Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 2
marec - april 2001

VSEBINA001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


1.
        ENCIKLOPEDIJA znanosti. Naravoslovje / . - Ljubljana : Slovenska knjiga, 2000 (tiskano na Slovaškem). - 448 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Science encyclopedia. - Kazalo
ISBN 961-210-161-2
a) Naravoslovje - Leksikoni za mladino b) Znanost - Leksikoni za mladino c) znanost d) fizika e) kemija f) materiali g) elektrika h) zemlja i) meteorologija j) vesolje k) biologija l) ekologija m) enciklopedije

001(031)
COBISS-ID 108009472


007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


2.
KOCIJAN, Juš
        Elementi za avtomatiko in robotiko : gradivo za laboratorijske vaje / Juš Kocijan. - l. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2000 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - IV, 102 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

35 izv.
ISBN 961-6210-82-3
a) Avtomatika - Elementi - Vaje za visoke šole b) Robotika - Elementi - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) avtomatika e) robotika f) izvršni sistemi g) merjenja h) tipala i) nivoji j) hitrosti vrtenja k) sila l) tlak m) razdalja n) odmik o) vaje p) učbeniki za visoke šole

007.52(076.5)(075.8)
62-52(076.5)(075.8)
COBISS-ID 105654016


02 KNJIŽNIČARSTVO.


3.
BORGMAN, Christine L., 1951-
        From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world / Christine L. Borgman. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2000. - XVIII, 324 str. ; 24 cm. - (Digital libraries and electronic publishing)

Kazalo
ISBN 0-5852-6381-7 ISBN 0-262-02473-X !
a) Information superhighway b) Digital libraries c) Libraries - Special collections - Electronic information resources d) Information superhighway - United States e) Digital libraries - United States f) Libraries - United States - Special collections - Electronic information resources g) Electronic books h) knjižničarstvo i) knjižnice j) digitalne knjižnice k) specialne zbirke l) elektronski informacijski viri m) Internet n) globalizacija

026/027:<004+004.738.5>
COBISS-ID 22939141

4.
BROPHY, Peter, 1950-
        The academic library / Peter Brophy. - London : Library Association, 2000. - X, 214 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-85604-374-6
a) Academic libraries - Great Britain b) Academic libraries c) knjižničarstvo d) univerzitetne knjižnice e) izobraževanje f) uporabniki g) informacijska tehnologija h) komunikacijska tehnologija i) osebje j) zbirke k) zgradbe l) knjižnični sistemi m) referalna dejavnost

027.2:004
COBISS-ID 2473592

5.
CHAPMAN, Liz
        Managing acquisitions in library and information services / Liz Chapman. - 2nd ed. - London : Library Association, 2001. - X, 150 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-85604-386-X
a) Aquisitions (Libraries) b) knjižničarstvo c) nabava gradiva d) preverjanje e) založniki f) dobavitelji g) naročanje h) nujna naročila i) posebna naročila j) finance k) priročniki

025.2
COBISS-ID 23047173

6.
CHOWDHURY, Gobinda G.
        Searching CD-ROM and online information sources / G. G. Chowdhury, Sudatta Chowdhury. - London : Library Association, 2001. - XVII, 331 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-85604-388-6
a) CD-ROMs b) Information retrieval c) Online information services d) Online bibliographic searching e) knjižničarstvo f) informatika g) iskanje informacij h) baze podatkov i) CD-ROMI j) online podatkovne zbirke

025.4
COBISS-ID 23329285

7.
CURTIS, Donnelyn
        Developing and managing electronic journal collections : a how-to-do-it manual for librarians / Donnelyn Curtis, Virgina M. Scheschy, Adolfo R. Tarango. - New York ; London : Neal-Schuman, cop. 2000. - XV, 267 str. : ilustr. ; 28 cm. - (How-to-do-it manual for librarians ; no. 102)

Kazalo
ISBN 1-55570-383-6
a) Acquisition of electronic journals b) Research libraries - Acquisitions c) Collection management (Libraries) d) knjižničarstvo e) knjižnice f) upravljanje knjižničnih zbirk g) nabava gradiva h) elektronske revije i) izbor j) tehnična izvedba k) licenčni pogoji l) pravni aspekt m) naročanje n) katalogizacija o) dostop do gradiva p) priročniki

025.2
COBISS-ID 23019781

8.
EAGLEN, Audrey
        Buying books : a how-to-do-it manual for librarians / Audrey Eaglen. - 2nd ed. - New York ; London : Neal-Schuman, cop. 2000. - XII, 169 str. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 99)

Kazalo
ISBN 1-55570-371-2
a) Acquisitions (Libraries) b) Libraries and publishing c) Libraries and booksellers d) Book industries and trade e) knjižničarstvo f) knjižnice g) založniška dejavnost h) vrste knjig i) oblikovanje knjige j) nabava gradiva k) stroški l) posrednina m) naročanje n) priročniki

025.2+655.4
COBISS-ID 23018757

9.
GORMAN, Michael
        Kratki AACR2 : revizija iz leta 1998 / pripravil Michael Gorman ; . - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2000 (Maribor : Grafiti studio). - XIX, 175 str. ; 23 cm

Prevod dela: The Concise AACR2. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenskemu prevodu / Matjaž Zalokar: str. IX-X. - Kazalo
ISBN 961-6133-05-5
a) Katalogizacija - Priročniki b) AACR c) knjižničarstvo d) katalogizacija e) angloameriška katalogizacijska pravila f) bibliografski opis g) priročniki

025.31(410+73)
COBISS-ID 45474817

10.
        MANUAL of online search strategies / edited by C. J. Armstrong and Andrew Large. - 3rd ed. - Aldershot ; Burlington : Gower, cop. 2001. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm

Vsebina:
Vol. 1: Sciences. - XXI, 360 str.
Vol. 2: Business, law, news and patents. - XIX, 283 str.
Vol. 3: Humanities and social sciences. - XVII, 354 str.
ISBN 0-566-07990-9 (set) ISBN 0-566-08303-5 (zv. 1) ISBN 0-566-08304-3 (zv. 2) ISBN 0-566-08305-1 (zv. 3)
a) Online information resource searching - Handbooks, manuals, etc b) Online information resource searching - United States - Handbooks, manuals, etc c) knjižničarstvo d) informatika e) iskanje informacij f) online iskanje g) iskalne strategije h) naravoslovne znanosti i) družboslovne znanosti j) humanistika k) citiranost l) podjetništvo m) pravo n) novice o) patenti p) priročniki

025.4.036
COBISS-ID 23021317

11.
        PROGRAMSKE kontrole v COBISS/Katalogizaciji : priročnik za uporabnike / Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2001 (Maribor : Grafiti studio). - 96 str. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 800 izv. - Kazalo
ISBN 961-6133-06-3
a) knjižničarstvo b) katalogizacija c) COBISS d) programske kontrole e) priročniki

025.3:004.7(035)
COBISS-ID 45834241

12.
        A READER in preservation and conservation / compiled and edited by Ralph W. Manning and Virginie Kremp ; under the auspices of the IFLA Section on Preservation and Conservation. - Munchen : Saur, 2000. - VIII, 157 str. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 91)

ISBN 3-598-21817-6
a) knjižničarstvo b) knjižnično gradivo c) zaščita d) konzervacija e) elektronsko gradivo f) zborniki

025.85
COBISS-ID 407061

13.
ROWLEY, Jennifer E.
        Organizing knowledge : an introduction to managing access to information / Jennifer Rowley and John Farrow. - 3rd ed. - Aldershot ; Vermont : Gower, cop. 2000. - XIX, 404 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-566-08047-8
a) Information organization - English-speaking countries b) Cataloging - English-speaking countries c) Information storage and retrieval systems - Management d) knjižničarstvo e) informatika f) iskanje informacij g) shranjevanje informacij h) zapisi i) indeksiranje j) iskalni jeziki k) sintaksa l) prekoordinacija m) klasifikacija n) bibliografske klasifikacije o) katalogi p) internet q) organizacija znanja r) učbeniki

025.4
COBISS-ID 106988032

14.
SEMINAR of the IFLA section (11th ; 14-18 august 1999 ; Shangai, China)
        Library buildings in a changing environment / proceedings of the eleventh seminar of the IFLA section on library buildings an equipment, Shangai, China, 14-18 august 1999 ; edited by Marie-Francoise Bisbrouck. - Munchen : Saur, 2001. - 230 str. : načrti, ilustr. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 94)

ISBN 3-598-21819-2
a) Bibliotheques - Architecture - Congres b) knjižničarstvo c) knjižnice d) arhitektura e) knjižnične zgradbe f) oprema knjižnic g) načrti h) študije primerov i) zborniki

726(06):022
COBISS-ID 15069538


030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.


15.
HILLARD, James M., 1920-
        Where to find what : a handbook to reference service / James M. Hillard ; with the assistance of Bethany J. Easter. - 4th ed. - Lanham ; London : The Scarecrow Press, cop. 2000. - XVII, 307 str. ; 23 cm

ISBN 0-8108-3402-2
a) Reference books - Bibliography b) knjižničarstvo c) referenčne knjige d) bibliografija e) enciklopedije

030(01)
COBISS-ID 23020037


05 PERIODIKA ADRESARJI.


16.
        WORLD higher education database 2000 . - London : Macmillan ; New York : Grove's Dictionaries, 2000. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm + navodilo

Sistemske zahteve: Microsoft Windows 95, 98 ali NT; vsaj MB RAM-a; 20 MB prostora na trdem disku; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-333-67739-0 (Macmillan) ISBN 1-56159-271-4 (Grove's Dictionaries)
a) International handbook of universities b) World list of universities and other institutions of higher education c) Universities and colleges - Databases d) Universities and colleges - Directories e) Scholarships - Databases f) referenčna baza g) inštitucije h) izobraževalne ustanove i) izobraževanje j) univerze k) izobraževalni sistemi l) visoke šole m) imeniki n) adresarji

050.8:378(100)
COBISS-ID 23310341


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


17.
ŠKOF, Bojan
        Obdavčitev prometa nepremičnin / Bojan Škof ; . - Maribor : Davčni inštitut, 2000. - 142 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 961-6009-87-7
a) javne finance b) promet nepremičnin c) davki d) davčni postopki e) davek na dodano vrednost f) davek od dohodka g) davek od dobička h) davek na dediščine in darila i) priročniki

336.2:332.7/.8
COBISS-ID 45003521


34 PRAVO.


18.
WALL, Raymond A.
        Copyright made easier / Raymond A. Wall ; in collaboration with Sandy Norman, Paul Pedley and Frank Harris. - 2nd ed. - London : Aslib, 1998. - XIII, 548 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-85142-393-0
a) Copyright - Avtorsko pravo b) pravo c) avtorsko pravo d) intelektualna lastnina e) avtorske pravice f) moralne pravice g) kopiranje h) knjižnice i) problemi j) EC harmonizacija

347.78:655.525
COBISS-ID 77558528


37 VZGOJA.


19.
        SOCIAL interaction in learning and instruction : the meaning of discourse for the construction of knowledge / edited by Helen Cowie and Geerdina van der Aalsvoort. - Amsterdam : Pergamon, 2000. - X, 246 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in learning and instruction series)

ISBN 0-08-043597-1
a) Interaction analysis in education b) Discourse analysis c) Learning, Psychology of d) psihologija e) izobraževanje f) učenje g) poučevanje h) učni načrt i) šolarji j) socializacija k) družbena interakcija l) komunikativnost m) skupinsko učenje n) medsebojne interakcije o) zborniki

<37.015+37.03> :159.922.72
COBISS-ID 21999877


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


20.
        COST action 682 : integrated wastewater management : European concerted action project : report 1995-98 / edited by Denis Dochain ... . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. - 179 str. ; 30 cm. - (EUR ; 19249)

ISBN 92-828-9219-0
a) ekologija b) varstvo voda c) onesnaževanje voda d) čiščenje odpadnih vod e) odpadne vode f) biomasa g) mesta h) preskrba z vodo i) zborniki

504.4:682.3
COBISS-ID 234409

21.
        ENVIRONMENTAL biotechnology and cleaner bioprocesses / edited by Eugenia J. Olguin, Gloria Sanchez and Elizabeth Hernandez. - London : Taylor & Francis, 2000. - XX, 319 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7484-0729-4
a) Biotechnology b) Bioremediation c) Sustainable development d) Production management - Environmental aspects e) ekologija f) biotehnologija g) ravnanje z odpadki h) biološko čiščenje i) trajnostni razvoj j) ekološki aspekt k) študije primerov l) ekološka politika m) mala podjetja n) odlaganje odpadkov o) organski odpadki p) recikliranje q) čiščenje odpadnih vod r) odstranjevanje onesnaženj s) čistejše tehnologije t) zborniki

628.516.04:504.05/.06
COBISS-ID 23313669

22.
HOLDEN, Andrew
        Environment and tourism / Andrew Holden. - London ; New York : Routledge, 2000. - IX, 225 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge introductions to environment series)

Bibliografija: str. <209>-220. - Kazalo
ISBN 0-415-20718-5
a) Tourism - Environmental aspects b) Tourism - Economic aspects c) Tourism - Social aspects d) turizem e) ekološki aspekt f) ekonomski aspekt g) socialni aspekt h) trajnostni razvoj

379.85:504.03/.06
COBISS-ID 22665221

23.
        INDUSTRIAL uses of biomass energy : the example of Brazil / edited by Frank Rosillo-Calle, Sergio V. Bajay, Harry Rothman. - London ; New York : Taylor & Francis, 2000. - XXV, 277 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7484-0884-3
a) Biomass energy - Brazil - Industrial applications b) Biomass energy - Brazil c) Industries - Power supply - Brazil d) varstvo okolja e) energetika f) biomasa g) alternativni viri energije h) industrijske aplikacije i) industrija sladkorja j) sladkorni trs k) papirna industrija l) proizvodnja oglja m) Brazilija n) pregledno delo

620.91/.92:504.064.4:658.567.1
COBISS-ID 23313413

24.
NATO Advanced Study Institute on Human Monitoring after Environmental and Occupational Exposure to Chemical and Physical Agents (1999 ; Tekirova-Antalya)
        Human monitoring after environmental and occupational exposure to chemical and physical agents / edited by Diana Anderson, Ali Esat Karakaya and Radim J. Sram. - Amsterdam : IOS Press ; Washington : NATO Scientific Affairs Division ; Tokyo : Ohmsha , cop. 2000. - VIII, 331 str. : ilustr. ; 26 cm. - (NATO science series. Series A. Life sciences, ISSN 1387-6686 ; vol. 313)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Human Monitoring after Environmental and Occupational Exposure to Chemical and Physical Agents, Tekirova-Antalya, Turkey, 23 September -3 October, 1999" --> hrbet nasl. str. - Kazalo
ISBN 90-5199-495-8 (IOS Press) ISBN 4-274-90375-3 (Ohmsha)
a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) varstvo pri delu d) medicina dela e) nevarne snovi f) alergeni g) radiacija h) genotoksične snovi i) nevrotoksične snovi j) človeško zdravje k) citogenetski biomarkerji l) epidemiološke študije m) klinična kontrola n) imunološka kontrola o) zborniki

620.26:613.6:504.054
COBISS-ID 23382277

25.
NATO Advanced Study Institute on Pollutants from Combustion Formation and Impact on Atmospheric Chemistry (1998 ; Maratea, Italy)
        Pollutants from combustion : formation and impact on atmospheric chemistry / ; edited by Christian Vovelle. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2000. - X, 338 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Serie C: Mathematical and physical sciences ; vol. 547)

Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-6134-2
a) Air - Pollution - Congresses b) Atmospheric chemistry - Congresses c) Combustion gases - Environmental aspects - Congresses d) ekologija e) onesnaževanje zraka f) kemija atmosfere g) procesi zgorevanja h) emisije i) stratosfera j) ozon k) dušikovi oksidi l) aromatske spojine m) saje n) žveplove spojine o) odstranjevanje nečistoče p) zgorevanje kloriranih ogljikovodikov q) priročniki

504.3.054:504.054
COBISS-ID 22492933

26.
        NBC risks : current capabilities and future perspectives for protection / edited by Torsten Sohns and Victor A. Voicu. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - XII, 543 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. 1, Disarmament technologies ; vol. 25)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Antidotes, Protectors, and Decorporators--a New Approach in the Area of Disarmament: From Military towards Environmental Purposes, Bucharest, Romania, 20-22 April 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5802-3 (vezano)
a) Weapons of mass distruction - Health aspects b) War - Medical aspects c) Civil defense d) Weapons of mass distruction - Environmental aspects e) Antidotes f) Radiation - Safety measures g) Antidotes h) Civil defense i) War - Medical aspects j) Radiation - Safety measures k) Weapons of mass destruction - Health aspects l) Weapons of mass destruction - Environmental aspects m) ekologija n) varstvo okolja o) jedrsko orožje p) kemijsko orožje q) biološko orožje r) varnostni ukrepi s) učinki na zdravje t) protistrupi u) farmakološka zaščita v) zdravljenje w) ekološki aspekt x) zborniki

<623.458/.459+623.454.86> 504.05
COBISS-ID 22492421

27.
        OCULAR radiation risk assessment in populations exposed to environmental radiation contamination / edited by A. K. Junk ... . - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XVII, 225 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 2,. Environment ; vol. 50)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Ocular Radiation Risk Assessment in Populations Exposed to Environmental Radiation Contamination, Kiev, Ukraine, 29 July-1 August 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7923-5310-2
a) Eye - Radiation injuries - Congresses b) Radioactive pollution - Health aspects - Congresses c) Chernobyl Nuclear Accident, Chornobyl', Ukraine, 1986 - Health aspects - Congresses d) Eye - radiation effects - Congresses e) Accidents, Radiation - Congresses f) Environmental Pollution - adverse effects - Congresses g) Risk Assessment - Congresses h) ekologija i) onesnaževanje okolja j) radioaktivno onesnaževanje k) učinki sevanja l) človeško zdravje m) poškodbe oči n) oftalmologija o) dozimetrija p) epidemiologija q) zborniki

617.7-001.28:504.05
COBISS-ID 22482181

28.
        OKOLJE v Mestni občini Ljubljana : poročilo o stanju okolja, september 2000 / ; avtorji fotografij Andrej Piltaver ... et al.>. - Ljubljana : Mestna občina : Zavod za varstvo okolja, 2000 (Izlake : Grafex). - VII, 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72
a) ekologija b) mesto Ljubljana c) zrak d) vode e) tla f) odpadki g) naravno okolje h) hrup i) stanje j) pravne podlage k) predlog ukrepov l) tehnično poročilo

504(497.4 Ljubljana)
COBISS-ID 110087424

29.
        ORGANIC indoor air pollutants : occurence, measurement, evaluation / edited by Tunga Salthammer. - Weinheim : Wiley-VCH, 1999. - XV, 328 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-527-29622-0
a) Indoor air pollution - Analysis b) analitska kemija c) ekologija d) onesnaževanje zraka e) notranja atmosfera f) organski polutanti g) vzorčevanje h) analitske metode i) ekološke testne celice j) sproščanje emisij k) materiali l) zborniki

504.3:628.512:543
COBISS-ID 22428933

30.
VANLOON, Gary W.
        Environmental chemistry : a global perspective / Gary W. Vanloon and Stephen J. Duffy. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - XI, 492 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazala
ISBN 0-19-856440-6
a) Environmental sciences b) Environmental chemistry c) kemija okolja d) zemeljska atmosfera e) kemija stratosfere f) ozon g) kemija troposfere h) smog i) atmosferski aerosoli j) mesta k) notranja atmosfera l) klimatske spremembe m) hidrosfera n) organske spojine o) kovinski kompleksi p) koloidi q) mikrobiološki procesi r) onesnaževanje vode s) čiščenje odpadnih vod t) zemljine u) trdni odpadki

504.3/.5:504.05/.06
COBISS-ID 22533381


51 MATEMATIKA.


31.
        ALGORITHMS for large scale linear algebraic systems : applications in science and engineering / edited by G. Winter Althaus and E. Spedicato. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - VIII, 409 str. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 508)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Algorithms for Large Scale Linear Algebraic Systems: State of the Art and Applications in Science and Engineering, Gran Canaria, Spain, June 23-July 6, 1996"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-4975-X (vezano)
a) Equations - Numerical solutions - Congresses b) Iterative methods (Mathematics) - Congresses c) Sparse matrices - Congresses d) matematika e) linearni algebrajski sistemi f) algoritmi g) numerične metode h) optimizacija i) zborniki

512.64:519.863:519.688
COBISS-ID 22484997

32.
APSEN, Boris
        Repetitorij više matematike. Dio 2 / Boris Apsen. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1958. - 366 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Vsebina na nasl. str. Diferencijali ; Zakrivljenost krivulja ; Integrali ; Primjena integralnog računa ; Diferencijalne jednadžbe ; Fourierovi redovi
a) Višja matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) diferencialni račun d) ukrivljenost krivulj e) integrali f) diferencialne enačbe g) Fourierove vrste h) učbeniki

51(075.8)(076)
COBISS-ID 2526517

33.
BERELE, Allan
        Geometry : theorems and constructions / Allan Berele, Jerry Goldman. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XII, 232 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-13-087121-4
a) Geometry b) matematika c) geometrija d) kongruentni trikotniki e) paralelne premice f) površine g) podobni trikotniki h) krogi i) pravilni mnogokotniki j) kombinatorični teoremi k) sferična geometrija l) učbeniki

514(075.8)
COBISS-ID 22898181

34.
CANTRELL, Cyrus D., 1940-
        Modern mathematical methods for physicists and engineers / C. D. Cantrell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XX, 763 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-521-59827-3 (broš.) ISBN 0-521-59180-5
a) Mathematics b) Mathematics c) Engineering mathematics d) matematika e) funkcionalna analiza f) množice g) preiskave h) evalvacija funkcij i) grupe j) kolobarji k) polja l) vektorski prostori m) linearni funkcionali n) norme o) konvergenca p) grupne predstavitve q) specialne funkcije r) aplikacije s) učbeniki

517.98
COBISS-ID 22668293

35.
CHILDS, Lindsay N.
        A concrete introduction to higher algebra / Lindsay N. Childs. - 2nd ed. - New York : Springer, 2000. - XV, 522 str. ; 24 cm. - (Undergraduate texts in mathematics)

Kazalo
ISBN 0-387-98999-4
a) matematika b) algebra c) kongruence d) aplikacije e) Fermatov teorem f) Eulerjev teorem g) grupe h) matrike i) polinomi j) odvodi k) končna polja l) učbeniki

512.5/.6
COBISS-ID 22286341

36.
CHOW, Tai L.
        Mathematical methods for physicists : a concise introduction / Tai L. Chow. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2000. - XV, 555 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-65227-8 ISBN 0-521-65544-7 (broš.)
a) Mathematics b) Mathematical physics c) matematika d) matematična fizika e) vektorji f) tenzorska analiza g) diferencialne enačbe h) matrična algebra i) Fourierove vrste j) Fourierove integrali k) linearni vektorski prostori l) funkcije m) Laplaceova transformacija n) diferencialne enačbe o) integrali p) teorija grup q) numerične metode r) verjetnostna teorija s) učbeniki

51(075.8)
COBISS-ID 22667781

37.
FANCHI, John R.
        Math refresher for scientists and engineers / John R. Fanchi. - 2nd ed. - New York : Wiley, 2000. - 256 str. : graf. prikazi ; 24 cm

"A Wiley-interscience publication". - Bibliografija: str. 298-301. - Kazalo
ISBN 0-471-38457-7
a) Mathematics b) Engineering mathematics c) matematika d) algebra e) geometrija f) trigonometrija g) funkcije h) odvodi i) integrali j) diferencialne enačbe k) verjetnost l) verjetnostna porazdelitev m) statistika n) naloge o) rešitve p) učbeniki

51(075.8)(076.3)
COBISS-ID 22383109

38.
HANSELMAN, Duane C.
        Mastering MATLAB 6 : a comprehensive tutorial and reference / Duane Hanselman, Bruce Littlefield. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVIII, 814 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-13-019468-9
a) MATLAB b) Numerical analysis - Data processing c) matematika d) numerične analize e) obdelava podatkov f) računalniška obdelava g) programska oprema h) Matlab 6 i) analize podatkov j) interpolacije k) pregledno delo

519.61/.64:681.3
COBISS-ID 23325189

39.
        HOW to solve word problems in algebra : a solved problem approach / Mildred Johnson ... . - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, 2000. - XI, 196 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-07-134307-5
a) Algebra - Problems, exercises, etc b) Word problems (Mathematics) c) matematika d) algebra e) naloge f) rešitve g) učbeniki

512.6(075.8)(076.3)
COBISS-ID 22613509

40.
KAUFMANN, Stephan, 1951-
        A crash course in Mathematica / Stephan Kaufmann ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1999. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Prev. dela: Mathematica -kurz und bundig. - Bibliografija: str. 185. - Kazalo
- - A crash course in mathematica . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-7643-6127-1 (Basel) ISBN 0-8176-6127-1 (Boston)
a) Mathematica (Computer file) b) Mathematics - Data processing c) matematika d) programska oprema e) Mathematica f) aplikacije g) priročniki

51:004.4 Mathematica
COBISS-ID 22633733

41.
KREYSZIG, Herbert
        Student solutions manual to accompany Advanced engineering mathematics, eighth edition, Erwin Kreysig / Herbert Kreyszig ; Erwin Kreyszig. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - 230 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-471-33375-1 (broš.)
a) Engineering mathematics b) Mathematical physics c) matematika d) diferencialne enačbe e) linearna algebra f) vektorski račun g) Fourierova analiza h) kompleksna analiza i) optimizacija j) grafi k) verjetnost l) statistika m) naloge n) rešitve o) učbeniki

51(075.8)(076.3)
COBISS-ID 23486725

42.
LAY, David C.
        Linear algebra and its applications / David C. Lay. - 2nd ed. update. - Reading : Addison-Wesley, 2000. - XX, 112 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (World student series)

Kazalo
ISBN 0-201-34774-1
a) Algebras, Linear b) matematika c) linearna algebra d) matrike e) determinante f) vektorski prostori g) lastne vrednosti h) ortogonalnost i) naloge j) rešitve k) učbeniki

512.6(075.8)(076.3)
COBISS-ID 22631173

43.
MACCLUER, Charles R.
        Industrial mathematics : modeling in industry, science, and government / Charles R. MacCluer. - Upper Saddler River : Prentice Hall, 2000. - XII, 308 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 293-298. - Kazalo
ISBN 0-139-49199-6
a) Mathematical models b) Mathematical models c) matematika d) matematični modeli e) statistično sklepanje f) metoda Monte Carlo g) obdelava informacij h) Fourierova transformacija i) linearno programiranje j) regresija k) mikroekonomija l) diferencialne enačbe m) metoda frekvenčnega področja n) Galerkinova metoda o) b-zlepki

519.2+519.61+519.87
COBISS-ID 22588165

44.
MCCLEARY, John, 1952-
        A user's guide to spectral sequences / John McCleary. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - XV, 561 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge studies in advanced mathematics ; 58)

Kazalo
ISBN 0-521-56759-9 (broš.) ISBN 0-521-56141-8 (vezano)
a) Spectral sequences (Mathematics) b) matematika c) algebrska topologija d) spektralno zaporedje e) Leray-Serrovo spektralno zaporedje f) Eilemberg-Moorovo spektralno zaporedje g) Adamsonovo spektralno zaporedje h) Bocksteinovo spektralno zaporedje i) homologija grup

515.14
COBISS-ID 22670085

45.
MOONEY, Douglas D.
        A course in mathematical modeling / Douglas D. Mooney and Randall J. Swift. - : Mathematical Association of America, cop. 1999. - XX, 431 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Classroom resource materials)

Bibliografija: str. 423-426. - Kazalo
ISBN 0-88385-712-X
a) Mathematical models b) matematika c) matematično modeliranje d) uporaba računalnikov e) diskretini dinamični sistemi f) stohastičnost g) empirični modeli h) kontinuirni modeli i) učbeniki

519.87
COBISS-ID 2044244

46.
        REPRESENTATION theories and algebraic geometry / edited by A. Broer ; technical editor, Gert Sabidussi. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XXII, 443 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 514)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Representation Theories and Algebraic Geometry, Montreal, Canada, July 28-August 8, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5193-2
a) Geometry, Algebraic - Congresses b) Representations of algebras - Congresses c) matematika d) algebrajska geometrija e) predstavitvene teorije f) Kahlerjeva geometrija g) Heckejeva algebra h) Liejeva algebra i) Hallova algebra j) zborniki

512.7
COBISS-ID 22474245

47.
STROUD, Kenneth Arthur, 1908-
        Engineering mathematics / K. A. Stroud ; with additions by Dexter J. Booth. - 5th ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave, cop. 2001. - XXVIII, 1236 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
- - Engineering mathematics : personal tutor. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-333-91939-4 ISBN 0-333-94790-8 (international ed.)
a) Engineering mathematics b) Engineering mathematics - Problems, exercises, etc c) matematika d) aritmetika e) algebra f) enačbe g) grafi h) trigonometrija i) binomske vrste j) odvod k) integral l) funkcije m) števila n) determinante o) matrike p) vektorji q) vrste r) statistika s) verjetnost t) učbeniki

51(076.1)
COBISS-ID 23493893

48.
TINSLEY, Howard E. A.
        Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling / edited by Howard E. A. Tinsley, Steven D. Brown. - San Diego : Academic Press, 2000. - XXVIII, 721 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-12691-360-9
a) Mathematical models b) Multivariate analysis c) Models, Theoretical d) Multivariate Analysis e) matematika f) matematična statistika g) matematično modeliranje h) multivariantna analiza i) korelacijska analiza j) razvrščanje v skupine k) časovne vrste l) regresija m) matematični modeli n) evalvacija modelov o) faktorska analiza p) multivariantna meta analiza q) zborniki

519.22/.23
COBISS-ID 22617861

49.
TOMŠIČ, Gabrijel
        Matematika II / Gabrijel Tomšič, Neža Mramor-Kosta, Bojan Orel. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1999 (Ljubljana : Formatisk). - V, 234 str. : graf. prikazi ; 24 cm

450 izv. - Bibliografija: str. 229. - Kazalo
ISBN 961-6210-57-2
a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) linearna algebra d) funkcijske vrste e) funkcije f) diferencialne enačbe g) učbeniki za visoke šole

512.6
COBISS-ID 97588480

50.
TOMŠIČ, Gabrijel
        Matematika IV / Gabrijel Tomšič, Tomaž Slivnik. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 191 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 189. - Kazalo
ISBN 961-6210-30-0
a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) integralske transformacije d) specialne funkcije e) parcialne diferencialne enačbe f) variacijski račun g) verjetnost h) slučajne spremenljivke i) učbeniki za visoke šole

517.1/.4+517.9+519.2
COBISS-ID 72107264


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


51.
ADELMAN, Sid
        Data warehouse project management / Sid Adelman, Larissa Terpeluk Moss. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2000. - XXXIV, 404 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Addison-Wesley information technology series)

Kazalo
- - Data warehouse project management . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-201-61635-1
a) Data warehousing b) Industrial project management c) računalništvo d) baze podatkov e) skladiščenej podatkov f) skladišča podatkov g) nameni h) tveganja i) zadovoljevanje uporabnikov j) stroški k) metodologije l) kakovost podatkov m) projektno planiranje n) priročniki

681.3.07
COBISS-ID 22952965

52.
        ADOBE GoLive 5.0. - San Jose : Adobe, cop. 2000. - VIII, 408 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Classroom in a book)

CD-ROM zajema vsa poglavja iz knjige. - Kazalo
- - Adobe GoLive 5.0 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-201-71017-X (broš.)
a) Adobe GoLive (Computer file) b) Web sites - Design c) računalništvo d) programska oprema e) GoLive 5.0 f) računalniška grafika g) Web strani h) načrtovanje i) učbeniki

681.324.06(075)
COBISS-ID 23342853

53.
        ADOBE Photoshop 6.0. - San Jose : Adobe, cop. 2000. - IX, 487 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Classroom in a book)

Kazalo
- - Adobe Photoshop 6.0 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-201-71016-1
a) Adobe Photoshop b) računalništvo c) programska oprema d) Photoshop 6.0 e) računalniška grafika f) bitne slike g) digitalne slike h) obdelava slik i) animacije j) tiskanje k) barve l) učbeniki

681.3.06(075)
COBISS-ID 23321093

54.
ARCHIBALD, Mark
        Mechanical engineering design with Pro/ENGINEER release 2000i / Mark Archibald. - Massachusets : Schroff, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.
ISBN 1-58503-019-8
a) računalništvo b) računalniški programi c) ProENGINEER 200i d) računalniška grafika e) računalniško modeliranje f) konstruiranje g) računalniško podprto načrtovanje h) priročniki

681.3.06:747
COBISS-ID 23202565

55.
ARCINIEGAS, Fabio
        XML developer's guide / Fabio Arciniegas A. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XVIII, 682 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - XML developer's guide . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-07-212648-5
a) XML (Document markup language) b) Web site development c) računalništvo d) računalniške mreže e) označevalni jeziki f) XML - eXtensible Markup Language g) aplikacije h) XML tehnologije i) WAP j) VoiceXML k) DTS - Document Type Definitions l) SAX Simple API for XML m) priročniki

519.681/.682:681.324
COBISS-ID 23347973

56.
BAIN, Steve
        The official guide to CorelDRAW 10 / Steve Bain with Anthony Celeste, Michael Cervantes, Nick Wilkinson. - Berkeley : Osborne/McGraw-Hill, cop. 2001. - XXXI, 878 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
- - CorelDRAW 10 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-07-213014-8
a) CorelDRAW b) CorelDRAW 10 c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) CorelDraw 10 g) računalniška grafika h) animacija i) obdelava slike j) upravljanje z objekti k) 3D l) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 23349253

57.
BAINBRIDGE, David I.
        Introduction to computer law / David I. Bainbridge. - 4th ed. - Harlow : Longman, 2000. - XXX, 480 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-582-42334-1
a) Computer crimes - Great Britain b) Intellectual property - Great Britain c) Computers - Law and legislation - Great Britain d) Data protection - Law and legislation - Great Britain e) računalništvo f) intelektualna lastnina g) programska oprema h) baze podatkov i) patentno pravo j) avtorsko pravo k) pogodbe l) avtorstvo m) kriminal n) varstvo podatkov o) pregledno delo

621.3:347.77
COBISS-ID 11183078

58.
BAUMGARDT, Michael
        Adobe Photoshop 6.0 Web design : with ImageReady 3 and GoLive 5 / Michael Baumgardt. - San Jose : Adobe Press ; New York : Peachpit Press, cop. 2001. - 343 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-201-72146-5
a) Adobe Photoshop (Computer file) b) Web sites - Design c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) Photoshop 6.0 g) računalniška grafika h) obdelava bitnih slik i) digitalne slike j) urejanje slik k) formati slik l) animacije m) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 23344133

59.
BRACKETT, Michael H.
        Data resource quality : turning bad habits into good practices / Michael H. Brackett ; foreword by Ron Shelby. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2000. - XXVIII, 354 str. ; 24 cm. - (Addison-Wesley information technology series)

Kazalo
ISBN 0-201-71306-3
a) Databases - Quality control b) računalništvo c) baze podatkov d) kontrola kakovosti e) upravljanje baz f) podatkovni viri g) podatkovne strukture h) prepoznavanje podatkov i) pregledno delo

681.3.07:65.012.4
COBISS-ID 22952453

60.
BROWN, William J., 1954-
        AntiPatterns in project management / William J. Brown, Hays W. "Skip" McCormick, Scott W. Thomas. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XXXVI, 460 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://corpitk. earthweb.com/reference/04713636 69.html. - Kazalo
ISBN 0-471-36366-9
a) Computer software - Development - Management b) Antipatterns (Software engineering) c) računalništvo d) programska oprema e) razvoj f) upravljanje projektov g) AntiPatterns h) programski inženiring i) priročniki

681.3.06:65.012
COBISS-ID 23382021

61.
BRUCE, Betsy
        Sams teach yourself Macromedia Dreamweaver 4 in 24 hours / Betsy Bruce. - Indianapolis : Sams, cop. 2001. - XVI, 450 str. : ilustr. ; 23 cm

Način dostopa (URL): http//:www.samspublishing.com. - Kazalo
ISBN 0-672-32042-8
a) Dreamweaver (Computer file) b) Web sites - Authoring programs c) Web publishing d) računalništvo e) programska oprema f) Dreamweaver 4 g) računalniške mreže h) Web strani i) načrtovanje j) izdelava k) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 23322885

62.
BUCHANAN, William
        Advanced PC architecture / William Buchanan and Austin Wilson. - Harlow : Addison-Wesley, 2001. - VIII, 583 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-201-39858-3
a) računalništvo b) strojna oprema c) arhitektura računalnika d) intel procesorji e) 8086 f) 80486 g) UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmiter h) PIC - Programmable Interupt Controler i) PPI - Programmable Peripheral Interface j) PTC - Programmable Timer Controller k) MMX tehnologija l) PCI vodila m) PCI - Peripheral Componnet Interconection n) SCSI - Smal Computer System Interface o) PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association p) USB - Universal Serial Bus q) AGP - Accelerated Graphics Port r) RS-232 s) priročniki

681.3-181.4
COBISS-ID 22949125

63.
CALLAHAN, Evan, 1966-
        Troubleshooting your Web page / Evan Callahan. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XX, 379 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7356-1164-5
a) Web sites b) računalništvo c) računalniške mreže d) Web strani e) izdelava strani f) programska oprema g) FrontPage 2000 h) animacije i) barve j) povezave k) multimediji l) priročniki

681.324
COBISS-ID 22918405

64.
CARRANO, Frank M.
        Data abstraction and problem solving with Java : walls and mirrors / Frank M. Carrano, Janet J. Prichard. - 1st ed. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2001. - XXII, 806 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-201-70220-7
a) Java (Computer program language) b) Data structures (Computer science) c) računalništvo d) abstrakcija podatkov e) podatkovna abstrakcija f) rešitve abstrakcije g) programski jeziki h) Java i) podatkovne strukture j) tehnike rešitev k) programski inženiring l) pregledno delo

681.3.01:159.955.3
COBISS-ID 22949381

65.
CHAPMAN, Davis
        Sams teach yourself Visual C++ 6 in 21 days / Davis Chapman. - Indianapolis : Sams, 1998. - XVII, 769 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-672-31240-9
a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual C++ d) programiranje e) aplikacije f) računalniški vmesniki g) priročniki

681.3.06(035)
COBISS-ID 13338919

66.
CHAPMAN, Stephen J.
        Java for engineers and scientists / Stephen J. Chapman. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XIX, 572 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-13-919523-8
a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java e) tehnike programiranja f) priročniki

519.682
COBISS-ID 2043732

67.
COCKBURN, Alistair
        Writing effective use cases / Alistair Cockburn. - Boston : Addison-Wesley, 2000. - XXIII, 270 str. ; 24 cm. - (The Crystal series for software development)

Kazalo
ISBN 0-201-70225-8
a) Application software - Development b) Use cases (Systems engineering) c) računalništvo d) sistemski inženiring e) programska oprema f) aplikativni programski paketi g) aplikativna programska oprema h) razvoj i) delovanje sistemov j) priročniki

681.3.06:681.324
COBISS-ID 5992470

68.
        CONFIGURING Cisco AVVID / Syngress. - Rockland : Syngress, cop. 2001. - XXIII, 347 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-9289-9414-8
a) Computer network architectures b) računalništvo c) AVVID - Architecture for Voice, Video and Integrated Data d) strojna oprema e) programska oprema f) CallManager 3.0 g) računalniške mreže h) optimizacija lastnosti mrež i) WAN - Wide Area Network j) priročniki

681.324
COBISS-ID 22652421

69.
COOK, John L.
        WAP servlets : professional developer's guide / John L. Cook. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XI, 401 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Professional developer's guide series)

Kazalo
- - WAP servlets . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-471-39307-X
a) Wireless Application Protocol (Computer network protocol) b) Servlets c) Application software - Development d) Mobile communication systems - Computer programs e) Wireless communication systems - Computer programs f) računalništvo g) komunikacijski sistemi h) telefonija i) WAP j) mobilne komunikacije k) brezžične komunikacije l) računalniške mreže m) Internet n) WML - Wireless Markup Language o) priročniki

681.324:621.395
COBISS-ID 23100677

70.
CROWDER, David A.
        GoLive 5 visual insight / David Crowder, Rhonda Crowder. - Scottsdale : Coriolis, cop. 2001. - XVI, 335 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Learning technology through visual instruction)

Kazalo
ISBN 1-57610-744-2
a) Adobe GoLive b) Web sites - Design c) Web site development d) računalništvo e) programska oprema f) GoLive 5 g) računalniška grafika h) Web strani i) načrtovanje j) aplikacije k) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 22917381

71.
DUFF, Alistair S., 1961-
        Information society studies / Alistair S. Duff. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2001. - X, 204 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge research in information technology and society)

Kazalo
ISBN 0-415-21551-X
a) Information science b) Information society c) informatika d) informacijska družba e) pretok informacij f) informacijska tehnologija

316.77:004
COBISS-ID 23016709

72.
ELLIS, Juanita
        The internet security guidebook : from planning to development / Juanita Ellis, Tim Speed ; developmental editor Ed Carrasco. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XXIV, 320 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Commerce books series)

Kazalo
ISBN 0-12-237471-1
a) računalništvo b) računalniške mreže c) Internet d) zanesljivost e) varnost f) razvoj varnosti g) planiranje h) kriptografija i) elektronsko poslovanje j) priročniki

681.324.004.4
COBISS-ID 22938629

73.
        ENCYCLOPEDIA of computer science / editors Anthony Ralston, Edwin D. Reilly, David Hemmendinger. - 4th ed. - London : Nature, cop. 2000. - XXIX, 2034 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazali
ISBN 0-333-77879-0 ISBN 1-561-59248-X (Grove's Dictionaries)
a) računalništvo b) enciklopedije

681.3(031)
COBISS-ID 15153959

74.
ETHIER, Stephen J.
        AutoCAD in 3 dimensions : using AutoCAD 2000 / Stephen J. Ethier, Christine A. Ethier. - 4th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XV, 495 str., <4> str. barvnih pril. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-13-085139-6
a) AutoCAD b) Computer graphics c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) programska oprema f) AutoCAD 2000 g) računalniška grafika h) risanje i) 3 D j) načrtovanje k) aplikacijski projekti l) aplikacijski programi m) Mechanical Desktop 4.0 n) 3 D Studio MAX o) priročniki

681.3.06:744
COBISS-ID 23325445

75.
EVENING, Martin
        Adobe Photoshop 6.0 for photographers : a professional image editor's guide to the creative use of Photoshop for the Macintosh and PC / Martin Evening. - Oxford : Focal Press, 2001. - XX, 428 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
- - Adobe Photoshop 6.0 for photographers . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-240-51633-8
a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) Photoshop 6.0 f) računalniška grafika g) resolucija h) barve i) formati slik j) obdelava slik k) filtri l) posebni učinki m) priročniki

004.42:77
COBISS-ID 23352069

76.
FOSTER, Jeff
        Photoshop 6 Web magic / by Jeff Foster ; with contributions from Peter Bauer. - Indianapolis : New Riders, 2001. - XIII, 321 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

Kazalo
- - Photoshop 6 Web magic . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7357-1036-8
a) Adobe Photoshop b) Web sites - Design c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) Photoshop 6 g) računalniška grafika h) bitne slike i) obdelava slik j) animacije k) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 23321349

77.
FRANKLIN, Derek
        Flash 5! : creative web animation / Derek Franklin, Brooks Patton. - Berkeley : Macromedia Press, cop. 2001. - XII, 540 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl.: Macromedia flash 5!. - Kazalo
- - Flash 5! . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-201-71969-X (broš.)
a) Flash (Computer file) b) Web site development c) Web sites - Design d) Computer animation e) Multimedia systems f) računalništvo g) programska oprema h) Flash 5 i) računalniška grafika j) Web strani k) animacije l) multimedia m) interaktivne strani n) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 23351045

78.
GOLDMAN, Elan
        REBOL : the official guide : covers REBOL 2.3.0+ / Elan Goldman, John Blanton. - Berkeley : McGraw-Hill, cop. 2000. - XVIII, 731 str. : ilustr. ; 24 cm. - (REBOL Press)

Kazalo
- - REBOL . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-07-212279-X
a) REBOL (Computer program language) b) REBOL (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Rebol f) objektno orientirano programiranje g) priročniki

519.682
COBISS-ID 22888453

79.
GRADIŠAR, Miro
        Informatika v poslovnem okolju / Miro Gradišar, Gortan Resinovič. - 3. dopol. in razširjen natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2001 (Ljubljana : Copis). - XVI, 508 str. : ilustr. ; 24 cm. - (EF. Učbenik)

500 izv. - Povzetki. - Kazalo
ISBN 961-6081-23-3
a) Poslovna informatika - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) informacijski sistemi d) poslovna informatika e) sistemski pristop f) informacijska tehnologija g) poslovni sistemi h) baze podatkov i) telekomunikacije j) razvijanje sistemov k) načrtovanje sistemov l) varnost m) zaščita n) učbeniki za visoke šole

659.23:681.3(075.8)
COBISS-ID 110732032

80.
GRAFF, Jon
        Cryptography and e-commerce : a Wiley tech brief / Jon C. Graff. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XVIII, 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wiley tech brief series)

Kazalo
ISBN 0-471-40574-4
a) Computer security b) Cryptography c) Electronic commerce d) računalništvo e) računalniške mreže f) elektronsko poslovanje g) varnost poslovanja h) kriptografija i) vrste kriptografije j) šifriranje k) priročniki

681.324:658.81.004.4
COBISS-ID 23294725

81.
GRALLA, Preston
        How to expand & upgrade PCs / Preston Gralla. - 2nd ed., 1st printing. - Indianapolis : Que, 2001. - 262 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7897-2500-2
a) računalništvo b) strojna oprema c) osebni računalniki d) PC e) razširitve f) nadgradnja g) pregledno delo

681.3-181.4.004.68
COBISS-ID 22932485

82.
GRAY, Daniel, 1961-
        Adobe LiveMotion f/x & design / Daniel Gray. - Scottsdale : Coriolis, cop. 2000. - XXIV, 306 str., <16> barvnih pril. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - Adobe LiveMotion f/x & design . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-676-4
a) Adobe LiveMotion b) Computer graphics c) Computer animation d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) Adobe Live Motin i) 3D efekti j) priročniki

681.3.06:681.3.087
COBISS-ID 22634501

83.
GRONBOK, Palle
        Spoznajmo Windows 2000 / Palle Gronbek ; . - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2000. - 66 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

Ov. nasl.
ISBN 961-6176-47-1
a) Windows 2000 (operacijski sistem) - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows 2000 e) priročniki

681.3.066
COBISS-ID 11618617

84.
GUNNERSON, Eric
        A programmer's introduction to C# / Eric Gunnerson ; . - Berkeley : Apress, cop. 2000. - XXI, 358 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-893115-86-0
a) C (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) obkjektno orientirano programiranje f) programski inženiring g) priročniki

519.682
COBISS-ID 23337477

85.
        HACK proofing your network : internet tradecraft. - Rockland : Syngress, cop. 2000. - XXIX, 450 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-928994-15-6
a) Computer security b) Computer networks - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) internet poslovanje f) varnost g) varnostni ukrepi h) zakonodaja i) kriptografija j) virusi k) trojanski konji l) računalniški črvi m) priročniki

681.324.004.4
COBISS-ID 22877957

86.
HAROLD, Elliotte Rusty
        XML in a nutshell : a desktop quick reference / Elliotte Rusty Harold & W. Scott Means. - 1st ed. - Beijing : O'Reilly, cop. 2001. - XVI, 480 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-596-00058-8
a) XML (Document markup language) b) računalništvo c) označevalni jeziki d) XML -eXtensible Markup Language e) osnove f) definicije dokumentov g) XSL - eXtensible Stylesheet Language h) XSL transformacija i) priročniki

519.682:681.324
COBISS-ID 23351301

87.
HARVEY, Greg
        Excel 2000 za Windows za telebane / Greg Harvey ; . - Ljubljana : Pasadena, 2000 (Koper : Maxinel). - XI, 365 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Excel 2000 for Windows for dummies. - Kazalo
ISBN 961-6065-97-1
a) Excel for Windows (računalniški program) - Priročniki b) Elektronske preglednice - Računalniški programi c) računalništvo d) programska oprema e) Excel 2000 f) elektronske preglednice g) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 109385984

88.
HOBBS, Lilian, 1959-
        Designing Internet home pages made simple / Lilian Hobbs. - 2nd ed. - Oxford : Made Simple Books, 1999. - VII, 182 str. : ilustr. ; 25 cm

1. izd. izšla 1996. - Kazalo
ISBN 0-7506-4476-1
a) Web publishing b) Web sites - Design c) HTML (Document markup language) d) računalništvo e) računalniške mreže f) domače strani g) oblikovanje h) načrtovanje i) Web strani j) svetovni splet

681.324
COBISS-ID 23318277

89.
HOLZNER, Steven
        Inside XML / Steve Holzner. - 1st ed. - Indianapolis : New Riders, cop. 2001. - XXII, 1102 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7357-1020-1
a) XML (Document markup language) b) računalništvo c) označevalni jeziki d) XML - eXtensible Markup Language e) XML programiranje f) sintaksa g) X Linuks h) X Pointer i) X HTML j) računalniške mreže k) Web programiranje l) priročniki

519.682:681.324
COBISS-ID 23323141

90.
HOWDEN, Norman
        Buying and maintaining personal computers : a how-to-do-it manual for librarians / Norman Howden. - New York ; London : Neal-Schuman, cop. 2000. - IX, 129 str. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 98)

Kazalo
ISBN 1-55570-376-3
a) Libraries - United States - Data processing b) Microcomputers - United States c) računalništvo d) osebni računalniki e) nakup f) vzdrževanje g) življenska doba h) programska oprema i) zakonodaja j) strojna oprema k) izbira l) priročniki

681.3.001.37
COBISS-ID 22956549

91.
HRIBAR, Peter
        Spletne strani : Zvijače in nasveti / Peter Hribar. - Nova Gorica : Flamingo Založba, 2001. - 100 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 961-6176-50-1
a) računalništvo b) grafično oblikovanje c) spletna stran d) povezovanje e) bitne slike f) priročniki

681.324
COBISS-ID 243567

92.
HUBBARD, John Rast, 1943-
        Schaum's outline of theory and problems of data structures with Java / John R. Hubbard. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - VIII, 369 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

Kazalo
ISBN 0-07-136128-6
a) Java (Computer program language) b) Data structures (Computer science) c) računalništvo d) programski jeziki e) Java f) strukture podatkov g) Web programiranje h) učbeniki za visoke šole

519.682(075.8)
COBISS-ID 22940165

93.
HUSS, David
        Corel Photo-Paint 10 : the official guide / Dave Huss. - New York : Osborne/McGRaw-Hill, cop. 2001. - XXII, 644 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-212752-X
a) Corel Photo-Paint (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Photo-Paint 10 e) računalniška grafika f) digitalne slike g) urejanje slik h) filtri i) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 22888965

94.
        INFORMATION theory and the brain / edited by Roland Baddeley, Peter Hancock, Peter Foldiak. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XIII, 344 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 318-340. - Kazalo
ISBN 0-521-63197-1
a) Neural networks (Neurobiology) b) Neural networks (Computer science) c) Information theory in biology d) Neural networks (Neurobiology) e) Information theory in biology f) Neural networks (Computer science) g) informatika h) računalništvo i) nevronske mreže j) nevrobiologija k) biologija l) psihologija m) informacijska teorija n) priročniki

004.8:007:<577.25+616.8>
COBISS-ID 23059461

95.
INTERNATIONAL Conference on Scientific and Statistical Database Management (10 ; 1998 ; Capri)
        Proceedings / Tenth International Conference on Scientific and Statistical Database Management, July 1-3, 1998, Capri, Italy ; sponsored by Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica ... ; . - Washington ; Brussels ; Tokyo : IEEE Computer Society, cop. 1998. - XI, 271 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-8186-8575-1
a) Database design - Congresses b) Database management - Congresses c) Science - Data processing - Congresses d) Statistics - Data processing - Congresses e) računalništvo f) baze podatkov g) upravljanje baz h) znanstvene baze i) lastnosti baz j) večdimenzionalne baze k) poizvedovalni jeziki l) animacije m) skladiščenje podatkov n) statistične baze o) zborniki

681.3.07(061.3)
COBISS-ID 22733061

96.
KARLINS, David
        The complete idiot's guide to Macromedia Flash 5 / David Karlins ; with artwork by Paul Mikulecky. - Indianapolis : Que, a Division of Macmillan, 2001 . - XIII, 297 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Alpha books)

Kazalo
ISBN 0-7897-2442-1
a) računalništvo b) multimedia c) računalniški programi d) programska oprema e) Flash 5 f) računalniška grafika g) računalniške igre h) interaktivne strani i) Web strani j) animacije k) izdelava strani l) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 45584641

97.
        KNOWLEDGE, groupware, and the Internet / edited by David E. Smith. - Boston : Butterworth-Heinemann, cop. 2000. - XVI, 353 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Resources for the knowledge-based economy)

Kazalo
ISBN 0-7506-7111-4
a) Knowledge management b) Internet c) Knowledge management d) Information technology e) Organizational learning f) Internet g) Groupware (Computer software) h) računalništvo i) informatika j) znanje k) upravljanje z znanjem l) informacijska tehnologija m) internet n) groupware o) sodelovanje p) skupinsko delo q) učeči sistemi r) učenje s) pregledno delo

659.2:681.3
COBISS-ID 22955781

98.
KOHONEN, Teuvo
        Self-organizing maps / Teuvo Kohonen. - 3rd ed. - Berlin : Springer, cop. 2001. - XX, 501 str. : 129 str. ; 24 cm. - (Springer series in information sciences, ISSN 0720-678X ; 30)

Kazalo
ISBN 3-540-67921-9
a) računalništvo b) nevronske mreže c) nevronsko modeliranje d) SOM - Self Organizing Maps e) matematične osnove f) mrežni algoritmi g) fiziološki mehanizmi h) metode učenja i) računalniški programi j) primeri uporabe k) pregled literature l) pregledno delo

681.324:612.82
COBISS-ID 22947077

99.
KORPER, Steffano
        The E-commerce book : building the E-empire / Steffano Korper, Juanita Ellis. - 2nd ed. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XIV, 248 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-12-421161-5
a) Electronic commerce b) Business enterprises - Computer networks c) računalništvo d) računalniške mreže e) elektronsko poslovanje f) prodaja g) trženje h) globalizacija i) podjetja j) varnost poslovanja k) avkcije l) informacijska družba m) informacijske tehnologije n) trgovina o) pregledno delo

659.2:681.324
COBISS-ID 23342597

100.
KRUG, Steve
        Don't make me think! : a common sense approach to Web usability / Steve Krug. - Indianapolis : Que, cop. 2000. - IX, 195 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Circle.com library)

Način dostopa (URL): http://www.circle.com/krugbook. - Kazalo
ISBN 0-78972-310-7
a) Web sites - Design b) Web sites - Evaluation c) računalništvo d) računalniške mreže e) Web strani f) uporabnost g) načrtovanje h) test uporabnosti i) priročniki

