Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 4
julij - avgust 2000

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO

  • 0 SPLOŠNO.
  • 006 STANDARDIZACIJA.
  • 02 KNJIŽNIČARSTVO.
  • 3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.
  • 50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.
  • 51 MATEMATIKA.
  • 519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.
  • 52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.
  • 53 FIZIKA.
  • 54 KEMIJA.
  • 55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.
  • 57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.
  • 61 MEDICINA.
  • 620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.
  • 620.9 ENERGETIKA.
  • 621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
  • 621.039 JEDRSKA TEHNIKA.
  • 621.3 ELEKTROTEHNIKA.
  • 624/625 GRADBENIŠTVO.
  • 628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.
  • 629 TEHNIKA VOZIL.
  • 63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.
  • 65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.
  • 655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.
  • 656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.
  • 66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.
  • 669 METALURGIJA.
  • 67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
  • 69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.
  • 7 UMETNOST.
  • 71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.
  • 72 ARHITEKTURA.
  • 74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.
  • 8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.
  • 9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


 • 0 SPLOŠNO.


  1.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 1, section A, Human necessities / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 163 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0791-5
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22347525

  2.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 10, Guide / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 30 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  ISBN 92-805-0800-8 ISBN 98-805-0800-8 ! (napačno)
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22350597

  3.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 2, section B, Performing operations, transporting / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 365 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0792-3
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22348293

  4.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 3, section C, Chemistry, metallurgy / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 281 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0793-1
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22348549

  5.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 4, section D, Textiles, paper / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 69 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0794-X
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22348805

  6.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 5, section E, Fixed constructions / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 79 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0795-8
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22349317

  7.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 6, section F, Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 207 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0796-6
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22349573

  8.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 7, section G, Physics / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 181 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0797-4
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22349829

  9.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 8, section H, Electricity / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 159 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0798-2
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22350085

  10.
          INTERNATIONAL patent classification. Vol. 9, Guide, survey of classes and summary of main groups / World Intellectual Property Organization. - 7th ed. - : World Intellectual Property Organization, 1999. - 338 str. ; 30 cm. - (WIPO publication ; no. 560(E))

  Hrbtni nasl.: Int. cl. 7
  ISBN 92-805-0799-0 ISBN 98-805-0799-0 ! (napačno)
  a) intelektualna lastnina b) patenti c) mednarodna patentna klasifikacija d) priročniki

  025.4(088.83)(100)
  COBISS-ID 22350341


  006 STANDARDIZACIJA.


  11.
          GRUNDLAGEN der Konformitatsbewertung : Normen / Herausgeber DIN Deutsches Institut fur Normung. - 1. Aufl., Stand der abgedruckten Normen Oktober 1998. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1998. - XI, 320 str. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch ; 294)

  ISBN 3-410-14359-9
  a) standardi b) norme c) priročniki d) DIN EN 45001 e) DIN EN 45002 f) DIN EN 45003 g) DIN EN 45010 h) DIN EN 45011 i) DIN EN 45012 j) DIN EN 45013 k) DIN EN 45014 l) DIN EN 45020 m) DIN EN 45503 n) kriteriji o) priporočila p) laboratoriji q) metode testiranja r) preskušanje s) tehniške kompetence t) kooperacija u) vzorčenje

  006.83/.86
  COBISS-ID 22286597

  12.
          LANGENPRUFTECHNIK 2. Lehren : Normen / Herausgeber DIN Deutsches Institut fur Normung. - 4. Aufl., Stand der abgedruckten Normen November 1997. - Berlin : Beuth, 1997. - XV, 330 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 197)

  ISBN 3-410-13973-7
  a) standardi b) norme c) priročniki d) ISO e) DIN f) tolerance g) dimenzije h) mere i) orodja j) oznake k) DIN 103 l) DIN 158 m) DIN 229 n) DIN 230 o) DIN 234 - DIN 235 p) DIN 2240 - DIN 2241 q) DIN 2278 - DIN 2299 r) DIN 2221 - DIN 2222 s) DIN 2999 t) DIN 8140 - DIN 8141 u) DIN 40401 v) DIN ISO 228

  006.83/.86
  COBISS-ID 5102870

  13.
          QUALITATSMANAGEMENT und Statistik : Begriffe : Normen / Herausgeber DIN Deutsches Institut fur Normung. - 2. Aufl., Stand der abgedruckten Normen Marz 1997. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1997. - XII, 184 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch ; 223)

  ISBN 3-410-13763-7
  a) standardi b) normativi c) kakovost d) uvajanje kakovosti e) statistika f) DIN 55350 (11-34) g) DIN EN ISO 8402

  006.83/.86
  COBISS-ID 22289925

  14.
          QUALITATSMANAGEMENT und Statistik. Verfahren 2, Probenahme und Annahmestichprobenprufung : Normen / Herausgeber DIN Deutsches Institut fur Normung. - 2. Aufl., Stand der abgedruckten Normen Marz 1997. - Berlin : Beuth, 1997. - XII, 316 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 225)

  ISBN 3-410-13777-7
  a) standardi b) norme c) vodenje d) poslovanje e) kakovost f) statistika g) preizkusi h) vzorčenje i) DIN 53803 j) DIN ISO 2859

  006.83/.86
  COBISS-ID 22289413

  15.
          QUALITATSMANAGEMENT und Statistik. Verfahren 3, Qualitatsmanagementsysteme : Normen / Herausgeber DIN Deutsches Institut fur Normung. - 2. Aufl., Stand der abgedruckten Normen August 1994. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1995. - XIII, 298 str. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch ; 226)

  ISBN 3-410-13456-5
  a) kakovost b) standardi c) uvajanje kakovosti d) statistika e) sistemi vodenja f) normativi g) priročniki h) DIN EN ISO 9000 i) DIN EN ISO 11011 j) DIN EN ISO 11012 k) DIN EN ISO 8402 l) DIN 55350/11 m) razlage n) DIN EN ISO 9001 o) DIN EN ISO 9002 p) DIN EN ISO 9003 q) DIN EN ISO 9004

  006.83/.86
  COBISS-ID 22289669

  16.
          STATISTIK. Auswertungen und Genauigkeitsanalysen : Normen / Herausgeber DIN Deutsches Institut fur Normung. - 2. Aufl., Stand der abgedruckten Normen Juni 1998. - Berlin : Beuth, 1998. - XI, 290 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 224)

  ISBN 3-410-12332-6
  a) standardi b) norme c) DIN d) priročniki e) statistika f) natančnost g) analize h) DIN 53804 i) DIN 55301 j) DIN 55303 k) DIN ISO 5725 l) vzorčenje m) vrednotenje n) primeri

  006.83/.86
  COBISS-ID 22459141


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  17.
          COMMUNITY informatics : enabling communities with information and communications technologies / Michael Gurstein. - Hershey ; London : Idea Group Publishing, cop. 2000. - III, 596 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-878289-69-1 (vezano)
  a) informatika b) računalništvo c) računalniške mreže d) informacijska tehnologija e) socialni aspekt

  681.324:316.334.52:02
  COBISS-ID 21833733

  18.
          EI thesaurus / . - Deutsch-Englische Ausg. der erweiterten 2. Aufl. - Hoboken : Engineering Information, 1995. - IX, 812 str. ; 29 cm

  Nasl. na hrbtu nasl. str.: Engineering Information thesaurus. - Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 0-87394-158-6
  a) terminologija b) tezavri c) tehnika d) nemški e) angleški

  025.43:62=20=30
  COBISS-ID 22417925

  19.
          EI thesaurus / . - Revised, 3rd ed. - Hoboken : Engineering Information, cop. 1998. - IX, 908 str. ; 29 cm

  Nasl. na hrbtu nasl. str.: Engineering Information thesaurus
  ISBN 0-87394-193-4 ISBN 8-87394-193-4 ! (napačno)
  a) Subject headings - Engineering b) terminologija c) tezavri d) tehnika e) angleški

  025.43:62=20
  COBISS-ID 22418181

  20.
  FLETCHER, Patricia Diamond
          World libraries on the information superhighway : preparing for the challenges of the new millennium / Patricia Diamond Fletcher, John Carlo Bertot. - Hershey ; London : Idea Group Publishing, 2000. - 313 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-8782-8966-7
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) informacijske službe d) knjižnične zbirke e) Internet f) virtualne knjižnice g) študije primerov

  02:681.324
  COBISS-ID 21834245

  21.
  GALLACHER, Cathryn
          Managing change in library and information services / Cathryn Gallacher. - London : Aslib, Imi, cop. 1999. - 104 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Aslib know how guides)

  Nasl. na ov. in hrbtu: Managing change in libraries and information services. - Bibliografija: str. 100-102
  ISBN 0-85142-422-8
  a) Knjižnice - Organizacija poslovanja - Spremembe - Priročniki b) Informacijski centri - Organizacija poslovanja - Spremembe - Priročniki c) knjižničarstvo d) knjižnice e) informacijski servisi f) menedžment g) strateški razvoj h) osebje i) permanentno izobraževanje j) planiranje sprememb k) implementacija razvojnih projektov l) priročniki

  023.5:65.012
  COBISS-ID 105467648

  22.
  GORMAN, G. E.
          Qualitative research for the information professional : a practical handbook / G.E. Gorman and Peter Clayton ; with contributions from Mary Lynn Rice-Lively and Lyn Gorman. - London : Library Association Publishing, 1997. - 287 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <245>-275. - Kazalo
  ISBN 1-85604-178-6
  a) Libraries - Handbooks manuals, etc b) Library science - Research - Handbooks, manuals, etc c) Information science - Research - Handbooks manuals, etc d) Research - Methodology - Handbooks, manuals, etc e) knjižničarstvo f) informatika g) informacijska znanost h) informacijski specialisti i) kakovostne raziskave j) informacijske organizacije k) kakovost podatkov l) analize kakovosti m) pisanje poročil n) pregledno delo

  025.5:65.012.4
  COBISS-ID 21960453

  23.
          I in the sky : visions of the information future / Alison Scammell, editor. - London : Aslib, Imi, cop. 1999. - XII, 307 str. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-851-42431-7
  a) Information science b) knjižničarstvo c) informatika d) informacijska družba e) računalniške mreže f) dostop do informacij g) marketing h) digitalna ekonomija i) poslovni sistemi j) elektronski dokumenti k) informacijski specialisti l) izobraževanje m) vizija razvoja n) zborniki

  (659.2+02):681.324
  COBISS-ID 22338053

  24.
          KNOWLEDGE and special libraries / edited by James M. Matarazzo, Suzanne D. Connolly. - Boston : Butterworth-Heinemann, cop. 1999. - XII, 265 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Resources for the kowledge-based economy)

  ISBN 0-7506-7084-3
  a) knjižničarstvo b) specialne knjižnice c) podjetja d) poslovne informacije e) menedžment f) zborniki

  026
  COBISS-ID 43842049


  3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


  25.
  INTERNATIONAL Forum Women in Engineering and Science (2000 ; Hannover)
          International Forum Women in Engineering and Science : world's engineers' convention 19-21 June 2000. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 151 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1562)

  Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091562-5
  a) znanost b) tehnične vede c) poklici d) zaposlovanje e) ženske f) izobraževalni sistemi g) združenja h) zborniki

  396.5(063)
  COBISS-ID 22431237


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  26.
  BRINGEZU, Stefan
          Ressourcennutzung in Wirtschftsraumen : Stoffstromanalysen fur eine nachhaltige Raumentwicklung / Stefan Bringezu. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 239 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66886-1
  a) ekologija b) industrijska proizvodnja c) trajnostni razvoj d) gospodarstvo e) izraba resursov f) analiza pretoka materiala g) prostorsko planiranje h) regionalni razvoj

  711:504
  COBISS-ID 21754117

  27.
          FORTSCHRITTE in der Luftreinhaltetechnik : Optimierung von produktionsintegriertem Umweltschutz und Abgasreinigung : Tagung Mannheim, 14. bis 16. September 1999 / Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 680 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1478)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091478-5
  a) ekologija b) varovanje okolja c) industrijski procesi d) čiščenje odpadnih plinov e) zmanjševanje emisij f) regulativa g) nove tehnologije h) optimizacija procesov i) biološko čiščenje j) zborniki

  504.05/.06:504.3
  COBISS-ID 21557509

  28.
  HODGSON, Peter E.
          Nuclear power, energy and the environment / Peter E. Hodgson. - London : Imperial College Press, cop. 1999. - XI, 205 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-86094-088-9 (vezano) ISBN 1-86094-101-X (broš.)
  a) energetika b) obnovljivi viri energije c) jedrske elektrarne d) varnost e) učinki na okolje f) energetska kriza g) trajnostni razvoj h) politični aspekt i) moralni aspekt

  621.311.25:504.05/.06
  COBISS-ID 21962757

  29.
          INDUSTRIAL environmental performance metrics : challenges and opportunities / Committee on Industrial Environmental Performance Metrics, National Academy of Engineering, National Research Council. - Washington : National Academy Press, 1999. - X, 252 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-309-06242-X (broš.)
  a) Production management - Environmental aspects b) Industrial ecology - United States - Measurement c) Environmental policy - United States d) ekologija e) industrijska proizvodnja f) učinki na okolje g) meritve h) industrijska ekologija i) ekološka politika j) materiali k) energija l) proizvodi m) odpadki n) emisije o) avtomobilska industrija p) kemična industrija q) elektronika r) papirna industrija s) ZDA

  504.05/.06:338.45(73)
  COBISS-ID 22341893

  30.
  KELLOW, Aynsley John, 1951-
          International toxic risk management : ideals, interests and implementation / Aynsley Kellow. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XII, 222 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 190-216. - Kazalo
  ISBN 0-521-65257-X (vezano) ISBN 0-521-65469-6 (broš.)
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) nevarne snovi d) industrijski odpadki e) ekološka tveganja f) zmanjšanje tveganja g) okoljevarstvena politika h) vladna politika i) mednarodno sodelovanje j) Baselska konvencija k) OECD programi l) implementacija m) pregledno delo

  504.05/.06:341.24
  COBISS-ID 21816581

  31.
          OKOLOGISCHE Produktgestaltung : Stoffstromanalysen und Okobilanzen als Instrumente der Beurteilung / Lutz Schimmelpfeng, Petra Luck. - Berlin : Springer, 1999. - XII, 214 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 3-540-65750-9
  a) ekologoija b) varstvo okolja c) industrijska proizvodnja d) ekobilanca e) analiza pretoka materiala f) proizvodni procesi g) surovine h) ekološka politika i) recikliranje j) informacijski sistemi k) zborniki

  658.5:504.05/.06
  COBISS-ID 20595717


  51 MATEMATIKA.


  32.
          ADVANCED modern engineering mathematics / Glyn James . - 2nd ed. - Harlow : Addison-Wesley, 1999. - XXVII, 989 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-2015-9621-0
  a) tehniška matemetika b) inženirstvo c) funkcije kompleksne spremenljivke d) Laplaceove transformacije e) Z transformacija f) Fourierove vrste g) Fourierove transformacije h) matrična analiza i) vektorski račun j) diferencialne enačbe k) optimizacija l) verjetnost m) statistika n) aplikacije o) naloge p) rešitve q) učbeniki za visoke šole

  51(075.8)(076.1/2)
  COBISS-ID 21836037

  33.
  ARNOLD, Vladimir Igorevič
          Topological methods in hydrodynamics / Vladimir I. Arnold, Boris A. Khesin. - New York : Springer, cop. 1998. - XV, 376 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Applied mathematical sciences ; 125)

  Bibliografija: str. 345-368
  ISBN 0-387-94947-X
  a) uporabna matematika b) dinamika tekočin c) Hamiltonske strukture d) Liejeve grupe e) stacionarni pretoki f) topološke lastnosti g) magnetna polja h) vrtinčasta polja i) grupe difeomorfizmov j) diferencialna geometrija k) dinamični sistemi

  514.7
  COBISS-ID 8186201

  34.
  BETH, Thomas
          Design theory. Vol. 1 / Thomas Beth, Dieter Jungnickel, Hanfried Lenz. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XIX, 607, <95> str. ; 24 cm. - (Encyclopedia of mathematics and its applications ; vol. 69)

  Bibliografija: str. 1013-1092. - Kazalo
  ISBN 0-521-44432-2
  a) diskretna matematika b) višja algebra c) kombinatorična analiza d) grupe e) diferenčne množice f) diferenčne družine g) aplikacije h) definicije i) teoremi j) dokazi k) trditve l) primeri

  51
  COBISS-ID 20303877

  35.
  BIRD, John
          Basic engineering mathematics / John Bird. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, cop. 1999. - IX, 250 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4750-7
  a) matematika b) algebra c) enačbe d) formule e) grafi f) logaritmi g) funkcije h) geometrija i) trigonometrija j) koordinate k) volumni l) vektorji m) vrste n) statistika o) priročniki

  51(083)
  COBISS-ID 21870853

  36.
  BIRD, John
          Higher engineering mathematics / John Bird. - 3rd ed., reprinted. - Oxford : Newnes, cop. 1999, 2000. - X, 644 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4110-X
  a) matematika b) algebra c) funkcije d) vrste e) trigonometrija f) odvodi g) integrali h) statistika i) verjetnost j) številski sistemi k) grafične metode l) numerične metode m) vektorji n) matrike o) diferencialne enačbe p) Laplaceove transformacije q) Fourierove vrste r) naloge s) rešitve t) priročniki

  51(075.8)(076.3)
  COBISS-ID 21865733

  37.
  BUMP, Daniel
          Automorphic forms and representations / Daniel Bump. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XIV, 574 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Cambridge studies in advanced mathematics ; 55)

  Kazalo
  ISBN 0-521-65818-7 (broš.) ISBN 0-521-55098-X (vezano)
  a) matematika b) teorija števil c) automorfne forme d) automorfne reprezentacije e) GL (2) reprezentacije f) učbeniki

  511.38
  COBISS-ID 21375237

  38.
          COMPLEX systems / edited by Terry R. J. Bossomaier and David G. Green. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999, cop. 2000. - 413 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-46245-2 (vezano)
  a) uporabna matematika b) kompleksni sistemi c) naravni pojavi d) ekosistemi e) nevronske mreže f) genetski algoritmi g) fraktali h) kaos i) samoorganizacija j) paralelno računanje k) celični avtomati l) nelinearna dinamika m) strukture sistemov

  681.3.047:519.87
  514.12:530.16/.18
  COBISS-ID 20300549

  39.
  FRITSCH, Rudolf
          The four-color theorem : history, topological foundations and idea of proof / Rudolf Fritsch, Gerda Fritsch ; translated by Julie Peschke. - New York : Springer, cop. 1998. - XVI, 260 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prevod dela: Der Vierfarbensatz. - Bibliografija: str. 231-261. - Kazalo
  ISBN 0-387-98497-6
  a) matematika b) kombinatorika c) teorija grafov d) topološke preslikave e) reducibilnost f) učbeniki

  519.1
  MSC 2000:
  05-02
  05C15
  COBISS-ID 8387417

  40.
  JEFFREYS, Harold
          Methods of mathematical physics / by Harold Jeffreys and Bertha Swirles. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - VIII, 718 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Cambridge mathematical library)

  Kazalo
  ISBN 0-5216-6402-0 (broš.)
  a) matematična fizika b) skalarji c) vektorji d) tenzorji e) matrike f) integrali g) numerične metode h) specialne funkcije i) contour integral j) asimptotične razširitve k) enačbe valovanj l) diferencialne enačbe m) konfluentne funkcije n) hipergeometrične funkcije o) konformna reprezentacija p) učbeniki za visoke šole

  51:53(075.8)
  COBISS-ID 21834501

  41.
  LAPIDUS, Michel L.
          Fractal geometry and number theory : complex dimensions of fractal strings and zeros of zeta functions / Michel L. Lapidus, Machiel van Frankenhuysen. - Boston ; Basel ; Berlin : Birkhauser, 1999, cop. 2000. - X, 268 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. <235>-252. - Kazalo
  ISBN 0-8176-4098-3
  a) matematična fizika b) fraktalna geometrija c) teorija števil d) stringi e) fraktali f) zeta funkcije g) cevaste okolice h) Minkowskijeva merljivost i) Riemannova hipoteza j) inverzni spektralni problem

  514.7/.8:515.16/.17
  514.12:511
  COBISS-ID 21890309

  42.
          MATHEMATICS for circuits and filters / edited by Wai-Kai Chen. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 263 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-849-30052-5
  a) matematika b) operatorji c) matrike d) Laplaceova transformacija e) Fourierove transformacije f) z-transformacija g) valčna transformacija h) teorija grafov i) grafi pretoka signalov j) matematični modeli k) aplikacije l) elektronska vezja m) filtri

  51.001.573
  COBISS-ID 21737989

  43.
          MATHEMATICS for mechanical engineers / William F. Ames ... . - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-849-30056-8
  a) matematika b) linearna algebra c) matrike d) vektorska algebra e) integrali f) diferencialne enačbe g) transformacije h) variacije i) optimizacijske metode j) statistika k) numerične metode l) nezanesljivost m) kaos n) fuzzy logika o) priročniki

  51(036)
  COBISS-ID 21737733

  44.
  MCKEAGUE, Charles Patrick
          Algebra with trigonometry : for college students / Charles P. McKeague. - 4th ed. - Forth Worth : Saunders College Publishing, cop. 1998. - XVI, 711, <73> str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-0302-2314-8
  a) matematika b) algebra c) trigonometrija d) realna števila e) polinomi f) linearne enačbe g) funkcije h) racionalni izrazi i) zaporedja j) vrste k) konični preseki l) trikotniki m) trigonometrične funkcije n) naloge o) rešitve p) učbeniki za visoke šole

  <512.1+514.11> (075.3)
  COBISS-ID 21886213

  45.
  MUMFORD, David
          The red book of varieties and schemes : includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and their Jacobians / David Mumford. - 2nd, expanded ed. - Berlin : Springer, cop. 1999. - X, 304 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in mathematics, ISSN 0075-8434 ; 1358)

  Bibliografija: str. <293>. - "Guide to the literature and references, Curves and their Jacobians": str. <294>-300. - "Supplementary bibliography on the Schottky problem": str. <301>-304
  ISBN 3-540-63293-X (broš.)
  a) Geometry, Algebraic b) matematika c) algebrska geometrija d) kompleksne varietete e) kompleksni vzorci f) lokalne lastnosti g) krivulje

  512.7
  COBISS-ID 22391301

  46.
  REPOVŠ, Dušan
          Continuous selections of multivalued mappings / by Dušan Repovš, Pavel Vladimirovič Semenov. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - VIII, 356 str. ; 25 cm. - (Mathematics and its applications ; vol. 455)

  Bibliografija: str. 330-352. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5277-7
  a) matematika b) topologija c) zvezne selekcije večlične preslikave d) Banachov prostor e) konveksne množice f) negibne točke g) diferencialne vložitve h) teorija aproksimacij i) matematična ekonomija j) optimalno upravljanje k) učbeniki l) mathematics m) topology n) continuous selections o) multivalued maps p) Banach space q) convex sets r) fixed points s) differential inclusions t) approximation theory u) mathematical economics v) optimal control

  515.126.83
  MSC 91:
  54C60
  54C65
  57N20
  58C06
  52A01
  47H10
  28B20
  COBISS-ID 8289369

  47.
  ROSS, Sheldon Mark
          Introduction to probability and statistics for engineers and scientists / Sheldon M. Ross. - 2nd ed. - San Diego : Harcourt/Academic, cop. 2000. - XIV, 578 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  - - Introduction to probability and statistics for engineers and scientists . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-12-598472-3
  a) Probabilities b) matematika c) statistika d) verjetnost e) naključne spremenljivke f) porazdelitve g) ocene parametrov h) testiranje hipoteze i) regresija j) varianca k) analiza podatkov l) učbeniki

  519.2(075.8)
  COBISS-ID 22391557

  48.
  UDIAS Vallina, Agustin
          Principles of seismology / Agustin Udias. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XIV, 475 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-62434-7 (vezano) ISBN 0-521-62478-9 (broš.)
  a) Seismology b) Seismology c) seizmologija d) geomehanika e) vektorska analiza f) matematično modeliranje g) tenzorska analiza h) izračuni i) parcialne diferencialčne enačbe j) kinematični modeli k) dinamični modeli l) numerično modeliranje

  519.6
  COBISS-ID 21875973

  49.
  ZILL, Dennis G., 1940-
          Advanced engineering mathematics / Dennis G. Zill, Michael R. Cullen. - 2nd ed. - Sudbury : Jones and Bartlett, 1999, cop. 2000. - XVI, 926 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7637-1065-2 (vezano) ISBN 0-7637-1357-0 (broš.)
  a) Engineering mathematics b) matematika c) diferencialne enačbe d) Laplaceova transformacija e) vrste f) vektorji g) matrike h) vektorski račun i) Fourerove vrste j) kompleksna analiza k) integrali l) naloge m) rešitve n) učbeniki

  51(075.8)(076.3)
  COBISS-ID 22391813


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  50.
          ADOBE Acrobat 4.0 / . - 2nd ed. - San Jose : Adobe Press, cop. 2000. - VII, 369 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Classroom in a book)

  Kazalo
  - - Adobe Acrobat 4.0 : classroom in a book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-201-70284-3
  a) Adobe Acrobat (Computer file) b) Adobe software c) Portable document software d) Electronic publishing e) računalništvo f) programska oprema g) Acrobat 4.0 h) elektronsko založništvo i) elektronski dokumenti j) računalniška grafika k) Web načrtovanje l) Web strani m) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22333957

  51.
          ADOBE Photoshop 5.5 / . - . - San Jose : Adobe, cop. 1999. - X, 537 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Classroom in a book)

  Kazalo
  - - Adobe Photoshop 5.5 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-201-65895-X
  a) Adobe Photoshop b) računalništvo c) programska oprema d) Photoshop 5.5 e) urejanje bitnih slik f) obdelava slik g) posebni učinki h) digitalizacija slik i) priročniki

  681.3.06:681.3.087
  COBISS-ID 22334469

  52.
          ADOBE Photoshop 5.5 and Adobe Illustrator 8.0. - Berkeley : Adobe : Peachpit Press, cop. 2000. - IV, 383 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advanced classroom in a book)

  Kazalo
  - - Adobe Photoshop 5.5 and Adobe Illustrator 8.0 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-201-65900-X
  a) Adobe Photoshop b) Adobe Illustrator (Computer file) c) računalništvo d) programska oprema e) Photoshop 5.5 f) Ilustrator 8.0 g) urejanje bitnih slik h) obdelava slik i) digitalne slike j) animacije k) Web strani l) priročniki

  681.3.06:681.3.087
  COBISS-ID 22334213

  53.
  ARTYMIAK, Jacek
          StarOffice for Linux bible / Jacek Artymiak, Kate Wrightson, and Joe Merlino. - Foster City : IDG Books, cop. 2000. - XXVIII, 664 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - StarOffice for Linux bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3363-0
  a) StarOffice b) Linux c) Integrated software d) računalništvo e) programska oprema f) StarOffice 5.1 g) Linux okolje h) baze podatkov i) preglednice j) predstavitve k) risanje l) Internet m) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22330629

  54.
  BAINES, Dominic
          Samba black book / Dominic Baines. - Scottsdale : Coriolis Group Books, cop. 2000. - XXIV, 583 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Samba black book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57610-455-9
  a) Samba (Computer file) b) UNIX (Computer file) c) Microsoft Windows (Computer file) d) računalništvo e) programska oprema f) Samba g) povezovanje operacijskih sistemov h) Unix i) Linux j) Windows k) računalniške mreže l) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22332933

  55.
  BANDEL, David Allan, 1955-
          Linux security toolkit / David A. Bandel. - Foster City : M & T Books, 2000. - XXVI, 451 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Linux security toolkit . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-4690-2
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Computer security d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Linux g) varnost h) zanesljivost i) priročniki

  681.3.066.004.4
  COBISS-ID 22324229

  56.
  BAUMGARDT, Michael
          Adobe Photoshop 5.5 Web design : with ImageReady 2 and Adobe GoLive 4 / Michael Baumgardt. - Berkeley : Adobe Press, cop. 2000. - 311 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-201-70012-3
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) ImageReady (Computer file) c) Adobe GoLive (Computer file) d) Web sites - Design e) računalništvo f) programska oprema g) Photoshop 5.5 h) ImageReady 2 i) GoLive 4 j) računalniška grafika k) Web strani l) načrtovanje m) digitalne slike n) aplikacije o) priročniki

  681.3.06:681.3.087
  COBISS-ID 22334981

  57.
  BROGDEN, William B.
          Visual cafe for Java explorer : database development edition / . - Albany : Coriolis, cop. 1998. - XXII, 585 str. : ilustr. ; 24 cm

  Avtorji navedeni na ov. - Kazalo
  - - Visual cafe for Java explorer : database development edition . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57610-219-X
  a) Symantec Visual Cafe b) Symantec Visual Cafe c) Java (Computer program language) d) Database design e) Database design f) Java (Computer program language) g) računalništvo h) programski jeziki i) Java programi j) Visual Cafe k) baze podatkov l) načrtovanje baz m) Java okolje n) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 22367493

  58.
  BROOKSBANK, Edward
          Samba administrator's handbook / Ed Brooksbank, George Haberberger, Lisa Doyle. - Foster City : M & T Books, cop. 2000. - XXII, 518 str. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4636-8
  a) Samba (Computer file) b) UNIX (Computer file) c) Client/server computing d) računalništvo e) programska oprema f) Samba g) povezovanje operacijskih sistemov h) Unix i) Windows j) računalniške mreže k) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22332677

  59.
  BROWN, Kyle
          Lotus Notes and Domino 5 bible / Kyle Brown and Kenyon Brown ; with Carl Abrahamson and Keith Brown. - Foster City : IDG Books Worldwide, cop. 2000. - XLVIII, 880 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Lotus Notes and Domino 5 bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-4590-6
  a) Lotus Notes b) Lotus Domino c) Business enterprises - Computer networks d) Groupware (Computer software) e) Database management - Computer programs f) računalništvo g) programska oprema h) Lotus Notes i) Domino 5 j) razvrščanje informacij k) zbiranje l) upravljanje m) urejanje n) izmenjava o) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22462213

  60.
  BRYANT, Stephanie Cottrell
          GIMP for Linux bible / Stephanie Cottrell Bryant and Tillman Hodgson with Bryan Livingston. - Foster City : IDG Books, cop. 2000. - XXVI, 728 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - GIMP for Linux bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3398-3
  a) Linux b) GIMP (Computer file) c) Operating systems (Computers) d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška datoteka g) GIMP - Gnu Image Manipulation Program h) Linux okolje i) obdelava slik j) animacije k) digitalna fotografija l) priročniki

  681.3.087.6
  COBISS-ID 22330885

  61.
  BURCHARD, Bill
          Inside AutoCAD 2000 / Bill Burchard and David Pitzer, with Samir Bajaj, David Harrington, and Michael Todd Peterson. - Limited ed. - Indianapolis : New Riders, cop. 1999. - XIX, 1296 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Inside AutoCAD 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7357-0947-5
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD 2000 f) računalniška grafika g) risanje h) načrtovanje i) priročniki

  681.3.06:744
  COBISS-ID 22321669

  62.
  CARLSON, Jeff
          Real world Adobe GoLive 4 / by Jeff Carlson, Glenn Fleishman ; with Neil Robertson, Agen Schmitz. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2000. - XXXVI, 724 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-201-35474-8
  a) Adobe GoLive (Computer file) b) Adobe GoLive c) Web publishing d) Web sites - Design e) računalništvo f) programska oprema g) GoLive 4 h) Windows okolje i) Macintosh okolje j) računalniške mreže k) Web publikacije l) Web strani m) načrtovanje n) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 22333701

  63.
  CHAMBERS, Mark L.
          Computer gamer's bible / Mark L. Chambers and Rob Smith. - Foster City : IDG Books Worldwide, 1999. - XXVI, 641 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Computer gamer's bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3373-8
  a) računalništvo b) računalniška animacija c) računalniške igrice d) igre e) strojna oprema f) programska oprema g) interaktivnost h) priročniki

  681.3:794
  COBISS-ID 21809157

  64.
  CROWDER, David A.
          CliffsNotes creating web pages with HTML / by David A. Crowder and Rhonda Crowder. - Foster City : IDG Books Worldwide, cop. 2000. - VI, 121 str. : ilustr. ; 21 cm. - (CliffsNotes)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8530-4
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) programski jeziki d) označevalni jeziki e) HTML f) kreiranje domače strani g) oblikovanje h) izdelava povezav i) popravljanje slik j) priročniki

  681.324:519.682
  COBISS-ID 21808645

  65.
  DAVIS, Jack
          The Web design wow! book : showcasing the best of on-screen communication / Jack Davis & Susan Merritt ; with Linnea Dayton, Wow! book series editor. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 1998. - 219 str. : barvne ilustr. ; 22 x 28 cm

  Kazalo
  - - The Web design wow! book companion CD . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-201-88678-2
  a) Web sites - Design - Case studies b) računalništvo c) računalniške mreže d) Web načrtovanje e) vmesniki f) domače strani g) izobraževanje h) založništvo i) predstavitve j) aplikacije k) priročniki

  681.324.012
  COBISS-ID 22337285

  66.
  DAYTON, Linnea, 1944-
          The Photo shop 5/5.5 wow! book / Linnea Dayton & Jack Davis. - . - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2000. - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - The Photo shop 5/5.5 wow! book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-201-35371-7
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) Photoshop 5 f) Photoshop 5.5 g) računalniška grafika h) urejanje bitnih slik i) obdelava slik j) posebni učinki k) priročniki

  681.3.06:681.3.087
  COBISS-ID 22334725

  67.
          DB2 Universal Database certification guide / Calene Janacek and Dwaine Snow. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, cop. 1997. - XIX, 770 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - DB2 Universal Database certification guide . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-13-079661-1
  a) IBM Database 2 b) Client/server computing c) računalništvo d) baze podatkov e) upravljanje podatkovnih baz f) optimiranje baz g) relacijske baze h) obdelave podatkov i) DB 2 j) programiranje k) aplikacije l) priročniki

  681.3.07
  COBISS-ID 22327813

  68.
  DEITEL, Harvey M.
          Visual Basic 6 multimedia cyber classroom : for Windows 95/98, Windows NT 4.X / Harvey Deitel, Paul Deitel, Tem Nieto. - : Prentice Hall, cop. 1999. - 1 CD-ROM : zvok, barve ; 12 cm, v škatli 24 x 19 x 7 cm. - (Visual studio series)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; Windows 95, 98 ali NT 4.X; 20 MB prostora na trdem disku; 16 MB RAM (32 MB za Windows NT); zvočna kartica; CD-ROM pogon. - Nasl. iz enote. - Nasl. na skupni škatli: The complete Visual Basic 6 training course : the ultimate cyber classroom
  - - Visual Basic 6 : how to program. - LI, 1015 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM
  - - Visual Basic 6 multimedia cyber classroom : user guide. - IV, 24 str. ; 22 cm
  ISBN 0-13-083116-6 (CD-ROM) ISBN 0-13-082929-3 (skupna škatla) ISBN 1-13-456955-5 (knjiga)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual Basic 6

  519.682 Java (075)
  COBISS-ID 20686597

  69.
  DESCARTES, Alligator
          Programming the Perl DBI / Alligator Descartes and Tim Bunce. - 1st. ed. - Beijing : O'Reilly, cop. 2000. - XVI, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-699-4
  a) Perl (Computer program language) b) Database management c) računalništvo d) programski jeziki e) Perl f) CGI - Common Gateway Interface g) DBI - DataBase Interface h) programiranje i) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 22367237

  70.
  DINUCCI, Darcy
          Elements of Web design / Darcy DiNucci ; with Maria Giudice & Lynne Stiles. - 2nd ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 1998. - 238 str. : barvne ilustr. ; 22 x 28 cm

  Ov. nasl.: The designeržs guide to a new medium. - Bibliografija: str. 195. - Kazalo
  ISBN 0-201-69698-3
  a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) Web načrtovanje e) domače strani f) strukturiranje strani g) tipografija h) multimedija i) interaktivnost j) Web programiranje k) HTML l) priročniki

  681.324.012
  COBISS-ID 22337797

  71.
  EHRENMAN, Gayle
          Mastering Palm organizers / Gayle Ehrenman, Michael Zulich. - San Francisco : Sybex, cop. 2000. - XXV, 676 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Everything CD for Palm organizers . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. c CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-2569-7
  a) Pocket computers b) PalmPilot (Computer) c) računalništvo d) osebni informacijski priročnik e) žepni računalnik f) osebni organizator g) operacijski sistemi h) Palm i) Palm Pilot j) podatkovni pripomoček k) računalniške komunikacije l) priročniki

  681.3-181.4
  COBISS-ID 22327045

  72.
  EMBERTON, David J.
          Flash 4 magic / by David Emberton and J. Scott Hamlin. - Indianapolis : New Riders, cop. 2000. - XI, 324 str. : ilustr. ; 20 x 26 cm

  Kazalo
  - - Flash 4 magic . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7357-0949-1
  a) Flash (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) Flash 4 f) računalniška grafika g) Web strani h) Web animacije i) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 22335749

  73.
  FEWSTER, Mark, 1959-
          Software test automation : effective use of test execution tools / Mark Fewster, Dorothy Graham. - New York : ACM Press ; Harlow : Addison-Wesley, cop. 1999. - XVII, 574 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. <555>-556. - Kazalo
  ISBN 0-201-33140-3
  a) Computer software - Testing - Automation b) Computer software - Testing - Automation c) računalništvo d) programska oprema e) preizkušanje programske opreme f) avtomatsko preizkušanje g) orodja za preizkušanje h) izvajalna orodja i) avtomatske primerjave j) VMS okolje k) pregledno delo

  681.3.06.004.4
  COBISS-ID 22398981

  74.
          FORMAL models of agents : ESPRIT project ModelAge final workshop : selected papers / John-Jules Ch. Meyer, Pierre-Yves Schobbens (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 251 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1760. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67027-0
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) formalni modeli d) inteligentni agenti e) programski inženiring f) uporabna logika g) baze podatkov h) organizacijska teorija i) zborniki

  681.3.001.57(061.3)
  COBISS-ID 22336773

  75.
  FRANKLIN, Derek
          Flash 4! : creative Web animation / Derek Franklin, Brooks Patton. - Berkeley : Macromedia Press, cop. 2000. - XII, 428 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Flash 4! : creative Web animation . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-201-35470-5
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) računalništvo d) programska oprema e) Flash 4 f) računalniška grafika g) Web animacije h) multimedijski sistemi i) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 22335237

  76.
  GALLMEISTER, Bill O.
          POSIX.4 : programming for the real world / Bill O. Gallmeister. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly & Associates, cop. 1995. - XVIII, 548 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 529-530. - Kazalo
  ISBN 1-56592-074-0
  a) Real-time programming b) POSIX (Computer software standard) c) računalništvo d) programska oprema e) Posix 4 f) sistemi v realnem času g) objektno orientirano programiranje h) programiranje v realnem času i) aplikacije j) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22320389

  77.
  GENNICK, Jonathan
          Oracle8i DBA bible / Jonathan Gennick, Carol McCullough-Dieter, Gerrit-Jan Linker. - Foster City : IDG Books, cop. 2000. - XXXIII, 1113 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Oracle8i DBA bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-4623-6
  a) Oracle (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) Database management d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) obdelava podatkov g) programska oprema h) Oracle 8i i) upravljanje baz j) objektne baze k) DBA - Data Base Administrator l) priročniki

  681.3.06/.07
  COBISS-ID 22331141

  78.
  GOERZEN, John
          Linux programming bible / John Goerzen. - Foster City : IDG Books, cop. 2000. - XXVI, 837 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4657-0
  a) Operating systems (Computers) b) računalništvo c) programiranje d) Linux okolje e) programski jeziki f) C g) Perl h) X i) priročniki

  519.681
  COBISS-ID 22330373

  79.
  HAROLD, Elliote Rusty
          XML bible / Elliotte Rusty Harold. - Foster City : IDG Books Worldwide, 2000. - XXXIII, 1015 str. ; 24 cm : ilustr.

