Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 5
september - oktober 2002

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO

 • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.
 • 007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.
 • 01 BIBLIOGRAFIJE.
 • 02 KNJIŽNIČARSTVO.
 • 030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.
 • 06 DRUŠTVA. ZBOROVANJA. RAZSTAVE. MUZEJI.
 • 1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.
 • 33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.
 • 34 PRAVO.
 • 50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.
 • 51 MATEMATIKA.
 • 519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.
 • 52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.
 • 53 FIZIKA.
 • 54 KEMIJA.
 • 55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.
 • 57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.
 • 58 BOTANIKA.
 • 61 MEDICINA.
 • 614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.
 • 62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.
 • 620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.
 • 621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
 • 621.039 JEDRSKA TEHNIKA.
 • 621.3 ELEKTROTEHNIKA.
 • 621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.
 • 621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.
 • 624/625 GRADBENIŠTVO.
 • 628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.
 • 629 TEHNIKA VOZIL.
 • 63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.
 • 65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.
 • 656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.
 • 657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.
 • 658 UPRAVLJANJE. VODENJE.
 • 659 REKLAMA. INFORMACIJE.
 • 66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.
 • 674 LESNA INDUSTRIJA.
 • 677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.
 • 678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.
 • 681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.
 • 681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.
 • 69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.
 • 7 UMETNOST.
 • 72 ARHITEKTURA.
 • 77 FOTOGRAFIJA.
 • 8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.
 • 9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.  001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1. BLANC, J... L. (ur.), DESCHAMPS, C... (ur.). Copernicus 1998. Funded joint research projects, concerted actions and accompanying measures. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999. 504,Š30Ćstr. ISBN 92-828-6305-0. ŠCOBISS.SI-ID 338622Ć

  2. SEEBAUER, Edmund Gerard, BARRY, Robert Lawrence. Fundamentals of ethics for scientists and engineers. New York; Oxford: Oxford University Press, 2001. XVI, 269 str. ISBN 0-19-513488-5. ŠCOBISS.SI-ID 22622213Ć


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  3. NACHTIGALL, Werner. Bionik : Grundlagen und Beispiele fur Ingenieure und Naturwissenschaftler. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 1998. XVI, 318 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-63403-7. ŠCOBISS.SI-ID 3285787Ć

  4. WASZCZYSZYN, Zenon (ur.). Neural networks in the analysis and design of structures, (Courses and lectures, no. 404). Wien; New York: Springer, cop. 1999. 307 str., ilustr. ISBN 3-211-83322-6. ŠCOBISS.SI-ID 22710533Ć


  01 BIBLIOGRAFIJE.


  5. Bibliografija radova znanstvenika i suradnika Tehničkog fakulteta : 1990-2000. Rijeka: Tehnički fakultet, 2000. 270 str. ISBN 953-6326-22-1. ŠCOBISS.SI-ID 23700229Ć


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  6. BATES, Mary Ellen. Super searchers do business : the online secrets of top business researchers, (Super searchers, vol. 1). Medford: CyberAge Books, cop. 1999. XXIX, 207 str., ilustr. ISBN 0-910965-33-1. ŠCOBISS.SI-ID 23033605Ć

  7. CEYNOVA, Klaus, CONERS, Andre. Balanced Scorecard fur wissenschaftliche Bibliotheken, (Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie, 82). Frankfurt am Main: Klostermann, 2002. X, 152 str., ilustr. ISBN 3-465-03207-1. ŠCOBISS.SI-ID 24269317Ć

  8. DEARNLEY, James, FEATHER, John. The wired world : an introduction to the theory and practice of the information society. London: Library Association, 2001. VIII, 180 str. ISBN 1-8560-4373-8. ŠCOBISS.SI-ID 23016453Ć

  9. LOCKE, Joanne, PANELLA, Nancy M.. International resource book for libraries serving disadvantaged persons, (IFLA publications, 96). Munchen: Saur, 2001. XII, 249 str. ISBN 3-598-21826-5. ŠCOBISS.SI-ID 23701509Ć

  10. NORTON, Melanie. Introductory concepts in information science, (ASIS monograph series). Medford, N.J.: Information Today, 2000. V, 127 str., ilustr. ISBN 1-57387-087-0. ŠCOBISS.SI-ID 22373381Ć

  11. OSBORNE, Larry N., NAKAMURA, Margaret. Systems analysis for librarians and information professionals, (Library and information science text series). 2nd ed. Englewood (Colorado): Libraries Unlimited, 2000. XVIII, 261 str., ilustr. ISBN 1-56308-693-X. ŠCOBISS.SI-ID 110289152Ć

  12. SEPP, Sieglinde (ur.). Die wissenschaftlichen Bibliotheken Europas : Aufgaben und Ziele : Vortrage und Kommissionssitzungen, (Biblos-Schriften, Bd. 162). Wien: Vereinigung Osterreichischer Bibliothekare, 1997. 572 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 41528321Ć

  13. SEIsL, Maria (ur.). Wer und was in St. Polten : Menschen in Bibliotheken : Informationsbroschure zum 25. Osterreichischen Bibliothekartag, FestSpielHaus St. Polten, 15.-19. September 1998. Wien: Vereinigung Osterreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare, Š1998?Ć. 238 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 22849797Ć

  14. PANTRY, Sheila, GRIFFITHS, Peter. Developing a successful service plan, (The successful LIS professional). London: Library Association, 2000. X, 98 str. ISBN 1-85604-392-4. ŠCOBISS.SI-ID 12930146Ć

  15. ČEŠNOVAR, Nada, POLIČNIK-ČERMELJ, Terezija, LAH-SKERGET, Polona, ŽAGAR, Valerija, MALIS, Vanja, AŠKERC, Gabrijela, PEČKO-MLEKUŠ, Helena, MAVER, Erika. Priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001. 84 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6162-80-2. ŠCOBISS.SI-ID 118145536Ć

  16. ERJAVEC, Gregor, KOVAČ, Tatjana, PELHAN, Aljoša, ROZMAN, Darija, STERNAD, Metka, VRHOVŠEK, Darko, KRSTULOVIĆ, Zoran (ur.). Splošni slovenski geslovnik : navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. 1. izd. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002. 172 str. ISBN 961-6162-78-0. ŠCOBISS.SI-ID 116584448Ć


  030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.


  17. BILL, Ralf, ZEHNER, Marco L.. Lexikon der Geoinformatik. Heidelberg: Wichmann, 2001. VI, 312 str., ilustr. ISBN 3-87907-364-3. ŠCOBISS.SI-ID 24191493Ć


  06 DRUŠTVA. ZBOROVANJA. RAZSTAVE. MUZEJI.


  18. KRIŽAN, Božidar (ur.). Prilog monografiji Tehnički fakultet Rijeka 1960-2000 : s popisom nastavnika, doktora i magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera, udžbenika i skripata. Rijeka: Tehnički fakultet, 2000. 79 str. ISBN 953-6326-23-X. ŠCOBISS.SI-ID 23700741Ć


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


  19. PINKER, Steven. How the mind works. London: Penguin Books, 1999. XII, 660 str., ilustr. ISBN 0-14-024491-3. ŠCOBISS.SI-ID 24115973Ć

  20. TRACY, Brian. Pot do uspeha : preizkušeni sistem strategij in spretnosti, ki bo sprostil vaše notranje moči za uspeh. 1. ponatis. Bled: Vernar Consulting, 1997. 349 str. ISBN 961-90334-0-X. ŠCOBISS.SI-ID 66702080Ć


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  21. ARNDT, Sven (ur.). Eastern enlargement : the sooner, the better?. Vienna: Austrian Federal Ministry for Economic Affairs and Labour, Economic Policy Section, 2000. VIII, 325 str., graf. prikazi. ISBN 3-901676-26-0. ŠCOBISS.SI-ID 23077637Ć

  22. CIZELJ, Boris (ur.), BERNARD, Luc R. (ur.), VODOPIVEC, Robert (ur.). EU and cross-border regional economic cooperation : the northern Adriatic ports of Trieste, Koper and Rijeka : conference proceedings, Portorož, Slovenia, 18 - 19 September 1998. Portorož: Faculty of Transport and Maritime Studies; Louvain-la Neuve: Universite catholique, Institut d'etudes europeennes, 2000. 155 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6044-41-9. ŠCOBISS.SI-ID 108278784Ć

  23. FRIARY, Richard. Job$ in the drug industry : a career guide for chemists. San Diego Šetc.Ć: Academic Press, cop. 2000. XVII, 364 str., ilustr. ISBN 0-12-267645-9. ŠCOBISS.SI-ID 22509573Ć

  24. Lastninsko preoblikovanje slovenskih podjetij : poročilo o delu Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. Ljubljana: Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, 1999 Ši. e.Ć 2000. 188 str., graf. prikazi, tabele. ŠCOBISS.SI-ID 105593856Ć

  25. SCHMAGER, Burkhard. Leitfaden Arbeitsschutz-Managementsystem : Aufbau und Umsetzung in der betrieblichen Praxis. Munchen; Wien: C. Hanser, 1999. XII, 168 str., ilustr. ISBN 3-446-21032-6. ŠCOBISS.SI-ID 21787909Ć

  26. ŠKOF, Bojan, HERCOG, Branka, TOKIČ, Suzana. Davek na dodano vrednost v carinskih postopkih. Maribor: Davčni inštitut, 2001. 201 str. ISBN 961-6009-92-3. ŠCOBISS.SI-ID 45785089Ć


  34 PRAVO.


  27. KOCBEK, Marijan. Zakon o gospodarskih družbah (vključno z novelo ZGD-F). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2001. 476 str. ISBN 86-7061-254-2. ŠCOBISS.SI-ID 113629952Ć


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  28. ZEREINI, Fathi (ur.). Anthropogenic platinum-group element emissions : their impact on man and environment. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2000. XX, 308 str., ilustr. ISBN 3-540-66472-6. ŠCOBISS.SI-ID 22652677Ć

  29. Chemistry in the marine environment, (Issues in environmental science and technology, 13). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2000. XIII, 98 str., ilustr., 1 zvd. ISBN 0-85404-260-1. ŠCOBISS.SI-ID 22658565Ć

  30. MANDER, Ulo (ur.). Consequences of land use changes, (Advances in ecological sciences, 5). Southampton, U.K.; Boston: WIT Press, cop. 2000. 314 str., ilustr., zvd. ISBN 1-8531-2650-0. ŠCOBISS.SI-ID 23888389Ć

  31. PRICE, Fred T. (ur.), BRIX, Kevin V. (ur.), LANE, Nancy K. (ur.). Environmental toxicology and risk assessment : recent achievements in environmental fate and transport. Ninth volume, (STP, 1381). West Conshohocken: ASTM, cop. 2000. VIII, 273 str., ilustr. ISBN 0-8031-2861-4. ŠCOBISS.SI-ID 22460933Ć

  32. FFOLLIOTT, Peter F., BOJORQUEZ-TAPIA, Luis A., HERNANDEZ-NARVAEZ, Mariano. Natural resources management practices : a primer. Ames: Iowa State University Press, 2001. XIII, 237 str., ilustr. ISBN 0-8138-2541-5. ŠCOBISS.SI-ID 23492613Ć

  33. STANEVA, Marieta P. (ur.), KNIGHT, C. Gregory (ur.), HRISTOV, Todor N. (ur.), MISHEV, Dimitar (ur.). Global change and Bulgaria : the Bulgarian-American Conference. University Park (Pa.): Center for Integrated Regional Assessment, Pennsylvania St. Univ.; Sofia (Bulgaria): National Coordination Center for Global Change, Bulgarian Academy of Sciences, cop. 2000. 347 str., ilustr., zvd. ISBN 954-90485-2-7. ŠCOBISS.SI-ID 21227869Ć

  34. KENNEDY, Eugene R., FISCHBACH, Thomas J., SONG, Ruiguang, ELLER, Peter M., SHULMAN, Stanley A.. Guidelines for air sampling and analytical method development and evaluation, (A NIOSH technical report), (DHHS (NIOSH) publication, no. 95-117). Cincinnati: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, Division of Physical Sciences and Engineering, 1995. VI, 104 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 16528423Ć

  35. HEMOND, Harold F., FECHNER-LEVY, Elizabeth J.. Chemical fate and transport in the environment. 2nd ed. San Diego Šetc.Ć: Academic Press, cop. 2000. XI, 433 str., ilustr. ISBN 0-12-340275-1. ŠCOBISS.SI-ID 22515973Ć

  36. KRYNITZ, Martin, STEENMANS, Chris. Land cover : annual topic update 2000, (Topic report, no. 4/2001). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 28 str., ilustr. ISBN 92-9167-321-8. ŠCOBISS.SI-ID 214083Ć

  37. BENSON, John F. (ur.). Landscape and sustainability. London; New York: Spon Press, 2000. XVIII, 318 str., ilustr. ISBN 0-419-25080-8. ŠCOBISS.SI-ID 23479557Ć

  38. MANDER, Ulo (ur.). Landscape perspectives of land use changes, (Advances in ecological sciences, 6). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2000. 209 str., ilustr., zvd. ISBN 1-85312-848-1. ŠCOBISS.SI-ID 23889925Ć

  39. HARREMOES, Poul (ur.). Late lessons from early warnings : the precautionary principle 1896-2000, (Environmental issue report, no. 22). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 210 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 92-9167-323-4. ŠCOBISS.SI-ID 117710592Ć

  40. Mensch und Natur : Festschrift zur 250-Jahr-Feier der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich, 1746-1996. Alpnach Dorf: Koprint, 1996. 335 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 19276333Ć

  41. Okologische Wirkungen des industriellen Strukturwandels in Nordbohmen, Sachsen und Niederschlesien : Tagung Tharandt, 4. und 5. Oktober 2000, (VDI Berichte, 1575). Dusseldorf: VDI, 1999. 299 str., ilustr. ISBN 3-18-091575-7. ŠCOBISS.SI-ID 22861317Ć

  42. KUMMERER, Klaus (ur.). Pharmaceuticals in the environment : sources, fate, effects and risks. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XXI, 265 str., ilustr. ISBN 3-540-41067-8. ŠCOBISS.SI-ID 24198405Ć

  43. SEE, Michael. Greenhouse gas emissions : global business aspects. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XXV, 371 str., ilustr. ISBN 3-540-67889-1. ŠCOBISS.SI-ID 23943685Ć

  44. SIEGEL, Frederic R.. Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. XII, 218 str., ilustr. ISBN 3-540-42030-4. ŠCOBISS.SI-ID 23886085Ć

  45. TERM 2001 : Indicators tracking transport and environment integration in the European Union, (Environmental issues series, No.23). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 59 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 92-9167-307-2. ŠCOBISS.SI-ID 211523Ć

  46. Umwelt in der Europaischen Union - an der Wende des Jahrhunderts : Anhang zum Uberblick : Fakten und Erkenntnisse zu den einzelnen Umweltproblemen. Kopenhagen: Europaische Umweltagentur, cop. 1999. 42 str., graf. prikazi. ISBN 92-9167-129-0. ŠCOBISS.SI-ID 22850053Ć

  47. Umwelt in der Europaischen Union - an der Wende des Jahrhunderts : ein Uberblick. Kopenhagen: Europaische Umweltagentur, cop. 1999. 42 str., graf. prikazi. ISBN 92-828-6773-0. ŠCOBISS.SI-ID 22850309Ć


  51 MATEMATIKA.


  48. COLONIUS, Fritz (ur.). Advances in mathematical systems theory : a volume in honor of Diederich Hinrichsen, (Systems and control). Boston; Basel; Berlin: Birkhauser, 2000. XXX, 296 str., ilustr. ISBN 0-8176-4162-9. ISBN 3-7643-4162-9. ŠCOBISS.SI-ID 22283525Ć

  49. BETH, Thomas, JUNGNICKEL, Dieter, LENZ, Hanfried. Design theory. Vol. 2, (Encyclopedia of mathematics and its applications, vol. 78). 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. XIX, str. 608-1100, graf. prikazi. ISBN 0-521-77231-1. ŠCOBISS.SI-ID 9274713Ć

  50. BRILEJ, Roman. Matematika na poklicni maturi 2 : vzorci preizkusov znanja z izdelanimi rešitvami. Ljubljana: Ataja, 2002. 159 str., ilustr. ISBN 961-6225-29-4. ŠCOBISS.SI-ID 117569280Ć

  51. BRILEJ, Roman. Matematika na poklicni maturi : vzorci preizkusov znanja z rešitvami. Ljubljana: Ataja, 2001. 151 str., ilustr. ISBN 961-6225-26-X. ŠCOBISS.SI-ID 115340288Ć

  52. COHN, Paul Moritz. An introduction to ring theory, (Springer undergraduate mathematics series). London Šetc.Ć: Springer, cop. 2000. X, 229 str. ISBN 1-85233-206-9. ŠCOBISS.SI-ID 9488729Ć

  53. BANDT, Christoph (ur.). Fractal geometry and stochastics II, (Progress in probability, vol. 46). Basel; Boston; Berlin: Birkhauser, 2000. X, 292 str., graf. prikazi. ISBN 3-7643-6215-4. ISBN 0-8176-6215-4. ŠCOBISS.SI-ID 9450329Ć

  54. GRAY, Jeremy J.. The Hilbert challenge. Oxford Šetc.Ć: Oxford University Press, 2000. XII, 315 str., ilustr. ISBN 0-19-850651-1. ŠCOBISS.SI-ID 22587397Ć

  55. JURČIČ-ZLOBEC, Borut, MRAMOR-KOSTA, Neža. Zbirka nalog iz matematike I. 4. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2001. 223 str., graf. prikazi. ISBN 961-6210-74-2. ŠCOBISS.SI-ID 115099648Ć

  56. KUSHNER, Harold J.. Heavy traffic analysis of controlled queueing and communication networks, (Applications of mathematics, vol. 47). New York Šetc.Ć: Springer, 2001. XIX, 513 str., graf. prikazi. ISBN 0-387-95264-0. ŠCOBISS.SI-ID 10793561Ć

  57. MERKLE, Milan J., VASIĆ, Petar M.. Verovatnoća i statistika : sa primenama i primerima. 3. izd. Beograd: Akademska misao, 2001. XI, 307 str., graf. prikazi. ISBN 86-7466-042-8. ŠCOBISS.SI-ID 115339520Ć

  58. MORGAN, Frank. Geometric measure theory : a beginner's guide. 3rd ed. San Diego Šetc.Ć: Academic Press, cop. 2000. IX, 226 str., ilustr. ISBN 0-12-506851-4. ŠCOBISS.SI-ID 22896389Ć

  59. JAGER, W. (ur.). Partial differential equations : theory and numerical solution, (Chapman & Hall/CRC research notes in mathematics series, 406). Boca Raton Šetc.Ć: Chapman & Hall/CRC, cop. 2000. 349 str., graf. prikazi. ISBN 1-58488-022-8. ŠCOBISS.SI-ID 9002329Ć

  60. ŠKULJ, Damjan. Matematika in verjetnostni račun : vaje za družboslovne informatike, (Zbirka Profesija). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2002. 65 str., ilustr. ISBN 961-235-081-7. ŠCOBISS.SI-ID 116600576Ć

  61. WALLIS, W. D.. A beginner's guide to graph theory. Boston; Basel; Berlin: Birkhauser, cop. 2000. XVII, 230 str., ilustr. ISBN 0-8176-4176-9. ISBN 3-7643-4176-9. ŠCOBISS.SI-ID 22634245Ć

  62. WITT, Johan de. Jan de Witt's "elementa curvarum linearum, liber primus, (Sources and studies in the history of mathematics and physical sciences). New York Šetc.Ć: Springer, 2000. VIII, 296 str., ilustr. ISBN 0-387-98748-7. ŠCOBISS.SI-ID 23898629Ć

  63. WOLPER, James S.. Understanding mathematics for aircraft navigation, (McGraw-Hill Aviation's understanding --- series). New York Šetc.Ć: McGraw-Hill, cop. 2001. XXI, 259 str., ilustr. ISBN 0-07-137572-4. ŠCOBISS.SI-ID 23506181Ć


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  64. AutoCAD 2002 complete. San Francisco; London: SYBEX, cop. 2002. XXI, 962 str., ilustr. ISBN 0-7821-2967-6. ŠCOBISS.SI-ID 24183813Ć

  65. BRUCKER, Peter. Scheduling algorithms. 3rd ed. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. XII, 365 str., ilustr. ISBN 3-540-41510-6. ŠCOBISS.SI-ID 23944453Ć

  66. CAPPER, Derek. Introducing C++ for scientists, engineers, and mathematicians. 2nd ed. London Šetc.Ć: Springer, 2001. XVI, 544 str., ilustr. ISBN 1-85233-488-6. ŠCOBISS.SI-ID 2528852Ć

  67. CHALLONER, Jack. The digital revolution : Ša beginner's guide to e-technology and the internetĆ, (DK Essential science). London: Dorling Kindersley, 2002. 72 str., ilustr. ISBN 0-7513-3711-0. ŠCOBISS.SI-ID 24098053Ć

  68. CHAMBERS, Mark L.. Tiskalniški priročnik. Ljubljana: Pasadena, 2002. XXI, 397 str., ilustr. ISBN 961-6361-15-5. ŠCOBISS.SI-ID 115873792Ć

  69. COUTINHO, Murilo Gondim. Dynamic simulations of multibody systems. New York Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XV, 379 str., ilustr. ISBN 0-387-95192-X. ŠCOBISS.SI-ID 24228357Ć

  70. DELOVEH, David Richard Kalkstein. Effective visual studio .NET, (Programmer to Programmer). Birmingham: Wrox Press, 2002. XIII, 572 str., ilustr. ISBN 1-861006-96-9. ŠCOBISS.SI-ID 48049153Ć

  71. GOTTSCHALK, Petter. Knowledge management through information technology. Bergen: Fagbokforlaget: Vigmostad & Bjorke, cop. 2002. 564 str., ilustr., tabele. ISBN 82-7674-856-2. ŠCOBISS.SI-ID 118859264Ć

  72. HOLLIS, Billy S., LHOTKA, Rockford. Fast track Visual Basic .NET, (Programmer to programmer). Birmingham: Wrox Press, 2002. XIII, 475 str., ilustr. ISBN 1-861007-12-4. ŠCOBISS.SI-ID 24492293Ć

  73. JACSO, Peter, LANCASTER, Frederick Wilfrid. Build your own database. Chicago; London: American Library Association, 1999. XI, 163 str., ilustr. ISBN 0-8389-0750-4. ŠCOBISS.SI-ID 23033861Ć

  74. JONES, A. Russell. Mastering Active Server Pages 3. San Francisco Šetc.Ć: SYBEX, cop. 2000. XXXVII, 890 str., ilustr. ISBN 0-7821-2619-7. ŠCOBISS.SI-ID 110137856Ć

  75. KOŽELJNIK, Suzana, RUNOVC, Franc. Osnove računalništva za geotehnologe in rudarje : navodila za praktične vaje. 1. izd. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, 2001. IV, 92 str., ilustr. ISBN 961-6047-14-0. ŠCOBISS.SI-ID 112538624Ć

  76. KRANTZ, Steven George. Handbook of typography for the mathematical sciences. Boca Raton Šetc.Ć: Chapman & Hall/CRC, cop. 2001. XV, 173 str. ISBN 1-58488-149-6. ŠCOBISS.SI-ID 2140756Ć

  77. LANGER, Arthur M.. Analysis and design of information systems. 2nd ed. New York Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XIV, 281 str., ilustr. ISBN 0-387-95038-9. ŠCOBISS.SI-ID 22704901Ć

  78. LUEDER, Ernst. Liquid crystal displays : addressing schemes and electro-optical effects, (Wiley-SID series in display technology). Chichester Šetc.Ć: Wiley, cop. 2001. IX, 352 str., ilustr. ISBN 0-471-49029-6. ŠCOBISS.SI-ID 23930629Ć

  79. Microsoft Visual Basic .NET : language reference, (Microsoft.net). Redmond: Microsoft Press, cop. 2002. VIII, 515 str., ilustr. ISBN 0-7356-1552-7. ŠCOBISS.SI-ID 47710977Ć

  80. MIHALIČ, Robert. Frontpage 2002 hitro in jasno. Ljubljana: Pasadena, 2002. XIV, 244 str., ilustr. ISBN 961-6361-23-6. ŠCOBISS.SI-ID 24217093Ć

  81. MILLER, Michael. Discovering P2P. San Francisco; London: SYBEX, cop. 2001. XXVII, 462 str., ilustr. ISBN 0-7821-4018-1. ŠCOBISS.SI-ID 24184069Ć

  82. MRHAR, Peter. Spoznajmo Delphi : osnove jezika. Š3. dopolnjena izd.Ć. Nova Gorica: Flamingo, 2002. 162 str., ilustr. ISBN 961-6176-68-4. ŠCOBISS.SI-ID 4259614Ć

