-232-107-8. ŠCOBISS.SI-ID 108983552Ć

  289. LAPIN, Lawrence L., WHISLER, William D.. Quantitative decision making with spreadsheet applications. 7th ed. Belmont: Duxbury/Thomson Learning, cop. 2002. XV, 807 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 0-534-38024-7. ŠCOBISS.SI-ID 24639749Ć

  290. PARADIS, James G., ZIMMERMAN, Muriel L.. The MIT guide to science and engineering communication. 2nd ed. Cambridge (Mass.); London: MIT Press, 2002. VIII, 324 str., ilustr. ISBN 0-262-66127-6. ŠCOBISS.SI-ID 24512773Ć

  291. PHEASANT, Stephen. Bodyspace : anthropometry, ergonomics and the design of work. 2nd ed. London; Philadelphia: Taylor & Francis, cop. 2002. X, 244 str., ilustr. ISBN 0-7484-0326-4. ISBN 0-7484-0067-2. ŠCOBISS.SI-ID 24723717Ć

  292. POPOVIČ, Marija, ZAJC, Mimi. Vstop v poslovni svet. 2. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 128 str., ilustr. ISBN 86-365-0395-7. ŠCOBISS.SI-ID 119396864Ć

  293. TREVEN, Sonja, SRIĆA, Velimir. Mednarodno organizacijsko vedenje. Ljubljana: GV založba, 2001. 268 str., graf. prikazi. ISBN 86-7061-263-1. ŠCOBISS.SI-ID 113855488Ć

  294. WORTHINGTON, Shari L. S., BOYES, Walt. E-business in manufacturing : putting the Internet to work in the industrial enterprise. Research Triangle Park, NC: Instrumentation, Systems, and Automation Society, cop. 2002. XVI, 208 str., ilustr. ISBN 1-55617-758-5. ŠCOBISS.SI-ID 24623621Ć


  655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


  295. OITTINEN, Pirkko (ur.). Printing, (Papermaking science and technology, book 13). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1998. 295 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-13-6. ŠCOBISS.SI-ID 135104Ć


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  296. CHREST, Anthony P.. Parking structures : planning, design, construction, maintenance, and repair. 3rd ed. Boston Šetc.Ć: Kluwer Academic Publishers, 2001. XXXI, 856 str., ilustr. ISBN 0-7923-7213-1. ŠCOBISS.SI-ID 23914501Ć

  297. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Ljubljana: Avto-moto zveza Slovenije, 2000. 147 str., ilustr. ISBN 961-90076-8-9. ŠCOBISS.SI-ID 107563776Ć

  298. BALAŽIC, Jože (ur.), ŠTEFANIČ, Borut (ur.). 10. spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega ŠtudiĆ Medicinsko izvedenstvo 2000, Ljubljana, 5.-6. december 2000. Travmatizem v cestnem prometu. Ljubljana: Inštitut za sodno medicino, 2001. 331 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90023-4-2. ŠCOBISS.SI-ID 113624576Ć

  299. BREZNIK, Peter (ur.). Varni v cestnem prometu : Šbrošura za voznikeĆ. Maribor: Primotehna, 2001. 59 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 113152000Ć


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  300. Business : the ultimate resource. London: Bloomsbury, 2002. XXXVI, 2172 str., ilustr. ISBN 0-7475-5978-3. ŠCOBISS.SI-ID 2143805Ć

  301. DHILLON, B. S.. Engineering maintainability : how to design for reliability and easy maintenance. Houston: Gulf Publishing, cop. 1999. IX, 253 str., ilustr. ISBN 0-88415-257-X. ŠCOBISS.SI-ID 24691973Ć

  302. HYER, Nancy Lea, WEMMERLOV, Urban. Reorganizing the factory : competing through cellular manufacturing. Portland: Productivity Press, cop. 2002. XIV, 770 str., ilustr. ISBN 1-56327-228-8. ŠCOBISS.SI-ID 5046555Ć

  303. MACDERMOTT, Robin E., MIKULAK, Raymond J., BEAUREGARD, Michael R.. The basics of FMEA. Portland: Productivity, cop. 1996. 75 str., graf. prikazi. ISBN 0-527-76320-9. ŠCOBISS.SI-ID 3943195Ć

  304. GREEN, William S. (ur.). Pleasure with products : beyond usability. London; New York: Taylor & Francis, 2002. VII, 390 str., ilustr. ISBN 0-415-23704-1. ŠCOBISS.SI-ID 24623365Ć

  305. STEBLOVNIK, Zdenka, MELINK-PAVLIN, Neda, LEBAN, Irena, ŠČEK-PREBIL, Tatjana, OBAL, Janez, LEVSTEK, Miha, SOVINC, Adi, LORBER, Jelka. Podjetništvo, (Srednje izobraževanje). 1. ponatis. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2001. 217 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6295-13-6. ŠCOBISS.SI-ID 114584832Ć

  306. Kaizen for the shopfloor, (Shopfloor series). Portland: Productivity Press, 2002. XVI, 87 str., ilustr. ISBN 1-56327-272-5. ŠCOBISS.SI-ID 24324613Ć

  307. Kanban for the shopfloor, (Shopfloor series). Portland, Or.: Productivity Press, cop. 2002. XVI, 96 str., ilustr. ISBN 1-56327-269-5. ŠCOBISS.SI-ID 24324357Ć

  308. SELVER, Morley H.. Plant project engineer's guidebook : for mechanical and civil engineers, (CASTI guidebook series, vol. 5). Edmonton: CASTI, 2001. XVI, 409 str. ISBN 1-894038-52-5. ISBN 1-894038-53-3. ŠCOBISS.SI-ID 24257029Ć

  309. SNOW, Dennis A.. Plant engineer's reference book. 2nd ed. Oxford Šetc.Ć: Butterworth-Heinemann, 2002. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 0-7506-4452-4. ŠCOBISS.SI-ID 24556549Ć

  310. STEBLOVNIK, Zdenka. Organizacija proizvodnje 3, (Srednje izobraževanje, Lesarstvo). 1. ponatis. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2001. 170 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6295-00-4. ŠCOBISS.SI-ID 112166400Ć


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  311. COKER, A. Kayode. Modeling of chemical kinetics and reactor design. Boston: Gulf Professional Pub., 2001. XXX, 1096 str., ilustr. ISBN 0-88415-481-5. ŠCOBISS.SI-ID 24195589Ć

  312. MACHACEK, Oldrich (ur.). Application of demilitarized gun and rocket propellants in commercial explosives : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Application of Demilitarized Gun and Rocket Propellants in Commercial Explosives, Krasnoarmeisk, Russia, 18-21 October 1999Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 3). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2000. XIV, 235 str., ilustr. ISBN 0-7923-6697-2. ŠCOBISS.SI-ID 24694277Ć

  313. BARATON, Marie-Isabelle (ur.). Functional gradient materials and surface layers prepared by fine particles technology : Šproceedings of the NATO Advanced Study Institute on Functional Gradient Materials and Surface Layers Prepared by Fine Particles, Kiev, Ukraine, June 18-28, 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 16). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2001. X, 317 str., ilustr. ISBN 0-7923-6924-6. ŠCOBISS.SI-ID 24696837Ć

  314. ŠTEFANIČ PETEK, Alenka, POLJANŠEK, Ida. Navodila za vaje iz Uvoda v tehnologijo : organski del. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001. 56 str., ilustr. ISBN 961-6286-39-0. ŠCOBISS.SI-ID 114292736Ć

  315. BOHNET, Matthias (ur.). Ullman's encyclopedia of industrial chemistry. 6th, completely revised ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2003. 40 zv., ilustr. ISBN 3-527-30385-5. ŠCOBISS.SI-ID 24634629Ć


  669 METALURGIJA.


  316. MIRACLE, Daniel B. (ur.). ASM handbook. Vol. 21, Composites. 2nd printing. Material Park: ASM International, 2002. XX, 1201 str., ilustr. ISBN 0-87170-703-9. ŠCOBISS.SI-ID 24256773Ć

  317. BESWICK, John M. (ur.). Bearing steel technology, (STP, 1419). West Conshohocken: ASTM, 2002. XII, 533 str., ilustr. ISBN 0-8031-2894-0. ŠCOBISS.SI-ID 24625413Ć

  318. BEDDOES, Jonathan, PARR, Gordon J.. Introduction to stainless steels. 3rd ed. Materials Park: ASM International, 1999. VIII, 315 str., ilustr. ISBN 0-87170-673-3. ŠCOBISS.SI-ID 24509957Ć

  319. DAVIS, Joseph R.. Forming and forging, (ASM handbook, vol. 14). 5th printing. Metals Park: ASM International, 1998. XII, 978 str., ilustr. ISBN 0-87170-020-4. ŠCOBISS.SI-ID 24510981Ć

  320. LOJEN, Gorazd. Sinteza tiksotropnih mešanic : doktorska disertacija. Maribor: ŠG. LojenĆ, 2002. XI, 127 f., Š9Ć f. pril., ilustr., tabele. ŠCOBISS.SI-ID 121765120Ć


  674 LESNA INDUSTRIJA.


  321. KOVAČIČ, Bojan, ČERMAK, Metka. Tehnologija lesa 3, (Srednje izobraževanje, Lesarstvo). 1. ponatis. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2001. 151 str., ilustr. ISBN 961-6295-06-3. ŠCOBISS.SI-ID 114536960Ć


  676 INDUSTRIJA PAPIRJA.


  322. GULLICHSEN, Johan (ur.). Chemical pulping, (Papermaking science and technology, book 6). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, cop. 1999. 2 zv., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-06-3. ŠCOBISS.SI-ID 133056Ć

  323. DIESEN, Magnus (ur.). Economics of the pulp and paper industry, (Papermaking science and technology, book 1). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantĆ: TAPPI, 1998. 186 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-01-2. ŠCOBISS.SI-ID 132032Ć

  324. HYNNINEN, Pertti (ur.). Environmental control, (Papermaking science and technology, book 19). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, cop. 1998. 234 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-19-5. ŠCOBISS.SI-ID 136640Ć

  325. KELLOMAKI, Seppo (ur.). Forest resources and sustainable management, (Papermaking science and technology, book 2). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1998. 425 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-02-0. ŠCOBISS.SI-ID 133568Ć

  326. AROMAA, Jari (ur.). Materials, corrosion prevention, and maintenance, (Papermaking science and technology, book 15). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1999. 436 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-15-2. ŠCOBISS.SI-ID 135616Ć

  327. SUNDHOLM, Jan (ur.). Mechanical pulping, (Papermaking science and technology, book 5). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1998. 427 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-05-5. ŠCOBISS.SI-ID 132800Ć

  328. PAULAPURO, Hannu (ur.). Paper and board grades, (Papermaking science and technology, book 18). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 2000. 134 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-18-7. ŠCOBISS.SI-ID 136384Ć

  329. SAVOLAINEN, Antti (ur.). Paper and paperboard converting, (Papermaking science and technology, book 12). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1998. 285 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-12-8. ŠCOBISS.SI-ID 134848Ć

  330. NISKANEN, Kaarlo (ur.). Paper physics, (Papermaking science and technology, book 16). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1998. 324 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-16-0. ŠCOBISS.SI-ID 135872Ć

  331. NEIMO, Leo (ur.). Papermaking chemistry, (Papermaking science and technology, book 4). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1999. 329 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-04-7. ŠCOBISS.SI-ID 132544Ć

  332. PAULAPURO, Hannu (ur.). Papermaking. Part 1, Stock preparation and wet end, (Papermaking science and technology, book 8). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 2000. 461 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-08-X. ŠCOBISS.SI-ID 133824Ć

  333. KARLSSON, Markku (ur.). Papermaking. Part 2, Drying, (Papermaking science and technology, book 9). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 2000. 496 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-09-8. ŠCOBISS.SI-ID 134080Ć

  334. JOKIO, Mikko (ur.). Papermaking. Part 3, Finishing, (Papermaking science and technology, book 10). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1999. 361 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-10-1. ŠCOBISS.SI-ID 134336Ć

  335. LEHTINEN, Esa (ur.). Pigment coating and surface sizing of paper, (Papermaking science and technology, book 11). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, cop. 2000. 810 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-11-X. ŠCOBISS.SI-ID 134592Ć

  336. LEIVISKA, Kauko (ur.). Process control, (Papermaking science and technology, book 14). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 1999. 297 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-14-4. ŠCOBISS.SI-ID 135360Ć

  337. LEVLIN, Jan Erik (ur.). Pulp and paper testing, (Papermaking science and technology, book 17). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, cop. 1999. 287 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-17-9. ŠCOBISS.SI-ID 136128Ć

  338. GOTTSCHING, Lothar (ur.). Recycled fiber and deinking, (Papermaking science and technology, book 7). Helsinki: Fapet Oy; ŠAtlantaĆ: TAPPI, 2000. 649 str., ilustr. ISBN 952-5216-00-4. ISBN 952-5216-07-1. ŠCOBISS.SI-ID 133312Ć


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  339. HORROCKS, A. Richard (ur.), ANAND, Subhash C. (ur.). Handbook of technical textiles. Abington: The Textile Institute; Boca Raton Šetc.Ć: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing, 2000. XVI, 559 str., ilustr. ISBN 1-85573-385-4. ISBN 0-8493-1047-4. ŠCOBISS.SI-ID 5921558Ć

  340. JEVŠNIK, Simona. Analiza podajanja tkanine, medvloge in fiksiranca kot sestavnih delov oblačila : doktorska disertacija. Maribor: ŠS. JevšnikĆ, 2002. XVI, 149 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 7217174Ć


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  341. MALHOTRA, Bansi D.. Handbook of polymers in electronics. Shrewsbury: Rapra Technology Limited, 2002. 474 str., ilustr. ISBN 1-85957-286-3. ŠCOBISS.SI-ID 24406789Ć


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  342. PAVESI, Lorenzo (ur.). Frontiers of nano-optoelectronic systems : Šproceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Frontiers of Nano-Optoelectronic Systems: Molecular-Scale Engineering and Processes, Kiev, Ukraine, May 22-26, 2000Ć, (NATO science series, 2, Mathematics, physics, and chemistry, vol. 6). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, cop. 2000. XIV, 475 str., ilustr. ISBN 0-7923-6745-6. ŠCOBISS.SI-ID 24705285Ć

  343. RAY, Sidney F.. Applied photographic optics : lenses and optical systems for photography, film, video, electronic and digital imaging. 3rd ed. Oxford Šetc.Ć: Focal, 2002. XVIII, 656 str., ilustr. ISBN 0-240-51540-4. ŠCOBISS.SI-ID 24197125Ć


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  344. KISAČANIN, Branislav, AGARWAL, Gyan C.. Linear control systems : with solved problems and MATLAB examples, (The University series in mathematics). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002. XIII, 381 str., ilustr. ISBN 0-306-46743-7. ŠCOBISS.SI-ID 7573782Ć

  345. MCMILLAN, Gregory K.. Good tuning : a pocket guide. Research Triangle Park: ISA, 2000. VIII, 112 str., ilustr. ISBN 1-55617-726-7. ŠCOBISS.SI-ID 24402693Ć


  681.8 TEHNIČNA AKUSTIKA. GLASBILA. PRIPRAVE ZA ZAPISOVANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA.


  346. EARGLE, John. Handbook of recording engineering. 4th ed. Boston; Dordrecht; London: Kluwer, cop. 2003. VIII, 436 str., ilustr. ISBN 1-4020-7230-9. ŠCOBISS.SI-ID 24645125Ć


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  347. BLUM, Hans-Jurgen. Doppelfassaden. Berlin: Ernst & Sohn, cop. 2001. XI, 232 str., ilustr. ISBN 3-433-01625-9. ŠCOBISS.SI-ID 1260676Ć

  348. GUERTIN, Mike, ARNOLD, Rick. Precision framing. Newtown: Taunton Press, 2001. 218 str., ilustr. ISBN 1-56158-463-0. ISBN 1-56158-462-2. ŠCOBISS.SI-ID 23911429Ć


  7 UMETNOST.


  349. ARCANGELI, Alessandro, FRANCO, Luigi. Renesansa. (16. stoletje), (Zbirka Človek in čas, 6). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 224 str., ilustr. ISBN 86-11-15095-3. ŠCOBISS.SI-ID 72987648Ć

  350. ARCHER, Michael. Art since 1960, (World of art). New ed. London: Thames & Hudson, 2002. 256 str., ilustr. ISBN 0-500-20351-2. ŠCOBISS.SI-ID 48156417Ć

  351. RUHRBERG, Karl, SCHNECKENBURGER, Manfred, FRICKE, Christiane, HONNEF, Klaus, WALTHER, Ingo F. (ur.). Art of the 20th century. Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 840 str., ilustr. ISBN 3-8228-5907-9. ŠCOBISS.SI-ID 3879198Ć

  352. BALL-TESHUVA, Jacob, CHAGALL, Marc. Marc Chagall : 1887-1985, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 279 str., ilustr. ISBN 3-8228-5994-X. ŠCOBISS.SI-ID 4115742Ć

  353. BOVO, Elisabetta, GOLINELLI, Paolo, ZUANAZZI, Giovanni. Korenine srednjega veka, (Zbirka Človek in čas, 4). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 224 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-15031-7. ŠCOBISS.SI-ID 70472960Ć

  354. BOVO, Elisabetta, BUONOPANE, Alfredo. Veliki imperiji, (Zbirka Človek in čas, 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 223 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-15030-9. ŠCOBISS.SI-ID 68166656Ć

  355. BUTINA, Milan. O slikarstvu : likovnoteoretični spisi, (Zbirka Likovna umetnost). Ljubljana: Debora, 1997. 289 str., ilustr. ISBN 961-6122-22-3. ŠCOBISS.SI-ID 68944384Ć

  356. BUTINA, Milan. Slikarsko mišljenje : od vizualnega k likovnemu. 2. predelana izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1995. 347 str., ilustr. ISBN 86-361-0910-8. ŠCOBISS.SI-ID 49968128Ć

  357. CEZANNE, Paul, BECKS-MALORNY, Ulrike. Paul Cezanne : 1839-1906 : pioneer of modernism, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2001. 95 str., ilustr. ISBN 3-8228-5642-8. ŠCOBISS.SI-ID 19837496Ć

  358. CHADWICK, Whitney. Women, art, and society : 302 illustrations, 78 in colour, (World of art). 3rd ed. New York: Thames & Hudson, cop. 2002. 496 str., ilustr. ISBN 0-500-20354-7. ŠCOBISS.SI-ID 9167777Ć

  359. KALMAN, Maira (ur.). Colors : issues 1-13 : the Tibor Kalman years. London: Thames & Hudson, 2002. 1 zv. (loč. pag.), barvne ilustr. ISBN 0-500-28368-0. ŠCOBISS.SI-ID 24542469Ć

  360. GAZE, Delia (ur.). Concise dictionary of women artists. London: Fitzroy Dearborn, 2001. XXV, 725 str., Š32Ć str. pril., ilustr., portreti. ISBN 1-57958-335-0. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy032/2002265457.html. ŠCOBISS.SI-ID 24553989Ć

  361. DALI, Salvador. Salvador Dali : 1904-1989, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-5989-3. ŠCOBISS.SI-ID 19836984Ć

  362. DALI, Salvador. Salvador Dali : 1904-1989 : the paintings. Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2001. 780 str., barvne ilustr. ISBN 3-8228-1209-9. ŠCOBISS.SI-ID 111444480Ć

  363. DEIMLING, Barbara. Sandro Botticelli : 1444/45-1510, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-5992-3. ŠCOBISS.SI-ID 19864632Ć

  364. ELAM, Kimberly. Geometry of design : studies in proportion and composition. New York: Princenton Architectural Press, 2001. 107 str., ilustr. ISBN 1-56898-249-6. ŠCOBISS.SI-ID 1542766Ć

  365. NERET, Gilles (ur.). Erotica, 17th-18th century : from Rembrandt to Fragonard, (Icons). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2001. 190 str., ilustr. ISBN 3-8228-5535-9. ŠCOBISS.SI-ID 8608562Ć

  366. NERET, Gilles (ur.). Erotica, 19th century : from Courbet to Gauguin, (Icons). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2001. 190 str., ilustr. ISBN 3-8228-5512-X. ŠCOBISS.SI-ID 8608306Ć

  367. FLIEDL, Gottfried. Gustav Klimt : 1862-1918 : the world in female form, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 1998. 239 str., ilustr. ISBN 3-8228-7213-X. ŠCOBISS.SI-ID 7833906Ć

  368. FRANCO, Luigi, ZUANAZZI, Giovanni. Absolutizem. Napoleonova doba, (Zbirka Človek in čas, 7). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 224 str., ilustr. ISBN 86-11-15096-1. ŠCOBISS.SI-ID 72845824Ć

  369. GOGH, Vincent van. Vincent van Gogh : 1853-1890 : vision and reality, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, 2000. 95 str., ilustr. ISBN 3-8228-6322-X. ŠCOBISS.SI-ID 19836728Ć

  370. HOFLER, Janez (ur.). Gotika v Sloveniji, Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom : akti mednarodnega simpozija, Ljubljana, Narodna galerija, 20. - 22. oktober 1994 = Gotik in Slowenien, Vom Werden des Kulturraums zwischen Alpen, Pannonien und Adria : Vortrage des internationalen Symposiums, Ljubljana, Narodna galerija, 20. - 22. Oktober 1994 = Il gotico in Slovenia, La formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e l'Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, Ljubljana, Narodna galerija, 20/22 ottobre 1994. Ljubljana: Narodna galerija, 1995 Ši. e.Ć 1996. 427 str., ilustr. ISBN 961-6029-13-4. ŠCOBISS.SI-ID 60106752Ć

  371. BOGOVČIČ, Ivan (ur.). Gotika v Sloveniji, Nastanek, ogroženost, reševanje likovne dediščine = The origin, endangement, and preservation of art. Ljubljana: Narodna galerija, 1995. 68 str., barvne ilustr. ISBN 961-6029-07-X. ŠCOBISS.SI-ID 50337792Ć

  372. GROHAR, Ivan, SMREKAR, Andrej (ur.). Ivan Grohar : (1867-1911), Bodočnost mora biti lepša, (Knjižnica Narodne galerije, Predstavitve, 4). Ljubljana: Narodna galerija, 1997. 240 str., ilustr. ISBN 961-6029-23-1. ŠCOBISS.SI-ID 69776128Ć

  373. HAGEN, Rose-Marie, HAGEN, Rainer. Pieter Bruegel, the Elder : c. 1525-1569 : peasants, fools and demons, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 95 str., ilustr. ISBN 3-8228-5991-5. ŠCOBISS.SI-ID 8610098Ć

  374. HOCOMBE, Sarah. Fresco painting for home & garden. Newton Abbot: David & Charles, cop. 1999. 137 str., ilustr. ISBN 0-7153-0838-6. ŠCOBISS.SI-ID 24679685Ć

  375. HONOUR, Hugh, FLEMING, John. A world history of art. 6th ed. London: Laurence King, 2002. 960 str., ilustr. ISBN 1-85669-314-7. ISBN 1-85669-315-5. ŠCOBISS.SI-ID 24628997Ć

  376. IANNACCONE, Andrea, PALMIERI, Ivano. Devetnajsto stoletje. Začetek dvajsetega stoletja : Š1815-1938Ć, (Človek in čas, 8). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 224 str., ilustr. ISBN 86-11-15097-X. ŠCOBISS.SI-ID 75165440Ć

  377. KAHLO, Frida. Frida Kahlo : 1907-1954 : pain and passion, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-5983-4. ŠCOBISS.SI-ID 7803697Ć

  378. KANDINSKY, Wassily. Wassily Kandinsky : 1866-1944 : a revolution in painting, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 95 str., ilustr. ISBN 3-8228-5982-6. ŠCOBISS.SI-ID 6763928Ć

  379. KLEE, Paul. Paul Klee : 1879-1940, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-5981-8. ŠCOBISS.SI-ID 6764696Ć

  380. KOMELJ, Milček. Miheličev Kurent : zgodba o živem mitu, (Zbirka Mojstri likovne umetnosti). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 230 str., ilustr. ISBN 86-11-16370-2. ŠCOBISS.SI-ID 119992320Ć

  381. LEMPICKA, Tamara de. Tamara de Lempicka : 1898-1980, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 79 str., ilustr. ISBN 3-8228-5857-9. ŠCOBISS.SI-ID 19864376Ć

  382. LICHTENSTEIN, Roy, HENDRICKSON, Janis. Roy Lichtenstein, (Taschen). Koln: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-5860-9. ŠCOBISS.SI-ID 7802673Ć

  383. LUCCA, Rita, EGIDATI, Barbara, BAFFETTI, Andrea. Klasično obdobje : helenistično obdobje, (Zbirka Človek in čas, 2). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 223 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-15029-5. ŠCOBISS.SI-ID 68185600Ć

  384. MAGRITTE, Rene, PAQUET, Marcel. Rene Magritte : 1898-1967 : thought rendered visible. Koln Šetc.Ć: Benedikt Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-6318-1. ŠCOBISS.SI-ID 19840568Ć

  385. MATISSE, Henri. Henri Matisse : 1869-1954 : master of colour, (Taschen). Koln: Taschen, cop. 2000. 95 str., ilustr. ISBN 3-8228-5977-X. ŠCOBISS.SI-ID 6765976Ć

  386. MIRO, Joan. Joan Miro : 1893-1983, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-5975-3. ŠCOBISS.SI-ID 7608117Ć

  387. MONDRIAN, Piet. Piet Mondrian : 1872-1944 : structures in space, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 1999. 95 str., ilustr. ISBN 3-8228-5973-7. ŠCOBISS.SI-ID 6765464Ć

  388. MONET, Claude. Claude Monet : 1840-1926, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-5972-9. ŠCOBISS.SI-ID 13204283Ć

  389. O'KEEFFE, Georgia, BENKE, Britta. Georgia O'Keeffe : 1887-1986 : flowers in the desert, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 95 str., ilustr. ISBN 3-8228-5861-7. ŠCOBISS.SI-ID 6765720Ć

  390. PALUMBO, Pietro, ZUANAZZI, Alessandro. 20. stoletje, (Človek in čas, 9). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 227 str., ilustr. ISBN 86-11-15098-8. ŠCOBISS.SI-ID 76763136Ć

  391. PICASSO, Pablo. Pablo Picasso : 1881-1973. Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 1998. 240 str., ilustr. ISBN 3-8228-7221-0. ŠCOBISS.SI-ID 11475513Ć

  392. PICASSO, Pablo. Pablo Picasso : 1881-1973 : genius of the century, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-5970-2. ŠCOBISS.SI-ID 19839288Ć

  393. GOLINELLI, Paolo. Pozni srednji vek, (Zbirka Človek in čas, 5). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 227 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-15094-5. ŠCOBISS.SI-ID 70503168Ć

  394. RAMOS-POQUI, Guillem. The technique of icon painting. Tunbridge Wells: Search Press, 2002. 80 str., ilustr. ISBN 0-85532-687-5. ŠCOBISS.SI-ID 24683781Ć

  395. REBOLT BENTON, Janetta. Art of the Middle Ages, (World of art). London: Thames & Hudson, 2002. 320 str., ilustr. ISBN 0-500-20350-4. ŠCOBISS.SI-ID 48155905Ć

  396. REMBRANDT, van Rijn. Rembrandt : 1606-1669 : the mystery of the revealed form, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-6320-3. ŠCOBISS.SI-ID 19836472Ć

  397. RENOIR, Pierre-Auguste, FEIST, Peter H.. Pierre-Auguste Renoir : 1841-1919 : a dream of harmony. Koln Šetc.Ć: Benedikt Taschen, cop. 2000. 95 cm, ilustr. ISBN 3-8228-6328-9. ŠCOBISS.SI-ID 19840056Ć

  398. RIGHETTI, Giampaolo, EGIDATI, Barbara. Prazgodovina in rečne kulture, (Zbirka Človek in čas, 1). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 224 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-15028-7. ŠCOBISS.SI-ID 67894784Ć

  399. ROBSON, Euan. George Houston, nature's limner. Edinburgh: Atelier Books, 1997. 80 str., barvne ilustr. ISBN 1-873830-29-7. ŠCOBISS.SI-ID 69231872Ć

  400. ROUSSEAU, Henri. Henri Rousseau : 1844-1910, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2001. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-1364-8. ŠCOBISS.SI-ID 7831811Ć

  401. SCHAEFFER, August. August Schaeffer. Wien: Galerie 16: A. Jesina; Graz: Raum.Kunst, 2000. 87 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 106487808Ć

  402. SCHIELE, Egon. Egon Schiele : 1890-1918 : the midnight soul of the artist, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-6327-0. ŠCOBISS.SI-ID 8609586Ć

  403. SCHIFFMACHER, Henk, RIEMSCHNEIDER, Burkhard. Tattoos, (Icons). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2001. 191 str., barvne ilustr. ISBN 3-8228-5528-6. ŠCOBISS.SI-ID 9754423Ć

  404. SCHNEIDER, Norbert. Vermeer : 1632-1675 : veiled emotions, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-6323-8. ŠCOBISS.SI-ID 8609842Ć

  405. TURNER, Joseph Mallord William. J. M. W. Turner : 1775-1851 : the world of light and colour, (Taschen). Koln: Taschen, cop. 2000. 96 str., ilustr. ISBN 3-8228-6325-4. ŠCOBISS.SI-ID 6764952Ć

  406. VELAZQUEZ, Diego. Diego Velazquez : 1599-1660 : the face of Spain, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 1999. 95 cm, ilustr. ISBN 3-8228-6324-6. ŠCOBISS.SI-ID 19840312Ć


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  407. ČERPES, Ilka. Samoorganizacija in urejanje naselij : doktorska disertacija. Ljubljana: ŠI. ČerpesĆ, 2002. 123 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 1304452Ć

  408. DAVIS, Colin J.. Improving design in the high street, (An RFAC guide). Oxford Šetc.Ć: Architectural Press, 1997. 81 str., ilustr. ISBN 0-7506-3453-7. ŠCOBISS.SI-ID 24265477Ć

  409. GRUEV, Marta. Računalniško podprto modeliranje avtocestnega pristopa : postopki za presojo ambientalne ustreznosti prometnih infrastrukturnih objektov : doktorska disertacija. Ljubljana: ŠM. GruevĆ, 2002. 164 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 118406656Ć

  410. RICHARDS, Ivor. Groundscrapers + subscrapers of Hamzah & Yeang. Chichester: Wiley-Academy, 2001. 259 str., ilustr. ISBN 0-470-84354-3. ŠCOBISS.SI-ID 24062213Ć


  72 ARHITEKTURA.


  411. ALVA MARTINEZ, Ernesto. Jovenes arquitectos mexicanos = Young Mexican architects. 8a. ed. ŠMexicoĆ: Comex, 1999. 202 str., ilustr. ISBN 968-6904-01-8. ŠCOBISS.SI-ID 23518213Ć

  412. GRAY, Susan (ur.). Architects on architects : Š24 essays on influenece and inspirationĆ. New York: McGraw-Hill, cop. 2002. XV, 224 str., ilustr. ISBN 0-07-137583-X. ŠCOBISS.SI-ID 23953157Ć

  413. BADEN-POWELL, Charlotte. Architect's pocket book. Š2nd ed.Ć. Oxford Šetc.Ć: Architectural Press, 2002. VIII, 305 str., ilustr. ISBN 0-7506-4764-7. ŠCOBISS.SI-ID 23911941Ć

  414. BENEDETIČ, Ana. Deželni dvorec v Ljubljani : 1902-2002. Ljubljana: Univerza, 2002. 96 str., ilustr. ISBN 961-6410-03-2. ŠCOBISS.SI-ID 118093056Ć

  415. BONČA, Miloš, BERNIK, Stane (ur.). Arhitektura Miloša Bonče. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. 9, 162 str., ilustr. ISBN 86-7207-139-5. ŠCOBISS.SI-ID 117236224Ć

  416. CARGILL THOMPSON, Jessica. 40 architects under 40 = 40 Architekten unter 40 = 40 architectes de moins de 40 ans. Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 2000. 559 str., ilustr. ISBN 3-8228-6212-6. ŠCOBISS.SI-ID 45827073Ć

  417. COHEN, Preston Scott. Contested symmetries : the architecture of Preston Scott Cohen. London: Laurence King, 2001. 173 str., ilustr. ISBN 1-85669-250-7. ŠCOBISS.SI-ID 23929093Ć

  418. RAHIM, Ali (ur.). Contemporary techniques in architecture, (Architectural design, Vol. 72, no. 1), (Profile, no. 155). London: Wiley-Academy, 2002. 127 str., ilustr. ISBN 0-470-84320-9. http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002284327.html. ŠCOBISS.SI-ID 24412421Ć

  419. CHANCE, Julia (ur.). Fame + architecture, (Architectural design, Vol. 71, no. 6), (Profile, no. 154). London: Wiley-Academy, 2001. 111 str., ilustr. ISBN 0-470-84229-6. http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley022/2002277462.html. ŠCOBISS.SI-ID 24413189Ć

  420. FENTRESS, Curt W., CAMPBELL, Robert. Civic builders. Chichester: Wiley-Academy, 2002. 224 str., ilustr. ISBN 0-471-49876-9. ŠCOBISS.SI-ID 24503557Ć

  421. GLASS, Jacqueline. Encyclopaedia of architectural technology. Chichester: Wiley-Academy, 2002. ŠVĆ, 353 str., ilustr. ISBN 0-471-88559-2. ŠCOBISS.SI-ID 24410885Ć

  422. GREUSEL, David. Architect's essentials of presentation skills. New York: John Wiley & Sons, 2002. XVII, 215 str. ISBN 0-471-17675-3. http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley022/2002003826.html. ŠCOBISS.SI-ID 24501765Ć

  423. GROAT, Linda N., WANG, David. Architectural research methods. New York: Wiley, cop. 2002. XVII, 389 str., ilustr. ISBN 0-471-33365-4. http://www.loc. gov/catdir/toc/onix05/2001026512.html. ŠCOBISS.SI-ID 24410629Ć

  424. HOLZMAN, Malcolm. Stone work : designing with stone. Mulgrave: Images Publishing Group, 2001. 210 str., barvne ilustr. ISBN 1-86470-083-1. ŠCOBISS.SI-ID 1365892Ć