  Kazalo
  - - XML bible . - 1 optieni disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm
  Nasl. na CD-ROM-u
  ISBN 0-7645-3236-7
  a) računalništvo b) označevalni jeziki c) XML - Extensible Markup Language d) meta jeziki e) aplikacije f) hipertekst dokumenti g) računalniške mreže h) priročniki

  519.682:681.324
  COBISS-ID 375829

  80.
  HAROVAS, Perry
          Mastering Maya complete 2 / Perry Harovas, John Kundert-Gibbs, Peter Lee. - San Francisco : SYBEX, cop. 2000. - XXXI, 842 str., <16> str. pril. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Mastering Maya complete 2 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-2521-2
  a) Maya (Computer file) b) Maya (Computer file) c) Computer animation d) Computer animation e) računalništvo f) računalniška grafika g) računalniška animacija h) programska oprema i) Maya j) priročniki

  681.3.06:681.3.087.6
  COBISS-ID 22309637

  81.
  HART-Davis, Guy
          Mastering VBA 6 / Guy Hart-Davis. - San Francisco : Sybex, cop. 2000. - XXXIII, 669 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Mastering VBA 6 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-2636-7
  a) Microsoft Visual Basic for applications b) Application software - Development c) računalništvo d) programski jeziki e) VBA 6 f) VBA - Visual Basic for Applications g) VBA programiranje h) aplikacije i) priročniki

  519.681/.682
  COBISS-ID 22326533

  82.
  HAYNES, Barry
          Photoshop 5 & 5.5 artistry : a master class for photographers, artists, and production artists / Barry Haynes, Wendy Crumpler. - Indianapolis : New Riders, 1999, cop. 2000. - XXXIX, 408 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 386. - Kazalo
  - - Photoshop 5 artistry : images for Macintosh and Windows . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7357-0994-7
  a) Adobe Photoshop b) Adobe ImageReady c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) Photoshop 5 Artisty g) Photoshop 5.5 Artisty h) obdelava slik i) digitalne slike j) fotografske slike k) priročniki

  681.3.06:681.3.087
  COBISS-ID 22333445

  83.
  INFORMATION Resources Management Association. International Conference (2000 ; Anchorage)
          Challenges of information technology management in the 21st century : 2000 Information Resources Management Association International Conference, Anchorage, Alaska, USA, May 21-24, 2000 / Mehdi Khosrowpour. - Hershey (PA) : Idea Group Publishing, cop. 2000. - 1227 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 1-878289-84-5
  a) računalništvo b) informatika c) informacijska tehnologija d) informacijski sistemi e) upravljanje f) management g) elektronsko založništvo h) aplikacije i) zborniki

  659.2:681.3:65.012.4(063)
  COBISS-ID 21833989

  84.
  INTERNATIONAL Gesture Workshop (1999 ; Gif-sur-Yvette)
          Gesture-based communication in human-computer interaction : proceedings / International Gesture Workshop, GW '99, Gif-sur-Yvette, France, March 17-19, 1999 ; Annelies Braffort ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 331 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1739. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-66935-3
  a) računalništvo b) komunikacija človek-računalnik c) jezik znamenj d) jezik gibov e) znamenja f) gibi g) prepoznavanje h) animacije i) multimodalne komunikacije j) zborniki

  681.3:599.9(061.3)
  COBISS-ID 22337029

  85.
  JASMINE, Grace
          Creating a dynamite PowerPoint 2000 presentation / by Grace Jasmine. - Foster City : IDG Books Worldwide, cop. 2000. - VI, 121 str. : ilustr. ; 21 cm. - (CliffsNotes)

  Kazalo
  ISBN 0-764-58566-5
  a) računalništvo b) programska oprema c) PowerPoint 2000 d) računalniška grafika e) predstavitve f) prezentacije g) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21746181

  86.
  JEANSONNE, William C.
          Microsoft BackOffice small business server bible / William C. Jeansonne. - Foster City : IDG Books Worldwide, cop. 1998. - XXVIII, 644 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft BackOffice small business server bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3210-3 (broš.)
  a) Microsoft BackOffice b) Client/server computing c) računalništvo d) strojna oprema e) računalniške mreže f) sistemi odjemalec-strežnik g) programska oprema h) BackOffice i) poslovna omrežja j) aplikacije k) upravljanje omrežij l) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 22462981

  87.
  KALEV, Danny
          ANSI/ISO C++ professional programmer's handbook / Danny Kalev. - Indianapolis : Que, cop. 1999. - XVIII, 356 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7897-2022-1
  a) C++ (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) objektno orientirano programiranje f) ANSI/ISO standardi g) RTTI - RunTime Type Information h) STL - Standard Template Library i) priročniki

  519.681/.682
  COBISS-ID 22399493

  88.
  KENT, Dorothy, 1955-
          AutoCad 2000 in a nutshell : a command reference guide / Dorothy Kent. - 1st ed. - Beijing : O'Reilly, cop. 2000. - XII, 625 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-690-0
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD 2000 f) računalniška grafika g) risanje h) načrtovanje i) priročniki

  681.3.06:744
  COBISS-ID 22366469

  89.
  KING, Julie Adair
          Digital photography for dummies / by Julie Adair King. - 3rd ed. - Foster City : IDG Books Worldwide, 2000. - XVIII, 336 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  - - Digital photography for dummies . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-764-50646-3 (broš.)
  a) Photography - Digital techniques b) Digital cameras c) računalništvo d) digitalne tehnike e) digitalna fotografija f) digitalne kamere g) formati slik h) digitalizacija slike i) prenos datotek j) tiskanje k) priročniki

  681.3:77.04
  COBISS-ID 21735429

  90.
  LAW, Averill M.
          Simulation modeling and analysis / Averill M. Law, W. David Kelton. - 3rd ed. - Boston : McGraw-Hill, 2000. - XXI, 760 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in industrial engineering and management science)

  Bibliografija: str. 711-743. - Kazalo
  ISBN 0-07-059292-6
  a) računalništvo b) računačniške simulacije c) digitalne simulacije d) modeli e) simulacijski jeziki f) Fortran g) C h) kompleksni sistemi i) verjetnost j) statistika k) programska oprema l) mejne vrednosti m) analize podatkov n) eksperimentalno načrtovanje o) optimizacija p) pregledno delo

  519.87:519.248
  COBISS-ID 21727493

  91.
  LEVITUS, Bob
          Mac OS 9 for dummies / by Bob LeVitus ; foreword by Steven Bobker. - Foster City : IDG Books, cop. 1999. - XXIV, 400 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-0652-8
  a) Mac OS b) Mac OS9 c) Operating systems (Computers) d) Macintosh (Computer) e) računalništvo f) operacijski sistemi g) programska oprema h) Mac OS 9 i) uporaba j) računalniške mreže k) Macintosh okolje l) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22331397

  92.
  LISCHNER, Ray, 1961-
          Delphi in a nutshell : a desktop quick reference / Ray Lischner. - 1st ed. - Beijing : O'Reilly, cop. 2000. - XI, 561 str. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-659-5
  a) Delphi (računalniški program) - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) programska oprema e) Delphi f) objektno orientirano programiranje g) programske komponente h) priročniki

  681.3.06:519.682
  COBISS-ID 770147

  93.
  LIVINGSTON, Brian
          Windows 2000 secrets / Brian Livingston and Bruce Brown, with Bruce Kratofil. - Foster City : IDG Books, cop. 2000. - XIX, 721 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Windows 2000 secrets . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3413-0
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) konfiguracija g) uporabniški vmesniki h) komunikacije i) strojna oprema j) računalniške mreže k) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 22333189

  94.
  LOPO, Erik de Castro
          Sams teach yourself C for Linux programming in 21 days / . - Indianapolis : Sams, cop. 2000. - XX, 744 str. : ilustr. ; 24 cm

  Avtorji navedeni na ov. - Kazalo
  - - Sams teach yourself C for Linux programming in 21 days . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-672-31597-1
  a) Linux b) C (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) C f) Linux okolje g) programiranje h) učenje i) učbeniki

  519.681/.682(075)
  COBISS-ID 22332421

  95.
  LOWERY, Joseph W.
          Dreamweaver 3 bible / Joseph W. Lowery. - Foster City : IDG Books Worldwide, 2000. - XL, 1081 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Dreamweaver 3 bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3458-0
  a) računalništvo b) programska oprema c) Dreamweaver 3 d) računalniške mreže e) Web strani f) načrtovanje g) izdelava h) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 45072897

  96.
  MARMEL, Elaine
          Microsoft Project 2000 bible / Elaine Marmel. - Foster City : IDG Books, cop. 1999. - XXVI, 661 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Project 2000 bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3319-3
  a) Microsoft Project 2000 b) Industrial project management - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Project 2000 f) vodenje projektov g) mrežno povezovanje h) zasledovanje projektov i) administracije projektov j) stroškovne analize k) časovne analize l) priročniki

  681.3.06:65.012
  COBISS-ID 22332165

  97.
  MARUSICH, Carmen
          Elektronsko poslovanje za telebane / Carmen Marusich, Sandy Blackthorn ; . - Ljubljana : Pasadena, 1999 (Ljubljana : Hren). - IX, 80 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: Internet commerce for dummies. - Predgovor / Miha Mazzini: str. VII-IX. - Kazalo
  ISBN 961-6065-73-4
  a) Elektronsko poslovanje - Priročniki b) Poslovne informacije - Računalniška izmenjava podatkov - Priročniki c) računalništvo d) informatika e) elektronsko poslovanje f) poslovne informacije g) izmenjava podatka h) poslovno komuniciranje i) informacijski sistemi j) internet k) trgovina l) podjetja m) priročniki

  659.2:681.3
  COBISS-ID 97682176

  98.
          MASTERING Windows 2000 server / Mark Minasi... . - San Francisco : Sybex, 1999. - XXXV, 1595 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-2446-1
  a) Client/server computing b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 Server f) namestitev g) upravljanje h) aktivni direktoriji i) aplikacije j) računalniške mreže k) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21967621

  99.
  MATTHEWS, Martin S.
          FrontPage 2000 : the complete reference / Martin S. Matthews, Erik B. Poulsen. - Berkeley : Osborne/McGraw-Hill, cop. 1999. - XXII, 953 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - FrontPage 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-211939-X
  a) Microsoft FrontPage b) Microsoft FrontPage c) Web sites - Design d) Web publishing e) Web publishing f) Web sites - Authoring programs g) računalništvo h) programska oprema i) FrontPage 2000 j) računalniške mreže k) elektronsko založništvo l) Web strani m) oblikovanje spletnih strani n) kreiranje o) oblikovanje p) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22464261

  100.
  MCCARTY, Bill
          Learning debian gnu/linux / Bill McCarty. - 1st ed. - Beijing : OžReilly, cop. 1999. - XIII, 343 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov. tudi: A gude to debian gnu/linux for new users. - Kazalo
  - - Debian gnu/linux . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-56592-705-2
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux 2.1 d) namestitev e) konfiguracija f) X Window sistem g) upravljanje h) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 167007

  101.
  MURDOCK, Kelly L.
          3D studio MAX R3 bible / Kelly L. Murdock. - Foster City : IDG Books, cop. 2000. - XLIV, 1151 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - 3D studio MAX R3 bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-7645-4621-X
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) računalniška animacija d) programska oprema e) 3 D Studio Max 3 f) 3 D načrtovanje g) obdelava slik h) posebni efekti i) priročniki

  681.3.087
  COBISS-ID 963716

  102.
  NIEDERST, Jennifer
          Web design in a nutshell : a desktop quick reference / Jennifer Niederst. - 1st ed. - Beijing : O'Reilly, 1999. - XVIII, 560 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-515-7
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) Web načrtovanje d) domače strani e) Web okolje f) principi načrtovanja g) HTML h) JPEG format i) GIF format j) PNG format k) multimedija l) interaktivnost m) priročniki

  681.324.012
  COBISS-ID 575329

  103.
  NIEMEYER, Patrick
          Learning Java / Patrick Niemeyer and Jonathan Knudsen. - 1st ed. - Beijing : O'Reilly, cop. 2000. - XVI, 706 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The java series)

  Ov. nasl.: Covers Java 1.3. - Kazalo
  - - Learning Java . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROm-a
  ISBN 1-56592-718-4
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java 1.3 e) primerjava jezikov f) delo z objekti g) aplikacije h) mrežno programiranje i) priročniki

  519.682:681.324
  COBISS-ID 22464517

  104.
  NORTON, Peter, 1943-
          Peter Norton's complete guide to Windows 2000 Professional / Peter Norton, John Mueller, and Richard Mansfield. - Indianapolis : Sams, cop. 2000. - XIII, 944 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-31778-8
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Microsoft Windows 2000 c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) računalniške mreže g) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 22327301

  105.
  NORTON, Peter, 1943-
          Peter Norton's guide to Microsoft Access 2000 programming / Peter Norton, Virginia Andersen. - Indianapolis : Sams, cop. 2000. - XXII, 668 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Peter Norton's guide to Microsoft Access 2000 programming . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-672-31760-5
  a) Microsoft Access 2000 (Computer file) b) Programming (Electronic computers) c) računalništvo d) programska oprema e) Access 2000 f) baze podatkov g) upravljanje baz podatkov h) upravljanje informacij i) aplikacije j) programiranje k) priročniki

  681.3.06:519.681
  COBISS-ID 22328069

  106.
          OBJECT-oriented technology : ECOOP '99 workshop reader : ECOOP '99 workshops, panels and posters, Lisbon, Portugal, June 14-18, 1999, proceedings / Ana Moreira, Serge Demeyer (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XVII, 389 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1743)

  "The 13th European Conference on Object-Oriented Programming ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-66954-X
  a) računalništvo b) objektno orientirane tehnologije c) operacijski sistemi d) UML - Unified Modelling Language e) semantika f) več uporabniška okolja g) Java programi h) reinžiniring i) programiranje j) baze podatkov k) zborniki

  519.683.8(061.3)
  COBISS-ID 22336517

  107.
  OMURA, George
          Mastering AutoCad 2000 / George Omura. - Premium ed. - San Francisco : SYBEX, 1999. - XLI, 1622 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Mastering Autocad 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-2499-2
  a) Računalništvo - Računalniški programi - AutoCAD 2000 b) računalništvo c) programska oprema d) AutoCAD 2000 e) računalniška grafika f) risanje g) načrtovanje h) priročniki

  681.3.06:744
  COBISS-ID 8028471

  108.
  PACHECO, Xavier
          Delphi 5 developer's guide / Xavier Pacheco and Steve Teixeira. - Indianapolis : Sams, 1999, cop. 2000. - XXVII, <8>, 1556 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 1499-1501. - Kazalo
  - - Delphi 5 developer's guide . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-672-31781-8
  a) Delphi (Computer file) b) računalništvo c) programski jeziki d) Delphi 5 e) objektno orientirano programiranje f) vizualno programiranje g) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 22367749

  109.
  PADOVA, Ted
          Acrobat PDF bible / Ted Padova. - Foster City : IDG Books, cop. 1999. - XXVI, 702 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Acrobat PDF bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3242-1
  a) Adobe Acrobat b) Portable document software c) računalništvo d) programska oprema e) Acrobat 4.0 f) prenosljive oblike dokumentov g) PDF - Portable Document Format h) standardi i) elektronski dokumenti j) PDF dokumenti k) računalniške mreže l) elektronsko založništvo m) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 22331909

  110.
  PARKER, Tim, 1958-
          Linux system administrator's survival guide / Timothy Parker. - 2nd ed. - Indianapolis : Sams, 1999, cop. 2000. - XX, 740 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-31793-1
  a) Linux (Computer operating system) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) upravljanje sistema g) računalniške mreže h) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22326277

  111.
  PERLMAN, Radia
          Interconnections : bridges, routers, switches, and internetworking protocols / Radia Perlman. - 2nd ed. - Reading : Addison Wesley, 1999, cop. 2000. - XIII, 537 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Addison-Wesley professional computing series)

  Kazalo
  ISBN 0-201-63448-1
  a) Routers (Computer networks) b) Computer network protocols c) Local area networks (Computer networks) d) Bridges (Computer networks) e) Routers (Computer networks) f) Computer network protocols g) Local area networks (Computer networks) h) računalništvo i) računalniške mreže j) povezovalniki k) omrežni protokoli l) LAN - Local Area Networks m) mostovi n) stikala o) povezovanje med omrežji p) medsebojno povezovanje q) izmenjave podatkov r) pregledno delo

  681.324
  COBISS-ID 22397957

  112.
          PETER Norton's complete guide to Windows 2000 server / Peter Norton ... . - Indianapolis : Sams, cop. 2000. - XI, 653 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-31777-X
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Microsoft Windows 2000 server c) Client/server computing d) Operating systems (Computers) e) računalništvo f) operacijski sistemi g) Windows 2000 Server h) računalniške mreže i) uporaba j) upravljanje strežnika k) priročniki

  681.324.066
  COBISS-ID 22327557

  113.
  PETERSON, Larry L.
          Computer networks : a systems approach / Larry L. Peterson & Bruce S. Davie. - 2nd ed. - San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2000. - XXVI, 748 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <699>-716. - Kazalo
  ISBN 1-5586-0514-2 (vezano) ISBN 1-55860-577-0 (broš.)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) gradnja mrež d) arhitektura mrež e) direkto povezana omrežja f) strojna oprema g) povezovanje med omrežji h) omrežni protokoli i) varnost omrežij j) zanesljivost omrežij k) pregledno delo

  681.324
  COBISS-ID 21808389

  114.
  PLATT, David S.
          Understanding COM+ : the architecture for enterprise development using Microsoft technologies / David S. Platt. - Redmond : Microsoft Press, 1999. - XV, 235 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Developer technology series)

  ISBN 0-7356-0666-8
  a) računalništvo b) računalniška orodja c) COM technologija d) razvojna okolja e) predhodne izdelave rešitev f) računalniška orodja g) COM - Component Object Model h) komponentne tehnologije i) COM aplikacije j) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 4815126

  115.
  POOLE, Lon
          Macworld Mac OS 9 bible / Lon Poole and Todd Stauffer. - Foster City : IDG Books Worldwide, 1999, cop. 2000. - XXXVI, 899 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ovojni nasl.: Mac OS 9 bible. - Kazalo
  ISBN 0-7645-3414-9
  a) Mac OS b) Operating systems (Computers) c) Macintosh (Computer) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Mac OS 9 g) programska oprema h) računalniške mreže i) Macintosh okolje j) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 22462469

  116.
          POWERBUILDER 7.0 unleashed / Simon J.A. Herbert ... . - 3rd ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2000. - XXVIII, 1330 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - PowerBuilder 7.0 unleashed . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-672-31782-6
  a) PowerBuilder b) Application software - Development c) računalništvo d) programska oprema e) PowerBuilder 7.0 f) računalniške mreže g) načrtovanje aplikacij h) programiranje i) DataWindows j) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 22326789

  117.
  PRESS, Barry
          PC upgrade and repair bible, 3rd edition / Barry Press and Marcia Press. - 3rd ed. - Foster City : IDG Books Worldwide, cop. 2000. - XXXVII, 1383 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  - - PC upgrade and repair bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. na CD-ROM-u
  ISBN 0-7645-3357-6
  a) računalništvo b) strojna oprema c) osebni računalniki d) PC e) nadgradnja f) popravila g) priročniki

  681.3-181.4.006.67
  COBISS-ID 375317

  118.
          RED hat Linux : installation and configuration handbook / Duane Hellums ... . - Indianapolis : Que, 2000. - , 657 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Red hat Linux 6.0 : installation & configuration handbook . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7897-2181-3
  a) Linux (operacijski sistem) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) namestitev f) konfiguracija g) strojna oprema h) programska oprema i) računalniške mreže j) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 7990066

  119.
  REINHARDT, Robert, 1973-
          Flash 4 bible / Robert Reinhardt and Jon Warren Lentz. - Foster City : IDG Books Worldwide, 1999, cop. 2000. - XXXI, 611 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Flash 4 bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-3356-8
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Interactive multimedia d) računalništvo e) programska oprema f) Flash 4 g) računalniške mreže h) Web strani i) Web animacije j) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 22368261

  120.
  RUDOLPH, Dietmar
          Mastering AutoCAD 2000 objects / Dietmar Rudolph. - San Francisco : SYBEX, cop. 2000. - XXIII, 423 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-2562-X
  a) AutoCAD 2000 b) AutoCAD (Computer file) c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) AvtoCAD 2000 g) računalniška grafika h) risanje i) načrtovanje j) priročniki

  681.3.06:744
  COBISS-ID 22320901

  121.
          SAMBA unleashed / Steve Litt ... . - Indianapolis : Sams Publishing, cop. 2000. - XLI, 1196 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-31862-8
  a) Samba (Computer file) b) UNIX (Computer file) c) Client/server computing d) računalništvo e) programska oprema f) Samba g) računalniške mreže h) mrežni protokoli i) povezovanje sistemov j) Unix k) Windows l) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22318597

  122.
  SAUCIER, Christine
          Web animation and interactivity : the ultimate guide to Web design / Christine Saucier. - Houston : Jamsa Press, cop. 2000. - IV, 348 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Web animation and interactivity . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-8841-3360-6
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) Web animacije d) interaktivnost e) animirane strani f) Web strani g) načrtovanje h) izdelava i) programski jeziki j) Java k) HTML l) ActiveX m) JavaScript n) VBScript o) Perl p) Shockwave q) Flash r) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 21747205

  123.
  SAWYER, Ben
          Creating stores on the Web / Ben Sawyer, Dave Greely, Joe Cataudella. - 2nd ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2000. - XV, 604 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Peachpit guide to webtop publishing)

  Kazalo
  ISBN 0-201-70005-0
  a) Internet marketing b) Electronic commerce c) Marketing - Computer network resources d) Internet advertising e) Retail trade f) Internet g) World Wide Web h) računalništvo i) računalniške mreže j) elektronsko poslovanje k) internet marketing l) internet trgovine m) prodaja n) oglaševanje o) priročniki

  681.324:339.3
  COBISS-ID 22335493

  124.
  SIEGEL, Jon
          CORBA 3 fundamentals and programming / written and edited by Jon Siegel. - 2nd ed. - New York : Wiley, cop. 2000. - XXVI, 899 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  - - CORBA 3 fundamentals and programming . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-29518-3
  a) programiranje b) računalniški jeziki c) C++ d) Java e) COBOL f) CORBA g) računalništvo h) programski jeziki i) Corba 3 j) Cobol k) Java l) C++ m) objektno orientirano programiranje n) OMG - Object Management Group o) OMA - Object Management Architecture p) IDL - Interface Definition Language q) ORB - Object Request Broker r) priročniki

  519.681/.682
  COBISS-ID 15027751

  125.
  SMITH, Eric A., 1970-
          Active server pages bible / Eric Smith. - Foster City : IDG Books Worldwide, cop. 2000. - XXVII, 763 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4599-X
  a) Active server pages b) Web sites c) Web servers - Computer programs d) računalništvo e) računalniške mreže f) ASP - Active Server Pages g) Web strani h) načrtovanje i) izdelava j) HTML k) VBScript l) objektno orientirano programiranje m) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 22462725

  126.
  SONNENREICH, Wes
          Building Linux and OpenBSD firewalls / Wes Sonnenreich, Tom Yates. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XXI, 362 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-35366-3
  a) Linux (operacijski sistem) - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) računalniške mreže f) varnost mrež g) zanesljivost mrež h) strojna oprema i) programska oprema j) Firewall k) OpenBSD l) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 7991090

  127.
  TITTEL, Ed
          MCSE NT Workstation 4 / Ed Tittel, Kurt Hudson, James Michael Stewart. - 3rd ed. - Scottsdale : Coriolis Group Books, 2000. - XXXVIII, 509 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Exam cram)

  Bibliografija: str. 467-469. - Kazalo
  ISBN 1-57610-620-9
  a) Microsoft Windows NT b) Electronic data processing personnel - Certification c) Microsoft software - Examinations - Study guides d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows NT 4 g) delovne postaje h) računalniške mreže i) MCSE j) naloge k) priročniki

  681.3.066(075)
  COBISS-ID 22366213

  128.
  TU, Xiaoyuan, 1967-
          Artificial animals for computer animation : biomechanics, locomotion, perception, and behavior / Xiaoyuan Tu. - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 172 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1635)

  Kazalo. - Disertacija University of Toronto, Department of Computer Science
  ISBN 3-540-66939-6
  a) Computer animation b) Animals - Computer simulation c) računalništvo d) računalniška grafika e) računalniška animacija f) umetne živali g) anatomija rib h) biomehanika i) gibanje j) vedenje k) zaznavanje l) pregledno delo

  681.3.087.3
  COBISS-ID 22337541

  129.
          UNIX and Windows 2000 handbook : planning, integration, and administration / Lonnie Harvel ... . - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, cop. 2000. - XVII, 679 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-025493-2
  a) UNIX (Computer file) b) Microsoft Windows (Computer file) c) Operating systems (Computers) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Unix g) Windows 2000 h) upravljanje sistema i) varnost j) nadgradnja k) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 22318341

  130.
          USING AutoCAD 2000 / Ron House ... . - Special ed. - Indianapolis : Que Corporation, 2000. - XI, 816 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Using AutoCAD 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7897-2268-2
  a) računalništvo b) programska oprema c) AutoCAD 2000 d) računalniška grafika e) risanje f) načrtovanje g) priročniki

  681.3.06:744
  COBISS-ID 989572

  131.
  VAN Laningham, Ivan
          Sams Teach yourself Python in 24 hours / Ivan Van Laningham. - Indianapolis : Sams, cop. 2000. - XII, <4>, 510 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 461-463. - Kazalo
  ISBN 0-672-31735-4
  a) Python (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Python e) objektno orientirano programiranje f) upravljanje sistema g) upravljanje strežnika h) upravljanje delovne postaje i) grafični vmesniki j) CGI programiranje k) priročniki

  519.681/.682
  COBISS-ID 22318853

  132.
  WALKER, Mark H.
          Visio 2000 bible / Mark H. Walker. - Foster City : IDG Books Worldwide, 2000. - XXXI, 687 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-3457-2
  a) Visio b) Mechanical drawing c) računalništvo d) programska oprema e) Visio 2000 f) računalniška grafika g) poslovne predstavitve h) diagrami i) tehnične sheme j) aplikacije k) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22368773

  133.
  WALKOWSKI, Debbie
          Visio 2000 for dummies / by Debbie Walkowski. - Foster City : IDG Books, cop. 2000. - XXII, 347 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-0635-8
  a) Visio b) Mechanical drawing c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) Visio 2000 g) računalniška grafika h) poslovne predstavitve i) diagrami j) tehnične sheme k) aplikacije l) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22331653

  134.
  WALSH, Nancy
          Learning Perl/Tk : / Nancy Walsh. - Beijing : O'Reilly, cop. 1999. - XVI, 357 str. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 1-56592-314-6
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Perl d) grafika e) programiranje f) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 840328

  135.
  WARE, Colin
          Information visualization : perception for design / Colin Ware. - San Francisco : Morgan Kaufmann, 1999, cop. 2000. - XXIII, 438 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Morgan Kaufmann series in interactive technologies)

  Bibliografija: str. 391-409. - Kazalo
  ISBN 1-5586-0511-8
  a) Quality control b) Visualization - Data processing c) Engineering inspection d) računalništvo e) informatika f) informacijska vizualizacija g) vizualizacija podatkov h) vizualizacija dokumentov i) semiotika grafike j) prikazovanje k) okolje l) optika m) resolucija n) svetlost o) kontrast p) konstantnost q) barve r) statične slike s) gibajoči vzorci t) kontrola kvalitete u) pregledno delo

  659.2:681.3
  COBISS-ID 21746949

  136.
  WARNER, Janine, 1967-
          Dreamweaver 3 for dummies / by Janine Warner and Paul Vachier. - Foster City : IDG Books, cop. 2000. - XXII, 408 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  - - Dreamweaver 3 for dummies . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROm-a
  ISBN 0-7645-0669-2
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Dreamweaver (Computer file) c) Web sites - Design d) računalništvo e) programska oprema f) Dreamweaver 3 g) računalniške mreže h) Web strani i) načrtovanje j) izdelava k) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 22368005

  137.
  WARWICK, Kevin
          In the mind of the machine : the breakthrough in artificial intelligence / Kevin Warwick. - London : Arrow, 1998. - X, 307 str. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 303-306
  ISBN 0-09-970301-7
  a) procesna tehnologija b) psihologija c) umetna inteligenca d) človek - stroj e) človeški možgani - strojni možgani f) roboti g) humanoidni roboti

  159.9:62
  COBISS-ID 4398870

  138.
  WATTERSON, Karen L.
          10 projects you can do with Microsoft SQL Server 7 / Karen Watterson, Bill Shadish, Garth Wells. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XVI, 686 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - 10 projects you can do with Microsoft SQL Server 7 . - 2 optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm
  Nasl.s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-32751-4
  a) SQL server b) SQL server c) Client/server computing d) računalništvo e) sistemi odjemalec-strežnik f) SQL strežniki g) upravljanje baz podatkov h) SQL Server 7 i) aplikacije j) elektronsko poslovanje k) računalniške mreže l) Intranet m) informacijski strežniki n) priročniki

  681.3.012
  COBISS-ID 22319109

  139.
  WELLS, Nicholas
          Special edition using KDE / Nicholas Wells. - Indianapolis : Que, 1999, cop. 2000. - XIII, 847 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Special edition using KDE . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7897-2214-3
  a) Operating systems (Computers) b) računalništvo c) namizno okolje d) Unix delovne postaje e) Linux delovne postaje f) programska oprema g) KDE K Desktop Environment h) namestitev i) priročiki

  681.3.06
  COBISS-ID 22325765

  140.
  WERBER, Borut
          Uvod v programiranje Visual Basic : skripta / Borut Werber. - Kranj : Moderna organizacija, 2000 ( : Deu). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nasl. v kolofonu in v CIP-u: Osnove programiranja - Visual Basic. - Bibliografija: str. 168. - Kazalo
  ISBN 961-232-076-4
  a) Visual Basic (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole b) Visual Basic (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic f) programska orodja g) namestitev h) delo z datotekami i) programiranje j) učbeniki za visoke šole

  519.682(075.8)
  COBISS-ID 105261312

  141.
          WINDOWS 2000 professional bible / Michael Desmond ... . - Foster City : IDG Books Worldwide, cop. 2000. - XXIV, 919 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Windows 2000 professional bible . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  Nasl. z nasl. ekrana
  ISBN 0-7645-3424-6
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows 2000 d) grafika e) multimedija f) omrežja g) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 395029

  142.
  ZELTSERMAN, Dave
          A practical guide to SNMPv3 and network management / David Zeltserman. - Upper Saddler River : Prentice Hall, 1999. - XIV, 337 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall series in computer networking and distributed systems)

  Bibliografija: str. 321-322. - Kazalo
  ISBN 0-13-021453-1
  a) Simple Network Management Protocol (Computer network protocol) b) Computer networks - Management c) računalništvo d) računalniške mreže e) SNMP - Simple Network Management Protocol f) upravljanje omrežij g) aplikacije h) mrežni protokoli i) varnost j) RMON - Remote Monitoring k) priročniki

  681.324:65.012.4
  COBISS-ID 22398725


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  143.
  HARRISON, Edward Robert
          Cosmology : the science of the universe / Edward Harrison. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999, cop. 2000. - X, 567 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-66148-X (vezano)
  a) Cosmology b) Cosmology c) astronomija d) kozmologija e) vesolje f) zvezde g) galaksije h) center vesolja i) meje vesolja j) prostor-čas k) ukrivljenost prostora l) specialna relativnost m) črne luknje n) rdeči premiki o) razvoj vesolja p) nastanek vesolja q) izvenzemeljsko življenje r) učbeniki

  524.8(091)
  COBISS-ID 22406149

  144.
  OLSON, Roberta J. M.
          Fire in the sky : comets and meteors, the decisive centuries, in british art and science / Roberta J. M. Olson and Jay M. Pasachoff. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 1998, 1999. - XIV, 369 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 331-346. - Kazalo
  ISBN 0-521-66359-8 (broš.) ISBN 0-521-63060-6 (vezano)
  a) astronomija b) kometi c) slike d) fotografije e) zgodovinski pregled

  523.6(084.1)(091)
  COBISS-ID 21817093

  145.
          SPACE : the new interactive encyclopedia / . - New 1997 ed. - Abingdon (UK) : Andromeda Interactive, cop. 1996. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 24 x 20 x 4 cm + navodilo (7 str.)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; vsaj 4 MB RAM-a; 1 MB prostora na trdem disku; monitor z 256 barvami; Windows 3.1, 3.11 ali Windows 95; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a. - Podatki o odgovornosti navedeni na škatli
  ISBN 1-898137-28-5
  a) Solar system - Exploration b) Outer space - Exploration c) astronomija d) raziskovanje vesolja e) sončni sistem f) vesoljska vozila g) potovanja v vesolje h) pregledno delo

  523
  COBISS-ID 22233093

  146.
  TYSON, Neil De Grasse
          One universe : at home in the cosmos / Neil DeGrasse Tyson, Charles Liu, Robert Irion. - Washington : J. Henry Press, 2000. - 217 str. : ilustr. ; 31 cm

  Na vrhu nasl. str.: Rose Center for Earth and Space American Museum of Natural History. - Kazalo
  ISBN 0-309-06488-0
  a) Cosmology b) astronomija c) vesolje d) gibanje e) gravitacija f) snov g) energija h) supermasivne črne luknje i) kozmologija

  52(084.1)
  COBISS-ID 22381061


  53 FIZIKA.


  147.
  COLE, Alfred John
          Statistical models for nuclear decay : from evaporation to vaporization / A. J. Cole. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, cop. 2000. - XVIII, 339 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Fundamental and applied nuclear physics series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0512-6 (vezano)
  a) Decay schemes (Radioactivity) b) Statistical mechanics c) jedrska fizika d) statistična mehanika e) radioaktivnost f) razpad jeder g) statistični modeli h) sekvenčni binarni razpad i) multifragmentacija j) učbeniki

  539.16:519.22
  COBISS-ID 22405637

  148.
  CVETAŠ, Franc
          Trdnost / Franc Cvetaš ; . - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 239 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 234. - Kazalo
  ISBN 86-365-0182-2
  a) Trdnost - Učbeniki za srednje šole b) fizika c) trdnost d) osnove e) Hookov zakon f) dopustne napetosti g) varnostni koeficienti h) konstrukcijski elementi i) preračuni j) obremenitve k) nateg l) tlak m) upogib n) strig o) torzija p) uklon q) tankostenske cevi r) tankostenske posode s) naloge t) rešitve u) učbeniki za srednje šole

  539.4(075.3)
  COBISS-ID 107409920

  149.
          ELECTRONIC structure and physical properties of solids : the uses of the LMTO method : lectures of a workshop held at Mont Saint Odile, France, October 2-5, 1998 / Hugues Dreysse (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 458 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 535)

  ISBN 3-540-67238-9
  a) Energy-band theory of solids - Congresses b) Linear free energy relationship - Congresses c) fizika trdne snovi d) elektronske strukture e) fizikalne lastnosti f) magnetne lastnosti g) neurejene zlitine h) izračuni i) zborniki

  539.2
  COBISS-ID 22404101

  150.
  GIANCOLI, Douglas C.
          Physics : for scientists & engineers / Douglas C. Giancoli. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XXXI, 976, A-48 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-243106-8
  a) fizika b) meritve c) ocene d) gibanje e) Newtonovi zakoni f) gravitacija g) delo h) energija i) statično ravnotežje j) nihanje k) valovanje l) zvok m) temperatura n) termodinamika o) elektrika p) magnetizem q) svetloba r) specialna teorija relativnosti s) kvantna teorija t) modeli atoma u) naloge v) rešitve w) učbeniki

  53(075.8)(076.3)
  COBISS-ID 21808133

  151.
  GROSS, Dietmar
          Bruchmechanik / Dietmar Gross. - 2. neubearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin : Springer, 1996. - X, 218 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 214-215. - Kazalo
  ISBN 3-540-61205-X
  a) mehanika b) trdnost c) mehanika loma d) napetosti e) deformacije f) izračuni g) učbeniki za visoke šole

  539.42(075.8)
  COBISS-ID 22160389

  152.
  HIRSCH, P. B.
          Topics in electron diffraction and microscopy of materials / P. B. Hirsch. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 1999. - XII, 196 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microscopy in materials science series)

  Kazalo
  ISBN 0-7503-0538-X
  a) materiali b) mikroskopske raziskave c) elektronska difrakcija d) mikrostruktura e) elektronsko slikanje f) molekularno slikanje g) difrakcijsko slikanje h) aplikacije i) zborniki

  539.219:537.533.35
  COBISS-ID 21472517

  153.
          Der KARLSRUHER Physikkurs : ein Lehrbuch fur die Sekundarstufe 1. 1, Energie, Impuls, Entropie / . - Koln : Aulis ; Stuttgart : Landesinstitut fur Erziehung und Unterricht, 1998. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 3-7614-2095-1
  a) fizika b) energija c) gibanje d) gibalna količina e) tekočine f) plini g) entropija h) fazne spremembe i) svetloba j) učbeniki za srednje šole

  <531/534+536.75> (075.3)
  COBISS-ID 22452997

  154.
          Der KARLSRUHER Physikkurs : ein Lehrbuch fur die Sekundarstufe 1. 2, Daten, Licht, Elektrizitat / . - Koln : Aulis ; Stuttgart : Landesinstitut fur Erziehung und Unterricht, 1997. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 3-7614-2096-X
  a) fizika b) elektrika c) magnetizem d) elektrostatika e) obdelava podatkov f) prenos podatkov g) komunikacije h) optika i) učbeniki za srednje šole

  53(075.3)
  COBISS-ID 22454277

  155.
          Der KARLSRUHER Physikkurs : ein Lehrbuch fur die Sekundarstufe 1. 3, Reaktionen, Wellen, Atome / . - Koln : Aulis ; Stuttgart : Landesinstitut fur Erziehung und Unterricht, 1995. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 3-7614-2097-8
  a) fizika b) masa c) energija d) načelo relativnosti e) termodinamika kemijskih reakcij f) optika g) kvantna teorija svetlobe h) valovanje i) fizika atomov j) zgradba trdne snovi k) učbeniki za srednje šole

  <539.1/.2+535> (075.3)
  COBISS-ID 22453765

  156.
          MECHANICAL variables measurement : solid, fluid and thermal / edited by John G. Webster. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0047-9
  a) fizika b) merilna tehnika c) merilni instrumenti d) mehanske merilne veličine e) trdne snovi f) masa g) teža h) gostota i) obremenitve j) sile k) fluidi l) pritisk m) ultrazvok n) pretok o) viskoznost p) površinska napetost q) toplota r) temperatura s) termična prevodnost t) pretok toplote u) termično slikanje v) kalorimetrija w) učbeniki

  531.7
  COBISS-ID 21765125

  157.
  MOROZOV, Nikita Fedorovič
          Dynamics of fracture / N. Morozov, Y. Petrov ; with the assistance of V. Stenkin ... . - Berlin : Springer, 1999, cop. 2000. - VIII, 98 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Foundations of engineering mechanics)

  Bibliografija: str. <91>-98
  ISBN 3-540-64274-9
  a) materiali b) dinamika c) mehanika d) lomna mehanika e) mehanika loma f) lomna dinamika g) dinamika loma h) numerično modeliranje i) materiali j) lastnoati materialov k) preskušanje materialov l) kriteriji loma m) Brittle n) Neuber - Novozhilov

  539.3/.4
  COBISS-ID 21486341

  158.
          MOVING boundaries V : computational modelling of free and moving boundary problems / editors B. Šarler, C.A. Brebbia, H. Power. - Southampton ; Boston : WIT Press, 1999. - , 206 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Computational and experimental methods ; ISSN 1466-7266 ; vol. 1)

  ISSN knjižne zbirke še ni v veljavi, 25.08.1999. - "... contains papers presented at the Fifth International Conference on Computational ..., held at Bistra Castle, Slovenia in the early summer (30 June - 2 July) 1999 ..." --> Preface. - Bibliografija in abstract pri posameznih prispevkih. - Abstract
  ISBN 1-85312-691-8
  a) termodinamika b) mehanika c) dinamika fluidov d) robni elementi e) sistem trdno-tekoče f) računalniško modeliranje g) robni pogoji h) numerično modeliranje i) robni problem j) mejna stanja k) zborniki

  531/533
  COBISS-ID 3261211

  159.
  MUNSON, Bruce Roy, 1940-
          Fundamentals of fluid mechanics / Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi. - 3rd ed. update, . - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1998. - XVII, 877 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - Fluid mechanics phenomena : fundamentals of fluid mechanics. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-35502-X
  a) Fluid mechanics b) fizika c) mehanika tekočin d) statika tekočin e) kinematika f) pretok tekočine g) diferencialna analiza h) dimenzionalna analiza i) modeliranje j) viskoznost k) upor l) vzgon m) turbine n) naloge o) učbeniki

  532(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 22404357

  160.
  MUNSON, Bruce Roy, 1940-
          Fundamentals of fluid mechanics : third edition. Student solutions manual / Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 0-471-24011-7
  a) Fluid mechanics - Problems, exercises, etc b) fizika c) mehanika tekočin d) kinematika e) pretok tekočine f) diferencialna analiza g) dimenzionalna analiza h) modeliranje i) viskoznost j) upor k) vzgon l) turbine m) rešitve nalog n) učbeniki

  532(075.8)(076.2)
  COBISS-ID 22404613

  161.
          NONLINEAR science at the dawn of the 21st century / P. L. Christiansen, M. P. Sorensen, A. C. Scott (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XXVI, 457 str. : ilustr. ; cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 542)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66918-3
  a) Nonlinear theories b) Mathematical physics c) fizika trdne snovi d) polprevodniki e) nelinearni sistemi f) perturbacijske teorije g) superprevodnost h) magnetizem i) nelinearna optika j) mrežna dinamika k) aplikacije l) biomolekularna dinamika m) biologija n) zborniki

  517.957:<53+57>
  COBISS-ID 22403845

  162.
          OPTICAL and electronic properties of fullerenes and fullerene-based materials / edited by Joseph Shinar, Zeev Valy Vardeny, Zakya H. Kafafi. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2000. - XII, 380 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-8257-7
  a) Fullerenes - Optical properties b) Fullerenes - Electric properties c) materiali d) fulereni e) optične lastnosti f) električne lastnosti g) fotoekscitacije h) vibracijske ekscitacije i) zborniki

  546.26:539.2
  COBISS-ID 22341637

  163.
  PAPANASTASIOU, Tasos C.
          Viscous fluid flow / by Tasos C. Papanastasiou, Georgios C. Georgiou, Andreas N. Alexandrou. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - XV, 418 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1606-5
  a) fizika b) dinamika tekočin c) Newtonske tekočine d) kontinuirne tekočine e) Navier-Stokesove enačbe f) enosmerni pretoki g) aproksimacijske metode h) laminarni pretoki i) mejni sloji j) lezenje k) dvosmerni pretoki l) pretok viskoznih tekočin m) učbeniki

  532.516(076)
  COBISS-ID 21765893

  164.
  PERKINS, Donald H.
          Introduction to high energy physics / Donald H. Perkins. - 4th ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XIII, 426 str. : ilustr. ; 26 str.

  Bibliografija: str.412-417. - Kazalo
  ISBN 0-521-62196-8
  a) jedrska fizika b) visoke energije c) elementarni delci d) kvarki e) leptoni f) hadroni g) interakcije h) standardni model i) kozmologija j) eksperimentalne metode k) učbeniki

  539.12
  COBISS-ID 1165924

  165.
          PHOTOMECHANICS / Pramod K. Rastogi (ed.). - Berlin : Springer, 1999, cop. 2000. - XV, 471 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Topics in applied physics, ISSN 0303-4216 ; vol. 77)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-65990-0
  a) uporabna fizika b) optoelektronika c) fotonika d) fotomehanika e) holografska interferometrija f) nedestruktivno testiranje g) optoelektronske naprave h) Moirejeve metode i) optična vlakna j) interferometični senzorji k) računalniški vid l) pulzna laserska velocimetrija m) karakterizacija površin n) meritve hrapavosti o) zborniki

  621.382/.383:537.533
  COBISS-ID 21766661

  166.
  PICKOVER, Clifford A.
          Time : a traveler's guide / Clifford A. Pickover. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - XVIII, 285 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-512042-6 ISBN 0-19-513096-0 (broš.)
  a) Time travel b) Space and time c) Space and time - Philosophy d) fizika e) filozofija f) prostor g) čas h) relativnostna teorija i) časovni stroj j) črvine k) ukrivljenost prostora-časa

  115.4:531.111.4
  COBISS-ID 22339589

  167.
  RIVIN, Eugene I.
          Stiffness and damping in mechanical design / Eugene I. Rivin. - New York ; Basel : M. Dekker, 1999. - X, 512 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8247-1722-8
  a) Vibration b) Damping (Mechanics) c) Dynamics, Rigid d) gradbeništvo e) mehanika f) strojništvo g) dinamika h) togost i) dušenje j) prenosni sistemi k) dinamični parametri l) matematično modeliranje m) aktuatorji n) temeljenje o) prenosni sistemi p) napetosti q) prenos napetosti r) pomiki s) modeliranje obtežbe t) prenos ontežbe u) načini prenosov v) kotaljenje w) površinski pritiski x) temelji elektro motorjev

  539.3/.4
  COBISS-ID 21770757

  168.
  ROTHMAN, Tony
          Doubt and certainty : the celebrated Academy debates on science, mysticism, reality, in general on the knowable and unknowable, with particular forays into such esoteric matters as the mind fluid, the behavior of the stock market, and the disposition of a quantum mechanical sphinx, to name a few / Tony Rothman and George Sudarshan ; with illustrations by Shannon K. Comins. - Reading : Perseus Books, 1998. - XVI, 320 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7382-0169-3
  a) Mysticism b) Science - philosophy c) Philosophy d) Quantum mechanics e) Theology f) Cosmology g) znanost h) filozofija znanosti i) fizika j) vesolje k) matematika l) narava m) simetrija n) matematični opis o) kavzalnost p) sinhroničnost q) čas r) kiralnost s) kompleksnost t) kvantna mehanika u) supersimetrija v) teorija vsega w) kozmologija x) splošna relativnost

  001.1
  COBISS-ID 22342405

  169.
  ROZHDESTVENSKY, Kirill V.
          Aerodynamics of a lifting system in extreme ground effect / Kirill V. Rozhdestvensky. - Berlin : Springer, 2000. - X, 352 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. <337>-347. - Kazalo
  ISBN 3-540-66277-4
  a) fizika b) aerodinamika c) matematični modeli d) numerične metode e) Eulerjeve kode f) dinamika letalskih kril g) dvižni sistemi h) letalska krila i) vpliv tal j) pretoki zraka k) dvižni pretoki l) učbeniki za visoke šole

  533.6(075.8)
  COBISS-ID 21781253

  170.
          THERMODYNAMICS of energy conversion and transport / Stanislaw Sieniutycz, Alexis De Vos, editors. - New York : Springer, 2000. - XXII, 335 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-98938-2
  a) energetika b) termodinamika c) direktna konverzacija energije d) prenos energije e) sončna energija f) sončne celice g) sončne hiše h) tehnična energija i) prevod toplote j) geometrične metode

  544.431.12:536.7
  COBISS-ID 21784325

  171.
  THORNTON, Stephen T.
          Modern physics : for scientists and engineers / Stephen T. Thornton, Andrew Rex. - 2nd ed. - Forth Worth : Saunders College Publishing, cop. 2000. - XVI, 556, <57> str. : ilustr. ; 26 cm. - (Saunders golden sunburst series)

  Kazalo
  ISBN 0-0300-6049-4
  a) fizika b) klasična fizika c) specialna teorija relativnosti d) kvantna teorija e) valovni značaj materije f) zgradba atoma g) Rydbergovi atomi h) molekularna zgradba snovi i) teorija trdnega stanja j) polprevodniki k) statistična fizika l) jedrska fizika m) elementarni delci n) splošna relativnostna teorija o) kozmologija p) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)
  COBISS-ID 21885701

  172.
  TIPLER, Paul A.
          Physics for scientists and engineers 4.0 / Paul A. Tipler. - : W. H. Freeman : Worth : Sumanas Multimedia, cop. 1999. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; vsaj 16 MB RAM-a; trdem disku; Windows 3.11, 95, 98 ali NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57259-523-X
  a) fizika b) mehanika c) gibanje d) gravitacija e) fluidi f) nihanje g) termodinamika h) elektrika i) magnetizem j) svetloba k) kvantna fizika l) atomi m) molekule n) relativnost o) jedrska fizika p) interaktivno učenje

  53(086.8)
  COBISS-ID 22214661

  173.
  TOMPKINS, Harland G.
          Spectroscopic ellipsometry and reflectometry : a user's guide / Harland G. Tompkins, William A. McGahan. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIV, 228 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-18172-2
  a) materiali b) tanki filmi c) optične lastnosti d) reflektometrija e) elipsometrija f) instrumentacija g) spektri h) protitipske analize

  539.23:543.4
  COBISS-ID 20761605

  174.
  TORRETTI, Roberto, 1930-
          The philosophy of physics / Roberto Torretti. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1999. - XVI, 512 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The evolution of modern philosophy)

  Bibliografija: str. 458-491. - Kazalo
  ISBN 0-521-56259-7 (vezano) ISBN 0-521-56571-5 (broš.)
  a) Physics - Philosophy b) Physics - Philosophy c) filozofija d) fizika e) filozofija fizike f) filozofi g) zgodovinski razvoj h) moderna filozofija i) kvantna mehanika j) filozofski problemi k) relativnost l) Newton m) Kant

  1:53
  COBISS-ID 22469125

  175.
  VEIT, Ivar
          Technische Akustik : Grundlagen der physikalischen, physiologischen und Elektroakustik / Ivar Veit. - 5., durchgesehene Aufl. - Wurzburg : Vogel, 1996. - 172 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Kamprath-Reihe)

  Bibliografija: str. 163-165. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1707-6
  a) fizika b) tehnična akustika c) fizikalne osnove d) elektromehanska anologija e) elektroakustika f) merilne tehnike g) pretvorniki h) zvok i) zvočna valovanja j) pregledno delo

  534
  COBISS-ID 3067931

  176.
  VIRGIN, Lawrence N.
          Introduction to experimental nonlinear dynamics : a case study in mechanical vibration / Lawrence N. Virgin. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2000. - XVI, 256 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 237-249. - Kazalo
  ISBN 0-521-77931-6 (broš.) ISBN 0-521-66286-9 (vez.)
  a) fizika b) dinamika c) nelinearne teorije d) matematični opis e) eksperimentalni model f) prosto nihanje g) študije primerov h) mehanske vibracije i) nelinearno elektično vezje j) kontinuirni sistem

  534.1/.2
  COBISS-ID 3686939

  177.
          VOICE quality measurement / editors Raymond D. Kent, Martin J. Ball. - San Diego : Singular Publishing Group, 1999, cop. 2000. - XIII, 492 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Vsebina: Normal-disordered continuum ; The concept of ideal voice quality ; Crosslinguistic aspects of voice quality ; Phonetic evaluation of voice quality ; The transcription of voice quality ; Dysprosody ; Measuring vocal quality ; The use of self-organizing maps for the classification of voice disorders ; Acoustic analysis of voice quality : a tabulation of algorithms 1902-1990 ; Aerodynamic measures of voice production ; Laryngostroboscopy ; High-speed digital image recording for observing vocal fold vibration ; Voice quality and electrolaryngography ; Analysis by synthesis of pathological voices using the Klatt synthesizer ; Voice and emotional states ; The aging voice ; Phonatory effects of mass lesions ; Vocal fold paralysis ; Neurologic disease ; The spasmodic dysphonias ; Pediatric voice disorders ; Voice quality of deaf speakers ; Toward a theory of the dispositional bases of functional dysphonia and vocal nodules : exploring the role of personality and emotional adjustment
  ISBN 1-56593-991-3
  a) Voice disorders b) Voice - Physiological aspects c) Voice Quality - physiology d) Voice Disorders - physiopathology e) fonetika f) lingvistika g) medicina h) otolaringologija i) akustika j) patologija glasu k) patologija govora l) kvaliteta glasu m) fiziologija n) fiziopatologija o) učbeniki

  612.78:81'342:534.78
  COBISS-ID 22341381

  178.
  YOUNG, F. Ronald
          Cavitation / F. Ronald Young. - London : Imperial College Press, 1998, cop. 1999. - XXII, 418 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 409-411. - Kazalo
  ISBN 1-86094-198-2
  a) fizika b) hidrodinamika c) dinamika mehurčkov d) akustična kavitacija e) hidrodinamična kavitacija f) sonoluminiscenca g) sonokemija h) analizatorji mehurčkastih spektrov i) aplikacije j) biologija k) medicina l) industrijske aplikacije