  83. MRHAR, Peter. Spoznajmo Delphi. Knj. 2 : izdelava aplikacij. Š3. dopol. izd.Ć. Nova Gorica: Flamingo založba, 2002. 323 str., ilustr. ISBN 961-6176-70-6. ŠCOBISS.SI-ID 5176729Ć

  84. Photoshop 6 complete. San Francisco Šetc.Ć: SYBEX, cop. 2001. XXXI, 938 str., ilustr. ISBN 0-7821-2991-9. ŠCOBISS.SI-ID 24183301Ć

  85. ALLAMARAJU, Subrahmanyam. Professional Java servlets 2.3, (Programmer to Programmer). Birmingham: Wrox Press, 2002. XV, 711 str., ilustr. ISBN 1-861005-61-X. ŠCOBISS.SI-ID 24493829Ć

  86. DALVI, Dinar. Professional XML for .NET developers, (Programmer to programmer). Birmingham: Wrox Press, 2001. XV, 725 str., ilustr. ISBN 1-861005-31-8. ŠCOBISS.SI-ID 2741076Ć

  87. CAULDWELL, Patrick. Professional XML Web services, (Programmer to Programmer). Birmingham: Wrox, 2001. XV, 803 str., ilustr. ISBN 1-861005-09-1. ŠCOBISS.SI-ID 6712854Ć

  88. ROBINSON, Ed, BOND, Michael, OLIVER, Robert Ian. Upgrading Visual Basic 6.0 to Microsoft Visual Basic. NET, (Microsoft.net). Redmond: Microsoft Press, cop. 2002. XX, 547 str., ilustr. ISBN 0-7356-1587-X. ŠCOBISS.SI-ID 47532545Ć

  89. SEPESY MAUČEC, Mirjam. Adaptacija jezikovnega modela na vsebinsko specifično besedišče : doktorska disertacija. Maribor: ŠM. Sepesy MaučecĆ, 2001. XXXIV, 168 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 6969622Ć

  90. SHORT, Scott. Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform, (Microsoft.net). Redmond: Microsoft Press, cop. 2002. XVII, 426 str., ilustr. ISBN 0-7356-1406-7. ŠCOBISS.SI-ID 47722753Ć

  91. BROY, Manfred (ur.). Software pioneers : contributions to software engineering. Berlin Šetc.Ć: Springer, Š2002Ć. 728 str., ilustr. ISBN 3-540-43081-4. ŠCOBISS.SI-ID 24221957Ć

  92. STRASSMANN, Paul A.. The business value of computers : an executve's guide. New Canaan: Information Economics Press, cop. 1990. xix, 522 str., ilustr. ISBN 0-9620413-2-7. ŠCOBISS.SI-ID 24178437Ć

  93. STRAUS, Matjaž. Varnost šolskih omrežij : priročnik. Ljubljana: Arnes - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, 2002. 64 str., ilustr. ISBN 961-6321-02-1. ŠCOBISS.SI-ID 117761024Ć

  94. CORERA, Aravind. Visual C++.NET : a primer for C++ developers, (Programmer to programmer). Birmingham: Wrox Press, 2002. IX, 461 str., ilustr. ISBN 1-861005-96-2. ŠCOBISS.SI-ID 24493061Ć

  95. WEADOCK, Glenn E.. Upgrading your home PC. San Francisco: Sybex Inc., cop. 2001. XV, 300 str., ilustr. ISBN 0-7821-2960-9. ŠCOBISS.SI-ID 24185861Ć

  96. WILLIAMS, Mickey. Microsoft Visual C# .NET. Redmond: Microsoft Press, 2002. XXVI, 746 str., ilustr. ISBN 0-7356-1290-0. ŠCOBISS.SI-ID 24494853Ć

  97. Windows XP home edition complete. San Francisco Šetc.Ć: SYBEX, cop. 2001. XXXVII, 950 str., ilustr. ISBN 0-7821-2984-6. ŠCOBISS.SI-ID 24186629Ć

  98. WURMAN, Richard Saul, LEIFER, Loring, SUME, David, WHITEHOUSE, Karen (ur.). Informationanxiety2. Indianapolis: Que, cop. 2001. XXVIII, 308 str., ilustr. ISBN 0-7897-2410-3. ŠCOBISS.SI-ID 23322117Ć


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  99. COLE, Ron. Stephen Hawking : solving the mysteries of the universe, (Innovative minds). Austin: Raintree Steck-Vaughn, 1997. 112 str., ilustr. ISBN 0-8172-4401-8. ŠCOBISS.SI-ID 22851845Ć

  100. KOGOJ, Dušan. Merjenje dolžin z elektronskimi razdaljemeri. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, 2002. 159 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6167-47-2. ŠCOBISS.SI-ID 116251904Ć

  101. PRIEST, Eric Ronald, FORBES, Terry. Magnetic reconnection : MHD theory and applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. XII, 600 str., ilustr. ISBN 0-521-48179-1. ŠCOBISS.SI-ID 22636037Ć


  53 FIZIKA.


  102. DARBY, Ron. Chemical engineering fluid mechanics. 2nd ed., revised and expanded. New York; Basel: M. Dekker, cop. 2001. XVI, 559 str., ilustr. ISBN 0-8247-0444-4. ŠCOBISS.SI-ID 356073Ć

  103. GOODWIN, Jim W., HUGHES, Roy W.. Rheology for chemists : an introduction. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2000. X, 290 str., ilustr. ISBN 0-85404-616-X. ŠCOBISS.SI-ID 22662405Ć

  104. GREEN, Herbert S.. Information theory and quantum physics : physical foundations for understanding the conscious process, (Texts and monographs in physics). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2000. IX, 244 str. ISBN 3-540-66517-X. ŠCOBISS.SI-ID 9721945Ć

  105. HOOFT, Gerard žt. Under the spell of the gauge principle, (Advanced series in mathematical physics, vol. 19). Singapore Šetc.Ć: World Scientific, 1994. XI, 683 str., ilustr. ISBN 981-02-1308-5. ISBN 981-02-1309-3. ŠCOBISS.SI-ID 14835239Ć

  106. HOOFT, Gerard't. In search of the ultimate building blocks. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 1997. XIII, 191 str., ilustr. ISBN 0-521-57883-3. ISBN 0-521-55083-1. ŠCOBISS.SI-ID 286305Ć

  107. IOOSS, Gerard, GUES, Olivier, NOURI, Anne. Trends in applications of mathematics to mechanics, (Chapman & Hall/CRC monographs and surveys in pure and applied mathematics, 106). Boca Raton Šetc.Ć: Chapman & Hall/CRC, cop. 2000. 326 str., graf. prikazi. ISBN 1-58488-035-X. ŠCOBISS.SI-ID 9197913Ć

  108. KARLSSON, Bjorn, QUINTIERE, James G.. Enclosure fire dynamics, (Environmental and energy engineering series). Boca Raton Šetc.Ć: CRC Press, cop. 2000. 315 str., ilustr. ISBN 0-8493-1300-7. ŠCOBISS.SI-ID 22635525Ć

  109. KIENZLER, Reinhold, HERRMANN, George. Mechanics in material space : with applications to defect and fracture mechanics. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2000. XI, 298 str., ilustr. ISBN 3-540-66965-5. ŠCOBISS.SI-ID 15031847Ć

  110. KOSEC, Borut. Zbirka rešenih nalog iz Prenosa toplote in snovi za študente materialov in metalurgije : prenos toplote. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, 2002-. V, 52 str., ilustr. ISBN 961-6047-18-3. ŠCOBISS.SI-ID 117921280Ć

  111. KRENK, Steen. Mechanics and analysis of beams, columns and cables : a modern introduction to the classic theories. 2nd ed. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. IIIV Ši.e. VIIIĆ, 245 str., ilustr. ISBN 3-540-41713-3. ŠCOBISS.SI-ID 23943941Ć

  112. O'REILLY, Oliver M.. Engineering dynamics : a primer. New York Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XIV, 203 str., ilustr. ISBN 0-387-95145-8. ŠCOBISS.SI-ID 22983685Ć

  113. GALASSI, Carmen (ur.). Piezoelectric materials : advances in science, technology, and applications, (NATO science series, 3, High technology, vol. 76). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 2000. XIII, 405 str., ilustr. ISBN 0-7923-6212-8. ISBN 0-7923-6213-6. ŠCOBISS.SI-ID 22806533Ć

  114. PURI, Ravinder Rupchand. Mathematical methods of quantum optics, (Springer series in optical sciences, 79). Berlin; New York; Heidelberg: Springer, 2001. XIII, 285 str., ilustr. ISBN 3-540-67802-6. ŠCOBISS.SI-ID 23872517Ć

  115. SALENCON, Jean. Handbook of continuum mechanics : general concepts, thermoelasticity. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. XIX, 803 str., ilustr. ISBN 3-540-41443-6. ŠCOBISS.SI-ID 23943429Ć

  116. THORNE, Anne, LITZEN, Ulf, JOHANSSON, Sveneric. Spectrophysics : principles and applications. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1999. XIV, 433 str., ilustr. ISBN 3-540-65117-9. ŠCOBISS.SI-ID 22663941Ć

  117. VESENJAK, Vili. Trenje : mehanika 3.9 : didaktična programska oprema Šza osnovno in srednjo šoloĆ. Maribor: Šs. n.Ć, 2002. 1 optični disk (CD-ROM). Sistemske zahteve: PC 486 ali boljši; Win 9x/NT; zvočna kartica; 12,5/110 MB prostora na disku. ŠCOBISS.SI-ID 24129029Ć

  118. ZWICKER, Eberhard, FASTL, Hugo. Psychoacoustics : facts and models, (Springer series in information sciences, 22). 2nd updated ed. Berlin Šetc.Ć: Springer, 1999. XII, 416 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-65063-6. ŠCOBISS.SI-ID 1383508Ć


  54 KEMIJA.


  119. ABRAM, Veronika, ZELENIK-BLATNIK, Marija. Vaje iz živilske kemije za študente živilske tehnologije. 2. popravljena izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2002. III, 28 f., graf. prikazi. ISBN 961-6333-18-6. ŠCOBISS.SI-ID 116512512Ć

  120. BEEK, Bernd (ur.). Biodegradation and persistence, (The Handbook of environmental chemistry, pt. K, Reactions and processes, vol. 2). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. XIV, 327 str., ilustr. ISBN 3-540-62576-3. ŠCOBISS.SI-ID 23892485Ć

  121. WRIGLEY, Stephen K. (ur.). Biodiversity : new leads for the pharmaceutical and agrochemical industries, (Special publication, no. 257). Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2000. VI, 313 str., ilustr. ISBN 0-85404-830-8. ŠCOBISS.SI-ID 23887877Ć

  122. HENSCHLER, Dietrich (ur.). Biological exposure values for occupational toxicants and carcinogens : critical data evaluation for BAT and EKA values. Vol. 1. Weinheim: VCH: DFG, 1994. XXIV, 235 str., ilustr. ISBN 3-52727-032-9. ŠCOBISS.SI-ID 22377477Ć

  123. TANAKA, Toyoichi (ur.). Experimental methods in polymer science : modern methods in polymer research and technology, (Series in polymers, interfaces and biomaterials). San Diego Šetc.Ć: Academic Press, cop. 2000. XII, 604 str., ilustr. ISBN 0-12-683265-X. ŠCOBISS.SI-ID 14927399Ć

  124. GURUSWAMY, Sivaraman. Engineering properties and applications of lead alloys. New York; Basel: M. Dekker, cop. 2000. XII, 635 str., ilustr. ISBN 0-8247-8247-X. ŠCOBISS.SI-ID 23698693Ć

  125. HENDERSON, William. Main group chemistry, (Tutorial chemistry texts, 3). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2000. VIII, 196 str., ilustr. ISBN 0-85404-617-8. ŠCOBISS.SI-ID 15255079Ć

  126. CARDAMONE, Jeanette M. (ur.). Historic textiles, papers, and polymers in museums, (ACS symposium series, 779). Washington: American Chemical Society, 2001. X, 227 str., ilustr. ISBN 0-8412-3652-6. http://www.loc. gov/catdir/toc/fy02/00058618.html. ŠCOBISS.SI-ID 23883525Ć

  127. HOČEVAR, Stanko (ur.), GABERŠČEK, Miran (ur.), PINTAR, Albin (ur.). 3rd International Symposium on Electrocatalysis: Advances and Industrial Applications, Portorož - Portorose, Slovenia, 11 - 15 September, 1999. Book of extended abstracts. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 1999. 299 str., ilustr. ISBN 961-6104-04-7. ŠCOBISS.SI-ID 103294464Ć

  128. ITOH, Noriaki, STONEHAM, A. M.. Materials modification by electronic excitation. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2000. XV, 520 str., ilustr. ISBN 0-521-55498-5. ŠCOBISS.SI-ID 22658309Ć

  129. KRINNINGER, Klaus-D.. Kohlendioxid - Kohlensaure - COŠsubĆ2 : Herstellung, Verteilung, Anwendung, (Die Bibliothek der Technik, Bd. 126). Landsber/Lech: Moderne Industrie, 1996. 70 cm, ilustr. ISBN 3-478-93129-0. ŠCOBISS.SI-ID 22751493Ć

  130. BARRETT, Sylvia E. (ur.). Natural organic matter and disinfection by-products characterization and control in drinking water, (ACS symposium series, 761). Washington: American Chemical Society, cop. 2000. XII, 425 str., ilustr. ISBN 0-8412-3676-3. ŠCOBISS.SI-ID 23884037Ć

  131. NYE, J... F.. Physical properties of crystals : their representation by tensors and matrices, (Oxford science publications). Reprinted. Oxford: Clarendon Press, 2000. XVII, 329 str., graf. prikazi. ISBN 0-19-851165-5. ŠCOBISS.SI-ID 14830375Ć

  132. GREIM, Helmut (ur.). Occupational toxicants : critical data evaluation for MAK values and classification of carcinogens. Vol. 16. Weinheim Šetc.Ć: Wiley-VCH, cop. 2001. 344 str., ilustr. ISBN 3-527-27052-3. ŠCOBISS.SI-ID 23706373Ć

  133. BOGER, Peter (ur.). Peroxidizing herbicides. Berlin Šetc.Ć: Springer, 1999. XIII, 405 str., ilustr. ISBN 3-540-64550-0. ŠCOBISS.SI-ID 22655237Ć

  134. ROBYT, John F.. Essentials of carbohydrate chemistry, (Springer advanced texts in chemistry). New York Šetc.Ć: Springer, 1998. XV, 399 str., graf. prikazi. ISBN 0-387-94951-8. ŠCOBISS.SI-ID 44193281Ć

  135. WIESENDANGER, Roland (ur.). Scanning probe microscopy : analytical methods, (Nanoscience and technology). Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 1998. XI, 216 str., ilustr. ISBN 3-540-63815-6. ŠCOBISS.SI-ID 14436135Ć

  136. DUFFUS, John H. (ur.). Substances of abuse : an assessment of carcinogenicity. Cambridge: Royal Society of Chemistry Information Services, 1997. VIII, 123 str. ISBN 0-85404-447-7. ŠCOBISS.SI-ID 23889669Ć

  137. SUSIČ, Robert (ur.). Vaje iz instrumentalne analize : skripta. 5. natis. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001. VI, 98 str., ilustr. ISBN 961-6286-44-7. ŠCOBISS.SI-ID 114713344Ć


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  138. COLE, D. I., VORSTER, C. J.. The metallogeny of the Sutherland area. Pretoria: Geological Survey of South Africa, 1999. III, 41 str., ilustr., zvd. ISBN 1-875061-44-4. ŠCOBISS.SI-ID 22848773Ć

  139. ARNORSSON, Stefan (ur.). Isotopic and chemical techniques in geothermal exploration, development and use : sampling methods, data handling, interpretation. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2000. 351 str., graf. prikazi. ISBN 92-0-101600-X. ŠCOBISS.SI-ID 10992Ć

  140. ESTRELA, Teodoro. Sustainable water use in Europe. Part 3, Extreme hydrological events: floods and droughts, (Environmental issue report, no. 21). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2001. 84 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 92-9167-306-4. ŠCOBISS.SI-ID 116362752Ć

  141. VISSER, D. J. L.. The geotectonic evolution of South Africa and offshore areas. Pretoria: Geological Survey, cop. 1998. VI, 319 str., ilustr., zvd. ISBN 1-875061-59-2. ŠCOBISS.SI-ID 22846213Ć


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  142. WISEMAN, Helen. Biomolecular free radical toxicity : causes and prevention. Chichester Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, 2000. X, 246 str., ilustr. ISBN 0-471-49076-8. ŠCOBISS.SI-ID 22651141Ć

  143. BELLISSENT-FUNEL, Marie-Claire (ur.). Hydration processes in biology : theoretical and experimental approaches, (NATO science series, Series A, Life sciences, vol. 305). Amsterdam Šetc.Ć: IOS Press: Ohmsha, cop. 1999. XX, 430 str., ilustr. ISBN 90-5199-439-7. ISBN 4-274-90304-4. ŠCOBISS.SI-ID 22529285Ć

  144. HEILMEYER, Ludwig (ur.). Protein modules in cellular signalling, (NATO ASI series, Series A, Life sciences, vol. 318). Amsterdam Šetc.Ć: IOS Press; Tokyo: Ohmsha, 2001. IX, 396 str., ilustr. ISBN 1-58603-180-5. ISBN 4-274-90441-5. ŠCOBISS.SI-ID 23817221Ć

  145. OP DEN KAMP, Jos A. F. (ur.). Protein, lipid and membrane traffic: pathways and targeting, (NATO science series, Series A, Life sciences, vol. 322). Amsterdam Šetc.Ć: IOS Press: Ohmsha, cop. 2000. VIII, 277 str., ilustr. ISBN 1-58603-008-6. ISBN 4-274-90333-8. ŠCOBISS.SI-ID 22530309Ć


  58 BOTANIKA.


  146. PRELL, Hermann H., DAY, Peter R.. Plant-fungal pathogen interaction : a classical and molecular view. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. VIII, 214 str., ilustr. ISBN 3-540-66727-X. ŠCOBISS.SI-ID 3135097Ć


  61 MEDICINA.


  147. GRIMNES, Sverre, MARTINSEN, Orjan Grottem. Bioimpedance and bioelectricity basics. San Diego Šetc.Ć: Academic Press, 2000. XIII, 359 str., ilustr. ISBN 0-12-303260-1. ŠCOBISS.SI-ID 22625029Ć

  148. Investigation of an accident exposure of radiotherapy patients in Panama : report of a Team of Experts, 26 May-1 June 2001. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2001. 115 str., ilustr. ISBN 92-0-101701-4. ŠCOBISS.SI-ID 72688Ć


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  149. NOVAK, Peter (ur.), MODIC, Jurij (ur.). 2nd International IIR Conference, Ljubljana, Slovenia, May 10-12, 2001. Thermal protection of man under hot and hazardous conditions. Ljubljana: SITHOK, 2001. 164 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90837-1-7. ŠCOBISS.SI-ID 112338176Ć

  150. GREIM, Helmut (ur.). Occupational toxicants : critical data evaluation of MAK values and classification of carcinogens. Vol. 14. Weinheim Šetc.Ć: Wiley-VCH, cop. 2000. 350 str., ilustr. ISBN 3-527-27050-7. ŠCOBISS.SI-ID 23253509Ć

  151. The radiological accidents in Gilan. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2002. 46 str., barvne fotogr., graf. prikazi. ISBN 92-0-110502-9. ŠCOBISS.SI-ID 118477568Ć


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  152. LIENHARD, John H.. The engines of our ingenuity : an engineer looks at technology and culture. Oxford Šetc.Ć: Oxford University Press, 2000. VIII, 262 str., ilustr. ISBN 0-19-513583-0. ŠCOBISS.SI-ID 22619909Ć

  153. MATTHEWS, Clifford. Engineers' data book. 2nd ed. London; Bury St. Edmunds: Professional Engineering Publishing, 2000. XVII, 238 str., ilustr. ISBN 1-8605-8248-6. ŠCOBISS.SI-ID 23938565Ć

  154. MATTHEWS, Clifford. A guide to presenting technical information : effective graphic communication. London; Bury St. Edmunds: Professional Engineering Publishing, cop. 2000. XI, 301 str., ilustr. ISBN 1-86058-249-4. ŠCOBISS.SI-ID 1906004Ć

  155. GRIN, John (ur.). Vision assessment : shaping technology in 21st century society : towards a repertoire for technology assessment, (Wissenschaftsethik und Technikfolgenbeurteilung, Bd. 4). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2000. X, 192 str., ilustr. ISBN 3-540-66633-8. ŠCOBISS.SI-ID 21491973Ć

  156. KOROŠEC, Tomo (ur.), FEKONJA, Marjan (ur.), JEHART, Alojz (ur.), PEČELIN, Franc (ur.), ULČAR, Miroslav (ur.), ŽABKAR, Anton (ur.), DERNOVŠEK, Zoran (ur.). Vojaški slovar. Predelana in dopolnjena izd. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, 2002. 658 str. ISBN 961-228-043-6. ŠCOBISS.SI-ID 117579520Ć


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  157. BECKLEY, Philip. Electrical steels for rotating machines, (IEE power and energy series, 37). London: The Institution of Electrical Engineers, cop. 2001. XIII, 315 str., ilustr. ISBN 0-85296-980-5. ŠCOBISS.SI-ID 23956229Ć

  158. BURGEL, Ralf. Handbuch Hochtemperatur-Werkstofftechnik : Grundlagen, Werkstoffbeanspruchungen, Hochtemperaturlegierungen, (Aus dem Programm Werkstofftechnik). Braunschweig: Vieweg, 2001. 573 str., ilustr. ISBN 3-528-13107-7. ŠCOBISS.SI-ID 23902981Ć

  159. FLEWITT, P. E. J., WILD, R. K.. Grain boundaries : their microstructure and chemistry. Chichester Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, 2001. X, 326 str., ilustr. ISBN 0-471-97951-1. ŠCOBISS.SI-ID 23896069Ć

  160. LEYGRAF, Christofer, GRAEDEL, Thomas. Atmospheric corrosion, (Electrochemical Society series). New York Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, cop. 2000. XII, 354 str., ilustr. ISBN 0-471-37219-6. ŠCOBISS.SI-ID 22623749Ć

  161. STECK, Elmar (ur.). Plasticity of metals: experiments, models, computation : final report of the Collaborative Research Centre 319, "Stoffgesetze fur das inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe - Entwicklung und technische Anwendung" 1985 - 1996. Weinheim: Wiley-VCH, 2001. XXX, 398 str., ilustr. ISBN 3-527-27728-5. ŠCOBISS.SI-ID 24253957Ć


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  162. POLAJNAR, Ivan (ur.), SUBAN, Marjan (ur.). 4. Dan varilne tehnike, Portorož, Koper, 23. maj 2002. Zbornik referatov. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2002. 203 str., ilustr. ISBN 961-6044-50-8. ŠCOBISS.SI-ID 118397440Ć

  163. DECKER, Karl-Heinz, KABUS, Karlheinz. Maschinenelemente - Aufgaben. 10., uberarbeitete und erweiterte Aufl. Munchen; Wien: Hanser, cop. 2000. 339 str., ilustr. ISBN 3-446-21517-4. ŠCOBISS.SI-ID 23907589Ć

  164. GRIESBACH, Helga, HEINZE, Frank. Untergrudspeicherung : Exploration, Errichtung, Betrieb, (Die Bibliothek der Technik, Bd. 130). LandsbergĐLech: Moderne Industrie, 1996. 70 str., ilustr. ISBN 3-478-93144-4. ŠCOBISS.SI-ID 22752517Ć

  165. GRIFFITH, Gary K.. Geometric dimensioning and tolerancing : applications and inspection. 2nd ed. Upper Saddle River; Columbus: Prentice Hall, cop. 2002. XVII, 350 str., ilustr. ISBN 0-13-060463-1. ŠCOBISS.SI-ID 23954437Ć

  166. GUBELJAK, Nenad, PREDAN, Jožef, KREPEK, Roman. Risanje z računalnikom I : navodila za vaje. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2002. 80 str., graf. prikazi, ilustr. ISBN 86-435-0476-9. ŠCOBISS.SI-ID 47522049Ć

  167. KUZMAN, Karl (ur.). 3rd International Conference on Industrial Tools ICIT 2001, Rogaška Slatina, Celje, Slovenia, April 22-26, 2001. Conference proceedings. Celje: TECOS, Š2001Ć. 403 str., ilustr. ISBN 961-90401-5-5. ŠCOBISS.SI-ID 111442432Ć

  168. ROZMAN, Vinko, GABER, Tomaž. Tehnično risanje in konstrukcijska dokumentacija. 1. natis. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2002. 146 str., Š9Ć f. pril., ilustr., tabele. ISBN 961-6295-19-5. ŠCOBISS.SI-ID 117034752Ć

