Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2002

VSEBINA001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


1.
MOBERG, Kent Davis
        The magic of our universe : beyond the facts / by Kent Davis Moberg. - Š1st ed.Ć. - Blowing Rock : Camelot Productions, 1999. - 359 str. ; 23 cm

Podatek o izd. vzet iz CIP-a. - Bibliografija: str. 348-359
ISBN 0-9663797-2-1
a) Curiosities and wonders b) Parapsychology c) Supernatural d) vesolje e) znanost f) izvenzemeljsko življenje g) eksperiment Filadelfija h) mejne znanosti i) neidentificirana živa bitja j) nadčutna zaznavanja k) parapsihologija

001.94
COBISS.SI-ID 24398085


006 STANDARDIZACIJA.


2.
        ACOUSTICS. - 2nd ed. - Geneve : ISO, 1995. - Zv. <1> ; 21 cm : graf. prikazi

Bibliografija na koncu posameznih standardov
Dosedanja vsebina:
Vol. 1: General aspects of acoustics, Methods of noise measurement, Noise with respect to human beings. - 613 str.
ISBN 92-67-10221-4 (zv. 1)
a) standardi ISO b) akustika c) hrup d) merjenje hrupa e) merilne metode f) hrup v okolju g) vpliv hrupa na zdravje h) jakost hrupa i) priročniki

006.86:536
COBISS.SI-ID 110888

3.
        FASTENERS and screw threads. - 5th ed. - Geneve : ISO Central Secretariat, 2001. - Zv. <1> : ilustr., tabele ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

Besedilo v angl., delno tudi vzporedno v franc. in rus. jeziku. - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Dosedanja vsebina: Zv. 1: Terminology and nomenclature, General reference standards. - 807 str.
ISBN 92-67-10344-X (zv. 1)
a) Screw-threads, Standard - Handbooks, manuals, etc b) Fasteners - Handbooks, manuals, etc c) standardi ISO d) vijaki e) matice f) pritrdila g) vezi h) terminologija i) nomenklatura j) referenčni standardi k) tolerance l) priročniki

006.74:621.88
COBISS.SI-ID 24444165

4.
        FREIGHT containers. - 3rd ed. - Geneve : ISO Central Secretariat, 2000. - 678 str. : ilustr. ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

Besedilo v angl., delno tudi vzporedno v franc. jeziku. - Bibliografija na koncu posameznih standardov
ISBN 92-67-10319-9
a) Containers - Standards b) standardi ISO c) transport tovora d) kontejnerji e) vrste f) terminologija g) klasifikacija h) dimenzije i) preskušanje j) specifikacije k) rokovanje s kontejnerji l) označevanje m) identifikacija n) dodatna oprema o) priročniki

006.5:656.073.235
COBISS.SI-ID 24445701

5.
        LIMITS, fits and surface properties. - 2nd ed. - Geneve, Switzerland : ISO Central Secretariat, 1999. - 843 str. : ilustr. ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

Besedilo v angl., delno tudi vzporedno v franc. jeziku. - Bibliografija na koncu posameznih standardov
ISBN 92-67-10288-5
a) Mensuration - Standards b) standardi ISO c) strojni elementi d) ujemi e) tolerance f) navoji g) lastnosti površin h) priročniki

006.44:621.8
COBISS.SI-ID 24609029

6.
        MECHANICAL vibration and shock. - 2nd ed. - Geneve : ISO Central Secretariat, 1995. - Zv. <1> : ilustr. ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

Besedilo v angl., delno vzporedno v franc. jeziku. - Bibliografija na koncu posameznih standardov
Dosedanja vsebina:
Zv. 1: Terminology and symbols, Tests and test equipment, Balancing and balancing equipment. - 607 str.
ISBN 92-67-10219-2 (zv. 1)
a) Vibration - Measurement - Handbooks, manuals, etc b) Shock (Mechanics) - Handbooks, manuals, etc c) standardi ISO d) mehanske vibracije e) terminologija f) simboli g) preskušanje h) preskusna oprema i) preprečevanje vibracij j) blažilci

006.77:62-752
COBISS.SI-ID 24445189

7.
        PAINTS and varnishes. - 3rd ed. - Geneve : ISO Central Secretariat, 2002. - Zv. <1> : ilustr. ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

Besedilo v angl., delno tudi vzporedno v franc. jeziku. - Kazalo
Dosedanja vsebina:
Vol. 1: General test methods - Part 1. - 672 str.
ISBN 92-67-10354-7
a) Paint - Standards b) Varnish and varnishing - Standards c) standardi ISO d) barve e) laki f) premazi g) preskusne metode h) priročniki

006.82:667
COBISS.SI-ID 24608773

8.
        PAPER, board and pulps. - 2nd ed. - Geneve : ISO Central Secretariat, 1998. - 739 str. : ilustr. ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

Besedilo v angl., delno tudi vzporedno v franc. jeziku. - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
ISBN 92-67-10270-2 (broš.)
a) Paper - Standards b) Paperboard - Standards c) Wood-pulp - Standards d) standardi ISO e) papir f) karton g) papirna kaša h) priprava surovin i) zagotavljanje kakovosti j) lastnosti k) vrste l) izdelava m) preskušanje n) kemijsko o) fizikalno p) strukture papirja q) priročniki

006.44:676
COBISS.SI-ID 24444933

9.
        QUANTITIES and units = ŠGrandeurs et unitesĆ. - 3rd ed. - Geneve : International Organization for Standardization, 1993. - 345 str. ; 22 cm. - (ISO standards handbook)

Kazalo
ISBN 92-67-10185-4
a) standardi ISO b) količine c) merske enote d) simboli e) matematični znaki f) priročniki

006.42:389.16
COBISS.SI-ID 3562262

10.
SLOVENIJA. Urad za standardizacijo in naravoslovje (Ljubljana)
        Katalog SIST 2002 ŠŠElektronska izdajaĆĆ : Šdodatek september 2002Ć / Slovenski inštitut za standardizacijo. - Ljubljana, 2002. - (Katalog SIST 2002, ISSN 1580-4755)

Samo dodatek: standardi, ki so izšli od pomladi do septembra 2002
a) standardizacija b) slovenski standardi c) SIST d) katalogi

006(497.4)
COBISS.SI-ID 5355035

11.
        STATISTICAL methods for quality control. Vol. 1, Statistical methods in general. Terminology and symbols. Acceptance sampling. - 5th ed. - Geneve : International Organization for Standardization, 1999. - 710 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

ISBN 92-67-10320-2
a) Standardi - ISO - Kakovost - Statistika - Priročniki b) standardi ISO c) zagotavljanje kakovosti d) statistične metode e) terminologija f) simboli g) zbiranje h) priročniki

006.83
COBISS.SI-ID 350706

12.
        STATISTICAL methods for quality control. Vol. 2, Measurement methods and results. Interpretation of statistical data. Process control. - 5th ed. - Geneve : International Organization for Standardization, 2000. - 747 str., od tega 4 vpete zgibanke : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

Besedilo v angl., delno tudi vzporedno v franc. jeziku
ISBN 92-67-10321-0
a) Standardi - ISO - Kakovost - Statistika - Priročniki b) standardi ISO c) zagotavljanje kakovosti d) statistične metode e) merilne metode f) rezultati g) interpretacije podatkov h) priročniki

006.83
COBISS.SI-ID 350450

13.
        TECHNICAL drawings. - 3rd ed. - Geneve : International Organization for Standardization, 1997-. - Zv. <1> : ilustr. ; 21 cm. - (ISO standards handbook)

Besedilo v angl., delno tudi vzporedno v franc. jeziku. - Bibliografija na koncu posameznih standardov. - Kazalo
Dosedanja vsebina:
Vol. 1: Technical drawings in general, Mechanical engineering drawings, Construction drawings. - 784 str.
ISBN 92-67-10262-1 (zv. 1)
a) Mechanical drawing - Standards b) Technical illustration - Standards c) Signs and symbols - Standards d) standardi ISO e) tehnično risanje f) konstrukcijsko risanje g) inženirsko risanje h) tolerance i) simboli j) tehnična pisava k) črte na risbah l) formati risb m) merila n) kotiranje o) premazi p) projekcije q) označevanje površin r) priročniki

006.77:744
COBISS.SI-ID 24445957


007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


14.
BAJD, Tadej
        Robotika / Tadej Bajd. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 102
ISBN 961-6371-38-X
a) Robotika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) robotika d) industrijski roboti e) homogene transformacije f) dvosegmentni robotski manipulator g) regulacija robotskih mehanizmov h) prijemala i) podajalne naprave j) robotsko sestavljanje k) standardi l) učbeniki za visoke šole

007.52(075.8)
COBISS.SI-ID 120330240

15.
COOK, David
        Robot building for beginners / David Cook. - Berkeley : Apress, cop. 2002. - XV, 568 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Technology in action series) (Books for professionals by professionals)

Kazalo
ISBN 1-893115-44-5
a) Robots - Design and construction b) Robotics - Popular works c) elektrotehnika d) roboti e) izdelava robota f) anatomija robota g) sestavni deli h) opisi delov i) delovanje delov j) načrtovanje robota k) sestavljanje robota l) spajanje delov m) naredi sam n) priročniki

007.52
COBISS.SI-ID 24225541

16.
SCIAVICCO, Lorenzo
        Modelling and control of robot manipulators / L. Sciavicco and B. Siciliano. - 2nd ed., 3rd print. - London Šetc.Ć : Springer, 2002. - XXIII, 378 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advanced textbooks in control and signal processing)

Bibliografija na koncu večine poglavij. - Kazalo
ISBN 1-85233-221-2
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) robotski manipulatorji d) krmilni sistemi e) industrijski roboti f) kinematika g) načrtovanje gibanja h) modeliranje i) krmiljenje robotov j) vodenje robotov k) nadzor l) povratni kontrolni sistemi m) pregledno delo

007.52:681.5
COBISS.SI-ID 3190100

17.
VODOVNIK, Lojze
        Nevrokibernetika / Lojze Vodovnik. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1991 (Ljubljana : F. Slatner). - VII, 347 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 343-347
ISBN 86-7739-092-8
a) nevrokibernetika b) mirovalni potencial membrane c) biološke membrane d) akcijske potencial e) sinapse f) nevroni g) mišice h) receptorji i) refleksi j) električna stimulacija k) supraspinalni mehanizem l) naloge m) učbeniki za visoke šole

007:612.8(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 24699904


02 KNJIŽNIČARSTVO.


18.
JONES, Margaret J.
        Preservation management of digital materials : a handbook / by Maggie Jones and Neil Beagrie. - London : The British Library for Resource, the Council for Museums, Archives and Libraries, cop. 2001. - VI, 139 str. ; 29 cm

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-7123-0886-5
a) Digital preservation - Handbooks, manuals, etc b) Library materials - Conservation and restoration - Handbooks, manuals, etc c) Archival materials - Conservation and restoration - Handbooks, manuals, etc d) Numerisation e) Sources d'information electroniques f) Bibliotheques virtuelles g) knjižničarstvo h) knjižnično gradivo i) konservacija gradiva j) restavracija gradiva k) elektronski viri l) priročniki

02.004.031.4
COBISS.SI-ID 24187141

19.
        WORLD guide to special libraries. - 5th ed. - Munchen : K. G. Saur, 2001. - 2 zv. (LV, 1286 str.) ; 31 cm. - (Handbook of international documentation and information, ISSN 0939-1959 ; vol. 17)

Kazalo
Vsebina:
vol. I: Libraries A-L
vol. II: Libraries M-Z
ISBN 3-598-22257-2
a) Special libraries - Directories b) knjižničarstvo c) specialne knjižnice d) področja e) adresar

026(058)
COBISS.SI-ID 24188933


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


20.
        PRIROČNIK za zdravo in varno delo / ŠMartin Batič ... Šet al.Ć ; strokovni urednik Viktor KoseljĆ. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002. - 504 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 86-365-0407-4
a) Varstvo pri delu - Priročniki b) varstvo pri delu c) medicina dela d) določitev nevarnosti e) ocena tveganja f) vzroki poškodb g) človekovo vedenje h) organizacija dela i) varstvo delavcev j) prva pomoč k) zakonodaja l) priročniki

331.45
COBISS.SI-ID 119403008


34 PRAVO.


21.
KRESAL, Barbara
        Zakon o delovnih razmerjih : s komentarjem in stvarnim kazalom / Šavtorice ŠkomentarjaĆĆ Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Darja Senčur Peček. - Ljubljana : Primath, 2002 (ŠLjubljanaĆ : Kagraf). - 823 str. ; 22 cm

ISBN 961-6431-03-X
a) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) pravo c) zakonodaja d) delovna razmerja e) pogodba o zaposlitvi f) pravice g) obveznosti h) odgovornosti i) varstvo nekaterih kategorij delavcev j) varstvo pravic k) uveljavljanje pravic l) delovanje sindikalnih zaupnikov m) inšpekcijsko nadzorstvo n) kazenske določbe o) zakoni s komentarjem p) Slovenija q) zakoni

349.22(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 121075456

22.
WAGNER, Michael H.
        Wegweiser fur den Erfinder : von der Aufgabe uber die Idee zum Patent / Michael H. Wagner, Wolfgang Thieler. - 2., erweiterte und aktualisierte Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2001. - XVII, 484 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

Bibliografija: str. 465-475. - Kazalo
ISBN 3-540-41071-6 (2. Aufl.)
a) industrijska proizvodnja b) razvoj c) patenti d) intelektualna lastnina e) patentni postopek f) preverjanje patenta g) stroški patentne prijave

001.894:347.77(035)
COBISS.SI-ID 3065209


37 VZGOJA.


23.
        NAČRTOVANJE in priprava študijskih gradiv za izobraževanje na daljavo / I. Gerlič ... Šet al.Ć. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 111 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Soavtorji še Matjaž Debevc, Nadja Dobnik, Brane Šmitek in Danilo Korže
ISBN 961-6206-06-0
a) izobraževanje na daljavo b) študijska gradiva c) priprava študijskih gradiv d) oblikovanje gradiva e) večpredstavnostna interaktivna študijska gradiva f) didaktična izhodišča g) uvajanje h) pomen uvajanja i) vloga mentorjev j) modeli izobraževanja k) vloga sodobnih tehnologij l) praktični primer izvedve m) učbeniki

378.018.432:004.738.5(075.8)
COBISS.SI-ID 47282177


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


24.
        BIOTRANSFORMATIONS : bioremediation technology for health and environmental protection / edited by Ved Pal Singh, Raymond D. Stapleton, Jr. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier Science Ltd., 2002. - XIX, 614 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Progress in industrial microbiology ; vol. 36, ISSN 0079-6352)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-444-50997-6
a) Biodegradation b) Biotransformation (Metabolism) c) Metabolic detoxification d) Bioremediation e) ekologija f) varstvo okolja g) bioremediacija h) biodegradacija i) nevarne snovi j) biološka razgradnja k) kemikalije l) nevarni odpadki m) komunalne odplake n) anaorganske spojine o) priročniki

628.4/5:504.05/.06:579.63
COBISS.SI-ID 24269829

25.
        ELEKTROSMOG : Grundlagen, Grenzwerte, Verbraucherschutz / Katalyse Institut fur angewandte Umweltforschung e. V. (Hrsg.). - 5. uberarbeitete und erweiterte Aufl. - Heidelberg : Muller, 2002. - VIII, 255 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. Š241Ć-252. - Kazalo
ISBN 3-7880-7679-8
a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) elektrosmog d) elektromagnetna polja e) učinki na zdravje f) fiziološki učinki g) nizke frekvence h) visoke frekvence i) mejne vrednosti j) priporočila k) električni aparati l) elektroinstalacije m) računalniki n) mikrovalovi o) mobilni telefoni

504.058:621.31
COBISS.SI-ID 24191749

26.
        ENVIRONMENTAL foresight and models : a manifesto / edited by M.B. Beck. - 1st ed. - Amsterdam Šetc.Ć : Elsevier, 2002. - XVI, 473 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Developments in environmental modelling ; 22)

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-08-044086-X
a) Environmental sciences - Mathematical models b) ekologija c) varstvo okolja d) kisli dež e) ozonska luknja f) toplogredni plini g) eutrofikacija jezer h) študije primerov i) matematični modeli j) priročniki

504.054.001.573
COBISS.SI-ID 24297221

27.
GEISTER, Iztok
        Ko ogenj spi in je voda zvezana / Iztok Geister ; Šspremna beseda Aleksander ZornĆ. - Koper : Zavod za favnistiko, 2002 (Radovljica : Medium). - 112 str. ; 20 cm

ISBN 961-238-083-X
a) naravoslovje b) ekologija c) varstvo narave d) gozdarstvo e) kmetijstvo f) gospodarjenje z naravo g) biotska raznovrstnost h) pokrajinska pestrost i) gozdovi j) reke k) krajinski parki l) Slovenija

504.05/.06(497.4)
COBISS.SI-ID 119242240

28.
        MODERN scientific tools in bioprocessing / Šedited byĆ PŠeterĆ Wilderer, SŠtefanĆ Wuertz. - Amsterdam Šetc.Ć : Elsevier Science, 2002. - str. 371-509 : ilustr. ; 27 cm. - (Developments in water science ; 49)

Ponatis iz: Water research, vol. 35/2. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 0-444-51006-0
a) Biotechnology b) Biochemical engineering c) ekologija d) preskrba z vodo e) čiščenje odpadne vode f) mikrobiološke metode g) bioreaktorji h) zborniki

628.1/3:504.05/.06:579.63
COBISS.SI-ID 24269061

29.
        NARAVA Slovenije. Ljubljansko barje in Iška : Šrazstavni katalogĆ / Šuredil Andrej Gogala ; pisci besedil Andrej Gogala ... Šet al.Ć ; avtorji fotografij Andrej Gogala ... et al.Ć. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej, 2001 (Kranj : Trajanus). - 67 str. : fotogr. ; 30 cm

Podnasl. naveden v kolofonu
ISBN 961-6367-02-1
a) Ljubljansko barje - Naravna dediščina - Razstavni katalogi b) prirodoslovje c) naravna dediščina d) Ljubljansko barje e) nastanek f) rastlinstvo g) živalstvo h) hidrologija i) katalog

502:591.9(497.4-19)(064)
COBISS.SI-ID 115000832


51 MATEMATIKA.


30.
BREŠAR, France
        Matematika III / France Brešar. - 2. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995 (v Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Tehniške fakultete). - IX, 485 str. : graf. prikazi ; 23 cm

1. izd. 1992. - 300 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 484-485
ISBN 86-435-0038-0
a) Matematika - Vaje za visoke šole b) matematika c) diferencialna geometrija d) vektorske funkcije e) krivulje v prostoru f) teorija ploskev g) integrali h) skalarna polja i) vektorska polja j) diferencialne enačbe k) specialne funkcije l) Sturm-Liouvilleov problem m) Legendreovi polinomi n) Hermiteovi polinomi o) polinomi Čebiševa p) Besselova diferencialna enačba q) naloge r) rešitve s) učbeniki za visoke šole

517+514(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 56021760

31.
CHENEY, Ward
        Analysis for applied mathematics / Ward Cheney. - New York Šetc.Ć : Springer, 2001. - VIII, 444 str. ; 24 cm. - (Graduate texts in mathematics ; 208)

Bibliografija: str. 429-436. - Kazalo
ISBN 0-387-95279-9
a) matematika b) matematična analiza c) normirani linearni prostori d) Hilbertov prostor e) Banachov prostor f) aproksimacije g) porazdelitve h) Fourierova transformacija

517.98
COBISS.SI-ID 10871385

32.
        ENCYCLOPAEDIA of mathematics : an updated and annotated translation of the Soviet "Mathematical encyclopaedia" / Šeditor-in-chief I. M. Vinogradov ; translation arrangements committee V. I. Bityutskov, R. V. Gamkrelidze, Yu. V. ProkhorovĆ. - International ed. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers ; Singapore : Toppan Company, cop. 1995. - 6 zv. ; 31 cm

"International edition in 6 volumes is an unabridged reprint of the original 10-volume hardbound library edition" --> hrbet nasl. str.
Vsebina:
Vol. 1: A-integral - coordinates. - IX, 919 str.
Vol. 2: Coproduct - Hausdorff-Young inequalities. - 963 str.
Vol. 3: Heaps and semi-heaps - moments, method of (in probability theory). - 950 str.
Vol. 4: Monge-Ampere equation - rings and algebras. - 929 str.
Vol. 5: Risk of a statistical procedure - Zygmund class of functions. - 906 str.
Vol. 6: Subject index - author index. - XIII, 732 str.
ISBN 0-7923-2981-3 (set) ISBN 0-7923-2973-2 (zv. 1) ISBN 0-7923-2974-0 (zv. 2) ISBN 0-7923-2975-9 (zv. 3) ISBN 0-7923-2976-7 (zv. 4) ISBN 0-7923-2977-5 (zv. 5) ISBN 0-7923-2978-3 (zv. 6)
a) Matematika - Leksikoni b) matematika c) enciklopedija

51(031)
COBISS.SI-ID 55207936

33.
        HANDBOOK of dynamical systems. Vol. 2 / edited by Bernold Fiedler. - 1st ed. - Amsterdam Šetc.Ć : Elsevier, 2002. - XII, 1086 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 1049-1055. - Kazali. - Vsebina: Volume 2.Towards applications / edited by B. Fiedler
ISBN 0-444-50168-1
a) Differentiable dynamical systems b) matematika c) matematična analiza d) dinamični sistemi e) diferencialne enačbe f) metode končnih dimenzij g) numerične metode h) topološke metode i) parcialne diferencialne enačbe j) zborniki

517.93/.96
COBISS.SI-ID 24270341

34.
HOYRUP, Jens
        Lengths, widths, surfaces : a portrait of old Babylonian algebra and its kin / Jens Hoyrup. - New York Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XIV, 459 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sources and studies in the history of mathematics and physical sciences)

Bibliografija: str. Š418Ć-427. - Kazala
ISBN 0-387-95303-5
a) Mathematics, Babylonian b) Algebra c) matematika d) zgodovina matematike e) algebra f) Babilon g) števila h) mere i) matematične operacije j) matematični teksti k) primeri l) metode m) kvazi-algebrska geometrija

511/512.72"652"
COBISS.SI-ID 24192517

35.
KATTAN, Peter Issa, 1961-
        Damage mechanics with finite elements : practical applications with computer tools / P.I. Kattan, G.Z. Voyiadjis. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - X, 113 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 3-540-42279-X
a) Continuum damage mechanics b) Finite element method c) mehanika d) mehanika kontiniuma e) materiali f) metoda končnih elementov g) modeli poškodb h) modeliranje i) napetosti j) metoda analiz k) numerično modeliranje l) materiali m) raziskave materialov n) pregledno delo

519.61/.64
COBISS.SI-ID 23887365

36.
        MATEMATIKA / Šprevod Gorazd LešnjakĆ. - Tržič : Učila International, 2002. - 495 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Zbirka Tematski leksikoni)

Prevod dela: Mathematik I
ISBN 961-233-417-X
a) Matematika - Leksikoni b) matematika c) leksikoni

51(031)
COBISS.SI-ID 115125248

37.
MINH, Do Le, 1949-
        Applied probability models / D. L. (Paul) Minh. - Pacific Grove Šetc.Ć : Duxbury, cop. 2001. - XVIII, 334 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 326-329. - Kazalo
ISBN 0-534-38157-X
a) Probabilities b) matematika c) teorija verjetnosti d) verjetnostni modeli e) verige f) aplikacije g) učbeniki za višje šole

519.21(075.8)
COBISS.SI-ID 12029926

38.
OREL, Bojan
        Osnove numerične matematike / Bojan Orel. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1999. - VIII, 180 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 961-6209-19-1
a) Numerična matematika - Učbeniki za visoke šole b) Numerične metode - Učbeniki za visoke šole c) numerična matematika d) sistemi linearnih enačb e) Gaussova eliminacijska metoda f) LU razcep g) Choleskejeva metoda h) metoda bisekcije i) metoda regula falsi j) metoda fiksne točke k) Newtonova metoda l) interpolacija m) aproksimacija n) numerična integracija o) trapezna formula p) Rombergova metoda q) diferencialne enačbe r) metoda Runge-Kutta s) programski paketi t) učbeniki za visoke šole

519.61/.64(075.8)
COBISS.SI-ID 104620288

39.
PREBIL, Ivan
        Opisna geometrija : potrebna znanja za pravilno risanje - osnove tehničnega risanja / Ivan Prebil ; Špomoč pri risanju risb Boštjan Lukančič ... et al.Ć. - 2. predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.
ISBN 961-6238-61-2
a) Opisna geometrija - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) opisna geometrija d) projiciranje e) pravokotna projekcija f) projekcija ravnine g) preseki teles h) mreže teles i) predori j) učbeniki za visoke šole

514.18(075.8)
COBISS.SI-ID 120255744

40.
RADE, Lennart
        Mathematics handbook for science and engineering / Lennart Rade, Bertil Westergren. - 4th ed. - Berlin Šetc.Ć : Springer : Studentlitteratur, 1999. - 546 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-540-65569-7
a) matematika b) algebra c) geometrija d) linearna algebra e) analiza f) transformacije g) kompleksna analiza h) optimizacija i) numerična analiza j) programiranje k) verjetnostni račun l) statistika m) priročniki

51(035)
MSC 91:
00A22
COBISS.SI-ID 8836441

41.
SELL, George R.
        Dynamics of evolutionary equations / George R. Sell, Yuncheng You. - New York Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XIII, 670 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Applied mathematical sciences ; Vol. 143)

Bibliografija: str. Š629Ć-653. - Kazalo
ISBN 0-387-98347-3
a) matematika b) funkcionalna analiza c) diferencialne enačbe d) dinamični sistemi e) linearne polgrupe f) dinamika Navier-Stokesa g) mnogoterosti h) princip redukcije i) funkcionalna analiza

517.9
MSC 2000:
35K55
58D25
34G20
37
COBISS.SI-ID 11355225

42.
TOMŠIČ, Gabrijel
        Matematika II / Gabrijel Tomšič, Neža Mramor Kosta, Bojan Orel. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - V, 236 str. : graf. prikazi ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 231. - Kazalo
ISBN 961-6210-57-2
a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) linearna algebra d) funkcijske vrste e) funkcije f) diferencialne enačbe g) učbeniki za visoke šole

512.6(075.8)
COBISS.SI-ID 116486656

43.
WOLFRAM, Stephen
        A new kind of science / Stephen Wolfram. - 1st ed., 3rd printing. - Champaign : Wolfram Media, cop. 2002. - XIV, 1197, Š66Ć str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-57955-008-8
a) matematika b) fizika c) biologija d) računalništvo e) računalniški eksperimenti f) modeli g) sistemi števil h) slučajnost i) naravni sistemi j) mehanizmi

5:004
COBISS.SI-ID 11629657

44.
ŽITKO, Tomislav
        Zbirka nalog iz matematike III / Tomislav Žitko. - 8. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6210-29-7
a) Matematična analiza - Vaje za visoke šole b) matematika c) matematična analiza d) diferencialna geometrija e) integrali f) teorija polja g) kompleksne funkcije h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

517(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 118479104


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


45.
ABLAN, Dan
        Inside LightWave 7 / Dan Ablan. - Indianapolis : New Riders, 2002. - XXXV, 1160 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7357-1134-8
a) LightWave (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) LightWave 7 i) posebni efekti j) priročniki

004.42:004.92
COBISS.SI-ID 24416517

46.
        ADOBE Photoshop 7.0. - Ljubljana : Pasadena, 2002. - 581 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Učilnica v knjigi)

Prevod dela: Adobe Photoshop 7.0 , classroom in a book. - Uradni učbenik podjetja Adobe Systems. - Kazalo
ISBN 961-6361-28-7
a) računalništvo b) programska oprema c) Adobe Photoshop 7.0 d) ImageReady 7.0 e) računalniška grafika f) urejanje slik g) namizno založništvo h) optimiziranje slik i) paketna obdelava slik j) spletna grafika k) priročniki

004.42:004.92(035)
COBISS.SI-ID 24218885

47.
AMBLER, Scott W., 1966-
        The object primer : the application developer's guide to object orientation and the UML / Scott W. Ambler. - 2nd ed., revised and expanded. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - XXIII, 523 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Managing object technology series ; 22)

Bibliografija: str. 499-504. - Kazalo
ISBN 0-521-78519-7 (broš.)
a) Object-oriented methods (Computer science) b) računalništvo c) objektno orientirane metode d) programska oprema e) objektno orientirane anlize f) objektne tehnologije g) objektno programiranje h) razvoj programske opreme i) priročniki

004.45
COBISS.SI-ID 24229381

48.
ANDERSON, Mark J., 1953-
        DOE simplified : practical tools for effective experimentation / Mark J. Anderson, Patrick J. Whitcomb. - Portland : Productivity, 2000. - XIII, 236 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 219-222. - Kazalo
- - Design-Ease ŠElektronski virĆ : software for design of experiments. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-56327-225-3
a) Experimental design b) načrtovanje eksperimentov c) statistična analiza podatkov d) programska oprema e) DOE f) naloge g) rešitve h) priročniki

004.42 DOE
COBISS.SI-ID 24323333

49.
APPLEMAN, Daniel
        Moving to VB.NET : strategies, concepts, and code / Dan Appleman. - Berkeley : Apress, cop. 2001. - XXI, 560 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Books for professionals by professionals)

Kazalo
ISBN 1-893115-97-6
a) Internet programming b) Visual programming (Computer science) c) računalništvo d) programski jeziki e) VB. NET f) Visual Basic. NET g) objektno orientirano programiranje h) Internet programiranje i) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 24232453

50.
AZAROV Domajnko, Maja
        Algoritmi in programski jeziki : zbirka rešenih nalog za 1. letnik srednjih šol / Maja Azarov Domajnko, Marko Kastelic. - 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (Ljubljana : B. Verhovec). - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

ISBN 86-365-0242-X
a) Algoritmi - Vaje za srednje šole b) Računalniški programski jeziki - Vaje za srednje šole c) računalništvo d) programski jeziki e) algoritmi f) matematične operacije g) izpisi h) podatkovni tipi i) zanke j) stavek CASE k) naloge l) rešitve m) učbeniki za srednje šole

004.43(075.3)(076.1)
510.5(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 118060032

51.
        BEGINNING VB. NET / by Matthew Reynolds ... Šet al.Ć. - 2nd ed. - Birmingham : Wrox Press, cop. 2002. - XV, 856 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 1-86100-761-2
a) računalništvo b) programski jeziki c) VB. NET - Visual Basic. NET d) internet programiranje e) Web aplikacije f) pisanje programske opreme g) krmiljenje poteka h) gradnja objektov i) strukture podatkov j) windows aplikacije k) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 24557317

52.
BETOUNES, David
        Mathematical computing : an introduction to programming using Maple / David Betounes, Mylan Redfern. - New York : Springer, 2001. - XII, 412 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

Bibliografija: str. 405-407. - Kazalo
ISBN 0-387-95331-0
a) Maple (Computer file) b) Computer programming c) računalništvo d) računalniško programiranje e) matematično računanje f) programski jeziki g) MAPLE h) matematika i) inženiring j) numerične metode k) učbeniki za visoke šole

004.43:51(075.8)
COBISS.SI-ID 23931909

53.
BISCHOF, Brian
        The .NET languages : a quick translation guide / Brian Bischof. - Berkeley : Apress, cop. 2002. - XV, 383 str. : ilustr. ; 24 cm. - (.Net developer series) (Books for professionals by professionals)

Kazalo
ISBN 1-893115-48-8 (broš.)
a) Microsoft Visual BASIC b) Microsoft.net framework c) Internet programming d) C# (Computer program language) e) Programming languages (Electronic computers) f) računalništvo g) Internet programiranje h) programski jeziki i) VB. NET j) C k) .NET jeziki l) Windows okolje m) ADO. NET n) osnove programov o) vrste podatkov p) razredi q) vmesniki r) dogodki s) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 24229637

54.
BRATKO, Ivan, 1946-
        Prolog programming for artificial intelligence / Ivan Bratko. - 3rd ed. - Harlow Šetc.Ć : Addison-Wesley, 2001. - XXI, 678 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (International computer science series)

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-201-40375-7
a) Artificial intelligence - Data processing b) Prolog (Computer program language) c) Prolog (Computer program language) d) Artificial intelligence - Data processing e) računalništvo f) programski jeziki g) Prolog h) eksperni sistemi i) umetna inteligenca j) uporaba struktur k) strojno učenje l) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 110104320

55.
BROGDEN, William Bill
        SOAP programming with Java / Bill Brogden. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2002. - XXI, 391 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7821-2928-5
a) XML (Document markup language) b) Java (Computer program language) c) Computer network protocols d) Web site development e) Internet programming f) računalništvo g) programiranje h) označevalni jeziki i) XML j) Java k) SOAP - Simple Object Access Protocol l) Web storitve m) aplikacije n) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 24184837

56.
BURLESON, Donald K.
        Oracle9i UNIX administration handbook / Donald K. Burleson. - New York Šetc.Ć : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXII, 517 str. : ilustr. ; 24 cm

Na zadnji platnici: "Covers Oracle database releases 7.X, 8i, and 9i". - Kazalo
ISBN 0-07-222304-9
a) Oracle (Computer file) b) UNIX (Computer file) c) Oracle (Computer file) d) UNIX (Computer file) e) Relational databases f) računalništvo g) operacijski sistemi h) Unix i) upravljanje sistema j) relacijske baze podatkov k) kreiranje baz l) upravljanje baz m) Oracle 9i n) priročniki

004.6
COBISS.SI-ID 24231941

57.
CANTU, Marco
        Mastering Delphi 6 / Marco Cantu. - San Francisco Šetc.Ć : Sybex, cop. 2001. - XXXVIII, 1129 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

Kazalo
ISBN 0-7821-2874-2
a) računalništvo - računalniški programi - programski jeziki - Delphi 6 - objektno programiranje - Internet aplikacije b) računalništvo c) programski jeziki d) Delphi 6 e) objektno programiranje f) Windows okolje g) priročniki

004.43
681.3.06 Delphi
COBISS.SI-ID 47401985

58.
COHEN, Sandee, 1948-
        Macromedia FreeHand 10 for Windows and Macintosh / Sandee Cohen. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2002. - XIV, 432 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

Kazalo
ISBN 0-201-74965-3
a) FreeHand (Computer file) b) FreeHand (Computer file) c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) FreeHand 10 g) Windows okolje h) Macintosh okolje i) makromedija j) računalniška grafika k) namizno založništvo l) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 24190469

59.
        COMPUTATIONAL discrete mathematics : advanced lectures / Helmut Alt (ed.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - VI, 171 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 2122)

Bibl. pri vseh poglavjih
ISBN 3-540-42775-9
a) Mathematics b) Computer science - Mathematics c) računalništvo d) diskretna matematika e) Boolove funkcije f) teorija grafov g) diskretna struktura h) zbornik

519.87:510.6(061.3)
COBISS.SI-ID 23931397

60.
ČRETNIK, Borut
        AutoCAD for Windows - LT. Delovni zvezek / Šavtor delovnega zvezka in ilustratorĆ Borut Čretnik. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1997 (Ljubljana : Dan). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. in hrbtni nasl.: AutoCAD. - Bibliografija: str. 187
ISBN 86-365-0243-8
a) AutoCAD (računalniški program) - Učbeniki za srednje šole b) Tehnično risanje - Računalniški programi - Učbeniki za srednje šole c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD f) Windows LT okolje g) tehnično risanje h) učbeniki za visoke šole

004.42:744(075.8)
COBISS.SI-ID 69036800

61.
        DATA-centric .NET programming with C# / Fabio Claudio Ferracchiati ... Šet al.Ć. - Birmingham : Wrox Press, 2001. - XI, 785 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

Kazalo
ISBN 1-861005-92-X
a) Microsoft.NET framework b) C# (Computer program language) c) računalništvo d) baze podatkov e) razvoj aplikacij f) programski jeziki g) C# h) Visual Studio .NET i) ADO .NET j) .NET Framework k) aktivni direktoriji l) priročniki

004.42:004.6
COBISS.SI-ID 2861908

62.
DIVJAK, Saša
        Operacijski sistemi / Saša Divjak. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko). - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6209-25-6
a) Operacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) operacijski sistemi d) splošni koncepti e) Unix f) Linux g) Windows NT h) Win 2000 i) učbeniki za visoke šole

004.451(075.8)
COBISS.SI-ID 112668416

63.
DIVJAK, Saša
        UNIX / Saša Divjak. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1999. - 93 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 93
a) UNIX (operacijski sistem) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) interaktivno delo e) urejevalniki f) ukazi g) programiranje v lupini h) Bourne i) Korn j) sistemski koncepti k) upravljanje sistema l) učbeniki za visoke šole

004.451(075.8)
COBISS.SI-ID 24594437

64.
DOBSON, Rick, 1944-
        Programming Microsoft SQL server with Microsoft Visual Basic .NET / Rick Dobson. - Redmond : Microsoft Press, 2002. - XXIV, 660 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7356-1535-7
a) Microsoft Visual BASIC b) Microsoft.net framework c) SQL server d) Client/server computing e) računalništvo f) programski jeziki g) Visual Basic. NET h) programiranje i) SQL Server 2000 j) uporaba relacijskih tehnologij k) Web usluge l) dostopnost podatkov m) ravnanje s podatki n) priročniki

004.42:004.6
COBISS.SI-ID 24189957

65.
EL Saddik, Abdulmotaleb, 1966-
        Interactive multimedia learning : shared reusable visualization-based modules / Abdulmotaleb El Saddik. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XIII, 183 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 139-158. - Kazalo
ISBN 3-540-41930-6 (broš.)
a) Interactive multimedia b) Computer-assisted instruction c) Multimedia systems d) Instructional systems - Design e) računalniško podprto izobraževanje f) učni sistemi g) multimedijski sistemi h) interaktivna multimedija i) vizualizacija j) animacije k) poučevanje l) računalniške mreže m) pregledno delo

004.7:371
COBISS.SI-ID 24219141

66.
ESPOSITO, Dino
        Building web solutions with ASP.NET and ADO.NET / Dino Esposito. - Redmond : Microsoft Press, 2002. - XXII, 379 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Microsoft.net)

ISBN 0-7356-1578-0
a) računalništvo b) računalinške mreže c) Web aplikacije d) Web strani e) programska orodja f) ASP .NET g) ADO .NET h) ASP - Active Server Pages i) ADO - ActiveX Data Objects j) priročniki

004.42:004.7
COBISS.SI-ID 3340051

67.
FAJFAR, Iztok
        Mikrokrmilniški sistemi : osnovna zgradba, delovanje in programiranje / Iztok Fajfar. - 2. razširjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Mavrič)

Vsebuje tudi: HC11 instruction set quick reference
ISBN 961-6371-39-8
a) Mikrokrmilniški sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) mikrokrmilniki e) kodiranje podatkov f) vrste kodiranja g) Boolova algebra h) dvojiška aritmetika i) digitalni računalnik j) zgradba k) delovanje l) von Neumannov računalniški model m) sistem MC68HC11 n) programiranje digitalnega računalnika o) programiranje v zbirniku p) podatkovni medpomnilniki q) programski sklad r) sistemski sklad s) primeri programov t) učbeniki za visoke šole

004.2/.3(075.8)
COBISS.SI-ID 120513024

68.
FAJFAR, Iztok
        Mikrokrmilniški sistemi : osnovna zgradba, delovanje in programiranje / Iztok Fajfar, Andrej Nussdorfer. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 225 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 225
ISBN 961-6371-21-5
a) Mikrokrmilniški sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) mikrokrmilniki e) kodiranje podatkov f) vrste kodiranja g) Boolova algebra h) dvojiška aritmetika i) digitalni računalnik j) zgradba k) delovanje l) von Neumannov računalniški model m) sistem MC68HC11 n) programiranje digitalnega računalnika o) programiranje v zbirniku p) podatkovni medpomnilniki q) programski skald r) sistemski skald s) primeri programov t) učbeniki za visoke šole

004.2/.3(075.8)
COBISS.SI-ID 114337024

69.
FEDDEMA, Helen Bell
        Microsoft Access version 2002 inside out / Helen Feddema. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2002. - XXXII, 1105 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD-ROM

Kazalo. - Kazala
ISBN 0-7356-1283-8
a) Microsoft Access b) Database management c) računalništvo d) programska oprema e) Access 2002 f) podatkovne baze g) izmenjava podatkov h) upravljanje baz podatkov i) priročniki

004.42:004.6
COBISS.SI-ID 681918

70.
FINKELSTEIN, Ellen
        Biblija AutoCAD-a 2002 / Ellen Finkelstein ; Šprevajalci Robert Mihalič, Barbara Železnik Bizjak, Matjaž PotrčĆ. - Ljubljana : Pasadena, 2002. - XXXIV, 1262 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Prevod dela: AutoCAD 2002 bible. - Kazalo
ISBN 961-6361-22-8
a) AutoCAD (računalniški program) b) računalništvo c) programska oprema d) AutoCAD 2002 e) računalniška grafika f) risanje g) načrtovanje h) aplikacije i) priročniki

004.43:744
COBISS.SI-ID 24216837

71.
GASKILL, Dennis
        Web site design made easy / Dennis Gaskill. - Englewood : Morton Publishing Company, 2001. - X, 374 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-89582-573-2
a) računalništvo b) računalniške mreže c) Web strani d) domače strani e) načrtovanje f) HTML g) izdelava povezav h) dodajanje slik i) dodajanje zvoka j) dodajanje videa k) priročniki

004.7
COBISS.SI-ID 23555845

72.
GLEICH, Dušan
        Kontekstno komprimiranje slik : doktorska disertacija / Dušan Gleich. - Maribor : ŠD. GleichĆ, 2002. - XIV, 81 str., Š31Ć str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-76. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) računalništvo b) komprimiranje slik c) zgoščevanje slik d) transformacijsko zgoščevanje e) mehka kvantizacija f) kodiranje bitov g) ekonomičnost zapisa signala h) kakovost rekonstruirane slike i) kodiranje signalov j) kontekstno kodiranje k) doktorska disertacija

004.6(043.3)
COBISS.SI-ID 120350720

73.
GOOKIN, Dan
        Optično branje in digitalna fotografija / Dan Gookin ; Šprevajalec Simon RučigajĆ. - Ljubljana : Pasadena, 2001 (ŠLjubljanaĆ : Tiskarna Ljubljana). - XII, 177 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Digital scanning and photography. - Kazalo
ISBN 961-6361-09-0
a) Digitalna fotografija - Priročniki b) Računalniška grafika - Priročniki c) Optično branje - Priročniki d) računalništvo e) strojna oprema f) digitalna fotografija g) računalniška grafika h) optični bralniki i) skenerji j) optično branje k) shranjevanje slike l) ločljivost m) spreminjanje slike n) digitalni fotoaparati o) izbira fotoaparata p) digitalno fotografiranje q) prenos posnetkov r) priročniki

004.352:77.02
COBISS.SI-ID 114878208

74.
GUNDERLOY, Mike
        .NET e-commerce programming / Mike Gunderloy, Noel Jerke. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2002. - XXIII, 599 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

ISBN 0-7821-4056-4
a) Web sites - Design b) Internet programming c) Visual programming languages (Computer science) d) SQL (Computer program language) e) Electronic commerce f) računalništvo g) računalniške mreže h) elektronsko poslovanje i) online trgovina j) programiranje E-poslovanja k) internet programiranje l) aplikacije m) VB .NET n) ASP .NET o) ADO .NET p) SQL Server 2000 q) Visual Basic .NET r) baze podatkov s) priročniki

004.7:004.42
COBISS.SI-ID 24488709

75.
GYORKOS, Jozsef
        Metode komuniciranja - elektronsko komuniciranje / Jozsef Gyorkos, Aleš Živkovič. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 1998 (Tiskarna tehniških fakultet ; Maribor). - V, 125 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 86-435-0174-3
a) Informacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) informatika d) komuniciranje e) informacijska družba f) informacijski sistemi g) računalniške mreže h) svetovni splet WWW i) internet j) TCP/IP protokoli k) konferenčni sistemi l) učbeniki za visoke šole

659.2:004(075.8)
519.68
COBISS.SI-ID 42369025

76.
HALL, Jon
        Red Hat Linux 7.3 for dummies / by Jon Hall and Paul G. Sery. - New York : Wiley Publishing, cop. 2002. - XX, 404 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 el. optična diska (CD-ROMa). - (--- For dummies)

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley024/2002103 293.html. - Kazalo
ISBN 0-7645-1545-4
a) Linux b) Linux (Computer file) c) Operating systems (Computers) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Linux 7.3 g) namestitev h) delovanje i) upravljanje sistema j) priročniki

004.451
COBISS.SI-ID 24562437

77.
HART-Davis, Guy
        Mastering Windows XP home edition / Guy Hart-Davis. - San Francisco Šetc.Ć : SYBEX, cop. 2001. - XXXII, 987 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7821-2980-3
a) Microsoft Windows XP b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows XP e) upravljanje sistema f) komunikacije g) avdio h) video i) igre j) medmrežje k) priročniki

004.451
COBISS.SI-ID 24186373

78.
HART-Davis, Guy
        MP3! : I didn't know you could do that--- / Guy Hart-Davis, Rhonda Holmes. - 2nd ed. - San Francisco Šetc.Ć : SYBEX, cop. 2000. - XIX, 443 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7821-2791-6
a) MP3 b) MP3 players c) Music - Computer programs d) Internet - Computer programs e) Music - Data processing f) Computer sound processing g) računalništvo h) strojna oprema i) izbira strojne opreme j) predvajalniki glasbe k) MP3 l) zvočniki m) Web strani n) internet radijske postaje o) CD predvajalniki p) snemanje q) priročniki

004.357
COBISS.SI-ID 24184325

79.
HOMER, Alex
        ASP.NET distributed data applications / Alex Homer, Dave Sussman. - Acocks Green : Wrox Press, cop. 2002. - XIII, 653 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

Kazalo
ISBN 1-861004-92-3
a) računalništvo b) upravljanje podatkov c) filozofija upravljanja d) Internet programiranje e) ASP. NET aplikacije f) uporaba podatkov g) Web aplikacije h) porazdeljene aplikacije i) dostopnost podatkov j) XML dokumenti k) priročniki

004.4:004.7
COBISS.SI-ID 24557573

80.
HORVAT, Bogomir, 1936-
        Večpredstavnost : multimedijski sistemi / Bogomir Horvat, Janez Stergar. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - 309 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 298-304. - Kazalo
ISBN 86-435-0469-6
a) Večpredstavnost - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) informacijske storitve d) večpredstavnost e) multimediji f) zvrsti medijev g) zgoščenke h) CD i) DV j) DVD k) programska razširitev l) učbeniki za visoke šole

004.55(075.8)
COBISS.SI-ID 47335681

81.
HUGHES, Thomas A.
        Programmable controllers / Thomas A. Hughes. - 3rd ed. - Research Triangle Park : ISA, cop. 2001. - XV, 334 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Resources for measurement and control series)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-55617-729-1
a) Programmable controllers b) avtomatska regulacija c) krmilniki d) programiranje krmilnih sistemov e) elektrotehnika f) programabilni krmilniki g) PLC - Programmable Controller h) binarna logika i) input/output sistemi j) spomin k) naslavljanje l) programiranje krmilnikov m) standardni PLC programski jeziki n) podatkovni komunikacijski sistemi o) načrtovanje sistemov p) aplikacije q) pregledno delo

681.51:004.42
COBISS.SI-ID 7076118

82.
INTERNATIONAL conference on the history of computing (2000 ; Paderborn)
        History of computing : software issues / International conference on the history of computing, ICHC 2000, April 5-7 2000, Heinz Nixdorf MuseumsForum, Paderborn, Germany ; Ulf Hashagen, Reinhard Keil-Slawik, Arthur L. Norberg (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - VIII, 283 str. ; 24 cm

ISBN 3-540-42664-7
a) računalništvo b) programska oprema c) zgodovinski pregled d) inženiring progamske opreme e) nadaljne raziskave f) zborniki

004.42(091)(061.3)
COBISS.SI-ID 23932165

83.
KAČIČ, Zdravko
        Komunikacija človek-stroj / Zdravko Kačič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektrotehniko, 1995 (ŠMariborĆ : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - XII, 358 str. : ilustr. ; 23 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 347-349. - Kazalo
ISBN 86-435-0125-5
a) Komunikacije - Človek - Stroj - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) komunikacija človek-stroj d) sodobni načini komuniciranja e) govorna tehnologija f) avtomatsko razpoznavanje govora g) Lloydov postopek h) Linde-Buzo-Grazov postopek i) razpoznavanje govorca j) sinteza govora k) procesiranje digitalne slike l) transformacije slike m) izboljšanje kakovosti slike n) obnavljanje slike o) učbeniki za visoke šole

004.5(075.8)
COBISS.SI-ID 38569217

84.
        KAKO v Linuxu? / ŠPaul Anderson ... Šet al.Ć ; prevajalci Gregor Fajdiga ... Šet al.Ć. - Ljubljana : Pasadena, 2002. - XII, 772 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 961-6361-25-2 (Pasadena) ISBN 961-91027-0-3 (Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije)
a) Linux b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) namestitev f) delo z Linuxom g) okensko okolje XFree86 h) programiranje i) urejevalniki besedil j) Emcas k) Ispell l) LinuxDoc m) konferenvcni pogovori n) protokol IRC o) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 24217861

85.
KALAMEJA, Alan J.
        The AutoCAD 2002 tutor for engineering graphics / Alan J. Kalameja. - Albany : Thomson Learning : Autodesk press, cop. 2002. - XXXI, 1439 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7668-3848-X
a) AutoCAD b) Engineering graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD 2002 f) računalniška grafika g) risanje h) načrtovanje i) aplikacije j) priročniki

004.43:744
COBISS.SI-ID 23955973

86.
KAY, Michael ŠExtensible stylesheet language transformationsĆ
        XSLT programmer's reference / Michael Kay. - 2nd ed. - Birmingham : Wrox Press, 2001. - XXXIII, 939 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

Kazala
ISBN 1-861005-06-7
a) Programming languages (Electronic computers) b) XSLT (Computer program language) c) računalništvo d) razširljivi označevalni jeziki e) programski jeziki f) XSLT g) Web aplikacije h) razvoj aplikacij i) priročniki

004.43:004.2
COBISS.SI-ID 24094725

87.
KERMAN, Philipp
        Naučite se flash MX v 24 urah / Phillip Kerman ; Šprevajalec Rok BrajkovičĆ. - Ljubljana : Pasadena, 2002. - XVII, 639 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Sams Teach Yourself Macromedia Flash MX in 24 Hours. - Kazalo
ISBN 961-6361-26-0
a) računalništvo b) programska oprema c) Flash MX d) računalniška grafika e) multimedijska orodja f) animacije g) sestavljanje grafike h) interaktivnost i) interpolacija j) dodajanje zvoka k) izdelava nelinearnih filmov l) programski jezik m) AstionScript n) objava v spletu o) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 24218373

88.
KNAPP, James R.
        Nortel networks : the complete reference / James Knapp. - 2nd ed. - Berkeley : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXV, 1156 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-07-219281-X
a) Nortel (Firm) b) Computer networks - Handbooks, manuals, etc c) računalništvo d) računalniške mreže e) Nortel tehnologija f) medmrežja g) ATM h) BGP - 4 protokol i) BGP - Border Gateway Protocol j) priročniki

004.7
COBISS.SI-ID 24230405

89.
KOFLER, Michael
        Visual Basic database programming / Michael Kofler. - Boston : Addison-Wesley, 2002. - XXIII, 565 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

Izv. stv. nasl.: Visual Basic Datenbankprogrammierung. - Bibliografija: str. 553. - Kazalo
ISBN 0-201-72193-7
a) Microsoft Visual BASIC b) Database management c) računalništvo d) baze podatkov e) programski jeziki f) Visual Basic g) programiranje podatkovnih baz h) relacijske baze i) SQL Server 7 j) načrtovanje baz k) priročniki

004.4:004.6
COBISS.SI-ID 24189701

90.
KRIČEJ, Dušan
        E-uprava na dlani / Dušan Kričej. - Ljubljana : Pasadena, 2002 (Ljubljana : Schwarz). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm

Na ov.: Poslovanje z državo po internetu danes in jutri. - Bibliografija: str. Š99Ć-100. - Kazalo
ISBN 961-6361-34-1
a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) informacijski portali e) elektronsko poslovanje f) E-uprava g) državna uprava h) infrastruktura javnih ključev i) elektronsko podpisovanje j) priročniki

659.2:004:35
COBISS.SI-ID 120394240

91.
LANCASTER, John, 1957-
        ECDL module 1 : ECDL - the European PC standard. Basic concepts of information technology / by John Lancaster. - London Šetc.Ć : Springer ; Swindon : BCS, cop. 2000. - 109 str. : ilustr. ; 22 cm. - (European Computer Driving Licence)

Kazalo
ISBN 1-85233-442-8
a) Information technology b) Microcomputers c) European Computer Driving Licence d) računalništvo e) izobraževanje f) informacijska tehnologija g) ECDL - European Computer Driving Licence h) shranjevanje podatkov i) spominske enote j) informacijske mreže k) varnost l) avtorske pravice m) zakonodaja n) priročniki

659.2:004(075)
COBISS.SI-ID 23927557

92.
LIBERTY, Jesse
        Programming ASP.NET / Jesse Liberty and Dan Hurwitz. - 1st ed. - Sebastopol Šetc.Ć : O'Reilly, 2002. - XIII, 944 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-596-00171-1
a) C# (Computer program language) b) Web services - Computer programs c) Web sites - Design d) računalništvo e) računalniške mreže f) Web aplikacije g) programska orodja h) ASP. NET i) ASP - Active Server Pages j) programiranje k) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 2656084

93.
LONČARIČ, Tea
        Algoritmi in programski jeziki : zbirka rešenih nalog za 2. letnik srednjih šol / Tea Lončarič. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠLjubljanaĆ : B. Verhovec). - 87 str. : tabele ; 30 cm

ISBN 86-365-0241-1
a) Algoritmi - Vaje za srednje šole b) Računalniški programski jeziki - Vaje za srednje šole c) računalništvo d) programski jeziki e) algoritmi f) knjižnica CRT g) Pascal h) procedure i) funkcije j) tabele k) tipi podatkov l) urejanje podatkov m) datoteke n) rekurzije o) množice p) kazalci q) prekinitve r) naloge s) rešitve t) učbeniki za srednje šole

510.5(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 118059776

94.
MARSHALL, Perry S.
        Industrial Ethernet : a pocket guide : how to plan, install, and maintain TCP/IP Ethernet networks : the basic reference guide for automation and process control engineers / by Perry S. Marshall. - Research Triangle Park : ISA, cop. 2002. - XIII, 194 str. : ilustr. ; 14 cm

Kazalo
ISBN 1-55617-774-7 (spiralna vezava) ISBN 1-55617-788-7 (broš.)
a) Ethernet (Local area network system) - Handbooks, manuals, etc b) računalništvo c) računalniške mreže d) industrijska avtomatizacija e) Ethernet f) digitalne komunikacije g) strojna oprema h) TCP/IP protokoli i) namestitev j) odprava napak k) priročniki

004.7:658.52
COBISS.SI-ID 24402949

95.
MCTAGGART, Bill, 1951-
        ECDL module 5 : ECDL - the European PC standard. Database / by Bill McTaggart. - London Šetc.Ć : Springer ; Swindon, Wiltshire : BCS, cop. 2000. - 117 str. : ilustr. ; 22 cm. - (European Computer Driving Licence)

Kazalo
ISBN 1-85233-446-0
a) Electronic data processing personnel - Certification - Europe b) Database management - Examinations - Study guides c) European Computer Driving Licence d) računalništvo e) izobraževanje f) ECDL moduli g) baze podatkov h) kreiranje baz i) iskanje informacij j) poročanje k) priročniki

004.6(075)
COBISS.SI-ID 23925253

96.
        MICROSOFT Office XP developer's guide. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XXXIV, 769 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. Š741Ć-747. - Kazalo
ISBN 0-735-61242-0
a) Microsoft Office b) Business - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Office XP f) office okolje g) načrtovanje aplikacij h) uporaba VBA i) VBA - Visual Basic Applications j) izmenjevalni strežniki k) SQL strežniki l) programiranje m) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 24555781

97.
        MICROSOFT Office XP resource kit / Microsoft Corporation. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - IX, 618 str. : ilustr. ; 23 cm. - (IT professional)

Kazalo
- - Microsoft Office XP resource kit ŠElektronski virĆ : tools and electronic book. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. z enote
ISBN 0-7356-1403-2
a) Microsoft Office b) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Office XP c) računalništvo d) programska oprema e) Office XP f) Windows XP okolje g) Windows 2000 h) Windows NT 4.0 i) upravljanje j) varnost k) omrežja l) outlook m) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 46477057

98.
MICROSOFT Windows XP Professional resource kit documentation
        Microsoft Windows XP Professional : resource kit documentation / Microsoft Corporation. - Redmond : Microsoft Press, 2001. - XXXVI, 1699 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (IT professional / Microsoft Press)

Dostopno tudi na: http://www.microsoft. com/mspress/IT. - Kazalo. - Vsebuje: Official documentation to deploy and support Windows XP Professional ; Windows XP 64-Bit edition for systems running Windows 2000 ; Windows NT 4.0 or third-party operating systems
ISBN 0-7356-1485-7
a) Microsoft Windows XP b) Microsoft Windows (Computer file) - Microsoft Windows XP Professional c) Operating systems (Computers) d) Windows XP (operacijski sistem) - Profesionalizacija - Priročniki e) UNIX (operacijski sistem) - Operativni management - Priročniki f) Microsoft Windows (računalniški program) - Namizno založništvo - Kontrolni sistemi - Priročniki g) Internet Explorer (računalniški program) - Iskanje informacij - Web aplikacije - Priročniki h) Internet (računalniško omrežje) - TCP/IP protokoli - Strežniki - Priročniki i) računalništvo j) operacijski sistemi k) Windows XP l) upravljanje sistema m) vasrnost n) računalniške mreže o) priročniki

004.451
COBISS.SI-ID 6738454

99.
        MICROSOFT Windows xp step by step / Online training solutions. - Limited ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XV, 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Microsoft Windows xp step by step ŠElektronski virĆ. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. z enote
ISBN 0-7356-1383-4
a) računalništvo - operacijski sistemi - Microsoft Windows XP b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows XP e) upravljanje sistema f) varnost sistema g) nadgradnja h) komunikacije i) priročniki

004.45
COBISS.SI-ID 47403009

100.
MIHALIČ, Robert
        Hitri vodnik po Wordu 2000 : za slovensko različico / Robert Mihalič. - Ljubljana : Pasadena, 1999 (Ljubljana : Hren). - XII, 194 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Microsoft Word 2000. - Kazalo
ISBN 961-6065-84-X
a) Word (računalniški program) - Priročniki b) Urejevalniki besedil c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2000 f) urejevalniki besedil g) oblikovanje besedil h) grafika i) grafikoni j) preglednice k) spajanje dokumentov l) priročniki

681.3.06
COBISS.SI-ID 104747776

101.
MILLHOLLON, Mary
        Microsoft Word version 2002 inside out / Mary Millhollon, Katherine Murray. - Redmond : Microsoft, cop. 2001. - XLII, 1136 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazali
- - Microsoft Word version 2002 inside out ŠElektronski virĆ. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. z enote
ISBN 0-7356-1278-1
a) računalništvo - računalniški programi - urejevalniki besedil - Microsoft Word 2002 b) računalništvo c) programska oprema d) Word 2002 e) urejevalniki besedil f) urejanje dokumentov g) izdelava dokumentov h) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 46488833

102.
MINASI, Mark
        Mastering Windows XP Professional / Mark Minasi. - 2nd ed. - San Francisco ; London : SYBEX, 2002. - XXXII,971 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazala
ISBN 0-7821-4114-5
a) Microsoft Windows (Computer file) b) Microsoft Windows (Computer file) - Handbooks, manuals, etc c) Operating systems (Computers) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows XP g) osnove h) komunikacije i) Internet j) omrežje k) upravljanje l) odpravljanje napak m) priročniki

004.45
COBISS.SI-ID 24528645

103.
MOORE, Karl
        Karl Moore's Visual Basic .NET : the tutorials. - San Francisco : Apress, cop. 2002. - 350 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice)

Kazalo
ISBN 1-59059-021-X
a) Visual programming languages (Computer science) b) Internet programming c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic. NET f) VB. NET g) izdelava baz podatkov h) objektno orientirano programiranje i) internet programiranje j) podatkovne baze k) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 24222213

104.
MOVEP 2000 (2000 ; Nantes)
        Modeling and verification of parallel processes / 4th Summer School, MOVEP 2000, Nantes, France, June 19-23, 2000 ; Franck Cassez ... Šet al.Ć. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - X, 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 2067)

Bibl. pri posameznih prispevkih
ISBN 3-540-42787-2
a) Parallel processing (Electronic computers) b) računalništvo c) računalniški sistemi d) paralelni procesi e) modeliranje opreme f) preverjanje opreme g) programska oprema h) strojna oprema i) varnost kritičnih sistemov j) dokazni teoremi k) sistemi realnega časa l) UPPAAL orodje m) zborniki

004.272.3(061.3)
COBISS.SI-ID 23931141

105.
MRHAR, Peter
        ASP : Active Server Pages / Peter Mrhar. - Nova Gorica : Flamingo, 2002. - 185 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 961-6176-71-4
a) Active Server Pages - Priročniki b) Internet (računalniško omrežje) - Programiranje - Priročniki c) Spletne strani - Izdelava - Priročniki d) računalništvo e) računalniške mreže f) spletne strani g) izdelava dinamičnih strani h) ASP tehnologija i) ASP - Active Server Pages j) preverjanje identitete uporabnikov k) nadzor podatkovnih zbirk l) delo z datotekami m) skriptni jezik n) VBScript - Visual Basic Script o) priročniki

004.42:004.7
COBISS.SI-ID 12484409

106.
MRHAR, Peter
        Uvod v SQL / Peter Mrhar. - Nova Gorica : Flamingo, 2002. - 134 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 961-6176-72-2
a) Računalništvo - Priročniki b) Structured Query Language - Priročniki c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) podatkovne baze f) upravljanje baz g) sistemi za upravljanje h) sistemski ukazi i) osnovni ukazi j) funkcije k) programski jeziki l) SQL - Structured Query Language m) priročniki

004.42(035)
COBISS.SI-ID 169853

107.
MUELLER, John, 1958-
        Special edition using SOAP / John Paul Mueller. - Indianapolis : Que, cop. 2002. - VIII, 436 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7897-2566-5
a) Computer network protocols b) Object-oriented methods (Computer science) c) Electronic data processing - Distributed processing d) računalništvo e) SOAP - Simple Object Access Protocol f) razvoj aplikacij g) kompatibilnost h) dokmentacijski označevalni jeziki i) Web programiranje j) internet protokoli k) priročniki

004.42:004.7
COBISS.SI-ID 24527877

108.
MUNIH, Marko, 1962-
        Mikrokrmilnik / Marko Munih. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Mavrič). - 226 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 199-200
ISBN 961-6210-54-8
a) Mikrokrmilniki - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) strojna oprema d) mikrokrmilniki e) razvojne plošče f) BUFFALO ukazi g) zbirniki h) MC 68HC11 i) zgradba j) delovanje k) programski model l) paralelni vhod m) paralelni izhod n) analogni vhodi o) prekinitve p) pomnilniki q) časovnik r) serijski I/O s) priključevanje t) učbeniki za visoke šole

004.3'144
COBISS.SI-ID 80231936

109.
MURRAY, William H., 1943-
        Visual C++.NET : the complete reference / William H. Murray III and Chris H. Pappas. - Berkeley : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXIX, 1073 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-07-212958-1
a) Microsoft Visual C++ b) C++ (Computer program language) c) Microsoft.net framework d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual C++. NET g) objektno orientirano programiranje h) Web aplikacije i) prevajalniki j) Windows okolje k) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 24229893

110.
NABNEY, Ian T., 1963-
        NETLAB : algorithms for pattern recognition / Ian T. Nabney. - London Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XVIII, 420 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in pattern recognition)

Bibliografija: str. Š407Ć-412. - Kazali
ISBN 1-85233-440-1
a) Image processing - Digital techniques b) Pattern recognition systems c) Computer algorithms d) računalništvo e) računalniški algoritmi f) digitalne tehnike g) obdelave slik h) prepoznavanje vzorcev i) programska orodja j) NeTLAB k) priročniki

004.932
COBISS.SI-ID 24227589

111.
PACKER, Allan N.
        Configuring and tuning databases on the Solaris platform / Allan N. Packer. - Palo Alto : Sun Microsystems Press, 2002. - XXXIV, 502 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 479-481. - Kazali
ISBN 0-13-083417-3
a) Solaris (Computer file) b) Database design c) računalništvo d) baze podatkov e) podatkovne baze f) konfiguracija baz g) solaris okolje h) optimizacija podatkov i) arhitektura baz j) inženiring baz k) Oracle arhitektura l) Sybase arhitektura m) Informix XPS arhitektura n) DB2 o) konfiguriranje sistema p) priročniki

004.6
COBISS.SI-ID 24442629

112.
PEČENKO, Nikolaj
        Moj prvi PC : navodila za uporabo računalnika / Nikolaj Pečenko. - 4., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2002 (Ljubljana : Hren). - IV, 101 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnasl. na ov.: Vse, kar si začetnik želi vedeti o osebnem računalniku, Windows, Millennium in internetu. - Bibliografija: str. 128-129. - Kazalo
ISBN 961-6065-94-7
a) Osebni računalniki - Priročniki b) Windows 98 (operacijski sistem) - Priročniki c) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki d) računalništvo e) osebni računalnik f) PC g) sestavni deli h) operacijski sistemi i) namestitev j) Internet k) večpredstavnost l) tiskanje m) priročniki

681.3-181.4
COBISS.SI-ID 107676928

113.
PENFOLD, David
        ECDL module 2 : ECDL - the European PC standard. Using the computer and managing files / ŠDavid PenfoldĆ. - London Šetc.Ć : Springer ; Swindon : BCS, cop. 2000. - 119 str. : ilustr. ; 22 cm. - (European Computer Driving Licence)