  532.528:620.193.16
  COBISS-ID 21965317

  179.
  ZEE, A.
          Fearful symmetry : the search for beauty in modern physics / A. Zee ; with a new preface and afterword . - 1st paperback printing. - Princeton (New Jersey) : Princeton University Press, 1999. - XVI, 356 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-691-00946-5
  a) Teorijska fizika - Filozofija - 20.st. b) Simetrija - Fizika c) fizika d) filozofija e) renormalizacija f) simetrija g) prostor-čas h) elementarni delci

  530.1:539.12=111
  COBISS-ID 11415865


  54 KEMIJA.


  180.
  BARNARD, Amanda S.
          The diamond formula : diamond synthetisis - a gemmological perspective / A. S. Barnard. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000. - X, 166 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 151-157. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4244-0
  a) anorganska kemija b) sintetični diamanti c) sinteze d) gemnologija e) identifikacija f) gemnološko testiranje g) sinteze h) aplikacije

  546.26.546.162:66.091.3
  COBISS-ID 21815301

  181.
          BIOPOLYMERS from renewable resources / D. L. Kaplan (ed.). - Berlin : Springer, 1998. - XVIII, 417 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-63567-X
  a) organska kemija b) materiali c) biopolimeri d) obnovljivi resursi e) škrob f) lastnosti g) aplikacije h) polisaharidi i) celuloza j) hitin k) hitosan l) alginati m) sojini proteini n) polipeptidi o) elastomerni proteini p) polihidroksilalkanoati q) površinsko aktivne snovi r) rastlinska olja s) lignin t) naravni kavčuk u) zborniki

  577.11:547
  COBISS-ID 21369861

  182.
  OVERSEAS Mission on Biomaterials to Japan 1998 (1998 ; Kyoto)
          Overseas Mission on Biomaterials to Japan 1998 : mission and seminar sponsored by the DTI's International Technology Service and the Institute of Materials / . - London : The Institute of Materials, <1998?>. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Book ; 702)

  Dodatek k nasl. na ov.: Mission report
  ISBN 1-86125-071-1 ISBN 1-86125-067-3
  a) Biomedical materials - Congresses b) Biomedical materials c) kemija d) materiali e) medicina f) biomedicina g) biokompatibilni materiali h) implantacije i) raziskave j) razvoj k) aplikacije l) zborniki

  615.46:54
  COBISS-ID 22232069

  183.
          RECENT advances in multireference methods / edited by K. Hirao. - Singapore : World Scientific, cop. 1999. - IX, 214 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Recent advances in computational chemistry ; vol. 4)

  ISBN 981-02-3777-4
  a) teoretična kemija b) molekularna kvantna teorija c) ab initio metode d) izračuni konfiguracijskih interakcij e) multireferenčna perturbacijska teorija f) multireferenčna aproksimacija sklopljenega para g) multikonfiguracijska perturbacijska teorija h) zborniki

  544.182/.183
  COBISS-ID 20337669

  184.
  WORKSHOP on Proper Use of Environmental Matrix Reference Materials (1999 ; Berlin)
          The use of matrix reference materials in environmental analytical processes / edited by A. Fajgelj, M. Parkany. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 1999. - X, 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Special publication / Royal Society of Chemistry ; no. 238)

  "Proceedings of the Workshop on Proper Use of Environmental Matrix Reference Materials held in Berlin on 22-23 April 1999" --> hrbet nasl. str.
  ISBN 0-85404-739-5
  a) analitska kemija b) analitski laboratoriji c) harmonizacija d) analitski procesi e) ekološki vzorci f) referenčni materiali g) standardni postopki h) zborniki

  543:542(063)
  COBISS-ID 21314821


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  185.
  BISHOP, Arthur Clive
          Philip's minerals, rocks & fossils / A. C. Bishop, A. R. Woolley, W. R. Hamilton. - 2nd ed. - London : G. Philip : The Natural History Museum, 1999. - 336 str. : ilustr. ; 20 cm

  Nasl. prejšnje izd.: The Hamlyn guide to minerals, rocks, and fossils, cop. 1974. - Kazalo
  ISBN 0-540-07429-2
  a) Mineralogy - Pictorial works b) Rocks - Pictorial works c) Fossils - Pictorial works d) geologija e) mineralogija f) kamnine g) minerali h) fosili i) petrologija j) paleontologija k) enciklopedija

  55(031)
  COBISS-ID 22339077

  186.
  REYNOLDS, Ross
          Philip's guide to the weather / Ross Reynolds. - London : G. Philip, 2000. - 192 str. : ilustr. ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 0-540-07456-X
  a) Weather b) meteorologija c) atmosfera d) opazovanje vremena e) vremenske slike f) klima g) vremenska napoved h) ekološki aspekt i) priročniki

  551.5
  COBISS-ID 22338821

  187.
  WARD, Roy C.
          Principles of hydrology / R. C. Ward, M. Robinson. - 4th ed. - London : McGraw-Hill, cop. 2000. - XIV, 450 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 375-420. - Kazali
  ISBN 0-07-709502-2
  a) hidrotehnika b) hidrologija c) erozija d) talna voda e) zemljine f) poroznost g) vsebnost vode h) študije

  556.3
  COBISS-ID 21600517


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  188.
  OLIVER, Richard W.
          The coming biotech age : the business of bio-materials / Richard W. Oliver. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XI, 266 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-0713-5020-9
  a) biotehnologija b) bioinženiring c) molekularna biologija d) razvoj industrije e) napovedi f) novi materiali g) inovacije h) razvoj znanosti i) aplikacije raziskav

  001.18:577:<33+62>
  COBISS-ID 21864709


  61 MEDICINA.


  189.
  EMSLEY, John
          Molecules at an exhibition : portraits of intriguing materials in everyday life / John Emsley. - London : Oxford University Press, 1999. - XIII, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. na ov.: The science of everyday life. - Kazalo
  ISBN 0-19-286206-5
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) nevarne snovi d) lastnosti e) zgodovinski pregled

  615.9(091)
  COBISS-ID 22339333

  190.
  STOLLARD, Paul, 1956-
          Fire from first principles : a design guide to building fire safety / Paul Stollard and John Abrahams. - 3rd ed. - London ; New York : E & FN Spon, 1999. - VI, 174 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-419-24270-8 (broš.) ISBN 0-419-24260-0 (vezano)
  a) gradbeništvo b) zgradbe c) požarna varnost d) vzrok požara e) inštalacije f) protipožarna zaščita g) detekcijski sistemi h) alarmne naprave i) zasilni izhod j) pasivna zaščita k) procesi gašenja l) požarni standardi m) priročniki

  614.84:624/625
  614.84:725/728
  COBISS-ID 21851141

  191.
  STONE, Trevor
          Pills, potions and poisons : how drugs work / Trevor Stone and Gail Darlington. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - XVI, 476 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-850403-9
  a) Drugs - Popular works b) Pharmacology - Popular works c) biokemija d) farmacija e) farmakologija f) zdravila g) delovanje zdravil h) stranski učinki i) delovanje organov j) vrste bolezni k) zdravljenje

  615.45
  COBISS-ID 22339845


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  192.
          ADAPTRONICS and smart structures : basics, materials, design, and applications / H. Janocha (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - XII, 438 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-61484-2
  a) materiali b) materiali s spominom c) aktivatorji d) detektorji e) adaptivne strukture f) multifunkcionalne strukture g) kontrolerji h) senzorji i) aplikacije j) robotika k) mehanski sistemi l) medicina m) biologija n) zborniki

  007.52:<681.5+62+5>
  COBISS-ID 21280261

  193.
  BATCHELOR, Andrew William
          Materials degradation and its control by surface engineering / Andrew William Batchelor, Loh Nee Lam & Margam Chandrasekaran. - London : Imperial College Press, 1999. - XIV, 394 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86094-083-8
  a) materiali b) propadanje materialov c) kontrola materialov d) površine materialov e) korozija f) antikorozija g) poškodbe h) vzroki propadanja i) zaščita površin j) pregledno delo

  620.1.004.6
  COBISS-ID 21965573

  194.
          BAUEN mit Glas : Tagung Baden-Baden, 1. bis 2. Marz 2000 / VDI-Gesellschaft Bautechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 790 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1527)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091527-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) steklo e) analize f) študije g) preskušanje materialov h) uporaba stekla i) numerično modeliranje j) dinamični izračuni k) zborniki

  620.1/.2
  COBISS-ID 22225669

  195.
  BERGNER, Harald
          Risbreitenbeschrankung zwangbeanspruchter Bauteile aus hochfestem Normalbeton / von Harald Bergner. - Berlin : Beuth, 1997. - 152, 12 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 482)

  ISBN 3-410-65682-0
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) razpoke e) gradbeni elementi f) armiran beton g) širina razpok h) preiskušanje i) beton

  620.1/.2
  COBISS-ID 22344709

  196.
  BOER, Reint de
          Theory of porous media : highlights in historical development and current state / Reint de Boer. - Berlin : Springer, 2000. - XVI, 618 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 3-540-65982-X
  a) materiali b) mehanika c) porozne snovi d) teoretične osnove e) razvoj teorij f) zgodovinski pregled g) pregledno delo

  620.1/.2:539.21(091)
  COBISS-ID 21490181

  197.
  BORESI, Arthur P.
          Elasticity in engineering mechanics / Arthur P. Boresi, Ken P. Chong. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XVIII, 615 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-31614-8
  a) materiali b) preskušanje materialov c) numerično modeliranje d) matematika e) tenzorji f) teorija napetosti g) diferencialne enačbe h) teorija deformacij i) Navier-Stokes enačbe j) elastičnost k) teorija elastičnosti l) kompleksne spremenljivke m) spremenljivke v ravnini n) termoelastičnost

  620.1/.2:539.3
  COBISS-ID 21704709

  198.
  CASE, John
          Strength of materials and structures / John Case, Lord Chilver, Carl T. F. Ross. - 4th ed. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold, cop. 1999. - XIV, 706 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-37980-4 (Wiley) ISBN 0-340-71920-6
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) nosilne konstrukcije d) računanje konstrukcij e) numerično modeliranje f) napetosti g) matrična algebra h) okvirne konstrukcije i) nosilci j) strižne napetosti k) analiza napetostnega stanja l) upogib m) kompozitne konstrukcije n) metode končnih elementov

  620.1/.2
  624.04
  COBISS-ID 21695237

  199.
  CHACON, Mark A.
          Architectural stone : fabrication, installation, and selection / Mark A. Chacon. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XII, 227 str., <32> str. barvnih pril. : 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-24659-X
  a) materiali b) kamen c) vgradnja d) značilnosti kamenja e) deponije f) vzdrževanje g) zaščita h) obdelava i) nahajališča j) izbira kamenja k) pridobivanje kamna l) gradbeni materiali

  620.1/.2
  72.02
  COBISS-ID 21698821

  200.
          CONCRETE pipe for the new millennium / Iraj I. Kaspar and Jefferey I. enyart, editors. - West Conshohocken : ASTM, cop. 2000. - VII, 98 str. : ilustr. ; 23 cm. - (STP ; 1368)

  "... contains papers presented at the symposium of the same name held in Seattle, Washington, on 19-20 May 1999 ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8031-2621-2
  a) gradbeništvo b) materiali c) gradbeni materiali d) beton e) novi beton f) študije g) analize h) numerično modeliranje i) preskušanje j) zborniki

  620.1/.2
  519.6
  COBISS-ID 21901317

  201.
  COURTNEY, Thomas H.
          Mechanical behavior of materials / Thomas H. Courtney. - 2nd ed. - Boston : McGraw-Hill, 2000. - XVIII, 733 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill series in materials science)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 0-07-028594-2
  a) mehanika b) gradbeništvo c) materiali d) cement e) preskušanje materialov f) lezenje g) kemija h) elastično obnavljanje i) plastične deformacije j) polikristalinični materiali k) kompozitini materiali l) lomna mehanika m) deformacije n) mehanika loma o) utrujanje materialov p) numerično modeliranje q) kovine r) kristali

  620.1/.2
  539.42
  COBISS-ID 21712389

  202.
  CURBACH, Manfred
          Verwendung von Bitumen als Gleitschicht im Massivbau / von Manfred Curbach, Thomas Bosche. Versuche zur Eignung industriell gefertigter Bitumenbahnen als Bitumengleitschicht / von Manfred Curbach, Thomas Bosche. - Berlin : Beuth, 1998. - 116 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 485)

  ISBN 3-410-65685-5
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) monolitna gradnja d) bitumen e) materiali f) preskusi g) analize h) lastnosti materialov i) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS-ID 22365957

  203.
          FAILURE analysis case studies : a sourcebook of case studies selected from the pages of Engineering Failure Analysis 1994-1996 / edited by D. R. H. Jones. - Amsterdam : Elsevier, 1998. - IX, 433 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo. - Bibliografije pri posameznih prispevkih
  ISBN 0-08-043338-3
  a) gradbeništvo b) mehanika loma c) materiali d) lom e) lomna mehanika f) numerično modeliranje g) analize h) študije primera i) preizkušanje materialov j) silosi k) jeklene konstrukcije l) ploščadi m) stadioni n) porušitve o) zborniki

  620.1/.2
  COBISS-ID 13673511

  204.
          FATIGUE and fracture mechanics. Vol. 30 / Kenneth L. Jerina and Paul C. Paris, editors. - West Conshohocken : ASTM, 2000. - XII, 477 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1360)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2617-4
  a) mehanika loma b) lomna mehanika c) utrujanje materila d) numerično modeliranje e) porušitve f) analize g) nosilnost materaila h) materiali i) preskušanje j) zborniki

  620.1/.2
  COBISS-ID 21897221

  205.
  FISCHER-Cripps, Anthony C.
          Introduction to contact mechanics / Anthony C. Fischer-Cripps. - New York : Springer, 2000. - XXI, 243 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Mechanical engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-98914-5 (vezano)
  a) materiali b) mehanske lastnosti c) lom d) trdota e) elastičnost f) določevanje lastnosti g) merilne metode h) kontaktna mehanika

  620.17:67.017
  COBISS-ID 21784069

  206.
          FRETTING fatigue : current technology and practices / David W. Hoeppner, V. Chandrasekaran, and Charles B Elliott, editors. - West Conshohocken : ASTM, 2000. - XI, 558 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1367)

  "... contains papers presented at the symposium held at the University of Utah, Salt Lake City, Utah on Aug. 31, 1998 ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2851-7
  a) mehanika loma b) materiali c) preskušanje materialov d) utrujanje materialov e) tehnologije f) preskusi g) rezultati h) analize i) predvidevanja j) numerične analize k) zborniki

  620.1/.2
  COBISS-ID 21900805

  207.
  GRIMM, Rainer
          Einflus bruchmechanischer Kenngrosen auf das Biege- und Schubtragverhalten hochfester Betone / von Rainer Grimm. - Berlin : Beuth, 1997. - 171, 11 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 477)

  ISBN 3-410-65677-4
  a) gradbeništvo b) nosilnost konstrukcij c) preskušanje nosilnosti d) porušitveni preskusi e) nosilni konstrukcijski elementi f) analize

  620.1/.2
  624
  691
  COBISS-ID 22344197

  208.
  GROTE, Klaus-Peter
          Durchlassigkeitsgesetze fur Flussigkeiten mit Feinstoffanteilen bei Betonbunkern von Abfallbehandlungsanlagen / von Klaus-Peter Grote. Einflus von Stahlfasern auf die Durchlassigkeit von Beton / von Ralf Winterberg. - Berlin : Beuth, 1997. - 135, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 483)

  ISBN 3-410-65683-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) lastnosti betona e) lezenje betona f) vlaknast beton g) analize h) preskusi i) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS-ID 22363909

  209.
  GUSE, Ulf
          Dauerhaftigkeit hochfester Betone / von Ulf Guse, Hubert K. Hilsdorf. - Berlin : Beuth, 1998. - 88 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 487)

  ISBN 3-410-65687-1
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) trajnost betona e) preskušanje f) visokonosilni beton g) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS-ID 22364165

  210.
  GUTSCH, Alex-W.
          Stoffeigenschaften jungen Betons / von Alex-W. Gutsch. - Berlin : Beuth, 1999. - 158, 2 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 495)

  ISBN 3-410-65695-2
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) mladi beton e) preskusi f) modeli g) nega mladega betona h) toplotni kriteriji i) kontrola razpok

  620.1/.2
  COBISS-ID 21858053

  211.
  INTERNATIONAL Conference on Wear of Materials (12 ; 1999 ; Atlanta)
          Wear of materials : proceedings of the twelfth International Conference on Wear Materials, Atlanta, Georgia, April 25-29 1999 / editors D. Rigney, R. G. Bayer. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - 2 zv. (, 1364 str.) : ilustr. ; 29 cm

  Ov. nasl.: WOM : 12 International Conference on Wear Materials. - Bibliografija in abstract pri posameznih prispevkih. - Kazali
  ISBN 0-08-043007-4
  a) preskušanje materialov b) strukture c) analize d) modeliranje e) materiali f) obraba materiala g) keramika h) kovine i) polimeri j) konferenca

  620.178.6(063)(082)
  COBISS-ID 21410565

  212.
  KNAPTON, John
          In-situ concrete industrial hardstandings : specification, design, construction and behaviour / John Knapton. - London : Thomas Telford, 1999. - VI, 185 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <175>-176. - Kazala
  ISBN 0-7277-2827-X
  a) Structural design b) Reinforced concrete construction c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) materiali f) beton g) ojačan beton h) nosilni konstrukcijski elementi i) obtežbe j) konstrukcije k) načrtovanje l) študije primerov m) napetosti v betonu n) analize

  620.1/.2
  COBISS-ID 21996549

  213.
  LEMBERG, Martina
          Dichtschichten aus hochfestem Faserbeton / von Martina Lemberg. Dichtheit von Faserbetonbauteilen (synthetische Fasern) / von Johann-Dietrich Worner, Christiane Imhof-Zeitler, Martina Lemberg. - Berlin : Beuth, 1996. - 194, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 465)

  ISBN 3-410-65665-0
  a) gradbeništvo b) materiali c) gradbeni materiali d) beton e) ojačan beton f) vlaknast beton g) sintetična vlakna h) tesnost betona i) preskušanje j) analize k) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS-ID 22358533

  214.
          MASONRY : materials, testing, and applications / J. H. Brisch, R. L. Nelson, and H. L. Francis, editors. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - VIII, 161 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1356)

  "This publication ... contains papers presented at the Symposium on Masonry: Materials, Testing, and Applications presented 8 December, 1998 in Nashville ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8031-2600-X
  a) gradbeništvo b) materiali c) gradbeni materiali d) opečne konstrukcije e) preskušanje f) uporaba g) numerično modeliranje h) dodatki i) polimeri j) analize k) zborniki

  620.1/.2
  COBISS-ID 21896709

  215.
  MENZEL, Klaus
          Beschichtete Bewehrung : Ergebnisse sechsjahriger Auslagerungsversuche / von Klaus Menzel, Frank Schulze, Hans-Wolf Reinhardt. Kontinuierliche Ultraschallmessung wahrend des Erstarrens und Erhartens von Beton als Werkzeug des Qualitatsmanagements / von Hans-Wolf Reinhardt, Christian U. Grosse, Alexander Herb. - Berlin : Beuth, 1998. - 64, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 490)

  ISBN 3-410-65690-1
  a) gradbeništvo b) materiali c) beton d) jeklo e) preskušanje materialov f) poškodbe jekla g) armatura h) armiran beton i) korozija j) preskušanje k) analize l) pregledno delo

  620.1/.2
  624.04
  COBISS-ID 22360837

  216.
          MIXED-mode crack behavior / K. J. Miller and D. L. McDowell, editors. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - IX, 333 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1359)

  "The Symposium on Mixed-Mode Crack Behavior was held 6-7 May 1998, in Atlanta, Georgia ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2602-6
  a) Fracture mechanics - Mathematical models - Congresses b) Materials - Fatigue - Mathematical models - Congresses c) materiali d) mehanika loma e) lomna mehanika f) modeliranje g) matematični modeli h) utrujanje materialov i) utrujenost materialov j) lom k) zborniki

  539.42:519.876.5(061.3)
  COBISS-ID 22218501

  217.
  PAAS, Udo
          Mindestbewehrung fur verformungsbehinderte Betonbauteile im jungen Alter / von Udo Paas. - Berlin : Beuth, 1998. - 111, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 489)

  ISBN 3-410-65689-8
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) računanje konstrukcij e) modul elastičnosti f) preiskušanje nosilcev g) razpoke h) pregledno delo

  620.1/.2:624.04
  COBISS-ID 22364677

  218.
  POOK, L. P.
          Linear elastic fracture mechanics for engineers : theory and applications / L. P. Pook. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2000. - 154 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85312-703-5
  a) materiali b) mehanika c) dinamika d) preskušanje materialov e) dinamika loma f) linearna elastičnost g) teorija h) aplikacije i) mehanika loma j) žilavost k) linearna elastičnost l) plastičnost m) numerično modeliranje

  620.1/.2:539.4
  COBISS-ID 20868613

  219.
  ROBERGE, Pierre R.
          Handbook of corrosion engineering / Pierre R. Roberge. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XI, 1139 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazali
  ISBN 0-07-076516-2 (trda vezava)
  a) materiali b) korozija c) vzroki korozije d) vlaga e) visoke temperature f) atmosfera g) zaščita materialov h) zaščitni premazi i) katodna zaščita j) anodna zaščita k) priročniki

  620.19
  COBISS-ID 3397659

  220.
  ROSTASY, Ferdinand S.
          Zuverlassigkeit des Verpressens von Spannkanalen unter Berucksichtigung der Unsicherheiten auf der Baustellen / von Ferdinand S. Rostasy, Axel-W. Gutsch. - Berlin : Beuth, 1997. - 146, 11 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 476)

  ISBN 3-410-65676-6
  a) gradbeništvo b) injektiranje c) prednapenjanje d) gradbeni materiali e) tehnologija injektiranja f) vrednotenje injektiranja g) zalivanje kablov

  620.1/.2
  624
  691
  COBISS-ID 22343941

  221.
          SACHSTANDBERICHT zum Einsatz von Textilien im Massivbau / von Manfred Curbach ... . - Berlin : Beuth, 1998. - 106, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 488)

  ISBN 3-410-65688-X
  a) gradbeništvo b) masivna gradnja c) gradbeni materiali d) tekstil e) tekstil v gradbeništvu f) vlakna g) tekstilna vlakna h) uporabnost v gradbeništvu i) preskusi j) analize k) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS-ID 22364421

  222.
          SCHADENSABLAUF bei Korrosion der Spannbewehrung / von Gert Konig ... . - Berlin : Beuth, 1996. - 52, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 469)

  ISBN 3-410-65669-3
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) nosilni konstrukcijski elementi d) armiran beton e) armatura f) korozija g) sanacije h) poškodbe i) primeri j) numerično modeliranje

  620.1/.2
  624.04
  COBISS-ID 22343173

  223.
  STARK, Jochen
          Entwicklung von Verfahren zur Beurteilung der Kontaminierung der Baustoffe vor dem Abbruch : (Schnellprufverfahren) / von Jochen Stark, Peter Nobst. - Berlin : Beuth, 2000. - 79, 2 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 497)

  ISBN 3-410-65697-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) preiskušanje materialov e) beton f) opeka g) škodljivost materialov h) preskušanje i) analiza j) toksičnost

  620.1/.2
  COBISS-ID 22340357

  224.
  SUNDERMANN, Wolfgang
          Tragfahigkeit von Druckstreben und Knoten in D-Bereichen / von Wolfgang Sundermann, Kurt Schafer. - Berlin : Beuth, 1997. - 155 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 478)

  Vsebina iz nasl. str.: Teil A: Versuchsbericht uber Mikrobeton-Versuche ; Teil B: Bemessungsvorschlage fur Druckstreben und Knoten ; Teil C: Anhang
  ISBN 3-410-65678-2
  a) gradbeništvo b) gradbene materiali c) nosilni konstrukcijski elementi d) materiali e) preskusi f) porušitveni preskusi g) analize rezultatov h) beton i) laboratorijske preiskave

  620.1/.2
  624
  691
  COBISS-ID 22344453

  225.
          UMWELTGERECHTER Ruckbau und Wiederverwertung mineralischer Baustoffe : Sachstandsbericht / von Rolf Breitenbucher ... . - Berlin : Beuth, 1996. - 181, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 462)

  ISBN 3-410-65662-6
  a) gradbeništvo b) materiali c) gradbeni materiali d) mineralni gradbeni materiali e) ekologija f) preiskušanje g) analize

  620.1/.2
  COBISS-ID 22351877

  226.
          WERKSTOFFKUNDE / Hans-Jurgen Bargel ... . - 7., uberarbeitete Aufl. - Berlin : Springer, 2000. - XVII, 408 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer-Lehrbuch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66855-1
  a) materiali b) kovine c) zlitine d) lastnosti e) obdelave f) predelave g) raziskave materialov h) preiskušanje i) anorganski materiali j) plastične mase k) analize poškodb l) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS-ID 21754629

  227.
  ZHU, Xiao-feng
          Transport organischer Flussigkeiten in Betonbauteilen mit Mikro- und Biegerissen / von Xiao-feng Zhu. Eindring- und Durchstromungsvorgange umweltgefahrdender Stoffe an feinen Trennrissen in Beton / von Detlef Bick, Heiner Cordes, Heinrich Trost. - Berlin : Beuth, 1997. - 171, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 475)

  ISBN 3-410-65675-8
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) preskušanje materialov d) prenos organskih tekočin e) nosilni konstrukcijski elementi f) betonski elementi g) betonske konstrukcije h) numerično modeliranje i) preskusi

  620.1/.2
  624
  COBISS-ID 22343685


  620.9 ENERGETIKA.


  228.
          ENERGIE-Effizienz-Indikatoren : statistische Grundlagen, theoretische Fundierung und Orientierungsbasis fur die politische Praxis / J. Diekmann ... . - Heidelberg : Springer-Verlag, 1999. - XIII, 359 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Umwelt und Okonomie ; Bd. 32)

  ISBN 3-7908-1243-9
  a) energetika b) energetska politika c) energetska učinkovitost d) potrošnja energije e) Nemčija f) pregledno delo

  620.9(430)
  COBISS-ID 21287941

  229.
  SCHEER, Hermann
          Solare Weltwirtschaft : Strategie fur die okologische Moderne / Hermann Scheer. - 1. Aufl. - Munchen : A. Kunstmann, cop. 1999. - 340 str. ; 22 cm

  ISBN 3-88897-228-0
  a) energetika b) alternativni viri energije c) sončna energija d) energetska politika e) ekološka politika f) pregledno delo

  620.92(430)
  COBISS-ID 21939973

  230.
  VDI-TGA-Kaltetagung (2 ; 1999 ; Kassel)
          Kalteversorgung in der technischen Gebaudeausrustung : Tagung Kassel, 21. Oktober 1999 / VDI-TGA-Kaltetagung ; VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Berlin : VDI, 1999. - 71 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1475)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091475-0
  a) energetika b) ohlajevanje c) klima d) tehnologija e) raziskave f) rezultati g) analize h) VDI i) zborniki

  620.9
  COBISS-ID 21462277


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  231.
          AUTOMATISIERUNGSTECHNIK. 1, Mes- und Sensortechnik / Hans-Jurgen Gevatter (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - XV, 389 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66883-7
  a) strojništvo b) avtomatizacija c) senzorji d) merilne tehnike e) meritve f) pH-vrednosti g) temperature h) pretoki i) vsebnosti plinov j) pregledno delo

  621-51
  COBISS-ID 21776389

  232.
          AUTOMATISIERUNGSTECHNIK. 2, Gerate / Hans-Jurgen Gevatter (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - XVII, 454 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-67085-8
  a) strojništvo b) avtomatizacija c) signalne naprave d) krmiljenje e) pomožne energije f) ojačevalniki g) multiplekserji h) pretvorniki i) oscilatorji j) filtri k) Bus sistemi l) pregledno delo

  621-52
  COBISS-ID 21783045

  233.
          AUTOMATISIERUNGSTECHNIK. 3, Aktoren / Hans-Jurgen Gevatter (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - XV, 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-67086-6
  a) strojništvo b) avtomatizacija c) aktuatorji d) aktivatorji e) vrste f) delovanje g) krmiljenje h) preklopniki i) releji j) regulatorji k) pomožne energije l) pregledno delo

  621-52
  COBISS-ID 21785605

  234.
  BARTZ, Wilfried J.
          Schaden an geschmierten Maschinenelementen / Wilfried J. Bartz ; . - 3., uberarbeitete Aufl. - Renningen-Malmsheim : Expert, 1999. - 430 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kontakt & Studium ; Bd. 9)

  ISBN 3-8169-1656-2
  a) strojništvo b) strojni elementi c) poškodbe d) drsni ležaji e) valjčni ležaji f) zobniki g) tribologija h) vzroki poškodb i) analize poškodb j) adhezijska obraba k) torna korozija l) primeri m) stacionarna gonila n) vozila o) batni stroji p) pregledno delo

  621.81/.83.004.62
  COBISS-ID 20267269

  235.
  BLAIR, Gordon P.
          Design and simulaton of four-stroke engines / Gordon P. Blair. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 1999. - XXIII, 815 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7680-0440-3
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) štiritaktni motorji d) načrtovanje e) simulacije f) konstruiranje g) osnove h) pretoki plinov i) izgorevanje j) koeficient praznenja k) pregledno delo

  621.432.3
  COBISS-ID 21809413

  236.
  BOHL, Willi
          Stromungsmaschinen. 1, Aufbau und Wirkungsweise / Willi Bohl. - 7. Aufl. - Wurzburg : Vogel, 1998. - 332 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kamprath-Reihe)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1737-8
  a) strojništvo b) energetika c) pogoni d) kavitacija e) vodne turbine f) parne turbine g) plinske turbine h) črpalke i) ventilatorji j) hidrodinamične sklopke k) gradnja strojev l) pregledno delo

  621-135
  COBISS-ID 21923589

  237.
  BOHL, Willi
          Stromungsmaschinen. 2, Berechnung und Konstruktion / Willi Bohl. - 6. Aufl. - Wurzburg : Vogel, 1999. - 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kamprath-Reihe)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1810-2
  a) strojništvo b) energetika c) pogoni d) pogonski sistemi e) turbine f) sestavni deli g) izračuni h) konstruiranje i) dimenzioniranje j) pregledno delo

  621-135:62-2
  COBISS-ID 21923845

  238.
          DIESEL engine reference book / edited by Bernard Challen, Rodica Baranescu. - 2nd ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - XVII, 682 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-2176-1
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) dizelski motorji d) osnove e) načrtovanje f) podsistemi g) goriva h) zgorevanje i) vbrizgavanje j) prenos toplote k) termika l) vzdrževanje m) onesnaževanje okolja n) aplikacije o) tovornjaki p) avtobusi q) osebni avtomobili r) lokomotive s) ladijski motorji t) pregledno delo

  621.436
  COBISS-ID 21867269

  239.
  ENGLHARD, Oskar
          Dieselmotorenanlagen : Planung, Installation, Schadensverhutung / Oskar Englhard. - Wurzburg : Vogel, 1999. - 430 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vogel-Fachbuch)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1779-3
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) dizelski motorji d) standardi e) DIN norme f) planiranje g) konstruiranje h) gradnja motorja i) hladilni sistemi j) vibracije k) izgorevanje l) pregledno delo

  621.436
  COBISS-ID 21915653

  240.
  GELLER, Wolfgang
          Thermodynamik fur Maschinenbauer : Grundlagen fur die Praxis / W. Geller. - Berlin : Springer, 2000. - XVI, 354 str. : ilustr. ; 24 cm + popravki. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66750-4
  a) strojništvo b) strojegradnja c) termodinamika d) kinetika plinov e) delo f) entalpija g) notranja energija h) toplota i) entropija j) zakon termodinamike k) kalorične vrednosti plinov l) idealni plini m) termični stroji n) toplotni stroji o) pregledno delo

  621.4:536
  COBISS-ID 21782789

  241.
  GROHE, Heinz
          Otto- und Dieselmotoren : Arbeitsweise, Aufbau und Berechnung von Zweitakt- und Viertakt-Verbrennungsmotoren / Heinz Grohe. - 12., uberarbeitete Aufl. - Wurzburg : Vogel, 2000. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kamprath-Reihe)

  Kazalo
  ISBN 3-8023-1826-9
  a) strojništvo b) motorji z notranjim izgorevanjem c) dizelski motorji d) Otto motorji e) dvotaktni f) štiritaktni g) izračuni h) konstruiranje i) osnove j) mehanske k) toplotno tehnične l) sestavni deli m) pregledno delo

  621.434/.435
  COBISS-ID 21923333

  242.
          HANDBUCH der Mestechnik / herausgegeben von Jorg Hoffmann. - Munchen ; Wien : Hanser, 1999. - 752 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 697-721. - Kazalo
  ISBN 3-446-21123-3
  a) strojništvo b) merilna tehnika c) merska tehnika d) napake merilnih aparatov e) kakovost f) preskušanje g) priročniki

  681.2/.3
  621.3
  COBISS-ID 22285317

  243.
          ILLUSTRATED sourcebook of mechanical components / Robert O. Parmley. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-0704-8617-4
  a) strojništvo b) strojni elementi c) prenosniki moči d) pritrdila e) vezi f) tečaji g) ležaji h) gredi i) opisi j) izračuni k) dimenzioniranje l) pregledno delo

  621.8
  COBISS-ID 22197509

  244.
  KOPAČ, Janez, 1949-
          Obdelovalni stroji. Zv. 1, Osnovna izhodišča in značilnosti / Janez Kopač. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

  150 izv. - Bibliografija: str. 135
  ISBN 961-6238-32-9
  a) Obdelovalni stroji - Učbeniki za visoke šole b) Odrezovalni stroji - Učbeniki za visoke šole c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) obdelovalni stroji f) odrezovalni stroji g) oblikovanje strojev h) vodilni deli strojev i) pogonski deli strojev j) trenje k) mazanje l) stružnice m) VHO stroji n) učbeniki za visoke šole

  621.9(075.8)
  COBISS-ID 105553152

  245.
          LIST of welding and allied processes with definitions classified according to energy carrier. Part 1, Metal welding processes : in three languages: English, French, German = Liste des procedes de soudage et des procedes connexes, avec leurs definitions, classifies selon le porteur d'energie. Partie 1, Procedes de soudage des metaux : en trois langues: allemand, anglais, francais. - Ljubljana : Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, 1994 (Ljubljana : Pleško). - 145 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na vrhu nasl. str.: Institut international de la soudure = International Institute of Welding. - Angl. besedilo ter prevod v franc. in nem. - Kazala
  a) Varjenje - Terminologija - Poliglotski slovarji b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) varjenje kovin e) varilni procesi f) opisi procesov g) terminologija h) klasifikacija procesov i) pregledno delo

  621.791
  COBISS-ID 42276352

  246.
  PUHAR, Jože
          Evolventne zobniške dvojice : slovenski strokovni izrazi z ustrezniki v angleščini (po standardih ISO) in nemščini (po standardih DIN) ter definicijami / Jože Puhar ; . - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Ljubljana : Pleško). - 78 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 76. - Kazalo
  ISBN 961-6238-31-0
  a) strojni elementi b) zobniki c) evolventno ozobje d) terminološki slovarji e) slovenski f) angleški g) nemški h) poliglotski slovarji

  621.833(038)=00
  COBISS-ID 106596352

  247.
  SHAPIRO, Howard I.
          Cranes and derricks / Howard I. Shapiro, Jay P. Shapiro, Lawrence K. Shapiro. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XVII, 605 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

  Kazalo
  ISBN 0-07-057889-3
  a) strojništvo b) žerjavi c) deli žerjavov d) konfiguracija e) sestavni deli f) stabilnost g) mobilnost h) izračuni i) konstrukcija j) varnost k) pregledno delo

  621.874/.875
  COBISS-ID 21712901

  248.
          WERKZEUGE fur die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung / Jurgen Leopold. - Munchen ; Wien : C. Hanser, 1999. - XIII, 300 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  - - Werkzeuge fur die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-446-21072-5
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) zelo hitre obdelave d) obdelovalna orodja e) zelo hitro odrezavanje f) izračuni g) dimenzioniranje orodij h) preskušanje orodij i) vrtalna orodja j) brusi k) rezilni materiali l) oslojena orodja m) upravljanje z orodji n) pregledno delo

  621.9.02
  COBISS-ID 21769989


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  249.
          TIGHTENING the reins : towards a strengthened international nuclear safeguards system / Erwin Hackel, Gotthard Stein editors. - Berlin : Springer, 2000. - 274 str. ; 24 cm

  ISBN 3-540-66584-6
  a) jedrska tehnologija b) reaktorski materiali c) varnostna vprašanja d) neširjenje jedrske tehnologije e) mednarodni nadzor f) mednarodni programi g) Evropska unija h) varnostna tehnologija i) razvoj j) INFICIRC/540 - IAEA k) Information Circular l) pregledno delo

  621.039.004:341.67
  COBISS-ID 21493509


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  250.
  ALGER, Philip L.
          Induction machines : their behavior and uses / Philip L. Alger ; new introduction by M. Harry Hesse. - 2nd ed. - Australia : Gordon and Breach Publishers, 1995. - XIX, 528 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 2-8844-9199-6
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) indukcijski stroji d) transformatorji e) analize vezij f) vrtilna magnetna polja g) načrtovanje h) izračuni i) delovanje j) pregledno delo

  621.313.3
  COBISS-ID 22200581

  251.
  AMOS, Stan W.
          Principles of transistor circuits : introduction to the design of amplifiers, receivers and digital circuits / S. W. Amos, M. R. James. - 9th ed. - Oxford : Newnes, cop. 2000. - 402 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4427-3
  a) elektrotehnika b) elektronika c) tranzistorska vezja d) polprevodniki e) delovanje tranzistorjev f) ojačevalniki g) oscilatorji h) modulatorji i) demodulatorji j) pulzni generatorji k) pregledno delo

  621.382.3.049
  COBISS-ID 21868037

  252.
  AMYES, Tim
          Audio post-production in video and film / Tim Amyes. - 2nd ed. - Oxford : Focal Press, 1998. - , 243 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-240-51542-0
  a) elektrotehnika b) digitalne tehnike c) delovne postaje d) računalniška oprema e) produkcija f) snemalne naprave g) video h) film i) audio j) sinhronizacija k) snemanje l) predvajanje m) popravljanje zapisov n) zvočni efekti o) mešalne naprave p) stereo zvok q) pregledno delo

  621.39:<681.84+791.4>
  COBISS-ID 43888641

  253.
          AUDIO engineer's reference book / edited by Michael Talbot-Smith. - 2nd ed. - Oxford : Focal Press, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-240-51528-5
  a) tehnična akustika b) audio naprave c) akustične naprave d) aparati za zapisovanje zvoka e) aparati za predvajanje zvoka f) snemalne naprave g) digitalna oprema h) snemalni studii i) pregledno delo

  681.84
  COBISS-ID 21871621

  254.
  BUBE, Richard H.
          Photovoltaic materials / Richard H. Bube. - London : Imperial College Press, 1998. - X, 281 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Series on properties of semiconductor materials ; Vol. 1)

  Bibliografija : str. 225-276. - Kazalo
  ISBN 1-86094-065-X
  a) materiali b) polprevodniki c) sončne celice d) kristalinični silicij e) amorfni silicij f) galijev arzenid g) kadmijev telurid h) baker indijev diselenid

  621.311.243:661.13
  COBISS-ID 21966853

  255.
  CARNE, E. Bryan
          Telecommunications primer : data, voice and video communications / E. Bryan Carne. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 1999. - XXIII, 822 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Feher/Prentice Hall digital and wireless communications series)

  ISBN 0-13-022155-4
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) sodobne komunikacije d) standardi e) prenos podatkov f) vrste komunikacij g) multiplekserji h) odprti sistemi i) arhitektura sistemov j) prenosni načini k) telefonska omrežja l) brezžična omrežja m) LAN n) MAN o) Internet p) pregledno delo

  621.39:681.323/.324
  COBISS-ID 4585494

  256.
  CHAPMAN, Stephen J.
          Electric machinery fundamentals / Stephen J. Chapman. - 3rd ed. - Boston : WCB/McGraw-Hill, cop. 1999. - XVIII, 716 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering. Power)

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-07-116145-7
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) delovanje d) indukcija e) transformatorji f) izmenični stroji g) enosmerni stroji h) sinhronski generatorji i) sinhronski motorji j) indukcijski motorji k) izmenični stroji l) enosmerni motorji m) enosmerni generatorji n) enofazni motorji o) tro-fazna vezja p) učbeniki za visoke šole

  621.313(075.8)
  COBISS-ID 1720916

  257.
          ELECTRO-optics handbook / Ronald W. Waynant, Marwood N. Ediger. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 25 cm. - (McGraw-Hill optical and electro-optical engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-068716-1
  a) elektrotehnika b) optoelektronika c) elektrooptične naprave d) laserji e) vrste laserjev f) optični materiali g) optična vlakna h) detektorji i) vrste detektorjev j) holografija k) spektroskopija l) fotokemija m) varnost laserjev n) uporaba v medicini o) optična integrirana vezja p) optični ojačevalniki q) priročniki

  621.38:535
  COBISS-ID 22197253

  258.
  GOFF, David R.
          Fiber optic reference guide : a practical guide to the technology / by David R. Goff ; edited by Kimberly S. Hansen. - 2nd ed. - Boston : Focal Press, 1999. - VI, 224 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-240-80360-4
  a) elektrotehnika b) vlaknasta optika c) teoretične osnove d) optična vlakna e) optični kabli f) optični izvori g) optični detektorji h) konektorji i) polprevodniki j) optične komunikacije k) aplikacije l) trendi m) standardi n) oznake o) priročniki

  681.7.068:621.38
  COBISS-ID 21885189

  259.
  HATTANGADI, A. A.
          Electrical fires and failures : a prevention and troubleshooting guide / A. A. Hattangadi. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XVIII, 281 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 265-270. - Kazalo
  ISBN 0-07-135651-7
  a) elektrotehnika b) električna oprema c) elektromehanski deli d) sestavni deli e) poškodbe f) okvare g) napake h) električni ogenj i) utrujenost materialov j) obremenitve materialov k) vrste poškodb l) vzroki poškodb m) odprava poškodb n) varnosti ukrepi o) pregledno delo

  621.3.03/.04.004.64
  COBISS-ID 21727749

  260.
  HERMAN, Stephen L.
          Electrical transformers and rotating machines / by Stephen L. Herman. - Albany : Delmar Publishers, 1999. - IX, 534 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7668-0579-4
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) transformatorji d) električni motorji e) električni generatorji f) enofazni g) trofazni h) učbeniki za visoke šole

  621.313(075.8)
  COBISS-ID 22201093

  261.
  HICKMAN, Ian
          Analog electronics / Ian Hickman. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, cop. 1999. - X, 294 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu večine poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4416-8
  a) elektrotehnika b) analogna elektronika c) elektronski elementi d) elektronske komponente e) pasivne f) aktivne g) elektronska vezja h) napajalniki i) učbeniki za visoke šole

  621.382(075.8)
  COBISS-ID 1736276

  262.
  HIGGINS, Jonathan
          Satellite newsgathering / Jonathan Higgins. - Oxford : Focal Press, 2000. - IX, 475 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-240-51551-X
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) zbiranje informacij d) sateliti e) satelitski sistemi f) SNG - Satelite News Gathering g) satelitske povezave h) aplikacije i) televizija j) radio k) pregledno delo

  621.397.2:629.783
  COBISS-ID 21872645

  263.
  HOOD, John Linsley
          Audio electronics / John Linsley Hood. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, 1999. - XI, 375 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4332-3
  a) elektrotehnika b) tehnična akustika c) akustični aparati d) zapisovanje zvoka e) magnetni zapisi f) sprejemniki g) oddajniki h) ojačevalniki i) predojačevalniki j) močnostne stopnje k) kompaktni diski l) digitalni audio m) zvočniki n) pregledno delo

  621.37/.39:681.84
  COBISS-ID 21815557

  264.
  HORAK, Ray
          Communications systems and networks : / Ray Horak. - 2nd ed. - Foster City : M & T Books, 1999. - XLII, 697 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7645-7522-8
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) prenosni sistemi d) osnove e) tehnologije f) aplikacije g) zvočne komunikacije h) PBX - Private Branch Exchance i) ACD - Automatic Call Distributor j) KTS - Key Telephone System k) Centrex l) sporočilni sistemi m) sistemi za posredovanje sporočil n) faksimile o) elektronska pošta p) govorne obdelave q) telefonska omrežja r) PSTN - Public Switched Telephone Network s) digitalne mreže t) podatkovne mreže u) Lan v) povezovanje omrežij w) širokopasovna omrežja x) ATM - Asynchronous Transfer Mode y) B - ISDN z) SMDS - Synhronous Multimegabit Data Service š) AIN - Advanced Intelligent Network đ) brezžične komunikacije ć) Internet č) WWW &127;) pregledno delo

  621.39:681.323/.324
  COBISS-ID 21689605

  265.
          IST der Ausstieg aus der Kernenergie verantwortbar? : Tagung Berlin, 28. und 29. September 1999 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 222 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1493)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091493-9
  a) elektrotehnika b) energetika c) energetska politika d) jedrska energija e) Nemčija f) Evropska unija g) jedrske elektrarne h) visokotemperaturni reaktorji i) lahkovodni reaktorji j) prihranki energije k) vplivi na klimo l) varnost m) zborniki

  621.039.5(061.3)
  COBISS-ID 21868549

  266.
  JONES, Morgan
          Valve amplifiers / Morgan Jones. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, 1999. - XV, 488 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4425-7
  a) elektrotehnika b) ojačevalniki z elektronkami c) močnostni ojačevalniki d) analize vezij e) tehnologija komponent f) preskrba z energijo g) predojačevalniki h) konstruiranje i) varnost j) aplikacije k) audio naprave l) pregledno delo

  621.375.2
  COBISS-ID 21830661

  267.
  KAISER, Joe
          Electrical power : motors, controls, generators, transformers / by Joe Kaiser. - Illinois : Goodheart-Willcox, 1997, cop. 1998. - 331 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56637-366-2
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) elektrika d) električna vezja e) magnetizem f) izmenični tok g) induktivnost h) kapacitivnost i) transformatorji j) generatorji k) motorji l) enofazni AC motorji m) trofazni motorji n) trofazni alternatorji o) krmiljenje motorjev p) programabilna logika q) krmilniki r) pregledno delo

  621.313(075.8)
  COBISS-ID 22202885

  268.
  KARIM, M. R., 1939-
          ATM technology and service delivery / M. R. Karim. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999, cop. 2000. - XIV, 300 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-1308-5122-1
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) sinhroni prenosni način d) ATM tehnologija e) protokoli f) aplikacije g) ATM omrežja h) upravljanje omrežij i) pregledno delo