  169. SCHLOTTMANN, Dietrich, SCHNEGAS, Henrik. Auslegung von Konstruktionselementen : Sicherheit, Lebensdauer und Zuverlassigkeit im Maschinenbau, (VDI-Buch). Š2. bearb. Aufl.Ć. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. 217 str., ilustr. ISBN 3-540-42778-3. ŠCOBISS.SI-ID 24177413Ć

  170. THOMPSON, Graham. An engineers guide to pipe joints. London; Bury St. Edmunds: Professional Engineering Publishing, 1998. XII, 255 str., ilustr. ISBN 1-8605-8081-5. ŠCOBISS.SI-ID 23942917Ć


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  171. The criticality accident in Sarov. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2001. 46 str., ilustr. ISBN 92-0-100101-0. ŠCOBISS.SI-ID 15883303Ć

  172. ZWAAN, B. van der. Nuclear energy : promise or peril?. Singapore; River Edge, NJ: World Scientific, cop. 1999. 281 str., ilustr. ISBN 9-810-24011-2. ŠCOBISS.SI-ID 22744325Ć


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  173. DE WOLF, David A.. Essentials of electromagnetics for engineering. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2001. XIV, 509 str., ilustr. ISBN 0-521-66281-8. ŠCOBISS.SI-ID 22600197Ć

  174. HELSZAJN, Joseph. Ridge waveguides and passive microwave components, (IEE electromagnetic waves series, 49). London: IEE, cop. 2000. XIV, 327 str., ilustr. ISBN 0-85296-794-2. ŠCOBISS.SI-ID 23922181Ć

  175. HUNTER, Ian C.. Theory and design of microwave filters, (IEE electromagnetic waves series, 48). London: The Institution of Electrical Engineers, cop. 2001. XIV, 353 str., ilustr. ISBN 0-85296-777-2. ŠCOBISS.SI-ID 23922437Ć

  176. LARMINIE, James, DICKS, Andrew. Fuel cell systems explained. Chichester Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, cop. 2000. XVIII, 308 str., ilustr. ISBN 0-471-49026-1. ŠCOBISS.SI-ID 22380549Ć

  177. LINDSLEY, David. Power-plant control and instrumentation : the control of boilers and HRSG systems, (IEE control engineering series, 58). London: The Institution of Electrical Engineers, cop. 2000. XVII, 222 str., ilustr. ISBN 0-85296-765-9. ŠCOBISS.SI-ID 23918341Ć

  178. RAHN, Christopher David. Mechatronic control of distributed noise and vibration : a Lyapunov approach. Berlin Šetc.Ć: Springer, cop. 2001. XV, 212 str., ilustr. ISBN 3-540-41859-8. ŠCOBISS.SI-ID 23943173Ć

  179. ROBERTSON, Ian D. (ur.). RFIC and MMIC design and technology, (IEE circuits, devices and systems series, 13). London: The Institution of Electrical Engineers, 2001. XX, 562 str. ISBN 0-85296-786-1. ŠCOBISS.SI-ID 23921925Ć

  180. SCHLABBACH, J., BLUME, D., STEPHANBLOME, T.. Voltage quality in electrical power systems. London: The Institution of Electrical Engineers, cop. 2001. 248 str., ilustr. ISBN 0-85296-975-9. ŠCOBISS.SI-ID 23919621Ć


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  181. FURLAN, Jože. Osnove polprevodniških elementov. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. VII, 300 str., ilustr. ISBN 86-365-0391-4. ŠCOBISS.SI-ID 115514112Ć

  182. PAHOR, Jože, PONIKVAR, Dušan. Elektronski praktikum za fizike, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 23). 3. natis. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997. 81 str., ilustr. ISBN 961-212-075-7. ŠCOBISS.SI-ID 67010816Ć


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  183. BRAY, John. Innovation and the communications revolution from the Victorian pioneers to broadband Internet. London: The Institution of Electrical Engineers, cop. 2002. 380 str., ilustr. ISBN 0-85296-218-5. ŠCOBISS.SI-ID 24229125Ć

  184. GROTH, David, MCBEE, Jim, BARNETT, David. Cabling : the complete guide to network wiring. 2nd ed. San Francisco Šetc.Ć: SYBEX, cop. 2001. XXXII, 808 str., Š24Ć str. pril., ilustr. ISBN 0-7821-2958-7. ŠCOBISS.SI-ID 24186117Ć

  185. OODAN, Antony P., WARD, K... E., MULLEE, A... W.. Quality of service in telecommunications, (IEE telecommunications series, 39). Stevenage: The Institution of Electrical Engineers, cop. 1997. XXIII, 375 str. ISBN 0-85296-919-8. ŠCOBISS.SI-ID 1516101Ć


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  186. Building safety assessment guidebook. Betlehem, Pen.: Lehigh University, 2002. 29 f. ŠCOBISS.SI-ID 24243205Ć

  187. Building safety enchacement guidebook. Betlehem, Pen.: Lehigh University, 2002. 29 f. ŠCOBISS.SI-ID 24243461Ć

  188. GIRMSCHEID, Gerhard. Baubetrieb und Bauverfahren im Tunnelbau. Berlin: Ernst & Sohn, 2000. 658 str., ilustr. ISBN 3-433-01350-0. ŠCOBISS.SI-ID 24476421Ć

  189. ZILCH, K. (ur.). Handbuch fur Bauingenieure : Technik, Organisation und Wirtschaftlichkeit-Fachwissen in einer Hand. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2002. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 3-540-65760-6. ŠCOBISS.SI-ID 23920645Ć

  190. HUMAR, Gorazd, KLADNIK, Bogdan, KAPLAN, Rok. Slovenski mostovi = Bridges of Slovenia. ŠDel 2. = Pt. 2, Štajerska, Dolenjska, Gorenjska, PrekmurjeĆ. Šempeter pri Gorici: Pontis; Ljubljana: Zaklad, 2002. 112 str., ilustr. ISBN 961-6266-12-8. ŠCOBISS.SI-ID 120137984Ć

  191. PEARCE, Martin, JOBSON, Richard. Bridge builders. Chichester: Wiley-Academy, 2002. 224 str., ilustr. ISBN 0-471-49786-X. http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley022/2002280284.html. ŠCOBISS.SI-ID 24412165Ć

  192. PREGL, Miroslav (ur.). Zbornik seminarja Požarna zaščita in varnost jeklenih konstrukcij, Ljubljana, 2. oktober 1998. Ljubljana: GZS ZKI, Odbor za jeklene konstrukcije, 1998. 87 str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 79472384Ć


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  193. GERIČ, Ivan (ur.). Aktualna tematika o gospodarjenju z odpadki in gradnjo deponij : zbornik predavanj, Ljubljana, 4. junij 1998. Ljubljana: Cetera, Center za tehnični razvoj, izobraževanje in organizacijo, 1998. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 3750934Ć

  194. GOTTSCHALK, Christiane, LIBRA, Judy Ann, SAUPE, Adrian. Ozonation of water and waste water : a practical guide to understanding ozone and its application. Weinheim; Chichester: Wiley-VCH, cop. 2000. X, 189 str., ilustr. ISBN 3-527-30178-X. ŠCOBISS.SI-ID 5761046Ć

  195. ORGULAN, Andrej (ur.). Zbornik = Proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2001. 118 str., ilustr. ISBN 86-435-0450-5. ŠCOBISS.SI-ID 46685953Ć

  196. ORGULAN, Andrej (ur.). Zbornik = Proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2000. 61 str., ilustr. ISBN 86-435-0356-8. ŠCOBISS.SI-ID 45328641Ć

  197. MAYS, Larry W. (ur.). Stormwater collection systems design handbook. New York Šetc.Ć: McGraw-Hill, cop. 2001. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 0-07-135471-9. ŠCOBISS.SI-ID 23913989Ć

  198. LALLANA, C., KRINNER, W., ESTRELA, T., NIXON, S., LEONARD, J., BERLAND, J. M.. Sustainable water use in Europe, Part 2. Demand management, (Environmental issue report, no. 19). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Conmmunities, 2001. 94 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 92-9167-268-8. ŠCOBISS.SI-ID 163651Ć


  629 TEHNIKA VOZIL.


  199. BERTRAM, Volker. Practical ship hydrodynamics. 2. izd. Oxford; Boston: Butterworth-Heinemann, 2002. X, 270 str., ilustr. ISBN 0-7506-4851-1. ŠCOBISS.SI-ID 24172805Ć

  200. BUTLER, Don. Guide to ship repair estimates (in man-hours). Oxford Šetc.Ć: Butterworth-Heinemann, 2000. X, 95 str., ilustr. ISBN 0-7506-4834-1. ŠCOBISS.SI-ID 24173061Ć

  201. DHAMEJA, Sandeep. Electric vehicle battery systems. Boston Šetc.Ć: Newnes, cop. 2002. IX, 230 str., ilustr. ISBN 0-7506-9916-7. ŠCOBISS.SI-ID 2483284Ć

  202. TAYLOR, D. A.. Introduction to marine engineering. 2nd ed. Oxford Šetc.Ć: Butterworth Heinemann, 2001. IX, 372 str., ilustr. ISBN 0-7506-2530-9. ŠCOBISS.SI-ID 24175109Ć


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  203. ARNTZEN, Charles J. (ur.). Encyclopedia of agricultural science. San Diego Šetc.Ć: Academic Press, cop. 1994. 4 zv., ilustr. ISBN 0-12-226670-6. ISBN 0-12-226671-4. ISBN 0-12-226672-2. ISBN 0-12-226673-0. ISBN 0-12-226674-9. ŠCOBISS.SI-ID 40468225Ć

  204. GOLEŽ, Mojca, MARINČEK, Lili (ur.). Modelne kalkulacije za kmetije 1999 : poljedelstvo, (Prikazi in informacije, 210). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2000. 50, Š3Ć str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6224-56-5. ŠCOBISS.SI-ID 906600Ć

  205. JUŽNIK, Marjan, OBAL, Andrej, PAJMON, Aleš. Semenarske informacije za leto 2001, Krompir, krmne rastline in vrtnine, (Prikazi in informacije, 226). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2002. 70 str., tabele. ISBN 961-6224-73-5. ŠCOBISS.SI-ID 1191528Ć

  206. JUŽNIK, Marjan, OBAL, Andrej, PAJMON, Aleš, SLUGA, Tadej. Semenarske informacije za leto 1999 : krompir, krmne rastline in vrtnine, (Prikazi in informacije, 209). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2000. 72 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6224-55-7. ŠCOBISS.SI-ID 887144Ć

  207. Towards agri-environmental indicators : integrating statistical and administrative data with land cover information, (Topic report, no. 6/2001). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 131 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 92-9167-324-2. ŠCOBISS.SI-ID 217667Ć

  208. ZAGORC, Barbara, MARINČEK, Lili (ur.). Modelne kalkulacije za kmetije 1999 : vinogradništvo in sadjarstvo, (Prikazi in informacije, 211). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2000. 58 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6224-57-3. ŠCOBISS.SI-ID 906856Ć


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  209. ARNOLD, J. R. Tony, CHAPMAN, Stephen N.. Introduction to materials management. 4th ed. London Šetc.Ć: Prentice Hall, cop. 2001. XI, 466 str., ilustr. ISBN 0-13-014490-8. ISBN 0-13-031059-X. ŠCOBISS.SI-ID 23203845Ć

  210. BANCROFT, Nancy H., SEIP, Henning, SPRENGEL, Andrea. Implementacija SAP R/3 : kako uvesti velik sistem v veliko organizacijo. Slovenj Gradec: Šsamozal.Ć D. Kuster, 2001. XXIV, 310 str., ilustr. ISBN 961-236-265-3. ŠCOBISS.SI-ID 110707200Ć

  211. BRANSCOMB, Lewis M., AUERSWALD, Philip E.. Taking technical risks : how innovators, executives, and investors manage high-tech risks. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, cop. 2001. IX, 210 str., graf. prikazi. ISBN 0-262-02490-X. ŠCOBISS.SI-ID 23310597Ć

  212. DANIELS, N. Caroline. Information technology : the management challenge. Boston: Addison Wesley Logngman: Pearson, cop. 2000. XIV, 199 str., ilustr. ISBN 0-536-60771-0. ŠCOBISS.SI-ID 23033349Ć

  213. JONES, Steven D., SCHILLING, Don J.. Measuring team performance : a step-by-step, customizable approach for managers, facilitators, and team leaders, (The Jossey-Bass business & management series). 1st printing. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. XVI, 245 str., ilustr. ISBN 0-787-94569-2. ŠCOBISS.SI-ID 22624261Ć

  214. KRIŽMAN, Vojko, NOVAK, Rajko. Upravljanje poslovnih procesov. Ljubljana: Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2002. 108 str., graf. prikazi. ISBN 961-6443-00-3. ŠCOBISS.SI-ID 116927744Ć

  215. LAROCCA, Danielle. Naučite se sami SAP R/3 v 24. urah. Slovenj Gradec: Šsamozal.Ć D. Kuster, 2002. XVIII, 427 str., ilustr. ISBN 961-236-242-4. ŠCOBISS.SI-ID 116932608Ć

  216. WARNECKE, Hans-Jurgen (ur.). Projekt Zukunft : die Megatrends in Wissenschaft und Technik. Koln: VGS, 1999. 191 str., ilustr. ISBN 3-8025-1411-4. ŠCOBISS.SI-ID 21912581Ć

  217. OSOJNIK, Mojca, GROBELNIK, Ariana, GRČMAN, Samo, KANDUČ, Andreja, KONDA, Zdenka, KUNŠEK, Iztok, ZUPANČIČ, Dušan, DOBNIKAR, Aleš, DOMJAN, Aljoša, CIMPRIČ, Slavko, GUŠTIN, Robert, ZAPLOTNIK, Tomo. Skrivnosti elektronskega poslovanja : priročnik za mala in srednja podjetja. 1. natis. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije; Ženeva: International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2002. ISBN 961-6226-39-8. ŠCOBISS.SI-ID 116972800Ć

  218. ŽMITEK, Janko. Pogovori o sestankih za vse in vsakogar. Ljubljana: IZRAZ - izobraževalno razvojni zavod, 2002. 160 str. ISBN 961-238-063-5. ŠCOBISS.SI-ID 118476544Ć


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  219. Are we moving in the right direction? : indicators on transport and environment integration in the EU : TERM 2000 : executive summary. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2000. 31 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 92-9167-217-3. ŠCOBISS.SI-ID 73539Ć


  657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.


  220. MELAVC, Dane, NOVAK, Aleš. Controlling : naloge, napotki, rešitve. Kranj: Moderna organizacija, 2002. 511 str., ilustr., tabele. ISBN 961-232-132-9. ŠCOBISS.SI-ID 116350464Ć


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  221. LANDAU, Kurt (ur.). Ergonomie und Organisation in der Montage. Munchen: Hanser, 2001. XXV, 674 str., ilustr. ISBN 3-446-21507-7. ŠCOBISS.SI-ID 23901957Ć

  222. FELLERS, William O., HUNT, William W.. Manufacturing processes for technology. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2001. XI, 483 str., ilustr. ISBN 0-13-017791-1. ŠCOBISS.SI-ID 23465733Ć

  223. FIETEN, Robert. Integrierte Materialwirtschaft : Stand und Entwicklungstendenzen. 3., vollig neu bearbeitete Aufl. Leinfelden-Echterdingen: Konradin Verlag, 1994. 101 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 3-920560-00-0. ŠCOBISS.SI-ID 75350Ć

  224. KHISTY, C. Jotin, MOHAMMADI, Jamshid. Fundamentals of systems engineering with economics, probability, and statistics. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2001. XIX, 475 str., ilustr. ISBN 0-13-010649-6. ŠCOBISS.SI-ID 23921413Ć

  225. OTTO, Kevin N., WOOD, Kristin L.. Product design : techniques in reverse engineering and new product development. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2001. XXI, 1071 str., ilustr. ISBN 0-13-021271-7. ŠCOBISS.SI-ID 23946757Ć

  226. VUK, Drago. Gospodarjenje s tehničnimi sredstvi II : investicijski management. Kranj: Moderna organizacija, 2001. 144 str., graf. prikazi. ISBN 961-232-129-9. ŠCOBISS.SI-ID 114704128Ć


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  227. CAF, Dušan (ur.). Abstracts : part of the INFOS'01 event. Ljubljana: INFOS, 2002. Š99Ć str., ilustr. ŠCOBISS.SI-ID 116209920Ć


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  228. COMYN, John. Adhesion science, (RSC paperbacks). Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 1997. IX, 149 str., ilustr. ISBN 0-85404-543-0. ŠCOBISS.SI-ID 22663173Ć

  229. DREMIN, Anatoly N.. Toward detonation theory, (High pressure shock compression of condensed matter). New York; Berlin; Heidelberg: Springer, 1999. IX, 156 str., ilustr. ISBN 0-387-98672-3. ŠCOBISS.SI-ID 22672645Ć

  230. ERJAVEC, Emil, KUHAR, Aleš. Slovenska živilskopredelovalna industrija in Evropska unija. 1. izd. Domžale: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2000. 168 str., graf. prikazi. ISBN 961-6204-10-6. ŠCOBISS.SI-ID 110264576Ć

  231. HANCKE, Klaus. Wasseraufbereitung : Chemie und chemische Verfahrenstechnik, (VDI-Buch). 5., uberarbeitete Aufl. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2000. XIII, 308 str., Š1Ć zganjena f. pril., ilustr. ISBN 3-540-66884-5. ŠCOBISS.SI-ID 22652933Ć

  232. HORNSEY, Ian Spencer. Brewing, (RSC paperbacks). Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 1999. X, 231 str., ilustr. ISBN 0-85404-568-6. ŠCOBISS.SI-ID 22659333Ć

  233. WALKER, James T. (ur.). Industrial biofouling : detection, prevention, and control. Chichester Šetc.Ć: Wiley, 2000. XII, 239 str., ilustr. ISBN 0-471-98866-9. ŠCOBISS.SI-ID 22650373Ć

  234. BRANAN, Carl R. (ur.). Rules of thumb for chemical engineers : a manual of quick, accurate solutions to everyday process engineering problems. 2nd ed. Houston, Texas: Gulf Publishing Company, cop. 1998. VI, 418 str., ilustr. ISBN 0-88415-788-1. ŠCOBISS.SI-ID 3987222Ć

  235. DOLAN, John E. (ur.). Explosives in the service of man : the Nobel heritage, (Special publication, no. 203). Cambridge: The Royal Society of Chemistry, cop. 1997. X, 243 str., ilustr. ISBN 0-85404-732-8. ŠCOBISS.SI-ID 19296773Ć

  236. UEBERHORST, Stefan. Energietrager Erdgas : Exploration, Produktion, Versorgung, (Die Bibliothek der Technik, Bd. 194). 3., aktualisierte Aufl. Landsberg/Lech: Moderne Industrie, 1999. 70 str., ilustr. ISBN 3-478-93221-1. ŠCOBISS.SI-ID 22749189Ć

  237. Vinarski dan, Ljubljana, 7. februar 2001, (Prikazi in informacije, 216). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2001. 101 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6224-62-X. ŠCOBISS.SI-ID 1050216Ć

  238. YAMANE, Masayuki, ASAHARA, Yoshiyuki. Glasses for photonics. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2000. IX, 271 str., ilustr. ISBN 0-521-58053-6. ŠCOBISS.SI-ID 23463173Ć


  674 LESNA INDUSTRIJA.


  239. MAIER, Gerhard. Holzspanungslehre und werkzeugtechnische Grundlagen, (Kamprath-Reihe). Wurzburg: Vogel, 2000. 152 str., ilustr. ISBN 3-8023-1822-6. ŠCOBISS.SI-ID 21916933Ć


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  240. ŠOSTAR-TURK, Sonja (ur.), PETRINIĆ, Irena (ur.), FIJAN, Sabina (ur.). Zbornik predavanj = Conference proceedings. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, Inštitut za tekstilno kemijo, ekologijo in koloristiko, Laboratorij za tiskanje tekstilij in nego oblačil: = Faculty of Mechanical Engineering, Textile Department, Institute of Textile Chemistry, Ecology and Colorimetry, Laboratorij of Textile Printing and Textile Care, 2002. ISBN 86-435-0459-9. ŠCOBISS.SI-ID 46875393Ć

  241. ROUETTE, Hans-Karl. Encyclopedia of textile finishing. Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 3-540-65031-8. ŠCOBISS.SI-ID 24205317Ć

  242. STANA-KLEINSCHEK, Karin, FAKIN, Darinka, GOLOB, Vera. Osnove plemenitenja tekstilij. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2002. 160 str., ilustr., preglednice. ISBN 86-435-0475-0. ŠCOBISS.SI-ID 47478017Ć


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  243. BALTA-CALLEJA, F. J., FAKIROV, Stoiko. Microhardness of polymers, (Cambridge solid state science series). Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2000. XIII, 237 str., ilustr. ISBN 0-521-64218-3. ŠCOBISS.SI-ID 23462661Ć

  244. BABEL, Wolfgang (ur.), STEINBUCHEL, Alexander (ur.). Biopolyesters, (Advances in biochemical engineering/biotechnology, vol. 71). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2001. VIII, 342 str., ilustr. ISBN 3-540-41141-0. ŠCOBISS.SI-ID 2289946Ć

  245. MENARD, Kevin Peter. Dynamic mechanical analysis : a practical introduction. Boca Raton Šetc.Ć: CRC Press, 1999. 208 str., ilustr. ISBN 0-8493-8688-8. ŠCOBISS.SI-ID 21840645Ć

  246. SCHNEIDER, Hans-Jorg, YATSIMIRSKY, Anatolij K.. Principles and methods in supramolecular chemistry. Chichester Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, cop. 2000. XII, 349 str., ilustr. ISBN 0-471-97370-X. ISBN 0-471-97253-3. ŠCOBISS.SI-ID 22428677Ć

  247. SCHAPERY, Richard Allan (ur.), SUN, Chang Tsan (ur.). Time dependent and nonlinear effects in polymers and composites, (STP, 1357). West Conshohocken: ASTM, cop. 2000. VII, 377 str., ilustr. ISBN 0-8031-2601-8. ŠCOBISS.SI-ID 22461445Ć

  248. WINEMAN, Alan S., RAJAGOPAL, Kumbakonan Ramamani. Mechanical response of polymers : an introduction. Cambridge Šetc.Ć: Cambridge University Press, 2000. X, 317 str., ilustr. ISBN 0-521-64337-6. ISBN 0-521-64409-7. ŠCOBISS.SI-ID 22599685Ć


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  249. MIKELN, Jurij (ur.). Akustika : konstrukcije i samogradnje elektroakustičkih uređaja. Ljubljana: AX elektronika, 2002. 343 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-90703-5-6. ŠCOBISS.SI-ID 117888512Ć

  250. HECHT, Jeff. City of light : the story of fiber optics, (The Sloan technology series). New York; Oxford: Oxford University Press, 1999. XII, 316 str., ilustr. ISBN 0-19-510818-3. ŠCOBISS.SI-ID 22621701Ć


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  251. OSADA, Yoshihito (ur.). Polymer sensors and actuators, (Macromolecular systems, materials approach). Berlin Šetc.Ć: Springer, 2000. XIX, 419 str., ilustr. ISBN 3-540-65487-9. ŠCOBISS.SI-ID 2117402Ć

  252. YFOULIS, Christos A.. Stabilisation of nonlinear systems : the piecewise linear approach, (CSI: control and signal/image processing series, 1). Herftordshire; Philadelphia: Research Studies Press, 2001. 212 str., ilustr. ISBN 0-86380-266-4. ŠCOBISS.SI-ID 23924485Ć


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  253. Predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora. 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2002. 416 str., obrazci, tabele. ISBN 961-204-267-5. ŠCOBISS.SI-ID 117112064Ć


  7 UMETNOST.


  254. BOŽIČ, Dušan, GOLOB, Darko, GOLOB, Gorazd, GOLOB, Vera, KLANJŠEK-GUNDE, Marta, JELER, Slava, KUMAR, Marko, LEGAT, Dunja, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, MOŽINA, Klementina, SKRBINEK, Andrej, STRNAD, Simona, TUŠAK, Maks, VONČINA, Bojana, JELER, Slava (ur.), KUMAR, Marko (ur.). Interdisciplinarnost barve, (Monografije DKS). Maribor: Društvo koloristov Slovenije, 2001-. 384 str., ilustr. ISBN 961-90948-0-8. ŠCOBISS.SI-ID 46353409Ć

  255. SLAVEC, Darko. Oblikovanje z računalnikom. Ljubljana: Much, 1998. 52 str., ilustr. ISBN 961-90657-0-0. ŠCOBISS.SI-ID 78525440Ć


  72 ARHITEKTURA.


  256. 10 x 10. Repr. London; New York: Phaidon, 2002. 468 str., ilustr. ISBN 0-7148-3922-1. ŠCOBISS.SI-ID 24469765Ć