Avtor naveden na ovoju. - Ovojni nasl.: Using the computer & managing files. - Kazalo
ISBN 1-85233-443-6
a) Electronic data processing personnel - Certification - Europe b) Microcomputers c) File organization (Computer science) d) European Computer Driving Licence e) računalništvo f) izobraževanje g) ECDL moduli h) mikroračunalniki i) uporaba računalnika j) delo z računalnikom k) ikone l) okna m) strukture imenikov n) datoteke o) delo z datotekami p) popravljanje tekstovnih datotek q) tiskanje r) učbeniki

004.4(075)
COBISS.SI-ID 23929349

114.
PENFOLD, David
        ECDL module 3. Word processing : ECDL-the European PC standard / by David Penfold. - London Šetc.Ć : Springer ; Swindon : BCS, cop. 2000. - 183 str. : ilustr. ; 22 cm. - (European Computer Driving Licence)

ISBN 1-85233-444-4
a) Electronic data processing personnel - Certification - Europe b) Word processing - Examinations - Study guides c) European Computer Driving Licence d) računalništvo e) izobraževanje f) ECDL moduli g) programska oprema h) Word 97 i) urejevalniki besedil j) delo z besedilom k) učbeniki

004.42(075)
COBISS.SI-ID 23929605

115.
PETRIŠIČ, Jože
        Visual Workbench za Fortran PowerStation v okolju Windows 3.1 / Jože Petrišič. - V Ljubljani : Fakulteta za strojništvo, 1994 (Ljubljana : Planprint). - 52 str. : ilustr. ; 24 cm

a) Visual Workbench (računalniški program) b) računalništvo c) programska oprema d) Visual Workbench e) okolje Windows 3.1 f) urejevalniki besedil g) programski jezik h) Fortran PowerStation 1.0 i) učbeniki za visoke šole

004.42(075.8)
COBISS.SI-ID 45339392

116.
PETROUTSOS, Evangelos
        Mastering Visual Basic.NET / Evangelos Petroutsos. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2002. - XXVII, 1153 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7821-2877-7
a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic. NET f) programiranje baz podatkov g) Web programiranje h) Windows okolje i) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 24185093

117.
PODGORELEC, Vili
        Oblikovanje inteligentnih sistemov in odkrivanje znanja z avtomatskim programiranjem : doktorska disertacija / Vili Podgorelec. - Maribor : ŠV. PodgorelecĆ, 2001. - XI, 168 str. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) računalništvo b) inteligentni sistemi c) evolucijski algoritmi d) algoritmi e) genetski algoritmi f) avtomatsko programiranje g) odkrivanje znanja h) podatkovno rudarjenje i) umetna inteligenca j) strojno učenje k) odločitvena drevesa l) doktorska disertacija

004.43+007.52(043.3)
COBISS.SI-ID 6973974

118.
        PROFESSIONAL ADO.NET / Paul Dickinson ... Šet al.Ć. - Birmingham : Wrox Press, cop. 2001. - XIII, 719 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

ISBN 1-861005-27-X
a) računalništvo b) programski jeziki c) ADO. NET d) Web aplikacije e) dostopnost podatkov f) ponudniki podatkov g) internet programiranje h) priročniki

004.42/.43
COBISS.SI-ID 47626241

119.
        PROFESSIONAL ASP.NET 1.0 special edition / Richard Anderson ... Šet al.Ć. - Birmingham : Wrox, 2002. - XXV, 1355 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 1-861007-03-5
a) računalništvo b) Web aplikacije c) ASP. NET d) .NET Framework e) razvoj aplikacij f) varnost g) knjižnice razredov h) Web servisi i) gradnja podatkov j) upravljanje podatkov k) relacijski podatki l) priročniki

004.4:004.7
COBISS.SI-ID 3340307

120.
        PROFESSIONAL ASP.NET Web services / Russ Basiura ... Šet al.Ć. - Birmingham : Wrox Press, cop. 2001. - XV, 761 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

Kazalo
ISBN 1-861005-45-8
a) Active server pages b) Web sites - Design c) Web servers d) računalništvo e) programski jeziki f) ASP. NET g) internet programiranje h) porazdeljeno programiranje i) označevalni jeziki j) Web servisi k) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 47627009

121.
        PROFESSIONAL ebXML Foundations / David A. Chappell ... Šet al.Ć. - Birmingham : Wrox Press, cop. 2001. - XIII, 697 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

ISBN 1-861005-90-3
a) računalništvo b) poslovni procesi c) spletni jeziki d) označevalni jeziki e) ebXML f) elektronsko poslovanje g) računalniške mreže h) objektno orientirano programiranje i) priročniki

004.43:004.7
COBISS.SI-ID 48060161

122.
        RAČUNALNIŠKA grafika / Saša Divjak ... Šet al.Ć. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko). - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

a) Računalniška grafika - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) računalniška grafika d) grafični sistemi e) prostor f) krivulje g) ploskve h) modeliranje i) upodabljanje j) računalniška animacija k) posebni efekti l) VRML m) učbeniki za visoke šole

004.92(075.8)
COBISS.SI-ID 112777728

123.
RAINA, Kapil
        mCommerce security : a beginner's guide / Kapil Raina, Anurag Harsh. - Berkeley : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXV, 468 str. : ilustr. ; 24 cm + 8 str. vpetih pril. - (Network professional's library)

Kazalo
ISBN 0-07-219460-X
a) Electronic commerce - Security measures b) Mobile computing - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) elektronsko poslovanje f) varnostni ukrepi g) zagotavljanje varnosti h) brezžične komunikacije i) aplikacije j) zdravstvo k) javne službe l) vojska m) Bluetooth n) pregledno delo

004.7:65.004.4
COBISS.SI-ID 24230661

124.
        RED Hat Linux 7.2 unleashed / Bill Ball ... Šet al.Ć. - Indianapolis : SAMS, cop. 2002. - XXII, 859 str. : ilustr. ; 23 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM-a)

Kazalo
ISBN 0-672-32282-X (broš.)
a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 7.2 f) namestitev g) konfiguracija h) upravljanje sistema i) priročniki

004.45
COBISS.SI-ID 24528389

125.
REYNOLDS, Matthew
        Visual basic.NET od začetka / Matthew Reynolds ... Šet al.Ć ; Šprevod IolarĆ. - Ljubljana : Pasadena, 2002 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - XV, 860 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Beginning VB.NET, 2nd ed.
ISBN 961-6361-21-X
a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual Basic. NET d) programiranje e) Windows okolje f) pisanje programov g) nadziranje toka podatkov h) izdelava predmetov i) podatkovne strukture j) izdelava okenskih aplikacij k) izdelava menijev l) prikaz pogovornih oken m) odpravljanje napak n) knjižnice razredov o) zbirke podatkov v SQL serverju p) priročniki

004.43
COBISS.SI-ID 24217605

126.
ROAME, Tony
        Macromedia Freehand 10 : training from the source / Tony Roame and Subir Choudhury. - Berkeley : Macromedia Press, cop. 2002. - VIII, 461 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-201-75042-2
a) FreeHand (Computer file) b) Computer graphics c) Web sites - Design d) računalništvo e) programska oprema f) Freehand 10 g) računalniška grafika h) makromedia i) namizno založništvo j) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 24190213

127.
ROCKWELL, Ron
        FreeHand 10 : f/x & design / Ron Rockwell. - Scottsdale : Coriolis, cop. 2001. - XXIV, 331 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Creative Professional)

Kazalo
ISBN 1-58880-164-0
a) FreeHand (Computer file) b) Computer graphics c) Web sites - Design d) računalništvo e) programska oprema f) FreeHand 10 g) računalniška grafika h) makromedia i) namizno založništvo j) Web strani k) načrtovanje l) priročnikar

004.42
COBISS.SI-ID 24190725

128.
ROZMAN, Ivan
        Programiranje v zbirnem jeziku / Ivan Rozman, Davor Bonačić. - 1. ponatis. - Maribor : FERI, 1997 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - 271 str. : graf. prikazi ; 23 cm

200 izv. - Kazalo
ISBN 86-435-0002-X
a) VAX (računalnik) - Učbeniki za visoke šole b) Zbirni jezik - VAX (operacijski sistem) - Učbeniki za visoke šole c) računalnik VAX d) VAX e) računalništvo f) sistemsko programiranje g) VAX sitem h) operacijski sistemi i) zbirni jeziki j) karakteristike zbirnika k) učbeniki za visoke šole

004.42(075.8)
COBISS.SI-ID 40750593

129.
SEPESY Maučec, Mirjam
        Adaptacija jezikovnega modela na vsebinsko specifično besedišče : doktorska disertacija / Mirjam Sepesy Maučec. - Maribor : ŠM. Sepesy MaučecĆ, 2001. - XXXIV, 168 str. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001
a) računalništvo b) naravni jeziki c) razpoznavanje govora d) razpoznavalniki govora e) model razpoznavalnika f) bigramski modeli g) trigramski modeli h) jezikovni model i) adaptacija modela j) modeliranje slovenskega jezika k) tvorba besednih oblik l) doktorska disertacija

004.5:621.391(043.3)
COBISS.SI-ID 6969622

130.
SMITH, Roderick W.
        Linux+ study guide / Roderick W. Smith. - San Francisco Šetc.Ć : SYBEX, cop. 2001. - LIII, 728 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Na ov.: Exam XK0-001. - Kazalo
ISBN 0-7821-2939-0
a) Linux b) Linux (Computer file) - Examinations - Study guides c) Electronic data processing personnel - Certification d) Operating systems (Computers) - Certification e) računalništvo f) operacijski sistemi g) Linux + h) namestitev i) upravljanje programske opreme j) varnost k) omrežja l) naloge m) priročniki

004.45(076.1)
COBISS.SI-ID 24183045

131.
        SOFTWARE quality and software testing in Internet times / Dirk Meyerhoff ... Šet al.Ć (eds.) ; with contributions of Stale Amland ... Šet al.Ć. - Berlin : Springer, cop. 2002. - XII, 293 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. Š283Ć-288. - Povzetki pri večini poglavij
ISBN 3-540-42632-9
a) Computer software - Testing b) Computer software - Reliability c) računalništvo d) programska oprema e) kakovost programske opreme f) preskušanje g) Web projekti h) razvoj opreme i) potrebe tržišča j) pregledno delo

004.42.05
COBISS.SI-ID 24304645

132.
STANEK, William R.
        Microsoft Windows XP professional : administrator's pocket consultant / William R. Stanek. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XXII, 353 str. : ilustr. ; 21 cm. - (IT Professional)

Kazalo
ISBN 0-7356-1381-8
a) Microsoft Windows XP b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows XP f) upravljanje sisteme g) omrežja h) optimizacija sistema i) priročniki

004.451
COBISS.SI-ID 1306389

133.
STINSON, Craig
        Microsoft Excel version 2002 inside out / Craig Stinson, Mark Dodge. - Redmond : Microsoft, cop. 2001. - XXXVIII, 1055 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazali
- - Microsoft Excel version 2002 inside out ŠElektronski virĆ. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. z enote
ISBN 0-7356-1281-1
a) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Excel 2002 - priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) Excel 2002 e) elektronske preglednice f) formule g) diagrami h) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 46489345

134.
STOTT, David, 1952-
        ECDL module 4 : ECDL - the European PC standard. Spreadsheets / by David Stott. - London Šetc.Ć : Springer ; Swindon, Wiltshire : BCS, cop. 2000. - 125 str. : ilustr. ; 22 cm. - (European Computer Driving Licence)

Kazalo
ISBN 1-85233-445-2
a) Electronic data processing personnel - Certification - Europe b) Electronic spreadsheets - Examinations - Study guides c) European Computer Driving Licence d) računalništvo e) izobraževanje f) ECDL moduli g) elektronske preglednice h) programska oprema i) Excel 97 j) osnovne operacije k) formule l) funkcije m) priročniki

004.4(075)
COBISS.SI-ID 23930117

135.
STOTT, David, 1952-
        ECDL module 6 : ECDL - the European PC standard. Presentation / by David Stott. - London Šetc.Ć : Springer ; Swindon, Wiltshire : BCS, cop. 2000. - 100 str. : ilustr. ; 22 cm. - (European Computer Driving Licence)

Kazalo
ISBN 1-85233-447-9
a) Electronic data processing personnel - Certification - Europe b) Computer graphics - Examinations - Study guides c) European Computer Driving Licence d) računalništvo e) izobraževanje f) ECDL moduli g) predstavitve h) programska oprema i) PowerPoint j) priročniki

004.4(075)
COBISS.SI-ID 23926021

136.
STOTT, David
        ECDL module 7 : ECDL - the European PC standard. Information and communication / by David Stott & Diane Moran. - London Šetc.Ć : Springer ; Swindon : BCS, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 22 cm. - (European computer driving licence)

Textbook for undergraduates. - Kazalo
ISBN 1-85233-448-7
a) računalništvo b) izobraževanje c) ECDL moduli d) računalniške mreže e) E-mail f) Internet g) Web iskanje h) Web navigacija i) priročniki

004.738.5(075)
COBISS.SI-ID 23927045

137.
STOVER, Teresa S.
        Microsoft project version 2002 inside out / Teresa S. Stover. - Redmond : Microsoft Press, 2002, cop. 2003. - XXX, 963 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7356-1124-6
a) računalništvo b) programska oprema c) Microsoft Project 2002 d) projektno vodenje e) vodenje projektov f) osnove projektov g) poročila h) analize i) upravljanje projektov j) priročniki

004.42
COBISS.SI-ID 48332801

138.
TAFERNER, Manfred
        Wireless internet access over GSM and UMTS / Manfred Taferner, Ernst Bonek. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - IX, 267 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Signals and communication technology)

Bibliografija: str. Š247Ć-254. - Kazalo
ISBN 3-540-42551-9
a) Computer network protocols b) Internet c) Global system for mobile communications d) Wireless communication systems e) računalništvo f) brezžične komunikacije g) internet dostop h) protokoli i) prenos podatkov j) GSM sistemi k) UMTS sistemi l) brezžično okolje m) TCP n) pregledno delo

004.738.5
COBISS.SI-ID 24194821

139.
        THREE-dimensional television, video and display technology / Bahram Javidi, Fumio Okano ŠeditorsĆ. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XXIII, 495 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-540-43549-2
a) Three-dimensional display systems b) Television display systems c) Imaging systems d) računalništvo e) strojna oprema f) zasloni visoke kakovosti g) digitalna tehnologija h) globinske slike i) 3D prikazovalniki j) HDTV k) stereoskopski sistemi l) avtostereoskopski sistemi m) slikovni sistemi n) video zgoščevanje o) MPEG - 2 standard p) digitalni hologrami q) aplikacije r) računalniški monitorji s) TV t) video u) robotika v) metrologija w) medicina x) pregledno delo

004.353.2
COBISS.SI-ID 24401669

140.
TREBAR, Mira
        Osnove logičnih vezij / Mira Trebar. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002. - 185 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija str. 185
ISBN 961-6209-30-2
a) računalništvo b) strojna oprema c) logična vezja d) števila e) kode f) Boolova algebra g) logične funkcije h) minimizacija funkcij i) aritmetična vezja j) strukturalni gradniki k) programabilni logični gradniki l) sekvenčna vezja m) avtomati n) Mooreov avtomat o) Mealyjev avtomat p) vaje q) učbeniki za visoke šole

004.312(075.8)
COBISS.SI-ID 120175872

141.
        UNIX unleashed / Robin Anderson ... Šet al.Ć. - 4th ed. - Indianapolis : SAMS, 2002. - XXV, 1163 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 1113-1119
ISBN 0-672-32251-X
a) UNIX (Computer file) b) UNIX (Computer file) c) Operating systems (Computers) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) UNIX g) računalniške komunikacije h) ukazi i) opis sistema j) datoteke k) priročniki

004.45
COBISS.SI-ID 24528133

142.
URŠEJ, Samo
        Mikrokrmilnik SAB 80515 / avtorji Samo Uršej, Jože Mohorko, Matej Caf ; Šslike so narisali Samo Uršej ... Šet al.ĆĆ. - Maribor : Tehniška fakulteta - ERI, Inštitut za avtomatiko, 1994. - VII, 138 str. : graf. prik. ; 23 cm. - (Avtomatika ; zv. 10-2)

150 izv. - Bibliografija: str. 134. - Kazalo
ISBN 86-435-0057-7
a) računalništvo - elektronske komponente - mikrokrmilniki - mikroprocesorji b) računalništvo c) strojna oprema d) mikrokrmilnik SAB 80515 e) lastnosti f) organizacija pomnilnika g) vhodno izhodna vrata h) števec i) časovnik j) AD pretvornik k) watchdog l) DA pretvornik m) prekinitveni sistem n) serijski vmesnik o) učbeniki za visoke šole

004.3(075.8)
COBISS.SI-ID 34725121

143.
VILFAN, Boštjan
        Osnovni algoritmi / Boštjan Vilfan. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002 (Ljubljana : Formatisk). - VIII, 236 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 229-230. - Kazalo
ISBN 961-6209-13-2
a) Algoritmi - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) linearno programiranje d) algoritmi z rekurzivnim razcepom e) dinamično programiranje f) požrešni algoritmi g) sestopanje h) znakovna zaporedja i) vzporedni algoritmi j) programski jezik k) Oberon 2 l) Knuth-Morris Prattov algoritem m) Boyer-Mooreov algoritem n) učbeniki za visoke šole

004.42:510.5(075.8)
COBISS.SI-ID 116054784

144.
VIRANT, Jernej
        Zanesljivost računalniških sistemov / Jernej Virant. - Nova izd., 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo in informatiko, 1993 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - X, 265 str. : graf. prikazi ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 257-259
ISBN 86-7739-033-2 ISBN 86-7739-003-2 !
a) Računalniški sistemi - Zanesljivost - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) računalniški sistemi d) zanesljivost sistemov e) vrednotenje zanesljivosti f) parametri vrednotenja g) zanesljivost komponent h) zanesljivost opreme i) sistemska zanesljivost j) sistemska redundanca k) računalniška zanesljivost l) povečanje zanesljivosti m) diagnostika n) kakovost o) učbeniki za visoke šole

004.004.15(075.8)
COBISS.SI-ID 34149376

145.
WILDE, Erik, 1967-
        Wilde's WWW : technical foundations of the World Wide Web / Erik Wilde. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 1999. - XXV, 594 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. Š501Ć-514. - Kazalo
ISBN 3-540-64285-4
a) World Wide Web b) World Wide Web c) računalništvo d) računalniške mreže e) Internet f) URL g) URI - Universal Resource Identifier h) ptotokoli prenosa hipertekstov i) HTTP - Hypertext Transfer Protocol j) SGML - Standard Generalized Markup Language k) HTML - Hypertext Markup Language l) CSS - Cascading Style Sheets m) XML - Extensible Markup Language n) distribucija hipermedijskih dokumentov o) Web tehnologije p) pregledno delo

004.738.5
COBISS.SI-ID 23954693

146.
WILLIS, Thearon
        Beginning SQL server 2000 for VB developers / Thearon Willis. - Birmingham : Wrox Press, cop. 2000. - IX, 861 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to programmer)

Kazalo
ISBN 1-861004-67-2
a) SQL server 2000 b) SQL server c) Microsoft Visual BASIC d) Client/server computing e) računalništvo f) relacijske baze podatkov g) upravljanje podatkovnih baz h) SQL Server 2000 i) razvoj baz j) načrtovanje baz k) varnost l) povezovanje baz m) obdelave podatkov n) aplikacije o) priročniki

004.6
COBISS.SI-ID 24189445

147.
ZAZULA, Damjan
        Operacijski sistemi / Damjan Zazula. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1997 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - XV, 244 str. : graf. prikazi ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 220-222. - Kazalo
ISBN 86-435-0195-6
a) Računalništvo - Učbeniki za visoke šole b) Operacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) operacijski sistemi e) zgradba računalniških sistemov f) delitev sistemov g) upravljanje s posli h) upravljanje s procesi i) pomnilnik j) zaščita k) varovanje l) učbeniki za visoke šole

004.451(075.8)
COBISS.SI-ID 41677569

148.
ŽUMER, Viljem
        Objektno programiranje v C++ / Viljem Žumer, Janez Brest. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2001 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - VI, 265 str. ; 24 cm

250 izv. - Kazalo
ISBN 86-435-0445-9 ISBN 86-435-0455-9 ! (na ovoju)
a) računalništvo b) objektno orientirano programiranje c) programski jeziki C++ d) razredi e) hierarhije razredov f) dinamične podatkovne strukture g) šablone h) podatkovni tokovi i) učbeniki za visoke šole

004.42:004.45(075.8)
COBISS.SI-ID 46580225

149.
ŽUMER, Viljem
        Računalnik / Viljem Žumer, Niko Čižek ; Šslike Štefan MasičĆ. - Maribor : Tehniška fakulteta, Inštitut za računalništvo, 1993 (Maribor : Založniška tiskarska dejavnost TF). - 177 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. Š178Ć
ISBN 86-435-0052-6
a) Računalniki - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) računalniki d) algoritmi e) podatkovne strukture f) zgradba računalnika g) procesor h) mikrokrmilna krmilna enota i) strojni jezik j) povezave računalnikov k) računalniške mreže l) operacijski sistemi m) prevajalniki n) uporaba računalnika o) učbeniki za visoke šole

004.3(075.8)
COBISS.SI-ID 34144769


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


150.
BESENIČAR, Jure
        Geodetski in izravnalni računi. 1 / Jure Beseničar ; Šilustrator Mateja RihtaršičĆ. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1990. - 130 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Srednje izobraževanje. Usmeritev: geodezija)

300 izv. - Bibliografija: str. Š131Ć
a) Geodezija - Izračuni - Učbeniki za srednje šole b) Geodetski računi - Izravnalni računi - Učbeniki za srednje šole c) geodezija d) merske enote e) redukcija poševno merjenih dolžin f) koordinatni račun g) koordinatne poligonske točke h) odkrivanje napak v poligonih i) koordinatne linijske točke j) koordinate polarno posnetih točk k) notranji urez l) srednji urez m) naloge n) rešitve o) učbeniki za srednje šole

528.(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 2946357

151.
HAWKING, Stephen W., 1942-
        Vesolje v orehovi lupini / Stephen Hawking ; Šprevedla Mirjam GaličičĆ. - Tržič : Učila International, 2002 (Ljubljana : Euroadria). - 216 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The universe in a nutshell. - Kazalo
ISBN 961-233-444-7
a) Kozmologija b) Prostor in čas c) astronomija d) vesolje e) relativnost f) čas g) črne luknje h) potovanje v času i) priročniki

524.8:530.12
COBISS.SI-ID 115846144

152.
HOFMANN-Wellenhof, B.
        Global positioning system : theory and practice / B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger, J. Collins. - 5th revised ed. - Wien ; New York : Springer, cop. 2001. - XXII, 382 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. Š355Ć-370. - Kazalo
ISBN 3-211-83534-2 (broš.)
a) Global Positioning System b) Artificial satellites in navigation c) Navstar-GPS, Systeme d) Satellites artificiels en navigation e) fotografija f) GPS - Global Positioning System g) referenčni sistemi h) orbite satelitov i) signali satelitov j) opazovanja k) matematični modeli pozicioniranja l) oslonilne točke m) obdelave podatkov n) transformacija rezultatov o) aplikacije p) razvoj GPS-a q) pregledno delo

528.738:629.783
COBISS.SI-ID 24202501

153.
MIKHAIL, Edward M.
        Introduction to modern photogrammetry / Edward M. Mikhail, James S. Bethel and J. Chris McGlone. - New York Šetc.Ć : John Wiley & sons, cop. 2001. - 608 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-471-30924-9
a) Photogrammetry b) geodezija c) fotogrametrija d) osnovna fotogrametrija e) fotogrametrični zaznavni sistem f) matematični koncept fotogrametrije g) metodologije dela h) digitalna fotogrametrija i) fotogramski instrumenti j) analize k) matematično modeliranje l) orbitalna fotogrametrija m) pregledno delo

528.7/.73
COBISS.SI-ID 23922949

154.
PLAIT, Philip C.
        Bad astronomy : misconceptions and misuses revealed, from astrology to the moon landing 'hoax' / Philip C. Plait ; Šillustrations by Tina Cash WalchĆ. - New York : Wiley, cop. 2002. - vii, 277 str. : ilustr. ; 23 cm

Includes bibliographical references (p. 259-262) and index
ISBN 0471409766 (acid-free paper)
a) Astronomy - Popular works b) Astronomy - Miscellanea c) Errors, Scientific d) astronomija e) amaterska astronomija f) opazovanje zvezd g) napake h) raziskovanje vesolja

52(078)
COBISS.SI-ID 24391941

155.
ZUPANČIČ, Pavel
        Geodezija za gradbene tehnike / Pavel Zupančič. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1984. - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Vzgojnoizobraževalni program. Usmeritev gradnja)

a) geodezija b) geodetsko mersko orodje c) trasirke d) grezilo e) merski trakovi f) kotne prizme g) libele h) natančnost merjenj i) pogreški j) teodolit k) višinomerstvo l) poligonska mreža m) izmera zemljišča n) tahimetrija o) izdelava geodetskih načrtov p) koordinatograf ČEMUS q) elektrooptični razdaljemer r) geodetska dela s) geodetska evidenca t) učbeniki za visoke šole

528(075.3)
COBISS.SI-ID 14573313


53 FIZIKA.


156.
        An ADVANCED course in modern nuclear physics / J.M. Arias, M. Lozano (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XI, 362 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 581)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-540-42409-1
a) Nuclear physics b) jedrska fizika c) atomsko jedro d) teorija informacij e) gibanje jeder f) model bozona g) semi-klasične metode h) antimaterija i) zborniki

539.1
COBISS.SI-ID 23884549

157.
BAČLIĆ, B... S.
        Operation of counterflow regenerators / B. S. Baclic, G. D. Dragutinovic. - Southamtpon ; Boston : Computational Mechanics Publications, cop. 1998. - 180 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International series on Developments in heat transfer ; 4, ISSN 1369-7331)

Bibl. pri posam. poglavjih
ISBN 1-85312-548-2
a) fizika b) termodinamika c) izmenjevalci toplote d) termalni regeneratorji e) izmenjava toplote f) model regeneratorja g) Nusseltove enačbe h) ekzaktne analize i) aproksimacijske analize j) temperaturna polja k) algoritmi l) tabele m) diagrami n) pregledno delo

536.24:532.5
COBISS.SI-ID 4234774

158.
CNRS Summer School on Solar Astrophysics (1998 ; Oleron)
        Transport and energy conversion in the heliosphere : lectures given at the CNRS Summer School on Solar Astrophysics, Oleron, France, 25-29 May 1998 / J.-P. Rozelot, L. Klein, J.-C. Vial (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - VIII, 214 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 553)

ISBN 3-540-67595-7 (al)
a) Heliosphere - Congresses b) Magnetic reconnection - Congresses c) Magnetohydrodynamics - Congresses d) fizika plazme e) astronomija f) heliosfera g) magneto hidrodinamika h) plazma v magnetosferi i) zborniki

533.9:523.9
COBISS.SI-ID 22830597

159.
CVETAŠ, Franc
        Trdnost / Franc Cvetaš ; Šrisbe Mira JarcĆ. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 239 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 234. - Kazalo
ISBN 86-365-0182-2
a) Trdnost - Učbeniki za srednje šole b) fizika c) trdnost d) osnove e) Hookov zakon f) dopustne napetosti g) varnostni koeficienti h) konstrukcijski elementi i) preračuni j) obremenitve k) nateg l) tlak m) upogib n) strig o) torzija p) uklon q) tankostenske cevi r) tankostenske posode s) naloge t) rešitve u) učbeniki za srednje šole

539.4(075.3)
COBISS.SI-ID 118055936

160.
ĐONLAGIĆ, Dali
        Merjenja temperatur in tlakov / Dali Đonlagić, Denis Đonlagić ; Šslike je narisal Stanislav LampičĆ. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - VII, 250 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Merilna tehnika ; zv. M-5)

500 izv. - Bibliografija: str. 243-244. - Kazalo
ISBN 86-435-0112-3
a) Temperatura - Merjenje - Učbeniki za visoke šole b) Tlak - Merjenje - Učbeniki za visoke šole c) merilna tehnika d) merjenje temperatur e) temperaturne skale f) merilni pretvorniki g) mehanični na osnovi raztezanja h) raztezanje trdnih teles i) raztezanje tekočin j) raztezanje plinov k) raztezanje par l) posebne izvedbe m) termoelementi n) električni uporovni termometri o) polprevodniški uporovni termometri p) časovno obnašanje merilnikov temperature q) sevalni merilniki r) preskušanje merilnikov s) merjenje tlakov t) mehanični merilniki tlaka u) tekočinski v) elastični-vzmetni w) električni x) vgradnja merilnikov tlaka y) umerjanje merilnikov tlaka z) učbeniki za visoke šole

53.08(075.8)
COBISS.SI-ID 37422081

161.
FEFER, Dušan
        Elektroakustika / Dušan Fefer, Anton Jeglič. - Dotis 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1993 (Ljubljana : Mavrič). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 323-328
ISBN 86-7739-032-4
a) Elektroakustika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektroakustika d) električni glasbeni instrumenti e) elektronski glasbeni instrumenti f) glasba g) mikrofoni h) stereofonska reprodukcija i) govorna snemanja j) glasbena snemanja k) zvočniki l) naprave za reprodukcijo zvoka m) magnetofonski trak n) redukcija šuma o) laserski gramofon p) digitalni gramofon q) fonometri r) učbeniki za visoke šole

534.86(075.8)
681.8(075.8)
COBISS.SI-ID 35249920

162.
        FIZIKA / Šprevod in priredba Matjaž ŠtuhecĆ. - Tržič : Učila International, 2002 (ŠLjubljana : EuroadriaĆ). - 476 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Tematski leksikoni)

Prevod dela: Die Physik
ISBN 961-233-428-5
a) Fizika - Leksikoni b) fizika c) leksikon

53(031)
COBISS.SI-ID 117089792

163.
GONICK, Larry
        Fizika v stripu + rešene naloge / ŠLarry Gonick, Art Huffman ; prevedel in sestavil naloge Vasja Kožuh ; ilustracije po izvirnikuĆ. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (ŠLjubljanaĆ : "Tone Tomšič"). - 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The cartoon guide to physics. - Avtorja navedena na ov. - Kazalo
ISBN 86-365-0338-8
a) Fizika b) fizika c) mehanika d) gibanje e) energija f) elektrika g) naboj h) električno polje i) magnetizem j) izmenični tok k) naloge l) vprašanje m) rešitve n) stripi

53(075.3)
COBISS.SI-ID 106347008

164.
        IMPACTS in mechanical systems : analysis and modelling / Bernard Brogliato (ed.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - VII, 273 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 551)

ISBN 3-540-67523-X
a) Impact b) Shock (Mechanics) c) fizika d) mehanika e) mehanski sistemi f) trki g) matematična analiza h) numerična analiza i) stabilnost j) bifurkacije k) elasto-plastični trki l) multipli trki m) zborniki

531.66
COBISS.SI-ID 22798597

165.
INTERNATIONAL Couette-Taylor Workshop (11 ; 1999 ; Bremen)
        Physics of rotating fluids : selected topics of the 11th International Couette-Taylor Workshop, held at Bremen, Germany, 20-23 July 1999 / Christoph Egbers, Gerd Pfister (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - XVIII, 439 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 549)

ISBN 3-540-67514-0
a) Rotating masses of fluid - Congresses b) Vortex-motion - Congresses c) fizika d) hidrodinamika e) rotirajoči fluidi f) Taylor-Covettov pretok g) vrtinčaste strukture h) zborniki

532.51
COBISS.SI-ID 22855941

166.
KUMPERŠČAK, Vitodrag
        Naloge iz moderne fizike / Vito Kumperščak, Mitja Peternel. - Maribor : Tehniška fakulteta, 1990. - 112 str. : graf. prikazi ; 29 cm

500 izv.
a) fizika b) kinetična teorija plinov c) kvantna mehanika d) atomska zgradba trdne snovi e) jedrska fizika f) tabele integralov g) tabele fizikalnih konstant h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

53(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 709142

167.
        RELATIVISTIC quantum measurement and decoherence : lectures of a workshop, held at the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Naples, April 9-10, 1999 / Heinz-Peter Breuer, Francesco Petruccione (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - X, 140 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 559)

ISBN 3-540-41061-9
a) Quantum theory - Congresses b) Physical measurements - Congresses c) Coherence (Nuclear physics) - Congresses d) fizika e) specialna teorija relativnosti f) fizikalne meritve g) kvantna elektrodinamika h) koherenca i) zborniki

530.12
COBISS.SI-ID 22855685

168.
SITGES Conference on Statistical Mechanics (16 ; 1999 ; Barcelona)
        Statistical and dynamical aspects of mesoscopic systems : proceedings of the XVI Sitges Conference on Statistical Mechanics, held at Sitges, Barcelona, Spain, 7-11 June 1999 / D. Reguera ... Šet al.Ć (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - XII, 357 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 547)

ISBN 3-540-67478-0
a) Mesoscopic phenomena (Physics) - Congresses b) Statistical mechanics - Congresses c) fizika kondenzirane snovi d) statistična mehanika e) kvantne točke f) kvantni kaos g) polprevodniki h) polprevodniške spremembe i) transport j) spinske lastnosti k) mezoskopski superprevodniki l) naključni sistemi m) zborniki

537.874.4:538.9
COBISS.SI-ID 22806021

169.
        STATISTICAL physics and spatial statistics : the art of analyzing and modeling spatial structures and pattern formation / Klaus R. Mecke, Dietrich Stoyan (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2000. - XII, 415 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; vol. 554)

Kazalo
ISBN 3-540-67750-X
a) Statistical physics b) Spatial analysis (Statistics) c) statistična anliza d) prostorska analiza e) točkovni procesi f) morfologija vzorcev g) fazni prehodi h) zborniki

53.01:519.24
COBISS.SI-ID 22737925

170.
        STOCHASTIC processes in physics, chemistry, and biology / Jan A. Freund, Thorsten Poschel (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - X, 516 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 557)

ISBN 3-540-41074-0
a) Stochastic processes b) fizika c) kemija d) stohastični procesi e) Brownovo gibanje f) transport snovi g) difuzija h) resonanca i) sinhronizacija faz j) fazni prehodi k) reaktivni procesi l) kaotični sistemi m) formiranje strukture n) zborniki

530.162+533.723
COBISS.SI-ID 22830853

171.
STROPNIK, Jože, 1947-
        Hidromehanika / Jože Stropnik ; Štehnične risbe Andrej ZajecĆ. - 1. natis prenovljene izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1999 (Ljubljana : Grafis). - XIII, 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 198. - Kazalo
ISBN 86-365-0301-9
a) Hidromehanika - Učbeniki za srednje šole b) fizika c) hidrodinamika d) fizikalne lastnsoti kapljevin e) hidrostatika f) hidrostatični pritisk g) hidrostatični tlak h) osnovna enačba hidrostatike i) zračni tlak j) relativni tlak k) absolutni tlak l) Pascalov tlak m) hidrostatični pritisk na stene posode n) vzgon teles o) plavanje teles p) hidromehanika izdelave kapljevine q) Venturijev princip r) cevovod med posodama s) hidravlična natega t) laminarni tok kapljevine u) turbulentni tok kapljevine v) osnove hidravlične podobnosti w) stacionarni tok kapljevin x) iztekanje kapljevin y) meritve pretočnih hitrosti z) meritve prostorninskega pretoka š) sile pri iztekanju đ) sile pri pretakanju ć) sila cukrka kapljevine č) hidravlični udar &127;) kavitacija Ž) naloge !) rešitve #) učbeniki za visoke šole

532(075.3)
COBISS.SI-ID 99708928

172.
ŠETINA, Janez
        Precizijsko merjenje nizkih tlakov z merilnikom z lebdečo kroglico : doktorska disertacija / Janez Šetina. - Maribor : ŠJ. ŠetinaĆ, 2002. - 181 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 175-176. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) fizika vakuuma b) ultravisoki vakuum c) nizki tlaki d) viskoznostni merilnik vakuuma e) molekularno trenje f) rezidualno trenje g) magnetno lebdenje h) modeliranje temperature i) viskoznost plinov j) molekularno območje k) referenčni etalon l) merilna negotovost m) doktorska disertacija

533.5:531.78(043.3)
COBISS.SI-ID 121522432

173.
        VORTEX structure and dynamics : lectures of a workshop held in Rouen, France, April 27-28, 1999 / Agnes Maurel, Philippe Petitjeans (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - XII, 319 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 555)

Kazalo
ISBN 3-540-67920-0
a) Vortex-motion - Congresses b) fizika c) mehanika fluidov d) dinamika fluidov e) turbulenca f) vrtinci g) zborniki

532.527
COBISS.SI-ID 22769669


54 KEMIJA.


174.
        ADVANCED functional molecules and polymers / edited by Hari Singh Nalwa. - Amsterdam : Gordon & Breach, cop. 2001. - 4 zv. : ilustr. ; 29 cm

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
Vsebina:
Zv. 1: Synthesis. - XIII, 382 str.
Zv. 2: Processing and spectroscopy. - XIII, 296 str.
Zv. 3: Electronic and photonic properties. - XIII, 387 str.
Zv. 4: Physical properties and applications. - XIII, 373 str.
ISBN 90-5699-312-7 (komplet) ISBN 90-5699-308-9 (zv. 1) ISBN 90-5699-309-7 (zv. 2) ISBN 90-5699-310-0 (zv. 3) ISBN 90-5699-311-9 (zv. 4)
a) Polymers b) kemija polimerov c) makromolekule d) polimerni derivati fulerena e) sinteze f) strukture g) fizikalne lastnosti h) fotoelektrične lastnosti i) spektroskopija j) aplikacije k) priročniki

678-1:543.4
COBISS.SI-ID 24252933

175.
ALBERT, Klaus
        On-line LC-NMR and related techniques / edited by Klaus Albert. - New York Šetc.Ć : John Wiley & sons, 2002. - 300 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-471-49649-9
a) Nuclear magnetic resonance b) Separation (Technology) c) Separation (Technology) - Experiments d) analizna kemija e) jedrska magnetna resonančna spektroskopija f) tekočinska kromatografija g) avtomatizacija postopka h) aplikacije i) biomedicina j) farmacija k) metabolizem zdravilnih učinkovin l) analiza naravnih spojin m) hrana n) tkiva o) onesnaževanje okolja p) zborniki

543.429.23:543.544.5
COBISS.SI-ID 24459525

176.
BULC, Nada
        Kemija. Zbirka računskih nalog / Nada Bulc, Venčeslav Kaučič in Ivan Leban. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1994 (Ljubljana : Planprint). - 65 str. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 65
ISBN 86-7217-063-6
a) Kemijsko računanje - Vaje za visoke šole b) Stehiometrija - Vaje za visoke šole c) kemija d) stehiometrija e) kemijski zakoni f) kemijski simboli g) formule h) enačbe i) termokemija j) večkomponentni sistemi k) plinski zakoni l) plinske zmesi m) urejanje kemijskih enačb n) naloge o) učbeniki za visoke šole

54(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 38333952

177.
        A CENTURY of separation science / edited by Haleem J. Issaq. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - XIV, 755 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 741-750. - Kazalo
ISBN 0-8247-0576-9
a) Chromatographic analysis b) Separation (Technology) c) analizna kemija d) biokemija e) biotehnologija f) metode ločevanja g) kromatografija h) plinska kromatografija i) tekočinska kromatografija j) elektroforeza k) zborniki

543.544/.545
COBISS.SI-ID 24462085

178.
        ELECTROANALYTICAL methods : guide to experiments and applications / F. Scholz (ed.) ; with contributions by A.M. Bond ... Šet al.Ć. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XXII, 331 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-540-42229-3
a) analizna kemija b) elektrokemijske metode c) termodinamika reakcij d) kinetika reakcij e) voltametrija f) kronokulometrija g) elektrokemijska impedančna spektroskopija h) spektroelektrokemija i) potenciometrija j) elektrode k) elektroliti l) materiali m) publikacije n) učbeniki

543.55
COBISS.SI-ID 24198149

179.
FIELD, L. D.
        Organic structures from spectra / L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman. - 3rd ed. - Chichester : Wiley, cop. 2002. - XIII, 369 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-470-84361-6 (vezano) ISBN 0-470-84362-4 (broš.)
a) Spectrum analysis - Problems, exercises, etc b) Organic compounds - Structure - Problems, exercises, etc c) organske kemija d) struktura spojin e) spektralna analiza f) UV spektroskopija g) IR spektroskopija h) NMR spektroskopija i) masna spektrometrija j) spektri k) naloge l) rešitve m) učbeniki

547'0:543.42
COBISS.SI-ID 16718119

180.
        HIGHLIGHTS in solute-solvent interactions / Šedited byĆ Wolfgang Linert. - Wien ; New York : Springer, cop. 2002. - VIII, 214 str. : ilustr. ; 29 cm

Posebna izdaja: Monatshefte fur Chemie, vol. 132, št. 11, 2001. - Bibl. pri vseh poglavjih
ISBN 3-211-83731-0
a) Solution (Chemistry) b) fizikalna kemija c) topnost d) interakcije topljenec-topilo e) vodne raztopine f) nevodne raztopine g) ionska solutacija h) termodinamika i) vpliv topila j) fazni prehodi k) zborniki

544.353.2
COBISS.SI-ID 24306437

181.
HOLLEMAN, A. F.
        Inorganic chemistry / founded by A.F. Holleman ; continued by Egon Wiberg ; first english edition by Nils Wiberg ; translated by Mary Eagleson, William Brewer ; revised by Bernhard J. Aylett. - 1st English ed., ŠeditedĆ by Nils Wiberg. - San Diego Šetc.Ć : Academic Press ; Berlin ; New York : De Gruyter, cop. 2001. - XXXIX, 1884 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Lehrbuch der anorganische Chemie. - Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-12-352651-5
a) Chemistry, Inorganic b) anorganska kemija c) splošna kemija d) atomi e) molekule f) periodni sistem elementov g) struktura atomov h) struktura molekul i) kemijske reakcije j) skupine periodnega sistema k) elementi glavnih skupin l) elementi prehoda m) lantanidi n) aktinidi o) učbeniki za visoke šole

546(075.8)
COBISS.SI-ID 24318981

182.
        INORGANIC chemistry highlights / edited by Gerd Meyer, Dieter Naumann and Lars Wesemann. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - XV, 324 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-527-30265-4
a) Chemistry, Inorganic b) anorganska kemija c) zlitine d) kristalinične spojine e) strukture f) kationski prevodniki g) katalizatorji h) organokovinske spojine i) strukture encimov j) kataliza k) kompleksi l) organoksenonove spojine m) priročniki

54-3
COBISS.SI-ID 24261637

183.
KHOPKAR, Shripad Moreshwer
        Analytical chemistry of macrocyclic and supramolecular compounds / S. M. Khopkar. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag ; New Delhi : Narosa, 2002. - XVIII, 298 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 3-540-64695-7 (Springer-Verlag, Berlin) ISBN 0-387-64695-7 (Springer-Verlag, New York) ISBN 81-7319-236-7 (Narosa, New Delhi)
a) Macrocyclic compounds - Analysis b) analizna kemija c) supramolekularna kemija d) makromolekule e) makrociklične spojine f) kronski etri g) kaliksareni h) kovinski kompleksi i) struktura j) ekstrakcija k) kromatografija l) spektrofotometrija m) emisijska spektroskopija n) elektrokemijske metode

543.4/.5-036
COBISS.SI-ID 24305669

184.
KUBECZKA, Karl-Heinz
        Essential oils analysis by capillary gas chromatography and carbon-13 NMR spectroscopy. - 2nd completely revised ed. - Chichester : John Wiley & sons, 2002. - XVIII, 461 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 461
ISBN 0-471-96314-3
a) Essences and essential oils - Analysis b) Gas chromatography c) Nuclear magnetic resonance spectroscopy d) organska kemija e) eterična olja f) parfumi g) analiza h) plinska kromatografija i) NMR spektroskopija

665.53:Š543.429.2+543.544.5.068.7Ć
COBISS.SI-ID 24255493

185.
KUBOTA, Naminosuke
        Propellants and explosives : thermochemical aspects of combustion / Naminosuke Kubota. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - X, 245 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 3-527-30210-7
a) Combustion b) Explosives c) Propellants d) fizikalna kemija e) termokemija f) termodinamika g) zgorevanje h) goriva i) eksploziva j) materiali k) raketni motorji

544.33:662.1/.4
COBISS.SI-ID 24368645

186.
MOLDOVEANU, Serban
        Sample preparation in chromatography / Serban C. Moldoveanu, Victor David. - Amsterdam ; New York : Elsevier, 2002. - XI, 930 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Journal of chromatography library, ISSN 0301-4770 ; vol. 65)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-444-50394-3
a) Chromatographic analysis b) Sample introduction (Chemistry) c) analizna kemija d) kromatografija e) priprava vzorca f) mehanski procesi g) ekstrakcije h) separacijske metode i) kemijske modifikacije j) kemijska degradacija k) piroliza l) učbeniki

543.05:543.544
COBISS.SI-ID 24534277

187.
        NEW trends in fluorescence spectroscopy : applications to chemical and life science / Bernard Valeur, Jean-Claude Brochon (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XXV, 490 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series on fluorescence : Methods and applications. 1)

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-540-67779-8
a) Fluorescence spectroscopy b) analizna kemija c) fluorescenčna spektroskopija d) zgodovinski razvoj e) kemijske reakcije f) reaktivnost g) molekularni sistemi h) spektroskopske raziskave i) senzorični sistemi j) aplikacije k) fluorescenčna mikroskopija l) biološki vzorci m) proteini n) zborniki

535.37:Š547+577Ć
COBISS.SI-ID 24201221

188.
SCHUBERT, Ulrich
        Synthesis of inorganic materials / Ulrich Schubert, Nicola Husing. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2000. - XVII, 396 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 3-527-29550-X
a) Solid state chemistry b) Inorganic compounds c) sinteza d) anorganska kemija e) kemija trdnega stanja f) materiali g) sinteze h) anorganski polimeri i) porozni materiali j) nanostrukturni materiali

66-911.6:546
COBISS.SI-ID 2327322

189.
SEWALD, Norbert
        Peptides : chemistry and biology / Norbert Sewald and Hans-Dieter Jakubke. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - XXXIV, 562 str. : ilustr. ; 25 cm

Slovarček: str. 429-543. - Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazali
ISBN 3-527-30405-3
a) Peptides b) organska kemija c) biokemija d) peptidi e) struktura f) biološko aktivni peptidi g) sinteza peptidov h) sinteze proteinov i) ciklopeptidi j) glikopeptidi k) fosfopeptidi l) lipopetdidi m) zgradba protenov n) aplikacije o) slovar izrazov p) učbeniki

577.112.6+547.96
COBISS.SI-ID 24458757

190.
SYMPOSIUM on Analytical Ultracentrifugation (12th ; Duisburg ; 2001)
        Analytical ultracentrifugation VI / volume editors W. Borchard and A. Straatmann : 12th international symposium on Analytical Ultracentrifugation, Duisburg, March 1st to 2nd 2001. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - VII, 160 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Progress in colloid and polymer science, ISSN 0340-255X ; vol. 119)

Bibliografija: str. 158. - Kazali
ISBN 3-540-42489-X
a) Ultracentrifugation - Congresses b) kemija polimerov c) koloidna kemija d) analizne metode e) ultracentrifugiranje f) raziskave g) polimeri h) koloidi i) supramolekularni sistemi j) biološki sistemi k) termodinamika l) hidrodinamika m) zborniki

Š544.77+577.1/.2Ć:57.088
COBISS.SI-ID 24194565

191.
WARREN, Dorothy
        Green chemistry : a resource outlining areas for the teaching of green and environmental chemistry and sustainable development for 11-19 year old students / written by Dorothy Warren ; Šedited by Colin Osborne and Maria PackĆ. - London : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - IV, 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 98
ISBN 0-85404-949-5
a) Chemistry - Study and teaching (Secondary) - Great Britain b) Environmental chemistry - Study and teaching c) Environmental management d) kemija e) učenje kemije f) poučevanje kemije g) ekologija h) varstvo okolja i) industrijska proizvodnja kemikalij j) onesnaževanje okolja k) kvaliteta zraka l) priročniki

Š54+504.05/.06Ć:371.2
COBISS.SI-ID 24296709


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


192.
FAKULTETA za gradbeništvo in geodezijo (Ljubljana)
        Faculty of Civil and Geodetic Engineering on the doorstep of the millennium : on the occasion of its 80th anniversary / Matej Fischinger, editor. - Ljubljana : Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2000 (Ljubljana : Formatisk). - 234 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 961-6167-33-2
a) gradbeništvo b) geodezija c) geofizika d) Slovenija e) jubilejni zborniki

550.3(497.4)(082)
528(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 105688064

193.
PERKO, Drago
        Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa / Drago Perko ; Škartografka Jerneja Fridl ; fotografi Jerneja Fridl ... et al.Ć. - Ljubljana : ZRC, 2001 (ŠLjubljanaĆ : Littera picta). - 229 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Geografija Slovenije ; 3)

Bibliografija: str. 220-223. - Kazala
ISBN 961-6182-94-3
a) geografija b) Slovenija c) geomorfologija d) kartografija e) digitalni model reliefa f) digitalni model višin g) nadmorska višina površja h) naklon površja i) ekspozicija površja j) reliefni koeficient k) geography l) Slovenia m) geomorphology n) cartography o) digital relief model p) digital elevation model q) altitude r) surface inclination s) surface exposition t) relief coefficient

551.43(497.4):681.3
COBISS.SI-ID 104535808

194.
        SLOVENSKI naravni kamen / Šavtorji Breda Mirtič ... Šet al.Ć ; fotografije Matevž LenarčičĆ. - Ljubljana : Ministrstvo za znanost in tehnologijo : Restavratorski center Republike Slovenije, 1999 (Ljubljana : Hren). - 131 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 116-121
ISBN 961-6101-05-6
a) Kamnine - Slovenija b) gradbeništvo c) materiali d) kamen e) naravni kamen f) nahajališča g) pridobivanje h) pridobivanje i) obdelava

552(497.4)
COBISS.SI-ID 98459648


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


195.
        BIOLOGIJA / Šprevod in priredba Jelka StrgarĆ. - Tržič : Učila International, 2002 (Ljubljana : Euroadria). - 489 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Tematski leksikoni)

Prevod dela: Biologie
ISBN 961-233-424-2
a) Biologija - Leksikoni b) biologija c) leksikon

57(031)
COBISS.SI-ID 120559360

196.
        ENCYCLOPEDIA of genetics / editor, Eric C.R. Reeve ; assistant editor, Isobel Black. - London ; Chicago : Fitzroy Dearborn, 2001. - XIX, 952 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazali. - Vsebina: A. Introducing Genetics ; B. The Origins of Genetics ; C. Genetics of Bacteria and Viruses ; D. Genetics of Drosophila and Other Insects ; E. Genetics of Eukaryotic Micro-organisms and their Organelles ; F. Mouse Genetics ; G. Genetics of Other Mammals ; H. Human Clinical Genetics ; I. Human Non-Clinical Genetics ; J. Plant Genetics ; K. Genetics of Cell Organelles, Structures and Function ; L. DNA-based Genetic Analysis and Biotechnology ; M. Model Organisms ; N. Population Genetics and Evolutionary Studies
ISBN 1-884964-34-6
a) Genetics - Encyclopedias b) Genetics - Encyclopedias - English c) Genetique - Encyclopedies d) genetika e) zgodovinski pregled f) bakterije g) virusi h) žužuelke i) evkariotski mikroorganizmi j) miši k) sesalci l) klinična genetika m) neklinična genetika n) genetika rastlin o) celične organele p) genetska analiza DNA q) biotehnologija r) modelni organizmi s) genetika populacij t) evolucija u) priročniki

575(075.8)
COBISS.SI-ID 24452357

197.
IGLIČ, Aleš
        Izbrana poglavja iz fizike mehke snovi / Aleš Iglič, Veronika Kralj-Iglič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-110
ISBN 961-6371-26-6
a) Biophysics b) Membrane potentials c) Body fluids d) Biofizika e) Membranski potenciali f) Telesne tekočine g) Collected works h) Zbrana dela i) biofizika j) fizika mehke snovi k) kvantna mehanika l) model vodikovega atoma m) sistem z velikim številom delcev n) ravne električne dvojne plasti o) elektrostatične lastnosti p) eleastične lastnosti q) biološke membrane r) difuzija nabitih molekul s) vpliv električnega polja t) mehanika tekočin u) pretakanje krvi po žilah v) Poiseuille-Hagenov tok w) Gouy-Chapmannov model x) Poisson-Boltzmanova enačba y) učbeniki za visoke šole

577.352(075.8)
COBISS.SI-ID 115225600


58 BOTANIKA.


198.
        RASTLINE / Šprevod in priredba Nada PraprotnikĆ. - Tržič : Učila International, 2002 (Ljubljana : Euroadria). - 361 str. ; 20 cm. - (Zbirka Tematski leksikoni)

Prevod dela: Die Pflanzen
ISBN 961-233-426-9
a) Rastline - Leksikoni b) biologija c) rastlinstvo d) leksikoni

58(031)
COBISS.SI-ID 117090048

199.
        SOUTH American medicinal plants : botany, remedial properties and general use / ŠIngridĆ Roth, ŠHelgaĆ Lindorf. - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - X, 492 str. : ilustr., fotogr. ; 28 cm

Bibliografija: str. Š469Ć-481. - Kazalo
ISBN 3-540-41929-2
a) Medicinal plants - South America - Encyclopedias b) botanika c) zdravilne rastline d) Južna Amerika e) zdravilne učinkovine f) toksičnost g) alergije h) iskanje aktivnih substanc i) izolacija učinkovin j) priprava zdravil k) družine rastlin

615.322:633.88:582
COBISS.SI-ID 24197637


59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


200.
RANDALL, David
        Eckert animal physiology : mechanisms and adaptations / David Randall, Warren Burggren, Kathleen French. - 5th ed. - New York : W. H. Freeman and Company, cop. 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija. - Kazali
ISBN 0-7167-3863-5
a) zoologija b) živalska fiziologija c) fiziološki procesi d) delovanje nevronov e) zaznavanje okolja f) hormoni g) mišičje h) gibanje živali i) fiziološki sistemi j) metabolizem k) reprodukcija l) učbeniki

591.1(075.8)
COBISS.SI-ID 1035599

201.
TOME, Staša
        Kače : zakaj se jih bojimo?!? / Staša Tome ; Šavtorji fotografij Bertrand Baur ... Šet al.Ć ; avtor karikature Miki MusterĆ. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2002 (Kranj : Trajanus). - 71 str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - Predgovor / Breda Činč Juhant: str. 5-6
ISBN 961-6367-03-X
a) Kače - Slovenija - Razstavni katalogi b) biologija c) sistemska zoologija d) kače e) Slovenija f) katalogi

598.12(497.4)(064)
COBISS.SI-ID 117981696

202.
        ŽIVALI / Šprevod in priredba Ignac Sivec ; avtorji slikovnega gradiva Ciril Mlinar, Ignac Sivec, Tomi TrilarĆ. - Tržič : Učila International, 2002 (Ljubljana : Euroadria). - 377 str., Š16Ć str. barvnih pril. ; 20 cm. - (Zbirka Tematski leksikoni)

Prevod dela: Die Tiere. - Bibliografija: str. Š382Ć
ISBN 961-233-427-7
a) Živalstvo - Leksikoni b) biologija c) zoologija d) živalstvo e) leksikon

59(031)
COBISS.SI-ID 119521024


61 MEDICINA.


203.
        ADVANCED algorithmic approaches to medical image segmentation : state-of-the-art applications in cardiology, neurology, mammography, and pathology / Šedited byĆ Jasit S. Suri, S. Kamaledin Setarehdan, and Sameer Singh. - London Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XXVII, 660 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in pattern recognition, ISSN 1617-7916)

Bibliografija: str. 573-648. - Kazalo
ISBN 1-85233-389-8
a) Diagnostic imaging - Digital techniques b) Pattern perception c) Diagnostic Imaging - methods d) Pattern Recognition e) medicina f) diagnosticiranje g) uporaba računalnika h) aplikacije i) kardiologija j) nevrologija k) mamografija l) patologija m) medicinsko slikanje n) ehokardiografija o) segmentacijske tehnike p) MR spektroskopija q) segmentacija slik r) digitalna obdelava slik s) pregledno delo

616:004.932
COBISS.SI-ID 24305157


614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


204.
ČERNELIČ, Franc
        Gasilsko tehnično reševanje / pripravil Franc Černelič. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2002 (Ljubljana : Rockwell studio). - 112 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 961-90674-6-0
a) Nesreče - Prva pomoč - Priročniki b) Gasilstvo - Priročniki c) gasilstvo d) gasilsko tehnično reševanje e) nesreče f) prva pomoč g) priročniki

614.8(035)
COBISS.SI-ID 116774656

205.
POSVET Aktivna požarna zaščita (2002 ; Maribor)
        Zbornik referatov / posvet Aktivna požarna zaščita, Maribor, 3. oktobra 2002 ; Šurednik Karl GotlihĆ. - Maribor : Fakulteta za strojništvo : Društvo strojnih inženirjev in tehnikov ; Ljubljana : Slovensko zduženje za požarno varnost, 2002 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibl. pri posam. prispevkih
ISBN 86-435-0506-4
a) požarna varnost b) požarna zaščita c) predpisi d) standardi e) odkrivanje požara f) alarmiranje g) protipožarna zaščita h) Sprinkler gasilna naprava i) pregledovanje sistemov j) zborniki

614.8(061.3)
COBISS.SI-ID 48062721


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


206.
MOAVENI, Saeed
        Engineering fundamentals : an introduction to engineering / Saeed Moaveni. - Pacific Grove : Brooks/Cole-Thomson Learning, 2002. - XIX, 426 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-534-38116-2
a) Engineering b) tehnika c) inženiring d) problemi e) rešitve f) predstavitve g) merske enote h) parametri i) dolžina j) čas k) teža l) sila m) temperatura n) elektrika o) energija p) materiali q) standardi r) simboli s) okrajšave t) diagrami u) risanje v) načrtovanje w) priročniki

62
COBISS.SI-ID 23960837


620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


207.
BENGISU, Murat, 1963-
        Engineering ceramics / M. Bengisu. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XXI, 620 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering materials)

Bibliografija: str. Š553Ć-610. - Kazalo
ISBN 3-540-67687-2
a) Ceramic materials b) materiali c) keramika d) struktura keramičnih materialov e) proizvodnja f) lastnosti g) tehnična keramika h) karakterizacija i) aplikacije

666.3/.7:620.1/.2
COBISS.SI-ID 24204805

208.
BEZJAK, Jožica
        Materiali v tehniki / Jožica Bezjak ; Šilustratorja Jožica Bezjak in Darko VukovičĆ. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2001 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 190 str. : ilustr., tabele ; 28 cm

ISBN 86-365-0239-X
a) Materiali - Učbeniki za srednje šole b) materiali c) delitev materialov d) lastnosti materialov e) metalografija f) kovine g) zlitine h) lastnosti kovinskih materialov i) kristalizacija j) strjevanje k) binarni zlitinski sistem l) korozija m) korozijska zaščita n) železo o) jeklo p) železove zlitine q) diagram stanja - metastabilen sistem r) barvne kovine s) keramika t) keramične surovine u) priprava surovin v) dodatki za oblikovanje keramike w) oblikovanje keramičnih izdelkov x) konstrukcijska keramika y) polimeri z) termične lastnosti š) fizikalne lastnosti đ) mehanske lastnosti ć) električne lastnosti č) optične lastnosti &127;) steklo Ž) delitev stekel !) postopki pridobivanja stekla #) proizvodnja stekla Ž) kompoziti o) materiali matice A) izolacijski materiali A) toplotna izolacija A) zvočna izolacija A) hidroizolacija A) elektroizolacijski materiali A) ognjeodporni materiali A) les A) zgradba lesa Č) tehnične lastnosti lesa Ć) sušenje lesa C) standardizacija Đ) učbeniki za srednje šole

620.1/.2(075.3)
COBISS.SI-ID 111599104

209.
PEPPERHOFF, W.
        Konstitution und Magnetismus des Eisens und seiner Legierungen / W. Pepperhoff, M. Acet. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - VIII, 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. Š221Ć-228. - Kazalo
ISBN 3-540-67218-4
a) materiali b) železo c) železove zlitine d) magnetne lastnosti e) termične lastnosti f) nadomeščanje mešanih kristalov g) konstiutucija železovih materialov h) pregledno delo

620.1/.2:669.13.018.5
COBISS.SI-ID 24246021

210.
        PROPERTIES of lithium niobate / edited by K. K. Wong. - London : INSPEC, cop. 2002. - XV, 417 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-85296-799-3
a) materiali b) litijev niobat c) struktura d) mehanske lastnosti e) električne lastnosti f) optične lastnosti g) spektri h) aplikacije i) optični vodniki j) priročniki

661.888.2:681.586.73:620.1/.2
COBISS.SI-ID 23955205

211.
SMOLE, Franc, 1956-
        Materiali in tehnologije v elektroniki in optoelektroniki / Franc Smole. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IX, 210 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 210
ISBN 961-6210-89-0
a) Materiali - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) optoelektronika e) materiali f) vakuumska tehnika g) gradiva h) fotonski elementi i) materiali j) zgradba kristalov k) zgradba v kristalih l) energijski pasovi v kristalih m) silicij n) amorfni silicij o) merjenje temeperature p) merjenje tlaka q) vakuumski sistemi r) vakuumske tanke plasti s) optoelektronski elementi t) svetleče diode u) polprevodniški laserji v) fotodetektorji w) sončne celice x) učbeniki za visoke šole

620.1/.2:621.38(075.8)
COBISS.SI-ID 116498176

212.
THREE-D textile reinforcements in composite materials
        3-D textile reinforcements in composite materials / edited by Antonio Miravete. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - XIV, 308 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-8493-1795-9
a) Laminated materials b) Fibrous composites c) Textile fibers d) materiali e) tekstilna tehnologija f) 3 D tehnologija g) kompoziti h) laminati i) vlaknate ojačitve j) vrste ojačitev k) aplikacije l) zborniki

620.2:67.014
COBISS.SI-ID 24270597

213.
TORQUATO, Salvatore
        Random heterogeneous materials : microstructure and macroscopic properties / Salvatore Torquato. - New York Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XXI, 701 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Interdisciplinary applied mathematics ; vol. 16)

Bibliografija: str. Š663Ć-692. - Kazalo
ISBN 0-387-95167-9
a) Inhomogeneous materials b) Microstructure c) naključno heterogeni materiali d) mikrostruktura e) karakterizacija f) računalniške simulacije g) lastnosti materialov h) pregledno delo

539.2/.3:620.1/.2
COBISS.SI-ID 23886341


620.9 ENERGETIKA.


214.
BROWN, Charles E.
        World energy resources / Charles E. Brown. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XXV, 810 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. Š787Ć-799. - Kazalo
ISBN 3-540-42634-5
a) Power resources - Research b) Power resources - Environmental aspects c) Power resources - Economic aspects d) elektrotehnika e) energetika f) energetski viri g) svetovna energija h) primarni viri energije i) neobnovljivi viri j) zgodovinski pregled k) jedrska energija l) premog m) vodna energija n) geotermalna energija o) sončna energija p) energija vetra q) alternativni viri energije r) tržišče s) ZDA t) Antarktika u) Kanada v) vzhodne države w) Južna Amerika x) Evropa y) Azija z) Afrika š) Pacifik đ) pregledno delo

620.9
COBISS.SI-ID 24403973

215.
        ENERGIEHANDBUCH : Gewinnung, Wandlung und Nutzung / Eckhard Rebhan (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2002. - 1161 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 3-450-41259-X
a) elektrotehnika b) energetika c) spreminjanje energije d) pridobivanje električne energije e) energetski viri f) konvencionalni viri g) alternativni viri h) razdeljevanje energije i) poraba energije j) priročniki

620.9(035)
COBISS.SI-ID 24247301

216.
VAILLENCOURT, Richard, 1951-
        Simple solutions to energy calculations / Richard Vaillencourt. - 3rd ed. - Lilburn : The Fairmont Press, 2001. - XV, 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-88173-356-3 (broš.) ISBN 0-13-065200-8
a) Energy conservation b) Energy auditing c) elektrotehnika d) energetika e) energija f) energetski pregled g) prihranek h) izračuni porabe i) razsvetljava j) črpalke k) ventilatorji l) motorji m) izolacije n) ogrevanje o) prezračevanje p) priročniki

620.93
COBISS.SI-ID 23945989


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


217.
        A&D Lexikon / Ernst Habiger ŠHrsg.Ć. - 1. Aufl. - Munchen : Publish Industry Verlag, 2001. - 68 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-934698-05-0
a) strojništvo b) avtomatizacija c) pogoni d) pogonska tehnika e) leksikon

621-2(031)
COBISS.SI-ID 23902469

218.
BOEKHOLT, Richard
        The welding workplace : technology change and work management for a global welding industry / Richard Boekholt. - Cambridge : Abington, 2000. - XV, 207 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-85573-445-1
a) Welding industry - Personnel management b) Welding industry - Employees - Effect of technological innovations on c) Welding industry - Personnel management d) Welding industry - Employees - Effect of technological innovations on e) strojništvo f) obdelovalni postopki g) varjenje h) delovno mesto varilca i) varilna industrija j) varnost zaposlenih k) delovno okolje l) mehanizacija m) avtomatizacija n) organiziranje dela o) vpliv na okolje p) pregledno delo

621.791:331.461
COBISS.SI-ID 24273925

219.
CARY, Howard B.
        Modern welding technology / Howard B. Cary. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - XIV, 801 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-13-030913-3
a) Electric welding b) Welding c) strojništvo d) električno varjenje e) varno varjenje f) varstvo pri delu g) obločno varjenje h) uporovno varjenje i) indukcijsko varjenje j) avtomatizacija varjenja k) elektrode l) varilni materiali m) zagotavljanje kakovosti zvarov n) ekonomičnost o) problemi p) rešitve q) analize napak r) priprava površin s) aplikacije t) priročniki