  621.391:681.323/.324
  COBISS-ID 21806085

  269.
  LUTHER, Arch C.
          Video engineering / Arch C. Luther, Andrew F. Inglis. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XIV, 562 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill video/audio professional)

  Bibliografija: str. 543-549. - Kazalo
  ISBN 0-07-135017-9 (vezano)
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) televizija d) video sistemi e) barvni video f) digitalne tehnologije g) kakovost slik h) audio tehnologija i) analogni video sistemi j) digitalni video sistemi k) DTV - Digital Television l) video kamere m) video zapisovalniki n) monitorji o) TV sprejemniki p) interaktivni video sistemi q) širokopasovni sistemi r) CATV sistemi s) satelitske komunikacije t) optična vlakna u) Internet v) pregledno delo

  621.397.4
  COBISS-ID 21712645

  270.
  MOSHKOVITZ, Moshe
          The virtual studio : / Moshe Moshkovitz. - Boston : Focal Press, cop. 2000. - VIII, 241 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  - - The virtual studio . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-240-80425-2
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) oddajanje televizije d) virtualni studio e) tehnologije f) tehnike g) zgodovinski pregled h) osnove i) načrtovanje produkcije j) video oprema k) računalniška podpora l) sledenje kamere m) osvetlitev studia n) pregledno delo

  621.397:681.32
  COBISS-ID 21882885

  271.
  NASAR, Syed A.
          Schaum's outline of theory and problems of electric machines and electromechanics / Syed A. Nasar. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, 1997. - VI, 218 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

  Kazalo
  ISBN 0-0704-5994-0 (vezano)
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) elektromehanika d) magnetna vezja e) močnostni transformatorji f) elektromehanski sistemi g) enosmerni stroji h) polfazni indukcijski stroji i) sinhronski stroji j) enofazni motorji k) elektronska regulacija l) regulacije motorjev m) naloge n) rešitve o) učbeniki za visoke šole

  621.313(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 22201861

  272.
          OPTISCHE Analysentechnik in Industrie und Umwelt - heute und morgen : Tagung Dusseldorf, 20. bis 21. Marz 2000 / VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 133 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1551)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091551-X
  a) elektrotehnika b) merilna tehnika c) analitske tehnike d) optična tehnika e) laserska spektroskopija f) diodni laserji g) razvoj h) analiza plinov i) uporaba v industriji j) zborniki

  621.317:681.7.08(061.3)
  COBISS-ID 22225925

  273.
  PATTAN, Bruno
          Robust modulation methods and smart antennas in wireless communications / Bruno Pattan. - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 1999, cop. 2000. - XII, 285 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ovojni nasl.: Robust modulation methods & smart antennas in wireless communications. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-022029-9
  a) Adaptive antennas b) Wireless communication systems c) Modulation (Electronics) d) Spread spectrum communications e) Adaptive antennas f) Modulation (Electronics) g) Wireless communication systems h) Spread spectrum communications i) elektrotehnika j) brezžične komunikacije k) pametne antene l) razširjeni spektri m) modulacija n) modulacijske tehnike o) modulacijske metode p) satelitske komunikacije q) pregledno delo

  621.396.67
  COBISS-ID 22402053

  274.
          POWER and communication cables : theory and applications / edited by R. Bartnikas ; K. D. Srivastava, coeditor. - New York : IEEE Press ; New York : McGraw Hill, 1999. - XXI, 858 str. : ilustr. ; 27 cm. - (IEEE Press series on power engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-135385-2
  a) elektrotehnika b) energetika c) vodniki d) kabli e) energetski vodi f) komunikacijski vodi g) materiali za vodnike h) lastnosti materialov i) načrtovanje vodnikov j) proizvodnja vodnikov k) prskušanje vodnikov l) podvodni kabli m) telefonski kabli n) optični vodniki o) pregledno delo

  621.315
  COBISS-ID 21733637

  275.
          PROCESS/INDUSTRIAL instruments and controls hanbook / Gregory M. McMillan, Douglas M. Considine. - 5th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-012582-1
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) krmilni sistemi d) osnove e) krmilniki f) senzorji gibanja g) analitične meritve h) realni časi i) krmilne komunikacije j) pregledno delo

  681.52
  COBISS-ID 21727237

  276.
  QUASCHNING, Volker
          Regenerative Energiesysteme : Technologie, Berechnung, Simulation / von Volker Quaschning. - 2. Aufl. - Munchen ; Wien : C. Hanser, 1999. - X, 270 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Kazalo
  - - Regenarative Energiesysteme . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-446-21340-6
  a) elektrotehnika b) energetika c) energija d) obnovljivi viri energije e) energija sonca f) sončna energija g) energija vetra h) fotoelektrični sistemi i) simulacijski programi j) pregledno delo

  620.9
  COBISS-ID 21907717

  277.
  RIZZONI, Giorgio
          Principles and applications of electrical engineering / Giorgio Rizzoni. - 2nd ed. - Chicago : Irwin, 1996. - XXI, 999 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  - - Principles and applications of electrical engineering . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-230643-2 ISBN 0-256-17770-8
  a) elektrotehnika b) električni inženiring c) električna vezja d) analize mrež e) uporabne mreže f) AC - mreže g) prehodne analize h) frekvenčni odzivi i) močnostna elektronika j) polprevodniki k) diode l) tranzistorji m) ojačevalniki n) digitalna logična vezja o) digitalni sistemi p) elektronski instrumenti q) meritve r) elektromehanika s) električni stroji t) priročniki

  621.3
  COBISS-ID 21713413

  278.
  ROBIN, Michael
          Digital television fundamentals : design and installation of video and audio systems / Michael Robin, Michel Poulin. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, 2000. - XV, 730 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill video/audio professional)

  Kazalo
  ISBN 0-07-135581-2
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) digitalna televizija d) video sistemi e) audio sistemi f) načrtovanje g) instalacija h) analogni video i) digitalni audio j) računalniki k) multimedia l) priročniki

  621.397:681.32
  COBISS-ID 22461189

  279.
  RUSSELL, Travis
          Telecommunications pocket reference / Travis Russell. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XIII, 367 str. : graf. prikazi ; 16 cm. - (McGraw-Hill Pocket reference)

  Kazalo
  ISBN 0-0713-5140-X
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) digitalni prenosi d) telekomunikacijski protokoli e) računalniška telefonija f) komunikacijske mreže g) računalniške mreže h) LAN i) WAN j) Ethernet k) ISDN l) TCP/IP m) celična omrežja n) priročniki

  621.395:681.324
  COBISS-ID 22198021

  280.
  SELF, Douglas
          Audio power amplifier design handbook / Douglas Self. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, cop. 2000. - XVI, 367 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4527-X
  a) elektrotehnika b) audio ojačevalniki c) močnostni ojačevalniki d) principi delovanja e) vrste ojačevalnikov f) pregledno delo

  621.375
  COBISS-ID 21812997

  281.
          SOLAR electricity / edited by Tomas Markvart. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XIV, 280 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (UNESCO energy series : energy engineering learning package)

  Kazalo
  ISBN 0-471-98852-9 (broš.) ISBN 0-471-98853-7
  a) elektrotehnika b) energetika c) energija sonca d) sevanje sonca e) sončne celice f) fotoelektrične celice g) aplikacije h) temeljne raziskave

  621.311.243
  COBISS-ID 21694725

  282.
  SOLOMAN, Sabrie
          Sensors handbook / Sabrie Soloman. - New York : McGraw-Hill, 1998, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Bibliografija na koncu večine poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-059630-1
  a) elektrotehnika b) merilne naprave c) detektorji d) senzorji e) vrste senzorjev f) metode zaznavanja g) principi zaznavanja h) krmilni sistemi i) optična vlakna j) računalniško podprta proizvodnja k) tehnologija senzorjev l) fleksibilni proizvodni sistemi m) komunikacije n) mikroelektromehanski sistemi o) MEMS - Micro Electro Mechanical System p) MEMS program q) aplikacije programa r) avtomatizacija s) GMR - Giant Magnetoresistance Ratio t) uporaba u) primeri v) pregledno delo

  681.586
  COBISS-ID 1219156

  283.
          STANDARD handbook of video and television engineering / Jerry Whitaker and K. Blair Benson, editors. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill video/audio professional)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  - - Standard handbook of video and television engineering . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-069627-6
  a) Television - Maintenance and repair b) elektrotehnika c) komunikacije d) video e) televizija f) svetloba g) vid h) fotometrija i) predvajanje j) predstavitve k) optični elementi l) video signali m) digitalno kodiranje n) video kamere o) zasloni p) video sistemi q) snemanje r) video omrežja s) prenosni sistemi t) frekvenčna območja u) antene v) satelitski sistemi w) pregledno delo

  621.397
  COBISS-ID 21726725

  284.
          TASCHENBUCH der Messtechnik / herausgegeben von Jorg Hoffmann ; . - 2., verbesserte Aufl. - Munchen ; Wien : Leipzig im C. Hanser, cop. 2000. - 642 str. : ilustr. ; 20 cm

  Avtorji navedeni na preliminarni str. - Kazalo
  ISBN 3-446-21337-6
  a) elektrotehnika b) merilni instrumenti c) merilna tehnika d) aparature e) postopki f) precizna mehanika g) izračuni h) tolerance i) elektronika j) priročniki

  621.317
  681.2
  531.7
  COBISS-ID 22285573

  285.
  THOMAS, Philip
          Simulation of industrial processes for control engineers / Philip Thomas. - Oxford : Butterworth-Heinemann, BH, cop. 1999. - XXIV, 390 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4161-4
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) krmiljenje d) industrijski procesi e) simuliranje procesov f) računalniške simulacije g) dinamične simulacije h) termodinamika i) pretoki fluidov j) kompresorji k) turbine l) črpalke m) kemične reakcije n) cevovodi o) izmenjevalci toplote p) linearizacija q) pregledno delo

  681.52:519.71
  COBISS-ID 3355163

  286.
  TRIMMER, H. William, 1939-
          Understanding and servicing alarm systems / H. William Trimmer. - 3rd ed. - Boston : Butterworth-Heinemann, 1999. - XI, 255 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-7206-4
  a) elektrotehnika b) električne naprave c) električna vezja d) protivlomni alarmi e) vzdrževanje f) popravila g) zaščitni ukrepi h) zaščitne zanke i) vrste alarmov j) napajanje k) alarmne naprave l) pregledno delo

  621.38:351.785.004
  COBISS-ID 21830917

  287.
  WEIK, Helmut
          Expert Praxislexikon Sonnenenergie und solare Techniken : 1750 Begriffe von A bis Z zum Verstandnis der solaren Techniken und zur Nutzung der Sonnenenergie fur eine umweltschonende Energiebereitstellung / Helmut Weik ; Geleitwort von Hermann Scheer. - Renningen-Malmsheim : Expert ; Wien : Linde, 2000. - 340 str. : ilustr. ; 20 cm

  Hrbtni nasl.: Lexikon Sonnenenergie und solare Techniken
  ISBN 3-8169-1660-0 (Expert) ISBN 3-85122-806-5 (Linde)
  a) elektrotehnika b) energetika c) sončna energija d) energija sonca e) solarna tehnika f) leksikoni

  621.311.243(031)=30
  COBISS-ID 20274693


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  288.
          ADVANCES in fatigue crack closure measurement and analysis. Vol. 2 / R. C. McClung and J. C. Newman, editors. - West Conshohocken : ASTM, 1997, cop. 1999. - XIV, 479 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (STP ; 1343)

  "The second Symposium on Advances in Fatigue Crack Closure Measurement and Analysis was held 12-13 November 1997 in San Diego, CA ... " --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2611-5
  a) gradbeništvo b) mehanika c) mehanika loma d) lomna mehanika e) utrujanje materiala f) razpoke g) meritve h) analize i) numerično modeliranje j) preskušanje k) sinergija

  624.04
  COBISS-ID 21895173

  289.
  ARBEITSGEMEINSCHAFT okologisher Forschungsinstitute. Fachkongress (1997 ; Fulda)
          Okologisches Bauen und Sanieren : / Diel ... (Hrsg.). - Heidelberg : Muller, 1998. - XII, 386 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-7880-9901-1
  a) gradbeništvo b) gradnja c) ekologija d) sanacije zgradb e) problemi sanacije f) študije g) analize h) stene i) obloge sten j) toksični materiali k) gradbeni materiali

  624+69
  COBISS-ID 21831685

  290.
  ATANACKOVIC, Teodor M.
          Theory of elasticity for scientists and engineers / Teodor M. Atanackovic, Ardeshir Guran. - Boston ; Basel ; Berlin : Birkhauser, 1999, cop. 2000. - XII, 374 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 365-370. - Kazalo
  ISBN 0-8176-4072-X
  a) gradbeništvo b) strojništvo c) mehanika d) elastičnost e) elastomehanika f) teorija g) tlak h) nateg i) Hookov zakon j) načrtovanje k) izračuni l) deformacije m) termoelastičnost n) pregledno delo

  624.04
  539.3=20
  COBISS-ID 20303365

  291.
  BLAICH, Jurgen
          Bauschaden : Analyse und Vermeidung / Jurgen Blaich ; EMPA. - Stuttgart : Fraunhofer IRB, cop. 1999. - 262 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  - - Bauschaden . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-8167-4709-4
  a) gradbeništvo b) sanacije c) poškodbe na stavbah d) primeri e) analize f) postopki sanacije

  624
  COBISS-ID 21624325

  292.
  BONNETT, Clifford
          Practical railway engineering / Clifford F. Bonnett. - 1st reprint. - London : Imperial College Press, cop. 1996, 1998. - XXII, 207 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86094-012-9
  a) gradbeništvo b) železnice c) gradnja železnic d) železniške proge e) projektiranje f) trasiranje g) železniški mostovi h) železniški predori i) železniške postaje j) elektifikacija k) signalizacija l) pregledno delo

  625.1
  COBISS-ID 21966597

  293.
          BRANDSCHUTZ in der Gebaudetechnik : Tagung Berlin, 10. und 11. November 1999 / VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 174 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1499)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091499-8
  a) gradbeništvo b) požarna varnost c) prostori d) zaznavanje dima e) dim f) varnost g) inštalacije h) kroženje zraka v prostoru i) študije j) analize k) zborniki

  536:624
  COBISS-ID 21918469

  294.
          COMPUTATIONAL geomechanics : with special reference to earthquake engineering / O. C. Zienkiewicz ... . - Chichester : J. Wiley & Sons, 1998, cop. 1999. - XI, 383 str., 2 str. pril. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 0-471-98285-7
  a) gradbeništvo b) geomehanika zemljin c) gradbena statika d) geotehnika e) numerično modeliranje f) zamljine g) dinamika h) napetosti i) efektivne napetosti j) fluidi k) pore l) mehanika zemljin m) enačbe n) metode končnih elementov o) računalniška obdelava p) diskretizacija q) vrednotenje r) predvidevanja s) statični primeri t) dinamični primeri u) potres v) poškodbe zaradi taljenja w) potresna analiza

  624.04
  COBISS-ID 21700357

  295.
  DAY, Robert W.
          Geotechnical and foundation engineering : design and construction / Robert W. Day. - New York : McGraw-Hill, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

  Bibliografija: str. G.1-G.22. - Kazalo
  ISBN 0-07-134138-2
  a) gradbeništvo b) geomehanika c) temeljenje d) predhodne raziskave zemljišča e) laboratorijske raziskave f) preskušanje zemljin g) analize podatkov h) nosilnost zemljin i) nabrekanje zemljin j) stabilnost brežin k) potresne obtežbe l) erozija m) oporni zidovi n) podtalna voda o) gradbena dela p) izkopi q) geotehnično poročilo r) pregledno delo

  624.131
  COBISS-ID 21828613

  296.
  DOLTSINIS, Ioannis
          Elements of plasticity : theory and computation / Ioannis Doltsinis. - Sauthampton ; Boston : WIT Press, cop. 2000. - 311 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (High performance structures and materials, ISSN 1469-0071 ; Vol. 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85312-702-7
  a) gradbeništvo b) strojništvo c) mehanika d) materiali e) kovinske konstrukcije f) plastičnost g) elastičnost h) elastoplastične strukture i) elastomehanika j) teorija k) obremenitve l) deformacije m) izračuni n) pregledno delo

  624.04
  539.3=20
  COBISS-ID 21855493

  297.
  DYM, Clive L.
          Engineering design : a project-based introduction / Clive L. Dym, Patrick Little. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XXI, 278 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-28296-0
  a) inženirstvo b) gradbeništvo c) gradbena operativa d) inženirsko načrtovanje e) proces načrtovanja f) vodenje procesov načrtovanja g) nadzor procesov načrtovanja h) opazovanje procesov i) pregledno delo

  624/65.012.4
  69
  COBISS-ID 21704197

  298.
  EDVARDSEN, Carola Katharina
          Wasserdurchlassigkeit und Selbstheilung von Trennrissen in Beton / von Carola Katharina Edvardsen geb. Eberweiser. - Berlin : Beuth, 1996. - 134, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 455)

  ISBN 3-410-65655-3
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) vodopropustnost d) beton e) lastnosti betona f) razpoke g) preskusi h) analize i) numerično modeliranje j) laboratorijske preiskave k) pregledno delo

  624.04
  620.1/.2
  COBISS-ID 22359813

  299.
  ELIGENHAUSEN, Rolf
          Grenzen der Anwendung nichlinearer Rechenverfahren bei Stabtragwerken und einachsig gespannten Platten / von Rolf Eligenhausen, Eckhart Fabritius. Rotationsfahigkeit von plastischen Gelenken im Stahl- und Spannbetobau / von Longfei Li. Verdrehfahigkeit plastizierter Tragwerksbereiche im Stahlbetonbau / von Peter Langer. - Berlin : Beuth, 1997. - 198 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 484)

  ISBN 3-410-65684-7
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) nosilni konstrukcijski elementi d) plošče e) plastični členki f) jeklo g) nosilci h) armiran beton i) numerično modeliranje j) pregledno delo

  624.04
  COBISS-ID 22365189

  300.
  ENGELSMANN, Stephan
          Entwerfen und Bemessen von Betonbrucken ohne Fugen und Lager / von Stephan Engelsmann, Jorg Schlaich, Kurt Schafer. - Berlin : Beuth, 1999. - 124, 2 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 496)

  ISBN 3-410-65696-0
  a) gradbeništvo b) mostovi c) beton d) betonski mostovi e) razpoke f) fuge g) stičišča h) regulativa i) ležišča j) modeliranje k) numerično modeliranje l) napetosti

  624.04
  COBISS-ID 21858309

  301.
          FACILITY management : Grundlagen, Methoden, Anwendungen : Tagungen 1999 / VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 149 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1509)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091509-9
  a) gradbeništvo b) vzdrževanje zgradb c) tehnika zgradb d) zgradbe e) obratovanje zgradb f) zborniki

  624+69
  COBISS-ID 21461765

  302.
  FALKNER, Horst
          Segmentbalken mit Vorspannung ohne Verbund unter kombinierter Beanspruchung aus Torsion, Biegung und Querkraft / von Horst Falkner, Manfred Tetusch, Zhen Huang. Eurocode 8 : Tragwerksplanung von Bauten in Erdbebengebieten : Grundlagen, Anforderungen, Vergleich mit DIN 4149 / von Dan Constantinescu. - Berlin : Beuth, 1997. - 69, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 472)

  ISBN 3-410-65672-3
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) DIN 4149 d) Eurocode 8 e) potres f) potresna obtežba g) nosilnost konstrukcij h) razpoke i) obremenitveni preskus j) segmentna gradnja k) mostovi l) nosilci m) armiran beton

  624.04
  COBISS-ID 22340613

  303.
  FISCHER, Jurgen
          Versagensmodell fur schubschlanke Balken / von Jurgen Fischer. - Berlin : Beuth, 1997. - 102, 12 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 480)

  ISBN 3-410-65680-4
  a) gradbeništvo b) statika c) računanje konstrukcij d) modeliranje e) nosilne konstrukcije f) nosilci g) napetosti h) razpoke i) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS-ID 22359045

  304.
  FROSSEL, Frank
          Lexikon der Putz- und Stucktechnik / Frank Frossel. - Stuttgart : Fraunhofer IRB, 1999. - 351 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 3-8167-4700-0
  a) gradbena dela b) restavratorsto c) umetniške tehnike d) ometi e) mavčni ometi f) tehnike izdelave g) sanacije h) gradiva i) standardi j) leksikoni

  624+69
  691.55
  7.025
  COBISS-ID 21625861

  305.
          GEBAUDETECHNIK - aus Schaden lernen : Tagung Berlin, 9. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1517)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091517-X
  a) gradbeništvo b) poškodbe zgradb c) izogibanje poškodb d) vzroki poškodb e) primeri f) ogrevalni sistemi g) hidravlični sistemi h) napake v sistemu i) avtomatizacija zgradb j) komunikacijska tehnika k) poškodbe zaradi korozije l) prezračevanje m) zborniki

  624.004.67(061.3)
  COBISS-ID 22230789

  306.
  GLOVER, Peter
          Building surveys / Peter Glover. - 3rd ed., reprinted. - Oxford : Laxton, an imprint of Butterworth-Heinemann, 1998. - X, 262 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-3218-6
  a) gradbeništvo b) poškodbe c) nadzor d) pregledovanje stavb e) ovrednotenje poškodb f) metodologija dela g) poročilo o poškodbah

  624+69
  COBISS-ID 20753157

  307.
  GOJKOVIĆ, Milan
          Drvene konstrukcije / Milan Gojković, Dragoslav Stojić. - U Beogradu : Građevinski fakultet : Grosknjiga, 1996. - XII, 647 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-485-0024-9
  a) gradbeno inženirstvo - lesene konstrukcije - učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) les d) lesene nosilne konstrukcije e) konstrukcije f) numerično modeliranje g) računanje konstrukcij h) detajli i) konstruiranje

  624.011.1(075.8)
  COBISS-ID 43169793

  308.
          GUIDE to stability design criteria for metal structures / edited by Theodore V. Galambos. - 5th ed. - New York : John Wiley & Sons, 1998. - XXVI, 911 str. : ilustr. ; 24 cm

  Posameznim poglavjem sledi bibliografija. - Kazali
  ISBN 0-471-12742-6
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) stabilnost konstrukcij d) obtežba e) nosilni gradbeni elementi f) plošče g) stebri h) okviri i) nosilci j) kompoziti k) zavetrovanje l) jeklene konstrukcije m) obok n) numerično modeliranje o) metode končnih elementov

  624.04
  624.1
  COBISS-ID 529249

  309.
  HANKERS, Christoph
          Zum Verbundtragverhalten laschenverstarkter Betonbauteile unter nicht vorwiegend ruhender Beanspruchung / von Christoph Hankers. Ingenieurmodelle des Verbunds geklebter Bewehrung fur Betonbauteile / von Peter Holzenkampfer. - Berlin : Beuth, 1997. - 209, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 473)

  ISBN 3-410-65673-1
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) konstrukcijski elementi d) nosilne konstrukcije e) betonske konstrukcije f) beton g) armiran beton h) numerično modeliranje i) armiran beton j) nosilnost

  624.04
  COBISS-ID 22342917

  310.
  HARMATHY, T. Z.
          Fire safety design and concrete / T. Z. Harmathy. - London : Longman, 1993. - XII, 412 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Concrete design and construction series)

  Ov. nasl.: Fire safety design & concrete. - Kazalo
  ISBN 0-470-20005-7 (USA) ISBN 0-582-07687-0
  a) gradbeništvo b) teorija c) računanje konstrukcij d) nosilne konstrukcije e) ogenj f) varnost g) ognjevarnost h) obtežba i) temperatura j) numerično modeliranje k) analize l) odpornost konstrukcij m) materiali n) preskušanje materialov

  519.6:624
  620.1/.2
  COBISS-ID 21722885

  311.
  HART, Gary C.
          Structural dynamics for structural engineers / Gary C. Hart, Kevin Wong. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XI, 591 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-36169-0
  a) gradbeništvo b) dinamika konstrukcij c) konstrukcije d) potresna obtežba e) analize konstrukcij f) nosilne konstrukcije g) dinamična obtežba h) dušenje i) odzivi nosilne konstrukcije j) prostostne stopnje odziva k) inženirstvo l) preskušanje m) numerične analize

  624.04
  624.131.5
  COBISS-ID 21698053

  312.
  HETTLER, Achim
          Grundung von Hochbauten / Achim Hettler. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2000. - XVII, 459 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-433-01348-9
  a) gradbeništvo b) temeljenje c) modeliranje temeljev d) temelji e) globoko temeljenje f) pilotiranje g) temeljne plošče h) točkovni temelji i) izračuni j) numerično modeliranje k) izvedbe

  624+69
  COBISS-ID 21656581

  313.
  HILBIG, Gerhard
          Grundlagen der Bauphysik : Warme, Feuchte, Schall / Gerhard Hilbig. - Munchen ; Wien : Fachbuchverlag Leipzig im C. Hanser, 1999. - 496 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-446-21245-0
  a) gradbeništvo b) gradbena fizika c) energetika d) numerično modeliranje e) izračuni f) prenos toplote g) toplota h) toplotna zaščita i) toplotni mostovi j) K - vrednost k) vlaga l) relativna vlaga m) absolutna vlaga n) kapilarni dvig o) hrup

  519.6:624:72
  COBISS-ID 21744389

  314.
  HOLST, Karl Heinz
          Brucken aus Stahlbeton und Spannbeton : Eurocode-Erganzungsband zur 4. Auflage / Karl Heinz Holst. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2000. - X, 238 str. : ilustr. ; 24 cm + pril.

  Kazalo
  ISBN 3-433-01806-5
  a) gradbeništvo b) mostovi c) armiran beton d) prednapeti beton e) betonski mostovi f) eurocode g) obtežbe h) obremenitve i) računanje konstrukcije j) numerično modeliranje

  624.21.012.1:625.1
  COBISS-ID 21656325

  315.
  HOTTMANN, Ulrich
          Bemessen von Stahlbetonbalken und -wandscheiben mit Offnungen / von Ulrich Hottmann, Kurt Schafer. - Berlin : Beuth, 1996. - 163 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 459)

  ISBN 3-410-65659-6
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) nosilne konstrukcije d) stenasti nosilci e) nosilci f) odprtine g) numerično modeliranje h) napetostna stanja i) notranje statične količine

  624.04
  COBISS-ID 22360325

  316.
  HUTCHINS, Nigel, 1945-
          Restoring houses of brick & stone / Nigel Hutchins and Donna Farron Hutchins. - Revised ed. - : Key Porter Books, cop. 1998. - 192 str., <8> str. pril. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 188-189. - Kazalo
  ISBN 1-55013-962-2
  a) Dwellings - Remodeling b) Brick houses - Conservation and restoration c) Stone houses - Conservation and restoration d) Habitations - Refection e) Maisons en brique - Conservation et restauration f) Maisons en pierre - Conservation et restauration g) gradbeništvo h) arhitektura i) opečne hiše j) kamnite hiše k) opeka l) kamen m) sanacija n) materiali o) vzdrževanje hiš p) dimniki q) kurišča r) notranja ureditev s) tlakovanja t) ograje u) konserviranje v) restavriranje

  624+69
  643/645
  COBISS-ID 22338565

  317.
  ILLINGWORTH, John R.
          Construction methods and planning / J. R. Illingworth. - Reprinted. - London ; New York : E & FN Spon, 1997. - XIII, 409 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-419-17450-8
  a) Building - Planning b) Construction industry - Management c) gradbeništvo d) gradbena operativa e) izvajanje del f) metode načrtovanja g) metode ocenjevanja h) vodenje gradbišča i) gradbišče j) načrtovanje k) primeri l) tipologije projektov m) gradbena dela n) stroški o) kontrola načrtovanja p) temeljenje q) konstrukcijski tipi r) piloti

  624+69
  COBISS-ID 21952773

  318.
  IMHOF-Zeitler, Christiane
          Fliesverhalten von Flussigkeiten in durchgehend gerissenen Betonkonstruktionen / von Christiane Imhof-Zeitler. - Berlin : Beuth, 1996. - 198, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 460)

  ISBN 3-410-65660-X
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) beton d) betonske konstrukce e) preskušanje f) tečenje g) analize h) armiran beton i) nosilnost

  624.04
  COBISS-ID 22345989

  319.
          INJIZIERTE Risse unter Medien- und Lasteinflus / von Horst Falkner ... . Oberflachenschutzmasnahmen zur Erhohung der chemischen Dichtungswirkung / von Klaus Littmann. Korrosionsschutz der Bewehrung bei Einwirkung umweltgefahrdender Flussigkeiten / von Romain Weydert, Peter Schiesl. - Berlin : Beuth, 1997. - 159, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 474)

  ISBN 3-410-65674-X
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) preskušanje materialov d) numerično modeliranje e) razpoke f) injektiranje razpok g) preskusi h) analize i) nosilne konstrukcije j) armiran beton

  624
  691
  620.1/.2
  COBISS-ID 22343429

  320.
  KAY, Melvyn
          Practical hydraulics / Melvyn Kay. - London : E & FN Spon, 1998. - XV, 253 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-419-24230-9 (vezano) ISBN 0-419-22880-2 (broš.)
  a) Hydraulics b) gradbeništvo c) hidrotehnika d) hidravlika e) mehanika tekočin f) hidrostatika g) modeliranje h) hidrodinamika i) cevovodi j) kanali k) valovanje l) hidrotehnične korekcije m) črpalke n) turbine

  626/627
  COBISS-ID 21953541

  321.
  KIEFER, Daniela
          Sicherheitskonzept fur Bauten des Umweltschutzes / von Daniela Kiefer. Erfahrungen mit Bauten des Umweltschutzes / von Johann-Dietrich Worner, Daniela Kiefer, Hans-Werner Nordhues. Qualitatskontrollmasnahmen bei Betonkonstruktionen / von Otto Kroggel. - Berlin : Beuth, 1997. - 100, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 481)

  ISBN 3-410-65681-2
  a) gradbeništvo b) gradbene konstrukcije c) nosilne konstrukcije d) beton e) betonske konstrukcije f) kakovost gradnje g) sigurnost gradnje h) ekologija i) numerično modeliranje

  624
  COBISS-ID 22345477

  322.
  KONIG, Gert
          Grundlagen und Bemessungshilfen fur die Risbreitenbeschrankung im Stahlbeton und Spannbeton sowie Kommentare, Hintergrundinformationen und Anwendungsbeispiele zu den Regelungen nach DIN 1045, EC2 und Model Code 90 / von Gert Konig. - Berlin : Beuth, 1996. - 55, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 466)

  ISBN 3-410-65666-9
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) nosilnost elementov d) beton e) armirani beton f) razpoke g) širina razpok h) meritve i) preskusi j) izračuni

  624.04
  COBISS-ID 22359301

  323.
  KONIG, Gert
          Nichtlineares Last-Verformungs-Verhalten von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen, Verformungsvermogen und Schnittgrosenermittlung / von Gert Konig, Dieter Pommerening, Nguyen Viet Tue. - Berlin : Beuth, 1999. - 129, 12 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 492)

  ISBN 3-410-65692-8
  a) gradbeništvo b) armiran beton c) nosilnost konstrukcije d) notranje stične količine e) napetosti f) numerično modeliranje g) prerezi h) računanje konstrukcij

  624.04
  COBISS-ID 21856261

  324.
  KORDINA, Karl
          Trag- und Verformungsverhalten von Rahmenknoten / von Karl Kordina, Manfred Teutsch, Erhard Wegener. - Berlin : Beuth, 1998. - 152, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 486)

  ISBN 3-410-65686-3
  a) gradbeništvo b) nosilci c) stičišča d) vozlišča e) napetosti f) razpoke g) nosilnost konstrukcije h) obremenitev konstrukcije i) nosilci j) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS-ID 22344965

  325.
  KORDINA, Karl
          Uber das Brandverhalten punktgestutzter Stahlbetonplatten / von Karl Kordina. - Berlin : Beuth, 1997. - 106, 12 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 479)

  ISBN 3-410-65679-0
  a) gradbeništvo b) nosilni konstrukcijski elementi c) plošče d) numerično modeliranje e) nosilnost f) preskusi g) razpoke h) obremenitve i) analize j) pregledno delo

  624.04
  COBISS-ID 22363141

  326.
  LAMM, Ruediger
          Highway design and traffic safety engineering handbook / Ruediger Lamm, Basil Psarianos, Theodor Mailaender. - New York : McGraw-Hill, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. R.1-R.38. - Kazalo
  ISBN 0-07-038295-6 (alk. paper)
  a) Roads - Design and construction b) Roads - Safety measures c) Traffic safety d) Traffic safety e) Roads - Safety measures f) Roads - Design and construction g) gradbeništvo h) inženirstvo i) cesto gradnja j) gradnja cest k) avtoceste l) klasifikacija cest m) načrtovanje n) politika gradnje cest o) kriteriji gradnje p) elementi načrtovanja q) človeški faktorji r) ekologija

  625.7/.8
  COBISS-ID 21995525

  327.
  LIN, Yong-zhi
          Tragverhalten von Stahlfaserbeton / von Yong-zhi Lin. - Berlin : Beuth, 1999. - 113 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 494)

  ISBN 3-410-65694-4
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcije c) nosilnost konstrukcij d) jeklena vlakna e) beton f) analitične preiskave g) numerično modeliranje h) beton i) ojačan beton j) nosilnost k) razpoke l) širina razpok

  624.04
  620.1/.2
  COBISS-ID 21858821

  328.
  MERRITT, Frederick S.
          Standard handbook for civil engineers / Merritt, Loftin, Ricketts. - : McGraw-Hill, cop. 1999. - 1 CD-ROM ; 12 cm, v škatli 24 x 19 x 4 cm + navodilo. - (McGraw-Hill CD-ROM handbooks)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486 ali več; 15 MB RAM; 10 MB prostora na trdem disku; monitor SVGA; Windows 3.1, 95 ali NT vsaj 3.51; 2 CD-ROM pogona. - Nasl. iz enote
  ISBN 0-07-134419-5
  a) gradbeništvo b) standardi c) lesene konstrukcije d) regulativa e) ceste f) letališča g) vode h) modeliranje i) računanje konstrukcij

  624
  COBISS-ID 20005125

  329.
  MITAL, Anil
          A guide to manual materials handling / A. Mital, A. S. Nicholson, M. M. Ayoub. - <2nd ed.>. - London ; Washington : Taylor & Francis, 1997. - VII, 140 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7484-0728-6
  a) Lifting and carrying b) Human engineering c) gradbeništvo d) gradbena dela e) human factors f) ročna dela g) problematika h) biomehanski pristop i) psihofizični pristop j) psihološki pristop k) dvigovanje l) porivanje m) vlečenje n) študije primerov o) razporejanje dela

  624+69
  691
  COBISS-ID 21952261

  330.
          MOMENT resistant connections of steel frames in seismic areas : design and reliability / edited by Federico M. Mazzolani. - London ; New York : E & FN Spon, 2000. - XIX, 644 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-23577-4
  a) gradbeništvo b) jeklene konstrukcije c) jekleni okviri d) potresna obremenitev e) odziv konstrukcije f) preiskušanje g) numerične analize h) pregledno delo

  624.014.2
  624.0131.55
  COBISS-ID 22222085

  331.
  MONTAGUE, Don
          Dictionary of building and civil engineering = Dictionnaire du batiment et du genie civil : / Don Montague. - London : E & FN Spon, an imprint of Chapman & Hall, 1996. - XVIII, 450 str. ; 25 cm

  Dodatek k nasl. na ov.
  ISBN 0-419-19910-1
  a) gradbeništvo b) gradbeno inženirstvo c) terminologija d) angleški e) francoski f) slovarji

  69+624(038)
  COBISS-ID 39830785

  332.
  NAEIM, Farzad
          Design of seismic isolated structures : from theory to practice / Farzad Naeim, James M. Kelly. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIV, 289 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 CD-ROM

  Kazalo
  ISBN 0-471-14921-7
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) potres d) potresne obtežbe e) načrtovanje konstrukcij f) numerično modeliranje g) študije primerov h) teorija i) modeli j) analize k) dušenje l) obnašanje konstrukcij m) nosilnost n) računalniške aplikacije

  624.04
  COBISS-ID 20763909

  333.
  NAOUM, Shamil G.
          Dissertation research and writing for construction students / S. G. Naoum. - Reprinted. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - X, 201 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-2988-6
  a) raziskovalno delo b) pisanje disertacije c) analize d) strukturiranje e) primer rezultatov f) metodologija dela g) disertacija h) gradbeništvo

  624:001.8
  COBISS-ID 20746501

  334.
  OEHLERS, Deric J.
          Elementary behaviour of composite steel and concrete structural members / Deric J. Oehlers, Mark A. Bradford. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - XVIII, 259 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-3269-0
  a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) mehanika d) materiali e) lastnosti f) kompozitne konstrukcije g) jeklo h) beton i) analize j) numerične analize k) računanje konstrukcij l) sovprežne konstrukcije

  624.04:531/534
  COBISS-ID 21855237

  335.
  PARK, Robert
          Reinforced concrete slabs / Robert Park, William L. Gamble. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XV, 716 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-34850-3
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) numerično modeliranje d) plošče e) ACI Building Code f) teorija elastičnosti g) analize h) preskusi i) betonske konstrukcije j) beton k) napetosti l) membranski vplivi m) armirano betonske plošče n) metode izračunov

  624.04
  COBISS-ID 21694213

  336.
  POSVETOVANJE Zagotavljanje kakovosti v gradbeništvu (1993 ; Gornja Radgona)
          Zagotavljanje kakovosti v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na 7. mednarodnem bienalnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni aprila 1993 / J. Reflak (urednik). - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1993 (). - 133 str. : ilustr. ; 24 cm

  150 izv. - Bibliografija na koncu referatov
  ISBN 86-80223-25-5
  a) Gradbeništvo - Zagotavljanje kvalitete - Posvetovanja b) Gradbeni materiali - Zagotavljanje kvalitete - Posvetovanja c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) kvaliteta f) zagotavljanje kvalitete g) kontrola kvalitete h) posvetovanja i) zborniki

  624:65.018(063)"1993"
  69:65.018(063)"1993"
  65.018:624(063)"1993"
  658.562:624(063)"1993"
  061.3(497.12 Ljubljana):65.018
  COBISS-ID 33863936

  337.
  POWRIE, William
          Soil mechanics : concepts and applications / William Powrie. - Reprinted. - London : E & FN Spon, 1997. - VXIII, 420 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 412-414
  ISBN 0-419-19720-6
  a) mehanika tal b) gradbeništvo c) geomehanika d) mehanika zemljin e) nosilnost zemljin f) geotehnika g) zemljine h) klasifikacija zemljin i) talna voda j) zemeljske napetosti k) preskušanje zemljin l) temeljenje m) modeliranje n) izračuni o) numerično modeliranje p) analize

  624.131
  COBISS-ID 125929

  338.
  RAY, S. S.
          Structural steelwork : analysis and design / S. S. Ray. - Oxford : Blackwell, 1998. - XXX, 562 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-632-03857-8
  a) Building, Iron and steel b) Steel, Structural c) Steel, Structural d) Building, Iron and steel e) gradbeništvo f) jeklene konstrukcije g) načrtovanje h) numerično modeliranje i) nosilni konstrukcijski elementi j) primeri k) standardni pristop l) detajli m) računanje konstrukcij

  624.014.2
  COBISS-ID 21925637

  339.
  RAZPOTNIK, Silva
          Bibliografija Jaša Žnidariča, univ. dipl.inž. / uredila Silva Razpotnik. - Ljubljana : Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1999. - 11 f. ; 30 cm

  a) Žnidarič, Jaš (1931-) - Bibliografije b) Gradbeništvo - Bibliografije c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) bibliografije f) Žnidarič J.