681.324.012
COBISS-ID 23322629

101.
LEVESQUE, Hector J., 1951-
        The logic of knowledge bases / Hector J. Levesque, Gerhard Lakemeyer. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2001. - XVIII, 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-262-12232-4
a) Knowledge representation (Information theory) b) Expert systems (Computer science) c) Logic, Symbolic and mathematical d) računalništvo e) informacijska tehnologija f) ekspertni sistemi g) predstavitve znanja h) logični jeziki i) znanje j) logične lastnsoti k) TELL operacije l) ASK operacije m) pregledno delo

659.2:681.3
COBISS-ID 23328773

102.
LOCKHART, Shawna D., 1957-
        Engineering design communication : conveying design through graphics / Shawna D. Lockhart, Cindy M. Johnson. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XXIII, 719 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-201-33151-9
a) Engineering design - Graphic methods b) Engineering graphics c) Engineering graphics d) Engineering design - Graphic methods e) računalništvo f) tehniško risanje g) računalniška grafika h) inženirsko načrtovanje i) grafične metode j) CAD k) ideje l) vizualizacija m) skiciranje n) modeliranje o) implementacije p) dokumentacija q) animacije r) predstavitvena grafika s) priročniki

681.3.087:744
COBISS-ID 23317509

103.
LOSHIN, Pete
        Big book IP telephony RFCs / compiled by Pete Loshin. - San Diego : Morgan Kaufmann, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

Ov. in hrbtni nasl.: Big book of IP telephony RFCs. - Kazalo
ISBN 0-12-455855-0
a) računalništvo b) računalniške mreže c) internet telefonija d) prenos signalov e) komunikacijski protokoli f) RFC - Request for Comments g) TCP/IP h) pregledno delo

681.324:621.395
COBISS-ID 22935557

104.
MAGRAB, Edward B.
        An engineer's guide to MATLAB / Edward B. Magrab ; contributing authors Shapour Azarm ... . - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 2000. - XIV, 694 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-13-011335-2 (broš.)
a) MATLAB b) računalništvo c) programiranje d) programski jeziki e) MATLAB f) aplikacije g) pretok podatkov h) kontrola pretoka i) grafika j) strojni elementi k) vibracije l) kontrolni sistemi m) mehanika tekočin n) prenos toplote o) optimizacija p) statistika q) priročniki

004.43 MATLAB
COBISS-ID 2122324

105.
MARCO, David, 1967-
        Building and managing the meta data repository : a full lifecycle guide / David Marco. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XXI, 392 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Building and managing the meta data repository . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-471-35523-2 (broš.)
a) Database management b) Database design c) računalništvo d) baze podatkov e) meta podatki f) shranjevanje podatkov g) gradnja skladišč podatkov h) upravljanje podatkovnih baz i) ekonomski vidik j) povračilo investicije k) standardi l) organizacija baz m) pregledno delo

681.3.02
COBISS-ID 23381765

106.
MARGULIS, Dan, 1951-
        Professional Photoshop 6 : the classic guide to color correction / Dan Margulis. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XIV, 353 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
- - Professional Photoshop 6 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-471-40399-7
a) Adobe Photoshop b) Color computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) Photoshop 6 f) obdelava bitnih slik g) korekcija barv h) kontrasti i) posebni učinki j) RGB - Red, Green, Blue k) CMYK - Cyan Magenta Yellow Black l) HSB - Hue, Saturation, Brightness m) LAB - Line Adapter Base n) priročniki

681.3.06:77.04
COBISS-ID 23295493

107.
        MASTERING information management / academic editors Donald A. Marchand, Thomas H. Davenport. - London : Financial Times/Prentice Hall, 2000. - X, 362 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Financial Times. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali
ISBN 0-273-64352-5
a) Information resources management b) Information resources management c) računalništvo d) informatika e) informatika f) informacijska tehnologija g) MIS h) management i) podjetje j) uspešnost poslovanja k) znanje l) organizacijske strukture m) elektronsko poslovanje n) človeški kapital o) strategija p) inovacije q) učeča se organizacija r) praksa s) case study t) pregledno delo

659.2:681.3
COBISS-ID 10761190

108.
MATA-Toledo, Ramon A.
        Schaum's outline of fundamentals of relational databases / Ramon A. Mata-Toledo, Pauline K. Cushman. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - VI, 249 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

Kazalo
ISBN 0-07-136188-X
a) Relational databases b) Database design c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) programska oprema f) upravljanje baz g) DBMS - DataBase Management Systems h) SQL jeziki i) učbeniki za visoke šole

681.3.07(075.8)
COBISS-ID 22939909

109.
MATA-Toledo, Ramon A.
        Schaum's outline of fundamentals of SQL programming / Ramon A. Mata-Toledo, Pauline K. Cushman. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - IX, 314 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

Kazalo
ISBN 0-07-135953-2
a) SQL (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) SQL programiranje e) relacijske baze podatkov f) DBMS g) učbeniki za visoke šole

519.681/.682
COBISS-ID 22940677

110.
MATENA, Vlada
        Applying enterprise JavaBeans : compoment-based development for the J2EE platform / Vlada Matena, Beth Stearns. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2001. - XXV, 436 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Java series)

Kazalo
ISBN 0-201-70267-3
a) računalništvo b) programski jeziki c) JavaBeans d) objektno orientirano programiranje e) računalniške mreže f) varnostni ukrepi g) priročniki

519.681/.682
COBISS-ID 22953733

111.
MCBRIDE, P. K.
        Windows ME made simple / P. K. McBride. - Oxford : Made Simple, 2000. - IX, 182 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 0-7506-5237-3
a) Microsoft Windows Millennium Ed (Computer file) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows Me e) priročniki

004.45
COBISS-ID 23311365

112.
MCCLURE, Stuart
        Hacking exposed : network security secrets and solutions / Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz. - Berkeley : McGraw-Hill, cop. 1999. - XXVIII, 484 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-212127-0 (broš.)
a) Computer networks - Security measures b) Computer security c) Data protection d) računalništvo e) računalniške mreže f) varnost g) varnosti ukrepi h) varstvo podatkov i) priročniki

681.324.004.4
COBISS-ID 14918439

113.
MCFARLANE, Robert
        Advancing with AutoCAD Release 14 for Windows NT and Windows 95 / Bob McFarlane. - London : Arnold ; New York ; Toronto : J. Wiley & Sons, 1999. - 166 str. : ilustr. ; 28 cm

Ovojni nasl.: Advancing with AutoCAD R14 for Windows NT & Windows 95. - Hrbtni nasl.: Advancing with AutoCAD R14. - Kazalo
ISBN 0-340-74053-1 ISBN 0-470-35238-8 (Wiley)
a) AutoCAD b) AutoCAD (Computer file) c) Computer graphics d) Computer graphics e) računalništvo f) programska oprema g) AutoCAD R 14 h) Windows NT i) Windows 95 j) računalniška grafika k) risanje l) priročniki

681.3.06:744
COBISS-ID 23318789

114.
        MCSE training kit : designing Microsoft Windows 2000 network security : exam 70-220 / Microsoft. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - LIV, 739 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - MCSE designing Microsoft Windows 2000 network security : training kit. - 2 optična diska (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7356-1134-3
a) Microsoft Windows NT b) Computer networks - Security measures c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) računalniške mreže g) varnost omrežij h) načrtovanje i) varnostni ukrepi j) učbeniki

681.324.066(075)
COBISS-ID 22919941

115.
MEINEL, Carolyn P.
        The happy hacker : a guide to (mostly) harmless computer hacking / by Carolyn P. Meinel. - 3rd ed. - British Virgin Islands : Lexington & Concord Partners, cop. 1999. - 427 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-929408-25-X ISBN 0-929408-29-2 (broš.)
a) Computer hackers - Handbooks, manuals, etc b) Internet - Handbooks, manuals, etc c) Computer security d) računalništvo e) računalniški sistemi f) heker g) računalniški zanesenjaki h) varstvo sistmov i) priročniki

681.3.004.4
COBISS-ID 22675973

116.
MILLHOLON, Mary, 1969-
        Easy Web page creation / Mary Millhollon with Jeff Castrina. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XVII, 382 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7356-1187-4
a) Microsoft FrontPage b) Web sites - Design c) Web publishing d) računalništvo e) računalniške mreže f) Web strani g) domače strani h) načrtovanje i) Web založništvo j) programska oprema k) FrontPage l) priročniki

681.324
COBISS-ID 22918149

117.
MIRABITO, Michael M., 1956-
        The new communications technologies : applications, policy and impact / Michael M. A. Mirabito, Barbara L. Morgenstern. - 4th ed. - Boston : Focal Press, cop. 2001. - XIV, 266 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-240-80429-5
a) Telecommunication systems - Technological innovations b) računalništvo c) komunikacije d) telekomunikacijski sistemi e) moderne komunikacije f) računalniška tehnologija g) optična vlakna h) telefonska omrežja i) satelitske komunikacije j) mobilne komunikacije k) brezžične komunikacije l) iskanje informacij m) namizno založništvo n) interaktivni sistemi o) Internet p) WWW q) pregledno delo

681.323/.324
COBISS-ID 23367941

118.
        NAMESTIMO Linux : priročnik za namestitev operacijskega sistema Linux / Aleš Košir ... . - Ljubljana : Pasadena, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - IV, 83 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
- - Pingo Linux : najbolj razširjena distribucija Linuxa na svetu, Red Hat Linux 6.2, s slovenskim namestitvenim programom : namizje KDE 1.1.2 v slovenščini. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 961-6361-02-3
a) Linux (operacijski sistem) - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) namestitev f) priročniki

681.3.066(035)
COBISS-ID 110398976

119.
NGUYEN, Hung Quoc
        Testing applications on the Web : test planning for Internet-based systems / Hung Q. Nguyen. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XIV, 402 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-39470-X (broš.)
a) Application software - Testing b) World Wide Web c) računalništvo d) računalniške mreže e) Web aplikacije f) testiranje g) preskušanje h) metodologije preskušanja i) tehnologija j) priročniki

681.324.001.4
COBISS-ID 23322373

120.
        PARALLEL image processing / T. Braunl ... . - Berlin : Springer, cop. 2001. - IX, 203 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-540-67400-4
a) Image processing - Digital techniques b) Parallel processing (Electronic computers) c) računalništvo d) obdelava slik e) uporaba algoritmov f) paralelni algoritmi g) točkovni operatorji h) lokalni operatorji i) detekcija robov j) segmentacija k) prepoznavanje teksture l) pregledno delo

681.327.11
COBISS-ID 23342085

121.
PAUNOVIĆ, Stanko
        Računalni elektronički laboratorij : uporaba programa Electronics Workbench / . - Zagreb : CadCam Design Centar, 1997. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm + 1 disketa

Avtorja navedena na hrbtu nasl. str. - Kazalo
ISBN 953-6641-00-3
a) računalništvo b) programska oprema c) Electronics Workbench d) programska okolja e) MS - DOS f) Windows g) Macintosh h) elektronski sklopi i) načrtovanje j) učbeniki

681.3.06:621.38.049
COBISS-ID 23346949

122.
        PERVASIVE computing handbook / Uwe Hansmann ... ; forewords by Philippe Kahn and Nick Shelness. - Berlin : Springer, cop. 2001. - XIX, 409 str. : XIX, 409 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-67122-6
a) računalništvo b) prodorno programiranje c) principi programiranja d) vplivi okolja e) programska oprema f) programski jeziki g) operacijski sistemi h) Windows CE i) Palm OS j) Symbian EPOC k) Java Card l) računalniške mreže m) pregledno delo

519.681
COBISS-ID 22948869

123.
        REGULATING the global information society / edited by Christopher T. Marsden. - London ; New York : Routledge, 2000. - XIX, 364 str. ; 24 cm. - (Routledge/Warwick studies in globalisation)

Kazalo
ISBN 0-415-24217-7 (vezano) ISBN 0-415-24218-5 (broš.)
a) Computer networks - Law and legislation b) Telecommunication - Law and legislation c) Digital communications d) Information society e) informatika f) telekomunikacije g) digitalne komuniakcije h) informacijska družba i) računalniške mreže j) zakonodaja k) regulativa l) globalizacija m) priročniki

316.77:004.7:34
COBISS-ID 23017989

124.
REINHARDT, Robert, 1973-
        Flash 5 bible / Robert Reinhardt and Jon Warren Lentz. - New York : Hungry Minds, cop. 2001. - XXXIX, 1299 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Flash 5 bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-3515-3
a) Flash (Computer file) b) Computer simulation c) Interactive multimedia d) računalništvo e) programska oprema f) Flash 5 g) računalniška grafika h) animacije i) multimedia j) interaktivne strani k) priročniki

004.42
COBISS-ID 23350021

125.
REISS, Eric L., 1954-
        Practical information architecture : a hands-on approach to structuring successful websites / Eric L. Reiss. - Harlow : Addison Wesley, cop. 2000. - XV, 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-201-72590-8
a) Web sites - Design b) Web site development c) računalništvo d) računalniške mreže e) Web strani f) arhitektura informacij g) domače strani h) izdelava domačih strani i) priročniki

681.324
COBISS-ID 23324165

126.
ROBERTS, Ralph
        REBOL for dummies / by Ralph Roberts. - Foster City : IDG, cop. 2001. - XXIV, 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo
- - REBOL for dummies . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-0745-1
a) REBOL (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Rebol e) priročniki

519.682
COBISS-ID 22888709

127.
ROVAN, Jože, 1953-
        Analiza podatkov s SPSS za Windows / Jože Rovan, Tomaž Turk. - 1. izd. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2001 (Ljubljana : Copis). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6343-85-8
a) Podatkovne baze - Obdelava - Računalniški programi - Učbeniki za visoke šole b) SPSS za Windows (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) programska oprema e) SPSS f) windows okolje g) statistična analiza h) analiza podatkov i) podatkovne datoteke j) učbeniki za visoke šole

004.42:311.1(075.8)
COBISS-ID 111367936

128.
SALUS, Peter H.
        Big book of IPv6 addressing RFCs / compiled by Peter H. Salus. - San Diego : Morgan Kaufmann, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-12-616770-2
a) TCP/IP (Computer network protocol) b) Internet c) Internet d) TCP/IP (Computer network protocol) e) računalništvo f) računalniške mreže g) Internet h) World Wide Web i) IP naslovi j) IP v 6 naslavljanje k) RFC - Request for Comments l) komunikacijski protokoli m) pregledno delo

681.324
COBISS-ID 23364357

129.
SCHNEIER, Bruce, 1963-
        Secrets and lies : digital security in a networked world / Bruce Schneier. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XV, 412 str. : tabele ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-25311-1 (cloth)
a) Computer security b) Computer networks - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) Internet f) svetovni splet g) World Wide Web h) WWW i) varstvo podatkov j) varnost podatkov k) varnostni ukrepi l) zaščita podatkov m) tveganje n) računalniški kriminal

681.324.004.4
COBISS-ID 783230

130.
SMALL, Peter
        Lingo sorcery : the magic of lists, objects, and intelligent agents / Peter Small. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999. - XXII, 567 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-98615-1 (broš.) ISBN 0-471-96302-X
a) Director (Computer file) b) Director (Computer file) c) Lingo (Computer program language) d) Intelligent agents (Computer software) e) Lingo (Computer program language) f) Intelligent agents (Computer software) g) računalništvo h) programski jeziki i) Lingo j) multimedijski sistemi k) objektno programiranje l) priročniki

519.682
COBISS-ID 23318533

131.
        SOFT computing in industrial applications / Yukinori Suzuki ... (eds.). - London : Springer, cop. 2000. - XV, 670 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-85233-293-X
a) računalništvo b) mehka logika c) industrijske aplikacije d) računalniška inteligenca e) inteligentni krmilni sistemi f) fuzzy logika g) fuzzy modeli h) dinamični sistemi i) nevronska omrežja j) razvojno računanje k) verjetnostno računanje l) obdelava slik m) vmesniki n) zborniki

007.52(061.3)
COBISS-ID 5672726

132.
STEIN, Lincoln D., 1960-
        Network programming with Perl / Lincoln Stein. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2001. - XXIII, 754 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-201-61571-1
a) Perl (Computer program language) b) Internet programming c) računalništvo d) programski jeziki e) Perl f) računalniške mreže g) Web programiranje h) priročniki

519.682:681.324
COBISS-ID 22953221

133.
STERNE, Jim
        Customer service on the Internet : building relationships, increasing loyalty, and staying competitive / Jim Sterne. - 2nd ed. - New York ; Chichester : J. Wiley : Wiley Computer Publishing, cop. 2000. - XVI, 351 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Internet business / Wiley) (Wiley computer publishing : timely, practical, reliable)

Dostopno tudi na: www.wiley.com/compbooks Dostopno tudi na: www.targeting.com. - Kazalo
ISBN 0-471-38258-2 (pbk)
a) Internet (računalniško omrežje) - Potrošniški interesi - Priročniki b) Customer services - Data processing c) Customer services - Communication systems d) Internet (Computer network) e) Internet marketing f) World Wide Web g) Potrošniki - Storitve - Dostop - Priročniki h) Potrošniki - Komunikacijske mreže - Zadovoljevanje - Priročniki i) Potrošniki - Informacijska omrežja - Informacijski servisi - Priročniki j) Potrošniška družba - Konkurenčna prednost - Računalniško komuniciranje - Priročniki k) Računalništvo - Internet - World Wide Web - Priročniki l) Računalništvo - WWW - Računalniške mreže - Priročniki m) Svetovni splet - Storitvene dejavnosti - Potrošniki - Priročniki n) računalništvo o) računalniške mreže p) Internet q) storitvene dejavnosti r) potrošnik s) storitve t) marketing u) trženje v) komunikacija w) elektronsko poslovanje x) promocija y) psihologija osebnosti z) priročniki

681.324
COBISS-ID 5218076

134.
ŠTRANCAR, Matjaž
        Iskanje v internetu : navodila za iskanje spletnih strani, datotek in informacij v internetu / Matjaž Štrancar. - 1. izd. - Izola : Desk, 2001. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ž)

Kazalo
ISBN 961-6002-64-3
a) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) Internet e) iskalniki f) imeniki g) iskanje informacij h) priročniki

681.324
COBISS-ID 110662656

135.
ŠULER, Aleš
        Adobe Illustrator 9.0 / Aleš Šuler. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2000. - 195 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 961-6176-49-8
a) računalniški programi - Adobe Ilustrator b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) Adobe Illustrator 8.0 f) Adobe Illustrator 9.0 g) bitne slike h) obdelave slik i) pripomočki za risanje j) Bezierove krivulje k) plasti l) polnila m) barvila n) obrisi o) transformacije p) palete q) Pathfindel r) Align s) Transform t) Character u) filtri v) grafikoni w) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 3092787

136.
ŠULER, Aleš
        Adobe Photoshop 6.0 / Aleš Šuler. - Nova Gorica : Flamingo, 2001. - 228 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 961-6176-51-X
a) računalništvo b) programska oprema c) Adobe Photoshop 6.0 d) računalniška grafika e) obdelava bitnih slik f) digitalne slike g) urejanje slik h) plasti i) filtri j) barve k) posebni učinki l) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 3962910

137.
TAYLOR, Jim
        DVD demystified / Jim Taylor. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XXII, 691 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - DVD demystified . - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-07-135026-8
a) DVDs b) Digital video c) Optical storage devices d) računalništvo e) strojna oprema f) optični nosilci informacij g) DVD - Digital Vesrsatile Disc h) digitalni večslojni disk i) avdio j) video k) tehnologije DVD-ja l) lastnosti m) primerjave n) težave o) lasersko zapisovsanje zvoka p) priročniki

681.327.6
621.377.6
COBISS-ID 22941957

138.
        TRENDS in functional programming / edited by Greg Michaelson, Phil Trinder and Hans-Wolfgang Loidl. - Bristol ; Portland : Intellect, cop. 2000. - XII, 174 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-84150-024-0
a) Functional programming (Computer science) - Congresses b) računalništvo c) funkcionalno programiranje d) vzporedni sistemi e) aplikacije f) teorija g) pregledno delo

519.681
COBISS-ID 22888197

139.
TURNER, Peter R., 1948-
        Guide to scientific computing / Peter R. Turner. - 2nd ed. - Basingstoke ; London : Macmillan, 2000. - IX, 301 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-333-79450-8
a) Numerical analysis b) računalništvo c) numerične analize d) število predstavitev e) število napak f) interpolacije g) numerični računi h) diferencialne enačbe i) linearne enačbe j) pregledno delo

519.61/.64
COBISS-ID 23405061

140.
VEEN, Jeffrey
        The art & science of Web design / Jeffrey Veen. - Indianapolis : New Riders, cop. 2001. - XI, 259 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7897-2370-0
a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) Web strani e) načrtovanje f) oblikovanje g) izdelava h) priročniki

681.324.012
COBISS-ID 23324421

141.
WAGON, Stan
        Mathematica in action / Stan Wagon. - 2nd ed. - New York : Springer : The Electronic Library of Science, cop. 2000. - XVI, 592 str., <8> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazali
- - Mathematica in action . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. iz enote
ISBN 0-387-98684-7
a) računalniška matematika - računalniški programi - Mathematica b) računalništvo c) programska oprema d) Mathematica e) aplikacije f) obdelava podatkov g) numerične metode h) teorija števil i) priročniki

681.3.06:51.61/.64
COBISS-ID 45667841

142.
        WAP - the Wireless Application Protocol : writing applications for the mobile Internet / Sandeep Singhal ... . - Boston : Addison-Wesley, cop. 2001. - XX, 678 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 627-641. - Kazalo
ISBN 0-201-70311-4
a) Computer network protocols b) Internet c) Wireless communication systems d) Mobile communication systems e) Wireless Application Protocol (Computer network protocol) f) računalništvo g) računalniške mreže h) Internet i) komunikacijski sistemi j) mobilni k) brezžični l) mrežni protokoli m) WAP n) televizija o) pregledno delo

681.324
COBISS-ID 23349509

143.
WEST, Ray
        Dreamweaver UltraDev : the complete reference / Ray West, Tom Muck and Tom Allen. - New York : Osborne/McGraw-Hill, cop. 2001. - XIX, 842 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Dreamweaver UltraDev . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-07-213017-2
a) Dreamweaver (Computer file) b) Web site development c) računalništvo d) računalniške mreže e) domače strani f) Web strani g) načrtovanje h) izdelava i) programska oprema j) Dreamweaver UltraDev 4 k) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 23351813


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


144.
DAVIDSON, Keay
        Carl Sagan : a life / Keay Davidson. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1999. - XX, 540 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-39536-6
a) Sagan, Carl (1934-) b) Astronomers - United States - Biography c) astronomija d) Carl Sagan e) biografija

52(081) Sagan C.
COBISS-ID 23277061

145.
ECOLE de physique. Session (70 ; 1998 ; Les Houches)
        Astronomie spatiale infrarouge, aujourd'hui et demain = Infrared space astronomy, today and tomorrow / Ecole de Physique des Houches - UJF & INPG - Grenoble, Les Houches, Session LXX, 3-28 August 1998 ; edited by F. Casoli, J. Lequeux and F. David. - Les Ulis ; Cambridge (Mass.) : EDP Sciences ; Berlin : Springer, cop. 2000. - XXXIV, 449 str. : ilustr. ; 23 cm

Na nasl. str. tudi: A NATO Advanced Study Institute. - Besedilo v angl., uvodni del v franc.
ISBN 2-86883-469-8 (EDP Sciences) ISBN 3-540-67386-5 (Springer)
a) Infrared astronomy - Congresses b) astrofizika c) astronomija d) infrardeča spektrometrija e) ISO satelit f) ISOCAM g) analiza podatkov h) izvengalaktična opazovanja i) sončni sistem j) zvezde k) galaksije l) medzvezdni prostor m) kozmologija n) zborniki

52:543.422.3-74
COBISS-ID 23358213

146.
ELLERY, Alex
        An introduction to space robotics / Alex Ellery. - London : Springer ; Chichester : Praxis, cop. 2000. - XVIII, 663 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer-Praxis books in astronomy and space sciences)

Kazalo
ISBN 1-85233-164-X
a) astronomija b) raziskovanje vesolja c) roboti d) robotsko raziskovanje e) tele roboti f) robotski manipulatorji g) dinamika h) kinematika i) krmilni sistemi j) robotski vid k) obdelava slik l) komunikacije robot-vesoljsko vozilo m) pregledno delo

52:007.52
COBISS-ID 22969861

147.
LIVIO, Mario, 1945-
        The accelerating universe : infinite expansion, the cosmological constant and the beauty of the cosmos / Mario Livio. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XIV, 274 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-32969-X
a) Cosmology b) astronomija c) kozmologija d) nastanek vesolja e) širjenje vesolja f) evolucija vesolja g) modeli

524.8
COBISS-ID 22427397

148.
        The MANY faces of neutron stars / edited by R. Buccheri, J. van Paradijs, M. A. Alpar. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XIV, 608 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 515)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on the Many Faces of Neutron Stars, Lipari, Italy, September 30-October 11, 1996"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
ISBN 0-7923-5194-0
a) Neutron stars - Congresses b) astronomija c) nevtronske zvezde d) struktura e) radiopulzarji f) x-žarkovne dvojne zvezde g) priročniki

524.354.3/.6
COBISS-ID 22485253

149.
MITTON, Simon
        Astronomija / Simon in Jacqueline Mitton ; . - Radovljica : Didakta, 1999 (Nova Gorica : Soča). - 160 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Oxford)

Prevod dela: The young Oxford book of astronomy. - Besednjak: str. 154-156. - Kazalo
ISBN 961-6214-42-X
a) Astronomija b) Vesolje c) astronomija d) raziskovanje vesolja e) opazovanje vesolja f) osončje g) zvezde h) galaksije i) vesolje j) enciklopedije

52(031)
COBISS-ID 78113024

150.
MOORE, Patrick
        Exploring the night sky with binoculars / Patrick Moore. - 4th ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - VI, 213 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-79053-0 ISBN 0-521-79390-4 (broš.)
a) Astronomy - Observers' manuals b) astronomija c) opazovanje zvezd d) dvojne zvezde e) spremenljive zvezde f) klastri g) nebule h) galaksije i) ozvezdja j) sonce k) sončni mrki l) luna m) planeti n) kometi o) utrinki p) priročniki

523/524
COBISS-ID 22664709

151.
        MULTIMEDIA cartography / William Cartwright, Michael P. Peterson, Georg Gartner (eds.). - Berlin : Springer, cop. 1999. - XVIII, 343 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
- - Multimedia cartography . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-540-65818-1
a) Multimedia cartography b) kartografija c) multimedijske preslikave d) informacijski vmesniki e) elementi kartografije f) načrtovanje proizvodov g) multimedijski atlas h) Web atlas i) digitalni atlas j) 3D kartografija k) pregledno delo

528.9:681.3
COBISS-ID 110714112

152.
NATO Advanced Study Institute on Variable Stars as Essential Astrophysical Tools (1998 ; Cesme, Turkey)
        Variable stars as essential astrophysical tools / ; edited by Cafer Ibanoglu. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2000. - XVI, 825 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series C: Mathematical and physical sciences ; vol. 544)

Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7923-6083-4
a) Variable stars - Congresses b) Astroseismology - Congresses c) astrofizika d) astroseizmologija e) spremenljive zvezde f) struktura zvezde g) pulziranje h) rotiranje zvezde i) hidrodinamika j) evolucija k) zbiranje podatkov l) analiza trendov m) teoretični modeli n) bele pritlikavke o) binarne zvezde p) satelitska opazovanja q) zborniki

524.33/.38
COBISS-ID 22491909

153.
VOIT, Mark
        Hubble Space Telescope : new views of the universe / by Mark Voit. - New York : H. N. Abrams : Smithsonian Institution : The Space Telescope Science Institute, cop. 2000. - 64 str. : ilustr. ; 37 cm

ISBN 0-8109-2923-6 (broš.) ISBN 0-8109-3447-7
a) Hubble, Edwin Powell (1889-1953) - Teleskopi b) Hubble Space Telescope (Spacecraft) c) Universe - Pictorial works d) astronomija e) vesoljska opazovanja f) Hubblov teleskop g) fotografije h) planeti i) zvezde j) galaksije k) vesolje

520.2:681.751.2
COBISS-ID 13986194


53 FIZIKA.


154.
ALEKSANDROU, Andreas N.
        Principles of fluid mechanics / Andreas N. Alexandrou. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XII, 573 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-13-801762-X
a) fizika b) mehanika tekočin c) odprti sistemi d) zaprti sistemi e) kinematika f) deformacije g) sistemi h) dimenzijska analiza i) natančne rešitve j) eksperimentalne rešitve k) pretoki l) rotirajoči fluidi m) stisljivost n) računalniške metode o) učbeniki

532.5
COBISS-ID 22905861

155.
ANDERSON, John David
        Fundamentals of aerodynamics / John D. Anderson. - 3rd ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2001. - XX, 892 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill series in aeronautical and aerospace engineering)

Bibliografija: str. 877-881. - Kazalo
ISBN 0-07-237335-0
a) Aerodynamics b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letenje f) aerodinamika g) matematični modeli h) pretoki zraka i) numerične tehnike j) pregledno delo

533.6:629.7
COBISS-ID 23307781

156.
ANDERSON, John David
        A history of aerodynamics and its impact on flying machines / John D. Anderson. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XII, 478 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge aerospace series ; 8)

Kazalo
ISBN 0-521-45435-2 ISBN 0-521-66955-3 (broš.)
a) Aerodynamics - History b) fizika c) aerodinamika d) aeronavtika e) letala f) zgodovinski pregled g) pregledno delo

533.6:629.7.05(091)
COBISS-ID 23307269

157.
BATCHELOR, George Keith
        An introduction to fluid dynamics / by G. K. Batchelor. - 2nd pbk. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XVIII, 615 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge mathematical library)

Kazalo
ISBN 0-521-66396-2
a) Fluid dynamics b) Fluid dynamics c) fizika d) dinamika fluidov e) fluidi f) fizikalne lastnosti g) kinematika h) enačbe gibanja i) viskoznost j) nestisljive tekočine k) teorija pretoka l) vrtinčenje m) učbeniki

532.5
COBISS-ID 5764374

158.
BLACKSTOCK, David T.
        Fundamentals of physical acoustics / David T. Blackstock. - New York : Wiley, 2000. - XXI, 541 str. : ilustr. ; 25 cm

"A Wiley-Interscience publication.". - Kazalo
ISBN 0-471-31979-1
a) Sound b) fizikalna akustika c) valovanje d) zvočno valovanje e) enačbe f) prenos zvoka g) strune h) membrane i) zaprti prostor j) zvok k) rogovi l) sferično valovanje m) cilindrični valovi n) vodniki o) učbeniki

531/534
COBISS-ID 22579973

159.
BUECHE, Frederick J., 1923-
        Schaum's easy outlines. College physics / by Frederick J. Bueche and Eugene Hecht ; abridgement editor, George J. Hademenos. - New York : McGraw-Hill, 2000. - VI, 138 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Schaum's outline series)

"Based on Schaum's Outline of college physics.". - Kazalo
ISBN 0-07-052711-3 (broš.)
a) Physics - Outlines, syllabi, etc b) Physics - Study guides c) fizika d) mehanika e) elastičnost f) fluidi g) toplota h) temperatura i) termodinamika j) valovanje k) elektrika l) magnetizem m) optika n) učbeniki

53(075.8)
COBISS-ID 22614021

160.
CHAIKIN, P. M.
        Principles of condensed matter physics / P. M. Chaikin, T. C. Lubensky. - 1st paperback ed. (with corrections). - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XX, 699 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-43224-3 ISBN 0-521-79450-1 (broš.)
a) Condensed matter b) fizika kondenzirane snovi c) kristalne strukture d) sipanje svetlobe e) termodinamika f) statistična mehanika g) fazni prehodi h) teorija polja i) kritični pojavi j) renormalizacijske grupe k) elastičnost l) dinamika m) hidrodinamika n) topološki defekti o) solitoni p) učbeniki

538.9
COBISS-ID 22673413

161.
        COMPREHENSIVE mass metrology / edited by Manfred Kochsiek, Michael Glaser. - Weinheim ; New York : Wiley-VCH, 2000. - 561 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazala
ISBN 3-527-29614-X
a) Mass (Physics) - Measurement b) Mensuration c) Mass (Physics) - Measurement d) fizika e) masa f) meritve g) določevanje mase h) standardi i) tehtnice j) gostota k) sila l) tlak

531.42:389
COBISS-ID 22430981

162.
        CURRENT topics in astrofundamental physics : primordial cosmology / edited by N. Sanchez and A. Zichichi. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XXXIX, 744 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 511)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Current Topics in Astrofundamental Physics: Primordial Cosmology, Erice, Italy, 4-15 September 1997"--predgovor. - "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5045-6
a) Inflationary universe - Congresses b) Astrophysics - Congresses c) Cosmic background radiation - Congresses d) astronomija e) astrofizika f) kozmologija g) nastanek vesolja h) kozmično mikrovalovanje i) temna snov j) fraktali k) kritični pojavi l) galaksije m) porazdelitev snovi n) nevtrini o) zborniki

539.12:524.8
COBISS-ID 22480389

163.
DOICU, Adrian
        Acoustic and electromagnetic scattering analysis using discrete sources / Adrian Doicu, Yuri A. Eremin, Thomas Wriedt. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XIII, 317 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-12-219740-2
a) Sound-waves - Scattering - Mathematics b) Electromagnetic waves - Scattering - Mathematics c) fizika d) zvočno valovanje e) elektromagnetni valovi f) sipanje g) funkcionalne analize h) Helmholtzova enačba i) teorija akustike j) Maxwellove enačbe k) elektromagnetna teorija l) diskretni viri m) pregledno delo

534-7+537.86
COBISS-ID 22872069

164.
ECOLE de physique. Session (69 ; 1998 ; Les Houches)
        Aspects topologiques de la physique en basse dimension = Topological aspects of low dimensional systems : Ecole de Physique des Houches - UJF & INPG - Grenoble, Les Houches, Session LXIX, 7-31 July 1998 / edited by A. Comtet ... . - Les Ulis ; Cambridge (Mass.) : EDP Sciences ; Berlin : Springer, cop. 1999. - XXXIV, 909 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v angl., uvodni del v franc. - Na nasl. str. tudi: A NATO Advanced Study Institute. - Kazalo
ISBN 2-86883-424-8 (EDP Sciences) ISBN 3-540-66909-4 (Springer)
a) Topology - Congresses b) Mathematical physics - Congresses c) matematična fizika d) topologija e) fizika delcev f) kvantni Hallov efekt g) Chern-Simonsova teorija h) generalizirana statistika i) teorija polja j) super prevodnost k) DNA molekula l) topološka kvantna števila m) vrtinci n) zborniki

51:53(063)(066)
COBISS-ID 23357701

165.
FAHY, Frank J.
        Foundations of engineering acoustics / Frank Fahy. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XIX, 443 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-12-247665-4
a) Acoustical engineering b) fizika c) tehnična akustika d) zvok e) impedanca f) intenziteta zvoka g) energija zvoka h) absorbcija i) absorberji zvoka j) širjenje zvoka k) fluidi l) vodniki m) zaprt prostor n) prenos zvoka o) sipanje p) odboj q) frekvenčna analiza

534.1/.8
COBISS-ID 22907909

166.
GERADIN, Michel, 1945-
        Flexible multibody dynamics : a finite element approach / Michel Geradin, Alberto Cardona. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XII, 327 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-48990-5
a) Machinery, Dynamics of - Mathematical models b) Finite element method c) Finite element method d) Aerodynamics - Mathematical models e) Astrodynamics - Mathematical models f) Robots - Dynamics - Mathematical models g) Rotational motion (Rigid dynamics) - Mathematical models h) fizika i) strojni elementi j) dinamika k) matematični modeli l) metoda končnih elementov m) analize mehanizmov n) gibanje o) dinamika togih teles p) spoji elementov q) pregledno delo

531.3:621.8
COBISS-ID 22983941

167.
        HIGH-temperature superconductors and novel inorganic materials / edited by G. Van Tendeloo, E. V. Antipov, S. N. Putilin. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XII, 307 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Partnership sub-series 3,. High technology ; vol. 62)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on High Temperature Superconductors and Novel Inorganic Materials Engineering, Moscow, Russia, March 24-29, 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-5345-5
a) High temperature superconductors - Congresses b) Inorganic compounds - Congresses c) Inorganic compounds - Congresses d) High temperature superconductors - Congresses e) materiali f) visokotemperaturni superprevodniki g) sinteze h) strukture i) fizikalne lastnosti j) kemijske lastnsoti k) novi anorganski materiali l) priročniki

538.945
COBISS-ID 22479109

168.
        LEKSIKON fizike / . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 ( : Mladinska knjiga). - 199 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mali leksikoni)

Prevod in priredba dela: The Hutchinson pocket dictionary of physics
ISBN 86-11-15841-5
a) Fizika - Leksikoni b) fizika c) enciklopedični slovar

53(03)
COBISS-ID 106966528

169.
LIND, V. Gordon
        Pocket guide to accompany Physics for scientists and engineers, fifth edition, Serway, Beichner / V. Gordon Lind. - Fort Worth : Saunders College, cop. 2000. - VI, 404, 33 str. : ilustr. ; 18 cm

Kazalo
ISBN 0-03-020974-9
a) Physics b) fizika c) meritve d) gibanje e) energija f) nihanje g) valovanje h) toplota i) toplotni stroji j) elektrika k) magnetizem l) optika m) relativnost n) kvantna mehanika o) atomska fizika p) jedrska fizika q) fizika delcev r) kozmologija s) priročniki

53(075.4)
COBISS-ID 22906117

170.
MORFEY, Christopher L.
        Dictionary of acoustics / Christopher L. Morfey. - San Diego, Calif. : Academic Press, 2001. - XVI, 430 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-12-506940-5
a) Sound - Dictionaries b) akustika c) enciklopedični slovar d) angleški

534(038)=111
COBISS-ID 22509317

171.
NATO Advanced Study Institute on Techniques and Concepts of High-Energy Physics (10th ; 1998 ; St. Croix, V.I)
        Techniques and concepts of high energy physics X / ; edited by T. Ferbel. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XI, 628 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series C,. Mathematical and physical sciences ; vol. 534)

Dodatek k nasl. na hrbtu nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5729-9
a) Astrophysics - Congresses b) Particles (Nuclear physics) - Congreses c) Particles (Nuclear physics) - Congresses d) fizika delcev e) elementarni delci f) standardni model g) kvantna kromodinamika h) razpadi i) kozmologija j) nevtrini k) eksperimentalne metode l) priročniki

539.12
COBISS-ID 22486277

172.
        NEAR-infrared dyes for high technology applications / edited by Siegfried Daehne, Ute Resch-Genger, Otto S. Wolfbeis. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998. - X, 458 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 3, High technology ; vol. 52)

"Published in cooperation with NATO Scientific and Environmental Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Syntheses, Optical Properties and Applications of Near-Infrared (NIR) Dyes in High Technology Fields, Trest, Czech Republic, September 24-27, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5101-0
a) Fluorescent probes - Congresses b) Infrared spectroscopy - Congresses c) Infrared technology - Congresses d) kemija e) barvila f) infrardeča spektroskopija g) sinteze h) optične lastnosti i) aplikacije j) biokemija k) biofizika l) analitska kemija m) tehnologija senzorjev n) nove kromofore o) priročniki

535-531-035.67
COBISS-ID 22484741

173.
        PHYSICS and materials science of vortex states, flux pinning and dynamics / edited by Ram Kossowsky ... . - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XIV, 771 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series, Series E: Applied sciences ; vol. 356)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5663-2
a) High temperature superconductors b) Spin-lattice relaxation c) Flux pinning d) Flux pinning e) Spin-lattice relaxation f) High temperature superconductors g) fizika h) materiali i) visokotemperaturni superprevodniki j) vrtinčasta stanja k) dinamika vrtincev l) fazni prehodi m) aplikacije n) zborniki

539.2:538.945
COBISS-ID 22486533

174.
PNUELI, David
        Fluid mechanics / David Pnueli and Chaim Gutfinger. - Premiere edition. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 1992. - XIII, 482 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-521-41704-X (vezano) ISBN 0-521-58797-2 (broš.)
a) Fluides, mecanique des b) mehanika tekočin c) statika tekočin d) obremenitve e) pretok tekočin f) Navier-Stokesove enačbe g) Bernoullijeva enačba h) turbulentni pretok i) stisljivi pretok j) učbeniki

532.5
COBISS-ID 1801492

175.
        QUANTUM field theory : perspective and prospective / edited by Cecile DeWitt-Morette and Jean-Bernard Zuber. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XIX, 403 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C. Mathematical and physical sciences ; vol. 530)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5672-1
a) Quantum field theory - Congresses b) Quantum field theory - Congresses c) fizika d) kvantna mehanika e) teorija kvantnega polja f) korelacijske funkcije g) variacijske metode h) renormalizacija i) nekomutativna geometrija j) supergravitacija k) zborniki

530.145
COBISS-ID 22475525

176.
RANT, Zoran
        Termodinamika : knjiga za uk in prakso / Zoran Rant. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000. - XXV, 607 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 591-597. - Kazali
ISBN 961-6238-47-7
a) Termodinamika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) termodinamika d) energija e) zakon termodinamike f) termodinamična stanja g) specifična toplota h) plinske zmesi i) idealni plini j) stisnjen zrak k) krožni procesi l) agregatna stanja m) pare n) viri toplote o) delovni procesi p) hladilni procesi q) kurilni procesi r) vlažen zrak s) zelo nizke temperature t) učbeniki za visoke šole

536.7(075.8)
COBISS-ID 110693120

177.
REDDY, Junuthula Narasimha, 1945-
        The finite element method in heat transfer and fluid dynamics / J. N. Reddy, D. K. Gartling. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 469 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-8493-2355-X
a) Fluid dynamics - Mathematical models b) Heat - Transmission - Mathematical models c) Finite element method d) fizika e) mehanika tekočin f) dinamika fluidov g) prenos toplote h) matematični modeli i) metoda končnih elementov j) pregledno delo

519.61/.64:<532.5+536.25>
COBISS-ID 23306501

178.
REITZ, John R.
        Foundations of electromagnetic theory / John R. Reitz, Frederick J. Milford, Robert W. Christy. - 4th ed. - Reading (Mass.) : Addison-Wesley, cop. 1993. - IX, 630 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-201-52624-7
a) Electromagnetic theory b) elektrotehnika c) magnetizem d) elektromagnetizem e) vektorska analiza f) elektrostatika g) elektrostatična polja h) dielektrični materiali i) elektrostatična energija j) električni tok k) magnetna polja l) magnetni materiali m) teorija magnetizma n) elektromagnetna indukcija o) magnetna energija p) elektromagnetne lastnosti q) Maxwellove enačbe r) elektromagnetna valovanja s) elektrodinamika t) pregledno delo

537.6/.8
COBISS-ID 23078149

179.
SCHNEIDER, Hatto
        Auswuchttechnik / Hatto Schneider. - 5. vollstandig neubearbeitete Aufl. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 344 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Buch)

Kazalo
ISBN 3-540-67564-7
a) strojništvo b) mehanska energija c) gibalna energija d) fizikalni principi e) rotirajoče naprave f) zgodovinski prikaz g) pregledno delo

531.6:62-13(091)
COBISS-ID 22969093

180.
SHABANA, Ahmed A., 1951-
        Computational dynamics / Ahmed A. Shabana. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XIV, 503 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 493-495. - Kazalo
ISBN 0-471-37144-0
a) Dynamics b) fizika c) dinamika d) kinematika e) navidezno delo f) numerične metode g) uporaba računalnika h) pregledno delo

531.3:681.3
COBISS-ID 23306245

181.
SIEKMANN, H. E.
        Stromungslehre : Grundlagen / H. E. Siekmann. - Berlin : Springer, 2000. - XI, 241 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer-Lehrbuch)

Kazalo
ISBN 3-540-66851-9
a) fizika b) mehanika fluidov c) hidrostatika d) kinetika fluidov e) stisljivi fluidi f) dinamika plinov g) viskoznost h) Navier-Stokesove enačbe i) Cauchy-Riemannova enačba j) pregledno delo

532.5
COBISS-ID 21753861

182.
STANOVNIK, Aleš
        Fizika I. Zapiski predavanj / Aleš Stanovnik. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IV, 189 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6371-03-7
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) splošna mehanika d) mehanika tekočin e) nihanje f) valovanje g) termodinamika h) učbeniki za visoke šole

<531/534+536> (075.8)
COBISS-ID 110026496

183.
        SYMMETRY and pairing in superconductors / edited by Marcel Ausloos and Sergei Kruchinin. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XII, 410 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 3. High technology ; vol. 63)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Symmetry and Pairing in Superconductors, Yalta, Ukraine, April 29-May 2, 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5520-2 (vezano)
a) High temperature superconductors - Congresses b) Symmetry (Physics) - Congresses c) Pairing correlations (Nuclear physics) - Congresses d) Symmetry (Physics) - Congresses e) High temperature superconductors - Congresses f) Pairing correlations (Nuclear physics) - Congresses g) fizika trdne snovi h) visokotemperaturni superprevodniki i) simetrija j) spinske korelacije k) priročniki

538.945
COBISS-ID 22495493


54 KEMIJA.


184.
        BIOLOGICALLY active natural products : agrochemicals / edited by Horace G. Cutler, Stephen J. Cutler. - Boca Raton : CRC press, 1999. - <12>, 299 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-8493-1885-8
a) organska kemija b) farmacevtska kemija c) naravne spojine d) biološko aktivne spojine e) aplikacije f) fitofarmacevtska sredstva g) kmetijstvo h) biotično varstvo rastlin i) fitotoksini j) pesticidno delovanje k) rastni regulatorji l) insekticidi m) fungicidi n) herbicidi o) priročniki

<547.9+615.32> :<631.8+632.93>
COBISS-ID 2724985

185.
        BIOLOGICALLY active natural products : pharmaceuticals / edited by Stephen J. Cutler, Horace G. Cutler. - Boca Raton : CRC Press, 2000. - 277 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-8493-1887-4
a) Pharmacognosy b) Natural products c) Pharmacognosy d) Chemistry, Pharmaceutical e) Plants extracts - pharmacology f) Plants, Medicinal g) Pharmacognosy h) Natural products i) organska kemija j) farmacevtska kemija k) farmakognozija l) naravne spojine m) biološko aktivne spojine n) zdravilne učinkovine o) zborniki

<547.9+615.32> :615.2
COBISS-ID 22654725

186.
        CRYSTAL engineering : the design and application of functional solids / edited by Kenneth Richard Seddon, Michael Zaworotko. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - XIII, 499 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO science series. Series C,. Mathematical and physical sciences ; vol. 539)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5905-4 (vezano)
a) Crystals - Congresses b) Crystal growth - Congresses c) Crystallography - Congresses d) Crystals - Congresses e) Crystal growth - Congresses f) Crystallography - Congresses g) strukturna kemija h) kristalne strukture i) teoretične raziskave j) spektroskopske metode k) orientacija kristalov l) prepoznavanje molekul m) vodikova vez n) polimorfizem o) aplikacije p) zborniki

544.22:537.31/.32
COBISS-ID 22480645

187.
DICKSON, Charles
        Medicinal chemistry laboratory manual : investigations in biological and pharmaceutical chemistry / Charles Dickson. - Boca Raton : CRC Press, cop. 1999. - VIII, 215 str : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 207. - Kazalo
ISBN 0-8493-1888-2
a) analitska kemija b) biokemija c) farmacevtska kemija d) laboratorijski priročnik e) ogljikovi hidrati f) lipidi g) proteini h) encimi i) vitamini j) steroidi k) alkaloidi l) tanini m) smole n) glikozidi o) hlapna olja p) analgetiki q) anestetiki r) sulfonamidi s) antibiotiki t) učbeniki za visoke šole

543(075.8)(076.5)
COBISS-ID 648043

188.
        ENERGETICS of stable molecules and reactive intermediates / edited by M. E. Minas da Piedade. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - VIII, 448 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 535)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Energetics of Stable Molecules and Reactive Intermediates, Castelo Branco, Portugal, 14-24 July 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5740-X
a) Chemical bonds b) Enthalpy c) Intermediates (Chemistry) d) Enthalpy e) Chemical bonds f) Intermediates (Chemistry) g) fizikalna kemija h) termodinamika i) kinetika j) molekularne vezi k) energija vezi l) reaktivnost m) stabilne molekule n) reaktivni intermediati o) eksperimentalne metode p) fotoakustična kalorimetrija q) masna spektrometrija r) zborniki

544.3/.4:543.5
COBISS-ID 22488581

189.
GIL, Victor M. S.
        Orbitals in chemistry : a modern guide for students / Victor M. S. Gil. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XI, 314 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-66167-6 ISBN 0-521-66649-X (broš.)
a) Atomic orbitals b) Molecular orbitals c) strukturna kemija d) fizikalna kemija e) kvantna kemija f) teorija molekularnih orbital g) struktura molekul h) atomske orbitale i) molekularne orbitale j) lastnosti molekul k) kemijska reaktivnost l) naloge m) rešitve n) učbeniki za visoke šole

544.182(075.8)(076.2)
COBISS-ID 22668549

190.
HANSEN, Charles M.
        Hansen solubility parameters : a user's handbook / Charles M. Hansen. - Boca Raton : CRC Press, 2000. - 208 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazala
ISBN 0-8493-1525-5
a) Solution (Chemistry) b) Polymers - Solubility c) Thin films d) Thin films e) Solution (Chemistry) f) Polymers - Solubility g) eksperimentalna kemija h) raztopine i) polimeri j) tanki filmi k) topnost l) pigmenti m) polnila n) vlakna o) premazi p) karakterizacija q) kemijska odpornost r) biološki materiali s) aplikacije t) varnost pri delu u) ekološki aspekt

544.351.3:<665+667+678>
COBISS-ID 22654981

191.
KANANI, Nasser
        Galvanotechnik : Grundlagen, Verfahren, Praxis / Nasser Kanani. - Munchen ; Wien : Hanser, 2000. - XV, 447 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-446-21024-5
a) elektrokemija b) galvanotehnika c) tehnike nanosa d) zagotavljanje kvalitete e) ekološki aspekt f) materiali g) kovine h) legure i) plastične mase j) elektroliti k) kovinske prevleke l) elektrokemijske metode m) nanos kovine n) raziskave plasti o) adhezijska trdnost p) mikroskopske raziskave q) debelina plasti r) spektroskopske raziskave s) učbeniki

621.357:543.4/.5
COBISS-ID 22636805

192.
KOSTIĆ, Veljko
        Hemijsko-tehnološki leksikon / Veljko Kostić, Liljana Kostić. - 2. izd. - Beograd : Rad, 1997 (Novi Sad : Budućnost). - 651 str. ; 23 cm. - (Biblioteka tehničke literature)

1.500 izv.
ISBN 86-09-00499-6
a) kemija b) kemijska tehnologija c) leksikoni d) enciklopedije

<54+66> (031)
COBISS-ID 22899973

193.
        MATERIALS science of carbides, nitrides and borides : / edited by Y. G. Gogtsi, R. A. Andrievski. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XII, 360 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Partnership sub-series 3,. High technology ; vol. 68)

Dodatek k nasl. na hrbtu nasl. str. - "Published in cooperation with the NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5706-X (vezano)
a) Heat resistant alloys - Congresses b) Carbides - Congresses c) Nitrides - Congresses d) Borides - Congresses e) Borides - Congresses f) Carbides - Congresses g) Nitrides - Congresses h) Heat resistant alloys - Congresses i) anorganska kemija j) materiali k) karbidi l) nitridi m) boridi n) lastnsoti o) struktura p) fazna ravnotežja q) površine r) aplikacije s) sinteze t) priročniki

546.261+546.171.1+546.271
COBISS-ID 22488325

194.
        METATHESIS polymerization of olefins and polymerization of alkynes / edited by Yavuz Imamoglu. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publications, 1998. - XV, 443 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 506)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Ring-opening Metathesis Polymerization of Olefins and Polymerization of Alkynes, Akcay-Balikesir, Turkey, 3-16 September 1995"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-4941-5 (vezano)
a) Ring-opening polymerization - Congresses b) Metathesis (Chemistry) - Congresses c) Alkenes - Congresses d) Alkynes - Congresses e) organska kemija f) polimerizacija olefinov g) polimerizacija alkinov h) molekularno modeliranje i) zborniki

547.31:66.095.26
COBISS-ID 22478341

195.
        MICROSCOPIC properties and processes in minerals / edited by Kate Wright and Richard Catlow. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - VI, 653 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 543)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Microscopic Properties and Processes in Minerals Il Giocco, Lucca, Italy 7-19 September 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-5981-X (vezano)
a) Minerals - Congresses b) Minerals c) strukturna kemija d) fizika trdne snovi e) minerali f) kristalne strukture g) spektroskopske raziskave h) termodinamske lastnosti i) sinteze j) dinamika kristalnih mrež k) računalniško modeliranje l) fazni prehodi m) priročniki

544.022.4+544.03+544.16
COBISS-ID 22488069

196.
        MULTISCALE computational methods in chemistry an physics / edited by Achi Brandt, Jerzy Bernholc, Kurt Binder. - Amsterdam : IOS Press : Ohmsha, cop. 2001. - X, 363 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO science series. Series III: Computer and systems sciences ; vol. 177)

V impresumu in v predgovoru navedeno: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Multiscale Computational Methods in Chemistry and Physics,5-7 April 2000, Eilat, Israel. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 1-58603-141-4 (IOS Press) ISBN 4-274-90410-5 (Ohmsha, C3041)
a) kemija b) fizika c) računalniške metode d) molekule e) elektronske strukture f) kondenzirana snov g) fluidi h) mrežni modeli i) simulacije j) polimeri k) biomolekule l) zborniki

<53+54> :004.94
COBISS-ID 2327578

197.
NATO Advanced Study Institute on Advances and Challenges in the Catalytic Activation and Functionalisation of Light Alkanes (1997 ; Vilamoura, Portugal)
        Catalytic activation and functionalisation of light alkanes : advances and challenges / ; edited by Eric G. Derouane ... . - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - X, 492 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 3, High technology ; vol. 44)

Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7923-4960-1
a) Catalysis - Congresses b) Alkanes - Derivatives - Congresses c) petrokemija d) organska kemija e) kataliza f) alkani g) derivati alkanov h) zborniki

544.4:547.21
COBISS-ID 22474757

198.
        NATURAL food antimicrobial systems / edited by A. S. Naidu. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - XIV, 818 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-8493-2047-X
a) Food - Microbiology b) Natural products c) Anti-infective agents d) Antibiosis e) Food Microbiology f) Anti-Infective Agents g) Antibiosis h) Biological Factors i) organska kemija j) naravne spojine k) antimikrobne učinkovine l) bioaktivne komponente m) mleko n) jajce o) rastlinske učinkovine p) bakteriocini q) organske kisline r) sol s) fosfati t) klorove spojine u) ozon v) aplikacije w) živilska tehnologija x) učinki na zdravje y) učbeniki