  257. FERENC, Mitja, ZUPAN, Gojko, BAVDAŽ, Mateja. Pokopališča in nagrobniki kočevskih Nemcev = Friedhofe und Grabsteine der Gottscheer Deutschen = Cemeteries and tombstones of the Gootscheer Germans. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: = Anstalt zum Schutz des Kulturerbes von Slowenien: = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2002. 265 str., ilustr. ISBN 961-6420-01-1. ŠCOBISS.SI-ID 118477056Ć

  258. FRANKL, Paul. Gothic architecture, (Yale University Press Pelican history of art). Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 2000. 408 str., ilustr., zvd. ISBN 0-300-08798-5. ŠCOBISS.SI-ID 23930373Ć

  259. KURENT, Tine. Arhitektov zvezek. Ljubljana: Nuit, 2002. 407 str., ilustr. ISBN 961-238-092-9. ŠCOBISS.SI-ID 119535104Ć

  260. LASEAU, Paul. Architectural representation handbook : traditional and digital techniques for graphic communication, (Architect's business desk reference). New York Šetc.Ć: McGraw-Hill, cop. 2000. 294 str., ilustr. ISBN 0-07-038314-6. ŠCOBISS.SI-ID 23918085Ć

  261. SPILLER, Neil. Lost architectures. Chichester: Wiley-Academy, 2001. 127 str., ilustr. ISBN 0-471-49535-2. ŠCOBISS.SI-ID 23905797Ć


  77 FOTOGRAFIJA.


  262. VIDMAR, Mitja. ABC sodobne stereofotografije z maloslikovnimi kamerami. Ljubljana: Cetera, 1998. 92 str., ilustr., tabele. ŠCOBISS.SI-ID 97300480Ć

  263. ŽNIDARŠIČ, Joco. Moja Slovenija : ŠfotomomografijaĆ. Ljubljana: Veduta AŽ, 2002. Š190Ć str., barvne fotogr. ISBN 961-90798-8-4. ŠCOBISS.SI-ID 118030080Ć


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  264. JAKOŠA, Suzana. Slovenščina na poklicni maturi : vzorci preizkusov znanja z rešitvami, (Na poklicni maturi). Ljubljana: Ataja, 2002. 150 str., ilustr. ISBN 961-6225-27-8. ŠCOBISS.SI-ID 116018944Ć

  265. KAPITANIAK, Tomasz, BISHOP, Steven R.. The illustrated dictionary of nonlinear dynamics and chaos. Chichester Šetc.Ć: J. Wiley & Sons, cop. 1999. XII, 267 str., graf. prikazi. ISBN 0-471-98323-3. ŠCOBISS.SI-ID 44489729Ć

  266. PRETNAR, Darja. Angleščina na poklicni maturi : vzorci preizkusov znanja z rešitvami, (Zbirka Na poklicni maturi). Ljubljana: Ataja, 2002. 142 str., tabele. ISBN 961-6225-28-6. ŠCOBISS.SI-ID 117031680Ć


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  267. CIPERLE, Jože, CVIRN, Janez (ur.), GRANDA, Stane (ur.), GRDINA, Igor (ur.), KOMELJ, Milček (ur.), STUDEN, Andrej (ur.). Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana: Nova revija, 2001-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-6352-21-0. ŠCOBISS.SI-ID 112284928Ć


  NASLOVNO KAZALO
  • 10 x 10 256

  • ABC sodobne stereofotografije z maloslikovnimi kamerami 262
  • Abstracts 227
  • Adaptacija jezikovnega modela na vsebinsko specifično besedišče 89
  • Adhesion science 228
  • Advances in mathematical systems theory 48
  • Aktualna tematika o gospodarjenju z odpadki in gradnjo deponij 193
  • Akustika 249
  • Analysis and design of information systems 77
  • Angleščina na poklicni maturi 266
  • Anthropogenic platinum-group element emissions 28
  • Architectural representation handbook 260
  • Are we moving in the right direction? 219
  • Arhitektov zvezek 259
  • Atmospheric corrosion 160
  • Auslegung von Konstruktionselementen 169
  • AutoCAD 2002 complete 64

  • Balanced Scorecard fur wissenschaftliche Bibliotheken 7
  • Baubetrieb und Bauverfahren im Tunnelbau 188
  • A beginner's guide to graph theory 61
  • Bibliografija radova znanstvenika i suradnika Tehničkog fakulteta 5
  • Biodegradation and persistence 120
  • Biodiversity 121
  • Bioimpedance and bioelectricity basics 147
  • Biological exposure values for occupational toxicants and carcinogens. Vol. 1 122
  • Biomolecular free radical toxicity 142
  • Bionik 3
  • Biopolyesters 244
  • Book of extended abstracts 127
  • Brewing 232
  • Bridge builders 191
  • Bridges of Slovenia 190
  • Build your own database 73
  • Building safety assessment guidebook 186
  • Building safety enchacement guidebook 187
  • Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform 90
  • The business value of computers 92

  • Cabling 184
  • Cemeteries and tombstones of the Gootscheer Germans 257
  • Chemical engineering fluid mechanics 102
  • Chemical fate and transport in the environment 35
  • Chemistry in the marine environment 29
  • City of light 250
  • Conference proceedings 167 , 240
  • Consequences of land use changes 30
  • Controlling 220
  • Copernicus 1998 1
  • The criticality accident in Sarov 171

  • Davek na dodano vrednost v carinskih postopkih 26
  • Design theory. Vol. 2 49
  • Developing a successful service plan 14
  • The digital revolution 67
  • Discovering P2P 81
  • Dynamic mechanical analysis 245
  • Dynamic simulations of multibody systems 69

  • Eastern enlargement 21
  • Effective visual studio .NET 70
  • Electric vehicle battery systems 201
  • Electrical steels for rotating machines 157
  • Elektronski praktikum za fizike 182
  • Enclosure fire dynamics 108
  • Encyclopedia of agricultural science 203
  • Encyclopedia of textile finishing 241
  • Energietrager Erdgas 236
  • Engineering dynamics 112
  • Engineering properties and applications of lead alloys 124
  • Engineers' data book 153
  • An engineers guide to pipe joints 170
  • The engines of our ingenuity 152
  • Environmental geochemistry of potentially toxic metals 44
  • Environmental toxicology and risk assessment. Ninth volume 31
  • Ergonomie und Organisation in der Montage 221
  • Essentials of carbohydrate chemistry 134
  • Essentials of electromagnetics for engineering 173
  • EU and cross-border regional economic cooperation 22
  • Experimental methods in polymer science 123
  • Explosives in the service of man 235

  • Fast track Visual Basic .NET 72
  • Fractal geometry and stochastics II 53
  • Friedhofe und Grabsteine der Gottscheer Deutschen 257
  • Frontpage 2002 hitro in jasno 80
  • Fuel cell systems explained 176
  • Fundamentals of ethics for scientists and engineers 2
  • Fundamentals of systems engineering with economics, probability, and statistics 224
  • Funded joint research projects, concerted actions and accompanying measures 1

  • Geometric dimensioning and tolerancing 165
  • Geometric measure theory 58
  • The geotectonic evolution of South Africa and offshore areas 141
  • Glasses for photonics 238
  • Global change and Bulgaria 33
  • Gospodarjenje s tehničnimi sredstvi II 226
  • Gothic architecture 258
  • Grain boundaries 159
  • Greenhouse gas emissions 43
  • A guide to presenting technical information 154
  • Guide to ship repair estimates (in man-hours) 200
  • Guidelines for air sampling and analytical method development and evaluation 34

  • Handbook of continuum mechanics 115
  • Handbook of typography for the mathematical sciences 76
  • Handbuch fur Bauingenieure 189
  • Handbuch Hochtemperatur-Werkstofftechnik 158
  • Heavy traffic analysis of controlled queueing and communication networks 56
  • The Hilbert challenge 54
  • Historic textiles, papers, and polymers in museums 126
  • Holzspanungslehre und werkzeugtechnische Grundlagen 239
  • How the mind works 19
  • Hydration processes in biology 143

  • The illustrated dictionary of nonlinear dynamics and chaos 265
  • Implementacija SAP R/3 210
  • In search of the ultimate building blocks 106
  • Industrial biofouling 233
  • Information technology 212
  • Information theory and quantum physics 104
  • Informationanxiety2 98
  • Innovation and the communications revolution from the Victorian pioneers to broadband Internet 183
  • Integrierte Materialwirtschaft 223
  • Interdisciplinarnost barve 254
  • International resource book for libraries serving disadvantaged persons 9
  • Introducing C++ for scientists, engineers, and mathematicians 66
  • Introduction to marine engineering 202
  • Introduction to materials management 209
  • An introduction to ring theory 52
  • Introductory concepts in information science 10
  • Investigation of an accident exposure of radiotherapy patients in Panama 148
  • Isotopic and chemical techniques in geothermal exploration, development and use 139

  • Jan de Witt's "elementa curvarum linearum, liber primus 62
  • Job$ in the drug industry 23

  • Knowledge management through information technology 71
  • Kohlendioxid - Kohlensaure - COŠsubĆ2 129

  • Land cover 36
  • Landscape and sustainability 37
  • Landscape perspectives of land use changes 38
  • Lastninsko preoblikovanje slovenskih podjetij 24
  • Late lessons from early warnings 39
  • Leitfaden Arbeitsschutz-Managementsystem 25
  • Lexikon der Geoinformatik 17
  • Liquid crystal displays 78
  • Lost architectures 261

  • Magnetic reconnection 101
  • Main group chemistry 125
  • Manufacturing processes for technology 222
  • Maschinenelemente - Aufgaben 163
  • Mastering Active Server Pages 3 74
  • Matematika in verjetnostni račun 60
  • Matematika na poklicni maturi 2 50
  • Matematika na poklicni maturi 51
  • Materials modification by electronic excitation 128
  • Mathematical methods of quantum optics 114
  • Measuring team performance 213
  • Mechanical response of polymers 248
  • Mechanics and analysis of beams, columns and cables 111
  • Mechanics in material space 109
  • Mechatronic control of distributed noise and vibration 178
  • Mensch und Natur 40
  • Merjenje dolžin z elektronskimi razdaljemeri 100
  • The metallogeny of the Sutherland area 138
  • Microhardness of polymers 243
  • Microsoft Visual Basic .NET 79
  • Microsoft Visual C# .NET 96
  • Microsoft Visual Studio .NET Professional 96
  • Modelne kalkulacije za kmetije 1999 204 , 208
  • Moja Slovenija 263

  • Natural organic matter and disinfection by-products characterization and control in drinking water 130
  • Natural resources management practices 32
  • Naučite se sami SAP R/3 v 24. urah 215
  • Neural networks in the analysis and design of structures 4
  • Nuclear energy 172

  • Oblikovanje z računalnikom 255
  • Occupational toxicants. Vol. 16 132
  • Occupational toxicants. Vol. 14 150
  • Okologische Wirkungen des industriellen Strukturwandels in Nordbohmen, Sachsen und Niederschlesien 41
  • Osnove plemenitenja tekstilij 242
  • Osnove polprevodniških elementov 181
  • Osnove računalništva za geotehnologe in rudarje 75
  • Ozonation of water and waste water 194

  • Partial differential equations 59
  • Peroxidizing herbicides 133
  • Pharmaceuticals in the environment 42
  • Photoshop 6 complete 84
  • Physical properties of crystals 131
  • Piezoelectric materials 113
  • Plant-fungal pathogen interaction 146
  • Plasticity of metals: experiments, models, computation 161
  • Pogovori o sestankih za vse in vsakogar 218
  • Pokopališča in nagrobniki kočevskih Nemcev 257
  • Polymer sensors and actuators 251
  • Pot do uspeha 20
  • Power-plant control and instrumentation 177
  • Practical ship hydrodynamics 199
  • Predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora 253
  • Predstavitev izkušenj z upravljanjem poslovnih procesov 214
  • Prilog monografiji Tehnički fakultet Rijeka 1960-2000 18
  • Principles and methods in supramolecular chemistry 246
  • Priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 15
  • Proceedings 195 , 196
  • Product design 225
  • Professional Java servlets 2.3 85
  • Professional XML for .NET developers 86
  • Professional XML Web services 87
  • Projekt Zukunft 216
  • Protein modules in cellular signalling 144
  • Protein, lipid and membrane traffic: pathways and targeting 145
  • Psychoacoustics 118

  • Quality of service in telecommunications 185

  • The radiological accidents in Gilan 151
  • RFIC and MMIC design and technology 179
  • Rheology for chemists 103
  • Ridge waveguides and passive microwave components 174
  • Risanje z računalnikom I 166
  • Rules of thumb for chemical engineers 234

  • Scanning probe microscopy 135
  • Scheduling algorithms 65
  • Semenarske informacije za leto 1999 206
  • Semenarske informacije za leto 2001. Krompir, krmne rastline in vrtnine 205
  • Skrivnosti elektronskega poslovanja 217
  • Slovenska kronika XIX. stoletja 267
  • Slovenska živilskopredelovalna industrija in Evropska unija 230
  • Slovenski mostovi. ŠDel 2. = Pt. 2, Štajerska, Dolenjska, Gorenjska, PrekmurjeĆ 190
  • Slovenščina na poklicni maturi 264
  • Software pioneers 91
  • Spectrophysics 116
  • Splošni slovenski geslovnik 16
  • Spoznajmo Delphi 82
  • Spoznajmo Delphi. Knj. 2 83
  • Stabilisation of nonlinear systems 252
  • Stephen Hawking 99
  • Stormwater collection systems design handbook 197
  • Substances of abuse 136
  • Super searchers do business 6
  • Sustainable water use in Europe. Part 2. Demand management 198
  • Sustainable water use in Europe. Part 3, Extreme hydrological events: floods and droughts 140
  • Systems analysis for librarians and information professionals 11

  • Taking technical risks 211
  • Tehnično risanje in konstrukcijska dokumentacija 168
  • TERM 2001 45
  • Theory and design of microwave filters 175
  • Thermal protection of man under hot and hazardous conditions 149
  • Time dependent and nonlinear effects in polymers and composites 247
  • Tiskalniški priročnik 68
  • Toward detonation theory 229
  • Towards agri-environmental indicators 207
  • Trends in applications of mathematics to mechanics 107
  • Trenje 117

  • Umwelt in der Europaischen Union - an der Wende des Jahrhunderts 46 , 47
  • Under the spell of the gauge principle 105
  • Understanding mathematics for aircraft navigation 63
  • Untergrudspeicherung 164
  • Upgrading Visual Basic 6.0 to Microsoft Visual Basic. NET 88
  • Upgrading your home PC 95
  • Upravljanje poslovnih procesov 214

  • Vaje iz instrumentalne analize 137
  • Vaje iz živilske kemije za študente živilske tehnologije 119
  • Varnost šolskih omrežij 93
  • Verovatnoća i statistika 57
  • Vinarski dan, Ljubljana, 7. februar 2001 237
  • Vision assessment 155
  • Visual C++.NET 94
  • Vojaški slovar 156
  • Voltage quality in electrical power systems 180

  • Wasseraufbereitung 231
  • Wer und was in St. Polten 13
  • Windows XP home edition complete 97
  • The wired world 8
  • Die wissenschaftlichen Bibliotheken Europas 12

  • Zakon o gospodarskih družbah (vključno z novelo ZGD-F) 27
  • Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) 253
  • Zakon o graditvi objektov (ZGO) 253
  • Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP) 253
  • Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN) 253
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP) 253
  • Zbirka nalog iz matematike I 55
  • Zbirka rešenih nalog iz Prenosa toplote in snovi za študente materialov in metalurgije 110
  • Zbornik 195 , 196
  • Zbornik predavanj 240
  • Zbornik referatov 162
  • Zbornik seminarja Požarna zaščita in varnost jeklenih konstrukcij, Ljubljana, 2. oktober 1998 192


  IMENSKO KAZALO
  • Abram, Veronika 119
  • Allamaraju, Subrahmanyam (avtor) 85
  • American Chemical Society. Meeting ((217th : ; 1999 ; Anaheim, Calif.) 130
  • Arndt, Sven (urednik) 21
  • Arnold, J. R. Tony (1928-) 209
  • Arnorsson, Stefan (urednik) 139
  • Arntzen, Charles J. (urednik) 203
  • Asahara, Yoshiyuki (1940-,avtor) 238
  • Association for Technical Culture of Slovenia glej Zveza za tehnično kulturo Slovenije
  • ASTM Committee E-47 on Biological Effects and Environmental Fate 31
  • Aškerc, Gabrijela (avtor) 15
  • Auerswald, Philip E. (avtor) 211

  • Babel, Wolfgang (urednik) 244
  • Balta-Calleja, F. J. 243
  • Bancroft, Nancy H. (1940-) 210
  • Bandt, Christoph (urednik) 53
  • Barnett, David (avtor) 184
  • Barrett, Sylvia E. (1943-,urednik) 130
  • Barry, Robert Lawrence (avtor) 2
  • Bates, Mary Ellen 6
  • Bavdaž, Mateja (avtor,fotograf) 257
  • BEB 236
  • Beckley, Philip 157
  • Beek, Bernd (urednik) 120
  • Bellissent-Funel, Marie-Claire (1943-,urednik) 143
  • Benson, John F. (1947-,urednik) 37
  • Berland, J. M. (avtor) 198
  • Bernard, Luc R. (urednik) 22
  • Bertram, Volker 199
  • Beth, Thomas 49
  • Bill, Ralf 17
  • Bishop, Steven R. (avtor) 265
  • Bizjak, Tadeja (prevajalec) 20
  • Blanc, J... L. (urednik) 1
  • Blatnik, Marija Zelenik- glej Zelenik-Blatnik, Marija
  • Blume, D. (avtor) 180
  • Boger, Peter (urednik) 133
  • Bojorquez-Tapia, Luis A. (avtor) 32
  • Bond, Michael (avtor) 88
  • Božič, Dušan (avtor) 254
  • Branan, Carl R. (urednik) 234
  • Branscomb, Lewis M. (1926-) 211
  • Bray, John 183
  • Brilej, Roman (matematik) 50 , 51
  • Brix, Kevin V. (urednik) 31
  • Brown, Hugh (prevajalec) 190
  • Broy, Manfred (1949-,urednik) 91
  • Brucker, Peter 65
  • Burgel, Ralf 158
  • Butler, Don 200

  • Caf, Dušan (urednik) 227
  • Cankarjev dom 227
  • Cankarjev dom - Cultural and Congress Center glej Cankarjev dom
  • Capper, Derek (1947-) 66
  • Cardamone, Jeanette M. (1959-,urednik) 126
  • Cauldwell, Patrick (avtor) 87
  • Cetera. Center za tehnični razvoj, izobraževanje in organizacijo (Ljubljana) 193
  • Ceynova, Klaus 7
  • Challoner, Jack 67
  • Chambers, Mark L. 68
  • Chapman, Stephen N. (avtor) 209
  • Cimprič, Slavko (avtor) 217
  • Ciperle, Jože (avtor) 267
  • Cizelj, Boris (urednik) 22
  • Cohn, Paul Moritz 52
  • Cole, D. I. 138
  • Cole, Ron 99
  • Collaborative Research Centre 319 "Stoffgesetze fur das inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe - Entwicklung und technische Anwendung" 1985-1996 161
  • Colonius, Fritz (urednik) 48
  • Commission of the European Communities. Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs 136
  • Comyn, John 228
  • Coners, Andre (avtor) 7
  • Conference EU and Cross-border Regional Economic Cooperation - the Northern Adriatic Ports of Trieste, Koper and Rijeka (1998 ; Portorož) 22
  • Conference on fractal geometry and stochastics (2 ; 1998 ; Greifswald/Koserow, Germany) 53
  • Corera, Aravind (avtor) 94
  • Counciel on tall buildings and urban habitat 187
  • Council for Geoscience (South Africa) 141
  • Council on tall buildings and urban habitat 186
  • Coutinho, Murilo Gondim 69
  • CTBUH glej Counciel on tall buildings and urban habitat
  • CTBUH glej Council on tall buildings and urban habitat
  • Cvirn, Janez (urednik) 267

  • Čermelj, Terezija Poličnik- glej Poličnik-Čermelj, Terezija
  • Češnovar, Nada (avtor,urednik) 15
  • Črepinšek, Ljubomir (pisec recenzij) 254
  • Čuk, Jožko (avtor dodatnega besedila) 214

  • Dalvi, Dinar (avtor) 86
  • Dan varilne tehnike (4 ; 2002 ; Portorož ; Koper) 162
  • Dan varilne tehnike 2002 glej Dan varilne tehnike (4 ; 2002 ; Portorož ; Koper)
  • Daniels, N. Caroline 212
  • Darby, Ron 102
  • Day, Peter R. (avtor) 146
  • De Witt, Johan glej Witt, Johan de (1625-1672)
  • De Wolf, David A. 173
  • Dearnley, James 8
  • Debenjak, Doris (prevajalec) 257
  • Decker, Karl-Heinz 163
  • DeLoveh, David Richard Kalkstein (avtor) 70
  • DeLoveh, David Richard Kalkstein glej DeLoveh, David Richard Kalkstein
  • Dernovšek, Zoran (urednik) 156
  • Deschamps, C... (urednik) 1
  • Deutsche Forschungsgemeinschaft 161
  • Deutsche Forschungsgemeinschaft. Kommission zur Prufung Gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe 122
  • Dhameja, Sandeep 201
  • Dicks, Andrew (avtor) 176
  • Dobnikar, Aleš (avtor) 217
  • Dolan, John E. (urednik) 235
  • Domjan, Aljoša (avtor) 217
  • Domjan, Suzana (tehnični urednik) 149
  • Dremin, Anatoly N. 229
  • Društvo za varilno tehniko (Ljubljana) 162
  • Društvo za varilno tehniko Obala (Koper) 162
  • Duffus, John H. (urednik) 136

  • Edinburgh Centre for Toxicology 136
  • EEA glej European Environment Agency
  • Eller, Peter M. (avtor) 34
  • Erjavec, Emil 230
  • Erjavec, Gregor (avtor) 16
  • Eršte, Stanko (prevajalec) 195 , 196
  • Estrela, T. (avtor) 198
  • Estrela, Teodoro (avtor) 140
  • European Academy of Excellence (2 ; 2000 ; Wien) 21
  • European Commission 1
  • European Commission. Directorate-General for Agriculture 207
  • European Commission. Directorate-General for Environment 207
  • European Commission. Directorate-General Joint Research Centre 207
  • European Environment Agency 36 , 39 , 45 , 140 , 198 , 207 , 219
  • Eurostat 207

  • Fakin, Darinka (avtor) 242
  • Fakirov, Stoiko (avtor) 243
  • Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož) 162
  • Fastl, Hugo (avtor) 118
  • Feather, John (avtor) 8
  • Fechner-Levy, Elizabeth J. (avtor) 35
  • Fekonja, Marjan (urednik) 156
  • Fellers, William O. 222
  • Ferenc, Mitja 257
  • Ffolliott, Peter F. 32
  • Fieten, Robert 223
  • Fijan, Sabina (urednik) 240
  • Fischbach, Thomas J. (avtor) 34
  • Flewitt, P. E. J. 159
  • Forbes, Terry (1946-,avtor) 101
  • Frankl, Paul (1878-1962) 258
  • Friary, Richard (1942-) 23
  • Furlan, Jože 181

  • Gaber, Tomaž (avtor) 168
  • Gaberšček, Miran (urednik) 127
  • Galassi, Carmen (urednik) 113
  • Gerič, Ivan (urednik) 193
  • Girmscheid, Gerhard 188
  • Glavan, Anka (prireditelj) 5
  • Golež, Mojca 204
  • Golob, Darko (avtor) 254
  • Golob, Gorazd (avtor) 254
  • Golob, Gorazd (član uredniškega odbora) 254
  • Golob, Vera (1954-,avtor) 242
  • Golob, Vera (avtor) 254
  • Goodwin, Jim W. 103
  • Gottschalk, Christiane 194
  • Gottschalk, Petter 71
  • Graedel, Thomas (avtor) 160
  • Granda, Stane (urednik) 267
  • Gray, Jeremy J. (1947-) 54
  • Grčman, Samo (avtor) 217
  • Grdina, Igor (1965-,urednik) 267
  • Green, Herbert S. 104
  • Greim, Helmut (urednik) 132 , 150
  • Griesbach, Helga 164
  • Griffith, Gary K. (1950-) 165
  • Griffiths, Peter (1948,avtor) 14
  • Grimnes, Sverre 147
  • Grin, John (urednik) 155
  • Grobelnik, Ariana (avtor) 217
  • Groth, David 184
  • Gubeljak, Nenad 166
  • Gues, Olivier (avtor) 107
  • Gunde, Marta Klanjšek glej Klanjšek Gunde, Marta
  • Guruswamy, Sivaraman (1954-) 124
  • Guštin, Robert (avtor) 217