  425. ACHLEITNER, Friedrich, IVANŠEK, France (ur.). Hommage a Edvard Ravnikar : 1907-1993. Ljubljana: Šsamozal.Ć F. in M. Ivanšek, 1995. 488 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 47755520Ć

  426. TRASI, Nicoletta (ur.). Interdisciplinary architecture, (Architectural design). Chichester: Wiley-Academy, cop. 2001. 224 str., ilustr. ISBN 0-471-49807-6. ŠCOBISS.SI-ID 1248644Ć

  427. MILLON, Henry A. (ur.). Italian Renaissance architecture from Brunelleschi to Michelangelo. London: Thames and Hudson, 1996. 454 str., ilustr. ISBN 0-500-27921-7. ŠCOBISS.SI-ID 24679173Ć

  428. IVY, Robert Adams. Fay Jones : the architecture of E. Fay Jones, FAIA. New York Šetc.Ć: McGraw-Hill, 2001. 224 str., ilustr. ISBN 0-07-135831-5. ŠCOBISS.SI-ID 23952901Ć

  429. LARSEN, Knut Einar, MARSTEIN, Nils. Conservation of historic timber structures : an ecological approach, (Butterworth-Heinemann series in conservation and museology). Oxford Šetc.Ć: Butterworth-Heinemann, 2000. XV, 140 str., ilustr. ISBN 0-7506-3434-0. ŠCOBISS.SI-ID 2106464Ć

  430. LEWIS, Michael J.. The Gothic Revival, (World of art). London: Thames & Hudson, 2002. 208 str., ilustr. ISBN 0-500-20359-8. ŠCOBISS.SI-ID 48135681Ć

  431. KAPLICKY, Jan (ur.). Looking back in envy, (Architectural design, Vol. 71, no. 5), (Profile, No. 153). London: Wiley-Academy, 2001. 112 str., ilustr. ISBN 0-470-84228-8. ŠCOBISS.SI-ID 24411397Ć

  432. MLINARIČ, Jože. Kartuzija Bistra. Ljubljana: Družina, 2001. 631 str., XXXII str. barvnih pril., ilustr. ISBN 961-222-353-X. ŠCOBISS.SI-ID 112334336Ć

  433. MURCUTT, Glenn, BECK, Haig (ur.). Glenn Murcutt : a singular architectural practice. Mulgrave, (Australia): Images Publishing Group, 2002. 255 str., ilustr. ISBN 1-876907-75-4. ŠCOBISS.SI-ID 24736517Ć

  434. NYLANDER, Ola. The architecture of the home. Chichester: Wiley, 2002. 144 str., ilustr. ISBN 0-470-84787-5. ŠCOBISS.SI-ID 24504837Ć

  435. OBAL, Franc. Arhitektura historicizma in secesije v Prekmurju, (Zbirka Monumenta Pannonica). Murska Sobota: Pomurska založba: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002. 173 str., ilustr. ISBN 86-7195-361-0. ŠCOBISS.SI-ID 48291841Ć

  436. PEARCE, Martin. University builders. Chichester: Wiley-Academy, 2001. 224 str., ilustr. ISBN 0-471-988-340. ŠCOBISS.SI-ID 1247620Ć

  437. PEROSSA, Mario, DAROVEC, Darko (ur.). Kontinuiteta v stanovanjski arhitekturi Istre, (Knjižnica Annales, 17). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 1998. 303 str., ilustr. ISBN 961-6033-17-4. ŠCOBISS.SI-ID 70619136Ć

  438. RAMSEY, Charles George, HOKE, John Ray (ur.). Ramsey/Sleeper architectural graphics standards : an abridgment of the ninth edition. Student ed. New York Šetc.Ć: John Wiley, cop. 2000. IX, 553 str., ilustr., zvd. ISBN 0-471-34817-1. http://www.loc. gov/catdir/toc/onix05/00038203.html. ŠCOBISS.SI-ID 23912453Ć

  439. RAND, Harry. Hundertwasser, (Taschen). Koln Šetc.Ć: Taschen, cop. 1993. 199 str., barvne ilustr., fotogr. ISBN 3-8228-9656-X. ŠCOBISS.SI-ID 3868446Ć

  440. RENČELJ, Stanko. Kras : kamen in življenje. Koper: Libris, 2002. 162 str., ilustr. ISBN 961-90833-4-2. ŠCOBISS.SI-ID 120624896Ć

  441. SHEINE, Judith. R.M. Schindler. London; New York: Phaidon, 2001. 303 str., ilustr. ISBN 0-7148-3914-0. ŠCOBISS.SI-ID 23929861Ć

  442. SHEPHERD, Roger. Structures of our time : 31 buldings that changed modern life. New York Šetc.Ć: McGraw-Hill, cop. 2002. XI, 243 str., ilustr. ISBN 0-07-136969-4. ŠCOBISS.SI-ID 23954181Ć

  443. STEELE, James. Architecture and computers : action and reaction in the digital design revolution. London: Laurence King, 2001. 240 str., ilustr. ISBN 1-85669-220-5. ŠCOBISS.SI-ID 23927813Ć

  444. STEFFY, Gary. Architectural lighting design. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, cop. 2002. VII, 280 str., ilustr. ISBN 0-471-38638-3. ŠCOBISS.SI-ID 1247876Ć

  445. TSCHUMI, Bernard. Event-cities 2. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 2000. 689 str., večinoma ilustr. ISBN 0-262-70074-3. ŠCOBISS.SI-ID 1104516Ć

  446. WARE, William Robert. The American Vignola : a guide to the making of classical architecture, (The classical America series in art and architecture). New York: Dover Publications, 1994. XIII, 124 str., Š19Ć str. pril., ilustr. ISBN 0-486-28310-0. ŠCOBISS.SI-ID 24593157Ć

  447. WISE, Alan Frederick Edward, SWAFFIELD, John A.. Water, sanitary and waste services for buildings. 5th ed. Oxford Šetc.Ć; Woburn: Butterworth-Heinemann, 2002. 288 str., ilustr. ISBN 0-7506-5255-1. ŠCOBISS.SI-ID 24267525Ć

  448. WRIGHT, Frank Lloyd, GOSSEL, Peter (ur.), LEUTHAUSER, Gabriele (ur.). Frank Lloyd Wright. Koln: Taschen, cop. 2000. 175 str., ilustr. ISBN 3-8228-6055-7. ŠCOBISS.SI-ID 4053534Ć

  449. ZADNIKAR, Marijan. Romanske cerkve v Sloveniji : 11.-13. stoletje. Ljubljana: Družina, 2001. 106 str., ilustr. ISBN 961-222-380-7. ŠCOBISS.SI-ID 115330048Ć


  73 KIPARSTVO IN SORODNE UMETNOSTI.


  450. KLEIN, Yves. Yves Klein : 1928-1962 : international Klein blue, (Taschen). Koln: Taschen, cop. 2001. 95 str., ilustr. ISBN 3-8228-5643-6. ŠCOBISS.SI-ID 793033Ć

  451. KLEMENČIČ, Matej, KOKOLE, Stanko. Francesco Robba in beneško baročno kiparstvo v Ljubljani : Š15. oktober 1998-6. januar 1999Ć = ŠFrancesco RobbaĆ and the highlights of Venetian baroque sculpture in Ljubljana : Š15 October 1998-6 January 1999Ć, (Knjižnica Narodne galerije, Predstavitve, 6). Ljubljana: Narodna galerija, 1998. 45 str., črnobele fotogr. ISBN 961-6029-27-4. ŠCOBISS.SI-ID 78648832Ć


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  452. ALVA MARTINEZ, Ernesto, SCHARA ICKOWICZ, Sara. Color en la arquitectura Mexicana = Color in Mexican architecture. 8a. ed. ŠMexicoĆ: COMEX, 1999. 202, Š1Ć str., ilustr. ISBN 968-6904-00-X. ŠCOBISS.SI-ID 23516677Ć

  453. BAGNALL, Brian, BAGNALL, Ursula. Risanje in slikanje. 2. ponatis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 336 str., ilustr. ISBN 86-365-0168-7. ŠCOBISS.SI-ID 118905856Ć

  454. BENJAMIN, Betsy Sterling. The world of rozome : wax-resist textiles of Japan. 1st paperback ed. Tokyo; New York; London: Kodansha, 2002. 223 str., ilustr. ISBN 4-7700-2857-1. ŠCOBISS.SI-ID 24299013Ć

  455. BANHAM, Joanna (ur.). Encyclopedia of interior design. London; Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, cop. 1997. 2 zv., črnobele fotogr. ISBN 1-884964-19-2. ŠCOBISS.SI-ID 306035Ć

  456. RAYMOND, Santa, CUNLIFFE, Roger. Tomorrow's office : creating effective and humane interiors. London; New York: E. & F.N. Spon, 2000. 200 str., ilustr. ISBN 0-419-24400-X. ŠCOBISS.SI-ID 11967801Ć

  457. RIVERO BORRELL, Mauricio, ALVA MARTINEZ, Ernesto. Detalles en la arquitectura mexicana = Details in Mexican architecture. 4a. ed. Mexico: Litopress, 1999. 203 str., ilustr. ISBN 968-6904-05-0. ŠCOBISS.SI-ID 23516165Ć

  458. WANG, Thomas C.. Pencil sketching. 2nd ed. New York: Wiley, cop. 2002. IX, 115 str., ilustr. ISBN 0-471-39919-1. http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley021/2001045528.html. ŠCOBISS.SI-ID 24411141Ć


  77 FOTOGRAFIJA.


  459. The tenth edition of the best of European design and advertising from the Art directors club of Europe 2001. ŠLondonĆ: Laurence King, 2002. 266 str., ilustr. ISBN 1-85669-284-1. ŠCOBISS.SI-ID 48142337Ć

  460. HEDGECOE, John. John Hedgecoe's creative photography work book. London: Collins & Brown, cop. 1999. 192 str., ilustr. ISBN 1-85585-608-5. ŠCOBISS.SI-ID 1712957Ć

  461. FRIZOT, Michel (ur.). The new history of photography. cop. 1998; Koln: Konemann. 775 str., ilustr. ISBN 3-829-01328-0. ŠCOBISS.SI-ID 45080833Ć

  462. PELIKAN, Josip, RIHTER, Andreja (ur.), KOLAR-SLUGA, Breda (ur.). Josip Pelikan, slovenski fotograf. Celje: Mohorjeva družba, 1996. 119 str., fotogr. ISBN 961-218-164-0. ŠCOBISS.SI-ID 63170816Ć

  463. RAČKI, Tone. Z videokamero v roki : priročnik za ljubiteljske snemalce. Ljubljana: Irida, 2002. 147 str., ilustr. ISBN 961-238-026-0. ŠCOBISS.SI-ID 116976640Ć


  78 GLASBA.


  464. ASSAYAG, Gerard (ur.). Mathematics and music : a Diderot Mathematical Forum. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. XVIII, 288 str., ilustr. ISBN 3-540-43727-4. ŠCOBISS.SI-ID 24622085Ć


  792 GLEDALIŠČE.


  465. AU, Susan. Ballet and modern dance, (World of art). Rev. and expanded ed. London: Thames & Hudson, 2002. 224 str., ilustr. ISBN 0-500-20352-0. ŠCOBISS.SI-ID 9167521Ć


  796 ŠPORT. REKREACIJA.


  466. HERRESHOFF, Halsey C.. Jadralski priročnik : knjiga za vsakega jadralca. 2. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 224 str., ilustr. ISBN 86-365-0384-1. ŠCOBISS.SI-ID 119397120Ć


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  467. ASTM dictionary of engineering science & technology. 9th ed. West Conshohocken: ASTM, 2000. VIII, 638 str. ISBN 0-8031-2745-6. ŠCOBISS.SI-ID 24408837Ć

  468. Automotive terminology : English, German, French. 1st ed. Warrendale: SAE International, 1998. 378 str. ISBN 0-7680-0338-5. ŠCOBISS.SI-ID 3720219Ć

  469. BAUMGARTNER, Peter. Worterbuch moderne Wirtschaft mit Wirtschaft : Deutsch-Englisch = Dictionary of modern business with model phrases and sentences : English-German. Erlangen: Publicis, cop. 2002. 382 str. ISBN 3-89578-196-7. ŠCOBISS.SI-ID 6494492Ć

  470. DELIOISKA, Borsiana. Elsevier's dictionary of geographical information systems in English, German, French and Russian. 1st ed. Amsterdam Šetc.Ć: Elsevier, 2002. 363 str. ISBN 0-444-50991-7. ŠCOBISS.SI-ID 24568581Ć

  471. Građevinski englesko-srpski srpsko-engleski rečnik, (Edicija Rečnici). Beograd: Orion Art, 2002. 543 str. ISBN 86-83305-06-6. ŠCOBISS.SI-ID 24684805Ć

  472. Građevinski nemačko-srpski i srpsko-nemački rečnik, (Edicija Rečnici). Beograd: Orion Art, 2002. 468 str. ISBN 86-83305-04-X. ŠCOBISS.SI-ID 24684549Ć

  473. JOJIĆ, Ljiljana (ur.). Hrvatski enciklopedijski rječnik. Zagreb: Novi Liber, 2002. XLV, 1583 str. ISBN 953-6045-21-4. ŠCOBISS.SI-ID 118694656Ć

  474. KITCHIN, Christopher Robert. Illustrated dictionary of practical astronomy. London Šetc.Ć: Springer, cop. 2002. VIII, 280 str., ilustr. ISBN 1-85233-559-9. ŠCOBISS.SI-ID 24373509Ć

  475. LUDWIG, Oswalda. Worterbuch der KFZ-Technik : Montage-, Mes- und Prufanlagen : deutsch-englisch, englisch-deutsch. Berlin; Offenbach: VDE-Verlag, 1999. 227 str. ISBN 3-8007-2384-0. ŠCOBISS.SI-ID 24558085Ć

  476. MAAS, Anita, BRAWLEY, James. Pharmaceutical dictionary : English, Dutsch, Francais, Espanol. 4th, rev. and expanded ed. Aulendorf: ECV, cop. 2002. 1148 str. ISBN 3-87193-253-1. ISBN 3-87193-259-0. ŠCOBISS.SI-ID 24639493Ć

  477. MIRKOVIĆ, Željka. Rečnik mašinske tehnike : englesko-srpski, (Edicija Rečnici). Beograd: Orion Art, 2002. 322 str. ISBN 86-83305-07-4. ŠCOBISS.SI-ID 24684037Ć

  478. PAXTON, John. Dictionary of financial abbreviations. New York; London: Fitzroy Dearborn, cop. 2003. 224 str. ISBN 1-57958-397-0. ŠCOBISS.SI-ID 24500229Ć

  479. PHILIPPSBORN, Henry Erwin. Elsevier's dictionary of nutrition and food processing : in English, German, French and Portuguese. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2002. Š10Ć, 584 str. ISBN 0-444-51017-6. ŠCOBISS.SI-ID 24532997Ć

  480. PHOHA, Vir V.. Internet security dictionary. New York Šetc.Ć: Springer, 2002. XIX, 259 str., ilustr. ISBN 0-387-95261-6. ŠCOBISS.SI-ID 24374789Ć

  481. PORTEOUS, Andrew. Dictionary of environmental science and technology. 3rd ed. Chichester Šetc.Ć: Wiley, 2000. XXIII, 704 str., ilustr. ISBN 0-471-63376-3. ISBN 0-471-63470-0. ŠCOBISS.SI-ID 24375557Ć

  482. ROUETTE, Hans-Karl. Worterbuch der Textilveredelung = Dictionary of textile finishing : Deutsch/Englisch, English/German. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. 396 str. ISBN 3-540-43214-0. ŠCOBISS.SI-ID 24373253Ć

  483. SMITH, Paul G., SCOTT, John S.. Dictionary of water and waste management. Š2nd ed.Ć /. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 439 str., ilustr. ISBN 0-7506-4638-1. ISBN 1-84339-015-9. ŠCOBISS.SI-ID 24514309Ć

  484. ŠIJAK, Milorad. Višejezični dendrološki rečnik = Vocabularium dendrologicum multilinguum. Beograd: Šumarski fakultet, 2000. 310 str. ISBN 86-7299-059-5. ŠCOBISS.SI-ID 24686597Ć

  485. TASIĆ, Vera, BAUER, Ivan. Rečnik kompjuterskih termina. 4. izd. Beograd: Mikro knjiga, 2001. 466 str. ISBN 86-7555-162-2. ŠCOBISS.SI-ID 24684293Ć

  486. TAVZES, Miloš (ur.), ADELEŠIČ, Gregor (ur.). Veliki slovar tujk. 1. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2002. XVI, 1303 str. ISBN 961-231-271-0. ŠCOBISS.SI-ID 121003520Ć


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  487. Geografski atlas sveta za šole. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 175 str., zvd. ISBN 86-365-0406-6. ŠCOBISS.SI-ID 119110656Ć

  488. AŠKERC, Anka, BATIČ, Jerneja (ur.), PREŠEREN, Damjana (ur.). Kulturne poti 2000 : vodnik po spomenikih. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino, 2000. 173 str., ilustr. ISBN 961-6037-47-1. ŠCOBISS.SI-ID 108869120Ć


  91 GEOGRAFIJA.


  489. CHRISMAN, Nicholas R.. Exploring geographic information systems. 2nd ed. New York Šetc.Ć: Wiley, 2002. XIV, 305 str., ilustr. ISBN 0-471-31425-0. ŠCOBISS.SI-ID 24408325Ć


  93 ZGODOVINSKA ZNANOST.


  490. JAMES, Peter, THORPE, Nick. Drevna otkrića, (Biblioteka Posebna izdanja, knj. br. 47). Beograd: Narodna knjiga - Alfa, 2002. 538 str., ilustr. ISBN 86-331-0405-9. ŠCOBISS.SI-ID 24685317Ć


  NASLOVNO KAZALO
  • (16. stoletje) 349

  • 3-D atlas of stars and galaxies 94
  • 3ds max 5 bible 71

  • 40 architectes de moins de 40 ans 416
  • 40 Architekten unter 40 416

  • Absolutizem 368
  • ADO.NET examples and best practices for C# programmers 82
  • Adobe Photoshop 7.0 for photographers 56
  • Advanced lighting technology for vehicles 271
  • Airplane stability and control 270
  • Alkaloids 124
  • Alkenes and aromatics 118
  • ASTM dictionary of engineering science & technology 467
  • The American Vignola 446
  • Analiza podajanja tkanine, medvloge in fiksiranca kot sestavnih delov oblačila 340
  • Analog & digital signal processing 221
  • Analytical chemistry 127
  • Application of demilitarized gun and rocket propellants in commercial explosives 312
  • Applications of algebraic geometry to coding theory, physics, and computation 41
  • Applied photographic optics 343
  • Appromixation Ši.e. ApproximationĆ algorithms 47
  • Architect's essentials of presentation skills 422
  • Architects on architects 412
  • Architect's pocket book 413
  • Architectural lighting design 444
  • Architectural research methods 423
  • Architecture and computers 443
  • The architecture of the home 434
  • Arhitektura historicizma in secesije v Prekmurju 435
  • Arhitektura Miloša Bonče 415
  • Art of the 20th century 351
  • Art of the Middle Ages 395
  • Art since 1960 350
  • ASM handbook. Vol. 21, Composites 316
  • ASP.NET 68
  • Asteroid rendezvous 86
  • Astronomy 99
  • Asynchronous circuit design 244
  • August Schaeffer 401
  • Auto audio 282
  • The automotive industry 272
  • Automotive terminology 468

  • Ballet and modern dance 465
  • The basics of FMEA 303
  • Bearing steel technology 317
  • Beton Kalender 262
  • Bionik 7
  • Biopolymers. Vol. 3a, Polyesters I: biological systems and biotechnological production 143
  • Biopolymers. Vol. 3b, Polyesters II: properties and chemical synthesis 144
  • Biopolymers. Vol. 4, Polyesters III: applications and commercial products 145
  • Biopolymers. Vol. 5, Polysaccharides I: polysaccharides from prokarytones 146
  • Biopolymers. Vol. 6, Polysaccharides II: polysaccharides from eukaryotes 147
  • Bodyspace 291
  • Build your own home lab 237
  • Business 300

  • The Cambridge encyclopedia of meteorites 97
  • Celestial objects for modern telescopes 88
  • Cestode zoonoses: echinococcosis and cysticercosis 177
  • Chemical kinetics and mechanism 119
  • Chemical pulping 322
  • Circuit techniques for low-voltage and high speed A/D converters 247
  • Civic builders 420
  • Classic American airliners 281
  • Claude Monet 388
  • CMOS circuit design for RF sensors 243
  • CNC odrezovalni stroji 201
  • Color en la arquitectura Mexicana 452
  • Color in Mexican architecture 452
  • Colors 359
  • The complete book of pesticide management 35
  • The complete PC upgrade & maintenance guide 70
  • Compliant mechanisms 197
  • Composites for automotive applications 188
  • The composition of foods 128
  • Computational models of auditory function 178
  • Computer architecture 60
  • Concise dictionary of women artists 360
  • Conservation of historic timber structures 429
  • Constructed wetlands for waste water treatment in cold climates 23
  • Contemporary techniques in architecture 418
  • Contested symmetries 417
  • The Control Techniques drives and controls handbook 225
  • Creative design of mechanical devices 219
  • The cytokine factsbook 148

  • Data mining III 53
  • Database and data communication network systems 54
  • Delovno okolje razsvetljava 268
  • Design of high frequency integrated analogue filters 224
  • Design of high performance CMOS voltage-controlled oscillators 223
  • Designers' guide to EN 1990 263
  • Designing CMOS circuits for low power 242
  • Details in Mexican architecture 457
  • Detalles en la arquitectura mexicana 457
  • Devetnajsto stoletje 376
  • Deželni dvorec v Ljubljani 414
  • Dictionary of environmental science and technology 481
  • Dictionary of financial abbreviations 478
  • Dictionary of modern business with model phrases and sentences 469
  • Dictionary of textile finishing 482
  • Dictionary of water and waste management 483
  • Diego Velazquez 406
  • Diesel engine engineering 209
  • Digital and analogue instrumentation 232
  • The directory of university libraries in Europe 8
  • Doppelfassaden 347
  • Dragi in okrasni kamni 125
  • Drawing and detailing with SolidWorks 73
  • Drevna otkrića 490
  • 20. stoletje 390

  • E-business in manufacturing 294
  • Economics of the pulp and paper industry 323
  • Egon Schiele 402
  • Electrician's technical reference. Motor controls 222
  • Electron beam welding 214
  • Electronic engine controls 2002 191 , 192
  • Elektrotehnika in varnost 236
  • Elements of the p block 121
  • Elements of the p block. 1, Trends and reactions. 2, Virtual Crystals II 121
  • Elsevier's dictionary of geographical information systems in English, German, French and Russian 470
  • Elsevier's dictionary of nature and hunting in English, French, Russian, German and Latin 171
  • Elsevier's dictionary of nutrition and food processing 479
  • Encyclopaedia of architectural technology 421
  • Encyclopedia of environmetrics 25
  • Encyclopedia of human rights issues since 1945 18
  • Encyclopedia of imaging science and technology 55
  • Encyclopedia of interior design 455
  • Encyclopedia of physical science and technology 100
  • Encyclopedia of smart materials 187
  • Endocrine disrupters and carcinogenic risk assessment 154
  • Das EnergieEinsparHaus 265
  • Engineering maintainability 301
  • Engineering mechanics 106
  • Die Entfettung 208
  • Environmental control 324
  • Erotica. 17th-18th century 365
  • Erotica. 19th century 366
  • Event-cities 2 445
  • Evolucija 155
  • Excel charts 84
  • Exploring geographic information systems 489

  • Fabricating printed circuit boards 246
  • Fame + architecture 419
  • Fasteners. 2, Standards for pins, rivets, keys, adjusting and retaining rings 1
  • Fasteners. 3, Standards for technical delivery conditions for bolts, screws, nuts and washers 2
  • Fasteners. 4, Dimensional standards for nuts and accessories for bolt/nut assemblies 3
  • Fay Jones 428
  • Fiedler encyclopedia of excipients 122
  • Flora Europaea 160
  • Flora Europaea. Vol. 1, Psilotaceae to Platanaceae 150
  • Flora Europaea. Vol. 2, Rosaceae to Umbelliferae 161
  • Flora Europaea. Vol. 3, Diapensiaceae to Myoporaceae 162
  • Flora Europaea. Vol. 4, Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) 163
  • Flora Europaea. Vol. 5, Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) 164
  • Forest products chemistry 123
  • Forest resources and sustainable management 325
  • Forming and forging 319
  • Formulas of acoustics 101
  • 40 architects under 40 416
  • 42 volt technology 274
  • Foundry technology 189
  • Framing production 277
  • Francesco Robba in beneško baročno kiparstvo v Ljubljani 451
  • ŠFrancesco RobbaĆ and the highlights of Venetian baroque sculpture in Ljubljana 451
  • Frank Lloyd Wright 448
  • Free radicals in foods 151
  • Fresco painting for home & garden 374
  • Fresnel zone antennas 250
  • Frida Kahlo 377
  • From finite to infinite dimensional dynamical systems 42
  • Frontiers of nano-optoelectronic systems 342
  • Functional gradient materials and surface layers prepared by fine particles technology 313
  • Fundamentals of electronic warfare 216
  • Future mobile networks 249

  • Genetic algorithms + data structures = evolution programs 69
  • Genom 156
  • Geografski atlas sveta za šole 487
  • Geometry 36
  • The geometry of biological time 158
  • Geometry of design 364
  • Geomicrobiology 149
  • George Houston, nature's limner 399
  • Georgia O'Keeffe 389
  • Glenn Murcutt 433
  • Good tuning 345
  • Gospodarjenje podjetij 284
  • The Gothic Revival 430
  • Il gotico in Slovenia 370
  • Gotik in Slowenien 370
  • Gotika v Sloveniji. Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom. Vom Werden des Kulturraums zwischen Alpen, Pannonien und Adria. La formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e l'Adriatico 370
  • Gotika v Sloveniji. Nastanek, ogroženost, reševanje likovne dediščine 371
  • Gozdne živali 174
  • Građevinski englesko-srpski srpsko-engleski rečnik 471
  • Građevinski nemačko-srpski i srpsko-nemački rečnik 472
  • Graphics concepts with SolidWorks 2000 63
  • Groundscrapers + subscrapers of Hamzah & Yeang 410
  • A guide to Microsoft Excel 2002 for scientists and engineers 61
  • Guided electromagnetic waves 234
  • Gustav Klimt 367

  • Handbook of computer aided geometric design 59
  • Handbook of physics 103
  • Handbook of plant and crop physiology 166
  • Handbook of polymers in electronics 341
  • Handbook of recording engineering 346
  • Handbook of technical textiles 339
  • Handbook of thermoplastic piping system design 215
  • Handbook of water and wastewater treatment technologies 266
  • Handbuch Dieselmotoren 195
  • Hazardous building materials 264
  • Heat exchanger design handbook 204
  • Heat transfer in gas turbines 196
  • Henri Matisse 385
  • Henri Rousseau 400
  • High-voltage engineering 229
  • Holography for the new millennium 104
  • Hommage a Edvard Ravnikar 425
  • How to use a computerized telescope 89
  • Hrvatski enciklopedijski rječnik 473
  • Hundertwasser 439
  • The hundred greatest stars 92
  • Hybrid vehicle propulsion 275
  • Hydroelectricity 227
  • Hydrogen recycling at plasma facing materials 109

  • Ideje - motor gospodarske rasti orodjarn 198
  • Iglavci 169
  • Illustrated dictionary of practical astronomy 474
  • Implementing ecological integrity 29
  • Improving design in the high street 408
  • Incoterms 2000 16
  • Industrial waste treatment handbook 269
  • Informacijska družba IS '01 67
  • Information society IS '2001 67
  • The information specialist's guide to searching & researching on the Internet & the World Wide Web 48
  • Information systems outsourcing 286
  • Instant notes inorganic chemistry 120
  • Instant notes organic chemistry 132
  • Integrable structures of exactly solvable two-dimensional models of quantum field theory 108
  • Interdisciplinary architecture 426
  • Internet security dictionary 480
  • Introduction to general, organic, and biochemistry 126
  • Introduction to stainless steels 318
  • Introductory solid state physics 107
  • Italian Renaissance architecture from Brunelleschi to Michelangelo 427
  • Ivan Grohar. Bodočnost mora biti lepša 372
  • Izročanje v UMTS 256

  • J. M. W. Turner 405
  • J2EE best practices 52
  • Jadralski priročnik 466
  • Jadranske ribe 175
  • Java 3D programming 78
  • Jaz pa vem, kako --- 22
  • Joan Miro 386
  • Joe Carr's circuit toolkit 241
  • John Hedgecoe's creative photography work book 460
  • Josip Pelikan, slovenski fotograf 462
  • Jovenes arquitectos mexicanos 411

  • Kaizen for the shopfloor 306
  • Kanban for the shopfloor 307
  • Kartuzija Bistra 432
  • Klasično obdobje 383
  • Kontinuiteta v stanovanjski arhitekturi Istre 437
  • COBISS/OPAC V4.1 10
  • Korenine srednjega veka 353
  • Kras 440
  • Kriminalistična strategija 17
  • Kulturne poti 2000 488

  • Laser-arc processes and their applications in welding and material treatment 206
  • Linear control systems 344
  • Looking back in envy 431
  • Low-power CMOS design for wireless transceivers 259

  • Management v policiji 283
  • Managing the electronic library 11
  • Marc Chagall 352
  • Marine chemical ecology 28
  • Maschinenelemente 190
  • Matematika za ekonomiste 39
  • Matematika. Priprava na maturo 40
  • Matematika. Priprava na maturo. Zbirka formul 40
  • Materials, corrosion prevention, and maintenance 326
  • Mathematical statistics and data analysis 45
  • Mathematics and music 464
  • Mechanical engineering 4 , 5
  • Mechanical pulping 327
  • Mechanism synthesis 129
  • Mednarodno organizacijsko vedenje 293
  • Mehanika fluida 105
  • Metallurgy of welding 205
  • Metals and chemical change 130
  • Metulji 170
  • Microsoft encyclopedia of networking 81
  • Miheličev Kurent 380
  • The MIT guide to science and engineering communication 290
  • Mitigation and financing of seismic risks: Turkish and international perspectives 140
  • Modeling of chemical kinetics and reactor design 311
  • Modern trends in magnetostriction study and application 112
  • Molecular biology of the cell 152 , 157
  • Molecular modeling and simulation 134
  • Motorrad-Technik pur Funktion - Konstruktion - Fahrwerk 273
  • Mycorrhiza 153
  • Mycorrhizal ecology 168

  • Nakupovanje v internetu 79
  • The names of plants 165
  • Napoleonova doba 368
  • Naravni jabolčni kis - zdravilni eliksir 176
  • Navodila za vaje iz Uvoda v tehnologijo 314
  • Nenavadni izleti 27
  • The new history of photography 461
  • Nobel Prize women in science 13
  • Nonclassical light from semiconductor lasers and LEDs 230
  • Nuclei far from stability and astrophysics 95

  • O slikarstvu 355
  • Oblaki in vreme 141
  • Observation of the earth and its environment 93
  • Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja 235
  • Odličnost malih in srednjih podjetij SME-EXCELLENCE 15
  • Odprt sistem za načrtovanje z geometrijskimi omejitvami 75
  • Office ergonomics 14
  • Optical networks 254
  • Optics and photonics 102
  • Oracle DBA checklists 72
  • Oracle PL/SQL best practices 57
  • Oracle9i DBA handbook 62
  • Oracle9iAS Portal bible 58
  • Organizacija proizvodnje 3 310
  • The origin, endangement, and preservation of art 371
  • Osnove elektrotehnike 1 239
  • Out of the blue 96

  • Pablo Picasso 391 , 392
  • Paper and board grades 328
  • Paper and paperboard converting 329
  • Paper physics 330
  • Papermaking chemistry 331
  • Papermaking. Part 1, Stock preparation and wet end 332
  • Papermaking. Part 2, Drying 333
  • Papermaking. Part 3, Finishing 334
  • Parking structures 296
  • Patty's industrial hygiene 180
  • Patty's toxicology 181
  • Paul Cezanne 357
  • Paul Klee 379
  • Pencil sketching 458
  • Permanent magnet and electromechanical devices 226
  • Pharmaceutical dictionary 476
  • Pharov program pomoči podjetjem SMECA 15
  • Die Phosphatierung von Metallen 213
  • Photographic atlas of the moon 87
  • Photoshop 7 bible 66
  • Photoshop 7.0 50
  • Physical aspects of fracture 117
  • The physical basis of biochemistry 142
  • Physical chemistry 139
  • Physics of strength and fracture control 116
  • Pierre-Auguste Renoir 397
  • Piet Mondrian 387
  • Pieter Bruegel, the Elder 373
  • Pigment coating and surface sizing of paper 335
  • Plant engineer's reference book 309
  • Plant project engineer's guidebook 308
  • Plastics in the automotive industry 276
  • Pleasure with products 304
  • Podjetništvo 305
  • Policijska pooblastila 21
  • Pozni srednji vek 393
  • The practical astronomer's deep-sky companion 91
  • Practical experiment designs for engineers and scientists 38
  • Practical guide to industrial boiler systems 217
  • Practical guide to pressure vessel manufacturing 212
  • Practical induction heat treating 194
  • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 297
  • Prazgodovina in rečne kulture 398
  • Precision framing 348
  • Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji 31
  • Principles of thermal analysis and calorimetry 133
  • Printing 295
  • Priručnik za proračun strujanja stišljivog fluida 114
  • Process control 336
  • Process pipe and tube welding 211
  • Program pomoči podjetjem 15
  • Properties and applications of amorphous materials 131
  • Providing library services for distance education students 9
  • Ptice pevke 173
  • Pulp and paper testing 337

  • Quantitative decision making with spreadsheet applications 289

  • R.M. Schindler 441
  • Računalniško podprto modeliranje avtocestnega pristopa 409
  • Radar techniques using array antennas 258
  • Radio over fiber technologies for mobile communications networks 253
  • Ramsey/Sleeper architectural graphics standards 438
  • Raziskovanje in projektiranje organizacije 287
  • Recycled fiber and deinking 338
  • Rečnik kompjuterskih termina 485
  • Rečnik mašinske tehnike 477
  • Red Hat Linux firewalls 65
  • Relational data mining 77
  • Rembrandt 396
  • Rene Magritte 384
  • Renesansa 349
  • Reorganizing the factory 302
  • Resistor theory and technology 238
  • RF and microwave semiconductor device handbook 245
  • Risanje in slikanje 453
  • Romanske cerkve v Sloveniji 449
  • Roy Lichtenstein 382
  • The Royal Horticultural Society new encyclopedia of herbs & their uses 159