547.9:615.28:664.8/.9
COBISS-ID 23312389

199.
        NEW approaches to problems in liquid state theory : inhomogeneities and phase separation in simple, complex, and quantum fluids / edited by Carlo Caccamo, Jean-Pierre Hansen and George Stell. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XVII, 521 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series, Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 529)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on New Approaches to Old and New Problems in Liquid State Theory ... Patti Marina (Messina), Italy, 7-17 July 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5670-5 (vezano)
a) Fluids - Congresses b) Quantum liquids - Congresses c) Fluids - Congresses d) Quantum liquids - Congresses e) fizikalna kemija f) fizika tekočin g) polarni fluidi h) fazni prehodi i) metastabilna stanja j) mejne površine k) kompleksni fluidi l) kvantni fluidi m) zborniki

544.2:538.9
COBISS-ID 22487557

200.
RAMSTORP, Matts
        Introduction to contamination control and cleanroom technology / Matts Ramstorp. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2000. - XI, 168 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-527-30142-9
a) Clean rooms b) Microbial contamination c) analitska kemija d) ekologija e) onesnaževanje zraka f) notranja atmosfera g) organski polutanti h) vzorčevanje i) analitske metode j) ekološke testne celice k) sproščanje emisij l) materiali m) zborniki

504.3:628.512:543
COBISS-ID 22820101

201.
        REFERENCE materials for chemical analysis : certification, availability, and proper usage / edited by Markus Stoeppler, Wayne R. Wolf and Peter J. Jenks. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2001. - XXV, 297 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-5273-0162-3
a) analitska kemija b) kemijska analiza c) referenčni materiali d) izbor materiala e) proizvodnja f) standardizacija g) certifikacija h) kontrola kvalitete i) kalibracijske metode j) mikrobiološka naliza k) DNA analiza l) molekularni referenčni materiali m) farmacevtska analiza n) klinične aplikacije o) hrana p) biološki vzorci q) geološki vzorci r) dobra laboratorijska praksa s) informacijski viri t) učbeniki

543(075.8)
COBISS-ID 22625285

202.
        REFERENCE materials in analytical chemistry : a guide for selection and use / A. Zschunke (ed.). - Berlin : Springer, cop. 2000. - XV, 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in materials science, ISSN 0933-033X ; 40)

Kazalo
ISBN 3-540-66776-8
a) analitska kemija b) harmonizacija c) analitski laboratoriji d) referenčni materiali e) testiranje materialov f) ekološke študije g) klinične analize h) toksikološke analize i) sodnomedicinske analize j) analize plinov k) mednarodne organizacije l) priročniki

543:542
COBISS-ID 22287365

203.
SCHRAMM, Laurier Lincoln
        Dictionary of colloid and interface science / Laurier L. Schramm. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - X, 218 str. ; 24 cm

ISBN 0-471-39406-8
a) Surface chemistry - Dictionaries b) površinska kemija c) koloidna kemija d) slovar izrazov

544.7(038)=111
COBISS-ID 23050245

204.
SHEEHAN, David
        Physical biochemistry : principles and applications / David Sheehan. - Chichester : Wiley, 2000. - XVI, 349 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-98662-3 ISBN 0-471-98663-1 (broš.)
a) Physical biochemistry b) fizikalna biokemija c) kromatografija d) spektroskopske metode e) masna spektrometrija f) elektroforeza g) makromolekule h) določevanje strukture i) hidrodinamične metode j) biokalorimetrija k) učbeniki

543.4/.9:577
COBISS-ID 22569221

205.
SMIT, William A.
        Organic synthesis : the science behind the art / W. A. Smit, A. F. Bochkov, R. Caple. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry, Information Services, cop. 1998. - XIX, 477 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-85404-544-9
a) Organic compounds - Synthesis b) organska kemija c) organske sinteze d) funkcionalne grupe e) organske reakcije f) selektivnost g) reagenti h) sintoni i) ciklične strukture j) ogljikov skelet k) cepitve l) premestitve m) planiranje sintez n) načrtovanje novih molekul o) učbeniki

547
COBISS-ID 22662149

206.
        SUPRAMOLECULAR engineering of synthetic metallic materials : conductors and magnets / edited by Jaume Veciana, Concepcio Rovira and David B. Amabilino. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XX, 493 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 518)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Supramolecular Engineering of Synthetic Metallic Materials: Conductors and Magnets, Sitges, Spain, January 10-14, 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5311-0
a) Organic solid state chemistry - Congresses b) Macromolecules - Congresses c) Electric conductors - Congresses d) Magnetic materials - Congresses e) Macromolecules - Congresses f) Magnetic materials - Congresses g) Electric conductors - Congresses h) Organic solid state chemistry - Congresses i) kemija trdnega stanja j) kemija makromolekul k) supramolekularni prevodniki l) magnetni materiali m) kristalne strukture n) spektroskopske raziskave o) molekularni prevodniki p) zborniki

54-144
COBISS-ID 22484485

207.
        SUPRAMOLECULAR science : where it is and where it is going / edited by Rocco Ungaro and Enrico Dalcanale. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - xxix, 310 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series, Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 527)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Supramolecular Science: Where it is and where it is going, Lerici, Italy, September 4-7, 1998"--predgovor. - Includes bibliographical references and indexes. - Vsebina: Molecular-level devices / V. Balzani, A. Credi and M. Venturi ; Transition metal-containing catenanes and rotaxanes : control of electronic and molecular motions / J.-C. Chambron ... ; Electrochemical transformations of methanofullerenes / L. Echegoyen ... ; Parallel processing in aqueous solution / S. Faulkner, D. Parker and J.A.G. Williams ; Calixarenes and resorcinarenes in molecular recognition and supramolecular devices / A. Arduini ... ; Simulations of liquid-liquid interfaces : a key border in supramolecular chemistry / F. Berny ... ; Synthetic receptors for anionic and neutral substrates / A.P. Davis ; Computational studies of the molecular recognition of halide anions by calix<4>aromatics / N.A. McDonald ... ; Saccharides : from sensing targets toward combinatorial libraries and chiral commandants / S. Shinkai and M. Takeuchi ; Synthesis and characterization of hydrogen-bonded assemblies : toward the generation of binding site diversity / D.N. Reinhoudt ... ; Protein surface recognition by synthetic receptors / Q. Lin ... ; New automated method for modeling non-covalent macromolecular interactions / P.N. Palma ... ; Rigid-Angstrom clefts in lipid membranes on solid surfaces / L. Ruhlmann ... ; Low molecular weight gelators for organic solvents : from serendipity toward design / J. van Esch ... ; Supramolecular dendrimer chemistry : molecular recognition within the dendritic environment / D.K. Smith, F. Diederich and A. Zingg ; Supramolecular catalysis in transition / J.K.M. Sanders ; Supramolecular chemistry/science : some conjectures and perspectives / J.-M. Lehn
ISBN 0-7923-5656-X (vezano)
a) Supramolecular chemistry - Congresses b) Macromolecules - Congresses c) kemija makromolekul d) supramolekularna kemija e) prepoznavanje molekul f) eksperimentalne raziskave g) šibke nekovalentne interakcije h) supramolekularni prevodniki i) polprevodniki j) magnetni materiali k) tekoči kristali l) priročniki

54-144
COBISS-ID 22485765

208.
        TRANSITION metal sulphides : chemistry and catalysis / edited by Thomas Weber, Roel Prins and Rutger A. van Santen. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - VII, 355 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 3, High technology ; vol. 60)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Challenges for Sulphides in Maternal Sciences and Catalysis, Varna, Bulgaria, September 27-October 1, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-5255-6
a) Transition metal sulphur compounds - Congresses b) materiali c) kovinski sulfidi d) kovine prehoda e) struktura f) lastnosti g) aplikacije h) kataliza i) priročniki

546.6/.9:546.221.1
COBISS-ID 22484229


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


209.
        BIOTIC response to global change : the last 145 million years / edited by Stephen J. Culver and Peter F. Rawson. - Cambridge : The Natural History Museum : Cambridge University Press, 2000. - XIII, 501 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-521-66304-0
a) Paleoclimatology b) Climatic changes - Environmental aspects c) ekologija d) klimatske spremebe e) paleoklimatologija f) paleobiografija g) biotske spremembe h) fosili i) favna j) flora k) učbeniki

551.583.7:561/569
COBISS-ID 23310085

210.
        CHEMODYNAMICS and water quality protection in natural porous media : COST Action 67 : proceedings of the joint working group meetings, Mont Sainte-Odile (France) - June 1996, Gardermoen (Norway) - May 1997, Kiel (Germany) - May 1998 / edited by Philippe Behra, Per Aagaard and Eckart Bedbur. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. - III, 301 str. : ilustr. ; 31 cm. - (EUR ; 19247 EN)

Na vrhu nasl. str.: European Commission, COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research. - Bibliografija
ISBN 92-828-9218-2
a) hidrologija b) varstvo voda c) kvaliteta voda d) kemodinamika e) transport polutantov f) sedimenti g) podtalnica h) analitika i) zborniki

556.3/.5
COBISS-ID 17506093

211.
        COST action 710 : final report : harmonisation of the pre-processing of meteorological data for atmospheric dispersion models. - Luxembourg : European Commission, 1998. - 1zv. (loč.pag.) : graf. prikazi ; 24 cm. - (EUR ; 18195EN)

ISBN 92-828-3302-X
a) meteorlogija b) atmosfera c) matematični modeli d) meteorološki podatki e) atmosferski disperzijski modeli f) harmonizacija g) COST 710

551.510
COBISS-ID 146345

212.
        HYDROINFORMATICS tools : for planning, design, operation and rehabilitation of sewer systems / edited by Jiri Marsalek ... . - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XXI, 529 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 2,. Environment ; vol. 44)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division". - "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Hydroinformatics Tools for Planning, Design, Operation and Rehabilitation of Sewer Systems, Harrachov, Czech Republic, June 16-19, 1996"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5097-9 (vezano)
a) Hydrology - Data processing b) Urban hydrology - Data processing c) Sewerage - Data processing d) Geographic information systems e) ekologija f) komunalne odpadne vode g) meteorne vode h) kanalizacija i) hidrologija j) mestne površinske vode k) urbani ekološki modeli l) hidrološki modeli m) informacijski viri n) obdelava podatkov o) informacijska tehnologija p) hidroinformatika q) zborniki

628.2:556.16:004.6
COBISS-ID 22477061

213.
        INTERBALL in the ISTP Program : studies of the solar wind-magnetosphere-ionosphere interaction / edited by D. G. Sibeck and K. Kudela. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - IX, 294 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series C,. Mathematical and physical sciences ; vol. 537)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Coordinated Studies of the Solar Wind-Magnetosphere-Ionosphere Interaction ; Interball in the ISTP Program, Kosice, Slovakia, September 7-11, 1998--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-5863-5
a) International Solar-Terrestrial Physics Program - Congresses b) International Solar-Terrestrial Physics Program - Congresses c) Solar magnetic fields - Congresses d) Space plasmas - Congresses e) Magnetosphere - Congresses f) Space plasmas - Congresses g) Magnetosphere - Congresses h) Solar magnetic fields - Congresses i) Sun - Congresses j) Sun - Congresses k) fizika plazme l) magnetosfera m) ionosfera n) sončni veter o) interakcije p) opazovanja q) modeli r) zborniki

550.388:<551.508.96+551.510.413>:523.98
COBISS-ID 22477829

214.
NATO Advanced Study Institute on Polar Cap Boundary Phenomena (1997 ; Longyearbyen, Norway)
        Polar cap boundary phenomena / ; edited by J. Moen, A. Egeland and M. Lockwood. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XVIII, 432 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 509)

Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-4976-8
a) Magnetospheric boundary layer - Congresses b) Polar cusp - Congresses c) Solar wind - Congresses d) Geophysics - Congresses e) geofizika f) sončni veter g) dinamika magnetosfere h) polarna območja i) raziskave j) zborniki

551.521.37:551.510.537(211)
COBISS-ID 22479621

215.
        The OXFORD companion to the earth / editors Paul L. Hancock and Brian J. Skinner ; associate editor David L. Dineley ; subject editor, Alastair G. Dawson, K. Vala Ragnarsdottir, Iain S. Stewart. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2000. - X, 1174 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-19-854039-6
a) Earth sciences - Encyclopedias b) Earth sciences c) geologija d) enciklopedije

55(031)
COBISS-ID 23458309

216.
        SNOW ecology : an interdisciplinary examination of snow-covered ecosystems / edited by H. G. Jones ... . - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - XX, 378 str. : ilustr. ; 26 cm

"Based on papers from a conference held in Quebec City, Canada in 1993" --> hrbet nasl. str. - Kazalo
ISBN 0-521-58483-3
a) Snow ecology - Congresses b) ekologija c) klimatski sistemi d) sneg e) snežna odeja f) fizikalne lastnosti g) kemijske lastnosti h) hranljive snovi i) mikrobiologija j) biogeokemijski ciklus k) male živali l) tundra m) interakcije sneg-vegetacija n) dendrokronologija o) učbeniki

551.578.46:551.58
COBISS-ID 22666245


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


217.
ADAMS, M. R.
        Food microbiology / M. R. Adams and M. O. Moss. - 2nd ed. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2000. - XIV, 479 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-85404-611-9
a) Food - Microbiology b) Food - Microbiology c) mikrobiologija živil d) hrana e) okužba z mikroorganizmi f) mleko g) meso h) ribe i) rastlinski proizvodi j) konserviranje k) epidemiologija l) vrste bakterij m) okužbe n) ukrepi o) nebakterijski povzročitelj bolezni p) fermentirana hrana q) mikrobiološke preiskave r) kvaliteta hrane s) kontrola

579.67:664
COBISS-ID 22658821

218.
        BIOLOGICAL electron transfer chains : genetics, composition, and mode of operation / edited by G. W. Canters and E. Vijgenboom. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - IX, 291 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series C, Mathematical and physical sciences ; vol. 512)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Biological Electron Transfer Chains: Genetics, Composition, and Mode of Operation, Tomar, Portugal, May 3-7, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu pogalvij
ISBN 0-7923-5138-X (vezano)
a) Electron transport - Congresses b) Energy metabolism - Congresses c) biokemija d) biofizika e) metabolizem f) biološki transfer elektronov g) bekterijske redoks verige h) redoks proteini i) strukture j) delovanje k) priročniki

577.017.7:616-098
COBISS-ID 22479365

219.
CAMPBELL, Peter N.
        Biochemistry illustrated / Peter N. Campbell, Anthony D. Smith. - 4th ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone, cop. 2000. - XXII, 218 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-443-06217-X
a) Biochemistry - Outlines b) Biokemija - Kratek prikaz c) biokemija d) celica e) proteini f) peptidi g) nukleinske kisline h) proteini i) encimi j) ogljikovi hidrati k) metabolizem dušika l) oksidativni katabolizem m) glukoza n) maščobne kisline o) lipidi p) hormoni q) fosfolipidi r) biomembrane s) rast t) staranje u) učbeniki

577(075.8)
COBISS-ID 23309573

220.
        CRYOBANKING the genetic resource : wildlife conservation for the future? / edited by P. F. and W. V. Holt. - London ; New York : Taylor & Francis, 2000. - XIV, 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7484-0814-2
a) Germplasm resources, Animal b) Vertebrates - Germplasm resources - Cryopreservation c) biologija d) biotehnologija e) genetika f) genske banke g) genetski material h) zmrzovanje i) reproduktivne tehnologije j) shranjevanje gamet k) shranjevanje zarodkov l) vretenčarji m) zborniki

575:596
COBISS-ID 23313157

221.
GLASER, Roland
        Biophysics / Roland Glaser. - Berlin : Springer, cop. 2001. - XVI, 361 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-67088-2
a) biofizika b) biološki sistemi c) molekularne strukture d) biokemijske reakcije e) transport ionov f) biološki materiali g) biološke tekočine h) lastnosti i) vplivi okolja j) infrazvok k) elektromagnetna polja l) ionizirajoče sevanje m) kinetika bioloških sistemov n) učbeniki

576/577
COBISS-ID 22908165

222.
NATO Advanced Research Workshop on Cell Biology of Plant and Fungal Tip Growth (2000 ; Siena)
        Cell biology of plant and fungal tip growth / edited by Anja Geitmann, Mauro Cresti and I. Brent Heath. - Amsterdam : IOS Press ; Washington : NATO Scientific Affairs Division ; Tokyo : Ohmsha , cop. 2001. - XI, 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO advanced science institutes series. Series I. Life and behavioural sciences ; vol. 328)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Cell Biology of Plant and Fungal Tip Growth, 19-23 June 2000, Siena Italy " --> hrbet nasl. str. - Kazalo
ISBN 1-58603-083-3 (IOS Press) ISBN 4-274-90417-2 (Ohmsha)
a) Archaeology - Statistical methods b) Archaeology - Study and teaching c) biologija d) citologija e) biokemija f) rastline g) glive h) rast celic i) tubularne celice j) citoskelet k) celična morfogeneza l) prenos signalov m) IHFE n) priročniki

576
COBISS-ID 23383813

223.
NATO Advanced Research Workshop on Use of Agriculturally Important Genes in Biotechnology (1999 ; Szeged)
        Use of agriculturally important genes in biotechnology / edited by Geza Hrazdina. - Amsterdam : IOS Press ; Washington : NATO Scientific Affairs Division ; Tokyo : Ohmsha , cop. 2000. - IX, 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO science series. Series A. Life sciences, ISSN 1387-6686 ; vol. 319)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Use of Agriculturally Important Genes in Biotechnology, Szeged, Hungary, 17-21 October 1999" --> hrbet nasl. str. - Kazalo
ISBN 1-58603-019-1 (IOS Press) ISBN 4-274-90377-X (Ohmsha)
a) Crops - Genetics - Congresses b) Plant biotechnology - Congresses c) biotehnologija d) genski inženiring e) poljščine f) analiza genoma g) transformacije rastlin h) odpornost rastlin i) regulativa j) zborniki

577.2:633
COBISS-ID 23365637

224.
NATO Advanced Study Institute on Molecular Mechanisms of Signal Transduction (1999 ; Island of Spetsai)
        Modern mechanisms of signal transduction / edited by Johannes L. Bos. - Amsterdam : IOS Press ; Washington : NATO Scientific Affairs Division ; Tokyo : Ohmsha , cop. 2000. - VIII, 285 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO science series. Series A. Life sciences, ISSN 1387-6686 ; vol. 316)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Molecular Mechanisms of Signal Transduction, Island of Spetsai, Greece, 16-18 August 1999 " --> hrbet nasl. str. - Kazalo
ISBN 1-58603-016-7 (IOS Press) ISBN 4-274-90361-3 (Ohmsha)
a) Crops - Genetics - Congresses b) Plant biotechnology - Congresses c) biologija d) biokemija e) citologija f) prenos signalov g) molekularni mehanizmi h) receptorji tirozinkinaze i) G proteini j) oksidativni stres k) kontrola celičnega ciklusa l) zborniki

577
COBISS-ID 23366917

225.
        PLANT conservation biotechnology / edited by Erica E. Benson. - London : Taylor & Francis, cop. 1999. - XXV, 309 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7484-0746-4
a) Germplasm resources, Plant b) Plant biotechnology c) Biotechnology - methods d) Plants - genetics e) Cryopreservation f) biotehnologija g) genetika h) genetski material i) celične kulture j) shranjevanje k) zmrzovanje l) genetska raznolikost m) ohranjeavanje vrst n) aplikacije o) sadje p) zelenjava q) ogrožene vrste r) učbeniki

575:502.7
COBISS-ID 23313925

226.
PRUITT, Nancy L.
        Bioinquiry learning system 1.0 : making connections in biology / Nancy L. Pruitt, Larry S. Underwood, William Surver. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XIX, 512, <42> str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
- - Bioinquiry learning system 1.0 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-471-19280-5 (broš.)
a) Biology b) biologija c) evolucija d) genetika e) celice f) DNA g) molekularna biologija h) populacijska genetika i) biološka raznovrstnost j) bioenergetika k) živalska fiziologija l) človeška fiziologija m) rastlinske oblike n) obnašanje o) populacijska ekologija p) ekologija q) učbeniki

57/59+502/504
COBISS-ID 23043845


61 MEDICINA.


227.
NATO Advanced Research Workshop (1996 ; Debrecen)
        Positron emission tomography : a critical assessment of recent trends / ; edited by Balazs Gulyas and Hans W. Muller-Gartner. - Dordrecht ; Bosto ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998

ISBN 0-7923-5091-X
a) medicina b) pozitronska emisijska tomografija c) radiofarmacevtiki d) metodologija e) aplikacije f) onkologija g) nevrologija h) psihiatrija i) raziskave j) zborniki

616-71
COBISS-ID 13699623


614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


228.
NATO Advanced Research Workshop on Prevention of Hazardous Fires and Explosions (1998 ; Novosibirsk, Russia)
        Prevention of hazardous fires and explosions : the transfer to civil applications of military experiences / ; edited by V. E. Zarko... . - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - IX, 360 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series 1, Disarmament technologies ; vol. 70)

Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-5768-X
a) Military research - Congresses b) Technology transfer - Congresses c) Chemicals - Fires and fire prevention - Congresses d) ekologija e) kemikalije f) požari g) eksplozije h) preprečevanje nesreč i) vojaške raziskave j) transfer tehnologije k) priročniki

620.26:<614.833+614.84>
COBISS-ID 22492677


615.9 TOKSIKOLOGIJA.


229.
        OCCUPATIONAL toxicants : critical data evaluation of MAK values and classification of carcinogens. Vol. 15 / edited by Helmut Greim. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2001. - 321 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Gesundheitsschadliche Arbeitsstoffe. - Na vrhu nasl. str.: DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
ISBN 3-527-27051-5
a) Carcinogens b) Toxicity testing c) Industrial safety d) Industrial hygiene e) ekologija f) varstvo pri delu g) medicina dela h) industrijska higiena i) toksikologija j) nevarne snovi k) karcinogene snovi l) lastnosti m) učinki n) klasifikacija o) bibliografija p) priročniki

613.6:620.26
COBISS-ID 23493125


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


230.
ONWUBIKO, Chinyere Okechi
        Introduction to engineering design optimization / Chinyere Onwubiko. - Upper Saddle River : Prentice-Hall, cop. 2000. - VII, 312 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-201-47673-8
a) Engineering design - Mathematical models b) Mathematical optimization c) Mathematical optimization d) Engineering design - Mathematical models e) tehnika f) inženirsko načrtovanje g) linearno programiranje h) matematično optimiranje i) matematični modeli j) optimizacijske tehnike k) pregledno delo

62:519.876.5
COBISS-ID 22938885

231.
PADMANABHAN, K. A.
        Superplastic flow : phenomenology and mechanics / K. A. Padmanabhan, R. A. Vasin, F. U. Enikeev. - Berlin : Springer, cop. 2001. - XV, 363 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-67842-5
a) materiali b) polikristalinični materiali c) superplastičnost d) mehanika trdnih snovi e) matematični modeli f) robni problemi g) obdelava kovin h) deformacije i) obremenitve j) pregledno delo

62-412:<539.214+539.37>
COBISS-ID 22742277

232.
        RECYCLINGORIENTIERTE Etnwicklung technischer Produkte 2000 : Management komplexer Zielkonflikte : Tagung Fellbach, 15. und 16. November 2000 / VDI-Gesellschaft Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 334 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1570)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091586-2
a) strojništvo b) tesnenje c) tesnilni sistemi d) zanesljivost tesnenja e) vodila strojev f) tesnenje gredi g) tesnjeni spoji h) ploščata tesnila i) strojni elementi j) tesnilni materiali k) trenje materialov l) strojegradnja m) uporaba tesnil n) zborniki

62-76(061.3)
COBISS-ID 22841093


620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


233.
        CHARACTERIZATION of high Tc materials and devices by electron microscopy / edited by Nigel D. Browning, Stephen J. Pennycook. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2000. - XII, 391 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-521-55490-X
a) High temperature superconductors b) Electron microscopy - Technique c) Superconductors d) Electron microscopy - Technique e) materiali f) visokotemperaturni superprevodniki g) preiskave materialov h) transportne lastnosti i) struktura j) elektronska mikroskopija k) zborniki

<538.945+539.2> :620.187
COBISS-ID 22909701

234.
        HIGH pressure molecular science / edited by Roland Winter and Jiri Jonas. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - IX, 559 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series E, Mathematical and physical sciences. Applied science ; vol. 358)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7923-5806-6
a) High pressure (Science) - Congresses b) High pressure (Technology) - Congresses c) Materials at high pressures - Congresses d) High pressure (Science) - Congresses e) High pressure (Technology) - Congresses f) Materials at high pressures - Congresses g) materiali h) struktura i) dinamika j) kinetika transformacij k) lastnosti l) eksperimentalne tehnike m) aplikacije n) biofizikalni aspekt o) biokemijski aspekt p) biomedicinski aspekt

620.22:539.2
COBISS-ID 22489605

235.
        METAL foams : a design guide / M.F. Ashby ... . - Boston : Butterworth-Heinemann, cop. 2000. - XIV, 251 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering)

Kazalo
ISBN 0-7506-3770-6 ISBN 0-7506-7219-6 (vezano)
a) Foamed materials b) Metals c) kovinski materiali d) penaste kovine e) pridobivanje kovin f) izdelava pen g) preskušanje materialov h) lastnsoti materialov i) konstrukcijske analize j) izbor materialov k) modeli l) utrujanje materialov m) lezenje kovin n) sendvič elementi o) absorpcija energije p) absorpcija zvoka q) zmanjševanje vibracij r) prenos toplote s) električne lastnsoti t) obdelave materialov u) stroški v) primeri w) pregledno delo

620.1/.2-404.8
COBISS-ID 22886405


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


236.
ALTINTAS, Yusuf, 1954-
        Manufacturing automation : metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and CNC design / Yusuf Altintas. - New York : Cambridge University Press, 2000. - XII, 286 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-521-65029-1 ISBN 0-521-65973-6 (broš.)
a) Machining - Automation b) Machine-tools - Vibration c) Machine-tools - Numerical control d) strojništvo e) obdelovalni postopki f) oblikovanje z odrezavanjem g) proizvodni procesi h) avtomatizacija procesov i) mehanika rezanja j) deformacije strojev k) CNC l) računalniško numerično krmiljenje m) pregledno delo

621.9:681.5
COBISS-ID 662153

237.
        CAVITATION of hydraulic machinery / editor S. C. Li. - London : Imperial College Press, cop. 2000. - XXVI, 464 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Series on hydraulic machinery ; vol. 1)

ISBN 1-86094-257-1
a) strojništvo b) mehanika tekočin c) gibanje tekočin d) hidrodinamika e) hidravlični stroji f) vodni stroji g) kavitacija h) vrste kavitacije i) dinamika mehurčkov j) kavitacijski tok k) poškodbe zaradi kavitacije l) vibracije m) pregledno delo

621.22:532.528
COBISS-ID 22983429

238.
CHATTOPADHYAY, Parthasarthy
        Boiler operations : questions and answers / P. Chattopadhyay. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XIV, 1377 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-135675-4
a) Boilers - Miscellanea b) Industrial engineering - Miscellanea c) strojništvo d) parni kotli e) delovanje f) visoki pritiski g) testiranja h) vzdrževanje i) izračuni j) goriva k) izgorevanje l) emisije m) pregledno delo

621.18
COBISS-ID 22970885

239.
        COMPRESSOR handbook / Paul C. Hanlon, editor. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering)

Kazalo
ISBN 0-07-026005-2
a) Compressors - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) kompresorji d) vrste e) lastnosti f) analize kompresorjev g) konstruiranje h) preskušanje i) pregledno delo

621.51(035)
COBISS-ID 22887429

240.
        ENERGIETECHNISCHE Arbeitsmappe / Herausgeber Verein Deutscher Ingenieure, VDI-Gesellschaft Energietechnik. - 15., bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin : Springer, cop. 2000. - XII, 391 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 2 pril. - (VDI-Buch)

ISBN 3-540-66704-0
a) strojništvo b) lastnosti snovi c) termodinamične lastnsoti d) diagrami e) prenos toplote f) zgorevanje g) generiranje pare h) delovni stroji i) delovne naprave j) parne turbine k) plinske turbine l) hladilni sistemi m) cevovodi n) hranjenje energije o) priročniki

<621.1+621.56/.57> :536.7(084.2)
COBISS-ID 22968837

241.
        FRIEDRICH Tabellenbuch Metall- und Maschinentechnik / bearbeitet und erweitert von Maria Barthel ... . - 1151.-1165. Aufl. - Bonn : F. Dummler, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Friedrich's Fach- und Tabellenbucher)

Kazalo
ISBN 3-427-51033-6
a) strojništvo b) fizikalne osnove c) matematične osnove d) materiali e) vrste f) lastnosti g) strojni elementi h) vrste i) dimenzije j) oblikovanje materialov k) avtomatizacijske tehnike l) tabele m) priročniki

621(035)
COBISS-ID 23316485

242.
JAHRESTAGUNG Schadensanalyse (12 ; 2000 ; Wurzburg)
        Fugetechnik - Schadensanalyse, Schadenspravention und Qualitatssicherung : Tagung Wurzburg, 18. und 19. Oktober 2000 / VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 282 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1556)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091556-0
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varjenje d) tehnike spajanja e) varilna tehnika f) varjeni spoji g) analize škod h) preprečevanje škode i) zagotavljanje kakovosti j) varjenje kovin k) varjenje jekel l) energetske naprave m) gradnja elektrarn n) kemijske naprave o) DIN EN 288 p) zborniki

621.791(061.3)
COBISS-ID 22816517

243.
JURKOVIĆ, Milan
        Matematičko modeliranje i optimizacija obradnih procesa / Milan Jurković. - Rijeka : Sveučilište, Tehnički fakultet, 1999. - 411 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis Studiorum Fluminensis)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 953-6326-15-9
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) procesi modeliranja d) analitično modeliranje e) stohastično modeliranje f) numerično modeliranje g) teorija dimenzionalnosti h) matematično modeliranje i) pregledno delo

621.9:519.872
COBISS-ID 3687707

244.
KHONSARI, Michael M.
        Applied tribology : bearing design and lubrication / Michael M. Khonsari, E. Richard Booser. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XVI, 496 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-28302-9
a) Tribology b) Bearings (Machinery) - Design and construction c) strojništvo d) tribologija e) ležaji f) načrtovanje ležajev g) vrste ležajev h) lastnsoti i) mazanje ležajev j) maziva k) vrste maziv l) lastnosti površin m) pregledno delo

621.89:621.82
COBISS-ID 22971141

245.
KNIGHT, Patrick, 1948-
        Stationary engine review / Patrick Knight. - Ipswich : Farming Press, 1997. - VIII, 115 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-85236-370-2
a) Steam-engines b) strojništvo c) motorji z notranjim zgorevanjem d) stacionarni motorji e) zgodovinski pregled f) izdelovalci g) Drake h) Fletcher i) Furnival j) Keighley Gas k) Z Onions l) Pasley Gas m) pregledno delo

621.43(091)
COBISS-ID 22886149

246.
KOHLER, Eduard
        Verbrennungsmotoren : Motormechanik, Berechnung und Auslegung des Hubkolbenmotors / Eduard Kohler. - 2., uberarbeitete und erweiterte Aufl. - Braunschweig ; Wiesbaden : Vieweg, 2001. - XXIV, 463 str. : ilustr. ; 24 cm. - (ATZ-MTZ-Fachbuch)

Kazalo
ISBN 3-528-13108-X
a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) batni motorji d) mehanika motorjev e) izračuni f) pregledno delo

621.432
COBISS-ID 23305733

247.
        KONSTRUKTION verfahrenstechnischer Maschinen : bei besonderen mechanischen, thermischen oder chemischen Belastungen / P. Dietz (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - XVIII, 624 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

Kazalo
ISBN 3-540-67670-8
a) strojništvo b) konstruiranje strojev c) konstruiranje naprav d) procesna tehnika e) dimenzioniranje f) analize napetosti g) analize napak h) obraba i) primeri j) rotorji k) spoji l) drobilniki m) mešalniki n) reaktorji o) pregledno delo

621.001.2
COBISS-ID 22703365

248.
        LUBRICATION and reliability handbook / edited by M.J. Neale. - Boston : Butterworth-Heinemann, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-7506-5154-7
a) Tribology b) Reliability (Engineering) c) strojništvo d) tribologija e) maziva f) mazanje g) sistemi mazanja h) vzdrževanje i) stroji j) sestavni deli k) zanesljivost delov l) pregledno delo

621.89
COBISS-ID 22887685

249.
MEINCKE, Mark, 1953-
        The complete guide to stationary gas engines / Mark Meincke. - Osceola : Motorbooks International, cop. 1996. - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-7603-0121-2
a) Internal combustion engines - Handbooks, manuals, etc b) Internal combustion engines - History - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) zgodovinski pregled f) načrtovanje strojev g) vrste strojev h) vzdrževanje i) pregledno delo

621.43(091)
COBISS-ID 22885637

250.
        MODERN tribology handbook / editor-in-chief Bharat Bhushan. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 2 zv. : ilustr. ; 27 cm. - (The mechanics and materials science series)

Vsebina:
Vol. 1: Principles of tribology. - XXIX, 765 str.
Vol. 2: Materials, coatings, and industrial applications. - XXIX str., str. 767-1690
ISBN 0-8493-8403-6
a) Tribology - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) tribologija d) makrotribologija e) fizikalne lastnosti površin f) maziva g) računalniške simulacije h) nanotribologija i) mikrotribologija j) priročniki

621.89(035)
COBISS-ID 22970373

251.
MOHITPOUR, Mo
        Pipeline design & construction : a practical approach / by M. Mohitpour, H. Golshan, A. Murray. - New York : ASME Press, 2000. - XVIII, 654 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7918-0156-X
a) Pipelines - Design and construction b) strojništvo c) cevovodi d) načrtovanje e) konstrukcija f) elementi cevovoda g) plinski cevovodi h) plinovodi i) transport plina j) zgoščevanje plinov k) hlajenje l) pretok fluidov m) črpalke n) pregledno delo

621.4.02
COBISS-ID 23305477

252.
NATO Advanced Research Workshop on Interfacial Science in Ceramic Joining (1998 ; Bled)
        Interfacial science in ceramic joining / ; edited by Alida Bellosi, Tomaž Kosmač, Antoni P. Tomsia. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998. - XIV, 480 str. : ilustr. - (NATO ASI series. Series 3. High techology ; vol. 58)

Bibliografija ob vsakem poglavju. - Kazali
ISBN 0-7923-5221-1
a) materiali b) keramika c) mejne površine d) močenje e) bronzanje f) mikrostruktura g) leplenje h) mehanske lastnsoti i) spajanje površin j) aplikacije k) elektronika l) zborniki

621.791/.792:666
COBISS-ID 13427239

253.
        PUMP handbook / edited by Igor J. Karassik ... . - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-034032-3
a) Pumping machinery - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) centrifugalne črpalke d) volumetrične črpalke e) črpalke s spremenljivim volumnom f) reaktivne črpalke g) pogon črpalk h) materiali i) priročniki

621.65
COBISS-ID 22887173

254.
        ROBOT manipulation of deformable objects / Dominik Henrich and Heinz Worn (eds.). - London : Springer, cop. 2000. - VII, 271 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advanced manufacturing series)

ISBN 1-85233-250-6
a) Robots, Industrial b) Manipulators (Mechanism) c) Robots, Industrial d) Manipulators (Mechanism) e) strojništvo f) industrijski roboti g) manipulacija h) strega i) deformabilna telesa j) modeliranje k) simuliranje l) krmiljenje robotov m) sodelujoči sistemi n) industrijska uporaba o) pregledno delo

621.865.8
COBISS-ID 23336965

255.
STACHOWIAK, Gwidon W.
        Engineering tribology / Gwidon W. Stachowiak, Andrew W. Batchelor. - <2nd ed.>. - Boston : Butterworth-Heinemann, cop. 2001. - XXIII, 744 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-7304-4
a) Tribology b) strojništvo c) tribologija d) maziva e) hidrostatična maziva f) hidrodinamična maziva g) elastohidrodinamična maziva h) fizikalne lastnosti i) viskoznost j) kapilarnost k) pregledno delo

621.89
COBISS-ID 22971909

256.
TIMINGS, Roger Leslie, 1927-
        Newnes workshop engineer's pocket book / Roger Timings. - Oxford : Newnes, 2000. - XVII, 376 str. : graf. prikazi, tabele ; 19 cm

Kazalo
ISBN 0-75064-719-1
a) Mechanical engineering - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) inženiring d) tabele pretvorb e) pretvarjanje f) izračuni g) strojni elementi h) vezi i) vijačne zveze j) orodja za odrezavanje k) priročniki

621(035+083.5)
COBISS-ID 23001349

257.
        VARIABLE valve actuation 2000. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 118 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1523)

"This SAE Special Publication ... presents papers from two technical sessions on variable valve actuation held at the SAE 2000 World Congress."
ISBN 0-7680-0573-6
a) Internal combustion engines - Valve gears - Congresses b) strojništvo c) motorji z notranjim zgorevanjem d) krmiljenje ventilov e) VVA (Variable Valve Actuation) f) hidravlični aktuatorji g) elektromagnetni aktuatorji h) mehanska krmilja i) odmične gredi j) pregledno delo

621.43-34
COBISS-ID 22535173

258.
VDI-Getriebetagung 2000 (2000 ; Veitshochheim)
        Kurvengetriebe, Koppelgetriebe, gesteuerte Antriebe : Problemlosungen in der Bewegungstechnik : Tagung Veitshochheim, 26. und 27. September 2000 / VDI-Getriebetagung 2000 ; VDI-Gesellschaft Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 375 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1567)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091567-6
a) strojništvo b) strojni elementi c) gonila d) krivuljna gonila e) mehanizmi f) manipulatorji g) optimiranje gonil h) krmiljenje pogonov i) preprečevanje kolizij j) izračuni k) optimiranje parametrov l) koračni motorji m) pogonski sistemi n) zborniki

621.833(061.3)
COBISS-ID 22817541

259.
WALSH, Ronald A.
        Handbook of machining and metalworking calculations / Ronald A. Walsh. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-07-136066-2
a) Machining - Mathematics b) Metal-work - Mathematics c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) obdelave kovin f) strojne obdelave g) matematične osnove h) meritve i) izračuni j) priročniki

621.9.02.001.24
COBISS-ID 22971397

260.
WENDEL, Charles H.
        American gasoline engines since 1872 / C. H. Wendel. - Osceola : Motorbooks International, 1999. - 584 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Crestline)

Kazalo
ISBN 0-7603-0784-9
a) Internal combustion engines, Spark ignition - United States b) strojništvo c) motorji z notranjim zgorevanjem d) zgodovinski pregled e) Amerika f) enciklopedije

621.43(7/8)
COBISS-ID 22885381

261.
ZACHARIAS, Friedemann
        Gasmotoren / Friedemann Zacharias. - Wurzburg : Vogel, 2001. - 415 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel Fachbuch)

Kazalo
- - Gasmotoren . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-8023-1796-3
a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) plinski motorji d) osnove e) konstruktorji f) razvijalci g) Huygens Christian h) Lenoir Jean Joseph Etienne i) Otto Nicolaus August j) Benz Carl k) Diesel Rudolf l) Buchi Alfred m) delovanje motorja n) plini o) vrste plinov p) emisije q) sestavni deli motorja r) pregledno delo

621.433
COBISS-ID 21916421


621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


262.
        ANALYSIS of risks associated with nuclear submarine decommissioning, dismantling and disposal / edited by Ashot A. Sarkisov and Alain Tournyol du Clos. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - X, 443 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 1,. Disarmament technologies ; vol. 24)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Analysis of Risks Associated with Nuclear Submarine Decommissioning, Dismantling, a nd Disposal, Moscow, Russia, November 24-26, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 0-7923-5597-0
a) Nuclear submarines - Decommissioning - Congresses b) Radioactive waste disposal - Risk assessment - Congresses c) Nuclear submarines - Decommissioning - Congresses d) Radioactive waste disposal - Risk assessment - Congresses e) varstvo okolja f) jedrska tehnika g) odstranjevanje odpadkov h) jedrski odpadki i) demontaža jedrskih podmornic j) radioaktivno onesnaževanje k) kemijsko onesnaževanje l) zborniki

621.039.7
COBISS-ID 22475781

263.
        DEFENCE nuclear waste disposal in Russia : international perspective / edited by M. J. Stenhouse and V. I. Kirko. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998. - XXI, 340 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 1,. Disarmament technologies ; vol. 18)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Defence Nuclear Waste Disposal in Russia: Implications for the Environment, Krasnoyarsk, Russia, June 24-27, 1996"--predgovor. - Papers of a NATO Advanced Research Workshop in Krasnoyarsk, Russia, June 24-27, 1996. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5112-6 (vezano)
a) Radioactive waste disposal - Congresses b) Radioactive waste disposal - Russia (Federation) - Congresses c) Nuclear weapons plants - Waste disposal - Environmental aspects - Congresses d) Nuclear weapons plants - Waste disposal - Environmental aspects - Russia (Federation) - Congresses e) Radioactive waste sites - Location - Congresses f) Radioactive waste sites - Location - Russia (Federation) - Congresses g) ekologija h) onesnaževanje okolja i) odstranjevanje odpadkov j) radioaktivni odpadki k) odlaganje l) geološki aspekti m) izbira lokacije n) modeliranje o) zborniki

621.039.7
COBISS-ID 22481925

264.
INTERNATIONAL Atomic Energy Agency. International symposium (1999 ; Arlington)
        Restoration of environments with radioactive residues : papers and discussions : proceedings of an international symposium organized by the International Atomic Energy Agency and held in Arlington, Virginia, USA, 29 November - 3 December. - Vienna : International Atomic Enmergy Agency, 2000. - 697 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Proceedings series / International Atomic Energy Agency, ISSN 0074-1884)

ISBN 92-0-102600-5
a) ekologija b) varstvo okolja c) radioaktivni ostanki d) radioaktivna dekontaminacija e) okolje f) priporočila IAEA g) študije primerov h) zborniki

621.039.7
COBISS-ID 23256325

265.
        NATIONAL competent authorities responsible for approvals and authorizations in respect of the transport of radioactive material. List no.32 = Autorites nationales competentes pour la delivrance d'approbations et d'attestations concernant le transport des matieres radioactives. Liste no.32 = Nacional'nye kompetentnye organy, otvetstvennye za utverždenie i razpešenie perevoski radioaktivnnyh veščestv. Perečenj no.32 = Autoridades nacionales competentes para conceder aprobaciones y autorizaciones para el transporte de materiales nucleares. Lista no.32. - 2001 ed. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2001. - 36 str. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
a) International Atomic Energy Agency - Seznami b) jedrska tehnika c) transport d) radioaktivne snovi e) regulativa f) odgovorne inštitucije g) adresar

621.039.58.002.71(058)(100)
COBISS-ID 23318021

266.
        NUCLEAR materials safety management / edited by K. L. Peddicord, L. N. Lazarev, and L. J. Jardine. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998. - XVI, 378 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 1,. Disarmament technologies ; vol. 20)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Nuclear Materials Safety management, Amarillo, Texas, U.S.A."--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5191-6 (vezano)
a) Spent reactor fuels - Storage - Congresses b) Radioactive substances - Storage - Congresses c) Nuclear fuels - Safety measures - Congresses d) Radioactive wastes - Safety measures - Congresses e) Plutonium - Storage - Safety measures - Congresses f) Radioactive wastes - Safety measures g) Spent reactor fuels - Storage - Congresses h) Nuclear fuels - Safety measures - Congresses i) Radioactive substances - Storage - Congresses j) Plutonium - Storage - Safety measures - Congresses k) ekologija l) varstvo okolja m) odstranjevanje odpadkov n) jedrska tehnika o) radioaktivni odpadki p) izrabljeno reaktorsko gorivo q) plutonij r) transport s) shranjevanje t) varnostni ukrepi u) priročniki

621.039.73/.76
COBISS-ID 22486021

267.
        NUCLEAR materials safety management. Volume II / edited by Leslie J. Jardine and Mikhail M. Moshkov. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XII, 253 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. series 1, Disarmament technologies ; vol. 27)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Resarch Workshop on Nuclear Materials Safety Management, volume II, St. Petersburg, Russia, 8-10 June 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5890-2 (vezano)
a) Radioactive substances - Safety measures - Congresses b) Nuclear fuels - Safety measures - Congresses c) Radioactive wastes - Safety measures - Congresses d) ekologija e) varstvo okolja f) odstranjevanje odpadkov g) jedrska tehnika h) izrabljeno reaktorsko gorovo i) plutonij j) imobilizacija plutonija k) keramika l) steklo m) zborniki

621.039.73
COBISS-ID 22489349


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


268.
        AUDIO and hi-fi handbook / editor Ian R. Sinclair. - Revised 3rd ed. (paperback). - Oxford : Newnes, 2000. - X, 460 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4975-5
a) Electronic systems b) High-fidelity sound systems c) Sound - Equipment and supplies d) Sound - Recording and reproducing e) elektrotehnika f) komunikacije g) avdio tehnike h) akustika prostora i) zvok j) digitalne tehnike k) zvočni valovi l) mikrofoni m) kompaktni diski n) digitalno avdio snemanje o) plošče p) zapisovanje na trak q) ojačevalniki r) pred-ojačevalniki s) zvočniki t) pregledno delo

621.37/.39:681.84
COBISS-ID 23370501

269.
BLACK, Uyless D.
        Internet telephony : call processing protocols / Uyless Black. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XIX, 373 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall series in advanced communications technologies)

Bibliografija: str. 360-361. - Kazalo
ISBN 0-13-025565-3
a) Internet telephony b) elektrotehnika c) komunikacije d) računalniške mreže e) komunikacijske mreže f) prenos glasu g) TCP/IP protokoli h) Internet i) razpošiljanje na več naslovov j) RTP - Real Time Protocol k) H. 323 l) MGCP - Media Gateway Controllers Protocol m) SIP - Sesion Initation Protocol n) priročniki

621.395/.396:681.323/.324
COBISS-ID 22974213

270.
BOGART, Theodore F.
        Electronic devices and circuits / Theodore F. Bogart, Jeffrey S. Beasley, Guillermo Rico. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XII, 752 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-13-085178-7
a) Electronic circuits b) Electronic apparatus and appliances c) elektrotehnika d) elektronika e) vezja f) naprave g) diode h) tranzistorji i) ojačevalniki j) SPICE k) PSSPICE l) učbeniki za visoke šole

621.38.049(075.8)
COBISS-ID 22869765

271.
BRAGA, Newton C.
        Pirate radio and video : experimental transmitter projects / Newton C. Braga. - Boston : Newnes, cop. 2001. - X, 302 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-7331-1
a) Image transmission b) Radio - Transmitters and transmission c) elektrotehnika d) komunikacije e) piratski radio f) piratski video g) oddajniki h) FM i) VHF j) specialni k) srednjevalovni l) kratkovalovni m) pregledno delo

621.396/.397
COBISS-ID 22604805

272.
BURR, Alister
        Modulation and coding for wireless communications / Alister Burr. - Harlow : Prentice Hall, 2001. - XX, 360 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-201-39857-5
a) Coding theory b) Modulation (Electronics) c) Signal processing - Digital techniques d) elektrotehnika e) brezžične komunikacije f) kodiranje g) modulacija h) vrste i) principi j) načrtovanje modemov k) FEC - Forward Error Correction l) pregledno delo

621.39:621.376
COBISS-ID 23078917

273.
CADICK, John
        Electrical safety handbook / John Cadick, Mary Capelli-Schellpfeffer, Dennis Neitzel. - 2nd ed. - New York : McGraw Hill, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-012071-4
a) elektrotehnika b) varnostni ukrepi c) tveganja d) nevarnost e) analize nevarnosti f) varnostna oprema g) varnostne metode h) varnostni postopki i) standardi j) človeški faktor k) priročniki

621.316.9
COBISS-ID 21890565

274.
CATHEY, Jimmie J.
        Electric machines : analysis and design applying Matlab / Jimmie J. Cathey. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2001. - XIV, 530 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering)

Kazalo
ISBN 0-07-242370-6
a) Electric machinery - Computer-aided design b) Electric machinery - Design and construction - Computer programs c) MATLAB d) elektrotehnika e) električni stroji f) analize g) računalniško podprto načrtovanje h) uporaba računalnika i) programska oprema j) MATLAB k) pregledno delo

621.313:681.3.06
COBISS-ID 22976005

275.
COUCH, Leon W.
        Digital and analog communication systems / Leon W. Couch II. - 6th ed. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice-Hall, 2000, cop. 2001. - XXV, 742 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 716-728. - Kazalo
ISBN 0-13-081223-4
a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) digitalne komunikacije d) digitalni komunikacijski sistemi e) analogni komunikacijski sistemi f) signali g) digitalne modulacije h) brezžične komunikacije i) naključni procesi j) standardi k) terminologija l) računalniške komunikacije m) priročniki

621.39:681.3
COBISS-ID 2071380

276.
ĆALOVIĆ, Milan S.
        Eksploatacija elektroenergetskih sistema / Milan S. Ćalović, Andrija T. Sarić. - Beograd : Beopres, 1999. - VII, 314 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 86-7418-004-3
a) elektrotehnika b) elektroenergetski sistemi c) izkoriščanje električne energije d) karakteristike e) potrošniki f) izvori energije g) energetske rezerve h) napovedovanje porabe i) izračuni rezerv j) zanesljivost sistema k) učbeniki za visoke šole

621.31(075.8)
COBISS-ID 23319813

277.
ĆALOVIĆ, Milan S.
        Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema / Milan S. Ćalović, Andrija T. Sarić. - Beograd : Beopres, 1999. - 250 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 86-7418-006-X
a) elektrotehnika b) elektroenergetski sistemi c) obremenitve sistemov d) karakteristike elektrarn e) izkoriščanje energetskih virov f) naloge g) rešitve h) učbeniki za visoke šole

621.31(075.8+076)
COBISS-ID 23320069

278.
DE Lancie, Philip
        DVD production : a practical resource for DVD publishers / Philip De Lancie and Mark Ely. - Oxford : Focal Press, 2001. - XI, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - DVDit! : trial version, version 2.3 SE. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-240-51611-7
a) DVDs b) elektrotehnika c) optični nosilci informacij d) DVD - Digital Versatile Disc e) DVD - ROM f) fizikalne lastnosti g) DVD predvajalniki h) video i) avdio j) pregledno delo

621.377.6
681.327.6
COBISS-ID 23319045

279.
DE Prycker, Martin
        Asynchronous transfer mode : die Losung fur Breitband-ISDN / Martin de Prycker ; . - New York : Prentice Hall, cop. 1994. - 408 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Asynchronous transfer mode : solution for broadband ISDN. - Kazalo
ISBN 3-930436-03-5
a) elektrotehnika b) telekomunikaije c) ATM norme d) asinhronski način prenosa e) ATM arhitektura f) izvedbe g) implementacije h) ATM mreže i) pregledno delo

621.39:681.323
COBISS-ID 22930437

280.
DOLEŽAL, Richard
        Kombinierte Gas- und Dampfkraftwerke / Richard Doležal. - Berlin : Springer, cop. 2001. - XIII, 195 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-67526-4
a) elektrotehnika b) energetika c) kombinirane elektrarne d) plinske elektrarne e) parne elektrarne f) termoelektrarne g) plinske turbine h) delovanje i) parne turbine j) GuD - Gas und Dampfanlagen k) pregledno delo

621.311.22
COBISS-ID 22969349

281.
        ERFOLGSFAKTOR Betriebsmanagement : Tagung Munchen, 25. und 26. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 348 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1541)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091541-2
a) elektrotehnika b) energetika c) energijska tehnika d) toplarne e) vodenje elektrarn f) vodenje obratovanja g) upravljanje z znanjem h) informacijski sistemi i) vzdrževanje j) optimiranje delovanja k) zmanjševanje stroškov l) tehnika vodenja m) skladiščenje podatkov n) optimiranje procesov o) termografija p) zborniki

621.311:65.012(061.3)
COBISS-ID 22813957

282.
        The EVOLUTION of electric power transmission under deregulation : selected readings / edited by John A. Casazza and George C. Loehr. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2000. - VII, 312 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-7803-4807-9
a) Electric power transmission - Government policy - United States b) Electric utilities - Deregulation - United States c) elektrotehnika d) energetika e) električna energija f) razdeljevanje energije g) zakonodaja h) prenosni sistemi i) razdelilna omrežja j) načrtovanje k) zakonodaja l) kapaciteta prenosov m) rekonstrukcija n) zanesljivost o) zborniki

621.316(061.3)
COBISS-ID 22877701

283.
FORRESTER, Chris
        The business of digital television / Chris Forrester. - Oxford : Focal Press, 2000. - XII, 275 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-240-51606-0
a) Television broadcasting - United States b) Digital television - Economic aspects - United States c) Digital television d) Television broadcasting - Technological innovations e) elektrotehnika f) komunikacije g) digitalna televizija h) TV industrija i) tehnologija j) razvoj k) tržišče l) finančni modeli m) pregledno delo

621.397.13:681.327.8
COBISS-ID 23369221

284.
GNECCO, Louis T.
        The design of shielded enclosures : cost-effective methods to prevent EMI / Louis T. Gnecco. - Boston : Newnes, cop. 2000. - XX, 204 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 193-195. - Kazalo
ISBN 0-7506-7270-6
a) Shielding (Electricity) b) Electronic equipment enclosures c) elektrotehnika d) zaščitna sredstva e) zaščitni pripomočki f) zaščitni ukrepi g) priročniki

621.3.004.4
COBISS-ID 23400197

285.
HARRISON, Robert
        Large wind turbines : design and economics / Robert Harrison, Erich Hau, Herman Snel. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XIV, 185 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-471-49456-9
a) Wind turbines b) Wind turbines - Economic aspects c) elektrotehnika d) energetika e) energija vetra f) vetrne turbine g) razvoj h) tehnologija i) načrtovanje j) ekonomski vidik k) pregledno delo

621.313.12:621.548
COBISS-ID 22984965

286.
HERRICK, Clyde Norman
        Telecommunications wiring / Clyde N. Herrick. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVI, 359 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-13-028696-6
a) Telecommunication wiring b) elektrotehnika c) telekomunikacijska ožičenja d) vodniki e) vodi f) električne karakteristike g) prenosni mediji h) koaksialni kabli i) optična vlakna j) topologija omrežij k) inštalacije l) pregledno delo

621.394.7
COBISS-ID 22966277

287.
HIOKI, Warren
        Telecommunications / Warren Hioki. - 4th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XXIII, 664 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-13-020031-X
a) Telecommunication b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) amplitudna modulacija e) šum f) frekvenčna modulacija g) kodiranje h) impulzno amplitudna modulacija i) prenosne kode j) vmesniki k) UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmiter l) telefonske naprave m) telefonska omrežja n) modemi o) sinhronski protokoli p) LAN q) Internet r) brezžične komunikacije s) optična vlakna t) pregledno delo

621.39
COBISS-ID 22868485

288.
HOLMAN, Jack Philip
        Experimental methods for engineers / J. P. Holman. - 7th ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2001. - XVIII, 698 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in mechanical engineering)