  • Hafner, Izidor (pisec recenzij) 55
  • Hancke, Klaus 231
  • Harremoes, Poul (urednik) 39
  • Hecht, Jeff 250
  • Heilmeyer, Ludwig (urednik) 144
  • Heinze, Frank (avtor) 164
  • Helszajn, Joseph 174
  • Hemond, Harold F. 35
  • Henderson, William 125
  • Henschler, Dietrich (urednik) 122
  • Hercog, Branka (avtor) 26
  • Hernandez-Narvaez, Mariano (avtor) 32
  • Herrmann, George (1921-,avtor) 109
  • Hilbert, David (bibliografski predhodnik) 54
  • Hinrichsen, Diederich (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 48
  • Hlebanja, Marija (prevajalec) 20
  • Hočevar, Stanko (urednik) 127
  • Hollis, Billy S. 72
  • Hooft, Gerard žt 105
  • Hooft, Gerard't 106
  • Hornsey, Ian Spencer 232
  • Hristov, Todor N. (urednik) 33
  • Hughes, Roy W. (avtor) 103
  • Humar, Gorazd 190
  • Hunt, William W. (avtor) 222
  • Hunter, Ian C. 175

  • IAEA (Wien) glej International Atomic Energy Agency (Wien)
  • IAEA glej International Atomic Energy Agency
  • ICIT 2001 glej International Conference on Industrial Tools (3 ; 2001 ; Rogaška Slatina ; Celje)
  • IIR. E1 Comission. International Conference (2 ; 2001 ; Ljubljana) glej International Institute of Refrigeration. E1 Comission. International Conference (2 ; 2001 ; Ljubljana)
  • Infos 227
  • The Infos Alps - Adriatic Region Forum on Information Society (2001 ; Ljubljana) 227
  • Institution of Electrical Engineers 179
  • International Atomic Energy Agency 151
  • International Atomic Energy Agency (Wien) 139
  • International Centre for Mechanical Sciences 4
  • International Conference on Industrial Tools (3 ; 2001 ; Rogaška Slatina ; Celje) 167
  • International Institute of Refrigeration. E1 Comission. International Conference (2 ; 2001 ; Ljubljana) 149
  • International Symposium Lighting Engineering (10 ; 2001 ; Dolenjske toplice) glej Mednarodno posvetovanje Razsvetljava (10 ; 2001 ; Dolenjske Toplice)
  • International Symposium Lighting Engineering (9 ; 2000 ; Lipica) glej Mednarodno posvetovanje Razsvetljava (9 ; 2000 ; Lipica)
  • International Symposium on Electrocatalysis: Advances and Industrial Applications (3 ; 1999 ; Portorož) 127
  • International Workshop EU Project INNOWASH Efficient Use and Reuse of Water in Textile Processing and Washing (2002 ; Maribor) glej Mednarodna delavnica EU projekta INNOWASH "Učinkovitost pranja in recikliranja odpadne vode v tekstilni industriji in pralnicah" (2002 ; Maribor)
  • Iooss, Gerard 107
  • Itoh, Noriaki 128

  • Jacso, Peter 73
  • Jager, W. (urednik) 59
  • Jakoša, Suzana 264
  • Jehart, Alojz (urednik) 156
  • Jeler, Slava (avtor) 254
  • Jeler, Slava (pisec recenzij) 242
  • Jeler, Slava (urednik) 254
  • Jobson, Richard (1964-,avtor) 191
  • Johansson, Sveneric (1942-,avtor) 116
  • Jones, A. Russell 74
  • Jones, Steven D. 213
  • Jungnickel, Dieter (avtor) 49
  • Jurčič-Zlobec, Borut 55
  • Južnik, Marjan 205
  • Južnik, Marjan (avtor,urednik) 206

  • Kabus, Karlheinz (avtor) 163
  • Kačič, Zdravko (mentor) 89
  • Kanduč, Andreja (avtor) 217
  • Kapitaniak, Tomasz 265
  • Kaplan, Rok (fotograf) 190
  • Karlsson, Bjorn 108
  • Kemijski inštitut glej National institute of chemistry
  • Kennedy, Eugene R. (avtor) 34
  • Khisty, C. Jotin (1928-) 224
  • Kienzler, Reinhold 109
  • Kladnik, Bogdan (fotograf) 190
  • Klanjšek Gunde, Marta (član uredniškega odbora) 254
  • Klanjšek-Gunde, Marta (avtor) 254
  • Kleinschek, Karin Stana- glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Kljajin, Milan (pisec recenzij) 166
  • Knight, C. Gregory (urednik) 33
  • Kocbek, Marijan (avtor) 27
  • Kogoj, Dušan 100
  • Komelj, Milček (urednik) 267
  • Konda, Zdenka (avtor) 217
  • Korošec, Tomo (urednik) 156
  • Kosec, Borut 110
  • Kosta, Neža Mramor- glej Mramor-Kosta, Neža
  • Košir, Aleš (avtor) 214
  • Kovač, Tatjana (avtor,avtor dodatnega besedila) 16
  • Kozinc, Željko (avtor dodatnega besedila) 263
  • Koželjnik, S. glej Koželjnik, Suzana
  • Koželjnik, Suzana 75
  • Krantz, Steven George (1951-) 76
  • Krenk, Steen 111
  • Krepek, Roman (avtor) 166
  • Krinner, W. (avtor) 198
  • Krinninger, Klaus-D. 129
  • Križan, Božidar (urednik) 18
  • Križman, Vojko 214
  • Krstulović, Zoran (urednik) 16
  • Krynitz, Martin 36
  • Kučan, Milan (avtor dodatnega besedila) 263
  • Kuhar, Aleš (avtor) 230
  • Kumar, Marko (avtor) 254
  • Kumar, Marko (urednik) 254
  • Kummerer, Klaus (1959-,urednik) 42
  • Kunšek, Iztok (avtor) 217
  • Kurent, Tine 259
  • Kushner, Harold J. 56
  • Kuster, David (prevajalec) 210 , 215
  • Kuzman, Karl (urednik) 167

  • Lah-Skerget, Polona (avtor) 15
  • Lallana, C. (avtor) 198
  • Lancaster, Frederick Wilfrid (avtor) 73
  • Landau, Kurt (urednik) 221
  • Lane, Nancy K. (urednik) 31
  • Langer, Arthur M. 77
  • Larminie, James 176
  • Larocca, Danielle 215
  • Laseau, Paul (1937-) 260
  • Le Marechal, Alenka Majcen glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Legat, Dunja (avtor) 254
  • Leifer, Loring (avtor) 98
  • Lenz, Hanfried (avtor) 49
  • Leonard, J. (avtor) 198
  • Leygraf, Christofer 160
  • Lhotka, Rockford (avtor) 72
  • Libra, Judy Ann (avtor) 194
  • Lienhard, John H. (1930-) 152
  • Lighting Engineering Society of Slovenia (Maribor) glej Slovensko društvo za razsvetljavo (Maribor)
  • Lilik, Aleksander (fotograf) 267
  • Lindsley, David 177
  • Litzen, Ulf (avtor) 116
  • Ljubljanski sejem 237
  • Locke, Joanne 9
  • Lueder, Ernst (1932-) 78
  • Lyle, Stephen (prevajalec) 115

  • Maier, Gerhard 239
  • Majcen Le Marechal, Alenka (avtor) 254
  • Majcen Le Marechal, Alenka (pisec recenzij) 242
  • Malis, Vanja (avtor) 15
  • Mander, Ulo (urednik) 30 , 38
  • Marinček, Lili (urednik) 204 , 208
  • Martinsen, Orjan Grottem (avtor) 147
  • Matthews, Clifford 153 , 154
  • Maver, Erika (avtor) 15
  • Mays, Larry W. (urednik) 197
  • McBee, Jim (avtor) 184
  • Mednarodna delavnica EU projekta INNOWASH "Učinkovitost pranja in recikliranja odpadne vode v tekstilni industriji in pralnicah" (2002 ; Maribor) 240
  • Mednarodna organizacija za atomsko energijo (Dunaj) glej International Atomic Energy Agency (Wien)
  • Mednarodno posvetovanje Razsvetljava (10 ; 2001 ; Dolenjske Toplice) 195
  • Mednarodno posvetovanje Razsvetljava (9 ; 2000 ; Lipica) 196
  • Melavc, Dane 220
  • Menard, Kevin Peter 245
  • Merkle, Milan glej Merkle, Milan J.
  • Merkle, Milan J. 57
  • Messer Griesheim 129
  • Mihalič, Robert 80
  • Mihalič, Robert (prevajalec) 68
  • Mikeln, Jurij (urednik) 249
  • Miller, Michael (1958-) 81
  • Mishev, Dimitar (urednik) 33
  • Mlekuš, Helena Pečko- glej Pečko-Mlekuš, Helena
  • Modic, Jurij (1937-,urednik) 149
  • Mohammadi, Jamshid (avtor) 224
  • Morgan, Frank 58
  • Možina, Klementina (avtor) 254
  • Mramor-Kosta, Neža (avtor) 55
  • Mrhar, Peter 82 , 83
  • Mullee, A... W. (avtor) 185
  • Musek, Janek (pisec recenzij) 254

  • Nachtigall, Werner 3
  • Nakamura, Margaret (avtor) 11
  • Naravoslovnotehniška fakulteta. Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo (Ljubljana) 193
  • Narvaez, Mariano Hernandez- glej Hernandez-Narvaez, Mariano
  • National Institute for Occupational Safety and Health. Division of Physical Sciences and Engineering 34
  • National institute of chemistry 127
  • NATO Advanced Study Institute on Hydration Processes in Hydration Processes in Biology: Theoretical and Experimental Approaches (1998 ; Les Houches) 143
  • NATO Advanced Study Institute on Protein, Lipid and Membrane Traffic: Pathways and Targeting (1999 ; Cargese) 145
  • Natsionalen koordinatsionen tsentur za globalni promeni 33
  • Naturforschende Gesellschaft (Zurich) 40
  • Nixon, S. (avtor) 198
  • North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division 144
  • Norton, Melanie 10
  • Nouri, Anne (avtor) 107
  • Novak, Aleš (1973-,avtor) 220
  • Novak, Peter (urednik) 149
  • Novak, Rajko (1955-,avtor) 214
  • Nye, J... F. 131

  • Obal, Andrej (avtor) 205
  • Obal, Andrej (avtor,urednik) 206
  • Oliver, Robert Ian (avtor) 88
  • Oodan, Antony P. 185
  • Op den Kamp, Jos A. F. (urednik) 145
  • O'Reilly, Oliver M. 112
  • Orgulan, Andrej (urednik) 195 , 196
  • Osada, Yoshihito (urednik) 251
  • Osborne, Larry N. 11
  • Osojnik, Mojca (1954-,avtor) 217
  • Der Osterreichische Bibliothekartag (1994 ; Graz) 12
  • Der Osterreichische Bibliothekartag (25 ; 1998 ; St. Polten) 13
  • Otto, Kevin N. 225

  • Pahor, Jože 182
  • Pajmon, Aleš (avtor) 205 , 206
  • Panella, Nancy M. (avtor) 9
  • Pantry, Sheila 14
  • Pavlekovič, Zdravko (prevajalec) 249
  • Pavleković, Zdravko glej Pavlekovič, Zdravko
  • Pearce, Martin 191
  • Pečelin, Franc (urednik) 156
  • Pečko-Mlekuš, Helena (avtor) 15
  • Pelhan, Aljoša (avtor,avtor dodatnega besedila) 16
  • Pennsylvania State University. Center for Integrated Regional Assessment 33
  • Pernek, Franc (mentor) 26
  • Petrinić, Irena (urednik) 240
  • Pinker, Steven 19
  • Pintar, Albin (urednik) 127
  • Pogačar, Vojko (oblikovalec ščitnega ovitka) 254
  • Polajnar, Ivan (urednik) 162
  • Poličnik-Čermelj, Terezija (avtor) 15
  • Ponikvar, Dušan (avtor) 182
  • Predan, Jožef (avtor) 166
  • Pregl, Miroslav (urednik) 192
  • Prell, Hermann H. 146
  • Pretnar, Darja (1972-) 266
  • Price, Fred T. (urednik) 31
  • Priest, Eric Ronald (1943-) 101
  • Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Protein Modules in Cellular Signalling (2000 ; St. Martin de Londres) 144
  • Puri, Ravinder Rupchand (1950-) 114

  • Quintiere, James G. (avtor) 108

  • Rahn, Christopher David 178
  • Rajagopal, Kumbakonan Ramamani (avtor) 248
  • Robertson, Ian D. (urednik) 179
  • Robinson, Ed 88
  • Robyt, John F. 134
  • Rouette, Hans-Karl (1939-) 241
  • Royal Society of Chemistry 103
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 121
  • Rozman, Darija (avtor,avtor dodatnega besedila) 16
  • Rozman, Vinko 168
  • Runovc, F. glej Runovc, Franc
  • Runovc, Franc (avtor) 75

  • Salencon, Jean 115
  • Saupe, Adrian (avtor) 194
  • Schapery, Richard Allan (urednik) 247
  • Schilling, Don J. (avtor) 213
  • Schlabbach, J. 180
  • Schlottmann, Dietrich 169
  • Schmager, Burkhard 25
  • Schnegas, Henrik (avtor) 169
  • Schneider, Hans-Jorg (1935-) 246
  • Sedovnik, Milena 214
  • See, Michael 43
  • Seebauer, Edmund Gerard 2
  • Seip, Henning (avtor) 210
  • Seisl, Maria (urednik) 13
  • Seminar Požarna zaščita in varnost jeklenih konstrukcij (1998 ; Ljubljana) 192
  • Sepesy Maučec, Mirjam 89
  • Sepp, Sieglinde (urednik) 12
  • Short, Scott 90
  • Shulman, Stanley A. (avtor) 34
  • Siegel, Frederic R. 44
  • Simoniti, Barbara (prevajalec) 257
  • SITHOK glej Slovensko društvo inženirjev za tehnologijo hlajenja, ogrevanja in klimatizacije
  • Skerget, Polona Lah- glej Lah-Skerget, Polona
  • Skrbinek, Andrej (avtor) 254
  • Slavec, Darko 255
  • Slovenian Society of Refrigerating, Heating and Air-Conditioning Engineers glej Slovensko društvo inženirjev za tehnologijo hlajenja, ogrevanja in klimatizacije
  • Slovenija 27 , 253
  • Slovensko društvo inženirjev za tehnologijo hlajenja, ogrevanja in klimatizacije 149
  • Slovensko društvo za razsvetljavo (Maribor) 195
  • Sluga, Tadej (avtor) 206
  • Soljačič, Ivo (pisec recenzij) 242
  • Song, Ruiguang (avtor) 34
  • Spiller, Neil 261
  • Sprengel, Andrea (avtor) 210
  • Stana-Kleinschek, Karin 242
  • Staneva, Marieta P. (urednik) 33
  • Statistical Office of the European Communities glej Eurostat
  • Steck, Elmar (urednik) 161
  • Steenmans, Chris (avtor) 36
  • Steinbuchel, Alexander (urednik) 244
  • Stephanblome, T. (avtor) 180
  • Sternad, Metka (avtor,avtor dodatnega besedila) 16
  • Stoneham, A. M. (avtor) 128
  • Strassmann, Paul A. 92
  • Straus, Matjaž 93
  • Strnad, Simona (avtor) 254
  • Studen, Andrej (urednik) 267
  • Suban, Marjan (urednik) 162
  • Sume, David (avtor) 98
  • Sun, Chang Tsan (1928-,urednik) 247
  • Susič, Robert (urednik) 137
  • Sybex Inc 84
  • Symposium on Explosives in the Service of Man (1996 ; Glasgow) glej Symposium on Explosives in the Service of Man: the Nobel Heritage (1996 ; Glasgow)
  • Symposium on Explosives in the Service of Man: the Nobel Heritage (1996 ; Glasgow) 235

  • Šinko, Franc (ilustrator) 50
  • Škof, Bojan 26
  • Škulj, Damjan 60
  • Šostar-Turk, Sonja (urednik) 240

  • Tanaka, Toyoichi (urednik) 123
  • Tapia, Luis A. Bojorquez- glej Bojorquez-Tapia, Luis A.
  • Taylor, D. A. 202
  • TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije 167
  • TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre glej TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije
  • Tehnički fakultet (Rijeka) 5 , 18
  • The Royal Society of Chemistry 228
  • Thompson, Graham 170
  • Thorne, Anne 116
  • Tokič, Suzana (avtor) 26
  • Tracy, Brian 20
  • Turk, Sonja Šostar glej Šostar-Turk, Sonja
  • Tušak, Maks (avtor) 254
  • Tušak, Maks (član uredniškega odbora) 254

  • Ueberhorst, Stefan 236
  • UGS glej Untergrundspeicher- und Geotechnologie-Systeme
  • Ulčar, Miroslav (urednik) 156
  • Untergrundspeicher- und Geotechnologie-Systeme 164

  • Vasić, Petar glej Vasić, Petar M.
  • Vasić, Petar M. (avtor) 57
  • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 41
  • Vesenjak, Vili 117
  • Vidmar, Mitja 262
  • Vinarski dan (2001 ; Ljubljana) 237
  • Virant, Božo (avtor) 214
  • Visser, D. J. L. 141
  • Vodopivec, Robert (urednik) 22
  • Vončina, Bojana (avtor) 254
  • Vorster, C. J. (avtor) 138
  • Vrhovšek, Darko (avtor,avtor dodatnega besedila) 16
  • Vuk, Drago 226

  • Walker, James T. (urednik) 233
  • Wallis, W. D. 61
  • Ward, K... E. (avtor) 185
  • Warnecke, Hans-Jurgen (urednik) 216
  • Waszczyszyn, Zenon (urednik) 4
  • Weadock, Emily Sherrill (fotograf) 95
  • Weadock, Glenn E. 95
  • Whitehouse, Karen (urednik) 98
  • Wiesendanger, Roland (urednik) 135
  • Wild, R. K. (avtor) 159
  • Williams, Mickey 96
  • Wineman, Alan S. 248
  • Wiseman, Helen (avtor) 142
  • Witt, Johan de (1625-1672) 62
  • Wolf, David A. de glej De Wolf, David A.
  • Wolper, James S. 63
  • Wood, Kristin L. (avtor) 225
  • Wrigley, Stephen K. (urednik) 121
  • Wurman, Richard Saul (1935-) 98

  • Yamane, Masayuki 238
  • Yatsimirsky, Anatolij K. (avtor) 246
  • Yatsimirsky, Anatoly K. glej Yatsimirsky, Anatolij K.
  • Yfoulis, Christos A. (1971-) 252

  • Zagorc, Barbara 208
  • Zaplotnik, Tomo (avtor) 217
  • Zehner, Marco L. (avtor) 17
  • Zelenik-Blatnik, Marija (avtor) 119
  • Zereini, Fathi (1949-,urednik) 28
  • Zilch, K. (urednik) 189
  • Zlobec, Borut Jurčič glej Jurčič-Zlobec, Borut
  • Zupan, Gojko (avtor) 257
  • Zupančič, Dušan (avtor) 217
  • Zveza za tehnično kulturo Slovenije 227
  • Zwaan, B. van der (avtor) 172
  • Zwicker, Eberhard 118

  • Žabkar, Anton (urednik) 156
  • Žagar, Valerija (avtor) 15
  • Žmitek, Janko 218
  • Žnidaršič, Joco 263


  PREDMETNO KAZALO
  • organizacija poslovanja 220

  • .NET Framework 72 , 86 , 94

  • 1800-1860 267
  • 1896-2000 39
  • 1980-2000 261
  • 1997 171

  • 3D geometrijsko konstruiranje 69
  • 3D poliedri 69

  • absorbcija svetlobe 116
  • Accidents 148
  • Active Server Pages 74
  • adaptacija modela 89
  • Adhesion 228
  • Adhesives 228
  • administracija 11
  • ADO.NET 86
  • Adobe Photoshop 84
  • Adobe Photoshop (Computer file) 84
  • adsorberji 234
  • aerobna biodegradacija 120
  • aeronavtika 63
  • aerosolni delci 160
  • agregatna stanja 143
  • Agricultural land 207
  • agronomija 203
  • agroživilska proizvodnja 1
  • Air
   • - Analysis - Government policy - United States - Handbooks, manuals, etc 34
   • - Pollution - Measurement - United States - Handbooks, manuals, etc 34
  • akrecijski diski 101
  • akumulatorji 124
  • akustične komunikacije 118
  • akustika 118
  • Akustika 249
  • akvedukti 190
  • Alan Kay 91
  • alarmni signal 184
  • alergenski učinki 150
  • algebra 52
  • algebra eksponencialnega operatorja 114
  • alternativna dezinfekcijska sredstva 130
  • alternativni viri energije 139
  • aluminij 162
  • aluminijeve zlitine 162
  • Amerika 191 , 256
  • anaerobna biodegradacija 120
  • analitična geometrija 62
  • analitični modeli rešitev 225
  • analiza podatkov 11
  • analiza poslovanja 7
  • analiza stroškov 7
  • analizana kemija 34 , 137
  • analize 214
  • analize napetosti 115
  • analize podatkov 117
  • analize rizikov 92
  • analize sil 117
  • analize strategij 71
  • analize struktur 115
  • analizna kemija 119 , 126 , 130 , 135
  • analizne metode 28 , 34 , 120 , 135 , 194
  • anestetika 136
  • Anesthetics - toxicity 136
  • angleščina 266
  • Angleščina - Matura - Vaje za srednje šole 266
  • angleški 17
  • Anglija 191
  • anorganska kemija 125
  • antene 173
  • antikoincidentni vezji 182
  • antioksidanti 142
  • antropogeni vplivi 40
  • aplikacija LIBRARY AUDIT 7
  • aplikacije 3 , 4 , 49 , 56 , 59 , 63 , 64 , 66 , 76 , 81 , 101 , 113 , 116 , 118 , 121 , 124 , 147 , 162 , 176 , 194 , 217 , 235 , 244 , 245 , 246
  • apoptoza 144
  • Architectural drawing 260
  • Architectural rendering 260
  • Architecture - Designs and plans - Presentation drawings 260
  • Architecture, Gothic - Europe 258
  • Architecture, Modern - 20th century. 261
  • arhitekti 256 , 261
  • arhitektura 197 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261
  • arhitektura Web strani 87
  • arhitekturna teorija 261
  • arhitekturni stili 261
  • arkadijska arhitektura 261
  • Artinski kolobarji 52
  • ASP 72
  • ASP - Active Server Pages 74
  • ASP glej Active Server Pages
  • ASP.NET 86 , 90 , 94
  • astrofizika 101
  • astronomija 99
  • atenoatorji 179
  • atmosfera 35 , 160
  • atmosferski plini 160
  • Atmospheric chemistry 160
  • atomska absorbcijska spektrometrija 137
  • atomski spektri 116
  • AutoCAD 64
  • AutoCAD (Computer file) 64
  • AutoCAD 2000 166
  • AutoCAD 2002 64
  • Automatic control 252
  • Automobiles, Electric - Batteries 201
  • avdio podatki 184
  • avdio sistemi 249
  • Avstrija 13
  • avtomatizacija 210
  • avtomatizacija knjižnic 11
  • avtomatizacija montaže 221
  • avtomatsko krmiljenje 252
  • avtomatsko preskušanje delovanja 196
  • avtonomni roboti 155
  • avtopsija 171

  • bakterije 233
  • Barry Boehm 91
  • barvanje grafov 61
  • barve 254
  • barvna metrika 254
  • barvni sistemi 254
  • baterije 124 , 201
  • baza podatkov 36
  • Baza podatkov 36
  • baze podatkov 73
  • Beer 232
  • beljakovinska vlakna 242
  • betonski 191
  • bibliografija del 5
  • bibliografija poročil 9
  • bibliografije 191 , 256
  • bibliometrija 10
  • bibliotekarji 13
  • bigramski modeli 89
  • binarne kode 67
  • bio-kemična sredstva 187
  • bioakumulacija 44
  • Biochemistry - Congresses 143
  • biodegradacija 35 , 42 , 134 , 244
  • Biodegradation 120
   • - drug effects 42
  • biofilmi 233
  • biofizika 145
  • biogeokemijski ciklusi 120
  • biografija 99
  • biografije 91
  • bioimpedanca 147
  • biokemija 121 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146
  • Biological diversity 121
  • biologija 147
  • biološka kontrola 28
  • biološka raznovrstnost 30
  • biološke makromolekule 143
  • biološke membrane 143 , 145
  • biološki aktivatorji 251
  • biološki poliestri 244
  • biološki sistemi 143
  • biološki učinki 122 , 132
  • biomedicina 3
  • bionika 3
  • biopolarni 181
  • biosinteza 121 , 134
  • Biotechnology 121
  • biotehnologija 203 , 232 , 244
  • Blatnik 257
  • bleščanje cestne razsvetljave 195
  • Bolgarija 33
  • Borovec 257
  • botanika 146
  • Botticellijevo rojstvo Venere 259
  • Brewing 232
  • Bridges
   • - Design and construction 191
   • - Pictorial works 191
  • brizganje polimerov 167
  • Bulgaria 33
  • Business
   • - Data processing 92
   • - Research - Methodology 6