621.791.7(035)
COBISS.SI-ID 23952389

220.
CURRAN, Kelly
        Computer numerical control : operation and programming / Kelly Curran, Jon Stenerson. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. - XIII, 530 str. : ilustr. ; 24 cm + disketa

Kazalo
ISBN 0-13-011980-6
a) Machine-tools - Numerical control b) Machine-tools - Numerical control - Programming c) strojništvo d) numerično krmiljenje strojev e) CNC - Computer Numerical Control f) računalniki v proizvodnji g) programiranje h) uporaba trigonometrije i) centriranje strojev j) obdelave z odrezavanjem k) Mazatrol programiranje l) Bridgeport Ezpath programiranje m) FAPT programiranje n) krmiljenje procesov o) standardi p) ISO 9000 q) pregledno delo

621.9-52:004
COBISS.SI-ID 23945733

221.
ČRETNIK, Darja
        Tehnologija spajanja in preoblikovanja : za 4. letnik tehniških strojnih šol / Darja Čretnik ; Šilustrator Borut ČretnikĆ. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 267 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. Š268Ć
ISBN 86-365-0315-9
a) Materiali - Spajanje - Učbeniki za srednje šole b) Materiali - Preoblikovanje - Učbeniki za srednje šole c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) metalografija f) zlitine g) železo h) strjevanje taline i) toplotne obdelave j) kaljenje k) poboljšanje l) žarjenje m) peči za toplotno obdelavo n) varjenje o) električno p) obločno q) plazemsko r) z elektronskim snopom s) z mehansko energijo t) s kemijsko energijo u) plamensko rezanje v) metalizacija w) spajkanje x) mehko y) trdo z) lepljenje š) površinska zaščita đ) oblika korozije ć) vzroki korozije č) odpornost proti koroziji &127;) postopki zaščite kovin Ž) hladno preoblikovanje !) striženje #) upogibanje Ž) globoko vlečenje o) štancanje A) preoblikovalni stroji A) strojna kladiva A) mehanske stiskalnice A) hidravlične stiskalnice A) specialni stroji A) učbeniki za visoke šole

621.7+621.9(075.3)
COBISS.SI-ID 118058496

222.
        DIESEL-engine management. - 2nd updated and expanded ed. - Stuttgart : Bosch, 1999. - 306 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-7680-0509-4
a) Diesel motor - Handbooks, manuals, etc b) Internal combustion engines - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) dizelski motorji f) zgorevanje g) vbrizgavanje goriva h) sistemi vbrizgavanja i) vbrizgane črpalke j) elektronsko krmiljenje k) EDC - Electronic Diesel Control l) PE-EDC m) VE-EDC n) pregledno delo

621.436.03
COBISS.SI-ID 24175877

223.
ERDMAN, Arthur G.
        Mechanism design : analysis and synthesis / Arthur G. Erdman, George N. Sandor, Sridhar Kota. - 4th ed. - Upper Saddle River ; New Jersey : Prentice Hall, cop. 2001. - 1 zv. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 650-659. - Kazalo
ISBN 0-13-040872-7 (vol. 1)
a) Machine design b) strojništvo c) strojni elementi d) kinetika e) mehanizmi f) načrtovanje mehanizmov g) dinamika mehanizmov h) CAM načrtovanje i) zobniki j) grafične analitske metode k) linearne analitske metode l) pregledno delo

621.8
COBISS.SI-ID 23946501

224.
FERGUSON, Colin R.
        Internal combustion engines : applied thermosciences / Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick. - 2nd ed. - New York Šetc.Ć : John Wiley & sons, cop. 2001. - XIII, 369 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-471-35617-4
a) Internal combustion engines b) Thermodynamics c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) termodinamika strojev f) zgorevanje g) preskušanje motorjev h) prenos toplote i) prenos moči j) emisije k) goriva l) maziva m) pregledno delo

621.43
COBISS.SI-ID 23902213

225.
        GASOLINE-engine management / ŠŠeditorsĆ Horst Bauer, Karl-Heinz Dietsche, Jurgen CrepinĆ. - 1st ed. - Stuttgart : Bosch, 1999. - 370 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7680-0510-8
a) Automobiles - Motors - Control systems - Handbooks, manuals, etc b) Internal combustion engines, Spark ignition - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) bencinski motorji f) zgorevanje g) izpušni plini h) kontrola izpuha i) vbrizgavanja goriva j) sistemi vbrizgavanja k) vžig l) vžigalne svečke m) pregledno delo

621.432
COBISS.SI-ID 7058198

226.
        GRUNDLAGEN der Gastechnik : Gasbeschaffung, Gasverteilung, Gasverwendung / von Gunter Cerbe ... Šet al.Ć. - 5., vollstandig neubearbeitete Aufl. - Munchen ; Wien : Hanser, 1999. - XXIV, 515 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 483-488. - Kazalo
ISBN 3-446-21109-8
a) strojništvo b) transport plinov c) plin d) industrija e) transport f) napeljave g) zgorevanje h) emisija i) gorilci j) predpisi k) zemeljski plin l) standardi m) porabniki n) kalorična vrednost o) gospodinjstva p) plinsko gospodarstvo q) črpanje plinov r) cevovodi za plin s) plinske naprave t) marketing

621.6.02
COBISS.SI-ID 3990299

227.
        HANDBOOK of plastics joining : a practical guide / Plastics Design Library. - Norwich, N.Y. : Plastic Design Library, cop. 1997. - II, 586 str. : ilustr. ; 29 cm. - (PDL handbook series)

Bibliografija: str. Š551Ć-559. - Kazala
ISBN 1-884207-17-0
a) Plastics - Welding - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) materiali d) plastične mase e) varjenje f) postopki varjenja g) parametri procesa h) mikrostruktura zraka i) oprema j) aplikacije k) priročniki

678.029.43+621.791.46/.48
COBISS.SI-ID 24272389

228.
HRŽENJAK, Jože
        Spoznavanje strojnih elementov / Jože Hrženjak. - 2., prenovljena izd., 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 83 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. Š84Ć
ISBN 86-365-0200-4
a) Strojni elementi - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) strojni elementi d) razstavljive zveze e) vijačne zveze f) zatiči g) sorniki h) zagozde i) mozniki j) utorne gredi k) nerazstavljive zveze l) zvari m) kovične zveze n) prožne zveze o) vzmeti p) omogočanje krožnega gibanja q) osi r) gredi s) tečaji t) ležaji u) tesnjenje ležajev v) prenos krožnega gibanja w) gredne vezi x) sklopke y) jermenska gonila z) verižna gonila š) torna gonila đ) zobniki ć) polževo gonilo č) pravila za risanje zobnikov &127;) transport tekočin Ž) transport plinov !) cevi #) vezava cevi Ž) kompenzacijski elementi o) zaporni elementi A) ventili A) lopute A) zasuni A) pipe A) učbeniki za visoke šole

621.81(075.3)
COBISS.SI-ID 118057984

229.
HRŽENJAK, Jože
        Tehnično risanje / Jože Hrženjak ; Šilustrirala po avtorjevih predlogah Mira Jarc in Rafael KončinaĆ. - Prenovljena izd., 5. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2001 (ŠLjubljanaĆ : "Jože Moškrič"). - 103 str. : ilustr., tabele ; 28 cm

Bibliografija: str. Š104Ć
ISBN 86-365-0198-9
a) Tehnično risanje - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) tehnično risanje d) standardi e) formati f) vrste risb g) merila h) tehnična pisava i) geometrijske konstrukcije j) kotiranje k) projekcije l) prerezi m) tolerance n) označevanje površin o) delavniške risba p) sestavna risbe q) učbeniki za visoke šole

744(075.3)
COBISS.SI-ID 114474496

230.
HRŽENJAK, Jože
        Tehnično risanje s strojnimi elementi. Vaje / Jože Hrženjak. - 3., dopolnjena izd., 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 1 mapa (Š48Ć f., Š1Ć zganj. f.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 86-365-0401-5
a) Tehnično risanje - Vaje za srednje šole b) Strojni elementi c) strojništvo d) tehnično risanje e) strojni elmenti f) vrste risb g) risalno orodje h) formati risb i) merila j) tehnična pisava k) črte na risbah l) kotiranje m) projekcije n) prerezi o) označevanje površin p) vaje q) učbeniki za srednje šole

621.81:744(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 118060544

231.
HRŽENJAK, Jože
        Tehnično risanje. Vaje / Jože Hrženjak. - Prenovljena izd., 7. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 1 mapa (Š48Ć f., Š3Ć zganj. f. pril.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 86-365-0314-0
a) Tehnično risanje - Vaje za srednje šole b) tehnično risanje c) predloge d) vaje e) učbeniki

744(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 120074240

232.
JASCHKE, Johann
        Die Blechabwicklungen : eine Sammlung praktischer Verfahren und ausgewahlter Beispiele / Zusammengestellt von Johann Jaschke. - 23. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - 110 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Klassiker der Technik)

ISBN 3-540-41113-5
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) oblikovanje pločevine d) upogibanje pločevine e) cilindrične oblike f) prizmatične oblike g) koničaste oblike h) rotacijska ploskev i) vijačna ploskov j) pregledno delo

621.98
COBISS.SI-ID 24250117

233.
JEREB, Janez, 1943-2001
        Osnove kovinarstva in strojništva / Janez Jereb. - 2., dopolnjena izd., 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 154 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Vzgojnoizobraževalni program Kovinarstvo in strojništvo)

ISBN 86-365-0233-0
a) Kovine - Obdelava - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) preoblikovanje kovin d) oblikovanje kovin e) spajanje kovin f) merjenje g) zarisovanje h) odrezavanje i) rezanje j) površinska zaščita k) vlivanje l) toplotna obdelava m) spajanje n) varjenje o) montaža p) vzdrževanje q) priprava dela r) učbeniki za visoke šole

621.7/.9(075.3)
COBISS.SI-ID 118059008

234.
JEREB, Janez, 1943-2001
        Osnove kovinarstva in strojništva. Delovna navodila in vaje / Janez Jereb. - 3., dopolnjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 137 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Vzgojnoizobraževalni program Kovinarstvo in strojništvo)

Podatek o natisu prevzet iz CIP-a
ISBN 86-365-0231-4
a) Kovine - Obdelava - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) preoblikovanje kovin d) oblikovanje kovin e) delovna navodila f) merjenje g) zarisovanje h) odrezavanje i) rezanje j) površinska zaščita k) ulivanje l) toplotne obdelave m) spajanje n) varjenje o) montaža p) vzdrževanje q) varnost pri delu r) delovni postopki s) priprava dela t) učbeniki za visoke šole

621.7/.9(075.3)(076.5)
COBISS.SI-ID 118059264

235.
JEREB, Janez, 1943-
        Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin / Janez Jereb. - 2., dopolnjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1999 (Ljubljana : Delo). - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 86-365-0232-2
a) Kovine - Obdelava - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) preoblikovanje kovin e) odrezavanje f) obdelovalni stroji g) elementi strojev h) veličine pri odrezavanju i) struženje j) skobljanje k) pehanje l) vrtanje m) grezenje n) povrtavanje o) frezanje-rezkanje p) izdelava ozobij q) brušenje r) posnemanje s) metalografija t) termična obdelava u) vrste orodij v) izvedbe orodij w) uporaba orodij x) učbeniki za visoke šole

621.7/.9(075.3)
COBISS.SI-ID 100704256

236.
KUŠTRIN, Igor
        Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare : po modelu IAPWS-IF97 / Igor Kuštrin in Andrej Senegačnik. - 1. izd. - V Ljubljani : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - V, 266 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 265-266. - Vsebuje tudi: Mollierov h, s diagram. - 1 zganj. pril.
- - Mollierov h,s diagram za vodo in vodno paro : izračunan po "IAPWS-IF97" / za tisk pripravila Igor Kuštrin, Andrej Senegačnik. - 1 zganj. pril.
ISBN 961-6238-53-1
a) Voda - Termodinamične lastnosti - Tabele b) Vodna para - Termodinamične lastnosti - Tabele c) strojništvo d) termodinamične lastnosti e) termodinamične vrednosti f) voda g) vodna para h) standard IAPWS - IF97 i) termodinamične tabele j) transportne lastnosti k) učbeniki za visoke šole

628.1:536.7(083.5)
COBISS.SI-ID 113111808

237.
KUZMAN, Karl
        Tehnološke karakteristike preoblikovalnih strojev / Karl Kuzman. - Ponatis 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1988 (Ljubljana : B. Kralj). - V str., 36 f. : graf. prikazi ; 24 cm

600 izv.
ISBN 86-7217-043-1
a) strojništvo b) preoblikovanje c) preoblikovalni stroji d) obdelovalni stroji e) tehnološke karakteristike f) stroji z omejenim gibom g) stroji z omejeno silo h) stroji z omejeno energijo i) kovaški stroji j) učbeniki za visoke šole

621.7.07(075.8)(083.4)
COBISS.SI-ID 7185920

238.
KUZMAN, Karl
        Vaje iz tehnike preoblikovanja : podatki, tehnološka priporočila / redaktor Karl Kuzman ; avtorji Karl Kuzman, Janez Pipan, Zlatko Kampuš. - 4. dopolnjena in predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1989 (Ljubljana : B. Kralj). - V str., 69 f. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

600 izv.
ISBN 86-7217-052-0
a) strojništvo b) preoblikovanje brez odrezavanja c) tehnike preoblikovanja d) krivulje plastičnosti materialov e) preoblikovalne karakteristike f) vpliv toplotne ovdelave g) valjanje h) vlečenje i) utopno kovanje j) nakrčevanje k) iztiskavanje l) upogibanje m) učbeniki za visoke šole

621.7/.9(075.8)(083.4)
COBISS.SI-ID 14597888

239.
LASER Institute of America
        LIA handbook of laser materials processing / editor in chief John F. Ready. - Orlando : Laser Institute of America : Magnolia Publishing, 2001. - XXV, 715 str. : ilustr. ; 29 cm

Tekoči nasl.: Handbook of laser materials processing. - Bibl. pri vsakem poglavju. - Kazalo
ISBN 0-912035-15-3 (Laser Inst.) ISBN 0-941463-02-8 (Magnolia Pub.)
a) Lasers - Industrial applications - Handbooks, manuals, etc b) Manufacturing processes - Handbooks, manuals, etc c) materiali d) obdelave materialov e) proizvodni procesi f) laserska obdelava g) laser h) optika i) optični sistemi j) interakcije laser-materiali k) površinska obdelava l) varstvo pri delu m) varjenje n) rezanje o) vrtanje p) aplikacije q) učbeniki

535.374:621.375.8
COBISS.SI-ID 4858395

240.
MUREN, Hinko
        Računanje menjalnih zobnikov / Hinko Muren. - 2. predelana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1987. - 25 str., Š71Ć str. pril. ; 24 cm

400 izv.
ISBN 86-7217-020-9 !
a) strojništvo b) strojni elementi c) menjalni zobniki d) zobniški prenosniki e) računanje razmerij zob f) načini računanja g) z verižnim ulomkom h) z dopolnilnim ulomkom i) z računalnikom j) programi za računanje menjalnih zobnikov k) prafaktorji števil od 1 do 10050 l) učbeniki za visoke šole

621.833(075.8)
COBISS.SI-ID 21826817

241.
PARISHER, Roy A.
        Pipe drafting and design / Roy A. Parisher, Robert A. Rhea. - 2nd ed. - Boston Šet al.Ć : Gulf Professional Pub., cop. 2002. - XI, 311 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-7439-3
a) Piping - Drawing - Handbooks, manuals, etc b) Piping - Design and construction - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) cevi e) cevovodi f) načrtovanje g) konstruiranje h) jeklene cevi i) dodatna oprema j) prirobnice k) ventili l) mehanska oprema m) diagrami pretoka n) standardi o) uporaba AutoCAD-a p) pregledno delo

621.644
COBISS.SI-ID 23958021

242.
POLAJŽER, Boštjan
        Načrtovanje in analiza eksperimentalnega sistema aktivnih magnetnih ležajev : doktorska disertacija / Boštjan Polajžer. - Maribor : ŠB. PolajžerĆ, 2002. - XII, 97 f., Š11Ć f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-97. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) strojništvo b) strojni elementi c) aktivni magnetni ležaji d) optimiranje geometrije e) megnetne nelinearnosti f) decentralizirano vodenje g) doktorska disertacija

621.822:537(043.3)
COBISS.SI-ID 120893696

243.
        SCHMIERSTOFF-Tabelle fur Baumaschinen, Erdbewegungs und Verdichtungsgerate. - 6. Aufl. - Hamburg : Beratungsgesellschaft fur Mineralol-Anwendungstechnik, 2000. - 108 str. : tabele ; 21 cm

a) strojništvo b) maziva c) aplikacije d) gradbeni stroji e) tesnila f) zemeljska dela g) tabele h) oznaka maziva i) uporaba j) katalog

621.89(083.5)
COBISS.SI-ID 23910661

244.
        SCHWEISSTECHNIK. 2 : Autogenverfahren Thermisches Schneiden, Thermisches Spritzen : Normen. - Berlin : Beuth ; Dusseldorf : DVS, 2000. - XVIII, 573 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-DVS-Taschenbuch ; 65)

ISBN 3-410-14742-X
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) avtogeno varjenje d) toplotno rezanje e) toplotno nabrizgavanje f) DIN standardi g) pregledno delo

621.791.5/.94:006
COBISS.SI-ID 23933445

245.
STRELEC, Vladimir
        Plinarski priručnik / ŠVladimirĆ Strelec. - 6. izd. - Zagreb : Energetika marketing, 2001. - 896 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 953-6759-11-X
a) strojništvo b) termodinamika c) plinska goriva d) plini e) vrednost goriv f) izgorevanje g) plinovodi h) plinske inštalacije i) zanesljivost inštalacij j) plinska oprema k) plinski porabniki l) uporaba plina m) ogrevanje n) utekočinjen naftni plin o) bioplin p) deponijski plin q) dimniki r) distribucija naravnega plina s) gospodarjenje s plinom t) zaščitni ukrepi u) plin za pogon motornih vozil v) priročniki

621.6.02(035)
COBISS.SI-ID 23938309

246.
ŠUNIĆ, Miljenko
        Učinkovitost hlajenja s plinom / Miljenko Šunić ; Šprevod Peter FaturĆ. - Ljubljana : Energetika marketing, 1999. - 189 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 187-189. - Kazali
ISBN 961-90741-0-6
a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hlajenje s plinom d) energetsko povpraševanje e) ekološki vidiki uporabe plina f) ocena ekonomičnosti hlajenja g) pogonski energenti h) pogon hladilnih naprav i) ekonomska upravičenost hlajenja j) pregledno delo

621.56/.59
COBISS.SI-ID 100577280

247.
        TASCHENBUCH fur den Maschinenbau / Šbegrundet vonĆ Dubbel ; herausgegeben von W. Beitz und K.-H. Grote. - 20., neubearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., tabele ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-540-67777-1
a) strojništvo b) matematika c) mehanika d) trdnost e) termodinamika f) materiali g) konstruiranje h) strojni elementi i) hidravlični stroji j) pnevmatični stroji k) elektronski elemnti l) energetika m) toplotni stroji n) klimatizacijska tehnika o) obdelovalni postopki p) dinamika strojev q) batni stroji r) motorna vozila s) preoblikovanje t) transportne naprave u) elektrotehnika v) avtomatska regulacija w) računalništvo x) elektronska obdelava podatkov y) priročniki

621(035)
COBISS.SI-ID 3042937

248.
ZHAO, Hua, 1963-
        Engine combustion instrumentation and diagnostics / Hua Zhao, Nicos Ladommatos. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2001. - XX, 821 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazali
ISBN 0-7680-0665-1
a) Automobiles - Motors - Combustion b) strojništvo c) motorji z notranjim zgorevanjem d) avtomobilski motorji e) nadzorovanje motorja f) inštrumenti g) meritve pritiska h) analize zgorevanja i) spektroskopske tehnike j) meritve pretoka k) mešalno razmerje l) pregledno delo

621.43.03
COBISS.SI-ID 24182021


621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


249.
ŽAGAR, Tomaž
        Aktivacija komponent telesa raziskovalnega reaktorja TRIGA : disertacija / Tomaž Žagar. - Maribor : ŠT. ŽagarĆ, 2002. - XIV, 92 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 77-83. - Univ. Maribor, Fakulteta za gradbeništvo
a) jedrska tehnika b) jedrski reaktor c) raziskovalni reaktor TRIGA d) aktivacija e) ščit f) doktorska disertacija

621.039.4(043.3)
COBISS.SI-ID 117054976


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


250.
AMBROŽIČ, Vanja
        Mikroračunalniki v močnostni elektroniki / Vanja Ambrožič. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6210-78-5
a) Energetska elektronika - Uporaba mikroračunalnikov - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) močnostna elektronika d) energetska elektronika e) uporana mikroračunalnikov f) mikroračunalniki g) števski sistemi h) mikroprocesorji i) zgradba mikroprocesorja j) mikrokrmilniki MC68332 k) centralna procesna enota l) CPU32 m) SIM modul za integracijo sistema n) QSM modul za serijsko komunikacijo o) TPU časovno procesna enota p) uporaba mikrokrmilnika q) primeri uporabe r) razvojna programska oprema s) periferna integrirana vezja t) učbeniki za visoke šole

621.314:004.382.7(075.8)
COBISS.SI-ID 115288832

251.
BABIČ, Rudolf
        Aktivna električna sita / Rudolf Babič. - Ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 78 str. : graf. prikazi ; 24 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 78
ISBN 86-435-0454-8
a) elektrotehnika b) električna sita c) nizkonapetostna sita d) optimalna sita e) Butterworthova sita f) Čebiseva sita g) Besselova sita h) sita druge stopnje i) aktivna vezja j) Salen Keyjevo sito k) nizkopropustna sita l) visokopropustna sita m) učbeniki za visoke šole

621.374.3/.5(075.8)
COBISS.SI-ID 46780161

252.
BERGELJ, Franc
        Meritve / Franc Bergelj. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002- (Ljubljana : Formatisk). - Zv. <1-> : ilustr. ; 24 cm

Dosedanja vsebina:
1. del. - 2002. - IV, 154 str. - Bibliografija: str. 149-150. - Kazalo. - 250 izv.
ISBN 961-6210-23-8 (zv. 1)
a) Električna merjenja - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) merilne tehnike e) merilne naprave f) merski sistemi g) mednarodni sistemi enot (SI) h) etaloni i) pogreški pri merjenju j) merilna negotovost k) električni merilni instrumenti l) z vrtljivo tuljavico m) z vrtljivim magnetom n) z vrtljivim železom o) elektrodinamični p) elektrostatični q) indukcijski r) merilni transformatorji s) učbeniki za visoke šole

621.317(075.8)
COBISS.SI-ID 118402048

253.
BERGELJ, Franc
        Meritve. Laboratorijske vaje / Franc Bergelj, Dušan Agrež, Ivan Božič. - 12. dopolnjena in popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Mavrič). - 166 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv.
ISBN 961-6371-22-3
a) Električna merjenja - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) električni merilni instrumenti e) elektronski merilni inštrumenti f) razred točnosti g) meja pogreška h) merilni mostič i) kompenzator j) merjenje električnih veličin k) magnetna merjenja l) laboratorijske vaje m) učbeniki za visoke šole

621.317(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 24608517

254.
BERGELJ, Franc
        Meritve. Laboratorijske vaje / Franc Bergelj, Dušan Agrež, Ivan Božič. - 12. dopolnjena in popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Mavrič). - 166 str. : graf. prikazi ; 30 cm

400 izv.
ISBN 961-6371-22-3
a) Električna merjenja - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) električni merilni instrumenti e) elektronski merilni inštrumenti f) razred točnosti g) meja pogreška h) merilni mostič i) kompenzator j) merjenje električnih veličin k) magnetna merjenja l) laboratorijske vaje m) učbeniki za visoke šole

621.317(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 114544640

255.
CAJHEN, Rafael
        Tiristorski pretvorniki / Rafael Cajhen. - Š4. popravljena in dopolnjena izd.Ć. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1990 (Ljubljana : Oniks-Kodrič). - 437, V str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 429-437
a) računalništvo b) energetska elektronika c) komutacije d) presmerniki e) prisilna komutacija f) razsmerniki g) pretvorniki h) učbeniki za visoke šole

621.314:621.382.2(075.8)
COBISS.SI-ID 22541312

256.
DELL, Ronald M.
        Understanding batteries / Ronald M. Dell, David A. J. Rand. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2001. - XXIX, 223 str. : ilustr., portret ; 25 cm. - (RSC paperbacks)

Bibliografija: str. 216-219. - Kazalo
ISBN 0-85404-605-4
a) Electric batteries b) elektrotehnika c) baterije d) shranjevanje energije e) delovanje f) izbira g) akumulatorske baterije h) vrste i) opisi

621.352
COBISS.SI-ID 23958277

257.
DOLINAR, Drago, 1953-
        Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov / Drago Dolinar, Gorazd Štumberger. - 1. izd. - Maribor : FERI, 2002 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - XX, 293 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 289-290. - Kazalo
ISBN 86-435-0460-2
a) modeliranje sistemov b) vodenje elektromehanskih sistemov c) elektromehanski sistemi d) električni pogoni e) asinhronski stroji f) elektrotehnika g) elektromotorni pogoni h) značilnosti električnih pogonov i) modeliranje električnih strojev j) tuje vzbujeni enosmerni stroj k) transformacije v analizi strojev l) asinhronski stroji m) določitev modela n) blokovna shema o) stacionarna analiza p) izvedba vodenja q) sinhronski stroj s trajnimi magneti r) sinhronski reluktančni stroj s) učbeniki za visoke šole

621.313(075.8)
COBISS.SI-ID 46876161

258.
        GERATEKONSTRUKTION in Feinwerktechnik und Elektronik / ŠAutoren: Erich Burger ... Šet al.ĆĆ ; Herausgeber Werner Krause. - 3., stark bearbeitete Aufl. - Munchen ; Wien : Hanser, 2000. - 614 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 3-446-19608-0
a) elektrotehnika b) konstruiranje naprav c) finomehanika d) elektronika e) razvoj naprav f) procesi razvoja g) načrtovanje naprav h) CAD sistemi i) zaščita naprav j) zaščiti okolja k) pregledno delo

621.3-11
COBISS.SI-ID 3965467

259.
GIERAS, Jacek F.
        Permanent magnet motor technology : design and applications / Jacek F. Gieras, Mitchell Wing. - 2nd ed. rev. and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - XVIII, 590 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Electrical and computer engineering ; 113)

ISBN 0-8247-0739-7
a) Permanent magnet motors b) elektrotehnika c) električni stroji d) motorji s permanentnimi magneti e) trajni magneti f) magnetni materiali g) vezja h) analize končnih elementov i) komutatorski motorji j) enosmerni motorji k) sinhronski motorji l) brezščetkovni motorji m) koračni motorji n) optimizacija o) vzdrževanje p) izgube q) pregledno delo

621.313.8
COBISS.SI-ID 7312918

260.
GREENWOOD, Allan
        Vacuum switchgear / Allan Greenwood. - Reprinted. - London : The Institution of Electrical Engineers, 1997. - IX, 278 str. : ilustr. ; 25 cm. - (IEE Power Series ; 18)

Bibl. pri posameznih poglavjih. - Kazali
ISBN 0-85296-855-8
a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) vakuumska stikala d) zgodovinski pregled e) tok odtekanja f) oblok v vakuumu g) izpad h) prekinitev toka v vakuumu i) načrtovanje stikal j) delovanje mehanizma k) ohišja l) izdelava m) delovanje n) preskušanje o) vzdrževanje p) pregledno delo

621.311.17
COBISS.SI-ID 2248470

261.
HARKER, Keith
        Power system commissioning and maintenance practice / Keith Harker. - London : Institution of Electrical Engineers, cop. 1998. - XII, 508 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE power series ; 24)

Bibliografija: str. Š501Ć. - Kazalo
ISBN 0-85296-909-0
a) Electric power systems b) Electric power systems - Management c) Electric apparatus and appliances - Maintenance and repair d) elektrotehnika e) energetika f) električni energetski sistemi g) upravljanje sistema h) vzdrževanje i) odkrivanje okvar j) močnostni transformatorji k) krmiljenje napetosti l) izklopniki m) podzemni kabli n) nadzemni vodi o) tokovni transformatorji p) napetostni transformatorji q) pomožna oskrba z električno energijo r) preklopni krmilni sistemi s) zaščita t) pregledno delo

621.314/.316.004.5
COBISS.SI-ID 24309253

262.
HASSE, Peter
        Overvoltage protection of low voltage systems / Peter Hasse. - 2nd ed. - London : Institution of Electrical Engineers, cop. 2000. - VIII, 358 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE power and energy series ; 33)

Prevod dela: Uberspannungsschutz von Niederspannungsanlagen. - Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-85296-781-0
a) Overvoltage b) Low voltage systems - Protection c) Electric power systems - Protection d) Electric apparatus and appliances - Protection e) elektrotehnika f) energetika g) razdeljevanje električne energije h) prenapetostna zaščita i) nizkonapetostni sistemi j) aplikacije zaščite k) električne naprave l) zaščitni ukrepi m) standardi n) pregledno delo

621.316.933
COBISS.SI-ID 23920389

263.
HRIBERNIK, Božidar
        Elektrotehnični materiali. Modul: Izolanti in dielektriki : učbenik / Božidar Hribernik, Vojko Musil, Anton Hamler ; Šizdelava risb Viktor GoričanĆ. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - 108 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 107-108
ISBN 86-435-0368-1
a) Izolanti - Učbeniki za visoke šole b) Dielektriki - Učbeniki za visoke šole c) Elektrotehnični materiali - Učbeniki za visoke šole d) elektrotehniški materiali e) materiali v elektrotehniki f) izolanti g) dielektriki h) razdelitev i) fizikalne lastnosti j) plinasti izolanti k) organski izolanti l) anorganski izolanti m) električno prevodni polimeri n) sestavljeni materiali o) predelava polimernih materialov p) izolirni laki q) impregnirani laki r) učbeniki za visoke šole

621.315.61(075.8)
COBISS.SI-ID 45422337

264.
HRIBERNIK, Božidar
        Elektrotehnični materiali. Modul: Kovinski materiali : učbenik / Božidar Hribernik, Anton Hamler. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 86 str. : graf. prikazi ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 86
ISBN 86-435-0449-1
a) elektrotehnični materiali b) kovinski materiali c) materiali v elektrotehniki d) razdelitev e) lastnosti f) železo g) zlitine h) baker i) aluminij j) uporovni materiali k) materiali za kontakte l) korozija m) korozijska zaščita n) učbeniki za visoke šole

621.3-03(075.8)
COBISS.SI-ID 46638337

265.
HUGHES, Thomas A.
        Measurement and control basics / Thomas A. Hughes. - 3rd ed. - Research Triangle Park : ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society, cop. 2002. - XVI, 371 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Resources for measurement and control series)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-55617-764-X
a) Process control - Instruments b) Measuring instruments c) elektrotehnika d) meritve e) procesno krmiljenje f) merilni instrumenti g) vodenje procesov h) digitalni sistemi i) aplikacije meritev j) pritisk k) nivo l) temperatura m) analitske meritve n) pretoki o) računalniško krmiljenje p) pregledno delo

621.3.08-52:681.5
COBISS.SI-ID 24402437

266.
JARC, Bojan, 1967-
        Elektronika : laboratorijske vaje za program računalništva in informatike / Bojan Jarc, Rudolf Babič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko, 2000 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - III f., 59 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

100 izv.
ISBN 86-435-0363-0
a) Elektronika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) laboratorijske vaje e) elektronika f) signali g) polprevodniški elementi h) analogna vezja i) digitalna vezja j) generiranje signalov k) oblikovanje signalov l) pretvorniki signalov m) učbeniki za visoke šole

621.317:681.38(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 45359873

267.
KOCIJAN, Juš
        Gradniki sistemov vodenja : delovni zvezek za laboratorijske vaje / Juš Kocijan. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IV, 68 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv.
ISBN 961-6210-98-X
a) Avtomatika - Elementi - Vaje za visoke šole b) Robotika - Elementi - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) električne meritvr e) laboratorijske vaje f) avtomatika g) sistemi vodenja h) gradniki sistemov i) merjenje izvršnih sistemov j) tipala nivoja k) tipala hitrosti vrtenja l) tipala sile m) tipala tlaka n) tipala razdalje o) tipala odmika p) bližinska tipala q) učbeniki za visoke šole

621.317:681.532(075.8)(076.5)
62-52(076.5)(075.8)
COBISS.SI-ID 114964480

268.
KOKELJ, Peter
        Naloge iz osnov elektrotehnike. Del 2 / Peter Kokelj. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1991 (Ljubljana : Tiskarna IBE). - 291 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv.
ISBN 86-7739-076-6
a) elektrotehnika b) elektrika c) elektrostatika d) enosmerni tok e) tokovna polja f) tokovna vezja g) magnetizem h) induciranje i) naloge j) učbeniki za visoke šole

621.3.01(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 27101184

269.
KOKELJ, Peter
        OE I - LAB. Laboratorijske vaje : študijsko leto 2002/2003 / Peter Kokelj. - 4. dopolnjena in popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - III, 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101
ISBN 961-6371-37-1
a) Elektrotehnika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) laboratorijske vaje e) elementi električnih tokokrogov f) osnovni zakkoni tokokrogov g) statično električno polje h) sila na elektrino i) elektrostatično polje j) električna poljska jakost k) prebojna trdnost l) učbeniki za visoke šole

621.317(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 120283648

270.
KOKELJ, Peter
        OE II - LAB : študijsko leto 2000/2001 / Peter Kokelj. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 127 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Na ov. tudi: Laboratorijske vaje. - Prejšnji izd. izšli pod naslovom Osnove elektrotehnike II. - 220 izv. - Bibliografija: str. 127
ISBN 961-6371-11-8
a) Elektrotehnika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) laboratorijske vaje e) magnetno polje f) inducirano električno polje g) moč h) energija i) frekvenčne odvisnosti j) trifazni sistemi k) merilni inštrumenti l) sestava m) delovanje n) teslameter o) množilnik p) osciloskop q) učbeniki za visoke šole

621.317(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 111137280

271.
KOSTEVC, Drago
        Poglavja iz mikrovalovnih meritev / Drago Kostevc. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - V, 129 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 129
ISBN 961-6210-92-0
a) Mikrovalovi - Meritve - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) mikrovalovne meritve e) merjenje moči f) merjenje šumnega števila g) merilna linija h) merjenje parametrov S i) skalarni analizatorji vezij j) merjenje frekvence k) merjenje osnovnih lastnosti l) parametri S m) smerni grafi n) Masonovo pravilo o) šumne lastnosti elementov sistemov p) učbeniki za visoke šole

621.317:537.86.08(075.8)
537-962(075.8)
COBISS.SI-ID 119738112

272.
LOOMS, J. S. T.
        Insulators for high voltages / J. S. T. Looms. - London : Peter Pelegrinus, 1990. - X, 276 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE power engineering series ; 7)

Kazali. - Bibliografija: str. Š249Ć-258
ISBN 0-86341-116-9
a) Electric insulators and insulation b) High voltages c) Redes de distribuicao de energia d) elektrotehnika e) elektroenergetika f) visokonapetostni izolatorji g) izolacije h) izolacijski materiali i) preskušanje izolatorjev j) onesnaženje izolatorjev k) aplikacije l) priročniki

621.315.62
COBISS.SI-ID 24309509

273.
        MAGNETIC sensors and magnetometers / Pavel Ripka, editor. - Boston ; London : Artech House, cop. 2001. - XVIII, 494 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House remote sensing library)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-58053-057-5
a) Engineering instruments b) Magnetic instruments c) Magnetometer d) Detectors e) Ingenierie - Instruments f) Instruments magnetiques g) Magnetometres h) Detecteurs i) elektrotehnika j) merilni instrumenti k) magnetni senzorji l) magnetometri m) detektorji n) vrste senzorjev o) indukcijski p) fluksometer q) magnetouporovni r) Hallov s) magneto-optični t) resonančni u) aplikacije v) preskušanje w) kalibriranje x) pregledno delo

621.317.44
COBISS.SI-ID 2544212

274.
MLAKAR, Jože, 1941-
        Elektromagnetno valovanje / Jože Mlakar. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 279 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 268. - Kazalo
ISBN 961-6371-29-0
a) Elektromagnetno valovanje - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektromagnetna valovanja d) elektromagnetna polja e) Maxwellove enačbe f) Poyntingov teorem g) sevanje h) antene i) ravninski val j) odboj k) lom l) valovodi m) električne linije n) učbeniki za vioke šole

621.37:537.86(075.8)
621.37(075.8)
COBISS.SI-ID 115866880

275.
MUROVEC, Boštjan
        Laboratorijske vaje pri industrijski elektroniki / Boštjan Murovec. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 102 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Avtor na ovoju naveden napačno. - 150 izv. - Bibliografija: str. 102
ISBN 961-6371-15-0
a) Industrijska elektronika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) industrijska elektronika e) RC člen f) CR člen g) Zener diode h) tiristorji i) ojačevalniki j) tokovni vir k) analogno stikalo l) emitorski sledilnik m) seštevalnik n) odštevalnik o) napetostni vir p) pretvornik q) dajalnik temenske vrednosti r) dekodirnik s) Schmittov prožilnik t) integralni člen u) diferencialni člen v) laboratorijske vaje w) učbeniki za visoke šole

621.317:621.38(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 112777472

276.
        NOISE, oscillators, and algebraic randomness : from noise in communication systems to number theory : lectures of a school held in Chapelle des Bois, France, April 5-10, 1999 / Michel Planat (ed.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - VIII, 417 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8540 ; 550)

ISBN 3-540-67572-8
a) Electronic noise - Mathematical models - Congresses b) Oscillators, Electric - Congresses c) Numerical analysis - Congresses d) Algebra - Congresses e) Telecommunication - Mathematics - Congresses f) elektrotehnika g) telekomunikacije h) komunikacijski sistemi i) teorija števil j) elektronski šum k) kvantni šum l) električni oscilatorji m) numerična analiza n) algebrajska slučajnost o) zborniki

621.391:519.6
COBISS.SI-ID 22804741

277.
OREHEK, Anton
        Merilniki in merilne metode v elektroniki / Anton Orehek. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2001 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. Š173Ć
ISBN 86-365-0274-8
a) Električna merjenja - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) elektronika e) merilni instrumenti f) osciloskopi g) sonde h) pretvorniki i) merilniki j) vrste merilnikov k) analizatorji l) registratorji m) senzorji n) učbeniki za visoke šole

621.317(075.3)
COBISS.SI-ID 111600640

278.
OREL, Bogoljub
        Energetski pretvorniki. 2, Termodinamika, toplotni stroji, parne, plinske in nuklearne elektrarne / Bogoljub Orel. - 2. popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1993 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - V, 384 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 383-384
ISBN 86-7739-063-4
a) Električna energija - Proizvodnja - Učbeniki za visoke šole b) Elektrarne - Učbeniki za visoke šole c) Parni kotli - Učbeniki za visoke šole d) elektrotehnika e) energetika f) energetski pretvorniki g) proizvodnja električne energije h) termodinamika i) parni kotli j) parne turbine k) parne termoelektrarne l) termoelektrarne s plinskimi turbinami m) nuklearne elektrarne n) učbeniki za visoke šole

621.311.2(075.8)
COBISS.SI-ID 37495552

279.
PARSONS, Alexandra
        Elektrika / Alexandra Parsons ; Šfotografija Jon Barnes ; prevedel Miha Zorec ; ilustracije po izvirnikuĆ. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000. - 48 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Poskusi sam)

Prevod dela: Electricity. - Kazalo
ISBN 86-365-0310-8
a) Elektrotehnika - Knjige za otroke b) elektrotehnika c) elektrika d) električni krog e) baterije f) vezave g) žarnice h) stikala i) magnetizem j) magnetno polje k) pogonski motor l) potisna moč m) poskusi sam n) priročniki

621.3(02.053.2)
COBISS.SI-ID 104866560

280.
        PHOTOVOLTAIC guidebook for decision-makers : technological status and potential role in energy economy / Achim Bubenzer, Joachim Luther (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XXX, 266 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Physics and astronomy online lilbrary)

Ov. nasl.: Photovoltaics guidebook for decision makers. - Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-540-41327-8
a) elektrotehnika b) energetika c) obnovljivi viri energije d) sončne celice e) fotoelementi f) fotonapetostni sistemi g) sončni moduli h) pretvarjanje energije i) tehnologije sončnih celic j) življenjska doba k) raziskave l) potrebe tržišča m) pregledno delo

621.311.243
COBISS.SI-ID 23956997

281.
PIHLER, Jože
        Laboratorijske vaje iz visokonapetostne tehnike / Jože Pihler, Dimitrij Kos, Darko Koritnik. - 3., popravlj. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002. - 49 str. : ilustr. ; 29 cm

30 izv.
a) elektrotehnika b) elektrotehnika c) merilna tehnika d) izmenična visoka napetost e) merjenje napetosti f) razelektrenje v zraku g) razelektrenje v trdem dielektriku h) udarna napetost i) delne praznitve j) enosmerna visoka napetost k) udarna napetost l) kosovni preskusi m) vklopna zmogljivost aparatov n) izklopna zmogljivost aparatov

621.317.027(076.5)
COBISS.SI-ID 24614917

282.
PODLESNIK, Bojan
        Avtomatizacija, vodenje in regulacije v elektroenergetskih sistemih : skripta / Bojan Podlesnik. - 1. izd. - Maribor : Založniška dejavnost Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - 162 str. : ilustr. ; 23 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 161-162
ISBN 86-435-0100-X
a) Elektroenergetski sistemi - Avtomatizacija - Vodenje - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektroenergetski sistemi d) avtomatizacija e) vodenje procesov f) uporaba računalnika g) vloga avtomatizacije elektrarn h) nadzorne funkcije i) krmilne funkcije j) SCADA k) komunikacije človek-stroj l) strukture sistemov vodenja m) zanesljivost sistemov n) tehniška realizacija o) avtomatizacija agregatov p) vodenje elektroenergetskih omrežij q) učbeniki za visoke šole

621.311:Š681.5:004Ć(075.8)
COBISS.SI-ID 36784385

283.
RAVNIKAR, Ivan
        Električne inštalacije / Ivan Ravnikar. - 3., predelana izd., 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 325 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 317
ISBN 86-365-0230-6
a) Električne inštalacije - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) električne inštalacije d) elektroinstalacijski materiali e) vrste materialov f) vezja za razsvetljavo g) varovanje porabnikov h) varovanje inštalacij i) priklopi porabnikov j) tehniški normativi k) izvajanje elektroinštalacij l) dimenzioniranje vodnikov m) dimenzioniranje kablov n) notranje inštalacije o) energetske inštalacije p) inštalacije telekomunikacijskih naprav q) svetlobni viri r) svetilke s) notranja razsvetljava t) projektiranje električnih inštalacij u) izvedba električnih inštalacij v) zaščita pred strelo w) učbeniki za srednje šole

696.6(075.3)
621.316.17(075.3)
COBISS.SI-ID 118056960

284.
RAZPET, Alojz
        Elektroenergetski sistemi / Alojz Razpet. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2001 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 189
ISBN 86-365-0223-3
a) Elektroenergetski sistemi - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) energetika d) elektroenergetika e) elektroenergetski sistemi f) električna omrežja g) nadzemna omrežja h) kabelska omrežja i) električni vodi j) transformatorske postaje k) visokonapetostna stikala l) zbiralke m) zaščita n) signalizacija o) stikalna postrojenja p) energetski transformatorji q) pomožne naprave r) ozemljitve s) elektrarne t) termoelektrarne u) plinske elektrarne v) jedrske elektrarne w) alternativni viri energije x) obračun električne energije y) označevanje kablov z) DIN VDI 0250 š) učbeniki za visoke šole

621.31(075.3)
COBISS.SI-ID 111599616

285.
SINIGOJ, Anton R.
        Osnove elektromagnetike / Anton R. Sinigoj. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1999 (Ljubljana : Formatisk). - XI, 472 str. : graf. prikazi ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 467-468. - Kazalo
ISBN 961-6210-76-9
a) Elektromagnetizem - Učbeniki za visoke šole b) Električna vezja - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) elektrostatično polje f) Coulombov zakon g) Gaussov stavek h) tokovna polja i) časovno konstantna polja j) enosmerna električna vezja k) magnetostatično polje l) elektromagnetno polje m) električna vezja spremenljivih tokov n) učbeniki za visoke šole

537.8(075.8)
COBISS.SI-ID 104352512

286.
SINIGOJ, Anton R.
        Osnove elektromagnetike / Anton R. Sinigoj. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Formatisk). - XI, 472 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 467-468. - Kazalo
ISBN 961-6210-76-9
a) Elektromagnetizem - Učbeniki za visoke šole b) Električna vezja - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) elektrostatično polje f) Coulombov zakon g) Gaussov stavek h) časovno konstantno tokovno polje i) Ohmov zakon j) Joulov zakon k) Kirchhoffova zakona l) enosmerna električna vezja m) magnetostatično polje n) Amperov zakon o) dinamično elektromagnetno polje p) Faradayev zakon q) električna vezja spremenljivih tokov r) učbeniki za visoke šole

621.3.011.7(075.8)
COBISS.SI-ID 120822016

287.
STOFT, Steven
        Power system economics : designing markets for electricity / Steven Stoft. - New York : Wiley-Interscience ; Piscataway : IEEE, cop. 2002. - XXIV, 468 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 455-459. - Kazalo
ISBN 0-471-15040-1
a) Electric utilities - Economic aspects b) Electric industries - Economic aspects c) Electric power d) Electric utilities e) elektrotehnika f) elektroenergetika g) energetsko tržišče h) zanesljivost i) vlaganje v omrežja j) dobava energije k) energetski sistemi l) ekonomika m) načrtovanje tržišča n) oblikovanje cene energije o) trženje energije p) izmenjava energije q) pregledno delo

621.31.003.1
COBISS.SI-ID 3017044

288.
TURNER, Wayne C., 1942-
        Energy management handbook / by Wayne C. Turner. - 4th ed. - Lilburn : Fairmont Press, 2001. - XVI, 758 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-13-092665-5 (vezano) ISBN 0-88173-337-7 (broš.)
a) Power resources - Handbooks, manuals, etc b) Energy conservation - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) energetika e) upravljanje z energijo f) ekonomske analize g) grelniki vode h) kurilni sistemi i) parni sistemi j) kondenzacijski sistemi k) obnavljanje odpadne toplote l) gretje m) prezračevanje n) klimatizacija o) električna energija p) krmilni sistemi q) osvetlitev r) vzdrževanje energetskih sistemov s) alternativni viri energije t) shranjevalniki tolote u) predpisi v) standardi w) zakonodaja x) naravni plin y) kogeneracija z) priročniki

621.31+620.9(035)
COBISS.SI-ID 23945477

289.
VORŠIČ, Jože
        Pretvarjanje v električno energijo / Jože Voršič, Andrej Orgulan ; Šslike Darko KoritnikĆ. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1996 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - 156 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 86-435-0165-4
a) Električna energija - Proizvodnja - Učbeniki za visoke šole b) Elektrarne - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) električna energija f) proizvodnja energije g) hidroelektrarne h) termoelektrarne i) jedrske elektrarne j) sončne elektrarne k) elektrokemijske tehnologije l) gorivne celice m) geotermalna energija n) energija vetra o) plimovanje p) energija valov q) vpliv energije na okolje r) učbeniki za visoke šole

621.311.2(075.8)
COBISS.SI-ID 40449793

290.
VORŠIČ, Jože
        Visokonapetostna tehnika / Jože Voršič, Jože Pihler ; Šslike Andrej Hanžič, Karmen Kegl, Darko KoritnikĆ. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1997 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - 156 str. : graf. prikazi ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 155-156
ISBN 86-435-0188-3
a) Električni tok - Visoka napetost - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) energetika d) visokonapetostne tehnike e) električno polje f) električni tok g) dielektiki h) vrste prenapetosti i) prenapetostne zaščite j) električna oprema k) elektroenergetske naprave l) preskušanje m) učbeniki za visoke šole

621.31.027.3(075.8)
COBISS.SI-ID 41494785

291.
        WIND energy : handbook / Tony Burton ... Šet al.Ć. - Reprinted. - Chichester Šetc.Ć : J. Wiley & Sons, 2001. - XXIV, 617 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 607-608. - Kazalo
ISBN 0-471-48997-2
a) Wind power - Handbooks - Manuals b) elektrotehnika c) energetika d) energija vetra e) zgodovinski razvoj f) vetrne turbine g) vrste turbin h) aerodinamika i) lastnosti turbin j) načrtovanje k) krmilniki l) električni sistemi m) pregledno delo

621.311.245
COBISS.SI-ID 1078627

292.
WOODRUFF, Everett Bowman, 1900-1982
        Steam-plant operation / Everett B. Woodruff, Herbert B. Lammers, Thomas F. Lammers. - 7th ed. - New York Šetc.Ć : McGraw-Hill, 1998. - XVI, 818 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-0703-6150-9
a) Steam power plants b) elektrotehnika c) energetika d) parne elektrarne e) para f) parni kotli g) načrtovanje h) konstrukcija i) gorivni sistemi j) oprema kotlov k) vzdrževanje l) črpalke m) turbine n) hladilni stolpi o) krmilni sistemi p) vplivi na okolje q) pregledno delo

621.311.22(035)
COBISS.SI-ID 23886853

293.
ŽALAR, Zdravko
        Osnove elektrotehnike II / Zdravko Žalar ; Šrisbe izdelala Mira JarcĆ. - 6. ponatis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 86-365-0156-3
a) Elektrotehnika - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) izmenične električne veličine d) izmenični tokokrogi e) osciloskopiranje izmeničnih veličin f) lastnosti g) zakonitosti h) praktični primeri i) Theveninov teorem j) Nortonov teorem k) prehodni pojavi l) resonančni pojavi m) trifazni električni sistemi n) učbeniki za visoke šole

621.3(075.3)
COBISS.SI-ID 118056704


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


294.
DOGŠA, Tomaž
        Elektronika za računalnikarje : zbirka vaj / Tomaž Dogša. - Maribor : Tehniška fakulteta, 1991. - 76 str. : ilustr. ; 29 cm

Rokopis. - 200 izv.
a) E7 b) računalništvo c) elektronika d) signali e) električna vezja f) analiza vezij g) diode h) transistorji i) operacijski ojačevalniki

621.38:004(075.8)
COBISS.SI-ID 810006

295.
DOGŠA, Tomaž
        Integrirana vezja. Vaje / Tomaž Dogša. - 1. izd. - Maribor : Tehniška fakulteta, Elektrotehnika, računalništvo in informatika, Inštitut za elektroniko, 1994 (ŠMariborĆ : Založniško tiskarska dejavnost TF). - 88 str. : ilustr. ; 29 cm

200 izv.
ISBN 86-435-0090-9
a) Integrirana vezja - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) integrirana vezja e) MOS tranzistorji f) logična vezja g) analogna vezja h) sinteza vezij i) simulacije vezij j) geometrijske strukture vezij k) vaje l) učbeniki za visoke šole

621.3.049.77(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 36264193

296.
DOGŠA, Tomaž
        Uvod v integrirana vezja : ŠučbenikĆ / Tomaž Dogša. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1997 (v Mariboru : Založniško-tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - 236 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Podnasl. v kolofonu. - 150 izv. - Bibliografija: str. 221-222
ISBN 86-435-0189-1
a) Integrirana vezja - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) integrirana vezja e) MOS tranzistorji f) struktura tranzistorjev g) SCNA tehnologija h) načrtovanje vezij i) logična vezja j) analogna vezja k) bipolarna vezja l) naloge m) učbeniki za visoke šole

621.3.049.77(075.8)
COBISS.SI-ID 41509889

297.
ĐONLAGIĆ, Denis
        Fotonika : uvodna poglavja / Denis Đonlagić, Miha Završnik, Dali Đonlagić ; Šslike sta narisala Denis Đonlagić, Miha ZavršnikĆ. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1997 (Maribor : Mariborski tisk). - XX, 642 str. : ilustr. ; 25 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 629-631. - Kazalo
ISBN 86-435-0163-8
a) Fotonika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) fotonika d) optični sistemi e) elektromagnetna teorija f) elektromagnetno valovanje g) svetloba h) optika i) lom j) odboj k) odklon l) superpozicija valovanj m) koherenca n) polarizacija o) fizika trdnih snovi p) optična vlakna q) žarkovni model vlaken r) elektromagnetni model vlaken s) izgube vlaken t) posebna vlakna u) gradniki optičnih sistemov v) laserji w) polprevodniški viri svetlobe x) detektorji y) učbeniki za visoke šole

621.382.2:535(075.8)
COBISS.SI-ID 40372481

298.
FURLAN, Jože
        Osnove nelinearnih elementov / Jože Furlan. - Dotis 10. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1994 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv.
ISBN 86-7739-052-9
a) elektrotehnika b) elektronika c) nelinearni elementi d) polprevodniki e) PN spoj f) bipolarni tranzistorji g) unipolarni tranzistorji h) močnostni polprevodniški elementi i) fotoelektrični pretvorniki j) učbeniki za visoke šole

621.382(075.8)
621.37(075.8)
COBISS.SI-ID 1935444

299.
        MICROELECTRONICS and microsystems : emergent design techniques / Luigi Fortuna, Giuseppe Ferla and Antonio Imbruglia (eds.). - London Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - VIII, 212 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibl. pri vseh poglavjih
ISBN 1-85233-499-1
a) Microelectronics b) Systems engineering c) elektrotehnika d) mikroelektronika e) mikro sistemi f) širokopasovni brezžični sistemi g) integrirana vezja h) krmilniki i) vgrajeni sistemi j) BipMos frekvenčni sintetizatorji k) zborniki

621.38.049.77(063)
COBISS.SI-ID 23932421

300.
SAINT, Christopher, 1961-
        IC layout basics : a practical guide / Christopher Saint, Judy Saint. - New York : McGraw-Hill, cop. 2002. - XIII, 300 str. : ilustr. ; 23 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

Bibliografija: str. 285-286. - Kazalo
ISBN 0-07-138625-4
a) Integrated circuit layout b) elektrotehnika c) elektronika d) integrirana vezja e) načrtovanje integriranih vezij f) teorija vezij g) polprevodniške rezine h) CMOS i) omska upornost j) kapacitivnost k) induktivnost l) bipolarni tranzistorji m) diode n) pregledno delo

621.382.049.7
COBISS.SI-ID 24225797

301.
SMOLE, Franc, 1956-
        Fotonski polprevodniški elementi / Franc Smole. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IV, 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 103
ISBN 961-6371-30-4
a) Elektronika - Učbeniki za visoke šole b) Polprevodniški elementi - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) fotonski elementi e) optoelektronski elementi f) svetleče diode - LED g) polprevodniški laserji h) fotodetektorji i) sončne celice j) spekter elektomagnetnega sevanja k) absorpcija svetlobe v polprevodniku

621.38:537.86(075.8)
COBISS.SI-ID 115867392

302.
STERGAR, Janez
        Digitalne strukture : navodila za računalniške vaje / Janez Stergar, Bogomir Horvat ; Šrecenzent Zmago BrezočnikĆ. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1997 (ŠMariborĆ : Tiskarna Tehniških fakultet). - X, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., priloga v angl. - 150 izv. - Bibliografija: str. 234
ISBN 86-435-0199-9
a) Integrirana vezja - Programabilna logika - Vaje za visoke šole b) ABEL (programski jezik) - Vaje za visoke šole c) Logic Works (računalniški program) - Vaje za visoke šole d) elektrotehnika e) digitalni sistemi f) strukturni gradniki g) opisi digitalnih vezij h) uporaba računalnika i) programski jezik j) ABEL k) načrtovanje vezij l) programrljiva logična vezja m) VLSI tehnologija n) vaje o) učbeniki za visoke šole

621.38.049:004.42(075.8)
COBISS.SI-ID 41801217

303.
ŠTANDEKER, Cveto
        Digitalni sistemi in krmilja. Del 1, Logične strukture in vezja / Cveto Štandeker ; Šrisbe izdelala Olga SitarĆ. - 3. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (ŠMariborĆ : Dravska tiskarna). - 175 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 175. - Povzetek pri vseh poglavjih
ISBN 86-365-0238-1
a) Digitalna tehnika - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) elektronika d) digitalna tehnika e) zapisovanje podatkov f) številski sestavi g) logične funkcije h) logična vezja i) pretvorniki j) pomnilniki k) posebna vezja l) učbeniki za srednje šole

621.38:004.3(075.8)
COBISS.SI-ID 118057472

304.
ŠUHEL, Peter
        Sistemi industrijske elektronike. Gradniki in sestavi / Peter Šuhel, Alojz Kralj. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1994 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - XXII, 369 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 353-354. - Kazalo
ISBN 86-7739-019-7
a) Elektronika - Industrijska elektronika - Avtomatika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) industrijska elektronika d) elektronski sestavni deli e) linearni f) upori g) kondenzatorji h) dušilke i) nelinearni j) upori k) pretvorniki l) diode m) preklopni elementi n) tranzistorji s poljskim pojavom - FET o) bipolarni tranzistorji p) učbeniki za visoke šole

621.38.032(075.8)
COBISS.SI-ID 4934194

305.
TRONTELJ, Lojze
        Mikroelektronske tehnologije / Lojze Trontelj. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Formatisk). - 157 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 157
ISBN 961-6210-52-1
a) Integrirana vezja - Tehnologija b) elektrotehnika c) mikroelektronika d) mikroelektronske tehnologije e) monolitne tehnologije f) difuzija g) oksidacija h) ionska implementacija i) depozicija j) fotolitografija k) monolitna integrirana vezja l) elektronska vezja m) materiali n) tehnološki postopki o) računalniška simulacija procesov p) kontrolni postopki q) sinteza procesnih korakov r) učbeniki za visoke šole

621.3.049.77
COBISS.SI-ID 79982080


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


306.
        The APPLICATION of programmable DSPs in mobile communications / edited by Alan Gatherer and Edgar Auslander. - Chichester : Wiley, cop. 2002. - XXV, 399 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley021/2001045 657.html. - Kazala
ISBN 0-471-48643-4
a) Mobile communication systems b) Signal processing - Digital techniques c) Digital control systems d) elektrotehnika e) mobilne komunikacije f) brezžične komunikacije g) DSP - Digital Signal Processor h) digitalne komunikacije i) prostoročna telefonija j) zgodovinski pregled k) standardi l) programirljivi digiatlni procesorji m) multimedijske aplikacije n) brezžični terminali o) kodiranje govora p) prepoznavanje govora q) digitalni radio r) obdelave signalov s) pregledno delo

621.396
COBISS.SI-ID 24527365

307.
BREZOČNIK, Zmago
        Prenos signalov / Zmago Brezočnik, Bogomir Horvat. - Maribor : Tehniška fakulteta, ERI, 1991 (ŠMariborĆ : Založniško tiskarska dejavnost Tehniške fakultete). - 212 str. : graf. prikazi ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 207
ISBN 86-435-0031-3
a) elektrotehnika b) teorija signalov c) prenos signalov d) deterministični signali e) linearni časovno nespremenljivi sistemi f) Fourierova transformacija g) diskretni signali h) diskretni sistemi i) teorija nizkoprepustnih sistemov j) teorija pasovnoprepustnih sistemov k) statistični odpis signalov l) prenos signalov m) digitalni signali n) analogni signali o) naloge p) rešitve q) učbeniki za visoke šole

621.391(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 24724992

308.
CARDEN, Frank
        Telemetry systems engineering / Frank Carden, Russell Jedlicka, Robert Henry. - Boston ; London : Artech House, 2002. - XXXI, 596 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House telecommunications library)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-58053-257-8
a) Telecommunication systems b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) telemetrija e) definicija sistema f) analogna frekvenčna modulacija g) digitalni komunikacijski sistemi h) binarni i) M-ary j) PCM sistemi k) PCM - Pulse Coded Modulation l) antene m) sprejemni sistemi n) sinhronizacija o) hibridni sistemi p) PCM/FM q) FM/FM r) telemetrija v industriji s) pregledno delo

621.398
COBISS.SI-ID 24405765

309.
CHEN, Jie, 1965-
        Design of digital video coding systems : a complete compressed domain approach / Jie Chen, Ut-Va Koc, K. J. Ray Liu. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - XV, 475 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Signal processing and communications ; 12)

Bibliografija: str. 429-458. - Kazalo
ISBN 0-8247-0656-0
a) Digital video b) Video compression c) elektrotehnika d) digitalne komunikacije e) video f) kodiranje slik g) zgoščevanje slik h) MPEG i) DCT kodiranje j) DCT - Discrete Cosine Transform k) standardi l) algoritmi m) pregledno delo

621.397.12
COBISS.SI-ID 2473556

310.
EL Mahdy, Galal
        Disaster management in telecommunications, broadcasting, and computer systems / Galal El Mahdy. - Chichester Šetc.Ć : John Wiley & sons, 2001. - XXI, 459 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. Š443Ć-447. - Kazalo
ISBN 0-471-60812-2
a) Telecommunication systems - Planning b) Emergency management c) Telecommunication systems - Security measures d) Computer security e) elektrotehnika f) telekomunikacije g) oddajanje h) računalniški sistemi i) varnostni ukrepi j) nesreče k) upravljanje nesreč l) odpravljanje nesreč m) odkrivanje n) priročniki

621.39+004
COBISS.SI-ID 23901445

311.
EVANS, Grayson
        CEBus demystified : the ANSI/EIA 600 user's guide / Grayson Evans. - New York Šetc.Ć : McGraw-Hill, cop. 2001. - XII, 298 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-137006-4
a) CEBus (Computer network standard) b) elektrotehnika c) hišne komunikacije d) stanovanjska omrežja e) povezovanje hišnih naprav f) CEBUS standardi g) CEBUS protokol h) CEBUS aplikacije i) ANSI/EIA - 600 j) vmesbiki k) priročniki

621.39:696.6
COBISS.SI-ID 24226309

312.
GRIMME, Katharina
        Digital television standardization and strategies / Katharina Grimme. - Boston ; London : Artech House, cop. 2002. - XV, 283 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House digital audio and video library)

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-58053-297-7
a) Digital television b) Broadcasting c) Business planning d) elektrotehnika e) komunikacije f) digitalna televizija g) evropska standardizacija h) omrežno tržišče i) strategije j) dostop do standardizacije k) storitve Evropske Unije l) HDTV m) DVB - Digital Video Broadcasting n) razpršenost DVB tehnologije o) analize tržišča p) razvoj tržišča q) Evropa r) ZDA s) Japonska t) priročniki

621.397:004
COBISS.SI-ID 24406021

313.
HERCOG, Drago
        Prenosne poti v telekomunikacijah / Drago Hercog. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 292 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 292
ISBN 961-6210-72-6
a) Telekomunikacije - Prenosne poti - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) prenosne poti e) elektromagnetno valovanje f) v prostoru g) na liniji h) v valovodu i) transverzalni elektromagnetni val j) val v časovnem prostoru k) Maxwellove enačbe l) val v neomejenem prostoru m) val v prostoru različnih medijev n) linije v časovnem prostoru o) lastnosti linij p) LCRG model q) nezveznosti na liniji r) val v harmoničnem stacionarnem stanju s) valovodi t) svetlovodi u) prenosne poti z izgubami v) presluh w) šum x) učbeniki za visoke šole

621.391(075.8)
COBISS.SI-ID 117568768

314.
HORVAT, Bogomir, 1936-
        Telekomunikacijska tehnika in sistemi / Bogomir Horvat, Vladimir Jenuš. - 1. izd. - Maribor : Založništvo fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - XVI, 211 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 211
ISBN 86-435-0442-4
a) Telekomunikacijska tehnika - Učbeniki za visoke šole b) Telekomunikacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole c) Telekomunikacije - Učbeniki za visoke šole d) elektrotehnika e) telekomunikacije f) razvoj telekomunikacij g) informacijski izvori h) informacijski ponori i) prenosni sistemi j) prenosni mediji k) frekvenčni prostor l) vodovne karakteristike m) digitalni prenos n) digitalne modulacije o) hrbtenično omrežje p) dvostopno omrežje q) ATM r) ISDN s) HDSL t) SDSL u) ADSL v) komunikacijski sistemi w) digitalna komunikacija x) verjetnostne funkcije y) komutirano omrežje z) vodovno - paketno š) časovno đ) digitalna telefonska centrala ć) učbeniki za visoke šole

621.39(075.8)
COBISS.SI-ID 46809857

315.
KAČIČ, Zdravko
        Digitalno procesiranje signalov / Zdravko Kačič. - 1. izd. - Maribor : Tehniška fakulteta, Elektrotehnika, računalništvo in informatika, Inštitut za elektroniko, 1994 (ŠMariborĆ : Založniško tiskarska dejavnost Tehniške fakultete). - X, 261 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 257-258. - Kazalo
ISBN 86-435-0098-4
a) Signali - Digitalna obdelava - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) digitalne obdelave signalov d) digitalno procesiranje e) LPN sistemi v frekvenčnem prostoru f) digitalni filtri g) korelacije h) konvolucija i) Fourierova transformacija j) sistemi z več stopnjami vzorčenja k) določitev spektra moči l) Bartlettov postopek m) Welchov postopek n) Blackman-Tukeyev postopek o) Levinson-Durbinova rekurzija p) Yule-Walkerjev postopek q) AR modeliranje r) MA modeliranje s) AMMA modeliranje t) dvodimenzionalno procesiranje signalov u) naloge v) učbeniki za visoke šole

621.391:004(075.8)
COBISS.SI-ID 36551937

316.
KARTALOPOULOS, Stamatios V.
        Fault detectability in DWDM : toward higher signal quality & systems reliability / Stamatios V. Kartalopoulos. - New York : IEEE Press, 2001. - XX, 156 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy022/00053533.h tml. - Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-7803-6044-3
a) Optical communications b) Wavelength division multiplexing c) Signal processing - Digital techniques d) Fault location (Engineering) e) elektrotehnika f) optične komunikacije g) multipleksiranje h) digitalne tehnike i) obdelave signalov j) lastnsoti svetlobe k) optična vlakna l) optične komponente m) DWDM tehnologija n) DWDM - Dense Wavelenght Division Multiplexing o) zanesljivost sistema p) pregledno delo

621.39:535
COBISS.SI-ID 24477701

317.
LE Chevalier, Franđcois
        Principles of radar and sonar signal processing / Franđcois Le Chevalier. - Boston : Artech House, 2002. - XVII, 397 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House radar library)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-58053-338-8
a) elektrotehnika b) radarji c) sonarji d) delovanje e) beli šum f) aplikacije g) optimalen sprejem h) obdelave signalov i) prenos signalov j) tarče k) odboj l) prepoznavanje tarče m) pregledno delo

621.396.96
COBISS.SI-ID 24406277

318.
MARTONE, Massimiliano
        Multiantenna digital radio transmission / Massimiliano "Max" Martone. - Boston ; London : Artech House, 2002. - XV, 401 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House mobile communications series)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-58053-318-3
a) Antenna arrays b) Radio - Transmitters and transmission c) Digital audio broadcasting d) Mobile communication systems e) Wireless communication systems f) elektrotehnika g) radijske komunikacije h) digitalni sistemi i) antene j) digitalna radiodifuzija k) antenski nizi l) kombinacije anten m) širokopasovni brezžični dostopi n) Shannonova zgradba o) signali p) brezžični kanali q) MIMO modeli r) CDMA - Code Division Multiple Access s) pregledno delo

621.396.67
COBISS.SI-ID 24405253

319.
        MICROPHONE arrays : signal processing techniques and applications / Michael Brandstein, Darren Ward (eds.). - New York : Springer, cop. 2001. - XVIII, 398 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Digital signal processing)

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-540-41953-5
a) Microphone b) elektrotehnika c) mikrofoni d) vezave e) filtri f) modeli govora g) aplikacije h) določitev vira zvoka i) govorni signali j) zborniki

621.395.61
COBISS.SI-ID 24226565

320.
PERŠIČ, Boštjan
        Prenos signalov : naloge z rešitvami / Boštjan Peršič, Andrej Levstek. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1992 (ŠLjubljanaĆ : Mavrič). - 106 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv.
ISBN 86-7739-050-2
a) elektrotehnika b) signali c) teorija signalov d) prenos signalov e) linija f) odboji na liniji g) intersimobilna interferenca h) modulacije i) učbeniki za visoke šole

621.391(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 31702272

321.
        POF - polymer optical fibers for data communication / Werner Daum ... Šet al.Ć. - Berlin Šetc.Ć : Springer-Verlag, 2002. - XX, 433 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. Š409Ć-429. - Kazalo
ISBN 3-540-42009-6
a) komunikacije b) materili c) polimerna optična vlakna d) prenos podatkov e) lastnosti f) zgodovinski razvoj g) sistemi za prenos podatkov h) komponente i) omrežja j) optične merilne metode k) standardi l) aplikacije m) pregledno delo

681.7.068:621.39
COBISS.SI-ID 23960325

322.
RAPPAPORT, Theodore S., 1960-
        Wireless communications : principles and practice / Theodore S. Rappaport. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2002. - XXIII, 707 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall communications engineering and emerging technologies series)

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy022/2002279109 .html. - Kazali
ISBN 0-13-042232-0
a) Wireless communication systems b) Mobile communication systems c) Telecommunication systems d) Transmission sans fil e) Radiocommunications mobiles f) Telecommunications, Systemes de g) elektrotehnika h) brazžične komunikacije i) komunikacijski sistemi j) moderni sistemi k) 2G sistemi l) 3G sistemi m) načrtovanje sistema n) mobilne radijske komunikacije o) širjenje radijskih valov p) modulacijske tehnike q) kodiranje kanalov r) kodiranje govora s) standardi t) pregledno delo

621.396.2
COBISS.SI-ID 24442373

323.
        SATELLITE personal communications for future-generation systems : final report - COST 252 Action / Enrico Del Re and Laura Pierucci, (eds.). - London Šetc.Ć : Springer, cop. 2002. - XII, 196 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibl. pri vseh poglavjih
ISBN 1-85233-537-8
a) Personal communication service systems b) Artificial satellites in telecommunication c) elektrotehnika d) satelitske komunikacije e) satelitski sistemi f) protokoli g) kodiranje h) ATM sistem i) UMTS sistem j) upravljanje sistemov

621.39:629.783
COBISS.SI-ID 16649511

324.
TASIČ, Jurij F.
        Postopki digitalne obdelave signalov / Jurij F. Tasič. - 2. dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - X, 266 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Ov. nasl.: Uvod v postopke digitalne obdelave signalov. - 100 izv. - Bibliografija: str. 265-266
ISBN 961-6371-33-9
a) Signali - Digitalna obdelava - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) digitalne obdelave signalov e) postopki obdelave signalov f) vrste signalov g) vzorčenje h) Nyquistov teorem i) kvantizacija signala j) časovno diskretni sistemi k) diskretna obdelava signalov l) frekvenčna analiza signalov m) diskretna Fourierjeva transformacija n) transformacija Z o) časovno diskretni sistemi p) analiza q) sinteza r) sistemi v frekvenčnem prostoru s) frekvenčno selektivna sita t) načrtovanje digitalnih sit u) diskretni naključni procesi v) diskretni adaptivni sistemi w) učbeniki za visoke šole

621.391(075.8)
COBISS.SI-ID 118293760

325.
WESOLOWSKI, Krzysztof
        Mobile communication systems / Krzysztof Wesolowski. - Chichester : Wiley, cop. 2002. - XVI, 449 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-49837-8
a) Mobile communication systems b) Wireless communication systems c) elektrotehnika d) mobilni komunikacijski sistemi e) digitalne komunikacije f) brezžični komunikacijski sistemi g) klicni sistemi h) NMT - Nordic Mobile Telephone i) AMPS - Advanced Mobile Phone System j) GSM - Global System for Mobile Communications k) prenos podatkov l) CDMA - Code Division Multiple Access m) kanalni sistemi n) standardi o) MPT 1327 p) TETRA q) IS-95B r) CT2 s) DECT sistem t) DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications u) satelitske komunikacije v) iridium w) GLOBALSTAR x) ICO y) brezžična omrežja z) LAN š) UMTS đ) pregledno delo

621.395
COBISS.SI-ID 3058772

326.
        WIRELESS world : social and interactional aspects of the mobile age / Barry Brown, Nicola Green, and Richard Harper (eds.). - London : Springer, cop. 2002. - X, 229 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Computer supported cooperative work, ISSN 1431-1496)

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 1-85233-477-0
a) Telephone, Wireless - Social aspects - History b) Wireless communication systems - Social aspects - History c) elektrotehnika d) brezžične komunikacije e) mobilna telefonija f) socialni vidik g) zgodovinski pregled h) komunikacijski sistemi i) uporaba mobilne tehnologije j) etnografija k) načrtovanje telefonije l) pregledno delo

621.395/.396
COBISS.SI-ID 23931653


622 RUDARSKA TEHNIKA.


327.
ZELENC, Anton
        In vendar se giblje : katalog obnovljenih rudniških strojev in naprav / Šbesedilo, sheme, text, schemesĆ Anton Zelenc ; Šprevod, translated by Suzana Stančič ; fotografija, photos fototeka Mestnega muzeja Idrija ... Šet al.Ć ; risbe, načrti, drawings, maps Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota v IdrijiĆ. - Idrija : Mestni muzej, 2001 (Ljubljana : Hren). - Š79Ć str. : ilustr. ; 28 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Bibliografija: str. Š78Ć
ISBN 961-90772-3-7
a) Mestni muzej - muzej za Idrijsko in Cerkljansko (Idrija) b) Rudniški stroji - Muzejske zbirke - Katalogi c) rudarstvo d) rudniški stroji e) rudniške naprave f) muzejske zbirke g) Slovenija h) katalogi i) pregledno delo

622.23.05(497.4 Idrija)(069)
COBISS.SI-ID 115286528


624/625 GRADBENIŠTVO.