  • Safety analysis 182
  • Salvador Dali 361 , 362
  • Samoorganizacija in urejanje naselij 407
  • Sandro Botticelli 363
  • Schraubwerkzeuge 6
  • Searching for sustainability 30
  • Sensors and actuators 2002 278
  • Separation, purification and identification 135
  • Separation, purification and identification. 1, Experimental techniques. 2, Spectroscopy 135
  • Sinteza tiksotropnih mešanic 320
  • Slikarsko mišljenje 356
  • Sodobna produkcija in okolje 185
  • Solid mechanics in engineering 113
  • SolidWorks 2001 tutorial 74
  • Special functions 2000 43
  • Splošni upravni postopek 19 , 20
  • Spurgeonov barvni atlas anatomije domačih živali 172
  • Standard handbook of petroleum & natural gas engineering 260
  • Statika 115
  • Statistika v organizaciji in managementu 288
  • Statistika v raziskovanju 37
  • Stepping motors 220
  • Stone work 424
  • The story of the solar system 90
  • Stroji 193
  • Strojni elementi 2 200
  • Strokovno računstvo. Delovni učbenik za matematiko 46
  • Structures of our time 442
  • Supermaterials 110
  • Svetlobno onesnaženje 32
  • Svetovni splet 85

  • Šolska enciklopedija. Ekologija 24
  • Šolska enciklopedija. Naravna tehnologija 26

  • Tamara de Lempicka 381
  • Tap water as a hydraulic pressure medium 184
  • Tattoos 403
  • Teach yourself visually more Windows XP 64
  • The technique of icon painting 394
  • Tehnologija lesa 3 321
  • Tehnologija odrezovanja kovin 199
  • Telecommunications law in the Internet age 248
  • Telekomunikacije 01 telecommunications 251
  • Temelji upravljalnega informacijskega sistema 83
  • The tenth edition of the best of European design and advertising from the Art directors club of Europe 2001 459
  • Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija 231
  • Test procedures for basic electronics 228
  • Theoretical astrophysics. Vol. 3, Galaxies and cosmology 98
  • The Third Dimension 137
  • The TickIT guide 80
  • TIG and plasma welding 207
  • Titanium in medicine 138
  • Tomorrow's office 456
  • Topology optimization of structures and composite continua 111
  • Travmatizem v cestnem prometu 298
  • Travniške cvetice 167
  • Truck and bus chassis, suspension, stability, and handling 279
  • Twentieth century harmonic analysis - a celebration 44

  • Ullman's encyclopedia of industrial chemistry 315
  • UMTS 255
  • University builders 436
  • Unutrašnja balistika 183
  • Uvod v SPSS 49

  • Vaje iz tehničnega risanja 1 202
  • Vaje iz tehničnega risanja 2 203
  • Varni v cestnem prometu 299
  • Veliki imperiji 354
  • Veliki slovar tujk 486
  • Vermeer 404
  • Video coding for wireless communication systems 252
  • Vincent van Gogh 369
  • Visual Basic .Net for students 51
  • Višejezični dendrološki rečnik 484
  • Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Izobraževalni management v specialnih knjižnicah 12
  • Vocabularium dendrologicum multilinguum 484
  • Vodenje tveganja v podjetju z ukrepi varnosti in zdravja pri delu, kakovosti, varovanja okolja 285
  • Vrednotenje kakovosti električne napetosti s kriteriji elektromagnetne združljivosti 240
  • Vstop v poslovni svet 292

  • Wassily Kandinsky 378
  • Waste management and the environment 267
  • Water recycling and resource recovery in industry 33
  • Water, sanitary and waste services for buildings 447
  • The welding of aluminium and its alloys 210
  • Welding of plastics 218
  • Wetlands in Central Europe 34
  • What makes airplanes fly? 280
  • Wiley encyclopedia of telecommunications 257
  • Women, art, and society 358
  • A world history of art 375
  • The world of rozome 454
  • Worterbuch der KFZ-Technik 475
  • Worterbuch der Textilveredelung 482
  • Worterbuch moderne Wirtschaft mit Wirtschaft 469

  • Young Mexican architects 411
  • Yves Klein 450

  • Z videokamero v roki 463
  • Začetek dvajsetega stoletja 376
  • Zadaci iz otpornosti materijala 186
  • Zbirka nalog iz osnov elektrotehnike I 233
  • Zbornik posvetovanja 76
  • Zbornik referatov s pisnimi prispevki članov 261
  • Zbornik referatov s posvetovanja. Del 2 136
  • Zdravilne rastline 179


  IMENSKO KAZALO
  • Abdel-Salam, Mazen (avtor) 229
  • Abzug, Malcolm J. 270
  • Acarnley, Paul 220
  • Achleitner, Friedrich (avtor) 425
  • Ackermann, Ernest C. 48
  • Adamič, Milan Orožen glej Orožen Adamič, Milan
  • Adelešič, Gregor (urednik) 486
  • Agarwal, Gyan C. (avtor) 344
  • Al-Raweshidy, Hamed (urednik) 253
  • Alberts, Bruce (avtor) 152
  • Aljančič, Marko (prevajalec) 169
  • Aljančič, Marko (prevajalec,urednik,avtor dodatnega besedila) 174
  • Almorza Gomar, David (urednik) 267
  • Alva Martinez, Ernesto 411 , 452
  • Alva Martinez, Ernesto (avtor) 457
  • Ambrožič, Franci 49
  • American Institute of Architects 438
  • Anand, Subhash C. (urednik) 339
  • Ang, P. S. glej Ang, Poon Seng (1960-
  • Ang, Poon Seng (1960-,avtor) 87
  • Anželj, Darko 283
  • Arcangeli, Alessandro 349
  • Archer, Michael 350
  • Arnold, Rick (avtor) 348
  • Aromaa, Jari (urednik) 326
  • Art directors club of Europe 459
  • ASM International. Handbook Committee 316
  • Assayag, Gerard (urednik) 464
  • ASTM Committee on Terminology 467
  • Aškerc, Anka (avtor) 488
  • Au, Susan 465
  • Audin, Michele 36
  • Avci, Sanja Jurca- glej Jurca-Avci, Sanja
  • Avsenik, Maja (prevajalec) 371

  • Baden-Powell, Charlotte (1936-) 413
  • Baffetti, Andrea (avtor) 383
  • Bagnall, Brian 453
  • Bagnall, Ursula (avtor) 453
  • Baher, H. 221
  • Bajt, Miro (prevajalec) 24 , 349 , 353 , 398
  • Bajt, Miroslav (prevajalec) 354
  • Bajt, Miroslav glej Bajt, Miro
  • Balažic, Jože (urednik) 298
  • Balič, Jože (pisec recenzij) 198
  • Ball-Teshuva, Jacob 352
  • Bandelj, Evelina (prevajalec) 298
  • Banham, Joanna (urednik) 455
  • Baraton, Marie-Isabelle (urednik) 313
  • Bargh, Peter 50
  • Barnard, R. H. (avtor) 275
  • Barnes, Jon (fotograf) 193
  • Barton, Stephen K. (avtor) 250
  • Batič, Jerneja (urednik) 488
  • Bauer, Ivan (avtor) 485
  • Baumgartner, Peter (1946-) 469
  • Bavec, Cene (urednik) 67
  • Beard, Andrew (prevajalec) 124
  • Beauregard, Michael R. (avtor) 303
  • Beck, Haig (urednik) 433
  • Becks-Malorny, Ulrike (avtor) 357
  • Beddoes, Jonathan 318
  • Bedenk, Primož (fotograf) 46
  • Beeley, Peter R. 189
  • Bell, Douglas 51
  • Bell, Jim (1965-,urednik) 86
  • Benedetič, Ana 414
  • Benedik, Metod (avtor dodatnega besedila) 432
  • Benedik, Valentin (fotograf) 371
  • Benenson, Walter (avtor) 103
  • Benjamin, Betsy Sterling 454
  • Benke, Britta (avtor dodatnega besedila) 389
  • Benton, Janetta Rebold glej Rebolt Benton, Janetta
  • Bergant, Bogomil 284
  • Bergengren, Ola (fotograf) 459
  • Bergethon, Peter R. 142
  • Bernik, Mojca (urednik) 67
  • Bernik, Stane (urednik,avtor dodatnega besedila) 415
  • Bernot, France (prevajalec) 141
  • Bertrand, Jean (prevajalec) 403
  • Beswick, John M. (1945-,urednik) 317
  • Bevk, Samo (urednik) 32
  • Beyer, Hugh (prevajalec) 367 , 392 , 397
  • Black, Sharon K. 248
  • Blažič, Marjan (urednik) 83 , 284
  • Blum, Hans-Jurgen (avtor) 347
  • Blumenberg, Bettina (prevajalec) 365 , 366
  • Bockemuhl, Michael (avtor dodatnega besedila) 396 , 405
  • Bogovčič, Ivan (urednik) 371
  • Bohanec, Marko (urednik) 67
  • Bohnet, Matthias (urednik) 315
  • Bonča, Miloš 415
  • Borrell, Mauricio Rivero glej Rivero Borrell, Mauricio
  • Botticelli, Sandro (umetnik) 363
  • Bouchaud, Elisabeth (urednik) 117
  • Bovo, Elisabetta 353 , 354
  • Bown, Deni 159
  • Boyes, Walt (avtor) 294
  • Božin, Andrej (fotograf) 415
  • Bragg, Patricia (avtor) 176
  • Bragg, Paul C. 176
  • Brawley, James (avtor) 476
  • Brejc, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 372
  • Bren, Matevž 37
  • Breznik, Peter (urednik) 299
  • Brezovšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 283
  • British Computer Society 80
  • Brodnjak-Vončina, Darinka (urednik) 136
  • Broemmer, Darren 52
  • Broll, Gabriele (urednik) 34
  • Bruegel, Pieter (ok.1525-1569,umetnik) 373
  • Brunette, D. M. glej Brunette, Donald Maxwell
  • Brunette, Donald Maxwell (avtor) 138
  • Bruun, Erik (1949-,avtor) 243
  • Buonopane, Alfredo (avtor) 354
  • Bustoz, Joaquin (urednik) 43
  • Butina, Milan 355 , 356
  • Byrnes, J. S. (urednik) 44

  • Campbell, Robert (avtor) 420
  • Cargill Thompson, Jessica 416
  • Carnelutti, Jan (prevajalec) 170
  • Carpenter, David 222
  • Carr, Joseph J. 241
  • Cerkvenik, Franka (prevajalec) 376
  • Cezanne, Paul 357
  • Chadwick, Whitney 358
  • Chagall, Marc (umetnik) 352
  • Chance, Julia (urednik) 419
  • Chatelain-Sudkamp, Therese (prevajalec) 448
  • Cheremisinoff, Nicholas P. 266
  • Chong, S. M. glej Chong, Siew Meng (1950-)
  • Chong, Siew Meng (1950-) 87
  • Chrest, Anthony P. (avtor) 296
  • Chrisman, Nicholas R. 489
  • Chyczewski, Lech (urednik) 154
  • Ciliberto, Ciro (1950-,urednik) 41
  • Clapton, Alan (urednik) 249
  • Claridge, Michael (prevajalec) 363 , 373 , 384 , 396
  • Cloots, Rudi (urednik) 110
  • Cocco, Gaetano 273
  • Cohen, Preston Scott 417
  • Coker, A. Kayode 311
  • Control Techniques 225
  • Costa-Pau, Rosa 24
  • Covington, Michael A. (1957-) 88 , 89
  • Cox, John (1947-,avtor) 94
  • Cox, P. A. 120
  • Coyle, Valerie (prevajalec) 369
  • Crabbe, P. glej Crabbe, Philippe J.
  • Crabbe, Philippe J. (urednik) 29
  • Craig, Philip (urednik) 177
  • Cunliffe, Roger (avtor) 456
  • Curwell, S. R. (urednik) 264
  • Cvirn, Janez (avtor dodatnega besedila) 462

  • Čantrak, Svetislav (avtor) 105
  • Čermak, Metka (avtor) 321
  • Čerpes, Ilka 407
  • Češnovar, Nada (urednik) 12

  • Dai, Liang (1971-) 223
  • Dali, Salvador 361 , 362
  • Dali, Salvador glej Dali, Salvador
  • Darovec, Darko (odgovorni urednik) 437
  • Davis, Colin J. 408
  • Davis, Joseph R. (avtor) 319
  • Decker, Karl-Heinz 190
  • Dedić, Milan 186
  • Deicher, Susanne (avtor dodatnega besedila) 387
  • Deimling, Barbara 363
  • Delijska, B. glej Delioiska, Borsiana
  • Delioiska, Borsiana 470
  • Dermastja, Janko (fotograf) 372
  • Descharnes, Robert (avtor dodatnega besedila) 362
  • Deutsches Institut fur Normung 1 , 2 , 3 , 4 , 5
  • Dhillon, B. S. 301
  • Diamond, William J. (1919-) 38
  • Diderot Mathematical Forum (4th ; 1999 ; Lizbona ; Pariz ; Dunaj) 464
  • Dierl, Wolfgang 170
  • Diesen, Magnus (urednik) 323
  • DIN glej Deutsches Institut fur Normung
  • Domanjko, Tomaž (urednik) 67
  • Domanjko, Vilko (avtor dodatnega besedila) 40
  • Dragan, Srečo (urednik) 67
  • Drury, Bill 225
  • Drusany, Vladimir 285
  • Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje (Ljubljana) 261
  • Duchting, Hajo (avtor dodatnega besedila) 378
  • Duhovnik, Jože (prevajalec) 125
  • Dunwell, Robert H. (avtor) 216
  • Dvoršek, Anton 17
  • Džejms, Piter glej James, Peter
  • Džeroski, Sašo (1968-,urednik) 77

  • Eargle, John 346
  • Egidati, Barbara (avtor) 383 , 398
  • Ehrlich, Henry Lutz (1925-) 149
  • Eibl, Josef (urednik) 262
  • El-Shaarawi, Abdel H. (glavni urednik) 25
  • Elam, Kimberly 364
  • Erbežnik, Nives Mihelič glej Mihelič Erbežnik, Nives
  • Erjavec, Marija Vera (prevajalec) 371
  • Essers, Volkmar (avtor dodatnega besedila) 385
  • European design and advertising (2001) 459
  • European Mathematical Society 464
  • Evening, Martin 56
  • Evropsko združenje za obrt, mala in srednja podjetja 15

  • Fakulteta za strojništvo (Ljubljana) 198
  • Fakulteta za strojništvo (Maribor) 198
  • Farin, Gerald (urednik) 59
  • Feist, Peter H. (avtor dodatnega besedila) 397
  • Fentress, Curt W. 420
  • Feuerstein, Steven 57
  • Ffoulkes, Deborah (prevajalec) 403
  • Fiedler, Herbert P. 122
  • Fister, Peter (avtor dodatnega besedila) 414
  • Fitzgerald, Katherine A. (avtor) 148
  • Flajs, Nadja (avtor dodatnega besedila) 292
  • Fleming, John (1919-,avtor) 375
  • Fliedl, Gottfried 367
  • Florijančič, Miloš (avtor dodatnega besedila) 415
  • Florjančič, Franko (avtor) 22
  • Food Standards Agency (London) 128
  • Franco, Luigi 368
  • Franco, Luigi (avtor) 349
  • Franetič, Vojko (fotograf) 440
  • Frankovič, Melanija (lektor) 83 , 284
  • Frelih, Irena Trenc- glej Trenc-Frelih, Irena
  • Fricke, Christiane (avtor) 351
  • Frizot, Michel (urednik) 461
  • Fronko, Deborah (prevajalec) 434
  • Furlan, Marjan (prevajalec) 176
  • Furlani, Edward P. 226

  • Gabriel, John William (prevajalec) 351 , 450
  • Gabrijelčič, Peter (mentor) 409
  • Gams, Matjaž (urednik) 67
  • Garlick, Mark Antony (1968-) 90
  • Gates, Phil 26
  • Gaze, Delia (urednik) 360
  • Geister, Iztok 27
  • Geršak, Jelka (mentor) 340
  • Gibbs, M. R. J. (urednik) 112
  • Gibson, Diane (1966-) 227
  • Gilmour, Jess K. (1963-) 91
  • Glass, Jacqueline 421
  • Glavan, Saša (avtor dodatnega besedila) 372
  • Glavič, Peter (urednik) 136
  • Gledhill, David 165
  • Glover, David 193
  • Goddard, Phil (avtor dodatnega besedila) 357
  • Gogh, Vincent van 369
  • Goldberger, Paul (avtor dodatnega besedila) 412
  • Golinelli, Paolo (avtor) 353 , 393
  • Golio, John Michael (1954-,urednik) 245
  • Golob, Niko 22
  • Golob, Niko (ilustrator) 22
  • Goodson, Carol F. 9
  • Goričan, Alenka (prevajalec povzetka) 462
  • Gorup, Stojan (fotograf) 440
  • Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje kovinske industrije. Odbor za orodjarstvo 198
  • Gossel, Peter (urednik) 448
  • Gottlieb, Irving M. 228
  • Gottsching, Lothar (urednik) 338
  • Graham-Smith, Francis (Sir 1923-) 102
  • Gray, Susan (urednik) 412
  • Green, William S. (urednik) 304
  • Greenberg, Steven (urednik) 178
  • Greenwald, Rick 58
  • Gregorač-Ivanšek, Vera (prevajalec) 425
  • Gregori, Janez (fotograf) 175
  • Greusel, David 422
  • Gričar, Jože (urednik) 76
  • Groat, Linda N. 423
  • Grobelnik, Marko (urednik) 67
  • Grohar, Ivan 372
  • Grošelj, A. glej Grošelj, Andrej (1948-
  • Grošelj, Andrej (1948-,avtor dodatnega besedila) 321
  • Gruev, Marta 409
  • Gudnason, Gunnar 243
  • Guertin, Mike 348
  • Guid, Nikola (komentor) 75
  • Gullichsen, Johan (urednik) 322
  • Gulvanessian, H. 263
  • Gumzej, Gorazd (avtor risb == glej 440) 203
  • Guo, Y. Jay 250
  • GZS. Združenje kovinske industrije. Odbor za orodjarstvo glej Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje kovinske industrije. Odbor za orodjarstvo

  • Hafner, Ana Kalc- glej Kalc-Hafner, Ana
  • Hagen, Rainer (1928-,avtor) 373
  • Hagen, Rose-Marie 373
  • Haimbaugh, Richard E. 194
  • Haines, Peter J. (avtor) 127
  • Haines, Peter J. (urednik) 133
  • Halonen, Kari A. I. (avtor) 247
  • Hanselka, Reinhard (avtor) 215
  • Hanson, Terry (urednik) 11
  • Harding, Charlie (urednik) 121
  • Harjani, Ramesh (1959-,avtor) 223
  • Harms-Ringdahl, Lars 182
  • Harris, Robert L. (urednik) 180 , 181
  • Hartman, Karen (avtor) 48
  • Heal, M. R. (avtor) 139
  • Hedgecoe, John 460
  • Hein, Morris (avtor) 126
  • Heinrich, Christoph (avtor dodatnega besedila) 388
  • Hendrickson, Janis (avtor) 382
  • Hennessy, John L. 60
  • Heričko, Marjan (urednik) 67
  • Herreshoff, Halsey C. 466
  • Hesse, Manfred (1935-) 124
  • Hirschheim, Rudy A. (urednik) 286
  • Hlad, Branka (urednik) 31
  • Hochleitner, Rupert 125
  • Hocombe, Sarah 374
  • Hoepfner, Eva-Marie (urednik) 122
  • Hofler, Janez (urednik) 370
  • Hoke, John Ray (jr.,glavni urednik) 438
  • Hollenstein, Janez (prevajalec) 432
  • Holzman, Malcolm 424
  • Honnef, Klaus (avtor) 351
  • Honour, Hugh (1927-) 375
  • Hornak, Joseph P. (urednik) 55
  • Horrocks, A. Richard (urednik) 339
  • Houston, George (1869-1947,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 399
  • Howell, Larry L. 197
  • Hribar, Uroš (urednik) 76
  • Hulse, Fiona (prevajalec) 404
  • Hulse, Michael (prevajalec) 388 , 391 , 402
  • Hundertwasser, Friedensreich (1928-,umetnik) 439
  • Hunt, Tim (avtor) 157
  • Hyer, Nancy Lea (1955-) 302
  • Hynninen, Pertti (urednik) 324

  • Iannaccone, Andrea 376
  • Ickowicz, Sara Schara glej Schara Ickowicz, Sara
  • Indihar, Stane 39
  • Institut informacijskih znanosti (Maribor) 10
  • Institution of Electrical Engineers 232
  • Inštitut za telekomunikacije (Ljubljana) 251
  • International conference on waste management and the environment (1 ; 2002 ; Cadiz) 267
  • International Multi-Conference (4 ; 2001 ; Ljubljana) glej Mednarodna multi-konferenca (4 ; 2001 ; Ljubljana)
  • Ivanko, Štefan 287
  • Ivanšek, France (urednik) 425
  • Ivanšek, Vera Gregorač- glej Gregorač-Ivanšek, Vera
  • Ivy, Robert Adams (jr.) 428
  • IZUM (Maribor) glej Institut informacijskih znanosti (Maribor)

  • Jakopič, Franc 199
  • James, Peter 490
  • Janežič, Igor (1934-) 200
  • Jaramaz, Slobodan 183
  • Jefferson, Colin M. 275
  • Jenko, Mojca (korektor rokopisa) 372
  • Jenssen, P. D. (urednik) 23
  • Jesenko, Jože (1943-) 288
  • Jesina, Claus (avtor dodatnega besedila,urednik) 401
  • Jevšnik, Simona 340
  • Johnson, David Arthur (urednik) 130
  • Jojić, Ljiljana (urednik) 473
  • Jokio, Mikko (urednik) 334
  • Jordan, Sandi (urednik) 76
  • Juhart, Karli (avtor) 115
  • Junkar, Miha glej Junkar, Mihael
  • Junkar, Mihael (urednik) 198
  • Jurca-Avci, Sanja (prevajalec) 425
  • Juvanc, Alojzij (komentor) 409

  • Kabus, Karlheinz (urednik) 190
  • Kahlo, Frida 377
  • Kaiba, Pavel 201
  • Kainer, Robert A. (avtor) 172
  • Kajtna, Mojca Lampe glej Lampe Kajtna, Mojca
  • Kajtna, Simon (ilustrator) 46
  • Kalc-Hafner, Ana (prevajalec) 390
  • Kaler, James B. 92
  • Kalman, Maira (urednik) 359
  • Kambič, Miran (fotograf) 451 , 488
  • Kambič, Mirko (avtor dodatnega besedila) 462
  • Kandinsky, Wassily (1866-1944) 378
  • Kaplicky, Jan (1937-,urednik) 431
  • Karlsson, Markku (urednik) 333
  • Kavkler, Ivan (avtor) 39
  • Kealey, David 127
  • Kellomaki, Seppo (urednik) 325
  • Kettenmann, Andrea (avtor dodatnega besedila) 377
  • Kim, Jungsang (1969-) 230
  • King, Terry A. (avtor) 102
  • Kisačanin, Branislav (1968-) 344
  • Kitchin, Christopher Robert (1947-) 474
  • Klee, Paul (1879-1940) 379
  • Klein, Yves 450
  • Kleindorfer, Paul R. (urednik) 140
  • Klemenčič, Matej 451
  • Klenovšek, Marjan (prevajalec) 193
  • Klimt, Gustav (umetnik) 367
  • Kneževič, Ana glej Kneževič, Ana Nuša
  • Kneževič, Ana Nuša (avtor dodatnega besedila) 292
  • Knific, Timotej (fotograf) 175
  • Kocbek, Jure glej Kocbek, Jurij
  • Kocbek, Jurij (kartograf) 27
  • Kokole, Stanko (avtor) 451
  • Kolar-Sluga, Breda (urednik) 462
  • Koludrović, Ćiril 202 , 203
  • Koludrović, Irena (avtor) 202 , 203
  • Koludrović, Rudolf (avtor) 202 , 203
  • Komarovsky, Anatoly A. 116
  • Komelj, Milček 380
  • Konferenca Telekomunikacija O1 telecommunications (2001 ; Nova Gorica) glej Mednarodna konferenca Človeku prijazna, tehnološko popolna, informacijska družba (2001 ; Nova Gorica)
  • Kopač, Janez (1949-,pisec recenzij) 198
  • Kostić, Miomir 231
  • Kovačič, Bojan (1952-) 321
  • Koželj, Janez (komentor) 407
  • Kraige, L. Glenn (avtor) 106
  • Kralj, Metka (prevajalec) 26 , 155
  • Kramer, Herbert J. (1939-) 93
  • Krause, John (prevajalec) 434
  • Križman, Alojz (mentor) 320
  • Kroemer, Anne D. (avtor) 14
  • Kroemer, Karl H. E. (1933-) 14
  • Kularatna, Nihal 232
  • Kuppan, T. (1957-) 204
  • Kuzman, Andrej (avtor) 46

  • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 46
  • Lancaster, John Frederik 205
  • Langley, Winston E. 18
  • Lapajne, Milena Lavrenčič- glej Lavrenčič-Lapajne, Milena
  • Lapin, Lawrence L. 289
  • Larrabee, E. Eugene (avtor) 270
  • Larsen, Knut Einar (1946-) 429
  • Lavrač, Nada (urednik) 77
  • Lavrenčič-Lapajne, Milena (prevajalec) 425
  • Leban, Irena (avtor) 305
  • Lehrpere, Ilmar (prevajalec) 378
  • Lehtinen, Esa (urednik) 335
  • Leiviska, Kauko (urednik) 336
  • Lempicka, Tamara de 381
  • Lens, Piet N. L. (avtor) 33
  • Leondes, Cornelius T. (urednik) 54
  • Leskošek, Bojan (avtor) 49
  • Leuthauser, Gabriele (urednik) 448
  • Levlin, Jan Erik (urednik) 337
  • Levstek, Miha (avtor) 305
  • Lewis, Michael J. 430
  • Lichtenstein, Roy 382
  • Liengme, Bernard V. 61
  • Lim, Albert Chee Hoon (1959-,avtor) 87
  • Lim, Albert glej Lim, Albert Chee Hoon (1959-
  • Lippert, Wolfgang 167
  • Logonder, Rado 233
  • Lojen, Gorazd 320
  • Loney, Kevin 62
  • Lorbar, Martin (avtor dodatnega besedila) 292
  • Lorber, Jelka (avtor) 305
  • Lovrenčak, Franc (drugo) 487
  • Lucas, W. 207
  • Lucas, W. (urednik) 211
  • Lucca, Rita 383
  • Ludman, Jacques (avtor) 104
  • Ludwig, Oswalda 475
  • Lueptow, Richard M. 63
  • Lutter, Erich 208
  • Lyons, William C. (urednik) 260

  • Maas, Anita 476
  • MacDermott, Robin E. 303
  • Machacek, Oldrich (urednik) 312
  • Magritte, Rene 384
  • Makartchouk, Andrei (1955-) 209
  • Malhotra, Bansi D. 341
  • Malorny, Ulrike Becks- glej Becks-Malorny, Ulrike
  • Mander, Ulo (urednik) 23
  • Maran, Ruth (1970-) 64
  • Marstein, Nils (avtor) 429
  • Martinez, Ernesto Alva glej Alva Martinez, Ernesto
  • Mastinšek, Miklavž (avtor) 39
  • Mathers, Gene 210
  • Matisse, Henri 385
  • Matos, Silva (avtor dodatnega besedila) 292
  • Maver, Darko (avtor dodatnega besedila) 17
  • Maxwell, James (1928-) 276
  • Maznik, Barbara (prevajalec) 432
  • McCance, Robert Alexander 128
  • McCarty, Bill (1953-) 65
  • McClelland, Deke 66
  • McClintock, James B. (urednik) 28
  • McCracken, Thomas O. 172
  • McDermott, Robin E. glej MacDermott, Robin E.
  • McGrayne, Sharon Bertsch 13
  • McMillan, Gregory K. (1946-) 345
  • Mechel, Fridolin P. (urednik) 101
  • Medicinska fakulteta. Inštitut za sodno medicino (Ljubljana) 298
  • Medicinsko izvedenstvo 2000 glej Spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega (10 ; 2000 ; Ljubljana)
  • Mednarodna konferenca Človeku prijazna, tehnološko popolna, informacijska družba (2001 ; Nova Gorica) 251
  • Mednarodna multi-konferenca (4 ; 2001 ; Ljubljana) 67
  • Melink-Pavlin, Neda (avtor) 305
  • Mencinger, Jože (avtor dodatnega besedila) 414
  • Mercer, Dave (1955-) 68
  • Meriam, James Lathrop 106
  • Mesarič, Dejan (ilustrator) 46
  • Meyer, Ronald 265
  • Meyers, Robert Allen (1936-,urednik) 100
  • Michalewicz, Zbigniew 69
  • Micković, Dejan (avtor) 183
  • Mihelič Erbežnik, Nives (avtor) 40
  • Mijailović, Vladica (avtor) 235
  • Mikulak, Raymond J. (avtor) 303
  • Mikuž, Herman (urednik) 32
  • Milič, Savina (prevajalec) 390
  • Millon, Henry A. (urednik) 427
  • Minasi, Mark (1959-) 70
  • Minbiole, Michael (avtor) 63
  • Mink, Janis (avtor dodatnega besedila) 386
  • Miracle, Daniel B. (urednik) 316
  • Mirković, Željka 477
  • Miro, Joan 386
  • Mladenić, Dunja (urednik) 67
  • Mlinarič, Jože 432
  • Molinski, Axel (prevajalec) 369
  • Mollenhauer, Klaus (urednik) 195
  • Monde Neuf (kartograf) 487
  • Mondrian, Piet 387
  • Monet, Claude 388
  • Monkhouse, Richard 94
  • Morello, Michael J. (1953-,urednik) 151
  • Mortimer, Michael (1948-,urednik) 119
  • Mount, A. R. (avtor) 139
  • Mrozowski, Michal 234
  • Mudford, Grant (fotograf) 441
  • Munjal, M. L. (avtor) 101
  • Murcutt, Glenn 433
  • Murdock, Kelly 71
  • Myers, Chris J. (1969-) 244
  • Myers, H. P. 107

  • Nachtigall, Werner 7
  • Nahman, Jovan 235
  • NATO Advanced Research Workshop on Application od Demilitarized Gun and Rocket Propellants in Commercial Explosives (1999 ; Krasnoarmeisk) 312
  • NATO Advanced Research Workshop on Applications of Algebraic Geometry to Coding Theory, Physics and Computation (2001 ; Eilat) 41
  • NATO Advanced Research Workshop on Cestode Zoonoses: Echinococcosis and Cysticercosis--An Emergent and Global Problem (2000 ; Poznan) 177
  • NATO Advanced Research Workshop on Dynamical Symmetries of Integrable Quantum Field Theories and Lattice Models (2000 ; Kiev) 108
  • NATO Advanced Research Workshop on Endocrine Dirupters and Carcinogenic Risk Assessment (2001 ; Bialystok, Poland) 154
  • NATO Advanced Research Workshop on Frontiers of Nano-Optoelectronic Systems: Molecular-Scale Engineering and Processes (2000 ; Kiev) 342
  • NATO Advanced Research Workshop on Hydrogen Recycling at Plasma Facing Materials (1999 ; Saint Petersburg) 109
  • NATO Advanced Research Workshop on Implementing Ecological Integrity: Restoring Regional and Global Environmental and Human Health (1999 ; Budapest) 29
  • NATO Advanced Research Workshop on Mitigation and Financing of Earthquake Risks in Turkey (2000 ; Ankara ; Istanbul) 140
  • NATO Advanced Research Workshop on Supermaterials (1999 ; Giens ; Hyeres) 110
  • NATO Advanced Research Workshop on Topology Optimization of Structures and Composite Continua (2000 ; Budapest, Hungary) 111
  • NATO Advanced Study Institute on Computational Hearing (1998 ; Il Ciocco) 178
  • NATO Advanced Study Institute on From Finite to Infinite Dimensional Systems (1995 ; Cambridge) 42
  • NATO Advanced Study Institute on Functional Gradient Materials and Surface Layers Prepared by Fine Particles Technology (2001 ; Kiev) 313
  • NATO Advanced Study Institute on Modern Trends in Magnetostriction Study and Application (2000 ; Kiev) 112
  • NATO Advanced Study Institute on Nuclei Far from Stability and Astrophysics (2000 ; Predeal) 95
  • NATO Advanced Study Institute on Physical Aspects of Fracture (2000 ; Cargese) 117
  • NATO Advanced Study Institute on Properties and Applications of Amorphous Materials (2000 ; Sec) 131
  • NATO Advanced Study Institute on Special Functions 2000: Current Perspective and Future Directions (2000 ; Tempe) 43
  • NATO Advanced Study Institute on Twentieth Century Harmonic Analysis - A Celebration (2000 ; Il Ciocco) 44
  • Naylor, John Caldicott (1945-) 96
  • Neimo, Leo (urednik) 331
  • Neralić, Luka (pisec recenzij) 39
  • Neret, Gilles (avtor dodatnega besedila) 361 , 362 , 381
  • Neret, Gilles (urednik) 365 , 366
  • Neukamp, Ernst 141
  • Ngan, King N. 252
  • Nicolai, Jurgen 173
  • Niskanen, Kaarlo (urednik) 330
  • North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division 140
  • Norton, Bryan G. 30
  • Norton, O. Richard 97
  • Nylander, Ola 434

  • Obal, Franc 435
  • Obal, Janez (avtor) 305
  • Oblak, Maks (komentor) 340
  • Ogrinc, Evgen 236 , 268
  • Oittinen, Pirkko (urednik) 295
  • O'Keeffe, Georgia 389
  • Orodjarstvo 2001 glej Posvetovanje Orodjarstvo (2001 ; Portorož)
  • Orožen Adamič, Milan (fotograf) 31