  • C# (Computer program language) 96
  • C.A.R. Hoare 91
  • C++ 66
  • C++ (Computer program language) 66 , 94
  • Cables 111
  • CAD tehnike 179
  • Carcinogens 122 , 150
   • - toxicity 136
  • carinski postopki 26
  • Case study 198
  • CDM - Clean Development Mechanism 43
  • celična biologija 145
  • Cellular signal transduction - Congresses 144
  • celulozna vlakna 242
  • cerkve 258
  • certificiranje 192
  • cestna razsvetljava 196
  • cestne strukture 197
  • cestni 191
  • cevovodi 102 , 170 , 233
  • Changes 33
  • Chemical detectors 251
  • Chemical oceanography 29
  • Chemistry - Vocational guidance - United States 23
  • Chemistry, Physical and theoretical 125 , 228
  • Church architecture - Europe 258
  • CIE 254
  • ciklodekstrini 134
  • cilindrične polarne koordinate 112
  • cilindričnost 165
  • cilji posameznikov 20
  • civilizacija 152
  • Climatic changes
   • - Bulgaria - Congresses 33
   • - Developing countries 43
  • Columns 111
  • Communication 98
  • Composite materials - Mechanical properties 247
  • Computer algorithms 65
  • Computer capacity - Planning 65
  • Computer graphics 64 , 84
  • Computer networks 184
  • Computer simulation 69
  • Computer software - Development 77
  • Computer-aided design 64
  • Computerized typesetting 76
  • Computers - Biography 91
  • Computers and civilization - Juvenile literature 67
  • Conducting polymers 251
  • Configuration space 109
  • Continuum mechanics 115
  • Corrosion and anti-corrosives 160
  • Creative ability in technology 152
  • Cytochrome P-450 142

  • čas 99
  • čas-prostor 104 , 106
  • časovno temperaturne raziskave 245
  • četveropoli 181
  • čevlji 149
  • čiščenje cevovodov 233
  • čiščenje odpadne vode 194
  • čiščenje odpadnih vod 120
  • čiščenje onesnaženj 44
  • čiščenje vode 130
  • človek 19
  • Človek - Razum - Mišljenje 19
  • človeška zanesljivost 221
  • človeško zdravje 31 , 142
  • črne luknje 105
  • črpalke 102 , 197 , 202 , 234

  • Data collection 36 , 207
  • Database 36
  • Database design 73
  • Databases 73
  • davek na dodano vrednost 26
  • David Hilbert 54
  • David L. Parnas 91
  • davki 26
  • deformacije 115 , 158 , 248
  • deformacije materialov 161
  • Deformations (Mechanics) 109
  • degradacija okolja 46
  • delni sistemi 69
  • delo 112
  • delo na dokih 200
  • delo z datotekami 75 , 82
  • delo z mapami 75
  • delovanje 164 , 176 , 201
  • delovna mesta 213
  • delovne skupine 213
  • delovni pogoji 25
  • delovno mesto 122 , 132
  • Delphi (programski jezik) 82 , 83
  • Delphi 6 82 , 83
  • demografija 33
  • demontaža 221
  • dendrimeri 246
  • Design, Industrial 225
  • destilacijske kolone 234
  • detajli 258
  • detonacije 229
  • Detonation waves 229
  • devetdeseta 256
  • dezinfekcija 130
  • dezinfekcija vode 231
  • dežele v tranziciji 21
  • diagrami 117 , 154 , 260
  • dielektrični materiali 173
  • dielektriki 147
  • diferenčni operator 115
  • difuzija 158
  • Digital communications - Juvenile literature 67
  • digitalna tehnika 67
  • digitalna telefonija 67
  • digitalne mreže 67
  • digitalne naprave 67
  • digitalne slike 84
  • digitalne tehnike 183
  • dimenzijska analiza 102
  • DIN 254
  • dinamična mehanska analiza 245
  • dinamične simulacije 69
  • dinamične WEB strani 74
  • dinamični sistemi 53 , 265
  • dinamično testiranje 245
  • dinamika 112
  • dinamika eksplozij 229
  • dinamika gorenja 108
  • dinamika polja 114
  • dinamika supramolekularnih sistemov 246
  • diode 181
  • diplomanti 18
  • direktive 153
  • diskretna matematika 49 , 60
  • diskriminator 182
  • distribuirani sistemi 81
  • divjina 32
  • dizelski stroji 202
  • Dobliče 257
  • dodajanje vrednosti 214
  • doktoranti 18
  • doktorska disertacija 89
  • dokument EEA 36 , 39 , 45 , 140 , 198 , 207
  • dokument IAEA 139 , 148 , 151 , 171
  • dokument NIOSH 34
  • dokumentacija 25 , 77
  • Dolenja Topla Reber 257
  • Dolga vas 257
  • dolgoročno planiranje 155
  • Doljna Briga 257
  • določevanje strukture 134 , 246
  • dolžina sestankov 218
  • dolžine 165
  • Dolžine - Merjenje - Učbeniki za visoke šole 100
  • dolžnosti 218
  • dostop do informacij 98
  • dostopnost podatkov 86 , 96
  • Draga 257
  • drevesa 61
  • Drinking water - Purification - Congresses 130
  • droge 136
  • Droughts - European Union countries 140
  • drsno trenje 117
  • Drugs - Environmental aspects 42
  • Drugs of abuse
   • - Carcinogenicity 136
   • - Toxicology 136
  • družbene spremembe 33
  • družbene zgradbe 256
  • Države ES 36 , 45
  • dušenje 114
  • dvopoli 181
  • Dynamics 112
  • Dynamics, Rigid 69

  • EC countries 36 , 45
  • Ecology 33
  • Economics 24
  • EDM 222
  • Edsger W. Dijkstra 91
  • ekologija 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 140 , 193 , 198 , 216
  • Ekologija 33
  • ekološka analiza 30
  • ekološka geokemija 44
  • ekološka kriza 33
  • ekološka politika 39
  • Ekološka politika - Evropa - 1896-2000 - Poročila 39
  • ekološka toksikologija 31
  • ekološki učinki 142 , 172
  • ekonomičnost 218 , 224
  • ekonomičnost uslug 185
  • ekonomija 24 , 26
  • Ekonomika 24
  • ekonomika informacij 10
  • ekonomski aspekt 37
  • ekotoksikološki učinki 42
  • eksperimentalne meritve 116
  • eksperimentalne metode 116 , 123 , 246
  • eksperimentalni podatki 120
  • eksperimenti 161
  • eksplozija 186 , 187
  • eksplozivi 235
  • elastične plošče 115
  • elastičnost 103 , 107 , 109
  • elastodinamika 109
  • elastostatika 109
  • Electric engineering 173
  • Electric filters, Passive 174
  • Electric power system stability 180
  • Electric power systems - Quality control 180
  • Electric vehicles - Power supply 201
  • Electromagnetism 173
  • Electron beams 128
  • Electronic data processing personnel - Biography 91
  • Electronic excitation 128
  • Electronic information resource searching 6
  • Electronics 173
  • Electrophysiology 147
  • elektične lastnosti tkiv 147
  • električna energija 173
  • električna oprema 202
  • električna vozila 201
  • električne instalacije 184
  • električne sheme 249
  • električni avtomobili 201
  • električni tok 173
  • električno polje 173
  • elektro jekla 157
  • elektro-optični učinki 78
  • elektroakustika 249
  • Elektroakustika 249
  • elektrodinamika 173
  • elektroenergetika 177 , 180
  • elektroerozijske obdelave 222
  • elektrofiziologija 147
  • elektrokataliza 127
  • Elektrokataliza - Zborniki 127
  • elektrokemične obdelave 222
  • elektrokemija 127
  • elektrokemijska reaktorska tehnika 127
  • elektrokemijske reakcije 127
  • elektroliti 147
  • elektrolitski procesi 127
  • elektromagnetizem 173
  • elektromagnetno polje 114
  • elektronika 173 , 182 , 251
  • Elektronika - Vaje za visoke šole 182
  • elektronske cevi 249
  • elektronske informacije 6
  • elektronske naprave 160
  • elektronski razdaljemeri 100
  • Elektronski razdaljemeri - Učbeniki za visoke šole 100
  • elektronsko poslovanje 74 , 217 , 227
  • elektrotehnika 173 , 174 , 175 , 177 , 179 , 180 , 182 , 183 , 184 , 185 , 249 , 250 , 252
  • elektrotehnike 181
  • elementarni delci 106
  • elementi glavnih skupin 125
  • elise 199 , 202
  • elita 259
  • emblemi 259
  • emisija svetlobe 116
  • emisije 28 , 42
  • emisije $CO_2$ 43
  • emisije toplogrednih plinov 43
  • Emissions trading - Developing countries 43
  • enciklopedični slovarji 265
  • enciklopedije 17 , 203 , 241 , 267
  • encimatika 144
  • Enclosure fires 108
  • energetika 1 , 176 , 216 , 236
  • energetska učinkovitost 172
  • energetski sistemi 180
  • energetski viri 176 , 236
  • energija 112
  • energijska učinkovitost 195
  • Engineering 152 , 170
  • Engineering ethics 2
  • enologija 237
  • enote 153
  • Environmental chemistry 35 , 120
  • Environmental geochemistry 44
  • Environmental health - Congresses 31
  • Environmental impact 219
  • Environmental monitoring 36
  • Environmental Monitoring - methods 122
  • Environmental policy - European Union countries 39
  • Environmental Pollution - adverse effects 42
  • Environmental protection 45
  • ergonomija delovnih mest 221
  • Erich Gamma 91
  • Ernst Denert 91
  • etični aspekt 2 , 37
  • EU projekt INNOWASH 240
  • Europe 198 , 207
  • European Union
   • - Mednarodna posvetovanja 22
   • - Živilska industrija 230
  • evalvacija 3
  • evalvacija metod 34
  • evalvacija načrta 14
  • evalvacija storilnosti 213
  • evalvacije 224
  • Evropa 39 , 191 , 198 , 207 , 256
  • Evropska skupnost 1 , 8 , 21 , 36 , 45 , 46 , 47 , 198 , 207 , 219
  • Evropska unija 230
  • Evropska unija glej European Union
  • evropske direktive 192

  • farmacevtska industrija 23 , 121
  • farmacevtska sredstva 42
  • fazni nastavljalniki 174
  • fazni prehodi 107 , 123
  • fazni razdaljemer 100
  • fazni sukalniki 179
  • fermentacija 232
  • feroelektrični keramični polimerni kompozitni senzorji 251
  • feroelektrični materiali 113
  • Fiber optics 250
  • filtriranje 93
  • finance 215 , 217
  • financiranje investicij 226
  • finančne analize 43
  • finančno poslovanje 220
  • finančno upravljanje 226
  • fine obdelave 222
  • fitotoksini 146
  • fizika 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 116 , 117 , 118 , 173 , 250 , 265
  • fizika delcev 105
  • fizika plazme 101
  • fizikalna kemija 229
  • fizikalne lastnosti 124 , 131 , 143 , 225
  • fizikalne spremembe 126
  • fizikalni modeli 229
  • fizikalni vidik 254
  • fiziki 99
  • fiziologija 147
  • fiziološki učinki 148
  • Flood control - European Union countries 140
  • Floods - European Union countries 140
  • fluidizacija 102
  • fluorescenčna spektroskopija 123
  • Footbridges
   • - Design and construction 191
   • - Pictorial works 191
  • fosfolipidi 144
  • fotografija 262
  • fotomonografija 263
  • Fouling 233
   • - Measurement 233
  • Fouling organisms - Control 233
  • Fracture mechanics 109
  • fraktali 53
  • Fred P. Brooks 91
  • Free radicals (Chemistry) - Pathophysiology 142
  • Friedrich L. Bauer 91
  • FrontPage 2002 80
  • Fuel cells 176
  • funkcije 55 , 79
  • funkcijska organiziranost 214
  • funkcijski moduli 215
  • funkcionalnost izdelkov 225

  • gasilci 149
  • gelni aktivatorji 251
  • gemantrična kriptografija 259
  • generatorji 182
  • Genetic engineering 121
  • genetika 145
  • genetski algoritmi 4
  • genska ekspresija 142
  • genska tehnologija 216
  • geodetska merjenja 100
  • geodetski instrumenti 100
  • geodezija 100 , 189
  • geofizika 188
  • geografski informacijski sistemi 17
  • geologija 138 , 139 , 141 , 164
  • Geologija 139
  • Geology 139
  • Geology, Structural - South Africa 141
  • geološke raziskave 164 , 188 , 236
  • geomehanika 188
  • Geometric measure theory 58
  • geometrična magija 259
  • geometrično dimenzioniranje 165
  • geometrično kodiranje 259
  • geometrija 63 , 239 , 259
  • geometrijska analiza 147
  • geometrijska teorija mere 58
  • geometrijske konstrukcije 168
  • Geometry, Analytic - Early works to 1800 62
  • geotehnika 189
  • geotektonski razvoj 141
  • geotermalne raziskave 139
  • geotermalni fluidi 139
  • Geotermične raziskave 139
  • geotermometrija 139
  • Geothermal exploration 139
  • Geothermal resources 139
  • geslovniki 16
  • gibanje 153
  • gibanje sedimentov 197
  • Gilan 151
  • Girders 111
  • glasba 81
  • glasnost 118
  • Glass 238
  • glikolipidi 134
  • glikoproteini 134
  • glivične bolezni 146
  • Globalisation 33
  • Globalizacija 33
  • globalna ekonomija 21
  • globalne klimatske spremembe 43
  • gorenje 229
  • goriva 177 , 202
  • gorivne celice 176 , 201
  • gospodarjenje z divjadjo 32
  • gospodarjenje z lesom 32
  • gospodarjenje z odpadki 193
  • gospodarjenje z vodo 32 , 140 , 198
  • Gospodarjenje z vodo 198
  • gospodarske družbe 27
  • Gospodarske družbe - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 27
  • Gotenica 257
  • gotika 258
  • gozdarstvo 32 , 203
  • GPS 63
  • gradbena mehanizacija 188
  • gradbena regulativa 253
  • gradbene konstrukcije 192
  • gradbeni materiali 160 , 189
  • gradbeništvo 3 , 100 , 124 , 186 , 187 , 189 , 190 , 191 , 192 , 253
  • Gradbeništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Predpisi 253
  • gradnja deponij 193
  • gradnja skladišč 164
  • gradnja tunelov 188
  • grafični dizajn 255
  • grafični prikazi 117
  • grafika 80 , 154
  • Grain boundaries 159
  • Graph theory 61
  • gravitacija 104
  • Grčarice 257
  • Greenhouse effect, Atmospheric - Developing countries 43
  • grelci 234
  • gumbi ukaznih vrstic 83

  • harmonična analiza 53
  • Hawking, Stephen W. 99
  • Hawking, Stephen W. - Juvenile literature 99
  • Hazardous Substances - adverse effects 122
  • Health risk assessment - Congresses 31
  • Heavy metals 44
  • heliocentrično vesolje 259
  • Herbicides - Peroxidation 133
  • Hermesov pečat 259
  • hibridni sistemi 48
  • hidravlika 197
  • hidrodinamika ladij 199
  • hidrologija 140 , 197
  • hidrološka mobilnost kovin 44
  • hierarhična predstavitev 69
  • high-tech 256
  • Hilbert, David 54
  • hiperpovršine 58
  • hladilni sistemi 202
  • hladilni stolpi 234
  • hmelj 232
  • horizontiranje 100
  • hranjenje informacij 86
  • hrup 178
  • Hrvaška - Pristanišča - Čezmejno sodelovanje - Rijeka - Mednarodna posvetovanja 22
  • HTTP 87
  • Human information processing 98
  • Hydration - Congresses 143

  • IAEA 139 , 148
  • IBRD - International Bank for Reconstruction and Development 226
  • IBRD postopek tenderja 226
  • ideje 20
  • identifikacija parametrov 161
  • impedance 174
  • Impedance, Bioelectric 147
  • implementacija 215
  • implementacija strategije 71
  • impulzni razdaljemeri 100
  • in vitro biosinteza 244
  • indeksiranje 73
  • Industrial hygiene 150
  • Industrial safety 150
  • Industrial water supply 233
  • industrija fitofarmacevtskih sredstev 121
  • industrija pijač 233
  • industrijska higiena 132 , 150
  • industrijska proizvodnja 25 , 41 , 209 , 223
  • industrijska tehnologija 1
  • industrijska varnost 222
  • industrijske aplikacije 127
  • industrijski barok 261
  • industrijsko načrtovanje 225
  • infiltracijski bazeni 197
  • infinitezimalni račun 60
  • informacijska družba 8 , 98 , 227
  • informacijska mreža 36
  • informacijska politika 8 , 12
  • informacijska tehnolgoija 8
  • informacijska tehnologija 1 , 71 , 92 , 98 , 183 , 212 , 227
  • informacijske službe 14
  • informacijske tehnologije 155
  • informacijske znanosti 10
  • Informacijski sistem 207
  • informacijski sistemi 71 , 77 , 92 , 207 , 212 , 227
  • informacijski viri 153
  • Informacijsko omrežje 36
  • informatika 6 , 8 , 98
  • Information network 36
  • Information science 10
  • Information society 98
  • Information system 207
  • Information technology
   • - History - Bibliography 8
   • - Social aspects - Bibliography 8
  • informatizacija podjetij 212
  • infrastruktura 45
  • inkluzijski kompleksi 246
  • inovacije 196
  • instalacije 184
  • instrumentacija 116 , 147 , 202
  • instrumentalna analiza 137
  • integracija proizvodnje 210
  • integrali 55
  • integrator 182
  • integrirana proizvodnja 223
  • integrirana vezja 249
  • integrirane antene 179
  • integriranost omrežja 185
  • inteligentne inštalacije 195 , 196
  • inteligentni sistemi 167 , 216
  • interakcije 143
  • interakcije atom-elektromagnetno polje 114
  • internet 67 , 98
  • Internet 81
  • Internet (računalniško omrežje) - Programiranje 74
  • Internet Explorer 6.0 97
  • Internet programming 72 , 86
  • internet protokoli 87 , 90
  • Investicije - Management - Učbeniki za visoke šole 226
  • inženirji 66
  • inženirsko načrtovanje 153
  • Iran 151
  • iskanje informacij 6 , 10 , 98
  • iskanje podatkov 73
  • ISO standardi 254
  • izboljšanje kvalitete življenja 20
  • izboljšave 214
  • izbor strategij 71
  • izdelava 78
  • izdelava datotek 83
  • izdelava orodij 167
  • izdelava programov 83
  • izdelava spletnih strani 80
  • izdelovanje 176
  • izkopavanje tunelov 188
  • izkoriščanje 236
  • izločanje gradiva 15
  • izolacijske prevleke 157
  • izotopna sledila 29
  • izpis 73
  • izpitne naloge 50 , 51 , 264 , 266
  • izračuni 161 , 189
  • izračuni sil 117
  • izračuni zanesljivosti 169
  • izrek o virtualnem delu 115
  • izumitelji 183
  • izvedba vžiga 235

  • jakost zlepljenih stikov 228
  • Jan de Witt 62
  • Japonska 256
  • jasnost sestankov 218
  • Java (Computer program language) 85
  • Java Servlets 2.3 85
  • javna naročila 226
  • javne stavbe 256
  • jedrska fizika 106
  • jedrska magnetna resonančna spektroskopija 123
  • jedrska tehnika 151 , 172
  • jedrska tehnologija 171
  • jedrske elektrarne 172
  • jedrske nesreče 151 , 171
  • Jedrske nesreče - Poškodbe - Iran 151
  • jedrski odpadki 172
  • jeklene konstrukcije 192
  • Jeklene konstrukcije - Požarna varnost - Posvetovanja 192
  • jekleni 191
  • jezikovni model 89
  • JIT 209
  • John V. Guttag 91
  • Joints (Engineering) 170
  • Južna Afrika 138 , 141

  • kabli 184
  • Kačji Potok 257
  • kadrovski sistemi 215
  • kakovost komunikacij 185
  • kakovost ponudbe uslug 185
  • kamnine 44
  • kamniti mostovi 190
  • kaos 265
  • kapacitanca 173
  • kapacitete 209
  • karakterizacija 126 , 130
  • karakterizacija polimerov 243
  • karcinogenost 136
  • karte 63
  • katabolni potencial mikroorganizmov 120
  • katalitične ikonoklazme 261
  • katalizatorji 28
  • katalogi proizvajalcev 154
  • katedrale 258
  • kdaj 218
  • kemične obdelave 222
  • kemični detektorji 251
  • kemij 122
  • kemija 23 , 132 , 136 , 150 , 194 , 231 , 235
  • kemija makromolekul 246
  • kemija morja 29
  • kemija okolja 35 , 120
  • kemija polimerov 123 , 228 , 244
  • kemija vode 231
  • kemijska sestava 237
  • kemijska tehnologija 102 , 129 , 231 , 234
  • kemijske lastnosti 189
  • kemijske raziskave 23
  • kemijske reakcije 35 , 228
  • kemijske spremembe 126
  • kemijske transformacije 35
  • kemijske vezi 125
  • kemijski mehanizmi 160
  • kemijsko inženirstvo 102
  • kemikalije 35 , 122 , 132 , 136 , 150 , 242
  • kemosenzorji 251
  • kinematika 115 , 239 , 261
  • kinematika delcev 112
  • kinetična teorija 107
  • kinetika 112
  • Kiotski protokol 43
  • kje 218
  • klasifikacija karcinogenov 150
  • klasifikacija zemljišč 30
  • klimatske spremembe 46
  • klimatski učinki 29
  • Klinja vas 257
  • kloriranje 130
  • kmetijska zemljišča 207
  • Kmetijsko zemljišče 207
  • kmetijstvo 33 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208
   • - agronomija - leksikoni 203
  • Knežja Lipa 257
  • knjižnice 9 , 14
  • Knjižnice - Izločanje gradiva - Priročniki 15
  • knjižničarstvo 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16
  • knjižnični fondi 15
  • knjižnično gradivo 15
  • Knowledge management 71
  • Kočarji 257
  • Koče 257
  • Kočevje 257
  • Kočevska Reka 257
  • Kočevski Nemci - Kulturna dediščina 257
  • kognitivne znanosti 19
  • kolobarji 52
  • kolobarji ulomkov 52
  • kombinatorična optimizacija 65
  • kombinatorika 49 , 60 , 61
  • kombinatorni načrti 49
  • kompleksna števila 55
  • komponente programov 83
  • kompozicija 255 , 259 , 260
  • kompoziti 243 , 247
  • kompresorji 102 , 234
  • komunalna tehnika 189
  • komunalni odpadki 193
  • komunikacija 260
  • komunikacije 1 , 10 , 56 , 95 , 98 , 216
  • komunikacijska omrežja 184
  • komunikacijske metode 217
  • komunikacijske tehnologije 155
  • komunikacijski vod 184
  • koncentričnost 165
  • koncepti 3
  • koncepti dela 221
  • konektorji 184
  • konfiguracija 210
  • konserviranje 126
  • konstruiranje 3 , 168
  • konstruiranje elementov 169
  • konstrukcije kolobarjev 52
  • konstrukcijska dokumentacija 168
  • Konstrukcijska dokumentacija - Učbeniki za srednje šole 168
  • konstrukcijski elementi 169
  • kontaktni koti 228
  • kontrola 48
  • kontrola distribucije 197
  • kontrola emisij 172
  • kontrola kakovosti 153 , 180
  • kontrola pranja 240
  • kontrola proizvodnje 209
  • kontrola stroškov 220
  • kontrola temperature pare 177
  • kontrolerji 178
  • kontroling 220
  • kontroling prodaje 220
  • kopolimeri 243
  • Koprivnik 257
  • korona sonca 101
  • korozija 158 , 160 , 231
  • koti 165
  • kovanje 167
  • kovine 160 , 161
  • kovinski 170
  • kozmologija 99
  • krajina 263
  • krajinska arhitektura 190 , 191
  • krajinska ekologija 37
  • Kranjski teater 259
  • kreativnost 152
  • kreiranje virtualnih direktorijev 74
  • kriptografija 259
  • kristali 131
  • kristalinični polimeri 243
  • kristalna optika 131
  • Kristen Nygaard 91
  • kritična evalvacija podatkov 122 , 132
  • kritična razdalja 229
  • krivulje 62
  • krivulje v ravnini 55
  • krmiljenje 3
  • krmiljenje proizvodnje 222
  • krmiljenje sistemov 220 , 221
  • Krmne rastline - Seme - Pridelovanje - Slovenija 205 , 206
  • Krompir, semenski - Pridelovanje - Slovenija 206
  • kultura 152
  • kulturna dediščina 30 , 257
  • kulturna zgodovina 267
  • kulturni spomeniki 160
  • kvadropoli 174
  • kvaliteta obdelovanca 239
  • kvantna fizika 104
  • kvantna gravitacija 105
  • kvantna optika 114
  • kvantna teorija polja 105
  • kvantni biti 104
  • kvaternioni 69
  • kvazi verjetnost 114

