Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2001

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO

 • 007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.
 • 01 BIBLIOGRAFIJE.
 • 02 KNJIŽNIČARSTVO.
 • 33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.
 • 34 PRAVO.
 • 37 VZGOJA.
 • 50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.
 • 51 MATEMATIKA.
 • 519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.
 • 52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.
 • 53 FIZIKA.
 • 54 KEMIJA.
 • 55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.
 • 57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.
 • 58 BOTANIKA.
 • 61 MEDICINA.
 • 62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.
 • 620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.
 • 620.9 ENERGETIKA.
 • 621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
 • 621.3 ELEKTROTEHNIKA.
 • 622 RUDARSKA TEHNIKA.
 • 624/625 GRADBENIŠTVO.
 • 628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.
 • 629 TEHNIKA VOZIL.
 • 65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.
 • 66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.
 • 669 METALURGIJA.
 • 67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
 • 681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.
 • 69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.
 • 7 UMETNOST.
 • 71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.
 • 72 ARHITEKTURA.
 • 74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.
 • 8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.
 • 9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


1. BAJD, Tadej. Osnove robotike. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000. III, 147 str., ilustr. ISBN 961-6210-90-4.

2. LUNT, Karl. Build your own robot!. Natick (Mass.): A K Peters, cop. 2000. XVIII, 574 str., ilustr. ISBN 1-56881-102-0.


01 BIBLIOGRAFIJE.


3. GOGALA, Matija (ur.). Kazalo šestdesetih letnikov Proteusa. Ljubljana: Prirodoslovno društvo Slovenije, 1999. 425 str. ISBN 961-90751-0-2.


02 KNJIŽNIČARSTVO.


4. BERČIČ, Branko. O knjigah in knjižničarstvu : razvojne študije in analize, (BiblioThecaria, 8). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2000. 244 str. ISBN 961-227-074-0.

5. Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise : končno poročilo, (Bibliothecaria, Prevodi, 6, 1). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2000. 148 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-227-045-7.

6. ADCOCK, Edward P. (ur.), VARLAMOFF, Marie-Therese (ur.), KREMP, Virginie (ur.), VODOPIVEC, Jedert (ur.), URBANIJA, Jože (ur.). IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim, (Bibliothecaria, Prevodi, 7, 2). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo: Arhiv Republike Slovenije, 2000. 122 str. ISBN 961-227-057-0.

7. ŠAUPERL, Alenka. Klasifikacija knjižničnega gradiva : učbenik za študentke in študente bibliotekarstva, (BiblioThecaria, 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2000. 106 str. ISBN 961-227-070-8.


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


8. Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, (Delo + varnost, 119). Ljubljana: Zavod za varstvo pri delu, 2000. 121 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90350-6-2.

9. LACOSTE, Gerard (ur.). SEMPER - secure electronic marketplace for Europe, (Lecture notes in computer science, 1854). Berlin : Springer, 2000. XVIII, 350 str., ilustr. ISBN 3-540-67825-5.


34 PRAVO.


10. Predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2000. 400 str., obrazci, tabele. ISBN 961-204-235-7.


37 VZGOJA.


11. GERLIČ, Ivan. Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2000. 310 str., ilustr. ISBN 86-341-2584-X.

12. WECHTERSBACH, Rado. Predstavitev informacije na spletu : vodnik za izpeljavo sklopa Računalniška omrežja, (Modeli poučevanja in učenja, Računalništvo/informatika). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. 161 str., ilustr., tabele. ISBN 961-234-218-0. ISBN 961-234-284-9.


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


13. FENNELL, David A.. Ecotourism : an introduction. Reprinted. London; New York: Routledge, 2000. XX, 315 str., ilustr. ISBN 0-415-20168-3. ISBN 0-415-14237-7.


51 MATEMATIKA.


14. ANGEL, Allen R.. Elementary algebra for college students, (Student study guide). 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2000. 299 str., ilustr. ISBN 0-13-040210-9.

15. ANGEL, Allen R.. Intermediate algebra for college students, (Student study guide). 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2000. 280 str., ilustr. ISBN 0-13-040249-4.

16. BHATTI, M. Asghar. Practical optimization methods : with mathematica applications. New York: Springer, cop. 2000. XIII, 715 str., graf. prikazi. ISBN 0-387-98631-6.

17. BRASE, Charles Henry, BRASE, Corrinne Pellillo. Understanding basic statistics : concepts and methods. 2nd ed. Boston; New York: Houghton Mifflin, cop. 2001. XXV, 590 str., <52> str., graf. prikazi. ISBN 0-618-05470-7.

18. DAVIS, Howard Ted, THOMSON, Kendall T.. Linear algebra and linear operators in engineering with applications in Mathematica, (Process systems engineering, vol. 3). San Diego : Academic Press, cop. 2000. XI, 547 str., ilustr. ISBN 0-12-206349-X.

19. ELLIS, Robert, GULICK, Denny. Calculus with analytic geometry. 5th ed. Fort Worth : Saunders College, cop. 1994. XX, 1024, 70, 19 str., ilustr. (nekatere barvne). ISBN 0-03-096800-3.

20. GAZALE, Midhat. Number : from Ahmes to Cantor. Princeton: Princeton University Press, 2000. XV, 297 str., ilustr. ISBN 0-691-00515-X.

21. GRABEC, Igor, GRADIŠEK, Janez. Opis naključnih pojavov. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2000. VIII, 263 str., ilustr. ISBN 961-6238-42-6.

22. GRADŠTEJN, Izrail' Solomonovič, RYŽIK, Iosif Moiseevič. Table of integrals, series, and products. 6th ed. San Diego : Academic Press, cop. 2000. XLVII, 1163 str., ilustr. ISBN 0-12-294757-6.

23. HILL, David Ross, KOLMAN, Bernard. Modern matrix algebra. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2001. XV, 511 str., ilustr. ISBN 0-13-948852-9.

24. JEFFREY, Alan. Handbook of mathematical formulas and integrals. 2nd ed. San Diego : Academic Press, cop. 2000. XXIV, 433 str., ilustr. ISBN 0-12-382580-6.

25. LEVINE, David M., RAMSEY, Patricia P., SMIDT, Rpbert K.. Applied statistics for engineers and scientists : using Microsoft Excel and MINITAB. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2001. XV, 671, <44> str., ilustr. ISBN 0-13-488801-4.

26. LIPSCHUTZ, Seymour, LIPSON, Marc Lars. Schaum's outline of theory and problems of linear algebra, (Schaum's outline series). 3rd ed. New York : McGraw-Hill, cop. 2001. VIII, 424 str., ilustr. ISBN 0-07-136200-2.

27. ENGQUIST, Bjorn (ur.). Mathematics unlimited - 2001 and beyond. Berlin : Springer, cop. 2001. XV, 1237 str., ilustr. ISBN 3-540-66913-2.

28. JAMES, Glyn. Modern engineering mathematics. 3rd ed. Harlow : Prentice Hall, cop. 2001. XXV, 978 str., graf. prikazi. ISBN 0-13-018319-9. ISBN 0-130-32498-1.

29. PALM, William John. Introduction to MATLAB 6 for engineers, (McGraw-Hill best series for engineering). 1st ed. Boston : McGraw-Hill, cop. 2001. XIX, 600 str., ilustr. ISBN 0-07-234983-2.

30. RESNIK, Michael D.. Mathematics as a science of patterns. 1st issued as paperback. Oxford: Clarendon Press, 1999. XIII, 285 str. ISBN 0-19-823608-5. ISBN 0-19-825014-2.

31. STRICHARTZ, Robert S.. The way of analysis, (Jones and Bartlett books in mathematics). Revised ed. Boston (Mass.): Jones and Bartlett, cop. 2000. XIX, 739 str., ilustr. ISBN 0-7637-1497-6.

32. TYMOCZKO, Thomas, HENLE, James M.. Sweet reason : a field guide to modern logic, (Textbooks in mathematical sciences). New York : Springer, cop. 2000. XXII, 644 str., ilustr. ISBN 0-387-98930-7.

33. VAPNIK, Vladimir Naumovich. Statistical learning theory, (Adaptive and learning systems for signal processing, communications, and control). New York : Wiley, cop. 1998. XXIV, 736 str., ilustr. ISBN 0-471-03003-1.

34. WILLIAMSON, Richard E.. Introduction to differential equations and dynamical systems. 2nd ed. Boston : McGraw-Hill, cop. 2001. XV, 745, <21> str., ilustr. ISBN 0-07-232573-9.


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


35. GUREVICH, Yuri (ur.). Abstract state machines : theory and applications : international workshop, ASM 2000, Monte Verita, Switzerland, March 19-24, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1912). Berlin : Springer, 2000. X, 379 str., ilustr. ISBN 3-540-67959-6.

36. YASUDA, Hiroshi (ur.). Active networks : second international working conference, IWAN 2000, Tokyo, Japan, October 16-18, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1942). Berlin : Springer, 2000. XI, 424 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-41179-8.

37. MOUKAS, Alexandros (ur.). Agent mediated electronic commerce II : towards next-generation agent-based electronic commerce systems, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 1788). Berlin : Springer, 2000. VII, 238 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-67773-9.

38. NAGEL, Hans-Hellmut (ur.). Articulated motion and deformable objects : first international workshop, AMDO 2000 Palma de Mallorca, Spain, September 7-9, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science , 1899). Berlin : Springer, 2000. X, 181 str., ilustr. ISBN 3-540-67912-X.

39. KLEIN, Stefan (ur.), GRIČAR, Jože (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). Twelfth Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, June 7 - 9, 1999. Global networked organizations : proceedings. Kranj: Moderna organizacija, 1999. 2 zv. (XIX, 696; XXII, 201 str.), graf. prikazi, tabele. ISBN 961-232-052-7.

40. BODNYK, Bruce W.. Pro/engineer surface modeling practical applications. Harrisburg: CADguest, cop. 2000. IV, 190 str., str.A1- A6, ilustr. ISBN 0-9669-2518-1.

41. HLAVAČ, Vaclav (ur.). SOFSEM 2000 : theory and practice of informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1963). Berlin : Springer, 2000. XI, 460 str., ilustr. ISBN 3-540-41348-0.

42. BHALLA, Subhash (ur.). Databases in networked information systems : international workshop DNIS 2000, Aizu, Japan, December 4-6, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1966). Berlin : Springer, 2000. VIII, 245 str., ilustr. ISBN 3-540-41395-2.

43. DON, Eugene. Schaum's outline of theory and problems of Mathematica, (Schaum's outline series). New York : McGraw-Hill, cop. 2001. VIII, 342 str., ilustr. ISBN 0-07-135719-X.

44. JERMAN BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, PERŠE, Zoran, NEDELJKOVIĆ, Dragan. Elektronsko poslovanje na internetu. 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2001. 206 str., ilustr. ISBN 86-7061-246-1.

45. BLAKEMAN, Karen (ur.). Food information on the Internet : an essential guide. 3rd ed. Leatherhead: Leatherhead Food RA, 2000. 202 str. ISBN 0-905748-54-9.

46. GIGUERE, Eric. Java 2 micro edition : professional developer's guide, (Professional developer's guide series). New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. XXIII, 295 str., ilustr. ISBN 0-471-39065-8.

47. BRANDES, Ulrik (ur.). Graph-theoretic concepts in computer science : 26th international workshop, WG 2000, Konstanz, Germany, June 15-17, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1928). Berlin : Springer, 2000. X, 313 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-41183-6.

48. HERING, Ekbert, GUTEKUNST, Jurgen, DYLLONG, Ulrich. Handbuch der praktischen und technischen Informatik, (VDI-Buch). 2., neubearbeitete und erweiterte Aufl. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2000. XVI, 655 str., ilustr. ISBN 3-540-67626-0.

49. AMBLER, Anthony (ur.). Services management in intelligent networks : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1960). Berlin : Springer, 2000. X, 257 str., ilustr. ISBN 3-540-41427-4.

50. PAPAZOGLOU, Michael P. (ur.). Proceedings : 18th International Conference on Distributed Computing Systems, May 26-29, 1998, Amsterdam, the Netherlands. Los Alamitos: IEEE Computer Society, cop. 1998. XVIII, 631 str., ilustr. ISBN 0-8186-8292-2. ISBN 0-8186-8294-9.

51. BRATKO, Ivan (ur.), DŽEROSKI, Sašo (ur.). Machine learning : proceedings of the Sixteenth International Conference (ICML '99), Bled, Slovenia, June 27 - 30, 1999. San Francisco: M. Kaufmann, 1999. XII, 525 str., ilustr., tabele. ISBN 1-55860-612-2.

52. OKAMOTO, Tatsuaki (ur.). Advances in cryptology - ASIACRYPT 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1976). Berlin : Springer, 2000. XII, 630 str., ilustr. ISBN 3-540-41404-5.

53. Proceedings of the first Merged International Processing Symposium & Symposium on Parallel and Distributed Proceesing : March 30 - April 1998, Orlando Florida. Los Alamitos : IEEE Computer Society, cop. 1998. XXV, 809 str., graf. prikazi. ISBN 0-8186-8403-8.

54. Digest of papers. Los Alamitos: IEEE Computer Society, cop. 1998. XX, 470 str., ilustr. ISBN 0-8186-8470-4. ISBN 0-8186-8471-2. ISBN 0-8186-8472-0.

55. FEITELSON, Dror G. (ur.). Job scheduling strategies for parallel processing : IPDPS 2000 workshop, JSSPP 2000, Cancun, Mexico, May 1, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1911). Berlin : Springer, 2000. 207 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-41120-8.

56. KINGSLEY-HUGHES, Adrian, KINGSLEY-HUGHES, Kathie. JavaScript 1.5 by example. Indianapolis: Que, cop. 2001. XII, 299 str., ilustr. ISBN 0-7897-2499-5.

57. MANN, Steve, RISCHPATER, Ray. Advanced Palm programming : professional developer's guide, (Professional developer's guide series). New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. XVIII, 381 str., ilustr. ISBN 0-471-39087-9.

58. MAZZINI, Miha. 100 računalniških zvijač. Ljubljana: Pasadena, 2001. 106 str., ilustr. ISBN 961-6361-07-4.

59. DELP, Scott L. (ur.). Medical image computing and computer-assisted intervention, MICCAI 2000 : third international conference, Pittsburgh, PA, USA, October 11-14, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 1935). Berlin : Springer, cop. 2000. XXV, 1250 str., ilustr. ISBN 3-540-41189-5.

60. MIHALIČ, Robert. Žepni vodnik po Excelu 2000 : za slovensko različico. Ljubljana: Pasadena, 2000. IX, 172 str., ilustr. ISBN 961-6065-86-6.

61. WOO, Mason. OpenGL programming guide : the official guide to learning OpenGL, version 1.2. 3rd ed. Reading : Addison-Wesley, cop. 1999. XL, 730 str., <16> str. barvnih pril., ilustr. ISBN 0-201-60458-2.

62. PAPALAMBROS, Panos Y., WILDE, Douglass J.. Principles of optimal design : modeling and computation. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. XXI, 390 str., ilustr. ISBN 0-521-62215-8. ISBN 0-521-62727-3.

63. GRIČAR, Jože (ur.), HRIBAR, Uroš (ur.). Zbornik posvetovanja. Kranj: Moderna organizacija, 1999. 104 str., ilustr. ISBN 961-232-057-8.

64. SCHROLL, Udo. CADdy-Grundkurs, (Vogel-Fachbuch). Wurzburg: Vogel, 1999. 377 str., ilustr. ISBN 3-8023-1789-0.

65. JOGAN, Matjaž, KVERH, Bojan, LEONARDIS, Aleš, LESJAK, Igor, PEER, Peter, SOLINA, Franc. Uporabniška programska oprema. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2000. IX, 274 str., ilustr. ISBN 961-6209-22-1.

66. MASAND, Brij (ur.). Web usage analysis and user profiling : international WEBKDD '99 workshop, San Diego, CA, USA, August 15, 1999 : revised papers, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 1836). Berlin : Springer, 2000. 182 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-67818-2.

67. ZRIMEC, Tatjana (ur.). Proceedings of the ICML-99 Workshop on Machine Learning in Computer Vision, Bled, 30 June 1999. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 1999. 59 str., ilustr. ISBN 961-6303-14-7.


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


68. ABRAMS, Bernard, STECKER, Michael. Structures in space : hidden secrets of the deep sky : the Stecker files. London : Springer, cop. 2000. XI, 116 str., ilustr. ISBN 1-85233-165-8.


53 FIZIKA.


69. BORN, Max, WOLF, Emil. Principles of optics : electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light. 7th (expanded) ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. XXXIII, 952 str., ilustr. ISBN 0-521-64222-1.

70. EMANUEL, George. Analytical fluid dynamics. 2nd ed. Berlin; Heidelberg: Springer, 2000. ISBN 0-8493-9114-8.

71. EVEREST, Frederick Alton. The master handbook of acoustics. 4th ed. New York : McGraw-Hill, cop. 2001. XIX, 615 str., ilustr. ISBN 0-07-136097-2.

72. SMITS, A. J. (ur.). Flow visualization : techniques and examples. London: Imperial College Press, 2000. XII, 396 str., ilustr. ISBN 1-86094-193-1.

73. GYERGYEK, Tomaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Vaje iz fizike I. l. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000. 113 str., ilustr. ISBN 961-6210-99-8.

74. SHUL, R. J. (ur.). Handbook of advanced plasma processing techniques, (Physics and astronomy online library). Berlin : Springer, cop. 2000. XVI, 653 str., ilustr. ISBN 3-540-66772-5.

75. IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, GYERGYEK, Tomaž. Vaje iz fizike II. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000. 71 str., graf. prikazi. ISBN 961-6210-94-7.

76. AHLIN, France, KUŠČER, Ivan, MOLJK, Anton, STRNAD, Janez. Izpitna vprašanja iz fizike, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 12). 11. natis. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000. 38 str. ISBN 961-212-012-9.

77. JONES, Edwin R., CHILDERS, Richard. Contemporary college physics. 3rd ed., 2001 update. Boston : McGraw Hill, cop. 2001. XX, 1025, <35> str., ilustr. ISBN 0-07-239911-2. ISBN 0-697-39675-4.

78. JOU, David, CASAS-VAZQUEZ, Jose, CRIADO-SANCHO, Manuel. Thermodynamics of fluids under flow, (Physics and astronomy online library). Berlin : Springer, cop. 2001. XI, 231 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-67845-X.

79. LIGHTMAN, Alan P.. Great ideas in physics : the conservation of energy, the second law of thermodynamics, the theory of relativity, and quantum mechanics. 3rd ed. New York : McGraw-Hill, cop. 2000. XI, 300 str., ilustr. ISBN 0-07-135738-6.

80. MARION, Jerry B.. Fizika in svet fizike. 1. : Zanichelli, 1988. 194 str., ilustr.

81. MARION, Jerry B.. Fizika in svet fizike. 2. : Zanichelli, 1991. 146, XX str., ilustr.

82. NEWTON, Roger G.. Thinking about physics. Princeton: Princeton University Press, cop. 2000. X, 198 str. ISBN 0-691-00920-1.

83. BREITENLOHNER, Peter (ur.). Quantum field theory : proceedings of the Ringberg Workshop held at Tegernsee, Germany, 21-24 June 1998, on the occasion of Wolfhart Zimmermann's 70th birthday, (Lecture notes in physics, vol. 558). Berlin : Springer, 2000. VIII, 323 str., ilustr. ISBN 3-540-67972-3.

84. ROMINE, Gregory S.. Applied physics : concepts into practice. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2001. XIX, 711 str., ilustr. ISBN 0-13-532466-1.

85. SAJE, Miran, ZUPAN, Dejan. Rešene naloge iz predmeta Osnove nelinearne mehanike trdnih teles na podiplomskem študiju konstrukcijske smeri. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko, 2000. VII, 126 str., graf. prikazi. ISBN 961-6167-35-9.

86. SZABO, Istvan. Hohere technische Mechanik : nach Vorlesungen, (Klassiker der Technik). 6. Aufl. Berlin : Springer, 2001. XIV, 546 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-67653-8.

87. TEMAM, Roger, MIRANVILLE, Alain. Mathematical modeling in continuum mechanics. Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2001. XIII, 288 str., graf. prikazi. ISBN 0-521-64362-7.

88. VESENJAK, Vili. Fizika : mehanika 3.8 : didaktična programska oprema . Maribor: , cop. 2001. 1 optični disk (CD-ROM). Sistemske zahteve: PC 486 ali boljši; Win 95/98; RAM 4 Mb.

89. YOUNG, Hugh D., FREEDMAN, Roger A.. Sears and Zemansky's University physics : with modern physics, (World student series). 10th ed., . San Francisco : Addison-Wesley, cop. 2000. XXI, 1513 str., ilustr. ISBN 0-201-70059-X.


54 KEMIJA.


90. TORRENCE, Paul F. (ur.). Biomedical chemistry : applying chemical principles to the understanding and treatment of disease. New York : Wiley-Interscience, 2000. XV, 415 str., graf. prikazi. ISBN 0-471-32633-X.

91. DE LEVIE, Robert. How to use Excel in analytical chemistry and in general scientific data analysis. Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2001. XIV, 487 str., graf. prikazi. ISBN 0-521-64282-5. ISBN 0-521-64484-4.

92. DEVOE, Howard. Thermodynamics and chemistry. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2001. XV, 439 str., graf. prikazi. ISBN 0-02-328741-1.