  • Padmanabhan, T. glej Padmanabhan, Thanu (1957-)
  • Padmanabhan, Thanu (1957-) 98
  • Pahlow, Mannfried 179
  • Pajer, Urška (prevajalec) 156
  • Pakuliak, S. glej Pakuliak, Stanislav
  • Pakuliak, Stanislav (urednik) 108
  • Palm, William J. (avtor) 106
  • Palmieri, Ivano (avtor) 376
  • Palumbo, Pietro 390
  • Panafieu, Jean Baptiste de 155
  • Paquet, Marcel (avtor) 384
  • Paradis, James G. (1942-) 290
  • Parnes, Raymond 113
  • Parr, Gordon J. (avtor) 318
  • Parr, Mike (1949-,avtor) 51
  • Partsch, Susanna (avtor dodatnega besedila) 379
  • Patrick, Graham L. 132
  • Patterson, David A. (avtor) 60
  • Pau, Rosa Costa- glej Costa-Pau, Rosa
  • Paulapuro, Hannu (urednik) 328 , 332
  • Pavesi, Lorenzo (urednik) 342
  • Pavlin, Neda Melink- glej Melink-Pavlin, Neda
  • Pavlović, Miloš D. 114
  • Paxton, John 478
  • Pearce, Martin 436
  • Pelikan, Josip 462
  • Pepper, Clement S. 237
  • Perossa, Mario 437
  • Pessarakli, Mohammad (1948-,urednik) 166
  • Petek, Alenka Štefanič glej Štefanič Petek, Alenka
  • Petermanec, Zdenka (lektor) 39
  • Petrovuć, Vesna (prevajalec) 490
  • Pezelj, Janez (urednik) 32
  • Pfeiffer, Bruce Brooks (avtor dodatnega besedila) 448
  • Pheasant, Stephen 291
  • Philippsborn, Henry Erwin (1936-) 479
  • Phoha, Vir V. 480
  • Picasso, Pablo 391 , 392
  • Planchard, David C. 73
  • Planchard, David C. (avtor) 74
  • Planchard, Marie P. 74
  • Planchard, Marie P. (avtor) 73
  • Plant, Catherine (prevajalec) 361
  • Plazar, Slavko (avtor) 199
  • Podgorelec, David 75
  • Poenaru, Dorin N. (urednik) 95
  • Poje, Janez (urednik) 198
  • Polajnar, Andrej (urednik) 198
  • Poljanšek, Ida (avtor) 314
  • Popovič, Marija 292
  • Porteous, Andrew 481
  • Posvetovanje diplomantov in magistrantov s področja elektronskega poslovanja (3 ; 2001 ; Naklo) 76
  • Posvetovanje Orodjarstvo (2001 ; Portorož) 198
  • Powell, Charlotte Baden- glej Baden-Powell, Charlotte (1936-)
  • Požrl, Jože (ilustrator,fotograf) 440
  • Prebil, Tatjana Šček- glej Šček-Prebil, Tatjana
  • Prešeren, Damjana (urednik) 488
  • Proakis, John G. (urednik) 257
  • Productivity Press. Development Team 306 , 307
  • Pullarcot, Sunil (1957-) 212
  • Putz, Marinus (prevajalec) 403

  • Quintelligence (Ljubljana) 251

  • Rački, Tone 463
  • Rahim, Ali (urednik) 418
  • Rajkovič, Vladislav (urednik) 67
  • Ramaswami, Rajiv 254
  • Ramos-Poqui, Guillem (1944-) 394
  • Ramsey, Charles George (1884-1963) 438
  • Rand, Harry 439
  • Rausch, Werner 213
  • Ravnikar, Edvard (1907-1993,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 425
  • Ray, Sidney F. 343
  • Raymond, Santa 456
  • Rebolt Benton, Janetta 395
  • Reckert, Klaus (prevajalec) 448
  • Rembrandt, van Rijn 396
  • Renčelj, Stanislav glej Renčelj, Stanko
  • Renčelj, Stanko 440
  • Rendla, Stanka (prevajalec) 179
  • Renoir, Pierre-Auguste 397
  • Restavratorski center Slovenije (Ljubljana) 371
  • Rice, John A. 45
  • Richards, Ivor 410
  • Richter, Marjan (fotograf) 175
  • Ridley, Matt 156
  • Riemschneider, Burkhard (avtor) 403
  • Righetti, Giampaolo 398
  • Rihtar, France (mentor) 407
  • Rihter, Andreja (urednik,avtor dodatnega besedila) 462
  • Ringdahl, Lars Harms- glej Harms-Ringdahl, Lars
  • Rivero Borrell, Mauricio 457
  • Robba, Francesco (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 451
  • Robinson, J. C. glej Robinson, James Cooper (1969-
  • Robinson, James Cooper (1969-,urednik) 42
  • Robson, Euan 399
  • Rokavec, Duška (urednik) 261
  • Rose, Sue (prevajalec) 365 , 366
  • Rosen, Paul (1963-) 277
  • Rouette, Hans-Karl (1939-) 482
  • Rousseau, Henri 400
  • Rovan, Jože (pisec recenzij) 49
  • Royal Horticultural Society 159
  • Royal Society of Chemistry 133
  • Rozman, Ivan (urednik) 67
  • Rozvany, G. I. N. (urednik) 111
  • Ruckstuhl, Thomas (fotograf) 170
  • Rudd, C. D. 188
  • Rudman, Barbara 16
  • Ruhrberg, Karl (avtor) 351

  • Sabolek, Roman (avtor) 37
  • SAE glej Society of Automotive Engineers
  • SAE World Congress (2002 ; Detroit) 278
  • Saje, Iztok (mentor) 256
  • Samide, Marjana (prevajalec) 368
  • Savolainen, Antti (urednik) 329
  • Schaeffer, August 401
  • Schara Ickowicz, Sara (avtor) 452
  • Schiele, Egon 402
  • Schiffmacher, Henk 403
  • Schindler, Rudolph M. (umetnik) 441
  • Schlick, Tamar 134
  • Schmidt, Matjaž (ilustrator) 40
  • Schmitt-Thomas, Hilary (prevajalec) 379
  • Schneckenburger, Manfred (avtor) 351
  • Schneider, Norbert (1945-) 404
  • Schultz, Helmut 214
  • Schwartz, Mel M. (urednik) 187
  • Scott, John S. (avtor) 483
  • Scuffil, Michael (prevajalec) 381
  • Sekulič, Mojca (ilustrator) 292
  • Selman, Daniel 78
  • Selver, Morley H. 308
  • Seyffarth, Peter (urednik) 206
  • Sheine, Judith 441
  • Shepherd, Roger 442
  • Shrimpton, Leanda (likovni urednik) 455
  • Shustov, Lev N. (avtor) 216
  • Simon, Paul-Rene (avtor) 238
  • Simović, Srećko (avtor) 233
  • Singer, Detlef 174
  • Sivarajan, Kumar N. (avtor) 254
  • Sixsmith, Thomas 215
  • Skoberne, Peter (prevajalec) 167
  • Skoberne, Peter (urednik) 31
  • Skube, Mirjam (prevajalec) 432
  • Slovenija 297
  • Slovenski kemijski dnevi (2001 ; Maribor) 136
  • Slovensko kemijsko društvo 136
  • Sluga, Breda Kolar- glej Kolar-Sluga, Breda
  • Smart, Lesley (urednik) 135 , 137
  • Smerke, Marijan glej Smerke, Marjan
  • Smerke, Marjan (fotograf) 432 , 449 , 462
  • Smith, Francis Graham- glej Graham-Smith, Francis (Sir 1923-)
  • Smith, Paul G. 483
  • Smrekar, Andrej (avtor dodatnega besedila) 451
  • Smrekar, Andrej (urednik) 372
  • Snow, Dennis A. 309
  • Socias, Marcel (ilustrator) 24
  • Society of Automotive Engineers 191 , 192 , 271 , 279
  • Sojar, Tita Škerlj- glej Škerlj-Sojar, Tita
  • Solina, Franc (urednik) 67
  • Somani, S. (avtor) 230
  • Soudris, Dimitrios (1964-,urednik) 242
  • Sovinc, Adi (avtor) 305
  • Spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega (10 ; 2000 ; Ljubljana) 298
  • Springer, Andreas 255
  • Spurgeon, Thomas L. (avtor) 172
  • Srića, Velimir (avtor) 293
  • Srpčič, Stane (pisec recenzij) 115
  • Stabej, Jože (prevajalec) 383
  • Stabenow, Cornelia (avtor dodatnega besedila) 400
  • Steblovnik, Zdenka 310
  • Steblovnik, Zdenka (avtor) 305
  • Steele, James (1943-) 443
  • Stefanović, Zoran (avtor) 114
  • Steffy, Gary 444
  • Steinbuchel, A. (urednik) 143 , 144 , 145 , 146 , 147
  • Steiner, Reinhard (avtor dodatnega besedila) 402
  • Stenius, Per (urednik) 123
  • Sterling Benjamin, Betsy glej Benjamin, Betsy Sterling
  • Stone, Sunčan (prevajalec) 371
  • Strle Vidali, Marjetka (avtor dodatnega besedila) 240
  • Strojin, Tone 19
  • Stropnik, Jože (1947-) 115
  • Sudkamp, Therese Chatelain- glej Chatelain-Sudkamp, Therese
  • Sun New Media (Nova Gorica) 251
  • Sun, Yichuang (avtor) 224
  • Sunden, Bengt (urednik) 196
  • Sundholm, Jan (urednik) 327
  • Suomen Paperi-insinoorien Yhdistys 333
  • Swaffield, John A. (avtor) 447
  • Szwarc, Joseph (avtor) 238

  • Šček-Prebil, Tatjana (avtor) 305
  • Šijak, Milorad 484
  • Škerlj-Sojar, Tita (prevajalec) 173
  • Škilan, Bojan (prevajalec,urednik) 466
  • Škodič, Edvard 256
  • Škrjanc, Maja (urednik) 67
  • Štefanič Petek, Alenka 314
  • Štefanič, Borut (urednik) 298
  • Šterk, Peter (avtor) 115
  • Štrancar, Matjaž 79
  • Štriker, Marijan 20

  • Tan, Keng T. (avtor) 252
  • Tasić, Vera 485
  • Tavzes, Miloš (urednik) 486
  • Taylor, Peter (urednik) 129
  • Taylor, Peter G. (urednik) 118
  • Technical Association of the Pulp and Paper Industry 333
  • Teshuva, Jacob Baal glej Ball-Teshuva, Jacob
  • Theriault, Marlene (avtor) 62
  • Thomas, Hilary Schmitt- glej Schmitt-Thomas, Hilary
  • Thompson, Jessica Cargill glej Cargill Thompson, Jessica
  • Thorpe, M. F. (urednik) 131
  • Thorpe, Nick (avtor) 490
  • Tomšič, Marjan (1939-,avtor) 22
  • Torp, Nik glej Thorpe, Nick
  • Trasi, Nicoletta (urednik) 426
  • Trček, Denis (urednik) 67
  • Trenc-Frelih, Irena (prevajalec) 393
  • Treven, Sonja 293
  • Trobec, Marjan (fotograf) 175
  • Trostmann, Erik (1929-,urednik) 184
  • Tschumi, Bernard 445
  • Tulloch, Ingrid (avtor) 81
  • Tulloch, Mitch 81
  • Turner, Joseph Mallord William 405
  • Tutin, Thomas Gaskell (urednik) 150 , 161 , 162 , 163 , 164

  • UEAPME glej Evropsko združenje za obrt, mala in srednja podjetja
  • Uran, Terezija 46
  • Urbančič, Tanja (urednik) 67

  • Vakin, Sergei A. 216
  • Van der Heijden, Marcel G. A. (1970-,urednik) 168
  • Van Gogh, Vincent glej Gogh, Vincent van
  • Vandagriff, Ralph L. 217
  • Varma, Ajit (1939-,urednik) 153
  • Varteresian, Jon 246
  • Vaughn, William R. 82
  • Vazirani, Vijay V. 47
  • Velazquez, Diego 406
  • Velazquez, Diego glej Velazquez, Diego
  • Verbič, Dušan 83
  • Vermeer van Delft, Jan (1632-1675,umetnik) 404
  • Vidali, Marjetka Strle glej Strle Vidali, Marjetka
  • Višnar, Nives (prevajalec) 172
  • Vončina, Darinka Brodnjak- glej Brodnjak-Vončina, Darinka
  • Vrečko, Branko (pisec recenzij) 115
  • Vreznik, Alfonz (avtor dodatnega besedila,prevajalec) 202
  • Vreznik, Alfonz (prevajalec) 203
  • Vrtek, Branko (avtor) 201
  • Vuk, Drago 185

  • Walkenbach, John 84
  • Waltari, Mikko E. 247
  • Walther, Ingo F. (avtor dodatnega besedila) 369 , 392
  • Walther, Ingo F. (urednik,avtor dodatnega besedila) 351
  • Wang, David (avtor) 423
  • Wang, Thomas C. 458
  • Ware, William Robert (1832-1915) 446
  • Warncke, Carsten-Peter (avtor dodatnega besedila) 391
  • Waste management 2002 glej International conference on waste management and the environment (1 ; 2002 ; Cadiz)
  • Wegener, Peter P. (1917-) 280
  • Weigel, Robert (avtor) 255
  • Weitemeier, Hannah (avtor dodatnega besedila) 450
  • Welding Institute 272
  • Wemmerlov, Urban (avtor) 302
  • Whisler, William D. (avtor) 289
  • Whitford, Fred 35
  • Whittaker, A. G. 139
  • Widdowson, Elsie May (avtor) 128
  • Williams, Karen (prevajalec) 377 , 389
  • Wilson, John 157
  • Winfree, Arthur T. 158
  • Wirth, Wulf-Dieter 258
  • Wise, Alan Frederick Edward (1926-) 447
  • Wolf, Norbert (avtor dodatnega besedila) 406
  • Woodard, Frank (1939-) 269
  • Worthington, Shari L. S. 294
  • Wothe, F... (fotograf) 173
  • Wright, Frank Lloyd (1867-1959) 448
  • Wu, C. H. (urednik) 109

  • Yamamoto, Y. (avtor) 230
  • Yan, Hong-Sen (1951-) 219
  • Yap, Chi W. (avtor) 252
  • Yenne, Bill 281
  • Yoder, Andrew R. 282

  • Zadnikar, Marijan 449
  • Zadnikar, Marijan (avtor dodatnega besedila) 432
  • Zajc, Mimi (avtor) 292
  • Zakić, Dimitrije (prireditelj) 472
  • Zanasi, A. (urednik) 53
  • Zandman, Felix (1928-) 238
  • Zauner, Georg 169
  • Zei, Miroslav 175
  • Zeilik, Michael 99
  • Zemljič, Martin (ilustrator) 40
  • Zimmerman, Muriel L. (avtor) 290
  • Zolfaghari, Alireza 259
  • Zore, Zdravko (avtor dodatnega besedila) 292
  • Zorec, Miha 85
  • Zorman, Mateja (1964-,avtor) 240
  • Zuanazzi, Alessandro (avtor) 390
  • Zuanazzi, Giovanni (avtor) 353 , 368
  • Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Sekcija za specialne knjižnice. Posvetovanje (9 ; 2002 ; Ljubljana) 12
  • Zykov, K. D. (urednik) 171

  • Žaberl, Miroslav 21
  • Žalar, Zdravko 239
  • Žalik, Borut (mentor) 75
  • Žebeljan, Djordje (avtor) 240
  • Živković, Sekula (prireditelj) 471
  • Žlahtič, Franc 240
  • Žunko, Peter (avtor dodatnega besedila) 240
  • Žuraj, Jaka (prevajalec) 453


  PREDMETNO KAZALO
  • 1. tisočletje pr.n.št. 398
  • 14.st. 432
  • 1444/45-1510 363
  • 15.st. 432
  • 1599-1660 406
  • 16.st. 349 , 373 , 432 , 465
  • 17.-18.st. 365 , 366
  • 17.st. 368 , 396 , 404
  • 18.st. 368 , 405 , 432
  • 1841-1919 397
  • 1853-1890 369
  • 1869-1954 385
  • 1898-1980 381
  • 19./20.st. 399
  • 19.,20.st. 378
  • 19.st. 357 , 360 , 372 , 376 , 387 , 392 , 461
  • 1904-1989 361
  • 1945-1969 281
  • 1960 350

  • 2. svetovna vojna 390
  • 2. tisočletje pr.n.št. 398
  • 20.st 461
  • 20.st. 360 , 362 , 372 , 375 , 377 , 379 , 380 , 382 , 384 , 386 , 387 , 389 , 392 , 401 , 402 , 412 , 419 , 421 , 436 , 439 , 441 , 442 , 450 , 462
  • 2002 433
  • 21.st. 410 , 443 , 465

  • 30 dnevni cilus 87
  • 3D grafika 78
  • 3D modeli 443
  • 3D prikazovalniki 104
  • 3D strukture 148
  • 3D Studio Max (Computer file) 71
  • 3DS MAX 5 71
  • 3G komunikacije 249

  • 4. faza 438
  • 42 V sistem 274

  • 880/990 281

  • A/D pretvorniki 247
  • absolutizem 368
  • absorbcija ultrazvoka 101
  • abstraktna umetnost 357 , 358
  • Abstraktna umetnost - Tetoviranje - Zgodovinski pregledi 403
  • abstraktno slikarstvo 355
  • Academic libraries - Off-campus services 9
  • Accidents, traffic 298
  • Active Server Pages (Computer file) 68
  • Actuators - Congresses 278
  • adaptacije 415
  • Adhesive joints - Reliability 272
  • aditivi 335
  • administrativne zgradbe 420
  • ADO .NET 82
  • Adobe Photoshop 56
  • Adobe Photoshop (Computer file) 50 , 56 , 66
  • adresarji 8
  • advertising 359 , 459
  • advertizing 382
  • aerodinamika 273 , 280
  • Aerodynamics 280
  • Aeronautics, Commercial 281
  • aeronavtika 270 , 280 , 281
  • Afrika 354 , 375 , 383 , 390 , 393 , 398
  • Agrest Diana 412
  • agrokemijska sredstva 166
  • agronomija 490
  • Airplanes
   • - Control systems - History 270
   • - Design and construction - History 270
  • akreditiranje 80
  • akril 380
  • aksialnost 434
  • aktivatorji 278
  • aktivna galaktična jedra 98
  • aktivni filtri 224
  • akumulatorji 275
  • akustične komunikacije 257
  • akustika 101 , 103 , 346
  • akustika prostora 101
  • akustika vodnikov 101
  • akvareli 380
  • albumi 351 , 365 , 366 , 381 , 439 , 462
  • aldehidi 126
  • Aleksander Veliki 383
  • algebra 46
  • algebrska geometrija 41
  • algebrske funkcije 40
  • algoritemske tehnike 47
  • alkaloidi 124
  • Alkaloids 124
  • Alkenes 118
  • alkeni 118
  • alkohol 298
  • alkoholi 126
  • Alpe 370
  • alternativa 359
  • alternativna goriva 195
  • aluminij 210
  • aluminijeve zlitine 210
  • ambasade 420
  • ambient 456
  • Amerika 349 , 354 , 358 , 360 , 368 , 375 , 376 , 382 , 390 , 398 , 428 , 430 , 448
  • Ameriška arhitektura - 19.-20. st. - Albumi 448
  • ameriška tehnologija drobljenja 261
  • ameriški balet 465
  • aminokislinska sekvenca 148
  • amorfni feromagneti 112
  • amorfni materiali 131
  • amorfni ogljik 131
  • amorfni silikati 131
  • Amorphous substances 131
  • amsterdamska šola 387
  • analitična teorija števil 44
  • analitične metode 101 , 197
  • analitska kemija 133
  • analitska tehnike 133
  • analiza časovnih vrst 288
  • analiza delovnega mesta 182
  • analiza mila 314
  • analiza motenj 240
  • analiza varianc 288
  • analiza varnosti 182
  • analize 45 , 347
  • analize faznega šuma 223
  • analize glasbe 464
  • analize materialov 279
  • analize napak 303
  • analize podatkov 53
  • analize poslovne uspešnosti 284
  • analiziranje poslovanja 284
  • analizna kemija 127 , 128 , 133
  • analizne metode 123 , 127
  • Analog electronic systems 241
  • Analog-to-digital converters 247
  • analogna obdelava 221
  • analogni filtri 224
  • analogni instrumenti 232
  • analogni sistemi 241
  • anatomija 172
  • Andaluzija 392
  • Ando Tadao 412
  • angleščina 468
  • angleška 165
  • angleški 171 , 468 , 469 , 471 , 475 , 476 , 477 , 478 , 479 , 480 , 481 , 482 , 483 , 484 , 485
  • angleški standardi 133
  • Anglija 358 , 360 , 368 , 393 , 429 , 430 , 436
  • animacije 59 , 71
  • anlize magnetnih polj 226
  • anorganska kemija 120 , 121 , 130
  • antene 257
  • Antenna arrays 258
  • antenski niz 258
  • anti-semitizem 359
  • antična arhitektura 437
  • antični tekstil 454
  • antimon 149
  • Antioxidants - pharmacokinetics - Congresses 151
  • antropometrični podatki 291
  • antropometrija 291
  • aplikacije 7 , 41 , 44 , 49 , 53 , 55 , 56 , 61 , 67 , 76 , 77 , 104 , 112 , 138 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 187 , 206 , 225 , 238 , 247 , 278 , 339 , 341 , 342
  • aplikacije portalov 58
  • aproksimacijski algoritmi 47
  • Arad Ron 431
  • Architects 422
  • Architectural design
   • - Data processing 443
   • - History - 20th century. 418
  • Architecture 412
   • - Aesthetics 434
   • - Australia - New South Wales - 20th century - Catalogs 433
   • - Designs and plans - Australia - New South Wales - 20th century - Catalogs 433
   • - Details 446
   • - Encyclopedias 421
   • - Environmental aspects 410
   • - Great Britain - Handbooks, manuals, etc 413
   • - Mexico 411
   • - Orders 446
   • - Research 423
   • - Study and teaching 423
  • Architecture and fame - History 419
  • Architecture, Classical 446
  • Architecture, Domestic 434
   • - Case studies 434
  • Architecture, Italian - History 427
  • Architecture, Modern
   • - 20th century. 410 , 420 , 431
   • - Mexico - 20th century 411 , 452
   • - Themes, motives - Mexico - 20th century 457
   • - United States - 20th century 417 , 441
  • Architecture, Renaissance - History - Italy 427
  • argumentacije 423
  • arheološko najdišče 488
  • Arhimedov vijak 193
  • arhitekt se predstavi 419
  • arhitekti 411 , 412 , 415 , 416 , 425 , 426 , 428 , 441 , 445 , 448 , 452
  • arhitektura 347 , 348 , 349 , 353 , 354 , 368 , 370 , 375 , 376 , 383 , 390 , 393 , 395 , 398 , 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 420 , 421 , 422 , 423 , 424 , 425 , 426 , 427 , 428 , 429 , 430 , 431 , 432 , 433 , 434 , 435 , 436 , 438 , 439 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 449 , 452 , 455 , 456 , 457 , 458 , 460 , 488
  • arhitektura baz 62
  • arhitektura oddajnikov 259
  • arhitektura preprečevanja nesreč 285
  • arhitektura vezij 247 , 342
  • arhitekture sistemov 54
  • arhitekturna tipologija 437
  • arhitekturni biro 413
  • arhitekturni detajli 458
  • arhitekturni načrti 433
  • arhitekturni pejsaži 458
  • arhitekturni proporci 364
  • arhitekturno načrtovanje 424
  • arhitravi 446
  • arhivi 48
  • aritmetika 46
  • arkade 446
  • Aromatic compounds 118
  • aromatske spojine 118
  • Art - History 375
  • Art and society 358
  • art nouveau 435
  • Artists
   • - Russia (Federation) - Biography 378
   • - United States - Biography 389
  • Artists, Flemish - 16th century - Biography - Pictorial works 373
  • arzen 149
  • asinhronska vezja 244
  • Askey-Wilsonova funkcijska transformacijska shema 43
  • ASP .NET programiranje 68
  • ASP - Aplication Service Providing 286
  • asteroidi 86
  • ASTM metode 133
  • astrofizika 99
  • Astronomical instruments 88
  • Astronomie - Atlas 94
  • astronomija 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 94 , 96 , 97 , 98 , 99 , 474
  • astronomska opazovanja 88 , 89 , 91 , 94
  • astronomsko opazovanje 99
  • Astronomy 88 , 99
   • - Dictionaries 474
   • - Handbooks, manuals, etc 474
   • - Observers' manuals 91 , 96
  • Astrophysics 98
  • Asynchronous circuits - Design and construction 244
  • atenuatorji 241
  • atlas 94
  • atlasi 487
  • ATM - Asynchronous Transfer Mode 54
  • Auditory pathways - Mathematical models - Congresses 178
  • Auditory Pathways - Congresses 178
  • Auditory Perception - Congresses 178
  • AutoCAD 73
  • AutoCAD 2000 63
  • Automatic control 336
   • - Handbooks, manuals, etc 345
  • Automobiles
   • - Bodies - Design and construction 272
   • - Electric generators - Congresses 274
   • - Electronic equipment - Congresses 191 , 192 , 278
   • - Lighting - Congresses 271
   • - Motors - Control systems - Congresses 191 , 192
   • - Radio equipment 282
   • - Welding 272
  • Automotive sensors - Congresses 278
  • avdio oprema 282
  • avenije 408
  • avstijski arhitekti 439
  • Avstralija 375 , 398
  • Avstrija 360 , 367 , 402
  • avstrijski slikarji 439
  • avstrijsko slikarstvo 401
  • avtobusi 275 , 279
  • AvtoCAD 74
  • avtoceste 409
  • avtomatizacija 336 , 344
  • avtomatizacija obdelave 319
  • avtomatsko krmiljenje 209 , 344 , 345
  • avtomobili 278 , 468
  • avtomobilizem 468
  • avtomobilska industrija 188 , 191 , 192 , 272 , 276
  • avtomobilsko tržišče 188
  • Azija 353 , 375 , 390 , 393
  • azijske kolonije 383

  • Babinetov princip 102
  • Baldwin Hills Village 442
  • balet 465
  • balistično načrtovanje 183
  • Balkan 376
  • Ballet - History 465
  • Baltska Evropa 368
  • balustrade 446
  • Ban Shigeru 416
  • bančništvo 469 , 478
  • banke 435
  • Barani Marc 416
  • barbarska umetnost 395
  • Barcelona 386
  • baročna arhitektura 437
  • baročne orgle 488
  • Baročno kiparstvo - Ljubljana 451
  • barok 437
  • barva 92
  • barvanje 339
  • barve 343 , 374 , 426 , 453
  • barve fasad 452
  • barve notranjih prostorov 452
  • barvna percepcija 444
  • barvni hologrami 104
  • barvni krog 394
  • barvni lesorezi 380
  • barvni premazi 371
  • barvni spekter 444
  • Baryshnikov Mikhail 465
  • baše 440
  • baterije 130 , 341
  • batuda 440
  • Bavinger House 442
  • baze podatkov 53 , 54 , 72
  • baze struktur 263
  • behaviorizem 293
  • Belgija 384
  • beljenje 327 , 338
  • benediktanci 449
  • beneško baročno kiparstvo 451
  • Beneško kiparstvo - Barok 451
  • Benetke 427
  • Beneton 359
  • Berger 416
  • beton 262 , 438
  • Bezierjeve tehnike 59
  • bibliografija 425
  • bibliografije 352 , 357 , 360 , 367 , 372 , 373 , 382 , 386 , 387 , 388 , 389 , 392 , 405 , 411 , 412 , 415 , 416 , 419 , 421 , 428 , 431 , 433 , 441 , 445 , 448 , 451 , 452 , 461
  • bibliografske baze podatkov 10
  • Bicycle industry
   • - Great Britain 277
   • - Technological innovation - Great Britain 277
  • bifurkacije 42
  • bioanorganska kemija 120
  • biobibliografije 362
  • Biochemistry 124 , 142
   • - Outlines, syllabi, etc 120 , 132
  • Biocompatible Materials - therapeutic use 138
  • biodiverziteta 168
  • Biofizika 142
  • biografija 425
  • biografije 352 , 357 , 360 , 367 , 372 , 373 , 382 , 386 , 387 , 388 , 389 , 392 , 405 , 411 , 412 , 415 , 416 , 419 , 428 , 431 , 433 , 439 , 441 , 445 , 448 , 451 , 461
  • biokemija 124 , 142 , 148 , 149 , 154 , 315 , 479
  • Biokemija 142
  • biokompatibilnost 138
  • Biological rhythms - Mathematics 158
  • biologija 150 , 153 , 155 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 418
  • Biološka raznovrstnost
   • - Stanje - Slovenija 31
   • - Zaščita - Slovenija 31
  • biološka ura 158
  • biološke makromolekule 143 , 144 , 145 , 146 , 147
  • biološke metode 267
  • biološke molekule 134
  • biološke strukture 7
  • biološki indikatorji 180 , 181
  • biološki materiali 7
  • biološki principi 185
  • biološki ritmi 158
  • biološki sistemi 142 , 143
  • biološki učinki 124
  • Biomedical engineering 138
  • biomedicina 154
  • biomedicinska tehnika 7
  • Biomolecules - Models 134
    • - Computer simulation 134
  • biomolekularne tehnologije 342
  • bionika 7
  • Biophysics 142
  • Biopolymers 143 , 144 , 145 , 146 , 147
  • bioritem 180 , 181
  • biosinteza 129 , 157
  • biosinteze 28
  • biotehnologija 145 , 146 , 147 , 153
  • biotehnološka proizvodnja 143
  • bipolarni spojni tranzistorji 245
  • bipolarnost 247
  • bistabilni mehanizmi 197
  • Bistra 432
   • - Kartuzija - Zgodovina - 1255-1782 432
  • bistriški redovniki 432
  • bizantinska abeceda 394
  • bizantinska umetnost 375 , 395
  • bizantinsko cesarstvo 353
  • blagovni transport 16
  • Bližnji vzhod 354 , 383 , 393
  • Bochner-Krallov problem 43
  • Bode Klaus 431
  • Boeing 707 281
  • Boeing 797 281
  • Boeskov Borg 431
  • Boilers - Handbooks, manuals, etc 217
  • boksit 149
  • bolnišnice 435
  • Bonča Miloš 415
  • Bonča, Miloš - Monografije 415
  • botanika 150 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 169 , 179 , 484
  • Botany
   • - Latin (Medieval and modern) - Dictionaries 165
   • - Nomenclature 165
  • Botticelli Sandro 363
  • Botticelli, Sandro - Italijansko slikarstvo - Likovne monografije 363
  • Bramante 427
  • Brazing 205
  • brezščetkovni 225
  • brezžična omrežja 54 , 259
  • brezžične komunikacije 249 , 250 , 252 , 255
  • brezžične oddajno-sprejemne enote 259
  • British Standards Institution 80
  • Bruegel Pieter 373
  • Bruegel, Pieter - Likovne monografije 373
  • brunarice 428
  • Brunelleschi 427
  • brušenje 199
  • BSI 80
  • budistični tempelj 429
  • budizem 375
  • Building - Details - Drawings 438
     • - Standards 438
   • - Encyclopedias 421
  • Building materials
   • - Environmental aspects 264
   • - Safety measures 264
  • Buildings - Environmental engineering - Great Britain 447
  • Burnette Wendell 416
  • buržuazna revolucija 376
  • Buses
   • - Axles - Congresses 279
   • - Chassis - Congresses 279
   • - Springs and suspension - Congresses 279
   • - Steering - Congresses 279
  • Business
   • - Dictionaries 469
   • - German - Dictionaries 469
  • butiki 457

  • C 82
  • CAD 75
  • CAGD - Computer Aided Geometric Design 59
  • Calorimetry 133
  • CAM obdelave 198
  • CDMA - Code Division Multiple Access 256
  • cela števila 46
  • Celestron NexStar 89
  • celica 142 , 157
  • celice 152
  • Celice 157
  • celična proizvodnja 302
  • celične membrane 158
  • celični ciklus 166
  • celični metabolizem 158
  • celinska Evropa 354
  • Celje - Krajepis 462
  • Cells 152 , 157
  • celuloza 123 , 295 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338
  • center 410
  • Central places - England 408
  • cerkev Device Marije na Kamnu 488
  • cerkev Marije Alietske 488
  • cerkev Marijinega rojstva 488
  • cerkev Marijinega Vnebovzetja 488
  • cerkev Matere božje 488
  • cerkev Obiskanja device Marije 488
  • cerkev sv. Helene 488
  • cerkev sv. Mohorja in Fortunata 488
  • cerkev sv. Neže 488
  • cerkev sv. Petra 488
  • cerkev sv. Primoža in Felicijana 488
  • cerkev sv. Radegunde 488
  • cerkniška župnija 432
  • cerkve 395 , 430 , 435
  • cerkve s tremi ladjami 449
  • cerkvena arhitektura 428 , 432 , 449
  • cerkveno slikarstvo 371 , 394
  • certificiranje 80
  • certificiranje agregatov 261
  • ceste 408 , 409
  • cestni promet 297 , 298 , 299
  • Cestni promet
   • - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki 297
   • - Psihoaktivne snovi - Posvetovanja 298
   • - Varnost 299
  • cevi 211
  • cevne armature 190
  • cevne instalacije 215
  • cevovodi 190 , 200 , 211 , 215
  • cevovodno procesiranje 60
  • Cezanne Paul 357
  • Cezanne, Paul - Francosko slikarstvo - Likovne monografije 357
  • Chagall Marc 352
  • Chagall, Marc - Likovne monografije 352
  • Charts, diagrams, etc - Computer programs 84
  • Chemical elements 121
  • Chemical processes - Mathematical models 311
  • Chemical reaction, Conditions and laws of 119
  • Chemical reaction, Rate of 119
  • Chemical reactors - Mathematical models 311
  • Chemical weapons disposal - Congresses 312
  • Chemistry 126
  • Chemistry, Analytic 127 , 135
  • Chemistry, Organic - Outlines, syllabi, etc 120 , 132
  • Chemistry, physical 142
  • Chicago 441
  • Christ Church Lutheran 442
  • ciklični ogljikovodiki 132
  • ciklus celične mitoze 158
  • ciklus ovulacije 158
  • cisterianci 449
  • citati 486
  • citiranje virov 48
  • citokini 148
  • citologija 152 , 157
  • citoskelet 152 , 157
  • City planning - England 408
  • civilne aplikacije 312
  • Clarke Brian 431
  • CMOS 247
  • CMOS tehnologija 223
  • CMOS vezja 242 , 243
  • CNC stroji 201
  • COBISS 10
  • Cohen, Preston Scott - Criticism and interpretation 417
  • Color in architecture - Mexico 411 , 452
  • Command and control systems 216
  • Commercial art - Political aspects - Pictorial works 359
  • Communication in engineering 290
  • Communication in science 290
  • Community-Institutional Relations 9
  • Composite materials
   • - Congresses 111 , 313
   • - Handbooks, manuals, etc 316
  • Computer architecture 60
  • Computer graphics 56 , 63 , 74 , 78
  • Computer networks
   • - Encyclopedias 81
   • - Security measures - Dictionaries 480
  • Computer programs - Quality control 80
  • Computer service industry 286
  • Computer Simulation - Congresses 178
  • Computer-aided design 63 , 74 , 443
  • Computerized instruments - Handbooks, manuals, etc 89
  • Comrie Henri 416
  • coniferae 169
  • Connie 281
  • Conservation biology - Philosophy 30
  • conski odsevniki 250
  • Cook Peter 431
  • Cookery (Herbs) - Encyclopedias 159
  • Corb N. Henry 412
  • Corrosion and anti-corrosives 326
  • Costs, Industrial 307
  • Coulombova teorija 113
  • Crops - Physiology 166
  • Crosson Clarke 416
  • Crow Island School 442
  • cyber igrače 443
  • cysticercois 177
  • Cysticercosis
   • - Congresses 177
   • - parasitology - Congresses 177
  • Cytokines
   • - Guides, manuels, etc 148
   • - Handbooks 148
   • - Handbooks, manuals, etc 148
  • Cytology 152