  • laboratorijske vaje 119 , 137
  • ladijski pogonski stroji 202
  • ladje 199 , 200 , 202
  • ladjedelništvo 202
  • Land use 36 , 207
   • - Economic aspects 30
   • - Environmental aspects 30
    • - Europe - Congresses 30
   • - Planning 30
    • - Government policy 30
  • Landscape assessment 38
  • Landscape changes 38
  • Landscape design 37
  • Landscape protection 37
  • Laser beams 128
  • laserji 238
  • laserski žarki 128
  • lastninsko preoblikovanje 24
  • lastnosti 113 , 125 , 129 , 133 , 228 , 244
  • lastnosti fluidov 102
  • lastnosti omrežja 185
  • lastnosti polprevodnikov 181
  • LCD zasloni 78
  • Lead alloys 124
  • legiranje 158
  • leksikoni 17
  • lepila 228
  • lepljenje 222
  • les 150
  • lesarstvo 239
  • leseni 191
  • leseni mostovi 190
  • letalska navigacija 63
  • lezenje 158
  • ležaji 163
  • Libraries
   • - Automation 11
   • - Planning 14
  • Library administration 11
  • Liejeva algebra 114
  • likovna teorija 255
  • Likovno oblikovanje - Kompozicija 255
  • Linear control system 252
  • linearna algebra 60
  • linearna komplementarnost 69
  • linearna regresija 57
  • linearna viskoelastičnost 103
  • linearni krmilni sistemi 252
  • lipidi 145
  • Liquid crystal displays 78
  • Liquid crystals
   • - Electric properties 78
   • - Optical properties 78
  • litje 222
  • Livold 257
  • ljudje s posebnimi potrebami 9
  • logistika 188 , 215
  • lokalna zaščita 93
  • lupine 109
  • Lyapunova metoda 178
  • Lyapunove funkcije 252

  • maceracija 237
  • Macromolecules 246
  • Magnetic reconnection 101
  • magnetna ancihlacija 101
  • magnetno polje 173
  • magnetohidrodinamika 101
  • Magnetohydrodynamics 101
  • magnetooptična stekla 238
  • magnetosferne nevihte 101
  • makromolekularni mehanizmi 142
  • makromolekule 123
  • maksimalne koncentracije 122 , 132
  • Mala Gora 257
  • mala podjetja 217
  • maloslikovne kamere 262
  • management 7 , 20
  • manevriranje ladje 199
  • Manfred Broy 91
  • manjšanje tveganja 210
  • Manufacturing processes 222
  • Marine engineering 202
  • Marine machinery 202
  • matematična analiza 58
  • matematična fizika 105 , 107 , 114
  • matematična indukcija 55
  • matematične analize 111
  • matematične metode 178
  • matematične tehnike 111
  • matematični modeli 161
  • matematični znaki 76
  • matematika 48 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 61 , 63 , 107
  • Matematika
   • - Vaje za poklicno maturo 50 , 51
   • - Vaje za visoke šole 55 , 60
  • matematiki 66
  • material 188 , 209
  • materiali 1 , 3 , 103 , 107 , 113 , 124 , 126 , 128 , 153 , 157 , 158 , 159 , 160 , 184 , 202 , 222 , 238 , 239 , 243 , 245 , 247 , 248
  • Materials - Effect of radiation on 128
  • Materials management 209
  • Mathematical physics 114
  • Mathematics - Philosophy - History - 20th century. 54
  • Mathematics printing - Computer programs 76
  • Mathesis 259
  • matrične metode 131
  • Maximum Allowable Concentration 122
  • mazanje 163
  • maziva 202
  • Mechanical engineering
   • - Handbooks, manuals, etc 153
   • - Tables 153
  • Mechatronics 178
  • medčloveški odnosi 20
  • media 260
  • medicina 147 , 148 , 216
  • medicinska biotehnologija 216
  • medicinska kemija 23
  • medicinska pomoč 171
  • mednarodna politika 37
  • mednarodne ekonomske integracije 22
  • medsebojne komunikacije 98
  • medsebojno vplivanje 146
  • mehanika 107 , 109 , 111 , 117
  • mehanika deformacij teles 153
  • mehanika fluidov 102 , 153
  • mehanika kontinuuma 115
  • mehanika loma 4 , 109
  • mehanika medija 109
  • mehanizacija 189
  • mehanska spektroskopija 123
  • mehanske lastnosti 124 , 159 , 243 , 245 , 247 , 248
  • mehanski sistemi 4
  • mehansko spajanje 222
  • mehatronika 178
  • mehatronski sistemi 178
  • meje kristalnih zrn 159
  • mejne ploskve 143
  • mejne površine 159
  • mejniki 19.st. 267
  • menedžment 11 , 25 , 209 , 211 , 212 , 213
  • meniji 83
  • merila za izločanje 15
  • merilne metode 161
  • merilne tehnike 179
  • meritve 14 , 92 , 103 , 104 , 147 , 157 , 159 , 165 , 213 , 233
  • meritve napetosti 161
  • meritve pretoka 102
  • meritve raztezkov 161
  • merski sistemi 259
  • mestni parki 256
  • mešalniki 179
  • mešana vlakna 242
  • metabolizem 133
  • Metallogeny - South Africa - Sutherland (Northern Cape) 138
  • Metals - Plastic properties 161
  • meteorne vode 197
  • metoda Monte Carlo 57
  • metode 25 , 77
  • metode izločanja 15
  • metode končnih elementov 199
  • metode obvladovanja tveganja 211
  • metodologija 6
  • Michael Fagan 91
  • Michael Jackson 91
  • Microcomputers
   • - Equipment and supplies - Maintenance and repair 95
   • - Maintenance and repair 95
   • - Upgrading 95
  • Microhardness 243
  • Microsoft Visual BASIC 72
  • Microsoft Visual C++ 94 , 96
  • Microsoft Windows XP 97
  • Microsoft.net framework 72 , 86
  • Microwave circuits 174
  • Microwave filters 174
  • Microwave integrated circuits - Design and construction 179
  • mikrobiologija 232
  • mikrobni poliestri 244
  • mikroekonomika 224
  • mikroorganizmi 120 , 233 , 244
  • mikrotrdota 243
  • mikrovalovna vezja 179
  • mikrovalovni filtri 174 , 175
  • mikrovalovni radio-rele 183
  • mikrovezje 183
  • Mines and mineral resources - South Africa - Sutherland (Northern Cape) 138
  • minimalne ploskve 58
  • miselni vzorci 260
  • mišljenje 19
  • mladi arhitekti 256
  • MMIC - Monolithic Microwave Integrated Circuit 179
  • MMIC tehnologija 179
  • moč 112
  • model materilov 161
  • model razpoznavalnika 89
  • modeli 25
  • modeli kontinuuma 115
  • modeli sistemov 178
  • modeliranje 4 , 260
  • modeliranje obremenitev 161
  • modeliranje ozonizacijskih procesov 194
  • modeliranje slovenskega jezika 89
  • modelne kalkulacije 204 , 208
  • modifikacije 134 , 244
  • modulacija 183
  • modulacijske frekvence 100
  • modularna kompozicija 259
  • modularne mere 259
  • Molecular toxicology 142
  • molekularna dinamika sistemov 143
  • molekularna elektronika 251
  • molekularna genetika 146
  • molekularna toksikologija 142
  • molekularne strukture 116
  • molekularni mehanizmi 145
  • molekularni spektri 116
  • moment 112
  • monetarni režim 21
  • monitorji 95
  • monolitna mikrovalovna integrirana vezja 179
  • montaža 221
  • montažni procesi 221
  • montažni sistemi 221
  • moralni aspekt 2
  • Morava 257
  • morski organizmi 121
  • mostovi 190 , 191
  • Mostovi - Slovenija - Albumi 190
  • mostovi za pešce 190 , 191
  • motiviranje 218
  • motnje v sistemih 180
  • motorji 234
  • motorji z notranjim izgorevanjem 28
  • Mozelj 257
  • možgani 19
  • mreže 49
  • multimedijska orodja 97
  • municija 124

  • nabava 209
  • nabava gradiva 14
  • nabava opreme 14
  • načela 20
  • načrti 154 , 256 , 260
  • načrtovanje 14 , 64 , 74 , 157 , 188
  • načrtovanje integriranih vezij 179
  • načrtovanje prometa 219
  • Načrtovanje prometa 45
  • načrtovanje strani 90
  • načrtovanje vezij 175
  • načrtovanje življenja 20
  • nadgradnja 88
  • nadgradnja PC 95
  • nadzorna plošča 75
  • naftna polja 235
  • nagrobni spomeniki 257
  • nagrobniki 257
  • Nagrobniki - Kočevsko 257
  • Naklo 257
  • naloge 52 , 55 , 60 , 110 , 131 , 220
  • naloge z rešitvami 163
  • namigi 82
  • napajalna vezja 182
  • napajalni sistemi 202
  • napajalniki 95
  • napake 116
  • napake materiala 109
  • napake v materialih 153
  • napetostna nesimetričnost 180
  • napetostne fluktuacije 180
  • napetostni fliker 180
  • napetostni regulatorji 180
  • napotki 92 , 220
  • napovedovanje 209
  • naprave 3 , 179
  • naprave na palubi 202
  • narava 263
  • naravne organske snovi 130
  • naravne spojine 121
  • naravni jeziki 89
  • naravni resursi 32
  • naravni viri 33
  • naravno ozadje 44
  • naročila 209
  • natančnost 100
  • natečaji 256 , 261
  • natečajni elaborati 256
  • Natural resources - Management 32
  • navigacija 63
  • navigacija po zvezdah 63
  • NCS 254
  • neklasična stanja 114
  • nelinearna dinamika 265
  • nelinearna mehanika 247
  • nelinearna stabilnost 107
  • nelinearna viskoelastičnost 103
  • nelinearna-optična stekla 238
  • nelinearni sistemi 48
  • Nemčija 164
  • nemški 17
  • neparametrski testi 57
  • nerazstavljive zveze 163
  • nesreče 148
  • Nesreče 148
  • Neural networks (Computer science) 4
  • nevarne snovi 122 , 132 , 150
  • nevarni odpadki 193
  • nevarnosti za zdravje 28
  • nevtronsko sipanje 123
  • New products 225
  • New technology 198
  • nezdružljivi kristali 58
  • Niklaus Wirth 91
  • nizi 82
  • nizke gradnje 188 , 189
  • Noetherski kolobarji 52
  • Noise control 178
  • nomanklatura 134
  • Nonlinear mechanics 247
  • nosilci 111
  • notranja oprema 256
  • Nova tehnologija 198
  • nove tehnologije 216
  • Novi Lazi 257
  • novi materiali 216
  • Novi Tabor 257
  • novosti 195
  • Nuclear engineering
   • - Congresses 172
   • - Safety measures - Congresses 172
  • Nuclear weapons - Safety measures - Congresses 172
  • numerična analiza 59
  • numerične karakteristike 57
  • numerične metode 167
  • numerične rešitve 59 , 69
  • numerologija 259

  • obdelava bitnih slik 84
  • obdelava lesa 239
  • obdelava podatkov 4 , 7 , 210
  • obdelave kompozitov 222
  • obdelave kovin 167
  • obdelave polimerov 222
  • obdelovalni procesi 167
  • objekti 79 , 82
  • objektno orientirano programiranje 72 , 79 , 85 , 88 , 94 , 96
  • objektno programiranje 82
  • objektno-orientirane metode 11
  • obleka 149
  • oblika zemlje 63
  • oblikovanje 168 , 255
  • oblikovanje delovnih mest v montaži 221
  • oblikovanje elementov 169
  • oblikovanje knjižnične zbirke 15
  • oblikovanje predmetnih oznak 16
  • oblikovanje procesov 234
  • oblikovanje prodajnih cen 220
  • oblikovanje z računalnikom 255
  • obnašanje materialov 161
  • obnavljanje 80
  • obnova pokrajine 32
  • obračuni 220
  • obremenitve 243 , 248
  • obremenitve delovnih mest 221
  • obremenitve materialov 161
  • Occupational Exposure 122
  • Ocean-atmosphere interaction 29
  • oceani 29
  • oceanografija 29
  • ocena stroškov 14
  • ocena tveganja 31 , 42
  • ocenjevanje tehnologij 155
  • ocenjevanje varnosti stavb 186
  • oddajniki-sprejemniki 179
  • odkritja 121
  • odločanje 218
  • odločitve 20 , 224
  • Odpadne vode 198
  • odpis 15
  • odpornost proti boleznim 146
  • odpornost rastlin 146
  • odprava napak 184
  • odrezavanje 167 , 222
  • odsekoma linearni sistemi 252
  • odstranjevanje nitratov 231
  • odvodi 55
  • Office practice - Automation 92
  • ogenj 108
  • ogljikov dioksid 129
  • ogljikova kislina 129
  • ogljikovi hidrati 134
  • ojačevalniki 179 , 182 , 249
  • okolje Windows 82
  • okoljska politika 47
  • okrogline 165
  • OLAP tehnologija 7
  • Ole-Johan Dahl 91
  • omrežje 75
  • omrežna nabava 217
  • omrežne raziskave trga 217
  • onesnaženost zraka 34
  • onesnaževanje cevi 233
  • onesnaževanje ekosistemov 44
  • onesnaževanje morja 29
  • onesnaževanje okolja 28 , 31 , 33 , 35 , 40 , 41 , 42 , 46 , 47
  • onesnaževanje ozračja 30
  • onesnaževanje vode 31
  • opazljivke 104
  • operacijski sistemi 70 , 75 , 97
  • operatorji 79
  • opis podatkov 86
  • opisi programskih tehnik 83
  • opravila 68
  • oprema trupa ladje 202
  • oprema tunelov 188
  • optična aktivnost 131
  • optična stekla 238
  • optična vlakna 183 , 184 , 250 , 251
  • optične lastnosti 78
  • optični vodniki 250
  • optika 116
  • optimalna kontrola 56
  • optimiranje 3
  • optimizacija aplikacij 85
  • optoelektronika 238
  • optoelektronski elementi 181
  • Organic water pollutants - Congresses 130
  • organizacija 3 , 223
  • organizacija dela 25 , 209
  • organizacija gradnje 189
  • organizacija knjižnic 12
  • organizacija montaže 221
  • organizacija podatkovnih zbirk 73
  • organizacija podjetja 210
  • organizacija poslovanja 212 , 214 , 215 , 217 , 224 , 226
  • organizacija proizvodnje 221 , 225
  • organizacijske strukture 221
  • organska kemija 121 , 133 , 134 , 142
  • organska sinteza 23
  • organske kemikalije 120
  • organske sinteze 121
  • organski polutanti 130
  • orgelske piščali 124
  • orodja 77 , 239
  • orodja za brizganje 167
  • orodjarstvo 167
  • Orodjarstvo - Mednarodna posvetovanja 167
  • orodni materiali 167
  • OSA 254
  • oscilatorji 179
  • osebna zaščitna oprema 149
  • osebne komunikacije 98
  • osebni hladilni sistemi 149
  • osebni računalniki 67 , 95
  • osebnostni razvoj 20
  • osi 163
  • oslojevanje 222
  • osnove 68
  • osnove risanja 168
  • osnovne znanosti 254
  • osnovni delci 104
  • osnovni podatki 154
  • Ostwald 254
  • Outlook Express 97
  • označevalni jezik 87
  • označevalni jeziki 86 , 90
  • označevanje vrednosti uporov 182
  • ozonizacija vod 194
  • ožičenje omrežij 184

  • P2P 81
  • paladij 28
  • paličja 111
  • palični 191
  • Panama 148
  • Pantone 254
  • Paper - Preservation - Congresses 126
  • papir 126
  • parametri modelov 161
  • parametri porazdelitve 57
  • parametrični modeli 178
  • parametrske hipoteze 57
  • parcialne diferencialne enačbe 59
  • parne elektrarne 177
  • parne turbine 202
  • parni generatorji 177
  • parni kotli 202
  • pasivne mikrovalovne komponente 174
  • pasivni elementi 179
  • Pathology, Molecular 142
  • patofiziologija 142
  • Peer-to-peer architecture (Computer networks) 81
  • pejsaži 263
  • Periodic law 125
  • periodični sistem 125
  • peroksidacijski herbicidi 133
  • personal 18 , 25
  • Peter Chen 91
  • Pharmaceutical industry - Vocational guidance - United States 23
  • Pharmaceutical Preparations 42
  • Phosphoproteins - Metabolism - Congresses 144
  • Photonics - Materials 238
  • Photoshop 6 84
  • Physically handicapped 99
  • Physicists 99
   • - Biography - Great Britain - Juvenile literature 99
  • Piezoelectric materials - Congresses 113
  • piezoelektrični materiali 113
  • pionirji na področju telekomunikacij 183
  • pionirji programske opreme 91
  • Pipe joints 170
  • Pipelines 170
   • - Protection 170
  • pitna voda 130 , 231
  • pivo 232
  • pivovarstvo 232
  • planarnost 61
  • Planina 257
  • planiranje 223 , 224
  • planiranje procesov 221
  • planiranje sistemov 221
  • Plasma (Ionized gases) 101
  • plastični 170
  • plastičnost 107
  • plastičnost materialov 161
  • platina 28
  • Platinum group
   • - Environmental aspects 28
   • - Toxicology 28
  • Platon 259
  • Plečnik 259
  • Plečnikov Parlament 259
  • Plečnikov Stadion 259
  • plemenitenje 241
  • plemenitenje tekstilij 242
  • plinska kromatografija 137
  • podatki o kablih 184
  • podatkovni viri 153
  • podjetja 24 , 218
  • Podjetja - Privatizacija - Slovenija 24
  • podtalnica 35
  • podzemna skladišča 164
  • podzemno odlaganje 193
  • pogon 199
  • pogonske osi 202
  • poklicna matura 50 , 51 , 264 , 266
  • poklicno usmerjanje 23
  • pokopališča 257
  • Pokopališča - Kočevsko 257
  • pokrajinska ekologija 30 , 38
  • polarizacija 78
  • polarizacija valovodov 174
  • polarografija 137
  • polimeri 243 , 245 , 247 , 248
  • polimerizacija 228
  • polimerni aktivatorji 251
  • polimerni hidrogeli 123
  • polimerni materiali 126
  • polisaharidi 134
  • politična ekonomija 21
  • politična zgodovina 267
  • politika investiranja 226
  • Poljane 257
  • poljedelstvo 204
  • Poljedelstvo - Stroški - Kalkulacije - Slovenija 204
  • poljščine 204
  • poljudna predstavitev znanosti 67
  • Pollution - Environmental aspects - Congresses 31
  • Polom 257
  • polprevodniki 124
  • polprevodniški elementi 181
  • Polprevodniški elementi 181
  • Polymers 123
   • - Conservation and restoration - Congresses 126
   • - Experiments 123
   • - Mechanical properties 243 , 247 , 248
   • - Research - Methodology 123
   • - Testing 243
  • pomorski transport 22
  • pomorstvo 162
  • pomožne naprave 202
  • ponovno povezovanje tokov 101
  • popisi 187
  • poplave 140
  • Poplave - Evropa 140
  • popravila ladij 200
  • Poraba vode 198
  • porazdelitev 42
  • porazdelitve 57
  • Poročilo 36 , 45 , 198
  • posebna pravila 16
  • poslovna vrednost 92
  • poslovne informacije 6
  • poslovni izidi 220
  • Poslovni proces - Upravljanje 214
  • poslovni sistemi 214 , 220
  • Poslovni sistemi
   • - Družbeni razvoj - Posvetovanja 227
   • - Ekonomika - Učbeniki za visoke šole 220
   • - Informacijski sistemi - Posvetovanja 227
  • poslovno odločanje 220
  • pospeševanje delcev 101
  • post-industrijska kmečka pokrajina 38
  • postopki razvrščanja 65
  • poševno-simetrični polinomi 52
  • poškodbe 142 , 151
  • poti 61
  • potrebe uporabnikov 225
  • povezanost 61
  • povratna teorija 252
  • površinska analiza 228
  • površinske vode 35
  • površinsko aktivne snovi 246
  • povzetek dogovorov 218
  • požar 187
  • požari 32
  • požarna varnost 108 , 186 , 192
  • prah 150
  • prahasta metalurgija 222
  • pralnice 240
  • praškasta tehnologija 113
  • pravice 218
  • pravila tehničnega risanja 168
  • pravna ureditev 27 , 253
  • pravne podlage 24
  • pravne zadeve 217
  • pravo 27
  • pravokotni valovodi 174
  • predmarčno obdobje 267
  • predmetna določila 16
  • predmetne oznake 16
  • predmetni niz 16
  • predmetno označevanje knjižničnega gradiva 16
  • predojačevalniki 249
  • predori 188
  • predpisi 253
  • predračuni 220
  • predstavitev 215
  • predstavitev tehniške informacije 154
  • predstavitvena grafika 256
  • predstavitvene tehnike 260
  • predvideni rezultati projektov 1
  • pregled stanja 46
  • pregledno delo 43 , 58 , 62 , 65 , 69 , 71 , 77 , 91 , 92 , 111 , 114 , 124 , 147 , 157 , 158 , 161 , 165 , 169 , 170 , 174 , 175 , 177 , 178 , 179 , 180 , 183 , 184 , 185 , 188 , 190 , 191 , 197 , 199 , 202 , 210 , 214 , 220 , 221 , 222 , 224 , 252 , 256 , 258 , 259 , 260 , 261
  • prehrambena industrija 230 , 233
  • prehrana 203
  • prenos glasu 184
  • prenos podatkov 86
  • prenos signalov 144
  • prenos snovi 194
  • prenos toplote 110
  • prenosi podatkov 184
  • prenosne linije 173
  • preoblikovanje 167 , 222
  • presejalni testi 120
  • preskrba s plinom 236
  • preskrba z vodo 130 , 233
  • preskušanje 157
  • preskušanje lastnosti 158
  • presojanje 25 , 155
  • prestop toplote 110
  • pretok fluidov 234
  • pretok informacij 8
  • pretok tekočin 102
  • pretok znanja 216
  • pretoki fluidov 107
  • pretvorba energije 127
  • pretvorniki napetosti 182
  • preverjanje toleranc 165
  • prevleke 158
  • prevod toplote 110
  • prevodni geli 251
  • prevodni polimeri 251
  • prevodniki 173
  • prezentacija razmišljanja 260
  • prezračevanje 202
  • Preža 257
  • pridelovanje 205 , 206
  • pridobivanje 124
  • pridobivanje slada 232
  • prikazovalniki 78
  • priključevanje 68
  • primeri 71 , 117 , 221
  • principi tehniških informacij 154
  • principi verjetnosti 224
  • printerji 95
  • priporočila 92
  • priporočila za cestno razsvetljavo 196
  • priprava bazenske vode 231
  • priprava površin 228
  • priprava vode 194 , 231
  • prirobnice 170
  • priročniki 2 , 6 , 8 , 14 , 15 , 16 , 23 , 25 , 29 , 34 , 59 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 90 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 105 , 107 , 115 , 123 , 132 , 135 , 136 , 142 , 150 , 153 , 154 , 200 , 213 , 215 , 218 , 226 , 234 , 244 , 246 , 249 , 262
  • pristanišča 22
  • Pristanišča - Severni Jadran - Mednarodna posvetovanja 22
  • privatizacija 24
  • problemi razvrščanja 65
  • procesi 209
  • procesi brizganja 167
  • procesi hidratacije 143
  • procesi s porazdeljenimi parametri 178
  • procesi solvatacije 143
  • procesna tehnika 231
  • Product management 225
  • Production scheduling 65
  • produkti mikroorganizmov 121
  • produkti zgorevanja 108
  • produktivnost sistemov 92
  • programiranje 77
  • programiranje strani 74
  • programska oprema 64 , 73 , 76 , 77 , 80 , 81 , 84 , 166 , 215
  • programski inženiring 91
  • programski jeziki 66 , 72 , 79 , 82 , 83 , 85 , 88 , 94 , 96
  • programski paketi 166
  • programski urejevalnik 83
  • programsko okolje Windows 83
  • proizvodi 209
  • proizvodna tehnologija 179
  • proizvodne meritve 222
  • proizvodne operacije 234
  • proizvodni postopki 157
  • proizvodni procesi 222 , 234
  • proizvodni sistemi 56
  • proizvodnja 129 , 167 , 216 , 222 , 244
  • proizvodnja pare 177
  • projekcije 63
  • projekt Copernicus 1
  • projekti 256
  • projektiranje 192
  • projektni inženiring 153
  • projektni parametri 43
  • promet 162
  • prometna infrastruktura 219
  • Prometna infrastruktura 45
  • prometna politika 219
  • Prometna politika - Načrtovanje prometa - Prometna infrastruktura - Skupna transportna politika 219
  • prometno gospodarstvo 22
  • Prometno gospodarstvo - Severni Jadran - Mednarodna posvetovanja 22
  • propelerji 199
  • proporcija 259
  • prosti radikali 142
  • prostor 99
  • prostoročno risanje 168
  • prostorsko modeliranje 166 , 193
  • prostorsko planiranje 37 , 45
  • Prostorsko planiranje 45
  • Protein kinases - Congresses 144
  • proteinfosfataze 144
  • proteini 143 , 144 , 145
  • proteinkinaze 144
  • protipožarna gradnja 192
  • protiukrepi 180
  • Proučevanje primerov 198
  • psihoakustika 118
  • psihologija barve 254
  • psihologija uspeha 20
  • psihološki nasveti 20
  • Psychotropic Drugs - toxicity 136
  • ptegledno delo 225
  • Python strukture podatkov 87