328.
        CENING. 24, Strojne inštalacije / Šstrokovna obdelavaĆ Inženiring biro Marinko. - Ljubljana : Inženiring biro Marinko, 2002. - 309 str. ; 30 cm

a) gradbeništvo b) strojništvo c) cenik d) vodovodne inštalacije e) ogrevanje f) plinske inštalacije g) cevovodi h) črpalke i) talno ogrevanje j) grelna telesa k) katalogi

624:338.5(497.4)(085.7)
COBISS.SI-ID 132733

329.
        CONSTRUCTION in cities : social, environmental, political, and economic concerns / author-editor, Patricia J. Lancaster ; co-editors, Edward S. Plotkin, Jill N. Lerner ; advisory editor, M. D. Morris. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibl. pri posam. prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-8493-7486-3
a) Engineering - Management b) Civil engineering - Social aspects c) Civil engineering - Environmental aspects d) Civil engineering - Economic aspects e) Civil engineering - Political aspects f) gradbeništvo g) sociologija h) poslovanje i) ekonomija j) okolje k) politika l) problemi gradnje m) mesta n) ulice o) talna voda p) temeljenje q) gradbena jama r) soseska s) podzemna gradnja t) pregledno delo

624
COBISS.SI-ID 23923461

330.
HARRIS, Samuel Y.
        Building pathology : deterioration, diagnostics, and intervention / Samuel Y. Harris. - New York Šetc.Ć : Wiley, 2001. - XVIII, 654 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-33172-4
a) Buildings - Defects b) Building failures c) Buildings - Repair and reconstruction d) gradbeništvo e) arhitektura f) gradbena patologija g) poškodbe h) sanacije i) napake gradnje j) tipologija poškodb k) konstrukcijski elementi l) elementi nosilne konstrukcije m) analiza poškodb n) diagnosticiranje

624
COBISS.SI-ID 23905541

331.
LOGAR, Marjan
        Analiza kritičnosti bazena za iztrošeno gorivo reaktorja TRIGA : disertacija / Marjan Logar. - Maribor : ŠM. LogarĆ, 2000. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-144. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
a) gradbeništvo b) analiza kritičnosti c) bazen za skladiščenje iztrošenega gradiva d) raziskovalni reaktor e) absorpcijska palica f) transport Monte Carlo g) doktorska disertacija

624.046:621.039.74(043.3)
COBISS.SI-ID 144379

332.
MOSS, Dennis R.
        Pressure vessel design manual : illustrated procedures for solving every major pressure vessel design problem / Dennis R. Moss. - 2nd ed. - Woburn : Butterworth-Heinemann, 1997. - VIII, 288 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-8841-5647-8
a) Pressure vessels - Design and construction b) Engenharia civil (estruturas) c) jeklene konstrukcije d) tlačne posode e) cilindrične lupine f) modeliranje g) načrtovanje h) računanje konstrukcij i) detajli j) obod k) ležišče l) ojačitve m) napetosti n) analize o) obtežbe p) izračuni q) pregledno delo

624
COBISS.SI-ID 23887109

333.
PETER, Norbert
        Lexikon der Bautechnik : 10.000 Begriffsbestimmungen, Erlauterungen und Abkurzungen / Norbert Peter. - Heidelberg : C. F. Muller, 2001. - 410 str. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

ISBN 3-7880-7670-4
a) gradbeništvo b) gradbena tehnologija c) terminologija d) glosar gradbene tehnike e) nemški

624(031)
COBISS.SI-ID 23923973

334.
VRLJIĆ, Darko
        Graditeljstvo u praksi / Darko Vrljić, Stjepan Čićak, Magda Miholčić. - Zagreb : Vizura, 2002. - V, 858 str. ; 24 cm. - (Pravo u praksi)

ISBN 953-6957-06-X
a) gradbeništvo b) regulativa c) Hrvaška d) gradnja e) gradbeni proizvodi f) gradbeno dovoljenje g) gradbišče h) uporabno dovoljenje i) inšpekcijski nadzor j) kazni k) zakon o prostorskih aktih l) gradbeno zemljišče m) varnost pri delu n) zaščita narave in okolja o) vodovarstveni zakon p) zaščita zraka q) požarna varnost r) sanitarna inšpekcija s) tržna inšpekcija t) lokacijsko dovoljenje u) legalizacija objekta v) parcelacija zemljišča w) zakoni

624:349.442
COBISS.SI-ID 24410117

335.
ZUPAN, Gojko
        Javna razsvetljava v Ljubljani : petdeset let Javne razsvetljave / Gojko Zupan ; Šfotografije in risbe Arhiv Javne razsvetljave ... et al.Ć. - Ljubljana : Javna razsvetljava, 2002 (ŠKranjĆ : Gorenjski tisk). - 104 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.
ISBN 961-238-101-1
a) javna razsvetljava b) cestna razsvetljava c) svetila d) zgodovinski pregled e) signalizacija f) osvetljevanje stavb g) praznična razsvetljava h) Ljubljana

625.745.8(497.4 Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 119678208


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


336.
        ENVIRONMENTALLY sound technologies for wastewater and stormwater management : an international sourcebook / compiled by UNEP International Environmental Technology Centre (IETC) in collaboration with Murdoch University Environmental Technology Centre (METC). - London : IWA, 2002. - XX, 613 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Technical publication series ; 15)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-84339-008-6
a) Sewage - Environmental aspects b) Sewage - Purification c) Urban runoff - Management d) ekologija e) ravnanje z odpadki f) odpadne vode g) komunalne odplake h) meteorne vode i) zbiranje voda j) čiščenje voda k) ponovna uporaba l) študije primerov m) regije n) informacijski viri o) ekološka politika p) financiranje q) priročniki

628.3(4/9)
COBISS.SI-ID 24320517

337.
LIN, Shun Dar
        Water and wastewater calculations manual / Shun Dar Lin ; C. C. Lee, editor of Handbook of Environmental Engineering Calculations. - New York Šetc.Ć : McGraw-Hill, 2001. - X, 854 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Environmental Engineering)

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-07-137195-8
a) Water-supply - Mathematics - Handbooks, manuals, etc b) Water - Purification - Mathematics - Handbooks, manuals, etc c) Hydrology - Mathematics - Handbooks, manuals, etc d) Sewage disposal - Mathematics - Handbooks, manuals, etc e) Sewage - Purification - Mathematics - Handbooks, manuals, etc f) preskrba z vodo g) površinske vode h) podtalnica i) čiščenje vode j) priprava pitne vode k) vodovodna omrežja l) čiščenje odpadnih vod m) matematični izračun n) naloge o) rešitve p) učbeniki

628.1/.2:51
COBISS.SI-ID 24447237


629 TEHNIKA VOZIL.


338.
BIRCH, Tom W.
        Manual drive trains and axles / Tom W. Birch. - 3rd ed. - New York : Prentice Hall, cop. 2002. - VII, 456 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-1303-3966-0
a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobili d) pogonski sistemi e) pogonske naprave f) sklopka g) prenosniki moči h) prenosi i) pogonska gred j) štirikolesni pogoni k) 4WD l) priročniki

629.014.4(035)
COBISS.SI-ID 23953413

339.
BJELOVUČIĆ, Niko
        Priročnik za voditelja čolna / N. Bjelovučić, I. Domevšček ; Šfotografije Iztok KodričĆ. - Rogaška Slatina : samozal. ŠN. BjelovučićĆ, 2002 (Celje : Gracer). - 120 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.
a) Čolni - Vodenje - Priročniki b) strojništvo c) tehnika vozil d) čolni e) vodenje čolna f) navigacija g) pomorski predpisi h) motoroznanstvo i) mornarska dela j) mornarske veščine k) priročniki

629.5(035)
COBISS.SI-ID 117456640

340.
BONSCH, Helmut Werner
        Einfuhrung in die Motorradtechnik / Helmut Werner Bonsch. - 6 Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, 1993. - 370 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 369-370
ISBN 3-87943-571-5
a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna kolesa d) mehanika vozil e) vzmetenje f) blažilniki g) motorji h) dvotaktni i) štiritaktni j) sklopke k) pogonski mehanizmi l) zavore m) okvirji n) krmiljenje o) gonilniki p) pregledno delo

629.326
COBISS.SI-ID 24180229

341.
BRADY, Robert N.
        Automotive electronics and computer systems / Robert N. Brady. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVI, 446 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-13-744327-7 (vezano)
a) Automobiles - Motors - Computer control systems b) Automobiles - Electronic equipment c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobili f) motorji z notranjim zgorevanjem g) elektronska oprema h) krmilni sistemi i) nadzorni sistemi j) uporaba računalnika k) senzorji l) Bosch gorivni sistemi m) vbrizgavanje n) japonski sistemi o) nadzor izpuhov p) katalizatorji q) OBD - II diagnostični sistemi r) pregledno delo

629.3.054.2
COBISS.SI-ID 23947013

342.
        DRIVING-safety systems / Šeditor-in-chief Horst Bauer ; translation Peter GirlingĆ. - 2nd updated and expanded ed. - Stuttgart : Bosch, 1999. - 250 str. : ilustr. ; 25 cm

Na ovoju: "New: Electronic Stability Program ESP". - Kazalo
ISBN 0-7680-0511-6
a) Automobiles - Safety measures - Handbooks, manuals, etc b) Automobiles - Safety appliances - Handbooks, manuals, etc c) Automobiles - Antilock brake systems - Handbooks, manuals, etc d) Automobiles - Traction - Automatic control - Handbooks, manuals, etc e) Automobiles - Stability - Handbooks, manuals, etc f) strojništvo g) tehnika vozil h) osebni avtomobili i) komercialna vozila j) varnost vožnje k) varnostni sistemi l) zavorni sistemi m) shematski diagrami n) preskušanje zavor o) ABS p) priročniki

629.3-59
COBISS.SI-ID 24395781

343.
        ELECTRONIC braking, traction, and stability control / edited by Ronald K. Jurgen. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 1999. - 619 str. : ilustr. ; 29 cm. - (PT ; 76. Automotive electronics series)

Bibl. pri posam. prispevkih
ISBN 0-7680-0390-3
a) Automobiles - Antilock brake systems b) Automobiles - Traction - Automatic control c) strojništvo d) tehnika vozil e) zavorni sistemi f) elektronsko zaviranje g) krmiljenje stabilnosti h) ABS sistemi i) ABS - Antilock Braking Systems j) TCS - Traction Control Systems k) ASR l) VDC - Stability Control Systems m) kombinirani sistemi n) pregledno delo

629.3-59
COBISS.SI-ID 24182533

344.
        FUEL cell technology for vehicles / edited by Richard Stobart. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2001. - V, 281 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT ; 84)

Bibl. pri vseh prispevkih
ISBN 0-7680-0784-4
a) Motor vehicles - Fuel systems b) Fuel cells c) strojništvo d) motorna vozila e) gorilne celice f) goriva g) izbira goriva h) hibridna vozila i) tehnologija gorilnih celic j) pretvarjanje energije k) vplivi na okolje l) zborniki

621.352.6
COBISS.SI-ID 24396293

345.
GRABNER, Jorg
        Konstruieren von Pkw-Karosserien / Jorg Grabner : Grundlagen, Elemente und Baugruppen, Vorschriftenubersicht. - 2. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - X, 211 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-540-43290-6
a) strojništvo b) tehnika vozil c) osebna vozila d) karoserije e) konstruiranje karoserij f) uporaba računalnika g) CAD h) sistem CATIA i) pregledno delo

629.3.023.2
COBISS.SI-ID 24249349

346.
GREEN, William, 1927-
        The great book of fighters : an illustrated encyclopedia of every fighter aircraft built and flown / William Green, Gordon Swanborough. - Osceola : MBI publishing company, cop. 2001. - 608 str. : ilustr., barvne fotogr., načrti ; 34 cm

Kazalo
ISBN 0-7603-1194-3
a) Fighter planes - Encyclopedias b) strojništvo c) tehnika vozil d) vojna letala e) zgodovinski pregled f) pregledno delo

629.73:358.4(091)
COBISS.SI-ID 23953925

347.
LOVES, June
        Trains / June Loves. - Philadelphia : Chelsea House Publishers, cop. 2001. - 32 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Database transportation)

ISBN 0-7910-6586-3
a) Railroads - Trains - Juvenile literature b) Railroads c) strojništvo d) tehnika vozil e) železniška vozila f) vlaki g) zgodovinski pregled h) vrste vlakov i) sestavni deli j) železnice k) signalizacija l) uporaba m) pregledno delo

629.4
COBISS.SI-ID 23957765

348.
        PKW-Klimatisierung : Klimakonzepte, Regelungsstrategien und Entwicklungsmethoden fur Fahrzeuge mit deutlich reduziertem Kraftstoffverbrauch / Dietmar Fischer ... Šet al.Ć ; Dieter Schlenz (Hrsg.). - Renningen : Expert-Verlag, 2000. - Š4Ć, 126 str : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 3-8169-1818-2 (broš.)
a) strojništvo b) tehnika vozil c) klimatizacija vozil d) prezračevanje e) razvoj f) razvojne metode g) avtomatizacija h) zborniki

629.3.043.3
COBISS.SI-ID 4431131

349.
RAWSON, K. J.
        Basic ship theory / K. J. Rawson, E. C. Tupper. Vol. 1, Hydrostatics and strength. - 5th ed. - Oxford Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 2001. - XXIV, 379 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 365-367. - Kazalo
ISBN 0-7506-5396-5
a) Naval architecture b) strojništvo c) tehnika vozil d) ladjedelstvo e) projektiranje ladij f) stabilnost g) načrtovanje h) trup ladje i) hidrostatika j) analize k) splavitev l) luke m) popravila ladij n) pregledno delo

629.5.01:532.1
COBISS.SI-ID 24173829

350.
VAN Valkenburgh, Paul
        Race car engineering and mechanics / Paul Van Valkenburgh. - Seal Beach : Šsamozal.Ć P. Van Valkenburgh, cop. 2000. - 176 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 170-171. - Kazalo
- - Suspension geometry 3.03 demo / Wm. C. Mitchell ; "Interpreter" demo / MoTeC ; Engine controls and das demo / EFI ; "Datalink" 4.3 demo / RacePak ŠElektronski virĆ / Mitchell. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-9617425-0-X
a) Automobiles, Racing - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) tekmovalni avtomobili e) dirkalni avtomobili f) inženiring g) gume h) kolesa i) zavore j) aerodinamika k) karoserija l) šasija m) varnost n) voznikovo okolje o) uporaba računalnikov p) razvoj q) pregledno delo

629.331:796.71
COBISS.SI-ID 24396037


64 GOSPODINJSTVO.


351.
ROZMAN, Vinko
        Snovanje pohištva / Vinko Rozman. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lesarsko izobraževanje)

500 izv. - O avtorju na prelim. str. - Bibliografija: str. 189-190
ISBN 961-6295-17-9
a) Pohištvo - Učbeniki za srednje šole b) arhitektura c) mizarstvo d) oblikovanje pohištve e) razvoj pohištva f) kulturna dediščina g) snovanje izdelkov h) materiali i) industrijsko oblikovanje j) opremljanje bivalnih prostorov k) učbeniki za srednje šole

Š645.4+684.4Ć(075.3)
COBISS.SI-ID 113791488


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


352.
EVERSHEIM, Walter
        Organisation in der Produktionstechnik. 3, Arbeitsvorbereitung / Walter Eversheim. - 4., bearbeitete und korrigierte Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XIII, 215 str. : ilustr. ; 22 cm. - (VDI)

Bibliografija: str. Š275Ć-285. - Kazalo
ISBN 3-540-42016-9
a) organizacija podjetja b) vodenje podjetij c) proizvodnja d) organizacija proizvodnje e) sistematika proizvodnje f) planiranje podjetij g) priprava dela h) montaža i) planiranje proizvodnje j) krmiljenje proizvodnje k) materialno gospodarjenje l) pregledno delo

65.012
COBISS.SI-ID 24177157

353.
GYORKOS, Jozsef
        Modeli in odločitveni sistemi : zbrano gradivo za 4. letnik študija informatike / Jozsef Gyorkos. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 1998. - 119 str. : ilustr. ; 29 cm

50 izv.
ISBN 86-435-0211-1
a) Odločanje - Teorija - Modeli - Učbeniki za visoke šole b) Informatika - Učbeniki za visoke šole c) organizacija poslovanja d) informatika e) večparametrsko odločanje f) merske lestvice g) DEX - Decision Expert h) odločanje s tveganjem i) faze odločitvenega postopka j) odločitvene metode k) odločitvene tehnike l) metode odločanja m) odločitvena drevesa n) skupinska podpora odločanju o) učbeniki za visoke šole

65.011.1:659.2:004(075.8)
COBISS.SI-ID 42314497

354.
HIGGINS, Lindley
        Maintenance engineering handbook / Lindley R. Higgins ; R. Keith Mobley, editor in chief. - 6th ed. - New York Šetc.Ć : McGraw-Hill, 2002. - 1 zv. (ločena pag.) : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill standard handbooks)

Kazalo
ISBN 0-07-028819-4
a) Plant maintenance - Handbooks, manuals, etc b) industrijska proizvodnja c) inženiring d) vzdrževanje naprav e) mehanska oprema f) električna oprema g) organizacija vzdrževanja h) stroški i) kontrola vzdrževanja j) mazanje k) vzdrževalno varjenje l) kontrola kemične korozije m) pregledno delo

658.58
COBISS.SI-ID 24232709

355.
HOPKINS, Tom
        Prodajanje za telebane / Tom Hopkins ; Šprevedla Nina KaiserĆ. - Ljubljana : Pasadena, 1997 (Ljubljana : Hren). - XVI, 323 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Selling for dummies. - Kazalo
ISBN 961-6065-37-8
a) Prodaja - Psihologija - Priročniki b) Prodaja - Promocija - Priročniki c) Potrošniki - Motivacija - Priročniki d) umetnost prodajanja e) prodaja f) psihologija g) motivacija h) potrošniki i) promocija j) medosebne komunikacije k) priročniki

658.85(035)
658.8.013(035)
COBISS.SI-ID 68424960

356.
MIHELČIČ, Miran
        Poslovne funkcije / Miran Mihelčič. - 3. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - IX, 370 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija str. 360-369
ISBN 961-6209-32-9
a) Poslovni proces - Organizacija - Učbeniki za visoke šole b) Proizvodnja - Organizacija - Učbeniki za visoke šole c) organizacija poslovanja d) delovni procesi e) poslovne funkcije f) kadrovske funkcije g) investicijsko tehnične funkcije h) naložbeno tehnične funkcije i) nabavne funkcije j) pogojenost proizvodnega sistema k) pogojenost sistema ustvarjanja l) proizvodne funkcije m) tehnološki procesi n) raziskave o) inovacije p) razvoj izdelkov q) vzdrževanje r) prodajne funkcije s) učbeniki za visoke šole

65(075.8)
COBISS.SI-ID 120139264

357.
RUSSEL, Roberta S.
        Operations management / Roberta S. Russel, Bernard W. Taylor. - 4th ed. - New York Šetc.Ć : Prentice Hall, cop. 2003. - XX, 824 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-13-049363-5
a) organizacija proizvodnje b) planiranje proizvodnje c) proizvodni sistemi d) strategije e) načrtovanje f) JIT sistemi g) poslovne odločitve h) tehnološke odločitve i) analize odločitev j) zagotavljanje kakovosti k) TQM l) planiranje procesov m) projektni management n) učbeniki za visoke šole

65.012(075.8)
COBISS.SI-ID 23961093


655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


358.
        HANDBOOK of print media : technologies and production methods / Helmut Kipphan (ed.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, cop. 2001. - XX, 1207 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 3-540-67326-1
a) tiskarstvo b) založništvo c) komunikacijska tehnologija d) tiskani mediji e) tisk f) kvaliteta tiska g) materiali h) tiskarski stroji i) sušenje j) proizvodi k) tiskarske tehnike l) nove tehnologije m) elektronski mediji n) multimedija o) priročniki

655.1/.3
COBISS.SI-ID 951408

359.
HENKE, Harold, 1956-
        Electronic books and epublishing : a practical guide for authors / Harold Henke. - London Šetc.Ć : Springer, 2001. - XIX, 222 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm)

Bibliografija: str. 197-212. - Kazalo
ISBN 1-85233-435-5
a) Electronic publishing b) Electronic books c) elektronsko založništvo d) elektronske knjige e) meta baze f) iskanje podatkov g) ekonomičnost h) priročniki

655.5:004
COBISS.SI-ID 24228613


658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


360.
MEYERS, Fred E.
        Motion and time study for lean manufacturing / Fred E. Meyers, James R. Stewart. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - XVII, 370 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-1303-1670-9
a) Motion study b) Time study c) Methods engineering d) organizacija proizvodnje e) organizacija dela f) delovni čas g) študij delovnega časa h) zgodovinski pregled i) izraba delovnega časa j) načrtovanje delovnega časa k) analize l) tehnike načrtovanja m) nadzorni sistemi n) plačilni sistemi o) upravljanje časa p) pregledno delo

658.5.015
COBISS.SI-ID 23953669

361.
MONTGOMERY, Douglas C.
        Introduction to statistical quality control / Douglas C. Montgomery. - 4th ed. - New York Šetc.Ć : Wiley, cop. 2001. - XIX, 796 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. Š765Ć-775. - Kazalo
ISBN 0-471-31648-2
a) organizacija proizvodnje b) organizacija poslovanja c) kontrola kakovosti d) kontrola procesov e) izboljšave kakovosti f) statistične metode g) poslovno okolje h) merjenje kakovosti i) kontrolni diagrami j) pregledno delo

658.562:65.012.7:519.873
COBISS.SI-ID 4339739

362.
        The PDMA toolbook for new product development / edited by Paul Belliveau, Abbie Griffin, Stephen Somermeyer. - New York : John Wiley, cop. 2002. - VIII, 472 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley022/2002003 707.html. - Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-471-20611-3
a) New products - Management b) Product management c) organizacija proizvodnje d) razvoj novih izdelkov e) razvojni projekti f) metode g) orodja h) tehnike i) potrebe tržišča j) raziskave tržišča k) načrtovanje izdelkov l) upravljanje m) pregledno delo

658.512.2
COBISS.SI-ID 24372741


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


363.
CRODDY, Eric, 1966-
        Chemical and biological warfare : a comprehensive survey for the concerned citizen / Eric Croddy with Clarisa Perez-Armendariz and John Hart. - New York : Copernicus Books, cop. 2002. - XXII, 306 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 293-294. - Kazalo
ISBN 0-387-95076-1
a) Chemical warfare b) Biological warfare c) Chemical Warfare Agents d) Biological Warfare e) kemija f) kemično orožje g) biološko orožje h) zgodovinski pregled i) vrste spojin j) bakterije k) virusi l) biološki toksini m) vrste orožja n) načini obrambe o) razorožitev

623.458/.459:66
COBISS.SI-ID 24182789

364.
        DIESEL and gasoline performance and additives : SP-1551. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - 385 str. : ilustr. ; 29 cm

Prispevki predstavljeni na konferenci SAE 2000 Spring Fuels and Lubricants Meeting and Exposition, Paris, France, June 19-22, 2000. - Bibl. pri posam. prispevkih
ISBN 0-7680-0620-1
a) Diesel fuels - Additives - Congresses b) Motor fuels - Additives - Congresses c) Automobiles - Performance - Congresses d) goriva e) motorji z notranjim zgorevanjem f) dizelsko gorivo g) bencin h) aditivi i) izgorevanje j) testiranje k) emisije l) direktni vžig m) izgorevalna komora n) zborniki

662.75.002.35:621.43.05
COBISS.SI-ID 24182277

365.
        FOOD additives / edited by A. Larry Branen ... Šet al.Ć. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - XV, 938 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Food science and technology ; 116)

Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-8247-9343-9
a) Food additives b) Food Additives - chemistry c) Food Additives - adverse effects d) organska kemija e) kemikalije f) prehrambeni aditivi g) vrste aditivov h) lastnosti i) uporaba j) učinki na zdravje k) Evropska skupnost l) ZDA m) regulativa n) zakonodaja o) priročniki

641.002.35:66.022
COBISS.SI-ID 24196357

366.
FRENIER, Wayne W.
        Technology for chemical cleaning of industrial equipment / Wayne W. Frenier. - Houston : NACE International-the Corrosion Society, cop. 2001. - VII, 153 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibl. pri vseh poglavjih
ISBN 1-57590-106-4
a) Industrial equipment - Cleaning b) Cleaning - Equipment and supplies c) kemijska tehnologija d) industrijska proizvodnja e) industrijska oprema f) kemično čiščenje g) anorganske usedline h) topila i) oksidi j) korozija k) pasivizacija l) organske spojine m) odlaganje odpadkov

66.013.8
COBISS.SI-ID 24197381

367.
        HANDBOOK of imaging materials / edited by Arthur S. Diamond, David S. Weiss. - 2nd ed., rev. and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - X, 676 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Optical engineering ; 74)

Bibl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-8247-8903-2
a) Photography - Equipment and supplies b) Electrophotography - Materials c) materiali d) fotografija e) kopiranje f) elektrofotografija g) fotografski materiali h) nosilci i) tonerji j) papirji k) fotoreceptorji l) fototermografski materiali m) računalniški izpisi n) kapljični tisk o) priročniki

655.026:661.14
COBISS.SI-ID 24507397

368.
MATAR, Sami, 1922-
        Chemistry of petrochemical processes / Sami Matar, Lewis F. Hatch. - 2nd ed. - Boston : Gulf Professional Pub., cop. 2001. - XVI, 392 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-88415-315-0
a) Petroleum chemicals b) petrokemija c) kemijski procesi d) petrokemijski proizvodi e) surovine f) naravni plin g) surova nafta h) premog i) naftni skrilavci j) peščenjak k) ogljikovodiki l) tekoče frakcije nafte m) predelava surove nafte n) vmesni produkti o) predelava ogljikovodikov p) polimerizacija q) sintetični polimeri

665.71/.77
COBISS.SI-ID 24195845

369.
        SURFACTANTS : chemistry, interfacial properties, applications / edited by V.B. Fainerman, D. Mobius, R. Miller. - 1st ed. - Amsterdam Šetc.Ć : Elsevier, 2001. - XVI, 661 str. : ilustr. ; 25 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM). - (Studies in interface science, ISSN 1383-7303 ; vol. 13)

Bibl. po vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-444-50962-3
a) Surface active agents b) kemija c) površinsko aktivne snovi d) vrste spojin e) termodinamika adsorbcije f) ravnotežne adsorbcijske lastnosti g) raztopine surfaktantov h) dinamika adsorbcije i) micele j) aplikacije

661.185:547.77
COBISS.SI-ID 24268805


669 METALURGIJA.


370.
        MAGNESIUM und seine Legierungen / Bearbeitet von H. Altwicker ... Šet all.Ć : Herausgegeben von Adolf Beck. - 2. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XIV, 520 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Klassiker der Technik)

Kazali
ISBN 3-540-41675-7
a) materiali b) magnezij c) magnezijeve zlitine d) termične lastnosti e) fizikalne lastnosti f) metalografija g) surovine h) kemične lastnosti i) korozija j) antikorozijska zaščita k) pridobivanje kovin l) obdelave m) valjanje n) stiskanje o) kovanje p) brizgalno litje q) pregledno delo

669.721
COBISS.SI-ID 24245765

371.
        PROPERTIES of silicon germanium and SiGe:Carbon / edited by Erich Kasper and Klara Lyutovich. - London : INSPEC, cop. 2000. - XV, 358 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Emis datareviews series ; no. 24)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-85296-783-7
a) Germanium alloys - Structure b) Silicon alloys - Structure c) Superlattices as materials d) Semiconductors e) Silicon f) Germanium g) materiali h) polprevodniki i) germanijeve zlitine j) silicijeve zlitine k) strukture l) termične lastnosti m) mehanske lastnosti n) električne lastnosti o) optične lastnosti p) priročniki

Š546.28+546.289Ć:669.18
COBISS.SI-ID 23921669

372.
        PROPERTIES, processing and applications of gallium nitride and related semiconductors / edited by James H. Edgar... Šet al.Ć. - London : IEE, INSPEC, cop. 1999. - XXIII, 656 str. : ilustr. ; 29 cm. - (EMIS datareviews series ; no. 23)

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-85296-953-8
a) Gallium nitride b) Light emitting diodes c) Wide gap semiconductors d) Semiconductors - Materials e) materiali f) polprevodniki g) galijev nitrid h) fizikalne lastnosti i) električne lastnosti j) optične lastnosti k) sinteze l) karakterizacija m) aplikacije n) zborniki

546.681:669-155.3
COBISS.SI-ID 23921157


674 LESNA INDUSTRIJA.


373.
ARNIČ, Ivan
        Vaje iz tehnologije / Ivan Arnič. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 45
ISBN 961-6295-15-2
a) Les - Obdelava - Vaje za poklicne šole b) lesarstvo c) mizarstvo d) tehnologija lesa e) zgradba lesa f) lepljenje g) lesne plošče h) površinska obdelava lesa i) naloge j) učbeniki za srednje šole

674.02(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 113712896

374.
ČERMAK, Metka
        Furnirji in plošče / Metka Čermak. - Popravljena in dopolnjena izd., 4. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 123 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Lesarsko izobraževanje)

500 izv. - Bibliografija: str. 119-120
ISBN 961-6295-16-0
a) Lesne plošče - Učbeniki za srednje šole b) Furnir - Učbeniki za srednje šole c) lesarstvo d) furnirji e) lesne plošče f) vezan les g) slojni les h) vlaknene plošče i) iverne plošče j) preskušanje lastnosti k) oplemenitenje l) učbeniki za srednje šole

674-416/-419(075.3)
COBISS.SI-ID 113713152

375.
ČERMAK, Metka
        Tehnologija lesa 1 : (učbenik) / Metka Čermak. - 1. izd., 1. ponatis. - Železniki : Pami, 1998. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Program Lesarstvo. Predmet Tehnologija)

Bibliografija: str. 205
ISBN 961-90613-4-9
a) lesarstvo b) tehnologija lesa c) zgradba lesa d) kemična zgradba e) lastnosti f) napake g) drevesne vrste h) žagani les i) furnir j) proizvodnja furnirja k) lesne plošče l) vrste plošč m) toplotna obdelava lesa n) sušenje o) parjenje p) krivljenje q) učbeniki za srednje šole

674.02/.04(075.3)
COBISS.SI-ID 76350208

376.
DIMITROV, Tomislav
        Klima i prirodno sušenje drva / Tomislav Dimitrov. - Zagreb : Šsamozal.Ć, 2002. - 132 str., Š1Ć f. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 121-123
ISBN 953-98632-0-1
a) lesarstvo b) naravno sušenje lesa c) klimatski vplivi d) vsebnost vode e) učbeniki

674.047.1(075.3)
COBISS.SI-ID 90043

377.
GERŠAK, Mirko
        Lesnoobdelovalni stroji / Mirko Geršak ; Štehnični izris skic Milena PotočnikĆ. - 2. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 1998 (Ljubljana : Planprint). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Program Lesarski tehnik)

Učbenik za predmet Stroji in naprave. - 500 izv. - Bibliografija: str. 125-126
a) Lesnoobdelovalni stroji - Učbeniki za srednje šole b) lesarstvo c) lesnoobdelovalni stroji d) delovni sklopi e) učbeniki za srednje šole

674.05(075.3)
COBISS.SI-ID 67085312

378.
GERŠAK, Mirko
        Pnevmatične in hidravlične naprave / Mirko Geršak. - 3. natis. - Ljubljana : Zveza društev inženirjev in tehnikov lesarstva Slovenije, Lesarska založba, 1998 (Ljubljana : Planprint). - 69 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Program Lesarstvo. Predmet Stroji in naprave)

500 izv. - Bibliografija: str. 68
a) Pnevmatične naprave - Lesna industrija - Učbeniki za srednje šole b) Hidravlične naprave - Lesna industrija - Učbeniki za srednje šole c) lesarstvo d) pnevmatične naprave e) hidravlične naprave f) učbeniki za srednje šole

674.05(075.3)
COBISS.SI-ID 73071104

379.
GERŠAK, Mirko
        Stroji in naprave v lesarstvu / Mirko Geršak, Marko Prošek, Andrej Grošelj. - 1. natis, Š2. dotisĆ. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 1999 (Ljubljana : Planprint). - 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Lesarstvo / Lesarska založba)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 303-304
ISBN 961-6295-08-X
a) Lesarstvo - Učbeniki za srednje šole b) lesarstvo c) stroji d) naprave e) strojni elementi f) lesnoobdelovalni stroji g) pnevmatične naprave h) hidravlične naprave i) transportne naprave j) električni stroji k) učbeniki za srednje šole

674.05(075.3)
COBISS.SI-ID 103208448

380.
GERŠAK, Mirko
        Stroji za primarno obdelavo lesa / Mirko Geršak ; Štehnični izris skic Milena PotočnikĆ. - 2. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 1998 (Ljubljana : Planprint). - 59 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Program Lesarski tehnik)

Učbenik za predmet Stroji in naprave. - 500 izv. - Bibliografija: str. 58
a) Lesnoobdelovalni stroji - Učbeniki za srednje šole b) lesarstvo c) lesnoobdelovalni stroji d) primarna obdelava lesa e) polnojarmenik f) vertikalna tračna hlodarka g) tračni žagalni stroji h) dvojni profilni rezkalnik i) dvostranski večlistni robilnik j) podmizni nihalni čelilnik k) sekalnik l) rezalnik za furnir m) luščilnik za furnir n) paketne furnirske škarje o) učbeniki za srednje šole

674.05(075.3)
COBISS.SI-ID 76578304

381.
GERŠAK, Mirko
        Sušenje lesa / Mirko Geršak, Nerima Medjugorac, Vinko Velušček. - 5. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 1998 (Ljubljana : Planprint). - 153 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Program Lesarstvo. Predmet Tehnologija / Zveza lesarjev Slovenije)

500 izv. - Bibliografija: str. 152
ISBN 961-6295-03-9
a) Les - Sušenje - Učbeniki za srednje šole b) lesarstvo c) sušenje lesa d) zgradba lesa e) določevanje vlažnosti f) naravno sušenje lesa g) sušilnice h) tehnološki postopek i) učbeniki za srednje šole

674.047(075.3)
COBISS.SI-ID 78279424

382.
GERŠAK, Mirko
        Transportne naprave v lesarstvu / Mirko Geršak ; Štehnični izris skic Milena PotočnikĆ. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Lesarska založba, 1991 (Ljubljana : Formatisk). - 77 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Program lesarstvo. Predmet: stroji in naprave)

Ov. nasl.: Transportne naprave. - 700 izv. - Bibliografija: str. 77
a) lesarstvo b) transportne naprave c) dvigala d) transporterji e) strežba strojev f) strojne linije g) pnevmatični transport h) učbeniki za srednje šole

674.05(075.3)
621.86/.87(075.3)
COBISS.SI-ID 27565312

383.
PROŠEK, Marko
        Stroji za obdelavo lesa / Marko Prošek, Mirko Geršak, Janez Kavčič. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 331 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lesarsko izobraževanje)

500 izv. - Bibliografija: str. 321-323
ISBN 961-6295-18-7
a) Lesnoobdelovalni stroji - Učbeniki za srednje šole b) Lesarstvo - Učbeniki za srednje šole c) lesarstvo d) lesnoobdelovalni stroji e) strojni elementi f) standardi g) preračun elementov h) odrezovanje i) krmiljenje j) regulacija k) numerično krmiljeni stroji l) polnojarmenik m) tračni žagalni stroj n) sekalnik o) rezalniki za furnir p) energetske naprave q) učbeniki za srednje šole

674.05(075.3)
COBISS.SI-ID 114221824


677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


384.
ADANUR, Sabit, 1960-
        Handbook of weaving / Sabit Adanur. - Lancaster : Technomic, cop. 2001. - X, 436 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibl. po vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 1-58716-013-7
a) Weaving b) Textile industry c) tekstilna tehnologija d) izdelava tkanin e) tkanje f) tekstilna vlakna g) preje h) vzorci tkanja i) priprava tkanja j) tehnike tkanja k) izdelava posebnih tkanin l) struktura tkanin m) lastnosti tkanin n) tehnološki procesi o) standardi p) priročniki

677.022/.024
COBISS.SI-ID 23901701


681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


385.
ATANASIJEVIĆ-Kunc, Maja
        Modeliranje in simulacija : laboratorijske vaje / Maja Atanasijević-Kunc, Andrej Rakar. - 2. razširjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko)

ISBN 961-6371-01-0
a) Modeliranje - Vaje za visoke šole b) Simulacija - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) avtomatika e) avtomatizacija sistemov f) matematično modeliranje g) simulacija h) uporaba MATLAB i) SIMULINK j) zaznavanje napak k) odkrivanje napak l) analiza delovanja naprave m) AMIRA DTS 200 n) AMIRA DR 300 o) TQ CE 9 p) ELWE q) UML r) TQ CE 108 s) laboratorijske vaje t) učbeniki za visoke šole

681.5.015/.017(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 114864384

386.
ATANASIJEVIĆ-Kunc, Maja
        Multivariabilni sistemi : zbirka kompleksnejših problemov / Maja Atanasijević-Kunc. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - II, 151 str. : ilustr. ; 30 cm

30 izv.
ISBN 961-6371-06-1
a) Multivariabilni sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) avtomatika d) multivariabilni sistemi e) realni sistemi f) linearni modeli v prostoru stanj g) analiziranje sistemov h) simulacije i) izračuni zaprtozančnega sistema j) uporaba programske opreme k) MATLAB l) učbeniki za visoke šole

681.5.03(075.8)(076.1)
COBISS.SI-ID 120371712

387.
ATANASIJEVIĆ-Kunc, Maja
        Teorija regulacij : laboratorijske vaje / Maja Atanasijević-Kunc. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - II, 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm

ISBN 961-6371-13-4
a) Avtomatska regulacija - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) regulacije d) dinamični sistemi e) programska oprema f) MATLAB g) simulacija sistemov h) SIMULINK i) analiza sistemov j) načrtovanje vodenja sistemov k) Control System ToolBox l) laboratorijske vaje m) učbeniki za visoke šole

681.5(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 116448256

388.
CAFUTA, Peter
        Simulacijska tehnika / Peter Cafuta. - 1. izd. - Maribor : Tehniška fakulteta - ERI, Inštitut za avtomatiko, 1993. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. L-1-L-2
ISBN 86-435-0014-3
a) avtomatizacija - simulacija b) elektrotehnika c) simulacijske tehnike d) avtomatsko računanje e) integrator f) ojačevalnik g) proces modeliranja h) modeli i) analogije j) analogno računanje k) metode računanja l) skaliranje m) hibridno računanje n) digitalna simulacija o) analitično-numerični postopki p) PADSIM q) diskretni procesi r) simulacija v robotiki s) učbeniki za visoke šole

681.5.033:519.876.5(075.8)
COBISS.SI-ID 32687105

389.
CAJHEN, Rafael
        Pomnilniško programirljivi krmilni sistemi. Del 1 / Rafael Cajhen. - 2., pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1989. - X, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 232
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) elektronski krmilni sistemi d) digitalne sheme e) signali f) kodiranje g) logične funkcije h) električna krmiljenja i) projekt krmilj j) programirljiva krmilja k) S5-100 U l) programski jezik m) STEP-5 n) programirna naprava o) naloge p) rešitve q) učbeniki za visoke šole

681.527.7:004.42(075.8)
COBISS.SI-ID 7639296

390.
ČUČEJ, Žarko
        Komunikacije v sistemih daljinskega vodenja. Knjiga 1, Osnove podatkovnih komunikacij / Žarko Čučej ; Šsoavtorji Matej Caf, Matej Gajzer, Mihael KaiserĆ. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1998 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - XVI, 596 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Soavtorja navedena v kolofonu. - 150 izv. - Literatura: str. 593-596
ISBN 86-435-0217-0
a) Avtomatska regulacija - Učbeniki za visoke šole b) Komunikacijska tehnologija - Učbeniki za visoke šole c) Daljinsko vodenje - Učbeniki za visoke šole d) elektrotehnika e) avtomatska regulacija f) daljinsko vodenje g) komunikacijska tehnologija h) prenos podatkov i) prenosni mediji j) signalni gonilniki k) signalni pretvorniki l) modulacije m) sinhronizacija n) protokoli plasti o) podatkovna plast p) zaščita prekodiranja q) podatkovno povezovalni protokoli r) dostopnost prenosnega medija s) krmiljenje pretoka podatkov t) učbeniki za visoke šole

681.51(075.8)
COBISS.SI-ID 42473729

391.
DOLINAR, Drago
        Dinamika linearnih sistemov in regulacije / Drago Dolinar ; Šrecenzenta Peter Cafuta, Bojan GrčarĆ. - 1. izd. - Maribor : Založniška dejavnost FERI, 1997 (ŠMariborĆ : Tiskarna tehniških fakultet). - XII, 288 str. : graf. prikazi ; 23 cm

250 izv. - Bibliografija: str. Š289Ć
ISBN 86-435-0201-4
a) Avtomatska regulacija - Linearni sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) krmiljenje e) prostor stanj f) vhodno-izhodni modeli procesov g) procesi v obliki prenosnih funkcij h) analiza sistemov i) časovna področja j) frekvenčna področja k) stabilnost l) metoda lege korenov m) linearni sistemi n) frekvenčne karakteristike o) določanje regulatorjev p) izvedba korekcijskih členov q) učbeniki za visoke šole

681.511.2(075.8)
COBISS.SI-ID 41861377

392.
ĐONLAGIĆ, Dali
        Diskretni regulacijski sistemi / Dali Đonlagić, Tine Zorič, Rajko Svečko. - Maribor : Tehniška fakulteta, 1992. - VIII, 483 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Avtomatika ; A5)

Bibliografija: str. 473-476. - Kazalo
ISBN 86-435-0041-0
a) elektrotehnika b) avtomatika c) diskretni regulacijski sistemi d) linearni sistemi e) odtipavanje f) prostor stanj g) stabilnost h) načrtovanje i) napovedna regulacija j) neparametrični model k) avtomatska regulacija l) učbeniki za visoke šole

681.5(075.8)
COBISS.SI-ID 4203524

393.
ĐONLAGIĆ, Dali
        Osnove snovanja mehkih (fuzzy) regulacij / Dali Đonlagić s soavtorji ; Šslike je narisal Stanislav LampičĆ. - 2. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za avtomatiko, 1995 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniške fakultete). - VIII, 168 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Avtomatika ; zv. A-9)

Soavtorja: Franc Jurkovič in Boris Tovornik. - 100 izv. - Bibliografija: str. 146-163. - Kazalo
ISBN 86-435-0050-X
a) Regulacije, mehke - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) avtomatske regulacije d) regulacijska tehnika e) krmilni sistemi f) mehke regulacije g) teorija mehkih množič h) mehka logika i) nevronske mreže j) snovanje mehkih regulacij k) potek snovanja l) učbeniki za visoke šole

681.5.01(075.8)
COBISS.SI-ID 1867542

394.
GOLOB, Marjan
        Osnove snovanja mehkih (fuzzy) regulacij : vaje / Marjan Golob, Nenad Muškinja. - Maribor : Tehniška fakulteta, Elektrotehnika računalništvo in informatika, 1994. - III, 82 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Avtomatika ; A10-1)

150 izv. - Bibliografija: str. 81-82
ISBN 86-435-0056-9
a) elektrotehnika b) regulacije c) mehka logika d) mehki sistemi e) mehki regulatorji f) simulacijski programi g) simulacijski program FCONTROL h) program MATLAB i) funkcije FISMAT j) mehki modul FB-30AT k) program FS-10AT l) industrijsko krmiljenje SYSMAC m) vaje n) učbeniki za visoke šole

681.5.01(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 1526550

395.
JOHN, Karl-Heinz, 1955-
        IEC 61131-3: programming industrial automation systems : concepts and programming languages, requirements for programming systems, aids to decision-making tools / Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - VI, 376 str. : ilustr. ; 24 cm. + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. Š365Ć-367
ISBN 3-540-67752-6
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) industrijski krmilniki d) programiranje krmilnikov e) programska oprema f) programski jeziki g) STEP 7 h) openPCS i) standard IEC 61131 j) PLC programski sistemi k) programabilni krmilniki l) pregledno delo

681.58:004.4
COBISS.SI-ID 24227845

396.
        NELINEARNI sistemi avtomatskega vodenja / LjŠubomirĆ Kuljača ... Šet al.Ć. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1998-. - Zv. <1-> : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Avtomatika ; zv. A-7)

Soavtorji D. Đonlagić, Z. Vukić, S. Tešnjak
Dosedanja vsebina:
Knj. 1 / Šprevod v slovenski jezik Nenad Muškinja ; slike je narisal Ozren Kuljaća, Nenad MuškinjaĆ. - 1998 (Maribor : Založniška tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - XII, 340 str. - 150 izv. - Bibliografija: str. 319-325 in str. 340
ISBN 86-435-0243-X (knj. 1)
a) Avtomatska regulacija - Nelinearni sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) nelinearni sistemi e) postopki linearizacije f) periodični načini delovanja sistemov g) dinamična analiza sistemov h) metoda faznih trajektorij i) analiza nevzbujenega sistema j) vsiljena nihanja k) vibracijska linearizacija l) sistemi z vsiljenimi nihanji m) prehodni pojavi n) stabilnost o) Ljapunove funkcije p) učbeniki za visoke šole

681.511.4(075.8)
COBISS.SI-ID 42794241

397.
PAULI, Josef
        Learning-based robot vision : principles and applications / Josef Pauli. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - IX, 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science ; 2048, ISSN 0302-9743)

Bibliografija: str. Š277Ć-288. - Kazalo
ISBN 3-540-42108-4 (broš.)
a) Robot vision b) Robots - Control systems c) elektrotehnika d) robotika e) robotski sistemi f) krmilni sistemi g) robotski vid h) industrijski roboti i) razpoznavanje oblik j) zaznavanje objektov k) sposobnost zaznavanja l) pregledno delo

681.586:621.865.8
COBISS.SI-ID 23944197

398.
SVEČKO, Rajko
        Teorija linearnih diskretnih sistemov / Rajko Svečko, Tine Zorič ; Šslike je narisal Matjaž DebevcĆ. - Maribor : Tehniška fakulteta, Elektrotehnika, Računalništvo in informatika, Inštitut za avtomatiko, 1994 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniške fakultete). - 414 str. : graf. prikazi ; 23 str. - (Avtomatika ; zv. A 2)

200 izv. - Bibliografija: str. 399-401. - Kazalo
ISBN 86-435-0076-3
a) Avtomatska regulacija - Linearni sistemi, diskretni - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) pretvarjanje signalov e) A/D f) D/A g) diskretni signali h) diskretni sistemi i) Z transformacija j) linearni sistemi k) sistemi v prostoru stanj l) učbeniki za visoke šole

681.511.2(075.8)
COBISS.SI-ID 35684097

399.
SVEČKO, Rajko
        Teorija sistemov / Rajko Svečko. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 404 str. : graf. prikazi ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 355-357. - Kazalo
ISBN 86-435-0366-5
a) Avtomatska regulacija - Linearni sistemi - Učbeniki za visoke šole b) signali c) regulacijski sistemi d) teorija sistemov e) elektrotehnika f) teorija sistemov g) linearni sistemi h) elementi sistemov i) transformacije j) sistem v prostoru stanj k) aplikacije l) merilna tehnika m) regulacijska tehnika n) simulacijska tehnika o) modeliranje p) matematični modeli q) učbeniki za visoke šole

681.511.2(075.8)
COBISS.SI-ID 45420033

400.
ŠKRJANC, Igor
        Seminar: Vodenje sistemov I : zbirka laboratorijskih vaj / Igor Škrjanc s prispevki Boruta Zupančiča in Gašperja Mušiča. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 55
ISBN 961-6371-25-8
a) elektrotehnika b) električne meritve c) laboratorijske vaje d) avtomatika e) vodenje sistemov f) programsko ordje g) MATLAB h) simulacije i) simulacijski jeziki j) SIMCOS k) modeliranje l) vrednotenje modelov m) učbeniki za visoke šole

681.5.033:519.876.5(075.8)(076)
681.5.033(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 120371968

401.
ŠKRJANC, Igor
        Seminar: Vodenje sistemov II : laboratorijske vaje / Gašper Mušič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6371-32-0
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) procesna avtomatika d) vodenje sistemov e) modeliranje f) analize g) simulacije h) dinamični sistemi i) programambilni logični krmilniki j) laboratorijske vaje k) učbeniki za visoke šole

681.5.015(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 116439040

402.
TOVORNIK, Boris
        Izbrana poglavja iz parametričnih identifikacij procesov / Boris Tovornik ; Šslike je narisal Valdi BrajkovičĆ. - Maribor : Tehniška fakulteta, Elektrotehnika, računalništvo in informatika, Inštitut za avtomatiko, 1994 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniške fakultete). - V, 79 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Avtomatika ; zv. A8)

Bibliografija: str. 75-76
ISBN 86-435-0063-1
a) Dinamični sistemi - Identifikacija - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) teorija sistemov e) linearni sistemi f) linearni modeli g) parametrične identifikacije sistemov h) ARMAX model i) NARMAX model j) rekurzivne identifikacije modelov k) Hammersteinov model l) naloge m) učbeniki za visoke šole

681.5.015(075.8)
COBISS.SI-ID 35925761

403.
ZORIČ, Tine
        Teorija linearnih zveznih sistemov / Tine Zorič, Dali Đonlagić, Rajko Svečko. - Maribor : Tehniška fakulteta, Elektrotehnika, računalništvo in informatika, 1994. - 289 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Avtomatika ; A1)

Bibliografija: str. 283. - Kazalo
ISBN 86-436-0053-4
a) elektrotehnika b) regulacije c) linearni zvezni sistemi d) modeliranje sistemov e) Fourierova transformacija f) Laplaceova transformacija g) učbeniki za visoke šole

681.511.2(075.8)
COBISS.SI-ID 1526806


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


404.
CHING, Frank
        Building construction illustrated / Francis D. K. Ching and Cassandra Adams. - 3rd ed. - New York : John Wiley & sons, 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-471-35898-3 (broš.)
a) Gradbeništvo - Priročniki b) Konstruiranje - Priročniki c) gradbeništvo d) stavbe e) gradbene konstrukcije f) temeljenje g) elementi nosilne konstrukcije h) temelji i) zagatne stene j) piloti k) globoko temeljenje l) gradbena jama m) obtežila n) vertikalna obtežila o) stene p) zidane stene q) plošče r) strehe s) detajli t) beton u) jeklo v) opeka w) pasivna sončna energija x) elektrika y) voda z) ogrevanje š) priročniki

69(035)
COBISS.SI-ID 11970105

405.
        DOUBLE-skin facades : integrated planning : building physics, construction, aerophysics, air-conditioning, economic viability / Oesterle ... Šet al.Ć ; Štranslated from the German by Peter Green ; edited by Rolf-Dieter LiebĆ. - Munich ; London ; New York : Prestel, cop. 2001. - 207 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Doppelschalige Fassaden. - Bibliografija: str. 201-203. - Kazalo
ISBN 3-7913-2504-3
a) gradbena dela b) dvojne fasade c) energetika d) zvočna izolacija e) toplotna izolacija f) konstrukcijski detajli g) klimatizacija h) aerofizika i) ekonomija j) analize k) požarna varnost l) dnevna svetloba m) pregledno delo

692.23
COBISS.SI-ID 23913733

406.
HORDESKI, Michael F.
        HVAC control in the new millennium / by Michael F. Hordeski. - Lilburn : Fairmont Press, 2001. - XII, 386 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibl. pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-88173-339-3 (broš.) ISBN 0-13-060082-2 (vezano)
a) Heating - Control b) Air conditioning - Control c) Ventilation - Control d) strojništvo e) ogrevanje f) prezračevanje g) ventilacija h) HVAC - Heating, Ventilation, Air Conditioning i) krmiljenje HVAC j) tehnologije krmiljenja k) mikroelektronika l) nanotehnologije m) odprti sistemi n) uporaba računalništva o) vzdrževanje p) pregledno delo

697:62-52
COBISS.SI-ID 23946245

407.
MOUZON, Stephen A.
        1001 traditional construction details / Stephen A. Mouzon, with David L. Mouzon. - New York Šetc.Ć : McGraw-Hill, cop. 2001. - V, 1038 str. : načrti ; 24 cm

ISBN 0-07-138202-X
a) Building - Details - Drawings b) gradbeništvo c) detajli d) konstrukcije e) konstrukcijski detajli f) zgodovinski pregled g) tradicionalna gradnja h) standardni detajli i) vrata j) okna k) podi l) spuščeni stropovi m) okrasni stropovi n) zaključna dela o) pohištveni detajli p) telefonske kabine q) jaški r) simboli s) pregledno delo

692:693:696
COBISS.SI-ID 23923205

408.
SEVER, Andrej
        Tehnologija delovnih procesov 2. Streha, ostrešje, kritina, stopnice / Andrej Sever ; Šskice Dušan KranjcĆ. - Š1. natisĆ. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1986 (Ljubljana : "Pleško"). - 97 str. : ilustr. ; 24 cm

a) gradbeništvo b) strešne konstrukcije c) strehe d) vrste streh e) elementi strehe f) ostrešja g) odvajalne kritine h) gostilne kritine i) kritine balkonskih površin j) kritine ravnih streh k) stopnice l) funkcije m) elementi stopnišča n) delitev stopnišča o) izračun stopnic p) detajli stopnic q) armiranobetonske stopnice r) lesne stopnice s) zavite stopnice t) učbeniki za srednje šole

624.91+692.6(075.8)
COBISS.SI-ID 1142557

409.
        TOWARDS a history of construction / ŠeditorsĆ Antonio Becchi ... Šet al.Ć. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2002. - XIII, 795 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibl. na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 3-7643-6880-2
a) Mechanics, Applied - History - Congresses b) Strength of materials - History - Congresses c) gradbeništvo d) konstrukcije e) statika f) zgodovinski pregled g) kupola St. Genevieve h) Courtrai i) Ateliers de la Louviere j) most Tournai k) most Ayhem l) most Charleroi m) mednarodni most Comines n) zborniki

692
COBISS.SI-ID 24363525


7 UMETNOST.


410.
        ARCHITECTURE + animation / guest-edited by Bob Fear. - London : John Wiley & Sons, 2001. - 111 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Architectural design, ISSN 0003-8504 ; vol. 71)

ISBN 0-471-49629-4
a) arhitektura b) animacije c) grafika d) grafične zbirke e) bibliografije f) biografije g) načrtovanje h) umetnost i) pregledno delo

769
COBISS.SI-ID 23907077

411.
        ART of the 20th century / edited by Ingo F. Walther ; Štranslation John William Gabriel ... et al.Ć. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 840 str. : ilustr. ; 27 cm

Lexicon of artists / by Ingo F. Walther: str. 681-840. - Kazalo
Vsebina:
Part 1: Painting / by Karl Ruhrberg. - Str. 5-402
Part 2: Sculpture / by Manfred Schneckenburger. New media / by Christiane Fricke. Photography / by Klaus Honnef. - Str. 403-680
ISBN 3-8228-5907-9
a) Likovna umetnost - 20.st. - Likovne monografije b) Umetniška fotografija - 20.st. - Fotomonografije c) umetnost d) reprodukcije e) albumi f) svetovni pregledi g) kiparstvo h) slikarstvo i) intermedia j) performens k) virtualna umetnost l) sodobna umetnost

73/76.036(100)
77.04(100)
COBISS.SI-ID 3879198

412.
BALL-Teshuva, Jacob
        Marc Chagall : 1887-1985 / Jacob Baal-Teshuva. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 279 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Taschen)

Nasl. na ov.: Chagall. - Marc Chagall - life and work: str. 272-279
ISBN 3-8228-5994-X
a) Chagall, Marc (1887-1985) - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) Chagall Marc e) pariška šola f) Francija g) bibliografije h) biografije i) razstave

75(44) Chagall M.
COBISS.SI-ID 4115742

413.
DALI, Salvador
        Salvador Dali : 1904-1989 / Gilles Neret ; Šenglish translation Catherine PlantĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ov. nasl.: Dali. - Avtorjev življenjepis: str. 91-93
ISBN 3-8228-5989-3
a) Dali, Salvador (1904-1989) - Špansko slikarstvo - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) Dali Salvador e) 1904-1989 f) Španija

75(460):929 Dali S.
929 Dali S.
COBISS.SI-ID 19836984

414.
DALI, Salvador
        Salvador Dali : 1904-1989 : the paintings / ŠtextĆ Robert Descharnes, Gilles Neret ; conception Gilles Neret ; ŠEnglish translation Michael HulseĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2001 (ŠLjubljana : Mladinska knjigaĆ). - 780 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Nasl. na ov. in hrbtu: Dali. - Bibliografija: str. 738-739. - Kazalo
Vsebina:
Part 1: 1904-1946
Part 2: 1946-1989
ISBN 3-8228-1209-9
a) Dali, Salvador (1904-1989) - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) Dali Salvador e) špansko slikarstvo f) 20.st. g) osebne biografije h) reprodukcije i) biobibliografije

75(460):929 Dali S.
016:929 Dali S.
COBISS.SI-ID 111444480

415.
DEIMLING, Barbara
        Sandro Botticelli : 1444/45-1510 / Barbara Deimling ; Šenglish translation by Michael ClaridgeĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ov. naslov: Botticelli
ISBN 3-8228-5992-3
a) Botticelli, Sandro (1444/45-1510) - Italijansko slikarstvo - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) Italija e) Botticelli Sandro f) 1444/45-1510 g) italijansko slikarstvo h) likovne monografije