  624:929 Žnidarič J.
  COBISS-ID 285287

  340.
  RAZPOTNIK, Silva
          Bibliografija mag. Mihaele Kovačević, univ. dipl.inž. / uredila Silva Razpotnik. - Ljubljana : Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1999. - 11 f. ; 30 cm

  a) Kovačević, Mihaela (1940-) - Bibliografije b) Gradbeništvo - Bibliografije c) gradbeništvo d) Kovačević Mihaela e) ognjevzdržni materiali f) bibliografije

  624:929 Kovačević M.
  620.1/.2
  COBISS-ID 285031

  341.
  RAZPOTNIK, Silva
          Bibliografija mag. Vere Apih, univ. dipl.inž. / uredila Silva Razpotnik. - Ljubljana : Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1999. - 14 f. ; 30 cm

  a) Apih, Vera (1942-) - Bibliografije b) Gradbeništvo - Bibliografije c) gradbeništvo d) materiali e) bibliografije f) Apih Vera

  624:929 Apih V.
  620.1/.2
  COBISS-ID 284775

  342.
          Der RECHNERGESTUTZTE Planungsprozess in der TGA : Tagung Stuttgart, 27. Oktober 1999 / VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1477)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091477-7
  a) gradbeništvo b) energetika c) VDI 6021 d) DIN 4701 e) ISO 10303 f) VDI 3805 g) načrtovanje h) procesi i) TGA j) ogrevanje prostorov k) zborniki

  536:624
  COBISS-ID 21918981

  343.
          REINRAUMTECHNIK '99 : molekulare Kontamination, Qualifizierung und Messtechnik, Systemoptimierung : Tagung Nurnberg, 23. und 24. September 1999 / VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 171 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1482)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091482-3
  a) gradbeništvo b) prostori c) sanacije d) prezračevanje prostorov e) servisi f) čistost prostorov g) filtri h) farmacija i) industrija j) uporaba stavb k) zborniki

  624
  COBISS-ID 21462021

  344.
          ROADWORK : theory and practice / Arthur Wignall ... . - 4th ed. - Oxford : Butterworth - Heinemann, 1999. - VIII, 309 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-3964-4
  a) gradbeništvo b) ceste c) cestogradnje d) ustroj ceste e) teorija f) praksa g) izvedbena dela h) vzdrževanje cest i) načrtovanje j) dokumentacija k) organizacija l) avtoceste m) mostovi n) brežine o) drenaže p) prepusti

  625.7/.8
  COBISS-ID 21650181

  345.
          SANIERUNG von Gebauden : Tagung Leipzig, 4. November 1999 / VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1476)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091476-9
  a) gradbeništvo b) sanacija stavb c) optimizacija prezračevanja d) elektrika e) instalacije f) fasade g) postopki h) analize i) zborniki

  624.004.67
  COBISS-ID 21463045

  346.
  SAUNUS, Christoph
          Planung von Schwimmbadern : Bau und Betrieb von privaten und offentlichen Hallen- sowie Freibadern einschlieslich Whirlpools und medizinischer Bader / Christoph Saunus. - Dusseldorf : Krammer, 1998. - 475 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 3-88382-070-9
  a) gradbeništvo b) strojništvo c) bazeni d) gradnja bazenov e) načrtovanje f) projektiranje bazenov g) izvedba bazenov h) tehnologija obratovanja i) tehnika j) izračuni k) pumpe l) filtri m) oprema bazenov

  624+69
  COBISS-ID 20999941

  347.
  SCHAFER, Horst Georg
          Zum Schubtragverhalten von Fertigplatten mit Ortbetonerganzung / von Horst Georg Schafer, Wolfgang Schmidt-Kehle. Oberflachenrauheit und Haftverbund / von Horst Georg Schafer, Klaus Block, Rita Drell. Zur Oberflachenrauheit von Fertigplatten mit Ortbetonerganzung / von Horst Georg Schafer, Wolfgang Schmidt-Kehle. Ortbetonerganzte Fertigteilbalken mit profilierter Anschlusfuge unter hoher Querkraftbeanspruchung / von Horst Georg Schafer, Wolfgang Schmidt-Kehle. - Berlin : Beuth, 1996. - 178, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 456)

  ISBN 3-410-65656-1
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) konstruiranje d) plošče e) montažne plošče f) sovprežne konstrukcije g) ojačitev plošče h) razpoke i) pregledno delo

  624.04
  COBISS-ID 22363653

  348.
  SEITZ, Jorn M.
          Bohrpfahle / Jorn M. Seitz, Heinz-Gunter Schmidt. - Ernst & Sohn, cop. 2000. - IX, 495 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <471>-481. - Kazalo
  ISBN 3-433-01308-X
  a) temeljenje b) piloti c) zabijanje pilotov d) armiranje e) izvedbe f) izračuni g) tipi temeljev h) tehnologija zabijanja i) geotehnika j) gradbeništvo

  624.07
  COBISS-ID 22342149

  349.
  SEMINAR Kvaliteta izdelave in montaže jeklenih konstrukcij (1998 ; Ljubljana)
          Zbornik seminarja Kvaliteta izdelave in montaže jeklenih konstrukcij, Ljubljana, 11. junij 1998 / Inštitut za metalne konstrukcije ; Miroslav Pregl (urednik). - Ljubljana : Inštitut za metalne konstrukcije, 1998 (Ljubljana : Formatisk). - 68 str. : ilustr. ; 24 cm

  250 izv. - Povzetek pri enem, bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-90205-2-9
  a) Jeklene konstrukcije - Posvetovanja b) jeklene konstrukcije c) kovinske konstrukcije d) montažne jeklene konstrukcije e) preskušanje materialov f) kakovost g) varjenje h) tehnični predpisi i) standardi j) posvetovanja k) zborniki

  624.014.2:658.562(082)
  COBISS-ID 76238592

  350.
  SMITH, G. N.
          Elements of soil mechanics / G. N. Smith, Ian G. N. Smith. - 7th ed. - Oxford : Blackwell Science, 1998. - XIV, 494 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 477-486. - Kazalo
  ISBN 0-632-04126-9
  a) gradbeništvo b) geomehanika c) mehanika zemljin d) elementi geomehanike e) klasifikacija zemljin f) nabrekanje zemljin g) stabilnost zemljin h) strižne napetosti i) numerično moduliranje j) zemeljski pritiski k) pregledno delo

  624.131
  COBISS-ID 524385

  351.
  SMITH, Peter D.
          Blast and ballistic loading of structures / P. D. Smith, J. G. Hetherington. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994. - X, 320 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-2024-2
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) udarni učinki d) obremenitve e) bombni udar f) izračuni nosilnosti g) numerično modeliranje h) eksplozije i) preskušanje konstrukcij j) udarni val k) obtežbe l) odziv konstrukcije m) zaščita konstrukcij n) primeri o) zaklonišča

  624+69
  COBISS-ID 20752389

  352.
  SPECHT, Manfred
          Der Einflus von freien Schwingungen auf ausgewahlte dynamische Parameter von Stahlbetonbiegetragern / von Manfred Specht, Michael Kramp. - Berlin : Beuth, 1999. - 162 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 491)

  ISBN 3-410-65691-X
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) nosilci d) nosilni konstrukcijski elementi e) nosilci f) armiran beton g) razpoke h) obremenitve i) materiali j) beton

  624.04
  COBISS-ID 21857797

  353.
          STRUCTURAL assessment : the role of large and full-scale testing / edited by K. S. Virdi ... . - London : E & FN Spon, 1997. - XVI, 615 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 0-419-22490-4
  a) gradbeništvo b) konstrukcije c) nosilne konstrukcije d) jeklene konstrukcije e) betonske konstrukcije f) presoja konstrukcije g) mostovi h) lesene konstrukcije i) preskušanje j) numerično modeliranje k) mostogradnja l) presoja nosilnosti m) razpoke n) sanacije

  624.04
  COBISS-ID 20669701

  354.
          STRUCTURAL engineering : history and development / edited by R. J. W. Milne. - London : E & FN Spon, 1997. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-419-20170-X
  a) gradbeništvo b) inženirske konstrukcije c) konstrukcije d) mostovi e) zgodovina f) inženirski objekti

  624+69
  COBISS-ID 21250053

  355.
          TESTING and performance of geosynthetics in subsurface drainage / L. David Suits, James B. Goddard, and John S. Baldwin, editors. - West Conshohocken : ASTM, 2000. - IX, 121 str. : ilustr. ; 23 cm. - (STP ; 1390)

  "... papers presented at the symposium of the same name held in Seattle, Washington, on 29 June 1999 ..." --> predgovor
  ISBN 0803128606
  a) Road drainage - Congresses b) Geosynthetics - Testing - Congresses c) Subsurface drainage - Congresses d) gradbeništvo e) geotehnika f) gradnja cest g) drenaže h) sintetični materiali i) detajli j) cestogradnja k) tehnologija gradnje l) zborniki

  625.7/.8
  COBISS-ID 22451717

  356.
  THIELE, Albrecht
          Stahlbau. Teil 1 / Thiele, Lohse ; Bearbeitet von Wolfram Lohse. - 23., uberarbeitete Aufl. - Stuttgart : B. G. Teubner, 1997. - 344 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 3-519-15254-1
  a) gradbeništvo b) jeklo c) jeklene konstrukcije d) jekleni nosilni elementi e) oblike jekla f) izračuni g) lastnosti h) konstrukcija jeklenih detajlov i) detajli j) stiki k) nosilnost l) DIN 18800-1-2 m) pregledno delo

  624.94
  COBISS-ID 352644

  357.
          WATER problems in building exterior walls : evaluation, prevention, and repair / Jon M. Boyd and Michael J. Scheffler, editors. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - VII, 335 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1352)

  " ... papers presented at the symposium of the same name held in Atlanta, Georgia, 18-19 April 1998 ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2607-7
  a) Dampness in buildings b) Exterior walls - Maintenance and repair c) Exterior walls - Design and construction d) Waterproofing e) gradbeništvo f) vodotesnost g) zunanje stene h) vlaga i) stene j) evalvacija k) sanacija l) popravila m) preventiva n) zidaki o) opečne stene p) betonske stene q) standardi ASTM r) hidrotermalni sistem s) materiali t) gradbeni materiali u) zborniki

  624+69
  COBISS-ID 22217989

  358.
          WAVE motion in earthquake engineering / edited by E. Kausel and G. Manolis. - Sauthampton ; Boston : Wit Press, cop. 2000. - 362 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advances in earthquake engineering, ISSN 1361-617X)

  ISBN 1-85312-744-2
  a) gradbeništvo b) mehanika c) statika d) protipotresna gradnja e) potresna obremenitev f) izračuni g) numerične metode h) potresno valovanje i) deformacije j) pregledno delo

  624.042.7:519.61/.64=20
  COBISS-ID 21980933

  359.
  WUJEK, Joseph B.
          Applied statics, strength of materials, and building structure design / Joseph B. Wujek. - Upper Saddle River ; Columbus : Prentice Hall, 1999. - XIII, 660 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-1367-4631-4
  a) gradbeništvo b) mehanika c) statika d) trdnost e) konstrukcijski sistemi f) obtežba g) deformacije h) izračuni i) primeri j) pregledno delo

  624.04=20
  COBISS-ID 21852165


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  360.
  CHOU, Jack
          Hazardous gas monitors : a practical guide to selection, operation and applications / Jack Chou. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XIV, 258 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-135876-5
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) varstvo pri delu d) nevarni plini e) toksičnost f) kontrolni sistemi g) plinski senzorji h) vrste senzorjev i) instrumentacija j) kalibracija senzorjev k) vzorčevalni sistemi l) lastnosti m) priročniki

  620.262.001.42:331.45
  COBISS-ID 21728005

  361.
          STEEL water-storage tanks. - 1st ed. - Denver : American Water Works Association, 1998. - XVIII, 145 str. : ilustr. ; 28 cm. - (AWWA manual ; M42)

  Bibliografija: str. 119-120. - Kazalo
  ISBN 0-89867-977-X
  a) Water towers - Design and construction - Handbooks, manuals, etc b) Water towers - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc c) Tanks - Design and construction - Handbooks, manuals, etc d) Tanks - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc e) preskrba z vodo f) vodovod g) jeklene posode h) vodohrami i) zasnova j) konstruiranje k) kontrola delovanja l) vzdrževanje

  624.04:624.074.43:628.13
  COBISS-ID 22371589

  362.
          WEGE des Abfalls : Tagung Veitshochheim, 10. und 11. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 487 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1540)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091540-4
  a) ravnanje z odpadki b) odpadki c) zaščita okolja d) odskrba odpadkov e) gospodarjenje z odpadki f) sežiganje odpadkov g) postopki h) preskušanje zgorevanja i) piroliza odpadkov j) naprave k) emisije l) škodljive snovi m) zborniki

  628.474(061.3)
  COBISS-ID 22223621

  363.
          ZYKLONABSCHEIDER in der Energie- und Verfahrenstechnik : Tagung Leverkusen, 27. und 28. Oktober 1999 / VDI-Gesellschaft Energietechnik VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 254 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1511)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091511-0
  a) industrijska proizvodnja b) kemijska tehnologija c) odpraševalni cikloni d) čiščenje vročih plinov e) konstrukcija f) izboljšanje delovanja g) separacija tekočin h) numerične simulacije i) čiščenje plinov j) izgorevanje biomase k) erozija l) poškodbe m) zborniki

  628.511:697.98(061.3)
  COBISS-ID 21866757


  629 TEHNIKA VOZIL.


  364.
          AIRSHIP technology / G. A. Khoury, J. D. Gillett. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XIII, 545 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge aerospace series ; 10)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-43074-7 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) letalska tehnika d) zrakoplovi e) aerodinamika f) stabilnost g) krmiljenje h) pogonski sistemi i) materiali j) aerostatika k) konstruiranje l) načrtovanje m) upravljanje zrakoplova n) pregledno delo

  629.733
  COBISS-ID 21835781

  365.
  CEBON, David
          Handbook of vehicle-road interaction / David Cebon. - Lisse : Swets and Zeitlinger, 1999. - XI, 600 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Advances in engineering ; 2)

  Bibliografija: str. 569-588. - Kazalo
  ISBN 90-265-1554-5
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) cestna vozila d) dinamika vozil e) poškodbe mehanizmov f) poškodbe zaradi cestišč g) vplivi cestišč h) materiali cestišč i) vplivi cestnih oblog j) pregledno delo

  629.113.012.004.6
  COBISS-ID 21811205

  366.
  DENTON, Tom
          Automobile electrical and electronic systems / Tom Denton. - 2nd ed. - London : Arnold, cop. 2000. - VIII, 412 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-340-73195-8
  a) Automobiles - Electric equipment b) Automobiles - Electronic equipment c) strojništvo d) tehnika vozil e) osebni avtomobili f) električni sistemi g) elektronski sistemi h) akumulatorji i) polnilni sistemi j) vbrizgavanje k) vžig l) elektronsko krmiljenje goriva m) upravljanje motorja n) razsvetljava o) prezračevanje p) opazovalne naprave q) signalne naprave r) udobje s) varnost t) pregledno delo

  629.114.6.06
  COBISS-ID 22402565

  367.
  DERRETT, D. R.
          Ship stability for masters and mates / captain D. R. Derrett ; revised by C. B. Barrass. - 5th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - VI, 447 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4101-0
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) ladjedelstvo d) ladje e) stabilnost ladij f) gravitacija g) vplivi vode h) Simpsonova pravila i) izračuni j) diagrami k) uravnoteženje ladje l) pregledno delo

  629.12.073
  COBISS-ID 21833221

  368.
  JENKINSON, Lloyd R.
          Civil jet aircraft design / Lloyd R. Jenkinson, Paul Simpkin, Darren Rhodes. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold, cop. 1999. - XI, 418 str. : ilustr. ; 24 cm. - (AIAA education series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-340-74152-X
  a) Jet planes - Design and construction b) Transport planes - Design and construction c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) reaktivna letala g) načrtovanje h) razvoj i) pregledno delo

  629.735.02/.07
  COBISS-ID 22330117

  369.
          SPACECRAFT power technologies / A. K. Hyder ... . - London : Imperial College Press, cop. 2000. - XIII, 476 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Space technology ; Vol. 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-117-6
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) astronavtika d) vesoljska tehnika e) vesoljska vozila f) pogonski sistemi g) preskrba z energijo h) električni močnostni sistemi i) sončna energija j) sončne celice k) pretvarjanje energije sonca l) shranjevanje energije m) elektrokemija n) elektrokemični členi o) elektrokemične celice p) jedrski sistemi q) statična energija r) dinamična energija s) pregledno delo

  629.78
  COBISS-ID 21965061


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  370.
          PESTICIDE formulations and application systems : global pest control formulations for the next millennium. Vol. 19 / R. Scott Tann, John D. Nalewaja, and Alan K. Viets editors. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - VIII, 151 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (STP ; 1373)

  "This publication ... contains papers presented at the symposium of the same name held in Norfolk, Virginia, on 20-21 October 1998 ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2622-0
  a) kemijska tehnologija b) toksikologija c) pesticidi d) recepture pripravkov e) razvoj receptur f) aplikacijska tehnologija g) zborniki

  632.95(063)
  COBISS-ID 22336261


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  371.
  BURWELL, Helen P.
          Online competitive intelligence : increase your profits using cyber-intelligence / . - Tempe : Facts on Demand Press, 1999. - 464 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Online ease)

  Avtorica navedena na ov. - Kazalo
  ISBN 1-889150-08-8
  a) Business intelligence b) Internet (Computer network) c) Web sites d) organizacija poslovanja e) informacisjki sistemi f) poslovna inteligenca g) inteligentne organizacije h) računalniške mreže i) Internet j) Web strani k) on-line viri podatkov l) poslovne rešitve m) strategije poslovanja n) pregledno delo

  658:339.13:681.324
  COBISS-ID 21772293

  372.
  CLEMENTS, Richard Barrett
          Quality manageržs complete guide to ISO 9000 : 2000 cumulative supplement / Richard Barrett Clements. - New Jersey : Prentice Hall, cop. 2000. - XV, 392 str. ; 24 cm

  Ov. nasl.: 2000 cumulative supplement quality manageržs complete guide to ISO 9000. - Kazalo
  ISBN 0-1302-1242-3
  a) industrijska proizvodnja b) zagotavljanje kvalitete c) standardizacija d) ISO 9000 e) zbrana dopolnila f) certifiakti kvalitete g) pregledno delo

  658.562:012.7:006 ISO 9000
  COBISS-ID 21805573

  373.
          CREATING value in the network economy / edited with and introduction by Don Tapscott. - Boston (Mass.) : Harvard Business School Press, cop. 1999. - XXVI, 229 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The Harvard business review book series) (Digital strategy / Harvard Business School)

  Dostopno tudi na Internetu: www.hbsp.harvard.edu. - Summaries: str. 205-214. - Kazalo
  ISBN 0-87584-911-3 (hdc, alk. paper)
  a) Informacijska tehnologija - Ekonomski vidik - Umetna inteligenca - Članki - Zborniki b) Elektronsko poslovanje - Gospodarsko poslovanje - Navidezna resničnost - Članki - Zborniki c) Podjetja - Računalniška izmenjava podatkov - Časovna perspektiva - Članki - Zborniki d) Marketing - Online sistemi - Trgovanje - Članki - Zborniki e) Internet (računalniško omrežje) - Računalniške komunikacije - Razvoj proizvodov - Članki - Zborniki f) Teorija vrednosti - Kreativnost - Informacijska omrežja - Mrežna organizacija - Verige - Članki - Zborniki g) Ekonomija - Znanje - Poslovanje - Digitalne komunikacije - Članki - Zborniki h) Mrežni marketing - Realni čas - Vrednost - Potrošniki - Virtualna resničnost - Članki - Zborniki i) informacijska tehnologija j) informacijsko omrežje k) elektronsko poslovanje l) Internet m) organizacija poslovanja n) virtualno podjetništvo o) razvojne strategije p) teorija vrednosti q) dodana vrednost r) kreativnost s) konkurenca t) znanje u) informiranje potrošnikov v) zborniki

  65.012.45(045):330.138
  COBISS-ID 4564508

  374.
  DUSSELDORFER Produktionstage 2000 (3 ; 2000 ; Dusseldorf)
          Menschen und Prozesse / 3. Dusseldorfer Produktionstage 2000, Tagung Dusseldorf, 23. und 24. Marz 2000 ; VDI-Gesellschaft Produktionstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 413 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1536)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091536-6
  a) organizacija proizvodnje b) produktivnost c) elektronsko trgovanje d) verige dobaviteljev e) proizvodne tehnike f) orodja g) nadzor orodij h) rezilni materiali i) suho odrezavanje j) lepljenje k) visokotlačno preoblikovanje l) vodenje m) primeri n) zborniki

  658.51:658.8(061.3)
  COBISS-ID 22226693

  375.
          E-Business - Handbuch fur den Mittelstand : Grundlagen, Rezepte, Praxisberichte / H.-J. Bullinger, A. Berres (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 1217 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 3-540-66843-8
  a) organizacija poslovanja b) elektronsko poslovanje c) elektronsko trgovanje d) trženje e) poslovni procesi f) optimiranje procesov g) izobraževanje h) smeri razvoja i) komunikacijske tehnologije j) internetne tehnologije k) internalizacija poslovanja l) internet m) inovacije izdelkov n) inovacije storitev o) praktični primeri p) pregledno delo

  65.012.3:621.3
  COBISS-ID 21762821

  376.
  HALEVI, Gideon
          Restructuring the manufacturing process : applying the matrix method / Gideon Halevi. - Boca Raton : St. Lucie Press ; Falls Church, Va. : APICS, 1999. - XVIII, 313 str. : ilustr. ; 24 cm. - (St. Lucie Press/APICS series on resource management)

  Bibliografija: str. 62-63. - Kazalo
  ISBN 1-57444-121-3
  a) Production planning b) Production management c) Organizational change d) Matrix organization e) Manufacturing processes f) industrijska proizvodnja g) proizvodni procesi h) računalniške aplikacije i) globalne optimizacijske metode j) sistem matriksa k) oblikovanje proizvodov l) planiranje proizvodnje m) oblikovanje cen n) računalniško podprto planiranje o) proizvodni menedžment p) dobavni roki q) kontrola kvalitete r) konkurenčnost s) planiranje resursov t) učbeniki

  658.5
  COBISS-ID 21770501

  377.
  JOHNSON, Ron
          The art of empowerment : the profit and pain of employee involvement / Ron Johnson, David Redmond. - London : Financial Times : Pitman, 1998. - XVI, 223 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-273-63093-8
  a) menedžment b) industrijska proizvodnja c) informatizacija podjetja d) izobraževanje e) nagrajevanje f) osebje g) strateške spremembe h) medsebojne komunikacije i) pogajanja j) organizacijske spremembe k) skupinsko delo l) pooblastila m) učbeniki

  65.01
  COBISS-ID 20645381

  378.
  KEITH, Michael C., 1945-
          The radio station / Michael C. Keith. - 5th ed. - Boston : Focal Press, 2000. - XIV, 321 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-240-80388-4 (broš.)
  a) telekomunikacije b) radijske komunikacije c) radijske postaje d) upravljanje postaj e) službe obveščanja f) organiziranost g) programski sveti h) komercializacija i) prodaja j) novice k) raziskovanja l) oglasi m) promocija postaj n) plačevanje o) pregledno delo

  654
  COBISS-ID 21872133

  379.
  LJUBIČ, Tone
          Planiranje in vodenje proizvodnje : modeli, metode, podatki / Tone Ljubič. - Kranj : Moderna organizacija, 2000 (Ljubljana : EPS grafika). - VI, 443 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Skripta / Moderna organizacija)

  Bibliografija: str. 441-443
  ISBN 961-232-090-X
  a) Proizvodnja - Planiranje - Učbeniki za visoke šole b) Proizvodnja - Vodenje - Učbeniki za visoke šole c) organizacija proizvodnje d) proizvodni sistemi e) proizvodni procesi f) planiranje proizvodnje g) procesi planiranja h) vodenje proizvodnje i) podatki o proizvodnem procesu j) stohastično planiranje k) planiranje proizvodnega programa l) osnovno planiranje proizvodnje m) planiranje materialnih potreb n) planiranje kapacitet o) terminsko planiranje p) nadzor proizvodnje q) nadzor zalog r) projektno planiranje s) mrežno planiranje t) alternativni modeli planiranja u) učbeniki za visoke šole

  658.51(075.8)
  COBISS-ID 106914816

  380.
          LOGISTISCHE Spitzenleistungen : Benchmarking - ihr erfolgreicher Weg : Tagung Dusseldorf, 15. Marz 2000 / VDI-Gesellschaft Fordertechnik Materialfluss Logistik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 101 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1542)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091542-0
  a) organizacija proizvodnje b) industrijska proizvodnja c) logistični procesi d) konične vrednosti e) optimiranje proizvodnje f) racionalizacija g) projekt LOGIBEST h) Benchmarking i) projektni rezultati j) primeri k) zborniki

  658.5.012(061.3)
  COBISS-ID 22228485

  381.
          MANAGING global communication in science and technology / edited by Peter J. Hager, H.J. Scheiber. - New York : John Wiley, 2000. - XXI, 365 str. : ilustr. ; 25 cm

  "A Wiley-Interscience publication.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-24922-X
  a) Communication of technical information b) informatika c) posredovanje informacij d) znanstvene informacije e) tehnične informacije f) priprava dokumentov g) ISO 9000 h) medkulturno sodelovanje i) tehnični prevodi j) proizvodni procesi k) etični aspekt l) izobraževanje m) zborniki

  001.818:659.2:316.7
  COBISS-ID 22000645

  382.
  MIHELČIČ, Miran
          Poslovne funkcije / Miran Mihelčič. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2000 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 352 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 345-352
  ISBN 961-6209-20-5
  a) organizacija poslovanja b) delovni procesi c) poslovne funkcije d) kadrovske funkcije e) investicijsko tehnične funkcije f) naložbeno tehnične funkcije g) nabavne funkcije h) pogojenost proizvodnega sistema i) pogojenost sistema ustvarjanja j) proizvodne funkcije k) tehnološki procesi l) raziskave m) inovacije n) razvoj izdelkov o) vzdrževanje p) prodajne funkcije q) učbeniki za visoke šole

  65(075.8)
  COBISS-ID 106545408

  383.
          MIKROSYSTEMTECHNIK - wann kommt der Marktdurchbruch? : Miniaturisierungsstrategien im Technologiewettbewerb zwischen USA, Japan und Deutschland / R. Bierhals ... . - Heidelberg : Physica-Verlag, 2000. - XII, 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Technik, Wirtschaft und Politik : Schriftenreihe des Fraunhofer-Instituts fur Systemtechnik und Innovationsforschung ; 39)

  ISBN 3-7908-1250-1
  a) industrijska proizvodnja b) tehnološka konkurenca c) strategija miniaturizacije d) ZDA e) Japonska f) Nemčija

  658.5:62:339.137.2(430:520:73)
  COBISS-ID 21292805

  384.
          NEW trends in distribution logistics / M. Grazia Speranza, Paul Stahly (eds.). - Berlin : Springer, cop. 1999. - X, 319 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in economics and mathematical systems, ISSN 0075-8442 ; 480)

  ISBN 3-540-66617-6
  a) organizacija transporta b) poslovna logistika c) porazdeljena logistika d) novi trendi e) pretok materiala f) pretok informacij g) proizvodnja h) skladišča i) lokacija skladišč j) organiziranost skladišč k) informacijska omrežja l) planiranje transporta m) zborniki

  658.78(061.3)
  COBISS-ID 21493765

  385.
  SCHWARTZ, Evan I.
          Digital darwinism : 7 breakthrough business strategies for surviving in the cutthroat Web economy / Evan I. Schwartz. - 1st ed. - New York : Broadway Books, 1999. - 227 str. ; 25 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Bibliografija: str. 207-215. - Kazalo
  ISBN 0-7679-0333-1 (Broadway Books) ISBN 0-140-28684-5 (Penguin)
  a) interakcijska tehnologija b) elektronsko poslovanje c) internet marketing d) elektronska prodaja e) organizacija poslovanja f) elektronske transakcije g) promocija h) poslovno sodelovanje i) prilagajanje kupcu j) prodaja po naročilu k) priročniki

  658.8:681.324
  COBISS-ID 21825797

  386.
          STRATEGIC information management : challenges and strategies in managing information systems / R. D. Galliers, D. E. Leidner and B. S. H. Baker. - 2nd ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - XVII, 590 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-7506-3975-X
  a) menedžment b) strateško vodenje c) informacijski sistemi d) informacijska tehnologija e) planiranje f) poslovna strategija g) informatika

  65.012.4:659.23:681.3
  COBISS-ID 21831429

  387.
          STRATEGISCHES Business-to-Business Marketing / Michael Kleinaltenkamp, Wulff Plinke (Hrsg.). - Berlin : Springer, 2000. - 435 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Technischer Vertrieb)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66853-5
  a) organizacija poslovanja b) elektronsko poslovanje c) business-to-business marketing d) podjetniške strategije e) konkurenčnost f) tržno segmentiranje g) tržne strategije h) razvoji strategij i) analize konkurence j) obdelave trga k) pregledno delo

  65.012.3
  COBISS-ID 21766149

  388.
  SUTHERLAND, Valerie
          The management of safety : the behavioural approach to changing organizations / Valerie Sutherland, Peter J. Makin and Charles J. Cox. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE Publications, cop. 2000. - IV, 153 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. <147>-149. - Kazalo
  ISBN 0-7619-6612-9 (vezano) ISBN 0-7619-6613-7 (broš.)
  a) Industrial safety b) Industrial safety - Psychological aspects c) industrijska proizvodnja d) varstvo pri delu e) psihološki aspekt f) podjetja g) menedžment h) delovna klima i) ocena tveganja j) vedenjski pristop k) organizacijske spremembe l) priročniki

  65.013:62-78
  COBISS-ID 22403077

  389.
  TAGUCHI, Genichi, 1924-
          Robust engineering / Genichi Taguchi, Subir Chowdhury, Shin Taguchi. - New York : McGraw-Hill, 1999, cop. 2000. - XIV, 241 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-134782-8
  a) organizacija proizvodnje b) kontrola kakovosti c) proizvodni inženiring d) Taguchi metode e) robustne metodologije f) strategije izvedb g) aplikacije h) primeri i) pregledno delo

  658.562
  COBISS-ID 21713669

  390.
  TECHNIK-Kongres der KEP-Industrie (2000 ; Konigswinter)
          Die schnelle und sichere Kette / der Technik-Kongres der KEP-Industrie, Tagung Konigswinter, 8. und 9. Mai 2000 ; VDI-Gesellschaft Fordertechnik Materialflus Logistik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 135 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1553)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091553-6
  a) organizacija proizvodnje b) organizacija poslovanja c) logistika d) storitve e) kurirska dostava f) tok materialov g) tehnični vidiki h) paketi i) sortiranje j) identifikacijski sistemi k) skenerji l) globalizacija m) elektronsko polsovanje n) zborniki

  658.286.2(061.3)
  COBISS-ID 22223109


  655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


  391.
  PETRIC, Bogdan
          Korak v založništvo / Bogdan Petric ; . - Ljubljana : Dan, 1994 (Ljubljana : Dan). - 95 str. : ilustr. ; 20 cm

  ISBN 961-6012-19-3
  a) Založništvo - Priročniki b) knjigotrštvo c) založništvo d) samozaložništvo e) nasveti f) praktične izkušnje g) priročniki

  655.4/.5(035)
  COBISS-ID 45095936


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  392.
          BAHNEN und Umwelt : Tagung Munchen, 23. und 24. September 1999 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 326 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1488)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091488-2
  a) transportne usluge b) transportna tehnika c) tehnika vozil d) železnice e) prijaznost do okolja f) železniške proge g) planiranje h) vplivi na okolje i) prijaznost do okolja j) poraba energije k) emisije l) zborniki

  656.2(061.3)
  COBISS-ID 21867013

  393.
          SICHERHEIT komplexer Verkehrssysteme = Safety and security of traffic systems : Tagung Konigswinter 25. und 26. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 350 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1546)

  Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091546-3
  a) transport b) promet c) prometni sistemi d) varnost e) varnostni ukrepi f) filozofija varnosti g) aplikacije h) primeri i) letalski promet j) železniški promet k) zborniki

  656.012.8(061.3)
  COBISS-ID 22426117

  394.
  WALTERS, James
          Aircraft accident analysis : final reports / James M. Walters, Robert L. Sumwalt III. - New York : McGraw-Hill, 2000. - XXXII, 385 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-135149-3
  a) transport b) letalski promet c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letalske nesreče f) komercialne g) vojaške h) analize i) preiskave j) ZDA k) pregledno delo

  656.708(73)
  COBISS-ID 21836293


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  395.
          ANALYSIS of the composition and structure of glass and glass ceramics / Hans Bach, Dieter Krause, editors. - Berlin ; New York : Springer, cop. 1999. - XVIII, 528 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Schott series on glass and glass ceramics, ISSN 1431-7907)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-58610-5
  a) Glass - Analysis b) Glass-ceramics - Analysis c) Glass - Analysis d) Glass-ceramics - Analysis e) materiali f) steklo g) steklokeramika h) kemijska sestava i) kemijska analiza j) topološka struktura k) dinamika strukture l) kemijska odpornost m) korozija n) raztapljanje ionov o) lokalni defekti p) zborniki

  666.1
  COBISS-ID 1172324

  396.
  BAKER, Richard W.
          Membrane technology and applications / Richard W. Baker. - New York : McGraw Hill, cop. 2000. - XII, 514 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-135440-9
  a) kemijska tehnologija b) membranska tehnologija c) membranski transportni procesi d) vrste membran e) koncentracijska polarizacija f) reverzna osmoza g) ultrafiltracija h) microfiltracija i) membransko ločevanje plinov j) pervaporacija k) elektrodializa l) aplikacije v medicini m) dializa n) tekoče membrane z nosilci o) membranski kontaktorji p) priročniki

  66.081.6:66.02
  COBISS-ID 21723397

  397.
  GIBSON, Lorna J.
          Cellular solids : structure and properties / Lorna J. Gibson, Michael F. Ashby. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - XVIII, 510 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Cambridge solid state science series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-49911-9 (broš.) ISBN 0-521-49560-1 (vezano)
  a) penasti materiali b) porozni materiali c) celična struktura d) sataste sendvič strukture e) sendvič plošče f) polimeri g) keramika h) kovine i) les j) pluta k) kosti l) anizotropni materiali m) termomehanske lastnosti n) električne lastnosti o) akustične lastnosti p) modeliranje struktur q) aplikacije r) priročniki

  66.017:(666.3/.7+678-1)
  COBISS-ID 21816069

  398.
  PETRIE, Edward M.
          Handbook of adhesives and sealants / Edward M. Petrie. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XXIII, 890 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbook)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-049888-1
  a) materiali b) lepila c) tesnila d) leplenje e) spajanje f) povezave g) standardne testne metode h) kontrola kvalitete i) neporušitvene preiskave j) površine k) priprava površin l) klasifikacija lepil m) kemijska sestava n) recepture o) izbira lepil p) vrsta tesnil q) uporaba tesnil r) vpliv temperature s) vpliv vlage t) proizvodni procesi u) literatura

  665.83(035)
  COBISS-ID 21731845

  399.
  ZLOKARNIK, Marko
          Dimensional analysis and scale-up in chemical engineering / Marko Zlokarnik. - Berlin : Springer-Verlag, 1991. - XII, 176 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 3-540-54102-0 (Berlin) ISBN 0-387-54102-0 (New York)
  a) kemijska tehnologija b) dimenzijska analiza c) fizikalni procesi d) povečevalni kriteriji e) fizikalne lastnosti f) spreminjanje parametrov g) aplikacije h) študije primerov i) učbeniki

  66.011
  COBISS-ID 909334


  669 METALURGIJA.


  400.
  DEGUSSA
          Edelmetall und Chemie : die Arbeitsgebiete der Degussa : Degussa, 1873-1973. - Frankfurt am Main : Degussa, cop. 1974. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

  a) Degussa (Firm) b) metalurgija c) žlahtne kovine d) uporaba e) nakit f) steklarska industrija g) fotografija h) galvanotehnika i) vakuumska tehnika j) materiali k) katalizatorji l) pregledno delo

  669.21/.23
  COBISS-ID 22158341

  401.
          THERMO-mechanical fatigue behavior of materials. Vol. 3 / Huseyin Sehitoglu and Hans J. Maier, editors. - West Conshohocken : ASTM, 2000. - VII, 337 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1371)

  "This publication, ... contains papers presented at the symposium of the same name held in Norfolk, Virginia, on 4-5 November 1998. The symposium was sponsored by ASTM Committee E8 on Fatigue and Fracture ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2853-3
  a) Alloys - Thermomechanical properties - Congresses b) Composite materials - Thermomechanical properties - Congresses c) Fracture mechanics - Congresses d) metalurgija e) strojništvo f) kovinski materiali g) kovinske konstrukcije h) termomehanske lastnosti i) kompoziti j) zlitine k) deformacije l) termodinamične obremenitve m) preizkušanje n) izračuni o) mehanika loma p) lomna trdnost q) zborniki

  669.018.2/.4:539.42=20
  COBISS-ID 22336005


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  402.
  BIERMANN, Christopher J.
          Handbook of pulping and papermaking / Christopher J. Biermann. - 2nd ed. - San Diego : Academic Press, 1996. - XVI, <12>, 754 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-1209-7362-6
  a) industrija papirja b) proizvodnja papirja c) papirništvo d) vlaknate surovine e) izdelovanje papirne kaše f) predelava papirne kaše g) obdelava papirne kaše h) izdelava papirja i) kemijske obdelave j) obdelovalni stroji k) priročniki

  674(035)
  COBISS-ID 21889541

  403.
  BRYDSON, John A.
          Plastics materials / J. A. Brydson. - 7th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - XXVII, 920 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4132-0 (vezano)
  a) kemija polimerov b) plastične mase c) zgodovinski pregled d) kemijske lastnosti e) struktura f) termične lastnosti g) mehanske lastnosti h) električne lastnosti i) optične lastnosti j) aditivi k) predelava plastike l) oblikovanje izdelkov m) vrste polimerov n) aplikacije o) priročniki

  678.0/.8
  COBISS-ID 21811973

  404.
  FARBENFABRIKEN Bayer
          Bayer-Kunststoffe. - 2. Aufl. - Leverkusen : Bayer, cop. 1959. - 488 str. : ilustr. ; 18 cm

  Kazalo
  a) Plastics - Handbooks, manuals, etc b) plastične mase c) Bayer d) priročniki

  678
  COBISS-ID 22156037

  405.
          MODERN plastics handbook / Modern Plastics and Charles A. Harper, editor. - New York : McGraw Hill, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw Hill handbooks)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-026714-6
  a) materiali b) plastične mase c) termpolasti d) termoseti e) kompoziti f) ojačani polimeri g) elastomeri h) proizvodni postopki i) preoblikovanje j) računalniško podprta proizvodnja k) računalniško podprto oblikovanje l) sušenje m) spajanje n) aditivi o) površinska obdelava p) testiranje q) standardi r) preizkušanje s) recikliranje t) biorazgradljivost u) priročniki

  678(035)
  COBISS-ID 21734405

  406.
  SCOTT, Gerald
          Polymers and the environment / Gerald Scott. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 1999. - XII, 132 str. : ilustr. ; 22 cm. - (RSC paperbacks)

  Kazalo
  ISBN 0-85404-578-3
  a) kemija polimerov b) plastične mase c) vrste polimerov d) ekološki učinki e) ekološka stabilnost f) ravnanje z odpadki g) recikliranje h) ponovna uporaba i) sežiganje j) biorazgradljivost polimerov k) priročniki

  678.06:504.05/.06
  COBISS-ID 21312773


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  407.
  ABEL, Ruth
          Bauschadensfibel fur den privaten Bauherrn und Hauskaufer / Ruth Abel, Volker Schnapauff ; Walter Jagenburg (juristische Mitarbeit) ; Rainer Oswald (Projektleitung). - Stuttgart : Fraunhofer IRB, cop. 1999. - 135 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Bauforschung fur die Praxis ; Bd. 52)

  ISBN 3-8167-4251-3
  a) gradbeništvo b) poškodbe c) ocena škode d) prodaja nepremičnin e) sanacije

  69.059.25=30
  COBISS-ID 21625349

  408.
  BERGE, Bjorn
          The ecology of building materials / Bjorn Berge ; translated from Norwegian by Filip Henley with Howard Liddell. - Oxford : Architectural Press, cop. 2000. - XIX, 453 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Bygnings materialenes okologi. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-3394-8
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) ekologija d) gradbeni materiali e) ekološki materiali f) naravni materiali g) materiali za večkratno uporabo h) reciklaža i) onesnaževanje okolja j) proizvodnja gradbenega materiala k) surovine l) lastnosti m) kemijska sestava n) tradicionalne tehnike gradnje o) les p) kamen q) površinska zaščita

  691:504=20
  COBISS-ID 20751365

  409.
  BOUE, Andreas
          Der Putzbaukasten : historische Fassadenputze authentisch wiederherstellen / Andreas Boue. - Stuttgart : Fraunhofer IRB, 1999. - 161 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 3-8167-4717-5
  a) gradbeništvo b) obrtniška dela c) sanacije d) ometi e) zgodovinski pregled f) analize g) sestava ometov h) ometna malta i) malte j) kemična sestava k) vrste ometov

  691.55
  COBISS-ID 21626885

  410.
  BUTLER, David
          Urban drainage / David Butler and John W. Davies. - London : E & FN Spon, 2000. - XXI, 489 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-4192-2340-1
  a) Urban runoff b) gradbeništvo c) hidrotehnika d) drenaže e) deževna voda f) teorija g) nalivi h) hudourniki i) izračuni j) izvedbe k) kanalizacija

  624+69
  COBISS-ID 21744133

  411.
  CHADDERTON, David Vincent, 1944-
          Building services engineering spreadsheets / David V. Chadderton. - London : E & FN Spon, cop. 1997. - XVII, 310 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 disketa

  Kazalo
  ISBN 0-419-22620-6 (broe.)
  a) Buildings - Mechanical equipment - Evaluation - Data processing b) Buildings - Performance - Evaulation - Data processing c) Electronic spreadsheets d) Engineering mathematics - Formulae e) energetika f) arhitektura g) obratovanje stavbe h) gradbeništvo i) vodovod j) prezračevanje k) elektrika l) toplota m) ogrevanje n) metode načrtovanja o) temperatura prostorov p) računanje toplotnih izgub q) računalniško modeliranje r) numerične analize s) toplotni prenosi t) izračuni u) zunanji vplivi

  696/697
  COBISS-ID 21953285

  412.
  CHUDLEY, Roy
          Advanced construction technology / Roy Chudley ; revised by Roger Greeno. - 3rd ed. - London : Longman, 1999. - XII, 599 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-582-31617-0
  a) gradbeništvo b) gradbena mehanizacija c) zemeljska dela d) pripravljalna dela e) oprema gradbišč f) noslilni sistemi g) nosilni konstrukcijski elementi h) okviri i) opaženje j) izvajalska dela k) tipologija gradnje

  624+69
  COBISS-ID 44433409

  413.
  CHUDLEY, Roy
          Construction technology / Roy Chudley ; revised by Roger Greeno. - 3rd ed. - London : Longman, 1999. - XII, 539 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 526-527. - Kazalo
  ISBN 0-582-31616-2
  a) gradbeništvo b) gradbena operativa c) regulativa d) izvajanje del e) tehnologija gradnje f) izvedbeni detajli g) nosilni konstrukcijski elementi h) streha i) inštalacije j) drenaže k) kanalizacija l) plin m) vodovod n) konstrukcijski detajli o) polaganje izolacije

  69+624
  COBISS-ID 44433665

  414.
  COMPAGNO, Andrea
          Intelligente Glasfassaden : Material, Anwendung, Gestaltung = Intelligent glass facades : material, practice, design / Andrea Compagno ; . - 4., revidierte und erweiterte Aufl. = 4th, revised and enlarged ed. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1999. - 181 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Vzpor. besedilo v nem. in angl.
  ISBN 3-7643-5996-X
  a) arhitektura b) načrtovanje c) steklene fasade d) javne zgradbe e) poslovne stavbe f) paviljoni g) mestne ureditve h) nadstreški i) steklene strehe j) novo in staro k) kupole l) piramide m) termične lastnosti

  72.02:691.6=20=30
  COBISS-ID 21515781

  415.
          ENERGY-efficient houses. - Newtown : The Taunton Press, cop. 1993. - 159 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Fine homebuildings / Great houses)

  ISBN 1-56158-059-7
  a) arhitektura b) arhitekturapasivna sončna energija ogrevanje c) primeri d) varčevanje z energijo e) sončna energija f) ekologija g) stanovanjska arhitektura h) notranja oprema

  620.92:72=20
  72:620.92
  747
  COBISS-ID 217220

  416.
  FRANKE, L.
          Expert system for the evaluation of the deterioration of ancient brick masonry structures. Damage atlas : classification and analyses of damage patterns found in brick masonry / authors L. Franke, I. Schumann ; co-authors R. van Hees ... . - Stuttgart : Fraunhofer IRB, 1998. - II, 164 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Research report / European Commission, Protection and Conservation of the European Heritage ; no. 8, vol. 2)

  Projekt EV5V-CT92-0108
  ISBN 3-8167-4702-7
  a) gradbeništvo b) sanacija starih zgradb c) sanacije d) opeka e) opečne konstrukcije f) atlas g) poškodbe zgradb h) analiza poškodb i) presoje ekspertov j) študije primerov k) tipologije poškodb l) gradbeni materiali m) eksperni sistem

  624+69
  COBISS-ID 21626117

  417.
          HOT mix asphalt construction : certification and accreditation programs / Scott Shuler and James S. Moulthrop, editors. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - IX, 104 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1378)

  "This publication ... contains papers presented at the symposium of the same name held in Nashville, Tennessee, on December 8, 1998 ... " --> predgovor
  ISBN 0-8031-2619-0
  a) materiali b) industrija asfalta c) asfaltni tlaki d) industrijski tehniki e) izobraževanje f) certifikacijski programi g) akreditacijski programi h) zborniki

  691.16(088.77):377.4
  COBISS-ID 21312261

  418.
  INSTITUT fur Bauchemie. Workshop (1 ; 1998 ; Kloster Nimbschen)
          Steinerganzung : Mortel fur die Steinrestaurierung / 1. Workshop des Institut fur Bauchemie Leipzig, Kloster Nimbschen 26. und 27. Juni 1998 ; . - Stuttgart : Fraunhofer IRB, cop. 1999. - 186 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 3-8167-4708-6
  a) gradbeništvo b) restavratorstvo c) malte d) kamen e) materiali f) preiskave materialov g) sanacija h) preizkus i) analize j) rezultati k) arhitekturni spomeniki l) spomeniki m) stavbe n) standardi

  691.5
  COBISS-ID 21626629

  419.
          KOSTEN sparen durch Warmeruckgewinnung : Tagung Berlin, 10. Juni 1999 / VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1464)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091464-5
  a) gradbeništvo b) energetika c) gradbena fizika d) izračuni e) numerične analize f) prihranki energije g) zborniki

  699.86:536.2
  COBISS-ID 20974085

  420.
  MCQUISTON, Faye C.
          Heating, ventilanting, and air conditioning : analysis and design / Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker, Jeffrey D. Spitler. - 5th ed. - New York : J. Willey & Sons, 2000. - XXII, 623 str. : ilustr. ; 26 cm + 8 str. graf. pril.