  • časovna vezja 241
  • čelni udarni val 114
  • čelni zobniki 190
  • Čerpes Ilka 407
  • čista proizvodnja 33
  • čiste kemikalije 118
  • čiste tehnologije 267
  • čistilne kopeli 208
  • čiščenej odpadne vode 269
  • čiščenje odpadne vode 266 , 267
  • čiščenje odpadnih vod 23 , 483
  • čiščenje produktov 135
  • čiščenje zraka 269
  • človek 155 , 460
  • človek-mitologija 1954-1973 391
  • človekove pravice 18
  • Človekove pravice - Leksikoni 18
  • človeške mere 438
  • človeški faktor 301 , 304
  • človeški genom 156
  • Človeški genom 156
  • človeški potencial 293
  • človeško telo 364
  • človeško zdravje 29
  • čopiči 374
  • črna kreda 380
  • črnila 295
  • črpalke 217 , 309
  • črpanje 447
  • čutila 26
  • čutilniki 26

  • dajanje v obratovanje 308
  • Dali Salvador 361 , 362
  • Dali, Salvador - Likovne monografije 362
  • Dali, Salvador - Špansko slikarstvo - Likovne monografije 361
  • daljinsko zaznavanje 93
  • Daljni vzhod 354 , 375 , 393
  • Daljnji vzhod 376
  • Dance - History 465
  • Data mining 77
  • Data transmission systems 54
  • Database management 54 , 72 , 77
  • datoteke 64
  • DC-4 281
  • DC-6 281
  • DC-7 281
  • DC-8 281
  • DC-9 281
  • Decision making - Mathematical models 289
  • Decoration and ornament, Architectural - Mexico 452
  • dedne bolezni 156
  • dednost 156
  • Deere Company 442
  • definicije 238
  • deformacije 113 , 186
  • Deformations (Mechanics) 113
  • deinking 338
  • dejstva 422
  • dekodiranje 257
  • dekoracija 424
  • dekorativna umetnost 395
  • dela 415
  • deli CNC strojev 201
  • delikatne strategije 17
  • delitev celice 152 , 157
  • delitve strategij 17
  • delo 106
  • delovanje 195 , 204 , 234 , 238 , 273
  • delovanje CNC strojev 201
  • delovanje električnega toka 236
  • delovna mesta ob slikovnih zaslonih 268
  • delovna organizacija 293
  • delovne naloge 292
  • delovne organizacije 286
  • delovne skupine 293
  • delovni čas 180 , 181
  • delovni procesi 14
  • delovni prostori 456
  • delovno okolje 268
  • demodulacija 254 , 257
  • Design
   • - History - 20th century. 431
   • - Pictorial works 359
  • Design, Industrial 304
  • detajli 73 , 296 , 348 , 429 , 434 , 452 , 457
  • Detectors - Design and construction 243
  • detekcija svetlobe 102
  • diagnostika tehničnega stanja 116
  • diagrami 84 , 190 , 347 , 417
  • dialektičnost živčnega sistema in psihe 356
  • dialektika slikarstva 356
  • diametri cevi 447
  • Dictionaries, Polyglot 171
  • dielektriki 107
  • Diesel motor - Design and construction 209
  • diferencialni račun 40
  • Differentiable dynamical systems 42
  • Digital video 252
  • digitalizacija signalov 221 , 258
  • digitalna kontrola 296
  • digitalna modulacija 255
  • digitalna obdelava 221
  • digitalna oprema 456
  • digitalne slike 50 , 56
  • digitalne tehnike 55
  • digitalni filtri 221
  • digitalni hibridi 443
  • digitalni instrumenti 232
  • digitalni multimetri 228
  • digitalno 418
  • digitalno krmiljenje 222
  • dilatacije 296
  • dim 309
  • dimenzije 4 , 6
  • dimenzijski standardi 3
  • DIN 1045-I 262
  • dinamični sistemi 42
  • dinamika 103 , 106
  • dinamika dizla 209
  • dinamika koherentnih struktur 42
  • dinamika loma 117
  • dinamika sluha 178
  • dinamika viskoznih tekočin 105
  • diode 230
  • direktoriji 48
  • Dirichetovi pogoji 221
  • Disease Reservoirs - Congresses 177
  • diskretne slučajne spremenljivke 288
  • diskretni signali 221
  • diskretni sistemi 344
  • divje živali 460
  • dizajn 263 , 364 , 403 , 418 , 431 , 444
  • dizelski motorji 195 , 209
  • DMA 133
  • DNA 157
  • dnevna osvetlitev 434
  • dnevna svetloba 96
  • dnevni ritem 158
  • doba razsvetljenstva 461
  • dobavni pogoji 2
  • Document imaging systems 295
  • dodelava papirja 334
  • dokazovanje 19 , 20
  • doktorska disertacija 75 , 320 , 340 , 407 , 409
  • dokumentacija 212
  • dokumentarna fotografija 461 , 462
  • določanje dreves 169
  • določevanje čistoče 135
  • določevanje starosti 97
  • določevanje strukture 124
  • dom 22
  • domača regulativa 32
  • domače živali 155 , 172
  • Domače živali - Anatomija - Atlasi 172
  • domači prašič 172
  • domačija Majerija 488
  • Dominkova hiša 488
  • Dopplerjev efekt 102
  • Dopplerjev senzor 278
  • dorski red 446
  • dostava 79
  • dostop na evropski trg 15
  • dostopnost 254
  • dragi kamni 125
  • Dragi kamni 125
  • drapiranje tkanin 340
  • dražbe 79
  • drenaža 413
  • drenaže 447
  • drevesa 169 , 408 , 484
  • droge 298 , 490
  • drugo tisočletje 393
  • družabni prostori 456
  • družba 358
  • družbeni razvoj 12
  • družbeni vidik 251
  • družinsko življenje 461
  • Drying apparatus 333
  • DSC 133
  • DTA 133
  • dukumentarno 460
  • Dulles International Airport 442
  • Dunaj 367 , 441
  • duševna zmogljivost 422
  • dušik 149
  • dušilci zvoka 101
  • dvojne fasade 347
  • dvorane 457
  • dvorci 414
  • dvorec Selo 488
  • dvoslojne fasade 347

  • E - nakupovanje 79
  • E - prodaja 76
  • Eames House 442
  • Earthquake engineering
   • - Congresses 140
   • - Turkey - Congresses 140
  • Earthquake hazard analysis
   • - Congresses 140
   • - Turkey - Congresses 140
  • Earthquakes - Economic aspects
    • - Congresses 140
    • - Turkey - Congresses 140
  • echinococcosis 177
  • Echinococcosis
   • - Congresses 177
   • - parasitology - Congresses 177
   • - prevention & control - Congresses 177
   • - transmission - Congresses 177
  • Ecological integrity - Congresses 29
  • Education, Distance 9
  • EGA 133
  • Egipt 383 , 398
  • ekofiziologija 153 , 168
  • ekologija 23 , 24 , 25 , 29 , 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 93 , 168 , 180 , 181 , 264 , 266 , 267 , 269 , 339 , 481 , 483
  • Ekologija - Knjige za mladino 24
  • ekologija rastlin 168
  • ekologija tal 34
  • ekološka politika 31 , 33
  • ekološka tehnologija 481
  • ekološki procesi 34
  • ekonomičnost 251
  • ekonomija 140 , 407
  • ekonomika investicij 284
  • ekonomika proizvodnje 323
  • ekonomska vprašanja družbe 284
  • ekonomski razvoj 31
  • ekonomski vidik 215
  • ekosistemi 29 , 185 , 325
  • eksaktno rešljivi dvodimenzionalni modeli 108
  • eksperimentalna arhitektura 443
  • eksperimentalna kemija 135
  • eksperimentalne metode 109
  • eksperimentalne tehnike 109
  • eksperimenti 38
  • eksplozijska varnost 236
  • ekvivalentne mreže 101
  • Elaim, Kimberly 364
  • elastični mehanizmi 197
  • elastičnost 113
  • elastoakustika 101
  • Electric conductors 238
  • Electric controllers 225
  • Electric driving 225
  • Electric engineering 229
  • Electric filters
   • - Design 224
   • - Design and construction - Mathematics 224
  • Electric motors 222 , 225
  • Electric resistors 238
  • Electric testing 228
  • Electric welding 207
   • - Quality control 272
  • Electromechanical devices 226
  • Electronic apparatus and appliances 238
   • - Design and construction - Amateurs' manuals 237
  • Electronic circuit design 241 , 243 , 244
  • Electronic circuits 241 , 247
  • Electronic commerce 294
  • Electronic data processing departments - Contracting out 286
  • Electronic instruments
   • - Design and construction - Amateurs' manuals 237
   • - Testing 232
  • Electronic intelligence 216
  • Electronic surveillance 216
  • Electronics 228
   • - Materials 238
  • Electronics in color printing 295
  • Electronics in military engineering 216
  • električna energija 236 , 239 , 309
  • električna moč 233 , 239
  • električna napetost 240
  • Električna napetost 240
  • električna polja 103 , 229
  • električne inštalacije 231 , 274 , 413 , 438
  • električne lastnosti 341
  • električne meritve 232
  • električne naprave 274
  • električne upornosti 233
  • električne veličine 239
  • električni instrumenti 309
  • električni krmilniki 225
  • električni krogi 233 , 239
  • električni motorji 222
  • električni pogon 275
  • električni preboj 229
  • električni ritmični dražljaji 158
  • električni sistemi 274
  • električni stroji 220 , 225
  • električni tok 236 , 239
  • električni upori 238
  • električno delo 233 , 239
  • električno polje 233 , 239
  • električno varjenje 214 , 272
  • električno vozilo 275
  • elektrika 103 , 236
  • elektrodinamika kemijske vezi 116
  • elektroenergetska omrežja 240
  • elektroerozivni 199
  • elektrofilne adicije 118
  • elektrofilne aromatske substitucije 118
  • elektrokemični 199
  • elektrokemija 233 , 239
  • elektroliza 239
  • elektromagnetizem 226
  • elektromagnetna kompatibilnost 225
  • elektromagnetna valovanja 102
  • elektromagnetna združljivost 240
  • Elektromagnetna združljivost 240
  • elektromagnetno valovanje 234
  • elektromehanske naprave 226
  • elektromotorji 225
  • elektronika 228 , 230 , 237 , 241 , 242 , 246
  • elektronke 228
  • elektronska oprema 191 , 278
  • elektronska pošta 85
  • elektronska struktura 131
  • elektronska vezja 241 , 244 , 247
  • elektronske knjižnice 11
  • Elektronske knjižnice - Management - Velika Britanija - Zborniki 11
  • elektronske motnje 216
  • elektronske naprave 237
  • elektronske preglednice 61
  • elektronske slike 55
  • elektronski instrumenti 237
  • elektronski števci 232
  • elektronsko bojevanje 216
  • elektronsko krmiljenje 191 , 192
  • elektronsko nadzorstvo 216
  • elektronsko poslovanja 76
  • elektronsko poslovanje 79 , 294
  • Elektronsko poslovanje
   • - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 79
   • - Posvetovanja 76
  • elektrostatični pojavi 239
  • elektrotehnika 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 344 , 345
  • Elektrotehnika
   • - Učbeniki za srednje šole 239
   • - Vaje za srednje šole 233
   • - Varnost - Učbeniki za visoke šole 236
  • elementarna analiza 135
  • elementi 429
  • elementi III/13 grupe 121
  • elementi IV/14 grupe 121
  • elementi klasične arhitekture 446
  • elementi odločitev 38
  • elementi sistema 310
  • elementi V/15 grupe 121
  • elementi VI/16 grupe 121
  • elementi zgradbe 413
  • embalaže 459
  • emisije izpušnih plinov 195
  • emisije plinov 34
  • EN 1990 263
  • enačbe 40 , 101
  • enciklopedični slovar 122 , 473 , 474 , 483
  • enciklopedija 18 , 24 , 25 , 26 , 100 , 150 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 187 , 257 , 315 , 349 , 353 , 354 , 368 , 376 , 383 , 390 , 393 , 421
  • enciklopedije 55 , 81 , 155 , 375 , 398 , 455
  • encimi 126
  • encimska kinetika 142
  • Endocrine System - drug effects - Congresses 154
  • energetika 227 , 229 , 235 , 240 , 413 , 438
  • energetski postopki 199
  • energija 26 , 106 , 456
  • energija vetra 193
  • energija vode 193
  • Engineering
   • - Data processing 61
   • - Management 308
  • Engineering design 301
  • Engineering models 63 , 74
  • English language
   • - Business English - Dictionaries 469
   • - German - Dictionaries 469 , 482
  • enodružinske hiše 348 , 411 , 434
  • enoladijske cerkve 449
  • enosmerni 225
  • enosmerni tok 236
  • enostanovanjske hiše 428
  • Environmental engineering - Dictionaries 481
  • Environmental Exposure - adverse effects - Congresses 154
  • Environmental health - Congresses 29
  • Environmental sciences
   • - Dictionaries 481
   • - Philosophy 30
  • epidemiologija 35
  • ergonomija 14 , 180 , 181 , 291 , 304 , 456
  • ergonomska prirporočila 14
  • Eros 86
  • Eros (Asteroid) - Exploration 86
  • erotika 365 , 366
  • erozija cevi 183
  • estetika 355 , 456
  • etika upravljanja 198
  • etnoglasba 464
  • etnografija 403
  • etnomatematika 464
  • Etrurija 383
  • eukarioti 147
  • Euler 464
  • Eurocode 263
  • Europalia 411
  • European Community 15
  • European Union 15
  • evalvacija informacij 48
  • Evklidska geometrija 36
  • evolucija 7 , 155
  • Evolucija (biologija) - Knjige za otroke 155
  • evolucija celice 152
  • evolucija galaksij 99
  • evolucija spojin 28
  • evolucija zvezd 92
  • evolute 36
  • evolutionary computation 69
  • evolutionary programming 69
  • Evropa 8 , 150 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 349 , 376 , 390 , 398 , 435
   • - botanika 150
   • - Prosta trgovina 15
  • Evropska skupnost glej European Community
  • Evropska unija 15
  • Evropska unija glej European Union
  • Excel 84
  • Excel 2002 61
  • Experimental design 38
  • Expert testimony 298
  • Explosives - Recycling - Congresses 312

  • Fabry-Perotov interferometer 102
  • Factory and trade waste - Management - Handbooks, manuals, etc 269
  • fakultete 411 , 436
  • farmacija 122 , 159 , 179 , 476
  • farmakologija 124
  • Farnsworth House 442
  • fasade 424
  • fatamorgana 96
  • faze 228
  • fazne singularnosti 158
  • fazni šum 223
  • fazno sklenjene zanke 223
  • FDD - Frequence Division Duplex 255
  • FDD način 255
  • FDMA - Frequency Division Multipla Access 256
  • Fellowsov postopek 199
  • Feminism and art 358
  • feminizem 358 , 360
  • fevdalni svet 353
  • Fiber optics 253 , 254
  • Fiber reclamation 338
  • figure 394
  • fiksiranec 340
  • film 463
  • filmi 343
  • filozofski aspekt 30
  • filtracija 266 , 339
  • filtri 241 , 254 , 259 , 266
  • finance 54 , 469 , 478
  • finančna konstrukcija 309
  • Firewalls 65
  • Firewalls (Computer security) 65
  • Fisherjeva spremenljivka 288
  • fizični aspekt 456
  • fizika 41 , 101 , 102 , 103 , 104 , 106 , 108 , 111 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 342 , 343
  • fizika delcev 95
  • fizika jeder 103
  • fizika plazme 109
  • fizika površin 107
  • fizika tekočin 105
  • fizika trdne snovi 103 , 107
  • fizikalna kemija 119 , 133 , 139
  • fizikalne lastnosti 330 , 337
  • fizikalne lastnosti kovin 107
  • fizikalne lastnosti tekočin 184
  • fizikalne meritve 142
  • fizikalne metode 267
  • fizikalne osnove 142
  • fizikalne znanosti 100
  • fizikalni principi 185
  • fizikokemijske lastnosti 148
  • fiziologija 149 , 154 , 444
  • fiziološki odziv 166
  • fiziološki vzorci 28
  • fleksibilnost 197
  • flomaster 380
  • flotacija 266
  • fluidi 42
  • fluvialni odtoki 413
  • FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 303
  • Food - Composition 128
    • - Congresses 151
  • Food Analysis - Congresses 151
  • forajtarji 440
  • Ford Foundation 442
  • Forensic medicine 298
  • Forest ecology 325
  • Forest products industry
   • - Environmental aspects 324
   • - Waste disposal 324
  • forma 434
  • forma in funkcija 426
  • forme 364 , 460
  • formiranje vzorcev 158
  • formule 103
  • fosfatiranje 213
  • fosfor 149
  • fosili 155
  • fosilna goriva 149
  • Foster Norman 412
  • fotografi 462
  • fotografija 56 , 459 , 460 , 461 , 463 , 465
  • fotografije 169 , 359 , 380
  • fotografije objektov 461
  • fotografije površine 87
  • fotografije znanih arhitektov 419
  • fotografiranje zvezd 89
  • fotografska optika 343
  • fotografske leče 343
  • fotografski studio 460
  • fotoinducirani efekti 131
  • fotometrija 444
  • fotomontaže 417 , 461
  • fotoni 102
  • fotonika 102
  • fotopolimeri 341
  • fotoprevodniki 110
  • fotoupori 341
  • Founding 189
  • Fracture mechanics 116
   • - Congresses 117
  • Framing (Building) 348
  • Francija 352 , 357 , 360 , 368 , 385 , 393 , 397 , 400 , 430 , 436 , 450
  • francoski 171 , 468 , 476 , 479 , 484
  • Francosko slikarstvo 400
  • francoščina 468
  • Fraunhoferjev lom 102
  • fraze 486
  • Free Radicals
   • - adverse effects - Congresses 151
   • - chemistry - Congresses 151
  • Free radicals (Chemistry)
   • - Congresses 151
   • - Pathophysiology - Congresses 151
  • frekvence 228
  • fresco 374
  • freske 370 , 371 , 394
  • Fresnel lenses 250
  • Fresnel-Kirchoova teorija loma 102
  • Fresnelov lom 102
  • Fresnelove cone 250
  • frezanje 199
  • Friedmanov model 98
  • Functions, Special - Congresses 43
  • funkcije 40
  • funkcije spremenljivk 288
  • funkcionalne grupe 132
  • funkcionalni gradient 313
  • furmani 440
  • Fusion reactors - Congresses 109
  • fuzijske naprave 109

  • galaksije 88 , 94 , 98
  • Galaxies 98
   • - Atlas 94
   • - Atlases 94
  • galvanizacija 208
  • Gandelsonas Mario 412
  • Gas turbines 196
  • Gas-turbines 196
  • Gateway Arch 442
  • Gautrand Manuelle 416
  • General Motors 442
  • generatorji impulzov 241
  • generiranje svetlobe 230
  • genetika 126 , 153 , 156 , 157
  • genetska raznolikost 31
  • genetske raziskave 168
  • genetski algoritmi 69
  • genetski mehanizmi 152
  • genska ekspresija 152 , 157
  • genska struktura 148
  • genski inženiring 157
  • geodezija 93
  • geodinamika 93
  • geografija 487 , 489
  • geografske informacije 489
  • geografski informacijski sistemi 470 , 489
  • geografski pregled 403
  • Geographic information systems 489
   • - Dictionaries 470
  • geokemija 120
  • geologija 93 , 140
  • geometrija 36 , 40 , 417 , 418
  • geometrija forme 364
  • geometrija oblikovanja 364
  • geometrijska optika 102
  • geometrijska telesa 46
  • geometrijske karakteristike prerezov 186
  • geometrijske konstrukcije 202
  • geometrijske osnove programiranja 201
  • geometrijsko modeliranje 75
  • geometrijsko načrtovanje 59
  • geometry 36
  • Geometry, Algebraic - Congresses 41
  • Geomicrobiology 149
  • geomikrobiologija 149
  • geomikrobiološka degradacija 149
  • geomikrobiološki procesi 149
  • geotekstilije 339
  • German language
   • - Business German - Dictionaries 469
   • - English - Dictionaries 469 , 482
  • gibanje 26 , 106 , 434 , 460
  • gibanje fluidov 114
  • gibanje neviskoznih tekočin 105
  • Gigon 431
  • Ginijev koeficient koncentracije 288
  • gips 374
  • GIS 470
  • glamour 419
  • glasba 464 , 465
  • glasbena teorija 464
  • glive 153 , 168
  • globalna ekološka integriteta 29
  • gnezdenje 173
  • Gogh, Vincent van - Nizozemsko slikarstvo - Likovne monografije 369
  • gojenje zelišč 159
  • gonila 190 , 200
  • gorilne komore 196
  • goriva 195 , 217
  • gorivne celice 130
  • gospodarjenje 310
  • gospodarska razstreliva 261
  • gospodarske družbe 284
  • gospodarski račun 39
  • gospodarski razvoj 12
  • gospodarstvo 349 , 353 , 354 , 368 , 376 , 383 , 390 , 393 , 398
  • gosti 292
  • gostinski pulti 457
  • gostitelj 292
  • gotika 370 , 371 , 430 , 437
  • Gotska umetnost - Slovenija
    • - Razstavni katalogi 371
    • - Zborniki 370
  • govedo 172
  • govor 178
  • govorništvo 422
  • gozdarstvo 323 , 325
  • Gozdne živali 174
  • gozdni viri 123 , 325
  • gozdno živalstvo 174
  • gozdovi 24
  • grad Bogenšperk 488
  • grad Zaprice 488
  • gradbena dela 265
  • gradbena fizika 265
  • gradbeni elementi 263
  • gradbeni materiali 262 , 264 , 424
  • gradbeništvo 7 , 54 , 140 , 262 , 263 , 264 , 265 , 296 , 312 , 348 , 424 , 471 , 472
  • gradbeno inženirstvo 471 , 472
  • Gradbeno inženirstvo - Arhitektura
    • - Angleščina - Srbohrvaščina - Strokovni slovarji 471
    • - Nemščina - Srbohrvaščina - Strokovni slovarji 472
  • gradnja 296
  • gradnja noveg Dvorca 414
  • gradnja portalov 58
  • gradovi 395
  • Grafensteiner 416
  • grafična industrija 295 , 336
  • grafične predstavitve 244
  • grafični prikazi 84 , 410
  • grafika 51 , 358 , 382 , 439
  • grafizem 459
  • grajske kapele 449
  • grajske stavbe 435
  • Graves Michael 412
  • Gravisijev grad 488
  • gravitacija 103 , 106
  • gredi 190 , 200
  • Green technology - Dictionaries 481
  • Greenove funkcije 226
  • Gregotti Vittorio 412
  • grelniki vode 217
  • grmi 484
  • Grohar Ivan 372
  • Grohar, Ivan - Razstavni katalogi 372
  • grška demokracija 383
  • GSM 249
  • Guisado Jesus Aparicio 416
  • Gustafson Kathryn 431
  • Guyer 431
  • Guyer Gifon 416
  • Gwathmey Charles 412

  • habitatni tipi 31
  • Hadid Zaha 431
  • Hajimirijev model 223
  • halogeni 121
  • halogenske žarnice 271
  • Hardy Huga 412
  • Harmonic analysis - Congresses 44
  • harmonska analiza 44
  • Haystack Mountain School of Grafts 442
  • hazardni materiali 264
  • Hearing - Mathematical models - Congresses 178
  • Heat - Transmission 196
  • Heat exchangers - Design and construction - Handbooks, manuals, etc 204
  • helenistična umetnost 375
  • helenizem 383
  • Herb gardening - Encyclopedias 159
  • Herbs
   • - Encyclopedias 159
   • - Therapeutic use - Encyclopedias 159
  • Herzog Jacques 419
  • Hestra 434
  • heterogeni magnetni sistemi 112
  • hibridi 241
  • hibridna vozila 275
  • hidravlične tekočine 184
  • hidravlični sistemi 184
  • hidravlika 184
  • hidrodinamika 103
  • hidroelektrarne 227
  • hidroizolacija 265
  • hidroizolacije 296
  • hidrosfera 149
  • hierarhija spomina 60
  • hierarhija strukture 134
  • High voltages 229
  • high-tech 418
  • hinduizem 375
  • hiper realnost 443
  • hipoteze 45
  • histologija 152
  • Historic buildings - Conservation and restoration 429
  • hiša 490
  • hiše 265
  • hitra vezja 245
  • hitrosti reakcij 119
  • hladilni stolpi 309
  • hladna podnebna cona 23
  • hladna vojna 390
  • hlajenje 194
  • hlajenje motorja 195
  • hlajenje turbin 196
  • hodografske krivulje 59
  • Holandija 373 , 387 , 396 , 404 , 436
  • holografija 102
  • holografske optične komponente 104
  • holografski antirefleksijski premazi 104
  • holografski optični spomin 104
  • Holography 104
  • honanje 199
  • hoteli 411 , 435
  • hotelske sobe 457
  • Houston George 399
  • Houston, George - Likovne monografije 399
  • hrana 490
  • hrup 180 , 181 , 262 , 309 , 413 , 447
  • hrvaška Istra 437
  • hrvaški 473
  • Huffmanova vezja 244
  • Human engineering 14 , 304
  • Humana genetika 156
  • Hundertwasser, Friedensreich - Likovne monografije 439
  • Hunting - Polyglot - Dictionaries 171
  • Hybrid electric vehicles 275
  • Hydraulic fluids 184
  • Hydroelectric power plants 227
   • - Juvenile literature 227
  • Hydrogen - Isotopes - Congresses 109

  • Iberija 368 , 393
  • Icon painting - Technique 394
  • Icons 394
  • identifikacija spojine 135
  • identifikacijski postopek 21
  • iglavci 169
  • Iglavci 169
  • ikone 394 , 403
  • ikonoklazme 394
  • ilustracije 380
  • Image processing - Encyclopedias 55
  • Image transmission 252
  • Imagerie (Technique) - Encyclopedies 55
  • Imaging systems - Encyclopedias 55
  • imena oblakov 141
  • impedanca 228
  • imperij Frankov 353
  • imperij Otonov 353
  • imperiji 383
  • implementacija podatkov 489
  • implementacija varnostnih ukrepov 182
  • impresionizem 372 , 375 , 388
  • imunski sistem 152
  • Incoterms - 2000 - Priročniki 16
  • INCOTERMS 16
  • indeksi imen 484
  • Indija 349 , 353 , 354 , 368 , 383 , 390 , 398
  • Induction hardening 194
  • indukcijska navitja 194
  • indukcijsko gretje 194
  • indukcijsko utrjevanje 194
  • induktivno logično programiranje 77
  • induktivnost 239
  • Industrial equipment leases 286
  • Industrial hygiene 180 , 181
  • Industrial procurement 286
  • Industrial project management 308
  • Industrial safety 182
  • Industrial toxicology 180 , 181
  • industrializacija 355
  • Industries - Environmental aspects 269
  • industrija 53
  • industrija koles 277
  • industrijska higiena 180 , 181
  • industrijska kemija 120 , 315
  • industrijska organska kemija 118
  • industrijska proizvodnja 33 , 123 , 294 , 295 , 303 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338
  • industrijska uporaba 312
  • industrijske stavbe 438
  • industrijske zbgradbe 309
  • industrijski kotli 217 , 309
  • industrijski motorji 225
  • industrijski obrati 308
  • industrijski odpadki 269
  • industrijski procesi 33
  • industrijsko oblikovanje 364 , 431
  • informacije 83
  • informacijska dejavnost 9
  • informacijska družba 67 , 251
  • Informacijska družba
   • - Mednarodna posvetovanja 67
   • - Posvetovanja 251
  • informacijska organizacija 83
  • informacijska tehnologija 76 , 83 , 286
  • Informacijska tehnologija
   • - Družbeni vidik - Posvetovanja 251
   • - Mednarodna posvetovanja 67
  • informacijske družbe 83
  • informacijske strukture 286
  • informacijske tehnologije 67 , 251
  • informacijski portali 58
  • informacijski sistemi 48 , 52 , 83 , 286
  • Informacijski sistemi - Management - Management 83
  • informacijski viri 11
  • informacijsko mesto 407
  • informatika 48 , 67 , 77 , 83
  • Information resources management 286
  • Information Systems 9
  • inkrementalni algoritem 75
  • inkunabula 371
  • inovacije 443
  • inovacije procesov 198
  • instalacije 264
  • Insurance, Earthquake - Congresses 140
  • inšpekcijski nadzor 212
  • inštalacije 447
  • integrabilne strukture 108
  • Integral equations - Numerical solutions - Congresses 108
  • integralni račun 40
  • integrirana vezja 245
  • integrirani filtri 224
  • intelektualna lastnina 248
  • inteligentni materiali 187
  • inteligentni sistemi 67
  • intenziteta svetlobe 444
  • interakcije alge Herbivori 28
  • interaktivne Web strani 68
  • interferenca 102
  • interferometrija 230
  • intermedia 351
  • internet 10 , 76
  • Internet 48 , 85 , 248 , 480
   • - Security measures - Dictionaries 480
  • Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 85
  • Internet programming 68
  • Internet searching 48
  • interpretacija zgodovinskih oblik 423
  • inženiring 215 , 290
  • inženirska grafika 63
  • inženirska kreativnost 219
  • inženirski nadzor 308
  • inženirsko vzdrževanje 301
  • ionizacijski procesi v plinih 229
  • ionska izmenjava 266
  • ionske raztopine 139
  • ionske trdne snovi 137
  • ionski radij 137
  • ionski red 446
  • Irska 360 , 368 , 436
  • ISAR Inverse Synthetic Aperture Radar 258
  • iskalna orodja 48 , 53 , 54
  • iskalne strategije 48
  • iskalni sistemi 54
  • iskalniki 48
  • iskanje 10
  • iskanje podatkov 48 , 53 , 54 , 67 , 77
  • Islam 375 , 393
  • islamski svet 353
  • ISO 9000 303
  • ISO 9001 80
  • Isozaki Arata 412
  • Istra - Arhitekturna dediščina - Študije 437
  • Italija 353 , 363 , 368 , 383 , 393 , 427 , 429
  • italijansko slikarstvo 363
  • izbira jader 466
  • izbira plastičnih materialov 276
  • izbira pogonskega motorja 273
  • izbira rastlin 23
  • izboljšave 302
  • izbor materiala 215
  • izdelava avtomobilskih delov 276
  • izdelava cevi 211
  • izdelava instrumentov 237
  • izdelava ležajev 317
  • izdelava okvirjev 277
  • izdelava papirja 322 , 329 , 331 , 332 , 333 , 334 , 335 , 336
  • izdelava spletnih strani 85
  • izdelava spojev 205
  • izdelava tiskanih vezij 246
  • izdelava zobnikov 199
  • izentropno gibanje 114
  • izgorevanje 309
  • izgradnja 265
  • izkazovanje uspeha 284
  • izkoriščanje prednosti notranjega trga 15
  • izkušnje 286
  • izleti 27
  • izložbe 408
  • izmenični 225
  • izmenični tok 236
  • izobraževanje 12 , 54 , 67
  • izobraževanje prebivalcev 267
  • izolacij v kleti 265
  • izolacija 262 , 264 , 265
  • izolacija cevi 447
  • izolacije 296 , 309
  • izolacijske tekočine 229
  • izometrične projekcije 202
  • izplutja 466
  • izračuni 195 , 273 , 307
  • izračuni elementov 190
  • izračuni stroškov 302
  • izrezi 202
  • izsrednik 193
  • izvajanje motenj 216
  • izvajanje zakona 19 , 20
  • izvedbeni načrti 433
  • Izvedenstvo 298
  • izvedenstvo v cestnem prometu 298
  • izvršba 19 , 20

  • J2EE - Java 2 Enterprise Edition 52
  • J2EE komponente 52
  • jabolčni kis 176
  • Jabolčni kis - Zdravilnost 176
  • Jadran 370
  • Jadranje - Priročniki 466
  • Jager Gerd 416
  • jajčna tempera 394
  • jakost svetlobe 92
  • Japonska 349 , 368 , 376 , 390 , 429 , 454
  • Jarmund Vigsnas 416
  • Java (Computer program language) 52 , 78
  • Java 2 52
  • Java 3D 78
  • javljalniki požara 309
  • javna mnenja 38
  • javna uprava 19 , 20
  • javne ceste 297
  • javne stavbe 415 , 442
  • javne zgradbe 411 , 420 , 426 , 438 , 443
  • javni red in mir 21
  • javno zdravstvo 53
  • jedrska astrofizika 95
  • jedrska fizika 95
  • jekla 316 , 319
  • jermenska 200
  • jermenska gonila 190
  • jermenski pogon 193
  • jet 281
  • jezera 24
  • Jimenez Carlos 412
  • John Hancock Center 442
  • Jones Fay 428
  • Jones, Euine Fay - Criticism and interpretation 428
  • Joubert Ora 416
  • Jumsai Sumet 412
  • Južna Amerika 389