75(450):929 Botticelli S.
929 Botticelli S.:75(450)
COBISS.SI-ID 19864632

416.
        DIOECESIS Justinopolitana : spomeniki gotske umetnosti na območju koprske škofije / Šuredniški odbor Samo Štefanac ... Šet al.Ć ; prevodi Daniela Milotti Bertoni ... Šet al.Ć ; fotografija Jaka Jeraša ... Šet al.Ć ; risbe in načrti Jon Grobovšek ... et al.Ć. - Koper : Pokrajinski muzej, 2000 (Koper : Vek). - 303 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 298-303
ISBN 961-6384-00-7
a) Gotska umetnost - Slovensko Primorje - Razstavni katalogi b) Slovensko Primorje - Umetnostni spomeniki - Gotika c) arhitektura d) gotika e) umetnost f) zgodovinski pregled g) gotska arhitektura h) gotska sakralna arhitektura i) gotska umetnost j) Koper k) koperska škofija l) Slovenija m) arhitekturni spomeniki n) pregledno delo

7.033.5(497.4-15)(064)
COBISS.SI-ID 109785856

417.
        DRAHT : vom Kettenhemd zum Supraleiter / ŠHrsg.: Martina Duttman, Stephen SensenĆ. - Iserlohn : Monnig Verlag, 2001. - 341 str. : ilustr., barvne fotogr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 331-333
ISBN 3-933519-15-2
a) umetnost b) uporabna umetnost c) moda d) jeklene vrvi e) žica f) industrijsko oblikovanje g) zgodovinski pregled h) izdelovanje žice i) žičarji j) žičarne

7.05:62
COBISS.SI-ID 23886597

418.
FLIEDL, Gottfried
        Gustav Klimt : 1862-1918 : the world in female form / Gottfried Fliedl ; Šenglish translation Hugh BeyerĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 1998. - 239 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Taschen)

Bibliografija: str. 238-239
ISBN 3-8228-7213-X
a) umetnost b) slikarstvo c) bibliografije d) biografije e) zgodovinski pregled f) stili g) Klimt Gustav h) Avstrija i) Dunaj j) secesija

75(436):929 Klimt G.
929 Klimt G.
COBISS.SI-ID 7833906

419.
GOGH, Vincent van
        Vincent van Gogh : 1853-1890 : vision and reality / Ingo F. Walther ; Šenglish translation Valeri Coyle, Axel MolinskiĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ov. nasl.: Van Gogh. - Avtorjev življenjepis: str. 90-95
ISBN 3-8228-6322-X
a) Gogh, Vincent van (1853-1890) - Nizozemsko slikarstvo - Likovne monografije b) umetnost c) nizozemsko slikarstvo d) Van Gogh Vincent e) 1853-1890

75(492):929 Van Gogh V.
929 Van Gogh V.:75(492)
COBISS.SI-ID 19836728

420.
LEMPICKA, Tamara de
        Tamara de Lempicka : 1898-1980 / Gilles Neret ; Šenglish translation by Michael ScuffilĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 79 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ov. naslov: Lempicka
ISBN 3-8228-5857-9
a) Lempicka, Tamara de (1898-1980) - Poljsko slikarstvo - Likovne monografije b) likovna umetnost c) slikarstvo d) Lempicka Tamara de e) 1898-1980 f) poljsko slikarstvo g) likovne monografije h) albumi

75(438):929 Lempicka T.
929 Lempicka T.:75(438)
COBISS.SI-ID 19864376

421.
MATISSE, Henri
        Henri Matisse : 1869-1954 : master of colour / Volkmar Essers. - Koln : Taschen, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

ISBN 3-8228-5977-X
a) Matisse, Henri (1869-1954) b) Painting, Modern - 20th century - France c) umetnost d) slikarstvo e) Matisse Henri f) 1869-1954 g) Francija

75.071
COBISS.SI-ID 6765976

422.
PICASSO, Pablo
        Pablo Picasso : 1881-1973 / ŠtextĆ Carsten-Peter Warncke ; ŠEnglish translation by Michael HulseĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 1998. - 240 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 3-8228-7221-0
a) Picasso, Pablo (1881-1973) - Špansko slikarstvo - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) stilna obdobja e) zgodnja leta 1890-1901 f) modro obdobje 1901-1906 g) kubizem 1906-1915 h) klasicizem in surrealizem 1916-1936 i) vojna-politika 1937-1953 j) človek-mitologija 1954-1973 k) kronologija l) Picasso Pablo

75(460) Picasso P.=111
COBISS.SI-ID 11475513

423.
PILON, Veno
        Veno Pilon : retrospektivna razstava, Moderna galerija Ljubljana, 18. januar-15. april 2002 =a retrospective, Museum of Modern Art, 18 January-15 April 2002 / Šbesedila Zdenka Badovinac ... Šet al.Ć ; seznam del, Breda Ilich Klančnik, Maja Finžgar, Lara Štrumej ; življenjepis Irene Mislej ; dokumentacija Jana Intihar Ferjan ; prevodi Amidas in Mika Briški ; fotografije fotodokumentacija Moderne galerije Ljubljana ... et al.Ć. - Ljubljana : Moderna galerija, 2002 (ŠLjubljanaĆ : Tiskarna Ljubljana). - 375 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Veno Pilon (1896-1970). - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 360-375. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 961-206-029-0
a) Pilon, Veno (1896-1970) - Razstavni katalogi b) 20.st. c) osebne razstave d) umetnost e) slikarstvo f) fotografije g) Pilon Veno h) slovensko slikarstvo i) osebne razstave j) biografije k) likovne monografije l) 20.st. m) razstavni katalogi

75(497.4):929 Pilon V.
COBISS.SI-ID 115873536

424.
        POGOVORI o baročni umetnosti 2001 : prispevki strokovnega srečanja v organizaciji Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva in Narodne galerije Ljubljana, Narodna galerija, 21. marca 2001 / Šuredila Mojca Jenko ; predgovor Andrej Smrekar ; avtorji prispevkov Anica Cevc ... et al. ; prevod povzetkov v nemščino Brane Čop, Hanka Štular, prevod iz francoščine Mojka Žbona ; fotografija Janko Dermastja ... et al.Ć. - Ljubljana : Narodna galerija, 2002 (ŠLjubljanaĆ : Tiskarna Ljubljana). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižnica Narodne galerije. Študijski zvezki ; 9)

ISBN 961-6029-53-3
a) Baročna umetnost - Slovenija - Zborniki b) umetnost c) baročna umetnost d) Slovenija e) Narodna galerija f) Metzinger Valentin g) Metzingerjevo šolanje h) portreti i) slikarstvo j) Plohl Jožef k) župnijska cerkev sv. Jurija na Ptuju l) Celjski strop m) dva sveta Martina n) zborniki

7.034.7(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 119096064

425.
RENOIR, Pierre-Auguste
        Pierre-Auguste Renoir : 1841-1919 : a dream of harmony / Peter H. Feist ; Šenglish translation Hugh BeyerĆ. - Koln Šetc.Ć : Benedikt Taschen, cop. 2000. - 95 cm : ilustr. ; 23 cm

Življenjepis o avtorju: str. 92-95
ISBN 3-8228-6328-9
a) Renoir, Pierre-Auguste (1841-1919) - Francosko slikarstvo - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) Renoir Pierre-Auguste e) 1841-1919 f) Francija g) likovne monografije

75(44):929 Renoir P.A.
COBISS.SI-ID 19840056

426.
SCHAEWEN, Deidi von
        Fantasy worlds / idea and photographs by Deidi von Schaewen ; texts by John Maizels ; edited by Angelika Taschen ; ŠGerman translation by Susanne Helker, French translation by Corinne Hewlett and Catherine IancoĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 1999. - 335, Š5Ć str. pril. : barvne ilustr. ; 32 cm

Bibliografija: str. Š337-338Ć. - Kazalo
ISBN 3-8228-7190-7
a) umetnost b) arhitektura c) Evropa d) Amerika e) Azija f) Afrika g) Maizels John h) fantazije i) brutalna umetnost j) samoumetnost k) arhitektura brez arhitekta l) neakademska arhitektura m) svet fantazije

7.02:929 Maizels
COBISS.SI-ID 45365505

427.
SCHIFFMACHER, Henk
        Tattoos / Henk Schiffmacher, Burkhard Riemschneider ; Šenglish translation by Deborah Ffoulkes, german translation by Marinus Putz, french translation by Jean BertrandĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2001. - 191 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Icons)

Besedilo v angl., nem. in franc. jeziku
ISBN 3-8228-5528-6
a) Abstraktna umetnost - Tetoviranje - Zgodovinski pregledi b) umetnost c) slikarstvo d) ikone e) tetoviranje f) dizajn g) oblikovanje h) etnografija i) geografski pregled

7.038(091)
COBISS.SI-ID 9754423

428.
ŠERBELJ, Ferdinand
        Baročno slikarstvo na Goriškem : Škatalog razstave : Narodna galerija v Ljubljani, marec/maj 2002, Grad Dobrovo v Goriških Brdih, maj/junij 2002Ć / Šavtor uvodne študije in katalogaĆ Ferdinand Šerbelj ; Špredgovor Andrej Smrekar ; fotografije Marjan Smerke ... et al.Ć. - Ljubljana : Narodna galerija, 2002. - 227 str. : ilustr. ; 27 cm

Podnasl. navedena v kolofonu. - 700 izv. - Predgovor / Andrej Smrekar: str. 6-7. - Bibliografija: str. 214-224. - Kazalo
ISBN 961-6029-50-9
a) Baročno slikarstvo - Goriška - Razstavni katalogi b) umetnost c) slikarstvo d) Slovenija e) baročno slikarstvo f) Goriška g) cerkveno slikarstvo h) 17.st. i) 18.st. j) razstavni katalog

75.034.7(497.4-15)(064)
75.034.7(450.367)(064)
COBISS.SI-ID 116951552

429.
        TALLER digital : el ordenador como instrumento del proyecto arquitectonico : sala de exposiciones de la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, UPV, del 24 de Noviembre al 15 de Diciembre de 1999, sala de exposiciones del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, del 24 de Enero al 11 de Febrero de 2000 / Štextos Fernando Farqueta Cerda, Vicente Mas Llorens, Pascual Selles CantosĆ. - Da Valencia : Universidad Politecnica, cop. 1999. - 103 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 84-7721-754-8
a) umetnost b) oblikovanje c) grafika d) digitalne predstavitve e) arhitektura f) Valencia g) Španija h) pregledno delo

766:659.133.1(467.3)
COBISS.SI-ID 24551685

430.
TOMINC, Jožef
        Fiziognomija slike : ŠNarodna galerija, Ljubljana, junij, julij 2002Ć / Jožef Tominc ; Špredgovor Andrej Smrekar ; uvod Barbara Jaki ; avtorice študij Nicoletta Bressan ... Šet al.Ć ; bibliografija Mateja Breščak, Mateja Krapež ; prevodi (iz italijanščine) Katarina Bajželj Žvokelj ... et al.Ć. - Ljubljana : Narodna galerija, 2002 (Ljubljana : Simčič). - 199 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Knjižnica Narodne galerije. Predstavitve)

ISBN 961-6029-52-5
a) Tominc, Jožef (1790-1866) - Razstavni katalogi b) umetnost c) slikarstvo d) zgodovinski pregled e) Slovenija f) slovensko slikarstvo g) osebne razstave h) galerije i) 19.st. j) katalogi

75(497.4):929 Tominc J.
COBISS.SI-ID 118746112

431.
VELAZQUEZ, Diego
        Diego Velazquez : 1599-1660 : the face of Spain / Norbert Wolf. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 1999. - 95 cm : ilustr. ; 23 cm. - (Taschen)

Ov. nasl.: Velazquez. - Avtorjev življenjepis: str. 94-95
ISBN 3-8228-6324-6
a) Velazquez, Diego Rodriguez de Silva (1599-1660) - Špansko slikarstvo - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) Velazquez Diego Rodriguez de Silva e) 1599-1660 f) Španija

75(460):929 Velazquez D.
929 Velazquez D.:75(460)
COBISS.SI-ID 19840312


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


432.
BATTLE, Guy
        Sustainable ecosystems and the built environment / Guy Battle and Christopher McCarthy. - Chichester : Wiley, cop. 2001. - 128 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 0-471-50007-0
a) Architecture - Environmental aspects b) urbanizem c) ekologija d) ekosistemi e) regionalno planiranje f) grajeno okolje g) analize h) rešitve i) dokazi j) pregledno delo

711(100)
COBISS.SI-ID 24061957

433.
GOSLING, David
        The evolution of american urban desing : a chronological anthology / David Gosling with Maria Cristina Gosling. - Chichester : John Wiley & sons, 2003. - 280 str. : ilustr., fotogr., načrti ; 28 cm

Bibliografija: str. 262-269. - Kazalo
ISBN 0-471-98345-4
a) urbanizem b) zgodovinski pregled c) urbana prihodnost d) prostorsko planiranje e) sociologija f) analize g) koncepti h) rešitve i) forme j) oblike k) kognitivno l) mesta m) naselja n) konglomeracije o) pregledno delo

711.41
COBISS.SI-ID 24583685

434.
        GREAT leap forward / editors Chuihua Judy Chung ... Šet al.Ć ; design Alice Chung ; essays by Bernard Chang ... Šet al.Ć ; commentary Qingyun Ma. - Cambridge : Harvard Design School, cop. 2001. - 709, Š12Ć str. : ilustr., barvne fotogr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Harvard Design School Project on the City
ISBN 3-8228-6048-4
a) Urbanizem - Kitajska b) urbanizem c) urejanje krajine d) urejanje mest e) tranzit f) promet g) železnice h) cestni promet i) masovni transportni sistemi j) kopno-voda k) mesta l) zelene površine m) Kitajska n) pokrajina o) infrastruktura

711(510)
COBISS.SI-ID 8941874

435.
GRUEV, Marta
        Računalniško podprto modeliranje avtocestnega pristopa : postopki za presojo ambientalne ustreznosti prometnih infrastrukturnih objektov : doktorska disertacija / Marta Gruev. - Ljubljana : ŠM. GruevĆ, 2002. - 164 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 161-164. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
a) urbanizem b) promet c) ceste d) prometna infrastruktura e) avtoceste f) računalniška grafika g) doktorska disertacija

711.7
COBISS.SI-ID 118406656

436.
GUHL, Wolfram
        Triglavski narodni park : gorski raj v Sloveniji / Wolfram Guhl ; Šiz nemščine prevedla Seta Oblak ; fotografije in skice Wolfram GuhlĆ. - Klagenfurt : Carinthia, 2002. - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na zavihku ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Bibliografija: str. 173
ISBN 3-85013-911-5
a) Triglavski narodni park - Turistični vodniki - Planinski vodniki b) Slovenija c) Triglavski narodni park d) vodnik

712.23(497.4 Triglav. nar. park)(036)
COBISS.SI-ID 12347449

437.
LITTLEWOOD, Michael
        Landscape detailing. Vol. 4, Water / Michael Littlewood. - Reprinted. - Oxford Šetc.Ć : Architectural, 2002. - 258 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-7506-3829-X
a) Architectural drawing - Detailing b) urbanizem c) krajinska arhitektura d) urejanje vrtov e) ulic f) detalji g) drenaže h) odvodnjavanje i) odvajanje vode j) urejanje cest k) cestna infrastruktura l) bazeni m) vrtovi n) pregledno delo

711.553
COBISS.SI-ID 24265733

438.
LUKAN Klavžer, Tea
        Triglavski narodni park : vodnik / Tea Lukan Klavžer in Martin Šolar ; Šavtorji fotografij Janez Gregori ... Šet al.Ć ; kartografija Geodetski zavod SlovenijeĆ. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001. - 104 str. : ilustr. ; 20cm + 1 zvd. - (Gore na dlani)

ISBN 86-11-16150-5
a) Triglavski narodni park - Vodniki b) Slovenija c) Triglavski narodni park d) vodnik

712.23(497.4 Triglavski narodni park)(036)
COBISS.SI-ID 113301248

439.
MOUGHTIN, Cliff
        Urban design : green dimensions / Cliff Moughtin. - Reprinted. - Oxford : Butterworth Archicture, 1997. - VIII, 183 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 167-171. - Kazalo
ISBN 0-7506-2659-3
a) Mesta - Prostorski razvoj - Trajnostna strategija b) Urbanistično planiranje - Ekološka politika c) urbanizem d) zgodovinski pregled e) tipologija f) urbano planiranje g) varstvo okolja h) varčevanje z energijo i) trajnostni razvoj j) 21.st.

711.4.01
COBISS.SI-ID 65088000

440.
MOUGHTIN, Cliff
        Urban design : ornament and decoration / Cliff Moughtin, Taner Oc and Steven Tiesdell. - 2nd ed. - Oxford Šetc.Ć : Architectural Press, 1999. - XI, 183 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 175-177. - Kazalo
ISBN 0-7506-4273-4
a) Urban beautification b) Art, Municipal c) Art, Municipal d) Urban beautification e) urbanizem f) mesto g) urbano načrtovanje h) ulica i) fasade j) ornamenti k) dekoracija l) oprema ulic m) oprema krajine n) elementi mesta o) vogal ulice p) tlaki q) barve v mestu

711.4.:72.04
COBISS.SI-ID 1513569

441.
        SUSTAINABLE architecture in Japan : the green buildings of Nikken Sekkei / edited by Anna Ray-Jones ; introduction by Eiji Maki and William McDonough. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2000. - 190 str. : ilustr., portreti ; 31 cm

Bibliografija: str. 188-190
ISBN 0-471-86457-9
a) Nikken Sekkei, Kabushiki Kaisha b) Nikken Sekkei, Kabushiki Kaisha c) Architecture - Japan - 20th century. d) Architecture - Environmental aspects - Japan e) Architecture - Aspect de l'environnement - Japon f) Architecture - Japon - 20e siecle. g) Architecture - Japon - 20e siecle - Dessins et plans h) Architecture durable - Japon i) arhitektura j) urbanizem k) načrtovanje l) Japonska m) analize n) javne zgradbe o) človeški faktor p) urbani faktor q) 20.st. r) akvariji s) vodni parki t) ekologija u) stadioni v) prezračevanje w) pregledno delo

71/72
COBISS.SI-ID 24061701

442.
SWIRNOFF, Lois
        The color of cities : an international perspective / Lois Swirnoff. - New York : McGraw-Hill, 2000. - IX, 230 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 227. - Kazalo
ISBN 0-07-063348-7
a) Color in architecture b) Cities and towns c) Color in architecture d) City planning - Citizen participation e) Color in architecture - Pictorial works f) urbanizem g) mesta h) podoba mest i) barve j) barvne študije k) stili l) pregled m) svet n) pregledno delo

711.42:72.04
COBISS.SI-ID 23916037

443.
        TEHNIČNI normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin / vodja projekta Tomaž Kastelic ; sodelavci Zdene Breška ... Šet al.Ć. - Nova izd. - Ljubljana : FAGG, Prometnotehniški inštitut, 1991. - 2 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: zv. 1, str. XII-112, zv. 2, str. XVII-41
a) gradbeništvo b) tehnični normativi c) promet d) mestne prometne površine e) projektiranje f) planiranje g) učbeniki za visoke šole

711.7:006.44
006.44:711.7
625.712:006.44
656.1:711.7
COBISS.SI-ID 29666816


72 ARHITEKTURA.


444.
ABLEY, Ian
        Sustaining architecture in the anti-machine age / Ian Abley and James Heartfield. - London : Wiley-Academy, 2001. - 208 str. : ilustr., fotogr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 236-240
ISBN 0-471-48660-4
a) Architecture - Environmental aspects b) arhitektura c) načrtovanje d) trajnostna raba e) teorija f) ekologija g) vzdrževanje stavb h) študije primerov i) nekomercialne strukture j) nove forme k) urbane strukture l) ISO 14001 m) Eden Project n) Grimshaw & Partners o) Wilkinson Eyre Architects p) Foster q) hibridne konstrukcije r) kontejnerji s) stanovanjski t) industrijski u) lahke konstrukcije v) London Eye

72.01
COBISS.SI-ID 24061445

445.
        ARCHILAB'S futurehouse : radical experiments in living space / edited by Marie-Ange Brayer & Beatrice Simonot. - London : Thames & Hudson, 2002. - 256 str. : barvne ilustr. ; 32 cm

Nasl. raztegnjen na dveh straneh. - Bibl. pri posameznih prispevkih
ISBN 0-500-28357-5
a) Architecture, Domestic - Designs and plans b) Housing development c) Architecture, Modern - 20th century. d) arhitektura e) načrtovanje f) teorija g) kompozicija h) hiša prihodnosti i) moderna hiša j) bivalni prostori k) eksperimenti l) habitat m) Siedlung n) stanovanjski bloki o) eko hiše p) tech oblika q) pregledno delo

728.1
COBISS.SI-ID 9168801

446.
BARRAL i Altet, Xavier
        The romanesque : towns, cathedrals and monasteries / Xavier Barral i Altet ; photos Claude Huber, Anne and Henri Stierlin ; ŠEnglish translation Chris MillerĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2001. - 237 str. : ilustr. ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: El romanico : ciudades, catedrales y monasterios. - Bibliografija: str. 234. - Kazali
ISBN 3-8228-1237-4
a) Architecture, Romanesque - Europe b) Church architecture - Europe c) Arhitektura - Romanika - Evropa - 11.-12.st. d) arhitektura e) arhitekturni stili f) sakralna arhitektura g) zgodovina h) teorija i) romanska arhitektura j) oblike k) arhitekturni elementi l) cerkve m) samostani n) tlorisi o) Francija p) romanska gotika q) Evropa r) pregledno delo

72.033(4)"10/11"
COBISS.SI-ID 8610354

447.
BIAL, Raymond
        The mills / Raymond Bial. - New York : Marshall Cavendish, cop. 2002. - 56 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Building America)

Bibliografija: str. 53-54. - Kazalo
ISBN 0-7614-1333-2
a) Windmills - History - Juvenile literature b) Water mills - History - Juvenile literature c) Mills and mill-work - History d) arhitektura e) mlini f) zgodovinski pregled g) materiali h) vernakularna arhitektura i) vodni mlini j) mlini na veter k) žage l) mlinski kamni m) mlini za žito n) pregledno delo

725.4
COBISS.SI-ID 23958789

448.
EDWARDS, Brian, 1944-
        Libraries and learning resource centres / Brian Edwards with Biddy Fisher. - Oxford Šetc.Ć : Architectural, cop. 2002. - XII, 227 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 223. - Kazalo
ISBN 0-7506-4605-5
a) Library architecture b) Library architecture - Case studies c) arhitektura d) knjižnice e) zgodovinski pregled f) načrtovanje g) tehnologija h) tipologija i) narodna j) javna k) univerzitetna l) specialistična m) politehnična n) specialistična dela

727.8
COBISS.SI-ID 23908869

449.
FRAMPTON, Kenneth
        Le Corbusier / Kenneth Frampton. - London : Thames & Hudson, 2001. - 240 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art. Architecture)

Bibliografija: str. 234-235. - Kazalo
ISBN 0-500-20341-5
a) Le Corbusier (1887-1965) b) Architecture - France c) Architects - France - Biography d) arhitektura e) urbanizem f) art nouveau g) zgodovinski pregled h) Le Corbusier i) Jeanneret Charles Eduard j) Frabcija k) Švica l) bibliografije

725:728 Le Corbusier=111
COBISS.SI-ID 1833789

450.
HOUBEN, Francine
        Mecanoo Architects : composition, contrast, complexity / Francine Houben ; photography Christian Richters ; ŠEnglish translation Peter MasonĆ. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 2001. - 253 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 3-7643-6452-1
a) arhitektura b) Mecanoo c) kompozicija d) načrtovanje e) teorija f) svetloba g) kontrasti h) javne zgradbe i) kulturne zgradbe j) muzeji k) galerije l) gledališča m) knjižnice n) vrtovi o) parki p) 21.st. q) pregledno delo

72.01
COBISS.SI-ID 1137028

451.
        IN detail : building skins : concepts, layers, materials / Christian Schittich (ed.) ; Štranslation (German/English): Peter Green, Elizabeth SchwaigerĆ. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2001. - 196 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 3-7643-6465-3
a) arhitektura b) fasade c) fasadni plašči d) viseče fasade e) materiali f) sistemi g) detajli h) steklene fasade i) opečne fasade j) steklene dvorane k) kovinske fasade l) steklene kupole m) jeklene konstrukcije n) senčila o) pregledno delo

72.04
COBISS.SI-ID 23928837

452.
        IN detail : single family houses : concepts, planning, construction / Christian Schittich (ed.) ; Štranslation German/English Peter Green, Elizabeth SchwaigerĆ. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2000. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 159
ISBN 3-7643-6328-2
a) arhitektura b) stanovanjska gradnja c) enodružinske hiše d) hiše e) vikendi f) počitniške hiše g) lesena gradnja h) kovinska gradnja i) tlorisi j) prerezi k) detajli l) sodobni stili m) pregledno delo

728.37
COBISS.SI-ID 1105028

453.
JODIDIO, Philip
        New forms : architecture in the 1990s / Philip Jodidio. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2001. - 237 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Taschen)

Biografija: str. 227-233. - Bibliografija: str. 234-235. - Kazalo
ISBN 3-8228-1233-1
a) arhitektura b) načrtovanje c) teorija d) nove forme e) detajli f) kompozicija g) urbanizem h) urbane strukture i) umetnost j) javne stavbe

72.01
COBISS.SI-ID 3559067

454.
KRONENBURG, Robert
        Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design / Robert Kronenburg. - Chichester : Wiley-Academy, 2001. - XIV, 114 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 113-114
ISBN 0-471-97860-4
a) Architecture and technology b) Architecture, Modern - 20th century. c) Architectural design d) arhitektura e) tehnologija v arhitekturi f) arhitektura stroj g) tehnika h) inspiracija i) kognitivni pristop j) oblikovanje k) holistični dizajn l) vernakularna arhitektura m) pop arhitektura n) bionika o) 21.st. p) strukture q) načrtovanje r) pregledno delo

72.02
COBISS.SI-ID 24062725

455.
LOVATT-Smith, Lisa
        Provence interiors = Interieurs de Provence / Lisa Lovatt-Smith ; edited by Angelika Muthesius ; ŠFrench translation by Philippe Safavi, German translation by Birgit Lamerz-Beckschafer and Hinrich Schmidt-HenkelĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 1996. - 299 str. : barvne fotogr. ; 33 cm. - (Taschen)

Besedilo v angl., franc. in nem. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 299
ISBN 3-8228-8176-7
a) Stanovanjska arhitektura - Notranja oprema - Znamenite osebnosti - Provansa - Albumi b) Provansa - Kulturna zgodovina c) arhitektura d) notranja oprema e) Francija f) provinca g) Camargue h) Nimes i) Alpilles j) Vaucluse k) Luberon l) Aix m) Nicois n) pregledno delo

728.6
930.85(44)
COBISS.SI-ID 3729950

456.
MENDLER, Sandra
        The HOK guidebook to sustainable design / Sandra Mendler, William Odell. - New York Šetc.Ć : John Wiley & sons, 2000. - XVII, 412 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 389-397. - Kazalo
ISBN 0-471-37906-9
a) Hellmuth, Obata & Kassabaum b) Hellmuth, Obata & Kassabaum c) Hellmuth, Obata and Kassabaum d) Architecture - Environmental aspects e) Architecture - Environmental aspects - Case studies f) Architecture, Modern - 20th century. g) Architectural design - Methodology h) Architecture - Aspect de l'environnement i) Architecture - Aspect de l'environnement - Cas, Etudes de j) Architecture - 20e siecle k) Design architectural - Methodologie l) arhitektura m) gradbeništvo n) načrtovanje o) trajnostna raba p) navodila q) smernice r) ekologija s) ekonomska gradnja t) proces u) stavbe v) zbiranje informacij w) optimizacija x) dokumenti in specifikacije y) gradnja z) delovanje stavbe š) vzdrževanje stavbe đ) analiza ć) terminski plan č) delovni plan &127;) viri Ž) energetika

72.01
COBISS.SI-ID 24062469

457.
        MUSEUMSQUARTIER Wien : die Architektur = The architecture / Matthias Boeckl (ed.). - Wien ; New York : Springer, cop. 2001. - 144 str. : ilustr., barvne fotogr., načrti ; 31 cm. - (Edition Architektur aktuell ; 03)

ISBN 3-211-83641-1
a) arhitektura b) urbanizem c) zgradbe za vzgojne namene d) muzeji e) javne stavbe f) notranja oprema g) prostorska razporeditev h) zgodovinski pregled i) Evropa j) pregledno delo

727.7(430+41)
COBISS.SI-ID 23908101

458.
        NATURSTEIN und Architektur : Fassaden, Innenraume, Ausenanlagen, Steintechnik / herausgegeben von Margret und Horst Wanetschek. - Munchen : Callwey, 2000. - 176 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 3-7667-1438-4
a) Stone buildings - Designs and plans b) Building stones c) Architecture, Modern - 20th century. d) arhitektura e) kompozicija f) urbanistični pristop g) javne stavbe h) industrijske stavbe i) mestni trgi j) mestni parki k) prodajni centri l) komercialni centri m) moderne cerkve n) kopališča o) tehno parki p) poslovni objekti q) poslovni hoteli r) notranja oprema s) detajli t) zunanja ureditev u) tlakovanje v) srhitekturni spomeniki w) pregledno delo

725.1/.8
COBISS.SI-ID 23928581

459.
PETREŠIN, Vesna
        Časovna dimenzija v arhitekturni kompoziciji : doktorska disertacija / Vesna Petrešin. - Ljubljana : ŠV. PetrešinĆ, 2001. - 271 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 253-258 in 268-271. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
a) arhitektura b) kompozicija c) časovna kompozicija d) časovna dimenzija e) arhitektura kompozicije f) tipologija g) čas in prostor h) teorija i) doktorska disertacija

72.01(043.3)
COBISS.SI-ID 118405632

460.
RAMSEY, Charles G.
        Architectural details : classic pages from Architectural graphic standards, 1940-1980 / ŠCharles G.Ć Ramsey, ŠHarold R.Ć Sleeper ; edited by Donald Watson. - New York Šetc.Ć : John Wiley & sons, 2001. - XX, 408 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-471-41270-8
a) Building - Details - Drawings b) Building - Details - Drawings - Standards c) arhitektura d) konstrukcijski detajli e) načrtovanje f) zgodovinski pregled g) projekti h) izvedbeni projekti i) zidanje z opeko j) kovinske konstrukcije k) les l) plastične mase m) izolacija n) vrata o) okna p) stopnice q) električne inštalacije r) energija s) ekologija t) pregledno delo

72.02/.04
COBISS.SI-ID 23906053

461.
RAND, Harry
        Hundertwasser / Harry Rand. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 1993. - 199 str. : barvne ilustr., fotogr. ; 30 cm. - (Taschen)

Biography: str. 198-199
ISBN 3-8228-9656-X
a) Hundertwasser, Friedensreich (1928-) - Likovne monografije b) Painters - Austria - Biography c) Painting, Austrian d) Painting, Modern - 20th century - Austria e) umetnost f) avstijski arhitekti g) avstrijski slikarji h) 20.st. i) slikarstvo j) arhitektura k) grafika l) likovna umetnost m) moderna umetnost n) reprodukcije o) albumi p) biografije

72/76(436) Hundertwasser F.
75(436) Hundertwasser F.
929 Hundertwasser F.
COBISS.SI-ID 3868446

462.
REYNOLDS, John, 1938-
        Courtyards : aesthetic, social, and thermal delight / John S. Reynolds. - New York : Wiley, cop. 2002. - XI, 243 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/onix06/200102374 3.html. - Bibliografija: str. 234-235. - Kazali
ISBN 0-471-39884-5
a) Courtyard houses b) Courtyard gardens c) Architecture and climate d) arhitektura e) krajinska arhitektura f) urbanizem g) patio h) pergola i) dvorišča j) preddverja k) notranji vrtovi l) notranja dvorišča m) pregledno delo

722.26:722.7
COBISS.SI-ID 24411909

463.
SAEKS, Diane Dorrans
        Seaside interiors = Interieurs de la cote = Hauser am Meer / Diane Dorrans Saeks ; edited by Angelika Taschen ; ŠGerman translation by Gabriele-Sabine Gugetzer, French translation by Philippe SafaviĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 303 str. : ilustr. ; 33 cm

Naslov raztegnjen čez dve str. - Vzpor. angl. besedilo in prevod v franc. in nem.
ISBN 3-8228-6414-5 ISBN 3-8228-6159-6 (izdaja z franc. ov.)
a) Notranja oprema - Hiše - Obmorske pokrajine b) Stanovanjska arhitektura - Morska obala c) arhitektura d) notranja oprema e) mediteranska obala f) vile g) počitniške hiše h) morje i) letovišča j) Baltik k) Francija l) Ibiza m) Monaco n) Monte Carlo o) Sicilija p) Grčija q) Portugalska r) pregledno delo

747:728.3(210.5)=111
COBISS.SI-ID 11449145

464.
STIERLIN, Henri
        The Maya : palaces and pyramids of the rainforest / Henri Stierlin ; photographs Anne and Henri Stierlin ; Šenglish translation Suzanne BosmanĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2001. - 237 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Taschen's world architecture)

Slovar: str. 232-233. - Bibliografija: str. 234. - Kazali
ISBN 3-8228-1241-2
a) Majevska arhitektura - Zgodovinski pregledi b) Maji - Arhitektura - Kulturna dediščina c) arhitektura d) slikarstvo e) zgodovinski pregled f) civilizacija Mayev g) arhitekturna govorica h) metropole pragozda i) zlata doba j) Palenque k) Yucatan l) Mexico m) pregledno delo

72.031.8=111
COBISS.SI-ID 11183930

465.
STOPAR, Ivan
        Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 3, Porečje Temenice in Mirne / Ivan Stopar. - Ljubljana : Viharnik, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 149 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 14)

Kazali
ISBN 961-6057-34-0
a) Gradovi - Dolenjska b) arhitektura c) Slovenija d) zgodovinski pregled e) gradovi f) dvorci g) graščine h) grajske stavbe i) osrednja Slovenija j) porečje Temnice k) porečje Mirne l) Dolenjska m) pregledno delo

728.8(497.4-12)
COBISS.SI-ID 118300672

466.
        ZGODNJA industrijska arhitektura na Slovenskem : vodnik po arhitekturi / Šavtorji uvodnih besedil Breda Mihelič, Fedja Košir, Sonja Ifko ; avtorji tekstov Tatjana Adamič ... Šet al.Ć ; urednica Damjana Prešeren ; fotografije Bogdan Zupan ... Šet al.Ć ; načrti in risbe arhiv ZVKDS ... et al.Ć. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2002. - 249 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 217-220 in pri posameznih prispevkih
ISBN 961-6420-02-X
a) Industrijske zgradbe - Slovenija b) Slovenija - Arhitekturna dediščina - Vodniki c) arhitektura d) industrijske zgradbe e) zgodovinski pregled f) Slovenija g) industrijska arhitekturna dediščina h) 18.st. i) 19.st. j) Cukrarna k) Pivovarna Union l) Tobačna tovarna m) Mestna klavnica n) Kolinska o) Vodovodni stolp p) Stara Sava q) pregledno delo

725.4:719
COBISS.SI-ID 119828480


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


467.
BALMAS, Paolo
        Giorgetto Giugiaro / Paolo Balmas. - 1a ed. - Torino : Testo & Imaginare, 2000. - 89 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Universale di architettura ; 82)

Ov. naslov: Design
ISBN 88-8382-013-4
a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) Giugiaro Giorgetto d) avtomobili e) Italija f) 20.st. g) pregledno delo

745/749(450)
COBISS.SI-ID 23511301

468.
        DESIGNING the 21st century = Design des 21. Jahrhunderts = Le design du 21e siecle / edited by Charlotte and Peter Fiell ; Šgerman translation Karin Haag, french translation Philippe SafaviĆ. - Koln : Taschen, cop. 2001. - 576 str. : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v angl., nem. in franc.
ISBN 3-8228-5883-8
a) Uporabna umetnost - Oblikovanje - 21. st. b) Industrijsko oblikovanje - Okrasni predmeti - 21. st. c) umetnost d) industrijsko oblikovanje e) design f) 21.st. g) notranja oprema h) luči i) stoli j) postelje k) omare l) počivalniki m) fotelji n) stanovanjska oprema o) bela tehnika p) gospodinjski aparati q) posoda r) igrače s) dekorativni izdelki t) avtomobili u) kamere v) katalog

745/749(100)"20"
COBISS.SI-ID 8872242

469.
EDWARDS, Jane
        London interiors = Interieurs de Londers / Jane Edwards ; edited by Angelika Taschen. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2000. - 303 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Taschen)

Besedilo v angl., franc. in nem.
ISBN 3-8228-6218-5
a) Interior decoration - England - London b) Celebrities - Homes and haunts - England - London c) arhitektura d) notranja oprema e) London f) stili g) pregled h) barve i) dekoracije j) življenjski stili k) Anglija l) pregledno delo

747:643
COBISS.SI-ID 7493538

470.
FIELL, Charlotte
        Design of the 20th century / Charlotte & Peter Fiell. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2001. - 191 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Icons)

ISBN 3-8228-5542-1
a) Industrijsko oblikovanje - Design - 20. st. b) umetnost c) design d) oblikovanje e) zgodovinski pregled f) 20.st. g) stili h) gospodinjski pripomočki i) notranja oprema j) biografije k) bibliografije l) ikone m) Evropa n) Skandinavija o) pregledno delo

745/749
COBISS.SI-ID 8608818

471.
FIELL, Charlotte
        Industrial design A-Z / Charlotte & Peter Fiell. - Koln Šet al.Ć : Taschen, cop. 2000. - 768 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo
ISBN 3-8228-6310-6
a) Industrijsko oblikovanje - Design - Zgodovinski pregledi b) umetnost c) dizajn d) industrijsko oblikovanje e) 21.st. f) pregledno delo

745(100)(091)=111
COBISS.SI-ID 11114298

472.
LOVATT-Smith, Lisa
        Moroccan interiors = Interieurs marocains / Lisa Lovatt-Smith ; edited by Angelika Muthesius ; Šfrench translation by Philippe Safavi and Jacqueline Gheerbrant, english translation by Christine Wilson, german translation by Martin Hielscher and Birgit Lamerz-BeckschaferĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 1995. - 319 str. : ilustr., barvne fotogr. ; 33 cm. - (Taschen)

Zvd. na spojnih listih. - Besedilo v angl., franc. in nem. - Bibliografija: str. 319-Š320Ć
ISBN 3-8228-8177-5 ISBN 3-8228-8738-2 (French cover)
a) Stanovanjska arhitektura - Notranja oprema - Maroko - Albumi b) arhitektura c) stanovanjska oprema d) znamenite zgradbe e) interierji f) Maroko g) pregledno delo

747.03(64)=00
728.1(64)
930.85(64)
COBISS.SI-ID 4115486

473.
MIHEVC, Vekoslav
        Obnovimo pohištvo : za ljubitelje in strokovnjake / Vekoslav Mihevc, Anton Šolar. - Ljubljana : Zveza društev inženirjev in tehnikov lesarstva Slovenije, Lesarska založba, 1996 (ŠLjubljanaĆ : Planprint). - 24 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 24
a) Stilno pohištvo - Restavriranje - Priročniki b) mizarstvo c) stilno pohištvo d) popravila e) obnavljanje f) restavriranje g) površinska obdelava h) priročniki

749.1.025.4:674.23
COBISS.SI-ID 63851264

474.
        SMILE i-D : fashion and style : the best from 20 years of i-D / edited by Terry Jones ; Štext editor Avril Mair ; German translation Clara Drechsler, French translation Simone ManceauĆ. - Koln Šetc.Ć : Taschen, cop. 2001. - 606 str. : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v angl., uvodni in zaključni besedili prevedeni tudi v nem. in franc. - Kazalo
ISBN 3-8228-5778-5
a) i-D (periodika) - 1980-2000 - Albumi b) umetnost c) dizajn d) oblikovanje e) moda f) stili g) plakati h) oglaševanje i) devetdeseta j) dvatisoč k) reklame l) fotografija m) gibanje mladih n) izrazoslovje mladih o) trendi p) pregledno delo

745/749
COBISS.SI-ID 11966265


77 FOTOGRAFIJA.


475.
        PANORAMIC vision : sensors, theory, and applications / Ryad Benosman, Sing Bing Kang, editors ; foreword by Olivier Faugeras. - New York Šetc.Ć : Springer, cop. 2001. - XXIV, 449 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Monographs in computer science)

Bibliografija: str. 425-449. - Kazalo
ISBN 0-387-95111-3
a) Photography, Panoramic b) Computer vision c) Photographie panoramique d) Vision par ordinateur e) umetnost f) panoramska fotografija g) zgodovinski pregled h) panoramski vid i) računalnški vid j) panoramske slike k) vidni sistemi l) fotografski aparati m) pregledno delo n) pregledno delo

77.047:007.75
COBISS.SI-ID 2530388


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


476.
BEDENK, Kasilda
        Deutsch fur Maschinenbau III : fur Studenten des 7. Semesters / Kasilda Bedenk. - 1. izd. - V Ljubljani : Fakulteta za strojništvo, 1990 (Ljubljana : B. Kralj). - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 105
ISBN 86-7217-070-9
a) nemščina b) učbeniki za visoke šole c) strojne fakultete

803.0-07(075.8):621
COBISS.SI-ID 20844288

477.
        HAWLEY'S condensed chemical dictionary. - 14th ed., revised by Richard J. Lewis. - New York ; ŠChichesterĆ : John Wiley & sons, 2002. - XIII, 1223 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-38735-5
a) Chemistry - Dictionaries b) kemija c) slovar izrazov d) angleški

54(038)=111
COBISS.SI-ID 2578970

478.
        LANGENSCHEIDTS Fachworterbuch Technik und angewandte Wissenschaften : Englisch-Deutsch / herausgegeben von Peter A. Schmitt. - 1. Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Langenscheidt, 2002. - Š18Ć, 2257 str. ; 25 cm

Na vzpor. nasl. str.: Langenscheidt's dictionary technology and applied sciences
ISBN 3-86117-110-4
a) Technology - Dictionaries - German b) German language - Dictionaries - English c) Technology - Dictionaries d) English language - Dictionaries - German e) tehniški slovarji f) tehnika g) uporabne znanosti h) angleški i) nemški

801.316.4:62=20=30
COBISS.SI-ID 24370949

479.
RAC, Franc Jakob
        Slovensko-nemški poslovni slovar = Slowenisch-deutsches Wirtschaftsworterbuch / Špriredba Franc Jakob RacĆ. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - VIII, 304 str. ; 21 cm. - (Slovarji DZS)

Prirejeno po: Nemško-slovenski poslovni slovar. - Avtor naveden v kolofonu
ISBN 86-341-2001-5
a) Ekonomija - Terminologija - Slovarji - Slovenščina - Nemščina b) ekonomija c) gospodarstvo d) bančništvo e) finance f) trgovina g) slovar h) slovenski i) nemški

33(038)=163.6=112.2
COBISS.SI-ID 111161344

480.
        STAHLEISEN-Worterbuch = Iron and steel dictionary : Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch = German-English, English-German / herausgegeben vom = edited by Verein Deutscher Eisenhuttenleute. - 7. Aufl. - Dusseldorf : Stahleisen, cop. 2001. - 624 str. ; 15 cm

ISBN 3-514-00622-9
a) Iron - Dictionaries - German b) Steel - Dictionaries - German c) Steelwork - Dictionaries - German d) German language - Dictionaries - English e) Iron - Dictionaries f) Steel - Dictionaries g) Steelwork - Dictionaries h) English language - Dictionaries - German i) tehniški slovarji j) strokovni izrazi k) terminologija l) železo m) jeklo n) nemški o) angleški

801.316.4:669.12/.14
COBISS.SI-ID 24276485

481.
TSUR, Samuel A., 1924-
        Elsevier's dictionary of abbreviations, acronyms, synonyms and symbols used in medicine / compiled by Samuel A. Tsur (Mansoor). - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - 636 str. ; 25 cm

ISBN 0-444-82904-0
a) Medicine - Acronyms - Dictionaries b) Medicine - Abbreviations - Dictionaries c) Medicine - Dictionaries d) Signs and symbols e) Signs and symbols f) Medicine - Dictionaries g) Medicine - Acronyms - Dictionaries h) Medicine - Abbreviations - Dictionaries i) Medicine - Abbreviations j) Medicine - Dictionary - English k) Medecine - Sigles - Dictionnaires anglais l) Medecine - Abreviations - Dictionnaires anglais m) Medecine - Dictionnaires anglais n) Signes et symboles o) tehniški slovarji p) medicina q) akronimi r) sinonimi s) kratice t) simboli u) angleški

81'374.2'373.46:61=111
COBISS.SI-ID 24253445


9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


482.
        GEOGRAPHIC information systems and science / Paul A. Longley ... Šet al.Ć. - Chichester Šetc.Ć : J. Wiley & sons, 2001. - XVIII, 454 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-49521-2 (vezano) ISBN 0-471-89275-0 (broš.)
a) Geographic information systems b) Problem solving c) Geografija - Informacijski sistemi - Računalništvo d) geografija e) GIS f) geografski informacijski sistemi g) uporaba računalnika h) programska oprema i) zbiranje podatkov j) vizualizacija k) upravljanje l) geografska metodologija

91:659.2:004
COBISS.SI-ID 8612658


91 GEOGRAFIJA.


483.
BELETSKY, Les, 1956-
        Tropical Mexico : the ecotravellers' wildlife guide : the Cancun region, Yucatan peninsula, Oaxaca, Chiapas, and Tabasco / Les Beletsky ; illustrated by Priscilla Barrett ... Šet al.Ć. - San Diego Šetc.Ć : Academic Press, cop. 1999. - XIII, 497 str. : ilustr. ; 22 cm. - (AP natural world)

Bibliografija: str. Š243Ć-244. - Kazali
ISBN 0-12-084812-0
a) Zoology - Mexico b) Natural history - Mexico c) Ecotourism - Mexico - Guidebooks d) Zoology - Mexico e) Ecotourism - Mexico f) Mexico - Guidebooks g) Mexico - Guidebooks h) turizem i) ekoturizem j) potovanja k) Mehika l) vodič m) naravna dediščina n) naravni parki o) rastlinske vrste p) živalske vrste q) priročniki

913(72)(036):58/59
COBISS.SI-ID 24397829

484.
        GEOGRAFSKI informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002 / uredili Tomaž Podobnikar ... Šet al.Ć. - Ljubljana : Založba ZRC, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6358-65-0
a) Geografski informacijski sistemi b) geografija c) geodezija d) informacijski sistemi e) Slovenija f) GIS g) aplikacije h) kartografija i) geomorfologija j) urejanje prostora k) raba tal l) onesnaževanje okolja m) zborniki

659.2:004:91
COBISS.SI-ID 119731200

485.
        SLOVENIJA. Turistični atlas ŠKartografsko gradivoĆ : podatki in zanimivosti, 138 strani zemljevidov 1 : 100.000, 35 mestnih načrtov / Šurednik Marjan Krušič ; Mikavna Slovenija Bela Sever ; fotografije Damjan Gale ... Šet al.Ć ; kartografija Geodetski zavod SlovenijeĆ. - 1:100.000. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Geodetski zavod Slovenije, 2002 (Maribor : Ma-tisk). - 304 str. ; 26 cm

ISBN 86-11-16115-7 (Mladinska knjiga)
a) Slovenija - Geografija - Atlasi b) Slovenija - Turistični vodniki c) Slovenija d) turistični atlas e) turistični vodnik

912.44(497.4)
BL:
372.1
COBISS.SI-ID 117199104

486.
        VISOKOGORSKA jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp = High-mountain lakes in the Eastern part of the Julian Alps / urednik Anton Brancelj ; prevajalci Marjeta Humar ... Šet al.Ć ; avtorji fotografij Jure Andjelič ... et al.Ć. - Ljubljana : ZRC, ZRC SAZU = ZRC Publishing : Nacionalni inštitut za biologijo = National institute of Biology, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 266 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 247-254
ISBN 961-6358-58-8 (ZRC SAZU)
a) geologija b) visokogorska jezera c) Julijske Alpe d) raziskave e) klimatske značilnosti f) dendroklimatske značilnosti g) triglavski ledenik h) hidrološke povezave i) rastlinstvo j) živalstvo k) sedimenti l) človekovi vplivi m) zborniki

556.55(4-014)(234.32)
COBISS.SI-ID 119497728


NASLOVNO KAZALO
 • .NET e-commerce programming 74
 • The .NET languages 53

 • A&D Lexikon 217
 • Acoustics 2
 • Adaptacija jezikovnega modela na vsebinsko specifično besedišče 129
 • Adobe Photoshop 7.0 46
 • Advanced algorithmic approaches to medical image segmentation 203
 • An advanced course in modern nuclear physics 156
 • Advanced functional molecules and polymers 174
 • Aktivacija komponent telesa raziskovalnega reaktorja TRIGA 249
 • Aktivna električna sita 251
 • Algoritmi in programski jeziki 50 , 93
 • Analiza kritičnosti bazena za iztrošeno gorivo reaktorja TRIGA 331
 • Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa 193
 • Analysis for applied mathematics 31
 • Analytical chemistry of macrocyclic and supramolecular compounds 183
 • Analytical ultracentrifugation VI 190
 • The application of programmable DSPs in mobile communications 306
 • Applied probability models 37
 • ArchiLab's futurehouse 445
 • Architectural details 460
 • Architecture + animation 410
 • Art of the 20th century 411
 • ASP 105
 • ASP.NET distributed data applications 79
 • The AutoCAD 2002 tutor for engineering graphics 85
 • AutoCAD for Windows - LT. Delovni zvezek 60
 • Automotive electronics and computer systems 341
 • Avtomatizacija, vodenje in regulacije v elektroenergetskih sistemih 282

 • Bad astronomy 154
 • Balancing and balacing equipment 6
 • Baročno slikarstvo na Goriškem 428
 • Basic ship theory. Vol. 1, Hydrostatics and strength 349
 • Beginning SQL server 2000 for VB developers 146
 • Beginning VB. NET 51
 • Biblija AutoCAD-a 2002 70
 • Biologija 195
 • Biotransformations 24
 • Die Blechabwicklungen 232
 • Building construction illustrated 404
 • Building pathology 330
 • Building web solutions with ASP.NET and ADO.NET 66

 • CEBus demystified 311
 • Cening. 24, Strojne inštalacije 328
 • A century of separation science 177
 • Chemical and biological warfare 363
 • Chemistry of petrochemical processes 368
 • The color of cities 442
 • Computational discrete mathematics 59
 • Computer numerical control 220
 • Configuring and tuning databases on the Solaris platform 111
 • Construction drawings 13
 • Construction in cities 329
 • Courtyards 462

 • Časovna dimenzija v arhitekturni kompoziciji 459

 • Damage mechanics with finite elements 35
 • Data-centric .NET programming with C# 61
 • "Datalink" 4.3 demo 350
 • Design des 21. Jahrhunderts 468
 • Le design du 21e siecle 468
 • Design of digital video coding systems 309
 • Design of the 20th century 470
 • Design-Ease 48
 • Designing the 21st century 468
 • Deutsch fur Maschinenbau III 476
 • Diego Velazquez 431
 • Diesel and gasoline performance and additives 364
 • Diesel-engine management 222
 • Digital television standardization and strategies 312
 • Digitalne strukture 302
 • Digitalni sistemi in krmilja. Del 1, Logične strukture in vezja 303
 • Digitalno procesiranje signalov 315
 • Dinamika linearnih sistemov in regulacije 391
 • Dioecesis Justinopolitana 416
 • Disaster management in telecommunications, broadcasting, and computer systems 310
 • Diskretni regulacijski sistemi 392
 • DOE simplified 48
 • Double-skin facades 405
 • Draht 417
 • Driving-safety systems 342
 • Dynamics of evolutionary equations 41

 • E-uprava na dlani 90
 • ECDL module 1. Basic concepts of information technology 91
 • ECDL module 2. Using the computer and managing files 113
 • ECDL module 3. Word processing : ECDL-the European PC standard 114
 • ECDL module 4. Spreadsheets 134
 • ECDL module 5. Database 95
 • ECDL module 6. Presentation 135
 • ECDL module 7. Information and communication 136
 • Eckert animal physiology 200
 • Einfuhrung in die Motorradtechnik 340
 • Electroanalytical methods 178
 • Electronic books and epublishing 359
 • Electronic braking, traction, and stability control 343
 • Električne inštalacije 283
 • Elektrika 279
 • Elektroakustika 161
 • Elektroenergetski sistemi 284
 • Elektromagnetno valovanje 274
 • Elektronika 266
 • Elektronika za računalnikarje 294
 • Elektrosmog 25
 • Elektrotehnični materiali. Modul: Izolanti in dielektriki 263
 • Elektrotehnični materiali. Modul: Kovinski materiali 264
 • Elsevier's dictionary of abbreviations, acronyms, synonyms and symbols used in medicine 481
 • Encyclopaedia of mathematics 32
 • Encyclopedia of genetics 196
 • Energetski pretvorniki. 2, Termodinamika, toplotni stroji, parne, plinske in nuklearne elektrarne 278
 • Energiehandbuch 215
 • Energy management handbook 288
 • Engine combustion instrumentation and diagnostics 248
 • Engine controls and das demo 350
 • Engineering ceramics 207
 • Engineering fundamentals 206
 • Environmental foresight and models 26
 • Environmentally sound technologies for wastewater and stormwater management 336
 • Essential oils analysis by capillary gas chromatography and carbon-13 NMR spectroscopy 184
 • The evolution of american urban desing 433
 • XSLT programmer's reference 86

 • Faculty of Civil and Geodetic Engineering on the doorstep of the millennium 192
 • Fantasy worlds 426
 • Fasteners and screw threads 3
 • Fault detectability in DWDM 316
 • Fizika 162
 • Fizika v stripu + rešene naloge 163
 • Fiziognomija slike 430
 • Food additives 365
 • Fotonika 297
 • Fotonski polprevodniški elementi 301
 • FreeHand 10 127
 • Freight containers 4
 • Fuel cell technology for vehicles 344
 • Furnirji in plošče 374

 • Gasilsko tehnično reševanje 204
 • Gasoline-engine management 225
 • Geodetski in izravnalni računi. 1 150
 • Geodezija za gradbene tehnike 155
 • Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002 484
 • Geographic information systems and science 482
 • Geratekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik 258
 • Giorgetto Giugiaro 467
 • Global positioning system 152
 • Graditeljstvo u praksi 334
 • Gradniki sistemov vodenja 267
 • Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 3, Porečje Temenice in Mirne 465
 • ŠGrandeurs et unitesĆ 9
 • The great book of fighters 346
 • Great leap forward 434
 • Green chemistry 191
 • Grundlagen der Gastechnik 226
 • Gustav Klimt 418

 • Handbook of dynamical systems. Vol. 2 33
 • Handbook of imaging materials 367
 • Handbook of plastics joining 227
 • Handbook of print media 358
 • Handbook of weaving 384
 • Hauser am Meer 463
 • Hawley's condensed chemical dictionary 477
 • Henri Matisse 421
 • Hidromehanika 171
 • High-mountain lakes in the Eastern part of the Julian Alps 486
 • Highlights in solute-solvent interactions 180
 • History of computing 82
 • Hitri vodnik po Wordu 2000 100
 • The HOK guidebook to sustainable design 456
 • Hundertwasser 461
 • HVAC control in the new millennium 406

 • IC layout basics 300
 • IEC 61131-3: programming industrial automation systems 395
 • Impacts in mechanical systems 164
 • In detail 451 , 452
 • In vendar se giblje 327
 • Industrial design A-Z 471
 • Industrial Ethernet 94
 • Inorganic chemistry 181
 • Inorganic chemistry highlights 182
 • Inside LightWave 7 45
 • Insulators for high voltages 272
 • Integrirana vezja. Vaje 295
 • Interactive multimedia learning 65
 • Interieurs de la cote 463
 • Interieurs de Londers 469
 • Interieurs de Provence 455
 • Interieurs marocains 472
 • Internal combustion engines 224
 • "Interpreter" demo 350
 • Introduction to modern photogrammetry 153
 • Introduction to statistical quality control 361
 • Iron and steel dictionary 480
 • Izbrana poglavja iz fizike mehke snovi 197
 • Izbrana poglavja iz parametričnih identifikacij procesov 402

 • Javna razsvetljava v Ljubljani 335

 • Kače 201
 • Kako v Linuxu? 84
 • Karl Moore's Visual Basic .NET 103
 • Katalog SIST 2002 10
 • Kemija. Zbirka računskih nalog 176
 • Klima i prirodno sušenje drva 376
 • Ko ogenj spi in je voda zvezana 27
 • Komunikacija človek-stroj 83
 • Komunikacije v sistemih daljinskega vodenja. Knjiga 1, Osnove podatkovnih komunikacij 390
 • Konstitution und Magnetismus des Eisens und seiner Legierungen 209
 • Konstruieren von Pkw-Karosserien 345
 • Kontekstno komprimiranje slik 72

 • Laboratorijske vaje iz visokonapetostne tehnike 281
 • Laboratorijske vaje pri industrijski elektroniki 275
 • Landscape detailing. Vol. 4, Water 437
 • Langenscheidts Fachworterbuch Technik und angewandte Wissenschaften 478
 • LIA handbook of laser materials processing 239
 • Le Corbusier 449
 • Learning-based robot vision 397
 • Lengths, widths, surfaces 34
 • Lesnoobdelovalni stroji 377
 • Lexikon der Bautechnik 333
 • Libraries and learning resource centres 448
 • Limits, fits and surface properties 5
 • Linux+ study guide 130
 • London interiors 469

 • Macromedia Freehand 10 126
 • Macromedia FreeHand 10 for Windows and Macintosh 58
 • The magic of our universe 1
 • Magnesium und seine Legierungen 370
 • Magnetic sensors and magnetometers 273
 • Maintenance engineering handbook 354
 • Manual drive trains and axles 338
 • Marc Chagall 412
 • Mastering Delphi 6 57
 • Mastering Visual Basic.NET 116
 • Mastering Windows XP home edition 77
 • Mastering Windows XP Professional 102
 • Matematika 36
 • Matematika II 42
 • Matematika III 30
 • Materiali in tehnologije v elektroniki in optoelektroniki 211
 • Materiali v tehniki 208
 • Mathematical computing 52
 • Mathematics handbook for science and engineering 40
 • The Maya 464
 • mCommerce security 123
 • Measurement and control basics 265
 • Mecanoo Architects 450
 • Mechanical engineering drawings 13
 • Mechanical vibration and shock 6
 • Mechanism design 223
 • Merilniki in merilne metode v elektroniki 277
 • Meritve 252
 • Meritve. Laboratorijske vaje 253 , 254
 • Merjenja temperatur in tlakov 160
 • Metode komuniciranja - elektronsko komuniciranje 75
 • Microelectronics and microsystems 299
 • Microphone arrays 319
 • Microsoft Access version 2002 inside out 69
 • Microsoft Excel version 2002 inside out 133
 • Microsoft Office XP developer's guide 96
 • Microsoft Office XP resource kit 97
 • Microsoft project version 2002 inside out 137
 • Microsoft Windows XP professional 132
 • Microsoft Windows XP Professional 98
 • Microsoft Windows xp step by step 99
 • Microsoft Word version 2002 inside out 101
 • Mikroelektronske tehnologije 305
 • Mikrokrmilnik 108
 • Mikrokrmilnik SAB 80515 142
 • Mikrokrmilniški sistemi 67 , 68
 • Mikroračunalniki v močnostni elektroniki 250
 • The mills 447
 • Mobile communication systems 325
 • Modeli in odločitveni sistemi 353
 • Modeling and verification of parallel processes 104
 • Modeliranje in simulacija 385
 • Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov 257
 • Modelling and control of robot manipulators 16
 • Modern scientific tools in bioprocessing 28
 • Modern welding technology 219
 • Moj prvi PC 112
 • Mollierov h,s diagram za vodo in vodno paro 236
 • Moroccan interiors 472
 • Motion and time study for lean manufacturing 360
 • Moving to VB.NET 49
 • MP3! 78
 • Multiantenna digital radio transmission 318
 • Multivariabilni sistemi 386
 • MuseumsQuartier Wien 457

 • Načrtovanje in analiza eksperimentalnega sistema aktivnih magnetnih ležajev 242
 • Načrtovanje in priprava študijskih gradiv za izobraževanje na daljavo 23
 • Naloge iz moderne fizike 166
 • Naloge iz osnov elektrotehnike. Del 2 268
 • Narava Slovenije. Ljubljansko barje in Iška 29
 • Naturstein und Architektur 458
 • Naučite se flash MX v 24 urah 87
 • Nelinearni sistemi avtomatskega vodenja 396
 • NETLAB 110
 • Nevrokibernetika 17
 • New forms 453
 • A new kind of science 43
 • New trends in fluorescence spectroscopy 187
 • Noise, oscillators, and algebraic randomness 276
 • Nortel networks 88

 • The object primer 47
 • Objektno programiranje v C++ 148
 • Oblikovanje inteligentnih sistemov in odkrivanje znanja z avtomatskim programiranjem 117
 • Obnovimo pohištvo 473
 • OE I - LAB. Laboratorijske vaje 269
 • OE II - LAB 270
 • On-line LC-NMR and related techniques 175
 • 1001 traditional construction details 407
 • Operacijski sistemi 62 , 147
 • Operation of counterflow regenerators 157
 • Operations management 357
 • Opisna geometrija 39
 • Optično branje in digitalna fotografija 73
 • Oracle9i UNIX administration handbook 56
 • Organic structures from spectra 179
 • Organisation in der Produktionstechnik. 3, Arbeitsvorbereitung 352
 • Osnove elektromagnetike 285 , 286
 • Osnove elektrotehnike II 293
 • Osnove kovinarstva in strojništva 233
 • Osnove kovinarstva in strojništva. Delovna navodila in vaje 234
 • Osnove logičnih vezij 140
 • Osnove nelinearnih elementov 298
 • Osnove numerične matematike 38
 • Osnove snovanja mehkih (fuzzy) regulacij 393 , 394
 • Osnovni algoritmi 143
 • Overvoltage protection of low voltage systems 262

 • Pablo Picasso 422
 • Paints and varnishes 7
 • Panoramic vision 475
 • Paper, board and pulps 8
 • The PDMA toolbook for new product development 362
 • Peptides 189
 • Permanent magnet motor technology 259
 • Photovoltaic guidebook for decision-makers 280
 • Physics of rotating fluids 165
 • Pierre-Auguste Renoir 425
 • Pipe drafting and design 241
 • PKW-Klimatisierung 348
 • Plinarski priručnik 245
 • Pnevmatične in hidravlične naprave 378
 • POF - polymer optical fibers for data communication 321
 • Poglavja iz mikrovalovnih meritev 271
 • Pogovori o baročni umetnosti 2001 424
 • Pomnilniško programirljivi krmilni sistemi. Del 1 389
 • Poslovne funkcije 356
 • Postopki digitalne obdelave signalov 324
 • Power system commissioning and maintenance practice 261
 • Power system economics 287
 • Precizijsko merjenje nizkih tlakov z merilnikom z lebdečo kroglico 172
 • Prenos signalov 307 , 320
 • Prenosne poti v telekomunikacijah 313
 • Preservation management of digital materials 18
 • Pressure vessel design manual 332
 • Pretvarjanje v električno energijo 289
 • Principles of radar and sonar signal processing 317
 • Priročnik za voditelja čolna 339
 • Priročnik za zdravo in varno delo 20
 • Prodajanje za telebane 355
 • Professional ADO.NET 118
 • Professional ASP.NET 1.0 special edition 119
 • Professional ASP.NET Web services 120
 • Professional ebXML Foundations 121
 • Programiranje v zbirnem jeziku 128
 • Programmable controllers 81
 • Programming ASP.NET 92
 • Programming Microsoft SQL server with Microsoft Visual Basic .NET 64
 • Prolog programming for artificial intelligence 54
 • Propellants and explosives 185
 • Properties of lithium niobate 210
 • Properties of silicon germanium and SiGe:Carbon 371
 • Properties, processing and applications of gallium nitride and related semiconductors 372
 • Provence interiors 455

 • Quantities and units 9

 • Race car engineering and mechanics 350
 • Računalnik 149
 • Računalniška grafika 122
 • Računalniško podprto modeliranje avtocestnega pristopa 435
 • Računanje menjalnih zobnikov 240
 • Random heterogeneous materials 213
 • Rastline 198
 • Red Hat Linux 7.2 unleashed 124
 • Red Hat Linux 7.3 for dummies 76
 • Relativistic quantum measurement and decoherence 167
 • Robot building for beginners 15
 • Robotika 14
 • The romanesque 446

 • Salvador Dali 413 , 414
 • Sample preparation in chromatography 186
 • Sandro Botticelli 415
 • Satellite personal communications for future-generation systems 323
 • Schmierstoff-Tabelle fur Baumaschinen, Erdbewegungs und Verdichtungsgerate 243
 • Schweisstechnik. 2 244
 • Seaside interiors 463
 • Seminar: Vodenje sistemov I 400
 • Seminar: Vodenje sistemov II 401
 • Simple solutions to energy calculations 216
 • Simulacijska tehnika 388
 • Sistemi industrijske elektronike. Gradniki in sestavi 304
 • Slovenija. Turistični atlas 485
 • Slovenski naravni kamen 194
 • Slovensko-nemški poslovni slovar 479
 • Slowenisch-deutsches Wirtschaftsworterbuch 479
 • Smile i-D 474
 • Snovanje pohištva 351
 • SOAP programming with Java 55
 • Software quality and software testing in Internet times 131
 • South American medicinal plants 199
 • Special edition using SOAP 107
 • Spirit of the machine 454
 • Spoznavanje strojnih elementov 228
 • Stahleisen-Worterbuch 480
 • Statistical and dynamical aspects of mesoscopic systems 168
 • Statistical methods for quality control. Vol. 1, Statistical methods in general. Terminology and symbols. Acceptance sampling 11
 • Statistical methods for quality control. Vol. 2, Measurement methods and results. Interpretation of statistical data. Process control 12
 • Statistical physics and spatial statistics 169
 • Steam-plant operation 292
 • Stochastic processes in physics, chemistry, and biology 170
 • Stroji in naprave v lesarstvu 379
 • Stroji za obdelavo lesa 383
 • Stroji za primarno obdelavo lesa 380
 • Surfactants 369
 • Suspension geometry 3.03 demo 350
 • Sustainable architecture in Japan 441
 • Sustainable ecosystems and the built environment 432
 • Sustaining architecture in the anti-machine age 444
 • Sušenje lesa 381
 • Synthesis of inorganic materials 188

 • Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare 236
 • Taller digital 429
 • Tamara de Lempicka 420
 • Taschenbuch fur den Maschinenbau 247
 • Tattoos 427
 • Technical drawings 13
 • Technical drawings in general 13
 • Technology for chemical cleaning of industrial equipment 366
 • Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin 443
 • Tehnično risanje 229
 • Tehnično risanje s strojnimi elementi. Vaje 230
 • Tehnično risanje. Vaje 231
 • Tehnologija delovnih procesov 2. Streha, ostrešje, kritina, stopnice 408
 • Tehnologija lesa 1 375
 • Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin 235
 • Tehnologija spajanja in preoblikovanja 221
 • Tehnološke karakteristike preoblikovalnih strojev 237
 • Telekomunikacijska tehnika in sistemi 314
 • Telemetry systems engineering 308
 • Teorija linearnih diskretnih sistemov 398
 • Teorija linearnih zveznih sistemov 403
 • Teorija regulacij 387
 • Teorija sistemov 399
 • Terminology and symbols 6
 • Tests and test equipment 6
 • 3-D textile reinforcements in composite materials 212
 • Three-dimensional television, video and display technology 139
 • Tiristorski pretvorniki 255
 • Towards a history of construction 409
 • Trains 347
 • Transport and energy conversion in the heliosphere 158
 • Transportne naprave v lesarstvu 382
 • Trdnost 159
 • Triglavski narodni park 436 , 438
 • Tropical Mexico 483

 • Učinkovitost hlajenja s plinom 246
 • Understanding batteries 256
 • UNIX 63
 • Unix unleashed 141
 • Urban design 439 , 440
 • Uvod v integrirana vezja 296
 • Uvod v SQL 106

 • Vacuum switchgear 260
 • Vaje iz tehnike preoblikovanja 238
 • Vaje iz tehnologije 373
 • Večpredstavnost 80
 • Veno Pilon 423
 • Vesolje v orehovi lupini 151
 • Vincent van Gogh 419
 • Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp 486
 • Visokonapetostna tehnika 290
 • Visual Basic database programming 89
 • Visual basic.NET od začetka 125
 • Visual C++.NET 109
 • Visual Workbench za Fortran PowerStation v okolju Windows 3.1 115
 • Vortex structure and dynamics 173

 • Water and wastewater calculations manual 337
 • Web site design made easy 71
 • Wegweiser fur den Erfinder 22
 • The welding workplace 218
 • Wilde's WWW 145
 • Wind energy 291
 • Wireless communications 322
 • Wireless internet access over GSM and UMTS 138
 • Wireless world 326
 • World energy resources 214
 • World guide to special libraries 19

 • Zakon o delovnih razmerjih 21
 • Zanesljivost računalniških sistemov 144
 • Zbirka nalog iz matematike III 44
 • Zbornik referatov 205
 • Zgodnja industrijska arhitektura na Slovenskem 466

 • Živali 202


IMENSKO KAZALO
 • Ablan, Dan 45
 • Abley, Ian 444
 • Adamič, Milan Orožen glej Orožen Adamič, Milan
 • Adamič, Tatjana (avtor) 466
 • Adams, Cassandra (avtor) 404
 • Adanur, Sabit (1960-) 384
 • Agrež, Dušan (avtor) 253 , 254
 • Albert, Klaus 175
 • Alt, Helmut (1950-,urednik) 59
 • Altwicker, H. (avtor) 370
 • Ambler, Scott W. (1966-) 47
 • Ambrožič, Vanja 250
 • Amland, Stale (avtor) 131
 • Anderson, Mark J. (1953-) 48
 • Anderson, Paul (avtor) 84
 • Anderson, Richard (avtor) 119
 • Anderson, Robin (avtor) 141
 • Andjelič, Jure (fotograf) 486
 • Appleman, Daniel 49
 • Arias, Jose M. (1959-,urednik) 156
 • Armendariz, Clarisa Perez- (avtor) 363
 • Arnič, Ivan 373
 • Atanasijević-Kunc, Maja 385 , 386 , 387
 • Aylett, Bernhard J. (drugo) 181
 • Azarov Domajnko, Maja 50
 • Azarov, Maja glej Azarov Domajnko, Maja

 • Babič, Rudolf 251
 • Babič, Rudolf (avtor) 266
 • Baclic, B... S. glej Bačlić, B... S.
 • Bačlić, B... S. 157
 • Badovinac, Zdenka (avtor dodatnega besedila) 423
 • Bajd, Tadej 14
 • Bajželj-Žvokelj, Katarina (prevajalec) 430
 • Ball, Bill (avtor) 124
 • Ball-Teshuva, Jacob 412
 • Balmas, Paolo 467
 • Barett, Priscilla (ilustrator) 483
 • Barnes, Jon (fotograf) 279
 • Barral i Altet, Xavier 446
 • Basiura, Russ (avtor) 120
 • Batič, Martin (avtor) 20
 • Battle, Guy 432
 • Bauer, Horst (odgovorni urednik) 342
 • Bauer, Horst (urednik) 225
 • Baur, Bertrand (fotograf) 201
 • Becchi, Antonio (urednik) 409
 • Beck, Adolf (urednik) 370
 • Beck, M. B. (urednik) 26
 • Beckschafer, Birgit Lamerz glej Lamerz Beckschafer, Birgit
 • Beckschafer, Birgit Lamerz- glej Lamerz-Beckschafer, Birgit
 • Bedenk, Kasilda 476
 • Bedjanič, Matjaž (avtor,fotograf) 29
 • Beitz, Wolfgang (urednik) 247
 • Beletsky, Les (1956-) 483
 • Belliveau, Paul (urednik) 362
 • Bengisu, M. glej Bengisu, Murat (1963-)
 • Bengisu, Murat (1963-) 207
 • Benosman, Ryad (urednik) 475
 • Bergelj, Franc 252 , 253 , 254
 • Bertoni, Daniela Milotti glej Milotti Bertoni, Daniela
 • Bertrand, Jean (prevajalec) 427
 • Beseničar, Jure 150
 • Bethel, James S. (avtor) 153
 • Betounes, David 52
 • Beyer, Hugh (prevajalec) 418 , 425
 • Bezjak, Jožica 208
 • Bial, Raymond 447
 • Birch, Tom W. 338
 • Bischof, Brian 53
 • Bityutskov, V... I. (prevajalec) 32
 • Bizjak, Barbara Železnik glej Železnik Bizjak, Barbara
 • Bjelovučić, N. glej Bjelovučić, Niko
 • Bjelovučić, Niko 339
 • Boeckl, Matthias (urednik) 457
 • Boekholt, Richard 218
 • Bonačić, Davor (avtor) 128
 • Bonča, Jaka (mentor) 459
 • Bonek, Ernst (avtor) 138
 • Bonsch, Helmut Werner 340
 • Borchard, W. (urednik) 190
 • Bosman, Suzanne (prevajalec) 464
 • Bossanyi, Ervin (avtor) 291
 • Botticelli, Sandro (umetnik) 415
 • Božič, Ivan (1963-,avtor) 253 , 254
 • Božič, Ivo (avtor,fotograf) 29
 • Božič, Ivo A. glej Božič, Ivo
 • Brady, Robert N. 341
 • Brajkovič, Rok (prevajalec) 87
 • Brajkovič, Valdi (ilustrator) 402
 • Brancelj, Anton (urednik) 486
 • Brandstein, Michael (1967-,urednik) 319
 • Branen, Alfred Larry (1945-,urednik) 365
 • Bratko, Ivan (1946-) 54
 • Brayer, Marie-Ange (urednik) 445
 • Bressan, Nicoletta (avtor dodatnega besedila) 430
 • Brest, Janez (avtor) 148
 • Brešar, France 30
 • Breščak, Mateja (avtor dodatnega besedila) 430
 • Breščak, Mateja (korektor) 428
 • Breščak, Mateja (urednik) 430
 • Breška, Zdene (avtor) 443
 • Breuer, Heinz-Peter (urednik) 167
 • Brewer, William (prevajalec) 181
 • Brezočnik, Zmago 307
 • Brezočnik, Zmago (pisec recenzij) 302
 • Briški, Mika (prevajalec) 423
 • British Library 18
 • Brogden, Bill glej Brogden, William Bill
 • Brogden, William Bill 55
 • Brogliato, Bernard (1963-,urednik) 164
 • Brown, Barry (1972-,urednik) 326
 • Brown, Charles E. 214
 • Bubenzer, Achim (urednik) 280
 • Bulc, Nada 176
 • Burger, Erich (avtor) 258
 • Burggren, Warren (avtor) 200
 • Burleson, Donald K. 56
 • Burton, Tony (1947-,avtor) 291

 • Caf, Matej (avtor) 142 , 390
 • Cafuta, Peter 388
 • Cafuta, Peter (pisec recenzij) 390 , 391
 • Cajhen, Rafael 255 , 389
 • Cantos, Pascual Selles (avtor dodatnega besedila) 429
 • Cantu, Marco 57
 • Carden, Frank 308
 • Cary, Howard B. 219
 • Cassez, Franck (1967-,urednik) 104
 • Cerbe, Gunter (avtor) 226
 • Cerda, Fernando Fargueta (avtor dodatnega besedila) 429
 • Chagall, Marc (umetnik) 412
 • Chang, Bernard (avtor dodatnega besedila) 434
 • Chappell, David A. (avtor) 121
 • Chen, Jie (1965-) 309
 • Cheney, Ward 31
 • Ching, Francis D. K. glej Ching, Frank
 • Ching, Frank 404
 • Choudhury, Subir (avtor) 126
 • Chung, Alice (grafični oblikovalec) 434
 • Chung, Chuihua Judy (urednik) 434
 • Claridge, Michael (prevajalec) 415
 • CNRS Summer School on Solar Astrophysics (1998 ; Oleron) 158
 • Cohen, Sandee (1948-) 58
 • Collins, J. (avtor) 152
 • Cook, David 15
 • Coyle, Valerie (prevajalec) 419
 • Croddy, Eric (1966-) 363
 • Curran, Kelly 220
 • Cvetaš, Franc 159

 • Čelik, Tatjana (avtor,fotograf) 29
 • Čermak, Metka 374 , 375
 • Černelič, Franc 204
 • Čertanc, Niko (avtor) 443
 • Čićak, Stjepan (avtor) 334
 • Činč Juhant, Breda (avtor dodatnega besedila) 201
 • Čižek, Niko (avtor) 149
 • Čobal, Bogdan (oblikovalec ščitnega ovitka) 148
 • Čretnik, Borut 60
 • Čretnik, Borut (ilustrator) 221
 • Čretnik, Darja 221
 • Čučej, Žarko 390
 • Čučej, Žarko (mentor) 72

 • Dali, Salvador 413 , 414
 • Dali, Salvador glej Dali, Salvador
 • Daum, Werner (avtor) 321
 • David, Victor (avtor) 186
 • Davis, Guy Hart- glej Hart-Davis, Guy
 • Debevc, Matjaž (avtor) 23
 • Debevc, Matjaž (ilustrator) 398
 • Deimling, Barbara 415
 • Del Re, Enrico (1947-,urednik) 323
 • Dell, Ronald M. 256
 • Dermastija, Janko (fotograf) 430
 • Dermastja, Janko (fotograf) 424
 • Descharnes, Robert (avtor dodatnega besedila) 414
 • Diamond, Arthur S. (urednik) 367
 • Dickinson, Paul (avtor) 118
 • Dimitrov, Tomislav 376
 • Divjak, Saša 62 , 63
 • Divjak, Saša (avtor) 122
 • Dobnik, Nadja (avtor) 23
 • Dobson, Rick (1944-) 64
 • Dodge, Mark (avtor) 133
 • Dogša, Tomaž 294 , 295 , 296
 • Doleček, Valter (pisec recenzij) 264
 • Dolinar, Drago 391
 • Dolinar, Drago (1953-) 257
 • Dolinar, Drago (mentor) 242
 • Domajnko, Maja Azarov glej Azarov Domajnko, Maja
 • Domevšček, I. glej Domevščik, Igor
 • Domevšček, Igor glej Domevščik, Igor
 • Domevščik, Igor (avtor) 339
 • Dorrans Saeks, Diane glej Saeks, Diane Dorrans
 • Dragutinovic, G... D. glej Dragutinović, G... D.
 • Dragutinović, G... D. (avtor) 157
 • Draksler, Ingrid (korektor) 428
 • Drofenik, Miha glej Drofenik, Mihael
 • Drofenik, Mihael (pisec recenzij) 263
 • Dubbel, Heinrich (začetnik/ustanovitelj) 247
 • Duttman, Martina (urednik) 417

 • Đonlagić, Dali 160 , 392 , 393
 • Đonlagić, Dali (avtor) 297 , 396 , 403
 • Đonlagić, Dali (mentor) 172
 • Đonlagić, Dali (pisec recenzij) 390
 • Đonlagić, Denis 297
 • Đonlagić, Denis (avtor) 160

 • Eagleson, Mary (prevajalec) 181
 • Edgar, James H. (urednik) 372
 • Edwards, Brian (1944-) 448
 • Edwards, Jane 469
 • Egbers, Christoph (1963-,urednik) 165
 • El Mahdy, Galal 310
 • El Saddik, Abdulmotaleb (1966-) 65
 • Erdman, Arthur G. 223
 • Esposito, Dino 66
 • Essers, Volkmar (avtor dodatnega besedila) 421
 • Evans, Grayson 311
 • Eversheim, Walter 352

 • Faculty of Civil and Geodetic Engineering (Ljubljana) glej Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Ljubljana)
 • Fainerman, Valentin B. (urednik) 369
 • Fajdiga, Gregor (prevajalec) 84
 • Fajfar, Dušan (avtor) 443
 • Fajfar, Iztok 67 , 68
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Ljubljana) 192
 • Fatur, Peter (prevajalec) 246
 • Fear, Bob (avtor) 410
 • Feddema, Helen Bell 69
 • Fefer, Dušan 161
 • Feist, Peter H. (avtor dodatnega besedila) 425
 • Ferguson, Colin R. 224
 • Ferjan, Jana Intihar- glej Intihar-Ferjan, Jana
 • Ferracchiati, Fabio Claudio (avtor) 61
 • Ffoulkes, Deborah (prevajalec) 427
 • Fiedler, Bernold (1956-,urednik) 33
 • Field, L. D. 179
 • Fiell, Charlotte 470 , 471
 • Fiell, Charlotte (urednik) 468
 • Fiell, Peter (avtor) 470 , 471
 • Finkelstein, Ellen 70
 • Finžgar, Maja (avtor dodatnega besedila) 423
 • Fischer, Dietmar (avtor) 348
 • Fischinger, Matej (urednik) 192
 • Fisher, Biddy (avtor) 448
 • Fliedl, Gottfried 418
 • Fortuna, Luigi (urednik) 299
 • Frampton, Kenneth 449
 • French, Kathleen (avtor) 200
 • Frenier, Wayne W. 366
 • Freund, Jan A. (1963-,urednik) 170
 • Fricke, Christiane (avtor) 411
 • Fridl, Jerneja (kartograf,fotograf) 193
 • Furlan, Jože 298

 • Gabriel, John William (prevajalec) 411
 • Gabrijelčič, Peter (mentor) 435
 • Gabrovec, Matej (fotograf) 193
 • Gajzer, Matej (avtor) 390
 • Gale, Damjan (fotograf) 485
 • Galičič, Mirjam (prevajalec) 151
 • Gamkrelidze, R... V. (prevajalec) 32
 • Garantini, Mojca (lektor) 149
 • Garbajs, Marjan (fotograf) 193
 • Gaskill, Dennis 71
 • Gatherer, Alan (urednik) 306
 • Geister, Iztok 27
 • Gerlič, Ivan (avtor) 23
 • Geršak, Mirko 377 , 378 , 379 , 380 , 381 , 382
 • Geršak, Mirko (avtor) 383
 • Gheerbrant, Jacqueline (prevajalec) 472
 • Gieras, Jacek F. 259
 • Girling, Peter (prevajalec) 342
 • Giugiaro, Giorgetto (umetnik) 467
 • Gleich, Dušan 72
 • Glumac, Bogdan (mentor) 331
 • Gogala, Andrej (1962-,avtor,urednik,fotograf) 29
 • Gogh, Vincent van 419
 • Golob, Marjan 394
 • Gonick, Larry 163
 • Goodchild, Michael F. (avtor) 482
 • Gookin, Dan 73
 • Goričan, Viktor (ilustrator) 263
 • Gosling, David 433
 • Gosling, Maria Cristina (avtor) 433
 • Gotlih, Karl (urednik) 205
 • Grabner, Jorg 345
 • Grčar, Bojan (pisec recenzij) 391
 • Green, Peter (prevajalec) 405
 • Green, William (1927-) 346
 • Greenwood, Allan 260
 • Gregori, Janez (fotograf) 29 , 438
 • Grimme, Katharina 312
 • Grobelnik, Vesna (avtor,fotograf) 29
 • Grobovšek, Jon (ilustrator) 416
 • Grošelj, Andrej (1948-,avtor) 379
 • Grošelj, Andrej (pisec recenzij) 375
 • Gruev, Marta 435
 • Gugetzer, Gabriele-Sabine (prevajalec) 463
 • Guhl, Wolfram 436
 • Gunderloy, Mike 74
 • Gyergyek, Ludvik (pisec recenzij) 398
 • Gyorkos, Jozsef 75 , 353

 • Haag, Karin (prevajalec) 468
 • Habiger, Ernst (urednik) 217
 • Hall, Jon 76
 • Hameyer, Kay (komentor) 242
 • Hamler, Anton (avtor) 263 , 264
 • Hanc, Jože (fotograf) 193
 • Hanžič, Andrej (ilustrator) 290
 • Harker, Keith 261
 • Harris, Samuel Y. 330
 • Harsh, Anurag (avtor) 123
 • Hart, John (avtor) 363
 • Hart-Davis, Guy 77 , 78
 • Hashagen, Ulf (urednik) 82
 • Hasse, Peter 262
 • Hatch, Lewis F. (avtor) 368
 • Hawking, Stephen W. (1942-) 151
 • Heartfield, James (avtor) 444
 • Helker, Susanne (urednik) 426
 • Henke, Harold (1956-) 359
 • Henkel, Hinrich Schmidt- glej Schmidt-Henkel, Hinrich
 • Henry, Robert (avtor) 308
 • Hercog, Drago 313
 • Hielscher, Martin (prevajalec) 472
 • Higgins, Lindley 354
 • Hladnik, David (urednik) 484
 • Hodgins, Wayne (avtor dodatnega besedila) 70
 • Hofmann-Wellenhof, B. 152
 • Holleman, A. F. 181
 • Holmes, Rhonda (avtor) 78
 • Homer, Alex 79
 • Honnef, Klaus (avtor) 411
 • Hopkins, Tom 355
 • Hordeski, Michael F. 406
 • Horvat, Bogomir (1936-) 80 , 314
 • Horvat, Bogomir (avtor) 302 , 307
 • Houben, Francine 450
 • Hoyrup, Jens 34
 • Hribernik, Božidar 263 , 264
 • Hrvatin, Mauro (fotograf) 193
 • Hrženjak, Jože 228 , 229 , 230 , 231
 • Huč, Tone (avtor) 443
 • Huffman, Art (avtor) 163
 • Hughes, Thomas A. 81 , 265
 • Hulse, Michael (prevajalec) 422
 • Humar, Marjeta (prevajalec) 486
 • Hundertwasser, Friedensreich (1928-,umetnik) 461
 • Hurwitz, Dan (avtor) 92
 • Husing, Nicola (avtor) 188

 • Ianco, Catherine (prevajalec) 426
 • ICHC glej International conference on the history of computing (2000 ; Paderborn)
 • Iglič, Aleš 197
 • Iglič, Veronika Kralj- glej Kralj-Iglič, Veronika
 • Ilich Klančnik, Breda glej Ilich-Klančnik, Breda
 • Ilich-Klančnik, Breda (avtor dodatnega besedila) 423
 • INSPEC (Information service) 371 , 372
 • Institution of Electrical Engineers 261
 • International conference on the history of computing (2000 ; Paderborn) 82
 • International Couette-Taylor Workshop (11 ; 1999 ; Bremen) 165
 • International Organization for Standardization 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13
 • International Organization for Standards 7
 • Intihar Ferjan, Jana glej Intihar-Ferjan, Jana
 • Intihar-Ferjan, Jana (avtor dodatnega besedila) 423
 • Inženiring biro Marinko (Ljubljana) 328
 • ISO glej International Organization for Standardization
 • ISO glej International Organization for Standards
 • Issaq, Haleem J. (urednik) 177

 • Jagodič, Marko (pisec recenzij) 80 , 307 , 390
 • Jaki, Barbara (avtor dodatnega besedila) 430
 • Jaki, Barbara (urednik) 430
 • Jakl, Franc (pisec recenzij) 290
 • Jakubke, Hans-Dieter (avtor) 189
 • Jarc, Bojan (1967-) 266
 • Jarc, Mira (ilustrator) 159 , 229 , 293
 • Jaschke, Johann 232
 • Javidi, Bahram (urednik) 139
 • Jedlicka, Russell (avtor) 308
 • Jeglič, Anton (avtor) 161
 • Jenkins, Nick (avtor) 291
 • Jenko, Mojca (urednik) 424
 • Jenuš, Vladimir (avtor) 314
 • Jeraša, Jaka (fotograf) 416
 • Jereb, Janez (1943-) 235
 • Jereb, Janez (1943-2001) 233 , 234
 • Jerke, Noel (avtor) 74
 • Jodidio, Philip 453
 • John, Karl-Heinz (1955-) 395
 • Jones, Anna Ray- glej Ray-Jones, Anna
 • Jones, Margaret J. 18
 • Jones, Terry (urednik) 474
 • Juhant, Breda Činč glej Činč Juhant, Breda
 • Jurgen, Ronald K. (urednik) 343
 • Jurkovič, Franc (avtor) 393
 • Juvanc, Alojzij (avtor) 443
 • Juvanc, Alojzij (komentor) 435

 • Kačič, Zdravko 83 , 315
 • Kačič, Zdravko (mentor) 129
 • Kačič, Zdravko (pisec recenzij) 80
 • Kaiser, Mihael (avtor) 390
 • Kaiser, Nina (prevajalec) 355
 • Kalameja, Alan J. 85
 • Kalman, J. R. (avtor) 179
 • Kampuš, Zlatko (avtor) 238
 • Kandus, Gorazd (pisec recenzij) 314
 • Kartalopoulos, Stamatios V. 316
 • Kasper, Erich (urednik) 371
 • Kastelic, Marko (1967-,avtor) 50
 • Kastelic, Tomaž (avtor) 443
 • Katalyse Institut fur angewandte Umweltforschung e. V. (Koln) 25
 • Kattan, P. I. glej Kattan, Peter Issa (1961-)
 • Kattan, Peter Issa (1961-) 35
 • Kaučič, Venčeslav (avtor) 176
 • Kavčič, Janez (1954-,avtor) 383
 • Kay, Michael 86
 • Kegl, Karmen (ilustrator) 290
 • Kerman, Philipp 87
 • Khopkar, S. M. glej Khopkar, Shripad Moreshwer
 • Khopkar, Shripad Moreshwer 183
 • Kipphan, Helmut (urednik) 358
 • Kirkpatrick, Allan T. (avtor) 224
 • Klančnik, Breda Ilich- glej Ilich-Klančnik, Breda
 • Klavžer, Tea Lukan glej Lukan Klavžer, Tea
 • Klimt, Gustav (umetnik) 418
 • Knapp, James R. 88
 • Koc, Ut-Va (avtor) 309
 • Kocijan, Juš 267
 • Kodrič, Iztok (fotograf) 339
 • Kofler, Michael 89
 • Kokelj, Peter 268 , 269 , 270
 • Kokol, Peter (mentor) 117
 • Končina, Rafael (ilustrator) 229
 • Koritnik, Darko (avtor) 281
 • Koritnik, Darko (ilustrator) 290
 • Koritnik, Drago (ilustrator) 289
 • Korže, Danilo (avtor) 23
 • Kos, Dimitrij (avtor) 281
 • Koselj, Viktor (urednik) 20
 • Kosta, Neža Mramor- glej Mramor-Kosta, Neža
 • Kostevc, Drago 271
 • Kota, Sridhar (avtor) 223
 • Kožuh, Vasja (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 163
 • Kralj, Alojz (avtor) 304
 • Kralj-Iglič, Veronika (avtor) 197
 • Krapež, Mateja (avtor dodatnega besedila) 430
 • Krapež, Mateja (korektor) 428
 • Krašna, Marjan (pisec recenzij) 23
 • Krause, Werner (urednik) 258
 • Kresal Šoltes, Katarina (avtor) 21
 • Kresal, Barbara 21
 • Krevs, Marko (urednik) 484
 • Kričej, Dušan 90
 • Križman, Alojz (pisec recenzij) 264
 • Kronenburg, Robert 454
 • Krušič, Marjan (urednik) 485
 • Kryštufek, Boris (avtor) 29
 • Kubeczka, Karl-Heinz 184
 • Kubota, Naminosuke 185
 • Kuljača, Ljubomir (avtor) 396
 • Kuljaća, Ozren (ilustrator) 396
 • Kumperščak, Vitodrag 166
 • Kumperščak, Vitodrag (pisec recenzij) 290
 • Kunc, Maja Atanasijević- glej Atanasijević-Kunc, Maja
 • Kuštrin, Igor 236
 • Kuzman, Karl 237 , 238

 • Ladommatos, Nicos (avtor) 248
 • Lamerz Beckschafer, Birgit (prevajalec) 472
 • Lamerz-Beckschafer, Birgit (prevajalec) 455
 • Lammers, Herbert B. (avtor) 292
 • Lammers, Thomas F. (avtor) 292
 • Lampič, Stanislav (ilustrator) 160 , 393
 • Lancaster, John (1957-) 91
 • Lancaster, Patricia J. (urednik) 329
 • Lapajne, Igor (fotograf) 193
 • Laser Institute of America 239
 • Le Chevalier, Franđcois 317
 • Leban, Ivan (avtor) 176
 • Lee, C. C. (urednik) 337
 • Lempicka, Tamara de 420
 • Lenarčič, Matevž (fotograf) 193 , 194
 • Lešnik, Aleksandra (fotograf) 29
 • Lešnjak, Gorazd (pisec recenzij) 307
 • Lešnjak, Gorazd (prevajalec) 36
 • Levstek, Andrej (avtor) 320
 • Lewis, Richard J. (urednik) 477
 • Liberty, Jesse 92
 • Lichtenegger, H. (avtor) 152
 • Lieb, Rolf-Dieter (urednik) 405
 • Lin, Shun Dar 337
 • Linert, Wolfgang (urednik) 180
 • Lipar, Peter (1955-,avtor) 443
 • Littlewood, Michael 437
 • Liu, K. J. Ray (avtor) 309
 • Llorens, Vincente Mas (avtor dodatnega besedila) 429
 • Logar, Ivan (avtor) 443
 • Logar, Marjan 331
 • Lončarič, Tea 93
 • Longley, Paul A. (avtor) 482
 • Looms, J. S. T. 272
 • Lovatt-Smith, Lisa 455 , 472
 • Loves, June 347
 • Lukan Klavžer, Tea 438
 • Lukančič, Boštjan (ilustrator) 39

 • Ma, Qingyun (avtor dodatnega besedila) 434
 • Maguire, David J. (avtor) 482
 • Maher, Igor (fotograf) 193
 • Maher, Tomaž (avtor) 443
 • Maizels, John (avtor dodatnega besedila) 426
 • Maljković, Zlatko (pisec recenzij) 257
 • Marshall, Perry S. 94
 • Martone, Massimiliano 318
 • Masič, Štefan (ilustrator) 149
 • Mason, Peter (prevajalec) 450
 • Matar, Sami (1922-) 368
 • Matisse, Henri 421
 • Maurel, Agnes (1968-,urednik) 173
 • McCarthy, Cristopher (1956-,avtor) 432
 • McGlone, J. Chris (avtor) 153
 • McTaggart, Bill (1951-) 95
 • Mecke, Klaus R. (1964-,urednik) 169
 • Medič, Marijan (pisec recenzij) 383
 • Medjugorac, Nerima (avtor) 381
 • Mendler, Sandra 456
 • Mernik, Marjan (pisec recenzij) 148
 • Meyer, Gerd (1949-,urednik) 182
 • Meyerhoff, Dirk (urednik) 131
 • Meyers, Fred E. 360
 • Microsoft Corporation 97
 • Microsoft Corporation (Redmond) (začetnik/ustanovitelj) 98
 • Mihalič, Robert 100
 • Mihalič, Robert (prevajalec) 70
 • Mihelčič, Miran 356
 • Mihelič, Tomaž (fotograf) 29
 • Mihevc, Vekoslav 473
 • Miholčić, Magda (avtor) 334
 • Mikhail, Edward M. 153
 • Milanovič, Miro (pisec recenzij) 257
 • Miller, Chris (prevajalec) 446
 • Millhollon, Mary 101
 • Milotti Bertoni, Daniela (prevajalec) 416
 • Minasi, Mark 102
 • Minh, D. L. Paul glej Minh, Do Le (1949-)
 • Minh, Do Le (1949-) 37
 • Miravete, Antonio (urednik) 212
 • Mirtič, Breda (avtor) 194
 • Mislej, Irene (avtor dodatnega besedila) 423
 • Mladenović, Miroslav (avtor) 443
 • Mlakar, Jože (1941-) 274
 • Mlinar, Ciril (avtor,fotograf) 29
 • Mlinar, Ciril (fotograf) 202
 • Moaveni, Saeed 206
 • Moberg, Kent Davis 1
 • Mobley, Keith (glavni urednik) 354
 • Mohorko, Jože (avtor) 142
 • Moldoveanu, Serban 186
 • Molinski, Axel (prevajalec) 419
 • Montgomery, Douglas C. 361
 • Moore, Karl 103
 • Moran, Diane (avtor) 136
 • Moss, Dennis R. 332
 • Moughtin, Cliff 439 , 440
 • Mouzon, David L. (avtor) 407
 • Mouzon, Stephen A. 407
 • MOVEP 2000 (2000 ; Nantes) 104
 • Mramor-Kosta, Neža (avtor) 42
 • Mrhar, Peter 105 , 106
 • Mueller, John (1958-) 107
 • Munih, Marko (1962-) 108
 • Murdoch University Environmental Technology Centre 336
 • Muren, Hinko 240
 • Murovc, Boštjan glej Murovec, Boštjan
 • Murovec, Boštjan 275
 • Murray, Katherine (avtor) 101
 • Murray, William H. (1943-) 109
 • Musil, Vojko (avtor,pisec recenzij) 263
 • Muster, Miki (ilustrator) 201
 • Mušič, Gašper (avtor) 400 , 401
 • Muškinja, Nenad (avtor) 394
 • Muškinja, Nenad (ilustrator,prevajalec) 396
 • Muthesius, Angelika (urednik) 455 , 472

 • Nabney, Ian T. (1963-) 110
 • NACE International 366
 • Nalwa, Hari Singh (1954-,urednik) 174
 • Narodna galerija (Ljubljana) 424
 • Neret, Gilles (avtor dodatnega besedila) 413 , 414 , 420
 • Netherlands Standardization Institute 7
 • Nortel (Firm) 88
 • Nothhaft, Richard (avtor) 345
 • Novak, Ivan (pisec recenzij) 290
 • Nussdorfer, Andrej (avtor) 68

 • Oblak, Seta (prevajalec) 436
 • Oc, Taner (1944-,avtor) 440
 • Odell, William (avtor) 456
 • Ojsteršek, Milan (pisec recenzij) 148
 • Oman, Janez (pisec recenzij) 236
 • Online training solutions 99
 • Orehek, Anton 277
 • Orel, Bogoljub 278
 • Orel, Bojan 38
 • Orel, Bojan (avtor) 42
 • Orgulan, Andrej (avtor) 289
 • Orožen Adamič, Milan (fotograf) 193

 • Packer, Allan N. 111
 • Parisher, Roy A. 241
 • Parsons, Alexandra 279
 • Pauli, Josef 397
 • Pavčič, Tomaž (avtor) 443
 • Pavšek, Miha (fotograf) 193
 • Peček, Darja Senčur glej Senčur Peček, Darja
 • Pečenko, Nikolaj 112
 • Peklaj, Abdon (avtor) 443
 • Penfold, David 113 , 114
 • Pepperhoff, W. 209
 • Perez-Armendariz, Clarisa glej Armendariz, Clarisa Perez-
 • Perko, Drago 193
 • Perko, Drago (urednik) 484
 • Peršič, Boštjan 320
 • Peter, Norbert 333
 • Peternel, Mitja (avtor) 166
 • Petrešin, Vesna 459
 • Petrišič, Jože 115
 • Petroutsos, Evangelos 116
 • Picasso, Pablo 422
 • Pihler, Jože 281
 • Pihler, Jože (avtor) 290
 • Pilon, Veno 423
 • Pipan, Janez (avtor) 238
 • Pirnat, Aljoša (1971-,avtor) 29
 • Plait, Philip C. 154
 • Planat, Michel (1951-,urednik) 276
 • Planinšič, Peter (komentor) 72
 • Planinšič, Peter (pisec recenzij) 398
 • Plant, Catherine (prevajalec) 413
 • Poboljšaj, Katja (avtor,fotograf) 29
 • Podgorelec, Vili 117
 • Podlesnik, Bojan 282
 • Podobnikar, Tomaž (urednik) 484
 • Pojbič, Jože (fotograf) 193
 • Polajžer, Boštjan 242
 • Posvet Aktivna požarna zaščita (2002 ; Maribor) 205
 • Potočnik, Milena (ilustrator) 377 , 380 , 382
 • Potrč, Matjaž (prevajalec) 70
 • Praprotnik, Nada (avtor) 29
 • Praprotnik, Nada (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 198
 • Prebil, Ivan 39
 • Prešeren, Damjana (urednik) 466
 • Product Development & Management Association 362
 • Prokhorov, Yu... V. (prevajalec) 32
 • Prošek, Marko 383
 • Prošek, Marko (avtor) 379
 • Putz, Marinus (prevajalec) 427

 • Rac, Franc Jakob 479
 • Rade, Lennart 40
 • Raina, Kapil 123
 • Rakar, Andrej (avtor) 385
 • Ramsey, Charles G. 460
 • Rand, David A. J. glej Rand, David Antony James (1942-
 • Rand, David Antony James (1942-,avtor) 256
 • Rand, Harry 461
 • Randall, David 200
 • Rappaport, Theodore S. (1960-) 322
 • Ravnik, Matjaž (mentor) 249
 • Ravnikar, Ivan 283
 • Rawson, K. J. 349
 • Ray-Jones, Anna (urednik) 441
 • Razpet, Alojz 284
 • Ready, John F. (1932-,urednik) 239
 • Rebhan, Eckhard (urednik) 215
 • Redfern, Mylan (avtor) 52
 • Reeve, Eric C. R. (urednik) 196
 • Reguera, David (1975-,urednik) 168
 • Renoir, Pierre-Auguste 425
 • Reynolds, John (1938-) 462
 • Reynolds, Matthew 125
 • Reynolds, Matthew (avtor) 51
 • Rhea, Robert A. (avtor) 241
 • Rhind, David W. (avtor) 482
 • Richters, Christian (fotograf) 450
 • Riemschneider, Burkhard (avtor) 427
 • Rihtaršič, Mateja (ilustrator) 150
 • Ripka, Pavel (urednik) 273
 • Roame, Tony 126
 • Rockwell, Ron 127
 • Roth, I. glej Roth, Ingrid (1920-
 • Roth, Ingrid (1920-,urednik) 199
 • Rozelot, Jean-Pierre (1942-,urednik) 158
 • Rozman, Ivan 128
 • Rozman, Vinko 351
 • Ručigaj, Simon (prevajalec) 73
 • Ruhrberg, Karl (avtor) 411
 • Russel, Roberta S. 357

 • Saeks, Diane Dorrans 463
 • Safavi, Philippe (prevajalec) 455 , 463 , 468 , 472
 • Saint, Christopher (1961-) 300
 • Saint, Judy (avtor) 300
 • Sajovic, Jan (avtor) 443
 • Salaj, Bojan (fotograf) 424 , 428 , 430
 • Sandor, George N. (avtor) 223
 • Schaewen, Deidi von 426
 • Schiffmacher, Henk 427
 • Schittich, Christian (urednik) 451 , 452
 • Schlenz, Dieter (urednik) 348
 • Schmidt-Henkel, Hinrich (prevajalec) 455
 • Schmitt, Peter A. (urednik) 478
 • Schneckenburger, Manfred (avtor) 411
 • Scholz, F. (urednik) 178
 • Schubert, Ulrich 188
 • Sciavicco, Lorenzo 16
 • Scuffil, Michael (prevajalec) 420
 • Seliškar, Andrej (avtor,fotograf) 29
 • Sell, George R. 41
 • Senčur Peček, Darja (avtor) 21
 • Senegačnik, Andrej (avtor) 236
 • Sepesy Maučec, Mirjam 129
 • Sery, Paul G. (avtor) 76
 • Sever, Andrej 408
 • Sever, Bela (avtor dodatnega besedila) 485
 • Sewald, Norbert 189
 • Sharpe, David (avtor) 291
 • Siciliano, Bruno (avtor) 16
 • Simončič, Alenka (korektor) 428
 • Singh, Vedpal (1951-,urednik) 24
 • Sinigoj, Anton R. 285 , 286
 • Sitar, Olga (ilustrator) 303
 • Sitges Conference on Statistical Mechanics (16 ; 1999 ; Barcelona) 168
 • Sivec, Ignac (prevajalec,fotograf,avtor dodatnega besedila) 202
 • Slatinek, Rado (pisec recenzij) 314
 • Sleeper, Harold R. (avtor) 460
 • Slovenija 21
 • Slovenija. Urad za standardizacijo in naravoslovje (Ljubljana) 10
 • Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo 424
 • Smerke, Marjan (fotograf) 428
 • Smith, Lisa Lovatt- glej Lovatt-Smith, Lisa
 • Smith, Roderick W. 130
 • Smole, Franc (1956-) 211 , 301
 • Smrekar, Andrej (1954-,avtor dodatnega besedila) 424
 • Smrekar, Andrej (avtor dodatnega besedila) 428 , 430
 • Society of Automotive Engineers 364
 • Stančič, Suzana (prevajalec) 327
 • Stančič, Zoran (urednik) 484
 • Stanek, William R. 132
 • Stenerson, Jon (avtor) 220
 • Stergar, Janez 302
 • Stergar, Janez (1968-,avtor) 80
 • Sternhell, S. (avtor) 179
 • Stewart, James R. glej Stewart, James Robert (1939-
 • Stewart, James Robert (1939-,avtor) 360
 • Stierlin, Anne (fotograf) 464
 • Stierlin, Henri 464
 • Stiglic, Bruno (komentor) 117
 • Stiglic, Bruno (pisec recenzij) 398
 • Stinson, Craig 133
 • Stjepanović, Zoran (pisec recenzij) 23
 • Stobart, Richard (urednik) 344
 • Stoft, Steven 287
 • Stopar, Ivan 465
 • Stott, David 136
 • Stott, David (1952-) 134 , 135
 • Stover, Teresa S. 137
 • Strelec, Vladimir 245
 • Strgar, Jelka (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 195
 • Stropnik, Jože (1947-) 171
 • Suri, Jasjit S. (urednik) 203
 • Sussman, Dave (avtor) 79
 • Svečko, Rajko 398 , 399
 • Svečko, Rajko (avtor) 392 , 403
 • Svečko, Rajko (pisec recenzij) 396
 • Swanborough, Gordon (avtor) 346
 • Swirnoff, Lois 442
 • Symposium on Analytical Ultracentrifugation (12th ; 2001 ; Duisburg) 190

 • Šerbelj, Ferdinand 428
 • Šere, Dare (avtor,fotograf) 29
 • Šetina, Janez 172
 • Škrjanc, Igor 400 , 401
 • Šmitek, Brane glej Šmitek, Branislav
 • Šmitek, Branislav (avtor) 23
 • Šolar, Anton (avtor) 473
 • Šolar, Martin (avtor) 438
 • Šoltes, Katarina Kresal glej Kresal Šoltes, Katarina
 • Štandeker, Cveto 303
 • Štefanac, Samo (urednik) 416
 • Štrumej, Lara (avtor dodatnega besedila) 423
 • Štuhec, Matjaž (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 162
 • Štumberger, Gorazd (avtor) 257
 • Štumberger, Gorazd (komentor) 242
 • Šuhel, Peter 304
 • Šunić, Miljenko 246

 • Taferner, Manfred 138
 • Taschen, Angelika (urednik) 426 , 463 , 469
 • Tasič, Jurij F. 324
 • Taylor, Bernard W. (avtor) 357
 • Teshuva, Jacob Baal glej Ball-Teshuva, Jacob
 • Tešnjak, Sajid (avtor) 396
 • Thiler, Wolfgang (avtor) 22
 • Tičar, Igor (pisec recenzij) 290
 • Tiegelkamp, Michael (avtor) 395
 • Tiesdell, Steven (avtor) 440
 • Tome, Davorin (avtor,fotograf) 29
 • Tome, Staša 201
 • Tome, Staša (avtor) 29
 • Tominc, Jožef 430
 • Tomšič, Gabrijel 42
 • Torelli, Niko (pisec recenzij) 375
 • Torquato, Salvatore 213
 • Tovornik, Boris 402
 • Tovornik, Boris (avtor) 393
 • Trebar, Mira 140
 • Trilar, Tomi (avtor,fotograf) 29
 • Trilar, Tomi (fotograf) 202
 • Trontelj, Lojze 305
 • Tsur, Samuel A. (1924-) 481
 • Tuma, Matija (pisec recenzij) 236
 • Tupper, E.C. (avtor) 349
 • Turner, Wayne C. (1942-) 288

 • UNEP International Environmental Technology Centre 336
 • Uršej, Samo 142

 • Vaillencourt, Richard (1951-) 216
 • Valeur, Bernard (1944-,urednik) 187
 • Valkenburg, Paul Van glej Van Valkenburgh, Paul
 • Van Gogh, Vincent glej Gogh, Vincent van
 • Van Valkenburgh, Paul 350
 • Velazquez, Diego 431
 • Velazquez, Diego glej Velazquez, Diego
 • Velušček, Vinko (avtor) 381
 • Verein Deutscher Eisenhuttenleute 480
 • Verovnik, Rudi (avtor,fotograf) 29
 • Vilfan, Boštjan 143
 • Vinogradov, I... M. (urednik) 32
 • Virant, Jernej 144
 • Vodopivec, Franc (pisec recenzij) 264
 • Vodovnik, Lojze 17
 • Voršič, Jože 289 , 290
 • Voyiadjis, G. Z. (avtor) 35
 • Vrljić, Darko 334
 • Vukić, Zoran (avtor) 396
 • Vukovič, Darko (ilustrator) 208

 • Wagner, Michael H. 22
 • Walther, Ingo F. (avtor dodatnega besedila) 419
 • Walther, Ingo F. (urednik,avtor dodatnega besedila) 411
 • Wanetschek, Margret (1940-,urednik) 458
 • Warncke, Carsten-Peter (avtor dodatnega besedila) 422
 • Warren, Dorothy 191
 • Watson, Donald (urednik) 460
 • Wesolowski, Krzysztof 325
 • Westergren, Bertil (avtor) 40
 • Wiberg, Egon (avtor) 181
 • Wiberg, Nils (urednik) 181
 • Wilde, Erik (1967-) 145
 • Wilderer, Peter (urednik) 28
 • Wildlife Conservation Society (New York) 483
 • Willis, Thearon 146
 • Wilson, Christine (prevajalec) 472
 • Wing, Mitchell (avtor) 259
 • Wolf, Norbert (avtor dodatnega besedila) 431
 • Wolfram, Stephen 43
 • Wong, K. K. (urednik) 210
 • Woodruff, Everett B. glej Woodruff, Everett Bowman (1900-1982)
 • Woodruff, Everett Bowman (1900-1982) 292

 • You, Yuncheng (avtor) 41

 • Zajec, Andrej (ilustrator) 171
 • Završnik, Miha (avtor,ilustrator) 297
 • Zazula, Damjan 147
 • Zelenc, Anton 327
 • Zemljak, Melita (lektor) 148
 • Zhao, Hua (1963-) 248
 • Zorec, Miha (prevajalec) 279
 • Zorič, Martin (avtor) 392
 • Zorič, Martin (pisec recenzij) 396
 • Zorič, Tine 403
 • Zorič, Tine (avtor) 398
 • Zorn, Aleksander (avtor dodatnega besedila) 27
 • Zupan, Gojko 335
 • Zupančič, Borut (avtor) 400
 • Zupančič, Pavel 155

 • Žagar, Tomaž 249
 • Žalar, Zdravko 293
 • Železnik Bizjak, Barbara (prevajalec) 70
 • Žeželj, Marko (avtor) 443
 • Žitko, Tomislav 44
 • Žitnik, Boris (pisec recenzij) 290
 • Živkovič, Aleš (avtor) 75
 • Žumer, Viljem 148 , 149
 • Žura, Marijan (avtor) 443
 • Žvokelj, Katarina Bajželj- glej Bajželj-Žvokelj, Katarina


PREDMETNO KAZALO
 • elektrotehnika 276

 • priročniki 84

 • .NET Framework 61 , 119
 • .NET jeziki 53

 • 1444/45-1510 415
 • 1599-1660 431
 • 17.st. 428
 • 18.st. 428 , 466
 • 1841-1919 425
 • 1853-1890 419
 • 1869-1954 421
 • 1898-1980 420
 • 19.st. 430 , 466
 • 1904-1989 413

 • 20.st. 414 , 423 , 441 , 461 , 467 , 470
 • 21.st. 439 , 450 , 454 , 468 , 471
 • 2G sistemi 322

 • 3 D tehnologija 212
 • 3D prikazovalniki 139
 • 3G sistemi 322

 • 4WD 338

 • A/D 398
 • ABEL 302
 • ABEL (programski jezik) - Vaje za visoke šole 302
 • ABS 342
 • ABS - Antilock Braking Systems 343
 • ABS sistemi 343
 • absolutni tlak 171
 • absorpcija svetlobe v polprevodniku 301
 • absorpcijska palica 331
 • Abstraktna umetnost - Tetoviranje - Zgodovinski pregledi 427
 • Access 2002 69
 • Active server pages 120
 • Active Server Pages - Priročniki 105
 • AD pretvornik 142
 • adaptacija modela 129
 • aditivi 364
 • ADO .NET 61 , 66 , 74
 • ADO - ActiveX Data Objects 66
 • ADO. NET 53 , 118
 • Adobe Photoshop 7.0 46
 • adresar 19
 • ADSL 314
 • aerodinamika 291 , 350
 • aerofizika 405
 • Afrika 214 , 426
 • Air conditioning - Control 406
 • Aix 455
 • akcijske potencial 17
 • akronimi 481
 • aktinidi 181
 • aktivacija 249
 • aktivna vezja 251
 • aktivni direktoriji 61
 • aktivni magnetni ležaji 242
 • akumulatorske baterije 256
 • akustika 2
 • akvariji 441
 • alarmiranje 205
 • albumi 411 , 420 , 461
 • alergije 199
 • algebra 34 , 40
 • Algebra 34
  • - Congresses 276
 • algebrajska slučajnost 276
 • algoritmi 50 , 93 , 117 , 149 , 157 , 309
 • Algoritmi
  • - Učbeniki za visoke šole 143
  • - Vaje za srednje šole 50 , 93
 • algoritmi z rekurzivnim razcepom 143
 • Alpilles 455
 • alternativni viri 215
 • alternativni viri energije 214 , 284 , 288
 • altitude 193
 • aluminij 264
 • amaterska astronomija 154
 • Amerika 426
 • AMIRA DR 300 385
 • AMIRA DTS 200 385
 • AMMA modeliranje 315
 • amorfni silicij 211
 • Amperov zakon 286
 • AMPS - Advanced Mobile Phone System 325
 • analitično-numerični postopki 388
 • analitske meritve 265
 • analiza 40 , 184 , 324 , 456
 • analiza delovanja naprave 385
 • analiza kritičnosti 331
 • analiza naravnih spojin 175
 • analiza nevzbujenega sistema 396
 • analiza poškodb 330
 • analiza sistemov 387 , 391
 • analiza vezij 294
 • analizatorji 277
 • analize 137 , 153 , 332 , 349 , 360 , 401 , 405 , 432 , 433 , 441
 • analize končnih elementov 259
 • analize napak 219
 • analize odločitev 357
 • analize tržišča 312
 • analize zgorevanja 248
 • analiziranje sistemov 386
 • analizna kemija 175 , 177 , 178 , 183 , 186 , 187
 • analizne metode 190
 • analogije 388
 • analogna frekvenčna modulacija 308
 • analogna vezja 266 , 295 , 296
 • analogni signali 307
 • analogni vhodi 108
 • analogno računanje 388
 • analogno stikalo 275
 • anaorganske spojine 24
 • anatomija robota 15
 • angleški 477 , 478 , 480 , 481
 • Anglija 469
 • animacije 65 , 87 , 410
 • anorganska kemija 181 , 182 , 188
 • anorganske usedline 366
 • anorganski izolanti 263
 • anorganski polimeri 188
 • ANSI/EIA - 600 311
 • Antarktika 214
 • antene 274 , 308 , 318
 • Antenna arrays 318
 • antenski nizi 318
 • antikorozijska zaščita 370
 • antimaterija 156
 • aplikacije 37 , 55 , 70 , 74 , 81 , 85 , 123 , 139 , 146 , 152 , 174 , 175 , 187 , 189 , 203 , 207 , 210 , 212 , 219 , 227 , 239 , 243 , 272 , 273 , 317 , 319 , 321 , 369 , 372 , 399 , 484
 • aplikacije meritev 265
 • aplikacije zaščite 262
 • aproksimacija 38
 • aproksimacije 31
 • aproksimacijske analize 157
 • AR modeliranje 315
 • Architects - France - Biography 449
 • Architectural design 454
  • - Methodology 456
 • Architectural drawing - Detailing 437
 • Architecture
  • - 20e siecle 456
  • - Aspect de l'environnement 456
   • - Cas, Etudes de 456
   • - Japon 441
  • - Dessins et plans - Japon - 20e siecle 441
  • - Environmental aspects 432 , 444 , 456
   • - Case studies 456
   • - Japan 441
  • - France 449
  • - Japan - 20th century. 441
  • - Japon - 20e siecle. 441
 • Architecture and climate 462
 • Architecture and technology 454
 • Architecture durable - Japon 441
 • Architecture, Domestic - Designs and plans 445
 • Architecture, Modern - 20th century. 445 , 454 , 456 , 458
 • Architecture, Romanesque - Europe 446
 • Archival materials - Conservation and restoration - Handbooks, manuals, etc 18
 • arhitektura 330 , 351 , 410 , 416 , 426 , 429 , 441 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 449 , 450 , 451 , 452 , 453 , 454 , 455 , 456 , 457 , 458 , 459 , 460 , 461 , 462 , 463 , 464 , 465 , 466 , 469 , 472
 • Arhitektura - Romanika - Evropa - 11.-12.st. 446
 • arhitektura baz 111
 • arhitektura brez arhitekta 426
 • arhitektura kompozicije 459
 • arhitektura stroj 454
 • arhitekturna govorica 464
 • arhitekturni elementi 446
 • arhitekturni spomeniki 416
 • arhitekturni stili 446
 • aritmetična vezja 140
 • ARMAX model 402
 • armiranobetonske stopnice 408
 • art nouveau 449
 • Art, Municipal 440
 • Artificial intelligence - Data processing 54
 • Artificial satellites in navigation 152
 • Artificial satellites in telecommunication 323
 • asinhronski stroji 257
 • ASP .NET 66 , 74
 • ASP - Active Server Pages 66 , 92 , 105
 • ASP glej Active Server Pages
 • ASP tehnologija 105
 • ASP. NET 92 , 119 , 120
 • ASP. NET aplikacije 79
 • ASR 343
 • AstionScript 87
 • astronomija 151 , 154 , 158
 • Astronomy
  • - Miscellanea 154
  • - Popular works 154
 • Ateliers de la Louviere 409
 • ATM 88 , 314
 • ATM sistem 323
 • atomi 181
 • atomska zgradba trdne snovi 166
 • atomsko jedro 156
 • AutoCAD 60 , 85
 • AutoCAD (računalniški program) 70
  • - Učbeniki za srednje šole 60
 • AutoCAD 2002 70 , 85
 • Automobiles - Antilock brake systems 343
   • - Handbooks, manuals, etc 342
  • - Electronic equipment 341
  • - Motors
   • - Combustion 248
   • - Computer control systems 341
   • - Control systems - Handbooks, manuals, etc 225
  • - Performance - Congresses 364
  • - Safety appliances - Handbooks, manuals, etc 342
  • - Safety measures - Handbooks, manuals, etc 342
  • - Stability - Handbooks, manuals, etc 342
  • - Traction - Automatic control 343
    • - Handbooks, manuals, etc 342
 • Automobiles, Racing - Design and construction 350
 • avdio 77
 • avstijski arhitekti 461
 • Avstrija 418
 • avstrijski slikarji 461
 • avtoceste 435
 • avtogeno varjenje 244
 • avtomati 140
 • avtomatika 267 , 385 , 386 , 392 , 400
 • Avtomatika - Elementi - Vaje za visoke šole 267
 • avtomatizacija 16 , 217 , 218 , 282 , 348 , 389 , 395 , 401
  • - simulacija 388
 • avtomatizacija agregatov 282
 • avtomatizacija postopka 175
 • avtomatizacija sistemov 385
 • avtomatizacija varjenja 219
 • avtomatska regulacija 81 , 247 , 390 , 391 , 392 , 396 , 398 , 402
 • Avtomatska regulacija
  • - Linearni sistemi - Učbeniki za visoke šole 391 , 399
  • - Linearni sistemi, diskretni - Učbeniki za visoke šole 398
  • - Nelinearni sistemi - Učbeniki za visoke šole 396
  • - Učbeniki za visoke šole 390
  • - Vaje za visoke šole 387
 • avtomatske regulacije 393
 • avtomatsko programiranje 117
 • avtomatsko računanje 388
 • avtomatsko razpoznavanje govora 83
 • avtomobili 338 , 341 , 467 , 468
 • avtomobilski motorji 248
 • avtorske pravice 91
 • avtostereoskopski sistemi 139
 • Azija 214 , 426

 • Babilon 34
 • baker 264
 • bakterije 196 , 363
 • Baltik 463
 • Banachov prostor 31
 • bančništvo 479
 • baročna umetnost 424
 • Baročna umetnost - Slovenija - Zborniki 424
 • baročno slikarstvo 428
 • Baročno slikarstvo - Goriška - Razstavni katalogi 428
 • Bartlettov postopek 315
 • barve 7 , 442 , 469
 • barve v mestu 440
 • barvne kovine 208
 • barvne študije 442
 • BASIC (Computer program language) 116
 • baterije 256 , 279
 • batni stroji 247
 • baze podatkov 61 , 74 , 89 , 95 , 111
 • bazen za skladiščenje iztrošenega gradiva 331
 • bazeni 437
 • bela tehnika 468
 • beli šum 317
 • bencin 364
 • bencinski motorji 225
 • Besselova diferencialna enačba 30
 • Besselova sita 251
 • beton 404
 • BGP - 4 protokol 88
 • BGP - Border Gateway Protocol 88
 • bibliografije 410 , 412 , 418 , 449 , 470
 • Bibliotheques virtuelles 18
 • bifurkacije 164
 • bigramski modeli 129
 • binarna logika 81
 • binarni 308
 • binarni zlitinski sistem 208
 • biobibliografije 414
 • Biochemical engineering 28
 • biodegradacija 24
 • Biodegradation 24
 • biofizika 197
 • Biofizika 197
 • biografije 410 , 412 , 418 , 423 , 461 , 470
 • biokemija 177 , 189
 • Biological warfare 363
 • Biological Warfare 363
 • biologija 43 , 195 , 198 , 201 , 202
 • Biologija - Leksikoni 195
 • biološka razgradnja 24
 • biološke membrane 17 , 197
 • biološki sistemi 190
 • biološki toksini 363
 • biološki vzorci 187
 • biološko aktivni peptidi 189
 • biološko orožje 363
 • biomedicina 175
 • bionika 454
 • Biophysics 197
 • bioplin 245
 • bioreaktorji 28
 • bioremediacija 24
 • Bioremediation 24
 • Biotechnology 28
 • biotehnologija 177 , 196
 • Biotransformation (Metabolism) 24
 • biotska raznovrstnost 27
 • BipMos frekvenčni sintetizatorji 299
 • bipolarna vezja 296
 • bipolarni tranzistorji 298 , 300 , 304
 • bivalni prostori 445
 • Blackman-Tukeyev postopek 315
 • blažilci 6
 • blažilniki 340
 • bližinska tipala 267
 • blokovna shema 257
 • Bluetooth 123
 • Body fluids 197
 • Boolova algebra 67 , 68 , 140
 • Boolove funkcije 59
 • Bosch gorivni sistemi 341
 • botanika 199
 • Botticelli Sandro 415
 • Botticelli, Sandro - Italijansko slikarstvo - Likovne monografije 415
 • Bourne 63
 • Boyer-Mooreov algoritem 143
 • brazžične komunikacije 322
 • brezščetkovni motorji 259
 • brezžična omrežja 325
 • brezžične komunikacije 123 , 138 , 306 , 326
 • brezžični kanali 318
 • brezžični komunikacijski sistemi 325
 • brezžični terminali 306
 • brezžično okolje 138
 • Bridgeport Ezpath programiranje 220
 • brizgalno litje 370
 • Broadcasting 312
 • Brownovo gibanje 170
 • brušenje 235
 • brutalna umetnost 426
 • BUFFALO ukazi 108
 • Building - Details - Drawings 407 , 460
    • - Standards 460
 • Building failures 330
 • Building stones 458
 • Buildings
  • - Defects 330
  • - Repair and reconstruction 330
 • Business - Computer programs 96
 • Business planning 312
 • Butterworthova sita 251

 • C 53
 • C# 61
 • C# (Computer program language) 53 , 61 , 92
 • C++ (Computer program language) 109
 • CAD 345
 • CAD sistemi 258
 • CAM načrtovanje 223
 • Camargue 455
 • cartography 193
 • CD 80
 • CD predvajalniki 78
 • CDMA - Code Division Multiple Access 318 , 325
 • CEBus (Computer network standard) 311
 • CEBUS aplikacije 311
 • CEBUS protokol 311
 • CEBUS standardi 311
 • Celebrities - Homes and haunts - England - London 469
 • celične organele 196
 • Celjski strop 424
 • cenik 328
 • centralna procesna enota 250
 • centriranje strojev 220
 • Ceramic materials 207
 • cerkve 446
 • cerkveno slikarstvo 428
 • ceste 435
 • cestna infrastruktura 437
 • cestna razsvetljava 335
 • cestni promet 434
 • cevi 228 , 241
 • cevovod med posodama 171
 • cevovodi 241 , 328
 • cevovodi za plin 226
 • Chagall Marc 412
 • Chagall, Marc - Likovne monografije 412
 • Chemical warfare 363
 • Chemical Warfare Agents 363
 • Chemistry
  • - Dictionaries 477
  • - Study and teaching (Secondary) - Great Britain 191
 • Chemistry, Inorganic 181 , 182
 • Choleskejeva metoda 38
 • Chromatographic analysis 177 , 186
 • Church architecture - Europe 446
 • ciklopeptidi 189
 • cilindrične lupine 332
 • cilindrične oblike 232
 • Cities and towns 442
 • City planning - Citizen participation 442
 • Civil engineering
  • - Economic aspects 329
  • - Environmental aspects 329
  • - Political aspects 329
  • - Social aspects 329
 • civilizacija Mayev 464
 • Cleaning - Equipment and supplies 366
 • Client/server computing 64 , 146
 • CMOS 300
 • CNC - Computer Numerical Control 220
 • Coherence (Nuclear physics) - Congresses 167
 • Collected works 197
 • Color in architecture 442
  • - Pictorial works 442
 • Combustion 185
 • Computer algorithms 110
 • Computer animation 45
 • Computer graphics 45 , 58 , 126 , 127
  • - Examinations - Study guides 135
 • Computer network protocols 55 , 107 , 138
 • Computer networks - Handbooks, manuals, etc 88
 • Computer programming 52
 • Computer science - Mathematics 59
 • Computer security 310
 • Computer software
  • - Reliability 131
  • - Testing 131
 • Computer sound processing 78
 • Computer vision 475
 • Computer-assisted instruction 65
 • Containers - Standards 4
 • Continuum damage mechanics 35
 • Control System ToolBox 387
 • Coulombov zakon 285 , 286
 • Courtrai 409
 • Courtyard gardens 462
 • Courtyard houses 462
 • CPU32 250
 • CR člen 275
 • CSS - Cascading Style Sheets 145
 • CT2 325
 • Cukrarna 466
 • Curiosities and wonders 1

 • čas 151 , 206
 • čas in prostor 459
 • časovna dimenzija 459
 • časovna kompozicija 459
 • časovna področja 391
 • časovnik 108 , 142
 • časovno 314
 • časovno diskretni sistemi 324
 • časovno konstantna polja 285
 • časovno konstantno tokovno polje 286
 • časovno obnašanje merilnikov temperature 160
 • Čebiseva sita 251
 • čiščenje odpadne vode 28
 • čiščenje odpadnih vod 337
 • čiščenje voda 336
 • čiščenje vode 337
 • človek-mitologija 1954-1973 422
 • človekovi vplivi 486
 • človekovo vedenje 20
 • človeški faktor 441
 • čolni 339
 • Čolni - Vodenje - Priročniki 339
 • črne luknje 151
 • črpalke 216 , 292 , 328
 • črpanje plinov 226
 • črte na risbah 13 , 230

 • D/A 398
 • DA pretvornik 142
 • dajalnik temenske vrednosti 275
 • Dali Salvador 413 , 414
 • Dali, Salvador - Likovne monografije 414
 • Dali, Salvador - Špansko slikarstvo - Likovne monografije 413
 • daljinsko vodenje 390
 • Daljinsko vodenje - Učbeniki za visoke šole 390
 • Database design 111
 • Database management 69 , 89
  • - Examinations - Study guides 95
 • datoteke 93 , 113 , 141
 • DB2 111
 • DCT - Discrete Cosine Transform 309
 • DCT kodiranje 309
 • decentralizirano vodenje 242
 • DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications 325
 • DECT sistem 325
 • definicija sistema 308
 • dekodirnik 275
 • dekoracija 440
 • dekoracije 469
 • dekorativni izdelki 468
 • delavniške risba 229
 • delitev materialov 208
 • delitev sistemov 147
 • delitev stekel 208
 • delitev stopnišča 408
 • delne praznitve 281
 • delo z besedilom 114
 • delo z datotekami 105 , 113
 • delo z Linuxom 84
 • delo z računalnikom 113
 • delovanje 67 , 68 , 76 , 108 , 256 , 260 , 270 , 317
 • delovanje delov 15
 • delovanje mehanizma 260
 • delovanje nevronov 200
 • delovanje sindikalnih zaupnikov 21
 • delovanje stavbe 456
 • delovna navodila 234
 • delovna razmerja 21
 • Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 21
 • delovni čas 360
 • delovni plan 456
 • delovni postopki 234
 • delovni procesi 356
 • delovni sklopi 377
 • delovno mesto varilca 218
 • delovno okolje 218
 • Delphi 6 57
 • dendroklimatske značilnosti 486
 • deponijski plin 245
 • depozicija 305
 • design 468 , 470
 • Design architectural - Methodologie 456
 • detajli 332 , 404 , 407 , 451 , 452 , 453 , 458
 • detajli stopnic 408
 • detalji 437
 • Detecteurs 273
 • Detectors 273
 • detektorji 273 , 297
 • deterministični signali 307
 • devetdeseta 474
 • DEX - Decision Expert 353
 • Diagnostic imaging - Digital techniques 203
 • Diagnostic Imaging - methods 203
 • diagnosticiranje 203 , 330
 • diagnostika 144
 • diagram stanja - metastabilen sistem 208
 • diagrami 133 , 157 , 206
 • diagrami pretoka 241
 • didaktična izhodišča 23
 • dielektiki 290
 • dielektriki 263
 • Dielektriki - Učbeniki za visoke šole 263
 • Diesel fuels - Additives - Congresses 364
 • Diesel motor - Handbooks, manuals, etc 222
 • diferencialna geometrija 30 , 44
 • diferencialne enačbe 30 , 33 , 38 , 41 , 42
 • diferencialni člen 275
 • Differentiable dynamical systems 33
 • difuzija 170 , 305
 • difuzija nabitih molekul 197
 • Digital audio broadcasting 318
 • Digital control systems 306
 • digital elevation model 193
 • Digital preservation - Handbooks, manuals, etc 18
 • digital relief model 193
 • Digital television 312
 • Digital video 309
 • digitalna fotografija 73
 • Digitalna fotografija - Priročniki 73
 • digitalna fotogrametrija 153
 • digitalna komunikacija 314
 • digitalna obdelava slik 203
 • digitalna radiodifuzija 318
 • digitalna simulacija 388
 • digitalna tehnika 303
 • Digitalna tehnika - Učbeniki za srednje šole 303
 • digitalna tehnologija 139
 • digitalna telefonska centrala 314
 • digitalna televizija 312
 • digitalna vezja 266
 • digitalne komunikacije 94 , 306 , 309 , 325
 • digitalne modulacije 314
 • digitalne obdelave signalov 315 , 324
 • digitalne predstavitve 429
 • digitalne sheme 389
 • digitalne tehnike 110 , 316
 • digitalni filtri 315
 • digitalni fotoaparati 73
 • digitalni gramofon 161
 • digitalni hologrami 139
 • digitalni komunikacijski sistemi 308
 • digitalni model reliefa 193
 • digitalni model višin 193
 • digitalni prenos 314
 • digitalni računalnik 67 , 68
 • digitalni radio 306
 • digitalni signali 307
 • digitalni sistemi 265 , 302 , 318
 • digitalno fotografiranje 73
 • digitalno procesiranje 315
 • dimenzije 4
 • dimenzioniranje kablov 283
 • dimenzioniranje vodnikov 283
 • dimniki 245
 • DIN standardi 244
 • DIN VDI 0250 284
 • dinamična analiza sistemov 396
 • dinamične podatkovne strukture 148
 • dinamični sistemi 33 , 41 , 387 , 401
 • Dinamični sistemi - Identifikacija - Učbeniki za visoke šole 402
 • dinamično elektromagnetno polje 286
 • dinamično programiranje 143
 • dinamika adsorbcije 369
 • dinamika fluidov 173
 • dinamika mehanizmov 223
 • dinamika Navier-Stokesa 41
 • dinamika strojev 247
 • diode 294 , 300 , 304
 • direktni vžig 364
 • dirkalni avtomobili 350
 • diskretna Fourierjeva transformacija 324
 • diskretna matematika 59
 • diskretna obdelava signalov 324
 • diskretna struktura 59
 • diskretni adaptivni sistemi 324
 • diskretni naključni procesi 324
 • diskretni procesi 388
 • diskretni regulacijski sistemi 392
 • diskretni signali 307 , 398
 • diskretni sistemi 307 , 398
 • distribucija hipermedijskih dokumentov 145
 • distribucija naravnega plina 245
 • dizajn 427 , 471 , 474
 • dizelski motorji 222
 • dizelsko gorivo 364
 • dnevna svetloba 405
 • dobava energije 287
 • dodajanje slik 71
 • dodajanje videa 71
 • dodajanje zvoka 71 , 87
 • dodatki za oblikovanje keramike 208
 • dodatna oprema 4 , 241
 • DOE 48
 • dogodki 53
 • dokazi 432
 • dokazni teoremi 104
 • dokmentacijski označevalni jeziki 107
 • doktorska disertacija 72 , 117 , 129 , 172 , 242 , 249 , 331 , 435 , 459
 • dokumenti in specifikacije 456
 • Dolenjska 465
 • določanje regulatorjev 391
 • določevanje vlažnosti 381
 • določitev modela 257
 • določitev nevarnosti 20
 • določitev spektra moči 315
 • določitev vira zvoka 319
 • dolžina 206
 • domače strani 71
 • dopustne napetosti 159
 • dostop do standardizacije 312
 • dostopnost podatkov 64 , 79 , 118
 • dostopnost prenosnega medija 390
 • drenaže 437
 • drevesne vrste 375
 • družine rastlin 199
 • državna uprava 90
 • DSP - Digital Signal Processor 306
 • Dunaj 418
 • dušilke 304
 • DV 80
 • dva sveta Martina 424
 • dvatisoč 474
 • DVB - Digital Video Broadcasting 312
 • DVD 80
 • dvigala 382
 • dvodimenzionalno procesiranje signalov 315
 • dvojiška aritmetika 67 , 68
 • dvojne fasade 405
 • dvojni profilni rezkalnik 380
 • dvorci 465
 • dvorišča 462
 • dvosegmentni robotski manipulator 14
 • dvostopno omrežje 314
 • dvostranski večlistni robilnik 380
 • dvotaktni 340
 • DWDM - Dense Wavelenght Division Multiplexing 316
 • DWDM tehnologija 316