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Heating, ventilanting, and air conditioning . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-4713-5098-2
  a) gradbena dela b) ogrevanje c) prezračevanje d) klimatizacija e) klimatizacijski sistemi f) notranja atmosfera g) kontrola kvalitete h) prenos toplote i) sončna energija j) prostorska toplotna obremenitev k) ohlajevanje l) energetski izračuni m) črpalke n) ventilatorji o) toplotni izmenjevalci p) prostorska difuzija zraka q) prenos mase r) termodianmika s) učbeniki za visoke šole

  697(075.8)
  COBISS-ID 21850629

  421.
  MEDVED, Sašo
          Termo enciklopedija = Termo encyclopedia / avtorji Sašo Medved, Igor Lavrič, Suzana Domjan. - Ljubljana : Foton, 1999. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows 95 ali novejši; 20 MB prostega HD; 16 MB RAM; CD-ROM; zvočna kartica; monitor z ločljivostjo 800 x 600 točk; 64 KB barv. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Bibliografija
  ISBN 961-90419-1-7
  a) energetika b) enciklopedije

  699.86:536.2
  COBISS-ID 98175232

  422.
  POTZL, Michael
          Grundlagen fur den Entwurf, die Berechnung und konstruktive Durchbilding lager- und fugenloser Brucken / von Michael Potzl, Jorg Schlaich, Kurt Schafer. - Berlin : Beuth, 1996. - 125, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 461)

  ISBN 3-410-65661-8
  a) gradbeništvo b) mostovi c) nosilne konstrukcije d) regulativa e) izračun f) računanje konstrukcij g) nosilci h) stiki i) fuge j) numerično modeliranje k) nosilni elementi

  624+69
  624.04
  COBISS-ID 22351621

  423.
  REESE, Charles D.
          Annotated dictionary of construction safety and health / Charles D. Reese. - Boca Raton : Lewis, 1999, cop. 2000. - 256 str. : ilustr. ; 25 cm

  Nasl. prejšnje izd.: Handbook of OSHA construction safety and health / Charles D. Reese and James V. Edison
  ISBN 1-56670-514-2
  a) gradbeništvo b) varstvo pri delu c) varnostni ukrepi d) preventiva e) priročniki

  69.006.3/.6:331.4
  COBISS-ID 21765637

  424.
  RUFFERT, Gunther
          Lexikon der Betoninstandsetzung / Gunther Ruffert. - Stuttgart : Fraunhofer IRB, 1999. - 380 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 3-8167-4710-8
  a) gradbeništvo b) poškodbe c) sanacije d) beton e) betonske konstrukcije f) pripadajoči standardi

  69.059.25:691.3=30
  COBISS-ID 21625605

  425.
  SCHUTTE, Jens
          Sicherheitserhohung durch Fugenverminderung Spannbeton im Umweltbereich / von Jens Schutte, Manfred Teutsch, Horst Falkner. Fugen in chemisch belasteten Betonbauteilen / von Hans-Werner Nordhues, Johann-Dietrich Worner. Durchlassigkeit und konstruktive Konzeption von Fugen (Fertigteilverbindungen) / von Marko Bida, Klaus-Peter Grote. - Berlin : Beuth, 1996. - 210, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 464)

  ISBN 3-410-65664-2
  a) gradbeništvo b) gradbena dela c) fuge d) konstrukcijski detajli e) detajli f) armirani beton g) sigurnost konstrukcij h) nosilnost i) preskusi j) numerično modeliranje k) stikovanje l) diletacije

  624+69
  COBISS-ID 22352133

  426.
  SOVINSKI, Rob W.
          Brick in the landscape : a practical guide to specification and design / by Rob W. Sovinski. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIV, 176 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Material in landscape architecture and site design)

  Bibliografija: str. 169-172. - Kazalo
  ISBN 0-471-29358-X
  a) arhitektura b) urbanizem c) gradbeništvo d) zidarstvo e) opeka f) gradiva g) zgodovina h) stene i) tlakovanje j) stebri k) zaključna dela l) lastnosti m) izvedbe

  624+69
  COBISS-ID 21693445

  427.
  SPIEGEL, Ross
          Green building materials : a guide to product selection and specification / Ross Spiegel, Dru Meadows. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XI, 322 str. ; 25 cm. - (The Wiley series in sustainable design)

  Kazalo
  ISBN 0-471-29133-1
  a) eko gradbeni materiali b) uporaba c) urejanje d) izbira materialov e) okolje f) strupene snovi g) gradbeništvo h) gradbeni materiali i) materiali j) zeleni materiali k) procesi dela l) ekologija m) zemeljski viri n) ekološko pridobivanje o) recikliranje p) reciklirani materiali q) procesi izbire proizvodov r) dokumentacija s) standardi

  691
  COBISS-ID 304999

  428.
          STANDARD specification for highway bridges. - 16th ed. - Washington : American Association of State Highway and Transportation Officials, cop. 1996. - LXIX, 677, 8 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56051-040-4
  a) gradbeništvo b) ceste c) gradnja cest d) avtoceste e) analize f) načrtovanje cest g) detajli h) splošna določila i) mostovi j) podhodi k) tuneli l) prepusti m) računanje n) izvedbena dela o) nosilne konstrukcije p) kamen q) materiali r) jeklo s) beton t) les u) ojačitve v) interaktivni sistemi w) obtežbe x) dimenzioniranje y) temeljenje z) izračuni nosilnosti š) piloti đ) utrjevanje tal ć) numerično modeliranje č) zemljine &127;) stabilizacija zemljine !) standardi

  624+69
  COBISS-ID 113255

  429.
  STEIN, Benjamin
          Mechanical and electrical equipment for buildings / Benjamin Stein, John S. Reynolds. - 9th ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XXXII, 1790 str. : ilustr., zvd., načrti ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-15696-5
  a) Buildings - Mechanical equipment b) Buildings - Electric equipment c) Buildings - Environmental engineering d) Buildings - Electric equipment e) Buildings - Mechanical equipment f) Buildings - Environmental engineering g) arhitektura h) gradbeništvo i) oprema zgradb j) akustika k) toplota l) prezračevanje m) senzorji n) tehnologija o) razsvetljava p) elektrika q) vodne instalacije r) odpadne vode s) toplotna kontrola

  624+69
  72
  COBISS-ID 21711877

  430.
  WARREN, John
          Conservation of earth structures / John Warren. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - XXIII, 198 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Butterworth-Heinemann series in conservation and museology)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4191-6
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) prenova d) restavratorsto e) gradivo iz zemlje f) opeka g) hiša iz prsti h) tehnike gradnje i) reparacija j) postopki obnove k) primeri

  69.059:691.41=20
  COBISS-ID 20752901

  431.
  WATT, David S.
          Building pathology : principles and practice / David S. Watt. - Oxford : Blackwell, 1999. - X, 277 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-632-04875-1
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) prenova d) poškodbe e) gradbeni materiali f) delovanje g) vzdrževanje stavb

  69.059
  COBISS-ID 21000197

  432.
  WOODSON, Roger Dodge
          Radiant floor heating / R. Dodge Woodson. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - XVI, 304 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Complete construction)

  Kazalo
  ISBN 0-07-134786-0
  a) energetika b) gradbeništvo c) načrtovanje d) izvajanje del e) ogrevanje f) talno gretje g) ogrevalni sistemi h) sončna energija i) ogrevanje - drva - premog j) nadzorni sistemi k) kotli l) pumpe m) analize učinkovitosti

  697.3
  COBISS-ID 44436225


  7 UMETNOST.


  433.
  BARNICOAT, John
          Posters : a concise history / John Barnicoat. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 1991. - 288 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

  Bibliografija: str. 262-265. - Kazalo
  ISBN 0-500-20118-8
  a) umetnost - grafika - plakati - zgodovinski pregledi

  766:659.133.1(091)
  COBISS-ID 282673

  434.
  BRINKMANN, Ron
          The art and science of digital compositing / Ron Brinkmann. - San Diego : Morgan Kaufmann, Academic Press, cop. 1999. - XVIII, 364 str., <40> str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  - - The art and science of digital compositing . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-12133-960-2 ISBN 0-12-133961-0 (CD-ROM)
  a) umetnost b) umetniške tehnike c) znanost d) digitalna kompozicija e) vizualna informacija f) formati g) kompozicija h) manipulacija i) analize j) orodja k) kakovost l) mediji m) tehnike n) elementi kreativnosti o) korekcije p) računalniško okolje

  7.02
  COBISS-ID 21001989

  435.
  CAMPBELL, Alastair, 1947-
          The designer's lexicon : the illustrated dictionary of design, printing, and computer terms / by Alastair Campbell. - San Francisco : Chronicle Books, cop. 2000. - 320 str. : ilustr. ; 22 cm

  ISBN 0-8118-2625-2
  a) Graphic arts - Technique - Dictionaries b) Computer graphics - Technique - Dictionaries c) Printing - Technique - Dictionaries d) umetnost e) oblikovanje f) terminologija g) leksikon h) grafična umetnost i) tehnike

  7(031)
  COBISS-ID 22338309

  436.
  CHILDERS, Caroline
          Haute jewelry / by Caroline Childers. - New York : BW : Rizzoli, cop. 1999. - 218 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-8478-2190-0
  a) umetnost b) nakit c) oblikovanje nakita d) dragi kamni e) zgodovina f) Haute g) dizajn h) dragulji i) draguljarstvo

  739.2
  COBISS-ID 20555781

  437.
          CONVERSATIONS at the castle : changing audiences and contemporary art / edited by Mary Jane Jacob ; with Michael Brenson. - Cambridge ; London : The MIT Press, 1998. - 172 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 0-262-10072-X
  a) umetnost b) prostor c) filozofija d) vizualna umetnost e) zgodovina f) trendi g) razstave h) umetniška govorica i) sodobna umetnost j) kultura k) govorica l) umetnost sporazumevanja

  7.01
  COBISS-ID 1213038

  438.
  GOODMAN, Cynthia
          Digital visions : computers and art / Chyntia Goodman. - Syracuse : Everson Museum of Art, 1987. - 190 str. : večinoma barvne ilustr. ; 24 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve strani
  ISBN 0-8109-1862-5 (vezano) ISBN 0-8109-2361-0 (broš.)
  a) umetnost b) računalniška umetnost c) digitalna slika d) tehnologija e) ploterji f) interaktivni svet g) premikajoča slika h) specialni učinki i) video

  7.01
  COBISS-ID 21904645

  439.
  HOLLIS, Richard
          Graphic design : a concise history : with over 800 illustrations, 29 in colour / Richard Hollis. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 1997 ( : Mladinska knjiga). - 224 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

  Bibliografija: str. 216-220. - Kazalo
  ISBN 0-500-20270-2
  a) Grafično oblikovanje - Zgodovina b) umetnost c) grafično oblikovanje d) vizualne komunikacije e) plakati f) stilna obdobja g) zgodovinski pregledi

  766(091)=20
  COBISS-ID 71361024

  440.
  HUMAR, Gorazd
          The Dragon bridge : the bridges of Ljubljana in the mirror of time : an historical outline of the development of reinforced concrete bridges / Gorazd Humar ; . - Nova Gorica : Pontis ; : DRC - The Slovenian Road and Traffic Research Society, 1999 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 164 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: Zmajski most. - Foreword / Jože Suhadolnik: str. 4-5. - Thoughts about bridges / Marjan Pipenbaher: str. 7-8. - About the author / Branko Marušič: str. 154. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 156-158
  ISBN 961-90713-2-8 (Pontis)
  a) Mostovi - Gradbene konstrukcije - Zgodovina b) Mostovi - Ljubljana - Zgodovina c) Ljubljana - Zmajski most d) arhitekturna dediščina e) zgodovinski pregledi f) gradnja g) železobetonske konstrukcije h) albumi

  725.95(497.4 Ljubljana)
  725.95(100)(091)
  624.21(091)
  711.4(497.4 Ljubljana)(091)
  COBISS-ID 104186624

  441.
  JAPAN Print Association
          Razstava članov Japonskega grafičnega združenja = Members of Japan Print Association Exhibition, Škofja Loka 1996 / ; prevodi Amidas, Bogdan Petric in Stane Žerko ; uredil Bogdan Petric>. - Ljubljana : Umetniška zadruga Agart, <1996> (Žabnica : Pro Grafika). - <120> str. : barvne ilustr. ; 23 cm

  Nasl. na prelim. str.: Razstava japonskih grafikov. - Besedilo v slov. in angl. prevod
  a) Japonska grafika - 20.st. - Razstavni katalogi b) umetnost c) grafika d) japonska grafika e) umetniška društva f) skupinske razstave g) katalog

  76(520)"19"(064)
  061.4(497.4 Škofja Loka)
  COBISS-ID 67212288

  442.
  JERKIČ, Anton
          Pozdrav iz --- : stare razglednice primorskih krajev / Anton Jerkič ; . - Nova Gorica : Branko : Grafika Soča, 1999 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 119 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 961-6079-68-9 (Branko)
  a) Primorska - Razglednice - Albumi b) umetnost c) fotografija

  77.047.1(497.4-15)
  COBISS-ID 104617216

  443.
  KOMELJ, Milček
          Obrazi : slovensko slikarstvo XIX. stoletja = Gesichter : slowenische Malerei im XIX. Jahrhundert / Milček Komelj ; . - Ljubljana : Nova revija, 1999 (Ljubljana : Delo). - 288 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Poteze = Edition Striche)

  Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - Bibliografija: str. 287-288
  ISBN 961-6017-93-4
  a) Slovensko slikarstvo - 19.st. - Študije b) umetnost c) likovna umetnost d) slikarstvo e) slovenski slikarji f) Slovenija g) interpretacije h) zgodovinski pregled i) pregledno delo

  75(497.4)"18"
  COBISS-ID 104103424

  444.
  LANGFORD, Michael
          Starting photography / Michael Langford. - 3rd ed. - Oxford : Focal Press, cop. 1999. - 191 str. : ilustr. ; 34 cm

  Kazalo
  ISBN 0-240-51484-X
  a) umetnost b) fotografija c) osnove tehnike d) deli fotoaparata e) dodatna oprema f) kompozicija slike g) perspektiva h) motiv i) osvetljevanje j) razvijanje filma k) obdelava slik l) fotografski studio m) priročniki

  77.01
  COBISS-ID 21833477

  445.
  LIVINGSTON, Alan
          The Thames and Hudson encyclopaedia of graphic design and designers / Alan and Isabella Livingston. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 1994. - 215 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

  ISBN 0-500-20259-1
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) grafično oblikovanje d) enciklopedije

  766(031)=20
  COBISS-ID 16133637

  446.
  MACCLELLAND, Deke
          Real world digital photography / Deke McClelland, Katrin Eismann. - Berkeley : Peachpit, cop. 1999. - XIX, 403 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-201-35402-0
  a) umetnost b) digitalna fotografija c) digitalne kamere d) vrste e) delovanje f) vmesniki g) digitalne slike h) formati slik i) shranjevanje slik j) prenos datotek k) obdelava slik l) skeniranje m) tiskanje n) priročniki

  77.04:681.3.01
  COBISS-ID 9674073

  447.
  MAEDA, John
          Design by numbers / John Maeda. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, 1999. - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-262-13354-7
  a) Computer programming b) Computer graphics c) Computer drawing d) Programming (Electronic computers) e) umetnost f) oblikovanje g) dizajn h) računalniško oblikovanje i) programiranje j) umetniške tehnike k) DBN - jezik l) digitalno oblikovanje

  74:519.681
  COBISS-ID 21836805

  448.
  ONIANS, John
          Classical art and the cultures of Greece and Rome / John Onians. - New Haven ; London : Yale University Press, 1999. - XIII, 306 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-300-07533-2
  a) umetnost b) klasična umetnost c) kultura d) Grčija e) Rim f) zgodovina g) kiparstvo h) arhitektura i) poslikave posode j) teorija k) študije primerov

  7.03=20
  COBISS-ID 21520389

  449.
          RAL Design System. - Sankt Augustin : RAL, cop. 1998. - 1 mapa ; 32 cm

  Hrbtni nasl.: RAL-Design-System. - Uvodno besedilo v nem., angl. in franc. - Katalog barv
  a) umetnost b) arhitektura c) dizajn d) barve e) barvna iskala f) barvne lestvice g) nianse h) barvne klasifikacije i) RAL standardi j) barvni vzorci

  7.017
  COBISS-ID 22342661

  450.
          Der RAL Farbfinder : RAL Design-System. - Sankt Augustin : RAL, 1997. - 1 pahljača (<98> f.) ; 7 x 29 cm

  Ov. nasl. - Uvodno besedilo v nem., angl. in franc. - Katalog barv
  a) umetnost b) arhitektura c) dizajn d) barve e) barvna iskala f) barvne lestvice g) nianse h) barvne klasifikacije i) RAL standardi j) barvni vzorci

  7.017
  COBISS-ID 141864

  451.
  RAZSTAVA sodobne škotske grafike
          Razstava sodobne škotske grafike = Modern Scottish Graphics Exhibition / ; uredila Bogdan Petric in Stane Žerko ; prevod v angleščino Amidas>. - Ljubljana : Umetniška zadruga Agart, 1997 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - <87> str. : barvne ilustr. ; 21 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Razstavišča: Galerija Loškega muzeja, Škofja Loka, Galerija Kolar, Slovenj Gradec, Umetnostna galerija, Maribor, Vodnikova domačija, Ljubljana, Galerija Mozaik, Celje, Lamutov salon, Kostanjevica na Krki
  a) Škotska grafika - 20.st. - Razstavni katalogi b) grafika c) škotska grafika d) umetnost e) 20.st. f) skupinske razstave g) katalog

  76(410.5)"19"(064)
  COBISS-ID 70840576

  452.
  SMITH, William Stevenson
          The art and architecture of ancient Egypt / W. Stevenson Smith. - 3rd ed., revised with additions by William Kelly Simpson / by William Kelly Simpson. - New Haven ; London : Yale University Press, 1998. - X, 296 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Yale University Press Pelican history of art)

  Kazalo
  ISBN 0-300-07747-5 (broš.) ISBN 0-300-07715-7 (pl.)
  a) arhitektura b) zgodovina c) Egipt d) stari Egipt e) obdobje dinastij f) umetnost g) teorija h) piramide i) kino j) poslikave k) tlorisi l) oprema prostorov m) kiparstvo

  7.032.2:72
  COBISS-ID 1287278

  453.
  VARIA, Radu
          Brancusi / Radu Varia ; . - Paperback ed. (new and abridged). - New York : Universe, 1995. - 288 str. : ilustr. ; 34 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7893-0021-4
  a) umetnost b) kiparstvo c) biografije d) Brancusi Constantin (1876-1957) e) romunski umetniki f) urbane postavitve g) postavitve na prostem h) parkovne ureditve i) keltska tradicija

  73:929 Brancusi C.
  COBISS-ID 21522181

  454.
  WALKER, John A.
          Design history and the history of design / John A. Walker ; with a contribution by Judy Attfield. - Bristol : Pluto Press, 1999, cop. 1989. - XII, 243 str. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7453-0522-9
  a) umetnost b) načrtovanje c) zgodovinski pregled d) oblikovalci e) načrtovalci f) stili g) moda h) trendi i) razvoj človeka j) razvoj umetnosti k) razvoj arhitekture l) filozofija

  7(091)
  COBISS-ID 21834757

  455.
          WRISTWATCH annual 2000 : the catalog of producers, models, and specifications / by Peter Braun. - New York ; London : Abbeville Press, 1999. - 392 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  ISBN 0-7892-0534-3
  a) Wrist watches - Collectors and collecting b) umetnost c) uporabna umetnost d) ure e) oblikovanje f) industrijsko oblikovanje g) A. Lange & Sohne h) modeli ur i) katalog

  681.11
  7.05:62
  COBISS-ID 22158085


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  456.
  BERTOLINI, Luca
          Cities on rails : the redevelopment of railway station areas / Luca Bertolini and Tejo Spit. - London ; New York : E & FN Spon, cop. 1998. - XI, 236 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-419-22760-1
  a) urbanizem b) urejanje naselij c) planiranje naselij d) mesta e) železniška postaja f) razvoj prostora g) analize prostora h) prevrednotenje okolice železniške postaje i) Euralille j) principi urbanega načrtovanja k) Stockholm l) Zurich m) okolica železniške postaje

  711.4
  COBISS-ID 20915461

  457.
  BLUESTONE, Daniel
          Constructing Chicago / Daniel Bluestone. - New Haven ; London : Yale University Press, 1991. - 235 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 229-232. - Kazalo
  ISBN 0-300-04848-3
  a) urbanizem b) arhitektura c) zgodovina d) mesta e) Chicago f) nastanek g) urbanistična zasnova h) javne zgradbe

  71/72
  COBISS-ID 20621829

  458.
  BUTLER, Robert Brown
          Standard handbook of architectural engineering / Robert Brown Butler. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - 1 CD-ROM ; 12 cm, v škatli 25 x 19 x 4 cm + navodilo. - (McGraw-Hill CD-ROM handbooks)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; 8 MB RAM; Windows 95 ali NT; monitor z 256 barvami; CD-ROM pogon. - Nasl. iz enote
  ISBN 0-07-134751-8
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) konstrukcije e) energetika f) detajli g) osvetlitev h) inštalacije i) akustika j) elektrika

  71/72
  COBISS-ID 20792069

  459.
          DESIGN-Management in der Industrie / herausgegeben von Brigitte Wolf. - 1. Aufl. - Giesen : Anabas, 1994. - 293 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 25 cm

  ISBN 3-87038-247-3
  a) urejanje prostora b) sejmi c) vodenje prostora d) Frankfurt e) teorija f) nove oblike g) modeli h) metode i) vizija-resničnost j) študije primerov k) sistem varnosti l) načrtovanje projektov m) industrija

  71/72
  COBISS-ID 21835013

  460.
          The EUROPEAN cities and technology reader : industrial to post-industrial city / edited by David Goodman. - London ; New York : Routledge : The Open University, 1999. - XII, 305 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (The cities and technology series)

  Ov. nasl.: European cities & technology reader. - Includes bibliographical references and index
  ISBN 0-415-20081-4 (vezano) ISBN 0-415-20082-2 (broš.) ISBN 0-415-20079-2 ISBN 0-415-20080-6
  a) Technology - Social aspects - Europe - History b) Urbanization - Europe - History c) Urbanization - Europe - History d) Technology - Social aspects - Europe - History e) urbanizem f) mesta g) Evropa h) zasnova mest i) zgodovinski razvoj j) razvoj mest k) velemesta

  711.4
  COBISS-ID 21952517

  461.
  FREY, Hildebrand
          Designing the city : towards a more sustainable urban form / Hildebrand Frey. - London : E & FN Spon ; New York : Routledge, 1999. - VII, 148 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-419-22110-7
  a) urbanizem b) mesta c) planiranje naselij d) programske zasnove e) sociologija f) mikro strukture g) makro strukture h) strnjena pozidava i) alternativni modeli j) modeliranje mest k) urbane forme l) fleksibilne strukture m) stara mestna jedra n) povezave novo-staro o) transport

  711.4
  COBISS-ID 819076

  462.
  HARRISON, Peter Joel
          Fences : authentic details for design and restoration / Peter Joel Harrison. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 0-471-32199-0
  a) elementi zunanje ureditve b) vrata v ograji c) avtentične oblike d) detajli e) lesa f) lesene ograje g) krajinska arhitektura

  712.6=20
  COBISS-ID 44539905

  463.
  HILLIER, Bill
          Space is the machine : a configurational theory of architecture / Bill Hillier. - Oxford ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1996. - 463 str., <8> str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-64528-X (broš.) ISBN 0-521-56039-X
  a) urbanizem b) arhitektura c) načrtovanje d) teorija e) analitična teorija f) tehnike načrtovanja g) sociologija h) čas i) prostor j) teoretične sinteze k) osnove načrtovanja l) urbane strukture

  71/72
  COBISS-ID 21006085

  464.
          HOUSING : the essential foundations / edited by Paul Balchin and Maureen Rhoden. - London ; New York : Routledge, 1998. - XIX, 323 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-415-16007-3 ISBN 0-415-16008-1 (broš.)
  a) urbanizem b) stanovanja c) načrtovanje d) stanovanjska gradnja e) socialni vidiki f) teorija g) stanovanjska politika h) zgodovinski pregled i) mesta j) načrtovanje mest k) politični vidiki l) ekonomska politika m) regulativa n) ekologija

  71/72:363
  363
  COBISS-ID 1454275

  465.
  ITOH, Teiji
          The gardens of Japan / text by Teiji Itoh. - Tokyo ; New York ; London : Kodansha, 1998. - 244 str. : večinoma barvne ilustr. ; 31 cm

  Nasl. raztegnjen čez štiri str. - Kazalo
  ISBN 4-7700-2321-9
  a) urejanje krajine b) oblikovanje krajine c) krajinarstvo d) vrtovi e) Japonska f) zgodovina g) primeri

  711.42
  COBISS-ID 21503749

  466.
  KONFERENCA o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (9 ; 1999 ; Gozd Martuljek)
          Vernakularna arhitektura jutri : zbornik = Vernacular architecture tomorrow : proceedings / 9. konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom, Gozd Martuljek, 1999 = 9th Conference on Vernacular Architecture Alps Adria, Gozd Martuljek, 1999 ; . - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 1999. - 1 CD-ROM

  ISBN 961-6160-10-9
  a) ljudska arhitektura b) arhitektura c) urbanizem d) urejanje prostora e) urejanje krajine

  71/72
  COBISS-ID 104088832

  467.
  MAHABADI, Mehdi
          Konstruktionsdetails im Garten- und Landschaftsbau : uber 400 technische Details fur die Bereiche Wege-, Platz- und Strasenbau, Mauerbau, Dachbegrunung / entwickelt und veroffentlicht von Mehdi Mahabadi. - . - 1 CD-ROM ; 12 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; vsaj 16 RAM; 20 MB prostora na trdem disku; Windows 95 ali NT; CD-ROM pogon. - Nasl. iz enote
  a) urejanje krajine b) arhitektura c) urbanizem d) krajinarstvo e) detajli f) poti g) ceste h) ozelenitev i) ozelenitev streh

  71/.72
  COBISS-ID 21469189

  468.
          MEDIAEVAL towns / ; editor Jerneja Batič ; English translation Barbara Simoniti ; photography Miran Kambič ... ; illustrations Loški muzej Škofja Loka ... ; the Franz cadastre Archive of the Republic of Slovenia National Archive Trieste ; maps Geodetic Institute of Slovenia>. - Ljubljana : Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Cultural Heritage Office, 1999 (Koper : Gepard). - 181 str. : ilustr. ; 27 cm

  Izšlo ob Dnevih evropske kulturne dediščine. - Bibliografija: str. 175-181
  ISBN 961-6037-39-0
  a) Mesta - Zgodovina - Slovenija - Srednji vek b) Srednjeveška mesta - Slovenija c) urbana naselja d) mestna jedra e) arhitekturna dediščina f) zgodovinski razvoj g) Slovenija h) srednjeveška mesta i) mesta j) urbanizem

  711.4(497.4)(091)
  94(497.4)(091)
  COBISS-ID 98689024

  469.
  STAUFFER, Julie
          The water crisis : constructing solutions to freshwater pollution / . - London : Earthscan, cop. 1998. - XII, 161 str. : ilustr. ; 22 cm

  Avtorica navedena na ov. - Kazalo
  ISBN 1-85383-436-X (vezano) ISBN 1-85383-548-X (broš.)
  a) regionalno planiranje b) hidrotehnika c) urbanizem d) poljedeljstvo e) industrializacija f) kmetijstvo g) voda h) ekologija i) onesnaževanje vode j) čiščenje vode k) zaščita vode

  71
  COBISS-ID 20405253

  470.
  STEINER, Frederick R.
          The living landscape : an ecological approach to landscape planning / Frederick Steiner. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, 1999, cop. 2000. - XVII, 477 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill professional architecture)

  Bibliografija: str. 439-461. - Kazalo
  ISBN 0-07-079398-0
  a) urbanizem b) pokrajinska arhitektura c) prostorsko urejanje d) namenska izraba površin e) ekološko planiranje f) biofizikalni aspekti g) ekološki aspekti h) varstvo krajine i) programi j) implementacija k) analiza programov l) pregledno delo

  711/712:502
  COBISS-ID 21865221

  471.
          URBAN design : method and techniques / Cliff Moughtin ... . - Oxford : Architectural Press, 1999. - X, 195 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4102-9
  a) urbanizem b) mesta c) planiranje naselij d) analize e) programske zasnove f) projekti g) evalvacije h) prezentacije projektov i) trgi j) ulice k) mestna jedra

  711.4
  COBISS-ID 20743173

  472.
          VERTIGO : the strange new world of the contemporary city / . - London : Laurence King ; Glasgow : Glasgow 1999, 1999. - 208 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-153-5
  a) arhitektura b) urbanizem c) mesta d) 20.st. e) razvoj mest f) podoba mest g) primeri h) zbrana dela i) Herzog J. j) Moore R. k) Hatton B. l) Pawley M. m) Scalbert I. n) Davies P. o) Suzuki A. p) Sudjic D. q) Leppert S. r) Betsky A.

  711.4=20
  COBISS-ID 822916

  473.
  WHITEHEAD, Randall
          The art of outdoor lighting : landscapes with the beauty of lighting / Randall Whitehead. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 192 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56496-574-0
  a) arhitektura b) urejanje krajine c) zunanja ureditev d) osvetljevanje zgradb e) vhodi f) osvetlitev g) svetlobni vplivi h) urejanje zunanjosti zgradb i) vrtovi

  711.42
  728
  COBISS-ID 21657605


  72 ARHITEKTURA.


  474.
  ABDELNOUR, Christine Brun
          Big ideas for small spaces / Christine Brun Abdelnour. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 2000. - 135 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  ISBN 1-56496-607-0
  a) arhitektura b) notranja oprema c) majhni prostori d) ideje e) primeri f) kuhinje g) oprema h) kopalnice i) pohištvo j) osvetlitev k) stanovanjska arhitektura l) dekoracija m) barve

  728
  COBISS-ID 20571909

  475.
  ANDO, Tadao
          Tadao Ando / Kazukiyo Matsuba ; photographs by Tomio Ohashi ; translation Lynne E. Riggs. - 1st ed. - Tokyo ; New York ; London : Kodansha International, 1998. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 4-7700-2171-2
  a) Ando, Tadao (1941-) b) arhitektura c) arhitekti d) Anado T. e) biografija f) bibliografija g) filozofija h) zbrana dela

  72.071:929 Ando T.
  COBISS-ID 781188

  476.
  APPLETON, Ian
          Buildings for the performing arts : a design and development guide / Ian Appleton. - Reprinted. - Oxford : Architectural Press, 1997. - VIII, 230 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-1276-2
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) kulturne ustanove d) gledališča e) gledališke zgradbe f) vrste gledališč g) amfiteatri h) avditoriji i) operne hiše j) načrtovanje k) funkcionalne sheme l) notranja oprema m) zunanja prizorišča n) koncertne dvorane

  725.81/.822=20
  COBISS-ID 92036

  477.
          ARCHITECTURAL acoustics : principles and practice / edited by William J. Cavanaugh and Joseph A. Wilkes. - New York : J. Wiley & Sons, 1998, cop. 1999. - XIX, 332 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-30682-7
  a) arhitektura b) akustika c) osnovni koncepti d) kriteriji akustike e) človekov slušni ritem f) modeli g) standardi h) materiali i) dušenje zvoka j) hrup k) načrtovanje l) raziskave m) študije primerov n) javni prostori o) cerkve p) koncertne dvorane q) dušenje zvoka

  72.011:534.84
  COBISS-ID 284007

  478.
          ARCHITECTURAL graphic standards . - Version 2.0. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1998. - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm, v škatli 24 x 20 x 5 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; vsaj 8 MB RAM-a; 1 MB prostora na trdem disku; monitor VGA z 256 barvami; CD-ROM pogon. - Nasl. iz enote. - Nasl. na škatli: Ramsey/Sleeper architectural graphic standards. - Na škatli spodaj: The American Institute of Architects. - Temelji na knjigi: Architectural graphic standards, 9th ed.
  - - User's guide. - 40 str. : ilustr. ; 23 cm
  ISBN 0-471-24763-4 ISBN 0-555-11676-X
  a) arhitektura b) načrtovanje c) normativi d) urbanistično načrtovanje e) stanovanjska naselja f) parkirišča g) stopnice h) lesena tramovna gradnja i) zidane konstrukcije j) betonske konstrukcije k) jeklene konstrukcije l) protipotresna gradnja m) toplotna zaščita n) hidroizolacija o) športni objekti p) tipologija stavb q) prenova r) načrtovanje brez arhitektonskih ovir s) knjižnice simbolov t) mere u) orodje za CAD programe

  72.011=20
  COBISS-ID 21126405

  479.
          ARCHITECTURE of fear / Nan Ellin, editor. - New York : Princeton Architectural Press, 1997. - 320 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 1-56898-082-5
  a) arhitektura b) urbanizem c) teorija d) psihološki vidik e) urabno načrtovanje f) strah g) varnost h) nevarnost i) eseji j) paranoja k) sociologija

  72.01:316.6
  COBISS-ID 20920581

  480.
  BACH, Klaus, 1940-
          Seifenblasen : eine Forschungsarbeit des Instituts fur leichte Flachentragwerke uber Minimalflachen unter der Leitung von Frei Otto = Forming bubbles : a research project of the Institute for Lightweight Structures on Minimal surfaces under the direction of Frei Otto / von, by Klaus Bach, Berthold Burkhardt, Frei Otto ; mit weiteren Beitragen von Stefan Hildebrandt, with further contributions by Stefan Hildebrandt ... . - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1988, cop. 1987. - 400 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 22)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 382-384
  ISBN 3782820185
  a) Lightweight construction b) Bubbles c) arhitektura d) načrtovanje e) Frei Otto f) teorija g) pnevmatske konstrukcije h) viseče strukture i) lahke konstrukcije j) mrežne strukture k) lupine l) organske strukture m) odprti 2D in 3D sistemi n) kaplje o) mehurji p) lamele

  72.01
  COBISS-ID 22403589

  481.
  BAKER, Nick
          Energy and environmet in architecture : a technical design guide / Nick Baker and Koen Steemers. - London ; New York : E & FN Spon, 1999. - IX, 224 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-419-22770-9
  a) arhitektura b) energetika c) okolje d) prezračevanje e) alternativni viri f) svetloba g) dnevna svetloba h) ogrevanje i) hlajenje j) energetski sistem k) metodologije l) tehnike m) modeli n) študije

  72:620.9
  COBISS-ID 20896005

  482.
  BEĆIRBEGOVIĆ, Madžida
          Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini / Madžida Bećirbegović. - 2. izd. - Sarajevo : Sarajevo, 1999 (Sarajevo : Oslobođenje). - 233 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka Kulturno nasljeđe BiH)

  ISBN 9958-21-084-3
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) cerkvena arhitektura d) muslimanska arhitektura e) džamije f) statistika džamij g) tlorisi h) poslikave i) notranja oprema j) značilnosti k) Bosna l) les

  726.2(497.15)"1463/1878"
  COBISS-ID 21565957

  483.
  BUENDIA Julbez, Jose Maria
          The life and work of Luis Barragan / text Jose Ma Buendia Julbez, Juan Palomar, Guillermo Eguiarte ; photographs Sebastian Saldivar ; prologue Alvaro Siza ; . - New York : Rizzoli, 1997. - 248 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  ISBN 0-8478-2057-2
  a) Barragan, Luis (1902-) - Criticism and interpretation b) Color in architecture - Mexico c) arhitektura d) zbrana dela e) javne zgradbe f) barve g) svetloba h) stene i) vrtovi j) strehe k) cerkve l) vile m) stanovanjske zgradbe n) biografija o) Barragan Luis p) bibliografija q) notranja ureditev r) zunanja ureditev

  72.071 Barragan L.
  COBISS-ID 22384645

  484.
  CHING, Frank
          Handbuch der Architekturzeichnung / Frank Ching ; . - Erganzte und veranderte Neuaufl. - Ostfildern-Ruit : Hatje, 1999. - 181 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: Architectural graphics. - Kazalo
  ISBN 3-7757-0829-4
  a) arhitektura b) načrtovanje c) perspektiva d) arhitektonsko risanje e) simboli f) risanje prostora g) orodje za risanje

  72.01
  COBISS-ID 21634053

  485.
          COUNTRY houses. - Newtown : Taunton Press, 1996. - 143 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Great houses)

  Na vrhu nasl. str.: Fine homebuilding. - Kazalo
  ISBN 1-56158-140-2 (vezano)
  a) Country homes - United States - Design and construction b) Country homes - United States - Designs and plans c) arhitektura d) hiše e) družinske hiše f) podeželske hiše g) stanovanjska gradnja h) ZDA i) primeri hiš j) izvedene hiše k) načrti hiš l) notranja oprema m) zunanja ureditev

  728
  COBISS-ID 22340869

  486.
  CURRIMBHOY, Nayana
          Designing entrances for retail and restaurant spaces / Nayana Currimbhoy. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 191 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

  ISBN 1-56496-482-5
  a) arhitektura b) notranja oprema c) restavracije d) vhodi e) osvetlitve f) interier g) exterier h) primeri

  725
  COBISS-ID 20573701

  487.
  DEMPSEY, Paul Stephen
          Airport planning and development handbook : a global survey / Paul Stephen Dempsey. - New York : McGraw-Hill, 1999, cop. 2000. - XVIII, 589 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbooks) (An aviation week book)

  Kazalo
  ISBN 0-07-134316-4
  a) promet b) urbanizem c) letalski promet d) načrtovanje prostora e) urejanje prostora f) modeliranje letališč g) arhitektura h) standardi i) priporočila j) komunikacije k) pristajalne steze l) terminali m) tipologija terminalov n) primeri terminalov o) ameriška letališča p) analize prometa q) študije primerov r) pregledno delo

  725.39
  624
  COBISS-ID 21690629

  488.
  DREXEL, Thomas
          Neue Treppen : Konstruktion und Design / Thomas Drexel. - Munchen : Callwey, cop. 2000. - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 95
  ISBN 3-7667-1387-6
  a) arhitektura b) arhitekturni elementi c) stopnice d) konstrukcija stopnic e) materiali f) tehnični standardi g) primeri stopnic h) načrtovanje i) notranja oprema

  72.01
  COBISS-ID 21954565

  489.
  EDWARDS, Brian
          The modern terminal : new approaches to airport architecture / Brian Edwards. - London ; New York : E & FN Spon, cop. 1998. - IX, 221 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 218. - Bibliografija: str. 218. - Kazalo
  ISBN 0-419-21750-9
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) letališča d) terminali e) poslovanje letališč f) 20.st. g) načrtovanje h) primeri i) programske zasnove j) projekti k) fleksibilnost letališč-terminalov l) standardi m) primeri letališč

  725.39=20
  COBISS-ID 782212

  490.
  EDWARDS, Brian
          Sustainable architecture : European directives and building design / Brian Edwards. - 2nd ed. - Oxford : Architectural Press, 1999. - XVIII, 277 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 273-274. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4134-7
  a) arhitektura b) načrtovanje c) energija d) ekologija e) varstvo narave f) varstvo okolja g) okolje h) evropski predpisi i) onesnaževanje j) gradbeništvo k) vzdrževanje zgradb l) arhitektonske smernice m) zdravje n) energetika v azradbah o) varnost p) tehnični faktorji q) smernice r) trajnost zgradb s) varstvo voda

  72:504=20
  504:72
  COBISS-ID 831364

  491.
  EISENMAN, Peter
          Diagram diaries / Peter Eisenman. - New York : Universe, 1999. - 240 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7893-0264-0
  a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) sodobna arhitektura e) biografije f) bibliografije g) Eisenman P. h) teorija

  72:929 Eisenman P.
  COBISS-ID 20558341

  492.
  FABIANI, Maks
          Akma, duša sveta / Maks Fabiani ; . - Štanjel : Ustanova Maks Fabiani, 1999 (Koper : Vek). - 178 str. : ilustr. ; 20 cm

  a) arhitektura b) teorija c) eseji d) filozofija e) analize razvoja f) razvoj arhitekture g) razvoj umetnosti h) razvoj človeka

  72.071:929 Fabiani M.
  COBISS-ID 104547584

  493.
  FLEMING, John
          The Penguin dictionary of architecture and landscape architecture / John Fleming, Hugh Honour, Nikolaus Pevsner. - 5th ed. - London : Penguin Books, cop. 1999. - VII, 643 str. ; 20 cm. - (Penguin reference)

  ISBN 0-1405-1323-X
  a) arhitektura b) umetnost c) zgodovina d) terminologija e) design f) biografije

  72(038)=20
  COBISS-ID 21852677

  494.
  GOLDSMITH, Selwyn
          Designing for the disabled : the new paradigm / Selwyn Goldsmith. - Oxford : Architectural Press, 1999. - XVI, 426 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <399>-420. - Kazalo
  ISBN 0-7506-3442-1
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje prostora d) hendikepirani e) invalidi f) ovire v prostoru g) ergonomija h) priporočila načrtovanja i) standardi j) normativi k) problematika javnih prostorov l) stanovanja m) javni prostori n) dostopnost o) invalidski pripomočki

  72.01
  COBISS-ID 20737797

  495.
  GUZOWSKI, Mary
          Daylighting for sustainable design / Mary Guzowski. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XXVIII, 449 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill proffessional architecture)

  Bibliografija: str. 423-435. - Kazalo
  ISBN 0-07-025439-7
  a) arhitektura b) osvetlitev prostorov c) dnevna svetloba d) tehnike osvetlevanja e) tehnologije f) primeri izvedb g) gradbena fizika h) dela arhitektov i) zgodovinski razvoj j) principi k) okolje l) vplivi na človeka

  728:628.9
  COBISS-ID 21728261

  496.
          HANDBOOK of design office administration / The Society of Design Administration. - New York : J. Wiley & Sons, 1998, cop. 1999. - XVII, 296 str. ; 26 cm + 1 disketa

  Kazalo
  ISBN 0-471-25858-X
  a) arhitektura b) organizacija poslovanja c) arhitektske pisarne d) pisarna e) popisi dejavnosti f) obračuni dejavnosti g) stroški dela h) področja i) faze projekta j) zahteve faz projekta k) obračunavanje storitev l) zborniki

  651:72
  COBISS-ID 21516293

  497.
  HARRIS, Michael G.
          Professional architectural photography / Michael G. Harris. - 2nd ed. - Oxford : Focal Press, 1998. - 184 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 180-181. - Kazalo
  ISBN 0-240-51532-3
  a) umetnost b) fotografija c) arhitektura d) fotografiranje stavb e) fotografska oprema f) digitalni fotoaparati g) tehnike fotografiranja h) kompozicija slike i) eksterierji j) interjerji

  72:77=20
  COBISS-ID 831876

  498.
  HARRIS, Neil
          Building lives : constructing rites and passages / Neil Harris. - New Haven ; London : Yale University Press, 1999. - IX, 198 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-300-07045-4
  a) arhitektura b) zgodovina c) esej d) humanistični pristop e) zgradba f) objekt g) potrebe zgradbe h) življenske stopnje zgradbe i) rojstvo j) rast k) zrelost l) smrt m) načrtovanje n) izgradnja o) vzdrževanje p) rušenje

  72(091)
  COBISS-ID 20622597

  499.
          HATJE - Lexikon der Architektur des 20. Jahrhunderts / herausgegeben von Vittorio Magnago Lampugnani ; Ubersetzungen Bettina Aldor-Witsch ... . - Vollst. uberarb. Neuaufl. - Ostfildern-Ruit : G. Hatje, 1998. - 438 str. : ilustr. ; 25 cm

  Podatek o izd. iz CIP-a. - Kazalo
  ISBN 3-7757-0738-7
  a) Arhitektura - Zgodovina - 20.st. - Leksikoni b) Arhitekti - Biografski leksikoni c) arhitektura d) umetnostne smeri e) arhitekti f) biografije g) projekti h) biobibliografije

  72(100)"19"(031)
  929:72(100)"19"(031)
  COBISS-ID 76420352

  500.
  HAUSER, Gerd
          Anschlusdetails von Niedrigenergiehausern : warmetechnische Optimierung - Standardlosungen / Gerd Hauser, Horst Schulze, Horst Stiegel. - Stuttgart : Fraunhofer IRB, 1996. - 131 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 3-8167-4108-8
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) energetsko varčna hiša e) toplotna prevodnost f) izračuni g) detajli h) toplotni mostovi i) tabele j) diagrami k) številčne vrednosti l) rešeni primeri

  72.011:699.86
  COBISS-ID 21626373

  501.
  HEWITT, Mark Alan
          The architect & the American country house : 1890-1940 / Mark Alan Hewitt ; architectural photographs by Richard Cheek. - New Haven ; London : Yale University Press, 1990. - XIII, 312 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 299-307. - Kazalo
  ISBN 0-300-04740-1
  a) arhitektura b) arhitekturni stili c) ameriška podeželska hiša d) stili e) zgodovinski pregled f) tipologija g) 1890-1940 h) tlorisi i) notranja oprema j) zunanja ureditev k) Amerika l) ameriški arhitekti m) vplivi stilov na arhitekturo

  728
  COBISS-ID 20621573

  502.
  HILLENBRAND, Robert
          Islamic art and architecture : 270 illustrations, 80 in color / Robert Hillenbrand. - New York : Thames and Hudson, 1999 (). - 288 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

  Bibliografija: str. 281-282. - Kazalo
  ISBN 0-500-20305-9 (pbk.)
  a) Islamska umetnost b) Islamska arhitektura c) arhitektura d) umetnost e) islam f) islamska umetnost g) zgodovina h) svetišča i) mošeje

  7.033.3
  72.033.3
  COBISS-ID 79621632

  503.
  HOSKING, Sarah
          Healing the hospital environment : design, management and maintenance of healthcare premises / Sarah Hosking and Liz Haggard. - London ; New York : E & FN Spon, 1999. - XVIII, 193 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-419-23170-6
  a) arhitektura b) načrtovanje c) bolnišnice d) sociološki in psihološki vplivi e) program zdravljenja f) vodenje bolnišnice g) vzdrževanje h) priporočila i) notranja oprema j) zunanja ureditev k) terapije v okviru bolnišnice l) zdravilni vrtovi m) programske zasnove n) umetnost in dekoracija o) barve

  725.51
  COBISS-ID 20898309

  504.
  HUNDRED
          100 of the world's tallest buildings / Council on Tall Buildings and Urban Habitat ; Ivan Zaknic, Matthew Smith, Dolores Rice. - London : Hazar, 1998. - 220 str. : večinoma barvne ilustr. ; 31 cm

  ISBN 1-874371-40-7
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) visoke stavbe d) nebotičniki e) stolpi f) primeri g) prerezi h) tlorisi i) opisi j) stolpnice k) izvedena dela

  725
  COBISS-ID 20648965

  505.
  INTERNATIONAL Council on Monuments and Sites. German National Committee (1996 ; Leipzig)
          Konservierung der Moderne? = Conservation of modern architecture? : uber den Umgang mit den Zeugnissen der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts, Congress Center Leipzig, 31.10.-2.11. 1996 : Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in Zusammenarbeit mit der Denkmal 96, der Europaischen Messe fur Denkmalpflege und Stadterneuerung. - Munchen : ICOMOS, 1998. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm. - (ICOMOS - Hefte des Deutschen Nationalkomitees = ICOMOS - Journals of the German National Committee = ICOMOS - Cahiers du Comite National Allemand ; 24)

  Prispevki v angl. ali nem.
  ISBN 3-87490-662-0
  a) arhitektura b) arhitekturna zgodovina c) moderna arhitektura d) zbrana dela več avtorjev e) arhitekti f) teorija g) vizija h) javne zgradbe i) stadioni j) poslovne zgradbe k) zborniki

  72.01/.03(082)
  COBISS-ID 21125893

  506.
  JAQUAND-Goddefroy, Corinne
          Young French architects = Jeunes architectes Francais / Corinne Jaquand-Goddefroy, Claus Kapplinger ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 1999. - 144 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 28 cm

  Besedilo v angl. in franc.
  ISBN 3-7643-6045-3 (Basel) ISBN 0-8176-6045-3 (Boston)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Francija d) zbrana dela e) projekti f) tlorisi g) izvedbe h) Arnold & Herault i) Avant Travaux j) Barani Marc k) Beaudouin Laurent l) Borel Frederic m) du Besset Pierre n) Gautrand Manuelle o) Lipsky Florence p) Seraji Nasrine q) Tectoniques r) Tetrarc

  72.071
  COBISS-ID 20891397

  507.
  JONES, David Lloyd
          Architecture and the environment : bioclimatic building design / David Lloyd Jones ; co-ordinating researcher Jennifer Hudson ; . - London : Laurence King, 1998. - 256 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 252-253. - Kazalo
  ISBN 1-85669-103-9
  a) arhitektura b) bioklima c) bioklimatska arhitektura d) okolje e) načrtovanje f) načrti g) teorija h) izvedba i) zbrana dela j) energetika k) javne zgradbe l) klimatske razmere m) principi načrtovanja n) organske strukture

  728.3:504.03=20
  COBISS-ID 785540

  508.
  KALDOR, Andras
          Opera houses of Europe / Andras Kaldor. - Woodbridge : Antique Collectors' Club, cop. 1996. - 127 str. : barvne ilustr. ; 25 x 29 cm

  Bibliografija: str. 123
  ISBN 1-85149-248-8
  a) Theaters - Europe - Pictorial works b) Theater architecture - Europe - Pictorial works c) Theater in art d) Opera - Europe e) arhitektura f) zgodovina g) opere h) operne hiše sveta i) slike oper j) kratek opis zgodovine k) umetnost l) fasade

  72.01
  COBISS-ID 22392837

  509.
  KAPLAN, Michael
          The new hotel : international hotel and resort design 3 / Michael Kaplan ; foreword by Isadore Sharp. - Glen Cove : PBC International, 1996. - 184 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-86636-490-0 (broš.) ISBN 0-86636-396-3 (vezano)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) notranja oprema d) hoteli e) luksuzni hoteli f) javne zgradbe g) interierji h) oblikovanje prostora

  72.01
  728.5
  COBISS-ID 21973765

  510.
  KASABIAN, Anna
          Designing interiors with tile : creative ideas in ceramic, stone, and mosaic / Anna Kasabian with Julie Goodman. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 2000. - 144 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56496-580-5
  a) notranja oprema b) obloge sten c) mozaik d) primeri e) kamen f) keramika g) obloge tal h) arhitekturaoprema

  72
  COBISS-ID 20572677

  511.
  KINMONTH, Claudia
          Irish country furniture : 1700-1950 / Claudia Kinmonth. - New Haven ; London : Yale University Press, 1993. - X, 249 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-300-05574-9 (vezano) ISBN 0-300-06396-2 (broš.)
  a) arhitektura b) notranja oprema c) Irska d) stanovanjske stavbe e) stanovanja f) stanovanjska oprema g) podeželska arhitektura h) način življenja i) zgodovina j) etnologija

  728
  643/645
  COBISS-ID 20625669

  512.
  KOLAREVIC, Branko
          Architectural modeling and rendering with AutoCAD R13 and R14 / Branko Kolarevic. - New York : J. Wiley & Sons, 1998. - XIV, 427 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Architectural modeling and rendering with AutoCAD R13 and R14 . - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-471-19418-2
  a) arhitektura b) načrtovanje c) modeliranje d) računalniško modeliranje e) 3D f) AutoCad R13 in R14 g) računalniška grafika

  72.01
  COBISS-ID 21118213

  513.
  LAWSON, Bryan
          How designers think : the design process demystified / Bryan Lawson. - A completely revised 3rd ed., reprinted. - Oxford : Architectural Press, 1999. - IX, 318 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-3073-6
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) teorija d) načrtovanje e) proces načrtovanja f) potrebe uporabnikov g) problemi h) načini razmišljanja i) načini načrtovanja

  72.01
  COBISS-ID 20749573

  514.
  LAWSON, Fred R.
          Hotels and resorts : planning, design and refurbishment / Fred R. Lawson. - 1st printing. - Oxford : Butterworth-Architecture, 1995. - 348 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 334-336. - Kazalo
  ISBN 0-7506-1861-2
  a) arhitektura b) stavbe za turizem c) hoteli d) kategorije e) vrste hotelov f) organizacija g) marketing h) načrtovanje i) recepcije j) hotelske sobe k) restavracije l) vzdrževanje m) normativi