93. BACH, Hans (ur.). Electrochemistry of glasses and glass melts : including glass electrodes, (Schott series on glass and glass ceramics). Berlin : Springer, cop. 2001. XVI, 451 str., ilustr. ISBN 3-540-58608-3.

94. AHUJA, Satinder (ur.). Handbook of bioseparations, (Separation science and technology, vol. 2). San Diego : Academic Press, cop. 2000. XIV, 722 str., ilustr. ISBN 0-12-045540-4.

95. HILL, John W., KOLB, Doris K.. Chemistry for changing times. 9th ed. Upper Saddde River: Prentice Hall, cop. 2001. XXV, 623, <53> str., ilustr. ISBN 0-13-087489-2.

96. KUMAR, Satyendra. Liquid crystals : experimental study of physical properties and phase transitions. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. X, 483 str., <24> str. barvnih pril., graf. prikazi. ISBN 0-521-46132-4.

97. LEVINE, Ira N.. Quantum chemistry. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2000. X, 739 str., graf. prikazi. ISBN 0-13-685512-1.

98. HOLLAND, Bridie. McCance and Widdowson's the composition of foods. 5th revised and extended ed. Cambridge: Thr Royal Society of Chemistry: Ministry of Agriculture, Fisheries and food, cop. 1991. XIII, 462 str., grafični prikazi. ISBN 0-85186-391-4.

99. MORTIMER, Robert G.. Physical chemistry. 2nd ed. San Diego : Academic Press, 2000. XVI, 1116 str., graf. prikazi. ISBN 0-12-508345-9.

100. WHITTEN, Kenneth W., DAVIS, Raymond E., PECK, M. Larry. General chemistry. 6th ed. Fort Worth : Saunders College, cop. 2000. XXXII, 1140, <55> str., ilustr. ISBN 0-03-021214-6.


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


101. BISHOP, A. C., WOOLEY, A. R., HAMILTON, W. R.. Cambridge guide to minerals, rocks and fosils. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. 336 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 0-5217-7881-6.

102. FIRBAS, Peter. Vsa slovenska jezera : leksikon slovenskih stoječih voda. Ljubljana: DZS, 2001. 368 str., ilustr. ISBN 86-341-2332-4.

103. POIRIER, Jean-Paul. Introduction to the physics of the Earth's interior. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. XIII, 312 str., ilustr. ISBN 0-521-66313-X. ISBN 0-521-66392-X.

104. RAKOVEC, Jože, VRHOVEC, Tomaž. Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike, (Matematika - fizika, 39). 2. popravljena izd. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000. 329 str., ilustr., tabele. ISBN 961-212-111-7.


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


105. BAVEC, Aljoša, STOJAN, Jure, ZORKO, Matjaž. Navodila za laboratorijske vaje iz biokemije, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba, 2000. 68 str., ilustr. ISBN 961-6356-03-8.

106. BECKER, Wayne M., KLEINSMITH, Lewis J., HARDIN, Jeff, RAASCH, John. The world of the cell, (The Benjamin/Cummings series in the life sciences). 4th ed. San Francisco : The Benjamin/Cumming, 2000. XXII, 878 str., ilustr. ISBN 0-8053-4531-0. http://www.awlonline.com/becker.

107. CAMPBELL, Neil A., MITCHELL, Lawrence G., REECE, Jane B.. Biology : concepts & connections. 3rd ed. San Francisco : Benjamin/Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, cop. 2000. XXXIII, 809, <51> str., barvne ilustr. ISBN 0-8053-6585-0.

108. COOPER, Geoffrey M.. The cell : a molecular approach. 2nd ed. Washington (DC): ASM Press; Sunderland (Massachusetts): Sinauer, cop. 2000. XXIV, 689 str., ilustr. ISBN 0-87893-106-6. ISBN 0-87893-074-4.

109. LACKIE, John M..., DOWN, Julian T.... The dictionary of cell and molecular biology. 3rd ed. San Diego : Academic Press, 1999. 502 str. ISBN 0-12-432565-3.

110. WALKER, John M. (ur.). Molecular biology and biotechnology. 4th edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry, cop. 2000. XXIV, 563 str., ilustr. ISBN 0-85404-606-2.

111. SMITH, Anthony David (ur.). Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology. Revised ed. Oxford: Oxford University Press, 2000. XI, 738 str., ilustr. ISBN 0-19-850673-2.

112. WILSON, Keith (ur.), WALKER, John (ur.). Principles and techniques of practical biochemistry. 5th ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. XVIII, 784 str., ilustr. ISBN 0-521-65873-X.

113. FOYE, William O. (ur.), LEMKE, Thomas L. (ur.), WILLIAMS, David A. (ur.). Principles of medicinal chemistry. 4th ed. Baltimore : Williams & Wilkins, cop. 1995. XII, 995 str., ilustr. ISBN 0-683-03323-9.


58 BOTANIKA.


114. RAVEN, Peter H., EVERT, Ray Franklin, EICHHORN, Susan E.. Biologie der Pflanzen. 3. Aufl. Berlin; New York: W. de Gruyter, 2000. XVII, 1032 str., ilustr. ISBN 3-11-015462-5.


61 MEDICINA.


115. LEITGEB, Norbert. Machen elektromagnetische Felder krank? : Strahlen, Wellen, Felder und ihre Auswirkungen auf unsere Gesundheit. <3.,stark uberarb.Auf.>. Wien; New York: Springer, 2000. X, 323 str., ilustr. ISBN 3-211-83420-6.


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


116. CHA, Philip D., ROSENBERG, James J., DYM, Clive L.. Fundamentals of modeling and analyzing engineering systems. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2000. XXI, 466 str., ilustr. ISBN 0-521-59443-X. ISBN 0-521-59463-4.

117. HERRING, Peter (ur.). High technology Finland 1999. Espoo: Finnish Academies of Technology; Helsinki: Finnish Foreign Trade Association, 1998. 160 str., ilustr. ISBN 952-5148-72-6.

118. TUNKELO, Eino (ur.). High technology in Finland 1997. Helsinki: Finnish Academies of Technology, 1996. 216 str., ilustr. ISBN 952-5148-04-1.

119. KRAUT, Bojan, PUHAR, Jože (ur.). Krautov strojniški priročnik. 4. ponatis 12. slovenske izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2000. XX, 694 str., <4> str. pril, ilustr. ISBN 86-365-0158-X.

120. KUO, Way. Optimal reliability design : fundamentals and applications. Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2001. XX, 389 str., ilustr. ISBN 0-521-78127-2.


620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


121. BARSOM, John M., ROLFE, Stanley Theodore. Fracture and fatigue control in structures : applications of fracture mechanics, (ASTM manual series, MNL 41). 3rd ed. West Conshohocken, PA.: ASTM; Woburn: Butterworth-Heinemann, 1999. XIX, 516 str., ilustr. ISBN 0-7506-7315-X. ISBN 0-8031-2082-6.

122. DAVIS, Joseph R. (ur.). Corrosion : understanding the basics. Materials Park, Ohio: ASM International, 2000. X, 563 str., ilustr. ISBN 0-87170-641-5.

123. WILLIAMS, J. G. (ur.). Fracture of polymers, composites and adhesives : this volume contains 33 papers selected from those presented at the second ESIS TC4 Conference on Fracture of Polymers, Composites and Adhesives held in Les Diablerets, Switzherland, 13-15 September 1999, (ESIS publication, 27). Amsterdam : Elsevier, 2000. XI, 426 str., graf. prikazi. ISBN 0-08-043710-9.

124. FUENTES, M. (ur.). Fracture mechanics : applications and challenges : invited papers presented at the 13th European Conference on Fracture : ... held in San Sebastian, Spain, 6-9 September 2000, (ESIS publication, 26). Amsterdam : Elsevier, 2000. IX, 263 str., graf. prikazi. ISBN 0-08-043699-4.

125. SHACKELFORD, James F., ALEXANDER, William. CRC materials science and engineering handbook. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. 1949 str, ilustr., tabele. ISBN 0-8493-2696-6.


620.9 ENERGETIKA.


126. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso : priročnik. , 1999. 27 str., ilustr.


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


127. BEDDOES, J., BIBBY, M. J.. Principles of metal manufacturing processes. London; Sydney; Auckland: Arnold, a member of the Hodder Headline Group; New York; Toronto: J. Wiley & Sons, 1999. IX, 326 str., ilustr. ISBN 0-340-73162-1. ISBN 0-470-35241-8.

128. Compression ignition combustion processes, (SP, 1530). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2000. 210 str., ilustr. ISBN 0-7680-0580-9.

129. 10th International Cold Forging Congress 2000 : Tagung Stuttgart-Fellbach, 13. bis 15. September 2000, (VDI Berichte, 1555). Dusseldorf: VDI, 2000. 464 str., graf. prikazi. ISBN 3-18-091555-2.

130. KUZMAN, Karl (ur.), BALIČ, Jože (ur.). 2nd International Conference on Industrial Tools ICIT '99, Rogaška Slatina & Maribor, Slovenia, April 18th - 22nd, 1999. Conference proceedings. Celje: TECOS - Slovenian Tool and Die Development Centre, 1999-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 961-90401-4-7.

131. JAKOPIČ, Franc, PLAZAR, Slavko. Tehnologija odrezovanja kovin : učbenik za predmet Tehnologija. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999. 164 str., ilustr. ISBN 961-234-184-2.

132. LABUDOVIĆ, Boris. Priručnik za ventilaciju i klimatizaciju. Zagreb: Energetika marketing, 2000. 416 str., ilustr. ISBN 953-6759-09-8.

133. PAVLETIČ, Radislav. Motorji z notranjim zgorevanjem - procesi. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2000. XXV, 526 str., ilustr. ISBN 961-6238-41-8.

134. Robotik 2000 : Leistungsstand, Anwendungen, Visionen, Trends : Tagung Berlin, 29. und 30. Juni 2000, (VDI Berichte, 1552). Dusseldorf: VDI, 2000. 551 str., graf. prikazi. ISBN 3-18-091552-8.

135. ROTH, Karlheinz. Zahnradtechnik, Stirnrad-Evolventenverzahnungen : geometrische Grundlagen, Profilverschiebungen, Toleranzen, Festigkeit. 2. Aufl. Berlin : Springer, 2001. XXI, 497 str., ilustr. ISBN 3-540-67650-3.

136. SCHUOCKER, Dieter. High power lasers in production engineering. London: Imperial College Press; Singapore: World Scientific, 1999. XIV, 448 str., ilustr. ISBN 981-02-3039-7. ISBN 981-023-277-2.

137. SI combustion, (SP-1517). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2000. 207 str., ilustr. ISBN 0-7680-0567-1.

138. TRAUPEL, Walter. Thermische Turbomaschinen. Bd. 1, Thermodynamisch-stromungstechnische Berechungen, (Klassiker der Technik). 4. Aufl. Berlin : Springer, 2001. XIX, 579 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-67376-8.

139. TRAUPEL, Walter. Thermische Turbomaschinen. Bd. 2, Geanderte Betriebsbedingungen, Regelungen, mechanische Probleme, Temperaturprobleme, (Klassiker der Technik). 4. Aufl. Berlin : Springer, 2001. XIX, 530 str., graf. prikazi. ISBN 3-540-67377-6.

140. TRENT, Edward Moor, WRIGHT, Paul K.. Metal cutting. 4th ed. Boston : Butterworth-Heinemann, 2000. XVIII, 446 str., ilustr. ISBN 0-7506-7069-X.

141. Experimentelle und rechnerische Modalanalyse sowie Identifikation dynamischer Systeme : Tagung Kassel, 14. und 15. Juni 2000, (VDI Berichte, 1550). Dusseldorf: VDI, 2000. 757 str., graf. prikazi. ISBN 3-18-091550-1.


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


142. BERGELJ, Franc. Osnove meritev. 5. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000. V, 274 str., graf. prikazi. ISBN 961-6371-02-9.

143. Bildverarbeitung im industriellen Einsatz = Image processing and machine vision : Tagung Stuttgart, 18. und 19. Oktober 2000, (VDI Berichte, 1572). Dusseldorf: VDI, 2000. 266 str., graf. prikazi. ISBN 3-18-091572-2.

144. BREKALO, Robert, MASTEN, Bor, ŠIMUNEC, Zlatko. Projektiranje tiskanih pločica skupom programskih alata ACCEL EDA. Zagreb: CadCam design centar, 2000. IX, 339 str., ilustr. ISBN 953-6641-01-1.

145. DAILEY, Denton J.. Electronic devices and circuits : discrete and intregrated. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. XII, 820 str., ilustr. ISBN 0-13-081110-6.

146. PETRIČ, Anton (ur.), POLJANEC, Albin (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2000. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 961-90212-6-6.

147. BERTOLDI, Paolo (ur.). Energy efficiency improvements in electronic motors and drives. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2000. XIII, 578 str., ilustr. ISBN 3-540-67489-6.

148. FUHRER, Detlef. ADSL : High-speed Multimedia per Telefon. Heidelberg: Huthig, 2000. VIII, 166 str., ilustr. ISBN 3-7785-3914-0.

149. VEHOVEC, Marija (ur.). Koordinacija izolacije v visokonapetostnih napravah : zbornik referatov s 6. mednarodnega simpozija "Hoflerjevi dnevi", Portorož, 18. in 19. oktobra 1999. Ljubljana: Elektroinštitut "Milan Vidmar", 1999. Loč. pag., ilustr. ISBN 961-90234-4-7.

150. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE '99, Bled - Slovenija, July 12 - 16, 1999. Piscataway: IEEE Service Center, cop. 1999. 3 zv. (, 1537 str.), ilustr. ISBN 0-7803-5662-4.

151. GUBINA, Andrej (ur.). Proceedings of the 11th International Conference on Power System Automation and Control - PSAC '99, Bled, Slovenia, October 6th - 8th, 1999. Ljubljana: Faculty of Electrical Engineering, 1999. III, 208 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6210-68-8.

152. STONE, William Curtis (ur.). Robotics 2000 : proceedings of the Fourth International Conference and Exposition/Demonstration on Robotics for Challenging Situations and Environments : February 27-March 2, 2000, Albuquerque, New Mexico. Reston: American Society of Civil Engineers, cop. 2000. X, 364 str., ilustr. ISBN 0-7844-0476-3.

153. JACOB, J. Michael. Analog integrated circuit applications. Upper Saddle River (New Jersey): Prentice Hall, cop. 2000. X, 577 str., ilustr. ISBN 0-13-080909-8.

154. Tretja konferenca slovenskih elektroenergetikov, Nova Gorica, 3.-5.junija, 1997. Zbornik. Ljubljana: Slovenski komite Mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme, 1997. ISBN 961-90028-8-1.

155. PERME, Jože (ur.). Četrta konferenca slovenskih energetikov, Rogaška Slatina, 24.-26. maja 1999. Zbornik. Ljubljana: SLOKO CIGRE, 1999. 2 zv., ilustr. ISBN 961-6265-07-5.

156. LEONHARD, Werner. Regelung elektrischer Antriebe. 2., voll. uberarb. und. erw. Aufl. Berlin : Springer, 2000. XV, 468 str., ilustr. ISBN 3-540-67179-X.

157. LORRAIN, Paul, CORSON, Dale R., LORRAIN, Francois. Electromagnetic fields and waves : including electric circuits. 3rd ed. New York: W.H. Freeman & Co., 1987, cop. 1988. XIII, 754 str., ilustr. ISBN 0-716-71823-5. ISBN 0-716-71869-3.

158. MIRI, Amir M.. Ausgleichsvorgange in Elektroenergiesystemen : mathematische Einfuhrung, elektromagnetische und elektromechanische Vorgange. Berlin; Heidelberg: Springer, 2000. XVI, 520 str., ilustr. ISBN 3-540-67735-6.

159. MOUTHAAN, Ton J.. Semiconductor devices explained : using active simulation. Reprinted. Chichester : J. Wiley & Sons, 2000. XX, 325 str., ilustr. ISBN 0-471-98854-5.

160. MUCCI, Carlo. Elektrotehnika in digitalna elektronika : učbenik za višje razrede slovenskih poklicnih in tehniških zavodov v Italiji, elektronska smer. Trst: Deželni šolski urad, 1991. 141 str., ilustr.

161. MUCCI, Carlo. Industrijska elektronika : učbenik za višje razrede slovenskih poklicnih in tehniških zavodov v Italiji, elektronska smer. Trst: Deželni šolski urad, 1991. 200 str., ilustr.

162. MUCCI, Carlo. Osnove radioelektronike in televizije : učbenik za II. in III. razred RTV. : Državni poklicni zavod za industrijo in obrt, 1981. 276 str., ilustr.

163. MIKELN, Jurij (ur.). Praktična uporaba mikrokontrolerjev : primeri vezij, programatorjev in razvojnih okolij za mikrokontrolerje : ponatis izbranih člankov iz revije Svet elektronike. Ljubljana: AX elektronika, 2000. 447 str., ilustr. ISBN 961-90703-2-1.

164. SCHMIDT, Ulrich. Professionelle Videotechnik : analoge und digitale Grundlagen, Signalformeln, Videoaufnahmen, Wiedergabe, Speicherung, Signalverarbeitung und Studiotechnik. 2., aktual.und erw. Aufl. Berlin : Springer, 2000. XXIV, 614 str., ilustr. ISBN 3-540-66854-3.

165. CIMERMAN, Franc (ur.). 3. strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož, 16.-17. marec 2000. Sočasna proizvodnja električne energije in toplote : zbornik prispevkov. : SDDE, 2000. 163 str., ilustr. ISBN 961-90820-0-1.

166. ŠTULAR, Mitja, UMEK, Anton, LEONARDIS, Savo. Tehnologija dostopovnih omrežij v informacijsko povezani družbi. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2000. 108 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6187-20-1.

167. THOMPSON, Robert D.. Digital electronics : a simplified approach. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2001. XI, 928 str., graf. prikazi. ISBN 0-13-505694-2.


622 RUDARSKA TEHNIKA.


168. LYONS, William C., GUO, Bayum, SEIDEL, Frank A.. Air and gas drilling manual : engineering applications for water wells, monitoring wells, mining boreholes, geotechnical boreholes, and oil and gas recovery wells, (Professional engineering). 2nd ed. New York : McGraw-Hill, cop. 2001. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. ISBN 0-07-039312-5.


624/625 GRADBENIŠTVO.


169. SCHMAUsER, Gerhard, NOLKE, Heinz, HERZ, Ernst. Stahlwasserbauten : Kommentar zu DIN 19704. Berlin: Ernst & Sohn, cop. 2000. X, 348 str., graf. prikazi. ISBN 3-433-01321-7.

170. Zbornik referatov. Ljubljana: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2000. III, 79 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90496-9-1.

171. WATKINS, Reynold King, ANDERSON, Loren Runar. Structural mechanics of buried pipes. Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. 444 str., ilustr. ISBN 0-8493-2395-9.


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


172. MCFARLAND, Michael J.. Biosolids engineering, (McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering). New York : McGraw-Hill, cop. 2001. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 0-07-047178-9.


629 TEHNIKA VOZIL.


173. BIEZAD, Daniel J.. Integrated navigation and guidance systems, (AIAA education series). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1999. XVII, 235 str., ilustr. ISBN 1-56347-291-0.

174. BRAUNLING, J.G.Willy. Flugzeugtriebwerke : Grundlagen, Aero-Thermodynamik, Kreisprozesse, thermische Turbomaschinen, Komponenten- und Auslegungsberechnungen, (VDI-Buch). Berlin : Springer, 2001. XXV, 785 str., ilustr. ISBN 3-540-67585-X.

175. Dynamik von Fahrzeug und Fahrweg : Tagung Kassel, 5. und. 6. Oktober 2000, (VDI Berichte, 1568). Dusseldorf: VDI, 2000. 386 str., graf. prikazi. ISBN 3-18-091568-4.

176. GARRETT, T. K., NEWTON, K., STEEDS, W.. The motor vehicle, (Automobile engineering). 13th ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001. X, 1214 str., ilustr. ISBN 0-7506-4449-4.

177. ISAKOWITZ, Steven J. (ur.), HOPKINS, Joseph P. (ur.), HOPKINS, Joshua B. (ur.). International reference guide to space launch systems. 3rd ed. Reston, Va.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, cop. 1999. XIX, 549 str., ilustr., zvd., načrti. ISBN 1-56347-353-4.

178. Bequem - sicher - schnell, (VDI Berichte, 1583). Dusseldorf: VDI, 1999. 146 str., ilustr. ISBN 3-18-091583-8.

179. FAJDIGA, Matija (ur.), JUREJEVČIČ, Tomaž (ur.), TRENC, Ferdinand (ur.). 4. konferenca Inovativna avtomobilska tehnologija = 4th Conference Innovative Automotive Technology, Nova Gorica, Slovenia, 8.-9. April 1999. Zbornik referatov. Ljubljana: ZSITS, SVM: Fakulteta za strojništvo, LAVEK, cop. 1999. VII, 416 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 961-6238-17-5.

180. MAHAPATRA, Pravas. Aviation weather surveillance systems : advanced radar and surface sensors for flight safety and air traffic management, (IEE radar, sonar, navigation, and avionics series, 8). Herts: The Institution of Electrical Engineers; Reston: The American Institute of Aeronautics and Astronautics, cop. 1999. XXV, 453 str., ilustr., zvd. ISBN 0-85296-937-6.