  • kabine 101
  • kadri 12 , 293 , 460
  • kadrovska politika 293
  • Kahlo Frida 377
  • Kahlo, Frida - Likovne monografije 377
  • kakovost električne napetosti 240
  • Kalifornija 436
  • kaljenje 194
  • kalkulacije 284
  • Kalman, Tibor 359
  • Kalman-Bucyev filter 344
  • kalorimetrija 133
  • kamen 424 , 440
  • Kamen - Oblikovanje 440
  • kamenine 125
  • kamere 343
  • kamnine 440
  • kamnita gradnja 424
  • kamnite hiše 428
  • kamnite obloge 424
  • kamniti stavbni deli 440
  • kamnolomi 312 , 424 , 440
  • Kamnolomi - Kras 440
  • kamnoseški znaki 449
  • kamnoseštvo 440
  • kanban sistem 307
  • Kandinsky Wassily 378
  • Kandinsky, Wassily - Catalogs 378
  • Kandinsky, Wassily - Slikarji - Rusija - Likovne monografije - Reprodukcije 378
  • kapacitivni senzorji 278
  • kapacitivnost 239
  • kapele 449
  • Kaplicky Jan 431
  • Kapoor Anish 431
  • karakteristike statičnega momenta 220
  • karakterizacija strukture 342
  • karboksilne kisline 126
  • karbonati 149
  • karbonilne spojine 129
  • karolinška umetnost 395
  • karton 329
  • kartuzija 432
  • kartuzijani 449
  • Kartuzijani - Zgodovina 432
  • kartuzijski red 432
  • katalog 372 , 451
  • katapult 193
  • katedrale 430
  • Kazein 306
  • kemija 122 , 126 , 136 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 315
  • Kemija - fizikalna 142
  • kemija celice 157
  • kemija elementov 121
  • kemija lesa 123
  • kemija okolja 25 , 28
  • kemija polimerov 129 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 341
  • kemija vode 184
  • kemija življenja 26
  • kemijska analiza 337
  • kemijska doza 180 , 181
  • kemijska imena 122
  • kemijska kinetika 119 , 139 , 142
  • kemijska klasifikacija 97
  • kemijska obramba 28
  • kemijska reakcija 135
  • kemijska sestava 92 , 123 , 128 , 151 , 331
  • kemijska tehnologija 136 , 311 , 315
  • kemijske lastnosti 144 , 180 , 181
  • kemijske metode 267
  • kemijske reakcije 119 , 142
  • kemijske sinteze 144
  • kemijske vezi 126 , 139 , 331
  • kemijski aditivi 266
  • kemijski izvori napetosti 239
  • kemijski principi 185
  • kemijski procesi 311
  • kemijski reaktorji 311
  • kemijsko pridobivanje vlaknin 322 , 327
  • kemijsko ravnotežje 126
  • kemizem 331
  • kemosenzorična nevrobiologija 28
  • kemotaksija 28
  • kemotaksonomija 124
  • keramika 110 , 374
  • kibernetski principi 185
  • Kimnel Art Museum 442
  • kinematika 59 , 106
  • kinematika strojev 197
  • kinetika 103
  • kinetika sočasnega raztapljanja 320
  • kiparji 451
  • kiparstvo 349 , 350 , 351 , 353 , 354 , 358 , 368 , 370 , 375 , 376 , 383 , 390 , 393 , 395 , 398 , 427 , 451
  • kiralnost 137
  • Kitajska 349 , 353 , 368 , 375 , 383 , 390 , 393
  • klasicizem in surrealizem 1916-1936 391
  • klasična arhitektura 446
  • klasifikacija 124
  • klavzule 16
  • Klee Paul 379
  • Klee, Paul - Criticism and interpretation 379
  • Klein Yves 450
  • Klein, Yves - likovne monografije 450
  • klejenje 335
  • kleti 265
  • klima 14
  • klimatizacija 7 , 309
  • klimatske spremembe 166
  • klimatske značilnosti 347
  • Klimt Gustav 367
  • Klimt, Gustav 367
  • Klingebergov postopek 199
  • ključi za matice 6
  • ključi za vijke 6
  • kloniranje objektov 71
  • klopi 440
  • Klotz Heinrich 419
  • Klotz Mathias 416
  • knapsack problem 69
  • knjige 371
  • knjige za otroke 155
  • književnost 349 , 353 , 354 , 368 , 376 , 383 , 390 , 393 , 398
  • knjižnice 12
  • knjižničarstvo 9 , 10 , 12
  • knjižnični katalogi 48
  • kode 215
  • kodiranje 248 , 257
  • kodiranje slik 252
  • koevolucija 168
  • kognitivno mišljenje 356
  • koherenca 102
  • kokoš 172
  • kolesa 277
  • kolonialna Afrika 376
  • kombinatorika 39 , 40 , 47
  • kombinirane strategije 423
  • komercialni proizvodi 145
  • komercialni sateliti 93
  • kometi 88 , 96
  • komisioniranje 308
  • kompleksne analize 38
  • kompleksne spojine 130
  • komponente 68
  • komponente komunikacijskih mrež 244
  • komponente omrežij 254
  • kompostiranje 267
  • kompozicija 364 , 394 , 407 , 417 , 418 , 431 , 433 , 443 , 445 , 458 , 460
  • kompozicije 453
  • kompoziti 111 , 188 , 276 , 316
  • kompoziti s kovinsko matrico 320
  • komuniciranje 290 , 292
  • komunikacije 244 , 256 , 259 , 290 , 293 , 490
  • komunikacije človek-stroj 201
  • komunikacijska okolja 248
  • komunikacijska omrežja 54 , 253 , 257
  • komunikacijski protokoli 244
  • komunikacijski sistemi 225 , 250 , 252 , 253
  • komutatorski 225
  • koncentracije frekvenčnih porazdelitev 288
  • koncepti 7 , 417 , 426 , 456
  • konec srednjega veka 393
  • konfiguracija 72
  • konfiguracija baz 62
  • konformacije 137
  • konj 172
  • Konservatorstvo - Slovenija 371
  • konstruiranje 7 , 244 , 270
  • konstrukcija izmenjevalcev 204
  • konstrukcije 195 , 263 , 421 , 429
  • konstrukcijske tehnike 190
  • konstrukcijski management 308
  • konstrukcijski pristop 75
  • konstruktivnost mišljenja 356
  • kontaktorji 222
  • kontrola aktivnih delcev 109
  • kontrola emisij 180 , 181
  • kontrola kakovosti 80 , 303
  • kontrola procesov 336
  • kontrola vozila 299
  • konzerviranje 371
  • konzole 440
  • konzulati 420
  • koordinatni sistem 201
  • kopalnice 291
  • koračni 225
  • koračni motorji 220
  • korelacija 288
  • korelacije 102
  • korelacijske raziskave 423
  • korintski red 446
  • korni zvoniki 449
  • korona 96
  • koronska razelektritev 229
  • Koroška 370
  • korozija 117 , 309 , 318 , 326
  • korozijska upornost 318
  • korozijska zaščita 213
  • kostnice 449
  • kotalni ležaji 5
  • kotiranje 202
  • kovalentne strukture 137
  • koverzijski faktorji 330
  • kovičeni spoji 190
  • kovine 120 , 130 , 137 , 213 , 316
  • Kovine - Odrezovanje - Učbeniki za srednje šole 199
  • kovinske površine 208
  • kovinske prevleke 213
  • kovinski 245
  • kovinsko-oksidni 245
  • koza 172
  • kozmetika 122 , 159
  • kozmični žarki 95
  • kozmično mikrovalovno sevanje 98
  • kozmologija 98
  • kozmološka opazovanja 98
  • kozmološki modeli 99
  • Koželj Janez 407
  • krajina 460
  • krajinska arhitektura 408
  • krajinska fotografija 462
  • krajinska pestrost 31
  • krajinsko slikarstvo 399
  • kraljestvo Selevkidov 383
  • Kras 440
   • - Arhitekturna dediščina 440
  • kratice 486
  • kratkostični tokovi 235
  • kreativno oblikovanje 219
  • kreiranje baz 62
  • kretniška postavljalnica 488
  • kriminalistična strategija 17
  • Kriminalistična strategija - Učbeniki za visoke šole 17
  • kriminalistično strateški dejavniki 17
  • kriminalistika 17
  • Kriminalistika - Učbeniki za visoke šole 17
  • kripta v Hočah 449
  • kristalizacija 189
  • kristalna struktura 137
  • kristalografija 107 , 125
  • krivulje 36 , 59
  • kriza imperijev 354
  • križarjenje 466
  • krmiljenje 220
  • krmiljenje gibanja 225
  • krmiljenje motorja 192
  • krmiljenje motorjev 222
  • krmiljenje podatkov 57
  • krmiljenje pogona 225
  • krmilna vezja 222
  • krmilne tehnologije 274
  • krmilni sistemi 191 , 222 , 270
  • krogla 203
  • krom 149
  • kromosomi 157
  • kronologija 391
  • kropilni kamen 440
  • kroženje hranilnih snovi 168
  • krožni prehodi 202
  • krstilnice 449
  • krstni kamen 440
  • krušne peči 440
  • kubizem 1906-1915 391
  • kuhinje 291
  • kulinarika 159
  • kultura podjetja 293
  • Kulturna zgodovina
  • kupole 446
  • kurent 380
  • Kurent - Likovni motivi 380
  • kvadratni prezbiteriji 449
  • kvadri 36
  • kvalitativne raziskave 423
  • kvaliteta bivanja 434
  • kvaliteta papirja 333
  • kvantna fizika 103
  • kvantna narava snovi 139
  • kvantna optika 230
  • kvantni hologrami 104

  • laboratorijski testi 331
  • Lacija 383
  • Lake Shore Drive Apartements 442
  • Laplaceova transformacija 221
  • Laser welding 272
  • Laser-arc welding 206
  • laserji 102 , 230
  • laserska svetloba 102
  • laserski 199
  • lasersko rezanje 206
  • lasersko varjenje 206 , 272
  • Lasso Cano 416
  • lastnosti 60 , 110 , 125 , 183 , 316 , 318
  • lastnosti hidravličnih tekočin 184
  • lastnosti papirja 330
  • lastnosti pnevmatike 273
  • lastnosti uspešnih vodij 283
  • lastnosti vode 184
  • Latin language, Medieval and modern - English - Dictionaries 165
  • latinska 165
  • Latinska Amerika 390
  • latinski 171
  • Lattice field theory - Congresses 108
  • lean proizvodnja 306 , 307
  • LED 341
  • Leesonov model 223
  • Legorreta Ricard 412
  • lekarne 435
  • Lempicka Tamara de 381
  • Lempicka, Tamara de - Poljsko slikarstvo - Likovne monografije 381
  • Lens antennas 250
  • lepanje 199
  • lepljeni spoji 190
  • lepljiva medvloga 340
  • les 123 , 325 , 438
  • Les - Obdelava - Učbeniki za srednje šole 321
  • lesena gradnja 348
  • lesene enodružinske hiše 429
  • lesene obloge 429
  • lesene zgradbe 429
  • lesna biomasa 325
  • lesna industrija 321
  • lesorezi 380
  • letala 270
  • letališča 415
  • letalske družbe 281
  • letalski promet 281
  • letalstvo 270
  • letenje 193
  • Lever House 442
  • ležaji 4 , 190 , 317
  • ležajna jekla 317
  • Libraries and distance education 9
  • Library Services - organization & administration 9
  • Lichtenstein Roy 382
  • Light emitting diodes 230
  • Lignin 123
  • likovna izrazila 356
  • likovna teorija 364
  • likovna umetnost 355 , 381 , 439
  • Likovna umetnost - 20.st. - Likovne monografije 351
  • likovne monografije 363 , 381 , 397
  • likovni jezik 356
  • likovni motivi 365 , 366
  • Likovni motivi - Erotika - Spolnost
     • - 17.-18. st. - Albumi 365
     • - 19. st. - Albumi 366
  • likovno izražanje 355
  • likovno mišljenje 356
  • Lim S. W. William 412
  • Lindolmen 434
  • Linear control systems 344
   • - Problems, exercises, etc 344
  • linearna akustika fluidov 101
  • linearni krmilni sistemi 344
  • linearno programiranje 47
  • Linux (Computer file) 65
  • Linux okolje 65
  • lipidi 126
  • lipidoptera 170
  • Liquid propellants - Recycling - Congresses 312
  • Lisbona 428
  • literatura 148
  • litja 189
  • litje 189
  • litografije 380
  • litosfera 149
  • livarstvo 189
  • Ljubljana 451
   • - Deželni dvorec 414
   • - Umetnostni spomeniki 451
  • ljudje 460
  • ljudska arhitektura 452
  • logični analizatorji 232
  • logika 423
  • lokacija projekta 422
  • lokacije 309
  • lokalizacija zvoka 178
  • lokalno širjenje 75
  • loki 446
  • lom 107
  • London 428
  • Lorenzova krivulja 288
  • Los Angeles 441
  • lotani spoji 190
  • lov 171 , 175
  • lovstvo 171
  • Low voltage integrated circuits 242 , 259
  • Low voltage systems 247
  • luči 343
  • luminescenca 341
  • luna 87 , 88 , 96
  • Lund Soren Robert 416

  • Maagov postopek 199
  • Machine design 219
  • machine learning 69
  • Machinery, Kinematics of 197
  • Madrid 428
  • Madridejos Sancho 416
  • Magnetic devices 226
  • Magnetic materials - Congresses 110
  • magnetizacija 112
  • magnetizem 107
  • magnetna polja 103
  • magnetne naprave 226
  • magnetni materiali 110 , 226
  • magnetni pojavi 239
  • magnetni učinki 239
  • magnetno polje 233 , 239
  • Magnetostriction - Congresses 112
  • magnetoupori 238
  • magnituda 92
  • Magritte Rene 384
  • Magritte, Rene - Belgijsko slikarstvo - Likovne monografije 384
  • Maintainability (Engineering) 301
  • Makedonija 383
  • makete 417 , 443
  • makrokozmos 185
  • Mala Azija 383
  • mala podjetja 15
  • Mala podjetja - Razvoj - Evropa 15
  • malo gospodarstvo 305
  • management 11 , 289 , 293
  • Management 300
  • mangan 149
  • Manufacturing cells 302
  • Manufacturing industries - Technological innovations 294
  • Margolius Ivan 431
  • Maribor 136
  • Marine chemical ecology 28
  • Market surveys 286
  • masa 92
  • masna spektrometrija 135
  • masovna proizvodnja 277
  • matematčna statistika 40
  • matematična analiza 43
  • matematična biologija 158
  • matematična logika 39
  • matematična statistika 37 , 38 , 39 , 45
  • matematična teorija 464
  • matematična teorija valčkov 44
  • matematične formule 190
  • matematični aspekt 111
  • matematični modeli 289 , 311
  • matematični modeli signalov 216
  • matematično programiranje 47
  • matematika 36 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 69
  • Matematika
   • - Učbeniki za poklicne šole 46
   • - Učbeniki za visoke šole 39
   • - Vaje za maturo 40
  • materiali 5 , 107 , 109 , 112 , 116 , 123 , 131 , 138 , 186 , 187 , 188 , 195 , 295 , 313 , 316 , 317 , 319 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 342 , 371 , 374 , 394 , 413 , 418 , 421 , 434
  • materiali in tehnike 370
  • materiali s spominom 187
  • Materials - Dictionaries 467
  • Mathematical physics - Congresses 108
  • mathematics 69
  • matice 2 , 3
  • Matisse Henri 385
  • Matisse, Henri 385
  • MATLAB 344
  • mavrica 96
  • Maxwellove enačbe 226
  • McLaughlin Niall 416
  • Meade Autostar 89
  • Meade LX200 89
  • Mechanical engineering - Standards 4 , 5
  • Mechanical movements 197
   • - Standards 4 , 5
  • Mechanical pulping process 327
  • Mechanics, Applied 113
  • medcelične komunikacije 157
  • medicina 53 , 138 , 177 , 339 , 490
  • medicina dela 14 , 180 , 181
  • medicinska genetika 156
  • medicinski izvedenec 298
  • medjoni 440
  • mednarodna trgovina 16
  • mednarodni ekonomski odnosi 15
  • mednarodno poslovanje 293
  • medsebojne odvisnosti 239
  • medsebojno učinkovanje rastlin 166
  • medvojno obdobje 375
  • medzvezdna snov 99
  • meglenke 271
  • mehanika 103
  • mehanika loma 116 , 117
  • mehanika tal 490
  • mehanika tekočin 105
  • mehanika tkanine 340
  • mehanika togih teles 113
  • mehanizmi 129 , 132 , 200
  • mehanske lastnosti 330
  • mehanske naprave 219
  • mehanski inženiring 106
  • mehansko krmiljenje 222
  • mehansko pridobivanje vlaknin 327
  • Mehika 377 , 411 , 452 , 457
  • mehiški arhitekti 411
  • membrana 142
  • membrane 157 , 341
  • menedžment 421 , 422 , 469
  • menjava razpoloženj 444
  • merilna tehnika 237
  • merilne tehnike 233
  • merilni instrumenti 228
  • merilni pogreški 232
  • meritve 180 , 181 , 228 , 318 , 489
  • meritve onesnaževanja 32
  • meritve porabljene energije 231
  • meritve učinkovitosti 302
  • merjenje kakovosti napetosti 240
  • merjenje veličin 239
  • merjenje zadovoljstva 304
  • Mersenne 464
  • merski sistemi SI 239
  • mesta 24 , 410 , 427
  • mestna arhitektura 435
  • mestna zelenja 410
  • mestne hiše 420
  • mestno življenje 490
  • mešana tehnika 380
  • metabolizem 126 , 153 , 154
  • Metal oxide semiconductors, Complementary 223 , 242 , 259
   • - Power supply 243
  • Metallurgy 130 , 205
  • Metals 130
  • Metals in medicine 138
  • metalurgija 317 , 318 , 319 , 320
  • metalurgija varjenja 205
  • metalurški efekti 205
  • metalurški principi 318
  • metastabilnost 42
  • Meteorites 97
  • meteoriti 97
  • meteorji 96 , 97
  • Meteorological optics - Observers' manuals 96
  • meteorologija 93 , 141
  • metoda končnih elementov 340
  • metode čiščenja 269
  • metode konstruiranja 197
  • metode krmiljenja 222
  • metode Monte Carlo 134
  • metode načrtovanja 242
  • metode nastavitve 345
  • metode raziskovanja 287 , 423
  • metode testiranja 212
  • metode vodenja 283
  • metodologija organskih sintez 129
  • metodologije 182 , 267
  • metodologije načrtovanja 219
  • metulji 170
  • Metulji 170
  • Mezopotamija 398
  • Michelangelo 427
  • Michelsonov interferometer 102
  • Microcomputers
   • - Maintenance and repair 70
   • - Upgrading 70
  • Microsoft Excel (Computer file) 61 , 84
  • Microsoft Visual BASIC (Computer file) 51
  • Microsoft Windows (Computer file) 64
  • Microsoft Windows XP 64
  • Microsoft.net framework 82
  • Microwave devices - Handbooks, manuals, etc 245
  • MIG varjenje 210 , 211
  • Mihelič France 380
  • Mihelič, France - Likovne monografije 380
  • mikoriza 153 , 168
  • mikorizne glive 168
  • mikroaktoatorji 341
  • mikrobiologija 177 , 331
  • mikrobiologija vode 184
  • mikrofoni 346
  • mikroprocesorski sistemi 220
  • mikroskopske metode 142
  • mikrovalovna tehnologija 245
  • mikrovalovne lastnosti 253
  • mikrovalovne naprave 245
  • mikrovalovno načrtovanje 234
  • Milano 428
  • mimesis 356
  • mineralogija 125
  • Miro Joan 386
  • Miro, Joan - Likovne monografije 386
  • mirovanje tekočin 105
  • misija NEAR 86
  • mitični motiv 380
  • mitohondriji 157
  • mize 440
  • mladi arhitekti 411
  • množice 39 , 40
  • Mobile communication systems 249
  • mobilna omrežja 249
  • mobilna telefonija 253 , 256
  • mobilne komunikacije 253 , 255
  • mobilni sistemi 54
  • mobilno poslovanje 76
  • mobilnost 197
  • moč 228
  • moč pri vodenju 283
  • močnostna elektronika 225
  • močnostni tranzistorji 245
  • močvirja 34
  • model 423
  • model sistema 83
  • modeli 197 , 417 , 443
  • modeliranje 59 , 142 , 178 , 302
  • modeliranje z geometrijskimi značilnostmi 75
  • Modern dance - History 465
  • moderna 390 , 415 , 428 , 437 , 441
  • moderna arhitektura 411 , 452
   • - svetovni pregledi - arhitekti - biografije - 20.st. - albumi 416
  • moderna umetnost 350 , 439
  • moderni ples 465
  • modernizacija proizvodnje 33 , 277
  • modernizem 357 , 358 , 360 , 386 , 387 , 392
  • moderno slikarstvo 355
  • modna fotografija 461
  • modne fotografije 350
  • modro obdobje 1901-1906 391
  • modulacija 254 , 257
  • modulacija prenosa 253
  • mokrišča 34
  • Molecular biology 152 , 157
  • Molecular Biology 152
  • molekula 148
  • molekularna biofizika 142
  • molekularna biologija 148 , 152 , 153 , 154 , 157
  • Molekularna biologija 157
  • molekularna dinamika 134
  • molekularna elektronika 341
  • molekularni kristali 137
  • molekularni modeli 134
  • molekularno modeliranje 134
  • molekule 137
  • momenti nosilnih elementov 115
  • Mondrian Piet 387
  • Mondrian, Piet - Criticism and interpretation 387
  • Monet Claude 388
  • Monet, Claude - francosko slikarstvo - Likovne monografije 388
  • monitoring okolja 93
  • montažna gradnja 348
  • montiranje naprav 282
  • Moon
   • - Remote-sensing images 87
   • - Remote-sensing maps 87
  • Moore Engelen 416
  • moralna reforma 358
  • morfologija 97
  • morja 24
  • morski organizmi 28
  • MOSFET tehnike 224
  • Moskva 378
  • motivacija 422
  • motivacija za vodenje 283
  • motiviranje 293
  • motnje po vodniku 240
  • motocikli 273
  • Motor vehicles
   • - Electric equipment - Congresses 274
   • - Lighting - Congresses 271
  • motorji z notranjim zgorevanjem 191 , 192 , 195 , 209
  • motorna kolesa 273
  • MPEG standard 252
  • mraz 180 , 181
  • mreže 59
  • mrežna energija 130
  • mrežne vibracije 107
  • mrežno povezovanje podjetij 198
  • mulj 266
  • Mullerjeva vezja 244
  • multimedija 252
  • multimedijske baze 54
  • multimetri 232
  • multipleksorji 254
  • multiprocesorji 60
  • Municipal buildings 420
  • Mural painting and decoration - Technique 374
  • Murcutt, Glenn - Catalogs 433
  • Murska Sobota 435
  • Music - Mathematics - Congresses 464
  • mutanti 155
  • muzeji 420 , 426
  • Mycorhizes 153
  • Mycorrhizas 153
   • - Ecology 168


  • Nabrežina 440
  • Nacetova hiša 488
  • nacionalizem 430
  • način življenja 174 , 419
  • načrrtovanje procesov 199
  • načrti 73 , 411 , 428
  • načrtovanje 209 , 219 , 224 , 225 , 244 , 270 , 308 , 347 , 407 , 418 , 421 , 433 , 436 , 438 , 443 , 445
  • načrtovanje cevovodov 215
  • načrtovanje dela 302
  • načrtovanje delovnih prostorov 456
  • načrtovanje eksperimentov 38
  • načrtovanje elektronskih sistemov 245
  • načrtovanje hlajenja 196
  • načrtovanje instrumentov 237
  • načrtovanje izmenjevalcev 204
  • načrtovanje krmiljenja 222
  • načrtovanje oscilatorjev 223
  • načrtovanje poizkusov 288
  • načrtovanje poslovanja 413
  • načrtovanje proizvodnje 305
  • načrtovanje strategij 17
  • načrtovanje tovarne 302
  • načrtovanje valovodov 234
  • načrtovanje varjenja 210
  • načrtovanje vezij 241 , 242 , 243 , 246
  • načrtovanje vzdrževanja 301
  • načrtovanje z omejitvami 75
  • nadgradnja 70
  • nadomestna vezava trikot-zvezda 239
  • nadomestni izvori 239
  • nadstreški 446
  • nadzorne naloge 83
  • nadzorovanje 235
  • nafta 260
  • nagrajevanje delavcev 302
  • nahajališča v naravi 159
  • naključne spremenljivke 45
  • naključni signali 221
  • nakup v praksi 79
  • nakup v teoriji 79
  • naloge 37 , 40 , 46 , 106 , 115 , 157 , 186 , 233
  • namastitev 208
  • namembnost 6
  • namestitev 72
  • nano-optoelktronski sistemi 342
  • Nanoparticles - Congresses 313
  • Nanostructure materials 342
  • nanostrukture 342
  • Nanotechnology 342
  • napajalniki 243
  • napake v kristalih 107 , 137
  • napeljava žic 282
  • napetost 228
  • napetosti 239
  • napetostno krmiljeni oscilatorji 223
  • Napoleon 368
  • napoleonova doba 368
  • napovedovanje vremena 466
  • naprave 7
  • napredek 426
  • narava 27 , 460
  • naravna selekcija 155
  • naravna števila 46
  • naravne nesreče 140
  • naravne spojine 28
  • naravne znamenitosti 27
  • naravni kamen 424 , 440
  • naravni oksidanti 151
  • naravni plin 260
  • naravno zdravljenje 176
  • naravoslovje 26 , 171
  • Naravoslovje
   • - Leksikoni za mladino 26
   • - Učbeniki za visoke šole 185
  • naris 202
  • narjavna jekla 318
  • nasedi 190
  • nastajanje vrst 155
  • nastavljanje krmilnikov 345
  • nasveti 300
  • natačaji 417
  • natečaji 410 , 415 , 433 , 445
  • nateg 113
  • Natural history - Polyglot - Dictionaries 171
  • Nature conservation - Polyglot - Dictionaries 171
  • navidezne knjižnice 48
  • navigacija 466
  • navodila 413 , 453 , 460 , 463
  • navodila za vaje 314
  • navoji vijakov 4
  • Nd-YAG laserji 272
  • Nd-YAG lasers 272
  • Neapelj 427
  • NEAR Shoemaker 86
  • nedendritna morfologija razvoja faz 320
  • nedestruktivne merilne metode 104
  • nekovine 120
  • nelinearna akustika 101
  • nelinearni sistemi 192
  • nelinearni upori 238
  • Nemčija 360 , 379 , 429 , 430
  • nemščina 468
  • nemški 171 , 468 , 469 , 472 , 475 , 476 , 479 , 482 , 484
  • nemško cesarstvo 393
  • neogotika 430
  • Neoplasms - chemically induced - Congresses 154
  • Nepal 429
  • neparametrični testi 37 , 288
  • neperiodična valovanja 102
  • nerazstavljivi spoji 190
  • nesimetrični kratki stiki 235
  • nesreče 182
  • nesreče pri delu 285
  • Nesreče prometne 298
  • nestabilni delci 95
  • nestandardna svetloba 230
  • netkane tekstilije 339
  • Neural networks (Computer science) - Congresses 191 , 192
  • nevarne snovi 180 , 181
  • nevarni odpadki 267
  • nevarnost za okolje 35
  • nevarnost za zdravje 35
  • nevarnosti 182
  • nevrofiziologija 178
  • nevronske mreže 53 , 192
  • nevronsko krmiljenje 7
  • New Delhi 428
  • New products 304
  • New York 382
  • Newtonovi zakoni 106
  • nezgodno zavarovanje 309
  • Nijinsky 465
  • niz anten 250
  • nizkonapetostni pretvorniki 247
  • nizkonapetostni sistemi 242
  • Nizozemska 368 , 373 , 387 , 396 , 404
  • nizozemsko slikarstvo 369
  • Nobel Prizes 13
  • Nobelove nagrade 13
  • nočno nebo 96
  • nomenklatura 124 , 330
  • nomenklatura rastlin 165
  • Norrkoping 434
  • Norveška 429
  • nosilni elementi 263
  • nosilni sistemi 115
  • nosilnost zobnikov 190
  • notranja balistika 183
  • notranja oprema 418 , 428 , 438 , 444 , 452 , 455 , 456 , 457 , 458
  • Notranja oprema
   • - Enciklopedije 455
   • - Poslovne zgradbe - Design 456
  • notranja struktura celice 152
  • notranja trgovina 15
  • Notranja trgovina - Evropa 15
  • notranje napetosti 112 , 186
  • notranje sile 113 , 115
  • notranji transport 152
  • nove informacijska tehnologija 67
  • nove tehnologije 33 , 198 , 267 , 342
  • novi materiali 110
  • Nuclear astrophysics - Congresses 95
  • Nuclear physics - Congresses 95
  • nukleinske kisline 134
  • nukleofilne reakcije 129
  • nukleoni 107
  • numerične metode 101 , 197
  • numerični algoritmi 464
  • numerično krmiljeni stroji 198 , 201
  • numerično optimiranje 69
  • numerično organizirani centri 158
  • NURBS orodje 71
  • Nutrition - Polyglot - Dictionaries 479

  • občevanje organov 19 , 20
  • občevanje strank 19 , 20
  • obdelava 188 , 202
  • obdelava jekla 317
  • obdelava kamna 440
  • obdelava podatkov 46 , 49 , 127
  • obdelava slik 50 , 55 , 56 , 66
  • obdelave kovin 208
  • obdelave lesa 321
  • obdelave podatkov 289
  • obdelave signalov 221 , 257
  • obdelovalne naprave 213
  • obdelovalni postopki 189 , 194 , 199 , 211 , 218
  • obdelovalni stroji 199 , 319
  • obdelovanje 319
  • običaji 461
  • objava strani 85
  • Object-oriented programming (Computer science) 52
  • objekt 460
  • objekti 68 , 415
  • objektivi 422
  • objektno orientirani sistemi 54
  • objektno orientirano programiranje 51 , 82
  • objektno programiranje 52
  • oblačilno inženirstvo 340
  • oblaki 141
  • Oblaki 141
  • oblikovanje 7 , 319 , 403
  • oblikovanje delovnega prostora 14 , 291
  • oblikovanje kode 57
  • oblikovanje konstrukcij 263
  • oblikovanje luči 444
  • oblikovanje parkov 410
  • oblikovanje vrtov 159
  • obločna razelektritev 229
  • obločno varjenje 206 , 211
  • območja križarjen 466
  • obnašanje materialov 113
  • obramba 26
  • obrati 309
  • obremenitve 113 , 116
  • obremenjevanje okolja 185
  • obrestni račun 39
  • obroči 1 , 5
  • obseg 46
  • obvestila o poteku postopka 19 , 20
  • obvodne ureditve 410
  • Oceanija 375
  • ocena tveganja 35 , 140 , 154 , 182
  • ocenjevanje parametrov 37
  • odboj zvoka 101
  • oddajniki 254
  • odganjanje sovražnikov 26
  • odgovornost 283
  • odkritja 490
  • odkrivanje napak 218
  • odkrivanje znanja 53 , 77
  • odlagališča odpadkov 267
  • odlaganje 269
  • odločanja 286
  • odločba 19 , 20
  • odločitve 38 , 286
  • odločitvena drevesa 53
  • odnosi pri delu 292
  • odpadna voda 269
  • odpornost materialov 186
  • odpornost na motnje 252
  • odpravljanje pomankljivosti 70
  • odrezovalni parametri 201
  • odrezovalni stroji 201
  • Odrezovalni stroji - Numerično krmiljenje - Učbeniki za srednje šole 201
  • odrezovanje 199
  • odstranjevanje črnila 338
  • odstranjevanje lignina 123
  • odtoki fekalne vode 447
  • odtoki fluvialne vode 447
  • odvisnost 37
  • odvodnjavanje 296
  • Office equipment leases 286
  • oglaševanje 173
  • oglata telesa 203
  • oglje 380
  • oglje in bela kreda 380
  • oglje in gvaš 380
  • ogljikovi hidrati 126
  • ogljikovodiki 126 , 132
  • ognjišča 440
  • ogrevanje 309
  • ohišja 245
  • Ohmow zakon 238
  • ohranjanje okolja 29
  • ojačani kompozitini materiali 339
  • ojačevalniki 241 , 254 , 282
  • O'Keeffe Georgia 389
  • O'Keeffe, Georgia 389
  • okna 264 , 438
  • oko 356 , 444
  • okolje 22 , 185
  • okolje Macintosh 56
  • okolje Windows 56
  • okoljska biotehnologija 33
  • okoljska politika 30
  • okoljska vzgoja 31
  • okrajšave 478 , 486
  • oksidacija 130
  • oksiddacija 121
  • okusnost 175
  • okvir motornega kolesa 273
  • Olefins 118
  • olja 309
  • olje 380 , 394
  • olje na steklo 380
  • omejevanje kriminala 17
  • omrežja 64
  • omrežni sistemi 54
  • onesnaženje zraka 309
  • onesnaževanje okolja 24 , 25 , 168 , 180 , 181 , 324
  • onesnaževanje v Sloveniji 32
  • online katalogi 10
  • OPAC 10
  • opazovalni sistemi 93
  • opazovanja 86
  • opazovanje neba 96
  • opazovanje zemlje 93
  • operacijski sistemi 64
  • operacijsko raziskovanje 289
  • Operating systems (Computers) 64
  • Operations research 289
  • operativna uspešnost policijskih postaj 283
  • operativne strategije 17
  • operatorska teorija 44
  • opis živali 174
  • opisi 6 , 125 , 170 , 175 , 179 , 238
  • opisi metod 212 , 306 , 307
  • opisi oblakov 141
  • opisi rastlin 167
  • opisi sistemov 307
  • opisna geometrija 203
  • opomniki 300
  • oprema 332 , 413
  • oprema ulic 408
  • Optical communications 253 , 254
  • Optics 102
  • optična vlakna 253
  • optične komunikacije 254 , 257
  • optične lastnosti 330 , 341
  • optične mreže 254
  • optične povezave 253
  • optični filtri 343
  • optični instrumenti 102
  • optika 102 , 103 , 104
  • optimiranje 7 , 197
  • optimizacija 47 , 242
  • optimizacije 134
  • optimizacijske tehnike 54
  • optimization 69
  • Optoelectronic devices 342
  • optoelektronski materiali 342
  • Oracle 57
  • Oracle (Computer file) 57 , 58 , 72
   • - Handbooks, manuals, etc 62
  • Oracle 9i 62
  • Oracle DBA 72
  • Oracle9iAS 58
  • organi za notranje zadeve 283
  • Organic architecture - Influence 428
  • organizacija 293
  • Organizacija - Teorija 283
  • organizacija dela 9 , 14 , 283 , 291
  • organizacija podjetja 285 , 287 , 301
  • organizacija poslovanja 83 , 283 , 284 , 288 , 289 , 293 , 294
  • organizacija proizvodnje 302 , 304 , 305 , 306 , 307 , 310
  • organizacija sistemov 7
  • organizacijska kultura 293
  • organizacijske izboljšave 307
  • organizacijske strukture 287
  • organizacijske teorije 283
  • organizacijsko urejanje poslovanja 287
  • organiziranost 251 , 293
  • organiziranost podjetij 287
  • organiziranost policije 283
  • organizmi tal 34
  • organokovinske spojine 129
  • organska kemija 118 , 124 , 126 , 129 , 132 , 151 , 314 , 479
  • Organska kemijska tehnologija - Vaje za visoke šole 314
  • organska tehnologija 314
  • organske reakcije 119 , 129 , 132
  • organske spojine 132
  • organski odpadki 267
  • organski pretvorniki 110
  • orientacijske točke 408
  • ornamenti 370
  • orodjarne 198
  • orodjarstvo 198
  • Orodjarstvo - Posvetovanja 198
  • ortogonalna racionalna funkcija 43
  • ortogonalni polinomi 43
  • ortogonalno projiciranje 202
  • oscilatorji 241
  • osciloskopi 232
  • oscines 173
  • osebna preiskava 21
  • osebna vozila 275
  • osebna zaščitna oprema 180 , 181
  • osebna zašćitna oprema 35
  • osebne biografije 362 , 399 , 462
  • osebne komunikacije 249
  • osebne razstave 372 , 401
  • osebni avtomobili 282
  • osebni predmeti 490
  • osebni računalniki 70
  • osi 5
  • oskrba z vodo 483
  • osmanski imperij 349
  • osmansko cesarstvo 368
  • osnove 195 , 255
  • osnove električnega varjenja 214
  • osnove elektrotehnike 233
  • osnove matematike 260
  • osnovne usmeritve 17
  • osnovni standardi 4
  • ostrešja 438
  • osveščanje javnosti 359 , 459
  • osvetlitev 14 , 413 , 444 , 452
  • osvetlitev delovnega mesta 444
  • osvetlitve 457
  • osvetljava 309
  • otonska umetnost 395
  • outsourcing - uporaba zunanjih storitev 286
  • Oyama dera pagoda 429
  • ozadja 394
  • ozemljitev 231
  • ozemljitve 235
  • oznake pesticidov 35
  • ozvezdja 91 , 94