Kazalo
ISBN 0-07-366055-8
a) elektrotehnika b) merilne tehnike c) merilni instrumenti d) analize podatkov e) električne meritve f) merjenja g) pritiski h) pretoki i) temperature j) sile k) upori l) gibanje m) vibracije n) sevanja o) učbeniki za visoke šole

621.317(075.8)
COBISS-ID 22867461

289.
        INTERACTIVE TV demystified / Jerry Whitaker, editor. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XVIII, 273 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl.: Interactive television demystified
ISBN 0-07-136325-4
a) Digital television b) Interactive television c) elektrotehnika d) interaktivna televizija e) digitalna televizija f) zgoščevanje g) avdio h) video i) informacijski sistemi j) protokoli k) DVB sistemi l) DVB - Digital Video Broadcasting m) ATSC standardi n) pregledno delo

621.397.13:681.324
COBISS-ID 22936581

290.
KOVAČIČ, Stanislav
        Komunikacije v avtomatiki : (študijsko gradivo) / Stanislav Kovačič. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2000. - II, 247 str. : ilustr. ; 30 cm

Ovojni nasl.
a) elektrotehnika b) komunikacije c) komunikacijska omrežja d) arhitektura omrežij e) prenos podatkov f) odkrivanje napak g) nadzor napak h) učbeniki za visoke šole

621.391(075.8)
COBISS-ID 2100052

291.
LASTER, Clay
        The beginner's handbook of amateur radio / Clay Laster. - 4th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XIX, 506 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-136187-1
a) Amateur radio stations - Handbook, manuals, etc b) elektrotehnika c) radijske komunikacije d) radijska tehnika e) FCC - Federal Communications Commission f) osnove elektrike g) magnetizem h) priročniki

621.396:397.826
COBISS-ID 22976261

292.
LEVEN, Andrew
        Telecommunication circuits and technology / Andrew Leven. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000. - IX, 387 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-5045-1
a) Telecommunication systems b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) vezja e) oscilatorji f) modulacijski sistemi g) filtri h) ojačevalniki i) mikrovalovne naprave j) mikrovalovne komponnete k) pregledno delo

621.39.049
COBISS-ID 23063301

293.
LI, Shuo-Yen Robert
        Algebraic switching theory and broadband applications / Shuo-Yen Robert Li. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XV, 406 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in telecommunications)

Kazalo
ISBN 0-12-447181-1
a) Switching theory b) Broadband communication systems c) elektrotehnika d) širokopasovne komunikacije e) telefonija f) telefonska omrežja g) medsebojne povezave h) preklapljanja i) pregledno delo

621.395
COBISS-ID 22871813

294.
LINSLEY, Trevor
        Electronic servicing and repairs / Trevor Linsley. - 3rd ed. - Oxford : Newnes, cop. 2000. - VI, 255 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-5053-2
a) Electronic apparatus and appliances - Maintenance and repair b) elektrotehnika c) digitalna elektronika d) vzdrževanje e) popravila f) elektronske komponente g) elektronska vezja h) polprevodniške naprave i) preskušanje vezij j) komunikacijski sistemi k) varnostni sistemi l) senzorji

621.382.004.5
COBISS-ID 23066373

295.
LYSHEVSKI, Sergey Edward
        Nano- and microelectromechanical systems : fundamentals of nano- and microengineering / Sergey Edward Lyshevski. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 338 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Nano- and microscience, engineering, technology, and medicine series)

Kazalo
ISBN 0-8493-0916-6
a) Microelectromechanical systems b) elektrotehnika c) elektromehanski sistemi d) nano inženiring e) mikro inženiring f) matematični model g) načrtovanje sistemov h) strukturno načrtovanje i) modeliranje j) simulacije k) učbeniki za visoke šole

621.38.029(075.8)
COBISS-ID 22934533

296.
MALONEY, Timothy J.
        Modern industrial electronics / Timothy J. Maloney. - 4th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XXI, 943 str., <4> str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-13-015676-0
a) Industrial electronics b) elektrotehnika c) industrijska elektronika d) polprevodniški elementi e) avtomatski sistemi f) ekejtrični motorji g) avtomatska spajanja h) izmenični motorji i) kontrolni sistemi j) industrijski roboti k) servomehanizmi l) priročniki

621.38:621.31
COBISS-ID 22870021

297.
MARSTON, Raymond Michael, 1937-
        Newnes passive and discrete circuits. Vol. 2, Electronic circuits pocket book / R. M. Marston. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, cop. 2000. - VIII, 384 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Electronic circuits pocket book ; vol. 2)

Ovojni in hrbtni nasl.: Newnes passive and discrete circuits pocket book. - Prva izd.: 1993. - Kazalo
ISBN 0-7506-4192-4
a) Integrated circuits - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) elektronika d) elektronska vezja e) integrirana vezja f) pasivna g) diskretna h) polprevodniški elementi i) priročniki

621.382.049.7
COBISS-ID 2091348

298.
MARTIN, Donald H.
        Communication satellites / Donald H. Martin. - 4th ed. - El Segundo : The Aerospace Press ; Reston : American Institute of Aeronautics and Astronautics, cop. 2000. - XI, 602 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

Bibliografija: str. 509-593. - Kazalo
ISBN 1-884989-09-8
a) Artificial satellites in telecommunication - History b) elektrotehnika c) komunikacije d) komunikacijski sateliti e) umetni sateliti f) zgodovinski pregled g) eksperimentalni sateliti h) mednarodni sateliti i) mobilne usluge j) vojaški sateliti k) ruski l) ameriški m) evropski n) azijski o) afriški p) avstralski q) amaterski r) pregledno delo

621.39:629.783(091)
COBISS-ID 22630917

299.
MATIĆ, Nebojša
        PIC mikrokontroleri / Matić Nebojša, Andrić Dragan. - 1. izd. - Beograd : MikroElektronika, 2000. - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. in hrbtni nasl.: PIC mikrokontroleri i za početnike. - Na ov.: 2. izd.
a) elektrotehnika b) digitalna elektronika c) integrirana vezja d) mikrokrmilniki e) programabilni krmilniki f) PIC 16F84 g) programski jezik h) Asembler i) razvojna orodja j) MPLAB k) priročniki

621.382.049.7:681.3-181.4
COBISS-ID 23347717

300.
MILLER, Charles Edward
        Valve radio and audio repair handbook / Chas. E. Miller. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, 2000. - X, 270 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. in hrbtni nasl.: Valve radio & audio repair handbook. - Kazalo
ISBN 0-7506-3995-4
a) Radio - Repairing - Handbooks, manuals, etc b) Radio - Receivers and reception - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) komunikacije e) radijski sprejemniki f) osnove sprejemnikov g) sestavni deli h) popravila i) orodja j) priročniki

621.396.62.004.67
COBISS-ID 23061765

301.
MULLER, Nathan J.
        Desktop encyclopedia of telecommunications / Nathan J. Muller. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XXXVIII, 1113 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill telecommunications)

ISBN 0-07-135893-5
a) Telecommunication - Dictionaries b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) enciklopedije

621.39(031)
COBISS-ID 23075845

302.
NATO Advanced Research Workshop on Microelectronic Interconnections and Assembly (1996 ; Prague)
        Microelectronic interconnections and assembly / ; edited by George Harman and Pavel Mach. - Dordrecht ; Bostob ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998. - XIV, 299 str. : ilustr. - (NATO ASI series : Partnership sub-series. 3. High Technology ; Vol. 54)

Bibliografija ob vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 0-7923-5139-8
a) elektronika b) mikroelektronika c) paketiranje d) vmesne povezave e) spajkovanje f) lotanje g) modulne povezave h) tanki filmi i) zborniki

621.38.049.7
COBISS-ID 13712167

303.
PASCHAL, John M.
        EC&M's electrical calculations handbook / John M. Paschal. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XXII, 435 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-07-136095-6
a) Electric engineering - Mathematics - Handbooks, manuals, etc b) Engineering mathematics - Formulae - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) inženiring e) matematične osnove f) formule g) definicije h) trifazni sistemi i) prevodniki j) vezja k) transformatorji l) električni motorji m) priročniki

621.3(035)
COBISS-ID 22957573

304.
PECAR, Joseph A.
        The new McGraw-Hill telecom factbook / Joseph A. Pecar, David A. Garbin. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XXIV, 823 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 785-787. - Kazalo
ISBN 0-07-135163-9
a) Telecommunication b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) definicije e) terminologija f) osnove g) prenosni sistemi h) pošiljanje na več naslovov i) TCP/IP protokoli j) komunikacijska omrežja k) prenos glasu l) prenos podatkov m) LAN n) WAN o) satelitske komunikacije p) brezžične komunikacije q) pregledno delo

621.39:681.323/.324
COBISS-ID 22934789

305.
PHILIPSON, Lorrin, 1945-
        Understanding electric utilities and de-regulation / Lorrin Philipson, H. Lee Willis. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 1999. - XII, 370 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power engineering ; 6)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-8247-1920-4 (alk. paper)
a) Electric utilities b) Electric utilities - Deregulation c) Deregulation d) elektrotehnika e) energetika f) proizvodnja električne energije g) distribucija električne energije h) dobava i) poraba j) obnovljivi viri k) regulativa l) zakonodaja m) privatizacija n) konkurenčnost o) pregledno delo

621.311
COBISS-ID 1903700

306.
POŽAR, Hrvoje
        Osnove energetike 1 / Hrvoje Požar ; . - 2., dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1992. - XIV, 721 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Bibliografija: str. 719-721
ISBN 86-03-99165-0
a) elektrotehnika b) energetika c) preskrba z energijo d) primarne oblike energije e) pretvarjanje energije f) prevajnaje toplote g) parni kotli h) učbeniki za visoke šole

621.316(075.8)
COBISS-ID 3531529

307.
POŽAR, Hrvoje
        Osnove energetike 2 / Hrvoje Požar. - 2., dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1992. - XII, 1267 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Bibliografija: str. 1265-1267
ISBN 86-03-99660-1
a) elektrotehnika b) energetika c) jedrska energija d) transformacija energije e) pretvorba energije f) toplotna energija g) jedrski reaktorji h) krožni procesi i) batni stroji j) parne turbine k) plinske turbine l) vodne turbine m) centrifugalne črpalke n) učbeniki za visoke šole

621.039(075.8)
621.311.25(075.8)
COBISS-ID 4262921

308.
RAWLINS, John Clayton
        Basic AC circuits / John Clayton Rawlins. - 2nd ed. - Boston : Newnes, cop. 2000. - X, 541 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-7173-4 (broš.)
a) Electric circuits - Alternating current b) elektrotehnika c) električna vezja d) izmenični tok e) sinusna nihanja f) osciloskop g) uporaba h) uporovna vezja i) kapacitivnost j) induktivnost k) RC vezja l) RL vezja m) RLC vezja n) resonanca o) analize vezij p) pregledno delo

621.3.049:621.3.025
COBISS-ID 23070469

309.
ROHDE, Ulrich L.
        Communications receivers : DSP, software radios, and design / Ulrich L. Rohde, Jerry C. Whitaker. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XV, 712 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-136121-9
a) Radio - Receivers and reception - Design and construction b) elektrotehnika c) digitalne komunikacije d) radijski sprejemniki e) antene f) ojačevalniki g) oscilatorji h) modulatorji i) demodulatorji j) pregledno delo

621.396.62
COBISS-ID 22937093

310.
SHAPIRO, David E.
        Your old wiring / David E. Shapiro. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XIII, 335 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-07-135701-7
a) Electric wiring, Interior - Amateurs' manuals b) Electric wiring, Interior - Maintenance and repair - Amateurs' manuals c) elektrotehnika d) električne inštalacije e) popravila f) vzdrževanje g) zamenjava h) priročniki

696.6
COBISS-ID 23076869

311.
        SIGNAL processing advances in wireless and mobile communications. Vol. 2, Trends in single-user and multi-user systems / edited by G. B. Giannakis ... . - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XIV, 433 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-13-027190-X
a) elektrotehnika b) komunikacije c) brezžične d) mobilne e) izginevanje kanalov f) ločevanje signalov g) CDMA sistemi h) CDMA - Code Division Multiple Access i) interference j) obdelave signalov k) pregledno delo

621.391.004.22
COBISS-ID 22967045

312.
SINCLAIR, Ian Robertson
        Practical electronics handbook / Ian R. Sinclair. - 5th ed. - Oxford : Newnes, cop. 2000. - IX, 561 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4585-7
a) Electronic circuits b) Electronics c) elektrotehnika d) elektronika e) pasivni elementi f) aktivni elementi g) vezja h) digitalna i) linearna j) energijski pretvorniki k) mikroprocesorji l) prenos podatkov m) D/A pretvorniki n) mikrokrmilniki o) digitalno oddajanje p) elektronska varnost q) priročniki

621.38.004.14
COBISS-ID 23061253

313.
SINCLAIR, Jim
        Radio signal finding / Jim Sinclair. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XIII, 449 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-137191-5
a) Radio direction finders b) Radio - Receivers and reception c) Television - Receivers and reception d) Shortwave radio e) elektrotehnika f) komunikacije g) radijski signali h) iskanje signalov i) sprejemniki j) oddajniki k) radio l) televizija m) pregledno delo

621.396/.397
COBISS-ID 22975493

314.
SKOLNIK, Merrill Ivan, 1927-
        Introduction to radar systems / Merrill I. Skolnik. - 3rd ed. - Boston : McGraw Hill, cop. 2001. - XII, 772 str. : ilustr. ; 24 cm + popravki

Kazalo
ISBN 0-07-290980-3
a) Radar b) elektrotehnika c) komunikacije d) radarji e) radarski sistemi f) opis delovanja g) vrste radarjev h) sprejemniki i) oddajniki j) pregledno delo

621.396.9
COBISS-ID 22936325

315.
SMOLE, Franc, 1956-
        Elementi polprevodniške elektronike / Franc Smole, Marko Topič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1999 (Ljubljana : Formatisk). - VII, 203 str. : graf. prikazi ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 199
ISBN 961-6210-63-7
a) Polprevodniški elementi - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) polprevodniški elementi e) dvopoli f) četveropoli g) lastnosti polprevodnikov h) PN - spoji i) tranzistorji j) bipolarni k) unipolarni l) naloge m) rešitve n) učbeniki za visoke šole

621.382(075.8)(076.1)
COBISS-ID 98715904

316.
        STABILITY issues in fuzzy control / Javier Aracil, Francisco Gordillo, editors. - Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2000. - VIII, 390 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Studies in fuzziness and soft computing ; vol. 44)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 3-7908-1277-3
a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) fuzzy krmiljenje d) fuzzy krmilniki e) krmilni sistemi f) analize krmilnih sistemov g) analize stabilnosti h) stabilnost sistemov i) tehnike analize j) pregledno delo

681.51
COBISS-ID 21782021

317.
SYMES, Peter
        Video compression demystified / Peter Symes. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XVI, 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill video and audio books)

Kazalo
- - Video compression demystified . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-07-136324-6
a) Video compression b) elektrotehnika c) video tehnika d) komunikacije e) računalniška obdelava slike f) video zgoščevanje g) kodiranje h) transformacija i) kvantizacija j) zgoščevanje slik k) JPEG l) MPEG m) DV n) priročniki

621.397.6
COBISS-ID 22937605

318.
        SYSTEM-level synthesis / edited by Ahmed A. Jerraya and Jean Mermet. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - VIII, 435 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO science series. General sub-series E: Applied sciences ; vol. 357)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on System Level Synthesis for Electronic Design, Il Cocco, Lucca, Italy, 11-21 August 1998"--predovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5748-5 (vezano)
a) System design b) Systems engineering c) System design d) Systems engineering e) elektrotehnika f) elektronski sistemi g) sistemski inženiring h) modeli i) programske metode j) orodja

004:621.38
COBISS-ID 22493701

319.
TOMASI, Wayne
        Electronic communications systems : fundamentals through advanced / Wayne Tomasi. - 4th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XXV, 947 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-13-022125-2
a) elektrotehnika b) komunikacijski sistemi c) elektronski sistemi d) elektronske komunikacije e) modulacije f) demodulacije g) analize signalov h) generiranje signalov i) prenosne linije j) elektromagnetizem k) antene l) valovodi m) optična vlakna n) digitalne komunikacije o) prenos podatkov p) protokoli q) konfiguracije omrežij r) pošiljanje na več naslovov s) satelitske komunikacije t) mobilni telefoni u) pregledno delo

621.39
COBISS-ID 22868741

320.
TREICHLER, John R.
        Theory and design of adaptive filters / John R. Treichler, C. Richard Johnson, Michael G. Larimore. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XIV, 350 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-13-040265-6
a) elektromehanika b) prilagodljivi filtri c) FIR - Finite Impulse Response d) IIR - Infinite Impulse Response e) prilagajanje filtrov f) algoritmi g) načrtovanje h) primeri i) učbeniki za visoke šole

621.372.54(075.8)
COBISS-ID 22964741

321.
VACCA, John R.
        The cabling handbook / John R. Vacca. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XLIII, 1310 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-13-088317-4
a) Telecommunication wiring - Handbooks, manuals, etc b) Telecommunication cables - Handbooks, manuals, etc c) Computer networks - Handbooks, manuals, etc d) elektrotehnika e) telekomunikacije f) ožičenja g) računalniške mreže h) telekomunikacijski vodniki i) telekomunikacijski vodi j) tehnologija vodnikov k) vrste vodnikov l) standardi m) načrtovanje ožičenja n) pregledno delo

621.397.5
COBISS-ID 22871045

322.
VAN Tassel, Joan M.
        Digital TV over broadband : harvesting bandwidth / Joan Van Tassel. - Boston : Focal Press, cop. 2001. - XIV, 594 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-240-80357-4
a) Digital television b) Broadband communication systems c) elektrotehnika d) komunikacije e) digitalna televizija f) komunikacijski sistemi g) širokopasovni sistemi h) pasovne širine i) pregledno delo

621.397.13:681.327.8
COBISS-ID 23369733

323.
WATKINSON, John
        The art of digital audio / John Watkinson. - 3rd ed. - Oxford : Focal Press, 2001. - XIV, 752 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-240-51587-0
a) Sound - Recording and reproducing - Digital techniques b) elektrotehnika c) digitalni avdio d) principi prenosa e) pretvarjanje f) zgoščevanje g) digitalno zapisovanje h) korekcija napak i) magnetni diski j) optični diski k) plošče l) trakovi m) video rekorderji n) pregledno delo

681.84.083.8:681.327.63
COBISS-ID 23368453

324.
WHEELER, Tom, 1960-
        Electronic communications for technicians / Tom Wheeler. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XI, 675 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
- - CD-ROM to accompany Electronic communications for technicians . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-13-013139-3
a) Telecommunication b) elektrotehnika c) elektronske komunikacije d) komunikacijski sistemi e) analize signalov f) amplitudna modulacija g) oddajniki h) sprejemniki i) frekvenčna modulacija j) televizija k) prenosne linije l) antene m) pregledno delo

621.39
COBISS-ID 22935813

325.
WHITAKER, Jerry C.
        Video display engineering / Jerry C. Whitaker. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XVII, 427 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Video display engineering . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-07-137342-X
a) Video display terminals b) Information display systems c) elektrotehnika d) video zasloni e) sistemi prikazovanja f) aplikacije g) vrste zaslonov h) fotometrija i) barve j) vizualne lastnosti k) CRT odkloni l) CRT - Cathode Ray Tube m) projekcijski sistemi n) pregledno delo

621.397.4:681.327.22
COBISS-ID 22936069

326.
        WIDEBAND wireless digital communications / Andreas F. Molisch, editor. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVI, 549 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-13-022333-6
a) Wireless communication systems b) elektrotehnika c) digitalne komunikacije d) širokopasovne komunikacije e) brezžične komunikacije f) širokopasovni sistemi g) mobilni sistemi h) neizenačevalni sistemi i) vzorčenje j) modulacija k) demodulacija l) pregledno delo

621.395
COBISS-ID 22974981

327.
WILLIS, H. Lee, 1949-
        Distributed power generation : planning and evaluation / H. Lee Willis, Walter G. Scott. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2000. - XVI, 597 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power engineering ; 10)

Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8247-0336-7
a) Total energy systems (On-site electric power production) b) Electric power-plants - Planning c) elektrotehnika d) energetika e) proizvodnja električne energije f) energetski sistemi g) zahteva po energiji h) zanesljivost dobave i) ekonomski vidik j) shranjevanje energije k) obnovljivi viri l) elektrarne m) planiranje n) pregledno delo

621.311
COBISS-ID 1900116

328.
YOUNG, Brian
        Digital signal integrity : modeling and simulation with interconnects and packages / Brian Young. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XV, 535 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall modern semiconductor design series)

Kazalo
ISBN 0-13-028904-3
a) Signal processing - Digital techniques - Computer simulation b) Telecommunication systems - Reliability - Computer simulation c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) komunikacijski sistemi f) zanesljivost sistemov g) digitalne tehnike h) digitalni sistemi i) obdelave signalov j) induktivnost k) kapacitivnost l) upornost m) modeliranje n) pregledno delo

621.391.004.22
COBISS-ID 22972933


624/625 GRADBENIŠTVO.


329.
KINDMANN, Rolf
        Stahl- und Verbundkonstruktionen / von Rolf Kindmann und Manuel Krahwinkel. - Stuttgart ; Leipzig : Teubner, 1999. - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazala
ISBN 3-519-05266-0
a) gradbeništvo b) jeklo c) jeklene konstrukcije d) jekleni nosilni elementi e) izračuni f) lastnosti g) spoji h) spojna sredstva i) hale j) večnadstropne stavbe k) mostovi

624.014.2=30
COBISS-ID 22586629

330.
THE Aqua Group
        Tenders and contracts for building / the Aqua group ; with sketches by Brian Bagnall. - Oxford : Blackwell science, 1999. - IX, 166 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-632-04277-X
a) gradbeništvo - tenderji - javna naročila b) gradbeništvo c) gradbena dela d) izdelava ponudbe e) pogajanja f) pogodbe za izvajanje g) pogodbe za načrtovanje

624(088.4)=20
COBISS-ID 43886593


626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


331.
AL Naib, S. K.
        Jet mechanics & hydraulic structures : theory, analysis and design : a collection of illustrated works providing a manuual on jets and streams and the design of hydraulic structures for conveyance, control and distribution of water in irrigation, drainage, hydropower, water supply and other projects worldwide / S. K. Al Naib. - 2nd ed. - Romford (Essex) : Research Books, 1998. - 164 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 1-87453-609-0 ISBN 0901987832 !
a) Hydraulic engineering b) Hydraulic structures c) gradbeništvo d) nizke gradnje e) hidrogradnje f) mehanika izliva g) prosti izlivi h) hidravlične strukture i) vodni kanali j) tokovi k) vrtinci l) pregledno delo

626/627:532.5
COBISS-ID 22646533


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


332.
        EFFLUENTS from alternative demilitarization technologies / edited by Francis W. Holm. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XV, 217 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Partnership sub-series 1,. Disarmament technologies ; vol. 22)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Effluents from Alternative Demilitarization Technologies, Prague, Czech Republic, October 13-15, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5253-X
a) Chemical weapons disposal - Congresses b) Chemical agents (Munitions) - Management - Congresses c) ekologija d) nevarne snovi e) kemijsko orožje f) termično uničenje g) nove tehnologije h) odplake i) zborniki

620.26:623.459:628.52
COBISS-ID 22480133


629 TEHNIKA VOZIL.


333.
ANDERSON, David F.
        Understanding flight / David F. Anderson, Scott Eberhardt. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XII, 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-136377-7
a) Flight b) Aerodynamics c) strojništvo d) aeronavtika e) letala f) letenje g) osnove h) krila i) stabilnost j) krmiljenje k) lastnosti letala l) velike hitrosti m) pregledno delo

629.7:533.6
COBISS-ID 22981893

334.
ANDERSON, John D., 1937-
        Hypersonic and high temperature gas dynamics / John D. Anderson. - 1st AIAA printing. - Reston : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2000, cop. 1989. - XIV, 690 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-56347-459-X
a) Aerodynamics, Hypersonic b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) aerodinamika f) nadzvočna letala g) pretoki zraka h) dinamika plinov i) termodinamika plinov j) kinetična teorija k) statistična termodianmika l) pregledno delo

629.7:533.6
COBISS-ID 23307013

335.
ANDERSON, John David
        Introduction to flight / John D. Anderson. - 4th ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2000. - XVIII, 766 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in aeronautical and aerospace engineering)

Kazalo
ISBN 0-07-109282-X
a) Aerodynamics b) Airplanes - Design and construction c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) konstruktorji h) aerodinamika i) konstrukcija letal j) načrtovanje k) elementi letal l) principi letenja m) astronavtika n) pogonski motorji o) pregledno delo

629.7
COBISS-ID 23307525

336.
        The AVIONICS handbook / edited by Cary R. Spitzer. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (The electrical engineering handbook series)

Kazalo
ISBN 0-8493-8348-X
a) Avionics b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letalski instrumenti f) informacijski sistemi g) elektronika h) navigacijski sistemi i) večuporabniški sistemi j) uporaba k) primeri l) pregledno delo

629.7.05/.07
COBISS-ID 23308549

337.
BIELAWA, Richard L.
        Rotary wing structural dynamics and aeroelasticity / Richard L. Bielawa. - Washington : American Institute of Aeronautics and Astronautics, cop. 1992. - XXI, 562 str. : ilustr. ; 24 cm + popravki. - (AIAA education series)

Kazalo
ISBN 1-56347-031-4
a) Helicopters - Aerodynamics b) Aeroelasticity c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) helikopterji g) aerodinamika h) matematične osnove i) giroskopičnost j) pogonski sistemi k) dinamika l) dinamika trupa m) pregledno delo

629.735.4:533.6
COBISS-ID 23309317

338.
COOK, M. V.
        Flight dynamics principles / M. V. Cook. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold ; New York ; Toronto : J. Wiley & Sons, 1997. - XVIII, 379 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-340-63200-3 ISBN 0-470-23590-X (Wiley)
a) Aerodynamics b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) dinamika letenja f) principi letenja g) statika h) enačbe gibanja i) stabilnost j) Routh-Hurwitzovi kriteriji k) aerodinamika leta l) učbeniki

629.7.015(075)
COBISS-ID 23306757

339.
HALDERMAN, James D., 1943-
        Diagnosis and troubleshooting of automotive electrical, electronic, and computer systems / James D. Halderman, Chase D. Mitchell. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XX, 503 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Prentice Hall multimedia series in automotive technology)

Kazalo
- - Diagnosis and troubleshooting of automotive electrical, electronic, and computer systems, 3/e . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
- - Worktext for Diagnosis and troubleshooting of automotive electrical, electronic, and computer systems. - VIII, 124 str. ; 28 cm
ISBN 0-13-079979-3
a) Automobiles - Electric equipment - Maintenance and repair b) Automobiles - Electronic equipment - Maintenance and repair c) strojništvo d) tehnika vozil e) osebni avtomobili f) električna oprema g) elektronski sistemi h) računalniški sistemi i) krmilni sistemi j) diagnostika k) okvare l) napake m) priročniki

629.3.06.004
COBISS-ID 22937349

340.
        HANDBUCH der Kfz-Technik. Bd. 1, Motor und Kraftubertragung / Balzer ... . - Stuttgart : Motorbuch, 2000. - 218 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 3-613-02054-8
a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) motorji z notranjim zgorevanjem e) transmisija f) prenosni sistemi g) Otto motorji h) dizelski motorji i) priročniki

629.3.01:621.432/.436
COBISS-ID 22878469

341.
        HANDBUCH der Kfz-Technik. Bd. 2, Fahrwerk, Bremsen, Karosserie und Elektrik / Balzer ... . - Stuttgart : Motorbuch, 2000. - 176 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 3-613-02055-6
a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna vozila d) zavore e) karoserija f) električne instalacije g) podvozje h) elektronski sistemi i) varnost j) udobnost k) signalizacija l) priročniki

629.3.01
COBISS-ID 22878213

342.
        IN-vehicle networks. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 73 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1509)

ISBN 0-7680-0559-0
a) Automobiles - Safety measures - Congresses b) Multiplexing - Congresses c) strojništvo d) tehnika vozil e) inštalacije vozil f) komunikacije g) krmiljenje h) inteligentna omrežja i) zborniki

629.3.06(061.3)
COBISS-ID 22534661

343.
        PILOTING basics handbook / Lewis Bjork, editor. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XVIII, 825 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazal0
ISBN 0-07-136104-9
a) Airplanes - Piloting - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letenje f) pilotiranje g) navigacija h) komunikacije i) pristajanje j) vzletanje k) instrumenti za vodenje l) priročniki

629.7.072
COBISS-ID 23308037

344.
ROBINSON, Alan
        Repair of vehicle bodies / A. Robinson ; updated by W. A. Livesey. - 4th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, cop. 2000. - XXV, 626 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4517-2
a) Automobiles - Bodies - Maintenance and repair b) strojništvo c) tehnika vozil d) motorna vozila e) karoserije f) avtomobilska ohišja g) popravila h) avtokleparstvo i) avtoličarstvo j) priročniki

629.3.011.004.67
COBISS-ID 22970117

345.
SOLLMAN, Henry
        Mastering instrument flying / Henry Sollman with Sherwood Harris. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - XIX, 371 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Practical flying series)

Kazalo
ISBN 0-07-059691-3 ISBN 0-07-059690-5 (broš.)
a) Instrument flying b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letenje f) teorija letenja g) simulatorji letenja h) učenje letenja i) učbeniki

629.7.016.5(075)
COBISS-ID 23308805


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


346.
NATO Advanced Research Workshop on Modern Aquaculture in the Coastal Zone (1998 ; Porto)
        Modern aquaculture in the coastal zone : lessons and opportunities / edited by Joao Coimbra. - Amsterdam : IOS Press ; Washington : NATO Scientific Affairs Division ; Tokyo : Ohmsha , cop. 2001. - IX, 301 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO science series. Series A. Life sciences, ISSN 1387-6686 ; vol. 314)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Modern Aquaculture in the Coastal Zone - Lessons and Opportunities, 14-17 September 1998, Porto, Portugal" --> hrbet nasl. str. - Kazalo
ISBN 0-9673355-6-6 (IOS Press) ISBN 4-274-90373-7 (Ohmsha)
a) Crops - Genetics - Congresses b) Plant biotechnology - Congresses c) morska biologija d) ribištvo e) marikultura f) vzgoja rib g) vzgoja školjk h) prehrana i) bolezni j) biotehnologija k) ekološki aspekt l) zborniki

639.2/.3
COBISS-ID 23366149

347.
PISKAR, Anton
        Priročne tabele za izračunavanje telesnine okroglega lesa po srednjem premeru 8-100 cm, dolžine 02-12 m : (po dr. M. Presslerju) / sestavil Anton Piskar. - (). - <20> str. : tabele ; 21 cm

Ov. nasl.
a) gozdarstvo - tesan les - tabele

630.831.7(083.5)
COBISS-ID 23337989


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


348.
        COMPETING with information : a manager's guide to creating business value with information content / edited by Donald A. Marchand. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - X, 342 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Executive development from IMD)

Kazalo
ISBN 0-471-89969-0
a) Knowledge management - Economic aspects b) Information resources management - Economic aspects c) organizacija poslovanja d) vodenje e) uporaba informacij f) informacije g) informacijski menedžment h) konkurenčnost i) povečanje konkurenčnosti j) zmanjševanje stroškov k) minimiranje rizikov l) uporabniki m) učenje n) pregledno delo

65.012.4:659.2
COBISS-ID 22957061

349.
        EFFIZIENTE Ersatzteil-Logistik : Tagung Kassel, 11. und 12. Oktober 2000 / VDI-Gesellschaft Fordertechnik, Materialflus, Logistik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 194 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1573)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091573-0
a) organizacija podjetja b) transportna vprašanja c) logistika d) nadomestni deli e) oskrba z deli f) globalno trgovanje g) elektronsko trgovanje h) primeri i) avtomobilska industrija j) avtomobilski deli k) avtomobilska elektronika l) zborniki

658.286:658.8(061.3)
COBISS-ID 22814213

350.
        ERFOLGREICHE Produktentwicklung : Methoden und Werkzeuge zur Planung und Entwicklung von marktgerechten Produkten : Tagung Stuttgart, 5. und 6. Oktober 2000 / VDI-Gesellschaft Systementwicklung und Projektgestaltung. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 394 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1558)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091558-7
a) razvoj izdelkov b) planiranje izdelkov c) razvojne metode d) razvojni pripomočki e) QFD - Quality Function Deployment f) FMEA g) DOE - Design of Experiments h) target costing i) analize vrednosti j) internet k) intranet l) kakovost m) zborniki

658.562(061.3)
COBISS-ID 22816261

351.
FISCHER, Wolfram
        Produkt- und Anlagenoptimierung : effiziente Produktentwicklung und Systemauslegung / W. Fischer, W. Dangelmaier. - Berlin : Springer, 2000. - X, 271 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

Bibliografija: str. <265>-267. - Kazalo
ISBN 3-540-66577-3
a) organizacija proizvodnje b) razvoj izdelkov c) razvoj naprav d) načrtovanje sistemov e) optimiranje izdelkov f) optimiranje naprav g) projektni management h) planiranje projektov i) praktični primeri j) stroškovni management k) planiranje potekov l) terminiranje m) kooperacije n) dobavitelji o) praktični primeri p) pregledno delo

658.512
COBISS-ID 22709509

352.
        FORSCHUNGS- und Entwicklungsmanagement 2000plus : Konzepte und Herausforderungen fur die Zukunft / Hans Dietmar Burgel (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - VII, 166 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edition Alcatel-SEL-Stiftung)

ISBN 3-540-67767-4
a) organizacija proizvodnje b) raziskave c) razvoj d) vodenje raziskav e) vodenje razvoja f) management g) motivacija sodelavcev h) razvojni koncept i) skrajševanje časov j) primeri k) pregledno delo

65.012.12
COBISS-ID 22709765

353.
FRANCOIS, Peter
        Flexible Losgrosplanung in Produktion und Beschaffung / Peter Francois. - Heidelberg : Physica-Verlag, 2000. - XII, 459 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 421-448. - Kazalo
ISBN 3-7908-1273-0
a) organizacija proizvodnje b) planiranje proizvodnje c) krmiljenje proizvodnje d) planiranje serij e) velikost serij f) dinamično planiranje g) postopki planiranja h) pregled postopkov i) razvoj postopkov j) PPS sistemi k) pregledno delo

65.012.2
COBISS-ID 21782533

354.
        GOWER handbook of project management / edited by J. Rodney Turner and Stephen J. Simister. - 3rd ed. - Aldershot ; Vermont : Gower, cop. 2000. - XXXVI, 847 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-566-08138-5
a) Industrial project management - Handbooks, manuals, etc b) Industrial project management c) menedžment d) industrijski projekti e) implementacija strategije f) kontekst projekta g) funkcionalnost h) delovne metode i) kvaliteta j) organizacija dela k) stroški l) resursi m) tveganje n) varstvo pri delu o) procesi p) komercialni aspekt q) človeški resursi

65.012/.015
COBISS-ID 23020549

355.
HOPP, Wallace J.
        Factory physics : foundations of manufacturing management / Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman. - 2nd ed. - Boston : Irwin McGraw-Hill, cop. 2001. - XXII, 698 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografuja: str. 672-682. - Kazalo
ISBN 0-256-24795-1
a) Factory management b) Production management c) industrijska proizvodnja d) menedžment e) organizacija dela f) proizvodni sistemi g) planiranje h) osebje i) JIT j) TQM k) učbeniki

658.5.012
COBISS-ID 22601733

356.
        INDUSTRIAL knowledge management : a micro-level approach / Rajkumar Roy (ed.). - London : Springer, cop. 2001. - XIII, 569 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-85233-339-1
a) Information resources management b) Knowledge management c) organizacija poslovanja d) upravljanje z znanjem e) zajemanje znanja f) inženiring znanja g) uporaba znanja h) industrijska uporaba i) modeli znanja j) orodja k) prototipni sistemi l) primeri m) pregledno delo

658.5.12.04
COBISS-ID 22955269

357.
        INNOVATIONEN in Logistikstrukturen der Automobilindustrie : Tagung Stuttgart, 28. September 2000 / VDI-Gesellschaft Fordertechnik, Materialflus, Logistik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 102 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1571)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091571-4
a) organizacija proizvodnje b) logistika c) logistične strukture d) inovacije e) avtomobilska industrija f) elektronsko poslovanje g) upoštevanje uporabnikov h) identifikacija i) simuliranje procesov j) primeri k) zborniki

658.286(061.3)
COBISS-ID 22818053

358.
        INNOVATIVE Losungen fur Kunden und Unternehmen : Projektmanagement Praxis : Tagung Berlin, 14. und 15. September 2000 / VDI-Gesellschaft Systementwicklung und Projektmanagement. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 192 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1578)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091578-1
a) organizacija poslovanja b) organizacija proizvodnje c) vodenje projektov d) razvoj izdelkov e) razvojni projekti f) projektna organiziranost g) projektni manager h) izobraževanje vodij i) metode j) primeri k) pralni stroji l) programska oprema m) letala n) Airbus o) zborniki

658.562.012.4(061.3)
COBISS-ID 22817797

359.
LAUDON, Kenneth C.
        Management information systems : organization and technology in the networked enterprise / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. - 6th, international ed. - London : Prentice Hall International ; Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 2000. - XXVII, 588 str., <70> str. pril. : ilustr. ; 28 cm. - (Prentice Hall International editions)

Dostopno tudi na: Dostopno tudi na internetu (URL): http://www.prenhall.com/laudon. - Bibliografija: str. R1-R24. - Slovarček. - Kazala
ISBN 0-13-015671-X (multimedia ed.) ISBN 0-13-040208-7 (video cases, tape 1-2) ISBN 0-13-015682-5 (international ed.)
a) organizacija podjetja b) informacijski sistemi c) poslovna informatika d) informacijska omrežja e) računalniške mreže f) poslovno komuniciranje g) informacijska tehnologija h) informatika i) poslovne odločitve j) obdelave podatkov k) učbeniki za visoke šole

65.012.45:659.2:681.3(075.8)
COBISS-ID 1757012

360.
MCGREGOR, Wes
        Facilities management and the business of space / Wes McGregor & Danny Shiem-Shin Then. - London : Arnold ; New York ; Toronto : J. Wiley & Sons, cop. 1999. - XXIV, 248 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-470-38170-1 (Wiley) ISBN 0-340-71964-8
a) Office layout b) Facility management c) Strategic planning d) Real estate management e) Facility management f) organizacija poslovanja g) delovno okolje h) vodenje poslovanja i) prostorsko planiranje j) procesi planiranja k) potrebe organizacije l) strateško planiranje m) pregledno delo

65.015.12
COBISS-ID 23320325

361.
MOBLEY, R. Keith, 1943-
        Maintenance fundamentals / R. Keith Mobley. - Boston : Newnes, cop. 1999. - V, 333 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Plant engineering maintenance series)

Kazali
ISBN 0-7506-7151-3
a) Plant maintenance b) Plant maintenance c) obratna sredstva d) vzdrževanje e) osnove vzdrževanja f) pogoni g) ležaji h) sklopke i) črpalke j) kompresorji k) ventilatorji l) mešalci m) pregledno delo

658.58
COBISS-ID 4000027

362.
MOORE, Jeffrey Hillsman
        Decision modeling with Microsoft Excel / Jeffrey H. Moore, Larry R. Weatherford. - 6th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVI, 693, 11 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - Decision modeling with Microsoft Excel . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-13-017789-X
a) Management - Mathematical models b) Management science c) organizacija proizvodnje d) upravljanje proizvodnje e) matematični modeli f) računalniška podpora g) optimizacija h) verjetnostni modeli i) implementacije j) Monte Carlo metoda k) Excel tabele l) pregledno delo

658.5:681.3.06
COBISS-ID 23324677

363.
NIGGL, Marcus
        Telearbeit bei der BMW group : Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit durch flexibles Arbeiten / M. Niggl, D. Edfelder, M. Kraupa. - Berlin : Springer, 2000. - IX, 170 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 3-540-65874-2
a) organizacija dela b) delo na daljavo c) fleksibilnost dela d) vodenje e) kadrovska politika f) praktične izkušnje g) uvajanje v podjetja h) prednosti i) slabosti j) ekonomski učinki k) učinkovitost podjetja l) povečanje učinkovitosti m) primeri n) BMW o) pregledno delo

65.015.1:331.42
COBISS-ID 21785093

364.
NIKOLIĆ, Ilija
        Višekriterijumska optimizacija : metode, primena u logistici, softver / Ilija Nikolić, Siniša Borović. - Beograd : Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije, 1996. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., tabele ; 24 cm

a) organizacija poslovanja b) logistika c) odločanje v logistiki d) optimizacija logistike e) modeli odločanja f) večkriterijska optimizacija g) učbeniki za visoke šole

65.012.122:355.41(075.8)
COBISS-ID 23319557

365.
        PODJETNIŠTVO - izziv za 21. stoletje / Miroslav Glas, Viljem Pšeničny ; . - Ljubljana : Gea College, 2000 (Maribor : Leykam). - IX, 498 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6026-13-5
a) ekonomija b) podjetništvo c) malo gospodarstvo d) oblike podjetništva e) promocija podjetništva f) strategija razvoja g) financiranje h) svetovanje podjetnikom i) zborniki

658(082)
COBISS-ID 108960256

366.
        PRODUKTE entwickeln im realen Umfeld : was bringen neue Werkzeuge wie 3D-CAD/CAM, EDM/PDM und Virtualisierung? : Tagung Munchen, 9. und 10. November 2000 / VDI-Gesellschaft Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 397 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1569)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091569-2
a) organizacija proizvodnje b) razvoj izdelkov c) CAX sistemi d) CAD sistemi e) CAM sistemi f) EDM sistemi g) PDM sistemi h) CAID sistemi ( Computer Aided Industrial Design) i) avtomatska klasifikacija j) integracija sistemov k) uvajanje sistemov l) upravljanje znanja m) XML n) VRML o) simultani inženiring p) modeliranje izdelkov q) primeri r) strojegradnja s) razvoj gonil t) zborniki

658.512.2(061.3)
COBISS-ID 22841605

367.
        RISIKOFAKTOR Software : Tagung Mannheim, 21. und 22. November 2000 / VDI-Gesellschaft Fordertechnik, Materialflus, Logistik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 164 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1577)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091577-3
a) organizacija proizvodnje b) logistika c) logistični procesi d) rizični faktorji e) uporaba programske opreme f) standardna programska oprema g) modulna programska oprema h) SAP R/3 i) razvoj programske opreme j) primeri

658.286:681.3.06(061.3)
COBISS-ID 22840837

368.
        VARNA vožnja : priročnik za voznike / ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenovič, Jan Samec>. - 8. dopolnjena izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 1999 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 260 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 7.000 izv.
ISBN 961-90076-3-8
a) Prometni predpisi - Učbeniki b) Prometni znaki - Učbeniki c) cestni promet d) prometni predpisi e) prometni znaki f) vozniški izpiti g) priročniki

656.1.05(075)
COBISS-ID 99547904

369.
        VARNA vožnja : priročnik za voznike / ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenovič>. - Nova izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2000 ( : "Tone Tomšič"). - 242 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 12.000 izv.
ISBN 961-90076-3-8
a) Cestni promet - Prometni predpisi b) cestni promet c) prometni predpisi d) prometni znaki e) vozniški izpiti f) priročniki

656.1.05(075)
COBISS-ID 3899422

370.
VON Krogh, George
        Enabling knowledge creation : how to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation / Georg von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - X, 292 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-19-512616-5
a) Creative ability in business b) Organizational learning c) Communication in management d) Knowledge management e) menedžment f) komunikacije g) organizacija podjetja h) upravljanje z znanjem i) učenje

65.012/.014:377
COBISS-ID 23021061

371.
WRIGHT, Paul Kenneth
        21st century manufacturing / Paul Kenneth Wright. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVIII, 460 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-13-095601-5
a) organizacija proizvodnje b) elektronska industrija c) elektronski aparati d) elektronske naprave e) načrtovanje f) konstrukcija g) proizvodni inženiring h) analize proizvodnje i) začetek proizvodnje j) izdelava prototipa k) CAD l) pregledno delo

658.5:621.38
COBISS-ID 22869253

372.
ZEICHEN, Gerfried
        Automatisierte Industrieprozesse / Gerfried Zeichen, Karl Furst. - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - XXII, 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83560-1
a) organizacija proizvodnje b) industrijski procesi c) avtomatizacija procesov d) senzorji e) aktivatorji f) roboti g) mehatronika h) informacijski procesi i) organiziranost j) razvoj k) planiranje l) pregledno delo

658.5:681.5
COBISS-ID 22968581

373.
        ZUVERLASSIG Abdichten : moderne Dichtungssysteme in der Anwendung : Tagung Baden-Baden, 7. und 8. November 2000 / VDI-Gesellschaft Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 391 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1579)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091579-X
a) organizacija proizvodnje b) razvoj izdelkov c) tehnični izdelki d) konstruiranje izdelkov e) razvojne metode f) upoštevanje reciklaže g) ekološki vidiki h) optimiranje potekov i) življenska doba j) ekološke bilance k) VDI 2243 l) primeri m) električne naprave n) specialni stroji o) montažne naprave p) reciklaža aluminija q) avtomobili r) tirnična vozila s) zborniki

658.512(061.3)
COBISS-ID 22841349


655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


374.
        KATALOG slovenskih ponudnikov grafičnih storitev, opreme in reprodukcijskih materialov . - Ljubljana : Pasadena, 2000. - XX, 146 str. : ilustr. ; 23 cm + 2 pril.

ISBN 961-6065-95-5
a) grafična industrija b) tiskarstvo c) grafične storitve d) grafična oprema e) reprodukcijski materiali f) katalog ponudnikov

655(085.2)
COBISS-ID 23183365

375.
        OD zamisli do tiskovine : / . - Ljubljana : Pasadena, 2000 (Ljubljana : Hren). - 228 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Print publishing guide. - Podnasl. na ov. in hrbtu. - Kazalo
ISBN 961-6065-99-8
a) grafična industrija b) tiskarstvo c) komercialni tisk d) barvni tisk e) načrtovanje publikacije f) upodabljanje g) poskusni tisk h) vodenje projekta i) smernice j) uporaba računalnika k) namizno založništvo l) priročniki

655.1:681.3
COBISS-ID 110439936


656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


376.
ZANGLER, Thomas W.
        Mikroanalyse des Mobilitatsverhaltens in Alltag und Freizeit / Thomas W. Zangler ; Institut fur Mobilitatsforschung (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - XXIII, 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mobilitatsverhalten in Alltag und Freizeit)

ISBN 3-540-66534-X
a) promet b) mobilnost prebivalcev c) gospodinjstva d) mikroanalize e) analize obnašanja f) vsakodnevno življenje g) prosti čas h) modeli i) pregledno delo

656:314.7
COBISS-ID 21779461


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


377.
BUCHEL, Karl Heinz
        Industrial inorganic chemistry / Karl Heinz Buchel, Hans-Heinrich Moretto, Peter Woditsch ; translated by David R. Terrell. - 2nd completely revised ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2000. - XXV, 642 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-527-29849-5
a) Chemistry, Inorganic b) Chemistry, Technical c) kemijska tehnologija d) kemijska industrija e) anorganska kemija f) voda g) vodik h) vodikov peroksid i) anorganske perokso spojine j) dušik k) dušikove spojine l) fosfor m) fosforjeve spojine n) žveplo o) žveplove spojine p) halogeni q) spojine halogenidov r) mineralna gnojila s) spojine kovin t) organosilicijeve spojine u) silikati v) karbidi w) modifikacije ogljika x) polnila y) anorganski pigmenti z) ciklus jedrskega goriva š) odstranjevanje odpadkov đ) radioaktivni odpadki ć) učbeniki

661.1/.6
COBISS-ID 22429445

378.
        CONVERSION of former BTW facilities / edited by Erhard Geissler, Lajos Gazso and Ernst Buder. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - VIII, 222 str. ; 24 cm. - (NATO science series. Partnership sub-series, 1,. Disarmament technologies ; vol. 21)

"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division. - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Conversion of Former BTW Facilities: Development & Production of Prophylactic, Diagnostic & Therapeutic Measures for Countering Diseases, Budapest, Hungary, 5-9 November, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5249-1 (vezano)
a) Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction (1972) - Congresses b) Economic conversion - Congresses c) Biological arms control - Congresses d) Factories - Remodeling for other use - Congresses e) Chemical plants - Congresses f) Biological laboratories - Congresses g) kemijska tehnologija h) industrijska proizvodnja i) vojaška kemična industrija j) kemične tovarne k) biološko orožje l) kemijsko orožje m) prestrukturiranje n) biofarmacevtska proizvodnja o) zborniki

658.5.012.2:66.013
COBISS-ID 22483973

379.
EDGAR, Thomas F.
        Optimization of chemical processes / Thomas F. Edgar, David M. Himmelblau, Leon S. Lasdon. - 2nd ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2001. - XV, 651 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill chemical engineering series)

Kazalo
ISBN 0-07-039359-1
a) Chemical processes b) Mathematical optimization c) matematika d) matematična optimizacija e) optimizacijski modeli f) teorija g) aplikacije h) kemijska tehnologija i) kemijski procesi j) učbeniki

519.86:66.021
COBISS-ID 22912261

380.
        FRONTIERS in the science and technology of polymer recycling / edited by Guneri Akovali ... . - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998. - XXI, 476 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series E, Applied sciences ; vol. 351)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Frontiers in the Science and Technology of Polymer Recycling, held June 16-27, 1997. Antalya, Turkey"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5190-8 (vezano)
a) Polymers - Recycling b) kemijska tehnologija c) polimeri d) recikliranje e) regulativa f) ekonomski aspekt g) tehnologija h) zmes polimerov i) recikliranje kemikalij j) recikliranje energije k) zborniki

678.028.6:66.05
COBISS-ID 22476549

381.
HUMMEL, Rolf E.
        Understanding materials science : history, properties, applications / Rolf E. Hummel. - Corrected 2nd printing. - New York : Springer, 1999. - XIV, 407 str., <8> str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu večine poglavij. - Kazalo
ISBN 0-387-98303-1
a) materiali b) zgodovinski pregled c) mehanske lastnosti d) elektronske lastnosti e) keramika f) polimeri g) zlato h) ekonomski aspekt i) ekološki aspekt j) aplikacije

666:669
COBISS-ID 1170004

382.
        IONIC polymerizations and related processes / edited by Judit E. Puskas ; assistant editors, Armin Michel and Shahzad Barghi (assisted by Christophe Paulo) ; photographer, Gabor Kaszas. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XXXV, 352 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Series E: Applied sciences ; vol. 359)

"Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Ionic Polymerizations and Related Processes, London, Ontario, Canada, August 10-20, 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Vsebina: Cationic polymerizations at elevated temperatures by novel initiating systems having weakly coordinating counteranions. 1. High molecular weight polyisobutylenes / Z. Pi, S. Jacob, J.P. Kennedy ; Cationic polymerization : industrial processes and applications / R.J. Pazur, H.H. Greve ; New branched polyisobutenes and butyl rubbers by the inimer method / G. Langstein ... ; Newer aspects of photoinitiated cationic polymerization / J.V. Crivello ; Cationic macromolecular design using non(homo)polymerizable monomers / Y.C. Bae ... ; Segmented polymer networks by cationic polymerization : design and applications / F.E. Du Prez, E.J. Goethals ; Rate constants and reactivity ratios in carbocationic polymerizations / H. Mayr ; Photochemically induced cationic photopolymerization of vinyl ethers and oxethanes / O. Nuyken, M. Ruile ; Kinetics of the living polymerization of isobutylene / J.E. Puskas ... ; Kinetics and mechanism of living cataionic polymerization of olefins / R.F. Storey, C.L. Curry, T.L. Maggio ; Stopped-flow technique and cationic polymerization kinetics / J.P. Vairon, B. Charleux, M. Moreau ; Photoinitiated cationic polymerization / Y. Yagci ; A forgotten class of high T thermoplastic materials : anionic copolymers of styrene and 1,1-diphenylethylene. Synthesis, toughening and block copolymerization with butadiene / K. Knoll, M. Schneider, S. Oepen ; Control of active centers reactivity in the high temperature bulk anionic polymerization of hydrocarbon monomers / A. Deffieux ... ; Arborescent polymers : highly branched homo- and copolymers with unusual properties / M. Gauthier ; Similarities and discrepancies between controlled cationic and radical polymerizations / K. Matyjaszewski ; Recent developments in anionic synthesis of model graft copolymers / J.W. Mays ; Kinetics of elementary reactions in cyclic ester polymerization / S. Penczek ... ; Synthesis and properties of amphiphilic and functional copolymers and networks / R. Velichkova ... ; Modeling, simulation and control of polymerization processes : some aspects for tailored synthesis / A.F. Johnson, R.G. Gosden, Z.G. Meszena
ISBN 0-7923-5811-2
a) Addition polymerization - Congresses b) Addition polymerization - Congresses c) kemija polimerov d) ionske polimerizacije e) kinetika f) mehanizmi g) priročniki

66.095.261.1
COBISS-ID 22494725

383.
NATO Advanced Research Workshop on Perspectives, Science and Technologies for Novel Silicon on Insulator Devices (1988 ; Kyiv, Ukraine)
        Perspectives, science and technologies for novel silicon on insulator devices / edited by Peter L. F. Hemment, V. S. Lysenko, and A. N. Nazarov. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2000. - XXII, 344 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 3, High technology ; vol. 73)

Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Perspectives, Science, and Technologies for Novel Silicon on Insulator Devices, Kyiv, Ukraine, 12-15 October 1998. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7923-6116-4
a) Silicon-on-insulator technology - Congresses b) materiali c) silikati d) izolacijski materiali e) nove tehnologije f) aplikacije g) ekonomski aspekt h) karakterizacija i) aplikacije j) CMOS k) polprevodniške naprave l) zborniki

666.651/.652:621.3.049.77
COBISS-ID 22492165

384.
        POUCHER'S perfumes, cosmetics and soaps / edited by Hilda Butler. - 10th ed. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic, 2000. - XVI, 782 str. : ilustr. ; 25 cm

Naslov prejšnje izd.: izdana kot Vol.3 v 9. izd. Poucher's perfumes, cosmetics and soaps. - Kazalo
ISBN 0-751-4047909
a) Perfumes b) Cosmetics c) Perfumes d) Cosmetics e) organska kemija f) kozmetika g) zgodovinski pregled h) deodoranti i) mila j) tekoča mila k) dekorativna kozmetika l) zobne kreme m) šamponi n) barve za lase o) moška kozmetika p) kreme za sončenje q) recepture r) lastnosti s) analitske metode t) stabilnost u) zagotavljanje kvalitete v) mikrobiološka kontrola w) zakonodaja x) regulativa y) parfumerija z) aromaterapija š) priročniki