181. ZOBORY, I. (ur.). Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : VSDIA '98 : held at the Faculty of Transportation Engineering Technical University of Budapest, Hungary, Budapest, 9-11 November 1998. Budapest: Technical University, 1998. 564 str., ilustr. ISBN 963-420-635-2.

182. PODOBNIK, Ivan. Zavore na dizel lokomotivah : učno gradivo. Ljubljana: Železniško gospodarstvo, Služba za izobraževanje, 1991. 126 str., <8> zganj. f. pril., ilustr.

183. Sensors and actuators 2000, (SP, 1528). Warrendale: Society of Automotive Engineers, 2000. 48 str., ilustr. ISBN 0-7680-0578-7.

184. THOM, Trevor. Avionics & flight management systems for the air transport pilot : a Trevor Thom manual. Reprinted. Melbourne: Aviation Theory Centre, 1999. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 1-875537-43-0.

185. TURNER, Thomas P.. Instrument flying handbook. New York : McGraw-Hill, cop. 2001. XIX, 715 str., ilustr. ISBN 0-0713-6198-7.

186. QM in der Automobilindustrie : (Band 1-9). QMC Report. Branchennews. Verlagsprogramm. Termine, Arbeitskreise. Frankfurt am Main: Verband der Automobilindustrie, 1998. 1 CD-ROM. Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; vsaj 8 MB RAM-a; Windows 3.x ali višji; CD-ROM pogon.

187. YUN, Liang, BLIAULT, Alan. Theory and design of air cushion craft. London: Arnold; New York; Toronto: J. Wiley & Sons, 2000. XII, 632 str., ilustr. ISBN 0-470-23621-3. ISBN 0-340-67650-7.


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


188. BUXMANN, Peter, KONIG, Wolfgang. Inter-organizational cooperation with SAP systems : perspectives on logistics and service management, (SAP Excellence). Berlin : Springer, 2000. XI, 186 str., ilustr. ISBN 3-540-66983-3.

189. SCRIVENER, Stephen A. R. (ur.). Collaborative design : proceedings of CoDesigning 2000. London: Springer, 2000. XVII, 542 str., ilustr. ISBN 1-85233-341-3.

190. DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože. Elektronsko poslovanje in tehnični informacijski sistemi : PDMS - products data management systems, (Konstruiranje: raziskave, razvoj in uporaba, 2). 1. tisk. Ljubljana: LECAD, Fakulteta za strojništvo, 2000. 1 zv. (loč. pag.), <7> f. zganj. pril., ilustr., tabele. ISBN 961-6238-43-4.

191. REBERNIK, Miroslav (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.). STIQE '98 : proceedings of the 4th International Conference on Linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment, Maribor, Slovenia, December 6-9, 1998. Maribor: Institute for Entrepreneurship at Faculty of Business Economics, 1998. 251 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-80085-88-X.

192. Supply Chain Management und e-Industrial Businesss : Erfolgsfaktoren effizienter Produktionslogistik, (VDI Berichte, 1576). Dusseldorf: VDI, 2000. 110 str., graf. prikazi. ISBN 3-18-091576-5.

193. MIHELČIČ, Miran. Ekonomika poslovanja za inženirje. 6. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2000. IX, 336 str., graf. prikazi. ISBN 961-6209-21-3.

194. Professional Congress The Future of Work : world engineers' convention, 19-21 June 2000, (VDI Berichte, 1524). Dusseldorf: VDI, 2000. 123 str., graf. prikazi. ISBN 3-18-091524-2.

195. ROBNIK, Vojko, HABIČ, Alojz. Prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu : priročnik za voznike motornih vozil in druge osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, (Delo + varnost, 118). Ljubljana: Zavod za varstvo pri delu, 2000. 119 str., ilustr. ISBN 961-90350-5-4.


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


196. ŽLENDER, Božidar (ur.), GAŠPERLIN, Lea (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.), HOČEVAR, Polona (ur.), SLEMENIK, Barbara (ur.). Reologija živil = Rheology of food. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1999. 317 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6333-00-3.

197. ŽLENDER, Božidar (ur.), GAŠPERLIN, Lea (ur.). Antioksidanti v živilstvu = Antioxidants in food science and technology. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2000. 285 str., ilustr. ISBN 961-6333-09-7.

198. BROCK, Thomas, GROTEKLAES, Michael, MISCHKE, Peter, ZORLL, Ulrich (ur.). Lehrbuch der Lacktechnologie, (Coatings Compendien). Hannover: Vincentz, 1998. 429 str., ilustr. ISBN 387-870-547-6.

199. EKLUND, Peter C. (ur.). Fullerene polymers and fullerene polymer composites, (Springer series in materials science, 38). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2000. XV, 394 str., ilustr. ISBN 3-540-64894-1.

200. MANG, Theo (ur.). Lubricants and lubrications. Weinheim : J. Wiley & Sons, cop. 2001. XXXIX, 759 str., ilustr. ISBN 3-527-29536-4.

201. OZIM, Vojko. Osnovne operacije v kemijski industriji. Trst: Deželni šolski urad, 1981. 251 str., ilustr.


669 METALURGIJA.


202. ISAKOV, Edmund. Mechanical properties of work materials. Cincinnati: Hanser Gardner, cop. 2000. 225 str., ilustr., tabele. ISBN 1-56990-294-1.


67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


203. HERRLICH, Norbert. Kunststoffpraxis, Konstruktion, (WEKA Praxis Handbuch plus). . Augsburg: WEKA, 1999-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 3-8111-5935-6. ISBN 3-8111-5900-3.

204. VERK, Emil. Proizvajalec pohištva in zadovoljen kupec. 1. natis. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2000. 216 str., ilustr. ISBN 961-6295-12-8.


681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


205. STOJIĆ, Milić R.. Sistemi automatskog upravljanja. 9. izmenjeno izd. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta, 1999. XVI, 662 str., ilustr. ISBN 86-7395-078-3.


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


206. BERKENBUSCH, Stefan. Moderne Schornsteintechnik : Energieeinsparung und sichere Abgasfuhrung, (Die Bibliothek der Technik, Bd. 109). Landsberg/Lech: Moderne Industrie, 1995. 70 str., ilustr. ISBN 3-478-93125-8.

207. BOHM, Gerd. Die wirtschafltiche Gaszentralheizung : Voraussetzungen und Nutzen der Brennwerttechnik im Ein- und Zweifamilienhaus, (Die Bibliothek der Technik, Bd. 100). Landsberg/Lech: Moderne Industrie, 1994. 70 str., ilustr. ISBN 3-478-93122-3.

208. BOHM, Gerd. Die zeitgemase Zentralheizung : Behaglichkeit, Systemtechnik, Umweltaspekte im Ein- und Zweifamilienhaus, (Die Bibliothek der Technik, Bd. 85). 2. Aufl. Landsberg/Lech: Moderne Industrie, 1996. 70 str., ilustr. ISBN 3-478-93113-4.

209. SCHAFER, Norbert. Fernwarmeversorgung : Hausanlagentechnik in Theorie und Praxis. Berlin : Springer, 2000. XIX, 333 str., ilustr. ISBN 3-540-67755-0.


7 UMETNOST.


210. COLPITT, Frances. Minimal art : the critical perspective, (Studies in the fine arts, Criticism, no. 34). Ann Arbor; London: UMI Research Press, 1989, cop. 1990. XII, 270 str., ilustr. ISBN 0-8357-2010-1.

211. CULLEN, Cheryl Dangel. The best of annual report design. Gloucester: Rockport, cop. 1999. 191 str., ilustr. ISBN 1-56496-633-X.

212. KHANNA, Balraj, KURTHA, Aziz. Art of modern India. London: Thames and Hudson, cop. 1998. 144 str., barvne ilustr. ISBN 0-500-28046-0. ISBN 0-500-23755-7.

213. ROTH, Martin (ur.). Der Themenpark der EXPO2000 : die Entdeckung einer neuen Welt. Bd. 2, Basic needs, Mensch, Erhnahrung, Zukunft Gesundheit, Energie, Umwelt: Landschaft, Klima. Wien; New York: Springer, 2000. VII, 257 str., ilustr. ISBN 3-211-83435-4.


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


214. WILLIAMS, Katie (ur.). Achieving sustainable urban form. London; New York: E. & F. N. Spon, 2000. XII, 388 str., ilustr. ISBN 0-419-24450-6.

215. Vipavski križ, (Arhitekturni zvezek, 3). Ajdovščina: Občina, <2000?>. 44 str., ilustr.

216. CHENG, Liyao. Ancient Chinese architecture, Private gardens. Wien; New York: Springer, cop. 1999. 187 str., barne ilustr. ISBN 3-211-83007-3. ISBN 3-211-83030-8.

217. DOMOSH, Mona. Invented cities : the creation of landscape in nineteenth-century New York & Boston. New Haven; London: Yale University Press, 1995, cop. 1996. X, 185 str., ilustr. ISBN 0-300-06237-0.

218. LIYAO, Cheng. Ancient Chinese architecture, Imperial gardens. Wien; New York: Springer, cop. 1998. 193 str., barvne ilustr. ISBN 3-211-82992-X. ISBN 3-211-83030-8.

219. MARUŠIČ, Ivan. Značilni krajinski vzorci Slovenije : po projektu Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovenije = Characteristic landscape patterns of Slovenia : according to the Project of regional distribution of landscape types in Slovenia, (Prostor, Krajina, Krajinska tipologija). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1995 1996. <26> str., barvne fotogr. ISBN 961-90033-5-7.

220. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margita, ZAKOTNIK, Igor. Krajine alpske regije, (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 1). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 91 str., ilustr., zvd. ISBN 961-90555-5-1.

221. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margita, HLADNIK, Jelena. Krajine predalpske regije, (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 2). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 136 str., ilustr., zvd. ISBN 961-90555-6-X.

222. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margita, PODBOJ, Marsela. Krajine primorske regije, (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 5). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 100 str., ilustr., zvd. ISBN 961-90555-9-4.

223. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margita, DEŠNIK, Stanka. Krajine subpanonske regije, (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 3). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 96 str., ilustr., zvd. ISBN 961-90555-7-8.

224. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margita, HUDOKLIN, Jelka. Kraške krajine notranje Slovenije, (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 4). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 136 str., ilustr., zvd. ISBN 961-90555-8-6.

225. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margita, BARTOL, Blanka. Metodološke osnove : , (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 120 str., ilustr., zvd. ISBN 961-6276-00-X.

226. JUVANEC, Borut (ur.). Sebeščan 2000 : zbornik. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2000. 47 str., ilustr. ISBN 961-6160-23-0.

227. FISTER, Peter (ur.). Zbornik. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, Gradbeni center Slovenije, 1999. 206 str., ilustr. ISBN 961-90618-0-2.

228. NOVAK, Jože (ur.), JANČIČ, Margarita (ur.). Regional physical planning - practice and challenges : proceedings of the international conference on the occasion of the 30th anniversary of nationally organised physical planning in Slovenia (1968-1998). Ljubljana: Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 198 str. ISBN 961-6276-10-7.

229. RU, Jinghua, PENG, Hualiang. Ancient Chinese architecture, Palace architecture. Wien; New York: Springer, cop. 1998. 193 str., barvne ilustr. ISBN 3-211-82990-3. ISBN 3-211-83030-8.

230. SOUTHWORTH, Michael, BEN-JOSEPH, Eran. Streets and the shaping of towns and cities. New York : McGraw-Hill, cop. 1997. VII, 184 str., ilustr. ISBN 0-07-059808-8.

231. ŠAREC, Aleš (ur.). Carigrajska deklaracija o mestih in drugih naseljih. : Ministrstvo za okolje in prostor, 1996. 9 str.

232. MEJAČ, Živana (ur.). Tipološka klasifikacija krajine : mednarodni posvet, : = Typological landscape classification : international conference, : , (Prostor, Krajina, Krajinska tipologija). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1996. , 135 str., ilustr. ISBN 961-90033-6-5.

233. WANG, Boyang. Ancient Chinese architecture, Imperial mausoleums and tombs. Wien; New York: Springer, cop. 1998. 188 str., barvne ilustr. ISBN 3-211-82991-1. ISBN 3-211-83030-8.

234. WANG, Qijun. Ancient Chinese architecture, Vernacular dwellings. Wien; New York: Springer, cop. 2000. 183 str., barvne ilustr. ISBN 3-211-83009-1. ISBN 3-211-83030-8.

235. WEI, Ran. Ancient Chinese architecture, Buddhist buildings. Wien; New York: Springer, cop. 2000. 193 str., barvne ilustr. ISBN 3-211-83009-X. ISBN 3-211-83030-8.


72 ARHITEKTURA.


236. LOVEI, Pal, WIEBENSON, Dora (ur.), SISA, Jozsef (ur.). The architecture of historic Hungary. Cambridge ; London: The MIT press, 1998. XXVII, 328 str., ilustr. ISBN 0-262-23192-1.

237. BYARD, Paul Spencer. The architecture of additions : design and regulation. 1st ed. New York; London: W. W. Norton, 1998. 191 str., ilustr. ISBN 03-937-3021-2.

238. DAVIS, Howard. The culture of building. New York; Oxford: Oxford University Press, 1999. X, 385 str., ilustr. ISBN 0-19-511294-6.

239. HERZOG, Thomas. Design Center Linz. Ostfildern: Hatje, cop. 1994. 132 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 3-7757-0524-4.

240. DOUBILET, Susan, BOLES, Daralice. European house now : contemporary architectural directions. New York: Universe, 1999. 240 str., barvne ilustr. ISBN 0-500-28175-0. ISBN 0-7893-0359-0.

241. DUDEK, Mark. Architecture of schools : the new learning environments. Oxford : Architectural Press, 2000. XVI, 238 str., ilustr. ISBN 0-7506-3585-1.

242. Evidenca in valorizacija slovenske moderne arhiture med leti 1945-70 : aplikativna raziskava. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2000. 56 str., ilustr.

243. HUMAR, Gorazd, KLADNIK, Bogdan. Slovenski mostovi = Bridges of Slovenia. <Del 1. = Pt. 1, Ljubljana, Primorska, Notranjska>. Šempeter pri Gorici: Pontis; Ljubljana: Zaklad, 2000. 112 str., fotogr. ISBN 961-6266-08-X.

244. IZENOUR, George C.. Theater design. 2nd ed. New Haven; London: Yale University Press, cop. 1997. XXXV, 639 str., ilustr. ISBN 0-300-06775-5.

245. KURTO, Nedžad. Arhitektura Bosne i Hercegovine : razvoj bosanskoga stila, (Biblioteka Kulturno nasljeđe BiH). Sarajevo: Sarajevo: Međunarodni centar za mir, 1998. 397 str., ilustr. ISBN 9958-21-069-X. ISBN 9958-48-010-7.

246. LUIG, Klaus Th., LENZE, Veronika. Kostengunstige Einfamilienhauser : individuell bauen unter DM 2500,-/m2, (Bauart). Munchen: Callwey, 1998. 200 str., barvne ilustr. ISBN 3-7667-1322-1.

247. MELHUISH, Clare. Modern house 2. London: Phaidon, cop. 2000. 240 str., ilustr. ISBN 0-7148-3987-6.

248. NORBERG-SCHULZ, Christian, POSTIGLIONE, Gennaro. Sverre Fehn : works, projects, writings : 1949-1996. New York: The Monacelli Press, 1997. 275 str., ilustr. ISBN 1-885254-64-4.

249. Polybius and pseudo-Hyginus : the fortification of the Roman camp. Chicago: Ares, <1994?>. VI, 120 str., ilustr. ISBN 0-89005-518-1.

250. PORTER, Tom, NEALE, John. Architectural supermodels : physical design simulation. Oxford : Architectural Press, 2000. VI, 186 str., ilustr. ISBN 0-7506-4928-3.

251. QUARTERMAINE, Peter. Port architecture : constructing the littoral. Chichester: Academy Editions, 1999. 128 str., ilustr. ISBN 0-471-98470-1.

252. RAMSEY, Charles George, SLEEPER, Harold, HOKE, John Ray (ur.). Ramsey/Sleeper architectural graphic standards. 10th ed. New York : Wiley, 2000. 1088 str., ilustr. ISBN 0-471-34816-3.

253. JUVANEC, Borut (ur.). Raziskovalno delo : zbornik raziskovalnih nalog 1999 = Research work : proceedings of researches 1999. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2000. 45 str., ilustr. ISBN 961-6160-16-8.

254. STOELTIE, Barbara, STOELTIE, Rene, TASCHEN, Angelika (ur.). Les maisons romantiques de France = Country houses of France = Landhauser in Frankreich. Koln : Taschen, <1999>. 188 str., barvne fotogr. ISBN 3-8228-7103-6. ISBN 3-8228-7075-7. ISBN 3-8228-7138-9.

255. SCHWARZ, Karl (ur.). 1799-1999 : von der Bauakademie zur Technischen Universitat, Geschichte und Zukunft : eine Ausstellung der Technischen Universitat Berlin aus Anlas des 200. Grundungstages der Bauakademie und des Jubilaums 100 Jahre Promotionsrecht der Technischen Hochschule : Aufsatzte. Berlin: Ernst & Sohn, cop. 2000. 601 str., ilustr. ISBN 3-433-01735-2.

256. 36 propositions for a home = 36 modeles pour une maison. Paris: Peripheriques; Basel; Boston; Berlin: Birkhauser, 1998. XXXI, 223 str., ilustr. ISBN 3-7643-5921-8. ISBN 0-8176-5921-8.

257. WELSH, John. Modern house. Reprinted. London: Phaidon, 1999. 240 str., ilustr. ISBN 07-1483-837-3.

258. ZUPANČIČ, Bogo. (Stanovanjska) arhitektura v tržnih pogojih : denar, tržni pogoji in menedžment v arhitekturi : doktorska disertacija. Ljubljana: , 2000. 223 f., ilustr.


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


259. STUCHIN, Marcia, ABRAMSON, Susan. Showhouses : signature designer styles. New York: PBC International, 1998. 183 str., ilustr. ISBN 0-86636-594-X.


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


260. TIMINGS, Roger L., TWIGG, Peter. The pocket illustrated dictionary of engineering terms. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001. 342 str., ilustr. ISBN 0-7506-5071-0.

261. Veliki slikovni slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 48A, 640 str., ilustr. ISBN 86-11-15191-7.


9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


262. CVIRN, Janez, VIDIC, Marko (ur.), BRENK, Lan (ur.), ALIČ, Snežna (ur.). Ilustrirana zgodovina Slovencev, (Knjižnica Enciklopedije Slovenije). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 526 str., ilustr. ISBN 86-11-15664-1.

263. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margita. Methodological bases, (Regional distribution of landscape types in Slovenia). Ljubljana: Ministry of Environment and Physical Planning, National Office for Physical Planning, 1998. 117 str., ilustr. ISBN 961-6276-05-0.