  • padci 447
  • padci napetosti 231
  • pagode 429
  • Painters - Biography - Austria 439
  • Painting, Austrian 439
  • Painting, Modern
   • - Austria - 20th century 439
   • - France - 20th century 385
  • palače 427
  • Palazzo Gambara 417
  • Palazzo Vecchio 429
  • Palo Artto 416
  • Panonija 370
  • Paper
   • - Drying 333
   • - Grading 328
   • - Printing properties 295
   • - Properties 330
   • - Specifications 328
   • - Standardization 328
   • - Testing 337
  • Paper coatings 335
   • - Additives 335
  • Paper finishing 334
  • Paper industry
   • - Environmental aspects 324
   • - Scandinavia 323
   • - Waste disposal 324
  • Paper sizing 335
  • Paperboard 329
   • - Grading 328
   • - Specifications 328
   • - Standardization 328
  • Papermaking 327 , 329 , 330 , 332
  • Papermaking machinery 332 , 333
  • papir 123 , 295 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338
  • papirji 295
  • papirni stroji 326 , 331
  • para 309
  • paradigma 93 411
  • parametri varjenja 214
  • parametrično modeliranje 75
  • parapeti 446
  • parazitologija 177
  • Paris 388
  • pariška šola 352
  • parki 410
  • Parking garages - Design and construction - Handbooks, manuals, etc 296
  • parkirišča 296
  • parkirni objekti 296
  • parkirni prostori 296 , 408
  • Parkkinen 416
  • parlamenti 420
  • parni kotli 217
  • parni stroj 193
  • Parsevalov teorem 221
  • partitioning 69
  • partizanska bolnica Zgornji Hrastnik 488
  • pas asteroidov 97
  • pasivni elementi 238
  • pastirske hiše 440
  • patenti 7
  • patio 457
  • PC 70
  • Peasants in art 373
  • pečat Rodolfa IV. 371
  • pedagoško delo 419
  • Pedersen William 412
  • pedimenti 446
  • pehanje 199
  • Pelikan Josip 462
  • Pelikan, Josip - Likovne monografije 462
  • Pelli Cesar 412
  • Pencil drawing - Technique 458
  • performens 351
  • pergamenti 371
  • periodična valovanja 102
  • periodni sistem 126
  • permanentni magneti 226
  • perspektiva 453
  • perspektive 394
  • Perzija 368 , 383
  • Pesticides 35
  • pesticidi 35
  • peš cone 408 , 410
  • petrokemija 118
  • PHARE 15
  • Pharmacology 124
  • Phase locked loops 223
  • Philips Exeter Academy Library 442
  • Photographic optics 343
  • Photonics 102
  • Photoshop 7 66
  • Photoshop 7.0 50 , 56
  • Physical sciences - Encyclopedias 100
  • Physics 103
  • Picasso Pablo 391 , 392
  • Picasso, Pablo - Špansko slikarstvo - Likovne monografije 391 , 392
  • PID regulatorji 345
  • piedestali 446
  • pigmenti 331 , 335 , 371 , 374
  • Pigments 335
  • pijača 490
  • pilastri 446
  • PIN 407
  • Pipe, Plastic - Handbooks, manuals, etc 215
  • Pipelines - Welding 211
  • Piping - Design and construction - Handbooks, manuals, etc 215
  • pisarne 291
  • pisarniški procesi 302
  • pisarniški prostori 456
  • pisarniško delo 14
  • Pitagorov izrek 46
  • pitna voda 35 , 447
  • PL/SQL 57
  • PL/SQL (Computer program language) 57
  • PL/SQL logika 58
  • plačevanje 79
  • plakati 350 , 359 , 364 , 382 , 431 , 459
  • planarne antene 250
  • planeti 88 , 90 , 96 , 99
  • planiranje 289 , 306
  • planiranje proizvodnje 302 , 307
  • Plant physiology 166
  • Plasma (Ionized gases) - Congresses 109
  • Plasma arc welding 207
  • Plastics - Welding 218
  • Plastics in automobiles 276
  • plastični materiali 215
  • plastika 276 , 438
  • plazemsko varjenje 207
  • Plečnikova zelene avenija 488
  • plemenitenje tekstilij 339 , 482
  • pletene tekstilije 339
  • plini 126 , 309
  • plinske turbine 196
  • PLL - Phase-Locked Loops 223
  • ploskve 202
  • plošče tiskanega vezja 246
  • ploščina 46
  • pnevmatika 193
  • pnevmatike 273
  • po 2. svetovni vojni 358
  • počitniške hiše 428
  • podatkovna skladišča 67
  • Podatkovne baze - Obdelava - Računalniški programi 49
  • podjetja 284
  • Podjetja
   • - Poslovanje - Učbeniki za visoke šole 284
   • - Vodenje 285
  • podjetje 285
  • podjetniki 305
  • podjetništvo 305
  • Podjetništvo - Učbeniki za srednje šole 305
  • podložke 2 , 3
  • podobnost 175
  • podpora odločanju 83
  • podpora poslovanju 294
  • področja ukrepanja 285
  • področja varnosti in kakovosti 285
  • pogajanje 293
  • pogodbeni management 309
  • pogodbeni odnos odjemalec-dobavitelj 240
  • pogoni 222 , 309
  • pogonski postroji 309
  • pogonski sistemi 273
  • pohištvo 14 , 456
  • Poissonova spremenljivka 288
  • poizvedbe 48
  • poklic 422
  • poklicne bolezni 180 , 181
  • polarizacija svetlobe 102
  • polfazne kode 258
  • policija 21
  • Policija
   • - Management 283
   • - Organizacija poslovanja - Slovenija 283
   • - Pooblastila - Slovenija - Učbeniki za visoke šole 21
  • policijska etika 21
  • policijska pooblastila 21
  • poliestri 143 , 144 , 145 , 314
  • polietilenske cevi 218
  • polimeri 126 , 341 , 342 , 418
  • poliranje 199
  • polisaharidi 146 , 147
  • polivinilklorid 314
  • poljsko slikarstvo 381
  • polkrožne apside 449
  • Pollution prevention 269 , 324
  • polni teksti 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
  • polnila 122 , 331
  • polnjenje orožja 183
  • polprevodniki 102 , 107 , 131 , 245
  • polprevodniške naprave 228 , 230
  • polprevodniški elementi 245
  • polprevodniški materiali 230
  • polprevodniški pretvorniki 225
  • Polshek James 412
  • pomankljivosti 79
  • pomorska ekologija 28
  • pomožna oprema 260
  • pomožne roke 26
  • pomožni pogon 466
  • ponovna uporaba surovin 33
  • ponovna uporaba vode 33
  • pop art 382
  • popravila 70 , 282 , 466
  • populacije 158
  • popularna arhitektura 452
  • popularnost 426
  • poraba 447
  • porabniki električne energije 231
  • porazdelitve v vzorcih 37
  • porazdelitveni zakon spremenljivk 288
  • porazdeljene baze 54
  • porozni absorbcijski materiali zvoka 101
  • portali 449
  • portretna fotografija 462
  • Portugalska 436
  • portugalski 479
  • posamezniki 300
  • poseben postopek 19 , 20
  • poselitveni vzorci 407
  • poskusi 24 , 38
  • poslanska pobuda 32
  • poslikave 374
  • poslovanje 300 , 413
  • poslovna informatika 76
  • Poslovna informatika - Posvetovanja 76
  • poslovne aplikacije 52
  • poslovne odločitv 289
  • poslovne stavbe 415 , 426
  • poslovni izidi 284
  • poslovni izrazi 469
  • poslovni načrt 305
  • poslovni objekti 411
  • poslovni portali 76
  • poslovni procesi 53 , 284
  • poslovni sistemi 52
  • poslovno komuniciranje 76
  • poslovno odločanje 284
  • poslovno okolje 286
  • posodabljanje 70
  • post-impresionizem 375
  • post-moderna 375
  • postavitev elementov 246
  • postmoderna 350 , 411
  • postopek gradnje 348
  • postopek HAZOP 182
  • postopek pred izdajo odločbe 19 , 20
  • postopki 189 , 319
  • postopki fosfatiranja 213
  • postopki izdelave 212
  • postopki izdelave kompozitov 320
  • postopki obdelave 199
  • postopki razmaščevanja 208
  • postopki slikanja na tekstil 454
  • postopki uvajanja 302
  • posvetovanja 136
  • poškodbe 298
  • poškodbe ustja cevi 183
  • potenciometri 238
  • potniška letala 281
  • potrebe potrošnikov 305
  • potres 1895 leta 414
  • potresi 140
  • povezanost 37
  • povezava celic 152
  • povezava relacijskih objektov 68
  • povezovanje računalnikov 64
  • površine 4 , 59 , 489
  • površinska obdelava 138
  • površinske obdelave 321
  • površinske plasti 313
  • Površinski kop - Posvetovanja 261
  • površinski premazi 309
  • površinsko aktivne snovi 122
  • površinsko pridobivanje surovin 261
  • pozicioniranje 225
  • pozna antika 353 , 437
  • pozna gotika 395
  • požarna varnost 236 , 309
  • prah 309
  • praktična navodila 212
  • praktične aplikacije 111
  • praktične izkušnje 300
  • praktični primeri 231
  • praktično delo 314
  • pravilnik 297
  • pravna regulacija pooblastil 21
  • pravna sredstva 19 , 20
  • pravna ureditev 31 , 251 , 261
  • pravne posledice 19 , 20
  • pravni sistem EU 15
  • pravo 18 , 469
  • prazgodovina 398 , 437
  • Prazgodovina 398
  • precizni upori 238
  • predelava 329
  • prednosti 79
  • Predock Antoine 412
  • predori 202 , 203
  • predstavitev arhitekta 419
  • predstavitev projektov 419
  • predstavitev signalov 258
  • predstavitve 459
  • predstavitve podatkov 489
  • predstavitvena tehnika 417
  • predstavitvene tehnike 418
  • predzgodovina 375
  • pregled 451
  • pregled spisov 19 , 20
  • pregledno delo 15 , 36 , 38 , 47 , 48 , 51 , 54 , 59 , 60 , 77 , 80 , 102 , 103 , 107 , 113 , 116 , 166 , 168 , 184 , 189 , 194 , 195 , 196 , 197 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 228 , 229 , 230 , 232 , 234 , 238 , 240 , 241 , 242 , 243 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 252 , 253 , 254 , 255 , 258 , 259 , 260 , 270 , 275 , 276 , 277 , 280 , 281 , 286 , 289 , 294 , 301 , 302 , 304 , 306 , 307 , 308 , 318 , 341 , 343 , 344 , 350 , 356 , 357 , 358 , 359 , 364 , 371 , 373 , 377 , 378 , 379 , 380 , 384 , 386 , 387 , 388 , 389 , 392 , 394 , 395 , 396 , 400 , 402 , 404 , 405 , 408 , 410 , 411 , 412 , 413 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 420 , 422 , 423 , 424 , 426 , 427 , 428 , 429 , 431 , 432 , 433 , 434 , 435 , 436 , 437 , 440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 448 , 449 , 450 , 452 , 454 , 456 , 457 , 458 , 459 , 461 , 462 , 465 , 489 , 490
  • pregledovanje opreme 309
  • pregledovanje postrojev 309
  • prehrambena biokemija 151
  • prehrambena vrednost 128
  • prehrambeni izdelki 128 , 151
  • prehrambeni prostor 456
  • prehrana 126 , 479
  • preiskava prostorov 21
  • preiskave bioloških vzorcev 298
  • preizkušanje domnev 37
  • preja 339
  • Prekmurje 435
  • premazi 343
  • premazna sredstva 321
  • premazni sistemi 321
  • premazovanje 335
  • premikanje 7 , 26
  • prenapetosti 229
  • prenehanje družb 284
  • prenos podatkov 54
  • prenos toplote 196 , 204 , 238
  • prenos zvoka 101
  • prenosna tehnologija 256
  • prenosni sistemi 254
  • prenosniki moči 4 , 5
  • prenosniki na strojih 199
  • preoblikovanje objektov 71
  • preobrazba 170
  • preprečevanje korozije 326
  • preprečevanje onesnaženja 269
  • prerezi 186 , 202
  • preskrba z vodo 266
  • preskusne tehnike 228
  • preskušanje 208 , 318
  • preskušanje materialov 317
  • preskušanje naprav 228
  • preslikave 371
  • Pressure vessels - Design and construction 212
  • Prešernov gaj 488
  • pretok 447
  • pretok podatkov 54
  • pretvarjanje električne energije 239
  • pretvarjanje energije 196
  • pretvorba energije 152
  • pretvorniki podatkov 232
  • pretvorniki valovnih dolžin 254
  • preventivni programi 180 , 181
  • prevoz razstreliv 261
  • prevozi 424
  • prezentacije 426
  • prezračevanje 309 , 347
  • prgledno delo 283
  • Price Tower 442
  • pričakovanje vrednosti 45
  • pridržanje 21
  • prihodnost hidroelektrarn 227
  • prijetje 21
  • prikazovanje podatkov 288
  • prikriti preiskovalni ukrepi 21
  • prilagajanje 37
  • prilagajanje očesu 444
  • prilagajanje vremenu 299
  • prilegi 4
  • primer 308
  • primeri 37
  • primeri razporeditve prostorov 434
  • primeri uporabe 307
  • primerjave primerov 45
  • princip nedoločljivosti 44
  • principi delovanja 224
  • Printed circuits - Design and construction 246
  • Printing 295
  • Printing ink 338
  • priorji 432
  • priporočila 264
  • priporočila za razsvetljavo 268
  • priprava 179
  • priprava materiala 206
  • priprava mila 314
  • priprava premaznega sredstva 321
  • priprava spojine 135
  • priprava varjenca 214
  • priprava vode 184
  • priprava vozila 299
  • prirobnice 5
  • priročniki 9 , 10 , 19 , 20 , 22 , 23 , 33 , 50 , 52 , 56 , 58 , 61 , 62 , 63 , 65 , 66 , 68 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 78 , 79 , 82 , 84 , 85 , 88 , 89 , 91 , 94 , 101 , 114 , 125 , 128 , 138 , 141 , 148 , 167 , 169 , 170 , 173 , 174 , 175 , 176 , 179 , 180 , 181 , 182 , 193 , 215 , 237 , 245 , 262 , 269 , 273 , 282 , 290 , 291 , 292 , 296 , 299 , 303 , 309 , 316 , 339 , 345 , 346 , 347 , 348 , 374 , 447 , 453 , 460 , 463 , 466
  • prisotnost 422
  • pristanki 466
  • pristojnost 19 , 20
  • pritiski 113 , 183
  • Pritzker nagrade 433
  • Pritzker prize 433
  • privedba 21
  • prizme 102
  • problemi 422
  • problemi pri načrtovanju 219
  • procedure nastavitev 345
  • procentni račun 46
  • proces reševanja problemov 17
  • procesi 426
  • procesi razmaščevanja 208
  • procesi varjenja 206
  • procesna tehnika 136 , 311
  • Process control 336
  • prodajne cene 284
  • Production management 302 , 306 , 307
  • produkcija 185 , 346
  • produkcijski procesi 185
  • profesionalno 422
  • programabilni regulatorji 345
  • programiranje 78
  • programiranje CNC strojev 201
  • programiranje zvokov 464
  • programska oprema 49 , 50 , 56 , 61 , 63 , 66 , 71 , 73 , 74 , 80
  • programski jezik 82
  • programski jeziki 51 , 52 , 57 , 68 , 78
  • proizvodna infrastruktura 302
  • proizvodne celice 302
  • proizvodne faze 212
  • proizvodni procesi 54 , 310
  • proizvodni sistemi 310
  • proizvodnja 54 , 182 , 291 , 318
  • Proizvodnja - Organizacija - Učbeniki za srednje šole 310
  • proizvodnja jekla 317 , 318
  • proizvodnja nafte 260
  • proizvodnja plina 260
  • projekcije 63
  • projekti 433 , 436
  • projektiranje 347 , 413
  • projektiranje organizacijskih modelov 287
  • projektivna geometrija 36
  • projektni inženiring 308
  • projektno vodenje 308
  • prokarioti 146
  • promet 22 , 409
  • prometna infrastruktura 409
  • prometna oprema 297
  • prometna signalizacija 297
  • Prometna signalizacija - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki 297
  • prometne nesreče 298 , 299
  • Prometne nesreče
   • - Poškodbe - Posvetovanja 298
   • - Sodna medicina - Posvetovanja 298
  • prometni predpisi 299
  • prometni znaki 408
  • promocija 305
  • propelerski Boeing 281
  • proporci 394
  • proporci v klasični umetnosti 364
  • proporci zlatega reza 364
  • prosti radikali 151
  • prostor 452
  • prostori za druženje 456
  • prostoročno skiciranje 63
  • prostorska oblika 434
  • prošnja za delo 292
  • proteini 126 , 134 , 157
  • protimoment 273
  • protinapetostne zaščite 231
  • protobordi 237
  • prototipni modeli 237
  • provinca 357
  • prva stopnja 19 , 20
  • prvi udarni val 114
  • prvi vtis 292
  • prvine poslovnega procesa 284
  • psihologija 444
  • psihosocialni aspekt 456
  • ptice pevke 173
  • Ptice pevke 173
  • Public speaking 422
  • publiciranje 359
  • Pulp mills
   • - Environmental aspects 324
   • - Waste disposal 324
  • PUP 407

  • QS 9000 standard 303
  • Quality assurance 303
  • Quality control - Standards 303
  • Quantum field theory - Congresses 108

  • racionalizacija izdelave orodij 198
  • racionalizem 415
  • racionalna arhitektura 415
  • racionalna števila 46
  • racionalne tehnike 59
  • računalniška animacija 71
  • računalniška arhitektura 60
  • računalniška grafika 50 , 56 , 59 , 63 , 64 , 66 , 71 , 73 , 75 , 78 , 409
  • računalniške mreže 58 , 65 , 67 , 68 , 79 , 81 , 82 , 85 , 480
  • računalniške povezave 9
  • računalniške simulacije 134
  • računalniški algoritmi 111
  • računalniški modeli 178
  • računalniško generirana holografija 104
  • računalniško izmenjevanje podatkov 286
  • računalniško modeliranje 25 , 166
  • računalniško podprto načrtovanje 59 , 63 , 75 , 242 , 245
  • računalniško podprto programiranje 201
  • računalniško programiranje 69
  • računalniško risanje 443
  • računalniško upravljanje 191
  • računalništvo 41 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 485
  • Računalništvo - Algoritmi 69
  • računanje reakcij 115
  • Računari - rečnici - englesko-srpskohrvatski 485
  • računovodsko obračunavanje 284
  • računska kemija 134
  • računski model 464
  • Radar 258
  • radarji 258
  • radiacija 102
  • radijski kanali 255
  • radikalske reakcije 129
  • Radio - Transmitter-receivers 259
  • Radio circuits 223
   • - Design and construction 259
  • Radio frequency modulation 253
  • Radio frequency oscillators - Design and construction 223
  • rafinacija rastlinskega olja 314
  • rakasta obolenja 152
  • raketa 193
  • raketna goriva 312
  • rampe 296
  • Rane in poškodbe 298
  • rast 166
  • rastišče 167 , 179
  • rastline 124 , 166 , 167 , 168
  • rastlinska fiziologija 166
  • rastlinske čistilne naprave 23
  • rastlinske združbe 168
  • rastlinstvo 150 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164
  • ravnanje z odpadki 267 , 269 , 324 , 483
  • Ravnikar Edvard 425
  • ravninska geometrija 46
  • ravninske krivulje 202
  • ravninski liki 46
  • ravnotežja 139
  • ravnotežje 193 , 273
  • ravnotežje v ovinku 273
  • Razavijev model 223
  • razdalja 92
  • razelektritve v zraku 236
  • razhajanje v razvoju 155
  • raziskave oblikovanja 423
  • raziskovanje organiziranosti 287
  • razmaščevanje 208
  • razporeditev 456
  • razporejanje obdelovancev 307
  • razstave 352 , 415
  • razstavljivi spoji 190
  • razsvetljava 231 , 268
  • Razsvetljava - Učbeniki za visoke šole 268
  • razširjanje 257
  • razširjanje radijskih valov 250
  • razširjanje valovanj 234
  • razširjenost 167 , 170 , 174
  • raztopine 120 , 126 , 139
  • razvedrilo 490
  • razvoj 12 , 17 , 67 , 78 , 249 , 271 , 275
  • razvoj GSM 256
  • razvoj izdelkov 304
  • razvoj karcinoma 154
  • razvoj novih proizvodov 35
  • razvoj okolja 51
  • razvoj procesov 303
  • razvoj proizvodnje 305
  • razvoj sončnega sistema 99
  • razvoj tehnik preoblikovanja 198
  • razvoj tehnologije 60
  • razvojne stopnje 166
  • razvojne tehnike 304
  • razvojno programiranje 69
  • reakcijske hitrosti 311
  • reakcijski mehanizmi 119 , 311
  • reaktivnost 130 , 148
  • realizem 350 , 375
  • recepcije 456 , 457
  • receptorji 148
  • Receptors, Cytokine - Handbooks 148
  • recikliranje 338
  • recikliranje avtomobilskih delov 276
  • recikliranje kemikalij 322
  • recikliranje odpadkov 267
  • recikliranje vodika 109
  • rečne kulture 398
  • redovniki 432
  • redukcija 121 , 130
  • referenčna vezja 243
  • referenčni podatki 93
  • referenčno gradivo 9
  • Reflectors (Safety devices) - Congresses 271
  • Refuse and refuse disposal - Congresses 267
  • Regenti's Park 430
  • regionalna identiteta 437
  • registracija 35
  • regresija 288
  • regulacija 447
  • regulacija odvečne vode 413
  • regulacije 195
  • regulacijski načrti 407
  • regulativa 214 , 248
  • regulatorji rasti 166
  • reinženiring 198
  • reke 24
  • reki 486
  • reklame 359 , 382 , 459
  • reklamne fotografije 461
  • rekombinantna DNA tehnologija 152
  • rekreativne površine 410
  • relacije kombinatorika-glasba 464
  • relacije razdalj 489
  • relacijske baze 54 , 72
  • relacijske baze podatkov 57 , 58 , 62 , 77
  • Relational databases 57 , 72 , 77
   • - Handbooks, manuals, etc 62
  • releji 222
  • Reliability (Engineering) 301 , 303
  • reluktančni 225
  • Rembrandt 396
  • Rembrandt, Hermenszoon van Rijn - Nizozemsko slikarstvo - Likovne monografije 396
  • Remote sensing - Equipment and supplies 93
  • renesančna arhitektura 437
  • renesansa 349 , 358 , 373 , 427 , 437
  • Renoir Pierre-Auguste 397
  • Renoir, Pierre-Auguste - Francosko slikarstvo - Likovne monografije 397
  • reologija 330
  • reološke lastnosti 320
  • reorganizacija procesov 302
  • reorganizacija proizvidnje 302
  • reprodukcija zvoka 346
  • reprodukcije 351 , 362 , 399 , 439
  • Resist-dyed textiles - Japan 454
  • restavracije 411
  • restavriranje 371 , 374 , 394
  • Restoration ecology - Congresses 29
  • reševanje problemov 219 , 300 , 305
  • rešitve 37 , 40 , 46 , 106 , 115 , 157 , 186
  • Rewal Raj 412
  • rezbarske delavnice 370
  • rezervarji 260
  • rezidence 411 , 428
  • režija filma 463
  • RF senzorji 243
  • ribe 175
  • Ribe - Jadransko morje 175
  • Richard Meier 412
  • Riedijk Neutelings 416
  • Riemann-Hilbertovi problemi 43
  • Rihtar France 407
  • Rim 383
  • risalni pribor 202
  • risanje 453 , 458
  • Risanje - Priročniki 453
  • risba s tušem 380
  • risbe 374 , 380 , 427
  • Risk Assessment - Congresses 154
  • Risk management 182
  • riziki 286
  • Robba Francesko 451
  • Robba, Francesco 451
  • robotika 7
  • robovi 202
  • Rockfeller Center 442
  • ročno programiranje 201
  • Rogers Richard 412
  • roki 19 , 20
  • romanska umetnost 375
  • romanske cerkve 449
  • romanticizem 375
  • romantika 376 , 430 , 437
  • rotacijske ploskve 203
  • Rousseau Henri 400
  • Rousseau, Henri - Slikarji - Francija - Likovne monografije - Reprodukcije 400
  • Royal Palace 429
  • rudarjenje podatkov 53 , 54 , 67 , 77
  • rudarska tehnika 260
  • rudarstvo 312
  • rude 130
  • Rudnik svinca in cinka 488
  • Rune Clesson Koivisto 416
  • Rusija 360 , 376 , 378 , 393 , 465
  • ruske ortodoksne cerkve 394
  • ruski 171 , 484
  • Rusko slikarstvo 378
  • Russel Adjaye 416
  • rustikalna gotska zidava 371