665.5
COBISS-ID 22618373

385.
        SEMICONDUCTING polymers : chemistry, physics and engineering / Georges Hadziioannou, Paul F. van Hutten (eds.). - Weinheim : Wiley-VCH, 2000. - XXVI, 631 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-527-29507-0
a) Organic semiconductors b) Polymers - Electric properties c) Polymers - Optical properties d) Semiconductor doping e) Electronics - Materials f) Polymers g) Electronics - Materials h) materiali i) polprevodniški polimeri j) sinteze k) aplikacije l) polprevodniške naprave m) elektronske lastnosti n) optične lastnosti o) elektronske strukture p) površine q) mejne plasti r) spektroskopske raziskave s) diode t) tranzistorji u) sončne celice

621.315.57:661.13
COBISS-ID 22430469


669 METALURGIJA.


386.
        REFRACTORY metals in molten salts : their chemistry, electrochemistry, and technology / edited by David H. Kerridge and Evgeny G. Polyakov. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - IX, 273 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 3,. High technology ; vol. 53)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Refractory Metals in Molten Salts, Apatity, Russia, August 12-17, 1997"--predgovor. - "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-5134-7
a) Fused salt electrolysis - Congresses b) Fused salts - Congresses c) Heat resistant alloys - Congresses d) materiali e) toplotno obstojne kovine f) termodinamske lastnosti g) elektrokemijske lastnsoti h) fizikokemijske lastnosti i) elektrodepozicija j) taline soli k) zborniki

669.018.45
COBISS-ID 22475269


67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


387.
FEATHERSTONE, Andrew P., 1971-
        Identification and control of sheet and film processes / Andrew P. Featherstone, Jeremy G. VanAntwerp, and Richard D. Braatz. - London : Springer, 2000. - XIII, 170 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in industrial control)

Bibliografija: str. <149>-168. - Kazalo
ISBN 1-85233-305-7
a) Process control b) Extrusion process c) Plastics - Extrusion d) Paper coatings e) Coatings f) Process control g) industrijske obrti h) identifikacije procesov i) procesi oslojevanja j) izdelovalni procesi k) izdelava filma l) polimerni filmi m) izdelava papirja n) valjanje pločevine o) nadzor procesov p) algoritmi q) značilnosti procesov r) načrtovanje eksperimentov s) krmiljenje procesov t) modeli procesov u) pregledno delo

67.02
COBISS-ID 22703621

388.
SEDEJ, Franc
        Tehnologija žagarstva / Franc Sedej, Vincenc Velušček ; . - 1. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 118 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 111
ISBN 961-6295-11-X
a) Žagarstvo - Učbeniki za srednje šole b) lesna industrija c) žagarstvo d) gozd e) sečnja f) podiranje drevja g) krojenje debel h) gozdni sortimenti i) spravilo j) prevoz lesa k) žagarski obrat l) sestavni deli m) žagalnica n) razžagovanje hlodovine o) žagini listi p) priprava q) določanje razporeda r) sortiranje žaganic s) skladišče žaganega lesa t) učbeniki za srednje šole

674.093(075.3)
COBISS-ID 108818688

389.
TRES, Paul A.
        Designing plastic parts for assembly / Paul A. Tres. - 4th ed. - Munich : Hanser ; Cincinnati : HanserGardner, 2000. - XXV, 262 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-446-21462-3 (Munchen) ISBN 1-56990-305-0 (Cincinnati)
a) Plastics - Molding b) Machine parts c) Engineering design d) strojništvo e) materiali f) plastične mase g) ulivanje h) strojne komponente i) konstruiranje j) fizikalne lastnosti k) mehanske lastnosti l) termične lastnosti m) obremenitve n) montaža o) spoji p) pregledno delo

678.7:658.512.2
COBISS-ID 22636293


681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


390.
        HANDBUCH der Printmedien / Helmut Kipphan (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - XVIII, 1246 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
- - Handbuch der Printmedien . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-540-66941-8
a) založništvo b) tiskarstvo c) komunikacijska tehnologija d) tiskani mediji e) tisk f) kvaliteta tiska g) materiali h) tiskarski stroji i) sušenje j) tiskarske tehnike k) proizvodi l) računalniška tehnologija m) nove tehnologije n) elektronski mediji o) multimedia

681.6:004
COBISS-ID 22947589

391.
        OPTICAL resonators - science and engineering / edited by Ram Kossowsky, Miroslav Jelinek, and Josef Novak. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XI, 504 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 3,. High technology ; vol. 45)

Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Optical Resonators: Theory and Design, Smolenice, Slovak Republic, July 1-5, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7923-4962-8
a) Lasers - Resonators b) Optical resonance c) Laser beams d) elektrotehnika e) optični elementi f) resonatorji g) optična resonanca h) laserji i) raziskave j) optimizacija k) aplikacije l) zborniki

681.7.069.24
COBISS-ID 22478085


681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


392.
ELWENSPOEK, Miko, 1948-
        Mechanical microsensors / M. Elwenspoek, R. Wiergerink. - Berlin : Springer, cop. 2001. - X, 295 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microtechnology and MEMS)

Kazalo
ISBN 3-540-67582-5
a) Silicon b) Transducers c) Micromachining d) Detectors - Design and construction e) Microelectromechanical systems - Design and construction f) elektrotehnika g) krmiljenje h) elektromehanski sistemi i) mikro sistemi j) detektorji k) senzorji l) načrtovanje m) konstrukcija n) miniaturizacija o) mikroobdelave p) silicijevi mikrosenzorji q) pregledno delo

681.58
COBISS-ID 22956037

393.
        FUNKGESTUTZTE Kommunikation : eine Herausforderung fur die Automatisierungstechnik : Tagung Dusseldorf, 12. und 13. Oktober 2000 / VDI-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstecnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 137 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1580)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091580-3
a) elektrotehnika b) avtomatizacijske tehnike c) industrijske komunikacije d) Feldbus e) telekomunikacije f) mobilni sistemi g) radijske komunikacije h) DECT i) IEEE 802.11 j) Bluetooth k) UMTS - Universal Mobile l) industrijska uporaba m) projekti n) zborniki

681.5:621.396(061.3)
COBISS-ID 22815749

394.
KUGI, Andreas, 1967-
        Non-linear control based on physical models : electrical, hydraulic, and mechanical systems / Andreas Kugi. - London : Springer, cop. 2001. - XV, 172 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in control and information sciences ; 260)

Kazalo
ISBN 1-85233-329-4
a) Automatic control b) Control theory c) Mechatronics d) elektrotehnika e) avtomatsko krmiljenje f) teorija krmiljenja g) mehatronika h) osnove i) nelinearno krmiljenje j) načrtovanje krmiljenja k) elektromagnetni sistemi l) hidravlični sistemi m) PCH sistemi n) PCH - Port Controlled Hamiltonian o) pregledno delo

681.51
COBISS-ID 22944261

395.
OBINATA, Goro, 1949-
        Model reduction for control system design / Goro Obinata and Brian D.O. Anderson. - London : Springer, cop. 2001. - XIV, 168 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Communications and control engineering, ISSN 0178-5354)

Kazalo
ISBN 1-85233-371-5
a) Automatic control b) Control theory c) elektrotehnika d) regulacijska tehnika e) avtomatsko krmiljenje f) teorija krmiljenja g) model redukcije h) metode i) pregledno delo

681.51
COBISS-ID 22942981

396.
        SENSORTECHNIK : Handbuch fur Praxis und Wissenschaft / Hrsg. Hans-Rolf Trankler, Ernst Obermeier. - Berlin : Springer, 1998. - XXII, 1584 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 3-540-58640-7
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) senzorska tehnika d) senzorji e) osnove f) tehnologije g) merilni signali h) fizikalne lastnosti i) modeliranje j) simulacije k) materiali l) mikrotehnologije m) delovanje senzorjev n) merjenje o) krmiljenje p) primeri q) pregledno delo

681.586
COBISS-ID 3945750


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


397.
BYRNE, Michael
        Setting tile / Michael Tile. - Newtown : The Taunton Press, 1995. - 244 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 1-56158-080-5
a) gradbeništvo b) obrtniška dela c) naredi sam d) keramične ploščice e) polaganje f) popravila g) delovni postopki

693.7=20
COBISS-ID 20605957

398.
FERGUSON, Myron R.
        Drywall : professional techniques for walls & ceilings / Myron R. Ferguson. - Newtown : The Taunton Press, 1996. - 135 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 1-56158-133-X
a) gradbeništvo b) obrtniška dela c) naredi sam d) finalizacija sten e) stenske obloge f) delovni postopki g) popravila vlažnih sten

693.6=20
COBISS-ID 20605701

399.
KATZ, Gary
        The doorhanger's handbook / Gary Katz. - Newtown : The Taunton Press, 1998. - 215 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 1-56158-227-1
a) gradbeništvo b) mizarstvo c) stavbno pohištvo d) vrata e) kljuke f) popravila g) izdelava h) naredi sam

692.81=20
COBISS-ID 20782853

400.
KRESAL, Janez
        Gradiva v arhitekturi : učbenik za arhitekte / Janez Kresal. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2000. - 187 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 181-187
ISBN 961-6160-14-1
a) Gradbeni materiali - Arhitektura - Učbeniki za visoke šole b) arhitektura c) gradbeništvo d) gradiva e) gradbeni materiali f) zgodovina g) lastnosti h) pridobivanje i) primeri uporabe j) znamenite zgradbe k) obdelava l) kamen m) keramika n) steklo o) veziva p) beton q) kovine r) umetne snovi s) les t) izpitna vprašanja u) učbeniki za visoke šole

691:72(075.8)
COBISS-ID 105875968


7 UMETNOST.


401.
CARDOZO, Sidney B.
        Uncommon clay : / Sidney B. Cardozo, Masaaki Hirano ; translation Juliet Winters Carpenter ; photography Eiji Kori. - 1st paperback ed. - Tokyo ; New York ; London : Kodansha, 1998. - 163 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
ISBN 4-7700-2381-2
a) umetnost b) keramika c) Japonska d) oblikovanje gline e) Rosanjin (1883-1959) f) kaligrafija g) slikarstvo

738:929 Rosanjin
COBISS-ID 20642309

402.
HAMLIN, J. Scott
        Flash 5 magic with ActionScript / by J. Scott Hamlin and David J. Emberton ; contributions by Matthew David ... . - Indianapolis : New Riders, 2001. - XXI, 375 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

- - Flash 5 magic with ActionScript . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7357-1023-6 (broš.)
a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Multimedia systems d) umetnost e) računalništvo f) grafčno oblikovanje g) računalniška grafika h) animacija i) priročniki

766:681.32=20
COBISS-ID 23356165

403.
HELLER, Steven
        Food wrap : packages that sell / Steven Heller & Anne Fink. - Glen Cove : PBC International, 1996. - 176 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-86636-533-8 (broš.) ISBN 0-86636-394-7 (vezano)
a) umetnost b) grafično oblikovanje c) embalaža - prehrambeni izdelki d) sodobne smernice e) teoretične osnove f) pregled uspelih izdelkov

766:621.798.1=20
COBISS-ID 21973509

404.
POOLE, Stephen
        The complete pyrography / Stephen Poole. - Reprinted. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 1997. - V, 151 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-946819-76-9
a) umetnost b) oblikovanje c) ročne spretnosti d) pirografija e) vžiganje v les f) dekoriranje g) slikanje na les h) krasilna tehnika i) delovni postopki

7.048:745.51=20
COBISS-ID 20633349


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


405.
        AUFBAU West, Aufbau Ost : die Planstadte Wolfsburg und Eisenhuttenstadt in der Nachkriegszeit : / herausgegeben von Rosmarie Beier. - Ostfildern-Ruit : Hatje, 1997. - 383 str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. v CIP-u. - Kazalo
ISBN 3-7757-0661-5
a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) načrtovanje mest d) Nemčija e) vzhodna f) zahodna g) obdobje po 2. svet. vojni h) razvoj avtomobilske industrije i) socialna naselja

711(430.1)=30
711(430.2)=30
COBISS-ID 21634565

406.
INTERNATIONAL Conference on Urban Regeneration and Sustainability (1 ; 2000 ; Rio de Janeiro)
        The sustainable city : urban regeneration and sustainability / ; editors C. A. Brebbia ... . - Ashurst : WIT Press, cop. 2000. - 600 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International series on advances in architecture, ISSN 1368-1435)

ISBN 1-85312-811-2
a) urbanizem b) načrtovanje mest c) trajnostni razvoj d) Agenda 21 e) varstvo okolja f) upravljanje z zemljišči g) prometno urejanje h) varstvo kulturne dediščine i) javna varnost j) zborniki

711.4:349.4=20
COBISS-ID 5296662

407.
MCRAVEN, Charles
        Stonework : techniques and projects / Charles McRaven. - Pownal : Storey, 1997. - VII, 183 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 08-826-6976-1 (broš.)
a) Building, Stone b) urejanje krajine c) arhitektura d) tradicionalni gradbeni materiali e) kamen - tehnike gradnje f) zunanja ureditev g) zidovi h) tlaki i) vrtni elementi

712.6:624.012.1=20
COBISS-ID 22645253

408.
OLSEN, Donald J.
        The city as a work of art : London, Paris, Vienna / Donald J. Olsen. - New Haven ; London : Yale University Press, 1986. - XIII, 341 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 329-335. - Kazalo
ISBN 0-300-02870-9 (vezano) ISBN 0-300-04212-4 (broš.)
a) urbanizem b) arhitektura c) umetnost d) teorija e) 19. stol. f) javne zgradbe g) stanovanja h) meščanske hiše i) mesta-monumentalnost j) odprti javni prostori k) zgodovina l) estetika m) London n) Pariz o) Dunaj

711.424=20
COBISS-ID 20621061

409.
        The SUSTAINABLE street : the environmental, human and economic aspects of street design and management / edited by C. Jefferson, J. Rowe, C. Brebbia. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2001. - 362 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 1-85312-832-5
a) Streets b) City planning c) Cities and towns d) urbanizem e) arhitektura f) okolje g) načrtovanje mest h) ulice i) sociologija j) mesta k) planiranje naselij l) simbolika m) stara mestna jedra n) povezave novo-staro o) ekologija p) planiranje mest

711.4
COBISS-ID 22653957

410.
        ŠTUDIJE in elaborati na področju prostorskega načrtovanja na državni ravni : 1991-1998 / . - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Urad R Slovenije za prostorsko planiranje, 1998 (Ljubljana : Mitcom). - 161 str. ; 30 cm

ISBN 961-6276-07-7
a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) koncepti d) poselitev e) krajina f) infrastruktura g) varstvo okolja h) metodološke podlage

711.24(497.4)(048)"1991/1998"
COBISS-ID 79653632

411.
TWENTIETH
        20th century urbanisation and urbanism : urban debate on the eve of the new millennium : conference proceedings, Bled, Slovenia 9-11 December 1999 / editor Barbara Černič Mali. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije = Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, 2000. - 351 str. ; 30 cm

ISBN 961-90276-2-0
a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) mesta d) Evropa e) prostorsko urejanje f) urejanje prostora g) urbanistično načrtovanje h) zborniki

71
COBISS-ID 1710531

412.
VON Hagen, Adriana
        The cities of the ancient Andes / Adriana von Hagen and Craig Morris. - London : Thames and Hudson, cop. 1998. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 05-000-5086-4
a) Indians of South America - Andes Region - Antiquities b) Extinct cities - Andes Region c) Incas - Antiquities d) Andes Region - Antiquities e) urbanizem f) arhitektura g) zgodovina h) Južna Amerika i) avtohtona poselitev j) Andi k) starodavna mesta l) imperialna mesta m) puščavska mesta

711.424(238.1)=20
COBISS-ID 22641925


72 ARHITEKTURA.


413.
ABEL, Chris
        Architecture and identity : responses to cultural and technological change / Chris Abel ; with a foreword by Suha Ozkan. - 2nd ed. - Oxford : Arhitectural Press, 1997, 2000. - XVII, 270 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.: Architecture & identity. - Bibliografija: str. <235>-261. - Kazalo
ISBN 0-7506-4246-7
a) arhitektura b) teorija c) načrtovanje d) identiteta e) tendence

72.01=20
COBISS-ID 20731909

414.
        AM Ende des Jahrhunderts : 100 Jahre gebaute Visionen / organisiert von Richard Koshalek und Elizabeth A. T. Smith ; herausgegeben von Russell Ferguson ; mit Beitragern von Zeynep Celik ... ; . - Ostfildern-Ruit : Hatje, cop. 1999. - 336 str. : ilustr. ; 32 cm

Izšlo ob razstavi: At the end of the century - hundert Jahre gebaute Vision im Museum Ludwig Koln in der Josef-Haubrich-Kunsthalle, Koln (18. Juni - 3. Oktober 1999). - Kazalo
ISBN 3-7757-0827-8
a) arhitektura b) zgodovinski pregled c) moderna arhitektura d) sodobna arhitektura e) 20.stol. f) pregledno delo

72.03=20
COBISS-ID 21627397

415.
        ARCHITECT'S legal handbook : the law for arhitects / edited by Anthony Speaight, Gregory Stone. - 6th ed., reprinted. - Oxford : Architectural Press, 1999. - XII, 317 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-2161-3
a) arhitektura b) načrtovanje c) pravne osnove d) angleško pravo za arhitekte e) škotsko pravo za arhitekte f) Evropska skupnost-regulativa g) pogodbe h) arbitraža i) izvajanje v praksi

72.011:34=20
COBISS-ID 20747269

416.
ASENSIO Cerver, Francisco
        New bridges / . - : Arco Editorial, 199?. - 159 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Arco colour collection. Thematic architecture)

ISBN 84-8185-018-7 ISBN 84-8185-015-2 ((komplet))
a) arhitektura b) tematski pregledi c) mostovi d) sodobne izvedbe

725.95=20
COBISS-ID 439428

417.
BADEN-Powell, Francis
        Building overseas : Butterworth Architecture management guide / Francis Baden-Powell. - Paperback ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996. - XVIII, 209 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-2889-8
a) arhitektura b) načrtovanje v tujini c) postopki d) pogodbe e) finančne osnove f) pravne osnove

72.011:331.556.4=20
COBISS-ID 20747781

418.
        BAU und Raum : Jahrbuch 1998 / Hrsg. Annegret Burg. - Ostfildern : Hatje Cantz Verlag, 2000

ISBN 3-7757-0786-7
a) arhitektura b) letni izbor del c) finansiranje iz proračuna d) Nemčija e) vladni urad za gradnjo in regionalno planiranje f) vladne palače g) ministrstva h) muzeji i) inštituti j) prenova k) umetniški projekti

721(430)=30=20
COBISS-ID 21628421

419.
BURDEN, Ernest E., 1934-
        Elements of architectural design : a photographic sourcebook / Ernest Burden. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - 342 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-4713-7117-3
a) Architectural design b) Architectural design c) arhitektura d) načrtovanje e) stil f) kompozicija g) materiali h) arhitekturni elementi i) členi

72.011=20
COBISS-ID 22570757

420.
CHERRY, Edith
        Programming for design : from theory to practice / Edith Cherry. - New York : J. Wiley & Sons, 1998, cop. 1999. - XXIII, 327 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-19645-2
a) arhitektura b) proces načrtovanja c) arhitekturno programiranje d) raziskovanje problema e) odločanje f) izbor kriterijev g) vrednotenje informacij h) programske zasnove i) praktični primeri

72.011:007.3=20
COBISS-ID 21001477

421.
COLVIN, Howard Montague
        A biographical dictionary of British architects, 1600-1840 / Howard Colvin. - 3rd ed. - New Haven ; London : Yale University Press, 1995. - 1264 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-300-07207-4 (broš.) ISBN 0-300-06091-2
a) arhitektura b) arhitekti c) Velika Britanija d) 17. - 19.stol. e) arhitekturna praksa f) zgodovina

72:7.07=20
COBISS-ID 43000833

422.
CURL, James Stevens, 1937-
        A dictionary of architecture / James Stevens Curl ; with line-drawings by the author and John Sambrook. - Oxford : Oxford University Press, 2000, cop. 1999. - XI, 833 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford paperback reference)

Ov. in hrbtni nasl.: Oxford dictionary of architecture
ISBN 0-19-280017-5
a) Architecture - Dictionaries b) arhitektura c) terminologija d) teorija e) arhitekti f) arhitekturni stili g) umetnostna obdobja h) arhitekturni členi i) slovarji

72(038)=20
COBISS-ID 22595589

423.
CURL, James Stevens
        A dictionary of architecture / James Stevens Curl ; with line-drawings by the author and John Sambrook. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - XI, 833 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-19-210006-8
a) arhitektura b) terminologija c) teorija d) arhitekti e) arhitekturni stili f) umetnostna obdobja g) arhitekturni členi h) slovarji

72(038)=20
COBISS-ID 20351493

424.
DEGUSSA
        Aller Anfang ist schwer : Bilder zur hundertjahrigen Geschichte der Degussa : Degussa 1873-1973 / . - Frankfurt am Main : Degussa, cop. 1973. - 171 str. : ilustr. ; 29 cm

a) Degussa (Firm) b) umetnost c) industrija d) zgodovina e) razvoj f) tovarne g) jubilejne publikacije

725.4=30
COBISS-ID 22157573

425.
        DETAILS in architecture : creative detailing by some of the world's leading architects. - Victoria, Australia : Images Publishing Group Pty, 1999. - 216 str. : ilustr. ; 31 cm

Ovojni nasl.: Details in architecture 1. - Kazalo
ISBN 1-875498-49-4
a) Architecture, Modern - Details b) arhitektura c) načrtovanje d) detajli e) konstrukcijski detajli f) stanovanjske stavbe g) javne stavbe h) notranja oprema i) nove tehnologije j) jeklo k) steklo l) znamenite stavbe

72.04=20
COBISS-ID 22647301

426.
        EXTRA-ordinary / ; translation from French into English Sarah Parsons>. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1999. - 438 str. : večinoma barvne ilustr. ; 21 cm. - (Review of peripheral architecture = Revue peripherique d'architecture : IN-EX ; 1)

Na hrbtu tudi: IN-EX projects
ISBN 3-7643-6128-X (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-6128-X (Boston)
a) arhitektura b) teorija c) periferna arhitektura d) anonimna arhitektura e) razprave f) intervjuji

72.01=20
COBISS-ID 20891909

427.
        GENDER and architecture / edited by Louise Durning and Richard Wrigley. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2000. - 218 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl.: Gender & architecture. - Kazalo
ISBN 0-471-98533-3 (broš.) ISBN 0-471-98532-5 (vezano)
a) arhitektura b) urbanizem c) teorija d) vloga spolov e) ženske študije f) vloga ženske v arhitekturi g) zgodovina

72.01:396=20
COBISS-ID 21978373

428.
        GUIDE to recording historic buildings / ICOMOS. - London : Butterworth, 1990. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-7506-1210-X
a) arhitektura b) varstvo arhitekturne dediščine c) dokumentiranje historičnih stavb d) tehnike dokumentiranja e) hranjenje dokumentacije

72.025.3/.4
COBISS-ID 32124928

429.
HALE, Jonathan A.
        Building ideas : an introduction to architectural theory / Jonathan A. Hale. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2000. - 242 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. <225>-234. - Kazalo
ISBN 0-471-85194-9
a) arhitektura b) arhitektovna teorija c) kritika d) vprašanje pomena e) tehnološka revolucija f) estetika g) filozofija h) modeli interpretacije i) fenomenologija j) sistemi komunikacije k) politika

72.01=20
COBISS-ID 21977861

430.
HEATHCOTE, Edwin
        Bank builders / Edwin Heathcote. - Chichester : Wiley-Academy, 2000. - 224 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 222. - Kazalo
ISBN 0-471-853-593
a) arhitektura b) javne zgradbe c) banke d) zgodovinski pregled e) avtorski projekti f) sodobne izvedbe

725.24=20
COBISS-ID 21978117

431.
HEATHCOTE, Edwin
        Monument builders : modern architecture and death / Edwin Heathcote. - Chichester : Academy Editions, 1999. - 224 str. : barvne ilustr. ; 32 cm

Kazalo
ISBN 0-471-98368-3
a) arhitektura b) javne zgradbe c) sakralne stavbe d) cerkve e) kapele f) mrliške vežice g) arhitektura spomina h) pokopališka arhitektura i) avtorski projekti

726=20
COBISS-ID 20889605

432.
        HYPERSURFACE architecture II / edited by Stephen Perrella. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999. - 112 str. : ilustr. ; 31 cm + načrti. - (Architectural design, ISSN 0003-8504 ; vol. 69)

Bibliografija: str. 94. - Kazalo
ISBN 0-471-99871-0
a) Computer-aided design b) Architectural design - Data processing c) arhitektura d) teorija e) primerjave f) računalniško načrtovanje g) elektronska tehnologija h) virtualni prostor

72.01
COBISS-ID 21975301

433.
ISPHORDING, Stephan
        Der ideale Grundriss : Beispiele und Planungshilfen fur das individuelle Einfamilienhaus / Stephan Isphording, Holger Reiners. - Munchen : Callwey, cop. 1997. - 189 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 3-7667-1280-2
a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) individualne hiše d) enodružinske hiše e) tipi zazidave f) organizacija tlorisa g) izvedeni primeri h) sodobne izvedbe i) načrti j) tlorisi

728.3=30
COBISS-ID 801668

434.
JAMES, Vincent
        Type/variant house / Vincent James ; edited by Oscar Riera Ojeda ; introduction by Thomas Fisher. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 81 str. : barvne ilustr. ; 26 cm. - (Single building series : process of an architectural works)

ISBN 1-56496-523-6
a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) enodružinske hiše d) predstavitev izvedenega primera e) interier f) nacrti g) detajli

728.3=20
COBISS-ID 20567045

435.
JENCKS, Charles, 1939-
        Architecture 2000 and beyond : success in the art of prediction / Charles Jencks. - New ed. - Chichester : Wiley-Academy ; New York : Wiley, 2000. - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 136-138. - Kazalo
ISBN 0-471-49534-4
a) Architecture, Modern - 20th century. b) arhitektura c) teorija d) predvidevanja e) prihodnost f) futurizem-filozofija g) trendi h) tradicija

72.01=20
COBISS-ID 22569733

436.
NOVITSKI, B. J.
        Rendering real and imagined buildings : the art of computer modeling from the palace of Kublai Khan to the Corbusier's villas / B. J. Novitski ; foreword by William J. Mitchell. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1998. - 175 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
- - Rendering real and imagined buildings . - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm
Nasl. iz enote
ISBN 1-56496-511-2
a) arhitektura b) računalniško risanje c) simulacije d) prikaz historičnih stavb e) domišljijske stavbe

721:744.4=20
COBISS-ID 20567813

437.
PRESSMAN, Andy
        Professional practice 101 : a compendium of business and management strategies in architecture / Andy Pressman. - New York : J. Wiley & Sons, 1997. - XV, 345 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-13015-X
a) arhitektura b) arhitekturna praksa c) samostojno podjetništvo d) organizacija e) timsko delo f) komunikacije g) vodstvene sposobnosti h) odnosi z naročniki i) pogodbeni odnosi j) projektno vodenje k) tehnolohija načrtovanja l) informacijska tehnologija m) pravne osnove n) zavarovanje

72.011:334.722=20
COBISS-ID 21117189

438.
RAZSTAVA Arhitekt Danilo Furst (2000 ; Ljubljana)
        Danilo Furst : arhitektura / ; angleški prevod, English translation Amidas, finski prevod, Finish translation Karina Rejec ; fotografija, photography Miran Kambič ... et al.>. - Ljubljana : Cankarjev dom, 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 165 str. : ilustr. ; 32 cm

Hrbtni nasl.: Furst. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Opombe z bibliografijo pri dveh prispevkih
a) Furst, Danilo (1912-) - Monografije b) arhitektura c) Slovenija d) teorija e) biografije f) zbrana dela g) katalogi razstav

72(497.4):929 Furst D.
COBISS-ID 109321216

439.
REINERS, Holger
        Die besten Einfamilienhauser : Deutschland, Osterreich, Schweiz / Holger Reiners. - Munchen : Callwey, cop. 1999. - 207 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Architektur-Preis ; 1999/2000)

ISBN 3-7667-1365-5
a) Architecture, Domestic - Germany b) Architecture, Domestic - Austria c) Architecture, Domestic - Switzerland d) Housing, single family - Germany e) Housing, single family - Austria f) Housing, single family - Switzerland g) arhitektura h) stanovanjske stavbe i) individualne hiše j) izvedeni primeri k) sodobne izvedbe l) Nemčija m) Avstrija n) Švica o) načrti

728.37=30
728.3=30
COBISS-ID 23263237

440.
ROSS, Julian
        Railway stations : planning, design and management / Julian Ross. - Oxford : Architectural Press, 2000. - XII, 350 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 336-338. - Kazala
ISBN 0-7506-4376-5
a) arhitektura b) načrtovanje c) javne zgradbe d) železniške postaje e) zgodovinski pregled f) tipologija

725.3=20
COBISS-ID 21810949

441.
        SCALE models : houses of the 20th century / edited by Friedrich Kurrent ; . - Salzburg ; Munchen : Verlag Anton Pustet ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1999. - 436 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 3-7643-6102-6 (Basel) ISBN 0-8176-6102-6 (Boston)
a) arhitektura b) zgodovinski pregled c) 20.st. d) makete znamenitih hiš e) svetovna arhitekturna dediščina

72.011=20
COBISS-ID 902020

442.
SHEARD, Rod
        Sports architecture / Rod Sheard. - London ; New York : Spon Press, 2001. - XIX, 227 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-419-21220-5
a) arhitektura b) športni objekti c) stadioni d) sodobne tehnologije e) načrtovanje f) dirkališča g) izvedeni primeri

725.826=20
COBISS-ID 21946117

443.
SPILLER, Neil
        Maverick deviations : architectural works Neil Spiller (1985-1998). - Chichester : Wiley-Academy, 2000. - 125 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Architectural monograph ; No. 53)

Bibliografija: str. 125
ISBN 0-471-99870-2
a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) Spiller Neil e) nove alkimistične tehnologije

72.011=20
COBISS-ID 21976069

444.
STOPAR, Ivan
        Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 1, V porečju Krke / Ivan Stopar. - Ljubljana : Viharnik, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 345 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 11)

ISBN 961-6057-26-X
a) arhitektura b) zgodovina c) gradovi d) Slovenija e) dvorci f) topografija g) dokumentarni posnetki h) načrti

728.81(497.4-13)(091)
COBISS-ID 109511168

445.
SUDJIC, Deyan
        Home : the twentieth-century house / Deyan Sudjic ; with Tulga Beyerle. - Glasgow : Laurence King, 1999. - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazali
ISBN 1-85669-154-3
a) Architecture, Domestic - Exhibitions - Scotland - Glasgow b) arhitektura c) stanovanjske stavbe d) enodružinske hiše e) individualni stanovanjske objekti f) 20.stol. g) zgodovinski pregled h) značilni predstavniki i) pregled sodobnih izvedb j) eksperimentalne hiše

728.3=20
COBISS-ID 22607109

446.
TSCHUMI, Bernard
        Architecture and disjunction / Bernard Tschumi. - 5th printing. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 1999. - 268 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-262-20094-5 ISBN 0-262-70060-3 (broš.)
a) arhitektura b) teorija c) prostor d) program

72.01=20
COBISS-ID 92548

447.
TUNICK, Susan
        Terra-cotta skyline : New York's architectural ornament / Susan Tunick ; contemporary photographs by Peter Mauss. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, 1997. - XV, 160 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Bibliografija: str. 157-158. - Kazalo
ISBN 1-568-98105-8
a) Architectural terra-cotta - New York (State) - New York b) Decoration and ornament, Architectural - New York (State) - New York c) New York (N.Y.) - Buildings, structures, etc d) arhitektura e) zgodovina f) dekoracija fasad g) keramika h) ornament i) New York j) historične fasade k) žgana glina

72.04:691.4=20
COBISS-ID 22605317

448.
VANDENBERG, Maritz
        Cable nets / Maritz Vandenberg. - Chichester : Academy Editions, cop. 1998. - 96 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Detail in building)

ISBN 0-471-97823-X
a) arhitektura b) načrtovanje c) natezne konstrukcije d) viseče vrvi e) kabli-mreže f) principi načrtovanja g) sodobne izvedbe

72.011:624.071.2=20
COBISS-ID 20882437

449.
VITRUVIUS Pollio
        Vitruvius : ten books on architecture / translation by Ingrid D. Rowland ; commentary and illustrations by Thomas Noble Howe. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - XVI, 333 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-521-00292-3
a) Architecture - Early works to 1800 b) arhitektura c) teorija d) zgodovina e) rimska arhitektura f) Vitruvij - biografski podatki g) antika h) terminologija i) metode načrtovanja j) izobrazba arhitekta k) modularni red l) pojem okusa m) lokacija n) načrtovanje mest o) arhitekturna kritika

72.01=20
COBISS-ID 23360261

450.
WEEBER, Hannes
        Balkone, kostengunstig und funktionsgerecht / Hannes Weeber, Margit Lindner. - Stuttgart : Fraunhofer IRB, cop. 1999. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Bauforschung fur die Praxis ; Bd. 51)

Kazalo
ISBN 3-8167-4250-5
a) arhitektura b) gradbeništvo c) stavbni deli d) balkoni e) dimenzioniranje f) izvedbe g) samostojne balkonske konstrukcije

72.05=30
COBISS-ID 21627141

451.
WOO, Kyu Sung
        Whanki museum / Kyu Sung Woo ; edited by Oscar Riera Ojeda ; introduction by Hong-bin Kang. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 78 str. : barvne ilustr. ; 26 cm. - (Single building series : process of an architectural work)

ISBN 1-56496-524-4
a) arhitektura b) javne zgradbe c) muzeji d) umetnostne galerije e) predstavitve izvedenih primerov f) načrti g) detajli

727.7=20
COBISS-ID 20567557

452.
WRIGHT, Frank Lloyd
        Frank Lloyd Wright. Field guide. Vol. 2, Metrochicago / Thomas A. Heinz. - London : Academy Editions, 1997. - 168 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 0-471-97692-X
a) Wright, Frank Lloyd (1867-1959) b) ameriška arhitektura - arhitekti - 20.st. - vodniki - monografije c) arhitektura d) arhitekti e) arhitekturni vmesniki f) Chicago

72(036)=20
COBISS-ID 44670721


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


453.
        FURNITURE : from rococo to art deco / Adriana Boidi Sassone ... ; . - Koln : Evergreen, cop. 2000. - 814 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Temelji na: Grande enciclopedia dell'antiquariato. - Kazalo
ISBN 3-8228-6517-6
a) arhitektura b) umetnost c) notranja oprema d) pohištvo e) zgodovina f) oblikovanje g) antikvitete h) 18., 19., 20.stol.

747(091)(100)=20
COBISS-ID 22288645

454.
        MODERN furniture projects. - 2nd printing. - Newtown : The Taunton Press, 1993. - 127 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm. - (The best of fine woodworking)

Kazalo
ISBN 0-942391-91-8
a) arhitektura b) notranja oprema c) leseno pohištvo d) načrtovanje e) priročniki

747:645.4=20
COBISS-ID 20605189

455.
NISBETT, Jean
        The complete dolls' house book / Jean Nisbett. - Reprinted. - Lewen : Guild of Master Craftsman, 1994. - 176 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-946819-44-0
a) umetnost b) oblikovanje c) ročne spretnost d) igrače e) hišice za punčke f) miniature g) makete

745/749=20
COBISS-ID 20632581

456.
NISBETT, Jean
        The secrets of the dolls' house makers / Jean Nisbett. - Lewen : Guild of Master Craftsman, 1994. - 190 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-946819-54-8
a) umetnost b) oblikovanje c) ročne spretnosti d) igrače e) hišice za punčke f) zgodovina g) makete h) antikvitete i) arhitektura-miniature j) pohištvo-miniature k) dekorativni predmeti-miniature

745/749=20
COBISS-ID 20632837

457.
STUCHIN, Marcie
        Bedrooms and private spaces : designer dreamscapes / Marcie Stuchin and Susan Abramson. - Glen Cove : PBC International, 1997. - 176 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-86636-476-5 (vezano)
a) arhitektura b) notranja oprema c) stanovanjski prostori d) spalnice e) kopalnice

747:643=20
COBISS-ID 21972485

458.
STURROCK, Sheila
        Celtic knotwork designs / Sheila Sturrock. - Reprinted. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 1998. - 184 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 25 cm

ISBN 1-86108-040-9
a) umetnost b) Kelti c) dekoracije d) vrvičenje e) prepletanje f) vozljanje g) vzorci h) tehnike

745/746=20
COBISS-ID 20633093


77 FOTOGRAFIJA.


459.
        BASIC photographic materials and processes / Leslie Stroebel ... . - 2nd ed. - Boston : Focal Press, 2000. - VI, 410 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. <339>. - Kazalo
ISBN 0-240-80405-8 (broš.)
a) Photography b) fotografija c) fotografska optika d) fotografski materiali e) fotografske tehnike f) fotografski procesi

77.02
COBISS-ID 22661893

460.
CHURCH, Jim
        Jim Church's essential guide to underwater video. - 2nd ed. - New York : Aqua Quest, cop. 2001. - 211 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 1-8816-5226-2
a) Underwater cinematography b) Video recordings - Production and direction c) fotografija d) podvodni video e) video snemanje f) video kamere g) video zapisovanje h) leče i) predvajalniki j) tehnike snemanja k) priročniki

77.058.2:681.772.7
COBISS-ID 22931205


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


461.
        ANGLEŠKO-slovenski slovar Bridge / . - Ljubljana : DZS, 2000 ( : Mladinska knjiga). - XVII, 897 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Slovarji DZS)

ISBN 86-341-2024-4
a) Slovarji - Angleščina - Slovenščina b) slovar c) angleški d) slovenski

811.111'374=163.6
COBISS-ID 109956352

462.
BOTTO, Francis
        Dictionary of E-commerce : a definitive guide to technology and business terms / Francis Botto. - Reprinted. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2000. - IX, 334 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-471-88145-7
a) Electronic commerce - Dictionaries b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) elektronsko poslovanje e) angleški

801.316.4:658.8=20
COBISS-ID 22625541

463.
        DICTIONARY of computer science, engineering, and technology / editor-in-chief Phillip A. Laplante. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 543 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-8493-2691-5
a) Computer science - Dictionaries b) Engineering - Dictionaries c) Technology - Dictionaries d) tehniški slovarji e) strokovni izrazi f) računalništvo g) inženiring h) tehnologije i) angleški j) enciklopedije

801.316.4:681.3=20
COBISS-ID 23347461

464.
GROŠELJ, Martina I.
        English-French-Slovene vocabulary of the agreements between the European Community and the Republic of Slovenia = Vocabulaire anglais-francais-slovene des accords entre la Communaute europeenne et la Republique de Slovenie = Angleško-francosko-slovenski besednjak sporazumov med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo : a selection of terms and expressions / Martina I. Grošelj. - 1st ed. - Ljubljana : Odin, 2000. - 101 str. ; 24 cm

ISBN 961-90744-1-6
a) Evropska skupnost b) javna uprava c) evropska terminologija d) slovar e) angleški f) francoski g) slovenski

341.24(497.4:4)(038)=00
COBISS-ID 106797312

465.
MEŠE, Pavel
        Upravljanje telekomunikacij : pojmovnik, angleško-slovenski slovar, kratice, slovensko-angleški slovar / Pavel Meše. - Ljubljana : Elektrotehniška zveza Slovenije, 1999 (Ljubljana : Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo). - 202 str. ; 21 cm

Predgovor / Marko Jagodič: str. 3-4
ISBN 961-6187-14-7
a) Telekomunikacije - Terminologija - Slovarji - Slovenščina - Angleščina b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) kratice e) telekomunikacije f) angleški g) slovenski

801.316.4:621.39
COBISS-ID 104297728

466.
ŠEGA, Lidija
        Mali moderni poslovni slovar : angleško-slovenski = A compact modern business dictionary : English-Slovene / Lidija Šega. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2001 ( : Simčič). - 812 str. ; 14 cm. - (Moderni slovarji)

ISBN 961-231-210-9
a) slovar b) angleški c) slovenski

(038)=111=163.6
COBISS-ID 110596864

467.
TITOW, Witold Viktor
        Technological dictionary of plastics materials / by W. V. Titow. - 1st ed. - : Pergamon, 1999. - X, 398 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: 394-398
ISBN 0-08-041891-0
a) plastične mase b) polimeri c) kratice d) aditivi e) trgovska imena f) slovar izrazov g) angleški

678(038)=111
COBISS-ID 541633

468.
UREN, Martin
        BKSTS illustrated dictionary of moving image technology / Martin Uren. - 4th ed. - Oxford : Focal Press, 2001. - XIII, 352 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-2405-1632-X
a) Audio-visual equipment - Dictionaries b) tehniški slovarji c) ilustrirani slovarji d) avdio oprema e) vizualna oprema f) gibljive slike g) tehnologija

801.316.4:621.397=20
COBISS-ID 23370245

469.
VLIETSTRA, Jakob, 1932-
        Dictionary of acronyms and technical abbreviations : for information and communication technologies and related areas / Jakob Vlietstra. - 2nd ed. - London : Springer, cop. 2001. - VI, 696 str. ; 25 cm

ISBN 1-8523-3397-9
a) Technology - Abbreviations - Dictionaries b) tehnika c) telekomunikacije d) informacijska tehnologija e) kratice f) akronimi g) slovar

003.083/.084:004(038)
COBISS-ID 23310853

470.
WATSON, James, 1936-
        Dictionary of media and communication studies / James Watson and Anne Hill. - 5th ed. - London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2000. - XIII, 364 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Arnold student reference)

ISBN 0-340-73205-9
a) Communication - Dictionaries b) Mass media - Dictionaries c) Communication - Terminology d) Communication - Dictionaries e) Množični mediji - Terminologija - Slovarji - Angleščina f) Komuniciranje - Terminologija - Slovarji - Angleščina g) tehniški slovarji h) komunikacije i) komunikacijski mediji j) angleški

801.316.4:621ž39=20
COBISS-ID 293847


9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


471.
KMECL, Matjaž
        Slovenija : iz zraka = aus der Luft = from the air / Matjaž Kmecl ; Jože Hanc, Stane Klemenc ; translated by Marjan Golobič, aus dem Slowenischen von Doris Debenjak>. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 242 str. : barvne fotogr. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v slov. in prevoda v angl. in nem.
ISBN 86-11-10645-8
a) Slovenija b) domoznanstvo c) albumi

908(497.4)(084.12)
779:908(497.4)
77.047.1(497.4)
COBISS-ID 100158208

472.
        KRAJEVNI leksikon Slovencev v Italiji : topografski, zemljepisni, zgodovinski, kulturni, gospodarski in turistični podatki o krajih v Italiji, ki jih naseljujejo Slovenci ali sodijo v isto upravno enoto. Knj. 2, Goriška pokrajina / uredil Aldo Rupel ; . - Trst : Devin, 1995. - 286 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazala
a) domoznanstvo b) Slovenci c) Italija d) zamejski Slovenci e) leksikoni

908(450.36=863)(031)
COBISS-ID 1781553

473.
        KRAJEVNI leksikon Slovencev v Italiji : topografski, zemljepisni, zgodovinski, kulturni, gospodarski in turistični podatki o krajih v Italiji, ki jih naseljujejo Slovenci. Knj. 1, Tržaška pokrajina / uredila Milan Bufon in Aleksej Kalc ; . - Trst : Založništvo Tržaškega tiska, 1990 1991. - 351 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Kazala
a) domoznanstvo b) Slovenci c) Italija d) zamejski Slovenci e) leksikoni

908(450.36=863)(031)
COBISS-ID 6336261

474.
NATO Advanced Research Workshop on Beyond the Map: Archaeology and Spatial Technologies (1999 ; Ravello)
        Beyond the map : archaeology and spatial technologies / edited by Gary Lock. - Amsterdam : IOS Press ; Washington : NATO Scientific Affairs Division ; Tokyo : Ohmsha , cop. 2000. - XXV, 236 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO advanced science institutes series. Series A. Life sciences, ISSN 1387-6686 ; vol. 321)

"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Beyond the Map: Archaeology and Spatial Technologies held in Ravello, Italy, 1-2 October, 1999" --> hrbet nasl. str. - Kazalo
ISBN 1-58603-021-3 (IOS Press) ISBN 4-274-90387-7 (Ohmsha)
a) Archaeology - Statistical methods b) Archaeology - Study and teaching c) arheologija d) raziskave e) topografija f) rimska poselitev g) arheološko napovedovanje h) matematično modeliranje i) fuzzy logika j) zborniki k) GIS

902:519.87
COBISS-ID 17010733

475.
PLESNIČAR-Gec, Ljudmila
        Urbanizem Emone = The urbanism of Emona / Ljudmila Plesničar Gec ; ; fotografije, photos Carmen Narobe ... et al.>. - Ljubljana : Mestni muzej = City Museum : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete = Research Institute of the Faculty of Arts, 1999 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 247 str. : ilustr. ; 34 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Bibliografija: str. 243-247
ISBN 961-90351-7-8 (Mestni muzej)
a) Emona - Urbanizem - Razstavni katalogi b) urbanizem c) urbanistično planiranje d) zgodovina e) prostorski razvoj f) antika g) arheološke najdbe h) insule i) načrti j) načrtovanje rimskih mest k) namenska porazdelitev površine l) Ljubljana m) Emona n) arheološka izkopavanja

904(497.4 Ljubljana)"652":711.4(064)
COBISS-ID 107748864

476.
        SCIENTISTS at work : profiles of today's groundbreaking scientists from Science Times, The New York Times / edited by Laura Chang ; foreword by Stephen Jay Gould ; introduction by Cornelia Dean. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XIX, 372 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-07-135882-X
a) znanstveniki b) biografije

929:5/6
COBISS-ID 45646337


NASLOVNO KAZALO

 • The academic library 4
 • The accelerating universe 147
 • Acoustic and electromagnetic scattering analysis using discrete sources 163
 • Adobe GoLive 5.0 52
 • Adobe Illustrator 9.0 135
 • Adobe LiveMotion f/x & design 82
 • Adobe Photoshop 6.0 53 , 136 , 53
 • Adobe Photoshop 6.0 for photographers 75
 • Adobe Photoshop 6.0 Web design 58
 • Advanced PC architecture 62
 • Advancing with AutoCAD Release 14 for Windows NT and Windows 95 113
 • Algebraic switching theory and broadband applications 293
 • Algorithms for large scale linear algebraic systems 31
 • Aller Anfang ist schwer 424
 • Am Ende des Jahrhunderts 414
 • American gasoline engines since 1872 260
 • Analiza podatkov s SPSS za Windows 127
 • Analysis of risks associated with nuclear submarine decommissioning, dismantling and disposal 262
 • Angleško-francosko-slovenski besednjak sporazumov med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo 464
 • Angleško-slovenski slovar Bridge 461
 • AntiPatterns in project management 60
 • Applied tribology 244
 • Applying enterprise JavaBeans 110
 • Architect's legal handbook 415
 • Architecture 2000 and beyond 435
 • Architecture and disjunction 446
 • Architecture and identity 413
 • The art & science of Web design 140
 • The art of digital audio 323
 • Aspects topologiques de la physique en basse dimension 164
 • Astronomie spatiale infrarouge, aujourd'hui et demain 145
 • Astronomija 149
 • Asynchronous transfer mode 279
 • Audio and hi-fi handbook 268
 • Aufbau West, Aufbau Ost 405
 • Auswuchttechnik 179
 • AutoCAD in 3 dimensions 74
 • Automatisierte Industrieprozesse 372
 • Autoridades nacionales competentes para conceder aprobaciones y autorizaciones para el transporte de materiales nucleares 265
 • Autorites nationales competentes pour la delivrance d'approbations et d'attestations concernant le transport des matieres radioactives 265
 • The avionics handbook 336

 • Balkone, kostengunstig und funktionsgerecht 450
 • Bank builders 430
 • Basic AC circuits 308
 • Basic photographic materials and processes 459
 • Bau und Raum 418
 • Bedrooms and private spaces 457
 • The beginner's handbook of amateur radio 291
 • Die besten Einfamilienhauser 439
 • Beyond the map 474
 • Big book IP telephony RFCs 103
 • Big book of IPv6 addressing RFCs 128
 • Biochemistry illustrated 219
 • A biographical dictionary of British architects, 1600-1840 421
 • Bioinquiry learning system 1.0 226
 • Biological electron transfer chains 218
 • Biologically active natural products 184 , 185
 • Biophysics 221
 • Biotic response to global change 209
 • BKSTS illustrated dictionary of moving image technology 468
 • Boiler operations 238
 • Building and managing the meta data repository 105
 • Building ideas 429
 • Building overseas 417
 • The business of digital television 283
 • Buying and maintaining personal computers 90
 • Buying books 8

 • Cable nets 448
 • The cabling handbook 321
 • Carl Sagan 144
 • Catalytic activation and functionalisation of light alkanes 197
 • Cavitation of hydraulic machinery 237
 • CD-ROM to accompany Electronic communications for technicians 324
 • Cell biology of plant and fungal tip growth 222
 • Celtic knotwork designs 458
 • Characterization of high Tc materials and devices by electron microscopy 233
 • Chemodynamics and water quality protection in natural porous media 210
 • The cities of the ancient Andes 412
 • The city as a work of art 408
 • Communication satellites 298
 • Communications receivers 309
 • A compact modern business dictionary 466
 • Competing with information 348
 • The complete dolls' house book 455
 • The complete guide to stationary gas engines 249
 • The complete idiot's guide to Macromedia Flash 5 96
 • The complete pyrography 404
 • Comprehensive mass metrology 161
 • Compressor handbook 239
 • Computational dynamics 180
 • A concrete introduction to higher algebra 35
 • Configuring Cisco AVVID 68
 • Conversion of former BTW facilities 378
 • Copyright made easier 18
 • Corel Photo-Paint 10 93
 • CorelDRAW 10 56
 • COST action 682 20
 • COST action 710 211
 • A course in mathematical modeling 45
 • A crash course in Mathematica 40
 • A crash course in mathematica 40
 • Cryobanking the genetic resource 220
 • Cryptography and e-commerce 80
 • Crystal engineering 186
 • Current topics in astrofundamental physics 162
 • Customer service on the Internet 133

 • Danilo Furst 438
 • Data abstraction and problem solving with Java 64
 • Data resource quality 59
 • Data warehouse project management 51
 • Decision modeling with Microsoft Excel 362
 • Defence nuclear waste disposal in Russia 263
 • The design of shielded enclosures 284
 • Designing Internet home pages made simple 88
 • Designing plastic parts for assembly 389
 • Desktop encyclopedia of telecommunications 301
 • Details in architecture 425
 • Developing and managing electronic journal collections 7
 • Diagnosis and troubleshooting of automotive electrical, electronic, and computer systems 339
 • Diagnosis and troubleshooting of automotive electrical, electronic, and computer systems, 3/e 339
 • Dictionary of acoustics 170
 • Dictionary of acronyms and technical abbreviations 469
 • A dictionary of architecture 422 , 423
 • Dictionary of colloid and interface science 203
 • Dictionary of computer science, engineering, and technology 463
 • Dictionary of E-commerce 462
 • Dictionary of media and communication studies 470
 • Digital and analog communication systems 275
 • Digital signal integrity 328
 • Digital TV over broadband 322
 • Distributed power generation 327
 • Don't make me think! 100
 • The doorhanger's handbook 399
 • Dreamweaver UltraDev 143
 • Drywall 398
 • DVD demystified 137
 • DVD production 278
 • DVDit! 278

 • The E-commerce book 99
 • Easy Web page creation 116
 • EC&M's electrical calculations handbook 303
 • Effiziente Ersatzteil-Logistik 349
 • Effluents from alternative demilitarization technologies 332
 • Eksploatacija elektroenergetskih sistema 276
 • Electric machines 274
 • Electrical safety handbook 273
 • Electronic communications for technicians 324
 • Electronic communications systems 319
 • Electronic devices and circuits 270
 • Electronic servicing and repairs 294
 • Elementi polprevodniške elektronike 315
 • Elementi za avtomatiko in robotiko 2
 • Elements of architectural design 419
 • Enabling knowledge creation 370
 • Enciklopedija znanosti. Naravoslovje 1
 • Encyclopedia of computer science 73
 • Energetics of stable molecules and reactive intermediates 188
 • Energietechnische Arbeitsmappe 240
 • Engineering design communication 102
 • Engineering mathematics 47
 • Engineering tribology 255
 • An engineer's guide to MATLAB 104
 • English-French-Slovene vocabulary of the agreements between the European Community and the Republic of Slovenia 464
 • Environment and tourism 22
 • Environmental biotechnology and cleaner bioprocesses 21
 • Environmental chemistry 30
 • Erfolgreiche Produktentwicklung 350
 • Erfolgsfaktor Betriebsmanagement 281
 • The evolution of electric power transmission under deregulation 282
 • Excel 2000 za Windows za telebane 87
 • Experimental methods for engineers 288
 • Exploring the night sky with binoculars 150
 • Extra-ordinary 426

 • Facilities management and the business of space 360
 • Factory physics 355
 • The finite element method in heat transfer and fluid dynamics 177
 • Fizika I. Zapiski predavanj 182
 • Flash 5 bible 124
 • Flash 5 magic with ActionScript 402
 • Flash 5! 77
 • Flexible Losgrosplanung in Produktion und Beschaffung 353
 • Flexible multibody dynamics 166
 • Flight dynamics principles 338
 • Fluid mechanics 174
 • Food microbiology 217
 • Food wrap 403
 • Forschungs- und Entwicklungsmanagement 2000plus 352
 • Foundations of electromagnetic theory 178
 • Foundations of engineering acoustics 165
 • Frank Lloyd Wright. Field guide. Vol. 2, Metrochicago 452
 • Friedrich Tabellenbuch Metall- und Maschinentechnik 241
 • From Gutenberg to the global information infrastructure 3
 • Frontiers in the science and technology of polymer recycling 380
 • Fugetechnik - Schadensanalyse, Schadenspravention und Qualitatssicherung 242
 • Fundamentals of aerodynamics 155
 • Fundamentals of physical acoustics 158
 • Funkgestutzte Kommunikation 393
 • Furniture 453

 • Galvanotechnik 191
 • Gasmotoren 261
 • Gender and architecture 427
 • Geometry 33
 • GoLive 5 visual insight 70
 • Gower handbook of project management 354
 • Gradiva v arhitekturi 400
 • Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 1, V porečju Krke 444
 • Guide to recording historic buildings 428
 • Guide to scientific computing 139

 • Hack proofing your network 85
 • Hacking exposed 112
 • Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling 48
 • Handbook of machining and metalworking calculations 259
 • Handbuch der Kfz-Technik. Bd. 1, Motor und Kraftubertragung 340
 • Handbuch der Kfz-Technik. Bd. 2, Fahrwerk, Bremsen, Karosserie und Elektrik 341
 • Handbuch der Printmedien 390
 • Hansen solubility parameters 190
 • The happy hacker 115
 • Hemijsko-tehnološki leksikon 192
 • High pressure molecular science 234
 • High-temperature superconductors and novel inorganic materials 167
 • A history of aerodynamics and its impact on flying machines 156
 • Home 445
 • How to expand & upgrade PCs 81
 • How to solve word problems in algebra 39
 • Hubble Space Telescope 153
 • Human monitoring after environmental and occupational exposure to chemical and physical agents 24
 • Hydroinformatics tools 212
 • Hypersonic and high temperature gas dynamics 334
 • Hypersurface architecture II 432