NASLOVNO KAZALO

 • (Stanovanjska) arhitektura v tržnih pogojih 258

 • 36 modeles pour une maison 256

 • Abstract state machines 35
 • Achieving sustainable urban form 214
 • Active networks 36
 • ADSL 148
 • Advanced Palm programming 57
 • Advanced palm programming 57
 • Advances in cryptology - ASIACRYPT 2000 52
 • Agent mediated electronic commerce II 37
 • Air and gas drilling manual 168
 • Analog integrated circuit applications 153
 • Analytical fluid dynamics 70
 • Ancient Chinese architecture. Buddhist buildings 235
 • Ancient Chinese architecture. Imperial gardens 218
 • Ancient Chinese architecture. Imperial mausoleums and tombs 233
 • Ancient Chinese architecture. Palace architecture 229
 • Ancient Chinese architecture. Private gardens 216
 • Ancient Chinese architecture. Vernacular dwellings 234
 • Antioksidanti v živilstvu 197
 • Antioxidants in food science and technology 197
 • Applied physics 84
 • Applied statistics for engineers and scientists 25
 • Architectural supermodels 250
 • The architecture of additions 237
 • The architecture of historic Hungary 236
 • Architecture of schools 241
 • Arhitektura Bosne i Hercegovine 245
 • Art of modern India 212
 • Articulated motion and deformable objects 38
 • Ausgleichsvorgange in Elektroenergiesystemen 158
 • Aviation weather surveillance systems 180
 • Avionics & flight management systems for the air transport pilot 184

 • Bequem - sicher - schnell 178
 • The best of annual report design 211
 • Bibliografije z izvlečki za diplomske naloge, magistrska dela in doktorske disertacije od maja 1997 do junija 1999 196
 • Bibliografiji Oddelka za živilstvo za leti 1997 in 1998 196
 • Bildverarbeitung im industriellen Einsatz 143
 • Biologie der Pflanzen 114
 • Biology 107
 • Biomedical chemistry 90
 • Biosolids engineering 172
 • Branchennews 186
 • Bridges of Slovenia 243
 • Build your own robot! 2

 • CADdy-Grundkurs 64
 • Calculus with analytic geometry 19
 • Cambridge guide to minerals, rocks and fosils 101
 • Carigrajska deklaracija o mestih in drugih naseljih 231
 • The cell 108
 • Characteristic landscape patterns of Slovenia 219
 • Chemistry for changing times 95
 • Collaborative design 189
 • Compression ignition combustion processes 128
 • Conference proceedings 130
 • Contemporary college physics 77
 • Corrosion 122
 • Country houses of France 254
 • CRC materials science and engineering handbook 125
 • The culture of building 238

 • Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 126
 • Databases in networked information systems 42
 • Design Center Linz 239
 • The dictionary of cell and molecular biology 109
 • Digest of papers 54
 • Digital electronics 167
 • Dynamik von Fahrzeug und Fahrweg 175

 • Ecotourism 13
 • Ekonomika poslovanja za inženirje 193
 • Electrochemistry of glasses and glass melts 93
 • Electromagnetic fields and waves 157
 • Electronic devices and circuits 145
 • Elektronsko poslovanje in tehnični informacijski sistemi 190
 • Elektronsko poslovanje na internetu 44
 • Elektrotehnika in digitalna elektronika 160
 • Elementary algebra for college students 14
 • Energy efficiency improvements in electronic motors and drives 147
 • Engineering mathematics testing & assessment pack 28
 • European house now 240
 • Evidenca in valorizacija slovenske moderne arhiture med leti 1945-70 242
 • Experimentelle und rechnerische Modalanalyse sowie Identifikation dynamischer Systeme 141

 • Fernwarmeversorgung 209
 • Fizika 88
 • Fizika in svet fizike. 1 80
 • Fizika in svet fizike. 2 81
 • Flow visualization 72
 • Flugzeugtriebwerke 174
 • Food information on the Internet 45
 • Fracture and fatigue control in structures 121
 • Fracture mechanics 124
 • Fracture of polymers, composites and adhesives 123
 • Fullerene polymers and fullerene polymer composites 199
 • Fundamentals of modeling and analyzing engineering systems 116
 • Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise 5

 • General chemistry 100
 • Global networked organizations 39
 • Graph-theoretic concepts in computer science 47
 • Great ideas in physics 79

 • Handbook of advanced plasma processing techniques 74
 • Handbook of bioseparations 94
 • Handbook of mathematical formulas and integrals 24
 • Handbuch der praktischen und technischen Informatik 48
 • High power lasers in production engineering 136
 • High technology Finland 1999 117
 • High technology in Finland 1997 118
 • Hohere technische Mechanik 86
 • How to use Excel in analytical chemistry and in general scientific data analysis 91

 • IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim 6
 • Ilustrirana zgodovina Slovencev 262
 • Image processing and machine vision 143
 • Industrijska elektronika 161
 • Instrument flying handbook 185
 • Integrated navigation and guidance systems 173
 • Inter-organizational cooperation with SAP systems 188
 • Interactive student tutorial 77
 • Interactive study partner 107
 • Intermediate algebra for college students 15
 • International reference guide to space launch systems 177
 • Introduction to differential equations and dynamical systems 34
 • Introduction to MATLAB 6 for engineers 29
 • Introduction to the physics of the Earth's interior 103
 • Invented cities 217
 • Izpitna vprašanja iz fizike 76

 • Java 2 micro edition 46
 • JavaScript 1.5 by example 56
 • Job scheduling strategies for parallel processing 55

 • Kazalo šestdesetih letnikov Proteusa 3
 • Klasifikacija knjižničnega gradiva 7
 • Koordinacija izolacije v visokonapetostnih napravah 149
 • Kostengunstige Einfamilienhauser 246
 • Krajine alpske regije 220
 • Krajine predalpske regije 221
 • Krajine primorske regije 222
 • Krajine subpanonske regije 223
 • Kraške krajine notranje Slovenije 224
 • Krautov strojniški priročnik 119
 • Kunststoffpraxis. Konstruktion 203

 • Lab manual for BiologyLabs onl-line 107
 • Landhauser in Frankreich 254
 • Lehrbuch der Lacktechnologie 198
 • Les maisons romantiques de France 254
 • Linear algebra and linear operators in engineering with applications in Mathematica 18
 • Liquid crystals 96
 • Lubricants and lubrications 200

 • Machen elektromagnetische Felder krank? 115
 • Machine learning 51
 • The master handbook of acoustics 71
 • Mathematical modeling in continuum mechanics 87
 • Mathematics as a science of patterns 30
 • Mathematics unlimited - 2001 and beyond 27
 • McCance and Widdowson's the composition of foods 98
 • Mechanical properties of work materials 202
 • Medical image computing and computer-assisted intervention, MICCAI 2000 59
 • Metal cutting 140
 • Methodological bases 263
 • Metodološke osnove 225
 • Minimal art 210
 • Modern engineering mathematics 28
 • Modern house 257
 • Modern house 2 247
 • Modern matrix algebra 23
 • Moderne Schornsteintechnik 206
 • Molecular biology and biotechnology 110
 • The motor vehicle 176
 • Motorji z notranjim zgorevanjem - procesi 133

 • Navodila za laboratorijske vaje iz biokemije 105
 • Number 20

 • O knjigah in knjižničarstvu 4
 • OpenGL programming guide 61
 • Opis naključnih pojavov 21
 • Optimal reliability design 120
 • Osnove meritev 142
 • Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike 104
 • Osnove radioelektronike in televizije 162
 • Osnove robotike 1
 • Osnovne operacije v kemijski industriji 201
 • Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology 111

 • Physical chemistry 99
 • The pocket illustrated dictionary of engineering terms 260
 • Polybius and pseudo-Hyginus 249
 • Port architecture 251
 • Practical optimization methods 16
 • Praktična uporaba mikrokontrolerjev 163
 • Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja 8
 • Predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora 10
 • Predstavitev informacije na spletu 12
 • Prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu 195
 • Principles and techniques of practical biochemistry 112
 • Principles of medicinal chemistry 113
 • Principles of metal manufacturing processes 127
 • Principles of optics 69
 • Principles of optimal design 62
 • Priručnik za ventilaciju i klimatizaciju 132
 • Pro/engineer surface modeling practical applications 40
 • Proceedings 50
 • Proceedings of the 11th International Conference on Power System Automation and Control - PSAC '99, Bled, Slovenia, October 6th - 8th, 1999 151
 • Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies 181
 • Proceedings of the first Merged International Processing Symposium & Symposium on Parallel and Distributed Proceesing 53
 • Proceedings of the ICML-99 Workshop on Machine Learning in Computer Vision, Bled, 30 June 1999 67
 • Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE '99, Bled - Slovenija, July 12 - 16, 1999 150
 • Professional Congress The Future of Work 194
 • Professionelle Videotechnik 164
 • Proizvajalec pohištva in zadovoljen kupec 204
 • Projektiranje tiskanih pločica skupom programskih alata ACCEL EDA 144

 • QMC Report 186
 • QM in der Automobilindustrie 186
 • Quantum chemistry 97
 • Quantum field theory 83

 • Ramsey/Sleeper architectural graphic standards 252
 • Raziskovalno delo 253
 • Regelung elektrischer Antriebe 156
 • Regional physical planning - practice and challenges 228
 • Reologija živil 196
 • Research work 253
 • Rešene naloge iz predmeta Osnove nelinearne mehanike trdnih teles na podiplomskem študiju konstrukcijske smeri 85
 • Rheology of food 196
 • Robotics 2000 152
 • Robotik 2000 134

 • Schaum's outline of theory and problems of linear algebra 26
 • Schaum's outline of theory and problems of Mathematica 43
 • Sears and Zemansky's University physics 89
 • Sebeščan 2000 226
 • Semiconductor devices explained 159
 • SEMPER - secure electronic marketplace for Europe 9
 • Sensors and actuators 2000 183
 • Services management in intelligent networks 49
 • Showhouses 259
 • SI combustion 137
 • 1799-1999 255
 • Sistemi automatskog upravljanja 205
 • Slovenski mostovi. <Del 1. = Pt. 1, Ljubljana, Primorska, Notranjska> 243
 • Sočasna proizvodnja električne energije in toplote 165
 • Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju 11
 • SOFSEM 2000 41
 • Stahlwasserbauten 169
 • Statistical learning theory 33
 • STIQE '98 191
 • 100 računalniških zvijač 58
 • Streets and the shaping of towns and cities 230
 • Structural mechanics of buried pipes 171
 • Structures in space 68
 • Supply Chain Management und e-Industrial Businesss 192
 • Sverre Fehn 248
 • Sweet reason 32

 • Table of integrals, series, and products 22
 • Tehnologija dostopovnih omrežij v informacijsko povezani družbi 166
 • Tehnologija odrezovanja kovin 131
 • 10th International Cold Forging Congress 2000 129
 • Termine, Arbeitskreise 186
 • Theater design 244
 • Der Themenpark der EXPO2000. Bd. 2, Basic needs, Mensch, Erhnahrung, Zukunft Gesundheit, Energie, Umwelt: Landschaft, Klima 213
 • Theory and design of air cushion craft 187
 • Thermische Turbomaschinen. Bd. 1, Thermodynamisch-stromungstechnische Berechungen 138
 • Thermische Turbomaschinen. Bd. 2, Geanderte Betriebsbedingungen, Regelungen, mechanische Probleme, Temperaturprobleme 139
 • Thermodynamics and chemistry 92
 • Thermodynamics of fluids under flow 78
 • Thinking about physics 82
 • 36 propositions for a home 256
 • Tipološka klasifikacija krajine 232
 • Typological landscape classification 232

 • Understanding basic statistics 17
 • Uporabniška programska oprema 65

 • Vaje iz fizike I 73
 • Vaje iz fizike II 75
 • Veliki slikovni slovar 261
 • Verlagsprogramm 186
 • Vipavski križ 215
 • Vsa slovenska jezera 102

 • The way of analysis 31
 • Web usage analysis and user profiling 66
 • Die wirtschafltiche Gaszentralheizung 207
 • The world of the cell 106

 • Zahnradtechnik. Stirnrad-Evolventenverzahnungen 135
 • Zakon o kemikalijah 195
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga 195
 • Zakon o varnosti cestnega prometa 195
 • Zavore na dizel lokomotivah 182
 • Zbornik 154 , 155 , 227
 • Zbornik posvetovanja 63
 • Zbornik referatov 146 , 170 , 179
 • Die zeitgemase Zentralheizung 208
 • Značilni krajinski vzorci Slovenije 219

 • Žepni vodnik po Excelu 2000 60


IMENSKO KAZALO

 • Abrams, Bernard 68
 • Abramson, Susan (avtor) 259
 • Adcock, Edward P. (urednik) 6
 • Ahlin, France (1905-1977,avtor) 76
 • Ahuja, Satinder (1933-,urednik) 94
 • Ajdovščina (Slovenija) (mestna občina) 215
 • Alexander, William (avtor) 125
 • Alič, Snežna (urednik) 262
 • Ambler, Anthony (urednik) 49
 • AMETS. AG glej Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije. Skupina za vozila in motorje
 • Anderson, Loren Runar (1941,avtor) 171
 • Andrews, Kaliopa Dimitrovska- glej Dimitrovska-Andrews, Kaliopa
 • Angel, Allen R. 14 , 15
 • Arhitekturna delavnica Vipavski križ glej Arhitekturno krajinska delavnica (1999 ; Vipavski križ)
 • Arhitekturno krajinska delavnica (1999 ; Vipavski križ) 215

 • Bach, Hans (urednik) 93
 • Bajd, Tadej 1
 • Balič, Jože (urednik) 130
 • Barsom, John M. (1938-) 121
 • Bartol, Blanka (avtor,fotograf) 225
 • Bartol, Blanka (fotograf) 263
 • Bavec, Aljoša 105
 • Becker, Wayne M. 106
 • Beddoes, J. 127
 • Ben-Joseph, Eran (avtor) 230
 • Berčič, Branko 4
 • Bergant, Igor (prevajalec) 261
 • Bergelj, Franc 142
 • Berkenbusch, Stefan 206
 • Bertoldi, Paolo (urednik) 147
 • Bhalla, Subhash (1956-,urednik) 42
 • Bhatti, M. Asghar 16
 • Bibby, M. J. (avtor) 127
 • Biezad, Daniel J. (1944-) 173
 • Biotehniška fakulteta. Inštitut za krajinsko arhitekturo (Ljubljana) 232
 • Biotehniška fakulteta. Oddelek za živilstvo (Ljubljana) 196
 • Bishop, A. C. 101
 • Bitenčevi živilski dnevi (19 ; 1999 ; Ljubljana) 196
 • Bitenčevi živilski dnevi (20 ; 2000 ; Portorož) 197
 • Blakeman, Karen (urednik) 45
 • Bled Electronic Commerce Conference (12 ; 1999 ; Bled) 39
 • Bliault, Alan (avtor) 187
 • Bodnyk, Bruce W. 40
 • Bohm, Gerd 207 , 208
 • Boles, Daralice (avtor) 240
 • Born, Max 69
 • Brandes, Ulrik (urednik) 47
 • Brase, Charles Henry 17
 • Brase, Corrinne Pellillo (avtor) 17
 • Bratina, Ivan (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 80 , 81
 • Bratko, Ivan (urednik) 51
 • Braunling, J.G.Willy 174
 • Breitenlohner, Peter (1940-,urednik) 83
 • Brekalo, Robert 144
 • Brenk, Lan (urednik,avtor dodatnega besedila) 262
 • Brezar, Vladimir (mentor) 258
 • Brock, Thomas (1950-) 198
 • Brown, Hugh (prevajalec) 243
 • Buderus Heiztechnik 207 , 208
 • Buxmann, Peter 188
 • Byard, Paul Spencer 237

 • Campbell, Neil A. 107
 • Casas-Vazquez, Jose (avtor) 78
 • Cedilnik, Vinko (avtor dodatnega besedila) 12
 • Cha, Philip D. 116
 • Cheng, Liyao 216
 • Childers, Richard (avtor) 77
 • Cimerman, Franc (urednik) 165
 • Colpitt, Frances 210
 • Conference and Exhibition Innovative Automotive Technology glej Konferenca in razstava Inovativna avtomobilska tehnologija (4 ; 1999 ; Nova Gorica)
 • Conference internationale des grands reseaux electriques. Comite national Slovene glej Mednarodna konferenca za velike elektroenergetske sisteme. Slovenski komite
 • Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics (27 ; 2000 ; Milovy) 41
 • Conference on Fracture of Polymers, Composites and Adhesives (2 ; 1999 ; Les Diablerets) glej ESIS TC4 Conference on Fracture of Polymers, Composites and Adhesives (2 ; 1999 ; Les Diablerets)
 • Cooper, Geoffrey M. 108
 • Corson, Dale R. (avtor) 157
 • Criado-Sancho, Manuel (avtor) 78
 • Cullen, Cheryl Dangel 211
 • Cvirn, Janez (avtor) 262

 • Dailey, Denton J. 145
 • Dal Co, Francesco (avtor dodatnega besedila) 248
 • Dangel Cullen, Cheryl glej Cullen, Cheryl Dangel
 • Davis, Howard 238
 • Davis, Howard Ted 18
 • Davis, Joseph R. (urednik) 122
 • Davis, Raymond E. (avtor) 100
 • De Levie, Robert 91
 • Delavnica Proces spreminjanja slovenske regulative in trendi na področju preskušanja telekomunikacijskih naprav (2000 ; Ljubljana) 146
 • Delp, Scott L. (urednik) 59
 • Dermastia, Alenka (avtor dodatnega besedila) 262
 • Dešnik, Stanka (avtor,fotograf) 223
 • DeVoe, Howard 92
 • Dimec, Zlata (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 5
 • Dimitrovska-Andrews, Kaliopa (drugo) 253
 • Dobovišek, Želimir (pisec recenzij) 133
 • Domosh, Mona 217
 • Don, Eugene 43
 • Doubilet, Susan 240
 • Down, Julian T... (avtor) 109
 • DRC glej Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije
 • Društvo za ceste (Maribor) 170
 • Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije 170
 • Dudek, Mark 241
 • Duhovnik, Jože (1948-) 190
 • Dyllong, Ulrich (avtor) 48
 • Dym, Clive L. (avtor) 116
 • Džeroski, Sašo (urednik) 51

 • Eichhorn, Susan E. (avtor) 114
 • Eklund, Peter C. (urednik) 199
 • Ellis, Robert (1938-) 19
 • Emanuel, George 70
 • Engquist, Bjorn (1945-,urednik) 27
 • ESIS TC4 Conference on Fracture of Polymers, Composites and Adhesives (2 ; 1999 ; Les Diablerets) 123
 • European Conference on Fracture (13 ; 2000 ; San Sebastian) 124
 • Everest, Frederick Alton (1909-) 71
 • Evert, Ray Franklin (avtor) 114

 • Faculty of Mechanical Engineering. Laboratory of Structure Evaluation (Ljubljana) glej Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za vrednotenje konstrukcij (Ljubljana)
 • Fajdiga, Matija (urednik,pisec recenzij) 179
 • Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za vrednotenje konstrukcij (Ljubljana) 179
 • Fehn, Sverre (umetnik) 248
 • Feitelson, Dror G. (urednik) 55
 • Fennell, David A. (1963-) 13
 • Firbas, Peter 102
 • Fister, Peter (urednik) 227
 • Food Technology Days dedicated to Prof. F. Bitenc (19 ; 1999 ; Ljubljana) glej Bitenčevi živilski dnevi (19 ; 1999 ; Ljubljana)
 • Food Technology Days dedicated to Prof. F. Bitenc (20 ; 2000 ; Portorož) glej Bitenčevi živilski dnevi (20 ; 2000 ; Portorož)
 • Foye, William O. (urednik) 113
 • Freedman, Roger A. (avtor) 89
 • FTCS-28 glej International Symposium on Fault-Tolerant Computing (28 ; 1998 ; Munchen)
 • Fuentes, M. (urednik) 124
 • Fuhrer, Detlef 148

 • Garrett, T. K. 176
 • Gašperlin, Lea (urednik) 196 , 197
 • Gazale, Midhat 20
 • Gerlič, Ivan 11
 • Giguere, Eric (1967-) 46
 • Gogala, Matija (urednik) 3
 • Golob, Nataša (korektor rokopisa) 6
 • Grabec, Igor 21
 • Gradišek, Janez (avtor) 21
 • Gradshteyn, I. S. glej Gradštejn, Izrail' Solomonovič
 • Gradštejn, Izrail' Solomonovič 22
 • Gregorič, Gregor (ilustrator) 104
 • Gričar, Jože (urednik) 39 , 63
 • Groteklaes, Michael (avtor) 198
 • Gubina, Andrej (urednik) 151
 • Gubina, Ferdinand (avtor dodatnega besedila) 155
 • Gulick, Denny (avtor) 19
 • Guo, Bayum (avtor) 168
 • Gurevich, Yuri (urednik) 35
 • Gutekunst, Jurgen (avtor) 48
 • Gyergyek, Tomaž 73
 • Gyergyek, Tomaž (avtor) 75

 • Habič, Alojz (avtor) 195
 • Habitat II glej Svetovna konferenca združenih narodov o mestih in drugih naseljih (2 ; 1996 ; Carigrad)
 • Hamilton, W. R. (avtor) 101
 • Hardin, Jeff (avtor) 106
 • Hatić, Bojana Weiss- glej Weiss-Hatić, Bojana
 • Henle, James M. (avtor) 32
 • Hering, Ekbert 48
 • Herring, Peter (urednik) 117
 • Herrlich, Norbert (avtor) 203
 • Herz, Ernst (avtor) 169
 • Herzog, Thomas (avtor) 239
 • Hill, David Ross (1943-) 23
 • Hill, John W. (1933-) 95
 • Hladnik, Jelena (avtor,fotograf) 221
 • Hlavač, Vaclav (urednik) 41
 • Hočevar, Ivica (urednik) 196
 • Hočevar, Polona (urednik) 196
 • Hoflerjevi dnevi (6 ; 1999 ; Portorož) 149
 • Hoke, John Ray (1950-,urednik) 252
 • Holland, Bridie (avtor) 98
 • Hopkins, Joseph P. (urednik) 177
 • Hopkins, Joshua B. (urednik) 177
 • Hribar, Uroš (urednik) 63
 • Hudoklin, Jelka (avtor,fotograf) 224
 • Humar, Gorazd 243

 • ICIT '99 glej International Conference on Industrial Tools (2 ; 1999 ; Maribor ; Rogaška Slatina)
 • ICML '99 glej International Conference on Machine Learning (16 ; 1999 ; Bled)
 • ICML glej International Conference on Machine Learning (16 ; 1999 ; Bled)
 • IEEE International Symposium on Industrial Electronics (1999 ; Bled) 150
 • IFIP/IEEE International Workshop on Distributed Systems: Operations and Management (11 ; 2000 ; Austin) 49
 • Iglič, Aleš 75
 • Iglič, Aleš (avtor) 73
 • Iglič, Veronika Kralj- glej Kralj-Iglič, Veronika
 • International Architectural Workshop (2000 ; Sebeščan) glej Mednarodna arhitekturna delavnica (2000 ; Sebeščan)
 • International Cold Forging Congress 2000 (10 ; 2000 ; Stuttgart-Fellbach) 129
 • International Conference on Distributed Computing Systems (18 ; 1998 ; Amsterdam) 50
 • International Conference on Industrial Tools (2 ; 1999 ; Maribor ; Rogaška Slatina) 130
 • International Conference on Linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment (4 ; 1998 ; Maribor) 191
 • International Conference on Machine Learning (16 ; 1999 ; Bled) 51 , 67
 • International Conference on Power System Automation and Control (11 ; 1999 ; Bled) 151
 • International Conference on Robotics for Challenging Situations and Environments (4 ; 2000 ; Albuquerque) 152
 • International Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security (6 ; 2000 ; Kyoto) 52
 • International Federation of Library Associations and Institutions 5
 • International Processing Symposium (12 ; 1998 ; Orlando) 53
 • International Symposium on Fault-Tolerant Computing (28 ; 1998 ; Munchen) 54
 • International Working Conference on Active Networks (2 ; 2000 ; Tokyo) 36
 • International Workshop on Distributed Systems (11 ; 2000 ; Austin) glej IFIP/IEEE International Workshop on Distributed Systems: Operations and Management (11 ; 2000 ; Austin)
 • International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science (26 ; 2000 ; Konstanz) 47
 • Isakov, Edmund 202
 • Isakowitz, Steven J. (urednik) 177
 • ISIE (1999 ; Bled) glej IEEE International Symposium on Industrial Electronics (1999 ; Bled)
 • ISIE '99 glej IEEE International Symposium on Industrial Electronics (1999 ; Bled)
 • Ivanič, Martin (avtor dodatnega besedila,urednik) 262
 • Izenour, George C. 244