  728.5=20
  COBISS-ID 22404

  515.
  LEMESURIER, Peter, 1936-
          Gods of the dawn : the message of the pyramids and the true stargate mystery / Peter Lemesurier. - London : Thorsons, cop. 1999. - X, 252 str., <8> str. barvnih pril. : ilustr., mape, zvd. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 239-241. - Kazalo
  ISBN 0-7225-3699-2
  a) Pyramids - Egypt b) Pyramids of Giza (Egypt) c) piramide d) skrivnosti starih civilizacij e) zgodovina f) mitologija g) Giza h) skrivnosti piramid i) astrologija j) filozofija k) arhitektura

  1:72
  COBISS-ID 22468869

  516.
  LOOMIS, John A.
          Revolution of forms : Cuba's forgotten art schools / John A. Loomis ; foreword by Gerardo Mosquera. - New York : Princeton Architectural Press, 1999. - XXXIII, 186 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 28 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve str.
  ISBN 1-56898-157-0
  a) arhitektura b) Kuba c) nacionalna identiteta d) zbrana dela več avtorjev e) arhitekti f) zgodovina arhitekture g) Salinas F. h) Gaston M. i) Albini F. j) Porro R. k) javne zgradbe l) pregledno delo

  72.01/.03
  COBISS-ID 21524997

  517.
  LOS, Sergio
          Architekturfuhrer Carlo Scarpa / Sergio Los ; . - Ostfildern-Ruit : Hatje, 1995. - 141 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Hatje Architekturfuhrer)

  Prevod dela: Carlo Scarpa, guida all'architettura
  ISBN 3-7757-0572-4
  a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) bibliografije e) Scarpa Carlo (1906-1978) f) arhitekturni vodniki

  72.01:929=30 Scarpa C.
  COBISS-ID 21627653

  518.
  LYON, Dominique
          Le Corbusier alive / text, Dominique Lyon ; photography, Anriet Denis ; coordination, Olivier Boissiere. - : Vilo Publishing, cop. 2000. - 191 str. : večinoma barvne ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 191
  ISBN 2-84576-007-8
  a) Le Corbusier (1887-1965) - Criticism and interpretation b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) arhitekti e) Le Corbusier f) biografija g) bibliografija h) vile i) stanovanjske gradnje j) mala stanovanja k) bloki l) paviljoni m) kapele n) Ronchamp o) cerkve

  72.071 Le Corbusier
  COBISS-ID 22392069

  519.
          METRIC handbook : planning and design data / edited by David Adler. - 2nd ed. - Oxford : Architectural Press, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-0899-4
  a) arhitektura b) arhitekturni elementi c) arhitekturno načrtovanje d) arhitekturni detajli e) mere f) standardi g) tipologija h) stavbe i) zgradbe j) hiše k) stanovanja l) vrtovi m) šolske zgradbe n) bolnice o) cerkve p) trgovine q) restavracije r) hoteli s) pisarne t) banke u) letališča v) industrijske zgradbe w) farme x) športni objekti y) gledališča z) kinodvorane š) muzeji đ) arhitekturni elementi ć) materiali č) osvetlitev &127;) vrata !) okna #) stopnice Ž) dvigala o) hodniki

  72.011=20
  COBISS-ID 850308

  520.
  MULLER, Werner
          Atlas arhitekture. 1. Opći dio. Povijest graditeljstva od Mezopotamije do Bizanca / Werner Muller, Gunther Vogel ; preveo Milan Pelc ; stručna redakcija Nada Grujić, Marina Šegvić. - Zagreb : Golden marketing : Institut građevinarstva Hrvatske, 1999. - 288 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: dtv-Atlas Baukunst. - Bibliografija: str. 274-277. - Kazalo
  ISBN 953-6168-68-5
  a) arhitektura b) umetnost c) slogi d) klasična arhitektura e) gradbeništvo f) zgodovina arhitekture g) leksikoni h) zgodovinski pregledi

  72.03
  COBISS-ID 322407

  521.
  MYERSON, Jeremy
          The creative office / Jeremy Myerson and Philip Ross. - London : Laurence King, 1999. - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazala
  ISBN 1-85669-156-X
  a) Office layout b) Office buildings - Design and construction c) arhitektura d) načrtovanje e) pisarne f) notranja oprema g) tlorisi h) izvedbe i) mobilnost j) urejanje prostora k) timsko delo l) zgodovina delovnega prostora m) procesi dela n) prostor o) tehnologija p) fleksibilnost prostora q) oprema r) tlorisi

  725.23
  COBISS-ID 22137605

  522.
  MYERSON, Jeremy
          Innen-Raume : / Jeremy Myerson ; Mitarbeit Jennifer Hudson. - Munchen : Callwey, cop. 2000. - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 230-235
  ISBN 3-7667-1409-0
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) trgovine d) restavracije e) pisarne f) hoteli g) bari h) klubi i) muzeji j) notranja oprema k) odprti prostori l) interier m) zunanja ureditev n) tlorisi o) detajli p) izvedbe q) pregledno delo

  725
  COBISS-ID 21958405

  523.
  POWELL, Kenneth
          Richard Rogers : complete works. Vol. 1. - London : Phaidon Press, 1999. - 320 str. : ilustr. ; 30 cm

  Vsebina na nasl. str.: Team 4, Richard + Su Rogers, Piano + Rogers, Richard Rogers Partneship. - Kazalo
  ISBN 0-7148-3746-6
  a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) Rogers R. e) bibliografije f) biografije g) načrti h) izvedbe i) detajli j) pregledna dela

  72.071:929 Rogers R.
  COBISS-ID 22075909

  524.
  PRESTINENZA Puglisi, Luigi
          Hyper architecture : spaces in the electronic age / Luigi Prestinenza Puglisi ; afterword by Antonino Saggio ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1999. - 93 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The information technology revolution in architecture)

  Prevod dela: Hyper achitettura : spazi nell'eta dell'elettronica
  ISBN 3-7643-6093-3 (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-6093-3 (Boston)
  a) arhitektura b) teorija c) informacijska doba d) Pompidou center e) mutacije f) simulacije g) hyper arhitektura h) trendi v arhitekturi

  72.01
  COBISS-ID 20892677

  525.
  RICH, Peter
          Principles of element design / Peter Rich and Yvonne Dean. - 3rd ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - XIII, 168 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-7506-3113-9
  a) arhitektura b) načrtovanje c) projektiranje d) gradbeništvo e) gradbeni elementi f) prerezi g) detajli h) strehe i) stene j) arhitekturni elementi k) okna l) stopnice m) rampe

  72.04:692
  COBISS-ID 43881729

  526.
  RIEWOLDT, Otto
          Hotel design / Otto Riewoldt ; co-ordinating researcher Jennifer Hudson. - London : Laurence King, 1998. - 240 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-127-6
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) hoteli d) notranja oprema e) interierji f) tlorisi

  728.5=20
  COBISS-ID 781444

  527.
  ROSA, Joseph
          Albert Frey, architect / Joseph Rosa ; introduction by David Gebhard. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 1999. - XI, 148 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 144-146. - Kazalo
  ISBN 1-56898-205-4
  a) Frey, Albert (1903-) - Criticism and interpretation b) International style (Architecture) - United States c) arhitektura d) arhiteki e) moderna arhitektura f) zbrana dela g) biografije h) bibliografije i) Frey Albert (1903-1998) j) ZDA - Kalifornija k) puščavske hiše l) vile m) večstanovanjske stavbe n) atrijske hiše

  72(794):929 Frey A.
  COBISS-ID 22074885

  528.
  SCHAARWACHTER, Georg
          Perspektive fur Architekten / Georg Schaarwachter. - 3. Aufl. - Stuttgart : Hatje, 1993, cop. 1964. - 120 str. : ilustr. ; 22 x 28 cm

  ISBN 3-7757-0047-1
  a) kompozicija b) kriteriji načrtovanja c) priročniki d) arhitektura e) načrtovanje f) perspektiva g) arhitekturni elementi h) uporabna perspektiva i) projekcije j) stopnice k) objekti l) prostor m) pogledi

  7201
  COBISS-ID 21634309

  529.
  SCHMITT, Gerhard
          Information architecture : basis and future of CAAD / Gerhard Schmitt. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1999. - 93 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The information technology revolution in architecture)

  Prevod dela: Information architecture : basi e futuro del CAAD
  ISBN 3-7643-6092-5 (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-6092-5 (Boston)
  a) arhitektura b) računalniško podprto načrtovanje c) projektiranje d) CAAD e) virtualna arhitektura f) WEB naslovi

  72:681.3
  COBISS-ID 20892421

  530.
  SLESSOR, Catherine
          Eco-tech : Umweltvertragliche Architektur und Hochtechnologie / Catherine Slessor ; Fotografien von John Linden ; . - Ostfildern-Ruit : Verlag G. Hatje, cop. 1997. - 192 str. : ilustr. ; 29 cm

  Publikacija je prevod izvirnika.
  ISBN 3-7757-0716-6
  a) arhitektura b) Eco-Tech c) tehnologija d) ekologija e) zbrana dela več arhitektov f) teorija g) vizija h) analize zgradb i) detajli j) javne zgradbe k) Grimshaw N. l) Calatrava S. m) Herzog T. n) Hasegawa I. o) Foster N. p) Richter H. q) Piano R. r) Nouvel J. s) Hopkins M. t) Rogers R. u) Calatrava S. v) Alsop W. w) priročniki

  72.01/.03
  COBISS-ID 871556

  531.
  SPILLER, Neil
          Digital dreams : architecture and the new alchemic technologies / Neil Spiler. - London : Ellipsis, cop. 1998. - 168 str. : večinoma barvne ilustr. ; 21 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Kazalo
  ISBN 1-899858-10-5
  a) arhitektura b) teorija c) tehnologija d) trendi e) prostor f) virtualni prostor g) nevronsko mesto h) digitalizacija i) umetna inteligenca j) filozofija k) hiperstrukture l) realnost - sanje

  72.01
  COBISS-ID 21902853

  532.
  STRONG, Judith
          Winning by design : architectural competitions / Judith Strong. - Oxford : Butterworth, 1996. - IX, 190 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-2493-0
  a) arhitektura b) natečaji c) teorija d) procedure e) filozofija f) javni interes g) razvoj h) načrtovanje i) študije primerov j) Evropa

  72.01
  COBISS-ID 20749061

  533.
  SYMES, Martin
          Architects and their practices : a changing profession / Martin Symes, Joanna Eley, Andrew D. Seidel. - Reprinted. - Oxford : Butterworth, 1996. - X, 229 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-1299-1
  a) arhitektura b) poklic c) ekonomski faktorji d) arhitektonske prakse e) dejavnost f) trendi

  72
  COBISS-ID 20748037

  534.
  TAVERNOR, Robert
          On Alberti and the art of building / Robert Tavernor. - New Haven ; London : Yale University Press, 1998. - XII, 278 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str.<253>-272. - Kazalo
  ISBN 0-300-07615-0
  a) arhitektura b) umetnost c) teorija d) vizija e) zgodovina f) Alberti L. B. g) načrtovanje h) tlorisi i) prerezi j) fasade k) templi l) makete m) izračuni n) Italija o) srednji vek p) pregledno delo

  72.071:929 Alberti L. B.
  COBISS-ID 20621317

  535.
  THOMPSON, Arthur
          Architectural design procedures / Arthur Thompson. - 2nd ed. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold, a member of the Hodder Headline Group, 1999. - XVIII, 318 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-340-71941-9
  a) arhitektura b) načrtovanje c) projektiranje d) dejavnost arhitekta e) trženje dejavnosti f) vodenje projektiranja g) zakonodaja h) tehnične informacije i) omejitve pri projektiranju j) predpogodbena dejavnost k) pogodbe l) standardi

  72.01
  COBISS-ID 44461825

  536.
  WEAVER, Gerald L.
          Fireplace designs : / Gerald L. Weaver. - 1st ed. - Cincinnati : Betterway Books, 1993. - 158 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
  ISBN 1-55870-281-4
  a) Fireplaces b) arhitektura c) energetika d) gradbeništvo e) kamini f) kurišče g) tehnologija kurjenja h) delovanje kamina i) pretok plinov j) konstrukcija kurišča k) tipologija l) zgodovinski pregled

  72.02:697.243
  COBISS-ID 22340101

  537.
  WILHIDE, Elizabeth
          The flooring book : the essential sourcebook for planning, selecting and restoring floors / Elizabeth Wilhide ; with photography by Henry Bourne. - Reprinted. - London : Ryland Peters & Small, 1998. - 190 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-900518-30-9
  a) Floor coverings b) Interior decoration c) arhitektura d) obloge e) načrtovanje prostora f) les g) tekstil h) keramika i) oprema j) talne obloge k) notranja oprema

  728
  COBISS-ID 21842949

  538.
          WOLFGANG Winter, Berthold Horbelt / herausgegeben von, edited by von Florian Matzner ; . - Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, 1999. - 95 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Reihe Cantz)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7757-0843-X
  a) arhitektura b) zbrana dela c) Winter Wolfgang d) Horbelt Berthold e) embalaža f) zabojniki g) uporaba embalaže v prostoru h) stojišča za kipe i) galerija j) biografija k) bibliografija l) razstave m) odprti prostori n) javni prostori o) pregradne stene

  72.071
  COBISS-ID 22077701

  539.
  WORTHINGTON, John
          Reinventing the workplace / John Worthington. - Reprinted. - Oxford : Institute of Advanced Architectural Studies : Butterworth-Heinemannn, 1998. - X, 182 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-2841-3
  a) arhitektura b) načrtovanje delovnega prostora c) organizacija d) pisarniško poslovanje e) procesi dela f) virtualna podjetja g) inteligentne organizacijske povezave h) informacijska tehnologija i) ergonomija j) proces-prostor k) organizacijske strukture l) delovno mesto m) reorganizacija delovnega mesta

  725.23:65.015.11
  COBISS-ID 20741637

  540.
  WRATZFELD, Gunter
          Kindergarten Koblach / Wratzfeld, Kopf ; Kunsthaus Bregenz, Archiv Kunst Architektur ; . - Ostfildern-Ruit : Hatje, 1999. - 75 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Werkdokumente / Kunsthaus Bregenz, Archiv Kunst Architektur ; 15)

  Vzpor. angl. in nem. besedilo
  ISBN 3-7757-0880-4
  a) arhitektura b) arhitekti c) izbrana dela d) otroški vrtci e) situacija f) načrti g) detajli

  725.57=30
  COBISS-ID 21627909

  541.
  ZEVI, Bruno
          Erich Mendelsohn. The complete works / Bruno Zevi ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, cop. 1999. - LXXXVII, <12>, 461 str. : ilustr. ; 32 cm

  Prevod dela: Erich Mendelsohn. Opera completa
  ISBN 3-7643-5975-7 (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-5975-7 (Boston)
  a) Mendelsohn, Erich b) arhitektura c) Mendelsohn Erich d) zbrana dela e) biografija f) bibliografija g) načrti h) izvedbe i) skice

  72.071:929 Mendelsohn E.
  COBISS-ID 44520961

  542.
  ZUMTHOR, Peter
          Kunsthaus Bregenz / Peter Zumthor ; Kunsthaus Bregenz, Archiv Kunst Architektur ; . - 2. Aufl. - Ostfildern-Ruit : Hatje, 1999. - 107 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Werkdokumente / Kunsthaus Bregenz, Archiv Kunst Architektur)

  Vzpor. angl. in nem. besedilo
  ISBN 3-7757-0720-4
  a) arhitektura b) arhitekti c) izbrani dela d) javne zgradbe e) kulturni domovi f) situacija g) načrti h) detajli

  727=30
  COBISS-ID 21628165


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  543.
  ARMSTRONG, Helen Joseph-
          Patternmaking : for fashion design / Helen Joseph-Armostrong ; technical illustrator Vincent James Maruzzi ; fashion illustrator Mia Carpenter. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1995, cop. 2000. - XVII, 821 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-3210-3423-6
  a) umetnost b) oblikovanje tekstilij c) modno oblikovanje d) krojenje e) kreiranje oblačil f) katalog krojev g) krojaštvo h) šiviljstvo i) priročniki

  745.52=20
  746.4=20
  COBISS-ID 21807365

  544.
  FIELD, Marcus
          Lofts / Marcus Field & Mark Irving. - London : Laurence King, 1999. - 208 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-149-7
  a) Lofts - Pictorial works b) Lofts - Remodeling for other use - Pictorial works c) Lofts - Decoration - Pictorial works d) Lofts e) Lofts - Remodeling for other use f) arhitektura g) notranja oprema h) načrtovanje i) preurejanje prostora j) detajli k) izvedbe l) primeri m) načrtovalci n) tlorisi o) javne zgradbe p) galerije q) stanovanja r) sanacije s) skladišča t) podstrehe u) visoki prostori

  747
  COBISS-ID 22137349

  545.
  SAEKS, Diane Dorrans
          California interiors = Interieurs Californiens / Diane Dorrans Saeks ; edited by, sous la direction de, herausgegeben von Angelika Taschen. - Koln : Taschen, cop. 1999. - 303 str. : barvne ilustr. ; 32 cm

  Vzpor. angl., nem. in franc. besedilo. - Bibliografija: str.303
  ISBN 3-8228-6610-5 ISBN 3-8228-6986-4 (francoski ovitek)
  a) arhitektura b) notranja oprema c) interierji d) Kalifornija e) bivališča umetnikov f) stanovanja znanih osebnosti g) prenova h) staro in novo i) hiša ob vodi

  747(794)=20=30=40
  COBISS-ID 21687813


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  546.
  AMERONGEN, Carl van
          Zement-Worterbuch : Herstellung und Technologie : Deutsch-Englisch : English-German = Dictionary of cement = manufacture and technology / Carel van Amerongen. - 2. uberarbeitete und erweiterte Aufl. - Wiesbaden ; Berlin : Bauverlag, 1986. - 328 str. ; 20 cm

  ISBN 3-7625-1341-4
  a) gradbeništvo b) slovar c) terminološki slovar d) cement e) proizvodnja cementa f) nemščina g) angleščina h) nemško angleški slovar i) terminologija

  801.316.4:624/625
  COBISS-ID 3406853

  547.
  BOGNAR, Desi K.
          International dictionary of broadcasting and film / Desi K. Bognar. - 2nd ed. - Boston : Focal Press, 1999, cop. 2000. - XI, 316 str. ; 22 cm

  ISBN 0-2408-0376-0 (broš.)
  a) telekomunikacije b) kinematografija c) video d) film e) terminološki slovar f) angleški g) slovarji

  81'374.3'373.46:<621.39+778.5>=111
  COBISS-ID 21831941

  548.
  GANSHEIMER, Josef
          Worterbuch der Schmierungstechnik = Dictionary of lubrication engineering : deutch-english, english-german / Josef Gansheimer. - Weinheim : Wiley - VCH, 1999. - 451 str. ; 25 cm

  ISBN 3-527-29863-0
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) mazanje e) maziva f) nemški g) angleški

  801.316.4:621.89=30=20
  COBISS-ID 21702917

  549.
  GUTIERREZ, Marcos F.
          Elsevier's dictionary of siderurgy : in four languages English, German, French and Spanish / compiled by Marcos F. Gutierrez. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - 336 str. ; 25 cm

  Besedilo vzporedno v angl., nem., franc. in špan. jeziku
  ISBN 0-444-50172-X
  a) metalurgija b) materiali c) slovar d) angleški e) nemški f) francoski g) španski

  81'374.82:669
  COBISS-ID 21826309

  550.
  HOLTOM, Daniel
          Enjor writing your science thesis or dissertation! : a step by step giude to planning and wrtiting dissertations and theses for undergraduate and graduate science students / Daniel Holtom & Elisabeth Fisher. - London : Imperial College Press, 1999. - XVI, 278 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86094-090-0 (vezano) ISBN 1-86094-207-5 (broš.)
  a) angleščina b) pisanje znanstvenih tekstov c) planiranje vsebine d) reference e) eksperimentalne tehnike f) rezultati g) diskusija h) tabele i) grafi j) obdelava teksta k) slovnica l) priročniki

  82.96(036)
  COBISS-ID 21963269

  551.
  MCCONNELL Duff, Alan
          Into English : writing and translating into English as a second language : a practical guide to recurrent difficulties / Alan McConnell Duff. - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 203 str. : ilustr. ; 25 cm

  Podnasl. na ov.: Kako se izognemo najpogostejšim napakam, ki delamo pri pisanju v angleščini : praktični vodnik v angleščini. - Kazalo
  ISBN 86-341-2340-5
  a) Angleščina - Prevajanje - Priročniki b) angleščina c) prevajanje d) izbira besed e) ločila f) besedni red g) korespondenca h) pomen i) stil j) priročniki

  811.111'25(035)
  COBISS-ID 106612480

  552.
  THOMAS, Thomas M.
          Thomas' concise telecom and networking dictionary / Thomas M. Thomas. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XIII, 349 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 0-0721-2253-6
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) telekomunikacije e) omrežja f) angleški

  801.316.4:621.39=20
  COBISS-ID 22198277


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  553.
  ANDREWS, Paul, 1949-
          How the web was won : Microsoft from windows to the web : the inside story of how Bill Gates and his band of inetrnet idealists transformed a software empire / Paul Andrews. - 1st ed. - New York : Broadway Books, 1999. - 352 str. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7679-0048-0
  a) Gates Bill b) Microsoft Corporation c) zgodovinski pregled d) biografija e) poslovnež f) računalništvo g) programska oprema h) pregledno delo

  929 Gates Bill
  COBISS-ID 21826053

  554.
  KOS, Dušan
          Kdor z mestom ne trpi, naj se z mestom ne krepi : Ptujski statut iz leta 1376, člen 94. / izbor dokumentov> Dušan Kos. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1998. - 133 str. ; 23 x 29 cm

  Katalog razstave, ki je bila v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine na Ljubljanskem gradu od 23. septembra do 10. oktobra. - Osnovno delo in katalog v skupnem ovitku. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 122-125
  - - Catalogus / . - <126> str. : faks.
  ISBN 961-6037-35-8
  a) kulturna zgodovina b) krajevna zgodovina c) arhivsko gradivo d) mesta e) urbani prostor f) razvoj mest g) mestni statuti h) Ptujski statut 1376 i) srednji vek j) Slovenija k) katalog

  930.85(497.4)"653"
  COBISS-ID 78075136

  555.
          KULTURNE poti 1999 : vodnik po spomenikih / ; urednica Jerneja Batič ; fotografije Miran Kambič ; fotografije, načrti in risbe dokumentacije Zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju ... et al.>. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino, 1999 (Ljubljana : Schwarz). - 183 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 961-6037-41-2
  a) Spomeniško varstvo - Slovenija b) Slovenija - Kulturni spomeniki - Vodniki c) arhitektura d) urbanizem e) umetnost f) spomeniki g) cerkve h) kulturne poti i) sakralna arhitektura j) muzeji k) arhitekturni spomeniki l) muzeji na prostem m) javne zgradbe n) železarne o) gradovi p) vodič

  930.85(497.4)(036)
  7.025.3/.4(497.4)
  COBISS-ID 103275520

  556.
  WILSON, Colin
          Atlas svetih in skrivnostnih krajev / Colin Wilson ; . - Ljubljana : Slovenska knjiga, 1999 (tiskano na Slovaškem). - 191 str. : ilustr. ; 32 cm

  Prevod dela: The atlas of holy places & sacred sites. - Bibliografija: str. 187. - Kazalo
  ISBN 961-210-144-2
  a) arhitektura b) zgodovina c) umetnost d) sveti kraji e) skrivnosti sveta f) atlas g) zgodovina sveta

  930.85(084.12)
  COBISS-ID 103309056


  NASLOVNO KAZALO


  • The Penguin dictionary of architecture and landscape architecture 493

  • 10 projects you can do with Microsoft SQL Server 7 138

  • 3D studio MAX R3 bible 101

  • Acrobat PDF bible 109
  • Active server pages bible 125
  • Adaptronics and smart structures 192
  • Adobe Acrobat 4.0 50
  • Adobe Photoshop 5.5 51
  • Adobe Photoshop 5.5 and Adobe Illustrator 8.0 52
  • Adobe Photoshop 5.5 51
  • Adobe Photoshop 5.5 Web design 56
  • Advanced construction technology 412
  • Advanced engineering mathematics 49
  • Advanced modern engineering mathematics 32
  • Advances in fatigue crack closure measurement and analysis. Vol. 2 288
  • Aerodynamics of a lifting system in extreme ground effect 169
  • Aircraft accident analysis 394
  • Airport planning and development handbook 487
  • Airship technology 364
  • Akma, duša sveta 492
  • Albert Frey, architect 527
  • Algebra with trigonometry 44
  • Analog electronics 261
  • Analysis of the composition and structure of glass and glass ceramics 395
  • Annotated dictionary of construction safety and health 423
  • Anschlusdetails von Niedrigenergiehausern 500
  • ANSI/ISO C++ professional programmer's handbook 87
  • Applied statics, strength of materials, and building structure design 359
  • The architect & the American country house 501
  • Architects and their practices 533
  • Architectural acoustics 477
  • Architectural design procedures 535
  • Architectural graphic standards 478
  • Architectural modeling and rendering with AutoCAD R13 and R14 512
  • Architectural stone 199
  • Architecture and the environment 507
  • Architecture of fear 479
  • Architekturfuhrer Carlo Scarpa 517
  • The art and architecture of ancient Egypt 452
  • The art and science of digital compositing 434
  • The art of empowerment 377
  • The art of outdoor lighting 473
  • Artificial animals for computer animation 128
  • Atlas arhitekture. 1. Opći dio. Povijest graditeljstva od Mezopotamije do Bizanca 520
  • Atlas svetih in skrivnostnih krajev 556
  • ATM technology and service delivery 268
  • Audio electronics 263
  • Audio engineer's reference book 253
  • Audio post-production in video and film 252
  • Audio power amplifier design handbook 280
  • AutoCad 2000 in a nutshell 88
  • Automatisierungstechnik. 1, Mes- und Sensortechnik 231
  • Automatisierungstechnik. 2, Gerate 232
  • Automatisierungstechnik. 3, Aktoren 233
  • Automobile electrical and electronic systems 366
  • Automorphic forms and representations 37

  • Bahnen und Umwelt 392
  • Basic engineering mathematics 35
  • Bauen mit Glas 194
  • Bauschaden 291
  • Bauschadensfibel fur den privaten Bauherrn und Hauskaufer 407
  • Bayer-Kunststoffe 404
  • Bemessen von Stahlbetonbalken und -wandscheiben mit Offnungen 315
  • Beschichtete Bewehrung 215
  • Bibliografija Jaša Žnidariča, univ. dipl.inž. 339
  • Bibliografija mag. Mihaele Kovačević, univ. dipl.inž. 340
  • Bibliografija mag. Vere Apih, univ. dipl.inž. 341
  • Big ideas for small spaces 474
  • Biopolymers from renewable resources 181
  • Blast and ballistic loading of structures 351
  • Bohrpfahle 348
  • Brancusi 453
  • Brandschutz in der Gebaudetechnik 293
  • Brick in the landscape 426
  • Bruchmechanik 151
  • Brucken aus Stahlbeton und Spannbeton 314
  • Building Linux and OpenBSD firewalls 126
  • Building lives 498
  • Building pathology 431
  • Building services engineering spreadsheets 411
  • Building surveys 306
  • Buildings for the performing arts 476

  • California interiors 545
  • Catalogus 554
  • Cavitation 178
  • Cellular solids 397
  • Challenges of information technology management in the 21st century 83
  • Cities on rails 456
  • Civil jet aircraft design 368
  • Classical art and the cultures of Greece and Rome 448
  • CliffsNotes creating web pages with HTML 64
  • The coming biotech age 188
  • Communications systems and networks 264
  • Community informatics 17
  • Complex systems 38
  • Computational geomechanics 294
  • Computer gamer's bible 63
  • Computer networks 113
  • Concrete pipe for the new millennium 200
  • Conservation of earth structures 430
  • Conservation of modern architecture? 505
  • Constructing Chicago 457
  • Construction methods and planning 317
  • Construction technology 413
  • Continuous selections of multivalued mappings 46
  • Conversations at the castle 437
  • CORBA 3 fundamentals and programming 124
  • Le Corbusier alive 518
  • Cosmology 143
  • Country houses 485
  • Cranes and derricks 247
  • Creating a dynamite PowerPoint 2000 presentation 85
  • Creating stores on the Web 123
  • Creating value in the network economy 373
  • The creative office 521

  • Dauerhaftigkeit hochfester Betone 209
  • Daylighting for sustainable design 495
  • DB2 Universal Database certification guide 67
  • Debian gnu/linux 100
  • Delphi 5 developer's guide 108
  • Delphi in a nutshell 92
  • Design and simulaton of four-stroke engines 235
  • Design by numbers 447
  • Design history and the history of design 454
  • Design of seismic isolated structures 332
  • Design theory. Vol. 1 34
  • Design-Management in der Industrie 459
  • The designer's lexicon 435
  • Designing entrances for retail and restaurant spaces 486
  • Designing for the disabled 494
  • Designing interiors with tile 510
  • Designing the city 461
  • Diagram diaries 491
  • The diamond formula 180
  • Dichtheit von Faserbetonbauteilen (synthetische Fasern) 213
  • Dichtschichten aus hochfestem Faserbeton 213
  • Dictionary of building and civil engineering 331
  • Dictionary of cement 546
  • Dictionary of lubrication engineering 548
  • Dictionnaire du batiment et du genie civil 331
  • Diesel engine reference book 238
  • Dieselmotorenanlagen 239
  • Digital darwinism 385
  • Digital dreams 531
  • Digital photography for dummies 89
  • Digital television fundamentals 278
  • Digital visions 438
  • Dimensional analysis and scale-up in chemical engineering 399
  • Dissertation research and writing for construction students 333
  • Doubt and certainty 168
  • The Dragon bridge 440
  • Dreamweaver 3 bible 95
  • Dreamweaver 3 for dummies 136
  • Drvene konstrukcije 307
  • Durchlassigkeit und konstruktive Konzeption von Fugen (Fertigteilverbindungen) 425
  • Durchlassigkeitsgesetze fur Flussigkeiten mit Feinstoffanteilen bei Betonbunkern von Abfallbehandlungsanlagen 208
  • Dynamics of fracture 157
  • Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini 482

  • E-Business - Handbuch fur den Mittelstand 375
  • Eco-tech 530
  • The ecology of building materials 408
  • Edelmetall und Chemie 400
  • EI thesaurus 18 , 19
  • Eindring- und Durchstromungsvorgange umweltgefahrdender Stoffe an feinen Trennrissen in Beton 227
  • Einflus bruchmechanischer Kenngrosen auf das Biege- und Schubtragverhalten hochfester Betone 207
  • Der Einflus von freien Schwingungen auf ausgewahlte dynamische Parameter von Stahlbetonbiegetragern 352
  • Einflus von Stahlfasern auf die Durchlassigkeit von Beton 208
  • Elasticity in engineering mechanics 197
  • Electric machinery fundamentals 256
  • Electrical fires and failures 259
  • Electrical power 267
  • Electrical transformers and rotating machines 260
  • Electro-optics handbook 257
  • Electronic structure and physical properties of solids 149
  • Elektronsko poslovanje za telebane 97
  • Elementary behaviour of composite steel and concrete structural members 334
  • Elements of plasticity 296
  • Elements of soil mechanics 350
  • Elements of Web design 70
  • Elsevier's dictionary of siderurgy 549
  • Energie-Effizienz-Indikatoren 228
  • Energy and environmet in architecture 481
  • Energy-efficient houses 415
  • Engineering design 297
  • Enjor writing your science thesis or dissertation! 550
  • Entwerfen und Bemessen von Betonbrucken ohne Fugen und Lager 300
  • Entwicklung von Verfahren zur Beurteilung der Kontaminierung der Baustoffe vor dem Abbruch 223
  • Erfahrungen mit Bauten des Umweltschutzes 321
  • Erich Mendelsohn. The complete works 541
  • Eurocode 8 302
  • The European cities and technology reader 460
  • Everything CD for Palm organizers 71
  • Evolventne zobniške dvojice 246
  • Expert Praxislexikon Sonnenenergie und solare Techniken 287
  • Expert system for the evaluation of the deterioration of ancient brick masonry structures. Damage atlas 416
  • XML bible 79

  • Facility management 301
  • Failure analysis case studies 203
  • Fatigue and fracture mechanics. Vol. 30 204
  • Fearful symmetry 179
  • Fences 462
  • Fiber optic reference guide 258
  • Fire from first principles 190
  • Fire in the sky 144
  • Fire safety design and concrete 310
  • Fireplace designs 536
  • Flash 4 bible 119
  • Flash 4 magic 72
  • Flash 4! 75
  • Fliesverhalten von Flussigkeiten in durchgehend gerissenen Betonkonstruktionen 318
  • The flooring book 537
  • Fluid mechanics phenomena 159
  • Formal models of agents 74
  • Forming bubbles 480
  • Fortschritte in der Luftreinhaltetechnik 27
  • The four-color theorem 39
  • Fractal geometry and number theory 41
  • Fretting fatigue 206
  • FrontPage 2000 99
  • Fugen in chemisch belasteten Betonbauteilen 425
  • Fundamentals of fluid mechanics 159
  • Fundamentals of fluid mechanics. Student solutions manual 160

  • The gardens of Japan 465
  • Gebaudetechnik - aus Schaden lernen 305
  • Geotechnical and foundation engineering 295
  • Gesichter 443
  • Gesture-based communication in human-computer interaction 84
  • GIMP for Linux bible 60
  • Gods of the dawn 515
  • Graphic design 439
  • Green building materials 427
  • Grenzen der Anwendung nichlinearer Rechenverfahren bei Stabtragwerken und einachsig gespannten Platten 299
  • Grundlagen der Bauphysik 313
  • Grundlagen der Konformitatsbewertung 11
  • Grundlagen fur den Entwurf, die Berechnung und konstruktive Durchbilding lager- und fugenloser Brucken 422
  • Grundlagen und Bemessungshilfen fur die Risbreitenbeschrankung im Stahlbeton und Spannbeton sowie Kommentare, Hintergrundinformationen und Anwendungsbeispiele zu den Regelungen nach DIN 1045, EC2 und Model Code 90 322
  • Grundung von Hochbauten 312
  • A guide to manual materials handling 329
  • GUIDE to stability design criteria for metal structures 308

  • Handbook of adhesives and sealants 398
  • Handbook of corrosion engineering 219
  • Handbook of design office administration 496
  • Handbook of pulping and papermaking 402
  • Handbook of vehicle-road interaction 365
  • Handbuch der Architekturzeichnung 484
  • Handbuch der Mestechnik 242
  • Hatje - Lexikon der Architektur des 20. Jahrhunderts 499
  • Haute jewelry 436
  • Hazardous gas monitors 360
  • Healing the hospital environment 503
  • Heating, ventilanting, and air conditioning 420
  • Higher engineering mathematics 36
  • Highway design and traffic safety engineering handbook 326
  • Hot mix asphalt construction 417
  • Hotel design 526
  • Hotels and resorts 514
  • Housing 464
  • How designers think 513
  • How the web was won 553
  • 100 of the world's tallest buildings 504
  • Hyper architecture 524

  • i in the sky 23
  • Illustrated sourcebook of mechanical components 243
  • In the mind of the machine 137
  • In-situ concrete industrial hardstandings 212
  • Induction machines 250
  • Industrial environmental performance metrics 29
  • Information architecture 529
  • Information visualization 135
  • Ingenieurmodelle des Verbunds geklebter Bewehrung fur Betonbauteile 309
  • Injizierte Risse unter Medien- und Lasteinflus 319
  • Innen-Raume 522
  • Inside AutoCAD 2000 61
  • Intelligent glass facades 414
  • Intelligente Glasfassaden 414
  • Interconnections 111
  • Interieurs Californiens 545
  • International dictionary of broadcasting and film 547
  • International Forum Women in Engineering and Science 25
  • International patent classification. Vol. 1, section A, Human necessities 1
  • International patent classification. Vol. 10, Guide 2
  • International patent classification. Vol. 2, section B, Performing operations, transporting 3
  • International patent classification. Vol. 3, section C, Chemistry, metallurgy 4
  • International patent classification. Vol. 4, section D, Textiles, paper 5
  • International patent classification. Vol. 5, section E, Fixed constructions 6
  • International patent classification. Vol. 6, section F, Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting 7
  • International patent classification. Vol. 7, section G, Physics 8
  • International patent classification. Vol. 8, section H, Electricity 9
  • International patent classification. Vol. 9, Guide, survey of classes and summary of main groups 10
  • International toxic risk management 30
  • Into English 551
  • Introduction to contact mechanics 205
  • Introduction to experimental nonlinear dynamics 176
  • Introduction to high energy physics 164
  • Introduction to probability and statistics for engineers and scientists 47
  • Irish country furniture 511
  • Islamic art and architecture 502
  • Ist der Ausstieg aus der Kernenergie verantwortbar? 265

  • Jeunes architectes Francais 506

  • Kalteversorgung in der technischen Gebaudeausrustung 230
  • Der Karlsruher Physikkurs. 1, Energie, Impuls, Entropie 153
  • Der Karlsruher Physikkurs. 2, Daten, Licht, Elektrizitat 154
  • Der Karlsruher Physikkurs. 3, Reaktionen, Wellen, Atome 155
  • Kdor z mestom ne trpi, naj se z mestom ne krepi 554
  • Kindergarten Koblach 540
  • Knowledge and special libraries 24
  • Konservierung der Moderne? 505
  • Konstruktionsdetails im Garten- und Landschaftsbau 467
  • Kontinuierliche Ultraschallmessung wahrend des Erstarrens und Erhartens von Beton als Werkzeug des Qualitatsmanagements 215
  • Korak v založništvo 391
  • Korrosionsschutz der Bewehrung bei Einwirkung umweltgefahrdender Flussigkeiten 319
  • Kosten sparen durch Warmeruckgewinnung 419
  • Kulturne poti 1999 555
  • Kunsthaus Bregenz 542

  • Langenpruftechnik 2. Lehren 12
  • Learning debian gnu/linux 100
  • Learning Java 103
  • Learning Perl/Tk 134
  • Lexikon der Betoninstandsetzung 424
  • Lexikon der Putz- und Stucktechnik 304
  • The life and work of Luis Barragan 483
  • Linear elastic fracture mechanics for engineers 218
  • Linux programming bible 78
  • Linux security toolkit 55
  • Linux system administrator's survival guide 110
  • List of welding and allied processes with definitions classified according to energy carrier. Part 1, Metal welding processes. Partie 1, Procedes de soudage des metaux 245
  • Liste des procedes de soudage et des procedes connexes, avec leurs definitions, classifies selon le porteur d'energie 245
  • The living landscape 470
  • Lofts 544
  • Logistische Spitzenleistungen 380
  • Lotus Notes and Domino 5 bible 59

  • Mac OS 9 for dummies 91
  • Macworld Mac OS 9 bible 115
  • The management of safety 388
  • Managing change in library and information services 21
  • Managing global communication in science and technology 381
  • Masonry 214
  • Mastering AutoCad 2000 107
  • Mastering Autocad 2000 107
  • Mastering AutoCAD 2000 objects 120
  • Mastering Maya complete 2 80
  • Mastering Palm organizers 71
  • Mastering VBA 6 81
  • Mastering Windows 2000 server 98
  • Materials degradation and its control by surface engineering 193
  • Mathematics for circuits and filters 42
  • Mathematics for mechanical engineers 43
  • MCSE NT Workstation 4 127
  • Mechanical and electrical equipment for buildings 429
  • Mechanical behavior of materials 201
  • Mechanical variables measurement 156
  • Mediaeval towns 468
  • Members of Japan Print Association Exhibition, Škofja Loka 1996 441
  • Membrane technology and applications 396
  • Menschen und Prozesse 374
  • Methods of mathematical physics 40
  • Metric handbook 519
  • Microsoft BackOffice small business server bible 86
  • Microsoft Project 2000 bible 96
  • Mikrosystemtechnik - wann kommt der Marktdurchbruch? 383
  • Mindestbewehrung fur verformungsbehinderte Betonbauteile im jungen Alter 217
  • Mixed-mode crack behavior 216
  • Modern physics 171
  • Modern plastics handbook 405
  • Modern Scottish Graphics Exhibition 451
  • The modern terminal 489
  • Molecules at an exhibition 189
  • Moment resistant connections of steel frames in seismic areas 330
  • Moving boundaries V 158

  • Neue Treppen 488
  • The new hotel 509
  • New trends in distribution logistics 384
  • Nichtlineares Last-Verformungs-Verhalten von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen, Verformungsvermogen und Schnittgrosenermittlung 323
  • Nonlinear science at the dawn of the 21st century 161
  • Nuclear power, energy and the environment 28

  • Obdelovalni stroji. Zv. 1, Osnovna izhodišča in značilnosti 244
  • Oberflachenrauheit und Haftverbund 347
  • Oberflachenschutzmasnahmen zur Erhohung der chemischen Dichtungswirkung 319
  • Object-oriented technology 106
  • Obrazi 443
  • Okologische Produktgestaltung 31
  • Okologisches Bauen und Sanieren 289
  • On Alberti and the art of building 534
  • One universe 146
  • Online competitive intelligence 371
  • Opera houses of Europe 508
  • Optical and electronic properties of fullerenes and fullerene-based materials 162
  • Optische Analysentechnik in Industrie und Umwelt - heute und morgen 272
  • Oracle8i DBA bible 77
  • Ortbetonerganzte Fertigteilbalken mit profilierter Anschlusfuge unter hoher Querkraftbeanspruchung 347
  • Otto- und Dieselmotoren 241
  • Overseas Mission on Biomaterials to Japan 1998 182

  • Patternmaking 543
  • PC upgrade and repair bible 117
  • PC upgrade and repair bible, 3rd edition 117
  • Perspektive fur Architekten 528
  • Pesticide formulations and application systems. Vol. 19 370
  • Peter Norton's complete guide to Windows 2000 Professional 104
  • Peter Norton's complete guide to Windows 2000 server 112
  • Peter Norton's guide to Microsoft Access 2000 programming 105
  • Philip's guide to the weather 186
  • Philip's minerals, rocks & fossils 185
  • The philosophy of physics 174
  • The Photo shop 5/5.5 wow! book 66
  • Photomechanics 165
  • Photoshop 5 & 5.5 artistry 82
  • Photoshop 5 artistry 82
  • Photovoltaic materials 254
  • Physics 150
  • Physics for scientists and engineers 4.0 172
  • Pills, potions and poisons 191
  • Planiranje in vodenje proizvodnje 379
  • Planung von Schwimmbadern 346
  • Plastics materials 403
  • Polymers and the environment 406
  • POSIX.4 76
  • Poslovne funkcije 382
  • Posters 433
  • Power and communication cables 274
  • PowerBuilder 7.0 unleashed 116
  • Pozdrav iz --- 442
  • A practical guide to SNMPv3 and network management 142
  • Practical hydraulics 320
  • Practical railway engineering 292
  • Principles and applications of electrical engineering 277
  • Principles of element design 525
  • Principles of hydrology 187
  • Principles of seismology 48
  • Principles of transistor circuits 251
  • Process/industrial instruments and controls hanbook 275
  • Professional architectural photography 497
  • Programming the Perl DBI 69
  • Der Putzbaukasten 409

  • Qualitative research for the information professional 22
  • Qualitatskontrollmasnahmen bei Betonkonstruktionen 321
  • Qualitatsmanagement und Statistik 13
  • Qualitatsmanagement und Statistik. Verfahren 2, Probenahme und Annahmestichprobenprufung 14
  • Qualitatsmanagement und Statistik. Verfahren 3, Qualitatsmanagementsysteme 15
  • Quality manageržs complete guide to ISO 9000 372

  • Radiant floor heating 432
  • The radio station 378
  • RAL Design System 449
  • Der RAL Farbfinder 450
  • Razstava članov Japonskega grafičnega združenja 441
  • Razstava sodobne škotske grafike 451
  • Real world Adobe GoLive 4 62
  • Real world digital photography 446
  • Recent advances in multireference methods 183
  • Der rechnergestutzte Planungsprozess in der TGA 342
  • The red book of varieties and schemes 45
  • Red hat Linux 6.0 118
  • Red hat Linux 118
  • Regenarative Energiesysteme 276
  • Regenerative Energiesysteme 276
  • Reinforced concrete slabs 335
  • Reinraumtechnik '99 343
  • Reinventing the workplace 539
  • Ressourcennutzung in Wirtschftsraumen 26
  • Restoring houses of brick & stone 316
  • Restructuring the manufacturing process 376
  • Revolution of forms 516
  • Richard Rogers. Vol. 1 523
  • Risbreitenbeschrankung zwangbeanspruchter Bauteile aus hochfestem Normalbeton 195
  • Roadwork 344
  • Robust engineering 389
  • Robust modulation methods and smart antennas in wireless communications 273
  • Rotationsfahigkeit von plastischen Gelenken im Stahl- und Spannbetobau 299

  • Sachstandbericht zum Einsatz von Textilien im Massivbau 221
  • Safety and security of traffic systems 393
  • Samba administrator's handbook 58
  • Samba black book 54
  • Samba unleashed 121
  • Sams teach yourself C for Linux programming in 21 days 94
  • Sams Teach yourself Python in 24 hours 131
  • Sanierung von Gebauden 345
  • Satellite newsgathering 262
  • Schaden an geschmierten Maschinenelementen 234
  • Schadensablauf bei Korrosion der Spannbewehrung 222
  • Schaum's outline of theory and problems of electric machines and electromechanics 271
  • Die schnelle und sichere Kette 390
  • Segmentbalken mit Vorspannung ohne Verbund unter kombinierter Beanspruchung aus Torsion, Biegung und Querkraft 302
  • Seifenblasen 480
  • Sensors handbook 282
  • Ship stability for masters and mates 367
  • Sicherheit komplexer Verkehrssysteme 393
  • Sicherheitserhohung durch Fugenverminderung Spannbeton im Umweltbereich 425
  • Sicherheitskonzept fur Bauten des Umweltschutzes 321
  • Simulation modeling and analysis 90
  • Simulation of industrial processes for control engineers 285
  • Software test automation 73
  • Soil mechanics 337
  • Solar electricity 281
  • Solare Weltwirtschaft 229
  • Space 145
  • Space is the machine 463
  • Spacecraft power technologies 369
  • Special edition using KDE 139
  • Spectroscopic ellipsometry and reflectometry 173
  • Stahlbau. Teil 1 356
  • Standard handbook for civil engineers 328
  • Standard handbook of architectural engineering 458
  • Standard handbook of video and television engineering 283
  • Standard specification for highway bridges 428
  • StarOffice for Linux bible 53
  • Starting photography 444
  • Statistical models for nuclear decay 147
  • Statistik. Auswertungen und Genauigkeitsanalysen 16
  • Steel water-storage tanks 361
  • Steinerganzung 418
  • Stiffness and damping in mechanical design 167
  • Stoffeigenschaften jungen Betons 210
  • Strategic information management 386
  • Strategisches Business-to-Business Marketing 387
  • Strength of materials and structures 198
  • Stromungsmaschinen. 1, Aufbau und Wirkungsweise 236
  • Stromungsmaschinen. 2, Berechnung und Konstruktion 237
  • Structural assessment 353
  • Structural dynamics for structural engineers 311
  • Structural engineering 354
  • Structural steelwork 338
  • Sustainable architecture 490