 • Der ideale Grundriss 433
 • Identification and control of sheet and film processes 387
 • In-vehicle networks 342
 • Industrial inorganic chemistry 377
 • Industrial knowledge management 356
 • Industrial mathematics 43
 • Industrial uses of biomass energy 23
 • Informatika v poslovnem okolju 79
 • Information society studies 71
 • Information theory and the brain 94
 • Infrared space astronomy, today and tomorrow 145
 • Innovationen in Logistikstrukturen der Automobilindustrie 357
 • Innovative Losungen fur Kunden und Unternehmen 358
 • Inside XML 89
 • Interactive TV demystified 289
 • Interball in the ISTP Program 213
 • Interfacial science in ceramic joining 252
 • The internet security guidebook 72
 • Internet telephony 269
 • Introduction to computer law 57
 • Introduction to contamination control and cleanroom technology 200
 • Introduction to engineering design optimization 230
 • Introduction to flight 335
 • An introduction to fluid dynamics 157
 • Introduction to radar systems 314
 • An introduction to space robotics 146
 • Ionic polymerizations and related processes 382
 • Iskanje v internetu 134

 • Java for engineers and scientists 66
 • Jet mechanics & hydraulic structures 331
 • Jim Church's essential guide to underwater video 460

 • Katalog slovenskih ponudnikov grafičnih storitev, opreme in reprodukcijskih materialov 374
 • Knowledge, groupware, and the Internet 97
 • Kombinierte Gas- und Dampfkraftwerke 280
 • Komunikacije v avtomatiki 290
 • Konstruktion verfahrenstechnischer Maschinen 247
 • Krajevni leksikon Slovencev v Italiji. Knj. 2, Goriška pokrajina 472
 • Krajevni leksikon Slovencev v Italiji. Knj. 1, Tržaška pokrajina 473
 • Kratki AACR2 9
 • Kurvengetriebe, Koppelgetriebe, gesteuerte Antriebe 258

 • Large wind turbines 285
 • Leksikon fizike 168
 • Library buildings in a changing environment 14
 • Linear algebra and its applications 42
 • Lingo sorcery 130
 • The logic of knowledge bases 101
 • Lubrication and reliability handbook 248

 • Maintenance fundamentals 361
 • Mali moderni poslovni slovar 466
 • Management information systems 359
 • Managing acquisitions in library and information services 5
 • Manual of online search strategies 10
 • Manufacturing automation 236
 • The many faces of neutron stars 148
 • Mastering information management 107
 • Mastering instrument flying 345
 • Mastering MATLAB 6 38
 • Matematičko modeliranje i optimizacija obradnih procesa 243
 • Matematika II 49
 • Matematika IV 50
 • Materials science of carbides, nitrides and borides 193
 • Math refresher for scientists and engineers 37
 • Mathematica in action 141
 • Mathematical methods for physicists 36
 • Maverick deviations 443
 • MCSE designing Microsoft Windows 2000 network security 114
 • MCSE training kit 114
 • Mechanical engineering design with Pro/ENGINEER release 2000i 54
 • Mechanical microsensors 392
 • Medicinal chemistry laboratory manual 187
 • Metal foams 235
 • Metathesis polymerization of olefins and polymerization of alkynes 194
 • Microelectronic interconnections and assembly 302
 • Microscopic properties and processes in minerals 195
 • Mikroanalyse des Mobilitatsverhaltens in Alltag und Freizeit 376
 • Model reduction for control system design 395
 • Modern aquaculture in the coastal zone 346
 • Modern furniture projects 454
 • Modern industrial electronics 296
 • Modern mathematical methods for physicists and engineers 34
 • Modern mechanisms of signal transduction 224
 • Modern tribology handbook 250
 • Modulation and coding for wireless communications 272
 • Monument builders 431
 • Multimedia cartography 151
 • Multiscale computational methods in chemistry an physics 196

 • Nacional'nye kompetentnye organy, otvetstvennye za utverždenie i razpešenie perevoski radioaktivnnyh veščestv 265
 • Namestimo Linux 118
 • Nano- and microelectromechanical systems 295
 • National competent authorities responsible for approvals and authorizations in respect of the transport of radioactive material. List no.32. Liste no.32. Perečenj no.32. Lista no.32 265
 • Natural food antimicrobial systems 198
 • NBC risks 26
 • Near-infrared dyes for high technology applications 172
 • Network programming with Perl 132
 • New approaches to problems in liquid state theory 199
 • New bridges 416
 • The new communications technologies 117
 • The new McGraw-Hill telecom factbook 304
 • Newnes passive and discrete circuits. Vol. 2, Electronic circuits pocket book 297
 • Newnes workshop engineer's pocket book 256
 • Non-linear control based on physical models 394
 • Nuclear materials safety management 266
 • Nuclear materials safety management. Volume II 267

 • Obdavčitev prometa nepremičnin 17
 • Occupational toxicants. Vol. 15 229
 • Ocular radiation risk assessment in populations exposed to environmental radiation contamination 27
 • Od zamisli do tiskovine 375
 • The official guide to CorelDRAW 10 56
 • Okolje v Mestni občini Ljubljana 28
 • Optical resonators - science and engineering 391
 • Optimization of chemical processes 379
 • Orbitals in chemistry 189
 • Organic indoor air pollutants 29
 • Organic synthesis 205
 • Organizing knowledge 13
 • Osnove energetike 1 306
 • Osnove energetike 2 307
 • The Oxford companion to the earth 215

 • Parallel image processing 120
 • Perspectives, science and technologies for novel silicon on insulator devices 383
 • Pervasive computing handbook 122
 • Photoshop 6 Web magic 76
 • Physical biochemistry 204
 • Physics and materials science of vortex states, flux pinning and dynamics 173
 • PIC mikrokontroleri 299
 • Piloting basics handbook 343
 • Pingo Linux 118
 • Pipeline design & construction 251
 • Pirate radio and video 271
 • Plant conservation biotechnology 225
 • Pocket guide to accompany Physics for scientists and engineers, fifth edition, Serway, Beichner 169
 • Podjetništvo - izziv za 21. stoletje 365
 • Polar cap boundary phenomena 214
 • Pollutants from combustion 25
 • Positron emission tomography 227
 • Poucher's perfumes, cosmetics and soaps 384
 • Practical electronics handbook 312
 • Practical information architecture 125
 • Prevention of hazardous fires and explosions 228
 • Principles of condensed matter physics 160
 • Principles of fluid mechanics 154
 • Priročne tabele za izračunavanje telesnine okroglega lesa po srednjem premeru 8-100 cm, dolžine 02-12 m 347
 • Proceedings 95
 • Produkte entwickeln im realen Umfeld 366
 • Produkt- und Anlagenoptimierung 351
 • Professional Photoshop 6 106
 • Professional practice 101 437
 • A programmer's introduction to C# 84
 • Programming for design 420
 • Programske kontrole v COBISS/Katalogizaciji 11
 • Pump handbook 253

 • Quantum field theory 175

 • Računalni elektronički laboratorij 121
 • Radio signal finding 313
 • Railway stations 440
 • A reader in preservation and conservation 12
 • REBOL 78
 • REBOL for dummies 126
 • Recyclingorientierte Etnwicklung technischer Produkte 2000 232
 • Reference materials for chemical analysis 201
 • Reference materials in analytical chemistry 202
 • Refractory metals in molten salts 386
 • Regulating the global information society 123
 • Rendering real and imagined buildings 436
 • Repair of vehicle bodies 344
 • Repetitorij više matematike. Dio 2 32
 • Representation theories and algebraic geometry 46
 • Restoration of environments with radioactive residues 264
 • Risikofaktor Software 367
 • Robot manipulation of deformable objects 254
 • Rotary wing structural dynamics and aeroelasticity 337

 • Sams teach yourself Macromedia Dreamweaver 4 in 24 hours 61
 • Sams teach yourself Visual C++ 6 in 21 days 65
 • Scale models 441
 • Schaum's easy outlines. College physics 159
 • Schaum's outline of fundamentals of relational databases 108
 • Schaum's outline of fundamentals of SQL programming 109
 • Schaum's outline of theory and problems of data structures with Java 92
 • Scientists at work 476
 • Searching CD-ROM and online information sources 6
 • Secrets and lies 129
 • The secrets of the dolls' house makers 456
 • Self-organizing maps 98
 • Semiconducting polymers 385
 • Sensortechnik 396
 • Setting tile 397
 • Signal processing advances in wireless and mobile communications. Vol. 2, Trends in single-user and multi-user systems 311
 • Slovenija 471
 • Snow ecology 216
 • Social interaction in learning and instruction 19
 • Soft computing in industrial applications 131
 • Spletne strani 91
 • Sports architecture 442
 • Spoznajmo Windows 2000 83
 • Stability issues in fuzzy control 316
 • Stahl- und Verbundkonstruktionen 329
 • Stationary engine review 245
 • Stonework 407
 • Stromungslehre 181
 • Student solutions manual to accompany Advanced engineering mathematics, eighth edition, Erwin Kreysig 41
 • Superplastic flow 231
 • Supramolecular engineering of synthetic metallic materials 206
 • Supramolecular science 207
 • The sustainable city 406
 • The sustainable street 409
 • Symmetry and pairing in superconductors 183
 • System-level synthesis 318

 • Študije in elaborati na področju prostorskega načrtovanja na državni ravni 410

 • Techniques and concepts of high energy physics X 171
 • Technological dictionary of plastics materials 467
 • Tehnologija žagarstva 388
 • Telearbeit bei der BMW group 363
 • Telecommunication circuits and technology 292
 • Telecommunications 287
 • Telecommunications wiring 286
 • Tenders and contracts for building 330
 • Termodinamika 176
 • Terra-cotta skyline 447
 • Testing applications on the Web 119
 • Theory and design of adaptive filters 320
 • Topological aspects of low dimensional systems 164
 • Transition metal sulphides 208
 • Trends in functional programming 138
 • Troubleshooting your Web page 63
 • 20th century urbanisation and urbanism 411
 • 21st century manufacturing 371
 • Type/variant house 434

 • Uncommon clay 401
 • Understanding electric utilities and de-regulation 305
 • Understanding flight 333
 • Understanding materials science 381
 • Upravljanje telekomunikacij 465
 • The urbanism of Emona 475
 • Urbanizem Emone 475
 • Use of agriculturally important genes in biotechnology 223
 • A user's guide to spectral sequences 44

 • Valve radio and audio repair handbook 300
 • Variable stars as essential astrophysical tools 152
 • Variable valve actuation 2000 257
 • Varna vožnja 368 , 369
 • Verbrennungsmotoren 246
 • Video compression demystified 317
 • Video display engineering 325
 • Višekriterijumska optimizacija 364
 • Vitruvius 449
 • Vocabulaire anglais-francais-slovene des accords entre la Communaute europeenne et la Republique de Slovenie 464

 • WAP - the Wireless Application Protocol 142
 • WAP servlets 69
 • Whanki museum 451
 • Where to find what 15
 • Wideband wireless digital communications 326
 • Windows ME made simple 111
 • Worktext for Diagnosis and troubleshooting of automotive electrical, electronic, and computer systems 339
 • World higher education database 2000 16
 • Writing effective use cases 67

 • XML developer's guide 55
 • XML in a nutshell 86

 • Your old wiring 310

 • Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema 277
 • Zuverlassig Abdichten 373


IMENSKO KAZALO

 • Aagaard, Per (urednik) 210
 • Abel, Chris 413
 • Abramson, Susan (avtor) 457
 • Adams, M. R. 217
 • Adelman, Sid 51
 • Akovall, Guneri (urednik) 380
 • Al Naib, S. K. 331
 • Aleksandrou, Andreas N. 154
 • Allen, Tom (avtor) 143
 • Alpar, M. A. (urednik) 148
 • Altintas, Yusuf (1954-) 236
 • Amabilino, David B. (urednik) 206
 • Anderson, Brian D. O. (avtor) 395
 • Anderson, David F. 333
 • Anderson, Diana (urednik) 24
 • Anderson, John D. (1937-) 334
 • Anderson, John David 155 , 156 , 335
 • Andrić, Dragan (avtor) 299
 • Andrievskii, Rostislav Aleksandrovich (urednik) 193
 • Antipov, Evgeny V. (urednik) 167
 • Apsen, Boris 32
 • Aracil, Javier (urednik) 316
 • Archibald, Mark 54
 • Arciniegas, Fabio 55
 • Armstrong, C. J. (urednik) 10
 • Asensio Cerver, Francisco 416
 • Ashby, M. F. (avtor) 235
 • Ausloos, Marcel (1943-,urednik) 183

 • Baddeley, Roland (1965-,urednik) 94
 • Baden-Powell, Francis 417
 • Bagnall, Brian (ilustrator) 330
 • Bain, Steve 56
 • Bainbridge, David I. 57
 • Barghi, Shahzad (urednik) 382
 • Barthel, Maria (avtor) 241
 • Batchelor, Andrew W. (avtor) 255
 • Batchelor, George Keith 157
 • Baumgardt, Michael 58
 • Beasley, Jeffrey S. (avtor) 270
 • Bedbur, Eckart (urednik) 210
 • Behra, Philippe (urednik) 210
 • Beier, Rosmarie (urednik) 405
 • Bellosi, A. (urednik) 252
 • Benson, Erica A. (urednik) 225
 • Berele, Allan 33
 • Bernholc, Jerzy (urednik) 196
 • Beyerle, Tulga (avtor) 445
 • Bhushan, Bharat (1949-,urednik) 250
 • Bielawa, Richard L. 337
 • Binder, Kurt (urednik) 196
 • Bisbrouck, Marie-Francoise (ed.,urednik) 14
 • Bjork, Lewis (urednik) 343
 • Black, Uyless D. 269
 • Blackstock, David T. 158
 • Blanton, John (avtor) 78
 • Bochov, Aleksei Feodos'evich (avtor) 205
 • Bogart, Theodore F. 270
 • Boidi Sassone, Adriana (avtor) 453
 • Bokša-Faraguna, Darja (prevajalec) 9
 • Bole, Dragomil (avtor,fotograf) 368 , 369
 • Booser, E. Richard (avtor) 244
 • Booth, Dexter J. (urednik) 47
 • Borgman, Christine L. (1951-) 3
 • Borović, Siniša (avtor) 364
 • Bos, Johannes L. (urednik) 224
 • Botto, Francis 462
 • Braatz, Richard D. (1966-,avtor) 387
 • Brackett, Michael H. 59
 • Braga, Newton C. 271
 • Brajkovič, Stojan (prevajalec) 365
 • Brandt, Achi (urednik) 196
 • Braunl, Thomas (avtor) 120
 • Brebbia, C. A. (urednik) 406
 • Broer, Abraham (urednik) 46
 • Brophy, Peter (1950-) 4
 • Brown, William J. (1954-) 60
 • Browning, Nigel D. (urednik) 233
 • Bruce, Betsy 61
 • Buccheri, R. (urednik) 148
 • Buchanan, William 62
 • Buchel, Karl Heinz 377
 • Buder, Ernst (urednik) 378
 • Bueche, Frederick J. (1923-) 159
 • Bufon, Milan (urednik) 473
 • Burden, Ernest E. (1934-) 419
 • Burg, Annegret (urednik) 418
 • Burgel, Hans Dietmar (urednik) 352
 • Burr, Alister 272
 • Butler, Hilda (urednik) 384
 • Byrne, Michael 397

 • Caccamo, Carlo (urednik) 199
 • Cadick, John 273
 • Callahan, Evan (1966-) 63
 • Campbell, Peter N. 219
 • Canters, G. W. (urednik) 218
 • Cantrell, Cyrus D. (1940-) 34
 • Capelli-Schellpfeffer, Mary (avtor) 273
 • Caple, Ron (avtor) 205
 • Cardona, Alberto (avtor) 166
 • Cardozo, Sidney B. 401
 • Carrano, Frank M. 64
 • Cartwright, William (1948-,urednik) 151
 • Casazza, John A. (urednik) 282
 • Casoli, Fabienne (1959-,urednik) 145
 • Castrina, Jeff (avtor) 116
 • Cathey, Jimmie J. 274
 • Catlow, Charles Richard Arthur (1947-,urednik) 195
 • Cerver, Francisco Asensio glej Asensio Cerver, Francisco
 • Chaikin, P. M. 160
 • Chang, Laura (urednik) 476
 • Chapman, Davis 65
 • Chapman, Liz 5
 • Chapman, Stephen J. 66
 • Chattopadhyay, Parthasarthy 238
 • Cherry, Edith 420
 • Childs, Lindsay N. 35
 • Chow, Tai L. 36
 • Chowdhury, Gobinda G. 6
 • Chowdhury, Sudatta (avtor) 6
 • Christy, Robert W. (avtor) 178
 • Church, Jim 460
 • Cockburn, Alistair 67
 • Coimbra, Joao (urednik) 346
 • Colvin, Howard Montague 421
 • Comtet, Alain (urednik) 164
 • Cook, John L. 69
 • Cook, M. V. 338
 • COST 710 211
 • Couch, Leon W. 275
 • Cowie, Helen (urednik) 19
 • Crowder, David A. 70
 • Crowder, Rhonda (avtor) 70
 • Culver, Stephen J. (urednik) 209
 • Curl, James Stevens 423
 • Curl, James Stevens (1937-) 422
 • Curtis, Donnelyn 7
 • Cushman, Pauline K. (avtor) 108 , 109
 • Cutler, Horace G. (urednik) 184
 • Cutler, Stephen J. (urednik) 184 , 185

 • Čelik, Tatjana (fotograf) 28
 • Černič Mali, Barbara (urednik) 411

 • Ćalović, Milan S. 276 , 277

 • Dahne, Siegfried (urednik) 172
 • Dalcanale, Enrico (urednik) 207
 • Dangelmaier, Wilhelm (avtor) 351
 • Davenport, Thomas (1954-,urednik) 107
 • Davidson, Keay 144
 • De Lancie, Philip 278
 • De Prycker, Martin 279
 • Dean, Cornelia (avtor dodatnega besedila) 476
 • Debenjak, Doris (prevajalec) 471
 • Degussa 424
 • Derouane, Eric G. (urednik) 197
 • DeWitt-Morette, Cecile (urednik) 175
 • Dickson, Charles 187
 • Dietz, Peter (urednik) 247
 • Dochain, Denis (urednik) 20
 • Doicu, Adrian 163
 • Doležal, Richard 280
 • Dressler, Alan (avtor dodatnega besedila) 153
 • Duff, Alistair S. (1961-) 71
 • Duffy, Stephen J. (avtor) 30
 • Durning, Louise (urednik) 427

 • Eaglen, Audrey 8
 • Easter, Bethany J. (avtor) 15
 • Eberhardt, Scott (avtor) 333
 • Ecole de physique. Session (69 ; 1998 ; Les Houches) 164
 • Ecole de physique. Session (70 ; 1998 ; Les Houches) 145
 • Edfelder, Diane (avtor) 363
 • Edgar, Thomas F. 379
 • Egeland, Alv (1932-,urednik) 214
 • Ellery, Alex 146
 • Ellis, Juanita 72
 • Ellis, Juanita (avtor) 99
 • Elwenspoek, Miko (1948-) 392
 • Ely, Mark (avtor) 278
 • Emberton, David J. (avtor) 402
 • Enikeev, F. U. (avtor) 231
 • Eremin, Yuri A. (avtor) 163
 • Ethier, Christine A. (avtor) 74
 • Ethier, Stephen J. 74
 • European Commission. COST (Brussels) 210
 • European Commission. European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (Brussels) glej European Commission. COST (Brussels)
 • Evening, Martin 75

 • Fahy, Frank J. 165
 • Fanchi, John R. 37
 • Faraguna, Darja Bokša- glej Bokša-Faraguna, Darja
 • Farrow, John (avtor) 13
 • Featherstone, Andrew P. (1971-) 387
 • Ferbel, Thomas (urednik) 171
 • Ferguson, Myron R. 398
 • Ferguson, Russell (urednik) 414
 • Fink, Anne (avtor) 403
 • Fischer, Wolfram 351
 • Forrester, Chris 283
 • Foster, Jeff 76
 • Francois, Peter 353
 • Franklin, Derek 77
 • Friedrich, Wilhelm (začetnik/ustanovitelj) 241
 • Furst, Danilo (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 438
 • Furst, Karl (avtor) 372

 • Gabrovec, Aleksander (urednik) 1
 • Gajda, W. J. (sodelavec == glej 070) 288
 • Garbin, David A. (avtor) 304
 • Gartling, David K. (avtor) 177
 • Gazso, Lajos (urednik) 378
 • Gec, Ljudmila Plesničar- glej Plesničar-Gec, Ljudmila
 • Geissler, Erhard (urednik) 378
 • Geitmann, Anja (urednik) 222
 • Geradin, Michel (1945-) 166
 • Giannakis, Georgios B. (urednik) 311
 • Gil, Victor M. S. 189
 • Glas, Miroslav (urednik) 365
 • Glaser, Michael (1942-,urednik) 161
 • Glaser, Roland 221
 • Glasgow 1999 Festival Company Ltd 445
 • Gnecco, Louis T. 284
 • Gogotsi, Y. G. (1961-,urednik) 193
 • Goldin, Daniel S... (avtor dodatnega besedila) 153
 • Goldman, Elan 78
 • Goldman, Jerry (avtor) 33
 • Golobič, Marjan (prevajalec) 471
 • Golshan, Hossein (avtor) 251
 • Gordillo, Francisco (urednik) 316
 • Gorman, Michael 9
 • Gould, Stephen Jay (avtor dodatnega besedila) 476
 • Gradišar, Miro 79
 • Gradišnik, Branko (prevajalec) 149
 • Gradišnik, Ivana (prevajalec) 149
 • Graff, Jon 80
 • Gralla, Preston 81
 • Gray, Daniel (1961-) 82
 • Greim, Helmut (urednik) 229
 • Gronbek, Palle glej Gronbok, Palle
 • Gronbok, Palle 83
 • Grošelj, Martina I. 464
 • Gulyas, Balazs (urednik) 227
 • Gunde, Marta Klanjšek glej Klanjšek Gunde, Marta
 • Gunnerson, Eric 84
 • Gutfinger, Chaim (avtor) 174
 • Gygax, Karin (prevajalec) 40

 • Hademenos, George J. (urednik) 159
 • Hadziioannou, Georges (urednik) 385
 • Hagen, Adriana von glej Von Hagen, Adriana
 • Halderman, James D. (1943-) 339
 • Hale, Jonathan A. 429
 • Hamlin, J. Scott 402
 • Hanc, Jože (fotograf) 471
 • Hancock, Paul L. (urednik) 215
 • Hanlon, Paul C. (urednik) 239
 • Hanselman, Duane C. 38
 • Hansen, Charles M. 190
 • Hansen, Jean-Pierre (urednik) 199
 • Harman, George (urednik) 302
 • Harold, Elliotte Rusty 86
 • Harris, Sherwood (avtor) 345
 • Harrison, Robert 285
 • Harvey, Greg 87
 • Hau, Erich (avtor) 285
 • Hausmann, Uwe (avtor) 122
 • Heathcote, Edwin 430 , 431
 • Hecht, Eugene (avtor) 159
 • Heinz, Thomas A. (avtor) 452
 • Heller, Steven 403
 • Hemment, Peter L. F. (urednik) 383
 • Henrich, Dominik (1965-,urednik) 254
 • Herrick, Clyde Norman 286
 • Hill, Anne (1952-,avtor) 470
 • Hillard, James M. (1920-) 15
 • Himmelblau, David Mautner (avtor) 379
 • Hioki, Warren 287
 • Hirano, Masaaki (avtor) 401
 • Hobbs, Lilian (1959-) 88
 • Holden, Andrew 22
 • Holm, Francis W. (urednik) 332
 • Holman, Jack Philip 288
 • Holzner, Steven 89
 • Hopp, Wallace J. 355
 • Howden, Norman 90
 • Howe, Thomas Noble (1949-,urednik) 449
 • Hrazdina, Geza (urednik) 223
 • Hribar, Peter 91
 • Hubbard, John Rast (1943-) 92
 • Hummel, Rolf E. 381
 • Huss, Dave glej Huss, David
 • Huss, David 93

 • IAEA glej International Atomic Energy Agency
 • IAEA. International symposium (2000 ; Arlington) glej International Atomic Energy Agency. International symposium (1999 ; Arlington)

 • Ibanoglu, Cafer (1946-,urednik) 152

 • Ichijo, Kazuo (avtor) 370
 • ICOMOS glej International Council on Monuments and Sites
 • IFLA. Section on Preservation and Conservation 12

 • Imamoglu, Yavuz (1945-,urednik) 194

 • Institut informacijskih znanosti (Maribor) 11
 • International Atomic Energy Agency 265
 • International Atomic Energy Agency. International symposium (1999 ; Arlington) 264
 • International Conference on Scientific and Statistical Database Management (10 ; 1998 ; Capri) 95
 • International Conference on Urban Regeneration and Sustainability (1 ; 2000 ; Rio de Janeiro) 406
 • International Council on Monuments and Sites 428
 • International Federation of Library Associations and Institutions (ed.) 14
 • International Federation of Library Associations and Institutions glej IFLA. Section on Preservation and Conservation
 • Isphording, Stephan 433
 • Istituto di analisi dei sistemi ed informatica (Italy) 95
 • IZUM (Maribor) glej Institut informacijskih znanosti (Maribor)

 • Jagodič, Marko (avtor dodatnega besedila) 465
 • Jahrestagung Schadensanalyse (12 ; 2000 ; Wurzburg) 242
 • James, Vincent 434
 • Jardine, Leslie James (urednik) 266 , 267
 • Javornik, Lea (urednik) 410
 • Jefferson, C. (urednik) 409
 • Jelinek, Miroslav (urednik) 391
 • Jencks, Charles (1939-) 435
 • Jerraya, Ahmed Amine (urednik) 318
 • Johnson, C. Richard (avtor) 320
 • Johnson, Cindy M. (avtor) 102
 • Johnson, Mildred (avtor) 39
 • Jonas, Jiri (urednik) 234
 • Jones, H. Gerald (1936-,urednik) 216
 • Junk, A. K. (urednik) 27
 • Jurković, Milan 243

 • Kalc, Aleksej (urednik) 473
 • Kališnik, Janez (fotograf) 438
 • Kambič, Bojan (prevajalec) 1
 • Kambič, Miran (fotograf) 438
 • Kanani, Nasser 191
 • Karassik, Igor John (1911-,urednik) 253
 • Karlins, David 96
 • Katz, Gary 399
 • Kaufmann, Stephan (1951-) 40
 • Kavšek, Milovan (ilustrator) 306
 • Kerridge, David H. (urednik) 386
 • Khonsari, Michael M. 244
 • Kindmann, Rolf 329
 • Kipphan, Helmut (urednik) 390
 • Kirko, Vladimir I. (urednik) 263
 • Klanjšek Gunde, Marta (prevajalec) 1 , 168
 • Klemenc, Stane (fotograf) 471
 • Kmecl, Matjaž 471
 • Knight, Patrick (1948-) 245
 • Kochsiek, Manfred (urednik) 161
 • Kocijan, Juš 2
 • Kočevar, Boris (avtor) 368 , 369
 • Kohler, Eduard 246
 • Kohonen, Teuvo 98
 • Korper, Steffano 99
 • Koselj, Nataša (avtor dodatnega besedila,urednik,fotograf) 438
 • Kosmač, Tomaž (urednik) 252
 • Kossowsky, Ram (urednik) 173 , 391
 • Kosta, Neža Mramor- glej Mramor-Kosta, Neža
 • Kostić, Liljana (avtor) 192
 • Kostić, Veljko 192
 • Košir, Aleš (1965-,avtor) 118
 • Kovačič, Irena (urednik) 461
 • Kovačič, Stane glej Kovačič, Stanislav
 • Kovačič, Stanislav 290
 • Krahwinkel, Manuel (avtor) 329
 • Kraupa, Michael (avtor) 363
 • Kremp, Virginie (urednik) 12
 • Kresal, Janez 400
 • Kreyszig, Erwin (bibliografski predhodnik) 41
 • Kreyszig, Herbert 41
 • Krogh, Georg von glej Von Krogh, George
 • Kruchinin, Sergei (urednik) 183
 • Krug, Steve 100
 • Kudela, Karel (urednik) 213
 • Kugi, Andreas (1967-) 394
 • Kunstler, Miha (avtor) 368 , 369
 • Kurrent, Friedrich (urednik) 441
 • Kurtz, George (avtor) 112

 • Lakemeyer, Gerhard (avtor) 101
 • Lancie, Philip De glej De Lancie, Philip
 • Laplante, Phillip A. (urednik) 463
 • Larimore, Michael G. (avtor) 320
 • Lasdon, Leon S. (avtor) 379
 • Laster, Clay 291
 • Laudon, Jane Price (avtor) 359
 • Laudon, Kenneth C. 359
 • Lay, David C. 42
 • Lazarev, Leonard N. (urednik) 266
 • Lentz, Jon Warren (avtor) 124
 • Leven, Andrew 292
 • Levesque, Hector J. (1951-) 101
 • Li, S. C. (urednik) 237
 • Li, Shuo-Yen Robert 293
 • Lind, V. Gordon 169
 • Lindner, Margit (avtor) 450
 • Linsley, Trevor 294
 • Littlefield, Bruce R. (avtor) 38
 • Livesey, W. Andrew (urednik) 344
 • Livio, Mario (1945-) 147
 • Lock, Gary (urednik) 474
 • Lockhart, Shawna D. (1957-) 102
 • Lockwood, Michael (1954-,urednik) 214
 • Loshin, Pete 103
 • Lovka, Milan (prevajalec) 1
 • Lubensky, T. C. (avtor) 160
 • Lysenko, Vladimir S. (urednik) 383
 • Lyshevski, Sergey Edward 295

 • MacCluer, Charles R. 43
 • Mach, Pavel (urednik) 302
 • Magrab, Edward B. 104
 • Mali, Barbara Černič glej Černič Mali, Barbara
 • Mali, Dora (lektor) 1
 • Maloney, Timothy J. 296
 • Manning, Ralph W. (urednik) 12
 • Marchand, Donald A. (urednik) 348
 • Marco, David (1967-) 105
 • Marega, Milena (ilustrator) 475
 • Margulis, Dan (1951-) 106
 • Marok, Zlata (prevajalec) 365
 • Marsalek, Jiri (1940-,urednik) 212
 • Marsden, Christopher T. (urednik) 123
 • Marston, Raymond Michael (1937-) 297
 • Martin, Donald H. 298
 • Mason, Phil (prevajalec) 475
 • Mata-Toledo, Ramon A. 108 , 109
 • Matena, Vlada 110
 • Mati, Danica (prevajalec) 1
 • Matić, Nebojša 299
 • Mauss, Peter (fotograf) 447
 • Mayer-Wegelin, Heinz (urednik) 424
 • McBride, P. K. 111
 • McCleary, John (1952-) 44
 • McClure, Stuart 112
 • McCormic, Hays W. (avtor) 60
 • McFarlane, Robert 113
 • McGregor, Wes 360
 • McRaven, Charles 407
 • Means, W. Scott (avtor) 86
 • Meincke, Mark (1953-) 249
 • Meinel, Carolyn P. 115
 • Mermet, Jean-Michel (urednik) 318
 • Meše, Pavel 465
 • Michel, Armin (Dr,urednik) 382
 • Microsoft Corporation 114
 • Mihelič, Jelka (tehnični urednik) 1
 • Mikulecky, Paul (ilustrator) 96
 • Milford, Frederick J. (avtor) 178
 • Miller, Charles Edward 300
 • Millholon, Mary (1969-) 116
 • Mirabito, Michael M. (1956-) 117
 • Mitchell, Chase D. (1943-,avtor) 339
 • Mitton, Jacqueline (avtor) 149
 • Mitton, Simon 149
 • Mladenovič, Mirko glej Mladenović, Mirko
 • Mladenović, Mirko (avtor,ilustrator) 368 , 369
 • Mobley, R. Keith (1943-) 361
 • Moen, Joran (urednik) 214
 • Mohitpour, Mo 251
 • Molisch, Andreas F. (urednik) 326
 • Mooney, Douglas D. 45
 • Moore, Jeffrey Hillsman 362
 • Moore, Patrick 150
 • Moretto, Hans-Heinrich (avtor) 377
 • Morfey, Christopher L. 170
 • Morgenstern, Barbara L. (avtor) 117
 • Morris, Craig (avtor) 412
 • Moshkov, Mikhail M. (urednik) 267
 • Moss, Larissa Terpeluk (avtor) 51
 • Moss, Maurice O. (avtor) 217
 • Može, Vinko (avtor) 368 , 369
 • Mramor-Kosta, Neža (avtor) 49
 • Muck, Tom (avtor) 143
 • Muller, Nathan J. 301
 • Murray, Matthew Alan (avtor) 251

 • Naidu, A. S. (urednik) 198
 • Narobe, Carmen glej Narobe, Karmen
 • Narobe, Karmen (fotograf) 475
 • Narodna in študijska knjižnica. Odsek za zgodovino (Trieste) 472 , 473
 • NATO Advanced Research Workshop (1996 ; Debrecen) 227
 • NATO Advanced Research Workshop on Beyond the Map: Archaeology and Spatial Technologies (1999 ; Ravello) 474
 • NATO Advanced Research Workshop on Cell Biology of Plant and Fungal Tip Growth (2000 ; Siena) 222
 • NATO Advanced Research Workshop on Interfacial Science in Ceramic Joining (1998 ; Bled) 252
 • NATO Advanced Research Workshop on Microelectronic Interconnections and Assembly (1996 ; Prague) 302
 • NATO Advanced Research Workshop on Modern Aquaculture in the Coastal Zone (1998 ; Porto) 346
 • NATO advanced research workshop on Multiscale computational methods in chemistry and physics (2000 ; Eilat, Israel) 196
 • NATO Advanced Research Workshop on Perspectives, Science and Technologies for Novel Silicon on Insulator Devices (1988 ; Kyiv, Ukraine) 383
 • NATO Advanced Research Workshop on Prevention of Hazardous Fires and Explosions (1998 ; Novosibirsk, Russia) 228
 • NATO Advanced Research Workshop on Use of Agriculturally Important Genes in Biotechnology (1999 ; Szeged) 223
 • NATO Advanced Study Institute on Advances and Challenges in the Catalytic Activation and Functionalisation of Light Alkanes (1997 ; Vilamoura, Portugal) 197
 • NATO Advanced Study Institute on Human Monitoring after Environmental and Occupational Exposure to Chemical and Physical Agents (1999 ; Tekirova-Antalya) 24
 • NATO Advanced Study Institute on Molecular Mechanisms of Signal Transduction (1999 ; Island of Spetsai) 224
 • NATO Advanced Study Institute on Polar Cap Boundary Phenomena (1997 ; Longyearbyen, Norway) 214
 • NATO Advanced Study Institute on Pollutants from Combustion Formation and Impact on Atmospheric Chemistry (1998 ; Maratea, Italy) 25
 • NATO Advanced Study Institute on Techniques and Concepts of High-Energy Physics (10th ; 1998 ; St. Croix, V.I) 171
 • NATO Advanced Study Institute on Variable Stars as Essential Astrophysical Tools (1998 ; Cesme, Turkey) 152
 • Nazarov, Alexei N. (urednik) 383
 • Neale, Michael John (1926-,urednik) 248
 • Neitzel, Dennis (avtor) 273
 • Nguyen, Hung Quoc 119
 • Niggl, Marcus 363
 • Nikolić, Ilija 364
 • Nisbett, Jean 455 , 456
 • Nonaka, Ikujiro (avtor) 370
 • North Altantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division 183
 • North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division 195
 • North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division 27 , 31 , 148 , 162 , 171 , 172 , 173 , 175 , 188 , 193 , 197 , 206 , 207 , 212 , 213 , 214 , 228 , 263 , 267 , 332 , 378 , 386 , 391
 • Notar, Marko (avtor) 28
 • Novak, Josef (Ing,urednik) 391
 • Novitski, B. J. 436

 • Obermeier, Ernst (urednik) 396
 • Obinata, Goro (1949-) 395
 • Ojeda, Oscar Riera glej Riera Ojeda, Oscar
 • Olsen, Donald J. 408
 • Onwubiko, Chinyere Okechi 230
 • Orel, Bojan (avtor) 49
 • Ozkan, Suha (avtor dodatnega besedila) 413

 • Padmanabhan, K. A. 231
 • Paradijs, J. van (urednik) 148
 • Paschal, John M. 303
 • Patton, Brooks (avtor) 77
 • Paunović, Stanko 121
 • Pecar, Joseph A. 304
 • Peddicord, K. L. (urednik) 266
 • Pernek, Franc (pisec recenzij) 17
 • Perrella, Stephen (urednik) 432
 • Peterc, Uroš (prevajalec) 410
 • Philipson, Lorrin (1945-) 305
 • Piedade, Manuel E. Minas da (urednik) 188
 • Piltaver, Andrej (fotograf) 28
 • Pirnat-Spahić, Nina (avtor dodatnega besedila) 438
 • Piskar, Anton 347
 • Plesničar-Gec, Ljudmila 475
 • Pnueli, David 174
 • Polyakov, Evgeny G. (urednik) 386
 • Poole, Stephen 404
 • Poucher, William Arthur (1891-,z enoto povezano ime) 384
 • Powell, Francis Baden- glej Baden-Powell, Francis
 • Požar, Hrvoje 306 , 307
 • Pressler, Maks Robert (bibliografski predhodnik) 347
 • Pressman, Andy 437
 • Prichard, Janet J. (avtor) 64
 • Prins, Roelof (urednik) 208
 • Pruitt, Nancy L. 226
 • Prycker, Martin de glej De Prycker, Martin
 • Pšeničny, Sandra (prevajalec) 365
 • Pšeničny, Viljem (urednik) 365
 • Puskas, Judit E. (urednik) 382
 • Putilin, Sergei N. (urednik) 167

 • Rafanelli, Maurizio (urednik) 95
 • Ralston, Anthony (urednik) 73
 • Ramstorp, Matts 200
 • Rant, Zoran 176
 • Rawlins, John Clayton 308
 • Razstava Arhitekt Danilo Furst (2000 ; Ljubljana) 438
 • Reddy, Junuthula Narasimha (1945-) 177
 • Reiners, Holger 439
 • Reiners, Holger (avtor) 433
 • Reinhardt, Robert (1973-) 124
 • Reiss, Eric L. (1954-) 125
 • Reitz, John R. 178
 • Rejec, Karina (prevajalec) 438
 • Resch-Genger, Ute (urednik) 172
 • Resinovič, Gortan (avtor) 79
 • Rico, Guillermo (avtor) 270
 • Riera Ojeda, Oscar (urednik) 434 , 451
 • Roberts, Ralph 126
 • Robinson, Alan 344
 • Rohde, Ulrich L. 309
 • Rosanjin (umetnik) 401
 • Rosillo Calle, Francisco (1945-,urednik) 23
 • Ross, Julian 440
 • Rovan, Jože (1953-) 127
 • Rovira, Concepcio (urednik) 206
 • Rowland, Ingrid Drake (urednik) 449
 • Rowley, Jennifer E. 13
 • Roy, Rajkumar (1966-,urednik) 356
 • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 205
 • Rupel, Aldo (urednik) 472

 • Sabidussi, Gert (urednik) 46
 • Sagan, Carl (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 144
 • Salthammer, Tunga (urednik) 29
 • Salus, Peter H. 128
 • Samec, Jan (ilustrator) 368
 • Sanchez, Gloria (urednik) 21
 • Sanchez, Norma (1952-,urednik) 162
 • Santen, Rutger A. van (urednik) 208
 • Sarić, Andrija T. (avtor) 276 , 277
 • Sarkisov, Ashot Arakelovich (urednik) 262
 • Sassone, Adriana Boidi glej Boidi Sassone, Adriana
 • Scambray, Joel (avtor) 112
 • Scheschy, Virginia M. (avtor) 7
 • Schneider, Hatto 179
 • Schneier, Bruce (1963-) 129
 • Schramm, Laurier Lincoln 203
 • Scott, Walter G. (avtor) 327
 • Seddon, Kenneth Richard (1950-,urednik) 186
 • Sedej, Franc 388
 • Seliškar, Andrej (fotograf) 28
 • Seminar of the IFLA section (11th ; 14-18 august 1999 ; Shangai, China) 14
 • Serway, Raymond A. (avtor) 169
 • Shabana, Ahmed A. (1951-) 180
 • Shapiro, David E. 310
 • Sheard, Rod 442
 • Sheehan, David 204
 • Sibeck, D. G. (urednik) 213
 • Siekmann, H. E. 181
 • Sinclair, Ian Robertson 312
 • Sinclair, Ian Robertson (urednik) 268
 • Sinclair, Jim 313
 • Singhal, Sandeep (avtor) 142
 • Skolnik, Merrill Ivan (1927-) 314
 • Slivnik, Tomaž (avtor) 50
 • Slovenski raziskovalni inštitut (Trieste) 472 , 473
 • Small, Lawrence M... (avtor dodatnega besedila) 153
 • Small, Peter 130
 • Smit, William A. 205
 • Smith, Anthony D. (avtor) 219
 • Smith, David Elliott (urednik) 97
 • Smole, Franc (1956-) 315
 • Snel, Herman (avtor) 285
 • Society of Automotive Engineers 257 , 342
 • Sohns, Torsten (urednik) 26
 • Sollman, Henry 345
 • Spahić, Nina Pirnat- glej Pirnat-Spahić, Nina
 • Speaight, Anthony (urednik) 415
 • Spearman, Mark L. (avtor) 355
 • Spedicato, E. (urednik) 31
 • Speed, Tim glej Speed, Timothy
 • Speed, Timothy (avtor) 72
 • Spiller, Neil 443
 • Spitzer, Cary R. (urednik) 336
 • Srdoš, Vida (prevajalec) 365
 • Stachowiak, Gwidon W. 255
 • Stanovnik, Aleš 182
 • Stearns, Beth (avtor) 110
 • Stein, Lincoln D. (1960-) 132
 • Stell, George (urednik) 199
 • Stenhouse, Michael J. (urednik) 263
 • Sterne, Jim 133
 • Stoeppler, Markus (urednik) 201
 • Stopar, Ivan 444
 • Stroebel, Leslie (avtor) 459
 • Stroud, Kenneth Arthur (1908-) 47
 • Stuchin, Marcie 457
 • Sturrock, Sheila 458
 • Sudjic, Deyan 445
 • Surver, William (avtor) 226
 • Suzuki, Yukinori (urednik) 131
 • Swift, Randall J. (avtor) 45
 • Symes, Peter 317
 • Syngress 68

 • Šega, Lidija 466
 • Šercar, Tvrtko (urednik) 9
 • Šercar, Tvrtko Matija glej Šercar, Tvrtko
 • Šimec, Roman (prevajalec) 1
 • Šimunec, Zlatko (avtor) 121
 • Škof, Bojan 17
 • Štrancar, Matjaž 134
 • Šuler, Aleš 135 , 136
 • Šuler, Aleš (prevajalec) 83

 • Tarango, Adolfo R. (avtor) 7
 • Tassel, Joan Van glej Van Tassel, Joan M.
 • Taylor, Jim 137
 • Tendeloo, Gustaaf van (urednik) 167
 • The Aqua Group 330
 • Then, Danny Shiem-Shin (avtor) 360
 • Thomas, Scott W. (avtor) 60
 • Timings, Roger Leslie (1927-) 256
 • Tinsley, Howard E. A. 48
 • Tinsley, Howard E. A. (urednik) 48
 • Titow, Witold Viktor 467
 • Tomasi, Wayne 319
 • Tomsia, A. P. (urednik) 252
 • Tomšič, Gabrijel 49 , 50
 • Topič, Marko (avtor) 315
 • Tournyol Du Clos, Alain (urednik) 262
 • Trajkovski, Sveto (prevajalec) 410
 • Trankler, Hans-Rolf (urednik) 396
 • Treichler, John R. 320
 • Tres, Paul A. 389
 • Trinder, Phil (urednik) 138
 • Troha, Boštjan (prevajalec) 375
 • Trottin, David (urednik) 426
 • Tschumi, Bernard 446
 • Tunick, Susan 447
 • Turk, Tomaž (avtor) 127
 • Turner, John Rodney (1953-,urednik) 354
 • Turner, Peter R. (1948-) 139

 • Underwood, Larry S. (avtor) 226
 • Ungaro, Rocco (urednik) 207
 • Uren, Martin 468

 • Vacca, John R. 321
 • Van Santen, Rutger A. glej Santen, Rutger A. van
 • Van Tassel, Joan M. 322
 • Van Tendeloo, Gustaaf glej Tendeloo, Gustaaf van
 • VanAntwerp, Jeremy G. (1971-,avtor) 387
 • Vandenberg, Maritz 448
 • Vanloon, Gary W. 30
 • Vasin, R. A. (avtor) 231
 • VDI (Dusseldorf) glej Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf)
 • VDI-Getriebetagung 2000 (2000 ; Veitshochheim) 258
 • Veciana, Jaume (urednik) 206
 • Veen, Jeffrey 140
 • Velušček, Borut (ilustrator) 388
 • Velušček, Vincenc glej Velušček, Vinko
 • Velušček, Vinko (avtor) 388
 • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 232 , 242 , 258 , 281 , 349 , 350 , 357 , 358 , 366 , 367 , 373 , 393
 • Verein Deutscher Ingenieure. VDI-Gesellschaft Energietechnik (Dusseldorf) 240
 • Vijgenboom, E. (urednik) 218
 • Vitruvius Pollio 449
 • Vlietstra, Jakob (1932-) 469
 • Voicu, Victor A. (urednik) 26
 • Voit, Mark 153
 • Von Hagen, Adriana 412
 • Von Krogh, George 370
 • Vovelle, Christian (urednik) 25
 • Vujanovič, Slobodan (prevajalec) 87

 • W. Muller-Gartner, Hans (urednik) 227
 • Wagon, Stan 141
 • Wall, Raymond A. 18
 • Walsh, Ronald A. 259
 • Watkinson, John 323
 • Watson, James (1936-) 470
 • Watson, Paul F. (urednik) 220
 • Weatherford, Lawrence R. (avtor) 362
 • Weber, Thomas (urednik) 208
 • Weeber, Hannes 450
 • Wegelin, Heinz Meyer- glej Mayer-Wegelin, Heinz
 • Wendel, Charles H. 260
 • West, Ray 143
 • Wheeler, Tom (1960-) 324
 • Whitaker, Jerry (urednik) 289
 • Whitaker, Jerry C. 325
 • Whitaker, Jerry C. (avtor) 309
 • Wiegerink, Remco J. (avtor) 392
 • Willis, H. Lee (1949-) 327
 • Willis, H. Lee (1949-,avtor) 305
 • Wilson, Austin (avtor) 62
 • Winter Althaus, G. (urednik) 31
 • Winter, Roland (urednik) 234
 • Woditsch, Peter (avtor) 377
 • Wolfbeis, Otto S. (urednik) 172
 • Woo, Kyu Sung 451
 • Wriedt, Thomas (avtor) 163
 • Wright, Frank Lloyd 452
 • Wright, Kate (urednik) 195
 • Wright, Paul Kenneth 371
 • Wrigley, Richard (urednik) 427

 • Young, Brian 328

 • Zabukovec, Dušanka (urednik) 461
 • Zacharias, Friedemann 261
 • Zalokar, Matjaž (avtor dodatnega besedila,urednik) 9
 • Zangler, Thomas W. 376
 • Zarko, Vladimir Egorovich (urednik) 228
 • Zaworotko, Michael (urednik) 186
 • Zeichen, Gerfried 372
 • Zichichi, Antonino (urednik) 162
 • Zorman, Sašo (prevajalec) 87
 • Zschunke, Adolf (urednik) 202
 • Zuber, Jean-Bernard (urednik) 175


PREDMETNO KAZALO

 • 17. - 19.stol. 421
 • 18., 19., 20.stol. 453
 • 19. stol. 408

 • 20.st. 441
 • 20.stol. 414 , 445

 • 3 D 74
 • 3 D Studio MAX 74
 • 3D 56
 • 3D efekti 82
 • 3D kartografija 151

 • 80486 62
 • 8086 62

 • AACR 9
 • absorbcija 165
 • absorberji zvoka 165
 • absorpcija energije 235
 • absorpcija zvoka 235
 • abstrakcija podatkov 64
 • Academic libraries 4
  • - Great Britain 4
 • Accidents, Radiation - Congresses 27
 • Acoustical engineering 165
 • Acquisition of electronic journals 7
 • Acquisitions (Libraries) 8
 • Adamsonovo spektralno zaporedje 44
 • Addition polymerization - Congresses 382
 • adhezijska trdnost 191
 • aditivi 467
 • Adobe GoLive 70
 • Adobe GoLive (Computer file) 52
 • Adobe Illustrator 8.0 135
 • Adobe Illustrator 9.0 135
 • Adobe Live Motin 82
 • Adobe LiveMotion 82
 • Adobe Photoshop 53 , 75 , 76 , 106
 • Adobe Photoshop (Computer file) 58
 • Adobe Photoshop 6.0 136
 • adresar 265
 • adresarji 16
 • aerodinamika 155 , 156 , 334 , 335 , 337
 • aerodinamika leta 338
 • Aerodynamics 155 , 333 , 335 , 338
  • - History 156
  • - Mathematical models 166
 • Aerodynamics, Hypersonic 334
 • Aeroelasticity 337
 • aeronavtika 155 , 156 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 343 , 345
 • afriški 298
 • Agenda 21 406
 • AGP - Accelerated Graphics Port 62
 • agregatna stanja 176
 • Air - Pollution - Congresses 25
 • Airbus 358
 • Airplanes
  • - Design and construction 335
  • - Piloting - Handbooks, manuals, etc 343
 • akronimi 469
 • aktivatorji 372
 • aktivni elementi 312
 • akustika 170
 • akustika prostora 268
 • albumi 471
 • alergeni 24
 • algebra 35 , 37 , 39 , 47
 • Algebra - Problems, exercises, etc 39
 • algebrajska geometrija 46
 • Algebras, Linear 42
 • algebrska topologija 44
 • algoritmi 31 , 320 , 387
 • Align 135
 • alkaloidi 187
 • Alkanes - Derivatives - Congresses 197
 • alkani 197
 • Alkenes - Congresses 194
 • Alkynes - Congresses 194
 • alternativni viri energije 23
 • amaterski 298
 • Amateur radio stations - Handbook, manuals, etc 291
 • Amerika 260
 • ameriška arhitektura - arhitekti - 20.st. - vodniki - monografije 452
 • ameriški 298
 • amplitudna modulacija 287 , 324
 • analgetiki 187
 • analitično modeliranje 243
 • analitika 210
 • analitska kemija 29 , 172 , 187 , 200 , 201 , 202
 • analitske metode 29 , 200 , 384
 • analitski laboratoriji 202
 • analiza genoma 223
 • analiza podatkov 127 , 145
 • analiza trendov 152
 • analize 274
 • analize kompresorjev 239
 • analize krmilnih sistemov 316
 • analize mehanizmov 166
 • analize napak 247
 • analize napetosti 247
 • analize nevarnosti 273
 • analize obnašanja 376
 • analize plinov 202
 • analize podatkov 38 , 288
 • analize proizvodnje 371
 • analize signalov 319 , 324
 • analize stabilnosti 316
 • analize škod 242
 • analize vezij 308
 • analize vrednosti 350
 • analogni komunikacijski sistemi 275
 • Andes Region - Antiquities 412
 • Andi 412
 • anestetiki 187
 • angleški 170 , 461 , 462 , 463 , 464 , 465 , 466 , 467 , 470
 • angleško pravo za arhitekte 415
 • angloameriška katalogizacijska pravila 9
 • animacija 56 , 402
 • animacije 53 , 58 , 63 , 76 , 77 , 95 , 96 , 102 , 124
 • anonimna arhitektura 426
 • anorganska kemija 193 , 377
 • anorganske perokso spojine 377
 • anorganski pigmenti 377
 • antene 309 , 319 , 324
 • Anti-infective agents 198
 • Anti-Infective Agents 198
 • Antibiosis 198
 • antibiotiki 187
 • Antidotes 26
 • antika 449 , 475
 • antikvitete 453 , 456
 • antimikrobne učinkovine 198
 • AntiPatterns 60
 • Antipatterns (Software engineering) 60
 • aplikacije 34 , 35 , 40 , 55 , 65 , 70 , 104 , 138 , 141 , 172 , 173 , 184 , 186 , 190 , 193 , 198 , 208 , 225 , 227 , 234 , 252 , 325 , 379 , 381 , 383 , 385 , 391
 • aplikacijski programi 74
 • aplikacijski projekti 74
 • aplikativna programska oprema 67
 • aplikativni programski paketi 67
 • Application software
  • - Development 67 , 69
  • - Testing 119
 • Aquisitions (Libraries) 5
 • arbitraža 415
 • Archaeology
  • - Statistical methods 222 , 474
  • - Study and teaching 222 , 474
 • Architectural design 419
  • - Data processing 432
 • Architectural terra-cotta - New York (State) - New York 447
 • Architecture
  • - Dictionaries 422
  • - Early works to 1800 449
 • Architecture, Domestic
  • - Austria 439
  • - Exhibitions - Scotland - Glasgow 445
  • - Germany 439
  • - Switzerland 439
 • Architecture, Modern
  • - 20th century. 435
  • - Details 425
 • arheologija 474
 • arheološka izkopavanja 475
 • arheološke najdbe 475
 • arheološko napovedovanje 474
 • arhitekti 421 , 422 , 423 , 443 , 452
 • arhitektovna teorija 429
 • arhitektura 14 , 400 , 407 , 408 , 409 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 420 , 421 , 422 , 423 , 425 , 426 , 427 , 428 , 429 , 430 , 431 , 432 , 433 , 434 , 435 , 436 , 437 , 438 , 439 , 440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 449 , 450 , 451 , 452 , 453 , 454 , 457
 • arhitektura informacij 125
 • arhitektura omrežij 290
 • arhitektura računalnika 62
 • arhitektura spomina 431
 • arhitektura-miniature 456
 • arhitekturna kritika 449
 • arhitekturna praksa 421 , 437
 • arhitekturni členi 422 , 423
 • arhitekturni elementi 419
 • arhitekturni stili 422 , 423
 • arhitekturni vmesniki 452
 • arhitekturno programiranje 420
 • aritmetika 47
 • aromaterapija 384
 • aromatske spojine 25
 • Artificial satellites in telecommunication - History 298
 • Asembler 299
 • asinhronski način prenosa 279
 • ASK operacije 101
 • Astrodynamics - Mathematical models 166
 • astrofizika 145 , 152 , 162
 • astronavtika 335
 • Astronomers - Biography - United States 144
 • astronomija 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 153 , 162
 • Astronomija 149
 • Astronomy - Observers' manuals 150
 • Astrophysics - Congresses 162 , 171
 • Astroseismology - Congresses 152
 • astroseizmologija 152
 • ATM arhitektura 279
 • ATM mreže 279
 • ATM norme 279
 • atmosfera 211
 • atmosferski aerosoli 30
 • atmosferski disperzijski modeli 211
 • Atmospheric chemistry - Congresses 25
 • Atomic orbitals 189
 • atomska fizika 169
 • atomske orbitale 189
 • ATSC standardi 289
 • Audio-visual equipment - Dictionaries 468
 • AutoCAD 74 , 113
 • AutoCAD (Computer file) 113
 • AutoCAD 2000 74
 • AutoCAD R 14 113
 • Automatic control 394 , 395
 • Automobiles
  • - Bodies - Maintenance and repair 344
  • - Electric equipment - Maintenance and repair 339
  • - Electronic equipment - Maintenance and repair 339
  • - Safety measures - Congresses 342
 • avdio 137 , 278 , 289
 • avdio oprema 468
 • avdio tehnike 268
 • Avionics 336
 • avkcije 99
 • avstralski 298
 • Avstrija 439
 • avtohtona poselitev 412
 • avtokleparstvo 344
 • avtoličarstvo 344
 • avtomatika 2
 • Avtomatika - Elementi - Vaje za visoke šole 2
 • avtomatizacija 396
 • avtomatizacija procesov 236 , 372
 • avtomatizacijske tehnike 241 , 393
 • avtomatska klasifikacija 366
 • avtomatska regulacija 316
 • avtomatska spajanja 296
 • avtomatski sistemi 296
 • avtomatsko krmiljenje 394 , 395
 • avtomobili 373
 • avtomobilska elektronika 349
 • avtomobilska industrija 349 , 357
 • avtomobilska ohišja 344
 • avtomobilski deli 349
 • avtorske pravice 18
 • avtorski projekti 430 , 431
 • avtorsko pravo 18 , 57
 • avtorstvo 57
 • AVVID - Architecture for Voice, Video and Integrated Data 68
 • azijski 298