 • Jacob, J. Michael 153
 • Jagodič, Marko (avtor dodatnega besedila) 166
 • Jahrestagung Airport Logistics (5 ; 2000 ; Koln) 178
 • Jahrestagung Produktionslogistik (13 ; 2000 ; Frankfurt-Niederrad) 192
 • Jakopič, Franc 131
 • James, Glyn (avtor) 28
 • Jančič, Margarita (urednik) 228
 • Jančič, Margita (avtor) 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 263
 • Japelj-Mužič, Mojca (prevajalec) 219 , 228 , 232 , 263
 • Jeffrey, Alan 24
 • Jerman Blažič, Borka (avtor) 44
 • Jerman Blažič, Borka Džonova- glej Jerman Blažič, Borka
 • Jogan, Matjaž (avtor) 65
 • Jones, Edwin R. 77
 • Jou, David 78
 • Jug, Marjeta (ilustrator) 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225
 • Jug, Marjeta (kartograf) 263
 • Jurejevčič, Tomaž (urednik) 179
 • Juvanec, Borut (urednik) 226 , 253

 • Khanna, Balraj 212
 • Kingsley-Hughes, Adrian 56
 • Kingsley-Hughes, Kathie (avtor) 56
 • Kladnik, Bogdan (fotograf) 243
 • Klein, Stefan (urednik) 39
 • Kleinsmith, Lewis J. (avtor) 106
 • Klobučar, Tomaž (avtor) 44
 • Knudsen, Vern Oliver (1893-1974,avtor dodatnega besedila) 244
 • Kolb, Doris K. (avtor) 95
 • Kolman, Bernard (avtor) 23
 • Konferenca in razstava Inovativna avtomobilska tehnologija (4 ; 1999 ; Nova Gorica) 179
 • Konferenca slovenskih elektroenergetikov (3 ; 1997 ; Nova Gorica) 154
 • Konferenca slovenskih elektroenergetikov (4 ; 1999 ; Rogaška Slatina) 155
 • Konig, Wolfgang (avtor) 188
 • Košir, Fedja (drugo) 253
 • Kralj-Iglič, Veronika (avtor) 73 , 75
 • Kraut, Bojan (1908-1991) 119
 • Kremp, Virginie (urednik) 6
 • Krušič, Bogdan (pisec recenzij) 21
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila) 215
 • Kumar, Satyendra 96
 • Kuo, Way (avtor) 120
 • Kurtha, Aziz (avtor) 212
 • Kurto, Nedžad 245
 • Kuščer, Ivan (avtor) 76
 • Kuzman, Karl (urednik) 130
 • Kverh, Bojan (avtor) 65

 • Labudović, Boris 132
 • Lackie, John M... 109
 • Lacoste, Gerard (1946-,urednik) 9
 • LAVEK glej Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za vrednotenje konstrukcij (Ljubljana)
 • Leatherhead Food RA 45
 • Leitgeb, Norbert 115
 • Lemke, Thomas L. (urednik) 113
 • Lenze, Veronika (avtor) 246
 • Leonardis, Aleš (avtor) 65
 • Leonardis, Savo (avtor) 166
 • Leonhard, Werner 156
 • Lesjak, Igor (avtor) 65
 • Levie, Robert de glej De Levie, Robert
 • Levine, David M. (1946-) 25
 • Levine, Ira N. (1937-) 97
 • Lightman, Alan P. (1948-) 79
 • Lipschutz, Seymour 26
 • Lipson, Marc Lars (avtor) 26
 • Liyao, Cheng 218
 • Longyka, Igor (avtor dodatnega besedila) 262
 • Lorrain, Francois (avtor) 157
 • Lorrain, Paul 157
 • Lovei, Pal (avtor) 236
 • Luig, Klaus Th. 246
 • Lunt, Karl (1952-) 2
 • Lyons, William C. 168

 • Mahapatra, Pravas 180
 • Maligoj, Tadej (kartograf) 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 263
 • Malinger, Karmela (prevajalec) 6
 • Mandelj, Simon (ilustrator) 21
 • Mang, Theo (urednik) 200
 • Mann, Steve (1950-) 57
 • Marion, Jerry B. 80 , 81
 • Marušič, Ivan 219
 • Marušič, Ivan glej Marušič, Janez
 • Marušič, Janez 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 263
 • Masand, Brij (1957-,urednik) 66
 • Masten, Bor (avtor) 144
 • Mazzini, Miha 58
 • McFarland, Michael J. 172
 • Medica, Vladimir (pisec recenzij) 133
 • Mednarodna arhitekturna delavnica (2000 ; Sebeščan) 226
 • Mednarodna konferenca za velike elektroenergetske sisteme. Slovenski komite 154
 • Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov glej International Federation of Library Associations and Institutions
 • Mednarodni simpozij Hoflerjevi dnevi (6 ; 1999 ; Portorož) glej Hoflerjevi dnevi (6 ; 1999 ; Portorož)
 • Mejač, Živana (urednik) 232
 • Melhuish, Clare 247
 • Mihalič, Robert 60
 • Mihelčič, Miran 193
 • Mikeln, Jurij (urednik) 163
 • Miller, M. C. J. (prevajalec,urednik) 249
 • Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (6 ; 1998 ; Budapest) 181
 • Miranville, Alain (avtor) 87
 • Miri, Amir M. 158
 • Mischke, Peter (avtor) 198
 • Mitchell, Lawrence G. (avtor) 107
 • Moljk, Anton (avtor) 76
 • Mortimer, Robert G. 99
 • Moukas, Alexandros (urednik) 37
 • Mouthaan, Ton J. 159
 • Možina, Janez (pisec recenzij) 21
 • Mucci, Carlo 160 , 161 , 162
 • Mulej, Matjaž (urednik,avtor dodatnega besedila) 191
 • Mužič, Mojca Japelj- glej Japelj-Mužič, Mojca

 • Nagel, Hans-Hellmut (urednik) 38
 • National Maritime Museum 251
 • Neale, John (avtor) 250
 • Nedeljković, Dragan (avtor) 44
 • Newman, Robert Bradford (1917-1983,avtor dodatnega besedila) 244
 • Newton, K. (avtor) 176
 • Newton, Roger G. 82
 • Nolke, Heinz (avtor) 169
 • Norberg-Schulz, Christian 248
 • Novak, Jože (urednik) 228

 • Ogrin, Dušan (avtor) 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 263
 • Ogrin, Dušan (fotograf) 219
 • Okamoto, Tatsuaki (urednik) 52
 • Oštir, Jana (prevajalec) 232
 • Ozim, Vojko 201

 • Pahernik, Zvonka Pangerc- glej Pangerc-Pahernik, Zvonka
 • Palm, William John (1944) 29
 • Pangerc-Pahernik, Zvonka (prevajalec) 6
 • Papalambros, Panos Y. 62
 • Papazoglou, Michael P. (urednik) 50
 • Pavletič, Radislav 133
 • Peck, M. Larry (avtor) 100
 • Peer, Peter (avtor) 65
 • Pellillo Brase, Corrinne glej Brase, Corrinne Pellillo
 • Peng, Hualiang (avtor) 229
 • Per, Liljana (ilustrator) 75
 • Perme, Jože (urednik) 155
 • Perše, Zoran (avtor) 44
 • Petrič, Anton (urednik) 146
 • Plazar, Slavko (avtor) 131
 • Podboj, Marsela (avtor,fotograf) 222
 • Podobnik, Ivan 182
 • Poirier, Jean-Paul 103
 • Poljanec, Albin (urednik) 146
 • Porter, Tom 250
 • Postiglione, Gennaro (avtor) 248
 • Posvet Tipološka klasifikacija krajine (1993 ; Ljubljana) 232
 • Posvetovanje Dediščina stavbarstva Primorska in Kras (1998 ; Slovenija) 227
 • Posvetovanje diplomantov in magistrantov s področja elektronskega poslovanja (1 ; 1999 ; Naklo) 63
 • Primožič, Anka (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 80 , 81
 • Professional Congress The Future of Work (2000 ; Hannover) 194
 • PSAC '99 glej International Conference on Power System Automation and Control (11 ; 1999 ; Bled)
 • Pucihar, Andreja (urednik) 39
 • Puhar, Jože (urednik) 119

 • Quartermaine, Peter (1942-) 251

 • Raasch, John (avtor) 106
 • Rakovec, Jože 104
 • Ramsey, Charles George (1884-1963) 252
 • Ramsey, Patricia P. (avtor) 25
 • Raven, Peter H. 114
 • Ravnikar, Vojteh (avtor dodatnega besedila) 215
 • Rebernik, Miroslav (urednik,avtor dodatnega besedila) 191
 • Reece, Jane B. (avtor) 107
 • Resnik, Michael D. 30
 • Rischpater, Ray (avtor) 57
 • Robnik, Vojko 195
 • Rolfe, Stanley Theodore (1934-,avtor) 121
 • Romine, Gregory S. 84
 • Rosenberg, James J. (avtor) 116
 • Roth, Karlheinz 135
 • Roth, Martin (urednik) 213
 • Ru, Jinghua 229
 • Ryzhik, I. M. glej Ryžik, Iosif Moiseevič
 • Ryžik, Iosif Moiseevič (avtor) 22

 • Saje, Miran 85
 • Sancho, Manuel Criado- glej Criado-Sancho, Manuel
 • Schafer, Norbert 209
 • Schiedel 206
 • Schmauser, Gerhard 169
 • Schmidt, Ulrich 164
 • Schroll, Udo 64
 • Schulz, Christian Norberg- glej Norberg-Schulz, Christian
 • Schuocker, Dieter 136
 • Schwarz, Karl (urednik) 255
 • Scrivener, Stephen A. R. (urednik) 189
 • SDDE glej Slovensko društvo za daljinsko energetiko
 • Seidel, Frank A. (avtor) 168
 • Shackelford, James F. 125
 • Shul, R. J. (urednik) 74
 • Sisa, Jozsef (urednik) 236
 • Sleeper, Harold (avtor) 252
 • Slemenik, Barbara (urednik) 196
 • Slovenia. National Office for Physical Planning glej Slovenija. Urad za prostorsko planiranje
 • Slovenija 8 , 10 , 195
 • Slovenija. Ministrstvo za okolje in prostor. Urad RS za prostorsko planiranje 232
 • Slovenija. Urad za prostorsko planiranje 228
 • Slovensko društvo za daljinsko energetiko 165
 • Slovensko društvo za daljinsko energetiko. Strokovno posvetovanje (3 ; 2000 ; Portorož) 165
 • Smidt, Rpbert K. (avtor) 25
 • Smith, Anthony David (urednik) 111
 • Smits, A. J. (urednik) 72
 • Society of Automotive Engineers 137 , 183
 • Solina, Franc (avtor) 65
 • Southworth, Michael 230
 • Stanič, Barbara (avtor dodatnega besedila) 262
 • Stecker, Michael (avtor) 68
 • Steeds, W. (avtor) 176
 • STIQE (4 ; 1998 ; Maribor) glej International Conference on Linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment (4 ; 1998 ; Maribor)
 • Stoeltie, Barbara 254
 • Stoeltie, Rene (avtor) 254
 • Stojan, Jure (avtor) 105
 • Stojić, Milić R. 205
 • Stone, William Curtis (1952-,urednik) 152
 • Straus, Stella (prevajalec) 232
 • Strichartz, Robert S. 31
 • Strnad, Janez (avtor) 76
 • Strokovni posvet Projektiranje in gradnja sistemov za odvodnjavanje voznih površin (2000 ; Ljubljana ; Gornja Radgona) 170
 • Stuchin, Marcia 259
 • Svetovna konferenca združenih narodov o mestih in drugih naseljih (2 ; 1996 ; Carigrad) 231
 • Svetovni zbor mest in lokalnih uprav (1996 ; Carigrad) 231
 • Symposium on Parallel and Distributed Processing (9 ; 1998 ; Orlando) 53
 • Szabo, Istvan 86

 • Šarec, Aleš (urednik) 231
 • Šauperl, Alenka (1960-) 7
 • Šimunec, Zlatko (avtor) 144
 • Štular, Mitja 166

 • Taschen, Angelika (urednik) 254
 • Tavčar, Jože (1966-,avtor) 190
 • Technische Universitat (Berlin) 255
 • TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije 130
 • TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre glej TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije
 • Temam, Roger 87
 • Thom, Trevor 184
 • Thompson, Robert D. 167
 • Thomson, Kendall T. (avtor) 18
 • Timings, Roger L. 260
 • Torrence, Paul F. (urednik) 90
 • Tratnik, Mirko (pisec recenzij) 204
 • Traupel, Walter 138 , 139
 • Trenc, Ferdinand (urednik) 179
 • Trent, Edward Moor 140
 • Tunkelo, Eino (urednik) 118
 • Turner, Thomas P. 185
 • Twigg, Peter (avtor) 260
 • Tymoczko, Thomas 32

 • Umek, Anton (1961-,avtor) 166
 • University (Ljubljana) glej Univerza (Ljubljana)
 • Univerza (Ljubljana) 151
 • Urbanija, Jože (urednik) 6

 • Vapnik, Vladimir Naumovich 33
 • Varlamoff, Marie-Therese (urednik) 6
 • Vazguez, Jose Casas- glej Casas-Vazquez, Jose
 • VDA. QMC (Frankfurt am Main) glej Verband der Automobilindustrie. Qualitatsmanagement Center (Frankfurt am Main)
 • VDI (Dusseldorf) glej Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf)
 • VDI-Schwingungstagung (2000 ; Kassel) 141
 • Vehovec, Marija (urednik) 149
 • Verband der Automobilindustrie. Qualitatsmanagement Center (Frankfurt am Main) 186
 • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 129 , 134 , 141 , 143 , 175 , 178 , 192 , 194
 • Verk, Emil 204
 • Vesenjak, Vili 88
 • Vidic, Marko (urednik,avtor dodatnega besedila) 262
 • Vodopivec, Jedert (urednik) 6
 • Voe, Howard De glej DeVoe, Howard
 • Vrhovec, Tomaž (avtor) 104

 • Walker, John (urednik) 112
 • Walker, John M. (urednik) 110
 • Wang, Boyang 233
 • Wang, Qijun 234
 • Watkins, Reynold King 171
 • Wechtersbach, Rado 12
 • Wei, Ran 235
 • Weiss-Hatić, Bojana (prevajalec) 232
 • Welsh, John (1962-) 257
 • Whitten, Kenneth W. 100
 • Wiebenson, Dora (urednik) 236
 • Wilde, Douglass J. (avtor) 62
 • Williams, David A. (urednik) 113
 • Williams, J. G. (urednik) 123
 • Williams, Katie (1967-,urednik) 214
 • Williamson, Richard E. 34
 • Wilson, Keith (urednik) 112
 • Wolf, Emil (avtor) 69
 • Woo, Mason (avtor) 61
 • Wooley, A. R. (avtor) 101
 • Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing (6 ; 2000 ; Cancun) 55
 • Workshop on Machine Learning in Computer Vision (1999 ; Bled) 67
 • Wright, Paul K. (avtor) 140

 • Yasuda, Hiroshi (urednik) 36
 • Young, Hugh D. 89
 • Yun, Liang 187

 • Zakotnik, Igor (avtor,fotograf) 220
 • Zimmermann, Wolfhart (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 83
 • Zobory, I. (urednik) 181
 • Zorko, Matjaž (avtor) 105
 • Zorll, Ulrich (urednik) 198
 • Zrimec, Tatjana (urednik) 67
 • ZSITS. SVM glej Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije. Skupina za vozila in motorje
 • Zupan, Dejan (1973-,avtor) 85
 • Zupančič, Bogo 258
 • Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije. Skupina za vozila in motorje 179

 • Žen, Marica (avtor dodatnega besedila) 215
 • Žlender, Božidar (urednik) 196 , 197


PREDMETNO KAZALO

 • 1799-1999 255
 • 19.st. 217
 • 1933-1998 3
 • 1999 117

 • 3 D sistemi 61
 • 30 primerov 257
 • 3D senzorji 143

 • 60-a leta 210
 • 68 hc 11 2

 • AB Initio metode 97
 • aberacije 69
 • absorbcija zvoka 71
 • abstraktni jeziki 35
 • ACCEL EDA 144
 • Actuators - Congresses 183
 • ACV - Amphibious Hovercraft 187
 • ADC konverterji 160
 • Adhesives - Fracture - Congresses 123
 • aditivi 200
 • ADR 195
 • adsorbtivne mambrane 94
 • aerodinamika 174
 • Aeronautics - Safety measures 180
 • aeronavtika 180 , 184
 • Aids to air navigation 173
 • Airplanes - Control systems 184
 • akcijsko planiranje 258
 • aktivne mreže 36
 • aktivni filtri 153
 • aktuatorji 183
 • akustika 71 , 89 , 244
 • algebra 14 , 15 , 28
 • Algebra 23
 • algebraične metode 83
 • algebrajske enačbe 18
 • Algebras, Linear 18
  • - Outlines, syllabi, etc 26
 • algebrske neenakosti 22
 • ameriška mesta 217
 • analitika 197
 • analitska kemija 91 , 94 , 98 , 112
 • analiza 22 , 24 , 132
 • analiza poslovanja 193
 • analiza toka 72
 • analiza variance 21
 • analize 62 , 120 , 121 , 151 , 154 , 155 , 205
 • analize pretvornikov 150
 • analize sistemov 205
 • analize slik 59 , 143
 • analize vezij 145
 • analize vzorcev 41 , 230
 • analiziranje 116
 • analiziranje poslovanja 193
 • Analog electronic systems 145
 • analogna tehnika 164
 • analogna vezja 153
 • analogne funkcije 153
 • analogni elektronski sistemi 145
 • analogni izračuni 205
 • angleški 109 , 111 , 260
 • animacije elastičnosti 38
 • antene 162
 • antična gledališča 244
 • antioksidanti 197
 • aplikacije 23 , 34 , 36 , 39 , 40 , 51 , 74 , 91 , 116
 • aplikacije krmiljenja 151
 • Architectural drawing
  • - Detailing 252
  • - Standards 252
 • Architecture
  • - Aesthetics 237
  • - Decision making 237
  • - Social aspects 251
 • Architecture, Domestic 257
 • Architecture, Modern - 20th century. 251 , 257
 • argumenti 32
 • arhitekti 248
 • arhitektura 206 , 207 , 208 , 210 , 213 , 215 , 216 , 218 , 226 , 227 , 229 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 261
 • arhitektura mrež 36
 • arhitekture mrež 49
 • Arhitekturna delavnica - Zborniki 215
 • arhitekturne delavnice 226
 • arhitekturni jezik 250
 • aritmetika 28
 • Artificial intelligence - Congresses 51
 • Artistic collaboration 189
 • ASHRAE 132
 • asinhronski motorji 156
 • astrofizika 27
 • astronavtika 177
 • astronomija 68
  • - sončni sistem - galaksije 68
 • atmosfera 87
 • atmosferski vplivi 180
 • atomi 80 , 89 , 99
 • atomika 75 , 76
 • Automatic pilot (Airplanes) 184
 • Automobiles - Electronic equipment - Congresses 183
 • Automotive sensors - Congresses 183
 • Avionics 184
 • avtomatika sistemov 154 , 155
 • avtomatizacija 118 , 143 , 150 , 151
 • avtomatska kontrola letenja 184
 • avtomatski detektorji 180
 • avtomatsko preverjanje 35
 • avtomatsko upravljanje 205
 • avtomobili 179 , 183 , 186
 • Avtomobili
  • - Proizvodnja - Mednarodna posvetovanja 179
  • - Tehnologija - Mednarodna posvetovanja 179
 • avtomobilska industrija 179 , 186
 • avtomobilska tehnologija 179
 • avtomobilski motorji 176
 • avtorsko kazalo 3