  • Tadao Ando 475
  • Taschenbuch der Messtechnik 284
  • Technische Akustik 175
  • Telecommunications pocket reference 279
  • Telecommunications primer 255
  • Termo enciklopedija 421
  • Termo encyclopedia 421
  • Testing and performance of geosynthetics in subsurface drainage 355
  • The Thames and Hudson encyclopaedia of graphic design and designers 445
  • Theory of elasticity for scientists and engineers 290
  • Theory of porous media 196
  • Thermo-mechanical fatigue behavior of materials. Vol. 3 401
  • Thermodynamics of energy conversion and transport 170
  • Thermodynamik fur Maschinenbauer 240
  • Thomas' concise telecom and networking dictionary 552
  • Tightening the reins 249
  • Time 166
  • Topics in electron diffraction and microscopy of materials 152
  • Topological methods in hydrodynamics 33
  • Trag- und Verformungsverhalten von Rahmenknoten 324
  • Tragfahigkeit von Druckstreben und Knoten in D-Bereichen 224
  • Tragverhalten von Stahlfaserbeton 327
  • Transport organischer Flussigkeiten in Betonbauteilen mit Mikro- und Biegerissen 227
  • Trdnost 148

  • Uber das Brandverhalten punktgestutzter Stahlbetonplatten 325
  • Umweltgerechter Ruckbau und Wiederverwertung mineralischer Baustoffe 225
  • Understanding and servicing alarm systems 286
  • Understanding COM+ 114
  • Unix and Windows 2000 handbook 129
  • Urban design 471
  • Urban drainage 410
  • The use of matrix reference materials in environmental analytical processes 184
  • User's guide 478
  • Using AutoCAD 2000 130
  • Uvod v programiranje Visual Basic 140

  • Valve amplifiers 266
  • Verdrehfahigkeit plastizierter Tragwerksbereiche im Stahlbetonbau 299
  • Vernacular architecture tomorrow 466
  • Vernakularna arhitektura jutri 466
  • Versagensmodell fur schubschlanke Balken 303
  • Versuche zur Eignung industriell gefertigter Bitumenbahnen als Bitumengleitschicht 202
  • Vertigo 472
  • Verwendung von Bitumen als Gleitschicht im Massivbau 202
  • Video engineering 269
  • The virtual studio 270
  • Viscous fluid flow 163
  • Visio 2000 bible 132
  • Visio 2000 for dummies 133
  • Visual Basic 6 68
  • Visual Basic 6 multimedia cyber classroom 68
  • Visual Basic C 68
  • Visual cafe for Java explorer 57
  • Voice quality measurement 177

  • Wasserdurchlassigkeit und Selbstheilung von Trennrissen in Beton 298
  • The water crisis 469
  • Water problems in building exterior walls 357
  • Wave motion in earthquake engineering 358
  • Wear of materials 211
  • Web animation and interactivity 122
  • Web design in a nutshell 102
  • The Web design wow! book 65
  • The Web design wow! book companion CD 65
  • Wege des Abfalls 362
  • Werkstoffkunde 226
  • Werkzeuge fur die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung 248
  • Windows 2000 professional bible 141
  • Windows 2000 secrets 93
  • Windows 2000 professional bible 141
  • Winning by design 532
  • Wolfgang Winter, Berthold Horbelt 538
  • World libraries on the information superhighway 20
  • Worterbuch der Schmierungstechnik 548
  • Wristwatch annual 2000 455

  • XML bible 79

  • Young French architects 506

  • Zagotavljanje kakovosti v gradbeništvu 336
  • Zbornik seminarja Kvaliteta izdelave in montaže jeklenih konstrukcij, Ljubljana, 11. junij 1998 349
  • Zement-Worterbuch 546
  • Zum Schubtragverhalten von Fertigplatten mit Ortbetonerganzung 347
  • Zum Verbundtragverhalten laschenverstarkter Betonbauteile unter nicht vorwiegend ruhender Beanspruchung 309
  • Zur Oberflachenrauheit von Fertigplatten mit Ortbetonerganzung 347
  • Zuverlassigkeit des Verpressens von Spannkanalen unter Berucksichtigung der Unsicherheiten auf der Baustellen 220
  • Zyklonabscheider in der Energie- und Verfahrenstechnik 363


  IMENSKO KAZALO


  • Abdelnour, Christine Brun 474
  • Abel, Ruth 407
  • Abrahams, John (avtor) 190
  • Abrahamson, Carl (1972-,avtor) 59
  • Adler, David (urednik) 519
  • Adobe Systems 50 , 51 , 52
  • AGOF. Fachkongress (1997 ; Fulda) glej Arbeitsgemeinschaft okologisher Forschungsinstitute. Fachkongress (1997 ; Fulda)
  • Aitken, Peter (avtor) 94
  • Aldor-Witsch, Bettina (prevajalec) 499
  • Alexandrou, Andreas N. (avtor) 163
  • Alger, Philip L. 250
  • Allergie-Verein in Europa. Fachkongress (1997 ; Fulda) 289
  • American Institute of Architects 478
  • American Water Works Association 361
  • Amerongen, Carl van 546
  • Ames, William F. (avtor) 43
  • Amos, Stan W. 251
  • Amyes, Tim 252
  • Andersen, Virginia (avtor) 105
  • Ando, Tadao 475
  • Ando, Tadao (avtor dodatnega besedila) 507
  • Andrews, Paul (1949-) 553
  • Apih, Vera (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 341
  • Appleton, Ian 476
  • Arbeitsgemeinschaft okologisher Forschungsinstitute. Fachkongress (1997 ; Fulda) 289
  • Ardeshir, Guran (avtor) 290
  • Armstrong, Helen Joseph- 543
  • Arnold, Vladimir Igorevič 33
  • Artymiak, Jacek 53
  • Ashby, Michael F. (avtor) 397
  • ASTM Committee E-8 on Fatigue and Fracture 401
  • Atanackovic, Teodor M. 290
  • AVE. Fachkongress (1997 ; Fulda) glej Allergie-Verein in Europa. Fachkongress (1997 ; Fulda)
  • Avguštin, Cene (avtor) 468
  • Ayoub, M. M. (avtor) 329

  • Bach, Hans (1930-,urednik) 395
  • Bach, Klaus (1940-) 480
  • Baines, Dominic 54
  • Baker, Nick 481
  • Baker, Richard W. 396
  • Balchin, Paul (urednik) 464
  • Ball, Martin John (urednik) 177
  • Bandel, David Allan (1955-) 55
  • Baranescu, Rodica (urednik) 238
  • Bargel, Hans-Jurgen (avtor) 226
  • Barnard, Amanda S. 180
  • Barnicoat, John 433
  • Barragan, Luis (umetnik) 483
  • Barrass, C. B. (avtor) 367
  • Bartnikas, R. (urednik) 274
  • Bartz, Wilfried J. 234
  • Batchelor, Andrew William 193
  • Batič, Jerneja (urednik) 468 , 555
  • Baumgardt, Michael 56
  • Bayer glej Farbenfabriken Bayer
  • Bećirbegović, Madžida 482
  • Benson, K. Blair (urednik) 283
  • Berge, Bjorn 408
  • Bergner, Harald 195
  • Bertolini, Luca 456
  • Bertot, John Carlo (avtor) 20
  • Beth, Thomas 34
  • Betsky, Aaron (avtor) 472
  • Bick, Detlef 227
  • Bida, Marko 425
  • Bierhals, Rainer (avtor) 383
  • Biermann, Christopher J. 402
  • Biermann, Jurgen (avtor) 284
  • Billinger, Hans-Jorg (urednik) 375
  • Bird, John 35 , 36
  • Bishop, Arthur Clive 185
  • Blackthorn, Sandy (avtor) 97
  • Blaich, Jurgen 291
  • Blair, Gordon P. 235
  • Block, Klaus (avtor) 347
  • Bluestone, Daniel 457
  • Boer, Reint de 196
  • Bognar, Desi K. 547
  • Bohl, Willi 236 , 237
  • Boissiere, Olivier (avtor) 518
  • Bonfield, W. (urednik) 182
  • Bonnett, Clifford 292
  • Boresi, Arthur P. 197
  • Bosche, Thomas (avtor) 202
  • Bossomaier, Terry R. J. (urednik) 38
  • Boue, Andreas 409
  • Boue, Andreas (urednik) 418
  • Boyd, Jon M. (1952-,urednik) 357
  • Bradford, Mark A. (avtor) 334
  • Braffort, Annelies (urednik) 84
  • Brajkovič, Stojan (prevajalec) 97
  • Brancusi, Constantin (umetnik) 453
  • Braun, Peter (urednik) 455
  • Brebbia, C. A. (urednik) 158
  • Breitenbucher, Rolf (avtor) 225
  • Brenson, Michael (urednik) 437
  • Bringezu, Stefan 26
  • Brinkmann, Ron 434
  • Brisch, Joseph H. (urednik) 214
  • Brogden, William B. 57
  • Brooksbank, Edward 58
  • Brown, Bruce (1950-,avtor) 93
  • Brown, Hugh (prevajalec) 440
  • Brown, Keith (avtor) 59
  • Brown, Kenyon (avtor) 59
  • Brown, Kyle 59
  • Brun Abdelnour, Christine glej Abdelnour, Christine Brun
  • Bryant, Stephanie Cottrell 60
  • Brydson, John A. 403
  • Bube, Richard H. 254
  • Buendia Julbez, Jose Maria 483
  • Bump, Daniel 37
  • Bunce, Tim (avtor) 69
  • Burchard, Bill 61
  • Burkhardt, Berthold (avtor) 480
  • Burwell, Helen P. 371
  • Butler, David 410
  • Butler, Robert Brown 458

  • Camara, Ery (umetnik) 437
  • Campbell, Alastair (1947-) 435
  • Carlson, Jeff 62
  • Carne, E. Bryan 255
  • Case, John 198
  • Cataudella, Joe (avtor) 123
  • Cavanaugh, William J. (urednik) 477
  • Cebon, David 365
  • Chacon, Mark A. 199
  • Chadderton, David Vincent (1944-) 411
  • Challen, Bernard (urednik) 238
  • Chambers, Mark L. 63
  • Chandrasekaran, Margam (avtor) 193
  • Chapman, Stephen J. 256
  • Chen, Wai-Kai (1936-,urednik) 42
  • Childers, Caroline 436
  • Ching, Frank 484
  • Chiver, Lord (avtor) 198
  • Chong, Ken P. (avtor) 197
  • Chou, Jack 360
  • Chowdhury, Subir (avtor) 389
  • Christiansen, Peter L. (1937-,urednik) 161
  • Chudley, Roy 412 , 413
  • Clayton, Peter (avtor) 22
  • Clements, Richard Barrett 372
  • Cole, Alfred John 147
  • Comins, Shannon K. (ilustrator) 168
  • Compagno, Andrea 414
  • Conference on Vernacular Architecture Alps Adria (9 ; 1999 ; Gozd Martuljek) glej Konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (9 ; 1999 ; Gozd Martuljek)
  • Connolly, Suzanne D. (urednik) 24
  • Considine, Douglas M. (urednik) 275
  • Constantinescu, Dan 302
  • Cordes, Heiner (avtor) 227
  • Correll, Robert (avtor) 141
  • Cortright, Robert (fotograf) 440
  • Cottrell Bryant, Stephanie glej Bryant, Stephanie Cottrell
  • Council on Tall Buildings and Urban Habitat 504
  • Courtney, Thomas H. 201
  • Cox, Charles J. (avtor) 388
  • Cripps, Anthony C. Fischer- glej Fischer-Cripps, Anthony C.
  • Crowder, David A. 64
  • Crowder, Rhonda (avtor) 64
  • Crumpler, Wendy (avtor) 82
  • Cullen, Michael R. (1943-1999,avtor) 49
  • Curbach, Manfred 202
  • Curbach, Manfred (avtor) 221
  • Curk, Jože (avtor) 468
  • Currimbhoy, Nayana 486
  • Cvetaš, Franc 148

  • Darlington, Gail (avtor) 191
  • Davie, Bruce S. (avtor) 113
  • Davies, John W. (avtor) 410
  • Davis, Guy Hart- glej Hart-Davis, Guy
  • Davis, Jack 65
  • Davis, Jack (avtor) 66
  • Day, Robert W. 295
  • Dayton, Linnea (1944-) 66
  • Dayton, Linnea (področni urednik) 65
  • De Boer, Reint glej Boer, Reint de
  • Dean, Yvonne (avtor) 525
  • Degussa 400
  • Deitel, Harvey M. 68
  • Deitel, Paul J. 68
  • Deitel, Paul J. (avtor) 68
  • Dempsey, Paul Stephen 487
  • Denis, Anriet (1971-,fotograf) 518
  • Denton, Tom 366
  • Derrett, D. R. 367
  • Descartes, Alligator 69
  • Desmond, Michael (avtor) 141
  • Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung (Bonn) glej RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung (Bonn)
  • Deutsches Institut fur Normung 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16
  • Diamond Fletcher, Patricia glej Fletcher, Patricia Diamond
  • Diekmann, Jochen (avtor) 228
  • Diel, Friedhelm (urednik) 289
  • Dieter, Carol McCullough- glej McCullough-Dieter, Carol
  • DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. (urednik) 12 , 16
  • DIN glej Deutsches Institut fur Normung
  • DiNucci, Darcy 70
  • Doltsinis, Ioannis 296
  • Domjan, Suzana (avtor) 421
  • Dorrans Saeks, Diane glej Saeks, Diane Dorrans
  • Doyle, Lisa (avtor) 58
  • Draksler, Igor (avtor dodatnega besedila) 441 , 451
  • Drell, Rita (avtor) 347
  • Drexel, Thomas 488
  • Dreysse, Hugues (urednik) 149
  • Duff, Alan MacConnell glej McConnell Duff, Alan
  • Dusseldorfer Produktionstage 2000 (3 ; 2000 ; Dusseldorf) 374
  • Dym, Clive L. 297

  • Eberweiser, Carola Katharina glej Edvardsen, Carola Katharina
  • Ediger, Marwood N. (urednik) 257
  • Edvardsen, Carola Katharina 298
  • Edwards, Brian 489 , 490
  • Eguiarte, Guillermo (avtor) 483
  • Ehrenman, Gayle 71
  • Eidson, J. V. (urednik) 423
  • Eisenman, Peter 491
  • Eismann, Katrin (avtor) 446
  • Eley, Joanna (avtor) 533
  • Eligenhausen, Rolf 299
  • Ellin, Nan (urednik) 479
  • Emberton, David J. 72
  • Emsley, John 189
  • Engelsmann, Stephan 300
  • Engineering Information 18 , 19
  • Englhard, Oskar 239
  • Erbežnik, Modest (avtor) 555
  • European Commission. Protection and Conservation of the European Heritage 416
  • European Conference on Object-Oriented Programming (13 ; 1999 ; Lisboa) 106

  • Fabiani, Maks 492
  • Fabritius, Eckhart (avtor) 299
  • Faculty of Mechanical Engineering. Laboratory for Fluid Dynamics and Thermodynamics (Ljubljana) (drugo) 158
  • Fajgelj, Aleš (urednik) 184
  • Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko (Ljubljana) glej Faculty of Mechanical Engineering. Laboratory for Fluid Dynamics and Thermodynamics (Ljubljana)
  • Falkner, Horst 302
  • Falkner, Horst (avtor) 319 , 425
  • Farbenfabriken Bayer 404
  • Fewster, Mark (1959-) 73
  • Field, Marcus 544
  • Fischer, Jurgen 303
  • Fischer-Cripps, Anthony C. 205
  • Fisher, Elizabeth (avtor) 550
  • Fleishman, Glenn (avtor) 62
  • Fleming, John 493
  • Fletcher, Patricia Diamond 20
  • Frank, Regina (umetnik) 437
  • Franke, L. 416
  • Frankenhuysen, Michael van glej Van Frankenhuysen, Michael
  • Franklin, Derek 75
  • Frey, Albert (umetnik) 527
  • Frey, Hildebrand 461
  • Fritsch, Gerda (avtor) 39
  • Fritsch, Rudolf 39
  • Frossel, Frank 304

  • Galambos, Theodore V. (urednik) 308
  • Gallacher, Cathryn 21
  • Galliers, Robert D. (urednik) 386
  • Gallmeister, Bill O. 76
  • Gamble, William Leo (avtor) 335
  • Gansheimer, Josef 548
  • Gates, Bill (1955-,z enoto povezano ime) 553
  • Geller, Wolfgang 240
  • Gennick, Jonathan 77
  • Georgiou, Georgios C. (avtor) 163
  • Gevatter, Hans-Jurgen (urednik) 231 , 232 , 233
  • Giancoli, Douglas C. 150
  • Gibson, Lorna J. 397
  • Gillett, John David (1913-1995,urednik) 364
  • Giudice, Maria (avtor) 70
  • Glover, Peter 306
  • Glyn, James (avtor) 32
  • Goddefroy, Corinne Jaquand- glej Jaquand-Goddefroy, Corinne
  • Goerzen, John 78
  • Goff, David R. 258
  • Gojković, Milan 307
  • Goldsmith, Selwyn 494
  • Goodman, Cynthia 438
  • Goodman, David C. (urednik) 460
  • Goodman, Julie (avtor) 510
  • Gorman, G. E. 22
  • Graham, Dorothy (1944-,avtor) 73
  • Greely, Dave (avtor) 123
  • Green, David G. (urednik) 38
  • Greeno, Roger (urednik) 412 , 413
  • Grimm, Rainer 207
  • Grohe, Heinz 241
  • Gross, Dietmar 151
  • Grosse, Christian U. (avtor) 215
  • Grote, Klaus-Peter 208
  • Grote, Klaus-Peter (avtor) 425
  • Grujić, Nada (redaktor prevoda) 520
  • Guček, Mojca (avtor) 468
  • Gurstein, Michael (urednik) 17
  • Guse, Ulf 209
  • Gutierrez, Marcos F. 549
  • Gutsch, Alex-W. 210
  • Gutsch, Axel-W. (avtor) 220
  • Guzowski, Mary 495

  • Haberberger, George (avtor) 58
  • Hackel, Ervin (urednik) 249
  • Hager, Peter J. (urednik) 381
  • Haggard, Liz (avtor) 503
  • Halevi, Gideon 376
  • Hamilton, William Roger (avtor) 185
  • Hamlin, J. Scott (avtor) 72
  • Hankers, Christoph 309
  • Hansen, Kimberly S. (urednik) 258
  • Harmathy, T. Z. 310
  • Harold, Elliote Rusty 79
  • Harovas, Perry 80
  • Harper, Charles A. (urednik) 405
  • Harris, Michael G. 497
  • Harris, Neil 498
  • Harrison, Edward Robert 143
  • Harrison, Peter Joel 462
  • Hart, Gary C. 311
  • Hart-Davis, Guy 81
  • Harvel, Lonnie (avtor) 129
  • Hattangadi, A. A. 259
  • Hauser, Gerd 500
  • Haynes, Barry 82
  • Hellums, Duane (avtor) 118
  • Henley, Filip (prevajalec) 408
  • Herb, Alexander (avtor) 215
  • Herbert, Simon (avtor) 116
  • Herman, Stephen L. 260
  • Herrmann, Friedrich (urednik) 153 , 154 , 155
  • Herzog, Jacques (avtor dodatnega besedila) 472
  • Hesse, M. Harry (avtor dodatnega besedila) 250
  • Hetherington, John G. (avtor) 351
  • Hettler, Achim 312
  • Hewitt, Mark Alan 501
  • Hickman, Ian 261
  • Higgins, Jonathan 262
  • Hilbig, Gerhard 313
  • Hillenbrand, Robert 502
  • Hillier, Bill 463
  • Hilsdorf, Hubert K. (avtor) 209
  • Hirao, K. (urednik) 183
  • Hirsch, P. B. 152
  • Hodgson, Peter E. 28
  • Hodgson, Tillman (avtor) 60
  • Hoeppner, David W. (urednik) 206
  • Hoffmann, Jorg (urednik) 242 , 284
  • Hollis, Richard 439
  • Holst, Karl Heinz 314
  • Holtom, Daniel 550
  • Holzenkampfer, Peter 309
  • Honour, Hugh (avtor) 493
  • Hood, John Linsley 263
  • Horak, Ray 264
  • Horbelt, Florian (umetnik) 538
  • Hosking, Sarah 503
  • Hottmann, Ulrich 315
  • House, Ron (avtor) 130
  • Hrvatin, Ferucio (fotograf) 440
  • Huang, Zhen (avtor) 302
  • Hudson, Jennifer (avtor) 507 , 526
  • Hudson, Kurt (avtor) 127
  • Humar, Gorazd 440
  • Hutchins, Donna Farron (avtor) 316
  • Hutchins, Nigel (1945-) 316
  • Hyder, A. K. (avtor) 369

  • ICOMOS. German National Committee (1996 ; Leipzig) glej International Council on Monuments and Sites. German National Committee (1996 ; Leipzig)
  • Illingworth, John R. 317
  • Imhof-Zeitler, Christiane 318
  • Imhof-Zeitler, Christiane (avtor) 213
  • Information Resources Management Association. International Conference (2000 ; Anchorage) 83
  • Inglis, Andrew F. (avtor) 269
  • Institut fur Bauchemie. Workshop (1 ; 1998 ; Kloster Nimbschen) 418
  • Inštitut za metalne konstrukcije (Ljubljana) 349
  • International Conference on Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems (5 ; 1999 ; Bistra, Slovenia) 158
  • International Conference on Wear of Materials (12 ; 1999 ; Atlanta) 211
  • International Council on Monuments and Sites. German National Committee (1996 ; Leipzig) 505
  • International Forum Women in Engineering and Science (2000 ; Hannover) 25
  • International Gesture Workshop (1999 ; Gif-sur-Yvette) 84
  • Irion, Robert (avtor) 146
  • IRMA. International Conference (2000 ; Anchorage) glej Information Resources Management Association. International Conference (2000 ; Anchorage)
  • Irving, Mark (avtor) 544
  • Irwin (umetnik) 437
  • Itoh, Teiji 465

  • Jacob, Mary Jane (urednik) 437
  • James, Mike R. (avtor) 251
  • Janacek, Calene (avtor) 67
  • Janocha, Hartmut (urednik) 192
  • Japan Print Association 441
  • Japonsko grafično združenje glej Japan Print Association
  • Jaquand-Goddefroy, Corinne 506
  • Jarc, Mira (ilustrator) 148
  • Jasmine, Grace 85
  • Jeansonne, William C. 86
  • Jeffreys, Harold 40
  • Jenkinson, Lloyd R. 368
  • Jereb, Eva (pisec recenzij) 140
  • Jereb, Janez (pisec recenzij) 140
  • Jerina, Kenneth L. (urednik) 204
  • Jerkič, Anton 442
  • Johnson, Ron 377
  • Jones, Bradley L. (avtor) 94
  • Jones, D... R. H. (urednik) 203
  • Jones, David Lloyd 507
  • Jones, Morgan 266
  • Joseph-Armstrong, Helen glej Armstrong, Helen Joseph-
  • Jungnickel, Dieter (avtor) 34
  • Juvanec, Borut (urednik) 466

  • Kafafi, Zakya H. (urednik) 162
  • Kaiser, Joe 267
  • Kaldor, Andras 508
  • Kalev, Danny 87
  • Kambič, Miran (fotograf) 468 , 554 , 555
  • Kaplan, David L. (urednik) 181
  • Kaplan, Michael 509
  • Kapplinger, Claus (avtor) 506
  • Karim, M. R. (1939-) 268
  • Kasabian, Anna 510
  • Kaspar, Iraj I. (urednik) 200
  • Kausel, Eduardo (urednik) 358
  • Kay, Melvyn 320
  • Kehle, Wolfgang Schmidt- glej Schmidt-Kehle, Wolfgang
  • Keith, Michael C. (1945-) 378
  • Kellow, Aynsley John (1951-) 30
  • Kelly, James M. (avtor) 332
  • Kelton, W. David (avtor) 90
  • Kent, Dorothy (1955-) 88
  • Kent, Raymond D. (urednik) 177
  • Khesin, Boris A. (avtor) 33
  • Khosrowpour, Mehdi (urednik) 83
  • Khoury, Gabriel Alexander (1947-,urednik) 364
  • Kiefer, Daniela 321
  • Kiefer, Daniela (avtor) 321
  • King, Julie Adair 89
  • Kinmonth, Claudia 511
  • Kladnik, Bogdan (fotograf) 440
  • Kleinaltenkamp, Michael (urednik) 387
  • Knapton, John 212
  • Knudsen, Jonathan (avtor) 103
  • Koderman Patačko, Darinka (prevajalec) 556
  • Kolarevic, Branko 512
  • Komelj, Milček 443
  • Konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (9 ; 1999 ; Gozd Martuljek) 466
  • Konig, Gert 322 , 323
  • Konig, Gert (avtor) 222
  • Kopač, Janez (1949-) 244
  • Kopf, Willi (avtor) 540
  • Kordina, Karl 324 , 325
  • Koritnik, Žiga (fotograf) 443
  • Kos, Dušan 554
  • Kovačević, Mihaela (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 340
  • Kramp, Michael (avtor) 352
  • Kratofil, Bruce (avtor) 93
  • Krause, Dieter (1933-,urednik) 395
  • Kroggel, Otto 321
  • Kuhar, Dare (ilustrator) 391
  • Kundert-Gibbs, John L. (avtor) 80

  • Lam, Loh Nee (avtor) 193
  • Lamm, Ruediger 326
  • Lampugnani, Vittorio Magnago (urednik) 499
  • Langer, Peter 299
  • Langford, Michael 444
  • Lapidus, Michel L. 41
  • Lavrič, Igor (1972-,avtor) 421
  • Law, Averill M. 90
  • Lawson, Bryan 513
  • Lawson, Fred R. 514
  • Le Corbusier (1887-1965,umetnik) 518
  • Lee, Peter (avtor) 80
  • Lemberg, Martina 213
  • Lemberg, Martina (avtor) 213
  • Lemesurier, Peter (1936-) 515
  • Lentz, Jon Warren (avtor) 119
  • Lenz, Hanfried (avtor) 34
  • Leopold, Jurgen (urednik) 248
  • Leskovec Redek, Christiane glej Leskovec Redek, Kristiane
  • Leskovec Redek, Kristiane (prevajalec) 443
  • Leskovec, Andrea (prevajalec) 443
  • LeVitus, Bob 91
  • LFDT glej Faculty of Mechanical Engineering. Laboratory for Fluid Dynamics and Thermodynamics (Ljubljana)
  • Li, Longfei 299
  • Lilik, Aleksander (fotograf) 443
  • Lin, Yong-zhi 327
  • Linden, John (fotograf) 530
  • Linker, Gerrit-Jan (avtor) 77
  • Lischner, Ray (1961-) 92
  • Litt, Steve (avtor) 121
  • Little, Patrick (avtor) 297
  • Littmann, Klaus 319
  • Liu, Charles Tsun-Chu (1968-,avtor) 146
  • Livingston, Alan 445
  • Livingston, Brian 93
  • Livingston, Bryan (avtor) 60
  • Livingston, Isabella (avtor) 445
  • Ljubič, Tone 379
  • Loftin, M. Kent (avtor) 328
  • Lohse, Wolfram (avtor) 356
  • Loomis, John A. 516
  • Lopo, Erik de Castro 94
  • Los, Sergio 517
  • Louie, Jeffrey A. (avtor) 57
  • Lowery, Joseph W. 95
  • Lušina, Branko (urednik) 442
  • Luther, Arch C. 269
  • Lyon, Dominique 518

  • MacClelland, Deke 446
  • MacClung, R. C. glej McClung, R. C.
  • MacConnell Duff, Alan glej McConnell Duff, Alan
  • MacGahan, William A. (avtor) 173
  • Maeda, John 447
  • Mahabadi, Mehdi 467
  • Mailaender, Theodor (avtor) 326
  • Makin, Peter J. (avtor) 388
  • Manolis, George (urednik) 358
  • Mansfield, Richard (1945-,avtor) 104
  • Markvart, Tomas (urednik) 281
  • Marmel, Elaine 96
  • Marusich, Carmen 97
  • Marušič, Branko (avtor dodatnega besedila) 440 , 442
  • Marušič, Branko (avtor) 468
  • Matarazzo, James M. (urednik) 24
  • Matsuba, Kazukiyo (avtor) 475
  • Matthews, Martin S. 99
  • Matzner, Florian (urednik) 538
  • Maver, Kristijan (urednik) 442
  • Mazzini, Miha (avtor dodatnega besedila) 97
  • Mazzolani, Federico M. (urednik) 330
  • McCarty, Bill 100
  • McClung, R. C. (urednik) 288
  • McConnell Duff, Alan 551
  • McCullough-Dieter, Carol (avtor) 77
  • McGahan, William A. glej MacGahan, William A.
  • McKeague, Charles Patrick 44
  • McMillan, Gregory K. (urednik) 275
  • McQuiston, Faye C. 420
  • Meadhra, Michael (avtor) 141
  • Meadows, Dru (avtor) 427
  • Medved, Sašo 421
  • Mendelsohn, Erich (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 541
  • Menzel, Klaus 215
  • Merlino, Joe (avtor) 53
  • Merritt, Frederick S. 328
  • Merritt, Susan (avtor) 65
  • Meyer, John-Jules Ch. (urednik) 74
  • Mihelčič, Miran 382
  • Miller, Keith John (urednik) 216
  • Milne, R. J. W. (urednik) 354
  • Milstead, Jessica L. (urednik) 18 , 19
  • Minasi, Mark (avtor) 98
  • Mital, Anil 329
  • Modern Plastics 405
  • Modern Scottish Graphics Exhibition glej Razstava sodobne škotske grafike
  • Montague, Don 331
  • Moore, Patrick (urednik) 145
  • Moore, Rowan (urednik) 472
  • Moreira, Ana (urednik) 106
  • Morozov, Nikita Fedorovich glej Morozov, Nikita Fedorovič
  • Morozov, Nikita Fedorovič 157
  • Moshkovitz, Moshe 270
  • Mosquera, Gerardo (avtor dodatnega besedila) 516
  • Moughtin, Cliff (avtor) 471
  • Mueller, John (1958-,avtor) 104
  • Muhlendahl, Nora von (prevajalec) 530
  • Muller, Werner 520
  • Mumford, David 45
  • Munson, Bruce Roy (1940-) 159 , 160
  • Murdock, Kelly L. 101
  • Myerson, Jeremy 521 , 522

  • Naeim, Farzad 332
  • Naoum, Shamil G. 333
  • Nasar, Syed A. 271
  • National Research Council. Committee on Industrial Environmental Performance Metrics (United States) 29
  • Nicholson, Andrew S. (avtor) 329
  • Niederst, Jennifer 102
  • Niemeyer, Patrick 103
  • Nieto, Tem R. (avtor) 68
  • Nieto, Tem T. 68
  • Nobst, Peter (avtor) 223
  • Nordhues, Hans-Werner 425
  • Nordhues, Hans-Werner (avtor) 321
  • Norton, Peter (1943-) 104 , 105
  • Norton, Peter (1943-,avtor) 112

  • Oehlers, Deric J. 334
  • Ohashi, Tomio (fotograf) 475
  • Okiishi, Theodore Hisao (avtor) 159 , 160
  • Oliver, Richard W. 188
  • Olson, Roberta J. M. 144
  • Omura, George 107
  • Onians, John 448
  • Otto, Frei (avtor) 480
  • Overseas Mission on Biomaterials to Japan 1998 (1998 ; Kyoto) 182
  • OžConnell, Maurice (umetnik) 437

  • Paas, Udo 217
  • Pacheco, Xavier 108
  • Padova, Ted 109
  • Palomar, Juan (avtor) 483
  • Papanastasiou, Tasos C. 163
  • Park, Robert 335
  • Parker, Jerald D. (avtor) 420
  • Parker, Tim (1958-) 110
  • Parmley, Robert O. (urednik) 243
  • Pasachoff, Jay M. (avtor) 144
  • Patačko, Darinka Koderman glej Koderman Patačko, Darinka
  • Pattan, Bruno 273
  • Patton, Brooks (avtor) 75
  • Pelc, Milan (prevajalec) 520
  • Perkins, Donald H. 164
  • Perlman, Radia 111
  • Peschke, Julie (prevajalec) 39
  • Peterson, Larry L. 113
  • Petric, Bogdan 391
  • Petric, Bogdan (avtor dodatnega besedila,urednik) 451
  • Petric, Bogdan (urednik,prevajalec) 441
  • Petrie, Edward M. 398
  • Petrov, Yuri (avtor) 157
  • Pevsner, Nikolaus (avtor) 493
  • Pickover, Clifford A. 166
  • Pipenbaher, Marjan (avtor dodatnega besedila) 440
  • Pirker, Milan (avtor dodatnega besedila) 451
  • Pirkovič, Jelka (avtor) 468
  • Pitzer, David (avtor) 61
  • Platt, David S. 114
  • Podobnik, Rafael (fotograf) 440
  • Pommerening, Dieter (avtor) 323
  • Pook, L. P. 218
  • Poole, Lon 115
  • Posvetovanje Zagotavljanje kakovosti v gradbeništvu (1993 ; Gornja Radgona) 336
  • Potzl, Michael 422
  • Poulin, Michel (avtor) 278
  • Poulsen, Erik B. (avtor) 99
  • Powell, Kenneth 523
  • Power, H. (urednik) 158
  • Powrie, William 337
  • Pregl, Miroslav (urednik) 349
  • Press, Barry 117
  • Press, Marcia (avtor) 117
  • Prestinenza Puglisi, Luigi 524
  • Psarianos, Basil (avtor) 326
  • Puglisi, Luigi Prestinenza glej Prestinenza Puglisi, Luigi
  • Puhar, Jože 246
  • Puhar, Jožefa (ilustrator) 246

  • Quaschning, Volker 276

  • RAL (Bonn) glej RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung (Bonn)
  • RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung (Bonn) 449 , 450
  • RAL German Institute for Quality Assurance and Certification (Bonn) glej RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung (Bonn)
  • Rampling, Blair (avtor) 141
  • Ramsey, Charles George (avtor) 478
  • Rastogi, Pramod K. (urednik) 165
  • Ray, S. S. 338
  • Razpotnik, Silva 339 , 340 , 341
  • Razstava članov Japonskega grafičnega združenja (1996 ; Škofja Loka) 441
  • Razstava sodobne škotske grafike 451
  • Redek, Kristiane Leskovec glej Leskovec Redek, Kristiane
  • Redmond, David (avtor) 377
  • Reese, Charles D. 423
  • Reflak, Janez (urednik) 336
  • Reinhardt, Hans-Wolf 215
  • Reinhardt, Hans-Wolf (avtor) 215
  • Reinhardt, Robert (1973-) 119
  • Repovš, Dušan 46
  • Rex, Andrew (avtor) 171
  • Reynolds, John (avtor) 429
  • Reynolds, Ross 186
  • Rhoden, Maureen (urednik) 464
  • Rhodes, Darren (1972-,avtor) 368
  • Rich, Peter 525
  • Ricketts, Jonathan T. (avtor) 328
  • Riedweg, Walter (umetnik) 437
  • Riewoldt, Otto 526
  • Riggs, Lynne E. (prevajalec) 475
  • Rigney, David (urednik) 211
  • Rivin, Eugene I. 167
  • Rizzoni, Giorgio 277
  • Roberge, Pierre R. 219
  • Robertson, Neil (avtor) 62
  • Robin, Michael 278
  • Robinson, Mark (avtor) 187
  • Rogers, Richard (umetnik) 523
  • Rosa, Joseph 527
  • Ross, Carl T. F. (avtor) 198
  • Ross, Philip (avtor) 521
  • Ross, Sheldon Mark 47
  • Rostasy, Ferdinand S. 220
  • Rothman, Tony 168
  • Rozhdestvensky, Kirill V. 169
  • Rudolph, Dietmar 120
  • Ruffert, Gunther 424
  • Russell, Travis 279

  • Saeks, Diane Dorrans 545
  • Saucier, Christine 122
  • Saunus, Christoph 346
  • Sawyer, Ben 123
  • Scammell, Alison (urednik) 23
  • Scarpa, Carlo (umetnik) 517
  • Schaarwachter, Georg 528
  • Schafer, Horst Georg 347
  • Schafer, Kurt (avtor) 224 , 300 , 315 , 422
  • Scheer, Hermann 229
  • Scheiber, Howard Jeffrey (urednik) 381
  • Schiesl, Peter (avtor) 319
  • Schimmelpfeng, Lutz (urednik) 31
  • Schlaich, Jorg (avtor) 300 , 422
  • Schmidt, Heinz-Gunter (avtor) 348
  • Schmidt-Kehle, Wolfgang (avtor) 347
  • Schmitt, Gerhard 529
  • Schmitz, Agen (avtor) 62
  • Schnapauff, Volker (avtor) 407
  • Schulze, Frank (avtor) 215
  • Schulze, Horst (avtor) 500
  • Schumann, I. (avtor) 416
  • Schutte, Jens 425
  • Schwartz, Evan I. 385
  • Scott, Gerald 406
  • Sehitoglu, Huseyin (1957-,urednik) 401
  • Seidel, Andrew D. (avtor) 533
  • Seitz, Jorn M. 348
  • Self, Douglas 280
  • Semenov, Pavel V. (avtor) 46
  • Seminar Kvaliteta izdelave in montaže jeklenih konstrukcij (1998 ; Ljubljana) 349
  • Shadish, Bill (1959-,avtor) 138
  • Shapiro, Howard I. 247
  • Shapiro, Jay P. (avtor) 247
  • Shapiro, Lawrence K. (avtor) 247
  • Shinar, Joseph (urednik) 162
  • Shuler, Scott (urednik) 417
  • Siegel, Jon 124
  • Sieniutycz, Stanislaw (urednik) 170
  • Simoniti, Barbara (prevajalec) 468
  • Simpkin, Paul (avtor) 368
  • Simpson, William Kelly (urednik) 452
  • Sleeper, Harold Reeve (avtor) 478
  • Slessor, Catherine 530
  • Smerke, Marjan (fotograf) 443
  • Smith, Eric A. (1970-) 125
  • Smith, G. N. 350
  • Smith, Ian G. N. (avtor) 350
  • Smith, Michael Talbot- glej Talbot-Smith, Michael
  • Smith, Peter D. 351
  • Smith, Rob (avtor) 63
  • Smith, William Stevenson 452
  • Snow, Dwaine (avtor) 67
  • Society of Design Administration 496
  • Soloman, Sabrie 282
  • Somol, Robert (avtor dodatnega besedila) 491
  • Sonnenreich, Wes 126
  • Sovinski, Rob W. 426
  • Sovinski, Rob W. (avtor) 426
  • Specht, Manfred 352
  • Speranza, M. Grazia (urednik) 384
  • Spiegel, Ross 427
  • Spiller, Neil 531
  • Spit, Tejo (avtor) 456
  • Spitler, Jeffrey D. (avtor) 420
  • Srivastava, K. D. (urednik) 274
  • Stark, Jochen 223
  • Stauffer, Julie 469
  • Stauffer, Todd (avtor) 115
  • Steemers, Koen (avtor) 481
  • Stein, Benjamin 429
  • Stein, Gotthard (urednik) 249
  • Steiner, Frederick R. 470
  • Stewart, James Michael (avtor) 127
  • Stiegel, Horst (avtor) 500
  • Stiles, Lynne (avtor) 70
  • Stojić, Dragoslav (avtor) 307
  • Stollard, Paul (1956-) 190
  • Stone, Trevor 191
  • Stopar, Ivan (avtor) 468
  • Strong, Judith 532
  • Sudarshan, George (pisar) 168
  • Suhadolnik, Jože (avtor dodatnega besedila) 440
  • Suits, L. David (1945-,urednik) 355
  • Sumwalt, Robert (avtor) 394
  • Sundermann, Wolfgang 224
  • Sutherland, Valerie 388
  • Swirles, Bertha (avtor) 40
  • Symes, Martin 533
  • Symposium at the University of Utah (1998 ; Utah) 206
  • Symposium on Advances in Fatigue Crack Closure Measurement and Analysis (2 ; 1997 ; San Diego) 288
  • Symposium on Masonry: Materials, Testing, and Applications (1998 ; Nashville) 214
  • Symposium on Mixed-Mode Crack Behavior (1998 ; Atlanta) 216

  • Šarler, Božidar (urednik) 158
  • Šegvić, Marina (redaktor prevoda) 520
  • Šinkovec, Teo (umetnik) 492

  • Tachen, Angelika (urednik) 545
  • Taguchi, Genichi (1924-) 389
  • Taguchi, Shin (avtor) 389
  • Talbot-Smith, Michael (urednik) 253
  • Tann, R. Scott (urednik) 370
  • Tapscott, Don (avtor dodatnega besedila,urednik) 373
  • Taunton Press 485
  • Tavernor, Robert 534
  • Technik-Kongres der KEP-Industrie (2000 ; Konigswinter) 390
  • Technik-Kongress der KEP-Industrie (2000 ; Konigswinter) glej Technik-Kongres der KEP-Industrie (2000 ; Konigswinter)
  • Teixeira, Steve (avtor) 108
  • Teutsch, Manfred (avtor) 302 , 324 , 425
  • Thiele, Albrecht 356
  • Thomas, Philip 285
  • Thomas, Thomas M. 552
  • Thompson, Arthur 535
  • Thornton, Stephen T. 171
  • Tipler, Paul A. 172
  • Tittel, Ed 127
  • Tittel, Ed (avtor) 57
  • Tompkins, Harland G. 173
  • Tomšič, Daniela (avtor) 468
  • Torretti, Roberto (1930-) 174
  • Trimmer, H. William (1939-) 286
  • Trost, Heinrich (avtor) 227
  • Tu, Xiaoyuan (1967-) 128
  • Tue, Nguyen Viet (avtor) 323
  • Tyson, Neil De Grasse 146

  • Udias Vallina, Agustin 48

  • Vachier, Paul (avtor) 136
  • Van Frankenhuysen, Michael (avtor) 41
  • Van Laningham, Ivan 131
  • Vardeny, Zeev Valy (urednik) 162
  • Varia, Radu 453
  • VDI-TGA-Kaltetagung (2 ; 1999 ; Kassel) 230
  • Veit, Ivar 175
  • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 25 , 27 , 194 , 230 , 265 , 272 , 293 , 301 , 305 , 342 , 343 , 345 , 362 , 363 , 374 , 380 , 390 , 392 , 393 , 419
  • Virdi, K. S. (urednik) 353
  • Virgin, Lawrence N. 176
  • Vogel, Gunther (avtor) 520
  • Von Muhlendahl, Nora glej Muhlendahl, Nora von
  • Vos, Alexis de (urednik) 170

  • Walker, John A. 454
  • Walker, Mark H. 132
  • Walkowski, Debbie 133
  • Walsh, Nancy 134
  • Walters, James 394
  • Ward, Roy C. 187
  • Ware, Colin 135
  • Warner, Janine (1967-) 136
  • Warren, John 430
  • Warwick, Kevin 137
  • Watt, David S. 431
  • Watterson, Karen L. 138
  • Waynant, Ronald W. (urednik) 257
  • Weaver, Gerald L. 536
  • Webster, John G. (urednik) 156
  • Wegener, Erhard (avtor) 324
  • Weik, Helmut 287
  • Wells, Garth (1965-,avtor) 138
  • Wells, Nicholas 139
  • Werber, Borut 140
  • Wessex Institute of Technology (Southampton) (drugo) 158
  • Weydert, Romain 319
  • Whitaker, Jerry C. (urednik) 283
  • Whitehead, Randall 473
  • Wignall, Arthur (avtor) 344
  • Wilhide, Elizabeth 537
  • Wilson, Colin 556
  • Winter, Wolfgang (umetnik) 538
  • Winterberg, Ralf 208
  • WIPO glej World Intellectual Property Organization
  • Witsch, Bettina Aldor- glej Aldor-Witsch, Bettina
  • Wolf, Brigitte (urednik) 459
  • Wong, Kevin (avtor) 311
  • Woodson, Roger Dodge 432
  • Woolley, Alan Robert (avtor) 185
  • Workshop on Proper Use of Environmental Matrix Reference Materials (1999 ; Berlin) 184
  • World Intellectual Property Organization 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
  • Worner, Johann-Dietrich 213 , 321
  • Worner, Johann-Dietrich (avtor) 425
  • Worthington, John 539
  • Wratzfeld, Gunter 540
  • Wrightson, Kate (avtor) 53
  • Wujek, Joseph B. 359

  • Yates, Tom (avtor) 126
  • Young, Donald F. (avtor) 159 , 160
  • Young, F. Ronald 178

  • Zaknic, Ivan (urednik) 504
  • Zee, A. 179
  • Zee, Anthony glej Zee, A.
  • Zeitler, Christiane Imhof- glej Imhof-Zeitler, Christiane
  • Zeltserman, Dave 142
  • Zevi, Bruno 541
  • Zhu, Xiao-feng 227
  • Zienkiewicz, O. C. (avtor) 294
  • Zill, Dennis G. (1940-) 49
  • Zlokarnik, Marko 399
  • Zulich, Michael (avtor) 71
  • Zumthor, Peter 542

  • Žerko, Stane (avtor dodatnega besedila,urednik) 451
  • Žerko, Stane (prevajalec) 441
  • Žitko, Salvator (avtor) 468
  • Žnidarič, Jaš (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 339


  PREDMETNO KAZALO


Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 5.9.2000 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si