 • E-mail 136
 • E-uprava 90
 • E7 294
 • ebXML 121
 • ECDL - European Computer Driving Licence 91
 • ECDL moduli 95 , 113 , 114 , 134 , 135 , 136
 • Ecotourism - Mexico 483
   • - Guidebooks 483
 • EDC - Electronic Diesel Control 222
 • Eden Project 444
 • ehokardiografija 203
 • eko hiše 445
 • ekologija 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 191 , 336 , 432 , 441 , 444 , 456 , 460
 • ekološka politika 336
 • ekološki vidiki uporabe plina 246
 • ekonomičnost 219 , 359
 • ekonomičnost zapisa signala 72
 • ekonomija 329 , 405 , 479
 • Ekonomija - Terminologija - Slovenščina - Nemščina - Slovarji 479
 • ekonomika 287
 • ekonomska gradnja 456
 • ekonomska upravičenost hlajenja 246
 • ekonomske analize 288
 • ekosistemi 432
 • ekoturizem 483
 • eksperiment Filadelfija 1
 • eksperimenti 445
 • eksperni sistemi 54
 • eksploziva 185
 • ekspozicija površja 193
 • ekstrakcija 183
 • ekstrakcije 186
 • ekzaktne analize 157
 • elastični-vzmetni 160
 • elasto-plastični trki 164
 • eleastične lastnosti 197
 • Electric apparatus and appliances
  • - Maintenance and repair 261
  • - Protection 262
 • Electric batteries 256
 • Electric industries - Economic aspects 287
 • Electric insulators and insulation 272
 • Electric power 287
 • Electric power systems 261
  • - Management 261
  • - Protection 262
 • Electric utilities 287
  • - Economic aspects 287
 • Electric welding 219
 • Electronic books 359
 • Electronic commerce 74
  • - Security measures 123
 • Electronic data processing - Distributed processing 107
 • Electronic data processing personnel - Certification 130
 • Electronic noise - Mathematical models - Congresses 276
 • Electronic publishing 359
 • Electronic spreadsheets - Examinations - Study guides 134
 • Electrophotography - Materials 367
 • elektrarne 284
 • Elektrarne - Učbeniki za visoke šole 278 , 289
 • električna energija 288 , 289
 • Električna energija - Proizvodnja - Učbeniki za visoke šole 278 , 289
 • električna krmiljenja 389
 • Električna merjenja
  • - Učbeniki za srednje šole 277
  • - Učbeniki za visoke šole 252
  • - Vaje za visoke šole 253 , 254
 • električna omrežja 284
 • električna oprema 290 , 354
 • električna poljska jakost 269
 • električna sita 251
 • električna stimulacija 17
 • električna vezja 294
 • Električna vezja - Učbeniki za visoke šole 285 , 286
 • električna vezja spremenljivih tokov 285 , 286
 • električne inštalacije 283 , 460
 • Električne inštalacije - Učbeniki za srednje šole 283
 • električne lastnosti 208 , 210 , 371 , 372
 • električne linije 274
 • električne meritve 252 , 253 , 254 , 266 , 269 , 270 , 271 , 275 , 277 , 400
 • električne meritvr 267
 • električne naprave 262
 • električni 160
 • električni aparati 25
 • električni energetski sistemi 261
 • električni glasbeni instrumenti 161
 • električni krog 279
 • električni merilni instrumenti 252 , 253 , 254
 • električni oscilatorji 276
 • električni pogoni 257
 • električni sistemi 291
 • električni stroji 259 , 379
 • električni tok 290
 • Električni tok - Visoka napetost - Učbeniki za visoke šole 290
 • električni uporovni termometri 160
 • električni vodi 284
 • električno 221
 • električno polje 163 , 290
 • električno prevodni polimeri 263
 • električno varjenje 219
 • elektrika 163 , 206 , 268 , 279 , 404
 • elektroakustika 161
 • Elektroakustika - Učbeniki za visoke šole 161
 • elektrode 178 , 219
 • elektrodinamični 252
 • elektroenergetika 260 , 272 , 284 , 287 , 289
 • elektroenergetske naprave 290
 • elektroenergetski sistemi 282 , 284
 • Elektroenergetski sistemi
  • - Avtomatizacija - Vodenje - Učbeniki za visoke šole 282
  • - Učbeniki za srednje šole 284
 • elektroforeza 177
 • elektrofotografija 367
 • elektroinstalacije 25
 • elektroinstalacijski materiali 283
 • elektroizolacijski materiali 208
 • elektrokemijska impedančna spektroskopija 178
 • elektrokemijske metode 178 , 183
 • elektrokemijske tehnologije 289
 • elektroliti 178
 • elektromagnetizem 285 , 286
 • Elektromagnetizem - Učbeniki za visoke šole 285 , 286
 • elektromagnetna polja 25 , 274
 • elektromagnetna teorija 297
 • elektromagnetna valovanja 274
 • elektromagnetni model vlaken 297
 • elektromagnetno polje 285
 • elektromagnetno valovanje 297 , 313
 • Elektromagnetno valovanje - Učbeniki za visoke šole 274
 • elektromehanski sistemi 257
 • elektromotorni pogoni 257
 • elektronika 67 , 68 , 211 , 258 , 266 , 277 , 294 , 295 , 296 , 298 , 300 , 303
 • Elektronika
  • - Industrijska elektronika - Avtomatika - Učbeniki za visoke šole 304
  • - Učbeniki za visoke šole 301
  • - Vaje za visoke šole 266
 • elektronska obdelava podatkov 247
 • elektronska oprema 341
 • elektronska vezja 305
 • elektronske knjige 359
 • elektronske preglednice 133 , 134
 • elektronski elemnti 247
 • elektronski glasbeni instrumenti 161
 • elektronski krmilni sistemi 389
 • elektronski mediji 358
 • elektronski merilni inštrumenti 253 , 254
 • elektronski sestavni deli 304
 • elektronski šum 276
 • elektronski viri 18
 • elektronsko krmiljenje 222
 • elektronsko podpisovanje 90
 • elektronsko poslovanje 74 , 90 , 121 , 123
 • elektronsko založništvo 359
 • elektronsko zaviranje 343
 • elektrooptični razdaljemer 155
 • elektrosmog 25
 • elektrostatične lastnosti 197
 • elektrostatični 252
 • elektrostatično polje 269 , 285 , 286
 • elektrostatika 268
 • elektrotehnični materiali 264
 • Elektrotehnični materiali - Učbeniki za visoke šole 263
 • elektrotehnika 14 , 15 , 16 , 67 , 68 , 81 , 161 , 211 , 214 , 215 , 216 , 247 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 , 320 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389 , 390 , 391 , 392 , 393 , 394 , 395 , 396 , 397 , 398 , 399 , 400 , 401 , 402 , 403
 • Elektrotehnika
  • - Knjige za otroke 279
  • - Učbeniki za srednje šole 293
  • - Vaje za visoke šole 269 , 270
 • elektrotehniški materiali 263
 • elementi električnih tokokrogov 269
 • elementi glavnih skupin 181
 • elementi mesta 440
 • elementi nosilne konstrukcije 330 , 404
 • elementi prehoda 181
 • elementi sistemov 399
 • elementi stopnišča 408
 • elementi strehe 408
 • elementi strojev 235
 • ELWE 385
 • Emcas 84
 • Emergency management 310
 • emisija 226
 • emisije 224 , 364
 • emisijska spektroskopija 183
 • emitorski sledilnik 275
 • enačbe 176
 • enciklopedija 32
 • energetika 214 , 215 , 216 , 247 , 261 , 262 , 278 , 280 , 284 , 288 , 290 , 291 , 292 , 405 , 456
 • energetska elektronika 250 , 255
 • Energetska elektronika - Uporaba mikroračunalnikov - Učbeniki za visoke šole 250
 • energetske inštalacije 283
 • energetske naprave 383
 • energetski pregled 216
 • energetski pretvorniki 278
 • energetski sistemi 287
 • energetski transformatorji 284
 • energetski viri 214 , 215
 • energetsko povpraševanje 246
 • energetsko tržišče 287
 • energija 163 , 206 , 216 , 270 , 460
 • energija valov 289
 • energija vetra 214 , 289 , 291
 • energijski pasovi v kristalih 211
 • Energy auditing 216
 • Energy conservation 216
  • - Handbooks, manuals, etc 288
 • Engenharia civil (estruturas) 332
 • Engineering 206
  • - Management 329
 • Engineering graphics 85
 • Engineering instruments 273
 • English language
  • - Dictionaries - German 480
  • - German - Dictionaries 478
 • enodružinske hiše 452
 • enosmerna električna vezja 285 , 286
 • enosmerna visoka napetost 281
 • enosmerni motorji 259
 • enosmerni tok 268
 • Environmental chemistry - Study and teaching 191
 • Environmental management 191
 • Environmental sciences - Mathematical models 26
 • Errors, Scientific 154
 • Essences and essential oils - Analysis 184
 • etaloni 252
 • eterična olja 184
 • Ethernet 94
 • Ethernet (Local area network system) - Handbooks, manuals, etc 94
 • etnografija 326 , 427
 • European Computer Driving Licence 91 , 95 , 113 , 114 , 134 , 135
 • eutrofikacija jezer 26
 • evkariotski mikroorganizmi 196
 • evolucija 196
 • evolucijski algoritmi 117
 • Evropa 214 , 312 , 426 , 446 , 457 , 470
 • Evropska skupnost 365
 • evropska standardizacija 312
 • Excel 2002 133
 • Excel 97 134
 • Experimental design 48
 • Explosives 185

 • fantazije 426
 • FAPT programiranje 220
 • Faradayev zakon 286
 • farmacija 175
 • fasade 440 , 451
 • fasadni plašči 451
 • Fasteners - Handbooks, manuals, etc 3
 • Fault location (Engineering) 316
 • faze odločitvenega postopka 353
 • fazni prehodi 169 , 170 , 180
 • Fibrous composites 212
 • Fighter planes - Encyclopedias 346
 • File organization (Computer science) 113
 • filozofija upravljanja 79
 • filtri 319
 • finance 479
 • financiranje 336
 • Finite element method 35
 • finomehanika 258
 • fizika 43 , 157 , 159 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 170 , 171 , 173
 • Fizika 163
  • - Leksikoni 162
 • fizika kondenzirane snovi 168
 • fizika mehke snovi 197
 • fizika plazme 158
 • fizika trdnih snovi 297
 • fizika vakuuma 172
 • fizikalna kemija 180 , 185
 • fizikalne lastnosti 174 , 208 , 263 , 370 , 372
 • fizikalne lastnsoti kapljevin 171
 • fizikalne meritve 167
 • fizikalno 8
 • fiziološki procesi 200
 • fiziološki sistemi 200
 • fiziološki učinki 25
 • Flash MX 87
 • fluksometer 273
 • Fluorescence spectroscopy 187
 • fluorescenčna mikroskopija 187
 • fluorescenčna spektroskopija 187
 • FM/FM 308
 • fonometri 161
 • Food additives 365
 • Food Additives
  • - adverse effects 365
  • - chemistry 365
 • formati 229
 • formati risb 13 , 230
 • forme 433
 • formiranje strukture 170
 • formule 133 , 134 , 176
 • Fortran PowerStation 1.0 115
 • fosfopeptidi 189
 • Foster 444
 • fotelji 468
 • fotodetektorji 211 , 301
 • fotoelektrične lastnosti 174
 • fotoelektrični pretvorniki 298
 • fotoelementi 280
 • fotografija 152 , 367 , 474
 • fotografije 423
 • fotografski aparati 475
 • fotografski materiali 367
 • fotogrametrični zaznavni sistem 153
 • fotogrametrija 153
 • fotogramski instrumenti 153
 • fotolitografija 305
 • fotonapetostni sistemi 280
 • fotonika 297
 • Fotonika - Učbeniki za visoke šole 297
 • fotonski elementi 211 , 301
 • fotoreceptorji 367
 • fototermografski materiali 367
 • Fourierova transformacija 31 , 307 , 315 , 403
 • Frabcija 449
 • Francija 412 , 421 , 425 , 446 , 455 , 463
 • FreeHand (Computer file) 58 , 126 , 127
 • Freehand 10 126
 • FreeHand 10 58 , 127
 • frekvenčna analiza signalov 324
 • frekvenčna področja 391
 • frekvenčne karakteristike 391
 • frekvenčne odvisnosti 270
 • frekvenčni prostor 314
 • frekvenčno selektivna sita 324
 • frezanje-rezkanje 235
 • Fuel cells 344
 • funkcije 42 , 93 , 106 , 134 , 408
 • funkcije FISMAT 394
 • funkcijske vrste 42
 • funkcionalna analiza 41
 • furnir 375
 • Furnir - Učbeniki za srednje šole 374
 • furnirji 374

 • galerije 430 , 450
 • galijev nitrid 372
 • Gallium nitride 372
 • Gas chromatography 184
 • gasilsko tehnično reševanje 204
 • gasilstvo 204
 • Gasilstvo - Priročniki 204
 • Gaussov stavek 285 , 286
 • Gaussova eliminacijska metoda 38
 • generiranje signalov 266
 • Genetics
  • - Encyclopedias 196
  • - English - Encyclopedias 196
 • genetika 196
 • genetika populacij 196
 • genetika rastlin 196
 • Genetique - Encyclopedies 196
 • genetska analiza DNA 196
 • genetski algoritmi 117
 • geodetska dela 155
 • geodetska evidenca 155
 • Geodetski računi - Izravnalni računi - Učbeniki za srednje šole 150
 • geodetsko mersko orodje 155
 • geodezija 150 , 153 , 155 , 192 , 484
 • Geodezija - Izračuni - Učbeniki za srednje šole 150
 • geofizika 192
 • geografija 193 , 482 , 484
 • Geografija - Informacijski sistemi - Računalništvo 482
 • geografska metodologija 482
 • geografski informacijski sistemi 482
 • Geografski informacijski sistemi 484
 • geografski pregled 427
 • Geographic information systems 482
 • geography 193
 • geologija 486
 • geometrija 40
 • geometrijske konstrukcije 229
 • geometrijske strukture vezij 295
 • geomorfologija 193 , 484
 • geomorphology 193
 • geotermalna energija 214 , 289
 • German language
  • - Dictionaries - English 480
  • - English - Dictionaries 478
 • germanijeve zlitine 371
 • Germanium 371
 • Germanium alloys - Structure 371
 • gibanje 163
 • gibanje jeder 156
 • gibanje mladih 474
 • gibanje živali 200
 • GIS 482 , 484
 • GIS glej Geografski informacijski sistemi
 • Giugiaro Giorgetto 467
 • glasba 161
 • glasbena snemanja 161
 • gledališča 450
 • glikopeptidi 189
 • Global Positioning System 152
 • Global system for mobile communications 138
 • GLOBALSTAR 325
 • globinske slike 139
 • globoko temeljenje 404
 • globoko vlečenje 221
 • glosar gradbene tehnike 333
 • Gogh, Vincent van - Nizozemsko slikarstvo - Likovne monografije 419
 • gonilniki 340
 • gorilci 226
 • gorilne celice 344
 • Goriška 428
 • goriva 185 , 224 , 344 , 364
 • gorivne celice 289
 • gorivni sistemi 292
 • gospodarjenje s plinom 245
 • gospodarjenje z naravo 27
 • gospodarstvo 479
 • gospodinjski aparati 468
 • gospodinjski pripomočki 470
 • gospodinjstva 226
 • gostilne kritine 408
 • gotika 416
 • gotska arhitektura 416
 • gotska sakralna arhitektura 416
 • gotska umetnost 416
 • Gotska umetnost - Slovensko Primorje - Razstavni katalogi 416
 • Gouy-Chapmannov model 197
 • govorna snemanja 161
 • govorna tehnologija 83
 • govorni signali 319
 • gozdarstvo 27
 • gozdovi 27
 • GPS - Global Positioning System 152
 • gradbena dela 405
 • gradbena jama 329 , 404
 • gradbena patologija 330
 • gradbena tehnologija 333
 • gradbene konstrukcije 404
 • gradbeni proizvodi 334
 • gradbeni stroji 243
 • gradbeništvo 192 , 194 , 328 , 329 , 330 , 331 , 333 , 334 , 404 , 407 , 408 , 409 , 443 , 456
 • Gradbeništvo - Priročniki 404
 • gradbeno dovoljenje 334
 • gradbeno zemljišče 334
 • gradbišče 334
 • gradiva 211
 • gradniki optičnih sistemov 297
 • gradniki sistemov 267
 • gradnja 334 , 456
 • gradnja objektov 51
 • gradnja podatkov 119
 • gradovi 465
 • Gradovi - Dolenjska 465
 • grafične analitske metode 223
 • grafične zbirke 410
 • grafični sistemi 122
 • grafika 100 , 410 , 429 , 461
 • grafikoni 100
 • grajeno okolje 432
 • grajske stavbe 465
 • graščine 465
 • Grčija 463
 • gredi 228
 • gredne vezi 228
 • grelna telesa 328
 • grelniki vode 288
 • gretje 288
 • grezenje 235
 • grezilo 155
 • Grimshaw & Partners 444
 • GSM - Global System for Mobile Communications 325
 • GSM sistemi 138
 • gume 350

 • habitat 445
 • Hallov 273
 • Hammersteinov model 402
 • HDSL 314
 • HDTV 139 , 312
 • Heating - Control 406
 • heliosfera 158
 • Heliosphere - Congresses 158
 • Hellmuth, Obata & Kassabaum 456
 • Hellmuth, Obata and Kassabaum 456
 • Hermiteovi polinomi 30
 • hibridna vozila 344
 • hibridne konstrukcije 444
 • hibridni sistemi 308
 • hibridno računanje 388
 • hidravlična natega 171
 • hidravlične naprave 378 , 379
 • Hidravlične naprave - Lesna industrija - Učbeniki za srednje šole 378
 • hidravlične stiskalnice 221
 • hidravlični stroji 247
 • hidravlični udar 171
 • hidrodinamika 165 , 171 , 190
 • hidroelektrarne 289
 • hidroizolacija 208
 • hidrologija 29
 • hidrološke povezave 486
 • Hidromehanika - Učbeniki za srednje šole 171
 • hidromehanika izdelave kapljevine 171
 • hidrostatični pritisk 171
 • hidrostatični pritisk na stene posode 171
 • hidrostatični tlak 171
 • hidrostatika 171 , 349
 • hierarhije razredov 148
 • High voltages 272
 • Hilbertov prostor 31
 • hiša prihodnosti 445
 • hiše 452
 • hišne komunikacije 311
 • hladilna tehnika 246
 • hladilni stolpi 292
 • hladno preoblikovanje 221
 • hlajenje s plinom 246
 • holistični dizajn 454
 • homogene transformacije 14
 • Hookov zakon 159
 • hormoni 200
 • Housing development 445
 • hrana 175
 • hrbtenično omrežje 314
 • hrup 2
 • hrup v okolju 2
 • Hrvaška 334
 • HTML 71
 • HTML - Hypertext Markup Language 145
 • HTTP - Hypertext Transfer Protocol 145
 • Hundertwasser, Friedensreich - Likovne monografije 461
 • HVAC - Heating, Ventilation, Air Conditioning 406
 • Hydrology - Mathematics - Handbooks, manuals, etc 337

 • i-D (periodika) - 1980-2000 - Albumi 474
 • Ibiza 463
 • ICO 325
 • identifikacija 4
 • igrače 468
 • igre 77
 • ikone 113 , 427 , 470
 • Image processing - Digital techniques 110
 • ImageReady 7.0 46
 • Imaging systems 139
 • Impact 164
 • impregnirani laki 263
 • induciranje 268
 • inducirano električno polje 270
 • indukcijski 252 , 273
 • indukcijsko varjenje 219
 • induktivnost 300
 • Industrial equipment - Cleaning 366
 • industrija 226
 • industrijska arhitekturna dediščina 466
 • industrijska avtomatizacija 94
 • industrijska elektronika 275 , 304
 • Industrijska elektronika - Vaje za visoke šole 275
 • industrijska oprema 366
 • industrijska proizvodnja 22 , 354 , 366
 • industrijska proizvodnja kemikalij 191
 • industrijske stavbe 458
 • industrijske zgradbe 466
 • Industrijske zgradbe - Slovenija 466
 • industrijski 444
 • industrijski krmilniki 395
 • industrijski roboti 14 , 16 , 397
 • industrijsko krmiljenje SYSMAC 394
 • industrijsko oblikovanje 351 , 417 , 467 , 468 , 471
 • Industrijsko oblikovanje - Design
   • - 20. st. 470
   • - Zgodovinski pregledi 471
   • - Okrasni predmeti - 21. st. 468
 • informacijska družba 75
 • informacijska tehnologija 91
 • informacijske mreže 91
 • informacijske storitve 80
 • informacijski izvori 314
 • informacijski ponori 314
 • informacijski portali 90
 • informacijski sistemi 75 , 90 , 484
 • Informacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole 75
 • informacijski viri 336
 • informatika 75 , 90 , 353
 • Informatika - Učbeniki za visoke šole 353
 • Information technology 91
 • Informix XPS arhitektura 111
 • infrastruktura 434
 • infrastruktura javnih ključev 90
 • Ingenierie - Instruments 273
 • Inhomogeneous materials 213
 • Inorganic compounds 188
 • inovacije 356
 • input/output sistemi 81
 • inspiracija 454
 • Instructional systems - Design 65
 • Instruments magnetiques 273
 • inšpekcijski nadzor 334
 • inšpekcijsko nadzorstvo 21
 • inštalacije telekomunikacijskih naprav 283
 • inštrumenti 248
 • integrali 30 , 44
 • integralni člen 275
 • Integrated circuit layout 300
 • integrator 388
 • integrirana vezja 295 , 296 , 299 , 300
 • Integrirana vezja
  • - Programabilna logika - Vaje za visoke šole 302
  • - Tehnologija 305
  • - Učbeniki za visoke šole 296
  • - Vaje za visoke šole 295
 • intelektualna lastnina 22
 • inteligentni sistemi 117
 • Interactive multimedia 65
 • interakcije laser-materiali 239
 • interakcije topljenec-topilo 180
 • interaktivna multimedija 65
 • interaktivno delo 63
 • interaktivnost 87
 • interierji 472
 • Interior decoration - England - London 469
 • intermedia 411
 • Internal combustion engines 224
  • - Handbooks, manuals, etc 222
 • Internal combustion engines, Spark ignition - Handbooks, manuals, etc 225
 • internet 75
 • Internet 102 , 112 , 136 , 138 , 145
  • - Computer programs 78
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Priročniki 112
  • - Programiranje - Priročniki 105
  • - TCP/IP protokoli - Strežniki - Priročniki 98
 • internet dostop 138
 • Internet Explorer (računalniški program) - Iskanje informacij - Web aplikacije - Priročniki 98
 • internet programiranje 51 , 74 , 103 , 118 , 120
 • Internet programiranje 49 , 53 , 79
 • Internet programming 49 , 53 , 55 , 74 , 103
 • internet protokoli 107
 • internet radijske postaje 78
 • interpolacija 38 , 87
 • interpretacije podatkov 12
 • intersimobilna interferenca 320
 • investicijsko tehnične funkcije 356
 • inženiring 52 , 206 , 350 , 354
 • inženiring baz 111
 • inženiring progamske opreme 82
 • inženirsko risanje 13
 • ionska implementacija 305
 • ionska solutacija 180
 • IR spektroskopija 179
 • iridium 325
 • Iron - Dictionaries 480
 • IS-95B 325
 • ISDN 314
 • iskanje aktivnih substanc 199
 • iskanje informacij 95
 • iskanje podatkov 359
 • ISO 14001 444
 • ISO 9000 220
 • Ispell 84
 • Italija 415 , 467
 • italijansko slikarstvo 415
 • iverne plošče 374
 • izbira 256
 • izbira fotoaparata 73
 • izbira goriva 344
 • izbira strojne opreme 78
 • izboljšanje kakovosti slike 83
 • izboljšave kakovosti 361
 • izdelava 8 , 260
 • izdelava baz podatkov 103
 • izdelava dinamičnih strani 105
 • izdelava dokumentov 101
 • izdelava geodetskih načrtov 155
 • izdelava menijev 125
 • izdelava nelinearnih filmov 87
 • izdelava okenskih aplikacij 125
 • izdelava ozobij 235
 • izdelava posebnih tkanin 384
 • izdelava povezav 71
 • izdelava predmetov 125
 • izdelava robota 15
 • izdelava tkanin 384
 • izdelovanje žice 417
 • izgorevalna komora 364
 • izgorevanje 245 , 364
 • izgube 259
 • izgube vlaken 297
 • izklopna zmogljivost aparatov 281
 • izklopniki 261
 • izmenična visoka napetost 281
 • izmenične električne veličine 293
 • izmenični tok 163
 • izmenični tokokrogi 293
 • izmenjava energije 287
 • izmenjava podatkov 69
 • izmenjava toplote 157
 • izmenjevalci toplote 157
 • izmenjevalni strežniki 96
 • izmera zemljišča 155
 • izobraževanje 91 , 95 , 113 , 114 , 134 , 135 , 136
 • izobraževanje na daljavo 23
 • izolacija 460
 • izolacija učinkovin 199
 • izolacije 216 , 272
 • izolacijski materiali 208 , 272
 • izolanti 263
 • Izolanti - Učbeniki za visoke šole 263
 • izolirni laki 263
 • izpad 260
 • izpisi 50
 • izpušni plini 225
 • izraba delovnega časa 360
 • izračun stopnic 408
 • izračuni 332
 • izračuni porabe 216
 • izračuni zaprtozančnega sistema 386
 • izrazoslovje mladih 474
 • iztekanje kapljevin 171
 • iztiskavanje 238
 • izvajanje elektroinštalacij 283
 • izvedba električnih inštalacij 283
 • izvedba korekcijskih členov 391
 • izvedba vodenja 257
 • izvedbe orodij 235
 • izvedbeni projekti 460
 • izvenzemeljsko življenje 1

 • jakost hrupa 2
 • Japonska 312 , 441
 • japonski sistemi 341
 • jaški 407
 • Java 55
 • Java (Computer program language) 55
 • javna 448
 • javna razsvetljava 335
 • javne službe 123
 • javne stavbe 453 , 457 , 458
 • javne zgradbe 441 , 450
 • Jeanneret Charles Eduard 449
 • jedrska energija 214
 • jedrska fizika 156 , 166
 • jedrska magnetna resonančna spektroskopija 175
 • jedrska tehnika 249
 • jedrske elektrarne 284 , 289
 • jedrski reaktor 249
 • jeklene cevi 241
 • jeklene konstrukcije 332 , 451
 • jeklene vrvi 417
 • jeklo 208 , 404 , 480
 • jermenska gonila 228
 • jezikovni model 129
 • JIT sistemi 357
 • Joulov zakon 286
 • jubilejni zborniki 192
 • Julijske Alpe 486
 • Južna Amerika 199 , 214

 • kabelska omrežja 284
 • kače 201
 • Kače - Slovenija - Razstavni katalogi 201
 • kadrovske funkcije 356
 • kakovost 144
 • kakovost programske opreme 131
 • kakovost rekonstruirane slike 72
 • kalibriranje 273
 • kaliksareni 183
 • kaljenje 221
 • kalorična vrednost 226
 • kamen 194
 • kamere 468
 • Kamnine - Slovenija 194
 • Kanada 214
 • kanalni sistemi 325
 • kaotični sistemi 170
 • kapacitivnost 300
 • kapljični tisk 367
 • karakteristike zbirnika 128
 • karakterizacija 207 , 213 , 372
 • kardiologija 203
 • karoserija 350
 • karoserije 345
 • kartografija 193 , 484
 • karton 8
 • kataliza 182
 • katalizatorji 182 , 341
 • katalog 29 , 243 , 468
 • katalogi 10 , 201 , 327 , 328 , 430
 • kationski prevodniki 182
 • kavitacija 171
 • kazalci 93
 • kazenske določbe 21
 • kazni 334
 • kemična zgradba 375
 • kemične lastnosti 370
 • kemično čiščenje 366
 • kemično orožje 363
 • kemija 170 , 176 , 191 , 363 , 369 , 477
 • kemija polimerov 174 , 190
 • kemija trdnega stanja 188
 • kemijska degradacija 186
 • kemijska tehnologija 366
 • kemijske modifikacije 186
 • kemijske reakcije 181 , 187
 • kemijski procesi 368
 • kemijski simboli 176
 • kemijski zakoni 176
 • kemijsko 8
 • Kemijsko računanje - Vaje za visoke šole 176
 • kemikalije 24 , 365
 • keramične surovine 208
 • keramika 207 , 208
 • kinematika 16
 • kinetična teorija plinov 166
 • kinetika 223
 • kinetika reakcij 178
 • kiparstvo 411
 • Kirchhoffova zakona 286
 • kisli dež 26
 • Kitajska 434
 • klasicizem in surrealizem 1916-1936 422
 • klasifikacija 4
 • klicni sistemi 325
 • klimatizacija 288 , 405
 • klimatizacija vozil 348
 • klimatizacijska tehnika 247
 • klimatske značilnosti 486
 • klimatski vplivi 376
 • Klimt Gustav 418
 • Klimt, Gustav 418
 • klinična genetika 196
 • kmetijstvo 27
 • knjižnica CRT 93
 • knjižnice 448 , 450
 • knjižnice razredov 119 , 125
 • knjižničarstvo 18 , 19
 • knjižnično gradivo 18
 • Knuth-Morris Prattov algoritem 143
 • kode 140
 • kodiranje 323 , 389
 • kodiranje bitov 72
 • kodiranje govora 306 , 322
 • kodiranje kanalov 322
 • kodiranje podatkov 67 , 68
 • kodiranje signalov 72
 • kodiranje slik 309
 • kogeneracija 288
 • kognitivni pristop 454
 • kognitivno 433
 • koherenca 167 , 297
 • kolesa 350
 • količine 9
 • Kolinska 466
 • koloidi 190
 • koloidna kemija 190
 • kombinacije anten 318
 • kombinirani sistemi 343
 • komercialna vozila 342
 • komercialni centri 458
 • kompatibilnost 107
 • kompenzacijski elementi 228
 • kompenzator 253 , 254
 • kompleksi 182
 • kompleksna analiza 40
 • kompleksne funkcije 44
 • komponente 321
 • kompozicija 445 , 450 , 453 , 458 , 459
 • kompoziti 208 , 212
 • komprimiranje slik 72
 • komunalne odplake 24 , 336
 • komuniciranje 75
 • komunikacija človek-stroj 83
 • komunikacije 77 , 99 , 102 , 312 , 321
 • Komunikacije - Človek - Stroj - Učbeniki za visoke šole 83
 • komunikacije človek-stroj 282
 • komunikacijska tehnologija 358 , 390
 • Komunikacijska tehnologija - Učbeniki za visoke šole 390
 • komunikacijski sistemi 276 , 314 , 322 , 326
 • komutacije 255
 • komutatorski motorji 259
 • komutirano omrežje 314
 • koncepti 433
 • kondenzacijski sistemi 288
 • kondenzatorji 304
 • konferenčni sistemi 75
 • konferenvcni pogovori 84
 • konfiguracija 124
 • konfiguracija baz 111
 • konfiguriranje sistema 111
 • konglomeracije 433
 • koničaste oblike 232
 • konservacija gradiva 18
 • konstiutucija železovih materialov 209
 • konstruiranje 241 , 247
 • Konstruiranje - Priročniki 404
 • konstruiranje karoserij 345
 • konstruiranje naprav 258
 • konstrukcija 292
 • konstrukcije 407 , 409
 • konstrukcijska keramika 208
 • konstrukcijski detajli 405 , 407 , 460
 • konstrukcijski elementi 159 , 330
 • konstrukcijsko risanje 13
 • kontejnerji 4 , 444
 • kontekstno kodiranje 72
 • kontrasti 450
 • kontrola izpuha 225
 • kontrola kakovosti 361
 • kontrola kemične korozije 354
 • kontrola procesov 361
 • kontrola vzdrževanja 354
 • kontrolni diagrami 361
 • kontrolni postopki 305
 • konvencionalni viri 215
 • konvolucija 315
 • koordinate polarno posnetih točk 150
 • koordinatne linijske točke 150
 • koordinatne poligonske točke 150
 • koordinatni račun 150
 • koordinatograf ČEMUS 155
 • kopališča 458
 • Koper 416
 • koperska škofija 416
 • kopiranje 367
 • kopno-voda 434
 • koračni motorji 259
 • korelacije 315
 • Korn 63
 • korozija 208 , 264 , 366 , 370
 • korozijska zaščita 208 , 264
 • kosovni preskusi 281
 • kotiranje 13 , 229 , 230
 • kotne prizme 155
 • kovanje 370
 • kovaški stroji 237
 • kovične zveze 228
 • kovine 208
 • Kovine - Obdelava - Učbeniki za srednje šole 233 , 234 , 235
 • kovinska gradnja 452
 • kovinske fasade 451
 • kovinske konstrukcije 460
 • kovinski kompleksi 183
 • kovinski materiali 264
 • Kozmologija 151
 • krajinska arhitektura 437 , 462
 • krajinski parki 27
 • kratice 481
 • kreiranje baz 56 , 95
 • kristalinične spojine 182
 • kristalizacija 208
 • kritine balkonskih površin 408
 • kritine ravnih streh 408
 • krivljenje 375
 • krivulje 122
 • krivulje plastičnosti materialov 238
 • krivulje v prostoru 30
 • krmiljenje 340 , 383 , 391
 • krmiljenje HVAC 406
 • krmiljenje napetosti 261
 • krmiljenje poteka 51
 • krmiljenje pretoka podatkov 390
 • krmiljenje procesov 220
 • krmiljenje proizvodnje 352
 • krmiljenje robotov 16
 • krmiljenje stabilnosti 343
 • krmilne funkcije 282
 • krmilni sistemi 16 , 288 , 292 , 341 , 393 , 397
 • krmilniki 81 , 291 , 299
 • kromatografija 177 , 183 , 186
 • kronokulometrija 178
 • kronologija 422
 • kronski etri 183
 • kubizem 1906-1915 422
 • kulturna dediščina 351
 • kulturne zgradbe 450
 • kupola St. Genevieve 409
 • kurilni sistemi 288
 • kvaliteta tiska 358
 • kvaliteta zraka 191
 • kvantizacija signala 324
 • kvantna elektrodinamika 167
 • kvantna mehanika 166 , 197
 • kvantne točke 168
 • kvantni kaos 168
 • kvantni šum 276
 • kvazi-algebrska geometrija 34

 • laboratorijske vaje 253 , 254 , 266 , 267 , 269 , 270 , 275 , 385 , 387 , 400 , 401
 • ladjedelstvo 349
 • lahke konstrukcije 444
 • laki 7
 • laminarni tok kapljevine 171
 • Laminated materials 212
 • laminati 212
 • LAN 325
 • lantanidi 181
 • Laplaceova transformacija 403
 • laser 239
 • laserji 297
 • Lasers - Industrial applications - Handbooks, manuals, etc 239
 • laserska obdelava 239
 • laserski gramofon 161
 • lastnosti 8 , 142 , 207 , 264 , 293 , 321 , 365 , 375
 • lastnosti kovinskih materialov 208
 • lastnosti linij 313
 • lastnosti materialov 208 , 213
 • lastnosti površin 5
 • lastnosti tkanin 384
 • lastnosti turbin 291
 • lastnsoti svetlobe 316
 • LCRG model 313
 • Le Corbusier 449
 • legalizacija objekta 334
 • Legendreovi polinomi 30
 • leksikon 162 , 195 , 202 , 217
 • leksikoni 36 , 198
 • Lempicka Tamara de 420
 • Lempicka, Tamara de - Poljsko slikarstvo - Likovne monografije 420
 • lepljenje 221 , 373
 • les 208 , 460
 • Les
  • - Obdelava - Vaje za poklicne šole 373
  • - Sušenje - Učbeniki za srednje šole 381
 • lesarstvo 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 380 , 381 , 382 , 383
 • Lesarstvo - Učbeniki za srednje šole 379 , 383
 • lesena gradnja 452
 • lesne plošče 373 , 374 , 375
 • Lesne plošče - Učbeniki za srednje šole 374
 • lesne stopnice 408
 • lesnoobdelovalni stroji 377 , 379 , 380 , 383
 • Lesnoobdelovalni stroji - Učbeniki za srednje šole 377 , 380 , 383
 • letovišča 463
 • Levinson-Durbinova rekurzija 315
 • ležaji 228
 • ležišče 332
 • libele 155
 • Library architecture 448
  • - Case studies 448
 • Library materials - Conservation and restoration - Handbooks, manuals, etc 18
 • Light emitting diodes 372
 • LightWave (Computer file) 45
 • LightWave 7 45
 • likovna umetnost 420 , 461
 • Likovna umetnost - 20.st. - Likovne monografije 411
 • likovne monografije 415 , 420 , 423 , 425
 • Linde-Buzo-Grazov postopek 83
 • linearna algebra 40 , 42
 • linearne analitske metode 223
 • linearne polgrupe 41
 • linearni 304
 • linearni časovno nespremenljivi sistemi 307
 • linearni modeli 402
 • linearni modeli v prostoru stanj 386
 • linearni sistemi 391 , 392 , 398 , 399 , 402
 • linearni zvezni sistemi 403
 • linearno programiranje 143
 • linija 320
 • linije v časovnem prostoru 313
 • Linux 62 , 76 , 84 , 124 , 130
 • Linux (Computer file) 76
  • - Examinations - Study guides 130
 • Linux + 130
 • Linux 7.2 124
 • Linux 7.3 76
 • LinuxDoc 84
 • lipopetdidi 189
 • litijev niobat 210
 • Ljapunove funkcije 396
 • Ljubljana 335
 • Ljubljansko barje 29
  • - Naravna dediščina - Razstavni katalogi 29
 • Lloydov postopek 83
 • ločljivost 73
 • Logic Works (računalniški program) - Vaje za visoke šole 302
 • logična vezja 140 , 295 , 296 , 303
 • logične funkcije 140 , 303 , 389
 • lokacijsko dovoljenje 334
 • lom 274 , 297
 • London 469
 • London Eye 444
 • lopute 228
 • Low voltage systems - Protection 262
 • LPN sistemi v frekvenčnem prostoru 315
 • LU razcep 38
 • Luberon 455
 • luči 468
 • luke 349
 • luščilnik za furnir 380

 • M-ary 308
 • MA modeliranje 315
 • Machine design 223
 • Machine-tools - Numerical control 220
   • - Programming 220
 • Macintosh okolje 58
 • Macrocyclic compounds - Analysis 183
 • Magnetic instruments 273
 • Magnetic reconnection - Congresses 158
 • magnetizem 163 , 268 , 279
 • magnetna merjenja 253 , 254
 • magnetne lastnosti 209
 • magnetni materiali 259
 • magnetni senzorji 273
 • magnetno lebdenje 172
 • magnetno polje 270 , 279
 • magneto hidrodinamika 158
 • magneto-optični 273
 • magnetofonski trak 161
 • Magnetohydrodynamics - Congresses 158
 • Magnetometer 273
 • Magnetometres 273
 • magnetometri 273
 • magnetostatično polje 285 , 286
 • magnetouporovni 273
 • magnezij 370
 • magnezijeve zlitine 370
 • Maizels John 426
 • Majevska arhitektura - Zgodovinski pregledi 464
 • Maji - Arhitektura - Kulturna dediščina 464
 • makrociklične spojine 183
 • makromedia 126 , 127
 • makromedija 58
 • makromolekule 174 , 183
 • mamografija 203
 • Manufacturing processes - Handbooks, manuals, etc 239
 • MAPLE 52
 • Maple (Computer file) 52
 • marketing 226
 • Maroko 472
 • masna spektrometrija 179
 • Masonovo pravilo 271
 • masovni transportni sistemi 434
 • matematična analiza 31 , 33 , 44 , 164
 • Matematična analiza - Vaje za visoke šole 44
 • matematične operacije 34 , 50
 • matematični izračun 337
 • matematični koncept fotogrametrije 153
 • matematični modeli 26 , 399
 • matematični modeli pozicioniranja 152
 • matematični teksti 34
 • matematični znaki 9
 • matematično modeliranje 153 , 385
 • matematično računanje 52
 • matematika 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 52 , 247
 • Matematika
  • - Leksikoni 32 , 36
  • - Učbeniki za visoke šole 42
  • - Vaje za visoke šole 30
 • materiali 35 , 178 , 185 , 188 , 194 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 227 , 239 , 247 , 305 , 351 , 358 , 367 , 370 , 371 , 372 , 447 , 451
 • Materiali
  • - Preoblikovanje - Učbeniki za srednje šole 221
  • - Spajanje - Učbeniki za srednje šole 221
  • - Učbeniki za srednje šole 208
  • - Učbeniki za visoke šole 211
 • materiali matice 208
 • materiali v elektrotehniki 263 , 264
 • materiali za kontakte 264
 • materialno gospodarjenje 352
 • materili 321
 • Mathematics 59
 • Mathematics, Babylonian 34
 • matice 3
 • Matisse Henri 421
 • Matisse, Henri 421
 • MATLAB 386 , 387 , 400
 • Maxwellove enačbe 274 , 313
 • mazanje 354
 • Mazatrol programiranje 220
 • maziva 224 , 243
 • MC 68HC11 108
 • Mealyjev avtomat 140
 • Measuring instruments 265
 • Mecanoo 450
 • Mechanical drawing - Standards 13
 • Mechanics, Applied - History - Congresses 409
 • Medecine
  • - Abreviations - Dictionnaires anglais 481
  • - Dictionnaires anglais 481
  • - Sigles - Dictionnaires anglais 481
 • medicina 139 , 203 , 481
 • medicina dela 20
 • Medicinal plants - South America - Encyclopedias 199
 • Medicine - Abbreviations 481
   • - Dictionaries 481
  • - Acronyms - Dictionaries 481
  • - Dictionaries 481
  • - English - Dictionary 481
 • medicinsko slikanje 203
 • mediteranska obala 463
 • medmrežja 88
 • medmrežje 77
 • mednarodni most Comines 409
 • mednarodni sistemi enot (SI) 252
 • medosebne komunikacije 355
 • megnetne nelinearnosti 242
 • mehanični merilniki tlaka 160
 • mehanični na osnovi raztezanja 160
 • mehanika 35 , 163 , 164 , 247
 • mehanika fluidov 173
 • mehanika kontiniuma 35
 • mehanika tekočin 197
 • mehanika vozil 340
 • mehanizacija 218
 • mehanizmi 43 , 223
 • mehanska oprema 241 , 354
 • mehanske lastnosti 208 , 210 , 371
 • mehanske stiskalnice 221
 • mehanske vibracije 6
 • mehanski procesi 186
 • mehanski sistemi 164
 • Mehika 483
 • mehka kvantizacija 72
 • mehka logika 393 , 394
 • mehke regulacije 393
 • mehki modul FB-30AT 394
 • mehki regulatorji 394
 • mehki sistemi 394
 • mehko 221
 • meja pogreška 253 , 254
 • mejne vrednosti 25
 • mejne znanosti 1
 • Membrane potentials 197
 • Membranski potenciali 197
 • menjalni zobniki 240
 • Mensuration - Standards 5
 • mere 34
 • merila 13 , 229 , 230
 • merilna linija 271
 • merilna negotovost 172 , 252
 • merilna tehnika 160 , 281 , 399
 • merilne metode 2 , 12
 • merilne naprave 252
 • merilne tehnike 252
 • merilni instrumenti 265 , 273 , 277
 • merilni inštrumenti 270
 • merilni mostič 253 , 254
 • merilni pretvorniki 160
 • merilni transformatorji 252
 • merilniki 277
 • meritve 265
 • meritve pretočnih hitrosti 171
 • meritve pretoka 248
 • meritve pritiska 248
 • meritve prostorninskega pretoka 171
 • merjenje 233 , 234
 • merjenje električnih veličin 253 , 254
 • merjenje frekvence 271
 • merjenje hrupa 2
 • merjenje izvršnih sistemov 267
 • merjenje kakovosti 361
 • merjenje moči 271
 • merjenje napetosti 281
 • merjenje osnovnih lastnosti 271
 • merjenje parametrov S 271
 • merjenje šumnega števila 271
 • merjenje temeperature 211
 • merjenje temperatur 160
 • merjenje tlaka 211
 • merjenje tlakov 160
 • merske enote 9 , 150 , 206
 • merske lestvice 353
 • merski sistemi 252
 • merski trakovi 155
 • Mesoscopic phenomena (Physics) - Congresses 168
 • mesta 329 , 433 , 434 , 442
 • Mesta - Prostorski razvoj - Trajnostna strategija 439
 • Mestna klavnica 466
 • mestne prometne površine 443
 • Mestni muzej - muzej za Idrijsko in Cerkljansko 327
 • mestni parki 458
 • mestni trgi 458
 • mesto 440
 • mešalno razmerje 248
 • meta baze 359
 • Metabolic detoxification 24
 • metabolizem 200
 • metabolizem zdravilnih učinkovin 175
 • metalizacija 221
 • metalografija 208 , 221 , 235 , 370
 • meteorne vode 336
 • Methods engineering 360
 • metoda analiz 35
 • metoda bisekcije 38
 • metoda faznih trajektorij 396
 • metoda fiksne točke 38
 • metoda končnih elementov 35
 • metoda lege korenov 391
 • metoda regula falsi 38
 • metoda Runge-Kutta 38
 • metode 34 , 362
 • metode končnih dimenzij 33
 • metode ločevanja 177
 • metode odločanja 353
 • metode računanja 388
 • metodologije dela 153
 • metrologija 139
 • metropole pragozda 464
 • Metzinger Valentin 424
 • Metzingerjevo šolanje 424
 • Mexico 464
  • - Guidebooks 483
 • mezoskopski superprevodniki 168
 • micele 369
 • Microcomputers 91 , 113
 • Microelectronics 299
 • Microphone 319
 • Microsoft Access 69
 • Microsoft Office 96 , 97
 • Microsoft Project 2002 137
 • Microsoft Visual BASIC 53 , 64 , 89 , 116 , 146
 • Microsoft Visual C++ 109
 • Microsoft Windows (Computer file) 102
  • - Handbooks, manuals, etc 102
  • - Microsoft Windows XP Professional 98
 • Microsoft Windows (računalniški program) - Namizno založništvo - Kontrolni sistemi - Priročniki 98
 • Microsoft Windows XP 77 , 98 , 132
 • Microsoft.net framework 53 , 64 , 109
 • Microsoft.NET framework 61
 • Microstructure 213
 • mikro sistemi 299
 • mikrobiološke metode 28
 • mikroelektronika 299 , 305 , 406
 • mikroelektronske tehnologije 305
 • mikrofoni 161 , 319
 • mikrokrmilna krmilna enota 149
 • mikrokrmilnik SAB 80515 142
 • mikrokrmilniki 67 , 68 , 108
 • Mikrokrmilniki - Učbeniki za visoke šole 108
 • mikrokrmilniki MC68332 250
 • Mikrokrmilniški sistemi - Učbeniki za visoke šole 67 , 68
 • mikroprocesorji 250
 • mikroračunalniki 113 , 250
 • mikrostruktura 213
 • mikrostruktura zraka 227
 • mikrovalovi 25
 • Mikrovalovi - Meritve - Učbeniki za visoke šole 271
 • mikrovalovne meritve 271
 • Mills and mill-work - History 447
 • MIMO modeli 318
 • minimizacija funkcij 140
 • mirovalni potencial membrane 17
 • miši 196
 • mišice 17
 • mišičje 200
 • mizarstvo 351 , 373 , 473
 • mlini 447
 • mlini na veter 447
 • mlini za žito 447
 • mlinski kamni 447
 • mnogoterosti 41
 • množice 93
 • množilnik 270
 • Mobile communication systems 306 , 318 , 322 , 325
 • Mobile computing - Security measures 123
 • mobilna telefonija 326
 • mobilne komunikacije 306
 • mobilne radijske komunikacije 322
 • mobilni komunikacijski sistemi 325
 • mobilni telefoni 25
 • moč 270
 • močnostna elektronika 250
 • močnostna elektronika glej Energetska elektronika
 • močnostni polprevodniški elementi 298
 • močnostni transformatorji 261
 • moda 417 , 474
 • model bozona 156
 • model razpoznavalnika 129
 • model regeneratorja 157
 • model vodikovega atoma 197
 • modeli 43 , 388
 • modeli govora 319
 • modeli izobraževanja 23
 • modeli poškodb 35
 • modeliranje 16 , 35 , 122 , 332 , 399 , 400 , 401
 • Modeliranje - Vaje za visoke šole 385
 • modeliranje električnih strojev 257
 • modeliranje opreme 104
 • modeliranje sistemov 257 , 403
 • modeliranje slovenskega jezika 129
 • modeliranje temperature 172
 • modelni organizmi 196
 • moderna hiša 445
 • moderna umetnost 461
 • moderne cerkve 458
 • moderni sistemi 322
 • modro obdobje 1901-1906 422
 • modulacije 320 , 390
 • modulacijske tehnike 322
 • molekularni sistemi 187
 • molekularno območje 172
 • molekularno trenje 172
 • molekule 181
 • Monaco 463
 • monolitna integrirana vezja 305
 • monolitne tehnologije 305
 • montaža 233 , 234 , 352
 • Monte Carlo 463
 • Mooreov avtomat 140
 • morfologija vzorcev 169
 • morje 463
 • mornarska dela 339
 • mornarske veščine 339
 • MOS tranzistorji 295 , 296
 • most Ayhem 409
 • most Charleroi 409
 • most Tournai 409
 • Motion study 360
 • motivacija 355
 • Motor fuels - Additives - Congresses 364
 • Motor vehicles - Fuel systems 344
 • motorji 216 , 340
 • motorji s permanentnimi magneti 259
 • motorji z notranjim zgorevanjem 222 , 224 , 225 , 248 , 341 , 364
 • motorna kolesa 340
 • motorna vozila 247 , 344
 • motoroznanstvo 339
 • mozniki 228
 • MP3 78
 • MP3 players 78
 • MPEG 309
 • MPEG - 2 standard 139
 • MPT 1327 325
 • MR spektroskopija 203
 • mreže teles 39
 • Multimedia glej Večpredstavnost
 • Multimedia systems 65
 • multimedija 358
 • multimediji 80
 • multimedijska orodja 87
 • multimedijske aplikacije 306
 • multimedijski sistemi 65
 • multipleksiranje 316
 • multipli trki 164
 • multivariabilni sistemi 386
 • Multivariabilni sistemi - Učbeniki za visoke šole 386
 • Music
  • - Computer programs 78
  • - Data processing 78
 • muzeji 450 , 457
 • muzejske zbirke 327

 • na liniji 313
 • nabavne funkcije 356
 • naboj 163
 • načini obrambe 363
 • načini računanja 240
 • načrtovanje 70 , 71 , 85 , 127 , 206 , 241 , 291 , 292 , 332 , 349 , 357 , 392 , 410 , 441 , 444 , 445 , 448 , 450 , 453 , 454 , 456 , 460
 • načrtovanje aplikacij 96
 • načrtovanje baz 89 , 146
 • načrtovanje delovnega časa 360
 • načrtovanje digitalnih sit 324
 • načrtovanje eksperimentov 48
 • načrtovanje gibanja 16
 • načrtovanje integriranih vezij 300
 • načrtovanje izdelkov 362
 • načrtovanje mehanizmov 223
 • načrtovanje naprav 258
 • načrtovanje robota 15
 • načrtovanje sistema 322
 • načrtovanje sistemov 81
 • načrtovanje stikal 260
 • načrtovanje telefonije 326
 • načrtovanje tržišča 287
 • načrtovanje vezij 296 , 302
 • načrtovanje vodenja sistemov 387
 • nadaljne raziskave 82
 • nadčutna zaznavanja 1
 • nadgradnja 99
 • nadmorska višina površja 193
 • nadomeščanje mešanih kristalov 209
 • nadzemna omrežja 284
 • nadzemni vodi 261
 • nadziranje toka podatkov 125
 • nadzor 16
 • nadzor izpuhov 341
 • nadzor podatkovnih zbirk 105
 • nadzorne funkcije 282
 • nadzorni sistemi 341 , 360
 • nadzorovanje motorja 248
 • naftni skrilavci 368
 • nahajališča 194
 • naključni sistemi 168
 • naključno heterogeni materiali 213
 • naklon površja 193
 • nakrčevanje 238
 • naloge 17 , 30 , 44 , 48 , 50 , 93 , 130 , 150 , 159 , 163 , 166 , 171 , 176 , 179 , 268 , 296 , 307 , 315 , 337 , 373 , 389 , 402
 • naložbeno tehnične funkcije 356
 • namestitev 76 , 84 , 94 , 112 , 124 , 130
 • namizno založništvo 46 , 58 , 126 , 127
 • nanostrukturni materiali 188
 • nanotehnologije 406
 • napake 154 , 375
 • napake gradnje 330
 • napeljave 226
 • napetosti 35 , 332
 • napetostni transformatorji 261
 • napetostni vir 275
 • napovedna regulacija 392
 • naprave 379
 • naprave za reprodukcijo zvoka 161
 • naravna dediščina 29 , 483
 • naravni jeziki 129
 • naravni kamen 194
 • naravni parki 483
 • naravni plin 288 , 368
 • naravni sistemi 43
 • naravno sušenje lesa 376 , 381
 • naravoslovje 27
 • naredi sam 15
 • NARMAX model 402
 • narodna 448
 • Narodna galerija 424
 • naselja 433
 • naslavljanje 81
 • nastanek 29
 • natančnost merjenj 155
 • nateg 159
 • Natural history - Mexico 483
 • Naval architecture 349
 • navigacija 339
 • navodila 456
 • navoji 5
 • Navstar-GPS, Systeme 152
 • neakademska arhitektura 426
 • neidentificirana živa bitja 1
 • neklinična genetika 196
 • nekomercialne strukture 444
 • nelinearni 304
 • nelinearni elementi 298
 • nelinearni sistemi 396
 • nemščina 476
 • nemški 333 , 478 , 479 , 480
 • neobnovljivi viri 214
 • neparametrični model 392
 • nerazstavljive zveze 228
 • nesreče 204 , 310
 • Nesreče - Prva pomoč - Priročniki 204
 • NeTLAB 110
 • nevarne snovi 24
 • nevarni odpadki 24
 • nevodne raztopine 180
 • nevrokibernetika 17
 • nevrologija 203
 • nevroni 17
 • nevronske mreže 393
 • New products - Management 362
 • Newtonova metoda 38
 • nezveznosti na liniji 313
 • Nicois 455
 • Nikken Sekkei, Kabushiki Kaisha 441
 • Nimes 455
 • nivo 265
 • nizke frekvence 25
 • nizki tlaki 172
 • nizkonapetostna sita 251
 • nizkonapetostni sistemi 262
 • nizkopropustna sita 251
 • nizozemsko slikarstvo 419
 • NMR spektroskopija 179 , 184
 • NMT - Nordic Mobile Telephone 325
 • nomenklatura 3
 • normirani linearni prostori 31
 • Nortel 88
 • Nortel tehnologija 88
 • Nortonov teorem 293
 • nosilci 367
 • notranja dvorišča 462
 • notranja oprema 455 , 457 , 458 , 463 , 468 , 469 , 470
 • Notranja oprema - Hiše - Obmorske pokrajine 463
 • notranja razsvetljava 283
 • notranje inštalacije 283
 • notranji urez 150
 • notranji vrtovi 462
 • nove forme 444 , 453
 • nove tehnologije 358
 • Nuclear magnetic resonance 175
 • Nuclear magnetic resonance spectroscopy 184
 • Nuclear physics 156
 • nuklearne elektrarne 278
 • Numerical analysis - Congresses 276
 • numerična analiza 40 , 164 , 276
 • numerična integracija 38
 • numerična matematika 38
 • Numerična matematika - Učbeniki za visoke šole 38
 • numerične metode 33 , 52
 • Numerične metode - Učbeniki za visoke šole 38
 • numerično krmiljeni stroji 383
 • numerično krmiljenje strojev 220
 • numerično modeliranje 35
 • Numerisation 18
 • Nusseltove enačbe 157
 • Nyquistov teorem 324

 • OBD - II diagnostični sistemi 341
 • obdelava 194
 • obdelave 370
 • obdelave materialov 239
 • obdelave podatkov 146 , 152
 • obdelave signalov 306 , 316 , 317
 • obdelave slik 110
 • obdelave z odrezavanjem 220
 • obdelovalni postopki 218 , 221 , 232 , 235 , 244 , 247
 • obdelovalni stroji 235 , 237
 • Oberon 2 143
 • objava v spletu 87
 • Object-oriented methods (Computer science) 47 , 107
 • objektne tehnologije 47
 • objektno orientirane anlize 47
 • objektno orientirane metode 47
 • objektno orientirano programiranje 49 , 103 , 109 , 121 , 148
 • objektno programiranje 47 , 57
 • oblika korozije 221
 • oblike 433 , 446
 • oblikovanje 427 , 429 , 454 , 470 , 474
 • oblikovanje besedil 100
 • oblikovanje cene energije 287
 • oblikovanje gradiva 23
 • oblikovanje keramičnih izdelkov 208
 • oblikovanje kovin 233 , 234
 • oblikovanje pločevine 232
 • oblikovanje pohištve 351
 • oblikovanje signalov 266
 • obločno 221
 • obločno varjenje 219
 • oblok v vakuumu 260
 • obnavljanje 473
 • obnavljanje odpadne toplote 288
 • obnavljanje slike 83
 • obnovljivi viri energije 280
 • obod 332
 • obračun električne energije 284
 • obremenitve 159
 • obtežbe 332
 • obtežila 404
 • obveznosti 21
 • ocena ekonomičnosti hlajenja 246
 • ocena tveganja 20
 • odboj 274 , 297 , 317
 • odboji na liniji 320
 • oddajanje 310
 • odgovornosti 21
 • odklon 297
 • odkrivanje 310
 • odkrivanje napak 385
 • odkrivanje napak v poligonih 150
 • odkrivanje okvar 261
 • odkrivanje požara 205
 • odkrivanje znanja 117
 • odlaganje odpadkov 366
 • Odločanje - Teorija - Modeli - Učbeniki za visoke šole 353
 • odločanje s tveganjem 353
 • odločitvena drevesa 117 , 353
 • odločitvene metode 353
 • odločitvene tehnike 353
 • odpadne vode 336
 • odpornost proti koroziji 221
 • odprava napak 94
 • odpravljanje napak 102 , 125
 • odpravljanje nesreč 310
 • odprti sistemi 406
 • odrezavanje 233 , 234 , 235
 • odrezovanje 383
 • odštevalnik 275
 • odtipavanje 392
 • odvajalne kritine 408
 • odvajanje vode 437
 • odvodnjavanje 437
 • office okolje 96
 • Office XP 96 , 97
 • oglaševanje 474
 • ogljikovodiki 368
 • ognjeodporni materiali 208
 • ogrevanje 216 , 245 , 328 , 404 , 406
 • ohišja 260
 • Ohmov zakon 286
 • ojačevalnik 388
 • ojačevalniki 275
 • ojačitve 332
 • okensko okolje XFree86 84
 • okna 113 , 407 , 460
 • okolje 329
 • okolje Windows 3.1 115
 • okrajšave 206
 • okrasni stropovi 407
 • oksidacija 305
 • oksidi 366
 • okvirji 340
 • omare 468
 • omogočanje krožnega gibanja 228
 • omrežja 97 , 130 , 132 , 321
 • omrežje 102
 • omrežno tržišče 312
 • omska upornost 300
 • onesnaženje izolatorjev 272
 • onesnaževanje okolja 25 , 175 , 191 , 484
 • online trgovina 74
 • opazovanja 152
 • opazovanje zvezd 154
 • opečne fasade 451
 • opeka 404
 • openPCS 395
 • operacijski ojačevalniki 294
 • operacijski sistemi 56 , 62 , 63 , 76 , 77 , 84 , 98 , 99 , 102 , 112 , 124 , 128 , 130 , 132 , 141 , 147 , 149
 • Operacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole 62 , 147
 • Operating systems (Computers) 76 , 98 , 102 , 124 , 132 , 141
  • - Certification 130
 • opis sistema 141
 • opisi 256
 • opisi delov 15
 • opisi digitalnih vezij 302
 • opisna geometrija 39
 • Opisna geometrija - Učbeniki za visoke šole 39
 • oplemenitenje 374
 • oprema 227
 • oprema kotlov 292
 • oprema krajine 440
 • oprema ulic 440
 • opremljanje bivalnih prostorov 351
 • Optical communications 316
 • optična vlakna 297 , 316
 • optične komponente 316
 • optične komunikacije 316
 • optične lastnosti 208 , 210 , 371 , 372
 • optične merilne metode 321
 • optični bralniki 73
 • optični sistemi 239 , 297
 • optični vodniki 210
 • optično branje 73
 • Optično branje - Priročniki 73
 • optika 239 , 297
 • optimalen sprejem 317
 • optimalna sita 251
 • optimiranje geometrije 242
 • optimizacija 40 , 259 , 456
 • optimizacija podatkov 111
 • optimizacija sistema 132
 • optimiziranje slik 46
 • optoelektronika 211
 • optoelektronski elementi 211 , 301
 • Oracle (Computer file) 56
 • Oracle 9i 56
 • Oracle arhitektura 111
 • orbitalna fotogrametrija 153
 • orbite satelitov 152
 • Organic compounds - Structure - Problems, exercises, etc 179
 • organizacija dela 20 , 360
 • organizacija podjetja 352
 • organizacija pomnilnika 142
 • organizacija poslovanja 353 , 356 , 361
 • organizacija proizvodnje 352 , 357 , 360 , 361 , 362
 • organizacija vzdrževanja 354
 • organiziranje dela 218
 • organokovinske spojine 182
 • organoksenonove spojine 182
 • organska kemija 184 , 189 , 365
 • organske kemija 179
 • organske spojine 366
 • organski izolanti 263
 • ornamenti 440
 • orodja 362
 • Oscillators, Electric - Congresses 276
 • osciloskop 270
 • osciloskopi 277
 • osciloskopiranje izmeničnih veličin 293
 • osebna vozila 345
 • osebne biografije 414
 • osebne razstave 423 , 430
 • osebni avtomobili 342
 • osebni računalnik 112
 • Osebni računalniki - Priročniki 112
 • osi 228
 • oslonilne točke 152
 • osnove 102 , 159
 • osnove hidravlične podobnosti 171
 • osnove programov 53
 • osnove projektov 137
 • osnovna enačba hidrostatike 171
 • osnovna fotogrametrija 153
 • osnovne operacije 134
 • osnovni ukazi 106
 • osnovni zakkoni tokokrogov 269
 • osrednja Slovenija 465
 • ostrešja 408
 • osvetlitev 288
 • osvetljevanje stavb 335
 • outlook 97
 • Overvoltage 262
 • ozemljitve 284
 • označevalni jeziki 55 , 120 , 121
 • označevanje 4
 • označevanje kablov 284
 • označevanje površin 13 , 229 , 230
 • oznaka maziva 243
 • ozonska luknja 26