 • barva 77
 • barve 198
 • baze podatkov 41 , 42
 • baze znanja 51
 • bibliografija 248 , 250
 • Bibliografski opis - Katalogizacija 5
 • bibliografski zapis 5
 • Biochemistry
  • - dictionaries 111
  • - Dictionaries 111
 • biografija 248
 • bioinformatika 110
 • biokataliza 110
 • biokemija 94 , 95 , 105 , 111 , 112 , 113
 • Biokemija - Vaje za visoke šole 105
 • biokemijske raziskave 112
 • biologija 107 , 114
 • biološka raznovrstnost 107
 • biološke molekule 94
 • biološki sistemi 197
 • biomasa 126
 • Biomolecules - Separation - Handbooks, manuals, etc 94
 • bionika 255
 • biosenzorji 110
 • biotehnologija 90 , 110 , 118 , 255
 • bivališča 234
 • bivališča nomadov 234
 • blokovne sheme 161
 • BMNZ - batni MNZ 133
 • Bogoliubova metoda 83
 • bolezen 115
 • Booleanova algebra 167
 • Booleanove funkcije 52
 • bosanski slog 245
 • Bosna in Hercegovina 245
 • botanika 114
 • Botany 114
 • Božič 182
 • brušenje 131
 • Budimpešta 236
 • budistične stavbe 235
 • Buildings - Additions 237
 • Business enterprises - Computer networks - Security measures - Europe 9

 • CAD 190
 • CADdy 64
 • Calculus 19
 • celica 106 , 114
 • Celica 106
  • - Biologija - Učbeniki za visoke šole 108
 • celice 107
 • cenilke funkcij 21
 • center za oblikovanje 239
 • centralni sistemi 132
 • centralno ogrevanje 208
 • centrifuge 112
 • ceplenja 110
 • cerkve 236
 • ceste 170 , 175 , 230
 • Ceste - Odvodnjavanje - Posvetovanja 170
 • cestni promet 195
 • Cestni promet - Varnost - Učbeniki 195
 • Chemistry 95 , 100
 • Chemistry, Analytic
  • - Data processing 91
  • - Statistical methods - Data processing 91
 • Cities and towns - Growth 214
 • citologija 106 , 108 , 109
 • Citologija 106
  • - Slovarji 109
  • - Učbeniki za visoke šole 108
 • citoskelet 106
 • City planning 214 , 230
 • Composite materials - Fracture - Congresses 123
 • Computer networks - Congresses 42
 • Computer software - Congresses 41
 • Computers - Congresses 41
 • Continuum mechanics - Mathematical models 87
 • Corrosion and anti-corrosives 122
 • Cytology - Dictionaries 109

 • čas 82
 • časovne domene 116
 • časovne preglednice 216 , 218 , 229 , 233 , 234 , 235
 • časovniki 163
 • časovno planiranje 192
 • čiste snovi 92
 • čiščenje proteinov 94
 • človek 213
 • človeško zdravje 115

 • DAC konverterji 160
 • D'Alamberjev princip 86
 • daljinsko ogrevanje 126 , 165
 • Daljinsko ogrevanje - Lesna biomasa - Gornji Grad - Priročniki 126
 • daljinsko vodenje 154 , 155
 • daljinsko zaznavanje 173
 • daljnovodi 115
 • Database management - Congresses 42
 • DC - DC pretvorniki 150
 • dedne bolezni 110
 • dedukcija 32
 • definicije 40
 • deformacije objektov 38
 • delci 82
 • delitev snovi 195
 • delo 77 , 86
 • delo na daljavo 194
 • delo v prihodnosti 194
 • delovanje 182 , 187
 • delovanje celice 108
 • delovanje zdravil 90 , 113
 • delovna sredstva 193
 • delovne sobe 259
 • delovni cikli 133
 • delovni procesi 138
 • demodulacija 162
 • detajli 229 , 235 , 252
 • determinante 18 , 22 , 23 , 24 , 26
 • DH - Denavit Hartenberg 1
 • DH zapis 1
 • diagnostične metode 74
 • didaktična programska oprema 88
 • Diesel motor - Combustion - Research 128
 • diferencialne enačbe 28 , 31 , 34
 • diferencialni račun 31
 • Differentiable dynamical systems 34
 • Differential equations 34
 • difrakcija 69
 • difuzija zvoka 71
 • Digital electronics 145
 • digitalna elektronika 145 , 160 , 163 , 167
 • digitalna krmiljenja 153
 • digitalna slika delcev 72
 • digitalna tehnika 164
 • digitalna telefonija 148
 • digitalne predstavitve 52
 • dim 72
 • dimenzioniranje 135 , 209
 • dimniki 206
 • dimniške tuljave 206
 • DIN 19704 169
 • dinamični model 1
 • dinamični sistemi 141
 • dinamika 34 , 139 , 175
 • dinamika fluidov 27 , 70 , 72
 • dinamika pogonov 156
 • dinamika vozil 181
 • diode 145 , 159
 • direktna kinematika 1
 • diskretna 145
 • diskretna matematika 28
 • diskretne metode 120
 • distribucijska omrežja 154 , 155
 • dizel lokomotive 182
 • dnevni prostori 259
 • dodeljevanje redundance 120
 • dogodki 21
 • doktorska disertacija 258
 • določeni integrali 22
 • dostopna omrežja 166
 • dostopnost 54
 • drugi zakon termodinamike 79
 • družinske hiše 234
 • DSL tehnike 148
 • dvoranske konstrukcije 239
 • dvorišča 234

 • Earth - Internal structure 103
 • Earth pressure 171
 • Ecotourism 13
 • EDI - Electric Data Interchange 190
 • EES - elektroenergetski sistemi 154 , 155
 • ekologija 13 , 107 , 114 , 126 , 172 , 213
 • ekološka tehnologija 172
 • ekološki aspekt 198
 • ekološki učinki 13 , 200
 • ekonometrija 27
 • ekonomična gradnja 246 , 256
 • ekonomika poslovanja 193
 • ekonomski dejavniki v arhitekturi 258
 • ekonomski učinki 122
 • ekonomski vidik 126 , 165
 • ekoturizem 13
 • eksperimentalna kemija 96
 • eksperimentalne 141
 • ekspertni sistemi 11 , 51
 • eksponencialne koordinate 1
 • ekstrakcija proteinov 110
 • elastičnost 86 , 121
 • elasto plastičnost 121
 • elasto-plastičnot 123
 • Electric circuit analysis - Data processing 145
 • Electric driving - Congresses 147
 • Electric motors - Energy consumption - Congresses 147
 • Electric power - Conservation - Congresses 147
 • Electrochemistry 93
 • Electrodes, Glass 93
 • Electronic circuits - Design and construction 74
 • Electronic commerce - Security measures - Europe 9
 • Electronic spreadsheets 25 , 91
 • Electronics 71
 • elektrarne 154 , 155
 • električna energija 160 , 165
 • Električna energija - Proizvodnja - Posvetovanja 165
 • Električna merjenja - Učbeniki za visoke šole 142
 • električna polja 157
 • električna vezja 157
 • električne inštalacije 115 , 149
 • Električne inštalacije - Visoka napetost - Izolacija - Mednarodna posvetovanja 149
 • električne lastnosti 125
 • električne naprave 150
 • električni 142
 • električni motorji 147 , 150
 • električni pogoni 156
 • električni pojavi 104
 • električni preoblikovalniki 161
 • električni stroji 147 , 156 , 160
 • elektrika 75 , 76 , 77 , 81 , 84 , 89
 • elektroakustični pretvorniki 162
 • Elektroenergetika - Slovenija
   • - Mednarodna posvetovanja 154
   • - Zborniki 155
 • elektroenergetska omrežja 158
 • elektroenergetske naprave 149
 • elektroenergetski sistemi 149 , 151
 • Elektroenergetski sistemi - Avtomatizacija - Vodenje - Mednarodna posvetovanja 151
 • elektroerozivni 131
 • elektroforeza 112
 • elektrokemični 131
 • elektrokemija 93 , 100
 • elektrokemijske metode 112
 • elektromagnetizem 157
 • elektromagnetna polja 115
 • elektromagnetno polje 69
 • elektromagnetno valovanje 115
 • elektronika 2 , 117 , 144 , 145 , 153
 • Elektronika - Mednarodna posvetovanja 150
 • elektronska oprema 183
 • elektronske cevi 162
 • elektronske lastnosti 199
 • elektronske preglednice 60 , 65
 • Elektronske preglednice - Računalniški programi 60
 • elektronske strukture 199
 • elektronski 142
 • elektronski plačilni sistemi 44
 • elektronsko poslovanje 9 , 37 , 39 , 44 , 50 , 63 , 192
 • Elektronsko poslovanje 44 , 190
  • - Posvetovanja 63
 • elektronsko tržišče 9 , 37
 • elektrosmog 115
 • elektrostatična polja 115
 • elektrotehnika 1 , 2 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 205 , 255
 • elementarne funkcije 22
 • elementi 162
 • embalaža 195
 • Embedded computer systems - Programming 46
 • enciklopedični slovar 109 , 111
 • enciklopedije 101
 • encimi 112
 • energetika 117 , 118 , 126 , 149 , 151 , 154 , 155 , 158 , 165
 • energetska elektronika 154 , 155
 • energetski kabli 154 , 155
 • energetski postopki 131
 • energetski procesi 114
 • energetski sistemi 158
 • energetski zakoni 79
 • energija 77 , 80 , 86 , 89 , 213
 • energijska učinkovitost 147
 • energijska vrednost 98
 • Engineering - Statistical methods - Data processing 25
 • Engineering design 189
 • Engineering mathematics 28
  • - Data processing 29
 • enodružinske hiše 240 , 246 , 247 , 256 , 257
 • enoskopija 59
 • enosmerni prenosi 154 , 155
 • enosmerni stroji 156
 • enženiring 62
 • ergonomika 189
 • ergonomske mere 252
 • etika 13
 • Eulerjeve enačbe 70
 • evklidski prostor 31
 • evolucija 107 , 114
 • Evropa 9
 • Excel 58
 • Excel (Computer file) 91
 • Excel 2000 60
 • EXPO 2000 213
 • Express 190

 • fakultete za arhitekturo 253
 • farmacevtska biotehnologija 113
 • farmacevtska kemija 90 , 113
 • farmacevtske raziskave 110
 • farmakologija 113
 • faze letenja 185
 • fazni diagrami 125
 • fazni prehodi 92 , 96
 • fazno ravnotežje 92 , 99
 • Fehn Sverre 1924- 248
 • Fehn, Sverre 248
 • Fellowsov postopek 131
 • FEM - Finite Element Method 129
 • FEM simulacije 129
 • filozofija 30 , 79 , 82
 • filozofija načrtovanja 213
 • filtri 145 , 161
 • finančno poslovanje 193
 • Finland 117
 • Finska 117
 • fizični modeli 250
 • fizika 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89
  • - učbenik za visoke šole 89
 • Fizika - Vaje za visoke šole 73 , 75 , 76
 • fizika atoma 84
 • fizika delcev 89
 • fizika plazme 74
 • fizikalna kemija 92 , 99
 • Fizikalna kemija - Učbeniki za visoke šole 99
 • fizikalne lastnosti 96
 • fizikalne osnove 159
 • fizikalni sistemi 82
 • fiziologija 114
 • fiziološke 132
 • fiziološko zaznavanje zvoka 71
 • FLIP - FLOPI 160
 • flip-flop vezja 167
 • Fluid dynamics 78
 • fluidi 77 , 87
 • Food - Computer network resources 45
 • FOOD 98
 • FOOD ANALYSIS 98
 • formalni jeziki 32
 • formiranje cen 204
 • fosili 101
 • foto naprave 159
 • fotografije 68
 • fotokemija 99
 • fotometrija 75 , 161
 • Fourierove vrste 28 , 31
 • Fracture mechanics 121
  • - Case studies 121
  • - Congresses 124
 • francoska podeželska hiša 254
 • frekvenčne domene 116
 • frekvenčni odzivi 116
 • frezanje 131
 • fulereni 199
 • fulerenski polimeri 199
 • Fullerene polymers 199
 • funkcije 19 , 24 , 28 , 31
 • funkcije prenosa upravljanja 205
 • funkcije spremenljivk 21
 • funkcionalni vpisi 182

 • galaksije 68
 • galvanska zaščita 122
 • galvanski členi 92
 • generatorji napetosti 162
 • genetika 107 , 108 , 114
 • genetsko modificirana hrana 110
 • genska analiza 112
 • genska ekspresija 110
 • geofizika 103
 • geografija 102
 • geologija 101
 • geometrija 28
 • geometrijska optika 69 , 77
 • geometrijske osnove 135
 • Geometry, Analytic 19
 • gibanje 77 , 80 , 88 , 89
 • glasba 71
 • Glass 93
 • gledališča 244
 • globalizacija ekonomije 194
 • globalna omrežja 37
 • globalne mreže 194
 • globalni pozicijski sistemi 173
 • globinska vrtanja 168
 • gorilne mešanice 128
 • gorilni sistemi 133
 • gorilniki 207 , 208
 • goriva 95 , 133
 • gospodarnost 179
 • gospodarsko pravo 10
 • gospodarstvo 117 , 118
 • govor 71 , 150
 • gozdarstvo 117
 • GPS - Global Positioning System 173
 • gradbena akademija 255
 • gradbene obrti 209
 • gradbeništvo 10 , 169 , 170 , 171 , 206 , 207 , 208 , 255
 • gradnja dimnikov 206
 • grafično oblikovanje 211
 • gravitacija 77 , 89
 • grobnice 233
 • Ground-effect machines 187
 • GSM 58
 • Guidance systems (Flight) 173

 • Hamiltonov princip 86
 • harmonični oscilator 97
 • Hartree-Fockova SCF metoda 97
 • HCCI - Homogeneous Charge Compression Ignition 128
 • hidravlični stroji 119
 • hidrodinamika 119
 • hidroizolacija 252
 • hidrostatika 104
 • hidrotehnični objekti 170
 • Hilbertov prostor 18
 • Hills Yieldov kriterij 130
 • hiše v urbanem okolju 257
 • hiše znanih arhitektov 257
 • hišne inštalacije 206 , 207 , 208 , 252
 • hladno oblikovanje 129
 • hlajenje 133
 • hobi naprave 163
 • holografija 77
 • homogene transformacije 1
 • honanje 131
 • hrana 95
 • HRANA 98
 • HRANA, ANALIZA 98
 • hrup 71 , 132
 • HTML 56

 • identificiranje kupcev 204
 • identifikacija sistema 141
 • identiteta 262
 • identitete 24
 • Imaging systems in medicine - Data processing - Congresses 59
 • imunokemijske metode 112
 • individualne stanovanjske hiše 207 , 208
 • indukcija 33
 • indukcijski motorji 147 , 150
 • Industrial archaeology 251
 • industrija 186 , 214
 • industrija pohištva 204
 • industrijska elektronika 150 , 161
 • industrijska podjetja 192
 • industrijske aplikacije 35 , 136 , 150
 • industrijske zgradbe 251
 • industrijski roboti 134
 • Informacijska tehnologija - Poslovni sistemi 190
 • informacijske tehnologije 41
 • informacijski sistemi 39 , 42 , 48 , 190
 • informacijski viri 45
 • informatika 12 , 39 , 41 , 42 , 48 , 118 , 188
 • Informatika 12
 • infrastrukture 54
 • inkunabule 4
 • inovacije 189
 • inovativno poslovanje 191
 • Instrument flying - Handbooks, manuals, etc 185
 • instrumenti za letenje 185
 • instrumenti za vodenje 184
 • inštalacije 209
 • inštrumentacija 69
 • integracija sistemov 178
 • integral 28
 • integrali 19 , 24 , 31
 • integralske neenakosti 22
 • integralske transformacije 22
 • integrirana 145
 • integrirana vezja 153 , 160 , 162
 • intelektualna lastnina 44
 • inteligentna omrežja 49
 • inteligentni roboti 152
 • interferenca 69
 • interferenčni hrup 71
 • interieri 234 , 254
 • Internal combustion engines - Combustion - Congresses 137
 • Internet 12 , 44 , 45
  • - Security measures - Europe 9
 • Internet Explorer 58
 • Internet users 66
 • interpretacija vzorcev 72
 • inverzna kinematika 1
 • inženirski sistemi 116
 • inženirsko načrtovanje 189
 • Irreversible processes 78
 • iskanje informacij 50
 • iskanje podatkov 41 , 66
 • ISO - 8879 190
 • ISO 10303 190
 • izbira lastnosti 125
 • izbor del 211
 • izdelava 2 , 12 , 135
 • izdelava pohištva 204
 • izdelava zobnikov 131
 • izdelovanje orodij 130
 • izgorevanje 128 , 174 , 208
 • izgradnja 171
 • izgube 158
 • izjava o varnosti 8
 • izkoristek toplote 207 , 208
 • izmenjava podatkov 63
 • izmenjava znanja 238
 • izoblikovano gibanje 38
 • izobraževanje 11 , 12 , 255
 • Izobraževanje - Uporaba računalnikov 11
 • izoelektrično fokusiranje 94
 • izolacija 132
 • izolacijski materiali 154 , 155
 • izpeljava 12
 • izpitne naloge 76
 • izpušni plini 137
 • izraba 172
 • izračuni 132 , 135 , 138 , 158 , 182 , 209
 • izravnave energije 158
 • izvedbena dela 248

 • jakost zvoka 71
 • Java (Computer program language) 46
 • Java 2 46
 • JavaScript (Computer program language) 56
 • JavaScript 1.5 56
 • javna naročila 10
 • javne stavbe 236
 • javne zgradbe 239 , 244
 • javni razpisi 10
 • jedilnice 259
 • jedkanje s plazmo 74
 • jedrska fizika 89
 • jedrska kemija 95
 • jeklena hiša 246
 • jeklene konstrukcije 169
 • jeklo 121
 • jezera 102
 • Jezera - Slovenija 102
 • jubilejna razstava 255
 • Jugozahodna Slovenija - Arhitekturna dediščina - Zborniki 227

 • kakovost 179
 • kakovost orodij 130
 • kakovost storitev 178
 • kalibriranje 129
 • Kalmanovi filtri 173
 • kamini 208
 • kamnine 101
 • kamniti stavbni elementi 227
 • kapilarna elektroforezija 94
 • karakteristike korozije 122
 • karakterizacija 112
 • kardiologija 59
 • kartografski prikazi 262
 • katalogizacija 5
 • katalogizacijska pravila 5
 • Kelvinov mostič 142
 • kemična sestava 98
 • kemija 95 , 100 , 117 , 118 , 255
 • kemija polimerov 199
 • kemijska industrija 201
 • kemijska kinetika 100
 • kemijska sestava 200
 • kemijska tehnologija 198 , 200 , 201
 • kemijska termodinamika 100
 • kemijske lastnosti 125
 • kemijske reakcije 78 , 92 , 95 , 99 , 100
 • kemijske vezi 84 , 95 , 100
 • kemijski procesi 92
 • kemijsko ravnotežje 99 , 100
 • kinematični opis 1
 • kinematika 70 , 73
 • kinetična teorija plinov 73
 • kiparstvo 210 , 212
 • Kitajska - zgodovina 216 , 218 , 229 , 233 , 234 , 235
 • klasifikacija 202
 • klasifikacije 120
 • klima 104 , 213
 • klimatizacija 132
 • Klingerbergov postopek 131
 • klinična biokemija 90
 • klinična kemija 113
 • kloniranje 110 , 112
 • kmečka hiša 254
 • kmečki ambient 254
 • knjige 4
 • Knjige - Zgodovina - Slovenija 4
 • knjižnice 4
 • knjižničarstvo 4 , 5 , 6 , 7
 • Knjižničarstvo - Zgodovina - Slovenija 4
 • knjižnična klasifikacija 7
 • knjižnično gradivo 6
 • kode 167
 • kompenzatorji 142
 • kompleksna števila 28
 • kompleksno valovanje 71
 • kompoziti 123 , 199
 • Komunalna energetika - Posvetovanja 165
 • komunikacije 48 , 150 , 154 , 155 , 162 , 164 , 185
 • komunikacijska matematika 27
 • komunikacijska omrežja 166 , 194
 • komunikacijske tehnologije 188
 • komunikacijski protokoli 50
 • komunikacje v realnem času 50
 • koncertne dvorane 244
 • kongresne hale 239
 • konkurenčne tehnologije 148
 • konstante omrežij 158
 • konstruiranje 40 , 64 , 135 , 138 , 171 , 190 , 203
 • konstrukcija 2
 • konstrukcija modelov 62
 • konstrukcija robotov 152
 • konstrukcijski polimeri 203
 • konstrukcijski prerezi 252
 • kontrola kvalitete 172
 • kontrolna soba 71
 • konvergenca 33
 • koordinacija izolacije 154 , 155
 • koordinacijske spojine 100
 • kopalnice 259
 • korelacija 17
 • korozija 121 , 122
 • korozivna okolja 122
 • kovine 95 , 100 , 119 , 127 , 129 , 202
 • Kovine - Odrezavanje - Učbeniki za srednje šole 131
 • kozmologija 89
 • kozolec 253
 • krajine 263
 • Krajine
 • krajinska arhitektura 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 232
 • krajinska tipologija 263
 • krajinski vzorci 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 232
 • kraške hiše 227
 • kriptografija 27
 • kriptografske analize 52
 • kriptografski sistemi 52
 • kriteriji loma 121
 • kritični eseji 248
 • kritika 210
 • krivulje v prostoru 19
 • krmiljenje 119 , 134 , 139 , 150 , 181
 • krmiljenje letal 185
 • krmiljenje robotov 152
 • kromatografija 112
 • kromatografske metode 94
 • kronologija 262
 • kuhinje 259
 • kultura gradnje 238
 • kulturna dediščina 216 , 218 , 227 , 229 , 233 , 234 , 235
 • kulturno delovanje 262
 • kupci 204
 • kvaliteta 191
 • kvantna fizika 79
 • kvantna kemija 97
 • kvantna mehanika 77 , 82 , 89 , 99
 • kvantna teorija 77
 • kvantna teorija polj 83
 • kvantne informacije 27