 • b-zlepki 43
 • bakteriocini 198
 • balkoni 450
 • banke 430
 • barve 53 , 63 , 75 , 136 , 325
 • barve za lase 384
 • barvila 135 , 172
 • barvni tisk 375
 • batni motorji 246
 • batni stroji 307
 • baze podatkov 6 , 51 , 57 , 59 , 79 , 95 , 105
 • Bearings (Machinery) - Design and construction 244
 • bekterijske redoks verige 218
 • bele pritlikavke 152
 • Benz Carl 261
 • Bernoullijeva enačba 174
 • beton 400
 • Bezierove krivulje 135
 • bibliografija 15 , 229
 • bibliografske klasifikacije 13
 • bibliografski opis 9
 • Bibliotheques - Architecture - Congres 14
 • binarne zvezde 152
 • binomske vrste 47
 • bioaktivne komponente 198
 • Biochemistry - Outlines 219
 • bioenergetika 226
 • biofarmacevtska proizvodnja 378
 • biofizika 172 , 218 , 221
 • biofizikalni aspekt 234
 • biogeokemijski ciklus 216
 • biografija 144
 • biografije 438 , 476
 • biokalorimetrija 204
 • biokemija 172 , 187 , 218 , 219 , 222 , 224
 • Biokemija - Kratek prikaz 219
 • biokemijske reakcije 221
 • biokemijski aspekt 234
 • Biological arms control - Congresses 378
 • Biological Factors 198
 • Biological laboratories - Congresses 378
 • biologija 1 , 94 , 220 , 222 , 224 , 226
 • Biology 226
 • biološka raznovrstnost 226
 • biološke tekočine 221
 • biološki materiali 190 , 221
 • biološki sistemi 221
 • biološki transfer elektronov 218
 • biološki vzorci 201
 • biološko aktivne spojine 184 , 185
 • biološko čiščenje 21
 • biološko orožje 26 , 378
 • biomasa 20 , 23
 • Biomass energy
  • - Brazil 23
  • - Industrial applications - Brazil 23
 • biomedicinski aspekt 234
 • biomembrane 219
 • biomolekule 196
 • Bioremediation 21
 • Biotechnology 21
  • - methods 225
 • biotehnologija 21 , 220 , 223 , 225 , 346
 • biotično varstvo rastlin 184
 • biotske spremembe 209
 • bipolarni 315
 • bitne slike 53 , 76 , 91 , 135
 • Bluetooth 393
 • BMW 363
 • Bocksteinovo spektralno zaporedje 44
 • Boilers - Miscellanea 238
 • bolezni 346
 • Book industries and trade 8
 • Borides - Congresses 193
 • boridi 193
 • Brazilija 23
 • brezžične 311
 • brezžične komunikacije 69 , 117 , 272 , 275 , 287 , 304 , 326
 • brezžični 142
 • Broadband communication systems 293 , 322
 • bronzanje 252
 • Buchi Alfred 261
 • Building, Stone 407
 • Business enterprises - Computer networks 99

 • C (Computer program language) 84
 • C++ 84
 • CAD 102 , 371
 • CAD sistemi 366
 • CAID sistemi ( Computer Aided Industrial Design) 366
 • CallManager 3.0 68
 • CAM sistemi 366
 • Carbides - Congresses 193
 • Carcinogens 229
 • Carl Sagan 144
 • case study 107
 • Cataloging - English-speaking countries 13
 • Catalysis - Congresses 197
 • Cauchy-Riemannova enačba 181
 • CAX sistemi 366
 • CD-ROMI 6
 • CD-ROMs 6
 • CDMA - Code Division Multiple Access 311
 • CDMA sistemi 311
 • celica 219
 • celice 226
 • celična morfogeneza 222
 • celične kulture 225
 • centrifugalne črpalke 253 , 307
 • cepitve 205
 • cerkve 431
 • certifikacija 201
 • cestni promet 368 , 369
 • Cestni promet - Prometni predpisi 369
 • cevovodi 240 , 251
 • Character 135
 • Chemical agents (Munitions) - Management - Congresses 332
 • Chemical bonds 188
 • Chemical plants - Congresses 378
 • Chemical processes 379
 • Chemical weapons disposal - Congresses 332
 • Chemicals - Fires and fire prevention - Congresses 228
 • Chemistry, Inorganic 377
 • Chemistry, Pharmaceutical 185
 • Chemistry, Technical 377
 • Chern-Simonsova teorija 164
 • Chernobyl Nuclear Accident, Chornobyl', Ukraine, 1986 - Health aspects - Congresses 27
 • Chicago 452
 • ciklične strukture 205
 • ciklus jedrskega goriva 377
 • cilindrični valovi 158
 • Cities and towns 409
 • citiranost 10
 • citogenetski biomarkerji 24
 • citologija 222 , 224
 • citoskelet 222
 • City planning 409
 • Civil defense 26
 • Clean rooms 200
 • Climatic changes - Environmental aspects 209
 • CMOS 383
 • CMYK - Cyan Magenta Yellow Black 106
 • CNC 236
 • Coatings 387
 • COBISS 11
 • Coding theory 272
 • Collection management (Libraries) 7
 • Color computer graphics 106
 • Combustion gases - Environmental aspects - Congresses 25
 • Communication
  • - Dictionaries 470
  • - Terminology 470
 • Communication in management 370
 • Compressors - Handbooks, manuals, etc 239
 • Computer animation 77 , 82 , 402
 • Computer crimes - Great Britain 57
 • Computer graphics 56 , 58 , 74 , 75 , 76 , 82 , 113
 • Computer hackers - Handbooks, manuals, etc 115
 • Computer network architectures 68
 • Computer network protocols 142
 • Computer networks
  • - Handbooks, manuals, etc 321
  • - Law and legislation 123
  • - Security measures 85 , 112 , 114 , 129
 • Computer science - Dictionaries 463
 • Computer security 80 , 85 , 112 , 115 , 129
 • Computer simulation 124
 • Computer software - Development - Management 60
 • Computer-aided design 432
 • Computers - Law and legislation - Great Britain 57
 • Condensed matter 160
 • Control theory 394 , 395
 • Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction - Congresses 378
 • Copyright - Avtorsko pravo 18
 • Corel Photo-Paint (Computer file) 93
 • CorelDRAW 56
 • CorelDraw 10 56
 • CorelDRAW 10 56
 • Cosmetics 384
 • Cosmic background radiation - Congresses 162
 • Cosmology 147
 • COST 710 211
 • Creative ability in business 370
 • Crops - Genetics - Congresses 223 , 224 , 346
 • CRT - Cathode Ray Tube 325
 • CRT odkloni 325
 • Cryopreservation 225
 • Cryptography 80
 • Crystal growth - Congresses 186
 • Crystallography - Congresses 186
 • Crystals - Congresses 186
 • Customer services
  • - Communication systems 133
  • - Data processing 133 • časovne vrste 48
 • četveropoli 315
 • čistejše tehnologije 21
 • čiščenje odpadnih vod 20 , 21 , 30
 • členi 419
 • človeška fiziologija 226
 • človeški faktor 273
 • človeški kapital 107
 • človeški resursi 354
 • človeško zdravje 24 , 27
 • črpalke 251 , 361
 • črpalke s spremenljivim volumnom 253

 • D/A pretvorniki 312
 • Data protection 112
  • - Law and legislation - Great Britain 57
 • Data structures (Computer science) 64 , 92
 • Data warehousing 51
 • Database design 105 , 108
  • - Congresses 95
 • Database management 105
  • - Congresses 95
 • Databases - Quality control 59
 • davčni postopki 17
 • davek na dediščine in darila 17
 • davek na dodano vrednost 17
 • davek od dobička 17
 • davek od dohodka 17
 • davki 17
 • DBMS 109
 • DBMS - DataBase Management Systems 108
 • debelina plasti 191
 • Decoration and ornament, Architectural - New York (State) - New York 447
 • DECT 393
 • definicije 303 , 304
 • definicije dokumentov 86
 • deformabilna telesa 254
 • deformacije 154 , 231
 • deformacije strojev 236
 • Degussa 424
 • dekoracija fasad 447
 • dekoracije 458
 • dekorativna kozmetika 384
 • dekorativni predmeti-miniature 456
 • dekoriranje 404
 • delo na daljavo 363
 • delovanje 218 , 238 , 280
 • delovanje motorja 261
 • delovanje senzorjev 396
 • delovanje sistemov 67
 • delovne metode 354
 • delovne naprave 240
 • delovni postopki 397 , 398 , 404
 • delovni procesi 176
 • delovni stroji 240
 • delovno okolje 360
 • demodulacija 326
 • demodulacije 319
 • demodulatorji 309
 • demontaža jedrskih podmornic 262
 • dendrokronologija 216
 • deodoranti 384
 • Deregulation 305
 • derivati alkanov 197
 • detajli 425 , 434 , 451
 • Detectors - Design and construction 392
 • detekcija robov 120
 • detektorji 392
 • determinante 42 , 47
 • diagnostika 339
 • diagrami 240
 • dielektrični materiali 178
 • Diesel Rudolf 261
 • diferencialne enačbe 32 , 36 , 37 , 41 , 43 , 49 , 139
 • diferencialni račun 32
 • Digital communications 123
 • Digital libraries 3
  • - United States 3
 • Digital television 283 , 289 , 322
  • - Economic aspects - United States 283
 • Digital video 137
 • digitalna 312
 • digitalna elektronika 294 , 299
 • digitalna televizija 283 , 289 , 322
 • digitalne knjižnice 3
 • digitalne komuniakcije 123
 • digitalne komunikacije 275 , 309 , 319 , 326
 • digitalne modulacije 275
 • digitalne slike 53 , 58 , 93 , 136
 • digitalne tehnike 268 , 328
 • digitalni atlas 151
 • digitalni avdio 323
 • digitalni komunikacijski sistemi 275
 • digitalni sistemi 328
 • digitalni večslojni disk 137
 • digitalno avdio snemanje 268
 • digitalno oddajanje 312
 • digitalno zapisovanje 323
 • dimenzije 241
 • dimenzijska analiza 154
 • dimenzioniranje 247 , 450
 • DIN EN 288 242
 • dinamični sistemi 131
 • dinamično planiranje 353
 • dinamika 146 , 160 , 166 , 180 , 234 , 337
 • dinamika fluidov 157 , 177
 • dinamika kristalnih mrež 195
 • dinamika letenja 338
 • dinamika magnetosfere 214
 • dinamika mehurčkov 237
 • dinamika plinov 181 , 334
 • dinamika togih teles 166
 • dinamika trupa 337
 • dinamika vrtincev 173
 • diode 270 , 385
 • Director (Computer file) 130
 • dirkališča 442
 • Discourse analysis 19
 • diskretini dinamični sistemi 45
 • diskretna 297
 • diskretni viri 163
 • distribucija električne energije 305
 • dizelski motorji 340
 • DNA 226
 • DNA analiza 201
 • DNA molekula 164
 • dobava 305
 • dobavitelji 5 , 351
 • dobra laboratorijska praksa 201
 • DOE - Design of Experiments 350
 • dokumentacija 102
 • dokumentarni posnetki 444
 • dokumentiranje historičnih stavb 428
 • določanje razporeda 388
 • določevanje mase 161
 • določevanje strukture 204
 • domače strani 88 , 116 , 125 , 143
 • domišljijske stavbe 436
 • domoznanstvo 471 , 472 , 473
 • dostop do gradiva 7
 • dozimetrija 27
 • Drake 245
 • Dreamweaver (Computer file) 61 , 143
 • Dreamweaver 4 61
 • Dreamweaver UltraDev 4 143
 • drobilniki 247
 • družbena interakcija 19
 • družboslovne znanosti 10
 • DTS - Document Type Definitions 55
 • Dunaj 408
 • dušik 377
 • dušikove spojine 377
 • dušikovi oksidi 25
 • DV 317
 • DVB - Digital Video Broadcasting 289
 • DVB sistemi 289
 • DVD - Digital Versatile Disc 278
 • DVD - Digital Vesrsatile Disc 137
 • DVD - ROM 278
 • DVD predvajalniki 278
 • DVDs 137 , 278
 • dvojne zvezde 150
 • dvopoli 315
 • dvorci 444
 • Dynamics 180

 • Earth sciences 215
  • - Encyclopedias 215
 • EC harmonizacija 18
 • Economic conversion - Congresses 378
 • EDM sistemi 366
 • Eilemberg-Moorovo spektralno zaporedje 44
 • ekejtrični motorji 296
 • ekologija 1 , 20 , 21 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 200 , 209 , 212 , 216 , 226 , 228 , 229 , 263 , 264 , 266 , 267 , 332 , 409
 • ekološka politika 21
 • ekološke bilance 373
 • ekološke študije 202
 • ekološke testne celice 29 , 200
 • ekološki aspekt 21 , 22 , 26 , 190 , 191 , 346 , 381
 • ekološki vidiki 373
 • ekonomija 365
 • ekonomski aspekt 22 , 380 , 381 , 383
 • ekonomski učinki 363
 • ekonomski vidik 105 , 285 , 327
 • eksperimentalna kemija 190
 • eksperimentalne hiše 445
 • eksperimentalne metode 171 , 188
 • eksperimentalne raziskave 207
 • eksperimentalne rešitve 154
 • eksperimentalne tehnike 234
 • eksperimentalni sateliti 298
 • ekspertni sistemi 101
 • eksplozije 228
 • elastičnost 159 , 160
 • elastohidrodinamična maziva 255
 • Electric circuits - Alternating current 308
 • Electric conductors - Congresses 206
 • Electric engineering - Mathematics - Handbooks, manuals, etc 303
 • Electric machinery
  • - Computer-aided design 274
  • - Design and construction - Computer programs 274
 • Electric power transmission - Government policy - United States 282
 • Electric power-plants - Planning 327
 • Electric utilities 305
  • - Deregulation 305
   • - United States 282
 • Electric wiring, Interior
  • - Amateurs' manuals 310
  • - Maintenance and repair - Amateurs' manuals 310
 • Electromagnetic theory 178
 • Electromagnetic waves - Scattering - Mathematics 163
 • Electron microscopy - Technique 233
 • Electron transport - Congresses 218
 • Electronic apparatus and appliances 270
  • - Maintenance and repair 294
 • Electronic books 3
 • Electronic circuits 270 , 312
 • Electronic commerce 80 , 99
  • - Dictionaries 462
 • Electronic equipment enclosures 284
 • Electronic systems 268
 • Electronics 312
  • - Materials 385
 • Electronics Workbench 121
 • elektrarne 327
 • električna energija 282
 • električna oprema 339
 • električna vezja 308
 • električne instalacije 341
 • električne inštalacije 310
 • električne karakteristike 286
 • električne lastnsoti 235
 • električne meritve 288
 • električne naprave 373
 • električni motorji 303
 • električni stroji 274
 • električni tok 178
 • elektrika 1 , 159 , 169
 • elektrodepozicija 386
 • elektrodinamika 178
 • elektroenergetski sistemi 276 , 277
 • elektroforeza 204
 • elektrokemija 191
 • elektrokemijske lastnsoti 386
 • elektrokemijske metode 191
 • elektroliti 191
 • elektromagnetizem 178 , 319
 • elektromagnetna indukcija 178
 • elektromagnetna polja 221
 • elektromagnetna teorija 163
 • elektromagnetna valovanja 178
 • elektromagnetne lastnosti 178
 • elektromagnetni aktuatorji 257
 • elektromagnetni sistemi 394
 • elektromagnetni valovi 163
 • elektromehanika 320
 • elektromehanski sistemi 295 , 392
 • elektronika 252 , 270 , 297 , 302 , 312 , 315 , 336
 • elektronska industrija 371
 • elektronska mikroskopija 233
 • elektronska tehnologija 432
 • elektronska varnost 312
 • elektronska vezja 294 , 297
 • elektronske komponente 294
 • elektronske komunikacije 319 , 324
 • elektronske lastnosti 381 , 385
 • elektronske naprave 371
 • elektronske preglednice 87
 • Elektronske preglednice - Računalniški programi 87
 • elektronske revije 7
 • elektronske strukture 196 , 385
 • elektronski aparati 371
 • elektronski informacijski viri 3
 • elektronski mediji 390
 • elektronski sistemi 318 , 319 , 339 , 341
 • elektronski sklopi 121
 • elektronsko gradivo 12
 • elektronsko poslovanje 72 , 80 , 99 , 107 , 133 , 357 , 462
 • elektronsko trgovanje 349
 • elektrostatična energija 178
 • elektrostatična polja 178
 • elektrostatika 178
 • elektrotehnika 2 , 178 , 268 , 269 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 391 , 392 , 393 , 394 , 395 , 396
 • elementarni delci 171
 • elementi cevovoda 251
 • elementi kartografije 151
 • elementi letal 335
 • embalaža - prehrambeni izdelki 403
 • emisije 25 , 238 , 261
 • Emona 475
  • - Urbanizem - Razstavni katalogi 475
 • empirični modeli 45
 • enačbe 47 , 158
 • enačbe gibanja 157 , 338
 • enciklopedični slovar 168 , 170
 • enciklopedije 1 , 15 , 73 , 149 , 192 , 215 , 260 , 301 , 463
 • encimi 187 , 219
 • energetika 23 , 280 , 281 , 282 , 285 , 305 , 306 , 307 , 327
 • energetske naprave 242
 • energetske rezerve 276
 • energetski sistemi 327
 • energija 169 , 176
 • energija vetra 285
 • energija vezi 188
 • energija zvoka 165
 • energijska tehnika 281
 • energijski pretvorniki 312
 • Energy metabolism - Congresses 218
 • Engineering - Dictionaries 463
 • Engineering design 389
  • - Graphic methods 102
  • - Mathematical models 230
 • Engineering graphics 102
 • Engineering mathematics 34 , 37 , 41 , 47
  • - Formulae - Handbooks, manuals, etc 303
  • - Problems, exercises, etc 47
 • enodružinske hiše 433 , 434 , 445
 • Enthalpy 188
 • Environmental chemistry 30
 • Environmental Pollution - adverse effects - Congresses 27
 • Environmental sciences 30
 • epidemiologija 27 , 217
 • epidemiološke študije 24
 • Equations - Numerical solutions - Congresses 31
 • estetika 408 , 429
 • Eulerjev teorem 35
 • evalvacija funkcij 34
 • evalvacija modelov 48
 • evolucija 152 , 226
 • evolucija vesolja 147
 • Evropa 411
 • Evropska skupnost 464
 • Evropska skupnost-regulativa 415
 • evropska terminologija 464
 • evropski 298
 • Excel 2000 87
 • Excel for Windows (računalniški program) - Priročniki 87
 • Excel tabele 362
 • Expert systems (Computer science) 101
 • Extinct cities - Andes Region 412
 • Extrusion process 387
 • Eye
  • - radiation effects - Congresses 27
  • - Radiation injuries - Congresses 27 • Facility management 360
 • Factories - Remodeling for other use - Congresses 378
 • Factory management 355
 • faktorska analiza 48
 • farmacevtska analiza 201
 • farmacevtska kemija 184 , 185 , 187
 • farmakognozija 185
 • farmakološka zaščita 26
 • favna 209
 • fazna ravnotežja 193
 • fazni prehodi 160 , 173 , 195 , 199
 • FCC - Federal Communications Commission 291
 • FEC - Forward Error Correction 272
 • Feldbus 393
 • fenomenologija 429
 • Fermatov teorem 35
 • fermentirana hrana 217
 • filozofija 429
 • filtri 75 , 93 , 135 , 136 , 292
 • finalizacija sten 398
 • finance 5
 • financiranje 365
 • finančne osnove 417
 • finančni modeli 283
 • finansiranje iz proračuna 418
 • Finite element method 166 , 177
 • FIR - Finite Impulse Response 320
 • fitofarmacevtska sredstva 184
 • fitotoksini 184
 • fizika 1 , 154 , 156 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 166 , 168 , 169 , 173 , 175 , 176 , 177 , 180 , 181 , 182 , 196
 • Fizika
  • - Leksikoni 168
  • - Učbeniki za visoke šole 182
 • fizika delcev 164 , 169 , 171
 • fizika kondenzirane snovi 160
 • fizika plazme 213
 • fizika tekočin 199
 • fizika trdne snovi 183 , 195
 • fizikalna akustika 158
 • fizikalna biokemija 204
 • fizikalna kemija 188 , 189 , 199
 • fizikalne lastnosti 157 , 167 , 216 , 255 , 278 , 389 , 396
 • fizikalne lastnosti površin 250
 • fizikalne osnove 241
 • fizikalni principi 179
 • fizikokemijske lastnosti 386
 • fiziološki mehanizmi 98
 • Flash (Computer file) 77 , 124 , 402
 • Flash 5 77 , 96 , 124
 • fleksibilnost dela 363
 • Fletcher 245
 • Flight 333
 • flora 209
 • Fluid dynamics 157
  • - Mathematical models 177
 • Fluides, mecanique des 174
 • fluidi 157 , 159 , 165 , 196
 • Fluids - Congresses 199
 • Fluorescent probes - Congresses 172
 • Flux pinning 173
 • FM 271
 • FMEA 350
 • Foamed materials 235
 • Food - Microbiology 198 , 217
 • Food Microbiology 198
 • formati slik 58 , 75
 • formule 303
 • fosfati 198
 • fosfolipidi 219
 • fosfor 377
 • fosforjeve spojine 377
 • fosili 209
 • fotoakustična kalorimetrija 188
 • fotografija 459 , 460
 • fotografije 153
 • fotografska optika 459
 • fotografske tehnike 459
 • fotografski materiali 459
 • fotografski procesi 459
 • fotometrija 325
 • Fourierova analiza 41
 • Fourierova transformacija 43
 • Fourierove integrali 36
 • Fourierove vrste 32 , 36
 • fraktali 162
 • francoski 464
 • frekvenčna analiza 165
 • frekvenčna modulacija 287 , 324
 • FrontPage 116
 • FrontPage 2000 63
 • Functional programming (Computer science) - Congresses 138
 • fungicidi 184
 • funkcije 36 , 37 , 47 , 49
 • funkcijske vrste 49
 • funkcionalna analiza 34
 • funkcionalne analize 163
 • funkcionalne grupe 205
 • funkcionalno programiranje 138
 • funkcionalnost 354
 • Furnival 245
 • Furst, Danilo - Monografije 438
 • Fused salt electrolysis - Congresses 386
 • Fused salts - Congresses 386
 • futurizem-filozofija 435
 • fuzzy krmiljenje 316
 • fuzzy krmilniki 316
 • fuzzy logika 131 , 474
 • fuzzy modeli 131

 • G proteini 224
 • galaksije 145 , 149 , 150 , 153 , 162
 • Galerkinova metoda 43
 • galvanotehnika 191
 • generalizirana statistika 164
 • generiranje pare 240
 • generiranje signalov 319
 • genetika 220 , 225 , 226
 • genetska raznolikost 225
 • genetski material 220 , 225
 • genotoksične snovi 24
 • genske banke 220
 • genski inženiring 223
 • geofizika 214
 • Geographic information systems 212
 • geologija 215
 • geološki aspekti 263
 • geološki vzorci 201
 • geometrija 33 , 37
 • Geometry 33
 • Geometry, Algebraic - Congresses 46
 • Geophysics - Congresses 214
 • Germplasm resources, Animal 220
 • Germplasm resources, Plant 225
 • gibalna energija 179
 • gibanje 166 , 169 , 288
 • gibanje tekočin 237
 • gibljive slike 468
 • giroskopičnost 337
 • GIS 474
 • glikozidi 187
 • glive 222
 • globalizacija 3 , 99 , 123
 • globalno trgovanje 349
 • glukoza 219
 • GoLive 5 70
 • GoLive 5.0 52
 • gonila 258
 • goriva 238
 • gospodinjstva 376
 • gostota 161
 • gozd 388
 • gozdarstvo - tesan les - tabele 347
 • gozdni sortimenti 388
 • gradbena dela 330
 • gradbeni materiali 400
 • Gradbeni materiali - Arhitektura - Učbeniki za visoke šole 400
 • gradbeništvo 329 , 330 , 331 , 397 , 398 , 399 , 400 , 450
  • - tenderji - javna naročila 330
 • gradiva 400
 • gradnja elektrarn 242
 • gradnja skladišč podatkov 105
 • gradovi 444
 • grafčno oblikovanje 402
 • grafi 41 , 47
 • grafična industrija 374 , 375
 • grafična oprema 374
 • grafične metode 102
 • grafične storitve 374
 • grafično oblikovanje 91 , 403
 • grafika 104
 • grafikoni 135
 • groupware 97
 • Groupware (Computer software) 97
 • grupe 34 , 35
 • grupne predstavitve 34
 • GuD - Gas und Dampfanlagen 280

 • H. 323 269
 • hale 329
 • Hallova algebra 46
 • halogeni 377
 • harmonizacija 202 , 211
 • Heat - Transmission - Mathematical models 177
 • Heat resistant alloys - Congresses 193 , 386
 • Heckejeva algebra 46
 • heker 115
 • Helicopters - Aerodynamics 337
 • helikopterji 337
 • Helmholtzova enačba 163
 • herbicidi 184
 • hidravlične strukture 331
 • hidravlični aktuatorji 257
 • hidravlični sistemi 394
 • hidravlični stroji 237
 • hidrodinamična maziva 255
 • hidrodinamične metode 204
 • hidrodinamika 152 , 160 , 237
 • hidrogradnje 331
 • hidroinformatika 212
 • hidrologija 210 , 212
 • hidrološki modeli 212
 • hidrosfera 30
 • hidrostatična maziva 255
 • hidrostatika 181
 • High pressure (Science) - Congresses 234
 • High pressure (Technology) - Congresses 234
 • High temperature superconductors 173 , 233
 • High-fidelity sound systems 268
 • historične fasade 447
 • hišice za punčke 455 , 456
 • hitrosti vrtenja 2
 • hladilni procesi 176
 • hladilni sistemi 240
 • hlajenje 251
 • hlapna olja 187
 • homologija grup 44
 • hormoni 219
 • Housing, single family
  • - Austria 439
  • - Germany 439
  • - Switzerland 439
 • hrana 201 , 217
 • hranjenje dokumentacije 428
 • hranjenje energije 240
 • hranljive snovi 216
 • hrup 28
 • HSB - Hue, Saturation, Brightness 106
 • HTML (Document markup language) 88
 • Hubble Space Telescope 153
 • Hubble, Edwin Powell - Teleskopi 153
 • Hubblov teleskop 153
 • humanistika 10
 • Huygens Christian 261
 • Hydraulic engineering 331
 • Hydraulic structures 331
 • Hydrology - Data processing 212

 • idealni plini 176
 • ideje 102
 • identifikacija 357
 • identifikacije procesov 387
 • identiteta 413
 • IEEE 802.11 393
 • igrače 455 , 456
 • IHFE 222
 • IIR - Infinite Impulse Response 320
 • ilustrirani slovarji 468
 • Image processing - Digital techniques 120
 • Image transmission 271
 • imeniki 16 , 134
 • imobilizacija plutonija 267
 • impedanca 165
 • imperialna mesta 412
 • implementacija strategije 354
 • implementacije 102 , 279 , 362
 • impulzno amplitudna modulacija 287
 • imunološka kontrola 24
 • Incas - Antiquities 412
 • indeksiranje 13
 • Indians of South America - Antiquities - Andes Region 412
 • individualne hiše 433 , 439
 • individualni stanovanjske objekti 445
 • Indoor air pollution - Analysis 29
 • induktivnost 308 , 328
 • Industrial electronics 296
 • Industrial engineering - Miscellanea 238
 • Industrial hygiene 229
 • Industrial project management 51 , 354
  • - Handbooks, manuals, etc 354
 • Industrial safety 229
 • Industries - Power supply - Brazil 23
 • industrija 424
 • industrija sladkorja 23
 • industrijska elektronika 296
 • industrijska higiena 229
 • industrijska proizvodnja 355 , 378
 • industrijska uporaba 254 , 356 , 393
 • industrijske aplikacije 23 , 131
 • industrijske komunikacije 393
 • industrijske obrti 387
 • industrijski procesi 372
 • industrijski projekti 354
 • industrijski roboti 254 , 296
 • Inflationary universe - Congresses 162
 • informacije 348
 • informacijska družba 71 , 99 , 123
 • informacijska omrežja 359
 • informacijska tehnologija 4 , 71 , 79 , 97 , 101 , 107 , 212 , 359 , 437 , 469
 • informacijska teorija 94
 • informacijske tehnologije 99
 • informacijski menedžment 348
 • informacijski procesi 372
 • informacijski sistemi 79 , 281 , 289 , 336 , 359
 • informacijski viri 201 , 212
 • informacijski vmesniki 151
 • informatika 6 , 10 , 13 , 71 , 94 , 97 , 107 , 123 , 359
 • Information display systems 325
 • Information organization - English-speaking countries 13
 • Information resources management 107 , 356
  • - Economic aspects 348
 • Information retrieval 6
 • Information science 71
 • Information society 71 , 123
 • Information storage and retrieval systems - Management 13
 • Information superhighway 3
  • - United States 3
 • Information technology 97
 • Information theory in biology 94
 • infrardeča spektrometrija 145
 • infrardeča spektroskopija 172
 • Infrared astronomy - Congresses 145
 • Infrared spectroscopy - Congresses 172
 • Infrared technology - Congresses 172
 • infrastruktura 410
 • infrazvok 221
 • Inorganic compounds - Congresses 167
 • inovacije 107 , 357
 • insekticidi 184
 • Instrument flying 345
 • instrumenti za vodenje 343
 • insule 475
 • inštalacije 286
 • inštalacije vozil 342
 • inštitucije 16
 • inštituti 418
 • integracija sistemov 366
 • integral 47
 • integrali 32 , 36 , 37
 • integralske transformacije 50
 • Integrated circuits - Handbooks, manuals, etc 297
 • integrirana vezja 297 , 299
 • intel procesorji 62
 • intelektualna lastnina 18 , 57
 • inteligentna omrežja 342
 • inteligentni krmilni sistemi 131
 • Intellectual property - Great Britain 57
 • Intelligent agents (Computer software) 130
 • intenziteta zvoka 165
 • Interaction analysis in education 19
 • Interactive multimedia 124
 • Interactive television 289
 • interakcije 213
 • interakcije sneg-vegetacija 216
 • interaktivna televizija 289
 • interaktivne strani 77 , 96 , 124
 • interaktivni sistemi 117
 • interference 311
 • interier 434
 • Intermediates (Chemistry) 188
 • Internal combustion engines
  • - Handbooks, manuals, etc 249
  • - History - Handbooks, manuals, etc 249
  • - Valve gears - Congresses 257
 • Internal combustion engines, Spark ignition - United States 260
 • International Atomic Energy Agency - Seznami 265
 • International handbook of universities 16
 • International Solar-Terrestrial Physics Program - Congresses 213
 • internet 13 , 97 , 350
 • Internet 3 , 69 , 72 , 97 , 117 , 128 , 129 , 133 , 134 , 142 , 269 , 287
  • - Handbooks, manuals, etc 115
 • Internet (Computer network) 133
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Potrošniški interesi - Priročniki 133
  • - Priročniki 134
 • Internet marketing 133
 • internet poslovanje 85
 • Internet programming 132
 • internet telefonija 103
 • Internet telephony 269
 • interpolacije 38 , 139
 • intervjuji 426
 • intranet 350
 • inženiring 256 , 303 , 463
 • inženiring znanja 356
 • inženirsko načrtovanje 102 , 230
 • ionizirajoče sevanje 221
 • ionosfera 213
 • ionske polimerizacije 382
 • IP naslovi 128
 • IP v 6 naslavljanje 128
 • iskalne strategije 10
 • iskalni jeziki 13
 • iskalniki 134
 • iskanje informacij 6 , 10 , 13 , 117 , 134
 • iskanje signalov 313
 • ISO satelit 145
 • ISOCAM 145
 • Italija 472 , 473
 • Iterative methods (Mathematics) - Congresses 31
 • izbira 90
 • izbira lokacije 263
 • izbor 7
 • izbor kriterijev 420
 • izbor materiala 201
 • izbor materialov 235
 • izdelava 61 , 140 , 143 , 399
 • izdelava domačih strani 125
 • izdelava filma 387
 • izdelava papirja 387
 • izdelava pen 235
 • izdelava ponudbe 330
 • izdelava prototipa 371
 • izdelava strani 63 , 96
 • izdelovalci 245
 • izdelovalni procesi 387
 • izginevanje kanalov 311
 • izgorevanje 238
 • izkoriščanje električne energije 276
 • izkoriščanje energetskih virov 277
 • izmenični motorji 296
 • izmenični tok 308
 • izobrazba arhitekta 449
 • izobraževalne ustanove 16
 • izobraževalni sistemi 16
 • izobraževanje 4 , 16 , 19
 • izobraževanje vodij 358
 • izolacijski materiali 383
 • izpitna vprašanja 400
 • izrabljeno reaktorsko gorivo 266
 • izrabljeno reaktorsko gorovo 267
 • izračuni 238 , 246 , 256 , 258 , 259 , 329
 • izračuni rezerv 276
 • izvajanje v praksi 415
 • izvedbe 279 , 450
 • izvedeni primeri 433 , 439 , 442
 • izvengalaktična opazovanja 145
 • izvori energije 276
 • izvršni sistemi 2

 • jajce 198
 • Japonska 401
 • Java 64 , 66 , 92
 • Java (Computer program language) 64 , 66 , 92
 • Java Card 122
 • JavaBeans 110
 • javna uprava 464
 • javna varnost 406
 • javne finance 17
 • javne stavbe 425
 • javne zgradbe 408 , 430 , 431 , 440 , 451
 • jedrska energija 307
 • jedrska fizika 169
 • jedrska tehnika 262 , 265 , 266 , 267
 • jedrski odpadki 262
 • jedrski reaktorji 307
 • jedrsko orožje 26
 • jeklene konstrukcije 329
 • jekleni nosilni elementi 329
 • jeklo 329 , 425
 • JIT 355
 • JPEG 317
 • jubilejne publikacije 424
 • Južna Amerika 412

 • kabli-mreže 448
 • kadrovska politika 363
 • Kahlerjeva geometrija 46
 • kakovost 350
 • kakovost podatkov 51
 • kalibracijske metode 201
 • kaligrafija 401
 • kamen 400
 • kamen - tehnike gradnje 407
 • kanalizacija 212
 • kapaciteta prenosov 282
 • kapacitivnost 308 , 328
 • kapele 431
 • kapilarnost 255
 • karakteristike 276
 • karakteristike elektrarn 277
 • karakterizacija 190 , 383
 • karbidi 193 , 377
 • karcinogene snovi 229
 • karoserija 341
 • karoserije 344
 • kartografija 151
 • kataliza 197 , 208
 • katalog ponudnikov 374
 • katalogi 13
 • katalogi razstav 438
 • katalogizacija 7 , 9 , 11
 • Katalogizacija - Priročniki 9
 • kavitacija 237
 • kavitacijski tok 237
 • Keighley Gas 245
 • Kelti 458
 • kemične tovarne 378
 • kemija 1 , 172 , 192 , 196
 • kemija atmosfere 25
 • kemija makromolekul 206 , 207
 • kemija okolja 30
 • kemija polimerov 382
 • kemija stratosfere 30
 • kemija trdnega stanja 206
 • kemija troposfere 30
 • kemijska analiza 201
 • kemijska industrija 377
 • kemijska odpornost 190
 • kemijska reaktivnost 189
 • kemijska tehnologija 192 , 377 , 378 , 379 , 380
 • kemijske lastnosti 216
 • kemijske lastnsoti 167
 • kemijske naprave 242
 • kemijski procesi 379
 • kemijsko onesnaževanje 262
 • kemijsko orožje 26 , 332 , 378
 • kemikalije 228
 • kemodinamika 210
 • keramične ploščice 397
 • keramika 252 , 267 , 381 , 400 , 401 , 447
 • kinematika 146 , 154 , 157 , 180
 • kinetična teorija 334
 • kinetika 188 , 382
 • kinetika bioloških sistemov 221
 • kinetika fluidov 181
 • kinetika transformacij 234
 • klasifikacija 13 , 229
 • klastri 150
 • klimatske spremebe 209
 • klimatske spremembe 30
 • klimatski sistemi 216
 • klinična kontrola 24
 • klinične analize 202
 • klinične aplikacije 201
 • kljuke 399
 • klorove spojine 198
 • kmetijstvo 184
 • knjižnice 3 , 7 , 8 , 14 , 18
 • knjižničarstvo 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
 • knjižnične zgradbe 14
 • knjižnični sistemi 4
 • knjižnično gradivo 12
 • Knowledge management 97 , 356 , 370
  • - Economic aspects 348
 • Knowledge representation (Information theory) 101
 • koaksialni kabli 286
 • kodiranje 272 , 287 , 317
 • kolobarji 34
 • koloidi 30
 • koloidna kemija 203
 • kombinatorični teoremi 33
 • kombinirane elektrarne 280
 • komercialni aspekt 354
 • komercialni tisk 375
 • kometi 150
 • kompaktni diski 268
 • kompleksna analiza 41
 • kompleksni fluidi 199
 • kompozicija 419
 • kompresorji 239 , 361
 • komunalne odpadne vode 212
 • Komuniciranje - Terminologija - Angleščina - Slovarji 470
 • komunikacija 133
 • komunikacije 117 , 268 , 269 , 271 , 283 , 290 , 298 , 300 , 311 , 313 , 314 , 317 , 322 , 342 , 343 , 370 , 437 , 470
 • komunikacije robot-vesoljsko vozilo 146
 • komunikacijska omrežja 290 , 304
 • komunikacijska tehnologija 4 , 390
 • komunikacijske mreže 269
 • komunikacijski mediji 470
 • komunikacijski protokoli 103 , 128
 • komunikacijski sateliti 298
 • komunikacijski sistemi 69 , 142 , 294 , 319 , 322 , 324 , 328
 • komunikativnost 19
 • koncepti 410
 • končna polja 35
 • kondenzirana snov 196
 • konfiguracije omrežij 319
 • kongruence 35
 • kongruentni trikotniki 33
 • konkurenčnost 305 , 348
 • konserviranje 217
 • konstruiranje 54 , 239 , 389
 • konstruiranje izdelkov 373
 • konstruiranje naprav 247
 • konstruiranje strojev 247
 • konstrukcija 251 , 371 , 392
 • konstrukcija letal 335
 • konstrukcijske analize 235
 • konstrukcijski detajli 425
 • konstruktorji 261 , 335
 • kontekst projekta 354
 • kontinuirni modeli 45
 • kontrasti 106
 • kontrola 217
 • kontrola celičnega ciklusa 224
 • kontrola kakovosti 59
 • kontrola kvalitete 201
 • kontrola pretoka 104
 • kontrolni sistemi 104 , 296
 • konvergenca 34
 • konzervacija 12
 • kooperacije 351
 • kopalnice 457
 • kopiranje 18
 • koračni motorji 258
 • korekcija barv 106
 • korekcija napak 323
 • korelacijska analiza 48
 • korelacijske funkcije 175
 • kovine 191 , 400
 • kovine prehoda 208
 • kovinske prevleke 191
 • kovinski kompleksi 30
 • kovinski materiali 235
 • kovinski sulfidi 208
 • kozmetika 384
 • kozmično mikrovalovanje 162
 • kozmologija 145 , 147 , 162 , 169 , 171
 • krajina 410
 • krasilna tehnika 404
 • kratice 465 , 467 , 469
 • kratkovalovni 271
 • kreme za sončenje 384
 • krila 333
 • kriminal 57
 • kriptografija 72 , 80 , 85
 • kristalne strukture 160 , 186 , 195 , 206
 • kritični pojavi 160 , 162
 • kritika 429
 • krivuljna gonila 258
 • krmiljenje 333 , 342 , 392 , 396
 • krmiljenje pogonov 258
 • krmiljenje procesov 387
 • krmiljenje proizvodnje 353
 • krmiljenje robotov 254
 • krmiljenje ventilov 257
 • krmilni sistemi 146 , 316 , 339
 • krogi 33
 • krojenje debel 388
 • kromatografija 204
 • krožni procesi 176 , 307
 • kurilni procesi 176
 • kvaliteta 354
 • kvaliteta hrane 217
 • kvaliteta tiska 390
 • kvaliteta voda 210
 • kvantizacija 317
 • kvantna kemija 189
 • kvantna kromodinamika 171
 • kvantna mehanika 169 , 175
 • kvantni fluidi 199
 • kvantni Hallov efekt 164

 • LAB - Line Adapter Base 106
 • laboratorijski priročnik 187
 • LAN 287 , 304
 • Laplaceova transformacija 36
 • Laser beams 391
 • laserji 391
 • Lasers - Resonators 391
 • lasersko zapisovsanje zvoka 137
 • lastne vrednosti 42
 • lastnosti 137 , 208 , 221 , 229 , 234 , 239 , 241 , 329 , 384 , 400
 • lastnosti baz 95
 • lastnosti letala 333
 • lastnosti molekul 189
 • lastnosti polprevodnikov 315
 • lastnosti površin 244
 • lastnosti snovi 240
 • lastnsoti 193 , 244
 • lastnsoti materialov 235
 • Learning, Psychology of 19
 • leče 460
 • legure 191
 • leksikoni 192 , 472 , 473
 • Lenoir Jean Joseph Etienne 261
 • leplenje 252
 • Leray-Serrovo spektralno zaporedje 44
 • les 400
 • leseno pohištvo 454
 • lesna industrija 388
 • letala 156 , 333 , 335 , 358
 • letalski instrumenti 336
 • letenje 155 , 333 , 343 , 345
 • letni izbor del 418
 • lezenje kovin 235
 • ležaji 244 , 361
 • Libraries
  • - Data processing - United States 90
  • - Special collections - Electronic information resources 3
    • - United States 3
 • Libraries and booksellers 8
 • Libraries and publishing 8
 • licenčni pogoji 7
 • Liejeva algebra 46
 • linearna 312
 • linearna algebra 41 , 42 , 49
 • linearne enačbe 139
 • linearni algebrajski sistemi 31
 • linearni funkcionali 34
 • linearni vektorski prostori 36
 • linearno programiranje 43 , 230
 • Lingo 130
 • Lingo (Computer program language) 130
 • Linux 118
 • Linux (operacijski sistem) - Priročniki 118
 • lipidi 187 , 219
 • Ljubljana 475
 • ločevanje signalov 311
 • Logic, Symbolic and mathematical 101
 • logične lastnsoti 101
 • logični jeziki 101
 • logistične strukture 357
 • logistični procesi 367
 • logistika 349 , 357 , 364 , 367
 • lokacija 449
 • lokalni operatorji 120
 • London 408
 • lotanje 302
 • luna 150

 • Machine parts 389
 • Machine-tools
  • - Numerical control 236
  • - Vibration 236
 • Machinery, Dynamics of - Mathematical models 166
 • Machining
  • - Automation 236
  • - Mathematics 259
 • Macintosh 121
 • Macromolecules - Congresses 206 , 207
 • Magnetic materials - Congresses 206
 • magnetizem 159 , 169 , 178 , 291
 • magnetna energija 178
 • magnetna polja 178
 • magnetni diski 323
 • magnetni materiali 178 , 206 , 207
 • magnetosfera 213
 • Magnetosphere - Congresses 213
 • Magnetospheric boundary layer - Congresses 214
 • makete 455 , 456
 • makete znamenitih hiš 441
 • makromolekule 204
 • makrotribologija 250
 • mala podjetja 21
 • male živali 216
 • malo gospodarstvo 365
 • management 107 , 352
 • Management - Mathematical models 362
 • Management science 362
 • manipulacija 254
 • manipulatorji 258
 • Manipulators (Mechanism) 254
 • marikultura 346
 • marketing 133
 • masa 161
 • masna spektrometrija 188 , 204
 • Mass (Physics) - Measurement 161
 • Mass media - Dictionaries 470
 • maščobne kisline 219
 • matematična fizika 36 , 164
 • matematična optimizacija 379
 • matematična statistika 48
 • matematične osnove 98 , 241 , 259 , 303 , 337
 • matematični model 295
 • matematični modeli 43 , 48 , 155 , 166 , 177 , 211 , 230 , 231 , 362
 • matematično modeliranje 45 , 48 , 243 , 474
 • matematično optimiranje 230
 • matematika 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 379
 • Matematika - Učbeniki za visoke šole 49 , 50
 • materiali 1 , 29 , 167 , 173 , 191 , 193 , 200 , 208 , 231 , 233 , 234 , 241 , 252 , 253 , 381 , 383 , 385 , 386 , 389 , 390 , 396 , 419
 • Materials at high pressures - Congresses 234
 • Mathematica 40 , 141
 • Mathematica (Computer file) 40
 • Mathematical models 43 , 45 , 48
 • Mathematical optimization 230 , 379
 • Mathematical physics 36 , 41
  • - Congresses 164
 • Mathematics 34 , 36 , 37
  • - Data processing 40
 • MATLAB 38 , 104 , 274
 • Matlab 6 38
 • matrična algebra 36
 • matrike 35 , 42 , 47
 • Maxwellove enačbe 163 , 178
 • mazanje 248
 • mazanje ležajev 244
 • maziva 244 , 248 , 250 , 255
 • Mechanical Desktop 4.0 74
 • Mechanical engineering - Handbooks, manuals, etc 256
 • Mechatronics 394
 • medicina 227
 • medicina dela 24 , 229
 • mednarodne organizacije 202
 • mednarodni sateliti 298
 • medsebojne interakcije 19
 • medsebojne povezave 293
 • medzvezdni prostor 145
 • mehanika 159
 • mehanika fluidov 181
 • mehanika izliva 331
 • mehanika motorjev 246
 • mehanika rezanja 236
 • mehanika tekočin 104 , 154 , 174 , 177 , 182 , 237
 • mehanika trdnih snovi 231
 • mehanizmi 258 , 382
 • mehanska energija 179
 • mehanska krmilja 257
 • mehanske lastnosti 381 , 389
 • mehanske lastnsoti 252
 • mehatronika 372 , 394
 • mehka logika 131
 • mejne plasti 385
 • mejne površine 199 , 252
 • membrane 158
 • menedžment 354 , 355 , 370
 • Mensuration 161
 • merilne tehnike 288
 • merilni instrumenti 288
 • merilni signali 396
 • meritve 161 , 169 , 259
 • merjenja 2 , 288
 • merjenje 396
 • meso 217
 • mesta 20 , 30 , 409 , 411
 • mesta-monumentalnost 408
 • mestne površinske vode 212
 • mesto Ljubljana 28
 • mešalci 361
 • mešalniki 247
 • meščanske hiše 408
 • meta podatki 105
 • metabolizem 218
 • metabolizem dušika 219
 • Metal-work - Mathematics 259
 • Metals 235
 • metastabilna stanja 199
 • Metathesis (Chemistry) - Congresses 194
 • meteorlogija 211
 • meteorne vode 212
 • meteorologija 1
 • meteorološki podatki 211
 • metoda frekvenčnega področja 43
 • metoda končnih elementov 166 , 177
 • metoda Monte Carlo 43
 • metode 358 , 395
 • metode načrtovanja 449
 • metode učenja 98
 • metodologija 227
 • metodologije 51
 • metodologije preskušanja 119
 • metodološke podlage 410
 • MGCP - Media Gateway Controllers Protocol 269
 • Microbial contamination 200
 • Microcomputers - United States 90
 • Microelectromechanical systems 295
  • - Design and construction 392
 • Micromachining 392
 • Microsoft FrontPage 116
 • Microsoft Windows Millennium Ed (Computer file) 111
 • Microsoft Windows NT 114
 • mikro inženiring 295
 • mikro sistemi 392
 • mikroanalize 376
 • mikrobiologija 216
 • mikrobiologija živil 217
 • mikrobiološka kontrola 384
 • mikrobiološka naliza 201
 • mikrobiološke preiskave 217
 • mikrobiološki procesi 30
 • mikroekonomija 43
 • mikroelektronika 302
 • mikrofoni 268
 • mikrokrmilniki 299 , 312
 • mikroobdelave 392
 • mikroprocesorji 312
 • mikroskopske raziskave 191
 • mikrostruktura 252
 • mikrotehnologije 396
 • mikrotribologija 250
 • mikrovalovne komponnete 292
 • mikrovalovne naprave 292
 • mila 384
 • Military research - Congresses 228
 • minerali 195
 • mineralna gnojila 377
 • Minerals 195
  • - Congresses 195
 • miniature 455
 • miniaturizacija 392
 • minimiranje rizikov 348
 • ministrstva 418
 • MIS 107
 • mizarstvo 399
 • mleko 198 , 217
 • MMX tehnologija 62
 • množice 34
 • Množični mediji - Terminologija - Angleščina - Slovarji 470
 • Mobile communication systems 142
  • - Computer programs 69
 • mobilne 311
 • mobilne komunikacije 69 , 117
 • mobilne usluge 298
 • mobilni 142
 • mobilni sistemi 326 , 393
 • mobilni telefoni 319
 • mobilnost prebivalcev 376
 • močenje 252
 • model redukcije 395
 • modeli 147 , 213 , 235 , 318 , 376
 • modeli interpretacije 429
 • modeli odločanja 364
 • modeli procesov 387
 • modeli znanja 356
 • modeliranje 102 , 254 , 263 , 295 , 328 , 396
 • modeliranje izdelkov 366
 • Models, Theoretical 48
 • modemi 287
 • moderna arhitektura 414
 • moderne komunikacije 117
 • modifikacije ogljika 377
 • modulacija 272 , 326
 • modulacije 319
 • modulacijski sistemi 292
 • modularni red 449
 • Modulation (Electronics) 272
 • modulatorji 309
 • modulna programska oprema 367
 • modulne povezave 302
 • Molecular orbitals 189
 • molekularna biologija 226
 • molekularne orbitale 189
 • molekularne strukture 221
 • molekularne vezi 188
 • molekularni mehanizmi 224
 • molekularni prevodniki 206
 • molekularni referenčni materiali 201
 • molekularno modeliranje 194
 • molekule 196
 • montaža 389
 • montažne naprave 373
 • Monte Carlo metoda 362
 • moralne pravice 18
 • morska biologija 346
 • mostovi 329 , 416
 • moška kozmetika 384
 • motivacija sodelavcev 352
 • motorji z notranjim zgorevanjem 245 , 246 , 249 , 257 , 260 , 261 , 340
 • motorna vozila 340 , 341 , 344
 • MPEG 317
 • MPLAB 299
 • mrežni algoritmi 98
 • mrežni modeli 196
 • mrežni protokoli 142
 • mrliške vežice 431
 • MS - DOS 121
 • multimedia 77 , 96 , 124 , 390
 • Multimedia cartography 151
 • Multimedia systems 77 , 402
 • multimediji 63
 • multimedijske preslikave 151
 • multimedijski atlas 151
 • multimedijski sistemi 130
 • Multiplexing - Congresses 342
 • multivariantna analiza 48
 • multivariantna meta analiza 48
 • Multivariate analysis 48
 • Multivariate Analysis 48
 • muzeji 418 , 451

 • nabava gradiva 5 , 7 , 8
 • nacrti 434
 • načrti 14 , 433 , 439 , 444 , 451 , 475
 • načrtovanje 52 , 61 , 70 , 74 , 88 , 100 , 114 , 116 , 121 , 140 , 143 , 251 , 282 , 285 , 320 , 335 , 371 , 392 , 413 , 415 , 419 , 425 , 440 , 442 , 448 , 454
 • načrtovanje eksperimentov 387
 • načrtovanje krmiljenja 394
 • načrtovanje ležajev 244
 • načrtovanje mest 405 , 406 , 409 , 449
 • načrtovanje modemov 272
 • načrtovanje novih molekul 205
 • načrtovanje ožičenja 321
 • načrtovanje proizvodov 151
 • načrtovanje publikacije 375
 • načrtovanje rimskih mest 475
 • načrtovanje sistemov 79 , 295 , 351
 • načrtovanje strojev 249
 • načrtovanje v tujini 417
 • nadgradnja 81
 • nadomestni deli 349
 • nadzor napak 290
 • nadzor procesov 387
 • nadzvočna letala 334
 • naključni procesi 275
 • nakup 90
 • naloge 37 , 39 , 41 , 42 , 189 , 277 , 315
 • nameni 51
 • namenska porazdelitev površine 475
 • namestitev 118
 • namizno založništvo 117 , 375
 • nano inženiring 295
 • nanos kovine 191
 • nanotribologija 250
 • napake 339
 • napovedovanje porabe 276
 • naprave 270
 • naravne spojine 184 , 185 , 198
 • naravno okolje 28
 • Naravoslovje - Leksikoni za mladino 1
 • naravoslovne znanosti 10
 • naredi sam 397 , 398 , 399
 • naročanje 5 , 7 , 8
 • nastanek vesolja 147 , 162
 • natančne rešitve 154
 • natezne konstrukcije 448
 • Natural products 185 , 198
 • navidezno delo 180
 • Navier-Stokesove enačbe 174 , 181
 • navigacija 343
 • navigacijski sistemi 336
 • nebakterijski povzročitelj bolezni 217
 • nebule 150
 • neizenačevalni sistemi 326
 • nekomutativna geometrija 175
 • nelinearno krmiljenje 394
 • Nemčija 405 , 418 , 439
 • nestisljive tekočine 157
 • Neural networks (Computer science) 94
 • Neural networks (Neurobiology) 94
 • Neutron stars - Congresses 148
 • nevarne snovi 24 , 229 , 332
 • nevarnost 273
 • nevrobiologija 94
 • nevrologija 227
 • nevronska omrežja 131
 • nevronske mreže 94 , 98
 • nevronsko modeliranje 98
 • nevrotoksične snovi 24
 • nevtrini 162 , 171
 • nevtronske zvezde 148
 • New York 447
 • New York (N.Y.) - Buildings, structures, etc 447
 • nihanje 169 , 182
 • Nitrides - Congresses 193
 • nitridi 193
 • nivoji 2
 • nizke gradnje 331
 • norme 34
 • notranja atmosfera 29 , 30 , 200
 • notranja oprema 425 , 453 , 454 , 457
 • nove alkimistične tehnologije 443
 • nove kromofore 172
 • nove tehnologije 332 , 383 , 390 , 425
 • novi anorganski materiali 167
 • novice 10
 • Nuclear fuels - Safety measures - Congresses 266 , 267
 • Nuclear submarines - Decommissioning - Congresses 262
 • Nuclear weapons plants - Waste disposal - Environmental aspects
    • - Congresses 263
    • - Russia (Federation) - Congresses 263
 • nujna naročila 5
 • nukleinske kisline 219
 • Numerical analysis 139
  • - Data processing 38
 • numerične analize 38 , 139
 • numerične metode 31 , 36 , 141 , 180
 • numerične tehnike 155
 • numerični računi 139
 • numerično modeliranje 243