 • Pacifik 214
 • PADSIM 388
 • Paint - Standards 7
 • Painters - Biography - Austria 461
 • Painting, Austrian 461
 • Painting, Modern
  • - Austria - 20th century 461
  • - France - 20th century 421
 • paketna obdelava slik 46
 • paketne furnirske škarje 380
 • Palenque 464
 • panoramska fotografija 475
 • panoramske slike 475
 • panoramski vid 475
 • Paper - Standards 8
 • Paperboard - Standards 8
 • papir 8
 • papirji 367
 • papirna kaša 8
 • para 292
 • paralelni izhod 108
 • paralelni procesi 104
 • paralelni vhod 108
 • Parallel processing (Electronic computers) 104
 • parametri 206
 • parametri procesa 227
 • parametri S 271
 • parametri vrednotenja 144
 • parametrične identifikacije sistemov 402
 • parapsihologija 1
 • Parapsychology 1
 • parcelacija zemljišča 334
 • parcialne diferencialne enačbe 33
 • parfumi 184
 • pariška šola 412
 • parjenje 375
 • parki 450
 • parne elektrarne 292
 • parne termoelektrarne 278
 • parne turbine 278
 • parni kotli 278 , 292
 • Parni kotli - Učbeniki za visoke šole 278
 • parni sistemi 288
 • Pascal 93
 • Pascalov tlak 171
 • pasivizacija 366
 • pasivna sončna energija 404
 • patenti 22
 • patentni postopek 22
 • patio 462
 • patologija 203
 • Pattern perception 203
 • Pattern Recognition 203
 • Pattern recognition systems 110
 • PC 112
 • PCM/FM 308
 • PCM - Pulse Coded Modulation 308
 • PCM sistemi 308
 • PE-EDC 222
 • peči za toplotno obdelavo 221
 • pehanje 235
 • Peptides 189
 • peptidi 189
 • performens 411
 • pergola 462
 • periferna integrirana vezja 250
 • periodični načini delovanja sistemov 396
 • periodni sistem elementov 181
 • Permanent magnet motors 259
 • Personal communication service systems 323
 • peščenjak 368
 • petrokemija 368
 • petrokemijski proizvodi 368
 • Petroleum chemicals 368
 • Photogrammetry 153
 • Photographie panoramique 475
 • Photography - Equipment and supplies 367
 • Photography, Panoramic 475
 • Physical measurements - Congresses 167
 • Picasso Pablo 422
 • Picasso, Pablo - Špansko slikarstvo - Likovne monografije 422
 • Pilon Veno 423
 • Pilon, Veno - Razstavni katalogi 423
 • piloti 404
 • pipe 228
 • Piping
  • - Design and construction - Handbooks, manuals, etc 241
  • - Drawing - Handbooks, manuals, etc 241
 • piroliza 186
 • pisanje programov 125
 • pisanje programske opreme 51
 • Pivovarna Union 466
 • plačilni sistemi 360
 • plakati 474
 • plamensko rezanje 221
 • planiranje 443
 • planiranje podjetij 352
 • planiranje procesov 357
 • planiranje proizvodnje 352 , 357
 • Plant maintenance - Handbooks, manuals, etc 354
 • Plastics - Welding - Handbooks, manuals, etc 227
 • plastične mase 227 , 460
 • plavanje teles 171
 • plazemsko 221
 • plazma v magnetosferi 158
 • PLC - Programmable Controller 81
 • PLC programski sistemi 395
 • plimovanje 289
 • plin 226
 • plin za pogon motornih vozil 245
 • plinasti izolanti 263
 • plini 245
 • plinovodi 245
 • plinska goriva 245
 • plinska kromatografija 177 , 184
 • plinska oprema 245
 • plinske elektrarne 284
 • plinske inštalacije 245 , 328
 • plinske naprave 226
 • plinske zmesi 176
 • plinski porabniki 245
 • plinski zakoni 176
 • plinsko gospodarstvo 226
 • Plohl Jožef 424
 • ploskve 122
 • plošče 404
 • PN spoj 298
 • pnevmatične naprave 378 , 379
 • Pnevmatične naprave - Lesna industrija - Učbeniki za srednje šole 378
 • pnevmatični stroji 247
 • pnevmatični transport 382
 • poboljšanje 221
 • počitniške hiše 452 , 463
 • počivalniki 468
 • podajalne naprave 14
 • podatkovna plast 390
 • podatkovne baze 69 , 103 , 106 , 111
 • podatkovne strukture 125 , 149
 • podatkovni komunikacijski sistemi 81
 • podatkovni medpomnilniki 67 , 68
 • podatkovni tipi 50
 • podatkovni tokovi 148
 • podatkovno povezovalni protokoli 390
 • podatkovno rudarjenje 117
 • podi 407
 • podmizni nihalni čelilnik 380
 • podoba mest 442
 • področja 19
 • podtalnica 337
 • podzemna gradnja 329
 • podzemni kabli 261
 • pogodba o zaposlitvi 21
 • pogojenost proizvodnega sistema 356
 • pogojenost sistema ustvarjanja 356
 • pogon hladilnih naprav 246
 • pogoni 217
 • pogonska gred 338
 • pogonska tehnika 217
 • pogonske naprave 338
 • pogonski energenti 246
 • pogonski mehanizmi 340
 • pogonski motor 279
 • pogonski sistemi 338
 • pogreški 155
 • pogreški pri merjenju 252
 • pohištveni detajli 407
 • Pohištvo - Učbeniki za srednje šole 351
 • Poiseuille-Hagenov tok 197
 • Poisson-Boltzmanova enačba 197
 • pokrajina 434
 • pokrajinska pestrost 27
 • polarizacija 297
 • poligonska mreža 155
 • polimeri 190 , 208
 • polimerizacija 368
 • polimerna optična vlakna 321
 • polimerni derivati fulerena 174
 • polinomi Čebiševa 30
 • politehnična 448
 • politika 329
 • poljsko slikarstvo 420
 • polnojarmenik 380 , 383
 • polprevodniki 168 , 298 , 371 , 372
 • polprevodniške rezine 300
 • polprevodniške spremembe 168
 • polprevodniški elementi 266
 • Polprevodniški elementi - Učbeniki za visoke šole 301
 • polprevodniški laserji 211 , 301
 • polprevodniški uporovni termometri 160
 • polprevodniški viri svetlobe 297
 • Polymers 174
 • polževo gonilo 228
 • pomen uvajanja 23
 • pomnilnik 147
 • pomnilniki 108 , 303
 • pomorski predpisi 339
 • pomožna oskrba z električno energijo 261
 • pomožne naprave 284
 • ponovna uporaba 336
 • ponudniki podatkov 118
 • pop arhitektura 454
 • popravila 473
 • popravila ladij 349
 • popravljanje tekstovnih datotek 113
 • poraba energije 215
 • porabniki 226
 • porazdelitve 31
 • porazdeljene aplikacije 79
 • porazdeljeno programiranje 120
 • porečje Mirne 465
 • porečje Temnice 465
 • poročanje 95
 • poročila 137
 • porozni materiali 188
 • portreti 424
 • Portugalska 463
 • posebna vezja 303
 • posebna vlakna 297
 • posebne izvedbe 160
 • posebni efekti 45 , 122
 • poskusi sam 279
 • poslovanje 329
 • poslovne funkcije 356
 • poslovne odločitve 357
 • poslovni hoteli 458
 • poslovni objekti 458
 • Poslovni proces - Organizacija - Učbeniki za visoke šole 356
 • poslovni procesi 121
 • poslovno okolje 361
 • posnemanje 235
 • posoda 468
 • postelje 468
 • postopki linearizacije 396
 • postopki obdelave signalov 324
 • postopki pridobivanja stekla 208
 • postopki varjenja 227
 • postopki zaščite kovin 221
 • poškodbe 330
 • potek snovanja 393
 • potenciometrija 178
 • potisna moč 279
 • potovanja 483
 • potovanje v času 151
 • potrebe tržišča 131 , 280 , 362
 • potrošniki 355
 • Potrošniki - Motivacija - Priročniki 355
 • poučevanje 65
 • poučevanje kemije 191
 • povečanje zanesljivosti 144
 • povezave računalnikov 149
 • povezovanje baz 146
 • povezovanje hišnih naprav 311
 • povratni kontrolni sistemi 16
 • površinska obdelava 239 , 473
 • površinska obdelava lesa 373
 • površinska zaščita 221 , 233 , 234
 • površinske vode 337
 • površinsko aktivne snovi 369
 • povrtavanje 235
 • Power resources
  • - Economic aspects 214
  • - Environmental aspects 214
  • - Handbooks, manuals, etc 288
  • - Research 214
 • PowerPoint 135
 • Poyntingov teorem 274
 • požarna varnost 205 , 334 , 405
 • požarna zaščita 205
 • požrešni algoritmi 143
 • prafaktorji števil od 1 do 10050 240
 • praktični primer izvedve 23
 • praktični primeri 293
 • pravice 21
 • pravila za risanje zobnikov 228
 • pravo 21
 • pravokotna projekcija 39
 • praznična razsvetljava 335
 • prebojna trdnost 269
 • preddverja 462
 • predelava ogljikovodikov 368
 • predelava polimernih materialov 263
 • predelava surove nafte 368
 • predloge 231
 • predori 39
 • predpisi 205 , 226 , 288
 • predstavitve 135 , 206
 • predvajalniki glasbe 78
 • pregled 442 , 469
 • preglednice 100
 • pregledno delo 16 , 35 , 65 , 81 , 123 , 131 , 138 , 139 , 145 , 152 , 153 , 157 , 203 , 209 , 213 , 214 , 218 , 220 , 222 , 223 , 224 , 225 , 232 , 241 , 244 , 246 , 248 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 265 , 273 , 280 , 287 , 291 , 292 , 300 , 306 , 308 , 309 , 316 , 317 , 318 , 321 , 322 , 325 , 326 , 327 , 329 , 332 , 340 , 341 , 343 , 345 , 346 , 347 , 349 , 350 , 352 , 354 , 360 , 361 , 362 , 370 , 395 , 397 , 405 , 406 , 407 , 410 , 416 , 429 , 432 , 433 , 437 , 441 , 442 , 445 , 446 , 447 , 450 , 451 , 452 , 454 , 455 , 457 , 458 , 460 , 462 , 463 , 464 , 465 , 466 , 467 , 469 , 470 , 471 , 472 , 474 , 475
 • pregledovanje sistemov 205
 • prehodni pojavi 293 , 396
 • prehrambeni aditivi 365
 • preje 384
 • prekinitev toka v vakuumu 260
 • prekinitve 93 , 108
 • prekinitveni sistem 142
 • preklopni elementi 304
 • preklopni krmilni sistemi 261
 • premazi 7 , 13
 • premog 214 , 368
 • prenapetostna zaščita 262
 • prenapetostne zaščite 290
 • prenos krožnega gibanja 228
 • prenos moči 224
 • prenos podatkov 138 , 321 , 325 , 390
 • prenos posnetkov 73
 • prenos signalov 307 , 317 , 320
 • prenos toplote 224
 • prenosi 338
 • prenosne poti 313
 • prenosne poti z izgubami 313
 • prenosni mediji 314 , 390
 • prenosni sistemi 314
 • prenosniki moči 338
 • preoblikovalne karakteristike 238
 • preoblikovalni stroji 221 , 237
 • preoblikovanje 237 , 247
 • preoblikovanje brez odrezavanja 238
 • preoblikovanje kovin 233 , 234 , 235
 • prepoznavanje govora 306
 • prepoznavanje tarče 317
 • prepoznavanje vzorcev 110
 • preprečevanje vibracij 6
 • preračun elementov 383
 • preračuni 159
 • prerezi 229 , 230 , 452
 • preseki teles 39
 • preskrba z vodo 28 , 337
 • preskusna oprema 6
 • preskusne metode 7
 • preskušanje 4 , 6 , 8 , 131 , 260 , 273 , 290
 • preskušanje izolatorjev 272
 • preskušanje lastnosti 374
 • preskušanje merilnikov 160
 • preskušanje motorjev 224
 • preskušanje zavor 342
 • presluh 313
 • presmerniki 255
 • Pressure vessels - Design and construction 332
 • pretakanje krvi po žilah 197
 • pretoki 265
 • pretvarjanje energije 280 , 344
 • pretvarjanje signalov 398
 • pretvornik 275
 • pretvorniki 255 , 277 , 303 , 304
 • pretvorniki signalov 266
 • prevajalniki 109 , 149
 • preverjanje identitete uporabnikov 105
 • preverjanje opreme 104
 • preverjanje patenta 22
 • prezračevanje 216 , 288 , 348 , 406 , 441
 • pridobivanje 194
 • pridobivanje električne energije 215
 • pridobivanje kovin 370
 • prihranek 216
 • prijemala 14
 • prikaz pogovornih oken 125
 • priključevanje 108
 • priklopi porabnikov 283
 • primarna obdelava lesa 380
 • primarni viri energije 214
 • primeri 34
 • primeri programov 67 , 68
 • primeri uporabe 250
 • princip redukcije 41
 • priporočila 25
 • priprava dela 233 , 234 , 352
 • priprava pitne vode 337
 • priprava površin 219
 • priprava surovin 8 , 208
 • priprava študijskih gradiv 23
 • priprava tkanja 384
 • priprava vzorca 186
 • priprava zdravil 199
 • prirobnice 241
 • priročnikar 127
 • priročniki 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 15 , 18 , 20 , 24 , 26 , 40 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 51 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 61 , 64 , 66 , 69 , 70 , 71 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 79 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 105 , 106 , 107 , 109 , 110 , 111 , 112 , 116 , 118 , 119 , 120 , 121 , 124 , 125 , 126 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 141 , 146 , 151 , 174 , 182 , 191 , 196 , 204 , 206 , 210 , 215 , 216 , 219 , 227 , 245 , 247 , 272 , 279 , 288 , 310 , 311 , 312 , 336 , 338 , 339 , 342 , 355 , 358 , 359 , 365 , 367 , 371 , 384 , 404 , 473 , 483
 • prirodoslovje 29
 • prisilna komutacija 255
 • pritisk 265
 • pritrdila 3
 • prizmatične oblike 232
 • Probabilities 37
 • Problem solving 482
 • problemi 206 , 219
 • problemi gradnje 329
 • procedure 93
 • proces 456
 • proces modeliranja 388
 • procesi razvoja 258
 • procesi v obliki prenosnih funkcij 391
 • procesiranje digitalne slike 83
 • procesna avtomatika 401
 • procesno krmiljenje 265
 • procesor 149
 • Process control - Instruments 265
 • prodaja 355
 • Prodaja
  • - Promocija - Priročniki 355
  • - Psihologija - Priročniki 355
 • prodajne funkcije 356
 • prodajni centri 458
 • Product management 362
 • program FS-10AT 394
 • program MATLAB 394
 • programabilni krmilniki 81 , 395
 • programabilni logični gradniki 140
 • programambilni logični krmilniki 401
 • programi za računanje menjalnih zobnikov 240
 • programiranje 40 , 55 , 64 , 84 , 92 , 96 , 125 , 220
 • programiranje baz podatkov 116
 • programiranje digitalnega računalnika 67 , 68
 • programiranje E-poslovanja 74
 • programiranje krmilnih sistemov 81
 • programiranje krmilnikov 81 , 395
 • programiranje podatkovnih baz 89
 • programiranje v lupini 63
 • programiranje v zbirniku 67 , 68
 • programirljiva krmilja 389
 • programirljivi digiatlni procesorji 306
 • programirna naprava 389
 • Programmable controllers 81
 • Programming languages (Electronic computers) 53 , 86
 • programrljiva logična vezja 302
 • programska oprema 45 , 46 , 47 , 48 , 58 , 60 , 69 , 70 , 82 , 85 , 87 , 96 , 97 , 100 , 101 , 104 , 114 , 115 , 126 , 127 , 131 , 133 , 134 , 135 , 137 , 387 , 395 , 482
 • programska orodja 66 , 92 , 110
 • programska razširitev 80
 • programski jezik 87 , 115 , 143 , 302 , 389
 • programski jeziki 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 57 , 61 , 64 , 86 , 89 , 93 , 103 , 106 , 109 , 116 , 118 , 120 , 125 , 395
 • programski jeziki C++ 148
 • programski model 108
 • programski paketi 38
 • programski skald 68
 • programski sklad 67
 • programsko ordje 400
 • proizvodi 358
 • proizvodne funkcije 356
 • proizvodni procesi 239
 • proizvodni sistemi 357
 • proizvodnja 207 , 352
 • Proizvodnja - Organizacija - Učbeniki za visoke šole 356
 • proizvodnja električne energije 278
 • proizvodnja energije 289
 • proizvodnja furnirja 375
 • proizvodnja stekla 208
 • projekcija ravnine 39
 • projekcije 13 , 229 , 230
 • projekt krmilj 389
 • projekti 460
 • projektiranje 443
 • projektiranje električnih inštalacij 283
 • projektiranje ladij 349
 • projektni management 357
 • projektno vodenje 137
 • projiciranje 39
 • Prolog 54
 • Prolog (Computer program language) 54
 • promet 434 , 435 , 443
 • prometna infrastruktura 435
 • promocija 355
 • Propellants 185
 • prostor 122
 • Prostor in čas 151
 • prostor stanj 391 , 392
 • prostoročna telefonija 306
 • prostorska analiza 169
 • prostorska razporeditev 457
 • prostorsko planiranje 433
 • proteini 187
 • protipožarna zaščita 205
 • protokol IRC 84
 • protokoli 138 , 323
 • protokoli plasti 390
 • Provansa - Kulturna zgodovina 455
 • provinca 455
 • prožne zveze 228
 • prva pomoč 20 , 204
 • psihologija 355
 • ptotokoli prenosa hipertekstov 145
 • publikacije 178

 • QSM modul za serijsko komunikacijo 250
 • Quantum theory - Congresses 167

 • raba tal 484
 • računalinške mreže 66
 • računalnik VAX 128
 • računalniki 25 , 149
 • Računalniki - Učbeniki za visoke šole 149
 • računalniki v proizvodnji 220
 • računalniška animacija 45 , 122
 • računalniška grafika 45 , 46 , 58 , 70 , 73 , 85 , 87 , 122 , 126 , 127 , 435
 • Računalniška grafika
  • - Priročniki 73
  • - Učbeniki za visoke šole 122
 • računalniška simulacija procesov 305
 • računalniška zanesljivost 144
 • računalniške komunikacije 141
 • računalniške mreže 65 , 71 , 74 , 75 , 88 , 92 , 94 , 98 , 105 , 121 , 123 , 136 , 145 , 149
 • računalniške simulacije 213
 • računalniški algoritmi 110
 • računalniški eksperimenti 43
 • računalniški izpisi 367
 • računalniški monitorji 139
 • Računalniški programski jeziki - Vaje za srednje šole 50 , 93
 • računalniški sistemi 104 , 144 , 310
 • Računalniški sistemi - Zanesljivost - Učbeniki za visoke šole 144
 • računalniško krmiljenje 265
 • računalniško podprto izobraževanje 65
 • računalniško programiranje 52
 • računalništvo 43 , 45 , 46 , 47 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 66 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 247 , 255 , 294
  • - elektronske komponente - mikrokrmilniki - mikroprocesorji 142
  • - operacijski sistemi - Microsoft Windows XP 99
  • - računalniški programi
   • - Microsoft Excel 2002 - priročniki 133
   • - Microsoft Office XP 97
   • - programski jeziki - Delphi 6 - objektno programiranje - Internet aplikacije 57
   • - urejevalniki besedil - Microsoft Word 2002 101
 • Računalništvo
  • - Priročniki 106
  • - Učbeniki za visoke šole 147
 • računalnški vid 475
 • računanje konstrukcij 332
 • računanje razmerij zob 240
 • radarji 317
 • radijske komunikacije 318
 • Radio - Transmitters and transmission 318
 • Radiocommunications mobiles 322
 • Railroads 347
  • - Trains - Juvenile literature 347
 • raketni motorji 185
 • Rastline - Leksikoni 198
 • rastlinske vrste 483
 • rastlinstvo 29 , 198 , 486
 • ravnanje s podatki 64
 • ravnanje z odpadki 336
 • ravne električne dvojne plasti 197
 • ravninski val 274
 • ravnotežne adsorbcijske lastnosti 369
 • razdelitev 263 , 264
 • razdeljevanje električne energije 262
 • razdeljevanje energije 215
 • razelektrenje v trdem dielektriku 281
 • razelektrenje v zraku 281
 • raziskave 190 , 280 , 356 , 486
 • raziskave materialov 35
 • raziskave tržišča 362
 • raziskovalni reaktor 331
 • raziskovalni reaktor TRIGA 249
 • raziskovanje vesolja 154
 • razorožitev 363
 • razpoznavalniki govora 129
 • razpoznavanje govora 129
 • razpoznavanje govorca 83
 • razpoznavanje oblik 397
 • razpršenost DVB tehnologije 312
 • razred točnosti 253 , 254
 • razredi 53 , 148
 • razsmerniki 255
 • razstave 412
 • razstavljive zveze 228
 • razstavni katalog 428
 • razstavni katalogi 423
 • razsvetljava 216
 • razširljivi označevalni jeziki 86
 • raztezanje par 160
 • raztezanje plinov 160
 • raztezanje tekočin 160
 • raztezanje trdnih teles 160
 • raztopine surfaktantov 369
 • razvoj 22 , 348 , 350
 • razvoj aplikacij 61 , 86 , 107 , 119
 • razvoj baz 146
 • razvoj GPS-a 152
 • razvoj izdelkov 356
 • razvoj naprav 258
 • razvoj novih izdelkov 362
 • razvoj opreme 131
 • razvoj pohištva 351
 • razvoj programske opreme 47
 • razvoj telekomunikacij 314
 • razvoj tržišča 312
 • razvojna programska oprema 250
 • razvojne metode 348
 • razvojne plošče 108
 • razvojni projekti 362
 • RC člen 275
 • reaktivni procesi 170
 • reaktivnost 187
 • realni sistemi 386
 • receptorji 17
 • Redes de distribuicao de energia 272
 • redukcija poševno merjenih dolžin 150
 • redukcija šuma 161
 • referenčni etalon 172
 • referenčni sistemi 152
 • referenčni standardi 3
 • refleksi 17
 • regije 336
 • regionalno planiranje 432
 • registratorji 277
 • regulacija 383
 • regulacija robotskih mehanizmov 14
 • regulacije 387 , 394 , 403
 • Regulacije, mehke - Učbeniki za visoke šole 393
 • regulacijska tehnika 393 , 399
 • regulacijski sistemi 399
 • regulativa 334 , 365
 • reke 27
 • reklame 474
 • rekurzije 93
 • rekurzivne identifikacije modelov 402
 • relacijske baze 89
 • relacijske baze podatkov 56 , 106 , 146
 • relacijski podatki 119
 • Relational databases 56
 • relativni tlak 171
 • relativnost 151
 • relief coefficient 193
 • reliefni koeficient 193
 • Renoir Pierre-Auguste 425
 • Renoir, Pierre-Auguste - Francosko slikarstvo - Likovne monografije 425
 • reprodukcija 200
 • reprodukcije 411 , 414 , 461
 • resonanca 170
 • resonančni 273
 • resonančni pojavi 293
 • restavracija gradiva 18
 • restavriranje 473
 • rešitve 30 , 44 , 48 , 50 , 93 , 150 , 159 , 163 , 166 , 171 , 179 , 206 , 219 , 307 , 337 , 389 , 432 , 433
 • rezalnik za furnir 380
 • rezalniki za furnir 383
 • rezanje 233 , 234 , 239
 • rezidualno trenje 172
 • rezultati 12
 • risalno orodje 230
 • risanje 70 , 85 , 206
 • Robot vision 397
 • roboti 15
 • Robotics - Popular works 15
 • robotika 14 , 139 , 397
 • Robotika
  • - Elementi - Vaje za visoke šole 267
  • - Učbeniki za visoke šole 14
 • Robots
  • - Control systems 397
  • - Design and construction 15
 • robotski manipulatorji 16
 • robotski sistemi 397
 • robotski vid 397
 • robotsko sestavljanje 14
 • rokovanje s kontejnerji 4
 • romanska arhitektura 446
 • romanska gotika 446
 • Rombergova metoda 38
 • rotacijska ploskev 232
 • Rotating masses of fluid - Congresses 165
 • rotirajoči fluidi 165
 • rudarstvo 327
 • rudniške naprave 327
 • rudniški stroji 327
 • Rudniški stroji - Muzejske zbirke - Katalogi 327

 • s kemijsko energijo 221
 • S5-100 U 389
 • sakralna arhitektura 446
 • Salen Keyjevo sito 251
 • samostani 446
 • samoumetnost 426
 • Sample introduction (Chemistry) 186
 • sanacije 330
 • sanitarna inšpekcija 334
 • satelitske komunikacije 323 , 325
 • satelitski sistemi 323
 • Satellites artificiels en navigation 152
 • SCADA 282
 • Schmittov prožilnik 275
 • SCNA tehnologija 296
 • Screw-threads, Standard - Handbooks, manuals, etc 3
 • SDSL 314
 • secesija 418
 • sedimenti 486
 • segmentacija slik 203
 • segmentacijske tehnike 203
 • sekalnik 380 , 383
 • sekvenčna vezja 140
 • semi-klasične metode 156
 • Semiconductors 371
  • - Materials 372
 • senčila 451
 • senzorični sistemi 187
 • senzorji 277 , 341
 • separacijske metode 186
 • Separation (Technology) 175 , 177
  • - Experiments 175
 • serijski I/O 108
 • serijski vmesnik 142
 • sesalci 196
 • sestava 270
 • sestavljanje grafike 87
 • sestavljanje robota 15
 • sestavljeni materiali 263
 • sestavna risbe 229
 • sestavni deli 15 , 112 , 347
 • sestopanje 143
 • seštevalnik 275
 • sevalni merilniki 160
 • sevanje 274
 • Sewage
  • - Environmental aspects 336
  • - Purification 336
   • - Mathematics - Handbooks, manuals, etc 337
 • Sewage disposal - Mathematics - Handbooks, manuals, etc 337
 • SGML - Standard Generalized Markup Language 145
 • Shannonova zgradba 318
 • shematski diagrami 342
 • Shock (Mechanics) 164
  • - Handbooks, manuals, etc 6
 • shranjevalniki tolote 288
 • shranjevanje energije 256
 • shranjevanje podatkov 91
 • shranjevanje slike 73
 • Sicilija 463
 • Siedlung 445
 • Signal processing - Digital techniques 306 , 316
 • signali 266 , 294 , 318 , 320 , 389 , 399
 • Signali - Digitalna obdelava - Učbeniki za visoke šole 315 , 324
 • signali satelitov 152
 • signalizacija 284 , 335 , 347
 • signalni gonilniki 390
 • signalni pretvorniki 390
 • Signes et symboles 481
 • Signs and symbols 481
  • - Standards 13
 • sila 206
 • sila cukrka kapljevine 171
 • sila na elektrino 269
 • sile pri iztekanju 171
 • sile pri pretakanju 171
 • silicij 211
 • silicijeve zlitine 371
 • Silicon 371
 • Silicon alloys - Structure 371
 • SIM modul za integracijo sistema 250
 • simboli 6 , 9 , 11 , 13 , 206 , 407 , 481
 • SIMCOS 400
 • simulacija 385
 • Simulacija - Vaje za visoke šole 385
 • simulacija sistemov 387
 • simulacija v robotiki 388
 • simulacije 386 , 400 , 401
 • simulacije vezij 295
 • simulacijska tehnika 399
 • simulacijske tehnike 388
 • simulacijski jeziki 400
 • simulacijski program FCONTROL 394
 • simulacijski programi 394
 • SIMULINK 385 , 387
 • sinapse 17
 • sinhronizacija 308 , 390
 • sinhronizacija faz 170
 • sinhronski motorji 259
 • sinhronski reluktančni stroj 257
 • sinhronski stroj s trajnimi magneti 257
 • sinonimi 481
 • sintetični polimeri 368
 • sinteza 188 , 324
 • sinteza govora 83
 • sinteza peptidov 189
 • sinteza procesnih korakov 305
 • sinteza vezij 295
 • sinteze 174 , 188 , 372
 • sinteze proteinov 189
 • SIST 10
 • sistem CATIA 345
 • sistem MC68HC11 67 , 68
 • sistem v prostoru stanj 399
 • sistem z velikim številom delcev 197
 • sistematika proizvodnje 352
 • sistemi 451
 • sistemi linearnih enačb 38
 • sistemi realnega časa 104
 • sistemi števil 43
 • sistemi v frekvenčnem prostoru 324
 • sistemi v prostoru stanj 398
 • sistemi vbrizgavanja 222 , 225
 • sistemi vodenja 267
 • sistemi z več stopnjami vzorčenja 315
 • sistemi z vsiljenimi nihanji 396
 • sistemi za prenos podatkov 321
 • sistemi za upravljanje 106
 • sistemska redundanca 144
 • sistemska zanesljivost 144
 • sistemska zoologija 201
 • sistemski koncepti 63
 • sistemski skald 68
 • sistemski sklad 67
 • sistemski ukazi 106
 • sistemsko programiranje 128
 • sita druge stopnje 251
 • skalarna polja 30
 • skalarni analizatorji vezij 271
 • skaliranje 388
 • Skandinavija 470
 • skenerji 73
 • sklopka 338
 • sklopke 228 , 340
 • skobljanje 235
 • skriptni jezik 105
 • skupine periodnega sistema 181
 • skupinska podpora odločanju 353
 • slikarstvo 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 418 , 420 , 421 , 422 , 423 , 424 , 425 , 427 , 428 , 430 , 431 , 461 , 464
 • slikovni sistemi 139
 • slojni les 374
 • slovar 479
 • slovar izrazov 189 , 477
 • Slovenia 193
 • Slovenija 21 , 27 , 192 , 193 , 201 , 327 , 416 , 424 , 428 , 430 , 436 , 438 , 465 , 466 , 484 , 485
  • - Arhitekturna dediščina - Vodniki 466
  • - Geografija - Atlasi 485
  • - Turistični vodniki 485
 • slovenski 479
 • slovenski standardi 10
 • Slovensko Primorje - Umetnostni spomeniki - Gotika 416
 • slovensko slikarstvo 423 , 430
 • slučajnost 43
 • smerni grafi 271
 • smernice 456
 • snemanje 78
 • snovanje izdelkov 351
 • snovanje mehkih regulacij 393
 • SOAP - Simple Object Access Protocol 55 , 107
 • socialni vidik 326
 • sociologija 329 , 433
 • sodobna umetnost 411
 • sodobni načini komuniciranja 83
 • sodobni stili 452
 • Solaris (Computer file) 111
 • solaris okolje 111
 • Solid state chemistry 188
 • Solution (Chemistry) 180
 • sonarji 317
 • sončna energija 214
 • sončne celice 211 , 280 , 301
 • sončne elektrarne 289
 • sončni moduli 280
 • sonde 277
 • sorniki 228
 • soseska 329
 • Sources d'information electroniques 18
 • spajanje 233 , 234
 • spajanje delov 15
 • spajanje dokumentov 100
 • spajanje kovin 233
 • spajkanje 221
 • Spatial analysis (Statistics) 169
 • Special libraries - Directories 19
 • specialistična 448
 • specialistična dela 448
 • specialna teorija relativnosti 167
 • specialne funkcije 30
 • specialne knjižnice 19
 • specialni stroji 221
 • specifikacije 4
 • Spectrum analysis - Problems, exercises, etc 179
 • spekter elektomagnetnega sevanja 301
 • spektralna analiza 179
 • spektri 179 , 210
 • spektroelektrokemija 178
 • spektrofotometrija 183
 • spektroskopija 174
 • spektroskopske raziskave 187
 • spektroskopske tehnike 248
 • spinske lastnosti 168
 • splavitev 349
 • spletna grafika 46
 • spletne strani 105
 • Spletne strani - Izdelava - Priročniki 105
 • spletni jeziki 121
 • splošna kemija 181
 • splošni koncepti 62
 • spomin 81
 • spominske enote 91
 • sposobnost zaznavanja 397
 • sprejemni sistemi 308
 • spreminjanje energije 215
 • spreminjanje slike 73
 • Sprinkler gasilna naprava 205
 • spuščeni stropovi 407
 • SQL (Computer program language) 74
 • SQL - Structured Query Language 106
 • SQL server 64 , 146
 • SQL server 2000 146
 • SQL Server 2000 64 , 74 , 146
 • SQL Server 7 89
 • SQL strežniki 96
 • srednji urez 150
 • srhitekturni spomeniki 458
 • stabilnost 164 , 349 , 391 , 392 , 396
 • stacionarna analiza 257
 • stacionarni tok kapljevin 171
 • stadioni 441
 • standard IAPWS - IF97 236
 • standard IEC 61131 395
 • standardi 14 , 205 , 206 , 220 , 226 , 229 , 241 , 262 , 288 , 306 , 309 , 321 , 322 , 325 , 383 , 384
 • Standardi - ISO - Kakovost - Statistika - Priročniki 11 , 12
 • standardi ISO 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13
 • standardizacija 10 , 208
 • standardni detajli 407
 • standardni PLC programski jeziki 81
 • Stanovanjska arhitektura
  • - Morska obala 463
  • - Notranja oprema
   • - Maroko - Albumi 472
   • - Znamenite osebnosti - Provansa - Albumi 455
 • stanovanjska gradnja 452
 • stanovanjska omrežja 311
 • stanovanjska oprema 468 , 472
 • stanovanjski 444
 • stanovanjski bloki 445
 • Stara Sava 466
 • statično električno polje 269
 • statika 409
 • Statistical mechanics - Congresses 168
 • Statistical physics 169
 • statistična analiza podatkov 48
 • statistična anliza 169
 • statistična mehanika 168
 • statistične metode 11 , 12 , 361
 • statistični odpis signalov 307
 • statistika 40
 • stavbe 404 , 456
 • stavek CASE 50
 • Steam power plants 292
 • Steel - Dictionaries 480
 • Steelwork - Dictionaries 480
 • stehiometrija 176
 • Stehiometrija - Vaje za visoke šole 176
 • steklene dvorane 451
 • steklene fasade 451
 • steklene kupole 451
 • steklo 208
 • stene 404
 • STEP 7 395
 • STEP-5 389
 • stereofonska reprodukcija 161
 • stereoskopski sistemi 139
 • stikala 279
 • stikalna postrojenja 284
 • stili 418 , 442 , 469 , 470 , 474
 • stilna obdobja 422
 • stilno pohištvo 473
 • Stilno pohištvo - Restavriranje - Priročniki 473
 • stiskanje 370
 • Stochastic processes 170
 • stohastični procesi 170
 • stoli 468
 • Stone buildings - Designs and plans 458
 • stopnice 408 , 460
 • storitve Evropske Unije 312
 • strategije 312 , 357
 • strehe 404 , 408
 • Strength of materials - History - Congresses 409
 • strešne konstrukcije 408
 • strežba strojev 382
 • strig 159
 • stripi 163
 • striženje 221
 • strjevanje 208
 • strjevanje taline 221
 • stroji 379
 • stroji z omejenim gibom 237
 • stroji z omejeno energijo 237
 • stroji z omejeno silo 237
 • strojna kladiva 221
 • strojna oprema 73 , 78 , 94 , 104 , 108 , 139 , 140 , 142
 • strojne fakultete 476
 • strojne linije 382
 • strojni elementi 5 , 223 , 228 , 240 , 242 , 247 , 379 , 383
 • Strojni elementi 230
  • - Učbeniki za srednje šole 228
 • strojni elmenti 230
 • strojni jezik 149
 • strojništvo 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 328 , 338 , 339 , 340 , 341 , 342 , 343 , 344 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349 , 350 , 406
 • strojno učenje 54 , 117
 • strokovni izrazi 480
 • stroški 354
 • stroški patentne prijave 22
 • Structured Query Language - Priročniki 106
 • struktura 183 , 189 , 210
 • struktura atomov 181
 • struktura keramičnih materialov 207
 • struktura molekul 181
 • struktura spojin 179
 • struktura tkanin 384
 • struktura tranzistorjev 296
 • strukturalni gradniki 140
 • strukture 174 , 182 , 371 , 454
 • strukture encimov 182
 • strukture imenikov 113
 • strukture papirja 8
 • strukture podatkov 51
 • strukture sistemov vodenja 282
 • strukturni gradniki 302
 • struženje 235
 • Sturm-Liouvilleov problem 30
 • Superlattices as materials 371
 • Supernatural 1
 • superpozicija valovanj 297
 • supramolekularna kemija 183
 • supramolekularni sistemi 190
 • supraspinalni mehanizem 17
 • Surface active agents 369
 • surface exposition 193
 • surface inclination 193
 • surova nafta 368
 • surovine 368 , 370
 • sušenje 358 , 375
 • sušenje lesa 208 , 381
 • sušilnice 381
 • svet 442
 • svet fantazije 426
 • svetila 335
 • svetilke 283
 • svetleče diode 211
 • svetleče diode - LED 301
 • svetloba 297 , 450
 • svetlobni viri 283
 • svetlovodi 313
 • svetovna energija 214
 • svetovni pregledi 411
 • svetovni splet WWW 75
 • Sybase arhitektura 111
 • Systems engineering 299

 • šablone 148
 • šasija 350
 • ščit 249
 • širjenje radijskih valov 322
 • širokopasovni brezžični dostopi 318
 • širokopasovni brezžični sistemi 299
 • Španija 413 , 429 , 431
 • špansko slikarstvo 414
 • štancanje 221
 • števec 142
 • števila 34 , 140
 • številski sestavi 303
 • števski sistemi 250
 • štirikolesni pogoni 338
 • štiritaktni 340
 • študij delovnega časa 360
 • študije primerov 26 , 336 , 444
 • študijska gradiva 23
 • šum 313
 • šumne lastnosti elementov sistemov 271
 • Švica 449

 • tabele 93 , 157 , 243
 • tabele fizikalnih konstant 166
 • tabele integralov 166
 • tahimetrija 155
 • talna voda 329
 • talno ogrevanje 328
 • tankostenske cevi 159
 • tankostenske posode 159
 • tarče 317
 • Taylor-Covettov pretok 165
 • TCP 138
 • TCP/IP protokoli 75 , 94
 • TCS - Traction Control Systems 343
 • tech oblika 445
 • Technical illustration - Standards 13
 • Technology
  • - Dictionaries 478
  • - German - Dictionaries 478
 • tečaji 228
 • tehnična keramika 207
 • tehnična pisava 13 , 229 , 230
 • tehnične lastnosti lesa 208
 • tehnični normativi 443
 • tehnično risanje 13 , 60 , 229 , 230 , 231
 • Tehnično risanje
  • - Računalniški programi - Učbeniki za srednje šole 60
  • - Učbeniki za srednje šole 229
  • - Vaje za srednje šole 230 , 231
 • tehnika 206 , 454 , 478
 • tehnika vozil 338 , 339 , 340 , 341 , 342 , 343 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349 , 350
 • tehnike 362
 • tehnike načrtovanja 360
 • tehnike preoblikovanja 238
 • tehnike tkanja 384
 • tehniška realizacija 282
 • tehniški normativi 283
 • tehniški slovarji 478 , 480 , 481
 • tehno parki 458
 • tehnologija 448
 • tehnologija gorilnih celic 344
 • tehnologija lesa 373 , 375
 • tehnologija v arhitekturi 454
 • tehnologije krmiljenja 406
 • tehnologije sončnih celic 280
 • tehnološke karakteristike 237
 • tehnološke odločitve 357
 • tehnološki postopek 381
 • tehnološki postopki 305
 • tehnološki procesi 356 , 384
 • tekmovalni avtomobili 350
 • tekoče frakcije nafte 368
 • tekočinska kromatografija 175 , 177
 • tekočinski 160
 • tekstilna tehnologija 212 , 384
 • tekstilna vlakna 384
 • Telecommunication - Mathematics - Congresses 276
 • Telecommunication systems 308 , 322
  • - Planning 310
  • - Security measures 310
 • Telecommunications, Systemes de 322
 • telefonske kabine 407
 • telekomunikacije 276 , 308 , 310 , 313 , 314 , 324
 • Telekomunikacije
  • - Prenosne poti - Učbeniki za visoke šole 313
  • - Učbeniki za visoke šole 314
 • Telekomunikacijska tehnika - Učbeniki za visoke šole 314
 • Telekomunikacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole 314
 • telemetrija 308
 • telemetrija v industriji 308
 • Telephone, Wireless - Social aspects - History 326
 • Telesne tekočine 197
 • Television display systems 139
 • temeljenje 329 , 404
 • temelji 404
 • temperatura 206 , 265
 • Temperatura - Merjenje - Učbeniki za visoke šole 160
 • temperaturna polja 157
 • temperaturne skale 160
 • teodolit 155
 • teorija 444 , 445 , 446 , 450 , 453 , 459
 • teorija grafov 59
 • teorija informacij 156
 • teorija mehkih množič 393
 • teorija nizkoprepustnih sistemov 307
 • teorija pasovnoprepustnih sistemov 307
 • teorija ploskev 30
 • teorija polja 44
 • teorija signalov 307 , 320
 • teorija sistemov 399 , 402
 • teorija števil 276
 • teorija verjetnosti 37
 • teorija vezij 300
 • termalni regeneratorji 157
 • termična obdelava 235
 • termične lastnosti 208 , 209 , 370 , 371
 • terminologija 3 , 4 , 6 , 11 , 333 , 480
 • terminski plan 456
 • termodinamične lastnosti 236
 • termodinamične tabele 236
 • termodinamične vrednosti 236
 • termodinamika 157 , 180 , 185 , 190 , 245 , 247 , 278
 • termodinamika adsorbcije 369
 • termodinamika reakcij 178
 • termodinamika strojev 224
 • termoelektrarne 284 , 289
 • termoelektrarne s plinskimi turbinami 278
 • termoelementi 160
 • termokemija 176 , 185
 • teslameter 270
 • tesnila 243
 • tesnjenje ležajev 228
 • testiranje 364
 • tetoviranje 427
 • TETRA 325
 • Textile fibers 212
 • Textile industry 384
 • teža 206
 • Thermodynamics 224
 • Theveninov teorem 293
 • Three-dimensional display systems 139
 • Time study 360
 • tipala hitrosti vrtenja 267
 • tipala nivoja 267
 • tipala odmika 267
 • tipala razdalje 267
 • tipala sile 267
 • tipala tlaka 267
 • tipi podatkov 93
 • tipologija 439 , 448 , 459
 • tipologija poškodb 330
 • tiristorji 275
 • tisk 358
 • tiskani mediji 358
 • tiskanje 112 , 113
 • tiskarske tehnike 358
 • tiskarski stroji 358
 • tiskarstvo 358
 • tkanje 384
 • tkiva 175
 • tlačne posode 332
 • tlak 159
 • Tlak - Merjenje - Učbeniki za visoke šole 160
 • tlaki 440
 • tlakovanje 458
 • tlorisi 446 , 452
 • Tobačna tovarna 466
 • točkovni procesi 169
 • tok odtekanja 260
 • tokovna polja 268 , 285
 • tokovna vezja 268
 • tokovni transformatorji 261
 • tokovni vir 275
 • toksičnost 199
 • tolerance 3 , 5 , 13 , 229
 • Tominc, Jožef - Razstavni katalogi 430
 • Tominz, Giuseppe glej Tominc, Jožef
 • tonerji 367
 • topila 366
 • toplogredni plini 26
 • toplotna izolacija 208 , 405
 • toplotna obdelava 233
 • toplotna obdelava lesa 375
 • toplotne obdelave 221 , 234
 • toplotni stroji 247
 • toplotno nabrizgavanje 244
 • toplotno rezanje 244
 • topnost 180
 • topološke metode 33
 • torna gonila 228
 • torzija 159
 • TPU časovno procesna enota 250
 • TQ CE 108 385
 • TQ CE 9 385
 • TQM 357
 • tračni žagalni stroj 383
 • tračni žagalni stroji 380
 • tradicionalna gradnja 407
 • trajni magneti 259
 • trajnostna raba 444 , 456
 • trajnostni razvoj 439
 • transformacija rezultatov 152
 • transformacija Z 324
 • transformacije 40 , 399
 • transformacije slike 83
 • transformacije v analizi strojev 257
 • transformacijsko zgoščevanje 72
 • transformatorske postaje 284
 • transistorji 294
 • Transmission sans fil 322
 • transport 168 , 226
 • transport Monte Carlo 331
 • transport plinov 226 , 228
 • transport snovi 170
 • transport tekočin 228
 • transport tovora 4
 • transporterji 382
 • transportne lastnosti 236
 • transportne naprave 247 , 379 , 382
 • transverzalni elektromagnetni val 313
 • tranzistorji s poljskim pojavom - FET 304
 • tranzit 434
 • trapezna formula 38
 • trasirke 155
 • trdnost 159 , 247
 • Trdnost - Učbeniki za srednje šole 159
 • trdo 221
 • trendi 474
 • trgovina 479
 • trifazni električni sistemi 293
 • trifazni sistemi 270
 • triglavski ledenik 486
 • Triglavski narodni park 436 , 438
  • - Turistični vodniki - Planinski vodniki 436
  • - Vodniki 438
 • trigramski modeli 129
 • trki 164
 • trup ladje 349
 • trženje energije 287
 • tržišče 214
 • tržna inšpekcija 334
 • tuje vzbujeni enosmerni stroj 257
 • turbine 292
 • turbulenca 173
 • turbulentni tok kapljevine 171
 • turistični atlas 485
 • turistični vodnik 485
 • turizem 483
 • TV 139
 • tvorba besednih oblik 129

 • učbeniki 23 , 113 , 114 , 178 , 179 , 186 , 189 , 200 , 231 , 239 , 337 , 376
 • učbeniki za srednje šole 50 , 93 , 150 , 159 , 208 , 230 , 283 , 303 , 351 , 373 , 374 , 375 , 377 , 378 , 379 , 380 , 381 , 382 , 383 , 408
 • učbeniki za vioke šole 274
 • učbeniki za visoke šole 14 , 17 , 30 , 38 , 39 , 42 , 44 , 52 , 60 , 62 , 63 , 67 , 68 , 75 , 80 , 83 , 108 , 115 , 122 , 128 , 140 , 142 , 143 , 144 , 147 , 148 , 149 , 155 , 160 , 161 , 166 , 171 , 176 , 181 , 197 , 211 , 221 , 228 , 229 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 240 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 257 , 263 , 264 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 275 , 277 , 278 , 282 , 284 , 285 , 286 , 289 , 290 , 293 , 295 , 296 , 297 , 298 , 302 , 304 , 305 , 307 , 313 , 314 , 315 , 320 , 324 , 353 , 356 , 357 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389 , 390 , 391 , 392 , 393 , 394 , 396 , 398 , 399 , 400 , 401 , 402 , 403 , 443 , 476
 • učbeniki za višje šole 37
 • učenje kemije 191
 • učinki na zdravje 25 , 365
 • učni sistemi 65
 • udarna napetost 281
 • ujemi 5
 • ukazi 63 , 141
 • uklon 159
 • ulic 437
 • ulica 440
 • ulice 329
 • ulivanje 234
 • Ultracentrifugation - Congresses 190
 • ultracentrifugiranje 190
 • ultravisoki vakuum 172
 • umerjanje merilnikov tlaka 160
 • umetna inteligenca 54 , 117
 • Umetniška fotografija - 20.st. - Fotomonografije 411
 • umetnost 410 , 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 421 , 422 , 423 , 424 , 425 , 426 , 427 , 428 , 429 , 430 , 431 , 453 , 461 , 467 , 468 , 470 , 471 , 474 , 475
 • umetnost prodajanja 355
 • UML 385
 • UMTS 325
 • UMTS sistem 323
 • UMTS sistemi 138
 • unipolarni tranzistorji 298
 • univerzitetna 448
 • Unix 56 , 62
 • UNIX 141
 • UNIX (Computer file) 56 , 141
 • UNIX (operacijski sistem) 63
  • - Operativni management - Priročniki 98
 • upodabljanje 122
 • upogib 159
 • upogibanje 221 , 238
 • upogibanje pločevine 232
 • uporaba 243 , 347 , 365
 • uporaba AutoCAD-a 241
 • uporaba MATLAB 385
 • uporaba mikrokrmilnika 250
 • uporaba mobilne tehnologije 326
 • uporaba orodij 235
 • uporaba plina 245
 • uporaba podatkov 79
 • uporaba programske opreme 386
 • uporaba računalnika 113 , 149 , 203 , 282 , 302 , 341 , 345 , 482
 • uporaba računalnikov 350
 • uporaba računalništva 406
 • uporaba relacijskih tehnologij 64
 • uporaba struktur 54
 • uporaba trigonometrije 220
 • uporaba VBA 96
 • uporabna umetnost 417
 • Uporabna umetnost - Oblikovanje - 21. st. 468
 • uporabne znanosti 478
 • uporabno dovoljenje 334
 • uporana mikroračunalnikov 250
 • upori 304
 • uporovni materiali 264
 • uporovno varjenje 219
 • UPPAAL orodje 104
 • upravljanje 97 , 102 , 362 , 482
 • upravljanje baz 56 , 106
 • upravljanje baz podatkov 69
 • upravljanje časa 360
 • upravljanje nesreč 310
 • upravljanje podatkov 79 , 119
 • upravljanje podatkovnih baz 146
 • upravljanje programske opreme 130
 • upravljanje projektov 137
 • upravljanje s posli 147
 • upravljanje s procesi 147
 • upravljanje sistema 56 , 63 , 76 , 77 , 98 , 99 , 124 , 261
 • upravljanje sisteme 132
 • upravljanje sistemov 323
 • upravljanje z energijo 288
 • Urban beautification 440
 • Urban runoff - Management 336
 • urbana prihodnost 433
 • urbane strukture 444 , 453
 • urbani faktor 441
 • urbanistični pristop 458
 • Urbanistično planiranje - Ekološka politika 439
 • urbanizem 432 , 433 , 434 , 435 , 437 , 439 , 440 , 441 , 442 , 449 , 453 , 457 , 462
 • Urbanizem - Kitajska 434
 • urbano načrtovanje 440
 • urbano planiranje 439
 • urejanje cest 437
 • urejanje dokumentov 101
 • urejanje kemijskih enačb 176
 • urejanje krajine 434
 • urejanje mest 434
 • urejanje podatkov 93
 • urejanje prostora 484
 • urejanje slik 46
 • urejanje vrtov 437
 • urejevalniki 63
 • urejevalniki besedil 84 , 100 , 101 , 114 , 115
 • Urejevalniki besedil 100
 • URI - Universal Resource Identifier 145
 • URL 145
 • utekočinjen naftni plin 245
 • utopno kovanje 238
 • utorne gredi 228
 • UV spektroskopija 179
 • uvajanje 23
 • uveljavljanje pravic 21

 • v prostoru 313
 • v valovodu 313
 • vaje 140 , 230 , 231 , 295 , 302 , 394
 • vakuumska stikala 260
 • vakuumska tehnika 211
 • vakuumske tanke plasti 211
 • vakuumski sistemi 211
 • val v časovnem prostoru 313
 • val v harmoničnem stacionarnem stanju 313
 • val v neomejenem prostoru 313
 • val v prostoru različnih medijev 313
 • Valencia 429
 • valjanje 238 , 370
 • valovodi 274 , 313
 • Van Gogh Vincent 419
 • varčevanje z energijo 439
 • varilna industrija 218
 • varilni materiali 219
 • varjenje 218 , 221 , 227 , 233 , 234 , 239
 • Varnish and varnishing - Standards 7
 • varno varjenje 219
 • varnost 91 , 97 , 119 , 130 , 146 , 350
 • varnost kritičnih sistemov 104
 • varnost pri delu 234 , 334
 • varnost sistema 99
 • varnost vožnje 342
 • varnost zaposlenih 218
 • varnostni koeficienti 159
 • varnostni sistemi 342
 • varnostni ukrepi 123 , 310
 • varovanje 147
 • varovanje inštalacij 283
 • varovanje porabnikov 283
 • varstvo delavcev 20
 • varstvo narave 27
 • varstvo nekaterih kategorij delavcev 21
 • varstvo okolja 24 , 26 , 191 , 439
 • varstvo pravic 21
 • varstvo pri delu 20 , 219 , 239
 • Varstvo pri delu - Priročniki 20
 • vasrnost 98
 • Vaucluse 455
 • VAX 128
 • VAX (računalnik) - Učbeniki za visoke šole 128
 • VAX sitem 128
 • VB .NET 74
 • VB. NET 49 , 53 , 103
 • VB. NET - Visual Basic. NET 51
 • VBA - Visual Basic Applications 96
 • vbrizgane črpalke 222
 • vbrizgavanja goriva 225
 • vbrizgavanje 341
 • vbrizgavanje goriva 222
 • VBScript - Visual Basic Script 105
 • VDC - Stability Control Systems 343
 • VE-EDC 222
 • večkomponentni sistemi 176
 • večparametrsko odločanje 353
 • večpredstavnost 80 , 112
 • Večpredstavnost - Učbeniki za visoke šole 80
 • večpredstavnostna interaktivna študijska gradiva 23
 • vektorska polja 30
 • vektorske funkcije 30
 • Velazquez Diego Rodriguez de Silva 431
 • Velazquez, Diego Rodriguez de Silva - Špansko slikarstvo - Likovne monografije 431
 • veličine pri odrezavanju 235
 • ventilacija 406
 • Ventilation - Control 406
 • ventilatorji 216
 • ventili 228 , 241
 • Venturijev princip 171
 • verige 37
 • verižna gonila 228
 • verjetnostne funkcije 314
 • verjetnostni modeli 37
 • verjetnostni račun 40
 • vernakularna arhitektura 447 , 454
 • vertikalna obtežila 404
 • vertikalna tračna hlodarka 380
 • vesolje 1 , 151
 • vetrne turbine 291
 • vezan les 374
 • vezava cevi 228
 • vezave 279 , 319
 • vezi 3
 • vezja 259
 • vezja za razsvetljavo 283
 • vgradnja merilnikov tlaka 160
 • vgrajeni sistemi 299
 • vhodno izhodna vrata 142
 • vhodno-izhodni modeli procesov 391
 • vibracijska linearizacija 396
 • Vibration - Measurement - Handbooks, manuals, etc 6
 • video 77 , 139 , 309
 • Video compression 309
 • video zgoščevanje 139
 • vidni sistemi 475
 • vijačna ploskov 232
 • vijačne zveze 228
 • vijaki 3
 • vikendi 452
 • vile 463
 • viri 456
 • virtualna umetnost 411
 • virusi 196 , 363
 • viseče fasade 451
 • Vision par ordinateur 475
 • viskoznost plinov 172
 • viskoznostni merilnik vakuuma 172
 • visoke frekvence 25
 • visokogorska jezera 486
 • visokonapetostna stikala 284
 • visokonapetostne tehnike 290
 • visokonapetostni izolatorji 272
 • visokopropustna sita 251
 • Visual Basic 89
 • Visual Basic .NET 74
 • Visual Basic. NET 49 , 64 , 103 , 116 , 125
 • Visual C++. NET 109
 • Visual programming (Computer science) 49
 • Visual programming languages (Computer science) 74 , 103
 • Visual Studio .NET 61
 • Visual Workbench 115
 • Visual Workbench (računalniški program) 115
 • višinomerstvo 155
 • vizualizacija 65 , 482
 • vklopna zmogljivost aparatov 281
 • vlaganje v omrežja 287
 • vlaki 347
 • vlaknate ojačitve 212
 • vlaknene plošče 374
 • vlečenje 238
 • vlivanje 233
 • vloga avtomatizacije elektrarn 282
 • vloga mentorjev 23
 • vloga sodobnih tehnologij 23
 • VLSI tehnologija 302
 • vmesbiki 311
 • vmesni produkti 368
 • vmesniki 53
 • voda 236 , 404
 • Voda - Termodinamične lastnosti - Tabele 236
 • vodenje čolna 339
 • vodenje elektroenergetskih omrežij 282
 • vodenje elektromehanskih sistemov 257
 • vodenje podjetij 352
 • vodenje procesov 265 , 282
 • vodenje projektov 137
 • vodenje robotov 16
 • vodenje sistemov 400 , 401
 • vodič 483
 • vodna energija 214
 • vodna para 236
 • Vodna para - Termodinamične lastnosti - Tabele 236
 • vodne raztopine 180
 • vodni mlini 447
 • vodni parki 441
 • vodnik 436 , 438
 • vodovarstveni zakon 334
 • vodovne karakteristike 314
 • vodovno - paketno 314
 • vodovodna omrežja 337
 • vodovodne inštalacije 328
 • Vodovodni stolp 466
 • vogal ulice 440
 • vojna letala 346
 • vojna-politika 1937-1953 422
 • vojska 123
 • voltametrija 178
 • von Neumannov računalniški model 67 , 68
 • Vortex-motion - Congresses 165 , 173
 • voznikovo okolje 350
 • vpliv električnega polja 197
 • vpliv energije na okolje 289
 • vpliv hrupa na zdravje 2
 • vpliv na okolje 218
 • vpliv topila 180
 • vpliv toplotne ovdelave 238
 • vplivi na okolje 292 , 344
 • vprašanje 163
 • vrata 407 , 460
 • vrednost goriv 245
 • vrednotenje modelov 400
 • vrednotenje zanesljivosti 144
 • VRML 122
 • vrste 4 , 8 , 256
 • vrste aditivov 365
 • vrste kodiranja 67 , 68
 • vrste materialov 283
 • vrste merilnikov 277
 • vrste ojačitev 212
 • vrste orodij 235
 • vrste orožja 363
 • vrste plošč 375
 • vrste podatkov 53
 • vrste prenapetosti 290
 • vrste risb 229 , 230
 • vrste senzorjev 273
 • vrste signalov 324
 • vrste spojin 363 , 369
 • vrste streh 408
 • vrste turbin 291
 • vrste vlakov 347
 • vrtanje 235 , 239
 • vrtinci 173
 • vrtinčaste strukture 165
 • vrtovi 437 , 450
 • vsebnost vode 376
 • vsiljena nihanja 396
 • vzdrževalno varjenje 354
 • vzdrževanje 233 , 234 , 259 , 260 , 261 , 292 , 356 , 406
 • vzdrževanje energetskih sistemov 288
 • vzdrževanje naprav 354
 • vzdrževanje stavb 444
 • vzdrževanje stavbe 456
 • vzgon teles 171
 • vzhodne države 214
 • vzmetenje 340
 • vzmeti 228
 • vzorci tkanja 384
 • vzorčenje 324
 • vzporedni algoritmi 143
 • vzroki korozije 221
 • vzroki poškodb 20
 • vžig 225
 • vžigalne svečke 225

 • watchdog 142
 • Water - Purification - Mathematics - Handbooks, manuals, etc 337
 • Water mills - History - Juvenile literature 447
 • Water-supply - Mathematics - Handbooks, manuals, etc 337
 • Wavelength division multiplexing 316
 • Weaving 384
 • Web aplikacije 51 , 66 , 79 , 86 , 92 , 109 , 118 , 119
 • Web iskanje 136
 • Web navigacija 136
 • Web programiranje 107 , 116
 • Web projekti 131
 • Web servers 120
 • Web services - Computer programs 92
 • Web servisi 119 , 120
 • Web site development 55
 • Web sites - Design 74 , 92 , 120 , 126 , 127
 • Web storitve 55
 • Web strani 66 , 71 , 78 , 127
 • Web tehnologije 145
 • Web usluge 64
 • Welchov postopek 315
 • Welding 219
 • Welding industry
  • - Employees - Effect of technological innovations on 218
  • - Personnel management 218
 • Wide gap semiconductors 372
 • Wilkinson Eyre Architects 444
 • Win 2000 62
 • Wind power - Handbooks - Manuals 291
 • Windmills - History - Juvenile literature 447
 • Windows 2000 97
 • Windows 98 (operacijski sistem) - Priročniki 112
 • windows aplikacije 51
 • Windows LT okolje 60
 • Windows NT 62
 • Windows NT 4.0 97
 • Windows okolje 53 , 57 , 58 , 109 , 116 , 125
 • Windows XP 77 , 98 , 99 , 102 , 132
 • Windows XP (operacijski sistem) - Profesionalizacija - Priročniki 98
 • Windows XP okolje 97
 • Wireless communication systems 138 , 318 , 322 , 325
  • - Social aspects - History 326
 • Wood-pulp - Standards 8
 • Word (računalniški program) - Priročniki 100
 • Word 2000 100
 • Word 2002 101
 • Word 97 114
 • Word processing - Examinations - Study guides 114
 • World Wide Web 145

 • XML 55
 • XML (Document markup language) 55
 • XML - Extensible Markup Language 145
 • XML dokumenti 79
 • XSLT 86
 • XSLT (Computer program language) 86

 • Yucatan 464
 • Yule-Walkerjev postopek 315

 • z dopolnilnim ulomkom 240
 • z elektronskim snopom 221
 • z mehansko energijo 221
 • z računalnikom 240
 • Z transformacija 398
 • z verižnim ulomkom 240
 • z vrtljivim magnetom 252
 • z vrtljivim železom 252
 • z vrtljivo tuljavico 252
 • zagatne stene 404
 • zagotavljanje kakovosti 8 , 11 , 12 , 357
 • zagotavljanje kakovosti zvarov 219
 • zagotavljanje varnosti 123
 • zagozde 228
 • zaključna dela 407
 • zakon o prostorskih aktih 334
 • zakoni 21 , 334
 • zakoni s komentarjem 21
 • zakonitosti 293
 • zakonodaja 20 , 21 , 91 , 288 , 365
 • založništvo 358
 • zanesljivost 287
 • zanesljivost inštalacij 245
 • zanesljivost komponent 144
 • zanesljivost opreme 144
 • zanesljivost sistema 316
 • zanesljivost sistemov 144 , 282
 • zanke 50
 • zapisovanje podatkov 303
 • zaporni elementi 228
 • zarisovanje 233 , 234
 • zasloni visoke kakovosti 139
 • zasuni 228
 • zaščita 147 , 261 , 284
 • zaščita naprav 258
 • zaščita narave in okolja 334
 • zaščita pred strelo 283
 • zaščita prekodiranja 390
 • zaščita zraka 334
 • zaščiti okolja 258
 • zaščitni ukrepi 245 , 262
 • zatiči 228
 • zavite stopnice 408
 • zavore 340 , 350
 • zavorni sistemi 342 , 343
 • zaznavanje napak 385
 • zaznavanje objektov 397
 • zaznavanje okolja 200
 • zbiralke 284
 • zbiranje 11
 • zbiranje informacij 456
 • zbiranje podatkov 482
 • zbiranje voda 336
 • zbirke podatkov v SQL serverju 125
 • Zbirni jezik - VAX (operacijski sistem) - Učbeniki za visoke šole 128
 • zbirni jeziki 128
 • zbirniki 108
 • zbornik 59
 • zborniki 28 , 33 , 82 , 104 , 156 , 158 , 164 , 165 , 167 , 168 , 169 , 170 , 173 , 175 , 177 , 180 , 187 , 190 , 205 , 212 , 276 , 299 , 319 , 344 , 348 , 364 , 372 , 409 , 424 , 484 , 486
 • Zbrana dela 197
 • ZDA 214 , 312 , 365
 • zdravilne rastline 199
 • zdravilne učinkovine 199
 • zdravstvo 123
 • zelene površine 434
 • zemeljska dela 243
 • zemeljski plin 226
 • Zener diode 275
 • zgodnja leta 1890-1901 422
 • zgodovina 446
 • zgodovina matematike 34
 • zgodovinski pregled 82 , 196 , 214 , 260 , 306 , 326 , 335 , 346 , 347 , 360 , 363 , 407 , 409 , 416 , 417 , 418 , 430 , 433 , 439 , 447 , 448 , 449 , 457 , 460 , 464 , 465 , 466 , 470 , 475
 • zgodovinski razvoj 187 , 291 , 321
 • zgorevanje 185 , 222 , 224 , 225 , 226
 • zgoščenke 80
 • zgoščevanje slik 72 , 309
 • zgradba 67 , 68 , 108
 • zgradba kristalov 211
 • zgradba lesa 208 , 373 , 375 , 381
 • zgradba mikroprocesorja 250
 • zgradba protenov 189
 • zgradba računalnika 149
 • zgradba računalniških sistemov 147
 • zgradba v kristalih 211
 • zgradbe za vzgojne namene 457
 • zidane stene 404
 • zidanje z opeko 460
 • zlata doba 464
 • zlitine 182 , 208 , 221 , 264
 • značilnosti električnih pogonov 257
 • znakovna zaporedja 143
 • znamenite zgradbe 472
 • znanost 1
 • zobniki 223 , 228
 • zobniški prenosniki 240
 • zoologija 200 , 202
 • Zoology - Mexico 483
 • zračni tlak 171
 • zunanja ureditev 458
 • zvari 228
 • zvočna izolacija 208 , 405
 • zvočniki 78 , 161
 • zvrsti medijev 80

 • žagani les 375
 • žage 447
 • žarjenje 221
 • žarkovni model vlaken 297
 • žarnice 279
 • železnice 347 , 434
 • železniška vozila 347
 • železo 208 , 209 , 221 , 264 , 480
 • železove zlitine 208 , 209
 • žica 417
 • žičarji 417
 • žičarne 417
 • živalska fiziologija 200
 • živalske vrste 483
 • živalstvo 29 , 202 , 486
 • Živalstvo - Leksikoni 202
 • življenjska doba 280
 • življenjski stili 469
 • župnijska cerkev sv. Jurija na Ptuju 424
 • žužuelke 196
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 17.1.2003 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si