 • laboratorijske tehnike 112
 • laboratorijske vaje 105
 • ladjedelništvo 255
 • laki 198
 • lakiranje 198
 • laparoskopija 59
 • Laplaceova transformacija 116 , 205
 • Laplaceove transformacije 28 , 34
 • laserji 77 , 136
 • laserski 131
 • laserski žarki 136
 • lastne vrednosti 18 , 23 , 26
 • lastninjenje stanovanj 258
 • lastnosti 187
 • LaTEX 65
 • Launch vehicles (Astronautics) - Encyclopedias 177
 • Lebesguevov integral 31
 • legionarski kampi 249
 • lepanje 131
 • lesena hiša 246
 • lesene stavbe 218 , 234
 • lesna industrija 204
 • lesni ostanki 126
 • letala 180 , 185
 • letalska tehnika 174
 • letna poročila 211
 • limite 19
 • Linear integrated circuits 153
 • Linear operators 18
 • linearna algebra 18 , 26
 • linearna teorija grafov 116
 • linearna vezja 153
 • linearne enačbe 26
 • linearne operacije 18
 • linearne transformacije 21 , 23
 • linearni elementi 161
 • linearni operatorji 18 , 26
 • linearni sistemi 23 , 34 , 150
 • Linux 65
 • Liquid crystals 96
  • - Experiments 96
 • listine 195
 • ljubljanski nebotičnik 258
 • ljudska arhitektura 234
 • Logic, Modern - 20th century. 32
 • logična forma 32
 • logična vezja 160 , 167
 • logična vrata 167
 • logične funkcije 160
 • logistika 118 , 188 , 192
 • lokalna uprava - mesta - deklaracije 231
 • lokalne uprave 231
 • lokalni sistemi 132
 • lom zvoka 71
 • lomi 123
 • lomna mehanika 121 , 123 , 124
 • lončene peči 208
 • lopatice 139
 • luke 251

 • Maagov postopek 131
 • Machine theory - Congresses 35
 • Madžarska 236
 • magnetizem 75 , 77 , 84 , 89
 • magnetna polja 157
 • magnetni materiali 74
 • makete 250
 • male hiše 256
 • management 191
 • Management - Sistemsko mišljenje - Mednarodna posvetovanja 191
 • masivne konstrukcije 246
 • masna spektrometrija 94 , 112
 • matamatični modeli 116
 • matematična analiza 31
 • matematična fizika 27
 • matematična logika 32
 • matematična statistika 21 , 33
 • Matematična statistika - Učbeniki za visoke šole 21
 • matematične osnove 35
 • matematične študije 27
 • matematični modeli 62 , 87
 • matematični programi 65
 • matematični realizem 30
 • matematični vzorci 30
 • matematično modeliranje 27 , 47
 • matematično programiranje 62
 • matematika 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 43 , 119
 • materiali 27 , 118 , 119 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 136 , 171 , 179 , 202 , 203
 • materiali za orodja 130
 • Mathematica 16 , 18 , 43 , 65
 • Mathematica (Computer file) 18
  • - Problems, exercises, etc 43
 • Mathematica (Computer program language) 18
 • Mathematical analysis 31
 • Mathematical models 62 , 116
 • Mathematical optimization 62
 • Mathematics 27
  • - Data processing - Problems, exercises, etc 43
  • - Formulae 24
  • - Tables 24
 • Matlab 23 , 29 , 65
 • MATLAB 29
 • Matrices 23
 • matrična algebra 23 , 28
 • matrike 18 , 22 , 24 , 26 , 34
 • mavzoleji vladarjev 233
 • Maxwellove enačbe 157
 • mazalni sistemi 133
 • maziva 133 , 200
 • medicina 27 , 59 , 118
 • Medicine - Data processing - Congresses 59
 • medicinski roboti 59
 • mednarodna posvetovanja 191
 • mednarodni standardi 5
 • medplanetarna vozila 177
 • medsebojno sodelovanje 189
 • meglice 68
 • mehanični pogoni 156
 • mehanika 2 , 76 , 84 , 88 , 119
 • mehanika kontinuuma 87
 • mehanika loma 121 , 123 , 124
 • mehanika pogonov 156
 • mehanika tekočin 73
 • mehanika trdnih snovi 87
 • mehanske lastnosti 125 , 202
 • mehanske obdelave 127
 • mehatronika 150
 • meja nosilnosti 123
 • meja plastičnosti 124
 • membrane 106
 • mere 119
 • merilna negotovost 142
 • merilne tehnika 143
 • merilne tehnike 142 , 198
 • merilni instrumenti 142
 • merilni mostiči 142
 • meritve 104 , 142
 • merjenje električnih veličin 142
 • merjenje uporabe 66
 • merjenje zadovoljstva kupcev 204
 • merske enote 80 , 252 , 261
 • merski sistemi 142
 • mesta 230 , 231
 • mestna krajina 217
 • mestni parki 217
 • meta razvrščanje 55
 • metabolizem 113
 • Metal-cutting 140
 • Metal-cutting tools 140
 • Metals
  • - Fatigue 121
  • - Mechanical properties 202
 • metalurgija 127
 • meteorologija 104
 • Meteorologija - Učbeniki za visoke šole 104
 • Meteorology in aeronautics 180
 • meteorološke 132
 • metoda končnih elementov 129
 • metode 149 , 205
 • metode končnih elementov 169
 • metode načrtovanja 189
 • metrični prostor 31
 • Microsoft Excel 25 , 91
 • Microsoft Excel (Computer file) 25 , 91
 • Microsoft Excel (računalniški program) - Priročniki 60
 • mikrokontrolerji 163
 • mikrokrmilnik 2
 • mikrostruktura 127
 • minerali 95 , 101
 • mineralogija 101
 • minimalizem 210
 • minimalno bivališče 256
 • Minitab 25
 • MINITAB 25
 • Minitab (Computer file) 25
 • MNZ - motorji z notranjim zgorevanjem 133
 • mobilni roboti 134 , 150
 • mobilni sistemi 50
 • močnostna elektronika 150
 • močnostna vezja 161
 • modalne analize 141
 • modalne resonance 71
 • modeli uporabe 11
 • modeli zemlje 103
 • modeliranje 40 , 116 , 121 , 169 , 205 , 214 , 250
 • modeliranje informacij 190
 • moderna arhitektura 242
 • moderna vozila 181
 • modulacija 162
 • Molecular biology - Dictionaries 109 , 111
 • Molecular Biology - dictionaries 111
 • molekularna analiza 110
 • molekularna biologija 106 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112
 • Molekularna biologija 106
  • - Slovarji 109
 • molekularna diagnoza 110
 • molekularna genetika 112
 • molekularna simetrija 97
 • molekule 89 , 99
 • monoklonska protitelesa 110
 • mostovi 121 , 243
 • Mostovi - Slovenija - Albumi 243
 • motivacija 12
 • motnje 154 , 155
 • motorji z notranjim zgorevanjem 128 , 137 , 176
 • Motorji z notranjim zgorevanjem
  • - Tehnologija - Mednarodna posvetovanja 179
  • - Učbeniki za visoke šole 133
 • motorna vozila 176
 • Motorna vozila
  • - Proizvodnja - Mednarodna posvetovanja 179
  • - Tehnologija - Mednarodna posvetovanja 179
 • multimedijske komunikacije 150
 • multimedijski sistemi 11
 • muzeji 248

 • nacionalni razvoj 262
 • načrti 216 , 218 , 229 , 233 , 234 , 235 , 236 , 239 , 244
 • načrtovanje 2 , 62 , 171 , 181 , 187 , 206 , 209 , 213 , 226 , 238 , 239 , 241 , 244 , 252
 • načrtovanje konstrukcij 250
 • načrtovanje mest 255
 • načrtovanje motorjev 147
 • načrtovanje orodij 129
 • načrtovanje procesov 131
 • načrtovanje v obstoječem 237
 • nadzemni vodi 154 , 155
 • nadzor razpok 121
 • nadzorovanje vozil 181
 • naključne spremenljivke 21
 • naključni procesi 21
 • naloge 14 , 15 , 18 , 19 , 21 , 26 , 28 , 32 , 85 , 89 , 133
 • napajalne naprave 161
 • napake 122
 • napetosti 121
 • napovedovanje vremena 104
 • naprave 140 , 145
 • naprave za predvajanje 164
 • naprave za snemanje 164
 • naprave za vodenje 184
 • naravni parki 13
 • naravni resursi 13
 • naravoslovje 261
 • naredi sam 2
 • narodni simboli 262
 • naselitev 262
 • naselja 231
 • navadne diferencialne enačbe 22
 • navidezna resničnost 150 , 250
 • navigacija 173 , 185
 • navigacija operacij 59
 • navigacijska tehnika 185
 • navigacijski senzorji 173
 • navigacijski sistemi 173 , 184
 • navigacijski vzorci 66
 • nebotičniki - razvoj 217
 • nedoločeni integrali 22
 • nehomogene snovi 69
 • nekovine 100
 • nelinearna mehanika 85
 • Nelinearna mehanika trdnih teles - Vaje za visoke šole 85
 • nelinearno programiranje 120
 • nepremičnine 258
 • neprofitne organizacije 211
 • neravnotežni procesi 99
 • nevarne snovi 195
 • Nevarno blago - Transport - Učbeniki 195
 • nevarnost električnega toka 160
 • nevrokirurgija 59
 • nevrologija 27
 • nevtralna epistemologija 30
 • Newtonovi zakoni 173
 • nihanja 73 , 86
 • nihanje 81 , 84
 • nizke gradnje 170
 • normativi 244 , 252
 • normativna datoteka 7
 • norme 22
 • nosilci 88
 • nosilci konstrukcije 124
 • nosilni elementi 169
 • nosilnost 123
 • notranja oprema 254 , 259
 • notranja organizacija 255
 • notranja organiziranost 188
 • notranje instalacije 160
 • notranji produkt prostorov 23
 • notranjost zemlje 103
 • nova zdravila 90
 • nove tehnologije 151
 • Numerical analysis - Data processing 29
 • numerična analiza 29
 • numerične simulacije 123
 • numerične tabele 202
 • numerično modeliranje 121 , 123 , 124

 • obalne ureditve 251
 • obarvanje vode 72
 • obdelava 202
 • obdelava materialov 74
 • obdelava podatkov 16 , 17 , 25 , 29 , 43 , 91
 • obdelava signalov 33
 • obdelava slik 143
 • obdelava zvočnih signalov 71
 • obdelave podatkov 150
 • obdelave z laserji 136
 • obdelave z odrezavanjem 140
 • obdelovalne naprave 130
 • obdelovalni postopki 127 , 131 , 134 , 136 , 140 , 203
 • obdelovalni sistemi 54 , 136
 • obdelovalni stroji 129 , 130 , 131
 • obdelovanje materialov 129
 • objektni sistemi 50
 • objektno orientirano programiranje 46 , 56
 • oblikovanje 127 , 213
 • oblikovanje orodij 130
 • obnašanje sistema 205
 • obnovljivi viri energije 126
 • obratovanje 154 , 155
 • obremenitev 169
 • obremenitve 121 , 171
 • ocean 87
 • ocena 17
 • ocena funkcij 33
 • ocena kakovosti obnašanja 205
 • ocena tveganja 8
 • od Rimljanov do danes 236
 • odboj zvoka 71
 • oddajniki 162
 • odhodki 193
 • odločitve 62
 • odpadno blato 172
 • odrezovanje 131
 • odstranjevanje izrabljenih maziv 200
 • odstranjevanje odpadkov 172
 • odvod 28
 • odvodi 19
 • odvodnjavanje 170
 • odzračevanje 207
 • Oerlikon ES 3 d 182
 • Oerlikon ES 3 e 182
 • Oerlikon FV 4 a 182
 • Oerlikon LSt 1 182
 • ognjišča 227
 • Ogrevalna tehnika - Priročniki 126
 • ogrevalni kotli 208
 • ogrevanje 206
 • ogrevanje prostorov 132
 • ogrevanje vode 207
 • ohranjanje naravne dediščine 13
 • ojačevalniki 145 , 162 , 164
 • okolje 126 , 213
 • okolje združb 193
 • omrežja 146
 • omrežje na klic 58
 • omrežne družbe 194
 • onesnaženost zraka 104
 • onkologija 59
 • opazovanja 104
 • opazovanje vesolja 152
 • OpenGL 61
 • operacijski ojačevalniki 153 , 161
 • operacijski sistemi 57 , 65
 • Operational amplifiers 145 , 153
 • operatorji 97
 • opere 244
 • opisi 177
 • opisi dostopov 166
 • opisi izrazov 260
 • oprema vozil 195
 • optična valovanja 115
 • optične lastnosti 125 , 199
 • optični instrumenti 77
 • optični pojavi 104
 • optično slikanje 69
 • optika 69 , 75 , 76 , 84 , 89
 • optika kovin 69
 • optika kristalov 69
 • optimiranje 205
 • optimizacija 62 , 181
 • optimizacijska teorija 33
 • optimizacijske metode 16
 • optimizacijski modeli 120
 • optoelektronski elementi 199
 • organizacija 126
 • organizacija poslovanja 9 , 191 , 193 , 194
 • organizacija proizvodnje 188 , 190 , 192
 • organska kemija 100
 • organske hiše 257
 • organske spojine 95
 • ornament 229
 • orodja 130
 • orodja za odrezavanje 140
 • orodja za rezanje 140
 • orodjarstvo 130
 • Orodjarstvo - Mednarodna posvetovanja 130
 • ortopedija 59
 • oscilatorji 145
 • osebni informacijski priročnik 57
 • oskrba s toploto 209
 • osnove 1 , 132 , 142
 • osnove klasičnih stilov 252
 • osnovne potrebe 213
 • osnovne šole 12
 • osnutek 12
 • Outlook Express 58
 • označevanje elementov 162
 • oznake 195
 • oznake elementov 162
 • ozračje 104

 • P-CAD 144
 • pagode 235
 • Paint 198
 • palače 229 , 236
 • paleontologija 101
 • Palm 57
 • Palm OS 57
 • PalmPilot 57
 • PalmPilot (Computer) - Programming 57
 • papirna industrija 118
 • paradoks 32
 • paralelizem 53
 • paralelne obdelave 55
 • paralelni algoritmi 47
 • paralelno programiranje 53
 • paralelno računanje 53
 • parne turbine 139
 • Paulijev princip 97
 • PDM - Products Data Management 190
 • PDM sistemi 190
 • pehanje 131
 • periodni sistem 100
 • perturbacijska teorija 97
 • petrologija 101
 • Pharmaceutical chemistry 90
 • Physics 79 , 84
 • planarno lasersko slikanje 72
 • planetarne meglice 68
 • planiranje 151
 • planiranje EES 154 , 155
 • planiranje kapacitet 192
 • planiranje operacij 59
 • planiranje poti 150
 • Plasma engineering 74
 • Plasma etching 74
 • Plasma spraying 74
 • plastična kirurgija 59
 • plastične mase 203
 • plastični konstrukcijski elementi 203
 • plazma 87
 • plinski ogrevalniki 207
 • plinsko centralno ogrevanje 207
 • podatkovne strukture 52
 • podatkovni pripomoček 57
 • podjetja 193
 • Podjetja - Ekonomika - Učbeniki za visoke šole 193
 • podjetništvo 191
 • Podjetništvo - Sistemsko mišljenje - Mednarodna posvetovanja 191
 • podvodna raziskovanja 152
 • podzemni cevovodi 171
 • pogodbe 10
 • pogonski sistemi 141 , 174
 • pogreški 142
 • pokrita sprehajališča 218
 • polarizacija 69
 • polimeri 95 , 123 , 203
 • polimerizacija 199
 • polimerne raztopine 78
 • polinomi 24
 • poliranje 131
 • politično delovanje 262
 • polja 81 , 82
 • polprevodniki 74 , 159
 • polprevodniške naprave 159
 • Polymeric composites 199
 • Polymers - Fracture - Congresses 123
 • ponikalnice 170
 • popačeni objekti 38
 • poraba energije 147 , 179
 • porazdelitve 17
 • porazdeljeni algoritmi 50
 • porazdeljeni sistemi 50 , 53
 • Port districts 251
 • porušitve 123 , 124
 • posegi v historična jedra 237
 • poslikave 218 , 233
 • poslovanje 193
 • poslovna sodelovanja 193
 • poslovne informacije 39 , 63
 • Poslovne informacije - Računalniška izmenjava podatkov
   • - Mednarodna posvetovanja 39
   • - Posvetovanja 63
 • poslovni izid 193
 • poslovni modeli 44
 • poslovni proces 193
 • poslovni programi 188
 • Poslovni sistemi - Informacijski sistemi 190
 • poslovno komuniciranje 63
 • postavitve razstav 213
 • postopki 182
 • postopki gradnje 239
 • postopki načrtovanja in izgradnje 249
 • postopki obdelave 131
 • potrebe kupcev 204
 • poučevanje 12
 • Pouk - Uporaba računalnikov 12
 • povratni sistemi 116
 • površine 40
 • površinska temperatura 72
 • površinski receptorji 112
 • površinsko sipanje 96
 • povzročitelji bolezni 115
 • PQ okolje 150
 • pravila odkrivanja 66
 • pravilnik 8
 • pravna ureditev 8 , 63
 • predelava 203
 • predelava blata 172
 • predikatni jeziki 32
 • predmetne oznake 7
 • predpisi 10
 • predprostori 259
 • predstavitve 65 , 255
 • predstavitve korporacij 211
 • predstavitve podjetij 44
 • predstavitve servisov 211
 • pregledne karte 216 , 218 , 229 , 233 , 234 , 235
 • preglednice avtorjev 242
 • preglednice objektov 242
 • pregledno delo 9 , 44 , 48 , 62 , 86 , 115 , 116 , 117 , 118 , 120 , 121 , 128 , 135 , 136 , 138 , 139 , 140 , 146 , 148 , 153 , 156 , 158 , 163 , 164 , 166 , 168 , 171 , 173 , 174 , 177 , 180 , 183 , 184 , 185 , 187 , 188 , 204 , 209 , 236 , 242 , 249
 • prehrambena industrija 45
 • prehrambeni proizvodi 196 , 197
 • preiskušanje feromagnetnih snovi 142
 • preizkušanje 149
 • Prekmurje 226
 • premazi 122 , 198
 • prenapetosti 149 , 154 , 155
 • prenos energija 160
 • prenos energije 158
 • prenos informacij 48
 • prenosi moči 176
 • prenosne funkcije 161
 • prenosne poti 162
 • prenosniki moči 135
 • prenosniki na strojih 131
 • prenova 237
 • prenova vasi 226
 • Prepovedano mesto 229
 • prepoznavanje deformacij 38
 • prepoznavanje objektov 67
 • prepoznavanje oblik 38
 • prepoznavanje vzorcev 38 , 150
 • prerezi 88 , 244
 • preskrba z energijo 150
 • preskrbovalne verige 192
 • preskušanje naprav 146
 • preslikave 26 , 40
 • pretok 78
 • pretok energije 106
 • pretok informacij 106
 • pretoki 70
 • pretvorniki 161
 • prevajalniki 35
 • prevodnost 199
 • prezentacije 65
 • prihodki 193
 • primeri 133 , 165 , 169 , 238
 • primeri svetovnih pristanišč 251
 • primeri uporabe 11
 • primorska hiša 227
 • principi logistike 188
 • priporočilo VDI 2221 190
 • priprava površin 198
 • priročniki 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 12 , 24 , 29 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61 , 64 , 93 , 98 , 125 , 126 , 132 , 144 , 176 , 182 , 195 , 200 , 206 , 207 , 208
 • prirorčniki 46 , 119
 • pristanišča 251
 • pristopi k načrtovanju 189
 • probabilistične metode 121
 • procesi 190
 • procesi načrtovanja 189
 • procesne metode 94
 • prodajne cene 193 , 204
 • produkti 22
 • ProENGINEER 40
 • profesorji 255
 • profili zob 135
 • programabilne naprave 167
 • programiranje 35 , 57 , 61
 • programska oprema 2 , 16 , 23 , 25 , 29 , 43 , 48 , 60 , 61 , 64 , 65 , 91 , 144
 • programska orodja 65
 • programski inženiring 48
 • programski jeziki 46 , 56
 • proizvajalci 204
 • proizvodni inženiring 136
 • proizvodni procesi 127
 • proizvodnja 117 , 118 , 165
 • proizvodnja energija 160
 • proizvodnja orodja 130
 • projekti 248
 • projektno učno delo 12
 • promet 230
 • propagiranje proizvodov 211
 • prostorske sestavine planskih aktov 253
 • prostorski koncept 217
 • prostorsko načrtovanje 228
 • prostorsko planiranje 231 , 263
 • proteinske nečistoče 94
 • proteinski inženiring 110
 • Proteus (periodika) - 1933-1998 - Biografska kazala 3
 • protikorozivna zaščita 122
 • protipotresna gradnja 252
 • protokoli 52 , 148
 • prstni odtisi 52
 • Public Policy 117
 • PWM tehnike 150