  • Quantum optics - Mathematics 114

  • raba tal 30 , 38 , 207
  • Raba tal 36 , 207
  • Raba vode 198
  • računalniška dinamika 69
  • računalniška grafika 64 , 84 , 256
  • računalniška podpora 210 , 215
  • računalniška tipografija 76
  • računalniške aplikacije 61
  • računalniške komunikacije 92
  • računalniške mreže 74 , 81 , 87 , 90 , 93 , 217
  • računalniške simulacije 69
  • računalniški algoritmi 65
  • Računalniški programi - Učbeniki za visoke šole 75
  • računalniški sistemi 92
  • računalniško krmiljeni sistemi 183
  • računalniško modeliranje 108 , 201
  • računalniško risanje 166 , 168
  • računalništvo 4 , 56 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97
  • Računovodstvo - Učbeniki za visoke šole 220
  • računska kompleksnost 65
  • računske metode 161
  • radiacija 148
  • Radiations 148
  • radio 183
  • radioaktivni izotopi 139
  • Radioaktivni izotopi 139
  • Radioaktivno sevanje - Zaščita 151
  • radioaktivnost 151
  • radiofrekvenčna integrirana vezja 179
  • Radioisotopes 139
  • radiokemijske metode 137
  • radioterapija 148
  • Radioterapija 148
  • Radiotherapy 148
  • Rajndol 257
  • RAL 254
  • rapid prototyping 167
  • rasterske mikroskopske metode 135
  • rastline 121 , 146
  • ravnanje z odpadki 172
  • ravnanje z okoljem 32
  • Rayleigh-Ritzovi postopki 174
  • raziskave 133 , 260
  • raziskovalni projekti 1
  • razna dela 200
  • razpoznavalniki govora 89
  • razpoznavanje govora 89
  • razredi 82
  • razsoljevanje morske vode 231
  • razstavljive zveze 163
  • razsvetljava 195
  • razširjanje valov 174
  • razum 19
  • razumevanje potreb 225
  • razvoj izdelkov 168 , 225
  • razvoj knjižničarstva 12
  • razvoj mest 267
  • razvoj metod 34
  • razvoj novih aplikacij 70
  • razvoj Slovenije 267
  • razvoj strategij 217
  • razvoj tehnologij 155
  • razvoj zbirk 14
  • razvoj zdravil 23
  • razvojni mehanizmi 43
  • razvojni projekti 43
  • razvrščanje 65
  • reakcijska kinetika 194
  • reakcijski mehanizmi 194
  • reaktorji 172
  • realna števila 55
  • recikliranje odpadnih voda 240
  • recikliranje vode 240
  • reforme 21
  • regionalna ekonomika 22
  • regionalna uporaba 261
  • regionalni razvoj 37
  • regionalno planiranje 37
  • regulacije 197
  • regulativa 42 , 153 , 185 , 189
  • regulativa investicijske izgradnje 226
  • renormalizacijska grupa 105
  • reologija 103
  • reološke lastnosti 245
  • Report 36 , 45 , 198
  • restavriranje 126
  • reševanje problemov 224
  • rešitve 50 , 51 , 52 , 55 , 60 , 110 , 131 , 220 , 264 , 266
  • rešitve problemov 65
  • revolucija 267
  • RFIC - Radio Frequency Integrated Circuit 179
  • RFIC tehnologija 179
  • Rheology 103
  • ribištvo 32
  • risalna sredstva 168
  • risba 260
  • Risk management 211
  • ritem 118 , 259
  • robotika 3
  • robustnost 48
  • robustnost izdelkov 225
  • rodij 28
  • Rogati Hrib 257
  • romantična mehanika 261
  • rotacijski stroji 157
  • Rrull-Schmidtov izrek 52
  • rudna bogastva 138
  • rudniki 235
  • Rudolf Bayer 91
  • Ruska federacija 171

  • sadjarstvo 208
  • Sadjarstvo - Stroški - Kalkulacije - Slovenija 208
  • sakralna arhitektura 258
  • samorazvoj 20
  • Sampling 139
  • SAP - Systems, Applications and Products 210
  • SAP R/3 210 , 215
  • Sarov 171
  • satelitske komunikacije 183
  • satovje 58
  • Science - Moral and ethical aspects 2
  • sedimentacija 102 , 231
  • segrevanje ozračja 43
  • selekcija pogledov 260
  • semenarstvo 205 , 206
  • Semenarstvo - Slovenija 205 , 206
  • semenski krompir 205 , 206
  • Semenski krompir - Pridelovanje - Slovenija 205
  • semenski krompir glej Krompir, semenski
  • semiotika 261
  • senzorične lastnosti 237
  • senzorji 3 , 251
  • separatorji 234
  • Servlets 85
  • sestanki 218
  • sestava površin 159
  • sestavni deli 78
  • Sevanja 148
  • sevanje 110
  • Severni Jadran 22
  • Sewer design - Handbooks, manuals, etc 197
  • Ships
   • - Hydrodynamics 199
   • - Maintenance and repair - Estimates 200
  • Shipyards - Management 200
  • shranjevanje 236
  • shranjevanje energije 127
  • shranjevanje radioaktivnih odpadkov 172
  • signalizacija 144
  • simboli 259
  • simetričnost 165
  • simetrija kristalov 131
  • sintetična vlakna 242
  • sinteze 133
  • sipanje svetlobe 123
  • sistem proizvodnega planiranja 209
  • sistematika 254
  • sistemi atomov 114
  • sistemi delcev 112
  • sistemi drenaže 197
  • sistemi teles 69
  • sistemi togih teles 69
  • sistemska analiza 11 , 77
  • sistemski inženiring 224
  • skladiščenje 209
  • skladiščenje podatkov 7
  • sklic 218
  • sklopke 163
  • skupine malih mehurčkov 58
  • slabljenje 174
  • slovarji 156
  • Slovenci - Zgodovina - 19.st. - Zborniki 267
  • Slovenija 22 , 24 , 26 , 27 , 190 , 204 , 205 , 206 , 208 , 230 , 253 , 263
   • - Domoznanstvo - Albumi 263
   • - Ekonomski odnosi s tujino - Mednarodna posvetovanja 22
   • - Zgodovina - 19.st. - Zborniki 267
  • slovenski 156
  • slovenščina 264
  • Slovenščina - Matura - Vaje za srednje šole 264
  • slučajne množice 53
  • slučajne spremenljivke 57
  • slučajni procesi 57
  • sluh 118
  • slušne poti 118
  • smeri razvoja 67
  • smernice za implementacijo 210
  • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 87
  • SOAP 86
  • SOAP - Simple Object Acces Protocol 87
  • SOAP - Simple Object Access Protocol 90
  • socialne posledice 67
  • socialne znanosti 1
  • socialni aspekt 37
  • Software engineering - History 91
  • Solvents
   • - Carcinogenicity 136
   • - toxicity 136
   • - Toxicology 136
  • sortiranje 73
  • Space plasmas 101
  • spajanje 222
  • spajanje cevi 170
  • specifikacije 184
  • Spectrum analysis 116
  • spektroskopija 116 , 135 , 254
  • spektroskopske raziskave 126
  • spletne metode trženja 217
  • spletne strani 87 , 90
  • Spletne strani - Izdelava 74
  • spletno programiranje 85
  • splošna varnost 186
  • splošni kolobarji 52
  • splošno 187
  • Spodnji Log 257
  • spojine 125
  • spominske enote 95
  • sprememba zvoka 118
  • Spremembe 33
  • spremembe kristalne mreže 128
  • spremembe sestave 159
  • spremljanje sprememb 30 , 38
  • Spremljanje stanja in sprememb v okolju 36
  • SQL programiranje 70
  • srednje velika podjetja 217
  • stabilizacija sistemov 252
  • stabilnost 48 , 158
  • stabilnost sistemov 180
  • standardi 184 , 185
  • standardizacija 25 , 168
  • standardni model 106
  • stanje okolja 36
  • Stara Cerkev 257
  • staranje 126
  • Stari Log 257
  • statična trdnost 158
  • statika tekočin 102
  • Statistics 45
  • statistične informacije 154
  • statistika 57 , 224
  • Statistika 45
  • Steam power plants 177
  • steklasti polimeri 243
  • stekleni 170
  • steklo 124
  • Stephen Hawking 99
  • stereofotografija 262
  • Stereofotografija 262
  • stikala 179
  • stohastična omrežja 56
  • stohastična optimizacija 56
  • stohastični procesi 53
  • Stonhenge 259
  • Storm sewers - Design and construction - Handbooks, manuals, etc 197
  • stranski produkti 130
  • strategija sistemov 71
  • strategije 214
  • strategije elektronskega poslovanja 217
  • strateški razvoj 212
  • strateško planiranje 92
  • strateško upravljanje 7
  • Street Drugs - toxicity 136
  • strnjena nizkopasovna vezja 175
  • strojegradnja 169
  • strojna oprema 68 , 78 , 95
  • strojni elementi 153 , 163 , 169
  • strojništvo 162 , 163 , 164 , 165 , 167 , 170 , 199 , 200 , 201 , 202
  • strojno razvrščanje problemov 65
  • strokovno delo 254
  • stroški 169 , 187 , 204 , 208
  • stroški vključevanja 21
  • stroškovni management 92
  • Structural analysis (Engineering)
   • - Data processing 4
   • - Mathematical models 111
  • Structural design - Data processing 4
  • struktura 113 , 125 , 133 , 134 , 143
  • strukture 3 , 158
  • strukturiranje zbirke 73
  • strukturna analiza 4
  • strukturna kemija 131
  • strukturna mehanika 111
  • suhi doki 200
  • supergravitacija 106
  • superprevodniki 124
  • supramolekularni kompleksi 246
  • Sustainable development 37 , 45 , 121 , 219
  • suša 140
  • Suša - Evropa 140
  • Svetli Potok 257
  • svetloba 254
  • svetlobna tehnika 195 , 196
  • svetlobni viri 195
  • svinčeve zlitine 124
  • System analysis 11 , 77
  • System design 92
  • Systems analysis 11
  • Systems engineering 224

  • šifriranje 217
  • širine 165
  • širjenje svetlobe 78
  • škodljivci 32
  • Škrilj 257
  • šolska računalniška omrežja 93
  • Šolska računalniška omrežja - Varnost - Priročniki 93
  • Štalcerji 257
  • števila 82
  • število 17 259
  • številske vrste 55
  • študije primerov 11 , 30 , 38 , 42 , 198 , 212 , 213
  • Švica 40

  • tabele 154
  • tanki filmi 113
  • Teams in the workplace - Evaluation 213
  • Technological innovations 211
  • Technology
   • - Moral and ethical aspects 2
   • - Social aspects 152
  • tehnična akustika 249
  • tehnična biologija 3
  • Tehnična fakulteta Rijeka 5 , 18
  • tehnični materiali 161
  • tehnično poročilo 1 , 24 , 36 , 39 , 45 , 46 , 47 , 140 , 151 , 171 , 198 , 205 , 207 , 208 , 219
  • tehnično risanje 166 , 168
  • Tehnično risanje - Učbeniki za srednje šole 168
  • tehnika 2 , 3 , 4 , 152 , 153 , 154 , 216
  • tehnika vozil 199 , 200
  • tehnike gradnje 188
  • tehnike izboljšav 20
  • tehniška poročila 154
  • tehniška varnost 108
  • tehniške meritve 165
  • tehniške specifikacije 154
  • tehniško načrtovanje 154
  • tehniško risanje 154
  • tehno-rustika 261
  • tehnologija 176
  • tehnologije 152 , 155
  • tehnologije spajanja 162
  • tehnološka politika 211
  • tehnološke inovacije 183 , 211
  • tehnološki postopki 242
  • tehnološki procesi 234
  • tekoči kristali 78 , 251
  • tekočinska kromatografija 137
  • tekstilije 126
  • Tekstilije - Plemenitenje - Učbeniki za visoke šole 242
  • tekstilna industrija 240 , 241
  • tekstilna tehnologija 242
  • tekstilstvo 241
  • Telecommunication - History 183
    • - Bibliography 8
   • - Social aspects - Bibliography 8
   • - Technological innovations 183
  • Telecommunication cables 184
  • Telecommunication wiring 184
  • telefon 183
  • telegraf 183
  • telekomunikacije 8 , 183 , 185
  • telemetika 1
  • televizija 183
  • TEM - Transverse Electromagnetic Mode 175
  • temeljenje 189
  • tenzorji 131
  • tenzorski račun 115
  • teoretična kemija 125
  • teorija 59
  • teorija grafov 49 , 61
  • teorija kvantiziranega polja 104
  • teorija množic 60
  • teorija plošč 109
  • teorija Ramseya 61
  • teorija sistemov 48
  • teorija stohastičnih procesov 114
  • teorija strežbe 56
  • teorija verjetnosti 224
  • teorija vezij 175
  • TERM 2000 219
  • TERM 2001 45
  • termična zaščita 149
  • termične lastnosti 245
  • termično rezanje 222
  • termodinamične lastnosti 176
  • termodinamika 107 , 108 , 110 , 153 , 158
  • termoelastičnost 115
  • tesnila 170
  • testiranje 77 , 184 , 201 , 243
  • TeX 76
  • TeX (Computer file) 76
  • Textile fabrics - Conservation and restoration - Congresses 126
  • Textile finishing - Dictionaries 241
  • Textile industry - Dictionaries 241
  • težke kovine 44
  • Threshold limit values (Industrial toxicology) - Germany 122
  • tipografija 254
  • Tipografija - Priročniki 255
  • tipografsko oblikovanje 255
  • tiskalniki 68
  • Tiskalniki - Priročniki 68
  • tlačne posode 153 , 163
  • tlak 163
  • tlorisi 258
  • togi valovodi 174
  • toksičnost 133 , 136 , 142
  • toksikologija 132 , 136 , 194
  • toksikologija sedimentov 31
  • tolerance 163 , 165
  • Tolerance (Engineering) 165
  • Tom DeMarco 91
  • topila 136
  • Toplota - Prenos - Učbeniki 110
  • toplotne obdelave 222
  • toplotni izmenjevalci 234
  • Town and country planning 45
  • Toxicity testing 150
  • TQM 209
  • trajnaje zvoka 118
  • trajnostna raba 140 , 198
  • trajnostni razvoj 37 , 38 , 44 , 45 , 219
  • Trajnostni razvoj 45 , 219
  • transformacije 134
  • transgene rastline 244
  • transport 219 , 236
  • Transport infrastructure 45
  • transport kemikalij 35
  • Transport planning 45
  • Transport policy - Transport planning - Transport infrastructure - Common transport policy 219
  • transportne lastnosti 131
  • transportni mehanizmi 144
  • transportni procesi 145
  • transportni sistem 45
  • transverzalni načrti 49
  • tranzistor 183
  • tranzistorji 181 , 182
  • Trava 257
  • travniki 32
  • trdna telesa 112
  • trdne snovi 128
  • trdnost 109
  • trenje 112 , 163
  • trgovanje z emisijami 43
  • tribologija 163
  • trigramski modeli 89
  • trki 112
  • trženje 14
  • tuneli 188
  • tveganje 211
  • tvorba besednih oblik 89
  • tvorba tokovnih površin 101

  • učbeniki 50 , 51 , 52 , 61 , 63 , 102 , 103 , 104 , 109 , 112 , 125 , 128 , 131 , 134 , 160 , 173 , 209 , 239 , 245 , 248 , 255 , 264 , 266
  • učbeniki za srednje šole 117 , 168
  • učbeniki za visoke šole 55 , 57 , 60 , 75 , 100 , 110 , 119 , 137 , 166 , 181 , 182 , 242
  • učenje 98
  • učinek sevanja 128
  • učinki 121 , 142
  • učinki na okolje 28 , 30 , 41 , 42 , 140
  • učinki na zdravje 150
  • učinkovitost 20
  • učinkovitost pranja 240
  • udarni val 229
  • UDDI - Universal Description Discovery and Integration 87
  • UDDI implementacije 87
  • udeleženci 218
  • ugotovitve 171
  • ukrivljeni prostor 112
  • ULB Munster 7
  • ultratanki filmi 251
  • umetne nevronske mreže 4
  • umetniška fotografija 263
  • umetnost 254 , 255
  • Umetnost - Teorija 255
  • unipolarni 181
  • univibrator 182
  • uporaba 129 , 157
  • uporaba membranske tehnologije 240
  • uporaba metode končnih elementov 174
  • uporaba pare 177
  • uporaba računalnika 166
  • uporaba računalnikov 92
  • uporaba sistemov 178
  • uporaba tehnologije 67 , 71
  • uporabni katalogi 153
  • upornost 199
  • upravljanje informacij 154
  • upravljanje kakovosti 185
  • upravljanje poslovnih sistemov 214
  • upravljanje tehnologij 71 , 92
  • upravljanje z znanjem 71
  • uravnoteženi sistem kazalnikov 7
  • urbani mehanizmi 261
  • urbanizem 253 , 261
  • urne postavke 200
  • Use of water 198
  • usmerjanje 218
  • Uspešnost - Psihotehnike 20
  • uspešnost ljudi 20
  • ustvarjalno mišljenje 20
  • UTM sistem 100
  • utrujanje 158
  • utrujanje materialov 161

  • vaje 166 , 255
  • valovanje vode 107
  • valovodi 173 , 175 , 183
  • varilna tehnika 162
  • Varilna tehnika - Posvetovanja 162
  • varjenje 124 , 153 , 162 , 170 , 222
  • Varjenje - Posvetovanja 162
  • varnost 169
  • varnost omrežij 90
  • varnost omrežja 87
  • varnost poslovanja 217
  • varnost stavb 186 , 187
  • varnostna vprašanja 172
  • varnostni ukrepi 202
  • varstvo oklja 236
  • varstvo okolja 1 , 30 , 36 , 37 , 38 , 40 , 41 , 43 , 45 , 140 , 198
  • Varstvo okolja 45
  • varstvo pri delu 25 , 122 , 132 , 149 , 150 , 162 , 235
  • varstvo tal 32
  • VBScript 72
  • večločni kamniti mostovi 190
  • večplastnost razsvetljave 195
  • vektorji 63
  • velikost zemlje 63
  • ventilacija 202
  • Verdreng 257
  • verjetnost 53 , 56 , 57
  • verjetnostni račun 60
  • Verjetnostni račun - Vaje za visoke šole 60
  • vibracije 178
  • Vibration 178
  • Videm 257
  • video podatki 184
  • vidno zaznavanje 196
  • vina 237
  • vinarstvo 237
  • Vinarstvo - Posvetovanja 237
  • vinogradništvo 208
  • Vinogradništvo - Stroški - Kalkulacije - Slovenija 208
  • virusi 233
  • viskoznost 103
  • visoke gradnje 189
  • visoke stavbe 186 , 187
  • visoke temperature 158
  • visokoelastični materiali 248
  • visokoenergetski eksplozivi 235
  • visokofrekvenčne aplikacije 157
  • Visual Basic .NET 72 , 79
  • Visual Basic 6.0 88
  • Visual Basic. NET 88
  • Visual C .NET 96
  • Visual C++. NET 94
  • Visual programming languages (Computer science) 72
  • Visual Studio .NET 70 , 72
  • Visual Studio.NET 96
  • višje rastline 244
  • Vitruvijev amusium 259
  • vizija razvoja 155
  • vizije 261
  • vizualni Pascal 82
  • vizuelne predstavitve 154
  • vključevanje 21
  • vmesniki 73
  • voda 143
  • vodič 257
  • vodila 95
  • vodja 218
  • vodna plovila 202
  • vodna vozila 199
  • vojaški jezik 156
  • vojaški slovar 156
  • vojaško izrazje 156
  • vojna tehnika 155
  • Vojna veščina - Terminologija - Slovenščina - Srbohrvaščina - Slovarji 156
  • vojska 149
  • Vojska - Terminologija - Slovenščina - Srbohrvaščina - Slovarji 156
  • Voltage regulators 180
  • vpeljava novih tehnologij 210
  • vpenjanje obdelovanca 239
  • vpliv industrije 30
  • vpliv na okolje 129
  • vpliv okolja 160
  • vpliv svetlobnega spektra sijalk 196
  • vpliv temperature 248
  • vplivi na okolje 219
  • Vplivi na okolje 219
  • vplivi tehnologij 155
  • vrednotenje rizikov 221
  • vrednotenje tehnologij 92
  • vročina 149
  • vrste 78 , 218
  • vrste eksplozivov 235
  • vrste gorivnih celic 176
  • vrste podatkov 79
  • vrste poslovnih procesov 214
  • vrste stroškov 220
  • vrste trenja 117
  • vrtanje tunelov 188 , 235
  • vrvi 111
  • vsebina projektov 1
  • vzbujanje elektronov 128
  • vzdrževanje 80
  • vzhodna Evropa 21
  • vzmeti 163
  • vzorčenje 139
  • Vzorčenje 139
  • vzorčevanje zraka 34
  • vzporednost 165

  • Waste heat boilers 177
  • Waste water 198
  • Water - Purification - Disinfection - By-products - Congresses 130
  • Water conservation - European Union countries 140
  • Water consumption 198
  • Water management 198
  • Water-supply - Management - European Union countries 140
  • Web aplikacije 70 , 85 , 86 , 94
  • Web storitve 87
  • WEB storitve 90
  • WIN NT 75
  • Windows XP 97
  • World Wide Web 87
  • WSDL - Web Service Definition Language 87 , 90
  • WWW strani 80

  • XML 86 , 87 , 90 , 96
  • XML (Document markup language) 86 , 87

  • zagotavljanja kakovosti 162
  • zagotavljanje kakovosti 153
  • zagotavljanje varnosti 93
  • zahteve uporabnikov 14
  • Zajčje polje 257
  • zakaj 218
  • zakoni 26 , 27 , 253
  • zakonodaja 27 , 217 , 235
  • zaloge geotermične energije 139
  • Zaloge geotermične energije 139
  • zanesljivost 169
  • zanesljivost informacij 154
  • zanesljivost omrežij 90
  • zanesljivost spojev 170
  • zapirala 170
  • zapisnik 218
  • zaporedja 55
  • zaposlovanje 23
  • zaprti prostori 108
  • zaščita površin 153
  • zaščita pred požarom 202
  • zaščita varilca 162
  • zavore 163
  • zaznavanje zvoka 118
  • zbiralni sistemi 197
  • zbiranje podatkov 11 , 36 , 207
  • Zbiranje podatkov 36 , 207
  • zbirke podatkov 80
  • zborniki 4 , 10 , 12 , 13 , 21 , 22 , 28 , 30 , 31 , 33 , 38 , 41 , 48 , 53 , 113 , 120 , 121 , 126 , 127 , 130 , 139 , 143 , 144 , 145 , 149 , 162 , 167 , 192 , 193 , 195 , 196 , 211 , 227 , 233 , 235 , 237 , 240 , 247 , 251
  • zdravila 29 , 136
  • zdravje 222
  • zdravstvena tehnika 155
  • zdravstvo 1
  • Zelenjava - Seme - Pridelovanje - Slovenija 205 , 206
  • zemeljski plin 236
  • zgodovina 40
  • zgodovina matematike 54 , 62
  • zgodovinski pregled 39 , 91 , 183 , 190 , 232 , 235 , 258 , 259
  • zgodovinski razvoj 152 , 157 , 250
  • zgorevanje 177
  • zmanjšanje hrupa 239
  • zmanjševanje $CO_2$ emisij 43
  • zmanjševanje emisij 41
  • zmanjševanje hrupa 178
  • zmanjševanje porabe vode 240
  • zmanjševanje vibracij 178
  • zmesi polimerov 243
  • znanost 2 , 216
  • znanstvene knjižnice 7
  • znanstveniki 5 , 66
  • zobniki 163 , 202
  • zvijače 82
  • zvok 118

  • železni mostovi 190
  • železniški 191
  • živilska kemija 119
  • Živilska kemija - Vaje za visoke šole 119
  • živilska tehnologija 230
  • življenjska doba 169
  • Žnidaršič Joco 263
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 5.11.2002 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si