  • S C Johnson & Son 442
  • Sahara 393
  • sakralna arhitektura 427 , 430 , 457
  • sakralna geometrija 394
  • sakralna umetnost 370 , 371
  • San Juan 428
  • Sandell Thomas 416
  • sanitarni inženiring 481
  • Sanitary engineering
   • - Dictionaries 481 , 483
   • - Great Britain 447
  • satelitska radionavigacija 93
  • satelitske komunikacije 257
  • scenarij 463
  • Schaeffer August 401
  • Schaeffer, August - Razstavni katalogi 401
  • schedulding problem 69
  • Schiele Egon 402
  • Schiele, Egon - Avstrijsko slikarstvo - Likovne monografije 402
  • Schindler R. M. 441
  • Schindler, Rudolph M. - Criticism and interpretation 441
  • Schneider 416
  • Schottky diode 245
  • Schumacher 416
  • Schwartzova neenakost 221
  • Science
   • - Awards 13
   • - Data processing 61
  • Scutt Der 412
  • Sea Ranch Condominium 442
  • Seagram Building 442
  • secesija 367 , 435
  • sedež Deželne uprave 414
  • sedež Univerze 414
  • sedimentacija 266
  • seizmologija 140
  • seksualno življenje 490
  • sekundarni delci 109
  • sekvenčna detekcija 258
  • selektivna kataliza 119
  • selen 149
  • semantika 426
  • Semiconductor lasers 230
  • Semiconductors - Handbooks, manuals, etc 245
  • sence 96
  • senčila 347
  • senzorji 7 , 192 , 222 , 232 , 278
  • separacija odpadkov 267
  • separacija produktov 135
  • separacijske tehnike 127
  • sestava 183
  • sestavljene vezave 239
  • sestavni deli 89 , 195
  • Seul 428
  • sevanje zvoka 101
  • Severna Amerika 308
  • severna ljudstva 353
  • Sewage
   • - Environmental aspects 23
   • - Purification 266
    • - Handbooks, manuals, etc 269
  • seznam standardov 285
  • seznami knjig 300
  • shranjevanje energije 275 , 309
  • shranjevanje podatkov 53
  • shranjevanje toplote 217
  • Shuhei Endo 416
  • Sicilija 383
  • Siena 427
  • Signal processing 221 , 252
   • - Encyclopedias 257
  • signalne luči 271
  • sij atmosfere 96
  • sila 106
  • sile v podporah 115
  • silikati 149
  • simbioza 153 , 155 , 168
  • simboli 103 , 486
  • simulacije 423
  • simulacije vezij 245
  • simuliranje 197
  • Sinagoga 488
  • Singapur 428 , 436
  • sinonimi 122
  • sinteza 418
  • sinteze 118 , 124 , 129
  • sipanje 102
  • sipanje zvoka 101
  • sistemi 347
  • sistemi kakovosti 303
  • sistemi parkiranja 296
  • sistemi podatkovnih baz 54
  • sistemi vodenja 283
  • sistemi zbiranja podatkov 93
  • sistemska analiza 33
  • sitotiski 380
  • Skandinavija 358
  • skice 458
  • skiciranje 458
  • skladiščenje 260
  • sklep 19 , 20
  • sklepni račun 46
  • sklopke 190 , 200
  • skobljanje 199
  • skrb za zdravje 309
  • slava 419
  • slikarji 357 , 372 , 373 , 377 , 378 , 379 , 380 , 382 , 384 , 386 , 387 , 389 , 392 , 396 , 400 , 402 , 404 , 405 , 450
  • Slikarske tehnike - Priročniki 453
  • slikarsto 355
  • slikarstvo 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354 , 357 , 358 , 361 , 362 , 363 , 367 , 368 , 370 , 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 381 , 383 , 384 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389 , 390 , 391 , 392 , 393 , 394 , 395 , 396 , 397 , 398 , 400 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 439 , 450 , 453
  • Slikarstvo - Zgodovina 355
  • slike 343 , 347
  • slike na lesu 380
  • slogi vodenja 283
  • sloji 358
  • slovar 165 , 171 , 469 , 478 , 482
  • slovar izrazov 300
  • slovarji 468 , 476 , 479 , 481 , 486
  • Slovarji - Hrvaščina 473
  • Slovenija 297 , 370 , 371 , 380 , 407 , 415 , 432 , 435 , 440 , 449 , 451 , 488
   • - Izleti - Vodniki 27
   • - Kulturni spomeniki - Vodniki 488
   • - Umetnostni spomeniki
    • - Gotika 370
    • - Restavriranje 371
  • slovenska fotografija 462
  • slovenska Istra 437
  • Slovenska umetnost - Gotika - Razstavni katalogi 371
  • slovenski 486
  • slovensko slikarstvo 372 , 380
  • Slovenščina - Tujke - Slovarji 486
  • slučajne spremenljivke 37 , 288
  • sluh 178
  • služba varstva pri delu 285
  • Smart materials - Encyclopedias 187
  • Smith House 442
  • smodnik 183
  • smrtnost 298
  • snemalna knjiga 463
  • snemanje z video kamero 463
  • snov 126
  • socialni vidiki 489
  • sociologija 407
  • sodišča 420 , 435
  • sodna medicina 298
  • Sodna medicina 298
  • sodobna podjetja 287
  • sodobna umetnost 351
  • Soil ecology - Europe, Central 34
  • Solar system 90
  • solarna holografija 104
  • Solder and soldering 205
  • SolidWorks 63 , 74
  • SolidWorks 2000 63
  • SolidWorks 2001 74
  • SolidWorks 2001/2002 Plus 73
  • Solomon R. Guggenheim 442
  • sonce 88 , 90 , 99
  • sončna svetloba 28
  • sončni sistem 90
  • sončni vzhod 96
  • sončni zahod 96
  • sorniki 2 , 3
  • Sound
   • - Mathematics - Handbooks, manuals, etc 101
   • - Recording and reproducing 346
  • Sovjetska zveza 390
  • Space flight to asteroids 86
  • spajanje keramike 205
  • spalnice 291
  • specializirane baze podatkov 48
  • specialna jekla 316
  • specialne funkcije 43
  • Specialne knjižnice - Slovenija - Posvetovanja 12
  • specialni materiali 316
  • specifična prevodnost 238
  • specifičnost 168
  • specifičnost mehanskih poškodb potnikov 298
  • specifikacija 328
  • Spectrum analysis 135
  • spektralne analize 221
  • spektrometrične metode 127
  • spektrometrija 102 , 230
  • spektroskopija 139
  • spektroskopske metode 142
  • Spiromatik postopek 199
  • spletna grafika 66
  • spletna trgovina 79
  • splošna kemija 120 , 132
  • spojine 126
  • spojine kovin 130
  • spojniki 254
  • spolnost 365 , 366
  • spomenik dr. Franceta Prešerna 488
  • spomeniki 435 , 488
  • spomeniško varstvo 435
  • Spomeniško varstvo - Slovenija 488
  • spominske enote 60
  • sporočila 359 , 459
  • spoznavanje plovila 466
  • sprejemanje informacij 285
  • sprejemniki 243
  • sprejemnikov 259
  • sprememba trdnosti sukanca 340
  • spremenljivi upori 238
  • spremenljivke 51
  • spreminjanje hitrosti 225
  • SPSS (računalniški program) 49
  • SPSS - Statiscal Package for the Social Science 49
  • spuščeni stropovi 457
  • Squeezed light 230
  • srbski 471 , 472 , 477 , 484 , 485
  • srčna aritmija 444
  • središče vzporednih sil 115
  • srednj vek v Evropi 375
  • Srednja Amerika 353
  • Srednja Evropa 353
  • srednja podjetja 15
  • Srednja podjetja - Evropa 15
  • srednjeveška arhitektura 437
  • srednjeveška umetnost 371
  • Srednjeveška umetnost - Srednja Evropa - Mednarodna posvetovanja 370
  • srednjeveško slikarstvo 355
  • srednji vek 358 , 360 , 430
  • Srednji vzhod 354
  • sredozemska Afrika 383
  • sredozemska Evropa 354
  • sredstva za razmaščevanje 208
  • St. Catherine's church 429
  • St. Peter 427
  • Stability of airplanes 270
  • stabilizatorji 279
  • stabilnost letal 270
  • stabilnost vozil 279
  • stabilnost vožnje 273
  • standard 263
  • standard SIST EN 50160 240
  • standardi 63 , 80 , 194 , 214 , 215 , 249 , 296 , 413 , 438
  • standardi DIN 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
  • standardi vodenja tveganja 285
  • standardizacija 328 , 337
  • standardna atmosfera 114
  • stanovanja 434
  • stanovanje 490
  • stanovanjska arhitektura 437
  • Stanovanjska arhitektura - Istra - Študije 437
  • stanovanjska gradnja 265
  • stanovanjske soseske 411
  • stanovanjske stavbe 434 , 438
  • star papir 338
  • staranje 116
  • stare obrti 454
  • stari Grki 375
  • Stars 92 , 98
   • - Atlases 94
  • statična stabilnost teles 115
  • statične veličine ploskev 115
  • statika 263
  • Statika - Učbeniki za srednje šole 115
  • statika masne točke 115
  • statika togega telesa 115
  • Statistical decision 289
  • statistične analiza 289
  • statistične mere 288
  • statistične metode 25 , 49 , 289
  • statistične teorije 38
  • statistično ocenjevanje 288
  • statistično proučevanje 288
  • statistika 49 , 142
  • Statistika
   • - Učbeniki za visoke šole 288
   • - Vaje za visoke šole 37
  • statistika v organizaciji 288
  • stavbarstvo 349 , 353 , 354 , 368 , 376 , 383 , 390 , 393 , 398
  • stavbna dediščina 437
  • stavbna zgodovina 437
  • stavbno pohištvo 413
  • stebri 446
  • Steel - Metallurgy 318
  • Steel, Bearing - Congresses 317
  • Steel, Stainless 318
  • stehiometrija 126
  • Steinerjevo drevo 47
  • stekla 131
  • steklo 347
  • stenske poslikave 371
  • stensko kiparstvo 371
  • stensko slikarstvo 370
  • Stepping motors 220
  • stepska ljudstva 353
  • stereofonija 346
  • stereoizomerija 126
  • stereokemija 132 , 137
  • stereotomija 418
  • sterilizacija 266
  • Stern A. M. Robert 412
  • steroidi 129
  • stikala 222
  • stikalne naprave 229
  • stili 367 , 446 , 455
  • stilna obdobja 355 , 391 , 437
  • stisljivi fluidi 114
  • stope 440
  • stopnišča 440 , 446 , 457
  • stopnje pleskanja 374
  • stožci 36
  • stožčaste oblike 203
  • stožčasti zobniki 190
  • stranka 19 , 20
  • stranski ris 202
  • strategije 286
  • strateške analize 17
  • strateško planiranje 9
  • strehe 265 , 446
  • strelovodi 231
  • Strength of materials 116
  • stresni pogoji 166
  • strešne konstrukcije 429
  • strešniki 264
  • stripi 350 , 382
  • strjevanje 189
  • stroji 332 , 333
  • Stroji - Knjige za otroke 193
  • strojna oprema 60
  • strojne inštalacije 438
  • strojne naprave 219
  • strojni elementi 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 190 , 200 , 219
  • Strojni elementi - Učbeniki za srednje šole 200
  • strojništvo 4 , 5 , 183 , 184 , 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 466 , 477
  • strojno učenje 69 , 340
  • strokovni izrazi 468 , 471 , 472 , 475 , 476 , 477 , 479 , 485
  • strokovno izrazoslovje 453
  • strokovnost uporabe 21
  • stropovi 446
  • stroški 60 , 284 , 301
  • stroški postopka 19 , 20
  • stroški proizvodnje 305
  • Structural design - Standards 263
  • Structural optimization - Congresses 111
  • struktura 120 , 131 , 132
  • struktura bioloških molekul 134
  • struktura galaksij 98
  • struktura membrane 152
  • struktura papirja 330
  • struktura tekstilij 339
  • strukture 110 , 224 , 263 , 413 , 421 , 443
  • strukture podatkov 51 , 54 , 57
  • strukturna kemija 137
  • strukturna klasifikacija 97
  • strukturna mehanika 111
  • strukturne analize 209
  • struženje 199
  • Stumholmen 434
  • subsidiarna uporaba ZUP 19 , 20
  • substitucije 119
  • sulfidi 149
  • Superconductors - Congresses 110
  • superfiniš 199
  • superprevodniki 110 , 112
  • superprevodnost 107
  • superresolucija 258
  • surovine 323
  • surrealizem 384
  • Sustainable development - Philosophy 30
  • Sustainable forestry 325
  • sušenje papirja 333
  • svet 487
  • Svet - Geografija - Atlasi 487
  • svetila 268
  • svetilke 268
  • svetloba 268 , 343 , 356 , 460
  • Svetloba 268
  • svetloba in senca 453
  • svetlobni viri 268
  • svetlobno onesnaževanje 32
  • Svetlobno onesnaževanje - Zborniki 32
  • Svetovna zgodovina
  • svetovni pregledi 351
  • svetovni splet 85
  • Svetovni splet - Priročniki 85
  • svinčniki 458
  • Sydney 428

  • šasije 279
  • širjenje valov 255
  • škodljivi učinki okolja 180 , 181
  • Škotska 405
  • škotsko slikarstvo 399
  • škripci 5 , 193
  • škrle 440
  • šola 22
  • šole 411 , 435
  • šolska arhitektura 436
  • šolske ustanove 436
  • šolske zgradbe 426
  • Španija 361 , 368 , 373 , 383 , 386 , 392 , 406
  • španski 476 , 484
  • špansko slikarstvo 362
  • šport 460 , 490
  • športna središča 410
  • športne dvorane 438
  • štirne 440
  • študij dela 310
  • študija prenove stavbe 414
  • študije na primerih 434
  • študije primerov 23 , 140 , 182 , 423
  • študijski portal FE in FRI 76
  • Švedska 429 , 434
  • Švica 360 , 445

  • T.R. Hamzah & Yeang Sdn. Bhd 410
  • tabele 103 , 128 , 190 , 262
  • tabelno slikarstvo 371
  • taksonomija 150 , 160 , 161 , 162 , 163
  • Taliesin West 442
  • talilno varjenje 205 , 218
  • tanki filmi 112
  • tapiserije 380
  • TDD - Time Division Duplex 255
  • TDD način 255
  • TDMA 256
  • teamsko delo 293
  • Technical writing 290
  • Technology - Encyclopedias 100
  • tehnična akustika 346
  • tehnična biologija 7
  • tehnična fizika 100
  • tehnična vlakna 339
  • tehnične lastnosti 213
  • tehnične tekstilije 339
  • tehnične zahteve 271
  • tehnični pouk 22
  • tehnični predpisi 296
  • tehnični slovarji 477 , 480 , 484 , 485
  • tehnični vidiki osvetljevanja 32
  • tehnično pisanje 290
  • tehnično risanje 4 , 63 , 73 , 74 , 202 , 203
   • - opisna geometrija - vaje za srednje šole 203
  • Tehnično risanje - Vaje za srednje šole 202
  • tehnika 7 , 26 , 53 , 61 , 204 , 260 , 349 , 353 , 354 , 368 , 376 , 383 , 390 , 393 , 398 , 467
  • Tehnika - Leksikoni za mladino 26
  • tehnika rezanja 424
  • tehnika vozil 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 282 , 468 , 475
  • tehnike 374 , 380 , 458 , 460
  • tehnike barvanja 454
  • tehnike gradnje 429
  • tehnike iskanja 53
  • tehnike membranske separacije 266
  • tehnike načrtovanja 73
  • tehnike risanja 453
  • tehnike slikanja 394 , 453
  • tehnike stalne izboljšave 306
  • tehniški slovar 470
  • tehniški slovarji 467 , 468 , 471 , 472 , 475
  • tehnologija 254 , 467
  • Tehnologija - Učbeniki za visoke šole 185
  • tehnologija nano delcev 313
  • tehnologije 55
  • tehnologije elektronskega poslovanja 294
  • tehnologije jekel 317
  • tehnologije razvoja 256
  • tehnologije vezij 247
  • tehnološke inovacije 277 , 294
  • tehnološke lastnosti 138
  • tehnološki postopek 332 , 333 , 334
  • tehnološki postopki 321 , 336
  • tehnološki procesi 310 , 322
  • tehnološki sistemi 185
  • tekoče kovine 189
  • tekoči kristali 137
  • tekstil 454
  • tekstilna industrija 340
  • tekstilna tehnologija 339 , 482
  • tekstilni vzorci 370
  • Telecommunication
   • - Encyclopedias 257
   • - Law and legislation - United States 248
  • Telecommunications - Droit - Etats-Unis 248
  • telekomunikacije 248 , 251 , 257
  • Telekomunikacije - Družbeni vidik - Posvetovanja 251
  • telekomunikacijski sistemi 255
  • telekomunikacijsko tržišče 248
  • Telescopes - Automatic control - Handbooks, manuals, etc 89
  • teleskopi 89
  • telesna pripravljenost 422
  • temeljna načela postopka 19 , 20
  • tempera 380
  • templji 429
  • tenderji 308
  • teoretične porazdelitve 37
  • teorija 40 , 407 , 421 , 425 , 426
  • teorija arhitekture 417 , 423 , 445
  • teorija kaosa 185
  • teorija kodiranja 41
  • teorija komunikacije 355
  • teorija krmiljenja 344
  • teorija kvantnega polja 108
  • teorija likovne umetnosti 355
  • teorija linearnih sistemov 344
  • teorija organizacije 293
  • teorija relativnosti 103
  • teorija signalov 258
  • teorija umetnosti 356
  • teorija upogibanja 113
  • terapija 426
  • terase 457
  • termična analiza 133
  • termične analize 245
  • termične metode 127 , 267
  • terminologija 124 , 468 , 471 , 472 , 475 , 476 , 477 , 479 , 485
  • terminološki slovar 468
  • termo izolacija 265
  • termodinamika 103 , 133 , 139 , 204 , 311
  • termodinamika dizla 209
  • termodinamika reakcij 130
  • termodinamika trdne snovi 116
  • termohidravlika 204
  • termoizolacija 438
  • termoplasti 188 , 215
  • termoplastični kompoziti 188
  • terpeni 129
  • tesnila 190
  • testi 40
  • Testing - Dictionaries 467
  • testiranje 337
  • testiranje hipotez 288
  • testiranje posod 212
  • tetoviranje 403
  • Texas 436
  • Textile artists - Japan - Interviews 454
  • Textile fabrics 339
   • - Technological innovations 339
  • Textile finishing
   • - Dictionaries 482
   • - German - Dictionaries 482
  • teža 413
  • težke kovine 166
  • težnost 193
  • TG 133
  • TG-DSC 133
  • TG-DTA 133
  • The Glass House 442
  • Thermal analysis 133
  • Thermodynamics 130
  • Thermoplastics - Handbooks, manuals, etc 215
  • TIG varjenje 207 , 210 , 211
  • Tikka Rossi 416
  • timetable problem 69
  • tipkovnica 14
  • tiskana vezja 246
  • tiskarske barve 338
  • tiskarstvo 295
  • titan 138
  • Titanium
   • - Biocompatibility 138
   • - physiology 138
   • - therapeutic use 138
  • Titanium alloys - Biocompatibility 138
  • titanove zlitine 138
  • tkane tekstilije 339
  • tkiva 152
  • tlačne posode 212
  • tlakovanje 408 , 424
  • tloris 202
  • TMA 133
  • točnost nastavitve 220
  • toga telesa 103
  • togost 131
  • tok 228
  • toka 239
  • toksikokinetični modeli 154
  • toksikologija 180 , 181
  • toksonomija 164
  • tolerance 4 , 63 , 190
  • Tonkin Mike 416
  • toplota 262
  • toplotna obdelava kovin 194
  • toplotne obdelave varov 212
  • toplotni izmenjevalci 204 , 309
  • Topology - Congresses 111
  • topološka optimizacija struktur 111
  • torna 200
  • toroidi 418
  • Toronto 428
  • toskanski red 446
  • Total quality management - United States 306
  • tovarne 309
  • tovor 299
  • tovornjaki 279
  • Traitement d'images - Encyclopedies 55
  • trajnostna strategija 31
  • trajnostni razvoj 29 , 30
  • transcendentne funkcije 40
  • transformacije podatkov 489
  • transport 297 , 298 , 339 , 490
  • Transport planes
   • - History 281
   • - Pictorial works 281
  • transport snovi 142 , 153 , 157
  • transport vodika 109
  • transportation problem 69
  • tranzistorji na poljski efekt 245
  • traveling salesman problem 69
  • travmatizem 298
  • travniške cvetlice 167
  • Travniške rastline 167
  • trdi izolacijski materiali 229
  • trdne snovi 101
  • trdni odpadki 269
  • trdnost 116
  • Tree crops 325
  • trendi 426
  • trenje 115 , 193
  • trepetanje 223
  • trg 284 , 305
  • trgi 408 , 410
  • trgovine 457
  • trgovska imena 122
  • trgovske hiše 415
  • Trgovske klavzule 16
  • trgovske pogodbe 16
  • trgovski centri 411
  • trideset dnevni ciklus 87
  • trifazni kratki stiki 235
  • troljebusi 275
  • Trst 370
  • Trucks
   • - Axles - Congresses 279
   • - Chassis - Congresses 279
   • - Springs and suspension - Congresses 279
   • - Steering - Congresses 279
  • Tschumi Bernard 445
  • Tubes - Welding 211
  • tuja regulativa 32
  • tujke 486
  • Turner 405
  • Turner J. M. W. 405
  • Turner, Joseph Mallord William - Criticism and interpretation 405
  • Turnišče 370

  • U.S. Air Force Academy Cadet Chapel 442
  • učbeniki 21 , 34 , 49 , 64 , 99 , 115 , 118 , 119 , 120 , 121 , 126 , 127 , 129 , 130 , 132 , 135 , 137 , 139 , 142 , 152 , 153 , 157 , 158 , 266 , 305 , 311
  • učbeniki za srednje šole 40 , 46 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 233 , 239 , 310 , 321
  • učbeniki za visoke šole 17 , 37 , 39 , 45 , 83 , 105 , 106 , 183 , 185 , 186 , 209 , 231 , 235 , 268 , 284 , 287 , 288 , 314 , 430 , 446
  • učenje na daljavo 9
  • učinki na okolje 168
  • učinki na zdravje 151
  • učinkovine 179
  • ugotavljanje skladnosti 212
  • ukaz 21
  • ukrepi pri nesrečah 35
  • ulice 408
  • ulično pohištvo 408
  • ultrazvočni 199
  • umerjanje 201
  • umetna inteligenca 54
  • umetna močvirja 23
  • umetna svetloba 444
  • umetni sateliti 93
  • umetnice 360
  • umetniška fotografija 359
  • Umetniška fotografija - 20.st. - Fotomonografije 351
  • umetniške fotografije 350
  • umetno odprtinski radarji 258
  • umetnost 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354 , 356 , 357 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363 , 364 , 365 , 366 , 367 , 368 , 369 , 370 , 372 , 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 380 , 382 , 383 , 384 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389 , 390 , 391 , 392 , 393 , 394 , 395 , 396 , 397 , 398 , 399 , 400 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 439 , 440 , 450 , 451 , 453 , 454 , 459 , 460 , 461 , 462 , 463 , 465
  • Umetnost
  • umetnost v arhitekturi 426
  • umetnostna zgodovina 488
  • umetnostni spomeniki 451
  • umirjanje inštrumentov 232
  • UMTS 249
  • UMTS - Universal Mobile Telecommunications Systems 255
  • UMTS sistem 256
  • UN 407
  • Underground architecture 410
  • Unger Simon 416
  • univerze 436
  • univerzitetne knjižnice 8 , 9
  • univerzitetne stavbe 436
  • univerzitetne zgradbe 415
  • univerzitetno poslopje 414
  • upogibanje 197
  • uporaba 54 , 124 , 159 , 176 , 179 , 226 , 280 , 318 , 424
  • uporaba anten 258
  • uporaba človeških zmogljivosti 293
  • uporaba elektronike 216
  • uporaba informacij 48
  • uporaba mehanskih naprav 464
  • uporaba objektov 51
  • uporaba plastičnih materialov 276
  • uporaba pooblastil 21
  • uporaba prisilnih sredstev 21
  • uporaba računalnikov 464
  • uporaba razstreliv 261
  • uporaba službenega psa 21
  • uporaba strelnega orožja 21
  • uporaba v elektroniki 341
  • uporabljeni materiali 271
  • uporabna orodja 26
  • uporabniki 12
  • uporabno računstvo 46
  • uporabnost izdelkov 304
  • upornost 228 , 238
  • upornosti 239
  • uporovna vezja 238
  • uporovni materiali 238
  • uporovno varjenje 210
  • upravljalni informacijski sistemi 83
  • upravljanje 67 , 83 , 198 , 283 , 293
  • upravljanje baz 62 , 72
  • upravljanje motorja 191
  • upravljanje mrež 72 , 254
  • upravljanje poslovanja 294
  • upravljanje vzdrževanja 301
  • upravljanje z znanjem 286
  • upravna vodstvena dejavnost 283
  • upravne zgradbe 415
  • upravni postopek 19 , 20
  • Upravni postopek - Priročniki 19 , 20
  • ura 193
  • uran 149
  • uravnoteženost motorja 273
  • Urban beautification - England 408
  • Urban cores - England 408
  • urbani park 410
  • urbanizem 349 , 353 , 354 , 368 , 376 , 383 , 390 , 393 , 398 , 407 , 408 , 409 , 410 , 438 , 445
  • uredbe 263
  • urejanje naselij 407
  • urejanje podatkov 288
  • urejanje strani 85
  • urejanje ulic 408
  • urejenost okolja 292
  • usmerjanje elementov 246
  • uspeh biroja 422
  • uspešne predstavitve 422
  • usposabljanje delavcev 302
  • ustanovitev družb 284
  • ustavitev 299
  • ustreznost materialov 198
  • ustvarjalno delo 305
  • ustvarjanje ugleda 292
  • utopija 426
  • UTRA - UMTS Terrestrial Radio Access 255
  • utrjevanje premaznih sredstev 321
  • utrujenost materiala 116 , 117

  • v prostoru 36
  • v ravnini 36
  • vabljenje 21
  • vaje za osnovne šole 22
  • vaje za študente 314
  • valjaste oblike 203
  • valovanja 103
  • valovanje svetlobe 102
  • valovodi 234
  • Van Duysen Vincent 416
  • Van Gogh Vincent 369
  • varaktorji 245
  • varčevanje z gorivom 299
  • variacijski princip 101
  • varilna oprema 214
  • varilni postopki 207
  • varilni procesi 207
  • varilnost kovin 214
  • varjeni spoji 190
  • varjenje 205 , 210 , 211 , 212
  • varjenje cevi 207 , 218
  • varjenje kovin 205
  • varjenje plastike 218
  • varjenje s snopi delcev 206
  • varjenje šasij 272
  • varna vožnja 299
  • varnost 65 , 285 , 294
  • varnost cestnega prometa 298
  • varnost materialov 413
  • varnost na morju 466
  • varnost omrežij 67
  • varnost poslovanja 79
  • varnost pri delu 314
  • varnost sistemov 54
  • varnostne zahteve 236
  • varnostni sistemi 278
  • varnostni ukrepi 65 , 480
  • varovanje okolja 33
  • varstvo kulturne dediščine 488
  • varstvo narave 30 , 31
  • varstvo okolja 23 , 24 , 25 , 32 , 185 , 267 , 285
  • varstvo pri delu 14 , 35 , 180 , 181 , 182 , 189 , 236 , 268 , 285 , 301 , 309
  • Varstvo pri delu 285
  • varstvo v prometu 299
  • vbrizgavanje goriva 195
  • VCO - Voltage Controlled Oscillator 223
  • VCO diagrami vezij 223
  • večfazni sinusni tok 236
  • večkoračne operacije 220
  • vedenje 293
  • vedute 408
  • vegetacija 167
  • vektorji 40
  • vektorske anlize 226
  • Velazquez Diego Rodriguez de Silva 406
  • Velazquez, Diego Rodriguez de Silva - Špansko slikarstvo - Likovne monografije 406
  • Velika Britanija 11 , 277
  • Velika Grčija 383
  • velike regate 466
  • veliki imperiji 354
  • Venna Venturi House 442
  • ventilacija 413
  • verbalni govor 356
  • verige 5
  • verižna 200
  • verižna gonila 190
  • verižna polimerizacija 314
  • verjetnost 45 , 142
  • verjetnostni račun 39 , 40
  • Vermeer 404
  • Vermeer van Delft, Jan - Likovne monografije 404
  • Vermeer, Jan glej Vermeer van Delft, Jan
  • verstva 349 , 353 , 354 , 368 , 376 , 383 , 390 , 393 , 398
  • Very high speed integrated circuits
   • - Design and construction 243
   • - Handbooks, manuals, etc 245
  • vesolje 98 , 99
  • vesoljske postaje 93
  • vesoljske raziskave 93
  • vezave 429
  • vezi 1 , 3 , 5
  • veziva 122
  • vezja za senzorje 243
  • VHDL 244
  • vhodi 457
  • vibracija 103
  • vibracije 180 , 181 , 309
  • video kamera 463
  • video kodiranje 252
  • Videokamere - Snemanje - Priročniki 463
  • videotehnika 463
  • Videotehnika - Priročniki 463
  • videz 292
  • vidljivost 271
  • Vignola 446
  • vijačna ploskev 203
  • vijačne zveze 2
  • vijačnice 203
  • vijaki 2 , 3 , 190
  • viktorijanska Anglija 358
  • viktorijanska arhitektura 430
  • Vilatta Pigem Aranda 416
  • vile 427 , 428 , 430
  • Villa Cora 417
  • Villa Tauro 417
  • Virginia 389
  • viri informacij 300
  • viri podatkov 77
  • virtualna orodjarna 198
  • virtualna umetnost 351
  • virtualni centri 249
  • virtualni testi nesreč 418
  • visoka jedkanica 380
  • visoke šole 436
  • visoke tehnologije 490
  • visoki srednji vek 353
  • visoko odporna jekla 317
  • visoko-frekvenčni elementi 234
  • visokofrekvenčni filtri 224
  • visokohitrostni pretvorniki 247
  • visokonapetostna omrežja 235
  • Visokonapetostna omrežja - Učbeniki za visoke šole 235
  • visokonapetostne meritve 229
  • visokonapetostni inženiring 229
  • visokonapetostni kabli 229
  • visokošolske knjižnice 11
  • Visual Basic .NET 51 , 68
  • višina tona 178
  • višješolska diplomska naloga 256
  • vitraji 371
  • vizualizacija 55
  • vizualni govor 356
  • vizuelne informacije 55
  • vizuelno mišljenje 356
  • vizuelno učenje 64
  • vladna politika 140
  • vlaga 262
  • vlakna 330
  • vlaknasta optika 102
  • vlaknasta tehnologija 253
  • vlaknine 327
  • vleka 299
  • VLSI preskušanje 232
  • vmesniki 10 , 71
  • voda 184 , 309 , 447
  • vodenje 283 , 288 , 293
  • vodenje podjetja 285
  • vodenje tveganja pri delu 285
  • vodič 8 , 488
  • vodna energija 227
  • vodne inštalacije 447
  • vodni športi 466
  • vodniki 239
  • vodnjaki 440
  • vodoodporne membrane 296
  • vodoodporne tekstilije 339
  • vojaška oprema 339
  • vojaški eksplozivi 312
  • vojaški inženiring 216
  • vojaški komunikacijski sistemi 216
  • vojna strategija 17
  • vojna tehnika 183 , 216
  • vojna tehnologija 490
  • vojna-politika 1937-1953 391
  • Von Busse Hans Busso 412
  • Voronoijevi diagrami 59
  • vozli 466
  • vožnja motorja 273
  • vpetje orodja 201
  • vpliv 283
  • vpliv okolja 166
  • vplivi nečistoč 109
  • vplivi okolja 155
  • vrata 264 , 438
  • vreme 141
  • vremenske fronte 141
  • vrnitev v prejšnje stanje 19 , 20
  • vročanje 19 , 20
  • vročina 180 , 181
  • vrste 4 , 6 , 39 , 40 , 224
  • vrste elektronskih motenj 216
  • vrste izmenjevalcev 204
  • vrste kartona 328
  • vrste papirja 328
  • vrste podjetij 284
  • vrste pooblastil 21
  • vrste poškodb 298
  • vrste reaktorjev 311
  • vrste risb 202
  • vrste tiska 295
  • vrste valovodov 234
  • vrste zvezd 92
  • vrstna pestrost 31
  • vrtanje 260
  • vrtine 260
  • vrtnarstvo 159
  • vrtovi 457
  • vrvi 466
  • vstop v tuje prostore 21
  • vute 446
  • vzdrževalska orodja 301
  • vzdrževanje 70 , 235 , 285 , 309 , 421 , 424 , 466
  • vzdrževanje reda 19 , 20
  • vzdrževanje strojev 199 , 326
  • vzdrževanje vozila 299
  • vzgoja 67
  • Vzhodna Azija 398
  • vzhodna Evropa 390
  • Vzhodno Sredozemlje 354
  • vzmetenje 273 , 279
  • vzmeti 5 , 190
  • vzmetni materiali 279
  • vzorci 417 , 454
  • vzorci glasbe 464
  • vzporedne vezave 239
  • vzporedni razvoj 155
  • vzvodi 193
  • vžig smodnika 183

  • Waste paper - Recycling 338
  • Water 184
   • - Purification 266
    • - Filtration 266
  • Water power 227
  • Water reuse 33
  • Water-power - Juvenile literature 227
  • WCDMA - Wiedeband CDMA 256
  • WDM elementi omrežij 254
  • Web search engines 48
  • Web site development 68
  • Welding 205
  • Wetland ecology 23
   • - Europe, Central 34
  • Wiener-Kintchineov teorem 221
  • Wies church 429
  • Windows okolje 49
  • Windows XP 64
  • Wireless communication systems 249 , 252
  • Women artists - Biography
    • - Dictionaries 360
    • - History and criticism 358
  • Women in art 358
  • Women scientists - Awards 13
  • Wood - Chemistry 123
  • Wood distillation 123
  • Wood-pulp 123
   • - Testing 337
  • Wood-pulp industry - Scandinavia 323
  • Wooden-frame buildings - Conservation and restoration 429
  • Workshops
   • - Design and construction - Amateurs' manuals 237
   • - Equipment and supplies 237
  • Wounds and injuries 298
  • Wright Fran Lloyd 419
  • Wright Lloyd Frank 448
  • Wright, Frank Lloyd - Arhitektura - Albumi 448
  • WWW 48

  • Yale University Art Galery 442
  • Yeang, Ken 410

  • začetek 20.st. 376
  • začetek človeštva 398
  • zadovoljevanje uporabnikov 304
  • zagotavljanje kakovosti 189 , 194 , 212 , 321
  • zagotavljanje kakovosti zvarov 272
  • zagotavljanje varnosti in zdravja 285
  • zagozde 1
  • zahodne cerkve 394
  • zahtevnejši električni krogi 239
  • zakon o policiji 283
  • zakonitost uporabe 21
  • zakonitosti aerodinamike 280
  • zakonodaja 9 , 15 , 33 , 35 , 180 , 181 , 248 , 269
  • zakonski vidiki 489
  • zakovice 1
  • zanesljivost 65 , 301
  • zanesljivost poslovanja 294
  • zanesljivost upravljanja 191
  • zanesljivost varjenja 218
  • zanesljivost zvarov 272
  • zapisovanje zvoka 346
  • zaporedja 39 , 40
  • zaporedne vezave 239
  • zaposlitev 292
  • zaposlovanje 292 , 293
  • Zaposlovanje - Priročniki 292
  • zaprti vodni ciklus 33
  • zaseg stvari 21
  • zasilna razsvetljava 268
  • zastopanje 19 , 20
  • zaščita motorjev 222 , 225
  • zaščita okolja 29
  • zaščita površin 213 , 309
  • zaščita proti rjavenju 194
  • zaščite lesa 321
  • zaščitni ukrepi 236
  • zatiči 1
  • zaton imperijev 354
  • zavarovanje zgradb 309
  • zavore 190 , 273
  • zavorni sistemi 273
  • zbiralke 229
  • zbiranje 447
  • zbiranje informacij 26
  • zbiranje osebnih podatkov 21
  • zbiranje parametrov 45
  • zbiranje signalov 258
  • zborniki 11 , 12 , 29 , 31 , 32 , 35 , 41 , 42 , 43 , 44 , 53 , 67 , 76 , 95 , 104 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 117 , 131 , 136 , 140 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 151 , 154 , 177 , 178 , 188 , 191 , 192 , 198 , 251 , 261 , 267 , 271 , 272 , 274 , 278 , 279 , 298 , 312 , 313 , 317 , 342 , 370 , 464
  • zbrana dela 425
  • zdravilna prehrana 176
  • zdravilne rastline 179
  • Zdravilne rastline 179
  • zdravilni deli 179
  • zdravilnost 176
  • zdravstveno varstvo 285
  • združbe gliv 168
  • Združene države Amerike 248
  • zelenice 410
  • zemeljski udarni kraterji 97
  • zemljevid romanskih cerkva 449
  • zeoliti 119
  • zgodnja gotika 395
  • zgodnja krščanska umetnost 375
  • zgodnja leta 1890-1901 391
  • zgodnje civilizacije 375
  • zgodnji srednji vek 395 , 437
  • zgodovina 425
  • zgodovinski dogodki 461
  • zgodovinski pregled 7 , 93 , 124 , 195 , 280 , 318 , 332 , 347 , 349 , 350 , 353 , 354 , 355 , 357 , 358 , 359 , 360 , 367 , 368 , 370 , 373 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 382 , 383 , 384 , 386 , 387 , 389 , 390 , 392 , 393 , 395 , 396 , 398 , 400 , 402 , 404 , 405 , 412 , 414 , 417 , 419 , 421 , 423 , 426 , 427 , 428 , 429 , 430 , 431 , 432 , 435 , 440 , 441 , 442 , 446 , 448 , 449 , 450 , 454 , 455 , 461 , 465 , 488 , 490
  • zgodovinski razvoj 90
  • zgorevanje 195
  • zgoščevanje impulzov 258
  • zgoščevanje podatkov 54
  • zgoščevanje slik 252
  • zgoščevanje zraka 309
  • zgradba programa 201
  • zgradba računalnika 60
  • zgradbe iz naravnih materialov 26
  • zidanje z opeko 438
  • zidne poslikave 370
  • zimska depresija 444
  • zlati rez 453
  • zlati rez dinamičnih pravokotnikov 364
  • zlati rez elipse 364
  • zlati rez pravokotnika 364
  • zlati rez trikotnika 364
  • zlitine 316 , 319 , 320
  • zlitine barvnih kovin 316
  • zmanjšanje onesnaževanja 32
  • zmanjševanje emisij 324
  • zmanjševanje odpadkov 324
  • značilnosti 170 , 173 , 175
  • značilnosti vodenja v policiji 283
  • znaki 408
  • znani arhitekti 419
  • znanost 13 , 38 , 53 , 61 , 185 , 260 , 290 , 349 , 353 , 354 , 368 , 376 , 383 , 390 , 393 , 398 , 467
  • znanstvenice 13
  • znanstveno-tehnološke informacije 83
  • zobniki 193
  • zobniška 200
  • zoologija 170 , 172 , 173 , 174 , 175
  • zoonoze 177
  • zrak 24
  • zrela doba 393
  • zunanje osvetljevanje 32
  • ZUP 407
  • zvezde 88 , 92 , 96 , 99
  • zvezdne karte 91
  • zvezne slučajne spremenljivke 288
  • zvijanje 186
  • zvočniki 282
  • zvoki 14

  • žarki 102
  • žarometi 271
  • žeblji 1
  • železne konstrukcije 438
  • železo 149
  • želežniške postaje 415
  • žensko vprašanje 360
  • žični upori 238
  • živali 174
  • žive strukture 26
  • živilska tehnologija 122
  • življenjski prostor 173 , 174 , 175
  • življenjsko delo 448
  • žlahtni plini 121
  • župnijska cerkev v Konjicah 370
  • žuželke 170
  • žveplo 149
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 11.3.2003 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si