 • Quantum chemistry 97
 • Quantum field theory - Congresses 83

 • računalniška grafika 40 , 61 , 65
 • računalniška inteligenca 150
 • računalniška izmenjava podatkov 9
 • računalniška mehanika 27
 • računalniške jezik Express 190
 • računalniške metode 130
 • računalniške mreže 9 , 36 , 42 , 44 , 48 , 49 , 53 , 65 , 66 , 166
 • računalniški algoritmi 16
 • računalniški programi 40
 • računalniški sistemi 53
 • računalniški vid 67
 • računalniško modeliranje 40 , 250
 • računalniško podprto načrtovanje 144
 • računalništvo 9 , 12 , 18 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67
 • Računalništvo - Priročniki 58
 • računanje konstrukcij 169
 • računanje s formulami 60
 • računovodstvo 193
 • Radar meteorology 180
 • radarji 180 , 185
 • radijska tehnika 162
 • radioaktivnost 115
 • radioizotopske metode 112
 • radiokemija 77 , 100
 • rakete 177
 • rastline 107
 • rastlinska biotehnologija 110
 • ravnotežje 34
 • razdelilne postaje 154 , 155
 • razdelitev energija 160
 • raziskave 90 , 190
 • raziskovalno delo 253
 • raziskovanje vesolja 152
 • razkošna stanovanja 259
 • razporedniki 182
 • razpošiljanje na več naslovov 36
 • razpoznavanje vzorcev 33 , 59
 • razstave 213
 • razstavišča 239
 • raztopine 100
 • razviti modeli 250
 • razvoj 63 , 154 , 155 , 181 , 231 , 244 , 245
 • razvoj izdelkov 204
 • razvoj mesta 214 , 230
 • razvoj slike 250
 • razvoj ulic 230
 • razvoj vladarske palače 229
 • razvoj vrtov 216
 • razvojna orodja 163
 • razvojne ideje 250
 • razvojni algoritmi 47
 • razvrščanje 263
 • razvrščanje poslov 55
 • reakcijski mehanizmi 99
 • realna števila 31
 • realne fumkcije 22
 • recepture 198
 • reciklaža 179
 • regionalno planiranje 228 , 263
 • registratorji 167
 • regresija 17
 • regulacija 108 , 156 , 161
 • regulacija gretja 207 , 208
 • regulativa 146 , 172 , 238
 • regulatorji 161
 • reklame 211
 • rekombinantna DNA tehnologija 110
 • rekonstrukcije 255
 • relativnost 77 , 89 , 157
 • relativnostna teorija 79
 • Reliability (Engineering) 120
 • renormalizacija 83
 • renormalizacijska teorija 83
 • reologija 78 , 200
 • reološke lastnosti 196
 • resonatorji 136
 • restavriranje 227
 • rešitve 14 , 15 , 18 , 19 , 21 , 26 , 28 , 32 , 85 , 89
 • Reusable space vehicles - Encyclopedias 177
 • revibracija 71
 • revija Proteus 3
 • rezanje 136
 • rezervoarji 169
 • režimi varovanja 242
 • Rimljani 249
 • rimske utrdbe 249
 • roboti 2 , 152
 • Robotics - Congresses 152
 • robotika 1 , 150
 • Robotika - Učbeniki za visoke šole 1
 • robotizirane obdelave 134
 • Robots - Design and construction 2
 • robotski manipulator 1
 • robotski sistemi 134 , 152
 • rokopisne knjige 4
 • rotorji 139
 • RSA shema 52
 • rudarska tehnika 168

 • samostani 235
 • sanacija dimnikov 206
 • sanacije 170
 • SAP R/3 188
 • Schrodingerjeva enačba 97
 • Science 27 , 117
  • - Statistical methods - Data processing 91
 • SDAI - Standard Data Acess Interface 190
 • segmentiranje 59
 • sejemski prostori 239
 • semantika 35
 • Semiconductors 159
 • semiempirične metode 97
 • senzorji 180 , 183
 • separacije 94
 • SES - Siedewall Hovercraft 187
 • sestava 125
 • sestavine 200
 • sestavni deli 132
 • SGML - Standard Generalized Markup Language 190
 • shema 182
 • shranjevanje 172
 • signali 161 , 164
 • sile 70 , 77 , 80 , 88
 • simetrija 82
 • simulacije 175 , 181 , 192
 • simulacije zgorevanja 137
 • sinhronski motorji 156
 • sinhronski stroji 154 , 155
 • sinteze 199
 • sinteze sistemov 205
 • sipanje 69
 • sistematika 114
 • sistemi 163
 • sistemi agentov 37
 • sistemi baz 42
 • sistemi drugega reda 116
 • sistemi prvega reda 116
 • sistemi realnih časov 53 , 150
 • sistemi upravljanja 205
 • sistemi za vodenje 173
 • sistemi zanesljivosti 120
 • sistemsko mišljenje 191
 • sita 161
 • situacije 216 , 218 , 229 , 233 , 234 , 235
 • skalna svetišča 235
 • skalnjaki 216
 • skandinavska arhitektura 248
 • skice 248
 • sklepanje 17 , 32
 • skobljanje 131
 • skulpture 233
 • skupinsko delo 189
 • slavoloki 233
 • slikarstvo 210 , 212
 • slike 150
 • slikovni slovarji 261
 • Slovenci - Zgodovina 262
 • Slovenci v zamejstvu 262
 • Slovenija 4 , 8 , 10 , 102 , 215 , 226 , 243 , 262 , 263
  • - Zgodovina 262
 • slovenska arhitektura 242
 • slovenske krajine 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 232
 • slovenske regije 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 232
 • slovensko ozemlje 262
 • snemalni sistemi 184
 • snemalni studio 71
 • socialni učinki 13
 • socio-ekonomski vidik 217
 • Sociology, Urban 214
 • sočasnost 35
 • sodelovalno učenje 12
 • sodna medicina 110
 • sodobna Indija 212
 • sodobna uporaba 254
 • sodobne izvedbe 240 , 247
 • sodobne oblike bivanja 247
 • sodobni dosežki 261
 • Soil-structure interaction 171
 • sonaravni razvoj 13
 • sončni sistem 68
 • Sound 71
 • Space shuttles - Encyclopedias 177
 • spajanje 136
 • spalnice 259
 • specialna relativnost 84
 • specialna teorija relativnosti 75
 • specialne funkcije 22
 • spektroskopija 99
 • spektroskopske metode 112
 • spektroskopske študije 96
 • spiromatik postopek 131
 • spletni sestavek 12
 • spomeniško varstvo 227
 • spominska vezja 167
 • sprejemniki 162
 • spremenjena vremena 180
 • srednje šole 12
 • srednjeevropska arhitektura 236
 • sredstva 193
 • stabilnost 205
 • stabilnost sistemov 158
 • stabilnost zgorevanja 137
 • standardi 148 , 161 , 170 , 186
 • standardizacija 146
 • stanje sistema 205
 • stanovanjska arhitektura 253
  • - enodružinske hiše - tlorisi - stroški 246
 • stanovanjska gradnja 258
 • stanovanjske stavbe 234 , 236 , 246 , 247 , 248 , 254 , 256 , 257
 • stanovanjske zgradbe 240
 • StarCalc 65
 • StarDraw 65
 • StarImage 65
 • StarImpres 65
 • staro in novo 237
 • StarOffice 65
 • StarWriter 65
 • statika 86
 • statistična mehanika 78 , 99
 • statistična povprečja 21
 • statistične hipoteze 21
 • statistične metode 91
 • statistično sklepanje 33
 • statistika 17 , 25
 • stavbe kot kulturni produkti 238
 • stavbni členi 229
 • stehiometrija 100
 • stekla 93
 • steklene elektrode 93
 • steklene taline 93
 • STEP standard 190
 • stikalne naprave 154 , 155
 • stikovanje materialov 252
 • stilna obdobja 245
 • stilska oprema 259
 • stiskanje 128
 • storitve 188
 • strategije razvrščanja 55
 • Streets
  • - Design 230
  • - Standards 230
 • stroji 140
 • strojna oprema 48 , 203
 • strojni elementi 119
 • strojni jeziki 35
 • strojni vid 143
 • strojništvo 119 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 206 , 207 , 208 , 255
 • Strojništvo - Priročniki 119
 • strojno učenje 51 , 67
 • Strojno učenje - Mednarodna posvetovanja 51 , 67
 • strokovni izrazi 260
 • stroški 193
 • Structural analysis (Engineering) 171
 • struktura 96 , 125
 • struktura atoma 95
 • struktura celice 108
 • struktura klasifikacij 7
 • struktura pristanišč 251
 • struktura proteinov 112
 • struktura snovi 99
 • strukture sistemov 150
 • strukturne analize 171
 • strukturni blok diagramov 205
 • struženje 131
 • super modeli 250
 • superfiniš 131
 • supernova 68
 • superprevodnost 199
 • surovine 198
 • Sustainable development 214
 • sušenje 198
 • svetlobni prikazi 161
 • svetovno znane gledališke hiše 244
 • System analysis 116
 • Systems engineering 116
  • - Mathematical models 116 • širjenje valovanja 157
 • širokotokovni releji 161
 • šole 241 , 248
 • šport 261
 • števci 160 , 163 , 167
 • števila 24 , 28
 • številčni sistemi 167
 • številski sistemi 20
 • študentska dela 215 , 226
 • študentski domovi 253
 • študije primerov 121 , 169 , 230 , 241 , 250
 • študijski predmeti 255

 • tabele 98 , 202
 • tabele porazdelitev 21
 • taline 103
 • Tango PCB 144
 • Technologie de pointe - Finlande 118
 • Technology 117
 • tehnična diagnostika 149
 • tehnična univerza Berlin 255
 • tehnični podatki 177
 • tehnika 62 , 116 , 120 , 189 , 260 , 261
 • tehnika vozil 174 , 176 , 177 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 187
 • tehnike izdelave 179
 • tehnike nanašanja 198
 • tehnike spajanja 203
 • tehniška mehanika 86
 • tehniški slovarji 260
 • tehniško risanje 64
 • tehnologija 117 , 119 , 159 , 198
 • tehnologija fermentacije 110
 • tehnologija opreme 168
 • tehnologije 118
 • tehnologije vrtanja 168
 • tehnološki postopki 201
 • tekoči kristali 96
 • tekočine 100
 • telekomunikacije 118 , 146 , 148 , 166
 • Telekomunikacije 166
  • - Slovenija - Zborniki 146
 • telekomunikacijske naprave 146
 • televizijska tehnika 162
 • templji 218 , 235
 • teoremi 97
 • teoretične osnove 48
 • teorija 69 , 210 , 212 , 213 , 214 , 238 , 258
 • teorija cenilk 21
 • teorija elastičnosti 86
 • teorija grafov 47
 • teorija krmiljenja 150
 • teorija logike 32
 • teorija mejne plasti 70
 • teorija plastičnosti 86
 • teorija števil 20
 • teorija učenja 33
 • teorije 82
 • terakota vojščaki 233
 • termične lastnosti 125
 • terminologija 140
 • termodianmika 70
 • termodinamične 132
 • termodinamični podatki 125
 • termodinamika 77 , 84 , 87 , 89 , 92 , 99 , 138 , 174
 • termodinamika atmosfere 104
 • termodinamika fluidov 78
 • testiranje 200
 • testiranje materialov 122
 • Theater architecture 244
 • Thermodynamics 78 , 92
 • Thomsonov mostič 142
 • tipologija stavb 217 , 239
 • tipološka klasifikacija 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 232
 • tiristorji 145
 • tiskana vezja 74 , 144
 • tiskarstvo 4
 • tlorisi 218 , 229 , 233 , 234 , 235 , 236 , 241 , 244 , 246
 • TMNZ - turbinski MNZ 133
 • točka preverjanja 54
 • tokokrogi 162
 • toksikologija 95
 • tolerance 135
 • toplota 73 , 76 , 119 , 165
 • Toplota - Proizvodnja - Posvetovanja 165
 • toplotna zaščita 252
 • toplotne potrebe 126
 • toplotni efekti 156
 • toplotni pogonski stroji 138 , 139
 • toplotni stroji 119
 • toplovodi 209
 • toplovodno ogrevanje 209
 • topologija 31
 • tradicionalna arhitektura 216 , 218 , 229 , 233 , 234 , 235
 • transakcije 39
 • transformacije 24
 • transformatorji 154 , 155 , 158
 • transgeneza 110
 • Transistors 145
 • transport 172 , 195 , 214 , 230
 • Transport planes - Piloting 184
 • transportne lastnosti 103
 • transportne poti 175
 • transportne usluge 178
 • transportne verige 188
 • transportni procesi 99
 • transportni sistemi 178
 • tranzicija 258
 • tranzistorji 145 , 159
 • trdna telesa 85
 • trdota 202
 • trdoživi sistemi 54
 • tribologija 200
 • trifazni tokokrogi 160
 • trofazni motorji 156
 • trženje 13 , 39
 • tržni odnosi 258
 • TTM 52
 • turbine 174
 • turbinske lopatice 138
 • turbinski kompresorji 139
 • turbinski stroji 138 , 139 , 174
 • turizem 13

 • učbenik za visoke šole 1 , 142
 • učbeniki 4 , 7 , 16 , 17 , 19 , 23 , 25 , 26 , 27 , 28 , 30 , 31 , 32 , 34 , 43 , 69 , 70 , 71 , 78 , 80 , 81 , 84 , 88 , 92 , 94 , 95 , 97 , 100 , 103 , 106 , 107 , 110 , 113 , 114 , 122
 • učbeniki za srednje šole 131 , 160 , 161 , 162 , 201
 • učbeniki za visoke šole 11 , 14 , 15 , 21 , 40 , 65 , 73 , 75 , 76 , 85 , 89 , 99 , 104 , 105 , 108 , 112 , 127 , 133 , 145 , 157 , 159 , 167 , 190 , 193
 • učbeniki za visoko šolo 205
 • učenci 12
 • učilnice 241
 • učinek vode 122
 • učinki na zdravje 115
 • učitelji 12
 • učno okolje 241
 • udeleženci pri gradnji 238
 • UDK 7
 • udobnost potnikov 183
 • udobnost vozil 175
 • ugotavljanje potreb 204
 • ulice 230
 • ultrazvočni 131
 • ultrazvočno valovanje 69
 • umetna inteligenca 51 , 67 , 151
 • Umetna inteligenca - Kongresi 51
 • umetniške upodobitve 254
 • umetnost 210 , 211 , 212 , 213 , 216 , 218 , 229 , 233 , 235 , 261
 • Underground pipelines - Design and construction 171
 • uporaba izkušenj 189
 • uporaba mrež 66
 • uporaba računalnika 62
 • uporaba računalništva 11
 • uporaba v medicini 152
 • uporaba v svetu 11
 • uporabe 190
 • uporabniki mrež 66
 • upori 262
 • upravljanje 188
 • upravljanje dobavnih verig 192
 • upravljanje mrež 36 , 49
 • upravljanje robotov 134
 • upravljanje sistemov 42
 • ura 88
 • uravnotežen razvoj 214
 • urbane četrti 230
 • urbane forme 214
 • urbane interpolacije 247
 • urbane strukture 214
 • urbanizem 214 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 251 , 255
 • ure 163
 • urejanje krajine 215 , 216 , 218 , 229 , 230 , 233 , 234 , 235 , 251
 • urejanje podatkov 60
 • urejanje prostora 10 , 227
 • urejevalniki besedil 65
 • usposabljanje zaposlenih 204
 • utrujanje materiala 124
 • utrujanje materialov 121 , 123

 • vaje 40
 • valovanja 157
 • valovanje 71 , 73 , 77 , 81 , 84 , 89
 • valovna mehanika 87
 • valovna optika 77
 • valovodi 157
 • varčevanje z energijo 206
 • variacijska metoda 97
 • varnost 9 , 39 , 50 , 136 , 179
 • varnost potnikov 178
 • varnost sistema 54
 • varnostni protokoli 54
 • varnostni sistemi 183 , 184
 • varovanje arhitekturne dediščine 237
 • varovanje gradiva 6
 • varstvo okolja 13 , 115 , 170 , 179 , 191
 • varstvo potrošnikov 44
 • varstvo pri delu 8 , 198
 • Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki 8
 • vasi 230 , 234
 • vaške ureditve 226
 • VDI 2078 132
 • večnamenski prireditveni prostori 239
 • večtračno snemanje 71
 • vektorji 18 , 19
 • vektorji v prostoru 26
 • vektorska algebra 28
 • vektorska analiza 22 , 24
 • vektorski prostori 18 , 23
 • velocimetrija 72
 • ventilacija 132
 • verjetnost 21 , 33 , 82
 • verjetnostna teorija 17 , 28
 • Verjetnostni račun - Učbeniki za visoke šole 21
 • vesolje 68 , 80
 • vesoljska tehnika 118 , 177
 • vetrovi 104
 • vezja 145
 • vgrajeni računalniški sistemi 46
 • video signali 164
 • video tehnika 164
 • vile 257
 • Vipavski križ 215
  • - Prenova - Projekti - Albumi 215
 • viri sredstev 193
 • viskoznost 70
 • visoke napetosti 149
 • visoke tehnologije 117
 • vizija razvoja 214
 • vizualizacija 59
 • vizualizacija podatkov 150
 • vizualizacija pretoka 72
 • vizualizacija procesov 137
 • vizualizacija zraka 72
 • vklapljanje v prostor 247
 • vkopane hiše 247
 • vladarske palače 218
 • vladarski dvor 229
 • voda 95
 • vodenje 151 , 154 , 155
 • vodenje operacij 59
 • vodikov atom 97
 • vodikovi mehurčki 72
 • vodni elementi 216 , 218
 • vozila 175
 • vozila na zračni blazini 187
 • vozne lastnosti 181
 • vpliv vremena 185
 • vplivi 245
 • vplivi na okolje 154 , 155
 • vplivi na zdravje 115
 • vplivi uvajanja 63
 • vrednostni papirji 193
 • vrednotenje 263
 • vrednotenje podjetij 193
 • vrednotenje procesov 133
 • vreme 180 , 185
 • vremenski sistemi 104
 • vrste 19 , 22 , 24 , 28 , 31 , 160 , 184
 • vrste korozije 122
 • vrste maziv 200
 • vrste obdelav 140
 • vrtalne naprave 168
 • vrtalni stolpi 168
 • vrtine 168
 • vrtni mostovi 218
 • vrtni paviljoni 216 , 218
 • vrtovi 218
 • vsakdanje stvari 261
 • Vsebinska obdelava - Klasifikacija - Učbeniki za visoke šole 7
 • vsebinsko kazalo 3
 • vzajemni katalog 7
 • vzdrževanje 171
 • vzdrževanje strojev 131
 • vzorci 150 , 263
 • vzorci tlakov 216
 • vzorčenje porazdelitev 17
 • vzorčenje procesov 21
 • vzporedni algoritmi 53
 • vžigalne naprave 128
 • vžigalni sistemi 133

 • Web aplikacije 50
 • Web usage mining 66
 • Westinhouse 26 c 182
 • Wheatstonov mostič 142
 • Windows okolje 58
 • Word 58

 • xDSL - Digital Subscriber Line 148

 • zadovoljitev kupcev 204
 • zadrževalniki 170
 • zagon motorjev 174
 • zagotavljanje kvalitete 170
 • zagotavljanje varnosti 178
 • zakon termodinamike 137
 • zakoni 10
 • zakoni termodinamike 92
 • zakonodaja 10 , 170 , 195
 • zanesljivost naprav 161
 • zaprti prostori 71
 • zasebni vrtovi 216
 • zaščita 132 , 154 , 155 , 160
 • zaščita gradiva 6
 • zaščita okolja 214
 • zaščitena območja 13
 • zaviralniki 182
 • zavore 182
 • zavorne naprave 182
 • zborniki 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 47 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 59 , 63 , 66 , 67 , 74 , 83 , 90 , 123 , 124 , 129 , 130 , 134 , 137 , 141 , 143 , 147 , 149 , 150 , 151 , 152 , 154 , 155 , 165 , 170 , 175 , 178 , 179 , 181 , 189 , 191 , 192 , 194 , 196 , 197 , 199 , 215 , 226 , 228
 • zbrana dela 248
 • zbrana dela avtorjev 250
 • zdravila 94 , 95
 • zdravo mesto 230
 • zemeljski plašč 103
 • zemljevidi 262
 • zgodovina 206 , 217 , 227 , 236 , 238 , 241 , 243 , 244 , 245 , 255 , 262
 • zgodovina matematike 20
 • zgodovinske študije 255
 • zgodovinski pregled 177 , 187
 • zgodovinski pregled uporabe 11
 • zgodovinski razvoj 230
 • zgorevanje 87 , 126
 • zgorevanje goriva 137
 • zgoščevanje podatkov 150
 • zgradba atoma 77
 • zmesi 92
 • značilne stavbe 245
 • značilni elementi 251
 • značilni izvedbeni primeri 237
 • značilni predstavniki 242
 • znanost 117
 • zobniki 135
 • zobniška gonila 135
 • zračni sistem čuječnika 182
 • zračni transport 178
 • zrak 95
 • zvezdne kopice 68
 • zvijače 58
 • zvočna polja 71
 • zvok 71 , 77

 • železnica 175
 • ženske na tehniški univerzi 255
 • žepni računalnik 57
 • živali 107
 • živila 98
 • Živila - Reološke lastnosti - Zborniki 196
 • živilska tehnologija 45 , 196 , 197
 • Živilska tehnologija
  • - Antioksidanti - Posvetovanja 197
  • - Zborniki 196
 • življenska doba 179
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 21.3.2001 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si