 • obdelava 400
 • obdelava bitnih slik 58 , 106 , 136
 • obdelava informacij 43
 • obdelava kovin 231
 • obdelava podatkov 38 , 141 , 212
 • obdelava slik 53 , 75 , 76 , 120 , 131 , 146
 • obdelava slike 56
 • obdelave kovin 259
 • obdelave materialov 235
 • obdelave podatkov 359
 • obdelave signalov 311 , 328
 • obdelave slik 135
 • obdelovalni postopki 236 , 242 , 243 , 259
 • obdobje po 2. svet. vojni 405
 • objektno orientirano programiranje 78 , 110
 • objektno programiranje 130
 • obkjektno orientirano programiranje 84
 • oblike podjetništva 365
 • oblikovanje 88 , 140 , 404 , 453 , 455 , 456
 • oblikovanje gline 401
 • oblikovanje knjige 8
 • oblikovanje materialov 241
 • oblikovanje z odrezavanjem 236
 • obnašanje 226
 • obnovljivi viri 305 , 327
 • obraba 247
 • obratna sredstva 361
 • obremenitve 174 , 231 , 389
 • obremenitve sistemov 277
 • obrisi 135
 • obrtniška dela 397 , 398
 • odboj 165
 • oddajniki 271 , 313 , 314 , 324
 • odgovorne inštitucije 265
 • odkrivanje napak 290
 • odlaganje 263
 • odlaganje odpadkov 21
 • odločanje 420
 • odločanje v logistiki 364
 • odmične gredi 257
 • odmik 2
 • odnosi z naročniki 437
 • odpadki 28
 • odpadne vode 20
 • odplake 332
 • odpornost rastlin 223
 • odprti javni prostori 408
 • odprti sistemi 154
 • odstranjevanje nečistoče 25
 • odstranjevanje odpadkov 262 , 263 , 266 , 267 , 377
 • odstranjevanje onesnaženj 21
 • odvod 47
 • odvodi 35 , 37
 • Office layout 360
 • oftalmologija 27
 • ogljikov skelet 205
 • ogljikovi hidrati 187 , 219
 • ogrožene vrste 225
 • ohranjeavanje vrst 225
 • ojačevalniki 268 , 270 , 292 , 309
 • okolje 264 , 409
 • oksidativni katabolizem 219
 • oksidativni stres 224
 • okužba z mikroorganizmi 217
 • okužbe 217
 • okvare 339
 • onesnaževanje okolja 24 , 27 , 263
 • onesnaževanje voda 20
 • onesnaževanje vode 30
 • onesnaževanje zraka 25 , 29 , 200
 • onkologija 227
 • Online bibliographic searching 6
 • Online information resource searching
  • - Handbooks, manuals, etc 10
  • - United States - Handbooks, manuals, etc 10
 • Online information services 6
 • online iskanje 10
 • online podatkovne zbirke 6
 • opazovanja 213
 • opazovanje vesolja 149
 • opazovanje zvezd 150
 • operacijski sistemi 83 , 111 , 114 , 118 , 122
 • opis delovanja 314
 • oprema knjižnic 14
 • Optical resonance 391
 • Optical storage devices 137
 • optična resonanca 391
 • optična vlakna 117 , 286 , 287 , 319
 • optične lastnosti 172 , 385
 • optični diski 323
 • optični elementi 391
 • optični nosilci informacij 137 , 278
 • optika 159 , 169
 • optimiranje delovanja 281
 • optimiranje gonil 258
 • optimiranje izdelkov 351
 • optimiranje naprav 351
 • optimiranje parametrov 258
 • optimiranje potekov 373
 • optimiranje procesov 281
 • optimizacija 31 , 41 , 104 , 362 , 391
 • optimizacija lastnosti mrež 68
 • optimizacija logistike 364
 • optimizacijske tehnike 230
 • optimizacijski modeli 379
 • Organic compounds - Synthesis 205
 • Organic semiconductors 385
 • Organic solid state chemistry - Congresses 206
 • organizacija 437
 • organizacija baz 105
 • organizacija dela 354 , 355 , 363
 • organizacija podjetja 349 , 359 , 370
 • organizacija poslovanja 348 , 356 , 358 , 360 , 364
 • organizacija proizvodnje 351 , 352 , 353 , 357 , 358 , 362 , 366 , 367 , 371 , 372 , 373
 • organizacija tlorisa 433
 • organizacija znanja 13
 • organizacijske strukture 107
 • Organizational learning 97 , 370
 • organiziranost 372
 • organosilicijeve spojine 377
 • organska kemija 184 , 185 , 194 , 197 , 198 , 205 , 384
 • organske kisline 198
 • organske reakcije 205
 • organske sinteze 205
 • organske spojine 30
 • organski odpadki 21
 • organski polutanti 29 , 200
 • orientacija kristalov 186
 • ornament 447
 • orodja 300 , 318 , 356
 • orodja za odrezavanje 256
 • ortogonalnost 42
 • oscilatorji 292 , 309
 • osciloskop 308
 • osebje 4 , 355
 • osebni avtomobili 339
 • osebni računalniki 81 , 90
 • oskrba z deli 349
 • osnove 86 , 261 , 304 , 333 , 394 , 396
 • osnove elektrike 291
 • osnove sprejemnikov 300
 • osnove vzdrževanja 361
 • osončje 149
 • Otto motorji 340
 • Otto Nicolaus August 261
 • označevalni jeziki 55 , 86 , 89
 • ozon 25 , 30 , 198
 • ozvezdja 150
 • ožičenja 321

 • Pairing correlations (Nuclear physics) - Congresses 183
 • paketiranje 302
 • paleobiografija 209
 • Paleoclimatology 209
 • paleoklimatologija 209
 • palete 135
 • Palm OS 122
 • Paper coatings 387
 • papirna industrija 23
 • paralelne premice 33
 • paralelni algoritmi 120
 • Parallel processing (Electronic computers) 120
 • parcialne diferencialne enačbe 50
 • pare 176
 • parfumerija 384
 • Pariz 408
 • parne elektrarne 280
 • parne turbine 240 , 280 , 307
 • parni kotli 238 , 306
 • Particles (Nuclear physics)
  • - Congreses 171
  • - Congresses 171
 • pasivna 297
 • pasivni elementi 312
 • Pasley Gas 245
 • pasovne širine 322
 • patenti 10
 • patentno pravo 57
 • Pathfindel 135
 • PC 81
 • PCH - Port Controlled Hamiltonian 394
 • PCH sistemi 394
 • PCI - Peripheral Componnet Interconection 62
 • PCI vodila 62
 • PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association 62
 • PDM sistemi 366
 • penaste kovine 235
 • peptidi 219
 • Perfumes 384
 • periferna arhitektura 426
 • Perl 132
 • Perl (Computer program language) 132
 • pesticidno delovanje 184
 • petrokemija 197
 • Pharmacognosy 185
 • Photo-Paint 10 93
 • Photography 459
 • Photoshop 6 76 , 106
 • Photoshop 6.0 53 , 58 , 75
 • Physical biochemistry 204
 • Physics 169
  • - Outlines, syllabi, etc 159
  • - Study guides 159
 • PIC - Programmable Interupt Controler 62
 • PIC 16F84 299
 • pigmenti 190
 • pilotiranje 343
 • Pipelines - Design and construction 251
 • piratski radio 271
 • piratski video 271
 • pirografija 404
 • planeti 150 , 153
 • planiranje 72 , 327 , 355 , 372
 • planiranje izdelkov 350
 • planiranje mest 409
 • planiranje naselij 409
 • planiranje potekov 351
 • planiranje proizvodnje 353
 • planiranje projektov 351
 • planiranje serij 353
 • planiranje sintez 205
 • Plant biotechnology 225
 • Plant maintenance 361
 • Plants - genetics 225
 • Plants extracts - pharmacology 185
 • Plants, Medicinal 185
 • plasti 135 , 136
 • Plastics
  • - Extrusion 387
  • - Molding 389
 • plastične mase 191 , 389 , 467
 • plini 261
 • plinovodi 251
 • plinske elektrarne 280
 • plinske turbine 240 , 280 , 307
 • plinske zmesi 176
 • plinski cevovodi 251
 • plinski motorji 261
 • ploščata tesnila 232
 • plošče 268 , 323
 • plutonij 266 , 267
 • Plutonium - Storage - Safety measures - Congresses 266
 • PN - spoji 315
 • podatkovna abstrakcija 64
 • Podatkovne baze - Obdelava - Računalniški programi - Učbeniki za visoke šole 127
 • podatkovne datoteke 127
 • podatkovne strukture 59 , 64
 • podatkovni viri 59
 • podiranje drevja 388
 • podjetja 99
 • podjetje 107
 • podjetništvo 10 , 365
 • podobni trikotniki 33
 • podtalnica 210
 • podvodni video 460
 • podvozje 341
 • pogajanja 330
 • pogodbe 57 , 415 , 417
 • pogodbe za izvajanje 330
 • pogodbe za načrtovanje 330
 • pogodbeni odnosi 437
 • pogon črpalk 253
 • pogoni 361
 • pogonski motorji 335
 • pogonski sistemi 258 , 337
 • pohištvo 453
 • pohištvo-miniature 456
 • poizvedovalni jeziki 95
 • pojem okusa 449
 • pokopališka arhitektura 431
 • polaganje 397
 • Polar cusp - Congresses 214
 • polarna območja 214
 • polarni fluidi 199
 • polikristalinični materiali 231
 • polimeri 190 , 196 , 380 , 381 , 467
 • polimerizacija alkinov 194
 • polimerizacija olefinov 194
 • polimerni filmi 387
 • polimorfizem 186
 • polinomi 35
 • politika 429
 • polja 34
 • poljščine 223
 • polnila 135 , 190 , 377
 • polprevodniki 207
 • polprevodniške naprave 294 , 383 , 385
 • polprevodniški elementi 296 , 297 , 315
 • Polprevodniški elementi - Vaje za visoke šole 315
 • polprevodniški polimeri 385
 • Polymers 385
  • - Electric properties 385
  • - Optical properties 385
  • - Recycling 380
  • - Solubility 190
 • popravila 294 , 300 , 310 , 344 , 397 , 399
 • popravila vlažnih sten 398
 • populacijska ekologija 226
 • populacijska genetika 226
 • poraba 305
 • porazdelitev snovi 162
 • posebna naročila 5
 • posebni učinki 75 , 106 , 136
 • poselitev 410
 • poskusni tisk 375
 • poslovna informatika 79 , 359
 • Poslovna informatika - Učbeniki za visoke šole 79
 • poslovne odločitve 359
 • poslovni sistemi 79
 • poslovno komuniciranje 359
 • posrednina 8
 • postopki 417
 • postopki planiranja 353
 • pošiljanje na več naslovov 304 , 319
 • poškodbe oči 27
 • poškodbe zaradi kavitacije 237
 • potrebe organizacije 360
 • potrošnik 133
 • potrošniki 276
 • Potrošniki
  • - Informacijska omrežja - Informacijski servisi - Priročniki 133
  • - Komunikacijske mreže - Zadovoljevanje - Priročniki 133
  • - Storitve - Dostop - Priročniki 133
 • Potrošniška družba - Konkurenčna prednost - Računalniško komuniciranje - Priročniki 133
 • poučevanje 19
 • povečanje konkurenčnosti 348
 • povečanje učinkovitosti 363
 • povezave 63
 • povezave novo-staro 409
 • povezovanje 91
 • povračilo investicije 105
 • površine 33 , 193 , 385
 • površinska kemija 203
 • pozitronska emisijska tomografija 227
 • požari 228
 • PPI - Programmable Peripheral Interface 62
 • PPS sistemi 353
 • praksa 107
 • praktične izkušnje 363
 • praktični primeri 351 , 420
 • pralni stroji 358
 • pravilni mnogokotniki 33
 • pravne osnove 415 , 417 , 437
 • pravne podlage 28
 • pravni aspekt 7
 • pravo 10 , 18
 • pred-ojačevalniki 268
 • predlog ukrepov 28
 • prednosti 363
 • predstavitev izvedenega primera 434
 • predstavitve izvedenih primerov 451
 • predstavitve znanja 101
 • predstavitvena grafika 102
 • predstavitvene teorije 46
 • predvajalniki 460
 • predvidevanja 435
 • pregled literature 98
 • pregled postopkov 353
 • pregled sodobnih izvedb 445
 • pregled uspelih izdelkov 403
 • pregledno delo 23 , 38 , 57 , 59 , 64 , 81 , 97 , 98 , 99 , 101 , 103 , 105 , 107 , 117 , 120 , 122 , 128 , 138 , 139 , 142 , 146 , 151 , 155 , 156 , 163 , 166 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 230 , 231 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 251 , 254 , 255 , 257 , 261 , 268 , 271 , 272 , 274 , 278 , 279 , 280 , 283 , 285 , 286 , 287 , 289 , 292 , 293 , 298 , 304 , 305 , 308 , 309 , 311 , 313 , 314 , 316 , 319 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 331 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 348 , 351 , 352 , 353 , 356 , 360 , 361 , 362 , 363 , 371 , 372 , 376 , 387 , 389 , 392 , 394 , 395 , 396 , 414
 • prehrana 346
 • preiskave 34
 • preiskave materialov 233
 • preklapljanja 293
 • prekoordinacija 13
 • premazi 190
 • premestitve 205
 • prenos glasu 269 , 304
 • prenos podatkov 290 , 304 , 312 , 319
 • prenos signalov 103 , 222 , 224
 • prenos toplote 104 , 177 , 235 , 240
 • prenos zvoka 158 , 165
 • prenosne kode 287
 • prenosne linije 319 , 324
 • prenosni mediji 286
 • prenosni sistemi 282 , 304 , 340
 • prenova 418
 • prepletanje 458
 • prepoznavanje molekul 186 , 207
 • prepoznavanje podatkov 59
 • prepoznavanje teksture 120
 • preprečevanje kolizij 258
 • preprečevanje nesreč 228
 • preprečevanje škode 242
 • preskrba z energijo 306
 • preskrba z vodo 20
 • preskušanje 119 , 239
 • preskušanje materialov 235
 • preskušanje vezij 294
 • prestrukturiranje 378
 • pretok fluidov 251
 • pretok informacij 71
 • pretok podatkov 104
 • pretok tekočin 174
 • pretoki 154 , 288
 • pretoki zraka 155 , 334
 • pretvarjanje 256 , 323
 • pretvarjanje energije 306
 • pretvorba energije 307
 • prevajnaje toplote 306
 • preverjanje 5
 • prevodniki 303
 • prevoz lesa 388
 • pridobivanje 400
 • pridobivanje kovin 235
 • prihodnost 435
 • prikaz historičnih stavb 436
 • prilagajanje filtrov 320
 • prilagodljivi filtri 320
 • primarne oblike energije 306
 • primeri 235 , 247 , 320 , 336 , 349 , 352 , 356 , 357 , 358 , 363 , 366 , 367 , 373 , 396
 • primeri uporabe 98 , 400
 • primerjave 137 , 432
 • principi 272
 • principi letenja 335 , 338
 • principi načrtovanja 448
 • principi prenosa 323
 • principi programiranja 122
 • pripomočki za risanje 135
 • priporočila IAEA 264
 • priprava 388
 • priročniki 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 17 , 25 , 40 , 51 , 54 , 55 , 56 , 58 , 60 , 61 , 62 , 63 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 72 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 80 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 89 , 90 , 91 , 93 , 94 , 96 , 100 , 102 , 104 , 106 , 110 , 111 , 112 , 113 , 115 , 116 , 118 , 119 , 123 , 124 , 125 , 126 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 140 , 141 , 143 , 148 , 150 , 167 , 169 , 171 , 172 , 183 , 184 , 193 , 195 , 202 , 207 , 208 , 218 , 222 , 228 , 229 , 240 , 241 , 250 , 253 , 256 , 259 , 266 , 269 , 273 , 275 , 284 , 291 , 296 , 297 , 299 , 300 , 303 , 310 , 312 , 317 , 339 , 340 , 341 , 343 , 344 , 368 , 369 , 375 , 382 , 384 , 402 , 454 , 460
 • pristajanje 343
 • pritiski 288
 • privatizacija 305
 • problemi 18
 • proces načrtovanja 420
 • procesi 354
 • procesi modeliranja 243
 • procesi oslojevanja 387
 • procesi planiranja 360
 • procesi zgorevanja 25
 • procesna tehnika 247
 • Process control 387
 • prodaja 99
 • prodorno programiranje 122
 • Production management 355
  • - Environmental aspects 21
 • ProENGINEER 200i 54
 • program 446
 • programabilni krmilniki 299
 • programiranje 65 , 104
 • programska okolja 121
 • programska oprema 38 , 40 , 52 , 53 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61 , 63 , 67 , 68 , 70 , 74 , 75 , 76 , 77 , 82 , 87 , 90 , 93 , 96 , 106 , 108 , 113 , 116 , 121 , 122 , 124 , 127 , 135 , 136 , 141 , 143 , 274 , 358
 • programske kontrole 11
 • programske metode 318
 • programske zasnove 420
 • programski inženiring 60 , 64 , 84
 • programski jezik 299
 • programski jeziki 64 , 65 , 66 , 78 , 84 , 92 , 104 , 109 , 110 , 122 , 126 , 130 , 132
 • proizvodi 390
 • proizvodni inženiring 371
 • proizvodni procesi 236
 • proizvodni sistemi 355
 • proizvodnja 201
 • proizvodnja električne energije 305 , 327
 • proizvodnja oglja 23
 • projekcijski sistemi 325
 • projekti 393
 • projektna organiziranost 358
 • projektni management 351
 • projektni manager 358
 • projektno planiranje 51
 • projektno vodenje 437
 • promet 376
 • promet nepremičnin 17
 • prometni predpisi 368 , 369
 • Prometni predpisi - Učbeniki 368
 • prometni znaki 368 , 369
 • Prometni znaki - Učbeniki 368
 • prometno urejanje 406
 • promocija 133
 • promocija podjetništva 365
 • prosti čas 376
 • prosti izlivi 331
 • prostor 446
 • prostorski razvoj 475
 • prostorsko planiranje 360 , 405 , 410 , 411
 • prostorsko urejanje 411
 • proteini 187 , 219
 • protistrupi 26
 • protokoli 289 , 319
 • prototipni sistemi 356
 • psihiatrija 227
 • psihologija 19 , 94
 • psihologija osebnosti 133
 • PSSPICE 270
 • PTC - Programmable Timer Controller 62
 • pulziranje 152
 • Pumping machinery - Handbooks, manuals, etc 253
 • puščavska mesta 412

 • QFD - Quality Function Deployment 350
 • Quantum field theory - Congresses 175
 • Quantum liquids - Congresses 199

 • računalniška animacija 82
 • računalniška grafika 52 , 53 , 54 , 56 , 58 , 70 , 74 , 75 , 76 , 77 , 82 , 93 , 96 , 102 , 113 , 124 , 135 , 136 , 402
 • računalniška inteligenca 131
 • računalniška matematika - računalniški programi - Mathematica 141
 • računalniška obdelava 38
 • računalniška obdelava slike 317
 • računalniška podpora 362
 • računalniška tehnologija 117 , 390
 • računalniške igre 96
 • računalniške komunikacije 275
 • računalniške metode 154 , 196
 • računalniške mreže 55 , 61 , 63 , 68 , 69 , 72 , 80 , 85 , 88 , 89 , 99 , 100 , 103 , 110 , 112 , 114 , 116 , 119 , 122 , 123 , 125 , 128 , 129 , 132 , 133 , 134 , 140 , 142 , 143 , 269 , 321 , 359
 • računalniške simulacije 250
 • računalniški črvi 85
 • računalniški kriminal 129
 • računalniški programi 54 , 96 , 98
  • - Adobe Ilustrator 135
 • računalniški sistemi 115 , 339
 • računalniški vmesniki 65
 • računalniški zanesenjaki 115
 • računalniško modeliranje 54 , 195
 • računalniško načrtovanje 432
 • računalniško numerično krmiljenje 236
 • računalniško podprto načrtovanje 54 , 274
 • računalniško risanje 436
 • računalništvo 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 402 , 463
 • Računalništvo
  • - Internet - World Wide Web - Priročniki 133
  • - WWW - Računalniške mreže - Priročniki 133
 • Radar 314
 • radarji 314
 • radarski sistemi 314
 • radiacija 24
 • Radiation - Safety measures 26
 • radijska tehnika 291
 • radijske komunikacije 291 , 393
 • radijski signali 313
 • radijski sprejemniki 300 , 309
 • radio 313
 • Radio - Receivers and reception 313
   • - Design and construction 309
   • - Handbooks, manuals, etc 300
  • - Repairing - Handbooks, manuals, etc 300
  • - Transmitters and transmission 271
 • Radio direction finders 313
 • Radioactive pollution - Health aspects - Congresses 27
 • Radioactive substances
  • - Safety measures - Congresses 267
  • - Storage - Congresses 266
 • Radioactive waste disposal - Congresses 263
   • - Russia (Federation) 263
   • - Risk assessment - Congresses 262
 • Radioactive waste sites - Location - Congresses 263
    • - Russia (Federation) 263
 • Radioactive wastes - Safety measures 266
 • radioaktivna dekontaminacija 264
 • radioaktivne snovi 265
 • radioaktivni odpadki 263 , 266 , 377
 • radioaktivni ostanki 264
 • radioaktivno onesnaževanje 27 , 262
 • radiofarmacevtiki 227
 • radiopulzarji 148
 • rast 219
 • rast celic 222
 • rastline 222
 • rastlinske oblike 226
 • rastlinske učinkovine 198
 • rastlinski proizvodi 217
 • rastni regulatorji 184
 • ravnanje z odpadki 21
 • razdalja 2
 • razdelilna omrežja 282
 • razdeljevanje energije 282
 • raziskave 214 , 227 , 352 , 391 , 474
 • raziskave plasti 191
 • raziskovanje problema 420
 • raziskovanje vesolja 146 , 149
 • razpadi 171
 • razpošiljanje na več naslovov 269
 • razprave 426
 • razširitve 81
 • raztopine 190
 • razvijalci 261
 • razvijanje sistemov 79
 • razvoj 60 , 67 , 283 , 285 , 352 , 372 , 424
 • razvoj avtomobilske industrije 405
 • razvoj gonil 366
 • razvoj izdelkov 350 , 351 , 358 , 366 , 373
 • razvoj naprav 351
 • razvoj postopkov 353
 • razvoj programske opreme 367
 • razvoj varnosti 72
 • razvojna orodja 299
 • razvojne metode 350 , 373
 • razvojni koncept 352
 • razvojni pripomočki 350
 • razvojni projekti 358
 • razvojno računanje 131
 • razvrščanje v skupine 48
 • razžagovanje hlodovine 388
 • RC vezja 308
 • reagenti 205
 • reaktivne črpalke 253
 • reaktivni intermediati 188
 • reaktivnost 188
 • reaktorji 247
 • Real estate management 360
 • Rebol 78 , 126
 • REBOL (Computer program language) 78 , 126
 • receptorji tirozinkinaze 224
 • recepture 384
 • reciklaža aluminija 373
 • recikliranje 21 , 380
 • recikliranje energije 380
 • recikliranje kemikalij 380
 • redoks proteini 218
 • referalna dejavnost 4
 • Reference books - Bibliography 15
 • referenčna baza 16
 • referenčne knjige 15
 • referenčni materiali 201 , 202
 • regresija 43 , 48
 • regulacijska tehnika 395
 • regulativa 123 , 223 , 265 , 305 , 380 , 384
 • rekonstrukcija 282
 • relacijske baze podatkov 108 , 109
 • Relational databases 108
 • relativnost 169
 • Reliability (Engineering) 248
 • renormalizacija 175
 • renormalizacijske grupe 160
 • Representations of algebras - Congresses 46
 • reprodukcijski materiali 374
 • reproduktivne tehnologije 220
 • Research libraries - Acquisitions 7
 • resolucija 75
 • resonanca 308
 • resonatorji 391
 • resursi 354
 • rešitve 37 , 39 , 41 , 42 , 189 , 277 , 315
 • rešitve abstrakcije 64
 • RFC - Request for Comments 103 , 128
 • RGB - Red, Green, Blue 106
 • ribe 217
 • ribištvo 346
 • rimska arhitektura 449
 • rimska poselitev 474
 • Ring-opening polymerization - Congresses 194
 • risanje 74 , 113
 • Risk Assessment - Congresses 27
 • rizični faktorji 367
 • RL vezja 308
 • RLC vezja 308
 • robni problemi 231
 • roboti 146 , 372
 • robotika 2
 • Robotika - Elementi - Vaje za visoke šole 2
 • Robots - Dynamics - Mathematical models 166
 • Robots, Industrial 254
 • robotski manipulatorji 146
 • robotski vid 146
 • robotsko raziskovanje 146
 • ročne spretnost 455
 • ročne spretnosti 404 , 456
 • rogovi 158
 • Rosanjin (1883-1959) 401
 • Rotational motion (Rigid dynamics) - Mathematical models 166
 • rotirajoče naprave 179
 • rotirajoči fluidi 154
 • rotiranje zvezde 152
 • rotorji 247
 • Routh-Hurwitzovi kriteriji 338
 • RS-232 62
 • RTP - Real Time Protocol 269
 • ruski 298

 • sadje 225
 • Sagan, Carl 144
 • saje 25
 • sakralne stavbe 431
 • samostojne balkonske konstrukcije 450
 • samostojno podjetništvo 437
 • SAP R/3 367
 • satelitska opazovanja 152
 • satelitske komunikacije 117 , 304 , 319
 • SAX Simple API for XML 55
 • Scholarships - Databases 16
 • Science - Data processing - Congresses 95
 • SCSI - Smal Computer System Interface 62
 • sečnja 388
 • sedimenti 210
 • segmentacija 120
 • selektivnost 205
 • Semiconductor doping 385
 • sendvič elementi 235
 • senzorji 294 , 372 , 392 , 396
 • senzorska tehnika 396
 • Servlets 69
 • servomehanizmi 296
 • sestavni deli 248 , 300 , 388
 • sestavni deli motorja 261
 • sevanja 288
 • Sewerage - Data processing 212
 • sferična geometrija 33
 • sferično valovanje 158
 • Shielding (Electricity) 284
 • Shortwave radio 313
 • shranjevanje 225 , 266
 • shranjevanje energije 327
 • shranjevanje gamet 220
 • shranjevanje informacij 13
 • shranjevanje podatkov 105
 • shranjevanje zarodkov 220
 • Signal processing - Digital techniques 272
   • - Computer simulation 328
 • signali 275
 • signalizacija 341
 • sila 2 , 161
 • sile 288
 • silicijevi mikrosenzorji 392
 • Silicon 392
 • Silicon-on-insulator technology - Congresses 383
 • silikati 377 , 383
 • simbolika 409
 • simetrija 183
 • simulacije 196 , 295 , 396 , 436
 • simulatorji letenja 345
 • simuliranje 254
 • simuliranje procesov 357
 • simultani inženiring 366
 • sinhronski protokoli 287
 • sintaksa 13 , 89
 • sinteze 167 , 172 , 193 , 195 , 385
 • sintoni 205
 • sinusna nihanja 308
 • SIP - Sesion Initation Protocol 269
 • sipanje 163 , 165
 • sipanje svetlobe 160
 • sistemi 154
 • sistemi komunikacije 429
 • sistemi mazanja 248
 • sistemi prikazovanja 325
 • sistemski inženiring 67 , 318
 • sistemski pristop 79
 • skiciranje 102
 • skladišča podatkov 51
 • skladišče žaganega lesa 388
 • skladiščenej podatkov 51
 • skladiščenje podatkov 95 , 281
 • sklopke 361
 • skrajševanje časov 352
 • skupinsko delo 97
 • skupinsko učenje 19
 • slabosti 363
 • sladkorni trs 23
 • slikanje na les 404
 • slikarstvo 401
 • slovar 461 , 464 , 466 , 469
 • slovar izrazov 203 , 467
 • slovarji 422 , 423
 • Slovarji - Angleščina - Slovenščina 461
 • Slovenci 472 , 473
 • Slovenija 438 , 444 , 471
 • slovenski 461 , 464 , 465 , 466
 • slučajne spremenljivke 50
 • smernice 375
 • smog 30
 • smole 187
 • sneg 216
 • snežna odeja 216
 • Snow ecology - Congresses 216
 • socializacija 19
 • socialna naselja 405
 • socialni aspekt 22
 • sociologija 409
 • sodelovanje 97
 • sodelujoči sistemi 254
 • sodnomedicinske analize 202
 • sodobna arhitektura 414
 • sodobne izvedbe 416 , 430 , 433 , 439 , 448
 • sodobne smernice 403
 • sodobne tehnologije 442
 • sol 198
 • Solar magnetic fields - Congresses 213
 • Solar wind - Congresses 214
 • solitoni 160
 • Solution (Chemistry) 190
 • SOM - Self Organizing Maps 98
 • sonce 150
 • sončne celice 385
 • sončni mrki 150
 • sončni sistem 145
 • sončni veter 213 , 214
 • sortiranje žaganic 388
 • Sound 158
  • - Dictionaries 170
  • - Equipment and supplies 268
  • - Recording and reproducing 268
   • - Digital techniques 323
 • Sound-waves - Scattering - Mathematics 163
 • Space plasmas - Congresses 213
 • spajanje površin 252
 • spajkovanje 302
 • spalnice 457
 • Sparse matrices - Congresses 31
 • specialne funkcije 34 , 50
 • specialne zbirke 3
 • specialni 271
 • specialni stroji 373
 • specifična toplota 176
 • Spectral sequences (Mathematics) 44
 • spektralno zaporedje 44
 • spektroskopske metode 186 , 204
 • spektroskopske raziskave 191 , 195 , 206 , 385
 • Spent reactor fuels - Storage - Congresses 266
 • SPICE 270
 • Spiller Neil 443
 • Spin-lattice relaxation 173
 • spinske korelacije 183
 • spletna stran 91
 • splošna mehanika 182
 • spoji 247 , 329 , 389
 • spoji elementov 166
 • spojine halogenidov 377
 • spojine kovin 377
 • spojna sredstva 329
 • spravilo 388
 • sprejemniki 313 , 314 , 324
 • spremenljive zvezde 150 , 152
 • sproščanje emisij 29 , 200
 • SPSS 127
 • SPSS za Windows (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole 127
 • SQL (Computer program language) 109
 • SQL jeziki 108
 • SQL programiranje 109
 • srednjevalovni 271
 • stabilne molekule 188
 • stabilnost 333 , 338 , 384
 • stabilnost sistemov 316
 • stacionarni motorji 245
 • stadioni 442
 • standardi 105 , 161 , 273 , 275 , 321
 • standardizacija 201
 • standardna programska oprema 367
 • standardni model 171
 • stanje 28
 • stanovanja 408
 • stanovanjske stavbe 425 , 433 , 434 , 439 , 445
 • stanovanjski prostori 457
 • stara mestna jedra 409
 • staranje 219
 • starodavna mesta 412
 • statika 338
 • statika tekočin 174
 • Statistics - Data processing - Congresses 95
 • statistična analiza 127
 • statistična mehanika 160
 • statistična termodianmika 334
 • statistične baze 95
 • statistično sklepanje 43
 • statistika 37 , 41 , 47 , 104
 • stavbni deli 450
 • stavbno pohištvo 399
 • Steam-engines 245
 • steklo 267 , 400 , 425
 • stenske obloge 398
 • steroidi 187
 • stil 419
 • stisljivi fluidi 181
 • stisljivi pretok 174
 • stisljivost 154
 • stisnjen zrak 176
 • stohastično modeliranje 243
 • stohastičnost 45
 • storitve 133
 • storitvene dejavnosti 133
 • Strategic planning 360
 • strategija 107
 • strategija razvoja 365
 • strateško planiranje 360
 • stratosfera 25
 • Streets 409
 • strega 254
 • strojegradnja 232 , 366
 • stroji 248
 • strojna oprema 62 , 68 , 81 , 90 , 137
 • strojne komponente 389
 • strojne obdelave 259
 • strojni elementi 104 , 166 , 232 , 241 , 256 , 258
 • strojništvo 155 , 179 , 232 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341 , 342 , 343 , 344 , 345 , 389
 • strokovni izrazi 462 , 463 , 465
 • stroški 8 , 51 , 235 , 354
 • stroškovni management 351
 • struktura 148 , 193 , 208 , 233 , 234
 • struktura molekul 189
 • struktura zvezde 152
 • strukture 167 , 218
 • strukture podatkov 92
 • strukturna kemija 186 , 189 , 195
 • strukturno načrtovanje 295
 • strune 158
 • sulfonamidi 187
 • Sun - Congresses 213
 • super prevodnost 164
 • Superconductors 233
 • supergravitacija 175
 • superplastičnost 231
 • Supramolecular chemistry - Congresses 207
 • supramolekularna kemija 207
 • supramolekularni prevodniki 206 , 207
 • Surface chemistry - Dictionaries 203
 • Sustainable development 21
 • sušenje 390
 • svetovanje podjetnikom 365
 • svetovna arhitekturna dediščina 441
 • svetovni splet 88 , 129
 • Svetovni splet - Storitvene dejavnosti - Potrošniki - Priročniki 133
 • Switching theory 293
 • Symbian EPOC 122
 • Symmetry (Physics) - Congresses 183
 • System design 318
 • Systems engineering 318

 • šamponi 384
 • šibke nekovalentne interakcije 207
 • šifriranje 80
 • širjenje vesolja 147
 • širjenje zvoka 165
 • širokopasovne komunikacije 293 , 326
 • širokopasovni sistemi 322 , 326
 • škotsko pravo za arhitekte 415
 • šolarji 19
 • športni objekti 442
 • števila 47
 • število napak 139
 • število predstavitev 139
 • študije primerov 14 , 21 , 264
 • šum 287
 • Švica 439

 • tabele 241
 • tabele pretvorb 256
 • taline soli 386
 • tanini 187
 • tanki filmi 190 , 302
 • target costing 350
 • TCP/IP 103
 • TCP/IP (Computer network protocol) 128
 • TCP/IP protokoli 269 , 304
 • Technology
  • - Abbreviations - Dictionaries 469
  • - Dictionaries 463
 • Technology transfer - Congresses 228
 • tehnična akustika 165
 • tehnična izvedba 7
 • tehnični izdelki 373
 • tehnično poročilo 28
 • tehnika 230 , 469
 • tehnika vodenja 281
 • tehnika vozil 155 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341 , 342 , 343 , 344 , 345
 • tehnike 458
 • tehnike analize 316
 • tehnike dokumentiranja 428
 • tehnike nanosa 191
 • tehnike programiranja 66
 • tehnike rešitev 64
 • tehnike snemanja 460
 • tehnike spajanja 242
 • tehniški slovarji 462 , 463 , 465 , 468 , 470
 • tehniško risanje 102
 • tehnologija 119 , 283 , 285 , 380 , 468
 • tehnologija senzorjev 172
 • tehnologija vodnikov 321
 • tehnologije 396 , 463
 • tehnologije DVD-ja 137
 • tehnolohija načrtovanja 437
 • tehnološka revolucija 429
 • tehtnice 161
 • tekoča mila 384
 • tekoči kristali 207
 • tele roboti 146
 • Telecommunication 287 , 304 , 324
  • - Dictionaries 301
  • - Law and legislation 123
 • Telecommunication cables - Handbooks, manuals, etc 321
 • Telecommunication systems 292
  • - Reliability - Computer simulation 328
  • - Technological innovations 117
 • Telecommunication wiring 286
  • - Handbooks, manuals, etc 321
 • telefonija 69 , 293
 • telefonska omrežja 117 , 287 , 293
 • telefonske naprave 287
 • telekomunikacije 79 , 123 , 275 , 287 , 292 , 301 , 304 , 321 , 328 , 393 , 465 , 469
 • Telekomunikacije - Terminologija - Slovenščina - Angleščina - Slovarji 465
 • telekomunikacijska ožičenja 286
 • telekomunikacijski sistemi 117
 • telekomunikacijski vodi 321
 • telekomunikacijski vodniki 321
 • telekomunikaije 279
 • Television - Receivers and reception 313
 • Television broadcasting
  • - Technological innovations 283
  • - United States 283
 • televizija 142 , 313 , 324
 • TELL operacije 101
 • tematski pregledi 416
 • temna snov 162
 • temperatura 159
 • temperature 288
 • tendence 413
 • tenzorska analiza 36
 • teoretične osnove 403
 • teoretične raziskave 186
 • teoretični modeli 152
 • teorija 138 , 379 , 408 , 413 , 422 , 423 , 426 , 427 , 432 , 435 , 438 , 446 , 449
 • teorija akustike 163
 • teorija dimenzionalnosti 243
 • teorija grup 36
 • teorija krmiljenja 394 , 395
 • teorija kvantnega polja 175
 • teorija letenja 345
 • teorija magnetizma 178
 • teorija molekularnih orbital 189
 • teorija polja 160 , 164
 • teorija pretoka 157
 • teorija števil 141
 • termične lastnosti 389
 • termično uničenje 332
 • terminiranje 351
 • terminologija 275 , 304 , 422 , 423 , 449
 • termodinamična stanja 176
 • termodinamične lastnsoti 240
 • termodinamika 159 , 160 , 176 , 182 , 188
 • Termodinamika - Učbeniki za visoke šole 176
 • termodinamika plinov 334
 • termodinamske lastnosti 195 , 386
 • termoelektrarne 280
 • termografija 281
 • tesnenje 232
 • tesnenje gredi 232
 • tesnilni materiali 232
 • tesnilni sistemi 232
 • tesnjeni spoji 232
 • test uporabnosti 100
 • testiranja 238
 • testiranje 119
 • testiranje materialov 202
 • težave 137
 • Thin films 190
 • Three-dimensional display systems 74
 • timsko delo 437
 • tipala 2
 • tipi zazidave 433
 • tipologija 440
 • tirnična vozila 373
 • tisk 390
 • tiskani mediji 390
 • tiskanje 53
 • tiskarske tehnike 390
 • tiskarski stroji 390
 • tiskarstvo 374 , 375 , 390
 • tla 28
 • tlak 2 , 161
 • tlaki 407
 • tlorisi 433
 • točkovni operatorji 120
 • tokovi 331
 • toksikologija 229
 • toksikološke analize 202
 • toplarne 281
 • toplota 159 , 169
 • toplotna energija 307
 • toplotni stroji 169
 • toplotno obstojne kovine 386
 • topnost 190
 • topografija 444 , 474
 • topologija 164
 • topologija omrežij 286
 • Topology - Congresses 164
 • topološka kvantna števila 164
 • topološki defekti 160
 • Total energy systems (On-site electric power production) 327
 • Tourism
  • - Economic aspects 22
  • - Environmental aspects 22
  • - Social aspects 22
 • tovarne 424
 • Toxicity testing 229
 • TQM 355
 • tradicija 435
 • tradicionalni gradbeni materiali 407
 • trajnostni razvoj 21 , 22 , 406
 • trakovi 323
 • Transducers 392
 • transfer tehnologije 228
 • Transform 135
 • transformacija 317
 • transformacija energije 307
 • transformacije 135
 • transformacije rastlin 223
 • transformatorji 303
 • Transition metal sulphur compounds - Congresses 208
 • transmisija 340
 • transport 265 , 266
 • transport ionov 221
 • transport plina 251
 • transport polutantov 210
 • transportna vprašanja 349
 • transportne lastnosti 233
 • tranzistorji 270 , 315 , 385
 • trdni odpadki 30
 • trendi 435
 • trenje materialov 232
 • trgovina 99
 • trgovska imena 467
 • tribologija 244 , 248 , 250 , 255
 • Tribology 244 , 248 , 255
  • - Handbooks, manuals, etc 250
 • trifazni sistemi 303
 • trigonometrija 37 , 47
 • trojanski konji 85
 • trženje 99 , 133
 • tržišče 283
 • tubularne celice 222
 • tundra 216
 • turbulentni pretok 174
 • turizem 22
 • TV industrija 283
 • tveganja 51 , 273
 • tveganje 129 , 354

 • UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmiter 287
 • UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmiter 62
 • učbeniki 13 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 41 , 42 , 45 , 47 , 52 , 53 , 114 , 121 , 154 , 157 , 158 , 159 , 160 , 174 , 191 , 198 , 201 , 204 , 205 , 209 , 216 , 219 , 221 , 225 , 226 , 338 , 345 , 355 , 377 , 379
 • učbeniki za srednje šole 388
 • učbeniki za visoke šole 2 , 49 , 50 , 79 , 92 , 108 , 109 , 127 , 176 , 182 , 187 , 189 , 270 , 276 , 277 , 288 , 290 , 295 , 306 , 307 , 315 , 320 , 359 , 364 , 400
 • učeča se organizacija 107
 • učeči sistemi 97
 • učenje 19 , 97 , 348 , 370
 • učenje letenja 345
 • učinki 229
 • učinki na zdravje 26 , 198
 • učinki sevanja 27
 • učinkovitost podjetja 363
 • učni načrt 19
 • udobnost 341
 • ukrepi 217
 • ukrivljenost krivulj 32
 • ulice 409
 • ulivanje 389
 • umetne snovi 400
 • umetni sateliti 298
 • umetniški projekti 418
 • umetnost 401 , 402 , 403 , 404 , 408 , 424 , 453 , 455 , 456 , 458
 • umetnostna obdobja 422 , 423
 • umetnostne galerije 451
 • UMTS - Universal Mobile 393
 • Underwater cinematography 460
 • unipolarni 315
 • Universe - Pictorial works 153
 • Universities and colleges
  • - Databases 16
  • - Directories 16
 • univerze 16
 • univerzitetne knjižnice 4
 • upodabljanje 375
 • uporaba 308 , 336
 • uporaba algoritmov 120
 • uporaba informacij 348
 • uporaba programske opreme 367
 • uporaba računalnika 180 , 274 , 375
 • uporaba računalnikov 45
 • uporaba tesnil 232
 • uporaba znanja 356
 • uporabniki 4 , 348
 • uporabnost 100
 • upori 288
 • upornost 328
 • uporovna vezja 308
 • upoštevanje reciklaže 373
 • upoštevanje uporabnikov 357
 • upravljanje baz 59 , 95 , 108
 • upravljanje knjižničnih zbirk 7
 • upravljanje podatkovnih baz 105
 • upravljanje proizvodnje 362
 • upravljanje projektov 60
 • upravljanje z objekti 56
 • upravljanje z zemljišči 406
 • upravljanje z znanjem 97 , 281 , 356 , 370
 • upravljanje znanja 366
 • Urban hydrology - Data processing 212
 • urbani ekološki modeli 212
 • urbanistično načrtovanje 411
 • urbanistično planiranje 475
 • urbanizem 405 , 406 , 408 , 409 , 410 , 411 , 412 , 427 , 475
 • urejanje krajine 407
 • urejanje prostora 411
 • urejanje slik 58 , 93 , 136
 • USB - Universal Serial Bus 62
 • Use cases (Systems engineering) 67
 • uspešnost poslovanja 107
 • utrinki 150
 • utrujanje materialov 235
 • uvajanje sistemov 366
 • uvajanje v podjetja 363

 • vaje 2
 • valjanje pločevine 387
 • valovanje 158 , 159 , 169 , 182
 • valovodi 319
 • Variable stars - Congresses 152
 • variacijske metode 175
 • variacijski račun 50
 • varilna tehnika 242
 • varjeni spoji 242
 • varjenje 242
 • varjenje jekel 242
 • varjenje kovin 242
 • varnost 72 , 79 , 85 , 112 , 341
 • varnost omrežij 114
 • varnost podatkov 129
 • varnost poslovanja 80 , 99
 • varnost pri delu 190
 • varnosti ukrepi 112
 • varnostna oprema 273
 • varnostne metode 273
 • varnostni postopki 273
 • varnostni sistemi 294
 • varnostni ukrepi 26 , 85 , 110 , 114 , 129 , 266 , 273
 • varstvo arhitekturne dediščine 428
 • varstvo kulturne dediščine 406
 • varstvo okolja 23 , 26 , 262 , 264 , 266 , 267 , 406 , 410
 • varstvo podatkov 57 , 112 , 129
 • varstvo pri delu 24 , 229 , 354
 • varstvo sistmov 115
 • varstvo voda 20 , 210
 • VDI 2243 373
 • večdimenzionalne baze 95
 • večkriterijska optimizacija 364
 • večnadstropne stavbe 329
 • večuporabniški sistemi 336
 • vektorji 36 , 47
 • vektorska analiza 178
 • vektorski prostori 34 , 42
 • vektorski račun 41
 • Velika Britanija 421
 • velike hitrosti 333
 • velikost serij 353
 • ventilatorji 361
 • verjetnost 37 , 41 , 47 , 50
 • verjetnostna porazdelitev 37
 • verjetnostna teorija 36
 • verjetnostni modeli 362
 • verjetnostno računanje 131
 • Vertebrates - Germplasm resources - Cryopreservation 220
 • vesolje 1 , 149 , 153
 • Vesolje 149
 • vesoljska opazovanja 153
 • vetrne turbine 285
 • vezi 256
 • veziva 400
 • vezja 270 , 292 , 303 , 312
 • VHF 271
 • vibracije 104 , 237 , 288
 • video 137 , 278 , 289
 • Video compression 317
 • Video display terminals 325
 • video kamere 460
 • Video recordings - Production and direction 460
 • video rekorderji 323
 • video snemanje 460
 • video tehnika 317
 • video zapisovanje 460
 • video zasloni 325
 • video zgoščevanje 317
 • vijačne zveze 256
 • viri toplote 176
 • virtualni prostor 432
 • virusi 85
 • viseče vrvi 448
 • viskoznost 157 , 181 , 255
 • visoke šole 16
 • visoki pritiski 238
 • visokotemperaturni superprevodniki 167 , 173 , 183 , 233
 • Visual C++ 65
 • Višja matematika - Učbeniki za visoke šole 32
 • vitamini 187
 • Vitruvij - biografski podatki 449
 • vizualizacija 102
 • vizualna oprema 468
 • vizualne lastnosti 325
 • vladne palače 418
 • vladni urad za gradnjo in regionalno planiranje 418
 • vlakna 190
 • vlažen zrak 176
 • vloga spolov 427
 • vloga ženske v arhitekturi 427
 • vmesne povezave 302
 • vmesniki 131 , 287
 • voda 377
 • vode 28
 • vodenje 348 , 363
 • vodenje elektrarn 281
 • vodenje obratovanja 281
 • vodenje poslovanja 360
 • vodenje projekta 375
 • vodenje projektov 358
 • vodenje raziskav 352
 • vodenje razvoja 352
 • vodi 286
 • vodik 377
 • vodikov peroksid 377
 • vodikova vez 186
 • vodila strojev 232
 • vodne turbine 307
 • vodni kanali 331
 • vodni stroji 237
 • vodniki 158 , 165 , 286
 • vodstvene sposobnosti 437
 • VoiceXML 55
 • vojaška kemična industrija 378
 • vojaške raziskave 228
 • vojaški sateliti 298
 • volumetrične črpalke 253
 • vozljanje 458
 • vozniški izpiti 368 , 369
 • vplivi okolja 122 , 221
 • vprašanje pomena 429
 • vrata 399
 • vrednotenje informacij 420
 • vretenčarji 220
 • VRML 366
 • vrste 47 , 239 , 241 , 272
 • vrste bakterij 217
 • vrste kavitacije 237
 • vrste knjig 8
 • vrste kriptografije 80
 • vrste ležajev 244
 • vrste maziv 244
 • vrste plinov 261
 • vrste radarjev 314
 • vrste strojev 249
 • vrste vodnikov 321
 • vrste zaslonov 325
 • vrtinci 164 , 331
 • vrtinčasta stanja 173
 • vrtinčenje 157
 • vrtni elementi 407
 • vrvičenje 458
 • vsakodnevno življenje 376
 • VVA (Variable Valve Actuation) 257
 • vzdrževanje 90 , 238 , 248 , 249 , 281 , 294 , 310 , 361
 • vzgoja rib 346
 • vzgoja školjk 346
 • vzhodna 405
 • vzletanje 343
 • vzorci 458
 • vzorčenje 326
 • vzorčevanje 29 , 200
 • vzporedni sistemi 138
 • vžiganje v les 404

 • WAN 304
 • WAN - Wide Area Network 68
 • WAP 55 , 69 , 142
 • War - Medical aspects 26
 • Weapons of mass destruction
  • - Environmental aspects 26
  • - Health aspects 26
 • Weapons of mass distruction
  • - Environmental aspects 26
  • - Health aspects 26
 • Web aplikacije 119
 • Web atlas 151
 • Web programiranje 89 , 92 , 132
 • Web publishing 61 , 88 , 116
 • Web site development 55 , 70 , 77 , 125 , 143
 • Web sites 63
 • Web strani 52 , 61 , 63 , 70 , 77 , 88 , 96 , 100 , 116 , 125 , 140 , 143
 • Web založništvo 116
 • Wind turbines 285
  • - Economic aspects 285
 • Windows 121
 • Windows 2000 83 , 114
 • Windows 2000 (operacijski sistem) - Priročniki 83
 • Windows 95 113
 • Windows CE 122
 • Windows Me 111
 • Windows NT 113
 • windows okolje 127
 • Wireless Application Protocol (Computer network protocol) 69 , 142
 • Wireless communication systems 142 , 326
  • - Computer programs 69
 • WML - Wireless Markup Language 69
 • Word problems (Mathematics) 39
 • World list of universities and other institutions of higher education 16
 • World Wide Web 119 , 128 , 129 , 133
 • World Wide Web glej Svetovni splet
 • Wright, Frank Lloyd 452
 • WWW 117 , 129

 • X HTML 89
 • X Linuks 89
 • X Pointer 89
 • x-žarkovne dvojne zvezde 148
 • XML 366
 • XML (Document markup language) 55 , 86 , 89
 • XML - eXtensible Markup Language 55 , 89
 • XML -eXtensible Markup Language 86
 • XML programiranje 89
 • XML tehnologije 55
 • XSL - eXtensible Stylesheet Language 86
 • XSL transformacija 86

 • Z Onions 245
 • začetek proizvodnje 371
 • zadovoljevanje uporabnikov 51
 • zagotavljanje kakovosti 242
 • zagotavljanje kvalitete 191 , 384
 • zahodna 405
 • zahteva po energiji 327
 • zajemanje znanja 356
 • zakon termodinamike 176
 • zakonodaja 85 , 90 , 123 , 282 , 305 , 384
 • založniki 5
 • založniška dejavnost 8
 • založništvo 390
 • zamejski Slovenci 472 , 473
 • zamenjava 310
 • zanesljivost 72 , 282
 • zanesljivost delov 248
 • zanesljivost dobave 327
 • zanesljivost sistema 276
 • zanesljivost sistemov 328
 • zanesljivost tesnenja 232
 • zapisi 13
 • zapisovanje na trak 268
 • zaprt prostor 165
 • zaprti prostor 158
 • zaprti sistemi 154
 • zaščita 12 , 79
 • zaščita podatkov 129
 • zaščitna sredstva 284
 • zaščitni pripomočki 284
 • zaščitni ukrepi 284
 • zavarovanje 437
 • zavore 341
 • zbiranje podatkov 152
 • zbirke 4
 • zborniki 12 , 14 , 19 , 20 , 21 , 24 , 26 , 27 , 29 , 31 , 46 , 48 , 95 , 131 , 145 , 152 , 162 , 164 , 173 , 175 , 185 , 186 , 188 , 194 , 196 , 197 , 199 , 200 , 206 , 210 , 212 , 213 , 214 , 220 , 223 , 224 , 227 , 232 , 233 , 242 , 252 , 258 , 262 , 263 , 264 , 267 , 281 , 282 , 302 , 332 , 342 , 346 , 349 , 350 , 357 , 358 , 365 , 366 , 373 , 378 , 380 , 383 , 386 , 391 , 393 , 406 , 411 , 474
 • zbrana dela 438 , 443
 • zdravilne učinkovine 185
 • zdravljenje 26
 • zelenjava 225
 • zelo nizke temperature 176
 • zemeljska atmosfera 30
 • zemlja 1
 • zemljine 30
 • zgodovina 400 , 408 , 412 , 421 , 424 , 427 , 444 , 447 , 449 , 453 , 456 , 475
 • zgodovinski pregled 156 , 245 , 249 , 260 , 298 , 381 , 384 , 414 , 430 , 440 , 441 , 445
 • zgodovinski prikaz 179
 • zgorevanje 240
 • zgorevanje kloriranih ogljikovodikov 25
 • zgoščevanje 289 , 323
 • zgoščevanje plinov 251
 • zgoščevanje slik 317
 • zgradbe 4
 • zidovi 407
 • zlato 381
 • zmanjševanje stroškov 281 , 348
 • zmanjševanje vibracij 235
 • zmes polimerov 380
 • zmrzovanje 220 , 225
 • značilni predstavniki 445
 • značilnosti procesov 387
 • znamenite stavbe 425
 • znamenite zgradbe 400
 • znanje 97 , 101 , 107
 • znanost 1
 • Znanost - Leksikoni za mladino 1
 • znanstvene baze 95
 • znanstveniki 476
 • zobne kreme 384
 • zrak 28
 • zunanja ureditev 407
 • zvezde 145 , 149 , 153
 • zvočni valovi 268
 • zvočniki 268
 • zvočno valovanje 158 , 163
 • zvok 158 , 165 , 268

 • žagalnica 388
 • žagarski obrat 388
 • žagarstvo 388
 • Žagarstvo - Učbeniki za srednje šole 388
 • žagini listi 388
 • železniške postaje 440
 • ženske študije 427
 • žgana glina 447
 • živalska fiziologija 226
 • živilska tehnologija 198
 • življenska doba 90 , 373
 • žveplo 377
 • žveplove spojine 25 , 377
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 3.5.2001 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si